P. 1
FIDIC Galben - RO

FIDIC Galben - RO

|Views: 1,568|Likes:
Published by zenogredina

More info:

Published by: zenogredina on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Constructii §i Echipamente inclusiv Proiectare

PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $i PENTRU CLADIRI $1 LUCRARI DE CONSTRUCT" INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR

FIDIC
~

~

FIDIC este
a Inginerilor

acronimul din limba franceza pentru Federatia lnternationala Consultanti.

F
A

IDIC a fost fondata Tn1913 de catre trei asociatii nationals de consultants inginereasca din Europa. Obiectivele forrnarii acestei federatii au fost de a promova In comun interesele profesionale ale membrilor asociati ~i de a difuza inforrnatii de interes membrilor asociatiilor nationale componente.

stazi FIDIC nurnara peste 60 de tari membre dintoate partite globului, iar federatia reprezinta cea mai mare parte a practicii private de consultanta inqinereasca din lume. IDIC orqanizeaza seminarii, conferinte si alte evenimente ln vederea Tndeplinirii scopurilor stabilite: rnentinerea unor standarde etice ~i profesionale la nivel Inalt, schimburi de inforrnatii si puncte de vedere, discutarea problemelor de interes comun lntre asociatiile membre si reprezentantii institutiilor financiare internationale, ~i promovarea industriei de consultants inginereasca In tarile In curs de dezvoltare.

F

P

ublicatllle FIDIC includ rapoarte ale diferitelor confermte ~i serninarii, inforrnatii pentru inginerii de consultanta , beneficiari ~i aqentli internationale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale si acorduri client/consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elvetia,

Publicat de :

c

Copyright

FIDIC 1999

Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (FIDIC)

Asociatia Ro m a n a a lnqinerilor Consultanti (ARIC) Calea Grivitei, nr. 136 Sector 1 . Bucuresti, Romania Telefon: + 40 21 3122699 Fax: + 40213122697 E-mail: aric@eure.ro WWW: http://aric.org.ro

c

Copyright

ARIC 2006

Toate drepturile asupra acestei publicat!i sunt rezervate. Reproducerea inteqrala sau par\iala este posibila door cu acordul scris al editorului.

PO Box 311
1215 GENEVA 15 Switzerland + 41 227994905 Telephone: Fax: + 41 227994901 E-mail: fidic.pub@fidic.org WWW: http://www.fidic.org

Toate drepturile asupra acestei publicatf sunt rezervate. Reproducerea inteqrala sau par\iala este posibili'i door cu acordul scris al editorului.

2

8-

L:)

-------------------------,

© FIDIC 2006. Toate drepturile rezervate. Proprietarul dreptului de autor al acestui document este Federatia internationala a Inginerilor Consultanti - FIDIC. Acest document este reprodus ~i distribuit de Asociatia Rornana a Inginerilor Consultanti cu permisiunea FIDIC . Curnparatorui legitim al unui contract sau alt document FIDIC are dreptul sa Iaca 0 sinqura copie a contractului sau documentului achizitionat in mod corespunzator pentru uzul sau personal ~i privat. Altfel, nici 0 parte a acestei publicatii nu poate fi reprodusa, tradusa, adaptata, stocata lntr-un sistem de recuperare a datelor sau cornunicata, in orice forma sau prin orice mijloace, mecanice, electronice, magnetice, fotocopiere, inregistrare sau orice alt rnijloc, tara permisiunea prealabila scrisa a FIDIC. Pentru a solicita 0 astfel de permisiune, va ruqarn sa contactati FIDIC, Case 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland; fax +41 2279949 01, e-mail: fidic@fidic.org. Copii suplimentare por fi obtinute de la FIDIC (Ia www.fidic.org/bookshop sau la datele de contact de mai sus) sau de la Asociatia Hornana a Inginerilor Consultanti, Calea Grivitei 136, sector 1, Bucuresti, Romania, fax +40 21 3122697, e-mail: aric@eure.ro. FIDIC considera versiunea oriqinaia, in limba enqleza, a acestui document, singura versiune autsntica ~i nu i~i asurna responsabilitatea pentru corectitudinea, conformitatea, omisiunile sau arice alte aspecte ale traducerii in limba romana sau pentru orice utilizare a acestui document.

© FIDIC 2006. All rights reserved. The copyright owner of this document is the International Federation of Consulting Engineers - FIDIC. This document is reproduced and distributed by the Romanian Association of Consulting Engineers with FIDIC's permission. The lawful purchaser of a FIDIC contract or other document has the right to make a single copy of the duly purchased contract or document for his or her personal and private use. Otherwise, no part of this publication may be reproduced, translated, adapted, stored in a retrieval system or communicated, in any form or by any means, mechanical, electronic, magnetic, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing from FIDIC. To request such permission, please contact FIDIC, Case 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland; fax +41 227994901, e-mail: fidic@fidic.org. Additional copies can be obtained from FIDIC (at www.fidic.org/bookshop or as above) or from the Romanian Association of Consulting Engineers, Calea Grivitei 136, sector 1, Bucharest, Romania, fax +40 21 3122697, e-mail: aric@eure.ro. FIDIC considers the original, English, version of this document as the only authentic one and assumes no liability whatsoever for the completeness, correctness, adequacy or otherwise of the Romanian translation or for any use to which this document may be put.

I

Forma finala a fost elaborata sub coordonarea comitetului ARIC de Contracte.Volkmar Jaeger (Schimdt Reuter Partner. Responsabilitatea privind continutul versiunii In limba rornana revine In exclusivitate ARIC. Clarificari privind sensul unor notiuni ~i principii ale textului original In limba enqleza au fost asigurate de Axel . . Peter Elliott (Consultant independent). Asociatia Hornana a Inginerilor Consultanti exprlrna rnulturniri tuturor acelora care au participat la realizarea acestei traduceri . 0 filozofie sofisticata tintind Principiul care a constituit firul rosu al actiunii de traducere a fost acela de a reda cu mai mare acuratete sensul ~i continutul textelor originale din limba enqleza. ARIC apreciaza eforturile ~i timpul alocat de catre tof cei care au participat la realizarea primei editii In limba rornana ~i prezinta scuze celor care au fost ornisi In enumerarea de mai sus. Stephen Cook (Louis Berger). Observatiile ~i comentariile asupra textelor preliminare au constituit pasi irnportanti In lrnbunatatirea textului. Ruxandra Bratu (RATB). Bogdan Bobei (Curtea lnternationala de Arbitraj). La redactarea finala au participat Emilian Tralsta (Search Corporation). Bogdan Oprea (Louis Berger). membru al Comitetului de Contracte FIDIC care a redactat versiunea orlqlnata In limba enqleza. Nicolae Micu (Arcadis . 0 cat A fost utilizata terminologia tolosita In mod curent In legea rornana. Germania). Adina Tivilichi (IPTANA). Dana Maican (ISPCF). .Veronica Consulea (Consitrans). pentru a nu fi necesara modificarea legii rornane.PREFATA LA EDITIA iN LIMBA ROMANA . (Asoclatla Hornana a Bancilor). Daniel Hazvan (ARDAF). Formele preliminare de traducere au fost realizate de Hammish Dow (Hyder).Eurometudes) ~i luliana Stoica . Emilian Traista (Search Corporation). Cristian Becheru (ASTALDI). Transpunerea in limba rornana a unui text complex avand generalizarea nu a fost deloc usoara. Alina Sandu. La aceasta actiune au participat : Carmelo Giambo. Adriana Nastase (Metroul). Sarcina traducerii In limba rornana a noilor Conditli de Contract FIDIC seria 1999 a reprezentat 0 provocare a caret aducere la Indeplinire a creat unele controverse. Gustav Rosier (Spea Autostrade).Diaconovici (ARIC).

CONDITII GENERALE .CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSOL TORES FIDIC ~ ~ . ACORD CONTRACTUAL ~I ACORD DE ADJUDECARE A DISPUTELOR _ Prima editie 1999 FEDERATIA INTERNATIONALA A INGINERILOR CONSUL TANTI FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS . CONSTRUCTII ~I ECHIPAMENTE INCLUSIV PROIECT ARE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $1 PENTRU cLADIRI $1 LUCRARI DE CONSTRUCTII INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTA. Conditll de contract pentru GHID PENTRU PREGATIREA CONDITIILOR SPECIALE .

TYPSA. Hermann Bayerlein. Admiterea textelor din partea celor care au revizuit variantele preliminare nu inseamna ca aceste persoane sau institutii sunt de acord cu tormularile tuturor clauzelor. UK. UK.FIDIC) exprima rnulturniri deosebite urrnatorilor membri ai Grupului Operativ de Audit: Christopher Wade (Liderul grupului).iJose F. UK. Fichtner. Mark Griffiths. :. Roeland Bertrams. Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (Federatia lnternationala a Inginerilor Consultanti . FIDIC doreste sa-si exprime aprecierea tata de timpul :.MULTUMIRI . Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane :. Danemarca. Lahmeyer International. SWECOVBB. Spania. Asociatia lnternationala a Constructorilor de Dragaje. Comentariile acestora au fost analizate In detaliu de catre Grupul Operativ de Audit si. Clifford Chance. Booen (Proiectant Principal). GIBB Ltd. Schmidt Reuter Partner. Bowcock. Danemarca.. Peter L. Bristows Cooke & Carpmael. Irlanda. Pablo Bueno. Poul E Hvilsted. Orqanizatia de leqatura a Industriei Metalurgice din Europa (ORGALlME). Suedia. Constant & Constant. SwedPower. Merz and Mc Lellan. Constructorii lntemationali din Europa. . NESPAK.. COWl. UK (Presedinte): Michael Mortimer-Hawkins.iefortul alocat de catre toti cei rnentionati mai sus. Documentul a fost elaborat sub Indrumarea Comitetului FIDIC de Contracte. inclusiv cele enumerate mai jos. Whitman Breed Abbott & Morgan. Matthew NeedhamLaing. Philip Loots & Associates. Oxford University. Dan W Graham. s-au facut recornandarl referitoare la redactarea utilizata pentru Intocmirea clauzelor. UK. Argentina. UK.. David R Wightman & Gerlando Butera. Post Buckley International. Christopher R Seppala (Jurist). Suedia. Victoria Russell & Paul J Taylor. Pakistan. Berrymans Lace Mawer. VDMA. Nabarro Nathanson. Asociatia lnternationala a Barourilor. Germania. Inginer consultant. Gordon L Jaynes. versiunea in limba engleza pteveleeze versiunea in limba engleza. Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine. Charles G Borthwick. SUA. UK. Manfred Breege. Beca Carter Hollings & Ferner. Franta: :. si continutul acestui document constituie ©ARIC 2006 in caz de discrepante intre versiunea in limba romene §i Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enqieze. Inginer consultant.i Banca Mondiala. Tim Reynolds. Banca Asiatica de Dezvoltare. Germania. Nael G Bunni. Suedia si Axel-Volkmar Jaeger. Peter Batty. Tonny Jensen (Presedinte al Comitetului FIDIC de Management al calitatii). Geoffrey F Hawker. Decizia finala privind forma responsabilitatea FIDIC. Germania. UK. care a reunit urrnatoarele persoane: John B. Mushtaq Ahmad. Speziale. Noua Zeelanda: Roy Goode. IATASA. SwedPower. unde s-a considerat necesar. UK. Hesse & Steinberger. Ian Fraser. Africa de Sud. lmpreuna cu KB (Tony) Norris In calitate de Consultant special. Asociatia inginerilor consultanti japonezi. UK. Elsamprojekt. Germania.i institutii. Neil McCole. UK. Griffiths & Armour. Olanda. Inginer Consultant. White & Case..

Achizitia ~i Constructla (PAC). electrice si/sau de constructii proiectate de catre Antreprenor. sa corespunda si contractelor cu valoare mai mare. In 1999. In tunctie de tipul de lucrare ~i de circumstante. proiectate de catre Antreprenor. lucrarile pot include unele elemente pentru lucrari civile. Conditiile de Contract pentru Constructli ~i Echipamente inclusiv Proiectare care se recornanda pentru furnizarea echipamentelor electrice si/sau mecanice si pentru proiectarea ~i executia cladlrilor sau lucrarilor lnqlneresti. In baza reqlernentarilor uzuale pentru acest tip de contract. electrice si/sau de constructii.FIDIC) a publicat. mecanice. dar aceasta forma de contract poate de asemenea sa corespunda ~i unui contract care include sau cuprinde pe de-a-ntregul lucrari civile. aceasta forma de contract poate. . a unei uzine sau instalatii similare. Antreprenorul realizeaza Proiectarea. mecanice. Inginerul. sau unor lucrari de scurta durata. Conditiite de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie care pot sa corespunda asiqurarii. a unei centrale electrice. Antreprenorul executa lucrarile In conformitate cu un proiect asigurat de catre Beneficiar. Beneficiarul lmplicandu-se In mica masura. lntocmeste proiectul ~i turnizeaza echipamente si/sau executa lucrari care pot include orice cornbinatie de lucrari civile. a unui proiect de intrastructura sau alt tip de proiect. Totusi. Potrivit reqlernentarilor uzuale pentru acest tip de contract. Conditiile de Contract pentru Constructii care se recornanda pentru cladiri sau lucrari inqineresti proiectate de catre Beneficiar sau de catre reprezentantul acestuia. Antreprenorul executa tucrarue In conformitate cu un proiect asigurat de catre Beneficiar sau de catre reprezentantul acestuia (daca exista). Antreprenorul.Ja cheie".INTRODUCERE Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (Federatia lnternationata a Inginerilor Consultanti . la cheie. in caz de discrepenie versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea In limba engleza. gata de a fi pus In tunctiune (Ja chele"). In conformitate cu cerintele Beneficiarului. In special pentru lucrari relativ simple sau lucrari repetitive. de asemenea. Tipurile de contract sunt recomandate pentru uz general In cazurile In care participarea la licitatie este lntemationala. primele editii ale celor patru tipuri noi standard de contract. Potrivit reqternentarilor uzuale specifice proiectelor . in special In cazul In care Condltille urmeaza a fi ©ARIC 2006 intre versiunea In limba romana §i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba engleza. Forma scurta a Contractului: care se recornanda pentru cladiri sau constructii inginere~ti cu valoare relativ redusa. In anumite jurisdictii pot fi necesare modificart ale acestora. unde este necesar (i) un grad mai mare de siquranta referitor la costul final ~i durata de executie si (ii) Antreprenorul I~i asuma responsabilitatea totala pentru proiectarea si executia proiectului. mecanice. furnizand un produs complet. Potrivit reglementarilor uzuale pentru acest tip de contract. a unui proces tehnologic. electrice si/sau de constructii.

pentru Inserarea acestora In fiecare contract. continute In Anexa la Oterta. De aceea ar trebui sa se retina ca unele din prevederile continute in Conditiile Generale pot sa nu se potriveasca unui contract aparent tipic. Conditiile Generale ~i Conditiile Speciale vor constitui irnpreuna Conditiile de Contract care quverneaza drepturile ~i obliga~iile partilor. referitoare la sum a tortetara a Pretului Contractului. h. Va fi necesar sa se elaboreze Condttii Speciale pentru fiecare contract in parte. sau b) In alte cazuri. ca textele oficiale si La elaborarea acestor conditii de contract pentru conditii de contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare. versiunea in limba engleza preveleeze versiunea in limba enqtez». sub-clauza confine prevederi care s-a considerat ca pot fi aplicate rnajoritatii contractelor. este necesara introducerea unor prevederi suplimentare (In Conditiile Speciale) deoarece Conditiile Generale nu au acoperit cerintele utilizatorilor. acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerata a fi necorespunzatoare. Alte inforrnatii referitoare la aceste aspecte. atunci (cu exceptia cazurilor In care terminologia este astfel descrisa Incat ar trebui sa fie detaliata In Cerintele Beneficiarului) sub-clauza face referire la aceste date. exemple de redactare pentru alte prevederi ~i alte materiale explicative ~i exemple de redactare care sa ajute la elaborarea Conditiilor Speciale ~i a altor documente de oferta sunt incluse In (ii) (iii) ©ARIC 2006 Aces! document este a traducere din versiunea oticiete in limba enqter». FIDIC considera autentice sunt versiunile In limba engleza. Sub-clauzele care au fost considerate ca se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse In Condititle Generale. Aceasta Subclauza devine inaplicabila (chiar daca nu este anulata) daca se iqnora prin nespecificarea sumei de plata In avans. In ceea ce priveste aceasta editie. Sub-clauza 14. nu datorita vreunei strategii FIDIC referitoare la platite In avans. s-a recunoscut faptul ca desi exista multe sub-clauze care au aplicabilitate qenerala. De exemplu. daca terminologia Condittilor Generale necesita date suplimentare.folosite pentru contracte interne. Conditiile Generale au fost elaborate pe baza urrnatoarelor principii : (i) platile interimare. acolo unde 0 sub-clauza din Condttiile Generale trateaza 0 problema in care este posibil ca termeni diferiti de contract sa se aplice unor contracte diferite. se vor efectua conform evolutiei lucrarilor ~i se vor face In mod normal potrivit prevederilor unui grafic de pla~i. ~i sa se modifice acele sub-clauze din Conditiile Generale care sunt rnentionate in Conditiile Speciale. principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost: a) cand utilizatorii vor considera ca unele prevederi pe care nu intentioneaza sa Ie aplice ar fi putut fi pur si simplu anulate sau neevocate.2 [Plata In avans] este inclusa pentru procedura. caz de discreoente intre versiunea in limba rotnene Oji . sau inserate de catre Ofertant. exista si unele subclauze care trebuie in mod necesar modificate pentru a corespunde circurnstantelor relevante unui anum it contract. datele fiind stabilite sau de catre Beneficiar.

2 1. se pot face referiri la diagramele prezentate pe urrnatoarele doua pagini l?i la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-clauze sunt rnentionate.8 & 11.4) Teste la Terminare Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l.icitatie" care prezinta 0 abordare sistematica a selectarli of ertan til or prezentarii l?i evaluarli ofertelor.9 1. Anexa la Oterta (care furnizeaza 0 llsta de date pentru sub-clauzele care se retera la Anexa la Oferta). Acest Acord de Adjudecare a Disputelor furnizeaza textul pentru acordul Intre Beneficiar. Publicatia se Incheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Oterta.1 4.4 1. acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul ca redactarea corespunde In Intregime contextului specific. Acordul Contractual l?i alternative pentru Acordul de Adjudecare a Disputelor.3. in diagramele respective).7 & & & & & & & & & 13.3.6 1.1 Data de Baza Data de Tncepere Garantia de Buna Executie Certificatul Interimar de Plata Durata de Executie (conform prelungirii potrivit 8.13 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea aficiala in limba engleza.3. FIDIC intentioneaza sa publice un ghid de utilizare a Conditiilor de Contract pentru Constructii. Este esential ca toate aceste sarcini preliminare l?i Intregul proces de preqatire a documentelor de llcltatie sa fie Incredintat unui personal cu experienta specifica.7 8.1 .6 1. tehnice l?i de achlzitie.6. Diagramele sunt informative l?i nu trebuie sa fie luate In considerare In interpretarea Conditillor de Contract. Antreprenor l?i persoana desernnata pentru a functiona ca adjudecator unic sau ca membru al unei comisii de adjudecare a disputelor fermata din trei persoane si include (prin reterinta) termenii din Anexa la Conditiile Generale.1.7 1.3.5 1.3.1. ln caz de oiscrepenie inire versiunea in limba ramana §i . 0 alta publicatie irnportanta FIDIC este .4.2 14. versiunea in limba engleza preveteeze versiunea in limba engleza.1. de asemenea.3) Procesul Verbal de Heceptie Finala Certificatul Final de Plata 11.1.1.4.3 8.1 12.3.aceasta publicatie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condltiilor Speciale. aceasta trebuie moditicata. pentru Constructii l?i Echipamente inclusiv Proiectare l?i pentru PAC/proiecte La Cheie.1.2 9. fie intre clauzele din Conditiile Speciale.1.1. 1.ucrarilor Teste dupa Terminare (daca este cazul) Perioada de Notificare a Defectiunilor (conform prelungirii potrivit 11.1. daca nu.1 1.Procedura de l. Tnainte de introducerea oricarui exemplu de redactare.1.1 1.3 1. Acolo unde se moditica redactarea l?i in toate cazurile unde se fac alte rncdiflcan sau adauqiri trebuie avut In vedere sa nu se creeze vreo ambiguitate fie cu Concitiile Generale.3.4 & 14.1 10. Pentru clarificarea succesiunii activitatilor de Contract. referitoare la aspecte contractuale.3.

2 Emiterea Garantiei de Buna Executie 9.3.4.. .1 Emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarltor 11... . 4. 2.ucrarilor pot fi necesare si Teste dupa Terrninare.1 Teste la Terminarea Perioada .. in functie de tipul l..9 Emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala Data de Baza . Durata de executie trebuie stipulata (In Anexa la Oferta) ca nurnar de zile la care se adauqa orice prelungiri.2 Perioada de Executie' ..2 Returnarea Garantiei de Buna Executie de ofertare Succesiunea tipica a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Constructii §i Echipamente inclusiv Proiectare 1. conform Sub-Clauzei 8. <28z 8.. 3. Lucrarilor ' . . <21z lntarzieri datorate Antreprenorului 11 Notificarea Defectiunltor . 28z ... Perioada de Notificare a Defectiunilor trebuie stipulata (In Anexa la Oferta) ca nurnar de zile. 2 Perioada de Notificare a - Detecuunuor" ... RemediereaDetectlunilor .. ... ... conform Sub-Clauzei 11. 4. 4.Elaborarea Documentelor de Oferta Predarea Ofertei Emiterea Scrisorii de Acceptare 8. versiunea In limba englem pteveleeze versiunea In limba engleza...... Pentru indicarea succesiunii evenimentelor. ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba engleza. in caz de discrepente tntre versturiee In limba romana $1 .1 Data de lncepere 10.. la care se adauqa orice prelungiri. graficul de mai sus se bazeaza pe situatia in care Antreprenorul nu reuseste sa se conformeze Sub-Clauzei 82.

3 Antreprenorul prezlnta Inginerului Situatia de l.6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plata 14.ucrari 14. versiunea in limba engleza prevaleaza versfunea in Ifmba enqies».4 Una din parti poate emite 0 ' "instiintare de nernulturnire" 20.7 Beneficiarul face plata catre Antreprenor <56z Fiecare dintre platile lunare (sau alte plati) interimare I <28z Plata finala Inginerul verifica situatia de lucrari.11 Antreprenorul transmite Situatia Finala de l. Antreprenorul transmite informatii <28z <56z 14. in caz de discrepente intre versiunea in Ifmba romen« 'if .14.2 Partile cornunlca intentia numesc de inaintare a ~nei CAD dispute catre CAD 20A Una din parti inainteaza 0 disputa catre CAD 20.11 Antreprenorul transmite Inginerului situatia de lucrari la terminate 14.13 Inginerul emite Certificatul Final de Plata 14.ucrari ~i descarcarea.6 Una din parti poate initia procesul de arbitraje Partlle prezinta documentele catre CAD Solutionare pe cale' arniabila <28z <84z <28z >56z CAD emite decizia Numirea arbitrului/lor Succesiunea tipica a evenimentelor in dispute prevazute in clauza 20 © ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza.12 14.7 Beneficiarul efectueaza plata Succesiunea tipica a evenimentelor la plati prevazute in Clauza 14 Una din Parti 20. conform Sub-Clauzei 14.

ACORD CONTRACTUAL ~I ACORD DE ADJUDECARE A DISPUTELOR _ Conditii Generale FEDERATIA INTERNATIONALA A INGINERILOR CONSUL TANTI FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS . CONSTRUCTII ~I ECHIPAMENTE INCLUSIV PROIECT ARE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $1 PENTRU CLADIRI $1 LUCRA'31 DE CONSTRUCTII INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTA. Conditii de contract pentru GHID PENTRU PREGATIREA CONDITIILOR SPECIALE .CONDITII GENERALE .CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CON SOL TORES FIDIC ~ ~ .

5 BENEFICIARUL Dreptul de Acces pe $antier 9 Autorizatii.6 Acordul Contractual 1 .13 Respectarea Legilor 1.9 Erori ale Cerintetor Beneficiarului 1.7 Cesionarea 1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar 1.4 Legea $i Limba 1.2 3. intte versiunea In /imba romene $i .1 2.3 2.8 Pastrarea $i Furnizarea Documentelor 1.3 Comunicarea 1.4 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza.2 4.12 lntorrnatii Conticentiale 1.14 Obliqatii Comune $i Individuale 2 2.11 Utilizarea Documentelor Beneficiarului de catre Antreprenor 1.ERATA a primei editii 1999 Ia starsltul eartii Condilii generale CUPRINS 1 1.3 Garantia de Buna Executie Reprezentantul Antreprenorului Subantreprenorii 4.2 2.1 1.1 INGINERUL Hesponsabilitatile $i Autoritatea Inginerului Delegarea de catre Inginer Instructiunile Inginerului Inlocuirea Inginerului Stabilirea Modului de Solutionare 11 3. in caz de discreperee versiunee In /imba eng/eza preva/eaza versiunea In /imba eng/eza.5 4 4.4 2.2 PREVEDERI GENERALE 1 Defirutii tnterpretari 1.5 Prioritatea Documentelor 1. Acorduri.3 3. Aprobari Personalul Asigurarea Beneficiarului Resurselor Financiare Hevendicante Beneficiarului de catre Beneficiar 3 3.1 ANTREPRENORUL Obliqatiite Generale ale Antreprenorului 13 4.4 3.

23 4.6 5.5 6.ucrarilor Securitatea $antierului Activitatile Antreprenorului pe $antier Vestigii PROIECTAREA Obliqatiile Generale de Proiectare Documentele Antreprenorului Obliqatiile Asumate de catre Antreprenor Standardele si Normativele Tehnice Instruirea Documentele Conforme cu Executia Manualele pentru Exploatare .2 5. .5 4.16 4.ucrari de Remediere Proprietatea asupra Echiparnentelor si Materialelor Redevente 28 26 22 ii ©ARIC 2006 tntre versiunea in limbe romen« $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limbe enqteze.1 6..ucrarllor Proceduri de Securitate Asigurarea Calitatii lnforrnatii despre $antier Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Conditii Fizice Imprevizibile Dreptul de Trecere .6 7.3 6.5 7.14 4.7 5. in caz de discreoente versiunea In /imba eng/eza preveleeze versiunea in /imba etiqtez«.4.7 6.21 4.9 6.3 7.7 4..2 6. Modul de Executie Prelevarea de Probe lnspectla Testarea Respingerea l.11 7 7.6 6.1 7.1 5.10 4.3 5.13 4.8 4.15 4.10 6.4 5. MATERIALELE ~I EXECUTIA .8 Subantreprenorii Norninalizati Colaborarea Trasarea l.19 4.i Materiale Asigurate Gratuit Rapoarte privind Evolutia Executlei l.4 6.24 5 5.6 4. Apa si Gaz Utilajele Beneficiarului .17 4.i Intretinere Erorile de Proiectare PERSONALUL ~I FORTA DE MUNCA Angajarea Personalului si Fortei de Munca Nivelul de Salarizare si Conditiile de rnunca Persoane in Serviciul Beneficiarului Leqislatia Muncii Programul de Lucru Facilitaf pentru Personal si Forta de Munca Sanatatea si Securitatea Muncii Supravegherea Asiqurata de Antreprenor Personalul Antreprenorului Haportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului Conduita Necorespunzatoare UTILAJELE.9 4.4 7.11 4.5 5.22 4.7 7.8 6 6.12 4..8 6.18 4.i Facilitati Evitarea Atectarilor Calle de Acces Transportul Bunurilor Utilajele Antreprenorului Protectia Mediului Electricitate.2 7.20 4.

LUCRARILOR DE CATRE BENEFICIAR 36 Heceptia l.2 10.ucraritor Durata de Executie Programul de Executle Prelungirea Duratei de Executie lntarzleri Cauzate de Autoritat] Ritmul Evolutiei l.12 lnceperea l.... '" 41 Procedura pentru Teste dupa Terminare lntarzieri In efectuarea testelor Repetarea T estelor Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare MODIFICARI $1 ACTUALIZARI '" 43 Dreptul de a Modifica Optimizarea Proiectului Procedura de Modificare Plata In Moneda Stabllita Sume Provizionate l.7 11.5 13.3 9. in caz de discrepeme intre versiunee in limba romene §i .11 8.4 11.2 9.9 8.4 13 13.3 13.2 11.7 8.2 8.ucrarltor Neexecutate ~i Remedierea Costul Remedierii Defectiunilor Prelungirea Perioadei de Notificare a Detectiunitor Omisiunea Remedierii Defectiunilor lnlaturarea l.6 34 9bliga1iile Antreprenorului tntarzierl In Efectuarea Testelor Repetarea T estelor Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare RECEPTIA .3 11.9 11.8 11. INTARZIEREA $1 SUSPENDAREA LUCRARILOR .5 8.4 11 11 .5 11.2 12. versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba enqleze. 30 8.1 8.ucrarilor Penalitati de 'fntarziere Suspendarea l.8 8. '" Detectiunilor 38 Terminarea l.4 13.4 8.11 12 12.ucraritor TESTELE LA TERMINARE In Eventualitatea Suspendarii 9 9.ucrarilor ~i a Sectoarelor de l.ucrarilor Necorespunzatoare Repetarea Testelor Dreptul de Acces Stabilirea Cauzelor Detectiunllor Procesul Verbal de Heceptie Finala Obliqatii Nelndeplinite Eliberarea $antierului TESTELE DupA TERMINARE .10 8.6 INCEPEREA.2 13.10 11 .6 11.4 10 10.1 13.1 9.ucrari In Regie ©ARIC 2006 iii Acest document este 0 traducere din versiunea oiiciele in limba engleza..8 8.3 8.1 10.3 10.1 11.ucrari Heceptia unor Par1i de Lucrarl Heceptia ~i Testele la Terminarea Lucrarilor Restabilirea Supratetelor de Teren PERIOADA DE GARANTIE .1 12.ucrarltor Consecintete Suspendarii Plata Echipamentelor ~i Materialelor Lucraritor Suspendarea Prelungita Reluarea Executiei l.3 12.

5 14.7 13.5 17.3 18..8 Actualizari Generate de Moditicari ale Legilor Actualizari Generate de Modiflcari ale Preturilor 14 14.11 14.1 17.15 15 15.ucrari Scrisoarea de Descarcare Emiterea Certificatului Final de Plata lncetarea Hesponsabllitatii Beneficiarului Moneda in care se Efectueaza Plata 47 REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR lnstiintarea de Remediere Rezilierea Contractu lui de catre Beneficiar Evaluarea la Data Rezilierii Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral 54 Contractul 16 SUSPENDAREA ~I REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE ANTREPRENOR.. 56 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia l.ucrari Riscurile Beneficiarului Consecintele Riscurilor Beneficiarului Drepturi de Proprietate lntelectuala ~i lncustriala Limitarea Hesponsabilitatii 58 18 18.....1 18...13 14...5 PRETUL CONTRACTULUI ~I PLATILE Pretul Contractu lui Plata in Avans Prezentarea Situatiilor Interimare de l.13..9 14......1 15...ucrarilor ~i a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea lrnpotriva Vatamarl: Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii Asigurarea Personalului Antreprenorului 61 19 19. in "mba tomen« si ...2 17..ucrarilor Emiterea Certificatelor de Plata Interimare Platile Tnt~rzieri in Efectuarea Platilor Plata Sumelor Hetinute Situatia de Lucrari la Terminare Prezentarea Situatiilor Finale de l..3 15.1 14.12 14.2 18...3 17...2 16.2 19.2 14.6 RISCURI ~I RESPONSIBILITATI Despaquolri Responsabilitatea Antreprenorului tata de l..2 15.3 iv FORTA MAJORA .....1 16..10 14.6 14.... Definitia Fortei Majore lnstiintarea Fortei Majore Obliqatia de a Reduce Intarzierile 2006 in caz de discrepenie intre versiunea 65 la Minim ©ARIC Acest document este a traducere din versiunea oticiele in limba eng/e2ft versiunea in limba eng/eza preva/eaza versiunea in limba enqtez».4 14..4 15..........8 14.14 14.3 14.ucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor 16....3 16.....ucrari Graficul de Plati Echipamente si Materiale destinate l..4 17...4 17 17....4 ASIGURARI Cerinte Generale pentru Asiqurari Asigurarea l.7 14...1 19...ucrarllor Rezilierea Contractu lui de catre Antreprenor Tncetarea Executiei l..

8 REVENDICARI.7 Consecintele Fortei Majore Forta Majora care Atecteaza Subantreprenorii Rezilierea Optionala.6 20.19.4 19.6 19.3 20.4 20. DISPUTE ~I ARBITRAJ Revendicarile Antreprenorului Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Soluiionarea pe Cale Amiablla Arbitrajul Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare Disputelor 67 a ANEXA CONDITIILE GENERALE DISPUTELOR ALE ACORDULUI DE ADJUDECARE A 73 . INDEXUL SUB-CLAUZELOR ©ARIC 2006 intre versiunea v in iimba romana §i Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiaia in iimba engieza.5 19. in caz de discrepeme versiunea in iimba engieza prevaieaza versiunea In litnoe engieza. . Lichidare l?i Plaii Exonerarea de Executare a Contractu lui prin Efectul Legii 20 20.2 20.7 20.1 20.5 20.

6.4.1.1.1.7 1.1.6.4.6.1.1.3.1 1.4.3.9 1.4 1.5 1.ucrari Subantreprenor Suma Provizionata Sume Hetinute $antier Teste dupa Terminare Teste la Terminare Tara Utilajele Antreprenorului Utilajele asigurate Beneficiar de catre de Acceptare de Oterta Valoare de Contract Acceptata Zi vi ©ARIC 2006 in caz de discrepanfe totre versiunea in limbe romen« s! Aces! document este 0 traducere din versiunea oticiet« in limba englem.8 1.1.9 1.2.1.1.1.7 1.1.ocala Moneda Straina Modificare Oterta Parte Perioada de Notificare Detectiunilor Personalul Personalul a Beneficiarului Antreprenorului Certificat de Plata Certificat plata Certificat Contract Cost Data de Incepere a l.7 1.1.1.5.5.4.1. versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza.3 1.3.3 1.3.3.1.10 1.1.5 1.2 1.3.6 1.1. 1.2 1.1.6.6.ucrarilor Data de Baza Documentele Antreprenorului Durata de executie Echipamente FIDIC For\a Majora Garantie de Buna Executie Graficul de Pla\i Imprevizibil Inginer Legi Liste Liste de Garantii l.2.1.7 1.9 Materiale Moneda t.1.4 1.1.1.3.6 1.1.1 1.2 1.8 1.1.7 Acord Contractual An Anexa la Oterta Antreprenor Beneficiar Bunuri CAD Cerintele Beneficiarului 1.4 1.4.2 1.1.1. .2.3 1.10 1.1.3.1.4.6 1.8 1.1 1.9 1.6 1.5.1.1.2.1.5 1.1.1.10 1.1.4.4.1.1.5.5.1 1.1.1.1.4 1.6 1.5.4 1.2.Oefinitii in ordine alfabetica .1.1.5 1.1.2.1.1.3 1.6.1.2.6 1.3.8 1.4.1.5 1.1.1.1.5.2 1.3.1.11 1.1.7 1.1.4 1.1.1 1.9 1.1.4.5 1.1.6.1.1.10 1.6.1.1.5.1.1.1.1.9 1.ucrari Provizorii Interimar de Final de Plata Pretul Contractu lui Proces Verbal de Heceptie Finala Proces Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor Propunerea Antreprenorului Reprezentantul Antreprenorului Scrisoare Scrisoare Sector Situatie de Plata Situatie Finala de l.1.1.1 1.8 1.1.8 1.2.1.4.1.1.12 1.1.4.ucrari l.2.1.2 1.3 1.ucrari Permanente l.6.3 1.2.

1. urmatoarele cuvinte ~i expresii vor avea sernnificatiile de mai [os. tabele si liste cu grafice de platl si/sau preturi. inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile Intre Parti.6 [Acordul Contractua~ "Scrisoare de Acceptare" Inseamna scrisoarea de acceptare oflciala a Scrisorii de Oterta. Acest document specifica destinatia ~i scopul l. a: o a 1.3 1.1.7 1.Propunerea Antreprenorului" insearnna documentul intitulat propunere.Llste" Insearnna documentul(ele) intitulat(e) liste. . expresia .1. Scrisoarea de Acceptare.ucrarilor si/sau ale prolectului si/sau a altor criterii tehnice ale acestora .1.1.1. "Scrisoare de Oterta" lnsearnna documentul intitulat scrisoare de oferta.1. preve1ri Generale 1. sernnata ~i adresata Beneficiarului.1.1 Contractu I 1.1. Cerintele Beneficiarului. asa cum sunt incluse in Contract. completate de catre Antreprenor ~i transmise lrnpreuna cu Scrisoarea de Oterta. Scrisoarea de Oterta. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunee in limba enqtez« .4 1. iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare inseamna data sernnarf Acordului Contractual.1. Cuvintele care indica persoane sau parti includ societati sau alte entitati legale. Conditflle de Contract. transmis de catre Antreprenor irnpreuna cu Scrisoarea de Oterta.1. "Oferta" Inseamna Scrisoarea de Oferta ~i toate documentele incluse in Contract.5 1.1. Propunerea Antreprenorului ~i alte documente (daca exista) care sunt incluse in Acordul Contractual sau in Scrisoarea de Acceptare.1. care a fost completat de catre Antreprenor si include oferta pentru l.1 "Contract" tnsearnna Acordul Contractual. asa cum este inclus in Contract ~i orice alte mod'ticari sau adauqlri la acest document conform prevederilor Contractului. asa cum este inclus in Contract.1. "Cerintele Beneficiarului" lnsearnna documentul intitulat cerintele Beneficiarutul.1.Scrisoare de Acceptare" insearnna Acordul Contractual. care includ Conditiile Speciale ~i aceste Conditf Generale.Conditii Generale . Conditide In o I o w a: « _J :) ::. pe care Antreprenorul le-a depus Impreuna cu Scrisoarea de Oferta. Definitii de Contract ("aceste Conditii").8 Condi\ii Generale ©ARIC 2006 in caz de discrepeme 1 intte versiunea in limba remere §i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza.ucrari. Asemenea documente pot include date. Acest document poate include si proiectul preliminar al Antreprenorului. "Acord Contractual" lnseamna acordul contractual (daca exista) la care se face referire in Sub-Clauza 1.6 1. sernnata de catre Beneficiar. cu exceptia cazurilor in care contextul cere altfel.2 1.1. Daca nu exista 0 astfel de scrisoare de acceptare.1." LL 1. semnate de acestea.1. Listele.

1.4 [/nlocuirea Inginerulw]. de catre Beneficiar sau Inginer.1 1.Llsta de garantii" "Parte" Insearnna §i "Graficul de Plati" Insearnna documentele numite astfel (daca exista) care sunt cuprinse tn Liste.3 [Reprezentantul Antreprenorulw].1. sau orice persoana desernnata ca Subantreprenor pentru 0 parte de l. intitulate Anexa la Oterta.8 "Subantreprenor" inseamna orice persoana nurnita tn Contract Subantreprenor. asistentii la care se face referire In Sub-Clauza 3. . 1. forta de rnunca §i alti anqajati ai Inginerului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului. .2. care sunt anexate la Scrisoarea de Oterta §i fac parte din aceasta.3 [E§ecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disoutetor.ucrari §i succesorii legali ai acestor persoane.2 Beneficiarul sau Antreprenorul.1.5 .2. "FIDIC" Insearnna Federation Internationale des IngenieursConseils.9 1.4 1. sau alta persoanaie) desernnatate) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 Par1i !?iPersoane o . ca Personal al Beneficiarului. sau Sub-Clauzei 20. 1.2.3 1.1. 1. "CAD" insearnna 0 persoana sau trei persoane numite astfel In Contract.1.1. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3. alti anqajati ai Antreprenorului.6 1.1.10 2 ©ARIC 2006 Condltii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare tn limba romana §i Acest document este a traducere din versiunes oficlala In limba engleza.2.2.2.1.9 "Anexa la Oterta" Insearnna formularele completate.1.1.2.2 [Numirea Coraisiei de Adjudecare a Disoutetor. Iorta de rnunca. In caz de discrepetv» versiunee In limba engleza preveleeze versiunea In limba engleza tntre versiunea .2.Personalul Antreprenorului" Inseamna Reprezentantul Antreprenorului §i Tntregul personal pe care Antreprenorul II Ioloseste pe $antier. "Antreprenor" insearnna persoana(ele) numita(e) antreprenor in Scrisoarea de Oferta acceptata de catre Beneficiar si succesorii legali ai acestei(or) persoane. 1. ai tuturor Subantreprenorilor §i orice alt personal care asista Antreprenorul la executia l. care poate include personalul. . dupa cum cere contextul.2 [Delegarea de cetre Ingine1 §i tot restul personalului. "Inginer" Insearnna persoana desernnata de catre Beneficiar sa actioneze ca Inginer tn scopurile Contractului §i care este nominalizata In Anexa la Oterta.7 1.1. Iederatia internationala a inginerilor consultanti.1.10 1.2. care acticneaza In numele Antreprenorului. 1.2.Beneflciar" insearnna persoana nurnita beneficiar In Anexa la Oterta §i succesorii legali ai acestei persoane.Personalul Beneficiarului" Insearnna Inginerul. sau alta persoana desernnata din cand In cand de catre Beneficiar §i notificata Antreprenorului.Reprezentantul Antreprenorului" Inseamna persoana nurnita de catre Antreprenor In Contract sau desernnata din cand In cand de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.1.1.1.ucrarilor.1.

1. Versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea In limba engleza .1 .Vatoare de Contract Acceptata" insearnna valoarea acceptata In Scrisoarea de Acceptare pentru executia ~i terminarea l.3. Teste.3 Date.1.3.Proces Verbal de Heceptle la Terminarea insearnna un certificat emis potrivit prevederilor [Receptia l.1.4.3.1 "Data de Baza" tnseamna data anterioara cu 28 de zile tata de ultima data de depunere a Ofertei.1.1.ucrarile sau Sectoarele de l.1.1. "Data de incepere a Lucrarllor" insearnna data notificata.4 [Prelungirea Duratei de Executie].4 Moneda ~i Plali "Zi" Insearnna 0 zi calendaristica ~i "An" insearnna 365 de zile.Durata de Execulie" lnsearnna timpul necesar tinalizarii l. 1.1. Lucrarilor" Clauzei 10 1. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. sau dispuse ca Modificari ~i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Testele la Terminare] inainte ca l. 1.4. ' "Teste la Terminare" lnsearnna testele care sunt specificate In Contract sau sunt convenite de ambele Parti.Proces Verbal de Receptie Finala" inseamna certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3.8 1. .3.1 Contrectutus ~i include actuallzarile efectuate In conformitate cu prevederile Contractu lui.6 "Teste dupa Terminare" insearnna testele care sunt specificate In Contract (daca exista) ~i care sunt efectuate In conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Teste duo« Terminare] dupa ce Lucrarile sau un Sector de l. exclusiv profitul. indiferent daca sunt tacute pe sau in afara Santierului.3.Perioada de Notificare a Defectiunilor" insearrma perioada de notificare a detectiunilor aparute la l.1 [fnceperea Lucreriton.1.2 [Durata de Execu(ie].4 1.1 [Receptia Lucterttor §i a Sectoarelor de Lucran].1.ucrar: (dupa caz) sa fie receptionate de catre Beneficiar 1.1.1.9 [Procesul Verbal de Becepiie Finala].3.ucrarile sau un Sector de t.1. calculata din momentul Datei de Incepere.4.ucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. 1.1 [Term/narea tucrento: Neexecutate §i Remedierea Defectiunilo~.ucrari sunt terminate potrivit prevederilor SubClauzei 10.2 / Conditii Generale 1. calculata de la data la care l.1.9 1.ucrarilor sl remedierea tuturor detectiunilor.1. dupa cum este declarata In Anexa la Oferta (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1.3.2 1. inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare. . asa cum se rnentioneaza In Anexa la Oterta (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilom.7 .3 .ucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. 1.3 ©ARIC 2006 in caz de discrepente intre versiunea 3 in /imba remere $1 Acest document este 0 traducere din versiunea ofic!a/a in limba enqleze.ucrari (dupa caz) sunt receptionate de catre Beneficiar.ucretilot de cetre Beneficia~.5 . Perioade ~i Terminare 1. [Pretul "Cost" Insearnna toate cheltuielile tacute (sau care urrneaza sa fie Iacute) In mod rezonabil de catre Antreprenor.Pretut Contractu lui" Insearnna pretul definit in Sub-Clauza 14.

7 "Certificat Interimar de Plata" lnsearnna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i PIafile] . "Moneda 1.6 "Moneda straina" Insearnna 0 rnoneda In care se plateste (sau integral) Pretul Contractului. sau oricare din acestea..1.5.ucrarile Permanente.5 "Situatie Finala de Lucrari" inseamna situatia de tucrari definita potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sume/or Retinute]. 1.4.1.4 1.ucraritor si remedierea oricaror detectiuni. 1.3 [Prezentarea Situetlitor Interimare de Lucran] si Ie plateste potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4 "Certificat Final de Plata" tnsearnna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.12 1.1.1. Utilajele asigurate de catre Beneficiar (daca exista).4.5 :. "Suma Provlzlonata" lnsearnna suma (daca exista) care este speclticata In Contract ca provizion pentru executia unei parti a l.ucrarile Permanente. pentru emiterea certificatului de plata. Sunt excluse Lucrarile Provizorii. "Utilajele Antreprenorului" lnsearnna toate aparatele.1.9 t.1 4 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inc!usiv Proiectare Acest document este a traducere din versiunee oticiet« in fimba engfeza.4. instalatiile vehiculele care vor face sau fac parte din l.4.5.11 [Prezentarea Situeiiilor Finale de Lucran].5 [Sume Provizionate]. altul decat Certificatul Final de Plata.1. care vor face sau fac parte din l.ucrarile Provizorii.5.1.Lucrarl Permanente" inseamna lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care vor face sau fac parte din l.Bunuri" lnsearnna Utilajele Antreprenorului. Materialele :.Situatie de t.ucrarile Permanente.1.13 [Emiterea Certificatului Final de Plata].1.4. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.11 1.5.8 1.10 1.1. inclusiv numai livrarea de materiale (daca exista) furnizate de catre Antreprenor. Echipamentele. versiunea in fimba engfeza prevaleaz8 versiunee in fimba engfez8 in caz de diecreoente intre versiunea in fimba romene $1 .ucrarilor sau pentru furnizarea de Echipamente. . 1. .1.i altele asemenea necesare pentru executia si terminarea l. Materiale sau Servicii.2 1.1. Echipamentele si l.1. rnasinite.5..1.1. rnasinite.ocala. vehiculele :.5 Lucrari l?i Bunuri 1.3 1. partial 1. Materialele.4.. . "Sume Hetinute" lnseamna sumele cumulate pe care Beneficiarul Ie retine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. "Echipamente" lnsearnna aparatele. dar nu Moneda l.4.4.4. potrivit prevederilor Contractului. dupa caz.i altele asemenea.1 1.ucrarl" lnseamna situatia de lucrari transrnisa de catre Antreprenor ca parte a solicitarii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i PIatile] . "Certificat de Plata" lnsearnna un certificat de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i Platile].ocata'' tnsearnna moneda Tarii.1.

unde urrneaza a fi executate Lucrarile Permanente. programele de computer si alt software.Docurnentele Antreprenorului" insearnna calculele.2 [Garantia de Buna Executie]. pana la data depunerii Ofertei. asa cum se rnentioneaza in Cerintele Beneficiarului.4 1. planse.9 1.1.:». ordonantele si alte legi.6.1.1. "Modificare" insearnna orice modificare a Cerintelor Beneficlarului sau a l.2 1. .Lucrari Provizorii" lnsearnna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului). necesare pe $antier pentru executia si terminarea l. . modele si alte documente tehnice (daca exista).2 [Documentele Antreprenorulun.6.5.1.1. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari $i Actualizan].2 lnterpretarl Cu exceptia situatiilor in care in Contract contextul cere altfel: (a) (b) (c) cuvintele care indica un gen includ toate genurile. 1. "Utilaje Asigurate de catre Beneficiar" lnseamna toate aparatele. 1.1.6.1.convenit" sau .6 1. reqlernentari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.6 Alte Deflnltli 1. furnizate de catre Antreprenor conform prevederilor Contractului. care se dispune sau se aproba ca si modificare.7 "Sector" insearnna 0 parte din l.6 1.Jmprevtzfbtl" insearnna ceea ce nu poate fi prevazut in mod rezonabil de catre un Antreprenor cu experienta. decretele.1 1.1. "Garan1ie de Buna Executie" insearnna qarantia (sau qarantiile.8 1.6.ucrarllor.ucrarilor. verSl/mea in Ilmba engleza orevetea:» versuinee in Ilmba engleza . daca exista) asiqurata potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 4.1. . . . rnasinile si vehiculele (daca exista) puse la dispozitie de catre Beneficiar pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executia l.ucrarile Permanente si Lucrarlle Provizorii.6.ucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni.acord" Generale ARIC 2006 in caz de (jlscrepante intre versiunen 5 In Ilmba rom.8 1..1. cuvintele care indica singularul includ ~i pluralul si cuvintele care indica pluralul includ si singularul. si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte cornponenta a $antierului. dupa caz. prevederile care includ cuvintele "a conveni".1.6.ucrari specificata in Anexa la Oferta ca Sector (daca exista). manuale.Lucrari" insearnna l. .1.7 .5.Forta Majora" este definita in Clauza 19 [Forta Majora]. asa cum este descris in SubClauza 5.6. 1. sau oricare dintre acestea. dar nu includ Echipamentele care nu au fost receptionate de catre Beneficiar.ina §f Aces! document este 0 tteducere din vers. "Tara" insearnna tara in care este amplasat $antierul (sau cea mai mare parte a acestuia).3 1.5 .6.5.~antier" insearnna locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele.1.6.Leql" insearnna toate legile nationals (sau ale tarii).unee oticiat« in Jflnba enqle.1.

5 Prioritatea Documentelor Documentele care aicatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expllclteaza reciproc. raspunsul poate fi transmis la adresa de la care s~a expediat solicitarea.nclusiv Prorectare In fimba mnli~na . comunicarea se va face dupa cum urrneaza: (a) In scris ~i ilvrata personal (cu confirmare de primire). trirnisa sau transrnisa la adresa de contact a destinatarului. rnentionata In Anexa la Oterta. va prevala versiunea In limba de reterinta rnentionata In Anexa la Oterta. se va utiliza limba In care a fost redactat Contractul (sau cea mal mare parte a acestuia). dupa cum se rnentloneaza In Anexa la Oterta: ~i iivrata. care fac parte din In caz de ambiguitate Inginerul va emite 6 @ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii '$1 Echipamente ill ce: de discrepante intre . titluri nu vor fi luate tiparit sau Notele de pe margine sau alte interpretarea acestor Conditii.i:f Acest document este o traducere din versiunee oticisl» in tinu»: engieza versiunee in lurbe engleza preveteeze verstunee in iimba engieza vetsiunes . stabiliri. Institntari ~i soticitari. 1. emitentul va transmite 0 copie ~i celeilalte Parti. scrise In mai multe limbi. 1. (b) Aprobarile.scris" sau "in scris" lnsearnna scris de mana. dupa caz. 1. Daca In anexa nu se rnentioneaza 0 iirnba de comunicare. certificatele. trirnisa prin posta sau curler sau prin oricare din sistemele de transmitere electronlca acceptate. certificate. In situatille In care: (i) (ii) destinatarul transmite 0 lnstiintare de schimbare a adresei. In scopul lnterprctarii. toata corespondenta va f transrnisa In consecinta: ~i destinatarul nu a declarat 0 alta adresa In momentul solicltaril unei aprobari sau consirntarnant. Limba tolosita pentru comunicare va fi rnentionata In Anexa la Oterta. potrivit prevederilor acestor Conditii este necesara emiterea de aprobari. Atunci cand unei Parti i se emite un certificat. dactilografiat. consirntarninte. ~i Propunerea Antreprenorului ~i orice alte documente Contract.3 Comunicarea In considerare la In orice situatie In care.(d) necesita Inregistrarea In scris a acordului. trebuie transrnisa 0 copie ~i Inginerului sau celeilalte Parti. va fi guvernat de legile tarii (sau altei [urisoictil) rnentionate In Anexa Daca exists versiuni ale oricarei part' din Contract. Cane se transmite 0 lnstiintare unei Parti. prioritatea documentelor va fi aplicata In conformitate cu ordinea de mai jos: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Acordul Contractual (daca exista) Scrisoarea de Acceptare Scrisoarea de Oterta Conditiiie Speciale Aceste Conditii Generale Cerintele Beneficiarului Listele. consirntamintele ~i stabilirile nu vor fi retinute sau lntarziate nejustificat. redactat electronic care devine Inregistrare perrnanenta.4 Legea ~i Limba Contractul la Oterta. de catre cealalta Parte sau de catre Inginer. ~i . sau discrepante ale documentelor.

rori ale Cerintelor eneficiarului Daca Antreprenorul inreqistreaza Intarzien si. care 3. sub forma de qarantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii financiare. Personalul Beneficiarului va ave a dreptul de acces la toate aceste documente in arice moment rezonabil. rezonabrt..[rv8!\isau stabili S\ I 'I cu ace a sta . cealalta Parte privire la acea eroare sau 9 . 8 '. publicatiile mentionate In Cerintele Beneficiarului.tate a f . Daca nu este altfel prevazut In Contract Antreprenorul va furniza Inginerului sase copii ale fiecarui Document al Antreprenorului.urnizarea nocumentelor Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla In custodia :. Modificarile si alte cornunicari emise potrivit prevederilor Contractu lui. 1:1glllelul 'JC\ actiona [Stabifirea Mochiful oe !! CiCeS[ CdL! /1'.. iar un antreprenor eLI experienta nu a descoperit eroarea atunci cane a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Antreprenorul va pastra. Ccntracturui orice Jlt817181e de acesi Duretei de Executle].c.'lstrarea ~i . contorm. Daca una dintre Parti descopera Partea va notifica cu prornptitudine deficient8. dreptul sau la orice sume de Incasat sau care vor deveni incasabile In derularea Contractului.1 Revendicetile Antreprenoruluij. beneficiu sal! once alt in cadrul sau asupra Contractuiui Prin exceptie.. pe ~antier.i grija Antreprenorului pan a la data preluarf acestora de catre Beneficiar.fi "l(IUS8 1/1 Pretui. 0 copie a Contractului. fiecare Parte Ia poate cesiona intregul Contract sau orice parte a acestuia eLI aeordul prealabi! al celeilalte Parti :. Documentele Antreprenorului.sau se produc costuri ca urmare a unei erori in Cerintele Beneticiarului.1 [Obfigatii Generafe de Ptoiecteres.5 ~-. va avea dreptui la: o oreluncrre a duratei de executie pentru ootrivit orevederilor Sub-Clauzei 8. $1 ib: poate cesiona.ucrarilor. 0 eroare sau 0 deficienta CLl de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia l.4 clctca 18:111 lucrarilor este sau va ii plata costurilor sup'irnentare ia care se \10:. Antreprenorul va instiinta Inginerul si.1numai la latitudinea exclusiva a acelei Parti.I estonarea Parte nu va cesiona 0 parte sau intrequl Contract. cu conditia respectarii prevederilor SubClauzei 20.

Antreprenorul va respecta exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a) Legile In vigoare. rnodificarii. la solicitarea rezonabila a Inginerului.13 --~--. de zonare sau alte autonzatii similare pentru Lucrarils Permanente si orice alte aprobari descrise In Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau In curs de obtinere) de catre Beneficiar. Condi\ii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare 8 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunee oficiala In limba engleza. folosirea rnoditicarilor acestora. ----'"----''''' 1. Documentele Antreprenorului ~i alte documente de proiectare lntocrnite de Antreprenor (sau In numele acestuia) nu vor fi.11 Utilizarea Docu mentelo r Beneficiarului de catre Antreprenor In relatia dintre Parti. ~i Antreprenorul va transmite toate Instilntarile. va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier ~i alte locuri prevazute In Contract. pe cheltuiala sa. Intretinerii. copiate sau transmise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) unei terte part' pentru a fi utilizate In alte scopuri decat cele permise de aceasta SubClauza. 1. impozitele si onorariile si va obtine toate autorizatiile. fara acceptul Beneficiarului. neexclusiva si scutita de taxa a copia.1. sa foloseasca ~i sa obtina dreptul de transmitere a acestor documente In scopurile Contractu lui. pentru a verifica Antreprenorul respects prevederile Contractului. sa foloseasca si sa transmita Documentele Antreprenorului in scopul finalizarii.. tara acceptul Antreprenorului. cperarii. Acestea nu vor putea fi utilizate. ajustarii. cu exceptia situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului. copiate sau transmise de catre Antreprenor unei terte parti. Cu (b) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) aprobarile pentru planurile de sistematizare. toate daca Respectarea Legilor La executarea Contractului. inclusiv pe computerele furnizate si Inlocuite de catre Antreprenor. Antreprenorul va prezenta. Aceasta licenta: (c) se va aplica pe intreaga durata de viata proqrarnata sau etectiva (cea mai lunga din cele doua) a partilor relevante ale Lucrarii: va da dreptul oricarei persoane care se atla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrari sa multiplice. Beneficiarul tsi va rezerva dreptul de autor ~i alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Cerintelor Beneficiarului ~i altor documente intocmite de catre Beneficiar (sau In numele acestuia). pentru inclusiv efectuarea ~i (a) (b) Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acorda perrnanenta.12 Informatii Confidentiale 1. va plati to ate taxele. Antreprenorul va putea.. inforrnatiile confidentiale sau alte intorrnatii. repararli si dernolarf Lucrarllor. licentele ~i aprobanle In conformitate cu Legile In vigoare pentru proiectarea. ~i In cazul In care Documentele Antreprenorului se qasesc in forma unor programe de computer sau alt tip de software. Antreprenorul i~i va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de catre Antreprenor (sau in numele acestuia). Se considera ca Beneficiarului licenta de redeventa. sa copieze. Beneficiarul va despaqubi Antreprenorul si 11 va proteja Impotriva consecintelor datorate esecului obtineni acestor aprobari.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar In relatia dintre Parti. transferabila. Tn caz de discreoeaie versiunea In limba enqieze prevaleaza versturiee in limba engleza Intre versiunee in fimba romene $1 . folosi ~i transmite Documentele Antreprenorului.

''JIr ) executia :.1 Dreptul de Acces pe $antier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe $antier si punerea in posesie a tuturor partilor $antierului la termenul(ele) specificat(e) in Anexa la Oterta. Daca termenul nu este specificat in Anexa la Oterta.>i. cu conditia rcspcctarli prevederilor Sub-Clauzei 20. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Pre/ung/rea Duratei de ExecutieL daca terminarea lucranlor este sau va fi intarziata si plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil. Inginerui va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.>ipunerea in posesie asupra Santierului la 0 data care sa dea Antreprenorului posibilitatea sa actioneze In conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8. structuri: echipamente sau cai de acces. Beneficiarul po ate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea Garantiei de Buna Executic. un consortiu sau 0 alta grupare de doua sau mai multe persoane: (al Ibl (c) 0 aceste persoane vor fi considerate ca avand obliqati: comune :. 1. In situatia ill care esccul Beneficiarului a fost cauzat de 0 eroare sau lntarziere a Antreprenorului: inclusiv erori sau intarzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului: Antreprenorul nu va mai ave a dreptul la pre!ungirea perioadei de executie.>iin conditiile prevazute jn Cerintele Beneficiarului. Antreprenoru! va despaqubi Beneficiarul !.14 Obliqatii Comune §i Individuale Daca Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) asociere.>i remedierea oricaror defectiuni. la Costuri suplimentare sau profit. 9 .>i II va proteja Trnpotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obliqatii.i individuale tata de Beneficiar pentru executarea Contractului: aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autorrtatea de Antreprenor pentru toti membrii asocierii: !. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces !.>iposesii pot sa nu fie acordate in mod exclusiv Antreprenorului.1 [Re vendice rile AntreprenorulUl].5 [Stab/lirea Modu/ui de So/utionarej pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a acestor probleme. Daca Antreprenorul lnreoistreaza lntarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere In posesie la termen. Beneficiarul 2. Aceste drepturi !... care vor fi incluse In Pretul Contractului. Dupa primirea unei asemenea lnstiintari.3 [Programul de ExecufieJ. Beneficiarului i se va solicita sa puna Antreprenorulln posesia unor fundatii.ucrarilor !.i terminarea l. va avea dreptul la: (a) rb) prelungirea perioadei de executle pentru orice intarziere din aceasta cauza..>i Antreprenorul nu I!. .>i va modifica cornponenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a Beneficiarului. Antreprenorul va Instiinta Inginerul !. Daca. Beneficiarul va actiona tn acest sens la termenul !. potrivit prevederilor Contractului.

8 [Proceduri de Securitatej ~i Sub-Clauzei 4. .___ __ .13 [Respectarea t. (ii) pentru livrarea Bunurilor. asistenta pentru: (a) (b) obtinerea de copii dupa Legile Tarii.5 Revendicarile Beneficiarului Daca Beneficiarul se considera lndreptatit la 0 plata potrivit prevederilor unei clauze din aceste Conditii sau In leqatura cu Contractul si/sau la 0 prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor. necesare derularf Contractu lui ~i care nu sunt user accesibile.2 Autorizatii. lnstiintarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor va fi transrnisa lnainte de expirarea acestei perioade. acesta trebuie sa lnstiinteze Antreprenorul ~i sa prezinte detaliile necesare. Beneficiarul va prezenta dovada asiqurarii resurselor financiare. In situatia unor plati efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4..20 [Utilaje/e Beneficiarului §i Materiale Asigurate Gratui~ sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor. Acorduri.. 2. ---. ~i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Santierului. In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Sub-Clauzei 4. (b) ~i (c) ale SubClauzei 4. 2. aceasta tnstilntare nu este necesara.18 [Proteqia Mediulw]. ~i obtinerea de catre Antreprenor a oricaror autorizatii.-----_ . In continuare Inginerul va actiona.__ . 2.. Beneficiarul sau Inginerul vor instiinta Antreprenorul ~i Ii vor prezenta acestuia detallile necesare. inclusiv taxe vamale. Detaliile prezentate trebuie sa specifice Clauza sau alta rnotivatie a revendicarii ~i trebuie sa includa 0 justificare a sumei si/sau prelungirii la care Beneficiarul se considera lndreptatit potrivit prevederiJor Contractului. acorduri sau aprobari necesare potrivit prevederilor Legilor Tarii: (i) 9 I o pe care Antreprenorul trebuie sa Ie obtina conform prevederilor SubClauzei 1..4 _--- . _-----_ . Apa §i Gaz]. necesare pentru plata Pretului Contractu lui (estimat pana la momentul respectiv) In conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Pretul Contractului §i Platilej. Daca Beneficiarul intentloneaza sa modifice semnificativ conditiile de finantare.5 [Stabilirea Modului de Solu(ionare].. pentru a conveni sau a stabili (i) sum a (daca exista) pe care Beneficiarul este lndreptatit sa 0 pnmeasca de la Antreprenor si/sau (ii) prelungirea (daca e cazul) Perioadei de Notificare a Detectiunilor In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11. la cererea Antreprenorului.3 Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe $antier: (a) (b) ~i alti sa colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Colaborareaj ~i sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa Ie aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a). lnstuntarea va fi transrnisa de Indata ce Beneficiarul a~e cunostinta despre evenimentul sau contextul care genereaza revendicarea. 10 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii .3 [Prelungirea _Eerioadeicj_~ N()tificare_aQefe_9j_uf7iloa. Aprobari Beneficiarul va asigura (unde este in rnasura).19 [Electricitate.1Echipamente in caz de discrepante inclusiv Proiectare Acest document este 0 traducere din versiunce oticiete in timbe engleza versiunee in limba engleza preveleeze versiunea in limba engleza tntre versiunea in limba (amana $1 ..equor. - Asigurarea Resurselor Financiare de Beneficiar ln catre termen de 28 de zile de la primirea unei solicltari din partea Antreprenorului.2.

cu exceptia celor stabilite cu Antreprenorul. Beneficiarul va fi lndreptatit sa compenseze sau sa opereze 0 deducere dintr-o suma confirrnata lntr-un Certificat de Plata. care au cornpetenta pentru Indeplinirea sarcinilor ~i exercitarea autoritatii delegate. notificare.Aceasta surna 00 ate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata. omisiuni. test sau alte actiuni similare Intreprinse de Inginer (inclusiv absents obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici 0 responsabilitate pe care 0 are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori. cerere. Cu exceptia altor prevederi mention ate in aceste Conditii: (a) se va considera ca Inginerul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract. instructie. inspectie. Asistentii trebuie sa fie persoane cu calificare corespunzatoare. propunere. Numirea. verificare. atributiile respective vor fi cele specificate In Concitiile Speciale. In 3. se va considera (in interesul Contractului) ca acordul Beneficiarului. a fost dat. sau sa 0 revendice Antreprenorului numai In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. delegarea sau revocarea vor fi facute In scris si nu vor intra In vigoare decat dupa primirea copiilor documentului de catre ambele Parti. discrepante si necontormitati. In orice situatie In care Inginerul I~i exercita 0 autoritate specifica pentru care este necesara aprobarea Beneficiarului. Beneficiarul nu va impune alte constranqeri asupra autoritatii Inginerului.1 rul Beneficiarul va numi un Inginer care va Indeplini sarcinile care Ii revin potrivit prevederilor Contractului.!a!a iirii/}a drscrepant!?: intre in filnba ronl~~nfJ st . (b) (c) 3. Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici 0 Parte de sarcinile. Daca pentru anumite atributii Inginerul trebuie sa obtina aprobarea Beneficiarului inainte de a-sl exercita autoritatea. tara aprobarea ambelor Parti. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractu! Responsabilita~ile §i Autoritatea Inginerului Inginerul po ate sa exercite autoritatea atribuita Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicata de executarea Contractului.. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricarei probleme in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. s: /-\RIC 2008 11 o ftc. si care vorbesc fluent limba tolosita pentru comunicare stabilita de prevederile Sub-Clauzei 1. Acesti asistenti pot include un inginer rezident si/sau inspectori independenti numiti pentru verificarea si/sau testarea unor parti ale Echipamentelor sau Materialelor. examinare.5 [Stabilirea Modului de Solutionarej. si orice aprobare. obliqatiile sau responsabilitatile prevazute in Contract. certificat. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienta si calificare corespunzatoare si alt personal de specialitate care sa alba cornpetenta de a-~i Indeplini responsabilitatile.4 [Legea §i Limbaj. conslrntamant.2 Oelegarea de catre Inginer Inginerul po ate din cane In cand sa atribuie sarcini ~i sa delege autoritatea asistentilor sai ~i sa revoce aceste atribuiri de sarcini sau deleqari.

verificare.. in conformitate cu prevederile Contractului. Fiecare Parte se va conforma ortcarui acord sau stabilire a modului de solutionare pana cane intervine..--.._- --_ .. inspectie. acesta va transmite Antreprenorului. certificat. Echipamente sau Materiale necorespunzatoare.3 lnstructiunlle Inginerului Inginerul poate emite (oricand) catre Antreprenor mstructiuni . 12 ©ARIC 2006 Condi\1i de Contract pentru Constructii si Echfpamenle intre versiunea incluslv Proiectare in limba ronuuu: §I Acest document este 0 traducere din versiunea oticiste in limba enqteze. care va confirma. Totusi: (a) ormstunea de a respinge unele iucrari... deciziile sau instructiunile asistentului.-- -- . daca Antreprenorul pune la indoiala deciziile sau instructiunite unui asistent. nu reprezinta aprobarea acestora . propunere... cerere.i prezinta rnotivatia oblectiunilor. primite de in legatura la Inginer sau de la cu Contractul. Orice aprobare.4 ----_. Beneficiarul nu II va inlocui pe Inginer cu 0 persoana Irnpotrlva careia Antreprenorul are obiectruni rezonabile. In caz de dtscreoeme verstutiee in limba engleza prevaleaza versiunea in limba enqiez» . Antreprenorul poate sa prezinte problema Inginerului.. examinare. Inginerul va stabili 0 solutionare irnparttala in conformitate cu prevederile Contractului. 3. notificare. adresa .i cum ar fi efectuate de catre Inginer. Aceste 3. Dispute §i Arbitraj]._-_ . _-_ . Daca nu se ajunge la un acord.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei probleme. Inginerul va in. cu cel putin 42 de zile lnainte de data propusa pentru tntocuire. se va aplica Clauza 13 [Modificari §i Actualizan]. va ret rage sau va modifica.i remedierea oricaror defectiuni. ---- Inlocuirea Inginerului Daca Beneficiarul doreste sa inlocuiasca Inginerul. Antreprenorul va respecta instructiunile asistentli deleqati pentru orice problema mstructiuni vor fi date in scris. daca intervine.--_._. 0 revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicari. Antreprenorul va primi instructiuni numai de la Inginer sau de la un asistent caruia i-a fost deleqata autoritatea conform acestei Clauze..i experienta relevanta a celui care este potentialui inlocuitor al Inginerului._-----_. o (b) I 3. prezentand rnotivatia de sustinere.tiin~eaza Beneficiarul ... --. Echipamente sau Materialele. Inginerul se va consulta cu fiecare Parte in incercarea de a ajunge la un acord.5 Stabilirea Modului de Solutionare Ori de cate ori aceste Condltli stipuleaza ca Inginerul va actions in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.i nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de iucrari. consimtarnant..Fiecare asistent canna is-au atribuit sarcmi sau canna i-a fost deleqata autoritate va fi autorizat sa emita instructumi catre Antreprenor numai in limita stabirita prin delegare.i planse suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru executia Lucrarltor . ---. cu promptitudine.tiin~a ambele Pa~i cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de solutionare..._- . tuand in considerare toate circurnstantele relevante.._. in. test sau alte actiunt similare efectuate de catre un asistent in conformitate cu deleqatia de autoritate vor ave a acelasi efect ca . mstructle.. 0 Instiintare cuprlnzand numele. Tn cazul in care 0 mstructlune constituie 0 Modificare.

Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garantia de BUlla Executie $i va transmite 0 copie ?i lnqinerului. salt impuse de Conrractului. remedierea oricaror detectiuni.. si avand continutul torrnularului anexat Conditiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficial. Bunurile. Beneticiarui Ill' va formula ruci 0 rever dlcare privind executarea Garantiei de Buna Executie ell exceptia revendicarii surneloi la care Beneficiarul este ndroptatit de . Antreprenoru: se va asiqura ca Garantia de BUlla Executie este valabila $1 ill vigoare pana ta executia ?i terrninarea l.ucranls fest executate asa 11t8In Contract va turniza Echiparnentele S: Documentele Contract. ia: Antroprenorul nu este indreptatit sa obtina Procesul Verbal de Receptie Hnala cu 28 de zile inainte de data de expirare a qarantiei Antreprenorul va prelunqi vaiabilitatea Garal. Daca terrnenii Garantiei de BUlla Execuiie specifics data de expirare a acesteia. l. precum si toate lucrarile care fde$i IILI sun! mentionate III sunt nccesare pentru asiqurarea rezistentei.esar'3 dol'.ucrarile V~)I' orice lucrare care este necesai pentru a satistace '!lte:e Benetic.ucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate.ucrarilor.ucranlor. detalii referitoare ia masurile si rnetodele pe care Antreprenorul Ie propune spre a f adoptate pentru executarea l. Antreprenorul va fi responsabi' tuturor operatiunilor de $alltier l.. Nu va fi tacuta IllCI 0 modificare semnificativa a acestor rnasuri sau metode fara ca acest lucru sa fie supus in prealabil ateniie! lnqinerului. de Buna Antreprenorul va obtine (pe cheltuiala sa) 0 Garantie de Buna Executie pentru realizarea corespunzatoare a lucrarilor ia valoarsa $1 III rnoneda stipulate in Anexa la Oterta. Daca in Anexa la Oterta nu se rnentioneaza suma. peimanente cor.. Propunerea Antreprenorului $i l.ucrarile ni ale II. aceasta Sub-Clauza nu S8 va aplica In termon de 28 de zilo dupa primirea Scrisorii de Acceptare.ucrarilor.i dintro tara isau alta jurisdictie: aprobate de catre Benoficiar. precurn si tot Personaiul SI alte produse sau ! oroiectarea executa. coruonnitate eu l.surnabilele ! ~(:.i siqurantei in exploatare a l.istele.c Si~ executa 51 termma mice l. de corectitudinea. stabilitatea ?! siouranta $i ale tuturor metodelor de executie ale a Antreprenoru' ve transrnite. Garantia de Buna Executie va fi ernisa de 0 entitato :. terrninarea Antreorenorului lui.tiel de BUlla Executie pana cane l.c. stabilitatii ".t Antreprenorul 0' oiecta tE(ill:!'lare trebu.arului.ucrarilor de catre Antreprenor :. oricand sunt cerute de catre lnqiner.

(b)

Buna Executie, asa cum este descris In paragraful anterior, situatie In care Beneficiarul poate revendica Intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie; Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, In termen de 42 de zile, 0 surna datorata, convenita de catre Antreprenor sau stabilita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile BeneficiarulUl] sau Clauzei
20 [Revendicari, Dispute §i Arbitral1;

(c) (d)
UJ

c:c

Antreprenorul nu reuseste sa remedieze 0 detectiune In termen de 42 de zile de la primirea solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, sau se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cafre Beneficiaij, indiferent daca s-a trimis sau nu Instiintare de reziliere.

Beneficiarul va despaqubi Antreprenorul !?i nu " va considera vinovat pentru daunele, pierderile !?icheltuielile (inclusiv taxe legale !?icheltuieli) care rezulta dintr-o revendicare privind executarea Garantiei de Buna Executie, In masura In care Beneficiarul nu era Indreptatit la revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de Buna Executie In termen de 21 de zile dupa primirea unei copii a Procesului Verbal de Heceptie Finala.

4.3

--~----------------------

-

-

~---

-~~~-

Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului !?i Ii va atribui acestuia toata autoritatea necesara pentru a actiona In numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazurilor In care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obtinerea consirntarnantului, lnainte de Data de Incepere, numele !?i referintele privind persoana pe care Antreprenorul 0 propune pentru a fi numita Reprezentant al Antreprenorului. Daca nu este dat conslrntarnantut sau este revocat ulterior, sau daca persoana nurnlta nu reuseste sa actioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele !?i referintele altei persoane corespunzatoare ocuparii acestei functii. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului !?inu va numi un Inlocuitor fara consimtarnantut prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat In totalitate coordonarf executarii Contractului. Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe $antier pe parcursul executiei l.ucrarilor, se va numi 0 persoana corespunzatoare care sa " inloculasca, cu conslmtarnantut prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat In consecinta. Reprezentantul Antreprenorului va primi In numele acestuia instructiunile emise da catre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 ilnstructiumte
IngineruIUl].

Reprezentantul Antreprenorului va putea sa de lege autoritatea, functii sau Imputerniciri oricarei persoane competente !?i va putea oricand, sa revoce aceasta delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra In vigoare pana cand Inginerul nu va primi 0 Instiintare prealabila sernnata de catre Reprezentantul Antreprenorului In care sa fie nurnita persoana !?i care sa specifice Imputernicirile, functiile !?iautoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului !?i toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definite In Sub-Clauza 1.4 [Legea §i Limba].

14

C9ARIC 2006

Conditii de Contract pentru Constructii in caz de dtscreperue

:;;i Echipamente intre versiunea

inclusiv Proiectare in limba romana "Ii

Acest document este 0 traducere din versiunea ottciele in limba enqto,». versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

4.4 subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta In totalitate l.ucrarile. Antreprenorul va fi responsabil pentru actiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale aqentilor sau anqajatilor sai, ca si cum acestea ar fi actiunile sau erorile Antreprenorului. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a) Antreprenorului nu i se va cere sa obtina aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare cand Subantreprenorul este numit In Contract: pentru numirea Subantreprenorilor propusi dupa semnarea Contractului va fi obtinut consirntarnantul prealabil al Inginerului: Antreprenorul va transmite Inginerului lnstiintari cu cel putin de 28 de zile inainte de termenele la care Subantreprenorul intentioneaza sa inceapa lucrarile, precum si datele efective de Incepere a lucrarilor pe $antier :

(b) (c)

4.5 Subantreprenorii Nominalizali

In aceasta Sub-Clauza, .Subantreprenor norninalizat" inseamna un Subantreprenor pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan], II desernneaza sa fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instructiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obliqatia sa angajeze un Subantreprenor nominalizat irnpotriva caruia Antreprenorul a ridicat obiectii justificate si instiinteaza Inginerul cat de repede posibil, prezentand rnotivatia corespunzatoare.

4.6
Colaborarea Antreprenorul va crea, In conformitate cu prevederile Contractului sau cu instructiunile Inginerului, conditii corespunzatoare destasurarii activitatii pentru: (a) (b) (c) Personalul Beneficiarului alti antreprenori anqajati de Beneficiar, ~i personalul autoritatllor publice legal constituite,

care pot fi anqajati pentru executia, pe sau In zona $antierului, unor lucrari care nu sunt cuprinse In Contract. Orice astfel de instructiune va constitui 0 Modificare, daca si In rnasura In care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal ~i alti antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrarilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe $antier si va coordona propriile sale activitati cu cele ale altor antreprenori In conditiile (daca exista) specificate In Cerintele Beneficiarului. Daca. potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicita sa acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundatii, structuri, echipamente sau cai de acces In conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele ~i In conditiile prevazute In Cerintele Beneficiarului. 4.7 Trasarea Lucrarilor Antreprenorul va trasa l.ucrarile In functie de reperii originali. coordonatele si cotele de reterinta specificate In Contract sau notificate de catre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate partite de

i

I
/

j

15

Lucrari ~i va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu al Lucrarilor. Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare leqata de reperii ~i sistemele de reterinta specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora inainte de utilizare. Daca Antreprenorul lnreolstreaza tntarzteri si/sau se produc Costuri suplimentare la executia lucrarilor care au fost necesare ca urmare a corectarii unor erori ale reperilor sau sistemelor de reterinta, iar un antreprenor cu experienta nu ar fi putut identifica, in mod rezonabil, asemenea erori ~i evita Irrtarzterile si/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va Instiinta Inginerul ~i, cu conditia respectarf prevederilor SubClauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorulw], va avea dreptulla: (a) prelungirea duratei de executie pentru 0 astfel de Intarziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi Intarziata, ~i plata Costurilor suplimentare, la care se adauqa un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractu lui.

o

(b)

Dupa primirea in~tiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca ~i (In acest caz) pana la ce llmita, in mod rezonabil, erorile nu s-ar f putut identifica ~i (ii) daca drepturile mentionate in sub-paragrafele (a) si (b) de mai sus se Incadreaza in aceasta llrnita.

4.8
Proceduri de Securitate Antreprenorul are obliqat'a: (a) (b) (c) sa respecte reqlernentarile in vigoare legate de securitatea muncii; sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe $antier; sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra $antierul ~i Lucrarile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza ~i supravegherea Lucranlor pana la terminarea ~i receptia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucretilor de cafre Beneticien, ~i sa execute orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti ~i garduri) care pot fi necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public ~i protectia publicului, a proprietarilor ~i ocupantilor terenurilor adiacente.

(d)

(e)

4.9
Asigurarea Calitalii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor Contractu lui. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Contract. Inginerul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calltatlt. Detaliile tuturor procedurilor ~i documentele de conformitate vor f transmise Inginerului in scopul inforrnarf acestuia, inainte de inceperea fiecaret etape de proiectare sau executie. La emiterea unui document de natura tehnica adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

16

©ARIC 2006

Condi(ii de Contract pentru Constructii :;oiEchipamente in caz de discrepante intre versiunea

inclusiv Proiectare in /imba rotnen»
§l

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiel« in /imba eng/eza versiunea in timbe eng/eza preva/eaza versiunee in /imba eng/eza

volumul ~i natura activitatii ~i Bunurilor necesare pentru exec uti a ~i terminarea Lucrarilor ~i remedierea oricaror detectiuni: leqislatia. 4. to ate datele relevante. de to ate aspectele relevante. care se atla In posesia Beneficiarului. De asernenea. personal. cazare. Daca In Contract nu se specitica alttel.10 [Informatii despre $antie~ si a oricaror date suplimentare relevante pentru proiectul Antreprenorului. Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenoru lui. 4. ~i a fundamentat Valoarea de Contract Acceptata cu datele.'] eng/f'za . cu exceptia conditiilor climaterice. ~i ca a fost satistacut: Inainte de depunerea Ofertei. Valoarea de Contract Acceptata va acoperi to ate obliqatiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refera la Sumele Provizionate. [ ( f. interpretarile. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul cat mai curand posibil. verSiLinea in hnrba encte:» . inclusiv conditiile subterane ~i hidrologice. inclusiv conditiile subterane: conditiile hidrologice si climaterice._r?. inclusiv urrnatoarele (fara a se lirnita la acestea): (a) (b) (c) (d) (e) forma ~i natura Santierului.conditii fizice" insearnna conditii fizice naturale ~i artitictale. procedurile si codul muncii aferente Tarii: si cerintele Antreprenorului referitoare la cai de acces.11 I Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Se considera (a) (b) ca Antreprenorul: este satistacut ~i considera ca Valoarea de Contract Acceptata este corecta ~i suficienta. In accoasi rnasura. to ate datele care intra In posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baza.-. terminarea Lucrarilor ~i remedierea tuturor defectiunilor. pentru informarea acestuia: Inainte de Data de Baza.. /irniJa er. referitoare la structura geologica si concitiile hidrologice de pe $antier. pe care Ie considera ca fiind lrnprevizibile. se va considera ca Antreprenorul a obtinut toate inforrnatiile necesare referitoare la riscuri. (lener(-lie ARIC 2006 17 /r. . exarninarile ~i deplina Intelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire In Sub-Clauza 4.te c//screpante iotre In es~'e trao'ucere Gin vcrsuuie« u: hrnf).. tacilitati. energie.. Daca Antreprenorul intalneste conditii fizice nefavorabile. inclusiv aspectele legate de mediu. intorrnatiile necesare. pe care Antreprenorul Ii irrtalneste pe $antier la exec uti a Lucrarilor. inspectiile.. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date. se va considera ca Antreprenorul a inspectat ~i examinat $antierul. precum si alte obstacole fizice ~i factori poluanti.cte:» pro'/3!ea.. datele rnentionate mai sus si alte intorrnatii disponibile. j \ i 4. evenimente neprevazute ~i alte circurnstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. In rnasura In care este posibil (tinand cont de costuri ~i tirnp).Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera de nici una din sarcinile: obflqatiile sau responsabilitatile prevederilor Contractului. Imprejurimile acestuia.12 Conditii Fizice Irnprevizibile In aceasta Sub-Clauza: . apa ~i alte servicii. daca este cazul) ~i toate cele necesare pentru 0 proiectare si 0 executie corespunzatoare.10 Antreprenorul sale potrivit tntormatll despre $antier t Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului. transport.

sau accesul catre drumuri ~i trotuare. Antreprenorul va continua sa execute l.ucrarilor. astfel Incat sa poata fi verificate de catre Inginer. de asemenea. care Ii pot fi necesare la executia l.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. dar nu va fi obligat sa Ie ia in consideratie. Daca 0 instructrune constituie 0 Modificare. de catre de catre 4. Daca ~i in rnasura in care aceste conditii fizice mai favorabile au fost lntalnite.4 [Prelungirea Perioadei de Executie]. pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor conditii ~i care pot fi deduse din Pretul Contractului ~i din Certificatele de Plata. Antreprenorul. ~i va rnentiona motivele pentru care Antreprenorul Ie considera Imprevizibile. sau folosirea ~i ocuparea acestora. se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan]. in caz de discrepente versiunea in /imba eng/eza preveleeze versiunea in ltmbe eng/eza in /imba remere §i .1 [Revendicarile AntreprenorulUl]. indiferent daca acestea sunt publice sau se atla in posesia Beneficiarului sau a altor proprietari. [nainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite in subparagraful (ii). Dupa primirea Instiintar!i.14 Evitarea Afectarilor Antreprenorul (a) (b) nu va afecta inutil sau nemotivat : libera circulatie a publicului. Antreprenorul va obtine.ucrari nu pot ave a ca efect 0 reducere a Pretului Contractu lui. care vor fi incluse in Pretul Contractu lui. Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare 18 © ARIC 2006 Acest document este a traducere din versiunea oticiet« in /imba enaleze.5 [Stabilirea Modului de Solu(ionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca ~i (daca da) pana la ce lirnita conditiile fizice au fost imprevizibile ~i (ii) daca drepturile rnentionate in sub-paragrafele (a) ~i (b) de mai sus se incadreaza in aceasta lim ita.ucrari (daca exista) au fost identificate conditii fizice mai favorabile decat s-au putut prevedea in mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. Inginerul poate actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. transmite Instiintarea rnentionata ~i inreqlstreaza Intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare datorita acestor conditii. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. efectuarea inspectiei si/sau investiqarii conditiilor fizice. Inginerul poate. care pot fi prezentate Antreprenor. 4. Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.ucrarile folosind metode corespunzatoare ~i satistacatoare potrivit conditiilor fizice existente ~i va respecta toate instructiunile primite de la Inginer. cu riscul ~i pe cheltuiala sa.13 Dreptul de Trecere ~i Facilitati Antreprenorul va suporta toate costurile ~i taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau ternporara care ii pot fi necesare. orice alte facilitati suplimentare din afara $antierului. De asemenea. Inginerul poate evalua orice dovezi ale conditiilor fizice prevazute Antreprenor la fundamentarea Ofertei. ~i plata Costurilor suplimentare. va avea dreptulla: (a) 0 o I U w _J Ct: -< ::J Ct: 2 o LL (b) prelungire a perioadei de executie corespunzatoare lntarzierilor inregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Daca ~i in rnasura in care Antreprenorul intalneste conditii fizice care sunt Imprevizibile. inclusiv cele pentru accesul pe $antier. Efectul cumulat al aplicarli prevederilor sub-paragrafului (b) ~i reducerile pentru toate conditiile fizice favorabile identificate pe sectoare similare de l. daca terminarea lucrarilor este sau va fi lntarzlata. verifica daca pe sectoare similare de l.Instiintarea va descrie conditiile fizice.

care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. descarcarea.16 Transportul Bunurilor Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor (a) Speciale: (b) (c) Antreprenorul va transmits Inginerului 0 notificare. Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea. incarcarea.ucrarilor: ::?i Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despaqubirii pentru daunele. 4. Din momentul aducerii pe $antier.h:_:/'Slunea in /iinba engiez8 Dre'va!eaza versiunee . Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului.18 Protectia Mediului Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru protectia mediului lnconiurator (atat pe $antier cat ::?i In afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarf populatiei ::?i a proprietatilor ca urmare a poluarii.15 cane de Acces Se considera ca Antreprenorul este satistacut de compatibilitatea ::?i disponibilitatea caller de acces catre $antier. deversarile de supratata ::?ideseurile C3Hneraie ARIC 2006 of!c. Cu exceptia altor prevederi ale acestor Conditii: (a) Antreprenorul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) de lucrarile de intretinere. de ciiscrepante inire versionee in ilinLJa romi~ncl?1 ciocument este 0 iraducere eim verSfunea \. Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces. transportul. depozitarea ::?i protejarea tuturor Bunurilor ::?ia altor produse necesare executiei l.Antreprenorul II va despaqubi pe Beneficiar ::?i nu se va considera vinovat pentru daunele.ucrarilor. pentru uzul si necesitatile Antreprenorului.17 Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind In Tntregime destinate executarii l. Antreprenorul se va asigura ca emisiile. 4. pierderile ::?i cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul Bunurilor ::?iva negocia ::?isuporta to ate cheltuielile generate de revendicarile privind transportul acestora. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor ::?ia drumurilor. (b) (c) (d) (e) 4. 4. primirea. Antreprenorul nu va retrage de pe $antier nici un Utilaj important tara conslrntarnantul Inginerului.. Nu este necesar consirntarnantul pentru vehiculele care transporta Bunuri sau Personal al Antreprenorului In afara $antierului. Antreprenorul va executa to ate marcajele ::?iindicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va obtine aprobarea autorltatilor competente pentru marcaje ::?i indicatoare precum ::?i pentru utilizarea acestor drumuri. pierderile ::?icheltuielile (inclusiv taxele ::?icheltuielile egale) care rezulta In urma unor afectari inutile sau nemotivate. Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private. si Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces In stare de compatibilitate sau disponibilitate. cu cel putin 21 de zile Tnainte de data la care Echipamentele sau cantitati importante din alte Bunuri vor fi livrate pe $antier.aia iflnha engfeza in lirnt)B engleza 19 ii. zgomotului $i a altor consecinte ale activitatii sale.

cu riscul ~i pe cheltuiala sa. Antreprenorul va fi raspunzator de furnizarea energiei electrice. rnodalitatile ~i preturile rnentionate In Cerintele Beneficiarului. pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executarea l.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza intre versiunea . pe riscul si pe cheltuiala sa. 4. 4. conduce. Apa §i Gaz Cu exceptia prevederilor de mai jos. se afta In posesia acestuia sau Ie controleaza. defect sau deficienta. Utilajele Beneficiarului (daca exista) In conformitate cu detaliile. exceptand situatia In care: Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului In perioada de tirnp In care Personalul Antreprenorului Ie utuizeaza.5 [Stabilirea Modului de SolutionareJ. materialele asigurate gratuit (daca exista) In conformitate cu detaliile rnentionate In Cerintele Beneficiarului.5 [Revendicarile Beneficiarulw] ~i Sub-Clauzei 3. pastra In custodie ~i controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de responsabilitatea pentru lipsurile. Cantitatile consumate ~i sumele datorate (conform preturilor rnentionate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. detectiuni sau deficiente ale acestora. rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarllor vor fi elaborate de catre Antreprenor ~i transmise Inginerului In sase exemplare.ucrarilor. Antreprenorul va furniza. Beneficiarul va asigura aceste materiale. la termenul ~i In locul specificate In Contract. custodia ~i sub controlul Antreprenorului. Obliqatiile Antreprenorului de a inspecta. Beneficiarul va furniza.5 [Revendicarile BeneficiarulUl] ~i Sub-Clauzei 3. gazul ~i alte servicii pe care Beneficiarul Ie are disponibile pe $antier ~i ale carer detalii ~i preturi sunt rnentionate In Cerintele Beneficiarului. energia etectrica. defectiunile sau deficientele. coordoneaza. Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lipsa. apei ~i altor servicii care Ii sunt necesare. Ulterior inspectiei vizuale.21 Rapoarte privind Evolutla Executiei Lucrartlor Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale. Antreprenorul va face inspectia vizuala a acestor materiale ~i va transmite cu promptitudine Inginerului 0 instllntare referitoare la orice lipsuri. Antreprenorul va fi tndreptatit sa utilizeze.20 Utilajele Beneficiarului §i Materialele Asigurate Gratuit Beneficiarul va pune la dispozitie. Antreprenorul va plati aceste sume Beneficiarului. In scopul executiei Lucrarilor. o 4. Antreprenorul va plati Beneficiarului toate aceste sume. avea grija.19 Electricitate.rezultate In urma actlvitatllor proprii nu vor depasi valorile indicate In Cerintele Beneficiarului ~i nu vor depasi valorile admise de Legile In vigoare. materialele asigurate gratuit vor fi trecute In grija. Daca nu se convine altfel de catre cele doua Parti. aparatura necesara utilizarii serviciilor respective ~i rnasurarii consumurilor. care nu au fost evidente la inspectia vizuala. Primul raport va acoperi perioada pana la C9ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii in caz de discreoeme $i Echipamente 20 inclusiv Proiectare in limba rotnene $1 Acest document es/e a traducere din versturiee oticiele In limba engleza. apa. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului: (a) (b) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului. Cantitatile realizate ~i sumele datorate (stabilite conform preturilor rnentlonate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. tara a percepe vreun cost.

in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport. si transportul ~i sosirea pe Santier. datele planificate ~i cele realizate pentru: (i) (ii) (iii) (iv) (d) (e) (f) inceperea asarnblarii: inspectiile facute de Antreprenor. in calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe $antier. statistici referitoare la securitatea muncii. rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru Materiale. Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul propriu in limitele Santierului si al zonelor auxiliare pentru a nu afecta ARIC 2006 Cone!'(1i Generale 21 /r. fotografii care sa reprezinte stadiul tabricatlei si evolutia lucrarilor pe $antier. Fiecare raport va include: (a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate.ucrarilor. testele.10 [Rapot1ari privind Personalul §i Utilajele Antreprenorulw].une. constructie. si cornparatii lntre evolutia reala a l.-jocurnent esto () iraducere din vers. Iabricatie. Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor rarnase la data de terminare speciticata in Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l. procentul de realizare.23 Actlvltatlle Antreprenorulut pe ~antier Antreprenorul va restranqe aria de destasurare a activitatii numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Inginer ca zone de lucrari.: oticietc J'n lirnba engteza /n !irnba englezA pr(~va/eazcJ versiunef3.1 [Revendicarile Anfreprenorulw]. testare. pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru Materiale. a lnstilntarilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2. copii ale documentelor de asigurare a calitatii. !'n /irnba englez~l de discrepante intre versiunea lirnba (Oni"c3nf:] !$i . montaj.starsitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Incepere. CB2 Acest . inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si activitati in lcqatura cu aspectele de mediu si relatiile publice.5 [Revendicarile 8eneficiarulw] si a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. Personalul Beneficiarului ~i oricare alte persoane a carer identitate a fost notiticata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Inginer. livrari pe Santier. incluzand fiecare etapa de proiectare. ~antierului 4. locul de asamblare.ucrarilor si cea planificata. prezentand detalii referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului si rnasurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea lntarzierilor. lista Modificarilor. (b) (c) (g) (h) detaliile prezentate in Sub-Clauza 6. punerea in functiune si efectuarea probelor. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna. achizitie. si Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului. Documentele Antreprenorului.22 Securitatea Cu exceptia altor prevederi ale Conoitiilor Speciale: (a) (b) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe $antier. 4. se vor prezenta: numele producatorului.

lrnpreuna cu constructille ~i alte rama~i~e sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe $antier vor f lncredintate In grija ~i sub autoritatea Beneficiarului.. 4. de pe acea parte a $antierului ~i a l. Antreprenorul poate pastra pe $antier Bunurile care Ii sunt necesare pentru Indeplinirea obliqatiilor prevazute In Contract. ingineri sau al~i protesionistt. excesele de materiale. daca terminarea Lucrarilor este sau va fi lntarziata. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului. care va emite instructiuni pentru modul de solutionare. Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati. Pe parcursul executarii Lucrarilor. articolele de valoare sau antichitatile. monedele. Daca Antreprenorul Inreqistreaza lntarzleri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarf acestor instructluni. Antreprenorul va pastra $antierul degajat de obstacole inutile ~i va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale.1 Obligatiile Generale de Proiectare Antreprenorul va executa ~i va raspunde de proiectarea Lucrarilor. pana la data de expirare a Perioadei de 22 @ARIC2006 Conditii de Contract pentru Constructii . in caz de dlscrepenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engled. Antreprenorul va lasa partea respective a $antierului ~i l. proiectantli sai ~i Subproiectanti au experienta ~i capacitate a necesara pentru proiectare. ~i plata Costurilor suplimentare. I . molozul. Antreprenorul va curata ~i inlatura de pe $antier orice moloz. (b) Dupa primirea noii lnstiintari. Antreprenorul I~i va asuma raspunderea privind disponibilitatea prciectantilor de a participa la discutii cu Inginerul In orice moment rezonabil.I terenurile adiacente. Antreprenorul va garanta ca el. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Detectiunilor. gunoaiele ~i l. care corespund criteriilor (daca exlsta) rnentionate In Cerintele Beneficiarului.. resturi ~i Lucranle Provizorii care nu mai sunt necesare.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. 5. Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la lnlaturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele proiectantilor ~i Subprolectantilor propusi. va avea dreptulla: (a) 0 prelungire a duratei de executie pentru fiecare lntarziere.i Echipamente intre versiunea inctusiv Proiectare in timae romene . potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 8.ucranle Provizorii. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.24 Vestigii Toate fosilele. care vor fi incluse In Pretul Contractului. Antreprenorul va transmite cu promptitudine 0 Instiintare Inginerului.ucranle curate ~i In siquranta.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabif modul de solutionare a acestor probleme.1 [Revendicarile Antreprenoruius. inciusiv reterintele acestora.i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enalez«. toate Utilajele Antreprenorului. Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrariior. Antreprenorul va curata ~i Indeparta. Dupa descoperirea unor astfel de obiecte. Antreprenorul va transmite 0 noua Instiintare Inginerului si.ucrarilor la care se refera Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Urrnatoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze. Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare .i va instiinta. Inginerul va decide daca se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari §i Actua/izan] . Daca si in rnasura in care (tinand cont de cost si timp) un antreprenor cu experienta. revizuit si retransmis (si.4 [Legea §i Limba]. Daca un Document al Antreprenorului este necorespunzator.2 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse in Cerintele Beneficiarului. calculat de la Data de Incepere. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. acordand atentia necesara ar fi identificat o eroare.i calculele de proiectare. fiecare perioada de revizuire nu va depasi 21 de zile. 5. de asemenea. 23 . daca este astfel specificat) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze cat si pentru utilizare.6 [Documente/e Conforme cu Executia] si Sub-Clauza 5.1 ilnceoeree Lucrari/or].. oriunde sunt elaborate. documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari. ca Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului. daca este specificat.i lnstiintarea Antreprenorului.. acestea vor f prezentate. (i) .. sau rnasura in care acesta nu corespunde acestora. daca exista) si articolele de reterinta mentionate in Sub-Clauza 4. Antreprenorul. Aceasta lnstiintare va rnentiona ca Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat. Instiintarea va rnentiona. aprobat) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Inginerul va putea. Durata de Executie nu va fi prelunqita si Pretul de Contract nu va fi actualizat. Documentele Antreprenorului vor f redactate in limba de comunicare detinita in Sub-Clauza 1. Personalul Beneficiarului va avea dreptul sa controleze elaborarea acestor documente. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Daca in Cerintele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urrneaza sa fie prezentate Inginerului pentru a f revizuite si/sau aprobate. Dupa primirea acestei instiintari. acesta va fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului. in mod corespunzator. In termenul rnentionat in Anexa la Oterta. qreseala sau alta neconcordanta identlficata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste articole de reterinta. si documentele descrise in Sub-Clauza 5.perioada de revizuire" insearnna perioada solicitata de catre Inginer pentru revizuire . calculate de la data la care Inginerul prirneste Documentul Antreprenorului ..Notificare a Detectiunilor. si (ii) .Docurnentele Antreprenorului" exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire si/sau pentru aprobare.7 [Manua/e/e pentru Exp/oatare §i intretinere].7 [Trasarea Lucrari/or]. qreseala sau un alt defect atunci cand a inspectat $antierul si a examinat Cerintele Beneficiarului inainte de prezentarea Ofertei. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului.i (daca este specificat) pentru aprobare. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul referitor la orice eroare. in perioada de revizuire. La primirea Instiintarii prevazuta de prevederile Sub-Clauzei 8. atat pentru revizuire (si aprobare. sa instiinteze Antreprenorul daca un Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (in rnasura in care este rnentionat). irnpreuna cu instiintarea descrisa mai jos.

3 ~--------- ----------------~--- Obllqatille Asumate de catre Antreprenor Antreprenorul I~i va asuma raspunderea ca proiectul. care sunt relevante pentru proiectarea ~i executia acesteia. executia lucrarilor ~i Lucrarile terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice ~i Legilor referitoare la executia lucrarilor. Orice aprobare sau consimtarnant. daca este specificat). 5. cu sau tara comentarii. (ii) executia unei pa!1i a Lucrarilor nu va tncepe pana cand Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului. ~i daca Antreprenorul doreste sa modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (~i aprobare. schimbate ~i actualizate de Modificari.4 Standardele Normativele §i Tehnice Proiectul. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi lntelese ca referiri la editia aplicabila la Data de Baza. daca este specificat. sau ca acesta nu corespunde prevederilor Contractului (rnentinand rnasura In care nu corespunde).Pentru fiecare parte a Lucrarilor ~i exceptand situana In care aprobarea sau conslrntarnantul Inginerului a fost obtinut: (a) In cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (asa cum s-a rnentionat) transmis Inginerului spre aprobare: (i) o I G Inginerul va tnstiinta Antreprenorul ca Documentul Antreprenorului a fost aprobat. ~i documentele care alcatuiesc Contractul. Documentele Antreprenorului. 5. daca nu este altfel specificat. executia ~i Lucrarile terminate vor fi In conformitate cu: (a) (b) Legile Tarii. (b) (c) (d) executia unei parti a Lucrarllor nu va putea Incepe Inainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va tnstiinta imediat Inginerul. Documentele Antreprenorului. Ulterior. ~i (iii) se va considera ca Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea ~i executia unei part' a Lucrarilor. nu va scuti Antreprenorul de nici 0 obllqatie sau responsabilitate. vor fi cele In vigoare la data receptiei de catre Beneficiar a Lucrarilor sau a unor Sectoare de lucrari potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia de cetre 8eneticiarj. Toate aceste Legi. referitoare la Lucrari ~i la fiecare Sector de Lucrari. Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus. executia unei part' a Lucrarilor se va face In conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite (si aprobate.). aplicabile Lucrarilor sau definite de Legile In vigoare. exceptand cazul In care Inginerul a transmis o tnstllntare cuprinzand rnentiunile prevazute In sub-paragraful (i). sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi). Antreprenorul Ie va elabora cu promptitudine. constructie ~i mediu tnconjurator. 24 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente tntre versiunee inclusiv Proiectare in limba romana §i Acest document este a traducere din versiunea oficiala In limba engleza~ In caz de discreoame versiunea In limbe engleza prevaleaza versiunea In limbe engleza . Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea caruia sunt destinate Lucrarile ~i alte standarde rnentlonate In Cerintele Beneficiarului. Daca Inginerul dispune ca sunt necesare Documente ale Antreprenorului supllmentare.

demonta.1 [Receptia Lucreritor §i a Sectoarelor de Lucran] numai dupa terminarea acestei instruiri.ucrarilor. 5. sistemul de reterinta si alte detalii relevante. regia ~i repara Echipamentele. in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va furniza Inginerului manuale provizorii referitoare la exploatare si Intretinere. Daca in Contract este prevazut ca instruirea trebuie etectuata lnainte de receptie. arnbiquitati.5 Instruirea Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea ~i intretinerea l. ~i va actualiza. In situatia in care: (a) Inginerul decide ca este necesara aplicarea ~i (b) propunerile pentru aplicare constitute 0 moditicare.ucranlor conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului.contorrne cu executia'. l. dupa Data de Baza. precizand arnplasarnentele.Daca in Tara intra in viqoare.1 [Receptia i. acestea si l. dimensiunile ~i detaliile lucrarilor real executate. in Documentele Antreprenorului. un set complet de inreqistrari ale executiei l. Antreprenorul va prezenta Inginerului planse ale Lucrarilor conforme cu executia. se identifica erori. tara a tine cont de nici un consimtamant sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze.6 Documentele Conforme cu Executia Antreprenorul va elabora. lntretine.ucrarilor . in acest scop. lntretinere II 25 .ucrarile nu vor f considerate terminate in scopul receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 1 [Receptia l. Antreprenorul va obtine consimtamantul Inginerului referitor la rnarimea.ucrarile vor ti remediate pe cheltuiala Antreprenorului.ucterilor §i a Sectoarelor de Lucran] pana cand Inginerul nu va primi versiunea finala a manualelor pentru exploatare ~i lntretinere. si Ie va transmite Inginerului pentru revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Aceste lnreqistrari vor f pastrate pe $antier ~i vor fi utilizate exclusiv in scopurile acestei Sub-Clauze.2 [Documentele AntreprenorulUl]. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari 5. l.7 Manualele pentru Exploatare §i lnainte de inceperea Testelor la Terminare. atunci Inginerul va inita 0 Modificare §i Actualizan].ucrarile asa cum sunt executate. 5.8 Erorile de Proiectare in cazul in care. cuprinzand detaliile mentionate. ~i orice alte manuale mentionate in Cerintele Beneticiarului.ucreritor §i a Sectoare/or de Lucran] pana la primirea de catre Inginer a acestor documente. Suplimentar. Antreprenorul va furniza Inginerului numarul si tipurile de copli specificate ale planselor relevante conforme cu executia.ucrarite nu vor fi considerate terminate in vederea etectuarf receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. lnainte de emiterea Procesului Verbal de Recep~ie la Terminarea l. Doua copii ale acestor inreqistrari vor fi trimise Inginerului lnainte de inceperea Testelor la Terminare. discrepante sau alte deficiente. Lucrarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. ornisiuni. 5. reprezentand l. standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va Instiinta Inginerul si (daca e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. cuprinzand detalii suficiente astfel incat Beneficiarul sa poata exploata. reasambla.

Antreprenorul asigura ~i rnentine toate facintatite necesare legate de cazare. precum ~i pentru plata. 6. ------------------------------ 6. inclusiv Legile referitoare la angajare. emigrare ~i repatriere. De asemenea. sanatate. ~i Ii va asigura acestuia toate drepturile legale. 6.2 Nivelul de Salarizare §i Condltiile de Munca Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare ~i conditii de rnunca care sa nu fie inferioare celor stabilite pentru activitaf similare din zona in care se executa lucrarea. in caz de oiscrepnnte versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza tntre versiunea in limba romene si . masa ~i transportul acestuia.ucrarilor.4 Legislatia Muncii Antreprenorul nu va recruta sau nu va Incerca sa recruteze personal sau torta de rnunca din cadrul Personalului Beneficiarului.-------------- Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. rnasa transport. destinate Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura. ca personalul medical.3 Persoane in Serviciul Beneficiarului 6. Antreprenorul Ie va solicita anqajatilor sai sa se conformeze Legilor in vigoare. conform celor mentionate Cerintele Beneficiarului. cu urrnatoarele exceptii: (a) (b) (c) Contractul contine alte prevederi. in colaborare cu autorltatile sanitare. va ~i va in Antreprenorul nu va permite nici unuia din anqajati: sai sa tocuiasca temporar sau permanent in constructiile care fac parte din Lucrarile Permanente.5 Programul de Lucru Activitatea pe $antier se va intrerupe in zilele nelucratoare ~i in afara programului normal de lucru rnentionat in Anexa la Oterta. nelocalnic sau din zona. Daca nivelurile de salarizare ~i conditnle de rnunca nu sunt aplicabile.per6lU. Antreprenorul asigura facilitati pentru Personalul Beneficiarului.7 Sanatatea §i Securitatea Muncii Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru rnentinerea sanatatii ~i securitatii Personalului propriu. Lucrarea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protejarea vieti] sau a proprietatli sau pentru siquranta l. 6. cazarea.6 Facilitati pentru Personal si For1a de Munca ------- -------. 6.-. asistenta sociala. infirmeria ~i serviciul de arnbutanta sunt asigurate in perrnanenta pe $antier si In taberele ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii 26 ~i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limba enolez«. Antreprenorul va respecta intreaga teqislatie a muncii care se aplica Personalului Antreprenorului. Antreprenorul va asigura salarii ~i conditii de rnunca practicate pe plan local de catre angajatori cu acnvitati similare cu cele ale Antreprenorului. exista acordul Inginerului. facilitatile de prim ajutor. securitatea muncii. 6. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal ~i tortei de rnunca. caz in care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.1 Angajarea Personalului §i Fortei de Munca ~i Porta de Munca Cu exceptia celor prevazute in Cerinte!e Beneficiarului.

10 Raportari privind Personalul ~i Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va transmite Inginerului intorrnatii care sa precizeze nurnarul fiecarei categorii a Personalului Antreprenorului si a Iiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe $antier. pan a la data terminarii de catre Antreprenor a lucrarilor ramase de executat mentionate In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. lntr-o forma aprobata de catre Inginer. acesta va asigura toata asistenta necesara pentru planificarea. 6.ucrarilor. preqatirea si experienta necesare In domeniile de activitate ale acestuia.9 Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea. pentru numire) Daca este cazul. lndeplineste sarcinile cu incornpetenta sau neqlijenta: nu respecta prevederile Contractului. daca este cazul. asa cum poate solicita Inginerulln mod rezonabil. Antreprenorul va pastra un registru si va lntocmi rapoarte referitoare la sanatatca. lnformatiile vor fi transmise lunar. riscuri posibile si metode de prevenire a accidentelor) pentru executia satistacatoare si in siquranta a l. Antreprenorul va numi (sau va face demersuri o persoana corespunzatoare pentru inlocuire. Supravegherea va fi asiqurata de un nurnar suficient de persoane care sa cunoasca limba de comunicare (definita In Sub-Clauza 1. coordonarea. Antreprenorul va transmite. conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor. Pe parcursul executiei l. inclusiv Reprezentantul Antreprenorului. urgent.8 Supravegherea Asiqurata de Antreprenor Pe durata elaborarii proiectului si executiei l. 6. administrarea.ucrarilor. securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor. precum si la daunele aduse proprietatii.ucrarilor ~i atat timp cat este necesar pentru indeplinirea obliqatiilor Antreprenorului.4 [Legea §i Limba]) si operatiunile care trebuie executate (inclusiv metode si proceduri necesare. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa lnlature (sau sa dispuna inlaturarea) orice persoana anqajata pe Santier sau la Lucrare. inspectarea si testa rea lucrarilor. sanatatii sau protectiei mediului. sau persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitatii muncii. Aceasta persoana va fi calificata pentru 0 astfel de activitate ~i va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune rnasuri de prevenire a accidentelor. Inginerului detalii referitoare la produce rea accidentului. care sa raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. care: (a) (b) (c) (d) manitesta un comportament necorespunzator sau lipsit de responsabi litate. 27 . 6. In situatia producerii unui accident. Antreprenorul va asigura toate tacilitatile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe $antier.f de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului si ca se iau toate rnasurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale.

§i cu mijloace corespunzatoare si Materiale care nu prezinta riscuri. pe parcursul producerii. in caz de discrepente iatre versiunea . Inginerul va efectua. inspecteze. masoare §i sa testeze materialele si calitatea executiei. masurile necesare pentru a preveni ileqalltatlle. §i locului de utilizare In 7. Daca Antreprenorul omite sa transrnita Instiintarea. fara Intarzieri nejustificate examinarea. daca In Contract nu este altfel prevazut. aprobarilor §i echipamentului de protectie.2 Prelevarea de Probe Antreprenorul va transmite Inginerului. sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. facilitatilor.1 Modul de Executie Materialele §i Execuna Antreprenorul aprovizionarea (a) (b) (c) se va ocupa de fabricarea Echipamentelor. si dreptul. va descoperi lucrarea §i va efectua remedierile necesare pe cheltuiala proprie. In continuare. 7. In conformitate cu practici recunoscute. acesta.ucrarilor: o . In perrnanenta. la solicitarea Inginerului. asamblarf si executiei lucrarilor (pe $antier sau In alta parte). Aceste activitaf nu vor exonera Antreprenorul de obllqatiile §i responsabilitatile sale.?iEchipamente inclusiv Proiectare in limba romene $i Acest document este a traducere din versiunea oficiala in limba versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza enotere. Antreprenorul va instllnta Inginerul de fiecare data cand 0 lucrare este terminata §i Inainte ca aceasta sa devina acoperita.6. 28 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii !. inclusiv asigurarea acceselor.3 lnspectla Personalul (a) (b) Beneficiarului va avea oricand: acces nelimitat In orice parte a $antierului §i In toate locurile de unde se obtin Materiale naturale.11 Conduita Necorespunzatoare Antreprenorul va lua. totul pe cheltuiala Antreprenorului. de produce rea §i Materialelor §i de toate cele necesare executiei l. §i probe suplimentare indicate de catre Inginer. Lucrare. ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. cu grija si profesionalism. masuratorile sau testele necesare. §i sa verifice evolutia proceselor de producere a Echipamentelor §i de producere §i prelucrare a Materialelor Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului conditiile necesare destasurarii activitatilor mentionate. In modul (daca exista) specificat In Contract. inspectia. sa examineze. o I utilTe. cu mentiunea originii §i probe specificate In Fiecare proba va fi etichetata. dezordinea §i conduita necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului si pentru pastrarea linistii §i protectiei persoanelor sau a proprietatii pe §i In vecinatatea $antierului. 7.2 [Documentele Antreprenorulw]: (a) (b) probe standard prelevate de la producator Contract. urrnatoarele probe de Materiale §i informatii relevante pentru a fi revizuite In conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise In Sub-Clauza 5.

i expel'ienta corespunzatoare.i locul pentru destasurarea testelor specificate pentru Echipamente.. cu exceptia cazurilor In care Inginerul dispune altceva. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan).i personal cu calificarea :. care vor fi incluse in Pretul Contractului..i alte patti ale l. Daca lnqinerul nu se prezinta la data .i plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil. Inginerul va aproba buletinele Antreprenorului. Materialele. cu cel putin de 24 de ore lnainte. 0 (b) 1 J j Dupa primirea instiintarli. tara a lua In considerate alte prevederi ale Contractu lu i.. rnasuratorii sau testarii se identifica Echipamente. Inginerul va putea respinge Echiparnentele.. inspectiei. instrumente. lnqinerul va instiinta Antreprenorul. 29 ..i locul convenite. Antreprenorul va conveni impreuna cu lnqinerul data :. proiecte sau lucrari cu deticiente sau neconforme cu prevederile Contractului. In Contract. lnqinerul va putea. Antreprenorul va remedia deficientele cu promptitudine si se va asigura ca produsul remediat este In conforrnitate eu prevederile Contractului.5 Respingerea Daca in urma exarninarii.ucrarllor este sau va fi intarziata. Materiale. electricitate. materiale :. . torta de rnunca.4 Testarea Aceasta Sub-Clauza se va aplica tutu ror testelor specificate decat Testele dupa Terminare (daca exista). Antreprenorul po ate Incepe efectuarea testelor... cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.r 7. sau va emite un certificat care va confirma Daca Inginerul nu a participat la teste. va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru astfel de lntarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.ucrarllor. Antreprenorul va lnstiinta lnqinerul si. Daca Antreprenorul Inregistreaza lntarzieri si.4 [Prelungirea Ouratei de Executiej. altele Antreprenorul va furniza toata aparatura. schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare.1 [Revendicarile Antreprenorulw]. necesare pentru realizarea eticienta a testelor specificate. se considera ca rezultatele ca fiind corect obtinute rapoarte privind rezultatele testelor de Incercare ale rezultatele testeior. acesta a acceptat II 1. consumabile. . proiectele sau lucrarile necorespunzatoare prin transrniterea unei lnstiintari catre Antreprenor cuprinzand rnotivatia respingerii. utilaje: combustibil. Atunci cand sunt corespunzatoare.sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii acestor instructiuni sau ca urmare a intarzierf pentru care este responsabil Inginerul. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rezultatele testelor vizate pentru conformitate.. cu privire la intentia acestuia de a participa la efectuarea testelor. asistenta tehnica.i alte intorrnatii. Daca aceste teste modificate sau suplimentare arata ca Echipamentele testate.5 [Stabilirea Modului de Solutionarej.i testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Inginerului. Materialele sau calitatea executiei 11U respecta prevederile Contractului. pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a acestor probleme. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. daca terminarea l. atunci costul etectuarii acestora va fi suportat de catre Antreprenor. Materiale . documentele :.

. sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este In conformitate cu prevederile Contractului. Materialele :..1 Inceperea .i sa execute orice lucrare care este solicitata ca urqenta pentru siquranta Lucrarilor datorita unui accident. lucrarile remediate sau 0 noua verificare a proiectelor..i conditiile initiale.5 [Revendicarile Beneficiarulw].Oaca Inginerul solicita refacerea testelor pentru Echipamentele. chiriile :. Inginerul poate solicita Antreprenorului: (a) (b) (c) sa Inlature de pe $antier :. Materialele. unui eveniment neprevazut sau altui factor.. Intarzierea ~i Suspendarea Lucranlor Inginerul va transmite Antreprenorului 0 Instiintare privind Data de Incepere a iucrarilor cu cel putin 7 zile inainte de aceasta data.8 Redevente Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului.5 [Revendicarile Beneficiarulw]. Daca respingerea si refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Beneficiarului. acestea se vor repeta In termenii :.i Echipamente mclusiv Proiectare Lucrarllor 30 © ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. ince 8. Beneficiarul va fi Indreptatit sa angajeze :. Antreprenorul va plati toate redeventele.. :. sau In regim de urqenta daca urqenta este speciticata potrivit prevederilor sub-paragrafului (c). 7.ialte cheltuieli pentru: (a) (b) Materialele naturale obtinute In afara $antierului..ifara riscul sechestrului sau a altor impuneri. care va fi perioada de timp (daca exista) specificata In solicitare. Antreprenorul va suporta aceste costurl. sau cand Antreprenorul este Indreptatit la incasarea valorii Echipamentelor si Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. In conformitate cu prevederile SubClauzei 2.i depozitarea materialelor rezultate din demolari :.10 [Plata Echipamentelor §i Materialelor In Eventualitatea Suspendetii Lucrarilorj. in caz de oiscrepente versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza intre versiunea in limba romen» 'Ii .i cu Conditii de Contract pentru Construcni . cu exceptia cazurilor In care zonele de depozitare In interiorul Santierului sunt specificate In Contract. 7. 7. Daca Antreprenorul nu se contorrneaza solicitarii...6 Lucrari de Remediere Fara a lua In considerare testele sau certiticarile anterioare. Cu exceptia cazului In care Antreprenorul este tnoreptatit la plata pentru lucrare..i excavari :. Cu exceptia altor prevederi ale Condititlor Speciale Data de Incepere a lucrarilor nu va depa:. toate costurile rezultate din nerespectarea solicitaril..7 Proprietatea asupra Utilajelor ~i Materialelor Daca nu contravine Legilor Tarii :. Antreprenorul va plati Beneficiarului..isa lnlocutasca orice Echipament sau Material care nu este In conformitate cu prevederile Contractului. In conformitate cu prevederile SubClauzei 2.i a altor materiale In exces (naturale sau artificiale).i fiecare cornponenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci cand: (a) (b) sunt livrate pe $antier. :.i sa plateasca alt antreprenor care sa execute lucrarea. Antreprenorul se va conform a solicitarf Intr-un interval de timp rezonabil..

ucrarilor cu promptitudine ~i fara intarzien.l verslunea /17ilmba engleza de discreoente intre versiunee in ifrntJa (ornanB ~i .lerS/LJnea oticint« in fimba erote:». si un raport justificativ care sa includa: (i) descriere qenerala a metodelor pe care Antreprenorul lntentioneaza sa Ie aplice ~i a principalelor etape de executie a l. ~i terminarea tuturor lucrarilor prevazute In Contract astfel incat l. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa transmits 0 estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circurnstantelor rnentionate si/sau 0 propunere de solutionare potrivit prevederilor Clauzei 13.ucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv: (a) (b) trecerea Testelor la Terminarea l. sl detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum ~i nurnarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului. 0 (b) (c) (d) (ii) Daca In termen de 21 de zile dupa primirea programului. De asemenea.ucrarilor. iHSlunea u: tatib« engieza ptevaleax. inclusiv perioadele propuse pentru fiecare taza de proiectare. necesare pe $antier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari. Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra circurnstantelor care pot afecta negativ lucrarile. producere.ucrarilcr.ucrarile sau Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Heceptiei. 8. montare.:Sl eiOCU(TJE?nt 31 in ca2 est» 0 treducere a'in 1.ucrarilor.1 [Receptia Lucretilor §i a Sectoare/or de Lucran].ucrarile. constructie. In care sa rnentioneze ca programul nu corespunde prevederilor Contractului. aprobari ~i acorduri rnentionate In Cerintele Beneficiarului.ucrarile ~i fiecare Sector (daca exista) pana la expirarea Duratei de Executie a l. Antreprenorul va Incepe proiectarea si executia l.2 Durata de Executie II f Antreprenorul va finaliza toate l. inspectie.2 [Documente/e Antreprenorulw] ~i orice alte transmiteri. Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde evolutiei lucrarilor sau obliqatiilor Antreprenorului. succesiunea ~i termenele aferente inspectiilor si testelor specificate In Contract.3 Programul Executie de 8. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. Antreprenorul va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice.3 [Procedura ARIC 2006 ':_\Cf. pot majora Pretul Contractu lui sau provoca lntarzieri In executia l..ucrarilor cat mai curand posibil dupa Data de Incepere si va continua executia l. perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. Antreprenorul va actiona In conformitate cu programul ~i cu alte obliqatii pe care trebuie sa Ie indeplineasca potrivit prevederilor Contractului. I 8. Fiecare program va include: (a) ordinea In care Antreprenorul intentioneaza sa execute l. Inginerul nu transmite o instilntare Antreprenorului. punere In functiune ~i efectuare a probelor. livrare pe $antier. procurare.1 [inceperea I In termen de 28 zile dupa primirea In~tiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei Lucrariloij. prezentare a Documentelor Antreprenorului. testare.mai mult de 42 de zile data primirii de catre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare. Personalul Beneficiarului va fi lndreptatit sa-si planifice activitatea conform programului Antreprenorului.

impediment sau obstacol cauzate de. sau 0 intarziere.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. Intarzierile sau Intreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de executie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8. conditii climatice nefavorabile exceptionale.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. un motiv de Intarziere care acorda dreptul prelungirii Duratei de Executie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Conditii de Contract. 8. Daca Inginerul transmite 0 lnstiintare Antreprenorului In care se rnentioneaza ca programul nu corespunde (In mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor ~i intentiilor declarate ale Antreprenorului. lipsa lrnprevizibila a personalului sau a Bunurilor.1 [Receptia Lucreritor §i a Sectoarelor de Lucran]. Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. si/sau evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va programului de execu~ie valabil potrivit prevederilor mai corespunde) Sub-Clauzei 8.de Modificare]. sau care pot fi atribuite Beneficiarului. este sau va fi lntarziata de urrnatoarele cauze: Antreprenorul va avea dreptul. Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care I~i destasoara activitatea pe Santier.1 [Revendicarile Antreprenorulw] la (a) (b) (c) (d) (e) (daca nu s-a convenit 0 actualizare a Duratei de Executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. cu conditia 20. Atunci cand va stabili 0 prelungire a Duratei de Executie conform prevederilor Sub-Clauzei 20. atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea. Inginerul va revedea cele stabilite anterior ~i va putea majora dar. 8. 0 Modificare lndreptatit la 0 prelungire a Duratei de Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.3 [Procedura de Modificare]).3 [Programul de Executie].3 [Programul de Executie] din cauze diferite de cele rnentionate In Sub-Clauza 8.ucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10. Antreprenorul va lnstiinta In cazul in care se produc urrnatoarele (a) (b) (c) situatii: publice Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autoritatile legal constituite din Tara.1 [Revendicarile Antreprenorulw].--------------------_-----_---------- In situatia In care: (a) (b) evolutia lucrarilor este nesatistacatoare pentru respectarea Duratei de Executie.4 Prelungirea Duratei de Execu~ie --- - ~-~~ ----_ ----_- --- ------ --~-----0 prelungire respectarii prevederilor Sub-Clauzei a Duratei de Executie daca ~i In rnasura In care terminarea l. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. datorata unor epidemii sau actiuni guvernamentale. ~i Intarzierile sau Intreruperile au fost Imprevizibile. ---8. unui program 32 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente Inire versiunea inclusiv Proiectare in fimba romene $1 Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enctez«. autoritatile Intarzie sau lntrerup activitatea Antreprenorului.1. in caz de discrepante versiunea in limba engleza pteveleeze versiunee in limba englez8 .6 Ritmul Evolu~iei Lucrarllor -.5 lntarzlerl Cauzate de Autorita~i ------------- Daca Antreprenorul se considera Executie. In nici un caz. nu va putea reduce perioada curnulata de prelungire.

de asemenea. 8. Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere. precum si penalitati pentru intarzieri (daca e cazul). [Revendicari/e Beneticieruiuu. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. nu va putea depasi suma maxima aferenta penalitatilor de lntarziere (daca exista). Antreprenorul va transmite Inginerului 0 instiintare si. Inginerul poate.2 [Rezi/ierea Contractu/ui de cetre Beneticieti. pastra ~i asigura paza acelei parti sau a tuturor Lucrarilor impotriva deteriorarii. Aceste penalitati nu vor exonera Antreprenorul de obliqatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini.7 Penalitati lntarziere de Daca Antreprenorul nu reu~e~te sa respecte prevederile Sub-Clauzei 8. prevazuta in Anexa la Oterta. cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului.1 [Revendicari/e Antreprenoru/w].10 si 8. care vor fi incluse in Pretul Contractului. 8. Suma totala datorata. notifica cauza suspendarii.7 de mai jos. 8.9. pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. [Ourata Penalitatile de lntarziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor. Pe perioada suspendarii.9 Consecintele Suspendarii Daca Antreprenorul va inregistra lntarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii instructiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru astfel de lntarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. care va fi platita pentru fiecare zi de lntarziere lnreqistrata intre Data de Terminare contractuala si data specificata in Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor.4 [Pre/ungirea Ouratei de Executiej. obligatii sau responsabilitati pe care Ie are conform prevederilor Contractului. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.8 Suspendarea l.r actualizat ~i unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie. si plata Costurilor suplimentare. Penalitatile de intarziere vor constitui suma mentionata in Anexa la Oferta.8 [Suspendarea Lucrari/o1 si/sau ca rezultat al reluarii lucrarilor.5 [Revendicari/e Beneficiaruluij. Antreprenorul va plati Beneficiarului aceste costuri.5 [Stabi/lrea Modu/ui de So/utionarej. Antreprenorul va proteja.2 de Executie]. in afara daunelor produse de rezilierea contractului inainte de terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. 33 . 8. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Daca si in rnasura in care cauza este notificata si se dovedeste ca responsabilitatea este a Antreprenorului. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea nurnarului orelor de lucru si/sau a nurnarului de Personal si/sau Bunuri. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.11 nu se vor aplica.ucrarilor Inginerul poate oricand dispune Antreprenorului suspendarea executarii unei pal\i sau a tuturor Lucrarilor. prevederile Sub-Clauzelor 8. 0 (b) Dupa primirea Instiintarii. Daca nu este notificat altfel de catre Inginer. potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. pierderii sau deqradarilor. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5. Daca aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar.

8. Cu exceptia altor prevederi ale Conditlilor vor efectua in urrnatoarea succesiune: (a) Speciale. :. depozita sau asigura paza. versiunea in limba enqtez« prevaleaza versiunea in limba enqtes» ln caz de discrepenie intre versiunea .:: a: o LL 8.. la data sau catre Inginer. daca: (a) producerea Materialelor Echipamentelor a fost suspendata sau livrarea Echipamentelor si/sau pentru 0 perioada mai mare de 28 de zile. Antreprenorul poate transmite 0 lnstiintare de reziliere. a lucrarllor sau materialelor necorespunzatoare sau a conseclntelor omisiunii Antreprenorului de a proteja.11 Suspendarea Prelungita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8..4 [Testarea]. Antreprenorul va remedia toate detertorarite sau detectiunile Lucrarilor. Tes9a 9.8 [Suspendarea rnai mult de 84 de zile. care s-au produs in timpul suspendartl. Testele la efectua in termen de 14 zile dupa aceasta data.8 [Suspendarea Lucrarilo~ Antreprenorul nu va f indreptatit la 0 prelungire a duratei de executie si/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor. prin tnstiintarea Inginerului. ~i (b) in conformitate cu instructiunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele si/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. o I G w :::J a: -< . sa trateze suspendarea ca pe 0 omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan] a partii de Lucrari afectate.12 Reluarea Executiei Lucrartlor Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii reluarf activitatii... Cu Terminare se vor datele stabilite de la Terminare se teste preliminare punerii in functiune. Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora. Testele Inainte de data la la Terminare.7 [Manualele pentru Exploatare §i Intre(inere]. Daca Inginerul nu continua permisiunea in termen de 28 de zile dupa solicitare.2 Daca suspendarea Lucrarilo~ a durat [Rezilierea Contractului de cetre Antreorenoti.Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul cu cel putin 21 de zile care Antreprenorul va fi preqatit sa efectueze toate Testele exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel.ucrartlor Antreprenorul va fi indreptatit la plata valorii (de la data suspendarii) Echipamentelor si/sau Materialelor care nu au fost livrate pe $antier. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.Ja rece") pentru a demonstra ca fiecare cornponenta a Echipamentelor poate sa tunctioneze in conditii de Conditii de Contract pentru Constructii !?i Echipamente inclusiv Proiectare in limba rometi« si 34 ©ARIC 2006 Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. Echipamentele ~i Materialele afectate de suspendare.J 8. Antreprenorul poate. Daca suspendarea atecteaza totalitatea Lucrarilor.1 Obligatiile Antreprenorului Terminare Ulterior asiqurarii documentelor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5. care vor include inspectii specifice ~i teste functionale ("Ia cald" si .. Antreprenorul ~i Inginerul vor examina irnpreuna Lucrarile.6 [Documentele • Conforme cu Executia] si Sub-Clauzei 5. Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze ~i Sub-Clauzei 7.10 Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendarf t.

potrivit prevederilor Sub- '-_:cnditlf Ge:lerale AfiiC 2006 /(/ ce: discrepante /ntte vcrsiuoc» 35 tinib« ronrana $/ A!~~'f]st iOCUfnent e iJ traducere din nf/oait! .3 Repetarea Testelor Daca l.ucrarilor de catre Beneficiar asupra functionalitatii sau altor caracteristici ale l. sa efectueze Testele in interval de 21 de zile de la primirea lnstlintarf respective. (b): teste la punerea in functiune. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului. sau un Sector de l. iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzatoare :. cand l. Inginerul poate solicita Antreprenorului. descrise in sub-paragrafele (a). sau un Sector de l. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare. inreqistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare. 9.4 Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare Daca l. Inginerul va fi indreptatit: (a) sa dispuna repetarea Testelor la Terminare. care vor include teste specifice de functionare pentru a demonstra ca l.4 [TestareaJ (paragraful al cincilea) si/sau Sub-Clauza 10. termene de care va instiinta Inginerul. care vor demonstra ca l.5 [RespingereaJ. se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.iin conformitate cu Listele de Garantii. In timpul functionarii de proba. iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.ucrarilor.. De lndata ce l. Cu exceptia altor prevederi ale Ccnditiilor Speciale. Daca Antreprenorul nu reu:. lnreqistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare..3 [Receptia §i Testele /a Terminarea Lucrari/oiJ.e:.ucrari va reprezenta proprietatea Beneficiarului. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de catre Antreprenor situate in intervalul de 21 de zile. Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucretilor de cetre Beneticien.ucrarile sunt gata pentru efectuarea oricaror alte Teste la Terminare. repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9. 9.i probe de tunctionare. Inginerul va lua in considerare efectele utilizarf l. (b) sau (c).i asa cum este specificat.. inclusiv teste de functionare pentru a demonstra ca l. conform prevederilor Contractului.ucrarile sau un Sector de lucrari au trecut toate Testele la Terminare.ucrarile.3 [Repetarea Teste/or].ucrarile corespund criteriilor specificate in Cerintele Beneficiarului :. Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului.ucrari.ucrarile sau Sectoare de lucrari pot tunctiona in conditii de siouranta :. printr-o lnstiintare.iconditiile aplicabile testelor anterioare.2 lntarzierl In Efectuarea Testelor Daca efectuarea Testelor la Terminarea lucrarilor este intarziata nejustificat de catre Beneficiar.ucrarile.ucrarile sau Sectoarele de lucrari pot functiona in conditii de siquranta.. se vor aplica Sub-Clauza 7.. 9. Antreprenorul va transmite Inginerului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul ca l. :.ucrarile functioneaza in conditii stabile.in flrnba enqfeza H!HSifinea lirnta engleza pre...ucrari. in toate conditiile admisibile de functionare.(b) I II (c) siquranta in urrnatoarea etapa.i Testele la Terminare pentru orice lucrare in leqatura cu acestea sa fie repetate in termenii :./aJeaz/i verSlunea:n iirnba (_-:ng/o78 . orice produs rezultat in perioada de efectuare a probelor pentru l.te efectueze Testele la Terminare in perioada sa de 21 de zile. Daca Testele la Terminare sunt lntarziate nejustificat de catre Antreprenor.

ale Testelor la Tetminere]. sau (ii) decisa ~i platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.ucrarilor precizand data la care Lucrarile sau Sectoarele de tucrari au fost terminate In conformitate cu prevederile Contractului. Inginerul 36 @ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii 9i EChipamente inclusiv Proiectare lntre versiunea in limba rotnene $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limba englez8. iar Pretul Contractului se va diminua cu suma necesara despaqubirf Beneficiarului de consecintele erorilor Antreprenorului. (a) Inginerul: (b) va emite catre Antreprenor Procesul Verbal de Heceptte la Terminarea l. sa respinqa Lucrarile necorespunzatoare Sectorului de l. daca Beneficiarul solicita acest lucru.ucrarllor pentru fiecare Sector de lucrari In parte. incluzand condltionarile descrise In Sub-Clauza 8. din punct de vedere al Antreprenorului. prezentand rnotivatia ~i speciticand lucrarile pe care sa Ie realizeze Antreprenorul pentru a face posibila emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. Beneficiarul poate solicita ca diminuarea sa fie (i) convenita de ambele pal\i (pentru remedierea erorii) ~i ptatita Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. Daca diminuarea rnenttonata pentru acoperirea consecintelor erorilor Antreprenorului nu este stabilita (sau metoda de calcul a acesteia nu este definita) In Contract.3. sau va respinge solicitarea. nu reu~e~te sa emita Procesul Verbal Daca. Antreprenorul va proceda In concordanta cu celelalte obliqatii impuse de Contract. daca rezultatele nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrarilor sau eventualitate In care Beneficiarul va aplica rnasurile paragraful (c) al Sub-Clauzei 11. ~i (ii) atunci cand a fost emis un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.5 [Stabilirea Modului de Solutionarej. o I C) cr: < . In term en de 28 de zile de la primirea solicttarii Antreprenorului. In termen de 28 de zile.ucrari.ucrarilor sau a Sectoarelor de tucrari In scopul destinat (pana cand sau In timp ce aceste lucrarl sunt finalizate ~i detectiunile sunt remediate).4 [Rezultate Necoresputizetoere va receptlona Lucrarile In situatia In care (i) acestea au fost terminate In conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va finaliza lucrarile.ucraritor.. R~e-ucrilrilor 10.ucrarilcr.. cu exceptia unor lucrari minore rarnase neexecutate ~i a detectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea l. sa fie terminate ~i preqatite de receptie.5 [Revendicarile Beneficiarulw] si Sub-Clauzei 3.2 [Ourata de Executiej si cu exceptlile prevazute In sub-paragraful (a) de mai jos. sau se considera ca a fost emis In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.ucrarilor.ucrarile sunt irnpartite pe Sectoare. Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea l.4 [Omisiunea Hemedietii Oefeqiuniloij.. Inainte de a transmite 0 noua tnstiintare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.ucrari (dupa caz).J :J w :2 o cr: In eventualitatea In care se aplica rnasurile prevazute In sub-paragraful (c). Daca l.ucrarilor cu cel putin 14 zile inainte ca Lucrarile. prevazute In sub (c) sau Sectorul de l. sau sa emita un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. Beneficiarul Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.(b) Clauzei 9.1 Heceptia Lucrarllor Cu exceptia deciltreBeneficiar celor prevazute ~i a Sectoarelor de Lucrari In Sub-Clauza 9. in caz de discrepente versiunea in limba enqteze prevaleaza versiunea in limba englez8 .

Terminarea asigurarea Testelor la Terminarea Notificare a o (9 I (c) Dupa ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Receptie la l. Antreprenorul va lnceta sa mai alba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data la care a tnceput utilizarea acesteia. Pentru o lntarziere inreqlstrata dupa data speciticata In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l. Dupa primirea acestei instllntart.ucrari (alta decat un Sector). reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8. fnainte de expirarea Perioadei de Defectiunilor. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.1 [Revendicarile AntreprenorulUl]. Conditii Generale ©ARIC 2006 in caz de discrepante intre versiunea 37 in limba rotnene $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticinte in Itmba engleza.ucrarile sau Sectoarele de lucrari (dupa caz) sunt In mare parte conforme prevederilor Contractului. In mod similar.5 [Stabilirea Modului de Soluiionare] pentru a conveni sau stabili aceste proportii.ucrariior Permanente. penalitatile de Intarziere pentru celelalte Sectoare de iucrari (daca exista). Inginerul va emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea t. sau sa respinqa solicitarea Antreprenorului ~i daca l.ucrariior sau Sectorului de iucrari (dupa caz). reducerea proportionala a penalitatitor de lntarziere se va calcula ca raport lntre valoarea paf\ii de l. Daca se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a receptiei si/sau utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare.ucrarilor a fost em is In ultima zi a perioadei de 28 de zile.ucrariior (altfel decat ca rnasura ternporara speciticata In Contract. un Proces Verbal de Receptie la Terminarea l. Daca a fost emis un Proces Verbal de Heceptle la Terminarea l. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizarii de lntarziere aplicat. In care este inclusa ~i partea receptionata. vor fl.ucrariior pentru 0 parte din Lucrare. se vor lua rnasuri pentru prioritara pentru Antreprenor a conditiilor necesare realizarii Terminare neefectuate. sau convenita de catre ambele Parti) pana cand Inginerul nu emite. Antreprenorul (i) va rnstlmta Inginerul ~i (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.ucrarilor cat mai curand posibil.ucraritor pentru orice parte a l.ucrarilor Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie: (a) (b) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a lnceput utilizarea acesteia. diminuate.ucrariior. numai cu aprobarea exclusive a Beneficiarului. Daca Beneficiarul utilizeaza 0 parte a l. data la care responsabilitatea va trece In sarcina Beneficiarului. care vor fi incluse In Pretul Contractului.2 Heceptia unor de Lucrarl Parti Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucraritor pentru aceasta parte.ucrarflor pentru o parte din t. altele decat utilizarea speclficata In Contract sau convenita de catre Antreprenor. se va considera ca Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l.7 [Penalitati de intarziere] ~i nu vor afecta limita maxima a penalitatilor. Antreprenorul va efectua aceste Teste la l.de Heceptie la Terminarea l. penalltatile de Intarziere pentru terminarea l.ucrari receptionata ~i valoarea totala a l.ucrarilor.5 [Stabilirea Modului de Soluiionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare ~i profitul aferent.ucrariior rarnase de executat vor fi di~inuate. ~i la cererea Antreprenorului.ucrariior pentru aceasta parte. Inginerul va actions In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. va ave a dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil. 10. daca emite. de asemenea. versiunee in limba engieza prevaleaza versiunee in limba engleza . Beneficiarul nu va utiliza nici 0 parte a l.

si plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil.ucrarilor. (b) Dupa primirea instiintari]. iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de lndata ce acest lucru este posibil. in caz de discrepeme versiunea In limba engleza preveleezs versiunee in limba eng/eza intre verstunee in limba ramana $i . Antreprenorul va transmite Inginerului 0 lnstiintare si. Antreprenorul: (a) va completa orice lucrare rarnasa neterminata la data emiterii Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.10. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.3 Heceptia ~i Testele la Terminarea Lucrarilor Daca Antreprenorul este Impiedicat cu mai mult de 14 zile sa efectueze Testele la Terminare datorita unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului.ucrarile sau Sectoarele de lucrari (dupa caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a f terminate. Detectiunllor (b) Daca se produc defectiuni sau deqradari. pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz).5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. dar inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Detectiunilor.1 [Revendicarile Antreprenorutus. conform solicitarilor Beneficiarului (sau In numele acestuia). 10. care vor fi incluse In Pretul Contractului.ucrarilor. Antreprenorul va fi lnstilntat In consecinta de catre (sau In numele) Beneficiar. Inginerul va transmite 0 lnstiintare ~i va solicita ca Testele la Terminare sa fie efectuate In termen de 14 zile si In conformitate cu prevederile Contractului. Ulterior. 11. tntr-o perioada rezonabila rnentionata de catre Inginer. Daca Antreprenorul inreqistreaza Intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de Intarzieri In efectuarea Testelor la Terminare. daca terminarea este sau va fi lntarziata. Inginerul va emite In consecinta un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. se va considera ca Beneficiarul a receptionat l.4 Restabilirea Supratetelor Teren de Cu exceptia altor prevederi ale Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.4 [Prelungirea Ouratei de Executie]. 38 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este a traducere din versiunea oficia/a in /imba engleza.ucrarilor. ~i va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea detectiunilor sau deqradarilor.1 Terminarea Lucrarilor Neexecutate Remedierea ~i Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului ~i fiecare Sector de lucrari sa corespunda prevederilor Contractului (cu exceptia uzurii normale) Inainte de expirarea Perioadei de Notificare a Detectiunilor sau cat mai curand posibil. un proces verbal emis pentru un Sector sau 0 parte a l. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.ucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a supratetelor de teren din zona lucrarii sau a altor supratete de teren. va avea dreptulla: (a) 0 prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.

Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt In conformitate cu prevederile Contractului. Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau deqradarile pana la data stabilita In lnstiintare ~i costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. obliqatiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei delectiuni sau deqradari produse la mai mult de doi ani dupa expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Echipamente si/sau Materiale. Beneficiarul (sau 0 persoana In numele Beneficiarului) poate stabili 0 data pana la care este necesara remedierea defectiunilor sau deqradarilor ~i va transmite Antreprenorului 0 lnstiintare referitoare la aceasta data.7 sau altele). sa solicite Inginerului sa convina sau sa decida 0 reducere rezonabila a Detectiunilor (b) Conditii Generaie Cc)ARIC 2006 39 in caz de discrepeme intre versiunea in timt»: romeru: $/ Aces! document este 0 traducere din versnmee ottcieto in /irnba encteze.8 [Suspendarea Lucreriton sau a Sub-Clauzei 16.5 [Revendicarile Beneticlerutuh. pe cheltuiala Antreprenorului. Detectiunilor 11.2 [Costul Remedierii Deteciiunilon.~ (d) Daca si In rnasura In care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze.5 [Revendicarile Beneticierululs. conform prevederilor Sub-Clauzei 2. 11.4 Omisiunea Remedierii Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau deqradarile Intr-un interval rezonabil de timp.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Beneficiarul va fi Indreptatit. Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau In numele acestuia) si se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13. . in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. Echipamentelor. cu forte proprii sau prin intermediari. Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) sa execute lucrarea In mod corespunzator.ucrarile.1 [Terminarea Lucrerilor Neexecutate §i Remedierea Oefectiunilo1 vor fi executate cu riscul ~i pe cheltuiala Antreprenorului. versiunea in Itmba eng/eza preveleeze versumee in /imba enqte:» . daca ~i In rnasura In care lucrarile se datoreaza: (a) (b) (c) proiectului Lucrarilor. Sectoarele de lucrarl sau 0 components irnportanta a Echipamentelor (In functie de caz ~i ulterior receptiei).1 [Oreptul Antreprenorului de a Suspenda Executie Lucrariloij. altul decat partea de proiect pentru care este responsabil Beneficiarul (daca exista). sau nerespectarii de catre Antreprenor a unei alte obliqatii. la 0 prelungire a Perioadei de Notificare a Detectiunilor pentru l. daca si In rnasura In care l. din cauza unor defectiuni sau unor deqradari. costurile inregistrate de catre Beneficiar pentru remedierea defectiunilor sau deqradarilor.ucrari sau Sectoare de lucrari. Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare iar Antreprenorul va plati Beneficiarului.2 Costul Remedierii Detectiunilor Toate lucrarile la care s-a facut referire In sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11. sau exploatarii sau lntretinen necorespunzatoare care a fost atribuita unor cauze pentru care Antreprenorul este raspunzator (potrivit prevederilor SubClauzelor 5. nu pot fi utilizate In scopul pentru care acestea au fost destinate.11. Daca livrarea si/sau montajul Echipamentelor si/sau Materialelor au fost suspend ate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.51a 5.3 [Procedura de Modificare]. Perioada de Notificare a Detectiunilor nu va putea fi prelunqita cu mai mult de doi ani.

lmpreuna cu costurile de finantare ~i costurile aferente dernontarilor ~i demolariior necesare. <: ::J Intaturarea Lucrarllor Necorespunzatoare :2 o LL a:: sau deqradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe I~i da consuntarnantut. Acest consimtarnant poate solicita Antreprenorului sa majoreze valoarea Garantiei de Buna Executie.ucrartlor.8 Stabilirea Cauzelor Defectiunllor La solicitarea ~i indicatiile Inginerului. Daca defectlunile santisr ~i Beneficiarul 11. sau sa rezilieze Intregul Contract sau partea de Contract care se refera la l. Antreprenorul va cauta sa identifice cauzele tuturor detectlunilor. Antreprenorul poate Inlatura de pe Santier.5 o. Aceste teste vor fi efectuate In conditiile ~i termenii aplicabi!i testelor anterioare. a terminat toate l.ucrari sau pentru partea de l. inclusiv Testele la Terminare si/sa« Testele dupa Terminare. 11. Cu exceptia situatiei In care Antreprenorul are obliqatia remedierii detectiunuor pe cheltuiala proprie. 11.9 Procesul Verbal de Heceptle Finala Indeplinirea obliqatulor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata pana cand Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Heceptie Finala.Pretu'ui (c) Contractului In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Inginerul va emite Procesul Verbal de Heceptie Finala In termen de 28 de zile dupa ultima data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor.2 [Costul Remedierii Oefeqiuniloij.ucrari (dupa caz). Costul inspectiilor. cu exceptia situatiuor de incompatibilitate cu masurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.ucrarile care nu pot fi utilizate In scopul stabilit daca defectiunile sau deqradanle lmpiedica Beneficiarul la utilizarea l. acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. pana la emiterea Procesului Verbal de Heceptie Flnala. precizand data la care Antreprenorul si-a Incheiat obliqatiite prevazute In Contract. inclusiv un profit rezonabil.ucrarflor. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi.2 [Costul Remedierii Oefectiuniloij. 11. potrivit prevederilor SubClauzei 11.1 Echipamente inciusiv Proiectare in iimba romene si Acest document este a traducere din versiunea oticist» in iimba engiez8 versiutiee In iimba engiez8 prevaieaza versiunea in iimba engieza in caz de discreoeme inlre versiunee . a efectuat testele pentru toate 40 @ARIC2006 Concitf de Contract pentru Constructii . sau sa prezinte 0 alta qarantie corespunzatoare..5 [Stabilirea Modului de Solutionare] ~i va fi inclus In Pre~ul Contractului.ucrariie.5 [Stabilirea Modului de Solutionare].7 Dreptul de Acces Antreprenorul va ave a drept de acces la toate partiie Lucrariior ~i la Inreqistrarile referitoare la exploatarea ~i tunctionarea l. eliberarf $antierului ~i returnarii Echipamentelor ~i Materialelor Antreprenorului. va fi convenit sau stabilit de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.ucrarilor. cu valoarea de Inlocuire a acestor componente. cu exceptia faptului ca ele vor fi efectuate cu riscul ~i pe cheltuiala Partli raspunzatoare pentru lucrarile de remediere. sau cat mai curand posibil dupa ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului. Inginerul poate solicita repetarea oricarora dintre Testele prevazute In Contract.ucrarilor sau a unei parti sernnificative a l.6 Repetarea Testelor Daca lucrarile de remediere a defectiunilor sau deqradariior pot afecta tunctionalitatea t. g I G w 11. Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele platlte pentru l. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11. In scopul repararii. prevazute In Contract sau alte drepturi. Solicitarea va fi tacuta printr-o instiintare transrnisa In termen de 28 de zile dupa efectuarea remedierilor.

7 [Manuale pentru Exploatare §i in tretin ere). molozul. Beneficiarul va instiinta Antreprenorul cu 21 de zile inainte de data dupa care vor fi efectuate Testele dupa Terminare. utilaje.ucrarilor. In vederea efectuarii eficiente a Testelor dupa Terminare. va Testele dupa Terminare vor f efectuate de Indata ce este rezonabil posibil dupa receptia de catre Beneficiar a l.ucrarile si a remediat defectiunile. Un exemplar Heceptie Finals va fi predat Beneficiarului. 11. sau in leqatura cu activitatea de vanzare sau pentru degajarea si amenajarea $antierului. Beneficiarul poate vinde sau dispune In alt fel de bunurile rarnase. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5. In scopul stabilirii naturii si volumului obliqatiilor neindeplinite. Daca Antreprenorul nu se prezinta la data si locul stabilit. combustibil.11 Eliberarea $antierului Dupa pnrnirea Procesului Verbal de Receptie Finals. Orice diterenta de bani rarnasa de pe urma vanzarii va fi platita Antreprenorului. surplusul de materiale. si orice indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sa 0 asigure pe parcursul acestor Teste: si in prezenta Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre parti II poate solicita in mod rezonabil. fiecare Parte va avea responsabilitatea de a Indeplini orice obliqatie care rarnane neindeplinita la data receptiei. torta de rnunca. Daca suma rezultata din vanzari nu acopera costurile Beneficiarului. instruments. Daca acestea nu au fost evacuate In termen de 28 de zile duos ce Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Receptie Hnala.1 Procedura pentru Teste dupa Terminare Aceasta Clauza se va aplica daca Testele dupa Terminare sunt specificate Contract. Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor produse pentru. deseurile si l. Procesul Verbal de Receptie certifica receptia l. care se vor considera af efectuate in prezenta Antreprenorului.10 Obligatii Neindeplinite Finals al Procesului Verbal de va fi singurul document considerat a Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala.ucrarilor sau a Sectoarelor de lucrari. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale. Antreprenorul va indeparta din $antier toate Utilajele Antreprenorului. Beneficiarul: (a) in (b) furniza Intregul necesar de electricitate. 41 . Antreprenorul va plati Beneficiarului diterenta neacoperita. materiale si personal cu experienta si calificare corespunzatoare. Beneficiarul poate in cepe efectuarea Testelor dupa Terminare. in ziua sau zilele stabilite de catre Beneficiar. si va efectua Testele dupa Terminare In conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor.ucrarile Provizorii. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel. aceste Teste vor fi efectuate in termen de 14 zile dupa aceasta data.l. iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte. 11. Contractu I se va considera a fi In vigoare. upa Terminare 12.

in caz de discrepenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza . sau un Sector de lucrari. solicita repetarea.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare ~i profitul. 12. Antreprenorul poate fi In~tiintatde catre (sau In numele) Beneficiar ca nu are drept de acces la Lucrari sau Sectorul de lucrari pana cand este convenabil pentru 42 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii $i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare in limba rornene si Acest document este 0 traducere din versiunea oticlele in limba engleza. Daca. un Test dupa Terminare a l. Daca ~i in rnasura in care rezultatele necorespunzatoare ~i repetarea Testelor se pot atribui oricareia din cauzele enumerate In sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11. ca au trecut Testele dupa Daca Lucrarile.4 Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare In cazul in care sunt indeplinite urrnatoarele concitii: (a) (b) Lucrarile.2 [Costul Remedierii Oefectiuniloij ~i conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar. apoi.5 [Revendicarile BeneficiarulUl]' 12. 12. din motive care nu se pot atribui Antreprenorului. sau un Sector de lucrari. nu au trecut un Test dupa Terminare ~i Antreprenorul propune corectari sau rnoditicart ale l. care vor fi incluse in Pretul Contractu lui.a Inginerul ~i (ii) cu conditia respectarli prevederilor Sub-Clauzei 20.ucrarilor de catre Beneficiar.Rezultatele Testelor dupa Terminare vor fi redactate ~i evaluate de ambele Parti.1 [Revendicarile Antreptenoruluii. Dupa primirea tnstllntarll. Antreprenorul (i) va in~tiin. va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adauqa profit rezonabil.. nu trec unele sau toate Testele dupa Terminare.2 intarzieri in Efectuarea Testelor 9 I U Daca Antreprenorul inreqtstreaza Costuri ca urmare a unor lntarzieri nerezonabile a Testelor dupa Terminare cauzate de catre Beneficiar.~i fiecare Parte poate.ucrarilor sau a unui Sector de lucrari nu poate f finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor (sau oricare perloada asupra careia Partile au convenit). cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2. In aceiasi termeni ~i conditii a Testelor necorespunzatoare ~i a Testelor dupa Terminare pentru orice lucrare similara. suma corespunzatoare necesar a f platita pentru rezultatele necorespunzatoare ale testelor ca daune pentru lucrarile executate necorespunzator este prevazuta in Contract (sau metoda de calculare este definita) ~i Antreprenorul va plaf Beneficiarului aceasta surna pana la expirarea Perioadeide Notificare a Detectiunilor. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. se va considera ca Lucrarile sau Sectorul de lucrari au trecut Testul dupa Terminare.ucrarilor sau unui Sector de lucrari. (c) atunci Lucranle sau Sectorul de lucran se considera Terminare.3 Repetarea Testelor Daca tucranle. nu au trecut Testul dupa Terminare: (a) (b) se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11. Antreprenorul va plati aceste costuri Beneficiarului.1 [Terminarea Lucredlor Neexecutate §i Remedierea Oefec(iunilo1. sau un Sector de lucrar'. Se va face 0 evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a l.

va avea dreptulla plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil. Dupa prirnirea instiintarii. (ii) aceasta va reduce slquranta sau compatibilitatea l. Apoi Antreprenorul va ave a obliqatia de a efectua corectarile sau rnoditicarile si de a trece acel Test. intr-o perioada de timp rezonabila de la primirea instiintar] trimisa de (sau in numele) Beneficiar referitoare la perioada de timp convenabila pentru Beneficiar. confirma sau modifica instructiunea. la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzatoare ale unui Testul dupa Terminare sau sa efectueze oricare corectari sau rnodifcari.3 [Procedura de Modificare]. sau (iv) din alte considerente va f in avantajul Beneficiarului. lnainte de a dispune 0 Modificare.o. 13.ie« /n limt»: Acest cocu.z/3 prcvafea. Moditicarile nu vor contine ornisiuni ale lucrarilor care urmeaza sa fie executate de alti antreprenori. Daca Antreprenorul inreqistreaza Costuri suplimentare ca urmare a unei Intarzieri nerezonabile din cauza Beneficiarului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la l. Antreprenorul (i) va transmite 0 Instiintare Inginerului si (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.ucrarile sau Sectorul de lucrari (dupa caz) au trecut Testele dupa Terminare.2 Optimizarea Proiectului Antreprenorul poate transmite oricand Inginerului 0 propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului).ucrarilor. Intretiner!i si exploatarii l.1 [Revendicarile Antreprenorulw].ucrarilor. daca va f adoptata. 13. (li) va reduce costul executiei. Antreprenorul va fi exonerat de aceasta obliqane si se va considera ca l. Antreprenorul va raspunde in scris cat mai curand posibil. Antreprenorul va avea obliqatia de a executa orice Modificare.r . Daca Antreprenorul nu prirneste aceasta instiintare pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor. care vor fi incluse in Pretul Contractului. fie prin transmiterea urrnatoarelor: (a) Conditll Generaie include descrierea proiectului si/sau lucrarii propuse pentru a fi executate si programul ARIC 2006 cticiat« in iirnba engJeza !irnIJa engJeze) J~r7 43 ca:: ete discreoent» /ntro vers..ucrarilor. printr-o instructiune sau printr-o solicitare adresata Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. (i) va urgenta terminarea l.3 Procedura Modificare de Daca Inginerul solicita 0 propunere. cu exceptia cazului in care Antreprenorul lnstiinteaza cu promptitudine Inginerul (prezentand detalii justificative) ca (i) Antreprenorul nu poate obtine cu usurinta Bunurile necesare pentru Modificare. Propunerea va f elaborate pe cheltuiala Antreprenorului si va elementele enumerate in Sub-Clauza 13.ucrari sau Echipamente.!i:1 versiunea rornana .ucrarilor. Inginerul va anula. fie prin exprimarea motivatiei pentru care nu se poate conforma (daca este cazul).5 [Stabilirea Modului de Solutionare] ~i va conveni sau stabili Costurile suplimentare si profitul. (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate.1 Dreptul de a Modifica Modificarile pot f initiate de catre Inginer lnainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. 13. sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra indeplinirii Listei de Garantii.nent este traducere oin veisiunee versiunes in /irnba eng}(. Beneficiar. Dupa primirea acestei instiintari.

Antreprenorul va furniza documente. 13. sa fie executata pe baza lucranlor ©ARIC 2006 Inginerul poate dispune ca Modificarea in regie. Daca nu exista un asemenea procent. daca se pot aplica. de Modiflcarl. se va face referire la proportia existenta sau anticipata a monedelor din Costul Mooiflcaritor. la care se retera Suma Provizionata. Inginerul va raspunde cat mai curand posibil. Aceste actualizari vor include un profit rezonabil ~i vor tine cont de propunerile transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Ctauzei 13.6 Lucrarl in Regie Pentru tucrarl minore sau accidentale. pentru tucrari. 0 sum a pentru cheltuielile generale ~i profit. Pentru fiecare Surna Provizionata. Inginerul poate emite urrnatoarele instructiuni: (a) Lucrarea sa fie executata de catre Antreprenor (inclusiv Echipamentele. ~i chitante justificative. Materialele sau serviciile care urmeaza sa fie achizitionate de catre Antreprenor ~i a carer valoare va f inclusa in Pretul Contractului: (i) (ii) sumele reale ptatite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor sl. si/sau Echipamentele. facturi.2 [Optimizarea Proiectulw] sau in alt fel). integral sau partial. Materialele sau serviciile necesar a f furnizate). Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.2 [Optimizarea Proiectulw]. iar Pretul Contractului va fi modificat corespunzator. 13.3 [Programul de Executie]. aprobata sau stabllita conform celor de mai sus. Suma total a platita Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de catre Inginer. calculata ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent (daca exista) specificat in Lista corespunzatoare. ~i la proportia monedelor stabilite pentru efectuarea platii din Pretul Contractului. ~i evaluata potrivit prevederilor Sub-Ctauzei 13. ~i a Duratei de Executie. bonuri (b) La solicitarea Inginerului. In acest scop. ~i va aproba. in conformitate cu instructiunile Inginerului. Dupa primirea unei asemenea propuneri. se va aptica procentul specificat in Anexa la Oterta. tucrarue vor fi evaluate in inclusiv Proiectare in limba romene §i 44 Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. Antreprenorul nu va intarzia executia lucrarilor pana la primirea raspunsului. care va confirm a de primire. in caz de discrepeme versiunee in limba engleza prevaleaza versiunee in limba engleza . se vor specifica sumele platibite in fiecare din monedele stabilite. bunuri furnizate sau servicii.(b) (c) de executie al acestora propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesara a programului de executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 Plata in Moneda Stabilita Daca Contractu I va prevedea ca plata Pretului Contractului sa fie tacuta in mai multe monede. va Antreprenor.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Pretului Contractului ~i a Graficului de Plati. 13. sau va face comentarii. Fiecare instructiune referitoare la executarea solicitarea privind inregistrarea Costurilor. (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 Sume Provizionate Fiecare Surna Provlzionata va f tolosita. ~i propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Pretului Contractului.3 [Procedura de Modificare]. va respinge. Insotita de fi ernisa de Inginer catre LlJ 0::: _J « :2 0::: CL ::J o Dupa dispunerea sau aprobarea unei Modificari. atunci ori de cate ori se convine 0 actualizare.

La formularea cererii de plata. cantitatlle si tipurile de Echipamente si Materiale folosite. Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica.conformitate cu Listele de l. identificarea. calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun. Antreprenorul va transmite Inginerului. sumele platibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului tortei de rnunca. Iunctia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului. tipul ~i orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului l. 13. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. Antreprenorul va transmite Inginerului preturile aferente.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. 0 prelungire (b) Dupa primirea lnstiintarii. in dublu exemplar. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte. sau dupa ce au fost convenite de catre parti. Antreprenorul va instiinta Inginerul si. tacute ulterior Datei de Baza. a unor Legi. bon uri .ucrarilor Provizorii si. daca terminarea lucrarilor este sau va fi lntarziata. al Bunurilor si al altor elemente ale l. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.1 [Re vendlce rile Antreprenorulw]. si se va aplica procedura de mai jos. Antreprenorul va transmite facturi.ucrarilor in Regie rnentioneaza ca nu este necesara plata.tabelul datelor de actualizare" lnsearnna tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la Oterta. Cu exceptia articolelor pentru care Lista l. va ave a dreptul la: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. promulgate ulterior Datei de Baza. Daca Lista de l.ucrarilor. lnainte de a comanda si a Daca vor fi corecte. cate 0 copie a fiecarei situatii va fi sernnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului.4 [Prelungirea Ouratei de Executie]. Ulterior. lnainte ca acestea sa fie incluse in urrnatoarea Situatie de l.' AR1C 2006 ofrCia/a Intre 45 /. Daca Antreprenorul inreqistreaza (sau va inregistra) lntarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari. care vor fi incluse in Pretul Contractului. Bunurile pentru Lucrare. . 13.ucrari in Regie incluse in Contract.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de Lucran]. Daca nu exista un astfel de tabel al datelor de actualizare. care II va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obliqatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.8 Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor In aceasta Sub-Clauza. quvernarnentala. situatii cu preturile pentru aceste resurse.ucrari.fr:ha . prin adauqarea sau scaderea ". care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedenta: (a) (b) (c) numele.7 Actualizarl Generate de Modificari ale Legilor Pretul Contractului va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tar!i (inclusiv introducerea unor Legi noi ~i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea jurldica sau oticiala. prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica. prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. ~i plata Costurilor suplimentare.ucrari in Regie nu este inclusa in Contract.

daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata. prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. solutionare 3.8 Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor In aceasta Sub-Clauza. prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica. Ulterior. Daca Antreprenorul inreqistreaza (sau va inregistra) Intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari.ucrari in Regie incluse in Contract..1 [Re vendice rile Antreprenorulw]. promulgate ulterior Datei de Baza. bonuri. Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica. Antreprenorul va transmite facturi. 13. care II va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obliqatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de a acestor probleme. Cu exceptia articolelor pentru care Lista Lucrarilor in Regie mentioneaza ca nu este necesara plata.ucrarilor Provizorii si.. La formularea cererii de plata. va avea dreptulla: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de lntarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.ucrari in Regie nu este inclusa in Contract. prin adauqarea sau scaderea Conditii Clenera!Ei ARIC 200f) In caz de oiscrecerte intre versiunea 45 /n I/rnba rctnen» Aces! docu{nent 0 treouce:« du: versiunea oiiciel« in linlba enqte:» \/ersiunea if' hrnba enQlezr3 prevaleazf_) vers/unea u: finlba englezB §! . Antreprenorul va instiinta Inginerul si. identificarea. inainte ca acestea sa fie incluse in urrnatoarea Situatie de l. care vor fi incluse in Pretul Contractului. Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 0 prelungire (b) Dupa primirea lnstiintarli. cate 0 copie a fiecarei situatii va fi sernnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului. tipul si orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului t.i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridica sau oficiala.conformitate cu Listele de l.3 [Prezentarea Situetiilor Interimare de Lucran].i Materiale folosite. sumele platibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului tortei de rnunca.i a Daca vor fi corecte. a unor Legi. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. Antreprenorul va transmite Inginerului preturile aferente. care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedents: (a) (b) (c) numele. :. Antreprenorul va transmite Inginerului. tunctia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului. si se va aplica procedura de mai jos. Daca nu exists un astfel de tabel al datelor de actualizare.. in dublu exemplar. cu conditia respectarli prevederilor Sub-Clauzei 20. Daca Lista de l. calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun. Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte.ucrarilor. quvernamentala.i al altor elemente ale l. sau dupa ce au fost convenite de catre parti.7 Actuallzari Generate de Modificari ale Legilor ---------------- Pretul Contractu lui va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea unor Legi noi :.ucrari.4 [Prelungirea Ouratei de Executie].. al Bunurilor :. lnainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare.tabelul datelor de actualizare' insearnna tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la Oferta. . 13. tacute ulterior Datei de Baza. cantitatile si tipurile de Echipamente :. si plata Costurilor suplimentare. situatii cu preturile pentru aceste resurse.

b". "Mn" sunt indicii curenti de pret sau preturile de reterinta pentru perioada . acestla vor fi stabi'iti de catre Inginer. conform formulelor. aceasta pericada fiind 0 luna.Pn" este coeficientul de actualizare care urrneaza a fi aplicat valorii de contract estimate In moneda relevanta pentru lucrarea realizata In perioada . Inginerul va stabili.rnoneda indicilcr''(prevazuti In tabel) nu este moneda relevanta pentru plata. va fi determinata. In lipsa unui indice curent de pret disponibil. stabilit de catre Banca Nationala a Tarii. din data mentionata mai sus pentru care se cere sa se aplice indicele. exprimati In moneda relevanta de plata. . care se aplica fiecarui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile inainte de ultima zi a perioadei (Ia care se refera Certificatul de Plata respectiv). la Data de Baza.n". . se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (lnscrise In coloanele patru si. respectiv. dupa cum este evaluate In conformitate cu Lista corespunzatoare §i aprobata In Certificatele de Plata. cinci din tabelul cu date de actualizare) In scopul clarificarii provenientei: desi aceste date (si respectiv aceste valori) pot sa nu corespunda indicilor de pret de baza.. fiecare indice va fi convertit In moneda relevanta de plata. "Mo" sunt indicii de pre] de baza sau preturile de reterinta. reprezentand partea neactualizabila din platile contractuale. Formulele vor fi de urmatorul tip: Pn avb ~ Ln e +c En Eo Mn Mo + . in atara de cazul in care Anexa la Oterta este prevazut altfel. Se vor utiliza indicii de pret sau preturile de reterinta prevazute In tabelul cu datele de actualizare. asa cum este stabilit In tabelul datelor de actualizare.c'. versiunea in /imba eng/eza preva/eaz8 versiunea in /imba eng/eza in caz de discrepante iotre versiunea . In acest scop. prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze. Nu se va aplica nici 0 actualizare la Iucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturiior curente.d" sunt coeficienti care reprezinta ponderea estirnata a fiecarui element relevant de cost In executia Lucrarilor. . exprimati in moneda relevanta de plata. . unde: . In rnasura In care. explicitat in tabelul datelor de actualizare.n". pentru fiecare rnoneda In care se plateste Pretul Contractului. un indice provizoriu. care corespund fiecarui element relevant de cost. se va considera ca Valoarea de Contract Acceptata include sumele necesare pentru a acoperi eventuala crestere sau scadere a costurilor. utilaje §i materiale. astfel de elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta resurse cum ar fi Iorta de munca. Actualizarea va fi recalculate corespunzator atunci cand un indice curent de pret este 46 @ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamente mclusiv Proiectare In limba romana ~i Acest document este a traducere din versiunea oticiele in {rmba eng/eza. In cazurile In care .Lo". pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plata. Daca exista In~oieli asupra provenientei acestora. . §i . "Eo". "En". nu se asiqura 0 cornpensatie totala pentru crestere sau diminuare.Ln". "a" este un coeficient fix. la cursul de schimb al acestei monede.valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevazute In aceasta SubClauza. Actualizarea care urrneaza a fi aplicata valorii platibile Antreprenorului.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa termine l. Antreprenorul va plati to ate taxele. cu exceptia celor specificate In Sub-Clauza 13.3 [Prezentarea Situeiillor Interimare de Lucran)) ~i dupa ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garantia de Buna Executie potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 4. impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa Ie plateasca potrivit prevederilor Contractului. moneda ~i procentul din Valoarea Contractului. dupa ce Antreprenorul va prezenta 0 qarantie In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. iar Pretul Contractului nu va fi modificat In functie de aceste costuri. numarul si datele achitarii transelor (daca sunt mai multe decat una). vor fi cele rnentionate In Anexa la Oferta.ucrarilor. vetsiunee in limb» engleza prevaleaza vereiunee in luno« enqte:» .2 [Garantia de Buna Executie] ~i (ii) 0 qarantie de Condltii Generale ©ARIC 2006 47 in caz de discrepante intre versumee in limba rornana $1 Acest document este 0 treducete din verslLJOea oiiciele in limba enotee«. si va face obiectul unor actualizari In conformitate cu prevederile Contractul.ucrarile In perioada Duratei de Executie.ucrari urrneaza a fi platita conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate. In vederea mobillzarii sl prolectarii.ucrarllor pe care de cantltatl vor fi inaplicabile pentru (d) Daca 0 parte din l. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata pentru prima transa a Avansului dupa primirea unei Situatii de l.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legiloij. fi cantitatl estimate l. Pretul Contractu lui va fi stabilit In conseclnta. sau (ii) indicele sau pretul curent. Ponderile (coeficientii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliti In tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai daca s-au dovedit nerezonabile. Aceasta Sub-Clauza nu va avea aplicabilitate In cazul in care qarantia nu este prezentata Beneficiarului.ucrari (potrivit prevederilor SubClauzei 14.disponibil. prevederile referitoare la rnasurare si evaluare vor fi rnentionate In Conditiile Speciale. sub forma unui lmprurnut tara dobanda.1 Pretul Contractului Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor (a) Speciale: (b) Pretul Contractului va f Valoarea de Contract Acceptata ca surna fortetara sl va face obiectul unor actualizarl In conformitate cu prevederile Contractului. In functie de care dintre acestia este rnai favorabil pentru Beneficiar. Valoarea totala a platii In avans. sau cuantumul avansului nu este specificat In Anexa la Oferta.2 Plata in Avans Beneficiarul va efectua 0 plata In avans. actualizarea preturilor dupa aceasta perioada va fi tacuta utllizand sau (i) fiecare indice sau pret aplicabil cu 49 de zile lnainte de data de expirare a Duratei de Executie a l. si 0 cantitate sau pret care vor fi incluse lntr-o Lista utilizate pentru scopurile rnentionate In Lista ~i pot fi alte scopuri. ca urmare a Mooltlcanlor. 14. neechilibrate sau inaplicabile. 14. (c) cantltatlle care pot fi incluse In Listele de cantitaf vor si nu vor f considerate cantitaf reale si corecte ale Antreprenorul urrneaza sa Ie execute.

In ordinea de mai jos: (a) valoarea estirnata a contractului pentru Lucrarile executate ~i Documentele Antreprenorului elaborate pana la starsitul lunii (inclusiv Modificarile. incluse In Certificatele de Plata. o (b) Daca plata In avans nu a fost rambursata inalnte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. pana cane suma astfel retinuta de catre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Hetinute (daca exists).7 [Actualizari Generate de Moditiceti ale Legilotj ~i Sub-Clauzei 13. si va avea formatul anexat Conditiilor Speciale sau alt format aprobat de catre Beneficiar. In care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera lndreptatit. prevazuta In Anexa la Oterta: Conditii de Contract pentru Constructii in caz de discrepente ~i Echipamente intre versiunea mclusiv Proiectare in limba romene $1 (b) (c) 48 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere dm verstunee ofiCiala in !imba engleza versiunea in limba englez8 prevaleaza vetsumee in !imba enqtez« . irnpreuna cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evolutia lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4. prevazut In Anexa la Oterta. Plata In avans va fi rambursata prin deduceri procentuale din Certificate Ie de Plata. pana In momentulln care plata In avans va fi rambursata. Cu exceptia cazului In care In Anexa la Oterta se specifica alte procente: (a) In Certificatele de Plata deducerile vor incepe sa se taca In momentulln care valoarea tuturor platilor interimare autorizate (cu exceptia platii In avans. sau lnainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezi/ierea Contractului de cetre 8eneficiatj. deducerilor ~i a restituirii sumelor retmute) In monedele ~i proportiile acestora In plata In avans.3 Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrar] Antreprenorul va transmite Inginerului. la totalul sumelor de mai sus. Situatia de lucrari va include urmatoarele valori. daca nu este stabilita). 14. Aceasta qarantie va fi ernisa de catre 0 entitate ~i dintr-o tara (sau alta jurisdictie) aprobata de catre Beneficiar. care vor fi exprimate In monedele In care se plateste Pretul Contractului. dupa caz.21 [Rapoarte privind Evotutie Lucrarilotj. Garantia prezentata de catre Antreprenor va fi valabila ~i va rarnane In vigoare pana la data rambursarii avansului. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13. Daca plata In avans nu a fost rambursata cu 28 de zile Inainte de data expirarii qarantiei. ~i valoarea acesteia poate fi redusa progresiv cu sumele rambursate de catre Antreprenor. intr-o forma aprobata de catre Inginer. totalul diferentei ramase se va plati imediat de catre Antreprenor Beneficiarului. 0 situatle de lucrari. Antreprenorul va prelungi valabilitatea qarantiei pana la rambursarea platii In avans. Clauzei 16 [Suspendarea §i Rezilierea Contractului de cetre Antreprenotj sau Clauzei 19 [Forta Majora] (dupa caz).valoarea ~i In moneda stabilite pentru plata In avans. deducerilor ~i restituirii sumelor retinute) depaseste 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptata. calculata prin aplicarea procentului de retinere.8 [Actualizari Generate de Modificari ale Preturilotj. In sase exemplare. orice surna care trebuie adauqata sau dedusa datorita rnoditicarit legilor ~i pretu rilor.ucrarilor. mai putin Sumele Provizionate ~i valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecarui Certificat de Plata (cu exceptia platii In avans. orice surna care este dedusa ca retinere. la starsitul perioadei de plata staoilita In Contract (sau la starsitul fiecarei luni. dar excluzand articolele descrise In sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos.

: in limb» enate:» prevaleaza verst/mea in It/11baeoctez« . insotita de documente sumelor In Certificatele conditii: Interimare de (ii) Condit! Generate (1. !?i daca se constata ca evolutia reala este mai lenta decat cea pentru care s-a fundamentat graficul de plati. Estimarile revizuite vor fi transmise trimestrial.nc. daca vor fi lndeplinite urrnatoarele (a) Antreprenorul: (i) a pastrat evidente satisfacatoare (inclusiv comenzi.'. Daca listele la care se face referire In sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse In Anexa la Oterta. (g) 14. ARIC 2006 49 I~.3. orice sume Materiale.ucrarilor. care sunt disponibile pentru verificare. inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicari. 14.3 [Prezentarea Situeililor Interimare de Lucran].ucrarile Permanente. la Certificatele Interimare de Plata se vor adauqa. atunci Inginerul poate actiona In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. In situatia In care valoarea de contract a acestor Echipamente !?i Materiale este lnclusa ca parte a Lucranlor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.5 Echipamente ~i Materiale destinate l.4 Graficul de P1ati Daca In Contract este prevazut un grafic de plati care sa specifice procentele In care se va plaf Pretul Contractului. aceasta Sub-Clauza nu se va aplica.3 [Prezentarea Sltueiiitot Interimare de Lucran]. Antreprenorul va transmite estimari provizorii ale platilor estimate a fi datorate la starsitu' fiecarui trirnestru. prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente §i Materiale destinate Lucrariloij nu se vor aplica.ucrarilor In situatia aplicarii acestei Sub-Clauze. (i) sume suplimentare pentru Echipamentele !?i Materialele. Inginerul va stabili si aproba adauqarea Plata. cu exceptia altor prevederi ale acestui grafic: (a) transele prevazute In acest grafic de plati vor fi valorile de Contract estimate In conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al SubClauzei 14. care au fost expediate pe Santier pentru a fi Incorporate In l. (f) orice alte adauqir: sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau In alt fel. chitante.ucrarilor.5 [Stabilirea Modului de Soluiionarej pentru a conveni sau stabili valorile transelor care sa ia In considerare masura In care evolutia lnreqistrata este mai lenta decat cea pentru care s-au fundamentat transele de plata. care trebuie adauqate sau deduse pentru plata In avans !?i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente §i Materiale destinate Lucrariloij.(d) (e) orice sume rarnbursari. !?i (ii) deduceri. care trebuie adauqate sau deduse pentru Echipamente !?i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. !?i deducerea sumelor aprobate In Certificatele de Plata anterioare. atunci. daca transele prevazute In grafic nu sunt conforme cu evolutia reala. Prima estimare va fi transrnisa In termen de 42 de zile dupa Data de Incepere. pana la emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. Dispute §i ArbitraJ].2 [Plata in Avansj. !?i a transmis 0 situatie de plata pentru Costul de procurare !?i livrare a Echipamentelor !?i Materialelor pe $antier. Inreqistrata In executia l. (b) (c) Daca In Contract nu este inclus un grafic de plati. de dtscrepante caz imre vers. Inreqistrari privind Costurile !?i utilizarea Echipamentelor !?i Materialelor).ore« in limba romen« '31 Aces! docurnent este 0 traducere din verst/mea ottcta!~) in Itmba engleza versn.

tinand cont de documentele rnentionate in aceasta Sub-Clauza ~i de valoarea de contract pentru Echipamente ~i Materiale. In aceasta eventualitate. Inginerul nu va avea obliqatia de a emite. si par sa corespunda prevederilor Contractului. Moneda de plata pentru sumele suplimentare va f aceeasi cu cea in care se va efectua plata atunci cand valoarea de contract va fi inclusa in situatia de lucrari potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14. aceasta qarantie poate fi prezentata lntr-un format similar cu cella care s-a tacut referire in Sub-Clauza 14. Inginerul va transmite 0 instuntare Antreprenorului. un Certificat Interimar de Plata pentru 0 surna care (dupa retineri ~i alte deduceri) va fi mai mica decat valoarea minima a Certificatelor Interimare de Plata (daca exista) prevazuta in Anexa la Oterta. ~i au fost livrate si depozitate corespunzator pe $antier si sunt protejate irnpotriva pierderii. In Certificatul de Plata se va aplica 0 deducere care va f echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele ~i Materialele respective ~i va f in aceleasi monede ~i aceleasi proportii ca ~i suma suplimentara.2 [Plata in Avans]. ' Sumele suplimentare care urrneaza sa fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de catre Inginer pentru Echipamente ~i Materiale (inclusiv livrarea pe $antier). in termen de 28 de zile dupa primirea Situatiei de Lucrari ~i a documentelor justificative Inginerul va emite catre Beneficiar.6 Emiterea Certificatelor de Plata Interimare Nici 0 surna nu va fi confirrnata sau platita pana cand Beneficiarul nu a primit si aprobat Garantia de Buna Executie. la valoarea ~i moneda echivalenta sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. lnainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor. care a fost transmis Inginerului irnpreuna cu dovada platii transportului ~i a aslqurarii. Apoi. deqradarli ~i deterioraru. 50 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamen!e intre versiunea inclusiv Proiectare in limba romene $1 Acest document este 0 traducere din versiunea oticiele in limba engleza. deqradarii ~i deteriorarii: sau [] (J I (c) Echipamentele ~i Materialele respective: (i) (ii) vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oterta pentru plata la livrarea pe $antier. cu orice alte documente solicitate in mod rezonabil.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari.]. in caz de discreoeote versiunee in limba engleza prevaleaza versiunea in timbe engleza . 14.justificative ~i de asemenea: (b) Echipamentele ~i Materialele respective: (i) vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oterta pentru plata la expedierea pe $antier. in conformitate cu prevederile Contractului. (ii) au fost irnbarcate ~i sunt in drum spre $antier. precum ~i cu 0 qarantie bancara erntsa intr-o forma ~i de catre 0 entitate aprobate de catre Beneficiar. ~i (iii) sunt descrise in avizul de expeditie sau alt document de transport. Certificatul Interimar de Plata in care vor fi incluse suma de plata stabilita in mod echitabil de catre Inginer ~i detaliile justificative aferente. ~i va f valabila pana cand Echipamentele ~i Materialele vor fi depozitate corespunzator pe $antier si protejate Irnpotriva pierderii.

in termen de 42 de zile dupa emiterea Scrisorii de Acceptare sau in termen de 21 de zile dupa primirea documentelor.7 [Platile].:. aceste dobanzi vor fi calculate la rata de scont publicata de banca centrala din tara monedei in care se face plata la care se adauqa 3 puncte procentuale. Daca pentru un Sector de lucrarl a fost em is Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor.i f' Un Certificat Interimar de Plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in atara de urrnatoarele: (a) daca un bun furnizat sau 0 lucrare executata de catre Antreprenor nu se contorrneaza prevederilor Contractului. sau certificare 14. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale. pentru plata fiind necesara indeplinirea ambelor conditii. consirntamantul sau satistactia Inginerului. daca exista).. Antreprenorul va avea dreptul la aceasta plata tara 0 notificare oficiala. procentul corespunzator al primei jurnatan din Sumele Hetinute va fi autorizat la plata. suma aprobata in fiecare Certificat Interimar de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea de catre Inginer a Situatiei de Lucrari ~i documentelor justificative. fara a se lua in considerare (In cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificate Ie Interimare de Plata. dupa ce Sectorul AR!C 2006 Aces! ciocUinent esse C iraduc6:t? .7 [Platile]. ---- Intarzlerl in Efectuarea Platilor Daca Antreprenorul nu va pnrru plata In conformitate cu prevederile SubClauzei 14. Inginerul va autoriza plata catre Antreprenor pentru prima jumatate din Sumele Hetinute. Aceasta perioada se va considera ca in cepe la data pentru plata.n 'liersiunea I'n ijrnba enqleza V(:Y.. 14.i.9 Plata Sumelor Retinute Dupa ce Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor a fost em is ~i Lucrarile au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele dupa Terminare. ~i tara prejudicierea oricarui alt drept sau despaqubire. 14. si/sau daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute 0 lucrare sau sa respecte 0 obliqatie.iunea (0 lirnba O(rQiez3 preva/eaz0 v=rsiune» /n iirnb2 engleza " 51 in ce: de discrepante intre versiunea lirnba (ornana . Plata sumelor datorate in fie care rnoneda va fi tacuta In contul bancar precizat de Antreprenor ~i in tara platii (pentru moneda respectiva) specificate in Contract. (b) In orice Certificat de Plata Inginerul poate sa taca corecturi sau modificari care in mod normal ar fi trebuit sa fie aplicate unui Certificat de Plata anterior.7 Platile Beneficiarul (a) va plati Antreprenorului: (b) (c) prima transa din plata in avans. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4. si suma aprobata in Certificatul Final de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea de catre Beneficiar a Certificatului de Plata.2 [Garantia de Bun« Executie] si Sub-Clauzei 14. costul remedierii sau al inlocuirii poate fi retinut pana cane remedierea sau inlocuirea au fost finalizate. Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca costuri de tinantare aferente perioadei de intarziere calculate lunar pentru suma neplatlta. ~i vor fi platite in acea moneda. Nu se va considera ca un Certificat de Plata confirrna acceptul.2 [Plata in A vans]. aprobarea.8 ----. valoarea acestei lucrari sau obliqatii poate fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obliqatiei. speclticata in Sub-Clauza 14. fiind notificat de catre Inginer in acest scop.

sau In alt tel. Daca valoarea procentuala a unui Sector de iucrari nu este inclusa In Anexa la Oferta. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. intr-un format aprobat de catre Inginer. asa dupa cum s-a convenit. Insotita de documentele justificative.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de Lucran].ucrari. Sumele estimate vor fi prezentate In Situatia de lucrar' la terminare. care sa prezinte In detaliu.10 Situatia de Lucrarl la Terminare Tn termen de 84 de zile dupa emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea Lucraritor. orice alte sume la care Antreprenorul se considera Indreptatit. In sase exemplare. versiunea In limba eng/eza preveteeze versiunea in /imba eng/eza in caz de discreperte intre versiunea . Situatia de iucrari la terminare. Inginerul va fi indreptatit sa retina costul estimat al acestor tucrari pana la executarea acestora. 14.11 Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrarl termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Heceptie Finala. restul rarnas de platit din Sumele Hetinute va f autorizat la plata de catre Inginer pentru a f platit Antreprenorului. Antreprenorul va transmite Inginerului. c') Daca raman tucran de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garantie] sau Clauzei 12 [Testele dupe Terminare]. Ulterior. Procentul corespunzator pentru fiecare Sector de tucrari va fi valoarea procentuala a Sectorului de tucran rnentlonata In Anexa la Oferta. sumele reprezentand procentul corespunzator pentru nici una din jurnatatite Sumelor Hetinute pentru Sectorul respectiv nu vor f autorizate la plata conform prevederilor acestei Sub-Clauzei. Antreprenorul va transmite orice inforrnatii suplimentare pe care Inginerul Ie va sollcita In mod rezonabil ~i va efectua toate modificarile convenite de comun acord. In Daca Inginerul nu va f de acord sau nu va putea verifica 0 parte a situatiei finale. Imediat dupa expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defectiunilor. ~i orice alte sume la care Antreprenorul se considers indreptatit. 14. Antreprenorul va transmite Inginerului. Situatia finala de lucrari. 52 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructu ~i Echipamente inclusiv Proiec!are in /imba romerui §i Acest document este a traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza. Daca a fost emis un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. Aceste Conditii se refera la situatia de plata asupra careia s-a cazut de acord ca fiind Situafia Finala de l. care sa contina: (a) valoarea tuturor lucraritor executate In conformitate cu prevederile Contractului pana la data mentionata In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. procentul corespunzator din a doua jurnatate din Sumele Hetinute va fi autorizat ~i platlt imediat dupa data de ex pi rare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Sectorul de lucrari. Antreprenorul va pregati si va transmite Inginerului situatia finala. urrnatoarele: (a) (b) valoarea tuturor tucraritor executate conform prevederilor Contractului. potrivit prevederilor Contractului.ucrarilor pentru un Sector de tucrarl. insotlta de documente justificative. In sase exemplare. cu prevederile Sub-Clauzei 14. ~i 0 estimare a oricaror alte sume pe care Antreprenorul Ie consldera ca Ii vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului.de lucrari a trecut toate testele.6 (b) (c) Inginerul va emite un certificat In conformitate [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata].

in final. ~i diterenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului de catre Antreprenor. daca se AF~iC 2006 III de ctscrep. Inginerul va transmite Beneficiarului (cu 0 copie adresata Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plata pentru partite din situatia finala asupra carora s-a cazut de acord.ucrarilor.ucrari reprezinta valoarea finala ~i cornpleta a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau in leqatura cu acesta.ucrari. 14.nne 53 intte versicne«: in limba rornanc7 ~i Acest document este 0 traducere dl/1 versnmee otic/ala in !!lnba engleza versiune» in limba engiezel prevaleaztl versu.ucrari.Daca.10 [Situatia de iucren te Terminare] (cu exceptia problemelor sau situatiilor aparute dupa emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l. Daca disputa este solutionata.12 Scrisoarea de Descarcare La prezentarea Situatiei Finale de l.11 [Prezentarea Situeiiilor Finale de Lucran] si Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descarcare]. 14. luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar ~i toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit. Antreprenorul va preqati ~i va transmits Beneficiarului (cu 0 copie pentru Inginer) 0 Situatie Finala de l. care va mentions: (a) (b) suma finala care este datorata.11 [Prezentarea Situetiitor Finale de Lucran] ~i Sub-Clauza 14. in urma discutiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident ca exista 0 disputa. in pofida rnodificarilor situatiei finale asupra carora s-a cazut de acord.ucrari. data la care descarcarea va deveni efectiva.ucrartlor). 14. Inginerul va emite Beneficiarului.5 [Solutionarea pe Cale Amiabila]. Certificatul Final de Plata.14 ---------------- incetarea Responsabilitatii Beneficiarului Beneficiarul nu va mai avea nici 0 obliqatie fata de Antreprenor in nici un fel sau pentru nici 0 problema in leqatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia l.12 [Scrisoarea de Descarcare].13 Emiterea Certificatului Final de Plata In termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de l. descrisa in Sub-Clauza 14. Daca Antreprenorul nu a depus Situatia Finala de l. Inginerul va emite Certificatul Final de Plata pentru 0 surna pe care 0 va stabili ca fiind in mod corect datorata. Inginerul va solicita Antreprenorului sa 0 depuna. ~i de asemenea in Situatia de l.ucrari in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. Aceasta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obliqatiile sale de despaqubire in caz de frauda.ucrari ~i a scrisorii de descarcare in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14. Aceasta scrisoare po ate confirma ca descarcarea intra in vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garantia de Buna Executie si restul de plata. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale. dupa caz. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.ne» in iiuib« englez8 . 14. Antreprenorul va transmite 0 Scrisoare de Descarcare care va confirma ca totalul Situatiei Finale de l. In cazul in care Antreprenorul nu va depune situatia in termen de 28 de zile.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.15 Moneda in care se Efectueaza Plata Condit:! Generale Pretul Contractu lui va fi platit in moneda sau monedele rnentionate in Anexa la Oterta.ucrari la Terminare. qreseala deliberate sau comportament necorespunzator. cu exceptia cazului in care Antreprenorul a inclus in mod expres 0 surna pentru aceasta: (a) (b) in sltuatla Finals de l.

1 [In§tiintarea de Remediere]. (ii) platile ~i deducerile in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13. Beneficiarul poate recupera diterenta acestei sume din sumele pe care Ie are de platit Antreprenorului in alte monede. (d) subcontracteaza toate l.5 [Sume Provizionate] si Sub-Clauzei 13.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de LucranJ vor fi tacute in monedele ~i procentele specificate in sub-paragraful (a) (i) de mai sus.rnentioneaza (a) mai mult de 0 rnoneda. daca partile nu au convenit altfel.i Echipamente Acest document este a traducere din versiunea oticiele in limba engleza versiunee in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza in caz de discrepante intre versiunea . (d) (e) ReztrSontractului 15.1 de catre Beneficiar lnstllntarea de Remediere Daca Antreprenorul nu reuseste sa-si Indeplineasca una din obliqatiile prevazute in Contract.. 15.ucrarite sau cesioneaza Contractul fara sa obtina mclusiv Proiectare in limba (amana $1 54 ©ARIC 2006 Condrtii de Contract pentru Constructs :. tara justificari rezonabile: (i) (ii) sa realizeze tucrarile in conformitate cu de a nu prevederile Clauzei 8 sau sa sotutioneze cerintele unei instiintar]. Inginerul poate sa solicite Antreprenorului. ernisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7. in termen de 28 de zile de la primirea acesteia.2 [Garantia de Buna ExecuJiel sau cerintele unei instiintari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. lnterzieree §i Suspendarea Lucrarilor].2 Rez ilie rea Contractului de catre Beneficiar Beneficiarul (a) va fi inoreptatlt sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul: nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 4. daca 0 surna platibila Beneficiarului de catre Antreprenor intr-o anurnlta moneda depaseste suma platibila Antreprenorului de catre Beneficiar in acea rnoneda. printr-o Instiintare. [lnceperea. (b) (c) abanconeaza Lucrarile sau dernonstreaza in alt fel intentia continua indeplinirea obligatiilor din cadrul Contractului.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.ocala: (i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Strains ~i cursu rile fixe de schimb stabilite pentru calcularea platitor vor fi cele rnentionate in Anexa la Oferta. plati!e se vor face dupa cum urrneaza: de Contract Acceptata a fost exprirnata doar in Moneda daca Valoarea l.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor] vor fi tacute in monedele ~i procentele aplicabile acestora. nu reuseste. (b) (c) plata daunelor specificate in Anexa la Oterta se va face in monedele ~i procentele specificate in Anexa la Oterta: platite efectuate de Antreprenor catre Beneficiar vor fi tacute in moneda in care suma a fost cheltuita de catre Beneficiar sau in moneda care este convenita de ambele Parti.6 [Lucrari de Remediere]. ~i (iii) alte plati ~i deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14. sa corecteze qreseala si sa 0 remedieze Intr-o perloada specificata ~i rezonabila de timp. ~i daca in Anexa la Oterta nu se rnentioneaza nici un curs de schimb. se vor aplica cursu rile de schimb de la Data de Baza stabilite de banca nationala a Tarii.

va putea sa rezilieze Contractul si sa evacueze Antreprenorul de pe $antier. stimulente sau recompense. curator sau manager In beneficiul acestor creditori. Tn cazurile descrise In sub-paragrafele (e) sau (f). Beneficiarul va putea. Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractu I nu va prejudicia al Beneficiarului prevazut In Contract sau alt drept. favor. cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recornpensa pentru: (i) (ii) a actiona sau a Inceta sa actioneze In leqatura cu Contractul. Beneficiarul poate finaliza l. 15. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. aceste articole pot fi vandute de catre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Beneficiarul. unei persoane. ajunge la un acord cu creditorii sai. Beneficiarul va transmite 0 lnstiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe $antier sau In apropierea $antierului. Antreprenorul pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile pentru cesionarea oricarui contract de subantrepriza. sau da sau se otera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita.(e) (f) aprobarea necesara: devine falit sau insolvabil. destasoara In continuare 0 afacere sub coordonarea unui administrator judiciar. prirneste un ordin de punere sub sechestru Tmpotriva sa. dar.2 [Rezilierea Contractului de cetre Beneficiarj a intrat in vigoare. si alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate In conformitate cu 55 .3 Evaluarea la Data Rezilierii De indata ce este practic posibil. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora. Tn oricare din aceste evenimente sau circurnstante. dupa ce 0 instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15. sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor In vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente. a defavoriza sau nu oricare persoana care are leqatura cu Contractul. Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare Tntocmite de Antreprenor sau In numele acestuia.ucrarilor. sau daca oricare din membrii Personalului Antreprenorului. Dupa reziliere Antreprenorul va parasi $antierul si va Bunurile solicitate. Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modu/ui de Solutionarej pentru a conveni sau stabili valoarea l. Orice dlterenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi Antreprenorului.ucrarilor. intra In proces de lichidare. prin Instiintare. viata sau proprietatea sau pentru siquranta l. to ate Documentele Antreprenorului de proiectare intocrnite de sau pentru el. nici un alt drept preda Inginerului toate si orice alte documente va face to ate eforturile incluse In lnstiintare (i) si (ii) pentru a proteja Dupa reziliere. Beneficiarul !?i aceste entitati vor putea folosi apoi Bunurile. In termen de 14 zile dupa transmiterea unei lnstiintari catre Antreprenor.ucrarile prin torte proprii si/sau cu alte entitati. Daca pana la data din lnstilntare Antreprenorul nu a reusit sa efectueze 0 plata datorata Beneficiarului. sa rezilieze imediat Contractul. Stimulentele !?i recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptulla rezilierea Contractului. tn modul descris In acest sub-paraqraf (f). aqenti sau Subantreprenori dau sau se otera sa dea (direct sau indirect). sau a favoriza sau nu.

2 [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata] sau daca Beneficiarul nu respecta prevederile Sub-Clauzei 2.ucrarile sau pentru a aranja ca Lucrarile sa fie executate de catre alt antreprenor. printr-o instiintare de reziliere adresata Antreprenorului. in caz de dlscreoenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limbe engleza . 0 dovada concreta sau plata (dupa cum este prezentat In Sub-Clauza corespunzatoare si In Instilntarea de mai sus) Inainte de transmiterea In~tiintarii de reziliere a 56 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii . dupa caz ~i In conformitate cu cele precizate In instiintare.idtidere §i Platl]. Daca Antreprenorul primeste. Antreprenorul poate. daune ~i costuri suplimentare Beneficiarul va plati Antreprenorului diterenta. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el tnsusi l.2 Beneficiarul o I C) (b) (c) actiona In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneticieruiun.3 [lncetarea Executiei l.3 [Evaluarea la Data Rezilieril]. 15.prevederile Contractului. Antreprenorul va proceda In conformitate cu prevederile SubClauzei 16. Actiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensan fin~nciare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14. executie.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cetre Beneficiarj sau Sub-Clauzei 14. sista platile urmatoare catre Antreprenor pima cand costurile de proiectare. sa suspende executia l.ucrerlior §i Retragerea Utilajelor AntreprenorulUl] ~i va fi platlt In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.8 [lntarzieri In Efectuarea Platilorj ~i la rezilierea contractu lui potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.6 [Rezilierea Optionala.4 Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar Dupa poate: (a) ce lnstiintarea de reziliere potrivit prevederilor [Rezilierea Contractului de cetre Beneficiarj a intrat In vigoare.1 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor sau Rezilierea Contractului de catre Antreprenor Daca Inginerul nu reuseste sa ia 0 decizie leqata de 0 certificare In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.5 Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractu I Beneficiarul va fi lndreptatit sa rezilieze unilateral Contractul In orice moment convenabil pentru Beneficiar. Rezilierea va intra In vigoare In termen de 28 de zile dupa primirea In~tiintarii de catre Antreprenor si return area Garantiei de Buna Executie de catre Beneficiar.ucrarilor (sau sa reduca ritmul de executie) pana la data la care Antreprenorul va primi. terminare ~i remediere a defectiunilor. Dupa acoperirea acestor pierderi. ulterior. l. 0 dovada concrete sau plata. 15. Dupa reziliere. ~i toate celelalte costuri suportate de catre Beneficiar au fost stabilite si/sau recupera de la Antreprenor pierderile si daunele suportate de catre Beneficiar ~i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrarllor.?i Echipamente tntre versiunea inclusiv Proiectare in limba romene §i Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba enqteze. daca va primi. Certificatul de Plata. la eel putin 21 de zile dupa instiintarea Beneficiarului. Sub-Clauzei 15. Certificatul de Plata. sus1r6a 16. daunelor produse de Intarzieri In terminarea lucrarilor (daca exista).7 [Platile]. dupa luarea In considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.

cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. termen la care trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in Sub-Clauza 2. Beneficiarul nu respects prevederile Sub-Clauzei 1.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuue Lucrarilo~ dovada rezonabila referitoare Ia respectarea conditiilor Sub-Clauzei 2. sau destasoara in continuare 0 afacere sub coordonarea unui administrator judiciar. Antreprenorul poate.11 [Suspendarea Prelungita]. 0 prelungire (b) Dupa primirea acestei instiintar'.7 [Platile].1 [Revendicarile Antreprenotuluis va avea dreptulla: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.ucrarile. Inginerul va actiona.2 Rezilierea Contractu lui de Antreprenorul (a) va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca: catre Antreprenor (b) (c) (d) (e) (f) (g) nu prirneste. pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. nu prirneste suma datorata potrivit Certificatului Interimar de Plata in termen de 42 de zile. prevaleaza versuniee in limba enale:» .ucrarilor (sau a reducerii ritmului de executie) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Beneficiarul nu i!?i lndeplineste in mod substantial obliqatiile prevazute in Contract. intra in proces de lichidare. nici un alt Condrti: Generale ARIC 2006 Ii) caz oe discrepetue tnue verstune« 57 in iJmba romana $i Aces! document este 0 traducere din verslUnea oilclala '~fJ limt.4 [Prelungirea Duratei de Executie]. la 14 zile dupa transmiterea unei fn!?tiintari catre Beneficiar. 16. Antreprenorul lucru este posibil. in termen de 42 de zile dupa transmiterea Instiintarfi.ucrari !?i a documentelor justificative. ln cazurile descrise in sub-paragrafele (f) sau (g). 0 suspendare Indelunqata afecteaza in totalitate l. Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia drept al Antreprenorului prevazut in Contract sau alt drept. Antreprenorul poate rezilia Contractul. curator sau manager in beneficiul acestor creditori.a enotez». va reincepe activitatea norrnala de lndata ce acest Daca Antreprenorul inreqistreaza intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendarii l.6 [Acordul Contrectueli sau ale Sub-Clauzei 1. Antreprenorul va transmite 0 instilntare Inginerului si.7 [Cesionarea]. !?i plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil care vor fi incluse in Pretul Contractului. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.Contractului. sa rezilieze Contractu I imediat. prirneste un ordin de punere sub sechestru irnpotriva lui.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cetre Beneficiarj. dupa data de expirare a perioadei specificate in Sub-Clauza 14. Inginerul nu reuseste sa ernita Certificatul de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea Situatiei de l. verstone» in I'mba englez/. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solution are]. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. sau daca se lntampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarel astfel de situatii sau eveniment. ajunge la un acord cu creditorii sai.5 [Revendicarile Beneticlerululv. sau Beneficiarul devine falit sau insolvabil. In oricare din aceste irnprejurari sau circumstante. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. printr-o instnntare.

pierdere :. Personalul Antreprenorului sau de oricare din aqentii acestora. a terrninarii l. maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neqliienta. Beneficiarul va despaqubi :. Uchidare §i Platl]. actelor intentionate sau Incalcarii Contractu lui de catre Antreprenor.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contrectuu..ucrarilor si de remediere a oricaror defectiuni.6 [Rezilierea va plati Antreprenorului valoarea pierderilor de profit si a oricarei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca 0 consecinta a acestei rezilieri.i alte lucrari pentru care Antreprenorul a fost platit.a. cu exceptia celor necesare pentru siquranta acestuia. cu exceptia celor dispuse de catre Inginer pentru a proteja viata. Antreprenorul cu promptitudine: (a) (b) (c) va inceta toate activitatlle.icheltuiala (inclusiv taxe legale :. terminare a l. pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale :. va plati Antreprenorului.ii acestora. :.icheltuieli) pentru: (a) vatarnan corporale. de executie..16.2 cu Opt/onala. actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar. :.. dauna.ucrarilor. o I (9 16..ucrarile) In rnasura In care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a lucrarilor de proiectare. (b) :. 17. Personalul Beneficiarului sau de catre oricare din aqentii acestora. Materialele :. dauna. Beneficiarul promptitudine: (a) (b) (c) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie. actelor intentionate sau Incalcarilor Contractu lui de catre Beneficiar.. a activitatii de executie. si remedierii oricaror detectiuni. cu exceptia cazurilor de neglijen.1 Despaqublrl Antreprenorul va despaqubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului :.i (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusa din polita de asigurare.i (ii) se pot atribui neqlijentei.. versiunea In limba engleza oreveteeze versiunea In limba engleza Tn caz de discrepeme InIre versiunea .i se va asigura ca Antreprenorul...i daune sau pierderi asupra unor proprietati imobiliare sau mobiliare (alte decat l.i 19.. sau alte persoane angajate direct sau indirect de catre acestia.i cheltuieli) pentru: (1) vatamari corporale.4 Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj a intrat In vigoare. dupa cum este 58 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii $i Echipamente inclusiv Proiectare In limba romen« §I Acest document este a traducere din versiunea oticiet« in limba enqlez».i aqentii acestora nu sunt atectati de nici 0 reclarnatie. :. Echipamentele.ucrarilor. :. a Sub-Clauzei 16.6 [Reziliere Optionala. :.. Personalul Antreprenorului :. maladii sau decesul oricarei persoane. va preda toate Documentele Antreprenorului. Uch/dare §/ Platl] a intrat In vigoare.. proprietatea sau pentru siquranta l.3 incetarea Executiei Lucrarilor ~i Retragerea Utilajelor Antreprenorului Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj sau a Sub-Clauzei 19.i va Indeparta toate celelalte Bunuri de pe $antier. pe parcursul sau din cauza lucrarilor de proiectare. lrnbolnaviri.iva paras: $antierul. lmbolnaviri... ca urmare a. sau oricare dintre agen. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16. Personalul Beneficiarului.i aqentii acestuia nu sunt atectati de nici 0 reclarnatie.

lovitura rnilitara sau de stat sau razboi civil In interiorul Tarii. Antreprenorul va raspunde de orice pierdere sau dauna cauzata de actiuni Intreprinse de catre Antreprenor dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul 9i pe cheltuiala Antreprenorului.3 [Asigurare itnpotrive Vatamarii Persoanelor §i a Daunelor Aduse Proprietatit].3 [Riscurile Beneficiarulw]. din orice cauza care nu este enurnerata in Sub-Clauza 17. revolutie. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune l. tulburari sau dezordine publica In Tara. Antreprenorul va raspunde.ucrari.ucrarile. cu exceptia celor rnentionate in Contract. Daca se emite un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l. rnunitii de razboi. . Dupa ce responsabilitatea a lost transterata Beneliciarului. 9i orice destasurare de torte ale naturii care este lmprevizibila sau Irnpotriva careia unui antreprenor cu suticienta experienta nu i se poate cere sa f luat rnasuri de precautiune corespunzatoare.ucrarile Permanente.4 de mai jos sunt: (d) (e) (I) (g) (h) razboi. Bunurile 9i Documentele Antreprenorului sa fie conforme cu prevederile Contractului. 17.ucrarilor.ucrarilor 9i care rezulta dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era raspunzator. proiectarea oricarei parti din l.ucrarilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.ucrari (sau se considera a Ii ernis). rebeliune. de asemenea. de catre Personalul Beneliciarului sau de catre alte persoane lata de care Beneliciarul este responsabil. terorism. (ii) si (iii) ale Sub-Clauzei 18. unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze son ice sau supersonics.ucran 9i a Bunurilor de la Data de Incepere pan a la data emiterii Procesul'ui Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrari va Ii transterata Beneliciarului.ucranlor. insurectie. materiale explozive. daca exista. Responsabilitatea Antreprenorului tata de Lucrari Antreprenorul lsi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija lata de l. provocate de altcineva decat Personalul Antreprenorului 9i alti angajati ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor. pe parcursul perioadei in care Antreprenorul este responsabil de Ingrijirea acestora. iradieri 9i contarninari cu substante radioactive In interiorul Tarii.ucrarilor. actiuni ale dusrnanilor straini.ucreritor §i a Sectoarelor de Lucrart]). ostilitatl (indilerent daca razboiul este declarat sau nul.1 [Receptia i. utilizarea sau ocuparea de catre Beneliciar a oricarei parti din l. data la care responsabilitatea pentru grija lata de l.3 Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se lace referire In Sub-Clauza (a) (b) (c) 17. asttel lncat l. invazii. pana cand lucrarea va f tinalizata. responsabilitatea pentru grija lata de Sectoarele sau partite de l. Antreprenorul isi va asuma responsabilitatea pentru Ingrijirea oricarei lucrari neexecutate la data specificate in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea l. cu exceptia cazurilor cand lolosirea celor de mai sus poate f pusa pe seama Antreprenorului.ucrarilor pentru Sectoare sau patti de l. revolte.ucrari va Ii transterata Beneliciarului.2 descris In sub-paragralele (d) (i). de orice pierdere sau dauna care se produce dupa ce a fost emis Procesul Verbal de Receptie la Terminarea l.r 17. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului.

a unui drept de autor. la Costurile suplimentare se va adauqa ~i un profit rezonabil. ~i . Daca 0 Parte nu transmite. referitoare la revendicare. se va considera ca a renuntat la orice drept de a primi despaqubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze. care vor f incluse in Pretul Contractu lui.ucrarilor. 0 :::J -' ~ o u. denumiri comerciale. ~i plata Costurilor suplimentare. daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.1 [Revendicarile Antreprenorulw]. Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. Antreprenorul va transmite cu promptitudine 0 instiintare Inginerului ~i va inlocui pierderile sau remedia deqradarile in masura in care acest lucru este solicitat de catre Inginer..ucrarilor.i Echipamente in caz de discrepante inclusiv Proiectare §I Acest document este 0 traducere din versiunea oticiste in limba enctez« versiunea In limba engleza pteveleers versiunee in limba engleza intte versiunea in lirnba romcina .incalcare" lnseamna 0 Incalcare (sau pretinsa Incalcare) a unui brevet.revendicare" insearnna 0 revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendican) privind 0 incalcare. Beneficiarul va despaquoi Antreprenorul ~i se va asigura ca Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nici 0 revendicare privind 0 incalcare care este sau a fost: (a) (b) un rezultat inevitabil al respectarii de catre Antreprenor a Cerintelor Beneficiarului.. Antreprenorul va despaqubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nici 0 reclarnatie qenerata de sau in leqatura cu (i) proiectul Antreprenorului. a unei marci inregistrate. fabricarea. Antreprenorul va transmite 0 alta instiintare Inginerului si. In cazurile descrise in sub-paragrafele (f) si (g) ale Sub-Clauzei 17.ucrarilor. cu exceptia cazului in care 0 astfel de utilizare a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de Data de Baza sau este specincata in Contract. (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului. cu conditia respectani prevederilor Sub-Clauzei 20. a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuala sau industriala legat de l. . va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru 0 astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8. sau (iii) utilizarea corespunzatoare a l.4 [Prelungirea Duratei de Executie].4 Consecintele Riscurilor Beneficiarului Daca ~i in masura in care oricare din riscunle enumerate in Sub-Clauza 17.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. constructia sau executarea l. 0 lnstiintare celeilalte Parti. sau in leqatura cu orice bun care nu a fost furnizat de catre Antreprenor. 17. 60 @ARIC2006 Condini de Contract pentru Constructii .ucrari de catre Beneficiar: (i) (ii) pentru alt scop decat cel indicat prin Contract sau rezulta in mod rezonabil din Contract. desen sau model industrial inregistrat. Daca Antreprenorul sutera intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare pentru inlocuirea acestor pierderi sau remedierea deqraoarilor.3 [Riscurile Beneficiarulw].3 de mai sus.17.ucrari. sau un rezultat al utilizaru oricaror l. produce pierderi sau deqradari asupra l. (b) Dupa primirea acestei instllntarl. in termen de 28 de zile de la pnrrurea unei revendican.5 Drepturi de Proprietate lntelectuala ~i lndustriala In aceasta Sub-Ctauza.

potrivit prevederilor Contractu lui sau in leqatura cu acesta. (i) Antreprenorul va actiona in contextul politei respective in numele acestei asociatii suplimentare asigurate.1 [Oespagubin] ~i Sub-Clauza 17. pierderea unui contract sau pentru 0 pierdere indirecta sau pierdere in consecinta sau dauna care poate fi suferita de catre cealalta Parte in leqatura cu Contractu!' altele decat cele prevazute in Sub-Clauza 16.. Cealalta Parte (~i Personalul acesteia) nu va face nici 0 declaratie care poate aduce prejudicii Partii in culpa.4 [Plata dupe Rezilierea de cetre Antreprenon ~i a Sub-Clauzei 17. diterita de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze. asigurare. Daca polita despaqubeste ~i 0 alta asociatie asiqurata.Partea asiquratoaro Insearnna.) versiunea (n /irnba engleza . Partea care este in culpa poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicarii sau solutionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta.g §i Acest cocumem cste 0 traducere ci. fiecare asigurare va fi etectuata cu asiguratori ~i in termenii care sa respecte detaliile anexate la Conditiile Speciale. Partea responsabila de a face ~i rnentine specificate in Sub-Clauzele relevante. altele decat cele la care se retera SubClauza 4. Sub-Clauza 17.1 [Oespagubin].19 [Electricitate. nu va depasi valoarea stabilita in Conditiile Speciale sau (daca nu este stabilita 0 valoare) Valoarea de Contract Acceptata.ln. fiecare asigurare va f tacuta cu asiguratori (societati de asigurare) ~i in termenii aprobati de catre Beneficiar.ntre vers/unea /n /. pierderea profitului.ucrari. asigurarea se va aplica separat fiecarui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi ernis cate 0 pol ita separata pentru fiecare membru al asociatiei.6 Limitarea Hesponsabilitatf Nici 0 Parte nu va f raspunzatoare tata de cealalta Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre l. Sub-Clauza 4. Aceasta Sub-Clauza nu va lirnita responsabilitatea in caz de Irauda. Acesti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniti de ambele Parti inainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. 17. Acordul convenit asupra termenilor va avea intaietate asupra prevederilor acestei clauze.r Daca 0 Parte are dreptul sa primeasca despaqubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Atunci cand Beneficiarul se constituie in Partea asiguratoare. Apa §i Gaz]. qreseala prerneditata sau comportament necorespunzator al Partii in culpa. Coiditn Gen('raln Aflle 2006 In de drscrepante 61 . pentru fiecare tip de in vigoare asiqurarile Atunci cand Antreprenorul se constituie in Parte asiguratoare.n vers.1 Cerlnte Generale pentru Asigurari In aceasta Clauza.5 [Orepturi de Proprietate lntelectuele §i Industriala]. cu exceptia cazului in care Partea in culpa nu a reusit sa organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dupa ce i s-a solicitat de catre prima Parte.une.'(n/)a rcn. --------------------- ri 18.tJrevBieaZi. Daca este necesara 0 polita prin care sa se despaqubeasca 0 asociatie asiqurata. Cealalta Parte va participa la procesul de contestare a revendicarii. Totalul obliqatiilor Antreprenorului tata de Beneficiar.: oticiot« Ilfnba englezcl vots-unee lirnba eng/eza . la cererea ~i pe costul Partii in culpa.20 [Utilajele Beneficiarului §i Materiale Asigurate Gratui~. .

specificate In Anexa la Oterta (calculate de la Data de lncepere) (a) (b) In perioadele urmatoarele: o dovada faptului ca asiqurarile descrise In aceasta Clauza au fost incnelate. Partea asiguratoare va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare acestor prime.3 [Asigurarea fmpotriva Proprietatil] . Orice surna neasiqurata sau nerecuperata de la asiguratori va fi suportata de catre Antreprenor si/sau Beneficiar In conformitate cu aceste obliqatii. ~i copii ale politelor pentru asiqurarile descrise In Sub-Clauza 18. Nici una din Parti nu va face vreo modificare concreta a termenilor asiqurarlior fara sa obtina acceptul prealabil al celeilalte parti.ucraruor ~i va rnentine asigurarea In conformitate cu prevederile acestei Clauze. iar Pretul de Contract va f modificat In consecinta.cu exceptia situatlilor In care Beneficiarul va actions In numele Personalului Beneficiarului . Partea asiguratoare va transmite celeilalte Parti dovada platii. orice surna care ar f putut fi acoperita prin aceasta asigurare va fi platita de catre Partea asiguratoare. Fiecare pol ita care face asiqurari Impotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea platilor In moneda ceruta pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. cealalta Parte poate sa taca (Ia optiunea sa. Daca Partea asiguratoare nu reuseste sa taca sau sa rnentina In vigoare una din asiqurariie necesar a fi tacute si rnentinute potrlvit prevederilor Contractului. ~i (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociatii asigurate sa respecte conditiile prevazute In polita de asigurare. 0 lnstiintare celeilalte Parti. Indatoririle sau responsabl'itatile Antreprenorului sau ale Beneficiarului In conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau In alt tel. iar cealalta parte nici nu aproba omiterea asiqurarii ~i nici nu efectueaza 0 asigurare care sa acopere cele necesare acestei omisiuni. Platile primite de la asiguratori vor f folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. cu promptitudine. Daca un asigurator Intreprinde (sau e pe cale sa Intreprinda) 0 modificare. (ii) celelalte asociatii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plati direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiquratorul. Nimic din cele prevazute In aceasta clauza nu lirniteaza obliqauile. Partea asiguratoare relevanta va prezenta celeilalte Parti. sau nu reuseste sa asigure dovezi satistacatoare ~i copii ale politelor de asigurare In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. ~i tara sa prejudicieze orice alt drept sau rnasura de remediere) 0 asigurare care sa acopere cele necesare ~i sa plateasca primele de asigurare corespunzatoare. Fiecare Parte va respecta condltiile stipulate In fiecare polita de asigurare. Partea asiguratoare va transmite 0 Instiintare Inginerului. Vatamarii Persoane/or §i a Oaune/or Aduse Dupa ce se face plata fiecarei prime de asigurare. Daca Partea asiguratoare omite sa taca ~i sa rnentina In vigoare 0 asigurare posibila ~i care trebuie tacuta ~i mentinuta In conformitate cu prevederile Contractului. dupa caz. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice rnodificari relevante In executia l. in caz de discrepeme versiunea in limbe engleza preva/eaza versiunea in limbe eng/eza . Indatoriri ~i responsabilitati. Platile efectuate de 0 Parte catre cealalta Parte vor face.2 [Asigurarea Luctiuilor §i a Utilaje/or Antreprenorutuit ~i Sub-Clauza 18. Partea notlflcata de catre asigurator va transmite. La fiecare transmitere a dovezilor sau a politelor. obiectul inclusiv Proiectare in /imba remere §i 62 ©ARIC 2006 Conditi! de Contract pentru Constructii $i Echipamente intre versiunea Acest document este 0 traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza.

3 [Riscurile Beneficiarulw]. Aceasta asigurare trebuie sa fie in vi go are de la data la care dovada asiqurarii trebuie depusa potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.ucrari care a fost receptionata de catre Beneficiar.ucrarilor .ucrari care prezinta deficients din cauza erorilor de proiectare. pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie Finala. a altei parti din l. Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai putin decat valoarea totala de inlocuire.2 Asigurarea t. materialelor sau executie] necorespunzatoare (dar pol ita va include orice alte parti care sunt pierdute sau degradate ca urmare directa a acestor deficiente ~i nu cum este descris in subparagraful (ii) de mai jos). Beneficiarulw] sau Sub-Clauzei 20. in scopul de a restabili orice alta parte din Lucrari. Indepartarii deseurilor. taxele profesionale ~i profitul.1 [Cerinte Generale Pentru AsigurartJ. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului. platile fiind destinate sau alocate lntre Parti pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele. care se datoreaza utilizarii sau ocuparll. se vor face in numele ambelor Parti. materialelor sau manoperei necorespunzatoare.Sub-Clauzei 2. Echipamentele. pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricarei cauze care nu este enurnerata in Sub-Clauza 17. si pot exclude pierderi sau daune ~i refacerea: unei parti din l. care vor fi irnpreuna indreptatite sa primeasca platl de la asiguratori.1 18.3 [Riscurile Beneficiarulw]. potrivit prevederilor acestei (c) (d) (e) vor fi facute ~i rnentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare. de catre Beneficiar. ~i (iv) Bunurilor. (iii) unei parti din l.ucrari. (g) ~i (h) din Sub-Clauza 17.enerale ARIC 2006 in caz de discreperne intre versiuriee 63 in limba rotnen» $1 Aces! document este a traducere din versiune« oticiat« in "mba engleza vereiune» in limba engleza prevaleaza versiunea in limba englezel . atunci acest sub-paragraf (d) nu se va apllca). Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Sub-Clauze asiqurarile : (a) (b) Speciale.ucrarllor §i a Utilajelor Antreprenorului Partea asiguratoare va asigura Lucrarile. cand acestea nu sunt in Tara. pentru pierderi sau daune pentru care este raspunzator Antreprenorul ~i care sunt generate de un eveniment care se produce inalnte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l. la care se adauqa costul transportului la $antier. in conditiile Sub-Clauzei (i) Conditii C. excluzand (In fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura in termeni comercial rezonabili. cu exceptia situatiei in care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune. (ii) unei parti din Lucrari care este pierduta sau deteriorata. si pentru pierderi sau daune cauzate de catre Antreprenor in cursul altor operatiuni (inclusiv cele la care se refera Clauza 11 [Perioada de Garantiej si Clauza 12 [Teste dupe Terminarej.ucrarilor. asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe durata transportului la $antier ~i pe perioada in care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. cu fransize deductibile per eveniment care sa nu depaseasca suma specificate in Anexa la Oferta (daca nu este specificate 0 surna. daca aceasta parte prezinta deficients ca urmare a erorilor de proiectare. Materialele si Documentele Antreprenorului pentru nu mai putin decat costul total de Inlocuire incluzand toate costurile demolarii. Partea asiguratoare va rnentine in vigoare aceasta asigurare pentru a furniza acoperirea.ucrart. vor acoperi si pierderile sau daunele aduse unei parti din l. si pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate in subparagrafele (c).5 [Revendicarile [Revendica rile Antreprenorulw].

(ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obliqatiiior Antreprenorului de a executa Lucrarile ~i de a remedia orice defectiuni.3 Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor ~i a Daunelor Aduse Prcprtetattt Partea asiguratoare va asigura ambele Par1i irnpotriva responsabititatii pentru orice pierderi.2 [Asigurarea Lucreritor §i Utilejetor AntreprenoruIUJ]) sau oricare persoana (cu exceptia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18. In atara de cazul in care Beneficiarul obtine pol ita In termeni comercial rezonabili. daune. decese sau vatarnari corporale care pot afecta oricare proprietate fizica (cu exceptia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18. la mai mult de un an de la Data de Baza. despaqubiri potrivit cazului In care aceasta asigurare '. asiqurarile specificate In (d) vor fi tacute ~i rnentlnute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare. pierderi ~i cheltuieli (incluzand taxele ~i cheltuielile legale) care decurg din vatamari corporale. ca a aprobat omisiunea la care se refera prevederile Sub-Clauzei 18. orezentand detalii justificative..2).. ~i (ii) se va considera. la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dupa cum ar fi trebuit sa i se ceara Antreprenorului sa plateasca pentru 0 astfel de polita.ucrarite Permanente.5 [Echipamente §i Materiale Destinate Lucreriloti.1 l [Cerintele Generale Pentru Asiguran]. pollta descrisa la subparagraful (d) de mai sus inceteaza de a mai fi disponibiia In termeni comercial rezonabili. ~i pot exclude responsabilitatea In masura In care aceasta decurge din: dreptul Beneficiarului de a executa l.3 [Riscurile Beneticierululi. ~i de a ocupa acest teren pentru l. Imbclnaviri. In conditiiie SubClauzei 2. exceptand masura In care polita este disponibila In termeni rezonabili din punct de vedere comerciai. peste.5 [Revendicarile BeneficiarulUJ]. Daca In Anexa la Oterta nu este speciticata 0 valoare. prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. sub. Beneficiarul (i) va fi lndreotattt. 18. (i) 18. ~i la 0 valoare care nu va fi intenoara valorii specificate In Anexa la Oterta. daune.ucrari Permanente pe. vor fi tacute In numele ambelor Par1i vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietatii Beneficiarului (exceptand cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18. Daca. Aceasta asigurare se va face pentru 0 valoare minima per eveniment cu un nurnar nelimitat de evenimente. In sau prin orice teren. pot fi generate de executia Contractului de catre Antreprenor ~i se produc Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie Ftnala.14.4 [Asigurarea Personalului AntreprenorulUJ]).i Acest document este a tmducere din versiunea onciete ill Ilmba engleza versiunes in limba errgleza preveieeze versnmes in limba enqier» ill caz de discrepante intre versiunea .1 Echipamenle lu i 64 @ARIC2006 Conditu de Contract pentru Constructii inclusiv Proiectare in limba romene :. Cu exceptia altor prevederi aceasta Sub-Clauza: (a) (b) (c) ale Conditiilor Speciale.4 Asigurarea Personalului Antreprenoru Antreprenorul va face ~i rnentine asigurarea irnpotriva responsabilitatii pentru reciarnatii. maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Antreprenor sau al oricarui alt membru al Personalului Antreprenorului. ~i (iii) cauza enumerata In Sub-Clauza 17. Beneficiarul prevederilor si Inginerul vor primi de politei de asigurare cu exceptia asemenea. Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va Instiinta Beneficiarul. care apar ca urmare a executarii Contractului de catre Antreprenor.

greve ~i lock out. rebeliune. Asigurarea va fi rnentinuta in vigoare ~i efectivitate pe toata perioada in care acest personal va participa la executia l. revolutie. ARIC 2006 65 . ra 19. sau razboi civil. cu exceptia cazurilor cane utilizarea rnunitiei. Forta Majora poate include. odata aparut. ~i care. ~i in perioada in care. revolte. terorism. Pentru anqajatii Subantreprenorilor. nu a putut fi evitat sau depasit in mod rezonabil de acea Parte. numai la evenimente exceptioriale sau circurnstante de tipul celor enumerate mai jos: (i) (ii) (iii) razboi. catastrofe naturale precum cutremure.poate exclude pierderile ~i revendicarile in rnasura in care acestea sunt prod use de un act sau 0 neqlijenta a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. radiatii ionizante ~i contarninari cu substante radioactive.ucrarilor. atunci aceasta Parte va lnstiinta cealalta Parte de evenimentele sau circurnstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile de la a carer Indeplinire este sau va fi Irnpiedicata. nu poate f atribuit celeilalte Parti. dar nu se lirniteaza. insurectie. taifunuri. explosivilor.1 Detinltia Fortei Majore In aceasta clauza exceptionala : (a) (b) (c) (d) "Forta Majora" lnsearnna un eveniment sau circurnstanta care nu poate fi controlata de catre una din Parti pe care aceasta Parte nu ar f putut sa 0 prevada in mod rezonabil lnainte de semnarea Contractului.2 lnstiintarea Majore F0rtei Daca 0 Parte este sau va fi impledicata de a lndeplini obliqatiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forta Majora. care. lnstiintarea va fi transrnisa in termen de 14 zile dupa ce Partea cunoaste (sau ar trebui sa cunoasca) evenimentele sau circurnstantele care constituie Forta Majora. (iv) (v) 19. ostilitati (indiferent daca se declara razbol sau nu). furtuni. dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectarii acestei Clauze. rnunitii de razboi. asigurarea poate f tacuta de catre Subantreprenori. in fond. Forta Majora nu se va aplica obligatiilor nici uneia dintre Parti de a face plati catre cealalta Parte potrivit prevederilor Contractului. Forta Majora 0 Irnpiedica indepli neasca. sau eruptii vulcanice. actiuni ale dusrnanilor straini. radiatiilor sau radioactivitatea poate fi pusa pe seama Antreprenorului. acelor sa Ie Fara a lua in considerare celelate prevederi ale acestei Clauze. materiale explozive. tulburari ~i dezordine. lovitura rnilitara sau de stat. Partea care a transmis lnstiintarea va fi exonerata de indeplinirea obliqatii pe care. invazii. provocate de altcineva decat de Personalul Antreprenorului si alti anqajati ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor. atata timp cat sunt indeplinite ccnditiile de la (a) la (d) de mai sus.

Atunci cand 0 Parte inceteaza sa mai fie atectata de Forta Majora. 0 :2 cr: o LL Dupa primirea acestei Instiintar]. daca evenimentele sau circurnstantele sunt de tipul celor enumerate In sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. de a invoca Iorta majora In termeni suplimentari sau mai extinsi decat cei specificati In aceasta Clauza. va transmite 0 lnstiintare celeilalte Parti.4 [Pre/ungirea Ouratei de Execu{ie]. potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de l. Inginerul va determina valoarea lucrarilor executate si va emite un Certificat de Plata care va include: (a) (b) sumele datorate pentru toate lucrarile executate care au preturi stabilite In Contract Costul Echipamentelor ~i Materialelor comandate pentru l. iar Antreprenorul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16. sau pentru mai multe perioade de timp lnsurnand peste 140 de zile datorita acelelasi Forte Majore pentru care s-a transmis Instiintare.1 [Revendicari/e Antreprenoru/w] va avea dreptulla: (a) (b) prelungire a duratei de execu~ie pentru 0 astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.5 Forta Majora care Afecteaza Subantreprenorii Daca un Subantreprenor are dreptul.ucrari In derulare este impiedicata pentru 0 perioada continua de 84 zile din motive de Forta Majora pentru care s-a transmis 0 lnstiintare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.4 g I o w _J Consecintele Majore .3 Obligatia de a Reduce lntarzlerlle laMinim Fiecare Parte va depune. daca terminarea lucrarilor este sau va fi Intarziata.ucrari. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea in timbe engleza ln caz de discrepeme . toate eforturile pentru a reduce la minim orice intarziere datorata Fortei Majore In realizarea Contractului. 19. dupa ce vor fi platite de catre Beneficiar si puse la dispozitia Beneficiarului de Conditii de Contract pentru Constructil si Echipamente intre versiunea inciusiv Proiectare In Iimba romana $i 66 ©ARIC 2006 Acest document este 0 traducere din versiunea oticiet« In limba engleza. si plata Costurilor suplimentare. Lichidare §i P1ati Daca executia unei parti importante de l.Sub-Clauzei 19.ucrari ~i care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente ~i Materiale vor deveni (~i vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului. In acest caz. 19. atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Parti 0 lnstiintare referitoare la rezilierea Contractului. cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20. 19.2 [In§tiintarea Fottei Majore].2 [In§tiintarea Fottei Majore].19. cr: « :J Daca Antreprenorul este Impiedicat de Forta Majora sa indeplineasca oricare dintre obligatiile care Ii revin prin Contract. 1 [Oefini(ia Fottei Majore] si. cand este posibil. Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3. In cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc In Tara.5 [Stabi/irea Modu/ui de SO/ufionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.3 [lncetarea Executiei Lucretiior §i Retragerea Utileielor Antreprenoru/w]. Fortei . Antreprenorul. rezilierea va avea efect la 7 zile dupa transmiterea Instiintarii de reziliere. astfel de evenimente sau circurnstante de torta majora suplimentare sau mai extinse nu vor constitui 0 souza pentru nelndeplinirea obliqatiilor Antreprenorului sau nu-I vor Indreptati sa fie exonerat de responsabilitati potrivit prevederilor acestei Clauze. a transmis 0 notificare potrivit prevederilor .6 Rezilierea Optlonala. Dupa 0 astfel de reziliere. ~i se produc lntarzieri si/sau Costuri suplimentare din cauza Fortei Majore.

ba versu.~ I (c) (d) (e) catre Antreprenor. daca apar evenimente sau circurnstante care nu pot fi controlate de catre Part: (incluzand Forta Majora dar nelimitandu-se la aceasta). Inginerul poate monitoriza pastrarea Inreqistrarilor si/sau dispune Antreprenorului sa continue pastrarea inreqistrarilor din perioada de executie. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 lnstiintare in care sa descrie evenimentele sau circurnstantele care au determinat aparitia revendicarii. si suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi acecasi ca ~i cea care ar fi putut fi platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. orice alte lnstiintari cerute prin Contract ~i va asigura documente justificative cu privire la revendicare.4.6 [Rezilierea Optionet«. ARiC 2006 .mee este o treouccrc drn verSfUflea ofiClai.COS! docurnent 67 de tifscrepante Irn. indreptatesc Partite de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului. Dispute §i Arbitraj 20. In caz contrar se vor aplica urrnatoarele prevederi ale acestei SubClauze Antreprenorul va transmits. daca Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19. pentru fiecare dintre Parti sau pentru ambele Parti. Daca Antreprenorul nu reuseste sa transrnita instilntarea cu pnvrre la 0 revendicare in termen de 28 de zile. potrivit prevederilor legii care guverneaza Contractu'. Durata de Executie a Lucrarilor nu va fi prelunqita. Instiintarea va fi trirnisa cat mai curand posibil dar nu mai tarzlu de 28 de zile din momentul in care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau ci rcurnstantele respective. 19. to ate tacand referire la evenimentele sau circurnstantele relevante. Antreprenorul nu va avea dreptul la plati suplimentare.1 Revendicarile Antreprenoru lu i Daca Antreprenorul se considera lndreptatit la 0 prelungire a Duratei de Executie si/sau la plati suplimentare. tara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in leqatura cu orice incalcare anterioara a Contractului. Antreprenorul va tine pe $antier sau in alt loc acceptat de catre Inginer acele inreqistrari din perioada de execu~ie care sunt necesare pentru fundamentarea oricarei revendicari. au fost in mod rezonabil suportate de Antreprenor in vederea terminarii Lucrarilor: Costul Indepartarii Lucrarilor Provizorii si a Utilajelor Antreprenorului de pe $antier ~i returnarea acestora catre alte lucrari ale Antreprenorului in tara sa de origine (sau catre orice alta destinatie dar la un cost care sa nu fie mai mare decat acesta). (b) ari. Lichidare $i PIatt].6. dupa 0 lnstiintare transrnisa de 0 Parte catre cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circurnstante: (a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a contractului.7 Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii In aplicarea prevederilor acestei Clauze. care fac irnposibila sau ileqala. de asemenea. potrivit prevederilor oricarei Clauze din aceste Conditii sau conform altor prevederi legate de Contract. in acele lmprejurari. iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate leqata de revendicarea respective._'i 1'1) /Irnba firnha englez~) preva1eaz/i vers/unea !itubc'l . Dupa primirea unei instiintar: potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. orice alte Costuri sau obliqatii care. si Costul repatrierii personalului si muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau anqajati perrnanenti pentru Lucrari. indeplinirea obliqatiilor lor contractuale sau care. atunci.

Antreprenorul va avea dreptul de a fi platit numai pentru partea revendicarf care a fost fundarnentata corespunzator.4 [Prelungirea Duratei de Executte a Lucrarilo~ si/sa« (ii) plata costurilor suplimentare (daca exista) la care este indreptatit Antreprenorul. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 revendicare detaliata corespunzator care sa contina toate detaliile referitoare la motivul revendicarii respective si la prelungirea duratei de executie si/sau costurilor suplimentare solicitate. Daca evenimentele sau circurnstantele care au determinat revendicarea au un efect continuu.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputeton. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la 0 revendicare. Inginerul va actiona cu prevederile Sub-Clauzei In conformitate Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea Cerintele acestei Sub-Clauze se adauqa la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revenoicari. potrivit prevederilor Contractului.5 [Stabilirea (daca este cazul) Duratei de Executie a l. Inginerul poate sa solicits ~i alte detalii necesare. prezentand argumente detaliate. In termen de 42 de zile dupa ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit sa cunoasca) evenimentele sau circurnstantele care au determinat revendicarea. In acest termen. In termen de 42 de zile de la primirea unei revendicari sau a detaliilor suplimentare care sa fundamenteze 0 revendicare anterioara. care sa prezinte Intarzierile cumulate si/sau costurile suplimentare solicitate.fara ca aceasta sa aiba sernnlticatia acceparii responsabilitatli Beneficiarului. la stabilirea prelungirii duratei de executie si/sau platii costurilor suplimentare se va lua In consideratie rnasura tn care (daca este cazul) procesul de investigare corecta a revendicarii a fost Tmpiedicat sau prejudiciat. sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor ~i aprobat de catre Inginer. Inginerul va raspunde printr-o aprobare sau respingere. ~i numai daca revendicarea nu a fost respinsa conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. Fiecare Certificat de Plata va include acele valori ale revendicarilor care au fost fundamentate tn mod rezonabil In conformitate cu prevederile Contractului.ucrarilor (Tnainte sau dupa expirarea acesteia) In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8. 3. irnpreuna cu detaliile pe care Ie poate solicita Inginerul In mod rezonabil. 20. sau Tntr-un interval de timp propus de Inginer ~i acceptat de Antreprenor. in caz de discrepetue versiunea in limba engleza prevaleaza versiutiee In limba enqiez« intte versiunea in limba (amana . dar va transmite oricum. Pana In momentul tn care detaliile furnizate se dovedesc a f suficiente pentru fundamentarea Tntregii revendicart. Antreprenorul va permite Inginerului sa verifice toate lnrepistrarile ~i va transmite Inginerului (daca solicita) copii ale acestora. sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor ~i aprobat de catre Inginer. un raspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea. atunci: (a) (b) revendicarea detaliata corespunzator va fi considerata interimara: Antreprenorul va transmite lunar alte revendicari interimare. c: ~i (c) Antreprenorul va transmite revendicarea finala In termen de 28 de zile de la starsitul perioadei In care s-au Tnregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circurnstantelor produse.2 Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD) In conformitate se vor adjudeca de catre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) cu prevederile Sub-Clauzei 20. In termen de 28 de 'zile dupa ce 0 Parte a Conditii de Contract pentru Constructii 9i Echiparnente mclusrv Proiectare §! Disputele 68 @ARiC2006 Acest document este a traducere din versiunee oflclala in limb» enotez«.

cu amendarnentele convenite de comun acord de catre semnatari. CAD va fi Iormata din una sau din trei persoane. De cate ori Partile convin de comun acord.mernbrii).i niciodata numai de catre Beneficiar sau de catre Antreprenor. Revocarea unui membru se po ate face numai cu acordul comun al ambelor Parti. demisiei sau rncheieni perioadei de ~xercitare a tunctiei. va cuprinde. numirea CAD (respectiv a fiecarui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra unei dispute care i s-a prezentat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. Acordul dintre Par1i ~i adjudecatori. in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20A.transrnis o insttintare celeilalte Parti privind intentia de a lnainta 0 revendicare catre CAD in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20A. pentru care va primi aprobarea celeilalte Parti.. rnembrii CAD vor fi selectati din cei norrunatizati pe lista. Inlocuirea se va fac~ prin aceeasi procedure cu care persoana inlocuita a fost norninalizata sau convenita. . situatie in care data de expirare luata in considerare va fi eea la care CAD va decide asupra acelor dispute. Conditule in care se etectueaz a remunerarea adjudecatorilor vor fi convenite de cornun acord de catre Parti la convenirea conditiilor de numire in Iunctie. Partile vor nurni de cornun acord CAD. fiecare Parte va norninaliza un rnernbru. acestea pot numi 0 persoana sau rnai multe persoane cu experienta corespunzatoare care sa lnlocuiasca oricare din membrii CAD. indiferent de nurnarul acestora. 20. nurnirea va intra in vigoare daca unul din membri retuza sau nu mai este capabil sa-si exercite functia ca urmare a decesului. prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot sa accepte numirea in CAD. CAD va f fermata din trei persoane.. Cu exceptia cazului ill care Partite convin altfel. Fiecare Parte va fi responsabila de plata unei jurnatati din suma stabilita pentru remunerare. Partile vor consulta membrii nominalizati ~i vor conveni asupra celui de-al treilea rnernbru. in afara cazurilor in care alte dispute au fost prezentate CAD pana la acea data.3 Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor In cazul aplicarii uneia din urrnatoarele (a) conditii: (b) Ie) Partile IlU reusesc sa convina asupra numirii adjudecatorului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor pana la data specificata in primul paragraf al Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Dispute/o~.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Dispute/or] una din Par1i nu reuseste sa nominalizeze un adjudecator (in vederea aprobarii de catre cealalta parte) al CAD torrnata din trei persoane pan a la acea data. Cu exceptia cazului in care Partile stabilesc altfel. prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Conditii Generale. incapacitatii. cu experienta corespunzatoare (. Conform prevederilor Anexei la Oterta. descrisa in aceasta SubClauza. Daca. CAD trebuie sa fie alcatuita din trei persoane. care va fi numit in tunctia de presedinte al CAD Dacain Contract este inclusa 0 lista cu rnembri potentiali. Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii celui deal treilea 69 . Oaca nu se specifica nurnarul persoanelor ~i daca Partile nu corwin altfel.

< y 20. Oaca nici una din Parti nu a platit In Intregime facturile transmise de fiecare adjudecator In conformitate cu Clauza 6 a Anexei.i dupa consultarea cu Partile. CAD va lua 0 decizie. Ambele Parti vor permite accesul pe $antier .. repudiat sau reziliat. entitatea care face numirea sau oficialitatea numita In Anexa la Oterta. In afara de cazul In care Contractul a fost abandonat. Oaca. in caz de discrepeme verstunee in limba engleza preveleeze versiunea in limba engleza . atunci acea Parte poate sa transmita celeilalte Parti. lnstimtarea de nernultumire va mentiona ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze .. atunci acea Parte poate. transmitand copii celeilalte Parti . ambele conditii fiind obligatorii. opinie sau evaluare a dupa numirea CAD.. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Parti.. CAD nu va fi obliqata sa ernita decizia sa pana cand aceste facturi nu vor fi platite In Intregime. CAD nu ia 0 decizie. asa cum este descris mai jos..i aprobat de ambele Parti.(d) adjudecator (care sa actioneze ca presedinte). Fiecare Parte va fi raspunzatoare pentru plata a jurnatate din remuneratia entitatii sau a oflcialitatii care nurneste. Daca una dintre Parti nu este multurnita de decizia CAD...i definitiva. fiecare Parte poate supune In scris atentiei CAD aceasta disputa pentru a obtine decizia acesteia.. se va considera ca documentul a fost primit de CAD la data la care a fost prim it de catre presedlntele CAD..2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Dispute/or] . sau intr-un interval de timp propus de CAD . In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. Aceasta numire va fi finala . Aceasta scrisoare va specifica faptul ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.i vor pune la dispozitia CAD toate inforrnatiile suplimentare .7 [Nerespectarea Daca Intre executarea referitoare Inginerului. inclusiv 0 disputa la un certificat. sa transmita 0 In.tiintare celeilalte Parti referitoare la nernultumirea sa. invalidita~ii.. lnstructlune. In termen de 28 de zlle dupa primirea deciziei. In termen de 28 de zile dupa expirarea acestei perioade. demisionarii sau Incheierii perioadei de exercitare a functiei. In termen de 84 de zile (sau In alt interval de timp aprobat de Parti ) dupa primirea unei In.i Inginerului.i va preciza obiectul disputei .. Pentru 0 CAD compusa din trei persoane. Nu se va considera CAD ca actionand In calitate de arbitru (arbitri). la cere rea uneia sau a ambelor Parti .i Sub-Clauzei 20. 70 ©ARIC 2006 Conditi' de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare In /imba romana ~l Acest document este 0 traducere din versiunea oticiett: In limba enateze..tiintare referitoare la nernulturnirea sa. sau dupa ce plata In avans la care se face referire In Clauza 6 a Anexei ..i motivul (motivele) de nernultumire.i exercita functia ca urmare a decesului. In termen de 84 de zile dupa primirea unui astfel de document.i tacilitatue corespunzatoare solicitate de CAD In scopul luarii unei decizli asupra unei dispute.i va mentlona ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. sau care decurge din Contract.tiintari sau a platii In avans.4 Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Parf apare 0 dlsputa (de orice fel) In leqatura cu Contractul sau cu Lucrarilor.ucranle In conformitate cu prevederile Contractului. In afara de cazul in care si pana cand decizia va fi revizuita ulterior prin solutionare pe cale arniablla sau hotarare de arbitraj. Cu exceptia celor prevazute In Sub-Clauza 20. stabilire.Concitli Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor a fost acnitata.3 [E§ecu/ Numirii Comisiei de Adjudecare a Dispute/or]. care va fi arqumentata . sau Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii unei persoane Inlocuitoare In termen de 42 de zile dupa data la care adjudecatorul unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renunta sau este In incapacitate de a. Antreprenorul va continua sa execute l. va numi ace I adjudecator al CAD. care 0 vor pune In aplicare imediat. 0 In..

CAD a luat 0 decizie asupra unei probleme in disputa ~i 0 va comunica ambelor Parti ~i nici una dintre Parti nu a transmis 0 instiintare de nernultumire in interval de 28 de zile dupa ce a primit decizia CAD.4 de mai sus. chiar daca nu s-a tacut nici un efort de solutionare a disputelor pe cale arniabila. 20. 20. Cu exceptia cazurilor in care Partile stabilesc altfel. disputa va fi solutionata de catre trei arbitri nurniti in conformitate cu prevederile acestui Regulament.8 [Expirarea Petioedei de Func(ionare a Comisiei de Adjudecare a Dispute/or]]. Daca nu se stabileste altfel de catre ambele Parti: (a) (b) (c) disputa va fi solutionata potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei lnternationale de Cornert. stabilire a modului de solutionare.ucrarilor. relevanta pentru solutionarea disputei. Arbitrajul poate incepe inainte sau dupa terminarea l.ucrarilor. 20.4 [Ob(inerea Deciziei Comisiei Adjudecare a Dispute/or]. Nici una dintre Parti nu va fi limitata in actiunile sale legale in tata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD in vederea obtinerii unei decizii. in de (b) (c) 71 . Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplina de a accesa. ale Inginerului si ale CAD nu vor putea fi modificate datorita derulani unui proces de arbitraj in timpul executiei l.7 Nerespectarea Deciziei Comisiei Adjudecare a Disputelor In cazul in care: de (a) nici una dintre Parti nu a transmis 0 Instiintare de nernultumire intervalul specificat in Sub-Clauza 20. sau la motivele prezentate in nota de nernultumire. Obliqattile Partilor. nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa inceapa arbitrajul in afara de cazul in care a fost transmisa 0 lnstiintare de nernultumire.4 [Legea §i Limba]. ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila inainte de inceperea arbitrajului.r I De ciziei Comisie! de Adjudecare a Dispute/or] ~i Sub-Clauza 20. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. In situatiain care.5 Sotutionarea pe Cale Amiablla In cazul in care se transmite 0 instiintare de nemultumire. orice disputa pentru care decizia CAD (daca exista) nu a devenit tinala ~i obligatorie va fi solutionata prin arbitraj international. arbitrajul poate incepe la sau dupa 56 de zile de la data la care a fost trirnisa Instiintarea de nemultumire. Orice decizie luata de CAD se va accepta ca proba in procesul de arbitra]. in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. instructiune. ~i 0 Parte retuza sa respecte aceasta decizie. Inginerul nu va putea fi lmpiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in tata arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa. si arbitrajul va fi condus in limba de comunicare definita in Sub-Clauza 1. decizia va deveni definitiva si obligatorie pentru ambele Parti. 0 decizie a CAD (daca exista) a devenit definitiva ~i obligatorie. analiza si revizui orice certificat.6 Arbitrajul Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila. opinie sau evaluare tacuta de Inginer. si orice decizie a CAD.

sau din alte cauze: (a) prevederile Sub-Clauzei 20.6 [Arbitraju~.6 [Arbitraju~.i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este a traducere din verstunee oficiala in limba enqtez«. 20.5 [Sotinioneree pe Cafe AmiabilaJ nu se vor aplica.8 o T Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Daca Intre Parti apare 0 disputa referitoare la sau In legatura cu Contractu I sau cu executia Lucrarllor ~i nu exista 0 CAD. din cauza ca perioada de functionare a CAD a expirat. (b) 72 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii :.5 [Sofutionarea pe Cafe Amiabi/aJ.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Oisputefo~ ~i Sub-Clauzei 20. poate actiona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20. ~i disputa poate f prezentata direct la arbitraj potrivit prevederilor SubClauzei 20.atunci cealalta Parte. tara a f prejudiciata de orice alt drept pe care-l poate avea.4 [Obtinerea Decizlei Comisiei de Adjudecare a Oisputefo~ ~i Sub-Clauzei 20. Acestei situatii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20. in caz de discreoenie versumee In limba enqieze prevaleaza versiunea In limba engleza intre versiunea in limba romene §i ..

una dintre cele trei persoane care sunt numite. sau (ii) Beneficiarul si Antreprenorul au perfectat (sau intentioneaza sa perfecteze) un contract denumit in cele ce urmeaza "Contractul" si este definit in Acordul de Adjudecare a Disputelor. Adjudecatorul qaranteaza si convine ca este ~i va fi impartial si independent fata de Beneficiar. Nu este perrnisa cesiunea sau subcontractarea Acordului de Adjudecare a Disputelor tara acordul prealabil scris al tuturor partilor si al celorlalti adjudecatori (daca exista). Beneficiarul si Antreprenorul vor transmite fiecare. fiecaruia dintre acestia cat si Celorlalti Adjudecatori (daca exista). Numirea Adjudecatorului este 0 numire personala. 4 Obllqatiile Generale ale Adjudecatorului Adjudecatorul: (a) nu va avea interese financiare sau de alta natura in raport cu Beneficiarul. cuvintele si expresiile care nu sunt altfel definite vor avea Intelesurile care Ie sunt destinate in Contract. care cuprinde aceasta Anexa. Fiecare "Acord de Adjudecare a Disputelor" este un acord tripartit perfectat de catre ~i lntre: (a) "Beneficiar". "CAD" (sau "Comisia de Adjudecare a Disputelor") si. Adjudecatorul va face cunoscut cu promptitudine. Daca Adjudecatorul nu prirneste fiecare notificare in interval de ~ase (6) luni de la intrarea intr-un Acord de Adjudecare a Disputelor. (b) are experienta in interpretarea documentelor contractului. In Acordul de Adjudecare a Disputelor. (b) "Antreprenor". 3 Garantii .j lirnba enQif:z~i .L . 2 Prevederi Generale Acordul de Adjudecare a Disputelor va intra in vigoare la data la care Beneficiarul.:nba rC. orice eveniment sau circurnstanta care ar putea f considerata incornpatibila cu pozitia de impartlalltate si de independenta. si (c) . acesta va fi considerat nul si tara efect. Cand Acordul de Adjudecare a Disputelor a intrat in vigoare. acolo unde este cazul.curnen! esu: (I traciucere din verSfunea Ve(SIUn(}:~l v'erslunea firntJ(3 eng/eza prevaieaz.Adjudecator" care este definit in Acordul de Adjudecare a Disputelor ca fiind: (i) Adjudecatorul unic al CAD (sau "Adjudecator") si. ARIC 2006 73 oticuu« (n iirn{J. si (c) vorbeste fluent limba pentru comunicare deflnlta in Contract. acolo unde este cazul. in mod corespunzator.3 c. La numirea unui Adjudecator. toate referirile la "Ceilalti Adjudecatori" nu se aplica. celelalte doua persoane sunt numite "Ceilalti Adjudecatori" LU c. Beneficiarul si Antreprenorul iau in considerare declaratia Adjudecatorului asupra faptului ca: (a) are experienta in lucrari similare cu lucrarea pe care Antreprenorul urmeaza sa 0 realizeze potrivit prevederilor Contractului.iote:» !n caz Ije aiscrepente intt-: verSfunea in /. Oefinitii . de Antreprenor ~i de Inginer.~. Antreprenorul si fiecare din Adjudecatori (sau Adjudecatorul) au semnat cate un acord de adjudecare a disputelor.rif. :j 1 ANEXA Conditii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor 1.jn::f ?i Aces! (/c-. in comun. 0 notificare Adjudecatorului.

Adjudecatorul: (a) sa nu fie numit ca arbitru intr-un proces de arbitraj a unei dispute In legatura cu Contractul. Antreprenorului sau al Celorlalti Adjudecatori (daca exista). cand este necesar.. cu exceptia situatiilor convenite In scris de catre Beneficiar. altfel decat In conformitate cu regulile procedurale anexate nu va angaja negocieri pe durata cat este Adjudecator. (e) (f) (g) (h) (i) Antreprenorul sau Inginerul. referitoare la Indeplinirea Contractului. Antreprenor si Ceilalti Adjudecatori (daca exista): se va supune regulilor procedurale anexate ~i prevederilor Sub-Clauzei 20. si nu va face nici 0 In~elegere cu Beneficiarul. Beneficiarul si Antreprenorul vor fi raspunzatori de respectarea acestei prevederi de catre Personalul Beneficiarului si. Antreprenorul. cu exceptia circurnstantelor pe care le-a prezentat In scris Beneficiarului ~i Antreprenorului lnainte ca acestia sa semneze Acordul de Adjudecare a Disputelor. prevederile Contractului si Acordul de Adjudecare a Disputelor. de catre Personalul Antreprenorului. de catre oricare dintre acestla. Beneficiarul si Antreprenorul. Antreprenorului ~i Celorlalti Adjudecatori (daca exista). nu va fi angajat pe durata Acordului de Adjudecare a Disputelor. 5 Obliqatiile Generale ale Beneficiarului ~i Antreprenorului Beneficiarul. tunctionar sau angajat al Beneficiarului.:: < . In calitate de consultant sau altfel.:: 0 u.4 a Conditiilor de Contract. vor despaqubi ~i se vor asigura ca Adjudecatorul nu este responsabil pentru revendicarile pentru care 74 ©ARIC 2006 Conditti de Contract pentru Constructii $i Echipamente inclusiv Proiectare Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enqtez«. exceptand situatia In care este altfel convenit. Beneficiarul ~i Antreprenorul se anqajeaza reciproc ~i tata de Adjudecator ca. Tn caz de discrepeme versumee In limba engleza prevaleaza versiunea tn limba engleza lntre versiunea In limba romene §i . In scris. (b) sa nu fie chemat ca martor pentru a prezenta dovezi In Iata unui arbitru (arbitri) numit intr-un pentru un proces de arbitraj pentru 0 disputa In leqatura cu Contractul. respectiv. ~i orice implicare anterioara In proiectul din care Contractul face parte.J :::J (d) 2 0. Personalul Beneficiarului ~i Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandari sau asistenta Adjudecatorului cu privire la Contract. altfel decat prevad reqlementarile activitatii CAD. In calitate de consultant sau altfel de catre Beneficiar. Beneficiarului. Personalului Beneficiarului sau Personalului Antreprenorului. nu a fost angajat anterior de catre Beneficiar. nu va face recomandarl Beneficiarului. Antreprenor sau Inginer In calitate de consultant sau altfel. Antreprenor. Adjudecator ~i Ceilalti Adjudecatori (daca exista). pentru toate vizitele pe santier ~i toate audierile. Antreprenorului. In scrts. va fi disponibil. Antreprenor sau Inginer. va prezenta. Antreprenorul si Ceilalti Adjudecatori (daca exista) si-au dat acordul prealabil. cu exceptia platii sale potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a Disputelor... cu exceptia cazurilor In care Beneficiarul. In afara cazului In care actiunea sau omisiunea se dovedesc a fi fost de rea credinta. de catre Beneficiar. ~i va trata detaliile Contractu lui ~i toate activitatile ~i audierile CAD ca fiind private ~i contidentiale.(b) (c) 0 I (_F) ur 0. impreuna ~i individual. Antreprenorului sau al Inginerului. Antreprenorul sau cu Inginerul cu privire la angajarea sa. nici interese financiare la executa rea Contractului. sau (c) sa nu fie raspunzator pentru 0 revendicare privind 0 actiune sau omisiune la eliberarea sau intentia de eliberare din functie. dupa ce inceteaza a actiona ca parte a Acordului de Adjudecare a Disputelor. inainte de perfectarea Acordului de Adjudecare a Disputelor spre informare. ~i nu Ie va publica sau dezvalui fara acordul prealabil scris al Beneficiarului. existenta oricarei relatii profesionale sau personale cu orice director.

In afara de cazul in care a primit plata mai devreme.este exonerat de responsabilitati potrivit prevederilor paragrafului precedent. participand la audieri (daca e cazul). rnainte de a se implica in orice alte activitati potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor. la care se face referire in sub-paragraful (a) al acestei Clauze va fi necesara o chitanta: §i toate taxele percepute in mod corect in Tara la platile onorate Adjudecatorului (cu exceptia cazului in care acesta este cetatean sau rezident permanent in Tara) potrivit prevederilor acestei Clauze 6. 6 Plata Adjudecatorul va f platit. in caz de ciscreperte versiunea in limba engleza pteveteeze vetstunee in limba engleza . facturi ale diterentei onorariilor sale zilnice si cheltuieli produse. cazare §i rnasa: pentru fiecare cheltuiala care depaseste 5% din onorariul zilnic. Beneficiarul va plati suma datorata Adjudecatorului §i orice alta surna care poate fi necesara pentru a rnentine functionarea CAD.ucrari prezentate conform prevederilor Contractu lui) rambursarea unei jurnata]: din valorile acestor facturi. taxe de curierat. Imediat dupa intrarea in vigoare a Acordului de Adjudecare a Disputelor. cr: < (b) (c) toate cheltuielile rezonabile produse in leqatura cu indeplinirea sarcinilor Adjudecatorului. sau Iacand vizite pe $antier. va transmite Antreprenorului. Beneficiarul va efectua plata catre Antreprenor. cu 0 copie transrnisa Beneficiarului. costurile apelurilor telefonice. mai putin valoarea avansului. Daca Antreprenorul omite sa plateasca Adjudecatorului suma la care este Indreptatitta) potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor. conform celor rnentionate mai sus. cheltuieli de deplasare. in prevederile Acordului de Adjudecare a Onorariul zilnic va fi cel specificat Disputelor. Ulterior Adjudecatorul va transmite Antreprenorului. §i fiecare zi sau parte din zi. Adjudecatorul. Adjudecatorul nu va fi obligat sa se angajeze in activitati prevazute de Acordul de Adjudecare a Disputelor pana cand fiecare din Adjudecatori nu a primit plata inteqrala conform facturilor prezentate potrivit acestui paragraf. Plata unei astfel de facturi va fi tacuta de catre Antreprenor dupa primirea facturii. 0 factura pentru (a) un avans de douazeci §i cinci de procente (25%) din suma totala estirnata pentru onorariu zilnic la care el/ea este lndreptatlt. §i tara a prejudicia drepturile Beneficiarului la Conditii Generale © ARIC 2006 75 intre versiunea in limba tomene $1 Acest document este a Iraducere din versiunea oticnt» in timbe enqteze. dupa cum urrneaza: (a) un onorariu zilnic care va f considerat ca plata deplina pentru: a (i) (ii) fiecare zi lucratoare pe care si-a petrecut-o citind documente. inclusiv serviciile de secretariat. Antreprenorul va plati integral facturile fiecarui Adjudecator in termen de 28 de zile calendaristice dupa primirea fiecarei facturi §i va solicita Beneficiarului (in Situatiile de l. fax §i telex. §i (b) un avans echivalent cu cheltuielile totale estimate ca fiind necesare pentru realizarea obliqatiilor sale. pan a la un maxim de doua zile ca timp de calatorie in fiecare directie pentru transportul (daca e cazul) tntre domiciliul Adjudecatorului §i $antier sau alt loc al intalnirli cu ceilalti Adjudecatori (daca exista) si/sau Beneficiar §i Antreprenor. in moneda rnentionata in Acordul de Adjudecare Disputelor. CAD nu va avea obliqatia de a prezenta deciziile luate pan a cand facturile pentru onorarii zilnice si cheltuieli produse pentru luarea unei decizii nu au fost integral platite fiecarui Adjudecator. elaborand decizli. in conformitate cu prevederile Contractului. cu 0 copie transrnisa Beneficiarului.

reziliere sau lipsa de valabilitate a acestuia. ~i/sau(ii) sa renunte la numirea sa. toate taxele si cheltuielile primite de Adjudecator si de Ceilalf Adjudecatori (daca exista). 0 astfel de lnstiintare va fi definitiva ~i obligatorie pentru Beneticiar.8 din Concitiile de Contract. lnstiintarea va avea ef~ct la primirea de catre acestia. nu va fi lndreptatit la nici un fel de onorariu sau cheltuieli rnentionate In prezenta ~i va rambursa Beneficiarului ~i Antreprenorului. Daca Adjudecatorul nu prirneste suma la care este indreptatit In termen de 28 de zile dupa prezentarea unei facturi valide. sau orice Incalcare. In atara de drepturile care decurg din omisiunea platil. Adjudecatorul poate (i) sa suspende serviciile sale (fara tnstuntare) pana la primirea platii. a prejudicia celelalte drepturi ale acestora. pentru actiuni sau decizii (daca exista) ale CAD care sunt socotite nule si fara efect. vor fi In final rezolvate potrivit prevederilor Regulilor de Arbitraj ale Camerei lnternationale de Cornert. de catre un arbitru numit In conformitate cu Regulile de Arbitraj 76 ©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamente mclusiv Proiectare Aces! document este 0 traducere din versiunea afiCiala in limba engleza_ in caz de dtscreosme versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza intre versiunea in limba romen« ~i . o I o 7 Culpa AdjudeccUorului L._ -------------------------- Daca Adjudecatorul nu Indeplineste obliqatiile care Ii revin potrivit prevederilor Clauzei 4. Antreprenor ~i Adjudecator. la care se adauqa toate costurile de recuperare a acestor sume precum ~i costurile de finantare calculate la cursul specificat In Sub-clauza 14. Beneficiarul va avea dreptul la rambursarea tuturor sumelor platite care depasesc jurnatata din aceste plati.despaqubiri. transrnitand 0 lnstiintare Beneficiarului ~i Antreprenorului. tara 8 Dispute ---- ------------------- - --- ---------------------- Orice revendicare sau disputa care decurge sau are leqatura cu acest Acord de Adjudecare a Disputelor.

Toate cornunicarile dintre CAD si Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise In copie ~i celeilalte Parti. ln situatia In care CAD este cornpusa din trei persoane. Condilii Generale @ARIC2006 in caz de discrepante intre versiunea 77 in timbe totnens $i Acest document este 0 traducere din versiunea oticiet« in limba engleza. oferind fiecaruia dintre acestia posibilitatea rezonabila de a-si prezenta cazul ~i de a raspunde cazului celuilalt. lnstructiune. relevante din punct de vedere al disputei. CAD: 4 5 (d) (e) (f) (g) (h) sa stabileasca procedura care urrneaza a fi aplicata In solutionarea unei dispute. CAD va avea autoritatea sa adopte 0 procedura interogativa. Beneficiarul si Antreprenorullmputernicesc.4 ~i cu aceste Reguli. sa dovedeasca initiativa necesara In aprecierea faptelor ~i aspectelor la luarea unei decizii. opinie sau evaluare a Inginerului. sa decida cu privire la 0 relaxare ternporara cum ar fi masuri provizorii sau de conservare si sa acceseze. de catre Beneficiar ~i Antreprenor. daca exista. evitand Intarzierile sau cheltuielile inutile. Cu exceptia cazului In care se convine altfel. ~i sa continue In absenta oricarei parti despre care CAD este convinsa ca a fost lnstilntata In leqatura cu sedinta. stabilire. fiecareia dintre aceste persoane. versiunea in iimba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza . sa analizeze ~i sa revizuiasca orice certificat. Beneficiarul ~i Antreprenorul vor transmite. In scris.Anexa 1 REGULI DE PROCEDURA Beneficiarul ~i Antreprenorul vor furniza CAD un exemplar al tuturor documentelor pe care CAD Ie poate solicita. CAD va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20. inclusiv documentele Contractului. (a) (b) (c) printre altele. sa refuze accesul la audieri a oricaror persoane. dar va avea libertatea de a decide daca ~i In ce rnasura poate fi exercitata aceasta autoritate. copii ale documentelor solicitate ~i ale cornunicarilor. sa taca uz de propriile cunostinte de specialitate. rapoartele de evolutie a lucrarilor. sa decida cu privire la plata costurilor de finantare In conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorului si ai Inginerului. instructiunile de modificare. ca si asupra domeniului oricarei dispute care i se prezinta. o C I 2 (b) 3 CAD poate conduce 0 audiere privind disputa. ln scopullnscrierii In timpul alocat pentru transmiterea In~tiintarii asupra unei decizii si a altor factori relevanti. altele decat reprezentantii Beneficiarului. ~i va adopta procedurile corespunzatoare disputei. nefiind leqata de nici un fel de reguli sau proceduri altele decat cele continute In Contract si aceste Reguli. situatii de lucrari ~i alte documente relevante din punct de vedere al obiectului Disputei. sa decida asupra jurisdictiei proprii a CAD. sa conduca orice audiere asa cum considera. CAD: (a) va actlona corect ~i impartial tntre Beneficiar ~i Antreprenor. caz In care va decide data ~i a locul desfasurarf audierii ~i poate solicita ca docurnentatia scrisa ~i argumentele prezentate de catre Beneficiar si de catre Antreprenor sa fie prezentate lnainte de ~edinta sau In timpul acesteia.

. (b) se vor stradui sa ajunqa la 0 decizie unanirna: daca acest lucru se dovedeste imposibil. In situatia in care CAD este fermata din trei persoane: (a) acestea se vor reuni in particular dupa audieri.4" sau asa cum poate fi altfel convenit. CAD va elabora ~i va transmite 0 Instiintare asupra deciziei sale in conformitate cu prevederile SubClauzei 20. in scris. in scopul de a avea discutii ~i de a elabora decizia. Ulterior. de catre Beneficiar ~i Antreprenor. sau (ii) Adjudecatorul absent este presedintele ~i dispune celorlaln Adjudecatori sa nu ia 0 hotarare in lipsa sa. CAD nu-si va exprima ruci 0 parere cu pnvire la valoarea oricaror argumente oferite de catre Parti. 78 ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii :. sa ia o decizie.1 Ecbipamente inclusiv Proiectare $i Acest document este 0 traducere din vetstunee of/ciala In limba engleza versiunea In !imba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza in caz de discrepante intre versumea in limba tcmsne . decizia aplicabila va fi luata de catre majoritatea Adjudecatorilor care poate cere Adjudecatorului minoritar sa preqateasca un raport scris spre a fi transmis Beneficiarului ~i Antreprenorului. daca exista. atunci ceilalti doi Adjudecatori pot. sau nu-sl lndeplineste una dintre functii. si (c) daca un Adjudecator nu participa la intrunlre sau audieri.6 In timpul audierilor. in atara de cazurile in care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii sa procedeze in acest fel.

3 14.2 18. Final de Plata Copii care vor fi Inaintate Plata lnterirnara Final de Plata.2 4. a Disputelor.INDEX SUB-CLAUZE Subclauza Acces pentru lnspectie Acord Contractual Activitatile Actualizari Actuallzart Antreprenorului pe $antier Generate de Moditicarl ale Legilor Generate de Modificari ale Preturilor 7.16 4. a Disputelor.. versumee In tittibe engleza prevaleaza versiunen In limba engleza.3 20.6 :. Aprobari Bunuri.9 11. a Disputelor.3 4.3 4.i Daunelor 18.11 8.8 20. Gaz si Electricitate Arbitraj Asigurare irnpotriva Aduse Proprietatil Asigurarea Calitatii Asigurarea Asigurarea Asiqurari.6 Vatarnarii Persoanelor :. l.ucrarilor :. Asistenta Asistentii Autorizatii.4 20..7 13.1 4. in caz de aiscrepen.13 1.9 14. Esecul Numirii Expirarea Perioadei Nerespectarea Numire Obtinerea Deciziilor Solutionare pe cale 20.6 4.3 1.7 20.ia Utilajelor Antreprenorului Personalului Cerinte Generale Oterita de catre Beneficiar Inginerului Acorduri..2 Antreprenorului Pagina 28 7 21 44 45 6 15 25 20 70 63 16 62 64 60 10 11 10 19 19 7 52 6 50 52 7 15 69 71 71 68 69 70 6 17 27 33 38 Adrese pentru Notiflcari Alti antreprenori Angajarea Personalului Apa.3 4.15 Erori 1.4 18.11 1.2 2.2 3. Certificatul Cesionare Colaborare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Deciziei Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Arniabila Comunicare Concuita Beneficiarului.5 1.6 a Disputelor.i Fortei de Munca 6.23 13. a Disputelor.9 18. Transport Calle de Acces Cerintele Certificat Certificate.7 4.2 20.6 14.8 1. a Disputelor.12 6. Certificate.1 2.e Costul Remedierii in Ire versiunea in limba rotnen« 91 .19 20. Depunere Conditii Fizice Imprevizibile Necorespunzatoare Suspendarli Defectiunilor Consecintele @ARIC2006 Aces! document este 0 !raducere din versiunea oiiciele in limba encteze.

Arbitraj Dispute.19 11.ucrari 8. Utilizarea acestora de catre Antreprenor Drept de Acces pe $antier Drept de Trecere ~i Facilitati Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia l. .1 3.2 14.1 15.6 1.14 Emiterea Certificate lor Interimare de Plata Emiterea Certificatului Erori de Proiectare Evaluarea Exonerarea la Data Rezilierii de Executare a Contractului prin Efectul LegH Evitarea Afectarilor 19.2 Facilitati pentru Personal ~i Forta de Munca Forta Majora: Diminuarea lntarzlertlor Forta Majora.7 4.11 17. Consecinte Forta Majora.10 1.11 14.13 5. Definitie Forta Majora. Utilizarea de catre Beneficiar Documentele Beneficiarului.8 1.6 14.6 Forta Majora: Reziliere Optionala ii ©ARIC 2006 in cez de discrepeme intre versiunea In limba romene §i Acest document este a traducere din versiunea oficiala In limba engleza.6 20.Daune Provocate de lntarzlerl Defecte. Rezolvare pe Cale Arnlablla Documente Documente.3 19.5 8.3 17.11 14. Stabilirea Cauzelor Definitli Delegare de catre Inginer Depunerea Depunerea Despaqubiri Dispute.5 19.7 6.13 16.4 19.7 32 40 11 52 48 57 70 70 25 6 23 8 8 9 18 56 55 42 40 8 8 59 30 49 49 50 20 40 50 52 25 55 18 66 26 65 65 64 65 65 66 Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului.5 5.3 4.ucrarilor Lucrarilor. Plata lntelectuala lntelectuala lntelectuala ale Antreprenorului ale Beneficiarului ~i lndustriala 1.10 1 . versiunea In limba engleza preveieeze versiunea In limba enqtez«.6 19.5 5.8 15.1 4.1 20.11 2.1 19.2 14.5 14.1 11.7 11. Eliberarea si Materiale destinate ~i Materiale destinate PlatH Apa ~i Gaz $antierului Final de Plata l. Instiintare Forta Majora: Afectarea Subantreprenorilor 19.5 14. Conforme cu Executia Prioritatea Situatiei Finale de Lucrari Situatiilor Interim are de l.2 1.5 13.ucrarilor Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul Dreptul de a Modifica Dreptul de Acces Drepturi de Proprietate Drepturi de Proprietate Drepturi de Proprietate Durata de Executie Echipamente Echipamente Efectuarea Electricitate.

Garantia de Buna Executie Gaz, Electricitate, Grafic de Plati Imposibilitatea Executarii Contractului Apa ~i

4.2 4.19 14.4 19.7 1.12 4.10 3.3 3.4
11.8

13 20
48

66
8

lntormatii Contidentiale lntorrnatii despre $antier Inginer, lnstructiuni Inginer, Tnlocuire lnspectia Antreprenorului lnspectie lnstructiunile Instruirea Interferente Interpretare Invocarea Cornunicarii Tnceperea l.ucrarilor Tncetarea Executiei l.ucrarilor ~i Retragerea Antreprenorului Tncetarea Hesponsabilitatii Antreprenorului Tncetarea Hesponsabilitatii Tndeplinirea Sarcinilor lnlaturarea Instiintarea Intarzieri l.ucrarilor Tnlocuirea Inginerului de Remediere Platilor Testelor dupa Terminare Cauzate de Autoritati Beneficiarului de catre Inginer Beneficiarului Inginerului cu Testele la Terminare

17 12 12 40
28

7.3 3.3 5.5 10.3 1.2 1.3
8.1 Utilajelor

12 25 37 5
6

30 57 10 53
11

16.3 2.5 14.14 3.1 11.5 3.4 15.1
8.5
14.8

Necorespunzatoare

Intarzieri In Efectuarea Intarzieri In Efectuarea Legea l.eqislatia Limba Limba de Comunicare Limitarea Obliqatiilor Limitarea l.ucrari de Remediere l.ucrari In Regie Muncii

39 12 53 32 51
41

12.2 1.4 6.4 1.4 1.4 17.6 17.6 7.6 13.6 5.7 4.20 7.1 14.15 13.4 10.4
a

6

26
6 6

Antreprenorului

Hesponsabilitatii

60 60 29
44

Manuale pentru Exploatare Materiale Mod de Executie

~i Intretinere

Puse la Dispozitie de catre Beneficiar Plata de Modificare

Moneda In care se Etectueaza

Moneda pentru Plata Procedurilor

25 20 27 53 43
38

Necesitatea Restabilirii Supratetelor Nerespectarea Deciziilor Comisiei de Adjudecare Disputelor
@ARIC2006

20.7

71 iii

Acest document este 0 traducere din versumee oticiate in "mba engleza. in caz de discrepante versiunea in "mba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza.

intre versiunea in limba romene :;>1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->