Sunteți pe pagina 1din 5

U.S.A.M.V.

Bucureşti

Facultatea de Agricultură

Proiect la Procesarea, păstrarea şi controlul


calităţii seminţelor şi materialului semincer

Particularităţi ale procesării, păstrării şi


controlului calităţii seminţelor destinate
semănatului la mazăre

Jalobă Daniel
Anul II
Master-Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă
Sporirea producţiei la culturile agricole este determinată, in mare
măsură, de calitatea seminţelor utilizate la însămânţarea suprafeţelor
destinate producţiei pentru consum.
Sămânţa de calitate superioară trebuie să posede valoare genetică şi
biologică, puritate varietală şi fizică, indici ridicaţi de germinaţie, M.M.B. şi
M.H., sănătate şi vigoare.Folosirea la însămânţare a unor astfel de seminţe
contribuie la exprimarea în condiţii optime de cultură a întregului potenţial
productiv şi calitativ al soiurilor şi hibrizilor cultivaţi.
Valoarea unei seminţe este determinată nu numai de identitatea ei
genetică sau de însuşirile agronomice, ci şi de suma caracteristicilor
varietale, a complexului de elemente care îi dau valoarea
culturală.Caracteristicile calitative ale seminţei ca de altfel şi cele cantitative
se formează în toate etapele tehnologiei producerii de sămânţă şi a
prelucrării şi procesării ei.Fiecare din aceste etape are un rol decisiv în
determinarea însuşirilor seminţei şi nu pot fi compensate între ele.
În înţelesul său larg, condiţionarea seminţelor cuprinde toate fazele de
prelucrare careau loc de la recoltare până la livrare : precurăţirea, uscarea,
curăţirea finală, sortarea, tratarea şi ambalarea.

