P. 1
Eficienta Economica a Investitiilor

Eficienta Economica a Investitiilor

|Views: 6,565|Likes:
Published by Faur Dorel

More info:

Published by: Faur Dorel on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Conceptul de investiţii
 • 1.2 Clasificarea investiţiilor
 • 2.1 Alocarea resurselor între prezent şi viitor
 • 2.2.1 Indicatori statici ai investiţiilor
 • 2.2.2. Indicatorii statici propriu-zişi de eficienţă a investiţiei
 • 2.3 Actualizarea în calculele de investiţii
 • 2.4 Momentele actualizării în calculele de investiţii
 • 3.1 Etapele deciziei de investiţii
 • 3.2.1. Capitalul investit
 • 4.1 Valoarea netă actualizată
 • 4.2 Indicele de profitabilitate
 • 4.3. Criteriul anuităţii echivalente
 • 4.4. Rata internă de rentabilitate
 • 4.5. Rata de rentabilitate globală ( RRG )
 • 4.6. Termenul de recuperare actualizat ( TRA )
 • 4.7. Durata de viaţă minimală a proiectului de investiţii
 • 5.1.1. Metoda subiectivă sau informală
 • 5.1.2. Metoda raportului VNA/ TRA
 • 5.1.3. Metoda ajustării ratei de actualizare
 • 5.1.4. Metoda echivalentului cert
 • 5.2. Analiza explicită a riscului

Dan DONOS

|

EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR
pentru studeţii anului V – Inginerie economică în agricultură Învăţământ la Distanţă

2004

1

Eficienţa economică a investiţiilor 1. Elemente teoretice privind investiţiile
1.1. Conceptul de investiţii

Noţiunea de investiţii, deşi se utilizează de multă vreme în literatura de specialitate, nu are însă o definiţie clară şi omogenă. În limba română, termenul de investiţii provine din limba franceză – investissement – care la rîndul lui a fost preluat din limba latină. Dicţionarul de economie politică conferă noţiunii de investiţii următoarea semnificaţie: ″ plasarea unor sume de bani în domeniul economic, social-cultural, administrativ, militar, cu scopul de a sigura baza tehnico-materială şi forţa de muncă necesare desfăşurării şi lărgirii acestora ″. P. Masse, un autor consacrat în teoria investiţiilor şi capitalului, consideră că prin investiţii se desemnează în acelaşi timp actul de transformare a mijloacelor financiare în bunuri concrete şi rezultatul acestui act. H. Pemmons înţelege prin investiţii într-un sens mai general achiziţia de bunuri concrete, plata unui cost actual, în vederea realizării unor încasări viitoare; acest proces constituind o schimbarea unei certitudini referitoare la renunţarea la satisfacţia imediată, în favoarea unei unei serii de speranţe repartizate în timp. Actul de a investi cuprinde deci: un subiect ( investitorul ); un obiect; costul – privaţiunea la satisfacţia imediată, costul de oportunitate, precum şi valoarea unei speranţe, deci venitul aşteptat din funcţionarea obiectivului în care s-a investit. Keynes consideră că ″ investiţiile reprezintă adaosul curent la valoarea echipamenteleor de producţie care a rezultat din activitatea de producţie a perioadei respective ″. În această definiţie celebrul economist lega noţiunea de investiţii de cea de economii. În limbaj practic de afaceri prin investiţii se înţelege în general afectarea de mijloace financiare pentru modernizare şi expansiunea echipamentelor existente. Deci sensul este acela de investiţie netă sau adaos de capital fix. În accepţiunea curentă a investi înseamnă a cheltui bani,în general. 2

Aici noţiunea de investiţii reflectă aspectul financiar al problemei, sau mai bine spus finanţarea unei întreprinderi ce include atît mijloace de finanţare pe termen scurt, cît şi pe termen lung. Totuşi, limbajul curent nu se referă atît la întreprinderea productivă, ci mai curînd asimiliează investiţia cu cheltuielile pentru orice obiectiv. Este necesar să se fixeze cîteva repere şi ca atare putem spune că investiţia poate fi definită: a) în sens restrîns, drept cheltuirea de mijloace financiare în vederea achiziţionării de bunuri concrete, durabile, sau de echipamente pe care firma le va utiliza pe parcursul mai multor exerciţii financiare în vederea realizării obiectivelor sale. b) în sens larg, investiţia înseamnă nu doar cheltuieli pentru capitaluri tehnice, ci şi cele efectuate pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, servicii de la terţi, serviciile personalului, în scopul funcţionării obiectivului. Mai precis investiţia reprezintă activitatea de creare a bunurilor de capital ( active fixe prin transformarea diferitelor categorii de resurse financiare, indiferent că este vorba de înlocuiri, extinderi sau modernizări ) în echipamente, utilaje. G. Depallens, un autor consacrat în teoria financiară a întreprinderii, consideră că investiţiile cuprind nu doar imobilizările ( activele fixe tangibile sau netangibile ), ci şi toate operaţiunile care constau în transformarea unei sume de bani într-un element destinat a fi utilizat în permanenţă de către firmă în decursul unei perioade mai mult sau mai puţin lungi. În acest sens, în categoria investiţiilor se includ: - imobilizările ( activele fixe ); - titlurile de participaţie; - stocul indispensabil pentru a permite întreprinderii funcţionarea normală; - volumul creditului comercial ( credite acordate clienţilor în mod permanent şi stabil); - investiţii intelectuale ( cheltuieli de organizare şi de perfecţionare a personalului ); - investiţii în cheltuieli de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; - investiţii tehnice ( studii privind realizarea de noi produse, procedee de producţie, achiziţia de brvete, licenţe ); - investiţii comerciale: dezvoltarea reţelei proprii de comercializare. 3

plantaţii. proprii sau împrumutate. reclădiri cu modificarea profilului tehnic. aşa cum nici noţiunea de investiţie nu a dobîndit o definiţie şi semnificaţie unică. Este accepţiunea investiţiei în sens larg incluzînd întregul patrimoniu al întreprinderii care figurează în activul bilanţului. control. cheltuieli de cercetare – dezvoltare. clădiri.2 Clasificarea investiţiilor În literatura economică. maşini. Necesităţile acţiunilor de fundamentare şi analiză economică au pus totuşi în evidenţă cîteva criterii de clasificare a investiţiilor: 1) din punct de vedere a naturii lor investiţiile se clasifică în: a) lucrări de construcţii – montaj ( construcţii. c) refaceri. unelte. explorări. animale de muncă. ca şi în metodologiile folosite în practică. mijloace de transport. proiectări. amenajarea terenurilor ). instalaţii. 1. 2) după caracterul lucrărilor de investiţii a) construcţii noi. b) achiziţii de utilaje independente şi de utilaje cu montaj: c) lucrări şi explorări geologice care includ: prospecţiuni. inventar gospodăresc. d) alte lucrări de investiţii. extinderea şi completarea capacităţilor productive existente. lucrări de foraj. d) dezvoltarea. brevete şi alte drepturi şi valori similare. alte imobilizări necorporale. reglare. Conform uzanţelor planului de conturi din România putem considera ca investiţii orice transformare de resurse financiare în următoarele categorii de active: terenuri. b) reconstruiri. 4 . utilaje şi instalaţii de lucru. aparate şi instalaţii de măsură. ( necorporale ) cheltuieli de constituire. nu există o concordanţă a opiniilor privind tipologia investiţiilor. ceea ce economiştii definesc drept capitalul investit. studii. studii şi cercetări geologice.Noţiunea de investiţie a lui Depallens relevă analiza structurii financiare a întreprinderii şi corespunde nevoii de capitaluri permanente ale acesteia care poate fi acoperită prin resurse financiare pe termen lung şi mediu. construcţii speciale. concesiunu. şi alte mijloace fixe.

toate lucrările realizate de la începerea obiectivului şi pînă la sfîrşitul exerciţiului financiar. bugetele locale. în agricultură ar fi centrala termică a unor complexe de îngrăşăminte. b) Investiţii private. realizarea unor ferme complexe poate avea ca efect construirea de obiective în industria alimentară. De exemplu. toate obiectivele investiţionale programate şi finanţate de întreprinderi. Într-un sens mai concret investiţiile conexe sînt toate acele lucrări care nu se pot recupera din efectele proprii în ramura în care au fost realizate 5 . 4) din punct de vedere al modului de executare a lucrărilor de investiţii: a) lucrări executate în antrepriză: b) lucrări executate în regie. etc. De exemplu. b) investiţii în continuare. 3) după modul de programare şi finanţare. 6) din punct de vedere a importanţei lucrărilor pentru obiectivul proiectat: a) investiţii directe care cuprind obiectivele de bază şi asigură îndeplinirea scopului deciziei investiţiei.e) reutilări. c) investiţii realizate aferente capacităţilor de producţie restante. 5) din punct de vedere a imobilizării fondurilor: a) investiţii neterminate. c) Investiţii conexe cuprind lucrări a căror necesitate este dată de efectul propagat al investiţiilor directe în alte ramuri sau sectoare ale economiei. precum şi cele executate din capitalul propriu al instituţiilor publice. investiţiile pot fi: a) publice. care includ toate obiectivele finanţate de la bugetul statului. menaje. b) investiţii colaterale privesc obiective legate teritorial şi funcţional de cele directe. doar la acele repere care nu au fost puse în funcţiune. cu sau fără modernizare. transportuir. direct sau prin intermediul unor unităţi regionale în vederea dezvoltării infrastructurii sau a dezvoltării sau ameliorării economiei regionale. lucrări prevăzute a fi în funcţiune în anii următori. aducţiuni de apă. drumuri interioare.

unelte.alte lucrări de investiţii.lucrări executate în regie. clădiri. utilaje şi instalaţii de lucru. după caracterul lucrărilor de investiţii . Necesităţile acţiunilor de fundamentare şi analiză economică au pus totuşi în evidenţă cîteva criterii de clasificare a investiţiilor: 1.titlurile de participaţie. În această definiţie se lega noţiunea de investiţii de cea de economii. proiectări. . . . plantaţii.achiziţii de utilaje independente şi de utilaje cu montaj: . mijloace de transport. 6 . . din punct de vedere a naturii lor investiţiile se clasifică în: . drumuri interioare. Conform uzanţelor planului de conturi din România putem considera ca investiţii orice transformare de resurse financiare în următoarele categorii de active: terenuri. în categoria investiţiilor se includ: .lucrări executate în antrepriză: . maşini. Deci sensul este acela de investiţie netă sau adaos de capital fix.Rezumat Noţiunea de investiţii. procedee de producţie. lucrări prevăzute a fi în funcţiune în anii următori. animale de muncă.din punct de vedere al modului de executare a lucrărilor de investiţii: . nu are însă o definiţie clară şi omogenă. aducţiuni de apă. aparate şi instalaţii de măsură.investiţii realizate aferente capacităţilor de producţie restante.investiţii în continuare.investiţii tehnice ( studii privind realizarea de noi produse. În limbaj practic de afaceri prin investiţii se înţelege în general afectarea de mijloace financiare pentru modernizare şi expansiunea echipamentelor existente. în agricultură ar fi centrala termică a unor complexe de îngrăşăminte. şi alte mijloace fixe. control. construcţii speciale. achiziţia de brvete.investiţii intelectuale ( cheltuieli de organizare şi de perfecţionare a personalului ). inventar gospodăresc. reglare. studii. deşi se utilizează de multă vreme în literatura de specialitate. În acest sens. 2. licenţe ). De exemplu.investiţii în cheltuieli de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. .

Eficienţa economică a investiţiilor 2. a unui spor de PIB sau Venit Naţional. apare ca o proprietate a acţiunii umane de a produce efecte nete pozitive. profituri suplimentare.1 Indicatori statici ai investiţiilor Complexitate factorilor de influenţă. ∆E = Efect – Efort.2 Eficienţa economică a investiţiilor Se poate spune că eficienţa economică. eficienţa economică constituie capacitatea acestora de a produce efecte economice pozitive sub forma unor utilităţi. 2. 2.2. mărimile ce formează indicatorii imvestiţionali au fost grupate după diferite criterii: 1) Indicatori ai modului de exprimare a) indicatori naturali: capacitatea de producţie în expresie fizică. ca expresie a raportului efect util/ efort făcut pentru obţinerea lui. ∆E > 0 În mod similar. Alegerea între aceste 2 utilizări face să intervină costul de oportunitate sau preţul renunţării la consumul prezent în favoarea producerii unei unităţi suplimentare de capital tehnic. suprafaţa. Rata dobînzii determină mărimea costului de oportunitate la o persoană care obţine bani la o anumită dată în viitor. în general. 7 . În raport cu necesitatea de analiză economică sau tehnico-economică. în loc de a-i obţine în prezent. sau mai bine spus între producţia de bunuri de consum şi producţia bunurilor de capital. Dacă avem în vedere faptul că indivizii nu economisesc decît ceea ce prisoseşte consumului necesar. etc. sau economii de cheltuieli salariale. gradul şi modul de utilizare a acestuia.2. diversitatea şi natura efectelor produse prin realizarea investiţiilor fac dificilă determinarea cu precizie a eficienţei lor economice.1 Alocarea resurselor între prezent şi viitor Teoria economică tratează problema investiţiilor ca o alocare de resurse între prezent şi viitor. costul de oportunitate este dobînda pe care ar fructifica-o banii alocaţi investiţiei în eventualitatea unui plasament social sau bancar. economii de cheltuieli totale de exploatare. Aceasta a făcut necesară definirea unui sistem de indicatori investiţionali.

consumurile totale şi specifice de materii prime. 2) Indicatori ai nivelului analizei a) indicatori microeconomici. costul de producţie. sau a economiei naţionale în ansamblu. randamentul economic al investiţiei. coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor. 3) Indicator al rolului în adoptarea deciziilor a) indicator cu caracter general: capacitatea de producţie. termenul de recuperare. durata de executare a lucrărilor de investiţii. b) Indicatori de bază: volumul investiţiilor. 8 . termenul de recuperare. numărul personalului. privesc analiye la nivelul unor ramuri economice. c) Indicatori specifici aferenţi unor ramuri ale economiei naţionale: industria extractivă.durata de realizare şi cea de exploatare. materiale. grad de automatizare. combustibil. construcţii. termenul de recuperare ). durata de funcţionare a obiectivului de investiţii. b) Indicatori macroeconomici. silvicultură. agricultură.reflectă prin conţinutul lor aspecte esenţiale de ansamblu ale eficienţei economice a investiţiilor şi deci sînt aplicabili în analiza efectuată la nivelul oricărei ramuri a economiei. rata rentabilităţii. d) Indicatori suplimentari: grad de prelucrare a materiilor prime. număr personal. productivitatea muncii. b) Indicatori valorici: volumul investiţiilor. cost unitar. acumularea sau beneficiul anual sau total. se raportează la eficienţa economică a obiectivelor de investiţii fiind caracteristic etapelor de alegere a variantelor de proiecte ( rata rentabilităţii. coeficientul eficienţei economice. consumuri specifice. randamentul muncii. 4) Indicatori ai gradului de sistematizare şi reflectare a) indicator de bază. beneficiul.

fixe ).financiari. I. şi cu raportul efort-efect pe de altă parte. Un proces investiţional trebuie evaluat pe componente diferite astfel încît. b) indicatori de calcul. fiecare etapă să poată fi caracterizată prin influenţele specifice ce intervin. II. 9 calitativi sau valorici ai proceselor economice ( volumul investiţiei.reflectă parametrii cantitativi. Funcţie de aceste criterii distingem 3 grupe mari de indicatori: a) indicatori indirecţi de eficienţă. eventual pînă la atingerea parametrilor proiectaţi. c) indicatori propriu-zişi de eficienţă econmomică a investiţiilor. materiale. prin urmare identificăm: a) indicatori ai efortului investiţionali: volumul sau valoarea investiţiilor. durata de realizare a investiţiei. b) Indicatori propriu-zişi de eficienţă economică a investiţiilor – oferă posibilitatea comparabilităţii directe a efectelor cu eforturile. analitce şi ţin seama de specificul activităţii completînd astfel. Un criteriu de abordare valabil a indicatorilor investiţionali este cel care stabileşte legătura acestor mărimi de calcul cu procesul investiţional pe de o parte. Efortul şi efectele investiţiei reale vor putea fi considerate numai cele care caracterizează direct această perioadă. 5) Indicatori al naturii proceselor şi fenomenelor reflectate a) indicatori economico. Procesul investiţional propriu-zis se desfăşoară la punerea în funcţiune a obiectivului. alte elemente: consum de materii prime.b) Indicatori suplimentari – definesc aspecte parţiale. etc. elementele de fundamentare a deciziei de investiţii. structura activelor . Indicatori de calcul Pot fi aleşi aici acei indicatori care exprimă direct sau nemijlocit unul din elementele raportului de eficienţă economică.

volumul amortizării activelor fixe dezafectate în vederea investiţiilor. Eficienţa economică a variantelor de investiţii poate fi exprimată corect numai dacă în calcul se include întregul efort financiar. O altă problemă este cea legată de preţurile de evaluare. pentru că privesc capacităţi de producţie diferite şi diferit ca problemă. alte elemente în care să se evidenţieze: pierderea de venit net în perioada de construcţie. de fapt. Pentru investiţia integrată bazată pe principil îmbinării producţiei din mai multe ramuri de activitate prin prelucrare succesivă a materiei prime. reconstituirea. valoarea activelor fixe realizate: se adaugă efectele nemijlocite care constituie. lărgirea. În general. Volumul investiţiilor este principalul indicator ce concretizează efortul investiţional. volumul pierderilor din ocuparea terenului cu destinaţie productivă. pentru evaluarea lucrărilor de construcţii-montaj se foloseşte preţul de deviz. Aceleaşi investiţii efectuate în întreprinderile neintegrate constituie investiţii conexe. Investiţia directă ( Id ) cuprinde totalitatea cheltuielilor prevăzute în devizele pe obiectivele legate nemijlocit de crearea unor noi active fixe. care reflectă 10 . cele mai importante elemente de caracterizare economică a prioectelor de investiţii: producţia. investiţia conexă ( Ic ). în cazul investiţiilor integrate sau neintegrate.b) indicatori ai efortului investiţional: capacitatea de producţie. profitul anual. Volumul investiţiilor trebuie să cuprindă: investiţia directă ( Id ). În ceea ce priveşte mărimea investiţiilor directe se ridică unele probleme legate de sfera de cuprindere a lor. reutilarea şi modernizarea celor existente. investiţia pentru dezvoltarea respectivelor capacităţi productive vor fi considerate investiţii directe. Efectul economic al imobilizării fondurilor de investiţii în perioada de construcţie ( Et ) cuprinde: volumul de active circulante aferent capacităţii de producţie a obiectivului. Indicatori ai efortului investiţional 1. investiţia colaterală ( Icn ).

. a) Et = En [ I1 ( Tn – 0. O metodă care înlătură neajunsurile o constituie cartograma sau diagrama de preţuri. În cazul în care lucrările pentru asigurarea utilităţilor servesc mai multe obiective de investiţii cu titulaturi diferite în investiţia totală.In = fond de investiţii alocate pe anii a1...5 )] En = coeficient de eficienţă economică normată.5 ) + I2 ( Tn-1 – 0. utilaj ) costurile fiecărui articol de deviz din cadrul lucrării.. ci curbiliniu. + In ( T1 – 0. Întocmirea cartogramelor se bazează pe observaţii repetate a relaţiilor funcţionale: preţ. fiecărui agent economic i se va include o cotă corespunzătoare din cheltuielile ocazionate.. 11 . cît şi volumul racordurilor pînă la reţelele publice..pe elemente ( materiale. Evaluarea s-ar putea face prin analogie. care în anumită situaţie au o pondere ridicată în evaluarea investiţiilor directe..Tn = durata de construcţie...5 = corecţie aplicată duratei de imobilizare a fondului de investiţie.. Investiţiile colaterale includ valoarea lucrărilor legate funcţional de investiţia directă. S-a constatat că de la o capacitate la alta a utilajelor.. De regulă. Investiţiile conexe constituie cheltuieli necesare a se efectua în alte ramuri ale economiei naţionale ca urmare a obţinerii de fonduri pentru efectuarea unei investiţii directe. Mai dificilă este evaluarea lucrărilor cu utilajele. Ele asigură obiectivul de bază cu utilităţi ca: alimentare cu apă.. T1. b) cînd lucrările sînt eşalonate pe perioade mai mari de timp şi ani întregi.... preţurile nu variază liniar. În valoarea investiţiei totale a unui agent economic se includ doar acele cheltuieli conexe corespunzătoare gradului de deservire a obiectivului respectiv. randamentul utilajelor.an. I1. energie electrică şi termică.. manoperă.. În investiţia colaterală se cuprinde atît valoarea lucrărilor pentru asigurarea utilităţilor prin instalaţii proprii ce deservesc obiectivul proiectat.5 ) + . Efectul economic al imobilizării fondurilor în perioada de construcţie a) cînd lucrările sînt eşalonate pe ani întregi. asemenea investiţii nu sînt necesare. 0. gay. Este o curbă ce exprimă relaţia dintre preţ şi capacitatea de lucru a utilajelor.

. Toate aceste cheltuieli se includ în devizul general al investiţiei pe baza unor devize financiare. cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru folosirea ca amplasament pentru obiectiv sau pentru redarea în circuitul agricol a unor suprafeţe improprii ca atare producţiei agricole în schimbul celor folosite ca amplasamente. sau c) se va determina şi pierderea de venit din ocuparea suprafeţei de teren.5 ) ) + . b) terenul ar putea fi folosit pentru producţia agricolă în urma unor lucrări de ameliorări funciare. În funcţie de încadrarea în a). Iar la punctul c) nu se ia în calcul investiţia totală. cheltuieli pentru eliberarea de amplasamente.. în cazul a) se va include în valoarea totală venitul global ce s-ar putea obţine de pe terenul respectiv pe întreaga durată de funcţionare a obiectivului. 12 . n = partea din perioada de construcţie exprimată în ani întregi. + In ( d – ( n – 0.b) Et = En [ I1 ( d – ( 1 . Pierderile din scoaterea din scoaterea terenului din circuitul agricol sau silvic Există 3 situaţii: a) terenul pe care urmează să se construiască obiectivul este folosit pentru producţia agricolă.5 ) + I2 ( d – ( 2 -0.5 ) ) ] + In-1 ( d – n )/ 2 d = durata de execuţie în ani întregi şi fracţiuni... c) terenul nu poate fi utilizat pentru producţia agricolă. Valoarea activelor circulante reprezintînd prima dotare se finanţează din investiţie la nivelul necesarului pentru acele elemente fără de care nu este posibilă efectuarea probelor tehnologice şi punerea în funcţiune a obiectivului. Astfel. alte cheltuieli. b). În ocuparea terenului sînt cuprinse: cheltuieli pentru exproprieri.0. La punctul b) venitul global se estimează în funcţie de realizările de pe terenurile cultivate în condiţii similare.

CP/U = cost de producţie unitar. valoarea neamortizată a mijloacelor fixe casate înainte de expirarea duratei normate de serviciu care se scade din veniturile rezultate în urma valorificării. deci de întrerupere a capacităţii respective. PVN = Σ Qi ( PV/U – CP/U ) t Unde: PVN = pierderea de Venit Net. c) valoarea creşterii sau descreşterii necesarului de active circulante aferent unor capacităţi de producţie în raport cu perioada anterioară reutilării sau modernizării.Pentru schimbarea definitivă sau temporară a destinaţiei terenului se prevăd tarife de devize pe baza cărora se vor calcula sumele care vor fi incluse în devizul general al investiţiei tot la capitolul “ pierderi din ocuparea terenului “. Icn = investiţia conexă. t = durata lucrărilor de investiţii. În cazul investiţiilor efectuate în întreprinderile existente pe reconstrucţii. PVN = pierderea de Venit Net. în stabilirea valorii investiţiilor totale se au în vedere şi următoarele elemente: a) b) pierderile de venit net ca urmare a întreruperii producţiei în secţiile unde urmează a se efectua lucrări de investiţii. dezvoltări. În aceste condiţii. modernizări. It = investiţia totală. Ic = investiţia colaterală. efortul total de investiţii se poate stabili după relaţia: It = Id + Ic + Icn + Et+ PVN ± N +Pt + ( Lmf – Cmf ) Unde: Id = investiţia directă. Qi = volumul producţiei fizice. Et = efectul imobilizării fondurilor. PV/U = preţ de vînzare unitar. reutilări. 13 .

2. perioada fluxului informaţional. atenuează efectele riscului şi incertitudinii. dezmembrarea. În mod indirect însă. apropie perioada de recuperare mărind în acest fel viteza rotaţiei valorii investiţiilor. Cu cît este mai mare durata de realizare. cu atît este mai mare pierderea din imobilizare şi invers. Durata de realizare. respectiv: perioada de proiectare. perioada deschiderii lucrării de investiţie. Importanţa duratei de realizare este cu atît mai mare cu cît proiectul de investiţii are dimensiuni mai ample angajînd resurse considerabile. evidenţiind extinderea sau comprimarea în timp a acestuia. Lmf = lichidităţi. Cmf = cheltuieli ocazionate cu vînzarea. durata de realizare caracterizează efortul de investire. diminuează efectele uzurii morale favorizînd astfel introducerea diferitelor forme de progres tehnic în avans faţă de media ramurii sau economiei. şansa de apariţie a unor condiţii nefavorabile care ar putea să determine trecerea obiectului de investiţie după o anumită perioadă de timp în domeniul inefcienţei.N = necesarul suplimentar de active circulante ( fondul de rulment ). perioada executării lucrărilor de organizare a şantierului. Pt = pierderea din scoaterea din circuitul agricol şi silvic a terenului. din vînzarea activelor fixe casate sau dezactivate înainte de expirarea duratei normate de serviciu. Durata de realizare a investiţiei cuprinde într-un sens larg timpul necesar pentru înfăptuirea procesului investiţional în ansamblul său. Constituie un indicator ce nu pare să reflecte efortul investiţional propriu-zis. 14 . încasări. Reducerea duratei de realizare a investiţiei are însă şi alte efecte chiar mai importante decît cele legate de reducerea pierderilor din imobilizare: accelerează procesul de obţinere a producţiei şi implicit a efectelor nete pozitive sub forma profiturilor. eşalonarea investiţiei pe intervale de timp şi pe această bază pierderea potenţială pe care o determină orice proces investiţional prin efortul de imobilizare a fondurilor.

a) cheltuielile echivalente totale. finanţarea. La baza determinării diferitelor forme ale cheltuielilor echivalente stă ideea că orice categorie de resursă poate fi transformată într-o altă categorie printr-un corectiv ce apare cu rol de echivalare a naturii resursei.- perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj. 15 . iar corespunzător se defalcă investiţia pe stadii fizice şi valorice. Rolul echivalentului este îndeplinit de regulă de către termenul normat de recuperare sau de coeficientul normat al eficienţei economice.acest indicator măsoară efortul total de investiţie şi de producţie pe întreaga durată de exploatare ( D ) sau de recuperare normată ( tn ). Pentru a pune în evidenţă contribuţia tuturor categoriilor de resurse la realizarea efectelor finale s-au conceput indicatorii în formă echivalentă. organizarea procesului de execuţie a lucrărilor de şantier. În sens restrîns durata de realizare a investiţiei se referă îndeosebi la perioada dintre momentul începerii lucrărilor de organizare pe şantier şi cel al punerii în funcţiune. recepţia şi punerea în funcţiune. Cheltuieli echivalente ( recalculate ) Investiţiile reprezintă o cheltuială unică care se avansează pe parcursul edificării obiectivului şi se foloseşte şi recuperează pentru întreaga perioadă de exploatare a acestuia. cheltuielile de investiţii devin utile. Această capacitate nu se poate concretiza decît în măsura în care intervin şi alte elemente de efort care să potenţeze efortul investiţional sau să creeze posibilitatea funcţionării investiţiilor. perioada de recepţie preliminară şi pentru punerea în funcţiune. perioada realizării parametrilor tehnico-economici proiectaţi. Şi în total ne dau resursele alocate pentru realizarea unui obiectiv. ceea ce facilitează: 3 calculul imobilizărilor de fonduri în perioada de construcţie ca urmare a influenţei factorului timp. perioada probelor tehnologice. Resursele consumate care devin cheltuieli curente de exploatare trebuie transformate în cheltuieli unice pentru a putea fi însumate cu investiţiile. Indicatorul durata de realizare se exprimă în ani defalcat pe trimestre şi luni. doar în măsura în care sînt capabile să producă efectele economice aşteptate pozitive. Practic. decontarea. determinarea duratei de recuperare.

Pare justificată luarea în calcul a cheltuielilor de producţie fără amortizare.Cechiv = It + Ka ×D Cechiv = It + Ka × tn = It + Ka / En Unde: En = coeficient normat de eficienţă. ( luăm în considerare doar cheltuielile fără amortizare ) Dacă recuperarea se face total din profit. A = D × I t/ D = I t Amortizarea fiind inclusă în costul anual de producţie. În situaţia în care între investiţie şi mijloacele fixe realizate nu există egalitate este normal ca în indicatorul cheltuieli echivalente să apară diferenţe: It – Mf = ∆ It ca efort suplimentar de investiţii. În aceste condiţii indicatorul devine: Cechiv = It + Ka sau Cechiv = ∆ Mf + K’a . însumarea făcută anterior pentru calcularea cheltuielilor echivalente pare fără sens pentru că are loc o dublă însumare a cheltuielilor investiţiei. rezultă că amortizarea calculată pe întreaga durată de exploatare a obiectivului acoperă integral valoarea investiţiilor. Este necesară prudenţa în luarea în considerare a acestui indicator în forma în care s-a expus echivalarea. c) cheltuieli echivalente anuale – investiţia trebuie transformată în cheltuieli curente. Cechiv = It / tn + Ka = It × En + Ka Indicatorul poate fi determinat şi prin raportarea cheltuielilor echivalente totale la timpul normat de recuperare sau la durata de exploatare a obiectivului. Dacă între investiţie şi obiectivele curente există o egalitate. atunci cheltuielile echivalente totale se exprimă prin relaţia: 16 .

Este un indicator de volum şi nu unul de eficienţă economică pentru că măsoară doar o componentă a raportului. şi capacitateade producţie pe de altă parte. determină o anumită formă a expresiei ce desemnează legătura dintre investiţia specifică şi costurile unitare ( simple sau echivalente ) şi respectiv. profitul pe de o parte.Cechiv = It + P ×D 4 Capacitatea de producţie ( Cp ) Este indicatorul de efort direct al investiţiilor exprimînd potenţialul maxim de producţie al unui obiectiv în unităţi fizice sau valorice. În ceea ce priveşte primul aspect accepţiunea capacitate de producţie este una mai generală ca efect al realizării unor investiţii şi care se apropie de conceptul de dimensiune a obiectivului. capacitatea de producţie trebuie corelată cu o altă mărime avînd caracteristici apropiate. 17 sau maximizarea . Raportul dintre volumul investiţiilor şi alte elemente ale cheltuielilor de investiţii. următoarele aspecte putînd fi considerate de mai mare importanţă: la un volum dat de investiţii să se asigure un spor maxim de capacitate productivă . capacitatea sau sporul de capacitate rezultată dintr-o investiţie să asigure realizarea de produse cu costuri mici sau cu venituri maxime. Această legătură este mai puţin semnificativă. volumul fondurilor de investiţii precizează dimensiunea capacităţii de producţie sau a sporului acestuia pentru un obiectiv dat. se consideră că o creştere a capacităţii de producţie nu poate fi obţinută decît printr-o creştere corespunzătoare a volumului investiţiilor. Un raport cu asemenea interdependenţe poate fi determinat ca o capacitate optimă care asigură minimizarea costului unitar echivalent profitului anual. Capacitatea de producţie trebuie să se refere în toate variantele care se compară la aceeaşi perioadă de timp. Într-o aproxmare destul de largă. Ca mărime de efect investiţional . utilizarea capacităţii de producţie în calculele de eficienţă a investiţiilor este indispensabilă pentru că conturează într-o primă formă rezultatul procesului investiţional. Totuşi. investiţia specifică. În normal. costurile viitoare şi profitul se manifestă interdependenţă greu de explicat. La cel de-al doilea aspect problema este şi mai dificilă pentru că între volumul alocat de investiţii mărimea capacităţii de producţie. şi capacitatea de producţie pe de altă parte.

beneficiul unitar echivalent. randamentul ( sau rata de rentabilitate a investiţiei ). Astfel. Cp1 − Cp 0 18 . diminuînd coeficientul de eficienţă economică şi mărirea duratei de recuperare. sau Is = Q Cp 1) Investiţia specifică exprimă volumul investiţiilor care revine pe unitatea Is = Volumul producţiei anuale poate fi exprimat în unităţi naturale. În cazul investiţiei de modernizare. pentru obiectivele de investiţii noi expresia investiţiei specifice este cea de mai sus. Sînt frecvente situaţiile cînd după punerea în funcţiune a unui obiectiv capacitatea de producţie nu este utilizată la parametrii proiectaţi. Q1 − Q 0 Is = It . coeficientul de eficienţă economică. 2.Capacitatea de producţie are însă şi o altă valoare practică: neacoperirea unui grad limită de utilizare a acestuia va determina automat trecerea în poziţie nefavorabilă a tuturor indicatorilor de eficienţă economică a investiţiilor. Indicatorii statici propriu-zişi de eficienţă a investiţiei Aceştia sînt următorii: investiţia specifică.2.2. ceea ce determină o creştere substanţială a investiţiei specifice. De aici şi calculul indicatorilor diferă în funcţie de natura producţiei şi a procesului investiţional. viteza de recuperare a investiţiei. Luînd în considerare de exemplu doar investiţia specifică se poate constata uşor că o folosire a capacităţii de producţie la jumătate din potenţial va determina dublarea acesteia. It It . de capacitate de producţie sau unitate de produs. natural convenţionale sau valorice. extindere sau reutilizare a obiectivelor existente investiţia specifică se exprimă astfel: Is = It . termenul ( durata ) de recuperare.

Cp1 = producţia. I s / cp = I s / q × Kf . capacitatea de producţie după modernizarea realizată. 19 . în locul capacităţii de producţie exprimată în unităţi fizice se ia în considerare expresia valorică a acesteia ( Q ). Cp0 = producţia. Pentru a avea o anumită semnificaţie economică. În ceea ce priveşte modul de stabilire a indicatorilor investiţiei specifice se impun cîteva precizări: a) elementele luate în calcul trebuie corect determinate astfel: volumul de producţie datorat unei investiţii este în funcţie de 2 factori principali: producţia în unităţi de timp. Q0. capacitatea de producţie înainte de lucrările de modernizare. Apoi sporul de producţie nu poate fi pus pe seama volumului suplimentar de investiţii pentru că la creşterea producţiei contribuie şi alţi factori iar efectele investiţiilor apar doar după o anumită perioadă în timp. În cazul obiectivelor cu producţie foarte diversificată. Între indicatorul calculat în funcţie de capacitatea de producţie şi cel calculat în funcţie de volumul producţiei există o dependenţă funcţională mijlocită de coeficientul folosirii capacităţii productive. gradul de utilizare în timp a capacităţii de producţie Investiţia specifică este într-un raport de inversă proporţionalitate cu aceşti 2 factori. unde Kf = coeficientul ( gradul ) de utilizare a capacităţii de producţie. Se argumentează în susţinerea acestei idei că într-o anumită măsură cheltuielile de investiţii sînt destinate înlocuirii mijloacelor fixe uzate şi scoase din funcţiune. În literatura de specialitare se exprimă opinia potrivit căreia în calculul investiţiei specifice nu trebuie luat volumul investiţiei ci doar sporul de active fixe pe unitatea de creştere a producţie în perioada respectivă. Apoi.unde Q1. investiţia specifică calculată pe baza capacităţii de producţie este mai semnificativă decît cea determinată în funcţie de volumul producţiei planificate sau realizate. Ca urmare. în volumul investiţiilor se includ investiţiile directe şi colaterale dacă aprecierea variantelor se face la nivel microeconomic şi se includ şi investiţiile conexe dacă aprecierea variantelor se face la nivel mmacroeconomic.

nu se poate recurge la un singur criteriu pentru aprecierea unei variante de investiţii. caracterul de necesitate obiectivă de recuperare a investiţiei reiese din relaţia de condiţionare între investiţii şi acumulare. Majoritatea specialiştilor apreciază că investiţia trebuie recuperată din Venitul net pentru că acesta constituie sursa primordială a creşterii economice. Durata de recuperare stabilindu-se ca raport între volumul investiţiilor şi volumul acumulărilor presupune existenţa unei corelaţii de ordin cantitativ între cele două mărimi. criteriului investiţiei minime şi. În acest sens. durata de recuperare se calculează ca un raport între investiţia totală şi Venitul net anual sau sporul de venit net anual dac este vorba de modernizări şi reutilări. răspunde potrivit opiniei unor economişti. Problema care se pune este de a optimiza cele două criterii menţionate pentru că. 2) durata de recuperare ( termenul de recuperare ) Acesta constituie unul din indicatorii cei mai concludenţi şi sintetici în aprecierea economică a investiţiilor. În scopul aprecierii a diferite proiecte prin prisma acestui indicator se pune condiţia ca durata de recuperare a prioectului sau variantei pentru care s-a optat să fie cel mult egală sau mai mică cu termenul de recuperare normat. În literatura de specialitate indicatorul analizat comportă frecvente discuţii cu privire la variatele aspecte prin prisma cărora poate fi abordat. În realitate. potrivit opiniei altora. necesitatea obiectivă a recuperării investiţiei. atît economiile de fonduri investiţionale. poate fi calculată ca raport între creşterea volumului de mijloace fixe şi creşterea volumului producţiei globale sau Venit net. ori cu alt termen luat ca referinţă. criteriului costului minim. Această corelaţie. cît şi economiile realizate în planul de producţie exprimă o maximizare a venitului net ( acumulare ). S-ar putea obiecta de asemenea că forma obişnuită de calcul a indicatorului nu ţine seama de durata normată a obiectivelor. Recuperarea integrală a capitalurilor investite 20 . varianta să nu fie oportună.investiţia specifică trebuie analizată în dinamică şi în dependenţă cu progresul tehnic. Este posibil ca o variantă de investiţie să prezinte i investiţie specifică mai mică decît o alta şi să fie considerată oportună. O primă problema este cea legată de baza teoretică a indicatorului durata de recuperare şi prin aceasta se clarifică două aspecte esenţiale: sursa de recuperare a investiţiei. În principiu. în schimb dacă se ia în calcul şi durata normată de funcţionare a obiectivului.

Venitul Naţional este total eronat ca bază de calcul pentru că include o pondere însemnată de cheltuieli salariale care nu folosesc nicidecum la constituirea fondurilor de investiţii. influenţa negativă a nerealizării în perioada prevăzută pentru asimilare a parametrilor tehnico-economici proiectaţi. Durata de recuperare a investiţiilor prin conţinutul lor economic reflectă: recuperarea investiţiei totale. P Dr = It = investiţia totală. Rolul primordial în creşterea capitalurilor pentru investiţii îl are creşterea profitului sau a rezultatului financiar brut. rezultă evident că venitul net sau profitul este singura bază de calcul fezabilă pentru că economia de chletuială se traduce într-o creştere a profitului. b) în cazul investiţiei destinată reutilării şi modernizării obiectivelor existente: 21 . Amortizarea se include în costul anual de producţie. Totuşi. Determinarea duratei de recuperare se face astfel: a) în cazul investiţiilor destinate obiectivelor noi: It . care la rîndul ei presupune o lărgire a sferei economiei reale. precum şi influenţa pozitivă a intrării parţiale în funcţiune a unor componente ale obiectivului îaniante de termenul prevăzut. venitul naţional şi economia la cheltuielile de producţie. unde: Dr = durata de recuperare. ori aceasta nu se realizează fără noi obiective de investiţii. pentru creştere economică în general.constituie o necesitate pentru finanţarea în continuare a întreprinderii. a producţiei în special. P = profit. influenţa imobilizării fondurilor de la momentul începerii execuţiei pînă la punerea în funcţiune a obiectivului. Au fost sugerate mia multe baze de calcul pentru durata de recuperare: venitul net şi amortizarea. iar ca sursă de finanţare este destinată investiţiei de înlocuire.

modernizare. durata de recuperare se poate calcula: It B − B' + . În cazul obiectivelor de reutilare. Relaţia duratei de recuperare a investiţiei totale în multe cazuri poate avea în vedere multe perioade distincte: perioada de atingere a parametrilor proiectaţi: perioada de exploatare.Dr = It . În cazul în care parametrii tehnico-economici proiectaţi nu sînt realizaţi integral la momentul punerii în funcţiune a obiectivului şi este necesară o perioadă de asimilare. B0 = beneficiul realizat înaintea modernizării. Diferenţa B-B΄ şi B-B˝ constituie nerealizări ale profiturilor proiectate conform devizului. cînd perioada de asimilare este de sub 1 an. B − B0 B − B0 22 . durata de recuperare pentru obiectivele noi de investiţii se calculează astfel: D= I B − B' + . pentru perioade de asimilare de 1-2 ani. cînd perioada de asimilare este + B B cuprinsă între 1 şi 2 ani. B B D= I ( B − B' ) + ( B − B' ' ) . B΄ şi B˝ reprezintă beneficiul ( profitul ) obţinut în primul şi al 2-lea an al perioadei de asimilare. cu perioade de asimilare. durata de recuperare a investiţiilor se prelungeşte. B1 − B 0 unde: B1 = beneficiul realizat după realizarea modernizării. Într-o asemenea situaţie. pentru perioade de asimilare de sub 1 an B − B0 B − B0 D= D= It ( B − B)'+( B − B" ) + . extindere.

Ch1 − Ch0 Ch0 = cheltuieli de producţie înainte de reutilare. Deci calculul duratei de recuperare se modifică astfel: în cazul investiţiilor noi: It Bd − . pentru investiţii în construcţii.Dacă are loc punerea parţială în funcţiune maio devreme decît termenul proiectat şi se vor obţine profituri atunci. Modalităţile de calcul a indicatorilor Durata de recuperare prezentaţi anterior s-au referit la variante de investiţii analizate singular. B 2 − B1 I 2 − I1 . Ch 2 − Ch1 23 D= Ds = sau Ds = . B B Bd = profitul obţinut ca urmare a intrării parţiale în funcţiune. Ch1 = cheltuieli de producţie după reutilare. profitul total va fi mai mare. pentru dotări de utilaje. Pe de altă parte. efectul este scurtarea duratei de recuperare. I 2 − I1 . Investiţia totală va fi mai mică datorită reducerii efectului de imobilizare a fondurilor pe durata construcţiei. unde It = investiţia totală. pentru reutilare şi modernizare: It Bd − B − B − B0 B − B0 D= D= Pentru anumite investiţii ( utilaje ) durata de recuperare se stabileşte pe baza economei realizate la cheltuielile de producţie sau de exploatare după relaţia: It . unde B = profitul normal. Prezintă importanţă şi durata de recuperare a investiţiei suplimentare ( considerată în raport cu o variantă de referinţă ). datorită unei duble influenţe.

