P. 1
Mesterul Manole. G.Dem. Teodorescu

Mesterul Manole. G.Dem. Teodorescu

|Views: 5,417|Likes:
Published by Andra511

More info:

Published by: Andra511 on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

ME TERUL MANOLE

(Scris în ziua de 9 august 1883, la LaculS rat, dup Petrea Cre ul olcan, l utarul Br ilei. Legenda XLVIII, intitulat Monastirea Arge ului, la pag. 186²192 ‡din colec iunea d-lui V. Alecsandri, e o variant mai scurt a acestui vechi cîn-tec.)

I In sus pe Argi , Prin l c rpeni , Prin l aluni , Plimb -mi-se, plimb 5 Domnul Negru-vod 1 Pe dalba-i mo ie C-o verde cocie, Verde zugr vit 'Ntr-aur poleit , 10 Cu opt telegari, Cu nou zidari, Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, 15 St inima-i rece. El c mi-a umblat ara-n lung i-n lat, Prin l c rpeni , Prin l aluni ,
1 1 L utarii care zic aceast legend , rostesc numele lui Negru-vod , ca în colec iunea d-lui V. Alecsandri. Pre cît rezult din coprinsul poemei, zidirea celebrului monument de arhitectur al mî-nastirii de la Curtea-de-Arge s-ar fi început pe la finele secuiului XIII (în epoca lui Radu Negru Basarab ?) f r-a se fi putut termina. Intre 1512 i 1521, Neagu sau Neagoie-vod Basarab, la care se reporta legenda, îi continu i termin atît cl direa i înveli ul, Åîmpestri înd c r mizile i scobind flori în piatr " dup cum se exprim d-1 Al. Odobescu (Milvnea-Vod cel R u, Bucure ti, 1857, p. 11), cît i împodobirea ei pe din un tru, dotarea cu vase i candele pre ioase. Credin a care constituie fondul poemei, zidirea unei fiin e vii pentru înt rirea edificiilor, se p streaz pîn ast zi în popor. Se zice c uneori se ia unui om m sur pe la spate, f r s tie, c m sura se pune în zid i c , dup 40 de zile, acel om moare, pref cîndu -se în stafie. Aceast supersti iune se mai în -tîlne te în poema popular sîrbeasc , tradus în versuri albe i inserat mai la vale, apoi într-alt redac iune din Epir i Corfu, narînd construc iunea Podului de la Arta. (A se vedea colec iunea Pas-sov, nr. 512³13 i Poeziile sîrbe, versiunea lui Auguste Dozon, pag. 189.) în Grecia, i în special la Leucade, zidarii nu încep temelia unei case pîn nu sa crific un coco , spre a dep rta spiritele i elementele c are ar putea compromite soliditatea edificiului.
2

20 Lungi , Curmezi , Dar tot n-au g sit Un zid învechit, Un zid p r sit, 25 R mas de demult Pe Argi în jos, Pe plaiul frumos, Negru-vod vine Pe dalba-i mo ie 30 C-o verde cocie, Verde zugr vit , ' N aur poleit , Cu opt telegari, Cu nou zidari, 35 Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, St inima-i rece. Ei c -mi tot c tau, 40 Dar nu nemereau, Al zid învechit i neispr vit, De mult p r sit : F r c -mi g sea 45 i îmi întîlnea Noia 2 Purc ra , Porcii tot p zind, Marmur -ntorcînd. 50 Bun ziua-i da ; El le mul mea. Domnul, de-1 vedea, Vreme nu pierdea, Ci mi-1 întreba, 55 Din gur -i zicea : ²- Noia Purc ra , Porcii tot p zind, Marmura-ntorcînd, 60 Nu cumv-ai v zut Pe unde-ai trecut Un zid învechit i neispr vit, De mult p r sit ? 65 Daca l-ai v zut
Poate c noia e o corup iune din doina .

1

St pînul m-o bate 115 120 125 130 135 140 145 150 155 B taie de moarte. Mult c nu mergea i iat -mi vedea Al zid învechit. Zidul ocolea. i se socotea. Porcii d-oi l sa. Negru-vod . d-auzea. Vorbe ce-i vorbea ? ² Doamne.70 75 80 85 90 95 100 105 110 i l-ai cunoscut. Noia se-ndemna i se-ndupleca. Cruce c . Porcii i-oi pl ti: Scroafa cu purcei O sut cinci lei. Domn desc lica. R chit 'Nflorit . Hai de ni-l arat ! Noia Purc ra Ce mi-i r spundea. Iar se întorcea i. Din gur zicea : ² Doamne. Domnul. i daca-1 vedea. Noia Purc ra . Papur 'Nverzit . El se tot gîndea. Cu nou zidari. Iar daca-1 vedea. Bine le p rea. m re. Io s merg cu tine. Nu pot. De necaz oi da : Lupii c-or veni. Vechi i mucezit : Colo.-i zicea : ² Noia Purc ra . Hai cu noi îndat . Hai de ni-1 arat . Zidul c -mi privea . Negru-vod . de-mi pleca.-am v zut i am cunoscut. 2 . C te-oi r spl ti i te-oi milui Cu mil de domn. Care mi-i întrece. Vechi i mucezit. Nou me teri mari. Un zid de demult. Daca-1 auzea. Iat c-am g sit i am nemerit Loc de mîn stire Pentru pomenire. Manole striga i-n palme b tea. Cu Manole zece. Cu vod pleca. Unde se-ndese te Trestic Pitic . Io te-oi milui. De mult p r sit. Iar de-mi ajungea. Un zid p r sit i neispr vit. Doamne. d-auzea. unde-mi cre te. Ca de Dumnezeu. Bine c -i p rea. Pe jos c mergea. Io mi te-oi cinsti. Pe unde-am trecut Turma d-am p scut. i mi-i r spundea : ²Ba. Domnul.i f cea i se închina . Vesel c -i zicea : ² Hai cu noi îndat . Turma mi-or r zni. De tot mascurul i-oi da galbenul Noia . * St inima-i rece ! Domnul. vai de mine. d-auzea.

i chema Nou me teri mari. tot a a. Pîn n-o cl di. Domnul poruncea. Manole-mi vedea. Zidul c -nt rea. Bine c -i p rea. i iar se gîndea Ziua cît inea. Gîndu. Chip de pomenire ! i precum zicea. Pe zid se culca -abia a ipea. Trei ani c lucra. Sfat S sf tuim. C-a a Domnul va. nu lucra. Zidul c -mi zidea. C -i lucrare lung ! Domnul. Pe gînduri c -mi sta.160 165 170 175 180 185 190 195 200 Var i c r mid . Din adînc ofta . Dar ce se-ntîmpla ? Ziua ce-mi zidea Noaptea se surpa. C -i lucrare lung . Din gur zicea : ² Iat c-am g sit i am nemerit Zidul învechit i neispr vit R mas de demult Locul de zidire Pentru mîn stire. de vedea. Foaie -o lalea. Plan S pl nuim. Calfe de zidari. i visu-i spunea C -n de ert lucra. C -i pustie mult .i fr mînta. i cu mine. Pe mas-o punea. Din gur zicea : ² Nou me teri mari. A a. zece. Icoana-mi lua. Foaie -o lalea. Ei se tot cerca. El c mi. Calfe de zidari. C toat ziua Din ochi m sura. La zid c mînea. El mi se scula. Seara cînd sosea. St inima-mi rece. Domnu-i ajuta i le aducea Var i c r mid . Un vis aievea. C -i pustie mult . Soare cînd sfin ea. Noaptea se surpa. nu dormea. Dar geaba era : Ziua ce-mi zidea. Zi cînd se f cea. Zidul jos vedea. Io c v-am chemat i v-am adunat Vorb s vorbim. Lucrul cînd l sa. 3 . El mi se scula 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Zori cînd se ivea Lucra. Lucrul c -mi zorea. Noaptea cînd sosea. Un vis c visa. Dormea. Iar daca-mi vedea C nu folosea i nu-nainta. D-o dalb so ie. Pîn n-o zidi Chiar în temelie. Zidul c -ndrepta. Tîn r i vie. Acas' nu-mi pleca. Lucrul cînd l sa. Manole-ncepea : Sforile-ntindea.

Pe drum se vorbea. Frumos mi-o citea. Cartea-mi desf cea. Pe sfinte icoane : Care mîndri oar . 'N zid s-o arunca i. 280 Cu to i se jura Pe pîine. c -mi sta Pîn se-nsera.i chema. Hai s ne leg m i hai s jur m Jur mîntul mare 265 Pe pîine. Pe nor i pe cea . 260 D-o dalb so ie. Iar cînd se scula În cap cu ziua. C-a a Domnul va. La dalba Caplea. La slug c-o da -acas-o ducea. De l. Cu cap s sc pa i. 290 i cînd ajungea. dac-o primea. Pe dulci so ioare. S-aduce i bucate! Manole c -mi sta. i noaptea trecea. dac-o vedea. i el. i. Ia s mi te scoli. Acas' cînd mergea. La zid s -mi aduci. i io am visat Vis adev rat C -n zadar muncim. Pîn n-om zidi Chiar în temelie. Neveste.250 C zid ce zidim Surpat îl g sim.i nemeri. Cu to i se lega. Eli. Mult se bucura. Cei nou zidari. Ai un bou b lan Ce-i pierdut d-un an. Ia s mi te-apuci La t iat s -l duci i din carnea lui Bucate s -mi faci. Cartea c -mi lua. Pustia s-o bat . 255 C -n zadar trudim Pîn n-om cl di. 4 . Ea. La zid în departe. So ioara mea. Crînguri s -mi r scoli. 285 Nou me teri mari. Voi s-o apuca i. m re. Care so ioar Intîi c-o veni 270 Joi de diminea . Pe nor i pe cea . 275 'N bra e s-o lua i. Pe nor i pe cea . pe sare. Neveste-nv a i mi le zicea : ² Ia voi ca s -mi ti i 295 i s nu-mi veni i 300 305 310 315 320 325 330 335 340 Joi de diminea . cum zicea. Hîrtie-mi lua. Ea. i zid se surpa. Aici în departe S-aduc bucate. Manole-i scria : ÄDr gu Caplea. de l. Joi de diminea ".i g si. R spuns pe p mînt. Hai s ne-nchin m. pe sare. Tîn r i vie. Iar dalba Caplea. La zid c mînea -acolo dormea Cu capul p-o piatr . Pe sfinte icoane. ' Scrisoare-mi scria -acas-o mîna : crisoare pe vînt. Scrisu-i cuno tea.

Manole. S rmanul de mine !" i cruce.345 350 355 360 365 370 375 380 385 Mîndra de Caplea. cum sta i de sus privea i pe cîmp c ta. -acum S -i ias pe drum 420 Lupoaic turbat . Cu limba 'Nfocat . Cu roua 'N spinare. 395 Ea se speria. Din ochi l cr ma. Bucate-o v rsa. La drum c -mi zorea Pin' s-apropia. Altele s ia. Ea mi se scula Joi de diminea .i zicea : Älac t-o c -mi vine. D . Boul c uta. Din gur . 415 Doamne îndurate. Doar s-o speria. Din adînc ofta. Doamne sfinte. Doar s-o-mpiedica. 410 Din suflet ofta. -un rug curmezi . Doamne. Soare cînd lucea. i cruce. Caplea c -mi zorea i s-apropia. 390 Domnul l-asculta. Dar. Altele-mi lua.i f cea. La zid în departe S duc bucate. Lacr mi c v rsa. Pe Caplea vedea C s-apropia . Bucate-mi g tea i la zid pleca. 'Napoi c-o pleca -o întîrzia !" 430 El cum se ruga. Ea se-mpiedica. C . 'Napoi c-o pleca. Doamne milostive. Cu gura C scat . La zid c -mi pornea.i f cea. De sus c -mi privea. Pe nor i pe cea . El c mi-o vedea. 425 Doar s-o speria. La cer se ruga : ÄDoamne. Orice te-am rugat Toate mi le-ai dat. Doar s-o-mpiedica. D-o întârzia !" Rug se ruga. m re. Domnul l-auzea. i iar se ruga : ÄDoamne minunate. 405 Manole. Boul c -mi t ia. i mi-o cuno tea. Toate mi le-ai dat. Cu bruma 'N picioare. cum sta Pe cîmp de c ta. Orice te-am rugat. cre tea D-un verde h i . La cer ca privea. Bucata v rsa i-napoi pleca. Lupoaic -i ie ea. Bucate-o v rsa. Boul c g sea. daca-mi pleca 400 -acas-ajungea. Doamne. -acum Ca s creasc -n drum Un verde h i . Domnul l-asculta. Ea se speria 5 . D-un mare stufi . D-un rug curmezi . Un mare stufi . D .

i f cea i iar se ruga. La zid c -mi pleca. La mers c zorea. Pe nor i pe cea . Zidari d-o vedea. Din gur zicea : ÄDoamne minunate. 520 Gluma nu e bun ! Dar ei n-asculta Cum se v ieta : Varul c -mi v rsa. Caplea cînd sosea. Scorpie-i ie ea. D-o întîrzia !" i cum se fuga. Din suflet ofta. Cruce c .435 440 445 450 455 460 465 470 475 i se-mpiedica. C r mizi punea. Din gur zicea : 490 ² ti i r m agul. În cale-o oprea. Me terul Manole De sus. Cu limba-nfocat . 500 Iar ei îmi lua Pe dalba Caplea. Zid c se-n l a. Nici se-mpiedica. Din suflet ofta. S rîz -ncepea. Doamne. Domnul l-asculta i Domnul c -i da. Dar ei mi-o zidea. Cu gura c scat . 495 Voi s-o apuca i. Toate mi le-ai dat. S -i ias -n c rare D-o scorpie mare. Lacr mi c -i curgea. de-mi vedea. -acum S -i ias pe drum. 525 Zidul c -n l a 6 . Cîte te-am rugat. În zid c-o punea i zidul zidea. Vorba nu sfîr ea. Mai s-apropia. Bucate v rsa. La zid c-o ducea. 505 Din gur -mi striga : ²Var i c r mid . Doar s-o-mpiedica. Din gur -mi zicea : ²De v e de glum . C -i pustie mult C -i lucrare lung ! Caplea. i cîmpul ± T ia . Ci drumul Cotea. 'N zid s-o arunca i. Sfinte i-ndurate. 510 Zîmbet c -mi zîmbea . Din ochi c uta. Daca-mi tot vedea C -mi întîrzia. 480 Pin' s-apropia. Dar ea. Manole c -mi sta. de pe schele. La cer se uita. La drum c -mi zorea. i nici se-ntorcea. Acas' c-o pleca. Zid c se-nt rea i mi-o coprindea. Bucate-o v rsa. 515 Nici prea mult trecea i ea se-ngrijea. Nu e speria. 485 Bine le p rea. 'Napoi se-ntorcea -altele lua. vai de ea. Doar s-o speria. ti i jur mîntul : Care mi-o veni Mai de diminea . 'N bra e s-o lua i. D . Unde mi-o vedea. Plîns c -l îneca. La zid c-ajungea.

Dar tot se ruga i tot mai zicea : ² Manole. Plînset C plîngea. Abia mai putea. Me tere Manole. Zidul c m strînge. î c i-or da . Ninsoare d-o ninge. C -i lucrare lung ! Caplea. Pe el mi l-o unge . Pîn' se ispr vea Sfînta mîn stire Pentru pomenire . vai de ea. Zidul în l a. Zidul r u m strînge. Noaptea nu c dea. î i oara-mi curge. î i oara-mi curge. Vaz -l Dumnezeu. Tot mai auzea Un glas r gu it. i cînd se-n l a. Mi l-o leg na Dulce leg nare. Din plîns înceta. Iar nou zidari. Plînsu-l îneca i se dep rta . Vaiet C -mi scotea i mereu zicea : ² Manole. Zidul se-nchega. Copila u-mi plînge. Un vaiet topit : ÄManole. de-mi vedea. Ploi cînd or ploua. Gluma nu e bun . Vînt cînd o sufla. Abia mai sufla. R spuns C -i dedea. i ce se lucra. Glasu-i astupa . Manole. Tu cum l-ai l sat In pat Desf at.530 535 540 545 550 555 560 565 570 i mereu striga : ² Var i c r mid C -i pustie mult . C -i lucrare lung ! Zidul se-n l a. Zidul înt rea i mi-o coprindea i mereu striga : ² Var i c r mid . 575 580 585 590 595 600 605 610 615 Manole-mi ofta. Pruncu orul meu. Din gur -i zicea : ² Copila ul t u. i cînd se-nchega. pe cînd lucra. Pîn' s-o face mare ! Vorba nu sfîr ea. Zînele c-or trece. C -i lucrare lung ! i ea. Manole. Nou me teri mari. i l-or apleca. Zidul se-nt rea i mi-o coprindea. Ei mereu lucra i mereu striga : ² Var i c r mid . Zidul se zidea. i mai greu ofta. i zidari zidea. Nimic nu zicea. Dar. Cu amar plîngea. Pe el l-or sc lda . Dac-o fi vro glum . 7 . Manole. Copila u-mi plînge ! Iar Manole sta. Me tere Manole. C -i pustie mult . La el s-or întrece. Zidul se-n l a. C -i pustie mult . Me tere Manole.

Mult mai ar toase i mult mai frumoase ! Domnul Negru-vod Sta 685 i-l asculta Cum se l uda. Vod ce-mi f cea ? 695 Porunci poruncea. Adînc se gîndea. Într-o s rb toare. cum este ea. C-ast mîn stire O fi pomenire i nu s-o vedea În lume alta. pe înveli i pe coperi . Mult se v ieta i mult se ruga. La me teri c ta i dac-auzea 690 Cum se l uda. zece. Sus c se uita. 665 Din cap cletina. Nou me teri mari. Care mi-i întrece. Bine c -i p rea. De la vîn toare.620 625 630 635 640 645 650 655 660 Zidul r u m strînge. De pe cal s rea. Negru-vod . 670 Mare-i i frumoas . Dar. pre legea mea. În sus se uita. i cînd se oprea. daca vedea.i nou zidari. Care mi-v -ntrece. Într-o zi cu soare. Pe gînduri c dea. Jur-prejur umbla. Sfînta mîn stire. Vod . Cu Manole. De m-oi bizui 680 Altele-oi croi. Me ter l udat . Cu Manole. Mult s mul mea. i cum o vedea. Schele c rupea. Sc ri c le t ia i sus mi-apuca. cum sta Sus. Copila u-mi plînge !" Foaie de aglic . 710 Nici s se mai tie 8 . Bun lucru mi-a i fapt.i repezea Pîn' s-apropia. i cînd ajungea. Departe-mi vedea Pe Argi în jos. Me ter înv at. Mult c nu trecea. Bine c -i p rea . Mîndr -ar toas . Tot ce mi-a i cerut Io v-am împlinit. Din gur -i zicea i mi-i r spundea : ² Doamne. Nou me teri mari. Dar vod zicea : ² Nu voi s mai fie. Pentru pomenire. Chip de pomenire. 705 Ei. Foaie -o lalea. de-mi venea. Calu. Manole. C-a a lucr tur i ferec tur Mi-e de-nv tur . Din gur zicea : ² Aferim. Într-o duminic . zidari. Din suflet ofta. 675 Z u. î i oara-mi curge. Me tere Manole. i sus c -mi l sa 700 P. Aferim. Dar bine-a i lucrat. Alta ca dînsa! Manole. Sfînta mîn stire. Pe plaiul frumos. zece.

Dup ce-ntreba. i vod zicea : ² Nici voi s mai fie. Manole. Cu ele s lta. Nou me teri mari. i mi se lega. Nimic nu-i p sa. pe înveli . Sus. Ei c -mi asculta Ce mi-i înv a. Mi se sf tuiau i tot întrebau : ² Manole. Cu aripi s lta. Manole. daca zbura. Cu inte-o b tea. S v bizui i Ca ea s cl di i ! i daca zicea.i sili. Nici s v sili i. Cu inte d-o el : i unde-o b tea. Me tere Manole. i c -mi lua. Unde s ne-ntoarcem ? Dup ce zicea. Scînduri c lua. Calfe de zidari. ase muchi venea . pe înveli . 9 . pe coperi . Cinci zile-mplinea i daca-mi vedea. Calfe de zidari. Frunz de m ci . Singur r mînea De se tot gîndea i tot pl nuia. Cu faim i nume. Scînduri c cioplea : Patru le f cea.715 720 725 730 735 740 745 750 755 D-alt mîn stire Chip de pomenire. Sus. Dar. Sînge c î nea. Ploaia S -i înmoaie. El mi se scula. Nici voi s se tie C-o mai fi pe lume. Din zori pîn -n sear . Nici v. Ce s ne mai facem. Care mi-i întrece. Sus. Planuri pl nuiesc i mereu postesc Trei zile de var . Cu cuie de fier. Foamea S -i îndoaie. C-a a Domnul va. La a mîn stire Chip de pomenire. pe coperi . Manole. C vod -i inea i vod -i muncea. Care cum c dea Stan se f cea. Nou me teri mari. Vîntul S -i adie.i croia i le potrivea. Zidul Ca s -i ie. Cu ele zbura . Daca le b tea i se intuia. Cu Manole. Aripi c . zece. Me terul Manole. Bine c-o cioplea. A a mîn stire Chip de pomenire . Nici voi v.i ispiti S v bizui i Ca ea s cl di i ! i dac -mi edeau. Stau i tot privesc. Sus. 760 765 770 775 780 785 790 795 800 Cei nou zidari. i dac -mi vedeau. Trei de prim var -alte nou iar . Nou me teri mari. Acolo-i l sa.

la 1813. Astfel. se arunc lini tit de pe acoperi ul unei case de pe cheiul Malaquais din Paris. germanul Degen plec de la Tivoli i zbur pîn la Sceaux. italianul Dante. Trecut prin piatr . în anul 1491. f r s se r dice la o în l ime mai mare de 60 metri. Relativ la tradi iunea c Manole i r ii lui s-ar fi încercat s zboare cu aripi i (parte nemen ionat de legenda sîrbeasc ) se tie c mai to i poe ii antichit ii au vorbit despre cutezan a omului de a zbura.i dirige aripile i c zu pe prispa unei biserici. La 1651. Almero de Malameria. C se-mpiedica 810 De a mîn stire. La 1502.i ni te aripe. dar. de unde fu r dicat mort. reproduce seria încerc rilor f cute de Äoamenii zbur tori". de unde fu scos viu. nu descurajar cîtu i de pu in pe un italian. ca om cu minte. de i cu un sfîr it atît de tragic. 10 . apoi c zii în Sena. trebui s lupte în contra vîntului. tot la Paris. se arunc în aer de pe turla catedralei acelui ora i c zu pe o piatr . un muzicant din Nurenberg reînnoi încer-carea lui Dante. care. S rmanul Buratini avu soarta celorlal i : c zu i muri îndat . tot italian. Pe lîng legendele lui lcar i Prometeu. Dup cî iva ani.i rupse picioarele. unde. înlocuind coada în form de ap r toare cu un balon capabil s r dice doi oameni. În anul 1462. se sus inu mai multe secunde în aer. perfec ionînd aparatul zbur tor de care se servise. stabilit la Troyes în Francia. un anume Calais. invent o p reche de aripe dup un nou model .i construi aparatul dup nou model i. le puse în vînzare. Bolori. 815 Ling mîn stire Chip de pomenire. se frînse ferul cu care se servea spre a. Trebuie s spunem c el simplificase aparatul lui Calais. De Caplea v rsate. cu mare greutate. Dar. La 1775. vorbind despre experimentele aerostatice. Mai tîrziu o reg sim din secolul XV pîn într-al XIX. Chip de pomenire. el se arunc în aer c-o încredere extraordinar . cînd îmi s lta i cînd îmi zbura. anume despre cîrma i direc iunea balonului. voind s se urce mai sus. din cauza aripelor. i el îmi c dea Pe Arge în jos. Cu toate c aerostatele erau acum descoperite. Iar unde-mi c dea Cruce se f cea i d-al turea 820 Ci mea izvora Cu ap curat . Bernier. Aceast experien se f cu în ora ul Neapole în fa a unui numeros public. în septembre 1884. Buratini. De pe o clopotni . i în opintirile ce f cu. În fine. Pe plaiul frumos. care-l costase 3500 livre. l c tu francez. dar c zu îndat i fu r dicat mort. se încerc s zboare. d-l de Bacqueville. care ad ugase aripelor o coad în form de ap r toare. puindui aripe mecanice. în 1797. ardoarea Äoamenilor zbur tori" nu se mic or cîtu i de pu in. c zu i muri. care plec s le experimenteze la Bath (Englitera). Pindar în ode i Sofocle în Antigona amintesc des-n zuin a omului de a pluti prin aer. Domnu-l pedepsea. unde se omorî. zbur dintr-un turn înalt de 200 picioare i se inu cîtva timp în aer : dar.805 Cu aripi zbura. puindu. Cu lacr mi s rate. Astfel. foaia La Ville de Paris. Aceste dou experien e. Acele aripe fur cump rate de un spaniol. la 1469.

 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->