Sunteți pe pagina 1din 147
PN Uae EI ) -———/STORIA IDEILOR——+ i boabky loreal Roudinesco DE LA SIGMUND FREUD iO. JACQUES Pee er ee ere oe ee ee ore PR erecta ea err ee eer eee ct ee een eee ets Pea ees een FOC cee ce are ideilor pentru a deveni o ideologie: ideo- logie bintuitd de sectarism, de misticisme si dogmatism, avindu-si ridicinile intr-o eee eet cence Care Rene Cae ee Cees nemfeasca* — mai ales in Franta, Pere Re Me ener erase! Pact erm ean eats Se eree nes ete te et tees Pee see ee eo eer ene ent eke cee een) putin obediente, societ3ti mationale sfisiate inci de batalii interne. Istoria psihanalizei aero eS tt ses este in mare parte o istorie politica, intre- {esutd cu istoria gi politica lumii din ultima } ater ers De en eee ae editici franceze, dr. G. Britescu — el insugi neers Reet ee eae) mondiale $ifranceze a psihanalizei, cuprin- ind, intre altel, o introducere substant in doctrina lui Jacques Lacan: pris probabil, care se afli acum la dispozitia Prone te geod oR een ee eee er Ce dae eee Se ee eee ee ee ae een eas ete ne-a obligat si privim istoria nu atit ca De en ee ‘mai curind, ca biografie a unor ide vaga- bondind prin secole si domenii,ignorind incongruentele i frontiereleconventiona- eet his Incapabile si se fixeze in forme acade- tice, ideile se inconjoari uneori de magia unei viet secrete, de cele mai multe ori See es tees stabilesc fi ne conduc intotdeauna citre codul genetic al ingelegerii noastre. Noi ingine, oamenii acestui sfigit de mileniu Nee en er tee St ee et Ce Bra (te eee ee eet Se een ie Ee ag SOT eee ee Poe ee ee ncn ee ey ‘cunoscuti in cercurile intelectuale pari- Se eee ee? la freudism sau de interpretare psihana- eee ie ey Se cee eed eee te eae Coen r ‘tom masiv ~ Jacques Lacan, chit unei Ce ee ec eee eee eee eee Ber nies Ce ceed director de cercetiri Ia Universitatea eet eee ae er ne eee ay 4 Societitii Internationale de Istoria een nee cee)