Sunteți pe pagina 1din 23

7

REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB,

" .., .., '-'

INCOVOIEREA SIMPLA A UNEI BARE DREPTE FARA

CONSOLE SITUATA PE DOUA REAZEME PUNCTUALE RIGIDE

1.ENUNT

,

Se considera 0 bara dreapta de arie constants pe lungimea sa (rigiditate EI constanta) care este supusa la incovoiere simpla prin actiunea a doua sarcini cunoscute ca module, directii si pozitie pe bara ~i actionand normal pe axa barei:

~ forta concentratd P,

~ 0 sarcina uniform distribuita q

Conform axiomei legaturilor din Mecanica, in lucul reazemelor punctuale, rigide se introduc doua forte concentrate VI ~i V2 , necunoscute ca module, denumite reactiuni.

,

In fig. 1 b.l este prezentata configuratia general a de inc arc are cu sarcinile (module, pozitii si valori) ~i reactiunile (module, pozitiile in reazeme si sensurile lor), pre cum si forma sectiunii transversale a barei.

,

Forma [i dimensiunile

v

q
p + ~ + ~ ~ + + ~ ~ + ++
/ -, /~
/'J ~// a
/'" ~y
b
1 C V2
rl
L s

Fig. 1 b.l

z

Se cere:

1) Sa se determine reactiunile VI si V2;

2) Sa se traseze diagramele de forte tdietoare si momente incovoietoare si sa se detremine momentul maxim si pozitia sectiunii corespunzdtoare pe bard;

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

8

3) momentul de inertie si modulul de rezistenta al sectiunii in functie de s;

4) parametrului s al sectiunii (dimensionarea bare i) ;

5) deplasarea §i rotirea sectiunii 6 aflatii la distanta d de capiitul barei (W6 si (jJ6)

6) tensiunea tangentiala maxima (conformformulei lui Juravski);

2. MODEL DE REZOLVARE PENTR UN CAZ PARTICULAR

Pentru un caz particular se considera valorile parametrilor din tabelul urmator:

a b c d L P q A
(m) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN/m) -
2 2 6 7 8 12 1,5 2,5 c =120 MPa' E= 2·105MPa·

a , ,

Pentru datele din tabel, configuratia reala a barei este cea din fig. 1 b.2

CD

P=12k q=1,5 kN/m
W6, q>6
1 1 1 11111111 I
-: / 2 / /
~ ~// '/ ~/
Vl 6 V2
7
..
8
Fi .1 b. 9

1. Determinarea reactiunilor se face in acest caz folosind urmatoarele relatii:

, ,

"M =0

L.J 2y

c+b P . ( L - a) + q . ( C - b) . (L - -)

=>V= 2

1

L

"M =0

L.J ly

c+b P·a+q·(c-b)·--

=> V = 2

2 L

Relatia de verificare este:

,

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

9

LF:=O=> P+q(c-b)=~+~ Inlocuind valorile numerice se obtine:

~ = 9,409kN ; V2 = 5,647kN;

Verificarea rezultatelor:

9,409 + 5,647 ~ 11,25 + 3,24(1,645 - 0,47); 15,056 ~ 15,057

2. Diagramele de eforturi T 5i M,jor!a tdietoere 5i momentul maxim (fig.lh.3) Se traseaza diagramele T= T(x) si M= M(x) din

CD

P=12k

-6kN

q=1,5 kN/m

1111111111

6

8

~l+ DIAGRAMAC]

"

I I _I I I I I 19 I II I I I I IIJ~

,'+ DIAGRAMA(M

24kNm

Fig. 1 b. 3

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

10

Din diagrama T(x) se determina efortul taietor maxim Tmax= 12kN, iar din

diagrama M(x) se determina momentul incovoietor maxim Mmax= 24 kNm precum si pozitia sectiunii corespunzatoare pe bara: Xr 2m

3. Momentul de inertie, modulul de rezisten!a si momentul static al sectiunii

In figura Ib.4 este reprezentata sectiunea barei ~i axele Yo, Y1, Y2, Yc , care tree prin punctele 0, CI, C2 si C, unde :

• punctul 0 este un punct de referinta al sectiunii;

• punctul CI este centrul de greutate al dreptunghiului;

• punctul C2 este centrul de greutate al triunghiului;

• punctul C este centrul de greutate al sectiunii,

• Zl distanta OCI ; Z2 distanta OC2

Ze distanta OC

• dl distanta CCI; d2 distanta CC2

• Zmax distanta pana la fibra extrema

• A, aria dreptunghiului; A2 aria triunghiului

• lyl momentul de inertie al dreptunghiului fata de axa ce trece prin CI (CIy)

AS

.................. ~ yo

Se noteaza cu :

S

Fig.10.4

z

• lY2 momentul de inertie al triunghiului fata de axa ce trece prin C2 (C2y)

• lye momentul de inertie al suprafetei fata de axa ce trece prin C (Cy)

• W y modulul de rezistenta la incovoicrc fata de axa ce trece prin C (Cy)

Relatiile de calcul utilizate sunt:

,

• centrul de greutate al suprafetei:

Zc = Aizi - A2z2 = AS2 . 0,5A: - 0,5 . 0,9AS: ·0,3AS = 0,6636AS

Al - A2 AS - 0,5 . 0,9AS

unde

A2=0,5 ·0, 9Ai=0, 45Ai ; z2=0,9}.s13=0,3}.s;

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

11

• momentul de inertie ale suprafetei date (compuuse) in raport cu axa ce trece prin

centrul ei de greutate este: lyC = IYIC - IY2C

unde momentele de inertie ale celor doua suprafete simple (dreptunghi ~i triunghi) in raport cu axe ce tree prin centrele lor de greutate sunt :

I = s· (')..s Y. I = s· (0,9')..s Y

yl 12' y2 36

si fata de axa ce trece prin punctul C (formula formulei lui STEINER):

I = s . (')..s Y + A . d2 •

ylC 12 I I '

I = s . (0,9')..s Y + A . d:

y2C 36 2 21

unde: d1=zc-O,5As= 0,1636)" s;

dr= Zc - 0,3)"s =0,3636 As;

I = s . (0,9')..s Y + A . d2 = 0 0797')..3 S4

y2C 36 2 2 '

Modulul de rezistenta al sectiunii Wy se calculeaza astfel:

W =!.z_ = 0,0304')..3 S4 = 0 0458')..2 S3

y zmax 0,6636')..s '

Momentul static al jumatatii superioare a sectiunii se determina astfel

S = 5z~ = 0 054')..2S3

yC 27').. ,

Inlocuind in expresiile obtinute valoarea lui )"=1,5 se obtin uratoarele rezultate:

Zc = 0,9954s; lyC = 0,1026s\ Wy = 0,103 S3; SyC = 0,1215s3.

4. Dimensionarea barei la solicitarea de tncovoiere

se adopta s=125 mm;

Miymax = 3 24.106 = 124 75 mm

0,103aa 0,103·120 '

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

12

5. Calculul deplasiirii §i rotirii sectiunii 6 (W6 §i cpr)

Relatiile folosite pentru sunt calculul deplasarii si rotirii sectiunii 6 sunt:

Elw = Elw; + EIcpox + <1>(x);

Blip = EIcpo + <1>'(x)

In cazul particular al aceastei probleme, aceste relatii devin:

E1w6 = Elw, + Elq>od + <1>( d); Wo = 0 => E1w6 = Elq>od + <1>( d)

Elw2 = Elq>oL + <1>( L) = 0 ; => Elq>o = <1>~L)

E1w6 = - <1>~L) . d + <1>( d); Elq>6 = Elq>o + <1>'( d) = - <1>~L) + <1>'( d)

unde f/J(x) ~i lP'(x)este functia de incarcare, respectiv derivata functiei de

incarcare:

f/J(d)= - (12.73)/6+(12.53)/6+1,5.(54 -14)/24= - 397 kNm3= - 397.1012 Nmm3 f/J(L)= - (12·83)/6+(12·63)/6+1,5·(~ _24)/24= - 512 kNm3= - 512.1012 Nmm3 lP'(d)= - (12.72)/2+(12.52)/2+1,5.(53 _13)/6= -113 kNm3= -113.109 Nmm2

deci:

E1w6 = - <1>( L) . d + <1>( d); inlocuind valorile numerice: ::::::> W6 = 10,18 mm L

