Sunteți pe pagina 1din 673
1 Motor ş i periferice 10A ANSAMBLU MOTOR Ş I PARTE INFERIOAR Ă MOTOR 11A
1
1

Motor şi periferice

10A
10A

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

11A
11A

PA RTE SUPERIOARĂ Ş I FA ŢĂ MOTOR

12A
12A

AMESTEC DE CARBURANT

12B
12B

SUPRAALIMENTARE

13A
13A

ALIMENTARE CU CARBURANT

13B
13B

INJECŢIE DIESEL

13C
13C

PREÎNCĂLZIRE

14A
14A

ANTIPOLUARE

16A
16A

PORNIRE - ÎNCĂRCARE

17A
17A

APRINDERE

17B
17B

INJECŢIE BENZINĂ

X90

IANUARIE 2006

EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.

Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale."

Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.

Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006

19A
19A

RĂCIRE

19B
19B

EŞAPAMENT

19C
19C

REZERVOR

19D
19D

SUSPENSIE MOTOR

X90

IANUARIE 2006

EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.

Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale."

Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.

Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006

L90 - Capitolul 1 CuprinsPagina

10A
10A

L90 - Capitolul 1

Cuprins

 

Pagina

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte distribuţie: Demontare - Remontare

10A-1

Simering arbore cotit parte cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A-5

Identi care

motor

10A-9

Ulei motor: Golire - Umplere

10A-10

Filtru de ulei: Demontare - Remontare

10A-12

Consum de ulei: Control

10A-16

Presiune ulei

10A-17

Presiune ulei: Control

10A-18

Schimbător de temperatură apă - ulei: Demontare - Remontare

10A-19

Senzor presiune ulei:

Demontare - Remontare

10A-25

Ansamblu motor - cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A-28

Supape: Reglare

10A-86

Carter inferior: Demontare - Remontare

10A-89

Pompă de ulei: Demontare - Remontare

10A-112

Suport multifuncţional:

Demontare - Remontare

10A-116

11A

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR

Curea accesorii: Demontare

 

-

Remontare

11A-1

Fulie accesorii arbore cotit:

Demontare - Remontare

11A-23

Curea distribuţie: Demontare

-

Remontare

11A-38

Curea distribuţie: Demontare

11A-77

Curele distribuţie:

 

Remontare

11A-84

Garnitură de chiulasă:

 

Demontare - Remontare

Capac chiulasă: Demontare - Remontare

11A-93

Arbore cu came: Demontare

-

Remontare

11A-107

Chiulasă: Demontare - Remontare

11A-115

Simering arbore cu came parte distribuţie: Demontare - Remontare

11A-132

12A

AMESTEC DE CARBURANT

 

Caracteristici

12A-1

Admisie aer

12A-4

Admisie aer: Descriere

12A-6

 

Rezonator de aer:

Demontare - Remontare

12A-8

Filtru de aer: Înlocuire

12A-9

Filtru de aer: Demontare - Remontare

12A-11

Cuprins

AMESTEC DE CARBURANT

Cutie ltru de aer:

Demontare - Remontare

12A-13

Debitmetru de aer:

Demontare - Remontare

12A-18

Repartitor admisie:

Demontare - Remontare

12A-19

Cală portinjectoare:

Demontare - Remontare

12A-24

Colector eşapament:

Demontare - Remontare

12A-26

Cutie clapetă uture:

Demontare - Remontare

12A-36

Cutie clapetă uture:

Curăţare

12A-39

Cutie clapetă uture:

Branşare

12A-40

SUPRAALIMENTARE

Supraalimentare: Piese şi ingrediente pentru reparaţie

12B-1

Turbocompresor: Demontare - Remontare

12B-2

Regulator de presiune:

Control

12B-11

Supapă de reglare presiune de supraalimentare:

Prestaţie

12B-12

Regulator de presiune:

Reglare

12B-13

Schimbător de căldură aer- aer: Demontare - Remontare

12B-14

ALIMENTARE CU CARBURANT

Circuit de alimentare cu benzină

13A-1

Circuit de alimentare cu benzină: Schemă funcţională

13A-2

ALIMENTARE CU CARBURANT

Circuit de alimentare cu motorină: Schemă funcţională

13A-4

Filtru de motorină:

Demontare - Remontare

13A-5

Rampă de injecţie - Injectoare: Demontare - Remontare

13A-7

Regulator de presiune carburant: Control

13A-13

Pompă de benzină electrică:

Control

13A-14

Debit de carburant: Control

13A-16

Presiune carburant: Control

13A-18

INJECŢIE DIESEL

Injecţie diesel: Caracteristici

13B-1

Injecţie diesel: Precauţii pentru reparaţie

13B-9

Injecţie diesel: Prestaţie

13B-14

Injecţie diesel: Listă şi localizare elemente

13B-15

Calculator de injecţie diesel:

