Sunteți pe pagina 1din 2

Compuşii carbonului

Carbonul sub forma de compuşi se află în substanţe anorganice,


precum CO2, CaCO3, MgCO3.

CO2
Dioxidul de carbon, format dintr-un atom de carbon şi doi atomi de
oxigen este o anhidridă labilă a acidului carbonic (CO2.H2O ~ H2CO3),
un compus chimic rezultat din oxidarea carbonului, în majoritate, de
origine organică. Prezent în atmosferă în concentraţia de circa 0,04%
este strict necesar pentru păstrarea echilibrului biosferei.

Dioxidul de carbon este un gaz incolor, prezent şi în atmosfera terestră


în concetraţie de aproximativ 0,04%. Este unul din cei mai importante
gaze cu efect de seră.

Procesul de ardere

Substanţa organică se oxidează (ardere completă) prin reacţie o


exotermică terminată cu eliminarea de energie (căldură), dioxid de
carbon şi apă la oxidarea monomerilor, sau polimerilor de zahăr şi de
grăsimi, iar la alte substanţe organice, oxizi de matale, etc.

Glucoză: C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6H2O + energie

CaCo3

Carbonatul de calciu este o substanţă solidă de culoare albă cu


formula chimică CaCO3 este o sare (carbonat) a calciului cu acidul
carbonic, raportul ionilor de Ca2+ şi CO32- fiind de 1:1.
Carbonatul de calciu este răspândit în natură sub formă de minerale: -
calcit - aragonit, vaterit şi în organisme în oase, dinţi, cochilii, corali şi
crusta crustaceilor.
In roci se află sub formă de calcar unde este aproape în stare pură şi
varianta dolomitilor care sunt un amestec de calcliu şi magneziu.
Carbonatul de calciu este aproape insolubil în apă, sub acţiunea
intemperiilor şi ploilor acide se formează hidratul de calciu, Ca(HCO3)2
care e uşor solubil în apă solubilitate accelerată de acidul carbonic, şi
sulfuric format prin dizolvarea gazelor atmosferice în apa ploilor, dar
mai ales apa peşterilor.

Carbonatul de calciu are o legătură chimică simplă de CaCO3


alcătuind prin această legătură mineralele Calcit şi aragonit trei roci
calcaroase diferite care cu toate că din punct de veder chimic sunt
identici, diferă ca aspect morfologic:

-Creta

-Calcarul

-Marmora (este o rocă metamorfică cu cristale relativ mari care i-a


naştere prin transformarea şi recristalizarea cretei sau calcarului sub
acţiunea unor temperaturi şi presiuni ridicate.)

MgCO3

Carbonatul de magneziu MgCO3 poate fi găsit frecvent în natură sub


formă de magnezit (MgCO3 · H2O) un izotip cu calcitul făcând parte din
grupa calcitelor. El are o duritate de 4-4½ pe scara Mohs. Împreună cu
dolomitul face dintre principalele minerale cu magneziu. Carbonatul de
magneziu care este neutru din punct de vedere chimic se transformă
prin hidratare cu degajare de căldură în carbonat bazic de magneziu:

1. Utilizare

• Magnesia alba este suspensie apoasă care poate fi găsită în


comerț, are un pH de ca. 10,5.
• Izolator termic, sau la producerea hârtiei, cauciucului și
materialelor plastice
• Ingredient în industria alimentară, pentru reducerea acidității
• Producerea medicamentelor care reduc aciditatea gastrică
• Combinat cu talcul în sport la sportivii care fac exerciții la
aparate ca inele, paralele etc.
• Producerea materialelor de construcție rezistente la foc