Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” BACĂU

FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE

SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC,
Lect. Univ. Drd. VIORICA CIŞCĂ

ABSOLVENT,
COTFAS MIHAI

BACĂU
– 2009 –
UNIVERSITATEA “GEORG BACOVIA” BACĂU
FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE

SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE

CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU
FURNIZORII SI CLIENTII
ÎNTR-O SOCIETATE COMERCIALĂ
(pe exemplu S.C. „GENTA ‘99” S.R.L. Comăneşti)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC,
Lect. Univ. Drd. VIORICA CIŞCĂ

ABSOLVENT,
COTFAS MIHAI

BACĂU
– 2009 –