Sunteți pe pagina 1din 1

Cele douăsprezece trepte spre regăsirea de sine

Treapta 1

Recunosc că sînt neputincios în faţa patimilor lumeşti – alcoolul, jocul de noroc, drogul -, că viaţa mea este
apăsătoare din acest motiv.

Treapta 2
Încep tot mai mult să cred că numai o Forţă mai mare decît mine însumi poate să mă readucă la o viaţă
normală.

Treapta 3
Hotărăsc să încredinţez voinţa şi viaţa mea lui Dumnezeu, aşa cum ÎL văd eu.

Treapta 4
Cercetez fără teamă în mine însumi, în tot ce mă apasă sufleteşte.

Treapta 5
Recunosc în faţa lui Dumnezeu, faţă de mine însumi şi faţă de ceilalţi cauza adevărată a greşelilor mele.

Treapta 6
Sînt pregătit din tot sufletul ca Dumnezeu să îndepărteze toate aceste scăderi ale mele.

Treapta 7
Îl rog umilit să mă scape de aceste neajunsuri ale mele.

Treapta 8
Scriu o listă cu toate persoanele cărora le-am rănit sufletul şi cărora doresc să le cer iertare din toată inima.

Treapta 9
Cer iertare nemijlocit acestor persoane ori de cîte ori pot; iar dacă n-o fac este pentru că pentru că le-aş răni
şi mai mult.

Treapta 10
Continuu să scriu o listă cu lucrurile care mă supără şi, de fiecare dată cînd greşesc faţă de cineva, recunosc
deschis şi deîndată.

Treapta 11
Caut ca prin rugăciune şi meditaţie să ameliorez contactul meu conştient cu Dumnezeu, aşa cum ÎL văd eu;
ÎL rog să-şi exercite voinţa Sa asupra mea şi să-mi dea puterea să-I împlinesc această voinţă.

Treapta 12
Ajungînd la o trezire spirituală după parcurgerea acestor trepte, încerc să duc acest mesaj şi altor
victime ale patimilor lumeşti; mai mult, încerc să aplic aceste principii în viaţa de zi cu zi.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com