P. 1
circuitul azotului in natura

circuitul azotului in natura

|Views: 3,356|Likes:
Published by Bogdan Raul

More info:

Published by: Bogdan Raul on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

www.cartiaz.

ro – Carti si articole online de la A la Z

Circuitul Azotului in Natura
CAPITOLUL I
STADIUL ACTUAL AL CERCETÃRILOR PRIVIND CIRCUITUL AZOTULUI ÎN NATURÃ
Chimiştii au găsit mijlocul de a izgoni din agriculură spectrul „foametei de azot” şi au rezolvat problema fixării azotului atmosferic. Aceasta însă nu înseamnă ca problema este definitiv eliminată. Savanţii din întreaga lume caută procedee noi, mai ieftine şi mai eficiente pentru fixarea azotului. Cercetările se efectuează în două direcţii: biologică şi tehnică. Cercetările lui Delwiche (1970) referitoare la substanţele organice azotate din mare, sunt raportate la cei 10 cm de strat „activ” de la fundul oceanului, în timp ce Söderlund şi Svensson (1976) iau în consideraţie azotul organic dizolvat în coloana de apă. Mulder, Lie şi Woldendorp (1969) consideră că bacteriile fixatoare de azot liber au o contribuţie minoră la economia globală a acestui element în natură şi la fertilitatea solului, pe baza următoarelor argumente: - numărul celulelor de Azotobacter şi Beijerinckia, în foarte multe soluri, este relativ mic; s-a demonstrat, în plus, că prezenţa în rizosferă a unui număr mare de bacterii fixatoare de azot, ca Azotobacter, Beijerinckia, Derxia şi Azospirillum, nu atestă rolul lor în economia azotului din sistemul respectiv;

www.cartiaz.ro – Carti si articole online de la A la Z
- stimularea fixării azotului necesită consumul unor cantităţi mari de carbon organic; - în prezenţa compuşilor cu azot în mediu, îi utilizează preferenţial pe aceştia, diminuându-şi, semnificativ, capacitatea fixatoare; - în solurile fertile, activitatea lor este uşor depresată de microorganismele nefixatoare care consumă substraturile organice cu carbon. Day şi colab. (1984), utilizând tehnici mai riguroase, apreciază contribuţia bacteriilor chemotrofe libere la 2-3 kg N/ha/an şi cu un rol mai important în regiunile tropicale decât în cele temperate. În ansamblu, în special pe baza studiilor de laborator efectuate cu tehnici moderne ,se consideră că rolul acestei categorii de microorganisme în fixarea azotului şi fertilitatea solului este incert. Ele explică lipsa de interes pentru bacteriile Azotobacter. Beijerinckia, Clostridium etc., atat de mult studiate până în anii 1950. După Evans şi Barber (1977), leguminoasele cultivate şi cele din flora spontană introduc în sol 90 x 106 tone N/an, respectiv aproximativ jumatate din cantitatea totală de azot fixat pe cale biologică. Capacitatea fixatoare a sistemului Rhizobium/ lucernă sau Rhizobium/ lupin, poate reprezenta între 350 şi 600 kg N/ha/an. Eficienţa este determinată de caracterul integrat al simbiozei, în cursul căreia bacteriile beneficiază de glucidele sintetizate de plante, în cursul fotosintezei, la rândul lor ,cedând produşii rezultaţi din fixarea azotului, pe care îi exporta direct din nodul în organismul plantei pe calea unui sistem specializat.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online de la A la Z
Delwiche (1970 – 1976) semnalează un fapt deosebit, care, deşi este raportat la perioada anilor 1970, îşi păstrează întreaga semnificaţie. Câştigul total de azot fixat anual este de 92 milioane de tone, în timp ce pierderile prin denitrificare sunt limitate la 83 tone N/an. Diferenţa de 9 milioane de tone/an reprezintă, probabil, cantitatea de azot fixat care este introdus anual în biosferă, în structura diferitelor molecule din sol, lacuri, râuri, oceane, precum şi în rezervoarele subterane. După Audus, Ghinea şi Ghiorghiade (l970) putem întâlni o acţiune directă împotriva organismelor, alterând un proces fundamental comun. Poate exista şi o acţiune selectivă, fiind inhibate doar procesele vitale ale unui grup de microorganisme. Unele erbicide pot favoriza, direct sau indirect, o serie de microorganisme care, astfel, pot substitui alţi compuşi ai microbiotei, modificând echilibrul microbian al solului. J. Audus (1970) arată că microbiota solului alcătuieşte un microsol dinamic şi complex ale cărei populaţii se află într-un echilibru foarte delicat, echilibru menţinut printr-o complexitate de interacţiuni a căror natură, de multe ori, ne este cunoscută. Autorul vorbeşte tocmai de posibilitatea de tulburare a acestei interacţiuni prin aplicarea erbicidelor – a pesticidelor, în general. Prin aceasta se poate tulbura fertilitatea optimă a solului. Obiectivul principal al agriculturii este asigurarea condiţiilor favorabile pentru speciile importante din punct de vedere comercial, utilizându-se erbicide în detrimentul multor altor specii. Practica agricolă influenţează în mod direct sau indirect asupra diversităţii biologice. Această acţiune se reliefează la diferite niveluri, cauzele generale ale deteriorării biodiversităţii fiind următoarele:

chiar la tulpina aparţinând aceleiaşi specii microbiene. plante superioare şi inferioare. la nivelul suprafeţelor supuse unei agriculturi intensive) se pun probleme importante pentru evitarea unui deficit de azot. Carbonaţii au un efect depresiv temporar. păsări. Are loc eroziunea genetică ireversibilă a speciilor animale şi vegetale.la nivel genetic: se produce micşorarea numărului de specii. Substituenţii sunt apreciaţi în general ca fiind toxici pentru microbiotă Bartha şi colab. iar a insecticidelor – microfaunei. Monocultura favorizează mult acest proces. mai ales hidrazida maleică.la nivelul speciilor: utilizarea erbicidelor dăunează speciilor comensale. sub aspect microbiologic. Krafts. amfibii. la nivelul biosferei. Evans. Zarnea (1994). S-a studiat efectul toxic la mai multe grupe de erbicide.www. . În timp ce pe plan local (în mod particular. Astfel. rase utilizate.cartiaz. Se pare că aceasta. Se tulbură ciclurile de dezvoltare ale multor organisme. bilanţul circuitului azotului este pozitiv. provoacă o uşoară stimulare a microbiotei solului (Levi. mamifere. în doze normale. varietăţi. dozele excesive fiind inhibitoare.la nivelul ecosistemelor şi habitatelor: a influenţat direct micşorarea habitatelor multor specii de insecte. (1967) apreciază faptul că derivaţii ureei sunt cele mai toxice erbicide pentru microbiota solului.ro – Carti si articole online de la A la Z . 1968) . pe plan global. .cit. s-a observat că există o sensibilitate diferită la aminotriazine. Acest caracter este determinat de faptul că. . Dintre diazine a fost studiată. Mecanizarea şi fertilizarea provoacă modificarea echilibrului dintre specii.

