Sunteți pe pagina 1din 23

Intgrarea economica si economia europeana.

Catedra REI 2009.

TEMA 1.Caracteristici ale intergarii economice internationale.


1.Privire de ansamblu asupra termenului de intergare economica interenationala
2.Analiza conceptului de integrare economica internationala
3.Premise ale intagrarii economice internationale.
4.Factori determinanti ai integrarii economice internationale.
5.Implicatiile itegrarii economice internationale.
6.Esenta obiectivele si etapele integrariie conomice internationale, principalele forme de integrare
economica internationala
7.Avantajele generale ale integrarii economice internationale.

1.IEI caracterizeaza particularitatile etapei contemporane de dezvoltare a economiei mondiale.termenul de


„integrare” provine de la cuvintul latin –integro- a integra, respectiv integrasio, ceea ce inseamna a puna la un loc,
a reuni mai multe parti intr-un tot unitar sau a constitui un intreg, a restabili, a intregi. IEI e un proces istoric
conditionat de dorinta si necesitatea a 2 sau mai multe tari de a se uni si a forma un spatiu unic economic o piata
unica, mai eficienta si mai productiva.Integrarea economica internationala una din trasaturile caracteristice asentiale
ale economiei mondiale contemporane.Procesul de IEI a determinat formarea unor noi centre de putere economica
care exercita o influenta tot mai mare asupra raportului de forta din lumea contemporana.La etapa actuala exista
citeva centre integrationiste de putere economica care influnteaza real asupra tuturor regiunilor si economiilor tarilor
lumii, printre care putem mentiona: UE, Acordul Nord American pentru Comert Liber(NAFTA), Asociatia
Natiunilor a Statelor din Asian de Sud Est(ASEAN), Piata comuna a sudului( MERCOSUR-MERCOSUL).
Pe viitor se prevede formarea noilor centre integrationiste ca: Asociatia de cooperare Asia Pacific(APEC),
Cooperarea Economica a Tarilor Marii Negre(CEMN), CSI, Organizatia pentru Democratie si Dezvoltare
Economica(ODDE/GUAM)

2.Actualmente in literatura de specialitate notiunea de IEI, i se atribuie mai multe sensuri, primul punct de vedere
larg raspindit mai ales in perioada initialaa IEI este cel de trecere de la microspatii la macrospatii, la crearea unor
amsambluri economice tot mai vaste care sa permita o productivitate sporita si o calitate superioara a marfurilor. In
perioada postbelica un alt puct de vedere defineste integrarea ca- absenta discriminarilor sau eliminarea progresiva a
discriminarilor in raporturile economice dintre diferite tari.
Un grup de savanti au definit IEI, ca fiind realizarea unei unificari complete intre economii mai distincte si
intelegindu-se nu numai o unificare vamala dar si o liberalizare a tuturor opratiunilor comerciale si finanaciare.

3. IEI si dezvoltarea ei se bazeaza pe unele premise concrete din care putem mentiona:
- apropierea nivelelor dezvoltarii economice si gradul maturitatii economiei de piata a tarilor care vor sa se
integreze
- apropierea geografica a tarilor ce vor sa se integreze si existenta granitelor comune si a relatiilor
economice din punct de vedere istoric constituirea formatiunilor integrationiste a inceput cu citeva tari
vecine situate pe acelasi continent in apropiere una de alta avind comunicatii de transport la baza.
- problemele, interesele comune ale tarilor ce vor sa se integreze in domeniul dezvoltarii, finantarii, reglarii
economice si colaborarii politice.
-efctul de demonstrare. In tarile care au creat formatiuni integrationiste au avut loc mutatiuni:
-crestere economica
-diminuarea inflatiei si a somajului
Efectul de demonstrare sa manifestat de exemplu mai accentuat prin dorinta multor tari post-comuniste care
au devenit membre ai Uniunii Europene.
IEI a devenit o necesitate obiectiva datorita conditiilor actuale si anume:
a)dezvoltarea economiei mondiale
b)diviziunea mondiala a muncii, a noii diviziuni mondiale a muncii.

4.In primul rind printre factorii de ordin general care au determinat acest proces se numara:
1.amplificarea interdependentelor economice dintre statele lumii in perioada postbelica pe baza conditiilor
specifice zonelor geografice si economiilor nationale
2.Dezvoltarea puternica a stiinte, tehnicii si tehnologiilor moderne care impune transformari structurale
trepte si forme noi ale diviziunii mondiale a muncii, precum si modalitati de rezlizare a lor, adica folosirea eficienta a
potentialului material, tehnic, stiintific, uman, financiar al fiecarei tari unde impune largirea spatiului activitatii
productive a schimburilor, a circulatiei bunurilor materiale, a serviciilor, a rezultatelor cercetarii stiintifice, a
persoanelor si capitalurilor pe plan subregional si regional
3.Consecinta preocuparii statelor in dezvoltare de a rezolva pe calea extinderii si conlucrarii economice,
probleme comune cu care se confrunta.
4.Convergenta intereselor economice si vecinatatea tarilor, complementarea lor economica, presiunile
concurentiale ce vin din afara zonei geografice respective.Tendintele de putere intraregionale, comertul intraregional,
efectuarea preferentiala de catre parteneri a investitiilor in zona respectiva.
5.Aparitia si manifestarea in forme tot mai acute a contradictiei dintre posibilitatile de sporire a productiei si
capacitatea restrinsa a pietelor nationale.
6.Gradul inalt de concentrare aproductiei si decentralizare a capitalului pe de o parte si limitele si restrictiile
miscarii libere a capitalurilor si fortei de munca pe de alta parte.
7.Constituirea de mari firme companii, corporatii de stat sau private care prin activitatea lor depasesc
granitele nationale.

5. Implicatiile IEI asupra tarilor participante la organizatiile integrationiste sunt numeroase printre ele putem
mentiona:
a)IEI creaza premize pentru imbunatatirea alocarii resurselor si disponibilitatilor acestora datorita reducerii
restrictiilor pe care le impune capacitatea pietelor interne, ea poate stimula astfel cresterea economica.
b) IEI stimuleaza difuzarea mai rapida a tehnologiilor moderne cu rmarile sale pe planul eficientei si
competitivitatii.
c)Perfectionarea infrastructurii in tarile membre, eftiniduse transportul si opratiunile import-export
d)intensificarea concurentei in cadrul noii piete unite.
e) IEI stimuleaza in strinsa legatura cu innasprirea concurentei procesul investitional, atit al investitiilor
interne cit si externe.
f)IEI contribuie la dezvoltarea anumitor activitati care nu este posibila in mod eficient de catre unele tari in
mod individual datorita limitarii resurselor de care dispun.
g)IEI permite tarilor situate intro anumita zona de asi promova si a apara in comun interesele amenintate de
concurenti internationali f puternici.

6.Evolutia procesului de IEI poate imbraca diferite forme, principalele sunt:


-Zona de comert liber
-Uniumea vamala
-Piata comuna or unica
-Uniunea economica si monetara
-Uniunea politica.

Zona de comert liber- e perimetrul format din 2 sau mai multe tari care dintrodata sau treptat siau suprimat barierele
vamale si comerciale dintre ele, dar mentin fiecare fata de terte propriile lor tarife vamale si regimuri comerciale.In
rezultat se creaza zonele comerciale caracterizind numarul de conditii in ele pentru tarife libere si a numarului
limitat a comertului international cu marfuri si servicii.Coordonare despre zonele d comert liber corespund practicii
relatiilor economice internationale si a Conventiei Organizatiei Mondiale a Comertului care e indreptat spre
liberalizarea comertului exterior si stabilitatea politicii comerciale a tarilor participante.
Uniumea vamala- este o grupare de state care alcatuiesc impreuna un singu terituriu vamal. Tarile care participa la
UV desfiinteaza barierele tarifare si netarifare in relatiile comerciale reciproce si institue un sistem de impozite
comune iar in relatiile cu tertii folosesc o politica comerciala comuna si un tarif extern comun.UV pot fi de 2 feluri:
1.Perfecta(complete)- cind sunt vizate toate produsele care se schimba reciproc si cu tertii.
2.Imperfecta(incomplete)-cind sunt vizate numai o parte din produse care se scimba reciproc si cu tertii.
UV in imagine economica reprezinta expresia unei integrari mult mai avansate a 2 sau mai multor economii
nationale initial separate, aceasta presupune in primul rind suprimarea imediata sau treptata a barierelor tarifare si
comerciale din circulatia marfurilor intre statele ce formeaza uniunea vamala.UV e coordonata de catre organizatiile
comerciale comerciale internationale si mondiale.(GATT-acordul general pentru comert si dervoltare, Camera de
Comert, Uniunea Vamala Internationala.
Piata comuna or unica-Dezvoltarea de mai departe a procesului integrationist a grupuluitarilor membre atinge
forme de piata comune.Ea se evidentiaza prin semnarea cordului si include in sine 4 libertati, traversind granitele de
stat pentru marfuri, servicii capitaluri si persoane. In acest caz in procesul integrationist se includ factorii de
productie si pina la un moment coordonarea politicii economice externe. In afara de aceasta crearea pietei comune
care insista la armonizarea multor standarte industriale si norme de drept
Uniunea economica si monetara-Experienta mondiala demonstreaza ca dezvoltarea pietei comune or unice creaza
conditii pentru trecerea la urmatoarea forma superioara de integrare economica internationala.Uniunea economica si
monetara.Aceasta foerma presupune efectuarea politicii unice economice monetare bugetare, politica baneasca,
introducerea monedei unice, constituirea organelor nationale de reglementare in interiorul gruparilor
integrationiste.In uniune se infaptuieste coordonarea strinsa a politicii economice ale statelor membre in baza de
recomandari si controale din partea organelor nationale.In baza aceasta se stabileste cursul monetar fixat al tarilor
participante in relatii una cu alta apoi se introduce treptat moneda unica unde formeaza politica monetara unica si
sistema bancara centrala in frunte cu Banca Nationala si introducerea monedei unice cu dreptul de emitere a unitatii
banesti unificate.
-Uniunea politica-dezvoltarea de mai departe si perfectionarea formelor de integrare economica internationala poate
duce la transformarea uniunii economice in uniune politica. Cu toate acestea in acelasi timp apare posibilitatea de
trecere a tarilor participante la politica externa comuna. Aceasta inseamna:
a)securitatea politicii comune,
b) Introducerea cetateniei unice
Formarea elementelor de uniune politica contribuie la dezvoltarea colaborarii si cooperarii in domeniul justitiei si
afaceri interne, esential largeste activitatea participantilor uniunii in domeniul culturii, invatamintului si interesele
tuturor cetatenilor.
7. La etapa actuala, cele mai importante avantaje ale integrarii economice sint:

-Economiile derivate din productia de serii mari


-Intensificarea concurentii in cadrul marii piete marite
-Atenuarea problemelor de piata prin economisirea de devize convertibile.
-Posibilitatea de a dezvolta anumite activitati pe care unele tari nu le pot desfasura eficient in mod individual
din cauza limitarii pietelor lor
-Cresterea puterii de negocieri in raport cu tarile terte sau fata de alte grupari regionale
-Formularea mai coerenta a politii economice
-Necesitatea de a introduce pe termen mediu si lung reforme structurale care in contextul unui stat national
pot fi aminate desinestatator
-Posibilitatea de a obtine pe baza unui proces de integrare o accelerare a dezvoltarii economice ( nu numai a
cresterii economice)

TEMA 2: Teorii ale Integrarii Economice


1)Teoria uniunii vamale. Definirea uniunii vamale
1.1. Teoria clasica a uniunii mondiale
1.2. Teoria moderna a uniunii vamale
2) Teoria uniunii economice si monetare. Principiile integrarii economice
2.1. Etapele integrarii economice si caracteristicile lor dupa Valasa.
3) Teoria uniunii politice. Evolutia teoriei uniunii politice.
4) Principiile teoretice ale tratatului de la Maastricht cu privire la uniunea economice, monetara si politica.

1) Teoria uniunii vamale reprezinta fundamentul teoriei integrarii economice si ca rezultat de doua sau mai
multe tari. Uniunea vamala reprezinta un spatiu economic ai caror membri se angajeaza reciproc sa nu
impuna nici o restrictie cantitativa aplicind un tarif vamal comun fata de tarile terte, precum si o legislatie
vamala comuna. Teoria UV a inregistrat in timp o evolutie de la conceptia clasica a uniunii vamale, la
conceptiunea sa moderna.
1.1. Teoria clasica a UV sustine constituirea uniunilor vamale „pure” ca grupari formate numai prin
„corectarea” taxelor vamale ca instrument de protectie si politica comerciala Inca in secolul 17 s-a format
pentru prima data in Franta UV unindu-se 12 state. Mai tirziu in Anglia, Germania (sec 19), SUA-includea
50 state(sec 19), Spatiul Rominesc(sec 19).
*Uniunea vamala perfecta este o unitate teritoriala intre ale carei parti sau tari, vama este suprimata
iar schimburile cu tertile tari se fac pe baza unui tarif si a unei legislatii vamale comune.
*Uniunea vamala imperfecta, unde tarile componente isi pastreaza independenta lor tarifara sau
vamala dar isi acorda totusi in schimburi importante avantaje diverse. Aici exista insa barierele vamale
exterioare la granitele fata de terti
*Uniunea vamala cu tarifele preferentiale este instituirea unui regim reciproc de preferinte pentru
anumite produse in cadrul UV.
In practica 1 si 3 forma de UV dintre cele prezentate se folosesc mai frecvent.
1.2. Teoria moderna a uniunii vamale se refera la aspectele mecanice ale functionarii
UV(coordonarea structurilor tarifare si a politicilor comerciale dintre tarile membre), precum si la aspectele
rezultate din unificarea vamala( adica ridicarea diferentiala a gradului de bunastare a statelor membre)

(Robert Lipsiu) Avantajele UV moderna:


*Specialializarea in productie conform teoriei costurilor comparative
*Realizarea de economii si obtinerea unei eficiente economice
*Modificarile favorabile in raporturile de schimb
* Cresterea ritmului dezvoltarii economice
2. Sa constatat ca pusul urmator care trebuie realizat dupa realizarea UV este Uniunea economica si monetara..In
cadrul acestei etape cele mai multe din principiile integrarii economice sunt:
1.Politica comuna in domeniul industrial agricol transporturilor fianaciar monetear si altele
2.Libera circulatie a persoanelor si capitalurilor
3.crearea unor fonduri speciale pntru finantarea diferitelor programe
4.Concurenta loiala
5.Armonizarea legislatiilor nationale
Cu alte cuvinte Uniunea economica si monetara este un pas intermediar in realizarea integrarii economice.
Economistul Balassa distinge 5 etape ale integrarii economice internationale:
a.Zona Economica de Liber Schimb.Tarile care o constitue decid sa abordeze progresiv taxe vamale si
restrictiile cantitative dintre ele.In acelas timp fata de tarile din afara zonei de liber schimb fiecare tara adopta o
politica comerciala proprie.Astfel de organizatii sunt:Asociatia Europeana a Liberului Schimb(AELS), Acordul
Central Europen de Comert Liber(CEFTA), Acordul Nord American de Libe Schimb(NAFTA), Asociatia Tarilor din
Asia de Sud Vest(ASIAN), Asociatia Lstino Americana de Integrare(ALADI)
b.Uniunea Vamala(UV).Tarile care oconstitue decid sa evite progresiv taxele vamale si restrictiile
cantitative dintre ele si sa substitue deasemenea progresiv politicile lor individuale fata de terti printr-un tarif exterior
comun.Dintre gruparile regionale care pot fi considerate in prezent uniuni vamale fac parte:
-Pactul ANDIN(Comunitatea andina de natiuni)
-PIATA comuna a Americilor centrale
-Piata comuna a tarilor Caraibelor
-Sistemul economic latino american
c.Piata comuna e o unuine vamala in care tarile membre decid sa asigure libera circulatie a factorilor de
productie.(UE)
d.Uniunea economica- ea adauga caracteristicilor pietei comune armonizarea politicilor economice in
domeniul economic.Evolutia acestei Uniuni Economice cu timpul trebuie sa includa si dimensiunea monetara(ex:UE
– singura orgamizatie integrationista la aceasta etapa)
e.Integrarea economica totala.- implica unificarea politicilor monetare fiscale, sociale(uniunea politica).
Aceasta nu se poate efectua fara instituirea unei autoritati supranationale verificabile.Spre asa tip de integrare tinde
UE , procesul de integrare economica a carui a determinat crearea unei institutii purtatoare asupra nationalitati
( Comisia Europeana, Parlamentul Eropean, Istitutul European Monetar si Banca Central Europeana).

Pier Maillette a propus etapele posibile pe calea integrarii:


-Constituirea zonelor economice si a uniunilor vamale libere
-Piata comuna care adaoga UV libera circulatie a factorilor de productie
-Uniunea economica si monetara incare se tine cont de actiunea marelui actor macroeconomic-statul, si unde
se limiteaza posibilitatile de actiune nationale
-Uniunea politica.

Moneda , bugetul, relatiile internationale sunt atributele clasice ale suveranitatii nationale, este o reducere a
competentelor antionale in aceste directii inde presupune o raspindire a organizarii politice a continentului European.
Intrun discurs din 31 mai 1960 Charles de Gaule, presedinte a Frantei sustinea ca visul Frantei era sa contribuia la
contructia europei centrale printro grupare politica, economica, culturala si umana.El a relansat ideea unei Europe
integrate politic, „Visul inteleptilor si ambitia celor puternici, care pare ca o conditie principala pentru echilibrul
lumii”. Dupa 1964 convins fiind de prabusirea viitoare a celor 2 blocuri militare NATO si CAER, Charles a preluat
ideea unei EUROPE unite de la Atlantic si pina la Ural pe care o lansase initial in memoriile sale de dupa razboi.

4.Bazele teoretice ale constituirii unei uniuni politice au fost puse in 1993 in tratatul de la Maastricht care are la baza
edificiul sau teoretic si realizarea uniunii politice.Tratatul de la Maastrichi semnat la 1 de catre ministrii de externe si
cei de finante din statele comunitatii europene. Acest document se numeste” Tratatul asupra Uniunii Europene” .
Acest trata are ca baza urmatoarele principii:
-Stabilirea si functionarea efectiva a unirii piete europene si a uniunii economice si monetare
-Acordarea cetateniei europene
-Realizarea uniunii politice
Fiecare din aceste principii se transpun efectiv intr-o serie de masuri concrete in care sunt reflectate:
1.Directivele politicii economice a statelor membre vor fi adoptate de catre Consiliul de Ministri ai UE. In
acelasi timp va supraveghea evolutia economiei in fiecare stat membru si in UE.
2.Cetatenia europeana consta din urmatoarele drepturi si libertati:
-deplasarea si stabilirea domiciliului in mod liber pe teritoriu statelor membre ale UE.
-Votarea si depunerea candidaturii la alegerile municipale si europene.
-protejarea fiecarui cetatea european de catre autoritatile diplomatice sau consulare a fiecarui stat membru
-posibilitatea efectiva de a se adresa Parlamentului European dar prin institutia Avocatului poporului
european.
In tratat se mentioneaza ca uniunea politica s eva mentine prin:
-cresterea rolului Parlamentului European,
-sporirea competentelor uniunii,
-o politica comuna in domeniul juridic si al afacerilor interne,
- politica externa comuna si de securitate a statelor membre.

TEMA 3: TENDINTELE INTEGRATIONISTE IN ECONOMIA MONDIALA:


1.Zona Americana
1.1 Integrarea Economica Nord Americana(Comuitatea de Comert Liber Nord American-NAFTA
1.2Integrarea economica in America de Sud si Caraibe.Asociatia Latino-Americana(ALADI)
1.3 Grupul Andin sau Comunitatea Andina de Natiuni( P.Aa-CAN)
1.4 Piata Comuna Sudului(MERCOSUR)
1.5 Piata Comuna Central-Americana(PCCA)
1.6 Comunitatea si piata comuna a Caraibelor( Self study)CARICOM
1.7 Zona de Liber Schimb a Americilor(self study)FTTA
2.Zona Asiatica si Africana
3.Zona Europeana

1.Zona Americana
Zona americana estr prima mare zona de integrare economica mondiala si o constitue cele 2 Americi unde rolul
principal il joaca U.S. O economie mondiala integrata mai curind decit una regionalizata constitue un scop
primordial al Statelor Unite ale Americii. Numai asa se explica acele 2 atitudini ale politicii externe a US in pltimul
timp:
- efortul masiv si continuu de construire a unui nou sistem de cooperare economica internationala adoptat
schimburilor survenite in distributia mondiala a puterii
-consolidarea pozitiei US in lume in orice mod si prin orice mijloc.Utilizarea influentei si fortei economice
americane in cristalizarea structurii sistemului de putere mondiala.

1.1 Integrarea Economica Nord Americana(Comuitatea de Comert Liber Nord American-NAFTA


NAFTA sa constitui in baza Acordului de Comert Liber Nord American. La 12 august 1992 sefii de stat ale US,
Canadei si aMexicului au semnat Acordul de Comert Liber Nord American. Acordul a intrat in vogoare la 1 ian.
1994.NAFTA e o forma deosebita de integrare economica interstatala dintre cele 3 state si este alaturi de Japonia si
alte zone din Asia de Sud-Est.Este una dintre cele mai mari piete integrale si in acelasi timp este un concurent direct
al uniunii europene. NAFTA depaseste depaseste UE de aproape 5 ori ca supfatata in schimb UE are o populatie de
448 mln oameni si depaaseste cu 54 de milioane populatia NAFTA.
Prin urmare America de Nord e cea mai larga zona de liber schimb avind 360 mln de consumatori dar si cea mai
competitiva si mai integrata dintre cele 3 zone mondiale.De fapt o treime din comertul regional se deruleaza in cadrul
NAFTA, NAFTA acopera 7 domenii importante de activitate:
*Tratamentul National si accesul la piete
*Reguli de origine
*Proceduri vamale
*Comertul cu servicii
*Investitii
*Proprietatea intelectuala
*Solutionarea contraverselor
Principiile care stau la baza acordului NAFTA sunt:
*Clauza natiunii cele mai favorizate
*Tratamentul national
*Asigurarea transparentei

Prin functionarea NAFTA tarile membre si-au propus urmatoarele obiective majore:
*Liberalizarea comertului si facilitarea investitiilor externe-directe pe continentul Nord-American
*Acordul continea prevederi privind eliminarea intr-un interval de 10 ani a tuturor barierilor comerciale
asupra produselor industriale si agricole
*Printre sectoarele relevante se numarau:automobilele,piesele auto si textilele
*Initial Mexicul avea barierele comerciale mai mari decit cele Americane
*Firmelor, companiilor, corporatiilor urmau sa le ofere tratament national
*Acordul include de asemenea prevederi asupra liberalizarii pietii serviciilor financiare a telecomunicatiilor
si a altor piete de servicii
*A fost instituit un mecanism de solutionare a disputelor, precum si garantii pentru drepturile de proprietate
intelectuala
*Promovarea competentiei loiale
*Cresterea oportunitatilor de investitii in teritoriul partilor
*Recunoasterea si protejarea eficienta a dreptului de proprietate pe teritoriul fiecarei tari semnatare
*Stabilirea strategiei pentru dezvoltarea cooperarii trilaterale in regiune

Principalele directii de activitate a NAFTA-ei:

*Comertul cu bunuri si materiale-- si in decurs de 10 ani sa fie inlaturate toate taxele vamale aplicabile
produselor considerate ca Nord-Americane
*Comertul cu servicii-- serviciile detin un loc important in comertu din zona supusa tratamentului national
*Investitii directe de capital liberalizate
*Alte dispozitii (reguli de concurenta,proprietatea intelectuala,aspecte privind protectia mediului)

NAFTA are relatii cu peste 100 tari din lume.

1.2Integrarea economica in America de Sud si Caraibe.Asociatia Latino-Americana(ALADI)

Este rezultatul manifestarii dorintei politice de integrare a 12 state de pe continentul Latino-America:


Argentina,Bolivia,Brazilia,Cili,Mexic, Peru, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Cuba.
ALADI a promovat la inceput crearea unei zone de liber schimb cu scopul realizarii unei piete comune latine-
americane.Prin Tratatul de la Montevideo din 12 august 1980, ALADI s-a constituit reluind procesul de integrare
economica si pe continent.Tratatul reprezinta cadrul legal de constituire si functionare a ALADI, stabileste
principiile generale care sa guverneze activitatea organizatiei. Principalele obiective ale ALADI:
*Preferinte tarifare regionale pentru produsele originare din statele membre
*Acorduri regionale pe domenii intre toate statiile membrii
*Acorduri partiale pe domenii intre doua sau mai multe state membri.

