Sunteți pe pagina 1din 32

Junimea a fost un curent cultural mi literar, dar mi o

asocia ie cultural înfiin at la Iami în anul 1863 din


ini iativa unor tineri reîntormi de la studii din
strintate, în frunte cu Petre P. Carp, Vasile Pogor,
Iacob Negruzzi mi Teodor Rosetti, Titu Maiorescu,cel
care a devenit mentorul spiritual al Junimii.
Scopul initial a fost acela de a organiza ´prelectiuni
populareµ pe teme diferite de interes larg(cum ar fi
stiinta, istoria,cultura nationala) prin care se urmarea
educarea gustului publicului,purificarea limbii romane
literare si interesul pentru literature.
In cadrul sedintelor tinute in casa lui Titu Liviu
Maiorescu la Iasierau citite si discutate operele unor
tineri scriitori, iar cele mai valoroase erau publicate in
revista societatii numita ´Convoorbiri literareµ.
` ÷„ ÷   ÷„
  
„  „ ÷ „ 
 ÷  

  
  „    ÷„ 
   „     „  
  !
  „ 
  "
„ 
   #$$ „ % & „ ' ( 
)„ &
  „ ' ( *$+ ,
 !  
!÷    !
÷„   „ 


  „   &
 ' 
 „ 
 
"$ ,
„  
  
÷
 - . +
u ÷    
/„   0 
 ÷   „ 
!
   "
   ÷ 


÷ 
 "„  &
 ' 
  1
  „2
3! ÷4 *  5  -
÷„
 ÷   ÷ *!  ÷ 
  &
 * 0 *÷+ ,
  

÷!  + 6  !
    
 
7 ,
„ *÷„ * „ 8 !„  
 
 ÷   ÷„ ÷  ÷+ ,

   
 ÷ !
+
u ÷ M m 

mM   M 

 
  M m
 M 
M
 

m
 m  M

 
 
 
M M


 
 m ! 
Sediul Junimii in Iaşi
r  
 
    
 
  
  
   
  
   

 
 
 
‡Petre Carp s-a n ÷ scut la 28 iunie 1837 la Ia i
dintr-o veche familie boiereasc ÷ amintit ÷ de
Dimitrie Cantemir î n Descrierea Moldovei.

‡A absolvit gimnaziul la Berlin (1850) urmând


Facultatea de Drept si tiine Politice din cadrul
Universit÷ii din Bonn . În anul 1862 revine la
Ia i i contribuie la punerea bazei societ÷ii
Junimea (prim÷vara anului 1864).

‡Adept al ideilor "junimiste" s-a


remarcat ca unul dintre frunta ii Partidului
Conservator din acea perioad÷.

‡A fost ales în numeroase rânduri deputat i


senator în Parlamentul României , iar dup÷
plecarea domnitorului Cuza a fost ales de dou÷
ori pre edinte al Consiliului de Mini tri.

‡Acesta se stinge din via÷ la data de 19 iunie


1919 fiind înmormântat în comuna Tib÷ne ti din
judeul Ia i.
‡Vasile Pogor (n . 20 august 1833 , Ia i ; d. 20
martie 1906 , Bucium, judeul Ia i ) , fiu al comisului
V. Pogor i al Zoei Cerchez , a fost om politic,
publicist i poet român, care a îndeplinit în mai multe
rânduri funcia de primar al municipiului Ia i.

‡A studiat la pensionul Malgouverne din ora ul Ia i,


dup÷ care (din anul 1849) i-a continuat studiile
secundare, apoi cele juridice la Paris.

‡Vasile Pogor a fost unul dintre fondatorii societ÷ii


Junimea i ai revistei Convorbiri literare , unde a
colaborat cu versuri, scrieri în proz÷ i traduceri. A
tradus din Horaiu , Goethe , Hugo , Gauthier ,
Baudelaire .

‡Puinele sale poezii originale ( Pastelul unei


marchize , Melancolie , Magnitudo Parri , Sfinx
egiptean .a) au totu i un aer de prospeime i o
pronunat÷ nuan÷ de umor .
áasa Pogor
‡ N i ( ÷ t l 1
i 1 l i i ti i
i ÷ î t i i 1 l
ti ) t iit , i l
l i t N i .

‡ i ÷ t t iil î i . t
l lt t t i i
i i t l i i .
t l i t÷ii i
ti t i
i t i i lit .

‡ l i l ÷ i:
‡´ i i µ, , 1 ;
‡´ ii t ÷ µ, t t ti i
î ÷ i i, 1 ;
‡´ t l lt µ, ÷ ÷ î
l .L. i l ,1 ;
‡´ i ti i i < i >´, ii,
1 1.
Theodor Rosetti (nscut în 5 mai 1837 la Iami mi
a decedat în 17 iulie 1923 la Bucuremti ) a fost
un publicist mi om politic român, academician,
licen iat în drept, prim- ministru al României în
perioada 1888 - 1889 .

Dup studii la iov, Viena mi Paris a fcut


carier în magistratur , a fost prefect de
Vaslui, ministru, premedinte al Consiliului de
minimtri (1888-1889), guvernator al Bncii
a ionale, membru al Cur ii Permanente de
Arbitraj de la Haga.

A fost totoda t fondator al ÅJunimii´, autor de


eseuri ap rute în ÅConvorbiri literare´,
membru de onoare al Academiei Române.
‡Titu iviu Maiorescu s-a nscut la Craiova , la 15
februarie 1840.

‡Acesta a fost academician, avocat, critic literar,


eseist, estetician, filosof, pedagog, politician mi
scriitor român, prim-ministru al României între
1912 mi 1914 , ministru de interne, membru
fondator al Academiei Române , personalitate
remarcabil a României sfârmitului secolului al
XIX-lea mi începutului secolului XX . Maiorescu
este autorul celebrei teorii sociologice a formelor
fr fond , baza Junimismului politic mi
&quot;piatra de fundament&quot; pe care s-au
construit operele lui Mihai Eminescu , Ion uca
Caragiale mi Ioan Slavici.