într-un echilibru rezonabil. pe această cale. ciclul azotului. În felul acesta.ro – Carti si articole online de la A la Z cantitatea de azot fixat este mai mare decât cea pierdută prin recoltări. Există riscul ca. există riscul ca această concentraţie crescută de azot să depăşească nivelul acceptabil pentru consumul uman. mai ales în apele de suprafaţă şi subterane.www.cartiaz. în cursul vieţii lor şi în cea mai mare parte după moarte. Parţial. în limite normale. Datorită aportului crescut de azot. iar elementele componente sunt redate rezervoarelor din care au provenit. organismele vii preiau în mod permanent din sol. efortul pentru a găsi căi de îmbogăţire a solului în azot şi de a ameliora. va trebui sa fie înlocuit cu efortul de a menţine. depuneri de sedimente. de energia radiantă solară. CAPITOLUL II ROLUL MICROORGANISMELOR ÎN CIRCUITUL GLOBAL AL MATERIEl ÎN NATURÃ În natură. alimentaţia populaţiei globului. substanţele organice formate sunt supuse unui proces de mineralizare. denitrificări. să fie necesară utilizarea denitrificării pentru a controla cantitatea de azot fixat în biosferă. chiar pe plan global. . Circulaţia biochimică este dirijată. în perspectivă. cantităţi mari de elemente pe care le folosesc pentru sinteza constituenţilor lor celulari şi pentru obţinerea energiei necesare activităţilor lor biologice. care este absorbită de organismele fototrofe (plante verzi. din apă şi din atmosferă. direct sau indirect.

sub formă organică.ro – Carti si articole online de la A la Z alge. Acest fenomen este împiedicat de faptul că microorganismele din sol şi din ape. caracter ubicuitar. la epuizarea formelor utilizabile. . 3. în procesul de remineralizare participă cu un rol important zooplanctonul. fenomenele produse de vânt şi ploi. în care după date mai noi. sunt preluate sub formă de hrană de către animale şi om. ele pot sintetiza substanţe organice pornind numai de la CO2 atmosferic. menţin constituenţii anorganici şi organici din biosferă într-un raport relativ constant. 2. apă şi substanţe minerale. Chiar şi în mediile acvatice. iar după moartea acestora se reîntorc în sol şi în ape. s-ar ajunge. activitate metabolică intensă. exercitând o puternică şi permanentă acţiune de mineralizare a substanţelor organice de proveninţă vegetală sau animală. neutilizabilă ca atare de către plante. substanţele organice astfel sintetizate. la un moment dat. situaţie incompatibilă cu existenţa organismelor vii. Datorită capacităţii de a converti energia luminoasă în energie chimică. De la plante. rolul bacteriilor şi al fungilor rămâne esenţial datorită unor particularităţi unice: 1.). ţiţei etc.www. sau stocate sub forme ce evoluează spre stadiul de combustibili fosili (cărbune. La această sărăcire a solului în substanţe anorganice se adaugă pierderile determinate de eroziune.cartiaz. Dacă acest proces ar fi continuu. cu toate că rezervele de elemente biogene existente în natură sunt foarte mari. capacitate de multiplicare rapidă. bacterii fotosintetizante). de depunerea unor compuşi minerali în sedimente şi roci sedimentare.

ca şi activităţi biologice (degradări şi mineralizări. fiind limitate la simpla alternanţă anorganic <=> organic. pentru ca să revină la forma anorganică din compartimentul abiotic al habitatelor respective. atmosferă <=> sol. atomul de fosfor rămâne component al grupării fosfat. Circulaţia lui sub acţiunea microorganismelor nu-i modifică . apă <=> sedimente În unele cazuri. hidrosfera şi litosfera. hidrolize). lignină. Evoluţia acestor căi în care sunt implicate atmosfera. prin care trec de la forma anorganică la forma organică.cartiaz.ro – Carti si articole online de la A la Z 4. care este preluat de organismele vii (microorganisme şi plante) ca fosfat anorganic solubil şi încorporat în compuşi organici prin esterificarea ionului fosfat. chitină) neobişnuită (hidrocarburi. mai mult sau mai puţin complexe. sol <=> apă.) sau „recalcitrante“ (de sinteză). CICLURILE BIOGEOCHIMICE Ciclurile biogeochimice însumează căile de circulaţie ale elementelor biogene în natură. activitate degradativă marcantă chiar asupra unor substanţe chimice complexe (celuloză. precipitaţii.1. fosfatul organic eliberat este reconvertit la formele anorganice. fenoli etc. implică intrarea în acţiune a numeroase etape intermediare de transformare a unor reacţii fizice (solubilizări. 2. precum şi prin translocări spaţiale repetate: atmosferă <=> apă. În acest sens este caracteristic ciclul fosforului.www. În cursul acestui ciclu. respectiv la diferite combinaţii. conversie organică prin biosinteză).După moartea organismelor. transformările ciclice sunt relativ simple din punct de vedere chimic. reduceri. volatilizări) şi chimice (oxidări.

