Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ S08 AŞTILEU Vizat de Inspectorul de Specialitate,

Anul şcolar 2010-2011 Prof. Negruţiu Florin


Disciplina: RELIGIE – ORTODOXĂ - CLASA I
Profesor: Balaciu Marian-Liviu

PLANIFICARE – ORIENTATIVĂ – CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ – Semestrul al II - lea.


CONFORM PROGRAMEI ŞCOLARE APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CU NR. 5229/01.09.2008

Obiective de Număr de ore alocate


Unitate de învăţare Conţinuturi Săptămâna Obs.
referinţă Opţiunea 1. Opţiunea 2.
1. Dumnezeu a făcut cerul şi pământul 1 S1
I. Dumnezeu este Tatăl 2. Dumnezeu I-a făcut pe îngeri 1 S2
1.1; 2.1; 3.2
nostru ceresc 3. Dumnezeu L-a făcut pe om 1 S3
4. Evaluare 1 S4
1. Învierea Domnului* 1 S5
2. Troparul Învierii* 1 S6
1.2
3. Datini şi obiceiuri de Paşti* 1 S7
2.1
II.Jertfă din iubire*** 4. Cântări şi poezii religioase* 1 S8
3.2
5. Desene, ouă încondeiate, felicitări, etc.* 1 S9
5.1
6. Împărtăşania elevilor * 1 S10
7. Evaluare 1 S11
1. Dumnezeu iubeşte copiii 1 S12
1.1
2.Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre 1 S13
III. Dumnezeu şi copiii 2.1
3. Istorioare morale şi învăţături de folos 1 S14
4.1
4. Evaluare 1 S15
IV. Sfinţii, prietenii
2.1; 4.1; 4.2 1. Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor 1 S16
copiilor
V. Evaluare finală 1.2; 1.3; 5.1 1 S17
*Sugestii: Împărtăşania copiilor,Serbări şcolare, Lecturi moral-religioase, Lucrări practice(desene, felicitări, decupaje,
Ore la dispoziţia
obiecte decorative),Participarea la Sf. Liturghie, Concursuri pe teme religioase, Parteneriate cu Biserici şi şcoli, Audiţii
profesorului
muzicale,etc.

Număr TOTAL de ore pe semestrul al II- lea. 17 ore 17 ore


Unitatea de învăţământ S08 AŞTILEU Vizat de Inspectorul de Specialitate,
Anul şcolar 2010-2011 Prof. Negruţiu Florin
Disciplina: RELIGIE – ORTODOXĂ - CLASA a II - a
Profesor: Balaciu Marian-Liviu

PLANIFICARE – ORIENTATIVĂ – CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ - Semestrul al II - lea.


CONFORM PROGRAMEI ŞCOLARE APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CU NR. 5229/01.09.2008
Obiective de Număr de ore alocate
Unitate de învăţare Conţinuturi Săptămâna Obs.
referinţă Opţiunea 1. Opţiunea 2.
2.1; 2.2 1. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 1 S1
I.Sfinţii, prietenii
4.1; 4.3 2. Sfânta Filofteia – model de milostenie 1 S2
copiilor
5.1; 5.2 3. Evaluare 1 S3
1.1 1. Pescuirea minunată 1 S4
II. Minunile 2.1 2. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 1 S5
Mântuitorului 2.2 3. Învierea fiului văduvei din Nain 1 S6
3.2 4. Evaluare 1 S7
1. Învierea Domnului* 1 S8
1.1
2. Lucrări practice(felicitări, de colorat ouă roşii, 1
III. Jertfă din iubire*** 2.1 S9
decupaje, etc.*
2.2
3. Împărtăşania elevilor* 1 S10
3.2
4. Evaluare 1 S11
1. Familia, dar al lui Dumnezeu 1 S12
4.1 2. Iubirea părinţilor faţă de copii 1 S13
4.4 3. Iubirea copiilor faţă de părinţi 1 S14
IV. Familia
5.1 4. Să ne ajutăm unii pe alţii 1 S15
5.2 5. Evaluare 1 S16
6. Evaluare finală şi încheierea mediilor 1 S17
*Sugestii: Împărtăşania copiilor,Serbări şcolare – în Postul Mare sau la sfârşitul anului şcolar, Lecturi moral-
religioase(din minunile Maicii Domnului,modele de părinţi şi copii, etc.), Lucrări practice (desene, felicitări, decupaje,
Ore la dispoziţia
obiecte decorative), Organizarea unei gazete de perete cu lucrările şi diplomele elevilor, cu imagini din excursii, cu vizite
profesorului
la biserici, etc., Participarea la Sf. Liturghie, Concursuri pe teme religioase, Parteneriate cu Biserici şi şcoli, Audiţii
muzicale..

Număr TOTAL de ore pe semestrul al II- lea. 17 ore 17 ore


Unitatea de învăţământ S08 AŞTILEU Vizat de Inspectorul de Specialitate,
Anul şcolar 2010-2011 Prof. Negruţiu Florin
Disciplina: RELIGIE – ORTODOXĂ - CLASA III
Profesor: Balaciu Marian-Liviu

PLANIFICARE – ORIENTATIVĂ – CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ - Semestrul al II - lea.


CONFORM PROGRAMEI ŞCOLARE APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CU NR. 5229/01.09.2008

Obiective de Număr de ore alocate


Unitate de învăţare Conţinuturi Săptămâna Obs.
referinţă Opţiunea 1. Opţiunea 2.
1.2 1.Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 1 S1
2.1 2.Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 1 S2
I. Iisus Hristos, Fiul lui
2.2 3. Potolirea furtunii pe mare 1 S3
Dumnezeu
3.2 4. Învierea fiicei lui Iair 1 S4
3.4 5. Evaluare 1 S5
1. Învierea Domnului* 1 S6
2. Lucrări practice(felicitări, de colorat icoana Învierii 1 S7
2.2 Domnului, de colorat coşul cu ouă roşii , decupaje,
II.Învierea
3.4 etc.*
Domnului***
5.2 3. Pregătirea unei serbări şcolare în Postul Mare* 3 S8-S9-S10
4. Împărtăşania elevilor* 1 S11
5. Evaluare 1 S12
1.3 1. Moise – alesul lui Dumnezeu 1 S13
2.1 2. Regele David 1 S14
III. Personalităţi biblice
2.2 3. Regele Solomon 1 S15
2,3; 4,2 4. Evaluare 1 S16
IV. Evaluare finală şi
3.1; 3.4; 4.2; 5.1 1 S17
încheierea mediilor
*Sugestii: Împărtăşania copiilor,Serbări şcolare – în Postul Mare sau la sfârşitul anului şcolar, Acţiuni filantropice,
Ore la dispoziţia Lecturi moral-religioase, Lucrări practice (desene, felicitări, decupaje, obiecte decorative), Organizarea unei gazete de
profesorului perete cu lucrările şi diplomele elevilor, cu imagini din excursii, cu vizite la biserici, etc., Participarea la Sf. Liturghie,
Concursuri pe teme religioase, Parteneriate cu Biserici şi şcoli, Audiţii muzicale, etc.

Număr TOTAL de ore pe semestrul al II- lea. 17 ore 17 ore


Unitatea de învăţământ S08 AŞTILEU Vizat de Inspectorul de Specialitate,
Anul şcolar 2010-2011 Prof. Negruţiu Florin
Disciplina: RELIGIE – ORTODOXĂ - CLASA a-IV-a
Profesor: Balaciu Marian-Liviu

PLANIFICARE – ORIENTATIVĂ – CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ – Semestrul al II - lea


CONFORM PROGRAMEI ŞCOLARE APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CU NR. 5229/01.09.2008

Obiective de Număr de ore alocate


Unitate de învăţare Conţinuturi Săptămâna Obs.
referinţă Opţiunea 1. Opţiunea 2.
1.3 1. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 1 S1
I. Iubirea lui Dumnezeu 2,1 2. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 1 S2
prin Poruncile Sale 3.1; 3.2; 3. Marea poruncă a iubirii 1 S3
4.1; 4.2; 5.1 4. Evaluare 1 S4
1. Intrarea Domnului în Ierusalim* 1 S5
2. Cina cea de Taină* 1 S6
2.1 3. Patimile Domnului* 2 S7-S8
II.Iisus Hristos, 2.2 4. Împărtăşania elevilor* 1 S9
Dumnezeu şi om 3.3 5. Învierea Domnului* 1 S10
3.4 6. Iisus Hristos se arată după Înviere 1 S11
7. Înălţarea la cer 1 S12
8. Evaluare 1 S13
2.2 1. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 1 S14
III. Sfinţii, prietenii
4.3 2. Sfântul Ioan Iacob Românul 1 S15
copiilor
5.1 3. Evaluare 1 S16
V. Evaluare finală 4.1; 4.3; 5.1 1 S17
*Sugestii: Împărtăşania copiilor,Serbări şcolare – în Postul Mare sau la sfârşitul anului şcolar, Acţiuni filantropice,
Ore la dispoziţia Lecturi moral-religioase, Lucrări practice (desene, felicitări, decupaje, obiecte decorative), Organizarea unei gazete de
profesorului perete cu lucrările şi diplomele elevilor, cu imagini din excursii, cu vizite la biserici, etc., Participarea la Sf. Liturghie,
Concursuri pe teme religioase, Parteneriate cu Biserici şi şcoli, Audiţii muzicale, etc.

Număr TOTAL de ore pe semestrul al II-lea. 17 ore 17 ore