Sunteți pe pagina 1din 3

Ana lugojeana

Ion Vidu
Allegro = 140

   
 42
 p     
  
 4
2
8
1. A şa joa că pe la noi,
2. Hai, mân dro, să te-n vâr tesc,

5 pp  
mf
  

1. A şa joa că pe la noi, Ia c-a şa doi
2. Hai, mân dro, să te-n vâr tesc În jo cul lu

 pp  mf  
    

8

10  
  p 
   

câ te doi, Ia că, ia c-a şa. Vezi, a şa se
go je nesc, Ia că, ia c-a şa. Că, zău, mân dro,
  
 
p  
  
 
8

15   

 
mf
 

joa că fa ta: Şi pe stân ga şi pe dreap ta, Ia că, ia c-a
rău îmi pa re Să joc în vâr ti ta ma re, Ia că, ia c-a

 
mf    
 
 
8

20 f  

  
 

şa. Săi şi joa că, joa că fa ta, vezi a şa
şa. Să ju căm, le li ţă, să ne dez mier dăm
 f   

 
8
Săi şi joa că, joa că fa t-a şa
Să ju căm şi să ne dez mier dăm
25 mf  

 mp 

 
Şi cu u na do uă, do uă, n-o lă sa; N-o lă
Şi din as ta, dra gă, să nu mai cur măm. Tot a
 mf  
 
 mp  

 
8
Şi cu u na do uă, do uă, n-o lă sa, lă sa; N-o lă sa, bă
Şi din as ta, dra gă, să nu mai cur măm, cur măm. Tot a şa 'na

30  
 

 
p


sa, bă ie te, că-i voi ni că; Nici de joc şi nici de
şa 'na in te şi na poi Cum se joa că, joa că,
 
p  
 
8
ie te, că-i voi ni că; Nici de joc şi nici de
in te şi na poi Cum se joa că, joa că,

35 
 
ff
 


lu cru n-a re fri că. Că n-am ve nit la voi la şu ră, A no


dra gă, pe la noi. Că sus e ce rul de pă mânt, A no
 
 
ff 
 
 


8


40  f lu go jea no, Să mă uit pe sub că ciu lă, A no lu go jea no,


lu go jea no, Fe te ca la noi nu sunt, A no lu go jea no,

   f   8


45 mf 
 
f
  mf 


Ci-am ve nit să joc o fa tă, A no lu go jea no, Să mă po me
Ba mai sunt şi-n al te sa te, A no lu go jea no, Dar, zău, nu prea

 mf
 
 
f   mf
 

 
8
50 
 
 sf
 
p 
 
 

neas c-o da tă, A no lu go jea no, Ori de ma mă ori de ta tă,
mi nu na te, A no lu go jea no, Ba mai sunt şi pe la voi,
 p
 

 
 
sf
 
 
   
8

55 
mf
  pp 
 

 

A no lu go jea no, Ori de dra cul câ teo da tă, A no lu go
A no lu go jea no, Dar nu prea cu bu ze moi, A no lu go-

 
mf   pp
 
 

 
  
8

60   
1. 2.
 ff
 
fjea no 2. Că La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
jea no.
 ff
    
 
f
 

8
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
65 p
   
 
D.C.


la, la, La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
    

 
p
  

8
la, la La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
70 pp CODA 
 
pp
  
cresc.


A şa joa că pe la noi Mai fru mos de cât la voi,
 
pp    
  

8

76 pp f f 

sempre

 

Mai fru mos de cât la voi, Mai fru mos de cât la voi, Ia ca, ia c-a şa.

 p  f 
 
f

sempre

 
8