Sunteți pe pagina 1din 32

Invitatie

,

Invitatie ,

Vă invităm să vizitaţi Expoziţia Internaţională Specializată Приглашаем Вас посетить Международную специализированную выставку

“MoldMEDIZIN & MoldDENT”

TEMATICA EXPOZIŢIEI / ТеМаТика ВысТаВки

Tehnică medicală, aparataj, instrumente şi materiale. Produse farmaceutice. Plante medicinale. Echipamente şi materiale pentru lucrări de stomatologie şi protezare. Dotări pentru cabinete, laboratoare, centre medicale.

Медицинское оборудование, аппаратура, инструменты и материалы. Фармацевтические препараты. Лекарственные растения. Оборудование и материалы для стоматологических работ и протезирования. Оснащение медицинских кабинетов, лабораторий, центров.

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 7 – 10 septembrie 2010 EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ Ediţia

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

7 – 10 septembrie 2010

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ

10 septembrie 2010 EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ Ediţia a XVI - а PROGRAM EXPOZIŢIONAL

Ediţia a XVI - а

PROGRAM

EXPOZIŢIONAL

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

Chişinău

Ediţia a XVI - а Organizatorii expoziţiei Vă adresează un salut cordial şi Vă zic

Ediţia a XVI - а

Organizatorii expoziţiei Vă adresează un salut cordial şi Vă zic tradiţionalul:

“Bine aţi venit!”

la forul anual de medicină şi farmacie, care include conferinţe ştiinţifico-practice, seminare, discuţii tematice etc.

Stimaţi colegi!

Suntem ferm convinşi, că veţi manifesta un interes deosebit pentru produsele farmaceutice şi tehnica medicală prezentate în pavilionele C.I.E. “Moldexpo” S.A., şi pentru programul ştiinţific al manifestării.

Inaugurarea oficială a expoziţiei va avea loc marţi, 7 septembrie, ora 11:00, pavilionul central al C.I.E. “Moldexpo” S.A., Chişinău, str. Ghioceilor, 1 (Vă puteţi deplasa cu troleibuzele nr. nr. 3, 4; maxi-taxi nr. nr. 104, 115, 124, 127, 129).

Официальное открытие выставки состоится во вторник, 7 сентября, в 11:00, в центральном павильоне МВЦ “Moldexpo” S.A., г. Кишинев, ул. Гиочеилор, 1 (Проезд троллейбусами №№ 3, 4; микроавтобусами №№ 104, 115, 124, 127, 129).

4

7 septembrie 2010 Orele 12:00 - 18:00

PRECONGRES Congresul al XV-lea al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova XV-й съезд ассоциации стоматологов Республики Молдова

TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ

Probleme actuale ale stomatologiei: Endodonţie, Paradontologie, Restaurări estetice, Protezare dentară, Ortodonţie, Implantologie, Chirurgie orală şi maxilofacială şi altele актуальные вопросы стоматологии, эндодонтии, парадонтологии, эстетической реставрации, зубного протезирования, имплантологии, челюстно-лицевой хирургии и др.

(Pavilionul nr. 2, sala nr.2)

12:00

Înregistrarea delegaţilor

Moderatori:

Ion Lupan, d.h.m., profesor universitar, preşedintele ASRM Valeriu Burlacu, d.m., profesor universitar, vicepreşedinte ASRM

12:30

Cuvînt de deschidere Ion Lupan, preşedinte ASRM

12:45-13:45

Incizia piezoelectrică: extragerea ortodontică rapidă a dintelui în timpul corectării deficienţelor ţesutului moale şi tare Пьезоэлектрический разрез: быстрoe вытягивание зуба ортодонтическим путем в мягкие и твердые ткани и исправление недостатков Prof. Serge Dibart, Professor and Program Director, Department of Periodontology and Oral Biology Director, 2nd Floor Specialty Clin- ics, Boston University Henry M. Goldman School of Dental Medicine

13:45-14:15

Reabilitarea imediată a edentaţiei Непосредственная реабилитация дефектов зубных рядов Prof. univ. Dr. Norina Forna, decan Facultatea de Medicină Dentară, U.M.F. “Gr. T. Popa”, Iaşi

5

14:15-14:45

Reconstrucţia ţesuturilor moi şi tari pentru plasarea estetică ideală a implantului Реконструкция мягких и твердых тканей для идеального эстетического размещения импланта Prof. Luigi Montesani, specialist în paradontologie, implantologie şi protetică dentară fixă, Roma, Italia

14:45-16:00

Cosmetică versus Estetică la interfaţa dintre ortodonţie şi protetică единство эстетики и косметики в ортодонтическом и ортопедическом лечениии Prof. univ. dr. Dorin Bratu, Timişoara

16:00-16:15

Pauză de cafea

16:15-16:45

Mecanisme etiopatogenice implicate în bruxism Этиопатогенные механизмы в бруксизме Prof. univ. dr. Veronica Mercut, decan Facultatea de Medicină Dentară, U.M.F., Craiova

16:45-17:00

Tomografia conică dentară în algoritmul de lucru al medicului stomatolog коническая томография в алгоритме работы врача-стоматолога Dr. Rami Rozetweig, specialist chirurg stomatolog, Israel

17:00-17:30

Relaţia dintre bolile parodontale şi ateroscleroză - rolul medicului dentist Взаимосвязь между периодонтальными заболеваниями и атеросклерозом - роль врача-стоматолога Prof. dr. Liviu Zetu, Iaşi

17:30-17:50

Diagnostica funcţională, baza tratamentului direcţionat Функциональная диагностика, основа направленной терапии Conf. univ. Valeriu Fala, Moldova

17:50-18:00

Discuţii

19:00

Cocktail

6

7 septembrie 2010

Orele 14:00 - 15:00

Seminar: “Doctor Eleks” – sistem informaţional medi- cal pentru automatizarea lucrului departamentelor, unităţilor şi a proceselor-cheie într-o clinică modernă:

registratură, personal medical, laborator, diagnostic, evidenţă şi management.

«Доктор Элекс» — медицинская информационная система для автоматизации работы всех ключевых подразделений и процессов современной клиники:

регистратуры, врача, лаборатории, диагностики, отчетности, управления.

(Pavilionul central, sala nr.1)

Organizator: „NETINFO” S.R.L.

7 septembrie 2010

Orele 14:00 - 17:00

Conferinţa republicană ştiinţifico-practică „Calitatea asistenţei farmaceutice – probleme şi strate- gii de realizare”

«качество фармацевтической помощи – проблемы и стратегии»

(Pavilionul nr.3, sala nr.3)

Moderatori:

Octavian Grama, Viceministrul sănătăţii Nicolae Onilov, Director general Agenţia Medicamentului

Cuvînt de salut:

Octavian Grama, Viceministrul sănătăţii Nicolae Onilov, Director general Agenţia Medicamentului

Transparenţa sistemului farmaceutic pentru societate Прозрачность фармацевтической системы для общества Vladimir Safta, dr. hab. farm., profesor universitar, Catedra Farma- cie Socială „Vasile Procopişin”, USMF „Nicolae Testemiţanu” Mihail Brumărel, dr. farm., conferenţiar universitar, şef Catedră Far- macie Socială „Vasile Procopişin”, USMF „Nicolae Testemiţanu” (15 min.)

7

Evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a medicamente- lor administrate pe cale orală Биофармацевтическая и фармакокинетическая оценка пероральных лекарств Eugen Diug, dr. hab.farmacie, profesor universitar, şef Catedră Tehnologia Medicamentelor, USMF „N.Testemiţanu” (15 min.)

Actualităţi şi perspective de cercetare la Centrul Ştiinţific în Domeniul Medicamentului al USMF „Nicolae Testemiţanu” актуальность и перспективы исследований в Научном центре в области лекарств ГМФУ им. Николая Тестемицану Vladimir Valica, dr. hab. farm., profesor universitar, şef Catedră Chimie Farmaceutică şi Toxicologică, director Centrul Ştiinţific în Domeniul Medicamentului, USMF „Nicolae Testemiţanu”

Liliana Rusnac, dr. farm., conferenţiar cercetător, secretar ştiinţific, Centrul Ştiinţific în Domeniul Medicamentului, USMF „Nicolae

(15 min.)

Testemiţanu”

Unele aspecte ce ţin de protecţia consumatorilor de medicamente Некоторые аспекты обеспечения прав потребителей лекарств Mihail Brumărel, dr. farm., conferenţiar universitar, şef Catedră Farmacie Socială „Vasile Procopişin”, USMF „Nicolae Testemiţanu” Vladimir Safta, dr. hab. farm., profesor universitar, Catedra Farmacie Socială „Vasile Procopişin”, USMF „Nicolae Testemiţanu” (15 min.)

Accesibilitatea economică a medicamentelor Экономическая доступность лекарств Maria Cojocaru-Toma, dr. farm., prim-vicedirector Agenţia Medicamentului

Angela Buzu, şef Secţie Management şi Marketing Farmaceutic,

(15 min.)

Agenţia Medicamentului

Asistenţa farmaceutică în instituţiile medico-sanitare publice prin prisma achiziţiilor centralizate de medicamente Лекарственное обеспечение публичных медико-санитарных учреждений через призму централизованных закупок лекарств Mihail Lupu, dr. farm., vicedirector Agenţia Medicamentului (15 min.)

Reglementarea promovării medicamentelor Реглементирование продвижения лекарств

Lucia Ţurcan, dr. în medicină, conferenţiar, şef Departament

Evaluare-Autorizare, Agenţia Medicamentului

(15 min.)

Studiile de stabilitate – element de bază în aprecierea calităţii medicamentelor исследования стабильности – основной элемент определения качества медикаментов

8

Livia Uncu, dr. farm., conferenţiar universitar, Catedra Chimie Farmaceutică şi Toxicologică, USMF „Nicolae Testemiţanu” Liviu Movilă, şef Secţie Evaluare Farmaceutică cu grupul de co- ordonare în domeniul medicamentului, industriei farmaceutice naţionale şi implementarea regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP), Agenţia Medicamentului Vladimir Valica, dr. hab. farm., profesor universitar, şef Catedră Chimie Farmaceutică şi Toxicologică, director Centrul Ştiinţific în Do- meniul Medicamentului, USMF „Nicolae Testemiţanu” (15 min.)

Servicii farmaceutice esenţiale şi indicatorii de asigurare a calităţii lor Основные фармацевтические услуги и показатели обеспечения их качества Zinaida Bezverhni, asistent universitar, Catedra Farmacie Socială „Vasile Procopişin”, USMF „Nicolae Testemiţanu” (15 min.)

Aspecte de calitate în producţia autohtonă de medicamente аспекты качества в отечественном производстве медикаментов Liviu Movilă, şef Secţie Evaluare Farmaceutică cu grupul de co- ordonare în domeniul medicamentului, industriei farmaceutice naţionale şi implementarea regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP), Agenţia Medicamentului Oleg Bîrdîghin, şef Laborator pentru Controlul Calităţii Medicamen- telor, Agenţia Medicamentului Vladimir Valica, dr. hab. farm., profesor universitar, şef Catedră Chimie Farmaceutică şi Toxicologică, USMF „Nicolae Testemiţanu” Vladimir Safta, dr. hab. farm., profesor universitar, Catedra Farmacie Socială „Vasile Procopişin”, USMF „Nicolae Testemiţanu” (15 min.)

7 septembrie 2010 Orele 15:30 - 17:45

Seminar „Aspecte actuale de protezare pe implanturi”

«актуальные аспекты протезирования на имплантах»

(Pavilionul central, sala nr.1)

Conceptul de utilizare a structurilor pe termen lung la implanta- rea multiplă şi totală концепция использования долгосрочных временных конструкций при множественной и тотальной имплантации Conceptul dublării abatmentelor – cale de „împăcare” a părţilor

9

концепция дублирования абатментов – как путь к «примирению» сторон Lev Bederak, Directorul Centrului de Planificare a Implantaţiilor şi a Centrului de Instruire a companiei „SHENDALL” (Israel), membrul Asociaţiei Internaţionale a Implantologilor ICOI, membrul Asociaţiei Implantologilor DGOI, IAOI, UDIA, visiting profesor USMF „Nicolae Testemiţanu”

8 septembrie 2010 Orele 8:00 - 18:00

Congresul al XV-lea al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova XV-й съезд ассоциации стоматологов Республики Молдова

TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ

“Probleme actuale ale stomatologiei: Endodonţie, Paradontologie, Restaurări Estetice, Protezare Dentară, Ortodonţie, Implantologie, Chirurgie orală şi maxilofacială şi altele” «актуальные вопросы стоматологии, эндодонтии, парадонтологии, эстетической реставрации, зубного протезирования, имплантологии, челюстно-лицевой хирургии и др.»

