Sunteți pe pagina 1din 113

Gradele şi Biserica Ortodoxă Biserica Învăţături Religia masonilor

ierarhia Ortodoxă masonice despre


masoneriei a Greciei vis-a-vis Română vis-a-vis Dumnezeu
de masonerie de masonerie

Simboluri comune Simboluri Simboluri Simboluri comune Simboluri comune


masonilor şi comune comune masonilor şi masonilor şi
sataniştilor 1/5 masonilor şi masonilor şi sataniştilor 5/5
sataniştilor 2/5 sataniştilor 3/5
sataniştilor 4/5

Masonerie vs. Asemănări între Sigiliul SUA şi Cultura New-Age Câeva din
Bisericaă Masonerie şi Noua Ordine şi Noua Ordine planurile
Nazism Mondialaă Mondială masoneriei

Plan simplu de Anchetat de FBI Despre proiectul Serviciul Integrat Cărţile electronice
manipulare pentru că citea LUCID de Informaţii – de identitate...
ziarul România

Tehnici de Despre Demonstrarea


Noi date
supraveghere biocipuri şi existenţei
Supraveghere despre
discretaă marcarea cu numarului
biometrică! implanturile
pecetea 666 în codul
cu biocipuri
Satanei cu bare

Demonstrarea USA dă undă Cum sa Noul Patriarh Sondaj de


acustică a verde la omori un va fi ales de opinie privitor
existenţei spionat Patriarh - în MASONERIE, la Masonerie
numărului 666 în simplii câţiva paşi iar nu de şi Bisericaă
codul cu bare cetăţeni simpli Sinod

INTERACTIV:
Propune/Voteaza
personajul negativ
al lunii

2
Adevarul despre FrancMasonerie

"Eu sunt cel dintâi şi Cel de pe urmă şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine". Isaia 44:6

“Dar au fost în popor şi prooroci mincinoşi, după cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor
strecura eresuri pierzătoare şi tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce lor grabnica
pieire; Şi mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită". II
Petru 2:1-2

"Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi si vor da semne mari şi chiar minuni, ca să
amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.” Matei 24:24

"Iubiţilor nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi
prooroci mincinoşi au ieşit în lume. Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu,
ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum chiar este în lume.” I Ioan 4:1-3

CATEVA PRECIZĂRI...

Pentru a înţelege ce este Masoneria trebuie să ne raportăm la relaţia biblică dintre Bine şi Rău.
Aflăm, din Biblie, ca singurul scop al omului din viaţa sa de pe pământ este mântuirea. Pentru a-şi
recâştigă locul în Împărăţia Cerurilor, el trebuie să poarte însă un război nevăzut cu diavolul. După căderea
îngerilor, Dumnezeu a hotărât să ofere locurile lor oamenilor vrednici. Când numărul îngerilor căzuţi va fi egal
cu cel al cuvioşilor şi drepţilor neamului omenesc, atunci va fi sfârşitul lumii. Pentru că oamenii se pot sfinţi -
numai prin Hristos - diavolii au prins ura pe ei, prin urmare au decis să-i piardă. Dumnezeu, cunoscând motto-ul
demonilor:" scopul scuza mijloacele", a înzestrat omul cu conştiinţa, ca să fie capabil să distingă duhurile şi să
se ferească de capcanele lor. Sfinţii Părinţi, în frunte cu Sfântul Ioan Damaschin ("Dogmatica") afirmau că tot
ce este raţional (oameni şi îngeri) este şi liber. Deci omul este liber să aleagă între Bine şi Rău, la fel cum au
fost şi îngerii, în funcţie de cum doreşte.
Pentru a înşela vigilenţa omului, Satana foloseşte diferite tertipuri. Cel mai puternic vicleşug pus la cale de
vrăjmaşul omenirii, este Masoneria: o forma contemporana de satanism. Rădăcinile Masoneriei se găsesc în
cele mai vechi timpuri, chiar dacă sub alte nume, cum ar fi: Sionişti, Iluminişti, sau, mai recent, Nazişti,
Comunişti, New-Age-işti, etc. În ziua de azi ea stăpâneşte totul; tentaculele ei s-au întins în toate ramurile
sociale, infiltrându-se până şi în Biserică.
Ei afirmă că slujesc Binele, fac acte de caritate, ba chiar au construit catedrale şi biserici. Neagă orice
legătură cu ocultismul însă învăţăturile şi simbolurile lor îi trădează. Afirmaţiile lor au un singur scop, acela de
a atrage cât mai mulţi oameni, fie membri, fie simpli simpatizanţi, astfel încât să-şi ducă la bun sfârşit planurile
lor diabolice. Din fericire, anumite informaţii despre ei "au transpirat", concretizându-se în critici sau anateme.
De ce am zis "au transpirat"? Pentru că Masoneria este o organizaţie secretă. Are o conducere de tip piramidal,
iar gradele inferioare nu cunosc ce se întâmplă la nivelele superioare. Acesta este si vicleşugul. Masonul este
iniţiat treptat în grad, ca să nu sufere un şoc când ar afla că se-nchină lui Lucifer. Dacă Masoneria ar fi
transparentă şi i s-ar cunoaşte toate secretele, atunci toţi ar condamna-o. Curios că tocmai o asemenea

3
organizaţie secretă şi obscură pretinde că deţine calea spre Adevăr şi spre Lumină. Şi dacă ţinem cont de
cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa" Ioan 14:6, „Cel ce îmi urmează Mie nu va umbla
întru Întuneric”. Ioan 8:12, atunci masonii de care lumina sunt învăluiţi şi ce fel de cale cunosc, de vreme ce
nu-L urmează pe Hristos? Şi tot din Biblie ştim că numai prin Hristos ne putem mântui, iar cine-L respinge pe
Hristos, Il respinge şi pe Tatăl Ceresc. Ioan 5:23; 6:38-40; 10:30. Nu cumva ei numesc lumina întuneric şi
întunericul lumina Isaia5:20 ?
În cursul existenţei lor, masonii au întâmpinat opoziţie din partea Bisericii, a câtorva foşti masoni (care au
plătit cu preţul vieţii) sau a unor deputaţi din Franţa, Italia, România. Dar fiindcă liderul spiritual al
Francmasoneriei este Satan, singurele arme eficiente împotriva masoneriei sunt postul şi rugaciunea.
Totuşi, semenii noştri trebuie avertizaţi de acest pericol ca să nu se afle închinându-se lui Lucifer. Aşadar, dacă
până acum eraţi atei, acum este momentul să vă întoarceţi la credinţă; dacă până acum eraţi superficiali,
măriţi canoanele şi privegheaţi: vremurile se aproprie Marcu 13:35-37. Se poate sa fi fost minţiţi în legătură
cu Moş Crăciun, dar nu şi despre masonerie. Taina Fărădelegii trebuie împlinită până la capăt, dar nu va
panicaţi - deşi adevărul despre Francmasonerie este şocant - există o scăpare: Hristos.
Iar dacă vedeţi cumva vreun preot, episcop sau chiar patriarh practicând cu ei, nu va neliniştiţi. Ei nu
reprezintă întreaga Biserica. Sigur e deranjant ca lupul sa fie pastor la oi şi, sigur, te aştepţi ca preoţii (fie cu
funcţie, fie fără) sa fie nişte oameni virtuoşi, înţelepţi, nişte adevăraţi "fii ai Domnului", dar să nu uităm că
Masoneria, fiind secretă, membrii acesteia nu ştiu în ce se implică. Ei sunt atraşi fie de cuvintele bombastice:
acţiuni de caritate, aproprierea dintre semeni; fie din interes personal: colegii din organizaţie fiind oameni sus
-puşi se pot ajuta între ei şi pot facilita anumite afaceri, proiecte, etc.
Timpul şi spaţiu ne constrâng în a prezenta mai multe din secretele masoneriei. Şi probabil că mulţi, chiar
în faţa unor dovezi concrete, nu vor crede. Este şi acesta un şiretlic drăcesc: de a spune oamenilor ca iadul nu
există, iar dracul nu-i chiar aşa de negru precum pare.
Fie ca Dumnezeu să vă lumineze mintea şi să vă întărească, în vremurile foarte grele ce vor veni. Şi nu
uitaţi:
HRISTOS A INVIAT!

GRADELE ŞI IERARHIA MASONERIEI

A. Pentru a combate respingătoarea lor Virtute, noi avem gradele:


1). Ucenic;
2). Tovarăş;
3). Maestru;
4).Maestru Secret;
5).Maestru Perfect;
6).Secretar Intim;
7).Staroste şi Judecator;
8).Intendent al Construcţiunilor;

4
9).Ales al celor 9;
10).Ales al celor 15;
11). Cavaler Ales.
Aceste grade ne permit a ridica un profan de la inconştienţa Ucenicului până la misiunea Cavalerului Ales
pentru apărarea Virtuţii masonice, pentru cruciada Omului - Dumnezeu el însuşi. Din toate actele omului, cel
mai divin este, evident, acela care îi permite să-şi perpetueze divinitatea, actul generaţiunii.
Şi cum clericalii ascund acest adevăr prin superstiţiile absurde ale unui Dumnezeu - Tatăl creator în vecii
vecilor, al unui Dumnezeu - Fiul veşnic creat şi al unui Dumnezeu Sfânt Duh unind veşnic pe ceilalţi doi, noi
dăm următoarea învăţătură:
- ca Ucenicul, Bohaz, personificarea lui Osiris sau al lui Bachus, venind să caute adevărul într-o lojă
masonică, găseşte că există un Dumnezeu - bărbat şi nedeplin pentru generarea de fiinţe.
- ca Tovaraşul, Jackin, personificarea lui Isis sau a Venerei, este Dumnezeul - femeie care întregeşte pe
Dumnezeul - bărbat şi face posibilă generaţiunea fiinţelor.
- ca Maestrul, Mahabone sau Mac - Benac, este Dumnezeul hermafrodit deplin, fiu al lui Lot şi al feţei lui,
fiul Soarelui şi al Pământului, omul în deplină posesiune a puterii generatoare.
- Clericalii cred într-o revoluţie supranaturala, noi o combatem învaţând pe Maestru Secret, că singură
conştiinţa existenţei este izvorul a tot ce este imaterial în om.
- Clericalii cred în sfârşitul Omenirii; noi învăţăm pe Maeştrii noştri perfecţi, că existenţa Umanităţii este
eternă, căci ea se reproduce fără încetare.
După ce am deşteptat astfel la Fraţii noştri ideea luptei până la capăt, ce vor susţine contra clericalilor, noi
le procurăm armele, învăţând pe Secretarii Intimi, că curiozitatea, spionajul duşmanului, este o virtute lăudabilă;
învăţând pe Staroste şi Judecător că dreptul natural ne sprijină în această luptă; explicând Intendenţilor
Contrucţiunilor că, în virtutea acestui drept natural, toate mijloacele, potrivite spre a triumfa, sunt în esenţa lor
de-a întregul în conformitate cu virtutea: şi mai cu seama suprimarea celor inutili care fapta este încredinţată
"Aleşilor celor 9"; represiunile, prin legi făcute ad-hoc, care sunt rezervate "Aleşilor celor 15"; şi împlinirea
triumfului, a victoriei definitive, a virtuţii masonice asupra Virtuţii clericale, cu care este însărcinat Cavalerul
Ales.

B. Pentru a combate spurcata lor Morală noi avem următoarele grade:


12) Marele Maistru Arhitect;
13) Arca Regala;
14) Perfectul Constructor;
15) Cavalerul Orientului;
16) Prinţul Ierusalimui;
17) Cavalerul Orientului;
18) Crucea-Roza;
19) Marele Pontif;
20) Venerabilul Mare Maistru;
21) Noachitul;
22) Securea Regală.
La legile divine, la dreptul divin al clericilor, Marii Maiştri Arhitecţi opun drepturile poporului, singurele
legitime, singurele adevărate, singurele acceptabile; la dogma lor degradând pe om, - cei din Arca Regala le
opun idealul perfecţiunii Umanităţii, Umanitate şi pentru Umanitate; la morala lor mai sus dezvăluită, Perfecţii
Noştrii Constructori opun morala independentă; la persecuţiile lor inspirate, Cavalerii noştri ai Orientului
răspund într-o energica campanie în favoarea Progresului şi a Raţiunii pure, la ruşinoasa lor supunere, Prinţii
noştri ai Ierusalimului răspund într-o mândra proclamaţie de independenţă bărbătească.

5
Pentru a lupta contra tiraniilor infame ale clericalismului, Cavalerii noştri de Orient şi Occident se fac
apărătorii dreptului absolut la libertatea prin sindicalizare, spre a înfrânge robirea, în care clericalismul, ajutat de
puterea civile, voieşte să ţină omenirea; şi Crucea noastră Roza va proclama pentru prima emanciparea de Papi
şi de Regi. Şi pentru a ajunge la acest sfârşit Marii noştri Pontifi se fac apostolii libertăţii absolute a
învăţământului; Venerabilii noştri Mari Maeştri se proclama duşmanii înverşunaţi ai oricărui obscurantism, de
oriunde ar veni; Noachitii noştri îşi dau între ei jurământul ca dreptatea să se facă; şi cei din Securea Regală
ating culmea moralei noastre din momentul în care spiritul este inundat de razele Adevărului, ascuns lor, înainte
de a fi ajuns la acest grad, prin frânturile diforme ale intoleranţei, ale ipocriziei, ale superstiţiei şi ale egoismului
creştinătăţii.

C. în sfârşit, frate, pentru a combate criminala lor Autoritate, noi avem următoarele grade:
23) Şeful Tabernacolului;
24) Prinţul Tabernacolului;
25) Cvalerul Şarpelui;
26) Trinitarul;
27) Comandorul Templului;
28) Prinţul Adept;
29) Marele Scotian;
30) Kados;
31) Marele Inchizitor;
32) Prinţul Secretului Regal;
33) Marele Inspecor General.
Clericalii răspândesc prejudecăţile lor în mase, căci acolo este singura lor scândură de salvare şi Şefii
noştri ai Tabernacolului îi combat, făcând apel la autoritatea, la acţiunea guvernamentală a claselor
conducătoare; la umbrele goale, la formulele şi emblemele prin care clericalii ţin departe adevărul, Prinţii noştri
ai Tabernacolului proclama dreptul societăţii de a se desface de instituţiile politice şi religioase care sunt
contrare spiritului nostru; şerpilor despotismului civil, religios, militar si economic; Cavalerii noştri ai Şarpelui
le vor tăia capetele pentru a asigura distrugerea lor; superstiţiilor şi doctrinelor false clericale; Trinitarii noştri
răspund prin apostolatul armonizării legilor sociale cu principiile noastre sublime.
În fine, ai noştri Comandori ai Templului se devotează pentru a pune la cale promovarea fraţilor noştri în
guvernele statelor; Prinţii noştri Adepţi proclamă necesitatea domniei raţionalismului; Marii noştri Scoţieni
luptă fără încetare şi fără cruţare contra oricărei uzurpări a puterii, de oriunde ar veni ea, fie civile, fie militară,
fie religioasa; ai noştri Kadosi înfăptuiesc emanciparea socială din cătuşele infame ale preoţilor şi ale religiilor.
Şi pentru a încorona totul, Marii noştri Inchizitori propagă autoritatea noastră, Părinţii noştri ai Secretului
Regal o statornicesc şi o apără; iar noi, Marii Inspectori Generali, o exercităm. Clericalii, infamii, asasini ai
Umanităţii, opun, precum vezi, frate, Virtuţii noastre, Moralei noastre, Autorităţii noastre - Proprietatea lor,
Religia lor şi Legea lor, şi tocmai aceşti duşmani de moarte ai Francmasoneriei vei avea să-i combaţi de acum
înainte ca şef de armată:
Legea, pentru că nu este armonia perfectă între drepturile omului izolat şi datoriile Omului Social în
societate, drepturi care nu sunt câştigate pentru toţi în toata integritatea lor, datorii, care nu sunt decât consecinţa
imediată a dreptului ce are fiecare dintre noi de a se bucura de toate drepturile sale, fără a fi împiedicat de
cineva.
Proprietatea, pentru că pământul nu aparţine nimănui şi produsele lui aparţin tuturor în măsura
trebuinţelor reale de bun trai ale fiecăruia.
Religia, pentru că religiile nu sunt decât sisteme filozofice datorate unor oameni de geniu, sisteme pe care
popoarele le-au adoptat sub condiţia expresă ca să contribuie a le aduce un spor de bun trai pentru ele.

6
Nici legea, nici proprietatea, nici Religia, nu pot, deci, sa se impună omului; şi, cum acestea îl nimicesc,
lipsindu-l de drepturile lui cele mai preţioase, ele sunt asasini cărora le-am jurat de a ne răzbuna în modul cel
mai manifest; sunt duşmani cărora le-am jurat un război de exterminare fără milă, un război de moarte.
Din aceşti trei duşmani infami, Religia trebuie sa fie grija noastră constantă atacurilor ucigătoare; pentru
că un popor niciodată nu a supravieţuit Religiei lui, şi pentru că, omorând Religia, vom fi nimicit şi Legea şi
Proprietatea; pentru că, aşezând asupra cadavrelor acestor asasini Religia Francmasona, Legea Francmasona,
Proprietatea Francmasona, vom fi regenerat Societatea.

FRAGMENT DIN INSTRUCŢIUNILE PRIMITE DE GARIBALDI (GRAD 33) ÎN 5 APRILIE 1890, DE LA SUPERIORI.
I.C Catuneanu, “In faţa primejdiei”, editura SAMIZDAT

SIMBOLURI COMUNE MASONILOR ŞI SATANIŞTILOR 1/5

Puterea şi influenţa asupra lumii de afaceri exercitata de Frăţia Invizibilă a Francmasoneriei este enormă şi
a reuşit să rămână invizibilă pentru cetăţenii simpli, de pe stradă. Frăţia Invizibilă nu totalizează mai mult de 5%
din întreaga masonerie, ceea ce înseamnă că restul de 95% sunt neinformaţi de secretele din interiorul Frăţiei
Invizibile, Frăţie care este în totalitate satanică şi care o dirijează pe cea Vizibilă. Studiind fenomenul satanic de
peste 16 ani, am descoperit că simbolurile folosite de satanişti sunt identice cu cele ale masonilor. Şi fiindcă
satanismul este mai vechi decât masoneria este clar că aceasta a preluat multe simboluri din satanism.
Dacă nu cunoaşteţi interpretările unor simboluri masonice/sataniste aduceţi-vă aminte că n-au fost date
false interpretări ale acelor simboluri după cum A. Pike a ordonat:"Masoneria, ca Religiile, Misterele,
Ermeticismul, Alchimia îşi ascunde secretele în afară de Adepţi, Salbatici şi Aleşi şi foloseşte false explicaţii şi
interpretări greşite ale simbolurilor, pentru a induce în eroare numai pe cei ce merită să fie induşi în eroare, a
ascunde Adevărul, care se cheamă Lumina şi a-i depărta de el." ["Morals and Dogma", p.104-105, 3rd Degree].
Aţi observat acele cuvinte "foloseşte false explicaţii şi interpretări greşite ale simbolurilor"? În majoritatea
cazurilor voi cita din ambele surse (masonice/satanice), de obicei un mason din interiorul Frăţiei, pentru a
explica interpretarea acelor simboluri.

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor


Ochiul Atotvăzător: - originar din Egipt, din vremea lui Moise când acesta a eliberat poporul israelitean
de sub robie. Atunci chiar Dumnezeu a pedepsit poporul închinător la idoli. Ochiul Atotvăzător reprezintă
Omniscienta lui Horus, zeul Soare. ["Magic Symbols", by Frederick Goodman, p.103, Satanic symbols book]. După cum se
afirma într-o carte masonică: "Aceste consideraţii ne conduc la un titlu interesant "Ochiul Minţii" sau "Ochiul
lui Horus"... şi conducând la ideea de "Ochi Atotvăzător". Ultima denumire înainte de "egiptean neofit" a fost
de "Iluminat", adică "adus la lumina". Religia Egiptului era "Religia Luminii".[Thomas Milton Stewart, "The
Symbolism for the Gods of the Egypians and the Light They Throw on Freemasonry", London, England, Baskerville Press Ltd., 1927,
p.5].
Acest autor mason afirmă că Lumina la care masonii fac referire este Religia lui Horus, lucru condamnabil
pentru că în mitologia egipteana, Horus este Lucifer. [fost satanist, William Schnoebelen, Masonry : Byond The Light,
p.197].

7
Totuşi, dovada că Lucifer este zeul Masoneriei rezulta şi din scrierile Frăţiei Invizibile. A. Pike scrie în
"Morals and Dogma" că Lucifer este "purtătorul de lumină" [p.321, teaching of the 19th Degree] si în altă parte "Înger
al Luminii"[p.567, teaching of the 26th Degree]. Masonul Manly P. Hall, spune că odată ce masonul învaţă secretele
breslei sale "va poseda puternicele energii ale lui Lucifer." ["The Lost Keys to Freemasonry", Macoy Publishing and
Masonic Supply Co., 1976, p.48].
Francmasoneria foloseşte Ochiul lui Horus într-o piramidă. Toţi Sataniştii îndrăgesc piramida pentru că
reprezintă Treimea Pagână: Satan, Antihrist şi Inaintemergătorul Antihristului. Această formă geometrica cu 3
laturi este folosită constant. În acest simbol, numit Euclid, vedem că ochiul Atotvăzător este poziţionat deasupra
simbolului tradiţional Masonic (un compas şi un echer şi un G în mijloc). Acest lucru înseamnă că Ochiul
Atotvăzător controlează Francmasoneria, ceea ce este adevărat.

Obeliscul

“Toţi păgânii venerează creatura, iar nu Creatorul” [Romani 1:25], prin urmare, fiecare grup de păgâni
venerează Actul Sexual. Atât sataniştii cât şi Masonii iubesc în mod deosebit Obeliscul. Egiptenii au creat
obeliscul fiind convinşi că spiritul zeului Soare, Ra, salăşluia acolo. [H. L. Hayward, "Symbolic Masonry: An
Interpretation of the Three Degree", Washington, D. C., Masonic Service Association of the United Stated, 1923, p.207 ; "Two

8
Pillars" Short Talk Bulletin, Sept., 1935, vol.13, no.9 ; Charles Clyde Hunt, "Some Thoughts On Masonic Symbolism", Macoy
Publishing and Masonic Supply Company, 1930, p.101].
Sataniştii şi Masonii Invizibili vorbesc despre Obelisc ca fiind organul sexual masculin. Un autor
luciferian scrie că "... organul sexual bărbătesc este un stâlp drept". [W. Wynn Wescott, "Numbers: Their Occult Power
and Mystic Virtues", Theosophical Publishing Society, 1902, p.33]. Iată un autor mason admite că obeliscul este simbolul
actului sexual.[Haywood, citat mai sus, p.206-207 ; Rollin C. Blackmer, "The Lodge and the Craft: A Practical Explanetion of the
Work of Freemasonry", St. Louise, The Standard Masonic Publishing Co., 1923, p.94].
În Biblie, obeliscul este folosit la venerarea lui Baal, dar Dumnezeu a omorât acei preoţi şi a doborât
obeliscul [IV Regi 25-27]. Când veţi vedea un obelisc să ştiţi că era obiectul suprem în venerarea lui Baal,
pentru care Dumnezeu a distrus pe Israel; de asemenea este şi simbolul satanic pentru actul sexual.

Cercul cu punct in mijloc

Fiindcă sataniştii venerează actul sexual trebuie să aibă şi un simbol pentru organul feminin. Acesta este
Cercul. Iar dacă are un punct în mijloc avem întreg actul sexual, bărbatul fiind reprezentat de punct, iar femeia
de cerc. ["Point Within a Circle", Masonic Short Talk Bulletin, august 1931, vol.9, no.8, retiparit in iulie, 1990, p.4].
Să vedem cum descrie A. MacKey, un mason de grad 33, credinţa sa satanică: "Cercul cu punct în mijloc
este un interesant şi important simbol în Francmasonerie... Simbolul este cu adevărat frumos, dar ascunde
cumva aluzia la vechii închinători ai Cultului - Soare şi ne dezvăluie pentru prima data acea modificare a sa,
cunoscută printre antici ca venerarea organului sexual masculin." [Short Talk Bulletin, februarie 1936, vol.14, no.2,
retiparit in iulie, 1980, p.7]. Deci Macoy ne spune că acel cerc cu un punct în mijloc face parte, de fapt, din
venerarea Cultului - Soare, pe care masonii l-au copiat schimbându-i şi interpretarea.
Iată ce ne scrie în Masonic Short Bulletin, "Point Within a Circle", august, 1931, vol.9, no.8, retipărit în
iulie, 1990, p.4: “Interpretarea indiana consideră punctul ca fiind masculul, iar cercul ca fiind femela; punctul
devine soarele, iar cercul sistemul solar, pe care anticii îl considerau ca fiind Universul, pentru ca soarele este
vivant, dătător de viaţă pentru tot ce trăieşte”.
Cu adevărat Masoneria copie definiţia biblică a pagânilor: “Ca unii care au schimbat adevărul lui
Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în
veci."[Rom 1:25]. Masonii au publicat propriile versuri ale Bibliei pentru membri, pentru ca acestea să aibă

9
acces la "Adevărul lui Dumnezeu", dar au schimbat acest adevăr în minciună şi au venerat creatura mai mult
decât pe Creator, fiind închinătorii soarelui şi lunii şi altor lucruri, exact ca Sataniştii Antici.
De notat şi faptul că discuţia noastră, despre cercul cu un punct în mijloc, cu Adam Weishaupt, un
Satanist, Maestru al Iluminaţilor, care a compus Planul Noii Ordini Mondiale pentru a netezi calea Antihristului,
a folosit acest simbol pentru a reprezenta Sabatul Satanic. "Pentru ca adevăratul scop al Iluminiştilor era atât de
şocant, Weishaupt susţinea constant ţinerea lui sub secret. Nici unuia dintre membri nu-i era permis să se
considere Iluminat. Cuvintele "Iluminist" sau "Iluminat" nu aveau voie să fie folosite vreo dată în
corespondente, ci trebuia înlocuit cu simbolul astrologic al soarelui: un cerc cu un punct în mijloc." [William Still,
"New World Order: The Ancient Plan of secret Society", Lafayette, Louisiana, Huntington House, Inc. 1990, p.73].
Cel mai puternic grup de Magie Neagra Satanică din istoria omenirii - Masters of Illuminati - foloseau
acest simbol pentru a se reprezenta (identifica). Deoarece aceste semne se regăsesc şi în Francmasonerie, putem
afirma că Masoneria este satanică, fiind aproape imposibil ca toate acestea sa fie o coincidenţă.

MASONERIA VS. BISERICA

ÎNTREBĂRI LA CARE MASONERIA NU POATE RASPUNDE. DE CE FRANCMASONERIA NU


TREBUIE ACCEPTATĂ. DESPRE BISERICĂ.

Dumnezeu n-a putut suporta ideea ca omul să fie veşnic înrobit de păcat, veşnic supus stricăciunii. Toată
lucrarea lui Dumnezeu fiind, prin definiţie, bună, perfectă, cum ar putea omul să fie rău şi imperfect? Tocmai el,
cel zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, el să se răzvrătească împotriva faţă de Cel ce l-a creat?
Aceasta ar fi o necuviinţă intolerabilă. Dumnezeu n-ar fi adus nimic la viaţă dacă lucrarea respectivă n-ar fi fost
desăvârşită. Iar dacă lucrarea, perfectă iniţial, s-a destrămat pe parcurs, harul dumnezeiesc o învăluie,
tămăduind-o şi reaşezând-o la starea cea dintâi.
Pentru oameni, aceasta ridicare şi reaşezare s-a înfăptuit acum 2000 de ani - prin venirea Mântuitorului - şi
continuă şi în ziua de astăzi prin Sfânta Liturghie. Aşa de important este omul pentru Dumnezeu încât a decis a
Se întrupa, înfăptuindu-se un lucru înfricoşător: Cel nevăzut, pe pământ, arătat a umblat; Cel ce a zidit lumile a
răbdat judecata omenească; Cel slăvit de îngeri ca un rege, a purtat coroana de spini şi a suferit moartea în cel
mai josnic mod: pe cruce între tâlhari. S-au înfricoşat îngerii vazându-L răstignit şi iadul s-a cutremurat de
pogorârea Sa. Iar prin Învierea cea de-a treia zi, a biruit moartea, stricăciunea şi păcatul. Şi a făcut din cel mai
hulit simbol – crucea - obiect de mântuire, biruinţa şi slăvire. Căci Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii ca să
ruşineze pe cele tari, pe cele dispreţuite ca să ruşineze pe cele cinstite. S-a dezbrăcat Dumnezeu de lumina ca de
o haină şi prin aceasta S-a proslăvit mai mult.
Iată legătura dintre om şi divinitate, fără de care omul nu s-ar putea ridica din stricăciune şi nu şi-ar putea
recăpăta poziţia iniţială, biruind moartea. IisHs NiKa - prin acest semn "+" vei învinge.
Masonii nu-L recunosc pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, lipsindu-se astfel de Împărăţia
Cerurilor. Ei se referă la Dumnezeu ca fiind "Marele Arhitect", iar prin aceasta se declară creştini, când sunt

10
întrebaţi. În acelaşi timp afirma că nu sunt o religie. Dar dacă nu sunt o religie de ce au nevoie de templu?
Atunci de ce aşa de multe simboluri? Simbolul ascunde un mesaj, pe care doar iniţiaţii îl cunosc, asta e clar
pentru toata lumea. Totodată, simbolurile presupun ideea de misticism, fiind folosite în toate religiile.
"Existenţa sa proprie şi vizibilă are semnificaţie; în calitate de lucru expus el este acel ceva pe baza căruia
recunoaştem altceva [...] simbolul presupune o conexiune metafizică între vizibil şi invizibil" Hans-Georg Gadamer,
Adevar si metoda, 2001, p 65, traducere de Gabriel Cercel. Mesajul se dezvăluie "prin participare sau integrare într-un
sistem magico-religios, care e întotdeauna un sistem simbolic, adică un simbolism" Tratat de istorie a religiilor,
traducere de Mariana Noica, 1995, pagina 339. "Un simbol religios îşi transmite mesajul chiar dacă nu este perceput în
întregime în mod conştient, deoarece simbolul se adresează fiinţei omeneşti integrale, nu doar minţii ei " Sacrul si
profanul, traducere de Brandusa Prelipceanu, 1995, pagina 112. Şi pentru cã toate religiile cuprind o învăţătură cu privire
la viaţa după moarte ne întrebăm care ar putea fi cea a masonilor de vreme ce ei neagă originea divină a
Mântuitorului. Mai spun masonii că ei urmează Lumina. Dar de vreme ce Domnul nostru Iisus Hristos - a Cãrui
dumnezeire ei o neagã - a spus: "Eu sunt Lumina lumii şi cine nu-mi va urma mie va umbla întru întuneric",
atunci masonii care-i Lumini îi urmează? Şi cărui Adevăr, de vreme ce Dumnezeul creştinilor este "Calea,
Adevărul şi Viaţa". "Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Carele faci minuni!" -
spune o cântare ortodoxă. Să credem că Domnul luminii ar putea fi lipsit de lumină? Sau că izvorul infinit al
vieţii a secat? N-ar avea mai multă logică să credem că masonii se înşeală? Sau poate că Hristos a fost un mit.
Poate că a fost un simplu om, pe care ceilalţi din jur l-au divinizat. Dar atunci cum se explică credinţa
martirilor, trupurile nestricăcioase ale sfinţilor, icoanele care plâng, agheazma care nu se strică, rugăciunile de
ploaie, care nu o singură dată şi-au dovedit efectul? Şi, la urma urmei, cum se face că istoria confirma profeţiile
biblice? [Vezi despre apariţia şi căderea, după o mie de ani, a Imperiului Bizantin, căderea agarenilor în
Balcani, reînfiinţarea statului Israel - la Sfântul Prooroc Isaia; explozia de la Cernobil în capitolul 11 al
Apocalipsei (steaua cu numele Absintos care cade pe pământ - în limba ucraineana, la absint, pelin se spune
"cernobîl"), vezi marcarea cu codul de bare din capitolul 13, ş.a.m.d]. Putem oare rămâne nepăsători la toate
acestea? Nu vă lăsaţi amăgiţi când francmasonii spun ca ei cred în Hristos şi folosesc Biblii în lojile lor. Dar la
ei, Hristos este pe acelaşi nivel cu Buddha, Mahomed si Vishnu, iar "bibliile" lor sunt tipărite la edituri
masonice. De ce aceasta nevoie de a folosi biblii scoase sub tipar masonic? In fine...
Unele voci susţin că atitudinea Bisericii, de a condamna masoneria, este pripită şi neîntemeiată. Aceştia
acuză Biserica de "primitivism" şi "închizitorism" şi merg până într-atât încât contestă chiar apostolicitatea
Bisericii. Ar trebui, în acest moment, să ne amintim definiţia Bisericii, conform Sfintei Scripturi: credincioşii
sunt mădularele ce alcătuiesc trupul, iar capul trupului este Hristos, prin Biserică. În acest context, acuzaţiile
masonilor, şi nu numai, la adresa Bisericii, pică. Biserica, reprezentând capul trupului, nu numai ca este
îndreptăţită să adopte o atitudine, ci chiar este obligată. Ea nu poate rămâne pasivă când ceva din exterior atacă
mădularele ce alcătuiesc trupul. În această reacţie a Bisericii, unii au văzut teama acesteia de a-şi pierde "tronul
pământesc". Însă ei omit un lucru esenţial, anume că Biserica nu ţinteşte onoruri şi slavă deşartă ci viaţa veşnică
spre slava lui Dumnezeu. Nu de pierderea "tronului pământesc" se teme Biserica ci de a celui ceresc, a celui
nestricăcios şi veşnic. Anatemizarea francmasoneriei nu s-a realizat pe principiul "cine nu-i cu noi e împotriva
noastră". Acest act al Bisericii s-a înfăptuit după ample cercetări şi nu şi-ar permite nimeni să facă un asemenea
gest fără a deţine dovezi incontestabile, aduse la cunoştinţa întregii lumi. Dacă Biserica s-ar fi temut de
pierderea de onoruri şi ar fi văzut în masonerie o ameninţarea a percepţiei ei în rândul credincioşilor, ea ar fi
putut adopta o decizie de anatemizare, fără a oferi alte detalii, ameninţându-i pe enoriaşi că dacă nu se supun
deciziei, îi va excomunica. Dar Biserica a prezentat comentarii la adresa masoneriei lăsând la atitudinea şi
libertatea fiecăruia de a decide, ea împlinindu-şi datoria de a avertiza. Contra masoneriei au fost şi persoane
marcante ca: Sfântul Nicodim Aghioritul, Nichifor Crainic, Sfântul Iustin Popovici, Părintele Dumitru
Staniloae, s.a.. E drept că şi masoneria a atras de-a lungul vremii nume sonore, dar membrii ei n-au fost sfinţi,
sau creştini adevăraţi, oameni duhovniceşti, cu darul deosebirii duhurilor şi nici nu cunoşteau în totalitate scopul

11
ascuns al acestei organizaţii oculte, fiind atraşi de masca inofensiva afişată. Dacă scopul masoneriei n-ar fi fost
potrivnic mântuirii, ce sens ar avea ca Biserica s-o condamne? Ce-ar fi pierdut Biserica prin acceptarea
masoneriei? Răspuns: trupul şi mântuirea. Dacă masoneria i-ar fi fost de trebuinţă omului pentru mântuire, i-ar
fi lăsat-o Dumnezeu; dar Dumnezeu nu S-a descoperit în masonerie ci în Biserică. Nu prin masonerie ajungi la
Dumnezeu, ci doar prin Biserică. Drept dovadă că nici un membru al vreunei loje nu s-a ridicat deasupra firii,
biruind natura, spre deosebire de unii creştini, care se sfinţesc prin participarea la viaţa Bisericii. Ce ar putea
spune masoneria faţă de aceasta? Şi cine e mai vrednic de crezare? Căci roadele fiecărora stau înaintea lor.
Faptul că Dumnezeu a zis: "Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul" înseamnă că toate au pornit de la
Dumnezeu şi toate tot la El se vor întoarce. Iar Întruparea Lui şi Înălţarea la Cer ne anunţă că va fi o judecată.
Iată motivul pentru care s-a scris atât de mult pe aceasta temă, pentru că este în joc însăşi mântuirea noastră.
Sunteţi dispuşi să riscaţi?
Biserica trebuie sa fie garantă mântuirii şi trebuie să apere ce-i al ei. Cine nu se simte reprezentat de
Biserică şi nu face parte activ din Biserică, nu are dreptul s-o acuze sau să-i ceară socoteală.

PLAN SIMPLU DE MANIPULARE

Program de manipulare:
1. a crea o problemă acolo unde ea nu există, cu ajutorul Mijloacelor Oficiale de Informare favorabile
guvernului şi al finanţelor obţinute de la băncile asociate cu Noua Ordine Mondială;
2. a da problemei respective o "dimensiune religioasă", indiferent din ce sursă;
3. a amplifica disproporţionat aceeaşi problemă, făcându-i pe oameni să creadă ca universul cotidian a
ajuns dintr-o dată în pericol;
4. a convinge populaţia, cu ajutorul psihiatrilor, al sociologilor, al politologilor recunoscuţi, că religia
înseamnă "fanatism";
5. a da în mare măsură publicităţii presupusele incidente religioase, astfel încât să se demonstreze că
vieţile oamenilor sunt în pericol, fiind necesara intervenţia autorităţilor guvernamentale;
6. aduce la locul incidentelor forţe masive (disproporţionate) de poliţişti şi militari - forţe speciale - pentru
a da iluzia că gruparea religioasă vizată este în realitate foarte periculoasă. A adăuga la toate acestea prezenţa
"noilor forţe speciale de intervenţie " - cu uniforme şi echipamente noi - pentru a obişnui publicul cu imaginea
lor, în vederea unor intervenţii asemănătoare din viitor;
7. apoi, în continuare, prin intermediul unor politicieni aleşi cu mare atenţie, a determina populaţia să-şi
hărţuiască reprezentanţii parlamentari spre a obţine noi legi pentru a-şi proteja familia şi bunurile contra oricărei
grupări sau a oricărei credinţe religioase nerecunoscute de către guvern.
Toate acestea se numesc "spălare pe creier" şi au fost implantate în America in anii 1960.
Ceea ce este important de reţinut aici, e orientare din ce în ce mai pronunţată împotriva a tot ceea ce este
religios; cu atât mai mult, cu cât totul se va amplifica enorm prin apariţia unor probleme economice fără
precedent, care vor atinge toate starturile societăţii şi îi vor arunca pe toţi indivizii într-o stare de profundă
nesiguranţă.
SERGE MONASTE

12
29 martie 1995

TEHNICI DE SUPRAVEGHERE DISCRETÃ

Reţeaua Sigint a apărut încă de la înfiinţarea NSA sub impulsul uluitoarelor tehnici secrete de control
asupra interferenţei câmpurilor electrice şi magnetice.
Această reţea se bazează pe echipamente digitale cu structură celulară care depăşesc cu cel puţin 15 ani
cercetările "laice" în domeniul electronicii şi care permit controlul absolut al întregii game de unde
electromagnetice (EMF).
Ne vom ocupa de două din aplicaţiile Sigint ambele create cu scopul obţinerii ilicite de informaţii.
a) Prima aplicaţie Sigint pe care o vom aminti se referă la capacitatea Agenţiei Naţionale de a
supraveghea absolut orice computer de pe teritoriul USA, fie el conectat sau nu la o reţea interactivă gen
Internet. Echipamentul electromagnetic secret al NSA poate decela emisiile de radio-frecvenţă care provin de la
circuitele electronice ale calculatoarelor personale. Aceste emisii sunt filtrate cu dispozitive speciale, eliminând
influenţa cauzată de monitoarele PC sau de celelalte anexe ale computerului. Totalul semnalelor obţinute în
urma filtrării reprezintă starea exactă a circuitului electronic al PC, respectiv al memoriei acestuia. Decodificând
apoi aceste semnale după un algoritm special se obţine copia exactă a memoriei computerului, cu absolut toate
datele conţinute. Astfel NSA este în măsură de a deţine un control riguros al tuturor informaţiilor digitale
stocate în computerele SUA. În plus echipamentul special de la Fort Meade poate genera unde RF codificate
care provoacă rezonanţa circuitelor computerului vizat, distrugându-i toate datele. Cu alte cuvinte, NSA se
poate conecta cu orice computer SUA, în scopul extragerii datelor şi a intervenţiilor de tip război computerizat.
b) Ne vom ocupa acum de ce-a de-a doua aplicatie Sigint, cea pentru care am făcut de fapt lunga noastră
introducere despre războiul nevăzut. John St. Claire Akwei a dezvăluit că prin intermediul tehnicilor de
modelare a câmpurilor electromagnetice, NSA deţine astăzi capacitatea de control inclusiv asupra câmpului bio-
electromagnetic uman. Acest câmp detectat de la distanţă, creează posibilitatea supravegherii non-stop a
oricărui om oriunde s-ar afla. Captatoarele de emisii electromagnetice sunt îndreptate îndeosebi asupra
energiilor eliberate de activitatea neuronală a creierului. Echipamentele speciale NSA pot astăzi
codifica/decodifica aceste emisii de energie encefalică citind de la distanţă activitatea electrică a creierului.
Tehnicile de control şi supraveghere a emisiilor electromagnetice encefalice sunt denumite RNM (Remote
Neural Monitoring) - monitorizarea neuronală de la distanţă şi EBL (Electronic Brain Link) - contact encefalic
electronic. Aceste tehnici erau în plină evoluţie în anii 50 pe vremea programului MKULTRA şi cuprind
investigarea şi controlul neurologic al radiaţiilor electromagnetice generate de encefal. Oficial denumirea
folositã de NSA pentru aceste cercetări este de: "tehnici de investigare a Informaţiei Radiative". Această
Informaţie Radiativă este definită discret drept: "informaţie provenind de la surse de emisie spontană a undelor
EM din mediu, altele decât radioenergia şi exploziile nucleare".
Aceste tehnici se bazează pe cartografierea precisă a regiunilor encefalice cu activitate de interes vital:
centrul de mişcare, centrul vorbirii, al gândirii, şi regiunile scoarţei responsabile cu sensibilitatea optico-acustică
şi tactilă. Astfel, din motive de securitate naţională, NSA deţine deja o bogată arhivă cu hârtiile
electroencefalografice a mii de americani.

13
Care este scopul acestei cartografii? Tehnica de investigare encefalică se bazează pe detectarea energiilor
encefalice stimutate ale scoarţei, energii emise cu o frecvenţă continuă cuprinsă între 3-50 Hz, la o putere de
5mW. Orice gând, orice comandă de mişcare, orice imagine acustico-optică creează o activitate neurală
specifică generând vârfuri de emisie specifice. Cu ajutorul unui algoritm de decodificare ale acestor reprezentări
specifice se obţin pe computer toate informaţiile generate de scoarţa cerebrală traduse mai apoi prin decodare
speciale în gânduri vorbite şi imagini audio-video vizualizate pe un monitor TV. Cu alte cuvinte se foloseşte
acelaşi principiu ca pentru sustragerea de informaţii din computer.
Totodată tehnicile RNM şi EBL au posibilitatea de trimitere, prin intermediul unor emisii de unde
electromagnetice codificate, a semnalelor audio-vizuale sau a comenzilor de mişcare direct pe centrii de pe
scoarţă evitând organele de simţ şi nervii optico-acustici. Aceste imagini se pot codifica transmiţându-se sub
forma unui scenariu, îndeosebi în timpul somnului de tip REM al subiectului, influenţându-i întregul
comportament. Astfel, cele douã tehnici formează împreună un sistem perfect de supraveghere/influenţare a
vieţii umane, subiecţii devenind simpli "zombi telecomandaţi”.

Etape de lucru:
1) Prin intermediul RNM sunt monitorizate frecvenţele specifice scoarţei cerebrale a subiectului. De
regulă frecvenţele uzuale sunt:
Regiunea encefalicã Frecvenţe bioelectrice:
- centrul de mişcare - 10 Hz
- regiunea acustică - 15 Hz
- regiunea optică - 25 Hz
- regiunea tactilă - 9 Hz
- centrul gândirii - 20 Hz
Odată obţinută această cartografie se poate deţine controlul asupra persoanei respective. Trebuie
menţionat că totalul de intrare/ieşire al frecvenţei bio-electrice a unei persoane este unic. Nu se poate transmite
un semnal în creierul uman decât prin folosirea frecvenţei specifice acelei persoane.

2) Apoi cu ajutorul tehnicii EBL se realizează contactul de la distanţă între echipamentul NSA şi creierul
uman, putându-se citi gânduri vorbite şi înregistra toată activitatea acustico-optică a individului. Totodată i se
pot transmite în creier comenzi de mişcare sau imagini audio-video. În plus, Electronic Brain Link poate
realiza contactul bidirecţional nu numai computer-creier, ci şi contact inter-cerebral. Această metodă este
folosită îndeosebi de agenţii Humint pentru a fi în legătură permanentă unul cu altul ori pentru ţinerea sub
control a persoanelor investigate.
Ing. Mircea Vlad, Apocalipsa13, ed. Axioma, Bucuresti, 1999

DEMONSTRATIA ACUSTICĂ A NUMARULUI 666 ÎN CODUL CU BARE

Pentru numarul 6 (EAN-13, set B), scanner-ul va citi următoarele semnale:


(ref) 2,31 mm = reference = lăţimea unui caracter (7 module): dă un impuls de 9,1 sec
(a) 0,99 mm = bara neagră + bara albă + bara neagră: 3,9 msec

14
(b) 0,66 mm = bara neagră + bara albă : 2,6 msec
(y) 0,33 mm = bara neagră : 1,3 msec
Computerul, prin raportul ref/7 = 9,1 msec/7 calculează durata de timp a unui modul (pattern) = 1,3 msec
împarţind toate măsurătorile cu acest raport, obţine:
(a) = 3,9 msec/1,3 msec = 3 patterns (corespund cifrelor binare 0 şi 1)
(b) = 2,6 msec/1,3 msec = 2 patterns (corespund cifrelor binare 0 şi 1)
(y) = 1,3 msec/1,2 msec = 1 pattern (corespunde cifrei binare 1)
Folosind analogia de măsurare 3:2:1, computerul recunoaşte numărul binar 101 (bazat pe algoritmul de
lucru 23 - 22 + 21 – 20= 5 = 101), ca fiind corespunzător numărului zecimal 6. Deci computerul echivalează
0000101 cu 101.
Caracterele de control (guard bars) stâng şi drept dau exact aceleaşi măsurători ale impulsurilor. Folosind
aceeaşi analogie de măsurare se determină exact acelaşi număr binar, deoarece guard bars au aceleaşi
dimensiuni de citire: 0,99 mm, 0,66 mm si 0,33 mm ca şi cifra 6.
În schimb, pentru bara centrală, vom avea măsurătorile:
(ref) 1,65 mm = reference - latimea întregului caracter (5 module): 6,5 msec.
(a) 0,99 mm = bara neagră + bara albă + bara neagră: 3,9 msec
(b) 0,66 mm = bara neagră + bara albă : 2,6 msec
(y) 0,33 mm = bara neagră: 1,3 msec
Calculatorul face raportul ref/5 = 6,5 msec/5 = 1,3 msec (pattern). Împărţind măsurătorile cu acest raport,
va obţine:
(a) 3,9 msec/1,3 msec = 3 patterns (corespund cifrelor binare 1,0,1)
(b) 2,6 msec/1,3 msec = 2 patterns (corespund cifrelor binare 0 si 1)
(y) 1,3 msec/1,3 msec = 1 pattern (corespunde binar cifrei 1)
Aceasta analogie 3:2:1 este caracteristică numărului 6. Deci numărul recunoscut este 101 (care corespunde
numărului zecimal 6!). De altfel, pentru a demonstra încă o dată că, prin programare, computerul echivalează
numărul 6 (0000101) cu guard bars (101) şi deci că nu ia în considerare zerourile de la stânga sau dreapta
grupului de trei alternante negru – alb - negru (ex. 101, sau 1101, sau 111011, etc.) ale oricărui număr binar al
Bar Code, să analizăm semnalele unui alt număr, de pildă nr. 4 set B, adică 0011101.

Semnalele citite de computer sunt:


(ref) 2.31 mm căruia îi corespund 9,1 msec
(a) 1.65 mm căruia îi corespund 6,5 msec
(b) 0.66 mm căruia îi corespund 2,6 msec
(y) 0.33 mm căruia îi corespund 1,3 msec

Din raportul ref/7=9,1 msec/7=1,3 msec (pattern), rezultă:


(a) 6,5 msec/ 1,3 msec = 5 patterns
(b) 2,6 msec/ 1,3 msec = 2 patterns
(y) 1,3 msec/1,3 msec = 1 pattern

De aici rezultă analogia de măsurare 5:2:1 şi deci algoritmul va fi 25-22+21-20=29. în baza doi, numărul
29 este 11101. Aşadar computerul, recunoscând prin 11101 numărul 4 set B (0011101), nu mai ţine cont de
primele zerouri, ci va citi doar grupul N-A-N (cele trei alternante negru - alb-negru).
Ing. Mircea Vlad, Apocalipsa13, ed Axioma, Bucuresti, 1999

15
Varianta imprimabila a proiectului lucid
;Ù1���°**ACE**µµ�Ks72Ì$»����*UNREGISTERED VERSION*!³(� €0Ú���Ö�s72
���›P7J
�TE �lucid.doc.%§Š9>UÛ„Z2 sŸM¤î£Ž$ϝÛ_¨1¯Dš,ï96Ùõœªçúç‹S0

BISERICA ORTODOXĂ A GRECIEI VIS-A-VIS DE MASONERIE

DECLARAŢIE OFICIALĂ
Episcopii Bisericii Ortodoxe a Greciei în şedinţa din 12 octombrie 1933, s-au ocupat de studierea şi examinarea
acelei societăţi secrete internaţionale - Francmasoneria. Au ascultat cu atenţie expunerea introductivă a Comisiei celor
patru episcopi ce au alcătuit-o din însărcinarea primită de la Sfântul Sinod în precedenta sa şedinţă; de asemenea poziţia
Facultăţii de Teologie a Universităţii din Atena şi în mod special părerea în această problemă a profesorului Panag
Bratsiotis. De asemenea au luat în considerare informaţiile asupra acestei chestiuni apărute în Grecia sau în străinătate.
”Francmasoneria nu este o societate filantropică sau o şcoală filosofică, ci constituie un sistem mistagogic ce aminteşte
de vechile credinţe păgâne din care provine şi a căror continuare şi rod este”. Acest lucru nu este numai recunoscut de
membrii proeminenţi ai lojelor, ba ei chiar declară acest lucru cu mândrie, afirmând literal: ’’Francmasoneria reprezintă
supravieţuirea credinţelor antice şi poate fi numită păstrătoarea lor”; ’’Francmasoneria izvorăşte din misterele
egiptene’’; ”umilul atelier al Lojei Masonice nu reprezintă altceva decât peşterile şi întunericul cedrilor Indiei,
necunoscutele adâncuri ale Piramidelor, criptele măreţelor temple ale lui Isis; în misterele greceşti ale Masoneriei,
mergând pe strălucitoarele drumuri ale înţelepciunii deschise de marii iniţiaţi Prometeu, Dionisos şi Orfeu, se află
formularea eternelor legi ale universului!”
Aceasta legatură între Masonerie şi vechile credinţe idolatre este mărturisită de toate ritualurile ce sunt interpretate
în timpul iniţierilor. Ca şi în ritualurile vechilor credinţe idolatre unde viaţa şi moartea zeului erau imitate, în această
repetare imitativă a zeului, iniţiatul murind o dată cu moartea patronului cultului, care întotdeauna era o persoană
mitologica personificând Soarele sau natura care moare iarna şi învie primăvara, tot astfel se întâmplă şi în cea de-a treia
treapta a iniţierii în Masonerie, când este repetată moartea lui Hiram – patronul Masoneriei, repetare în care iniţiatul este
supus aceloraşi lovituri, cu aceleaşi instrumente şi în aceleaşi zone ale corpului ca şi Hiram. După cum mărturiseşte un
important francmason, Hiram este” ca şi Osiris, ca şi Mithra, ca şi Bachus una din personificările Soarelui.” Astfel
Masoneria este, cum s-a şi recunoscut, o religie foarte diferită, separată şi străină de credinţa creştină. Acest lucru este
arătat fără nici o îndoială de faptul că ea are propriile-i temple cu altare pe care slujitorii lor le numesc ”ateliere ce nu pot
avea mai puţină istorie şi sfinţenie decât Biserica” şi le caracterizează ca fiind temple ale virtuţii şi înţelepciunii unde
Fiinţa Supremă este adorată şi unde este învăţat adevărul. Îşi are propriile ceremonii religioase, ca ceremonia adoptării -
botezul masonic, ceremonia recunoaşterii conjugale - căsătoria masonica, ritualul morţii, consacrarea templului masonic şi
altele. Îşi are propriile iniţieri, propriul ceremonial ritual, are ordine ierarhică proprie şi o disciplină bine întemeiată.
Din existenţa agapelor masonice, a sărbătoririi solstiţiilor de vară şi de iarnă se poate concluziona că Masoneria este
o religie fiziolatră (adorarea naturii). Este adevărat că la prima vedere Francmasoneria se împacă cu oricare altă religie
pentru că nu dă nici o importanţă religiei căreia iniţiatul îi aparţine. Acest lucru se explică prin caracterul sincretic pe care
îl posedă, chiar acest caracter dovedind ca ea îşi are rădăcinile în vechile credinţe idolatre care acceptau spre iniţiere pe
adoratorii oricăror alţi zei.
Dar ca şi credinţele idolatre, în ciuda aparentului caracter de toleranţă şi acceptare a zeilor străini, prin acest caracter
sincretic subminează şi treptat zdruncină încrederea în celelalte religii astfel încât Francmasoneria, care încearcă să

16
înglobeze treptat întreaga omenire şi care promite perfecţiunea morală şi cunoaşterea adevărului, astăzi vrea sa se ridice în
poziţia unei super - religii, privind la celelalte religii (neexceptând creştinismul) ca fiindu-i inferioare.
Astfel induce adepţilor săi ideea că numai în lojele masonice se taie şi se şlefuieşte piatra cea necuprinsă şi
neînţeleasă. Şi faptul că numai Francmasoneria creează o fraternitate excluzând orice alte legături (ce sunt considerate de
Masonerie ca fiind inferioare, chiar când e vorba de biserica creştină) dovedind fără tăgadă pretenţiile sale de supra-
religie. Aceasta înseamnă că, prin iniţierea masonică, creştinul ajunge frate cu musulmanul sau cu budistul, în timp ce
creştinul neiniţiat în Masonerie devine pentru el un străin.
Pe de alta parte, Francmasoneria prin continua exaltare a cunoaşterii şi prin încurajarea liberei cugetări “nepunând
nici o stavilă căutării adevărului” (după cum afirma în Constituţia şi riturile sale), şi chiar mai mult, prin adoptarea aşa-
zisei etici naturale se arată a fi în opoziţie totală cu religia creştină. Creştinismul propovăduieşte credinţa înainte de toate,
îngrădind raţiunea omenească cu graniţele trasate de revelaţia dumnezeiască, conducând la sfinţenie prin mijlocirea
harului dumnezeiesc. Cu alte cuvinte, Creştinismul fiind o religie a revelaţiei, cu dogmele şi adevărul sau, cere mai înainte
de toate credinţa şi îşi întemeiază morala pe harul dumnezeiesc; francmasoneria accepta numai adevărul natural şi aduce
adepţilor săi libera cugetare şi investigarea realităţii numai cu ajutorul raţiunii. Îşi bazează morala numai pe forţele
naturale ale omului şi are numai scopuri omeneşti.
Incompatibilele contradicţii dintre Creştinism şi Francmasonerie sunt clare. Este firesc faptul că diferite
denominaţiuni creştine au luat poziţie împotriva Francmasoneriei. Nu numai Biserica Catolică, pentru propriile-i motive, a
înfierat prin numeroase enciclice papale mişcarea masonică, ci şi comunităţile Luterane, Metodiste sau Presbiteriene au
declarat-o ca fiind incompatibilă cu creştinismul. Mai mult ca oricare, Biserica Ortodoxă, păstrând în integralitatea sa
tezaurul credinţei creştine, i s-a împotrivit de fiecare dată când chestiunea Francmasoneriei a fost ridicată. De curând,
Comisia Inter- Ortodoxa, întrunită la muntele Athos şi la care au luat parte reprezentanţii tuturor bisericilor autocefale
ortodoxe, au caracterizat Masoneria ca fiind “un sistem anticreştin, subversiv”. Adunarea Episcopilor greci în şedinţa mai
sus menţionată a ascultat şi a acceptat următoarele concluzii care au fost formulate pe baza cercetărilor şi a discuţiilor de
către Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Hrisostomos al Atenei: Francmasoneria nu poate fi compatibilă cu creştinismul
atâta timp cât ea rămâne o organizaţie secretă acţionând şi propovăduind în ascuns, glorificând raţionalismul.
Francmasoneria acceptă în rândurile membrilor săi nu numai creştini ci şi iudei şi musulmani. Ca urmare, clerului
nu-i poate fi permis să facă parte din această organizaţie. Orice cleric care o va face trebuie depus. Este absolut
necesar sa fie atrasă atenţia acelora care au intrat în Masonerie fără gânduri ascunse şi fără să se fi lămurit ce este
într-adevăr Masoneria, să rupă orice legătură cu ea, creştinismul fiind singura religie care învaţă adevărul absolut şi
care satisface întru totul nevoile morale şi religioase ale omului.
În unanimitate şi într-un singur glas episcopii Bisericii Greciei au aprobat cele spuse şi declară că toţi fii credincioşi
ai bisericii trebuie să se ferească de Francmasonerie. Cu nestrămutată credinţă în Domnul nostru Iisus Hristos în care
avem răscumpărarea, prin sângele Lui şi iertarea păcatelor după bogăţia harului Lui, pe care L-a făcut să prisosească în
noi, în toata înţelepciunea şi priceperea (Efes 1, 7-8) întru adevărul revelat de El şi propovăduit de Apostoli, nu prin
cuvinte înţelepte ci împărtăşindu-ne din Sfintele Taine prin care suntem curăţaţi şi mântuiţi spre viaţa veşnică, nu trebuie
să decădem din harul lui Hristos devenind părtaşi la închinarea păgânească.
Este împotriva firii să aparţii lui Hristos şi în acelaşi timp să cauţi uşurare şi perfecţiune morală în afara Lui.
Acestea fiind spuse, toţi cei care au luat parte la iniţierile masonice, de acum trebuie să rupă orice legătură cu lojele şi
activităţile masonice, asigurându-se astfel de reînnoirea legăturilor, slăbite de ignoranţă, cu Dumnezeul şi Mântuitorul
nostru. Adunarea Episcopilor Bisericii Greciei aşteaptă cu dragoste acest lucru de la cei iniţiaţi în loje, fiind încredinţată
că mulţi dintre ei au primit iniţierea masonică neştiind că prin aceasta ei au trecut la altă religie, ci au făcut-o din ignoranţa
crezând că nu au făcut nimic potrivnic credinţei părinţilor lor. Încredinţându-i dragostei, şi în nici un caz ostilităţii sau
adversităţii fiilor credincioşi ai Bisericii, Adunarea Episcopilor îi îndeamnă să i se alăture în rugăciune ca Domnul Iisus
Hristos Calea, Adevărul şi Viaţa să-i lumineze şi să-i întoarcă la adevărul de care prin ignoranţă s-au depărtat.
Preluat din Revista Scara, treapta a IV-a.

17
SIMBOLURI COMUNE MASONILOR ŞI SATANIŞTILOR 2/5

MASONERIA VENEREAZA PE LUCIFER.

Majoritatea articolelor despre Francmasonerie se bazează pe texte preluate din cărţile masonice, publicate de
„Masonic Publishing Companies”, aproape toate fiind la început ţinute secrete. În continuare am comparat învăţăturile
masonice cu cele biblice, după cum este scris la I Ioan 4:1: ”Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile
dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume.” Deci orice învăţătură neconformă cu Biblia
este de la un fals profet.
Două lucruri trebuie avute în vedere despre Masonerie:
1) Masonii Superiori îi mint pe ceilalţi colegi care "merită să fie minţiţi"
2) 95% dintre masoni sunt induşi în eroare.
Iată ce scrie Carl Claudy: "Taie carapacea exterioară şi află un înţeles. Taie acel înţeles şi găseşti altul; dacă sapi
îndeajuns, poţi găsi o a III- a învăţătura, o a IV- a sau cine ştie câte altele?". De asemenea nu trebuie uitat ce spune şi
Albert Pike [p.624, teachings of the 28-th Degree, Morals & Dogma] :"Masoneria este identică cu misterele străvechi",
ceea ce înseamnă că toate învăţăturile lor sunt preluate din religiile păgâne, satanice, străvechi. Cât despre Hristos, El este
considerat de masoni ca fiind un „zeu inferior”. De altfel numele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este
pomenit nicăieri de masoni, după cum va rezulta şi din cele ce urmează. Lucifer slăvit ca fiind purtătorul de lumină al
masonilor [Albert Pike, Morals and Dogma of Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonery, p.321, 19-th Degree
of Grand Pontiff]
Încă de la iniţierea în primul grad, masonul este grăbit " să caute Lumina"! Masonul obişnuit afirmă în continuare că
este în căutarea Luminii şi că îşi va petrece întreaga viaţă urmând Lumina. S-ar deduce că "Lumina" este Dumnezeu, dar
Albert Pike afirmă că Lucifer este Purtătorul Luminii în Masonerie. Concluzia este evidentă. Tot el afirma în aceeaşi carte
că: "Apocalipsa este, pentru cei ce au primit al XIX-lea grad; aparţine acelei Credinţe Sublime care aspiră numai la
Dumnezeu, şi care dispreţuieşte splendorile şi lucrurile lui Lucifer." Deoarece unele fraze conţin termeni deosebiţi, l-am
rugat pe fostul Iluminist satanist Doc Marquis să ne lămurească.
La început Pike identifică Apocalipsa cu cea scrisă de Sfântul Apostol Ioan. Apoi afirmă că alte cărţi (Sephar
Yezirah şi Sohar) aparţinând altor religii sunt inspirate în aceeaşi manieră. Prin urmare, fiindcă aceste cărţi din urmă nu
sunt creştine, Pike afirmă că nici ceea ce se scrie în Revelaţie nu are importanţa pentru că ele aparţin unui Dumnezeu care
urăşte pe Satan şi este normal ca acestea să dispreţuiască" splendorile şi lucrurile lui Lucifer".
Apoi Pike afirma ca aceste 3 cărţi sunt " întruchiparea completă a Ocultismului". [Ibid]. Se deduce că Pike îl
consideră pe Dumnezeu ca fiind opusul dar egalul lui Satan, exact cum cred şi învaţă toţi Ocultiştii.
În al doilea rând, conform lui Doc Marquis, Pike afirmă că până la gradul 18 inclusiv, Masonii Îl socoteau pe
Dumnezeu ca fiind Purtătorul Luminii, dar începând cu gradul 19 li se dau noi informaţii. Această frază este conform cu
atitudinea Frăţiei Invizibile care înşeală ceilalţi membri, intenţionat, până când aceştia sunt pregătiţi să suporte adevărul.
Iată care este adevărul: Masoneria idolatrizează pe Lucifer.
Chiar pe coperta cărţii " Morals and Dogma", sub sigiliul lui Dumnezeu, Pike scrie o frază în Latină care se
dovedeşte a fi în totalitate satanică. O simpla privire a acestei fraze ar alerta pe orice satanist de conţinutul cărtii - care este
satanic - înţelegând imediat că şi Francmasoneria este satanică.

„Deus Meumque Jus = God and my right”

18
Doc Marquis susţine că această afirmaţie este una obişnuită în rândul sataniştilor. Are două înţelesuri, unul în cadrul
celuilalt. Primul ar fi că Francmasoneria poate conta pe dumnezeul lor pentru a le face dreptate. Al doilea, fiindcă
dumnezeul Francmasoneriei este Lucifer. Masonii "folosesc metode oculte", pentru a dobândi drepturi şi dreptate.
Marquis spune că fraza este foarte puternică şi des folosită în rândul sataniştilor.

"Puterile fierbinţi ale lui Lucifer în mâinile tale!"

„A sosit ziua în care colegii din breasla noastră trebuie să aplice cunoştinţele acumulate. Cheia necesară este
stăpânirea sentimentelor, care pune la dispoziţia lor energia universului. Omul se poate aştepta că va fi încredinţat cu o
putere mare numai dacă îşi va dovedi abilitatea de a o folosi într-un mod constructiv şi altruist. Când masonul realizează
că pentru a ajunge războinicul cetei trebuie o bună aplicare a dinamului puterii vii, atunci a învăţat secretul meseriei sale.
Energiile lui Lucifer sunt în mâinile sale, iar pentru a înainta, trebuie să dovedească faptul că le poate aplica aşa cum se
cuvine. Trebuie să calce pe urmele strămoşului său, Tubal-Cain, care cu ajutorul zeului-Război, prin forţa dată de acesta,
şi-a înfipt sabia într-un plug.” [Manly p. Hall, 33rd Degree, K.T., Illustrations by J. Augustus Knapp, 32rd Degree, Macoy
Publishing and Masonic Supply Company, Inc., Richmond, Virginia, p. 48; Emphasis Added].
Această frază este foarte clară. Se afirmă, cu îndrăzneală, că, odată ce masonul învaţă să-şi controleze sentimentele
şi să aplice cum trebuie "dinamul puterii vii" poate fi sigur că va fi în stare să controleze "energiile fierbinţi ale lui
Lucifer". Mai departe el admite că Masoneria este vrăjitorie! Toţi sataniştii pot fi siguri că dacă vor participa la sabat şi
vor învăţa "meseria" (vrăjitoria), vor controla puterile supranaturale ale lui Satan, aşa cum promite şi Manly P. Hall.
O dovadă puternică a faptului că Masoneria este Satanică este exprimarea directă şi clară, nu încărcată intenţionat
cu un limbaj ambiguu pe care să-l înţeleagă numai cineva din interior. Notabil este şi faptul că Hall şi Reynold E. Blight
sunt masoni de grad 33, în timp ce J. Augustus Knapp are gradul 32. De asemenea Macoy Publishing Company este una
din cele mai respectate edituri Masonice.

Revelaţiile lui Tubal-Cain


Să analizăm această frază. Masonul trebuie “să calce pe urmele strămoşului său, Tubal-Cain, care, cu ajutorul
zeului-Război, prin forţa data de acesta, şi-a înfipt sabia într-un plug”. În cartea ”Masonic Quiz Book” candidatul este
întrebat:
“Cine a fost Tubal-Cain?”.
Raspuns: “El este Vulcan al păgânilor” [William P. Peterson, Editor, Masonic Quiz Book: “Ask Me Brother”,
Chicago, Illinois, Charles T. Power Company, 1950, p.18, 88, 131, 213; de asemenea si la John Yarker, The Arcane
School : A Review of their Origin and Antiquity: With a General History of Francmasonery and its Relation to the
Theosophic Scientific and Philosophic Mysteries, Belfast, Ireland, William Tait, 1909, p. 30; de asemenea la A. R.
Chamberly, Editor, Questions and Answers, 1972, p. 237; de asemenea in Malcom Duncan, Duncan's Ritual of
Freemasonery, New York, David McKay Company, Inc., n.d. 3rd Edition, p. 94]. De fapt, la al treilea grad în Masonerie,
Tubal-Cain este parola care trebuie dată.
Care este sensul "Vulcan al paganilor" în afară de identitatea francmasoneriei cu păgânismul, din această frază? Să
cercetam această definiţie în surse oculte.
"Vulcan a fost o zeitate solară care era asociată focului, fulgerului şi luminii. Festivalul dat în cinstea sa se numea
Vulcania şi cuprindea şi sacrificii umane." [Percival George Woodcock, Short Dictionary of Mythology, New York,
Philosophical Library,p. 152].
Conform lui Diel, poartă o relaţie de familie cu diavolul creştinilor. [J.E. Cirlot, tradus de Jack Sage, A Dictionary
of Symbols, New York, Dorst Press,1991,p. 362]. Interesant de ştiut că s-a căsătorit cu Venus, alt nume pentru Lucifer sau
diavol". [Woodcock, op.cit.,p.150-151].
Concluzia este că pentru a poseda energiile lui Lucifer, conform lui Manly P. Hall, trebuie urmată calea "diavolului
creştinilor" căruia îi sunt oferite "sacrificii umane".

Numele infernului
Până acum chiar şi cei mai sceptici ar fi trebuit să fie convinşi că Francmasoneria este idolarizarea lui Lucifer
(Satan), totuşi pentru cei care mai vor dovezi, să luăm în considerare „Numele Infernului” în spatele căruia Masoneria

19
ascunde revenirea lui Satan. În "Biblia Sataniştilor", găsim 77 nume cu care păgânii au făcut referire la Satan de-a lungul
secolelor [Satanic Bible, Anton LaVey, p. 144-146].
Baphomet. Gnosticii credeau că acesta ar alcătui partea înflăcărată a Duhului Sfânt şi era adorat în temple, la
Sabbat-uri sub figura hieroglifica a lui Baphomet sau a "caprei lui Mendes" [Pike,op.cit., p.734, învăţături pentru gradul
28]. Este absolut incredibil că Francmasonii ar putea portretiza Duhul Sfânt în simbolul Satanic, Baphomet!

Acest simbol a fost creat de unul din principalii satanişti şi francmasoni din toate timpurile, Eliphas Levi. Cu
trecerea timpului, a fost considerat unul dintre cele mai diabolice simboluri. Dacă aruncaţi a privire mai atentă veţi
observa că reprezintă sexul, fiind o fiinţă androgină - jumătate femeie, jumătate bărbat. Capul este al unui "ţap încornorat"
o alta denumire a diavolului. În cartea "Masonic and Occult Symbols Illustrated", Dr. Burns spune: "Într-o carte despre
vrăjitorie, "The Complete Book of Witchcraft and Demonology", legenda menţionează că este "zeul încornorat al
vrăjitorilor, simbolul materializării sexuale” [p.51]. În poza alăturată vedem cum Baphomet face semnul triadei diavolului
cu mâna dreaptă." Baphomet este cunoscut de asemenea ca fiind ţapul sabbatic, în forma căruia Satana este venerat la
întrunirile vrăjitoarelor". [Frank Gaynor, Dictionary of Mysticism, New York, Philosophical Library, 1953,p. 24].
Apoi descoperim că Baphomet este simbolul oficial al Bisericii lui Satan [The Occult Emporium, Winter, 1993-
1994, p.54] si ca este purtat pe hainele Preotilor lui Satan [Ibid., 1990-1991, p.26-

Priviţi cu atenţie aceste pictograme. Francmasoneria foloseşte în mod deosebit pictogramele. Aceste simboluri sunt
folosite şi de Eastern Star, latura feminină a organizaţiei. Încă o dată Masoneria foloseşte simboluri diabolice pentru
Ordinul care "educă" femeile lor. Dar de ce nu foloseşte "Good Star" în locul acestui simbol foarte diabolic, steaua cu 5
colţuri şi capul "ţapului lui mendes"? Pentru că sunt cu adevărat diabolice, chiar şi cu propriile lor feţe.

Descoperit acest simbol pe un site cu bijuterii cu inscripţii păgâne. Jubilau asupra faptului ca Emblema Masonică de
pe inel era de fapt o pentagramă deghizată! În figura de mai jos avem simbolul masonic: compasul şi echerul. În partea
dreaptă a figurii avem imaginea întreagă de unde a fost luată pentagrama. Dacă privim cu atenţie observăm 2 pentagrame,
una colorată mai deschis decât cealaltă. Pentagrama colorată mai închis este cea cu cele 2 colturi în sus şi reprezintă cea

20
mai diabolică pentagrama, evocând pe Satan, în timp ce pentagrama mai puţin colorată este cu un colt în sus şi se mai
cheamă şi "Good Star" deoarece îl evoca pe Lucifer.

Prin această descriere concluzionăm că inelul Masonic este o pentagramă ascunsă cu ambele stele (Bine şi Rău)
reprezentate. Cu alte cuvinte, Francmasoneria serveşte atât bunului Lucifer cât şi diabolicului Satan.
Thoth. "Primul Hermes era "Inteligenţa" sau "Cuvântul Domnului". Mişcat de compasiune pentru o rasă fără de lege
... Dumnezeu a trimis omului pe Osiris şi Isis, însoţiţi de Thoth, încarnarea primului Hermes, care i-a învăţat pe oameni
arta, ştiinţa şi ceremoniile religioase, după care s-a înălţat la Ceruri sau în Luna." [Pike, Morals and Dogma, p.255, 17th
Degree, Knights of the East and West].
Fondatoarea "House of Theosophy", Helena Petrovna Blavatsky, a cărei cărţi au fost scrise în totalitate de spiritele
sale demonice care o îndrumau - noi numim acest lucru „scris automat” - ni-l prezintă pe Thoth: "...Hermes, zeul
înţelepciunii, numit Thoth, Tat, Set, Set si Sat-an, mai ales când este privit sub aspectele sale rele, Typhon, Satan al
Egiptenilor, care era de asemenea Set." [Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, vol.I: Science, New York, Trow's
Printing and Bookbinding Company, 1877, p.554, XXXIII].
Găsim foarte interesant ca Blavatsky, ca şi Anton LaVey în Biblia Satanică, nu a avut nici o greutate în a face
legătura între Thoth-Satan-Satan al egiptenilor! Amintiti-vă cuvintele lui Pike: "Masoneria este identică cu misticismul
antic" [Moral and Dogma, p.624]. Aceasta înseamnă că Francmasoneria are aceleaşi rădăcini ca religiile antice şi
venerează acelaşi zeu, Satan, chiar daca are nume diferite.
Typhon - Satan al egiptenilor. "Osiris era fiul lui Helios (Phra), o progenitură divină născută odată cu zorii zilei şi în
acelaşi timp o încarnare a lui Kneph sau Agathodaemon, Spiritul Bun, incluzând toate caracteristicile sale posibile, fie
fizice, fie morale. A fost conceput ca o fiinţă bună în totalitate, devenind necesară crearea unei alte puteri, adversara,
numita Seth, Baby sau Typhon, ca urmare a influenţelor păgubitoare ale Naturii". [Pike, op. cit.,p. 588, 28th Degree]. Încă
odată iese în evidenţă doctrina satanica cum că întreaga Natură este alcătuită din bine şi rîu, alb şi negru, lucruri egale dar
opuse. Prieteni, acesta este satanismul, iar Albert Pike l-a scos la iveală, afirmând că natura nu putea permite ca Bunul şi
Iubitorul Osiris să existe fără un adversar. De fapt satanismul şi francmasoneria descriu la fel această situaţie. Citând din
surse masonice va prezentăm această imagine.

În stânga este reprezentat zeul bun - Lucifer, cu vârful pentagramei în sus, iar în dreapta este Satan - zeul rău, cu
vârful pentagramei în jos. Această imagine reprezintă exact ceea ce afirma A. Pike în paragraful anterior: Zeul cel rău,
Seth sau Typhon sau Satan - este adversarul zeului bun, Osiris; deci Pike afirmă că Osiris este chiar Lucifer, lucru în
conformitate cu toate sursele despre Ocultism. [Simboluri preluate din : Arthur Eduard Waite, The Mysteries of Magic: A

21
Digest of the Writings of Eliphas Levi, Chicago, DeLaurence, Scott, and Company, Inc., 1966 editions, 1909, p.223; si de
asemenea in D. Duane Writers, A search For Light In A Place of Darkness: A Study of Freemasonery, p. 69].
Timpul şi spaţiul ne constrâng în a avansa în studiul Masoneriei. Cu adevărat aceasta este una dintre cele mai
periculoase organizaţii oculte din lume, iar misiunea sa este să pregătească terenul pentru Antihristul din Biblie. Iată ce
spune Bill Cooper, membru al „Demolay” în tinereţe, mai târziu petrecând mai bine de 20 de ani în spionajul maritim:
"Vă spun că Francmasoneria este una dintre cele mai blestemate şi ticăloase organizaţii de pe pământ. Masonii sunt
importanţi jucători în bătălia pentru dominarea mondială. Gradul 33 este despărţit în două: o parte este inima
Iluminismului Luciferic şi cealaltă care nu are nici cea mai mică cunoştinţă despre acest lucru." [Behold A Pale Horse,
p.78]. Acest lucru poate sa-l confirme şi Doc Marquis, fost iluminist şi vrăjitor care are cărţi unice despre acest lucru.

ASEMANAREA DINTRE NAZISM ŞI FRANCMASONERIE

Când masonul J. D. Buck a declarat în cartea sa "Mystic Masonery" că invăţăturile Francmasoneriei sunt
identice cu cele ale "Theosophical Society" am sărit de pe scaun!
"Theosophical Society" este una dintre cele mai diabolice şi mai misterioase organizaţii secrete din lume,
având multe în comun cu "Thul Society", organizaţia satanistă care l-a antrenat pe Adolf Hitler în cele mai
adânci aspecte ale satanismului. De fapt, lui Dietrich EcKart, liderul "Thul Society", în 1919 când tânărul Adolf
s-a înscris, i-a fost spus de către spiritul sau călăuzitor că Hitler va fi Alesul, Antihristul profeţit. Dr. C. Burns
afirma cu tărie în cartea sa "Masonic and Occult Symbols", p. 332 că "Hitler era discipolul ocultistei Helena
Petrovna Blavatsky" - fondatoare a "The House of Theosophy".
În acest articol vom dovedi ca Francmasoneria şi Nazismul sunt identice. Pregătiţi-vă pentru un mare şoc!
Să aruncăm o privire asupra celor două figuri de mai jos. În stânga avem simbolul "House of Theosophy"
cu un Oroboros, iar în centru-sus avem zvastica. Zvastica este un simbol străvechi găsit pe toată suprafaţa
globului şi simbolizează norocul şi reâncarnarea; este portretizată ca rotindu-se continuu. [Dr. C. Burns,
"Mystic and occult Symbols", p. 19 si 241].

22
Dar să vedem cum explica J. D. Buck simbolul menţionat: "Echilibrul perfect între spirit şi materie, este
simbolizat de hexagrama, care este, de fapt, altă formă a Compasului şi Echerului, fiecare având o linie de baza
care alcătuieşte un triunghi." [Mystic Masonry, 1913, p. 244-245]. Să examinăm mai îndeaproape hexagrama
satanică cu compasul şi echerul.
"Incercuiţi steaua şi veţi avea simbolul fericirii, sau răscumpărarea Spiritului care deschide, şi corpul,
purificat, cu Divinitatea sau Sufletul - Superior" [Ibid].
Mai mult, Buck a menţionat un termen blasfemitor "răscumpărare", care-l plasează în cercul scriitorilor de
New-Age ca Alice Baily, care evocă venirea Antihristului. Considerăm că este blasfemie pentru că această
"răscumpărare" este ocultă şi se bazează pe meditaţii spirituale oculte şi pe propriile lucrări spre deosebire de
"răscumpărarea" biblică, care se bazează numai pe faptele Domnului Iisus Hristos pentru noi, pe Cruce şi pe
Înviere. Iată cum Francmasoneria se dovedeşte a fi iar necreştină.
"Plasând în interiorul hexagramei emblema egipteana a Vieţii (Anch) avem simbolul nemuririi ca rezultat
al regenerării. Transformând cercul într-un şarpe avem simbolul Înţelepciunii, iar coroana reprezintă echilibrul;
este de asemenea reîntoarcerea materiei în suflet."[Ibid].
Observaţi cum francmasoneria, ca şi satanismul, vede în şarpe simbolul Înţelepciunii. "...principalul
simbol pentru spirit este cercul, iar pentru înţelepciune este şarpele. ["Magic Symbols", p. 25].
"Separă limba şi coada şarpelui prin "ciocanul lui Thor" (Thor = Satan, conform "Dictionarului Satanist"
al lui Anton LaVey) sau prin zvastica, încercuit(ă) de un cerc şi obţii simbolul regenerării prin victoria sensului
animalic, exact cum ai învăţat în Loja". [J. D. Buck, "Mystic Masonry",p. 244-245].
Să ne întoarcem la discuţia noastră de bază: legătura directa dintre nazism şi "House of Theosophy".
Această legătură este mai evidentă în promisiunea lor faţă de documentul satanic "The Secret Doctrine", pe baza
căruia Hitler şi-a construit multe dintre ideile sale filosofice.
"The Secret Doctrine" este exemplificată de Alice Bailey în cartea sa "Exernalisation of the Hierarchy", p.
47-48, care i-a fost dictată de spiritul ei demonic călăuzitor. Maistrul D. K. Bailey afirma că doctrina aceasta
învaţă că există 3 categorii umane distincte:
1). Cei luminaţi, oamenii avansaţi;
2). O masă de oameni obişnuiţi, cu inteligenţa obişnuită;
3). Oameni sălbatici care cu greu se pot numi oameni, fiind proşti.
Această doctrină a dus la Holocaust deoarece clasa I nu putea tolera clasa III (de obicei evrei şi ţigani)
care erau consideraţi că având o karmă inferioară dintr-o viaţă anterioară.
Dar ce spune A. Pike despre "Doctrina Secretă". Toţi Gnosticii pretindeau că deţin o doctrină secretă,
transmisă lor direct de Iisus Hristos, sub altă formă decât în Biblie sau în Epistole şi superioara acelor
comunicări, care în ochii lor puteau fi făcute publice. Aceasta doctrină secretă nu era comunicată oricui, iar în
rândurile marii secte a Basilideilor, cu greu unul dintre 100 o cunoşteau..."
Sunt sigur ca nu aţi ştiut că această "doctrina secretă" este superioară binecuvântatului Nou Testament al
Sfintei Scripturi, nu-i aşa? Încă o dovadă clară că Francmasoneria nu este creştina.
Acum că ştim că masonii, naziştii şi theosofii au în comun aceasta doctrina, să avansăm în studiul nostru
privind asemănările dintre nazism şi masonerie.
1). NAZIŞTII- "Este o mlădiţă a învăţăturilor şi practicelor oculte".[Constance Cumbey, "The Hidden
Dangers of the Rainbow", Huntington House, Shrevenport, LA, 1983, p.114]. (editura este masonica).
FRANCMASONII- A. Pike îmbrăţişează filosofia ocultă şi învăţăturile oculte spunând "Filosofia ocultă
pare să fi fost naşă sau bunica tuturor religiilor... Creştinii nu ar fi trebuit să urască magia, dar nepăsarea
oamenilor duce mereu la frica de necunoscut". ["Morals and Dogma", p.729-730]. Peste tot în Biblie,
Dumnezeu a condamnat magia în cei mai fermi termeni şi pe cei care o practicau.
2). NAZIŞTII- Arienii sunt cei mai puri, iar "New Age"-ul va avea nevoie de un mutant arian "stăpânul
raselor" (sursa: "The secret Doctrine", exemplificată anterior).

23
FRANCMASONII- A. Pike promovează aceeaţi minciună satanică despre arianul care "a coborât de pe
crestele Himalaya".[Moral and Dogma, p.714].
3). NAZIŞTII- Hitler era iniţiat în practicile oculte: tibetane şi yoga. ["The Spear of Destiny", Trevor
Ravenscroft, Samuel Weiser, Inc., York Beach,Maine, 1973, p.25-26, 157].
FRANCMASONII- a). conform masonului J. D. Buck, masoneria promovează aceleaşi învăţături ca şi
Yoga, dar sub alte înfăţişări. [J. D. Buck, "Mystic Masonry", p.180-183];
b). autorul mason J. Gordon Melton afirma că americanii francmasoni au fost ghidaţi în "Revoluţia
Americană" de Tibetani. ["The Encyclopedia of American Religions", vol. 2, Wilmington, N. C., Mcgrath
Publishing Company, 1978, p.256].
4). NAZIŞTII- credeau în Karma şi în reîncarnare. [Cumbey, op. cit., p.116].
FRANCMASONII - Eliphas Levi, mason de grad 33, scrie mult despre karma. Prezenta ideii de
reîncarnare fiind uşor de demonstrat în Masonerie: hexagrama este principalul simbol de acest fel, iar George
Oliver scrie pe larg în "Sings and Symbols", Macoy Publising and Masonic Supply Co., 1906, p.82, despre
acest lucru.
5). NAZIŞTII- credeau că au evoluat într-o specie nouă/superioară, printr-o "disciplină spirituală" şi o
"evoluţie a conştiinţei".
FRANCMASONII- credinţa lor în "Doctrina Secreta" cere tuturor să creadă că omul superior există,
pentru a putea domina masele. Acesta este motivul pentru care toate organizaţiile secrete, incluzând
Francmasoneria, învaţă că omul trebuie "să evolueze" în conştiinţa lor, pentru a putea deveni Adepţi.
6). NAZIŞTII- "Şoptind că va instaura Noua Ordine Mondială pe care rasa ariană o va conduce.
[Cumbey, op. cit., p.117].
FRANCMASONII- Dacă vreţi să vedeţi legătura masoneriei cu Noua Ordine Mondială priviţi sigiliul
S.U.A. de pe orice orice bancnotă de 1$. Veţi observa Ochiul-Atotvăzător şi inscripţia în latină care se traduce
prin "Noua Ordine Mondială". Acest sigiliu a fost adoptat în 1787 şi ţinut în secret până în 1935, când
Preşedintele Franklin Roosevelt, mason de grad 33, a fost înştiinţat de Ministrul Agriculturii, Henry Wallace că
Spiritul său Călăuzitor i-a transmis că atunci era momentul prielnic aducerii la lumină a acelui simbol.
7). NAZISTII- au fost ostili Ortodoxiei si Crestinismului, cautand sa inlocuiasca Crucea cu zvastica.
[Cumbey, p.116].
FRANCMASONII- "...Hristos promovând Religia Dragostei... Religia Dragostei s-a dovedit a fi Religia
Urii, şi chiar mai mult, Religia Persecuţiei..." [Morals and Dogma, p.394]. "Masoneria este un sistem care n-a
avut nici cel mai mic sprijin din partea istoriei, a scripturii, a moralului sau a logicii, fiind de fapt diametrul
opus acestora". [Edward Ronayne, "The Master's Carpet (Mah-Hah-Bone)", p.25]. De asemenea, ca şi naziştii,
şi francmasonii venerează zvastica.
8). NAZIŞTII- Singura realitate accesibilă fiinţei umane era punerea în practică a Dorinţelor (Ambiţiei).
Nu era alt cuvânt mai des folosit de Hitler, decât "dorinţa". Naziştii credeau că omul poate crea o nouă realitate
prin punerea în practică a dorinţei.[Cumbey, op. cit., p.31, 175].
FRANCMASONII- A. Pike :"Dorinţa (Ambiţia)... sunt de fapt părinţii tuturor... creaţiilor..." ["Morals
and Dogma", p.766]. Pike foloseşte cuvântul "dorinţă" fie a omului sau a lui Dumnezeu mai mult de 20 de ori,
în contexte diferite, în cartea sa.
9). NAZIŞTII- vedeau omul ca fiind un pod între ceea ce este şi ceea ce ar putea deveni. [Cumbey, op.
cit., p.31, 175].
FRANCMASONII- "... curcubeul... se credea a fi un pod între pământ şi rai." [Geroge Oliver, "Sings and
Symbols", Macoy Publising and Masonic Publising Company, p.14 ; R. Swinburne Clymer, "The Mystiries of
Osiris or Ancient egyptian Initiation, p. 185].
10). NAZIŞTII- credeau în evoluţionism, ca omul răspundea pentru propria sa evoluţie.[Doc Marquis,
"Secrets of Illuminati", by American Focus Publising Company, Edison, N. J., 1993].

24
FRANCMASONII- A. Pike ("Morals and Dogma", p.767) susţine că după ce Creatorul a conceput
lumea, omul a apărut prin evoluţie. Chiar avansarea-n grad în Masonerie este o evoluţie în care se învaţă
cunoştinţe noi, la fiecare grad, iar francmasonii numesc acest lucru "Iluminare".
11). NAZIŞTII- compozitorul german Wagner l-a transformat pe Iisus într-un Iisus arian. The New Age
("Noua Religie") l-a transformat pe Iisus într-un "Stăpân al iluminării" care a trecut prin toate ciclurile
iluminării devenind "complet iluminat". [Ravencsroft, op. cit., p.33-34].
FRANCMASONII- A. Pike afirma că Iisus a primit "cunoştinţa perfectă" (Gnostica) după ce a fost adus
la viaţă de Hristos şi de Înţelepciune. ["Morals and Dogma", p.563-564, 26th Degree]. Cu alte cuvinte, Pike
afirma că Iisus a devenit "Stăpân al iluminării" după ce a fost înviat de Hristos şi de Înţelepciune.
12). NAZIŞTII- Domnul creştinilor era malefic, diavolul creştinilor era Dumnezeu. [Ravenscroft, op. cit.,
p.37].
FRANCMASONII- A. Pike a creat cea mai absurdă inversare văzută vreodată în istoria omenirii: "Pentru
a nu permite luminii să se piardă în totalitate, Demonii i-au interzis lui Adam să mănânce din pomul
"cunoştinţei binelui şi răului" prin care ar fi cunoscut împărăţia Luminii şi cea a Întunericului. El s-a supus; un
înger al Luminii l-a indus spre păcat , dându-i posibilitatea victoriei, dar demonii au creat-o pe Eva, care l-a
sedus şi l-a slăbit..." ["Morals and Dogma", p.567, 26th Degree]. Acum cred că este clar cărei "Lumini"
Masoneria slujeşte.
13). NAZIŞTII- Calea către o cunoştinţă superioară este un progres gradual de la indiferenţa la trezire
sprirituală.
FRANCMASONII- În prefaţa cărţii lui Pike este scris că şi Masoneria este un proces gradual de la
"întuneric la lumină". Masoneria menţionează că are 32 de grade plus încă unul, acordat pentru merite
deosebite, al 33-lea. Există însă dovezi substanţiale că Francmasoneria ar avea 100 de grade ţinute "strict
secret".
14). NAZIŞTII- Simbolul celui mai înalt grad era Vulturul, cunoscut sub numele de "Vulturul German".
[Ravenscroft, op. cit., p.70]. (nota:Ravenscroft era practicant al Magiei şi a scris o carte despre Hitler, de
asemenea iniţiat în ocultism).
FRANCMASONII- Cel mai cunoscut simbol Francmasonic este "vulturul cu două capete", acesta fiind
de fapt "Phoenix-ul Egiptean", după cum am arătat la început.
15). NAZIŞTII- credeau în "al treilea ochi". [Ravenscroft, Ibid, p. 74]. Acesta era un "ochi spiritual"
despre care ocultiştii credeau că poate fi "deschis" de "oameni superiori". Ochiul era situat în mijlocul frunţii, de
aceea femeile din India poarta acel semn pe frunte. Se crede de asemenea că ochiul poate fi deschis fizic atunci
când persoana respectivă atinge un grad înalt.
FRANCMASONII- A. Pike credea de asemenea în "al treilea ochi" numit şi "ochiul luminos": "...
"Ochiul Luminos" (pentagrama) în Lojele noastre, după cum am mai spus, reprezintă pe Sirius, Anubis sau
Mercury, gardian şi călăuzitor al sufletului. Străvechii noştri confraţi englezi îl considerau simbol al Soarelui. În
predica lor din vechime spuneau :"Ochiul Luminos" ne relevă că marele Luminator, Soarele... "Ochiul
Luminos" a fost privit ca o emblemă a Omniştiinţei, sau "Ochiul Atotvăzător" care pentru Antici reprezenta
Soarele". [Morals and Dogma, p.506].
16). NAZIŞTII- "Naziştii au fost iniţiaţi în "Doctrina secretă" a lui H. P. Blavatsky - "House of
Theosophy" şi au aplicat acele principii pentru a crea "Holocaustul". [Ravenscroft, Ibid, p.91].
FRANCMASONII- Am acoperit acest aspect înainte de aceste enumerări.
17). NAZIŞTII- credeau în Magia Albă contra Magiei Negre. De asemenea credeau că fiecare om îşi
alege voluntar calea pe care să o urmeze. [Ravenscroft, p.92-93].
FRANCMASONII- Ideea de "Zeitate Absoluta", în afara de, sau independenta de Logica, este idolul
Magiei Negre, Fantoma sau Demonul. [A. Pike, "Morals and Dogma", p.737]. Francmasoneria învaţă Magia

25
Alba ca fiind opusul celei Negre şi crede că învăţăturile ei situează omul pe o cale corecta, cea a Magiei
Albe/Bune.
18). NAZIŞTII- nu credeau că Iisus Hristos este singura cale de mântuire.
FRANCMASONII- Iisus Hristos era un "zeu inferior" creat de Ialdabaoth, care la rândul său a fost creat
de zeul Buthos prin unirea sexuală cu Înţelepciunea (şarpele). Mai mult, Iisus nici nu era om ci avea numai
înfăţişare umană. Prin urmare şi suferinţa îndurată pe cruce a fost o iluzie. [A. Pike, "Morals and Dogma", p.
563-567]. Această învăţătură masonica despre Domnul Iisus Hristos împlineşte pe deplin definiţia biblică a
Antihristului. (1 Ioan 4:1-3).
19). NAZIŞTII- Hitler venera zeul Thor şi Odin "redenumind chiar ziua de joi (Thursday in Thor's Day =
Ziua lui Thor). Ravenscroft menţionează că Hitler a oferit victimele războiului German zeului Odin, ca
sacrificiu, acest lucru crezând că va asigura victoria naziştilor.
FRANCMASONII- A. Pike de asemenea venera pe Thor si Odin, după cum se menţionează în cartea sa
la p.551-552. Autorul mason J. D. Buck spune în "Mystic Masonry" că Masoneria foloseşte zvastica pentru a
simboliza "Ciocanul lui Thor" (p.244-245). Aceaşi afirmaţie găsim şi la Sarah Terry, "The Second Mile", p.73 ;
George Oliver, "Sings and Symbols", p.14 ; J. M. Ward, "Freemasonry and the Ancient Gods", 1921, p. 238].
Thor este sinonim cu Baal si Satan.
20). NAZIŞTII- credeau că "masele erau păcălite să creadă că patriotismul este cel mai mare ideal." Cel
mai mare ideal era unul care depăşea graniţele naţiunii. Acest ideal odată atins, toate războaiele ar fi încetat, iar
un mileniu de pace ar fi început (Thousand Year Reich).
FRANCMASONII- Promovarea constantă a Noii Ordini Mondiale şi a dorinţei acesteia de a desfiinţa
graniţele naţionale, va împinge toate ţările către o organizaţie de genul "Naţiunile Unite". Odată împlinit acest
lucru, un superman va apărea şi va conduce popoarele lumii într-un mileniu de pace şi siguranţă. Numele său va
fi "Hristos", dar noi îl vom recunoaşte ca fiind Antihristul din Biblie.
21). NAZIŞTII- triunghiurile erau considerate ca fiind ajutătoare în transformarea voinţei într-o energie
pură şi strălucitoare.[Ravenscroft, p.163].
FRANCMASONII- "Triunghiul... era emblema Sănătăţii". [Pike, "Morals and Dogma", p.634].

CONCLUZIE: Am identificat 21 de învăţături comune, credinţe şi scopuri, între Nazism şi


francmasonerie. Dacă am fi avut numai 12 în loc de 21, şansele ca acestea să fie o simplă coincidenţă sunt de
1000000:1. Dar noi am găsit 21 de arii comune. Dar fiindcă Nazismul şi Francmasoneria, precum şi alte mişcări
asemănătoare îşi au rădăcinile în vechile Religii ale Antichităţii, păgâne, sataniste, aceste asemănări nu ar trebui
să ne mire.
Articole traduse de la www.cuttingedge.org

ANCHETAT DE F.B.I. PENTRU LECTURA

Agenţi FBI l-au interogat pe Marc Schultz după ce careva l-a "filat" citind dintr-un săptămânal
independent alternativ.
Marc Schultz este surprins când mama sa îl suna la serviciu ca să-i spună că îl caută FBI-ul. "Eh,
verificări, chestiuni de rutină, nu mare scofală" şi-a spus el. Intră doi agenţi care doresc să-i vorbească,

26
asigurându-l că nu s-a întâmplat nimic rău. Câteva momente mai târziu, Marc nu s-a putut împiedica să nu se
simtă straniu înţelegând ca...el este subiectul.
Îl întreabă despre maşina pe care o conduce, dacă a fost într-un anume bar într-o anume duminică
dimineaţa, şi ce anume avea cu el. Se gândeşte un moment: "o bomba? un cuţit? droguri? Nu, nu se poate, eu nu
am aşa ceva". Unul din agenţi îl ajută: "...ceva de citit? Vreun ziar?" Schultz nu-şi poate aminti nimic pe
moment - sub privirea fixa a agentului - dar peste câteva minute îşi aduce aminte că citea un articol dintr-un ziar
pe care i-l dăduse tatăl sau. "Un fel de editorial stangist, genul care mă incita totdeauna la mânie şi disperare în
legătură cu starea acestei naţiuni."
Nu îi vine în minte pe loc numele materialului, mai ales că unul din agenţi pune paie pe foc şi îi spune că
"ar dori să rezolve treaba, şi dacă nu se poate, s-ar putea ca el (Marc) să aibă o problemă". Caută articolul peste
tot, în cele din urmă îl sună şi pe tatăl sau, care rămâne trăsnit când aude că pe fiul lui îl interoghează FBI-ul.
Pleacă "băieţii". După ce se calmează niţel, Marc şi tatăl sau stau de vorba şi îşi dau seama că articolul cu
pricina se chemă "Arme de prostire în masă" şi era semnat de Hal Crowther, într-un număr recent din Weekly
Planet, un ziar independent editat în Tampa, Florida. Materialul se referă la felul în care "corporate media" în
special Fox News şi Rupert Murdoch - au otrăvit opinia publica americana. Consideraţii dure despre media
americană post 9-11-2001...
FBI a refuzat să comenteze cazul.
http://atlanta.creativeloafing.com
http://ro.altermedia.info

SUPRAVEGHERE BIOMETRICĂ!

TEHNICI DE SUPRAVEGHERE BIOMETRICĂ


Geosclavia: angajaţii, spionaţi de patroni

Sindicatele americane denunţă sistemele de identificare biometrică. Un plan de implementare pe scară


largă a recunoaşterii biometrice în toate clădirile oficiale din New York a provocat protestele mai multor
sindicate americane, care au acuzat oficialităţile de "geosclavie".
"Este frustrant, un fel de insultă. Vor să întroducă scannere oculare şi vocale, iar aceasta este o violare a
intimităţii prin aceea că te pot urmări oriunde te-ai duce", spune Dennis Colson, supraveghetor în
Departamentul de Design şi Construcţii al oraşului New York.
De aceeaşi părere este şi Jon Forster, lider al sindicatului care-l reprezintă pe Colson. Sistemele de
recunoaştere biometrică, apreciază el, permit autorităţilor să obţină informaţii personale, unice, care să
servească la urmărirea lucrătorilor.
"Cred că toată lumea este de acord ca instalarea unui sistem GPS pe ambulanţe este un lucru bun. Pe de
altă parte, avem cazul unui patron care a cerut implantarea de microcipuri în corpurile a doi dintre angajaţii săi.
Dacă astea sunt extremele, întrebarea este: unde tragem linie?"

Telefoanele şi cărţile de credit, instrumente de urmărire

27
Municipalitatea a negat acuzaţiile, subliniind că sistemele biometrice vor servi exclusiv la verificarea
accesului şi că ele nu vor implica nici scanarea irisului, nici analiza vocii.
Expertul în biometrie Jim Wayman, care este şi consultant de specialitate pentru guvernele Australiei şi
Marii Britanii, spune că sindicaliştii ar trebui să-şi facă probleme în primul rând din cauza telefoanelor mobile şi
a cărţilor de credit.
"Se poate că în societatea occidentală să existe forţe care doresc subjugarea forţei de muncă. Subscriu
acestei temeri. Dar nu prin biometrie", a declarat Wayman pentru Reuters. Monitorizarea calculatoarelor şi a
telefoanelor ar fi "uneltele prin care un angajator ar căuta să subjuge angajaţii - nu sistemele biometrice", a
explicat el. Aşa par să indice şi studiile de profil.
În 2004, angajatorii americani au cheltuit 9 miliarde de dolari pe echipamente de supraveghere a locurilor
de muncă, iar un sondaj din 2005 arată că 76% din companii monitorizează activităţile pe internet ale
angajaţilor lor.
Mai precis, 36% dintre angajatori urmăresc îndeaproape conţinutul computerelor, ceea ce se tastează şi
timpul petrecut în faţa calculatorului, în timp ce jumătate dintre ei stochează şi analizează fişierele din
calculatoarele angajaţilor.
55% reţin şi citesc mesajele electronice. Doar 5 procente utilizează scanarea amprentelor, 2 la sută
recunoaşterea facială şi 0,5% scanările de iris.
Sursa: EVZ, 29 Ianuarie 2007

USA DĂ UNDĂ VERDE LA SPIONAT SIMPIL CETĂŢENI

SUA DĂ LIBER LA SPIONAJUL CIVIL

Senatul american, condus de democraţi, a aprobat vineri, în contextul avertismentelor în legătură cu


viitoare atacuri vizând Statele Unite, o lege care îi va permite preşedintelui George W. Bush să îşi menţină
programul controversat de spionaj intern, transmite Reuters. Cu 60 de voturi pentru şi 28 împotriva, Senatul a
trimis textul în Camera Reprezentanţilor, care îl va examina înainte de a intra în vacanţa parlamentara, ce va
dura o lună. Directorul Serviciul Naţional de Informaţii, Mike McConnell, declarase că are nevoie de aceasta
lege"pentru a proteja ţara de atacuri care sunt în curs de planificare, pentru a provoca numeroase victime în
Statele Unite".
Proiectul de lege era necesar din cauza restricţiilor impuse recent de un tribunal secret care a limitat
cazurile în care agenţiile de spionaj americane pot intercepta convorbiri telefonice sau e-mailuri ale
suspecţilor de terorism iniţiate din străinătate. Prezentata de liderul grupului republican din Senat, Mitch
McConnell (care nu are nici o legătura de rudenie cu directorul serviciilor de informaţii), proiectul permite
administraţiei să continue supravegherea fără mandat a comunicaţiilor, dar îi cere să descrie unei curţi
federale secrete procedurile pe care le foloseşte atunci când vizează suspecţi străini. Senatul a respins, cu 43
de voturi şi 45 împotrivă, o alternativă democrată care ar fi impus controale mai aspre activităţilor de spionaj
şi evaluări independente ale modului în care procurorul general a implementat măsura. Voturile din Senat au

28
intervenit la scurt timp după ce republicanii din Camera Reprezentanţilor au respins o măsură concurentă a
democraţilor, considerând-o neadecvată.
Acum, aceste cercetări şi descoperiri au fost combinate şi sunt sub protecţia departamentelor şi
ministerelor guvernelor. Liderul democraţilor din Senat, Harry Reid, a criticat proiectul aprobat de camera
superioara a Congresului, susţinând că"autorizează percheziţiile fără mandat şi supravegherea convorbirilor
telefonice, e-mailurilor, caselor, birourilor şi datelor personale ale americanilor pe durata (necesara - n.red.)
pentru a face un apel" în instanţa. Dacă va fi aprobat, proiectul Senatului va expira în termen de şase luni. În
aceasta perioadă, Congresul va încerca să redacteze o lege permanentă. The Foreign Intelligence Surveillance
Act, lege aprobată în 1978, prevede ca guvernul să obţină mandat de la un tribunal secret FISA pentru a
supraveghea suspecţii de terorism în Statele Unite.
După atacurile din 11 septembrie, Bush a autorizat interceptarea fără mandat a comunicaţiilor dintre
persoane de pe teritoriul Statelor Unite şi altele din străinătate, dacă una dintre ele este suspectată de legături
cu terorismul. Criticii susţin că programul încalcă legea FISA, dar Bush argumentează decizia prin faptul că
dispunea de puteri specifice perioadei de război pentru a decide această măsură. În ianuarie, Bush a transferat
programul sub supravegherea tribunalului FISA. Termenii supravegherii nu au fost făcuţi publici. Democraţii
din Camera Reprezentanţilor susţin că proiectul lor de lege i-ar fi acordat directorului Serviciului Naţional de
Informaţii ceea ce solicitase, dar ca acesta a cerut consultări ulterioare cu Casa Alba.
Proiectul democrat prevedea ca procurorul general Alberto Gonzales sa prezinta procedurile de
supraveghere tribunalului FISA, pentru aprobare si inspectii periodice de audit, realizate de inspectorul
general al Deparatamentului de Justitie.

SURSA: GARDIANUL.RO

BIG BROTHER VEGHEAZA AMERICA DIN SPATIU


CU APROBAREA WASHINGTONULUI, SATELITII SPIONEAZA ACUM SI TERITORIUL
AMERICAN
Folosind drept pretext lupta împotriva terorismului, administratia de la Washington a decis sa culeaga
informatii de pe teritoriul american cu ajutorul satelitilor-spion folositi de obicei pentru supravegherea
inamicilor SUA. Proiectul a nemultumit organizatiile pentru apararea drepturilor omului, care au acuzat
autoritatile ca au gasit o noua modalitate pentru a spiona populatia.
Michael McConnell, directorul serviciilor americane de informatii, a marit numarul agentiilor federale si
locale care vor avea acces la imaginile satelitilor-spion, printr-un document adresat în luna mai secretarului
pentru securitate interna, Michael Chertoff. În acelasi timp, McConnell a extins si tipul de informatii
confidentiale în posesia carora pot intra autoritatile, inclusiv cele care pot permite identificarea si urmarirea
"tintelor" dupa caracteristicile lor fizice.
Pâna acum, Agentia Spatiala Americana (NASA), Agentia Federala pentru Ajutor de Urgenta (FEMA)
si Institutul american de Geofizica (USGS) aveau acces doar la imaginile provenind de la satelitii americani
de recunoastere. Datele erau folosite în efectuarea unor cercetari stiintifice sau pentru monitorizarea
uraganelor si a activitatii vulcanilor.

INFORMATIILE AJUNG SI PEMANA POLITIEI


În noul proiect se mentioneaza ca printre beneficiarii misiunilor interne ale satelitilor se vor afla
agentiile federale si fortele de ordine locale. Acordarea acestui drept si politiei a provocat nemultumirea
organizatiilor pentru apararea drepturilor omului.
Kate Martin, directorul Centrului pentru Studii de Securitate Nationala, a atras atentia ca SUA devin încet, dar
sigur, un stat politienesc, iar americanii vor fi spionati cu instrumentele utilizate în supravegherea inamicilor
SUA. Charles Allen, seful serviciului de informatii al Departamentului pentru Securitate Interna, a precizat ca

29
aceasta initiativa va contracara o eventuala amenintare terorista. Allen a explicat ca, la început, satelitii vor fi
folositi pentru misiuni de "securitate interna", cum ar fi controlul la frontiere, supravegherea infrastructurilor-
cheie si gestionarea catastrofelor. În plus, Departamentul pentru Securitate Interna va controla accesul
agentiilor federale la datele puse la dispozitie de sateliti prin intermediul unei comisii care va întocmi
"memorandumuri pentru o utilizare adecvata" ce vor stipula cum poate fi folosita informatia.
SURSA: ADEVARUL.RO

POZITIA BISERICII ORTODOXE ROMANE FATA DE MASONERIE

Studiu asupra francmasoneriei


Întocmit de Î.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae al Ardealului si votat de Sfantul Sinod în sedinta sa de la 11
Martie 1937

CE ESTE FRANCMASONERIA?
„Francmasoneria este o societate secreta, raspandita azi în lumea întreaga, pretinzand a avea un scop
filosofic si umanitarist”. Nu vom începe prin a da o definitie completa a Francmasoneriei, ci vom arata pe rand
originile, organizatia si diferitele ei aspecte, rezumandu-le la sfarsit într-o definitie.

1. INCEPUTURILE FRANCMASONERIEI

Începuturile Francmasoneriei formeaza un subiect de interminabile discutii. În forma de astazi ea exista


din 1717, cand 4 loji engleze s-au întrunit la londra si au format Marea loja a Angliei. La 1723 Andersen
întocmi Constitutiunile acestei organizatii pe baza Constitutiei mai vechi a lojilor de zidari din Anglia. (Aceste
loji de zidari ramasesera cu timpul numai cu numele de zidari, în ele intrau orice fel de oameni.) Constitutiunile
lui Andersen sunt legea fundamentala a Francmasoneriei.

2. ORGANIZAREA FRANCMASONERIEI
Membrii Francmasoneriei sunt împartiti în grade oculte. Membrii dintr-un grad nu stiu nici cine face parte
dintr-un grad superior, nici cine face parte din acelasi grad cu ei. stiu numai cine face parte din gradele
inferioare. Din punct de vedere al numarului gradelor, precum si al altor caracteristici rituale, Francmasoneria se
împarte în diferite rituri. Astfel exista Francmasonerie ioanita sau albastra. Membrii acesteia sunt împartiti
numai în trei grade: ucenic, calfa si maestru. Apoi este ritul scotian sau rosu si cuprinde asa zisele grade înalte,
30 la numar, iar si mai sus de acestea sunt gradele invizibile. De obicei însa Francmasoneria ioanita nu exista
decat ca treapta inferioara, supusa celei scotiene. Gradele înalte si cele invizibile sunt cele care conduc din
umbra toata vasta organizatie a Francmasoneriei, în mod unitar, pe tot globul pamantesc. În varful piramidei sta
Patriarhul, sau Împaratul neîncoronat al lumii.
Ridicarea într-un grad nu se face prin alegerea de jos, ci prin selectie de sus; cei din gradele superioare
ridica pe cine vor dintr-un grad inferior la un grad superior. Intrarea în orice grad se face printr-un juramant
înfricosator si printr-o initiere. Prin juramant, cel ce intra în gradul nou se obliga sa pastreze secretul fata de tot
ce va vedea si va cunoaste în acest grad. Prin initiere i se comunica taine din învatatura si misiunea

30
Francmasoneriei, necunoscuta de gradele inferioare. Secretele comunicate gradelor inferioare sunt anodine, dar
cele comunicate gradelor superioare sunt grozave. Iata juramantul prestat de ucenicul Francmasoneriei ioanite:
„Jur înaintea Marelui Arhitect al pamantului ca nu voi descoperi nimic, nici prin semne, gesturi sau altceva ce
poate descoperi si indica ceva ce nu trebuie descoperit. În caz de calcare a juramantului primesc sa mi se taie
beregata, sa mi se scoata ochii, sa mi se gaureasca pieptul, sa mi se smulga inima, sa mi se scoata maruntaiele
din trup, sa se arda, sa se prefaca în cenusa si sa se arunce în fundul marii sau sa se împrastie în cele patru
vanturi pe fata pamantului”.
Alaturi de aceasta organizatie, oculta chiar pentru membri, exista una administrativa, secreta pentru
profani. Francmasoneria lucreaza în ateliere. Atelierele în care lucreaza primele grade se numesc loji simbolice,
formate fiecare din vreo 50 de persoane. Atelierele gradelor superioare au alte numiri. În fruntea fiecarei loji se
afla un venerabil cu rol de presedinte ajutat de mai multi demnitari. Toti sunt alesi pe un an de catre membrii
lojei.

3. FRANCMASONERIA SI EVREII
Evreii au un rol preponderent, chiar dominant în Francmasonerie. Toate gradele înalte si invizibile au fost
create si sunt ocupate de ei. Bauer, Pirlet, Caillard, lacorne, Morin, Francken, Moise Cohen, Isaac long,
întemeietorii Francmasoneriei gradelor superioare din Franta si America au fost toti evrei. În Ungaria
majoritatea Francmasonilor erau evrei, iar conducerea era aproape exclusiv în mana lor. „Biserica israelita e
aliatul nostru firesc, ea ne sprijina si o multime de iudei sunt în randurile noastre”, se spunea în revista
Francmasonilor din Ungaria, Acacia, 1908, nr. 62. În Germania lojile dependente de Marea loja din Hamburg
erau la fel ocupate de o mare majoritate de evrei. În Turcia conducatorii Francmasoneriei erau pe la 1909, evrei.
Tot asa în Italia, seful Francmasoneriei era faimosul evreu Ernesto Nathan, care a ajuns primar al Romei.
Francmasoneria franceza a fost condusa în trecut de evreii Cremieux si Gambetta. În Anglia, dintre cei
vreo 300.000 Francmasoni, peste 43.000 sunt evrei.
Masoneria nu este numai o simpla reuniune filantropica sau scoala filosofica, ci alcatuieste un sistem
mistagogic, care reaminteste de vechile religii sau culte misteriaco-pagane, din care îsi trage obarsia, alcatuind o
urmare si o reînviere a lor... Raportul acesta al masoneriei cu religiile misteriace se vede de altfel si din cele ce
au loc si se savarsesc în timpul initierilor. Caci, dupa cum în cele ce au loc în misterele idolatre vechi se relua
drama luptelor si a mortii zeului misteriac si prin reluarea aceasta mimica a dramei acesteia, cel ce se initia
murea dimpreuna cu patronul religiei misteriace – care întotdeauna era o persoana mitica simbolizand soarele
sau natura, care murea iarna si reînvia primavara - , tot asa si în initierea celui de al treilea grad al
Francmasoneriei. Într-adevar treapta aceasta a initierii alcatuieste o expunere dramatica a mortii protectorului
masoneriei, Hiram, si un fel de reluare dramatica a mortii acestuia în care, cel ce urmeaza a fi initiat sufera
dimpreuna cu el, fiind ranit în aceleasi organe si în aceleasi locuri ale corpului ca si Hiram... Astfel
Francmasoneria, în chip clar, este o religie misteriaca cu totul diferita, separata si straina de religia crestina...
Masoneria are slujbe religioase proprii, ca ceremonia învierii în chip de lup, sau botezul masonic, ceremonia
recunoasterii casatoriei sau casatoria francmasona, parastasul francmasonic, inaugurarea templului masonic
etc.”

5. FRANCMASONERIA SI CRESTINISMUL
Francmasoneria se prezinta asadar ca o quasi-religie cu zeul ei propriu: Hiram. În realitate ea nu admite o
fiinta personala la conducerea lumii, precum nu admite un principiu personal în oameni. Ea preconizeaza un
panteism naturalist: Hiram simbolizeaza forta universala care îsi ia temporal masti individuale, prezentandu-se
sub forma de persoane trecatoare. „Masonul stie ca personalitatea sa nu e nimic si se dezintereseaza de ea. El
urca pana la principiul interior al initiativei, pe care-l banuieste, fara a-l putea cunoaste exact, Dumnezeu

31
necunoscut în realitatea sa misterioasa: acesta e eul transcendent, identic poate în toate existentele cari cugeta”.
Asa zisele persoane omenesti sunt rolurile pe care le joaca trecator unul si acelasi actor.
„Un actor misterios detine rolul personalitatii noastre. Cine este artistul care nu se arata în scena, ci
ramane travestit si mascat?... E o energie consacrata Marei Opere, forta indestructibila ca orice alta forta.
Aceasta energie este independenta de instrumentul prin care se manifesta printre noi. Ea se transforma fara a se
stinge... Cine lucreaza deci în noi, daca nu forta care anima pe predecesorii nostri? Hiram, care învie, este o
realitate. Sa stim sa meditam si sa întelegem. Ca indivizii dispar, putin importa, daca energia care lucra în ei
subzista. Sa ne dezinteresam deci de o nemurire pe care ne-am reprezentat-o ca individuala. Personalitatea
noastra se va stinge si daca mai tarziu evocatorii nostri si-ar închipui ca intra în relatie cu noi, ei n-ar constitui o
fantoma decat adunand notiunile ce si le-ar putea face despre noi”.
„Individul este produsul tranzitoriu si repetat al unei cauze permanent constructive. În ce priveste pe
Marele Arhitect al Universului, trebuie sa notam ca aceasta expresie nu intentioneaza sa impuna o credinta. Sa
ne pazim deci a ceda acelei leni a spiritului care confunda pe Marele Arhitect al initierilor cu Dumnezeul
credinciosilor”.
Francmasoneria este rationalista. Ea îndeamna pe membrii sai sa supuna totul cugetarii rationale ca filtru
suprem pentru tot ce au sa admita. Iata ce zice un alt francmason: „Nici forta statului, nici cerinta nu sunt
eterne... Atunci ce poate regenera poporul cazut în dezordine? Nimic altceva decat stapanirea masurata a
ratiunii... Idealul F. M. consta în a construi pe nesimtite o republica universala si democrata a carei regina va fi
ratiunea, iar consiliul suprem, adunarea înteleptilor. În virtutea principiului care a prezidat la nasterea
Francmasoneriei, ea va putea, bazandu-se nu pe voia unui Dumnezeu inaccesibil, ci pe imperativele Ratiunii, sa
dea o viata moralei crestine”.
Din acestea rezulta si raportul francmasoneriei fata de crestinism. Mai putem aduce cateva citate pentru a
arata atitudinea directa a F. M. fata de crestinism. Tot autorul din care am citat mai sus declara: „Mai vedeti
mantuirea oamenilor într-o renastere religioasa? O! visul imposibil! Boltele sanctuarelor ale caror ruine voiti sa
le reparati, nu vor mai vedea niciodata decat un ecou slab al rugaciunilor de odinioara. Nu mai exista Dumnezeu
pentru a mai învia mortii si Acela (Hristos) ale carui accente magice deschideau mormintele, nu mai poate spera
ca un miracol asemanator va opri coborarea lui lenta în groapa uitarii. Mai mult ca totdeauna o credinta laica se
substituie unei credinte supranaturale”. Fr. Osw. Wirth în lucrarea citata compara pe Hiram cu Hristos, ambele
nume exprimand doar acelasi simbol al trecerii energiei cosmice dintr-o persoana ce dispare definitiv în alta ce
apare (moartea si învierea lui Hiram). E acelasi mit, doar numele e altul. O libertate a vointei nu admite F. M.
Totul în lume, chiar si viata sufleteasca, decurge dupa o lege necesara neschimbabila. „Simbolismul masonic
împinge mai departe analogia sugerand ca microcosmul sau lumea mica, se construieste ca si macrocosmul,
lumea mare”.
Dar Francmasoneria nu reprezinta o conceptie statistica, ci se multumeste sa existe si ea alaturi de
crestinism. Francmasoneria e prin excelenta dinamica. Ceea ce cere mai mult adeptilor e actiunea, recladirea
lumii, conform princi-piilor ei. Astfel F. M. lupta cu îndarjire sa elimine din omenire conceptia opusa ei,
crestinismul, si institutia care-l sustine, Biserica. Devizele ei sunt: Separarea Bisericii de Stat, scoala laica,
casatoria civila, difuzarea principiilor anticrestine în masele largi. În unele state cum sunt Franta, Spania, Rusia,
devizele acestea au fost realizate. În alte tari se merge cu pasi repezi spre aceasta stare. Biserica sta în fata
ofensivei puternice a unui dusman necrutator.

6. SCOPUL FRANCMASONERIEI
Francmasoneria îsi tine ultimele ei scopuri în secret. Dar fara voia ei se strevad adeseori aceste scopuri,
din marturisiri masonice mai mult sau mai putin învaluite. Regulat, francmasoneria spune ca scopul ei este
cercetarea adevarului si actiunea caritativa.

32
Dar de o actiune caritativa francmasonica nu s-a împie-dicat nimeni pana acum. si apoi de ce ar fi lipsa de
o asociatie clandestina si de secrete, pentru desfasurarea unei actiuni caritative?
În realitate cand masonii explica mai larg sensul actiunii lor caritative, vezi ca e vorba de o fericire a lumii
prin scaparea de ideile ei de acum, prin asezarea ei pe temeliile principiilor rationaliste masone. „Binefacerea
pentru mason nu se confunda cu ceea ce s-a convenit sa se numeasca caritate. Cedarea catorva bucati de paine,
din prisos, nu-l achita de datoria sfanta ce o contracteaza initiatul fata de umanitate. A face bine comporta un
întreg program de viata”. Într-o forma eufemista, Fr. Osw. Wirth, arata asadar ca nu caritatea este scopul
Francmasoneriei.
Iar cercetarea adevarului de care vorbeste F.M. trebuie înteleasa ca o lansare a tuturor ideilor de
destramare a Statului si a Societatii. Toate ideile de extrema stanga ale comunismului au fost pregatite în loji si
aplicate de francmasoni. la fel, toate ideile anticrestine, de totala emancipare a instinctelor omenesti inferioare
de sub prestigiul virtutilor crestine. De la Marx pana la lenin si Trotzki, toti sefii mai de seama ai comunismului
au fost evrei si francmasoni, sau cel putin francmasoni.
Ziarul francmason latomia scrie (Iulie 1849, p. 237): „Nu putem decat sa salutam socialismul ca pe un
excelent aliat al F. M. în munca de înnobilare a omenirii, în straduinta de a promova binele omenirii.
Socialismul si masoneria împreuna cu comunismul au tasnit din acelasi izvor”.
Scopul Francmasoneriei sta în legatura cu soarta întregii omeniri. F.M. lupta pentru o anumita
directionare, pentru o anumita tinta a întregii vieti omenesti colective si individuale. Care este acest scop? Dintr-
o multime de marturisiri masonice si din descifrarea sensului ce se desprinde din toata activitatea de pana acum
a F.M., rezulta ca acest scop este: întemeierea unei republici mondiale, condusa de francmasoni, adica de evrei.
O republica cu desavarsire laica, cu o omenire îndobitocita de mizerie si de patimile inferioare dezlantuite.
Iata ce spune acelasi Fr. Osw. Wirth, în manualul maestrului: „Sa avem curajul sa ne zicem religiosi si sa
ne afirmam apostoli ai unei religiuni mai sfinte decat toate celelalte. Sa propagam Religia Republicii, care va
forma inima cetatenilor si va cultiva virtutile republicane”. Tema întemeierii republicii mondiale sub stapanirea
Francmasoneriei a format obiectul Congresului mondial al F.M., din 1900, tinut la Paris.
Cand vorbesc metaforic, francmasonii se prezinta ca zidarii care au sa rezideasca, sub conducerea lui
Hiram, templul lui Solomon din Ierusalim. Aceasta înseamna, fara metafore, restabilirea dominatiei lui Israil
asupra lumii întregi.
Numai din tendinta F.M., dupa republica laica, internationala si extrem de democratica se explica de ce
toate revolutiile de la cea din 1789 încoace, toate loviturile date crestinismului, principiului monarhic si
national, principiului autoritatii, sunt opera francmasonilor. Din aceste motive, toate statele care recunosc
valoarea principiului national si a factorului crestin au desfiintat Francmasoneria. Asa a facut si Italia prin
Mussolini în 1925, si Germania prin Hitler. În Ungaria a fost desfiintata dupa prabusirea comunismului lui Bela
Kuhn, dovedindu-se ca acest comunism a fost creatia lojilor.

7. FRANCMASONERIA IN ROMANIA
Nu vom face un istoric al Francmasoneriei în Romania. Pana la razboi nu s-a bucurat de dezvoltare
remarcabila. Abia de la razboi încoace si mai ales în ultimii vreo 10 ani, a luat un avant ce da de gandit. Din
cele sase grupe francmasonice romane, una e pur evreiasca: B’nai B’rith, alta Federatia lojilor simbolice de rit
ioanit din Romania e evreo-ungureasca (în Ardeal) si în 1933 s-a unit cu Marea loja Nationala Romana, iar o a
treia e evreo-nemteasca: Marea loja germana din Romania. Romanii se gasesc numai în celelalte trei: Marea
loja Americana din Romania (afiliata la Marea loja Americana din New York), Marele Orient din Romania
afiliat la Marele Orient din Franta, si care cuprinde 90% evrei si, în sfarsit, Marea loja Nationala din Romania,
care afiseaza tricolorul, afecteaza lupta contra celeilalte Francmasonerii, pe motiv ca e jidovita, dar aceasta e
numai o masca cu scopul de a vana cat mai multi ofiteri si alti buni romani.

33
Marea loja Nationala condusa pana în 1933 de dl. Pangal, în acel an s-a rupt în doua, o parte lojile ei –
cele provinciale si cinci din cele zece bucurestene – constituindu-se separat în frunte cu dl. M. Sadoveanu. Dar
pe dl. Sadoveanu l-au urmat numai masonii din primele trei grade, cei din gradele superioare au ramas cu dl.
Pangal. si cum masonii primelor trei grade sunt condusi de cei din gradele superioare se pare ca schisma din
Marea loja Nationala e tot numai o cursa pentru romanii naivi pe care prestigiul unui Sadoveanu îi atrage mai
mult decat dl. I. Pangal. De altfel, gruparea d-lui Sadoveanu s-a aliat cu Marele Orient.
Despre opiniile de mason ale d-lui M. Sadoveanu citam doar urmatoarele randuri din cuvantarea rostita la
adunarea din 2.VII.1933, a Marii loji Nationale. Sub un val eufemist se întrezareste toata adversitatea masonica
fata de credinta crestina si ideea nationala: „liber cu adevarat e numai acel maestru care izbandeste a-si domina
pasiunile si a se elibera de prejudecati. Cel care pastreaza ura de rasa, obscurantismul violentelor, suficientele
dogmatice, e un sclav ca si cel care nu-si poate domina pasiunile degradante”.
Foarte sistematic zeflemiseste dl. M. Sadoveanu credinta crestina ortodoxa pe care o socoteste o credinta
pentru naivi, mult inferioara stiintei „egiptene” a „Magului” superior în romanul „Creanga de aur”.
Numarul masonilor din Romania era înca în 1932 întristator de urcat. Astazi se pare ca sunt si mai multi.
În 1932 aveam 3300 masoni. Cehoslovacia avea 60, Iugoslavia 900, Polonia 450, Bulgaria 500. Se va
recunoaste ca Romania fata de aceste tari vecine are enorm de multi.
Influenta masonilor în viata mai noua a Statului nostru se resimte dureros, dictand din toate locurile de
conducere.
De altfel si în Marea loja Nationala se afla evrei.

8. ASA ZISA MASONERIE NATIONALA ROMANA


Dar asupra Masoneriei Nationale Romane trebuie sa insistam ceva mai mult. Despre ateismul Marelui
Orient din Romania si al Marii loji Nationale a d-lui Sadoveanu nu poate fi nici o îndoiala, odata ce el este în
stransa comuniune cu Marele Orient din Franta, despre care însasi întampinarea Masoneriei Nationale Romane
catre Sfantul Sinod spune: „Prima mare organizatie dizidenta a fost asa numitul Mare Orient din Franta, care
înca din secolul al VIII-lea s-a îndepartat încetul cu încetul de masoneria traditionala, suprimand obligativitatea
credintei în Dumnezeu si în nemurirea sufletului, precum si aceea a contractarii juramantului pe Sf. Scriptura,
dintr-un asa zis spirit de libera cugetare, si ajungand în anul 1878, la însasi primirea ateilor în Ordin. Aceasta a
provocat, dupa cum era si firesc, o imediata ruptura a relatiilor între marile loji masonice regulate cu Marele
Orient din Franta, si de atunci încoace atat Marele Orient din Franta cat si toate organizatiile afiliate lui, din
lumea întreaga, sunt socotite ca schismatice, eretice si orice relatii sunt interzise între masonii regulati si
membrii acestor organizatii”.
Noi vom arata în primul rand, ca exista relatii între organizatiile masonice cu care este afiliata Masoneria
Nationala Romana si între cele ce stau în legatura cu Marele Orient din Franta, iar în al doilea rand vom pune în
adevarata lumina atitudinea fata de religie a Masoneriei, ce se pretinde adversara Marelui Orient din Franta.
A) Orient din Franta si Marea loja din Franta stau în asa stranse legaturi, încat în fiecare an se aduna
delegatii lor într-un convent comun. Marea loja din Franta însa face parte din Asociatia Masonica Internationala
(A.M.I.) cu sediul în Geneva, împreuna cu Marile loji din Belgia, Bulgaria, Grecia, luxemburg, Norvegia,
Polonia, Portugalia, Elvetia, Cehoslovacia, Spania, Viena si Jugoslavia, dintre care multe au legaturi cu
Masoneria Nationala Romana. (Vezi întampinarea amintita mai sus.) De altfel A.M.I. lupta pentru ca „într-un
viitor mai apropiat sau mai departat, lantul mondial sa se încheie în sensul ca diferitele dialecte masonice ale
umanitatii sa se uneasca într-o limba comuna”. Deci si acum sunt numai deosebiri dialectale.
Cu Marele Orient din Franta are legaturi Marea loja din Viena. Ori Marea loja din Viena sta în relatii
oficiale cu Marea loja din Anglia si deci si cu Masoneria Nationala Romana.
Cat de neserioase si de trecatoare sunt suspendarile de relatii între diferitele organizatii francmasonice se
vede si din pilda ce au dat-o în anii recenti francmasoneriei germane. Atat cele trei Mari loji prusiene vechi care

34
se socotesc foarte nationale, cat si alte patru din cele umanitariste: Marea loja din Hamburg, cea din Bayreuth,
cea din Frankfurt pe Main si cea din Darmstadt, au rupt relatiile cu Marea loja din Viena, socotita
internationalista. Însa în acelasi timp Marile loji din Hamburg, Bayreuth si Frankfurt pe Main au reluat relatiile
cu Marea loja din Anglia, care are la randul ei relatii cu Marea loja din Viena.
Cu drept cuvant observa Fr. Hasselbacher în opera sa monumentala Entlarvte Freimaurerei 1936, vol. I,
p.71: „Ori-ce scolar care cunoaste regulile elementare de matematica stie ca: doua marimi egale cu o a treia,
sunt egale si între ele. Daca a=b si b=c, atunci si a=c”. Daca Masoneria Nationala Romana are legaturi cu cea
din Austria, iar aceasta cu Marele Orient din Franta, evident ca prin masoneria austriaca exista legaturi si între
Masoneria Nationala Romana si Marele Orient Francez.
Ce însemneaza acum ca doua organizatii masonice au legatura si ce însemneaza ca legaturile acestea sunt
suspendate?
Cand doua organizatii masonice stau în legaturi atunci ele comunica oficial prin organele lor
conducatoare. Astfel în „Regulamentul de organizare si functionare al Marei loji Nationale Romane” art.45 lit.
i, se spune despre Consiliul Marii loji Nationale, care este puterea ei executiva, ca „reprezinta împreuna cu
Marele Maestru, Mare loja Nationala din Romania pe langa conducerea suprema a fiecarui Rit de pe langa
Marile Puteri Masonice Straine”. legaturile acestea primesc un caracter si mai permanent si mai concret prin
aceea ca cele doua organizatii masonice în legatura îsi desemneaza cate un delegat, care e numit membru
regulat cu un rang superior în Marea loja prietena. Iata ce spune citatul Regulament în aceasta privinta la art. 6:
„Marele Maestru poate sa numeasca pe orice frate ca sa-l reprezinte într-o Mare loja sora din strainatate, de
asemenea el poate numi ca membru al Marii loji Nationale din Romania, cu rangul pe care-l crede potrivit, pe
orice frate desemnat ca reprezentant al Marelui Maestru al unei Mari loji sora din strainatate”.
În felul acesta în fiecare organizatie francmasonica sunt prezente organizatiile straine masonice. În afara
de aceste legaturi membrii din lojile unei organizatii pot vizita oricand lojile de grad egal sau inferior ale unei
organizatii straine, iau parte la festivitatile lor si pot fi numiti membri de onoare ai acelei organizatii straine. Fr.
Hasselbacher dovedeste în opera citata, pe baza unui vast material din arhivele lojilor germane desfiintate, ca
suspendarea legaturilor între doua organizatii masonice lasa mai departe putinta membrilor din lojile unei
organizatii de a vizita lojile celeilalte organizatii, numai cat aceste vizite n-au un caracter oficial, ci numai unul
oficios. Masonii individuali sunt frati pe tot globul pamantesc, oricarei organizatii ar apartine. Oricarui rit ar
apartine un mason, el este frate cu toti masonii de pe glob.
De altfel, aceste suspendari de relatii sunt accidentale, ele nu sfarama unitatea si simpatia fundamentala,
care leaga întreaga Francmasonerie universala. si se depun totdeauna cele mai mari straduinte ca aceste
suspendari sa înceteze cat mai repede si unitatea sa devina tot mai stransa. Ba mai mult, aceste suspendari de
relatii au loc numai între organizatiile masoneriei ioanite, a primelor trei grade. Masoneria gradelor superioare e
un front unitar. Ori masoneria primelor trei grade e numai un stadiu de trecere spre cea superioara si e condusa
de aceea. Deci supararile între organizatiile masonice subalterne sunt numai niste iluzii, niste concesii facute
spiritului neprogresat în masonerie al membrilor inferiori, carora le place sa creada ca sunt în cearta cu
masoneriile straine.
Dam cateva citate în acest sens din cartea masonilor vienezi, Das Blaubuch der Freimaurerei (Viena,
1933):
„Organizarea ritului scotian este foarte potrivita pentru urmarirea si ajungerea scopului sau departat.
Existenta factica a unui lant mondial francmason, cel putin în cadrele ritului, este în opozitie cu organizatiile,
din nefericire înca asa de neînchegate, ale francmasoneriei ioanite, care se lupta între ele din motive dogmatice
– avantajul fundamental al lucrarii sale. Ritul scotian cu ale sale 36 de Supreme consilii constituie pentru toate
teritoriile francmasone cu o aceeasi doctrina, un acelasi mod de a lucra, asadar unul si acelasi front unitar
francmasonic. Ritul scotian este afara de aceea un pasaport catre toate atelierele corespunzatoare ale masoneriei
si ofera asadar raza cea mai mare de actiune”.

35
Sa observam ca Marea loja Nationala Romana, care are sub administratia sa gradele 1-3, este sub
autoritatea Supremului Consiliu de grad 33 al Ritului Scotian Antic si Acceptat. Între cele 36 supreme Consilii
numite în cartea citata, se afla si cel din Romania si cel din Franta, autoritatea suprema a masoneriei franceze.
Pentru întarirea unitatii între organizatiile gradelor inferioare lucreaza afara de amintita Asociation Maçonique
Internationale cu sediul la Geneva, care întruneste Marile loji Simbolice (ale primelor trei grade), Die
Allgemeine Freimaurerei liga (Afeme) cu sediul în Basel, care întruneste pe masoni individuali pentru a realiza
lantul mondial al masoneriei. Aceste organizatii tin des congrese în diferite centre europene. In Fr. Hasselbacher
op. cit. vol. I, p. 53-80 se gasesc multe citate de ale francmasonilor ca Masoneria este una. luam pe Marele
Maestru al Marei loji din Bayreuth, prof. Blunschli care a scris în Freimaurerei Zeitung din 11.IV.1874 : „De
cativa zeci de ani lojile se aduna si iau un caracter tot mai national, desi misiunea lor este internationala. De ce
aceasta? Ce sens are? Caci daca francmasoneria nu are nimic cu patria, de ce se îmbraca în forme nationale?
Samburele cel bun al acestei miscari este trebuinta dupa o mai mare consolidare, pentru a valorifica mai bine
puterea confederatiei masonice.
Însemnatatea internationala a masoneriei nu e slabita prin aceasta, dimpotriva puterea ei de actiune,
eficacitatea ei devine si mai urcata”.
B)Sa lamurim acum atitudinea în chestiune religioasa a Masoneriei ce se pretinde suparata cu Marele
Orient Ateu din Franta. Mai întai cate ceva din „Constitutia si Regulamentul” Marii loji Nationale Romane.
Observam însa ca în aceasta Constitutie si Regulament nu sunt fixate decat chestiuni formale de procedura,
idealurile organizatiei, principiile ei; cuprinsul discutiilor din ateliere nu este facut cunoscut. Constitutia si
Regulamentul îndruma de cate ori e vorba de o chestiune mai importanta la Marile Constitutiuni, Traditiile si
landmarkurile Ritului. Constitutia si Regulamentul Marii loji Nationale nu e document pe baza caruia sa se
poata spune ceva definitiv referitor la scopurile si actiunea ei, cu atat mai mult cu cat acest document însusi
vorbeste de secretele masonice a caror divulgare este socotita între infractiunile cele mai grave. Ba într-un loc
spune acest document: „În loji se primesc cunostintele care nu se publica nicaieri si pe care nu le putem învata
decat în loja”.
Dar chiar si din putinele expresii ale acestui document se poate trage o concluzie care arata suficient
conflictul masoneriei cu doctrina Bisericii. E adevarat ca în art. 3 al Constitutiei, Statutelor etc. se prevede ca
„nimeni nu poate fi primit în francmasonerie daca nu crede în Dumnezeu si în nemurirea sufletului”.
legamintele si juramintele masonilor fata de Ordin sunt contractate pe Sf. Scriptura (p. 4). Dar în alta parte se
spune: „Oricare ar fi religia sau cultul cuiva, el nu poate fi exclus din Ordin, daca crede în Marele Arhitect al
Universului si practica învataturile sfinte ale moralei”.
Pana aici n-ar fi nimic grav. S-ar putea spune: sunt atatea alte Societati în care nu se cere nici acest minim
de credinta religioasa. Numai cat celelalte Societati au altfel de obiective economice, culturale, cata vreme
Francmasoneria se socoteste daca nu un adversar al Bisericii, în orice caz un concurent al ei, cu o credinta
proprie a ei. Caci iata ce se spune în pasajul citat putin mai la vale: „masonii, cele mai virtuoase elemente ale
tuturor credintelor... cauta sa demonstreze superioritatea credintei pe care o profeseaza”. Asadar un francmason
evreu, fara a-si însusi, prin intrarea în Francmasonerie, credinta crestina, e socotit si de francmasonii crestini ca
avand o credinta superioara aceleia pe care a revelat-o Însusi Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. În mandria
francmasonilor de a se socoti deasupra crestinismului, se afla implicata negarea Divinitatii crestinismului, cea
mai grava dintre erezii.
Aceeasi concluzie se deduce si din alte datorii impuse masonului. Dupa ce se spune la p. 74 ca „printre noi
sunt Frati de toate religiile si rasele”, la p. 75 se cere: „trebuie sa preferi pe un Francmason oricarui alt om, cand
solicita, în conditii egale, aceeasi situatie”. Purtarea aceasta trebuie s-o aiba un mason nu numai fata de alt
mason din tara, ci si fata de cei din strainatate, caci art. 5 al Constitutiei, Statutelor etc., p. 4 spune: „Oricarui rit
i-ar apartine un mason, el este frate cu toti masonii de pe glob”. Prin urmare masoneria formeaza o
confraternitate mai presus de religie, de neam si de familie. Un mason considera mai apropiat siesi pe un evreu

36
mason decat pe un roman crestin. Prin aceasta se rupe legatura bisericeasca dintre cei care formeaza, dupa
Apostolul Pavel, Trupul tainic al Domnului. Se poate spune ca masonul iese din Biserica, precum iese din
comunitatea nationala. „Familia, prietenii – se spune mai departe la p. 75 – sau vecinii sa nu afle chestiuni în
legatura cu activitatea francmasonica, atat personala, cat si cea colectiva”.
Putem pune de pe acum întrebarea: ce rost mai are juramantul pe Sf. Scriptura cand îl rosteste si un evreu
care nu crede în ea, sau cand se respinge originea divina a ei?
Dar poate ca cel putin nu se cuprinde în Marea loja Nationala decat Romania, asa ca acea confraternitate
cu masonii din alte tari ramane o legatura destul de platonica. Chiar asa de ar fi si totusi ar fi grav: se afirma în
principiul care pune mai presus de legaturile bisericesti si nationale pe cele masonice. În realitate Masoneria
Nationala Romana cuprinde multi straini si nu exista nici o piedica pentru a cuprinde si mai multi. E adevarat ca
Supremul Consiliu gr. 33 nu admite în sanul sau ca membri activi decat o patrime de membri neortodocsi.
Dar numarul membrilor ar fi al Supremului Consiliu care se limiteaza între 9-33. Destul este daca o
patrime din ei pot fi neortodocsi. Dar Supremul Consiliu are si membri emeriti. Între acestia numarul strainilor
nu este limitat. Dar ceea ce-i mai important e ca grosul Masoneriei Nationale îl formeaza membrii din celelalte
grade, de la 1-32, si mai ales cei din primele 3 grade. Între acestia numarul strainilor iarasi nu e limitat. Fata de
toti acesti straini masonul roman e obligat sa le dea sprijin în toate împrejurarile cand se cere – în anumite
cazuri cu riscul vietii. Refuzul sprijinului cerut aduce una din cele mai mari pedepse.
Dar acum sa luminam si mai bine atitudinea fata de crestinism a Masoneriei Romane, confruntand-o cu
cateva citate din amintita Blaubuch a Masoneriei austriece, care este în legatura si cu cea din Anglia si cu cea
romana. Francmasonul vienez dr. Oscar Trebitsch spune în articolul Freimaurerei u. Radikalismus:
„Caracteristica permanenta a Masoneriei este accentuarea necesar imanenta a caracterului autonom al eticei sale
si prin aceasta în mod necesar si negarea oricarei posibilitati a vreunei etici, heteronome, fie ea crescuta
metafizic pe terenul speculatiei filosofice, fie pe cel al speculatiei teologice” (p. 65).
În aceasta carte francmasonul Dr. Kurt Reichl scrie: „Francmasoneria este în fiinta ei adanc patrunsa de
ideea ca, pe terenul credintei, nu poate fi dogmatizata o anumita convingere privitor la ceva imposibil de
cunoscut. Ea sta pe punctul de vedere cel cu adevarat tolerat, ca fiecare are sa-si faca socoteala cu infinitul dupa
trebuintele sale religioase. Felul credintei, de semnul ce-l da fiecare notiunii sale despre Dumnezeu, nu e pentru
Francmasonerie nimic, pentru ea totul este conducerea etica a vietii care rezulta din conceptia despre lume a
respectivului ins” (p. 31).
Întalnim asadar acelasi indiferentism fata de revelatia crestina, pusa în rand cu oricare alta credinta. Nici o
grija pentru unificarea sufletelor în aceeasi credinta crestina, ci insul e justificat în tendinta de a avea o atitudine
cu totul individuala în chestiunea religioasa. Nu sustine nici Biserica impunerea cu sila a credintei crestine, dar
propovaduieste sus si tare ca aceasta credinta e revelata de Dumnezeu, deci singura adevarata în plenitudinea ei,
si dezaproba faramitarea societatii omenesti în tot atatea credinte cati indivizi sunt. Francmasoneria afirma ca n-
are nici o dogma. Dar are si ea pe cea a individualismului, socoteste ca valoare suprema judecata individuala.
Cel putin pentru ochii lumii, caci în realitate impune adeptilor ei destule convingeri si secrete de al caror rost si
sens nu au sa se întrebe masonii gradelor inferioare.
Acelasi lucru îl afirma Dr. K. Reichl si în alt loc al numitei carti, într-o controversa cu iezuitul Fr.
Muckermann despre încrederea în umanitatea pura, pe care francmasoneria o are, pe cand crestinismul nu: „Sa
recunoastem clar si fara echivocuri deosebirea fundamentala. D-v va exprimati hotarat banuiala în posibilitatea
unei umanitati care nu e în legatura cu un Dumnezeu personal, care nu e strabatuta de credinta în Dumnezeul
personal al Bisericii. Francmasonul, asa cum îl înteleg eu (!!) nu e ateu, conceptia despre lume a
Francmasoneriei are principiul unei fiinte supreme, unei ultime temelii spirituale a existentei. Dar cu deosebirea
fericita (heilsarmee), antidogmatica fata de dogma Bisericii infailibile si singura mantuitoare, ca ea lasa
continutul, culoarea notiunii de Dumnezeu subiectivismului fiecaruia. Ea socoteste ca exista o credinta, dar
aceasta nu trebuie dogmatizata drept o cunoastere care trebuie sa fie singura adevarata, asadar imposibila. Nu e

37
linia d-v., prea venerate, sa admiteti umanitatea laicista a francmasonului care nu e hranita de o credinta precisa
într-un Dumnezeu personal, ca întemeiata, adevarata si variabila. Va îndoiti de garantiile interne ale acestei
umanitati. Socotiti ca numai ideea de umanitate a credintei crestine poseda putere îndatoritoare” (p. 25-26). Iar
în alt loc: „Sigur ideea masona despre umanitate nu e determinata religios, în sensul ca nu cere înradacinarea ei
într-o religie anumita, respectiv în cea catolica” (p. 20).
În spiritul acesta liber cugetator vorbesc masonii despre religie atunci cand vor sa-si prezinte în trasaturi
simpatice organizatia lor. Adevaratele lor sentimente sunt însa direct ostile la adresa religiei. Ele izbucnesc
adesea în expresii nemascate, în felul acelora pe care le-am inserat în refrenul acesta la alt loc.
Dupa ce am aratat ca si masoneria zisa nationala face parte din organizatia mondiala a masoneriei, fiind
angajata în urmarirea scopurilor comune ale masoneriei, si dupa ce am aratat ca masoneria întreaga e cel putin
liber cugetatoare pe teren religios, sa mai revenim putin asupra scopului masoneriei în care e încadrata
masoneria nationala.
Am mai spus ca scopul masoneriei nu e cercetarea filosofica a adevarului si nici filantropia. Acestea n-ar
trebui tinute într-un secret atat de sever. Scopul ei este unul politic. si este unul si acelasi pentru toata
masoneria. De aceea se straduieste sa formeze un front cat mai strans, cum am vazut din paginile anterioare. Ca
scopul ei este unul politic, nu de politica de partid, ci de conceptie, ceea ce-i si mai grav, ne-o marturiseste
masonul Dr. K. Reichl în opera amintita, p. 35, aproband urmatoarele cuvinte ale unui membru al Marelui
Orient Francez: „Daca politica însemneaza a te aprinde de suferinta oamenilor pentru apararea drepturilor
omului, pentru realizarea unor cerinte culturale de mare valoare din punct de vedere etic si estetic, atunci, da,
masoneria face politica, atunci masoneria este politica”. Mai precis ne arata orientarea politica a masoneriei
marturisirile aceluiasi mason, ca organizatia din care face parte lupta pentru „libertatea personala si
democratie”, care nu trebuie lasata sa fie sfaramata de „dictatura barbara de dreapta sau de stanga” (p. 24). În
acelasi sens se exprima pe larg masonul Dr. Oskar Trebitsch în amintita carte, dezvoltand ca masoneria e
contrara oricarui radicalism, oricarei conduceri autoritare si pentru larga democratie (p. 64). Pe linia aceasta
masoneria e contra monarhiei desi întampinarea Masoneriei Romane spune altfel. Dr. Reichl marturiseste ca
Masoneria a vazut în instaurarea republicii în Spania îndeplinindu-se o aprinsa dorinta a ei. „Nimeni n-a negat
din latura Masoneriei ca între întemeierea republicii si masoneria spaniola exista stranse legaturi. Nici n-a ramas
nimanui ca fratilor din Marele Orient li s-au împlinit prin noua organizare de stat o aprinsa dorinta” (p. 17).
Astfel nu e de mirare daca Francmasoneria declara acum ca sta în razboi din Spania, cu totul în ajutorul
Frontului Popular. În ziarul ABC din Madrid, din 20.X.1936, foaie redactata ca toate foile de pe teritoriul
Spaniei comuniste de sovietele muncitoresti, gasim urmatoarea declaratie din partea Masoneriei: „Situatia
actuala este asa de extraordinara si de tragica, încat suntem nevoiti sa rupem tacerea noastra obisnuita.
Masoneria spaniola este deplin, total si absolut de partea Frontului Popular, de partea guvernului legal si
împotriva fascismului”. În ziarul El Dia Grafico din 15.X din Barcelona se spune: „Multumita înteleptei
prevederi a masonilor o mare parte din comanda în Guardia civil si Guardia de asalt (trupe politienesti create în
mod special de republica) era înca înainte de 18 august în mana republicanilor de încredere. Masonii au fost
aceia care au facut ca cea mai mare parte din flota de razboi sa se puna în serviciul Frontului Popular si ofiterii
rasculati sa fie închisi. Masonii au fost aviatori care s-au asezat în fruntea flotei noastre aviatice. Comandantii
celor mai multe din sectiunile armatei noastre sunt masoni. Masonii sunt în majoritate aceia care, în presa, pe
tribune, la microfon au sustinut focul în suflete. Masoni sunt si aceia care pregatesc victoria în etape. Masoni în
sfarsit, aceia care lucreaza în strainatate ca neutralitatea sa fie parasita”.
Din cele de mai sus se stravede destul de bine ca nu sunt deosebiri reale si serioase între masoneria
mondiala careia îi apartine Masoneria Nationala Romana si Masoneria afiliata Marelui Orient Francez. Astfel,
avand în vedere ceea ce am dezvoltat în toate capitolele acestui referat, putem formula urmatoarele:

CONCLUZII:

38
Francmasoneria este o organizatie mondiala, secreta în care evreii au un însemnat rol, avand un rit quasi-
religios, luptand împotriva conceptiei religios-morale a crestinismului, împotriva principiului monarhic si
national, pentru a realiza o republica internationala laica (tendinta din urma a se vedea în Blaubuch der
Freimaurerei, Wien 1933, p. 82, în art. Paneuropa als Minoritatenfrage. Se recunoaste ca „Masoneria urmareste
planul unei Europe unite”). Ea este un ferment de stricaciune morala, de dezordine sociala. Biserica osandeste
francmasoneria ca doctrina, ca organizatie si ca metoda de lucru oculta si în special pentru urmatoarele motive:
1.Francmasoneria învata pe adeptii ei sa renunte la orice credinta si adevar revelat de Dumnezeu,
îndemnandu-i sa admita numai ceea ce descopere ratiunea lor. Ea propaga astfel necredinta si lupta împotriva
crestinismului ale carui învataturi sunt revelate de Dumnezeu. Vanand pe cat mai multi intelectuali sa si-i faca
membri si obisnuindu-i pe acestia sa renunte la credinta crestina, francmasoneria îi rupe de la Biserica, si avand
în vedere influenta însemnata ce o au intelectualii asupra poporului e de asteptat ca necredinta sa se întinda
asupra unor cercuri tot mai largi. În fata propagandei anticrestine a acestei organizatii, Biserica trebuie sa
raspunda cu o contra propaganda.
2.Francmasoneria propaga o conceptie despre lume panteist-naturalista, reproband ideea unui Dumnezeu
personal deosebit de lume si ideea omului ca persoana, deosebita, destinat nemuririi.
3. Din rationalismul si naturalismul sau, francmasoneria deduce în mod consecvent o morala pur laica, un
învatamant laic reproband orice principiu moral „heteronom” si orice educatie ce rezulta din credinta religioasa
si din destinatia omului la o viata spirituala eterna. Materialismul si oportunismul cel mai cras în toate actiunile
omului, este concluzia necesara din premisele francmasoneriei.
4. În lojile francmasoneriei se aduna la un loc evreii si crestinii si francmasoneria sustine ca numai cei ce
se aduna în lojile ei cunosc adevarul si se înalta deasupra celorlalti oameni. Aceasta însemneaza ca crestinismul
nu da nici un avantaj în ce priveste cunoasterea adevarului si dobandirea mantuirii membrilor sai. Biserica nu
poate privi impasibil cum tocmai dusmanii de moarte ai lui Hristos sa fie considerati într-o situatie superioara
crestinilor din punct de vedere al cunoasterii adevarurilor celor mai înalte si al mantuirii.
5. Francmasoneria practica un cult asemanator celui al misterelor pre-crestine. Chiar daca unii adepti ai ei
nu dau nici o însemnatate acestui cult, se vor gasi multe spirite mai naive asupra carora acest cult sa exercite o
oarecare forta quasi-religioasa. În orice caz prin acest cult francmasoneria vrea sa se substituie oricarei alte
religii, deci si crestinismului. În afara de motivele acestea de ordin religios, Biserica mai are în considerare si
motive de ordin social, cand întreprinde actiunea sa contra francmasoneriei.
6. Francmasoneria este un ferment de continua si subversiva subminare a ordinei sociale prin aceea ca îsi
face din functionarii statului, din ofiteri, unelte subordonate altei autoritati pamantesti decat aceleia care
reprezinta ordinea stabilita vizibil. Îi face unelte în mana unor factori nestiuti înca nici de ei, avand sa lupte
pentru idei si scopuri politice ce nu le cunosc. E o lupta nesincera, pe la spate, niciodata nu exista o siguranta în
viata statului si ordinea stabilita. E o lupta ce ia în sprijinul ei minciuna si întunerecul. Împotriva juramantului
crestinesc pe care acei functionari l-au prestat Statului, ei dau un juramant paganesc.
7. Francmasoneria lupta împotriva legii naturale, voita de Dumnezeu, conform careia omenirea e compusa
din natiuni. Biserica ortodoxa, care a cultivat totdeauna specificul spiritual al natiunilor, si le-a ajutat sa-si
dobandeasca libertatea si sa-si mentina fiinta primejduita de asupritori, nu admite aceasta lupta pentru
exterminarea varietatii spirituale din sanul omenirii.

MASURILE cele mai eficace ce are sa le ia Biserica împotriva acestui dusman al lui Dumnezeu, al ordinei
social-morale si al natiunei, sunt urmatoarele:
1. O actiune persistenta publicistica si orala de demasca-re a scopurilor si a activitatii nefaste a acestei
organizatii.
2. Îndemnarea intelectualilor romani, care se dovedesc a face parte din loji, sa le paraseasca. În caz contrar
Fratia Ortodoxa Romana, extinsa pe toata tara, va fi îndemnata sa izoleze pe cei ce prefera sa ramana în loji.

39
Biserica le va refuza la moarte slujba înmormantarii, în caz ca pana atunci nu se caiesc. De asemenea le va
refuza prezenta ca membri în corporatiile bisericesti.
3. Preotimea va învata poporul ce scopuri urmareste acela care e francmason si-l va sfatui sa se fereasca si
sa nu dea votul candidatilor ce apartin lojilor.
4. Sfantul Sinod acompaniat de toate Corporatiunile bisericesti si Asociatiile religioase se va stradui sa
convinga guvernul si Corpurile legiuitoare sa aduca o lege pentru desfiintarea acestei organizatii oculte. În caz
ca guvernul nu o va face, Sfantul Sinod se va îngriji sa fie adusa o astfel de lege din initiativa parlamentara.
Tem. Nr. 785/937. Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, da citire referatului cu studiul asupra francmasoneriei, ce i s-a cerut
de Sf. Sinod înca din anul 1934.

Sf. Sinod însusindu-si concluziile din referat hotaraste:


I. BISERICA OSANDESTE FRANCMASONERIA ca doctrina, ca organizatie si ca metoda de lucru
oculta si în special pentru urmatoarele motive:
1. Francmasoneria învata pe adeptii ei sa renunte la orice credinta si adevar revelat de Dumnezeu,
îndemnandu-i sa admita numai ceea ce descopera cu ratiunea lor. Ea propaga astfel necredinta si lupta împotriva
crestinismului ale carui învataturi sunt revelate de Dumnezeu. Vanand pe cat mai multi intelectuali sa si-i faca
membri si obisnuindu-i pe acestia sa renunte la credinta crestina, Francmasoneria îi rupe de la Biserica, si avand
în vedere influenta însemnata ce o au intelectualii asupra poporului, e de asteptat ca necredinta sa se întinda
asupra unor cercuri tot mai largi. În fata propagandei anticrestine a acestei organizatii, Biserica trebuie sa
raspunda cu o contrapropaganda.
2. Francmasoneria propaga o conceptie despre lume panteist-naturalista, reproband ideea unui Dumnezeu
personal deosebit de lume si ideea omului ca persoana, deosebita, destinat nemuririi.
3. Din rationalismul si naturalismul sau, Francma-soneria deduce în mod consecvent o morala pur laica,
un învatamant laic, reproband orice principiu moral „heteronom” si orice educatie ce rezulta din credinta
religioasa si din destinatia omului la o viata spirituala eterna. Materialismul si oportunismul cel mai cras în toate
actiunile omului, este concluzia necesara din premisele Francmasoneriei.
4. În lojile francmasone se aduna la un loc evreii si crestinii si Francmasoneria sustine ca numai cei ce se
aduna în lojile ei cunosc adevarul si se înalta deasupra celorlalti oameni. Aceasta însemneaza ca crestinismul nu
da nici un avantaj în ce priveste cunoasterea adevarului si dobandirea mantuirii membrilor sai. Biserica nu poate
privi impasibila cum tocmai dusmanii de moarte ai lui Hristos sa fie considerati într-o situatie superioara
crestinilor din punct de vedere al cunoasterii adevarurilor celor mai înalte si al mantuirii.
5. Francmasoneria practica un cult asemanator celui al misterelor precrestine. Chiar daca unii adepti ai ei
nu dau nici o însemnatate acestui cult, se vor gasi multe spirite mai naive asupra carora acest cult sa exercite o
oarecare forta quasi-religioasa. În orice caz prin acest cult Francmasoneria vrea sa se substitue oricarei alte
religii, deci si crestinismului. În afara de motivele acestea de ordin religios biserica mai are în considerare si
motive de ordin social cand întreprinde actiunea sa contra Francmasoneriei.
6.Francmasoneria este un ferment de continua si subversiva subminare a ordinei sociale prin aceea ca îsi
face din functionarii Statului, din ofiteri, unelte subordonate altei autoritati pamantesti decat aceleia care
reprezinta ordinea stabilita vizibil. Îi face unelte în mana unor factori nestiuti înca nici de ei, avand sa lupte
pentru idei si scopuri politice ce nu le cunosc. E o lupta nesincera, pe la spate; niciodata nu exista o siguranta în
viata Statului si în ordinea stabilita. E o lupta ce ia în sprijinul ei minciuna si întunerecul. Împotriva
juramantului crestinesc pe care acei functionari l-au prestat Statului, ei dau un juramant paganesc.
7. Francmasoneria lupta împotriva legii naturale, voite de Dumnezeu, conform careia omenirea e compusa
din natiuni. Biserica ortodoxa care a cultivat totdeauna specificul spiritual al natiunilor si le-a ajutat sa-si
dobandeasca libertatea si sa-si mentina fiinta primejduita de asupritori, nu admite aceasta lupta pentru
exterminarea varietatii spirituale din sanul omenirii.

40
II. Întreg referatul împreuna cu concluziile se va tipari în brosura prin Consiliul Central Bisericesc si se va
întrebuinta ca mijloc de propaganda împotriva francmasoneriei.
Î.P.S. Patriarh prezinta declaratia facuta în fata Sa, a delegatilor lojei francmasone nationale în frunte cu
dl. Pangal, prin care aduc la cunostinta ca aceste loji se autodizolva, spre a nu fi confundate cu loja Marelui
Orient si spre a nu se crede ca este împotriva culturii sentimentelor monarhice, nationale si crestine. El – dl.
Pangal – în numele delegatilor declara ca toti membrii lojelor francmasone nationale sunt buni fii ai bisericii
ortodoxe.
Sf. Sinod ia act cu satisfactie de declaratia d-lui Pangal si a celorlalti conducatori ai masoneriei nationale
romane, cetita în ziua de 25 Februarie a.c., în fata Î.P.S. Patriarh Miron, prin care anunta ca aceasta organizatie
se autodizolva. Este prin urmare de sine înteles ca hotararea Sf. Sinod privitoare la masonerie nu se poate referi
la lojile care s-au dizolvat si prin urmare nu mai exista.
La orele 13 Î.P.S. Patriarh, ridica sedinta, prorogand Sf. Sinod pentru data de 29 Martie a.c., orele 10
dimineata.
Presedinte, (ss) Miron
Secretar, (ss) † Galaction Craioveanu
Cronica interna B.O.R., 55 (1937) nr. 3-4, Martie-Aprilie

DESFIINTAREA LOJEI MASONICE NATIONALE

Joi seara, la 25 februarie, o delegatie din partea lojei masoneriei nationale, în frunte cu dl. Pangal si însotit
de cativa fruntasi, ingineri si ofiteri superiori, s-au prezentat la Sf. Patriarhie ca sa anunte oficial pe Înaltul
ierarh de actul de autodesfiintare, pe care l-au hotarat. Motivele aratate si care au dus la aceasta hotarare sunt:
îndreptandu-se nenumarate atacuri împotriva acestei loji nationale, ca ar fi antimonarhica, antinationala si
anticrestina, si vrand sa arate ca întelege sa fie în serviciul tarii si Dinastiei, si respectuosi fata de biserica
stramoseasca, membrii acestei loji au hotarat desfiintarea.
Forma în care aceasta hotarare s-a adus la cunostinta Înalt Prea Sfintiei Sale Patriarhul Romaniei merita sa
fie bine lamurita.
Caci, pe langa Î.P.Sf. Patriarh, a luat parte la acest act mitropolitul greco-catolic Alexandru Niculescu al
Blajului si arhiepiscopul romano-catolic Alexandru Cisar al Bucurestilor, semnand toti trei telegrama adresata
M.S. Regelui, caruia i se aducea la cunostinta aceasta hotarare a lojei masonice.
Patriarhul ortodox al Romaniei, mitropolitul greco-catolic si episcopul romano-catolic semnand un act
public, este un eveniment îmbucurator si foarte semnificativ, nu atat din punct de vedere religios, ci mai ales
national.
Daca din aceasta solemnitate s-ar fi retinut ca esential aspectul ei religios, în nici un caz aceste trei
semnaturi n-ar fi putut sta împreuna fara consecinte pentru ceilalti semnatari. Vaticanul ar fi luat masuri, caci
pana acum nu întelege sa îngaduie nici o conlucrare între catolici si ortodocsi pe teren religios.
Si atunci ramane posibila numai considerarea mai mult ca un act de interes national romanesc aceasta
raspundere comuna pe care si-au ales-o cei trei prelati în numele Bisericii lor.
Daca aceasta solemnitate ar fi avut numai un caracter re-ligios, n-ar fi fost nevoie de înstiintarea sefului
Statului. Dar daca a fost un act mai mult politic, de ce fostii membri ai lojei s-au adresat ierarhilor acestor
biserici? Pentru decor, pentru mai mult zgomot? Sau pentru ca sa afirme ca legatura între Statul romanesc si
constiinta poporului trebuie sa se faca prin Biserica crestina. În alte împrejurari, prezenta arhiepiscopului
romano-catolic credem ca ar fi fost imposibila, dar, dupa evenimentele ce se petrec în afara, vedem ca si
catolicismul întelege sa conlucreze cu celelalte biserici împotriva lui antihrist, ceea ce este un semn nou al
vremurilor.
Ar fi bine ca ierarhii acestor trei biserici sa se gaseasca conlucrand si în alte împrejurari, ca sa înteleaga

41
lumea ca Hristos este al tuturor. Este îmbucurator ca s-a recunoscut prin aceasta Patriarhului ortodox al tarii un
adevarat primat national, fiind o garantie ca în marile împrejurari de ordin national Patriarhul ortodox poate
vorbi în numele celor trei Biserici.
Consecintele acestei dizolvari s-au vazut imediat, pentru ca aceasta loja, primind sa se autodizolve, a
atras atentia guvernului asupra celorlalte loji din tara, care nu au crezut ca trebuie sa faca la fel, si atunci s-a
înteles ca e o necesitate nationala ca sa fie dizolvate de autoritatea publica. Guvernul, profitand de curentul din
opinia publica împotriva francma-soneriei, a dizolvat toate lojele din tara, pecetluind localurile si arhivele lor.
Se afla si un proiect de lege, pregatit de Sf. Sinod pentru definitiva si legala lor închidere. Prin aceasta va fi
încoronata lupta dusa de Sf. Sinod si de un mare numar de teologi si scriitori crestini împotriva francmasoneriei.

Simboluri comune masonilor si satanistilor 3/5

Phoenix-ul. Acest simbol este mai important si mai familiar chiar decat obisnuitul Compas-Patrat-Echer.
Am fi tentati sa spunem ca aceste pasari ar fi vulturi, dar ne vom insela. Figura reprezinta "Pasarea Phoenix" din
mitologia straveche egipteana. Iata ce scrie Manly P. Hall, 33 Degree, K. T. in cartea: „The Phoenix, An
Illustrated Review of Occultism and Philosophy”: "In vechime o fabuloasa pasare, phoenix, este descrisa de
primii scriitori... ca marime si forma seamana cu vulturul, dar are diferente clare. Corpul phoenix-ului este
acoperit de pene purpurii lucioase si coada bleu-roscata, capul este slab colorat, iar pe spate are pene in culori
stralucitoare... Se presupune ca phoenix-ul traieste 500 de ani, dupa care i se deschide corpul si un phoenix nou-
nascut se inalta. Ca simbol, phoenix-ul reprezinta imortalitatea si invierea... Phoenix-ul este unul dintre semnele

42
Ordinelor Secrete din vechime si pentru initierea in acele Ordine, caci era ceva obisnuit sa spui despre cineva
deja membru al acelor temple ca este un om nascut de doua ori sau renascut. Intelepciunea ii confera o noua
viata, iar cei care devin intelepti sunt renascuti.[p. 176-177].
ce scrie Barbara Walker, in cartea sa oculta "Now Is The Dawning", p.281. Egiptenii credeau ca pasarea
phoenix simbolizeaza un zeu care "s-a inaltat la ceruri dimineata sub forma de stea, ca Lucifer, care dupa ce-a
fost aruncat in foc, a inviat..." Dintr-o singura fraza se poate deduce ca pasarea phoenix este simbolul lui
Lucifer.
In cartea sa "Satan's Door Resivid", fostul vrajitor William Schnoebelen, marturiseste in pag.4:
"Phoenix-ul lui Bunnu este considerat o pasare divina care se reintoarce in Egipt... Acest phoenix se arunca in
flacari, apoi reinvie din cenusa. Majoritatea ocultistilor cred ca acest lucru simbolizeaza pe Lucifer, care de
asemenea a fost aruncat in flacari si care se va ridica triumfator intr-o buna zi. Aceasta credinta are legatura si
cu ridicarea lui Hiram Abiff, "christ"-ul Masonilor".
Pentru a inpiedica lumea sa faca asocierea, Francmasonii au schimbat phoenix-ul in vultur si au inceput sa
faca referire la el ca vultur. Totusi doi autori masoni relateaza adevarul:
"Acestia sunt memuritorii carora li se aplica termenul de "phoenix" si ca simbol aveau misterioasa pasare
cu doua capete, acum denumita vultur, un familiar si putin inteles simbol masonic." [Manly P. Hall, The Lost of
Freemasonery, p.108].
"Vulturul era simbolul viu al zeului egiptean Mendes... si reprezentantul soarelui..." [A. Pike, Magnum
Opus, p.XVIII].
Din aceste doua citate rezulta recunoasterea (admiterea) schimbarii phoenix-ului egiptului antic satanist cu
vulturul masonic care, conform lui Pike, simbolizeaza pe zeul Mendes sau zeul Soare, ambele fiind identice cu
Satan/Lucifer!

Daca ne amintim ce este scris sub vulturii masonici (Deus Meumque Jus) si declaratia lor ca pentru a-si
dobandi drepturi si dreptate folosesc "metode oculte" prin Lucifer, atunci se poate trage o simpla dar importanta
concluzie.
Dar de ce Masoneria a adoptat emblema cu 2 capete, iar nu cu 1? Masonul R. Swinburne Clymer explica
in "The Mysteries of Osiris", 1951, p. 42: "Cand paganii doreau sa exprime invierea sau noul destin, le
reprezentau sub forma unui portar (usier), care putea fi distins cu usurinta prin chei... Cu timpul i-au dat doua
capete puse spate-n spate... In timp acest simbol s-a schimbat si-a devenit vulturul cu doua capete, simbolul
Masoneriei".

43
Triunghiurile. Triunghiul este unul dintre cele mai folosite simboluri satanice. Daca triunghiul are varful
in jos reprezinta zeitatea si se numeste "Deity's Triangle", sau "Water Triangle". Daca are varful in sus se
numeste "Earthly Triangle", "Pyramid Triangle" sau "Fire Triangle". Acestea sunt interpretari standard din
ocultism deci si din Masonerie [Symbolism of the Eastern Star, by Shirley Plessner, Cleveland, Ohio, Gilbert
Publishing Co, 1956, p. 18; Adoptive Rite ritual, Robert Macoy, Virginia, Macoy Publishing and Masonic
Supply co., 1897, p.237]. Totusi, triunghiul cu varful in sus, are de ceva timp o alta semnificatie: "Omul Divin",
"Perfectiunea". In figura de mai jos barbatul si femeia din cercul mai mic inseamna creatia, triunghiul cu varful
in sus reprezinta divinitatea omului, in acest context. Observam de asemenea si un compas, simbol masonic.

alt autor mason afirma ca omul poate fi divinizat, sau poate ajunge la o stare de perfectiune. [George H.
Steinmetz,"Freemasonery : Its Hidden Meanig", 1948, p. 63 si in "The Lost World :Its Hidden Meanig", 1953,
p. 148, ambele la New York, Macoy Publishing and Masonic Supply Co.]
J. D. Buck afirma blasfemitor: "Este mult mai important ca omul sa incerce sa devina Hristos decat sa
creada ca Iisus era Hristos.[J. D. Buck, Mystic Masonery, Illinois :Indo-American Book Co., 1913, Sixth
Edition, p. 138].
Inca o dovada ca Masoneria nu este crestina in nici un fel, din contra putem afirma ca Masoneria face
parte din manifestarile Antihristului.
I Ioan 4:3 - "Si orice duh, care nu marturiseste pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui
Antihrist, despre care ati auzit ca vine si acum chiar este in lume."
I Ioan 2:22 - "Cine este mincinosul, daca nu cel ce tagaduieste ca Iisus este Hristosul? Acesta este
Antihristul, cel care tagaduieste pe Tatal si pe Fiul".
II Ioan 1:7 - "Pentru ca multi amagitori au iesit in lume, care nu marturisesc ca Iisus Hristos a venit in
trup; acesta este amagitorul si Antihristul".
Aceasta declaratie a lui Buck nu numai ca-L neaga pe Iisus, dar sustine ca omul se poate salva singur si
poate ajunge chiar dumnezeu. Evident ca Francmasoneria nu este crestina cand promoveaza erezii direct din
putul lui Satan.
Sa ne intoarcem la discutia cu triunghiul cu varful in sus. Autorul mason Albert Churchward afirma ca
acest triunghi il reprezinta pe Set. Dupa cum este scris si in Biblia Satanica a lui Anton LaVey, Mare Preot
Satanist si Fondator al "Bisericii lui Satan", Set este sinonim cu Satan. [Chuchward's book was "Signs and
Symbols of Primordial Man", London, George Allan Company Ltd., 1913, Second Edition, p. 189, 309, 471].
William Meyer si J. S. M.Word, de asemenea, autori masoni, mentioneaza ca veneratorii lui Shiva purtau pe
frunte triunghiul cu varful in sus. Shiva este al sinonim pentru Satan. [The Order of the Eastern Star, W. Meyer,
p. 20 ; Freemasonery and the Ancient Gods, J. S. Word, London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Co.,
Ltd., 1921, p. 10-11]. Scriitoarea oculta Lawrie Krishna scrie despre aceasta in "The Lamb Slain - Supreme
Sacrifice".

44
Hexagrama. Hexagrama este alcatuita prin unirea celor 2 triunghiuri, incat sa formeze steaua cu 6 colturi,
cunoscuta si sub numele de "Sigiliul lui Solomon". Acest simbol este "Steaua lui David" contrafacuta, steaua
Israelului. Autoarea masonica Mary Ann Slipper, la p. 14 in "Symbolism of the Eastern Star", 1927, admite ca:"
Steaua cu 6 colturi este folosita in Masonerie si se gaseste si in alte bine cunoscute ordine de tip secret". Intr-o
alta carte "The Second Mile" este scris "... steaua cu 6 colturi este unul din cele mai vechi si mai puternice
simboluri".
Fara gluma! Deoarece contine semnul "666" este considerata a fi cel mai puternic simbol a lui Satan si
este folosita de toti vrajitorii, magicienii, satanistii, ocultistii. Prima grupa de 6 este alcatuita din laturile
triunghiului in aceeasi directie cu acele de ceasornic, a doua grupa din laturile opuse acelor de ceasornic, iar
ultima din partile hexagonului
Vrajitorii credeau ca hexagrama este forma labei unui anumit demon, numit "trud" si era folosita in
ceremonii pentru a-i chema sau a-i tine departe. [Gory Jennings, Black Magic, White Magic, Eau Claire, WI,
The Dial-Press, 1964, p. 51 : Harry E. Wedeck, "Treasury of Witchcraft, New York, Philosophical Library,
1961, p. 135]. Semnele din interiorul hexagramei sunt pentru a invoca pe demoni sa faca vraji asupra persoanei
respective, lucru confirmat si de fostul satanist iluminist, Doc Marquis.
Hexagrama simbolizeaza si actul sexual, femeia fiind triunghiul cu varful in jos. [Albert G. MacKey, "The
Symbolism of Freemasonery", p. 195, 1869, A. D.] ; ["Did You Know? Vignettes in Masonery from the Royal
Arch Mason Magasin, Missouri Lodge of Research, 1965, p. 132, wes cook, Editor].
Wes Cook, autor mason, afirma ca hexagrama reprezinta "cumpatare si armonie" in toate partile lumii.
["Did You Know? Vignettes in Masonery from the Royal Arch Mason Magasin, Missouri Lodge of Research,
1965, p. 132]. O alta publicatie masonica leaga hexagrama de simbolul chinezesc Yang-Yin ["The Significant
Numbers", Short Talk Bulletin, September, 1956, vol. 34, no. 9, p. 5].
Pe scurt hexagrama este folosita la ritualuri sataniste pentru a intra in contact cu demoni, a face vraji, etc.
[Masonic and Occult Symbols Ilustrated, Dr. Cathy Burns, p. 39].

Sigiliul SUA si Noua Ordine Mondiala

45
SIGILIUL STATELOR UNITE ESTE OCULT
[...] Pe avers (fig1) se afla doua inscriptii latine, pe margine: Annuit Coeptius si in partea inferioara Novus
Ordo Seclorum. Aceste inscriptii sunt traduse in mod obisnuit prin "Anuntul nasterii, al creatiei sau al sosirii " si
"Noua Ordine Seculara". Ochiul din triunghi este vazut de obicei ca ochiul lui Dumnezeu care vede totul cu
intelepciune, iar lumina care iese din triunghi ar fi lumina intelepciunii divine. Data inscrisa pe randul de jos al
pietrelor care construiesc piramida este 1776: data la care America si-a castigat existenta... printre altele.
Reversul sigiliului nu poarta decat o inscriptie latina: E Pluribus Unum sau Toti sunt Unul. Vulturul
simbolizeaza divinitatea in multe filosofii religioase vechi. Aici l-ar indica pe Dumnezeu, forta sa senina,
utilizata pentru aparare, iar ramura de maslin reprezinta, fireste, pacea. Stelele de deasupra capului vulturului
formeaza steaua lui David sau Magen David. Nu s-a incercat niciodata explicarea publica a acestei alegeri si
multe alte simboluri prezente in mod dubios pe sigiliu au ramas necunoscute muritorilor de rand.
[...] Putem incepe demersul nostru critic in mod logic, cu aversul sigiliului. Ce legatura poate fi deci intr-o
piramida si Statele Unite ale Americii? De ce piramidei ii lipseste piatra din varf? De ce ochiul intelepciunii
divine este reprezentat intr-un triunghi? De ce piramida are fix 13 etaje?...
Piramida nu este alta decat marea piramida de la Gizeh. Partea superioara lipseste pentru a indica faptul ca
finalul, sau " Cuvantul Pierdut " lipseste . Aceasta piramida nu a fost construita numai pentru a servi ca
mormant pentru un faraon, ea servea de asemenea la transmiterea marilor secrete din timpurile stravechi ale lui
Amon, Horus, Ra, Osiris si Thot. Aceste secrete constituie fundamentul tuturor doctrinelor si scolilor moderne,
ale misterelor hermetice, care sunt toate societati pagane. Ele pot afirma ca cred in dumnezeu, dar acesta nu este
Hristos. Ochiul intelepciunii lui Dumnezeu este un simbol masonic. Acest ochi il reprezinta pe Marele Arhitect
al Universului, Marele geometru al Universului, Dumnezeu sau Yod. El este asezat intr-un triunghi care este
simbolul misterului reprezentand intelepciunea, frumusetea si forta. Asezat invers acest triunghi reprezinta
universul cu infinitul in jos. Acest lucru inseamna ca acest ochi nu este cel al lui Dumnezeu, ci al omului, o
ordine finita. Cele 13 grade ale piramidei reprezinta ceva rebel si rau pentru ca 13 este numarul pe care
guematria biblica si cabalistica il atribuie lui Satan, ucigasului, sarpelui, dragonului, lui belial, ispititorului sau
rebeliunii. Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum a fost tradus de unii mistici, in acest context, prin anuntul
sosirii unei noi ordini secrete a erei noastre". Alti mistici traduc prin "ordinea stabilita a vremurilor vede cu un
ochi bun eforturile noastre". Chiar termenul "Marele Sigiliu" este Mahamudra in sanscrita, ceea ce inseamna:
uniunea tuturor dualitatilor aparente si bucuria suprema care vine o data cu realizarea uniunii mistice. Pentru a
rezolva partea urmatoare a sigiliului, trebuie sa recurgem la misticism pentru a topi "dualitatea aparenta a
sigiliului", caci in aparenta el este format din doua parti.
Totodata, inainte de a realiza uniunea celor doua, simbolismul de pe reversul sigiliului trebuie sa fie
explicat. Vulturul este simbolul divinitatilor din vechime, lucru care va deveni mai evident atunci cand vom
analiza uniunea mai departe in text. Vulturul de aur este simbolul Romei. De fapt, evreii au smuls vulturul de
aur atunci cand romanii au vrut sa-l puna pe templul sacru al lui Solomon. Cele noua pene din coada vulturului
reprezinta cele noua fiinte din cercul intern al iluminarii din "Marea Fraternitate Alba", Iluminatii."Noua" este si
finalitatea sau sfarsitul in guematria biblica... Hristos a murit in ora a noua (9). Capul vulturului este intors spre
dreapta, ceea ce semnifica :" el vede cu un ochi favorabil paretea dreapta sau ordinea stabilita". Prin comparatie,

46
ne dam seama ca vulturul nazist isi tinea capul spre stanga spre a arata schimbarea, revolutia, rebeliunea.
Doctrinele comuniste din intreaga lume se gasesc de asemenea la stanga, impreuna cu ordinele fasciste pentru
ca amandoua sunt structuri piramidale cu sens unic mai curand decat structuri de "guvernare limitata". Ramane
sa afisam care este ordinea stabilita asupra careia se uita cu bunavointa vulturul... Ar putea fi aceasta ordinea de
care vorbeau vechii profeti in BIBLIE ?...Inca o data, cu ajutorul geometriei si guematriei sacre, cele 12 linii
orizontale de pe blazonul vulturului simbolizeaza "guvernul perfect". Cele 6 linii verticale compuse din 3 linii
inchise la culoare intre care sunt intercalate 7 spatii albe in partea inferioara a blazonului dau ceea ce urmeaza
dupa analiza:
-omul pacatos (6)
-trinitatea tenebrelor (3 linii inchise) opuse celor 7 Biserici ale lui Hristos sau ordinii din sigiliul lu
Dumnezeu (7 spatii albe)". Fraza latina "E pluribus Unum" inseamna" a da ordine haosului unificand numarul
intr-unul singur". Sagetile din gheara sunt simbolul violentei si fortei militare. Ramura de maslin reprezinta
pacea si fructele sale. Stelele de deasupra capului vulturului au un sens in intregime mistic. Cele 13 stele mici
au cate cinci varfuri. Ele sunt numite mai exact " sigiliile lui Solomon".
Multi oameni au aflat in mod gresit ca sigiliul lui Solomon ar fi format din cele 2 triunghiuri echilaterale
suprapuse. Nu este adevarat. Steaua in 5 colturi este protectia vrajitorilor initiati contra spiritelor rele. Ei stau in
centrul unei stele in 5 colturi care la randul ei este inscrisa intr-un cerc. Cele 13 stele in 5 colturi formeaza
traditionalul :Magen David "sau "Steaua lui David". Aceste triunghiuri inlantuite reprezinta "uniunea celor 2
realitati". Adica uniunea lui Dumnezeu cu omul, a infinitului cu finitul, a spiritualului cu materialul.
Acum, cand am ridicat fundatia vom incepe contructia. Atunci cand s-au facut dispozitive dupa fata si
reversul marelui sigiliu a fost foarte usor de descifrat codul ascuns. Suprapunand reversul peste avers , asa incat
triunghiul ochiului sa acopere perfect stelele lui Magen David , vedem ca apar cele trei sigilii ale lui Solomon,
fiecare dispus in exteriorul triunghiului (figura 3).
Aceste 3 stele stralucitoare pot reprezenta cele trei "lumini emblematice" ale francmasonilor: Biblia,
echerul si compasul... pe care le mai putem numi si "bijuteriile lojii ". Ele pot reprezenta si trinitatea satanica.
Exista 5 pozitii diferite din care putem vedea aceste 3 "lumini", in exteriorul triunghiului dar in centrul "cercului
iluminatilor". In fiecare pozitie se pot citi mesajele adresate misticilor. Varful aripilor vulturului arata spre unele
dintre ele, intersectia din cerc indica altele. Cele 28 de linii intunecate care inconjoara steaua lui Magen David
sunt linii de referinta fiind prelungirea sagetilor pentru a face accesibile alte mesaje atat in latina cat si in
simboluri. Putem gasi o alta serie de mesaje codate plasand piramida asa incat unul dintre unghiurile de la baza
sa corespunda cu partea de jos, ascutita, a blazonului. Este remarcabil cum toate unghiurile si dimensiunile din
prima fata a blazonului corespund perfect cu cele de pe verso. Dispunand sigiliul ca in figura 5 se poate obtine o
alta serie de mesaje, dintre cele mai deosebite. Ne vom aminti de un alt mesaj simbolic din capitolul 13 al
Apocalipsei. Versetul 12 vorbeste de o a doua bestie (a doua Roma?) care isi va exercita autoritatea asupra
primei bestii (vechea Roma?) sub ochii si in prezenta acesteia. Ochiul Noii Ordini Mondiale seamana de altfel
foarte bine cu ochiul vulturului Romei, sub care pare ca se disipeaza... Atunci cand privim ochiul noii ordini
mondiale in aceasta pozitie remarcam imediat semnul zeului Horus, ochiul inaripat al luminii eterne. Capul
vulturului si ochiul in triunghi supravegheaza piatra din varful piramidei care denota forta si intelepciunea
superioara. Multi francmasoni si rozicrucieni vor recunoaste imediat aceasta combinatie... caci ea decoreaza
inca multe documente oficiale si sedii ale lojelor masonice. Varful blazonului se odihneste pe cel de-al saselea
rand de pietre care compun piramida. Piatra din varf devine atunci blocul rectangular format de partea
superioara a blazonului, compus din 12 linii orizontale ale "guvernului perfect". Masonii vor intelege deci ca
acest bloc rectangular reprezinta dubla piatra cubica descoperita pe locurile celui de-al doilea templu. In acelasi
timp, fiti preveniti... acest mesaj simbolic nu este adevarata lumina. Iata mesajul :" Piatra din varf care lipseste
si cuvantul-verbul-pierdut sunt amandoua oferite atunci cand guvernul perfect sau piatra cubica a marii lumini
inaripate din cer isi va lua locul ce i se cuvine de drept". In plus dat fiind ca pasarea poate reprezenta si

47
Phoenixul egiptean, sau pasarea vietii eterne, aceasta imagine ar putea reprezenta Phoenixul care renaste din
cenusa haosului sau dintr-o distrugere anterioara (vezi Geneza 1,2). Se poate ca istoria egipteana a zeului care a
fost aruncat pe Terra (legenda originala a Phoenixului) sa fie de fapt povestirea caderii lui Thot, Hermes, Baal,
Mardouk sau Satan. Daca este asa, asta ar constitui o proba suplimentara ca "cel cazut" incearca sa renasca din
cenusa distrugerii sale trecute ca Phoenix atotputernic. Este posibil ca acesta sa fie sigiliul sau secret... Cititorul
va dori, poate sa impinga studiul chiar mai departe, de aceea am inclus un pasaj din cartea "Seal of GOD"
( "Sigiliul lui Dumnezeu"), scrisa de F.C. Payne, de la pagina 103 :
"1 Unitate; 2 Separare sau Martor; 3 Perfectiune Divina sau Divinitate; 4 Munca de Creatie sau Lumea; 5
Gratie, darul lui Dumnezeu; 6 Om sau Om Pacatos; 7 Sigiliul lui Dumnezeu adesea numita Cifra Perfecta; 8
Renastere sau Nou Inceput; 9 Finalitate; 10 Perfectiune Ordinala; 11 Dezorganizare; 12 Guvernul Perfect; 13
Pacat sau Rebeliune(...) si 37 Cuvantul viu al lui Dumnezeu".
Cele 9 pene din coada vulturului arata spre cifrele romane "MDCCLXXVI". Cheia mesajului pe care il
ascund aceste cifre se afla in aplicarea "ratiunii" lui Weishaupt interpretarii guematrice a acestor 9 cifre
romane..
Reamintindu-ne ca obiectivul lui Weishaupt , cat si al puterii care il ajuta era de a stabili o ordine pagana
finala in treburile materiale si spirituale ale omului, trebuie sa cautam cu obiectivitate un indiciu in aceste 9
cifre romane. Noua cifre reprezinta deci finalitatea "noii ordini". suprema existenta spirituala este prezentata ca
o trinitate sau prin 3 obiecte. In aceste noua cifre numaram 3 grupe de cate 3. In interiorul acestor grupe gasim
doua subgrupe: una de cate unu si una de doi care actioneaza deci ca unitate cu martor. Deci, "MDCLXXVI"
devine "MDC","CLX", "XVI", ceea ce divizat in subgrupe da: "M.DC","C.LX","X.VI". Daca regrupam acum
subgrupele, obtinem :"M.C.X" si "DCLXVI"... ceea ce reprezinta respectiv :"1110 si 666(vezi nota din partea
de jos a figurii 1).
Facand apel la indiciile pe care le da capitolul 13 din Apocalipsa pe tema "numarului bestiei" si
"numarului omului", care este Antihristul, gasim cuvantul grec care desemneaza "cifra ", acesta fiind
"arithmos", frecvent utilizat in sensul de "cifra codificata". Stiind ca Bestia mai este numita in alte parti si
"Babilonul Misterelor ", gasim ca "666" ar putea reprezenta o cifra bazata pe sistemul de numerotare monetara
babiloniana, care utiliza un "dolar" divizat in 100 de "centi". Sistemul babilonian era deci sexagesimal. Un
sistem bazat pe numarul 100 se numeste centagezimal.
Pentru a converti aceste numere din sistemul babilonian in cel arab, trebuie sa divizam primul prin 100 si
sa inmultim rezultatul cu 60. Deci "666" in cifre arabe (moderne) este egal cu "110" in cifre babiloniene! In
consecinta, cifrele romane care apar pe Marele Sigiliu al Statelor Unite sunt cele ale Antihristului si ale Noii
Ordini Mondiale atat in sistemul monetar babilonian cat si in cel modern. Omul care a pus Marele Sigiliu pe
bancnota de un dolar, in 1933, a fost Franklin Delano Roosevelt, un "iluminist". Acesta era un gest simbolic,
Marele Sigiliu trebuind sa reprezinte "unitatea" atunci cand este reunit. Unde putea fi pus mai bine decat pe
hartia de 1 dolar...
Intregul sistem codat este compus din doua parti: cheia si mesajul. Cheia constituie un sistem riguros de
caractere, simboluri si sunete. Mesajul, cu toate acestea, imbraca intotdeauna aparenta haosului, a aleatorului
absolut. Pentru a descifra un mesaj haotic, reteaua "aleatorie" trebuie sa treaca printr-o cheie ordonata pentru a
ne prezenta un mesaj ordonat. In cazul Marelui Sigiliu, cele doua fatete ascund atat chei cat si mesaje. Cheile
sunt partile simetrice in raport cu axa verticala centrala a Sigiliului sau cele care apartin unei scheme logice, fie
simbolice, fie numerice...
Prin suprapunerea imaginii intoarse a unei fete asupra ei insasi, putem observa cu usurinta mai multe
trasaturi asimetrice. Pe partea cu piramida trasaturile asimetrice sunt: cuvintele de sus in latina, cuvintele latine
de pe banderola inferioara, data, albeata literelor superioare in raport cu cele din partea inferioara, arbustii de pe
sol, din jurul piramidei, inclinatia triunghiului care inconjoara ochiul si razele de lumina care inconjoara
triunghiul.

48
Pe fata pasarii, trasaturile asimetrice relevate sunt: razele de lumina care inconjoara stelele superioare,
capul vulturului, ramura de maslin, snopul de sageti, ghearele din stanga si din dreapta, cuvintele inscrise pe
esarfa si chiar esarfa insasi. Ar putea fi interesant sa notam ca triunghiul mascheaza varful sagetilor atunci cand
varful ii este plasat asupra ghearelor, iar baza pe varfuri. In aceasta pozitie, sagetile sunt indreptate asupra unor
cifre si litere de la baza piramidei. Indicele care permite stabilirea ordinii in care trebuie citite literele se afla
probabl intr-o progresie bazata pe lungimea tijelor in raport cu labele.
Cele 3 stele cu cate cinci colturi care apar atunci cand triunghiul acopera celelalte 10 stele pot reprezenta
de asemenea "ZA-BUL-ON" si "JE-HO-VAH' in scolile masonice. Steaua cu cinci colturi poate reprezenta
"cele cinci puncte ale fraternitatii masonilor","cele 5 simturi","cele5 Buddha celesti","cele 5 mari rele ale
budhismului: ignoranta, furia,dorinta,reavointa si invidia"...( si multe alte cazuri).
Primul zeu al vechiului Babilon care a fost recunoscut pe tot teritoriul imperiului era "Mardouk".Mai
tarziu, acest nume a fost schimbat in "Bel","Bul",si "Baal" care vrea sa zica "Senior". Animalele sale sacre erau
calul, cainele si dragonul cu limba despicata. Unul dintre obiectele sale preferate pe mai multe statui purtand o
tunica plina de stele, fie un arc, fie o lance, fie un sceptru, fie o plasa in cea mai mare parte a povestirilor despre
el ramase de la babilonieni. Dovezi recente demonstreaza ca activitatile sale legendare ar fi precedat chiar
epocile lui Thot, Amon, Ra, Osiris si Horus din Egipt."
Preluat din "Conjuratia iluminatilor si organizatiile secrete moderne" de Wilhelm von Angelsdorf, capitolul intitulat "Sigiliul in
sine", pagina 26, editura SAMIZADAT

DESPRE PROIECTUL LUCID

PROIECTUL LUCID - GUVERNUL BIG BROTHER


PROIECTUL L.U.C.I.D.
Reflectati la amploarea incredibila si la dimensiunile Proiectului L.U.C.I.D. În primul rând, Proiectul cere
ca pentru fiecare adult si copil – chiar si pentru nou-nascuti – sa fie emis un card universal biometric de
identitate. Fiind un card de tip „smart card" (card inteligent) si incluzând un microcip extrem de performant,
cardul de identitate reprogramabil va putea stoca milioane de biti de informatie în legatura cu posesorul –
fotografia lui (ei), amprenta digitala, amprenta plantara, imaginea obtinuta prin scanarea irisului (ochiului),
codul genetic ADN, anticorpii specifici, statutul financiar si curriculum vitae (date personale).
L.U.C.I.D presupune construirea unei uriase baze de date, de tip „Big Brother", care va capata o putere de
amestec în viata intima fara precedent. Fisierele ciberspatiale ale lui L.U.C.I.D. vor putea fi accesate imediat de
mii de agenti de politie si birocrati invizibili si foarte curiosi, presarati pretutindeni pe fata pamântului. CIA-ul
american, FBI, KGB-ul rusesc, Interpolul si Europolul european, Mossad-ul israelian, Serviciile britanice de
spionaj – acestea sunt doar câteva din agentiile militare si de spionaj de dimensiuni planetare care vor avea
acces la dosarul meu si al dumneavoastra.

BIROUL CENTRAL
Mai mult, toate datele biografice si informatiile personale despre dumneavoastra vor fi stocate si
prelucrate de biroul central. În abisurile bancilor sale de date vor curge suvoaie nesfârsite de informatie –

49
bilioane de biti de informatii –, acumulându-se imediat, în mod constant si fara ca opinia publica sa aiba habar
despre acest lucru.
Informatia va proveni de la scanerele laser din supermarketuri, de la magazine si sediile de posta, care vor
înregistra fiecare produs pe care îl veti cumpara. În sistemul Fiarei vor intra informatii despre obiceiurile si
activitatile dumneavoastra de fiecare zi si aceasta gratie satelitilor de spionaj care lucreaza fara încetare
deasupra noastra, urmarindu-ne aidoma ochilor scrutatori ai unui uliu urias, care planeaza pe deasupra prazii
sale, gata sa se napusteasca si sa însface nefericita victima.
Camere video minuscule, ascunse, vor înregistra activitatile noastre, afara si în casa – fie zi, fie noapte –,
invadându-ne în chip nerusinat intimitatea si transmitând instantaneu miliardele de imagini la biroul central prin
intermediul miraculoaselor fibre optice.
Televizoarele interactive ne vor urmari în acelasi timp în care le urmarim si vor transmite informatiile la
computerul Fiarei de la cartierul general [sediul central]. Convorbirile telefonice vor fi interceptate automat si
transcrise de Agentia Nationala de Securitate (NSA), iar apoi transmise digital prin autostrada informationala,
fiecare convorbire fiind stocata si audiata (accesata) prin reteaua L.U.C.I.D. Mai precis, totul va fi înregistrat,
stocat si accesat dupa bunul lor plac de agentii tehnocrati care administreaza acest sistem monstruos, L.U.C.I.D.
În timp ce politistii supertehnologizati si senzorii lor vor monitoriza de la distanta vietile noastre
personale, bunurile materiale vor fi de asemenea meticulos controlate de catre agentii Gestapo, cei care
stapânesc si mânuiesc instrumentele magice ale ciberspatiului. Un semn sau certificat de calitate va fi emis
pentru fiecare fabrica producatoare de bunuri. Fiecare dispozitiv, fiecare componenta, fiecare mecanism, fiecare
masina, articol de îmbracaminte, bijuterie, unealta – într-un cuvânt, toate bunurile – vor fi supuse controlului
prin programul ISO 9000. Este necesar ca un inspector guvernamental sa acorde acelei fabrici certificatul de
calitate [autorizatia], altminteri produsul respectiv nu poate fi cumparat sau vândut.

PLANUL PROFETIC AL LUI DUMNEZEU


Profetiile biblice, care contureaza o viziune înspaimântatore, coplesitoare a viitorului, dezvaluie faptul ca
veacul de pe urma va fi o perioada agitata, de înselaciune si apostazie. O puternica amagire (2 Tes 2, 11) va
pune stapânire pe mintile oamenilor, astfel încât ei se vor închina de buna-voie Balaurului (Satan) si Fiarei,
denumita si Antihrist (Ap 13). Ei vor preaslavi si Noua Ordine Mondiala pe care ea o va instaura. Oameni de
pretutindeni se vor minuna din pricina ei, strigând: „Cine-i asemenea Fiarei si cine poate sa se razboiasca
împotriva-i?" (Ap 13, 4). Si vor face toate acestea cu toate ca Fiarei i s-a dat „gura sa graiasca vorbe mari si
blasfemii" (Ap 13, 5). Acest om nerusinat si fara de lege va îndrazni chiar sa-si deschida gura „spre blasfemii
împotriva lui Dumnezeu, sa-I blasfemieze numele si locuinta, pe cei ce locuiesc în cer" (Ap 13, 5-6).
Mai mult – ne atrage atentia Sfânta Scriptura –, „i s-a dat sa faca razboi asupra sfintilor si sa-i biruie; si i s-
a dat ei stapânire peste toata semintia si poporul si limba si neamul" (Ap 13, 7). Aceasta este proorocia care ne
dezvaluie puterea si stapânirea Fiarei. Ea va stapâni peste tot pamântul, va avea putere peste toate rasele si
neamurile.

PENTRU A-I FACE PE OAMNI FERICITI


Astazi auzim cereri insistente pentru o „Noua Civilizatie", o „Noua Era", un „Nou Mod de a Gândi". Ni se
spune ca da, toate trebuiesc schimbate, caci oamenii trebuie sa se schimbe. Lumea trebuie „reinventata"; se
aplica o politica noua a întelesurilor, avem de-a face cu un „Nou Legamânt".
Aceste schimbari sunt necesare pentru: a rezolva criza imigrantilor, controlul armelor, a combate
terorismul, a combate pornografia, a-i trage la raspundere pe cei care nu platesc taxele, a „salva Planeta-Mama",
a proteja speciile aflate în pericol, a duce razboi împotriva retelelor de traficanti de droguri, a opri crimele din
strada, a preveni purificarile etnice si rivalitatile între triburi, a pune capat crimelor savârsite din ura si fanatism,

50
a extinde foloasele îngrijirii medicale, a garanta reforma, a îmbunatati educatia publica… Lista de probleme
acute care ar putea fi rezolvate pare sa nu se mai termine.

SOLUTIA MIRACULOASA
Si astfel, pentru a-i face pe oameni fericiti, liderii guvernului nostru Big Brother, care ne iubesc asa de
mult, au venit cu o solutie care poate rezolva multe, daca nu toate problemele noastre. Eu îi spun Proiectul
L.U.C.I.D. El presupune o gama larga de elemente de stiinta neagra si dispozitive electronice Big Brother. Ei
spun ca, folosind acest sistem, ne asteapta un viitor luminos, sigur.
Un element de baza al acestui sistem L.U.C.I.D. este reteaua L.U.C.I.D., un sistem universal de baze de
date. Sponsorii retelei sustin ca va fi ca o mana cereasca pentru legislatia mondiala, în special pentru
combaterea terorismului de orice fel. Totusi, în mod ciudat, reteaua L.U.C.I.D. are nevoie de înregistrare pe
computer, de supraveghere electronica constanta si de un card biometric de identitate pentru fiecare persoana,
având integrat un microcip. Cartela pentru fiecare copil nascut pe planeta! De ce trebuie sa fie urmariti si
monitorizati bebelusii? Exista cumva vreun caz în istoria criminalitatii când un copil în leagan sa fi comis un act
de terorism?
Cei care au proiectat sistemul L.U.C.I.D. sustin ca acesta nu este înca în functiune, e numai o propunere.
Minciuna sfruntata! Puterile care ne guverneaza deja folosesc multe elemente ale acestui sistem draconic de
control computerizat. Si fac asta fara permisiunea si mai ales fara stirea noastra! Daca va plângeti, va vor replica
– desigur – ca fac asta pentru binele nostru si ca senzorii lor de control va garanteaza securitatea, siguranta. De
îndata ce L.U.C.I.D. e complet gata de a opera, adauga ei, va rezolva crizele despre care aflam prin toate ziarele
si buletinele de stiri. Computerul – trâmbiteaza ei – e un instrument aflat numai de partea binelui. E necesar
pentru a va face fericiti fericiti!
Publicul va fi înselat sa creada ca „L.U.C.I.D. e pentru binele tau, iar oricine spune altfel e sau un
conspirator nebun, sau un rebel periculos".

CU PASI REPEZI CATRE FIARA: Cardul Biometric Universal (CBU)


Prin intermediul CBU, Sistemul acesta de Control îsi va constrânge si întari puterea asupra semintiilor
pamântului. Potrivit designerilor sistemului L.U.C.I.D., tehnologia computerizata, posibilitatile hard si soft sunt
pregatite pentru încadrarea lor în „raza de actiune a viitoarei CBU". Cartela L.U.C.I.D. va fi un „Card
Inteligent", adica o carte de credit de marimea unui buletin de identitate din plastic cu un microcip transparent
încorporat. CBU va contine acest microcip reprogramabil. Cu alte cuvinte, în sute si mii de centre si sedii de
scanare din America si de peste tot globul, acolitii Fratelui Mare va pot insera CBU, care va fi direct conectat cu
Computerul Central (Master Computer) aflat în sediul cartierului general de la Fort Meade, Maryland, sau de
oriunde altundeva.
Ulterior, informatia înnoita si îmbunatatita poate fi depozitata în cardul dumneavoastra, aducând la zi
microcipul cu toate informatiile pe care le-au mai strâns – în ceea ce priveste persoana dumneavoastra – prin
spionaj si contrainformatii.
Între timp, fiecare politist sau agent al unei organizatii guvernamentale de pretutindeni în lume va avea
posibilitatea de a solicita si primi „o evidenta adusa la zi a datelor personale ale fiecarui individ". Cardul
computerizat – mândria designerului – „nu numai ca va stoca mai mult de 5 gigabiti de date personale, dar va fi
si citit prin intermediul unui translator amplasat împreuna cu un scaner pe unitati mobile sau imobile ale
politiei."

SE AFLA SI IN OCHI – SI IN DEGETE SI IN VOCE…SI…

51
Ca sa fie siguri ca v-au identificat corect, ca va localizeaza si stiu în orice moment cam pe unde va
perindati si ce faceti, sistemul L.U.C.I.D. se va folosi de ceea ce este unic la fiecare om si anume de parametrii
biologici („biometrici").
În esenta, biometria se ocupa cu „masurarea factorilor biologici". Stiinta a fost extrem de preocupata de-a
lungul anilor sa gaseasca mijloace de identificare a unei persoane prin masurarea si înregistrarea caracteristicilor
fizice. Senzori sofisticati sunt capabili astazi sa va identifice dupa forma palmei, a talpii, a capului. Pot masura
si identifica irisul ochiului si dispunerea cutelor în amprenta degetelor. Se pot folosi si de grupa sanguina si de
structura ADN care este unica pentru fiecare individ. Au fost inventate masini care va pot identifica dupa voce.
Lumea va fi în curând întesata de acest tip de tehnologie si frauda va deveni realmente imposibila. Partea
rea a lucrurilor este ca, oriunde te-ai afla, poti fi întotdeauna reperat prin aceasta „plasa tehnologica."

EI NE URMARESC IN FIECARE MOMENT


Daca crezi ca noul CBU va fi doar un neînsemnat instrument pe care tu si eu îl vom folosi pentru a avea
acces la banci, la mâncare si la supermarketuri si ca altii doar vor verifica pentru a vedea daca suntem cine
spunem ca suntem, te înseli amarnic.
Aceasta este soneria de alarma, semnalul care ne avertizeaza ca ochii atoatevazatori si tentaculele
electronice ale caracatitei monstruoase vor fi literalmente peste tot. Vom fi supravegheati, masurati, evaluati si
resupravegheati. Cum oare? Prin intermediul senzorilor de la distanta care vor localiza si monitoriza, ascunsi
fiind în unghere în care nici nu ne-am putea imagina ca sunt.

SATELITI CARE NE SPIONEAZA


Când purtati în poseta sau în portofel un CBU nou-nout, un satelit va poate repera miscarile, si asta
multumita unui sistem de sateliti care se învârte pe orbita Pamântului 24h din 24. Sa presupunem ca tu si eu
vom refuza sa purtam acest CBU, ca îl vom rupe sau altera. Bine, dar atunci nu vom putea sa vindem sau sa
cumparam. Nu vom putea sa conducem masina sau sa obtinem o slujba. Nu vom putea sa încasam banii de pe
un cec sau sa obtinem îngrijire medicala. Si asta e destul de grav, dar în câtiva ani, daca planurile Fratelui cel
Mare merg struna, vom avea aceste CBU implantate chiar sub piele! CBU va fi o parte straina a organismului
nostru. Literalmente, nu vom putea sa pasim din casa fara ele.

DELIR SAU REALITATE?


Aceasta tehnologie va conduce în mod inevitabil la un sistem totalitar de înrobire a omenirii printr-o retea
computerizata globala. În acest apropiat SISTEM FINANCIAR ELECTRONIC FARA BANI GHEATA,
nimeni nu va putea CUMPARA SAU VINDE nimic de nicaieri, fara biocipul Noii Ordini Mondiale „MARK"
implantat pe mâna sau pe frunte (semnul Fiarei). Biocipul va constitui filiera prin care se vor purta toate
tranzactiile financiare. Fara el nu vor fi permise tranzactii de nici un soi; fara el nu vom avea hrana,
îmbracaminte, adapost; odata folosit la scara mondiala, sistemul satanic de înrobire totala cu aceste catuse
electronice va fi impus tuturor cetatenilor Noii Ordini Mondiale. Nimeni nu se va putea eschiva de la a purta
acest „MARK" (SEMN) fara a fi pedepsit cu moartea… situatie de tipul: „ACCEPTA sau MORI"! („Încât
nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adica numele fiarei, sau numarul numelui
fiarei" – Apoc 13, 17)
Patronii corporatiilor slujesc – constienti sau nu – cauzei lui Antihrist. Un exemplu concludent este
reclama facuta de firma de carti de credit Master Card. În Colorado Christian News, editorul Joann Chiarello
Bruso a semnat recent un articol intitulat „Fratele cel Mare este aici".
Comentariul este cel putin revelator:

52
„Stiam ca va sosi. Am vorbit despre aceasta ani de zile. Am discutat cam cum ar arata, cum va fi vândut si
folosit. Si totusi, pare prea curând. Luna trecuta, pe când se afla în Arizona, Andrew, ginerele meu, a vizionat
un spot publicitar foarte interesant, care a fost difuzat ulterior si în Colorado.
O femeie apare pe fundalul alb al unei camere goale. Pe masura ce numerele îi trec prin cap, ele sunt citite
cu voce tare: asigurari sociale, cont bancar, carte de credit, permis de conducere, asigurare de sanatate, telefon,
fax, etc.
O voce întreaba: «Cum sa le tii minte pe toate?» Apoi declara: «Master Card a gasit solutia: codul numeric
personal pe un deget». Camera de luat vederi se concentreaza asupra dosului mâinii drepte a femeii; ea îsi arata
palma, iar pe degetul aratator, a carui imagine se mareste mult, se vede un model de puncte. Vocea anunta:
«Semnul dumneavoastra personal». Apoi anunta cu emfaza: «Master Card va va darui aceasta în curând!»
Halal marketing! Un nou semn care ne va scuti de necazul de a memora toate acele numere. Cardurile
pierdute sau furate devin o problema a trecutului. Doar prin scanarea degetului, instantaneu, informatia necesara
este înregistrata si decodata. Andrew spune ca aproape a cazut din scaun când a vazut reclama. Desi semnele ne
spun ca vremea se apropie si ca nu suntem prea departe de aceasta tehnologie, totusi Andrew a ramas surprins
ca acest clip a fost difuzat la o ora de maxima audienta." [...]

ISO 9000:PROGRAMUL DE MARCARE AL TUTUROR CELOR CE SE INCHINA LUI MAMONA


CU NUMARUL FIAREI
Denumit sistemul de certificare a calitatii ISO 9000, acest sistem priveste orice producator de bunuri si
orice comerciant. Cred ca ISO 9000 va juca un rol decisiv în cadrul Proiectului L.U.C.I.D. Oare ce simbolizeaza
cele patru cifre: „9 – 0 – 0 – 0"? În ocultism noua este întruchiparea diavolului, simbolul sau. În numarul noua
este de fapt condensat numarul 666! Ocultistii aduna cele trei cifre, 6 + 6 + 6, obtinând 18. Apoi aduna 1 cu 8 si
rezulta 9, asa încât cifra 9 este o alta forma oculta a lui 666, numarul diavolului. Cei trei de zero reprezinta
probabil treimea blasfemiatoare a lui Satan – trei cercuri sau trei sori. Poate reprezenta acest sistem – ISO9000
– sistemul proorocit de Sfânta Scriptura prin care Fiara va pune stapânire pe bogatia acestei lumi, pe care o va
gestiona dupa bunul plac în scopuri oculte? [...] Aproape fiecare om de afaceri din orice ramura economica a
aflat si stie multe despre programul ISO 9000. Într-un ziar industrial, American Papermaker , Jackie Cox
noteaza: „ISO 9000 a devenit standardul minim pentru a face afaceri în lumea întreaga, atât în anii 1990 cât si
ulterior". Sue Jackson, consultant al Centrului de Tehnologie si Calitate al Corporatiei Dupont, adauga: „ISO
9000 este sistemul de certificare a calitatii pe care companiile – fie ele fabrici sau orice tip de intermediari – vor
trebui sa-l aiba daca doresc sa faca afaceri în USA, în Uniunea Europeana sau în toata lumea". [...]
Închipuiti-va! Fie ca produceti un raft, un surub, un ceas, un ciocan sau o lada de gunoi, nu veti avea acces
pe piata daca locul de productie (garaj sau atelier domestic) nu va primi semnul ISO 9000 de certificare a
calitatii. Chiar si dupa aceea, veti avea nevoie de un Trading Partner Number (TPN), va trebui sa înregistrati
TPN-ul, sa autentificati tranzactiile prin folosirea unui sistem computerizat, global; de fapt veti fi înglobat în
reteaua L.U.C.I.D.!
Rudolph G. Boznak scrie în revista Industrial Engineering, vorbind despre un producator international de
computere care „a aflat alarmat" ca, din cauza ISO 9000, risca sa piarda 1,5 miliarde de dolari de pe piata
europeana. Corporatia sa a fost aspru avertizata: „Obtine certificatul ISO 9000 pentru produsele tale sau dai
faliment!"
Între timp companiile care au admis si s-au alaturat inevitabil cursei pentru obtinerea ISO 9000
beneficiaza de avantajele timpurii ale unei clientele raspândite pe tot globul.
O corporatie, INTERTEK, sustine cu emfaza în clipurile sale publicitare ca produsele sale sunt „certificate
prin sistemul ISO 9000". Un spot publicitar aparut în reviste acum 5 ani proclama: „Cu INTERTEK, nu veti fi
respins pe nici unul din cele 7 continente!" [...]

53
ESTE NECESARA O SUPRAVEGHERE CONTINUA
Iata cum functioneaza programul ISO 9000, asa cum este el explicat în reviste industriale de prestigiu:
„Procesul de certificare a calitatii cu acest indice – ISO 9000 – indica un al treilea membru, pe lânga cei
doi care desfasoara actiunea de comert. Un membru acreditat desfasoara o expertiza a calitatii produselor unei
anumite corporatii. Corporatiile trebuie sa detina evidenta ca sistemul lor a primit certificatul de calitate…
Odata primit, are loc un proces de supraveghere de 2 ori pe an pentru a se asigura îndeplinirea conditiilor si
schimbarilor impuse de sistemul ISO 9000." [...]
Donald W. Marquardt, semnând în revistaManagement Review, afirma ca este scumpa obtinerea
certificatului ISO 9000: „Expertiza poate dura chiar si un an si poate sa coste 100.000 $ si chiar mai mult". Însa
daca nu aveti aprobarea ISO 9000, va poate costa chiar si mai mult. În cele din urma veti fi exclus de pe piata.
Neil Maltra de la VOLVO spune ca cei care doresc sa încheie contracte cu firma aceasta si nu dispun de
certificatul ISO 9000 sunt trimisi în alta parte. El explica: „Pe furnizorii potentiali care ne suna noi îi întrebam:
«Aveti sigla ISO 9000?». Daca raspund negativ, le spunem sa revina dupa ce-si vor primi certificatul de
calitate."

CINE ESTE DE FAPT ISO 9000?


Cine conduce programul ISO 9000? Revista Training, într-un articol intitulat „Ce ar trebui sa aflati despre
ISO 9000", ne informeaza ca „standardele programului ISO 9000 au fost dezvoltate, fixate în decursul anilor
1980 de Organizatia Internationala de Standardizare ( International Organization for Standardization= IOS)".
Revista Quality, o alta sursa de informatie din domeniul industriei, explica faptul ca un grup intitulat Consiliul
National de Acreditare a Factorilor de Control (NACCB) cu sediul la Londra, este organizatia oficiala de
aprobare si aplicare a sistemului ISO 9000. Cu toate acestea aflam ca în America, de exemplu, Societatea
Americana pentru Controlul Calitatii (ASQC) din Milwaukee, Wisconsin, si Institutul American pentru
Standarde Nationale (ANSI) din New York detin aceeasi autoritate ca si NACBB si IOS.
Filtrând toate aceste informatii, descoperim de fapt ca doar patru organizatii enigmatice, functionând sub
sigle ciudate ca IOS, NACCB, ASQC si ANSI, vor exercita de fapt puterea si controlul absolut asupra
proceselor de vânzare-cumparare ale lumii! Si totusi, ce sunt aceste organizatii? Cine sunt ele? Cine le-a pus la
cale? Cine le controleaza? Cine le-a conferit aceasta autoritate?

OBLIGATIVITATEA DE A AVEA CARTEA DE IDENTITATE CU TINE


Înca din 1993, zeci de guverne au initiat o actiune concertata de promovare a unor legi care sa prezinte
drept obligatoriu cetatenilor proprii faptul de a avea un card ID:
* OLANDA: A fost promulgata o noua lege care îi obliga pe cetateni sa poarte cardul personal ID asupra
lor în orice loc si moment. Informatiile de pe card contin numele, adresa, nationalitatea, numarul din registrul
platitorilor de impozite. Cei ce nu prezinta actul la control sunt deja arestati si închisi.
* SINGAPORE: Un program obligatoriu de înregistrare a tuturor cetatenilor si de împartire a unui card ID
supertehnologizat inscriptionat prin laser a fost pus la punct în 1994. „Noul ID va ajuta guvernul sa tina o
evidenta electronica a populatiei." Cardurile de marimea unei carti de credit au fotografii, amprente ale
degetului mare, date personale si coduri barice care pot fi decodificate, aflându-se astfel oricând numarul si
informatiile personale.
* JAPONIA: În ziarul Japan Times din 1996 citim: „Desi exista o apriga rezistenta împotriva unor carduri
ID în SUA, în Japonia un plan similar este pus în aplicare cu mult succes de guvern. Fiecare cetatean trebuie sa
primeasca un numar propriu pâna în 1999. El va fi folosit pentru a identifica pe oricine pentru taxe, vot, control
la frontiera si multe altele."
* CANADA: Din London Free Press, Ottawa, Canada, aflam ca: „Nu toti sunt de acord cu planul
premierului Mike Harris de a promulga un card ID… Harris a spus ca Ontario ar putea folosi amprentele pentru

54
asigurari sociale, carnete de conducere, asistenta medicala. Si-n Ottawa se intentioneaza acelasi lucru." Canada
devine în mod rapid un sistem politienesc, asemanându-se cu vecina sa sudica, SUA. În revista Biometrics
Today s-a raportat ca SUA si Canada conlucreaza pentru introducerea unui sistem de carduri cu memorie optica
si capacitati de redare a vocii umane. În cele din urma, toti cei aflati în trecere prin vamile americanocanadiene
vor trebui sa aiba acest card ID „comun".
* AUSTRALIA: Potrivit ziarului Sidney Morning Herald, cardurile ID devin obligatorii pentru toti
cetatenii continentului, în timp ce cercurile politice cocheteaza cu ideea unor planuri din ce în ce mai sofisticate
de control electronic al maselor. În Melbourne Age a aparut acest reportaj: „În curând australienii s-ar putea sa
poarte în loc de ceasuri de mâna banderole electronice cu semnatura lor, vârsta, detalii privind conturile bancare
si alte informatii necesare oricarui tip de tranzactii… Steve Orlawsk, consilier în cadrul departamentului
procurorului general, considera ideea acestei bratari mult mai eficace decât cea a cardurilor ID inteligente. Dupa
el, pe aceasta bratara se gasesc numarul de impozitare, numarul asigurarilor medicale, numarul contului
personal si orice alte date utile." Daca este aplicata ideea acestei bratari electronice, va deveni ea o precursoare a
probabilului biocip implantabil în mâna dreapta sau în fruntea cetateanului?
* TAILANDA: Toti cetatenii tailandezi au primit în ultimii ani carduri ID. Informatiile inserate în card
sunt în legatura directa cu o retea computerizata de control al informatiilor, aflata la rândul ei în strânsa
conexiune cu departamentele fiscal si judiciar. Revista TIME a dat amanunte referitoare la cardul ID si la
reteaua adiacenta tailandeza: „Fiind un novice în lumea computerelor, guvernul tailandez a fost uimit si magulit
când vara trecuta i-a fost decernat premiul „eroului erei informationale" de catre Institutul Smithsonian si
revista Computerworld… Tehnocratii ar putea aprecia sisteme precum cel al Bangkokului, care pâna în anul
2006 va avea stocate, în cadrul unei retele computerizate unitare, informatii esentiale despre 65 de milioane de
tailandezi. Numai ca sustinatorii drepturilor civile fundamentale sunt îngroziti de acest fapt. Simon Davies, un
expert în asemenea tehnologii, afirma ca programul câstigator al Bangkokului reprezinta în mod potential «unul
din cele mai represive si mai abuzive sisteme de supraveghere pe care le-a cunoscut lumea».
Sistemul informational tailandez, cel mai mare de acest fel, a devenit un simbol al caii pierzarii pe care
este mânata turma… Câteva din cele mai mari firme de calculatoare au început sa vânda catre guvernele tarilor
din Lumea a treia sisteme care sunt cu mult mai tiranice decât cele îngaduite în propriile lor tari. În unele cazuri,
nu neaparat si al Tailandei, sunt vândute guvernelor computere cu ample posibilitati de folosire în scopuri
oculte… În spatele noilor carduri ID ale Tailandei se afla un sistem computerizat sofisticat si programe
complexe, în valoare de 50 de milioane de dolari, care pot ajuta guvernul Big Brother sa puna la punct în mod
rapid un dosar, dosar care sa contina orice trebuie stiut despre oricine."
Acelasi articol din Time a raportat ca tehnologia americana este folosita acum în Africa de Sud si Israel
pentru a-i controla pe cei care sunt suspectati de catre guvern ca provoaca dezordine sau sunt potentiali teroristi.
Time a afirmat de asemenea ca „Guatemala, în care echipe ale mortii au fost corelate de opinia publica cu sute
de executii fara proces si disparitii, a achizitionat programe de supraveghere computerizata de la Israel în anii
1980". Si marile corporatii cauta înca cu aviditate sa obtina profituri uriase. „Se asteapta ca Taiwanul sa încheie
contracte în valoare de 270 milioane de dolari pentru propriul sistem informational rezidential. Printre
potentialii clienti si furnizori: Unisys, Digital Equipment Corp., NEC, ICL."
* RUSIA: Înca din zilele lui Lenin si Stalin, Rusia si-a avut sistemul national de identificare (în întreaga
URSS, de fapt) pentru cetatenii înrobiti; însa astazi, prin inventarea computerelor si a unei retele mondiale,
politia de la Kremlin si capii spionajului sunt în al noualea cer. Lucreaza de zor la constituirea unei baze
comune cu corespondentii din Statele Unite, pentru a integra Rusia si tarile vecine, asa-zise independente, în
sistemul universal. FBI-ul si-a deschis un birou la Moscova si are agenti de vârf care lucreaza acolo. Este un
eveniment fara precedent. (Evident, directorul Louis Freeh a uitat faptul ca FBI nu este o agentie globala, ci una
federala). „FBI-ul a fost foarte amabil în a ne acorda asistenta în domeniul contrainformatiilor", a declarat
Sergei Stephasin, superiorul contrainteligentei rusesti. FBI îsi antreneaza ofiterii la Academia FBI din Quantico,

55
Virginia. Între timp, CIA-ul gazduieste ofiteri [agenti] KGB la cartierul general din Langley, Virginia, în timp
ce Departamentul Apararii a adus zeci de mii de rusi, comandouri special antrenate în scopuri „antiteroriste".
Soldatii rusi au fost fotografiati la Fort Drum, New York; Fort Hood, Texas; Fort Polk, Louisiana si oriunde
altundeva.
Într-o vizita efectuata în capitala Slovaciei – o fosta natiune est-europeana sovietica – directorul FBI Freeh
a proslavit cooperarea dintre Est si Vest în domeniul înaspririi legislatiei. „Lumea devine din ce în ce mai
neîncapatoare, mai mica, iar necesitatea ca politia sa coopereze este din ce în ce mai evidenta" a declarat Freeh.
El a indicat problema acuta si nerezolvata a „grupurilor teroriste", ca argument în sprijinul unei cooperari
mondiale necesare. Împreuna cu Freeh au calatorit timp de zece zile prin tarile est-europene seful Agentiei de
lupta împotriva drogurilor, seful Serviciului Secret si Secretarul Trezoreriei.
* MAREA BRITANIE: În 1994, actionând, evident, sub îndemnul Iluminatilor, prim-ministrul John
Major si guvernul sau au început subit o campanie nationala de propaganda pentru a-i ademeni pe englezi sa
accepte un card computerizat ID si o retea computerizata. Într-un interviu acordat ziarului londonez The Daily
Telegraph, primministrul a sugerat ca sistemul propus de el ar putea juca un rol important în „combaterea
criminalitatii, a delicventei"; de altfel, a subliniat Major, un astfel de sistem s-ar bucura de „largul sprijin al
cetatenilor".
Ulterior, un oficial al cabinetului Major a declarat ca englezii vor primi un „card ID inteligent pâna în anul
2000". Ziarul The Guardian oferea detalii: „Un model, o schita a primului card personal de identitate emis
vreodata de guvernul britanic a fost aratata cabinetului… cardul ar putea înlocui permisul de conducere,
pasaportul, tichetul de masa, carnetul de sanatate al fiecarui cetatean… si va folosi informatii biometrice si
coduri [parole]". Oricum erau planuite lucrurile, planurile roz ale guvernului nu s-au bucurat de „largul sprijin
al cetatenilor", asa cum scontase Primul Ministru. Potrivit cotidianului londonez The Daily Mail , englezii „s-au
revoltat"; temânduse de reactia opiniei publice, ministrii au anuntat ca sistemul de carduri ID va fi „voluntar",
nu obligatoriu. (Însa odata ce guvernul a pus piciorul pe prag si este gata sa intre, cine mai crede oare povestea
cu sistemul „voluntar"?)
* FRANtA: Aceasta tara, care a suferit de doua ori invazia trupelor straine în timpul celor doua
conflagratii mondiale din acest secol, este din nou asaltata. De aceasta data este o invazie silentioasa a viclenilor
organizatori ai retelei mondiale L.U.C.I.D. Dupa spusele lui Jean-Paul Creusat si Anthony Halaris, designerii
retelei L.U.C.I.D., Interpolul din Franta – agentie politieneasca interguvernamentala – este institutia aleasa
„pentru a demonstra fezabilitatea si utilitatea Sistemului L.U.C.I.D. pentru sistemul juridic".
Daca cineva, citind aceste rânduri, se îndoieste de faptul ca munca aceasta conspirativa de implementare a
Proiectului L.U.C.I.D. a fost împlinita pe toate cele sapte continente, sa citeasca atunci ceea ce au declarat
Creusat & Halaris în legatura cu rolul Interpolului în aplicarea sistemului L.U.C.I.D.:
Sarcinile majore ale ICPO-INTERPOL sunt de a gasi si dezvolta proiecte speciale în stare sa contribuie în
mod efectiv la prevenirea sau eradicarea criminalitatii pe plan international. Elementele unui astfel de proiect
sunt:
· stabilirea unei retele structurate si coordonate de colectare si procesare a informatiei;
· folosirea acestei retele pentru a se oferi servicii pe plan national si a se înlesni conlucrarea dintre
diversele agentii în cursul diferitelor anchete [investigatii];
· studii tehnice si propuneri care sa înlesneasca adaptarea rapida a tacticilor si strategiilor agentiilor
nationale."
* STATELE UNITE: În timp ce oamenii de orice semintie vor fi prinsi în plasa L.U.C.I.D. prin aceasta
conspiratie uriasa, suprematia economica si militara a SUA constituie de fapt una din premisele esentiale ale
Iluminatilor atunci când au în vedere construirea unui sistem închis, diabolic, de dimensiuni mondiale, asa cum
este Proiectul L.U.C.I.D., un sistem din care nu ai cum scapa. De aceea fiecare, de la senatorul SUA Kay Bailey
Hutchinson pâna la senatorul Diane Feinstein, sustine cu ardoare promulgarea unei legi care sa solicite folosirea

56
unui card ID national în strânsa legatura cu reteaua mondiala computerizata. Cu alte cuvinte, Republicanii,
Democratii si toti ai lor exercita presiuni pentru aparitia sistemului L.U.C.I.D. În 1996 senatorul de Texas
Hutchinson a introdus proiectul de lege 999 (999 rasturnat este 666!) care solicita aparitia cardurilor ID
federale. Senatoarea Feinstein din aripa liberala a fost omniprezenta pe Dealul Capitoliului, tinând discursuri si
conferinte de presa, cerând implementarea a ceea ce poate fi descris doar ca Sistemul Fiarei de Control Uman
prin 666.
În ziarul politic Roll Call , foarte influent în Washingthon DC, Feinstein a fost citata ca sustinând ca
trebuie implementat cât mai urgent un card ID biometric împreuna cu „toate bazele informationale adiacente
necesare".
Senatoarea, care cu doar câtiva ani înainte, în 1992, îl reprezenta pe analistul politic Patrick Buchanan si
pe alti conservatori care încercau sa puna o stavila imigrarii ilegale, în 1995 si-a schimbat brusc optica cu 180
de grade. A motivat aceasta schimbare de opinie prin faptul ca reteaua ceruta de ea era imperios necesara; doar
aceasta, a explicat ea cu înflacarare, poate „rezolva criza imigrantilor ilegali"! Când a fost întrebata daca n-ar
trebui sa fie amânata o vreme rezolvarea problemei, Feinstein a replicat alarmata:
„Nicidecum, trebuie s-o rezolvam acum, urgent!", adaugând: „Cel mai indicat ar fi sa insistam pe aparitia
unui sistem integral acum, sa cerem fiecaruia sa-si procure documente noi într-un interval rezonabil si sa
supunem acele documente (card ID) la verificari anuale".
În interviul din Roll Call , Feinstein a spus totul pe sleau. Noul card ID, dupa detaliile oferite de ea, ar fi
supertehnologizat „cu un microcip, cod baric magnetic, amprenta vocala, scanare a retinei, fotografie si
amprenta digitala". [...]
* ROMÂNIA: Cartile electronice de identitate vor fi eliberate incepind cu 1 ianuarie 2006, a decis
Guvernul printr-o ordonanta aprobata in sedinta de joi. Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta
69/2002, care stabilea ca primariile vor elibera aceste carti electronice de identitate incepind cu 1 ianuarie 2003,
in paralel cu actualele documente de identitate ale persoanei. În ceea ce priveste asigurarea cu echipamente si
programe informatice a autoritatilor si institutiilor publice, ordonanta aprobata joi de Executiv prevede ca
aceasta se va realiza esalonat. Astfel, in municipiile resedinta de judet, echipamentele necesare vor fi
achizitionate pina 31 iulie 2007, in conditiile in care vechea ordonanta impunea indeplinirea acestei conditii
pina la 31 iulie 2005. In celelalte municipii si orase, echipamentele vor fi asigurate pina la 31 decembrie 2008
(termenul anterior era 31 decembrie 2006), iar in comune, pina la 31 decembrie 2009 (termen anterior 31
decembrie 2007). Actualele carti de identitate si buletine de identitate vor fi folosite in continuare, pina la
expirarea valabilitatii lor. 29.01.2004, Mediafax

GUVERNUL ROMAN A APROBAT PE SEST REALIYAREA UNEI MEGA BAZE DE DATE CU


INFORMATII DESPRE FIECARE CETATEAN
Cabinetul Nastase a dat o adevarata lovitura pe piata informatiilor cind a semnat actul de nastere al
Sistemului Informatic Integrat (SII), o baza de date mamut, care va centraliza informatiile detinute de toate
institutiile publice. Practic, date si informatii despre persoane fizice sau juridice stocate de ani intregi se vor
aduna la un loc; ce putere vor detine gestionarii acestor informatii nu e greu de inteles. Problema e cu atit mai
delicata cu cit e vorba despre o baza de date in care se va regasi fiecare cetatean al Romaniei. Un proiect de lege
atit de important nu a fost si nu va fi dezbatut, democratic, in parlament. El a fost promovat direct prin hotarire
de guvern - semnata de Adrian Nastase si contrasemnata de seful SRI, Radu Timofte, ministrii Dan Nica, Ioan
Rus si Mihai Tanasescu - in baza unei decizii luate anterior de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Din cele
sase pagini ale hotaririi de guvern nu se intelege rostul acestei baze de date mamut, ce fel de informatii vor fi
stocate despre persoanele fizice, cine sint gestionarii sau beneficiarii ei, cui se subordoneaza acestia si cine ii
controleaza. Nici semnatarii hotaririi de guvern nu sint mai expliciti. "Nasii" bazei de date fie au refuzat sa ne
ofere detalii despre aceasta noua structura informationala, fie ne-au asigurat ca infiintarea SII este perfect

57
legala, respecta drepturile omului, legislatia europeana si nu va intra cu bocancii in viata privata a romanilor.
Aparitia in prag de an electoral a SII nu poate decit sa ridice mari semne de intrebare. Informatiile despre
persoane fizice se vor limita la datele clasice de stare civila ori autoritatile sint interesate de preferintele
personale sau politice ale romanilor? Cine garanteaza ca datele colectate si centralizate nu reprezinta o
imixtiune in viata privata a fiecaruia? Hotarirea de guvern nu ofera nici o garantie in acest sens. Cui se
subordoneaza SII, cine-l controleaza si cine sint beneficiarii informatiilor de tip secret nu doreste nimeni sa
explice. Oricum, hotarirea executivului submineaza total puterea legislativa din Romania, parlamentul fiind -
din nou - pus la colt intr-o chestiune extrem de importanta: cea a gestionarii si utilizarii unei "structuri
informationale specializate", cum e numita chiar in hotarirea de guvern. Experti in apararea drepturilor omului
care au studiat textul hotaririi de guvern sint de parere ca acesta este extrem de stufos, imprecis, lasind loc
arbitrarului si adaptarilor, dupa principiul "ce nu e interzis este permis". Data fiind baza de date pentru persoane
fizice, aceiasi specialisti sustin ca SII s-ar putea transforma in bratul electronic al SRI.

Zece intrebari fara raspuns:


1. Cine a initiat proiectul de lege privind Sistemul Informatic Integrat (SII)? De ce n-a fost trecut prin
parlament si s-a preferat o hotarire de guvern?
2. Ce institutii ale statului vor participa la SII, in dubla calitate de furnizor si beneficiar al informatiilor, si
ce fel de informatii vor fi in troduse in baza centrala de date?
3. In sistem vor fi replicate si bazele de date ale serviciilor secrete, MApN si MI?
4. Cine face parte din Centrul de Management al Sistemului Informatic Integrat?
5. Ce fel de date si informatii vor fi stocate in legatura cu persoanele fizice? Dar in legatura cu persoanele
juridice?
6. Informatiile din sistem pot fi vindute contra cost?
7. Dupa ce criterii va fi ales personalul (administratori de sistem, administratori de securitate, ultimii
numiti chiar in textul de lege "ofiteri de securitate ai sistemului")?
8. Cine sint beneficiarii informatiilor secrete? Exista persoane care au acces la toate nivelurile de
secretizare (presedinte, premier, ministri etc.)?
9. Cui se subordoneaza SII?
10. Cine controleaza SII?

http://www.expres.ro/investigatii/?news_id=132594
Bibliografie: Fragmente din carte „PROIECTUL L.U.C.I.D. - Sistemul Fiarei de Control Uman Universal cu 666", TEXE
MARRS, traducere din engleza: EDITURA BUNAVESTIRE 2000
Nota: Pentru mai multe detalii despre NSA sau aplicatiile microcipurilor în armata, consultati cartea mai sus citata. Prin acest rezumat
am încercat sa surprindem doar supravegherea si controlul persoanelor. Anexam de asemenea 2 documente, care chiar daca nu au
legatura directa cu situatia din România, ofera o imagine de ansamblu a ceea ce ni se pregateste.

ANEXA 1
Urmatorul document a avut rol de proba [dovada] în cadrul unui proces desfasurat la Curtea de Justitie din
Washinghton DC, proces intentat de John St. Clair Akwei împotriva NSA, cu sediul la Fort George G. Meade,
Maryland (Procesul civil nr. 92-0449); materialul reprodus mai jos dovedeste cunoasterea amanuntita de catre
John Akwei a structurii NSA, a activitatilor privind securitatea nationala, a tehnologiilor brevetate si a
operatiunilor secrete de monitorizare a cetatenilor. Documentul dezvaluie o gama uluitor de larga de tehnologii
si programe proiectate în scopul de a-i urmari si controla pe cetatenii americani. Nota: Actele în rezumat ale
procesului au fost publicate în forma integrala în revista Nexus pe lunile aprilie-mai 1996.

1. ACTIVITATILE SI OPERATIUNILE NSA PRIVIND SPIONAJUL CIVIL [INTERN]

58
Spionajul comunicatiilor (COMINT)
Supravegherea sub acoperire a tuturor comunicatiilor electronice din USA si din lume cu scopul de a
asigura securitatea nationala. NSA, cu sediul la Fort Meade, Maryland, dispune de cele mai avansate computere
din lume începând înca din anii '60. Tehnologia NSA este dezvoltata si implementata în secret, fara ca opinia
publica sa aiba cea mai mica idee despre aceasta.

Spionajul semnalelor [electromagnetice] (SIGINT)


Operatiunea NSA de spionaj al semnalelor s-a transformat într-un program de decodificare a tuturor undelor
EMF [electromagnetice] din mediul înconjurator, în vederea reperarii de la distanta si a urmaririi oamenilor prin
intermediul curentilor electrici care se gasesc în corpul lor. Programul SIGINT porneste de la faptul ca orice
obiect din mediul înconjurator care are în sine curent electric genereaza în jurul sau un flux magnetic, flux care
emite unde EMF. NSA si DOD [Departamentul Apararii] au pus la punct si brevetat echipament digital avansat
care poate analiza de la distanta orice obiect care desfasoara vreun fel de activitate electrica, fie el de natura
organica sau anorganica.

Spionajul civil (DOMINT)


NSA detine fisiere despre toti cetatenii SUA; prin cei 50.000 de agenti ai sai (HUMINT), NSA strânge
informatii despre orice cetatean american care îi suscita interesul. Acesti agenti sunt împuterniciti printr-un
ordin executiv sa spioneze pe oricine. NSA dispune si de o retea permanenta de securitate nationala si
supraveghere anti-terorista, strict secreta si tainuita de cunostinta opiniei publice. În SUA, supravegherea
cetatenilor este lesne de îndeplinit si eficienta din punct de vedere economic, întrucât este efectuata cu ajutorul
retelei NSA de supraveghere electronica; reteaua (DOMINT) acopera întreaga suprafata SUA, are zeci de mii
de angajati din personalul NSA si urmareste simultan milioane de persoane. Eficienta economica a misiunilor
de supraveghere este asigurata de tehnologia computerizata a NSA, proiectata special pentru a micsora la
maximum costurile operatiunilor de spionaj
Din punct de vedere al relatiilor sociale, angajatii NSA ocupa posturi publice si desfasoara atât operatiuni
sub acoperire, cât si activitati legale, prin care pot oferi colegilor de spionaj informatii despre persoanele care
trebuie urmarite. Angajatii NSA au o dubla identitate, putând fi întâlniti sub masca unui avocat, asistent social
sau om de afaceri.
Cetateni alesi ocazional pentru urmarire de catre personalul NSA
Personalul NSA poate controla vietile a sute de persoane de pe teritoriul SUA facând uz de reteaua NSA de
spionaj civil si de operatiunile sub acoperire. Operatiunile desfasurate de ei cu mâna libera pot trece uneori
dincolo de granitele legii. Supravegherea pe termen lung si sabotarea a zeci de mii de cetateni nestiutori prin
operatiunile NSA sunt foarte probabile. Programul DOMINT poate asasina în secret cetateni americani si este în
stare sa desfasoare sub acoperire operatiuni de control psihologic, pentru a determina diagnosticarea celor în
cauza ca suferind de boli mentale.

2. RETEAUA NSA DE SUPRAVEGHERE ELECTRONICA CIVILA


Înca de la începutul anilor '60, cele mai performante computere din lume se gaseau la NSA, Fort Meade.
Cele mai noi si mai spectaculoase descoperiri în domeniu luau drumul NSA, fiindu-i rezervate. În clipa de fata,
NSA dispune de computere nanotehnologice, care sunt cu 15 ani înaintea tehnologiei actuale. NSA reuseste sa
urmareasca toate informatiile care circula pe teritoriul SUA folosindu-se de computere foarte performante, care
utilizeaza inteligenta artificiala si care monitorizeaza toate comunicatiile indiferent de mediul prin care sunt
transmise, pentru a identifica eventuale cuvinte cheie, de care sunt interesati agentii sau criptologii NSA.
Computerele respective supravegheaza tot arealul comunicatiilor, atât la emitator, cât si la receptor.
Aceasta supraveghere a teritoriului SUA este un rezultat al operatiunii NSA SIGINT. Reteaua de supraveghere

59
electronica se bazeaza pe un aranjament celular de dispozitive care pot monitoriza întreg spectrul de emisii
EMF. Acest echipament a fost dezvoltat, implementat si tinut departe de cunostinta publicului în acelasi mod în
care au fost tinute secrete alte programe privind razboiul electronic.

Modificarea computerizata de la distanta prin operatiunea SIGINT


NSA tine sub stricta evidenta toate computerele si PCurile vândute în SUA, aceasta constituind o parte
integranta a retelei de spionaj civil [DOMINT]. Echipamentul EMF al NSA poate repera emisiile RF (radio
frecventa) provenite de la circuitele electronice ale computerelor personale (filtrând în acelasi timp emisiile
similare provenite de la monitoare si surse de alimentare). Emisiile RF de la circuitele electronice ale PC-urilor
contin informatiile digitale stocate în PC. Unde RF codificate, emise special în acest scop, pot intra în rezonanta
cu circuitele PC-urilor, modificându-le. În acest fel NSA se poate furisa în orice computer din tara în vederea
supravegherii (spionarii) sau a interventiilor de tip antiterorist în razboiul electronic.
Detectarea câmpurilor electromagnetice umane în scopul supravegherii
Câmpul bioelectric generat de un individ poate fi detectat de la distanta încât omul poate fi depistat în
orice loc s-ar afla. Criptologii NSA, utilizând echipamentele speciale EMF pot depista si monitoriza de la
distanta potentialele electrice simulate, ulterior putând deduce prin decodificarea acestora starile cerebrale si
procesele mentale ale persoanei urmarite; în acest fel, subiectii pot fi supravegheati în mod absolut. Personalul
NSA poate „suna" pe orice persoana prin intermediul retelei SIGINT de scanare a câmpurilor electromagnetice,
iar dupa aceea computerele NSA vor supraveghea si monitoriza respectivul subiect 24 de ore din 24; NSA poate
alege si supraveghea pe oricine din SUA.

3. UTILIZAREA DE CATRE PROGRAMUL SIGINT A STIMULARII ELECTROMAGNETICE A


ENCEFALULUI
Programul SIGINT al NSA foloseste stimularea electromagnetica a encefalului în cazul supravegherii
neuronale de la distanta (Remote Neuronal Monitoring, RNM) si al contactului encefalic electronic (Electronic
Brain Link, EBL). Stimularea encefalica de acest tip a început sa fie dezvoltata prin programul MKULTRA de
la începutul anilor '50, care includea si investigarea si controlul neurologic al radiatiilor (câmpurile
electromagnetice neionizate), precum si dezvoltarea si cercetarea bioelectrica.
Tehnologia secreta care a rezultat în urma acestui program este catalogata în arhivele NSA drept
„informatii radiative", informatii care sunt definite ca „provenind de la generatoare întâmplatoare de câmpuri
electromagnetice din mediul înconjurator, excluzând radioactivitatea sau exploziile nucleare". SIGINT a
implementat si a tinut secreta toata aceasta tehnologie, asa cum a facut si cu alte proiecte ale Guvernului SUA
din domeniul razboiului electronic. NSA consuma cu aviditate orice informatie în domeniu si tine departe de
cunostinta publicului cercetarile din aceasta ramura. Exista si acorduri internationale menite sa pastreze tacerea
despre aceste tehnici secrete.
NSA dispune de echipament electronic brevetat care analizeaza de la distanta activitatea electrica a
omului. „Harta" encefalica generata de computerele NSA asigura supravegherea neîntrerupta a tuturor
proceselor electrice care au loc în creier. NSA înregistreaza si decodifica „hartile" encefalice a sute de mii de
persoane, în scopul sigurantei nationale. Stimularea encefalica este folosita în secret si de armata în cazul
conexiunilor creier-computer (de pilda în avioanele de atac).
Având ca tinta supravegherea electronica, activitatea electrica desfasurata de centrul vorbirii – aflat în
encefal – poate fi transpusa într-o redare aproape verbala a gândurilor acelei persoane. RNM poate trimite
semnalele codificate catre cortexul auditiv din encefal, înlesnind astfel comunicarea audio nemijlocita cu
creierul (fara a mai fi nevoie de ajutorul urechilor). Agentii NSA pot utiliza aceasta metoda în secret
îmbolnavind subiectii prin emiterea catre ei a unor senzatii auditive halucinante, caracteristice schizofrenicilor
si paranoicilor.

60
Fara a avea vreun contact cu persoana urmarita, supravegherea neuronala de la distanta poate întocmi o
harta a activitatilor electrice a cortexului vizual din encefalul persoanei respective, iar dupa aceea sa redea pe un
ecran imaginile din creierul subiectului. Agentii NSA vad exact ceea ce vad ochii persoanei supravegheate.
Poate fi „vizionata" în acest mod si memoria vizuala. RNM poate trimite imagini direct la cortexul vizual, fara a
mai folosi ochii si nervii optici. În acest mod, agentii NSA pot „aseza" pe furis imagini în creierul unei
persoane, îndeosebi în timpul somnului de tip REM, pentru a-i programa creierul în anumite scopuri.

Posibilitatile folosirii metodei RNM


Reteaua SIGINT exista în SUA înca din anii '40. NSA, cu sediul la Fort Meade, dispune de un sistem
gigantic de supraveghere neuronala de la distanta, fara fir, bidirectionat, folosit pentru a-i urmari pe cei suspecti
si a monitoriza în mod nedistructiv informatiile audio-vizuale din creierul lor. Si toate acestea se desfasoara fara
vreun contact fizic cu subiectii. RNM este cea mai sofisticata si mai recenta metoda de supraveghere si spionaj
civil. Catre cortexul auditiv al subiectului pot fi trimise fraze întregi, sunete tridimensionale si sunete
subliminale (fara a face uz de urechi), iar catre cortexul vizual pot fi trimise imagini RNM poate modifica
perceptiile, starile si controlul miscarilor unei persoane.
Conexiunea cu cortexul auditiv/vizual a devenit cel mai utilizat si mai performant sistem de spionaj. RNM
permite o interconexiune audiovizuala creier-creier sau computer-creier.

4. TEHNOLOGIA CONTACTULUI ENCEFALIC ELECTRONIC (EBL)


Reteaua SIGINT poate detecta, identifica si supraveghea de la distanta câmpurile bioelectrice ale unei
persoane.
SIGINT are capacitatea de a monitoriza de la distanta informatiile din creierul uman prin decodificarea
digitala a potentialelor electrice stimulate ale emisiilor electromagnetice encefalice având o frecventa între 30 si
50 Hz si o putere de 5 mW.
Activitatea neuronala a encefalului genereaza o activitate electrica fluctuanta, caracterizata printr-un flux
magnetic variabil. Acest flux magnetic genereaza o unda electromagnetica constanta de 30-50 Hz si 5 mW. În
emisia electromagnetica a creierului se afla anumite sabloane si semne caracteristice, denumite „potentiale
stimulate" [de raspuns].
Fiecarui gând, reactie, comanda de miscare, fapt auditiv si imagine vizuala din creier îi corespunde un
„potential stimulat" sau un grup de asemenea „potentiale stimulate". Emisia electromagnetica encefalica poate fi
decodificata sub forma gândurilor, imaginilor si sunetelor aflate în creier.
Reteaua SIGINT foloseste stimularea cerebrala ca pe un mod de comunicare si transmitere a informatiilor
(precum si a semnalelor sistemului nervos) catre spioni si, de asemenea, pentru diferite transmisiuni catre
creierul celor supusi operatiunilor secrete de supraveghere (la un nivel neperceptibil de om). Stimularea
encefalica electromagnetica functioneaza astfel: este trimis un semnal electromagnetic cu o codificare
complexa, care sa rezoneze cu potentialele stimulate din creier si sa formeze astfel imagini auditive si vizuale în
circuitele neurale ale creierului. Stimularea encefalica poate modifica starea cerebrala si poate afecta controlul
miscarilor.
Contactul [Conexiunea] encefalic electronic bidirectionat este realizat prin monitorizarea de la distanta a
informatiei audiovizuale din creier concomitent cu transmiterea sunetului catre cortexul auditiv (evitând
urechile) si a imaginilor estompate catre cortexul vizual (evitând nervii optici si ochii). Imaginile apar sub
forma de ecrane bidimensionale în encefal.
Contactul encefalic bidirectionat este arma cea mai redutabila si sistemul de comunicatii preferat al
personalului CIA/NSA. Supravegherea neuronala de la distanta (RNM, supravegherea de la distanta a
informatiilor bioelectrice stocate în creierul uman) a devenit cel mai eficace sistem de urmarire. El este folosit
de un numar limitat de spioni ai SUA.

61
5. STIMULARE ELECTROMAGNETICA ENCEFALICA
Pentru a putea aplica programul RNM, este necesara mai întâi decodificarea frecventei de rezonanta a
fiecarui centru de pe scoarta cerebrala. Frecventele la care raspund diferitele centre nervoase encefalice sunt
situate în intervalul 3-50 Hz. Doar programul SIGINT al NSA moduleaza [emite] semnalele pe aceasta banda
de frecventa.
Zona encefalica - Frecventa bioelectrica de rezonanta - Informatiile induse prin modulare
Centrul controlului miscarilor - 10 Hz - Coordonarea impulsurilor de miscare
Centrul auditiv - 15 Hz - Sunete care evita urechile
Centrul vizual - 25 Hz - Imagini care evita (ocolesc) ochii
Centrul somatosenzitiv - 9 Hz - Hipersensibilitate la stimuli exteriori
Centrul gândirii - 20 Hz - Gânduri subconstiente impuse
Aceste informatii astfel modulate pot fi induse în creier cu intensitati care variaza de la subliminal la
perceptibil. Creierul fiecarei persoane are o gama unica de frecvente de lucru si rezonanta, astfel încât trimiterea
informatiei audio catre creierul unei persoane, dar la frecventa specifica altei persoane, ar avea drept consecinta
lipsa de reactie a persoanei respective la stimulul auditiv.
Reclamantul [John Akwei] a aflat de existenta programului RNM datorita faptului ca a fost în contact
RNM bidirectionat cu grupul Kinnecome de la NSA, Fort Meade. Acestia utilizau sunet bidimensional, pe care
îl trimiteau direct spre creierul reclamantului pentru a-l hartui; supravegherea a durat din octombrie 1990 pâna
în mai 1991.
Prin controlul bidirectionat al programului RNM, reclamantul a fost hartuit: au încercat prin RNM sa-l
îmbolnaveasca si sa-l împiedice sa relateze autoritatilor activitatile care au avut loc împotriva lui în ultimii 12
ani.
Grupul Kinnecome numara aproximativ 100 de persoane care lucreaza zi si noapte la Fort Meade. Ei au
interceptat encefalic si persoanele cu care reclamantul intra în contact pentru a-l izola de restul lumii. Aceasta
este întâia oara când un cetatean american a fost hartuit prin RNM si a putut sa dea în judecata NSA-ul, al carui
personal s-a folosit de aceasta metoda de spionaj în chip ilegal.

6. NSA – TEHNICI SI RESURSE


Depistarea si supravegherea neîntrerupta de la distanta a persoanelor în orice loc s-ar afla, oriunde pe
teritoriul SUA. Un sistem a carui implementare e foarte ieftina permite ca mii de persoane din orice patura
sociala sa fie spionate neîncetat de catre SUA.
Mecanisme de monitorizare RNM de la distanta
Echipamentul RNM al NSA citeste encefalogramele subiectilor pentru a-i urmari si prin sistemul lor
nervos poate transmite mesaje care sa le afecteze starea fizica si psihica. RNM poate depista si supraveghea
orice cetatean de pe teritoriul SUA. Acest echipament este dispus într-o retea si este folosit pentru operatiuni de
spionaj civil, securitate guvernamentala si militara, precum si în caz de razboi bioelectric.

Agentii sub acoperire din zonele urbane


Zeci de mii de persoane în orice zona lucreaza ca agenti sub acoperire [detectori] si spioni ai vecinilor si
colegilor de munca (uneori în mod inconstient), urmarind si verificând subiectii care au intrat în atentia
personalului NSA. Agentii care nu lucreaza la birou se pot afla într-o legatura constanta cu acesti detectori, care
tin permanent urma celor care sunt urmariti de NSA. Agentii NSA pot identifica instantaneu de la distanta (prin
programul RNM) orice individ din multime care ia legatura cu subiectul supravegheat.

62
Substante chimice si toxice introduse în blocurile de locuinte prin intermediul tevilor de plastic plastic
secrete, instalate si întretinute de NSA
NSA are locuri special amenajate, prin care poate construi tevi care sa intercepteze conductele de apa si de
aerisire ale celor supravegheati si sa deverseze în acestea substante toxice (de pilda gaze somnifere sau droguri
de spalare a creierului). Acestea sunt rezultate ale cercetarilor psihofarmaceutice ale CIA.

Scurta trecere în revista a echipamentului de spionaj si anti-terorism mentionat.


Retea dispunând de echipament EMF, care poate citi electroencefalogramele omenesti si poate
identifica/urmari persoanele cu ajutorul computerelor. ESB (stimularea electrica a creierului) prin intermediul
semnalelor EMF este utilizata pentru a-i controla pe subiecti. Echipament EMF care colecteaza informatii de la
circuitele electronice ale calculatoarelor personale prin decodificarea emisiilor de unde RF si care poate
patrunde în orice computer personal din SUA. Tot echipamentul camuflat, toata tehnologia tinuta secreta, toate
cercetarile stiintifice neraportate (ca în cazul cercetarilor în domeniul razboiului electronic). Desi este cu
desavârsire necunoscuta publicului larg, implementarea completa si minutioasa a acestui sistem a avut loc înca
de la începutul anilor '80.

ANEXA 3

Ce este L.U.C.I.D.?
Traim sub puterea legii, iar legea fundamentala care se aplica în SUA este Constitutia, întarita de
Declaratia Drepturilor Omului. Dreptul la intimitate si libertate sunt bine stipulate si aproape universal
acceptate. Spunem „aproape" pentru ca exista anumite elemente disonante, care traiesc în Washighton, New
York, care se pun pe ele mai presus de Constitutie si au alte planuri pentru viitorul nostru. Noi presupunem ca
toate contractele întocmite de Guvernul federal sunt verificate de avocatii constitutionali pentru a nu contraveni
prevederilor acesteia. Presupunem ca academiile si universitatile nu vor încheia o întelegere care sa presupuna
si violarea Constitutiei. S-ar parea ca presupunerile noastre sunt eronate.
Cei ce uneltesc s-au întrecut pe ei însisi în a pune cap la cap elementele sofisticate ale unui plan – sistem
diavolesc de urmarire si control al tuturor fiintelor omenesti . Sistemul este – chipurile – necesar pentru ca toti
suntem niste potentiali criminali si trebuie sa fim catalogati si urmariti.
Am primit un articol de la doua oficialitati care probabil, n-au citit Constitutia (sa fim onesti, unul dintre ei
este ofiter ONU si foarte probabil nu este cetatean SUA).
Într-un stil despotic, demagogic, ei propun sa fim tratati cu totii ca potentiali teroristi, afirmând ca au pus
la punct un plan magnific cu numele L.U.C.I.D.; definit ca fiind un „studiu conceptual pentru un viitor Sistem
Universal de Identificare".
L.U.C.I.D. propune ca CBU, acum aflat în lucru la Departamentul Apararii , sa fie utilizat ca sistem sigur,
rapid, eficient, instantaneu de urmarire. Veti întreba: Urmarirea cui ? Nu urmarirea criminalilor, ci doar
„verificari de rutina ale cazierului si activitatii personale" si urmarirea „potentialilor criminali". Asta înseamna –
în mod virtual – oricine!(Remarcabila folosirea ingenioasa a limbii engleze). Ce este un „potential criminal"?
Autorii sunt foarte trufasi, ei califica acest sistem drept „universal" si includ în datele acestui sistem
Cardul Biometric Universal (Cuvântul „L.U.C.I.D." este extrem de apropiat de LUCIS sau LUCIFER, dar
credem ca este vreo eroare cauzata de subconstientul autorilor).
Acest „studiu conceptual" a fost realizat de Jean-Paul Creusat, medic al ONU, New York si profesor
Anthony S. Halaris de la Iona College, New Rochelle, New York (Iona este un colegiu de patru ani, fondat în
1940, colegiu de „arte liberale", care nu are nici o legatura cu studiul).
L.U.C.I.D. este de fapt întreaga structura hardware, software, o constructie gigantica, o gigantica retea
care utilizeaza CBU; sistemul va folosi la transmiterea datelor de carduri si implanturi. Un card va putea stoca

63
mai mult de 5 gigabiti de informatii personale, cu capacitate de translatie în mai multe limbi. Poate fi citit de
unitati fixate sau mobile. Pe scurt, toate datele dumneavoastra personale (mai mult de 100 dischete) pot fi
stocate pe o unitate – precum cardul – în orice limba, în orice moment. Tehnicile de identificare sunt deja
pregatite si, orice ar spune designerii, sunt extrem de abuzive la adresa libertatii personale.
Acest CBU va include structura ADN-ului si a materialului imunitar, o scanare a irisului (fiecare iris are o
structura deosebita, unica pentru fiecare om). Ochiul fiecarei persoane este unic, iar structura lui nu poate fi
modificata fara a se altera claritatea vederii. Un cod al irisului poate fi analizat într-o zecime de secunda, spun
designerii.
Ca si cum cele enumerate nu ar fi suficient de înspaimântatoare, ceea ce complotistii nu va spuneste ca
întregul „cazier" medical si starea actuala a sanatatii poate fi citita de pe acest iris. Este un aspect putin
cunoscut, dar interesant din domeniul medical al irisologiei. Am fost încredintati de acest fapt de catre medici
pe care îi cunoastem si îi credem. Sistemul functioneaza foarte eficient!
În sfârsit, pentru a fi siguri ca nu le veti scapa, si amprenta digitala si cea plantara vor fi stocate pe acest
CBU. Cardul Inteligent este o avanpremiera a CBU si se foloseste deja. Unele state îl folosesc pentru programe
de distribuire a hranei, altii pentru programe caritative.
CBU este un abuz la adresa intimitatii, este neconstitutional si se lucreaza chiar în prezent la
perfectionarea lui. Daca opinia publica nu va protesta în congres, se va ajunge la aplicarea lui! Republicanii sunt
mult mai înversunati decât Democratii în aceasta privinta. Au majorat bugetul Apararii pentru a finanta aceste
sisteme de control si prevenire a unor presupuse amenintari , care s-ar parea ca vin din partea cetatenilor ,
nicidecum a teroristilor. Amintiti-va ca nici un incident terorist nu a fost rezolvat si clasat în mod public si onest
în ultimii 10 ani. Ramâne valabila presupunerea ca unul sau mai multe incidente au fost sponsorizate de
Congres pentru a promova legea antiterorismului.
Politicienilor trebuie sa li se reaminteasca faptul ca – în mod irevocabil – puterea este delegata de popor,
caci puterea vine de la baza spre vârf si nu invers. Orice politician care nu este de acord sa-si schimbe meseria.

Obiectii la adresa L.U.C.I.D. exprimate în „Phoenix Letter"


1. Agentiile politienesti au dreptul si obligatia de a-i urmari pe criminali, aceasta este misiunea lor. Ele nu
au dreptul de a-i urmari sau de a aduna informatii despre cetatenii care nu au comis vreun delict, decât în cazul
în care exista dovezi ca ei ar putea fi infractori. Aceasta este una din prevederile celui de-al patrulea
Amendament. Noi, poporul, nu am delegat Guvernului dreptul la violarea intimitatii! Desigur, aceasta este un
inconvenient pentru agentiile politienesti, dar pentru asta sunt platiti, pentru a-i prinde pe criminali si pentru a
respecta legea. Motivatia cu „terorismul viitorului", ca motiv al încalcarii acestor drepturi constitutionale, este
de-a dreptul inacceptabila! Este o pledoarie vicleana, care urmareste interesele proprii. Autorii sunt proprietari
ai sistemului L.U.C.I.D., iar unul dintre ei este presedintele Advanced Technologies Group, care are un foarte
mare interes în reusita acestui sistem. Pe scurt, câstigul financiar fabulos se întemeiaza pe înrobirea noastra.
2. Departamentul Apararii a proiectat un CBU cu o memorie de 5 gigabiti. Daca acesta va fi cumva folosit
pentru a-i depista sau urmari pe civili în vreun fel oarecare, atunci finantarea acestora trebuie sa înceteze acum.
Departamentul Apararii are functii legale, dar controlul populatiei nu este una dintre ele!
3. Aceste mecanisme nu au fost investigate de catre Congres. Ar trebui sa fie si ar trebui sa se auda vocea
opiniei publice!
4. O sarcina urgent de îndeplinit pentru designerii acestui sistem este sa corecteze sistemele prezente,
deoarece ele sunt supraîncarcate de informatii false, care nu pot fi îndepartate. Am încercat personal sa elimin
aceste informatii false, timp de sase luni, dar nu am reusit nimic. Imaginati-va un sistem de tip L.U.C.I.D.
Dusmanii pot infiltra informatii false [rauvoitoare] despre dumneavoastra. La fel si Guvernul. Acest L.U.C.I.D.
îi poate manipula la nivel informational pe membrii retelei în orice mod doresc cei ce stapânesc reteaua. Din
nefericire au trecut de mult vremurile în care ne puteam încrede fara nici o teama în aceste agentii politienesti.

64
Evenimente precum cele de la WACO si Ruby Ridge ne-au demonstrat ca pâna si cele mai pricepute agentii pot
fi prinse pe picior gresit de teroristi. Cazul O.J. Simpson ne-a aratat ca detectivii chiar spun minciuni. Abuzul de
minori de la Omaha demonstreaza ca FBI-ul întreprinde actiuni ilegale în secret. Doriti un sistem L.U.C.I.D.
condus de niste mâini criminale? Daca vreodata Washinghtonul va lucra în mod transparent, fara activitati
secrete, daca va rezolva cazurile murdare, daca va lucra în mod cât de cât moral si mai ales daca va respecta
Constitutia, ne vom supune si noi sistemului acestuia. Dar aceste conditii sunt foarte greu de îndeplinit. Dupa
cum decurg evenimentele astazi, nu putem avea încredere în Washinghtonul înarmat cu aceasta redutabila arma
– L.U.C.I.D. – mai mult decât putem crede pe O.J. Simpson sau pe detectivul Mark Fuhrman ca spun adevarul.

„Acum mergem sau pentru Hristos sau pentru diavol. Frontul este clar… Acum devii erou daca nu saluti
pe diavol. În tot cazul, vom vedea fapte înfricosatoare. Se vor da lupte duhovnicesti. Sfintii se vor sfinti mai
mult si spurcatii se vor spurca si mai rau (Ap 22, 11). Înlauntrul meu simt o mângâiere. Este o furtuna si
nevointa are valoare, pentru ca acum nu avem de vrajmas pe Ali-Pasa sau pe Hitler sau pe Musolini, ci pe
diavolul. De aceea vom avea si plata cereasca."
"În spatele sistemului perfect al cartii de credit, al codului de bare" realizat prin computer, se ascunde o
dictatura universala, se ascunde sclavia, robia fata de Antihrist (Ap 13, 16)."
Cuviosul Paisie Aghioritul

DESPRE BIOCIPURI ŞI MARCREA CU PECETEA SATANEI

BIOCIPUL, PECETEA SATANEI


Începem prin a detalia cateva aspecte in legatura cu tehnologia Bio-Microcipurilor, un proces care implica
mai multe discipline stiintifice care sunt contopite acum intr-una singura, foarte avansata, si care anunta
existenta unui dictator care va controla complet fiecare persoana in fiecare secunda a zilei.
Acest subiect al tehnologiei Bio-Microcipurilor incepe cu separarea tehnologiilor avansate ale cercetarii
biologice, cercetarii in domeniul computerelor si cel al microcipurilor. Cercetarile biologice au scos la iveala
lucruri absolut uimitoare despre corpul omenesc. De fapt, niste oameni de stiinta, fara credinta in Dumnezeu, au
ajuns sa descopere mai mult decat trebuia despre corpul omenesc. Pe de alta parte tehnologia computerelor a
evoluat atat de mult incat cei ce fabrica computere au ajuns in imposibilitatea de a tine pasul cu noile schimbari!
Computerele au evoluat atat de mult si au ajuns atat de sofisticate incat au aparut o noua serie de laptop-uri si
ecrane plate, cu plasma, sau cristale lichide; iar un rol imens in aceste evolutii il au microcipurile. Au ajuns la
dimensiuni atat de mici incat cel mai mic are dimensiunea unui bob de orez. Si totusi sunt mult mai sofisticate
insa nu crede nimeni acest lucru.
Acum, aceste cercetari si descoperiri au fost combinate si sunt sub protectia departamentelor si
ministerelor guvernelor. Rezultatul este acela ca in ultimii zece ani, o echipa de oameni de stiinta a fost alcatuita
cu rolul de a integra aceste tehnologii în planul Noii Ordini Mondiale, acela de a controla usor si discret fiecare
persoana din lume, in fiecare moment. Din aceasta supraveghere face parte si supravegherea economica, incat
fiecare persoana va putea fi observata si controlata mereu. Fiecare tranzactie financiara va fi controlata pana la
ultimul ban: marfa cumparata, ora si data tranzactiei, locul tranzactiei. Acest tip de control cere ca fiecare
cetatean sa poarte mereu cu el fie o carte de credit, fie echivalentul acesteaia implantat in corp, Bio-Microcipul.

65
Aceasta carte de credit sau acest microcip, vor trebui sa fie reactualizate. Acest lucru are un dezavantaj pentru
ca necesita timp si efort sa schimbi la fiecare om in parte informatiile de pe card sau de pe microcip, informatii
ca: numarul de bani din cont, nume si adresa, etc.
Cu toate acestea, mondialistii, Noua Ordine Mondiala, sunt obsedati de ideea ca cineva li s-ar putea
impotrivi, si mai mult, ca adevarul despre planurile lor sa se raspandeasca rapid, mai ales in randul acelor
„mofturosi”, care s-ar putea împotrivi. Pentru a elimina aceasta teama, trebuie sa se stie cu exactitate locatia
fizica a fiecarui om de pe planeta, sa fie monitorizati in permanenta. Acest lucru se face prin controlul
economic, pentru ca fiecare dintre noi va avea nevoie de card pentru a cumpara produse de uz zilnic. Pentru a
controla persoanele, trebuie ca acestea sa poata emite (n.e. cu "ajutorul" microcipului) un semnal ce va fi
receptionat de niste statii special concepute si amplasate. Astfel, nimeni nu se va putea misca liberi, fara ca alta
persoana sa nu stie despre locul sau, daca doreste. Si pentru ca aceasta carte de credit, poate releva aceste
detalii, oamenii, stiind, se pot feri. De aceia, mondialistii, au conceput un sistem ce va fi implantat sub piele,
astfel incat sa nu poata fi respins, refuzat. Trebuie avut in considerare si un alt aspect extrem de important. Acel
cip va trebui sa aiba o sursa proprie de energie (n.e. sa nu mai trebuiasca scos pentru inlocuirea bateriei sau
pentru alte lucruri; odata implantat, acolo trebuie sa ramana).
Insa mondialistii au gasit solutia, pentru ca planul lor diabolic sa reuseasca: Bio-Microcipul. Acesta este
mai mic de 0.65 cm si poate fi implantat cu o seringa !
Ce este acest biocip? Este un "computer-cip" microemiþator care se implanteaza cu ajutorul unei seringi
speciale sub piele. Microcipul conþine un cod pre-programat cu un numar unic de identitate care nu poate fi
alterat. Modelele folosite astazi se numesc Transponder (de la Transmitter Si Responder). Este un microcip
instalat într-o capsula speciala de marimea unui bob de orez. Biocipul este "pasiv", adica nu conþine baterii,
emiþatorul fiind activat de un semnal radio de 125 khz la apropierea unui scanner pentru control. Astfel,
scannerul determina emiterea codului care este afiSat pe un ecran cu cristale lichide. Pentru a se evita
deplasarea biocipului sub piele, e fixat prin minuscule fibre de sticla, extragerea neputându-se realiza decât
printr-o operaþie speciala de microchirurgie.
Dimensiunile capsulei sunt de 11x2,1 mm Si 67 mm. Nu provoaca reacþii de respingere deoarece este
confecþionat dintr-o sticla speciala biologica. Se apreciaza ca pe viitor biocipurile vor fi produse pe baza de
proteine (înlocuindu-se pirita), fiind astfel mult mai rapide.
Astazi, firma americana Destron IDI (Colorado) comercializeaza microcipuri pentru implant animal prin
intermediul companiei Infopet. Se spune ca aceste biocipuri constituie "soluþia perfecta" pentru stabilirea cu
precizie a identitaþii oricarei fiinþe vii. Dar biocipurile au fost deja implantate Si subiecþilor umani. Noile tipuri
de biocipuri umane, "semnul" apocaliptic, vor permite supravegherea totala, non-stop, în orice punct de pe
planeta, a oricarui individ. Se afla în cercetare cipuri care vor putea fi conectate la reþeaua neuronala a
creierului, oferind astfel posibilitatea pentru cei ce controleaza biocipul, sa înregistreze imagini vizuale Si
auditive neuronale, adica exact ce vede Si ce aude subiectul. Pare de necrezut? ªi totuSi, aceasta tehnica este
deþinuta deja de Agenþia Naþionala de Securitate. Înca din 1986, cercetatorii de la Universitatea din Michigan,
în colaborare cu AT&T, declarau ca sunt pe punctul de a controla complet înregistrarile acustice neuronale Si
transmiterea de semnale acustice în interiorul creierului, omul putând fi astfel “telecomandat”. Recent însa, în
1995, un înalt ofiþer al Pentagonului, Ice Korb, declara ca un laborator al armatei este pe cale de a conecta
biocipul cu neuronii, putându-se astfel obþine o armata de "zombi telecomandaþi". "Se deschide o poarta în
doua direcþii", spunea Kyle Olson, de la Institutul de Control al Armelor Chimice Si Biologice. "Pe de o parte
avem aceasta arma de tip Frankenstein, iar pe de alta parte ne putem ocupa de probleme privind destinul uman:
de pilda, implantându-ne un biocip în encefal vom putea învaþa instantaneu franceza, sau orice alta limba”.
In primul rand acest cip va transmite constant informatii in fiecare moment al zilei, care va fi unic pentru
fiecare persoana, si care va identifica persoana si locatia sa. Totusi pentru a se realiza acest lucru, trebuie ca
cipul sa aiba o baterie unica - ce va fi reincarcata constant de corpul uman. Aceasta unica baterie va fi

66
reincarcata constant datorita fluctuatiilor de temperatura ale corpului uman. Deci cat timp va trai persoana, va
emite fluctuatii de temperatura si deci, bateria se va reincarca constant. In timp ce cercetatorii dezvoltau acest
tip de baterie, se confruntau cu o mare problema : unde sa puna bateria, in ce loc al corpului omenesc, caci
fluctuatiile de temperatura difera. Care parte a corpului este ideala deci ?
Cercetatorii au cheltuit peste 1.5 milioane de $ pentru a descoperi raspunsul la aceasta problema. Oricum,
nu se putea ca sute de mii de cipuri sa ramana fara baterie. Dupa indelungi cercetari au ajuns la concluzia ca
exista doua parti ale corpului uman in care fluctuatiile de temperatura sunt la fel. Teologii puteau sa scuteasca
cercetatorii de aceasta suma imensa de bani caci raspunsul se afla chiar in Biblie, in Apocalipsa capitolul 13,
versetele 16 si 17, in care Domnul Iisus Hristos, descopera Sfântului Ioan faptul ca mana dreapta si fruntea vor
fi locurile in care semnul va fi implantat. La aceasta concluzie, au ajuns si cercetatorii. Dintr-un motiv pe care
nu-l inteleg nici ei, cercetatorii au descoperit ca fluctuatiile in mana stanga sunt mai scazute decat in cea
dreapta. Nu-ti intareste credinta cand vezi ca profetiile Domnului se adeveresc pe deplin ?!
Dupa cum am mai spus, aceste semnale emise de microcipuri vor fi receptate de antene speciale, cum ar fi
cele de telefonie mobila, sau sateliti de joasa orbita, lucruri ce apar in continuu.Spre deosebire de marcarea cu
raze lasser, aceste biocipuri folosesc frecventa radio FM de 125 Mhz, care patrunde prin toate obiectele. De
aceea aceste biocipuri vor inlocui toate sistemele de identificare si marcare. Aceste biocipuri vor contine coduri
de 18 cifre, la scara internationala. S-a ajuns la concluzia ca Guvernul Mondial va avea nevoie de 66 de acesti
sateliti. Nu este un numar ocult interesant? In stiintele oculte, pagane, numarul 6 este numarul omului, iar
numarul 66 este numarul guvernului mondial, guvern ce va fi condus de Antihrist, caruia i-au rezervat cifra 66.
Microcipul contine 34 bilioane de coduri, deci poate codifica 34 bilioane de indivizi. (n.e. In prezent
populatia globului are pana in 10 miliarde de oameni.) Acest microcip, va putea detine asa de multe informatii
incat va inlocui cartile de credit, pasapoartele, permisele de conducere, etc., astfel incat fiecare vom avea unul.
S-au facut teste pe animale de laborator mai mult de 10 ani, asa ca nu va asteptati sa dea gres.
Acum, totul este perfectionat si se asteapta momentul potrivit pentru a fi implantate.
Toate acestea si multe altele le descrie Serge Monaste-ziarist canadian la ziarul Enquette, mort in conditioi
dubioase - in cartea sa: "Congresul celor 666; Natiunile Unite contra crestinismului". Aceasta carte contine
PLANURILE francmasonilor de a subjuga lumea, sub forma de idei, notite, Serge neavand ocazia sa alcatuiasca
un text complet. A luat cu el in mormant si o parte din secretele lor. ).
O profetie Bibliba spune ca inaintea venirii lui Hristos, oamenii vor trebui sa fie initiati la scara globala.
Aceasta initiere va insemna juramantul dat Satanei, iar pentru aceasta Dumnezeu ii va judeca pe oameni,
implinind astfel profetia Biblica. Timpul exact nu se poate sti, insa cu siguranta el este foarte aproape.

Apocalipsa 13, 16-18 :


"Si ea ii sileste pe toti, pe cei bogati, pe cei mici si pe cei mari, si pe bogati si pe saraci, si pe cei slobozi
si pe cei robi, ca sa-si puna semn pe mana lor cea dreapta sau pe frunte,
Incat nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, decat numai cel ce are semnul, adica numele fiarei, sau
numarul numelui fiarei.
Aici este intelepciunea. Cine are priceperea sa socoteasca numarul fiarei; caci este numar de om. Si
numarul acesta este sase sute saizeci si sase."

O observatie finala, asupra acestei inventii uimitoare si foarte complicata. Se zvoneste ca oamenii de
stiinta ce lucreaza asupra acestui proiect lucreaza sub o imensa presiune a mondialistilor. Toti vor, in
unanimitate sa perfectioneze acest Bio_Microcip foarte, foarte repede. Aceste presiuni seamana foarte mult cu
cele care s-au facut asupra acordului de pace Israelian, PLO/ Israeli Peace Accord, semnat pe 13 septembrie
1993 (n.e. Tot in timpul mandatului lui G. Bush), cu trei zile inainte de a incepe Sarbatoarea Evreilor. Si cum
aceste 2 evenimente sunt critice in stabilirea Ordinii Mondiale, poate oare Duhul Sfant sa exercite astfel de

67
presiuni in mintile lor, pentru a termina lucrarea ce va prevesti Sfarsitul Lumii ? Sa nu uitam ce i-a spus Iisus
Apostolului Ioan, in Apocalipsa, capitolul 17, versetul 17: "Caci Dumnezeu a pus in inimile lor sa faca voia Lui
si sa se intalneasca intr-un gandsi sa dea fiarei imparatia lor, pana cand se vor implini cuvintele lui Dumnezeu."
Sa stam drepti in fata Lui si sa nu se implineasca cu noi :

Apocalipsa 14, 9-11 :


"Si al treilea inger a venit dupa ei, strigand cu glas puternic: Cine se inchina fiarei si chipul ei si primeste
semnul ei pe fruntea lui, sau pe mana lui,
Va bea si el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, in potirul maniei Sale, si se va chinui
in foc si in pucioasa, inaintea sfintilor ingeri si inaintea Mielului.
Si fumul chinului lor se suie in vecii vecilor. Si nu au odihna nici ziua nici noaptea cei ce se inchina fiarei
si chipului ei si oricine primeste semnul numelui ei.”

CUM SĂ OMORI UN PATRIARH – ÎN CÂŢIVA PAŞI SIMPLI

CUM SA SCAPI DE UN PATRIARH INCOMOD


DACA ESTI ECUMENIST DE RANG INALT SI TE JENEAZA UN PATRIARH ORTODOX IATA CE AI
PUTEA FACE PRACTIC:
GASESTI UN DOCTOR CRIMINAL, FARA SCRUPULE, MINCINOS SI CU SANGE RECE. AI PUTEA
INCERCA LA FUNDENI LA DOMNUL SINESCU.
IL INVETI CE TREBUIE SA FACA SI FIE IL PLATESTI BINE FIE II PROMITI LUNA DE PE CER.

APOI IL INFILTREZI LA PATRIARHIE. DE-ACOLO SE DESCURCA SINGUR.

ESENTIAL ESTE SA NU-I SPUNA PATRIARHULUI CA MERGE LA MOARTE SIGURA, CA ESTE


VORBA DESPRE O ANESTEZIE TOTALA NU UNA LOCALA, CA NU-I TREBUIE NICI O ANALIZA
DESI SI O SAPTAMANA AR FI FOST INSUFUCIENTA, CA TREBUIE NEAPARAT SA SE OPEREZE
DACA VREA SA MAI TRAIASCA, DESI INFECTIA URINARA NU SE TRATAEAZA CU BISTURIUL CI
CU ANTIBIOTICE.
AI GRIJA NU CUMVA CEI DINTRE APROPIATII PREA FERICIRII SALE SA AIBA HABAR DE CE
FACI, ALTFEL ESTI COMPROMIS.
NICI MACAR MEDICUL PERSONAL AL PATRIARHULUI CARE L-A INGRIJIT CONTINUU TIMP DE
PESTE 20 DE ANI NU TREBUIE SA AFLE CEVA.
DACA TE SUNA PE MOBIL SI TE INTREABA DACA NU CUMVA L-AI OPERAT PE PREA SFINTIA
SA TU TREBUIE SA ZICI UN NU! HOTARAT, CHIAR DACA PACIENTUL ZACE MORT DE CATEVA
ORE.

EXAGERARI? FABULATII? NU! ARTICOLUL DE MAI JOS A FOST PUBLICAT IN ZIARUL ZIUA.

68
N O U !!! ZIARUL ZIUA FACE O NOUA DESCOPERIRE: PATRIARHUL ERA TAIAT SUB COASTE.
ECHIPA DOCTORULUI SINESCU A MINTIT GROSOLAN. PATRIARHUL A MURIT IN CHINURI
GROAZNICE ! ! ! DATI CLICK A I C I

NOU !!! DESI IPS DANIEL A DAT PORUNCA MONAHILOR CARE AU IMBALSAMAT TRUPUL
PATRIARHULUI SA TACA, ACESTIA CONFIRMA CELE DECLARATE ANTERIOR. PANA LA URMA
AU FOST DOUA TAIETURI PE CORPUL PATRIARHULUI, DESI ECHIPA SINECU A DECLARAT
RASPICAT CA A EFECTUAT OPERATIA CU LASERUL.

Patriarhul Teoctist a murit cu zile, sustine medicul personal al acestuia, care l-a ingrijit 21 de ani.
Profesorul Nicolae Ursea, medic primar medicina interna si medic primar nefrologie, afirma ca a fost mintit de
dr. Ionel Sinescu cu privire la starea de sanatate a Patriarhului, intr-un moment in care aceasta depasise stadiul
de critica. Ursea, care a fost si doctorul personal al Patriarhului Iustin Moisescu, afirma ca, personal, nu ar fi
recomandat interventia chirurgicala, in conditiile in care Patriarhul suferea de o infectie urinara, tratabila mai
degraba cu antibiotice decat cu bisturiul. Un alt indiciu ca Patriarhul nu a stiut ca interventia are 50% sanse sa
fie letala este ca PF Teoctist nu s-a spovedit si nu s-a impartasit, fapt de neimaginat pentru un calugar, om in
varsta de peste 92 de ani. ZIUA solicita interventia Parchetului si o ancheta oficiala in acest caz.

INTERMEDIARUL MORTII
Cum a ajuns Patriarhul la spital si cum a decurs operatia in urma careia a murit? "A plecat de la Palat
duminica seara, pe la ora 5. Era bine dispus. Dupa exact 24 de ore murise", declara unul dintre membrii
cancelariei. Sambata, 28 iulie, in chiar ziua in care era acuzat de presa ca este un plagiator (Gardianul:
"Autoritatile fug de dosarul plagiatorului Ionel Sinescu"), dr Ionel Sinescu, sef al Clinicii de Urologie a
Spitalului Fundeni, a fost adus la Palatul Patriarhal de preotul Gheorghe Pop, cu parohia in Fundeni, pe care
Sinescu l-a descris ca fiind "un apropiat al Patriarhului". Nu este asa. De la oamenii de incredere ai Patriarhului
si de la Cabinet, unde se afla de altfel consemnate toate intrarile, ni s-a confirmat ca Pop nu este nici pe departe
"un apropiat". A fost doar un "intermediar", declara membrii cancelariei Patriarhului. Un intermediar al mortii.
Contactat de ZIUA, preotul Pop a refuzat sa faca orice fel de comentariu, fara aprobarea PS Vicentiu
Ploiesteanul, singurul ierarh al Bisericii care stia de internarea Patriarhului, pe care a si avizat-o. Ceea ce stim
este ca preotul Pop l-a lasat pe Patriarh singur la spital, luni dimineata, inainte de operaţie.

OPERATIA NU ERA NECESARA


Conform declaratiilor lui Ionel Sinescu, operatia ar fi fost obligatorie, desi Patriarhul nu a fost internat in
regim de urgenta. Din cauza prostatei, Patriarhul era nevoit sa mearga la toaleta din jumatate in jumatate de ora,
sustine Sinescu in afirmatiile sale televizate, si ca o astfel de viata ajunsese un calvar de nesuportat. Aceasta l-ar
fi determinat pe Patriarh sa accepte interventia chirurgicala. Aparitiile publice ale Patriarhului il contrazic pe dr
Sinescu. La Slujba de Inviere de anul acesta, sustinuta in aer liber, pe treptele Palatului Patriarhal, pe frig si
vant, Patriarhul a slujit ore in sir, pana la trei dimineata, fara sa plece din fata enoriasilor nici macar un minut,
desi alti prelati, mai tineri, au mai luat mici pauze. Mai mult, afirmatiile sale sunt contrazise de fidelii
Patriarhului, inclusiv de cele mai apropiate persoane din jurul sau, de la Palatul Patriarhal. "Cat de tare il
deranja? Mergea de vreo trei ori pe noapte...". Profesorul Nicolae Ursea, medicul Patriarhului de 21 de ani, este
revoltat. In declaratiile pe care ni le-a facut in exclusivitate acesta afirma transant ca operatia nu era necesara.
Urinarile dese din ultima perioada erau cauzate de o infectie urinara aflata sub tratament. "Nu poate fi operat
nimeni pe perioada unei infectii", spune prof. univ. dr. Ursea, care ii recomandase Patriarhului, ca dupa tratarea
infectiei, sa se opereze de prostata la o cunoscuta clinica din Germania.

69
INTERNAT PE SEST
Medicul Ionel Sinescu a incalcat mai multe reguli obligatorii. In primul rand Fisa de internare. Buletinul
Patriarhului a fost solicitat si adus doar a doua zi, pentru a se intocmi certificatul de deces. Examinarea
Patriarhului a fost superficiala. Conform normelor medicale, in cazul unei operatii care implica anestezie
generala, efectuata asupra unui varstnic cu afectiuni cardiace cunoscute si posibile deficiente respiratorii,
trebuie efectuat un Protocol de internare complex care implica un tratament preparatoriu, ce poate dura de la o
zi la sapte zile, pana la stabilizarea absolut sigura a bolnavului. In cazul in care in aceasta perioada se constata si
alte afectiuni este obligatorie consultarea unor medici specialisti, prin crearea unei Comisii speciale. Or, din cate
se pare, Patriarhul nu a fost nici macar analizat pulmonar, pentru a se cunoaste mai bine stadiul sanatatii sale
inainte de anestezia generala. In aceste conditii, nu e de mirare ca Patriarhul nu a fost consultat si asistat de un
cardiolog.

50% SANSE DE SUPRAVIETUIRE


Conform specialistilor consultatati de ZIUA, sansele de supravietuire sunt de 50% intr-o atare interventie
chirurgicala, asupra unui pacient nonagenar, cardiac si sub anestezie generala. Dar nici pacientul, nici anturajul
sau, nici, mai cu seama, medicul personal, specialist urolog, nu au fost informati. Or, nimeni dintre apropiatii sai
nu a stiut ca Patriarhul merge la moarte, in procent de 50%. Patriarhia a aflat de moartea Intaistatatorului de la
televizor! O astfel de incalcare a standardelor internationale medicale din partea echipei lui Sinescu este si
trebuie sanctionata, conform normelor in vigoare, inclusiv pe latura penala.

ULTIMELE CUVINTE: "MERG CA LA SFANTA LITURGHIE"

AMANUNTE TULBURATOARE NE-AU PARVENIT SI DE LA SINGURUL INSOTITOR AL


PATRIARHULUI, ULTIMUL APROPIAT CARE L-A VAZUT, SOFERUL SAU PERSONAL DE 21 DE
ANI COSTEL CALAPOD
"Am mers de cu seara (duminica - n. red.). Am stat toata noaptea ca pe ghimpi alaturi de el. Dimineata,
inainte sa-l ia la operatie, le-a spus doctorilor sa ma lase sa stau langa el. Dar nu m-au lasat. I-au dat o pastila si
a intrebat pentru ce este. Cand i-au raspuns ca e pentru anestezie a zis: "A, deci o anestezie asa, ca la dentist,
nu?" Si mi-a spus: "Nea Costel, ma duc linistit, n-am mancat si n-am baut nimic, merg ca la Sfanta Liturghie".
Acestea au fost ultimele cuvinte ale Patriarhului Romaniei inaintea operatiei. La ora 11.00-11.30, desi i s-a
spus singurului insotitor al Patriarhului ca pacientul este bine si operatia a reusit, Costel Calapod a vazut o
agitatie generala pe coridoare, cadre medicale albe la fata solicitand rastit diverse instrumente. Incercand sa
intre la Patriarh si sa afle ce se intampla, Costel Calapod a fost oprit de medici care au postat imediat un gardian
in fata salii cu consemnul sa ii impiedice intrarea.

PATRIARHUL NU A STIUT CA VA FI ANESTEZIAT TOTAL


Nici macar documentul standard pentru asumarea responsabilitatii operatiei - "Consimtamantul Informat",
a carui copie o prezentam alaturat - nu a fost dat spre semnare Patriarhului, pentru a nu fi "jignit" sau "influentat
psihic inainte de operatie", dupa cum spune Sinescu.
In acest act sunt stipulate inclusiv posibilitatile unor complicatii care pot duce la moarte, fiind descris in
amanunt procedeul chirurgical care va fi urmat. Daca l-ar fi avut sub ochi, conform legislatiei, si s-ar fi
razgandit dupa intelegerea riscurilor, ar fi fost acum in viata. Conform declaratiei lui Costel Calapod, cel care l-
a insotit pe Patriarh la spital, acesta nu a stiut pana in ultima clipa, aflat deja pe patul de operatie, ca urmeaza sa
fie anesteziat total.

EXISTAU SOLUTII MULT MAI SIMPLE

70
Medici specialisti urologi consultati de ZIUA ne-au declarat ca, daca nu era o urgenta - dupa cum a
recunoscut si Sinescu - prostata se putea trata medicamentos sau se mai putea alege solutia unei sonde sau a
unei cistostome, ambele variante fiind extrem de simple si fara nici un fel de riscuri letale. Mii de oameni
traiesc in Romania cu acest tip de sisteme adaptate.

MANIPULAREA MEDIA
Conform declaratiilor medicului Ionel Sinescu operatia a fost o reusita, desfasurandu-se in intervalul 8.30-
10.30 - o alta ciudatenie pentru ca o astfel de operatie dureaza in mod normal maximum o ora. Dupa care,
sustine Sinescu, Patriarhul si-ar fi revenit si ar fi discutat voios cu cei din jur - ceea ce nu poate confirma nici o
sursa independenta cu certitudine, conform investigatiilor noastre. Apoi, afirma echipa Sinescu-Tulbure, pe la
12.00-12.30, Patriarhul ar fi dat semne de tulburare de ritm cardiac, ar fi inceput sa tuseasca si sa expectoreze
sange. Au urmat imediat manevrele de resuscitare.
Daca incepand cu ora 12.00 medicii s-au chinuit sa-l tina in viata, de ce, la orele 15.30 -15.45, o "sursa"
din echipa lui Sinescu a transmis catre media informatia care a aparut ulterior pe televiziuni si agentiile de
presa, respectiv ca Patriarhul e bine dupa o operatie de prostata reusita?! Cititi prima informatie de presa pe
aceasta tema, transmisa de Agentia Mediafax:
"MEDIAFAX - Nr. 240 - Flux(uri): &laquoGENERAL» BUCURESTI, 30 iul - Patriarhul Teoctist a fost
operat, luni, de adenom de prostata, la Spitalul Fundeni din Capitala, interventie programata din timp, au
informat surse medicale. Starea postoperatorie a Patriarhului este buna, a apreciat sursa citata. (Stefan Pricop,
social@mediafax.ro) 2007-07-30 - 16:03:45". Echipa Sinescu a avut asadar interesul sa transmita intai o stire
"pozitiva", desi Patriarhul era pe moarte de patru ore, cel putin! Alte surse spitalicesti independente, prezente in
zona in care s-a desfasurat operatia, afirma ca, de fapt, Patriarhul nu si-a iesit niciodata din starea de anestezie si
apoi, de coma.

ESTE DE OBSERVAT SI URMATOAREA STIRE MEDIAFAX:


"Nr. 262 - Flux(uri): &laquoGENERAL» BUCURESTI, 30 iul - (Adauga informatii de la Patriarhia
Romana in legatura cu operatia Patriarhului Teoctist si starea acestuia postoperatorie) Patriarhul Teoctist a fost
operat, luni, de adenom de prostata, la Spitalul Fundeni din Capitala, interventie programata din timp, au
informat surse medicale. Prea Fericitul Parinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a fost duminica,
la Spitalul Clinic Fundeni, pentru un control medical, iar luni a fost supus unei interventii chirurgicale la
prostata, potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Patriarhiei Romane. &laquoIn momentul de fata,
conform medicilor, starea sa este foarte buna, fiind asteptat sa se intoarca cat mai curand la Resedinta
patriarhala», precizeaza Patriarhia Romana. (Departamentul Social, social@mediafax.ro) 2007-07-30 -
16:16:54"

ECHIPA LUI SINESCU A MINTIT SI PATRIARHIA


Concluzia este clara: echipa Sinescu a mintit si Patriarhia, nu numai presa, afirmand ca "starea sa este
foarte buna" intr-un moment cand, poate, Patriarhul deja se sfarsise. Pentru ca, peste exact o ora de la aceasta
stire, la ora 17.17, directorul spitalului, Constantin Popa (foto), sustine o conferinta de presa la intrarea in Spital,
unde citeste un Comunicat semnat de "o Comisie medicala", respectiv chiar de catre cei care l-au operat, dr
Ionel Sinescu si dr Dan Tulbure. Directorul Popa afirma - citand comunicatul - ca operatia a fost "o reusita" si
ca, ulterior, au survenit complicatii: "complicatiile au fost cardiace". Decesul a fost consemnat de medici la ora
17,00. Frapanta este si operativitatea cu care "Comisia" Sinescu-Tulbure s-a prezentat cu un comunicat public in
fata presei.
Fizic, este imposibil ca doar intr-un sfert de ora, medicii sa faca toate operatiunile urmatoare: sa constate
decesul, sa lase sculele jos, sa se spele pe maini, sa se dezinfecteze, sa dezbrace halatele, sa mearga in biroul

71
directorului, sa se sfatuiasca ce sa scrie si cum sa faca, sa dicteze secretarei comunicatul, sa-l dea la imprimanta,
sa-l verifice, sa-l semneze, sa iasa pe hol, sa astepte liftul, sa coboare la parter si sa apara in fata presei, anuntate
deja. Totul in numai 15 minute!

MINISTRUL SANATATII A AFLAT LA O ORA DUPA DECES


Sinescu urma sa intre in concediu la 1 august, la doua zile dupa operatie. Aceasta sa fie cauza grabei? Dar
de ce secretomania? Nu a fost anuntat nici macar superiorul sau pe cale ierarhica. Cand este internat un pacient
la o ora tarzie, mai ales unul de rangul Patriarhului, cu protocol zero, trebuie incunostiintat imediat directorul
spitalului care il anunta apoi pe ministru. Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a aflat insa de abia a doua zi,
tocmai la orele 18.00, de nenorocirea de la Fundeni. La o ora dupa moartea Patriarhului. Iar directorul Spitalului
Fundeni, dr Constantin Popa, a fost anuntat tot a doua zi, la ora 14.00, cand Sinescu si-a dat seama ca il pierde
pe Patriarh. Aceasta este ora cand echipa lui Sinescu a intrat in criza. De la acest moment a inceput si
manipularea presei.

MEDICUL PATRIARHULUI: NU TREBUIA OPERAT


Prof. Dr. Univ. Nicolae Ursea, medic primar medicina interna, medic primar nefrologie, doctor in stiinte
medicale, sub conducerea caruia a fost redactat Tratatul de Nefrologie in doua editii, era medicul personal al
Patriarhului de 21 de ani
Eu l-am ingrijit. Am fost medicul sau personal de 21 de ani... Din punct de vedere medical, erau doua
lucruri: unu, sa nu se atinga de el fara medicul personal. Deci trebuiau sa ma cheme, sa ma aduca din groapa, sa
ma aduca langa dumnealui... Era prima chestiune... A doua chestiune: nu era oricine, trebuia organizat un
consult medical de specialisti. Eu eram impotriva... Era in plina infectie urinara si din cauza asta urina des...
Trebuia tratata infectia, asteptat cateva zile si dupa aceea... Pentru ca acum trei saptamani de zile a avut din nou
un puseu de genul asta. I-am tratat infectia, au cedat urinarile frecvente... Au reaparut acum din nou... Trebuia
tratata infectia urinara din nou, asteptat linistit si vazut. Daca era vorba sa il operam aici, faceam consulturi
medicale si asa mai departe...

Trebuia echilibrat, stabilizata tensiunea...


Clar, ce sa spun!? (...) Culmea este urmatoarea: i-am dat telefon lui Sinescu si l-am intrebat, luni:
"Domnule, am auzit ca l-ati operat". Mi-a raspuns, la telefon: "Nu, nu l-am operat". Si el era operat si era si
mort.
La ce ora era asta?
La ora 12 si jumatate. "Nu, nu l-am operat". Pai, zic: "Va rog foarte mult, cand il operati, sa ma chemati si
pe mine". Mi-a spus: "Da, va anunt cand il operez".
Pai asta este foarte grav...
La ora 12 si jumatate, cand am vorbit cu dumnealui, mi-a spus ca nu era operat. "Il programam si, cand il
operam, o sa va chemam". Sa nu ma cheme...
V-au tinut in mod deliberat departe de dansul...
Da, asa este (...)
Si cum a putut sa isi permita asa ceva?
Cum si-a permis. Si-a permis sa ma minta, sa nu ma cheme si asa mai departe. Nu e voie, domnule...
Deontologic, nu este voie sa operezi un om de unul singur cand are un medic personal... Era o personalitate,
domnule, nu era oricine... Eu 21 de ani i-am tinut si inima si creierul cum trebuie.
Si, slava Domnului, era perfect...
Era perfect... M-am ocupat de dumnealui asa cum trebuie si i-am facut o schema de tratament si tot si
venea... Deveniseram prieteni, domnule....

72
Deci daca nu era infectia...
Dar nu trebuia operat in conditii de infectie urinara. Pentru ca? El zice ca i-a facut o urocultura si ca a iesit
sterila. Pe dracu' ghem. Nici vorba de treaba asta.
Noi am auzit ca scuipa si sange. Credeti ca e posibil sa fi fost complicatii la plamani?
Pai, probabil de la intubare...
Dar nu i-au facut analizele primare, raze...
El zice ca i le-a facut pe astea primare. Asa zice el...
Avea toate investigatiile facute in urma cu trei saptamani inainte, la mine, la spital, la Carol Davila. I le
facusem pe toate. Acum trei saptamani avea un puseu infectios. L-am tratat, s-a rezolvat treaba asta si era totul
bine. A reaparut infectia. Reaparand infectia, trebuia un tratament antiinfectios si dupa aceea discutata problema
interventiei chirurgicale.
Si de ce s-au grabit asa?
Nu stiu de ce s-au grabit. De ce s-au grabit? Si sa ma minta la telefon, sa-mi spuna ca nu l-a operat... (...)
Un om de o valoare exceptionala, in adevar trimisul lui Dumnezeu pe Pamant, si la propriu, si la figurat. De o
blandete, de o gentilete, de o noblete sufleteasca...
Dar, oricum, ce se poate spune este ca a murit cu zile...
Cu zile, da, da... Fara sa chemi medicul personal? Nu e permis, domnule. E o chestie ultraelementara,
domnule. Nu ai voie, domnule. Il chemi: "Domnule coleg, vino sa discutam". Si eu nu indicam interventia
chirurgicala.

LEGEA DREPTURILOR PACIENTILOR, INCALCATA


Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale
propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv
asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre
diagnostic si prognostic.

FORMULAR DE CONSIMTAMANT IN VEDEREA TRATAMENTULUI/OPERATIEI


Subsemnatul ___________________ domiciliat in__________________legitimat cu B.I/C.I.
seria____nr.________in calitate de:
1.pacient internat in sectia ______________________________________________________
2.reprezentant legal al copilului______in varsta de____ani
3.apartinator (sot, sotie, frate, sora, fiu - in cazul in care pacientul este in incapacitatea de a decide) al
pacientului_______________________internat in sectia ______________________consimt sa urmez
operatia/tratamentul urmator
1:______________________________________________________________________________
Natura si scopul, beneficiile si riscurile efectuarii/neefectuarii acestei operatii/tratament, precum si a
celorlalte operatiuni terapeutice, mi-au fost explicate pe intelesul meu de catre
Dr. ___________________. Mi s-au prezentat riscurile asociate precum si riscurile imprevizibile (inclusiv
riscul oricat de mic de deces) consecintele pe care le presupune tratamentul/interventia, cat si riscurile pe care le
impun investigatiile speciale ce fac parte din operatia/tratamentul pe care urmeaza sa il efectuez. Declar ca sunt
constient de aceste riscuri si le accept, intrucat scopul interventiei/tratamentului este spre binele meu.
Ca urmare, inteleg necesitatea acestei operatii/tratament pe care doresc sa il efectuez si recunosc ca nu mi
se poate da o garantie sau asigurare in ceea ce priveste rezultatul final.
In cazul in care in timpul interventiei terapeutice apar situatii si conditii neprevazute, care impun
proceduri suplimentare fata de cele descrise mai sus ca fiind acceptate de catre mine (inclusiv transfuzia),
accept ca medicul desemnat sa actioneze in baza pregatirii sale profesionale in consecinta doar daca aceste

73
proceduri sunt absolut justificate din motive medicale si nu numai in interesul meu personal si inspre binele
meu, de la acest accept face exceptie
2:______________________________ in scopul realizarii operatiei, consimt de asemenea la
administrarea anesteziei ce mi-a fost indicata (generala/alt tip)
3 _______________. Riscurile actului anestezic mi-au fost explicate cu ocazia consultarii mele de catre
Dr. ___________. In consecinta si in conditiile precizate, imi dau liber si in cunostinta de cauza,
consimtamantul la operatia/tratamentul prezentat.
Certific ca am citit, am inteles si accept pe deplin cele de mai sus si ca urmare le semnez.
Semnatura pacientului/reprezentantului legal
4 ________ziua ____luna___anul_______
Subsemnatul, in calitate de martor, ________________confirm ca prezentul formular de consimtamant a
fost completat in prezenta mea si semnat de pacient fara ca asupra lui sa se fi exercitat vreo constrangere.
Semnatura martorului ____________ziua _____luna_______anul______________

CONSIMTAMANT INFORMAT
Am inteles beneficiile si riscurile investigatiei/procedurii (...............................) invazive ce urmeaza sa mi
se faca si sunt de acord/nu sunt de acord cu efectuarea acesteia.
De asemenea in cazul aparitiei in timpul procedurii a unei complicatii ce necesita interventie chirurgicala
de urgenta, sunt de acord/nu sunt de acord ca aceasta sa se efectueze in conformitate cu decizia medicului
curant.
Nume............................................... Data ..........................................
Prenume .........................................
Note:
1. Pacientul va scrie clar operatia/tratamentul pe care intelege sa o efectueze si pe care accepta pentru a nu
exista reclamatii ulterioare bazate pe confuzie, de exemplu va nota : ,amputatia membrului inferior sub nivelul
genunchiului" colectomie dreapta, ACN etc.
2. Exemplu: extirparea unui organ, indicatia de a nu mai resuscita in cazul stopului cardiorespirator,etc.
3. Se specifica obligatoriu ce tip de anestezie se va aplica.
4. Se vor nota datele de identitate ale acestuia,gradul de rudenie, precum si datele imputernicirii de
reprezentare in cazul tutorilor.

SINESCU PE URMELE PLAGIATORULUI BEURAN


Prof. dr. Ionel Sinescu, prorectorul Universitatii de Medicina, unul dintre cei mai cunoscuti chirurgi
romani, s-a aflat in ultima vreme in atentia presei, fiind acuzat de plagiat. Ziarul Gardianul sustinea, la finele
lunii iunie, intr-un articol intitulat "Plagiat la varful medicinei romanesti", ca prof. dr. Ionel Sinescu a copiat
fragmente intregi si grafice dintr-un tratat american din 1957, in lucrarea sa "Urologie clinica", aparuta in 1998,
editura din SUA neautorizand reproducerea cartii. Cotidianul a contactat editura americana McGraw-Hill, care a
publicat lucrarea "Smith's General Urology", scrisa de Emil A. Tanagho si Jack W. McAninch, pentru a afla
daca profesorul Sinescu a avut autorizatia de a reproduce fragmente in lucrarea sa. Mary A. Murray, director
pentru Drepturi Internationale de Autor din cadrul companiei McGraw-Hill, a afirmat ca nu exista nici o
autorizatie de reproducere eliberata de editura pentru vreun autor roman si a anuntat ca sesizarea celor de la
Gardianul va fi analizata de departamentul juridic al editurii, care va lua masurile necesare.

"MEDICINA PLAGIATA"
Ulterior, ziarul ZIUA a realizat o ancheta, sub titlul "Medicina plagiata", in care relata ca unul dintre cele
mai mediatizate cazuri de plagiat este cel al fostului ministru al Sanatatii, Mircea Beuran, care a publicat in

74
1997 "Ghidul medicului de garda", impreuna cu dr. Gerald Popa si alti colaboratori. Comisia de ancheta a
Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti a ajuns la concluzia ca lucrarea a fost
copiata cuvant cu cuvant, pe pagini intregi, inclusiv tabele si elemente de grafica, dupa volumul "On call" al
unor medici americani. Conform dezvaluirilor ZIUA, aceeasi comisie de ancheta a mai analizat "Ghidul de
urgente in medicina interna", reprezentand volumul al saptelea din colectia "Medicul rezident", si care a fost
plagiat dupa lucrarea "Urgences en Medicine", aparuta in 1992 la Paris, sub coordonarea medicilor Dominique
Meynel, Alin Davido si Jean Cabane. Printre complicii lui Beuran la plagiere s-au numarat profesorii
Constantin Popa, Dan Tulbure, Ionel Sinescu si Daniela Bartos. Dupa colaborarea fructuoasa cu Mircea Beuran,
prorectorul UMF "Carol Davila" Bucuresti, prof. dr. Ionel Sinescu a comis-o si de unul singur, continua
articolul. Astfel, in1998, acesta a publicat lucrarea "Urologie clinica", plagiata intr-o proportie covarsitoare
dupa "General Urology", semnata de americanii Emil A. Tanagho si Jack W. McAninch cu 41 de ani inainte, si
republicata de-atunci in 16 editii. Asemanarile dintre cele doua tratate nu sunt deloc intamplatoare, de vreme ce
anumite capitole au aceleasi titluri, ba chiar incep la fel, modificarile fiind mai degraba de traducere decat de
continut. Pe baza acestui plagiat, Ionel Sinescu si-a construit o cariera fulminanta, ajungand sa detina o multime
de functii si pozitii-cheie in diverse structuri medicale.

Anchetat de o comisie a UMF


Sinescu a contestat printr-un drept la replica acuzele de plagiat fara a lamuri insa problema. Dr. Sinescu a
declarat ca n-a avut niciodata pretentia ca lucrarea sa sa fie considerata originala. Totusi, a semnat-o fara nici un
pardon, ba a mai si mentionat-o in propriul CV, ca fiind una dintre marile sale realizari stiintifice. Cazul Ionel
Sinescu s-a aflat, la sfarsitul lunii iulie, in dezbaterea Comisiei de ancheta a UMF "Carol Davilla", condusa de
prof. univ. Mircea Diculescu, fost coleg la spitalul Fundeni si prieten al plagiatorului. Este putin probabil insa
ca Sinescu sa fie sanctionat in vreun fel de catre bunul sau amic, aprecia ZIUA, sustinand ca "singura care i-ar
putea crea profesorului unele probleme este editura americana ce detine drepturile de publicare a lucrarii
"General Urology".

Conf. Dr. Florin Mihaltan:


Trebuie facuta necropsia
Conf. dr. Florin Mihaltan, sef sectie la Institutul National de Pneumologie "Marius Nasta", a raspuns la
cateva intrebari adresate de ziarul ZIUA.
Credeti ca vreo alta afectiune ar fi putut degenera in cursul unei operatii de adenom benign de prostata, de
exemplu una pulmonara?
In primul rand nu stiu ca Patriarhul Teoctist sa fi avut vreo afectiune pulmonara. Trebuie spus insa ca
depinde foarte mult de tipul de afectiune. Daca aceasta afectiune este una cronica obstructiva, pacientul poate
face o complicatie in timpul operatiei sau post operator. Ar trebui totusi conturata mai bine afectiunea
respectiva. Daca vorbim vag de boli respiratorii, asta nu ne ajuta la nimic. Exista si cazuri in care o boala
respiratorie se poate agrava in cazul oricarei interventii chirurgicale.
Ce analize sunt necesare pentru o persoana in varsta inainte de operatie, luand in considerare si
posibilitatea de a fi avut si o alta afectiune, poate chiar pulmonara?
Minimum de analize in acest caz constau in realizarea unei radiografii si a unei spirograme. Dar, repet,
trebuie vazut despre ce afectiune este vorba.
Care este explicatia ca un bolnav scuipa sange dupa o operatie de prostata?
Pot fi "n" cauze. Este foarte greu de spus. De obicei, cand ai un bolnav care scuipa sange dupa operatie, ar
putea fi o cauza cardiaca sau una respiratorie. Poate fi si de la intubatie, daca bolnavul a fost intubat. Cred insa
ca trebuie vazut rezultatul necropsiei.
Pagini realizate de Luciana POP si Victor RONCEA pentru Ziarul ZIUA

75
.

ÎNVATATURI MASONICE DESPRE DUMNEZEU

De-a lungul secolelor, inca din 1717 cand masoneria, asa cum o stim noi astazi a luat fiinta, numerosi
autori au scris impotriva acestei organizatii oculte, dandu-le in vileag invataturile anticrestine. Pentru a ne forma
o idee despre invatatura masonica, vom examina scrierile unor lideri masoni ca: Albert Pike, Norman Frederick
DeClifford, C.W Leadbetter, Henry Cornelius Agrippa, T. Witton Davies, L.W. Delaurence, Joseph Ennemoser,
S.H Goodwin, Kersey Graves, Albert G Mackey, Sir Walter Scott, J. S. M Ward.
Masonii sustin des faptul ca nu poti deveni membru daca nu crezi in Dumnezeu. Prin aceasta conditie ei
declara ca invataturile lor sunt compatibile cu Biblia. Problema care se iveste este: in care dumnezeu cred
masonii? deoarece numele lui Iisus Hristos nu este nicaieri pomenit, iar notiunea de dumnezeu este mai mult o
figura de stil, putand fi usor substituita cu Fiinta Suprema sau Mama Natura. Si pentru ca Iisus Hristos este Fiul
lui Dumnezeu si Isi are toata puterea de la Tatal si pentru ca El a venit pe pamant in numele Tatalui ca sa ridice
pe oameni de la pamant la cer, aceasta precizare lipsind din invataturile masonice, dovedeste faptul ca notiunea
de "Dumnezeu" nu este cea crestina.
Clarificarea o gasim citind cartea lui A. Pike, "Morals and Dogma". La pagina 624 scrie: "...masoneria
este identica cu religiile stravechi". Parcurgand intreaga carte, precum si literatura masonica in general, ne dam
seama ca acele "religii" se refera la cultele pagane egiptene, babiloniene, hinduse, budiste, musulmane, eline,
feniciene, romane. Masoneria le imbratiseaza pe toate afirmand ca si-a insusit "adevaruri universale" ce sustin
toate aceste religii. Ba chiar francmasonii pretind ca aceste adevaruri ar fi existat inainte ca lumea sa fi fost
creata! Foster Bailey (sotul cunoscutei guru Alice Bailey) scrie in cartea sa, "The Spirit of Masonry": "Deoarece
steaua Sirius este mai veche decat Pamantul, Masoneria ar fi putut exista inca de pe atunci" p 145. In cartea lui
Pike, la paginile 712- 718 apare iar notiunea de dumnezeu. Conform celor scrise, dumnezeu este oricare in afara
celui din Noul Testament. El este si dumnezeul evreilor si al egiptenilor si al hindusilor. Intorcandu-ne la pagina
321 a aceleiasi carti a lui Pike, gasim un pasaj totodata socant si lamuritor cu privire la dumnezeul masonilor:
"Lucifer este Purtatorul Luminii! Ciudat si misterios nume purtat de Printul Intunericului. Tocmai el, fiul
diminetii. Sa fie el purtatorul luminii, care cu o stralucire orbitoare lumineaza plapand sufletele egoiste? Cu
siguranta el este". Iar la pagina 567, Lucifer este identificat ca fiind "Inger de Lumina". De notat faptul ca in
viziunea masonica, Satan si Lucifer nu sunt unul si acelasi. Satan este cel diabolic, opusul lui Dumnezeu, iar
Lucifer este bunul si minunatul "Purtator de Lumina" pe care masonii il venereaza clar si raspicat.
Pe 14 iulie 1889, A. Pike a emis instructiunile celor 23 de Consilii Supreme Masonice, inregistrate de A.C
De LaRive in cartea sa "La femme et l'enfant dans la Francmaconerie universelle", p 588: "Ceea ce trebuie sa
spunem multimii este: &laquoVeneram un Dumnezeu, acela adorat de toti, in mod nesuperstitios»" (adica
Dumnezeul din Biblie, nn). "Voua, mari inspectori Generali, va spunem ca pentru noi, cei din gradele 30, 31,
32, religia masonica trebuie pastrata in cea mai pura doctrina luciferica" Acest citat se mai gaseste si la Gary
Kath, "Enroute to global occupation", p 114 si la Lady Queensborough, "Occult Theocrasy", p 220-221, citata
de Ralph Epperson in cartea sa "Massonry: Conspiracy against humanity", p 273-274"
In final, sa-i dam cuvantul Marelui Preot Satanist, fondator al Bisericii lui Satan, Anton LaVey, care in
cartea "The satanic rituals: companion to the satanic bible" spune: "ritualul satanic este o amestecare a celui

76
gnostic, tainic, ermetic si masonic, incorporand simboluri din fiecare mit" (p. 27). Iar la pagin 59, vorbind
despre ritualul satanic numit "l'air epais", in care o persoana se dedica total satanei, LaVey scrie despre cerintele
necesare: "camera trebuie sa fie neagra sau inconjurata cu oglinzi. O camera plina cu oglinzi il face pe
practicant sa-si constientizeze rolul sau. De asemenea, conform unei vechi superstitii, oglinzile &laquorapesc
sufletul&raquo. Un scaun auster este oferit persoanei in cauza. Sicriul poate fi de orice tip, desi unul traditional,
hexagonal, este recomandat dupa cum este descris in sigiliul gradului al VI-lea al Cavalerilor Templieri,
combinat cu un craniu asezat peste 2 oase incrucisate, simbol masonic. In sicriu trebuie sa incapa doua
persoane. Astfel avem intrunite materialele elementare unui ritual satanic."
V-ati convins ?

SIMBOLURI COMUNE MASONILOR ŞI SATANIŞTILOR 4/5

ADORAREA SARPELUI IN FRANCMASONERIE

Imaginati-va socul si dispretul nostru cand am descoperit ca Francmasoneria adora si venereaza sarpele,
exact cum faceau grupurile pagane de aproape 5000 de ani. Vom cita din surse masonice si vom prezenta si
imagini care vor face dovada incontestebila ca Francmasoneria este luciferica.
Albert Pike, in cartea sa uluitoare, "Morals and Dogma", vorbeste mult despre importanta venerarii
sarpelui in diverse religii mistice ale antichitatii. Sa ne amintim ce spunea acelasi Albert Pike:" Masoneria este
identica misterelor din antichitate" ceea ce inseamna ca invataturile lor provin din religiile pagane,satanice,
oculte ale antichitatii. "Sarpele incolacit" in jurul oului, era un simbol comun pentru indieni, egipteni si druizi si
facea referire la crearea "universului" [p.496, 25.

În continuare gasim condamnabil faptul ca Francmasoneria idolatrizeaza druizii:


"Modul nostru de invatare a principiilor breslei noastre provine de la druizi... iar emblemele noastre
principale au fost aduse din Egipt..." [William Hutchinson, Mason, "The Spirit of Masonery", revizuita de
George Oliver, New York, Bill Publishing, publicata initial in 1775, p. 195]. Albert Churchward, alt autor
mason, scrie ca masonii sunt "actualii druizi". [Sings and Symbols of Primordial Man : the Evolution of

77
Religions Doctrin from the Eschatology of the Ancient Egyptians, London, England, George Allen and
Company, Ltd. 1913, Second Edition, p. 189].
Si George Oliver relateaza despre legatura Masoneriei cu druizii. "Druizii adorau in mod deosebit sarpele.
Marele lor zeu, Hu, era reprezentat de aceasta reptila si este considerat de Barzi ca fiind "Minunatul sef Dragon,
suveranul raiului " [G. Oliver, "Sings and Symbols", New York, Macoy Publishing and Masonic Supply
Company, 1906, p. 36]. Aceste doua interpretari ale sarpelui si dragonului, ca fiind o singura faptura, este si in
concordanta cu Biblia [Apoc. 12:9].
Cand acesti autori masoni Pike, Hutchinson, Churchward si Oliver identifica Masoneria cu religia
druizilor, aceasta identificare trebuie ferm condamnata. "Masonii... admira druizii si cativa dintre ei pretind ca
Masoneria provine din druidism. Desigur, druizii erau oculti, practicand astrologia si oferind sacrificii umane."
[Dr. C. Burus, Masonic and Occult Symbols Illustrated, p. 28].
De aici rezulta clar ca Francmasoneria practica magia neagra si vrajitoria. Iluministii practicau magia
neagra si vrajitoria si tot asa face si Antihristul!
A. Pike relateaza ca si alte religii ale antichitatii de pe glob venerau de asemenea sarpele. [Citate extrase
din "Morals and Dogma, p. 496-50]:
1). Fenicienii reprezentau pe Zeul Nomu (Kneph sau Amun-Kneph) ca fiind sarpe.
2). In Egipt, un soare sustinut de doua vipere era emblema zeului intelepciunii Horhat; sarpele cu glob
inaripat era plasat la usile si ferestrele templelor ca un zeu aparator.
3). In vechiul Tir si India "un sarpe era... rasucit in jurul unui trunchi de copac. Python, zeul sarpe, era
adorat profetic, iar trepiedul de la Delphi era un sarpe cu trei capete, din aur."
4). "Portalurile templelor egiptene erau decorate cu hieroglifa unui cerc si a unui sarpe."
5). Sarpele se gaseste pe templul de la Naki-Rustan in Persia, pe arcul de triumf de la Pechin, in China, pe
portile Marelui Templu a lui Chaundi Teeva, in Java; pe zidurile Atenei... Hieroglifa mexicana era formata prin
intersectarea a doi mari serpi (Nota: Pike a scris “sarpe” referindu-se la zeitate) care alcatuiau un cerc cu
corpurile lor, iar fiecare avea un cap uman in gura." In timp ce noi gasim necorespunzator ca un sarpe sa inghita
oameni, descoperim ca satanistii au alta parere. In cartea satanica "Magic Symbols" se scrie ca un sarpe
inghitind o fiinta umana simbolizeaza initierea. Cand un om este gata sa patrunda in taramul spiritual din
interior, atunci se spune ca este initiat. Un adevarat initiat este acela caruia i-a fost dat sau a castigat dreptul de a
poseda o asemenea intelepciune care sa-i permita sa priveasca la un influx spiritual atat de stralucitor... fara a-i
fi afectata vederea." Ceea ce aceasta bolboroseala vrea sa insemne este ca omul trebuie sa fie pregatit sa-l adore
pe Satan deoarece o asemenea adorare este impotriva lui Dumnezeu si impotriva constiintei pe care acesta a
daruit-o fiecarui om. Desigur acest lucru il practica si Francmasoneria. Cu cat masonul inainteaza in grad este
invatat din ce in ce mai multe lucruri, pana cand, ajungand la gradul 28, realizeaza ca venereaza pe Lucifer, zeul
bun. A fost pregatit puternic pentru acest lucru incat sa poata "privi la un influx spiritual atat de stralucitor, fara
a-i fi afectata vederea."!
6). Toate crucile budiste din Irlanda au cate un sarpe sculptat pe ele. Ghirlande de serpi sunt reprezentate
si pe columnile stravechiului templu hindus de la Burwah-Sangor.
7). "Pentru egipteni era simbolul "Intelepciunii Divine" cand era exagerat ca marime; iar cand isi prindea
coada cu gura simbolizand Eternitatea." Toti paganii, din toate erele, considerau sarpele ca fiind simbolul
Intelepciunii.

78
.....

cartea satanica"Magic Symbols" se spune "...trebuie sa vedem implicatiile mai profunde ale sarpelui ca
simbol al intelepciunii." Simbolul alaturat a fost identificat ca fiind folosit de alchimisti,o stiinta despre care se
credea ca studiaza transformarea metalelor obisnuite in aur, dar care are un obiectiv spiritual: acela de a dobandi
viata vesnica. Acest simbol poarta denumirea de "Ouroboros" [p.11] si are conotatii mai adanci. Sarpele numit
“Ouroboros”, simbolizeaza Timpul din care numai Intelepciunea izvoraste. Sarpele cuprinde cele doua extreme
ale vietii: copilul

craniul, per ansamblu avand interpretarea: "In sfarsit este inceputul" sau "Sfarsitul se gaseste in inceput" -
interpretare in Latina a cercului. [Magic Symbols,Ibid]. Aceste doua interpretari reprezinta pentru pagani
reincarnarea.
Cand Pike explica in cartea sa credintele spirituale despre sarpe, mentioneaza si zodiacul, albinele si
mierea. "Fecioara zodiacului este muscata in calcai de serpi care, cu Scorpionul, apar imediat in spatele ei si
pentru ca mierea, emblema puritatii si a salvarii, se credea ca ar fi un antidot la muscatura sarpelui, albinele lui
Aristecus, emblema bogatiei naturii, sunt distruse de serpi si regenerate in intestinele Taurului primavaratic.
Zeul-Soare este victorios, in sfarsit." [Ibid]. De notat ca masoneria se identifica cu paganii care ghiceau viitorul
studiind intestinele unui taur. E un satanism atat de strigator!

În simbolurile masonice gasim albinele si stupul de albine, care sunt considerate simbolurile puritatii si
salvarii. Acest lucru este de asemenea blasfemitor pentru ca Biblia invata ca Domnul nostru Iisus este puritatea
si salvarea si prin El si prin crucea Sa ne vom mantui.
In cartea satanica "A dictionary of symbols" ni se explica importanta sarpelui. "Serpii sunt gardienii
inceputului vietii si al nemuririi si de asemenea ai bogatiei spirituale din conurile ascunse... sarpele este forta vie
care determina nasterea si renasterea si prin urmare este legat de "Roata Vietii"...”[Cirlot,"A dictionary of
symbols",p 286-288].

79
Albert Pike ne da o explicatie pentru cele doua coloane:"Serpi inconjurand inele si globuri si izvorand din
ei, sunt simboluri comune persanilor, egiptenilor, chinezilor si indienilor. Vishnu este reprezentat odihnindu-se
pe un sarpe incolacit, ale carui indoituri alcatuiesc un baldachin peste el."[A.Pike,"Morals and
Dogma",teachings of the 25th Degree,p.500]

Suntem pe cale de a primi un soc puternic. Observati cum, coloana din stanga nu numai ca are un sarpe
inconjurand un glob, ci si globul are aripi. H.G.Wells spune ca globul cu aripi "va deveni simbolul Noii Ordini
Mondiale cand va domina lumea." [Fritz Springmeier,The Watchtomer and the Masons, Portland, Oregon,
1992,p.11]. Asta inseamna ca in stanga avem simbolul Regatului lui Antihrist, Noua Ordine Mondiala. Iata inca
o dovada ca intre Francmasonerie si regatul lui Antihrist, care sta sa vina exista o legatura puternica.

FRANCMASONERIA EVOCA SARPELE CA FIIND MANTUITOR

80
Va indreptam atentia catre acest sort masonic. Observati Ochiul Atotvazator in stanga sus, simbolul
venerator al soarelui in dreapta si stupul de albine jos, toate simboluri des intalnite in Masonerie. Dar observati
si desenul din mijloc, craniul de mort in mijlocul emblemei masonice a compasului si a echerului. Priviti cum
un Ouroboros inconjoara aceste simboluri si ca acele 2 crengute mereu verzi sunt asezate sub compas si echer.
Satanistii folosesc crengutele verzi pentru a simboliza eternitatea.

Sarpele este considerat pe plan universal ca fiind simbolul legitim al Francmasoneriei." [George Oliver,
"Sings and Symbols, New York, Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1906, p. 36]. Iata inca o
recunoastere a faptului ca Francmasoneria se inchina lui Lucifer.
"Sarpele este simbolul si prototipul Salvatorului Universului, care rascumpara lumile dezvaluindu-se in
fata creaturii si daruindu-i atat binele cat si raul."[Manly P. Hall, mason de grad 33, "The Secret Teachings of
All Ages", the Philosophical Research Society Press, p. IXXXVIII].

Puteti sa va imaginati o blasfemie mai mare? Francmasonii considera sarpele ca fiind salvatorul
universului. Aceasta declaratie indrazneata si condamnabila nu a fost facuta pentru ochiul public, deoarece
aceasta carte a fost publicata sub deviza "strict secret". Acum intelegeti de ce Francmasoneria este o organizatie
secreta si de ce interzice cu desavarsire divulgarea secretelor sale, promitand pedepse aspre.
Dar, Albert Pike, cel mai respectat mason de grad 33 din toate timpurile afirma si mai blasfemitor. Iata
cum descrie acesta, sarpele care isi mananca din coada, Ouroboros, "Este trupul Duhului Sfant, factorul
Universal, sarpele muscandu-si propria coada". ["Marals and Dogma", p. 734, teachings of the 28th Degree].
Deci este clar ca Francmasoneria blasfemeaza si pe Iisus Hristos si pe Duhul Sfant, din Sfanta Treime. Ce
ne-a spus Mantuitorul despre astfel de hule? Gasim raspunsul la Matei 12:31-32 si anume: ca orice pacat se iarta
omului in afara de hulele impotriva Duhului Sfant si a Sfintei Treimi. Cei care studiaza Biblia, numesc acest
pacat "pacatul de neiertat" sau "pacatul impardonabil". Felicitari masoni, tocmai ati comis "pacatul
impardonabil"! Lucru este grav, pentru ca odata comis, Duhul Sfant paraseste acel om pana cand acesta isi cere
iertare, desi acel suflet este condamnat.

CONCLUZIA: Francmasoneria este total Satanica.

CULTURA NEW-AGE ŞI NOUA ORDINE MONDIALĂ

SCURT ISTORIC REVISTA „SCARA”


Asa numita miscare New-Age a aparut în secolul al XX-lea în SUA. Pâna aici, o afirmatie de putina
acribie stiintifica. Dar am ales în mod intentionat aceasta formulare generala pentru a sublinia caracterul
oarecum difuz al miscarii. Daca în privinta spatiului putem specifica statul California, problema datei de nastere
a miscarii e mai controversata. În functie de perspectiva astrologica, antropologica sau psihologica, diferiti
cercetatori au plasat momentul incipient fie în anul 1904 sau 1910 sau 1917, dupa altii la 5 februarie 1962 (când

81
s-a produs o anume grupare a planetelor). Potrivit psihologului C. G. Jung, era Varsatorului începe în 1997 sau
2154 (!). Exista si o enciclopedie (NEW AGE ENCYCLOPEDIA, First Edition) care expune o cronologie a
miscarii. Aceasta ar începe în 1875 cu formarea Societatii Teosofice la New York de catre Helena Petrovna
Blavatsky, Henry Steel Scott si William Quan Judge. Aceasta totala imprecizie si lipsa de coerenta este tipica
miscarii si se datoreaza faptului ca are la baza interpretari astrologice ce sunt supuse arbitrariului si
subiectivismului celor în cauza. De altfel este imposibil de stabilit cu siguranta când începe aceasta numaratoare
si dupa ce calendar. Si atunci se pune întrebarea: cum se poate pune vreo baza pe o datare total conventionala?
Una din "virtutile" de care se prevaleaza atât post modernismul cât si New Age este anti-dogmatismul. Ca
ortodocsi suntem întru totul de acord, numai ca new agerii confunda dogmatismul cu dogmele, combatându-le
iresponsabil în egala masura. Prin dogmatism se întelege cu adevarat o atitudine condamnabila, în vreme ce
dogmele sunt garantia statorniciei si adevarului învataturii crestine. În ce ne priveste vom considera ca mai
plauzibila datarea post-belica, fara ca aceasta sa fie un element în afara oricarei discutii. Urmatorul moment ar fi
analizarea contextului religios si social în care a aparut miscarea. Aici lucrurile sunt deja binecunoscute si nu
necesita lamuriri suplimentare. Este vorba de "noul imperiu roman", SUA, un imperiu fara împarat, cu forma
republicana federativa, dar un imperiu de facto. Din punct de vedere istoric sunt la îndemâna paralelele cu
imperiul roman pagân. Ambitia de stapânire a lumii s-a conturat pe deplin dupa victoria repurtata în 1945
asupra celor doua imperii pagâne rivale: al treilea reich si imperiul soarelui rasare. Totodata a fost întrecut si
imperiul aliat, cel britanic a carei stea începe sa decada treptat. Va ramâne un singur rival redutabil, si el în mod
conjunctural fost aliat, imperiul pagân sovietic. Începe razboiul rece. Din punct de vedere confesional SUA se
prezinta ca un mozaic în care putem totusi desprinde cu ajutorul datelor statistice furnizate de enciclopedia CD
Rom Encarta 98 urmatoarea structura: "La jumatatea secolului trecut populatia SUA era predominant
protestanta; ea includea relativ putini romano-catolici si evrei, si aproape nici un aderent al religiilor ne-crestine
cum ar fi islamul sau budismul Printre noile fenomene religioase ale secolului trecut se numara fondarea mai
multor denominatiuni americane genuine printre care Biserica lui Isus Cristos a sfintilor din ultimele zile,
cunoscuta popular ca Mormonii; Biserica lui Cristos, Scientista; Biserica adventista de ziua a 7-a si Martorii lui
Jehova.
Dupa anuarul statistic din 1998, cel mai mare grup religios american este cel romano-catolic, aproximativ
25% din populatie. Printre grupurile majore protestante baptistii (19,4%), metodistii (8%), presbiterienii (2,8%),
penticostalii (1,8%) si episcopalienii (1,7%). Biserica ortodoxa are un numar însemnat (n.n. nu este indicat în
procentaj!). Cea mai raspândita religie ne-crestina din SUA este iudaismul (2%), dar si islamul, budismul si
hinduismul au adepti numerosi."
Conform fostului consilier de stat american Zbygniev Brzezinski (actualmente membru al Trilateralei
Bilderberg, grup ce este creditat a fi un super guvern mondial), ,,Trebuie (a avea) o religie personala." Ca
urmare a acestor directive ideologice si a aplicarii lor în practica potrivit unui sondaj Gallup în februarie 1978,
10 milioane de americani, tineri de toate categoriile erau adeptii unor religii orientale; 9 milioane erau angrenati
în ceea ce se cheama ,,spiritual healing" (vindecare spirituala - o forma tipica a practicilor terapeutice de tip
New Age inspirata din religiile orientale si practicile samanilor nord americani). În anul urmator, 1979, 500 000
de catolici americani erau practicanti ai healing-ului carismatic de influenta penticostala. Aici este cazul sa
mentionam apriga concurenta dintre new ageri si carismatici, conflictul si contradictia lor datorându-se
mijloacelor lor diferite folosite în acelasi scop: bunastarea pamânteasca aici si acum.
,,Nimic nu e nou sub soare". Fenomenul social cunoscut ca New Age a luat amploare vizibila în anii 60 în
mediile hippy de pe coasta de vest, statul California, având ca centru orasul San Francisco, capitala
,,contraculturii" supranumit si ,,laboratorul pentru noile idei". Cartierul unde îsi avea sediul aceasta miscare se
numea Height-Ashbury, dar a fost supranumit parodic Height-Hashbury, aluzie stravezie la consumul intensiv
de droguri psihedelice practicat de personajele dubioase adunate aici din toate colturile tarii.

82
La data de 14 ianuarie 1967 s-au adunat 10.000 de tineri îmbracati într-o tinuta kitsch pseudo-hinduista,
autointitulati ,,flower power children" în Golden Gate Park. Evenimentul a fost salutat în ziarul ,,underground"
(subteran, subversiv) The City of San Francisco Oracle ca fiind inaugurarea unei noi epoci (ere). Euforia nu a
durat însa ,,decât o vara", cu toata raspândirea masiva - 250 000 de hippies numai în SUA. Expresia (luata din
filmul suedez cu acelasi nume) trebuie luata ad literam, deoarece în octombrie 67 miscarea a fost declarata
moarta si înmormântata simbolic! Motivul principal al acestei disparitii rapide au fost drogurile si amorul liber
practicate fara opreliste de acesti tineri iresponsabili, printre care s-au strecurat elemente subversive, sau de-a
dreptul criminali odiosi ca Charles Manson. Aceasta contracultura caracterizata de cunoscutul simbol al pacii
(make love not war), - în realitatea putin cunoscuta tinerilor de atunci si de azi un stravechi simbol ocult
satanist!- muzica flower power si combinatia de droguri psihedelice cu variantele de yoga occidentalizata a
trecut în zilele noastre la stadiul de cultura oficiala si chiar ,,politic corecta". Cercetatorii români ai activitatilor
francmasoneriei Radu Comanescu si Emilian M. Dobrescu au analizat cu pertinenta si probe indubitabile rolul
francmasoneriei în evenimentele de care ne ocupam: ,,miscarea hippie o noua forma de masono-comunism
(subl. ns.), care prefigureaza prin câteva aspecte doctrinare New Age-ul."
Întrucât caracteristica esentiala a miscarii este sistemul de retea (web, net) au existat simultan
(sincronicity) în acei ani si alte centre de egala importanta ca: Esalen si Comunitatea Ananda (California),
Findhorn Community (Scotia de nord), Lama Foundation (New Mexico), Lebensraum-Zentrum (Zürich) si
altele.
Institutul Esalen din Big Sur, California, s-a înfiintat în anul 1962 si este socotit a fi unul din leaganele
miscarii. Sub conducerea lui Michael Murphy si Richard Price institutul s-a orientat catre experimente de noi
terapii si spiritualitate alternativa de orientare asiatica. Ambitia participantilor era aceea de a conferi acestor
experimente de meditatii, medicina holistica si diverse forme de masaj o alura intelectuala academica. Aici s-au
perindat figuri de seama ale ,,noii spiritualitati" ca Fritz Perls, întemeietorul gestaltterapiei, apoi Ida Rolf cu a sa
terapie rolfing, Roberto Assagioli, parintele psihosintesei, precum si Rollo May, Carl Rogers, Alexander
Lowen, Christina si Stanislav Grof. Pe lânga acestia au mai fost prezente personalitati politice ca M. Gorbaciov,
Mark Satin si cercetatori ai noii fizici (Fritjof Capra, Gary Zukav). În fiecare an 5.000-7.000 de cursanti
participa la gama larga de oferte new-age: psihologie transpersonala, psihologie budista, samanism, hipnoza,
yoga, tantra, intuitie practica, gestaltterapie, metoda feldenkrais, rolfing si Cursul miracolelor.
Findhorn Community a fost fondata în Scotia de nord în anul 1962 de sotii Peter si Eileen Caddy
împreuna cu Dorothy Maclean. În mod asemanator Helenei Skutch, autoarea celebrului Curs al miracolelor
Eileen Caddy a auzit începând cu anul 1953 în timpul meditatiilor o voce launtrica ce-i dadea directive de
conduita spirituala si practica. Fara ,,a cerceta duhurile", ea a luat aceasta voce drept Dumnezeu si a urmat-o
întocmai. Astfel cei doi soti împreuna cu secretara Dorothy Maclean au fondat o ferma experimentala model în
care s-au obtinut ce-i drept niste rezultate extraordinare în urma meditatiilor asupra plantelor.
În anul 1970 a aparut la Findhorn pentru trei ani o alta figura reprezentativa a New Age-ului, tânarul
american David Spangler. Acesta a continuat cu dubioasele practici de transa spiritista, contribuind totodata prin
lucrarile sale la prestigiul acestui fief al miscarii New Age.
Din aceste centre miscarea s-a raspândit cu repeziciunea informatiilor unor mass-media mobile si (în mare
parte cel putin) necenzurate, mai întâi în SUA si Europa de vest (spatiul asa-zis "euro-atlantic"), patrunzând
apoi la sfârsitul anilor 70 si în Europa de rasarit, deci si în România. Aici desigur ca New Age-ul a întâmpinat
de multe ori dificultatile inerente sistemului totalitar: cenzura vigilenta a unui sistem mass-media aflat sub
controlul statului partid.

a) LIDERI SI AUTORI NEW-AGE


Prezentarea ,,corifeilor" miscarii are un caracter selectiv. Alegerea reprezentantilor si lucrarilor celor mai
semnificative se loveste de obstacolul urmator: în cautarea unei legitimitati si autoritati cel putin cultural-

83
stiintifice, în cataloagele si enciclopediile oficiale New Age trec nume de personalitati ce nu s-au declarat
nicicând explicit a face parte din miscare. Asa ar fi nume ca Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Teilhard de
Chardin, Mircea Eliade si altii. Dar pe de alta parte miscarea îsi poate revendica niste ,,prooroci" si chiar
,,înaintemergatori" (precursori) care pe drept cuvânt i-au pregatit - cu stiinta sau fara stiinta, cu voie sau fara
voie - cararile.
Cazul total opus, de asemenea întâlnit în practica, este acela al unor autori sau savanti ce propaga idei
vadit de tip New Age, însa din anumite pricini se leapada deschis de apartenenta la miscare, ba mai mult, o
critica vehement. Aici se pot încadra nume cunoscute autohtone ca Gregorian Bivolaru, Vasile Andru, Mario
Vasilescu, Ion Tugui, Constantin Negureanu, Pavel Corut, Marian Zidaru. În aceasta situatie am cautat pe cât
posibil sa folosim nume cât mai necontroversate, ce nu ar putea face obiectul unor contestari personale sau din
afara. Sursele de baza ale acestor informatii vor fi de-acum din ce în ce mai mult extrase din mijloacele post-
moderniste de informatie: internetul (www), enciclopediile CD Rom multi-media, e mail-ul (@). Iata spre
exemplificare o lista extrasa de pe un website (loc de retea, denumirea tehnica a localizarii în sistemele de
explorare internet explorer sau netscape) cu nume ,,fierbinti" de autori New Age în voga: Lynn Andrews, Jose
Arguelles, Sun Bear, Don Campbell, Ram Dass, Wayne Dyer, Louise Hay, Jean Houston, Barbara Marx
Hubbard, Sue Hubbell, Laura Huxley, J.Z. Knight, John Randolph Price, James Redfield, John Robbin,
Elisabeth Kubler Ross, Jamie Sams, Virginia Satir, David Spangler, Whitley Strieber, George Trevelyan,
Marianne Williamson.
b) LUCRARI SEMNIFICATIVE
În decursul ,,navigarii" (surfing) pe internet am întâlnit în website-ul New Age Journal Online! o
publicatie interesanta prin faptul (omis de autoritati în materie ca Bruno Würtz, Lothar Gassmann sau Jean
Vernette) ca se revendica a fi o continuare a revistei ,,remarcabile si revolutionare" cu numele de New Age
Journal fondata acum 100 de ani de George Bernard Shaw si prietenii sai vizionari. Acestia se considerau a fi
pionieri în domeniul aspectelor societatii moderne ca: educatia, tehnologia, sanatatea si spiritualitatea. Aceasta
revista de avangarda (modernista) si-a încetat activitatea în 1922. La 50 de ani dupa aceasta un grup eclectic de
editori si jurnalisti ,,alternativi" au hotarât continuarea lui New Age Journal, de data aceasta în maniera post-
modernista a anilor 70 caracterizata de cultura globalista. Am mentionat caracterul post-modernist deoarece
aici, spre deosebire de avangarda si originalitatea modernistilor se trateaza subiecte legate de întelepciunea
traditionala integrata tehnologiei moderne cum ar fi: vechi practici curative tibetane si noile descoperiri în
programarea neuro-lingvistica, feng-shui (arta chinezeasca a design-ului de interior în voga anii acestia),
precum si preocuparea pentru materialele si conditiile ecologice din arhitectura numita ,,baubiologie".
Desi Cursul miracolelor pretinde ca nu are autor, (pentru a suscita interesul unor cercuri cât mai largi),
totusi urmarind cu atentie sursele indicate de însisi propagatorii acestui curs se pot descoperi persoanele
implicate în alcatuirea si distribuirea sa. În siteweb-ul internet numit THINKING ALLOWED se putea citi în
1998 un interviu pe marginea Cursului acordat de psiholoaga evreica americana Judith Skutch Whitson
doctorului Jeffrey Mishlove. J. S. Whitson este printre altele presedinta fundatiei Foundation for Inner Peace,
organizatie ce se ocupa cu publicarea si raspândirea acestui curs. Dar adevaratii autori se numesc Helen
Schucman (a murit în 1981) si William (Bill) Thetford, autori ce din ,,smerenie" se numesc ,,canalizatori",
folosind un termen contemporan ce înlocuieste demodatul ,,medium" spiritist. Acesti doi psihologi (Helen
Schucman s-a declarat evreica si atee militanta, iar Bill se considera agnostic!), au avut în 1975 o relatie
personala ce s-a deteriorat, iar în aceasta situatie tensionata Helen a primit urmatorul mesaj: ,,Acesta este un
curs de miracole. Va rog sa luati notite." Mesajul venea din partea unei entitati ce s-a recomandat a fi Isus! Aici
putem face o paralela cu mesajul tolle, lege primit de Fericitul Augustin, mesaj cu adevarat dumnezeiesc ce a
dus la convertirea acestuia. Dar ateii si agnosticii de care ne ocupam n-au avut darul deosebirii duhurilor, si nici
precautia de a consulta pe cei competenti ce ar fi putut sa-i fereasca de ratacire. Si aceasta în situatia când în
America exista de zeci de ani milioane de ortodocsi organizati în diverse eparhii, publicatii ortodoxe si Institutul

84
St. Vladimir din Crestwood New York cu teologi de prestigiu, sau chiar si mânastiri californiene cu viata
ascetica exemplara. Cursul a avut o raspândire fulgeratoare în mediile ,,baby boom" din America, generatii
postbelice total debusolate spiritual, în cautare neîncetata a adevarului trecând prin experienta rockului,
drogurilor, perioada hippy, meditatie transcendentala si alte tehnici si filosofii orientale, astrologie, terapii
naturiste sau psihologice, mediul ideal al New Age-ului. Astfel în ianuarie 1987 existau în circulatie 300 000 de
copii ale cursului! Judith Skutch caracterizeaza acest curs - sa retinem, una din cartile ,,canonice" ale miscarii
New Age! - ca fiind un sistem metafizic de psihoterapie spirituala. Recent (anii 90), au aparut noi carti care
aspira la statutul de ,,carte de capatâi" si au un autor bine cunoscut, desi acesta locuieste retras într-un loc
necunoscut din SUA. James Redfield a scris mai întâi The Celestine Profecy, apoi mai multe urmari ale
acesteia, în volumul doi care se numeste The Tenth Insight. Pe internet se poate citi o productiune literara
înrudita, si anume The Celestine Journal. Dar tot pe internet n-au întârziat sa apara si recenzii critice, în special
venite din zona neo-protestanta evanghelista harismatica si chiar fundamentalista. Una din cele mai pertinente
critici se intituleaza Reflections on a best seller de Rolf Nosterud. Acolo se arata între altele ca: ,,Prin
deghizarea conceptelor oculte într-o terminologie crestina, cartile New Age au introdus, înselator, multime de
asa-zisi crestini în cercuri New Age si neo-pagâne... Observati marea cautare de care se bucura îngerii
contrafacuti si distorsiunile feministe despre Dumnezeu. Întrucât cei mai multi dintre ,,cautatorii de adevar"
contemporani nu cunosc nici datele si nu au nici vointa de a rezista acestor iluzii seducatoare, o noua paradigma
- o schimbare masiva în viziunea Americii despre realitate - transforma cultura noastra În timp ce natiunea
noastra rationalizeaza pacatul si idealizeaza pagânismul, crestinii ar trebui în schimb sa ia aminte la
avertismentele Scripturilor si la învataturile Duhului Sfânt." (subl. ns.)
Aceste recenzii urmaresc - si realizeaza - o pozitie crestina apologetica, dar din pacate ele esueaza în zona
eterodoxiei propunând solutii ce tradeaza carentele duhovnicesti tipic neo-protestante: lipsa ierarhiei si
continuitatii apostolice, neîntelegerea catolicitatii si a Sfintelor Taine, critica cultului sfintilor si liturgicii
bisericesti în general, subiectivismul în interpretarea (adesea literala, fundamentalista) Scripturii, considerata ca
autoritate suprema si suficienta. Aceste grave abateri dauneaza chiar si celor cu cele mai bune intentii cum ar fi
C. Cumbey, C. Matrisciana, D. Hunt sau L. Gassmann.

CONCLUZII
Mai rar se întâlnesc luarile de pozitie ortodoxe, ce vin mai ales din spatiul american (OCA, Patriarhia
ecumenica, Patriarhia Antiohiei), dar si din surse atonite. Consideram ca o necesitate si abordarea mai
sistematica a acestor probleme în spatiul nostru, întrucât aceste atacuri anticrestine se fac tot mai simtite în
aceasta perioada tulbure de tranzitie. Un bun si promitator început a fost facut de Diaconul Profesor Doctor P. I.
David în ultimele sale aparitii editoriale: Invazia sectelor si Sectologie. Astfel în capitolul V al primei lucrari
intitulat New Age: o ,,religie" mistico-pagâna si sincretista la dimesiunile întregului univers este prezentat mai
întâi un scurt istoric, urmat de un minim doctrinar. New Age-ul este considerat pe buna dreptate a fi o provocare
pentru crestini, acestia urmând sa aleaga liber si constient între Hristos sau Varsatorul. Suntem încredintati ca
aceasta provocare se va înteti în anii ce vor urma, propaganda New Age fiind pregatita si promovata de la cele
mai înalte nivele politice, acelea ale lojilor masonice supra-nationale, ale unor ,,guverne mondiale" ce au ca
zona de actiune întreaga planeta. Dar chiar conform ideologului lor, Alvin Toffler ce a aratat în lucrarea sa
Socul viitorului cum aceste perioade cultural ideologice se scurteaza aproape logaritmic, miscarea are toate
sansele de a se curma mult mai rapid decât si-au planificat acesti ,,maestri arhitecti". Însa efectele ei
duhovnicesti pot fi devastatoare pe o scara foarte larga, ceea ce îndeamna Biserica la o mare trezvie si reactie,
atât la nivelul ierarhiei, cât si al fiecarui credincios în parte.

MISCAREA NEW-AGE IN ROMANIA

85
Psihosectele se leaga direct de universul atat de variat, cunoscut sub numele de New Age, aceasta miscare
sau mentalitate in expansiune, complexa si articulata, descrisa ca o "propunere existentiala" de sincretism
exacerbat, uimitor, intre filosofiile orientale, psihologia inconstientului, ufologie si religii primitive. Un fel de
"cloaca universala", cum a numit-o cineva, si in care poti gasi orice, pentru a-ti construi un "crez pe masura".
Psihosectele, auto-intitulate "miscari pentru dezvoltareamentalului", creeaza preocupari nu atat prin
numarul crescand de aderenti, cat mai ales prin potentialul de periculozitate sociala.
Vorbind de acest sin urma aspect , documente statistice ale nuor tari occidentale le considera in stare sa
opereze o "destructurare mentala" la adeptii lor, conducandu-i sistematic si la ruina economica. De aceea, sunt
numite uneori si "culte destructive".
De obicei, intre aceste psihosecte gasim sistematicunele care activeaza si in tara noastra, chiar daca, de
regula, au un numar limitat de adepti. Intre acestea amintim :
- Scientology,
- Live discover principles
- Silva and mind control
- Centrul Roman de psihologie si hipnoza aplicata (Evo Cris)
- Valter bredeon seminars
- Cultural and spiritual association (Casa)
- Asociatia de ontopsihologie
- Harmony body mind
Psihosectele sunt o realitate in intregime occidentala, prezentand un amestec de intuitii psihanalitice,
precepte morale, metode pseudo-stiintifice, practici initiatice, centrate, de obicei, pe credinta intr-o Fiinta
suprema si pe speculatii eshatologice. Ceea ce au in comun aceste secte este pretentia de a dezvolta pe deplin
capacitatile mentale si psihologice ale omului, prin eliberarea de conditionarile mentale, de boala si de
nefericire.
Riscul consta si in faptul ca, adesea, se ascund sub masca unor asa-zise centre psohoterapeutice, institute
de cercetare si scoli formative, sau de-a dreptul in cursuri pentru manageri sau de dezvoltare a memoriei.
Frecventarea acestor "cursuri" se face cu plata unor taxe adesea exorbitante, daca nu cu punerea intregului avut
la dispozitia comunitatii respective si cu angajarea " cu norma intreaga" in activitatile organizatiei.
Dintre structurile religioase amintite, pare ca Scientologia ar fi cea care isca preocuparile cele mai
serioase, mai ales ca activeaza in Romania inca din anii comunismului. Caracteristica majora a acestei miscari e
ambitia de a crea o "democratie scientologica" la scara planetara, mizand pe "purificarea" tuturor indivizilor"
Cand acest lucru se va realiza, in proportie de 80 % , nu va mai fi nevoie de alegeri si dezbateri politice , iar
cine ca continua sa se opuna miscarii va fi privat de statutul de cetatean. Cercetarile facute asupra acestei
miscari au subliniat gravele repercusiuni asupra familiilor care au un membru devenit adept al sectei. Terapia
tinde sa reduca adeptii la o stare totala de aservire, folosindu- se de sisteme de conditionare mentala.
"Confesiunile" adeptilor privind viata lor privata, obtinute in urma sedintelor de terapie, sunt apoi folosite
impotriva lor, ca instrumente de santaj.
Se cunosc numeroase cazuri in Europa, dar si la noi in tara, cand diverse miscari psihoagresive,
apartinatoare miscarii NEW AGE , au tendinte sa intre in scoli fie prin intermediul elevilor si studentilor, fie al
unor profesori deveniti adepti ai psihosectelor. A creat senzatie cazul unei scoli din Toscana ( Italia ), in care
directorul a cerut profesorilor sa participe la un astfel de curs, care ulterior ar fi fost echivalat cu unul de
reciclare. Consiliul profesoral a cerut demisia directorului si a solicitat retragerea dreptului de a mai profesa.
Nu trebuie uitat ca si lumea politica si cea a afacerilor sunt poluate de New Age. Intr-o lume ambigua , e
greu sa lupti contra universului New Age, care are elemente "nevinovate" si periculoase la un loc. Ne lipsesc
elementele culturalepentru a-i face fata. Singura posibilitate este discernamantul duhovnicesc, care ne ajuta sa

86
nu ne oprim la suprafata, nici fascinati de aparente, ci " sa aruncam mai la adanc", in marea tulbure pe care
navigam, si sa vedem toate acele elemente ambigui si controversate, care spun ca nu acolo este Hristos.
Pr. Dr. Sinica Palade - "Credinta Ortodoxa", martie 2001, editata de Episcopia Romanului, anul V, nr 3
(49)

CATEVA INSTITUTII CE AU LEGATURA CU MISCAREA NEW-AGE


AUCM = Asociatia Unirii Crestinismului Mondial este o miscare de rasunet mondial si cu veleitati
ecumenice, purtand netagaduita pecete francmasonica care pretinde a fi crestina, dar de fapt exclude ideea de
Biserica si de Hristos. (...) Se considera aconfesionala, iar in doctrina ei mentine cateva precepte morale, fara
insa a pomeni nimic despre nici o Sfanta Taina. Aceasta miscare a fost initiata de coreeanul Sun Myung Moon,
profetul erei cosmice al noului Ev. (...) Printr-o diabolica incercare de mistificare, aceasta miscare cauta sa
determine o unificare a crestinismului mondial, golindu-l insa de orice continut si de orice sens hristic.

CEB = Consiliul Ecumenic al Bisericilor, cu ajutorul celor ce fac parte din el, tinde sa devina o biserica in
afara Bisericii, o noua biserica supraconfesionala ce urmareste scufundarea in stihia protestantismului ,
adunarea celor ce viclenesc pentru a omori insusi Trupul Bisericii, transformand formatiile bisericesti ortodoxe
in elementele unui soi de colectivizare, care se autoorganiozeaza liber in "denominatiuni".

ILUMINISM = un curent ideologic venit in sprijinul miscarilor antifeudale-deviza fiind egalitate,


fraternitate, libertate- ciontribuind astfel la pregatirea si desfasurarearevolutiilor din sec. XVII-XX, din tarile
Europei si ale Americii, avand drept scop creearea unei societati rationale, lipsite de divinitate. Aceasta
conceptie raspandita in mase da nastere unei psihoze exacerbate a rationalitatii, vecina cu patologicul, deoarece
gandurile mintii izbucnesc dintr-o inima rece si impietrita, in care nu mai este lumina ci intuneric.

MASONERIE = "Ea avea tot interesul sa lase sa se creada ca era o continuare normala a unor asociatiuni
deja existente din timpuri imemorabile (Bord), preotejata totdeauna de sefii statelor". (Nicolae Trofin). Ea este o
organizatie secreta raspandita in diverse tari a carei membrii, organizati in loji, sunt adepti ai principiilor
iluministe si se recunosc intre ei prin embleme. Masoneria se infiltreaza indeosebi in toate functiile cheie la
nivel de state si organisme internationale (NATO, UE, FMI, Banca Mondiala, Organizatia pentru Apararea
Drepturilor Omului, etc.) create chiar de ei special ca prin intermediul acestora sa conduca popoarele. Vasile
Trifu (1932) spunea in Parlament : " consideram Francmasoneria ca asociatie criminala cu atat mai mult cu cat
aceasta asociatie isi ingaduie ca unelte de lupta mijloace pe care legile tuturor tarilor le pedepsesc cu drept
cuvant: mita, minciuna si mai ales asasinatul...tinta fiind domnia lui Israel. Pentru atingerea acestui scop se
lucreaza mai mult sau mai putin evident, in absolut toate lojile masonice".
In 1937 Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane, la cererea Mitropolitului Nicolae Balan, a hotarat anatemizarea
francmasoneriei, fiind cosiderata anticrestina.

NEW-AGE = este o "religie" moderna formata dintr-un amestec de religii si culte ce au la baza credinta
intr-o guvernare cetralizata a planetei noastre de catre o ierarhie numita "stapanii intelepciunii" (adica
conducatorii lojelor masonice, adeptii invataturilor si practicilor sintetizate in "protocoalele Sionului"), care in
realitate sunt fiinte posedate demonic. Astfel se explica cresterea fenomenelor de ocultism- ghicirea, astrologia,
hipnoza, fenomenul OZN, practicile Yoga, credinta in reincarnare, mitologia, panteismul, vrajitoria. Mult dorita
Noua Ordine Mondiala nu cauta pe Dumnezeul crestinilor, ci urmareste intronarea lui Lucifer drept forta
conducatoare spre a lua de la oameni slava ce se cuvine lui Dumnezeu.

87
OMRU = Organizatia Mondiala a Religiilor Unite este o miscare diversionista de mare amploare, care
cauta sa inmanuncheze, sub o falsa dogma de credinta si sub o falsa conceptie de dragoste si fratietate, pe toti
oamenii, de orice convingere religioasa, contestand ideea de revelatiela toate religiile, pentru a le discredita pe
toate, in frunte cu Crestinismul, de a carui nume se foloseste numai ca momeala.

SERVICIUL INTEGRAT DE INFORMAŢII – ROMÂNIA

SERVICIUL INTEGRAT DE INFORMATII – SII


Cabinetul Nastase a dat o adevarata lovitura pe piata informatiilor cind a semnat actul de nastere al
Sistemului Informatic Integrat (SII), o baza de date mamut, care va centraliza informatiile detinute de toate
institutiile publice. Practic, date si informatii despre persoane fizice sau juridice stocate de ani intregi se vor
aduna la un loc; ce putere vor detine gestionarii acestor informatii nu e greu de inteles. Problema e cu atit mai
delicata cu cit e vorba despre o baza de date in care se va regasi fiecare cetatean al Romaniei. Un proiect de lege
atit de important nu a fost si nu va fi dezbatut, democratic, in parlament. El a fost promovat direct prin hotarire
de guvern - semnata de Adrian Nastase si contrasemnata de seful SRI, Radu Timofte, ministrii Dan Nica, Ioan
Rus si Mihai Tanasescu - in baza unei decizii luate anterior de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Din cele
sase pagini ale hotaririi de guvern nu se intelege rostul acestei baze de date mamut, ce fel de informatii vor fi
stocate despre persoanele fizice, cine sint gestionarii sau beneficiarii ei, cui se subordoneaza acestia si cine ii
controleaza. Nici semnatarii hotaririi de guvern nu sint mai expliciti. “Nasii” bazei de date fie au refuzat sa ne
ofere detalii despre aceasta noua structura informationala, fie ne-au asigurat ca infiintarea SII este perfect
legala, respecta drepturile omului, legislatia europeana si nu va intra cu bocancii in viata privata a romanilor.
Aparitia in prag de an electoral a SII nu poate decit sa ridice mari semne de intrebare. Informatiile despre
persoane fizice se vor limita la datele clasice de stare civila ori autoritatile sint interesate de preferintele
personale sau politice ale romanilor? Cine garanteaza ca datele colectate si centralizate nu reprezinta o
imixtiune in viata privata a fiecaruia? Hotarirea de guvern nu ofera nici o garantie in acest sens. Cui se
subordoneaza SSI, cine-l controleaza si cine sint beneficiarii informatiilor de top secret nu doreste nimeni sa
explice. Oricum, hotarirea executivului submineaza total puterea legislativa din Romania, parlamentul fiind -
din nou - pus la colt intr-o chestiune extrem de importanta: cea a gestionarii si utilizarii unei “structuri
informationale specializate”, cum e numita chiar in hotarirea de guvern. Experti in apararea drepturilor omului
care au studiat textul hotaririi de guvern sint de parere ca acesta este extrem de stufos, imprecis, lasind loc
arbitrarului si adaptarilor, dupa principiul “ce nu e interzis este permis”. Data fiind baza de date pentru persoane
fizice, aceiasi specialisti sustin ca SII s-ar putea transforma in bratul electronic al SRI.

Zece intrebari fara raspuns:


1. Cine a initiat proiectul de lege privind Sistemul Informatic Integrat (SII)? De ce n-a fost trecut prin
parlament si s-a preferat o hotarire de guvern?
2. Ce institutii ale statului vor participa la SII, in dubla calitate de furnizor si beneficiar al informatiilor, si
ce fel de informatii vor fi introduse in baza centrala de date?

88
3. In sistem vor fi replicate si bazele de date ale serviciilor secrete, MApN si MI?
4. Cine face parte din Centrul de Management al Sistemului Informatic Integrat?
5. Ce fel de date si informatii vor fi stocate in legatura cu persoanele fizice? Dar in legatura cu persoanele
juridice?
6. Informatiile din sistem pot fi vindute contra cost?
7. Dupa ce criterii va fi ales personalul (administratori de sistem, administratori de securitate, ultimii
numiti chiar in textul de lege “ofiteri de securitate ai sistemului”)?
8. Cine sint beneficiarii informatiilor secrete? Exista persoane care au acces la toate nivelurile de
secretizare (presedinte, premier, ministri etc.)?
9. Cui se subordoneaza SII?
10. Cine controleaza SII?
http://www.expres.ro/investigatii/?news_id=132594

NOI DATE DESPRE IMPLANTURILE CU BIOCIPURI

ORTOFELE SUB PIELE


10 August 2007
200 de japonezi vor putea sa-si achite cumparaturile folosindu-se de un deget.
Compania japoneza Hitachi vrea sa duca platile intr-o noua era si a anuntat ca lucreaza la o metoda prin
care sa le permita oamenilor sa plateasca prin simpla folosire a unui deget, informeaza AFP.
Sistemul prototip de scanare a degetelor, pregatit deja la scara experimentala, foloseste tehnologia
biometrica (n.r. - metoda de cercetare a fenomenelor biologice prin masuratori efectuate asupra fiintelor vii)
pentru a detecta capilarele din degetul unui individ, care formeaza o retea unica la fiecare persoana.
Noul sistem dezvoltat de Hitachi ii permite unui client sa-si apropie pur si simplu degetul de un dispozitiv
de scanare, care va crea o imagine a retelei de capilare ce va fi comparata ulterior cu cea stocata de sistem. In
cazul in care se potriveste, suma dorita va fi eliberata automat de banca. Astfel, aceasta modalitate de plata va
putea inlocui in viitor obisnuitele carduri de debit ori de credit.
Firma Hitachi, care a dezvoltat tehnologia in colaborare cu producatorul de carduri JCB Co. Ltd., anunta
ca acest mod de plata va beneficia de o securitate deplina. „Cresterea nivelului de folosire a cardurilor de credit
va determina bancile sa apeleze la tehnologia biometrica, si care este foarte sigura, pentru a preveni fraudele”, a
anuntat compania.
Un program-pilot va fi lansat in septembrie anul curent si va implica 200 de angajati ai companiei. Astfel
se va afla daca sistemul este viabil si daca merita sa fie introdus in magazine, banci sau alte afaceri.
Tehnologia biometrica este deja folosita de giganti din domeniul bancar japonez, precum Mitsubishi UFJ
si Sumitomo Mitsui, pentru a legitima clientii atunci cand fac tranzactii.
Sursa: EVZ.RO

MARS IMPOTRIVA CIPIZARII, IN AMERICA

89
Demonstrantii vor marsalui impotriva implementarii de biocipuri persoanelor bolnave de Alzheimer chair
in fata Centrului Pentru Persoanele cu Alzheimer din West Palm Beach Florida. Katherine Albrecht,
organizatoarea marsului a rostit o scurta rugaciune inaintea startului.
CityWatcher.com, o firma ce ofera aparate de supravheghere a atras putina atentie asupra sa pana acum un
an cand doi dintre angajatii sai si-au introdus biocipuri in brat. Compania sustine ca "biocipizarea" angajatilor a
fost necesara si dictata de motive de securitate, sustine Sean Darks, seful Companiei cu sediul in Cincinnati. El
a comparat cipizarea cu scanarea retinei sau cu luarea amprentelor, sustinand ca nu-i mare lucru. Totusi
injectarea acestor doi oameni la locul de munca a aprins si mai tare spiritele.

AJUTOR SAU BIG BROTHER?


Unii au jubilat la aparitia biocipului considerandu-l un lucru benefic prin care securitatea uzinelor nucleare
sau a bazelor militare este vadit marita, altii insa il considera ca fiind o masura orwelliana de ingradire a
libertatii umane si a drepturilor fundamentale ale cetateanului.
Criticii sustin ca poate acum se introduc biocipuri suferinzilor de Alzheimer dar pe viitor ne vom trezi cu
o intreaga lume cipizata. Asa s-a intamplat si acum 30 de ani cand au inceput cu cipizarea vacilor, iar acum sunt
cipizate nu numai vacile ci si cainii, pisicile, pestii si alte animale. Bancile au inventat sisteme de plata "in
trecere" care constau in implementarea unui cip bancar pe capota masinii, plata efectuandu-se fara sa mai scoti
mana pe geam. Au pus cipuri pe cauciucuri Michelin, pe carti, pasapoarte si pe diverse produse Walmart sau
Best Buy.
Dar angajatii de la CityWatcher nu sunt animale sau produse electrocasnice: sunt oameni si acum sunt...
scanabili.
Liz McIntyre, autoarea cartii "Spychips: How Major Corporations and Government Plan to Track Your
Every Move with RFID" despre ingradirea libertaii umane prin cipuri a declarat: "Este inspaimantator ca un
contractor guvernamental, CityWatcher, specializat in montarea de camere de supraveghere prin oras a fost
prima care a implementat acest serviciu la locul de munca".
Darks, directorul CityWatcher sustine ca cipizarea s-a facut pe baza de voluntaariat: "Ati crede ca i-am
fortat pe oameni sa accepte cipul dar n-a fost asa", a spus unui reporter. Cu toate acestea conservatori si
luptatori pentru drepturile omului si-au unit fortele pentru a protesta laolalta. In cele din urma - spune Katherine
Albrecht - ne este teama ca intr-o buna zi Guvernul va spune: ia un chip ori mori de foame".
Unii au vazut aceasta ca pe implinirea profetiei apocaliptice, altii ca pe un urias pas in consoliarea
guvernului mondial Big Brother.
Sursa: MSN.COM

CIPURI IN DINTI
Cercetatorii de la Universitatea Catolica din Leuven - Belgia, in frunte cu seful lor, Patrick Thevissen, au
introdus un cip intr-un dinte. Mai exact intr-un dinte de-al domnului Thevissen, pentru a demonstra cat de bine
pot fi stocate informatiile si nu oriunde, ci in dinti, care, dupa parerea domnului anterior mentionat sunt cea mai
longeviva parte a corpului. asta daca nu mergi la dentist...
Sursa: THE REGISTER.COM

ENTUZIASTI AI MARCARII CU BIOCIPURI, IN AMERICA


Cu o miscare a mainii, Amal Graafstra, 29 de ani, deschide usa. Cu o alta, deschide computerul. "Nu vreau
sa fiu lipsit de lucrurile de care am nevoie. Daca vreodata ajung gol in strada vreau chiar si asa sa pot intra in
casa" a declarat el unui cotidian din New York, unde promoveaza tehnologia. Cel putin 20 dintre amicii lui au
cipuri implantate. Aparatul de citire costa 50 de dolari americani in timp ce cipul in sine 2,70 dolari.

90
Mikey Sklar un locuitor al Brooklyn-ului, in varsta de 28 de ani spune ca "iti ofera un soi de putere gen
Abracadabra, de a face usile sa se deschida numai prin miscarea mainii". Biocipul din bratul domnlui Sklar e
mai mic decat un bob de orez si a fost implantat de un chirurg din Los Angeles. Rezista pana la 100 de ani.
Sursa: ABC NEWS.NET

MEMBRII CLUBULUI BAJA (BAJA BEACH CLUB) DIN SPANIA SUNT AUTOMAT CIPIZATI LA
APLICATIA DE MEMBRU Cum sa porti portofelul cu tine cand ai pe tine o bluzita scurta care acopera partea
de sus si o fusta minuscula pentru partea de jos? s-apoi la Club te duci sa dansezi, sau nu crezi ca o poseta te-ar
putea impiedica? Ei bine compania VeriChip a gasit solutia: biocipurile. Martea o "asistenta" a Clubului, cu o
seringa speciala iti introduce capsula de numai cativa milimetri in orice zona a corpului doresti. Ai scapat de
legitimatii, carti de credit, etc.

CIPURILE IN CREIER - O REALITATE


Compania americana Cyberkinetics of Foxborough, Massachutes a obtinut aprobarea Statului pentru
introducerea de biocipuri in creierul a 5 bolnavi imunizati. Prin aceasta tehnologie, sustine compania oamenii
vor putea sa controleze diverse obiecte/aparate numai prin gand.

VEDERE PE TIMP DE NOAPTE


La inceputul anului 2004, compania Raytheon anuntase proiectul Thermal-Eye 2600AS. Cu ajutorul
acestei tehnologii, camerele-de-luat-vederi-termice vor putea fi reduse la dimensiuni foarte mici, oferind o
calitate foarte mare.
Sursa: USA TODAY.COM

ALTE STIRI DESPRE IMPLEMENTAREA DE BIOCIPURI (AGENTIA DE PRESA ALTERMEDIA)

NOUL PATRIARH VA FI ALES DE MASONERIE, IAR NU DE SINOD

91
MASONERIA VA INCLINA BALANTA IN PRIVINTA NOULUI PATRIARH
PUTINI DINTRE DUMNEAVOASTRA STIU CA PRINTRE CEI CARE AU DREPT DE VOT IN
PRIVINTA ALEGERII NOULUI PATRIARH SUNT SI MASONI, IAR VOTUL LOR ATARNA FOARTE
GREU. DACA INAINTE ALEGEREA SE FACEA SUB INSPIRATIA DUHULUI SFANT, ACUM SE FACE
DUPA PROPRIILE INTERESE!
DOMNUL COZMIN GUSA A NOMINALIZAT PENTRU ZIARUL ZIUA CATIVA DIN MASONII CU
DREPT DE VOT. ACEST LUCRU NU MIRA PE NIMENI, MAI MULTI IERARHI FIIND CUNOSCUTI CA
SIMPATIZANTI/MEMBRII AI MASONERIEI.
FRAGMENT DIN ZIARUL ZIUA

MASONII DIN ADUNAREA NATIONALA BISERICEASCA


Liderul PIN Cozmin Gusa a dezvaluit, ieri, pentru ZIUA, lista masonilor din Adunarea Nationala
Bisericeasca (ANB), sustinand ca unii dintre acestia, sub coordonarea democratului Sorin Frunzaverde, incearca
influentarea votului pentru alegerea noului Patriarh. Gusa l-a acuzat pe Frunzaverde ca face lobby pentru
selectarea unui candidat la scaunul patriarhal "mai apropiat de valorile masonice". Potrivit presedintelui PIN,
fostul sef al SIE, Ioan Talpes, ar avea si el o influenta considerabila asupra unora dintre membrii ANB. PIN i-a
cerut sefului Masoneriei Romane, Eugen Ovidiu Chirovici, sa se delimiteze de aceste actiuni de influentare a
votului pentru alegerea noului Patriarh.

UNELTIRILE LUI FRUNZAVERDE SI TALPES


PIN a precizat, ieri, ca unii masoni - membri ai comisiilor din ANB, precum si din Adunarea Eparhiala a
Sfintei Arhiepiscopii a Bucurestiului - au desfasurat in ultimele zile un lobby printre persoanele care au drept de
vot pentru alegerea noului Patriarh pentru a incuraja alegerea unui candidat care "ar fi mai apropiat de valorile
masonice decat alti candidati". "Cea mai flagranta apare atitudinea domnului Sorin Frunzaverde care in numele
organizatiei masonice din care face parte si beneficiind de influenta conferita si de pozitiile politice sau
administrative pe care le-a detinut, coordoneaza in mod direct cea mai mare parte din actiunile mentionate mai
sus", se arata intr-un comunicat de presa. Partidul lui Cozmin Gusa considera ca situatia este cu atat mai grava
cu cat, in cazul lui Frunzaverde, este vorba de o recidiva, fiind de notorietate faptul ca acesta si-a folosit
influenta masonica, politica si administrativa si la momentul alegerii Mitropolitului Ardealului, I.P.S. Laurentiu
Streza.

CHIROVICI SOMAT SA NU INTERVINA


Gusa ne-a declarat ca, pe langa masonii aflati sub coordonarea lui Frunzaverde, "mai sunt cativa,
influentati de o persoana oculta care nu este membru in ANB, dar care face in aceasta perioada jocuri de
influenta la nivelul masoneriei si al SIE in favoarea lui Traian Basescu: Ioan Talpes". De aceea, PIN ii solicita
Marelui Maestru al Marii Loji Nationale din Romania, Eugen Chirovici, o delimitare de aceste actiuni,
considerand ca in nici un caz votul in favoarea noului Patriarh nu trebuie tarat in alta parte decat in interiorul
Colegiului Electoral Bisericesc si pe baza valorilor cutumelor si regulamentelor care guverneaza activitatea
Bisericii Ortodoxe Romane. Potrivit informatiilor ZIUA, actiunile de lobby au fost in favoarea Mitropolitului
Moldovei, IPS Daniel. Va prezentam in continuare lista membrilor ANB care, potrivit lui Gusa, au legaturi cu
masoneria:

COMISIA ORGANIZATOARE
Viorel Roman - Arhiepiscopia Iasilor- membru
Av. Ioan Rus - Arhiepiscopia Alba Iulia- membru

92
Prof. Ing. Dr. Constantin Nicolescu - Episcopia Argesului si Muscelului- membru
Ing. Dr. Sorin Frunzaverde - Episcopia Caransebesului- membru
Lucian Iliescu - Episcopia Giurgiului – membru

COMISIA BISERICEASCA
Acad Constantin Balaceanu Stolnici - Arhiepiscopia Bucurestilor- membru
Ing. Ioan Mocioalca - Episcopia Caransebesului- membru
Prof. univ. Dr. Aurel Ciumberica - Episcopia Giurgiului- membru
Comisia Culturala
Constantin Asavoaie - Arhiepiscopia Clujului- membru
Comisia Economico- Financiara
Ing. Trifon Belacurencu - Episcopia Tulcea- membru
Gheorghe Martin - Arhiepiscopia Tomisului- membru
Comisia Bugetara
Dorel Onaca- Arhiepiscopia Tomisului- membru
Prof. Cornel Popa- Episcopia Oradei, Bihorului si Salajului- membru

93
94
PERSONAJUL NEGATIV AL LUNII - UNEALTA VRAJMASULUI

IN ACEASTA RUBRICA SUNTETI INVITATI SA PROPUNETI APOI SA ALEGETI CINE ESTE


PERSONAJUL NEGATIV AL LUNII. PROPUNERILE SE PRIMESC PRIN E-MAIL LA:
despremasonerie@go.ro PANA LA INCEPUTUL LUNII VIITOARE URMAND CA PE PARCURSUL LUNII
RESPECTIVE VIZITATORII SA VOTEZE. SPRE EXEMPLU, PENTRU LUNA AUGUST A FOST
DESEMNAT CASTIGATOR CRISTIAN BADILITA. PROPUNERILE PENTRU SEPTEMBRIE SE
PRIMESC PANA LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE, IAR PENTRU OCTOMBRIE PE TOATA LUNA LUI
SEPTEMBRIE. PROPUNERILE TREBUIESC INSOTITE DE UN LINK SAU MAI MULTE SI O FOARTE
SCURTA INFORMATIE CE MOTIVEAZA PROPUNEREA.

