Sunteți pe pagina 1din 9

V.

Protecţia Familiei / Family Protection

Evoluţia fenomenului de violenţă în familie

Conform datelor deţinute de Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, în semestrul I 2009 s-au
înregistrat 6.386 cazuri de violenţă în familie, reprezentând o creştere de 17,15 % faţă de semestrul I 2008,
an în care s-a înregistrat un număr de 5.451 victime ale violenţei în familie.
¾ victimele de sex feminin, au crescut cu 3,02% în semestrul I 2009 faţă de semestrul I 2008;
¾ victimele de sex masculin, au scăzut cu 2,44% în semestrul I 2009 faţă de semestrul I 2008;
¾ victimele cu sex neprecizat au scăzut cu 0,58%.

Sex feminin Sex masculin Sex neprecizat


Semestru I 2008 52.16% 23.41% 24.43%
Semestru I 2009 55,18% 20,97% 23.85%

Din totalul de 3.524 de victime de sex feminin aferente semestrului I 2009, un număr de 3.167 de
victime au vârsta precizată şi un număr de 357 victime sunt cu vârstă neprecizată, din care 1.023 (16,02%)
sunt minore, iar 2.144 (33,58%) sunt adulte. Din totalul de 1.339 de victime de sex masculin, un număr de
1.150 de victime de sex masculin au vârsta precizată, din care 776 (12,14%) sunt minori, iar 374 (5,86%)
sunt adulţi şi 189 victime sunt cu vârstă neprecizată. Un număr de 1.523 victime ale violenţei în familie nu
au sexul şi vârsta precizată.
În semestrul I 2008 au fost centralizate un număr de 2.639 de victime de sex feminin care au vârsta
precizată şi un număr de 204 victime cu vârstă neprecizată, din care 900 (16,51%) sunt minore, iar 1.739
(31,90%) sunt adulte. Din totalul de 1.276 de victime de sex masculin, un număr de 1.178 de victime de sex
masculin au vârsta precizată, din care 919 (16,86%) sunt minori, iar 259 (4,75%) sunt adulţi şi 98 victime
sunt cu vârstă neprecizată. Un număr de 1.332 victime ale violenţei în familie nu au sexul şi vârsta precizată

Evoluţia cazurilor de violenţă în familie în funcţie de sex şi vârstă


Sem.1 2008 - Sem.1 2009

2009 sem.1 16.02% 33.58% 12.14% 5.86% 32.40%

2008 sem.1 16.51% 31.90% 16.86% 4.75% 29.98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

minori de sex feminin adulti de sex feminin minori de sex masculin

adulti de sex masculin neprecizate

165
V. Protecţia Familiei / Family Protection

În semestrul I 2008 au fost înregistrate 68 de decese reprezentând 1,25% din totalul de 5.451 de
cazuri de violenţă în familie, din care pentru 46 de decese s-a precizat sexul:
a) 31 decese de sex feminin reprezentând : 67,39 % din cele 46 de decese cu sex precizat ;
b) 15 decese de sex masculin reprezentând : 32,61 % din cele 46 de decese cu sex precizat;
În semestrul I 2009 au fost înregistrate 46 de decese reprezentând 0,72% din totalul de 6.386 de
cazuri de violenţă în familie, din care pentru 36 de decese s-a precizat sexul:
a) 18 decese de sex feminin reprezentând : 50,0 % din cele 36 de decese cu sex precizat
b) 18 decese de sex masculin reprezentând : 50,0 % din cele 36 de decese cu sex precizat;
Total decese evidenţiate pe criteriul grupelor de vârstă ( cazuri cu sex şi vârstă precizate):

Vârstă Victime de sex Victime de sex Victime de sex Victime de sex


feminin masculin feminin masculin
2008 2008 2009 2009
0-14 3 4 1 -
14-18 2 1 1 4
18-25 3 - - 1
25-35 3 1 2 1
35-45 9 1 4 1
45-55 3 4 5 5
55-65 5 3 - 5
peste 65 3 1 5 1
Total 31 15 18 18
neprecizate 44 10

Conform analizei efectuate s-a constatat o scădere cu 47,83% a numărului de decese în răndul
victimelor violenţei în familie în semestrul I 2009 faţă de semestrul I 2008 .
În semestrul I 2009, comparativ cu semestrul I 2008, se constată o uşoară tendinţă de scădere a
numărului de gospodării din mediul urban, de la 50,17% la 51,0% şi respectiv o creştere în mediul rural , de
la 49,0% la 49,83%.
Dintre persoanele asistate, majoritatea victimelor au studii generale, urmate fiind de cele cu studii
medii, la o diferenţă mică sunt cele cu studii primare şi în număr foarte mic cele cu studii universitare sau
fără studii.
Din datele prelucrate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei s-a constatat o scădere cu 5,7%
a victimelor violenţei în familie cu studii generale şi cu 10,03% a victimelor violenţei în familie cu studii
medii. la nivelul semestrului I 2009 faţă de semestrul I 2008.
Cele mai multe victime ale abuzurile care au loc între membrii familiei sunt femeile, iar autorii sunt în
majoritatea cazurilor bărbaţii.
În cele mai multe dintre cazurile de violenţă în familie, relaţia dintre victimă şi agresor a fost fie
parentală, fie de căsătorie, astfel în semestrul I 2009 s-a înregistrat un procent de 18,49% victime femei
căsătorite (1,33% sunt bărbaţi), iar în semestrul I 2008 un procent de 18,95% au fost victime femei căsătorite
(1,93% sunt bărbaţi).

166
V. Protecţia Familiei / Family Protection

SEM I 2009 19,82 5,84 25,28 2,72 8,07

SEM I 2008 20,14 6,62 31,21 0,97 6,75

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

căsătorie relaţie consensuală parentala sau asimilabilă logodnă/prietenie alt tip de relaţie
relaţiei parentale

Victimele violenţei în familie în semestrul I 2008 cu un venit lunar sub 600 lei, reprezenta 7,89%, iar în
semestrul I 2009 reprezenta 18,25 %.

0.54
1.39
victime de sex 0.82
masculin Sem I 2009 1.53
1.31

3.08
5.05
victime de sex
2.55
feminin Sem I 2009 8.53
5.6

0.1
victime de sex 0.38
0.33
masculin Sem I 2008
0.82
1.5

3.9
victime de sex 3.76
feminin Sem I 2008 2.23
7.72
6.38

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
%
beneficiar de alocaţii familiale
sau ajutoare sociale
fără venituri
peste salariul
mediu pe economie
între salariul minim şi salariul mediu pe
economie
sub salariul minim pe ecomonie

Victimele sunt agresate săptămânal în cea mai mare proporţie, urmată de agresiunea zilnică.

167
V. Protecţia Familiei / Family Protection

Distribuţia victimelor violenţei în familie în funcţie de frecvenţa


agresiunii în Sem. I 2008-Sem. I 2009
100%

90% 12,95
5,06 15,48
80% 12,59
70% 11,17
2,66 8,31
60%

50%
22,16 15,4 7,68
40% 5,26

30%
5,1
20%
16,73 4,8 18,18
10% 5,08
0%
victime sex victime sex victime sex victime sex
feminin Sem I 2008 masculin Sem I 2008 feminin Sem I 2009 masculin Sem I 2009

zilnic saptamânal lunar mai rar decât lunar

În majoritatea cazurilor victimele violenţei în familie sunt femei, iar natura agresiunii are
preponderenţă fizică şi psihologică, înregistrându-se şi cazuri în care agresiunea a fost de natură sexuală.
Agresiunea fizică în rîndul victimelor adulte de sex feminin a scăzut în semestrul I 2009 faţă de
semestrul I 2008 cu 0,87%, a scăzut şi agresiunea sexuală în rîndul victimelor minore de sex feminin cu
1,51%.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului este principala autoritate care
raportează Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familie, fiind urmată de Inspectoratul de Poliţie, Autoritatea
de Sănătate Publică şi Organizaţii Non-Guvernamentale.
În România există 50 adăposturi pentru victimele violenţei în familie, dintre care 29 sunt publice, 7
în parteneriat public privat şi 14 private .
Capacitatea adăposturilor se ridică în prezent la 595 de locuri pentru victime adulte plus copiii
acestora.
De asemenea sunt 27 centre de consiliere a victimelor violenţei în familie, 2 centre de recuperare
şi 2 centre de informare şi sensibilizare a populaţiei.
Din anul 2006, s-au înfiinţat 6 centre care oferă servicii sociale destinate agresorilor familiali din
care 1 public, 1 privat şi 4 sunt în parteneriat public privat.

168
V. Protecţia Familiei / Family Protection

V.1. Numărul cazurilor de violenţă în familie, în semestrul I 2009


Number of domestic violence cases, in the Ist, Semester, 2009
Număr de victime (number of victims)
Vârstă (ani)
Total de sex feminin de sex masculin
(Age – years)
(feminine) (masculine)
Total,din care ( out of which) 6.386 cazuri (cases) % cazuri (cases) %
- cu sex precizat
4.863 3.524 72,47 1.339 27,53
(with specified sex)
- cu vârsta precizată
4.317 3.167 73,36 1.150 26,64
(with specified age)
- 0-18 ani (0-18 years) 1.799 1.023 56,86 776 43,14
- peste 18 ani
2.518 2.144 85,15 374 14,85
(over 18 years)
- fără sex şi fără vârstă precizate
1.523 - - - -
( with unspecified sex and age)

V.2. Numărul deceselor datorate violenţei în familie, pe grupe de vârstă şi sexe,


în semestrul I 2009
Number of deaths due to domestic violence, on age and sex groups,
in the Ist, Semester, 2009
Număr de victime (number of victims)
Vârstă (ani)
Total de sex feminin de sex masculin
(Age – years)
(feminine) (masculine)
Total 36 18 18
din care, cu sex precizat
( out of which,with specified sex)
0-14 1 1 -
14-18 5 1 4
18-25 1 - 1
25-35 3 2 1
35-45 5 4 1
45-55 10 5 5
55-65 5 - 5
peste 65 6 5 1
din care, cu sex neprecizat 10 - -
(out of which,with unspecified sex)

169
V. Protecţia Familiei / Family Protection

V.3. Numărul cazurilor de violenţă în familie,


pe grupe de vârstă şi sexe, după mediul de provenienţă, în semestrul I 2009
Number of domestic violence cases, on age and sex groups, depending on the
environment of origin, in the Ist, Semester, 2009
Număr de victime (number of victims)
Vârstă (ani)
de sex feminin de sex masculin
(Age – years) Total
(feminine) (masculine)
Total, din care (out of which) 6.386 - -

- cu sex precizat 2.703 1.553 1.150


( with specified sex)
0-14 1398 781 617
14-18 401 242 159
18-25 326 288 38
25-35 717 637 80
35-45 656 596 60
45-55 395 329 66
55-65 233 157 76
peste 65 191 137 54
- mediul de provenienţă specificat pentru: 4.026 3.077 1.102
(the environment of origin was specified for:)
din care:( out of which)
- urban 2.325 1.780 545
- rural 1.854 1.297 557

170
V. Protecţia Familiei / Family Protection

V.4. Numărul cazurilor de violenţă în familie, dupa felul agresiunii,


în semestrul I 2009
Number of domestic violence cases, in the Ist, Semester, 2009
Număr de cazuri (number of victims)
Total de sex feminin de sex masculin
(feminine) (masculine)
Total, din care ( out of which) 6.386
- cu sex precizat 4.321 3.167 1.150
(with specified sex)
- s-a specificat relaţia cu agresorul pentru : 3.936 2.922 1.014
( the relationship with the perpetrator was
specified for:)
- căsătorie (marriage) 1.266 1.181 85
- relaţie consensuală (cohabitation) 373 331 42
- parentală (parental) 1.610 984 626
- logodnă/prietenie (engagement/friendship) 173 120 53
- alt tip de relaţie (other type of relationship) 514 306 208
- s-a specificat natura agresiunii pentru : 5.748 4.513 1.235
( the nature of aggression was specified for:)
- fizică (physical) 2.387 1.895 492
- psihologică (psychological) 1.590 1.276 314
- economică (economical) 625 509 116
- socială (social) 910 635 275
- sexuală (sexual) 236 198 38
- s-a specificat frecvenţa agresiunii pentru : 5.539 3.665 1.874
( out of which, the frequency of aggression was
specified for:)
- zilnică (daily) 1.486 1.161 325
- saptamânală (weekly) 1.310 984 326
- lunară (monthly) 950 531 419
- mai rar decat lunar (less than monthly) 1.793 989 804

171
V. Protecţia Familiei / Family Protection

V.5. Situaţia naţională a centrelor destinate prevenirii şi combaterii violenţei în


familie, în semestrul I 2009
National situation of the centers destined to prevent and fight against domestic violence, in
the Ist, Semester, 2009
În parteneriat
Centre Total Public public-privat Privat
(centers) ( public –private (private)
partnership)
Adăpost1 50 29 7 14
(Shelter)
Consiliere victime2 27 13 2 12
(Victims counselling)
Recuperare(Recovery) 2 - - 2
Sensibilizare şi Informare 2 - - 2
(Sensitization and
Information)
Asistenţă agresori3 6 1 1 4
(Aggressors assistance)
TOTAL 87 43 10 34
1
adăpost = Centru de Adăpostire a Victimelor violenţei în familie (Shelter=Center for sheltering the
victims of domestic violence)
2
consiliere victime = Centru de Consiliere a Victimelor violenţei în familie (Victims counselling=
Center for counselling the victims of domestic violence)
3
asistenţă agresori = Centru de Asistenţă a Agresorilor familiali (Aggressors assistance=Center for
assisting family aggressors)

172
V. Protecţia Familiei / Family Protection
V.6. Cazuri de violenţă în familie şi numărul centrelor pe regiuni, în semestrul I 2009
Domestic violence cases and number centers on regions, in the Ist, Semester, 2009
Cazuri (cases ) Centre (centers)
Total cazuri În parteneriat
Regiunea
(total cases) Publice public-privat Private
(Region)
Persoane ( public) ( public –private (private)
-%-
(persons) partnership)
REGIUNEA NORD –EST 769 12,04 4 adăpost 1 adăpost 3 adăpost
(North-East Region) 2 consiliere 1 consiliere 3 consiliere
Judeţe (Counties): Bacău, victime victime victime
Botoşani, Iaşi, Neamţ,
Suceava, Vaslui
REGIUNEA SUD –EST 876 13,72 1 adăpost 1 adăpost 2 adăpost
(South-East Region) - recuperare - recuperare 1 recuperare
Judeţe (Counties): Buzău, - asistenţă - asistenţă 2 asistenţă
Brăila, Constanţa , Galaţi, agresori agresori agresori
Tulcea,Vrancea 1 consiliere - consiliere - consiliere
victime victime victime
REGIUNEA SUD – 1.653 25,88 9 adăpost adăpost 1 adăpost
MUNTENIA
(South-Wallachia Region)
Judeţe (Counties): Argeş,
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu
Ialomiţa, Prahova, Teleorman
REGIUNEA SUD -VEST – 665 10,41 4 adăpost 1 adăpost - adăpost
OLTENIA 2 consiliere consiliere 1 consiliere
(South-West – Oltenia Region) victime victime victime
Judeţe (Counties): Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Olt, Vâlcea
REGIUNEA VEST 598 9,36 2 adăpost 1 adăpost 3 adăpost
(West Region) - asistenţă 1 asistenţă - asistenţă
Judeţe (Counties): Arad, agresor agresor agresor
Caraş-Severin, Hunedoara, - consiliere - consiliere 2 consiliere
Timiş victime victime victime
- sensibilizare - sensibilizare 1 sensibilizare
şi informare şi informare şi informare
REGIUNEA NORD – VEST 619 9,69 2 adăpost 1 adăpost - adăpost
(North-West Region) 2 consiliere 1 consiliere 1 consiliere
Judeţe(Counties): Bihor, victime victime victime
Bistriţa, Cluj, Satu-Mare, - sensibilizare - sensibilizare 1 sensibilizare
Sălaj, Maramureş şi informare şi informare şi informare
REGIUNEA CENTRU 1.024 16,04 6 adăpost 1 adăpost 4 adăpost
(Central Region) 1 asistenţă asistenţă 1 asistenţă
Judeţe (Counties): Alba, agresor agresor agresor
Braşov, Covasna, Harghita, 4 consiliere consiliere 5 consiliere
Mureş, Sibiu victime victime victime
REGIUNEA BUCUREŞTI – 182 2,85 1 adăpost 1 adăpost 1 adăpost
ILFOV - recuperare - recuperare 1 recuperare
(Bucharest-Ilfov Region) - asistenţă - asistenţă 1 asistenţă
agresor agresor agresor
2 consiliere - consiliere - consiliere
victime victime victime
TOTAL 6.386 100,0 29 adăpost 7 adăpost 14 adăpost
- recuperare - recuperare 2 recuperare
1 asistenţă 1 asistenţă 4 asistenţă
agresor agresor agresor
13 consiliere 2 consiliere 12 consiliere
victime victime victime
- sensibilizare - sensibilizare 2 sensibilizare
şi informare şi informare şi informare

173