Sunteți pe pagina 1din 1

Componentele sistemelor informatice

Ref. : Popescu

Componentele speciale
Componentele funcţionale

Componente interne ale Componenta de sistem bazat


sistemului informatic pe cunoştinţe

Componenta pentru
managementul strategic Sistem expert
Administrare Managementul protecţiei
şi securităţii informaţiei
Componenta
Componenta pentru managementului
managementul cu funcţionare în
financiar Activitate Contabilitate Contabilitate timp real
financiară Financiară de gestiune
(sintetică) (analitică)
Componenta pentru
Componenta pentru
managementul activităţilor
managementul
prin intermediul costurilor
contabil
Gestiune Gestiune Gestiune Gestiunea (managementul costurilor)
stocuri de stocuri de stocuri de mijl. fixe
materiale mărfuri prod. finite
Componenta pentru
Componenta pentru
managementul
managementul activităţilor
comercial
Aproviz. cu Aproviz. cu Contractare, prin intermediul proiectelor
materii prime mărfuri de livrare produse şi (managementul proiectelor)
Marketing
şi materiale la furnizori încasare facturi
Componenta pentru
managementul
resurselor umane Componenta pentru
managementul
Evidenţa Evidenţa documentelor şi realizarea
personalului Salarizare preg. personal arhivei de documente
Componenta pentru
managementul
cercetării-dezvoltării