Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. / . .

2008

REFERAT DE APROBARE

Prin dispoziţiile art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, au fost reglementate situaţiile în care persoanele impozabile, care
desfaşoară activităţi economice ce implică operaţiuni din sfera taxei pe valoarea adaugată, sunt
obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.
Potrivit alin.(7) al aceluiaşi articol, în cazul în care o persoană este obligată să se
înregistreze, în conformitate cu prevederile art.153 şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale
competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.
De asemenea, persoanele care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară în
România au obligaţia, potrivit dispozitiilor art. 1531 din acelasi act normativ, să solicite
înregistrarea în scopuri de TVA, înaintea efectuării achiziţiei intracomunitare, în cazul în care
valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare
în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară. Dacă persoana obligată să se
înregistreze în scopuri de TVA pentru achiziţii nu solicită înregistrarea, organele fiscale
competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu, astfel cum prevad dispoziţiile alin.(4) al
art.1531 din Codul fiscal.
Având în vedere dispoziţiile legale mai sus-menţionate, se impune elaborarea unei
proceduri unitare de înregistrare din oficiu în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute atât de
art.153, cât şi de art.1531 din Codul fiscal.

Faţă de cele prezentate, s-a elaborat prezentul proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de
TVA, din oficiu, in conditiile Titlului VI ˝Taxa pe valoarea adaugata˝ din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ale cărui prevederi, dacă
sunteţi de acord, vă propunem să-l semnaţi.

VICEPREŞEDINTE,

EUGEN CIORICI