Sunteți pe pagina 1din 5

SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:


1. Pensia pentru limita de varsta.
Se acorda asiguratilor care indeplinesc cumulativ la data pensionării conditiile
privind varsta de pensionare si stagiul minm de cotiyare realiyat in sistem public.
Varsta standard de pensionare este de 60 de ani la femei si 65 la barbati. Stagiul
minim de cotiyare este de 15 ani si pentru femei si pentru barbati. Stagiul complet
de cotiyare este de 30 ani pentru femei si 35 pentru barbati.
Angajatii care indeplinesc conditiile prevayute de lege pentru obtinerea unei
pensii pentru limita de varsta isi pot continua activitatea numai cu acordul
angajatorului. In situatia angajatilor care si-au depus cerere de pensionare
angajatorii acestora nu pot dispune incetarea raporturilor de munca decat dupa
primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare. Angajatii care au realizat
stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in
conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta cu
reducerea varstelor standard de pensionare.
Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locuri de munca cu conditii
speciale: unitati miniere pentru persoane care isi desfasoara activitatea in subteran
cel putin 50% din timpul normal de munca, activitati de cercetare, explorare,
prelucrare a materiilor prime nucleare zonele 1 si 2 de expunere la radiatii, aviatia
civila pntru personalul navigant, activitatea artistica desfasurata de acrobati,
dresori, care au realizat un statgiu de 20 de ani in aceste conditii beneficiaza de
pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 45 ani.
Asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona 1
de expunere la radiatii sau de 17 ani in zona 2 beneficiaza de pensie indiferent de
varsta. Asiguratii care au realizat stagiul atat in conditii deosebite cat si in conditii
speciale beneficiaza cumulativ de reducerea varstelor standard de pensionare
corespunzator fiecarei situatii fara ca aceasta reducere sa depaseasca 12 ani.
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap
preexistent conditiei de asigurat in functie de gradul handicpului beneficiaza de
reducerea standardelor de pensionare si a varstelor de pensionare astfel:
- Cu 15 ani reducerea varstei standard de pensionare daca au realizat cel putin
o treime din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap grav
- Cu 10 ani reducerea varstei standard de pensionare daca au realizat cel putin
2 treimi din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap accentuat
- Cu 10 ani reducerea varstei standard de pensionare daca au realizat stagiul
complet de cotizare pentru cei cu handicap mediu.
Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta indiferent de
varsta daca au realizat ca nevazatori cel putin 1/3 din stagiul complet de cotizare.
Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in una sau mai multe din
urmatoarele situatii: in conditii de munca speciale, deosebite, precum si in conditii
prevazute de legi speciale beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare.
Varsta redusa de pensionare nu poate fi mai mica de 50 ani pentru femei si 55
pentru barbati sau decat varsta care rezulta ca urmare a aplicarii reducerii maxime
prevazute.
2. Pensia anticipata.
Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cl putin 10 ani pot solicita
pensie anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare. La
stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in
vedere perioadele asimilate: perioada cand a beneficiat de drept de asigurare,
invatamant universitar, a satisfacut serviciul militar, a beneficiat de pensie de
invaliditate (perioadele).
Marimea pensiei anticipate e stabileste in aceleasi conditii cu pensia pentru
limita de varsta. La implinirea varstei standard de pensionare pensia anticipata
devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor
asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.
3. Pensia partiala.
Asiguratii care au realizat stagii complete de cotizare si cei care au depasit stagiul
complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu
reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani. La stabilirea stagiului
de cotizare pentru pensia partiala anticipata nu se au in vedere perioadele asimilate
precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei
pentru limita de varsta prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare
realizat si cu nr de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare.
La implinirea varstei standard de pensionare, pensia anticipata partiala
devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza cu eliminarea diminuarilor
generate de reducerea varstei standard si din adaugarea perioadelor asimilate si a
eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anicipare.
4. Pensia de invaliditate.
Au dreptul la aceasta pensie asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate
din capacitatea de munca din cauza accidentelor de munca, bolilor profesionale si
tuberculozei, bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
Beneficiaza de pensia de invaliditate si asiguratii care satisfac obligatii militare si
elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din
capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in
timpul si din cauza practicii profesionale.
Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca ca
urmare a participarii la revolutie sau in legatura cu evenimente revolutionare care
erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale au dreptul la pensie de invaliditate
indiferent de vechimea in munca pe cat timp dureaza invaliditatea stabilita in
aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit
accidente de munca.
In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere, invaliditatea
este: de gradul 1 caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, invalidul
necesitand ingrijire din partea altei persoane permanent; de gradul 2-pierderea
totala a capacitatii de munca cu posibilitatea invalidului de a se autoconduce,
orienta in spatiu fara ajutorul altei persoane; de gradul 3 – pierderea a jumatate din
capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.
Criterile si normele pe baza carora se stabileste incadrarea in grupele 1,2,3
de invaliditate se stabilesc prin HG initiata de Ministerul Muncii si Sanatatii la
propunerea Casei Nationale de Pensii si Ajutor Social. Incadrarea in grupele de
invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specialist, medicul expert al
asigurarilor sociale in termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii.
Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli
obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de
invaliditate daca indeplinesc stadiul de cotizare in raport cu varsta. De asemenea
beneficiaza de pensie de invaliditate asiguratii care pana la data ivirii invaliditatii
au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar. Daca invaliditatea s-a
ivit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale, a tuberculozei
sau din cauza indeplinirii obligatiilor militare, asiguratul beneficiaza de pensie de
invaliditate indiferent de stagiul de cotizare.
Pensionarii incadrati la grupa 1 de invaliditate au dreptul in afara pensiei la o
indemnizatie pentru insotitor in suma fixa. Marimea ei se stabileste anual prin
legea bugetului asigurarilor sociale si nu poate fi mai mica decat salariul minim
brut pe tara.
Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale in functie de
afectiune la intervale de 6-12 luni pana la implinirea varstei standard de
pensionare. Dupa fiecare control medical, Casa de Pensii emite o noua decizie prin
care se stabileste dupa caz mentinerea aceluiasi grad de invaliditate, incadrarea in
al grad de invaliditate, incetarea calitatii de pensionar ca urmare a dobandirii
capacitatii de munca. Neprezentarea la controlul medical atrage suspendarea platii
pensiei incepand cu luna urmatoare celei care era prevazuta pentru controlul
medical.
Revizuirea medicala se poate face si la cererea pensionarului daca starea
sanatatii s-a imbunatatit/agravat. Nu sunt supusi revizuirii medicale pensionarii
care prezinta invaliditate care afecteaza ireversibil capacitatea de munca, cei care
au indeplinit varstele pentru obtinerea pensiei de limita de varsta, cei care au varsta
mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat
stagiile complete de cotizare conform legii. La implinirea varstei standard de
pensionare beneficiarul de pensie de invaliditate poate opta pentru cea mai
avantajoasa pensie. Indemnizatia pentru insotitor se mentine indiferent de pensia
pentru care opteaza.
5. Pensia de urmas.
Au dreptul la ea copii si sotul supravietuitor daca persoana decedata era pensionara
sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Copii au dreptul la pensie de
urmas pana la 16 ani, daca isi continua studiile pana la terminarea lor fara a depasi
26 ani si pe toata durata invaliditatii de orice grad daca acesta se afla in una din
situatiile anterioare.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii de la
implinirea varstei standard de pensionare daca durata casatoriei a fost de cel putin
15 ani. Daca durata casatoriei a fost mai mica de 15 ani dar cel putin de 10
cuantumul pensiei se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna respectiv cu 0,6%
pentru fiecare an de casatorie in minus.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas indiferent de varsta pe
perioada in care este invalid de gradul 1 sau 2 daca durata casatoriei a fost de cel
putin un an. Sotul supravietuitor are dreptul la pensie indiferent de varsta si durata
casatoriei daca decesul sotului s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a
unei boli profesionale, tuberculozei si daca nu realizeaza venituri dintr-o activitate
profesionala sau daca acestea sunt mai mici decat ¼ din salariul mediu brut pe
economie. Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditile de mai sus
beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in
aceasta perioada nu realizeza venituri sau daca acestea sunt mai mici decat ¼ din
salariul mediu brut.
Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului
unul/mai multi copii cu varsta de pana la 7 ani are dreptul la pensie de urmas pana
la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani. Primeste aceasta pensie
in perioada in care nu realizeaza venituri sau acestea sunt mai mici decat ¼ din
salariul mediu brut.
Pensia de urmas se calculeaza dupa caz din pensia pentru limita de varsta
aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat din pensia de
invaliditate de gradul 1 in cazul in care decesul a intervenit inaintea indeplinirii
conditiilor pentru pensia pentru limita de varsta si din pensia de servici aflata in
plata sau la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat, daca aceasta este mai
avantajoasa decat pensia pentru limita de varsta.
Marimea pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra
punctajului mediu anual realizat de sustinator aferent pensiei in functie de nr de
urmasi astfel:
- Pentru 1 urmas 50%
- Pentru 2 urmasi 75%
- Pentru 3 urmasi 100%.
Marimea pensiei de urmas in cazul orfanilor de ambii parinti reprezinta
insumarea drepturilor de urmas calculata dupa fiecare parinte. Sotul
supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile
prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas poate opta pentru cea
mai avantajoasa pensie.