Atit acordurile regionale cit si cele partiale pot fi incheiate in urmatoarele domenii:
1. Reduceri tarifare si promovarea comertului
2. Complementarea economica
3. Comertul cu produse agricole
4. Cooperarea in domeniul financiar, fiscal, vamal si in domeniul sanatatii
5. Protectia mediului inconjurator
6. Cooperarea stiintifica si tehnologica
7. Promovarea turismului
8. Standarte tehnice si multe alte domenii,

Structura instutionala:
-Consiliul de ministri
-Conferinta de evaluare si convergenta
-Comitetul reprezentantilor
-Secretariatul general
-Organele auxiliare

1.3 Grupul Andin sau Comunitatea Andina de Natiuni( P.Aa-CAN)

Comunitatea ANDIN este cunoscuta oficial sub numele de Acordul de la Cartagena sau grupul ANDIN constituita in
1969 (Columbia) unde s-a constituit Pactul ANDIN.La intrunirea ordinara a consiliului prezidential ANDIN din
martie 1996 din oraselul Trujitto au fost semnate Declaratia de la Trujitto si Protocolul de modificare a acordului de
la Cartagena, conform carora Pactul ANDIN a fost transformat in Comunitatea Andina de Natiuni (CAN).
CAN e o organizatie de integrare subregionala si are sediul la Lima (Peru). Principalul scop al organizatiei consta in
integrarea urmatoarelor domenii: economic, financiar, monetar, al educatiei, al muncii si sanatatii, cu scopul
valorificarii in interes national a bogatiilor si resurselor naturale ale tarilor membre, dar printr-o dezvoltare
independenta armonioasa si echilibrata.
Principalele decizii adoptate prin cele doua documente semnate in orasul Trujitto care pun bazele comunitatii
ANDIN sunt:

*Realizarea atit a integrari economice si comerciale cit si a celei politice


*Desemnarea consiliului ministrilor de externe ca responsabili pentru politica comunitatii ANDIN
*Incetarea activitatii juntei(comisiei) Acordului de la Cartagena si preluarea atributiilor de catre secretariatul
general
*Infiintarea in maxim 5 ani a Parlamentului ANDIN ( dupa modelul existent la nivelul UE)
Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost create urmatoarele mecanisme:
1. Adincirea integrarii cu celelate blocuri regionale in domeniul politic, social si economic
2. Armonizarea gradata a politicilor economice si sociale si a legislatiilor nationale
3. Intensificarea procesului de industrializare subregionala
4. Liberalizarea schimbului
5. Tariful vamal comun
6. Canalizarea resurselor interne si externe pentru finantarea investitiilor pentru sustinerea integrarii la nivel
subregional
Exista trei organe de conducere:
*Consiliul prezidential ANDIN
*Consiliul ANDIN al ministrilor de externe
*Comisia ANDIN

1.4 Piata Comuna Sudului(MERCOSUR)

In 1986 intre Brazilia si Argentina a fost semnat un Acord de cooperare care a dus la crearea in 1991 MERCOSUR
care mai tirziu au decis sa se alature Uruguai si Paraguai. Presedintii celor 4 tari au semnat la Asoncian la 26 martie
1991 Tratatul de constituire a pietei comune a conului de Sud. In conditiile de constituire a pietii comune a conului
de sud, obiectivul primordial a tratatului a fost:
*asigurarea liberii circulatii abinurilor, serviciilor si a factorilor de productie
*evaluarea unui tarif vamal comun si a unei politici comerciale comune
*coordonarea politicilor macroeconomice si sectoriale si armonizarea legislatiei in domenii diverse pentru a
imprima o amploare a procesului de integrare citi mai mare

Practica mondiala ne demonstreaza ca MERCOSUR este astazi unul dintre centrele majore de atractie a investitiilor
pe plan mondial. Motivele acestui succes sunt multiple:
*MERCOSUR are cea mai mare rezerva de resurse naturale din lume
*resursele energetice in special mineralele si resurse hidroelectrice sint printre cele mai importante in lume
*retelele de comunicatii sint avansate si parcurg un continuu proces de renovare

1.5 Piata Comuna Central-Americana(PCCA)

Acordul de creare a PCCA a fost semnat la 13 decembrie 1960 de catre Guatemala, Salvador, Nicaragua si Honduras
si mai tirziu de Costa Rica.
In scopul principal se prevedea de a crea urmatoarele instrumente de integrare:
*Tratatul multilateral de comert liber si integrarea economica in Amerca Centrala
*Conventia Central Americana asupra egalizarii taxelor de import si Protocolul de instruire a unui tarif
vamal prezidential Central American
*Tratatele bilaterale subscrise de statele din America Centrala
*Tratatul de asociere economica

In 1965 a fost adoptat tariful vamal comun in relatiile cu tertii si a fost liberalizate schimburile reciproce de produse
industriale. In cadrul pietei comune central americane, statele membre dispun de un cod vamal uniform aplicabil
folosit din august 2003 numai pentru Costa Rica si Honduras. Evaluarea vamala este guvernata de prevederile
acordului organizatiei GATT (1994)= OMC (1995) cu exceptia Salvadorului si Guatemalei.

2) 2.1. Integrarea economica in Asia. Asociatia natiunilor din Asia de sud-est( ASIAN)
2.2. Integrarea economica in Asia. Integrarea economica Asia Pacific(apec)
2.3. Integrarea economica in Africa: probleme si perspective de integrare( desinestatator)

2.1. Asociatia natiunilor din tarile din asia de sud-est(ASIAN) s-a constituit in anul 1967 cu sediul la Jacarta
(Indonezia). Membrii de baza au fost Brunei, Combodjia, Filipine, Indonezia, Malazia, Laoz, Singapore,
Tailanda, Vietnam si Papua Noua Guinee.
Principalele obiective ASIAN:
* accelerarea progresului economic
*cresterea stabilitatii in regiune
*Promovarea cooperarii intre tarile membre
ASIAN este cea mai influenta grupare intre tarile in dezvoltare.
Principalele domenii de colaborare economica reciproca ale ASIAN sunt:
*acces preferential al marfurilor in cadrul comertului reciproc(resurse energetice si alimentare)
*colaborarea in domeniul comertului(iesire comuna pe pietele externe si pe ietele tarilor grupului tarilor al
treilea
*colaborare de productie
*relatiile economice, elaborarea pozitiilor generale pe problemele economice si prezentind interes comun
pentru toti membrii.
ASIAN este una dintre cele mai vechi si mai importante organizatii de integrare economica din Asia si chiar
din lume.
ASIAN a fost constituita pe 8 august 1967 ca o organizatie de cooperare economica si politica intre
statele Asiei de sud-est. De la constituirea sa, ASIAN s-a declarat a fi o grupare careia i se poate alatura orice
tara ce doreste sa se integreze si sa se bazeze pe principiile acestei organizatii. Analiza populatiei celor 10
tari care se includ in prezent in componenta ASIAN este circa 500 mil persoane, ceea ce transforma
potentialul zonei intr-una dintre cele mai mari piete ale lumii. Regiunea poseda resurse naturale bogate.
Se intind pe o suprafata considerabila si se afla in apropierea rutelor strategice care leaga Oceanul Pacific
cu orientul mijlociu, cu Africa si cu Europa. In principiu, modelul de zona de comert liber care determina
mecanismele de punere in functiune i sa acordat mai multa atentie pe plan mondial.
Principalul efect economic al ASIAN este:
*crearea marii piete unice cu numarul general de populatie de 330 mil oameni si totalul anual de PIB de 300
mlrd dolari americani.
*Stimularea investitiilor tarilor a treia investind capitalul in ASIAN(implimentarea capitaluli fara impozite)

In cadrul ASIAN activ se realizeaza strategia de apropiere politica si economica indreptata spre
transformarea organizatiei intr-o emisfera majora importanta de sistemul de relatii internationale

2.2. Cooperarea economica ASIA PACIFIC (APEC) s-a constituit in noimembrie 1989 ca forum consultativ
al tarilor membre ASIAN si al partenerilor lor din Pacific. Sediul este la Singapore.
Componenta organizatiei APEC cuprinde 21 membri care include: Australia, Brunei, Canada, Cili, China,
Coreea de Sud, Filipine, Hong Kong, Malaisia, Mexic, Noua Zeelanda, Taiwan, Tailanda, Singapore, SUA,
Peru, Rusia, Vietnam.
Principalele obiective:
*promovarea colaborarii economice multilaterale
*in special in domeniul comertului
*in domeniul investitiilor dintre tarile membre si alte regiuni ale globului.
In 2 jumate a sec XX, tarile din Asia de est s-au caracterizat printr-o crestere economica puternica si
constanta. Printre primele tari ce au inceput sa promoveze aceste obiective au fost Japonia. In perioada
postbelica, niponii s-au lansat spre o reconstructie economica in masura sa uimeasca intreaga lume mondiala
si sa ii propulseze intre primele puteri economice in cadrul economiei mondiale. In primul val au fost
Dragonii Asiatici si anume: Hong Kong, Corea de Sud, Taiwan si Singapore care se includ in categoria
noilor tari industrializate. Al doilea val au fost Tinerii Tigri Asiatici: Indonezia, Filipine, Malaizia si
Tailanda.
O evolutie similara de dezvoltare a inregistrat si Vietnamul urmat de celelalte tari ale peninsulei
IndoChina. In perioada postbelica, schimbarile ideologice intervenite in cercurile de conducator cel mai
populat stat in lume, Republica Populara Chineza a condus la cresterea economica in zona, menite sa
transforme semnificativ raportul de forte in plan regional, mondial si global. Tarilor APEC le revine 50 %
din produsul total mondial, 50 % din exportul mondial de marfuri, 40 % din populatia globului, 31 % din
teritoriul globului pamintesc. Membrii APEC au un PIB reunit de aproape 16 trilioane dolari americani si
intruneste aproximativ 42 % din comertul mondial. LA sfirsitul secolului XX, APEC a fost principala
organizatie economica din zona care a promovat comertul deschis si cooperare economica. De la crearea
APEC nu s-a considerat o grupare de tari, ci mai degraba o grupare de economii. Organizatia APEC se
bazeaza pe trei piloni de baza:
1. Liberalizarea comertului si a investitiilor
2. Facilitarea fluxurilor comerciale si investitiilor prin simplificarea si armonizarea procedurilor vamale.
Alinierea in domeniul standardelor interne si internationale. Accesul sporit pe piata mondiala.
3. Cooperarea economica si tehnica si a tehnologiilor avansate.

Structura organizatorica a APEC:


1. Consiliul de ministri
2. Consiliul consultativ
3. Secretariatul.
3) Zona Europeana:
3.1. Integrarea economica in Europa. Privire generala.
3.2. Constituirea comunitatii economice europene- Uniunii Europene (CEE---UE)
3.3. Aspecte ale acordului european de liber schimb(AELS)
3.4. Constituirea spatiului economic european(SEE)
3.5. Acordul de liber schimb din Europa Centrala. (CEFTA---CEFTA-2006)

3.1. De la primii pasi pe calea integrarii economice vest-europene si pina in prezent a trecut jumatate
de secol. Statele din Europa Occidentala isi asuma responsabilitati fara precedent de a se integra.
Aceste tari au fost primele care au avut curajul sa porneasca pe o cale de integrare economica.
Pe baza acestor tari, procesul integrarii interstatale s-a dezvoltat considerabil, unde a dus la
formarea urmatoarelor organizatii:
*comunitatea europeana a carbunelui si otelului (CECO)
*comunitatea economica europeana(CEE)
*Comunitatea folosirii energiei atomice(EURATOM)
*Uniunea Europeana(UE)

Comunitatea europeana a carbunelui si otelului(CECO) este o grupare monopolist statala constituita in baza tratatului
de la Paris in anul 1951.A intrat in vigoare in 1952 Tratatul a fost semnat de 6 tari vest-europene: Germania, Franta,
Iatila, Belgia, Olanda, Luxemburg. Tratatul de la Paris prevedea infiintarea CECO pe o perioada de 50 ani. Obiectivul
CECO era crearea unei piete comune a carbunelui so otelului in care sa domneasca libera circulatie a marfurilor,
serviciilor, capitalurilor si libera concurenta. Organele de conducere:
* Inalta autoritate
* Adunarea generala
* Consiluil de ministri
* Comitetul consultativ
*Organele de arbitraj
CECO este prima organizatie europeana ce dispune de puteri supranationale. Supranationalitatea este valabila
numai asupra unor sectoare limitate.