(Pavilionul nr. 2, sala nr.2)

8:00-9:00

Înregistrarea delegaţilor

Moderatori:

Ion Lupan, d.h.m., profesor universitar, preşedinte ASRM Gheorghe Nicolau, d.m., profesor universitar, specialist principal al Ministerului Sănătăţii

9:00-9:15

Cuvînt de deschidere Ion Lupan, preşedinte ASRM

9:15-9:30

Mesajul

Vladimir Hotineanu

Ministrului

Sănătăţii

al

10

Republicii

Moldova

Prof.

9:30-10:00

Mesaj de salut din partea oaspeţilor

10:00-11:00

Rapoarte ştiinţifice prezentate pe secţiuni

Moderatori:

Dumitru Şcerbatiuc – d.h.m., profesor universitar, şef catedră Ilarion Postolachi – d.h.m., profesor universitar

11:00-11:30

Pauză de cafea

11:30-13:00

Rapoarte ştiinţifice

Moderatori:

Valentin Topalo – d.h.m., profesor universitar, şef catedră Norina Forna – d.m., profesor universitar, decan

13:00-14:00

Prînz

14:00-16:00

Rapoarte ştiinţifice

Moderatori:

Valeriu Burlacu – d.h.m., profesor universitar, vicepreşedinte ASRM Sofia Sîrbu – d.m., profesor universitar

16:00-16:30

Discuţii

16:30-18:30

ŞEDINŢĂ PLENARĂ

Darea de seamă a preşedintelui ASRM Darea de seamă a preşedintelui Comisiei de Revizie Alegerea cîrmuirii şi preşedintelui ASRM

19:30

Dineu festiv

11

8 septembrie 2010 Orele 9:00 - 17:00

Curs de instruire „Managementul maladiilor în baza Protocoalelor clinice”

«Менеджмент заболеваний на основе клинических протоколов» (Pavilionul nr.3, sala nr.3)

Sesiunea I (pentru medicii neonatologi, pediatri, medici de urgenţă, medici de familie)

Moderatori:

Gheorghe Ţurcanu - Viceministrul sănătăţii Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare Maria Cumpănă - şef Direcţie Politici în Managementul Calităţii Serviciilor Medicale, Ministerul Sănătăţii Petru Stratulat - specialist principal în pediatrie al Ministeru- lui Sănătăţii, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Catedră Pediatrie şi Neonatologie, FPM, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Lidia Dolghieru, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Cate- dra Chirurgie Pediatrică, USMF „N. Testemiţanu”, specialist principal în anesteziologie şi reanimare pediatrică al Ministerului Sănătăţii Marcu Rudi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Catedră Pediatrie nr.1, USMF „N. Testemiţanu”, specialist principal în cardiologie pediatrică al Ministerului Sănătăţii

9:00-9:10

Deschiderea lucrărilor Cursului de instruire Открытие обучающего курса Gheorghe Ţurcanu - Viceministrul sănătăţii Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

9:10-9:30

Prezentarea Protocolului clinic standardizat al locului de lu- cru pentru medicii pediatri din secţiile de reanimare şi terapie intensivă pediatrică „Resuscitarea cardio-respiratorie la sugar şi copil” şi metodologia implementării acestuia Презентация стандартизированного клинического протокола рабочего места для врачей-педиатров реанимационных отделений и интенсивной терапии «сердечно-легочная реанимация детей» и методология его внедрения Lidia Dolghieru, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Cat- edra Chirurgie Pediatrică, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialist principal în anesteziologie şi reanimare pediatrică al Ministerului Sănătăţii

12

9:30-9:50

Prezentarea Protocolului clinic standardizat al locului de lu- cru pentru medicii pediatri din secţiile de reanimare şi terapie intensivă pediatrică „Complicaţiile poliorganice postresusci- torii” şi metodologia implementării acestuia Презентация стандартизированного клинического протокола рабочего места для врачей-педиатров из реанимационных отделений и интенсивной терапии «Постреанимационная полиорганная недостаточность» и методология его внедрения Ana Oglinda, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Catedra Urgenţe Medicale, USMF „Nicolae Testemiţanu”

9:50-10:10

Prezentarea Protocolului clinic standardizat al locului de lu- cru pentru medicii pediatri din secţiile de reanimare şi terapie intensivă pediatrică „Detresa respiratorie de tip II adult” şi me- todologia implementării acestuia Презентация стандартизированного клинического протокола рабочего места для врачей-педиатров из реанимационных отделений и интенсивной терапии «Респираторный дистресс- синдром взрослых» и методология его внедрения Ana Oglinda, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Catedra Urgenţe Medicale, USMF „Nicolae Testemiţanu”

10:10-10:30

Prezentarea Protocolului clinic standardizat al locului de lu- cru pentru medicii pediatri din secţiile de reanimare şi tera- pie intensivă pediatrică „Şocul la copil” şi metodologia implementării acestuia Презентация стандартизированного клинического протокола рабочего места для врачей-педиатров из реанимационных отделений и интенсивной терапии «Шок у детей» и методология его внедрения Larisa Crivceanschi, doctor în medicină, conferenţiar univer- sitar, Catedra Pediatrie şi Neonatologie, FPM, USMF „Nicolae Testemiţanu”

10:30-10:50

Prezentarea Protocolului clinic standardizat al locului de lu- cru pentru medicii pediatri din secţiile de reanimare şi terapie intensivă pediatrică „Aritmiile cardiace la copil” şi metodologia implementării acestuia Презентация стандартизированного клинического протокола рабочего места для врачей-педиатров из реанимационных отделений и интенсивной терапии «сердечные аритмии у детей» Marcu Rudi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Catedră Pediatrie nr.1, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialist prin- cipal în cardiologie al Ministerului Sănătăţii

13

10:50-11:10

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Sepsisul neonatal” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Неонатальный сепсис» и методология его внедрения Ludmila Ciocîrla, doctor în medicină, conferenţiar universi- tar, Catedra de Pediatrie şi Neonatologie, FPM, USMF „Nicolae Testemiţanu”

11:10-11:30

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Icterul neonatal” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Неонатальная желтуха» и методология его внедрения Ludmila Ciocîrla, doctor în medicină, conferenţiar universi- tar, Catedra de Pediatrie şi Neonatologie, FPM, USMF „Nicolae Testemiţanu”

11:30-11:50

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Managementul malformaţiilor cardiace congenitale la nou-născut” şi metodo- logia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Менеджмент сердечных врождённых пороков у новорожденных» Marcela Şoitu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Catedra de Pediatrie şi Neonatologie, FPM, USMF „Nicolae Testemiţanu”

11:50-12:10

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Fetopatia diabetică la nou-născut” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Диабетическая фетопатия новорожденного» и методология его внедрения Tatiana Carauş, cercetător ştiinţific, Laboratorul Ştiinţific de Perina- tologie, ICŞDOSMşiC

12:10-12:30

Discuţii

12.30-14.00

Pauză

14

Sesiunea II

(pentru medicii hematologi, nefrologi, pediatri, medici de familie)

Moderatori:

Valentin Ţurea - doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Catedră Pediatrie nr.2, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialist principal în hematologie pediatrică al Ministerului Sănătăţii Valentina Rotaru, specialist principal în nefrologie pediatrică al Min- isterului Sănătăţii

14:00-14:30

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Anemia aplastică la copil” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «апластическая анемия у детей» и методология его внедрения Valentin Ţurea, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Catedră Pediatrie nr.2, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialist prin- cipal în hematologie pediatrică al Ministerului Sănătăţii

14:30-14:50

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Anemia fierodeficitară la copil” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Железодефицитная анемия у детей» и методология его внедрения Galina Eşanu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Catedra Pediatrie nr.2, USMF „Nicolae Testemiţanu”

14:50-15:10

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Anemiile hemolitice la copil” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Гемолитические анемии у детей» и методология его внедрения Eugeniu Popovici, medic hematolog, Secţia Hematologie, IMSP ICŞDOSMşiC

15:10-15:30

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Hemofilia la copil” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Гемофилия у детей» и методология его внедрения Marian Vicol, asistent universitar, Catedra Pediatrie nr.2, USMF „Nicolae Testemiţanu”

15:30-15:50

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Insuficienţa renală cronică la copil” şi metodologia implementării acestuia

15

Презентация Национального клинического протокола «Хроническая почечная недостаточность у детей» и методология его внедрения Valentina Rotaru, specialist principal în nefrologie pediatrică al Min- isterului Sănătăţii, şef Secţie Nefrologie, ICŞDOSMşiC

15:50-16:10

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Pielonefrita acută la copil” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Острый пиелонефрит у детей» и методология его внедрения Valeriu Gavriluţa, medic nefrolog, Secţia Nefrologie, ICŞDOSMşiC

16:10-16:30

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Glomerulonefrita acută la copil” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Острый гломерулонефрит у детей» и методология его внедрения Angela Ciuntu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Catedra Pediatrie nr. 2, USMF „N.Testemiţanu”

16:30-16:50

Prezentarea Protocolului clinic naţional „Nefropatia ereditară” şi metodologia implementării acestuia Презентация Национального клинического протокола «Врождённая нефропатия» и методология его внедрения Natalia Zaicova, doctor în medicină, medic nefrolog, Secţia Nefrolo- gie, ICŞDOSMşiC

16:50-17:50

Discuţii

16

8 septembrie 2010 Orele 9:30 - 14:00

Seminarul internaţional ştiinţifico-practic „Aspecte tehnice şi managementul roentgendiagnos- ticului digital pentru asigurarea controlului calităţii dispozitivelor medicale şi a radioprotecţiei pacienţilor şi a personalului”

«Технические аспекты и менеджмент цифровой рентгенодиагностики для обеспечения контроля качества медицинского оборудования и радиационной защиты пациентов и персонала»

(Pavilionul central, sala nr.1)

Organizatori:

Societatea Medicilor Imagişti din Republica Moldova Centrul de Tehnologii Radiologice Digitale „Imagistic”

9:00-9:30

Înregistrarea participanţilor

Moderatori:

Andrei Roşca, dr. hab. med., profesor universitar, preşedintele Societăţii Medicilor Imagişti din Republica Moldova Veaceslav Dînga, preşedintele Centrului de Tehnologii Radiologice Digitale „Imagistic” Serghei Miroşnicenko, dr. hab. ştiinţe tehnice, profesor universi- tar, directorul Centrului de Tehnologii Radiologice al Asociaţiei Radi- ologilor din Ucraina Ionel Balan, dr. ştiinţe biologice, director adjunct al Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice Natalia Rotaru, dr. hab. med., profesor universitar, şef Catedră Ra- diologie şi Imagistică Medicală, USMF „N.Testemiţanu”

9:30

Discurs inaugural - Reprezentantul Ministerului Sănătăţii al Re- publicii Moldova

9:35

Apariţia şi evoluţia tehnologiilor digitale în roentgendiagnos- ticul medical din Republica Moldova Появление и перспективы развития цифровой рентгенодиагностики в Республике Молдова Andrei Roşca, dr. hab. med., profesor universitar, şeful Centrului de Securitate Radiologică al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală

17

Veaceslav Dînga, specialist principal în radiologie al Direcţiei Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău

9:45

Starea actuală privind asigurarea controlului calităţii în roent- gendiagnosticul medical din Republica Moldova актуальная ситуация в обеспечении контроля качества в рентгенодиагностике в Республике Молдова Ionel Bălan, dr. şt. biologice Artur Buzdugan, dr. hab. şt. tehn., Agenţia Naţională pentru Regle- mentarea Activităţilor Nucleare şi Radiologice Natalia Vasilieva, specialist coordonator, Agenţia Naţională pentru Reglementarea Activităţilor Nucleare şi Radiologice

10:05

Evoluţia şi perspectivele consolidării roentgendiagnosticului digital pe mapamond состояние и перспективы развития цифровой рентгенодиагностики Serghei Miroşnicenko, dr. hab. şt. tehn., profesor, directorul Cen- trului de Tehnologii Radiologice al Asociaţiei Radiologilor din Ucraina, or. Kiev, Ucraina

10:35

Software-ul şi tehnologiile informaţionale în roentgendiagnos- ticul digital modern, cerinţele directivei europene MDD Direc- tive 93/42/EEC pentru proiectarea şi producerea dispozitivelor medicale emiţătoare de radiaţii ionizate Программное обеспечение и информационные технологии в современной цифровой рентгенодиагностике, требования европейской Директивы MDD Directive 93/42/EEC к проектированию и изготовлению рентгеновского оборудования Detlev Wanner, licenţiat şt. tehn. „Josef Betschart” AG, or. Brunnen, Elveţia Andrei Matei, specialist sisteme informaţionale în medicină, CTRD „Imagistic”

11:05

Conceptul dotării laboratoarelor de roentgendiagnostic în condiţiile actuale концепция оснащения рентгеновских отделений в современных условиях Iurie Kovalenko, dr. şt. tehn., vice-director Centrul de Tehnologii Ra- diologice al Asociaţiei Radiologilor din Ucraina Alexandr Fediko, dr. med., Inspectoratul de Stat pentru Controlul Calităţii Medicamentelor, Academia Naţională de Administraţie Publică, or. Kiev, Ucraina

11:35

Coffee break

18

11:45

Radiografia microfocală – direcţie prioritară în evoluţia roent- gendiagnosticului modern Микрофокусная рентгенография - перспективное направление развития рентгенодиагностики Nikolai Potrahov, dr. hab şt.tehn., profesor Arteom Greaznov, dr. şt. tehn., „ElTehMed”, or. Sankt-Petersburg, Rusia Evghenii Potrahov, „ElTehMed”, or. Sankt-Petersburg, Rusia

12:15

Priorităţile dezvoltării serviciului de radiodiagnostic digital în instituţiile medicale private Приоритеты развития службы лучевой диагностики в частных медицинских учреждениях Sveatoslav Melnic, şeful Serviciului Imagistică Medicală Larisa Catrinici, director medical, CSF „Galaxia”

12:30

Aspecte de deservire tehnică în perioadă de postgaranţie a dis- pozitivelor de roentgendiagnostic digital аспекты постгарантийного технического обслуживания цифровых рентгенодиагностических комплексов Vasile Matei, director, „M-Inter-Farma” S.A. Vitalie Railean, inginer, „M-Inter-Farma” S.A.

12:45

Aspecte practice actuale ale controlului calităţii dispozitivelor de radiodiagnostic Практические аспекты контроля качества при эксплуатации рентгенодиагностических комплексов Iurie Chiruţă, inginer-coordonator, Centrul de Radioprotecţie al Cen- trului Naţional de Sănătate Publică Alexandru Huştuc, inginer-fizician, Centrul de Radioprotecţie al Centrului Naţional de Sănătate Publică

13:00

Asigurarea radioprotecţiei pacienţilor şi a personalului medical în cadrul examenelor de radiodiagnostic Обеспечение радиационной защиты пациентов и медицинского персонала при проведении рентгенодиагностических исследований Ion Ursulean, şeful Centrului de Radioprotecţie al Centrului Naţional de Sănătate Publică

19

13:15

Necesitatea implementării în practica cotidiană a Ghidului de utilizare a examenelor de radiodiagnostic în conformitate cu Directivă 118 a Comisiei Europene Необходимость внедрения в повседневную практику алгоритма по применению радиологических исследований в соответствии с рекомендациями Директивы 118 европейской комиссии Veaceslav Dînga, specialist principal în radiologie al Direcţiei Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău Vasile Bălănel, şeful Secţiei de Radioprotecţie al Centrului Sănătate Publică din mun. Chişinău Ala Covalciuc, medic imagist-radiolog CMF nr.11 IMSP AMT Rîşcani

13:30

Discuţii / Totalizări

8 septembrie 2010 Orele 14:30 - 17:00

Conferinţa ştiinţifico-practică «Probleme actuale în supravegherea sănătăţii publice»

«актуальные вопросы надзора за общественным здоровьем»

(Pavilionul central, sala nr.1)

Moderator:

dr.hab.şt.med., prof. univ., Constantin Spînu, vicedirector CNSP

Metodologia de monitorizare a unor indicatori de sănătate în raport cu factorii de mediu Методология мониторинга некоторых показателей здоровья в зависимости от факторов окружающей среды Valeriu Pantea, dr.şt.med.,conf .cercet.

Supravegherea epidemiologică şi controlul bolilor transmisibile în contextul directivelor naţionale şi internaţionale Эпидемиологический надзор и контроль инфекционных заболеваний в контексте национальных и международных требований Constantin Rîmiş, dr.şt.med., conf.cercet.

Evoluţia procesului epidemic al hepatitelor virale B şi C şi măsurile de prevenţie Эволюция эпидемического процесса вирусных гепатитов В и с и превентивные меры Petru Iarovoi, dr.hab.şt.med., conf.cercet.

Discuţii / Totalizări

20

9 septembrie 2010 Orele 9:00 - 16:00

Conferinţa ştiinţifico-practică „Actualităţi în cardiologie”

«актуальные вопросы кардиологии»

(Pavilionul nr.3, sala nr.3)

Moderatori:

Mihail Popovici, academician, director Institutul de Cardiologie Eleonora Vataman, profesor universitar, şef Laborator Insuficienţă Cardiacă

9:00 – 9:20

Aspecte organizaţionale în abordarea sindromului coronarian acut: realizări şi perspective Организационные аспекты в лечении острого коронарного синдрома Mihail Popovici, academician, directorul Institutului de Cardiologie Ion Popovici, cercetător ştiinţific superior

9:20 – 9:35

Reabilitarea cardiovasculară la domiciliu Реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в домашних условиях Eleonora Vataman, profesor universitar, şef Laborator Insuficienţă Cardiacă

9:35 – 9:50

Viziuni reactualizate vizavi de restenoza intrastent Новые аспекты в понимании внутристентового рестеноза Ion Popovici, cercetător ştiinţific superior

9:50 – 10:05

Biomarkerii în diagnosticul bolilor cardiovasculare Биомаркеры в диагностике сердечно-сосудистой патологии Lucia Ciobanu, cercetător ştiinţific

10:05 – 10:20

Diagnosticul şi tratamentul insuficienţei cardiace acute – ghid european Диагностика и лечение острой сердечной недостаточности – европейские рекомендации Dorin Lîsîi, cercetător ştiinţific superior

21

10:20-10:30

Dezbateri

10:30-11:00

Pauză

Moderatori:

Aurel Grosu, profesor universitar, director adjunct Institutul de Car- diologie Nicolae Ciobanu, conferenţiar cercetător

11:00-11:20

Fibrilaţia atrială şi complicaţiile tromboembolice Мерцательная аритмия и тромбоэмболические осложнения Aurel Grosu, profesor universitar, director adjunct Institutul de Car- diologie Cristina Gherman, cercetător ştiinţific Nadejda Diaconu, doctorand

11:20-11:35

Hiperglicemia şi Infarctul miocardic acut: aspecte clinice şi ter- apeutice Гипергликемия при остром инфаркте миокарда: клинические и терапевтические аспекты Lilia David, cercetător ştiinţific superior Veronica Ţurcan, cercetător ştiinţific

11:35-11:50

Sindromul aortic acut: noi perspective de explorare imagistică Новые перспективы использования визуализирующих методик при заболеваниях аорты Tatiana Cuzor, cercetător ştiinţific

11:50-12:05

Elasticitatea arterială: semnificaţii diagnostice Эластичность сосудов: диагностические аспекты Nicolae Ciobanu, conferenţiar cercetător

12:05-12:20

Optimizarea tratamentului cu anticoagulante orale Оптимизация лечения оральными антикоагулянтами Silvia Filimon, cercetător ştiinţific

Dezbateri

12:30-13:30

Pauză

22

Moderatori:

Alexandru Carauş, şef Laborator Hipertensiune Arterială Dorin Lîsîi, cercetător ştiinţific superior

13:30-13:45

Tratamente alternative în insuficienţa cardiacă cronică альтернативные методы лечения хронической сердечной недостаточности Eleonora Vataman, profesor universitar, şef Laborator Insuficienţă Cardiacă Aliona Grivenco, cercetător ştiinţific

13:45-14:00

Hipertensiunea arteriala la copii Гипертоническая болезнь у детей Nelea Matraguna, şef Laborator Cardiologie Pediatrică Svetlana Cojocari, doctorand Liliana Bichir-Thoreac, cercetător ştiinţific

14:00-14:15

Hipertensiunea pulmonară arterială - protocol clinic naţional Лёгочная артериальная гипертония – клинический национальный протокол Oxana Priscu, cercetător ştiinţific

14:15-14:30

ARA II – o opţiune contemporană în tratamentul HTA ара II - современный вариант в лечении ГБ Liuba Popescu, cercetător ştiinţific superior

14:30-14:45

Efectul antihipertensiv – Ramipril versus Eprosartan la pacienţii cu insulinorezistenţă антигипертензивная эффективность Рамиприла и Эпросартана у инсулинорезистентных пациентов Diana Sasu, doctorand

14:45-15:00

Ramipril versus Eprosartan – impactul asupra profilului diurn al tensiunii arteriale la pacienţii cu nefropatie hipertensivă Влияние Рамиприла и Эпросартана на суточный профиль аД у больных с гипертонической нефропатией Aliona Durnea, cercetător ştiinţific

23

15:00-15:15

Ramipril versus Eprosartan – influenţa tratamentului de durată asupra capacităţii fizice la pacienţii hipertensivi cu disfuncţie diastolică Влияние длительной терапии Рамиприлом и Эпросартаном на переносимость физической нагрузки у пациентов с ГБ и диастолической дисфункцией Nadejda Sapojnic, doctorand

15:15-15:30

Eficacitatea aspirinei în doze mici în tratamentul sindromului antifosfolipidic obstetrical Эффективность малых доз аспирина при фосфолипидном синдроме Elena Samohvalov, doctorand Minodora Mazur, profesor universitar

15:30-15:45

Evaluarea disfuncţiilor cognitive la pacienţii cu lupus eritema- tos sistemic Оценка когнитивных расстройств у больных системной красной волчанкой Ala Soroceanu, doctorand Lucia Mazur-Nicorici, cercetător ştiinţific

15:45

Dezbateri

9 septembrie 2010 Orele 9:00 - 17:00

Conferinţa ştiinţifico-practică „Actualităţi în neuroştiinţe”

«актуальные вопросы нейрологических наук»

(Pavilionul nr.2, sala nr.2)

Moderatori:

Diomid Gherman, academician, profesor universitar, doctor habilitat Stanislav Groppa, membru corespondent ASM, profesor universi- tar, doctor habilitat Ion Moldovanu, director general INN, profesor universitar, doctor habilitat Ion Iliciuc, profesor universitar, doctor habilitat

24

Abordarea problemei durerii cronice în Republica Moldova Хроническая боль в Республике Молдова Ion Moldovanu, director general INN, profesor universitar, doctor habilitat Andrei Uncuţa, director adjunct INN Stela Odobescu, şef Laboratorul Neurologie Funcţională, doctor în medicină Svetlana Pleşca, şef Laboratorul Vertebroneurologie, doctor în medicină Aurel Bodiu, cercetător ştiinţific superior, doctor în medicină

Complicaţiile neurologice în patologia vertebrogenă osteoporotică sexoidă Неврологические осложнения остеопороза позвонков гормонального происхождения Diomid Gherman, academician, profesor universitar, doctor habilitat

Tulburări vasculare medulare. Clasificare, diagnostic, tratament Васкулярная патология спинного мозга. классификация, диагностика, лечение Mihail Gavriliuc, doctor habilitat

Polineuropatia cu afectarea fibrelor mici Полинейропатия с поражением мелких волокон Vitalie Lisnic, doctor habilitat

Principiile reabilitării pacienţilor cu AVC Принципы реабилитации пациента с иктусом Oleg Pascal, doctor habilitat, şef Laboratorul BCV şi Neuroreabili- tare

Importanţa neurofetologiei în profilaxia precoce a copiilor in- valizi Роль нейрофетологии в ранней профилактике детей инвалидов Ion Iliciuc, profesor universitar, doctor habilitat

Sesiunea tinerilor cercetători

Moderatori:

Mihail Gavriliuc, doctor habilitat Oleg Pascal, doctor habilitat, şef Laboratorul BCV şi Neuroreabili- tare Olga Puşcaşu, cercetător ştiinţific, Laboratorul BCV şi Neuroreabili- tare

Aspecte moderne de reabilitare a pacienţilor cu scleroză multiplă современные подходы к реабилитации больных рассеянным склерозом Olga Puşcaşu, cercetător ştiinţific, Laboratorul BCV şi Neuroreabili- tare

25

Conduita perioperatorie a pacienţilor supuşi endarterectomiei, cu statut neurologic compromis Периоператорное ведение пациентов с неврологическими объективными симптомами подверженных эндартеректомии Nicolae Vaculin, doctorand Contracararea spasmului vascular asociat ruperii anevrismelor intracerebrale Преодоление васоспазма вследствии разрыва аневризмы Călin Roibu, medic

Standardele internaţionale pentru clasificarea deficitelor neuro- logice funcţionale asociate traumatismelor vertebro-medulare cervicale Международные стандарты для классификации функциональных неврологических симптомов вследствии шейных вертебромедулярных травм Vladimir Moraru, cercetător ştiinţific, Laboratorul Vertebroneurolo- gie

Particularităţile evolutive ale strok-ului cauzat de stenoza carotidiană Особенности течения иктуса у пациентов со стенозом сонных артерий Alexandru Grumeza, cercetător ştiinţific, Labortorul BCV

Transformările genetice şi implicările terapeutice ale gliomului Генетические трансформации, влияющие на терапию глиомов Dan Lîsîi, cercetător ştiinţific, Laboratorul BCV

9 septembrie 2010 Orele 9:30 - 13:30

Conferinţa ştiinţifico-practică „Aspecte moderne în utilizarea razelor laser, undelor milimetrice în fizioterapie şi recuperare medicală”

«современные аспекты лазерного излучения и микроволн миллиметрового диапазона в физиотерапии и медицинская реабилитация»

(Pavilionul central, sala nr.1)

9:00 – 9:30

Înregistrarea participanţilor

Moderatori:

Mara Rusu, dr. med., conferenţiar universitar, USMF „N. Testemiţanu”, preşedintele Asociaţiei Practico-Ştiinţifice „Fizioterapie” Raisa Ciobanu, dr.med., specialist principal în fizioterapie al MS RM, Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a CS RM

26

Principiile biofizice fundamentale ale terapiei cu raze laser Oсновные биофизические принципы лазеротерапии Mara Rusu, dr. med., conferenţiar universitar, USMF „N. Testemiţanu” Aspecte moderne în utilizarea undelor milimetrice актуальные вопросы применения миллиметровых волн Raisa Ciobanu, dr.med., specialist principal în fizioterapie al MS RM (30 min.)

Aplicarea undelor milimetrice în tratamentul pacientelor operate pentru cancer mamar Применение крайне-высоко-частотной терапии у женщин, оперированных по поводу рака молочной железы

V. Jovmir, dr. hab. med., conferenţiar universitar, specialist principal

în oncologie al MS RM, colaborator ştiinţific coordonator al Departa- mentului Mamologie, Institutul Oncologic (20 min.)

Eficienţa razelor laser în tratamentul artritei reumatoide Эффективность лазерного излучения больных ревматоидным артритом

E. Samotiuc, asistent universitar, USMF „N. Testemiţanu”

11:00 – 11:30

Pauză de cafea

(10 min.)

Teoriile contemporane de acţiune a undelor electromagnetice

de intensitate joasă şi efectul curativ în traumatismul osteo- articular современные теории терапевтического воздействия электромагнитного излучения волнами миллиметрового диапазона и эффективность их применения в остео-суставном травматизме

S. Vovc, şef Secţie Fizioterapie şi Recuperare Medicală, IMSP

Spitalul raional Ialoveni

(30 min.)

Aplicarea undelor electromagnetice milimetrice în practica geriatrică

Применение

гериатрической практике

в

миллиметровых

электромагнитных

волн

M. Nicu, şef Secţie Fizioterapie şi Recuperare Medicală, IMSP

Spitalul Clinic MS

(10 min.)

Laseroterapia în oncologie Лазеротерапия в онкологии

L. Prodan, şef Secţie Fizioterapie şi Recuperare Medicală, Institutul

Oncologic

(10 min.)

Sisteme complexe pentru fizioterapie în baza cîmpului electromagnetic

комплексные физиотерапевтические системы, основанные на воздействии электромагнитного поля

V. Dorogan, dr.hab. ştiinţe tehnice, prof. universitar, şef Laborator

Microopticoelectronic, vice-rector pe ştiinţe tehnice, Universitatea

27

(30 min.)

Folosirea razelor laser în fizioterapie, în special a aparatelor

“Медик-2 К” şi “ЛИКА–Терапевт” Применение лазера в физиотерапии, в частности аппаратов «Медик-2 к» и «Лика–Терапевт» (20 min.) Iu. I. Padalkin, directorul clinicii «аЛФа- Медика», Ucraina

Tehnică din Moldova

Discuţii, comentarii

Cuvînt de încheiere

9 septembrie 2010 Orele 14:00 - 17:30

Conferinţa ştiinţifico-practică “Elaborarea şi implementarea noilor preparate farma- ceutice în baza utilizării materiei prime locale” “Farmacologia clinică la 30 de ani de activitate

(1980-2010)”

«создание и внедрение новых фармацевтических препаратов на основе применения местного лекарственного сырья» «клиническая фармакология – 30 лет деятельности

(1980-2010)»

(Pavilionul central, sala nr.1)

Moderatori:

Vladimir Hotineanu, Ministrul sănătăţii Teodor Furdui, prim-vice-preşedinte AŞM, academician – coordonator al Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, academician Stanislav Groppa, academician-coordonator al Secţiei de Ştiinţe Medicale a AŞM, membru corespondent Viorel Prisacari, prorector pentru activitatea ştiinţifică USMF „Nicolae Testemiţanu”, profesor universitar Victor Ghicavîi, dr. hab. med., profesor universitar, şef Catedră Far- macologie şi Farmacologie Clinică, USMF „Nicolae Testemiţanu”

Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale создание и внедрение новых фармацевтических препаратов на основе применения местного лекарственного сырья Victor Ghicavîi, dr. hab. med., profesor universitar (15 min.)

Preparate antiaterogene de origine algală антиатерогенные препараты, полученные из биомассы микроводорослей Valeriu Rudic, academician, profesor universitar (15 min.)

28

Unguentul Izohidrafural – o nouă formă medicamentoasă Мазь изогидрафурал – новая лекарственная форма

Viorel Prisacari, dr. hab. med., profesor universitar

(15 min.)

Utilizarea imupurinului în profilaxia stărilor imunodeficitare dobîndite Применение имупурина для профилактики приобретенных иммунодефицитных состояний Victor Pîntea, dr. hab. med., profesor universitar (15 min.)

Compuşi cu proprietăţi antimicrobiene şi antifungice concomitente соединения с противомикробными и противогрибковыми свойствами Nicolae Bacinschi, dr. med., conferenţiar universitar (15 min.)

Rolul Comitetului Naţional de Etică în elaborarea şi implementarea medicamentelor Роль Национального комитета по Этике в создании и внедрении лекарств Ina Pogonea, dr. med., conferenţiar universitar, secretar al CNE (15 min.)

Unele proprietăţi farmacologice ale preparatului nou Enoxil Некоторые фармакологические свойства нового препарата Эноксил Veaceslav Goncear, dr. hab. med., profesor universitar Sergiu Cerlat, asistent universitar (15 min.)

Implementarea în practica medicală a medicamentelor autohtone Внедрение отечественных лекарств в медицинскую практику Nicolae Onilov, director general al Agenţiei Medicamentului (15 min.)

Profetur şi Metiferon – preparate antihipotensive noi Профетур и Метиферон – новые антигипотензивные препараты Ecaterina Stratu, dr. med., conferenţiar universitar

Ianoş Coreţchi, magistru

(15 min.)

Noi uleiuri vegetale cu efecte terapeutice

Новые растительные масла с терапевтическими эффектами

Vadim Gavriluţa, dr. med., conferenţiar universitar

(15 min.)

Raviset – medicament în hemoragii uterine şi algodismenoree Рависет – лекарство при маточных кровотечениях и алгодисменорее Corina Cardaniuc, dr. med., conferenţiar universitar Ina Tocarciuc, medic-doctorand (15 min.)

29

Rolul întreprinderilor farmaceutice în elaborarea medicamentelor noi Роль фармацевтических предприятий в создании новых лекарственных средств Valentin Tofan, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Produse Farmaceutice şi Parafarmaceutice din Republica Moldova

(15 min.)

Elaborarea remediilor medicamentoase pentru menţinerea coordonată a bacteriocenozei intestinale la nivel sanogen создание лекарственных средств для поддержания кишечного бактериоценоза на саногенном уровне Maria Timoşco, dr. hab. în biologie (15 min.)

Cercetarea famaceutică – o etapă importantă în elaborarea medicamentelor noi Фармацевтическое исследование – важный этап в создании новых лекарств Livia Uncu, dr. farm., conferenţiar universitar (15 min.)

Eficacitatea comparativă a hepatoprotectoarelor сравнительная эффективность гепатопротекторов Liudmila David, medic-doctorand

(15 min.)

Bazele fiziopatologice şi farmacoterapia migrenei

Патофизиологические аспекты и фармакотерапия мигрени

Galina Topciu, medic-rezident

(15 min.)

Farmacologia clinică – la 30 de ani de activitate (1980-2010) клиническая фармакология – 30 лет деятельности (1980-2010) Victor Ghicavîi, dr. hab. med., profesor universitar (15 min.)

Discuţii/Дискуссии

30

10 septembrie 2010 Orele 9:00 - 13:00

Conferinţa ştiinţifico-practică „Probleme actuale privind implementarea standardelor ISO în activitatea laboratoarelor de diagnostic clinic din Republica Moldova. Tehnologii analitice progresive în medicina de laborator”

«актуальные вопросы внедрения международных стандартов ISO в деятельность кДЛ республики. Прогрессивные аналитические технологии в лабораторной медицине»

(Pavilionul nr.2, sala nr.2)

Moderatori:

Vasile Niguleanu, dr. hab. med., prof.univ., şef сatedră Diagnostic de Laborator Clinic, preşedintele Asociaţiei Specialiştilor în Medicina de Laborator Valentin Gudumac, dr. hab. med., prof.univ., specialist principal al MS RM Svetlana Caragia, dr. biol., specialist principal în medicina de laborator mun. Chişinău

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe ISO 15189:2007 în LDC din republică. Realizări, neajunsuri, per- spective Внедрение системы менеджмента качества на основе стандарта ISO 15189:2007 в кЛД республики. Достижения, недостатки, перспективы Valentin Gudumac, dr. hab., prof.univ.

Standardul internaţional ISO 15189:2007. Proceduri preanalit- ice, analitice şi postanalitice. Raportarea rezultatelor Международный стандарт ISO 15189:2007. Преаналитические, аналитические и постаналитические процедуры. Отчет о результатах. Svetlana Caragia, dr. biologie

Standardul internaţional ISO 17511:2003 privind dispozitivele medicale pentru diagnosticul in vitro Международный стандарт ISO 17511:2003, касающийся медицинских устройств для диагностики in vitro Olga Tagadiuc, dr med., conf.univ. Vasile Niguleanu, dr hab., prof.univ.

Controlul calităţii – condiţie a concludenţei investigaţiilor de laborator контроль качества - условиe доказательности лабораторных исследований Elena Jucova, şef Laborator Hormonal-Enzimologic, SCR Svetlana Caragia, dr.biol.

31

Informaţia de laborator în sistemul criteriilor obiective conclu- dente a eficienţei asistenţei medicale în medicina prin asig- urare Лабораторная информация в системе объективных критериев доказательности эффективности медицинской помощи в страховой медицине Tudor Grejdian, dr. hab., prof. univ., Catedra Medicină Socială şi Management

Rolul tehnologiilor informaţionale în medicina de laborator prin dovezi Роль информационных технологий в доказательной лабораторной медицине Vasile Niguleanu, dr. hab., prof.univ. Vitalie Bologa, dr. med., conf.cercetător

Noi tehnologii analitice în medicina de laborator. Tehnologii analitice progresive Новые аналитические технологии в лабораторной медицине. Прогрессивные аналитические технологии

Reprezentanţii firmelor

32