P. 1
FIDIC Galben - RO

FIDIC Galben - RO

|Views: 1,569|Likes:
Published by zenogredina

More info:

Published by: zenogredina on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Constructii §i Echipamente inclusiv Proiectare

PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $i PENTRU CLADIRI $1 LUCRARI DE CONSTRUCT" INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR

FIDIC
~

~

FIDIC este
a Inginerilor

acronimul din limba franceza pentru Federatia lnternationala Consultanti.

F
A

IDIC a fost fondata Tn1913 de catre trei asociatii nationals de consultants inginereasca din Europa. Obiectivele forrnarii acestei federatii au fost de a promova In comun interesele profesionale ale membrilor asociati ~i de a difuza inforrnatii de interes membrilor asociatiilor nationale componente.

stazi FIDIC nurnara peste 60 de tari membre dintoate partite globului, iar federatia reprezinta cea mai mare parte a practicii private de consultanta inqinereasca din lume. IDIC orqanizeaza seminarii, conferinte si alte evenimente ln vederea Tndeplinirii scopurilor stabilite: rnentinerea unor standarde etice ~i profesionale la nivel Inalt, schimburi de inforrnatii si puncte de vedere, discutarea problemelor de interes comun lntre asociatiile membre si reprezentantii institutiilor financiare internationale, ~i promovarea industriei de consultants inginereasca In tarile In curs de dezvoltare.

F

P

ublicatllle FIDIC includ rapoarte ale diferitelor confermte ~i serninarii, inforrnatii pentru inginerii de consultanta , beneficiari ~i aqentli internationale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale si acorduri client/consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elvetia,

Publicat de :

c

Copyright

FIDIC 1999

Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (FIDIC)

Asociatia Ro m a n a a lnqinerilor Consultanti (ARIC) Calea Grivitei, nr. 136 Sector 1 . Bucuresti, Romania Telefon: + 40 21 3122699 Fax: + 40213122697 E-mail: aric@eure.ro WWW: http://aric.org.ro

c

Copyright

ARIC 2006

Toate drepturile asupra acestei publicat!i sunt rezervate. Reproducerea inteqrala sau par\iala este posibila door cu acordul scris al editorului.

PO Box 311
1215 GENEVA 15 Switzerland + 41 227994905 Telephone: Fax: + 41 227994901 E-mail: fidic.pub@fidic.org WWW: http://www.fidic.org

Toate drepturile asupra acestei publicatf sunt rezervate. Reproducerea inteqrala sau par\iala este posibili'i door cu acordul scris al editorului.

2

8-

L:)

-------------------------,

© FIDIC 2006. Toate drepturile rezervate. Proprietarul dreptului de autor al acestui document este Federatia internationala a Inginerilor Consultanti - FIDIC. Acest document este reprodus ~i distribuit de Asociatia Rornana a Inginerilor Consultanti cu permisiunea FIDIC . Curnparatorui legitim al unui contract sau alt document FIDIC are dreptul sa Iaca 0 sinqura copie a contractului sau documentului achizitionat in mod corespunzator pentru uzul sau personal ~i privat. Altfel, nici 0 parte a acestei publicatii nu poate fi reprodusa, tradusa, adaptata, stocata lntr-un sistem de recuperare a datelor sau cornunicata, in orice forma sau prin orice mijloace, mecanice, electronice, magnetice, fotocopiere, inregistrare sau orice alt rnijloc, tara permisiunea prealabila scrisa a FIDIC. Pentru a solicita 0 astfel de permisiune, va ruqarn sa contactati FIDIC, Case 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland; fax +41 2279949 01, e-mail: fidic@fidic.org. Copii suplimentare por fi obtinute de la FIDIC (Ia www.fidic.org/bookshop sau la datele de contact de mai sus) sau de la Asociatia Hornana a Inginerilor Consultanti, Calea Grivitei 136, sector 1, Bucuresti, Romania, fax +40 21 3122697, e-mail: aric@eure.ro. FIDIC considera versiunea oriqinaia, in limba enqleza, a acestui document, singura versiune autsntica ~i nu i~i asurna responsabilitatea pentru corectitudinea, conformitatea, omisiunile sau arice alte aspecte ale traducerii in limba romana sau pentru orice utilizare a acestui document.

© FIDIC 2006. All rights reserved. The copyright owner of this document is the International Federation of Consulting Engineers - FIDIC. This document is reproduced and distributed by the Romanian Association of Consulting Engineers with FIDIC's permission. The lawful purchaser of a FIDIC contract or other document has the right to make a single copy of the duly purchased contract or document for his or her personal and private use. Otherwise, no part of this publication may be reproduced, translated, adapted, stored in a retrieval system or communicated, in any form or by any means, mechanical, electronic, magnetic, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing from FIDIC. To request such permission, please contact FIDIC, Case 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland; fax +41 227994901, e-mail: fidic@fidic.org. Additional copies can be obtained from FIDIC (at www.fidic.org/bookshop or as above) or from the Romanian Association of Consulting Engineers, Calea Grivitei 136, sector 1, Bucharest, Romania, fax +40 21 3122697, e-mail: aric@eure.ro. FIDIC considers the original, English, version of this document as the only authentic one and assumes no liability whatsoever for the completeness, correctness, adequacy or otherwise of the Romanian translation or for any use to which this document may be put.

I

Daniel Hazvan (ARDAF). Cristian Becheru (ASTALDI). Adriana Nastase (Metroul).Veronica Consulea (Consitrans). Bogdan Oprea (Louis Berger). ARIC apreciaza eforturile ~i timpul alocat de catre tof cei care au participat la realizarea primei editii In limba rornana ~i prezinta scuze celor care au fost ornisi In enumerarea de mai sus. . Dana Maican (ISPCF). 0 cat A fost utilizata terminologia tolosita In mod curent In legea rornana. Formele preliminare de traducere au fost realizate de Hammish Dow (Hyder). Nicolae Micu (Arcadis .Eurometudes) ~i luliana Stoica . Transpunerea in limba rornana a unui text complex avand generalizarea nu a fost deloc usoara. Sarcina traducerii In limba rornana a noilor Conditli de Contract FIDIC seria 1999 a reprezentat 0 provocare a caret aducere la Indeplinire a creat unele controverse. Forma finala a fost elaborata sub coordonarea comitetului ARIC de Contracte.Volkmar Jaeger (Schimdt Reuter Partner. La aceasta actiune au participat : Carmelo Giambo. Clarificari privind sensul unor notiuni ~i principii ale textului original In limba enqleza au fost asigurate de Axel .PREFATA LA EDITIA iN LIMBA ROMANA . Bogdan Bobei (Curtea lnternationala de Arbitraj). pentru a nu fi necesara modificarea legii rornane. Germania). Adina Tivilichi (IPTANA). (Asoclatla Hornana a Bancilor). Emilian Traista (Search Corporation). La redactarea finala au participat Emilian Tralsta (Search Corporation). membru al Comitetului de Contracte FIDIC care a redactat versiunea orlqlnata In limba enqleza. Gustav Rosier (Spea Autostrade). Observatiile ~i comentariile asupra textelor preliminare au constituit pasi irnportanti In lrnbunatatirea textului.Diaconovici (ARIC). Responsabilitatea privind continutul versiunii In limba rornana revine In exclusivitate ARIC. Alina Sandu. 0 filozofie sofisticata tintind Principiul care a constituit firul rosu al actiunii de traducere a fost acela de a reda cu mai mare acuratete sensul ~i continutul textelor originale din limba enqleza. Peter Elliott (Consultant independent). Ruxandra Bratu (RATB). Asociatia Hornana a Inginerilor Consultanti exprlrna rnulturniri tuturor acelora care au participat la realizarea acestei traduceri . . Stephen Cook (Louis Berger).

CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSOL TORES FIDIC ~ ~ . ACORD CONTRACTUAL ~I ACORD DE ADJUDECARE A DISPUTELOR _ Prima editie 1999 FEDERATIA INTERNATIONALA A INGINERILOR CONSUL TANTI FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS . Conditll de contract pentru GHID PENTRU PREGATIREA CONDITIILOR SPECIALE . CONSTRUCTII ~I ECHIPAMENTE INCLUSIV PROIECT ARE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $1 PENTRU cLADIRI $1 LUCRARI DE CONSTRUCTII INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTA.CONDITII GENERALE .

Tim Reynolds. Pakistan. UK. Griffiths & Armour. Bristows Cooke & Carpmael. Constant & Constant. UK. Charles G Borthwick. Berrymans Lace Mawer. Lahmeyer International. Banca Asiatica de Dezvoltare.. David R Wightman & Gerlando Butera. Christopher R Seppala (Jurist). Africa de Sud.. Mark Griffiths. IATASA. Elsamprojekt. Spania. Victoria Russell & Paul J Taylor. Speziale. Inginer consultant. Inginer consultant. Germania. SUA. Bowcock. Asociatia inginerilor consultanti japonezi. Comentariile acestora au fost analizate In detaliu de catre Grupul Operativ de Audit si. Fichtner. Suedia. Beca Carter Hollings & Ferner. White & Case.MULTUMIRI .FIDIC) exprima rnulturniri deosebite urrnatorilor membri ai Grupului Operativ de Audit: Christopher Wade (Liderul grupului). Nael G Bunni. COWl. Manfred Breege..iJose F.. Danemarca. Peter Batty. Germania. Nabarro Nathanson. Noua Zeelanda: Roy Goode. Geoffrey F Hawker. UK. UK. Gordon L Jaynes. SWECOVBB. care a reunit urrnatoarele persoane: John B.i Banca Mondiala. UK. Irlanda. Roeland Bertrams. Suedia si Axel-Volkmar Jaeger. Whitman Breed Abbott & Morgan. FIDIC doreste sa-si exprime aprecierea tata de timpul :. Ian Fraser. Orqanizatia de leqatura a Industriei Metalurgice din Europa (ORGALlME). Hermann Bayerlein. Argentina. VDMA. Inginer Consultant. Neil McCole. Suedia. lmpreuna cu KB (Tony) Norris In calitate de Consultant special. Dan W Graham. Asociatia lnternationala a Constructorilor de Dragaje. si continutul acestui document constituie ©ARIC 2006 in caz de discrepante intre versiunea in limba romene §i Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enqieze. unde s-a considerat necesar. UK. Booen (Proiectant Principal). Constructorii lntemationali din Europa. Oxford University.i institutii. Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine. Decizia finala privind forma responsabilitatea FIDIC. Philip Loots & Associates. Matthew NeedhamLaing. inclusiv cele enumerate mai jos. versiunea in limba engleza pteveleeze versiunea in limba engleza. Schmidt Reuter Partner. Hesse & Steinberger. NESPAK. GIBB Ltd. Germania. UK. Olanda. Tonny Jensen (Presedinte al Comitetului FIDIC de Management al calitatii). Danemarca. Peter L. Asociatia lnternationala a Barourilor. Pablo Bueno. Merz and Mc Lellan. UK. :. UK. Germania. UK. SwedPower. UK (Presedinte): Michael Mortimer-Hawkins. SwedPower. Poul E Hvilsted. Documentul a fost elaborat sub Indrumarea Comitetului FIDIC de Contracte. Clifford Chance. Admiterea textelor din partea celor care au revizuit variantele preliminare nu inseamna ca aceste persoane sau institutii sunt de acord cu tormularile tuturor clauzelor. s-au facut recornandarl referitoare la redactarea utilizata pentru Intocmirea clauzelor. TYPSA. Franta: :. Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane :. Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (Federatia lnternationala a Inginerilor Consultanti .iefortul alocat de catre toti cei rnentionati mai sus. . Post Buckley International. Mushtaq Ahmad.

Potrivit reglementarilor uzuale pentru acest tip de contract. In 1999. lntocmeste proiectul ~i turnizeaza echipamente si/sau executa lucrari care pot include orice cornbinatie de lucrari civile. mecanice. de asemenea. In baza reqlernentarilor uzuale pentru acest tip de contract. sau unor lucrari de scurta durata. primele editii ale celor patru tipuri noi standard de contract. Antreprenorul. Achizitia ~i Constructla (PAC). proiectate de catre Antreprenor. Totusi. mecanice. unde este necesar (i) un grad mai mare de siquranta referitor la costul final ~i durata de executie si (ii) Antreprenorul I~i asuma responsabilitatea totala pentru proiectarea si executia proiectului. . Beneficiarul lmplicandu-se In mica masura. electrice si/sau de constructii proiectate de catre Antreprenor. electrice si/sau de constructii. in special In cazul In care Condltille urmeaza a fi ©ARIC 2006 intre versiunea In limba romana §i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba engleza. aceasta forma de contract poate. in caz de discrepenie versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea In limba engleza. Forma scurta a Contractului: care se recornanda pentru cladiri sau constructii inginere~ti cu valoare relativ redusa. a unui proiect de intrastructura sau alt tip de proiect. electrice si/sau de constructii. Antreprenorul realizeaza Proiectarea. furnizand un produs complet. Potrivit reqlernentarilor uzuale pentru acest tip de contract.FIDIC) a publicat. a unei uzine sau instalatii similare. dar aceasta forma de contract poate de asemenea sa corespunda ~i unui contract care include sau cuprinde pe de-a-ntregul lucrari civile. Inginerul. Tipurile de contract sunt recomandate pentru uz general In cazurile In care participarea la licitatie este lntemationala.Ja cheie". In special pentru lucrari relativ simple sau lucrari repetitive. a unei centrale electrice. Conditiile de Contract pentru Constructli ~i Echipamente inclusiv Proiectare care se recornanda pentru furnizarea echipamentelor electrice si/sau mecanice si pentru proiectarea ~i executia cladlrilor sau lucrarilor lnqlneresti. gata de a fi pus In tunctiune (Ja chele"). a unui proces tehnologic. In conformitate cu cerintele Beneficiarului. Conditiite de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie care pot sa corespunda asiqurarii. mecanice. Antreprenorul executa lucrarile In conformitate cu un proiect asigurat de catre Beneficiar. In tunctie de tipul de lucrare ~i de circumstante. Antreprenorul executa tucrarue In conformitate cu un proiect asigurat de catre Beneficiar sau de catre reprezentantul acestuia (daca exista). sa corespunda si contractelor cu valoare mai mare. Conditiile de Contract pentru Constructii care se recornanda pentru cladiri sau lucrari inqineresti proiectate de catre Beneficiar sau de catre reprezentantul acestuia. la cheie. lucrarile pot include unele elemente pentru lucrari civile. Potrivit reqternentarilor uzuale specifice proiectelor .INTRODUCERE Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (Federatia lnternationata a Inginerilor Consultanti . In anumite jurisdictii pot fi necesare modificart ale acestora.

Alte inforrnatii referitoare la aceste aspecte. ~i sa se modifice acele sub-clauze din Conditiile Generale care sunt rnentionate in Conditiile Speciale. sau b) In alte cazuri. caz de discreoente intre versiunea in limba rotnene Oji . este necesara introducerea unor prevederi suplimentare (In Conditiile Speciale) deoarece Conditiile Generale nu au acoperit cerintele utilizatorilor. De aceea ar trebui sa se retina ca unele din prevederile continute in Conditiile Generale pot sa nu se potriveasca unui contract aparent tipic.folosite pentru contracte interne. FIDIC considera autentice sunt versiunile In limba engleza. nu datorita vreunei strategii FIDIC referitoare la platite In avans. continute In Anexa la Oterta. atunci (cu exceptia cazurilor In care terminologia este astfel descrisa Incat ar trebui sa fie detaliata In Cerintele Beneficiarului) sub-clauza face referire la aceste date. Sub-clauza 14. sub-clauza confine prevederi care s-a considerat ca pot fi aplicate rnajoritatii contractelor. Conditiile Generale ~i Conditiile Speciale vor constitui irnpreuna Conditiile de Contract care quverneaza drepturile ~i obliga~iile partilor. se vor efectua conform evolutiei lucrarilor ~i se vor face In mod normal potrivit prevederilor unui grafic de pla~i. pentru Inserarea acestora In fiecare contract. h. Conditiile Generale au fost elaborate pe baza urrnatoarelor principii : (i) platile interimare. datele fiind stabilite sau de catre Beneficiar. acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerata a fi necorespunzatoare. De exemplu. ca textele oficiale si La elaborarea acestor conditii de contract pentru conditii de contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare. daca terminologia Condittilor Generale necesita date suplimentare. exista si unele subclauze care trebuie in mod necesar modificate pentru a corespunde circurnstantelor relevante unui anum it contract. sau inserate de catre Ofertant. acolo unde 0 sub-clauza din Condttiile Generale trateaza 0 problema in care este posibil ca termeni diferiti de contract sa se aplice unor contracte diferite. Sub-clauzele care au fost considerate ca se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse In Condititle Generale. Aceasta Subclauza devine inaplicabila (chiar daca nu este anulata) daca se iqnora prin nespecificarea sumei de plata In avans. versiunea in limba engleza preveleeze versiunea in limba enqtez». Va fi necesar sa se elaboreze Condttii Speciale pentru fiecare contract in parte.2 [Plata In avans] este inclusa pentru procedura. s-a recunoscut faptul ca desi exista multe sub-clauze care au aplicabilitate qenerala. In ceea ce priveste aceasta editie. exemple de redactare pentru alte prevederi ~i alte materiale explicative ~i exemple de redactare care sa ajute la elaborarea Conditiilor Speciale ~i a altor documente de oferta sunt incluse In (ii) (iii) ©ARIC 2006 Aces! document este a traducere din versiunea oticiete in limba enqter». referitoare la sum a tortetara a Pretului Contractului. principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost: a) cand utilizatorii vor considera ca unele prevederi pe care nu intentioneaza sa Ie aplice ar fi putut fi pur si simplu anulate sau neevocate.

3. 1.2 9. Acordul Contractual l?i alternative pentru Acordul de Adjudecare a Disputelor. Publicatia se Incheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Oterta. de asemenea.1.1.1.1 1.7 & & & & & & & & & 13.3.3) Procesul Verbal de Heceptie Finala Certificatul Final de Plata 11. Antreprenor l?i persoana desernnata pentru a functiona ca adjudecator unic sau ca membru al unei comisii de adjudecare a disputelor fermata din trei persoane si include (prin reterinta) termenii din Anexa la Conditiile Generale.ucrarilor Teste dupa Terminare (daca este cazul) Perioada de Notificare a Defectiunilor (conform prelungirii potrivit 11.1.1 Data de Baza Data de Tncepere Garantia de Buna Executie Certificatul Interimar de Plata Durata de Executie (conform prelungirii potrivit 8.6 1.2 14. Pentru clarificarea succesiunii activitatilor de Contract. ln caz de oiscrepenie inire versiunea in limba ramana §i .1.3.1.3.4) Teste la Terminare Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l.4.9 1. Diagramele sunt informative l?i nu trebuie sa fie luate In considerare In interpretarea Conditillor de Contract.2 1.7 8.1 1. in diagramele respective).8 & 11.4 1.3 1.1.1 4.13 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea aficiala in limba engleza.1. Acest Acord de Adjudecare a Disputelor furnizeaza textul pentru acordul Intre Beneficiar.1 12.3.4.4 & 14.1. tehnice l?i de achlzitie. Tnainte de introducerea oricarui exemplu de redactare.Procedura de l.6. FIDIC intentioneaza sa publice un ghid de utilizare a Conditiilor de Contract pentru Constructii.1 . versiunea in limba engleza preveteeze versiunea in limba engleza. daca nu.3. 0 alta publicatie irnportanta FIDIC este . se pot face referiri la diagramele prezentate pe urrnatoarele doua pagini l?i la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-clauze sunt rnentionate. Este esential ca toate aceste sarcini preliminare l?i Intregul proces de preqatire a documentelor de llcltatie sa fie Incredintat unui personal cu experienta specifica. Acolo unde se moditica redactarea l?i in toate cazurile unde se fac alte rncdiflcan sau adauqiri trebuie avut In vedere sa nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Concitiile Generale. Anexa la Oterta (care furnizeaza 0 llsta de date pentru sub-clauzele care se retera la Anexa la Oferta). pentru Constructii l?i Echipamente inclusiv Proiectare l?i pentru PAC/proiecte La Cheie.icitatie" care prezinta 0 abordare sistematica a selectarli of ertan til or prezentarii l?i evaluarli ofertelor.3. acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul ca redactarea corespunde In Intregime contextului specific.7 1. referitoare la aspecte contractuale.5 1.1.3 8.aceasta publicatie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condltiilor Speciale.6 1. aceasta trebuie moditicata. fie intre clauzele din Conditiile Speciale.1 10.3.

.. <28z 8. la care se adauqa orice prelungiri.. in caz de discrepente tntre versturiee In limba romana $1 . . versiunea In limba englem pteveleeze versiunea In limba engleza. in functie de tipul l..2 Emiterea Garantiei de Buna Executie 9.. 4.. RemediereaDetectlunilor . graficul de mai sus se bazeaza pe situatia in care Antreprenorul nu reuseste sa se conformeze Sub-Clauzei 82.. Pentru indicarea succesiunii evenimentelor.... <21z lntarzieri datorate Antreprenorului 11 Notificarea Defectiunltor . 4..2 Returnarea Garantiei de Buna Executie de ofertare Succesiunea tipica a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Constructii §i Echipamente inclusiv Proiectare 1. 3..1 Data de lncepere 10.1 Emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarltor 11.. Perioada de Notificare a Defectiunilor trebuie stipulata (In Anexa la Oferta) ca nurnar de zile..Elaborarea Documentelor de Oferta Predarea Ofertei Emiterea Scrisorii de Acceptare 8...3.4. Durata de executie trebuie stipulata (In Anexa la Oferta) ca nurnar de zile la care se adauqa orice prelungiri.. . .. 2 Perioada de Notificare a - Detecuunuor" ..ucrarilor pot fi necesare si Teste dupa Terrninare. .9 Emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala Data de Baza . 4. conform Sub-Clauzei 8. 2. 28z . Lucrarilor ' . conform Sub-Clauzei 11.2 Perioada de Executie' ... ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba engleza..1 Teste la Terminarea Perioada . .

12 14.13 Inginerul emite Certificatul Final de Plata 14.ucrari ~i descarcarea.11 Antreprenorul transmite Situatia Finala de l.3 Antreprenorul prezlnta Inginerului Situatia de l. in caz de discrepente intre versiunea in Ifmba romen« 'if .6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plata 14.7 Beneficiarul face plata catre Antreprenor <56z Fiecare dintre platile lunare (sau alte plati) interimare I <28z Plata finala Inginerul verifica situatia de lucrari.ucrari 14.7 Beneficiarul efectueaza plata Succesiunea tipica a evenimentelor la plati prevazute in Clauza 14 Una din Parti 20.11 Antreprenorul transmite Inginerului situatia de lucrari la terminate 14.14. Antreprenorul transmite informatii <28z <56z 14. versiunea in limba engleza prevaleaza versfunea in Ifmba enqies».6 Una din parti poate initia procesul de arbitraje Partlle prezinta documentele catre CAD Solutionare pe cale' arniabila <28z <84z <28z >56z CAD emite decizia Numirea arbitrului/lor Succesiunea tipica a evenimentelor in dispute prevazute in clauza 20 © ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza.2 Partile cornunlca intentia numesc de inaintare a ~nei CAD dispute catre CAD 20A Una din parti inainteaza 0 disputa catre CAD 20.4 Una din parti poate emite 0 ' "instiintare de nernulturnire" 20. conform Sub-Clauzei 14.

ACORD CONTRACTUAL ~I ACORD DE ADJUDECARE A DISPUTELOR _ Conditii Generale FEDERATIA INTERNATIONALA A INGINERILOR CONSUL TANTI FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS .CONDITII GENERALE . Conditii de contract pentru GHID PENTRU PREGATIREA CONDITIILOR SPECIALE .CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CON SOL TORES FIDIC ~ ~ . CONSTRUCTII ~I ECHIPAMENTE INCLUSIV PROIECT ARE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $1 PENTRU CLADIRI $1 LUCRA'31 DE CONSTRUCTII INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTA.

1 2.9 Erori ale Cerintetor Beneficiarului 1.4 2.2 PREVEDERI GENERALE 1 Defirutii tnterpretari 1. Acorduri. in caz de discreperee versiunee In /imba eng/eza preva/eaza versiunea In /imba eng/eza.3 Comunicarea 1.14 Obliqatii Comune $i Individuale 2 2.4 Legea $i Limba 1.13 Respectarea Legilor 1.ERATA a primei editii 1999 Ia starsltul eartii Condilii generale CUPRINS 1 1.6 Acordul Contractual 1 .2 4.11 Utilizarea Documentelor Beneficiarului de catre Antreprenor 1. Aprobari Personalul Asigurarea Beneficiarului Resurselor Financiare Hevendicante Beneficiarului de catre Beneficiar 3 3.1 ANTREPRENORUL Obliqatiite Generale ale Antreprenorului 13 4.5 BENEFICIARUL Dreptul de Acces pe $antier 9 Autorizatii.1 1.4 3.3 2.3 3.2 2.5 Prioritatea Documentelor 1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar 1.3 Garantia de Buna Executie Reprezentantul Antreprenorului Subantreprenorii 4. intte versiunea In /imba romene $i .8 Pastrarea $i Furnizarea Documentelor 1.5 4 4.4 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza.12 lntorrnatii Conticentiale 1.2 3.7 Cesionarea 1.1 INGINERUL Hesponsabilitatile $i Autoritatea Inginerului Delegarea de catre Inginer Instructiunile Inginerului Inlocuirea Inginerului Stabilirea Modului de Solutionare 11 3.

5 6.6 4.10 4.ucrarllor Proceduri de Securitate Asigurarea Calitatii lnforrnatii despre $antier Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Conditii Fizice Imprevizibile Dreptul de Trecere .8 Subantreprenorii Norninalizati Colaborarea Trasarea l.9 6. in caz de discreoente versiunea In /imba eng/eza preveleeze versiunea in /imba etiqtez«..2 5.11 4.5 5. Apa si Gaz Utilajele Beneficiarului .ucrari de Remediere Proprietatea asupra Echiparnentelor si Materialelor Redevente 28 26 22 ii ©ARIC 2006 tntre versiunea in limbe romen« $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limbe enqteze.15 4.24 5 5.10 6.18 4.7 4.2 7.13 4.. MATERIALELE ~I EXECUTIA .i Materiale Asigurate Gratuit Rapoarte privind Evolutia Executlei l.6 7.8 6.ucrarilor Securitatea $antierului Activitatile Antreprenorului pe $antier Vestigii PROIECTAREA Obliqatiile Generale de Proiectare Documentele Antreprenorului Obliqatiile Asumate de catre Antreprenor Standardele si Normativele Tehnice Instruirea Documentele Conforme cu Executia Manualele pentru Exploatare .11 7 7.16 4.2 6..4 5.7 6.8 4.4 7. .1 6.23 4.7 5.1 5. Modul de Executie Prelevarea de Probe lnspectla Testarea Respingerea l.i Facilitati Evitarea Atectarilor Calle de Acces Transportul Bunurilor Utilajele Antreprenorului Protectia Mediului Electricitate.3 7.4.20 4.1 7.3 5.21 4.4 6.12 4.8 6 6.i Intretinere Erorile de Proiectare PERSONALUL ~I FORTA DE MUNCA Angajarea Personalului si Fortei de Munca Nivelul de Salarizare si Conditiile de rnunca Persoane in Serviciul Beneficiarului Leqislatia Muncii Programul de Lucru Facilitaf pentru Personal si Forta de Munca Sanatatea si Securitatea Muncii Supravegherea Asiqurata de Antreprenor Personalul Antreprenorului Haportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului Conduita Necorespunzatoare UTILAJELE.6 6.5 7.17 4.14 4.6 5.5 4.22 4.3 6.19 4.9 4.7 7.

12 lnceperea l.4 13 13.6 11. '" 41 Procedura pentru Teste dupa Terminare lntarzieri In efectuarea testelor Repetarea T estelor Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare MODIFICARI $1 ACTUALIZARI '" 43 Dreptul de a Modifica Optimizarea Proiectului Procedura de Modificare Plata In Moneda Stabllita Sume Provizionate l.1 11.10 8.2 13.4 13.ucrarilor Necorespunzatoare Repetarea Testelor Dreptul de Acces Stabilirea Cauzelor Detectiunllor Procesul Verbal de Heceptie Finala Obliqatii Nelndeplinite Eliberarea $antierului TESTELE DupA TERMINARE .ucrari In Regie ©ARIC 2006 iii Acest document este 0 traducere din versiunea oiiciele in limba engleza.6 34 9bliga1iile Antreprenorului tntarzierl In Efectuarea Testelor Repetarea T estelor Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare RECEPTIA .6 INCEPEREA.5 8.2 9.10 11 .4 8.ucrarltor Neexecutate ~i Remedierea Costul Remedierii Defectiunilor Prelungirea Perioadei de Notificare a Detectiunitor Omisiunea Remedierii Defectiunilor lnlaturarea l.3 8.7 11. INTARZIEREA $1 SUSPENDAREA LUCRARILOR .5 11.2 12.3 12.1 12.3 9.ucrarilor ~i a Sectoarelor de l..1 9.ucraritor Durata de Executie Programul de Executle Prelungirea Duratei de Executie lntarzleri Cauzate de Autoritat] Ritmul Evolutiei l.9 8.5 13.11 12 12.1 8.2 10.3 11.3 10. LUCRARILOR DE CATRE BENEFICIAR 36 Heceptia l.ucrarilor Penalitati de 'fntarziere Suspendarea l.9 11..ucrarltor Consecintete Suspendarii Plata Echipamentelor ~i Materialelor Lucraritor Suspendarea Prelungita Reluarea Executiei l. 30 8.2 11.2 8..1 10.4 11 11 .8 8. versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba enqleze.7 8.ucrari Heceptia unor Par1i de Lucrarl Heceptia ~i Testele la Terminarea Lucrarilor Restabilirea Supratetelor de Teren PERIOADA DE GARANTIE .11 8. in caz de discrepeme intre versiunee in limba romene §i .8 11.4 10 10. '" Detectiunilor 38 Terminarea l.4 11.1 13.ucraritor TESTELE LA TERMINARE In Eventualitatea Suspendarii 9 9.8 8..3 13.

2 19.2 15..2 16...... 56 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia l.1 19...7 14.15 15 15.8 14.ucrarilor Emiterea Certificatelor de Plata Interimare Platile Tnt~rzieri in Efectuarea Platilor Plata Sumelor Hetinute Situatia de Lucrari la Terminare Prezentarea Situatiilor Finale de l.....11 14....5 17.7 13....ucrarilor ~i a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea lrnpotriva Vatamarl: Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii Asigurarea Personalului Antreprenorului 61 19 19.....3 16.2 18..2 14.3 iv FORTA MAJORA ..3 15...ucrari Graficul de Plati Echipamente si Materiale destinate l...3 17.. Definitia Fortei Majore lnstiintarea Fortei Majore Obliqatia de a Reduce Intarzierile 2006 in caz de discrepenie intre versiunea 65 la Minim ©ARIC Acest document este a traducere din versiunea oticiele in limba eng/e2ft versiunea in limba eng/eza preva/eaza versiunea in limba enqtez»....3 14....13 14. in "mba tomen« si .1 15...1 17..1 16.10 14....4 14.4 15.....4 17..12 14.......3 18.ucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor 16.4 ASIGURARI Cerinte Generale pentru Asiqurari Asigurarea l..1 18.ucrari Riscurile Beneficiarului Consecintele Riscurilor Beneficiarului Drepturi de Proprietate lntelectuala ~i lncustriala Limitarea Hesponsabilitatii 58 18 18.1 14.ucrari Scrisoarea de Descarcare Emiterea Certificatului Final de Plata lncetarea Hesponsabllitatii Beneficiarului Moneda in care se Efectueaza Plata 47 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR lnstiintarea de Remediere Rezilierea Contractu lui de catre Beneficiar Evaluarea la Data Rezilierii Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral 54 Contractul 16 SUSPENDAREA ~I REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE ANTREPRENOR.5 14..ucrarllor Rezilierea Contractu lui de catre Antreprenor Tncetarea Executiei l...9 14.2 17.13..4 17 17..14 14.6 RISCURI ~I RESPONSIBILITATI Despaquolri Responsabilitatea Antreprenorului tata de l..8 Actualizari Generate de Moditicari ale Legilor Actualizari Generate de Modiflcari ale Preturilor 14 14..5 PRETUL CONTRACTULUI ~I PLATILE Pretul Contractu lui Plata in Avans Prezentarea Situatiilor Interimare de l...6 14..

in caz de discrepeme versiunea in iimba engieza prevaieaza versiunea In litnoe engieza.2 20.4 20. DISPUTE ~I ARBITRAJ Revendicarile Antreprenorului Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Soluiionarea pe Cale Amiablla Arbitrajul Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare Disputelor 67 a ANEXA CONDITIILE GENERALE DISPUTELOR ALE ACORDULUI DE ADJUDECARE A 73 .19.8 REVENDICARI. INDEXUL SUB-CLAUZELOR ©ARIC 2006 intre versiunea v in iimba romana §i Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiaia in iimba engieza. Lichidare l?i Plaii Exonerarea de Executare a Contractu lui prin Efectul Legii 20 20.3 20.6 19.4 19.7 20.7 Consecintele Fortei Majore Forta Majora care Atecteaza Subantreprenorii Rezilierea Optionala.5 20.6 20.1 20.5 19. .

5.9 1.1.3.4 1.1.2.1.5 1.1.3.1.4 1.ucrari Provizorii Interimar de Final de Plata Pretul Contractu lui Proces Verbal de Heceptie Finala Proces Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor Propunerea Antreprenorului Reprezentantul Antreprenorului Scrisoare Scrisoare Sector Situatie de Plata Situatie Finala de l.1.4 1.12 1.1.3 1.1.ucrarilor Data de Baza Documentele Antreprenorului Durata de executie Echipamente FIDIC For\a Majora Garantie de Buna Executie Graficul de Pla\i Imprevizibil Inginer Legi Liste Liste de Garantii l.4.1.10 1.8 1.1.7 1.1 1.1.1.1.6 1.1. versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza.5 1.6.1.2.8 1.5.2 1.1 1.1.3.1 1.1.6.1 1.1.5.4 1.8 1.3.1.1.3.6.1.7 Acord Contractual An Anexa la Oterta Antreprenor Beneficiar Bunuri CAD Cerintele Beneficiarului 1.4. .1.2.1.4.4 1.1.1.9 1.ucrari Permanente l.5.1.5 1.4.7 1.1.1.1.2 1.7 1.Oefinitii in ordine alfabetica .1.5 1.3 1.1.6.1.1.3.6 1.1.2.1.1.ucrari Subantreprenor Suma Provizionata Sume Hetinute $antier Teste dupa Terminare Teste la Terminare Tara Utilajele Antreprenorului Utilajele asigurate Beneficiar de catre de Acceptare de Oterta Valoare de Contract Acceptata Zi vi ©ARIC 2006 in caz de discrepanfe totre versiunea in limbe romen« s! Aces! document este 0 traducere din versiunea oticiet« in limba englem.2 1.1.9 1.4.6 1.2.1.1.1.2 1.9 Materiale Moneda t.3.3.5 1.1.1.1.3 1.1.6.8 1.1.5.6 1.8 1.10 1.1.1.2.5 1.1 1.2.1.1.3 1.1.6 1.4.7 1.4.ucrari l.1.1.1.1.10 1.3 1.1.1.1.4.1.5.2.4.9 1.3 1.6.2 1.6.2.1.5.3.1.4.7 1.1.4.8 1.1.5.1.1.6.1.10 1.4.9 1.1.6 1.1 1.1.1.2 1.11 1. 1.4 1.1.3.ocala Moneda Straina Modificare Oterta Parte Perioada de Notificare Detectiunilor Personalul Personalul a Beneficiarului Antreprenorului Certificat de Plata Certificat plata Certificat Contract Cost Data de Incepere a l.1.2.6.1.

a: o a 1.1.Llste" Insearnna documentul(ele) intitulat(e) liste. Cuvintele care indica persoane sau parti includ societati sau alte entitati legale." LL 1. completate de catre Antreprenor ~i transmise lrnpreuna cu Scrisoarea de Oterta. "Scrisoare de Oterta" lnsearnna documentul intitulat scrisoare de oferta. Scrisoarea de Acceptare. Asemenea documente pot include date.4 1. Acest document specifica destinatia ~i scopul l.1. Conditide In o I o w a: « _J :) ::.2 1. expresia .1.6 1. care includ Conditiile Speciale ~i aceste Conditf Generale.ucrarilor si/sau ale prolectului si/sau a altor criterii tehnice ale acestora .1.1. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunee in limba enqtez« . asa cum este inclus in Contract.1. "Oferta" Inseamna Scrisoarea de Oferta ~i toate documentele incluse in Contract. iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare inseamna data sernnarf Acordului Contractual.8 Condi\ii Generale ©ARIC 2006 in caz de discrepeme 1 intte versiunea in limba remere §i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. Cerintele Beneficiarului.1. "Cerintele Beneficiarului" lnsearnna documentul intitulat cerintele Beneficiarutul.1. tabele si liste cu grafice de platl si/sau preturi. preve1ri Generale 1. asa cum este inclus in Contract ~i orice alte mod'ticari sau adauqlri la acest document conform prevederilor Contractului.1 Contractu I 1.6 [Acordul Contractua~ "Scrisoare de Acceptare" Inseamna scrisoarea de acceptare oflciala a Scrisorii de Oterta. semnate de acestea.1. "Acord Contractual" lnseamna acordul contractual (daca exista) la care se face referire in Sub-Clauza 1. Conditflle de Contract. inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile Intre Parti. sernnata ~i adresata Beneficiarului. transmis de catre Antreprenor irnpreuna cu Scrisoarea de Oterta.Scrisoare de Acceptare" insearnna Acordul Contractual. sernnata de catre Beneficiar.1. . Scrisoarea de Oterta.1. cu exceptia cazurilor in care contextul cere altfel.1. Propunerea Antreprenorului ~i alte documente (daca exista) care sunt incluse in Acordul Contractual sau in Scrisoarea de Acceptare.1.Conditii Generale .1. asa cum sunt incluse in Contract.1.1 "Contract" tnsearnna Acordul Contractual.ucrari.Propunerea Antreprenorului" insearnna documentul intitulat propunere. Daca nu exista 0 astfel de scrisoare de acceptare. Definitii de Contract ("aceste Conditii"). care a fost completat de catre Antreprenor si include oferta pentru l. pe care Antreprenorul le-a depus Impreuna cu Scrisoarea de Oferta.1.5 1.1.1. urmatoarele cuvinte ~i expresii vor avea sernnificatiile de mai [os. Acest document poate include si proiectul preliminar al Antreprenorului. Listele.7 1.3 1.

1.1.Personalul Antreprenorului" Inseamna Reprezentantul Antreprenorului §i Tntregul personal pe care Antreprenorul II Ioloseste pe $antier.Llsta de garantii" "Parte" Insearnna §i "Graficul de Plati" Insearnna documentele numite astfel (daca exista) care sunt cuprinse tn Liste.9 "Anexa la Oterta" Insearnna formularele completate.1 1.2. alti anqajati ai Antreprenorului.2.2 Beneficiarul sau Antreprenorul.1. .1.6 1. dupa cum cere contextul.2.1. 1.2.1. .7 1.2. care sunt anexate la Scrisoarea de Oterta §i fac parte din aceasta.Beneflciar" insearnna persoana nurnita beneficiar In Anexa la Oterta §i succesorii legali ai acestei persoane.8 "Subantreprenor" inseamna orice persoana nurnita tn Contract Subantreprenor. "CAD" insearnna 0 persoana sau trei persoane numite astfel In Contract.1.3 [Reprezentantul Antreprenorulw].1. care acticneaza In numele Antreprenorului.4 1. sau Sub-Clauzei 20. sau alta persoana desernnata din cand In cand de catre Beneficiar §i notificata Antreprenorului. 1. 1.2 [Numirea Coraisiei de Adjudecare a Disoutetor.10 2 ©ARIC 2006 Condltii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare tn limba romana §i Acest document este a traducere din versiunes oficlala In limba engleza.4 [/nlocuirea Inginerulw]. Iederatia internationala a inginerilor consultanti. "Antreprenor" insearnna persoana(ele) numita(e) antreprenor in Scrisoarea de Oferta acceptata de catre Beneficiar si succesorii legali ai acestei(or) persoane.5 .3 [E§ecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disoutetor. sau orice persoana desernnata ca Subantreprenor pentru 0 parte de l.2.1. "FIDIC" Insearnna Federation Internationale des IngenieursConseils. ai tuturor Subantreprenorilor §i orice alt personal care asista Antreprenorul la executia l.2 Par1i !?iPersoane o . potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.1.1. "Inginer" Insearnna persoana desernnata de catre Beneficiar sa actioneze ca Inginer tn scopurile Contractului §i care este nominalizata In Anexa la Oterta.1.9 1.1. forta de rnunca §i alti anqajati ai Inginerului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului. In caz de discrepetv» versiunee In limba engleza preveleeze versiunea In limba engleza tntre versiunea . 1. 1.2.1.10 1.ucrari §i succesorii legali ai acestor persoane.Reprezentantul Antreprenorului" Inseamna persoana nurnita de catre Antreprenor In Contract sau desernnata din cand In cand de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Delegarea de cetre Ingine1 §i tot restul personalului. Iorta de rnunca.1. intitulate Anexa la Oterta. sau alta persoanaie) desernnatate) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2. care poate include personalul. ca Personal al Beneficiarului.Personalul Beneficiarului" Insearnna Inginerul. de catre Beneficiar sau Inginer.1. asistentii la care se face referire In Sub-Clauza 3.3 1.2.ucrarilor.2. .

2 / Conditii Generale 1.4.3. exclusiv profitul. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3.1.ucrarile sau Sectoarele de l.Proces Verbal de Heceptle la Terminarea insearnna un certificat emis potrivit prevederilor [Receptia l.1 .1.Pretut Contractu lui" Insearnna pretul definit in Sub-Clauza 14.Proces Verbal de Receptie Finala" inseamna certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.ucrar: (dupa caz) sa fie receptionate de catre Beneficiar 1.4.4 Moneda ~i Plali "Zi" Insearnna 0 zi calendaristica ~i "An" insearnna 365 de zile.3.1.1 Contrectutus ~i include actuallzarile efectuate In conformitate cu prevederile Contractu lui.Vatoare de Contract Acceptata" insearnna valoarea acceptata In Scrisoarea de Acceptare pentru executia ~i terminarea l.1 [fnceperea Lucreriton.3.1. dupa cum este declarata In Anexa la Oferta (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie].ucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.ucrari sunt terminate potrivit prevederilor SubClauzei 10.4 1.1.3. 1.Perioada de Notificare a Defectiunilor" insearrma perioada de notificare a detectiunilor aparute la l. [Pretul "Cost" Insearnna toate cheltuielile tacute (sau care urrneaza sa fie Iacute) In mod rezonabil de catre Antreprenor.ucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. indiferent daca sunt tacute pe sau in afara Santierului. Perioade ~i Terminare 1.3 . 1.1.5 .3.1. inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare. calculata din momentul Datei de Incepere.7 . "Data de incepere a Lucrarllor" insearnna data notificata.1.Durata de Execulie" lnsearnna timpul necesar tinalizarii l.1.6 "Teste dupa Terminare" insearnna testele care sunt specificate In Contract (daca exista) ~i care sunt efectuate In conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Teste duo« Terminare] dupa ce Lucrarile sau un Sector de l.4.1.1.3 Date.ucrari (dupa caz) sunt receptionate de catre Beneficiar.1 [Term/narea tucrento: Neexecutate §i Remedierea Defectiunilo~. 1.8 1.2 [Durata de Execu(ie].3.1. calculata de la data la care l.ucretilot de cetre Beneficia~.ucrarilor sl remedierea tuturor detectiunilor.3. Lucrarilor" Clauzei 10 1. .1. Teste.1.1 [Receptia Lucterttor §i a Sectoarelor de Lucran].3.9 [Procesul Verbal de Becepiie Finala].ucrarile sau un Sector de t. . asa cum se rnentioneaza In Anexa la Oterta (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 "Data de Baza" tnseamna data anterioara cu 28 de zile tata de ultima data de depunere a Ofertei.1.2 1. 1.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilom. sau dispuse ca Modificari ~i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Testele la Terminare] inainte ca l. Versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea In limba engleza .9 1. 1.3 ©ARIC 2006 in caz de discrepente intre versiunea 3 in /imba remere $1 Acest document este 0 traducere din versiunea ofic!a/a in limba enqleze. ' "Teste la Terminare" lnsearnna testele care sunt specificate In Contract sau sunt convenite de ambele Parti.

Bunuri" lnsearnna Utilajele Antreprenorului.2 1.i altele asemenea necesare pentru executia si terminarea l.11 [Prezentarea Situeiiilor Finale de Lucran]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.4.ucrarile Permanente.4. Utilajele asigurate de catre Beneficiar (daca exista).1.ocala... 1.1. Materialele :.i altele asemenea. pentru emiterea certificatului de plata.7 "Certificat Interimar de Plata" lnsearnna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i PIafile] . instalatiile vehiculele care vor face sau fac parte din l.9 [Plata Sume/or Retinute]. rnasinite. dupa caz. Materiale sau Servicii.4.4 1. sau oricare din acestea. dar nu Moneda l. Echipamentele.5 :.10 1.11 1.5.1. care vor face sau fac parte din l. .9 t.1. "Certificat de Plata" lnsearnna un certificat de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i Platile].Lucrarl Permanente" inseamna lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.4.ocata'' tnsearnna moneda Tarii.5 "Situatie Finala de Lucrari" inseamna situatia de tucrari definita potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 14.1. "Sume Hetinute" lnseamna sumele cumulate pe care Beneficiarul Ie retine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1.1 4 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inc!usiv Proiectare Acest document este a traducere din versiunee oticiet« in fimba engfeza.6 "Moneda straina" Insearnna 0 rnoneda In care se plateste (sau integral) Pretul Contractului.1. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care vor face sau fac parte din l. versiunea in fimba engfeza prevaleaz8 versiunee in fimba engfez8 in caz de diecreoente intre versiunea in fimba romene $1 . "Suma Provlzlonata" lnsearnna suma (daca exista) care este speclticata In Contract ca provizion pentru executia unei parti a l. "Utilajele Antreprenorului" lnsearnna toate aparatele. vehiculele :.1.ucrarile Permanente. 1.ucraritor si remedierea oricaror detectiuni.ucrarl" lnseamna situatia de lucrari transrnisa de catre Antreprenor ca parte a solicitarii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i PIatile] . rnasinite.1. partial 1.4.3 [Prezentarea Situetlitor Interimare de Lucran] si Ie plateste potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.ucrarile Permanente.1.5. Sunt excluse Lucrarile Provizorii.12 1.4. Materialele.13 [Emiterea Certificatului Final de Plata]. inclusiv numai livrarea de materiale (daca exista) furnizate de catre Antreprenor.ucrarilor sau pentru furnizarea de Echipamente.5 Lucrari l?i Bunuri 1. "Moneda 1. Echipamentele si l.ucrarile Provizorii.5..1.3 1.1.1.4. altul decat Certificatul Final de Plata.1. potrivit prevederilor Contractului.5 [Sume Provizionate].5.1 1. . .4.5.1.1.4 "Certificat Final de Plata" tnsearnna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 1.Situatie de t. "Echipamente" lnsearnna aparatele. 1.4.

6. unde urrneaza a fi executate Lucrarile Permanente. 1. . si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte cornponenta a $antierului.6. decretele.1.1.convenit" sau .6. "Tara" insearnna tara in care este amplasat $antierul (sau cea mai mare parte a acestuia).9 1. .1.7 . sau oricare dintre acestea.unee oticiat« in Jflnba enqle.6. rnasinile si vehiculele (daca exista) puse la dispozitie de catre Beneficiar pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executia l.1.8 1.2 [Documentele Antreprenorulun.6 Alte Deflnltli 1. asa cum este descris in SubClauza 5.1. furnizate de catre Antreprenor conform prevederilor Contractului.2 lnterpretarl Cu exceptia situatiilor in care in Contract contextul cere altfel: (a) (b) (c) cuvintele care indica un gen includ toate genurile. .1.3 1.5. 1.1. .. planse.1. "Modificare" insearnna orice modificare a Cerintelor Beneficlarului sau a l. . "Utilaje Asigurate de catre Beneficiar" lnseamna toate aparatele. dupa caz. 1.1.7 "Sector" insearnna 0 parte din l.ucrarile Permanente si Lucrarlle Provizorii.Docurnentele Antreprenorului" insearnna calculele.ucrarilor. necesare pe $antier pentru executia si terminarea l.6.ina §f Aces! document este 0 tteducere din vers.:».5.6 1.Jmprevtzfbtl" insearnna ceea ce nu poate fi prevazut in mod rezonabil de catre un Antreprenor cu experienta.ucrari specificata in Anexa la Oferta ca Sector (daca exista). manuale.6.ucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni.5 . "Garan1ie de Buna Executie" insearnna qarantia (sau qarantiile.1. dar nu includ Echipamentele care nu au fost receptionate de catre Beneficiar.Lucrari" insearnna l.8 1.acord" Generale ARIC 2006 in caz de (jlscrepante intre versiunen 5 In Ilmba rom.1.1.4 1.6.ucrarllor. cuvintele care indica singularul includ ~i pluralul si cuvintele care indica pluralul includ si singularul.6.1 1.6. programele de computer si alt software. verSl/mea in Ilmba engleza orevetea:» versuinee in Ilmba engleza .2 1.1.Forta Majora" este definita in Clauza 19 [Forta Majora]. . modele si alte documente tehnice (daca exista). ordonantele si alte legi. reqlernentari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.1.5.~antier" insearnna locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele.Lucrari Provizorii" lnsearnna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului).2 [Garantia de Buna Executie]. care se dispune sau se aproba ca si modificare.6 1. asa cum se rnentioneaza in Cerintele Beneficiarului. pana la data depunerii Ofertei. prevederile care includ cuvintele "a conveni".Leql" insearnna toate legile nationals (sau ale tarii). potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari $i Actualizan]. daca exista) asiqurata potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 4.

~i Propunerea Antreprenorului ~i orice alte documente Contract. consirntamintele ~i stabilirile nu vor fi retinute sau lntarziate nejustificat.4 Legea ~i Limba Contractul la Oterta. comunicarea se va face dupa cum urrneaza: (a) In scris ~i ilvrata personal (cu confirmare de primire). dupa cum se rnentloneaza In Anexa la Oterta: ~i iivrata.(d) necesita Inregistrarea In scris a acordului. In situatille In care: (i) (ii) destinatarul transmite 0 lnstiintare de schimbare a adresei. sau discrepante ale documentelor. consirntarninte. Daca In anexa nu se rnentioneaza 0 iirnba de comunicare. certificatele.nclusiv Prorectare In fimba mnli~na . toata corespondenta va f transrnisa In consecinta: ~i destinatarul nu a declarat 0 alta adresa In momentul solicltaril unei aprobari sau consirntarnant. va fi guvernat de legile tarii (sau altei [urisoictil) rnentionate In Anexa Daca exists versiuni ale oricarei part' din Contract. trirnisa prin posta sau curler sau prin oricare din sistemele de transmitere electronlca acceptate. de catre cealalta Parte sau de catre Inginer. trirnisa sau transrnisa la adresa de contact a destinatarului.i:f Acest document este o traducere din versiunee oticisl» in tinu»: engieza versiunee in lurbe engleza preveteeze verstunee in iimba engieza vetsiunes . Atunci cand unei Parti i se emite un certificat. emitentul va transmite 0 copie ~i celeilalte Parti. raspunsul poate fi transmis la adresa de la care s~a expediat solicitarea. 1. va prevala versiunea In limba de reterinta rnentionata In Anexa la Oterta. certificate. redactat electronic care devine Inregistrare perrnanenta. dupa caz. trebuie transrnisa 0 copie ~i Inginerului sau celeilalte Parti. Cane se transmite 0 lnstiintare unei Parti. Institntari ~i soticitari. Limba tolosita pentru comunicare va fi rnentionata In Anexa la Oterta. se va utiliza limba In care a fost redactat Contractul (sau cea mal mare parte a acestuia).5 Prioritatea Documentelor Documentele care aicatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expllclteaza reciproc. care fac parte din In caz de ambiguitate Inginerul va emite 6 @ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii '$1 Echipamente ill ce: de discrepante intre . dactilografiat. 1. stabiliri. titluri nu vor fi luate tiparit sau Notele de pe margine sau alte interpretarea acestor Conditii. potrivit prevederilor acestor Conditii este necesara emiterea de aprobari.scris" sau "in scris" lnsearnna scris de mana.3 Comunicarea In considerare la In orice situatie In care. ~i . prioritatea documentelor va fi aplicata In conformitate cu ordinea de mai jos: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Acordul Contractual (daca exista) Scrisoarea de Acceptare Scrisoarea de Oterta Conditiiie Speciale Aceste Conditii Generale Cerintele Beneficiarului Listele. rnentionata In Anexa la Oterta. 1. (b) Aprobarile. In scopul lnterprctarii. scrise In mai multe limbi.

ucrarilor.. $1 ib: poate cesiona.i grija Antreprenorului pan a la data preluarf acestora de catre Beneficiar.. cu conditia respectarii prevederilor SubClauzei 20. 8 '. 0 copie a Contractului.[rv8!\isau stabili S\ I 'I cu ace a sta . sub forma de qarantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii financiare.I estonarea Parte nu va cesiona 0 parte sau intrequl Contract.'lstrarea ~i . Ccntracturui orice Jlt817181e de acesi Duretei de Executle]. Modificarile si alte cornunicari emise potrivit prevederilor Contractu lui. Daca una dintre Parti descopera Partea va notifica cu prornptitudine deficient8. Antreprenorul va pastra. beneficiu sal! once alt in cadrul sau asupra Contractuiui Prin exceptie. iar un antreprenor eLI experienta nu a descoperit eroarea atunci cane a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Personalul Beneficiarului va ave a dreptul de acces la toate aceste documente in arice moment rezonabil.sau se produc costuri ca urmare a unei erori in Cerintele Beneticiarului. va avea dreptui la: o oreluncrre a duratei de executie pentru ootrivit orevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va instiinta Inginerul si. 0 eroare sau 0 deficienta CLl de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia l.1 Revendicetile Antreprenoruluij. publicatiile mentionate In Cerintele Beneficiarului. care 3. pe ~antier. dreptul sau la orice sume de Incasat sau care vor deveni incasabile In derularea Contractului. cealalta Parte privire la acea eroare sau 9 . rezonabrt. Documentele Antreprenorului.urnizarea nocumentelor Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla In custodia :.fi "l(IUS8 1/1 Pretui. 1:1glllelul 'JC\ actiona [Stabifirea Mochiful oe !! CiCeS[ CdL! /1'. contorm.rori ale Cerintelor eneficiarului Daca Antreprenorul inreqistreaza Intarzien si. fiecare Parte Ia poate cesiona intregul Contract sau orice parte a acestuia eLI aeordul prealabi! al celeilalte Parti :.c.5 ~-.tate a f .1numai la latitudinea exclusiva a acelei Parti.1 [Obfigatii Generafe de Ptoiecteres.4 clctca 18:111 lucrarilor este sau va ii plata costurilor sup'irnentare ia care se \10:.. Daca nu este altfel prevazut In Contract Antreprenorul va furniza Inginerului sase copii ale fiecarui Document al Antreprenorului.

Beneficiarul va despaqubi Antreprenorul si 11 va proteja Impotriva consecintelor datorate esecului obtineni acestor aprobari.13 --~--. licentele ~i aprobanle In conformitate cu Legile In vigoare pentru proiectarea. Tn caz de discreoeaie versiunea In limba enqieze prevaleaza versturiee in limba engleza Intre versiunee in fimba romene $1 . Antreprenorul va putea... copiate sau transmise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) unei terte part' pentru a fi utilizate In alte scopuri decat cele permise de aceasta SubClauza. copiate sau transmise de catre Antreprenor unei terte parti. Condi\ii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare 8 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunee oficiala In limba engleza. fara acceptul Beneficiarului. cu exceptia situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului. impozitele si onorariile si va obtine toate autorizatiile. Antreprenorul i~i va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de catre Antreprenor (sau in numele acestuia). folosi ~i transmite Documentele Antreprenorului. la solicitarea rezonabila a Inginerului. pe cheltuiala sa. cperarii. Documentele Antreprenorului ~i alte documente de proiectare lntocrnite de Antreprenor (sau In numele acestuia) nu vor fi.1. transferabila. inclusiv pe computerele furnizate si Inlocuite de catre Antreprenor. tara acceptul Antreprenorului. Aceasta licenta: (c) se va aplica pe intreaga durata de viata proqrarnata sau etectiva (cea mai lunga din cele doua) a partilor relevante ale Lucrarii: va da dreptul oricarei persoane care se atla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrari sa multiplice. folosirea rnoditicarilor acestora. ajustarii. ----'"----''''' 1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar In relatia dintre Parti. Acestea nu vor putea fi utilizate. Intretinerii. va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier ~i alte locuri prevazute In Contract. inforrnatiile confidentiale sau alte intorrnatii. ~i In cazul In care Documentele Antreprenorului se qasesc in forma unor programe de computer sau alt tip de software.11 Utilizarea Docu mentelo r Beneficiarului de catre Antreprenor In relatia dintre Parti. 1. repararli si dernolarf Lucrarllor. rnodificarii. sa copieze. pentru inclusiv efectuarea ~i (a) (b) Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acorda perrnanenta. Cu (b) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) aprobarile pentru planurile de sistematizare. ~i Antreprenorul va transmite toate Instilntarile. pentru a verifica Antreprenorul respects prevederile Contractului. sa foloseasca si sa transmita Documentele Antreprenorului in scopul finalizarii. toate daca Respectarea Legilor La executarea Contractului. Antreprenorul va respecta exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a) Legile In vigoare.12 Informatii Confidentiale 1. Beneficiarul tsi va rezerva dreptul de autor ~i alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Cerintelor Beneficiarului ~i altor documente intocmite de catre Beneficiar (sau In numele acestuia). de zonare sau alte autonzatii similare pentru Lucrarils Permanente si orice alte aprobari descrise In Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau In curs de obtinere) de catre Beneficiar. va plati to ate taxele. Se considera ca Beneficiarului licenta de redeventa. sa foloseasca ~i sa obtina dreptul de transmitere a acestor documente In scopurile Contractu lui. Antreprenorul va prezenta. neexclusiva si scutita de taxa a copia.

ucrarilor !. Beneficiarului i se va solicita sa puna Antreprenorulln posesia unor fundatii. care vor fi incluse In Pretul Contractului. In situatia ill care esccul Beneficiarului a fost cauzat de 0 eroare sau lntarziere a Antreprenorului: inclusiv erori sau intarzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului: Antreprenorul nu va mai ave a dreptul la pre!ungirea perioadei de executie.>i remedierea oricaror defectiuni. 1. Daca..>iin conditiile prevazute jn Cerintele Beneficiarului. Antreprenoru! va despaqubi Beneficiarul !.>ipunerea in posesie asupra Santierului la 0 data care sa dea Antreprenorului posibilitatea sa actioneze In conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.>i Antreprenorul nu I!.3 [Programul de ExecufieJ. Aceste drepturi !.1 [Re vendice rile AntreprenorulUl]. Beneficiarul 2. . potrivit prevederilor Contractului. Daca Antreprenorul lnreoistreaza lntarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere In posesie la termen. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Pre/ung/rea Duratei de ExecutieL daca terminarea lucranlor este sau va fi intarziata si plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil.i individuale tata de Beneficiar pentru executarea Contractului: aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autorrtatea de Antreprenor pentru toti membrii asocierii: !. cu conditia rcspcctarli prevederilor Sub-Clauzei 20. Daca termenul nu este specificat in Anexa la Oterta. Dupa primirea unei asemenea lnstiintari. Beneficiarul va actiona tn acest sens la termenul !. la Costuri suplimentare sau profit.5 [Stab/lirea Modu/ui de So/utionarej pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a acestor probleme. Antreprenorul va Instiinta Inginerul !. un consortiu sau 0 alta grupare de doua sau mai multe persoane: (al Ibl (c) 0 aceste persoane vor fi considerate ca avand obliqati: comune :. Beneficiarul po ate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea Garantiei de Buna Executic.. Inginerui va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.14 Obliqatii Comune §i Individuale Daca Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) asociere.''JIr ) executia :. structuri: echipamente sau cai de acces.>i II va proteja Trnpotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obliqatii.>iposesii pot sa nu fie acordate in mod exclusiv Antreprenorului. 9 ..i terminarea l.>i va modifica cornponenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a Beneficiarului.1 Dreptul de Acces pe $antier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe $antier si punerea in posesie a tuturor partilor $antierului la termenul(ele) specificat(e) in Anexa la Oterta.>i. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces !. va avea dreptul la: (a) rb) prelungirea perioadei de executle pentru orice intarziere din aceasta cauza.

inclusiv taxe vamale. 2..__ . lnstiintarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor va fi transrnisa lnainte de expirarea acestei perioade. asistenta pentru: (a) (b) obtinerea de copii dupa Legile Tarii. .1Echipamente in caz de discrepante inclusiv Proiectare Acest document este 0 traducere din versiunce oticiete in timbe engleza versiunee in limba engleza preveleeze versiunea in limba engleza tntre versiunea in limba (amana $1 . necesare pentru plata Pretului Contractu lui (estimat pana la momentul respectiv) In conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Pretul Contractului §i Platilej. acorduri sau aprobari necesare potrivit prevederilor Legilor Tarii: (i) 9 I o pe care Antreprenorul trebuie sa Ie obtina conform prevederilor SubClauzei 1.2. ~i obtinerea de catre Antreprenor a oricaror autorizatii.13 [Respectarea t. pentru a conveni sau a stabili (i) sum a (daca exista) pe care Beneficiarul este lndreptatit sa 0 pnmeasca de la Antreprenor si/sau (ii) prelungirea (daca e cazul) Perioadei de Notificare a Detectiunilor In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.8 [Proceduri de Securitatej ~i Sub-Clauzei 4. ---. Detaliile prezentate trebuie sa specifice Clauza sau alta rnotivatie a revendicarii ~i trebuie sa includa 0 justificare a sumei si/sau prelungirii la care Beneficiarul se considera lndreptatit potrivit prevederiJor Contractului. - Asigurarea Resurselor Financiare de Beneficiar ln catre termen de 28 de zile de la primirea unei solicltari din partea Antreprenorului. Acorduri. 10 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii . aceasta tnstilntare nu este necesara. Beneficiarul va prezenta dovada asiqurarii resurselor financiare. In situatia unor plati efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. necesare derularf Contractu lui ~i care nu sunt user accesibile.3 Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe $antier: (a) (b) ~i alti sa colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. ~i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Santierului.4 _--- .5 Revendicarile Beneficiarului Daca Beneficiarul se considera lndreptatit la 0 plata potrivit prevederilor unei clauze din aceste Conditii sau In leqatura cu Contractul si/sau la 0 prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor. _-----_ .5 [Stabilirea Modului de Solu(ionare]. Aprobari Beneficiarul va asigura (unde este in rnasura).-----_ . (ii) pentru livrarea Bunurilor. (b) ~i (c) ale SubClauzei 4..2 Autorizatii. In continuare Inginerul va actiona... acesta trebuie sa lnstiinteze Antreprenorul ~i sa prezinte detaliile necesare.6 [Colaborareaj ~i sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa Ie aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a). Sub-Clauzei 4. la cererea Antreprenorului. Apa §i Gaz].20 [Utilaje/e Beneficiarului §i Materiale Asigurate Gratui~ sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor. lnstuntarea va fi transrnisa de Indata ce Beneficiarul a~e cunostinta despre evenimentul sau contextul care genereaza revendicarea. Beneficiarul sau Inginerul vor instiinta Antreprenorul ~i Ii vor prezenta acestuia detallile necesare.equor.. 2.18 [Proteqia Mediulw].3 [Prelungirea _Eerioadeicj_~ N()tificare_aQefe_9j_uf7iloa.19 [Electricitate.. 2. Daca Beneficiarul intentloneaza sa modifice semnificativ conditiile de finantare. In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.___ __ .

verificare. examinare.. instructie. Beneficiarul va fi lndreptatit sa compenseze sau sa opereze 0 deducere dintr-o suma confirrnata lntr-un Certificat de Plata. Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici 0 Parte de sarcinile.4 [Legea §i Limbaj. si care vorbesc fluent limba tolosita pentru comunicare stabilita de prevederile Sub-Clauzei 1. se va considera (in interesul Contractului) ca acordul Beneficiarului. In 3. Asistentii trebuie sa fie persoane cu calificare corespunzatoare. cerere. (b) (c) 3. Beneficiarul nu va impune alte constranqeri asupra autoritatii Inginerului. notificare.5 [Stabilirea Modului de Solutionarej.1 rul Beneficiarul va numi un Inginer care va Indeplini sarcinile care Ii revin potrivit prevederilor Contractului. tara aprobarea ambelor Parti. si orice aprobare. certificat. In orice situatie In care Inginerul I~i exercita 0 autoritate specifica pentru care este necesara aprobarea Beneficiarului. inspectie.2 Oelegarea de catre Inginer Inginerul po ate din cane In cand sa atribuie sarcini ~i sa delege autoritatea asistentilor sai ~i sa revoce aceste atribuiri de sarcini sau deleqari. sau sa 0 revendice Antreprenorului numai In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. delegarea sau revocarea vor fi facute In scris si nu vor intra In vigoare decat dupa primirea copiilor documentului de catre ambele Parti. care au cornpetenta pentru Indeplinirea sarcinilor ~i exercitarea autoritatii delegate. cu exceptia celor stabilite cu Antreprenorul. propunere. atributiile respective vor fi cele specificate In Concitiile Speciale. Acesti asistenti pot include un inginer rezident si/sau inspectori independenti numiti pentru verificarea si/sau testarea unor parti ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea. Daca pentru anumite atributii Inginerul trebuie sa obtina aprobarea Beneficiarului inainte de a-sl exercita autoritatea. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienta si calificare corespunzatoare si alt personal de specialitate care sa alba cornpetenta de a-~i Indeplini responsabilitatile. test sau alte actiuni similare Intreprinse de Inginer (inclusiv absents obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici 0 responsabilitate pe care 0 are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori. Cu exceptia altor prevederi mention ate in aceste Conditii: (a) se va considera ca Inginerul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricarei probleme in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.Aceasta surna 00 ate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata. conslrntamant. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractu! Responsabilita~ile §i Autoritatea Inginerului Inginerul po ate sa exercite autoritatea atribuita Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicata de executarea Contractului. omisiuni. discrepante si necontormitati.!a!a iirii/}a drscrepant!?: intre in filnba ronl~~nfJ st . s: /-\RIC 2008 11 o ftc. obliqatiile sau responsabilitatile prevazute in Contract. a fost dat.

---. mstructle. propunere.. ---- Inlocuirea Inginerului Daca Beneficiarul doreste sa inlocuiasca Inginerul. daca Antreprenorul pune la indoiala deciziile sau instructiunite unui asistent. daca intervine. certificat. cerere. Echipamente sau Materialele.i experienta relevanta a celui care este potentialui inlocuitor al Inginerului. Inginerul se va consulta cu fiecare Parte in incercarea de a ajunge la un acord.. o (b) I 3. prezentand rnotivatia de sustinere.3 lnstructiunlle Inginerului Inginerul poate emite (oricand) catre Antreprenor mstructiuni . Antreprenorul va primi instructiuni numai de la Inginer sau de la un asistent caruia i-a fost deleqata autoritatea conform acestei Clauze. Totusi: (a) ormstunea de a respinge unele iucrari.. Dispute §i Arbitraj]. deciziile sau instructiunile asistentului. Echipamente sau Materiale necorespunzatoare.. Tn cazul in care 0 mstructlune constituie 0 Modificare.tiin~eaza Beneficiarul ... Aceste 3..--_. Inginerul va stabili 0 solutionare irnparttala in conformitate cu prevederile Contractului.--.5 Stabilirea Modului de Solutionare Ori de cate ori aceste Condltli stipuleaza ca Inginerul va actions in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. inspectie.. acesta va transmite Antreprenorului._._. in. In caz de dtscreoeme verstutiee in limba engleza prevaleaza versiunea in limba enqiez» ... 0 revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicari.i cum ar fi efectuate de catre Inginer. cu cel putin 42 de zile lnainte de data propusa pentru tntocuire. verificare. Antreprenorul va respecta instructiunile asistentli deleqati pentru orice problema mstructiuni vor fi date in scris.i remedierea oricaror defectiuni. Orice aprobare. primite de in legatura la Inginer sau de la cu Contractul.i nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de iucrari.-- -- ._- . in conformitate cu prevederile Contractului.. va ret rage sau va modifica. consimtarnant. 3. test sau alte actiunt similare efectuate de catre un asistent in conformitate cu deleqatia de autoritate vor ave a acelasi efect ca . Fiecare Parte se va conforma ortcarui acord sau stabilire a modului de solutionare pana cane intervine. cu promptitudine.. tuand in considerare toate circurnstantele relevante. Daca nu se ajunge la un acord. notificare. se va aplica Clauza 13 [Modificari §i Actualizan]. 12 ©ARIC 2006 Condi\1i de Contract pentru Constructii si Echfpamenle intre versiunea incluslv Proiectare in limba ronuuu: §I Acest document este 0 traducere din versiunea oticiste in limba enqteze.Fiecare asistent canna is-au atribuit sarcmi sau canna i-a fost deleqata autoritate va fi autorizat sa emita instructumi catre Antreprenor numai in limita stabirita prin delegare. Inginerul va in. --. Antreprenorul poate sa prezinte problema Inginerului.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei probleme.4 ----_. care va confirma.i planse suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru executia Lucrarltor . nu reprezinta aprobarea acestora . 0 Instiintare cuprlnzand numele. adresa . examinare.i prezinta rnotivatia oblectiunilor. Beneficiarul nu II va inlocui pe Inginer cu 0 persoana Irnpotrlva careia Antreprenorul are obiectruni rezonabile....._-----_._- --_ . _-_ .._-_ .tiin~a ambele Pa~i cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de solutionare.

coruonnitate eu l.esar'3 dol'. Nu va fi tacuta IllCI 0 modificare semnificativa a acestor rnasuri sau metode fara ca acest lucru sa fie supus in prealabil ateniie! lnqinerului.surnabilele ! ~(:.ucrarile V~)I' orice lucrare care este necesai pentru a satistace '!lte:e Benetic. Antreprenorul va fi responsabi' tuturor operatiunilor de $alltier l... l. oricand sunt cerute de catre lnqiner.ucranlor. terrninarea Antreorenorului lui. Bunurile.i siqurantei in exploatare a l. Propunerea Antreprenorului $i l. Garantia de Buna Executie va fi ernisa de 0 entitato :. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garantia de BUlla Executie $i va transmite 0 copie ?i lnqinerului. stabilitatii ".ucrarilor. remedierea oricaror detectiuni. stabilitatea ?! siouranta $i ale tuturor metodelor de executie ale a Antreprenoru' ve transrnite.t Antreprenorul 0' oiecta tE(ill:!'lare trebu. salt impuse de Conrractului.arului. detalii referitoare ia masurile si rnetodele pe care Antreprenorul Ie propune spre a f adoptate pentru executarea l.ucrarile ni ale II.istele. Daca in Anexa la Oterta nu se rnentioneaza suma. Antreprenoru: se va asiqura ca Garantia de BUlla Executie este valabila $1 ill vigoare pana ta executia ?i terrninarea l.ucranls fest executate asa 11t8In Contract va turniza Echiparnentele S: Documentele Contract.c Si~ executa 51 termma mice l. ia: Antroprenorul nu este indreptatit sa obtina Procesul Verbal de Receptie Hnala cu 28 de zile inainte de data de expirare a qarantiei Antreprenorul va prelunqi vaiabilitatea Garal. Daca terrnenii Garantiei de BUlla Execuiie specifics data de expirare a acesteia.c. precum si toate lucrarile care fde$i IILI sun! mentionate III sunt nccesare pentru asiqurarea rezistentei.ucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate.ucrarilor.ucrarilor de catre Antreprenor :. Beneticiarui Ill' va formula ruci 0 rever dlcare privind executarea Garantiei de Buna Executie ell exceptia revendicarii surneloi la care Beneficiarul este ndroptatit de . de Buna Antreprenorul va obtine (pe cheltuiala sa) 0 Garantie de Buna Executie pentru realizarea corespunzatoare a lucrarilor ia valoarsa $1 III rnoneda stipulate in Anexa la Oterta. precurn si tot Personaiul SI alte produse sau ! oroiectarea executa. si avand continutul torrnularului anexat Conditiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficial.. aceasta Sub-Clauza nu S8 va aplica In termon de 28 de zilo dupa primirea Scrisorii de Acceptare. peimanente cor.i dintro tara isau alta jurisdictie: aprobate de catre Benoficiar.tiel de BUlla Executie pana cane l. de corectitudinea.

(b)

Buna Executie, asa cum este descris In paragraful anterior, situatie In care Beneficiarul poate revendica Intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie; Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, In termen de 42 de zile, 0 surna datorata, convenita de catre Antreprenor sau stabilita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile BeneficiarulUl] sau Clauzei
20 [Revendicari, Dispute §i Arbitral1;

(c) (d)
UJ

c:c

Antreprenorul nu reuseste sa remedieze 0 detectiune In termen de 42 de zile de la primirea solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, sau se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cafre Beneficiaij, indiferent daca s-a trimis sau nu Instiintare de reziliere.

Beneficiarul va despaqubi Antreprenorul !?i nu " va considera vinovat pentru daunele, pierderile !?icheltuielile (inclusiv taxe legale !?icheltuieli) care rezulta dintr-o revendicare privind executarea Garantiei de Buna Executie, In masura In care Beneficiarul nu era Indreptatit la revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de Buna Executie In termen de 21 de zile dupa primirea unei copii a Procesului Verbal de Heceptie Finala.

4.3

--~----------------------

-

-

~---

-~~~-

Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului !?i Ii va atribui acestuia toata autoritatea necesara pentru a actiona In numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazurilor In care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obtinerea consirntarnantului, lnainte de Data de Incepere, numele !?i referintele privind persoana pe care Antreprenorul 0 propune pentru a fi numita Reprezentant al Antreprenorului. Daca nu este dat conslrntarnantut sau este revocat ulterior, sau daca persoana nurnlta nu reuseste sa actioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele !?i referintele altei persoane corespunzatoare ocuparii acestei functii. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului !?inu va numi un Inlocuitor fara consimtarnantut prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat In totalitate coordonarf executarii Contractului. Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe $antier pe parcursul executiei l.ucrarilor, se va numi 0 persoana corespunzatoare care sa " inloculasca, cu conslmtarnantut prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat In consecinta. Reprezentantul Antreprenorului va primi In numele acestuia instructiunile emise da catre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 ilnstructiumte
IngineruIUl].

Reprezentantul Antreprenorului va putea sa de lege autoritatea, functii sau Imputerniciri oricarei persoane competente !?i va putea oricand, sa revoce aceasta delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra In vigoare pana cand Inginerul nu va primi 0 Instiintare prealabila sernnata de catre Reprezentantul Antreprenorului In care sa fie nurnita persoana !?i care sa specifice Imputernicirile, functiile !?iautoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului !?i toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definite In Sub-Clauza 1.4 [Legea §i Limba].

14

C9ARIC 2006

Conditii de Contract pentru Constructii in caz de dtscreperue

:;;i Echipamente intre versiunea

inclusiv Proiectare in limba romana "Ii

Acest document este 0 traducere din versiunea ottciele in limba enqto,». versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

4.4 subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta In totalitate l.ucrarile. Antreprenorul va fi responsabil pentru actiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale aqentilor sau anqajatilor sai, ca si cum acestea ar fi actiunile sau erorile Antreprenorului. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a) Antreprenorului nu i se va cere sa obtina aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare cand Subantreprenorul este numit In Contract: pentru numirea Subantreprenorilor propusi dupa semnarea Contractului va fi obtinut consirntarnantul prealabil al Inginerului: Antreprenorul va transmite Inginerului lnstiintari cu cel putin de 28 de zile inainte de termenele la care Subantreprenorul intentioneaza sa inceapa lucrarile, precum si datele efective de Incepere a lucrarilor pe $antier :

(b) (c)

4.5 Subantreprenorii Nominalizali

In aceasta Sub-Clauza, .Subantreprenor norninalizat" inseamna un Subantreprenor pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan], II desernneaza sa fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instructiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obliqatia sa angajeze un Subantreprenor nominalizat irnpotriva caruia Antreprenorul a ridicat obiectii justificate si instiinteaza Inginerul cat de repede posibil, prezentand rnotivatia corespunzatoare.

4.6
Colaborarea Antreprenorul va crea, In conformitate cu prevederile Contractului sau cu instructiunile Inginerului, conditii corespunzatoare destasurarii activitatii pentru: (a) (b) (c) Personalul Beneficiarului alti antreprenori anqajati de Beneficiar, ~i personalul autoritatllor publice legal constituite,

care pot fi anqajati pentru executia, pe sau In zona $antierului, unor lucrari care nu sunt cuprinse In Contract. Orice astfel de instructiune va constitui 0 Modificare, daca si In rnasura In care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal ~i alti antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrarilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe $antier si va coordona propriile sale activitati cu cele ale altor antreprenori In conditiile (daca exista) specificate In Cerintele Beneficiarului. Daca. potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicita sa acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundatii, structuri, echipamente sau cai de acces In conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele ~i In conditiile prevazute In Cerintele Beneficiarului. 4.7 Trasarea Lucrarilor Antreprenorul va trasa l.ucrarile In functie de reperii originali. coordonatele si cotele de reterinta specificate In Contract sau notificate de catre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate partite de

i

I
/

j

15

Lucrari ~i va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu al Lucrarilor. Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare leqata de reperii ~i sistemele de reterinta specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora inainte de utilizare. Daca Antreprenorul lnreolstreaza tntarzteri si/sau se produc Costuri suplimentare la executia lucrarilor care au fost necesare ca urmare a corectarii unor erori ale reperilor sau sistemelor de reterinta, iar un antreprenor cu experienta nu ar fi putut identifica, in mod rezonabil, asemenea erori ~i evita Irrtarzterile si/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va Instiinta Inginerul ~i, cu conditia respectarf prevederilor SubClauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorulw], va avea dreptulla: (a) prelungirea duratei de executie pentru 0 astfel de Intarziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi Intarziata, ~i plata Costurilor suplimentare, la care se adauqa un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractu lui.

o

(b)

Dupa primirea in~tiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca ~i (In acest caz) pana la ce llmita, in mod rezonabil, erorile nu s-ar f putut identifica ~i (ii) daca drepturile mentionate in sub-paragrafele (a) si (b) de mai sus se Incadreaza in aceasta llrnita.

4.8
Proceduri de Securitate Antreprenorul are obliqat'a: (a) (b) (c) sa respecte reqlernentarile in vigoare legate de securitatea muncii; sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe $antier; sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra $antierul ~i Lucrarile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza ~i supravegherea Lucranlor pana la terminarea ~i receptia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucretilor de cafre Beneticien, ~i sa execute orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti ~i garduri) care pot fi necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public ~i protectia publicului, a proprietarilor ~i ocupantilor terenurilor adiacente.

(d)

(e)

4.9
Asigurarea Calitalii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor Contractu lui. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Contract. Inginerul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calltatlt. Detaliile tuturor procedurilor ~i documentele de conformitate vor f transmise Inginerului in scopul inforrnarf acestuia, inainte de inceperea fiecaret etape de proiectare sau executie. La emiterea unui document de natura tehnica adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

16

©ARIC 2006

Condi(ii de Contract pentru Constructii :;oiEchipamente in caz de discrepante intre versiunea

inclusiv Proiectare in /imba rotnen»
§l

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiel« in /imba eng/eza versiunea in timbe eng/eza preva/eaza versiunee in /imba eng/eza

10 [Informatii despre $antie~ si a oricaror date suplimentare relevante pentru proiectul Antreprenorului.. inclusiv aspectele legate de mediu. intorrnatiile necesare.. to ate datele relevante. ~i a fundamentat Valoarea de Contract Acceptata cu datele. evenimente neprevazute ~i alte circurnstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. j \ i 4. referitoare la structura geologica si concitiile hidrologice de pe $antier. personal. 4. apa ~i alte servicii. Daca In Contract nu se specitica alttel. /irniJa er. [ ( f.. exarninarile ~i deplina Intelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire In Sub-Clauza 4. interpretarile. Valoarea de Contract Acceptata va acoperi to ate obliqatiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refera la Sumele Provizionate. . cu exceptia conditiilor climaterice. daca este cazul) ~i toate cele necesare pentru 0 proiectare si 0 executie corespunzatoare. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date.-. se va considera ca Antreprenorul a obtinut toate inforrnatiile necesare referitoare la riscuri. De asernenea. 4. cazare..11 I Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Se considera (a) (b) ca Antreprenorul: este satistacut ~i considera ca Valoarea de Contract Acceptata este corecta ~i suficienta. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul cat mai curand posibil. volumul ~i natura activitatii ~i Bunurilor necesare pentru exec uti a ~i terminarea Lucrarilor ~i remedierea oricaror detectiuni: leqislatia. pe care Antreprenorul Ii irrtalneste pe $antier la exec uti a Lucrarilor. se va considera ca Antreprenorul a inspectat ~i examinat $antierul. energie. transport. Daca Antreprenorul intalneste conditii fizice nefavorabile.10 Antreprenorul sale potrivit tntormatll despre $antier t Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului. ~i ca a fost satistacut: Inainte de depunerea Ofertei. tacilitati.'] eng/f'za . procedurile si codul muncii aferente Tarii: si cerintele Antreprenorului referitoare la cai de acces. Imprejurimile acestuia. inclusiv conditiile subterane ~i hidrologice. inclusiv conditiile subterane: conditiile hidrologice si climaterice. (lener(-lie ARIC 2006 17 /r. to ate datele care intra In posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baza. Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenoru lui. care se atla In posesia Beneficiarului.te c//screpante iotre In es~'e trao'ucere Gin vcrsuuie« u: hrnf). precum si alte obstacole fizice ~i factori poluanti.Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera de nici una din sarcinile: obflqatiile sau responsabilitatile prevederilor Contractului._r?. pe care Ie considera ca fiind lrnprevizibile.. terminarea Lucrarilor ~i remedierea tuturor defectiunilor.12 Conditii Fizice Irnprevizibile In aceasta Sub-Clauza: . pentru informarea acestuia: Inainte de Data de Baza. verSiLinea in hnrba encte:» . inclusiv urrnatoarele (fara a se lirnita la acestea): (a) (b) (c) (d) (e) forma ~i natura Santierului. de to ate aspectele relevante. inspectiile.cte:» pro'/3!ea.conditii fizice" insearnna conditii fizice naturale ~i artitictale. In rnasura In care este posibil (tinand cont de costuri ~i tirnp). datele rnentionate mai sus si alte intorrnatii disponibile. In accoasi rnasura.

daca terminarea lucrarilor este sau va fi lntarzlata. efectuarea inspectiei si/sau investiqarii conditiilor fizice. Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare 18 © ARIC 2006 Acest document este a traducere din versiunea oticiet« in /imba enaleze. astfel Incat sa poata fi verificate de catre Inginer.14 Evitarea Afectarilor Antreprenorul (a) (b) nu va afecta inutil sau nemotivat : libera circulatie a publicului. sau folosirea ~i ocuparea acestora. cu riscul ~i pe cheltuiala sa.13 Dreptul de Trecere ~i Facilitati Antreprenorul va suporta toate costurile ~i taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau ternporara care ii pot fi necesare. Inginerul poate actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Inginerul poate evalua orice dovezi ale conditiilor fizice prevazute Antreprenor la fundamentarea Ofertei. ~i plata Costurilor suplimentare. va avea dreptulla: (a) 0 o I U w _J Ct: -< ::J Ct: 2 o LL (b) prelungire a perioadei de executie corespunzatoare lntarzierilor inregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. ~i va rnentiona motivele pentru care Antreprenorul Ie considera Imprevizibile. [nainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite in subparagraful (ii).ucrarilor.5 [Stabilirea Modului de Solu(ionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca ~i (daca da) pana la ce lirnita conditiile fizice au fost imprevizibile ~i (ii) daca drepturile rnentionate in sub-paragrafele (a) ~i (b) de mai sus se incadreaza in aceasta lim ita. care pot fi prezentate Antreprenor. Antreprenorul va obtine. dar nu va fi obligat sa Ie ia in consideratie. Antreprenorul va continua sa execute l. de catre de catre 4. verifica daca pe sectoare similare de l. care vor fi incluse in Pretul Contractu lui. indiferent daca acestea sunt publice sau se atla in posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.5 [Stabilirea Modului de Solutionare].ucrari (daca exista) au fost identificate conditii fizice mai favorabile decat s-au putut prevedea in mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. transmite Instiintarea rnentionata ~i inreqlstreaza Intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare datorita acestor conditii. 4. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. de asemenea. in caz de discrepente versiunea in /imba eng/eza preveleeze versiunea in ltmbe eng/eza in /imba remere §i .4 [Prelungirea Perioadei de Executie].ucrari nu pot ave a ca efect 0 reducere a Pretului Contractu lui. Efectul cumulat al aplicarli prevederilor sub-paragrafului (b) ~i reducerile pentru toate conditiile fizice favorabile identificate pe sectoare similare de l. sau accesul catre drumuri ~i trotuare. inclusiv cele pentru accesul pe $antier. Daca ~i in rnasura in care aceste conditii fizice mai favorabile au fost lntalnite.1 [Revendicarile AntreprenorulUl].Instiintarea va descrie conditiile fizice. Antreprenorul. pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor conditii ~i care pot fi deduse din Pretul Contractului ~i din Certificatele de Plata. Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. care Ii pot fi necesare la executia l. orice alte facilitati suplimentare din afara $antierului.ucrarile folosind metode corespunzatoare ~i satistacatoare potrivit conditiilor fizice existente ~i va respecta toate instructiunile primite de la Inginer. Inginerul poate. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan]. Daca 0 instructrune constituie 0 Modificare. De asemenea. Daca ~i in rnasura in care Antreprenorul intalneste conditii fizice care sunt Imprevizibile. Dupa primirea Instiintar!i.

Nu este necesar consirntarnantul pentru vehiculele care transporta Bunuri sau Personal al Antreprenorului In afara $antierului. incarcarea. Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. Antreprenorul nu va retrage de pe $antier nici un Utilaj important tara conslrntarnantul Inginerului. depozitarea ::?i protejarea tuturor Bunurilor ::?ia altor produse necesare executiei l. Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea.16 Transportul Bunurilor Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor (a) Speciale: (b) (c) Antreprenorul va transmits Inginerului 0 notificare. de ciiscrepante inire versionee in ilinLJa romi~ncl?1 ciocument este 0 iraducere eim verSfunea \. Din momentul aducerii pe $antier.15 cane de Acces Se considera ca Antreprenorul este satistacut de compatibilitatea ::?i disponibilitatea caller de acces catre $antier.ucrarilor. 4.h:_:/'Slunea in /iinba engiez8 Dre'va!eaza versiunee . (b) (c) (d) (e) 4. zgomotului $i a altor consecinte ale activitatii sale. Antreprenorul va executa to ate marcajele ::?iindicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va obtine aprobarea autorltatilor competente pentru marcaje ::?i indicatoare precum ::?i pentru utilizarea acestor drumuri. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor ::?ia drumurilor. cu cel putin 21 de zile Tnainte de data la care Echipamentele sau cantitati importante din alte Bunuri vor fi livrate pe $antier.18 Protectia Mediului Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru protectia mediului lnconiurator (atat pe $antier cat ::?i In afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarf populatiei ::?i a proprietatilor ca urmare a poluarii. 4. descarcarea. care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. transportul. Antreprenorul se va asigura ca emisiile.Antreprenorul II va despaqubi pe Beneficiar ::?i nu se va considera vinovat pentru daunele. 4. deversarile de supratata ::?ideseurile C3Hneraie ARIC 2006 of!c. pierderile ::?icheltuielile (inclusiv taxele ::?icheltuielile egale) care rezulta In urma unor afectari inutile sau nemotivate. si Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces In stare de compatibilitate sau disponibilitate. pentru uzul si necesitatile Antreprenorului.. pierderile ::?i cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul Bunurilor ::?iva negocia ::?isuporta to ate cheltuielile generate de revendicarile privind transportul acestora. primirea.ucrarilor: ::?i Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despaqubirii pentru daunele.17 Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje.aia iflnha engfeza in lirnt)B engleza 19 ii. Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private. Cu exceptia altor prevederi ale acestor Conditii: (a) Antreprenorul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) de lucrarile de intretinere. Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind In Tntregime destinate executarii l.

Cantitatile realizate ~i sumele datorate (stabilite conform preturilor rnentlonate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. Beneficiarul va furniza. rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarllor vor fi elaborate de catre Antreprenor ~i transmise Inginerului In sase exemplare.rezultate In urma actlvitatllor proprii nu vor depasi valorile indicate In Cerintele Beneficiarului ~i nu vor depasi valorile admise de Legile In vigoare. Antreprenorul va fi tndreptatit sa utilizeze. apa. pastra In custodie ~i controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de responsabilitatea pentru lipsurile. detectiuni sau deficiente ale acestora. Antreprenorul va plati aceste sume Beneficiarului. defect sau deficienta.5 [Stabilirea Modului de SolutionareJ. exceptand situatia In care: Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului In perioada de tirnp In care Personalul Antreprenorului Ie utuizeaza. cu riscul ~i pe cheltuiala sa. se afta In posesia acestuia sau Ie controleaza. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza intre versiunea . gazul ~i alte servicii pe care Beneficiarul Ie are disponibile pe $antier ~i ale carer detalii ~i preturi sunt rnentionate In Cerintele Beneficiarului. Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lipsa. Antreprenorul va furniza. pe riscul si pe cheltuiala sa. In scopul executiei Lucrarilor. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului: (a) (b) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului. Daca nu se convine altfel de catre cele doua Parti.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. coordoneaza.20 Utilajele Beneficiarului §i Materialele Asigurate Gratuit Beneficiarul va pune la dispozitie.19 Electricitate.5 [Revendicarile BeneficiarulUl] ~i Sub-Clauzei 3. Apa §i Gaz Cu exceptia prevederilor de mai jos. Primul raport va acoperi perioada pana la C9ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii in caz de discreoeme $i Echipamente 20 inclusiv Proiectare in limba rotnene $1 Acest document es/e a traducere din versturiee oticiele In limba engleza.5 [Revendicarile Beneficiarulw] ~i Sub-Clauzei 3. custodia ~i sub controlul Antreprenorului. rnodalitatile ~i preturile rnentionate In Cerintele Beneficiarului. o 4. energia etectrica. materialele asigurate gratuit (daca exista) In conformitate cu detaliile rnentionate In Cerintele Beneficiarului. defectiunile sau deficientele.21 Rapoarte privind Evolutla Executiei Lucrartlor Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale. Cantitatile consumate ~i sumele datorate (conform preturilor rnentionate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. conduce. pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executarea l. Ulterior inspectiei vizuale. Antreprenorul va plati Beneficiarului toate aceste sume. apei ~i altor servicii care Ii sunt necesare. materialele asigurate gratuit vor fi trecute In grija. Antreprenorul va face inspectia vizuala a acestor materiale ~i va transmite cu promptitudine Inginerului 0 instllntare referitoare la orice lipsuri. la termenul ~i In locul specificate In Contract. tara a percepe vreun cost. 4. Utilajele Beneficiarului (daca exista) In conformitate cu detaliile. Antreprenorul va fi raspunzator de furnizarea energiei electrice. Beneficiarul va asigura aceste materiale. care nu au fost evidente la inspectia vizuala. avea grija. 4.ucrarilor. Obliqatiile Antreprenorului de a inspecta. aparatura necesara utilizarii serviciilor respective ~i rnasurarii consumurilor.

Documentele Antreprenorului.ucrarilor si cea planificata. in calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe $antier. pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru Materiale. Iabricatie. ~antierului 4. prezentand detalii referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului si rnasurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea lntarzierilor. inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si activitati in lcqatura cu aspectele de mediu si relatiile publice. (b) (c) (g) (h) detaliile prezentate in Sub-Clauza 6. Fiecare raport va include: (a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate. se vor prezenta: numele producatorului. punerea in functiune si efectuarea probelor. achizitie. montaj. testele. !'n /irnba englez~l de discrepante intre versiunea lirnba (Oni"c3nf:] !$i . constructie. Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul propriu in limitele Santierului si al zonelor auxiliare pentru a nu afecta ARIC 2006 Cone!'(1i Generale 21 /r. rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru Materiale.: oticietc J'n lirnba engteza /n !irnba englezA pr(~va/eazcJ versiunef3. fotografii care sa reprezinte stadiul tabricatlei si evolutia lucrarilor pe $antier. datele planificate ~i cele realizate pentru: (i) (ii) (iii) (iv) (d) (e) (f) inceperea asarnblarii: inspectiile facute de Antreprenor. procentul de realizare.5 [Revendicarile 8eneficiarulw] si a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. lista Modificarilor.22 Securitatea Cu exceptia altor prevederi ale Conoitiilor Speciale: (a) (b) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe $antier.-jocurnent esto () iraducere din vers. a lnstilntarilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2. Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor rarnase la data de terminare speciticata in Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l. si transportul ~i sosirea pe Santier.ucrarilor.une.starsitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Incepere. locul de asamblare. testare. si cornparatii lntre evolutia reala a l. incluzand fiecare etapa de proiectare. 4. livrari pe Santier. CB2 Acest . copii ale documentelor de asigurare a calitatii.1 [Revendicarile Anfreprenorulw].23 Actlvltatlle Antreprenorulut pe ~antier Antreprenorul va restranqe aria de destasurare a activitatii numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Inginer ca zone de lucrari. in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport. si Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului. statistici referitoare la securitatea muncii. Personalul Beneficiarului ~i oricare alte persoane a carer identitate a fost notiticata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Inginer. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna.10 [Rapot1ari privind Personalul §i Utilajele Antreprenorulw].

ucranle Provizorii.. Dupa descoperirea unor astfel de obiecte.i Echipamente intre versiunea inctusiv Proiectare in timae romene .24 Vestigii Toate fosilele.i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enalez«. Antreprenorul I~i va asuma raspunderea privind disponibilitatea prciectantilor de a participa la discutii cu Inginerul In orice moment rezonabil.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabif modul de solutionare a acestor probleme. I . ingineri sau al~i protesionistt. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. 4. excesele de materiale. articolele de valoare sau antichitatile. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Detectiunilor. monedele. Antreprenorul va transmite 0 noua Instiintare Inginerului si. molozul. Antreprenorul va curata ~i Indeparta. (b) Dupa primirea noii lnstiintari. resturi ~i Lucranle Provizorii care nu mai sunt necesare. Antreprenorul va lasa partea respective a $antierului ~i l. Daca Antreprenorul Inreqistreaza lntarzleri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarf acestor instructluni. Antreprenorul va transmite cu promptitudine 0 Instiintare Inginerului. gunoaiele ~i l. in caz de dlscrepenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engled. care corespund criteriilor (daca exlsta) rnentionate In Cerintele Beneficiarului. pana la data de expirare a Perioadei de 22 @ARIC2006 Conditii de Contract pentru Constructii . Cu exceptia altor prevederi ale Contractului. ~i plata Costurilor suplimentare.ucranle curate ~i In siquranta. lrnpreuna cu constructille ~i alte rama~i~e sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe $antier vor f lncredintate In grija ~i sub autoritatea Beneficiarului. Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati. 5. care va emite instructiuni pentru modul de solutionare. care vor fi incluse In Pretul Contractului. inciusiv reterintele acestora. Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele proiectantilor ~i Subprolectantilor propusi. Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrariior. Antreprenorul poate pastra pe $antier Bunurile care Ii sunt necesare pentru Indeplinirea obliqatiilor prevazute In Contract. Antreprenorul va curata ~i inlatura de pe $antier orice moloz. Antreprenorul va pastra $antierul degajat de obstacole inutile ~i va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 Obligatiile Generale de Proiectare Antreprenorul va executa ~i va raspunde de proiectarea Lucrarilor. proiectantli sai ~i Subproiectanti au experienta ~i capacitate a necesara pentru proiectare.I terenurile adiacente. va avea dreptulla: (a) 0 prelungire a duratei de executie pentru fiecare lntarziere. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. daca terminarea Lucrarilor este sau va fi lntarziata. Antreprenorul va garanta ca el. Pe parcursul executarii Lucrarilor.. de pe acea parte a $antierului ~i a l.1 [Revendicarile Antreprenoruius.ucrarilor la care se refera Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. toate Utilajele Antreprenorului. Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la lnlaturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.

Durata de Executie nu va fi prelunqita si Pretul de Contract nu va fi actualizat. Aceasta lnstiintare va rnentiona ca Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat. Inginerul va putea.Docurnentele Antreprenorului" exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire si/sau pentru aprobare. Personalul Beneficiarului va avea dreptul sa controleze elaborarea acestor documente.2 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse in Cerintele Beneficiarului. Documentele Antreprenorului vor f redactate in limba de comunicare detinita in Sub-Clauza 1. ca Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului. sau rnasura in care acesta nu corespunde acestora. (i) . Inginerul va decide daca se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari §i Actua/izan] ..7 [Trasarea Lucrari/or]. atat pentru revizuire (si aprobare. sa instiinteze Antreprenorul daca un Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (in rnasura in care este rnentionat). qreseala sau alta neconcordanta identlficata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste articole de reterinta. acordand atentia necesara ar fi identificat o eroare. Daca in Cerintele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urrneaza sa fie prezentate Inginerului pentru a f revizuite si/sau aprobate. 5. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. daca exista) si articolele de reterinta mentionate in Sub-Clauza 4. si (ii) . in perioada de revizuire. daca este specificat. calculat de la Data de Incepere.1 ilnceoeree Lucrari/or]. In termenul rnentionat in Anexa la Oterta. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul referitor la orice eroare. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului.Notificare a Detectiunilor.. Dupa primirea acestei instiintari. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. de asemenea. oriunde sunt elaborate.7 [Manua/e/e pentru Exp/oatare §i intretinere].6 [Documente/e Conforme cu Executia] si Sub-Clauza 5..perioada de revizuire" insearnna perioada solicitata de catre Inginer pentru revizuire . daca este astfel specificat) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze cat si pentru utilizare.4 [Legea §i Limba]. Daca si in rnasura in care (tinand cont de cost si timp) un antreprenor cu experienta.. aprobat) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Instiintarea va rnentiona.i lnstiintarea Antreprenorului. Urrnatoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze. si documentele descrise in Sub-Clauza 5. revizuit si retransmis (si. irnpreuna cu instiintarea descrisa mai jos. calculate de la data la care Inginerul prirneste Documentul Antreprenorului . 23 . documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari. Antreprenorul. La primirea Instiintarii prevazuta de prevederile Sub-Clauzei 8. in mod corespunzator. Daca un Document al Antreprenorului este necorespunzator. acestea vor f prezentate. Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare . fiecare perioada de revizuire nu va depasi 21 de zile. qreseala sau un alt defect atunci cand a inspectat $antierul si a examinat Cerintele Beneficiarului inainte de prezentarea Ofertei.i (daca este specificat) pentru aprobare. acesta va fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului.i va instiinta.i calculele de proiectare.

Toate aceste Legi. sau ca acesta nu corespunde prevederilor Contractului (rnentinand rnasura In care nu corespunde). executia lucrarilor ~i Lucrarile terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice ~i Legilor referitoare la executia lucrarilor. 5. care sunt relevante pentru proiectarea ~i executia acesteia. constructie ~i mediu tnconjurator.4 Standardele Normativele §i Tehnice Proiectul. executia unei part' a Lucrarilor se va face In conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite (si aprobate. Antreprenorul Ie va elabora cu promptitudine. ~i daca Antreprenorul doreste sa modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (~i aprobare. ~i documentele care alcatuiesc Contractul. daca este specificat). 5. ~i (iii) se va considera ca Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea ~i executia unei part' a Lucrarilor. Orice aprobare sau consimtarnant. Documentele Antreprenorului.3 ~--------- ----------------~--- Obllqatille Asumate de catre Antreprenor Antreprenorul I~i va asuma raspunderea ca proiectul. daca nu este altfel specificat. exceptand cazul In care Inginerul a transmis o tnstllntare cuprinzand rnentiunile prevazute In sub-paragraful (i).). sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi). cu sau tara comentarii. referitoare la Lucrari ~i la fiecare Sector de Lucrari. schimbate ~i actualizate de Modificari. aplicabile Lucrarilor sau definite de Legile In vigoare. nu va scuti Antreprenorul de nici 0 obllqatie sau responsabilitate. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi lntelese ca referiri la editia aplicabila la Data de Baza. Daca Inginerul dispune ca sunt necesare Documente ale Antreprenorului supllmentare. (ii) executia unei pa!1i a Lucrarilor nu va tncepe pana cand Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului. 24 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente tntre versiunee inclusiv Proiectare in limba romana §i Acest document este a traducere din versiunea oficiala In limba engleza~ In caz de discreoame versiunea In limbe engleza prevaleaza versiunea In limbe engleza . daca este specificat. vor fi cele In vigoare la data receptiei de catre Beneficiar a Lucrarilor sau a unor Sectoare de lucrari potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia de cetre 8eneticiarj. (b) (c) (d) executia unei parti a Lucrarllor nu va putea Incepe Inainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului. Documentele Antreprenorului. Antreprenorul va tnstiinta imediat Inginerul. executia ~i Lucrarile terminate vor fi In conformitate cu: (a) (b) Legile Tarii. Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus. Ulterior. Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea caruia sunt destinate Lucrarile ~i alte standarde rnentlonate In Cerintele Beneficiarului.Pentru fiecare parte a Lucrarilor ~i exceptand situana In care aprobarea sau conslrntarnantul Inginerului a fost obtinut: (a) In cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (asa cum s-a rnentionat) transmis Inginerului spre aprobare: (i) o I G Inginerul va tnstiinta Antreprenorul ca Documentul Antreprenorului a fost aprobat.

Daca in Contract este prevazut ca instruirea trebuie etectuata lnainte de receptie.1 [Receptia i. si Ie va transmite Inginerului pentru revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. arnbiquitati. un set complet de inreqistrari ale executiei l.8 Erorile de Proiectare in cazul in care.1 [Receptia Lucreritor §i a Sectoarelor de Lucran] numai dupa terminarea acestei instruiri.ucrarile nu vor f considerate terminate in scopul receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 1 [Receptia l. cuprinzand detaliile mentionate.ucranlor conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului. l. cuprinzand detalii suficiente astfel incat Beneficiarul sa poata exploata.6 Documentele Conforme cu Executia Antreprenorul va elabora. ornisiuni. atunci Inginerul va inita 0 Modificare §i Actualizan]. l. In situatia in care: (a) Inginerul decide ca este necesara aplicarea ~i (b) propunerile pentru aplicare constitute 0 moditicare. Aceste lnreqistrari vor f pastrate pe $antier ~i vor fi utilizate exclusiv in scopurile acestei Sub-Clauze.ucrarile vor ti remediate pe cheltuiala Antreprenorului. reprezentand l. ~i orice alte manuale mentionate in Cerintele Beneticiarului. in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. precizand arnplasarnentele. acestea si l.ucreritor §i a Sectoare/or de Lucran] pana la primirea de catre Inginer a acestor documente. Lucrarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. in Documentele Antreprenorului. Suplimentar.2 [Documentele AntreprenorulUl].contorrne cu executia'.ucrarilor.Daca in Tara intra in viqoare. lnainte de emiterea Procesului Verbal de Recep~ie la Terminarea l. Antreprenorul va obtine consimtamantul Inginerului referitor la rnarimea. discrepante sau alte deficiente. sistemul de reterinta si alte detalii relevante. Antreprenorul va furniza Inginerului manuale provizorii referitoare la exploatare si Intretinere. se identifica erori. standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va Instiinta Inginerul si (daca e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare.ucterilor §i a Sectoarelor de Lucran] pana cand Inginerul nu va primi versiunea finala a manualelor pentru exploatare ~i lntretinere. 5. regia ~i repara Echipamentele. tara a tine cont de nici un consimtamant sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze. Doua copii ale acestor inreqistrari vor fi trimise Inginerului lnainte de inceperea Testelor la Terminare. 5. Antreprenorul va prezenta Inginerului planse ale Lucrarilor conforme cu executia. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari 5.ucrarite nu vor fi considerate terminate in vederea etectuarf receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.ucrarile asa cum sunt executate.5 Instruirea Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea ~i intretinerea l. dupa Data de Baza. 5.7 Manualele pentru Exploatare §i lnainte de inceperea Testelor la Terminare. dimensiunile ~i detaliile lucrarilor real executate. reasambla. Antreprenorul va furniza Inginerului numarul si tipurile de copli specificate ale planselor relevante conforme cu executia. ~i va actualiza.ucrarilor . lntretine. lntretinere II 25 . demonta. in acest scop.

facilitatile de prim ajutor.1 Angajarea Personalului §i Fortei de Munca ~i Porta de Munca Cu exceptia celor prevazute in Cerinte!e Beneficiarului. ca personalul medical.2 Nivelul de Salarizare §i Condltiile de Munca Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare ~i conditii de rnunca care sa nu fie inferioare celor stabilite pentru activitaf similare din zona in care se executa lucrarea. rnasa transport.-------------- Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. asistenta sociala. exista acordul Inginerului. De asemenea. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal ~i tortei de rnunca. Antreprenorul Ie va solicita anqajatilor sai sa se conformeze Legilor in vigoare. Daca nivelurile de salarizare ~i conditnle de rnunca nu sunt aplicabile. in colaborare cu autorltatile sanitare. nelocalnic sau din zona. inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. Antreprenorul va respecta intreaga teqislatie a muncii care se aplica Personalului Antreprenorului.4 Legislatia Muncii Antreprenorul nu va recruta sau nu va Incerca sa recruteze personal sau torta de rnunca din cadrul Personalului Beneficiarului. 6. ~i Ii va asigura acestuia toate drepturile legale.3 Persoane in Serviciul Beneficiarului 6. precum ~i pentru plata.-. 6.6 Facilitati pentru Personal si For1a de Munca ------- -------. inclusiv Legile referitoare la angajare. masa ~i transportul acestuia. 6. 6. in caz de oiscrepnnte versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza tntre versiunea in limba romene si . securitatea muncii. va ~i va in Antreprenorul nu va permite nici unuia din anqajati: sai sa tocuiasca temporar sau permanent in constructiile care fac parte din Lucrarile Permanente. Lucrarea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protejarea vieti] sau a proprietatli sau pentru siquranta l. sanatate. cu urrnatoarele exceptii: (a) (b) (c) Contractul contine alte prevederi. destinate Personalului propriu.5 Programul de Lucru Activitatea pe $antier se va intrerupe in zilele nelucratoare ~i in afara programului normal de lucru rnentionat in Anexa la Oterta.per6lU. Antreprenorul asigura facilitati pentru Personalul Beneficiarului. Antreprenorul asigura ~i rnentine toate facintatite necesare legate de cazare.ucrarilor. conform celor mentionate Cerintele Beneficiarului. infirmeria ~i serviciul de arnbutanta sunt asigurate in perrnanenta pe $antier si In taberele ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii 26 ~i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limba enolez«. cazarea. emigrare ~i repatriere. ------------------------------ 6. 6.7 Sanatatea §i Securitatea Muncii Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru rnentinerea sanatatii ~i securitatii Personalului propriu. caz in care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. Antreprenorul va asigura salarii ~i conditii de rnunca practicate pe plan local de catre angajatori cu acnvitati similare cu cele ale Antreprenorului. Antreprenorul se va asigura.

Inginerului detalii referitoare la produce rea accidentului. pan a la data terminarii de catre Antreprenor a lucrarilor ramase de executat mentionate In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. pentru numire) Daca este cazul. conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.ucrarilor ~i atat timp cat este necesar pentru indeplinirea obliqatiilor Antreprenorului.10 Raportari privind Personalul ~i Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va transmite Inginerului intorrnatii care sa precizeze nurnarul fiecarei categorii a Personalului Antreprenorului si a Iiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe $antier. lntr-o forma aprobata de catre Inginer. administrarea. precum si la daunele aduse proprietatii. lnformatiile vor fi transmise lunar. asa cum poate solicita Inginerulln mod rezonabil. Antreprenorul va asigura toate tacilitatile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale. Aceasta persoana va fi calificata pentru 0 astfel de activitate ~i va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune rnasuri de prevenire a accidentelor. riscuri posibile si metode de prevenire a accidentelor) pentru executia satistacatoare si in siquranta a l. care sa raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe $antier. inspectarea si testa rea lucrarilor. 6.4 [Legea §i Limba]) si operatiunile care trebuie executate (inclusiv metode si proceduri necesare. Antreprenorul va pastra un registru si va lntocmi rapoarte referitoare la sanatatca. Pe parcursul executiei l. 27 . daca este cazul. Antreprenorul va numi (sau va face demersuri o persoana corespunzatoare pentru inlocuire. acesta va asigura toata asistenta necesara pentru planificarea. lndeplineste sarcinile cu incornpetenta sau neqlijenta: nu respecta prevederile Contractului. urgent. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa lnlature (sau sa dispuna inlaturarea) orice persoana anqajata pe Santier sau la Lucrare. coordonarea.9 Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea. In situatia producerii unui accident. preqatirea si experienta necesare In domeniile de activitate ale acestuia.f de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului si ca se iau toate rnasurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale.ucrarilor. Antreprenorul va transmite. care: (a) (b) (c) (d) manitesta un comportament necorespunzator sau lipsit de responsabi litate. sanatatii sau protectiei mediului.8 Supravegherea Asiqurata de Antreprenor Pe durata elaborarii proiectului si executiei l. Supravegherea va fi asiqurata de un nurnar suficient de persoane care sa cunoasca limba de comunicare (definita In Sub-Clauza 1. 6. 6. securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor.ucrarilor. inclusiv Reprezentantul Antreprenorului. sau persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitatii muncii.

28 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii !.1 Modul de Executie Materialele §i Execuna Antreprenorul aprovizionarea (a) (b) (c) se va ocupa de fabricarea Echipamentelor. masoare §i sa testeze materialele si calitatea executiei. 7. aprobarilor §i echipamentului de protectie. In conformitate cu practici recunoscute. cu mentiunea originii §i probe specificate In Fiecare proba va fi etichetata. Antreprenorul va instllnta Inginerul de fiecare data cand 0 lucrare este terminata §i Inainte ca aceasta sa devina acoperita.6. §i sa verifice evolutia proceselor de producere a Echipamentelor §i de producere §i prelucrare a Materialelor Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului conditiile necesare destasurarii activitatilor mentionate. Daca Antreprenorul omite sa transrnita Instiintarea. in caz de discrepente iatre versiunea .2 Prelevarea de Probe Antreprenorul va transmite Inginerului. daca In Contract nu este altfel prevazut. §i locului de utilizare In 7. dezordinea §i conduita necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului si pentru pastrarea linistii §i protectiei persoanelor sau a proprietatii pe §i In vecinatatea $antierului. Aceste activitaf nu vor exonera Antreprenorul de obllqatiile §i responsabilitatile sale. §i probe suplimentare indicate de catre Inginer.2 [Documentele Antreprenorulw]: (a) (b) probe standard prelevate de la producator Contract. o I utilTe. In modul (daca exista) specificat In Contract. ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. masurile necesare pentru a preveni ileqalltatlle. totul pe cheltuiala Antreprenorului. 7. masuratorile sau testele necesare. acesta. pe parcursul producerii. Lucrare. sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. facilitatilor. In continuare.ucrarilor: o . sa examineze. de produce rea §i Materialelor §i de toate cele necesare executiei l.3 lnspectla Personalul (a) (b) Beneficiarului va avea oricand: acces nelimitat In orice parte a $antierului §i In toate locurile de unde se obtin Materiale naturale. inspecteze. va descoperi lucrarea §i va efectua remedierile necesare pe cheltuiala proprie. urrnatoarele probe de Materiale §i informatii relevante pentru a fi revizuite In conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise In Sub-Clauza 5. §i cu mijloace corespunzatoare si Materiale care nu prezinta riscuri. asamblarf si executiei lucrarilor (pe $antier sau In alta parte).?iEchipamente inclusiv Proiectare in limba romene $i Acest document este a traducere din versiunea oficiala in limba versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza enotere. la solicitarea Inginerului. Inginerul va efectua. si dreptul. cu grija si profesionalism.11 Conduita Necorespunzatoare Antreprenorul va lua. inclusiv asigurarea acceselor. fara Intarzieri nejustificate examinarea. inspectia. In perrnanenta.

Materiale . . Inginerul va aproba buletinele Antreprenorului. inspectiei. care vor fi incluse in Pretul Contractului. schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare.1 [Revendicarile Antreprenorulw]. Antreprenorul va remedia deficientele cu promptitudine si se va asigura ca produsul remediat este In conforrnitate eu prevederile Contractului. consumabile. Daca aceste teste modificate sau suplimentare arata ca Echipamentele testate. 0 (b) 1 J j Dupa primirea instiintarli. Antreprenorul po ate Incepe efectuarea testelor. acesta a acceptat II 1. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. Inginerul va putea respinge Echiparnentele.. Materiale.r 7. instrumente. daca terminarea l.i locul convenite.i expel'ienta corespunzatoare.4 Testarea Aceasta Sub-Clauza se va aplica tutu ror testelor specificate decat Testele dupa Terminare (daca exista). Antreprenorul va lnstiinta lnqinerul si.4 [Prelungirea Ouratei de Executiej. tara a lua In considerate alte prevederi ale Contractu lu i.i alte patti ale l.i locul pentru destasurarea testelor specificate pentru Echipamente. Daca lnqinerul nu se prezinta la data . materiale :.5 [Stabilirea Modului de Solutionarej. sau va emite un certificat care va confirma Daca Inginerul nu a participat la teste. se considera ca rezultatele ca fiind corect obtinute rapoarte privind rezultatele testelor de Incercare ale rezultatele testeior. asistenta tehnica. Antreprenorul va conveni impreuna cu lnqinerul data :.. Daca Antreprenorul Inregistreaza lntarzieri si. Atunci cand sunt corespunzatoare. .i alte intorrnatii.. altele Antreprenorul va furniza toata aparatura. utilaje: combustibil. documentele :.. proiectele sau lucrarile necorespunzatoare prin transrniterea unei lnstiintari catre Antreprenor cuprinzand rnotivatia respingerii. atunci costul etectuarii acestora va fi suportat de catre Antreprenor. electricitate. necesare pentru realizarea eticienta a testelor specificate. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rezultatele testelor vizate pentru conformitate. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan).ucrarllor.. cu exceptia cazurilor In care Inginerul dispune altceva.. va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru astfel de lntarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii acestor instructiuni sau ca urmare a intarzierf pentru care este responsabil Inginerul. cu privire la intentia acestuia de a participa la efectuarea testelor.i testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Inginerului. 29 . rnasuratorii sau testarii se identifica Echipamente. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a acestor probleme.i personal cu calificarea :.. In Contract. cu cel putin de 24 de ore lnainte..5 Respingerea Daca in urma exarninarii. Materialele. lnqinerul va instiinta Antreprenorul.i plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil.ucrarllor este sau va fi intarziata. proiecte sau lucrari cu deticiente sau neconforme cu prevederile Contractului. lnqinerul va putea. Materialele sau calitatea executiei 11U respecta prevederile Contractului. torta de rnunca.

1 Inceperea .i a altor materiale In exces (naturale sau artificiale). Inginerul poate solicita Antreprenorului: (a) (b) (c) sa Inlature de pe $antier :. sau In regim de urqenta daca urqenta este speciticata potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).6 Lucrari de Remediere Fara a lua In considerare testele sau certiticarile anterioare.5 [Revendicarile Beneficiarulw]. :.10 [Plata Echipamentelor §i Materialelor In Eventualitatea Suspendetii Lucrarilorj.i sa execute orice lucrare care este solicitata ca urqenta pentru siquranta Lucrarilor datorita unui accident. sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este In conformitate cu prevederile Contractului. In conformitate cu prevederile SubClauzei 2. unui eveniment neprevazut sau altui factor.7 Proprietatea asupra Utilajelor ~i Materialelor Daca nu contravine Legilor Tarii :. :.i conditiile initiale.... in caz de oiscrepente versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza intre versiunea in limba romen» 'Ii . Antreprenorul va plati toate redeventele. chiriile :.. acestea se vor repeta In termenii :. Antreprenorul se va conform a solicitarf Intr-un interval de timp rezonabil.5 [Revendicarile Beneficiarulw]. 7.8 Redevente Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului.ifara riscul sechestrului sau a altor impuneri.i sa plateasca alt antreprenor care sa execute lucrarea. 7.Oaca Inginerul solicita refacerea testelor pentru Echipamentele. Antreprenorul va suporta aceste costurl.ialte cheltuieli pentru: (a) (b) Materialele naturale obtinute In afara $antierului.. cu exceptia cazurilor In care zonele de depozitare In interiorul Santierului sunt specificate In Contract... care va fi perioada de timp (daca exista) specificata In solicitare. sau cand Antreprenorul este Indreptatit la incasarea valorii Echipamentelor si Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.i cu Conditii de Contract pentru Construcni . Beneficiarul va fi Indreptatit sa angajeze :. Materialele :. Materialele. 7.. In conformitate cu prevederile SubClauzei 2..i excavari :..i depozitarea materialelor rezultate din demolari :. Daca Antreprenorul nu se contorrneaza solicitarii.. lucrarile remediate sau 0 noua verificare a proiectelor.i fiecare cornponenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci cand: (a) (b) sunt livrate pe $antier.isa lnlocutasca orice Echipament sau Material care nu este In conformitate cu prevederile Contractului. toate costurile rezultate din nerespectarea solicitaril. Cu exceptia cazului In care Antreprenorul este tnoreptatit la plata pentru lucrare.i Echipamente mclusiv Proiectare Lucrarllor 30 © ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. Intarzierea ~i Suspendarea Lucranlor Inginerul va transmite Antreprenorului 0 Instiintare privind Data de Incepere a iucrarilor cu cel putin 7 zile inainte de aceasta data. Cu exceptia altor prevederi ale Condititlor Speciale Data de Incepere a lucrarilor nu va depa:. Antreprenorul va plati Beneficiarului. Daca respingerea si refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Beneficiarului.. ince 8.

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.l verslunea /17ilmba engleza de discreoente intre versiunee in ifrntJa (ornanB ~i . procurare. inclusiv perioadele propuse pentru fiecare taza de proiectare. Inginerul nu transmite o instilntare Antreprenorului. 0 (b) (c) (d) (ii) Daca In termen de 21 de zile dupa primirea programului.ucrarilor. constructie.3 Programul Executie de 8. De asemenea.:Sl eiOCU(TJE?nt 31 in ca2 est» 0 treducere a'in 1. perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. producere.ucrarilor.ucrarile sau Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Heceptiei. Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra circurnstantelor care pot afecta negativ lucrarile. sl detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum ~i nurnarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului. In care sa rnentioneze ca programul nu corespunde prevederilor Contractului. necesare pe $antier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari. montare. si un raport justificativ care sa includa: (i) descriere qenerala a metodelor pe care Antreprenorul lntentioneaza sa Ie aplice ~i a principalelor etape de executie a l.3 [Procedura ARIC 2006 ':_\Cf.ucrarile ~i fiecare Sector (daca exista) pana la expirarea Duratei de Executie a l. Antreprenorul va actiona In conformitate cu programul ~i cu alte obliqatii pe care trebuie sa Ie indeplineasca potrivit prevederilor Contractului.lerS/LJnea oticint« in fimba erote:». Antreprenorul va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice.. Personalul Beneficiarului va fi lndreptatit sa-si planifice activitatea conform programului Antreprenorului. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa transmits 0 estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circurnstantelor rnentionate si/sau 0 propunere de solutionare potrivit prevederilor Clauzei 13. iHSlunea u: tatib« engieza ptevaleax. aprobari ~i acorduri rnentionate In Cerintele Beneficiarului. ~i terminarea tuturor lucrarilor prevazute In Contract astfel incat l. pot majora Pretul Contractu lui sau provoca lntarzieri In executia l. prezentare a Documentelor Antreprenorului.2 [Documente/e Antreprenorulw] ~i orice alte transmiteri.1 [Receptia Lucretilor §i a Sectoare/or de Lucran].ucrarilor cu promptitudine ~i fara intarzien.1 [inceperea I In termen de 28 zile dupa primirea In~tiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei Lucrariloij.ucrarile. testare.ucrarilor cat mai curand posibil dupa Data de Incepere si va continua executia l. Antreprenorul va Incepe proiectarea si executia l. livrare pe $antier. succesiunea ~i termenele aferente inspectiilor si testelor specificate In Contract. Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde evolutiei lucrarilor sau obliqatiilor Antreprenorului. I 8.2 Durata de Executie II f Antreprenorul va finaliza toate l.ucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv: (a) (b) trecerea Testelor la Terminarea l.ucrarilcr. Fiecare program va include: (a) ordinea In care Antreprenorul intentioneaza sa execute l.mai mult de 42 de zile data primirii de catre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare. inspectie. 8. punere In functiune ~i efectuare a probelor.

1 [Receptia Lucreritor §i a Sectoarelor de Lucran]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. autoritatile Intarzie sau lntrerup activitatea Antreprenorului. 8. un motiv de Intarziere care acorda dreptul prelungirii Duratei de Executie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Conditii de Contract. cu conditia 20. este sau va fi lntarziata de urrnatoarele cauze: Antreprenorul va avea dreptul. datorata unor epidemii sau actiuni guvernamentale.ucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea. Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care I~i destasoara activitatea pe Santier. in caz de discrepante versiunea in limba engleza pteveleeze versiunee in limba englez8 . Antreprenorul va lnstiinta In cazul in care se produc urrnatoarele (a) (b) (c) situatii: publice Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autoritatile legal constituite din Tara.--------------------_-----_---------- In situatia In care: (a) (b) evolutia lucrarilor este nesatistacatoare pentru respectarea Duratei de Executie. Inginerul va revedea cele stabilite anterior ~i va putea majora dar. Intarzierile sau Intreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de executie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8. Atunci cand va stabili 0 prelungire a Duratei de Executie conform prevederilor Sub-Clauzei 20. impediment sau obstacol cauzate de.6 Ritmul Evolu~iei Lucrarllor -. 8.1 [Revendicarile Antreprenorulw].4 [Prelungirea Duratei de Executie].5 lntarzlerl Cauzate de Autorita~i ------------- Daca Antreprenorul se considera Executie. conditii climatice nefavorabile exceptionale.4 [Prelungirea Duratei de Executie].1. si/sau evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va programului de execu~ie valabil potrivit prevederilor mai corespunde) Sub-Clauzei 8.4 Prelungirea Duratei de Execu~ie --- - ~-~~ ----_ ----_- --- ------ --~-----0 prelungire respectarii prevederilor Sub-Clauzei a Duratei de Executie daca ~i In rnasura In care terminarea l. lipsa lrnprevizibila a personalului sau a Bunurilor. In nici un caz. Daca Inginerul transmite 0 lnstiintare Antreprenorului In care se rnentioneaza ca programul nu corespunde (In mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor ~i intentiilor declarate ale Antreprenorului. Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 0 Modificare lndreptatit la 0 prelungire a Duratei de Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. sau care pot fi atribuite Beneficiarului.3 [Procedura de Modificare]).de Modificare]. ---8. sau 0 intarziere.1 [Revendicarile Antreprenorulw] la (a) (b) (c) (d) (e) (daca nu s-a convenit 0 actualizare a Duratei de Executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Programul de Executie] din cauze diferite de cele rnentionate In Sub-Clauza 8. nu va putea reduce perioada curnulata de prelungire.3 [Programul de Executie]. ~i Intarzierile sau Intreruperile au fost Imprevizibile. unui program 32 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente Inire versiunea inclusiv Proiectare in fimba romene $1 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enctez«.

nu va putea depasi suma maxima aferenta penalitatilor de lntarziere (daca exista). pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 instiintare si. 0 (b) Dupa primirea Instiintarii. Suma totala datorata. 8. si plata Costurilor suplimentare. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Daca aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar. cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. 33 .10 si 8. 8.9 Consecintele Suspendarii Daca Antreprenorul va inregistra lntarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii instructiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 Penalitati lntarziere de Daca Antreprenorul nu reu~e~te sa respecte prevederile Sub-Clauzei 8. in afara daunelor produse de rezilierea contractului inainte de terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezi/ierea Contractu/ui de cetre Beneticieti.5 [Stabi/lrea Modu/ui de So/utionarej. Aceste penalitati nu vor exonera Antreprenorul de obliqatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini. precum si penalitati pentru intarzieri (daca e cazul). pierderii sau deqradarilor. Antreprenorul va plati Beneficiarului aceste costuri. Penalitatile de intarziere vor constitui suma mentionata in Anexa la Oferta. Antreprenorul va proteja. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.ucrarilor Inginerul poate oricand dispune Antreprenorului suspendarea executarii unei pal\i sau a tuturor Lucrarilor.5 [Revendicari/e Beneficiaruluij.1 [Revendicari/e Antreprenoru/w]. care vor fi incluse in Pretul Contractului.8 [Suspendarea Lucrari/o1 si/sau ca rezultat al reluarii lucrarilor.r actualizat ~i unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie.9. 8. 8. obligatii sau responsabilitati pe care Ie are conform prevederilor Contractului.4 [Pre/ungirea Ouratei de Executiej.5. [Ourata Penalitatile de lntarziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor. Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere. Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea nurnarului orelor de lucru si/sau a nurnarului de Personal si/sau Bunuri. prevederile Sub-Clauzelor 8. notifica cauza suspendarii. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. Pe perioada suspendarii. Daca si in rnasura in care cauza este notificata si se dovedeste ca responsabilitatea este a Antreprenorului. [Revendicari/e Beneticieruiuu. care va fi platita pentru fiecare zi de lntarziere lnreqistrata intre Data de Terminare contractuala si data specificata in Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor.2 de Executie]. pastra ~i asigura paza acelei parti sau a tuturor Lucrarilor impotriva deteriorarii.8 Suspendarea l.11 nu se vor aplica. Daca nu este notificat altfel de catre Inginer. Inginerul poate.7 de mai jos. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. de asemenea. prevazuta in Anexa la Oterta. va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru astfel de lntarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.

versiunea in limba enqtez« prevaleaza versiunea in limba enqtes» ln caz de discrepenie intre versiunea . Cu exceptia altor prevederi ale Conditlilor vor efectua in urrnatoarea succesiune: (a) Speciale. Daca Inginerul nu continua permisiunea in termen de 28 de zile dupa solicitare.7 [Manualele pentru Exploatare §i Intre(inere].2 Daca suspendarea Lucrarilo~ a durat [Rezilierea Contractului de cetre Antreorenoti.8 [Suspendarea rnai mult de 84 de zile.8 [Suspendarea Lucrarilo~ Antreprenorul nu va f indreptatit la 0 prelungire a duratei de executie si/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor..Ja rece") pentru a demonstra ca fiecare cornponenta a Echipamentelor poate sa tunctioneze in conditii de Conditii de Contract pentru Constructii !?i Echipamente inclusiv Proiectare in limba rometi« si 34 ©ARIC 2006 Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza.12 Reluarea Executiei Lucrartlor Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii reluarf activitatii.ucrartlor Antreprenorul va fi indreptatit la plata valorii (de la data suspendarii) Echipamentelor si/sau Materialelor care nu au fost livrate pe $antier. Tes9a 9. sa trateze suspendarea ca pe 0 omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan] a partii de Lucrari afectate. Testele Inainte de data la la Terminare. care s-au produs in timpul suspendartl..4 [Testarea]. la data sau catre Inginer. Testele la efectua in termen de 14 zile dupa aceasta data. Antreprenorul ~i Inginerul vor examina irnpreuna Lucrarile. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul cu cel putin 21 de zile care Antreprenorul va fi preqatit sa efectueze toate Testele exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel.J 8. a lucrarllor sau materialelor necorespunzatoare sau a conseclntelor omisiunii Antreprenorului de a proteja.1 Obligatiile Antreprenorului Terminare Ulterior asiqurarii documentelor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5. Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora. Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Echipamentele ~i Materialele afectate de suspendare.:: a: o LL 8.6 [Documentele • Conforme cu Executia] si Sub-Clauzei 5.Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.. prin tnstiintarea Inginerului. daca: (a) producerea Materialelor Echipamentelor a fost suspendata sau livrarea Echipamentelor si/sau pentru 0 perioada mai mare de 28 de zile. 8.11 Suspendarea Prelungita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Cu Terminare se vor datele stabilite de la Terminare se teste preliminare punerii in functiune. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. Antreprenorul poate. Antreprenorul poate transmite 0 lnstiintare de reziliere.10 Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendarf t. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze ~i Sub-Clauzei 7. Antreprenorul va remedia toate detertorarite sau detectiunile Lucrarilor. :... o I G w :::J a: -< . Daca suspendarea atecteaza totalitatea Lucrarilor. care vor include inspectii specifice ~i teste functionale ("Ia cald" si . ~i (b) in conformitate cu instructiunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele si/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. depozita sau asigura paza.

te efectueze Testele la Terminare in perioada sa de 21 de zile. cand l. (b) sau (c).3 [Repetarea Teste/or]. Inginerul va lua in considerare efectele utilizarf l. sa efectueze Testele in interval de 21 de zile de la primirea lnstlintarf respective.. potrivit prevederilor Sub- '-_:cnditlf Ge:lerale AfiiC 2006 /(/ ce: discrepante /ntte vcrsiuoc» 35 tinib« ronrana $/ A!~~'f]st iOCUfnent e iJ traducere din nf/oait! . 9. sau un Sector de l.4 [TestareaJ (paragraful al cincilea) si/sau Sub-Clauza 10. Inginerul va fi indreptatit: (a) sa dispuna repetarea Testelor la Terminare. Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucretilor de cetre Beneticien.i Testele la Terminare pentru orice lucrare in leqatura cu acestea sa fie repetate in termenii :. Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului.i asa cum este specificat. repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.in flrnba enqfeza H!HSifinea lirnta engleza pre.ucrari. care vor demonstra ca l.3 Repetarea Testelor Daca l.4 Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare Daca l.ucrarile functioneaza in conditii stabile. orice produs rezultat in perioada de efectuare a probelor pentru l. lnreqistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare. Inginerul poate solicita Antreprenorului. inreqistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare.3 [Receptia §i Testele /a Terminarea Lucrari/oiJ. De lndata ce l.ucrari. in toate conditiile admisibile de functionare./aJeaz/i verSlunea:n iirnba (_-:ng/o78 .ucrarile sau Sectoare de lucrari pot tunctiona in conditii de siouranta :.ucrarile..ucrarile sau Sectoarele de lucrari pot functiona in conditii de siquranta.5 [RespingereaJ. Daca Antreprenorul nu reu:. termene de care va instiinta Inginerul. Antreprenorul va transmite Inginerului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare. iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzatoare :. conform prevederilor Contractului. se vor aplica Sub-Clauza 7.iconditiile aplicabile testelor anterioare.2 lntarzierl In Efectuarea Testelor Daca efectuarea Testelor la Terminarea lucrarilor este intarziata nejustificat de catre Beneficiar. printr-o lnstiintare. (b): teste la punerea in functiune... iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.ucrarilor de catre Beneficiar asupra functionalitatii sau altor caracteristici ale l.ucrarile..ucrarilor.. care vor include teste specifice de functionare pentru a demonstra ca l.ucrarile corespund criteriilor specificate in Cerintele Beneficiarului :. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de catre Antreprenor situate in intervalul de 21 de zile. 9.(b) I II (c) siquranta in urrnatoarea etapa.ucrarile sau un Sector de lucrari au trecut toate Testele la Terminare. sau un Sector de l.ucrarile sunt gata pentru efectuarea oricaror alte Teste la Terminare.e:.iin conformitate cu Listele de Garantii. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul ca l.. :.i probe de tunctionare. Daca Testele la Terminare sunt lntarziate nejustificat de catre Antreprenor.ucrari va reprezenta proprietatea Beneficiarului. Cu exceptia altor prevederi ale Ccnditiilor Speciale. inclusiv teste de functionare pentru a demonstra ca l. In timpul functionarii de proba. descrise in sub-paragrafele (a). 9. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului. se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.

2 [Ourata de Executiej si cu exceptlile prevazute In sub-paragraful (a) de mai jos.. sau va respinge solicitarea. sau (ii) decisa ~i platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2. (a) Inginerul: (b) va emite catre Antreprenor Procesul Verbal de Heceptte la Terminarea l. Daca diminuarea rnenttonata pentru acoperirea consecintelor erorilor Antreprenorului nu este stabilita (sau metoda de calcul a acesteia nu este definita) In Contract. Inginerul 36 @ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii 9i EChipamente inclusiv Proiectare lntre versiunea in limba rotnene $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limba englez8.4 [Rezultate Necoresputizetoere va receptlona Lucrarile In situatia In care (i) acestea au fost terminate In conformitate cu prevederile Contractului.ucrari.3. prevazute In sub (c) sau Sectorul de l. o I C) cr: < . sa respinqa Lucrarile necorespunzatoare Sectorului de l. Daca l.ucrarile sunt irnpartite pe Sectoare.1 Heceptia Lucrarllor Cu exceptia deciltreBeneficiar celor prevazute ~i a Sectoarelor de Lucrari In Sub-Clauza 9. daca rezultatele nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrarilor sau eventualitate In care Beneficiarul va aplica rnasurile paragraful (c) al Sub-Clauzei 11. Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea l. Beneficiarul poate solicita ca diminuarea sa fie (i) convenita de ambele pal\i (pentru remedierea erorii) ~i ptatita Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. sau sa emita un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. Beneficiarul Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. iar Pretul Contractului se va diminua cu suma necesara despaqubirf Beneficiarului de consecintele erorilor Antreprenorului.ucrari (dupa caz). sau se considera ca a fost emis In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.ucrarllor pentru fiecare Sector de lucrari In parte.4 [Omisiunea Hemedietii Oefeqiuniloij. cu exceptia unor lucrari minore rarnase neexecutate ~i a detectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea l.. Inainte de a transmite 0 noua tnstiintare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. R~e-ucrilrilor 10. In term en de 28 de zile de la primirea solicttarii Antreprenorului. In termen de 28 de zile.ucrarilor sau a Sectoarelor de tucrari In scopul destinat (pana cand sau In timp ce aceste lucrarl sunt finalizate ~i detectiunile sunt remediate).5 [Stabilirea Modului de Solutionarej. din punct de vedere al Antreprenorului. ale Testelor la Tetminere]. ~i (ii) atunci cand a fost emis un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. sa fie terminate ~i preqatite de receptie.ucrarilor precizand data la care Lucrarile sau Sectoarele de tucrari au fost terminate In conformitate cu prevederile Contractului. incluzand condltionarile descrise In Sub-Clauza 8.ucraritor.ucrarilcr. daca Beneficiarul solicita acest lucru. Antreprenorul va finaliza lucrarile.ucrarilor cu cel putin 14 zile inainte ca Lucrarile. prezentand rnotivatia ~i speciticand lucrarile pe care sa Ie realizeze Antreprenorul pentru a face posibila emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. in caz de discrepente versiunea in limba enqteze prevaleaza versiunea in limba englez8 . Antreprenorul va proceda In concordanta cu celelalte obliqatii impuse de Contract.J :J w :2 o cr: In eventualitatea In care se aplica rnasurile prevazute In sub-paragraful (c).ucrarilor. nu reu~e~te sa emita Procesul Verbal Daca..(b) Clauzei 9.5 [Revendicarile Beneficiarulw] si Sub-Clauzei 3.

altele decat utilizarea speclficata In Contract sau convenita de catre Antreprenor. Daca Beneficiarul utilizeaza 0 parte a l.ucrariior pentru aceasta parte.ucrariior Permanente. sau convenita de catre ambele Parti) pana cand Inginerul nu emite. data la care responsabilitatea va trece In sarcina Beneficiarului. vor fl. care vor fi incluse In Pretul Contractului.5 [Stabilirea Modului de Soluiionare] pentru a conveni sau stabili aceste proportii. Antreprenorul va lnceta sa mai alba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data la care a tnceput utilizarea acesteia. daca emite. Daca a fost emis un Proces Verbal de Heceptle la Terminarea l. 10. va ave a dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil. reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.ucrariior rarnase de executat vor fi di~inuate. Conditii Generale ©ARIC 2006 in caz de discrepante intre versiunea 37 in limba rotnene $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticinte in Itmba engleza.ucraritor pentru orice parte a l.5 [Stabilirea Modului de Soluiionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare ~i profitul aferent. In care este inclusa ~i partea receptionata. penalltatile de Intarziere pentru terminarea l.ucraritor pentru aceasta parte.ucrarilor cat mai curand posibil. Antreprenorul (i) va rnstlmta Inginerul ~i (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.ucrarflor pentru o parte din t.1 [Revendicarile AntreprenorulUl]. ~i la cererea Antreprenorului. reducerea proportionala a penalitatitor de lntarziere se va calcula ca raport lntre valoarea paf\ii de l.ucrarilor.ucrari (alta decat un Sector).ucrariior sau Sectorului de iucrari (dupa caz). Terminarea asigurarea Testelor la Terminarea Notificare a o (9 I (c) Dupa ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Receptie la l.ucrari receptionata ~i valoarea totala a l. sau sa respinqa solicitarea Antreprenorului ~i daca l.de Heceptie la Terminarea l. fnainte de expirarea Perioadei de Defectiunilor.ucrariior (altfel decat ca rnasura ternporara speciticata In Contract. Inginerul va emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea t. se vor lua rnasuri pentru prioritara pentru Antreprenor a conditiilor necesare realizarii Terminare neefectuate. penalitatile de Intarziere pentru celelalte Sectoare de iucrari (daca exista). In mod similar. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizarii de lntarziere aplicat. un Proces Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrariior pentru 0 parte din Lucrare.ucrarile sau Sectoarele de lucrari (dupa caz) sunt In mare parte conforme prevederilor Contractului. Beneficiarul nu va utiliza nici 0 parte a l. Antreprenorul va efectua aceste Teste la l. diminuate.ucrariior.2 Heceptia unor de Lucrarl Parti Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.7 [Penalitati de intarziere] ~i nu vor afecta limita maxima a penalitatilor. Dupa primirea acestei instllntart. numai cu aprobarea exclusive a Beneficiarului. versiunee in limba engieza prevaleaza versiunee in limba engleza . Inginerul va actions In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.ucrarilor a fost em is In ultima zi a perioadei de 28 de zile. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Pentru o lntarziere inreqlstrata dupa data speciticata In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l. Daca se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a receptiei si/sau utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare. se va considera ca Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l. de asemenea.ucrarilor Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie: (a) (b) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a lnceput utilizarea acesteia.

dar inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Detectiunilor.1 [Revendicarile Antreprenorutus. daca terminarea este sau va fi lntarziata. 11. un proces verbal emis pentru un Sector sau 0 parte a l. (b) Dupa primirea instiintari].5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. si plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil.1 Terminarea Lucrarilor Neexecutate Remedierea ~i Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului ~i fiecare Sector de lucrari sa corespunda prevederilor Contractului (cu exceptia uzurii normale) Inainte de expirarea Perioadei de Notificare a Detectiunilor sau cat mai curand posibil. se va considera ca Beneficiarul a receptionat l. iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de lndata ce acest lucru este posibil.ucrarilor.ucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a supratetelor de teren din zona lucrarii sau a altor supratete de teren. care vor fi incluse In Pretul Contractului.ucrarile sau Sectoarele de lucrari (dupa caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a f terminate. 38 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este a traducere din versiunea oficia/a in /imba engleza.4 [Prelungirea Ouratei de Executie]. conform solicitarilor Beneficiarului (sau In numele acestuia). Daca Antreprenorul inreqistreaza Intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de Intarzieri In efectuarea Testelor la Terminare. Inginerul va transmite 0 lnstiintare ~i va solicita ca Testele la Terminare sa fie efectuate In termen de 14 zile si In conformitate cu prevederile Contractului. tntr-o perioada rezonabila rnentionata de catre Inginer. in caz de discrepeme versiunea In limba engleza preveleezs versiunee in limba eng/eza intre verstunee in limba ramana $i . va avea dreptulla: (a) 0 prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Detectiunllor (b) Daca se produc defectiuni sau deqradari.10. Antreprenorul va fi lnstilntat In consecinta de catre (sau In numele) Beneficiar. Ulterior.3 Heceptia ~i Testele la Terminarea Lucrarilor Daca Antreprenorul este Impiedicat cu mai mult de 14 zile sa efectueze Testele la Terminare datorita unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului.4 Restabilirea Supratetelor Teren de Cu exceptia altor prevederi ale Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. 10.ucrarilor. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz). Antreprenorul: (a) va completa orice lucrare rarnasa neterminata la data emiterii Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. ~i va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea detectiunilor sau deqradarilor. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Inginerul va emite In consecinta un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 lnstiintare si.ucrarilor.

daca si In rnasura In care l. nu pot fi utilizate In scopul pentru care acestea au fost destinate.2 Costul Remedierii Detectiunilor Toate lucrarile la care s-a facut referire In sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.ucrarile. cu forte proprii sau prin intermediari.1 [Oreptul Antreprenorului de a Suspenda Executie Lucrariloij.ucrari sau Sectoare de lucrari. Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt In conformitate cu prevederile Contractului. din cauza unor defectiuni sau unor deqradari.7 sau altele). costurile inregistrate de catre Beneficiar pentru remedierea defectiunilor sau deqradarilor.~ (d) Daca si In rnasura In care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze. pe cheltuiala Antreprenorului.5 [Revendicarile Beneticierululs. . obliqatiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei delectiuni sau deqradari produse la mai mult de doi ani dupa expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Echipamente si/sau Materiale. Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) sa execute lucrarea In mod corespunzator. altul decat partea de proiect pentru care este responsabil Beneficiarul (daca exista). sau nerespectarii de catre Antreprenor a unei alte obliqatii.3 [Procedura de Modificare].51a 5.11. versiunea in Itmba eng/eza preveleeze versumee in /imba enqte:» . sau exploatarii sau lntretinen necorespunzatoare care a fost atribuita unor cauze pentru care Antreprenorul este raspunzator (potrivit prevederilor SubClauzelor 5.4 Omisiunea Remedierii Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau deqradarile Intr-un interval rezonabil de timp. Daca livrarea si/sau montajul Echipamentelor si/sau Materialelor au fost suspend ate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. daca ~i In rnasura In care lucrarile se datoreaza: (a) (b) (c) proiectului Lucrarilor. 11. Beneficiarul (sau 0 persoana In numele Beneficiarului) poate stabili 0 data pana la care este necesara remedierea defectiunilor sau deqradarilor ~i va transmite Antreprenorului 0 lnstiintare referitoare la aceasta data. Sectoarele de lucrarl sau 0 components irnportanta a Echipamentelor (In functie de caz ~i ulterior receptiei). Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare iar Antreprenorul va plati Beneficiarului. Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau deqradarile pana la data stabilita In lnstiintare ~i costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. conform prevederilor Sub-Clauzei 2. Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau In numele acestuia) si se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.1 [Terminarea Lucrerilor Neexecutate §i Remedierea Oefectiunilo1 vor fi executate cu riscul ~i pe cheltuiala Antreprenorului. Echipamentelor. Detectiunilor 11.5 [Revendicarile Beneticlerutuh.8 [Suspendarea Lucreriton sau a Sub-Clauzei 16. la 0 prelungire a Perioadei de Notificare a Detectiunilor pentru l. Perioada de Notificare a Detectiunilor nu va putea fi prelunqita cu mai mult de doi ani.2 [Costul Remedierii Deteciiunilon.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Beneficiarul va fi Indreptatit. sa solicite Inginerului sa convina sau sa decida 0 reducere rezonabila a Detectiunilor (b) Conditii Generaie Cc)ARIC 2006 39 in caz de discrepeme intre versiunea in timt»: romeru: $/ Aces! document este 0 traducere din versnmee ottcieto in /irnba encteze.

5 o. acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate.. Aceste teste vor fi efectuate In conditiile ~i termenii aplicabi!i testelor anterioare. Antreprenorul poate Inlatura de pe Santier. 11. Costul inspectiilor.ucrariie.2 [Costul Remedierii Oefeqiuniloij. va fi convenit sau stabilit de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. a terminat toate l.ucrarilor sau a unei parti sernnificative a l.6 Repetarea Testelor Daca lucrarile de remediere a defectiunilor sau deqradariior pot afecta tunctionalitatea t. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi. prevazute In Contract sau alte drepturi.ucrartlor.ucrari sau pentru partea de l.ucrari (dupa caz). Solicitarea va fi tacuta printr-o instiintare transrnisa In termen de 28 de zile dupa efectuarea remedierilor.ucrarile care nu pot fi utilizate In scopul stabilit daca defectiunile sau deqradanle lmpiedica Beneficiarul la utilizarea l. Inginerul poate solicita repetarea oricarora dintre Testele prevazute In Contract. sau sa prezinte 0 alta qarantie corespunzatoare. cu exceptia situatiuor de incompatibilitate cu masurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. lmpreuna cu costurile de finantare ~i costurile aferente dernontarilor ~i demolariior necesare. potrivit prevederilor SubClauzei 11.Pretu'ui (c) Contractului In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. precizand data la care Antreprenorul si-a Incheiat obliqatiite prevazute In Contract. Inginerul va emite Procesul Verbal de Heceptie Finala In termen de 28 de zile dupa ultima data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] ~i va fi inclus In Pre~ul Contractului. Cu exceptia situatiei In care Antreprenorul are obliqatia remedierii detectiunuor pe cheltuiala proprie.1 Echipamente inciusiv Proiectare in iimba romene si Acest document este a traducere din versiunea oticist» in iimba engiez8 versiutiee In iimba engiez8 prevaieaza versiunea in iimba engieza in caz de discreoeme inlre versiunee . 11. <: ::J Intaturarea Lucrarllor Necorespunzatoare :2 o LL a:: sau deqradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe I~i da consuntarnantut. a efectuat testele pentru toate 40 @ARIC2006 Concitf de Contract pentru Constructii . pana la emiterea Procesului Verbal de Heceptie Flnala. inclusiv Testele la Terminare si/sa« Testele dupa Terminare. sau sa rezilieze Intregul Contract sau partea de Contract care se refera la l.ucrarilor.8 Stabilirea Cauzelor Defectiunllor La solicitarea ~i indicatiile Inginerului.2 [Costul Remedierii Oefectiuniloij. Acest consimtarnant poate solicita Antreprenorului sa majoreze valoarea Garantiei de Buna Executie. inclusiv un profit rezonabil. cu exceptia faptului ca ele vor fi efectuate cu riscul ~i pe cheltuiala Partli raspunzatoare pentru lucrarile de remediere. sau cat mai curand posibil dupa ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului. Antreprenorul va cauta sa identifice cauzele tuturor detectlunilor. Daca defectlunile santisr ~i Beneficiarul 11.7 Dreptul de Acces Antreprenorul va ave a drept de acces la toate partiie Lucrariior ~i la Inreqistrarile referitoare la exploatarea ~i tunctionarea l. eliberarf $antierului ~i returnarii Echipamentelor ~i Materialelor Antreprenorului. Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele platlte pentru l. g I G w 11.9 Procesul Verbal de Heceptle Finala Indeplinirea obliqatulor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata pana cand Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Heceptie Finala.5 [Stabilirea Modului de Solutionare].ucrarflor. In scopul repararii. 11. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. cu valoarea de Inlocuire a acestor componente.

41 . Antreprenorul va indeparta din $antier toate Utilajele Antreprenorului. In vederea efectuarii eficiente a Testelor dupa Terminare. iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.ucrarile Provizorii.l. Beneficiarul va instiinta Antreprenorul cu 21 de zile inainte de data dupa care vor fi efectuate Testele dupa Terminare. Beneficiarul poate in cepe efectuarea Testelor dupa Terminare. Beneficiarul: (a) in (b) furniza Intregul necesar de electricitate. Contractu I se va considera a fi In vigoare. instruments. sau in leqatura cu activitatea de vanzare sau pentru degajarea si amenajarea $antierului. combustibil. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale.10 Obligatii Neindeplinite Finals al Procesului Verbal de va fi singurul document considerat a Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala. Un exemplar Heceptie Finals va fi predat Beneficiarului. utilaje. Procesul Verbal de Receptie certifica receptia l. Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor produse pentru. aceste Teste vor fi efectuate in termen de 14 zile dupa aceasta data. care se vor considera af efectuate in prezenta Antreprenorului. deseurile si l.7 [Manuale pentru Exploatare §i in tretin ere). 11.ucrarile si a remediat defectiunile. Daca suma rezultata din vanzari nu acopera costurile Beneficiarului. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel. 11. si orice indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sa 0 asigure pe parcursul acestor Teste: si in prezenta Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre parti II poate solicita in mod rezonabil. in ziua sau zilele stabilite de catre Beneficiar. torta de rnunca.11 Eliberarea $antierului Dupa pnrnirea Procesului Verbal de Receptie Finals.1 Procedura pentru Teste dupa Terminare Aceasta Clauza se va aplica daca Testele dupa Terminare sunt specificate Contract. Orice diterenta de bani rarnasa de pe urma vanzarii va fi platita Antreprenorului. Daca Antreprenorul nu se prezinta la data si locul stabilit. si va efectua Testele dupa Terminare In conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor. surplusul de materiale. molozul. va Testele dupa Terminare vor f efectuate de Indata ce este rezonabil posibil dupa receptia de catre Beneficiar a l. Daca acestea nu au fost evacuate In termen de 28 de zile duos ce Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Receptie Hnala. upa Terminare 12. In scopul stabilirii naturii si volumului obliqatiilor neindeplinite. Beneficiarul poate vinde sau dispune In alt fel de bunurile rarnase.ucrarilor. Antreprenorul va plati Beneficiarului diterenta neacoperita.ucrarilor sau a Sectoarelor de lucrari. fiecare Parte va avea responsabilitatea de a Indeplini orice obliqatie care rarnane neindeplinita la data receptiei. materiale si personal cu experienta si calificare corespunzatoare.

5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare ~i profitul..5 [Revendicarile BeneficiarulUl]' 12. Antreprenorul va plati aceste costuri Beneficiarului. nu au trecut Testul dupa Terminare: (a) (b) se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11. suma corespunzatoare necesar a f platita pentru rezultatele necorespunzatoare ale testelor ca daune pentru lucrarile executate necorespunzator este prevazuta in Contract (sau metoda de calculare este definita) ~i Antreprenorul va plaf Beneficiarului aceasta surna pana la expirarea Perioadeide Notificare a Detectiunilor. un Test dupa Terminare a l. In aceiasi termeni ~i conditii a Testelor necorespunzatoare ~i a Testelor dupa Terminare pentru orice lucrare similara. 12. Daca ~i in rnasura in care rezultatele necorespunzatoare ~i repetarea Testelor se pot atribui oricareia din cauzele enumerate In sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11. apoi. Dupa primirea tnstllntarll.a Inginerul ~i (ii) cu conditia respectarli prevederilor Sub-Clauzei 20. sau un Sector de lucrar'. Se va face 0 evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a l.3 Repetarea Testelor Daca tucranle. solicita repetarea.1 [Revendicarile Antreptenoruluii.4 Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare In cazul in care sunt indeplinite urrnatoarele concitii: (a) (b) Lucrarile. (c) atunci Lucranle sau Sectorul de lucran se considera Terminare. Daca. nu trec unele sau toate Testele dupa Terminare. din motive care nu se pot atribui Antreprenorului. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. in caz de discrepenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza . care vor fi incluse in Pretul Contractu lui. sau un Sector de lucrari.2 [Costul Remedierii Oefectiuniloij ~i conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar. Antreprenorul (i) va in~tiin. Antreprenorul poate fi In~tiintatde catre (sau In numele) Beneficiar ca nu are drept de acces la Lucrari sau Sectorul de lucrari pana cand este convenabil pentru 42 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii $i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare in limba rornene si Acest document este 0 traducere din versiunea oticlele in limba engleza.Rezultatele Testelor dupa Terminare vor fi redactate ~i evaluate de ambele Parti.ucrarilor de catre Beneficiar. 12. nu au trecut un Test dupa Terminare ~i Antreprenorul propune corectari sau rnoditicart ale l.~i fiecare Parte poate.ucrarilor sau a unui Sector de lucrari nu poate f finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor (sau oricare perloada asupra careia Partile au convenit).1 [Terminarea Lucredlor Neexecutate §i Remedierea Oefec(iunilo1. se va considera ca Lucrarile sau Sectorul de lucrari au trecut Testul dupa Terminare. sau un Sector de lucrari.ucrarilor sau unui Sector de lucrari. ca au trecut Testele dupa Daca Lucrarile.2 intarzieri in Efectuarea Testelor 9 I U Daca Antreprenorul inreqtstreaza Costuri ca urmare a unor lntarzieri nerezonabile a Testelor dupa Terminare cauzate de catre Beneficiar. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2. va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adauqa profit rezonabil.

1 [Revendicarile Antreprenorulw]. Moditicarile nu vor contine ornisiuni ale lucrarilor care urmeaza sa fie executate de alti antreprenori. sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra indeplinirii Listei de Garantii. (li) va reduce costul executiei.ucrarilor. Antreprenorul va fi exonerat de aceasta obliqane si se va considera ca l. sau (iv) din alte considerente va f in avantajul Beneficiarului.ucrarile sau Sectorul de lucrari (dupa caz) au trecut Testele dupa Terminare.nent este traducere oin veisiunee versiunes in /irnba eng}(. Daca Antreprenorul inreqistreaza Costuri suplimentare ca urmare a unei Intarzieri nerezonabile din cauza Beneficiarului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la l..3 [Procedura de Modificare].ucrarilor. Intretiner!i si exploatarii l. Antreprenorul (i) va transmite 0 Instiintare Inginerului si (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate.r . (ii) aceasta va reduce slquranta sau compatibilitatea l. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. cu exceptia cazului in care Antreprenorul lnstiinteaza cu promptitudine Inginerul (prezentand detalii justificative) ca (i) Antreprenorul nu poate obtine cu usurinta Bunurile necesare pentru Modificare. Apoi Antreprenorul va ave a obliqatia de a efectua corectarile sau rnoditicarile si de a trece acel Test. Beneficiar.!i:1 versiunea rornana .2 Optimizarea Proiectului Antreprenorul poate transmite oricand Inginerului 0 propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului). fie prin transmiterea urrnatoarelor: (a) Conditll Generaie include descrierea proiectului si/sau lucrarii propuse pentru a fi executate si programul ARIC 2006 cticiat« in iirnba engJeza !irnIJa engJeze) J~r7 43 ca:: ete discreoent» /ntro vers.ucrarilor. va avea dreptulla plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil.ucrari sau Echipamente. printr-o instructiune sau printr-o solicitare adresata Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Propunerea va f elaborate pe cheltuiala Antreprenorului si va elementele enumerate in Sub-Clauza 13.1 Dreptul de a Modifica Modificarile pot f initiate de catre Inginer lnainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] ~i va conveni sau stabili Costurile suplimentare si profitul. daca va f adoptata. Dupa prirnirea instiintarii. confirma sau modifica instructiunea. Daca Antreprenorul nu prirneste aceasta instiintare pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor.z/3 prcvafea. Antreprenorul va avea obliqatia de a executa orice Modificare.3 Procedura Modificare de Daca Inginerul solicita 0 propunere.ie« /n limt»: Acest cocu. 13. (i) va urgenta terminarea l.o. intr-o perioada de timp rezonabila de la primirea instiintar] trimisa de (sau in numele) Beneficiar referitoare la perioada de timp convenabila pentru Beneficiar. Inginerul va anula. 13. fie prin exprimarea motivatiei pentru care nu se poate conforma (daca este cazul). care vor fi incluse in Pretul Contractului.ucrarilor. la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzatoare ale unui Testul dupa Terminare sau sa efectueze oricare corectari sau rnodifcari. Antreprenorul va raspunde in scris cat mai curand posibil. Dupa primirea acestei instiintari. lnainte de a dispune 0 Modificare. 13.

Materialele sau serviciile care urmeaza sa fie achizitionate de catre Antreprenor ~i a carer valoare va f inclusa in Pretul Contractului: (i) (ii) sumele reale ptatite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor sl. de Modiflcarl. integral sau partial. Daca nu exista un asemenea procent.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Pretului Contractului ~i a Graficului de Plati.5 Sume Provizionate Fiecare Surna Provlzionata va f tolosita. ~i propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Pretului Contractului. Insotita de fi ernisa de Inginer catre LlJ 0::: _J « :2 0::: CL ::J o Dupa dispunerea sau aprobarea unei Modificari. atunci ori de cate ori se convine 0 actualizare. 13. (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. bunuri furnizate sau servicii. daca se pot aplica.(b) (c) de executie al acestora propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesara a programului de executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. ~i evaluata potrivit prevederilor Sub-Ctauzei 13. ~i a Duratei de Executie. va respinge. In acest scop. in caz de discrepeme versiunee in limba engleza prevaleaza versiunee in limba engleza . ~i la proportia monedelor stabilite pentru efectuarea platii din Pretul Contractului.4 Plata in Moneda Stabilita Daca Contractu I va prevedea ca plata Pretului Contractului sa fie tacuta in mai multe monede. iar Pretul Contractului va fi modificat corespunzator. sau va face comentarii. Materialele sau serviciile necesar a f furnizate).2 [Optimizarea Proiectulw]. in conformitate cu instructiunile Inginerului. Suma total a platita Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de catre Inginer. se va face referire la proportia existenta sau anticipata a monedelor din Costul Mooiflcaritor.3 [Procedura de Modificare]. calculata ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent (daca exista) specificat in Lista corespunzatoare.2 [Optimizarea Proiectulw] sau in alt fel). se vor specifica sumele platibite in fiecare din monedele stabilite. Aceste actualizari vor include un profit rezonabil ~i vor tine cont de propunerile transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Ctauzei 13. pentru tucrari. tucrarue vor fi evaluate in inclusiv Proiectare in limba romene §i 44 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. Antreprenorul nu va intarzia executia lucrarilor pana la primirea raspunsului. sa fie executata pe baza lucranlor ©ARIC 2006 Inginerul poate dispune ca Modificarea in regie. facturi. 13. Antreprenorul va furniza documente. va Antreprenor. se va aptica procentul specificat in Anexa la Oterta. aprobata sau stabllita conform celor de mai sus. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. ~i chitante justificative. care va confirm a de primire. si/sau Echipamentele. Inginerul poate emite urrnatoarele instructiuni: (a) Lucrarea sa fie executata de catre Antreprenor (inclusiv Echipamentele. Fiecare instructiune referitoare la executarea solicitarea privind inregistrarea Costurilor. bonuri (b) La solicitarea Inginerului. Inginerul va raspunde cat mai curand posibil.6 Lucrarl in Regie Pentru tucrarl minore sau accidentale. 0 sum a pentru cheltuielile generale ~i profit. 13. ~i va aproba.3 [Programul de Executie]. Dupa primirea unei asemenea propuneri. Pentru fiecare Surna Provizionata. la care se retera Suma Provizionata.

cantitatlle si tipurile de Echipamente si Materiale folosite.1 [Re vendlce rile Antreprenorulw]. va ave a dreptul la: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. cate 0 copie a fiecarei situatii va fi sernnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului. Antreprenorul va transmite Inginerului. care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedenta: (a) (b) (c) numele. Bunurile pentru Lucrare. sau dupa ce au fost convenite de catre parti. bon uri . care II va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obliqatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.8 Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor In aceasta Sub-Clauza. daca terminarea lucrarilor este sau va fi lntarziata.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de Lucran].ucrari in Regie incluse in Contract.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.ucrarilor in Regie rnentioneaza ca nu este necesara plata. si se va aplica procedura de mai jos. Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica. identificarea. in dublu exemplar.conformitate cu Listele de l. La formularea cererii de plata. tipul ~i orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului l. tacute ulterior Datei de Baza.ucrari in Regie nu este inclusa in Contract. al Bunurilor si al altor elemente ale l.7 Actualizarl Generate de Modificari ale Legilor Pretul Contractului va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tar!i (inclusiv introducerea unor Legi noi ~i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea jurldica sau oticiala.tabelul datelor de actualizare" lnsearnna tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la Oterta.fr:ha . lnainte de a comanda si a Daca vor fi corecte. Cu exceptia articolelor pentru care Lista l.ucrarilor. a unor Legi. care vor fi incluse in Pretul Contractului. Antreprenorul va transmite facturi. prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica. 0 prelungire (b) Dupa primirea lnstiintarii. Daca Lista de l. promulgate ulterior Datei de Baza. prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.ucrarilor Provizorii si. 13. ~i plata Costurilor suplimentare. Ulterior. Iunctia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.' AR1C 2006 ofrCia/a Intre 45 /. lnainte ca acestea sa fie incluse in urrnatoarea Situatie de l. sumele platibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului tortei de rnunca. Daca Antreprenorul inreqistreaza (sau va inregistra) lntarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari.ucrari. Daca nu exista un astfel de tabel al datelor de actualizare. situatii cu preturile pentru aceste resurse. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte. Antreprenorul va transmite Inginerului preturile aferente. prin adauqarea sau scaderea ".4 [Prelungirea Ouratei de Executie]. quvernarnentala. 13. calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun. Antreprenorul va instiinta Inginerul si. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. . Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.

bonuri. Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica. Daca Lista de l. cantitatile si tipurile de Echipamente :.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de a acestor probleme. Ulterior.1 [Re vendice rile Antreprenorulw]. promulgate ulterior Datei de Baza.conformitate cu Listele de l. in dublu exemplar. inainte ca acestea sa fie incluse in urrnatoarea Situatie de l. si plata Costurilor suplimentare. cu conditia respectarli prevederilor Sub-Clauzei 20. care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedents: (a) (b) (c) numele. .ucrari.tabelul datelor de actualizare' insearnna tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la Oferta. tipul si orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului t. care II va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obliqatiilor sale potrivit prevederilor Contractului. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. La formularea cererii de plata...i a Daca vor fi corecte.. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte.4 [Prelungirea Ouratei de Executie].8 Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor In aceasta Sub-Clauza. sumele platibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului tortei de rnunca.i al altor elemente ale l. si se va aplica procedura de mai jos. Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 0 prelungire (b) Dupa primirea lnstiintarli. al Bunurilor :.ucrari in Regie nu este inclusa in Contract. Antreprenorul va transmite Inginerului. tacute ulterior Datei de Baza. 13. tunctia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului. prin adauqarea sau scaderea Conditii Clenera!Ei ARIC 200f) In caz de oiscrecerte intre versiunea 45 /n I/rnba rctnen» Aces! docu{nent 0 treouce:« du: versiunea oiiciel« in linlba enqte:» \/ersiunea if' hrnba enQlezr3 prevaleazf_) vers/unea u: finlba englezB §! . Daca Antreprenorul inreqistreaza (sau va inregistra) Intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari.ucrarilor. :. va avea dreptulla: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de lntarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.ucrari in Regie incluse in Contract. care vor fi incluse in Pretul Contractului.i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridica sau oficiala. a unor Legi. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.i Materiale folosite. identificarea. Daca nu exists un astfel de tabel al datelor de actualizare. lnainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare. 13. quvernamentala. solutionare 3..ucrarilor Provizorii si.3 [Prezentarea Situetiilor Interimare de Lucran]. prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.7 Actuallzari Generate de Modificari ale Legilor ---------------- Pretul Contractu lui va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea unor Legi noi :. calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun. Antreprenorul va transmite facturi. Antreprenorul va instiinta Inginerul si. cate 0 copie a fiecarei situatii va fi sernnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului. sau dupa ce au fost convenite de catre parti. situatii cu preturile pentru aceste resurse. Cu exceptia articolelor pentru care Lista Lucrarilor in Regie mentioneaza ca nu este necesara plata. Antreprenorul va transmite Inginerului preturile aferente. prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica.

d" sunt coeficienti care reprezinta ponderea estirnata a fiecarui element relevant de cost In executia Lucrarilor. astfel de elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta resurse cum ar fi Iorta de munca. va fi determinata. . Se vor utiliza indicii de pret sau preturile de reterinta prevazute In tabelul cu datele de actualizare. cinci din tabelul cu date de actualizare) In scopul clarificarii provenientei: desi aceste date (si respectiv aceste valori) pot sa nu corespunda indicilor de pret de baza. aceasta pericada fiind 0 luna. utilaje §i materiale. In lipsa unui indice curent de pret disponibil. respectiv.valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevazute In aceasta SubClauza. In cazurile In care . se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (lnscrise In coloanele patru si. exprimati In moneda relevanta de plata. "Mo" sunt indicii de pre] de baza sau preturile de reterinta. stabilit de catre Banca Nationala a Tarii. pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plata. Nu se va aplica nici 0 actualizare la Iucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturiior curente.. . in atara de cazul in care Anexa la Oterta este prevazut altfel. explicitat in tabelul datelor de actualizare. care corespund fiecarui element relevant de cost. "Eo". unde: .n".c'. . acestla vor fi stabi'iti de catre Inginer. Inginerul va stabili. Daca exista In~oieli asupra provenientei acestora.Ln". prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze. .Pn" este coeficientul de actualizare care urrneaza a fi aplicat valorii de contract estimate In moneda relevanta pentru lucrarea realizata In perioada .b". In rnasura In care. care se aplica fiecarui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile inainte de ultima zi a perioadei (Ia care se refera Certificatul de Plata respectiv). din data mentionata mai sus pentru care se cere sa se aplice indicele. . Actualizarea care urrneaza a fi aplicata valorii platibile Antreprenorului.Lo". la cursul de schimb al acestei monede. conform formulelor.n". la Data de Baza. versiunea in /imba eng/eza preva/eaz8 versiunea in /imba eng/eza in caz de discrepante iotre versiunea . dupa cum este evaluate In conformitate cu Lista corespunzatoare §i aprobata In Certificatele de Plata. §i . Formulele vor fi de urmatorul tip: Pn avb ~ Ln e +c En Eo Mn Mo + . "En". se va considera ca Valoarea de Contract Acceptata include sumele necesare pentru a acoperi eventuala crestere sau scadere a costurilor. pentru fiecare rnoneda In care se plateste Pretul Contractului. exprimati in moneda relevanta de plata. Actualizarea va fi recalculate corespunzator atunci cand un indice curent de pret este 46 @ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamente mclusiv Proiectare In limba romana ~i Acest document este a traducere din versiunea oticiele in {rmba eng/eza. asa cum este stabilit In tabelul datelor de actualizare. In acest scop. reprezentand partea neactualizabila din platile contractuale.rnoneda indicilcr''(prevazuti In tabel) nu este moneda relevanta pentru plata. un indice provizoriu. "a" este un coeficient fix. "Mn" sunt indicii curenti de pret sau preturile de reterinta pentru perioada . fiecare indice va fi convertit In moneda relevanta de plata. nu se asiqura 0 cornpensatie totala pentru crestere sau diminuare.

ucrarile In perioada Duratei de Executie.ucrarllor pe care de cantltatl vor fi inaplicabile pentru (d) Daca 0 parte din l. vetsiunee in limb» engleza prevaleaza vereiunee in luno« enqte:» . Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata pentru prima transa a Avansului dupa primirea unei Situatii de l. vor fi cele rnentionate In Anexa la Oferta.ucrari (potrivit prevederilor SubClauzei 14. sub forma unui lmprurnut tara dobanda. si va face obiectul unor actualizari In conformitate cu prevederile Contractul. sau (ii) indicele sau pretul curent. In vederea mobillzarii sl prolectarii. (c) cantltatlle care pot fi incluse In Listele de cantitaf vor si nu vor f considerate cantitaf reale si corecte ale Antreprenorul urrneaza sa Ie execute. Ponderile (coeficientii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliti In tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai daca s-au dovedit nerezonabile.2 [Garantia de Buna Executie] ~i (ii) 0 qarantie de Condltii Generale ©ARIC 2006 47 in caz de discrepante intre versumee in limba rornana $1 Acest document este 0 treducete din verslLJOea oiiciele in limba enotee«. Daca Antreprenorul nu reuseste sa termine l.ucrari urrneaza a fi platita conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate. Valoarea totala a platii In avans.1 Pretul Contractului Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor (a) Speciale: (b) Pretul Contractului va f Valoarea de Contract Acceptata ca surna fortetara sl va face obiectul unor actualizarl In conformitate cu prevederile Contractului. impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa Ie plateasca potrivit prevederilor Contractului. neechilibrate sau inaplicabile. dupa ce Antreprenorul va prezenta 0 qarantie In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. numarul si datele achitarii transelor (daca sunt mai multe decat una). moneda ~i procentul din Valoarea Contractului.3 [Prezentarea Situeiillor Interimare de Lucran)) ~i dupa ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garantia de Buna Executie potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 4. sau cuantumul avansului nu este specificat In Anexa la Oferta. Pretul Contractu lui va fi stabilit In conseclnta.disponibil. prevederile referitoare la rnasurare si evaluare vor fi rnentionate In Conditiile Speciale. 14. ca urmare a Mooltlcanlor. fi cantitatl estimate l.ucrarilor. In functie de care dintre acestia este rnai favorabil pentru Beneficiar. Antreprenorul va plati to ate taxele. iar Pretul Contractului nu va fi modificat In functie de aceste costuri. actualizarea preturilor dupa aceasta perioada va fi tacuta utllizand sau (i) fiecare indice sau pret aplicabil cu 49 de zile lnainte de data de expirare a Duratei de Executie a l. si 0 cantitate sau pret care vor fi incluse lntr-o Lista utilizate pentru scopurile rnentionate In Lista ~i pot fi alte scopuri.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legiloij. 14. cu exceptia celor specificate In Sub-Clauza 13. Aceasta Sub-Clauza nu va avea aplicabilitate In cazul in care qarantia nu este prezentata Beneficiarului.2 Plata in Avans Beneficiarul va efectua 0 plata In avans.

Aceasta qarantie va fi ernisa de catre 0 entitate ~i dintr-o tara (sau alta jurisdictie) aprobata de catre Beneficiar. prevazuta In Anexa la Oterta: Conditii de Contract pentru Constructii in caz de discrepente ~i Echipamente intre versiunea mclusiv Proiectare in limba romene $1 (b) (c) 48 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere dm verstunee ofiCiala in !imba engleza versiunea in limba englez8 prevaleaza vetsumee in !imba enqtez« . daca nu este stabilita). In ordinea de mai jos: (a) valoarea estirnata a contractului pentru Lucrarile executate ~i Documentele Antreprenorului elaborate pana la starsitul lunii (inclusiv Modificarile. prevazut In Anexa la Oterta. 0 situatle de lucrari. orice surna care este dedusa ca retinere.valoarea ~i In moneda stabilite pentru plata In avans. Antreprenorul va prelungi valabilitatea qarantiei pana la rambursarea platii In avans. In sase exemplare. incluse In Certificatele de Plata. deducerilor ~i restituirii sumelor retinute) depaseste 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptata. sau lnainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezi/ierea Contractului de cetre 8eneficiatj. ~i valoarea acesteia poate fi redusa progresiv cu sumele rambursate de catre Antreprenor. irnpreuna cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evolutia lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. In care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera lndreptatit. dar excluzand articolele descrise In sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos. orice surna care trebuie adauqata sau dedusa datorita rnoditicarit legilor ~i pretu rilor. pana cane suma astfel retinuta de catre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Hetinute (daca exists). totalul diferentei ramase se va plati imediat de catre Antreprenor Beneficiarului.3 Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrar] Antreprenorul va transmite Inginerului. pana In momentulln care plata In avans va fi rambursata. Situatia de lucrari va include urmatoarele valori. Plata In avans va fi rambursata prin deduceri procentuale din Certificate Ie de Plata. deducerilor ~i a restituirii sumelor retmute) In monedele ~i proportiile acestora In plata In avans. Daca plata In avans nu a fost rambursata cu 28 de zile Inainte de data expirarii qarantiei. o (b) Daca plata In avans nu a fost rambursata inalnte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. dupa caz.8 [Actualizari Generate de Modificari ale Preturilotj.7 [Actualizari Generate de Moditiceti ale Legilotj ~i Sub-Clauzei 13. mai putin Sumele Provizionate ~i valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecarui Certificat de Plata (cu exceptia platii In avans. 14.ucrarilor. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. calculata prin aplicarea procentului de retinere. si va avea formatul anexat Conditiilor Speciale sau alt format aprobat de catre Beneficiar. la starsitul perioadei de plata staoilita In Contract (sau la starsitul fiecarei luni. Garantia prezentata de catre Antreprenor va fi valabila ~i va rarnane In vigoare pana la data rambursarii avansului. Clauzei 16 [Suspendarea §i Rezilierea Contractului de cetre Antreprenotj sau Clauzei 19 [Forta Majora] (dupa caz). la totalul sumelor de mai sus. Cu exceptia cazului In care In Anexa la Oterta se specifica alte procente: (a) In Certificatele de Plata deducerile vor incepe sa se taca In momentulln care valoarea tuturor platilor interimare autorizate (cu exceptia platii In avans.21 [Rapoarte privind Evotutie Lucrarilotj. intr-o forma aprobata de catre Inginer. care vor fi exprimate In monedele In care se plateste Pretul Contractului.

aceasta Sub-Clauza nu se va aplica.5 [Stabilirea Modului de Soluiionarej pentru a conveni sau stabili valorile transelor care sa ia In considerare masura In care evolutia lnreqistrata este mai lenta decat cea pentru care s-au fundamentat transele de plata.3 [Prezentarea Sltueiiitot Interimare de Lucran]. orice sume Materiale. In situatia In care valoarea de contract a acestor Echipamente !?i Materiale este lnclusa ca parte a Lucranlor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14. !?i a transmis 0 situatie de plata pentru Costul de procurare !?i livrare a Echipamentelor !?i Materialelor pe $antier. Estimarile revizuite vor fi transmise trimestrial.ucrarilor. Inreqistrari privind Costurile !?i utilizarea Echipamentelor !?i Materialelor).ucrarilor In situatia aplicarii acestei Sub-Clauze.(d) (e) orice sume rarnbursari.5 [Echipamente §i Materiale destinate Lucrariloij nu se vor aplica. cu exceptia altor prevederi ale acestui grafic: (a) transele prevazute In acest grafic de plati vor fi valorile de Contract estimate In conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al SubClauzei 14. la Certificatele Interimare de Plata se vor adauqa. insotita de documente sumelor In Certificatele conditii: Interimare de (ii) Condit! Generate (1. potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14. 14.'. inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicari.3 [Prezentarea Situeililor Interimare de Lucran]. care trebuie adauqate sau deduse pentru Echipamente !?i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. !?i daca se constata ca evolutia reala este mai lenta decat cea pentru care s-a fundamentat graficul de plati. Dispute §i ArbitraJ]. (b) (c) Daca In Contract nu este inclus un grafic de plati.4 Graficul de P1ati Daca In Contract este prevazut un grafic de plati care sa specifice procentele In care se va plaf Pretul Contractului.ucrarilor.: in limb» enate:» prevaleaza verst/mea in It/11baeoctez« . Inreqistrata In executia l. prevederile Sub-Clauzei 14.ore« in limba romen« '31 Aces! docurnent este 0 traducere din verst/mea ottcta!~) in Itmba engleza versn. care sunt disponibile pentru verificare. Daca listele la care se face referire In sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse In Anexa la Oterta. de dtscrepante caz imre vers.5 Echipamente ~i Materiale destinate l. care au fost expediate pe Santier pentru a fi Incorporate In l. atunci. pana la emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. !?i deducerea sumelor aprobate In Certificatele de Plata anterioare. Inginerul va stabili si aproba adauqarea Plata.2 [Plata in Avansj. ARIC 2006 49 I~.ucrarile Permanente. !?i (ii) deduceri. Prima estimare va fi transrnisa In termen de 42 de zile dupa Data de Incepere. daca transele prevazute In grafic nu sunt conforme cu evolutia reala. atunci Inginerul poate actiona In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. (g) 14. (i) sume suplimentare pentru Echipamentele !?i Materialele.3. Antreprenorul va transmite estimari provizorii ale platilor estimate a fi datorate la starsitu' fiecarui trirnestru.nc. chitante. (f) orice alte adauqir: sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau In alt fel. care trebuie adauqate sau deduse pentru plata In avans !?i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente §i Materiale destinate Lucrariloij. daca vor fi lndeplinite urrnatoarele (a) Antreprenorul: (i) a pastrat evidente satisfacatoare (inclusiv comenzi.

3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari. ~i va f valabila pana cand Echipamentele ~i Materialele vor fi depozitate corespunzator pe $antier si protejate Irnpotriva pierderii. Inginerul va transmite 0 instuntare Antreprenorului. un Certificat Interimar de Plata pentru 0 surna care (dupa retineri ~i alte deduceri) va fi mai mica decat valoarea minima a Certificatelor Interimare de Plata (daca exista) prevazuta in Anexa la Oterta. in termen de 28 de zile dupa primirea Situatiei de Lucrari ~i a documentelor justificative Inginerul va emite catre Beneficiar.justificative ~i de asemenea: (b) Echipamentele ~i Materialele respective: (i) vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oterta pentru plata la expedierea pe $antier. 50 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamen!e intre versiunea inclusiv Proiectare in limba romene $1 Acest document este 0 traducere din versiunea oticiele in limba engleza. si par sa corespunda prevederilor Contractului.2 [Plata in Avans]. Inginerul nu va avea obliqatia de a emite. In aceasta eventualitate. (ii) au fost irnbarcate ~i sunt in drum spre $antier. aceasta qarantie poate fi prezentata lntr-un format similar cu cella care s-a tacut referire in Sub-Clauza 14. deqradarli ~i deterioraru.6 Emiterea Certificatelor de Plata Interimare Nici 0 surna nu va fi confirrnata sau platita pana cand Beneficiarul nu a primit si aprobat Garantia de Buna Executie. 14. In Certificatul de Plata se va aplica 0 deducere care va f echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele ~i Materialele respective ~i va f in aceleasi monede ~i aceleasi proportii ca ~i suma suplimentara.]. la valoarea ~i moneda echivalenta sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. lnainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. ~i au fost livrate si depozitate corespunzator pe $antier si sunt protejate irnpotriva pierderii. care a fost transmis Inginerului irnpreuna cu dovada platii transportului ~i a aslqurarii. deqradarii ~i deteriorarii: sau [] (J I (c) Echipamentele ~i Materialele respective: (i) (ii) vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oterta pentru plata la livrarea pe $antier.ucrarilor. Moneda de plata pentru sumele suplimentare va f aceeasi cu cea in care se va efectua plata atunci cand valoarea de contract va fi inclusa in situatia de lucrari potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14. in conformitate cu prevederile Contractului. ~i (iii) sunt descrise in avizul de expeditie sau alt document de transport. Apoi. ' Sumele suplimentare care urrneaza sa fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de catre Inginer pentru Echipamente ~i Materiale (inclusiv livrarea pe $antier). in caz de discreoeote versiunee in limba engleza prevaleaza versiunea in timbe engleza . precum ~i cu 0 qarantie bancara erntsa intr-o forma ~i de catre 0 entitate aprobate de catre Beneficiar. tinand cont de documentele rnentionate in aceasta Sub-Clauza ~i de valoarea de contract pentru Echipamente ~i Materiale. Certificatul Interimar de Plata in care vor fi incluse suma de plata stabilita in mod echitabil de catre Inginer ~i detaliile justificative aferente. cu orice alte documente solicitate in mod rezonabil.

si suma aprobata in Certificatul Final de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea de catre Beneficiar a Certificatului de Plata.n 'liersiunea I'n ijrnba enqleza V(:Y.i. consirntamantul sau satistactia Inginerului. Aceasta perioada se va considera ca in cepe la data pentru plata. Plata sumelor datorate in fie care rnoneda va fi tacuta In contul bancar precizat de Antreprenor ~i in tara platii (pentru moneda respectiva) specificate in Contract. aceste dobanzi vor fi calculate la rata de scont publicata de banca centrala din tara monedei in care se face plata la care se adauqa 3 puncte procentuale.iunea (0 lirnba O(rQiez3 preva/eaz0 v=rsiune» /n iirnb2 engleza " 51 in ce: de discrepante intre versiunea lirnba (ornana . daca exista). Antreprenorul va avea dreptul la aceasta plata tara 0 notificare oficiala..2 [Garantia de Bun« Executie] si Sub-Clauzei 14. sau certificare 14. Nu se va considera ca un Certificat de Plata confirrna acceptul.7 Platile Beneficiarul (a) va plati Antreprenorului: (b) (c) prima transa din plata in avans.:. in termen de 42 de zile dupa emiterea Scrisorii de Acceptare sau in termen de 21 de zile dupa primirea documentelor. 14. aprobarea. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. Daca pentru un Sector de lucrarl a fost em is Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. pentru plata fiind necesara indeplinirea ambelor conditii. suma aprobata in fiecare Certificat Interimar de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea de catre Inginer a Situatiei de Lucrari ~i documentelor justificative. ---- Intarzlerl in Efectuarea Platilor Daca Antreprenorul nu va pnrru plata In conformitate cu prevederile SubClauzei 14. Inginerul va autoriza plata catre Antreprenor pentru prima jumatate din Sumele Hetinute. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale.i f' Un Certificat Interimar de Plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in atara de urrnatoarele: (a) daca un bun furnizat sau 0 lucrare executata de catre Antreprenor nu se contorrneaza prevederilor Contractului. speclticata in Sub-Clauza 14.2 [Plata in A vans]. 14. (b) In orice Certificat de Plata Inginerul poate sa taca corecturi sau modificari care in mod normal ar fi trebuit sa fie aplicate unui Certificat de Plata anterior. dupa ce Sectorul AR!C 2006 Aces! ciocUinent esse C iraduc6:t? .8 ----. Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca costuri de tinantare aferente perioadei de intarziere calculate lunar pentru suma neplatlta. fara a se lua in considerare (In cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificate Ie Interimare de Plata. procentul corespunzator al primei jurnatan din Sumele Hetinute va fi autorizat la plata.7 [Platile]. ~i vor fi platite in acea moneda. valoarea acestei lucrari sau obliqatii poate fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obliqatiei.7 [Platile]. ~i tara prejudicierea oricarui alt drept sau despaqubire. costul remedierii sau al inlocuirii poate fi retinut pana cane remedierea sau inlocuirea au fost finalizate. fiind notificat de catre Inginer in acest scop.9 Plata Sumelor Retinute Dupa ce Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor a fost em is ~i Lucrarile au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele dupa Terminare.. si/sau daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute 0 lucrare sau sa respecte 0 obliqatie.

Daca valoarea procentuala a unui Sector de iucrari nu este inclusa In Anexa la Oferta. Situatia de iucrari la terminare. In sase exemplare. Antreprenorul va transmite Inginerului. versiunea In limba eng/eza preveteeze versiunea in /imba eng/eza in caz de discreperte intre versiunea . insotlta de documente justificative. care sa prezinte In detaliu. procentul corespunzator din a doua jurnatate din Sumele Hetinute va fi autorizat ~i platlt imediat dupa data de ex pi rare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Sectorul de lucrari. Insotita de documentele justificative. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Ulterior. sumele reprezentand procentul corespunzator pentru nici una din jurnatatite Sumelor Hetinute pentru Sectorul respectiv nu vor f autorizate la plata conform prevederilor acestei Sub-Clauzei. In Daca Inginerul nu va f de acord sau nu va putea verifica 0 parte a situatiei finale. c') Daca raman tucran de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garantie] sau Clauzei 12 [Testele dupe Terminare]. Situatia finala de lucrari.11 Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrarl termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Heceptie Finala. Inginerul va fi indreptatit sa retina costul estimat al acestor tucrari pana la executarea acestora. ~i orice alte sume la care Antreprenorul se considers indreptatit. orice alte sume la care Antreprenorul se considera Indreptatit.ucrarilor pentru un Sector de tucrarl.ucrari. In sase exemplare. Procentul corespunzator pentru fiecare Sector de tucrari va fi valoarea procentuala a Sectorului de tucran rnentlonata In Anexa la Oferta. intr-un format aprobat de catre Inginer. Antreprenorul va transmite Inginerului. urrnatoarele: (a) (b) valoarea tuturor tucraritor executate conform prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate In Situatia de lucrar' la terminare.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de Lucran]. Imediat dupa expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defectiunilor. Aceste Conditii se refera la situatia de plata asupra careia s-a cazut de acord ca fiind Situafia Finala de l. ~i 0 estimare a oricaror alte sume pe care Antreprenorul Ie consldera ca Ii vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Daca a fost emis un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. care sa contina: (a) valoarea tuturor lucraritor executate In conformitate cu prevederile Contractului pana la data mentionata In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor.de lucrari a trecut toate testele. 52 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructu ~i Echipamente inclusiv Proiec!are in /imba romerui §i Acest document este a traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza. 14. sau In alt tel. potrivit prevederilor Contractului. asa dupa cum s-a convenit. Antreprenorul va pregati si va transmite Inginerului situatia finala.10 Situatia de Lucrarl la Terminare Tn termen de 84 de zile dupa emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea Lucraritor. 14. cu prevederile Sub-Clauzei 14. restul rarnas de platit din Sumele Hetinute va f autorizat la plata de catre Inginer pentru a f platit Antreprenorului.6 (b) (c) Inginerul va emite un certificat In conformitate [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata]. Antreprenorul va transmite orice inforrnatii suplimentare pe care Inginerul Ie va sollcita In mod rezonabil ~i va efectua toate modificarile convenite de comun acord.

luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar ~i toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.11 [Prezentarea Situeiiilor Finale de Lucran] si Sub-Clauzei 14. in pofida rnodificarilor situatiei finale asupra carora s-a cazut de acord. 14. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale. descrisa in Sub-Clauza 14.ucrari la Terminare. dupa caz. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. Daca disputa este solutionata.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20. daca se AF~iC 2006 III de ctscrep. Antreprenorul va preqati ~i va transmits Beneficiarului (cu 0 copie pentru Inginer) 0 Situatie Finala de l. Daca Antreprenorul nu a depus Situatia Finala de l.ucrartlor).15 Moneda in care se Efectueaza Plata Condit:! Generale Pretul Contractu lui va fi platit in moneda sau monedele rnentionate in Anexa la Oterta. Aceasta scrisoare po ate confirma ca descarcarea intra in vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garantia de Buna Executie si restul de plata. Antreprenorul va transmite 0 Scrisoare de Descarcare care va confirma ca totalul Situatiei Finale de l.13 Emiterea Certificatului Final de Plata In termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de l. Inginerul va transmite Beneficiarului (cu 0 copie adresata Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plata pentru partite din situatia finala asupra carora s-a cazut de acord.11 [Prezentarea Situetiitor Finale de Lucran] ~i Sub-Clauza 14.ucrari reprezinta valoarea finala ~i cornpleta a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau in leqatura cu acesta. in urma discutiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident ca exista 0 disputa.14 ---------------- incetarea Responsabilitatii Beneficiarului Beneficiarul nu va mai avea nici 0 obliqatie fata de Antreprenor in nici un fel sau pentru nici 0 problema in leqatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia l. care va mentions: (a) (b) suma finala care este datorata. 14. ~i diterenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului de catre Antreprenor.ucrari.ucrari. data la care descarcarea va deveni efectiva. 14. Inginerul va emite Beneficiarului.ucrari. ~i de asemenea in Situatia de l.10 [Situatia de iucren te Terminare] (cu exceptia problemelor sau situatiilor aparute dupa emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. in final. Inginerul va solicita Antreprenorului sa 0 depuna.5 [Solutionarea pe Cale Amiabila]. In cazul in care Antreprenorul nu va depune situatia in termen de 28 de zile.12 [Scrisoarea de Descarcare]. cu exceptia cazului in care Antreprenorul a inclus in mod expres 0 surna pentru aceasta: (a) (b) in sltuatla Finals de l.12 Scrisoarea de Descarcare La prezentarea Situatiei Finale de l.ucrari in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. Certificatul Final de Plata. Aceasta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obliqatiile sale de despaqubire in caz de frauda.nne 53 intte versicne«: in limba rornanc7 ~i Acest document este 0 traducere dl/1 versnmee otic/ala in !!lnba engleza versiune» in limba engiezel prevaleaztl versu.ucrarilor.12 [Scrisoarea de Descarcare].ucrari ~i a scrisorii de descarcare in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. 14. Inginerul va emite Certificatul Final de Plata pentru 0 surna pe care 0 va stabili ca fiind in mod corect datorata. qreseala deliberate sau comportament necorespunzator.ne» in iiuib« englez8 .Daca.

nu reuseste..5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7. tara justificari rezonabile: (i) (ii) sa realizeze tucrarile in conformitate cu de a nu prevederile Clauzei 8 sau sa sotutioneze cerintele unei instiintar]. (b) (c) abanconeaza Lucrarile sau dernonstreaza in alt fel intentia continua indeplinirea obligatiilor din cadrul Contractului. sa corecteze qreseala si sa 0 remedieze Intr-o perloada specificata ~i rezonabila de timp. Beneficiarul poate recupera diterenta acestei sume din sumele pe care Ie are de platit Antreprenorului in alte monede. in termen de 28 de zile de la primirea acesteia.6 [Lucrari de Remediere]. se vor aplica cursu rile de schimb de la Data de Baza stabilite de banca nationala a Tarii. Inginerul poate sa solicite Antreprenorului. (d) (e) ReztrSontractului 15.2 Rez ilie rea Contractului de catre Beneficiar Beneficiarul (a) va fi inoreptatlt sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul: nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 4.5 [Sume Provizionate] si Sub-Clauzei 13.1 de catre Beneficiar lnstllntarea de Remediere Daca Antreprenorul nu reuseste sa-si Indeplineasca una din obliqatiile prevazute in Contract.ocala: (i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Strains ~i cursu rile fixe de schimb stabilite pentru calcularea platitor vor fi cele rnentionate in Anexa la Oferta. [lnceperea. daca partile nu au convenit altfel.2 [Garantia de Buna ExecuJiel sau cerintele unei instiintari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. ernisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7. ~i (iii) alte plati ~i deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.i Echipamente Acest document este a traducere din versiunea oticiele in limba engleza versiunee in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza in caz de discrepante intre versiunea . daca 0 surna platibila Beneficiarului de catre Antreprenor intr-o anurnlta moneda depaseste suma platibila Antreprenorului de catre Beneficiar in acea rnoneda.1 [In§tiintarea de Remediere]. ~i daca in Anexa la Oterta nu se rnentioneaza nici un curs de schimb. (ii) platile ~i deducerile in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.ucrarite sau cesioneaza Contractul fara sa obtina mclusiv Proiectare in limba (amana $1 54 ©ARIC 2006 Condrtii de Contract pentru Constructs :.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor] vor fi tacute in monedele ~i procentele aplicabile acestora. printr-o Instiintare.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de LucranJ vor fi tacute in monedele ~i procentele specificate in sub-paragraful (a) (i) de mai sus. (d) subcontracteaza toate l. lnterzieree §i Suspendarea Lucrarilor]. 15.rnentioneaza (a) mai mult de 0 rnoneda. plati!e se vor face dupa cum urrneaza: de Contract Acceptata a fost exprirnata doar in Moneda daca Valoarea l. (b) (c) plata daunelor specificate in Anexa la Oterta se va face in monedele ~i procentele specificate in Anexa la Oterta: platite efectuate de Antreprenor catre Beneficiar vor fi tacute in moneda in care suma a fost cheltuita de catre Beneficiar sau in moneda care este convenita de ambele Parti.

ucrarilor. viata sau proprietatea sau pentru siquranta l. si alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate In conformitate cu 55 . Antreprenorul pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile pentru cesionarea oricarui contract de subantrepriza. Beneficiarul poate finaliza l.ucrarile prin torte proprii si/sau cu alte entitati. prirneste un ordin de punere sub sechestru Tmpotriva sa. Dupa reziliere Antreprenorul va parasi $antierul si va Bunurile solicitate. Beneficiarul. dupa ce 0 instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. sau da sau se otera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita. comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recornpensa pentru: (i) (ii) a actiona sau a Inceta sa actioneze In leqatura cu Contractul. aqenti sau Subantreprenori dau sau se otera sa dea (direct sau indirect). destasoara In continuare 0 afacere sub coordonarea unui administrator judiciar. stimulente sau recompense. 15. to ate Documentele Antreprenorului de proiectare intocrnite de sau pentru el. Daca pana la data din lnstilntare Antreprenorul nu a reusit sa efectueze 0 plata datorata Beneficiarului. Tn oricare din aceste evenimente sau circurnstante.3 Evaluarea la Data Rezilierii De indata ce este practic posibil. Tn cazurile descrise In sub-paragrafele (e) sau (f). aceste articole pot fi vandute de catre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. curator sau manager In beneficiul acestor creditori. Beneficiarul va putea. Orice dlterenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi Antreprenorului. favor. sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor In vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente. In termen de 14 zile dupa transmiterea unei lnstiintari catre Antreprenor. cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului.5 [Stabilirea Modu/ui de Solutionarej pentru a conveni sau stabili valoarea l. a defavoriza sau nu oricare persoana care are leqatura cu Contractul. Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile SubClauzei 3.(e) (f) aprobarea necesara: devine falit sau insolvabil. intra In proces de lichidare. Beneficiarul !?i aceste entitati vor putea folosi apoi Bunurile. Stimulentele !?i recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptulla rezilierea Contractului. unei persoane. Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare Tntocmite de Antreprenor sau In numele acestuia. Beneficiarul va transmite 0 lnstiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe $antier sau In apropierea $antierului. va putea sa rezilieze Contractul si sa evacueze Antreprenorul de pe $antier. prin Instiintare. nici un alt drept preda Inginerului toate si orice alte documente va face to ate eforturile incluse In lnstiintare (i) si (ii) pentru a proteja Dupa reziliere.2 [Rezilierea Contractului de cetre Beneficiarj a intrat in vigoare. sa rezilieze imediat Contractul. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractu I nu va prejudicia al Beneficiarului prevazut In Contract sau alt drept. sau daca oricare din membrii Personalului Antreprenorului. sau a favoriza sau nu. ajunge la un acord cu creditorii sai. tn modul descris In acest sub-paraqraf (f). dar.ucrarilor.

Antreprenorul va proceda In conformitate cu prevederile SubClauzei 16. 15.5 Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractu I Beneficiarul va fi lndreptatit sa rezilieze unilateral Contractul In orice moment convenabil pentru Beneficiar.prevederile Contractului.2 [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj.5 [Revendicarile Beneticieruiun. la eel putin 21 de zile dupa instiintarea Beneficiarului. daune ~i costuri suplimentare Beneficiarul va plati Antreprenorului diterenta.2 Beneficiarul o I C) (b) (c) actiona In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. 0 dovada concreta sau plata (dupa cum este prezentat In Sub-Clauza corespunzatoare si In Instilntarea de mai sus) Inainte de transmiterea In~tiintarii de reziliere a 56 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii . Rezilierea va intra In vigoare In termen de 28 de zile dupa primirea In~tiintarii de catre Antreprenor si return area Garantiei de Buna Executie de catre Beneficiar. Sub-Clauzei 15.3 [lncetarea Executiei l. in caz de dlscreoenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limbe engleza . Dupa acoperirea acestor pierderi. 0 dovada concrete sau plata. ulterior. sus1r6a 16.ucrarilor (sau sa reduca ritmul de executie) pana la data la care Antreprenorul va primi.ucrarile sau pentru a aranja ca Lucrarile sa fie executate de catre alt antreprenor. Certificatul de Plata. Actiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensan fin~nciare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. dupa caz ~i In conformitate cu cele precizate In instiintare. dupa luarea In considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.idtidere §i Platl].?i Echipamente tntre versiunea inclusiv Proiectare in limba romene §i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba enqteze. terminare ~i remediere a defectiunilor. sista platile urmatoare catre Antreprenor pima cand costurile de proiectare.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata] sau daca Beneficiarul nu respecta prevederile Sub-Clauzei 2.7 [Platile]. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el tnsusi l. Certificatul de Plata. ~i toate celelalte costuri suportate de catre Beneficiar au fost stabilite si/sau recupera de la Antreprenor pierderile si daunele suportate de catre Beneficiar ~i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrarllor. Daca Antreprenorul primeste. Antreprenorul poate. 15.4 Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar Dupa poate: (a) ce lnstiintarea de reziliere potrivit prevederilor [Rezilierea Contractului de cetre Beneficiarj a intrat In vigoare. Dupa reziliere.6 [Rezilierea Optionala. daca va primi. printr-o instiintare de reziliere adresata Antreprenorului. daunelor produse de Intarzieri In terminarea lucrarilor (daca exista).ucrerlior §i Retragerea Utilajelor AntreprenorulUl] ~i va fi platlt In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.3 [Evaluarea la Data Rezilieril]. executie. sa suspende executia l.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cetre Beneficiarj sau Sub-Clauzei 14.8 [lntarzieri In Efectuarea Platilorj ~i la rezilierea contractu lui potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. l.1 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor sau Rezilierea Contractului de catre Antreprenor Daca Inginerul nu reuseste sa ia 0 decizie leqata de 0 certificare In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.

ucrarilor (sau a reducerii ritmului de executie) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.4 [Prelungirea Duratei de Executie].5 [Revendicarile Beneticlerululv. intra in proces de lichidare. printr-o instnntare. ln cazurile descrise in sub-paragrafele (f) sau (g). la 14 zile dupa transmiterea unei fn!?tiintari catre Beneficiar.7 [Cesionarea]. Beneficiarul nu respects prevederile Sub-Clauzei 1. nici un alt Condrti: Generale ARIC 2006 Ii) caz oe discrepetue tnue verstune« 57 in iJmba romana $i Aces! document este 0 traducere din verslUnea oilclala '~fJ limt. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. nu prirneste suma datorata potrivit Certificatului Interimar de Plata in termen de 42 de zile. pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.ucrari !?i a documentelor justificative.1 [Revendicarile Antreprenotuluis va avea dreptulla: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. 0 suspendare Indelunqata afecteaza in totalitate l. Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia drept al Antreprenorului prevazut in Contract sau alt drept. sa rezilieze Contractu I imediat.a enotez». ajunge la un acord cu creditorii sai.Contractului. verstone» in I'mba englez/. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Beneficiarul nu i!?i lndeplineste in mod substantial obliqatiile prevazute in Contract. In oricare din aceste irnprejurari sau circumstante. dupa data de expirare a perioadei specificate in Sub-Clauza 14.11 [Suspendarea Prelungita].4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cetre Beneficiarj.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuue Lucrarilo~ dovada rezonabila referitoare Ia respectarea conditiilor Sub-Clauzei 2. Inginerul nu reuseste sa ernita Certificatul de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea Situatiei de l. !?i plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil care vor fi incluse in Pretul Contractului. sau daca se lntampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarel astfel de situatii sau eveniment. Antreprenorul poate. Antreprenorul lucru este posibil. 16. prirneste un ordin de punere sub sechestru irnpotriva lui.6 [Acordul Contrectueli sau ale Sub-Clauzei 1.2 Rezilierea Contractu lui de Antreprenorul (a) va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca: catre Antreprenor (b) (c) (d) (e) (f) (g) nu prirneste. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul poate rezilia Contractul. termen la care trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in Sub-Clauza 2. sau Beneficiarul devine falit sau insolvabil.5 [Stabilirea Modului de Solution are]. Antreprenorul va transmite 0 instilntare Inginerului si. Inginerul va actiona. 0 prelungire (b) Dupa primirea acestei instiintar'.7 [Platile]. prevaleaza versuniee in limba enale:» . curator sau manager in beneficiul acestor creditori. sau destasoara in continuare 0 afacere sub coordonarea unui administrator judiciar. in termen de 42 de zile dupa transmiterea Instiintarfi. va reincepe activitatea norrnala de lndata ce acest Daca Antreprenorul inreqistreaza intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendarii l. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.ucrarile.

i 19. va preda toate Documentele Antreprenorului.2 [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj sau a Sub-Clauzei 19.2 cu Opt/onala. Uchidare §i Platl]..i (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusa din polita de asigurare. va plati Antreprenorului. pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale :. Beneficiarul va despaqubi :. Antreprenorul cu promptitudine: (a) (b) (c) va inceta toate activitatlle. actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar.i cheltuieli) pentru: (1) vatamari corporale.. Uch/dare §/ Platl] a intrat In vigoare. :. Personalul Beneficiarului. maladii sau decesul oricarei persoane. o I (9 16.. ca urmare a. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.. a terrninarii l.iva paras: $antierul. :. a activitatii de executie.ucrarilor. Materialele :. :.ucrarilor. 17.i alte lucrari pentru care Antreprenorul a fost platit..6 [Rezilierea va plati Antreprenorului valoarea pierderilor de profit si a oricarei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca 0 consecinta a acestei rezilieri..i (ii) se pot atribui neqlijentei. dauna.6 [Reziliere Optionala. :. a Sub-Clauzei 16. si remedierii oricaror detectiuni. Personalul Antreprenorului sau de oricare din aqentii acestora.icheltuieli) pentru: (a) vatarnan corporale. actelor intentionate sau Incalcarilor Contractu lui de catre Beneficiar. actelor intentionate sau Incalcarii Contractu lui de catre Antreprenor..ii acestora.16.icheltuiala (inclusiv taxe legale :. sau alte persoane angajate direct sau indirect de catre acestia..3 incetarea Executiei Lucrarilor ~i Retragerea Utilajelor Antreprenorului Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. cu exceptia celor necesare pentru siquranta acestuia. pe parcursul sau din cauza lucrarilor de proiectare. lrnbolnaviri..i daune sau pierderi asupra unor proprietati imobiliare sau mobiliare (alte decat l.i va Indeparta toate celelalte Bunuri de pe $antier. lmbolnaviri.i aqentii acestora nu sunt atectati de nici 0 reclarnatie. de executie.ucrarilor si de remediere a oricaror defectiuni.4 Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj a intrat In vigoare. dauna. Echipamentele..a.i aqentii acestuia nu sunt atectati de nici 0 reclarnatie. versiunea In limba engleza oreveteeze versiunea In limba engleza Tn caz de discrepeme InIre versiunea . Personalul Beneficiarului sau de catre oricare din aqentii acestora. cu exceptia celor dispuse de catre Inginer pentru a proteja viata. maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neqliienta.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contrectuu..ucrarile) In rnasura In care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a lucrarilor de proiectare. sau oricare dintre agen... Beneficiarul promptitudine: (a) (b) (c) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie. cu exceptia cazurilor de neglijen.1 Despaqublrl Antreprenorul va despaqubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului :. terminare a l. proprietatea sau pentru siquranta l.i se va asigura ca Antreprenorul. pierdere :. (b) :. :. dupa cum este 58 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii $i Echipamente inclusiv Proiectare In limba romen« §I Acest document este a traducere din versiunea oticiet« in limba enqlez». Personalul Antreprenorului :.

cu exceptia cazurilor cand lolosirea celor de mai sus poate f pusa pe seama Antreprenorului. revolte.ucrari va Ii transterata Beneliciarului. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune l.1 [Receptia i. provocate de altcineva decat Personalul Antreprenorului 9i alti angajati ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze son ice sau supersonics.ucranlor. Antreprenorul va raspunde de orice pierdere sau dauna cauzata de actiuni Intreprinse de catre Antreprenor dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. de catre Personalul Beneliciarului sau de catre alte persoane lata de care Beneliciarul este responsabil. responsabilitatea pentru grija lata de Sectoarele sau partite de l. 9i orice destasurare de torte ale naturii care este lmprevizibila sau Irnpotriva careia unui antreprenor cu suticienta experienta nu i se poate cere sa f luat rnasuri de precautiune corespunzatoare. de orice pierdere sau dauna care se produce dupa ce a fost emis Procesul Verbal de Receptie la Terminarea l. data la care responsabilitatea pentru grija lata de l. lovitura rnilitara sau de stat sau razboi civil In interiorul Tarii. proiectarea oricarei parti din l. cu exceptia celor rnentionate in Contract. insurectie. Dupa ce responsabilitatea a lost transterata Beneliciarului. Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul 9i pe cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul isi va asuma responsabilitatea pentru Ingrijirea oricarei lucrari neexecutate la data specificate in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrarilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. asttel lncat l.ucrari (sau se considera a Ii ernis).ucran 9i a Bunurilor de la Data de Incepere pan a la data emiterii Procesul'ui Verbal de Receptie la Terminarea l.3 [Asigurare itnpotrive Vatamarii Persoanelor §i a Daunelor Aduse Proprietatit].ucrarile.r 17. Antreprenorul va raspunde.3 Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se lace referire In Sub-Clauza (a) (b) (c) 17. Responsabilitatea Antreprenorului tata de Lucrari Antreprenorul lsi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija lata de l. Bunurile 9i Documentele Antreprenorului sa fie conforme cu prevederile Contractului. rnunitii de razboi.ucrari. 17.ucrari va Ii transterata Beneliciarului. invazii. materiale explozive.ucrarilor 9i care rezulta dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era raspunzator. din orice cauza care nu este enurnerata in Sub-Clauza 17.ucrarilor pentru Sectoare sau patti de l. actiuni ale dusrnanilor straini. tulburari sau dezordine publica In Tara. ostilitatl (indilerent daca razboiul este declarat sau nul. Daca se emite un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. terorism. iradieri 9i contarninari cu substante radioactive In interiorul Tarii.2 descris In sub-paragralele (d) (i).4 de mai jos sunt: (d) (e) (I) (g) (h) razboi.ucrarilor.3 [Riscurile Beneficiarulw]. revolutie. rebeliune. utilizarea sau ocuparea de catre Beneliciar a oricarei parti din l. pana cand lucrarea va f tinalizata.ucrarile Permanente. .ucrarilor.ucreritor §i a Sectoarelor de Lucrart]). daca exista. de asemenea. pe parcursul perioadei in care Antreprenorul este responsabil de Ingrijirea acestora. (ii) si (iii) ale Sub-Clauzei 18.

Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. Antreprenorul va despaqubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nici 0 reclarnatie qenerata de sau in leqatura cu (i) proiectul Antreprenorului.incalcare" lnseamna 0 Incalcare (sau pretinsa Incalcare) a unui brevet. sau (iii) utilizarea corespunzatoare a l. 0 :::J -' ~ o u. Beneficiarul va despaquoi Antreprenorul ~i se va asigura ca Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nici 0 revendicare privind 0 incalcare care este sau a fost: (a) (b) un rezultat inevitabil al respectarii de catre Antreprenor a Cerintelor Beneficiarului. fabricarea. Daca Antreprenorul sutera intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare pentru inlocuirea acestor pierderi sau remedierea deqraoarilor.5 Drepturi de Proprietate lntelectuala ~i lndustriala In aceasta Sub-Ctauza. (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului.ucrari.17. referitoare la revendicare. 0 lnstiintare celeilalte Parti.i Echipamente in caz de discrepante inclusiv Proiectare §I Acest document este 0 traducere din versiunea oticiste in limba enctez« versiunea In limba engleza pteveleers versiunee in limba engleza intte versiunea in lirnba romcina .ucrarilor. Antreprenorul va transmite cu promptitudine 0 instiintare Inginerului ~i va inlocui pierderile sau remedia deqradarile in masura in care acest lucru este solicitat de catre Inginer. 60 @ARIC2006 Condini de Contract pentru Constructii . Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. produce pierderi sau deqradari asupra l. in termen de 28 de zile de la pnrrurea unei revendican. a unei marci inregistrate. se va considera ca a renuntat la orice drept de a primi despaqubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.3 de mai sus. sau un rezultat al utilizaru oricaror l. . sau in leqatura cu orice bun care nu a fost furnizat de catre Antreprenor. cu conditia respectani prevederilor Sub-Clauzei 20.3 [Riscurile Beneficiarulw]. ~i plata Costurilor suplimentare.. denumiri comerciale. a unui drept de autor. a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuala sau industriala legat de l. care vor f incluse in Pretul Contractu lui. Antreprenorul va transmite 0 alta instiintare Inginerului si.ucrarilor.ucrarilor. cu exceptia cazului in care 0 astfel de utilizare a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de Data de Baza sau este specincata in Contract.1 [Revendicarile Antreprenorulw]. 17. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata. ~i . In cazurile descrise in sub-paragrafele (f) si (g) ale Sub-Clauzei 17. desen sau model industrial inregistrat.4 Consecintele Riscurilor Beneficiarului Daca ~i in masura in care oricare din riscunle enumerate in Sub-Clauza 17.. constructia sau executarea l. la Costurile suplimentare se va adauqa ~i un profit rezonabil. (b) Dupa primirea acestei instllntarl. va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru 0 astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.ucrari de catre Beneficiar: (i) (ii) pentru alt scop decat cel indicat prin Contract sau rezulta in mod rezonabil din Contract.revendicare" insearnna 0 revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendican) privind 0 incalcare.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. Daca 0 Parte nu transmite.

ntre vers/unea /n /. (i) Antreprenorul va actiona in contextul politei respective in numele acestei asociatii suplimentare asigurate.n vers.g §i Acest cocumem cste 0 traducere ci. Acesti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniti de ambele Parti inainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. .. altele decat cele la care se retera SubClauza 4. Coiditn Gen('raln Aflle 2006 In de drscrepante 61 .Partea asiquratoaro Insearnna.5 [Orepturi de Proprietate lntelectuele §i Industriala]. Partea responsabila de a face ~i rnentine specificate in Sub-Clauzele relevante. asigurare. 17. nu va depasi valoarea stabilita in Conditiile Speciale sau (daca nu este stabilita 0 valoare) Valoarea de Contract Acceptata. Atunci cand Beneficiarul se constituie in Partea asiguratoare. cu exceptia cazului in care Partea in culpa nu a reusit sa organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dupa ce i s-a solicitat de catre prima Parte. pentru fiecare tip de in vigoare asiqurarile Atunci cand Antreprenorul se constituie in Parte asiguratoare. potrivit prevederilor Contractu lui sau in leqatura cu acesta. fiecare asigurare va f tacuta cu asiguratori (societati de asigurare) ~i in termenii aprobati de catre Beneficiar. la cererea ~i pe costul Partii in culpa.'(n/)a rcn. --------------------- ri 18. Apa §i Gaz].) versiunea (n /irnba engleza .: oticiot« Ilfnba englezcl vots-unee lirnba eng/eza . Sub-Clauza 17.1 [Oespagubin] ~i Sub-Clauza 17.ln.1 [Oespagubin].tJrevBieaZi. Cealalta Parte va participa la procesul de contestare a revendicarii. Partea care este in culpa poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicarii sau solutionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealalta Parte (~i Personalul acesteia) nu va face nici 0 declaratie care poate aduce prejudicii Partii in culpa. Acordul convenit asupra termenilor va avea intaietate asupra prevederilor acestei clauze. Daca polita despaqubeste ~i 0 alta asociatie asiqurata.6 Limitarea Hesponsabilitatf Nici 0 Parte nu va f raspunzatoare tata de cealalta Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre l.ucrari.une.20 [Utilajele Beneficiarului §i Materiale Asigurate Gratui~.19 [Electricitate. fiecare asigurare va fi etectuata cu asiguratori ~i in termenii care sa respecte detaliile anexate la Conditiile Speciale. diterita de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze. Sub-Clauza 4. Daca este necesara 0 polita prin care sa se despaqubeasca 0 asociatie asiqurata.1 Cerlnte Generale pentru Asigurari In aceasta Clauza. qreseala prerneditata sau comportament necorespunzator al Partii in culpa. Aceasta Sub-Clauza nu va lirnita responsabilitatea in caz de Irauda. pierderea unui contract sau pentru 0 pierdere indirecta sau pierdere in consecinta sau dauna care poate fi suferita de catre cealalta Parte in leqatura cu Contractu!' altele decat cele prevazute in Sub-Clauza 16.4 [Plata dupe Rezilierea de cetre Antreprenon ~i a Sub-Clauzei 17.r Daca 0 Parte are dreptul sa primeasca despaqubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. asigurarea se va aplica separat fiecarui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi ernis cate 0 pol ita separata pentru fiecare membru al asociatiei. Totalul obliqatiilor Antreprenorului tata de Beneficiar. pierderea profitului.

Daca un asigurator Intreprinde (sau e pe cale sa Intreprinda) 0 modificare. Platile efectuate de 0 Parte catre cealalta Parte vor face. Fiecare Parte va respecta condltiile stipulate In fiecare polita de asigurare. iar Pretul de Contract va f modificat In consecinta. Nici una din Parti nu va face vreo modificare concreta a termenilor asiqurarlior fara sa obtina acceptul prealabil al celeilalte parti. Daca Partea asiguratoare nu reuseste sa taca sau sa rnentina In vigoare una din asiqurariie necesar a fi tacute si rnentinute potrlvit prevederilor Contractului. cu promptitudine. obiectul inclusiv Proiectare in /imba remere §i 62 ©ARIC 2006 Conditi! de Contract pentru Constructii $i Echipamente intre versiunea Acest document este 0 traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice rnodificari relevante In executia l. orice surna care ar f putut fi acoperita prin aceasta asigurare va fi platita de catre Partea asiguratoare. Partea asiguratoare va transmite 0 Instiintare Inginerului. Orice surna neasiqurata sau nerecuperata de la asiguratori va fi suportata de catre Antreprenor si/sau Beneficiar In conformitate cu aceste obliqatii. Daca Partea asiguratoare omite sa taca ~i sa rnentina In vigoare 0 asigurare posibila ~i care trebuie tacuta ~i mentinuta In conformitate cu prevederile Contractului. Platile primite de la asiguratori vor f folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Partea asiguratoare va transmite celeilalte Parti dovada platii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a politelor. Indatoriri ~i responsabilitati.2 [Asigurarea Luctiuilor §i a Utilaje/or Antreprenorutuit ~i Sub-Clauza 18. ~i copii ale politelor pentru asiqurarile descrise In Sub-Clauza 18. (ii) celelalte asociatii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plati direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiquratorul. ~i (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociatii asigurate sa respecte conditiile prevazute In polita de asigurare. Vatamarii Persoane/or §i a Oaune/or Aduse Dupa ce se face plata fiecarei prime de asigurare.cu exceptia situatlilor In care Beneficiarul va actions In numele Personalului Beneficiarului . Fiecare pol ita care face asiqurari Impotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea platilor In moneda ceruta pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. cealalta Parte poate sa taca (Ia optiunea sa.3 [Asigurarea fmpotriva Proprietatil] . Indatoririle sau responsabl'itatile Antreprenorului sau ale Beneficiarului In conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau In alt tel. iar cealalta parte nici nu aproba omiterea asiqurarii ~i nici nu efectueaza 0 asigurare care sa acopere cele necesare acestei omisiuni.ucraruor ~i va rnentine asigurarea In conformitate cu prevederile acestei Clauze. dupa caz. specificate In Anexa la Oterta (calculate de la Data de lncepere) (a) (b) In perioadele urmatoarele: o dovada faptului ca asiqurarile descrise In aceasta Clauza au fost incnelate. Partea asiguratoare relevanta va prezenta celeilalte Parti. Partea notlflcata de catre asigurator va transmite. 0 lnstiintare celeilalte Parti. sau nu reuseste sa asigure dovezi satistacatoare ~i copii ale politelor de asigurare In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Nimic din cele prevazute In aceasta clauza nu lirniteaza obliqauile. Partea asiguratoare va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare acestor prime. ~i tara sa prejudicieze orice alt drept sau rnasura de remediere) 0 asigurare care sa acopere cele necesare ~i sa plateasca primele de asigurare corespunzatoare. in caz de discrepeme versiunea in limbe engleza preva/eaza versiunea in limbe eng/eza .

(iii) unei parti din l. in scopul de a restabili orice alta parte din Lucrari. a altei parti din l. asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe durata transportului la $antier ~i pe perioada in care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. potrivit prevederilor acestei (c) (d) (e) vor fi facute ~i rnentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare. si pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate in subparagrafele (c).ucrarllor §i a Utilajelor Antreprenorului Partea asiguratoare va asigura Lucrarile. care vor fi irnpreuna indreptatite sa primeasca platl de la asiguratori.1 18.ucrarilor . platile fiind destinate sau alocate lntre Parti pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele. Echipamentele.1 [Cerinte Generale Pentru AsigurartJ.3 [Riscurile Beneficiarulw]. Indepartarii deseurilor. materialelor sau manoperei necorespunzatoare. daca aceasta parte prezinta deficients ca urmare a erorilor de proiectare. cu exceptia situatiei in care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune. se vor face in numele ambelor Parti. Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai putin decat valoarea totala de inlocuire. Materialele si Documentele Antreprenorului pentru nu mai putin decat costul total de Inlocuire incluzand toate costurile demolarii. si pentru pierderi sau daune cauzate de catre Antreprenor in cursul altor operatiuni (inclusiv cele la care se refera Clauza 11 [Perioada de Garantiej si Clauza 12 [Teste dupe Terminarej. pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. taxele profesionale ~i profitul. Partea asiguratoare va rnentine in vigoare aceasta asigurare pentru a furniza acoperirea. de catre Beneficiar.2 Asigurarea t. in conditiile Sub-Clauzei (i) Conditii C.ucrari.5 [Revendicarile [Revendica rile Antreprenorulw]. materialelor sau executie] necorespunzatoare (dar pol ita va include orice alte parti care sunt pierdute sau degradate ca urmare directa a acestor deficiente ~i nu cum este descris in subparagraful (ii) de mai jos).ucrarilor. cu fransize deductibile per eveniment care sa nu depaseasca suma specificate in Anexa la Oferta (daca nu este specificate 0 surna.ucrari care a fost receptionata de catre Beneficiar.ucrari care prezinta deficients din cauza erorilor de proiectare. pentru pierderi sau daune pentru care este raspunzator Antreprenorul ~i care sunt generate de un eveniment care se produce inalnte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie Finala.Sub-Clauzei 2. si pot exclude pierderi sau daune ~i refacerea: unei parti din l. Beneficiarulw] sau Sub-Clauzei 20. (g) ~i (h) din Sub-Clauza 17. ~i (iv) Bunurilor. atunci acest sub-paragraf (d) nu se va apllca). vor acoperi si pierderile sau daunele aduse unei parti din l. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului. (ii) unei parti din Lucrari care este pierduta sau deteriorata. la care se adauqa costul transportului la $antier.enerale ARIC 2006 in caz de discreperne intre versiuriee 63 in limba rotnen» $1 Aces! document este a traducere din versiune« oticiat« in "mba engleza vereiune» in limba engleza prevaleaza versiunea in limba englezel . excluzand (In fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura in termeni comercial rezonabili.ucrart. Aceasta asigurare trebuie sa fie in vi go are de la data la care dovada asiqurarii trebuie depusa potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18. cand acestea nu sunt in Tara.3 [Riscurile Beneficiarulw]. vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricarei cauze care nu este enurnerata in Sub-Clauza 17. care se datoreaza utilizarii sau ocuparll. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Sub-Clauze asiqurarile : (a) (b) Speciale.

2 [Asigurarea Lucreritor §i Utilejetor AntreprenoruIUJ]) sau oricare persoana (cu exceptia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18. ~i de a ocupa acest teren pentru l. despaqubiri potrivit cazului In care aceasta asigurare '. pollta descrisa la subparagraful (d) de mai sus inceteaza de a mai fi disponibiia In termeni comercial rezonabili.i Acest document este a tmducere din versiunea onciete ill Ilmba engleza versiunes in limba errgleza preveieeze versnmes in limba enqier» ill caz de discrepante intre versiunea ..ucrari Permanente pe.14. asiqurarile specificate In (d) vor fi tacute ~i rnentlnute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare.3 Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor ~i a Daunelor Aduse Prcprtetattt Partea asiguratoare va asigura ambele Par1i irnpotriva responsabititatii pentru orice pierderi. daune. Daca. peste.3 [Riscurile Beneticierululi. Beneficiarul (i) va fi lndreotattt. Aceasta asigurare se va face pentru 0 valoare minima per eveniment cu un nurnar nelimitat de evenimente. In conditiiie SubClauzei 2. care apar ca urmare a executarii Contractului de catre Antreprenor. ~i la 0 valoare care nu va fi intenoara valorii specificate In Anexa la Oterta.2).1 l [Cerintele Generale Pentru Asiguran]. Beneficiarul prevederilor si Inginerul vor primi de politei de asigurare cu exceptia asemenea. la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dupa cum ar fi trebuit sa i se ceara Antreprenorului sa plateasca pentru 0 astfel de polita. Imbclnaviri. ~i (ii) se va considera. In atara de cazul in care Beneficiarul obtine pol ita In termeni comercial rezonabili. ~i pot exclude responsabilitatea In masura In care aceasta decurge din: dreptul Beneficiarului de a executa l. In sau prin orice teren. Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va Instiinta Beneficiarul. vor fi tacute In numele ambelor Par1i vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietatii Beneficiarului (exceptand cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18. exceptand masura In care polita este disponibila In termeni rezonabili din punct de vedere comerciai.1 Echipamenle lu i 64 @ARIC2006 Conditu de Contract pentru Constructii inclusiv Proiectare in limba romene :. ~i (iii) cauza enumerata In Sub-Clauza 17. pot fi generate de executia Contractului de catre Antreprenor ~i se produc Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie Ftnala. decese sau vatarnari corporale care pot afecta oricare proprietate fizica (cu exceptia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.5 [Revendicarile BeneficiarulUJ]. Daca In Anexa la Oterta nu este speciticata 0 valoare.4 [Asigurarea Personalului AntreprenorulUJ]). 18.ucrarite Permanente. ca a aprobat omisiunea la care se refera prevederile Sub-Clauzei 18.4 Asigurarea Personalului Antreprenoru Antreprenorul va face ~i rnentine asigurarea irnpotriva responsabilitatii pentru reciarnatii. daune. prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. orezentand detalii justificative. (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obliqatiiior Antreprenorului de a executa Lucrarile ~i de a remedia orice defectiuni. pierderi ~i cheltuieli (incluzand taxele ~i cheltuielile legale) care decurg din vatamari corporale. Cu exceptia altor prevederi aceasta Sub-Clauza: (a) (b) (c) ale Conditiilor Speciale. sub. maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Antreprenor sau al oricarui alt membru al Personalului Antreprenorului..5 [Echipamente §i Materiale Destinate Lucreriloti. (i) 18. la mai mult de un an de la Data de Baza.

tulburari ~i dezordine. in fond. invazii. Partea care a transmis lnstiintarea va fi exonerata de indeplinirea obliqatii pe care. rnunitii de razboi. (iv) (v) 19. catastrofe naturale precum cutremure. terorism. Forta Majora 0 Irnpiedica indepli neasca. atunci aceasta Parte va lnstiinta cealalta Parte de evenimentele sau circurnstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile de la a carer Indeplinire este sau va fi Irnpiedicata.ucrarilor. ARIC 2006 65 . radiatii ionizante ~i contarninari cu substante radioactive. ostilitati (indiferent daca se declara razbol sau nu). asigurarea poate f tacuta de catre Subantreprenori.poate exclude pierderile ~i revendicarile in rnasura in care acestea sunt prod use de un act sau 0 neqlijenta a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. materiale explozive. revolte. atata timp cat sunt indeplinite ccnditiile de la (a) la (d) de mai sus. ~i care. lnstiintarea va fi transrnisa in termen de 14 zile dupa ce Partea cunoaste (sau ar trebui sa cunoasca) evenimentele sau circurnstantele care constituie Forta Majora. lovitura rnilitara sau de stat. greve ~i lock out. ra 19. numai la evenimente exceptioriale sau circurnstante de tipul celor enumerate mai jos: (i) (ii) (iii) razboi. actiuni ale dusrnanilor straini. revolutie. sau razboi civil.2 lnstiintarea Majore F0rtei Daca 0 Parte este sau va fi impledicata de a lndeplini obliqatiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forta Majora. Forta Majora nu se va aplica obligatiilor nici uneia dintre Parti de a face plati catre cealalta Parte potrivit prevederilor Contractului. dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectarii acestei Clauze. sau eruptii vulcanice. dar nu se lirniteaza.1 Detinltia Fortei Majore In aceasta clauza exceptionala : (a) (b) (c) (d) "Forta Majora" lnsearnna un eveniment sau circurnstanta care nu poate fi controlata de catre una din Parti pe care aceasta Parte nu ar f putut sa 0 prevada in mod rezonabil lnainte de semnarea Contractului. explosivilor. taifunuri. nu a putut fi evitat sau depasit in mod rezonabil de acea Parte. Asigurarea va fi rnentinuta in vigoare ~i efectivitate pe toata perioada in care acest personal va participa la executia l. nu poate f atribuit celeilalte Parti. Pentru anqajatii Subantreprenorilor. cu exceptia cazurilor cane utilizarea rnunitiei. radiatiilor sau radioactivitatea poate fi pusa pe seama Antreprenorului. Forta Majora poate include. care. rebeliune. provocate de altcineva decat de Personalul Antreprenorului si alti anqajati ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor. odata aparut. furtuni. ~i in perioada in care. acelor sa Ie Fara a lua in considerare celelate prevederi ale acestei Clauze. insurectie.

cr: « :J Daca Antreprenorul este Impiedicat de Forta Majora sa indeplineasca oricare dintre obligatiile care Ii revin prin Contract. daca terminarea lucrarilor este sau va fi Intarziata.2 [In§tiintarea Fottei Majore]. Inginerul va determina valoarea lucrarilor executate si va emite un Certificat de Plata care va include: (a) (b) sumele datorate pentru toate lucrarile executate care au preturi stabilite In Contract Costul Echipamentelor ~i Materialelor comandate pentru l.ucrari ~i care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente ~i Materiale vor deveni (~i vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului.19. 0 :2 cr: o LL Dupa primirea acestei Instiintar]. sau pentru mai multe perioade de timp lnsurnand peste 140 de zile datorita acelelasi Forte Majore pentru care s-a transmis Instiintare. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.3 Obligatia de a Reduce lntarzlerlle laMinim Fiecare Parte va depune. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. Dupa 0 astfel de reziliere. 1 [Oefini(ia Fottei Majore] si. dupa ce vor fi platite de catre Beneficiar si puse la dispozitia Beneficiarului de Conditii de Contract pentru Constructil si Echipamente intre versiunea inciusiv Proiectare In Iimba romana $i 66 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oticiet« In limba engleza.ucrari. atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Parti 0 lnstiintare referitoare la rezilierea Contractului.5 Forta Majora care Afecteaza Subantreprenorii Daca un Subantreprenor are dreptul. potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de l.5 [Stabi/irea Modu/ui de SO/ufionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.Sub-Clauzei 19. Fortei .2 [In§tiintarea Fottei Majore].6 Rezilierea Optlonala. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea in timbe engleza ln caz de discrepeme . Atunci cand 0 Parte inceteaza sa mai fie atectata de Forta Majora. ~i se produc lntarzieri si/sau Costuri suplimentare din cauza Fortei Majore. astfel de evenimente sau circurnstante de torta majora suplimentare sau mai extinse nu vor constitui 0 souza pentru nelndeplinirea obliqatiilor Antreprenorului sau nu-I vor Indreptati sa fie exonerat de responsabilitati potrivit prevederilor acestei Clauze. 19. 19.4 [Pre/ungirea Ouratei de Execu{ie]. iar Antreprenorul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16. Antreprenorul. In acest caz. rezilierea va avea efect la 7 zile dupa transmiterea Instiintarii de reziliere. de a invoca Iorta majora In termeni suplimentari sau mai extinsi decat cei specificati In aceasta Clauza. a transmis 0 notificare potrivit prevederilor . si plata Costurilor suplimentare.4 g I o w _J Consecintele Majore .ucrari In derulare este impiedicata pentru 0 perioada continua de 84 zile din motive de Forta Majora pentru care s-a transmis 0 lnstiintare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. va transmite 0 lnstiintare celeilalte Parti. cand este posibil. In cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc In Tara. toate eforturile pentru a reduce la minim orice intarziere datorata Fortei Majore In realizarea Contractului. Lichidare §i P1ati Daca executia unei parti importante de l. daca evenimentele sau circurnstantele sunt de tipul celor enumerate In sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 19.3 [lncetarea Executiei Lucretiior §i Retragerea Utileielor Antreprenoru/w].1 [Revendicari/e Antreprenoru/w] va avea dreptulla: (a) (b) prelungire a duratei de execu~ie pentru 0 astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.

6. Antreprenorul nu va avea dreptul la plati suplimentare. (b) ari. Dupa primirea unei instiintar: potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Durata de Executie a Lucrarilor nu va fi prelunqita. care fac irnposibila sau ileqala._'i 1'1) /Irnba firnha englez~) preva1eaz/i vers/unea !itubc'l . au fost in mod rezonabil suportate de Antreprenor in vederea terminarii Lucrarilor: Costul Indepartarii Lucrarilor Provizorii si a Utilajelor Antreprenorului de pe $antier ~i returnarea acestora catre alte lucrari ale Antreprenorului in tara sa de origine (sau catre orice alta destinatie dar la un cost care sa nu fie mai mare decat acesta).1 Revendicarile Antreprenoru lu i Daca Antreprenorul se considera lndreptatit la 0 prelungire a Duratei de Executie si/sau la plati suplimentare. Lichidare $i PIatt]. si suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi acecasi ca ~i cea care ar fi putut fi platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 lnstiintare in care sa descrie evenimentele sau circurnstantele care au determinat aparitia revendicarii.COS! docurnent 67 de tifscrepante Irn. Inginerul poate monitoriza pastrarea Inreqistrarilor si/sau dispune Antreprenorului sa continue pastrarea inreqistrarilor din perioada de executie. In caz contrar se vor aplica urrnatoarele prevederi ale acestei SubClauze Antreprenorul va transmits. Daca Antreprenorul nu reuseste sa transrnita instilntarea cu pnvrre la 0 revendicare in termen de 28 de zile. 19.4. potrivit prevederilor oricarei Clauze din aceste Conditii sau conform altor prevederi legate de Contract.ba versu. Instiintarea va fi trirnisa cat mai curand posibil dar nu mai tarzlu de 28 de zile din momentul in care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau ci rcurnstantele respective.~ I (c) (d) (e) catre Antreprenor. indeplinirea obliqatiilor lor contractuale sau care. to ate tacand referire la evenimentele sau circurnstantele relevante. de asemenea. orice alte lnstiintari cerute prin Contract ~i va asigura documente justificative cu privire la revendicare. daca apar evenimente sau circurnstante care nu pot fi controlate de catre Part: (incluzand Forta Majora dar nelimitandu-se la aceasta).mee este o treouccrc drn verSfUflea ofiClai. pentru fiecare dintre Parti sau pentru ambele Parti. ARiC 2006 . dupa 0 lnstiintare transrnisa de 0 Parte catre cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circurnstante: (a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a contractului. atunci. in acele lmprejurari.6 [Rezilierea Optionet«. iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate leqata de revendicarea respective. orice alte Costuri sau obliqatii care. Antreprenorul va tine pe $antier sau in alt loc acceptat de catre Inginer acele inreqistrari din perioada de execu~ie care sunt necesare pentru fundamentarea oricarei revendicari. Dispute §i Arbitraj 20. si Costul repatrierii personalului si muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau anqajati perrnanenti pentru Lucrari. potrivit prevederilor legii care guverneaza Contractu'. tara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in leqatura cu orice incalcare anterioara a Contractului. indreptatesc Partite de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului.7 Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii In aplicarea prevederilor acestei Clauze. daca Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.

3. In termen de 28 de 'zile dupa ce 0 Parte a Conditii de Contract pentru Constructii 9i Echiparnente mclusrv Proiectare §! Disputele 68 @ARiC2006 Acest document este a traducere din versiunee oflclala in limb» enotez«. In termen de 42 de zile dupa ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit sa cunoasca) evenimentele sau circurnstantele care au determinat revendicarea. potrivit prevederilor Contractului. care sa prezinte Intarzierile cumulate si/sau costurile suplimentare solicitate. dar va transmite oricum.4 [Prelungirea Duratei de Executte a Lucrarilo~ si/sa« (ii) plata costurilor suplimentare (daca exista) la care este indreptatit Antreprenorul. c: ~i (c) Antreprenorul va transmite revendicarea finala In termen de 28 de zile de la starsitul perioadei In care s-au Tnregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circurnstantelor produse. sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor ~i aprobat de catre Inginer. In termen de 42 de zile de la primirea unei revendicari sau a detaliilor suplimentare care sa fundamenteze 0 revendicare anterioara. In acest termen.fara ca aceasta sa aiba sernnlticatia acceparii responsabilitatli Beneficiarului. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la 0 revendicare. 20.2 Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD) In conformitate se vor adjudeca de catre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) cu prevederile Sub-Clauzei 20. atunci: (a) (b) revendicarea detaliata corespunzator va fi considerata interimara: Antreprenorul va transmite lunar alte revendicari interimare. in caz de discrepetue versiunea in limba engleza prevaleaza versiutiee In limba enqiez« intte versiunea in limba (amana .4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputeton. prezentand argumente detaliate. un raspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea. Inginerul poate sa solicits ~i alte detalii necesare. Pana In momentul tn care detaliile furnizate se dovedesc a f suficiente pentru fundamentarea Tntregii revendicart. Inginerul va actiona cu prevederile Sub-Clauzei In conformitate Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea Cerintele acestei Sub-Clauze se adauqa la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revenoicari. Inginerul va raspunde printr-o aprobare sau respingere.5 [Stabilirea (daca este cazul) Duratei de Executie a l. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 revendicare detaliata corespunzator care sa contina toate detaliile referitoare la motivul revendicarii respective si la prelungirea duratei de executie si/sau costurilor suplimentare solicitate. Antreprenorul va avea dreptul de a fi platit numai pentru partea revendicarf care a fost fundarnentata corespunzator. Daca evenimentele sau circurnstantele care au determinat revendicarea au un efect continuu. la stabilirea prelungirii duratei de executie si/sau platii costurilor suplimentare se va lua In consideratie rnasura tn care (daca este cazul) procesul de investigare corecta a revendicarii a fost Tmpiedicat sau prejudiciat. ~i numai daca revendicarea nu a fost respinsa conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. Antreprenorul va permite Inginerului sa verifice toate lnrepistrarile ~i va transmite Inginerului (daca solicita) copii ale acestora. irnpreuna cu detaliile pe care Ie poate solicita Inginerul In mod rezonabil. sau Tntr-un interval de timp propus de Inginer ~i acceptat de Antreprenor. sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor ~i aprobat de catre Inginer. Fiecare Certificat de Plata va include acele valori ale revendicarilor care au fost fundamentate tn mod rezonabil In conformitate cu prevederile Contractului.ucrarilor (Tnainte sau dupa expirarea acesteia) In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.

in afara cazurilor in care alte dispute au fost prezentate CAD pana la acea data. Conform prevederilor Anexei la Oterta.mernbrii). Daca.3 Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor In cazul aplicarii uneia din urrnatoarele (a) conditii: (b) Ie) Partile IlU reusesc sa convina asupra numirii adjudecatorului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor pana la data specificata in primul paragraf al Sub-Clauzei 20. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20A. cu experienta corespunzatoare (. prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot sa accepte numirea in CAD. CAD trebuie sa fie alcatuita din trei persoane. .2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Dispute/or] una din Par1i nu reuseste sa nominalizeze un adjudecator (in vederea aprobarii de catre cealalta parte) al CAD torrnata din trei persoane pan a la acea data. pentru care va primi aprobarea celeilalte Parti.i niciodata numai de catre Beneficiar sau de catre Antreprenor. rnembrii CAD vor fi selectati din cei norrunatizati pe lista. Partile vor consulta membrii nominalizati ~i vor conveni asupra celui de-al treilea rnernbru. numirea CAD (respectiv a fiecarui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra unei dispute care i s-a prezentat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. situatie in care data de expirare luata in considerare va fi eea la care CAD va decide asupra acelor dispute. Partile vor nurni de cornun acord CAD. Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii celui deal treilea 69 . CAD va fi Iormata din una sau din trei persoane. Oaca nu se specifica nurnarul persoanelor ~i daca Partile nu corwin altfel. descrisa in aceasta SubClauza. Cu exceptia cazului ill care Partite convin altfel. Revocarea unui membru se po ate face numai cu acordul comun al ambelor Parti. indiferent de nurnarul acestora. demisiei sau rncheieni perioadei de ~xercitare a tunctiei. CAD va f fermata din trei persoane. va cuprinde.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Dispute/o~.. De cate ori Partile convin de comun acord. fiecare Parte va norninaliza un rnernbru. cu amendarnentele convenite de comun acord de catre semnatari. care va fi numit in tunctia de presedinte al CAD Dacain Contract este inclusa 0 lista cu rnembri potentiali. Cu exceptia cazului in care Partile stabilesc altfel. nurnirea va intra in vigoare daca unul din membri retuza sau nu mai este capabil sa-si exercite functia ca urmare a decesului. Fiecare Parte va fi responsabila de plata unei jurnatati din suma stabilita pentru remunerare. Acordul dintre Par1i ~i adjudecatori.transrnis o insttintare celeilalte Parti privind intentia de a lnainta 0 revendicare catre CAD in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20A. prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Conditii Generale. Conditule in care se etectueaz a remunerarea adjudecatorilor vor fi convenite de cornun acord de catre Parti la convenirea conditiilor de numire in Iunctie.. acestea pot numi 0 persoana sau rnai multe persoane cu experienta corespunzatoare care sa lnlocuiasca oricare din membrii CAD. Inlocuirea se va fac~ prin aceeasi procedure cu care persoana inlocuita a fost norninalizata sau convenita. incapacitatii. 20.

la cere rea uneia sau a ambelor Parti .. In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. Pentru 0 CAD compusa din trei persoane.3 [E§ecu/ Numirii Comisiei de Adjudecare a Dispute/or]. In afara de cazul in care si pana cand decizia va fi revizuita ulterior prin solutionare pe cale arniablla sau hotarare de arbitraj.. Ambele Parti vor permite accesul pe $antier .tiintare celeilalte Parti referitoare la nernultumirea sa.i Inginerului.i vor pune la dispozitia CAD toate inforrnatiile suplimentare . lnstructlune. Fiecare Parte va fi raspunzatoare pentru plata a jurnatate din remuneratia entitatii sau a oflcialitatii care nurneste. 70 ©ARIC 2006 Conditi' de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare In /imba romana ~l Acest document este 0 traducere din versiunea oticiett: In limba enateze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Parti. CAD nu va fi obliqata sa ernita decizia sa pana cand aceste facturi nu vor fi platite In Intregime. sau Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii unei persoane Inlocuitoare In termen de 42 de zile dupa data la care adjudecatorul unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renunta sau este In incapacitate de a. Cu exceptia celor prevazute In Sub-Clauza 20. CAD nu ia 0 decizie.i aprobat de ambele Parti. invalidita~ii. < y 20.. se va considera ca documentul a fost primit de CAD la data la care a fost prim it de catre presedlntele CAD.. atunci acea Parte poate. care va fi arqumentata . CAD va lua 0 decizie. sau care decurge din Contract..i dupa consultarea cu Partile. In termen de 28 de zile dupa expirarea acestei perioade. Antreprenorul va continua sa execute l. fiecare Parte poate supune In scris atentiei CAD aceasta disputa pentru a obtine decizia acesteia. In termen de 28 de zlle dupa primirea deciziei. sa transmita 0 In.i Sub-Clauzei 20. sau dupa ce plata In avans la care se face referire In Clauza 6 a Anexei . Oaca nici una din Parti nu a platit In Intregime facturile transmise de fiecare adjudecator In conformitate cu Clauza 6 a Anexei.tiintari sau a platii In avans. Aceasta scrisoare va specifica faptul ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. demisionarii sau Incheierii perioadei de exercitare a functiei. In afara de cazul In care Contractul a fost abandonat. repudiat sau reziliat.i va preciza obiectul disputei .. stabilire.(d) adjudecator (care sa actioneze ca presedinte). Oaca..i definitiva..i tacilitatue corespunzatoare solicitate de CAD In scopul luarii unei decizli asupra unei dispute. ambele conditii fiind obligatorii. Nu se va considera CAD ca actionand In calitate de arbitru (arbitri). entitatea care face numirea sau oficialitatea numita In Anexa la Oterta. in caz de discrepeme verstunee in limba engleza preveleeze versiunea in limba engleza . In termen de 84 de zile dupa primirea unui astfel de document.ucranle In conformitate cu prevederile Contractului.i motivul (motivele) de nernultumire. inclusiv 0 disputa la un certificat.4 Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Parf apare 0 dlsputa (de orice fel) In leqatura cu Contractul sau cu Lucrarilor.. va numi ace I adjudecator al CAD.. asa cum este descris mai jos.i va mentlona ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.. opinie sau evaluare a dupa numirea CAD.. atunci acea Parte poate sa transmita celeilalte Parti.tiintare referitoare la nernulturnirea sa. sau intr-un interval de timp propus de CAD . 0 In.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Dispute/or] . care 0 vor pune In aplicare imediat. In termen de 84 de zile (sau In alt interval de timp aprobat de Parti ) dupa primirea unei In. Daca una dintre Parti nu este multurnita de decizia CAD.7 [Nerespectarea Daca Intre executarea referitoare Inginerului.i exercita functia ca urmare a decesului. transmitand copii celeilalte Parti ..Concitli Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor a fost acnitata. Aceasta numire va fi finala . lnstimtarea de nernultumire va mentiona ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze ..

in de (b) (c) 71 . 0 decizie a CAD (daca exista) a devenit definitiva ~i obligatorie. ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila inainte de inceperea arbitrajului. instructiune. In situatiain care.4 de mai sus. stabilire a modului de solutionare. CAD a luat 0 decizie asupra unei probleme in disputa ~i 0 va comunica ambelor Parti ~i nici una dintre Parti nu a transmis 0 instiintare de nernultumire in interval de 28 de zile dupa ce a primit decizia CAD.4 [Ob(inerea Deciziei Comisiei Adjudecare a Dispute/or]. analiza si revizui orice certificat.ucrarilor. nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa inceapa arbitrajul in afara de cazul in care a fost transmisa 0 lnstiintare de nernultumire.r I De ciziei Comisie! de Adjudecare a Dispute/or] ~i Sub-Clauza 20. ~i 0 Parte retuza sa respecte aceasta decizie. si arbitrajul va fi condus in limba de comunicare definita in Sub-Clauza 1. 20. 20. Obliqattile Partilor. Inginerul nu va putea fi lmpiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in tata arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa.ucrarilor. opinie sau evaluare tacuta de Inginer.5 Sotutionarea pe Cale Amiablla In cazul in care se transmite 0 instiintare de nemultumire. decizia va deveni definitiva si obligatorie pentru ambele Parti. Daca nu se stabileste altfel de catre ambele Parti: (a) (b) (c) disputa va fi solutionata potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei lnternationale de Cornert. si orice decizie a CAD. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Legea §i Limba]. 20.7 Nerespectarea Deciziei Comisiei Adjudecare a Disputelor In cazul in care: de (a) nici una dintre Parti nu a transmis 0 Instiintare de nernultumire intervalul specificat in Sub-Clauza 20. Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplina de a accesa. arbitrajul poate incepe la sau dupa 56 de zile de la data la care a fost trirnisa Instiintarea de nemultumire. Arbitrajul poate incepe inainte sau dupa terminarea l. orice disputa pentru care decizia CAD (daca exista) nu a devenit tinala ~i obligatorie va fi solutionata prin arbitraj international. in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. disputa va fi solutionata de catre trei arbitri nurniti in conformitate cu prevederile acestui Regulament.6 Arbitrajul Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila. Nici una dintre Parti nu va fi limitata in actiunile sale legale in tata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD in vederea obtinerii unei decizii. relevanta pentru solutionarea disputei. Cu exceptia cazurilor in care Partile stabilesc altfel. sau la motivele prezentate in nota de nernultumire. ale Inginerului si ale CAD nu vor putea fi modificate datorita derulani unui proces de arbitraj in timpul executiei l.8 [Expirarea Petioedei de Func(ionare a Comisiei de Adjudecare a Dispute/or]]. chiar daca nu s-a tacut nici un efort de solutionare a disputelor pe cale arniabila. Orice decizie luata de CAD se va accepta ca proba in procesul de arbitra].

4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Oisputefo~ ~i Sub-Clauzei 20.. poate actiona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. 20. Acestei situatii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.atunci cealalta Parte. (b) 72 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii :. in caz de discreoenie versumee In limba enqieze prevaleaza versiunea In limba engleza intre versiunea in limba romene §i . tara a f prejudiciata de orice alt drept pe care-l poate avea. din cauza ca perioada de functionare a CAD a expirat.i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este a traducere din verstunee oficiala in limba enqtez«. ~i disputa poate f prezentata direct la arbitraj potrivit prevederilor SubClauzei 20.6 [Arbitraju~.5 [Sotinioneree pe Cafe AmiabilaJ nu se vor aplica. sau din alte cauze: (a) prevederile Sub-Clauzei 20.6 [Arbitraju~.8 o T Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Daca Intre Parti apare 0 disputa referitoare la sau In legatura cu Contractu I sau cu executia Lucrarllor ~i nu exista 0 CAD.4 [Obtinerea Decizlei Comisiei de Adjudecare a Oisputefo~ ~i Sub-Clauzei 20.5 [Sofutionarea pe Cafe Amiabi/aJ.

acolo unde este cazul. Adjudecatorul qaranteaza si convine ca este ~i va fi impartial si independent fata de Beneficiar. (b) "Antreprenor".L . Oefinitii . acesta va fi considerat nul si tara efect. Daca Adjudecatorul nu prirneste fiecare notificare in interval de ~ase (6) luni de la intrarea intr-un Acord de Adjudecare a Disputelor.Adjudecator" care este definit in Acordul de Adjudecare a Disputelor ca fiind: (i) Adjudecatorul unic al CAD (sau "Adjudecator") si.rif. orice eveniment sau circurnstanta care ar putea f considerata incornpatibila cu pozitia de impartlalltate si de independenta. si (c) vorbeste fluent limba pentru comunicare deflnlta in Contract. celelalte doua persoane sunt numite "Ceilalti Adjudecatori" LU c. 4 Obllqatiile Generale ale Adjudecatorului Adjudecatorul: (a) nu va avea interese financiare sau de alta natura in raport cu Beneficiarul.:nba rC. care cuprinde aceasta Anexa. In Acordul de Adjudecare a Disputelor. acolo unde este cazul. Adjudecatorul va face cunoscut cu promptitudine. Nu este perrnisa cesiunea sau subcontractarea Acordului de Adjudecare a Disputelor tara acordul prealabil scris al tuturor partilor si al celorlalti adjudecatori (daca exista). una dintre cele trei persoane care sunt numite. 0 notificare Adjudecatorului. in mod corespunzator. fiecaruia dintre acestia cat si Celorlalti Adjudecatori (daca exista). Numirea Adjudecatorului este 0 numire personala. Beneficiarul si Antreprenorul vor transmite fiecare.curnen! esu: (I traciucere din verSfunea Ve(SIUn(}:~l v'erslunea firntJ(3 eng/eza prevaieaz. de Antreprenor ~i de Inginer. :j 1 ANEXA Conditii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor 1. 2 Prevederi Generale Acordul de Adjudecare a Disputelor va intra in vigoare la data la care Beneficiarul. (b) are experienta in interpretarea documentelor contractului.j lirnba enQif:z~i . Antreprenorul si fiecare din Adjudecatori (sau Adjudecatorul) au semnat cate un acord de adjudecare a disputelor.~. ARIC 2006 73 oticuu« (n iirn{J.iote:» !n caz Ije aiscrepente intt-: verSfunea in /. La numirea unui Adjudecator. Cand Acordul de Adjudecare a Disputelor a intrat in vigoare. toate referirile la "Ceilalti Adjudecatori" nu se aplica. 3 Garantii . "CAD" (sau "Comisia de Adjudecare a Disputelor") si. si (c) . in comun. Beneficiarul si Antreprenorul iau in considerare declaratia Adjudecatorului asupra faptului ca: (a) are experienta in lucrari similare cu lucrarea pe care Antreprenorul urmeaza sa 0 realizeze potrivit prevederilor Contractului. cuvintele si expresiile care nu sunt altfel definite vor avea Intelesurile care Ie sunt destinate in Contract. sau (ii) Beneficiarul si Antreprenorul au perfectat (sau intentioneaza sa perfecteze) un contract denumit in cele ce urmeaza "Contractul" si este definit in Acordul de Adjudecare a Disputelor.3 c. Fiecare "Acord de Adjudecare a Disputelor" este un acord tripartit perfectat de catre ~i lntre: (a) "Beneficiar".jn::f ?i Aces! (/c-.

Antreprenor sau Inginer. nu a fost angajat anterior de catre Beneficiar. ~i nu Ie va publica sau dezvalui fara acordul prealabil scris al Beneficiarului. (b) sa nu fie chemat ca martor pentru a prezenta dovezi In Iata unui arbitru (arbitri) numit intr-un pentru un proces de arbitraj pentru 0 disputa In leqatura cu Contractul. si nu va face nici 0 In~elegere cu Beneficiarul. Beneficiarului. cu exceptia platii sale potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a Disputelor. va fi disponibil. altfel decat prevad reqlementarile activitatii CAD. de catre oricare dintre acestla. Beneficiarul ~i Antreprenorul se anqajeaza reciproc ~i tata de Adjudecator ca. Antreprenorul si Ceilalti Adjudecatori (daca exista) si-au dat acordul prealabil. Antreprenorului sau al Inginerului. existenta oricarei relatii profesionale sau personale cu orice director. Personalul Beneficiarului ~i Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandari sau asistenta Adjudecatorului cu privire la Contract. respectiv. prevederile Contractului si Acordul de Adjudecare a Disputelor. exceptand situatia In care este altfel convenit. Tn caz de discrepeme versumee In limba engleza prevaleaza versiunea tn limba engleza lntre versiunea In limba romene §i . Personalului Beneficiarului sau Personalului Antreprenorului.(b) (c) 0 I (_F) ur 0. Beneficiarul si Antreprenorul vor fi raspunzatori de respectarea acestei prevederi de catre Personalul Beneficiarului si. impreuna ~i individual. 5 Obliqatiile Generale ale Beneficiarului ~i Antreprenorului Beneficiarul.:: 0 u. dupa ce inceteaza a actiona ca parte a Acordului de Adjudecare a Disputelor. In afara cazului In care actiunea sau omisiunea se dovedesc a fi fost de rea credinta.4 a Conditiilor de Contract. ~i va trata detaliile Contractu lui ~i toate activitatile ~i audierile CAD ca fiind private ~i contidentiale. In scrts. cand este necesar...:: < .. Antreprenorului. referitoare la Indeplinirea Contractului. In calitate de consultant sau altfel de catre Beneficiar. cu exceptia situatiilor convenite In scris de catre Beneficiar. pentru toate vizitele pe santier ~i toate audierile. Antreprenor si Ceilalti Adjudecatori (daca exista): se va supune regulilor procedurale anexate ~i prevederilor Sub-Clauzei 20. va prezenta. In scris. Adjudecatorul: (a) sa nu fie numit ca arbitru intr-un proces de arbitraj a unei dispute In legatura cu Contractul. tunctionar sau angajat al Beneficiarului. nu va fi angajat pe durata Acordului de Adjudecare a Disputelor. Antreprenor. Antreprenorului ~i Celorlalti Adjudecatori (daca exista). Antreprenorului sau al Celorlalti Adjudecatori (daca exista). cu exceptia circurnstantelor pe care le-a prezentat In scris Beneficiarului ~i Antreprenorului lnainte ca acestia sa semneze Acordul de Adjudecare a Disputelor. In calitate de consultant sau altfel. nu va face recomandarl Beneficiarului. (e) (f) (g) (h) (i) Antreprenorul sau Inginerul. nici interese financiare la executa rea Contractului. de catre Beneficiar. ~i orice implicare anterioara In proiectul din care Contractul face parte. Antreprenorul. altfel decat In conformitate cu regulile procedurale anexate nu va angaja negocieri pe durata cat este Adjudecator. Beneficiarul si Antreprenorul. cu exceptia cazurilor In care Beneficiarul. de catre Personalul Antreprenorului. Adjudecator ~i Ceilalti Adjudecatori (daca exista). sau (c) sa nu fie raspunzator pentru 0 revendicare privind 0 actiune sau omisiune la eliberarea sau intentia de eliberare din functie. vor despaqubi ~i se vor asigura ca Adjudecatorul nu este responsabil pentru revendicarile pentru care 74 ©ARIC 2006 Conditti de Contract pentru Constructii $i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enqtez«. Antreprenor sau Inginer In calitate de consultant sau altfel.J :::J (d) 2 0. Antreprenorul sau cu Inginerul cu privire la angajarea sa. inainte de perfectarea Acordului de Adjudecare a Disputelor spre informare.

la care se face referire in sub-paragraful (a) al acestei Clauze va fi necesara o chitanta: §i toate taxele percepute in mod corect in Tara la platile onorate Adjudecatorului (cu exceptia cazului in care acesta este cetatean sau rezident permanent in Tara) potrivit prevederilor acestei Clauze 6. 0 factura pentru (a) un avans de douazeci §i cinci de procente (25%) din suma totala estirnata pentru onorariu zilnic la care el/ea este lndreptatlt. fax §i telex. participand la audieri (daca e cazul). cu 0 copie transrnisa Beneficiarului. in caz de ciscreperte versiunea in limba engleza pteveteeze vetstunee in limba engleza .este exonerat de responsabilitati potrivit prevederilor paragrafului precedent. mai putin valoarea avansului. facturi ale diterentei onorariilor sale zilnice si cheltuieli produse. va transmite Antreprenorului. §i tara a prejudicia drepturile Beneficiarului la Conditii Generale © ARIC 2006 75 intre versiunea in limba tomene $1 Acest document este a Iraducere din versiunea oticnt» in timbe enqteze. inclusiv serviciile de secretariat. Adjudecatorul nu va fi obligat sa se angajeze in activitati prevazute de Acordul de Adjudecare a Disputelor pana cand fiecare din Adjudecatori nu a primit plata inteqrala conform facturilor prezentate potrivit acestui paragraf. Antreprenorul va plati integral facturile fiecarui Adjudecator in termen de 28 de zile calendaristice dupa primirea fiecarei facturi §i va solicita Beneficiarului (in Situatiile de l. taxe de curierat. Adjudecatorul. in prevederile Acordului de Adjudecare a Onorariul zilnic va fi cel specificat Disputelor. In afara de cazul in care a primit plata mai devreme. cazare §i rnasa: pentru fiecare cheltuiala care depaseste 5% din onorariul zilnic.ucrari prezentate conform prevederilor Contractu lui) rambursarea unei jurnata]: din valorile acestor facturi. elaborand decizli. costurile apelurilor telefonice. rnainte de a se implica in orice alte activitati potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor. Beneficiarul va plati suma datorata Adjudecatorului §i orice alta surna care poate fi necesara pentru a rnentine functionarea CAD. Imediat dupa intrarea in vigoare a Acordului de Adjudecare a Disputelor. in conformitate cu prevederile Contractului. sau Iacand vizite pe $antier. in moneda rnentionata in Acordul de Adjudecare Disputelor. §i fiecare zi sau parte din zi. dupa cum urrneaza: (a) un onorariu zilnic care va f considerat ca plata deplina pentru: a (i) (ii) fiecare zi lucratoare pe care si-a petrecut-o citind documente. cheltuieli de deplasare. Daca Antreprenorul omite sa plateasca Adjudecatorului suma la care este Indreptatitta) potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor. 6 Plata Adjudecatorul va f platit. Beneficiarul va efectua plata catre Antreprenor. §i (b) un avans echivalent cu cheltuielile totale estimate ca fiind necesare pentru realizarea obliqatiilor sale. Plata unei astfel de facturi va fi tacuta de catre Antreprenor dupa primirea facturii. pan a la un maxim de doua zile ca timp de calatorie in fiecare directie pentru transportul (daca e cazul) tntre domiciliul Adjudecatorului §i $antier sau alt loc al intalnirli cu ceilalti Adjudecatori (daca exista) si/sau Beneficiar §i Antreprenor. CAD nu va avea obliqatia de a prezenta deciziile luate pan a cand facturile pentru onorarii zilnice si cheltuieli produse pentru luarea unei decizii nu au fost integral platite fiecarui Adjudecator. cr: < (b) (c) toate cheltuielile rezonabile produse in leqatura cu indeplinirea sarcinilor Adjudecatorului. cu 0 copie transrnisa Beneficiarului. Ulterior Adjudecatorul va transmite Antreprenorului. conform celor rnentionate mai sus.

tara 8 Dispute ---- ------------------- - --- ---------------------- Orice revendicare sau disputa care decurge sau are leqatura cu acest Acord de Adjudecare a Disputelor. 0 astfel de lnstiintare va fi definitiva ~i obligatorie pentru Beneticiar. Beneficiarul va avea dreptul la rambursarea tuturor sumelor platite care depasesc jurnatata din aceste plati. ~i/sau(ii) sa renunte la numirea sa. o I o 7 Culpa AdjudeccUorului L. vor fi In final rezolvate potrivit prevederilor Regulilor de Arbitraj ale Camerei lnternationale de Cornert.8 din Concitiile de Contract. In atara de drepturile care decurg din omisiunea platil. lnstiintarea va avea ef~ct la primirea de catre acestia. Antreprenor ~i Adjudecator. Adjudecatorul poate (i) sa suspende serviciile sale (fara tnstuntare) pana la primirea platii._ -------------------------- Daca Adjudecatorul nu Indeplineste obliqatiile care Ii revin potrivit prevederilor Clauzei 4. la care se adauqa toate costurile de recuperare a acestor sume precum ~i costurile de finantare calculate la cursul specificat In Sub-clauza 14. transrnitand 0 lnstiintare Beneficiarului ~i Antreprenorului. toate taxele si cheltuielile primite de Adjudecator si de Ceilalf Adjudecatori (daca exista). nu va fi lndreptatit la nici un fel de onorariu sau cheltuieli rnentionate In prezenta ~i va rambursa Beneficiarului ~i Antreprenorului. reziliere sau lipsa de valabilitate a acestuia.despaqubiri. a prejudicia celelalte drepturi ale acestora. de catre un arbitru numit In conformitate cu Regulile de Arbitraj 76 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamente mclusiv Proiectare Aces! document este 0 traducere din versiunea afiCiala in limba engleza_ in caz de dtscreosme versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza intre versiunea in limba romen« ~i . sau orice Incalcare. pentru actiuni sau decizii (daca exista) ale CAD care sunt socotite nule si fara efect. Daca Adjudecatorul nu prirneste suma la care este indreptatit In termen de 28 de zile dupa prezentarea unei facturi valide.

CAD va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. sa decida asupra jurisdictiei proprii a CAD. sa decida cu privire la 0 relaxare ternporara cum ar fi masuri provizorii sau de conservare si sa acceseze. Condilii Generale @ARIC2006 in caz de discrepante intre versiunea 77 in timbe totnens $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticiet« in limba engleza. o C I 2 (b) 3 CAD poate conduce 0 audiere privind disputa. oferind fiecaruia dintre acestia posibilitatea rezonabila de a-si prezenta cazul ~i de a raspunde cazului celuilalt. ca si asupra domeniului oricarei dispute care i se prezinta. sa decida cu privire la plata costurilor de finantare In conformitate cu prevederile Contractului. Beneficiarul si Antreprenorullmputernicesc. rapoartele de evolutie a lucrarilor. copii ale documentelor solicitate ~i ale cornunicarilor. Cu exceptia cazului In care se convine altfel. situatii de lucrari ~i alte documente relevante din punct de vedere al obiectului Disputei. Beneficiarul ~i Antreprenorul vor transmite. (a) (b) (c) printre altele. Antreprenorului si ai Inginerului. Toate cornunicarile dintre CAD si Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise In copie ~i celeilalte Parti. nefiind leqata de nici un fel de reguli sau proceduri altele decat cele continute In Contract si aceste Reguli. sa conduca orice audiere asa cum considera. opinie sau evaluare a Inginerului. CAD va avea autoritatea sa adopte 0 procedura interogativa. sa taca uz de propriile cunostinte de specialitate. In scris. daca exista.Anexa 1 REGULI DE PROCEDURA Beneficiarul ~i Antreprenorul vor furniza CAD un exemplar al tuturor documentelor pe care CAD Ie poate solicita.4 ~i cu aceste Reguli. CAD: 4 5 (d) (e) (f) (g) (h) sa stabileasca procedura care urrneaza a fi aplicata In solutionarea unei dispute. caz In care va decide data ~i a locul desfasurarf audierii ~i poate solicita ca docurnentatia scrisa ~i argumentele prezentate de catre Beneficiar si de catre Antreprenor sa fie prezentate lnainte de ~edinta sau In timpul acesteia. evitand Intarzierile sau cheltuielile inutile. versiunea in iimba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza . de catre Beneficiar ~i Antreprenor. ln scopullnscrierii In timpul alocat pentru transmiterea In~tiintarii asupra unei decizii si a altor factori relevanti. stabilire. fiecareia dintre aceste persoane. ~i va adopta procedurile corespunzatoare disputei. sa analizeze ~i sa revizuiasca orice certificat. ~i sa continue In absenta oricarei parti despre care CAD este convinsa ca a fost lnstilntata In leqatura cu sedinta. inclusiv documentele Contractului. lnstructiune. instructiunile de modificare. sa refuze accesul la audieri a oricaror persoane. dar va avea libertatea de a decide daca ~i In ce rnasura poate fi exercitata aceasta autoritate. relevante din punct de vedere al disputei. altele decat reprezentantii Beneficiarului. ln situatia In care CAD este cornpusa din trei persoane. sa dovedeasca initiativa necesara In aprecierea faptelor ~i aspectelor la luarea unei decizii. CAD: (a) va actlona corect ~i impartial tntre Beneficiar ~i Antreprenor.

si (c) daca un Adjudecator nu participa la intrunlre sau audieri.4" sau asa cum poate fi altfel convenit. (b) se vor stradui sa ajunqa la 0 decizie unanirna: daca acest lucru se dovedeste imposibil. sa ia o decizie. In situatia in care CAD este fermata din trei persoane: (a) acestea se vor reuni in particular dupa audieri. in atara de cazurile in care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii sa procedeze in acest fel. sau (ii) Adjudecatorul absent este presedintele ~i dispune celorlaln Adjudecatori sa nu ia 0 hotarare in lipsa sa.1 Ecbipamente inclusiv Proiectare $i Acest document este 0 traducere din vetstunee of/ciala In limba engleza versiunea In !imba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza in caz de discrepante intre versumea in limba tcmsne . in scris. Ulterior. 78 ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii :. in scopul de a avea discutii ~i de a elabora decizia.6 In timpul audierilor. daca exista. sau nu-sl lndeplineste una dintre functii. atunci ceilalti doi Adjudecatori pot. decizia aplicabila va fi luata de catre majoritatea Adjudecatorilor care poate cere Adjudecatorului minoritar sa preqateasca un raport scris spre a fi transmis Beneficiarului ~i Antreprenorului.. CAD nu-si va exprima ruci 0 parere cu pnvire la valoarea oricaror argumente oferite de catre Parti. de catre Beneficiar ~i Antreprenor. CAD va elabora ~i va transmite 0 Instiintare asupra deciziei sale in conformitate cu prevederile SubClauzei 20.

2 3.5 1.6 14.11 8.i Fortei de Munca 6. Esecul Numirii Expirarea Perioadei Nerespectarea Numire Obtinerea Deciziilor Solutionare pe cale 20.2 4.e Costul Remedierii in Ire versiunea in limba rotnen« 91 .i Daunelor 18.8 1..4 20.3 4.2 18.7 20.ia Utilajelor Antreprenorului Personalului Cerinte Generale Oterita de catre Beneficiar Inginerului Acorduri. Final de Plata Copii care vor fi Inaintate Plata lnterirnara Final de Plata.. Aprobari Bunuri.11 1.2 Antreprenorului Pagina 28 7 21 44 45 6 15 25 20 70 63 16 62 64 60 10 11 10 19 19 7 52 6 50 52 7 15 69 71 71 68 69 70 6 17 27 33 38 Adrese pentru Notiflcari Alti antreprenori Angajarea Personalului Apa.23 13.6 4. a Disputelor.2 2.7 13.2 20. Transport Calle de Acces Cerintele Certificat Certificate.9 14. in caz de aiscrepen.16 4.9 18.3 1.INDEX SUB-CLAUZE Subclauza Acces pentru lnspectie Acord Contractual Activitatile Actualizari Actuallzart Antreprenorului pe $antier Generate de Moditicarl ale Legilor Generate de Modificari ale Preturilor 7.13 1.ucrarilor :. l.6 Vatarnarii Persoanelor :.1 2.7 4.12 6.8 20. a Disputelor.3 4.19 20. versumee In tittibe engleza prevaleaza versiunen In limba engleza.1 4.4 18. Asistenta Asistentii Autorizatii.15 Erori 1. Gaz si Electricitate Arbitraj Asigurare irnpotriva Aduse Proprietatil Asigurarea Calitatii Asigurarea Asigurarea Asiqurari. Depunere Conditii Fizice Imprevizibile Necorespunzatoare Suspendarli Defectiunilor Consecintele @ARIC2006 Aces! document este 0 !raducere din versiunea oiiciele in limba encteze. Certificate. a Disputelor.3 4. Certificatul Cesionare Colaborare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Deciziei Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Arniabila Comunicare Concuita Beneficiarului.9 11.6 :. a Disputelor..3 14. a Disputelor.3 20.6 a Disputelor.

8 15. Consecinte Forta Majora. Utilizarea acestora de catre Antreprenor Drept de Acces pe $antier Drept de Trecere ~i Facilitati Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia l.1 20.5 19.1 15.3 4.11 17. Eliberarea si Materiale destinate ~i Materiale destinate PlatH Apa ~i Gaz $antierului Final de Plata l.6 20.6 Forta Majora: Reziliere Optionala ii ©ARIC 2006 in cez de discrepeme intre versiunea In limba romene §i Acest document este a traducere din versiunea oficiala In limba engleza.6 19. Definitie Forta Majora.6 14.2 1.19 11.5 8. Instiintare Forta Majora: Afectarea Subantreprenorilor 19. Plata lntelectuala lntelectuala lntelectuala ale Antreprenorului ale Beneficiarului ~i lndustriala 1.3 17.Daune Provocate de lntarzlerl Defecte.ucrari 8.7 32 40 11 52 48 57 70 70 25 6 23 8 8 9 18 56 55 42 40 8 8 59 30 49 49 50 20 40 50 52 25 55 18 66 26 65 65 64 65 65 66 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului.5 5.7 4.ucrarilor Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul Dreptul de a Modifica Dreptul de Acces Drepturi de Proprietate Drepturi de Proprietate Drepturi de Proprietate Durata de Executie Echipamente Echipamente Efectuarea Electricitate.5 14.2 14.11 14.10 1. Utilizarea de catre Beneficiar Documentele Beneficiarului.13 16.1 11. Rezolvare pe Cale Arnlablla Documente Documente.14 Emiterea Certificate lor Interimare de Plata Emiterea Certificatului Erori de Proiectare Evaluarea Exonerarea la Data Rezilierii de Executare a Contractului prin Efectul LegH Evitarea Afectarilor 19.8 1.11 14.1 19.2 Facilitati pentru Personal ~i Forta de Munca Forta Majora: Diminuarea lntarzlertlor Forta Majora.11 2. versiunea In limba engleza preveieeze versiunea In limba enqtez«. Conforme cu Executia Prioritatea Situatiei Finale de Lucrari Situatiilor Interim are de l. Arbitraj Dispute.4 19.10 1 . Stabilirea Cauzelor Definitli Delegare de catre Inginer Depunerea Depunerea Despaqubiri Dispute.2 14.ucrarilor Lucrarilor.5 5.5 13.7 11.13 5.6 1.5 14.1 3.7 6.3 19.1 4. .

Garantia de Buna Executie Gaz, Electricitate, Grafic de Plati Imposibilitatea Executarii Contractului Apa ~i

4.2 4.19 14.4 19.7 1.12 4.10 3.3 3.4
11.8

13 20
48

66
8

lntormatii Contidentiale lntorrnatii despre $antier Inginer, lnstructiuni Inginer, Tnlocuire lnspectia Antreprenorului lnspectie lnstructiunile Instruirea Interferente Interpretare Invocarea Cornunicarii Tnceperea l.ucrarilor Tncetarea Executiei l.ucrarilor ~i Retragerea Antreprenorului Tncetarea Hesponsabilitatii Antreprenorului Tncetarea Hesponsabilitatii Tndeplinirea Sarcinilor lnlaturarea Instiintarea Intarzieri l.ucrarilor Tnlocuirea Inginerului de Remediere Platilor Testelor dupa Terminare Cauzate de Autoritati Beneficiarului de catre Inginer Beneficiarului Inginerului cu Testele la Terminare

17 12 12 40
28

7.3 3.3 5.5 10.3 1.2 1.3
8.1 Utilajelor

12 25 37 5
6

30 57 10 53
11

16.3 2.5 14.14 3.1 11.5 3.4 15.1
8.5
14.8

Necorespunzatoare

Intarzieri In Efectuarea Intarzieri In Efectuarea Legea l.eqislatia Limba Limba de Comunicare Limitarea Obliqatiilor Limitarea l.ucrari de Remediere l.ucrari In Regie Muncii

39 12 53 32 51
41

12.2 1.4 6.4 1.4 1.4 17.6 17.6 7.6 13.6 5.7 4.20 7.1 14.15 13.4 10.4
a

6

26
6 6

Antreprenorului

Hesponsabilitatii

60 60 29
44

Manuale pentru Exploatare Materiale Mod de Executie

~i Intretinere

Puse la Dispozitie de catre Beneficiar Plata de Modificare

Moneda In care se Etectueaza

Moneda pentru Plata Procedurilor

25 20 27 53 43
38

Necesitatea Restabilirii Supratetelor Nerespectarea Deciziilor Comisiei de Adjudecare Disputelor
@ARIC2006

20.7

71 iii

Acest document este 0 traducere din versumee oticiate in "mba engleza. in caz de discrepante versiunea in "mba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza.

intre versiunea in limba romene :;>1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->