Sunteți pe pagina 1din 6

Consiliul Național al Elevilor

“ Tu cine esţi? Află CNE te reprezintă ! ”

Consiliul Elevilor, reprezintă o formă de


organizare asociativă a elevilor cu un rol important în democratizarea şcolii şi a relaţiilor
profesor-elev. Prin intermediul acestui organism, elevii îşi pot alege reprezentanţii, pot
formula puncte de vedere şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.
Modalităţile prin care sunt realizate aceste procese sunt determinate de cultura
organizaţională a şcolii.
Consiliul Elevilor:
* reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din
România la nivel şcolar, local, judeţean şi naţional;
* este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului (M. E. C. T. S.);
* este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de
21.06.2010, publicat în Monitorul Oficial.
Prin intermediul Consiliului Elevilor , singura structură condusă şi organizată de
elevi, pentru elevi , aceştia pot contribui la îmbunătăţirea societăţii din care fac parte, fie că
îşi reprezintă un coleg în faţa profesorilor, fie că organizează activităţi extraşcolare: traininguri, concursuri, acțiuni
caritabile.etc.
C.Ș.E.
Elevi Consilul Școlar
al Elevilor

C.N.E.
Consiliul
C.L.E.
Național al Consiliul Local
al Elevilor
Elevilor

C.R.E. C.J.E.
Consiliul Consiliul
Regional al Județean al
Elevilor Elevilor
Consiliul Național al Elevilor (componență)
Nr Nume/Prenume Funcție Număr telefon ID/mail
crt.
1. Munteanu Alexandru Președinte 0722618786 alexjudo_munteanu@yahoo.co
Ștefanut m
2. Bora Adriana Secretar- 0752694870 bora.ana@hotmail.com
Eufrosina interne anusk12@yahoo.com
3. Miu Evelina Ioana Secretar- 0761600571 ievelyna@yahoo.com
externe
4. Șotropa Alexandru Vicepreședinte 0748621425 alex.sotropa@yahoo.com
5. Ștefan Andrei Vicepreședinte 0729458595 stefanandrei1994@yahoo.com
6. Maier Sergiu-Adrian Vicepreședinte 07472975212 sergiu_s93@yahoo.com
7. Iulia Natalia-Faur Vicepreședinte 0748249043 iulia.faur@yahoo.com
8. Vlad Mihai-Ungar Vicepreședinte 0757250317 ungar_vlad@yahoo.com
9. Duca Ruxandra Vicepreședinte 0751242143 ruxy_crazygirl@yahoo.com
10. Alina Țâncu Vicepreședinte 0761600229 alina.tancu@yahoo.com
Consiliul Județean al Elevilor Bacău
Nr. Nume/Prenume Funcție Număr de ID/mail
Crt. telefon
1. Bora Adriana Eufrosina Președinte 0752694870 bora.ana@hotmail.com
anusk12@yahoo.com
2. Ghingheș Cristian Vicepreședinte 0743663101 cristian.ghinghes@gmail.com
3. Năstase Corina Vicepreședinte 0755057510 corina.nastase@begreat.ro
4. Vrînceanu Diana Vicepreședinte 0740504807 diana_vrinceanu@yahoo.com
5. Bîra George- Răzvan Secretar 0746873527 smile.for_me21@hotmail.com
6. Totu Mihaela- Francisca Secretar 0744815070 totu.mihaela@yahoo.com
7. Drobotă Cristian Concursuri şcolare şi extraşcolare 0745943796 chryss_93@hotmail.com
8. Tănase Mircea-Ilie Cultură, educație și programe școlare 0751322692 crazy_iliutza@yahoo.com
9. Cojocaru George- Iulian Sport şi programe de tineret 0745095292 georgeiulian53@yahoo.com
10. Marin Bianca- Maria Avocatul elevului 0234317743 / dont_touch_pinkpanther@yahoo.com
0742128805
11. Camară Elena- Roxana Mobilitate, informare formare şi consiliere 0752764757 roxx_014@yahoo.com

12. Georgiana Merlușcă Gestionarea bugetului 0721234921 merl_georgiana@yahoo.com


georgiana_merl@yahoo.com
13. Codreanu Pavel Departamentul pentru elevii basarabeni 0756532023 codreanupavel@yahoo.com

Consiliul Județean al Elevilor își propune


1. Promovarea valorilor europene în învăţământul românesc:
1a. Descentralizarea deciziilor şi subsidiaritate - decizii cât mai aproape de elev şi în consens cu opinia acestuia,  în beneficiul
dezvoltării şi pregătirii elevului ca individ european;
1b. Egalitate de şanse - posibilitatea participării fiecărui elev în procesul de pregătire, desfăşurare, evaluare a tuturor
activităţilor iniţiate la nivelul CJE dar nu numai, şi a valorificării aptitudinilor personale în beneficiul  actului educativ;
1c. Democraţie - eliminarea subiectivismului, a compromisurilor în selectarea valorilor, promovarea spiritului civic, a
responsabilităţii şi a responsabilizării;
 2. Promovarea performanţei:
2a. Organizarea şi promovarea unor noi concursuri, cercuri şi activităţi interactive pentru stimularea interesului faţă de
obiectele de studiu;
2b. Găsirea şi promovarea unor noi surse motivaţionale: programe de burse, oportunităţi de afirmare şi valorificare a
aptitudinilor;
 3. Promovarea educaţiei non-formale:
3a. Permiterea dezvoltării abilităţilor naturale ale elevilor, prin antrenarea acestora în activităţi interactive sau prin oferirea
unor noi oportunităţi de formare – training-uri;
3b. Conştientizarea importanţei educaţiei, învăţării şi instruirii ce are loc în afara instituţiilor educaţionale recunoscute;
 4.Diminuarea criminalităţii şi a consumului de substanţe ce dau dependenţă în rândul minorilor şi tinerilor:
4a. Îmbunătăţirea programelor educaţionale de prevenire a criminalităţii şi a consumului de substanţe ce dau dependenţă;
Organizarea unor activităţi extracurriculare în unităţile şcolare cu participarea specialiştilor în prevenirea şi combaterea
criminalităţii şi a consumului de substanţe ce dau dependenţă în vederea conştientizării consecinţelor acestora;
4b. Sprijinirea proiectelor de prevenire a criminalităţii şi a consumului de substanţe ce dau dependenţă realizate la nivel
local  în toate etapele (elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare);
4c. Încurajarea participării active a tinerilor la viaţa comunităţii şi la soluţionarea problemelor acesteia;

Președinte C.J.E Bacău Secretar C.J.E. Bacău


Bora Adriana Bîra Răzvan
Consiliul Școlar al Elevilor
..................... (instituţia de învăţământ)
Nr. Nume și Prenume Funcție Număr de ID/mail
Crt. telefon
1. Președinte
2. Vicepreșdinte
3. Secretar
4. Concursuri şcolare şi extraşcolare
5. Cultură, educaţie şi programe şcolare
6. Sport şi programe de tineret
7. Avocatul elevului
8. Mobilitate, formare, informare şi consiliere
(Componență)

Președinte C.Ș.E. Secretar C.Ș.E.


......................... .......................

S-ar putea să vă placă și