Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURA DE SELECŢIE A PERSOANELOR CARE FAC PARTE DIN

GRUPUL-ŢINTĂ AL PROIECTULUI
POSDRU/81/3.2/S/53777 - ”PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU
VALORIFICAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL”
Program de perfecţionare pentru ocupaţia muzeograf (cod C.O.R. 243103)

Episcopia Caransebeşului, cu sediul în Caransebeş, strada Episcopiei nr.11, 325400, telefon


0255/516412, fax 0255/516402, anunţă organizarea, în perioada 10 februarie 2011 – 24 februarie
2011 procesul de selecţie a grupului ţintă pentru:

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ


PENTRU OCUPAŢIA DE MUZEOGRAF

în cadrul proiectului: “PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ŞI


PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL” - POSDRU/81/3.2/S/53777

1. CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE


PENTRU OCUPAŢIA MUZEOGRAF

Conţinut tematic: muzeele - evoluţie, teorie şi rol social, cadrul legislativ privind patrimoniul
muzeal, administrarea colecţiilor muzeale, evaluarea şi clasarea bunurilor culturale, protejarea
patrimoniului muzeal, documentarea şi analiza colecţiilor muzeale

Competenţe dobândite de participanţi: gestionarea colecţiilor, dezvoltarea şi evidenţa


colecţiilor, protejarea patrimoniului, evaluarea şi clasarea bunurilor culturale, efectuarea
cercetării de muzeu.

La finalul cursului de perfecţionare, absolvenţii vor primi certificate de absolvire recunoscute la


nivel naţional şi european, avizate de ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Durata unui curs de formare va fi de 240 de ore şi se va desfăşura în localitatea Baile Herculane
(modulul 1 şi modulul 3) şi în judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin (modulul 2) în perioada martie
- octombrie 2011.
Fiecare curs de formare se va desfăşura pe grupe şi va avea trei module după cum
urmează:
 modulul 1: 14 zile (80 ore) – teorie;
 modulul 2: 15 zile (120 ore) - teorie şi pregătire practică;
 modulul 3: 5 zile (40 ore) - recapitulare şi examinare.

1
Condiţii de participare:

 Angajat al Episcopiei Caransebeşului, respectiv al protopopiatelor: Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa şi


Băile Herculane.
 Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă (sau echivalent);

Criterii de selectie:
♦ Studii superioare;
♦ Motivaţie;
♦ Capacitate de comunicare şi lucru în echipă;
♦ Disponibilitate de timp pentru participare la programul de formare (240 de ore de teorie şi
practică).

Persoanele interesate se pot înscrie prin depunerea dosarului de înscriere la sediul Episcopiei
Caransebeşului sau la sediul protopopiatelor: Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa şi Băile Herculane.
Dosarul de participare va cuprinde:
 Copie carte identitate;
 Copie diplomă de studii ( Licenţă);
 Adeverinţă de salariat, din care să rezulte că este angajat al Episcopiei Severinului şi
Strehaiei;
 Cerere înscriere curs (semnată şi datată) - descarcă aici;
 Scrisoare de intenţie care să descrie motivaţia participării la proiect;
 Curriculum vitae în format Europass - descarcă aici;
 Chestionar de participare la curs - descarcă aici;
 Declaraţie privind prelucrarea datelor personale - descarcă aici
 Declaraţie participare - descarcă aici;
 Formularul de înregistrare a grupului ţintă (semnat şi datat) - descarcă aici.

Selecţia participanţilor se va face în limita celor 125 de locuri disponibile şi de relevanţa


documentelor care susţin motivaţia participării la programul de formare.

Plan de desfăşurare a selecţiei pentru participanţii la programul de formare profesională


pentru ocupaţia de MUZEOGRAF - perfecţionare

ACTIVITATE TERMEN DE RESPONSABILI


FINALIZARE
LANSAREA SELECŢIEI
Şef centru perfecţionare
Transmiterea invitaţiilor şi
09.02.2011 Asistent centru perfecţionare
anunţurilor

Şef centru perfecţionare


ÎNSCRIERE PARTICIPANŢI
10.02.2011 – 24.02.2011 Asistent centru perfecţionare
Depunerea documentelor de către
Coordonatori centre de lucru
participanţi.

2
SELECŢIA GRUPULUI
TINTĂ Şef centru perfectionare
Verificarea formularelor primite, Asistent centru perfecţionare
25.02.2011-28.02.2011
solicitarea altor informaţii (dacă Coordonatori centre de lucru
este cazul), analiza dosarelor şi Muzeograf
selecţia candidaţilor.

Finalizarea selecţiei
Şef centru perfecţionare
Anunţarea rezultatelor selecţiei şi
28.02.2011 Asistent centru perfecţionare
contactarea candidaţilor
selecţionaţi.

Participarea la cursul de formare profesională pentru ocupaţia de MUZEOGRAF nu este


condiţionată de administrarea în mod direct a unor bunuri de patrimoniu.

Selecţia participanţilor are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul non-


discriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe
creiterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de
discriminare directă sau indirectă.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la :

D-na Câmpean Anca Mariana


Şef Centru Perfecţionare
Email: patrimoniu.caransebes@gmail.com
Tel. 0769.057.206; 0743.159.699