totuşi. prezent în biosferă disponibilă pentru a fi utilizată de plante. limitant pentru plante.ro – Carti si articole online de la A la Z starea de oxidare (Stewart. În unele medii. fie pentru zeci şi sute de milioane de ani. anumite cantităţi sunt depuse în forme relativ stabile. S etc. la care conversia anorganic <=> organic este însoţită de modificări în starea lor de oxidare. . Fracţiunea din azotul total. În stârşit. fiind scoase din circuit.1). variaza intre 0.).00001 şi 0.www.cartiaz. în ciclul carbonului) prezintă ceea ce Hutchinson a denumit imperfecţiuni accidentale. fie pe termen mediu (ca în cazul humusului). în sensul că. cu consecinţe importante pentru utilizarea lor de către microorganisme.Transformările se reduc la trecerea de la fosfat anorganic la organic şi invers. 0. permanent. respectiv de la insolubil (imobilizat) la solubil şi mobil (Atlas. 1976). ci de lipsa unor forme chimice accesibile. un hectar de sol poate să conţină 75000 tone N şi să fie. ca în cazul combustibililor fosili (Fig.001% . N. indisponibilitatea elementelor citate nu este determinată de absenţa lor. Ca urmare. unele cicluri (de exemplu. 1984) Situaţia este diferită în cazul altor elemente (C.

litosferă) Mineralizare Substanţe organice (organisme vii) Substanţe anorganice Asimilare Stocare pe termen mediu (humus) sau lung (combustibili fosili. cel de CO2) au un turnover rapid şi. 1970) Diferitele forme chimice (organic. în mod deosebit. În funcţie de condiţiile locale.www. Ele pot conţine compuşi uşor accesibili. Mărimea rezervoarelor poate diferi mult de la un habitat la altul. rezervoarele mici (de exemplu. hidrosferă. anorganic. În general. sau relativ inaccesibili. Între diferitele rezervoare. există un flux continuu care evoluează în funcţie de viteza de reciclare a materialelor respective. formează rezervoare ale caror mărime poate fi aproximată.cartiaz. litosferă sau hidrosferă. insolubil) ale unui element.1. Schemă privind circuitul biogeochimc în natură (după Hutchinson. Mărimea diferitelor rezervoare determină viteza de turnover. atât la scară locală (la nivel de habitat) sau chiar extrapolată la nivel de biosferă.ro – Carti si articole online de la A la Z Rezervoare naturale (atmosferă. sedimente) Fig. expuşi unor transformări rapide. sensibil la . unele forme chimice pot fi pierdute. solubil. transformaţi lent. iar altele se pot acumula. prezente în atmosferă.

Ca urmare. în primul rând. realizând. NH3 . oxigenului şi apei. În acest sens.ro – Carti si articole online de la A la Z perturbări. ca litieră şi ţesut radicular mort. rezultată. circuitul global al materiei în natura. 2. ele sunt strâns interconectate şi interdependente. există probe numeroase de la cele mai simple la cele mai sofisticate. INTERCONECTAREA CICLURILOR BIOGEOCHIMICE În mod convenţional. oxidarea H 2S şi utilizarea energiei pentru reducerea CO2 şi sinteza de compuşi organici ai carbonului. . lignină) determină o "strangulare" a fluxului şi încetinirea lui globală (Alexander. În mod asemănător. deşi. ciclul carbonului. relativ constantă. H2S. Viteza cu care evoluează întregul ciclu depinde de mărimea rezervorului şi de cea mai lentă viteză de turnover. sunt implicate în trei cicluri. 2. deoarece pierderea de CO2 este echilibrată de reîntoarcerea sub formă de carbon organic. în ansamblu.cartiaz. În unele cazuri. din faptul că pierderea este echilibrată de un flux aproximativ egal.2 sunt prezentate interacţiunile dintre ciclurile carbonului. datorită unei stări de echilibru. într-un teren virgin este. care descompun proteinele la CO 2 . viteza mică de degradare a unor substraturi (celuloză. mărimea rezervorului este constantă în timp. 1971). În unele cazuri. respectiv. În Fig. hemiceluloză.www. azotului şi sulfului. există o tendinţă de prezentare separată a ciclului diferitelor elemente biogene. cantitatea de carbon organic. Thiobacillus denitrificans participă în desfăşurarea celor trei cicluri prin reducerea nitratului. Bacteriile proteolitice.

Interrelaţiile dintre ciclurile oxigenului. În circulaţia materiei în natură. mărimea rezervoarelor producând schimbări majore în particularităţile biochimice ale habitatelor şi asupra comunităţilor de organisme care le populează. ca o consecinţă a industrializarii şi a arderii combustibililor fosili. carbonului şi apei (după Weisz. cu un aport excesiv de materie şi energie.cartiaz. Fără microorganisme nu ar putea exista plante. H2O şi CO2 din mediu H2 H2 O2 CO2 CO2 O2 Constituenţii materiei vii O2 din mediu Fig. rolul microorganismelor este esenţial.ro – Carti si articole online de la A la Z Interacţiuni similare au loc constant între ciclul carbonului şi cel al azotului.2. uneori. iar în lipsa lor viaţa . modificări severe şi greu reversibile ale mediului.www. Ea se poate manifesta negativ şi la scară globală. 1982) Inf1uenţa omului este foarte evidentă pe scară locală. aşa cum se întâmplă cu creşterea concentraţiei CO2 în atmosferă. poate modifica viteza de transfer a elementelor între diferitele rezervoare. sub diferitele ei forme. unde poate perturba capacitatea proprie de echilibrare a unui ciclu. Poluarea. inducând.

Animalele sunt dependente de plante ca sursă majoră de azot. Azotul reprezintă 79% din conţinutul atmosferei sub formă de azot diatomic. inaccesibil sistemelor biologice. CAPITOLUL III CIRCUITUL BIOGEOCHIMIC AL AZOTULUI Azotul este un element esenţial pentru existenţa vieţii in biosferă. ca şi sursa de energie pe care o reprezintă soarele. se găseşte. deoarece este inclus în structura tuturor proteinelor şi acizilor nucleici. în forme din nou accesibile plantelor. fără unul dintre aceşti factori. precum şi cele adiţionale. Se adaugă cantităţi importante prezente în structura plantelor şi a animalelor terestre. deci viaţa însăşi ar înceta. gaz. Cu toate acestea. Prin urmare. aproape invariabil. Ţesuturile vegetale şi animalele moarte sunt mineralizate prin procesul de proteoliză şi amonificare şi convertite.www. prin nitrificare. Deşi este prezent în natură în cantităţi foarte mari. În cadrul circuitului azotului în natură. deoarece. nu ar mai exista plante verzi. determinate de denitrificare şi . în forme inaccesibile plantelor şi animalelor. legate de recoltarea plantelor de cultură. practic inert. pierderile de azot din sol.cartiaz. azotul mineral este folosit de plante şi înglobat în structura lor sub formă de constituenţi celulari. microorganismele sunt tot atât de indispensabile vieţii. în substanţele organice din organismele vii din sedimentele din mări şi oceane.ro – Carti si articole online de la A la Z animalelor ar înceta. în roci etc. în humus.

