Sunteți pe pagina 1din 1

Speţe - recapitulativ

1. La data de 10.10.1991 A încheie cu B un contract intitulat de părţi „protocol-


convenţie“ în care părţile prevăd (şi) următoarele: „(1)A se obligă să finanţeze
construirea unei clădiri cu destinaţie-birouri, pentru B, pe terenul lui B din str. Moţilor.
(2)La terminarea construcţiei, părţile vor realiza un schimb între clădirea construită în str.
Moţilor şi o altă clădire, situată pe str. Eroilor, aflată în proprietatea lui B.“
Convenţia se încheie la sediul lui A.
În cursul anului 1992, prin hotărâre de guvern, clădirea din str. Eroilor e trecută din
proprietatea lui B în proprietatea Consiliului Judeţean Cluj.
La 10.10.1993, părţile încheie o nouă convenţie, stabilind că „schimbul“ se va realiza,
având însă ca obiect clădirea din str. Moţilor şi o altă clădire – de pe strada Fântânele –
aflată în proprietatea lui B.
Cea de a doua convenţie e desfiinţată prin acordul părţilor în cursul anului 1994.
La 10.10.2001, A îl acţionează în judecată pe B, pretinzând recunoaşterea dreptului
său de proprietate asupra clădirii din str. Moţilor în cota corespunzătoare procentului din
cheltuielile de construcţie pe care l-a suportat până în anul 1994, când a încetat să mai
finanţeze construcţia, finalizată ulterior de către B.

2. La data de 10.10.2000 A încheie cu B un contract care vizează transferul


dreptului de proprietate asupra unui teren din localitatea X, aflat în proprietatea exclusivă
a lui B, contra preţului de 4100 €.
Cu ocazia încheierii contractului, B redactează un înscris în două exemplare – câte
unul pentru fiecare dintre părţi – în prezenţa lui C, chemat de către A şi B ca martor. C
semnează ambele înscrisuri, dar părţile omit să facă acest lucru.
În termen de 2 săptămâni A achită preţul integral şi este pus în posesia terenului.
În cursul anului 2005 A îi cere de mai multe ori lui B realizarea formalităţilor
pentru a îşi putea înscrie dreptul în cartea funciară. B refuză.
La data de 10.10.2005 A îl acţionează în instanţă pe B, cerând instanţei pronunţarea
unei hotărâri care să ţină loc de formă autentică şi ordonarea înscrierii sale în cartea
funciară ca proprietar al terenului.
În probaţiune, A înfăţişează înscrisul redactat de B şi îl cheamă ca martor pe C.

1. Analizaţi semnificaţia formulei punere în posesiei din speţă.


2. Cum îşi motivează A pretenţiile ?
3. Ce acţiuni introduce A ?
4. Cum se va pronunţa instanţa asupra probelor ?
5. Fiind avocatul lui B, aduceţi argumente în sensul respingerii pretenţiilor lui A.