ME TERUL MANOLE

(Scris în ziua de 9 august 1883, la LaculS rat, dup Petrea Cre ul olcan, l utarul Br ilei. Legenda XLVIII, intitulat Monastirea Arge ului, la pag. 186²192 ‡din colec iunea d-lui V. Alecsandri, e o variant mai scurt a acestui vechi cîn-tec.)

I In sus pe Argi , Prin l c rpeni , Prin l aluni , Plimb -mi-se, plimb 5 Domnul Negru-vod 1 Pe dalba-i mo ie C-o verde cocie, Verde zugr vit 'Ntr-aur poleit , 10 Cu opt telegari, Cu nou zidari, Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, 15 St inima-i rece. El c mi-a umblat ara-n lung i-n lat, Prin l c rpeni , Prin l aluni ,
1 1 L utarii care zic aceast legend , rostesc numele lui Negru-vod , ca în colec iunea d-lui V. Alecsandri. Pre cît rezult din coprinsul poemei, zidirea celebrului monument de arhitectur al mî-nastirii de la Curtea-de-Arge s-ar fi început pe la finele secuiului XIII (în epoca lui Radu Negru Basarab ?) f r-a se fi putut termina. Intre 1512 i 1521, Neagu sau Neagoie-vod Basarab, la care se reporta legenda, îi continu i termin atît cl direa i înveli ul, Åîmpestri înd c r mizile i scobind flori în piatr " dup cum se exprim d-1 Al. Odobescu (Milvnea-Vod cel R u, Bucure ti, 1857, p. 11), cît i împodobirea ei pe din un tru, dotarea cu vase i candele pre ioase. Credin a care constituie fondul poemei, zidirea unei fiin e vii pentru înt rirea edificiilor, se p streaz pîn ast zi în popor. Se zice c uneori se ia unui om m sur pe la spate, f r s tie, c m sura se pune în zid i c , dup 40 de zile, acel om moare, pref cîndu -se în stafie. Aceast supersti iune se mai în -tîlne te în poema popular sîrbeasc , tradus în versuri albe i inserat mai la vale, apoi într-alt redac iune din Epir i Corfu, narînd construc iunea Podului de la Arta. (A se vedea colec iunea Pas-sov, nr. 512³13 i Poeziile sîrbe, versiunea lui Auguste Dozon, pag. 189.) în Grecia, i în special la Leucade, zidarii nu încep temelia unei case pîn nu sa crific un coco , spre a dep rta spiritele i elementele c are ar putea compromite soliditatea edificiului.
2

20 Lungi , Curmezi , Dar tot n-au g sit Un zid învechit, Un zid p r sit, 25 R mas de demult Pe Argi în jos, Pe plaiul frumos, Negru-vod vine Pe dalba-i mo ie 30 C-o verde cocie, Verde zugr vit , ' N aur poleit , Cu opt telegari, Cu nou zidari, 35 Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, St inima-i rece. Ei c -mi tot c tau, 40 Dar nu nemereau, Al zid învechit i neispr vit, De mult p r sit : F r c -mi g sea 45 i îmi întîlnea Noia 2 Purc ra , Porcii tot p zind, Marmur -ntorcînd. 50 Bun ziua-i da ; El le mul mea. Domnul, de-1 vedea, Vreme nu pierdea, Ci mi-1 întreba, 55 Din gur -i zicea : ²- Noia Purc ra , Porcii tot p zind, Marmura-ntorcînd, 60 Nu cumv-ai v zut Pe unde-ai trecut Un zid învechit i neispr vit, De mult p r sit ? 65 Daca l-ai v zut
Poate c noia e o corup iune din doina .