sub acţiunea a peste 100 de genuri de bacterii diferite. o producţie de 50 000 kg sfeclă necesită 200 kg N.www. prin fixarea biologică a azotului atmosferic. fie pe cale naturală. din care 90 x 106 . iar producerea de 5 000 kg biomasă uscată/ ha/an. În mod asemănător. azotul gazos atmosferic este convertit la forme fixe. prin care. ce produc oxizi de azot care.cartiaz. depăşesc cantitatea de azot disponibil existent. cea mai mare parte a azotului atmosferic ar rămâne nefolosită de vieţuitoarele de pe pământ dacă nu ar exista microorganismele fixatoare de azot.fie artificial. prin adăugare de îngraşăminte azotate. eliberaţi în atmosferă. tone în solurile agricole. Făcând abstracţie de cantităţile mici de azot molecular care devin accesibile plantelor pe cale fizico-chimică. prin iradieri. descărcări electrice din atmosferă (fulgere). apreciat la 10 tone N/an şi cel din procese de combustie. Se apreciază că o producţie de grâu de 5 000 kg/ha echivalează cu o pierdere de 120 kg. Circulaţia biologică a azotului este un proces lent şi continuu. care sunt folosite de plante şi . Se adaugă azotul fixat pe cale abiotică. prin fixarea lor în sol în cursul descărcărilor electrice şi cu apele din precipitaţii. de la ehipamente electrice. pe cale biologică.ro – Carti si articole online de la A la Z levigaţie. sunt atât de mari încât. cel puţin în cazul solurilor agricole. este apreciată la 175 milioane tone N/an. există riscul ca deficitul de azot să devină un factor limitant al producţiei primare în ecosistemele respective. sunt readuşi de ploi în sol sub formă de nitraţi. Din aceasta decurge necesitatea îmbogăţirii solului în azot combinat. pe o pajişte din regiunile temperate. implică o pierdere de 150 kg N. Altfel. Cantitatea de azot fixat. motoare cu combustie internă etc.

4) Denitrificarea.ro – Carti si articole online de la A la Z introduse în forme organice. unele desfaşurate în aerobioză. Etapele esenţiale ale acestui proces. în constituenţi structurali. implicând intrarea în acţiune a mai multor activităţi biochimice. Rezervorul natural de azot atmosferic Resturi animale Resturi vegetale Fertilizatori (NH4+). 3) Nitrificarea. utilizând energia obţinută prin fotosinteză.cartiaz. Fixarea azotului (NO2-) Circuitul azotului în natură 1) Fixarea azotului molecular. După moartea plantelor şi animalelor care i-au consumat. (NO3=) Bacterii denitrificatoare Bacterii descompunătoare Fixarea biologică a azotului prin acţiunea bacteriilor nitrificatoare Amoniac (NH3) Ion amoniu (NH4+) Nitriţi (NO2=) Nitraţi (NO3=) Fig. 3. compuşii organici ai azotului sunt mineralizaţi şi restituiţi marelui rezervor atmosferic. iar altele în anaerobioză sunt: 2) Amonificarea.www. Schemă privind circuitului azotului în natură .

ro – Carti si articole online de la A la Z În timp ce în ecosistemele naturale circuitul azotului este un proces echilibrat. adică a faptului că se fixează mai mult azot decât se pierde. Se apreciază că 35% din populaţia globului este absolut dependentă de îngrăşămintele azotate. Ponderea activităţii umane în acest proces este substanţială şi în continuă creştere. în sistemele supuse procesului de agricultura intensivă.www. sunt . este foarte important deoarece face posibilă creşterea biomasei întregii biosfere. iar eforturile făcute pe acest drum. în sensul că pierderile de azot din sol sunt compensate de procesele de fixare. deşi există scurgeri din circuit. Caracterul pozitiv al bilanţului. Bilanţul global al circuitului biogeochimic al azotului este un bilanţ pozitiv pentru biosferă. pierderile depăşesc ritmul de înlocuire. cât şi prin depozitarea unei părţi de substanţe organice în sedimente. atât prin denitrificare.cartiaz.

Nitrogenaza funcţionează numai în absenţa oxigenului. în mediul terestru şi în mediul acvatic. formându-se oxid de azot. Aceste substanţe sunt amoniacul şi ionul de nitrat.cartiaz. Lumina din descărcările electrice atmosferice furnizează energia care favorizează unirea azotului atomic cu oxigenul atomic.FIXAREA AZOTULUI MOLECULAR Reprezintă orice proces care converteşte azotul liber în compuşi cu azot.1. descărcări electrice şi procese industiale. Enzima se numeşte nitrogenază. Scindarea azotului molecular în azot atomic şi combinarea acestuia cu hidrogenul. Molecula de azot poate fi scindată în atomi de azot de energia care rezultă din arderi. Pentru ca azotul atmosferic.www.1. 3. . el trebuie să fie scindat în atomi de azot. este realizat de către bacterii fixatoare de azot. După o serie de schimbări compuşii cu azot ajung pe pamânt prin ploaie. având ca rezultat amoniacul sau cu hidrogenul şi oxigenul din care rezultă ionul de nitrat (NO3-). deoarece duc la creşterea cantităţii de proteine în alimentaţia omului.1. cu ajutorul enzimelor.ro – Carti si articole online de la A la Z pe deplin justificate. molecular să reacţioneze cu hidrogenul şi oxigenul.Fixarea biologică a azotului Este realizată în exclusivitate de bacterii şi constă în încorporarea azotului în combinaţii chimice pe care plantele le pot absorbi şi utiliza. din acţiunea vulcanilor. 3.

Propionibacterium. Frankia.2. 2. Rhizobium. sistemul enzimatic esenţial pentru fixarea azotului. Xanthobacter. iniţial. Se apreciază că această proprietate a apărut în cursul evoluţiei într-o perioadă când speciile eucariote erau deja existente şi bacteriile erau singurele organisme dotate cu capacitatea de a metaboliza anaerob şi cu reductazele adecvate unei conversii în direcţia nitrogenazelor.www. Bacterii chemotrofe fixatoare de azot: Clostridium pasteurianum şi Azotobacter sp. 3. Enterobacter. Bacteriile libere fixatoare de azot Sunt reprezentate de 2 grupuri majore: 1. Erwinia. ca urmare. Klebsiella. Mycobacterium. bacteriile chemotrofe. Derxia. Methylosinus. aproximativ 10% conţin nitrogenaza şi. Arthrobacter. Aquaspirillum. Bacillus.1. au proprietatea de fixare a azotului atmosferic. Azotobacter. Ulterior. ca având o importanţă esenţială pentru acest proces pe plan global. . Azospirillum. mult timp. s-a demonstrat că din numărul total de 260 de genuri de bacterii chemotrofe. Thiobacillus. Campylobacter. Bejerinckia. bacteriile fototrofe (eubacterii şi cianobacterii). Citrobacter. Ele includ specii din genurile: Alcaligenes. Clostridium. au fost descrise. Methylobacter Methylococcus.cartiaz. ca singurele bacterii fixatoare de azot şi considerate. 1.ro – Carti si articole online de la A la Z Nu există nici un exemplu de organisme eucariote fixatoare de azot molecular.

insignis. A. în tot cursul anului şi nu în perioade scurte (39 – 50 de zile) ca în cazul leguminoaselor. Citrobacter. probabil din capacitatea lor de a fixa cantităţi mici pe suprafeţe mari şi pe perioade îndelungate. iar celelalte. iar în Marea Neagră. A. Din mediile acvatice au fost izolate: Azotobacter agile. altele anaerobe (Clostridium pasteurianum . unele (Rhizobium. în special tropicale şi subtropicale. Frankia. agilis – în ape uzate alcaline şi neutre. Achromobacter sp. Pseudomonas sp. Azospirillum) au capacitatea de a forma simbioze cu diferite grade de specificitate şi activitate în natură. fixatoare de azot atmosferic. Azomonas agili. bogate în carbon.. Răspândirea lor în natură este adesea caracteristică: Azotobacter chroococcum – în soluri neutre şi alcaline.ro – Carti si articole online de la A la Z Dintre acestea. Celelalte sunt fixatoare libere de azot. Derxia gummosa – în special în solurile din India. Aeromonas sp. Beijerinckia – în soluri acide. Desulfovibrio). . Fixarea azotului atmosferic în mediile bine aerate este considerată unanim ca sporadică. Corynebacterium.. Unele sunt aerobe (Azotobacter Beijerinckia etc. o specie de Spirillum..cartiaz.). sărace în azot. în majoritate . A. aerobe facultativ anaerobe (Klebsiella. Enterobacter). chroococcum. Flavobacterium sp. dificilă sau imposibil de reprodus şi are loc cu o rată insuficientă pentru a satisface nevoile recoltelor intensive.www. Importanţa bacteriilor chemotrofe fixatoare de azot decurge..

Prosthecochloris. Ele includ specii din genurile: Amoebobacter.www.3. la sedimentele din lacurile puţin adânci. în principal. este firesc ca oamenii să depună eforturi susţinute pentru a putea spori intrările de azot în circuitul biologic. Fixarea biologică a azotului în asociaţie cu plantele Deoarece cantitatea de azot disponibilă pentru plante este decisivă pentru creşterea producţiei primare. importanţa lor este limitată la mediile anoxice şi anume. Cifrele arată că activitatea umană afectează profund circuitul azotului pe scară planetară. Capacitatea de a sintetiza nitrogenaze este mai degrabă regulă decât excepţie la fototrofe. Această orientare este justificată şi de faptul că fixarea industrială (procedeu energofag ce consumă 3% din producţia mondială anuală de gaze . prin fabricarea de îngrăşăminte azotoase. Principala cale de creştere a cantităţii de azot în circuitul biogeochimic o reprezintă în prezent fixarea industrială a azotului liber. reprezentând cam 1/3 din cantitatea totală de azot fixat pe cale biologică. Bacteriile fototrofe fixatoare de azot Dintre cele 12 genuri de bacterii fototrofe identificate până în prezent. 92% au capacităţi fixatoare de azot. Chlorobium. 3. Cantitatea de N fixat pe această cale se ridică la circa 50 milioane tone pe an (1978).1. Datorită capacităţii de a realiza fotosinteză anoxigenică. Rhodospirillum. Thiocystis. Ectothiorhodospira. Rhodopseudomona.cartiaz.ro – Carti si articole online de la A la Z 2. Chromatium. Pelodictyon. Rhodomicrobium. Thiocapsa.

a fitoplanctonului. aplicare. efect distructiv al stratului atmosferic cu ozon. Excesul de îngrăşăminte este adus de ploaie în bălţi. de către bacteriie aerobe. consumă oxigenul dizolvat în apă. Nitriţii dizolvaţi mai pot pătrunde în apa freatică. s-a observat că numai 50% din îngrăşămintele administrate în sol sunt preluate eficient de către plante şi că necesarul în anul 2000 a fost de 1 miliard tone. eutrofizare. poluarea apelor freatice. influenţează dezvoltarea algelor. ca de exemplu. a malurilor şi a lacurilor etc. dar consecinţele negative pentru mediu sunt intolerabile: poluare. iar descompunerea lor. economice şi ecoloice. Se apreciază că. stimulează dezvoltarea algelor.ro – Carti si articole online de la A la Z naturale). este limitantă şi prin aceasta. Efortul este realizabil din punct de vedere tehnologic şi financiar. cu o capacitate de 106 kg NH4/zi. Fiind în exces. lacuri. Cantitatea de nitraţi.www. ridică numeroase probleme tehnice. râuri. Suprautilizarea îngrăşămintelor agricole pe bază de azot pentru creşterea producţiilor la hectar influenţează circuitul azotului. În urma cercetărilor. în majoritatea ecosistemelor acvatice. Algele mor. contaminarea apelor freatice cu nitraţi. o ţară trebuie să construiască o fabrică de îngrăşăminte azotate. Nitraţii folosiţi în exces poluează ecosistemele acvatice şi apa freatică. prin acţiunea N 2O produs în cursul denitrificării microbiene etc. pentru fiecare creştere de populaţie cu 6 x 106 locuitori. precum şi dificultăţi ridicate de transport. Consumarea apei din fântâni cu nitriţi şi nitraţi este periculoasă mai ales pentru copiii mici. acumulare de nitrozamine cancerigene. .cartiaz. Scăderea cantităţii de oxigen provoacă moartea altor organisme prin asfixie. peştii.

suplinind îngrăşămintele (Torrey. Cercetările efectuate la Institutul Internaţional pentru Cercetarea Orezului din Filipine. în mai multe zone de cultură a orezului. în care azotul atmosferic este combinat cu hidrogenul la temperatură şi presiune ridicată. se obţin recolte constante de 3 – 4 tone orez/ha. în simbioză cu bacteriile. mai ales biologice. Asociţiile de angiosperme cu actinomicete fixatoare de azot. una din aceste căi constă în încercarea de fixare a azotului liber. în Taiwan. Astfel. în Japonia. de mai multă vreme. În această privinţă. Azolla este utilizată ca îngrăşământ.) este cultivat în alternanţă cu aninul (Alnus sp. sunt recomandate şi folosite în silvicultură. Sursa de hidrogen este gazul metan sau hidrocarburile din petrol.) în Noua Guinee. fără aplicarea îngrăşămintelor. În actuala criză de energie. sunt plantate Alnus. În mod empiric. ca îngrăşământ se fabrică după metoda Haber şi Bosch. 1978). de fixare a azotului atmosferic sau de utilizare a asociaţiilor simbionte. iar preţul petrolului este în creştere continuă. apare firească nevoia de a găsi alte căi. Casuarina este cultivată pentru ameliorarea solului. În aceste condiţii. Cercetările se desfăşoară pe mai multe căi. asociaţia Azolla – Anabaena reprezintă o importantă sursă de azot în culturile de orez. . şi costurile îngrăşămintelor fabricate pe cale industrială devine tot mai ridicat. fixatoare de azot. când pericolul epuizării surselor de petrol şi gaze naturale este iminent.www. au stabilit că. meiul (Setaria sp.cartiaz. datorită acestei asociaţii.ro – Carti si articole online de la A la Z Azotatul de amoniu.

www. în amestec cu alte esenţe. în acelaşi scop – ameliorarea fertilităţii solului. Unul din cei mai importanţi producători primari din mlaştinile sărate de pe coasta atlantică a Americii de Nord – gramineul Spartina alterniflora – fixează azotul atmosferic prin rădăcini. Eleagnus.ro – Carti si articole online de la A la Z Myrica. . 1977). Bacterii fixatoare de azot din genul Spirillium au fost găsite simbionte cu unele graminee spontane. de exemplu Digitaria şi chiar cu porumb în America de Sud. în simbioză cu bacterii fixatoare de azot (Charlene Van Raalte.cartiaz. Cunoaşterea precisă a condiţiilor în care se instalează o asemenea simbioză ar deschide perspectiva producerii ei şi la gramineele cultivate. mai ales de conifere.

strict anaerobe Libere.trifolii.coriariae. F. F. Citrobacter.meliloti. aerobe. facultativ anaerobe Bacilliaceae Clostridium Thilobacillus Libere. microaerobe Enterobacteriaceae Clebsiella. Thiocapsa. heterotrofe. heterotrofe. Xanthobacter Caracteristici fiziologice Libere. F. fototrofe. autotrofe Chromtatiaceae Chromatium. R. Scytonema Fototrofe. Enterobacter Libere. Bejerinckia. heterotrofe. Thiocistis. aerobe cu heterocisti Spirulina.phaseoli. Rhodomicrobium Cynobacteria Anabaena. Derxia. aerobe Spirillaceae Azospirillium.pushiae. heterotrofe. Aquaspirillum. fără heterocisti Fototrofe.www. Methilococcus. heterotrofe. Rhizobacteriaceae Gloeothece Rhizobium leguminosarium. aerobe. Phormidium Synechococcus.casuarinae Fototrofe. Pleurocapsa. Bradyrhizobium japonicum Streptomycetaceae Frankia discariae. Nostoc.R. Lyndbya. unicelulae Simbionte Simbionte .ro – Carti si articole online de la A la Z Grupul sau familia Azotobacteriaceae Genurile sau speciile principale Azotobacter. microaerobe Methylomonadaceae Methylomonas. Methylobacter Libere. R.dyadis. Campylobacter Libere. Dermocarpa. R. Azomonas. Oscillatoria. Methylomonas.rupini. Calothrix.cartiaz. F. Ectothiospira Chlorabiaceae Chclorobium Libere. anaerobe Rhodospirilliaceae Rhodosirillium. Rhodopseudomonas. Xenococcus. Plectonema.

care îşi exercită activitatea în asociaţii. cu muşchii din grupul Clavicularia).ro – Carti si articole online de la A la Z Tabelul I. în aşa fel încât fixarea azotului este rezultatul unei cooperari. în diferite grade. Ceratozamia. cu planta gazdă. cu gimnospermele ( Cycas. În această categorie sunt incluse: 1) simbioza Rhizobium / plante leguminoase. cu anigiospermele (Gunera sp. 5) actinorizele. Perspective ale îmbunătăţirii procesului de fixare biologică a azotului Printre procedeele preconizate pentru remanierea acestei situaţii cele mai semnificative. mai mult sau mai puţin intime.4.cartiaz. Blasia. 6) cianobacteriile simbiotice fixatoare de azot. 3. ca perspectivă de abordare. cu plantele. în licheni. Hepaticae (Anthochos. • • • • cu pteridofitele în asociaţia Azolla /Anabaena azollae. cu diferite alte organisme. mai mult sau mai puţin eficiente. ca de exemplu: • cu fungii din categoria Ascomycetes sau Basidiomycetes. Encephalartos etc). Principalele grupe de microorganisme fixatoare de azot Foarte multe specii de bacterii fixatoare de azot sunt „asociate”. 2) simbioza Rhizobium / plante neleguminoase.1. sunt urmatoarele: . 4) simbiozele foliare.). 3) simbiozele asociative.www.

reglarea sintezei diferiţilor produşi codificaţi în cantităţi adecvate. protecţia nitrogenazei de acţiunea inhibitoare a oxigenului. S-au realizat numeroase cercetări şi experienţe în ceea ce priveşte posibilitatea de transfer a complexului de gene ce controlează fixarea de . să creeze dezechilibre în circulaţia altor elemente (P. • obţinerea de plante capabile să fixeze autonom azotul prin transferul genelor nif. care asigură reciclarea eficientă a hidrogenului produs în nodozităţi. decurgând din necesitatea de a transfera 20 – 40 de gene.ro – Carti si articole online de la A la Z • mărirea activităţii fixatoare a tulpinilor de Rhizobium în urma transferului genelor hup („hidrogen uptake”). Mg etc. sau.www. ecologia lor ca membrii liberi ai rizosferei şi ai microbiotei acesteia. • transferul genelor nif la bacterii nefixatoare de N2O în vederea obţinerii de noi bacterii cu această proprietate. de a asigura stabilitatea şi activitatea lor în noile celule. În general. incompleta cunoaştere a bazelor genetice şi biochimice ale fixarii azotului şi a asociaţiilor simbiotice. K. toate aceste abordări au ca inconvenient major. Realizarea este condiţionată de numeroase dificultăţi tehnice.cartiaz. Există riscul ca bacteriile nou create sau plantele modificate. aprovizionarea cu ATP. mai greu de normalizat. • mărirea spectrului de gazde în simbiozele asociative pentru a include toate plantele de cultură importante. chiar de activare a unor microorganisme „sălbatice”. Este încă puţin cunoscută biologia bacteriilor fixatoare de azot în natură şi contribuţia lor la structura şi funcţia habitatului pe care îl ocupă. capabile să competiţioneze cu cele modificate genetic.).

În una din variantele experienţei. Astfel.cartiaz. 1979). enzima produsă a fost inactivă. deoarece implică nu numai transferul genelor ce determină producerea nitrogenazei.ro – Carti si articole online de la A la Z azot. Plantele de pin au început să fixeze mici cantităţi de azot. de la bacterii în celulele plantelor superioare.www. . s-a reuşit transferul acestui complex de la Klebsiella pneumoniae la Escherichia coli. s-a dovedit a fi dăunătoare pentru plantele de pin. deoarece aceste bacterii sunt strict aerobe.2. De asemenea. Interesul este stimulat de unele calcule care demonstrează că îmbunătăţirile pe cale biologică ar fi echivalente cu aplicarea optimă de îngrăşăminte azotate. Problema transferului genelor respective este complexă. ciuperca purtătoare. deşi s-a reuşit transferul genelor ce induc producerea de nitrogenază la Agrobacterium. AMONIFICAREA Amonificarea este procesul de conversie a compuşilor organici cu azot. s-a reuşit introducerea de bacterii fixatoare de azot la pin. care în acest fel ar deveni capabile să fixeze azotul liber. Din această cauză. Varianta a fost distrusă din precauţie. actinomicete. la stadiul de amoniac. Acest fapt arată şi pericolele care pot rezulta din asemenea intervenţii („Search”. Procesul de amonificare este rezultatul activităţii a numeroase organisme heterotrofe ca bacterii. utilizând fungi ca purtători ai bacteriilor. 3. dar şi a celor ce controlează mecanismele prin care nitrogenaza este ferită de contactul cu oxigenul. modificată de bacterie.

ro – Carti si articole online de la A la Z Cea mai mare parte a azotului din orizonturile superficiale ale solului este prezent sub forma de azot în combinaţii organice. Mineralizarea azotului organic din sol este un proces esenţial în ciclul acestui element în natură. Penicillium. Bacillus mycoides. 1971 ). În climatul temperat.. rezerva accesibilă organismelor vii numai după ce a fost mineralizată printr-un proces foarte lent (Alexander. Arthobacter sp. cărora li se adaugă efectul proteinazelor de origine vegetală sau animală. ca şi de către microorganisme. procesul de amonificare evoluează în doua etape succesive: 3. sau de fungi ca : Aspergillus. deoarece asigură conversia la forme anorganice. Bacillus subtilis. Alternaria etc.. din masa microbiană. care astfel devine utilizabilă pentru alte procese de nutriţie.. mai mobile. este însoţit de eliberarea de energie.Etapa nespecifică Etapa de proteoliză.. compuşii organici cu structură complexă sunt hidrolizaţi la molecule care pot pătrunde în celule. Clostridium sp. Mucor. fiind utilizate de alte .www.cartiaz. În cursul acestei faze.1. Flavobacterium sp. deci de transformare a compuşilor organici complecşi în compuşi minerali simpli. Rhizopus. o rezervă majoră de azot organic este asociată cu humusul.. Bacillus thermoproteolyticus. Proteus sp.2. Serratia marcescens. Întregul proces de mineralizare. El provine din proteinele vegetale sau animale. din excrementele animale etc. În sens larg. este efectuată de microorganisme heterotrofe ca: Pseudomonas sp. utilizabile de către plante.

asigură degradarea în continuare a compuşilor rezultaţi din etapa premergătoare de proteoliză şi a celor rezultaţi din hidroliza acizilor nucleici. aerate. dar limitele la care se realizează sunt mult mai largi (2 – 40°C). acidului uric. Amonificarea evoluează în condiţii optime în straturile superficiale ale solurilor bine structurate. nu este un proces de amonificare. prin acţiunea microorganismelor asupra moleculelor rezultate din descompunerea proteinelor.Etapa specifică Această etapă. În acest sens. NITRIFICAREA Nitrificarea este un proces biologic prin care NH3. cu umiditate potrivită. determinată de microorganismele din sol. a acizilor nucleici. Procesul de amonificare evoluează lent.2. în funcţie de natura microorganismelor implicate şi de condiţiile de mediu. sau alte forme reduse ale azotului anorganic rezultate în cursul procesului de amonificare. incomplet elucidate. producerea şi eliberarea de NH3 prin acţiunea microorganismelor de putrefacţie. Ritmul şi randamentul său sunt evidenţiate de cantitatea de azot amoniacal care rămâne în sol la sfârşitul procesului. precum şi a ureei.ro – Carti si articole online de la A la Z microorganisme sau.www. Ele au însă întotdeauna. În sens strict.cartiaz. 3. Randamentul este optim la temperatura de 30°C.3. . sunt degradate în continuare în etapa specifică de amonificare propriu-zisă. NH3 ca produs final. amonificarea este reprezentată de procesul de eliberare a NH3. 3.2. Amonificarea se realizează prin mecanisme diferite. glucidelor animale şi conversia lor în NH4. la un pH apropiat de neutralitate.

