ME TERUL MANOLE

(Scris în ziua de 9 august 1883, la LaculS rat, dup Petrea Cre ul olcan, l utarul Br ilei. Legenda XLVIII, intitulat Monastirea Arge ului, la pag. 186²192 ‡din colec iunea d-lui V. Alecsandri, e o variant mai scurt a acestui vechi cîn-tec.)

I In sus pe Argi , Prin l c rpeni , Prin l aluni , Plimb -mi-se, plimb 5 Domnul Negru-vod 1 Pe dalba-i mo ie C-o verde cocie, Verde zugr vit 'Ntr-aur poleit , 10 Cu opt telegari, Cu nou zidari, Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, 15 St inima-i rece. El c mi-a umblat ara-n lung i-n lat, Prin l c rpeni , Prin l aluni ,
1 1 L utarii care zic aceast legend , rostesc numele lui Negru-vod , ca în colec iunea d-lui V. Alecsandri. Pre cît rezult din coprinsul poemei, zidirea celebrului monument de arhitectur al mî-nastirii de la Curtea-de-Arge s-ar fi început pe la finele secuiului XIII (în epoca lui Radu Negru Basarab ?) f r-a se fi putut termina. Intre 1512 i 1521, Neagu sau Neagoie-vod Basarab, la care se reporta legenda, îi continu i termin atît cl direa i înveli ul, Åîmpestri înd c r mizile i scobind flori în piatr " dup cum se exprim d-1 Al. Odobescu (Milvnea-Vod cel R u, Bucure ti, 1857, p. 11), cît i împodobirea ei pe din un tru, dotarea cu vase i candele pre ioase. Credin a care constituie fondul poemei, zidirea unei fiin e vii pentru înt rirea edificiilor, se p streaz pîn ast zi în popor. Se zice c uneori se ia unui om m sur pe la spate, f r s tie, c m sura se pune în zid i c , dup 40 de zile, acel om moare, pref cîndu -se în stafie. Aceast supersti iune se mai în -tîlne te în poema popular sîrbeasc , tradus în versuri albe i inserat mai la vale, apoi într-alt redac iune din Epir i Corfu, narînd construc iunea Podului de la Arta. (A se vedea colec iunea Pas-sov, nr. 512³13 i Poeziile sîrbe, versiunea lui Auguste Dozon, pag. 189.) în Grecia, i în special la Leucade, zidarii nu încep temelia unei case pîn nu sa crific un coco , spre a dep rta spiritele i elementele c are ar putea compromite soliditatea edificiului.
2

20 Lungi , Curmezi , Dar tot n-au g sit Un zid învechit, Un zid p r sit, 25 R mas de demult Pe Argi în jos, Pe plaiul frumos, Negru-vod vine Pe dalba-i mo ie 30 C-o verde cocie, Verde zugr vit , ' N aur poleit , Cu opt telegari, Cu nou zidari, 35 Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, St inima-i rece. Ei c -mi tot c tau, 40 Dar nu nemereau, Al zid învechit i neispr vit, De mult p r sit : F r c -mi g sea 45 i îmi întîlnea Noia 2 Purc ra , Porcii tot p zind, Marmur -ntorcînd. 50 Bun ziua-i da ; El le mul mea. Domnul, de-1 vedea, Vreme nu pierdea, Ci mi-1 întreba, 55 Din gur -i zicea : ²- Noia Purc ra , Porcii tot p zind, Marmura-ntorcînd, 60 Nu cumv-ai v zut Pe unde-ai trecut Un zid învechit i neispr vit, De mult p r sit ? 65 Daca l-ai v zut
Poate c noia e o corup iune din doina .

