Sunteți pe pagina 1din 1

PORTOFOLIUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA

ŞI ASIGURAREA CALITAŢII

I.COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII DEMERSULUI DIDACTIC DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

1.Regulamentul de funcţionare a CEAC


2.Organizarea CEAC
3.Atribuţiile fiecărui membru al CEAC
4.Responsabilităţile membrilor CEAC
5.Obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2007-2008
6.Plan operaţional CEAC
7.Plan de îmbunătăţire
8.Planificarea activităţilor pentru asigurarea calităţii educaţiei an şcolar 2007-2008

II.DOCUMENTELE CARE FAC PARTE DIN PORTOFOLIUL COMISIEI SUNT:

1.Dosar cu rapoarte de evaluare


2.Dosar cu chestionare diverse
3.Dosar cu procese verbale ale întâlnirilor comisiei
4.Legislaţie
5.Manualele de calitate
6.Principii şi standarde ale calităţii în învăţământul preşcolar

III.MODALITĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII


1.Utilizarea metodelor moderne, activ-participative (activităţi integrate
interdisciplinare, pe grupe, proiecte tematice).
2.Elaborarea unor instrumente proprii de evaluare.
3.Participarea la cursuri de formare şi perfecţionare
4.Participarea la acţiunile metodice din unitate şi din municipiu
5.Iniţierea de parteneriate cu alţi membrii ai comunităţii locale
6.Atragerea de resurse extrabugetare
7.Organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare
8.Participarea cadrelor didactice la simpozioane locale, judeţene, naţionale şi
internaţionale.