Comunitatea economica europeana (CEE) este o organizatie europeana interguvernamentala cu caracter


integrationist si constituita in baza tratatului de la Roma semnat la 25 martie 1957 dar a intrat in vigoare 1958.
Tratatul de la Roma a fost semnat de catre reprezentatii celor 6 state membre al CECO. In acelasi timp sint facute
unele modificari si in tratatul privind comunitatea europeana a energiei atomice(EURATOM) In acest moment
putem vorbi despre existenta a trei comunitati europene. Principalul obiectiv al CEE a fost crearea unei piete comune
in cadrul careia sa se realizeze libera circulatie a bunurilor, serviciilor, capitalurilor, persoanelor.
Realizarea unei piete comune presupunea ca:
* in primul rind barierele comerciale, tehnice, fiscale sau administrative intre tarile respective sa fie inlaturate, ceea
ce se cunoaste sub denumirea de integrare negativa.
*Sa fie elaborate reguli privind circulatia negativa a celor 4 componente ale pietei, sa existe un proces de armonizare
a reglementarilor nationale si de stabilire si folosire a unor politici comune, ceea ce se numeste integrare pozitiva
* Permanenta ajustare si adaptare la schimburi
* Inlaturarea oricarui control vamal in interiorul zonei care duce la completa integrare a pietelor nationale, la
formarea unei adevarate piete internationale.
* Piata unica inseamna cel mai avansat proces de integrare in plan comercial.

EURATOM- (desinestatator)

Constituirea UE: UE s-a constituit in baza tratatului asupra UE in 1992 la Maastricht semnat de statele si guvernele
membre ale comunitatilor europene(CECO, EURATOM, CEE) care a intrat in vigoare in noiembrie 1993. Sediul
este la Bruxell. Relatiile, intre tarile UE , dupa aceasta data se bazeaza nu pe tratatul despre constituirea
comunitatilor europene din 1957, dar pe baza tratatului nou asupra UE (tratatul de la Maastricht de la 7 februarie
1992). In corespundere cu acest tratat se constituie uniunea economica si politica, ceea ce inseamna efectuarea
politicii, economiei generale si politica externa unica si deasemenea politica in sfera securitatii si cooperarii in sfera
sociala.Conform tratatului au fost fixate introducerea cetatenii europene unice , ridicarea rolului parlamentului
european, largirea mandatului uniunii europene asupra organelor nationale.In corespunderea cu tratatul de la roma
din 1957 a fost creata comunitatea economica europeana numita CEE ( piata comuna) care asugura in viito integrarea
economica a tarilor europene cu libera circulatie a resurselor, armonizarea politicii in toate domeniile.Uniunea
europeana prezinta in sine gradul superior de integrare economica si politica europeana.Integrarea economica
europeana inceputa prin tratatul de la paris din 1951, care a fost semnat de cele 6 tari, au constituit nucleul de baza a
unuiunii europen actuale.
Dupa 1951 in sase baluri succesive de extindere , UE a ajuns la 27 de tari membrie la 01 ianuarie 2007.
Prima extindere a avut loc in 1973 unde s-a includ Danemarca Irlanda si Marea Britanie
Al doilea val in 1981 a aderat Grecia.
A treia extindere in 1986 – Portugalia si Spania
A patra extindere 1995- a aderat Austria, Finlanda, Suedia
A cincea extindere 2004-: Cipru, Cehia,Estonia,Lituania,Letonia,Malta,Polonia,Slovacia,Slovenia si Ungaria
A sasea extindere2007- Bulgaria si Romania
UE include peste 100 de tari in curs de dezvlotare cu statut de tari asociate.
Prin intregul sau sistem de tratate si acorduri UE reprezinta un important centru de putere economica al lumii
contemporane cu o populatie de 484 milione de oameni.Potentialul economic e destul de mare.
Suma totala a PIB a acestor 27 tari membre in 2005 constituia 13452miliarde $ americani, cu un PIB mediu pe
locuitor de 27776$.
UE controleaza peste 50% din comertul mondial,detine a circa 45% din veniturile nationale insumate ale tarilor
lumii,si detine circa 45% din rezervele monetare din FMI
Principalele obiective ale UE sunt:
1 sa promoveze progresul economic si social (viata unica a fost stabilita in 1993,moneda unica a fost lansata in 1999
2 sa afirme identitatea UE pe scena internationala si mondiala, prin ajutorul umanitar catre tarile ce nu sunt membre
politica externa si de securitate comuna
3actiunile in conditii crize international prin pozitiile comunie prin organizatiile international- sa introduca cetatenia
europeana( care nu inllocuieste cetacenia nationala dar o complecteaza cu un numar de drepturi civile si politici a
cetacenilor europe
4. sa dezvolte o zona de libertate, securitate si justitie ( legata de functionarea pietei interne si in particular de libera
circulatie a persoanelor
5. Sa existe si sa se consolideze in baza dreptului comunitar , legislatia UE existente( corpul legislatiei adoptate de
catre institutiile europene impreuna cu tratatul fundamental)
6. Sa formeze un spatiu economic unic , echilibrat fara frontiere interne, formarea uniunii economice monetare
unice,si stabilirea unui tarif vamal unic extern
In rezultat UE este o comunitate de state europene independente, reunite in jurul unor valori politice , economice
culturale si sociale comune.
UE are misiunea speciala adica organizare realtriilor intre statele membre si intre popoarele lor intr-o maniera
coerenta si pe baza sollidaritatii dintre ele, ce este misiune de baza a UE

Asociatia Europeana de Liber Schimb AELS


AELS – este o organizatie interguvernamentala cu sediul la Geneva, constituita prin semnarea conventiei de la
Stocholm la 03 mai 1960.In AELS au intrat 11 tari: Norvegia,Suedia,Danemarca,Austria,Elvetia,Portugalia,Mare
Britanie,Finlanda,Leichtenstein, Islanda, ca membri cu drepturi depline din care 7 membri au iesit din AESL si au
intrat in CEE.
La etapa actuala membrii AELS sunt : Elvetia.Norvegia,Islanda,si Leichtenstein.
Obiectivele asociatiei de liberul schimb sunt:
1. Contributii la stabilitatea cresterii economice, stabilitatea financiara, folosirea rationala a resurselor
2. Contributii la largirea comertului mondial si lichidarea barierilor comerciale
3. Dezvoltarea comertului intre tarile membre in conditiile concurentii de buna credinta
4. Contributia asigurarii de ocupatie a populatiei
In comert sunt eliminate toate taxele vamale dar se pastreaza taxele vamale externe cu tertii
Organizatia AELS are 3 organe de conducere:
- consiliul AELS
-comitetele permante
-secretariatul
Spatiul Economic European.
Aceste spatiu este un sistem ce cooperarea reciproca in diverse domenii: economiei, cerecetare,
dezvoltare,mediul inconjurator si social-cultural.Declaratia prvind acest spatiu s-a incheiat in 1984 la luxemburg de
catrre tarile membre ale comunitatii economice europene si a asociatiei europene a liberului schimb.
Negocierile cu privie la incheiere unui acord intre cele 2 grupari economice s-au desfasurat in februarie 1992.In
realiate acordul cu privire la spatiul economic european a fost semna in 1992 la Luxemburg intre CEE (12 state
membre) si asociatia europeana a liberului schimb AELS ( 7 state).
Scopul de baza a organizatie a fost:
- libera circulatie a marfurilor, a capitalurilor, a serviciilor si a personelor;
- acordul politic in sfera economica,cercetarii stiitifice, consumului, mediului inconjurator , politicile sociale si
invatamintul;
- creearea unui sistem de drept pentru realizarea legilor si normativelor generale, in baza acodului despre spatiul
economic european au fost incheiate acordul bilateral intre tarile membre a CEE si AELS despre importul unor
tipuri de productie agro-alimentare
Din punct de vedere institutinal acordul prevedea crearea unor noi institutii cum este consiliul spatiului
economic european si Comitetul Mixt precum si 2 organe de avizare ( un comitet parlamentar mixt/ & comitetul
consultativ al spatiului economic european).

CEFTA
S-a constituit in baza declaratiei privind cooperarea republicii Ungare,Cehia,Slovacia,Polonia pe cale integrarii in
Europa, semnata la Vishegrad in februarie in 1991 unde a confirmat intentia lor de a aborda in comun probleme
principale in procesul integrarii in UE.
CEFTA a fost semnat la 21 decembrie 1992 la Cracovia de catre ministrii relatiilor economice si externe a
Cehiei,Poloniei,Slovaciei si Ungariei.La 01 martie 1993 CEFTA a pus bazele unui acord preventiv, dar acordul a
intrat in vigoare la 01 iunie 1994 cu sediul la Vishegrad.Mai tirziu a aderat Slovenia la 01 ianuarie 1996,
Bulgaria la 01 iunie 1996, Romania la 01 iulie 1997
Toate tarile semnatare se scocot intermediare in procesul integrarii in UE .CEFTA si-a fixat urmatoare obiective
1. Sa stopeze declinul in Comertul inter-regional, sa revizueasca legaturile economice prin liberalizarea
reciproca a comertului si sa obtina avantaje din accesul la o piata potentiala de peste 100milioane pers
2. Sa acorde altor tari central europene acelasi tratament ca si cel acordat tarilor UE in rezultateul acordului de
asociere
3. Sa demontreze capacitatea de a coopera intr-o regiune care a trecut recent la democratie si la econmiea de
piata.
Relatiile comerciale intre RM si statele Europei Centrale si de Est se desfasoara in baza acordurilor bilaterale
semnate cu guvernele unor tari printre care si membrii CEFTA. Si anume Acordul Comercial Economic semnat cu
Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria si Polonia.Conform acestor acorduri RM ii este acordata Clauza
Natiunii Celei mai Favorizate.Exista Acord de Comert Liber semnat cu Romania.Romania si Bulgaria sunt pe
locurile de frunte ca parteneri ale RM la Export din Europa centrala si de Est.Potrivit unor date oficiale incepind cu 2
ianuarie 2008 a preluat presedintia CEFTA 2006.Respectiva decizie fiind luata in cadrul primei reuniuni ministeriale
a Comitetului Mixt CEFTA 2006, care sa desfasurat in Macedonia.Ministrul de Economie si a Comertului , Igor
Dodon, considera ca prezentul acord, e o realizare importanta pentru RM pentru a se integra in UE.Potrivit
ministrului CEFTA 2006 ofera avantaje si oportunitati unice, creeaza o platforma de negociere permanenta pentru
imbunatatirea cadrului legal, regional si anularea barierelor inutile in calea comertului in diferite domenii. CEFTA
2006 e ratificata de RM, Albania, Bosnia si Hertegovina, Macedonia, Muntenegru, Croatia , Serbia si Cosovo si
prevede anularea tutror taxelor vamale la import si la export.

TEMA 4: ISTORICUL INTEGRARII ECONOMICE IN EUROPA.Unificarea europeana

1.Ideea europeana si concretizarea ei.Eforturile posbelice in crearea unei Europe unice.


2.Aparitia regionalismului in Europa de Vest.Etapele si formele integrarii Vest europene.
3.Piata comuna europeana.Asigurarea celor 4 libertati ale circulatiei.

1.Potrivit unor studii ideea de comunitate europeana dateaza aproape de un mileniu.La aceasta idee au visat multi
savanti economisti, politicieni, ginditaori in toate domeniile.Exista un fapt de necontestat ca Europa este
mostenitoarea civizatiei grecesti, romane si a bisericii crestine.Ideea despre unirea europeana a inceput in Italia, la
Roma. Roma a fost aceea care pentru prima data a impus Europei o unitate politica.In documentele de baza se
mentionaza ca de la Marea Neagra pina la Anglia din Crpati pina in Pirinei au mers trupele militare romanecerind
popoarelor Imperiului Roman o unitate si o ordine pe aceleasi legi romane. Puterea politica a Romei a fost
subordonata de puterea religiei crestine.Atit savantii din Europa(mai asle sdin Franta, Germania) inaintau problema
unificarii Europei.In sec 19, anul 1848 a fost lansata pentru I data sintagma „Statele unite ale Europe”.Renumitul
scriitor francez, Hugo, a sustinut acesta sintagma si a fost increzator ca viitorul unirii Europei apartine natiunilor
europene, ele vor forma o fratie a Europei.Insusi unirea Europei sa petrecut dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial,
cind Europa trebuia reconstruita.Primul ajutor dat Europei a fost lansarea Programul de reconstructie a Europei sub
denumirea de „Planul Marshall”.
Acesta a fost un plan dat in calitate de ajutor de catre SUA. Acestplan a fost acceptat numai de catre tarile
Europei Centrale.Primele actiuni intreprinse in aceasta directie au fost:
- Crearea in 1948 a Organizatiei de Cooperare Economica Europeana(OCEE), pentru administrarea
ajutorului dat de catre SUA.
- In acelasi timpa fost constituita Uniunea Vamala sub denumire de Uninunea vamala a Beneluxului.
-In 1949 are loc crearea Consiliului Europei. Este o institutie ce actioneaza in deosebi in domeniul educatiei
si cooperarii culturale si raspunde de Curtea Europeana de Justitie a Drepturilor Omului. La inceputul sec 21
aceasta organizatie includea 45 de tari. Toate aceste venimente din perioada postbelica au contribuit treptat
la trecerea de la colaborarea politica la unirea economica a tarilor vest-europene.

2.procesul de regionalizare se desfasoara concomitent cu procesul de globalizare economiei


mondiale.Ambele tendinte( globalizarea si regionallizarea) determina diversificarea relatiilor dintre entitatile
economice facind sa se atenueze, cel putin din punct de vedere economic si roul granitelor
nationale.Procesul de regionalizare presupune ca tot mai mult statele nationale sa-si bazeze relatiile reciproce
pe relatiile integrative.Regionalizmul actual poate fi vazut si ca expresia ordinii economice mondiale.
Formele pe care le imbraca integrearea economica europeana sunt determinate de multitudinea de relatii care
se stabilesc intre 2 sau mai multe state. Primul val de regionalizare a comertului international a debutat la
inceputul anilor 50 a sec 20 in Europa prin crearea comunitatii europene, acesta a continuat in Africa,
America Centrala. Ald oilea vad de regionalizare a debutat la mijlocul anilor 80’ perioada in care SUA a
devenit principalul actor. In aceatsa perioada CEE a pus bazele pietei unice sau crearea unei zone de liber
schimb la nivelul Nord-American- NAFTA, la nivelul Asiei- ASIAN si altele.

Etapele integrarii economice in eropa de vest.


Prima Etapa a integrarii economice in Europa de Vest a demarat prin demersurile facute de seful sectiei de
planificare a Frantei in scopul realizarii unei unitati a Europei. El a mentionat ca productia de otel a Frantei si
Germaniei sa fie administrata de un organism comun. Robert Schuman, ministrul de externe a Frantei a mers mai
departe si in anul 1950 a anuntat un program de constituire a Comunitatii Europei a Carbunelui si Otelului.(CECO).
Planul Schuman a fost menit sa evite o noua formatie, punind bazele ramurilor industriei de armament sub controlul
si prin intermediul unui tratat ce a constituit primul pas pe calea constructiei Europei. CECO a fost considerata
astfel ca prima schita efectiva de unitate Europeana si a avut 3 obiective:
1. Resocierea Frantei si a Germaniei.
2. Testarea posibilitatii unei piete comune
3. Punerea bazelor unei noi Europe

Prin ratificarea tratatului de la Paris din 1951 parlamentele acelor tari au creat prima organizatie supranationala cu
caracteristici federale.

A doua etapa etapa a integrarii vest europene a inceput cu Conferinta interguvernamentala la Bruxelles 1955-56, und
a fost prezentat un raport catre guvernele tarilor din CECO inlegatura cu felul de a crea uniunea vamala si
exploatarea in comun a energiei atomice.Acest raport a fost aintrat in vigoare in anul 1957 la Tratatul de la Roma
care au pus bazele Comunitatii Economice Europene. Tratatul de la Roma presupunea sa organizeze piata comuna
care in principat este un concept economic vizind infiintarea unei singure piete pentru toate statele membre, astfel ca
marfurile serviciile firta de munca si capitalul sa circule liber.

A treia etapa: a inceput odata cu fuzionarea celor trei comunitati( CECO, CEE, EURATOM) sub denumirea generale
de Comunitatea Economica Europeana CEE, avind aceleasi organe de conducere si un buget comun.

A patra etapa: sa desfasurat in continuare sub semnul extinderii si al consolidarii procesului de integrare europeana.
( 27 tari UE) In aceasta etapa sau format uniunea economica si monetara, sa lansat moneda unica.
Pina in prezent UE e singura organizatie integrationista internationala care a realizat aceasta forma superioara de
integrare.

3.Ceea ce sia propus de la bun inceput CEE a fost realizarea unei piete comune care reprezinta punctul esential al
unificarii europene. Datorita ppietei comune statele CEE au reusit sa realizeze un spatiu economic omojen  in care
barierele vamale si comerciala au fost suprimate.La baza pietei comune se afla o serie de libertati fundamentale si
anume:Libera circulatie a marfurilor, persoanelor, servicii, capital.

Cele 6 tari fondatoare au reusit sa creeeze fundamentele pietei unice interne in tervalul intervenit,construind uniunea
vamala si puninid bazele unei politici comune in domeniul circulatiei produselor agricole.E cunoscut faptul ca
realizarea uniunii vamale presupune disfiintarea barierilor in calea schimburilor intre tarile membre si realizarea unei
politici comerciale comunue fata de tarile terte.Acest obiectiv a fost realizat la 01 iulie 1968. Intr-o piata comuna
agentii economici ai tarilor membre pot sa produca si sa vinda produsele dupa regimul liberei concurente, dupa
suprimarea barierilor vamale ce duce la eliminarea restrictiilor cantitative, a masurilor luate pentru a indeparta
concurenta produselor straine si protejind productia nationala.
Dupa trecerea frontierilor vinzarea marfurilor este supusa unor interdictii sau bariere in ceeia ce priveste
sanatatea,securitatea, protectia consumatorilor sau concurenta se determina :
- calitatea si caractiristicile marfurilor;
- norme tehnice de securitate ,norme calitative care stabilesc reguli comune pentru produsele fabricate
in interiorul comunitatii si pentru cele importate.
Statul care nu se supune regulilor comunitare este chemat in fata curtii de justitie a comunitatii ale carei hotarii
devine obligatorii.
Libera circulatie a serviciilor- cu toate ca sectorul serviciilor cuprinde cea mai mare parte a fortei din UE peste 60%,
progresele in acest domeniu au fost mai lente decit in domeniul bunurilor materiale.
In domeniile serviciilor financiare de exemplu numai serviciile bancare erau pe deplin liberalizate incepind cu
01ianuare 1993.Comform unei directive se asigura tuturor institutiilor de credit care au primit recunoasterea oficiala
pentru a se instala intr-o alta tara.Posibiliatea de a-si deschide fara autorizatii suplimentare filiale sau BC sau
sucursale in alte tari
Serviciile de asigurari s-au integrat in piata unica de la 01iulie 1994.
Serviciile privind investiile de la 01 ianuarie 1996.
Progrese consistente sau inregistrat si in alte 2 domenii ale serviciilor:
- in transporturi
- in telecomunicatii
Un domeniu dificil s-a adeverit acela al recunosterii al diplomelor ceia ce presupunea o armonizare a sistemelor de
invatamint.
Libera circulatie a persoanelor din cele 4 libertati ai circulatiei a persoanlor , a marfurilor, a capitalurilo a serviciilro
prevazute la tratatul de la roma , libertatea circulatei persoanele inca nu si-a gasit pe deplin aplicarea unitare( nu se
folosecste in UE ca sa se egaleze forta de munca adica unele persoane sunt defavorizate fata de cele cu resedinta)
Articolul 48 al tratalului CEE impune pentru a asigura libera circulatiei a fortei de munca si respectarea a 2 principii
generale:
1. Realizarea liberii circulatiei a fortei de munca in interiorul comunitatii
2. Evitarea oricaror discriminari formate pe nationalitate intre lucrattorii din tarile membre in ceia ce priveste
locul de munca, remunerarea si alte conditii de munca.
La 29 iulie 1968 s-a luat decizia de a asigura libera circulatie a lucratorilor salariati ceia ce comporta 2 aspecte:
1. Lucratorii dintr-un stat membru au aceleasi drepturi de a-si obtine un loc de munca ca si lucratorii nationali
2. Se mentine preferinta acordata lucratorilor comunitari in fata lucratorilor din alte tari
Acordul semnat la Shengen in iunie 1985 intre Germania Franta si tarile beneluxului avizat suprimarea graduala a
controalelor la frontiere comune, tarilor semnatare li s-au alaturat ulterior si celelalte tari membre ale UE cu exceptia
Marii Britanii si a Irlandei.

Libera Circulatie a Capitalurilor- reprezinta unul din factorii desavarsirii pietei interioare, un principiu al
realizarii pietei comune pe care toate statele membre il recunosc.
In privinta asigurari liberii circulatiei a capitalurilor tratatul prevedea ca tarile membre sa straduiesc sa nu introduca
nici o restrictie valutara in interiorul comunitatii de natura sa afecteze miscarile de capital si platile curente aferente
acestor miscari.

TEMA: CADRUL INSTITUTIONAL AL UNIUNII EUROPENE


1. Consideratii generale privind dinamica si rolul instititiei comunitare.Principalel Insittutii comunitare.Alte
institutii comunitare
2. Relatii dintre institutiile comunitare si statele membre ale UE
3. Perfectionarea sistemului institutional al UE si a mecanismului sau de functionare.Tratatul de la Amsterdam
4. Principalel rezultate ale conferintii de la Nisa privind perfectionare sistemului institutional al UE si a
mecanismului sau de functionare.

1. Pentru transformarea in viata a obiectivelor sale UE dispune de un ansamblu de institutii proprii.Aceste pot avea
caracter fie consultativ , fie executiv sau jurisdictional. Institutiile special constitutive pentru organizarea si
functionarea eficite a activitatii UE sunt:
1. Consiliul European
2. Parlamentul european
3. Consiliul de ministri
4 somisia eusropena
5 Curtea europeana de justitie
6. Curtea europeana de conturi
7, comitelutl economic si social ( ECOSOR)
8. Comitetul regiunilor
9. Banca europeana de investii
10 Banca centrala Europeana
11. Avocatul poporului
Consiliul European (1974) –este cel mai inalt organ de conducere al UE- functionind sub forma de reuniuni ai
sefilor de stati se de guvern ale tarilor membre.Denumire care nu trebuie confundata
cu notiunea Consiliul Europei 1949.
Consiliul European a fost introdus in locul conferintei membrilor UE care activa pina 1974.Institutionalizarea
consiliului european s-a efectuat in anul 1987 prin actul unic European.Statutul sau a fost definit prin tratatul de
la Mashtric (1992) in termenii urmatori:
Consiliiul european va oferi uniunii dinamismul necesar dezvoltarii sale si va stabili liniile politice generale ale
acestor.In afara sefilor de stat si de guverne ale tarilor membre ale UE la consiulul european mai participa
ministrii afacerilor externe, presedintele comisiei europene si un vice presedinte .
Consiliul european se intruneaza de 2 ori pe an si ori de cite ori este necesar.
Consiliul european joaca un rol esential in realizarea problemelor curente ale vietei internationale cu ajutorul
polticii externe si de securitate comuna si de mecanismul sau de coordonare, a pozitiilor diplomatice ale statelor
comunitare si ale prezintarii unei optiuni comune.

Parlamentul European- este forumul prin excelenta democratica a UE, membrii sai fiind alesi prin vot direct
universal de 5 in 5 ani din toti cetatenii cu drept de vot al tarilor membre.
Membrii parlamentului eurpean sunt grupati prioritar in functie de partidele politice

Tratatul de la Nisa 2001 a determinat numarul de membri in parlament si nr de voturi in consiliu


Stat membru Nr de membri in Nr de voturi in consiliu
parlament
1 Germania 99 29
2 Franta 78 29
3 Marea Britanie 78 29
4 Italia 78 29
5 Spania 54 27
6 Olanda 27 13
7 Polonia 54 27
8 Ungaria 24 12
9 Portugalia 24 12
10 Suedia 19 10
11 Austria 18 10
12 Danemarca 14 7
13 Finlanda 14 7
14 Slovacia 14 7
15 Irlanda 13 7
16 Lituania 13 7
17 Letonia 9 4
18 Slovenia 7 4
19 Cipru 6 4
20 Estonia 6 4
21 Luxemburg 6 4
22 Malta 5 3
23 Romania 35 14
24 Bulgaria 18 10
25 Belgia 24 12
26 Cehia 24 12
27 Grecia 24 12
785 345
Total

Functiile Parlamentului European:


- participarea impreuna cu consiliul de ministri la procesul de adoptare al legislatiei UE
- aprobarea cererilor de aderarea la UE
- numirea avocatului poporului ( abustagul)
- interpelarea consiliului de ministri si a comisiei europene
- controlul comisiei europene
- are dreptul de a infiinta comisia de ancheta si drepturi de petitie
- executarea alaturi de consiliul de minstri a controlului asupra bugetului
- monitorizarea implementarii politicilor comunitare
- ascultarea raporturilor presedintelui sau asupra sesiunilor consiliului european.

Consiliul de Ministri- este principala institutie cu putere de decizie a UE , fiind alcatuita din reprezentanti la nivel
ministerial al statelor comunitare si sa adopte decizii ce angajeaza guvernele respective
Fiecare ministru din consiliu raspunde pentru activitatea lui in fata parlamentului propriei tari, dar deciziile adopate
nu pot fi modificate.Consiliul de ministri raspunde de puterea legislativa pe care o imparte in unele domenii cu
parlamentul.Legea comunitara adoptata de consiliul UE sau de parlament si consiliul in procedura de codecizie poate
lua forma de reglementari care direct aplicabile fara transpunerea lor in reglementari juridice nationale

Comisia Europeana este principala institutie de initiativa legislativa si executiva a UE.La alcatuirea ei fiecare stat
mare si anume Franta, germania, Maria Britanie ,Italia, si Spania participa cu cite 2 reprezintanti iar celelalte state
membre cite un singur reprezintant .Cu toate ca sunt numiti de guvernele lor nationale denumiti si comisari
actioneaza independent de functia lor si reprezinta executiv interesele comunitare.
In principiu comisia europeana face propuneri consiliului UE privind inbunatatirii politicii umanitare.Comisia
europeana e aceia care pune in aplicare decizia luata avind un rol executiv.Comisia poate face recomandari si emite
avize catre statele membre, ea realizeaza studii si evaluari in benificiului insitutiilor comunitare.Deasemenea comisia
are putere de control in legatura cu respectarea legislatiei comunitare si mai are si Forta de decizie in domeniul
administrarii programelor si fondurilor financiare ale UE.
Comisia europeana administreaza diferite fonduri si programe ale UE inclusiv cele destinate spriginirii tarilor din
afara UE

Curtea Europeana de Justitie – infiintata in anul 1952 cu sediul la Luxemburg , este curtea suprema a UE in
domeniile in care se folosescte legislatia UE.Comunitatea europeana este
constituita pe baza de tratate obligatorii.Tratatele de baza au facut la legislatia UE sa prevaleze in fata legislatie
nationale.Acest organism cuprinde 27 de judecatorii adica cite unul din fiecare tara membra, judecatorii sunt alesi pe
3 ani care pot fi reinnoiti in orice moment.Curtea este sistata de 8 avocatti.Curtea Europeana de justitie este
organismul de acitivitatea care o determina si ii da o importanta primordiala.Curtea Europeana este obligata sa
asigure compatibilitatea dintre tratatele primare si noile legi nationale si europene.Curtea europeana de justitie este
organul legal suprem al UE, de aceia curtea europeana de justitie nu trebuie confundata cu curtera europeana de
justitie pentru dreptul omului care se afla cu sediul la Strasbourg. Care este o instututie a Consiliului Europei.
Este o instituție de inovație a Tratatului de la Masstrich la nivel comunitar și este numit de parlament în termen de 5
ani. Instituția e avocatul poporului european constituită în anul 1992. Rolul său este de aprimi reclamații referitore la
acte, de administrare eficientă în activitatea instituțiilor sau organismelor comunitare. Avocatul poporului european
soluționează o astfel de reclamație prin efectuarea de investigații, informarea instituției în cauză. Avocatul poporului
european cu sediul la Strassbourg la sediul parlamentului european. Este un organ de conciliere și de rezolvare a
litigiilor administrative.

Tema: Politici de unificare europeană

• politica Uninunii Europene în domeniul concurenței, motivația politicii concurențiale


• conținutul politicii de concurență în UE

Îtreaga construcție integrativă sa fondat pe încrederea în forțele regulatorii ale pieții. Orientarea spre piață a
comunităților europene este cel mai bine reflectată în analiza politicii concurențiale comunitare. Politica în domeniul
concurenței și-a sporit importanța pe măsură ce climatul de afaceri depășea cardur îngust național pe baza ample
europene. Politica în domeniul concurenței a fost o componentă imprtantă a Tratatului de la Roma. Articolul 3 al
Tratatului prevedea crearea unui sistem care să ofere garanția că procesele concurenței loiale pe piață nu vor fi
distrosionate. Regulele actuale în domeniul concurenței au determinat obiectivul principal în tratat. Aceste
reglementări sunt întreținute în egală măsură înspre activitatea companiilor dar și a autorităților guvernamentale
internaționale. Odată cu lansarea pieței unice interne, multe din avantajele dinamice pot fi pierdute prin menținerea
artificială a unor bariere legislative. În calea activității companiilor sau în cayul care se permite abuzul de poziții
dominante pe un segment de piață, care afectează mecanismul liber al pieței. Politica în domeniul concurenței este
importantă ca mecanism de corectare a imperfecțiunilor pieței. Politica în domeniul concurenței la nivelul UE
implică o monitorizare a măsurilor și o intervenție asupre pieței pentru asigurarea unui nivel adecvat de competiție.
Cu privirela problematica în domeniul concurenței principalele dimensiuni exploatate de reglementările
comunitare se referă la stabilirea cadrului juridic cormativ pentru intervenția organelor comunitare, în al doilea rînd
criteriile convenite pentru realizarea prectică a intervenției comune. Elaborarea unor calendare în interiorul cărora se
vor adopta deciziile.
Mecanismul achizițiilor și fuziunilor în UE.
Înfăptuire pieței unice a modificat substanțial natura concurenței intracomunitare. Firmele, companiile se
confruntă cu tot mai multe provocări pe piețile care erau rezervate. Întrucît granițele devin tot mai deschise economic
și comercial iar barierile de tarifare au fost în majoritatea lor înlăturare consolidîndu-se pozițiile de pe piața internă.
O serie de mari companii și-au lansat procesul de achiziții transfrontaliere pentru a-și crea resursele necesare
achiziționării altro firme și alte companii sau dispensat pe o serie de activități concetrîndu-se pe activitățile
principale. Condițiile oferite de climatul macroeuropean a fost stimulatoare pentru achiziții și fuziuni de firme. Cei
mai importanția factori au fost
1. îmbunătățirea profitabilă a afacerilor
2. stabilirea cursurilor de schimb și a oportunităților oferite pe piața unică
Se stabilește că o fuziune va trebui nodificată comisiei europene în următoarele condiții sau situații. Cifra de
afaceri rezultă di combinarea firmelor ce depășește 5 mlrd. de euro. În al doilea rînd cifra de afaceri realizată pe
piața europeană de fiecare din parteneri a fost de peste 250 mln euro.

Politica agricolă comunitară


La etapa actuală problema fundamentală a oricărei societățiatît la scara mondială cît și la nivel integrționist ori
național a fost și rămîne securitatea alimentară. În scopul asigurării populației cu hrană necesară cele 6 țări
fondatoare ale UE au convenit acrearea unei piețe comune pentru produsele agricole. Dar cu condiția promovării
unei politici agricole comune de garantare a aprovizionării cu elemente necasare la prețuri rezonabile pentru
cumpărători. Folosirea unei politici în domeniul agriculturii s-a prevăzut în primele etape ale construcţiei europene.
Agricultorii prezentau în momentul semnări tratatului de la Roma 25% din populaţia activă. Caracteristica principaă
a europei agricole era diversitatea sistemelor şi structurilor de exploatare şi a metodelor de gestiune şi a politicilor
politica agricolă coomunitară sa dorit a fi într-un astfel de context adică solutia pentru atingerea a 3 categorii de
obiective
1 economic+ apromovarea progresului tehnic alocarea optmiqa a resurswelor crestterea productie adică nivelul
de viaţă echitabil pentru agricultori, preţuri rezonabile pentru consumatori. Şi al treile obiectiv garantarea securităţii
alimentare. Prin politica agricolă comunitară ţările menbre şi-au dorit atingerea următoarelor obiective:
1. creştere productivităţii în agricultură şi promovarea progresului tehnic
2. asigurarea unui nivel de viaţă echitabil populaţiei agricole
3. stabilizarea pieţilor
4. garantarea securităţii în aprovizionare
5. asigurarea de preţuri rezonabile pentru consumatori

Mecanismul de spijinire ale politicii agricole comnitare. Obiectivele tratatului de la Roma privind agricultura nu
putea fi realizată , numai prin funcţionarea mecanismelor pieţii. Mecanismul de intergrare ales a fost oraganizarea
comună a pieţilor. Sistemul de organizare comună a pieţilor a cuprins treptat 91% din producţia agricolă.
Organizarea comună a pieţilor releva 3 elemente definitorii:
1. unicitatea pieţii prin determinarea preţurilor comune
2. garantarea preţurilor prin intervenţii pe piaţa internă
3. un sistem de protecţie la graniţă a pieţii europene pentru asigurarea preferinţei comunitare
La etapa actuală există 3 grupuri de preţuri, în conseciţă preţurile produselor pe piaţa agricolă pot funcţiona liber
în primul rînd între minim sau preţ prag care serveşte baza preţurilor garantate şi un maximum preţ pplafon, care
este preţul indicativ pe baza căruia se declanşează automat importul. Există preţuri ghid, se fixează anual de către
consiliul de miniştri al UE la incheierea companiei agricole. Aici se includ următoarele forme de preţuri:
1. preţ indicativ
2. preţ de orientare
3. preţ de bază
4. preţuri garantate
Preţurile grarantate cuprind de la preţurile ghid prezentate anterior de consiliul de miniştri. Stabileşte preţurile
garantate la care de achiziţii au obligaţia de a cumpăra produsele agricole. A soua grupă de preţuri se divizează
în preţuri de intervenţe, preţuri de cumărare, preţul minim şi preţul de retragere.
Prin reforma politicii agricole monetare din 1992 dispozitivul de sprijin al agriculturii s-a schimbat, el nu se mai
bazeaza pe sustinerea preturilor agricole ridicate ci pe sprijinirea veniturilor agricole prin plati compensatorii
directe.
Obiectivele estentiale ale politicii agricole comune modificata prin reforma anului 1992 sunt (tratatul
MAASTRI:
1. Mentinerea UE in rindul producatorilor si exportatorilor de produse agricole prin cresterea competitivitatii
fermierilor atit pe piata interna cit si pe pietele externe
2. Reducerea productiei la dimensiunile cererii efective de pe piata
3. Concentrarea ajutorului pentru sustinerea veniturilor agricole care au cel mai mare nivel de sprijin
4. Incurajarea fermierilor sa nu isi abandoneze terenurile
5. Protejarea mediului inconjurator si dezvoltarea potentialului natural al statelor din domeniul agriculturii

3 Caracterisiticile politicii industriale ale UE


In tratatul de la MAstri la fel ca si in tratatul initial de la paris s-a introduce o onua prevedere in art 130 care se refera
la politica industriala, in conformitate cu art 130 obiectivul general al politicii industriale este sa asigure
competitivitatea industriei comunitare.Acest obiectiv global se poate realize prin urmatoarele subobiective:
1. Accelerarea ajustarii industriei la modificarile structurale prezente si viitoare
2. Incurajararea creearii unui mediu favorabil in special pentru firmele mici si mijlocii
3. Incurajarea unui mediu favorabil cooperarii dintre companiile industriale fara a se ajunge la un abuzz de
pozitii dominante
4. Incurajararea unei mai bune exploatari a potentialului industrial in directia inovarii cercetarii si dezvolatarii
tehnologice
Politica industriala a competitivitatii pentru UE a determinat 4 prioritati:
1. Promovarea investiilor de portofoliu
2. DEzvoltarea cooperarii industriale
3. Concurenta loiala in interior si in raport cu tertii
4. Perfectionarea formelor de interventie a autoritatilor publice
In art 130 s-a mentionat 2 cai pentru coordonarea politicii industriale.Principala cale pentru folosirea obiectivelor
politicii industriale este cea a folosirii unor politici de activitatii pe care comisia le desprinde din alte prevederi ale
tratatului .PRogramele elaborate de comisie in comunicatele din 1990 si 1994 arata ca in vederea atingerii unor
obiective concrete de politica industriala ,comunitatea trebuie sa faca uz aproape de toate prevederile continute in
tratate si anume :
- regulile concurentei
- aromonizarea fiscala
- referitor la legislatia privind piata unica interna
- privind masuri publice care distorsioneaza piata
- privind politica comerciala
- privind adoptarea sociala la transformarile din industrie
- privind retelele trans-europene
- privind coeziunea economica si sociala
- privind cercetarea si dezvoltarea tehnologica
- privind mediul ambient
A doua cale care prevede ca:
- comunitatea poate adopta masuri specifice in baza acestui articol in vederea sprijinirii unor actiuni adoptate de
statele membre .Aceste masuri reclama insa votul in unanimitate in consiliul ministerial si nu o majoritate calificata
cum doreau unele state membre.Unanimitatea a fost susutinuta de majoritatea statelor pentru a avea siguranta ca nu
vor fi adoptate masuri cu character protectionist in baza art130 fara acordul lor.

Politica monetara Europeana


In ultimul deceniu al sec 20 UE s-a inscris pe calea inlocuirii monedelor tarilor membre cu o menda
europeana.Tratatul de la maastri a intrat in vigoare de la 01 noiembrie 1993 unde stipula ca in cele din urma uniunea
monetara ca intra in faza sa finala la 01 ianuarie 1999. Dar dupa intrarea in vigoare a acestui contract incepind cu 31
iulie si 1august 1993 tarile membre a uniunii s-au pronuntat impotriva suprimarii sistemului monetar European-
pozitie sustinuta numai de Anglia ca o solutie de distrosiune cu care s-a confruntat sistemul monetary europena in
1992. Ele au semnat ca politicile necesare sustinerii procesului de creeare a unei uniuni monetare europene sunt
determinate .O meneda unica este o conditie indespensabila pentru a face o piata unica europeana.In acest context
apar urmatoarele intrebari:
- este realizarea uniunii monetare un obiectiv valabil
- care sunt cistigurile ce se asteapta de la introducerea unei monede unice
- cit de mari sunt costurile de inlocuire a 15 monede nationale ( din acea perioada) cu euro
- care sunt implicatiile politice si sectoare ale unei monede unice pentru tarile implicate
- care sunt conditiile ce trebuie indeplinite ca moneda sa reziste ca etalon al procesului de integrare
- de ce sistemul monetary European dupa mai mult de 13 ani de functionare nu a fost capabil sa evite
persiunile speculative care au remarcat functionarea sa pina in 1992

Crearea sistemului monetar European


Bazele sistemului monetary European au fost puse in decembrie 1969 la HAGA la conferinta sefilor de
stat si de govern cind s-a prezintat un plan de actiune ( Planul VERNER) care a esuat atit din cauza crizei sistemului
monetary de la Retrocuts cit si a shocurilor petrolire din 1970.
Operationalitatea si funstionalitatea operative ale sistemului monetary European au la baza uniunea monetara
europeana cu moneda ECU care e o meneda comuna in sensul ca se raporteaza la un cos comun de monede europene
si reciproc aceste monede se raporteaza la ECU.Spre deosebire de uniunea monetara de contul European care era
definite prin raportarea la Aur.
ECU e formata din ponderile insumate ale monedelor europene.Ponderea fiecarei monede in cos era determinata de
performantele economice ale fiecarei tari membre raportate la celelalte .In principal evaluate prin pondereea PIB
national in cel comunitar ca si a schimburilor economice intracomunitare ale fiecarei tari in totalul comunitar .Aici
fiecare moneda Europeana se raporteaza la ECU in baza cursului sau sau a ratei de schimb.
Pina la inceputul anului 1992 la sistemul monetary European au aderat noi tari europene care au devenit membri la
CEE si ca atare structura ECU cuprindea in total 12 monede fata de cele 9 monede initial a anului 1990 (marca
germana, florinul olandez,francul Belgian, lira irlandeze, lira italiana, francul francez, escudo portughez,peseta
spaniola, lira sterlina.
Sistemul monetary European este un system al ratelor de schimb stabile dar ajustabile.Cursul fiecarei monede pe
pietele valutare nu putea depasi decit 2.25 sutimi.Aici sunt unele limite paritare,unele exceptii la +\- 6% pentru lira
sterlina pentru lira italiana ,peseta spaniola si escudo portughez care au fost accpetate ca exceptii temporare la
inceputul anilor 1990.Cursul monetary European fata de ECU se stabileste zilnic in functie de piata .A existat ECU
official si ECU privat, ECU official era definiti prin continutul sau in Aur si dolari americani.ECU privat era definit
ca si ECU official insa creearea sa era realizata de bancile comerciale spre deosebire de ECU official care era creat
de fondul European.
Trecerea la sistemul monetary Europeana ECU - euro
In plan economic si monetary au fost determinate unele zone monetare optimale care pune in evidenta o anumita
incompatibilitate intre existenta unui system de rate de schimb fixe a unei mobiltati perfecte a capitalurilor si in al
treilea rind – o politica monetare autonoma
Etapele de trecere:
- in 1999 a fost introdusa moneda euro nu in circulatie dar numita ca moneda unica de transfer ( ca
atare euro a trecut in cicrulatie in 2002 ( in present sunt 16 tari cu euro din 27 )

TEMA 7 Locul si Rolul UE in Economia Mondiala


7.1 Privirea generala asuprea principalelor realizari ale UE
7.2 Caracaterul modern al Economiiilor tarilor membre ale UE
7.3 Relatiile economice externe ale UE cu tarile lumii

7.1 In present UE cuprinde 27 de tari esteuropene.Toate aceste tari s-au unit eforturile spre orientarea lor in directia
obtinerii prosperitatii si bunastarii.Pentru cunoasterea temenica si stiitifica a economiilor nationale ca cellule de baza
ale diverselor forme integrationiste si ale economiei mondiale in ansamblu, ONU (organizatia natiunilor unite) a
clasificat aceste economii si diferitelor grupari in functie de diferite criterii.Din numarul de criterii si a afactorilor
determinanti a locului si rolului economiei tarilor lumii, cei mai utilizati in statistica intenationala sunt:
- potentialul economic a fiecarui stat national
- nivelul de dezvoltare realizat.
Potentialul economic ca ansblul al resurselor umane si ca resurse matieriale sip e diversele lor structuri si parti
componente exprima forta economica a unei tari sau grupari de tari.In functie de marimea populatiei ONUDI
(organizatia natiunnilor unite pentru dezvoltarea industriala ) distinge
- tari mari cu peste 50 milioane de locuitori.
-tari medii de la 15 pina la 50 miln locuitori
-tari mici pina la 15 miln locuitori
Este preferat si prioritar in determinarea grupurilor de tari indicatorul privind diminuarea populatiei datorita
dublului sau impact asupra economiei.
Pe de o parte populatia este consumatorul bunurilor de consum iar pe de alta parte
Furnizorul factorului de munca
In functie de marimea populatia ,4 din cele 27 de tari sunt tari mari care au populatie difirita:
Germania 83 miln
Franta 60 miln Maria Britania 59 miln/ Italia 58 mil,
Tarile mijlocii sunt compuse de 3 tari
Spania 40 miln
Romania 22 miln
Olanda 16 miln
In total UE include dupa datele statistice 484 milione/ dupa alte date aproximativ 500.
Subraportul a structurii economiilor tartilor sun:
Economii industriale
Economii cu orientare industriala
Economii cu orientare primara
Deci UE astazi e un centru de putere economicia a lumii contemporane.
UE si-a fixat urmatoare obiectivele economice:
- promovarea progresului economic si social
- sa afirme identitatea UE pe scena internationala si mondiala
- sa introduca cetatenia europeana
- sa dezvolte o zona de libertate securitate si justitie
- sa se consolideze in baza dreptului comunitar
- sa fomeze un spatiu economic unic echilibrat
Toate tarile din comoponenta UE sunt tari industrializate
Ponderea populatiei active ocupate in cele 3 ramuri ( industrie, agricultura si service ale economiei UE)
Ex: Germania in industrie are 38%/ agricultura 4% servicii 57%
Austria 37 % industrie 7% agricultura54 %servicii
Marea Britanie 29% industrie /2% agricultura/68% servicii
Olanda 25%industrie /4% agricultura/70%servicii
Luxemburgul are 73 mii pe persoana dupa PIB
Incepind cu 1998 ONU foloseste clasificarea tarilor dupa nivelul lor de dezvoltare economica in urmatoarele 3
categori:
Tari cu Economie dezvoltata ( sunt 24 de tari pe glob/ dar sunt cele mai dezvoltate sunt cele din grupul G8)
Tari cu economia in tranzitie
Tari in dezvoltare (sau cu economia in dezvoltare

Indicele dezvoltarii umane :


Este alcatuit pe baza a 4 indicatori : speranta medie de viata la nastere
Nivelul de studio al populatiei
Nr mediu de ani de scolarizare
PIB pe locuitor

7.2 Caracterul modern al Economiiilor tarilor membre ale UE


Problema fundamentala a oricarei economii indifferent de conditiile existentei si evomutiei o constituie modul in
care se actioneaza pentru a stabili cit mai bine ce cit si cum si pentru cine sa se produca bunuri si servicii de consum
• prima trasatura a economiilor tarilo membre ale UE se incrie in existenta si functionarea economiei de piata
bine conceputa si conceputa in toate domeniile si la toae nivelele.Rezultatele remarcabile ale UE cu
economii moderne de piata se explica prin libertatea de actiune a agentilor economici pentru realizarea
propriilor interese concordate cu interesele tarilor membre reglementate prin acte juridice.
• Economiile tarilor membre UE ca economii de piata se caracterizeaza si printr-o eficienta ridicata atit pe
ansamblu cit si pe diverse compartimente. Adica tarile UE realizeaza productii mai mari cu consumuri mai
mici de resurse si factori de productie, obtinin astfel performante superioare fata de celelalte economii.
• Furnizarea maxima din ce au nevoie oamenii

7.3 Relatiile economice externe ale UE cu tarile lumii


Ca exponent al intereselor tarilor pe care le reprezinta si purtatoare a ideiilor si nazuintelor de progress si
prosperitate sin lume UE se bucura de o larga recunoastere pe plan international.
-Drept urmare UE a stabilit si intretine relatii diplomatice cu peste 140 de tari pe diverse meridiane ale globului
- In al doilea rind UE are statut de observator la ONU
- UE participa la lucrarile organizatiei de cooperare si dezvoltare economica OCDE
- participa la organizatia pentru securitate si cooperare economica OSCE
Inca in anii 1990 a asemnat tratate si CARTA de la Paris cu alte state europene si tratate cu cele din America de
nord pentru o noua fila economic ce urmarea o noua divizare economica si sfirsitul razboiului rece.Pina in 1990
europa era divizata in 2 sisteme (cel de est socialist si cel de vest )
TEMA 8 Participarea RM la procesele de integrare economica internationala
8.1 Relatiile economice ale RM cu UE
8.2 Realizarea acodului de parteneriat si cooperare si a planului de actiuni UE – Moldova
8.3 RM in contextul lansarii politicii de vecinatate
8.4 Participarea RM la cooperarea economica din europa de sud est.
8.4.1 Cooperarea economica la Marea Neagra
8.4.2 Asociatia liberului schimb din Europa Centrala
8.4.3 Initiativa (Unitatea central europeana), Organizatia pentru democratie si dezvoltare economica ODDE-
GUAM

8.1 Drept inceput al cooperarii RM cu UE este considerate ziua de 18 decembrie 1989 atunci cind s-a semnat acordul
privind comertul si coopearea economica comerciale dintre fosta USSR si comunitatile europene.
RM a devenit si ea parte la acest accord in baza dreptului de succesiune la tratate .Acest accord a constituit baza
juridical a relatiilor dintre UE si RM.Pina la intrarea in vigoare a cordului interimar privind comertul si chestiunile
legate de comert la 01 mai 1996.Acest accord cuprinde numai prevederi comerciale ce nu depasesc limitele si
competenele comisiei europene de catre statele membre.In asa conditii se asigura trecerea de la un cadru insittiilor
propriu relatiillor bilaterale dintre RM si UE .
Acodul de parteneriat si cooperare reprezinta un mechanism juridic mai concret si mai cuprinzator de
reglementare a relatiilor dintre parti .Acest accord a fost semnat la 28 noiembrie 1994 si a intrat in vigoare la 01 iulie
1998.
Acordul privind comertul cu textile si produsele din ele intre USSR si UE a devenit aplicabil si pentru RM de la 01
ianuarie 1993 in baza unei decizii speciale a UE
UE a oferit deasemenea un system de preferinte generale menite sa faciliteze accesul marfurilor moldovenesti pe
piata UE si sa majoreze in asa mod importul in republica. Sistemul de preferinte generale are scopul de a folosi un
tariff vamal preferential in raport cu tarile dezvoltate la exportul marfurilor industriale din RM.
De la 01 iulie 1996 sistemul de preferinte generale se aplica si pentru produsele agricole
Pentru industrie sistemul de preferinte general prevedea un system general si unul stimulator.
Schema preferntiala pentru productia Agricola are o raza de actiune mult mai limitata in comparatie cu schema
industriala.
Incepind cu anul 1992 -93 a fost acordat un credit din partea UE de 27 milioane de EQ care au fost utilizate pentru
procurrea medicamentelor, hranei epntru copii si a cerialelor
In 1994-95 UE a acordat un credit de 45 miln de EQ destinat sprijinirii balantei de plati a RM
In vara anului 1994, Consiliul European a adoptat decizia de a acoda RM un ajutor alimentar gratuity de 100 000
tone de secara si 75 000 tone de griu in valoare de 28 miln $-- scopul acestui ajutor umanitar era de a sustine paturile
vulnerabile ale societatii.
LA 25 iulie 1996 a fost semnat memorandumul de intelegere si a acordului de imprumut privind oferirea RM un
credit in valoare de 15 mil de EQ .Acest credit era destinat acoperirii dificitului balantei de plati care a fost disponibil
in ianuarie 1997.Cu spriginul financiar al UE in RM a urmat realizarea unui proiect intitulat securitatea alimentara
estimat de 5.5 mil EQ.
O alta prioritate o constituie combaterea crimei a traficului de droguri ,de fiinte umane si de combatere a spalarii
banilor.Deasemenea UE a acordat sprijin in securitatea granitelor RM.
UE este interesata de stabilitate in RM deoarece in urma extinderii UE , deoarece RM este cel mai apropiat vecin.RM
este cointeresata sa participe la programele regionale si de cooperare la granite,dar finantata de UE.Eforturile
principale sunt orientate spre sustinerea in primul rind a reformelor initutionale ,legislative si administrative
,sustinerea sectorului privat, asistenta tehnica pentru dezvoltarea economica si diminuarea consecintelor sociale ale
perioadei de tranzitie la economia de piata.Pentru implementarea acestui program se prevedea un fond de 50 miln
EQ.pentru anul 2003 in cadrul programului pentru cooperare regionala care intruneste acest program tarile CSI si
RM cu bugetul total de 41 mil de euro, unde era impusa activitatea in asa domenii cum este in primul rind
dezvoltarea infrastructurii mai ales dezvoltarea sferii transporturilor la toate nivelel , a energiei ,protectia mediului
inconjurator, activitatii in domeniul justitiei si a organelor interne.
Programul cooperarii granitelor include RM ,Belorusia, Rusia ,si Ucraina.Bugetul acestui program constituia
22miln euro.Acet proiect prevedea sustinerea dezvoltarii infrastructurii, economiei si a sectorului privat, stimularea
dezvoltarii social-economice a regiunilor si ale protectiei mediului.proiectele pentru Finantarea lucrarilor punctului
vamal Giurgiulesti si sustinerea dezvoltarii economice a raionului Ungheni.Toate aceste programe au fost realizate in
cadrul sustinerii , implemetarii masurilor in acordul de parteneriat si cooperare economica

8.2 Realizarea acodului de parteneriat si cooperare si a planului de actiuni UE – Moldova


UE este una din fortele majore, politice si economice pe arena internationala incheiind acorduri de cooperare cu
majoritatea tarilor din lume.Acordul de parteneriat si cooperare APC precum s-a mentionat s-a incheiat la 28
noiembrei 1994, acest acord stapineste atit principiile generale cit si prevederile care vor guverna pe viitor relatiile
intre comunitatea europeana si statele lor membre si RM. RM este dintre primele tari din CSI care a semnat acest
acord 3 noiembrei 1995 afost acceptat de parlamentul RM , dar pentru a intra in vigoare a fost necesat sa fie sustinut
de toate tarile membre ale UE.
La 01 iulie 1998 APC a intrat in vigoare pe o perioada de 10 ani, aranjamentul RM de a continua procesul de
reformare a fost recunoscut si apreciat de catre UE. Acordul este o intruchipare a angajamentului preluat intre UE si
RM de a coopera ceia ce va duce si la cresterea progreselor in dezvoltarea unei economii de piata.
Prevederile acordului partenerioatuluui de cooperare:
- asigurarea unui cadru corespunzator dialogului politic intre parti pentru a permite dezvoltarea
relatiilor politice
- Promovarea schimbarilor investitiilor,relatiilor comerciale armonioase intre parti pentru a favoriza
dezvoltarea lor economica durabila
- Asigurarea unei paze pentru colaborarea in domeniul juridic , social, financiar si cultural
- Sustinerea eforturilor RM in consolidarea democratiei sale ,dezvoltarea economiei si finalizarea
procesului sau de tranzitie spre o economie de piata
Deci Obiectivul de baza a acordului de partteneriat si cooperarea consta in dezvoltarea realtiilor economice si polit
ice intre Ue si RM

8.3 RM in contextul lansarii politicii de vecinatate


Politica europeana de vecinitatate a aparut ca urmare aderarii la UE a 10 noi state membre in mai 2004.Obiectivul
principal este de a impartasi benificiile acestei extinderi cu statele din vecinatate apropiata pentru care pe termen
mediu nu exista perspectiva de aderare la uniune europeana.Politica europeana de vecinatate a afost conceputa in asa
fel incit sa evite aparitia unor linii de diviziune dintre europa extinsa si vecinii acesteia, oferindu-le statelor vecine
posibilitatea de a participa la activitatile UE prin intermediul unei colaborari politice si economice mai strinse.
In domeniul politic este preconizata intesificarea dialogului cu UE si asistenta din partea acesteia pentru
consolidarea institutiilor care garanteaza democratia si statul de drept.De asemenea se asteapta o colaborarea mai
strinsa in domeniul politicii externe si de securitate
IN domeniul economic. Obiectivele politici europene de vecinate sunt consolidarea relatiilor comerciale, sporirea
asistentei tehnice si financiare, participarea graduala intr-o serie de programe si politici a UE dar si participarea la
piata interna a UE prin aproximarea rezultativa si integrarea graduala a retelelor de transport , energetice si de
cominicare.
De la 01 mai 2004 a fost ceea mai mare extindere a UE , aceasta a dus la cresterea populatie care era de 380 care s-a
marit cu 100miln ,la un PIB in acea perioada era de 10 milrd euro si la cresterea rolului politic , geografic, economic
al UE pe conotientul europena si pe intreaga lume.
Realizarea politicii europene de vecinatate are loc in 2 etape:
1. etapa presupune stabilirea in strinsa colaborare cu statele vecine a unei agende de reforme realiste
2. etapa – ofera asistenta pentru realizarea acestor obiective
La prima etapa ( acea de stabilire a reformelor ) UE incheie cu statele vecine planuri de actiune individuale in cadrul
politicii europene de vecinatate.
Planurile de actiune acopera o serie de domenii:
- dialogul si reforma politica
- relatiile comerciale si masurile de pregatire a partenerilor pentru participarea graduala la piata
interna a UE
- precum si la politicile in domeniul afacerilor juridice si interne a energie, a transporturilor
La etapa a doua (cea de asistenta a reformelor) statele partenere vor primi asistenta tehnica si financiara din partea
UE pentru continuarea procesului de reforme si integrare.Dupa 2007 programele actuale de asistenta au fost
prelungite in cazul RM , dar si inlocuirea printr-un program nou nimit Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat al UE. Asistenta prin instrumenul euriope de vecintiate dva fi acordata pentru neceistatile prioritate ale
statelor partenere si pentru impelnmetarea obiectivelor planurilor de actiune .
In perioada anilor2007-2013 acodadre statelor vecine a circa 15 milrd de UE in cadrul instrumentrulul european
dei vecinaittatae si parteneriat aproape de 2 ori mai mult decit asistenta oferita statelor , a politicii europene din 2006
SUBIECTELE
1. Aparitia termenului de integrare economic international
2. Analiza conceptului de integrare economica.Concepte privind la integrarea economica internationala
3. Primise ale integrariie economice internationale
4. Factorii determinanti ale integraii economice internationale
5. Implicatiile integrarii economice internationale
6. Esenta , Obiectivele si Etapele integrarii economice internationale
7. Principalele forme de integrare economica internationala. Avantaje generale ale integraii economice
internationale
8. Teoria uniunii vamale.Definirea uniunii vamale
9. Teroria clasica a uniunii vamale
10. Teroia moderna a uniunii vamale
11. Teorie uniunii ecionomice si monetare.Principalele principii ale uniunii economice
12. Etapele integrarii economice caracterisitice si etapele lor dupa balasa
13. Teroria uniunii politice .Evolutia uniunii politice
14. Pricipiile teoretice ale trataului de la Maastri cu Privire la uniuniea economica ,monetara si politica
15. Integrarea economica in Amercia de Nord. Privire de ansamblu asupra acordului de comert liber nord
american NAFTA
16. NAFTA, prevederi, principii, obiective, directii de activitate ale ei
17. Relatiile comerciale dintre partenerii NAFTA, NAFTA pe plan international
18. Structura institutionala a NAFTEI.Organele de baza
19. Grupul ANDIN sau comunitatea andina Pactul andint
20. Piata comuna a sudului Mercosur
21. Piata comuna centra americana
22. Comunitatea si piata comuna a Caraibelor
23.Zona de liber schimb a americilor.Negocieri
24. Intergrarea Economica in Asia. Asociatia nationuulor din asia de sud este
25. Cooperarea economica Asia Pacific
26. Integrarrea economica in Africa, probleme perspective
27. Intergrarae Economica in Europa.Privirea generala
28. Constituirea comunitatii economice europene -Uniunnea europeana
29. Aspecte ale acodului european de liber schimb
30. Constituirea spatiului economic european
31. Acodul de liber scimb din europa centrala CEFTA
32. Ideia europeana si concretizarea ei.Eforturile postbelice de crearea a UE unice
33. Aparitia regionalismului in Europa de Vest.Etape si forme ale integrarii Vest europene
34. Piata comuna europeana.Asigurarea celor 4 libertati de circulatie
35. Consideratii generale privind dinamica si rolul institutiiilor comunitare.Principalele institutii comunitare.Ale
institutii comunitare
36. Relatiile dintre institutiile comunitare si statele membre ale UE.
37. Perfectionarea sisitemului isntitutional al UE si a mecanismului sau de functionare.Necesitate , orientari si
rezultate
38. Principalele rezultate ale conferintii de l aNisa privind perfetionarea sisitemului insittutional al UE si a
mecanismului de functionare
39. Politica UE in domeniul concurentei.Motivatia poiliticii concurentiale
40. Continutul politicii de concurenta in UE
41. Politica agricola comunitare PAC.Neceistatea politicii agricoli comunitatre , obiective , pirncipii ale PAC
42. Instrumente si mecanisme de realizare a PAC.Reforme ale PAC
43. Caracteristicile politicii industriale comune ale UE
44. Politica monetare europeana.Evolutia tranzitie la moneda unica
45. Functioanarea uniunii monetare , lansarea monedei euro
46. Politica bugetara a UE, principii structura si proceduri
47. Politica sociala comunitara.Cauze , continut evolutie ,realizari
48.Privirea generala asupra principalelor realizari ale UE.Extindere UE si efecte ale acestora
49. Caracterul modern ale economiilor tarilor membre UE
50. Relatiile economice externe ale UE
51. Realizari si perspective ale relatiilor economice RM cu UE
52. Realizarea acordului de parteneriat si a planului de actiuni UE – RM
53. RM in contextul lansarii politicii de vecinate
54. Participarea RM la cooperarea economica din Europa de Sud Est. Cooperarea economica la Marea Neagra
CEFTA 2006 , initiativa centrala europeana
55. Realizarea acodului de parteneriat si cooperare si a planului de actiune UE- RM
56. RM in contextul lansarii politicii de vecinatate
57. Participarea RM la cooperarea economica in Europa de Sud est ( organziantia tarilor marii negre si asociatia
liberului schimb din europa centrala CEFTA 2006)
58. Parcticiparea RM la cooperarea economica de Sud est .Organizatia INItiativa centra erupoena si Asocia
pentre demiocreatie si dezcvoltarea economica)