Factura fiscala/ Invoice

021/2011

Vânzător / Seller

Cumpărător / Buyer
Nume / Denumire
Cod fiscal ( CUI )
Nr Inm. O.R.C / anul
Sediul (localitatea , Str. Nr.)
Judetul:
Cont IBAN
Banca:

Cota T.V.A.
Nr. Crt.

24%

Denumirea produselor sau serviciilor

0

1

1

###
U.M.
Unit
2

buc

Date privind expeditia
Numele Delegatului …………………………………………..
……………………………………………………………………… Semnatura de primire
Buletin/ C.I. seria ………..nr………………………………..
mijloc de transport………………………………………
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de

Nr . Facturii/ Invoice nr.
Nr. Aviz insot. a marfii
Data/ Issue Date
Termen de plata /Payment
term

14 zile/ days

Scadenta / Due date:

24.02.2011

Pret
Unitar/
Unit price
4

Cantitatea/
Quantity
3

1

 -------10.02.2011

Valoarea / Valoarea TVA/
Value
VAT
5(3x4)
6

1.00 €

Total :

1.00 €

0.24 €

1.00 €

0.24 €
1.24 €

Emitent factura:
L.S.

……………………………………………….. Ora………………
Semnaturile. …………………………………………………

........

Srl.

J 0.../...../.......
CUI: RO ..........
Sediul Social:
Cod IBAN:

Seria ..

Nr. ….

CHITANTA/ Sales Receipt Nr. …….

Banca

Data: …………..
Am primit de la/ I received from _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _
Adresa/ Address _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _
Suma de/ The sum of _ _ _ __ _ _ __ adica_ _ __ _ _ __ _ _ _

RON/ EURO

Reprezentand: / Representing : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _

Casier,

1/1