Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”

Proiect la disciplina
Educaţia tehnologică

Tema:
Confecţionarea unei năfrămiţe de ritual
cu motive populare simbolizate

Eleva: Untila Vlada


Clasa a 6-a
“C”
Profesor: Corobcă
Veronica
Cuprins:

 Materiale necesare.
 Succesiunea operaţiilor.

 Modele.

 Tehnici de cusut şi brodat.

 Tehnica securităţii.
Materiale
necesare:
 Aţa colorata
pentru broderie
 Ace pentru
cusut şi ace de
siguranţă
 Degetar
 Panglică centrimetrică

 Ţesătura pentru brodat


 Ruleta
 Fier de călcat

 Foarfece

Succesiunea operaţiilor
 Se testează aţa colorata pentru
broderie
 Se aleg acele pentru cusut şi acele

de siguranţă necesare la croit,la


însăilat
 Se alege degetarul potrivit pentru
degetul mijlociu al mîinii drepte
 Se pregăteşte o panglică
centimetrică de 150 cm lungime,care
va servi la măsurarea ţesăturii
 Ţesătura pentru brodat se întinde
bine pe gherghef
 Se pregăteşte ruleta,care este
necesară pentru trecerea desenelor
pe ţesătură
 Se pregăteşte fierul de călcat,care

serveşte pentru netezirea pînzei


înainte de brodat şi pentru
prelucrarea termică a articolului finit
 Se aleg foarfecele,care se folosesc

pentru croirea stofeide dimensiunile


necesare pentru articolul pe care
vrem să-l brodăm şi pentru tăierea
aţei în timpul brodării
Modele:
Tehnici de cusut şi brodat:

 Punctul înaintea acului


 Punctul de rămurică
 Punctul de lănţişor

 Punctul de feston
simplu,dublu,triplu
 Punctul vechi moldovenesc în
formă de zigzag
 Punctul de chilim
 Punctul de cruciuliţă
 Găurele simple,duble,în zigzag
 Ajurul păianjen
Tehnica securităţii:

 Păstraţi acele în pernuţe sau în


cutioare speciale,
 Puneţi foarfecele cu lamele închise pe

masă,
 transmiteţi-le altei persoane cu lamele
închise şi cu inelele înainte,
 nu înfigeţi acele şi boldurile în haină,ci
numai în pernuţa specială,
 păstraţi ordinea şi curăţenia la locul de
lucru

S-ar putea să vă placă și