Sunteți pe pagina 1din 2

Tasta Actiunea

Enter salt la linie noua/confirmarea actiunii pe care a cerut-o sistemul


Tab saltul cursorului cu un numar de coloane
Esc(Escape) intreruperea executarii unui program
PrintScreen tiparirea imaginii ecranului la imprimanta
Pause/Break suspendarea temporara a executarii unui program
PageUp deplasarea cursorului cu o pagina in sus
PageDown deplasarea cursorului cu o pagina in jos
Home deplasarea cursorului la inceputul unui text
End deplasarea cursorului la sfarsit de text
Delete sterge caracterul pe care se gaseste cursorul
Backspace sterge caracetrul de la stanga la dreapta
CapsLock comuta tastatura alfanumerica intre starea in care genereaza litere mici si
starea in care genereaza litere mari
Insert comuta modul de corectura in text, intre corectura cu suprascriere si
corectura cu inserare

Combinatii de taste Actiunea


Ctrl+N crearea unui document
Ctrl+S salvarea unui document
Ctrl+O deschiderea unui document
Ctrl+P imprimarea unui document
Ctrl+W inchiderea unui document
Ctrl+A selecteaza tot documentul
Ctrl+C copierea unui document
Ctrl+X decuparea unui document
Ctrl+V lipirea/inserarea unui document
Alt+F4 inchide o aplicatie
Ctrl+Alt+Delete reancarcarea sistemului de operare(pornire la cald)
Ctrl+Break/ Ctrl+C intreruperea executiei unui program sau comenzi
Ctrl+Esc se deschide meniul Start

Combinatii de taste pentru tastarea rapida

Combinatii de taste Actiunea


Delete sterge caracterul ce se afla in dreapta punctului de inserare
Backspace sterge caracterul ce se afla in stanga punctului de inserare
Ctrl+Delete sterge caracterul care se afla in dreapta punctului de inserare
Ctrl+ Backspace sterge caracterul care se afla in stanga punctului de inserare
Mutarea punctului de inserare utilizand tastatura

Combinatii de taste Actiunea


← se deplaseaza cu un caracter la stanga
→ se deplaseaza cu un caracter la dreapta
↑ se deplaseaza cu o linie in sus
↓ se deplaseaza cu o linie in jos
Ctrl+← se deplaseaza cu un cuvant la stanga
Ctrl+→ se deplaseaza cu un cuvant la dreapta
Ctrl+↑ se deplaseaza la inceputul paragrafului curent
Ctrl+↓ se deplaseaza la inceputul paragrafului anterior
Ctrl+PageUp se deplaseaza pe prima linie a ecranului
Ctrl+PageDown se deplaseaza pe ultima linie a ecranului
Alt+ Ctrl+PageUp se deplaseaza la inceputul paginii precendente
Alt+ Ctrl+PageDown se deplaseaza la inceputul paginii urmatoare
Ctrl+End se deplaseaza la sfarsitul documentului
Ctrl+Home se deplaseaza la inceputul documentului

Selectia textului

Combinatii de taste Actiunea


Shift+Sageata dreapta selecteaza un caracter inspre dreapta
Shift+Sageata stanga selecteaza un caracter spre stanga
Shift+Sageata sus selecteaza in sus o linie
Shift+Sageata jos selecteaza in jos o linie
Shift+Home selecteaza pana la inceputul liniei
Shift+End selecteaza pana la sfarsitul liniei
Shift+PageUp selecteaza pana la inceputul paginii
Shift+PageDown selecteaza pana la sfarsitul paginii
Ctrl+ Shift+Sageata dreapta selecteaza pana la sfarsitul cuvantului
Ctrl+ Shift+Sageata stanga selecteaza pana la inceputul cuvantului
Ctrl+ Shift+Sageata sus selecteaza pana la sfarsitul paragrafului
Ctrl+ Shift+Sageata jos selecteaza pana la inceputul paragrafului
Ctrl+ Shift+Home selecteaza pana la inceputul documentului
Ctrl+ Shift+End selecteaza pana la sfarsitul documentului
Ctrl+A selecteaza tot documentul