Sunteți pe pagina 1din 8

2009

Analiza Boromir Prod SA (SPCU)

Adrian Danciu
Broker SA
15 ianuarie 2009
S.S.I.F. BROKER S.A.
Depart. Analiză

I. Date generale privind sectorul de panificaţie

Producţia de grâu în anul 2008 a fost una foarte bună la nivel


Mărimea pieţei: 2 miliarde Euro. naţional, aceasta urcând la 2,93 t/ha în creştere cu 90% faţă de
perioada similară din 2007.
Rata de creştere anuală : 15 %
Conform Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, piaţa de
panificaţie şi morărit va fi în anul 2008 de 2 miliarde Euro,
beneficiind de o creştere de 15% faţă de anul precedent.
Simbol SPCU
Pret de referinta 0,2200 Consumul de pâine a scăzut în România în decurul ultimului an
Numar de actiuni 123.589.496 cu 1,5 kg/cap de locuitor, ajungând la 112 kg/cap de locuitor.
Valoare nominala 0,1000 Media europeană în ceea ce priveşte consumul de pâine se
Capital social 12.358.949,60 situează la 80 kg/cap de locuitor.
Capitalizare 27.189.689 Această scădere a pieţei pâinei a fost compensată de o creştere
a pieţei produselor de patiserie.

La capitolul paste făinoase, consumul mediu pe cap de locuitor


este de 2,5 kg, la nivel naţional, în timp ce la nivelul Uniunii
Europene consumul mediu este de 10 kg.
Valoare contabila 0,7622
Earn per share (EPS) 0,0367 În 2008 consumul total al produselor din cereal a scăzut cu
Price book ratio (PBR) 0,29 0,2%, deşi producţia vegetală la nivel naţional a crescut în primele
Price earn ratio (PER) 5,99
9 luni din 2008 cu 33% faţă de perioada similară a anului 2007.

Piaţa de panificaţie este controlată în proporţie de apx. 40% de


jucători mari, precum Vel Pitar Râmnicu Vâlcea, Dobrogea Grup,
Pajura, Lujerul, Spicul, Băneasa şi Pambac Bacău, restul de 60%
regăsindu-se la producători de mici dimensiuni.
ROE 4,82% Piaţa morăritului este puţin mai concentrată, Boromir,
ROA 3,24% Dobrogea, Pambac şi Loulis deţin apx. 60%, restul de 40% revenind
producătorilor mici.

Emitentul face parte din grupul Boromir, elementul central


al acestui grup fiind SC Boromir Ind SRL Ramnicu Valcea, care
controleaza in mod direct si indirect 9 societati comerciale dintre
Actionari care 7 societati pe actiuni si 2 societati cu raspundere limitata.
SC Boromir IND SRL 61,32%
Alti actionari 38,68%
Societatile pe actiuni din cadrul grupului Boromir
desfasoara activitati care cuprind intreaga industrie de morarit si
panificatie si anume: activitatea de morarit desfasurata de SC
Boromir Ind SRL Ramicu Valcea, SC Moara Cibin SA Sibiu si SC
Boromir Prod SA Buzau; activitatile de depozitare si comertul cu
cereale, seminte si furaje desfasurate de SC Comcereal SA Valcea,
S.S.I.F. BROKER S.A.
Depart. Analiză

SC Comcereal SA Sibiu; fabricarea amidonului si a produselor din


amidon, activitate desfasurata de SC Amylon SA Sibiu si
fabricarea produselor de panificatie si de patiserie realizate de
Produse realizate: catre SC Boromir Med SA Medias, SC Boromir Pan SA Buzau si SC
Boromir Prod SA Buzau.
-Produse de panificaţie

-Produse de morărit. Cele doua societati cu raspundere limitata din cadrul


grupului Boromir, SC Eurostar Invest SRL Buzau si SC Hard Wood
SRL Ramnicu Valcea, desfasoara activitati de consultanta pentru
afaceri si management, respectiv, fabricarea de furnire si panouri
de lemn.

SC Boromir Ind SRL Ramicu Valcea este controlat in


proportie de 39% de familia Boromiz Constantin si Mariana.

II. Date privind activitatea Boromir Prod SA


Produsele de panificaţie sunt
Principalele activităţi desfăşurate de către Boromir Prod SA
valorificate în proporţie de 90% pe
sunt: măcinarea cerealelor, fabricarea şi comercializarea
piaţa locală. produselor de morărit şi panificaţie, patiserie, cofetărie şi comerţ.

Produse realizate:
Din grupa de panificaţie, patiserie şi cofetărie, societatea
realizează o gamă diversificată de produse, ponderea principală
fiind deţinută de pâinea albă de gramaj redus, respectiv peste
70% din totalul produselor de panificaţie.
Grupa produselor de morărit cuprinde totă gama de făinuri.
Jumătate din cantitatea realizată este destinată utilizării în cadrul
grupului.

Clienţi:
Nivelul capitalurilor proprii a crescut
Cea mai mare pondere în cifra de afaceri realizată o deţin
cu puţin mai mult de 3% în primul clienţii pentru produsele de panificaţie şi morărit. Pe segmentul
semestru din 2008, ca urmare a unui de panficaţie printre principalii clienţi se regăsesc: SC Rewe
rezultat Romania, SC Luxor, SC Agricola Internaţional, SC Gimar Com.

Pe segmentul de morărit principalii clienţi sunt: SC Can Serv,


SC San Pauli Com, SC Cuptorul de Aur, SC Melisa Prod, SC
Comfruct, SC Madexport, SC Superpan Lux.

Valorificarea produselor de panificaţie este realizată în


proporţie de 90% pe piaţa locală şi judeţeană, şi doar 10% pe
piaţa naţională prin intermediul reţelelor de distribuţie.
S.S.I.F. BROKER S.A.
Depart. Analiză

III. Activitatea financiară a companiei

Activul total al companiei a fost influenţat într-o măsură


semnificativă de către reevaluarea imobilizărilor corporale
derulată în decursul anului 2007.
Dublarea valorii imobilizărilor
corporale în 2007, ca urmare a mii lei 2008 S1 2007 2006

reevaluărilor realizate. Imobilizari necorporale 31 69 41


Imobilizari corporale 87.958 89,075 40,911
Imobilizari financiare 6.288 6,181 6,176
Total active imobilizate 94.277 95,324 47,127
Stocuri 10.177 11,542 8,718
Creante 34.101 32.599 20,871
Lichiditati 1.443 3,552 1,889
Total active circulante 45.721 47,694 31,478
Cheltuieli inregistrate in avans 119 23 90
Sume datorate institutiilor de credit 1,649 3,247
Datorii comerciale 23,996 20,849
Total datorii curente 23.473 28,721 25,657
Sume datorate institutiilor de credit 23,201 18,753
Datorii comerciale 0 0
Total datorii pe termen lung 22.385 23,201 18,753
Datorii totale 45.858 51,921 44,411
Capital social 12.359 12,359 1,026
Rezerve din reevaluare 60.872 60,861 18,191
Rezerve 18.028 15,242 14,475
Rezultatul exercitiului 3.121 2,748 515
Total capitaluri proprii 94.195 91,052 34,207

Extinderea reţelei de distribuţie a dus şi la menţinerea


unui trend ascendent în ceea ce priveşte creanţele, acestea însă
înregistrând o rată mai redusă de creştere comparativ cu cifra de
afaceri.

În totalul imobilizărilor financiare, ponderea majoritară


este dată de titlurile de participare deţinute la alte societăţi din
cadrul grupului (entităţi afiliate), precum şi la Bursa Monetar-
Financiară şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS).
S.S.I.F. BROKER S.A.
Depart. Analiză

Deţinerea cea mai importantă este la societatea Eurostar


Invest SRL unde deţine peste 99% din capitalul social.

Ponderile datoriilor de pe termen scurt si pe termen lung


sunt împărţite aproximativ in mod egal în totalul datoriilor.

Datoriile catre institutiile bancare erau la sfarsitul anului


2007 de 24,85 milioane lei, din care 23,2 milioane erau pe
termen mai mare de 1 an.

În decursul anului 2007, compania a derulat o operaţiune


de majorare a capitalului social de la 1.026 mii lei la 12.359 mii
lei.

mii lei 2008 S1 2007 S1 2007 2006 2005


Cifra de afaceri 80.208 50.668 120.261 79.085 68.017
Venituri din exploatare 128.538 68.558 170.752 102.080 83.542
Cheltuieli cu materiile prime 54.761 32.510 80.906 47.526 43.197
Cheltuieli cu personalul 11.053 7.952 17.791 12.860 9.217
Cheltuieli din exploatare 124.817 67.016 164.950 101.497 78.241
Rezultat din exploatare 3.720 1.543 5.802 583 5.301
Diminuarea datoriilor totale cu apx. Rezultat financiar -89 75 -2.513 179 97
Cheltuieli cu dobanzile 901 862 1.774 1.256 715
12% în primul semestru din 2008.
REZULTAT NET 3.121 1.328 2.748 515 4.247
EBITDA 7.886 4.532 9.201 4.884 9.036
Marja neta 3,89% 2,62% 2,29% 0,65% 6,24%

În primul semestru din 2008 cifra de afaceri a companiei a


crescut cu 58%, în special datorită intensificării activităţii
comerciale. Astfel veniturile obţinute din valorificarea mărfurilor
au crescut de la 16,77 milioane în primul semestru din 2007 la
43,28 milioane în perioada similară din 2008.

Cresterea cifrei de afaceri cu peste Rezultatul din exploatare a crescut cu peste 100% in primul
58% in primul semestru din 2008
semestru din 2008 comparativ cu perioada similara a anului
2007.
comparativ cu perioada similara din
2007. Principalele cheltuieli operationale sunt cele cu materiile
prime, cu marfurile si personalul.

Rezultatul net la sfarsitul primului semestru din 2008, era


mai mare cu 141% fata de perioada similara a anului 2007, si
depasind chiar profitul net obtinut la sfarsitul anului 2007.
S.S.I.F. BROKER S.A.
Depart. Analiză

Cifra de afaceri realizata dupa primele 9 luni ale anului 2008 a


fost de 120,3 milioane lei, rezultatul operational se situa la 7,33
milioane lei, iar profitul net 6,18 milioane.

IV. Analiza SWOT

Puncte tari:
• Apartenenta la un grup insemnat din industria alimentara;
• Detine o cota de piata insemnata in special la nivel local;
• Derularea unor programe investitionale de modernizare;
• Mentinerea marimii activelor circulante chiar in conditiile
cresterii insemnate a cifrei de afaceri;
• Societatea fiind cotata la BVB poate atrage surse de
finantare care comporta cheltuieli mai reduse.
• Cresterea gamei de produse de panificatie in ultimii ani.

Puncte slabe:
• Marje de profitabilitate reduse;
• Cheltuielile cu dobanzile influenteaza in mod semnificativ
rezultatul net al companiei;

Oportunitati:
• Rata de crestere a sectorului se mentine la un nivel
ridicat;
• Numar redus de competitori insemnati la nivelul
sectorului;
• Risc sectorial redus;

Amenintari:
• Tendinta descendenta a consumului de paine la nivel
national;
• Deprecierea monedei nationale ar putea aduce scumpiri
ale materiei prime folosite.
• Cresterea presiunii salariale in ultimii ani.
S.S.I.F. BROKER S.A.
Depart. Analiză

V. Evaluare si prognoza.

Metoda comparativa.

Indicator SPCU MPN Industrie*


PER 5,99 29,70 12,91
PBR 0,29 1,75 1,60
PSR 0,18 0,58 0,17
ROE 4,82% 5,91% 2,56%
ROA 3,24% 3,35% 1,13%
* conform portalului reuters

Sectorul producatorilor de panificatie este slab


reprezentat la Bursa de Valori Bucuresti, astfel incat ca si baza
comparativa am ales media principalilor indicatorilor obtinuti de
catre companiile tranzactionate la nivel European.
Utilizand o medie aritmetica a indicatorilor prezentati mai
sus valoarea companiei ar fi de : 78.270 mii lei.
Astfel rezulta o valoare pe actiune de 0,6330 lei.

SSIF Broker SA 15 ianuarie 2009


Cluj Napoca
Anexa 1. Structura grupului Boromir