Relaţia duratei de recuperare verifică dacă raportul dintre efortul suplimentar de investiţii şi efectele financiare suplimentare ale altei variante ar justifica alegerea ei avînd în vedere faptul că este mai avantajos sub aspectul rezultatelor financiare decît variantele cu investiţii mai mici. S-ar putea conchide că varianta de investiţii mai mari se justifică economic dacă durata de recuperare suplimentară se încadrează în durata normată. cel puţin una din variante avînd funcţie de variantă de referinţă. În condiţiile în care avem acelaşi volum de producţie trebuie preferată varianta care are acest efort minim. se compară variantele 2 cîte 2. şi Ds = P B 2 − B1 Dr = În primul caz la determinarea raportului toate variantele sînt în situaţie egală fiecare putînd servi ca termen de comparaţie pentru celălalt. Sînt situaţii în care deşi raportul este minim. Această formulă presupune condiţia ca In > In-1. 3. indicatorul durata de recuperare a investiţiei suplimentare prezintă un neajuns important: dă indicii doar asupra creşterii raportului efortului/ efecte impuse de toate celelalte variante de referinţă. Analiza variantelor de proiect prin prisma indicatorului durată de recuperare a) în situaţia în care volumul şi strucura producţiei în toate variantele sînt egale se folosesc relaţiile de calcul prezentate mai sus. lăsînd în afară varianta aprecierii a însăţi variantei de referinţă. Coeficientul de eficienţă a investiţiilor nu este acelaşi lucru ca şi gradul de rentabilitate a activităţii productive. Prima relaţie de calcul stabileşte raportul dintre efortul financiar şi rezultatele financiare pentru fiecare variantă de investiţii. În cel de-al doilea caz. 24 .Este firesc ca opţiunea pentru o variantă sau alta să nu poată avea loc numai pe baza duratei de recuperare absolută. It I 2 − I1 .În principiu. varianta nu este cea mai eficientă. adică varianta cu cel mai scăzut volum de investiţii luată ca referenţială.

compararea coeficientului de eficienţă economică a fiecărei variante cu un coeficient normativ care exprimă beneficiul minim care trebuie obţinut de către un anumit proiect. B 2 − B1 c) în cele mai multe situaţii volumul şi structura producţiei diferă de la o variantă la alta. În primul rînd trebuie să se aibă în vedere faptul că în relaţia de stabilire a duratei de recuperare se cuprinde şi volumul producţiei pentru că profitul este produsul dintre cantitatea de producţie obţinută şi profitul unitar. coeficient de eficienţă relativă. Apare necesitatea examinării comparative a eficacităţii investiţiei suplimentare care se face cu ajutorul coeficientului de eficienţă relativă a investiţiilor. Dacă s-ar opera cu mărimi unitarepentru eliminarea influenţelor volumului producţiei ar trebui utilizată investiţia specifică. În scopul analizei pot fi utilizate două procedee: a) b) compararea directă a coeficienţilor luîndu-se în considerare varianta care are coeficientul de eficienţă economică maximă. unde Dn = durată normată. coeficient de eficienţă normativă. Se prezintă sub 3 forme: coeficient de eficienţă absolută. În această perspectivă sînt admise toate variantele care au coeficientul de eficienţă economică mai mare sau egal decît coeficientul de eficienţă normativă. Coeficientul de eficienţă absolută se stabileşte ca un raport între beneficii şi volumul investiţiei pentru un anumit proiect. Coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor În privinţa acestui indicator s-a pus problema modului de exprimare şi a posibilităţii de exprimare în analiza variantelor de investiţii. Pentru a se face analiza distinctă a raportului dintre efortul şi efectul investiţiei este necesară eliminarea influenţelor volumului diferit al producţiei.Dn = I 2 − I1 . Numai pe baza coeficientului de eficienţă absolută a proiectelor nu poate fi fundamentată riguros decizia privind cea mai bună variantă de investiţii. astfel s-ar ajunge la raportul global de calcul a duratei de recuperare a investiţiei. 25 . 4.

.Er = Bn − Bn − 1 ≥ EN In − In − 1 Bn − 1 − Bn − 2 ≥ EN In − 1 − In − 2 Acest coeficient de eficienţă relativă nu are o semnificaţie proprie. 26 . în acest mod se poate constata dacă există variante mai bune de proiect. pentru variantele rămase în studiu se recalculează coeficientul de eficienţă relativă şi se compară din nou cu coeficientul de eficienţă normativă. cele care au coeficientul de eficienţă relativă mai mare sau egal cu coeficientul de eficienţă normativă sînt eliminate din analiză. DR = durată de recuperare. ci doar una complementară. aceea de caracterizare directă a eficienţei sporului de investiţii solicitat pentru realizarea unei variante de investiţii. Argumentul este acela că indiferent de forma exprimării sale durata de recuperare nu reflectă nivelul de eficienţă economică pe toată durata de funcţionare a obiectivului. Viteza de recuperare a investiţiilor În literatura de specialitate anumiţi autori au propus utilizarea indicatorului viteză de recuperare a investiţiilor. DNF I B B = × = . DNF = durată normată de funcţionare. Utilizarea indicatorului coeficient de eficienţă relativă necesită o anumită succesiune a calculului: ordonarea variantelor în succesiune crescîndă a investiţiilor indiferent de volumul beneficiului corespunzător fiecărei variante. 5. calcularea coeficientului de eficienţă relativă prin compararea variantelor de proiect 2 cîte 2. Folosind indicatorul specificat este posibilă cunoaşterea efectelor investiţiilor pe toată durata sa de viaţă. apoi sînt selectate doar acele variante care au o creştere a beneficiului cel puţin egală cu coeficientul de eficienţă normativă. Dr Am I Am VR = unde: VR = viteză de recuperare. adică cu beneficii mari la investiţii mici fără a mai calcula coeficientul de eficienţă relativă.

În principiu. C = costurile de exploatare. Curba I ( a investiţiei ) este crescătoare deoarece cheltuiala de investiţii creşte pe măsura apropierii lucrărilor de momentul punerii în funcţiune. obiectivul realizează o producţie 27 . I = investiţia. Poate fi exprimat prin următoare reprezentare grafică: Fig. Această relaţie arată de cîte ori se poate recupera o investiţie pe parcursul duratei sale de viaţă. Randamentul economic al investiţiilor Acest indicator are un caracter mai complex deoarece se referă la procesul investiţional în ansamblu începînd cu efectuarea primelor cheltuieli de proiectare şi pînă la scoaterea din funcţiune a obiectivului ca urmare a uzurii sale fizice. Am = amortisment ( amortizare anuală ). 1 Valoare C S2 I S1 d 0 P T S3 Q Timp D DF Q = volumul producţiei. 6.I = investiţia. în prima parte a dratei de funcţionare .

apoi urmează o perioadă lungă cu o producţie relativ constantă. rezultă că: S2 + S3 − S2 S1 R= dar. Punctul P reprezintă perioada de atingere a parametrilor proiectaţi. S2 = S1 rezultă că R = S2 + S3 −1 S1 Randamentul economic al investiţiilor se poate exprima funcţie de beneficiile nete sau totale. S3 . DF reprezintă durata fizică de funcţionare. În mod normal. T este durata de recuperare ( optimă ) a investiţiei. Semnificaţia economică a randamentului investiţiilor este aceea că el exprimă volumul beneficiilor totale obţinute pe durata de viaţă a unui obiectiv după recuperarea fondurilor cheltuite. durata economică se întinde pînă la expirarea duratei fizice a obiectivului. În ipoteza în care beneficiile sînt constante pe toată durata de viaţă.sub parametrii proiectaţi. S1 R= Ştiind că S2 + S3 este valoarea globală a beneficiului. 28 . D este durata eficientă ( economic ) de funcţionare a obiectivului situată la intersecţia curbei producţiei cu cea a cheltuielilor. după care descreşte. Randamentul este în acest caz un raport între valoarea beneficiilor obţinute după expirarea duratei de recuperare şi valoarea investiţiilor. obiectivul ar trebui scos din funcţiune la momentul D.

mărimea profiturilor ce se scontează a fi obţinute cu fondurile de investiţii necesare. în mod normal. fondurile pentru investiţii se cheltuie într-o perioadă scurtă ( 2-3 ani 29 . Mai mult. S3 S3 ( DE − T ) × B D = . 2 Q = constant. C = constant. randamentul economic depinde numai de raportul dintre durata eficientă ( egală cu durata totală de funcţionare ) şi termenul de recuperare a investiţiei. Randamentul economic poate fi compact de la o durata la alta indiferent de activitatea unui obiectiv de investiţii pentru că acesta nu constituie un indicator de volum. se compară de regulă. nu s-a ţinut seama că fondurile de investiţii se ccheltuie într-o perioadă iar fluxurile de venituri se obţin în altă perioadă.S2 = S 1 S2 S3 S1 D0 T D F = De Fig. Randamentul economic al investiţiei este cu atît mai mare cu cît durata de recuperare este mai lungă şi termenul de recuperare este mai scurt. Pînă acum. 2.3 Actualizarea în calculele de investiţii În calculele de eficienţă economică. iar R = = −1 T×B T S1 S 2 R= Atunci cînd volumul producţiei şi costul acesteia sînt constante.

Mipi = momentul începerii procesului investiţional ( al deciziei de a proiecta investiţia ). 3 Venituri dc dp das de Vn Mipi Mîc Mipe Vb Mst Ci decizie Ca timp Proces de exploatare În care. în timp ce fluxurile de venituri se obţin într-o perioadă relativ lungă ( 15 – 20 ani la echipamente. 60 – 80 ani la clădiri. Rezultă de aici că nu este logic să se compare eforturile făcute în prezent cu efecte ce vor fi obţinute în viitor fără nici un corectiv. Mst = momentul scoaterii din funcţiune a obiectivului. modificările de preţuri şi deprecierea monetară acţionează asupra investiţiilor ca şi cheltuiala iniţială ( renunţarea la o utilitate care se poate procura în prezent în schimbul unei utilităţi de consum viitoare sporite ). Dc = durata construcţiei ( execuţiei ). perioadă nelimitată pentru terenuri sau 99 de ani pentru concesiuni ). Mîc = momentul începerii construcţiei obiectivului. Mipe = momentul începerii procesului de exploatare. cît şi ca rezultate ( încasări sau beneficii ) din care să se recupereze cheltuiala iniţială şi să se obţină un venit net sau goodwill. Dp = durata proiectării. Raportul efort – efect în timp Fig. 30 . În timp.pentru proiectele de mare anvergură ).

Ci = cheltuieli de investiţie . opiniile exprimate în literatura de specialitate românească converg către faptul că actualizarea se efectuează în următoarele momente: luarea deciziei. 2.Das = durata de asimilare a parametrilor tehnico – economici proiectaţi: De = durata de exploatare a obiectivului. începerea construcţiei obiectivului. Vb = venituri brute ( incasări ). tehnica de actualizare în diferite etape investiţionale poate fi reprezentată astfel: 31 .4 Momentele actualizării în calculele de investiţii În general. Ce = cheltuieli de exploatare. calculele de eficienţă economică a investiţiilor nu au relevanţă ( semnificaţie ). Altfel. Vn = venituri nete. Rezultă evident din această figură că efectele investiţiilor trebie aduse în prezent ( în principiu la data punerii în funcţiune ) pentru a fi comparabile cu eforturile. scoaterea din funcţiune a obiectivului. punerea în funcţiune a obiectivului. Schematic.

9 8 7 6 5 4 3 Momentul începerii constr. 4 Numerele de pe săgeţile indicatoare arată cîţi ani trebuie întoarse în timp efectele cît şi eforturile pentru a le face comparabile în momentul luării deciziei. Momentul punerii în funcţiune Mst H= -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 Momentul luării h= deciziei -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 H= +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 eforturi efecte Fig. a) actualizarea la momentul luării deciziei poate fi efectuată după formulele: pentru cheltuielile de capital ( sau de investiţie ) 32 .

formulele de actualizare a investiţiei şi a beneficiului devin: d Iact = ∑ Ih h =1 1 . la momentul începerii construcţiei obiectivului. cît şi a beneficiilor. Ih = investiţia anuală. unde m = momentul luării deciziei.Iact = unde: h = m +1 ∑ m+t Ih 1 . n = durata de funcţionare a obiectivului. n = durata de funcţionare a obiectivului. (1 + a ) h t = durata de construcţie a obiectivului. h = numărul de ani. b) actualizarea la momentul începerii construcţiei obiectivului ( cuprinde şi faza de proiectare ) Are o importanţă deosebită pentru calculul anumitor indicatori. Pînă la punerea în funcţiune. ca de exemplu costuri unitare actualizate. Actualizarea la acest moment presupune atît scăderea investiţiilor. se foloseşte următoarea formulă: s+n Bact = ∑ Bh h=s 1 . diminuarea respectivă fiind invers proporţională cu nivelul coeficientului de actualizare ales şi cu durata de timp consumată pînă la cheltuirea integrală a fondurilor sau obţinerii efectelor. pentru beneficiu sau profit. unde h = anul efectuării investiţiei. (1 + a ) h d = durata de construcţie. 33 . m reprezintă timpul care se scurge de la luarea deciziei de proiectare pînă la începerea construcţiei obiectivului. Generalizînd. (1 + a ) h unde: s = suma anilor care au trecut între momentul luării decizieişi cel al începerii funcţionării obiectivului. a = rata ( coeficient ) de actualizare.