Mazărea este o leguminoasă pentru boabe a cărui fruct este o păstaie


care conţine, de obicei, 3-6 boabe.Păstăile sunt uşor dehiscente la maturitate,
ceea ce creează dificultăţi la recoltare şi determină pierderi mari de boabe
prin scuturare.Seminţele se sparg cu uşurinţă la recoltare şi la orice
manipulări mecanice.
Mazărea se treieră cu combina de cereale, prevăzută cu ridicător de
brazdă şi efectuându-se o serie de reglaje specifice, îndeosebi cu scopul de a
limita spargerea boabelor.
Precurăţirea.
De regulă, seminţele de mazăre se afluiesc la staţii direct de la
combine având un procent mai mare sau mai mic de corpuri uşoare sau
grele, mai mari sau mai mici decât sămânţa de bază.Precurăţirea se execută
cu o maşină echipată cu site şi system de ventilaţie şi are ca scop eliminarea
a cât mai multor corpuri străine, uşurând astfel efectuarea fazelor următoare
de condiţionare.
Uscarea.
Prin uscarea seminţelor are loc aducerea lor la umiditatea de echilibru,
la care încetează schimbul de apă cu mediul înconjurător.Umiditatea cea mai
bună pentru seminţele de mazăre este de 14%.
Uscarea se face prin lopătare sau cu ajutorul instalaţiilor de uscare.Se
recomandă ca în timpul uscării artificiale temperatura agentului termic să nu
depăsească 38°C.
Gazarea seminţelor.
Seminţele de mazăre sunt frecvent atacate de gărgăriţe (specii de
Bruchide), care se dezvoltă în interiorul boabelor: Bruchus pisorum şi
Acanthoscelides obtecus.De aceea se impune gazarea seminţelor cu sulfură
de aluminiu sau sulfură de carbon, aplicată în doză de 600 cm³ la o tonă de
produs.Utilizarea acesteia se face numai la seminţe cu umiditate sub 16%,
iar expunerea nu va depăşi 24 de ore;înălţimea stratului de seminţe va fi de
maximum 1,50.Fumigantul se aplică fie prin turnarea în tăvi la suprafaţa
vracului, prin îmbibarea de saci cu lichid, ori prin stropirea directă a
lichidului, la suprafaţa vracului.
Pentru combaterea insectelor din depozite se utilizează unul din
următoarele produse: Actelic (0,05-0,1%); Fendona (2-3%); K,Obiol 25 EC
(1,56mg s.a./mp), Phostoxin (39/100kg seminţe), PESTOXIN (fosfură de
aluminiu 56%), doza utilizată: 0,015kg/t;QUICKPHOS-UP (fosfură de
aluminiu 57%), doza utilizată: 0,015kg/t.
Se vor lua măsurile de securitate specifice (sigilarea magaziilor,
folosirea echipamentului de protecţie) şi se vor respecta cu stricteţe normele
de protecţia muncii.
Curăţirea seminţelor.
Prin curăţire se elimină impurităţile din masa de seminţe, inclusiv
seminţe mici, şistave, zdrobite, atacate de boli şi dăunători, şi se micşorează
volumul de produse care ulterior trebuiesc manipulate, transportate şi
depozitate.
Pentru curăţirea seminţei de mazăre, dimensiunile sitelor instalaţiiei
de curăţire si sortare sunt determinate de structura corpurilor străine şi a
spărturilor ce trebuie eliminate.Se recomandă reducerea la minim a
vehiculării seminţei de mazăre în cadrul instalaţiei în vederea evitării
spargerii tegumentului boabelor.
Păstrarea seminţelor.
Seminţele ambalate sunt stivuite în loturi şi se păstrează în depozite de
seminţe care trebuiesc securizate impotriva incendiilor, a inundaţiilor, a
umidităţii, variaţilor mari de temperatură.Trebuiesc evitate amestecurile
mecanice de seminţe iar în timpul păstrării trebuie să se asigure menţinerea
identităţii şi a valorii culturale.În funcţie de durata de păstrare a seminţelor,
loturile de seminţe se stivuiesc în depozite diferite.
Loturile de seminţe se stivuiesc pe paleţi de lemn pentru a înlesni
circulaţia aerului şi totodată a feri seminţele de eventualele inundaţii ce s-ar
produce prin plafon.Stivele se fixează la o oarecare distanţă de perete,
lăsându-le între ele spaţii de trecere şi aerisire.
Păstrarea seminţelor pe o perioadă mai mare se face în depozite
ermetic închise, cu temperatură constantă de +4°C-+5°C şi umiditate relativă
a aerului de 50%.
În toată perioada de păstrare a seminţelor se efectuează controlul stării
fitosanitare şi din şase în şase luni, determinarea germinaţiei.
La formarea stivelor se folosesc stivuitoare, benzi rulante, iar aşezarea
sacilor în stive pentru menţinerea stabilităţii se face de către muncitori
specializaţi, cu grijă, pentru evitarea vătămării tegumentului.
Tratarea seminţelor.
Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor în primele faze de vegetaţie
şi pentru asigurarea densităţii optime de plante de cultură, seminţele de
mazăre vor fi obligatoriu tratate cu insecticide, fungicide sau insecto-
fungicide.Pentru aceasta, este nevoie de maşini şi utilaje speciale care să
realizeze o aderare bună şi foarte uniformă a produsului pe suprafaţa
bobului.
Se pot utiliza produsele: CAPTAN (captan 80%), doza 2,5kg/t; TIRADIN
75 PUS (tiram 75%), doza 3,0kg/t; TIRAMET 60 PTS (tiofanatmetil
20% +tiram 40%) doza 2,0kg/t; TIRAMET 600 SC (tiofanatmetil
200g/l+tiram 40%) doza 2,0l/t; *tratamentul culturii cu: MANCOZEB
800 (mancozeb 80%), doza 2,0kg/ha.APRON XL 350 ES,DIVIDENT
STAR 036 FS .
Eşantionarea
Eşantionarea constă în a obţine un eşantion de maărime
corespunzătoare pentru analize, în care probabilitatea componentelor de a fi
prezente este determinată numai de nivelul în care acestea se găsesc în lotul
de sămânţă respectiv.
Masa maximă a lotului expus eşantionării este de 25000 kg.Masa
maximă a eşantionului de laborator este de 1000g.Masa minimă a
eşantionului de analiză de puritate este de 900g.Masa minimă a eşantionului
de analiză pentru determinarea numărului de seminţe străine este de 1000g.
Analize de laborator la seminţele de mazăre
Determinarea purităţii fizice şi a componenţei botanice
Puritatea fizică este prima şi cea mai importantă analiză de laborator
care se află la baza studiului indicilor de calitate.Analiza de puritate fizică
constă în stabilirea componenţei gravimetrice a probei de lucru şi în
determinarea identităţii diferitelor seminţe şi particule inerte găsite în probă.
Analiza de puritate fizică îndeplineşte un rol dinamic, în sensul că
arată nivelul purităţii lotului şi elementele străine care afectează puritatea lui.
Puritatea minimă a seminţei de mazăre trebuie să fie de minimum
98%.Elementele de puritate fizică sunt:sămânţa pură, alte seminţe şi corpuri
inerte.Conform SR 7713, sămânţa pură de mazăre este reprezentată de
:sămânţă cu tegument;bucăţi de sămânţă mai mari de jumătate din mărimea
iniţială, cu tegument.Seminţele sau bucăţile de sămânţă fără tegument se
consideră materii inerte.Cotiledoanele separate se consideră materii inerte,
indifferent dacă au ataşate sau nu axul radiculă-tulpină şi/sau mai mult de
jumătate din tegument.
Determinarea germinaţiei.
Germinaţia este o succesiune de fenomene morfologice care au ca
rezultat final transformarea embrionului în germene.Prin analiza de
germinaţie se pune în valoare capacitatea seminţelor de a produce plante în
camp, punându-le să germineze în condiţii optime de laborator.Capacitatea
germenilor obţinuţi în laborator este apreciată prin structurile esenţialeale
germenului, rădăcină şi plumulă.La mazăre, capacitatea de germinaţie
trebuie să fie de minim 80%, şi se determină astfel:din sămânţa pură bine
amestecată se numără la întâmplare 400 de seminţe.Se folosesc de obicei
repetiţii de câte 100 de seminţe, aşezate sufficient de distanţat pe stratul de
germinaţie pentru a minimaliza efectul contaminării seminţelor învecinate
asupra dezvoltări germenului.Stratul de germinaţie poate fi:între hârtie
(seminţele sunt puse la germinat între două straturi de hărtie) sau nisip
(seminţele se aşează pe suprafaţa stratului de nisip şi se acoperă cu un strat
de 20mm de nisip afânat.
Substratul trebuie să aibă continuu suficientă umiditate pentru a
facilita procesul de germinaţie iar temperatura trebuie să fie de 20°C.Prima
apreciere a germenilor se face la 5 zile, iar cea finală la 8 zile, când se
înregistrează procentul de germeni normali, germeni anormali şi seminţe
negerminate.Rezultatul testului de germinaţie se calculează ca medie a celor
patru repetiţii de câte 100 de seminţe şi se exprimă ca procent numeric de
germeni normali rotujindu-se cel mai apropiat număr întreg.