1

Iar de-mi ajungea. unde-mi cre te. Un zid p r sit i neispr vit. El se tot gîndea. Bine le p rea. Io s merg cu tine. i se socotea. Negru-vod . Manole striga i-n palme b tea. Domnul. St pînul m-o bate 115 120 125 130 135 140 145 150 155 B taie de moarte.70 75 80 85 90 95 100 105 110 i l-ai cunoscut. Vesel c -i zicea : ² Hai cu noi îndat . Pe unde-am trecut Turma d-am p scut. Zidul c -mi privea . i mi-i r spundea : ²Ba. Iar daca-1 vedea. Un zid de demult. 2 . R chit 'Nflorit . d-auzea. Cruce c . Cu Manole zece. Io mi te-oi cinsti. Nou me teri mari. Hai de ni-l arat ! Noia Purc ra Ce mi-i r spundea. d-auzea. Daca-1 auzea. Turma mi-or r zni. De tot mascurul i-oi da galbenul Noia . Bine c -i p rea. Porcii d-oi l sa. Iar se întorcea i. De necaz oi da : Lupii c-or veni. Cu vod pleca. Noia Purc ra . Porcii i-oi pl ti: Scroafa cu purcei O sut cinci lei. Domnul. Zidul ocolea. De mult p r sit. Care mi-i întrece. vai de mine. Noia se-ndemna i se-ndupleca. Hai de ni-1 arat . Cu nou zidari. Papur 'Nverzit . Negru-vod . * St inima-i rece ! Domnul. Pe jos c mergea. Vorbe ce-i vorbea ? ² Doamne. Hai cu noi îndat . Domn desc lica. d-auzea. Nu pot. de-mi pleca. Iat c-am g sit i am nemerit Loc de mîn stire Pentru pomenire.-am v zut i am cunoscut.i f cea i se închina . C te-oi r spl ti i te-oi milui Cu mil de domn. Doamne. Vechi i mucezit. Unde se-ndese te Trestic Pitic .-i zicea : ² Noia Purc ra . Mult c nu mergea i iat -mi vedea Al zid învechit. Vechi i mucezit : Colo. Din gur zicea : ² Doamne. Io te-oi milui. Ca de Dumnezeu. m re. i daca-1 vedea.

Din gur zicea : ² Iat c-am g sit i am nemerit Zidul învechit i neispr vit R mas de demult Locul de zidire Pentru mîn stire. Pe mas-o punea. Seara cînd sosea. El mi se scula 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Zori cînd se ivea Lucra. El mi se scula. Din gur zicea : ² Nou me teri mari. Bine c -i p rea. Manole-ncepea : Sforile-ntindea. Foaie -o lalea. Domnu-i ajuta i le aducea Var i c r mid . D-o dalb so ie. El c mi. La zid c mînea. C -i pustie mult . Zidul c -nt rea. Lucrul c -mi zorea. St inima-mi rece. Pîn n-o cl di. Noaptea cînd sosea.i chema Nou me teri mari.160 165 170 175 180 185 190 195 200 Var i c r mid . Calfe de zidari. Foaie -o lalea. Plan S pl nuim. Calfe de zidari. i cu mine. nu lucra. C -i pustie mult . Icoana-mi lua. C -i lucrare lung . Zidul jos vedea. Chip de pomenire ! i precum zicea. Zidul c -ndrepta. Soare cînd sfin ea. C-a a Domnul va.i fr mînta. C -i lucrare lung ! Domnul. Un vis aievea. de vedea. Noaptea se surpa. Dormea. Dar ce se-ntîmpla ? Ziua ce-mi zidea Noaptea se surpa. Domnul poruncea. Trei ani c lucra. Pîn n-o zidi Chiar în temelie. Sfat S sf tuim. Io c v-am chemat i v-am adunat Vorb s vorbim. i visu-i spunea C -n de ert lucra. zece. Pe zid se culca -abia a ipea. Zi cînd se f cea. Dar geaba era : Ziua ce-mi zidea. Ei se tot cerca. 3 . Zidul c -mi zidea. Iar daca-mi vedea C nu folosea i nu-nainta. Lucrul cînd l sa. Lucrul cînd l sa. A a. Un vis c visa. C toat ziua Din ochi m sura. i iar se gîndea Ziua cît inea. Manole-mi vedea. nu dormea. Acas' nu-mi pleca. Gîndu. tot a a. Tîn r i vie. Din adînc ofta . Pe gînduri c -mi sta.

Pe drum se vorbea. i el. 280 Cu to i se jura Pe pîine. m re. i io am visat Vis adev rat C -n zadar muncim. Pe nor i pe cea . Acas' cînd mergea. Joi de diminea ". Crînguri s -mi r scoli. 275 'N bra e s-o lua i. Aici în departe S-aduc bucate. c -mi sta Pîn se-nsera. Cartea-mi desf cea. De l. 290 i cînd ajungea. cum zicea. Neveste.i nemeri. Care so ioar Intîi c-o veni 270 Joi de diminea . Cu cap s sc pa i. La zid în departe. Ea. Ea.i g si. 'N zid s-o arunca i. Voi s-o apuca i. Cei nou zidari. 4 . Ia s mi te scoli. La zid s -mi aduci. Pustia s-o bat . Pe sfinte icoane : Care mîndri oar . de l. 255 C -n zadar trudim Pîn n-om cl di. i noaptea trecea. dac-o vedea. C-a a Domnul va.i chema. i zid se surpa. Manole-i scria : ÄDr gu Caplea. Pîn n-om zidi Chiar în temelie. pe sare. Eli. S-aduce i bucate! Manole c -mi sta. La zid c mînea -acolo dormea Cu capul p-o piatr . 285 Nou me teri mari. Scrisu-i cuno tea. Hîrtie-mi lua. Neveste-nv a i mi le zicea : ² Ia voi ca s -mi ti i 295 i s nu-mi veni i 300 305 310 315 320 325 330 335 340 Joi de diminea . La dalba Caplea. Cartea c -mi lua. Hai s ne-nchin m. Iar cînd se scula În cap cu ziua. Pe nor i pe cea . Hai s ne leg m i hai s jur m Jur mîntul mare 265 Pe pîine. So ioara mea. Frumos mi-o citea. Pe dulci so ioare. Ai un bou b lan Ce-i pierdut d-un an. Pe sfinte icoane. pe sare. 260 D-o dalb so ie. dac-o primea. Mult se bucura. ' Scrisoare-mi scria -acas-o mîna : crisoare pe vînt. Cu to i se lega. Ia s mi te-apuci La t iat s -l duci i din carnea lui Bucate s -mi faci. R spuns pe p mînt. Tîn r i vie. La slug c-o da -acas-o ducea. Iar dalba Caplea. i.250 C zid ce zidim Surpat îl g sim. Pe nor i pe cea .

De sus c -mi privea.i f cea. Bucate-o v rsa. cum sta i de sus privea i pe cîmp c ta. D-o întârzia !" Rug se ruga. -un rug curmezi . Boul c g sea. 410 Din suflet ofta. C . Doar s-o-mpiedica. Domnul l-asculta. La zid c -mi pornea. Cu roua 'N spinare. 425 Doar s-o speria. Lacr mi c v rsa. Altele s ia. m re. Ea mi se scula Joi de diminea . Orice te-am rugat. Cu gura C scat .345 350 355 360 365 370 375 380 385 Mîndra de Caplea. S rmanul de mine !" i cruce. Doamne milostive. cre tea D-un verde h i . 395 Ea se speria. D-un mare stufi . Domnul l-auzea. Manole. La zid în departe S duc bucate. i mi-o cuno tea. daca-mi pleca 400 -acas-ajungea. D . -acum Ca s creasc -n drum Un verde h i . Un mare stufi . El c mi-o vedea. Doamne. Doamne. Boul c uta. Doamne sfinte. 'Napoi c-o pleca. Altele-mi lua. Toate mi le-ai dat. Caplea c -mi zorea i s-apropia. Ea se speria 5 . Dar. Din ochi l cr ma.i f cea. D-un rug curmezi . cum sta Pe cîmp de c ta. i iar se ruga : ÄDoamne minunate. 415 Doamne îndurate. Doar s-o speria. Bucata v rsa i-napoi pleca. Bucate-mi g tea i la zid pleca. Cu limba 'Nfocat . -acum S -i ias pe drum 420 Lupoaic turbat . Soare cînd lucea. Doar s-o-mpiedica. D . Pe Caplea vedea C s-apropia . 405 Manole. Bucate-o v rsa. La cer ca privea.i zicea : Älac t-o c -mi vine. Cu bruma 'N picioare. Din adînc ofta. i cruce. Din gur . Orice te-am rugat Toate mi le-ai dat. 390 Domnul l-asculta. Boul c -mi t ia. Pe nor i pe cea . Lupoaic -i ie ea. Ea se-mpiedica. La drum c -mi zorea Pin' s-apropia. 'Napoi c-o pleca -o întîrzia !" 430 El cum se ruga. La cer se ruga : ÄDoamne.

510 Zîmbet c -mi zîmbea . La cer se uita. Din suflet ofta. i nici se-ntorcea. Ci drumul Cotea. 485 Bine le p rea. D . Din gur zicea : 490 ² ti i r m agul. Nu e speria. Zidari d-o vedea. Bucate v rsa. Zid c se-nt rea i mi-o coprindea.i f cea i iar se ruga. Cu gura c scat . 'N bra e s-o lua i. 480 Pin' s-apropia. Din suflet ofta. Mai s-apropia. 500 Iar ei îmi lua Pe dalba Caplea. Domnul l-asculta i Domnul c -i da. Cu limba-nfocat . Din ochi c uta. 505 Din gur -mi striga : ²Var i c r mid . Toate mi le-ai dat. La drum c -mi zorea. Me terul Manole De sus. Din gur zicea : ÄDoamne minunate. Bucate-o v rsa. La zid c-ajungea. 525 Zidul c -n l a 6 . Manole c -mi sta. de-mi vedea. Zid c se-n l a. -acum S -i ias pe drum. Nici se-mpiedica. Acas' c-o pleca. D-o întîrzia !" i cum se fuga. Caplea cînd sosea. Dar ei mi-o zidea. Pe nor i pe cea . Vorba nu sfîr ea. C r mizi punea. Din gur -mi zicea : ²De v e de glum . Doar s-o-mpiedica. 'N zid s-o arunca i. 'Napoi se-ntorcea -altele lua. La zid c -mi pleca. S rîz -ncepea. În cale-o oprea.435 440 445 450 455 460 465 470 475 i se-mpiedica. În zid c-o punea i zidul zidea. de pe schele. 515 Nici prea mult trecea i ea se-ngrijea. 495 Voi s-o apuca i. Doamne. 520 Gluma nu e bun ! Dar ei n-asculta Cum se v ieta : Varul c -mi v rsa. Doar s-o speria. C -i pustie mult C -i lucrare lung ! Caplea. Plîns c -l îneca. La zid c-o ducea. Unde mi-o vedea. Dar ea. ti i jur mîntul : Care mi-o veni Mai de diminea . La mers c zorea. Lacr mi c -i curgea. Scorpie-i ie ea. vai de ea. Daca-mi tot vedea C -mi întîrzia. Sfinte i-ndurate. Cruce c . i cîmpul ± T ia . S -i ias -n c rare D-o scorpie mare. Cîte te-am rugat.

Nou me teri mari. i cînd se-nchega. Manole. R spuns C -i dedea. Dac-o fi vro glum . Vaiet C -mi scotea i mereu zicea : ² Manole. Manole. Zidul se zidea. Pîn' se ispr vea Sfînta mîn stire Pentru pomenire .530 535 540 545 550 555 560 565 570 i mereu striga : ² Var i c r mid C -i pustie mult . Iar nou zidari. Dar. Din gur -i zicea : ² Copila ul t u. Ninsoare d-o ninge. Zidul în l a. Vînt cînd o sufla. i ce se lucra. Mi l-o leg na Dulce leg nare. pe cînd lucra. î c i-or da . i l-or apleca. Me tere Manole. Un vaiet topit : ÄManole. î i oara-mi curge. Din plîns înceta. Cu amar plîngea. Abia mai sufla. î i oara-mi curge. C -i lucrare lung ! i ea. Me tere Manole. Zidul înt rea i mi-o coprindea i mereu striga : ² Var i c r mid . C -i pustie mult . Gluma nu e bun . i cînd se-n l a. Noaptea nu c dea. Pe el mi l-o unge . Plînset C plîngea. C -i lucrare lung ! Zidul se-n l a. i zidari zidea. Zidul se-n l a. Abia mai putea. Plînsu-l îneca i se dep rta . La el s-or întrece. Copila u-mi plînge ! Iar Manole sta. Ploi cînd or ploua. Tu cum l-ai l sat In pat Desf at. Copila u-mi plînge. i mai greu ofta. Zidul r u m strînge. Ei mereu lucra i mereu striga : ² Var i c r mid . vai de ea. 7 . de-mi vedea. 575 580 585 590 595 600 605 610 615 Manole-mi ofta. Pîn' s-o face mare ! Vorba nu sfîr ea. Pruncu orul meu. Zidul se-nt rea i mi-o coprindea. Tot mai auzea Un glas r gu it. Zidul c m strînge. Zidul se-nchega. Glasu-i astupa . Me tere Manole. C -i pustie mult . Manole. C -i lucrare lung ! Caplea. Vaz -l Dumnezeu. Pe el l-or sc lda . Dar tot se ruga i tot mai zicea : ² Manole. Nimic nu zicea. Zînele c-or trece.

zece. i cînd ajungea. i cînd se oprea. Me ter înv at. Schele c rupea. Din gur zicea : ² Aferim. De la vîn toare. 710 Nici s se mai tie 8 . Pe gînduri c dea. Cu Manole. Foaie -o lalea. Chip de pomenire. La me teri c ta i dac-auzea 690 Cum se l uda.620 625 630 635 640 645 650 655 660 Zidul r u m strînge. Care mi-i întrece. În sus se uita. Negru-vod . Bine c -i p rea .i repezea Pîn' s-apropia. Nou me teri mari. Pentru pomenire. C-ast mîn stire O fi pomenire i nu s-o vedea În lume alta. Dar. cum este ea. Sfînta mîn stire. 665 Din cap cletina. Vod . de-mi venea. Mîndr -ar toas .i nou zidari. i cum o vedea. Tot ce mi-a i cerut Io v-am împlinit. Jur-prejur umbla. Într-o duminic . Vod ce-mi f cea ? 695 Porunci poruncea. De pe cal s rea. pe înveli i pe coperi . Calu. Dar bine-a i lucrat. Bun lucru mi-a i fapt. Într-o zi cu soare. Me ter l udat . Me tere Manole. Pe plaiul frumos. zidari. pre legea mea. Sfînta mîn stire. Mult c nu trecea. Mult s mul mea. Bine c -i p rea. C-a a lucr tur i ferec tur Mi-e de-nv tur . Aferim. Sus c se uita. cum sta Sus. Mult se v ieta i mult se ruga. Cu Manole. Din suflet ofta. Manole. Într-o s rb toare. 670 Mare-i i frumoas . Din gur -i zicea i mi-i r spundea : ² Doamne. zece. Dar vod zicea : ² Nu voi s mai fie. Mult mai ar toase i mult mai frumoase ! Domnul Negru-vod Sta 685 i-l asculta Cum se l uda. Adînc se gîndea. Departe-mi vedea Pe Argi în jos. Care mi-v -ntrece. Nou me teri mari. i sus c -mi l sa 700 P. 705 Ei. Sc ri c le t ia i sus mi-apuca. 675 Z u. daca vedea. De m-oi bizui 680 Altele-oi croi. Alta ca dînsa! Manole. Copila u-mi plînge !" Foaie de aglic . î i oara-mi curge.

Sînge c î nea. Cinci zile-mplinea i daca-mi vedea. Cu ele s lta. Vîntul S -i adie. Stau i tot privesc. Me tere Manole. i mi se lega. Planuri pl nuiesc i mereu postesc Trei zile de var . Cu cuie de fier. Daca le b tea i se intuia. El mi se scula.i ispiti S v bizui i Ca ea s cl di i ! i dac -mi edeau. Sus. A a mîn stire Chip de pomenire . Sus. i vod zicea : ² Nici voi s mai fie. Nici s v sili i. Scînduri c cioplea : Patru le f cea.i sili. pe înveli .i croia i le potrivea. Manole. Mi se sf tuiau i tot întrebau : ² Manole.715 720 725 730 735 740 745 750 755 D-alt mîn stire Chip de pomenire. i dac -mi vedeau. Nici v. 760 765 770 775 780 785 790 795 800 Cei nou zidari. Unde s ne-ntoarcem ? Dup ce zicea. Frunz de m ci . C-a a Domnul va. Aripi c . Cu inte d-o el : i unde-o b tea. Nou me teri mari. Cu faim i nume. pe coperi . pe înveli . Nici voi s se tie C-o mai fi pe lume. Dar. Cu Manole. Nou me teri mari. Cu inte-o b tea. S v bizui i Ca ea s cl di i ! i daca zicea. Ce s ne mai facem. Nici voi v. Me terul Manole. Bine c-o cioplea. Nimic nu-i p sa. Sus. Care mi-i întrece. Sus. Acolo-i l sa. daca zbura. zece. Calfe de zidari. Singur r mînea De se tot gîndea i tot pl nuia. Scînduri c lua. Nou me teri mari. Ploaia S -i înmoaie. Cu ele zbura . Care cum c dea Stan se f cea. Zidul Ca s -i ie. Din zori pîn -n sear . La a mîn stire Chip de pomenire. pe coperi . Cu aripi s lta. Manole. C vod -i inea i vod -i muncea. Calfe de zidari. Ei c -mi asculta Ce mi-i înv a. Trei de prim var -alte nou iar . Dup ce-ntreba. Foamea S -i îndoaie. 9 . i c -mi lua. ase muchi venea . Manole.

La 1502. zbur dintr-un turn înalt de 200 picioare i se inu cîtva timp în aer : dar. unde se omorî. dar.i construi aparatul dup nou model i. vorbind despre experimentele aerostatice. 815 Ling mîn stire Chip de pomenire. stabilit la Troyes în Francia. puindu. anume despre cîrma i direc iunea balonului. voind s se urce mai sus. Aceste dou experien e. nu descurajar cîtu i de pu in pe un italian. foaia La Ville de Paris. Almero de Malameria. se încerc s zboare. se sus inu mai multe secunde în aer. C se-mpiedica 810 De a mîn stire. Astfel. cu mare greutate. în septembre 1884. Bolori. înlocuind coada în form de ap r toare cu un balon capabil s r dice doi oameni. f r s se r dice la o în l ime mai mare de 60 metri. La 1651. dar c zu îndat i fu r dicat mort. În anul 1462. Dup cî iva ani. invent o p reche de aripe dup un nou model . germanul Degen plec de la Tivoli i zbur pîn la Sceaux. la 1469. Astfel. Domnu-l pedepsea.i ni te aripe. în 1797. reproduce seria încerc rilor f cute de Äoamenii zbur tori". un anume Calais. se arunc în aer de pe turla catedralei acelui ora i c zu pe o piatr . c zu i muri. Chip de pomenire. puindui aripe mecanice. i în opintirile ce f cu. care ad ugase aripelor o coad în form de ap r toare. la 1813. de i cu un sfîr it atît de tragic. Pindar în ode i Sofocle în Antigona amintesc des-n zuin a omului de a pluti prin aer. d-l de Bacqueville. De Caplea v rsate. care plec s le experimenteze la Bath (Englitera).i dirige aripile i c zu pe prispa unei biserici. Trebuie s spunem c el simplificase aparatul lui Calais. S rmanul Buratini avu soarta celorlal i : c zu i muri îndat . Pe lîng legendele lui lcar i Prometeu. italianul Dante. Trecut prin piatr . Buratini. Acele aripe fur cump rate de un spaniol. tot la Paris. Relativ la tradi iunea c Manole i r ii lui s-ar fi încercat s zboare cu aripi i (parte nemen ionat de legenda sîrbeasc ) se tie c mai to i poe ii antichit ii au vorbit despre cutezan a omului de a zbura. Mai tîrziu o reg sim din secolul XV pîn într-al XIX. apoi c zii în Sena. Cu toate c aerostatele erau acum descoperite. în anul 1491. le puse în vînzare. de unde fu r dicat mort. ardoarea Äoamenilor zbur tori" nu se mic or cîtu i de pu in. care-l costase 3500 livre. un muzicant din Nurenberg reînnoi încer-carea lui Dante. unde. Pe plaiul frumos. Cu lacr mi s rate. se frînse ferul cu care se servea spre a. Dar. din cauza aripelor. ca om cu minte. Iar unde-mi c dea Cruce se f cea i d-al turea 820 Ci mea izvora Cu ap curat . de unde fu scos viu. tot italian. care. În fine. perfec ionînd aparatul zbur tor de care se servise. Aceast experien se f cu în ora ul Neapole în fa a unui numeros public. i el îmi c dea Pe Arge în jos. La 1775. De pe o clopotni . Bernier.i rupse picioarele.805 Cu aripi zbura. trebui s lupte în contra vîntului. cînd îmi s lta i cînd îmi zbura. 10 . el se arunc în aer c-o încredere extraordinar . l c tu francez. se arunc lini tit de pe acoperi ul unei case de pe cheiul Malaquais din Paris.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful