P. 1
Model si paradigma educationala

Model si paradigma educationala

|Views: 772|Likes:
Published by sollohey

More info:

Published by: sollohey on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Model si paradigma educationala Majoritatea cercetarilor stiintifice actuale se plaseaza sub semnul descifrarii cadrelor procesuale generale care

circumscriu si definesc domeniul de realitate studiat. Cercetarea educationala din ultimii ani se înscrie la rândul sau, în acord cu tendintele din epistemologia contemporana, în contextul investigatiilor de tip paradigmatic, propunând structuri explicativ-actionale proprii de abordare a fenomenului educational. Repere teoretice si precizari conceptuale Preocuparile pentru abordarea de tip paradigmatic a realitatii educationale au fost generate atât de complexitatea mereu crescânda a fenomenului investigat si a sarcinilor asumate de catre pedagogie cât si de necesitatea unei mai bune relationari a discursului teoretic al pedagogiei cu practica educationala. Desi apropiate ca sens, conceptele de model si paradigma acopera la nivelul teoriei epistemologice în general si la cel al realitatii educationale în special, zone de realitate distincte. Termenul “model” provine din latinescul “modus” care însemna masura. În sens epistemologic, conceptul de model se refera la reprezentarea simplificata, axata pe elementele strict utile întreprinderii unei analize stiintifice, a unui anumit proces. Simplificarea în cauza vizeaza facilitarea investigatiei respectivului proces si surprinderea caracteristicilor sale determinative si functionale esentiale. Fiind expresia simbolica si simbolizata a unui anumit proces, stare de fapt sau fenomen, modelul are menirea de a releva cercetatorului structura intima a unui decupaj de realitate. Citat de Cezar Bârzea în cartea sa Arta si stiinta educatiei (1998, p.106), Buschkovitsch afirma ca “…modelul este un homomorfism functional între lumea exterioara si un anumit sistem conceptual. Prin aceasta se întelege o cartografie (o corespondenta) care, din cauza limitelor stiintei, nu se poate manifesta decât în raporturi de unu-la-unu (izomorfice), dar care pastreaza totusi relatiile originale dintre elemente. Aceasta proprietate face ca modelul sa fie mai mult predictiv decât descriptiv. Definit astfel, modelul are urmatoarele componente: 1. concepte (termeni, eventual semne si simboluri), 2. asertiuni (axiome sau legi), 3. reguli de transformare si 4. reguli de corespondenta care fac posibila compararea rezultatelor estimate prin calcul cu experimentarea modelului”. În calitatea sa de constructie figurativa esentializata, modelul este capabil sa furnizeze cercetatorului interesat posibilitatea de a cunoaste prin analogie procese care altfel sunt greu accesibile investigatiei. Precizam faptul ca reusita utilizarii modelelor în investigarea stiintifica a realitatii educationale este conditionata atât de acuratetea si corectitudinea activitatii de elaborare a modelului (modelarea) cât si de interpretarea coerenta si unitara a simbolurilor constitutive ale acestuia, respectiv a raporturilor functionale existente la acest nivel. Consideram necesara în acest context sublinierea distinctiei dintre modelul didactic (material, simbolic sau abstract), înteles ca mijloc de realizare al unei mai bune întelegeri de catre elevi a proceselor si fenomenelor studiate si modelul epistemologic, destinat surprinderii esentei componentelor proceselor instructiv-formative. Daca modelele didactice se adreseaza elevului si urmaresc facilitarea apropierii acestuia de o realitate altfel greu de surprins, modelul epistemologic este specific investigatiei pedagogice de tip stiintific si vizeaza decelarea mecanismelor interioare si a structurilor intime a proceselor ce formeaza sfera fenomenului educational. Aria modelelor epistemologice specifice pedagogiei ca stiinta este destul de vasta, incluzând modele descriptiv-explicative, modele de tip prognostic, modele normative, etc. Consideram utila mentionarea diferentei dintre modelele statice, de ordin structural, care reproduc prin analogie alcatuirea interna a unui fenomen (spre exemplu modelul structurii actiunii educationale) si modelele dinamice care sunt axate pe identificarea modalitatilor de

aparuta la începutul secolului XX. a pedagogiilor active. de sarcinile si indicatiile acestuia. este expresia conceptiilor puerocentriste. “Structura revolutiilor stiintifice”. “comunitatea stiintifica” opteaza pentru trecerea de la o paradigma la alta (revolutia stiintifica). Desi importante. accentul se muta de la profesor la elev si . conceptul de paradigma desemneaza în prezent un ansamblu de teorii si metode investigative cu un pronuntat caracter normativ care ghideaza si orienteaza la un moment dat cercetarile efective întreprinse într-un anumit domeniu. paradigma clasei patrate. învatarii. Conceput de catre unii autori drept “matrice disciplinara”. utilizarea unor anumite instrumente si metodologii de cercetare si nu în ultimul rând. preocupati de surprinderea diverselor moduri în care s-a realizat educatia de-a lungul timpului. În acest context al clasei patrate.relationare functionala a subproceselor implicate în diversele activitati didactice (modele ale predarii. supraliciteaza actul predarii în defavoarea activitatii de învatare a elevilor si induce un climat de ierarhizare rigida la nivelul relatiilor interpersonale dintre acestia si profesor. Plasarea catedrei în fata sirului de banci dispuse în spatiul dreptunghiular al clasei accentueaza aproape ostentativ dependenta elevilor de cunoasterea oferita de catre profesor. o situatie similara poate fi întâlnita si în ceea ce priveste teoria educatiei. asa dupa cum preciza autorul anterior mentionat. Paradigma clasei patrate. 1998. asumarea unui anumit tip de raport între teorie si practica. al teoriei instruirii sau la cel al managementului educational. Spre exemplu. centrate pe copil si necesitatile sale. Evolutia pedagogiei ca stiinta a consacrat la rândul sau utilitatea epistemologica a abordarilor de tip paradigmatic. specifica secolului XIX. pune accentul pe autoritatea absoluta a profesorului.101) distinge existenta a patru paradigme fundamentale ale contextului educational de tip scolar: paradigma clasei dreptunghiulare. Utilizarea frecventa a conceptului paradigma în teoria si practica pedagogica necesita realizarea anumitor precizari. conceptul de paradigma este vehiculat în prezent în egala masura la nivelul pedagogiei experimentale. cu catedra asezata la nivelul mobilierului ocupat de cei care se instruiesc. pe baza acumularii în timp a inconsistentelor epistemologice. autoevaluarii etc. Termenul paradigma provine din cuvântul latin “paradigma” care însemna exemplu. Getzels (cf. propuse de autori ca Montessori. Paradigma clasei dreptunghiulare. paradigma clasei circulare si paradigma clasei deschise. Acest context. modelele de factura epistemologica au o valoare investigativa parcelara si se dovedesc a fi insuficiente în descrierea si explicarea fenomenului educational în ansamblul sau. Cezar Bârzea. Claparede etc. Acest fapt a impus trecerea la o abordare de tip paradigmatic a realitatii educationale. Utilizat initial de catre cercetatorii istoriei pedagogiei. Kuhn. Decroly. p.). Elementele definitorii ale oricarei paradigme sunt situarea în investigarea realitatii pe pozitiile unei anumite perspective teoretice. proiectare si organizare al demersurilor instructiv-formative actuale se origineaza la nivelul teoriei instruirii pe paradigma didacticii contemporane si pe evidentierea specificului acesteia în raport cu paradigma didacticii traditionale. Paradigmele actiunii educationale Daca modul de concepere. coerente si non-contradictorii a teoriilor si cercetarilor desfasurate într-un anumit moment la nivelul unei stiinte iar pe de alta parte permite surprinderea modului în care. Vehiculat în literatura de specialitate odata cu aparitia lucrarii lui T. conceptul de paradigma este valoros din cel putin doua puncte de vedere: pe de o parte ofera posibilitatea descrierii unitare. evaluarii. numita si paradigma magistrocentrica. referindu-se la organizarea spatiului scolar în conformitate cu conceptiile pedagogice predominante pe parcursul timpului.

Exista o structura ierarhica si autoritara unde conformismul este recompensat iar rebeliunea gândirii diferite este descurajata. favorizându-se activitatea de învatare sociala si inter-educatia” (cf. Wurtz (cf. 2. 2.3233).Exista principii antiierarhice. “Fiecare persoana care învata este un stimul pentru activitatea de învatare a persoanelor plasate în acelasi câmp social. 1. Aceasta paradigma se întemeiaza pe faptul ca elevul nu mai este conceput nici ca entitate inactiva ce trebuie dotata cu informatii. programe analitice obligatorii. 1. Se propune astfel dotarea spatiilor scolare cu mobilier modular si transpunerea profesorului în postura de colaborator si îndrumator al elevului în efortul sau de cunoastere a variatelor aspecte ale fenomenelor pe care le studiaza. subliniindu-se necesitatea învatarii permanente. întemeiata pe principiile învatarii prin actiune si descoperire promovate de Bruner.1. C.102). Paradigma clasei deschise potenteaza astfel apropierea scolii de realitate si eliberarea învatarii de orice constrângeri spatiale. 1996. 1998. 1.Acceptarea faptului ca din punctul de vedere al potentialitatilor elevii sunt diferiti.A învata este un proces. p. principiile noii paradigme educationale. 1.implicit de la predare înspre învatare iar mobilitatea bancilor permite diverse grupari ale elevilor oferind astfel mai multa libertate acestora. limitându-se pe aceasta cale caracterul artificial si “septicitatea” informationala specifica demersurilor instructiv-formative bazate în exclusivitate pe predare. discipline optionale si metode alternative de lucru. p. 2. pe receptivitatea fata de conceptele noi.Accentul este pus pe dezvoltarea personalitatii celui care învata. fapt ce reclama admiterea unor ritmuri diferite de înaintare în materie. Paradigma clasei circulare. 2.Accentul este pus pe conexiunile dintre informatii. 2. asa dupa cum preciza acelasi autor.Cunostintele se însusesc într-un ritm obligatoriu pentru toti. Prezentam în Tabelul 5. Cucos. promovata la mijlocul secolului XX. consecinta trecerii de la teoria asociationista la perspectiva structuralista asupra învatarii. este orientata asupra valorificarii prin educatie a curiozitatii si dorintei naturale a elevilor de a cunoaste si explora realitatea sub toate formele sale de manifestare. profesorii si elevii privindu-se reciproc mai ales ca oameni si nu ca roluri.A învata este un rezultat. surprinde trasaturile definitorii ale actualei paradigme promovate în educatie. pe însusirea de informatii corecte si punctuale în mod definitiv. nici ca organism activ ce trebuie stimulat sa învete ci ca persoana plasata într-un câmp al influentelor reciproce.Accentul este pus pe continut.Structura a învatamântului rigida. pe reusita.Principiile paradigmei educationale clasice 2. Referindu-se la specificul educatiei contemporane B.Principiile paradigmei educationale moderne 1. 1.Structura flexibila a derularii procesului instructiv-formativ. reprezinta. 1. Cezar Bârzea. similar modelului incintei cu bariere propus de Kurt Lewin .. .Accentul cade pe randament. Accentul se deplaseaza astfel de la activitatea individului la actiunea colectiva. 2. iar prioritatea este acordata coeziunii si dinamicii grupului de învatare. Paradigma clasei deschise.

Principiile noii paradigme educationale (adaptare dupa Cucos.Aprecierea elevilor se bazeaza pe etichetari stricte.Este promovata completarea cunoasterii teoretice cu experiente practice realizate în clasa si în afara clasei.Este promovata reciprocitatea învatarii în relatia profesor-elevi.Raportarea performantelor elevului la posibilitatile si nivelul de aspiratie al acestuia. potential care se . Tabelul 5. de aerisire si de comoditate fizica etc.Salile de clasa sunt concepute si proiectate dupa criterii strict functionale. Ne referim la faptul ca precizarea de o maniera explicita a coordonatelor ce definesc noua paradigma educationala ofera un important suport teoretic si metodologic atât pentru organizarea activitatilor instructiv-formative de tip scolar si extrascolar cât si în ceea ce priveste proiectarea strategiilor investigative care urmaresc optimizarea realitatii educationale. 1. de cromatica.Salile de clasa respecta criteriile de ordin ergonomic (conditii de iluminat.1. 2. 1. a potentialitatilor experientei launtrice a elevului. 2.Birocratie si rezistenta fata de propunerile colectivitatii.Etichetarea este limitata la un rol auxiliar.Educatia are un caracter prospectiv. 2.) 1. 1.Accentul este pus pe cunostintele de ordin teoretic. reciclarea informationala fiind consecutiva progresului stiintific. aceasta realizându-se pentru viitor.Învatarea se realizeaza pentru momentul prezent. analitice.Fluxul informational este conceput ca având un sens unic. urmarindu-se îmbinarea rationalitatea emisferei cerebrale stângi cu strategiile neliniare. de la profesor la elevi. importante valente instructiv-formative. 2.Se acorda preponderent importanta lumii exterioare. 2. bazate pe intuitie. 1996) Raportarea comparativa a principiilor noii paradigme educationale la cele ale paradigmei educationale clasice prezinta. 2. 2. reciclarea informationala anticipând progresul stiintific. ale emisferei cerebrale drepte. la fel ca si cazul paradigmei didacticii moderne. Fiecare orientare pedagogica majora aduce cu sine un anumit potential actional.Propunerile colectivitatii sunt luate în calcul si chiar sprijinite. 1. C. 2. 2. fapt ce poate conduce uneori la stigmatizare.. 1.Accentul este pus pe dezvoltarea gândirii liniare.1. sentinta definitiva ce stigmatizeaza biografia celui care se educa. Paradigmele anterior mentionate ilustreaza modul în care diversele teorii pedagogice promovate de-a lungul timpului au influentat si influenteaza realizarea educatiei. descriptiv. la plafonarea acestora la limita etichetei care li s-a aplicat.Se promoveaza potentarea si activarea imaginatiei si creativitatii. 1. 1.Preocupare fata de norme si standarde ce de cele mai multe ori sunt exterioare elevului.Se militeaza pentru o educatie care sa solicite întregul creier. a potentialului emisferei cerebrale stângi. nefiind necesar ca aceasta sa devina valorizare fixa.

Înteleasa ca deziluzie generala si în acelasi timp generalizata în raport cu idealurile umaniste ale acestora. critica rationalitatii moderne-Habermas si critica limbajului-Wittgenstein. J-F. prin re-constructia si re-scrierea orientarilor teoretice pâna acum predominante. Vlasceanu. acceptând faptul ca normele si principiile pe care le propune sunt preponderent orientative si nu rigid prescriptive. p. la o anumita “ambiguitate stilistica” (cf. odata cu acceptarea relativitatii normative. multiplicarea autoritatilor si mobilitatea super-extinsa în spatiu si timp a individului. Caracteristicile discursului stiintific postmodern ar implica astfel renuntarea la structurile teoretice bine definite si înlocuirea acestora cu semnificatii epistemologice si conceptuale cu un grad ridicat de relativitate si variabile contextual. Postmodernismul ca provocare la adresa empirismului si pozitivismului este caracterizat prin fragmentarea perspectivelor pe care stiinta le ofera asupra realitatii. cultura ca produs si continut al educatiei si libertatea ca valoare umana suprema. în liniile sale cele mai generale. Acest fapt conduce la o anumita ambiguitate a sensurilor.. M. 1998. Asumarea în plan pedagogic a unei anumite paradigme educationale este astfel echivalenta cu transpunerea în practica a unui anumit tip de cercetare experimentala si implicit cu promovarea unui anumit mod de a concepe modelarea naturii umane si de a realiza actiunea educationala efectiva.. raportarea acestuia la trei coordonate principale: postmodernismul ca orientare filosofica actuala. asa dupa cum afirma A. Din aceasta perspectiva pedagogia ar trebui. în acord cu opinia adeptilor postmodernismului. A persista în demonstrarea valorii absolute. ca finalul unei modernitati pe care pretinde ca o depaseste (Lyotard.. 1995) care în ultima instanta potenteaza si favorizeaza discursurile teoretice de factura eclectica. 1995). relativitatii sau chiar a nihilismului. norme sau reguli nu este singular. acesta manifestându-se mai mult sau mai putin explicit la nivelul tuturor stiintelor contemporane fara ca aceasta sa le reduca pretentia de stiintificitate. Fenomenul flexibilizarii si relativizarii unor teorii. postmodernismul nu reprezinta altceva decât faza de radicalizare autoreflexiva a modernitatii. sau. sa fie identificate posibilitatile concrete de . mai exact spus. Postmodernismul. reunind sub cupola sa o serie de critici mai mult sau mai putin pertinente: critica religiei-Nietzsche. Coordonate ale fenomenului educational contemporan Caracterizarea fenomenului educational contemporan presupune. absenta unor axe si principii valorice ferme (relativismul axiologic). Griffiths.436) sunt: afirmarea lipsei de certitudine a cunoasterii (relativismul cognitiv). în opinia noastra. mai degraba.obiectiveaza invariabil la nivelul realitatii educationale. critica tehnicii-Heidegger. imuabile si universal valabile a unuia sau altuia dintre principiile pedagogice ar echivala în acest context cu o inutila risipa de energie. postmodernismul se doreste a fi o critica de tip de-constructiv a programului iluminist si a modernitatii. postmodernitatea se plaseaza sub semnul scepticismului. 1993) sau.. L. Principalele caracteristici ale postmodernismului (cf. M. Deteriorarea rapida a standardelor stiintifice pâna nu demult acceptate si prevalenta a ceea ce specialistii în domeniu numesc “eclectism coerent” sunt elemente ce conduc la ideea conform careia timpul “marilor povestiri” (relatari ce ignora exceptiile constatate de dragul continuitatii si unitatii teoriei propuse) ca modalitati de explicatie stiintifica a expirat (Calinescu. Educatie si postmodernism Debutând efectiv în perioada celei de a doua jumatati a secolului XX. discreditarea principiilor evolutioniste si acreditarea ideii conform careia devenirea umana este non-teleologica (caracterul permanent al schimbarii). se prezinta ca împlinirea sau. Giddens. sa-si reconsidere eforturile de apropiere de standardele epistemologice specifice stiintelor exacte. Criteriul de eficienta al oricarei stiinte contemporane si implicit al pedagogiei ar presupune ca.

ei având libertatea de a alege oferta de educatie care li se pare a fi cea mai convenabila (cf. al realitatii la care acestea fac referire. scoala ca institutie si în special universitatile devin astfel competitori pe piata ofertelor educationale iar posibilii beneficiari ai diverselor sisteme de învatamânt reprezinta. în ultima instanta. institutiile de învatamânt contemporane se vad obligate nu numai la frecvente restructurari a continutului învatamântului si la o mai buna politica de selectie a personalului didactic ci si la stabilirea unor legaturi de strânsa colaborare cu departamentele de cercetare stiintifica existente la nivelul diverselor domenii de activitate. Diversificarea si actualizarea în timp util a structurii curriculare a sistemelor educationale apartinând societatii postmoderne este determinata si de un alt fenomen si anume de mercantilizarea ofertei informationale. Schimbari substantiale sunt preconizate a se produce si la nivelul continuturilor instructiv-formative vehiculate. diversificarea si flexibilizarea retelelor educationale în ideea asigurarii unei mai bune plieri a acestora la optiunile si interesele celor care se educa. În contextul autofinantarii si sistemelor educationale concurentiale devine evident faptul ca trebuie stabilite criterii pertinente de selectie a candidatilor astfel încât educatia acestora sa implice costuri cât mai reduse iar performantele lor ulterioare sa contribuie la îmbunatatirea imaginii institutiei care i-a pregatit. acestuia revenindu-i functia de a facilita descentralizarea. vor fi încurajati sa-si asume în mod direct si explicit responsabilitatea progresului scolar al celor care se educa. ridicarea standardelor de selectie a candidatilor. Din aceasta perspectiva. statul era cel care ajusta sistemul educational la necesitatile impuse de structura pietei fortei de munca si care trasa sarcini clare privind formarea civica a cetatenilor si cultivarea prin educatie a unei anumite loialitati fata de institutiile acestuia. De-a lungul timpului rolul statului în ceea ce priveste educatia a fost unul de tip monopolist: sistemul educational era în întregime creat si condus de stat. Cowen. Actorii sociali ai societatii postmoderne constientizeaza tot mai mult faptul ca. achizitia unor deprinderi si cunostinte mereu actuale si de înalta calitate conditioneaza în mod decisiv statutul si reusita lor profesionala.. La rândul lor. Acestor prioritati li se vor adauga în timp. În acest context cei care se educa vor fi interesati nu atât de adevarul unor cunostinte sau teorii cât de utilitatea practica efectiva a acestora. . Reducerea implicarii statului în organizarea sistemelor de învatamânt implica. Principiul egalitatii sanselor educationale sufera în aceste conditii urmatoarea reformulare: toti indivizii sunt egali în calitatea lor de consumatori pe piata educationala.adecvare si adaptare a unor legi cu caracter general si strict orientativ la nivelul concret si întotdeauna particular. în conditiile accelerarii progresului tehnico-stiintific. R. consumatori de educatie. 1996). profesorii de la toate nivelurile de organizare a învatamântului. evitându-se ca relatia profesorelev sa devina o relatie goala de orice semnificatie. Specificul epocii postmoderne implica la nivelul pedagogiei nu doar reajustari de ordin epistemologic ci si în ceea priveste raporturile scolii ca institutie cu autoritatea statala. Din aceasta perspectiva eficienta sistemelor educationale este în mare parte superpozabila cu masura în care acestea îsi actualizeaza si diversifica în permanenta structura curriculara si oferta de informatii. Aflate sub presiunea mereu în crestere a pietei educationale si urmarind asigurarea si mentinerea competivitatii în acest sector. Aceasta situatie impune tot mai mult atât asumarea de catre diversele institutii de învatamânt a principiilor autogestiunii si autofinantarii cât si preocuparea pentru competivitate ca si conditie de baza a supravietuirii în conditiile unui realitati educationale de tip concurential. se impun schimbari majore si în ceea ce priveste sistemul managerial al scolii care trebuie sa devina mai flexibil si mai dispus sa reactioneze rapid si adecvat la provocarile socio-economice ale prezentului. Postmodernismul rezerva însa statului un rol redus în ceea ce priveste organizarea si functionarea sistemelor de învatamânt. alaturi de descentralizare si diminuarea resurselor bugetare alocate acestora. datorita concurentei de pe piata educationala. de plusul de competenta actionala pe care achizitionarea lor îl poate aduce cu sine.

citat de autorul anterior mentionat. Relatia dintre educatie si cultura poate fi gândita în trei planuri actionale. La rândul sau E. ca obiectivare a activitatii spirituale specific umane. p. Rousseau afirma ca plantele se formeaza prin cultura iar omul prin educatie. pe cât posibil. natura si societate. Consideram necesara în acest context precizarea ca transformarea prin educatie a omului din entitate biologica în fiinta culturala prezinta finalitati care vizeaza nu doar nivelul particular al indivizilor izolati ci si acela al societatii în care acestia îsi desfasoara existenta. Cassirer. este unul simbolic iar cultura. arta. un anumit model cultural iar actiunea educativa urmareste nu doar dezvoltarea culturii individuale ca ansamblu de particularitati spirituale diferentiatoare ci si dezvoltarea culturii colective. conceptiile acestora despre sine. conceptul de cultura defineste ansamblul formelor tipice de viata specifice membrilor unei anumite comunitati. distincte din punctul de vedere al continutului la care fac referire dar convergente din perspectiva finalitatilor urmarite: planul transformarii prin educatie a omului în fiinta eminamente culturala. specifica comunitatii sau societatii respective. obiectivat în sferele variate ale culturii. 1996. Întelegerea corecta a raporturilor existente între cultura si educatie presupune luarea în considerare a faptului ca aceasta din urma nu numai ca vehiculeaza variatele continuturi ale culturii si pregateste indivizii pentru întelegerea si asumarea adecvata a acesteia ci si asigura. înglobând de o maniera unitara tiparele de gândire. de sub imperiul biologicului si a necesitatilor imediate în planul culturii. traditiile. limbajul. depaseste granitele nationale. elemente capabile sa asigure viabilitatea diverselor institutii educationale si sa valideze locul pe care acestea îl ocupa în spatiul concurential al pietei ofertelor educationale. Omul traieste în spatiul existentei sale naturale dar fiinteaza si tinde sa fiinteze în orizonturile existentei culturale. muzica si literatura acesteia. E. devenind internationala. . Educatie si cultura În sensul sau cel mai larg. comportamentele.. Orice ideal educational exprima.Postmodernismul aduce astfel cu sine profesionalizarea accentuata a educatiei. criteriul de eficienta al acesteia fiind competivitatea si gradul în care absolventii sunt dotati cu competentele operationale solicitate în contextul unei piete educationale care.. inclusiv totalitatea atitudinilor lor spirituale. adeseori. este un tezaur compact de simboluri” (Cassirer. 1976. “urmele” lasate de cultura asupra fiintei umane sunt de nesters. Asa dupa cum preciza Gilles Deleuze. în esenta. a unor experti si a unui personal cu înalta calificare pentru sectoarele de vârf. Educatia se va orienta în acest sens cu precadere asupra pregatirii. Din aceasta perspectiva cultura colectiva promovata prin educatie reprezinta o placa turnanta ce leaga individul de comunitate si asigura acesteia consistenta interna necesara evitarii disolutiei. În debutul cartii sale intitulate Emil. îl pregateste si îl modeleaza în sensul adaptarii acestuia la conditiile si specificul fiintarii culturale. invocat de Liviu Antonesei. p. Consideram ca pentru a face fata cu succes diverselor provocari ale societatii contemporane este necesar ca educatia sa se orienteze nu înspre eliminarea nediscriminatorie si abuziva a ideilor pedagogice ale modernitatii ci asupra transformarii si adaptarii acestora la specificul si caracteristicile pe care societatea postmoderna le impune. planul educatiei ca actiune de transmitere si producere a culturii si planul rolului educatiei în contextul raportului cultura-civilizatie. Educatia este aceea care transforma subiectul uman. L. credintele.19). al valorilor si universalitatii. omul este condamnat la cultura iar “marcajul” sau permanent este educatia (Antonesei. Cultura exprima astfel modul particular de viata si existenta al unui grup sau comunitati.54). Apropierea omului de spatiul existentei culturale se realizeaza doar în si prin educatie. subliniindu-se astfel rolul actiunilor instructiv-formative în devenirea spirituala a fiintei umane. afirma ca omul nu este atât un animal rationale cât un animal symbolicum deoarece “întreg comportamentul spiritului. Educatia devine astfel o activitate de translatare ireversibila a fiintei umane. prin intermediul simbolurilor vehiculate.

cel putin în planul realitatii educationale. asa dupa cum preciza Spengler. educatia se constituie nu doar în depozitar si vehicul al culturii ci si în creuzet al creatiei culturale în general. angajarea deliberata a celor care se educa în acte de creatie culturala etc. fenomen datorat prezentei masive a tehnologiei în viata sa cotidiana ci realitatea ca tehnologia. faptul ca. care este prin definitie unul pragmatic. Asa dupa cum precizam anterior.-F. o societate a comunicarii generalizate. înteleasa ca ansamblul creatiilor de ordin spiritual si civilizatie. Avem în vedere în acest context nu atât faptul ca. Mai exact spus. regândirea raporturilor dintre cultura generala (ansamblul cunostintelor si deprinderilor considerate a fi necesare si suficiente pentru dezvoltarea multilaterala a personalitatii elevului) si cultura de specialitate (totalitatea informatiilor si procedurilor destinate celor care aprofundeaza un anumit domeniu al cunoasterii). cultura sfârseste prin a muri în civilizatie si nici fenomenul de înstrainare a omului de însasi esenta sa culturala. Consideram ca la originea acestor dezbateri sta punerea gresita a problemei raportului cultura generala-cultura de specialitate în termenii unei optiuni exclusiviste între cantitate si calitate. Specificul societatii contemporane. Cu toate ca unii autori considera inutila si neproductiva distinctia dintre cultura. în vederea evitarii supraîncarcarii activitatilor de tip scolar. consideram ca promovarea acestei diferentieri. Aceste restructurari ale educatiei se realizeaza în contextul societatii comunicationale si sunt impuse în opinia lui J. datorita tehnologiei. Acest fapt presupune mai multe aspecte dintre care amintim: dezvoltarea imaginatiei si a creativitatii elevilor. este benefica si aducatoare de importante câstiguri epistemologice si actionale. de strategia unei "grefari" organice si progresive a culturii generale pe fondul culturii de specialitate promovate prin actiunea educationala. consideram ca iesirea din acest impas poate fi oferita. o societate comunicationala. expresie a civilizatiei. asa dupa cum preciza Gianni Vattimo. Lyotard de trecerea. . dintre ceea ce trebuie sa stie toti indivizii pentru a putea fiinta optim în contextul existentei culturale si ceea ce ramâne rezervat specialistilor din diversele domenii. reprezinta una dintre polemicile ce caracterizeaza realitatea educationala contemporana. formarea si dezvoltarea potentialului de creatie culturala al membrilor unei societati. conduce inevitabil la axarea actiunii educationale pe formarea de experti în domenii din ce în ce mai înguste ale realitatii dar acest fapt nu trebuie sa genereze restrictionarea dezvoltarii armonioase a personalitatii umane. ca si cultura materiala. Problematica optimizarii relatiei dintre cultura generala si cultura de specialitate. între o cultura extinsa dar superficiala si o cultura aprofundata dar restrânsa. Apreciem ca solutia la dilema anterior mentionata consta în a privi cultura generala si cultura de specialitate ca domenii complementare si nu reciproc exclusive. Extinderea permanenta a orizontului cultural al speciei umane necesita. o realitate de necontestat. Societatea contemporana se caracterizeaza nu doar prin extinderea orizonturilor culturale ale existentei ci si prin progresul tehnologic accelerat. fapt ce implica restructurari adecvate la nivelul realitatii educationale. îsi pune tot mai mult amprenta pe modul de concepere si realizare a actiunii educationale.prin intermediul unor actiuni specifice. începând cu anumite niveluri de organizare a învatamântului. Societatea contemporana este. societatea contemporana devine tot mai mult o societate comunicationala reprezinta. educatia înseamna nu numai transmitere a culturii si pregatire a indivizilor pentru asumarea acesteia ci si formarea si dezvoltarea lor pentru însasi activitatea complexa de generare a culturii. cultivarea atenta a predispozitiilor aptitudinale ale acestora. datorita progresului tehnologic. fapt ce impune implicarea activa a educatiei în medierea adecvata a raporturilor existente între cultura si civilizatie. Ca urmare a combinarii acestor strategii actionale la nivelul realitatii scolare. Daca probleme ca cea a “sufocarii” culturii prin civilizatie sau a înstrainarii esentei umane datorita predominantei existentei tehnologice în raport cu cea culturala ramân deocamdata la nivelul disputelor filosofice.

de persoana si devenirea sa. un alt atribut esential al existentei plenare a omului si anume atributul libertatii. a imaginilor despre lume. memora si reactualiza diversele informatii si cunostinte. sta în producerea cunoasterii si nu în dobândirea ei. Este permis sa ne imaginam lumea cunoasterii postmoderne ca fiind guvernata de un joc cu informatie completa. În jocul cu informatie completa cea mai buna performativitate nu poate consta. Implicarea educatiei în raportul cultura-civilizatie nu se reduce la adecvarea structurala a acesteia la specificul jocului cu informatie completa ci presupune si luarea în calcul a faptului ca în prezent asistam la un proces de multiplicare progresiva. Progresul tehnologic si caracteristicile societatii comunicationale determina aparitia jocurilor cu informatie completa.gratie progresului tehnologic. fapt ce induce dificultati majore la nivelul întelegerii de catre cei care se educa a lumii reale. educatiei îi revine sarcina de a asigura. La nivelul majoritatii sistemelor educationale contemporane se constata în acest sens o accentuare a discrepantelor dintre carti si realitatea la care acestea fac referire. Lentzen. Vattimo. în achizitia unui asemenea supliment ci ea rezulta dintr-o noua aranjare a datelor. incongruentele dintre textele scrise si realitatea efectiva. G. reprezinta astfel un statut existential. existând (cf. politic. Viteza este o proprietate a unei asemenea capacitati. Aceasta noua aranjare se obtine cel mai adesea prin punerea în conexiune a unei serii de date considerate pâna atunci independente. Aceasta capacitate de a articula împreuna ceea ce nu era astfel mai înainte se poate numi imaginatie. Libertatea poate fi în general definita ca fiind calitatea subiectului uman de a dispune. prezentul si viitorul apartin retelelor informationale si uriaselor banci de date care ofera premisele jocului cu informatie completa si care vor constitui mediul educational al omului societatii contemporane. Identificarea raporturilor interactionale existente între educatie si libertate presupune conceperea acesteia din urma ca . în esenta sa cea mai profunda. Libertatea. D. de a pune în joc relatii între domenii ale cunoasterii pe care organizarea traditionala a stiintei le-a considerat pâna la momentul respectiv ca fiind separate. Plusul de performativitate. religios si cultural asumat în conformitate cu propriile dorinte. În contextul societatii moderne predominau jocurile cu informatie incompleta iar nivelul de performanta al celor care se educau era apriori limitat si strict conditionat de însasi capacitatea acestora de a achizitiona. depinzând fie de aceasta capacitate de a realiza noi conexiuni. “Atâta vreme cât jocul are la baza informatie incompleta. concepte sau teorii. prin intermediul demersurilor sale specifice. liber de orice constrângeri. social. fie de posibilitatea de a schimba regulile jocului” În aceste conditii actiunea educationala trebuie sa se concentreze nu atât asupra transmiterii de informatii. convingeri si potentialitati. obiective. sunt elemente care reclama reconsiderarea la nivelul fenomenului educational a relatiilor dintre teorie si practica. avantajul revine celui care stie si poate sa obtina un supliment de informatie. în vederea facilitarii unei apropieri mai consistente a scolii de viata reala. Asa dupa cum preciza autorul anterior mentionat. de la “jocurile cu informatie incompleta” la “jocurile cu informatie completa”. ci asupra dezvoltarii capacitatii elevilor de a stabili noi conexiuni între cunostintele achizitionate. prin tehnologia informationala si mass-media. 1998) un anumit reductionism metaforizant în ceea ce priveste procesul de transpunere si conversie a realitatii în idei. la competente egale. dar în strânsa legatura cu aceasta. Gradul adeseori redus de semnificativitate al informatiilor vehiculate.. alaturi de teoretizarile dublate de conceptualizari excesive. în sensul ca datele lui sunt accesibile tuturor indivizilor. prin ipoteza. proces ce poate conduce la pierderea sensului realitatii (cf. care sunt datorita progresului tehnologic accesibile pe o scara larga. Educatie si libertate Alaturi de formarea si dezvoltarea esentei culturale a fiintei umane.. dintre simboluri si realitate. 1995).

posibilitatea de care dispune o persoana sau un grup pentru a atinge si realiza obiectivele si finalitatile autoasumate. nu este suficienta pentru a conduce la împlinirea aspiratiilor individuale. Mihailescu. în ultima instanta. inegalitatile provenind din distribuirea preferentiala a ideilor”. stânjenesc sau limiteaza demersurile întreprinse de catre subiectul uman în directia atingerii scopurilor propuse spre realizare. fiind necesara existenta unor posibilitati de realizare efectiva a acestora. cunoscut fiind faptul ca (cf. p.. disimularii si interzicerii…. la rândul lor. nu sunt însa suficiente prin ele însele pentru a conduce individul la împlinirea aspiratiilor sale. p. faptul ca una dintre coordonatele primordiale ale libertatii este cunoasterea. Conceptul responsabilitate provine din latinescul respondere (a raspunde) si desemneaza o anumita maturitate psihologica a persoanei în evaluarea continutului si consecintelor propriilor actiuni întreprinse . educatiei îi revin sarcini complexe si variate. respectiv eliminarea factorilor restrictivi externi ce stânjenesc efortul depus de catre individ în realizarea finalitatilor propuse. morale. Eliminarea constrângerilor exterioare. în primul rând. În ceea ce priveste nivelul negativ al libertatii. Nivelul pozitiv al libertatii exprima necesitatea asigurarii la nivelul individului sau comunitatii a posibilitatilor instrumentale de atingere a scopurilor propuse.fiind. Nivelul negativ al libertatii se refera la eliminarea factorilor perturbatori si a constrângerilor exterioare ce se interpun între subiectul uman si finalitatile pe care acesta si le-a propus spre realizare. sau religioase ce constituie cadrele existentei oricarei societati. A asigura nivelul negativ al libertatii individuale înseamna astfel a elibera actiunea umana de acele determinari exterioare care conturba. Întelegerea corecta a conceptului libertate presupune raportarea acestuia nu doar la termenul de constrângere ci si la acela de responsabilitate. Reperele principale ale relatiei dintre educatie si libertate sunt reprezentate astfel de asigurarea manifestarii celor doua niveluri ale acesteia si de dotarea celor care se educa cu atributul esential al responsabilitatii. Dotarea subiectului uman cu informatia necesara realizarii idealurilor pe care acesta si le propune reprezinta sarcina dar si obligatia morala a educatiei. Dotarea elevilor cu strategii actionale flexibile si formarea capacitatii acestora de a adecva permanent a activitatile întreprinse la scopurile asumate reprezinta. la asigurarea posibilitatilor instrumentale de realizare de catre indivizi a scopurilor si obiectivelor asumate. Avem în vedere. oricât de importante ar fi în asigurarea libertatii individuale. Relativ la nivelul pozitiv al libertatii. în ultima instanta.22) “istoria umanitatii poate fi lecturata si ca istorie a pedagogiilor ascunderii. Cucos.327) devine utila diferentierea celor doua niveluri ale libertatii: nivelul negativ al libertatii si nivelul pozitiv al acesteia. desi importanta. Cunostintele. I. sa-si dezvolte imaginatia si creativitatea. Ne referim în acest context atât la dimensiunea formala a sporirii accentului pus pe educatia pentru democratie si pe educatia interculturala cât si la dimensiunea informala a dezvoltarii tolerantei individuale si a sentimentelor de respect reciproc. conditii esentiale în asigurarea libertatii de decizie si actiune. respectiv a cunostintelor si instrumentelor de transpunere în realitate a finalitatilor asumate. educatia are rolul de a modela societatea prin intermediul formarii corespunzatoare a membrilor sai. Nu mai putin importanta în relatia dintre educatie si libertate este cultivarea sentimentului de responsabilitate a elevilor.. conditia fundamentala a libertatii personale. a capacitatii de întelegere a faptului ca acceptarea diversitatii reprezinta. Este astfel necesar ca cei care se educa sa dobândeasca abilitatea de a transforma aceste informatii în cunostinte operationale. 1998. Responsabilitatea se refera în acest context la ansamblul determinarilor interioare ale actiunilor umane. C. determinari ce provin din interiorizarea si asumarea libera a valorilor si principiilor sociale. Din aceasta perspectiva (cf. 1996.

În acest sens. 1998. Avem în vedere în acest context faptul ca elevii trebuie antrenati progresiv în întelegerea realitatii conform careia. atitudini. 86). profesorul va initia activitati care sa favorizeze atât asumarea libera de catre elevi a unor finalitati actionale personale cât si întreprinderea unor demersuri concrete de atingere a acestora. abilitati si competente pe care. Elevii vor fi astfel stimulati sa emita opinii personale. pe de o parte. 1996. în prezent omul a devenit un conglomerat de nevoi pasagere. sa-si dezvolte gândirea divergenta si spiritul critic. p. permanentizarea actiunii educationale si accentuarea caracterului prospectiv al educatiei. indiferent daca este conceputa în termeni de drept sau obligatie. actiune si exprimare a celor care se educa. nu apare si nu se formeaza de la sine. Directii actuale de restructurare în educatie Societatea contemporana. existenta unei ambiante scolare flexibile si instituirea între profesor si clasa a unor relatii bazate pe cooperare si nu pe dominare sau vasalitate autocratica. Este necesar ca demersurile anterior mentionate sa fie dublate la nivelul realitatii educationale de tip scolar de o serie de actiuni instructiv-formative destinate încurajarii permanente a libertatii de gândire. spatiul existentei cotidiene reclama din partea subiectului uman. C. libertatea se transforma în anarhie. educatia le poate oferi doar în mica masura. Cucos. desi prezenta si pâna acum. de a lua decizii conforme cu normele si principiile ce reglementeaza conditiile existentei umane.. angajat în activitati variate. Constientizarea acestui fapt a determinat întreprinderea a doua categorii de demersuri complementare de restructurare a educatiei vizând. uitând ca libertatea este altceva decât puterea de a schimba o determinare iar cultura este ceva mai mult decât o pulsiune care trebuie satisfacuta. în formula sa clasica. Acest fapt se datora nu atât ancorarii preponderente a factorilor educogeni în paradigma educatiei de tip clasic. Apreciem ca restructurarile produse la nivelul realitatii educationale actuale pot fi grupate în jurul a trei tendinte principale: multiplicarea dimensiunilor educatiei.12) atributul fundamental al edificarii existentei noastre.. asa dupa cum preciza Finkielkraut (cf. p. Deschiderile majore produse în plan epistemologic. este o coordonata definitorie a libertatii umane. pe autoritate si nu pe exercitarea discretionara a puterii. cu principiile generale de organizare si functionare a existentei umane. cât dorintei acestora de a . Albu. situatie în care se pot manifesta constrângeri externe inclusiv la nivelul propriei persoane. comportamente) iar pe de alta parte multiplicarea dimensiunilor fenomenului educational. Asigurarea unui climat educational adecvat încurajarii libertatii de actiune si gândire a elevilor presupune încurajarea initiativelor personale ale acestora. atribut care ne apartine în întregime si pe care nimeni nu ni-l poate prelua sau anula. adeseori numita societate a comunicarii generalizate. fiind necesara în acest sens întreprinderea unor demersuri educationale conjugate. fiind (cf. cultural si tehnologic impun frecvente restructurari adaptative ale fenomenului educational în dubla sa calitate de factor si consecinta a dezvoltarii societatii. asigurarea unui echilibru optim între instruire (transmitere de informatii si cunostinte) si formare (dezvoltarea unor abilitati. în calitatea sa de capacitate de a judeca actiunile personale în termenii consecintelor acestora. Concomitent cu interiorizarea acestui fapt de catre elevi se va actiona în vederea familiarizarii lor cu diada reprezentata de drepturile si îndatoririle individuale. Componenta formativa a procesului de învatamânt. Multiplicarea dimensiunilor educatiei Devenind din ce în ce mai complex si elaborat. Responsabilitatea. Importanta implicarii active a educatiei în raport cu problematica libertatii umane este cu atât mai evidenta cu cât.Responsabilitatea. care accentua necesitatea dotarii masive a elevilor cu cunostinte. sa genereze controverse de idei si sa-si argumenteze punctele de vedere. solicitante si tot mai putin rutiniere. demersuri aflate la latitudinea elevilor în cauza. detinea în economia de ansamblu a actului didactic o pondere relativ redusa. în absenta responsabilitatii. este prin excelenta o societate educativa. G.

pentru reechilibrarea ponderii instruirii si formarii. asa dupa cum preciza J. educatia pentru schimbare etc. educatia interculturala. Preocuparea pentru multiplicarea dimensiunilor educatiei este dublata la nivelul fenomenului educational contemporan de necesitatea asigurarii. datorita faptului ca a fost considerata ca un moment singular. explozia informationala produsa la acea data a determinat. departe de a fi un moment pasager. Apreciem ca daca pâna la acest moment instruirea si formarea erau în egala masura reflectate la nivelul actului didactic. fie la inserarea nediferentiata a continuturilor subsumate noilor educatii în structura disciplinelor scolare clasice. Odata cu constatarea faptului ca respectiva explozie informationala. Cucos. educatia pentru comunicare si mass-media. Concomitent cu consolidarea statutului dimensiunilor consacrate ale educatiei (educatia intelectuala. alaturi de considerentele anterior mentionate. citat de C.W. morala. desfasurata sub semnul sporirii eficientei si calitatii procesului instructiv-formativ si în virtutea unei mai bune pregatiri a elevilor pentru activitatea de cercetare. Tendintele de tip extensiv în ceea ce priveste structura continutului învatamântului sunt treptat înlocuite cu preocuparile pentru o abordare intensiva a acestuia. a devenit evidenta necesitatea unei schimbari de optica în ceea ce priveste proiectarea curriculara. Consideram ca solutia la problema anterior mentionata este reprezentata de îmbinarea celor doua tipuri de strategii în sensul valorificarii noilor dimensiuni ale educatiei. în ceea ce priveste modalitatile concrete de realizare a noilor educatii opiniile specialistilor în domeniu sunt împartite. Obiectiile referitoare la aceasta alternativa sunt legate de existenta riscului unei receptari inadecvate a mesajelor educationale inserate. preponderenta instruirii. de exceptie. unui raport optim între educatia si învatarea de mentinere si . nu numai ca îsi continua cursul dar îsi amplifica proportiile. atât în ipostaza unor discipline de învatamânt cu statut optional sau obligatoriu cât si sub forma unei disipari curriculare adecvate a acestora la nivelul diverselor obiecte de studiu. Botkin. O a doua posibilitate de multiplicare a dimensiunilor educatiei se refera fie la introducerea în cadrul obiectelor de învatamânt traditionale a unor capitole adecvate continutului disciplinelor respective dar special dedicate acestor dimensiuni. scoala a încercat sa tina pasul cu fluxul informational devenit tot mai abundent. Aceasta orientare nu trebuie nicidecum interpretata ca fiind o atitudine de neputinta sau resemnare a educatiei în fata ritmului tot mai alert al progresului stiintific ci ca o actiune adaptativa. Daca necesitatea multiplicarii dimensiunilor educatiei reprezinta o necesitate unanim recunoscuta.asigura vehicularea educativa aproape integrala a avalansei informationale produse la începutul secolului XX. de existenta în prezent a unor largi posibilitati de accesare a informatiei din diversele domenii ale cunoasterii si implicit de constientizarea realitatii ca la momentul de fata plusul de performativitate este dat de abilitatea de a face conexiuni între informatii si nu de simpla detinere a acestora. Decenii la rând. educatia nutritionala. Mentionam faptul ca reechilibrarea ponderii dintre formativ si instructiv la nivelul realitatii educationale a fost determinata. animata fiind de încrederea în posibilitatea recuperarii la nivelul continutului învatamântului a decalajului produs de startul intempestiv si deloc anuntat al stiintei. Criticile aduse acestei propuneri se concentreaza cu precadere asupra faptului ca întreprinderea unui asemenea demers ar conduce inevitabil la supraîncarcarea programelor scolare care si asa sunt prea voluminoase.) s-a trecut la introducerea la nivelul scolii a noilor dimensiuni ale educatiei: educatia ecologica. educatia pentru democratie. vizând domeniile anterior mentionate. O prima modalitate de realizare a noilor educatii este reprezentata de introducerea explicita în structura curriculara a unor discipline de studiu particulare. estetica etc. în functie de conditiile social-istorice concrete.

scopurile si obiectivele fundamentale ale oricarui sistem. Necesitatea permanentizarii educatiei a fost intuita începând cu clasicii pedagogiei universale însa caracteristicile societatii contemporane impun prin însasi esenta lor expansiunea cantitativa si calitativa a educatiei si multiplicarea situatiilor de învatare. desi criteriul de eficienta al oricarui sistem de învatamânt este în prezent masura în care poate pregati si forma experti pentru domeniile de vârf ale cunoasterii si personal cu înalta calificare. bazata pe structuri euristice. stimulând doar abilitatea individului de a actiona în cadrele stricte ale unei anumite experiente culturale. Daca educatia de mentinere. Învatarea de mentinere pune accentul pe achizitionarea de informatii. 1996. la rândul lor. Acest tip de educatie are menirea de a pregati indivizii si implicit societatile sa actioneze în situatii de criza si presupune posibilitatea de acces rapid la o gândire integratoare. axata în esenta pe procedee de factura algoritmica. autoevaluarea . fara nici un fel de sectorizare artificiala. dinamica si libera de orice constrângeri externe a individului în procesul devenirii sale. Realitatea educationala contemporana se caracterizeaza astfel prin accentuarea necesitatii caracterului permanent al educatiei si prin impunerea pe scara larga a celor doua forme de realizare a educatiei permanente: autoeducatia si respectiv educatia adultilor. În timp ce educatia de mentinere tinde sa considere normele deja impuse ca inatacabile. metode si reguli fixe. dificil de realizat în limitele stricte ale educatiei de tip scolar.educatia si învatarea inovatoare. Apreciem ca transpunerea adecvata a acestor strategii la nivelul realitatii educationale este în masura sa contribuie atât la cresterea semnificativa a calitatii procesului de învatamânt cât si la redimensionarea spatiului socio-cultural al existentei umane în sensul sporirii potentialului formativ al acestuia. pe tot parcursul existentei individului. în majoritatea cazurilor. p. C.30-31). necesare pentru a face fata unor situatii cunoscute. este indispensabila în situatiile bine determinate. Altfel spus. capabila sa restructureze rapid vechile cunostinte si sa conexeze operativ informatiile recent intrate în circulatie. Criteriile în functie de care o anumita activitate instructiv-formativa poate fi caracterizata ca si componenta a autoeducatiei sunt independenta si libera vointa în asumarea sarcinii. acest tip de învatare fiind destinat sa asigure functionarea unui sistem existent si a unui mod de viata cunoscut. accelerarea ritmului de producere a schimbarilor etc. necesitatea permanentizarii educatiei: cresterea exponentiala a volumului de informatie si a gradului de perisabilitate a acesteia. de factura algoritmica. rupturi sau brese în paradigma pâna la un moment dat acceptata. unde ipotezele ramân fixe iar valorile pe care se sprijina sunt cert delimitate si recunoscute. Cucos. Autoeducatia presupune astfel implicarea activa. motivarea interna a activitatii. Autoeducatia se defineste ca fiind activitatea constienta si deliberata a fiintei umane întreprinsa în scopul desavârsirii propriei personalitatii si implicit a atingerii idealurilor propuse spre realizare. educatia inovatoare. cresterea duratei timpului liber si a duratei medii de viata. educatia permanenta desemneaza un proces integrator al tuturor actelor si modalitatilor educationale într-un continuum spatio-temporal omogen si defineste procesul devenirii continue prin educatie a subiectului uman. Ne referim în acest context în primul rând la faptul ca. Permanentizarea actiunii educationale Educatia permanenta este definita în literatura de specialitate ca fiind activitatea de extindere temporala si spatiala. dincolo de granitele spatio-temporale ale scolii. predispune la sfarâmarea cliseelor si cadrelor paradigmatice. dincolo de limitele contextului scolar traditional. educatia inovatoare trebuie sa fie dispusa sa puna sub semnul întrebarii valorile. responsabilitatea alegerii strategiilor de lucru. stiut fiind faptul ca progresul nu se realizeaza prin respectarea traditiilor (cf. a proceselor instructiv-formative pe întreaga durata a vietii individului. Educatia inovatoare îsi dovedeste utilitatea în conditiile în care apar socuri existentiale. Acestui considerent i se adauga numeroase alte motive care impun. devine tot mai evidenta constatarea ca acest deziderat este.

Pâna la vârsta preadolescentei educatia ocupa o pondere mai mare decât autoeducatia. conditionând semnificativ formarea si dezvoltarea individului. motivele care o propulsau fiind preponderent de factura iluminista. acestea devin aproximativ egale ca si extensie. Simpla motivatie sau entuziasmul nu sunt însa suficiente pentru ca elevul sa poata recurge cu succes la demersurile de tipul autoeducatiei. a capacitatii de a persevera. respectiv dezvoltarea motivatiei interne a învatarii. posibilitatea realizarii autoeducatiei nu apare de la sine.179).97) sau ca “Cine vrea sa ne învete un adevar sa ne duca pâna acolo unde putem sa-l descoperim noi singuri” (Gasset. 1996. moment în care. Fiind rezultatul unui proces instructiv-formativ de durata. 2000) si de factori cum ar fi ajutarea elevilor în ceea ce priveste organizarea judicioasa a bugetului de timp si constientizarea exigentelor ce decurg din idealul de viata pentru care elevul a optat sau cultivarea capacitatii de autoevaluare si reflectie personala a acestora. cultivarea încrederii elevului în fortele proprii. existenta timpului fizic disponibil înfaptuirii respectivelor demersuri instructiv- . Importanta formarii si dezvoltarii capacitatii de autoeducatie a elevilor este cu prisosinta subliniata de catre diversi autori care. ca “Atitudinea cea mai importanta care poate fi formata este dorinta de a continua învatarea” (Dewey. Dezvoltarea capacitatii de autoeducatie a elevilor depinde (cf. Se impune în acest sens..obiectiva a progreselor înregistrate si capacitatea de a subordona actiunile întreprinse unui scop anterior precizat. reparatoriu. Dave. prin intermediul unor demersuri specifice. Corelat cu sarcina anterior precizata este recomandata dezvoltarea vointei elevului în sensul de a rezista tentatiei de a abandona sarcina autoimpusa odata cu înregistrarea primelor dificultati sau esecuri. Realizarea efectiva a educatiei adultilor depinde de întrunirea mai multor conditii. în ciuda obstacolelor întâlnite. capacitatea de autoeducatie cunoaste împlinirea totala odata cu maturizarea individului. formarea capacitatii de autoeducatie reprezinta una dintre principalele prioritati ale sistemelor educationale contemporane. M. dintre care amintim: existenta unor resurse materiale si umane adecvate realizarii acestui tip de educatie. Y. în mod spontan.O. Ideea educatiei pentru adulti nu este noua în câmpul pedagogiei. Ionescu. Este necesara în acest sens dotarea acestuia cu o serie de strategii de munca intelectuala incluzând procedee apte sa asigure posibilitatea sintetizarii independente a informatiilor si transformarea acestora în structuri conceptuale logic articulate.H. asigurarea suportului motivational necesar realizarii autoeducatiei. Daca în anii imediat urmatori Revolutiei franceze educatia adultilor avea în mare masura un caracter compensator. în anul 1792. R. reprezinta o alta forma de obiectivare a educatiei permanente. p. J. însa dupa perioada adolescentei autoeducatia începe sa devina predominanta. în calitatea sa de activitate instructiv-formativa complementara a autoeducatiei.75).. 1977. Ne referim în acest context la aspecte cum sunt familiarizarea elevului cu diversele tehnici de lectura. în realizarea sarcinii asumate reprezinta una dintre conditiile fundamentale ale realizarii autoeducatiei. Dincolo de caracterul metaforic al afirmatiilor de mai sus. Cultivarea tenacitatii.. cu modul de întocmire a unor conspecte si rezumate sau cu specificul rezolvarii diferitelor categorii de probleme. Educatia adultilor. 1991). Salade. în primul rând. pentru un timp.. p. la Nottingham. Spre exemplu (cf. spre exemplu. asigurând pentru acestia atât facultatea de a-si pastra cunostintele cât si pe aceea de a dobândi altele noi” iar în anul 1798. D. fiind necesara formarea si cultivarea acesteia. în prezent impunerea acestui tip de educatie este dictata de însasi specificul si caracteristicile anterior enuntate ale societatii contemporane. potentarea curiozitatii si instinctului sau de explorare si consilierea acestuia în vederea asumarii unor obiective realiste si realizabile. înca de pe bancile scolii. p.. 1998. afirma. în conditiile avalansei informationale actuale si a ritmului rapid de producere a restructurarilor la toate nivelurile de organizare a societatii. (cf. Desi importanta. Condorcet afirma ca “…educatia trebuie sa cuprinda toti cetatenii. indiferent de vârsta. devine evident faptul ca. ia fiinta prima scoala destinata adultilor.

Solutiile posibile care stau la îndemâna cadrului didactic angajat în activitati instructiv-formative cu adultii sunt tactul pedagogic. statusul social detinut marcheaza profund personalitatea acestuia iar autoritatea efectiva a profesorului scade. sub toate formele sale de manifestare. Autoeducatia si educatia adultilor ca forme ale educatiei permanente constituie în contextul societatii contemporane strategii adaptative de maxima importanta în surmontarea dificultatilor generate de ritmul alert al acumularilor informationale si al progresului tehnologic. În formularea idealului educational vor fi avute astfel în vedere nu doar resursele si dificultatile conditiilor existente ci mai ales cerintele solicitate de societatea în care actualii elevi si studenti urmeaza a se integra la terminarea studiilor.formative si nu în ultimul rând. se manifesta relativ frecvent convingerea ca informatia din scoala este aproape inutila în plan profesional existând o anumita rezistenta fata de discursul de tip academic si nu în ultimul rând. punerea în joc a unor masuri convergente de stimulare a implicarii adultilor în aceasta forma a educatiei permanente. adultul se caracterizeaza printr-o rezistenta mai crescuta la schimbare. organizarea si structurarea demersurilor instructiv-formative în concordanta nu atât cu conditiile prezentului cât cu trasaturile definitorii ale societatii viitorului. specifica vârstei copilariei scade. educatia adultilor poate întâmpina dificultati majore realizarea sa. cursurile de reconversie profesionala (destinate familiarizarii adultului cu un domeniu de cunoastere mai mult sau mai putin diferit în raport cu formatia sa de baza) si universitatile populare (institutii educationale publice de formare suplimentara ce faciliteaza apropierea adultului de domeniile sale de interes). Conturarea idealului educational se va realiza astfel pornind nu atât de la trasaturile si necesitatile impuse de prezent cât de la anticiparea influentelor acestora asupra evolutiei în viitor a societatii. O alta cerinta impusa de caracterul prospectiv al educatiei în definirea idealului propus de catre aceasta spre realizare este constientizarea caracterului flexibil al oricaror formulari ale finalitatilor sale. Desfasurarea cu succes a activitatilor instructiv-formative la nivelul unor subiecti aflati la vârsta adulta necesita luarea în calcul a urmatorilor factori: curiozitatea universala. sporind astfel sansele individului de a realiza o integrare socio-profesionala conforma cu aspiratiile. Principalele forme de obiectivare a educatiei adultilor sunt cursurile de perfectionare (axate pe actualizarea informatiilor din sfera formatiei initiale a adultului). reprezinta o coordonata definitorie a societatii contemporane a determinat necesitatea accentuarii caracterului prospectiv al educatiei. diplomatia în solutionarea eventualelor stari conflictuale si erijarea în consilier al adultului pe anumite probleme ale acestuia si nicidecum în autoritate absoluta în domeniul respectiv. caracterul prospectiv al educatiei exprima necesitatea unei cât mai bune racordari a educatiei de azi la lumea de mâine. dar la o scara mai mare. Asa dupa cum este gresit sa consideram elevul ca fiind un adult în miniatura. În plus. Caracterul prospectiv al educatiei se refera la proiectarea. aptitudinile si pregatirea sa. Accentuarea caracterului prospectiv al educatiei Evidentierea faptului ca schimbarea. Întemeiat pe eforturi concertate de anticipare a specificului conditiilor socio-culturale de existenta presupuse a caracteriza viitorul. la fel de eronata este si perspectiva conform careia adultul nu ar fi altceva decât un simplu elev. faptul ca la acest nivel teoria nu mai poate fi disociata de practica. Accentuarea caracterului prospectiv al educatiei implica întreprinderea a doua actiuni distincte: conturarea cu claritate a idealului educational si adecvarea într-o cât mai mare masura a activitatilor instructiv-formative la scopurile si obiectivele derivate din asumarea respectivului ideal. Literatura de specialitate mentioneaza faptul ca aplicarea pedagogiei de tip scolar la nivelul adultului este din start sortita esecului. Ca urmare a actiunii combinate a factorilor mentionati anterior. capacitatea de memorare este la rândul sau mai redusa. Finalitatile educationale nu sunt coordonate imuabile ale realizarii .

în ultima instanta. fluctuatiile survenite si anticipate a surveni la nivelul pietei fortei de munca si nu în ultimul rând. Echilibrul dintre posibilitatile efective ale momentului si caracteristicile impuse idealului educational ca urmare a activitatii de prospectare pedagogica reprezinta o conditie esentiala dar nu si suficienta în adecvarea educatiei la specificul societatii viitoare. nu trebuie sa conduca la privarea elevilor de cunostintele si abilitatile necesare unei integrari corespunzatoare în societatea actuala sau la aparitia unor comportamente dezadaptative si a unor atitudini flagrant discordante cu solicitarile impuse de momentul prezent. se întemeiaza eficienta actiunii educationale. Ipostazele potentiale de manifestare ale societatii viitorului. nu sunt doar simplul produs al unor determinari exterioare fenomenului educational ci si rezultatul modului manifestare al acestuia. Concomitent cu adecvarea actiunii educationale prezente la niste conditii înca nemanifeste. în caz contrar scopurile si obiectivele subsumate de catre acesta devenind utopice si nerealizabile.procesului instructiv-formativ ci doar cadre generale care ghideaza si orienteaza actiunea educationala în diferitele momente ale desfasurarii sale. are loc si orientarea implicita a acesteia înspre directia respectiva. Determinarea social-istorica a finalitatilor educatiei implica acceptarea faptului ca acestea pot fi modificate si restructurate în functie de solicitarile imediate sau de perspectiva ale societatii care gazduieste realizarea actiunii educationale. Corelarea adecvata a elementelor anterior mentionate reprezinta atât punctul de pornire în elaborarea oricarei strategii sau politici educationale coerente cât si premisa pe care. datorita caracterului sau prospectiv. Caracterul prospectiv al actiunii educationale presupune nu doar raportarea scolii la cerintele de viitor ale existentei umane ci si luarea în considerare a influentelor modelatoare pe care educatia le exercita asupra devenirii societatii. Se impune în acest sens conceperea si proiectarea unor strategii didactice care. Surprinderea si condensarea tendintelor generale ale evolutiei socio-economice sub forma finalitatilor educationale constituie doar contextul teoretic al realizarii demersurilor instructiv-formative. Caracterul prospectiv al educatiei impune astfel acesteia o dubla conditionare: raportarea adecvata la caracteristicile societatii viitoare si neperturbarea prin activitatile întreprinse a organizarii si functionarii societatii prezente. presupuse a caracteriza tendinta de evolutie a societatii. BIBLIOGRAFIE . Caracterul prospectiv al fenomenului educational presupune astfel existenta unei duble actiuni de modelare: a educatiei de catre societate si a societatii prin educatie. corespunzatoare dotarii efective a elevilor cu abilitatile si competentele prefigurate prin intermediul scopurilor si obiectivelor didactice asumate. anticiparea producerii unor schimbari si pregatirea în raport cu acestea echivaleaza adeseori cu favorizarea mai mult sau mai putin voluntara a aparitiei lor. tendintele generale de evolutie constatate la nivelul comunitatii internationale. Datorita caracterului sau prospectiv. Felul în care va arata societatea viitorului depinde în mare masura de eficienta si calitatea actiunii educationale desfasurate la momentul prezent. educatia trebuie sa se adapteze. predominanta unor orientari sau curente stiintifice. desi subordonate necesitatilor viitorului. În fapt. educatia nu numai ca se adapteaza la specificul schimbarilor anticipate a se produce ci si pregateste conditiile de aparitie a acestor schimbari si modeleaza prin actiunile prezente însasi specificul societatii viitoare. Precizam faptul ca structurarea idealului educational în raport cu estimarile evolutiei societatii se va realiza în conditiile luarii în calcul a posibilitatilor si resurselor disponibile. fiind necesara dublarea acestui cadru cu activitati concrete. precizarile institutiilor politice cu privire la sectoarele de activitate considerate a fi esentiale pentru dezvoltarea economica viitoare. Dimensionarea prospectiva a fenomenului educational este intrinsec legata de surprinderea unor aspecte cum sunt: estimarea evolutiei demografice a societatii respective. ipostaze la care.

· Chis. N.. Editura Didactica si Pedagogica R.. · Dewey. J. · Bîrzea. în Dictionar de psihologie. Editura Polirom. M. Iasi. Bucuresti. Bucuresti. E. · Kant.. · Malim. Bucuresti. Suporturi pentru formarea profesorilor. C. A.. (1989) The Developing Child.A. (2001) Demersuri creative în predare si învatare... Iasi. Paideia. M. Pedagogie.. Parot. (1972) Democratie si educatie.A. Editura Presa Universitara Clujeana. în Encyclopaedia Universalis. J. 12. Editura Polirom. R.. · Bee. Iasi. Fundamentarea epistemologica si metodologica a actiunii educative. coord.. Le statut de la pedagogie. M. Iasi. Wadeley.. · Dafinoiu. G. Iacob. (1999) Dictionar de psihologie. Fr. D. V. Harper Collins Publishers. C. Birch. Editura Tehnica. P.. I. Bucuresti. Bucuresti. (1986) Concepts and Theories of Human Development. L. (1972) Logica viului. Ilut.. (1998) Personalitatea între schimbare si stabilitate. (1995) Educatie si creatie în perspectiva unei logici situationale. Caracterizarea vârstelor scolare. · Ioan. Editura Polirom. Bucuresti.. · Ionescu..A. Iasi. (1999). · Charbonnel. Berna. Iasi. Editura Humanitas. (2001) Activitatea profesorului între curriculum si evaluare. T. Editura Presa Universitara Clujeana. · Calin. Editura Presa Universitara Clujeana. (2001) Development and cognition.. Cluj-Napoca. C. · Hameline... Cluj-Napoca..270.P. · Havârneanu. Graw-Hill. F. · Doron..H. Editura ALL. (1996). Editura Polirom. (1985) Personality. Editura Presa Universitara Clujeana. Bucuresti. în volumul Psihosociologia schimbarii. D.. Editura Didactica si Pedagogica. H. Cosmovici A.. Editura Polirom. (1996) Pedagogie. Peter Lang. (1995) Fundamente ale educatiei comparate. Iacob. Editura Polirom. F.. G. · Cucos. coord. · Antonesei. (1997) Psihologie si educatie. (1996) Teoria educatiei. · Iacob. (1999) Perspective în psihologie.M. A. vol.. Bucuresti. (1988) Pour une critique de la raison educative.. O. M. Editura Didactica si Pedagogica. Cluj-Napoca. Editura Didactica si Pedagogica R. · Duta.L. Mc. Cluj-Napoca.· Allport. (1998) Arta si stiinta educatiei. New York. Miclea. Ferreol. (1999) Repere psihogenetice.G.A.. Fundamentele culturale ale educatiei. Editura Didactica si Pedagogica R. Editura Agora.. . V... L. p. · Ionescu. C. Editura Humanitas.... · Herbart. (2001) Cunoasterea psihologica a persoanei. New York.. Random House. Iasi. · Dârtu. coord. Religia în limitele ratiunii. (1976) Pedagogie. Cosmovici A. Editura Didactica si Pedagogica. Editura Enciclopedica Româna. Temperamentul si caracterul. (1992) Tratat de pedagogie... (1999) Pedagogia stiinta integrativa a educatiei. Iasi. (2001). Editura Tehnica. · Jacob. · Guilford. Bucuresti. (1997) Abordarea calitativa a socio-umanului. · Hameline. (1981) Structura si dezvoltarea personalitatii. Bucuresti. L. Bucuresti. în volumul Psihologie scolara. .. J. · Benga.. L. (1976) Prelegeri pedagogice.. Neculau. P. · Birch A. (1999) Personalitatea elevilor. New York. Editura polirom. Iasi. J. A... Bucuresti. Paris.. în volumul Psihologie scolara. Editura Didactica si Pedagogica R.. R. Editura Polirom... · Joita. · Lerner.. I. Bucuresti.. · Garrido.. (2000) Psihologia dezvoltarii. Chis.

Iasi. . Commons. Paris.. (1982) Probleme fundamentale ale pedagogiei. Editura Didactica si Pedagogica R. · Xypas. C. Bucuresti. Zencke.. Harkeness. Editura All Educational. Editura Amarcord.). 35. H. p. (1992) Teorii. F. · Vaideanu. G.· Mohan.. p. H.9. · Radkowski de. . no. J-M.. · Monteil. Timisoara. (1985) Pedagogie et sciences de l‘education... · Paun. Suporturi pentru pregatirea profesorilor.. J.H. · Super.M.H. Sinteze de pedagogie contemporana. L. · Vlasceanu. B. Bucuresti. L. Editura Oscar Print. (1970) Pedagogia si marile curente filosofice. Iasi. (1997) Educatie si formare. Sistemul stiintelor despre educatie. · Reboul. · Ursu-Oancea. E. Editura Didactica si Pedagogica. Editura Polirom. (coord. (2001) Educatia. (2000) Antropologie generala. Ionescu. · Planchard. p. Bucuresti.. C. (2001) Dictionar de pedagogie.. (1989) La philosophie de l’education. · Kohlberg.14. Editura Polirom. Gh. 545-569. von. KohI berg. New York: Harper & Row. Paris. L.. (1998) Ereditatea si mediul în formarea personalitatii. ipoteze si conceptii în biologie. Bucuresti. Editura Humanitas. G. · Schaub.. (1992) Pedagogie scolara contemporana.A.. Neacsu. (1988) Educatia la frontiera dintre milenii. Bucuresti.. nr. (1999) scoala – abordare sociopedagogica. (1990). PUF. PUF. în volumul Pedagogie. L. Editura “Scaiul”. p. vol. T. · Suchodolski. Editura Presa Universitara Clujeana. 2... (1979) Decizie si inovatie în învatamânt. · Stan. Editura Politica. Iasi. Essays in moral development: Vol. · Orford. Editura Polirom. · Todoran. D. V.. G. Editura Didactica si Pedagogica. (1951) Vocabulaire de la psychologie. C. 5.. (1998) Psihologia comunitatii. Editura Didactica si Pedagogica. Kohlberg. · Pieron. 1-29... (1995) Explicatie si întelegere. Bucuresti. Bucuresti. Chis.135. Bucuresti. · Wright..K. p. O. M. C. G.. P. legi. Richards. în revue de l‘enseignement philosophique. E. Bucuresti. (1986) The developmental niche: a conceptualization of the interface of child and culture. in International Journal of Behavioral Development.. Statut epistemologique et definition. Which postformallevels are stages? In M. G. Armon.75.Teorie si practica. (1984). S. coord.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->