Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE ÎN
MANAGEMENTUL CALITĂŢII Pag 3

I. 1. Evolutia sistemelor de calitate Pag 3-4

I. 2. Definirea managementului calitaţii Pag 4-5

I. 3. Cerinţele și conceptul sistemului de


Pag 5-8
management al calitaţii

I. 4. Principiile managementului calitaţii Pag 8-13

I. 5. Funcţiile managementului calitaţii Pag 13-16


I. 6. Orientări actuale în managementulu
Pag 16-17
calităţii

CAPITOL II DOCUMENTELE
SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂŢII Pag 18

II. 1. Politica şi obiectivele calităţii. Pag 19-20

II. 2. Manualul calităţii Pag 20-21

II. 3. Procedurile sistemului de management al


Pag 22-27
calităţii

II. 4. Procesul elaborării documentelor


sistemului de management
al calităţii şi controlul documentelor Pag 27-28

II. 5. Instrucțiunile de lucru Pag 28-29

II. 6. Înregistrările care demonstreaza calitatea Pag 29-30


CAPITOLUL III
MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA
LEMNULUI Pag 31

III. 1. Aspecte privind calitaea produselor Pag 31-33

III. 2. Materia primă pentru cherestea și


anomaliile, defectele lemnului Pag 33-35
III.3. Controlulul tehnic al materiei prime, Pag 36-37
factor de bază al calității cherestelei

III. 4. Documentația de bază a C.T.C. și


Pag 37-38
evidența calitativă a produselor

III. 5. Clasificarea produselor din punct de


Pag 38-39
vedere calitativ

III. 6. Îmbunătățirea calității cherestelei Pag 39-40

CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ LA SC MILASIS
PROD COM Pag 41
VI.1. Scurt istoric Pag 41-50
Organigrama firmei SC. MILASIS PROD
Pag 51
COM S.R.L.
Obiectivele calității Pag 52-53
Plan anual de instruire Pag 54-55
Politica de personal Pag 56
Instructiuni tehnologice pentru fabricarea
Pag 57-60
furnirului
Departamentul aprovizionare, listă de evidență
Pag 61
a documentelor valabile
Depozit bușteni, lista de evidență a
Pag 62
documentelor externe
Placaj, listă de evidență a documentelor
Pag 63-64
valabile
Plan de control intern Pag 65-66
Instrucțiune de lucru,
Pag 67-68
ambalare panel- placaj
Concluzii Pag 69
Bibliografie Pag 70
Anexa 1 Manualul calității