Bacteriile nitrificatoare sunt prezente pretutindeni în sol. Bacteriile nitrificatoare se dezvoltă cel mai bine la pH între 7. Nitrospira briensis. Nitrificarea cuprinde două etape successive. Nitrospira gracilis. spiralate. în sistemele de epurare a apelor uzate. care reprezintă forma de compuşi azotaţi cel mai uşor asimilabilă de către majoritatea plantelor. 1987) . Zarnea (I994). vizibile pe secţiuni ultrafine la microscopul electronic. Nitrosococcus mobilis. sau se desfaşoară într-un ritm încetinit pe masură ce tensiunea oxigenului scade. în depozitele de compost. în nitrit. iar cea superioară de 40°C. N. Nitrosococcus nitrosus.ro – Carti si articole online de la A la Z sunt oxidate până la nitraţi.www. strâns cuplate şi este realizată de bacterii specifice. Nitrospira marina. în bazinele acvatice dulci şi marine. Nitratbacteriile – convertesc nitritul prin oxidare în nitrat şi sunt reprezentate de: Nitrobacter winogradskyi. N. Temperatura optimă de dezvoltare este cuprinsă între 25 – 35°C. dar cresc în natură şi în condiţii suboptimale (pH =6). Sunt Gram-negative şi heterogene ca formă (bastonaşe.cartiaz. Nitrosovibrio tenuis (Backhoops şi Harms.cit. limita inferioară fiind de 5°C. sferice etc). Cele mai cunoscute sunt: Nitrosomonas europea . mobilis . Nitrosolobus multiformis.5 – 8. Unele dintre ele au sisteme membranare complexe intracelulare. hamburgensis. . Reacţiile încetează imediat în absenţa lui. occanus . N. Prezenţa oxigenului este obligatorie pentru toate speciile de bacterii nitrificatoare. diferite: Nitritbacteriile – care convertesc amoniacul prin oxidare.

Denitrificarea este mai intensă în solurile din pădure pentru că există condiţii mai favorabile decât în solurile agricole. . s-a observat că. N2.4. Nitrificarea reprezintă o etapă cu importanţă excepţională în circulaţia azotului în natură. el putând ajunge în solurile foarte fertile până la un million de bacterii/gram de sol. 3. acolo unde există puţin oxigen sau deloc. DENITRIFICAREA Denitrificarea este procesul de descompunere a nitraţilor până la azotul molecular.www. care se întoarce în atmosferă. Ierbivorele transformă azotul în azot al proteinelor animale. necesară pentru degradarea glucozei şi formării ATP-ului. numărul bacteriilor nitrificatoare este corelat cu gradul de fertilitate a solului. Ele trăiesc şi se dezvoltă în sol.cartiaz. Aceste bacterii au capacitatea de a degrada ionul NO3– ş i NO2 – până la azot atomic. acizi nucleici şi clorofilă. Etapa următoare este cea de asimilare. gazos. Procesul se realizează de către bacterii denitrificatoare. datorită faptului că afectează gradul de aerare.) în forma lor cea mai uşor asimilabilă de către plante. Bacteriile din genul Pseudomonas folosesc azotaţii ca sursă de oxigen. umiditatea acţionează indirect asupra nitrificării. în cadrul căreia rădăcinile plantelor absorb nitraţii şi încorporează azotul în proteine. anaerobe. apă etc. în general. Este sigur că acest număr mare este determinat şi de faptul că aceste soluri sunt lucrate şi aerate. deoarece aduce substanţele azotate din mediu (sol. De altfel.ro – Carti si articole online de la A la Z În sol.

în sedimentele marine şi în număr mare în rizosfera plantelor.www. denitrificarea este un proces biologic efectuat în exclusivitate. inclusiv în zona arctică. Azospirilum sp. Rhodopseudomonas sp. A. datorită prezenţei substanţelor organice uşor accesibile 3.. are loc oxidarea materiei organice din mediu cu producerea de energie. denitrificans. în sedimentele lacurilor. Bacteriile denitrificatoare formează un grup biochimic şi taxonomic heterogen. flavescens. Zarnea (1994). Micrococus denitrificans. fiind prezente în toate tipurile de sol. Simultan. în nămolul activat. ca oxidul nitric (NO) sau oxidul nitros (N2O). Bacillus azotoformans.1. . Hyphomicrobium vulgare. pentosaceum Rhizobium sp.. nici o bacterie denitrificatoare nu este strict anaerobă. de bacterii şi constă în reducerea dezasimilatorie a unuia sau a ambilor oxizi ionici ai azotului.. eutrophus.ro – Carti si articole online de la A la Z Descrisă iniţial de Schonbein (1868) – cit.Rolul denitrificării în ciclul global biogeochimic Denitrificarea reprezintă calea majoră de formare a unei bune părţi din azotul atmosferic şi de echilibrare a schimburilor dintre acesta şi mediile . Principalele bacterii denitrificatoare sunt: Alcaligenes faecalis. Contrar concepţiilor mai vechi. Acestea pot chiar utiliza oxigenul ca acceptor final de electroni şi preferă chiar respiraţia aerobă. A. dacă aceasta este posibilă. aceştia pot fi ei înşişi reduşi în continuare la azot gazos şi eliminaţi ca atare în atmosferă.4. Neisseria sicca. Thiobacillus denitrificans etc. care reuneşte peste 75 de genuri diferite.cartiaz. Cresc în anaerobioză. N. Pseudomonas aerogenes. P. Moraxela sp. Sunt ubicvitare. pe medii care conţin NO3 –. NO2– şi N2O. nitratul (NO3¯) şi nitritul ( N02¯) până la oxizi gazoşi.

.ro – Carti si articole online de la A la Z terestre sau acvatice. cu scopul de a reduce cantitatea de azot în exces. Acest lucru îi conferă o mare importanţă ecologică şi biogeochimică. în acelaşi timp. contaminarea şi riscul de eutrofizare a apelor receptoare. De asemenea.cartiaz. Denitrificarea cuplată cu nitrificarea poate fi folosită pentru tratarea apelor uzate oraşeneşti cu conţinut bogat în substanţe organice.www. de pierderi majore (5 – 80%) din fertilizatorii azotaţi aplicaţi de către om. Ea este răspunzatoare. reducând pericolele de eutrofizare a bazinelor receptoare. reprezintă un mecanism ce favorizează reducerea conţinutului în azot al afluenţilor staţiilor de epurare a apelor reziduale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->