Elq>6 = - <1>~L) + <1>'( d); inlocuind valorile numerice: ::::::> CP6 = -0,5~

6. Calculul tensiunii tangentiale maxime (cu ajutorul formulei lui Juravski) Tensiunea tangentiala maxima corespunde liniei ce trece prin centrul de greutate, deoarece momentul static al sectiunii aflate deasupra sau dedesupt SyC este maxim si se

T ·S

dctermina cu aiutorul fomulei lui mRA VSKI: '[ = max cy

~ max I -b

yef

unde: Tma:x=12kN; IyerO,1026 S4; b=0,368 S este Iatimea sectiunii in dreptul centrului de greutate al sectiunii; SCy=0,1215s3 este momentul static al jumatatii sectiunii .

T . S· 3 3

=> '[max = max cy = 12 ·10 ·0,1215 ·125 = 2 471MPa.

I . b 0,1026.0,368.1255 '

yef

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

13 PROBLEME EXAMEN - TIP 1B

PROBLEMA lh.l O'9i~ • yo
J
DATE DE INTRARE !; ·Y2

b d L P A r>. y,
a c q AS / /d~ ~
W Yc
m m m m m kN kN/m -

2 2 6 7 8 -10 1,5 1,5 5

REZULTATE z
VI V2 Mmax Zc/8 1/84 W 183 8 W6 «>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
-4,5 0,5 9 0,995 0,1026 0,1031 90 -2,29 0,138 5,5 2,185
w DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

ffi @ Q ~

q=1,5 kN/m

r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
-: / 2m / ~
~ ~// P=10kN ~ ~~
6m ~2=0,
VI=-4,5kN 8m
+J DIAGRAMA®
5,5kN J t-
~ r--r--_
C+)r--1TTl-n-rn-,__
---..J.
r x=3,667m ... -0,5kN
I~ ...
r 4,5kN

-9kNm
~~/ "~
- 1(+) I I
1,083kNm 1kNm
+ uDIAGRAMA ~ 5kN

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

14

PROBLEMA Ih.2 0 • yo
\c j ·Y2
DATE DE INTRARE j;
O.9A~ / /)... •
a b c d L P q A r.: Yl
AS / /d~ ~ Yc
m m m m m kN kN/m - W
r

3 1,5 3,5 3,5 4 10 2,5 2 s
REZULTATE Z
VI V2 Mmax zcls I IS4 W IS3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4.375 10.625 10.313 1.311 0.263 0.200 76 3,672 -0,392 10,625 2,007 DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

(~

q=2,5 kN/m P=10kN
+ + + + + + ~ + + + ~
-: / 1,5m 1,5m / ~
~ ~// .. "/ ~~
3,5m V2=1
Vl=4,375kN 4m
+~ DIAGRAMA®
4,375kN
~ I I I I ~I I I rn---r--r--r--r 0,625kN
1.4~
r>
~.
-9,375kN ' ,
'-------
-10,625kN
~ Ir+ ~
-r-.._ 1\0 v/5,313kNm
6,5625kNm ...._ - ___ .._
--
+ ,'DIAGRAMA IMJ 10,313kNm 0,625kN

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

15

PROBLEMA Ib.3

DATE DE INTRARE

~ --+-~~~--+--. y, yc

a b c d L P q A
m m m m m kN kN/m -
3,5 0,5 2,5 3,5 4 18 2 1,25 5

REZULTATE

z

VI V2 Mmax zcls I IS4 W IS3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,75 17,25 8,625 0,819 0,064 0,078 98 5,206 -0,527 17,25 3,136
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD Q) Q C]) (2)
q=2kN/m P=18kN
r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ,
-: / .> <.
/';< ~// 0,5m 2m <: ~~
2,5m V2=1 7,25kN
V1=4,75kN 4m
+.4 DIAGRAMA®
4,75kN
.4~ I I I I ~T I I I I I I I I 075kN

I·h
<>;
v 'fJ--..J...........JL.........L..~

-17,25kN

+ ~rDIAGRAMA ~

8,625kNm

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

16

PROBLEMA Ih.4 0 • yo
... >: , ·Y2
DATE DE INTRARE f;
O.9A~ / /A •
a b c d L P q A />. y,
AS / /d~ ~ Yc
m m m m m kN kN/m - %

1 1 3 4 5 10 2 1,75 5
I"'"
REZULTATE Z

VI V2 Mmax zcls I /S4 W /S3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
10,4 3,6 10,4 1,147 0,176 0,153 83 7,627 -0,396 10,4 1,883
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

1'(", (,oj vc--~

""'''-..L-''''!'__..!........I...l..-.--!.--_I--- _ - _../ 7,2kNm 10,4kNm 10,44kN

+ .,,. DIAGRAMA ~

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

17

PROBLEMA Ib.5 0 ~ yo
~ J ~Y2
DATE DE INTRARE ;/;
O.9A~ / /'\ ~
a b c d L P q A r.: y,
AS / /d~ ~ yc
m m m m m kN kN/m - W

1 2 3 2,5 4 15 2 1,4 5 _..

REZULTATE Z

VI V2 Mmax zcls I /S4 W /S3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
12 5 12 0,918 0,09 0,098 101 7,589 -0,176 12 1,834
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

P=10kN

q=2 kN/m

1111 1 11j

// ~~~

._ ~------4~m~_+------------~--------_.V2=5kN

1m

1m

Vl=12 kN ~~

+ DIAGRAMA®

12kN

....

,,1 I

IL_E

----

----+-L.........L---'----'--___;____;__~

-3 kN

-5 kN

9kNm

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

18

PROBLEMA Ib.6 O'9+~: ~ yo
j
DATE DE INTRARE f; ~Y2
~
a b c d L P q A r.: YI
AS / /n<~ ~
kN kN/m % Yc
m m m m m -

1 2 3 1,5 4 12 3 1,8 s

REZULTATE z VI V2 Mmax zcls I /S4 W /S3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
10,125 4,875 10,125 1,18 0,191 0,162 81 8,557 0,109 10,125 1,871
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD

(2)

-4,875 kN

P=12kN

q=3 kN/m

1m

//

1m ~~~

.__ ----I 4-'-"m~__+_------I__----___. V2=4,875 kN

Vl=10,125 kN .4l

+ DIAGRAMA®

10,125 kN

-1,875 kN

~I /~

I ~~ @ .> 4,875kNm

'-., u--, __ i..--i.--

<, 1.----- 8,25kNm

'I_I---l---

10,125kNm

+ "DIAGRAMA ~

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

19

PROBLEMA Ih.7 O.,+~: • yo
j
DATE DE INTRARE j; ·Y2

a b c d L P q A /// YI
AS / /d~ ~
kN kN/m 'i// Yc
m m m m m -

1,5 1 3 1,5 4 22 3 1,3 s

REZULTATE z VI V2 Mmax zcls I /S4 W /S3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
16,75 11,25 24,75 0,852 0,072 0,085 135 6,754 0,108 16,75 1,543
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD

Q

P=22kN q=3 kN/m

1 ,l 1 l

/~ /~/

+-- +-- __ -+--~4=m~ r__----_____. V2=11,25 kN

1,5m

.----- -----4

O.5m

Vl=16,75 kN J~

+ DIAGRAMA®

1675kN

-r--_15,25kN

-11,25 kN

~,Ci,) v~

.................. 1..--""'- 11 ,25kN m

~....__ ---I---

16,75kNm -.... --.L..).L-L-..J..-'__-

24,75kNm

+ ~ DIAGRAMA ~

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

20

PROBLEMA Ib.8 O'9+~: • yo
J
DATE DE INTRARE ~ ·Y2

b d L P A r.: YI
a c q AS / /~~ ~
r % Yc
m m m m m kN kN/m -
S
1,5 1 3 3 4 4 3 1,4

REZULTATE z VI V2 Mmax zcls I IS4 W /S3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
5,5 4,5 7,857 0,918 0,09 0,098 88 7,58 -0,355 5,5 1,107
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD

~

P=4kN

q=3 kN/m

4m

55kN

2m

Vl=5,5kN +.4~DIAGRAMA ®

~118

x=0,5 ~ -<;

I-----~~I ~+-~~~~~

-4,5kN

1'(" (+) / ~

'-.._, ,......-V 4,5kNm

"I--- ~_v

~"'----J.-I-l-_J..-.--J--~

5,5kNm 5,875kNm

+ "'DIAGRAMA ~

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

21

PROBLEMA Ib.9 0 ~ yo
~C j ~Y2
DATE DE INTRARE J;
O.9A~ V V'\ ~
a b c d L P q A /V/ y,
AS , 1/ / d'$ ~ yc
m m m m m kN kN/m - ~

