Sunteți pe pagina 1din 2

„ De la noi la Cladova” - Gala Galaction

Gala Galaction
Gala Galaction este unul din poeţii însemnaţi ai literaturii române şi în
viaţa spirituală.
Nuvela “ De la noi la Cladova “ este o operă epică. În operă se
narează întâmplări care-l au ca personaj principal pe preotul Tonea , zis
şi “ popa Tonea “ .
Nuvela este o specie a genului epic, cu un singur fir narativ , cu
un conflict puternic , iar personajele-puţine la număr –sunt caracterizate
succinct în funcţie de contribuţia lor în desfăşurarea acţiunii.
Cantitativ , nuvela are întindere mai mare decât povestirea, dar mai
scurtă decât romanul.
Tema nuvelei este iubirea, o iubire nebună , declanşatoare de
evenimente.
Titlul “ De la noi la Cladova” reprezintă spaţiul în care are loc
desfăşurarea unor suspine şi zbuciumuri .
Fiind o operă epică , acţiunea este relatată de către un narrator , la
persoana a – III-a şi se structurează pe momente ale subiectului .
În expoziţiune este prezentat protagonistul acţiunii “ popa
Tonea” şi mustrările conştiinţei lui , înfăptuite de unele lucruri şi viaţa
precedentă în urma păcatului , alături de familia sa şi credincioşii
evlavioşi .
Sosirea bunului său prieten văduv , însoţit de o fiinţă femeiască
mai tânără decât el, în biserica lui şi începutul unui fior de dragoste ,
reprezintă intriga acţiunii .
Desfăşurarea acţiunii ilustrează încercărilor preotului de a
ajunge la iubirea lui târzie şi încercărilor de sustragere şi încălcare a
lucrurilor bisericeşti .
Jupân Traico rugă preotului să îi împrumute nişte bani cu
dobândă.Preotul acceptă deoarece era un bun prieten şi un bun
platnic.Aceştia sunt invitaţi la masă , unde preotul şi tânăra Borivoje se
sorbeau din priviri , însă aveau şi un sentiment de nesiguranţă.
După câteva zile după plecarea lor , preotul a întâlnit în cale o
sârboaică care îi spuse în taină faptul că tânăra arde de dorul lui . Sub
pretextul venirii sărbătorilor , jupînul Traico îi trimise înştiinţare
preotului ,să meargă după prima dobîndă .El se sfătui cu vâslarii , să îl
aştepte că va sosi îndată , însă planurile i-au fost încurcate de către
Simion , fiul lui moş Simion , care îi ceruse de îndată să meargă pentru
a îl spovedi şi împărtăşi pe tatăl său .Preotul deţinea la el cele sfinte ,
însă la presiunile vâslarilor , şi-a luat şi cele sfinte cu el , ceea ce încalcă
regulile bisericeşti .
Punctul culminant îl reprezintă momentul când ajunge la casa
celor doi , unde Borivoje îl invită înăuntru .Dragostea dintre cei doi este
„ De la noi la Cladova” - Gala Galaction
una reciprocă . Dunărea este aceea care asistă la zbuciumul celor doi ,
când liniştită , când mânioasă.
Remarcabilă este în nuvelă descrierea zbuciumului preotului
Tonea. Preotul este uman , el se stăpâneşte , o ocoleşte pe iubita lui , dar
plînge “ pe cununa biruinţei sale “ .
Deznodământul dezvăluie unele evenimente tragice.
Borivoaica , fiind ocolită de preot , cade în boală . Preotul în drum spre
jupân Traico , aude urlete disperate de ajutor întrucât se stingea un
suflet fără preot ..Apele se învolburaseră , iar vâslarii erau îngrijoraţi
însă preotul i-a asigurat că toate vor fi bine , fiindcă cele sfinte erau la
el . Borivoje era în suferinţă în ceasul al –XII-lea.
Momentul unicei fericiri a celor doi a fost ultima întâlnire ,fără
de păcat , cu condiţia atotdivină şi atotcurăţătoare.
Personajul principal , “ popa Tonea “ , este ca şi alte personaje
ale lui Galaction , preotul ideal supus unei grea încercări .
El era considerat uşă de biserică şi împlinitor poruncilor lui
Dumnezeu.Îi conferă o admiraţie respectabilă , faptul ca îşi recunoaşte
propriile greşeli şi îşi cere iertare păcatelor ce le-a făcut.
Ca modalitate de expunere , regăsim naraţiunea, descrierea şi dialogul.
By Razvan for
http://referat.ro