ME TERUL MANOLE

(Scris în ziua de 9 august 1883, la LaculS rat, dup Petrea Cre ul olcan, l utarul Br ilei. Legenda XLVIII, intitulat Monastirea Arge ului, la pag. 186²192 ‡din colec iunea d-lui V. Alecsandri, e o variant mai scurt a acestui vechi cîn-tec.)

I In sus pe Argi , Prin l c rpeni , Prin l aluni , Plimb -mi-se, plimb 5 Domnul Negru-vod 1 Pe dalba-i mo ie C-o verde cocie, Verde zugr vit 'Ntr-aur poleit , 10 Cu opt telegari, Cu nou zidari, Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, 15 St inima-i rece. El c mi-a umblat ara-n lung i-n lat, Prin l c rpeni , Prin l aluni ,
1 1 L utarii care zic aceast legend , rostesc numele lui Negru-vod , ca în colec iunea d-lui V. Alecsandri. Pre cît rezult din coprinsul poemei, zidirea celebrului monument de arhitectur al mî-nastirii de la Curtea-de-Arge s-ar fi început pe la finele secuiului XIII (în epoca lui Radu Negru Basarab ?) f r-a se fi putut termina. Intre 1512 i 1521, Neagu sau Neagoie-vod Basarab, la care se reporta legenda, îi continu i termin atît cl direa i înveli ul, Åîmpestri înd c r mizile i scobind flori în piatr " dup cum se exprim d-1 Al. Odobescu (Milvnea-Vod cel R u, Bucure ti, 1857, p. 11), cît i împodobirea ei pe din un tru, dotarea cu vase i candele pre ioase. Credin a care constituie fondul poemei, zidirea unei fiin e vii pentru înt rirea edificiilor, se p streaz pîn ast zi în popor. Se zice c uneori se ia unui om m sur pe la spate, f r s tie, c m sura se pune în zid i c , dup 40 de zile, acel om moare, pref cîndu -se în stafie. Aceast supersti iune se mai în -tîlne te în poema popular sîrbeasc , tradus în versuri albe i inserat mai la vale, apoi într-alt redac iune din Epir i Corfu, narînd construc iunea Podului de la Arta. (A se vedea colec iunea Pas-sov, nr. 512³13 i Poeziile sîrbe, versiunea lui Auguste Dozon, pag. 189.) în Grecia, i în special la Leucade, zidarii nu încep temelia unei case pîn nu sa crific un coco , spre a dep rta spiritele i elementele c are ar putea compromite soliditatea edificiului.
2

20 Lungi , Curmezi , Dar tot n-au g sit Un zid învechit, Un zid p r sit, 25 R mas de demult Pe Argi în jos, Pe plaiul frumos, Negru-vod vine Pe dalba-i mo ie 30 C-o verde cocie, Verde zugr vit , ' N aur poleit , Cu opt telegari, Cu nou zidari, 35 Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, St inima-i rece. Ei c -mi tot c tau, 40 Dar nu nemereau, Al zid învechit i neispr vit, De mult p r sit : F r c -mi g sea 45 i îmi întîlnea Noia 2 Purc ra , Porcii tot p zind, Marmur -ntorcînd. 50 Bun ziua-i da ; El le mul mea. Domnul, de-1 vedea, Vreme nu pierdea, Ci mi-1 întreba, 55 Din gur -i zicea : ²- Noia Purc ra , Porcii tot p zind, Marmura-ntorcînd, 60 Nu cumv-ai v zut Pe unde-ai trecut Un zid învechit i neispr vit, De mult p r sit ? 65 Daca l-ai v zut
Poate c noia e o corup iune din doina .

1

d-auzea. Iar de-mi ajungea. unde-mi cre te. Noia se-ndemna i se-ndupleca. d-auzea. Domnul. Vorbe ce-i vorbea ? ² Doamne. Io te-oi milui. Negru-vod . El se tot gîndea. vai de mine.i f cea i se închina . Io s merg cu tine. Iar se întorcea i. Zidul ocolea.-am v zut i am cunoscut. i se socotea. Ca de Dumnezeu. De necaz oi da : Lupii c-or veni. m re. Hai de ni-1 arat . R chit 'Nflorit . Daca-1 auzea. * St inima-i rece ! Domnul. Doamne. Papur 'Nverzit .70 75 80 85 90 95 100 105 110 i l-ai cunoscut. De tot mascurul i-oi da galbenul Noia . Cu vod pleca. Din gur zicea : ² Doamne. Un zid de demult. Iat c-am g sit i am nemerit Loc de mîn stire Pentru pomenire. Pe jos c mergea. de-mi pleca.-i zicea : ² Noia Purc ra . Nou me teri mari. Cruce c . Pe unde-am trecut Turma d-am p scut. Turma mi-or r zni. i mi-i r spundea : ²Ba. 2 . C te-oi r spl ti i te-oi milui Cu mil de domn. Manole striga i-n palme b tea. Unde se-ndese te Trestic Pitic . Vesel c -i zicea : ² Hai cu noi îndat . Domnul. Mult c nu mergea i iat -mi vedea Al zid învechit. Nu pot. Zidul c -mi privea . Un zid p r sit i neispr vit. d-auzea. Bine le p rea. Care mi-i întrece. Cu Manole zece. Negru-vod . Hai cu noi îndat . Noia Purc ra . Iar daca-1 vedea. i daca-1 vedea. Hai de ni-l arat ! Noia Purc ra Ce mi-i r spundea. Io mi te-oi cinsti. Domn desc lica. Cu nou zidari. Porcii d-oi l sa. Vechi i mucezit. St pînul m-o bate 115 120 125 130 135 140 145 150 155 B taie de moarte. De mult p r sit. Vechi i mucezit : Colo. Bine c -i p rea. Porcii i-oi pl ti: Scroafa cu purcei O sut cinci lei.

Chip de pomenire ! i precum zicea. Un vis c visa. Dormea.i fr mînta. Trei ani c lucra. D-o dalb so ie. La zid c mînea. El mi se scula 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Zori cînd se ivea Lucra. nu dormea. Lucrul c -mi zorea. de vedea. C toat ziua Din ochi m sura. C -i lucrare lung . Manole-mi vedea. Lucrul cînd l sa.160 165 170 175 180 185 190 195 200 Var i c r mid . Zi cînd se f cea. i iar se gîndea Ziua cît inea. Tîn r i vie. Din gur zicea : ² Nou me teri mari. Domnu-i ajuta i le aducea Var i c r mid . Calfe de zidari. Sfat S sf tuim. El c mi. Lucrul cînd l sa. Zidul jos vedea. Un vis aievea. El mi se scula. Calfe de zidari. Pe mas-o punea. Zidul c -ndrepta. C-a a Domnul va. Din adînc ofta . C -i pustie mult . Noaptea se surpa. 3 . Noaptea cînd sosea. tot a a. Foaie -o lalea. Pîn n-o zidi Chiar în temelie. Soare cînd sfin ea. Foaie -o lalea. Seara cînd sosea. Gîndu. Domnul poruncea. Acas' nu-mi pleca. i cu mine. Plan S pl nuim. Ei se tot cerca. St inima-mi rece. Pîn n-o cl di. Icoana-mi lua. Din gur zicea : ² Iat c-am g sit i am nemerit Zidul învechit i neispr vit R mas de demult Locul de zidire Pentru mîn stire. nu lucra. Manole-ncepea : Sforile-ntindea. C -i lucrare lung ! Domnul. Dar ce se-ntîmpla ? Ziua ce-mi zidea Noaptea se surpa. i visu-i spunea C -n de ert lucra. Dar geaba era : Ziua ce-mi zidea.i chema Nou me teri mari. A a. C -i pustie mult . Pe gînduri c -mi sta. Bine c -i p rea. Io c v-am chemat i v-am adunat Vorb s vorbim. Pe zid se culca -abia a ipea. Iar daca-mi vedea C nu folosea i nu-nainta. zece. Zidul c -mi zidea. Zidul c -nt rea.

Ia s mi te scoli. Cu to i se lega. Aici în departe S-aduc bucate. Joi de diminea ". La zid c mînea -acolo dormea Cu capul p-o piatr . Pustia s-o bat . i io am visat Vis adev rat C -n zadar muncim. S-aduce i bucate! Manole c -mi sta.i g si. Cartea-mi desf cea. Neveste-nv a i mi le zicea : ² Ia voi ca s -mi ti i 295 i s nu-mi veni i 300 305 310 315 320 325 330 335 340 Joi de diminea . 260 D-o dalb so ie. Frumos mi-o citea. i noaptea trecea. Neveste. Cu cap s sc pa i. pe sare. Ia s mi te-apuci La t iat s -l duci i din carnea lui Bucate s -mi faci. Pe drum se vorbea.i chema. Pe sfinte icoane. Ea. m re. Tîn r i vie. dac-o primea. 285 Nou me teri mari. So ioara mea. c -mi sta Pîn se-nsera. Iar dalba Caplea. Pe nor i pe cea . Crînguri s -mi r scoli. Pe nor i pe cea . La zid s -mi aduci. C-a a Domnul va. dac-o vedea. Cartea c -mi lua. 4 . Pîn n-om zidi Chiar în temelie. de l. Ea. La dalba Caplea. Pe sfinte icoane : Care mîndri oar . 275 'N bra e s-o lua i. Voi s-o apuca i. i el. i zid se surpa. Cei nou zidari. R spuns pe p mînt. De l. Manole-i scria : ÄDr gu Caplea. Ai un bou b lan Ce-i pierdut d-un an. i. Hîrtie-mi lua. Scrisu-i cuno tea. Hai s ne leg m i hai s jur m Jur mîntul mare 265 Pe pîine. 280 Cu to i se jura Pe pîine. ' Scrisoare-mi scria -acas-o mîna : crisoare pe vînt. cum zicea. 255 C -n zadar trudim Pîn n-om cl di. pe sare. Eli. La slug c-o da -acas-o ducea. Hai s ne-nchin m. La zid în departe. 'N zid s-o arunca i. Mult se bucura.i nemeri. Iar cînd se scula În cap cu ziua. Acas' cînd mergea. 290 i cînd ajungea.250 C zid ce zidim Surpat îl g sim. Care so ioar Intîi c-o veni 270 Joi de diminea . Pe dulci so ioare. Pe nor i pe cea .

Altele-mi lua. i iar se ruga : ÄDoamne minunate. Manole. Bucate-o v rsa. Dar. La cer ca privea.i f cea. D-un mare stufi .i f cea. Un mare stufi . Cu roua 'N spinare. D . Domnul l-auzea. 410 Din suflet ofta. Din gur . De sus c -mi privea. Pe Caplea vedea C s-apropia . Cu gura C scat . Cu limba 'Nfocat . S rmanul de mine !" i cruce. Altele s ia. 'Napoi c-o pleca. 425 Doar s-o speria. C . 405 Manole. cre tea D-un verde h i . Soare cînd lucea. Bucate-mi g tea i la zid pleca. -un rug curmezi . 390 Domnul l-asculta. Doamne. m re. Toate mi le-ai dat. Pe nor i pe cea . i mi-o cuno tea. Boul c -mi t ia. Doar s-o speria. Orice te-am rugat Toate mi le-ai dat. Doar s-o-mpiedica. Lupoaic -i ie ea. La zid în departe S duc bucate. D-un rug curmezi . Ea se-mpiedica. La zid c -mi pornea. Lacr mi c v rsa. Doamne sfinte. Caplea c -mi zorea i s-apropia. i cruce. La cer se ruga : ÄDoamne. Bucata v rsa i-napoi pleca. cum sta i de sus privea i pe cîmp c ta. 415 Doamne îndurate.i zicea : Älac t-o c -mi vine. Cu bruma 'N picioare. D-o întârzia !" Rug se ruga. -acum Ca s creasc -n drum Un verde h i . Doar s-o-mpiedica. cum sta Pe cîmp de c ta. Orice te-am rugat. 'Napoi c-o pleca -o întîrzia !" 430 El cum se ruga. -acum S -i ias pe drum 420 Lupoaic turbat . Din ochi l cr ma. Ea mi se scula Joi de diminea . El c mi-o vedea. 395 Ea se speria. Boul c uta. La drum c -mi zorea Pin' s-apropia. Din adînc ofta. Doamne milostive. Bucate-o v rsa.345 350 355 360 365 370 375 380 385 Mîndra de Caplea. Doamne. Ea se speria 5 . Boul c g sea. daca-mi pleca 400 -acas-ajungea. Domnul l-asculta. D .

D . C r mizi punea. Zid c se-n l a. În cale-o oprea. 510 Zîmbet c -mi zîmbea .i f cea i iar se ruga. 525 Zidul c -n l a 6 . Cruce c . Nici se-mpiedica. Din suflet ofta. La zid c -mi pleca. Vorba nu sfîr ea. Nu e speria. Bucate-o v rsa. Pe nor i pe cea . Acas' c-o pleca. Me terul Manole De sus. D-o întîrzia !" i cum se fuga. Zid c se-nt rea i mi-o coprindea. Mai s-apropia. Din gur zicea : 490 ² ti i r m agul. Daca-mi tot vedea C -mi întîrzia. Cu limba-nfocat . Plîns c -l îneca. 515 Nici prea mult trecea i ea se-ngrijea. 480 Pin' s-apropia. Dar ea. S rîz -ncepea. S -i ias -n c rare D-o scorpie mare. 505 Din gur -mi striga : ²Var i c r mid . Cîte te-am rugat. Lacr mi c -i curgea. C -i pustie mult C -i lucrare lung ! Caplea. i nici se-ntorcea. Unde mi-o vedea. ti i jur mîntul : Care mi-o veni Mai de diminea . La cer se uita. Manole c -mi sta. Toate mi le-ai dat. Zidari d-o vedea. vai de ea. La zid c-o ducea. Cu gura c scat . Din gur -mi zicea : ²De v e de glum . 'N zid s-o arunca i. Ci drumul Cotea. de-mi vedea. La drum c -mi zorea. Doar s-o-mpiedica. Domnul l-asculta i Domnul c -i da. Bucate v rsa. de pe schele. Caplea cînd sosea. 520 Gluma nu e bun ! Dar ei n-asculta Cum se v ieta : Varul c -mi v rsa. 485 Bine le p rea. 500 Iar ei îmi lua Pe dalba Caplea. 495 Voi s-o apuca i. -acum S -i ias pe drum. Din ochi c uta. 'Napoi se-ntorcea -altele lua. Scorpie-i ie ea. 'N bra e s-o lua i. Sfinte i-ndurate. La zid c-ajungea.435 440 445 450 455 460 465 470 475 i se-mpiedica. Doar s-o speria. Dar ei mi-o zidea. Doamne. În zid c-o punea i zidul zidea. i cîmpul ± T ia . Din gur zicea : ÄDoamne minunate. Din suflet ofta. La mers c zorea.

i cînd se-nchega. Dar tot se ruga i tot mai zicea : ² Manole. Vaz -l Dumnezeu. Manole. Me tere Manole. î c i-or da . Tot mai auzea Un glas r gu it. C -i lucrare lung ! i ea. C -i pustie mult . Nou me teri mari. Zidul se-n l a. Abia mai sufla. Zidul înt rea i mi-o coprindea i mereu striga : ² Var i c r mid . î i oara-mi curge. Iar nou zidari. Noaptea nu c dea. Plînset C plîngea. Pîn' s-o face mare ! Vorba nu sfîr ea. Pruncu orul meu. La el s-or întrece. Pîn' se ispr vea Sfînta mîn stire Pentru pomenire . Manole. Zidul se zidea. Zidul în l a. Abia mai putea. Zidul se-nchega. Pe el l-or sc lda . Dar. i ce se lucra. Vînt cînd o sufla. C -i lucrare lung ! Caplea. Zidul se-nt rea i mi-o coprindea. i mai greu ofta. Me tere Manole. Dac-o fi vro glum . 7 . Vaiet C -mi scotea i mereu zicea : ² Manole. i cînd se-n l a. î i oara-mi curge. Zidul c m strînge. C -i lucrare lung ! Zidul se-n l a. Plînsu-l îneca i se dep rta . Copila u-mi plînge ! Iar Manole sta. Un vaiet topit : ÄManole. pe cînd lucra. i zidari zidea. de-mi vedea. Manole. Tu cum l-ai l sat In pat Desf at. Ploi cînd or ploua. Mi l-o leg na Dulce leg nare. Me tere Manole. Zidul r u m strînge. vai de ea. i l-or apleca. R spuns C -i dedea. Ninsoare d-o ninge. C -i pustie mult . Pe el mi l-o unge . Ei mereu lucra i mereu striga : ² Var i c r mid . Cu amar plîngea. Gluma nu e bun . Zînele c-or trece. Glasu-i astupa . 575 580 585 590 595 600 605 610 615 Manole-mi ofta. Din gur -i zicea : ² Copila ul t u. Copila u-mi plînge. Din plîns înceta. Nimic nu zicea.530 535 540 545 550 555 560 565 570 i mereu striga : ² Var i c r mid C -i pustie mult .

620 625 630 635 640 645 650 655 660 Zidul r u m strînge. Într-o s rb toare. cum sta Sus. 675 Z u. Mult se v ieta i mult se ruga. Nou me teri mari. Vod . Alta ca dînsa! Manole. 665 Din cap cletina. pre legea mea. Dar vod zicea : ² Nu voi s mai fie. Vod ce-mi f cea ? 695 Porunci poruncea. zidari. În sus se uita. Foaie -o lalea. Din gur zicea : ² Aferim. zece. zece. i cînd ajungea. De pe cal s rea.i nou zidari. Tot ce mi-a i cerut Io v-am împlinit. Pentru pomenire. 710 Nici s se mai tie 8 . Din suflet ofta. Departe-mi vedea Pe Argi în jos. pe înveli i pe coperi . Care mi-v -ntrece. Mult s mul mea. Pe gînduri c dea. Sfînta mîn stire. De m-oi bizui 680 Altele-oi croi. 670 Mare-i i frumoas . 705 Ei. Într-o duminic . La me teri c ta i dac-auzea 690 Cum se l uda. Dar bine-a i lucrat. Aferim. i cum o vedea. Mîndr -ar toas . Bun lucru mi-a i fapt. i sus c -mi l sa 700 P. Copila u-mi plînge !" Foaie de aglic . i cînd se oprea. Jur-prejur umbla. Bine c -i p rea . cum este ea. De la vîn toare. Bine c -i p rea. Din gur -i zicea i mi-i r spundea : ² Doamne. Nou me teri mari. Me tere Manole. Calu. Mult c nu trecea. Chip de pomenire. Me ter l udat . Pe plaiul frumos. Sfînta mîn stire. Cu Manole. C-ast mîn stire O fi pomenire i nu s-o vedea În lume alta. daca vedea. Cu Manole. Adînc se gîndea. Sus c se uita. î i oara-mi curge. Dar.i repezea Pîn' s-apropia. Într-o zi cu soare. Me ter înv at. Schele c rupea. Mult mai ar toase i mult mai frumoase ! Domnul Negru-vod Sta 685 i-l asculta Cum se l uda. Sc ri c le t ia i sus mi-apuca. Manole. Care mi-i întrece. Negru-vod . de-mi venea. C-a a lucr tur i ferec tur Mi-e de-nv tur .

Ploaia S -i înmoaie. Cu inte d-o el : i unde-o b tea. i mi se lega. Trei de prim var -alte nou iar . Bine c-o cioplea. C vod -i inea i vod -i muncea. Cu ele s lta. A a mîn stire Chip de pomenire . Foamea S -i îndoaie. Frunz de m ci .i croia i le potrivea. La a mîn stire Chip de pomenire. Stau i tot privesc. Cu cuie de fier. Nou me teri mari. 760 765 770 775 780 785 790 795 800 Cei nou zidari. Cu Manole. Ce s ne mai facem. C-a a Domnul va. i dac -mi vedeau. Nici v. Calfe de zidari. Me tere Manole. Manole.715 720 725 730 735 740 745 750 755 D-alt mîn stire Chip de pomenire. S v bizui i Ca ea s cl di i ! i daca zicea. Aripi c . Vîntul S -i adie. Me terul Manole. Nici voi v. Cu ele zbura . daca zbura. Cinci zile-mplinea i daca-mi vedea. Manole.i ispiti S v bizui i Ca ea s cl di i ! i dac -mi edeau. Sus. Singur r mînea De se tot gîndea i tot pl nuia. Cu aripi s lta. Din zori pîn -n sear . Nimic nu-i p sa. Care mi-i întrece. Scînduri c cioplea : Patru le f cea. Nici s v sili i. Daca le b tea i se intuia. Dup ce-ntreba. Dar. Mi se sf tuiau i tot întrebau : ² Manole. Cu faim i nume. pe coperi . Sînge c î nea. Calfe de zidari. Sus. pe coperi . Cu inte-o b tea. Zidul Ca s -i ie. pe înveli . Sus.i sili. Planuri pl nuiesc i mereu postesc Trei zile de var . Manole. Unde s ne-ntoarcem ? Dup ce zicea. El mi se scula. ase muchi venea . zece. Acolo-i l sa. Ei c -mi asculta Ce mi-i înv a. Nici voi s se tie C-o mai fi pe lume. Care cum c dea Stan se f cea. Nou me teri mari. i vod zicea : ² Nici voi s mai fie. pe înveli . i c -mi lua. Nou me teri mari. Sus. Scînduri c lua. 9 .

reproduce seria încerc rilor f cute de Äoamenii zbur tori". 10 . Buratini. Cu toate c aerostatele erau acum descoperite. puindui aripe mecanice. din cauza aripelor. C se-mpiedica 810 De a mîn stire. italianul Dante. Pe lîng legendele lui lcar i Prometeu. un muzicant din Nurenberg reînnoi încer-carea lui Dante. Astfel. se arunc în aer de pe turla catedralei acelui ora i c zu pe o piatr .i dirige aripile i c zu pe prispa unei biserici. apoi c zii în Sena. În anul 1462. cînd îmi s lta i cînd îmi zbura. La 1651. de i cu un sfîr it atît de tragic. zbur dintr-un turn înalt de 200 picioare i se inu cîtva timp în aer : dar. în septembre 1884. ardoarea Äoamenilor zbur tori" nu se mic or cîtu i de pu in. ca om cu minte. Almero de Malameria. Aceast experien se f cu în ora ul Neapole în fa a unui numeros public. Bernier. unde se omorî. c zu i muri.805 Cu aripi zbura. Mai tîrziu o reg sim din secolul XV pîn într-al XIX. la 1469. în anul 1491. stabilit la Troyes în Francia. le puse în vînzare. înlocuind coada în form de ap r toare cu un balon capabil s r dice doi oameni. La 1502. Domnu-l pedepsea. Pe plaiul frumos. de unde fu scos viu. Relativ la tradi iunea c Manole i r ii lui s-ar fi încercat s zboare cu aripi i (parte nemen ionat de legenda sîrbeasc ) se tie c mai to i poe ii antichit ii au vorbit despre cutezan a omului de a zbura. tot italian. în 1797. i în opintirile ce f cu. Cu lacr mi s rate. Pindar în ode i Sofocle în Antigona amintesc des-n zuin a omului de a pluti prin aer. se încerc s zboare.i construi aparatul dup nou model i. S rmanul Buratini avu soarta celorlal i : c zu i muri îndat . perfec ionînd aparatul zbur tor de care se servise. de unde fu r dicat mort. tot la Paris. unde. foaia La Ville de Paris. trebui s lupte în contra vîntului. anume despre cîrma i direc iunea balonului. care plec s le experimenteze la Bath (Englitera). cu mare greutate. dar c zu îndat i fu r dicat mort. se sus inu mai multe secunde în aer. la 1813. Dar. Chip de pomenire. voind s se urce mai sus. De pe o clopotni . Dup cî iva ani.i ni te aripe. i el îmi c dea Pe Arge în jos. se arunc lini tit de pe acoperi ul unei case de pe cheiul Malaquais din Paris. se frînse ferul cu care se servea spre a. d-l de Bacqueville. În fine. l c tu francez. Aceste dou experien e. germanul Degen plec de la Tivoli i zbur pîn la Sceaux. el se arunc în aer c-o încredere extraordinar . care. Trecut prin piatr . dar. Astfel. invent o p reche de aripe dup un nou model . Trebuie s spunem c el simplificase aparatul lui Calais. vorbind despre experimentele aerostatice. Acele aripe fur cump rate de un spaniol. puindu. 815 Ling mîn stire Chip de pomenire.i rupse picioarele. La 1775. De Caplea v rsate. Bolori. un anume Calais. care-l costase 3500 livre. care ad ugase aripelor o coad în form de ap r toare. Iar unde-mi c dea Cruce se f cea i d-al turea 820 Ci mea izvora Cu ap curat . f r s se r dice la o în l ime mai mare de 60 metri. nu descurajar cîtu i de pu in pe un italian.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful