Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

Argument ……………………………………………………………......... 3

Introducere – Ecologia ca stiinta ……………………………………….... 4

CAPITOLUL I - POLUAREA MEDIULUI …………………………… 6

CAPITOLUL II – STRATEGII DIDACTICE ABORDATE IN EDUCATIA

ECOLOGICA A ELEVILOR DIN CLASELE I – IV …………………. 17

II. 1. Ce este educatia pentru mediu? ………………………..17

II. 2. Educatia ecologica in scoala …………………………..20

II. 3. Forme de realizare a educatiei ecologice …………….. 23

II. 4. Metode activ – participative aplicate in lectiile de educatie

ecologica……………………………………………………. 80

CAPITOLUL III – ASPECTE JURIDICE ALE ECOLOGIEI ……… 175

III. 1. Protejarea mediului in tara noastra ………………….... 175

III. 2. Reglementari in vigoare ………………………………. 182

CONCLUZII …………………………………………………………….. 188

BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………190

Educatia tehnologica nu este învatamânt profesional tehnic si nici învatamânt teoretico-


stiintific în sens strict, ci este o formatie culturala noua, nascuta din raportul omului modern cu
tehnologia , componenta a culturii de baza si o coordonata de actiune pentru educatia permanenta.
Educatia tehnologica are un caracter specific interdisciplinar si totodata dual: teoretic si practic,
stiintific si tehnologic.

Realizarea unei culturi de baza în perioada învatamântului general reclama includerea


educatiei tehnologice în contextul acestuia, vizând cultivarea unei viziuni de ansamblu asupra
tehnologiei, formarea unei atitudini active morale si responsabile în raport cu dezvoltarea si
exploatarea acesteia - premisa pentru o viata socio-profesionala adecvata, într-un univers
super-tehnologizat.

Noul curriculum al disciplinei Educatie tehnologica este conceput in structura


modulara, asigurandu-se astfel flexibilitatea abordarii. Curriculum-ul are o dinamica proprie,
permitand abordarea diferentiata in timp a modulelor. Succesiunea modulelor in cadrul curriculum-
ului nucleu a fost stabilita in functie de particularitatile de varsta, importanta domeniului tehnologic
si impactul social. Structura modulara permite elevului sa cunoasca diverse domenii de activitate.
Pentru invatamantul gimnazial, modulele abordeaza principalele domenii tehnologice in
structura modulara, asigurandu-se astfel flexibilitatea abordarii. Curriculum-ul are o dinamica
proprie, permitand abordarea diferentiata in timp a modulelor.
-in clasa a VI-a modulele Economia familiei (care are rolul de a familiarize elevii cu
terminologia economică utilizată în activităţile curente ale familiei şi ale vieţii cotidiene şi de
a-i face să înţeleagă motivaţia care se află la baza unui anumit
comportament de consum) si Materiale si Tehnologii (lemn,textile,piele,lut ceramica) ; Se
pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor tipuri de materiale
precum şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util.
Obiectivele cadru ale disciplinei Educatia tehnologica sunt definite in functie de ciclul
parcurs si se regasesc ca obiective cadru pentru modulele componente. De exemplu, pentru
invatamantul gimnazial, obiectivele cadru sunt formulate in termeni de competente si capacitati:
În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire – învăţare - evaluare se recomandă:
• crearea unui context ambiental plăcut şi adecvat activităţii exploratorii a
elevului;
• familiarizarea elevilor cu modalităţi şi procedee de utilizare a diferitelor surse de informare
precum şi crearea unor oportunităţi de învăţare care să favorizeze cunoaşterea prin experienţă proprie;
• stimularea elevilor în observarea şi investigarea mediului înconjurător, în
punerea de întrebări referitoare la funcţiile, alcătuirea şi modul de obţinere a
diferitelor obiecte create de om, în căutarea soluţiilor de remediere a unor
defecţiuni, în aplicarea unor tehnici de rezolvare a disfuncţionalităţilor sesizate în
mediul apropiat;
• încurajarea reflecţiei personale privind impactul tehnologiei asupra
individului, mediului şi societăţii;
• punerea în faţa elevilor a unor sarcini de învăţare autentice, în contexte
semnificative;
• utilizarea de scheme structurale, schiţe, alte reprezentări grafice care
organizează cunoştinţele elevilor şi îi ghidează în experienţele de învăţare
ulterioare.
• Această lucrare īşi propune să prezinte aspectele teoretice ale metodicii disciplinelor de specialitate,
să facă o prezentare a metodelor moderne de predare-īnvăţare şi să prezinte cāt mai obiectiv
rezultatele la care s-a ajuns prin aplicarea, īn procesul de īnvăţămānt, a metodelor moderne de
predare–īnvăţare la disciplinele tehnice.
• Lucrarea se īntemeiază pe o cercetare experimentală , care, pornind de la motivaţiile de mai sus şi-a
propus să identifice şi să valideze un set de metode moderne (active) aplicabile la disciplinele
tehnice.
Motivarea utilităţii cercetării din punct de vedere al specialităţii

• Pe piaţa mondială „īnvinge” acela care poate realiza īntr-un timp cāt mai scurt posibil cu cheltuieli
minime, produse noi , superioare din toate punctele de vedere produselor similare existente , cu
preţuri de vānzare reduse. Ori , un produs oarecare (maşină –unealtă, autoturism, etc) va putea fi
realizat īn cantitate mare īntr-un timp minim , la un cost scăzut şi cu toate calităţile superioare
prevăzute de proiectant, numai dacă se va aplica tehnologia cea mai avansată.

• Este astfel necesară introducerea unor probleme de studiu concrete īn scopul realizării funcţiilor
cognitiv – formative şi aplicative ale lecţiilor de tehnologia meseriei pentru dezvoltarea, īn special, a
gāndirii creatoare a elevilor

Motivarea utilităţii cercetării din punct de vedere al metodicii specialităţii

• Īn predarea obiectului “ Tehnologia elaborării şi prelucrării semifabricatelor ” este necesară utilizarea


celor mai variate metode de īnvăţămānt, alegāndu-se pentru fiecare temă īn parte acea metodă care
conferă o eficienţă sporită procesului de īnvăţămānt, care īi ajută pe elevi să-si īnsuşească temeinic
multe cunoştinţe transmise de către cadrele didactice, īi īnvaţă pe elevi să cerceteze independent şi să
adopte o atitudine critică faţă de tot ce li se comunică sau descoperă īn cărţi.

• Folosirea metodelor moderne de īnvăţămānt este imperativ determinată de cerinţele actuale ale
īnvăţămāntului tehnic care urmăreşte să ofere elevilor, pe lāngă acumularea de cunoştinţe , o gāndire
logică , capacitatea de a folosi īn mod creator noţiunile īnsuşite şi de a-şi pune īn valoare aptitudinile
specifice meseriei pe care o va exercita īn viitorul apropiat.

• Pentru atingerea acestor deziderate este necesar să se folosească metode de īnvăţămānt active care să
solicite gāndirea elevilor īn mod activ pe tot parcursul lecţiilor, folosirea unui bogat material didactic
, elevii avānd obligaţia īn acest sens de a desfăşura o largă activitate de observare şi prelucrare.