Sunteți pe pagina 1din 20

m m

trauma=rană (gr.)
=ansamblul tulburărilor locale+generale ce apar prin
acţiunea asupra organismului a unui agent
vulnerant (=AV) extern (corp contondent)
m
 
m

 
 AV: tip; mod de acţiune (direct, indirect)
 Structura atinsă: importanţă, rezistenţă
x 
 unice: 1 ţesut sau 1 organ
 multiple = politraumatism
m
 
m
  
  
   !
 " !
 #"  !
 $  
   
 %&"!
 $" '&"!
    
 $(
)  
 

 


m
 
m
  *
    +!


 

 
 "

  , 
 
- . ,- - !
 $  
-  - 
-
. !
m
/ #" 0 123m4
½ : = rezultatul acţiunii unui AV ce produce leziuni
tisulare variabile, fără o ³soluţie de continuitate´
tegumentară
 :
D lovire = corp contondent, forţă mică/medie
D strivire = apăsare întinsă / plan dur
D suflu = undă de presiune, urmarea unei explozii
PA 
D ecanism = forţa ag. vulnerant, rezistenţa tisulară ±
reacţiunea unei suprafeţe de sprijin
D Aplicarea forţei (ō, )
1 
 
½upă natura/. AV şi regiunea interesată:
D superficiale,
D profunde,
D mixte.
½upă gravitatea leziunilor:
D uşoare,
D grave (f întinse, vasc, nervoase, osoase,
viscerale)
"

½ : maculă vânătă după extravazarea
sanguină posttraumatică
PA: după trauma mecanic moderat
CC: durere, discoloraţie roşie/albastră
neagră verzuie galbenă, posttrauma
Apariţie imediată (superf) sau tardivă (prof),
local sau la distanţă de trauma
CP: leziuni profunde (viscerale)
 analgetice, pans umede reci
·


½ : = acumulare interstiţială cu aspect tumoral a
sângelui extravazat după trauma de intens. mare
: trauma >, anticoagulante, boli vasculare
 : - difuz (>frecv, poate fi extensiv)
- închistat (cantonat, limitat ca întindere)
- pulsatil (alimentat de 1 arteră ²¾ U)
CC: durere, deformare , ³crepitaţie´, ³fluctuenţă´,
disclor, difuziune
CP: extensie, compr, infectare, necroză, calcif
 gheaţă, compr, AS, chir (evac, hemostaza)...

 (orrel
(orrel--avall
avalléée, 1853)

½ : revărsat limfatic (aspect seros, gălbui)


după trauma tangenţiale faţă de tegum.
PA: forfecarea det rupturi limfatice
CC: tumef coapsă/lombă/torace, lentă,
cu fluctuenţă/³undă oscilatorie´, -echimoză
şi -tensiune
V: resorbţie sau refacere după puncţie
(în 24-48h)
 bandaje compresive

  (S(Séécretan, 1901)
½ : = inflamaţie a ţes conj posttrauma
PA: tulb vasomotorie simpaticotonă după
trauma repetate, compr prelg, ± fracturi / plăgi
CC: tumef edem, rapid progresivă, dură,
caldă, durere, impot funct, difuziune, tulb
trofice (piele lucioasă, subt, violacee) ± lez
osoase şi articulare
p: întrerupere trauma, AS, vasodil, cortico',
drenaj postural, fizioµ, pans umede. C..
masajul!
1  $ (Bywaters, 1941)
½ : = lez perif gravă dezv dat privării de irigaţie a unei mase
musc importante (garou, sub dărâmături)
PA: 2h < compr < 15 h (asfixie fără suprimarea
completă a circ.
CC 3 perioade:
' Strivire cca 10h: agitaţie-stupoare, m=carne de peşte
' ½egajare min-ore: edem dur important nedureros şi şoc
hipovolemic (Ht <, a <, K >7 m
/l)
' Anurie 30-48h: mioglobinurie, oligo-anurie
 - reluare treptată a circ (manşetă pneumatică, refrigerare)
- deşocare, reechilibrare
- incizii de degajare, fasciotomii, amputaţii
- AB, analgetice...
- dializă
1   
½ : = f gravă de lez viscerală cauzată de deplasarea
radiară a mediului ca undă de şoc a unei explozii
PA: unda = j dist x explozivă x densit mediu
 CC :
' ez toracopulm ‚, dureri, dispnee, tuse, spută sang
sau edem pulm acut
' ez abdom rupturi, hemor internă, peritonită
' ez nervoase contuzie/dilacerare cerebrală cu
pierderea conştienţei, semne neurologice
complex, adaptat lez (resp artif, asp nazogastrică...)
- reechilibrare volemică
- 2
- analgetice, sedative, AB
- chir (hemostază, suturi/exereze dogestive, imobiliz,
trepanaţii...)
m m 1· 0 5x 
½ : = lez produsă de AV diferiţi ce acţionează izolat
sau asociat pt a prod o soluţie de continuitate tegum
:
 mecanici (tăiere, înţepare, muşcătură, zdrobire,
împuşcare...)
 termici (arsuri, degerături)
 chimici (arsuri prin acizi, baze, săruri)
PA -lez = j tip şi . AV / ţes, mecanism AV:
š a a 

š 
a 
š  

š

1 5x 

± AV (tăiere, înţepare, zdrobire, arsură...)


± morfo (simple, contuze)
± profunzime (superf, profunde, penetrante,
perforante)
± topo (regiunea interesată)
± structuri interesate
± gravitate
± evoluţie (recente<6h<vechi)
1 5x 
1

½urere:
w = j tip AV x reactivit orgs / conducere+infecţie
mpot funct:
reală sau funcţ, j caract plagă, struct inter
ez tegum:
escoriaţie, plagă superf sau prof (asp dif)
Hemoragia:
w = j prof x vase x coag
ez ale altor organe sau ţesuturi (de inventariat!)
è 
 
 5x 
± (margini regulate, prof var, ne/infectate)
± #(#
 (compl hemoragice, alergice,
infecţioase (şi tetanos, tifos, malarie, HAV), nervoase)
±  (margini neregulate, necroze, infecţie, rabie)
± 5 
 . (tăiere+împungere, prof, penetrante
sau perforante)
± 5 
  ¦ proiectile sau suflu
 impact mare sub 500-800m (zona de explozie),
scade la 800-2000m (zona de perforaţie)
În ţesut produc pt scurt timp o cavit permanentă şi
una temporară (de 2-7 x Øproiectil)
j traiect = unipolare, bipolare, în seton
$  5x 
Plaga recentă (<6(8)h) = neinfectată, poate fi
suturată
Plaga veche ¦ U se suturează ³  ´

Vindecare = cicatrizare  sau 


a 

Complicaţii: - infecţii nespecifice (an/aerobi)
- tetanos, hepatite, S½A...
- cheloide, cicatrici retractile
m
 5x 
š Hemostaza (provizorie, definitivă)
š oaleta (spălare, antiseptice)
š p chirurgical (debridare, regularizare, sutură)
š Pansament
š mobilizare
š ½eşocare (reechil volemică şi electrolitică, 2)
š Anti-tetanos (gA sau ser A, APA)
š AB, vaccinuri, seroterapie (ex. antigangrenoasă)
š Analgetice, AS
"  
Asociaţia wntrenaţională a Răniţilor de Război

U (extreme): insuf grave resp sau cardio-vasc


U1 (reale): de operat în urm 1-2 h
U2 (temporizate): operaţie după reechilibrare în 3-6 h
U3 (potenţiale): reanimare ¦ urmărire ¦ operaţie

 AJ:
- ± decontaminare, resuscitare
- vacuare rapidă (aeriană) pt U + U1
- vacuare rutieră pt U2 + U3
1

½ : = procesul prin care ţes conj realizează


vindecarea unei plăgi
½epinde de cond gen (teren) şi locale
5
 ¦ pt plăgi superf, operatorii, tăiate:
' fază catabolică (hemostază, edem, exudat fibrinos) ¦
crusta cade la 7-10 zile
' fază anabolică (proliferativă, colagenică) ¦ zi 5-15
 ¦ pt plăgi contuze, infectate, cu pierdere teg
' necroză, exudat purulent, delimitare, granulaţie,
cicatrice stelată, retractilă, pigmentată