‡S-a stins din via la 18 iunie 1917 , fiind


înmormântat la cimitirul Bellu din Bucuremti .
‡ Titu Maiorescu a avut un rol definitoriu în
cadrul societ ii ÅJunimeaµ impunându-se ca
adevratul lui conductor, iar în cadrul epocii
drept îndrumtorul cultural mi literar.
‡ Domeniile de manifestare ale spiritului critic
maiorescian sunt numeroase: limba român,
literatura, cultura, estetica, filozofia. Studiile
sale sunt de o importan major pentru
literatura român:
‡ Å O cercetare critic asupra prozei române de
la 1867 µ ;
‡ Å Comediile domnului I. . Caragiale µ ( 1885 )
;
‡ Å Direc ia nou în poezia mi proza românµ (
1872 ) ;
‡ Å Asupra poeziei noastre populareµ
‡ Å Poe i mi criticiµ ;
‡ Å Eminescu mi poeziile luiµ.
Ô 
   

 
 
  
   

 

    
 

 
  
 
   

 
 


 

 
 

 
 
 
  


 

 
  
    
   
 


  
  
  


 
 
  
 
   
 
 


‡ 1. Acest studiu pune bazele esteticii literare.


‡ 2. Aici, Titu Maiorescu defineste poezia ca idee manifestata
in forma sensibila.
‡ 3. Cele doua conditii ale existentei operei artistice sunt:
continutul si forma.
‡ 4. Continutul trebuie sa fie alert, tensionat si uimitor.
‡ 5. Forma trebuie sa se intemeieze pe cuvinte concretizatoare
si pe figuri de stil sugestive.
‡ Studiul abordeaza principiile artei, pornind de la stadiul la
care ajunsese literatura autohtona in 1867. Este un studiu de
analiza asupra literaturii prin care criticul aduce in prim-
plan exemple valoroase. El defineste arta literara ca idee
manifestata in forma sensibila si face distinctia intre stiinta
(care exprima adevarul) si arta (chemata sa exprime
frumosul).
 


  
 
  
  !
" 
 
 
 
 
 
 # 
 
   $
 %   & ' m 
m '
 " ( 
 
 
 
 m  
 
 
"   
   

   
 
 


 

  
 !
" %    $
 

   )    

 
 )  
  %  
  '
     


 % 
 * %  
 m

 %
 
 
 
 
 
 
 '" 
$ 
   


 
  m 


 
 


+  
 
    %
  
 

  
 !
"
 %

"  m 
   

 
 %   %
 
  
 '
' 

 


  


 
   
u 

  
  

 m  
 
   

um  
 
 
 

 m

 
 

um
 m  
  
     
  
  
 

   

 
  

 

   
 


 
 m  
  m   
 
m
 
  

 
 

    
 
   
  
  

  
m 
 m 

 m     
 


  
   

 
 
 
 

 

 m 
 
 


   
  

       


   
m 

 
 

  
 
  
  

m  


   
m 
 

  
 
   
 m  
  m 

 
   
u 
   
  
 

  
m  
 
    

 ! "

  
# r$ 

%  ÷
  & '
  ( 
     
 
 #
  
   r÷ › › 
)      # 

    
 
 


‡Å "
 


 M  
M M M 
!M  


M M M M # 


 M M  M M  
M Å M M
   M  
 $
 %M 
‡L 
 $
 %M M M M!
   
  M M  M 
M 
 

 & ' 

 
 ( Å&   ) *+ '   m # 

 M M ,
  
!! m M M
*M M )+
& M) &  M ) % ! 
 M) % 
) % ) %
m
M  
) M 
 M   ,
  m 
- L

  M M M !  
  m 
 


 

M m  

  M M M ! M
 %M

 M

 M  

 M m
 

 M


  M 
# M M
 
 
   


£ M LM $ %M ( "
 


 M M 
 M .

m M
 M %
M 

Å"
 


 M

!M 
 
 
 M #
 
 M #M 

 M   

    
 £ M
  M M

 
 

 
 /
 M
M 
 
‡N 
M  

 M! M m 
   M M! 

 
M M M M  m M  
 

 M!
! M  &

  M M  
M M 
  
 M
M   
 
 
 
 
 M 
 M 
 M M  
 
!
 
 M  

M!! M 
 0  
!! M 

 m 
M 
 
M( 
 
‡S
M % $ %M ( "
 


 M M Å& 


M
M Å"
 


 M M  
  M M  / m
mM  

 1M 
 
 
  m  M !M M
M
  
 
 
  
 
M 
 MM 
 
‡1M
M 

 
  M
 
 
!  M 
 
 

 m 
 
  

 
m M M 
 m  
m

 2 
  M m
 
 M   M  

m
 M 
 M 
  
  m M 
 M M M


 m
M 

 M M
M
 m 
M 
 M M  
 
   M
‡F
 M M  ! ÅJ M S
M 
  
 m 
 M 
 ! !
  
M
M m
   M  M  
 
#M MM  
M m    
M 
M 
M 3M 
  ÅJ M M M M
M 
 m 


m
  
࣠M M  Mm
 
M
 M  
 *M
& ' M M M m 
 M

m+ m M M M   /

 
 
 
M J M M  
   M M
 
 
m  
‡ &
  
! M 
 M


M M

 £ M M  

M M 
M M M 
 
m
M


  

 
    
 m  ! 4 !

M ! 
 
 Å"M
 M 

 M M  m
  
  M  M
M
       

 !

"u  "  

"# 
"$ 


"
" % 

m