RELIGIA MASONILOR

95
Pentru ca Masoneria este o religie, interesant pentru membrii sai ce se va intampla cu sufletele lor, dupa
moarte. Sigur, nici un mason nu va recunoaste vreodata ca Francmasoneria este o religie. Dar sa vedem ce
spune Albert Pike, unul dintre cei mai mari masoni:
1 - Fiecare loja masonica este un templu al religiei, si invataturile masoneriei sunt insctructiuni
religioase". Morals and Dogma, p 213.
2 - Masoneria... este universala, eterna si imuabila religie, asa cum Dumnezeu a asezat-o in inima
umanitatii. Nu exista crez care sa fi dainuit de-a lungul vremii si care sa nu fi fost cladit pe aceasta temelie...
Adepti ai acestei religii sunt toti masonii care o inteleg si i se dedica; sacrificiile aduse lui Dumnezeu sunt
faptele bune, sacrificii ale pasiunilor dezordonate, renuntarea la propriul interes in folosul umanitatii si
eforturile perpetuate pentru a obtine intreaga perfectiune morala de care este capabil omul." Morals and Dogma,
p 219.
3 - "Adevarul curat nu se poate dobandi oriunde... desi masoneria este o lupta continua spre lumina...
Religiei, pentru a obtine raspandire si influenta in randul masei de oameni, ii trebuie permise nevoile cu o
cantitate de eroare, incat sa fie plasata sub standardele ce pot fi atinse de marii intelectuali ai societatii. Religia
celor multi trebuie sa fie obligatoriu mai incorecta si mai imprecisa decat cea a celor putini si rafinati" Morals
and Dogma, p 224.
4 - "Noi nu subestimam importanta niciunui Adevar. Nu rostim nici un cuvant ce poate parea jignitor celor
din jur. Nu spunem musulmanilor ca exista un singur Dumnezeu si ca este cu totul lipsit de importanta daca
Mahomed era profetul sau. Nu spunem evreilor ca Mesia pe care ei il asteapta s-a nascut acum 2000 de ani in
Bethleem. Si cu atat mai putin le spunem crestinilor ca Iisus din Nazaret era un om ca si noi, sau ca povestea
Lui nu-i decat o legenda. Aceste atitudini ar depasi cu mult atributiile noastre. Masoneria apartine tuturor
timpurilor si tuturor religiilor, gasindu-si invataturile in toate." Morals and Dogma, p 524.
5 - "Cu toate ca Masoneria se identifica cu credintele stravechi, in prezent ea nu mai este asa de
stralucitoare sau perfecta." Morals and Dogma, p 524.
Din paragrafele anterioare ne sar in ochi mai ales doua idei:
- masoneria isi are originea in toate religiile pagane.
- acest lucru este ascuns membrilor sai si oamenilor, pana in momemntul in care ei sunt pregatiti sa
primeasca adevarul. Care adevar ? Acela de a se inchina lui Lucifer. Invataturile Noului
Testament nu pot fi compatibile cu masoneria dupa cum insusi A. Pike admite. La pagina 568 el se
indoieste ca Iisus Hristos ar face parte din Sfanta Treime, sau ca El ar fi Dumnezeu. La pagina 707, Pike il
considera pe Dumnezeu nu o persoana ci "puternica fiinta cosmica". La pagina 102, Pike afirma ca intre satan si
diavol este o mare diferenta. Primul este negarea lui Dumnezeu, in timp ce al doilea (diavolul) este o fiinta ce
deserveste Raul, desi initial a fost creata pentru Bine.
In ceea ce priveste sufletul, invatatura masonica neaga Sfanta Scriptura si propune reincarnarea, iar
nemurirea va fi asigurata printr-o continua reincarnare: "sufletul nu era ceva abstract ci o realitate, continand in
sine atat viata cat si gandirea... Era material, dar nu ceva brut, inactiv, fara forma sau miscare, sau greoi. Era
activ si rational, avandu-si casa in cele mai inalte taramuri ale Universului, de unde cobora sa ilumineze, sa dea
viata... si se ridica de-ndata ce se putea desparti de trupul fizic." Morals and Dogma, p 398
In cartea lui Norman Frederick de Clifford, "Egypt, The Craddle of Ancient masonry", pag 224-225 se
promoveaza ideea salvarii prin karma. "Cand initiatul va sta pentru prima data sub ramurile acoperitoare ale
Francmasoneriei, in semi-intuneric, avand dorinta de a cunoaste necunoscutul, eul sau interior il va ghida atunci
spre mari eforturi. Urcandu-se si zbatandu-se va cauta cu ardoare Lumina, pana cand va ajunge pentru prima
data pe una din ramuri... Vede in ansamblu... si intelege ce a vrut poetul sa spuna prin:
« In Rai nu se-ajunge dintr-un salt
Dar construim scara pe care vom urca
Din adancul pamantului spre inaltul cerului

96
Urcam spre varf treapta cu treapta.»
Tot asa este si neofitul. Va realiza atunci ca Raul (Intelepciunea) nu se castiga dintr-o saritura ci pas cu
pas sau grad cu grad... Va intelege ca moartea e doar o dezintegrare moleculara"."Dezintegrarea corpului
survine in urma despartirii sufletului de trup..."."Dar, pentru a muri va trebui sa sufere si sa se purifice, pentru
ca Esenta Divina sa poata lucra cu el". "Cand omul va sta drept in fata dumnezeirii sale, iluminat de gloria
Divina, Lumina si Adevar, dispus sa-si accepte karma propice, atunci va cadea in urma lui crucea si isi va da
seama ca sta in fata propriului suflet, evoluat, prezenta divina a Arhitectului Suprem, si va cunoaste ca este una
cu Tatal. Va sti ca resemnarea e ceea ce duce la perfectiune si cea care descuie usa nemuririi.
In aceeasi carte, omul este considerat propriul sau salvator. El nu are nevoie de Hristos pentru a se mantui,
ci evolueaza in timp spre o treapta superioara a propriei fiinte. Tot ceea ce sta scris in aceasta carte, nu numai ca
neaga existenta Dumnezeului personal, ci promoveaza ocultismul si paganismul pe un ton blasfemitor. Cartea
este dedicata lui A. Pike, cunoscut drept cel mai mare mason al tuturor timpurilor.
Concluzia: Conform spuselor liderilor masonilor, omul este si dumnezeu, sfintindu-se prin forte proprii,
iar Dumnezeul crestinilor nu-i decat o legenda.
Blasfemitor!

SIMBOLURILE COMUNE MASONILOR ŞI SAANIŞTILOR 5/5

CONOTATII SEXUALE IN SIMBOLURILE FRANCMASONICE

97
Litera G predomina in Francmasonerie. Gradelor inferioare li se spune ca vine de la "God" (Dumnezeu, in
engleza) si de la "Geometrie" (Geometry, in engleza), cu care Arhitectul Suprem a concepul acest minunat
Univers. Cu toate acestea masonul de grad 33, Arthur Waite il citeaza pe Eliphas Levi (de asemenea mason de
grad 33) spunandu-ne ca litera G provine de la "Venus" si ca simbolul lui Venus a fost un falus stilizat (penis).
Cel mai mare autor mason din toate timpurile, Albert Pike, este de acord. In cartea "Morals and Dogma" la p.
631-632, mentioneaza ca Monad este mascul, Duad este femela, iar unirea lor sexuala a produs pe Triad care
"este reprezentat de litera G, principiul generator". Acest "principiu generator" este numele de cod pentru "actul
sexual".
Stalpul (columna) rupt are mai multe semnificatii. Initial s-a crezut ca reprezinta moartea timpurie. Apoi i
s-a atribuit semnificatia de "zeu Acest simbol este folosit si de Francmasonerie.

Totusi, mai tarziu, masonul descopera intelesul ascuns al columnei rupte. "In mitologia egipteana, Isis este
cateodata imaginata jelind deasupra columnei rupte, care ascunde corpul sotului ei, Osiris, in timp ce in spatele
ei sta Horus, sau Timpul, cernand ambrozii peste parul ei". Isis, desi era mama, era virgina. Iata ce scriu cativa
autori masoni: "frumoasa virgina este Isis care plange. Columna rupta este organul lipsa a lui Osiris, penisul".
Horus s-a dovedit a fi alt nume pentru Satan, iar Isis consoarta lui Lucifer. De ce plange? Plange pentru
trupul lui Osiris, care a fost dezmembrat, cu tot cu penis, care a fost taiat in bucati marunte. Albert Pike scrie
despre Isis si Osiris ca erau "Conducatorii Activi si Pasivi ai Universului... reprezentati de obicei de organele
reproducatoare ale barbatului si femeii..." . Dar Albert MacKey, autor mason, declara ca si rupta columna
simbolizeaza organul masculin, iar cercul de la baza columnei este simbolul organului feminin. Alte simboluri
atribuite actului sexual sunt scrise si de alti autori masoni:

despre bine cunoscutul simbol chinezesc Yin/Yang se afirma acelasi lucru. Yin/Yang este folosit de
vrajitori si oculti nu numai de francmasoni. In "Morals and Dogma", p. 850-851 se afirma ca si echerul si
compasul fac referire la actul sexual.

98
imaginea alaturata avem unul dintre cele mai diabolice simboluri ale Francmasoneriei. In afara de
hexagrama si soare (simboluri pagane si sataniste, folosite in ritualuri) observati cum echerul este adanc infipt
in Biblie. Autorul crestin Ralph Epperson, arata in cartea sa "Masonery: Conspiracy Against Chistianity" ca,
acest lucru ascunde cel mai mare secret al masonilor: (mai mare decat ca se inchina lui Lucifer), acela de a
eradica Crestinismul (dupa cum sta scris si in Apocalipsa.

a si Statuia Libertatii

nistii au considerat intotdeauna torta aprinsa ca fiind simbolul lui Lucifer. "Lucifer, recastigandu-si steaua
si diadema, va convoca legiunile sale pentru noi creatii. Atrase de torta sa, spiritele celeste vor descinde si va
trimite acesti mesageri din lumi necunoscute pe pamant. Atunci, torta lui Lucifer va semnaliza : "Din Rai spre
Pamant", iar Hristosul Noii Ordini Mondiale (Antihristul) va raspunde: "De pe Pamant spre Cer". Aceasta este
credinta Luciferica ca, la Armageddon, Lucifer si fortele sale vor invinge pe Iisus Hristos si apoi vor cuceri
Raiul.
Masonul de grad 33, Manley P. Hall spune ca "tortele reprezinta artele si stiintele oculte, doctrinele si
dogmele in lumina carora, Adevarul se face vizibil." Gasim interesant si faptul ca una din editurile masonice se
numeste (Presa Tortei).
Din istoria Statuii Libertatii stim ca a fost daruita de Francmasonii Iluministi din Franta in anul 1876. "Ca
un turn deasupra apelor stralucitoare dar poluate, tine in mana ei de neatins o torta de foc si lumina. Un dar al
masoneriei, mostenitorii moderni ai Illuminatilor, Statuia Libertatii a fost sculpata de Frederic Bartholdi, un
membru al lojei masonice Alsace-Lorraine din Paris, Franta. Statuia este importanta pentru organizatiile secrete
ce promoveaza Noua Ordine Mondiala.

99
CÂTEVA DIN PLANURILE MASONERIEI

CONGRESUL CELOR 6.6.6 SI PROTOCOALELE DE LA TORONTO


Natiunile unite contra crestinismului
*cei ce dirijeaza cele mai mari 6 banci mondiale
*cele mai mari 6 consortii energetice de pe planeta , dintre care face parte si petrolul
*cele 6 mari consortii agro-alimentare, dintre care face parte si controlul principalelor rute alimentare ale
lumii
Serge Monaste - ziarist la " Enquete " martie 1995
(Ziaristul canadian Serge Monaste a murit in circumstante suspecte)
Iata un scurt fragment din cartea mai sus mentionata ce se refera la "Guvernul Mondial" ce va urma:
1. "Vom amplifica "Societatea Placerilor".Folosindu-ne de inventarea tehnicii "video" pe care am finantat-
o si de jocurile care-i sunt anexate, vom finaliza pervertirea morala a tineretului. Ii vom oferi posibilitatea de a-
si satisface, de acum incolo, toate instinctele.
2. "Vom incuraja "contestatiile studentesti: asociate cu toate cauzele privitoare la "ecologie". Protectia
mediului ambiant va deveni un atu major, in ziua cand vom fi determinat natiunile-state sa-si schimbe datoria
interna contra pierderii a 33% din totalul teritoriilor lor ramase in stare de salbaticie.
3. "Vom umple vidul interior al acestui tineret, initiindu-l inca de la cele mai fragede varste, in universul
computerelor. Vom folosi, in acest scop, sistemul de invatamant. Un sclav in slujba altui sclav, care va fi
controlat de noi.
4. Pe un alt plan, vom stabili "Liberul Schimb Internatioanl " ca pe o prioritate absoluta pentru
supravietuirea natiunilor-state. Aceasta noua conceptie econimica ne va ajuta sa acceleram declinul
"nationalistilor" din toate natiunile; sa-i izolam in factiuni diverse si, la momentul dorit sa-i instigam cu
salbaticie unii impotriva celorlalti, in razboaie intestine care vor finaliza ruinarea acestor natiuni.
5. Agentii nostri infiltrati deja in Ministerele de Afaceri Interguvernamentale si de Emigrari ale natiunilor-
state sa procedeze la modificarea in profunzime a legilor acestor ministere. Prin campanii de presa bine
orchestrate asupra opiniei publice din natiunile-state vizate, vom provoca in acestea un aflux important de
refugiati care va avea efectul de a destabiliza economia interna si a amplifica tensiunile rasiale din interiorul
teritoriului. Vom avea grija sa facem astfel incat organizatiile extremiste straine sa faca parte din aceste torente
de emigranti; ceea ce ne va facilita destabilizarea politica, economica si sociala a natiunilor luate in colimator.
6. Acest "liber schimb" ne va ajuta sa semanam discordia in interiorul natiunilor-state, prin escaladarea
somajului asociat cu restructurarile multinationalelor noastre.
7. Vom transfera incet dar sigur multinationalele noastre in tari noi, cucerite de ideea de "economia de
piata ", ca tarile din Estul Europei , Rusia si China, de exemplu. Pentru moment nu ne va interesa daca populatia
lor reprezinta sau nu un vast rezervor de noi consumatori. Ceea ce ne intereseaza este sa avem acces, in primul
rand la o Mana de Lucru Sclavagista - ieftina si nesindicalizata - pe care ne-o ofera aceste tari si cele din Lumea
a Treia . De altfel, guvernele lor nu au fost instalate chiar de noi insine? Nu fac apel la ajutorul extern si la
imprumuturile de la "Fondul Monetar International" si de la "Banca Mondiala", care ne apartin noua?
8. Aceste transferuri ne ofera mai multe avantaje. Contribuie la mentinerea acestor noi populatii in iluzia
unei "eliberari economice" si a unei"libertati politice", cand in realitate le vom domina noi insine, prin pofta de

100
castig si adancirea in datorii pe care nu le vor putea achita niciodata. In ceea ce priveste populatiile occidentale,
ele vor fi mentinute in visul "bunastarii economice ", caci produsele importate din aceste tari nu vor suferi nici o
marire a preturilor. Dimpotriva, fara ca ele sa-si dea seama de la inceput, din ce in ce mai multe industrii vor fi
obligate sa-si inchida portile, din cauza transferurilor pe care noi le vom fi efectuat in afara tarilor occidentale.
Aceste inchideri vor duce la escaladarea somajului si vor provoca pierderi importante de venituri pentru
natiunile-state.
9. In acest fel, vom pune pe picioare o "Economie Globala " la scara mondiala, care va scapa total de sub
controlul natiunilor-state. Aceasta noua economie va fi mai presus de toate; nici o presiune politica sau sindicala
nu va avea vreo putere asupra ei. Isi va dicta propriile "politici mondiale " si va obliga initierea unei
reorganizari politice, dar in conformitate cu prioritatile noastre la scara mondiala.
10. Prin aceasta "economie independenta " neavand alte legi decat legile noastre, vom stabili o "cultura a
masei mondiale". Prin controlul international asupra televiziunii si a mass-media in general, vom institui o
"noua cultura", insa nivelata, uniforma pentru toti, fara a ne scapa niciuna dintre "creatiile" viitoare. Artistii
viitorului vor fi plamaditi dupa chipul si asemanarea noastra, altminteri nu vor putea sa supravietuiasca. Prin
urmare, se va fi terminat cu vremurile in care "creatiile culturale independente " puneau permanent in pericol
proiectele noastre mondialiste, asa cum s-a intamplat de atatea ori in trecut.
11. Prin intermediul aceleiasi economii, ne va fi astfel posibil sa ne folosim de fortele militare ale
natiunilor-state, cum ar fi acelea a Statelor Unite, in scopuri umanitare. In realitate aceste "Forte" ne vor servi
spre a supune vointei noastre tarile recalcitrante. Astfel, tarile din Lumea a Treia si altele asemenea lor nu vor
putea fi in masura sa scape vointei noastre de a ne servi de populatia lor ca de o mana de lucru in sclavie.
12. Pentru a controla piata mondiala, va trebui sa deturnam productivitatea de la principalul sau scop -
Eliberarea omului de duritatea Muncii. O vom orienta spre a o intoarce impotriva omului, aservindu-l pe acesta
din urma sistemului nostru economic, astfel nu va mai avea incotro decat sa devina sclavul nostru, sau chair un
viitor delicvent.
13. Toate aceste transferuri ale Multinationalelor noastre in strainatate si reorganizarea mondiala a
economiei vor avea scopul, printre altele, sa escaladeze somajul in tarile occidentale. Aceasta situatie va fi cu
atat mai realizabila, cu cat, din start, vom fi privilegiat importurile masive de produse de baza in interiorul
natiunilor-state si, din aceeasi lovitura, vom fi supraincarat aceste state prin folosirea exagerat de servicii pe
care nu le vor putea plati. Aceste conditii extreme vor inmulti la nivel de milioane masele de persoane asistate
social de tot felul, ale analfabetilor si ale celor fara adapost.
14. Prin pierderea a milioane de locuri de munca in sectorul primar, si chiar prin evaziuni fiscale deghizate
in capitaluri externe in afara natiunilor-state , ne va fi astfel posibil sa punem in pericol de moarte armonia
sociala, prin spectrul razboului civil.
15. Aceste manipulari internationale de guverne si populatii ale natiunilor-state ne vor furniza pretextul de
a ne utiliza F.M.I-ul pentru a determina guvernele occidentale sa puna in aplicare "bugete de austeritate ", sub
camuflajul reducerii iluzorii a "datoriei nationale", al conservarii ipotetice a "cotei de credit international" si al
imposibilei conservari a "linistii sociale".
16. Prin aceste masuri "bugetare de urgenta" vom fractura astfel finantarea Natiunilor-State toate
"megaproiectele"lor care reprezinta o amenintare directa la adresa controlului nostru mondial asupra economiei.
17. De altfel, toate aceste masuri de austeriatate ne vor permite sa frangem vointa nationala a structurilor
moderne in domeniul Energiei, al Agriculturii, al Transporturilor si al Tehnologiilor noi.
18. Aceleasi masuri ne vor oferi ocazia mult visata de a instaura "Ideologia Competitiei Economice".
Aceasta se va traduce, in interiorul natiunilor-state, prin reducerea voluntara a salariilor si demisiile voluntare
cu "Remiterea de medalii pentru serviciile prestate", ceea ce ne va deschide peste tot portile pentru instaurarea
"tehnologiei de control". In aceasta perspectiva, toti demisionarii respectivi vor fi inlocuiti cu: computere "
aflate in slujba noastra .

101
19. Aceste transformari sociale ne vor ajuta sa modificam in profunzime mana de lucru " politista si
miliatara" a natiunilor-state. Sub pretextul necesitatilor de moment si fara a trezi banuieli, ne vom debarasa
odata pentru totdeauna de toti indivizii care au o "Cunostinta Iudeo-Crestina". Aceasta "Restructurare a corpului
politienesc si militar" ne va permite sa eliminam, fara contestatii, personalul imbatranit, precum si toate
elementele care nu vor vehicula principiile noastre mondialiste. Acestea vor fi inlocuite cu recruti tineri, lipsiti
de "Constiinta si morala" si deja complet antrenati, cu vederi favorabile fata de folosirea fara scrupule a
"tehnologiei retelelor electronice" pe care o vom fi instaurat.
20. In acelasi timp si tot sub pretextul "reducerii bugetare:", vom veghea asupra tranferului bazelor
militare ale natiunilor-state spre Organizatia Natiunilor Unite.
21. In aceasta perspectiva, vom actiona pentru reorganizarea "Mandatului International al Natiunilor
Unite". De la statutul de "Forta de Pace" fara nici o putere de decizie, o vom determina sa devina o:"Forta de
Interventie" in care se vor contopi, intr-o omogenitate deplina, fortele militare ale Natiunilor Unite. Acest lucru
ne va permite sa efectuam, fara lupta, demiliarizarea tuturor acestor state, astfel incat nici unul dintre ele, in
viitor sa nu mai fie suficient de puternic si independent pentru a ne pune in discutie "Puterea Mondiala".
22. Pentru a a ccelera acest proces de transfer, vom implica forta actuala a Natiunilor Unite in conflicte
imposibil de rezolvat. In aceasta maniera si folosindu-ne de mass-media controlate de noi, le vom demonstra
populatiilor neputinta si inutilitatea acestei "Forte" in forma sa actuala. Cu ajutorul frustrarii impinse pana la
paroxim in momentul potrivit, populatiile natiunilor-state vor fi determinate sa le ceara instantelor internationale
formarea cat mai rapida a unei asemenea "Forte Multinationale ", care sa apere cu orice pret "Pacea".
23. Aparitia viitoare a acestei vointe mondiale a unei "Forte Militare Multinationale" va merge mana in
mana cu instaurarea, in interiorul natiunilor-state, a unei "Forte de Interventie Multi-Jurisdictionala". Prin
aceasta combinatie de "Efecte Politienesti si Militare ", creata sub pretextul amplificarii instabilitatii politice si
sociale crescande din interiorul acestor state care se naruiesc sub apasarea problemelor economice, vom
dobandi posibilitatea de a controla mai bine populatiile occidentale. Aici, utilizarea fara limite a identificarii si a
filtrarii electronice ne va asigura o supraveghere completa a tuturor populatiilor vizate. In cursul cresterii
acceptate de catre toti a acestor noi necesitati, va fi imperios necesar sa definitivam cat mai curand controlul
mondial asupra armelor de foc in interiorul natiunilor-state. In acest scop, vom accelera "Planul Alfa ", pus in
aplicare pe parcursul anilor 1960 de catre anumiti predecesori de-ai nostri. Acest plan, viza la origine, doua
obiective care au ramas valabile pana in zilele noastre: "Prin inventarea tragatorilor nebuni", sa se inventeze un
climat de nesiguranta in sanul populatiilor, pentru a determina un control mai strict asupra armelor de foc.
Actele de violenta se vor orienta astfel incat responsabilitatea lor sa cada in sarcina extremistilor religiosi sau a
persoanelor afiliate la organizatii religioase de tendinta "Traditionala", sau, mai mult, a celor care vor pretinde
ca intretin comunicatii privilegiate cu Dumnezeu. Astazi, pentru a accelera acest "Control al Armelor de Foc ",
vom putea intrebuinta "Decaderea Conditiilor Economice" din natiunile-state, care va antrena dupa sine o
destabilizare completa a Socialului - deci, escaladarea violentei. Nu mai este necesar sa va reamintesc, nici sa va
demonstrez, fratilor, fundamentele acestui "Control" asupra armelor de foc. Fara el ne-ar fi aproape imposibil sa
ingenunchem populatiile din statele vizate.
24. Ultimele etape se raporteaza la "Faza Omega" inceputa cu experientele efectuate la inceputul anilor
1970. Ele cuprind punerea in aplicare, la scara mondiala a "armelor electromagnetice"."Schimbarile climaterice
" vor antrena distrugerea recoltelor - si, in aceste conditii, compromiterea terenurilor agricole; denaturarea, prin
mijloace artificiale, a produselor alimentare de consum curent; intoxicarea naturii printr-o exploatare exagerata
si lipsita de discernamant si utilizarea masiva a produselor chimice in agricultura; toate acestea, Fratilor, vor
duce la ruinarea sigura a industriilor alimentare din Natiunile-State. Viitorul "controlului asupra populatiilor"
din aceste State trece obligatoriu prin controlul absolut, de catre noi, asupra productiei alimentare la scara
mondiala si prin acapararea controlului asupra principalelor "Rute alimentare " ale planetei". Pentru a realiza
aceste deziderate, este necesar sa se intrebuinteze electromagneticul, printre altele, spre a destabilza clima celor

102
mai productive state pe plan agricol. In privinta intoxicarii naturii, ea va fi cu atat mai accelerata, cu cat
escaladarea ratei demografice o va forta fara restrictii.
25. Utilizarea electromagneticului pentru provocarea "cutremurelor de pamant" in cele mai importante
regiuni industriale din natiunile-state va contribui la accelerarea "prabusirii economice " a celor mai
amenintatoare state la adresa noastra, ampificand de asemenea obligatia de a institui Noua Ordine Mondiala
impusa de noi.
26. Cine va putea sa ne banuiasca? Cine va putea sa aiba vreo suspiciune cu privire la mijloacele folosite?
Aceia care vor indrazni sa se ridice impotriva noastra, difuzand informatii privitoare la existenta si la continutul
"conspiratiei" noastre, vor deveni suspecti in ochii autoritatilor si ai populatiilor din natiunile lor. Gratie
dezinformarii, minciunii, ipocriziei si individualismului pe care le vom fi creat in sanul populatiilor natiunilor-
state, omul va fi devenit un dusman al omului. Astfel, acesti "indivizi independenti", care sunt cu atat mai
periculosi pentru noi tocmai din cauza "libertatii" lor, vor fi considerati de ceilalti ca fiind inamici, nu
eliberatori.
Sclavia copiilor, jefuirea bogatiilor din Lumea a Treia, somajul, propaganda pentru libertatea drogurilor,
abrutizarea tineretului natiunilor, ideologia "respectului de libertati individuale " difuzata in sanul Bisericilor
iudeo-crestine si in interiorul natiunilor-state, obscurantismul considerat ca baza a mandriei, conflictele
interetnice si ultima noastra realizare, "restrictiile bugetare ", toate acestea ne permit in sfarsit sa asistam la
implinirea ancestrala a "visului" nostru, instaurarea " Noii Ordini Mondiale".

SFARSITUL documentului, datat in ultima parte a lunii iunie 1985,


SERGE Monaste, editura SAMIZDAT

CĂRŢILE ELECTRONICE DE INDENTITATE…

CARTILE ELECTRONICE DE IDENTITATE TREBUIAU INTRODUSE DE LA 1 IANUARIE 2006


Cartile electronice de identitate vor fi eliberate incepind cu 1 ianuarie 2006, a decis Guvernul printr-o
ordonanta aprobata in sedinta de joi. Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta 69/2002, care stabilea
ca primariile vor elibera aceste carti electronice de identitate incepind cu 1 ianuarie 2003, in paralel cu actualele
documente de identitate ale persoanei.
În ceea ce priveste asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritatilor si institutiilor
publice, ordonanta aprobata joi de Executiv prevede ca aceasta se va realiza esalonat. Astfel, in municipiile
resedinta de judet, echipamentele necesare vor fi achizitionate pina 31 iulie 2007, in conditiile in care vechea
ordonanta impunea indeplinirea acestei conditii pina la 31 iulie 2005. In celelalte municipii si orase,
echipamentele vor fi asigurate pina la 31 decembrie 2008 (termenul anterior era 31 decembrie 2006), iar in
comune, pina la 31 decembrie 2009 (termen anterior 31 decembrie 2007). Actualele carti de identitate si
buletine de identitate vor fi folosite incontinuare, pina la expirarea valabilitatii lor.
29.01.2004 / Copyright Mediafax

103
DEMONSTRAREA EXISTENŢEI NUMĂRULUI 666 ÎN CODUL CU BARE

NUMARUL 666 IN CODUL CU BARE


Sistemul va functiona dupa cum urmeaza: orice tranzactie economica pe care o va face cineva se va face
pe baza numarului unitar codificat al cartii sale de identitate sau al microcipului de pe mana sau de pe frunte si
numai electronic. Sa luam un exemplu: domnul Dimitrios Karandinos lucreaza într-o întreprindere. Cand
trebuie sa fie platit la sfarsitul lunii, banii i se transfera din contul sefului sau în contul sau personal, iar contul
sau are numarul de cod 5201578349, care este numarul sau de cod personal. Deci i se transfera suma de 300.000
de drahme care este salariul lui. în ziua urmatoare, domnul Karandinos verifica daca a fost transferat în codul lui
suma corespunzatoare salariului si constata ca, într-adevar, suma a fost depusa. stiind ca are acesti bani în cont
face diferite operatiuni, întotdeauna electronic si scazand fiecare suma din codul sau; adica se transfera pe cale
electronica, la fiecare operatiune, suma respectiva din codul sau personal în codul celui cu care face tranzactia.
Codurile, cand au loc operatiunile banesti, sunt conectate cu banca prin intermediul masinilor electronice on
line si astfel e înregistrata fiecare schimbare pe care o prezinta fiecare numar de cod, pentru a fi data apoi
socoteala posesorului în modul cel mai detaliat, dar în acelasi timp si pentru a fi date informatii exacte
diferitelor servicii care le cer. Sa vedem asadar cum e înregistrata în computerul Bancii Nationale de Informatii
miscarea dintr-o zi a unui numar de cod:

BANCA NATIONALA DE INFORMATII


Fisa strict secreta de observatie zilnica
numar de cod personal 5201578349
18 martie 1998
subiectul: Karandinos Dimitrios varsta: 40 de ani
domiciliul: Kerasoundos, 167/Z, Kalamaria, Salonicul de Sud
ocupatia: contabil la Societatea Alfa
situatie familiala: casatorit si tata al unui copil... (si în continuare celelalte date personale înregistrate)

CULEGEREA DATELOR DIN 18 MARTIE 1998

05.45 am
A pus benzina Shell de 10.000 de drahme la benzinaria M. Botsari 28.
07.15 am
A telefonat la 222777, apel de o unitate - 20 de drahme.
07.17 am
A telefonat la 355872, apel de o unitate - 20 de drahme.
07.35 am

104
A cumparat o placinta cu spanac de 300 de drahme si o cafea de 120 de drahme de la cafeneaua „To Steki"
de pe calea Egnatia 118.
10.40 am
A cumparat un bilet de avion pentru Atena de la agentia ANGELA, pentru zborul 925 de la ora 09.00 pm.
02.30 pm
A luat masa de pranz la restaurantul „Nisiotiko" din strada Smirnis 157. A mancat: calamari prajiti - 1800
de drahme; legume - 300 de drahme; paine -100 de drahme. A consumat l litru de vin „O Inos" - alb sec - 750
de drahme.
05.30 pm
A cumparat: ziarul „AHthia" (Adevarul) - 200 de drahme si revista „Ethikos Agonas" (Lupta Nationala) -1
.000 de drahme.
06.00 pm
A telefonat la 018557672. Durata apelului 7 minute - 620 de drahme. Costul convorbirii 620 drahme.
06.15 pm
A cumparat un whisky în cofetaria „Kerkini" din strada Tsimiski 43 - 900 de drahme.
06.55 pm
A cumparat de la magazinul „Lila” din strada Aghias Sofias 19, o salopeta pentru bebelus în varsta de
pana la patru luni – 7 500 drahme.
08.40 pm
A cumparat de la magazinul „Ellas” care se afla la aeroportul „Macedonia” din Salonic o ciocolata
dietetica - 300 drahme, un pachet de tigari Gold – 550 de drahme.
10.30 pm
A platitit taxiului cu numarul ABE 3583 suma de 2500 drahme.
A cumparat astazi benzina de 10.000 de drahme. Luna , aceasta a cumparat în total benzina de 50.000 de
drahme. Prefera benzina Shell. Evident, în afara de faptul ca merge la serviciu, care se gaseste la o distanta de
20 de kilometri de locuinta sa, trebuie sa mearga si în alta parte. A cumparat benzina la ora 05.45 am.
Programul sau de lucru începe la 08. 30 AM. Sigur a plecat atat de devreme de acasa pentru a merge în alta
parte. Din datele anterioare s-a înregistrat ca în jurul orei 07.00 am a cumparat anumite carti crestine de la
standul Bisericii Sfintilor Arhangheli. Se pare ca în aceste aproape 2 ore merge la biserica. Este crestin si
participa la liturghii.
Vedem ca între serviciu si intervalul de doua ore, totdeauna în jurul orei 07.35 am cumpara de la un
anumit local „To Steki", placinta cu spanac si cafea. Acest local se gaseste aproape de Biserica Sfintilor
Arhangheli, lucru care confirma datele.
Telefonul cu numarul 222777, la care a telefonat la ora 07.15 am apartine deputatului PA.SO.K. , C. B. ,
un om cunoscut pentru pozitiile lui filo-bisericesti si pentru atitudinea lui împotriva acordului Schengen. în
trecut a fost provocator de reactii împotriva acordului, a tulburat profund multa lume prin ce-a scris si este
considerat periculos pentru siguranta nationala.
Telefonul 355872 pe care 1-a dat la ora 07.17 am apartine d-nei Maria Kalogheropoulou, mama
ieromonahului atonit Atanasios, cunoscut pentru ideile sale antieuropene si împotriva acordului Schengen si
autorul multor carti pe aceasta tema, prin care în trecut a nelinistit multa lume. Este considerat de asemenea
periculos si s-a hotarat sa fie pus sub urmarire discreta, fiindca exista banuiala ca poate vorbi din nou în viitor si
nelinisti lumea.
Aceste doua telefoane creeaza banuieli întemeiate ca Dimitrios Karandinos colaboreaza cu elemente
subversive si este considerat suspect pentru ca este periculos pentru siguranta nationala. Se impune sa fie pus
sub urmarire discreta.

105
Pana acum, în cursul acestui an^a facut trei calatorii la Atena. Slujba lui nu le justifica, în mod evident
merge pentru afaceri personale si pentru întalniri, întotdeauna pleaca vineri seara, ceea ce înseamna ca se
foloseste de week-end si nu vrea sa-si ia zi libera de la slujba; evident o face pentru a nu i se cunoaste
preocuparile.
Din pranzul sau, se vede ca totdeauna miercurea si vinerea mananca de post. Acest lucru confirma faptul
ca este un crestin practicant si ca urmeaza tipicul Bisericii. Are o anumita pasiune pentru vin. La fiecare pranz
consuma aproximativ un litru si e periculos la conducere, de vreme ce conduce aproape întotdeauna dupa ce a
luat pranzul si dupa ce a baut. Cand se va face control rutier, se recomanda a fi supus testului de alcool.
Este cititor constant al ziarului „Adevarul" si al revistei „Lupta nationala", revista cunoscuta ca serveste
numai interesele nationale si ca e orientata spre Biserica. A fost caracterizata drept revista cu continut
nationalist, care apara pozitiile ortodoxe. Combate orice idee transnationala si transferul puterilor, lucru care ne-
a creat în trecut multe greutati. Redactorii si editorii ei se afla sub urmarire discreta.
Din acestea rezulta concluzia mai sus mentionata si se adeveresc banuielile ca e vorba un om predispus sa
reactioneze, caruia îi place sa fie informat de persoane care au un trecut nationalist încarcat.
Telefonul cu numarul 018557672 apartine ziaristului Orosiadis Konstantinos, redactor la ziarul
„Adevarul". Este cunoscut pentru libertatea cu care vorbeste si pentru manifestarile sale împotriva acordului
Schengen. Este antieuropean si apara numai interesele tarii sale, combatand întotdeauna puterea noastra
transanationala. De aceea e supravegheat discret prin S.I.S. (Sistemul de Informatii Schengen). E suspectat ca
incita tinerii sa reactioneze împotriva noastra, în ultimul timp are o fetita pentru care se pare ca a cumparat
Karandinos salopeta de bebelus. Banii pe care Karandinos i-a platit pentru taxi -2.500 de drahme sunt o dovada
în plus ca aceea îi era destinatia pentru ca atat înregistreaza taxiul de la aeroport si pana în Kifisia, unde
locuieste Grosiadis. De asemenea, putem culege informatii si de la soferul taxiului - fiindca avem codul sau - ca
sa aflam locul exact unde 1-a lasat.
P. S. Maine dimineata, la prima operatiune pe care o va face, se va constata daca se afla cu adevarat în
zona respectiva.
INCHEIEREA PRELUCRARII ZILNICE A DATELOR

SISTEMUL DE COD European Article Numbering (EAN-13)


Cum s-a spus si mai înainte, în sistemul EAN-13, cat si în sistemul foarte înrudit cu el, UPC, numerele
sunt reprezentate sub forma de linii paralele verticale, negre si albe, de „latime" diferita. Reprezentarea
numerelor în acest fel usureaza mult, pentru ca citirea lor într-un mod electronic, optic, este rapida si se face
fara greseala. Sistemul EAN-13 se numeste astfel pentru ca numarul de cod al fiecarui lucru este alcatuit din 13
cifre. Prima cifra a unui asemenea numar se scrie separat ca un numar arab, la stanga codului barat, în timp ce
celelalte 12 cifre ale numarului se scriu în doua subcampuri (jumatati), unul la stanga si unul la dreapta cu
caracterele codului barat. Primele sapte cifre indica tara de provenienta si fabricantul obiectului (elementele 2-3
si, respectiv, 4-7), în timp ce celelalte cinci cifre din cele sase ramase indica tipul produsului. Ultima cifra este
cifra de control, cu care se verifica daca calculatorul „a citit" corect codul barat (vezi diagrama 1).
Cele doua subcampuri (subgrupuri) ale celor 12 numere sunt despartite prin „caracterele auxiliare" alb-
negru care se gasesc unul la început, unul exact la mijloc si unul la sfarsit; de aceste caractere ne vom ocupa mai
tarziu.

106
STRUCTURA CODULUI BARAT EAN-13

Codul barat este alcatuit din linii paralele întunecate de grosime diferita, între care sunt intercalate
intervale luminoase (linii luminoase), care de asemenea au o grosime variata. Diferitele cifre ale numerelor
sistemului zecimal (O, l, 2... 9) sunt reprezentate printr-o succesiune, diferita si unica pentru fiecare cifra, de
intervale (linii) negre si albe de latime diferita.
Aceasta succesiune a liniilor negre si a intervalelor albe, din care e constituita fiecare din cele
douasprezece cifre ale codului EAN-13, are o anumita „latime" alcatuita din sapte unitati de latime
standardizate („modules"). Fiecare asemenea unitate de latime are, conform normelor sistemului EAN-13, o
latime de 0,33 milimetri, fiecare din cele 12 cifre fiind reprezentata cu linii negre si albe de latime variata, aflate
într-o succesiune diferita; aceste linii au o latime totala de 0,33 x 7 = 2,31 mm. Pentru reprezentarea concreta a
fiecarei cifre se folosesc patru alternante de linii negre si albe, fiecare linie având latime diferita, dar cu o latime
totala de 0,33 x 7 = 2,31 mm (vezi diagramele 2 si 3). Se goate face si micsorarea si marirea întregii
reprezentari. In primul caz însa nu e permis ca „grosimea" modulului (module) sa fie mai mica de 0,23 mm.
Pentru a face ca sa fie cât mai bine întelese cele spuse mai sus, trebuie sa privim diagrama nr. 3. în aceasta
diagrama observam urmatoarele: Fiecare numar al codului barat se întinde pe o latime de sapte „unitati de
latime standardizate" (modules). Astfel, numarul O (zero) din seria A (setul A) este reprezentat în felul urmator:
trei „unitati de latime" albe, doua „unitati de latime" negre, o „unitate de latime" alba si una neagra - latime
totala „sapte unitati de latime". Aceasta succesiune concreta negru-alb, de o anumita latime, defineste cu cele
patru alternante ale ei numarul 0. Succesiunea respectiva în aceeasi serie (A), pentru numarul 2 este: doua
unitati de latime albe, una neagra, doua albe, doua negre. In seria de mai jos a aceleiasi diagrame (3, setul C)
observam o reprezentare diferita a acelorasi numere.

107
Cu putina atentie constatam ca reprezentarea cifrei O în ultima serie (setuJ C), ca si a lui 2 si a oricarei alte
cifre din sistemul zecimal este inversarea reprezentarii aceluiasi numar din prima serie (setul A). Cu alte
cuvinte, acolo unde cifra zero are o linie neagra în prima serie (setul A), aceeasi cifra are un interval (linie) alb
în seria de jos (setul C); iar acolo unde are un interval (linie) alb în prima serie, are prin corespondenta o linie
neagra în ultima serie. (Codificare inversata, vezi setul A si setul C.)
Lucrurile sunt însa mult mai complicate în sistemul de cod EAN-13. în aceeasi diagrama 3 vedem trei serii
orizontale (seturile A, B si C), cu o codificare diferita a cifrelor O, 1,2... 9. Seriile A si B (setul A si setul B) se
întrebuinteaza pentru codificarea cifrelor din subcâmpul stâng din codul barat, în timp ce setul C se foloseste
pentru codificarea numerelor din subcâmpul drept al codului barat (vezi diagrama 3 si 4a).
Prima serie (setul A) si ultima serie (setul C) constituie codificarile cifrelor, prin mecanismul pe care 1-am
explicat mai sus, acela al codificarii aceluiasi numar în doua serii (setul A, setul C), prin simpla inversare.
Reprezentarile cifrelor seriei de mijloc (setul B), folosite si ele pentru reprezentarea numerelor în subcâmpul
stâng al codului barat, constituie imaginile în oglinda (aici, cu alte cuvinte, se observa o inversare a întregului
numar) ale reprezentarilor seriei C (setul C), în plus, observam ca reprezentarea cifrelor în setul B este imaginea
inversata, imaginea în oglinda („rasturnata" si „negativa") a reprezentarii cifrelor din setul A. Asadar, de
exemplu, numarul 6 este reprezentat: în setul A ca 6A, în setul B ca 6B, iar în setul C ca 6C în timp ce numarul
O este reprezentat: în setul A ca OA, în setul B ca OB, iar în setul C ca OC.
Pentru toate grupele de codificare (setul A, setul B si setul C) fiecare unitate luminoasa de latime (modul)
corespunde în limbajul calculatorului lui O, în timp ce fiecare unitate întunecata îi corespunde lui l. în acest fel
fiecare cifra a sistemului zecimal (O, l, 2... 9) este constituita dintr-o succesiune diferita de O si l (sistemul
binar). Asa cum se vede în diagrama 3 si cum am explicat mai sus, numarul O în setul A, reprezentat prin codul
barat ca 0001101, va corespunde în limbajul calculatorului succesiunii 0001101; numarul 4 din setul C este
reprezentat prin codul barat ca 1011100, iar acelasi numar în sistemul binar corespunde succesiunii 1011100
s.a.m.d. (vezi diagrama 3).
Daca observam cu atentie diagrama 3, constatam existenta unui al treilea element caracteristic al
codificarii, care exista în cele trei seturi de numere (setul A, setul Bsi setul C).
Acest element caracteristic este urmatorul: toate numerele din grupurile Asi B (setul Asi setul C) care se
folosesc pentru codificarea numerelor în subcampul stang al codului barat sunt impare, încep adica de la 0 si se
termina cu 1 (de exemplu, numarul 5 în setul A se scrie ca 0110001, iar în setul B se scrie ca 0111001), în timp
ce toate numerele din subcampul drept al codului, care se iau din setul C, sunt pare, încep adica de la 1 si se
termina cu O (astfel numarul 5 în setul C se scrie ca 1001110). Acest fapt, existenta adica a numerelor impare,
pentru calculator, în subcampul stangsi a numerelor pare în subcampul drept este al treilea element caracteristic
al codificarii.
1. Caracteristicile codificarii în sistemul EAN-13 sunt urmatoarele: Fiecare numar este compus din 4
alternante, doua negru si doua alb (de un numar diferit de „unitati de latime" pentru fiecare alternanta).

108
2. Se observa fenomenul de inversare (în codificarea fiecarei cifre), inversare care, atunci cand comparam
seturile Asi C, este o inversare simpla, în timp ce atunci cand comparam seturile B si C este o inversare a
întregu lui numar, sau inversare în oglinda. Cand comparam însa seturile A si B, observam ca inversarea este
„rasturnata" si „negativa".
3. Toate numerele din subcampul stang sunt impare, în timp ce numerele din subcampul drept sunt pare.

"CARACTERELE AUXILIARE" - BARELE DE SIGURANTA


In paragrafele de mai sus am încercat sa explicam modul de codificare în sistemul EAN-13 a celor
douasprezece numere variabile (sase în subcâmpul stâng si sase în cel drept al codului barat). Daca observam
însa diagrama l, constatam ca, în afara de reprezentarea barata a celor 12 cifre variabile (care se schimba de la
obiect la obiect), exista si trei caractere „auxiliare" invariabile, care se numesc „bare de siguranta" (guard bars).
Aceste „caractere" care se prelungesc în jos se afla totdeauna în aceeasi pozitie: în marginea din stânga, în
centru si în marginea din dreapta a codului barat.

Ultimele caractere, daca sunt scrise în forma binara, arata astfel: 0101,01010 si respectiv 1010.
Asertiunea cum ca aceste caractere numite mai sus au o a doua codificare lineara si forma corespunzatoare
binara provine din observatia ca prima linie alba din partea stânga si ultima din partea dreapta se confunda cu
marginea alba care, asa cum se vede din diagrama 2, este parte din întreaga reprezentare a codului barat si care
de aceea se numeste „zona linistita" (quiet zone).
Trebuie sa notam ca, în conformitate cu normele codurilor barate UPC si EAN-13, este indispensabila
existenta unei margini albe (light margin) în stânga si în dreapta întregului reprezentat simbolic (care începe de
la bara de siguranta din stânga si se sfârseste cu bara de siguranta din dreapta). Marginea alba nu numai ca este
o parte integranta a întregii reprezentari a codului barat, dar are si o anumita latime care, în sistemul EAN-13,
este cel putin egala cu zece unitati de latime (module). O dovada în plus ca trebuie sa existe de ambele parti o
margine alba satisfacatoare este faptul ca cei ce fabrica aceste coduri barate recomanda ca ele sa nu fie
imprimate pe marginile ambalajului diferitelor produse, iar o alta dovada este si recomandarea ca aceasta
margine alba sa fie complet curata (vezi schitele 1-5).
Si mai importanta este observatia ca numerele din subcâmpul stâng încep de la O si se termina cu 1, în
timp ce cele din subcâmpul drept încep de la 1 si se termina cu 0. Concluzia pe care o tragem de aici este ca
fasciculul laser (scanner), fie miscându-se de la stânga spre dreapta, fie miscându-se invers, de la dreapta spre
stânga, totdeauna începe sa citeasca de la zero ! Daca nu exista o margine alba, computerul nu poate citi codul!
Aici trebuie sa observam cum codificarea (lineara) a caracterului auxiliar din dreapta (guard bar) este
codificarea liniara inversata (simpla si în oglinda!) a caracterului auxiliar din stânga.
In ceea ce priveste caracterul auxiliar din mijloc, acesta constituie o fuziune a caracterului auxiliar stâng
cu cel drept. Acest caracter, pentru ca se afla exact la mijlocul câmpului codului barat, n-ar trebui sa fie posibil

109
de reprezentat nici cu grafia stânga, nici cu cea dreapta (inversarea celei stângi). Aceasta reprezentare grafica a
barei de siguranta de la mijloc este rezultatul grafiei din stânga si din dreapta a caracterelor auxiliare.
Cu aceasta ultima forma, „bara de siguranta" din mijloc este citita de scanner la fel în ambele sensuri,
începând întotdeauna de la intervalul alb, O (atât de la stânga la dreapta, cât si de la dreapta la stânga), asa cum
se întâmpla exact si cu citirea celorlalte numere din subcâmpurile codului barat.
Dupa cele spuse mai sus, pe buna dreptate se întreaba fiecare daca nu cumva aceste caractere auxiliare
(guard bars), asa cum sunt reprezentate prin sistemul barat si binar, corespund vreunui numar si daca da, care
este acest numar. Cum s-a explicat mai sus, reprezentarea lineara este la stânga = 0101, la dreapta = 1010, în
timp ce reprezentarea binara corespunzatoare este 0101 si 1010. Poate observa oricine cu surprindere ca acest
„caracter auxiliar":
1. arata patru alternante alb-negru (doua alternante negru si doua alb);
2. scrierea caracterului auxiliar din dreapta este inversarea (simpla - „module" dupa „module" – si în
oglinda, adica a întregului numar)scrierii caracterului din stânga;
3. reprezentarea sa stânga este un numar impar (0101), în timp ce cea din dreapta este un numar par
(1010).
Acestea prezinta, cu alte cuvinte, toate caracteristicile codificarii numerelor din sistemul barat EAN-13 si
corespunde, prin urmare, unui anumit numar! Daca privim diagrama 3, vom constata ca numarul care
îndeplineste toate premisele enumerate mai sus ale scrierii codului barat EAN-13 si este singurul care
completeaza cele 4 alternante alb-negru (si, prin urmare, îi stabileste pe deplin „identitatea", fara a se confunda
cu nici un alt numar) în 4 unitati de „latime" (modules) succesive este cifra 6 ! (vezi setul B si setul C). Aceasta
calitate unica a numarului 6 de a fi definit în întregime de patru intervale (modules) continue, calitate pe care
nici un alt numar din sistemul barat nu o are, face posibila identificarea si recunoasterea lui; celelalte trei
intervale (module), care în cazul concret al numarului 6, asa cum este reprezentat în seturile B si C, sunt albe si
nu creeaza o alta alternanta (negru-alb) si, prin urmare, nu ofera nici o informatie în plus ! (Vezi diagrama 4a si
5.) Asadar, computerul fie ca citeste 0101, fie 0000101, în ambele cazuri întelege „identitatea" numarului 6.
Lucrul acesta este valabil pentru ambele moduri de lectura, de la stânga la dreapta si invers.
In ceea ce priveste „bara de siguranta" din mijloc („guard bar"), trebuie sa adaugam urmatoarele: daca se
folosea numai un singur set de reprezentare (lineara) a cifrelor O, l, 2... 9, n-ar fi fost nevoie sa existe si o bara
de siguranta de mijloc. Când se folosesc însa doua sau trei seturi de numere (ca în sistemul UPC sau EAN-13)
atunci, pentru a nu se confunda numerele din mijloc din subcâm-pul stâng si din subcâmpul drept al codului,
este indispensabila existenta acestei bare. Fabricatii codurilor UPC si EAN-13, având în vedere acest lucru,
trebuie sa dea un raspuns la întrebarea: de ce au optat pentru folosirea mai multor seturi de numere, de vreme ce
si cu un singur set de numere ar fi fost posibil sa se dea aceleasi informatii pentru fiecare produs.
Chiar fabricantii trebuie sa dea un raspuns la întrebarea: de ce au „rezervat" tocmai aceasta reprezentare
barata pentru numarul 6, care este singurul numar definit în întregime de patru intervale de latime („modules")
continue, si nu pentru oricare alt numar, dat fiind faptul ca nu exista o structura logica matematica în
reprezentarea barata a cifrelor de la O la 9. Poate pentru a se asigura prezenta celor trei de 6, dintr-un motiv
cunoscut numai de ei!
Dupa cele spuse pâna acum, dincolo de asemanarea vizuala, rezulta de la sine concluzia ca barele de
siguranta (guard bars), la începutul, la sfârsitul si la mijlocul codului barat în sistemul EAN-13 (si UPC), sunt
trei de 6, care se gasesc într-o legatura de nedesfacut cu numerele variabile ale codului, cu atât mai mult cu cât
bara de siguranta din mijloc (numarul 6), nu este indispensabila, daca se folosea numai un singur set de numere!
In sfârsit, fabricantii codurilor barate U.P.C si E.A.N-13 sunt întrebati: de vreme ce reprezentarea barelor
de siguranta (guard bars) creeaza probleme de constiinta crestinilor de pe tot globul, de ce nu înlocuiesc
simbolismul barat al acestor bare de siguranta ? Un prilej pentru a se produce înlocuirea este cel de acum când,
datorita anului 2000, devine necesara schimbarea afisarii datei pe computere.

110
Asadar, de ce se va folosi pentru oameni EAN-13, care înseamna marcarea numerica în sistem european a
obiectelor ? Acesta este respectul lor fata de persoana umana? Aici se descopera diferenta abisala între
antropologia crestin-ortodoxa, care vede omul „încununat în slava si în cinste" si „cu putin mai mic decat
îngerii", si antropologia dictatorilor lumii care urmeaza sa vina, pentru care omul, cel asemenea lui Dumnezeu,
este un „goim" (un animal), prin urmare putând fi „marcat" cu semne de nesters pe mâna lui dreapta sau pe
frunte, pentru a fi recunoscut de „stapanii sai".

111
112
Pasaje din cartea „La apusul libertatii”, Ieromonah Hristodul Aghioritul, editura Sofia

113