Sunteți pe pagina 1din 3

ALFABETUL

Litera Pronuntie Litera Pronuntie Litera Pronuntie Litera Pronuntie


A a H a∫ O o V ve
B be I i P pe W dubl ve
C se J j Q kü X ics
D de K ka R er Y i grec
E e L el S es Z zed
F ef M em T te
G dji N en U ü (y)

VOCALE II

Pronuntia si transcrierea fonetica

Valoare
Grupa Vocala Transcriere Observatie
fonetica
i vezi mai jos si regula cu “ i ” urmat de 2
i [i]
consoane
În cazul lui “y” cu valoare fonetica “i +i”
primul “i” se combina cu vocala antemergat
y [ i+i ], [ i: ]
818m127i oare, iar al doilea intra în silaba
cu celelalte litere de dupa y
o o [o] “o” deschis / închis
eau[1] [o] bouleau[2] [bu: lo:][3]
oe [œ] coeur, oeuf
oi [ oa ] moi[4] [ moa ]
om, on [ō] monter [ mōte ], on[5] part [ōn par ]
u ou [u]
un [ē] “en” cu n nazonat

CONSOANE

Valoare
Grupa Consoana Transcriere Observatie
fonetica
c ci [si ]
ca cardiaque
[k]
co coq[6]
ch ∫ sau s
ça [s] garçon [ garsō ]
ço
g g [j] givré [ jivr ], genoux [ jnu: ]
gn η ca “ ñ “ din spaniola montagne [ montaη ]
[g] - gue collègue [ coleg ]

Valoare
Grupa Consoana Transcriere Observatie
fonetica
l l l Ille [ii:l], le, la les
s S final marcheaza pluralul: pentru silabe
terminate în “∂ ” ale unor cuvinte ce pot
avea plural “ s “–ul îl întareste pe “∂ “ ex.:
[s] de – des, le – les, me – mes, se – ses, ce - ces
s
Nu are valoare fonetica decât în silabele în
care formeaza pluralul
Urmat de consoana se pronunta S
[z] Situat între 2 vocale poson [poaz ō]
f ph [f]
“ neuf[7] “ + cuvânt care începe cu o vocala,
f [v] grafic ramâne nemodificat, dar fonetic se
aude “ v ex. Neuf enfants [ nœvēfqã ]“
q - qu - [q]

Reguli:

1. “ i “ urmat de doua consoane are valoare fonetica a 3 “ i “

ex.: ille [ iii ], famille [ fa miii ], feuille[8] [ f∂ iii ]

2. În cazul lui “y” cu valoare fonetica “i +i” primul “i” se combina cu vocala
antemergatoare, iar al doilea intra în silaba cu celelalte litere de dupa y

ex.: moyen [ moa - iē ], citoien [ si toa i ē ], pays [ pє i: ],


paysan [ pє i zã ], paysanne [ pє i zãn ], syllabe [ si lab ]

3. “ S ”, între 2 vocale se pronunta “ z ”

ex.: paysan [ pє i zã ], paysanne [ pє i zãn ]

4. Dupa o dubla consoana se accentueaza “e”

ex.: comédien - comédienne

Je suis … = Eu sunt + nume si prenume

Je m’appelle …
nom et qualite’s[9] = numele si profesiunea + functia

kif – kif = (fam.) tot aia’!

toubib = (fam.) medic

Zut = La dracu’!

Au diable vauvert != La mama dracului!

étudiant – étudiante an medecine, en philosophie

géologue = ♀‚ ♂