Literatura Aservita Ideologiei Comuniste

LITERATURA ASERVITĂ IDEOLOGIEI COMUNISTE Instaurarea regimului comunist a produs o serie de schimbări atăt la nivel politic si social, căt

si la nivel cultural. Literatura din această perioadă este profund marcată de componenta naţională, devenind o unealtă a partidului pentru a „educa” (a se înţelege a manipula) căţi mai mulţi oameni. Scriitori erau obligaţi să scrie doar despre temele propuse şi susţinute de către partid, le era dictat cum să scrie, ce să scrie şi cum să se comporte în acord cu profesia lor. Cei care nu se supuneau acestor reguli trebuiau să facă faţă repercursiunilor: li se interzicea publicarea operelor sau erau excluşi din puţinele cercuri literare rămase. Scriitorii trebuiau să funcţioneze asemeni unui corp de armată, aflat sub conducerea partidului comunist, ce trebuiau să lupte împotriva literaturii imperialiste, considerată decadentă, murdară si dăunătoare. Acest referat se va ocupa de analiza a trei poezii din perioada comunistă, texte ce demonstrează, prin tematica si limbajul lor, cele prezentate mai sus. Una dintre aceste poezii este intitulată Drumul către viitor1. Poezia este o amplă antiteză între trecutul duşmănos al ţării si viitorul luminos promis de către partidul comunist:
„Am în spate de la Burebista Pînă la Cîrmaciul de acum Leaturile cu adesea trista Soarta pe al ţării vajnic drum. Dar pe drumul prin vecii întins Noi sîntem aceia ce-am încins. Acest timp de glorii azi ridică Falnic, luminosu-i obelisc. Semn de purpur care ne indică Drumul către comunistul pisc. Iar Cîrmaciul înţelept e-n frunte, Ceauşescu-n veghea ţării, munte.”

Ceauşescu este comparat cu Burebista, unul dintre cei mai vrednici conducători ai acestei ţări. El este cel care îşi asumă rolul de a conduce poporul spre o lume şi o viaţă mai bună. Este asemenea unui mesia ce, prin bunătatea sa, îi îndrumă pe toţi spre calea cea dreaptă. Comunismul este prezentat ca ultimul ideal, ca cel mai înalt pisc, care trebuie atins de către toţi, pentru a putea fi fericiţi. Numai aderănd la ideologia comunistă, vom putea atinge gloria. Puteriile „cărmaciului” sunt hiperbolizate, acesta ajungănd să fie comparat, prin măretţia sa, cu un munte. Aceste pozii au aspectul unor laude, unor omagii aduse ideologiei si conducătorilor comunişti, formănd o literatură encomiastică. Un asemenea text este şi
1

Poeyia este scrisă de Mihai Beniuc, şi a apărut in revista Contemporanul, nr. 4, în 23 ianuarie 1987, la pagina 9.

1

sub soare bun Se bucură că este în neamul său străbun. destinul ei îl doare Prin El sîntem un nume recîştigat sub soare.” Aceste adjective îl situează deasupra tuturor din punctul de vedere al dreptăţii. Ţara şi colectivitatea sunt puse mai presus decăt individul. Ceauşescu este prezentat ca întruchipănd toate atributele unui bun conducător.a lungul întregului text. fără de care atăt ţara căt şi locuitorii acesteia ar fi pirduţi. care a fost iybăvit numai prin ideologia partidului comunist. 3. cel Tare Prin El noi sîntem toţi lumini biruitoare. autorul poemului îl ridică pe Ceauşescu la rang de zeitate. nr. textul este un lung omagiu adus conducătorului ţării. Conducătorul este reprezentantul întregii naţiuni. nr. o existenţă doar întru ideile comuniste şi doar întru binele întregii naţiuni. Prin El se luminează istoria şi vrerea Dorinţa şi credinţa acestui brav popor La sfat mereu cu ţara-i lumina şi puterea Cum creşte in poveste viu veşnicul izvor. preşedintele este pomenit cu ajutorul pronumelui personal „el”. îmbinănd in fiinţa sa atributele acestui „brav popor”. fiind scrise la fel ca şi pronumele. cel Bun. Pămîntul plin de holde. Toate aceste atribute sunt apoi transferate întregului popor. Cu ajutorul acestui „El”. cel Drept. Prin El sîntem puternici şi drepţi. în 21 ianuarie 1988 la pagina 7. în 9 ianuarie 1986. unicitate şi originatlitate. Atributele sale sunt preyentate prin enumeratie. 2. 2 Aceasta poezia aparţine lui Florin Grigoriu. şi a apărut în revista Tribuna. cel Drept. este un omagiu adus soţiei preşedintelui. Te bucuri că există şi că-l auzi EXIST PRIN ŢARA ŞI PARTIDUL NOSTRU COMUNIST. Acest slogan distruge orice şansă la individualitate. hotar celor ce nu-s Istoria prin El s-a-nnoit. 3 Poezia este scrisă de Pavel Pereş şi a fost publicată în revista Romînia literară. bunătăţii şi puterii. scris cu majusculă. şi anume. „El e Întîiul. cu fruntea sus Strălucind ideea. un conducător. 2 . Aşa cum este sugerat în titlu. cel Tare. Tot ce-i al ţării prin El e bun şi mare Tot ce-i al ţării greu întîi pe El îl doare El e Întîiul. Textul laudă calităţile şi multele aptitudini ale acestei doamne. De.pe prima pagină. Prezentăndu-l în acest fel. A trei-a poezie a fost scrisă cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere a Elenei Ceauşescu. autorul ajută la manipularea omului simplu căruia i se cere să asculte de partid şi de conducătorul acestuia fără să obiecteze.poezia Cîntec pentru preşedintele ţării2. cu majusculă. Sloganul „EXIST/ PRIN ŢARA ŞI PARTIDUL NOSTRU COMUNIST” reprezintă crezul pe care trebuie să-l poarte în suflet fiecare catăţean. de brazi. Poezia intitulată Înaltă cinstire 3. este sanctificat şi privit precum o fiinţă atotştiutoare şi atoatefăcătoare. cel Bun. Nu oferă oamenilor decăt o singură posibilitate de existenţă.