Con gurare

13B-22

Calculator de injecţie diesel:

Demontare - Remontare

13B-23

Pompă de înaltă presiune:

Demontare - Remontare

13B-26

Actuator de debit:

Demontare - Remontare

13B-33

Venturi: Demontare - Remontare

13B-36

Conductă de înaltă presiune între pompă şi rampă:

Demontare - Remontare

13B-38

Conductă de înaltă presiune între rampă şi injector:

Demontare - Remontare

13B-41

Cuprins

INJECŢIE DIESEL

Rampă de injecţie:

Demontare - Remontare

13B-45

Senzor de temperatură carburant: Demontare - Remontare

13B-48

Injector motorină: Demontare - Remontare

13B-50

Injector motorină:

Con guraţii

13B-54

Potenţiometru pedală de acceleraţie: Demontare - Remontare

13B-55

Accelerometru: Demontare - Remontare

13B-56

PREÎNCĂLZIRE

Pre-postîncălzire: Prestaţie

13C-1

Cutie de pre-postîncălzire:

Demontare - Remontare

13C-2

Bujii de preîncălzire:

Demontare - Remontare

13C-3

ANTIPOLUARE

Generate by ImportDBAst

14A-1

Generate by ImportDBAst

14A-2

Admisie aer: Schemă funcţională

14A-3

Recirculare gaze de eşapament: Listă şi localizare elemente 14A-4

Recirculare gaze de eşapament: Schemă funcţională

14A-7

Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare

14A-9

Circuit de reciclare vapori de benzină: Schemă funcţională

14A-10

14A

ANTIPOLUARE

Circuit de reciclare vapori de benzină: Control

14A-11

Circuit de reciclare vapori de benzină: Prestaţie

14A-12

Absorbant de vapori de benzină: Demontare - Remontare

14A-13

Absorbant de vapori de benzină: Control

14A-14

Electrovană de recirculare gaze de eşapament:

Demontare - Remontare

14A-16

Suport de recirculare gaze de eşapament: Demontare - Remontare

14A-18

Ansamblu de recirculare gaze de eşapament:

Demontare - Remontare

14A-19

Răcitor gaze de eşapament:

Demontare - Remontare

14A-25

16A

PORNIRE - ÎNCĂRCARE

 

Pornire încărcare: Piese şi ingrediente pentru reparaţie

16A-1

Pornire încărcare: Precauţii pentru reparaţie

16A-2

Circuit de încărcare:

Identi care

16A-3

Circuit de încărcare:

Caracteristici

16A-5

Circuit de încărcare: Control

16A-6

Circuit de încărcare:

Prestaţie

16A-7

Alternator: Generalităţi

16A-8

Alternator: Demontare - Remontare

16A-9

Demaror: Identi care

16A-24

Sistem de pornire:

Identi care

16A-25

Cuprins

PORNIRE - ÎNCĂRCARE

Sistem de pornire:

Caracteristici

16A-26

Demaror: Demontare - Remontare

16A-27

Fulie alternator: Demontare - Remontare

16A-35

APRINDERE

Aprindere: Caracteristici

17A-1

Bobine: Demontare - Remontare

17A-2

Bujii

17A-8

Bujii: Demontare - Remontare

17A-9

INJECŢIE BENZINĂ

Injecţie benzină:

Caracteristici

17B-1

Injecţie benzină: Listă şi localizare elemente

17B-8

Implantare elemente

17B-11

Sonde de oxigen: Demontare - Remontare

17B-17

Senzor de turaţie şi de poziţie

17B-23

Senzor turaţie şi poziţie:

Demontare - Remontare

17B-25

Calculator de injecţie benzină: Demontare - Remontare

17B-26

Calculator: Branşare

17B-28

Particularităţi

17B-30

Martor luminos injecţie

17B-32

Funcţie antidemaraj

17B-33

Strategie injecţie - aer condiţionat

17B-34

17B

INJECŢIE BENZINĂ

Potenţiometru pedală de acceleraţie: Demontare - Remontare

17B-35

Potenţiometru cutie clapetă uture: Demontare - Remontare

17B-36

Corectare turaţie de ralanti

17B-40

Reglare îmbogăţire

17B-41

Corectare adaptivă îmbogăţire

17B-43

Gestionare centralizată temperatură apă

17B-44

Particularităţi sistem (în rulaj)

17B-45

Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj)

17B-46

Diagnosticare de detectare rateuri de combustie

17B-47

Diagnosticare catalizator

17B-48

Diagnosticare sondă de oxigen

17B-49

19A

RĂCIRE

 

Răcire motor: Piese şi ingrediente pentru reparaţie

19A-1

Răcire motor: Precauţii pentru reparaţie

19A-2

Circuit de răcire motor:

Caracteristici

19A-3

Control

19A-4

Schemă

19A-5

Circuit de răcire motor:

Schemă funcţională

19A-7

Circuit de răcire: Golire - Umplere

19A-10

Circuit de răcire motor:

Curăţare

19A-14

Circuit de răcire: Purjare

19A-15

Cuprins

RĂCIRE

Radiator de răcire:

Demontare - Remontare

19A-18

Pompă de apă: Demontare - Remontare

19A-33

Termostat: Demontare - Remontare

19A-43

Cutie de ieşire apă:

Demontare - Remontare

19A-45

Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare

19A-51

Conductă schimbător de temperatură apă-ulei:

Demontare - Remontare

19A-63

Conductă de intrare pompă de apă: Demontare - Remontare

19A-65

Vas de expansiune:

Demontare - Remontare

19A-71

EŞAPAMENT

Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie

19B-1

Eşapament: Precauţii pentru reparaţie

19B-8

Catalizator: Demontare - Remontare

19B-10

Cameră detentă: Demontare - Remontare

19B-20

Amortizor zgomot:

Demontare - Remontare

19B-21

REZERVOR

Golire rezervor de carburant

19C-1

Rezervor de carburant:

Descriere

19C-3

Rezervor de carburant:

Demontare - Remontare

19C-9

REZERVOR

Rezervor de carburant:

Golire

19C-15

Conductă de alimentare cu carburant: Demontare - Remontare

19C-16

Jojă: Demontare - Remontare

19C-17

Pompă - jojă - ltru:

Demontare - Remontare

19C-20

Detector nivel de carburant:

Control

19C-23

Detector nivel de carburant:

Caracteristică

19C-24

SUSPENSIE MOTOR

Suspensie pendulară: Cuplu de strângere

19D-1

Suspensie pendulară

19D-3

Suspensie pendulară stânga:

Demontare - Remontare

19D-5

Suspensie pendulară dreapta: Demontare - Remontare

19D-11

Suspensie pendulară spate:

Demontare - Remontare

19D-15

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte distribuţie: Demontare - Remontare

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

Scule ş i dispozitive specializate indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1577

Mot. 1586

Mot. 1385

Extractor simering dia- metru 28 mm până la 42 mm.

Dispozitiv de montare simering "PTFE" arbore cotit parte dis- tribuţie.

Dispozitiv de poziţionare simering arbore cotit parte dis- tribuţie 35 x 47 x 7.

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Vehicul: Re- morcare şi ridicare).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare).

a Demontaţi:

- roata faţă dreapta (consultaţi 35A, Roţi şi pneuri, Roată: Demontare - Remontare,

- cureaua de distribuţie ( consultaţi 11A, Curea dis- tribuţie: Demontare - Remontare,

- pinionul curelei de distribuţie(consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea distribuţie: De- montare - Remontare, pagină 11A-38).

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Demontaţi simeringul arborelui cotit parte distribuţie cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1577).

Procedură de extragere simeringuri din elastomer.

1577) . Procedur ă de extragere simeringuri din elastomer. 22759 a Pune ţ i extractorul pe

22759

a Puneţi extractorul pe arbore ajustând degetele(1)la diametrul arborelui cu ajutorul platoului moletat(2).

)la diametrul arborelui cu ajutorul platoului moletat( 2 ). 22759-1 a Înfileta ţ i platoul moletat(

22759-1

a Înfiletaţi platoul moletat(3)până la blocarea acestuia pe platoul moletat(2)pentru a păstra ajustarea co- respunzătoare a degetelor pe arbore.

Înfiletaţi extractorul în simering cu ajutorul piuliţei

hexagonale(4).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte distribuţie: Demontare - Remontare

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

ie: Demontare - Remontare 10A K4M sau K7J sau K7M sau K9K 22760 a Extrage ţ

22760

a Extrageţi simeringul înfiletând tija filetată(5).

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Curăţaţi suprafeţele simeringului de pe arborele cotit şi de pe carterul de închidere al arborelui cotit.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

K9K

a Remontaţi simeringul nou pe palierul de ieşire al ar- borelui cotit fără să-l deterioraţi la trecerea canalului de antrenare a pinionului de distribuţie.

Notă:

Este strict interzis să ungeţi cu ulei diametrul exterior al bucşei înaintea montării.

ulei diametrul exterior al buc ş ei înaintea mont ă rii. 18687 a Remonta ţ i

18687

a Remontaţi simeringul cu ajutorul dispozitivului (Mot.

1586).

Notă:

Acest tip de simering este foarte fragil.

În momentul manipulării, trebuie obligatoriu să luaţi protectorul(6). Este strict interzis să atingeţi simeringul(7)pentru a evita orice scurgere de ulei odată ce simeringul este pus pe motor.

scurgere de ulei odat ă ce simeringul este pus pe motor. 20772 a Înfileta ţ i

20772

a Înfiletaţi tija filetată(8)a (Mot. 1586) în arborele cotit.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte distribuţie: Demontare - Remontare

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

ie: Demontare - Remontare 10A K4M sau K7J sau K7M sau K9K 20771 a Pune ţ

20771

a Puneţi pe arborele cotit antretoaza(9)a (Mot. 1586).

Pune ţ i pe arborele cotit antretoaza( 9 )a (Mot. 1586) . 20770 a Pune ţ

20770

a Puneţi pe antretoază protectorul echipat cu garnitu- ra de etanşeitate având grijă să nu atingeţi garnitura.

ş eitate având grij ă s ă nu atinge ţ i garnitura. 20769 a Pune ţ

20769

a Puneţi bucşa clopot(10)şi piuliţa(11)(punând filetul interior(12)al piuliţei spre exteriorul motorului ) a (Mot. 1586).

)al piuli ţ ei spre exteriorul motorului ) a (Mot. 1586) . 20768 a Înfileta ţ

20768

a Înfiletaţi piuliţa până la contactul bucşei clopot cu an- tretoaza.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte distribuţie: Demontare - Remontare

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

ie: Demontare - Remontare 10A K4M sau K7J sau K7M sau K9K a 20767 20766 a

a

20767

- Remontare 10A K4M sau K7J sau K7M sau K9K a 20767 20766 a Scoate ţ

20766

a Scoateţi piuliţa, bucşa clopot, protectorul şi tija file- tată.

ţ a, buc ş a clopot, protectorul ş i tija file- tat ă . K4M sau

K4M sau K7J sau K7M

protectorul ş i tija file- tat ă . K4M sau K7J sau K7M 14523 a Remonta

14523

a Remontaţi simeringul arborelui cotit cu ajutorul dis- pozitivului (Mot. 1385).

III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi:

(Mot. 1385) . III - ETAP Ă FINAL Ă a Remonta ţ i: - pinionul curelei

- pinionul curelei de distribuţie,

- cureaua de distribuţie(consultaţi 11A, Parte supe- rioară şi faţă motor, Curea distribuţie: Demon- tare - Remontare, pagină 11A-38),

- roata faţă dreapta ( consultaţi 35A Roţi şi pneuri , roată: Demontare - Remontare.

Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1579

Extractor simering dia- metru 80 mm până la 95 mm.

Mot. 1585

Dispozitiv de montare simering "PTFE"

parte

volant.

arbore

cotit

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Vehicul: Re- morcare şi ridicare).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare).

Demontaţi:

- cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică : Demonta- re - Remontare),

- ambreiajul (consultaţi 20A, Ambreiaj, Mecanism - Disc: Demontare-Remontare),

- volantul motor (consultaţi 20A, Ambreiaj, Volant motor: Demontare - Remontare).

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

Procedură de extragere simering

a Demontaţi simeringul arborelui cotit parte volant mo- tor cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1579).

volant mo- tor cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1579) . 22759 a Pune ţ i extractorul pe

22759

a Puneţi extractorul pe arbore ajustând degetele(1)la diametrul arborelui cu ajutorul platoului moletat(2).

)la diametrul arborelui cu ajutorul platoului moletat( 2 ). 22759-1 a Înfileta ţ i platoul moletat(

22759-1

a Înfiletaţi platoul moletat(3)până la blocarea acestuia pe platoul moletat(2)pentru a păstra ajustarea co- respunzătoare a degetelor pe arbore.

a Înfiletaţi extractorul în simering cu ajutorul piuliţei

hexagonale(4).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

Demontare - Remontare 10A K4M sau K7J sau K7M sau K9K 22760 a Extrage ţ i

22760

a Extrageţi simeringul înfiletând tija filetată(5).

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Curăţaţi suprafeţele simeringului de pe arborele cotit şi de pe carterul de închidere al arborelui cotit.

Notă:

Este strict interzis să ungeţi cu ulei diametrul exterior al bucşei înaintea montării.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

K9K

ă rii. II - ETAP Ă DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE K9K 18687 a Remonta ţ

18687

a Remontaţi simeringul cu ajutorul dispozitivului (Mot.

1585).

Notă:

Acest tip de simering este foarte fragil.

În momentul manipulării, trebuie obligatoriu să luaţi protectorul(6). Este strict interzis să atingeţi simeringul(7)pentru a evita orice scurgere de ulei odată ce simeringul este montat pe motor.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

Demontare - Remontare 10A K4M sau K7J sau K7M sau K9K 20760 a Pune ţ i

20760

a Puneţi pe arborele cotit (Mot. 1585) fixându-l cu ajutorul şuruburilor(8).

(Mot. 1585) fixându-l cu ajutorul ş uruburilor( 8 ). 20761 a Pune ţ i pe (Mot.

20761

a Puneţi pe (Mot. 1585) protectorul echipat cu sime- ringul având grijă să nu atingeţi simeringul.

ringul având grij ă s ă nu atinge ţ i simeringul. 20762 a Pune ţ i

20762

a Puneţi bucşa clopot(9)şi piuliţa(10)( punând filetul interior(11)al piuliţei spre exteriorul motorului ) a (Mot. 1585).

)al piuli ţ ei spre exteriorul motorului ) a (Mot. 1585) . 20763 a Înfileta ţ

20763

a Înfiletaţi piuliţa până la contactul bucşei clopot cu carterul cilindrilor.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

Demontare - Remontare 10A K4M sau K7J sau K7M sau K9K a 20764 20765 a Scoate

a

20764

- Remontare 10A K4M sau K7J sau K7M sau K9K a 20764 20765 a Scoate ţ

20765

a Scoateţi piuliţa, bucşa clopot, protectorul şi soclul.

ţ i piuli ţ a, buc ş a clopot, protectorul ş i soclul. K4M sau K7J

K4M sau K7J sau K7M

ş a clopot, protectorul ş i soclul. K4M sau K7J sau K7M 14522 a Remonta ţ

14522

a Remontaţi simeringul arborelui cotit parte volant mo- tor cu ajutorul dispozitivului.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi:

dispozitivului. III - ETAP Ă FINAL Ă a Remonta ţ i: - volantul motor (consulta ţ

- volantul motor (consultaţi 20A, Ambreiaj, Volant motor: Demontare - Remontare),

- ambreiajul ( consultaţi 20A, Ambreiaj, Mecanism - Disc: Demontare-Remontare),

- cutia de viteze ( consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demonta- re - Remontare).

Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor

10A

L90, şi K7J sau K7M

Tip vehicul

Tip motor

Indici motor

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport

(cm 3 )

(mm)

(mm)

volumetric

LS0A

K7J

710

1390

79,5

70

9,5/1

LS0C

LS0E

LS0G

LS0B

K7M

710

1598

79,5

80,5

9,7/1

LS0D

LS0F

LS0H

Manuale de Reparaţie de consultat: consultaţi NT

6010A.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ulei motor: Golire - Umplere

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1018

Cheie de golire ulei motor cu pătrat de 8

mm.

Cupluri de strângere m

Cupluri de strângerem

buşonul de golire

şuruburile de xări pro- tector la cuplu între

20 N.m

minim 8 Nm şi maxim 9,2 Nm

I - SCHIMB DE ULEI

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re- morcare şi ridicare).

Mijloc de ridicare, Vehicul: Re- morcare ş i ridicare ). 24749 a Demonta ţ i bu

24749

a Demontaţi buşonul(1)de umplere cu ulei.

K4M sau K9K

a Demontaţi protectorul de sub motor.

ulei. K4M sau K9K a Demonta ţ i protectorul de sub motor. 24758 a Demonta ţ
ulei. K4M sau K9K a Demonta ţ i protectorul de sub motor. 24758 a Demonta ţ

24758

a Demontaţi buşonul de golire(2)cu ajutorul dispoziti- vului (Mot. 1018).

a Lăsaţi să curgă complet uleiul motor.

II - UMPLERE

Garnitură cu o buză din cauciuc

motor. II - UMPLERE Garnitur ă cu o buz ă din cauciuc a Remonta ţ i:

a Remontaţi:

113765

- garnitura nouă pe buşonul de golire (lipsă sens de montare),

- buşonul de golire.

a Strângeţi la cuplu buşonul de golire (20 N.m).

a Curăţaţi cu ajutorul unei lavete prelingerile de ulei golit de pe carterul inferior de ulei motor.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ulei motor: Golire - Umplere

10A

K4M sau K7J sau K7M sau K9K

K4M sau K9K

a Remontaţi protectorul sub motor cu şuruburile de fixare .

Strângeţi şuruburile de fixări protector la cuplu între (minim 8 Nm şi maxim 9,2 Nm).

protector la cuplu între (minim 8 Nm ş i maxim 9,2 Nm) . a Efectua ţ

a Efectuaţi umplerea cu ulei motor.

a În momentul aducerii la nivel a uleiului motor, res- pectaţi obligatoriu un timp de curgere de 10 min mi- nim, înainte de a verifica nivelul la jojă.

ATENŢIE Veri caţi obligatoriu nivelul de ulei la joja de ulei.

Nu depăşiţi nivelul maxim al jojei de ulei (poate antrena distrugerea motorului).

Înainte de livrarea vehiculului la client, reajustaţi nivelul de ulei motor dacă este necesar.

a Controlaţi nivelul de ulei motor.

a Remontaţi buşonul de umplere.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei: Demontare - Remontare

10A

K7J, şi 710

Scule ş i dispozitive specializate indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1329

Cheie-capac ltru de ulei diametru 76 mm.

ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI

fi ltru de ulei diametru 76 mm. ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demonta ţ i

109223

a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1329).

a Ungeţi cu ulei motor garnitura de etanşeitate a nou- lui filtru de ulei.

a Strângeţi filtrul de ulei manual.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei: Demontare - Remontare

10A

K7M, şi 710

Scule ş i dispozitive specializate indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1329

Cheie-capac ltru de ulei diametru 76 mm.

ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI

fi ltru de ulei diametru 76 mm. ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demonta ţ i

109223

a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1329).

a Ungeţi cu ulei motor garnitura de etanşeitate a nou- lui filtru de ulei.

a Strângeţi filtrul de ulei manual.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei: Demontare - Remontare

10A

K9K

Scule ş i dispozitive specializate indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1329

Cheie-capac ltru de ulei diametru 76 mm.

DEMONTARE

ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

76 mm. DEMONTARE ETAP Ă DE DEMONTARE PIES Ă STUDIAT Ă 24739 a Monta ţ i

24739

a Montaţi dispozitivul (Mot. 1329) (1)cu o prelungire şi un clichet pe filtrul de ulei.

a Demontaţi filtrul de ulei.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

a Ungeţi garnitura filtrului de ulei motor nou.

II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

a Înfiletaţi filtrul de ulei până la contactul garniturii fil- trului de ulei pe motor.

a Strângeţi filtrul de ulei cu 3/4 de tură.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Verificaţi nivelul de ulei motor pe jojă.

a Refaceţi nivelul de ulei motor (dacă este necesar).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei: Demontare - Remontare

10A

K4M

Scule ş i dispozitive specializate indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1329

Cheie-capac ltru de ulei diametru 76 mm.

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a

Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re- morcare şi ridicare).

a

Goliţi uleiul motor(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Ulei motor: Golire - Um- plere, pagină 10A-10).

a

Demontaţi protectorul de rampă de injecţie.

II

- ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

ţ ie. II - ETAP Ă DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE 116556 a Pune ţ i

116556

a Puneţi dispozitivul (Mot. 1329) (1)cu un clichet pe fil- trul de ulei.

a Demontaţi filtrul de ulei.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a

Ungeţi cu ulei motor garnitura filtrului nou.

II

- ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a

Înfiletaţi filtrul de ulei până la contactul garniturii fil- trului de ulei pe motor.

a

Strângeţi filtrul de ulei cu 3/4 de tură.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Ajustaţi după jojă nivelul de ulei motor(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Ulei motor: Golire - Umplere, pagină 10A-10).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Consum de ulei: Control

10A

L90, şi K7J sau K7M

PROCEDURĂ DE MĂSURARE CONSUM DE ULEI

1

- Aducere la nivel maxim

a

   

Notă:

Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald, după

o

declanşare a grupului motoventilator.

a

Opriţi motorul.

a

Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior.

a

Faceţi un control vizual la joja mecanică.

a

Faceţi completarea până la reperul "MAXIM".

a

Efectuaţi un marcaj de vopsea totodată pe buşonul de umplere şi pe buşonul de golire ale carterului in- ferior pentru a verifica mai târziu că ele nu au fost demontate.

2

- Rulaj client

a

Solicitaţi clientului să efectueze aproximativ 2000 km, fără să atingă reperul "MINIM" al nivelului de ulei.

3

- Readucere la nivel

a

   

Notă:

Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald, după

o

declanşare a grupului motoventilator.

a

Opriţi motorul.

a

Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior.

a

Faceţi un control vizual la joja mecanică.

a

Faceţi completarea până la reperul "MAXIM".

a

Notaţi cantitatea de ulei adăugată şi kilometrajul par- curs de la ultima aducere la nivel.

4

- Măsurare consum de ulei

a

Consumul de ulei = Cantitate de ulei pentru comple- tare (în litri) / număr de kilometri (în mii).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Presiune ulei

10A

L90, şi K7J sau K7M

I - CONTROL

Scule şi dispozitive specializate indispen- sabile

Mot. 836-05

Ansamblu de măsurare pre- siune ulei în cutie

Asiguraţi-vă ca nivelul de ulei motor să fie între repere- le "MINIM" şi MAXIM".

F A B E C D G H
F
A
B
E
C
D
G
H

87363

Utilizaţi dispozitivul (Mot. 836-05) şi o dulie lungă de 22

mm.

Controlul presiunii uleiului trebuie să fie efectuat cu motorul cald (aproximativ 80 ˚ C).

II - UTILIZARE

Motor

K7J

Motor

K7M

C + E + F

C + E + F

Branşaţi manometrul în locul contactorului de presiune ulei.

III - CONTROL MOTOR

Motor K7J, K7M:

- Ralanti : 1 bar

- 3000 rot/min: 3 bari

Strângeţi la cuplu contactorul de ulei (3,5 daN.m).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Presiune ulei: Control

10A

L90, şi K4M sau K7J sau K7M sau K9K

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 836-05

Ansamblu măsurare ulei în cutie.

de

presiune

I - CONTROL

a Asiguraţi-vă ca nivelul de ulei motor să fie între repe- rele « MINIM şi MAXIM » .

motor s ă fie între repe- rele « MINIM ş i MAXIM » . 87363 a

87363

a Utilizaţi dispozitivul (Mot. 836-05) şi o dulie lungă de 22 mm.

a Controlul presiunii uleiului trebuie să fie efectuat cu motorul cald (aproximativ 80 ˚ C).

II - UTILIZARE

a Motoare K7J, K7M : C + E + F

a Motor K9K : C + E + F

a Motor K4M : B + F

III - CONTROL MOTOR

a Motoare K7J, K7M :

- ralanti: 1 bar

- 3000 rot/min: 3 bari

a Motor K9K :

- ralanti: 1,2 bari

- 3000 rot/min: 3,5 bari

a Motoare K7J, K4M :

- ralanti: 1 bar

- 3000 rot/min: 3 bari

a Demontaţi senzorul de presiune ulei (consultaţi 10A, Senzor presiune ulei: Demontare - Remontare).

a Branşaţi dispozitivul (Mot. 836-05) în locul senzoru- lui de presiune ulei.

a Controlaţi presiunea uleiului.

a Remontaţi senzorul de presiune ulei (consultaţi 10A, Senzor presiune ulei: Demontare - Remontare).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Schimbător de temperatură apă - ulei: Demontare - Remontare

10A

K9K, şi 790

Scule ş i dispozitive specializate indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1202-01

Mot. 1202-02

Mot. 1448

Cleşte pentru colier elastic (model mare).

Cleşte pentru colier elastic (model mic).

Cleşte la distanţă pen- tru coliere elastice.

Cupluri de strângerem

şurubul schimbătorului de temperatură apă-ulei

45

N.m

şurubul de xare a soclului ltrului de ulei

45

N.m

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re- morcare şi ridicare).

a Demontaţi protectorul de sub motor.

a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiato- rului cu ajutorul unui cleşte colier « CLIC » (consul- taţi 19A, Ră cire, Circuit de răcire: Golire- umplere).

i 19A, R ă cire, Circuit de r ă cire: Golire- umplere ). 19706 a Decupla

19706

a Decuplaţi Duriturile(1)ale conductei de intrare a pompei de apă de pe schimbătorul de căldură cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) , (Mot. 1202- 02) sau (Mot. 1448).

a Plasaţi un recipient sub motor parte filtru de ulei.

a Demontaţi:

- şurubul(2)de fixare a soclului filtrului de ulei,

- ansamblul « soclu-filtru de ulei » .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Schimbător de temperatură apă - ulei: Demontare - Remontare

10A

K9K, şi 790

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

K9K, ş i 790 II - ETAP Ă DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE a Demonta ţ

a Demontaţi:

20155

- şurubul(3)de fixare a schimbătorului de tempera- tură apă-ulei,

- schimbătorul de temperatură apă-ulei.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

-ulei. REMONTARE I - ETAP Ă DE PREG Ă TIRE LA REMONTARE a Înlocui ţ i:

a Înlocuiţi:

20154

- garnitura(4)a schimbă torului de căldură po- ziţionând buza(5)a garniturii în spatele langhete- lor(6)ale schimbătorului de căldură,

- garnitura soclului filtrului de ulei.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Montaţi schimbătorul de temperatură apă-ulei.

a Branşaţi Duriturile pe conducta de admisie a pompei de apă pe schimbătorul de căldură cu ajutorul dispo- zitivului (Mot. 1202-01) , (Mot. 1202-02) sau (Mot.

1448).

a Puneţi LOCTITE FRENETANCH (aproximativ 2 g) pe spirele de filet ale şurubului de fixare a schimbătorului de temperatură apă-ulei.

a Menţineţi schimbătorul de temperatură apă-ulei strângând şurubul de fixare.

a Strângeţi la cuplu şurubul schimbătorului de tem- peratură apă-ulei (45 N.m).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Schimbător de temperatură apă - ulei: Demontare - Remontare

10A

K9K, şi 790

III - ETAPĂ FINALĂ

- Remontare 10A K9K, ş i 790 III - ETAP Ă FINAL Ă a Pune ţ

a Puneţi soclul filtrului de ulei (echipat cu o garnitură nouă(7)poziţionând pintenul(8 )în gaura(9)a schimbătorului de căldură.

a Remontaţi şurubul de fixare a soclului filtrului de ulei.

a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a soclului fil- trului de ulei (45 N.m).

a Efectuaţi umplerea circuitului de răcire (consultaţi 19A, Răcire, Circuit de răcire: Golire-umplere).

a Efectuaţi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare).

a Remontaţi protectorul sub motor.

20153

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Schimbător de temperatură apă - ulei: Demontare - Remontare

10A

K9K, şi 792 Cupluri de strângerem şurubul de fixare a schimbătorului de tem- peratură ulei
K9K, şi 792
Cupluri de strângerem
şurubul de fixare a
schimbătorului de tem-
peratură ulei
45
N.m
şurubul de fixare a
suportului filtrului de ulei
45
N.m
106794
DEMONTARE
(1)
Şurub de fixare a suportului fi l-
trului de ulei
ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE
(2)
Filtru de ulei
(3)
(4)
Suport fi ltru de ulei
Şurub de fi xare a schimbătorului
de temperatură apă-ulei
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: re-
morcare şi ridicare).
(5)
Schimbător de căldură apă-ulei
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare).
(6)
Senzor de presiune ulei
a Demontaţi:
a
- capacul motorului,
- protectorul de sub motor,
- elementul de închidere de sub filtrul de motorină.
a Goliţi circuitul de răcire (consultaţi 19A, Răcire, Cir-
cuit de răcire: Golire - Umplere).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Schimbător de temperatură apă - ulei: Demontare - Remontare

10A

K9K, şi 792

ap ă - ulei: Demontare - Remontare 10A K9K, ş i 792 a Debran ş a

a Debranşaţi

conducta

de

ieşire

aer(7 )de

24821

pe

schimbătorul de căldură aer-aer.

7 )de 24821 pe schimb ă torul de c ă ldur ă aer-aer. 24811 a Distan

24811

a Distanţaţi conducta de ieşire aer.

a Demontaţi suportul conductei de ieşire aer(8)de pe suportul grupului motoventilator.

de ie ş ire aer( 8 )de pe suportul grupului motoventilator. a Debran ş a ţ

a Debranşaţi

ulei(9).

conectorul

senzorului

de

113894

presiune

a Plasaţi un recipient sub motor parte filtru de ulei.

a Demontaţi şurubul(10)de fixare a suportului filtrului de ulei.

i ş urubul( 10 )de fixare a suportului filtrului de ulei. a Demonta ţ i: 113895

a Demontaţi:

113895

- şurubul(11)de fixare a schimbătorului de tempera- tură apă-ulei,

- schimbătorul de temperatură apă-ulei.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Schimbător de temperatură apă - ulei: Demontare - Remontare

10A

K9K, şi 792

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Înlocuiţi toate garniturile de etanşeitate.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Degresaţi suprafeţele de contact ale garniturii de pe schimbător.

a Remontaţi schimbătorul de temperatură apă-ulei.

a Strângeţ i la cuplu ş urubul de fixare a schimbătorului de temperatură ulei (45 N.m).

III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi suportul filtrului de ulei poziţionând pinte- nul suportului în gaura de orientare a schimbătorului de temperatură ulei.

a Remontaţi şurubul de fixare a suportului filtrului de ulei.

a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului filtrului de ulei (45 N.m).

a Branşaţi conectorul senzorului de presiune ulei.

a Remontaţi suportul conductei de ieşire aer pe supor- tul grupului motoventilator.

a Branşaţi conducta de ieşire aer pe schimbătorul de căldură aer-aer.

a Efectuaţi umplerea circuitului de răcire (consultaţi 19A, Răcire, Circuit de răcire: Golire - Umplere).

a Remontaţi:

- elementul de închidere sub filtrul de motorină,

- protectorul de sub motor,

- capacul motorului.

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:

Demontare - Remontare).

a Efectuaţi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Senzor presiune ulei: Demontare - Remontare

10A

K9K, şi 790 sau 792

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE Cupluri de strângerem K9K, şi 790 senzorul
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
Cupluri de strângerem
K9K, şi 790
senzorul
de
presiune
32.5 N.m
ulei
DEMONTARE
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE
a
Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie: De-
montare - Remontare).
K9K, şi 792
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare).
a Demontaţi protectorul de sub motor.
24741
a Debranşaţi conectorul(1)al senzorului de presiune
ulei.
a Demontaţi senzorul de presiune ulei cu ajutorul unei
dulii lungi de 22 mm şi al unui clichet.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Senzor presiune ulei: Demontare - Remontare

10A

K9K, şi 790 sau 792

K9K, şi 792

- Remontare 10A K9K, ş i 790 sau 792 K9K, ş i 792 113894 a Debran

113894

a Debranşaţi conectorul senzorului de presiune ulei.

a Demontaţi senzorul(2)de presiune ulei cu ajutorul unei dulii lungi de 22 mm şi al unui clichet.

REMONTARE

unei dulii lungi de 22 mm ş i al unui clichet. REMONTARE I - ETAP Ă

I - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Remontaţi senzorul de presiune ulei.

a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune ulei (32.5 N.m).

a Branşaţi conectorul senzorului de presiune ulei.

II - ETAPĂ FINALĂ