Astfel.Formula de compunere a investiţiei este similară cu cea folosită în calculul imobilizării absolute. h h =1 (1 + a ) n unde h = anul obţinerii beneficiului şi se notează în ordine începînd cu anul punerii în funcţiune. investiţia va creşte proporţional cu mărimea coeficientului de acumulare şi numărul de ani de imobilizare. iar volumul profitului actualizat va fi invesr proporţional cu aceste 2 mărimi. Iar pentru efecte se foloseşte o formulă de actualizare căreia îi corespund următoarele două situaţii: cînd efectele sînt egale în fiecare an pe durata de funcţionare a obiectivului se foloseşte formula următoare: Bact = Bh × (1 + a ) h − 1 a (1 + a ) n - cînd efectele nu sînt egale în fiecare an se actualizează separat potrivit expresiei: Bact = ∑ Bh . În acest caz.Bact = h = d +1 ∑ n Bh 1 (1 + a ) h c) cel mai frecvent utilizat în literatura de specialitate este actualizarea la momentul punerii în funcţiune. se impne atît investiţiei cît şi efectelor o anumită creştere. se consideră că efectele ar fi reinvestite imediat ce se obţin. 34 . comparaţia între eforturi şi efecte ajustate făcîndu-se la expirarea duratei de viaţă a obiectivului. În cazul respectiv. d) actualizarea la momentul scoaterii din funcţiune Porneşte de la conţinutul şi principiile care stau la creşterii economice. Creşterea este direct proporţională cu coeficientul de actualizare şi cu numărul de ani care se scurge între momentul realizări efortului şi cel al obţinerii efectului.

5 MA I1 I2 B1 Mîc Mîf B2 B3 B4 B5 +7 +3 +1 +2 +1 +4 +5 +6 +2 +3 +4 +5 Ani între începerea construcţiei şi punerea în funcţiune Durata de funcţionare Din figură se observă faptul că la actualizarea eforturilor puterea factorului de creştere este formată din diferenţa între durata care se scurge de la începerea construcţiei obiectivului pînă la scoaterea lui din funcţiune. puterea factorului de creştere ia în considerare durata de funcţionare şi anul de începere a acesteia. În ce priveşte efectele.Fig. Se folosesc următoarele formule: 35 .

suprafaţa. combustibil. gradul şi modul de utilizare a acestuia. Indicatori de bază: volumul investiţiilor. volumul pierderilor din ocuparea terenului cu destinaţie productivă. n = durata de viaţă a obiectivului. durata de executare a lucrărilor de investiţii. sau mai bine spus între producţia de bunuri de consum şi producţia bunurilor de capital. materiale. coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor. Indicatori ai gradului de sistematizare şi reflectare. 36 . durata de funcţionare a obiectivului de investiţii. indicatori naturali: capacitatea de producţie în expresie fizică. h = anul investirii în cazul efortului sau Iact şi al obţinerii efectului în cazul Bact. grad de automatizare. durata de realizare şi cea de exploatare. Rezumat Teoria economică tratează problema investiţiilor ca o alocare de resurse între prezent şi viitor. consumurile totale şi specifice de materii prime. alte elemente în care să se evidenţieze: pierderea de venit net în perioada de construcţie. volumul amortizării activelor fixe dezafectate în vederea investiţiilor. p = durata dintre momentul începerii construcţiei obiectivului şi momentul scoaterii din funcţiune. număr personal. Indicatori ai modului de exprimare. termenul de recuperare.I act = ∑ I h (1 + a ) p − h h =1 p −h Bact = ∑ Bh (1 + a ) n − h h =1 n unde. Efectul economic al imobilizării fondurilor de investiţii în perioada de construcţie ( Et ) cuprinde: volumul de active circulante aferent capacităţii de producţie a obiectivului. Indicatori suplimentari: grad de prelucrare a materiilor prime.

Capacitatea de producţie ( Cp ). De regulă. perioada de recepţie preliminară şi pentru punerea în funcţiune. asemenea investiţii nu sînt necesare. viteza de recuperare a investiţiei. Investiţia specifică exprimă volumul investiţiilor care revine pe unitatea de capacitate de producţie sau unitate de produs. 1. coeficientul de eficienţă economică. investiţia specifică. în cazul investiţiilor integrate sau neintegrate. O altă problemă este cea legată de preţurile de evaluare. si este principalul indicator. 2. perioada de execuţie a lucrărilor de construcţiimontaj. În literatura de specialitare se exprimă opinia potrivit căreia în calculul investiţiei specifice nu trebuie luat volumul investiţiei ci doar sporul de active fixe pe unitatea de creştere a producţie în perioada respectivă. 2. calculul imobilizărilor de fonduri în perioada de construcţie ca urmare a influenţei factorului timp. 3. termenul ( durata ) de recuperare. La cel de-al doilea aspect problema este şi mai dificilă pentru că între volumul alocat de investiţii mărimea capacităţii de producţie. la un volum dat de investiţii să se asigure un spor maxim de capacitate productivă . 1. Este indicatorul de efort direct al investiţiilor exprimînd potenţialul maxim de producţie al unui obiectiv în unităţi fizice sau valorice. Capacitatea de producţie trebuie să se refere în toate variantele care se compară la aceeaşi perioadă de timp. Cuprinde: perioada de proiectare. În ceea ce priveşte primul aspect accepţiunea capacitate de producţie este una mai generală ca efect al realizării unor investiţii şi care se apropie de conceptul de dimensiune a obiectivului.În ceea ce priveşte mărimea investiţiilor directe se ridică unele probleme legate de sfera de cuprindere a lor. perioada deschiderii lucrării de investiţie. costurile viitoare şi profitul se manifestă interdependenţă greu de explicat. În sens restrîns durata de realizare a investiţiei se referă îndeosebi la perioada dintre momentul începerii lucrărilor de organizare pe şantier şi cel al punerii în funcţiune. randamentul ( sau rata de rentabilitate a investiţiei ). Volumul investitiei concretizeaza efortul investitional. Durata de realizare. Durata de recuperare ( termenul de recuperare ) 37 .

Amortizarea se include în costul anual de producţie. Momentele actualizării în calculele de investiţii 38 . iar ca sursă de finanţare este destinată investiţiei de înlocuire. Coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor În privinţa acestui indicator s-a pus problema modului de exprimare şi a posibilităţii de exprimare în analiza variantelor de investiţii. Randamentul economic poate fi compact de la o durata la alta indiferent de activitatea unui obiectiv de investiţii pentru că acesta nu constituie un indicator de volum. coeficient de eficienţă absolută. În realitate. Au fost sugerate mai multe baze de calcul pentru durata de recuperare: venitul naţional şi economia la cheltuielile de producţie. Argumentul este acela că indiferent de forma exprimării sale durata de recuperare nu reflectă nivelul de eficienţă economică pe toată durata de funcţionare a obiectivului. coeficient de eficienţă normativă. coeficient de eficienţă relativă. Analiza variantelor de proiect prin prisma indicatorului durată de recuperare În primul rînd trebuie să se aibă în vedere faptul că în relaţia de stabilire a duratei de recuperare se cuprinde şi volumul producţiei pentru că profitul este produsul dintre cantitatea de producţie obţinută şi profitul unitar. Viteza de recuperare a investiţiilor În literatura de specialitate anumiţi autori au propus utilizarea indicatorului viteză de recuperare a investiţiilor. se compară de regulă.În principiu. mărimea profiturilor ce se scontează a fi obţinute cu fondurile de investiţii necesare. În cazul în care parametrii tehnico-economici proiectaţi nu sînt realizaţi integral la momentul punerii în funcţiune a obiectivului şi este necesară o perioadă de asimilare. 5. 4. sursa de recuperare a investiţiei. durata de recuperare se calculează ca un raport între investiţia totală şi Venitul net anual sau sporul de venit net anual dac este vorba de modernizări şi reutilări. Actualizarea în calculele de investiţii În calculele de eficienţă economică. 3. durata de recuperare a investiţiilor se prelungeşte. nu se poate recurge la un singur criteriu pentru aprecierea unei variante de investiţii.

Cel mai frecvent utilizat în literatura de specialitate este actualizarea la momentul punerii în funcţiune. Porneşte de la conţinutul şi principiile care stau la creşterii economice. opiniile exprimate în literatura de specialitate românească converg către faptul că actualizarea se efectuează în următoarele momente: pentru cheltuielile de capital ( sau de investiţie ) Pînă la punerea în funcţiune.În general. m reprezintă timpul care se scurge de la luarea deciziei de proiectare pînă la începerea construcţiei obiectivului. 39 . puterea factorului de creştere ia în considerare durata de funcţionare şi anul de începere a acesteia. În ce priveşte efectele.

în special. materiale. Acest proces constituie din punct de vedere teoretic o aplicare a principiului teoriei neoclasice potrivit căruia o firmă trebuie să cheltuie resurse pînă la punctul în care venitul marginal este egal cu costul marginal. A doua condiţie reprezintă o decizie complexă denumită de unii autori proces investiţional. surse de finanţare. problema este complicată de următorii factori: profilul multiprodus al întreprinderii moderne: existenţa mai multor pieţe.1 Etapele deciziei de investiţii Managementul trebuie să îndeplinească două condiţii esenţiale în scopul realizării obiectivului de maximizare a valorii de piaţă a firmei: a) utilizarea resurselor existente într-o manieră optimală. Cîteva repere vor clarifica semnificaţia deciziei de investiţii: 1) investiţia constituie pe termen lung suportul creşterii şi supravieţuirea firmei. 2) investiţia consumă o parte substanţială a resurselor financiare. Bugetarea capitalului constă într-un proces de programare a cheltuielilor pentru care efectele se estimează a fi obţinute pe o perioadă mai mare de 1 an. b) condiţia oportunităţii creşterii sau diminuării activelor întreprinderii.3. o problemă de opţiune între alternative ( proiecte concurente. Datorită acestor factori decizia de investiţii constituie. Chiar şi simpla menţinere a nivelului actual de activităţi necesită investiţii de înlocuire a echipamentelor vechi.În literatura de specialitate anglo-saxonă termenul unanim acceptat este cel de bugetizare a capitalului ( capital budgeting ). 40 . În cazul investiţiei decizia are în vedere rata de randament a capitalului investit şi costul marginal al acestuia. uzate moral şi fizic. iar de către alţii programare a investiţiilor. existenţa mai multor pieţe financiare şi a mai multor rate ale dobînzii. Practic. umane a întreprinderii. Decizia de investiţii 3. concurente şi multiple ). cu altele noi.

fiscal. Unele investiţii oferă încă de la început o mai mare flexibilitate procesului de recuperare a cheltuielilor de capital. evaluarea 41 .3) decizia de investiţii implică pentru o durată de timp medie sau lungă şi cel mai frecvent de o manieră ireversibilă resursele întreprinderii. posibilitatea de angajare a creditului bancar. 5) complexitatea deciziei de investiţii ţine de amploarea fluxurilor informaţionale necesare. creşterea capitalului propriu prin emisiune de acţiuni. analiza costurilor ). a produselor ). iar proiecţia efectelor economice ale capitalului investit trebuie să aibă în vedere ca permanentă alternativă întreruperea activităţii obiectivului. apoi producţia ( specificaţii privind produsul şi procedee de fabricaţie. deci. vînzarea sa pe componente decît menţinerea sa în funcţiune. De regulă. trebuie să judecăm raportul între patrimoniul net sau/ şi valoarea activului total şi volumul de fonduri total solicitat de un anumit proiect. De exemplu. după care profitul nu mai creşte. sînt necesare studii aprofundate în următoarele domenii: marketing ( studii de piaţă. financiar ( analiza necesarului de finanţat. ci se diminuează. monetar. constituie o chestiune relativă. nu orice decizie de investiţii are o amplitudine deosebită. investiţia de înlocuire nu necesită un proces decizional laborios. S-ar putea ca în anumite circumstanţe să fie rentabilă oprirea din funcţiune a unui obiectiv. Dezvoltarea firmei nu este un proces autonom. estimarea contribuţiei proiectului la realizarea fluxului de lichidităţi globale. importanţa proiectului de investiţii este relativă iar riscurile asumate sînt reduse. 4) decizia de investiţii este influenţată de consideraţia mediului financiar relativ la întreprindere. alegerea echipamentelor. analiza fiecărei surse de finanţare. în elaborarea unui proiect de modernizare. Toate obiectivele au o durată de viaţă optimă. de motivaţie. deoarece în marea majoritate a cazurilor intervin variabile exogene: accesul pe piaţa de capital. ci şi scoaterea din funcţiune înainte de termen stabilite pe baze justificate economic. Evident. politic. Teoria financiară din ultimele două decenii a elaborat un model coerent pentru dezinvestiţii incluzînd nu doar lichidări de active fixe care au îndeplinit durata fizică. Ireversibilitatea. evoluţia mediului economic. Atît timp cît structura financiară a firmei nu este sensibil modificată. extindere sau investiţii strategice.

necesitatea de formare şi perfecţionare a personalului. financiară. rata de rentabilitate financiară sau internă. prin simulare şi prin aproximări succesive. a) dimensiunea investiţiei prezintă următoarele aspecte: 1) gruparea tuturor dosarelor de proiecte pe care întreprinderea le-a stabilit pe termen mediu: formularea proiectelor. b) dimensiunea strategică are în vedere pe de o parte stabilirea sau actualizarea strategiei pe termen lung şi mediu. politica optimală a dividendului. pe de alta. indicele de profitabilitate. adoptarea critetilor de evaluare a riscului. evaluarea firmei. 3) luarea în considerare a riscului care presupune: aprecierea riscului ataşat la fiecare proiect. anuitate echivalentă. Pe de altă parte. Se consideră că un proiect de investiţii este de la început acceptabil dacă adaugă o anumită mărime la valoarea de piaţă a întreprinderii. tehnice. 2) evaluarea individuală a proiectelor prevede calcularea valorii nete actuale. cadrul juridic şi fiscal ). structura financiară. complexitatea deciziei de investiţii priveşte necesitatea aplicării unor concepte ale teoriei financiare precum: costul capitalurilor permanente. şi dividendele sperate a se obţine în viitor. strategică. managementul resurselor umane determină necesarul previzibil de personal în scopul punerii/ funcţionării obiectivului. Decizia de investiţii se elaborează în contextul strategic al întreprinderii ceea ce determină luarea în considerare a proiectelor care vor influenţa favorabil valoarea de piaţă a întreprinderii. Dimensiunea strategică include: 42 . estimarea primară a fluxului de lichidităţi. durata de rambursare actualizată. financiare ) prin clasament.criteriilor financiare ). programare matematică. deci dacă potenţează randamentul capitalului global investit. structura pe calificări. pe de o parte. iar pe de altă parte analiza fiecărui proiect de investiţii comparativ cu această strategie. etc. 4) selecţia proiectelor ţinînd seama de diferitele restricţii ( concurenţială. şi rata de rentabilitate globală. Esenţială este abordarea într-o manieră tridimensională a deciziei de investiţii: dimensiunea investiţiei.

1. Variabilele deciziei de investiţii Acestea sînt: valoarea capitalului investit: durata de viaţă a obiectivului. Capitalul investit Constituie suma tuturor fondurilor pe care firma va trebui să le cheltuie pentru a realiza un obiectiv sau un program de investiţii. 3) estimarea costurilor capitalurilor permanente. valoarea reziduală. 43 . Această variabilă de decizie cuprinde 3 elemente: activele sau imobilizările corporale. 3. necesarul de fond de rulment de natură durabilă.1) stabilirea obiectivelor generale ale întreprinderii şi a mijloacelor de realizare sau politicilor care să pună în funcţiune angrenajul întreprinderii în scopul îndeplinirii misiunii: structura formală. această etapă este o rezultantă a operaţiunilor de analiză asupra dimensiunii investiţionale şi a celei financiare şi se constituie într-o finalitate a procesului decizional. De fapt. programele pe domenii.2.2. prezentînd următoarele aspecte: 1) inventarierea surselor de finanţare disponibile potenţial şi a costului lor. 3. sistemul şi stilul de conducere. 2) alegerea definitivă a proiectelor de investiţii şi a programelor de finanţare. c) dimensiunea financiară constituie de cele mai multe ori piatra de încercare a deciziei de investiţii. rata de actualizare. sistemul de gestiune. 2) determinarea structurii capitalurilor permanente sau a structurii financiare a firmei. activele sau imobilizările necorporale. chiar dacă urmează o etapă de control pe parcursul exploatării obiectivului.

pe de alta. în special. pe de o parte. Decizia de investiţii este influenţată de consideraţia mediului financiar relativ la întreprindere. iar pe de altă parte analiza fiecărui proiect de investiţii comparativ cu această strategie. surse de finanţare. concurente şi multiple ). De exemplu. Complexitatea deciziei de investiţii ţine de amploarea fluxurilor informaţionale necesare.Necesarul de fond de rulment suplimentar de natură permanentă include capitalurile investite pentru constituirea de stocuri minime şi acordarea de termene de plată la clienţi. materiale. şi rata de rentabilitate globală. evaluarea individuală a proiectelor prevede calcularea valorii nete actuale. anuitate echivalentă. o problemă de opţiune între alternative ( proiecte concurente. 44 . indicele de profitabilitate. Dimensiunea strategică are în vedere pe de o parte stabilirea sau actualizarea strategiei pe termen lung şi mediu. deci dacă potenţează randamentul capitalului global investit. adoptarea criteriilor de evaluare a riscului. Punerea în funcţiune a unui obiectiv necesită suplimentarea acestor active curente sau circulante care se reconstituie în permanenţă. investiţia de înlocuire nu necesită un proces decizional laborios. producţie neterminată şi produse finite. precum şi creanţele clienţilor au într-o anumită măsură caracter de permanenţă pentru că ele se reconstituie într-un ciclu continuu. Stocurile de materii prime. Rezumat Decizia de investiţii constituie. Unele investiţii oferă încă de la început o mai mare flexibilitate procesului de recuperare a cheltuielilor de capital. şi dividendele sperate a se obţine în viitor. Se consideră că un proiect de investiţii este de la început acceptabil dacă adaugă o anumită mărime la valoarea de piaţă a întreprinderii. alegerea definitivă a proiectelor de investiţii şi a programelor de finanţare. decizia de investiţii implică pentru o durată de timp medie sau lungă şi cel mai frecvent de o manieră ireversibilă resursele întreprinderii. durata de rambursare actualizată. rata de rentabilitate financiară sau internă.

Necesarul de fond de rulment suplimentar de natură permanentă include capitalurile investite pentru constituirea de stocuri minime şi acordarea de termene de plată la clienţi. prezentînd următoarele aspecte: Variabilele deciziei de investiţii: durata de viaţă a obiectivului. rata de actualizare.Dimensiunea financiară constituie de cele mai multe ori piatra de încercare a deciziei de investiţii. 45 .

iar că metoda financiară se bazează pe o evaluare dinamică operînd cu estimări sau fluxuri financiare previzionate. ratei interne de rentabilitate. Cu alte cuvinte putem considera că metoda financiară constituie o metodă a actualizării fluxului de trezorerie sau de lichidităţi. ratei de rentabilitate globală. La baza metodei financiare mederne de evaluare a proiectelor de investiţii stă metoda americană ( a economiştilor americani ) DCF ( discounting cash – flow method ) consacrată încă din anii 1940. Deci plecăm de la premiza valabilă în epistemologie: metoda se întemeiază pe principii teoretice şi se aplică în practică pe procedee sau criterii de calcul. anuităţii echivalente. Criterii de selecţie şi evaluare a proiectelor de investiţii Opiniile teoreticienilor finanţişti ca şi a experţilor în domeniul investiţiilor sînt foarte diverse în ceea ce priveşte analiza rentabilităţii şi selecţia proiectelor de investiţii. Pe de altă parte. faptul că metoda contabilă se bazează pe o evaluare statică operînd cu medii ale datelor înregistrate anterior în evidenţa contabilă şi financiară. astfel părerea potrivit căreia există doar două metode de apreciere sau evaluare a proiectelor de investiţii apare ca fiind perfect justificată. Pe ansamblu este cea mai satisfăcătoare metodă atît din punct de vedere teoretic cît şi practic dovedind 46 . metoda financiară care operează cu criteriile: valorii actualizate nete. duratei de rambursare sau durata de recuperare actualizată. duratei de viaţă minimală. întăreşte convingerea exprimată. metoda financiară apelează la principiile calcului actuarial.4. Unii economişti consideră că metodologia calculelor de investiţii include tot atîtea metode cîte criterii au fost enumerate anterior. Simplu spus. Mulţi dintre ei vorbesc despre două metode: metoda contabilă care operează cu criteriile rentabilitatea medie ( randamentului ) şi a duratei de recuperare ( a termenului sau a perioadei ).

dacă mediul economic ar fi de o aşa natură încît acţionarii întreprinderii ar putea cunoaşte cu precizie rentabilitatea proiectelor. Semnificaţia este aceeaşi: o valoare suplimentară generată de exploatarea obiectivului de investiţii peste valoarea capitalului investit iniţial şi rata randamentului necesară remunerării investitorilor. indicele de profitabilitate. Aplicarea criteriului VNA constă în a accepta un proiect de investiţii dacă valoarea fluxului de lichidităţi actualizate cu o rată egală cu costul mediu ponderat al capitalurilor permanente este pozitivă. rata internă de rentabilitate. Aceasta este o rată de referinţă sau de rentabilitate minimală necesară în utilizarea fondurilor de investiţii. 4. Criteriul VNA sau VAN constă din: 47 . adică net present value). teoretic ar trebui să avem egalitate între costul capitalului permanent şi costul de oportunitate. Rata de referinţă este desemnată fie ca un criteriu de oportunitate. valoarea netă actualizată. Dacă piaţa capitalurilor ar fi perfectă. durata de rambursare actualizată. a actualizării venitului ) dar cu determinări mai precise a variabilelor luate în calcul. Ipoteza care stă la baza acestui criteriu este aceea că întreprinderea şi-a determinat o rată normală de oportunitate pentru fondurile utilizate în afacere. anuitatea echivalentă. rata de rentabilitate globală. Cu alte cuvinte. valoarea netă prezentă ( NPV. Această metodă operează în fapt cu aceleaşi criterii ca şi metodele convenţionale ( a beneficiului. durata de viaţă minimală.că este utilizată cel mai mult de către întreprinderea modernă. Valoarea Netă Actualizată ( VNA ) este o noţiune similară a goodwillului utilizată frecvent în teoria tradiţională a investiţiilor.1 - Valoarea netă actualizată În literatura de specialitate aceasta apare sub denumiri diverse: valoarea netă actuală. fie ca un cost al capitalurilor permanente pe care întreprinderea le va utiliza în viitor. Criterii integrate în metoda financiară: valoarea netă actualizată.

. Deci: VAN = −∑ t =0 n n Ct Ft VR +∑ + t t (1 + k ) (1 + k ) t t =1 (1 + k ) Dacă se iau în considerare fluxurile nete de lichidităţi ( soldurile anuale cumulate ): 48 . firma este indiferentă între a realiza sau nu proiectul.Fn = fluxuri de lichidităţi din exploatarea obiectivului. K = costul capitalurilor permanente. VR = valoarea netă recuperată la finele duratei de viaţă a proiectelor ( valoare reziduală netă. + + 2 n 1 + k (1 + k ) (1 + k ) (1 + k ) n Formula generală a VAN ţine seama de eventualitatea efectuării unor investiţii ulterioare punerii în funcţiune a obiectivului ( pe parcursul mai multor ani ). În situaţia comparării mai multor proiecte concurente necesitînd acelaşi nivel de investiţii. proiectul va fi refuzat.. b) efectuarea sumei algebrice a valorii actualizate pentru cele trei variabile importante. VNA = −C + Fn F1 F2 VR + + ... N = durata de viaţă a proiectului..a) determinarea valorii actualizate a fiecărui flux de trezorerie sau lichidităţi asociat la un proiect ( investiţia iniţială şi eventualele investiţii ulterioare. F1. valoare rămasă ). fluxurile nete de exploatare şi valoarea reziduală ). . Notăm cu C = suma capitalurilor investite. criteriul VAN determină alegerea proiectului cu cea mai mare valoare actuală netă... F2.. Dacă suma este negativă... Dacă această sumă este pozitivă proiectul este acceptabil pentru că el va genera un plus de venituri sau lichidităţi în comparaţie cu alternativa utilizare a fondurilor în investiţii cu risc similar şi avînd costul de oportunitate considerat... Dacă suma este nulă.

cînd investiţia se eşalonează pe mai mulţi ani. n IP = ∑ (1 + k ) t =1 Ft n + VR (1 + k ) t C Se mai poate scrie şi: n IP = ∑ (1 + k ) t =1 n Ft n + VR (1 + k ) t C ∑ (1 + tk ) t t =0 . Mai este denumit şi rata cost – beneficiu.2 Indicele de profitabilitate Acest criteriu constituie o complementaritate a criteriului VNA în cazul proiectelor concurente la care cheltuielile de capital sînt diferite.VNA = ∑ t =0 n FNl (1 + k ) t Semnificaţia VNA este următoarea: pe de o parte remunerează în permanenţă la o rată egală cu costurile capitalurile permanente capitalul incestit la debutul perioadei. există următoarea corespondenţă între Indicele de profitabilitate ( IP ) şi Valoarea Netă Actualizată ( VNA ): 49 . 4. În general. pede altă parte rambursează acest capital pe durata de viaţă a proiectului şi generază un plus de valoare care contribuie la creşterea valorii de piaţă a întreprinderii. deoarece se determină ca un raport între valoarea actuală a fluxurilor de lichidităţi nete viitoare calculate pe întreaga durată de viaţă a proiectului şi valoarea investiţiei ( valoarea actualizată dacă investiţia se eşalonează pe mai mulţi ani ).

Tabel 1 Mărimea IP IP < 1 IP = 1 IP > 1 Mărimea VNA VNA < 0 VNA = 0 VNA > 0 Regula de decizie Proiectul este refuzat Proiectul este indiferent Proiectul este admis

Între 2 sau mai multe proiecte concurente se va accepta cel al cărui indice de profitabilitate este mai mare. Dacă se analizează două sau mai multe proiecte independente avînd fluxuri de lichidităţi normal distribuite în timp ( nu există alternanţe negativ – pozitive ), Indicele de profitabilitate ( IP ), Valoarea Netă Actualizată ( VNA ), Rata Internă de Rentabilitate ( RIR ) vor oferi semnale identice deciziei de investiţii în ceea ce priveşte acceptarea sau refuzul unui proiect. Cînd se compară proiecte concurente pot interveni conflicte de criterii între VNA şi IP. Aceasta se petrece atunci cînd investiţia iniţială este semnificativ diferită. Ca atare, decizia finală trebuie să fie luată pe baza altor criterii. Dacă firma nu are restricţii privind resursele de finanţare, atunci criteriul VNA este preferat, pentru că este important să selectăm proiecte care oferă cea mai mare creştere a valorii de piaţă a întreprinderii. Dacă firma este în situaţia unei restricţii de finanţare, criteriul indicelui de profitabilitate poate fi preferat pentru că indicatorul proiectelor este cel care maximizează procentul pe leu investit.

4.3. Criteriul anuităţii echivalente
Anuitatea echivalentă poate fi definită ca fluxul de lichidităţi anuale şi constante a cărui mărime are aceeaşi valoare netă actuală pe întreaga durată de viaţă a proiectului ca şi proiectul însuşi. Acest criteriu permite compararea a două proiecte concurente cu durate de viaţă diferite care pot fi înlocuite odată sau de mai multe ori pe parcursul ciclului de viaţă a firmei. O comparaţie între proiecte cu valori nete actuale diferite nu este posibilă. Ca atare, presupunem că la finele duratei de viaţă a proiectului, acesta este înlocuit cu unul identic, astfel încît, să se ajungă la un numitor comun în ceea ce priveşte durata de viaţă a investiţiei. 50

Dacă se pune problema comparaţiei între mai multe proiecte de investiţii cu durate de viaţă diferite, atunci se calculează anuitatea pentru fiecare şi se alege proiectul pentru care VNA este cea mai mare din momentul în care eficienţa investiţiei impune maximizarea valorii nete actuale în cadrul restricţiei de orice natură. Deoarece criteriul anuităţii echivalente este cel mai frecvent utilizat pentru analiza rentabilităţii investiţiei de înlocuire a utilajelor şi echipamentelor este denumit şi criteriul costul echivalent anual pentru lanţurile de înlocuire.

4.4.

Rata internă de rentabilitate

Rata internă de rentabilitate constituie indicatorul cel mai des recomandat în m etodologia Băncii Mondiale. În determinarea acestui indicator se ia ca punct de plecare, de asemenea, fluxul de numerar. În esenţă, rata internă de rentabilitate reprezintă factorul de actualizare care face ca venitul net actualizat al fluxului de numerar să fie egal cu zero. Altfel spus, rata internă de rentabilitate exprimă capacitatea medie de valorificare ( de cîştig ) a resurselor utilizate pentru realizarea proiectului, pe întreaga durată de viaţă a acestuia. Rata internă de rentabilitate ( RIR ) se utilizează în analiza economică a proiectelor, purtînd denumirea de rată de rentabilitate economică internă, sau în analiza financiară a proiectelor, în care caz ia denumirea de rată de rentabilitate financiară internă. Condiţia impusă ratei interne de rentabilitate este de a face ca venitul net actualizat să fie egal cu zero, iar raportul venituri/ costuri să fie egal cu 1, la o anumită rată de actualizare ( i ). Deci, RIR = i, dacă:
n

∑ (1 + k )
t =0

FNl

t

=0

Rata internă de rentabilitate se calculează după relaţia de mai jos prin interpolare: VNA pt Rmin VNA pt Rmin + VNA pt Rmax 51

RIR = Rmin + ( R max − R min)

în care: R reprezintă rata de rentabilitate ( internă, minimă, maximă ); VNA = venitul net actualizat al fluxului de numerar; Criteriul de selecţie, funcţie de rata internă de rentabilitate, constă în a accepta toate proiectele a căror a căror rată RIR se situează deasupra ratei de rentabilitate economică normată. Legătura dintre indicatorii de evaluare a eficienţei proiectului, determinaţi pe baza tehnicii de actualizare, constă tocmai în aceea că: rata internă de rentabilitate este acea rată, de actualizare, care face ca venitul net actualizat al proiectului să fie egal cu zero. Pentu a putea determina rata de actualizare care îndeplineşte criteriile enunţate mai sus, devenind rată internă de rentabilitate, se fac încercări repetate şi aprecieri.

4.5.
de calcul: a)

Rata de rentabilitate globală ( RRG )

Criteriul ratei de rentabilitate globală necesită parcurgerea a două etape determinarea valorii viitoare la finele duratei de viaţă a proiectului pentru toate fluxurile de lichidităţi cu ajutorul unei rate de capitalizare reprezentativă pentru oportunităţile de plasament sau utilizare a fondurilor. În general, se ia ca rată de reinvestire costul marginal al capitalurilor permanente. În cazul investiţiei financiare se va lua o rată mai scăzută de randament corespunzătoare plasamentului fondului de amortizare în active fără risc. b) determinarea ratei de rentabilitate globală prin raportarea valorii viitoare a fluxurilor de lichidităţi la valoarea iniţială a investiţiei. Calculul RRG este mai simplu decît calculul RIR pentru că ecuaţia care o defineşte are un singur termen ( 1 + ry )n. Deasemenea, se constată că RRG < RIR a aceluiaşi proiect. În general, se determină costul capitalurilor permanente ( K ). Astfel că, între cele trei mărimi ( costul capitalurilor permanente, RIR, RRG ) se stabilesc următoarele relaţii:

52

capitalul investit este recuperat în mod oportun şi proiectul poate fi acceptat. VNA este pozitivă RIR este mai mare decît rata de actualizare K. Aplicarea acestui procedeu de calcul pentru un anumit proiect nu are valabilitate în cazul unui program de investiţii concurente decît atunci cînd calculul RRG se extinde la toate celelalte proiecte din program. aceasta înseamnă că. criteriul TRA constituie o prelungire a criteriului VNA atunci cîn diferă durata de viaţă a proiectelor comparate şi ia în calcul rapiditatea recuperării capitalului investit. el nu furnizează o 53 .6. (1 + K ) t Dacă a indică un număr mai mic de ani decît durata de viaţă a investiţiei. Formula de calcul a TRA este următoarea: ∑ (1 + K ) t =0 a Ct t =∑ Flt .Tabel 2 K comparativ cu RIR K < RIR K > RIR K = RIR RRG comparativ cu RIR RRG <RIR RRG > RIR RRG = RIR Criteriul ratei de rentabilitate globală ( RRG ) sau al ratei interne modificate constă în integrarea a două rate de referinţă: costul capitalurilor permanente sau o rată de randament pentru fluxurile de lichidităţi ( reinvestite pe durata de viaţă a proiectului ) şi rata de rentabilitate globală. Altfel spus. unde a = termenul de recuperare actualizat. Oricum. TRA reprezintă perioada în care capitalul investit iniţial este recuperat şi fructifică în plus o rată de randament egală cu costul marginal al capitalurilor permanente. 4. deci proiectul este rentabil. Termenul de recuperare actualizat ( TRA ) De fapt. Chiar dacă criteriul TRA are avantajul de a evalua lichiditatea unui proiect şi implicit ia în considerare riscul de nerambursare.

Deci criteriul TRA nu poate fi utilizat de unul singur ci ca o completare a criteriului VNA. Reprezintă în fond reversul medaliei avînd un caracter strategic ca şi decizia de investiţie. ş. S-a ajuns la un paradox: TRA < durata de viaţă a proiectului iar VNA să fie negativă şi RIR < K. Mai mult.m.d. criteriul menţionat nu oferă nici un indiciu privind evoluţia randamentului după momentul recuperării. responsabilă şi raţională. abandonarea profilului de activitate sau a produselor respective apare ca fiind soluţia cea mai logică. Întotdeauna există oportunităţi pe care le oferă piaţa care ar putea să fructifice mai bine capitalul întreprinderii decît o fac activităţile actuale. Este posibil ca după ce a fost atins termenul de recuperare să fie necesare noi investiţii şi astfel fluxurile de lichidităţi degajate să nu fie suficiente pentru a rentabiliza proiectul. Mediul concurenţial actual impune o altă abordare mai flexibilă a procesului dezinvestirii. Durata de viaţă minimală a proiectului de investiţii.7. 4. Din această perspectivă scoaterea din funcţiune înainte de expirarea duratei normate de funcţionare a unui obiectiv apare ca un eşec sau o decizie iraţională avînd consecinţe economico – financiare negative. 2. Cît am putea să recuperăm din fondul investit ? Ce oportunităţi de investiţii ar putea fi ? 54 . În mod tradiţional s-a încetăţenit ideea că decizia de investiţii are un caracter ireversibil. Privit din această perspectivă.măsură directă a rentabilităţii proiectului pentru că nu ia în calcul fluxurile de lichidităţi produse după momentul recuperării. Dacă întreprinderea se află într-o situaţie problematică în ansamblul său. decizia de dezinvestiţie apare ca o decizie conştientă. sau unele produse au atins sfîrşitul stadiului de maturitate şi se estimează că nu există posibilitate de redresare a situaţiei într-un viitor previzibil ( deci produsul a intrat în faza de declin ). Şi oferă firmei o idee despre momentul de la care proiectul începe să producă profituri efective sau să rentabilizeze capitalul investit. Atunci cînd se analizează un proiect de amploare punerea problemei dezinvestirii lui este mai mult decît recomandabilă. trebuie să ne întrebăm ce s-ar întimpla dacă obiectivul în care investim ar fi scos din funcţiune după 1 an. Altfel spus.a.

a punctului neutru sau a TRA în funcţie de valorile reziduale anuale. Grafic.3. a VNA maxim şi a VNA la finele duratei de viaţă a proiectului.2.3.4 la care se adaugă valoarea actualizată a valorii reziduale la sfîrşitul anului 4 şi valoarea investiţiei iniţiale plus valoarea actuală a eventualelor investiţii din anul 1. permite cunoaşterea VNA minimală. De exemplu VNA succesivă pentru anul 4 este egală cu diferenţa dintre valoarea actualizată a fluxurilor de lichiditatăţi nete din anii 1. profilul VNA succesive poate fi reprezentat astfel: Fig.Răspunsurile cel mai simple la aceste întrebări au fost propuse în literatura de specialitate prin determinarea profilului VNA succesive şi criteriul TRA care este însă corijat pentru a ţine seama de valoarea reziduală intermediară.2. Criteriul VNA succesive are avantajul de a descrie complet profilul de rentabilitate şi lichiditate a unui proiect . 6 VNA maxim VNAS TRA corectat punct Durată de viaţă economică neutru timp Durată de viaţă optimă din punct de vedere financiar VNA minim 55 . Valoarea reziduală intermediară este ceea ce s-ar obţine dacă proiectul ar fi abandonat la finele fiecărui an din durata de viaţă estimată.

Aplicarea criteriului VNA constă în a accepta un proiect de investiţii dacă valoarea fluxului de lichidităţi actualizate cu o rată egală cu costul mediu ponderat al capitalurilor permanente este pozitivă Aceasta este o rată de referinţă sau de rentabilitate minimală necesară în utilizarea fondurilor de investiţii. durata de viaţă minimală. fie ca un cost al capitalurilor permanente pe care întreprinderea le va utiliza în viitor. durata de rambursare actualizată. Cu alte cuvinte. Valoarea Netă Actualizată ( VNA ) este o noţiune similară a goodwillului utilizată frecvent în teoria tradiţională a investiţiilor. fluxurile nete de exploatare şi valoarea reziduală ). deoarece se determină ca un raport între valoarea actuală a fluxurilor de lichidităţi nete viitoare calculate pe întreaga durată de viaţă a proiectului şi valoarea investiţiei ( valoarea actualizată dacă investiţia se eşalonează pe mai mulţi ani ). astfel părerea potrivit căreia există doar două metode de apreciere sau evaluare a proiectelor de investiţii apare ca fiind perfect justificată. Cînd se compară proiecte concurente pot interveni conflicte de criterii între VNA şi IP. Mai este denumit şi rata cost – beneficiu. Rata de referinţă este desemnată fie ca un criteriu de oportunitate. Semnificaţia Valorii Nete Actualizate este aceeaşi: o valoare suplimentară generată de exploatarea obiectivului de investiţii peste valoarea capitalului investit iniţial şi rata randamentului necesară remunerării investitorilor. Dacă firma este în situaţia unei restricţii de finanţare. indicele de profitabilitate. rata de rentabilitate globală.Rezumat Se pleaca de la premiza valabilă în epistemologie: metoda se întemeiază pe principii teoretice şi se aplică în practică pe procedee sau criterii de calcul. criteriul indicelui de profitabilitate poate fi preferat pentru că indicatorul proiectelor este cel care maximizează procentul pe leu investit. 56 . Pe ansamblu este cea mai satisfăcătoare metodă atît din punct de vedere teoretic cît şi practic dovedind că este utilizată cel mai mult de către întreprinderea modernă. determinarea valorii actualizate a fiecărui flux de trezorerie sau lichidităţi asociat la un proiect ( investiţia iniţială şi eventualele investiţii ulterioare. rata internă de rentabilitate. Indicele de profitabilitate Acest criteriu constituie o complementaritate a criteriului VNA în cazul proiectelor concurente la care cheltuielile de capital sînt diferite.

Termenul de recuperare actualizat ( TRA ) Criteriul TRA constituie o prelungire a criteriului VNA atunci cîn diferă durata de viaţă a proiectelor comparate şi ia în calcul rapiditatea recuperării capitalului investit. se ia ca rată de reinvestire costul marginal al capitalurilor permanente. În general. Altfel spus. Dacă se pune problema comparaţiei între mai multe proiecte de investiţii cu durate de viaţă diferite. TRA reprezintă perioada în care capitalul investit iniţial este recuperat şi fructifică în plus o rată de randament egală cu costul marginal al capitalurilor permanente 57 . atunci se calculează anuitatea pentru fiecare şi se alege proiectul pentru care VNA este cea mai mare din momentul în care eficienţa investiţiei impune maximizarea valorii nete actuale în cadrul restricţiei de orice natură. determinarea ratei de rentabilitate globală prin raportarea valorii viitoare a fluxurilor de lichidităţi la valoarea iniţială a investiţiei Criteriul ratei de rentabilitate globală ( RRG ) sau al ratei interne modificate constă în integrarea a două rate de referinţă: costul capitalurilor permanente sau o rată de randament pentru fluxurile de lichidităţi ( reinvestite pe durata de viaţă a proiectului ) şi rata de rentabilitate globală. Anuitatea echivalentă poate fi definită ca fluxul de lichidităţi anuale şi constante a cărui mărime are aceeaşi valoare netă actuală pe întreaga durată de viaţă a proiectului ca şi proiectul însuşi. Rata de rentabilitate globală ( RRG ) Criteriul ratei de rentabilitate globală necesită parcurgerea a două etape de calcul: determinarea valorii viitoare la finele duratei de viaţă a proiectului pentru toate fluxurile de lichidităţi cu ajutorul unei rate de capitalizare reprezentativă pentru oportunităţile de plasament sau utilizare a fondurilor.Criteriul anuităţii echivalente. În cazul investiţiei financiare se va lua o rată mai scăzută de randament corespunzătoare plasamentului fondului de amortizare în active fără risc.

psihologică nu se fundamentează pe cifre.1.1. Deoarece estimarea fluxului de lichidităţi tinde să devină mai incertă cu cît orizontul de timp este mai îndepărtat în viitor. Analiza riscului proiectelor de investiţii 5. Dacă se compară două proiecte concurente cu VNA aproximativ egale . decidentul îl va alege pe cel care pare mai puţin riscant.5.2. ajustarea fluxurilor de lichidităţi în funcţie de riscul specific fiecăruia şi actualizarea lor cu o rată fără risc. atunci problema selecţiei se complică. dar puţin riguroase din punct de vedere teoretic. Dacă proiectele comparate diferă prin VNA şi riscul este apreciat în manieră subiectivă. 5. Metoda subiectivă sau informală În mod frecvent. aprecierea subiectivă globală asupra unuia sau mai multor proiecte. 5. Metode intuitive sau empirice de analiză a riscului Sînt destul de simple. deşi este subiectivă poate dobîndi o mai bună fundamentare prin calculul valorii sperate ( a speranţei matematice ) şi a abaterii standard pentru criteriul de rentabilitate respectiv.1. Metoda. şi vizează una din următoarele alternative: luarea în considerare a unor estimări mai pesimiste. alegerea proiectelor care au TRA mai scurt poate să diminueze gradul 58 . Aprecierea riscului este în acest caz personală. ajustarea obiectivelor de rentabilitate minimală impuse la proiectele de investiţii în funcţie de riscul lor. Tot într-o manieră subiectivă decidentul trebuie să determine dacă riscul suplimentar al unui proiect este compensat prin randamente suficient de mari ăentru ca acesta să poată fi adoptat.1. deciziile de investiţii sînt elaborate în practică într-o manieră intuitivă privind randamentul total a proiectului şi riscul său. Această metodă informală este destul de răspîndită datorită simplităţii şi oportunităţii ei. Metoda raportului VNA/ TRA Se ştie că termenul de actualizare ( recuperare ) oferă o primă posibilitate de apreciere a riscului unui proiect.

