Sunteți pe pagina 1din 27

VASCULARIZATIA CAPULUI, GATULUI, TRUNCHIULUI

SI MEMBRULUI SUPERIOR

III. ARTERELE
A). ARTERELE CAPULUI ŞI GÂTULUI
a. ARTERA CAROTIDĂ COMUNĂ
- asigură irigaţia capului şi gâtului.
- ORIGINE- drepta –trunchiul brahiocefalic
- stânga – arcul aortic
- TRAIECT: - de la origine se îndreaptă oblic superior si lateral
- flanchează conductul laringo-traheal
- la nivelul cartilajului tiroid al laringelui se bifurcă în:
artera carotidă externă, interna

Ramurile crosei aortice


1. artera brahiocefalică
2. artera carotidă comună stângă
3. artera subclavie stângă
4. arcul aortic
5. artera pulmonară
6. inima
7. vena cavă superioară
8. artera subclavie dreaptă
9. artera carotidă comună dreaptă

SINUSUL CAROTIDIAN = locul de bifurcaţie al arterei carotide comune


- reprezintă o zonă reflexogenă (prezintă receptori în tunica externă)
- constituie originea unor reflexe de reglare a activităţii cardio-vasculare

RAPORTURI
1. PORŢIUNEA TORACICĂ
ACC dreaptă= ia naştere din trunchiul bahiocefalic la nivelul articulaţiei sterno-
claviculare drepte (nu are traiect intratoracic)
ACC stângă = ia naştere din aorta toracică (are traiect intratoracic)

a) Anterior - încrucişată de vena brahiocefalică stângă

b) Posterior - artera subcalvie; artera vertebrală stâng; canalul toracic


C) Lateral - pleură mediastinala; plămân stâng; nerv frenic; nerv vag stâng

c) Medial - trahee; esofag; trunchi arterial brahiocefalic


1
2. PORŢIUNEA CERVICALĂ

a) Posterior - lanţul simpatic cervical; lama prevertebrală a fasciei cervicale;


muşchii prevertebrali;xprocese transverse ale vertebrelor cervicale (pe tuberculii
anteriori)

Arterele capuluişi gâtului


1. artera oftalmică
2. artera maxilară
3. artera facială
4. artera linguală
5. artera tiroidiană superioară
6. artera carotidă comună
7. traheea
8. clavicula (secţionată)
9. artera brahiocefalică
10. artera toracică internă (mamară)
11. artera subclavie
12. zona sinusului carotidian (conţine
baroreceptori)
13. zona corpului carotidian (conţine
chemoreceptori)
14. artera carotidă internă
15. artera carotidă externă
16. artera vertebrală
17. artera occipitală
18. artera bazilară
19. artera temporală

b) Anterior - piele; ţesut subcutanat şi muşchiul platisma; lama superficială a


fasciei cervicale; muşchiul sternocleidomastoidian; lama pretraheală a fasciei
cervicale

c) Medial - laringele şi traheea; faringele şi esofagul; glanda tiroidă; nervul larigeu


recurent

d) Lateral - vena jugulară internă; nervul vag


Mănunchiul vasculo-nervos al gâtului:
- antero-medial - ACC (1/2 inferioară)
- ACI (1/2 superioară)
- postero- lateral - vena jugulară internă
- în unghiul diedru deschis posterior dintre ACC şi VJI: - nervul vag

b. ARTERA CAROTIDĂ EXTERNĂ


Este o ramură terminală a arterei carotide comune, rezultă din bifurcarea acesteia la
nivelul trigonului carotidian.

2
- LIMITE: - între: - marginea superioară a cartilajului tiroid (inferior)
- colul mandibulei (superior)

- TRAIECT: - la origine se situează medial şi anterior de artera carotidă


internă
- încrucişează anterior artera carotidă internă
- se îndreaptă superior şi lateral
- devine verticală
- trece pe sub pântecele posterior al muşchiului digastric
- pătrunde în glanda parotidă unde se bifurcă în ramurile sale
terminale. Străbate în traiectul său următoarele regiuni:
- trigonul carotidian (în porţiunea subdigastrică)
- trigonul submandibular (în porţiunea supradigastrică)
- fosa retromandibulară (regiunea parotidiană)
Traiectul ACE
1. mandibula
2. glanda submandibulară
3. pântecele anterior al digastricului
4. pântecele posterior al digastricului
5. osul hioid
6. artera carotidă externă
7. pântecele posterior al omohioidianului
8. artera carotidă comună

9. muşchiul sternocleidomastoidian
10. pântecele inferior al omohioidianului
11. artera carotidă internă
12. glanda parotidă
13. artera maxilară
14. artera temporală superficială

- RAPORTURI
1) PORŢIUNEA SUBDIGASTRICĂ
- este superficial, cuprinsă în trigonul carotidian
2) PORŢIUNEA SUPRADIGASTRICĂ
- este profundă, acoperită de mandibulă şi glanda parotidă
- inţial se află între: - lateral –muşchiul stilohioidian
- medial – muşchii stiloglos şi stilofaringian
- apoi urcă între: - glanda parotidă si faringe
- se află în raport cu glanda parotidă (poate fi lezată în
amigdalectomii)
- intraparotidian se află profund de: - vena jugulară internă, nervul facial, nervul
auriculotemporal
- DISTRIBUŢIE

3
- Ramuri colaterale: - anterioare: - artera tiroidiană superioară, artera
linguală, artera facială
- posterioare: - artera occipitală
- artera auriculară posterioară
- mediale: - artera faringiană ascendentă

- Ramuri terminale: - artera temporală superficială


- artera maxilară

1) ARTERA TIROIDIANĂ SUPERIOARĂ


- ORIGINE: - imediat superior de bifurcaţia ACC
- TRAIECT: - oblic spre anterior şi medial
- paralel cu marginea inferioară a osului hioid
- apoi coboară vertical spre lobul tiroidian
- posterior de lobul tiroidian se anastomozează cu artera tiroidiană
inferioară
- DISTRIBUŢIE:
-irigă o parte a regiunii infrahioidiene, muşchiul sternocleidomastoidian,muşchii şi
mucoasa laringelui şi glanda tiroidă.
2) ARTERA LINGUALĂ
- ORIGINE: - este ramură colaterală anterioară a ACE (se desprinde între artera
tiroidiană superioară şi cea facială)
- TRAIECT: - spre anterior; paralel cu osul hioid, apoi pătrunde profund de muşchiul
hioglos, are traiect anterior până la vârful limbii
- DISTRIBUŢIE:
-irigă o parte a regiunii suprahioidiene, glanda sublinguală , limba şi peretele
inferior al cavităţii bucale.