2,5 1 3 2,5 4 8 6 1,6 s

REZULTATE z

VI V2 Mmax zcls I IS4 W IS3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
9 11 15,75 1,049 0,134 0,128 101 8,048 -0,141 11 1,471
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

q=6kN/m

//

/" ~/ / 1m 1,5m __ ---J~ ... -0.-5m-_..,

/~ ~~'/

+- ~----4~m~---~---~----__.V2=11kN

Vl=9kN

JIL

+ DIAGRAMA®

9kN

-11 kN

~'-"I--' ~f v//y

9 kNm -- - - _ -~"'"---.!.--L---LI.....!.---'i,.....--"V 11 kNm

15,75 kNm

+ ~rDIAGRAMA iMJ

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

22

PROBLEMA re.in 0 • yo
... >: , ·Y2
DATE DE INTRARE f;
O.9A~ / /A •
a b c d L P q A />. y,
AS / /d~ ~ Yc
m m m m m kN kN/m - %

3 1 2 2,5 4 6 3 1,5 5
I"'"
REZULTATE Z

VI V2 Mmax zcls I IS4 W /S3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
3,375 5,625 5,625 0,983 0,111 0,113 75 12,316 -0,18 15,625 1,455
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD

(~

q=3 kN/m

~ 1 1 l.

C]) (2)
P=6kN
r
/ ~
"/ ~"/
V2=5 ,625 kN 1m 1m

.__---------.I._ .. --

4m

Vl=3,375 kN

J

+ DIAGRAMAW

3375 kN

.......... r--.....

(-i-) ~ 0,375 kN

+ ~ DIAGRAMA ~

5,25kNm

-5,625 kN

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

23

PROBLEMA lh.ll :'9+~: • yo
J
DATE DE INTRARE j; ·Y2

a b c d L P q A r>. y,
AS / /d'S ~
kN kN/m W Yc
m m m m m -

3 1 2 2,5 4 12 2 1,2 s

REZULTATE z VI V2 Mmax zcls I IS4 W /S3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,25 9,75 9,75 0,787 0,057 0,072 105 9,463 -0,113 9,75 1,608
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD

(~

q=3 kN/m

1 11 1

C])

P=6kN

1m

//

1m <, <, ~""

.----==-____. .- .. -- " ~ " "

.-- I-- 4__._.,m"'"'--------+- I-- ____. V2=9,75 kN

Vl=4,25 kN .4~

+ DIAGRAMAW

425kN

-- --r--r--,___ 2,25 kN

I I I--r---'- --.-1----r--T1---,1--r--1-r--1-r-l1

-9,75 kN

~-._ (+) y

~', y

4,25kNm '--............. /

"'____-----"'--...L-+--L_ V

+ DIAGRAMA ~ 7,5 kNm _'----"__---V

" 975kNm

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

24

PROBLEMA Ih.12 0 ~ yo
~C j ~Y2
DATE DE INTRARE J;
O.9A~ V V'\ ~
a b c d L P q A /V/ y,
AS , 1/ / d'$ ~ yc
m m m m m kN kN/m - ~

1,7625 0 1,175 1,175 2,35 20 8,511 1,5 s

REZULTATE z

VI V2 Mmax zcls I IS4 W IS3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
12,5 17,5 10,281 0,983 0,111 0,113 92 3,407 0,021 17,5 3,008
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD Q) Q (5) CV
~
P=6kN
q=3 kN/m r
-: <, T TTTTTTTr -: r-.
/; ~// 1m / ~/"
1m 1m
V2=3 ,375 kN
V1=-0,375 kN 4m
~ ~
+ DIAGRAMA® 2,265 kN

-0,375 kN

__. ~0,125m

IIr 1111111/

~~_____:.____.:._____:____:__~

-3,375 kN

-0,375 ld' -0,398 kN

-----r-r-rr-I 10r~

3,375 kNm

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

25

PROBLEMA lb.l3 f~~ ~ yo
j
DATE DE INTRARE ;;; ~Y2
0.91.. ..... / /\ ~
a b c d L P q A. r.: y,
A.S / /~~ ~ yc
m m m m m kN kN/m - W
4 1 4 5 6 20 5 2,25 s
REZULTATE ~z
VI V2 Mmax zc/s I Is4 W Is3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
15,417 19,583 39,167 1,475 0,374 0,253 109 6,616 -0,344 19,583 1,599
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD

q=5 kN/m

P=20kN

V1=15,417 kN +~~DIAGRAMA ®

15417kN

1m

3m

. .---------------------~

6m

+ ~ r DIAGRAMA !MJ

--r-r--r--_

~0,417kN

~"

.............. ......_

15,417kNm ---_

----

~-l---J--L_L__J___.f._

~r

-19,583kN

39,166kNm

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

26

PROBLEMA Ih.14 r~~: .. ~ yo
~/;
DATE DE INTRARE .. ··~Y2
0.91../ /A .... ~
a b c d L P q A r.: y,
AS / /d" ~ yc
m m m m m kN kN/m - m
2 0 4 5 6 15 5 2,5 s

REZULTATE z
VI V2 Mmax zc/s I Is4 W Is3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
23,333 11,667 36,667 1,639 0,513 0,313 100 5,444 -0,29 23,333 2,037
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

q=5 kN/m

G)

P=15kN

CD

// ~~~/

2m

2m

6m

Vl=23,333 kN +J~DIAGRAMA ® ~3,333 kN

11>---

r-r-_

-r---

V2=11,667 kN

13,333 kN

-11,667kN

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

27

PROBLEMA Ib.15 ~~ • yo
j
DATE DE INTRARE j/; ·Y2
O.9A~ / /\ •
a b c d L P q A r>. y,
AS / /d') ~ Yc
m m m m m kN kN/m - W
6 4 8 7 8 16 2 2,75 s
REZULTATE z
VI V2 Mmax zc/s I Is4 W Is3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
6 18 32 1,803 0,683 0,379 89 9 -0,477 18 1,803
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD

q=2 kN/m

Q

P=16kN

4m

// /~~

~ 8~m~-+ ~ _.V2=18kN

V1=6kN J~

+ DIAGRAMA®

12kN

Jil I I I I I ~I I I I I

In-r-t-- 2 kN

2m

..

-18 kN

+ r DIAGRAMA ~

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

28

PROBLEMA Ib.16 0
• yo
DATE DE INTRARE ... ~ j ·Y2
j;
0.91.,1: V/A •
a b c d L P q A r.: y,
AS 1/ /d'5 ~
m m m m m kN kN/m - ~ Yc
5 2 5,5 5,5 6 12 1 3 s
REZULTATE Z
VI V2 Mmax zc/s I Is4 W Is3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
3,313 12,188 12,063 1,967 0,886 0,451 61 5,034 -0,553 12,188 2,383
... DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

CD

//

<: ~~/ 2m

~+-----~--------------~~~----

(2)

Vl=3,313 kN ~~

+ DIAGRAMA®

3,313 kN

~~I I I I I I Iffi I I I I I

+ 'DIAGRAMA ~

0,313 kN

I

"

-11,687 kN '- -~--..L_+---L----L_~

-12,188ld

~'-" (» "Y

6,626kNm .............................. V 6,094kNm

.....___ V

--'"----!_-----..---.L.--L-LyV 12,065kNm

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB

PROBLEMA lh.l7 DATE DE INTRARE

REZULTATE

29

~ ----f-,L--+~,L--+----f-_. Y 1

Yc

5

a b c d L P q A
m m m m m kN kN/m -
1 2 3 2 3 6 2 1,5 z

VI V2 Mmax zcls I IS4 W IS3 S W6 <1>6 Tmax 'tmax
y y
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,333 3,667 4,333 0,983 0,111 0,113 69 5,642 -0,212 4,333 1,324 DIAGRAMELE DE EFORTURI TAIETOARE SI DE MOMENTE

(J)

G)

P=6kN

q=2kN/m

1m

~

1m

3m

, I I I I I I I

-1,667 kN

Vl=4,333 kN

.4

+ DIAGRAMA®

4,333 kN

-LLl_f .4~

......_--_

-3,667 kN

+ "DIAGRAMA ~

4,333 kNm

PROBLEME DE REZISTENTA MATERIALELOR - MODEL IB