Diferenţa între rata de randament necesară pentru investiţii financiare ( costul capitalurilor permanente ) şi rata de randament a bonurilor de tezaur constituie o primă de risc medie pentru compararea investiţiei şi acţiunile firmei avînd în vedere că activele acesteia sînt riscante.de risc. bonurile de tezaur reprezintă cea mai concludentă investiţie de capital fără risc pentru că nu există nici o probabilitate ca deţinătorii să nu-şi primească dobînda şi plata valorii titlurilor promise de instituţia emitentă. Majoritatea firmelor chiar din economii cu veche tradiţie nu investec în bonuri de tezaur. Astfel. Mărimea ratei de ajustare ( K΄ ) depinde de relaţia dintre riscul specific proiectului şi riscul total al firmei. 59 . firmele îşi asumă un anumit grad de risc aşteptîndu-se la randamente mai mari decît titlurile financiare fără risc.3. Cu toate aceste limite firmele care operează în domenii caracterizate de modificări tehnologice rapide folosesc raportul VNA/ TRA graţie interesului privitor la recuperarea rapidă a capitalului investit şi pentru riscul de nelichiditate minimă. 2) Unele proiecte sînt mai riscante decît altele în cursul perioadei lor de lansare ceea ce nu este luat în considerare de TRA. investitorii vor solicita o rată de randament mai mare pentru a fi compensat riscul pe care şi-l asumă. Folosirea unei norme a TRA este insuficientă pentru aceste 5. Metoda ajustării ratei de actualizare Această metodă constă din ajustarea ratei de actualizare cu riscul caracteristic fiecărui proiect. o firmă stabileşte un standard al termenului de rcuperare actualizat şi va alege doar proiectele care au VNA pozitiv şi TRA mai mic decît standardul respectiv.1. Pentru calculul lui K΄ se foloseşte RF ( rata de randament a unei investiţii fără risc ) caracterizată de fluxuri de lichidităţi certe. Această metodă prezintă limite insurmontabile: 1) alegerea pe baza criteriului TRA este mai mult decît subiectivă pentru că nu se ţine seama de variabilitatea sau fluenţa fluxurilor de lichidităţi ale proiectelor. De pildă. în timp ce altele nu. categorii de proiecte. Dacă unele proiecte sînt mai riscante. Unele proiecte pot genera fluxuri de lichidităţi pe o perioadă foarte lungă. Aprecierea riscului doar pe această bază ar putea să ducă la refuzul unor proiecte eficiente. În general.

Proiectele cu risc moderat.Pr = K . extindere de valoare mică pot fi evaluate cu o rată de actualizare egală cu K.RF Fluxurile de lichidităţi ale unui proiect cu risc mai mare decît riscul mediu al firmei sînt actualizate cu o rată K΄. Pesupunem că o firmă avînd un cost al capitalului permanent de 10 % dispune de următoarele alternative pentru a investi 200 milioane lei: a) cumpărarea de obligaţiuni emise de stat. pot conduce la decizii de investiţii ineficiente. b) înlocuirea de mijloace de transport uzate. În asemenea cazuri există informaţii suficiente şi pertinente pentru a determina randamentele potenţiale ale proiectelor şi a încerca calcularea primelor de risc pe baza unor metode sofisticate care ar putea fi o pierdere de timp. lansarea de noi produse şi cele de cercetare – deyvoltare se evaluează folosind o primă de risc de de 8 % ( K΄ = K + 8% ). c) modernizarea unei secţii de producţie. ţinînd seama de faptul că primele de risc sînt determinate subiectiv şi nu se face o considerare explicită asupra variaţiei randamentului proiectelor grupate în clase. Prima de risc specifică proiectului se stabileşte într-o manieră subiectivă. adică cele de modernizare şi extindere a activităţii curente de mare valoare pot fi evaluate cu o primă de risc de aproximativ 3 % ( K΄ = K + 3 % ). Datele caracteristice alternativelor de investiţii enumerate aînt prezentate în tabelul de mai jos: 60 . d) lansarea în afaceri cu proprietăţi imobiliare şi de intermediere. Proiectele cu risc mediu precum o investiţie de înlocuire a utilajelor sau de modernizare. o modalitate este cea de a stabili clase de risc ale proiectelor şi a aplica prime de risc diferite pentru fiecare clasă. Astfel. Proiectele cu risc ridicat. Cu toate că clasificarea pe categorii de risc a proiectelor şi atribuirea unor prime de riscdiferenţiate sînt operative. cele de investiţii în activităţi complet noi. Specialiştii financiari consideră că matoda ajustării ratei de actualizare este cea mai utilă atunci cînd se evaluează proiecte de investiţii de mică valoare care se repetă frecvent în activitatea firmei.

VNA΄D = 64 885 milioane. Investiţia de înlocuire prezintă acelaşi risc ca şi activitatea întreprinderii în ansamblu şi nu pune probleme de evaluare. Firma va opta pentru proiectul care este mia puţin riscant şi VNA mai mare. o firmă 61 . Pentru calculul VNA echivalentul cert se foloseşte rata de randament a activelor financiare fără risc ( RF ) şi cu costul capitalurilor permanente.4. Proiectele de investiţii sînt ajustate prin riscuri specifice prin transformarea de lichidităţi aşteptate ( normale ) în echivalentele lor certe şi determinarea apoi a VNA. 5. Metoda se bazează pe factorul echivalent cert. dar certe. Metoda echivalentului cert Pleacă de la premisa că majoritatea investitorilor sînt adverşi faţă de risc şi ar prefera să obţină cîştiguri mai mici.88 +29. Rata de actualizare trebuie ajustată cu o primă de risc specifică fiecărui proiect. care este un raport între fluxurile de lichidităţi pe care cineva ( persoană sau firmă ) le-ar solicita ca fiind certe la un anumit moment şi fluxurile de lichidităţi aşteptate sau incerte în acelaşi moment în scopul de a deveni indiferentă între valoarile certe şi cele ricante. firma va alege proiectul D ( cu VNA mai mare ). Pentru proiectele C şi D situaţia se modicifcă după cum urmează: rata de actualizare K΄C = 10% + 3% = 13 %. decizia firmei are loc într-un mediu supus riscului şi incertitudinii.8 +900 +136 În condiţiile de totală certitudine asupra evoluţiei sale şi a mediului economic în genral.Tabel 3 Proiectul Fluxuri de lichidităţi Rata de VNA 0 A B C D -200 -200 -200 -200 1 16 60 70 85 2 16 60 75 85 3 16 60 80 90 4 16 60 80 90 5 216 60 75 90 actualiz are 8% 10% 10% 10% +0. De unde VNA΄C = 65 880 milioane. De exemplu. Aceasta. pentru că rata K este o rată care include riscul mdiu al firmei şi utilizarea ei ar însemna o dublă considerare a riscului. Dar. rata de actualizare K΄D = 10% + 8% = 18 %.1.

794 0. Cealaltă alternativă ar fi depunerea celor 100 000 mii lei într-un depozit bancar. Dacă proiectul va reuşi.7 0. caz în care alternativa devine indiferentă. Cu cît factorul este mia mare.9 0. Valoarea factorului echivalent cert este cuprins în intervalul ( 0. şi echivalentul este mai mare decît valoarea aşteptată.10 000 + 4500 + 4800 + 4900 + 2400 + 1200 1. De exemplu.6 0.10 000 + 5000 + 6000 + 7000 +4000 +3000 1. ( RF = 8 % ) Valoarea actuală a Fluxurilor de lichidităţi echivalente 0 1 2 3 4 5 . Atitudinea individului faţă de risc este reflectată în factorul echivalent cert ( raport între valoare certă şi valoare incertă ). cît şi pentru managerii firmei.681 . fluxurile de lichidităţi aşteptate se vor realiza efectiv. Presupunem că probabilitatea de succes este de 0.dispune de fonduri în valoare de 100 000 mii lei care ar pute fi investite. cu atît este mia cert fluxul de lichiditţăi aşteptate. Cu alte cuvinte.0 0.10 000 + 4167 + 4114 + 3891 + 1764 + 817 Rezultă VNA = + 4753 62 .1 ). Dacă nu. atunci există preferinţă pentru risc ( caz de excepţie dar caracteristică speculatorilor şi jucătorilor de cazino ). firma nu va cîştiga nimic.4 .857 0.8 0. Un echivalent cert este egal cu valoarea aşteptată şi este indiferent faţă de risc.5 ceea ce înseamnă o speranţă de cîştig de 50 000 mii lei.000 0. o valoare certă furnizează aceeaşi utilitate ca şi alternativa cu risc. un proiect poate sa genereze următoarele fluxuri de lichidităţi pe o durată de 5 ani: Tabel 4 A n Fluxuri de lichidităţi aşteptate Factor echivalent cert Fluxuri de lichidităţi echivalente certe Coeficient de actualiz.735 0. Între aceste 2 alternative 100 000 mii lei constituie echivalentul cert al firmei pentru un randament aşteptat cu risc de 50 000 mii lei. Orice investiţie caracterizată de risc avînd un echivalent cert mai mic decît valoarea investiţiei aşteptată indică aversiunea faţă de risc. Situaţia este valabilă atît pentru investitorii individuali.926 0. Determinarea acestui factor este pur subiectivă reflectînd percepţia personală pe baza experienţei şi a factorilor psihologici.

Metoda echivalentului cert este considerată acceptabilă din punct de vedere conceptual pentru analiza riscului proiectelor de investiţii datorită următorilor factori: decidentul poate ajusta fluxurile de lichidităţi ale fiecărei perioade în scopul rflectării riscului specific. decidentul trebuie să introducă în analiza proprie şi o analiză a riscului. Pentru a deveni indiferent faţă de suma aşteptată cu risc investitorul are nevoie de 4500. analiza are loc în termenii distincţi de 63 . factorul echivalent este 1. Fluxul de lichidităţi din anul 1 este ceva mai riscant iar coeficientul de actualizare este de 0. coeficientul de variaţie. Proiectul analizat este rentabil şi poate fi acceptat. astfel VNA echivalentă cert oferă o justificare pentru elaborarea deciziilor individuale. Pentru un proiect considerat VNA echivalent cert este calculat conform tabelului de mai sus.0. Evident.Cheltuiala iniţială de capital este cunoscută cu certitudine. 5. Factorul echivalent cert αt pentru fluxurile de lichidităţi aşteptate a se primi în cursul perioadei t se prezintă astfel: Fluxuri de lichidităii certe Fluxuri de lichidităii aşşteptat la perioada t αt = Factorul αt este folosit ulterior pentru calculul valorii nete actualizate echivalente cert conform următoarei formule: n VNA echivalentă cert = .C ( α 0 ) + ∑ t =1 Fl cert ( 1 + FF ) t Factorul echivalent cert se diminuează pe măsura extinderii intervalului de timp.9. De aici. ceea ce nu permite metodei ratei de actualizare. speranţa matematică oferă posibilitatea de a cuantifica obiectiv randamentul proiectelor de investiţii. Analiza explicită a riscului Instrumentele statistice: abaterea standard.2. reflectînd faptul că fluxurile de lichidităţi aşteptate sînt cu atît mai riscante cu cît se proiectează la un orizont îndepărtat.

În rest. condiţia ditribuţiei normale.rentabilitate care nu poate fi realizată decît atunci cînd există suficiente informaţii privind rezultatele înregistrate în trecut de un anumit obiectiv sau activ financiar şi frecvenţa realizării lor pe de o parte. o firmă stabileşte un standard al termenului de rcuperare actualizat şi va alege doar proiectele care au VNA pozitiv şi TRA mai mic decît standardul respectiv. Metoda se bazează pe factorul echivalent cert. Această metodă constă din ajustarea ratei de actualizare cu riscul caracteristic fiecărui proiect. Metoda echivalentului cert. 64 . iar pe de altă parte condiţiile generale ale economiei oferă certitudinea continuării tendinţei medii observată. aceste distribuţii reflectă stările native ale economiei: recesiune. Astfel. dar certe. Rezumat Metodele intuitive sau empirice de analiză a riscului. Această metodă informală este destul de răspîndită datorită simplităţii şi oportunităţii ei. alegerea proiectelor care au TRA mai scurt poate să diminueze gradul de risc. Se presupune că probabilitatea de apariţie a unor anumite evenimente se distribuie simetric în jurul unei medii ipotetice respectînd deci. Dacă unele proiecte sînt mai riscante. care este un raport între fluxurile de lichidităţi pe care cineva ( persoană sau firmă ) le-ar solicita ca fiind certe la un anumit moment şi fluxurile de lichidităţi aşteptate sau incerte în acelaşi moment în scopul de a deveni indiferentă între valoarile certe şi cele ricante. evoluţie normală. Se ştie că termenul de actualizare ( recuperare ) oferă o primă posibilitate de apreciere a riscului unui proiect. dar puţin riguroase din punct de vedere teoretic. De regulă. Metoda subiectivă sau informală. Deoarece estimarea fluxului de lichidităţi tinde să devină mai incertă cu cît orizontul de timp este mai îndepărtat în viitor. distribuţia valorilor posibile sînt formulate subiectiv funcţie de experienţă şi psihologia analistului financiar. Pleacă de la premisa că majoritatea investitorilor sînt adverşi faţă de risc şi ar prefera să obţină cîştiguri mai mici. Metoda raportului VNA/ TRA. Sînt destul de simple. Metoda ajustării ratei de actualizare. boom. depresiune.

C. 65 . Bucureşti. 2. Vasilescu. Editura Lumina Lex..Eficienţa investiţiilor aplicată. I. 2003.. C. Economică.Analiza explicită a riscului. . iar pe de altă parte condiţiile generale ale economiei oferă certitudinea continuării tendinţei medii observată.. REFERATE 1. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1. Cicea Claudiu . Românu. Studiu de fezabilitate a proiectelor de investitii. Vasilescu. 2. Analiza are loc în termenii distincţi de rentabilitate care nu poate fi realizată decît atunci cînd există suficiente informaţii privind rezultatele înregistrate în trecut de un anumit obiectiv sau activ financiar şi frecvenţa realizării lor pe de o parte.Investiţii. Factorul timp si tehnica actualizarii. 2000. I. Ed. Dobrea... Cicea. I. Studiu de caz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->