3) ARTERA FACIALĂ
- ORIGINE: - ramură colaterală anterioră ACE
- se desprinde din aceasta superior de originea arterei linguale
- TRAIECT: - pătrunde în porţiunea profundă a lojei glandei submandibulare
- trece peste marginea inferioară a madibulei
- urcă la faţă spre unghiul medial al pleoapelor,prin şanţul nazogenian
- devine arteră unghiulară - se anastomozează cu artera dorsală a nasului
- DISTRIBUŢIE:
-irigă structurile superficiale dela nivelul etajelor inferior şi mijlociu ale feţei, dă
ramuri pentru regiunile amigdaliană şi palatină şi pentru buze.

4) ARTERA FARINGIANĂ ASCENDENTĂ


- ORIGINE: - pe faţa medială a ACE (la acelaşi nivel cu artera linguală).
- TRAIECT: - urcă între artera carotidă internă şi peretele faringelui până la baza
craniului
- DISTRIBUŢIE:

4
-irigă faringele,tuba auditivă, amigdala palatină, cavitatea timpanică şi dura mater din
fosa cerebeloasă.

5) ARTERA OCCIPITALĂ
- ORIGINE: - ramură colaterală posterioară a ACE
- se desprinde la acelaşi nivel cu artera facială
- TRAIECT: - la origine este superficială (se află în trigonul carotidian)
- se îndreaptă spre posterior, profund de: vena jugulară internă, pântecele
posterior al muşchiului digastric, nervul hipoglos
- DISTRIBUŢIE: irigă regiunile mastoidiană, auriculară şi occipitală

6) ARTERA AURICULARĂ POSTERIOARĂ


- ORIGINE: - ramură colaterală posterioară a ACE (se desprinde superior de artera
occipitală)
- TRAIECT: - pe faţa laterală a muşchiului stilohioidian
- urcă în şanţul auriculo-mastoidian
- uneori trece prin glanda parotidă (sau superficial de glanda parotidă)
- DISTRIBUŢIE: irigă o porţiune a regiunilor auriculară şi occipitală

Traiectul şi distribuţia arterei


faciale
1. Muşchiul ridicător al
pleoapei superioare
2. Artera dorsală a nasului
3. Muşchiul zigomatic mare
4. Artera unghiulară
5. Artera labială superioară
6. Muşchiul auricular al gurii
7. Artera labială inferioară
8. Artera facială
9. Artera submadibulară
10. Muşchiul milohioidian
11. Pântecele anterior al
muşchiului digastric
12. Osul hioid
13. Artera carotidă internă
14. Artera carotidă externă
15. Glanda submandibulară
16. Artera palatină ascendentă
17. Pântecele posterior al
muşchiului digastric
18. Muşchiul rizorius
19. Mandibula
20. Vena facială

7) ARTERA TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ


- ORIGINE: - este ramura terminală superficială a arterei carotide externe (din care se
desprinde la nivelul parotidei)
- TRAIECT RAPORTURI:

5
-iniţial se află în grosimea glandei parotide
-apoi urcă între:- tuberculul zigomatic (anterior)
- meatul auditiv extern (posterior)
-în regiunea temporală se află în grosimea ţesutului subcutanat, alături de:
- nervul auriculo-temporal
- DISTRIBUŢIE: irigă glanda parotidă, etajele mijlociu şi superior ale feţei,regiunile
frontală şi parietală şi dă ramuri pentru muşchiul temporal

8) ARTERA MAXILARĂ
- ORIGINE: - la nivelul ACE (ramura terminală) în regiunea parotidiană
- TRAIECT: - din glanda parotidă se îndreaptă anterior
- ajunge în fosa infratemporală prin butoniera retrocondiliană Juvara, între:
- colul madibulei
-străbate fosa infratemporală:- sau prepterigoidian (pe faţa laterală a m.
pterigoidian lateral) sau interpterigoid, ajunge în fosa pterigopalatină
- TERITORIU DE IRIGAŢIE: - fosele nazale, cavitatea bucală, muşchii
masticatori, obrajii, dura mater, cavitate timpanică
- corespunde teritoriului de inervaţie al nervilor maxilar şi mandibular

Distribuţia arterei temporale superficiale


1. Ramura frontală
2. Artera temporală profundă posterioară
3. Artera zigomatico-orbitară
4. Pavilionul urechii
5. Artera temporală superficială
6. Artera auriculară anterioară
7. Artera transversă a feţei
8. Ductul
9. Artera maxilară
10. Muşchiul maseter
11. Artera carotidă externă
12. Mandibula

c. ARTERA SUBCLAVIE
- ORIGINE: - drepta: - din trunchiul brahiocefalic
- ia naştere posterior de articulaţia sternoclaviculară
- stânga: - din arcul aortic
- are şi porţiune intratoracică
- TRAIECT - trece printre muşchii scaleni anterior şi mijlociu
-descrie o curbă cu concavitatea inferioară în fosa supraclaviculară
(acoperind vârful plămânului)
- se contiună de la nivelul marginii inferioare a claviculei cu artera axilară

6
- RAPORTURI: -se află iniţial între cei doi muşchi scaleni, anterior şi mijlociu, la
acest nivel având importante raporturi cu vârful plămânului peste care trece, precum
şi cu articulaţia sternoclaviculară, cu unghiul venos corespunzător şi cu nervii vag,
frenic şi cu fibre simpatice (toate cu localizare anterioară faţă de venă)
-se poziţionează apoi între claviculă(anterior) şi coasta I (posterior), având anterior
vena subclavie şi superior şi posterior plexul brahial.

- DISTRIBUŢIE:
1. Artera vertebrală
2. Artera toracică internă
3. Trunchiul tirocervical: Artera tiroidiană inferioara; cervicală ascendenta, cervicală
superficialsi artera suprascapulară
4. Artera transversă a gâtului
5. Trunchiul costo-cervical: Artera cervicală profundă si artera intercostală supremă

Distribuţia arterei maxilare


1. Cavitatea urechii medii 2.Ramura timpanică superioară 3.Artera timpanică
anterioară 4.Artera temporală superficială 5.Fisura preto-timpanică 6.Artera auriculară profundă
7.Pavilionul urechii 8.Ramura parietală 9.Ramura frontală 10.Artera meningee mijlocie
11.Gaura ovală (cu artera meningee accesorie) 12.Gaura spinoasă 13.Mandibula 14.Artera
maxilară 15.Artera alveolară inferioară 16.Ramura milohioidiană 17.18. Arterele temporale
profunde anterioară şi mijlocie 19. 20. Arterele pterigoidiene medială şi laterală 21.Artera
maseteriană 22.Artera bucală 23.Fisura orbitară inferioară 24.Artera infraorbitară 25.Artera
sfenopalatină 26.Gaura sfenopalatină 27.Artera vidiană 28.Artera palatină descendentă
29.Artera alveolară 30.Posterioară şi superioară 31.Maxila 32.Canalele alveolare 33.Gaura
palatină mare

7
A. Porţiunea retromandibulară B.Fosa infratemporală C.Fosa pterigopalatină

1. ARTERA VERTEBRALĂ

- ORIGINE: - ia naştere pe faţa superioară a arterei subclavii


- prima ramură acesteia

- TRAIECT: - urcă vertical pe muşchii prevertebrali (posterior de ACC şi artera


tiroidiană inferioară)
- străbate cu traiect ascendent găurile transverse ale vertebrelor
cervicale, şanţul arterei vertebrale de pe faţa superioară a atlasului,
pătrunde în craniu prin gaura occipitală, urcă pe feţa antero-laterală
a bulbului unde se uneşte cu cealaltă arteră vertebrală şi formează
artera bazilară, localizată pe faţa anterioară a punţii.

- TERITORIU DE IRIGAŢIE: participă la vascularizaţia: - măduvei spinării


cervicale; trunchiului cerebral; cerebelului; emisferelor cerebrale
-
2. ARTERA TORACICĂ INTERNĂ

- ORIGINE: - ia naştere de pe faţa inferioară a arterei subclavii (lateral de artera


vertebrală)

- TRAIECT: - coboară vertical: înapoia venei subclavii (anterior de domul


pleural); pe faţa posterioară a sternului, paralel cu marginea sa
anterioară
- la nivelul cartilajului VII costal se bifurcă în ramurile terminale

- TERITORIU DE IRIGAŢIE: mediastinul anterior, spaţiile intercostale (anterior) -


prin artere intercostale anterioare, ţesuturile moi ale peretelui toracic, diafragmul,
peretele abdominal anterior

8
Ramurile colaterale ale arterei
CE şi ale subclaviei
1. Artera facială
2. Artera linguală
3. Artera tiroidiană superioară
4. Artera tiroidiană inferioară
5. Trunchiul brahiocefalic
6. Artera toracică internă
7. Artera intercostală supremă
8. Artera sublcavie
9. Trunchiul costo-cervical
10. Trunchiul tirocervical
11. Artera suprascapulară
12. Artera transversă a gâtului
13. Artera cervicală profundă
14. Artera cervicală
superficială
15. Artera carotidă comună
16. Artera cervicală ascendentă
17. Artera vertebrală
18. Artera carotidă internă
19. Artera faringiană
ascendentă
20. Artera occipitală
21. Artera auriculară
posterioară
22. Artera carotidă externă
- DISTRIBUŢIE:
Ramuri colaterale
- Ramuri mediastinale anterioare - destinate organelor mediastinului anterior
- Arterele perforante - destinate glandei mamare şi muşchilor pectorali
- Artera pericardofrenică se distribuie feţei superioare a diafragmei
- Arterele intercostale anterioare, câte 2 pentru fiecare spaţiu intercostal,pătrunzând
între muşchii intercostali şi fascia endotoracică

- se anastomozează cu arterele intercostale posterioare (ramuri ale aortei toracice)


Ramuri terminale
- Artera musculofrenică
- Artera epigastrică superioară
- străbate diafragma şi coboară pe faţa posterioară a muşchiului drept
abdominal se anastomozează cu artera epigastrică inferioară (ramură a
arterei iliace externe)

9
Traiectul şi distribuţia arterei
toracice interne (vedere posterioară
a peretelui toracic anterior)
1. Artera subclavie
2. Artera toracică internă
3. Plămân
4. Muşchiul transvers al toracelui
5. Artera pericardo-frenică
6. Artera epigastrică superioară
7. Muşchiul drept abdominal
8. Diafragma
9. Artera musculo-frenică
10. Stern
11. Spaţiu intercostal
12. Artera intercostală anterioară

3) ARTERA TIROIDIANĂ INFERIOARĂ

- TRAIECT: - urcă vertical până la tuberculul anterior al vertebrei cervicale C5


- se orientează medial spre glanda tiroidă (posterior de mănunchiul
vasculo-nervos al gâtului)
- apoi se orientează spre superior, paralel cu lobul tiroidian
- se află în raport cu nervul laringeu recurent

- DISTRIBUŢIE: - ramuri pentru: - faringe, esofag, trahee, laringe,


musculatura înconjurătoare, tiroidă
4) ARTERA CERVICALĂ ASCENDENTĂ

- TRAIECT: - urcă pe faţa anterioară a muşchiului scalen anterior


- însoţeşte nervul frenic

- DISTRIBUŢIE: - ramuri musculare


- ramuri spinale
5) ARTERA CERVICALĂ SUPERFICIALĂ

- TRAIECT: - transversal la nivelul fosei supraclaviculare, superficial de muşchii scaleni şi


ridicătorul scapulei, profund de muşchiul platisma, intră sub muşchiul trapez

- DISTRIBUŢIE: - muşchii regiunii corespunzătoare


6) ARTERA SUPRASCAPULARĂ

- TRAIECT: - pe faţa anterioară a muşchiului scalen

10
- se orientează spre posterior, până la marginea superioară a scapulei, superior de
ligamentul transvers al scapulei
- ajunge în fosa supraspinoasă

- DISTRIBUŢIE: - participă la formarea cercului arterial al scapulei, alături de:


artera circumflexă a scapulei, artera transversă a gâtului
1) ARTERA INTERCOSTALĂ SUPREMA
- furnizează arterele intercostale 1 şi 2
8) ARTERA CERVICALĂ PROFUNDĂ traiect posterior spre ceafă
9) ARTERA TRANSVERSĂ A GÂTULUI traiect printre ramurile plexului brahial,
ajunge la nivelul unghiului superior al scapulei

ARTERELE TRUNCHIULUI

a. ARTERELE INTERCOSTALE POSTERIOARE

- ORIGINE: - 1-2 – din artera intercostală supremă (ramură a trunchiului costo-cervical


din artera subclavie
- 3-11 – din aorta descendentă
- TRAIECT: - pătrund în spaţiile intercostale, în porţiunea posterioară fiind acoperite
numai de membrana intercostală şi pleură, ca anterior de unghiul costal să se afleîntre
muşchii intercostali interni şi intimi
- la jumătatea spaţiulise bifurcă (ramura superioară se anastomozează cu
cele două artere intercostale anterioare; - mănunchiul vasculo-nervos =venă –
superior; arteră – la mijloc; nerv – inferior
- RAMURI: -posterioare (cutanate) – colaterale musculare şi ramura spinală
- ramuri colaterale – anastomoza cu a. intercostală anterioară inferioară
- cutanate laterale
b. ARTERELE INTERCOSTALE ANTERIOARE
- câte două pentru fiecare spaţiu intercostal
- în partea anterioară a primelor şase spaţii intercostale
- provin din artera toracică internă
c. ALTE ARTERE
- din artera toracică internă: - sternale, perforante, mamare
- din arterele: - toracică supremă, toraco-acromială, toracică laterală, toraco-
dorsală, suprascapulară, transversă a gâtului, circumflexă a scapulei

C. ARTERELE MEMBRULUI SUPERIOR

11
Vascularizaţia arterială a membrului superior
1. artera brahiocefalică
2. artera carotidă comună
3. artera vertebrală
4. artera subclavie
5. artera axilară
6. artera brahială
7. artera radială
8. artera toracică internă
9. artera ulnară
10. arcul palmar profund
11. arcul palmar superficial
12. artere digitale
13. (braţul drept)

1) ARTERA AXILARĂ

- ORIGINE: -continuă artera subclavie

- LIMITE: -superior - faţa inferioară a claviculei


- inferior – tendonul muşchiului latissim

- RAPORTURI în diferitele porţiuni,în funcţie de localizarea faţă de muşchiul


pectoral mic (care îl încrucişează prin anterior):
-iniţial (deasupra marginii supero-mediale a muşchiului pectoral mic)
artera axilară coboară anterior de muşchiul dinţat anterior şi posterior de
muşchiul pectoral mare, având medial vena axilară(raport pe care îl
păstreză permanent) şi lateral plexul brahial
-înapoia muşchiului pectoral mic ,artera coboară pe muşchiul subscapular,
fiind înconjurată de fasciculele plexului brahial
a) porţiunea prepectorală (superior de muşchiul pectoral mic)
- medial: -vena axilară
şi anterior -vena cefalică, artera toracoacromială
- lateral şi posterior:-plexul brahial
- posterior: -coaste + spaţii intercostale, muşchiul dinţat anterior, fasciculul
posterior al plexului brahial
- anterior: -piele, ţesut subcutanat, porţiunea claviculară a muşchiului pectoral
mare, fascia clavipectorală
Traiect şi ramuri ale arterei axilare
1. Artera toracoacromială
2. Muşchiul biceps brahial
3. Nervul axilar
4. Artera circumflexă humerală
posterioară

12
5. Artera circumflexă humerală
anterioară
6. Nervul median
7. Muşchiul rotund mare
8. Muşchiul latissimus dorsi
9. Artera circumflexă a scapulei
10. Muşchiul pectoral mic
11. Artera toracodorsală
12. Nervul toracodorsal
13. Nervul toracic lung
14. Artera subscapulară
15. Artera toracică laterală
16. Muşchiul subscapular
17. Vena cefalică
18. Muşchiul dinţat anterior
19. Artera toracică supremă
20. Muşchiul scalen mijlociu
21. Muşchiul scalen anterior
22. Muşchiul sternocleidomastoidian

b) porţiunea retropectorală (profund de muşchiul pectoral mic)


- medial: -vena axilară
-rădăcina medială a nervului median
- lateral: -rădăcina laterală a nervului median
- posterior: -muşchiul supscapular
-fasciculul posterior al plexului brahial
- anterior: -piele
-muşchiul pectoral mic
-muşchiul pectoral mare
c) porţiunea infrapectorală (lateral de marginea infero-laterală a
muşchiului pectoral mic) = regiunea axilară
- medial: -vena axilară; nervul ulnar; nervul cutanat medial al braţului
nervul cutanat medial al antebraţului
- lateral: -nervul median; nervul musculocutan; muşchiul coracobrahial
- anterior: -tendonul muşchiului pectoral mare
-ligamentul suspensor al axilei
- posterior, dinspre posterior spre inferior:
-muşchiul. supscapular superior; muşchiul latissimus dorsi inferior;
muşchiul rotund mare inferior; nervul radial; nervul axilar

6. Nervul radial
7. Artera şi vena subscapulară
8. Nervul axilar
9. Artera şi vena circumflexă
humerală posterioară

13
10. Nervul cutanat brahial latero-
superior
11. Nervul toracic lung
12. Artera toracică laterală
13. Nervul cutanat medial braţului
14. Nervul cutanat medial al
antebraţului
15. Vena cefalică
16. Coastă
17. Muşchiul dinţat anterior
18. Muşchiul trapez
19. Muşchiul subscapular
20. Muşchiul infraspinos
21. Muşchiul rotund mic
22. Muşchiul latissimus dorsi
23. Muşchiul rotund mare
24. Muşchiul triceps (cap lateral)
25. Muşchiul triceps (cap lung)
26. Muşchiul deltoid
27. Muşchiul biceps brahial (cap lung)
28. Muşchiul pectoral mare
29. Muşchiul pectoral mic
Axila (secţiune transversală) 30. Muşchiul coracobrahial
1. Vena axilară
2. Artera axilară
3. Nervul median
4. Nervul musculocutan
5. Nervul ulnar
1. DISTRIBUŢIE
a) Ramuri subscapulare – pentru muşchiul subscapular

b) Artera toracică supremă - traiect: paralel cu marginea supero-medială a


muşchiului pectoral mic
- teritoriu: muşchii intercostali I-IV
- muşchii pectorali (mare, mic)
- glanda mamară
c) Artera toracoacromială - traiect: - perforează fascia
clavipectorală
- traversează spaţiul delto-pector
- ramuri:- r. acromială pentru - m. deltoid; muşchii pectorali; articulaţia
scapulo-humerală
- r. deltoidiană pentru – muşchiul deltoid; muşchii pectorali

14
Spaţiul deltopectoral
1. Claviculă
2. Muşchiul subclavicular
3. Fascie clavipectorală
4. Artera toracoacromială
5. Vena cefalică
6. Muşchiul pectoral mare
7. Muşchiul deltoid

d) Artera toracică laterală (mamară externă)


- traiect: - paralel cu marginea laterală a m. pectoral mic; pe
suprafaţa m. dinţat anterior; însoţit de nervul toracic lung
- teritoriu: - muşchiul dinţat anterior; muşchii pectorali (mare, mic);
glanda mamară
Artera subscapulară RAMURI:
• Artera toracodorsală
Traiect:- coboară intre: muşchiul dinţat - muşchiul latissim dorsi
- însoţită de nervul toracodorsal
Teritoriu: - muşchiul dinţat anterior
- muşchiul latissim dorsi
• Artera circumflexă a scapulei
Traiect: - spre posterior prin triunghiul omotricipital
- intră în reţeaua arterială a scapulei împreună cu artera suprascapulară;
artera transversă gâtului
Teritoriu: -muşchii (supra/infra) spinoşi; muşchii rotunzi (mare/mic);
muşchiul latissimus dorsi

Cercul arterial al scapulei


1. artera suprascapulară
2. artera circumflexă a scapulei
3. scapula
4. artera transversă a gâtului

e) Artera circumflexă humerală anterioară


• ramura ascendentă – destinată articulaţiei scapulo-humerale
• ramura descendentă – se anastomozează cu artera circumflexă humerală
posterioară
f) Artera circumflexă humerală posterioară

15
- pătrunde posterior, prin patrulaterul humerotricipital (spaţiul axilar lateral)
împreună cu nervul axilar
Spaţiile axilare (lateral şi medial)
1. Humerus
2. Nervul axilar
3. Artera circumflexă humerală
posterioară
4. Nervul radial
5. Artera brahială profundă
6. Cap lateral muşchi triceps
7. Cap lung muşchi triceps
8. Muşchiul rotund mare
9. Scapula
10. Artera circumflexă a scapulei
11. Spaţiul axilar medial
(birondotricipital)
12. Muşchiul rotund mic
13. Spaţiul axilar lateral (birondo-
humerotricipital)

ARTERA BRAHIALĂ

- ORIGINE: -continuă artera axilară


- LIMITE: -superior - marginea inferioară a muşchiului pectoral mare
-inferior - plica cotului

- TRAIECT ŞI RAPORTURI:
-la braţ: -anterior: -superior – muşchiul coracobrahial
(şanţul -inferior – marginea medială a muşchiului biceps brahial
bicipital -posterior - superior – capul medial al muşchiului triceps
medial) - inferior – muşchiul brahial
-lateral: -superior – muşchiul coracobrahial
-între - inferior muşchiul biceps brahial
- inferior muşchiul brahial
-medial -superficială
- la plica -anterior - aponevroza muşchiului biceps brahial
cotului: -posterior - muşchiul brahial
-lateral: - tendonul muşchiului biceps brahial
-medial: - muşchiul rotund pronator

- DISTRIBUŢIE:
a) Ramuri musculare pentru - muşchiul deltoid
- muşchiul coracobrahial
- muşchiul biceps brahial
- muşchiul brahial

16
Artera brahială
1. Artera brahială
2. Nervul median
3. Artera brahială profundă
4. Nervul radial
5. Artera colaterală ulnară
superioară
6. Nervul ulnar
7. Artera colaterală ulnară
inferioară
8. Triunghiul cubital
9. Muşchiul brahioradial
10. Muşchiul rotund pronator
11. Aponevroza bicipitală
12. Muşchiul brahial
13. Muşchiul coracobrahial
14. Muşchiul triceps
15. Muşchiul pectoral mare
16. Muşchiul deltoid
17. Muşchiul biceps brahial

Mănunchiul vasculo-nervos posterior al


braţului
1. muşchiul rotund mare
2. cap lateral muşchi triceps
3. cap medial muşchi triceps
4. şanţul nervului radial
5. artera brahială profundă
6. nervul radial
7. cap lung muşchi triceps

b) Artera brahială profundă


Traiect:- apare alături de nervul radial în triunghiul dintre capul lateral şi lung al
tricepsului şi muşchiul rotund mare
- apoi coboară între capetele lateral si medial ale muşchiului triceps brahial
Distribuţie:
• Artera nutritivă a humerusului
• Ramura deltoidiană
• Artera colateral medie ajunge la olecran perforând muşchiul triceps brahialintră în
reţeua arterială a cotului (faţa posterioară), înşoţeşte nervul cutanat
• Artera colaterală radială - considerată ramură terminală; însoţeşte nervul radial până
la faţa anterioară (la plica cotului); participă la reţeaua arterială a cotului (faţa antero-
laterală).
c) Artera colaterală ulnară superioară se alatură nervului ulnar; ajunge pe faţa
posterioară a cotului prin şanţul epitrohleoolecranian; participă la reţeaua arterială a
cotului (pe faţa posterioară) → se anastomozează cu artera recurentă ulnară

17
posterioară
d) Artera ulnară inferioară coboară pe faţa anterioară a muşchiului brachial; se
anastomozează cu artera. recurentă ulnară anterioară; participă la reţeaua arterială a
cotului (pe faţa anterioară)
Reţeaua arterială a cotului
Artera brahială profundă
Artera colaterală radială
Artera colaterală medie
Artera recurentă radială
Artera recurentă interosoasă
Artera radială
Artera interosoasă posterioară
Artera interosoasă anterioară
Artera interosoasă comună
Artera ulnară
Artera recurentă ulnară
Ramura anterioară
Ramura posterioară
Artera colaterală ulnară inferioară
Artera colaterală ulnară superioară
Artera brahială

3) ARTERA ULNARĂ

- TRAIECT ŞI RAPORTURI
- în 1/3 proximală a braţului –traiect oblic spre medial
- între: - superficial – muşchiul flexor superficial al degetelor (muşchiul FSD)
- profund – muşchiul flexor profund al degetelor (muşchiul FPD)
- în 2/3 distale:- superior: - superficial - muşchiul FSD
- profund - muşchiul FPD
- medial – muşchiul FUC (flexor ulnar al carpului)
- inferior: - superficial -piele
- profund – muşchiul pătrat pronator
- medial - muşchiul FUC
- lateral - muşchiul FSD
- gâtul mainii: - profund de retinaculul felxorilor
-superficial de muşchiul palmar scurt
DISTRIBUŢIE
a) Artera recurentă ulnară
-ramura anterioară -între - muşchiul brahial
- muşchiul pătrat pronator
-anastomoză: artera colaterală ulnară inferioară
-ramura posterioară -printre capetele de inserţie ale muşchiului FUC ( în şanţul
epitrohleoolecranian (împreună cu nervul ulnar)
-anastomoză: artera colaterală ulnară superficială
b) Artera interosoasă comună
-între: -profund – muşchul FPD

18
-superficial- muşchiul FSD
Ramuri: -artera interosoasă anterioară
-între - profund – membrana interosoasă
- superficial – muşchiul pătrat pronator
-trimite o anastomoză la ramura interosoasă posterioară şi
partricipă la formarea reţelei dorsale a carpului
-artera interosoasă posterioară pe faţa posterioară a membranei
interosoase; dă ramura dorsală recurentă (care se anastomozeză cu artera
colaterală medie din artera brahială profundă)
c) Ramura palmară a carpului Se anastomozează cu omoloagele acestora cu
origine în artera radială, participând la formarea
d) Ramura dorsală a carpului reţelelor dorsală şi palmară a carpului
e) Ramura palmară profundă pe sub muşchii eminenţei hipotenare; se anastomozează cu
ramura palmară profundă din artera radială cu care formează arcada palmară
profundă
Ramura palmară superficială traiect anterior de retinaculul flexorilor; se consideră
ramură terminală; se anastomozează cu ramura superficială din artera radială cu
care formează arcada palmară superficial

Distribuţia arterei ulnare


Artera ulnară
Artera brahială
Artera radială
Artera colaterală ulnară superioară
Artera colaterală ulnară inferioară
Artera recurentă ulnară posterioară
Artera recurentă ulnară anterioară
Artera interosoasă comună
Artera interosoasă anterioară
Artera interosoasă posterioară
Artera interosoasă recurentă
Artera brahială profundă
Artera colaterală medie
Artera palmară a carpului
Artera dorsală a carpului
Artera palmară profundă
Artera palmară superficială
Membrana interosoasă
Nervul ulnar
Nervul median
Retinaculul flexorilor
Artera colaterală ulnară

f)

19
Vasele şi nervii antebraţului
1. artera brahială
2. muşchiul biceps
3. muşchiul brahial
4. muşchiul supinator
5. artera ulnară
6. artera radială
7. muşchiul flexor lung al policelui
8. nervul interosos anterior
9. tendonul muşchiului brahioradial
10. muşchiul pătrat pronator
11. muşchiul flexor ulnar al carpului
12. muşchiul flexor profund al degetelor
13. nervul ulnar
14. originea tendonului comun al
flexorilor
15. nervul median

4) ARTERA RADIALĂ

- LIMITE: - superior – 1/2 a plicii cotului


- inferior - porţiunea profundă a feţei palmare a mâinii
- TRAIECT ŞI RAPORTURI:
- coboară vertical, între:- lateral - muşchiul brahioradial (muşchi satelit)
- superior – muşchiul pătrat pronator
– inferior – muşchiul radial al carpului
- ocoleşte stiloida radială şi ajunge în tabachera anatomică
- reintră pe faţa palmară perforând primul spaţiu interosos
- se termină ca ramură palmară profundă

Traiectul arterei radiale în tabachera


anatomică
1. Lung extensor al policelui
2. Tabachera anatomică
3. Ramura dorsală a carpului
4. Artera metacarpiană dorsală I
5. Artera radială
6. Lung extensor radial al carpului
7. Scurt extensor radial al carpului
8. Lung abductor al policelui
9. Scurt extensor al policelui

20
2. DISTRIBUŢIE:

Distribuţia arterei radiale


1. Artera colaterală radială
2. Muşchiul brahioradial
3. Artera recurentă radială
4. Procesul stiloid
5. Artera metacarpiană dorsală I
6. Ramura palmară profundă
7. Ramura palmară superficială
8. Ramura dorsală a carpului
9. Ramura palmară a carpului
10. Muşchiul pătrat pronator
11. Şanţul pulsului
12. Muşchiul flexor radial al carpului
13. Artera ulnară
14. Muşchiul rotund pronator
15. Artera brahială

a) Artera recurentă radială


- urcă între: –muşchiul brahial
- muşchiul brahioradial
- anastomoză: artera colaterală radială ( din artera brahiala profundă)
- intră în reţeaua arterială a cotului
b) Ramuri musculare – pentru muşchii invecinaţi
c) Ramura palmară a carpului
- origine superior de stiloida radială
- paralelă cu marginea inferioară a muşchiului pătrat pronator
- intră în reţeaua palmară a carpului (se anastomozează cu omoloaga cu origine în
artera ulnară)
d) Ramura superficială palmară
- origine pe faţa anterioară a anterbraţului, superior de stiloida radială
- anastomoză: - omoloagă din artera ulnară
e) Ramura dorsală a carpului - origine în tabachera anatomică; participă la formarea
reţelei dorsale a carpului
f) Metacarpiană dorsală I
- din tabachera anatomică
Ramura palmară profundă - ramură terminală, care perofrează dinspre posterior
(din tabachera antomică) spre anterior spaţiul interosos; anastomoză: ramura cu
origine în artera ulnară formează arcada palmară profundă

21
Arcada dorsală a carpului
1. artera radială
2. arcada dorsală a carpului
3. artera metacarpiană dorsală I
4. ramuri dorsale din arterele digitale
palmare proprii
5. artere metacarpiene dorsale
6. ramura dorsală a carpului
7. artera ulnară

Arcada palmară superficială


1. artera ulnară
2. retinaculul flexorilor
3. ramura palmară profundă
4. ramura palmară superficială
5. artera digitală proprie a degetului V
6. artere digitale comune
7. artere digitale palmare proprii
8. artera principală a policelui (din
arcada palmară profundă)
9. ramura palmară superficială
10. artera radială

Arcada palmară profundă


1. artera interosoasă anterioară
2. artera ulnară
3. reţeaua palmară a acarpului
4. ramura palmară profundă
5. artere interosoase
6. artere perforante
7. artere digitale palmare (din arcada
palmară superficială)
8. artere digitale proprii
9. artera principală a policelui
10. artera radială

5. ARCADELE ARTERIALE ALE MAINII

22
REŢEAUA DORSALĂ A CARPULUI
a) Superficială: - subcutan, superficial de retinaculul flexorilor
b) Profundă: - sub retinaculul extensorilor (pe masivul carpian)
- Formată din: - arterle dorsale ale carpului ( origine în arterele ulnară şi radială)
- arterele interosoase anterioară şi posterioară
- Distribuţie: - 3 artere interosoase dorsale (pentru spaţiile II, III, IV)
- în arterele interosoase îşi au originea arterele perforante (se
anastomozează cu arterele interosoase palmare)
- se desprind cele 5 artere digitale dorsale (ultima falangă este
vascularizată din arcada palmară superficială)
ARCADA PALMARĂ SUPERFICIALĂ
Formată din: - ramura palmară superficială a arterei radiale
- ramura terminală a arterei ulnare
Raporturi: - posterior:- tendoanele muşchilor flexori (superficiali şi profunzi degete
- nervii digitali palmari (din nervii median şi ulnar)
- anterior: - aponevroza palmară (muşchiul palmar lung)
Distribuţie:
• Artera digitală palmară a degetului V (pe marginea ulnară a degetului V)
• 3 artere digitale palmare comune (spaţiile II, III, IV)
- coboară pe muşchii lombricali
• 5 artere digitale palmare proprii (pentru degetele II-V)
- irigă: - faţa palmară a degetelor si faţa dorsală a falangei dorsale
ARCADA PALMARĂ PROFUNDĂ
Formată din: - ramura palmară profundă a arterei ulnare
- ramura terminală a arterei radiale
Raporturi: - posterior - metacarpiene
- anterior - muşchii eminenţei tenare/hipotenare; tendoanele flexorilor
Distribuţie: - din concavitate: - ramuri pentru reţeaua palmară a carpului
- din convexitate: - 4 artere interosoase palmare, artera principală a
policelui, ramuri peforante (comunicante cu arterele interosoase dorsal).
VENELE CAPULUI ŞI GÂTULUI

a. VENELE CAPULUI
Venele capului sunt grupate în:
- venele extracraniene
- venele diploice – situate în grosimea oaselor
- venele meningeale
- sinusurile durei mater
- venele creierului
- venele emisare
1) VENA FACIALĂ- începe din reţeaua venoasă a scalpului
- are un traiect paralel (la distanţă în regiunea facială, alăturat la
nivelul regiunii suprahioidiene) cu artera facială
- drenează teritoriul profund şi superficial al feţei
- se uneşte cu vena linguală şi cu vena tiroidiană superioară şi
formează trunchiul tireo-linguo-facial care se varsă în VJI.

23
2) VENA OCCIPITALĂ
- drenează scalpul occipital
- se varsă în VJE (uneori unindu-se cu vena auriculară posterioară)
3) VENA AURICULARĂ POSTERIOARĂ
- drenează scalpul temporo-parietal; se varsă în VJE
4) VENA OFTALMICĂ SUPERIOARĂ
- se anastomozează cu vena unghiulară (în unghiul medial al ochiului)
- drenează: - regiunea frontală, rădăcina şi dorsul nasului, globul ocular

b. VENELE GÂTULUI
1) VENA JUGULARĂ INTERNĂ
- prezintă la nivelul găurii jugulare bulbul superior (la origine)
- posterior de extremitatea sternală a claviculei prezintă bulbul inferior
- face parte din mănunchiul vasculo-nervos al gâtului
- se uneşte cu vena subclavie pentru a forma vena brahiocefalică
AFLUENŢI: - sinusul sigmoidian; sinusul pietros inferior; plexul venos al canalului
hipoglosului ; vene meningee, faringiene; vena facială; vena linguală; vena tiroidiană;
venele tiroidiene mijlocii; vena tiroidiană inferioară; venele faringiene
2) VENA JUGULARĂ EXTERNĂ - superficială
- se formează din: - vena auriculară posterioară
- vena occipitală care se unesc în profunzimea glandei parotide
3) VENA VERTEBRALĂ origine în plexul venos suboccipital (în jurul găurii
occipitale); acelaşi traiect cu artera vertebrală; se varsă în vena brahiocefalică
4) VENA CERVICALĂ PROFUNDĂ origine în jurul găurii occipitale (din plexul
venos suboccipital); se varsă în vena brahiocefalică

B. VENELE MEMBRULUI SUPERIOR


a. VENELE SUPERFICIALE – situate subcutanat
ORIGINE: 1) FAŢA DORSALĂ A MÂINII – originea venelor superficiale
- venele digitale dorsale - reţeaua dorsală a mâinii
- venele metacarpiene dorsale - reţeaua dorsală a mâinii

- formează: - lateral: vena cefalică


- medial:artera bazilică
2) FAŢA PALMARĂ A MÂINII – vene digitale palmare
- anastomozate cu venele digitale dorsale
3) REGIUNEA TENARĂ ŞI HIPOTENARĂ
- câte un plex venos superficial ce drenează:- reţeaua
posterioară a mâinii; - în venele superficiale ale
antebraţului; - venele mediane ale antebraţului
4) ANTEBRAŢ venele superficiale sunt situate pe faţa anterioară
- vena cefalică (lateral), vena bazilică (medial), vena

24
mediană a antebraţului

Venele superficiale ale membrului


superior şi nervii cutanaţi
1. Vena cefalică
2. Vena cubitală mediană
3. Nervul cutanat antebrahial
lateral
4. Nervul cutanat antebrahial
medial
5. Vena bazilică

1. VENA CEFALICĂ
I. ORIGINE: - drenează sângele din partea laterală a reţelei dorsale a mâinii
II. TRAIECT: - faţa anterioară a antebraţului: plica cotului: -trimite vena cubitală
medială (se anastomozează cu vena bazilică)
- şanţul bicipital lateral al braţului
- spaţiul deltopectoral
- perforează fascia clavi-coraco-pectoro-axilară
III. AFLUENŢI: - venele profunde; vena bazilică; venele de pe ambele feţe ale
antebraţului
IV. VĂRSARE: - vena axilară
2. VENA BAZILICĂ
I. ORIGINE: - drenează sângele din partea medială a reţelei dorsale a mâinii
II. TRAIECT: -faţa antero-medială a antebraţului
- şanţul bicipital medial al braţului
- perforează fascia brahială în treimea mijlocie (se uneşte cu vv.
brahiale)
III. VĂRSARE: - vena brahială
3. VENA MEDIANĂ A ANTEBRAŢULUI
I. ORIGINE: - reţeaua venoasă superficială anterioară a mâinii
II. TRAIECT: -urcă pe mijlocul feţei anterioare a antebraţului
III. SE BIFURCĂ: - vena medio-cefalică → realizează “M”-ul venos al
antebraţului
- vena medio-bazilică
IV. VĂRSARE: - vena cefalică sau vena bazilică

25
Fosa cubitală şi venele superficiale
1. Vena cefalică
2. Tendonul muşchiului biceps brahial
3. Aponevroza bicipitală
4. Muşchiul brahioradial
5. Vena cubitală mediană
6. Vena bazilică

b. VENELE PROFUNDE
1.VENELE PROFUNDE ALE MÂINII
• VENELE DIGITALE -se varsă în arcul venos palmar superficial
• VENELE METACARPIENE PALMARE
- se varsă în arcul venos palmar profund
- se continuă cu venele radiale şi ulnare
2.VENELE PROFUNDE ALE ANTEBRAŢULUI
VENELE RADIALE
I. ORIGINE: - arcul venos palmar profund
– drenează sângele din venele profunde de pe faţa dorsală a mâinii
VENELE ULNARE
I. ORIGINE: - arcul venos superficial
II. ANASTOMOZĂ: - cu vena cubitală mediană
III. AFLUENŢI: - venele interosoase anterioare şi posterioare

26
Venele membrului superior
1. Vena brahiocefalică
2. Venele jugulare externă şi internă
3. Vena subclaviculară
4. Vena axilară
5. Vena brahială
6. Vena ulnară
7. Vena radială
8. Vena cefalică
9. Vena bazilică
10. Vena cubitală mediană
11. Vena bazilică
12. Vena mediană
13. Vena cefalică
14. Arcul venos palmar profund
15. Arcul venos palmar superficial
16. Venele digitale
17. Venele superficiale

VENELE ULNARE + RADIALE formează VENELE BRAHIALE


Unirea VENELOR BRAHIALE formează VENA AXILARĂ.
3. VENA AXILARĂ
I. ORIGINE: - unirea venelor brahiale
II. RAPORTURI:- vezi “Artera axilară”
III. AFLUENŢI: - venele brahiale; vena cefalică; venele ce însoţesc ramurile arterei
axilare; venele toraco-epigastrice
IV. VĂRSARE: - vena subclavie
4. VENA SUBCLAVIE
I. ORIGINE: -vena axilară se uneşte cu vena jugulară internă, formând vena
brahio- cefalică
II. RAPORTURI: - anterior: - muşchiul subclavicular
- posterior: - artera subclavie
- inferior: - coasta I şi domul pleural
- superior:- clavicula (vena poate fi lezată în fracturi)
Prin unirea VENELOR BRAHIO-CEFALICE se formează VENA CAVĂ
SUPERIOARĂ.

27

S-ar putea să vă placă și