Rimele sunt. paşoptist chiar de versificaţie şi de abordare tematică. cutezător A înstelat a vremilor izvoare Întruchipînd prezenntu-n viitor. Ceea ce au realizat aceşti scriitori nu este 3 . Se poate observa îmbinarea obositoare a unor cuvinte cu ajutorul cratimei pentru a obţtine numărul corect de silabe. seninătatea cu care abordează orice problemă. Literatura comunistă esre o literatură cu tendinţă. şi timp de pace Fără odihnă gîndul său lucrînd. Ultima strofă este o adresare directă prin care autorul îşi exprimă în mod liber sentimentul de admiraţie şi respect. În toate aceste poezii se poate observa o înapoiere la modelul pre-modern. forţate şi banale. Mereu pentru a ştiinţei afirmare Cu spirit comunist. În toate poeziile se poate observa utilizarea limbajului simplu. nu sunt nimic altceva decăt nişte slogane răspăndite de către cei fideli regimului comunist.” Doamna ceauşescu este prezentată asemeni emblemei ţării. spre fericira ei. pentru ca toţi oameniisă poată înţelege mesajul politic trnsmis. preluată după documentele partidului comunist. Ea este însăşi esenţa comunismului. Cinstire-naltă aceleia ce-aşază Cu simplitatea marilor idei Lumina caldă-a muncii cînd cutează Cu patria. Acest lucru se datorează faptului că literatura modernă era considerată o copie a literaturii occidentale. Atributele sale cele mai importante sunt credinţa nestrămutată intr-un viitor strălucit. din punct de vedere estetic. fiind un cetăţean exemplar. creat de mult prea slăvita ideologie. Un adevăr de împliniri a scris Cu omul ce cu patria e una Care-n istorii rostul ne-a decis Dintr-un congres ce străluceşte-ntruna Ani mulţi noi îi dorim. puterea de muncă şi patriotismul. Aceste texte nu se pot considera poezii. transformănd-o în fiinţa ideală ce trebuie iubită şi imitată de toată lumea. literatură burgheză ce dăuneayă spiritului. Acest gen de literatură îi transformă pe poeţi în propagandişti iar arta în ideologie. simplitatea. ce are ca scop educarea muncitorilor şi a spiritului socialist. Versificaţia este greoaie.„Purtînd pentru popor si pentru ţară Întregul viu al celor trei culori A înnoit în vatra milenară Destinul izbîndirii de cu zori. Superb exemplu-n toate cîte face În dorul său o ţară înălţînd. Şi s-a aflat mereu cu-nţelepciune În lupta pentru bine zi de zi Ca visu-n adevar să se-ncunune Seninul temelie spre a fi. cuvintele sunt alătuarte forţat pentru a obţine ritmul si măsura metrică dorită. A-mpurpurat spre mergerea-nainte Prefacerile-n orişice cuvînt Avînd în viaţă crezul său fierbinte Într-un demers de comunist avînt. de asemenea . întruchpănd şansa poporului de a-şi făuri un destin glorios.

4 . nu e poezie.artă frumoasă. ci nişte texte versificate ce nu fac altceva dacăt să instruiască şi să convingă oamenii de necesitatea şi prosperitatea ideologiei şi partidului comunist. artă estetică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful