ME TERUL MANOLE

(Scris în ziua de 9 august 1883, la LaculS rat, dup Petrea Cre ul olcan, l utarul Br ilei. Legenda XLVIII, intitulat Monastirea Arge ului, la pag. 186²192 ‡din colec iunea d-lui V. Alecsandri, e o variant mai scurt a acestui vechi cîn-tec.)

I In sus pe Argi , Prin l c rpeni , Prin l aluni , Plimb -mi-se, plimb 5 Domnul Negru-vod 1 Pe dalba-i mo ie C-o verde cocie, Verde zugr vit 'Ntr-aur poleit , 10 Cu opt telegari, Cu nou zidari, Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, 15 St inima-i rece. El c mi-a umblat ara-n lung i-n lat, Prin l c rpeni , Prin l aluni ,
1 1 L utarii care zic aceast legend , rostesc numele lui Negru-vod , ca în colec iunea d-lui V. Alecsandri. Pre cît rezult din coprinsul poemei, zidirea celebrului monument de arhitectur al mî-nastirii de la Curtea-de-Arge s-ar fi început pe la finele secuiului XIII (în epoca lui Radu Negru Basarab ?) f r-a se fi putut termina. Intre 1512 i 1521, Neagu sau Neagoie-vod Basarab, la care se reporta legenda, îi continu i termin atît cl direa i înveli ul, Åîmpestri înd c r mizile i scobind flori în piatr " dup cum se exprim d-1 Al. Odobescu (Milvnea-Vod cel R u, Bucure ti, 1857, p. 11), cît i împodobirea ei pe din un tru, dotarea cu vase i candele pre ioase. Credin a care constituie fondul poemei, zidirea unei fiin e vii pentru înt rirea edificiilor, se p streaz pîn ast zi în popor. Se zice c uneori se ia unui om m sur pe la spate, f r s tie, c m sura se pune în zid i c , dup 40 de zile, acel om moare, pref cîndu -se în stafie. Aceast supersti iune se mai în -tîlne te în poema popular sîrbeasc , tradus în versuri albe i inserat mai la vale, apoi într-alt redac iune din Epir i Corfu, narînd construc iunea Podului de la Arta. (A se vedea colec iunea Pas-sov, nr. 512³13 i Poeziile sîrbe, versiunea lui Auguste Dozon, pag. 189.) în Grecia, i în special la Leucade, zidarii nu încep temelia unei case pîn nu sa crific un coco , spre a dep rta spiritele i elementele c are ar putea compromite soliditatea edificiului.
2

20 Lungi , Curmezi , Dar tot n-au g sit Un zid învechit, Un zid p r sit, 25 R mas de demult Pe Argi în jos, Pe plaiul frumos, Negru-vod vine Pe dalba-i mo ie 30 C-o verde cocie, Verde zugr vit , ' N aur poleit , Cu opt telegari, Cu nou zidari, 35 Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, St inima-i rece. Ei c -mi tot c tau, 40 Dar nu nemereau, Al zid învechit i neispr vit, De mult p r sit : F r c -mi g sea 45 i îmi întîlnea Noia 2 Purc ra , Porcii tot p zind, Marmur -ntorcînd. 50 Bun ziua-i da ; El le mul mea. Domnul, de-1 vedea, Vreme nu pierdea, Ci mi-1 întreba, 55 Din gur -i zicea : ²- Noia Purc ra , Porcii tot p zind, Marmura-ntorcînd, 60 Nu cumv-ai v zut Pe unde-ai trecut Un zid învechit i neispr vit, De mult p r sit ? 65 Daca l-ai v zut
Poate c noia e o corup iune din doina .

1

El se tot gîndea. i se socotea. Domnul.70 75 80 85 90 95 100 105 110 i l-ai cunoscut. de-mi pleca. Manole striga i-n palme b tea. unde-mi cre te. Pe jos c mergea. d-auzea. * St inima-i rece ! Domnul. Cu nou zidari. Zidul c -mi privea . Bine c -i p rea. Pe unde-am trecut Turma d-am p scut. Nou me teri mari. Io mi te-oi cinsti. Vesel c -i zicea : ² Hai cu noi îndat .-am v zut i am cunoscut. Io te-oi milui. Negru-vod . Porcii i-oi pl ti: Scroafa cu purcei O sut cinci lei. Iar de-mi ajungea. Vorbe ce-i vorbea ? ² Doamne. Un zid p r sit i neispr vit. m re. Vechi i mucezit : Colo. Bine le p rea. Iat c-am g sit i am nemerit Loc de mîn stire Pentru pomenire.i f cea i se închina . Negru-vod . Domn desc lica. C te-oi r spl ti i te-oi milui Cu mil de domn. Ca de Dumnezeu. i daca-1 vedea. Domnul. De necaz oi da : Lupii c-or veni. De tot mascurul i-oi da galbenul Noia . Nu pot. vai de mine. Hai de ni-1 arat . Mult c nu mergea i iat -mi vedea Al zid învechit. Daca-1 auzea. 2 . Cu Manole zece. De mult p r sit. Turma mi-or r zni. Zidul ocolea. d-auzea. Cruce c . Care mi-i întrece. Iar daca-1 vedea. Vechi i mucezit. Doamne. Iar se întorcea i. Unde se-ndese te Trestic Pitic . Un zid de demult. Noia se-ndemna i se-ndupleca. d-auzea. Io s merg cu tine. Porcii d-oi l sa. Hai de ni-l arat ! Noia Purc ra Ce mi-i r spundea. Cu vod pleca. Din gur zicea : ² Doamne.-i zicea : ² Noia Purc ra . Noia Purc ra . St pînul m-o bate 115 120 125 130 135 140 145 150 155 B taie de moarte. i mi-i r spundea : ²Ba. Papur 'Nverzit . R chit 'Nflorit . Hai cu noi îndat .

nu lucra. Manole-mi vedea. Sfat S sf tuim. Pe zid se culca -abia a ipea. C -i lucrare lung ! Domnul. Acas' nu-mi pleca. Foaie -o lalea. Zidul c -mi zidea. Dormea. Dar ce se-ntîmpla ? Ziua ce-mi zidea Noaptea se surpa. C-a a Domnul va. Zidul c -ndrepta. Trei ani c lucra. Pîn n-o cl di. Pe mas-o punea. Dar geaba era : Ziua ce-mi zidea. Pe gînduri c -mi sta. El mi se scula. Din gur zicea : ² Iat c-am g sit i am nemerit Zidul învechit i neispr vit R mas de demult Locul de zidire Pentru mîn stire. i cu mine. Calfe de zidari.i fr mînta. tot a a. 3 . Domnu-i ajuta i le aducea Var i c r mid . Zidul jos vedea. Zi cînd se f cea. Iar daca-mi vedea C nu folosea i nu-nainta. A a. C -i pustie mult . Bine c -i p rea. Un vis c visa. Seara cînd sosea. Pîn n-o zidi Chiar în temelie. C -i lucrare lung . de vedea. El c mi. Icoana-mi lua. nu dormea. Io c v-am chemat i v-am adunat Vorb s vorbim. St inima-mi rece. Din gur zicea : ² Nou me teri mari. Gîndu. Zidul c -nt rea. Noaptea se surpa. C -i pustie mult . Foaie -o lalea. i visu-i spunea C -n de ert lucra. Noaptea cînd sosea. Domnul poruncea. Din adînc ofta . Soare cînd sfin ea. El mi se scula 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Zori cînd se ivea Lucra. La zid c mînea. Un vis aievea. Chip de pomenire ! i precum zicea. zece. Lucrul cînd l sa. Manole-ncepea : Sforile-ntindea. Tîn r i vie. Plan S pl nuim. i iar se gîndea Ziua cît inea. Calfe de zidari.i chema Nou me teri mari. Ei se tot cerca. Lucrul c -mi zorea. D-o dalb so ie. C toat ziua Din ochi m sura.160 165 170 175 180 185 190 195 200 Var i c r mid . Lucrul cînd l sa.

Pe drum se vorbea. So ioara mea. i zid se surpa. Cartea c -mi lua. i el. Cu to i se lega. Iar dalba Caplea. Crînguri s -mi r scoli. La zid c mînea -acolo dormea Cu capul p-o piatr . Ia s mi te scoli. c -mi sta Pîn se-nsera. Pe nor i pe cea . 290 i cînd ajungea. Neveste. Tîn r i vie. dac-o primea. i noaptea trecea. i. Aici în departe S-aduc bucate. Mult se bucura.i chema. pe sare. Ea.i nemeri. Hîrtie-mi lua. Pe nor i pe cea . Scrisu-i cuno tea. Care so ioar Intîi c-o veni 270 Joi de diminea . Pe nor i pe cea . Frumos mi-o citea. 275 'N bra e s-o lua i. Ia s mi te-apuci La t iat s -l duci i din carnea lui Bucate s -mi faci. Hai s ne-nchin m. Iar cînd se scula În cap cu ziua. Manole-i scria : ÄDr gu Caplea. Cu cap s sc pa i.250 C zid ce zidim Surpat îl g sim. dac-o vedea. Ea. Eli. Joi de diminea ". La zid s -mi aduci. 285 Nou me teri mari. De l. Hai s ne leg m i hai s jur m Jur mîntul mare 265 Pe pîine. cum zicea. i io am visat Vis adev rat C -n zadar muncim. Pe sfinte icoane : Care mîndri oar . 4 . m re. Pîn n-om zidi Chiar în temelie. pe sare. La dalba Caplea. Pe sfinte icoane. 260 D-o dalb so ie. Ai un bou b lan Ce-i pierdut d-un an. Pustia s-o bat . 255 C -n zadar trudim Pîn n-om cl di. Voi s-o apuca i. C-a a Domnul va. S-aduce i bucate! Manole c -mi sta. Cei nou zidari. La zid în departe. ' Scrisoare-mi scria -acas-o mîna : crisoare pe vînt. Pe dulci so ioare. de l. La slug c-o da -acas-o ducea. 280 Cu to i se jura Pe pîine. Acas' cînd mergea. R spuns pe p mînt.i g si. 'N zid s-o arunca i. Cartea-mi desf cea. Neveste-nv a i mi le zicea : ² Ia voi ca s -mi ti i 295 i s nu-mi veni i 300 305 310 315 320 325 330 335 340 Joi de diminea .

Doamne sfinte. Altele-mi lua. Orice te-am rugat Toate mi le-ai dat. -un rug curmezi . Pe Caplea vedea C s-apropia . Doamne milostive. La cer ca privea. Boul c uta. i cruce. Manole. Lupoaic -i ie ea. Ea se-mpiedica.345 350 355 360 365 370 375 380 385 Mîndra de Caplea. Altele s ia. Bucate-mi g tea i la zid pleca. Din adînc ofta. cum sta Pe cîmp de c ta. Dar. Pe nor i pe cea . Din gur . Boul c g sea. De sus c -mi privea.i f cea. D . D . 'Napoi c-o pleca -o întîrzia !" 430 El cum se ruga. cum sta i de sus privea i pe cîmp c ta. Doar s-o speria. Doar s-o-mpiedica. Boul c -mi t ia. 390 Domnul l-asculta. Doamne. 425 Doar s-o speria. La zid în departe S duc bucate. Ea mi se scula Joi de diminea . Din ochi l cr ma. Domnul l-asculta. Domnul l-auzea. 'Napoi c-o pleca. -acum Ca s creasc -n drum Un verde h i . Bucate-o v rsa. 415 Doamne îndurate. Doar s-o-mpiedica. La cer se ruga : ÄDoamne. La zid c -mi pornea. Ea se speria 5 . Lacr mi c v rsa. El c mi-o vedea. i iar se ruga : ÄDoamne minunate. Orice te-am rugat. Un mare stufi . 410 Din suflet ofta. La drum c -mi zorea Pin' s-apropia.i zicea : Älac t-o c -mi vine. i mi-o cuno tea. cre tea D-un verde h i . Bucata v rsa i-napoi pleca. Caplea c -mi zorea i s-apropia. D-un mare stufi .i f cea. daca-mi pleca 400 -acas-ajungea. Cu roua 'N spinare. -acum S -i ias pe drum 420 Lupoaic turbat . D-o întârzia !" Rug se ruga. Toate mi le-ai dat. Doamne. Cu gura C scat . Cu bruma 'N picioare. Cu limba 'Nfocat . Soare cînd lucea. D-un rug curmezi . 405 Manole. 395 Ea se speria. Bucate-o v rsa. C . m re. S rmanul de mine !" i cruce.

520 Gluma nu e bun ! Dar ei n-asculta Cum se v ieta : Varul c -mi v rsa. Caplea cînd sosea. Bucate v rsa. Domnul l-asculta i Domnul c -i da. i nici se-ntorcea. La zid c -mi pleca. Cîte te-am rugat. -acum S -i ias pe drum. Sfinte i-ndurate. 'N zid s-o arunca i. D . Doamne. Zid c se-n l a. 525 Zidul c -n l a 6 . La mers c zorea. Dar ea.435 440 445 450 455 460 465 470 475 i se-mpiedica. Dar ei mi-o zidea. Daca-mi tot vedea C -mi întîrzia. de pe schele. vai de ea. Nu e speria. D-o întîrzia !" i cum se fuga. C r mizi punea. 500 Iar ei îmi lua Pe dalba Caplea. ti i jur mîntul : Care mi-o veni Mai de diminea . În cale-o oprea. Din gur zicea : ÄDoamne minunate. Vorba nu sfîr ea. La cer se uita. Din suflet ofta. Zid c se-nt rea i mi-o coprindea. Unde mi-o vedea. 510 Zîmbet c -mi zîmbea . 480 Pin' s-apropia. 515 Nici prea mult trecea i ea se-ngrijea. La zid c-ajungea. i cîmpul ± T ia . S rîz -ncepea. La zid c-o ducea. Din gur zicea : 490 ² ti i r m agul. Cruce c . Toate mi le-ai dat. Doar s-o-mpiedica. C -i pustie mult C -i lucrare lung ! Caplea. de-mi vedea. În zid c-o punea i zidul zidea. S -i ias -n c rare D-o scorpie mare. Zidari d-o vedea. Bucate-o v rsa. Din ochi c uta. La drum c -mi zorea. Ci drumul Cotea. Lacr mi c -i curgea. Mai s-apropia. Scorpie-i ie ea. Cu limba-nfocat . Manole c -mi sta. 505 Din gur -mi striga : ²Var i c r mid . Doar s-o speria. Din suflet ofta. Cu gura c scat . Din gur -mi zicea : ²De v e de glum . Pe nor i pe cea . Nici se-mpiedica. 'Napoi se-ntorcea -altele lua. 485 Bine le p rea. Me terul Manole De sus. 'N bra e s-o lua i. Acas' c-o pleca. 495 Voi s-o apuca i.i f cea i iar se ruga. Plîns c -l îneca.

pe cînd lucra. Abia mai putea. i mai greu ofta. i zidari zidea. Nimic nu zicea. Pîn' se ispr vea Sfînta mîn stire Pentru pomenire . Dac-o fi vro glum . Mi l-o leg na Dulce leg nare. Nou me teri mari. Me tere Manole. i cînd se-nchega. î c i-or da . Plînset C plîngea. C -i pustie mult . C -i lucrare lung ! Caplea. Ei mereu lucra i mereu striga : ² Var i c r mid . Pe el mi l-o unge . C -i lucrare lung ! i ea. Zidul r u m strînge. Zidul înt rea i mi-o coprindea i mereu striga : ² Var i c r mid . Pruncu orul meu. i l-or apleca. Copila u-mi plînge ! Iar Manole sta. Din gur -i zicea : ² Copila ul t u. Vînt cînd o sufla. Dar. Zidul se-nchega. Vaiet C -mi scotea i mereu zicea : ² Manole.530 535 540 545 550 555 560 565 570 i mereu striga : ² Var i c r mid C -i pustie mult . Gluma nu e bun . î i oara-mi curge. Zidul se zidea. Cu amar plîngea. 7 . La el s-or întrece. Pîn' s-o face mare ! Vorba nu sfîr ea. Zidul în l a. î i oara-mi curge. Tot mai auzea Un glas r gu it. Copila u-mi plînge. Zidul c m strînge. Un vaiet topit : ÄManole. i ce se lucra. Manole. Manole. Noaptea nu c dea. Ninsoare d-o ninge. Din plîns înceta. Manole. Vaz -l Dumnezeu. i cînd se-n l a. R spuns C -i dedea. de-mi vedea. Zidul se-nt rea i mi-o coprindea. Dar tot se ruga i tot mai zicea : ² Manole. Me tere Manole. Pe el l-or sc lda . C -i lucrare lung ! Zidul se-n l a. Glasu-i astupa . vai de ea. Ploi cînd or ploua. Me tere Manole. Zidul se-n l a. Plînsu-l îneca i se dep rta . Zînele c-or trece. 575 580 585 590 595 600 605 610 615 Manole-mi ofta. C -i pustie mult . Tu cum l-ai l sat In pat Desf at. Iar nou zidari. Abia mai sufla.

Dar vod zicea : ² Nu voi s mai fie. În sus se uita. i sus c -mi l sa 700 P. Într-o duminic . C-ast mîn stire O fi pomenire i nu s-o vedea În lume alta. Din suflet ofta.i repezea Pîn' s-apropia. i cum o vedea. Sfînta mîn stire. Vod ce-mi f cea ? 695 Porunci poruncea. Dar. 670 Mare-i i frumoas . La me teri c ta i dac-auzea 690 Cum se l uda. Nou me teri mari. i cînd se oprea. Vod . Din gur zicea : ² Aferim. Manole. Jur-prejur umbla. Care mi-v -ntrece. Me tere Manole. 710 Nici s se mai tie 8 . Cu Manole. i cînd ajungea. î i oara-mi curge. pre legea mea. Din gur -i zicea i mi-i r spundea : ² Doamne. Mult s mul mea. Dar bine-a i lucrat. Mult c nu trecea. Bine c -i p rea. Într-o zi cu soare. Aferim. 705 Ei. Mult mai ar toase i mult mai frumoase ! Domnul Negru-vod Sta 685 i-l asculta Cum se l uda. Care mi-i întrece. Pentru pomenire. pe înveli i pe coperi . Sc ri c le t ia i sus mi-apuca. zece. de-mi venea. Calu. Negru-vod . De m-oi bizui 680 Altele-oi croi. 665 Din cap cletina. Schele c rupea. Copila u-mi plînge !" Foaie de aglic . Foaie -o lalea. daca vedea. Pe plaiul frumos. De pe cal s rea. C-a a lucr tur i ferec tur Mi-e de-nv tur . Pe gînduri c dea. Cu Manole. zece. Sus c se uita. De la vîn toare. cum este ea. Mult se v ieta i mult se ruga.620 625 630 635 640 645 650 655 660 Zidul r u m strînge. cum sta Sus. Mîndr -ar toas . Tot ce mi-a i cerut Io v-am împlinit. Nou me teri mari. Sfînta mîn stire.i nou zidari. 675 Z u. Într-o s rb toare. Alta ca dînsa! Manole. Bine c -i p rea . Bun lucru mi-a i fapt. Departe-mi vedea Pe Argi în jos. Chip de pomenire. Adînc se gîndea. zidari. Me ter înv at. Me ter l udat .

Stau i tot privesc. C vod -i inea i vod -i muncea. Bine c-o cioplea. Sus. Sînge c î nea. Cu cuie de fier. Dup ce-ntreba. Care mi-i întrece. Cu Manole. 760 765 770 775 780 785 790 795 800 Cei nou zidari. Foamea S -i îndoaie. Zidul Ca s -i ie. Aripi c . i mi se lega. pe coperi . Sus. El mi se scula. Me tere Manole. Vîntul S -i adie. Sus.i croia i le potrivea. Acolo-i l sa. Care cum c dea Stan se f cea. Cu aripi s lta. Ce s ne mai facem. Din zori pîn -n sear . Cu inte-o b tea.715 720 725 730 735 740 745 750 755 D-alt mîn stire Chip de pomenire. Calfe de zidari. Trei de prim var -alte nou iar . C-a a Domnul va. Scînduri c lua. Nici voi v. Nici voi s se tie C-o mai fi pe lume. Cu faim i nume. daca zbura. La a mîn stire Chip de pomenire. Calfe de zidari. Ei c -mi asculta Ce mi-i înv a. Nimic nu-i p sa. Dar. pe înveli . i dac -mi vedeau. Nou me teri mari. A a mîn stire Chip de pomenire . Nici s v sili i. pe coperi . Nici v. Planuri pl nuiesc i mereu postesc Trei zile de var . Me terul Manole. Nou me teri mari. Cu ele s lta. Manole. 9 . Ploaia S -i înmoaie. Manole. Frunz de m ci . Cu ele zbura . S v bizui i Ca ea s cl di i ! i daca zicea. i c -mi lua. Sus. Manole. i vod zicea : ² Nici voi s mai fie.i sili. Daca le b tea i se intuia. zece.i ispiti S v bizui i Ca ea s cl di i ! i dac -mi edeau. Mi se sf tuiau i tot întrebau : ² Manole. ase muchi venea . Nou me teri mari. Unde s ne-ntoarcem ? Dup ce zicea. Cinci zile-mplinea i daca-mi vedea. pe înveli . Cu inte d-o el : i unde-o b tea. Singur r mînea De se tot gîndea i tot pl nuia. Scînduri c cioplea : Patru le f cea.

unde. S rmanul Buratini avu soarta celorlal i : c zu i muri îndat . La 1651. italianul Dante. reproduce seria încerc rilor f cute de Äoamenii zbur tori". Pindar în ode i Sofocle în Antigona amintesc des-n zuin a omului de a pluti prin aer. la 1469. de unde fu scos viu. din cauza aripelor. Dar. 815 Ling mîn stire Chip de pomenire.i construi aparatul dup nou model i. ca om cu minte. c zu i muri. dar c zu îndat i fu r dicat mort. vorbind despre experimentele aerostatice. înlocuind coada în form de ap r toare cu un balon capabil s r dice doi oameni. în septembre 1884. germanul Degen plec de la Tivoli i zbur pîn la Sceaux. în anul 1491. se arunc lini tit de pe acoperi ul unei case de pe cheiul Malaquais din Paris. În fine.i dirige aripile i c zu pe prispa unei biserici. Astfel. se încerc s zboare. el se arunc în aer c-o încredere extraordinar . Relativ la tradi iunea c Manole i r ii lui s-ar fi încercat s zboare cu aripi i (parte nemen ionat de legenda sîrbeasc ) se tie c mai to i poe ii antichit ii au vorbit despre cutezan a omului de a zbura. se sus inu mai multe secunde în aer. Aceste dou experien e.i ni te aripe. se arunc în aer de pe turla catedralei acelui ora i c zu pe o piatr . d-l de Bacqueville. nu descurajar cîtu i de pu in pe un italian. În anul 1462. Pe plaiul frumos. anume despre cîrma i direc iunea balonului. Almero de Malameria. de unde fu r dicat mort. foaia La Ville de Paris. care plec s le experimenteze la Bath (Englitera). stabilit la Troyes în Francia. Astfel. Cu toate c aerostatele erau acum descoperite. puindu. puindui aripe mecanice. C se-mpiedica 810 De a mîn stire. Trebuie s spunem c el simplificase aparatul lui Calais. Trecut prin piatr . în 1797. un muzicant din Nurenberg reînnoi încer-carea lui Dante. Domnu-l pedepsea. cu mare greutate. trebui s lupte în contra vîntului.i rupse picioarele. De Caplea v rsate. Aceast experien se f cu în ora ul Neapole în fa a unui numeros public. se frînse ferul cu care se servea spre a. apoi c zii în Sena. Cu lacr mi s rate. cînd îmi s lta i cînd îmi zbura. Chip de pomenire. tot italian. dar. i în opintirile ce f cu. zbur dintr-un turn înalt de 200 picioare i se inu cîtva timp în aer : dar. invent o p reche de aripe dup un nou model . l c tu francez. perfec ionînd aparatul zbur tor de care se servise. Bernier. Acele aripe fur cump rate de un spaniol. unde se omorî. De pe o clopotni . f r s se r dice la o în l ime mai mare de 60 metri. ardoarea Äoamenilor zbur tori" nu se mic or cîtu i de pu in. i el îmi c dea Pe Arge în jos. care-l costase 3500 livre. le puse în vînzare. Mai tîrziu o reg sim din secolul XV pîn într-al XIX. un anume Calais. care ad ugase aripelor o coad în form de ap r toare. Bolori. 10 . La 1775. tot la Paris. de i cu un sfîr it atît de tragic. Pe lîng legendele lui lcar i Prometeu. care.805 Cu aripi zbura. La 1502. Iar unde-mi c dea Cruce se f cea i d-al turea 820 Ci mea izvora Cu ap curat . Buratini. voind s se urce mai sus. Dup cî iva ani. la 1813.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful