ME TERUL MANOLE

(Scris în ziua de 9 august 1883, la LaculS rat, dup Petrea Cre ul olcan, l utarul Br ilei. Legenda XLVIII, intitulat Monastirea Arge ului, la pag. 186²192 ‡din colec iunea d-lui V. Alecsandri, e o variant mai scurt a acestui vechi cîn-tec.)

I In sus pe Argi , Prin l c rpeni , Prin l aluni , Plimb -mi-se, plimb 5 Domnul Negru-vod 1 Pe dalba-i mo ie C-o verde cocie, Verde zugr vit 'Ntr-aur poleit , 10 Cu opt telegari, Cu nou zidari, Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, 15 St inima-i rece. El c mi-a umblat ara-n lung i-n lat, Prin l c rpeni , Prin l aluni ,
1 1 L utarii care zic aceast legend , rostesc numele lui Negru-vod , ca în colec iunea d-lui V. Alecsandri. Pre cît rezult din coprinsul poemei, zidirea celebrului monument de arhitectur al mî-nastirii de la Curtea-de-Arge s-ar fi început pe la finele secuiului XIII (în epoca lui Radu Negru Basarab ?) f r-a se fi putut termina. Intre 1512 i 1521, Neagu sau Neagoie-vod Basarab, la care se reporta legenda, îi continu i termin atît cl direa i înveli ul, Åîmpestri înd c r mizile i scobind flori în piatr " dup cum se exprim d-1 Al. Odobescu (Milvnea-Vod cel R u, Bucure ti, 1857, p. 11), cît i împodobirea ei pe din un tru, dotarea cu vase i candele pre ioase. Credin a care constituie fondul poemei, zidirea unei fiin e vii pentru înt rirea edificiilor, se p streaz pîn ast zi în popor. Se zice c uneori se ia unui om m sur pe la spate, f r s tie, c m sura se pune în zid i c , dup 40 de zile, acel om moare, pref cîndu -se în stafie. Aceast supersti iune se mai în -tîlne te în poema popular sîrbeasc , tradus în versuri albe i inserat mai la vale, apoi într-alt redac iune din Epir i Corfu, narînd construc iunea Podului de la Arta. (A se vedea colec iunea Pas-sov, nr. 512³13 i Poeziile sîrbe, versiunea lui Auguste Dozon, pag. 189.) în Grecia, i în special la Leucade, zidarii nu încep temelia unei case pîn nu sa crific un coco , spre a dep rta spiritele i elementele c are ar putea compromite soliditatea edificiului.
2

20 Lungi , Curmezi , Dar tot n-au g sit Un zid învechit, Un zid p r sit, 25 R mas de demult Pe Argi în jos, Pe plaiul frumos, Negru-vod vine Pe dalba-i mo ie 30 C-o verde cocie, Verde zugr vit , ' N aur poleit , Cu opt telegari, Cu nou zidari, 35 Nou me teri mari i Manole zece, Care mi-i întrece, St inima-i rece. Ei c -mi tot c tau, 40 Dar nu nemereau, Al zid învechit i neispr vit, De mult p r sit : F r c -mi g sea 45 i îmi întîlnea Noia 2 Purc ra , Porcii tot p zind, Marmur -ntorcînd. 50 Bun ziua-i da ; El le mul mea. Domnul, de-1 vedea, Vreme nu pierdea, Ci mi-1 întreba, 55 Din gur -i zicea : ²- Noia Purc ra , Porcii tot p zind, Marmura-ntorcînd, 60 Nu cumv-ai v zut Pe unde-ai trecut Un zid învechit i neispr vit, De mult p r sit ? 65 Daca l-ai v zut
Poate c noia e o corup iune din doina .

1

Io mi te-oi cinsti.70 75 80 85 90 95 100 105 110 i l-ai cunoscut. Bine le p rea. i se socotea. Vorbe ce-i vorbea ? ² Doamne.i f cea i se închina . Nou me teri mari. C te-oi r spl ti i te-oi milui Cu mil de domn. Cu Manole zece. Vechi i mucezit : Colo. Din gur zicea : ² Doamne. 2 . Manole striga i-n palme b tea.-i zicea : ² Noia Purc ra . Pe unde-am trecut Turma d-am p scut. d-auzea. Io s merg cu tine. Vesel c -i zicea : ² Hai cu noi îndat . Cu nou zidari. Negru-vod . Hai de ni-1 arat . De tot mascurul i-oi da galbenul Noia . Hai de ni-l arat ! Noia Purc ra Ce mi-i r spundea. Bine c -i p rea. vai de mine. Noia se-ndemna i se-ndupleca. Iar de-mi ajungea. Daca-1 auzea. Un zid de demult. St pînul m-o bate 115 120 125 130 135 140 145 150 155 B taie de moarte. Ca de Dumnezeu. Iar daca-1 vedea. Noia Purc ra . * St inima-i rece ! Domnul. Vechi i mucezit. Domnul. m re. El se tot gîndea. Zidul ocolea. unde-mi cre te. i mi-i r spundea : ²Ba. Hai cu noi îndat . Domn desc lica. i daca-1 vedea. d-auzea. Care mi-i întrece. Zidul c -mi privea . Papur 'Nverzit . Pe jos c mergea. d-auzea. Un zid p r sit i neispr vit. Negru-vod . Porcii i-oi pl ti: Scroafa cu purcei O sut cinci lei. De necaz oi da : Lupii c-or veni. Doamne. Unde se-ndese te Trestic Pitic . Domnul. R chit 'Nflorit . Turma mi-or r zni. Iat c-am g sit i am nemerit Loc de mîn stire Pentru pomenire. Iar se întorcea i. Nu pot. Mult c nu mergea i iat -mi vedea Al zid învechit. Cruce c . Io te-oi milui. Porcii d-oi l sa.-am v zut i am cunoscut. de-mi pleca. Cu vod pleca. De mult p r sit.

Noaptea se surpa. El c mi. Domnul poruncea. Manole-ncepea : Sforile-ntindea. Zi cînd se f cea.i fr mînta. Un vis aievea. Manole-mi vedea. C -i lucrare lung ! Domnul. Icoana-mi lua. tot a a. St inima-mi rece. El mi se scula. Calfe de zidari. C -i lucrare lung . Soare cînd sfin ea. Lucrul cînd l sa. Lucrul c -mi zorea. Foaie -o lalea. Tîn r i vie. Zidul c -ndrepta. i cu mine. zece. Sfat S sf tuim. C -i pustie mult . Zidul c -mi zidea. Trei ani c lucra. Bine c -i p rea. Pe mas-o punea. Din gur zicea : ² Iat c-am g sit i am nemerit Zidul învechit i neispr vit R mas de demult Locul de zidire Pentru mîn stire. La zid c mînea. Pîn n-o zidi Chiar în temelie. Din gur zicea : ² Nou me teri mari. Gîndu. Chip de pomenire ! i precum zicea. Seara cînd sosea. Zidul c -nt rea. Acas' nu-mi pleca. El mi se scula 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Zori cînd se ivea Lucra. Iar daca-mi vedea C nu folosea i nu-nainta. de vedea. Pîn n-o cl di. Din adînc ofta . Dormea. 3 . Pe gînduri c -mi sta. nu dormea. i iar se gîndea Ziua cît inea. C -i pustie mult . A a. Io c v-am chemat i v-am adunat Vorb s vorbim. Noaptea cînd sosea. Dar geaba era : Ziua ce-mi zidea.i chema Nou me teri mari. Pe zid se culca -abia a ipea. C toat ziua Din ochi m sura. Lucrul cînd l sa.160 165 170 175 180 185 190 195 200 Var i c r mid . Un vis c visa. C-a a Domnul va. Dar ce se-ntîmpla ? Ziua ce-mi zidea Noaptea se surpa. Foaie -o lalea. Domnu-i ajuta i le aducea Var i c r mid . i visu-i spunea C -n de ert lucra. Calfe de zidari. Ei se tot cerca. D-o dalb so ie. Plan S pl nuim. Zidul jos vedea. nu lucra.

Crînguri s -mi r scoli. i io am visat Vis adev rat C -n zadar muncim. Cei nou zidari. Ea. Scrisu-i cuno tea. Iar dalba Caplea. La slug c-o da -acas-o ducea. dac-o primea. Ia s mi te-apuci La t iat s -l duci i din carnea lui Bucate s -mi faci. Cu to i se lega. Ai un bou b lan Ce-i pierdut d-un an. Pe drum se vorbea. ' Scrisoare-mi scria -acas-o mîna : crisoare pe vînt. Iar cînd se scula În cap cu ziua. Pe nor i pe cea . La dalba Caplea.i chema. Voi s-o apuca i. 'N zid s-o arunca i. La zid c mînea -acolo dormea Cu capul p-o piatr . Cartea-mi desf cea. Mult se bucura. Ia s mi te scoli. 280 Cu to i se jura Pe pîine. 4 . So ioara mea. pe sare.i nemeri. pe sare.250 C zid ce zidim Surpat îl g sim. Acas' cînd mergea. Pe nor i pe cea . m re. Pe dulci so ioare. De l. dac-o vedea.i g si. C-a a Domnul va. i noaptea trecea. i. Ea. Eli. Neveste-nv a i mi le zicea : ² Ia voi ca s -mi ti i 295 i s nu-mi veni i 300 305 310 315 320 325 330 335 340 Joi de diminea . i zid se surpa. Cu cap s sc pa i. Hai s ne-nchin m. 290 i cînd ajungea. Manole-i scria : ÄDr gu Caplea. Frumos mi-o citea. La zid în departe. Pustia s-o bat . de l. Neveste. 260 D-o dalb so ie. i el. Pîn n-om zidi Chiar în temelie. La zid s -mi aduci. S-aduce i bucate! Manole c -mi sta. Hîrtie-mi lua. 255 C -n zadar trudim Pîn n-om cl di. Hai s ne leg m i hai s jur m Jur mîntul mare 265 Pe pîine. 275 'N bra e s-o lua i. R spuns pe p mînt. Care so ioar Intîi c-o veni 270 Joi de diminea . Tîn r i vie. Cartea c -mi lua. Joi de diminea ". Pe sfinte icoane : Care mîndri oar . 285 Nou me teri mari. c -mi sta Pîn se-nsera. Pe sfinte icoane. Pe nor i pe cea . Aici în departe S-aduc bucate. cum zicea.

Boul c uta. Domnul l-asculta. D . Lupoaic -i ie ea. i iar se ruga : ÄDoamne minunate. La cer se ruga : ÄDoamne. Doamne. -un rug curmezi . Doar s-o-mpiedica. D . Cu gura C scat . Lacr mi c v rsa. Doar s-o-mpiedica. Din ochi l cr ma. S rmanul de mine !" i cruce. Pe nor i pe cea . Doamne sfinte. cum sta i de sus privea i pe cîmp c ta.i f cea. -acum S -i ias pe drum 420 Lupoaic turbat . Ea mi se scula Joi de diminea . -acum Ca s creasc -n drum Un verde h i . daca-mi pleca 400 -acas-ajungea. Ea se speria 5 . Doamne. Un mare stufi . Manole. La zid în departe S duc bucate. D-un mare stufi . Bucate-mi g tea i la zid pleca. Soare cînd lucea. 390 Domnul l-asculta. D-un rug curmezi . Bucate-o v rsa. Dar. La cer ca privea. 'Napoi c-o pleca -o întîrzia !" 430 El cum se ruga. Bucate-o v rsa. Pe Caplea vedea C s-apropia . Boul c -mi t ia. Doar s-o speria. Domnul l-auzea.345 350 355 360 365 370 375 380 385 Mîndra de Caplea.i f cea. 410 Din suflet ofta. Toate mi le-ai dat. Din gur . 425 Doar s-o speria. De sus c -mi privea. La zid c -mi pornea. Orice te-am rugat Toate mi le-ai dat. Ea se-mpiedica. Caplea c -mi zorea i s-apropia. i mi-o cuno tea. Altele s ia. D-o întârzia !" Rug se ruga. Doamne milostive. m re. 415 Doamne îndurate. C . i cruce. cre tea D-un verde h i . cum sta Pe cîmp de c ta. Cu bruma 'N picioare. Din adînc ofta. Cu limba 'Nfocat . La drum c -mi zorea Pin' s-apropia. Orice te-am rugat. 405 Manole. Boul c g sea. Bucata v rsa i-napoi pleca.i zicea : Älac t-o c -mi vine. Cu roua 'N spinare. El c mi-o vedea. Altele-mi lua. 395 Ea se speria. 'Napoi c-o pleca.

La mers c zorea. La drum c -mi zorea. C -i pustie mult C -i lucrare lung ! Caplea. Zid c se-nt rea i mi-o coprindea. 515 Nici prea mult trecea i ea se-ngrijea. Scorpie-i ie ea. 520 Gluma nu e bun ! Dar ei n-asculta Cum se v ieta : Varul c -mi v rsa. Doamne. 'N zid s-o arunca i. de-mi vedea. -acum S -i ias pe drum. i nici se-ntorcea. Bucate v rsa.i f cea i iar se ruga. S rîz -ncepea. Din gur zicea : 490 ² ti i r m agul. Lacr mi c -i curgea. Cruce c . Cu gura c scat . Pe nor i pe cea . Nici se-mpiedica. La cer se uita. Zid c se-n l a. Ci drumul Cotea. Din gur -mi zicea : ²De v e de glum . C r mizi punea. 'Napoi se-ntorcea -altele lua. Daca-mi tot vedea C -mi întîrzia. Cu limba-nfocat . În zid c-o punea i zidul zidea. Manole c -mi sta. La zid c-o ducea. D . Doar s-o-mpiedica. Vorba nu sfîr ea. Din suflet ofta. Din suflet ofta. La zid c -mi pleca. 495 Voi s-o apuca i. Zidari d-o vedea. Cîte te-am rugat. Acas' c-o pleca. Dar ea. 525 Zidul c -n l a 6 . ti i jur mîntul : Care mi-o veni Mai de diminea . Din gur zicea : ÄDoamne minunate. S -i ias -n c rare D-o scorpie mare. Sfinte i-ndurate. Plîns c -l îneca. Domnul l-asculta i Domnul c -i da. 480 Pin' s-apropia. i cîmpul ± T ia . Unde mi-o vedea. În cale-o oprea. Din ochi c uta. Caplea cînd sosea. Nu e speria. Me terul Manole De sus.435 440 445 450 455 460 465 470 475 i se-mpiedica. 'N bra e s-o lua i. Bucate-o v rsa. 505 Din gur -mi striga : ²Var i c r mid . 500 Iar ei îmi lua Pe dalba Caplea. Mai s-apropia. D-o întîrzia !" i cum se fuga. Dar ei mi-o zidea. La zid c-ajungea. vai de ea. Doar s-o speria. 485 Bine le p rea. de pe schele. Toate mi le-ai dat. 510 Zîmbet c -mi zîmbea .

Abia mai sufla. Mi l-o leg na Dulce leg nare. i mai greu ofta.530 535 540 545 550 555 560 565 570 i mereu striga : ² Var i c r mid C -i pustie mult . Dac-o fi vro glum . de-mi vedea. î i oara-mi curge. Pruncu orul meu. Manole. Ninsoare d-o ninge. Pîn' se ispr vea Sfînta mîn stire Pentru pomenire . Me tere Manole. Zînele c-or trece. C -i lucrare lung ! Zidul se-n l a. La el s-or întrece. Ploi cînd or ploua. Tot mai auzea Un glas r gu it. Gluma nu e bun . Copila u-mi plînge ! Iar Manole sta. Noaptea nu c dea. Tu cum l-ai l sat In pat Desf at. Vînt cînd o sufla. i cînd se-n l a. Din gur -i zicea : ² Copila ul t u. i cînd se-nchega. Zidul se-nt rea i mi-o coprindea. C -i lucrare lung ! Caplea. Plînset C plîngea. î c i-or da . Zidul se zidea. Dar. 575 580 585 590 595 600 605 610 615 Manole-mi ofta. Me tere Manole. Glasu-i astupa . i zidari zidea. Pîn' s-o face mare ! Vorba nu sfîr ea. Zidul r u m strînge. Iar nou zidari. Manole. Dar tot se ruga i tot mai zicea : ² Manole. Zidul c m strînge. i l-or apleca. Zidul se-nchega. pe cînd lucra. vai de ea. Vaz -l Dumnezeu. Pe el l-or sc lda . Ei mereu lucra i mereu striga : ² Var i c r mid . i ce se lucra. î i oara-mi curge. Cu amar plîngea. Nou me teri mari. Din plîns înceta. Abia mai putea. Pe el mi l-o unge . Un vaiet topit : ÄManole. Vaiet C -mi scotea i mereu zicea : ² Manole. Zidul se-n l a. Zidul în l a. C -i pustie mult . Manole. C -i pustie mult . C -i lucrare lung ! i ea. R spuns C -i dedea. Plînsu-l îneca i se dep rta . Copila u-mi plînge. Zidul înt rea i mi-o coprindea i mereu striga : ² Var i c r mid . Me tere Manole. Nimic nu zicea. 7 .

î i oara-mi curge. Aferim. 670 Mare-i i frumoas .i nou zidari. Vod ce-mi f cea ? 695 Porunci poruncea. Calu. Nou me teri mari. Vod . Dar. Cu Manole. Manole. Chip de pomenire. Care mi-i întrece. În sus se uita. 705 Ei. 710 Nici s se mai tie 8 . Bine c -i p rea. Schele c rupea. Me ter l udat . zece.i repezea Pîn' s-apropia. Într-o zi cu soare. Din gur zicea : ² Aferim. i cînd se oprea. Sc ri c le t ia i sus mi-apuca. Dar bine-a i lucrat. Copila u-mi plînge !" Foaie de aglic . Mult se v ieta i mult se ruga. Pentru pomenire. Negru-vod . de-mi venea. i cum o vedea. Mult c nu trecea. Mult mai ar toase i mult mai frumoase ! Domnul Negru-vod Sta 685 i-l asculta Cum se l uda. cum este ea. Dar vod zicea : ² Nu voi s mai fie. Nou me teri mari.620 625 630 635 640 645 650 655 660 Zidul r u m strînge. Departe-mi vedea Pe Argi în jos. C-ast mîn stire O fi pomenire i nu s-o vedea În lume alta. Me tere Manole. C-a a lucr tur i ferec tur Mi-e de-nv tur . Jur-prejur umbla. Care mi-v -ntrece. Mîndr -ar toas . daca vedea. La me teri c ta i dac-auzea 690 Cum se l uda. Bine c -i p rea . Într-o s rb toare. Bun lucru mi-a i fapt. De m-oi bizui 680 Altele-oi croi. Me ter înv at. Pe gînduri c dea. Pe plaiul frumos. cum sta Sus. Din gur -i zicea i mi-i r spundea : ² Doamne. Sfînta mîn stire. Foaie -o lalea. 665 Din cap cletina. pe înveli i pe coperi . 675 Z u. Din suflet ofta. zidari. zece. i cînd ajungea. Într-o duminic . pre legea mea. Adînc se gîndea. Cu Manole. Sfînta mîn stire. Tot ce mi-a i cerut Io v-am împlinit. De pe cal s rea. i sus c -mi l sa 700 P. Sus c se uita. Alta ca dînsa! Manole. De la vîn toare. Mult s mul mea.

Care mi-i întrece. pe înveli . ase muchi venea . Nici s v sili i. Stau i tot privesc. Scînduri c lua. Ce s ne mai facem. Cinci zile-mplinea i daca-mi vedea. daca zbura. A a mîn stire Chip de pomenire . Nimic nu-i p sa. Cu Manole.715 720 725 730 735 740 745 750 755 D-alt mîn stire Chip de pomenire. Frunz de m ci . El mi se scula. Nici voi s se tie C-o mai fi pe lume. C-a a Domnul va. pe coperi . Cu ele zbura . Sus. zece. Din zori pîn -n sear . Cu faim i nume. Dar. 760 765 770 775 780 785 790 795 800 Cei nou zidari. Dup ce-ntreba. Ei c -mi asculta Ce mi-i înv a. Cu inte-o b tea. Mi se sf tuiau i tot întrebau : ² Manole. Ploaia S -i înmoaie. Scînduri c cioplea : Patru le f cea. Sus. i vod zicea : ² Nici voi s mai fie. Daca le b tea i se intuia. Nou me teri mari. Nici voi v.i croia i le potrivea. Care cum c dea Stan se f cea. Nou me teri mari. Cu aripi s lta. La a mîn stire Chip de pomenire. Calfe de zidari. Sus. Nou me teri mari. i dac -mi vedeau. Bine c-o cioplea. pe înveli . Cu inte d-o el : i unde-o b tea. Manole. Acolo-i l sa. Nici v. i c -mi lua.i ispiti S v bizui i Ca ea s cl di i ! i dac -mi edeau. Sînge c î nea. Unde s ne-ntoarcem ? Dup ce zicea. Calfe de zidari. Manole. Me tere Manole. Me terul Manole. Planuri pl nuiesc i mereu postesc Trei zile de var . Cu ele s lta.i sili. Manole. i mi se lega. Foamea S -i îndoaie. C vod -i inea i vod -i muncea. Aripi c . Trei de prim var -alte nou iar . Sus. Cu cuie de fier. Vîntul S -i adie. 9 . pe coperi . S v bizui i Ca ea s cl di i ! i daca zicea. Singur r mînea De se tot gîndea i tot pl nuia. Zidul Ca s -i ie.

815 Ling mîn stire Chip de pomenire. trebui s lupte în contra vîntului. Astfel. De pe o clopotni . voind s se urce mai sus. Acele aripe fur cump rate de un spaniol. de unde fu scos viu. Aceast experien se f cu în ora ul Neapole în fa a unui numeros public. reproduce seria încerc rilor f cute de Äoamenii zbur tori". f r s se r dice la o în l ime mai mare de 60 metri. Aceste dou experien e. Dup cî iva ani. Domnu-l pedepsea. la 1469. unde. care plec s le experimenteze la Bath (Englitera).i ni te aripe. de unde fu r dicat mort. tot la Paris.i construi aparatul dup nou model i. dar. se încerc s zboare. c zu i muri. germanul Degen plec de la Tivoli i zbur pîn la Sceaux. care. invent o p reche de aripe dup un nou model . La 1775. anume despre cîrma i direc iunea balonului. nu descurajar cîtu i de pu in pe un italian. apoi c zii în Sena. în 1797. din cauza aripelor. l c tu francez. italianul Dante. S rmanul Buratini avu soarta celorlal i : c zu i muri îndat . care-l costase 3500 livre. un muzicant din Nurenberg reînnoi încer-carea lui Dante. La 1651. Buratini. se arunc în aer de pe turla catedralei acelui ora i c zu pe o piatr . De Caplea v rsate. Bolori. d-l de Bacqueville. în septembre 1884. dar c zu îndat i fu r dicat mort. Pe lîng legendele lui lcar i Prometeu. Bernier. le puse în vînzare. în anul 1491. Trecut prin piatr . Chip de pomenire. La 1502. se arunc lini tit de pe acoperi ul unei case de pe cheiul Malaquais din Paris. un anume Calais. Mai tîrziu o reg sim din secolul XV pîn într-al XIX. Cu lacr mi s rate. Dar. Pe plaiul frumos. cu mare greutate. stabilit la Troyes în Francia. 10 . înlocuind coada în form de ap r toare cu un balon capabil s r dice doi oameni.i dirige aripile i c zu pe prispa unei biserici. foaia La Ville de Paris. se sus inu mai multe secunde în aer. perfec ionînd aparatul zbur tor de care se servise. Relativ la tradi iunea c Manole i r ii lui s-ar fi încercat s zboare cu aripi i (parte nemen ionat de legenda sîrbeasc ) se tie c mai to i poe ii antichit ii au vorbit despre cutezan a omului de a zbura. tot italian.805 Cu aripi zbura. Iar unde-mi c dea Cruce se f cea i d-al turea 820 Ci mea izvora Cu ap curat . i în opintirile ce f cu. puindu. unde se omorî. zbur dintr-un turn înalt de 200 picioare i se inu cîtva timp în aer : dar. ardoarea Äoamenilor zbur tori" nu se mic or cîtu i de pu in. se frînse ferul cu care se servea spre a. la 1813. Pindar în ode i Sofocle în Antigona amintesc des-n zuin a omului de a pluti prin aer. ca om cu minte. puindui aripe mecanice. C se-mpiedica 810 De a mîn stire. În fine. În anul 1462. Trebuie s spunem c el simplificase aparatul lui Calais. Astfel. vorbind despre experimentele aerostatice. cînd îmi s lta i cînd îmi zbura. care ad ugase aripelor o coad în form de ap r toare. de i cu un sfîr it atît de tragic. el se arunc în aer c-o încredere extraordinar . Cu toate c aerostatele erau acum descoperite.i rupse picioarele. i el îmi c dea Pe Arge în jos. Almero de Malameria.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful