ME TERUL MANOLE

(Scris în ziua de 9 august 1883, la LaculS rat, dup Petrea Cre ul olcan, l utarul Br ilei. Legenda XLVIII, intitulat Monastirea Arge ului, la pag. 186²192 ‡din colec iunea d-lui V. Alecsandri, e o variant mai scurt a acestui vechi cîn-tec.)

I In sus pe Argi , Prin l c rpeni , Prin l aluni , Plimb -mi-se, plimb 5 Domnul Negru-vod 1 Pe dalba-i mo ie C-o verde cocie, Verde zugr vit 'Ntr-aur poleit , 10 Cu opt telegari, Cu nou zidari, Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, 15 St inima-i rece. El c mi-a umblat ara-n lung i-n lat, Prin l c rpeni , Prin l aluni ,
1 1 L utarii care zic aceast legend , rostesc numele lui Negru-vod , ca în colec iunea d-lui V. Alecsandri. Pre cît rezult din coprinsul poemei, zidirea celebrului monument de arhitectur al mî-nastirii de la Curtea-de-Arge s-ar fi început pe la finele secuiului XIII (în epoca lui Radu Negru Basarab ?) f r-a se fi putut termina. Intre 1512 i 1521, Neagu sau Neagoie-vod Basarab, la care se reporta legenda, îi continu i termin atît cl direa i înveli ul, Åîmpestri înd c r mizile i scobind flori în piatr " dup cum se exprim d-1 Al. Odobescu (Milvnea-Vod cel R u, Bucure ti, 1857, p. 11), cît i împodobirea ei pe din un tru, dotarea cu vase i candele pre ioase. Credin a care constituie fondul poemei, zidirea unei fiin e vii pentru înt rirea edificiilor, se p streaz pîn ast zi în popor. Se zice c uneori se ia unui om m sur pe la spate, f r s tie, c m sura se pune în zid i c , dup 40 de zile, acel om moare, pref cîndu -se în stafie. Aceast supersti iune se mai în -tîlne te în poema popular sîrbeasc , tradus în versuri albe i inserat mai la vale, apoi într-alt redac iune din Epir i Corfu, narînd construc iunea Podului de la Arta. (A se vedea colec iunea Pas-sov, nr. 512³13 i Poeziile sîrbe, versiunea lui Auguste Dozon, pag. 189.) în Grecia, i în special la Leucade, zidarii nu încep temelia unei case pîn nu sa crific un coco , spre a dep rta spiritele i elementele c are ar putea compromite soliditatea edificiului.
2

20 Lungi , Curmezi , Dar tot n-au g sit Un zid învechit, Un zid p r sit, 25 R mas de demult Pe Argi în jos, Pe plaiul frumos, Negru-vod vine Pe dalba-i mo ie 30 C-o verde cocie, Verde zugr vit , ' N aur poleit , Cu opt telegari, Cu nou zidari, 35 Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, St inima-i rece. Ei c -mi tot c tau, 40 Dar nu nemereau, Al zid învechit i neispr vit, De mult p r sit : F r c -mi g sea 45 i îmi întîlnea Noia 2 Purc ra , Porcii tot p zind, Marmur -ntorcînd. 50 Bun ziua-i da ; El le mul mea. Domnul, de-1 vedea, Vreme nu pierdea, Ci mi-1 întreba, 55 Din gur -i zicea : ²- Noia Purc ra , Porcii tot p zind, Marmura-ntorcînd, 60 Nu cumv-ai v zut Pe unde-ai trecut Un zid învechit i neispr vit, De mult p r sit ? 65 Daca l-ai v zut
Poate c noia e o corup iune din doina .