1

-i zicea : ² Noia Purc ra . Pe jos c mergea. Zidul c -mi privea . Domn desc lica. i mi-i r spundea : ²Ba. Porcii i-oi pl ti: Scroafa cu purcei O sut cinci lei. m re. Io te-oi milui. De tot mascurul i-oi da galbenul Noia . Noia se-ndemna i se-ndupleca. Domnul. C te-oi r spl ti i te-oi milui Cu mil de domn. Pe unde-am trecut Turma d-am p scut. Iat c-am g sit i am nemerit Loc de mîn stire Pentru pomenire. Un zid p r sit i neispr vit. St pînul m-o bate 115 120 125 130 135 140 145 150 155 B taie de moarte. Care mi-i întrece. Hai de ni-l arat ! Noia Purc ra Ce mi-i r spundea. El se tot gîndea. unde-mi cre te. Cu vod pleca. Hai de ni-1 arat . Noia Purc ra . Nou me teri mari. i se socotea. i daca-1 vedea. Cu nou zidari. 2 . de-mi pleca. Io s merg cu tine. Mult c nu mergea i iat -mi vedea Al zid învechit. Iar se întorcea i. Din gur zicea : ² Doamne. Io mi te-oi cinsti. Manole striga i-n palme b tea. Cu Manole zece. Daca-1 auzea. Vechi i mucezit : Colo. Bine le p rea. Iar de-mi ajungea. Vorbe ce-i vorbea ? ² Doamne. Vechi i mucezit. Bine c -i p rea. Iar daca-1 vedea. Nu pot. d-auzea. Negru-vod . * St inima-i rece ! Domnul. vai de mine. Porcii d-oi l sa. Un zid de demult. Papur 'Nverzit . d-auzea. Doamne.i f cea i se închina . Domnul. Zidul ocolea. Negru-vod . De necaz oi da : Lupii c-or veni. R chit 'Nflorit . Hai cu noi îndat . De mult p r sit. Vesel c -i zicea : ² Hai cu noi îndat . Ca de Dumnezeu. Unde se-ndese te Trestic Pitic . Cruce c . Turma mi-or r zni.-am v zut i am cunoscut.70 75 80 85 90 95 100 105 110 i l-ai cunoscut. d-auzea.

El c mi. St inima-mi rece. Pe gînduri c -mi sta. 3 . Zidul c -nt rea. Seara cînd sosea. tot a a. Lucrul cînd l sa. Manole-ncepea : Sforile-ntindea. Trei ani c lucra. Iar daca-mi vedea C nu folosea i nu-nainta. Plan S pl nuim. nu dormea. Icoana-mi lua. C -i lucrare lung . Din adînc ofta . Manole-mi vedea. Pîn n-o zidi Chiar în temelie. Un vis aievea. C -i pustie mult . Ei se tot cerca. La zid c mînea. Calfe de zidari. Un vis c visa. Lucrul cînd l sa. Pe zid se culca -abia a ipea. Pîn n-o cl di.160 165 170 175 180 185 190 195 200 Var i c r mid . de vedea. Io c v-am chemat i v-am adunat Vorb s vorbim. D-o dalb so ie. Domnu-i ajuta i le aducea Var i c r mid . Dar geaba era : Ziua ce-mi zidea. C -i pustie mult . zece. El mi se scula 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Zori cînd se ivea Lucra. Zi cînd se f cea. Foaie -o lalea. Soare cînd sfin ea. Bine c -i p rea. Chip de pomenire ! i precum zicea. El mi se scula. Acas' nu-mi pleca. C-a a Domnul va. C toat ziua Din ochi m sura. i visu-i spunea C -n de ert lucra. Zidul c -mi zidea. Foaie -o lalea. Din gur zicea : ² Iat c-am g sit i am nemerit Zidul învechit i neispr vit R mas de demult Locul de zidire Pentru mîn stire. Lucrul c -mi zorea. Noaptea cînd sosea. Pe mas-o punea. Gîndu. Zidul c -ndrepta. Dar ce se-ntîmpla ? Ziua ce-mi zidea Noaptea se surpa. i iar se gîndea Ziua cît inea.i fr mînta. Tîn r i vie. Domnul poruncea. Dormea.i chema Nou me teri mari. A a. C -i lucrare lung ! Domnul. Calfe de zidari. Sfat S sf tuim. Din gur zicea : ² Nou me teri mari. nu lucra. Zidul jos vedea. i cu mine. Noaptea se surpa.

Manole-i scria : ÄDr gu Caplea. Ea. Hai s ne leg m i hai s jur m Jur mîntul mare 265 Pe pîine. i io am visat Vis adev rat C -n zadar muncim. 260 D-o dalb so ie. S-aduce i bucate! Manole c -mi sta. Acas' cînd mergea. i. 'N zid s-o arunca i.i chema. Neveste. Care so ioar Intîi c-o veni 270 Joi de diminea . Hai s ne-nchin m. Pe dulci so ioare. Ai un bou b lan Ce-i pierdut d-un an. m re. Aici în departe S-aduc bucate. Cartea c -mi lua. Pîn n-om zidi Chiar în temelie. ' Scrisoare-mi scria -acas-o mîna : crisoare pe vînt. Voi s-o apuca i. 280 Cu to i se jura Pe pîine. C-a a Domnul va. Mult se bucura. pe sare. 255 C -n zadar trudim Pîn n-om cl di. La dalba Caplea. Hîrtie-mi lua. Pustia s-o bat . Pe sfinte icoane : Care mîndri oar . dac-o primea.i g si. Cu to i se lega. Eli. Crînguri s -mi r scoli. i el. Ia s mi te scoli. Scrisu-i cuno tea. Ea. i noaptea trecea. cum zicea. 275 'N bra e s-o lua i. Ia s mi te-apuci La t iat s -l duci i din carnea lui Bucate s -mi faci. La zid c mînea -acolo dormea Cu capul p-o piatr . Cartea-mi desf cea. 4 . La slug c-o da -acas-o ducea. Iar cînd se scula În cap cu ziua. La zid în departe. 285 Nou me teri mari. De l. Pe drum se vorbea. Joi de diminea ". pe sare. de l. dac-o vedea. Frumos mi-o citea. i zid se surpa. c -mi sta Pîn se-nsera. R spuns pe p mînt. 290 i cînd ajungea. Pe nor i pe cea . Tîn r i vie. Cei nou zidari. Neveste-nv a i mi le zicea : ² Ia voi ca s -mi ti i 295 i s nu-mi veni i 300 305 310 315 320 325 330 335 340 Joi de diminea .i nemeri. Pe nor i pe cea . Iar dalba Caplea. Pe nor i pe cea . Pe sfinte icoane. So ioara mea. La zid s -mi aduci.250 C zid ce zidim Surpat îl g sim. Cu cap s sc pa i.

Lacr mi c v rsa. Manole. El c mi-o vedea. -acum Ca s creasc -n drum Un verde h i . cum sta i de sus privea i pe cîmp c ta. C . Doamne sfinte. Ea mi se scula Joi de diminea . La drum c -mi zorea Pin' s-apropia. Doar s-o-mpiedica. Doar s-o-mpiedica. Bucate-o v rsa. i iar se ruga : ÄDoamne minunate. i mi-o cuno tea. Bucata v rsa i-napoi pleca. D . La zid în departe S duc bucate. Bucate-mi g tea i la zid pleca. 395 Ea se speria. Doar s-o speria. Doamne. 405 Manole. Din adînc ofta. 390 Domnul l-asculta. Altele-mi lua. 425 Doar s-o speria. -acum S -i ias pe drum 420 Lupoaic turbat .i f cea. Boul c uta. Pe Caplea vedea C s-apropia . Din gur . D-un rug curmezi . Toate mi le-ai dat. Cu gura C scat . i cruce. Din ochi l cr ma. Doamne milostive. -un rug curmezi . De sus c -mi privea. Lupoaic -i ie ea. D . daca-mi pleca 400 -acas-ajungea. Caplea c -mi zorea i s-apropia. Ea se speria 5 . Un mare stufi . cum sta Pe cîmp de c ta. La zid c -mi pornea. Cu bruma 'N picioare. Ea se-mpiedica. Orice te-am rugat Toate mi le-ai dat. La cer se ruga : ÄDoamne. S rmanul de mine !" i cruce. Domnul l-asculta. m re.i f cea. D-un mare stufi . Dar. Cu limba 'Nfocat . 410 Din suflet ofta. Bucate-o v rsa.i zicea : Älac t-o c -mi vine. Altele s ia. Boul c g sea. Cu roua 'N spinare.345 350 355 360 365 370 375 380 385 Mîndra de Caplea. cre tea D-un verde h i . Soare cînd lucea. La cer ca privea. Orice te-am rugat. D-o întârzia !" Rug se ruga. Domnul l-auzea. Boul c -mi t ia. 415 Doamne îndurate. Doamne. Pe nor i pe cea . 'Napoi c-o pleca -o întîrzia !" 430 El cum se ruga. 'Napoi c-o pleca.

Unde mi-o vedea. de pe schele. 480 Pin' s-apropia. Sfinte i-ndurate. La cer se uita. Caplea cînd sosea. Lacr mi c -i curgea. Doamne. Ci drumul Cotea. Cruce c . Manole c -mi sta. i nici se-ntorcea. 'N bra e s-o lua i. La zid c -mi pleca. Din gur zicea : 490 ² ti i r m agul. Daca-mi tot vedea C -mi întîrzia. Plîns c -l îneca. Din ochi c uta. D-o întîrzia !" i cum se fuga. Scorpie-i ie ea. Doar s-o speria. Nu e speria. Vorba nu sfîr ea. Toate mi le-ai dat.i f cea i iar se ruga. C -i pustie mult C -i lucrare lung ! Caplea. Dar ea. Nici se-mpiedica. 515 Nici prea mult trecea i ea se-ngrijea. 510 Zîmbet c -mi zîmbea . Doar s-o-mpiedica. 525 Zidul c -n l a 6 . Din gur -mi zicea : ²De v e de glum .435 440 445 450 455 460 465 470 475 i se-mpiedica. Domnul l-asculta i Domnul c -i da. La zid c-ajungea. 'N zid s-o arunca i. de-mi vedea. Din suflet ofta. Zid c se-n l a. S -i ias -n c rare D-o scorpie mare. Zid c se-nt rea i mi-o coprindea. Cu gura c scat . La mers c zorea. 500 Iar ei îmi lua Pe dalba Caplea. 520 Gluma nu e bun ! Dar ei n-asculta Cum se v ieta : Varul c -mi v rsa. 495 Voi s-o apuca i. C r mizi punea. 'Napoi se-ntorcea -altele lua. 505 Din gur -mi striga : ²Var i c r mid . Din gur zicea : ÄDoamne minunate. Din suflet ofta. La drum c -mi zorea. Zidari d-o vedea. vai de ea. La zid c-o ducea. S rîz -ncepea. Pe nor i pe cea . În cale-o oprea. 485 Bine le p rea. Acas' c-o pleca. În zid c-o punea i zidul zidea. Cu limba-nfocat . -acum S -i ias pe drum. Dar ei mi-o zidea. Bucate-o v rsa. i cîmpul ± T ia . Mai s-apropia. Cîte te-am rugat. Bucate v rsa. ti i jur mîntul : Care mi-o veni Mai de diminea . D . Me terul Manole De sus.

Noaptea nu c dea. vai de ea. Zînele c-or trece. Nimic nu zicea. Dar. i l-or apleca. Pîn' se ispr vea Sfînta mîn stire Pentru pomenire . Tot mai auzea Un glas r gu it. Un vaiet topit : ÄManole. Zidul în l a. 7 . Zidul r u m strînge. i cînd se-n l a. Pruncu orul meu. Zidul se-nt rea i mi-o coprindea. î c i-or da . 575 580 585 590 595 600 605 610 615 Manole-mi ofta. de-mi vedea. Me tere Manole. Mi l-o leg na Dulce leg nare. Din gur -i zicea : ² Copila ul t u. Pîn' s-o face mare ! Vorba nu sfîr ea. Zidul înt rea i mi-o coprindea i mereu striga : ² Var i c r mid . Abia mai sufla. Zidul c m strînge. pe cînd lucra. Glasu-i astupa . Copila u-mi plînge. Abia mai putea. î i oara-mi curge. î i oara-mi curge. Din plîns înceta. Pe el l-or sc lda . Zidul se zidea. Copila u-mi plînge ! Iar Manole sta. Plînset C plîngea. Manole. C -i lucrare lung ! i ea. C -i lucrare lung ! Zidul se-n l a. La el s-or întrece. i cînd se-nchega. Vînt cînd o sufla. Ei mereu lucra i mereu striga : ² Var i c r mid . Me tere Manole. Me tere Manole. Gluma nu e bun . Plînsu-l îneca i se dep rta . Dac-o fi vro glum . Zidul se-nchega. Nou me teri mari. Manole. i ce se lucra. C -i pustie mult . R spuns C -i dedea. Manole. Dar tot se ruga i tot mai zicea : ² Manole. Ninsoare d-o ninge. Zidul se-n l a. Pe el mi l-o unge . C -i lucrare lung ! Caplea. Vaz -l Dumnezeu. Iar nou zidari. Ploi cînd or ploua. i mai greu ofta. C -i pustie mult . Cu amar plîngea.530 535 540 545 550 555 560 565 570 i mereu striga : ² Var i c r mid C -i pustie mult . Vaiet C -mi scotea i mereu zicea : ² Manole. i zidari zidea. Tu cum l-ai l sat In pat Desf at.

Mult mai ar toase i mult mai frumoase ! Domnul Negru-vod Sta 685 i-l asculta Cum se l uda. i cînd ajungea. 705 Ei. De m-oi bizui 680 Altele-oi croi. Bine c -i p rea . 670 Mare-i i frumoas . C-ast mîn stire O fi pomenire i nu s-o vedea În lume alta. cum este ea. Nou me teri mari. Mult s mul mea. 710 Nici s se mai tie 8 . Me tere Manole. de-mi venea. Cu Manole. Cu Manole. zidari. Care mi-i întrece. Dar vod zicea : ² Nu voi s mai fie. Într-o zi cu soare. Pe gînduri c dea. Vod . Copila u-mi plînge !" Foaie de aglic .620 625 630 635 640 645 650 655 660 Zidul r u m strînge. Vod ce-mi f cea ? 695 Porunci poruncea.i repezea Pîn' s-apropia. Sc ri c le t ia i sus mi-apuca. daca vedea. Mult se v ieta i mult se ruga. Care mi-v -ntrece. Alta ca dînsa! Manole. Mîndr -ar toas . Chip de pomenire. Într-o s rb toare. De pe cal s rea. Pentru pomenire. Me ter înv at. Adînc se gîndea. Bine c -i p rea. De la vîn toare. Tot ce mi-a i cerut Io v-am împlinit. Me ter l udat . pre legea mea. Aferim. Calu. C-a a lucr tur i ferec tur Mi-e de-nv tur . Negru-vod . Din gur zicea : ² Aferim. Schele c rupea. În sus se uita. Manole.i nou zidari. Nou me teri mari. i sus c -mi l sa 700 P. Foaie -o lalea. Bun lucru mi-a i fapt. Dar bine-a i lucrat. i cînd se oprea. cum sta Sus. Din gur -i zicea i mi-i r spundea : ² Doamne. zece. zece. Din suflet ofta. Într-o duminic . pe înveli i pe coperi . 675 Z u. La me teri c ta i dac-auzea 690 Cum se l uda. Sus c se uita. i cum o vedea. Departe-mi vedea Pe Argi în jos. Jur-prejur umbla. Dar. 665 Din cap cletina. Pe plaiul frumos. Sfînta mîn stire. Mult c nu trecea. î i oara-mi curge. Sfînta mîn stire.

760 765 770 775 780 785 790 795 800 Cei nou zidari. Nici s v sili i.715 720 725 730 735 740 745 750 755 D-alt mîn stire Chip de pomenire. Ploaia S -i înmoaie. pe înveli . Care cum c dea Stan se f cea. Nou me teri mari. Nou me teri mari. Sus. Cinci zile-mplinea i daca-mi vedea. Stau i tot privesc. Nici v. i mi se lega. Dup ce-ntreba. Nou me teri mari. Zidul Ca s -i ie. Planuri pl nuiesc i mereu postesc Trei zile de var . daca zbura.i sili. Vîntul S -i adie. La a mîn stire Chip de pomenire. Frunz de m ci . Nici voi v. Aripi c . pe înveli . Manole. C vod -i inea i vod -i muncea. Cu inte d-o el : i unde-o b tea. Singur r mînea De se tot gîndea i tot pl nuia. Calfe de zidari. Bine c-o cioplea. Foamea S -i îndoaie. Sus. Din zori pîn -n sear . Scînduri c lua. Daca le b tea i se intuia. Cu cuie de fier. Trei de prim var -alte nou iar . S v bizui i Ca ea s cl di i ! i daca zicea. Acolo-i l sa. i dac -mi vedeau. Calfe de zidari.i croia i le potrivea. El mi se scula. Cu ele zbura . Dar. Me tere Manole. i vod zicea : ² Nici voi s mai fie. zece. 9 . Cu Manole. Sus. Manole. Nici voi s se tie C-o mai fi pe lume. Ei c -mi asculta Ce mi-i înv a. Mi se sf tuiau i tot întrebau : ² Manole. Care mi-i întrece.i ispiti S v bizui i Ca ea s cl di i ! i dac -mi edeau. pe coperi . ase muchi venea . C-a a Domnul va. Cu faim i nume. Manole. Me terul Manole. Cu inte-o b tea. i c -mi lua. Ce s ne mai facem. Scînduri c cioplea : Patru le f cea. Cu ele s lta. pe coperi . Sus. Cu aripi s lta. Sînge c î nea. A a mîn stire Chip de pomenire . Unde s ne-ntoarcem ? Dup ce zicea. Nimic nu-i p sa.

stabilit la Troyes în Francia. unde se omorî. anume despre cîrma i direc iunea balonului. De Caplea v rsate. trebui s lupte în contra vîntului. Bernier. înlocuind coada în form de ap r toare cu un balon capabil s r dice doi oameni. invent o p reche de aripe dup un nou model . un anume Calais. perfec ionînd aparatul zbur tor de care se servise. ca om cu minte. ardoarea Äoamenilor zbur tori" nu se mic or cîtu i de pu in. tot italian. Pindar în ode i Sofocle în Antigona amintesc des-n zuin a omului de a pluti prin aer. Acele aripe fur cump rate de un spaniol. Mai tîrziu o reg sim din secolul XV pîn într-al XIX. C se-mpiedica 810 De a mîn stire. le puse în vînzare. f r s se r dice la o în l ime mai mare de 60 metri. De pe o clopotni . Almero de Malameria. i el îmi c dea Pe Arge în jos. se încerc s zboare. dar c zu îndat i fu r dicat mort. Bolori. puindui aripe mecanice. La 1651. italianul Dante. 10 . Aceast experien se f cu în ora ul Neapole în fa a unui numeros public. Cu lacr mi s rate.i construi aparatul dup nou model i. nu descurajar cîtu i de pu in pe un italian. voind s se urce mai sus. În fine. La 1502. apoi c zii în Sena. S rmanul Buratini avu soarta celorlal i : c zu i muri îndat . el se arunc în aer c-o încredere extraordinar . Aceste dou experien e.i ni te aripe.805 Cu aripi zbura. din cauza aripelor. cînd îmi s lta i cînd îmi zbura. tot la Paris. care ad ugase aripelor o coad în form de ap r toare. 815 Ling mîn stire Chip de pomenire. germanul Degen plec de la Tivoli i zbur pîn la Sceaux. l c tu francez. Astfel. zbur dintr-un turn înalt de 200 picioare i se inu cîtva timp în aer : dar. Cu toate c aerostatele erau acum descoperite. un muzicant din Nurenberg reînnoi încer-carea lui Dante. i în opintirile ce f cu. de unde fu r dicat mort. Relativ la tradi iunea c Manole i r ii lui s-ar fi încercat s zboare cu aripi i (parte nemen ionat de legenda sîrbeasc ) se tie c mai to i poe ii antichit ii au vorbit despre cutezan a omului de a zbura. Iar unde-mi c dea Cruce se f cea i d-al turea 820 Ci mea izvora Cu ap curat . la 1813. Astfel. reproduce seria încerc rilor f cute de Äoamenii zbur tori". În anul 1462.i rupse picioarele. Dar. în septembre 1884. se arunc în aer de pe turla catedralei acelui ora i c zu pe o piatr . se sus inu mai multe secunde în aer. se arunc lini tit de pe acoperi ul unei case de pe cheiul Malaquais din Paris. Pe plaiul frumos. vorbind despre experimentele aerostatice. puindu. Domnu-l pedepsea. Chip de pomenire. La 1775. Trecut prin piatr . cu mare greutate. c zu i muri. Trebuie s spunem c el simplificase aparatul lui Calais. foaia La Ville de Paris. de i cu un sfîr it atît de tragic. în 1797. d-l de Bacqueville. care plec s le experimenteze la Bath (Englitera). unde. Buratini. Pe lîng legendele lui lcar i Prometeu. în anul 1491. care-l costase 3500 livre. Dup cî iva ani. se frînse ferul cu care se servea spre a.i dirige aripile i c zu pe prispa unei biserici. de unde fu scos viu. dar. care. la 1469.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful