Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRANCOVEANU” RM.

VALCEA
FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING IN AFACERI ECONOMICE

PROIECT

LA DISCIPLINA „GESTIONAREA IMAGINII”:

ORGANIZAREA ŞI PROMOVAREA EVENIMENTULUI CULTURAL


„ALEGE SĂ FII PRIMUL, ALEGE CONSTANTIN
BRANCOVEANU”
Ediţia a XI-a

Student:
Stanca Diana-Maria
Anul II – Master CMRP
Informatii despre Universitatea Constantin Brancoveanu
- fondata in anul 1991, a fost acreditata institutional prin Legea nr. 242/23 aprilie
2002;
- persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national
de invatamant;
- sediul central in Municipiul Pitesti;
- facultati in Municipiile Pitesti, Braila si Ramnicu Valcea.
- autonomie manageriala si financiara, patrimoniu propriu.

Emblema: vulturul stilizat intr-o conceptie moderna.

Ziua universitatii: 21 mai.

Misiune:
- formeaza si perfectioneaza specialisti de inalta calificare;
- promoveaza spiritul gandirii libere, critice;
- initiaza activitati de cercetare stiintifica pe cont propriu si in colaborare cu
institutii similare din tara si din strainatate;
- cultiva si difuzeaza valorile culturii si civilizatiei universale.
Valori organizationale: invatamant de calitate, onestitate, respect,
corectitudine, responsabilitate si loialitate.

Cod etic:
- autonomie universitara patrimoniala si manageriala;
- responsabilitate si exigenta profesionala si stiintifica;
- patriotism cultural si colaborare internationala;
- contributie la distribuirea teritoriala rationala a invatamantului, stiintei si culturii;
- democratie si echitate economica si sociala;
- neutralitate politica si toleranta ideologica si religioasa;
- etica si deontologie profesionala;
- incurajarea tinerilor talentati printr-un sistem de burse, premieri si grupe de
excelenta;
- program social pentru tinerii cu venituri modeste;
- respect fata de legi si normele nationale si locale de convietuire.
    Instruirea se realizeaza pe baza principiilor si metodelor didactice folosite in
invatamantul universitar contemporan, utilizandu-se ca instrumente de lucru:
planurile de invatamant, programele analitice, statul de functiuni si normare, orarul
saptamanal, programele pentru activitati de excelenta didactica si de cercetare
stiintifica.

Imnul Universitatii:

De la Dunare la Arges,
De la Arges pan la Olt,
Brancoveanu - scoala noastra -
E prezenta peste tot.

Refren: Brancovene, Constantine,


Patriot si domn crestin,
Ne intoarcem catre tine
Sa ne fie drumul lin.
Fii mereu cu noi parinte,
Ocroteste-ne cum stii!
Noi, cu totii tinem minte
C-ai avut si tu copii.

Am cladit prin sacrificii,


Te-am avut mereu simbol,
Sa dispara tradatorii!
Sa infloreasca acest popor!

Refren: Brancovene, Constantine,


Patriot si domn crestin,
Ne intoarcem catre tine
Sa ne fie drumul lin.
Fii mereu cu noi parinte,
Ocroteste-ne cum stii!
Noi, cu totii tinem minte
C-ai avut si tu copii.

Sufletele luminate,
Tara mandra sa ne fie!
Terminam cu umilinta,
Vrem izbanda pe vecie!

Refren: Brancovene, Constantine,


Patriot si domn crestin,
Ne intoarcem catre tine
Sa ne fie drumul lin.
Fii mereu cu noi parinte,
Ocroteste-ne cum stii!
Noi, cu totii tinem minte
C-ai avut si tu copii.

DOMENII SI SPECIALIZARI:
Domeniul Specializarea
Management Management (Zi si FR)
Contabilitate Contabilitate si informatica de gestiune (Zi si FR)
Finante Finante si banci (Zi)
Administrarea afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor (Zi)
Stiinte administrative Administratie publica (Zi)

JUSTIFICARE

EVENIMENTULUI EDUCATIONAL„ALEGE SA FII PRIMUL,


ALEGE CONSTANTIN BRANCOVEANU”este o manifestare cu tradiţie si face
parte din programul stabilit de conducerea universitatii pentru promovarea si
accentuarea nevoii de a studia, având ca scop principal mărirea numărului de
studenti.
Este una din cele mai importante manifestari ca gen şi amploare în judeţul
Valcea in cadrul educatiei, care se adresează tuturor persoanelor care doresc sa
urmeze o facultate de Management si Marketing in Afaceri Economice.
La această manifestare vor fi invitate persoane de un mare renume care au
urmat cursule facultatii Constantin Brancoveanu Rm Valcea.
La ediţia anterioara ale acestei manifestări au participat în medie 1000 de
potentiali viitori studenti iar pentru această ediţie conducerea îşi propune să
mărească numărul de participanti dar si de studenti.
Analiză SWOT:
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- manifestare cu succes la diferite categorii de -lipsa unui plan de actiune in caz de vreme
publicuri, rea (ploaie, furtuni), activitatea se va derula
-număr mare de participanti la ediţiile anterioare, in aer liber, in curtea Universitatii,
- oferă participantilor, pe lângă obiectele -o posibila insuficienta a materialelor de
promotionale si un spectacol, prezentare (brosuri, pliante, CD).
-este acreditata institutional prin Legea nr.
242/23 aprilie 2002,
-formeaza si perfectioneaza specialisti de inalta
calificare,
-etica si deontologie profesionala.
- ofera posibilitatea de a studia si in afara tarii.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-cultiva si difuzeaza valorile culturii si -dezinteresul potentialilor studenti pentru a
civilizatiei universale, se perfectiona in domeniile institutiei,
-initiaza activitati de cercetare stiintifica pe cont - posibilitatea potentialului student de a nu
propriu si in colaborare cu institutii similare din putea suporta cheltuielile pentru studii.
tara si din strainatate.

DESCRIEREA EVENIMENTULUI
“Alege sa fii primul, alege Constantin Brancoveanu” este o manifestare cu
tradiţie si face parte din programul stabilit de conducerea universitatii pentru
promovarea si accentuarea nevoii de a studia, având ca scop principal mărirea
numărului de studenti.
Locul ales pentru desfăşurarea evenimentului este chiar in curtea
universitatii iar perioada de desfăşurare este pe 01 august 2011.
Publicurile ţintă cărora li se adresează această manifestare sunt alcatuite din
totalitatea persoanelor care vor sa-si continue studiile indiferent de varsta sau
domiciliu.
În agenda acestui eveniment se înscriu următoarele acţiuni:
- discursuri susţinute de invitaţii speciali;
-spectacole susţinute de trupe profesioniste şi de amatori din judeţ;
- impartirea produselor promotionale (pix, mapa, etc.) cu sigla universitatii;
- convingerea de a alege aceasta universitate pentru realizarea urmatoarelor studii.
Indicatorii de performanţă urmăriţi (care corespund obiectivelor de promovare)
sunt:
- plasarea şi expunerea unui număr de cel puţin 30 de afişe ale evenimenului în
mijloacele de transport în comun din Ramnicu Valcea;
- plasarea şi expunerea unui număr de cel puţin 50 de afişe în oraşele mari şi 100
afişe în localităţile limitrofe;
- difuzarea spotului evenimentului de cel puţin 6 ori şi transmiterea a cel puţin 2
ştiri despre eveniment de către posturile locale – Valcea 1, Etalon şi VTV;
- difuzarea evenimentului de cel puţin 10 ori de către posturile de radio locale.

Planificarea evenimentului are in vedere:


- Mass-media (stabilirea de parteneriate)
- Contactarea firmei care va executa bannerele
- Trimiterea invitaţiilor de participare catre cei care vor tine discursuri
- Confirmarea invitatiilor
- Contactarea formaţiei care va susţine spectacolul
- Bannere: Realizare, producţie, distributie
- Afişul: Realizare, producţie, distributie
- Ecusoane
- Anunţul de presă

Toate cheltuielile (pliante, ecusoane, bannere, plata formatiei etc.) vor fi


suportate de universitate.

MATERIALE DE PREZENTARE/ INFORMARE

1. Anunţul de presă
2. Comunicatul de presă
3. Invitaţie de participare la deschidere
4. Afişul manifestării
5. Programul manifestării
6. Pliantul universitatii Constantin Brancoveanu
7. Spoturile publicitare