1

i daca-1 vedea. d-auzea.70 75 80 85 90 95 100 105 110 i l-ai cunoscut. Io s merg cu tine. Iar daca-1 vedea.i f cea i se închina . Papur 'Nverzit . Vechi i mucezit : Colo. De necaz oi da : Lupii c-or veni. Domnul. i mi-i r spundea : ²Ba. Pe unde-am trecut Turma d-am p scut. Bine c -i p rea. unde-mi cre te. d-auzea. vai de mine. Nu pot. Zidul ocolea. Doamne. Un zid de demult. Vesel c -i zicea : ² Hai cu noi îndat . Hai cu noi îndat . Cu vod pleca. Iar se întorcea i. Vorbe ce-i vorbea ? ² Doamne. Manole striga i-n palme b tea. i se socotea.-i zicea : ² Noia Purc ra . Noia Purc ra . 2 . Bine le p rea. de-mi pleca. De mult p r sit. Domn desc lica.-am v zut i am cunoscut. C te-oi r spl ti i te-oi milui Cu mil de domn. Nou me teri mari. Pe jos c mergea. Unde se-ndese te Trestic Pitic . Daca-1 auzea. Negru-vod . Io mi te-oi cinsti. m re. R chit 'Nflorit . St pînul m-o bate 115 120 125 130 135 140 145 150 155 B taie de moarte. Cu nou zidari. Zidul c -mi privea . Io te-oi milui. Mult c nu mergea i iat -mi vedea Al zid învechit. Vechi i mucezit. Din gur zicea : ² Doamne. Cruce c . Porcii i-oi pl ti: Scroafa cu purcei O sut cinci lei. Porcii d-oi l sa. Negru-vod . Noia se-ndemna i se-ndupleca. * St inima-i rece ! Domnul. Turma mi-or r zni. De tot mascurul i-oi da galbenul Noia . Iat c-am g sit i am nemerit Loc de mîn stire Pentru pomenire. Iar de-mi ajungea. Un zid p r sit i neispr vit. Hai de ni-l arat ! Noia Purc ra Ce mi-i r spundea. Ca de Dumnezeu. Domnul. d-auzea. Hai de ni-1 arat . El se tot gîndea. Care mi-i întrece. Cu Manole zece.

Iar daca-mi vedea C nu folosea i nu-nainta. Din gur zicea : ² Nou me teri mari. i cu mine. Lucrul cînd l sa. nu dormea. St inima-mi rece. Seara cînd sosea. Dormea. Lucrul c -mi zorea. Gîndu. Acas' nu-mi pleca. C -i pustie mult . tot a a. Zidul c -mi zidea. Noaptea cînd sosea.160 165 170 175 180 185 190 195 200 Var i c r mid . Sfat S sf tuim. Plan S pl nuim. C -i pustie mult . El mi se scula. Lucrul cînd l sa. Pîn n-o zidi Chiar în temelie. Noaptea se surpa. i visu-i spunea C -n de ert lucra. zece. Calfe de zidari. Pe gînduri c -mi sta. Foaie -o lalea. Din adînc ofta . Pe mas-o punea. Pîn n-o cl di. El c mi. Dar geaba era : Ziua ce-mi zidea. C -i lucrare lung ! Domnul.i fr mînta. Domnul poruncea. 3 . D-o dalb so ie. Din gur zicea : ² Iat c-am g sit i am nemerit Zidul învechit i neispr vit R mas de demult Locul de zidire Pentru mîn stire. C-a a Domnul va. Trei ani c lucra. Icoana-mi lua. El mi se scula 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Zori cînd se ivea Lucra. Pe zid se culca -abia a ipea. Foaie -o lalea. Calfe de zidari. Ei se tot cerca. Un vis c visa. de vedea. Manole-mi vedea. i iar se gîndea Ziua cît inea. Zidul jos vedea. Manole-ncepea : Sforile-ntindea. La zid c mînea. Zi cînd se f cea. Tîn r i vie. Dar ce se-ntîmpla ? Ziua ce-mi zidea Noaptea se surpa. C toat ziua Din ochi m sura. Bine c -i p rea.i chema Nou me teri mari. nu lucra. Un vis aievea. A a. Io c v-am chemat i v-am adunat Vorb s vorbim. C -i lucrare lung . Domnu-i ajuta i le aducea Var i c r mid . Zidul c -ndrepta. Chip de pomenire ! i precum zicea. Zidul c -nt rea. Soare cînd sfin ea.

pe sare. Mult se bucura. Ia s mi te scoli. Pe nor i pe cea . Hai s ne-nchin m. Cu cap s sc pa i. Tîn r i vie. Frumos mi-o citea. La slug c-o da -acas-o ducea. Manole-i scria : ÄDr gu Caplea. dac-o vedea. m re. Pe nor i pe cea . pe sare. dac-o primea. 'N zid s-o arunca i. ' Scrisoare-mi scria -acas-o mîna : crisoare pe vînt. Neveste. de l.i g si. Ea. i. Hai s ne leg m i hai s jur m Jur mîntul mare 265 Pe pîine.i nemeri. Cartea-mi desf cea. 285 Nou me teri mari. Pe nor i pe cea . Eli. Aici în departe S-aduc bucate. Acas' cînd mergea. 290 i cînd ajungea. Pustia s-o bat .250 C zid ce zidim Surpat îl g sim. Pe sfinte icoane : Care mîndri oar . De l. Cartea c -mi lua. R spuns pe p mînt. Pe dulci so ioare. cum zicea. So ioara mea. Iar dalba Caplea. C-a a Domnul va. S-aduce i bucate! Manole c -mi sta. Scrisu-i cuno tea. Hîrtie-mi lua. Voi s-o apuca i. La zid în departe. La zid c mînea -acolo dormea Cu capul p-o piatr . Joi de diminea ". i io am visat Vis adev rat C -n zadar muncim. Care so ioar Intîi c-o veni 270 Joi de diminea . 275 'N bra e s-o lua i. 255 C -n zadar trudim Pîn n-om cl di. 4 . Pe drum se vorbea.i chema. i el. 280 Cu to i se jura Pe pîine. Crînguri s -mi r scoli. Cu to i se lega. Cei nou zidari. i zid se surpa. Neveste-nv a i mi le zicea : ² Ia voi ca s -mi ti i 295 i s nu-mi veni i 300 305 310 315 320 325 330 335 340 Joi de diminea . Pîn n-om zidi Chiar în temelie. La zid s -mi aduci. Pe sfinte icoane. Ai un bou b lan Ce-i pierdut d-un an. 260 D-o dalb so ie. i noaptea trecea. Ea. La dalba Caplea. c -mi sta Pîn se-nsera. Iar cînd se scula În cap cu ziua. Ia s mi te-apuci La t iat s -l duci i din carnea lui Bucate s -mi faci.

345 350 355 360 365 370 375 380 385 Mîndra de Caplea. Doamne. cum sta Pe cîmp de c ta. Doar s-o-mpiedica. Doamne sfinte. Caplea c -mi zorea i s-apropia. daca-mi pleca 400 -acas-ajungea. La zid c -mi pornea. Altele s ia. Altele-mi lua. Boul c -mi t ia. 395 Ea se speria. D-un mare stufi . La zid în departe S duc bucate. S rmanul de mine !" i cruce. La drum c -mi zorea Pin' s-apropia. Bucate-o v rsa. -un rug curmezi . Soare cînd lucea. Cu bruma 'N picioare. cum sta i de sus privea i pe cîmp c ta. Dar. Ea se speria 5 . Doamne milostive. m re. De sus c -mi privea. Boul c g sea. Bucate-mi g tea i la zid pleca. Cu limba 'Nfocat . La cer ca privea. D . Doar s-o speria. Lacr mi c v rsa. Doamne. Orice te-am rugat Toate mi le-ai dat. Domnul l-asculta. 425 Doar s-o speria. Orice te-am rugat. 390 Domnul l-asculta. i mi-o cuno tea.i f cea. La cer se ruga : ÄDoamne. D-un rug curmezi . Din ochi l cr ma. Ea mi se scula Joi de diminea . Doar s-o-mpiedica. Un mare stufi . D-o întârzia !" Rug se ruga. 405 Manole. i cruce. 410 Din suflet ofta. Ea se-mpiedica. 'Napoi c-o pleca -o întîrzia !" 430 El cum se ruga.i f cea. D . Pe Caplea vedea C s-apropia . Boul c uta. Bucate-o v rsa. Din gur . Din adînc ofta. Cu roua 'N spinare. 'Napoi c-o pleca. 415 Doamne îndurate. i iar se ruga : ÄDoamne minunate. C . El c mi-o vedea. -acum S -i ias pe drum 420 Lupoaic turbat . Cu gura C scat . Toate mi le-ai dat. -acum Ca s creasc -n drum Un verde h i . cre tea D-un verde h i .i zicea : Älac t-o c -mi vine. Manole. Bucata v rsa i-napoi pleca. Domnul l-auzea. Lupoaic -i ie ea. Pe nor i pe cea .

515 Nici prea mult trecea i ea se-ngrijea.435 440 445 450 455 460 465 470 475 i se-mpiedica. Mai s-apropia. D . 520 Gluma nu e bun ! Dar ei n-asculta Cum se v ieta : Varul c -mi v rsa. Bucate-o v rsa. 485 Bine le p rea. Din gur zicea : ÄDoamne minunate. La mers c zorea. În cale-o oprea. -acum S -i ias pe drum. 495 Voi s-o apuca i. D-o întîrzia !" i cum se fuga. Unde mi-o vedea. Me terul Manole De sus. Ci drumul Cotea. Domnul l-asculta i Domnul c -i da. La zid c -mi pleca. S rîz -ncepea. Dar ea. La cer se uita. Din suflet ofta. Cîte te-am rugat. Din ochi c uta. Cu limba-nfocat .i f cea i iar se ruga. 'Napoi se-ntorcea -altele lua. Zid c se-n l a. de pe schele. 'N bra e s-o lua i. 510 Zîmbet c -mi zîmbea . 505 Din gur -mi striga : ²Var i c r mid . Plîns c -l îneca. Daca-mi tot vedea C -mi întîrzia. Doar s-o speria. Toate mi le-ai dat. Cu gura c scat . Zidari d-o vedea. Sfinte i-ndurate. 'N zid s-o arunca i. Cruce c . La drum c -mi zorea. vai de ea. de-mi vedea. Din gur -mi zicea : ²De v e de glum . C -i pustie mult C -i lucrare lung ! Caplea. Acas' c-o pleca. Nu e speria. ti i jur mîntul : Care mi-o veni Mai de diminea . Din gur zicea : 490 ² ti i r m agul. Scorpie-i ie ea. 500 Iar ei îmi lua Pe dalba Caplea. La zid c-o ducea. Pe nor i pe cea . C r mizi punea. Zid c se-nt rea i mi-o coprindea. Nici se-mpiedica. La zid c-ajungea. Bucate v rsa. Manole c -mi sta. i nici se-ntorcea. Din suflet ofta. i cîmpul ± T ia . Lacr mi c -i curgea. În zid c-o punea i zidul zidea. S -i ias -n c rare D-o scorpie mare. 525 Zidul c -n l a 6 . Caplea cînd sosea. Dar ei mi-o zidea. Doar s-o-mpiedica. Vorba nu sfîr ea. Doamne. 480 Pin' s-apropia.

vai de ea. i l-or apleca. pe cînd lucra. Abia mai sufla. Zidul se-nchega. Iar nou zidari. Zidul înt rea i mi-o coprindea i mereu striga : ² Var i c r mid . Vînt cînd o sufla. Manole. i ce se lucra. Dac-o fi vro glum . R spuns C -i dedea. Zidul c m strînge. C -i pustie mult . Mi l-o leg na Dulce leg nare. Pe el mi l-o unge . Manole. Din gur -i zicea : ² Copila ul t u. Ei mereu lucra i mereu striga : ² Var i c r mid . Din plîns înceta. Cu amar plîngea. Vaz -l Dumnezeu. Zidul se zidea. Nimic nu zicea. î i oara-mi curge. Vaiet C -mi scotea i mereu zicea : ² Manole. Me tere Manole. Ninsoare d-o ninge. C -i lucrare lung ! Caplea. Me tere Manole. Pe el l-or sc lda . Pîn' s-o face mare ! Vorba nu sfîr ea. Plînset C plîngea. Dar tot se ruga i tot mai zicea : ² Manole. Zînele c-or trece. Plînsu-l îneca i se dep rta . C -i lucrare lung ! Zidul se-n l a. Ploi cînd or ploua. Nou me teri mari. Tot mai auzea Un glas r gu it. Pîn' se ispr vea Sfînta mîn stire Pentru pomenire . Noaptea nu c dea. Me tere Manole. î c i-or da . C -i lucrare lung ! i ea. Pruncu orul meu. î i oara-mi curge. Zidul în l a. 7 . Glasu-i astupa . i cînd se-n l a. i mai greu ofta. La el s-or întrece. Zidul r u m strînge. Copila u-mi plînge ! Iar Manole sta. i zidari zidea. Zidul se-n l a. Dar. Abia mai putea. de-mi vedea.530 535 540 545 550 555 560 565 570 i mereu striga : ² Var i c r mid C -i pustie mult . Un vaiet topit : ÄManole. Manole. Zidul se-nt rea i mi-o coprindea. 575 580 585 590 595 600 605 610 615 Manole-mi ofta. Gluma nu e bun . Tu cum l-ai l sat In pat Desf at. Copila u-mi plînge. C -i pustie mult . i cînd se-nchega.

