Sunteți pe pagina 1din 1

GENUL LIRIC

Eul liric transmite în mod DIRECT idei, ganduri, trăiri, sentimente, sub formă de confesiune, cititorului , cu ajutorul limbajului artistic
Eul empiric este eul biografic şi are în vedere autorul textului liric – poetul
Eul liric defineşte ipostaza creatorului, a artistului , vocea interioară, care nu se identifică cu biografia acestuia: „Eu e altul.” (A. Rimbaud)
Esenţa liricului este starea sufletească, sentimentul, iar in funcţie de acest criteriu al conţinutului poetic identificăm :
1. lirica cetăţii 2. lirica intimă 3. lirica peisagistă 4. lirica de meditaţie
Eul liric
Se identifică mărcile prezenţei eului liric:
- pronume personale, pers. I, singular
- adj. pron. posesive Structura textului liric :
Indici temporali Compoziţie exterioară :
Indici spaţiali - vb., pers. I, singular
- interogaţia retorică Titlul
Amintire/memorie/evocare Incipitul
Alternanţa prezent/trecut/viitor - exclamaţia retorică
Sentimentele eului liric Elemente de versificaţie:
Strofele : monostih
distih
terţină
OPERA catren
LIRICĂ Rima : îmbrăţişată
împerecheată
încrucişată
Descrierea artistică Structura textului liric : monorimă
- mod de expunere dominant Compoziţia interioară : Măsura : nr. de silabe – vers
- elemente de pastel : Ideea poetică
Tablouri artistice Tema şi motivul poetic Ritmul : troheu ┴ ─ ┴ ─
Planuri : terestru, cosmic Secvenţele lirice iamb ─ ┴ ─ ┴
apropiat , îndepărtat
static , dinamic Limbajul artistic
Elementul - surpriză Imaginile artistice : auditive, vizuale,
motorii, olfactive, tactile
Figurile de stil : fig. semantice : epitet,
comparaţie, metaforă , personificare , etc.
fig. sintactice şi de
construcţie : antiteza, enumeraţia, repetiţia,
inversiunea, exclamaţia - interogaţia –
invocaţia retorică , etc.