Mîndr -ar toas . În sus se uita. Bine c -i p rea . Într-o s rb toare. Pentru pomenire. 670 Mare-i i frumoas . Adînc se gîndea. Din suflet ofta. i cum o vedea. daca vedea. C-a a lucr tur i ferec tur Mi-e de-nv tur . Din gur -i zicea i mi-i r spundea : ² Doamne. Mult c nu trecea. cum este ea. de-mi venea. 675 Z u. 710 Nici s se mai tie 8 . Schele c rupea. Me ter înv at.i repezea Pîn' s-apropia. Negru-vod . pe înveli i pe coperi . pre legea mea. 705 Ei. De pe cal s rea. Copila u-mi plînge !" Foaie de aglic . De m-oi bizui 680 Altele-oi croi. De la vîn toare. Sc ri c le t ia i sus mi-apuca. Chip de pomenire. Care mi-v -ntrece. Sfînta mîn stire. Tot ce mi-a i cerut Io v-am împlinit. 665 Din cap cletina. Dar. Vod . Me ter l udat . Din gur zicea : ² Aferim. Nou me teri mari. zidari. Aferim. Calu. Vod ce-mi f cea ? 695 Porunci poruncea. Sfînta mîn stire. C-ast mîn stire O fi pomenire i nu s-o vedea În lume alta. i cînd ajungea. Cu Manole. Me tere Manole. Cu Manole. Într-o zi cu soare. Dar vod zicea : ² Nu voi s mai fie. cum sta Sus. Nou me teri mari. zece. i sus c -mi l sa 700 P. La me teri c ta i dac-auzea 690 Cum se l uda.i nou zidari. Sus c se uita. Dar bine-a i lucrat. Manole. Mult mai ar toase i mult mai frumoase ! Domnul Negru-vod Sta 685 i-l asculta Cum se l uda. Foaie -o lalea. î i oara-mi curge. Care mi-i întrece. Mult se v ieta i mult se ruga.620 625 630 635 640 645 650 655 660 Zidul r u m strînge. Mult s mul mea. Într-o duminic . Pe gînduri c dea. zece. Departe-mi vedea Pe Argi în jos. Jur-prejur umbla. i cînd se oprea. Bine c -i p rea. Bun lucru mi-a i fapt. Alta ca dînsa! Manole. Pe plaiul frumos.

Daca le b tea i se intuia. i dac -mi vedeau. Care cum c dea Stan se f cea. Cu ele s lta. Nici s v sili i. Nou me teri mari. Cu inte d-o el : i unde-o b tea. La a mîn stire Chip de pomenire. Din zori pîn -n sear . Acolo-i l sa. pe coperi . i mi se lega. Cu ele zbura . Planuri pl nuiesc i mereu postesc Trei zile de var . ase muchi venea . Dup ce-ntreba. Mi se sf tuiau i tot întrebau : ² Manole. Stau i tot privesc. Nici voi v. Frunz de m ci . S v bizui i Ca ea s cl di i ! i daca zicea. Calfe de zidari. Ei c -mi asculta Ce mi-i înv a. Scînduri c lua. Cu Manole.715 720 725 730 735 740 745 750 755 D-alt mîn stire Chip de pomenire.i sili. El mi se scula. 760 765 770 775 780 785 790 795 800 Cei nou zidari. Care mi-i întrece. Sus. pe înveli . Vîntul S -i adie. Cinci zile-mplinea i daca-mi vedea. Nou me teri mari. Nimic nu-i p sa. Cu faim i nume. C-a a Domnul va. Ce s ne mai facem. C vod -i inea i vod -i muncea. pe coperi . Nici v. Ploaia S -i înmoaie. Aripi c . Singur r mînea De se tot gîndea i tot pl nuia. Cu inte-o b tea. zece. Sus. Scînduri c cioplea : Patru le f cea. Me tere Manole. Nici voi s se tie C-o mai fi pe lume. Manole. Unde s ne-ntoarcem ? Dup ce zicea. i c -mi lua. pe înveli . daca zbura. Manole.i ispiti S v bizui i Ca ea s cl di i ! i dac -mi edeau. Manole.i croia i le potrivea. Foamea S -i îndoaie. Zidul Ca s -i ie. Sus. i vod zicea : ² Nici voi s mai fie. Sus. Trei de prim var -alte nou iar . A a mîn stire Chip de pomenire . Bine c-o cioplea. Cu cuie de fier. 9 . Calfe de zidari. Cu aripi s lta. Sînge c î nea. Dar. Nou me teri mari. Me terul Manole.

care-l costase 3500 livre. dar. unde.i rupse picioarele. Aceste dou experien e. d-l de Bacqueville. el se arunc în aer c-o încredere extraordinar . din cauza aripelor. vorbind despre experimentele aerostatice. 815 Ling mîn stire Chip de pomenire. Cu lacr mi s rate. i în opintirile ce f cu. italianul Dante. se arunc lini tit de pe acoperi ul unei case de pe cheiul Malaquais din Paris. invent o p reche de aripe dup un nou model . Chip de pomenire. i el îmi c dea Pe Arge în jos. Aceast experien se f cu în ora ul Neapole în fa a unui numeros public. Acele aripe fur cump rate de un spaniol. Trebuie s spunem c el simplificase aparatul lui Calais.805 Cu aripi zbura. perfec ionînd aparatul zbur tor de care se servise. Mai tîrziu o reg sim din secolul XV pîn într-al XIX.i construi aparatul dup nou model i.i ni te aripe. l c tu francez. S rmanul Buratini avu soarta celorlal i : c zu i muri îndat . se sus inu mai multe secunde în aer. Almero de Malameria. care. Relativ la tradi iunea c Manole i r ii lui s-ar fi încercat s zboare cu aripi i (parte nemen ionat de legenda sîrbeasc ) se tie c mai to i poe ii antichit ii au vorbit despre cutezan a omului de a zbura. cu mare greutate. Dup cî iva ani. puindu. apoi c zii în Sena. Iar unde-mi c dea Cruce se f cea i d-al turea 820 Ci mea izvora Cu ap curat . stabilit la Troyes în Francia. De pe o clopotni . foaia La Ville de Paris. de unde fu r dicat mort. care plec s le experimenteze la Bath (Englitera). de unde fu scos viu. Bolori. Astfel. care ad ugase aripelor o coad în form de ap r toare. un anume Calais. cînd îmi s lta i cînd îmi zbura. reproduce seria încerc rilor f cute de Äoamenii zbur tori". Domnu-l pedepsea.i dirige aripile i c zu pe prispa unei biserici. La 1775. dar c zu îndat i fu r dicat mort. în 1797. Bernier. puindui aripe mecanice. În fine. de i cu un sfîr it atît de tragic. zbur dintr-un turn înalt de 200 picioare i se inu cîtva timp în aer : dar. La 1651. tot la Paris. la 1813. se frînse ferul cu care se servea spre a. Buratini. le puse în vînzare. La 1502. trebui s lupte în contra vîntului. unde se omorî. se arunc în aer de pe turla catedralei acelui ora i c zu pe o piatr . în septembre 1884. voind s se urce mai sus. înlocuind coada în form de ap r toare cu un balon capabil s r dice doi oameni. un muzicant din Nurenberg reînnoi încer-carea lui Dante. Dar. în anul 1491. În anul 1462. Cu toate c aerostatele erau acum descoperite. Trecut prin piatr . 10 . C se-mpiedica 810 De a mîn stire. De Caplea v rsate. ca om cu minte. Pe lîng legendele lui lcar i Prometeu. germanul Degen plec de la Tivoli i zbur pîn la Sceaux. f r s se r dice la o în l ime mai mare de 60 metri. c zu i muri. ardoarea Äoamenilor zbur tori" nu se mic or cîtu i de pu in. Astfel. tot italian. se încerc s zboare. la 1469. anume despre cîrma i direc iunea balonului. Pe plaiul frumos. Pindar în ode i Sofocle în Antigona amintesc des-n zuin a omului de a pluti prin aer. nu descurajar cîtu i de pu in pe un italian.

 .