Sunteți pe pagina 1din 52

Y Y

 
Y Y 
 YYY

CURS DE MANAGEMENT PRECOCE


A PACIENŢILOR TRAUMATIZAŢI
SECVENŢE DE BAZĂ ÎN
TRATAMENTUL TRAUMATIZAŢILOR
w Examinarea primară rapidă
w Manevre de resuscitare
w Examinarea secundară completă
w Aprecierea necesităţii
necesităţii intervenţiei
intervenţiei chirurgicale
chirurgicale de
urgenţă sau transferului
transferului la o altă unitate medicală
specializată
w Tratamentul definitiv
w Reabilitarea

*Acest curs se va referi la primele patru puncte


CARE SUNT SCOPURILE ASISTENŢEI
MEDICALE DE URGENŢĂ A PACIENŢILOR
TRAUMATIZAŢI

Asigurarea tratamentului precoce şi corect


care poate îmbunătăţi semnificativ
reabilitarea după traumă
DECESELE CAUZATE DE TRAUMĂ APAR ÎN TREI
MOMENTE IMPORTANTE DUPĂ TRAUMATISM
w Primul moment important - de la câteva
secunde până la câteva minute după
traumatism:
- Datorită:
- dilacerările ţesutului cerebral sau a
măduvei spinării
- dilacerările cordului şi a vaselor mari
- Puţini traumatizaţi cu astfel de probleme
pot fi salvaţi
- Cel mai bun tratament este Ɲƞprevenireaƞƞ
DECESELE CAUZATE DE TRAUMĂ APAR ÎN TREI
MOMENTE IMPORTANTE DUPĂ TRAUMATISM

w Al doilea moment important - de la câteva


minute la câteva ore de la traumatism
- Datorită:
Ä 

 
 

Ä 
ÄÄ 


Ä 

  

Ä 
 
Ä   


 
- Aceşti pacienţi pot fi adesea salvaţi
printr--o intervenţie de urgenţă bine
printr
coordonată
DECESELE CAUZATE DE TRAUMĂ APAR ÎN TREI
MOMENTE IMPORTANTE DUPĂ TRAUMATISM

w Al treilea moment important - de la câteva


zile la câteva săptămâni
- Datorită:
- Traumatismelor craniocerebrale severe
- Sepsis
- MSOF
- Un tratament de urgenţă corespunzător
poate preveni o parte din decesele din acest
interval
Y Y Y
 Y 
Y Y
 Y Y 
 YYY
Y  Y Y 
Y Y 
 Y
 
 Y

Pentru pacienţii stabili medical secvenţa standard este:


w anamneza, antecedentele medicale
w examinarea fizică completă
w diagnosticul diferenţial
w stabilirea examinărilor (laborator, radiografie, etc.)
w stabilirea diagnosticului final
Acest procedeu se modifică complet în faţa unui pacient
traumatizat pentru a preveni orice eveniment care ar putea
determina moartea acestuia
TREI PRINCIPII DE BAZĂ ALE ASISTENŢEI
MEDICALE A TRAUMATIZATULUI

w Dacă pacientul are probleme sau leziuni


multiple, trateaz-
trateaz-o în primul rând pe aceea
care pune viaţa în pericol
w Tratamentele corespunzătoare nu trebuie
întârziate doar pentru că diagnosticul este
incert
w Nu este necesară o anamneză amănunţită
pentru a începe investigaţiile şi tratamentul
unui pacient traumatizat
IDENTIFICAREA LEZIUNILOR CARE PUN
ÎN PERICOL VIAŢA TRAUMATIZATULUI

Leziunile care pun în pericol viaţa traumatizatului sunt


(listate în ordine descrescătoare a severităţii):
w Obstrucţia căilor aeriene - ucide cel mai rapid
Poziţia capului, sânge, vomismente, corpi străini, compresiune
externă
w Absenţa respiraţiei - ucide aproape imediat
Pneumotorace, hemotorace, leziuni pulmonare
w Absenţa circulaţiei
Hemoragii (interne sau externe), leziuni ale inimii, aritmii
w Procese expansive intracraniene
DABCDEơ ÎN ASISTENŢA
MEDICALĂ A TRAUMATIZATULUI
Urmăriţi întotdeauna următoarea secvenţă
w A - eliberarea căilor aeriene (atenţie la coloana
cervicală)
w B - respiraţie
w C - circulaţie (atenţie la coloana cervicală)
w D - status neurologic
w E - expunere la factori de mediu
Dezbrăcaţi complet pacientul pentru a fi examinat,
dar aveţi grijă să nu devină hipotermic
EVALUAREA INIŢIALĂ
Obiective
w Identificaţi şi trataţi imediat leziunile
care pun viaţa în pericol
w Stabiliţi necesitatea efectuării
manevrelor de resuscitare după care
efectuaţi evaluarea secundară
w Triaj corespunzător în cazurile cu
multiple victime
ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ
CORESPUNZĂTOARE ÎN FAŢA UNUI PACIENT
TRAUMATIZAT

w Evaluarea iniţială - examinarea primară


rapidă
w Începeţi manevrele de resuscitare
w Examinare secundară detaliată
w Stabilirea unui diagnostic prezumtiv
w Reevaluarea cât mai frecventă a pacientului
w Stabilirea stării pacientului şi măsurile de
îngrijire definitivă
PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE
EVALUĂRII INIŢIALE

w Corectarea situaţiilor care pun viaţa în


pericol imediat (resuscitare) trebuie
făcută simultan cu examinarea primară
w Începerea tratamentului înaintea
stabilirii diagnosticului definitiv
COMUNICAREA DINTRE SERVICIUL DE URGENŢĂ
SPITALICESC ŞI ECHIPA MEDICALĂ DIN PRESPITAL

w Îngrijirea pacientului este mult


îmbunătăţită când există o bună
comunicare între spital şi prespital
w Rapoartele radio sau telefonice în ceea
ce privesc pacienţii traumatizaţi trebuie
să fie scurte (sub 45 de secunde) şi
trebuie să fie date cât mai rapid posibil
înaintea ajungerii la spital
CE INFORMAŢII TREBUIE
DATE SPITALULUI
w Numărul victimelor, vârsta şi sexul lor
w Mecanismul leziunilor
w Leziunile suspectate
w Semnele vitale
w Manevrele de tratament efectuate
w Timpul aproximativ până la sosirea la spital
w Precauţii speciale de care trebuie să ţină cont
personalul din spital:
ƛ contaminare cu materiale periculoase
ƛ pacient sau aparţinător violent
PREGĂTIRILE CARE TREBUIE FĂCUTE ÎN
SERVICIUL DE URGENŢĂ ÎNAINTEA SOSIRII
UNUI TRAUMATIZAT MAJOR

w Adunarea unui personal special instruit


w Eliberarea unui pat şi a unui salon pentru victimă
w Aranjarea:
ƛ echipamentului pentru susţinerea căilor aeriene,
linii i.v. şi soluţii, bandaje, catetere de
pleurostomie şi pungi de colectare, sânge 0
negativ
w Alertarea departamentelor implicate
ƛ Chirurgia,radiologia, laboratorul, clinica ATI, CT şi
paza
PREGĂTIRILE CARE TREBUIE FĂCUTE ÎN
SERVICIUL DE URGENŢĂ ÎNAINTEA SOSIRII
UNUI TRAUMATIZAT MAJOR

w Ideal ar fi, dacă resursele permit, Dluarea de precauţii


universaleơ pentru protejarea personalului din serviciul de
urgenţă împotriva produselor biologice provenite de la
pacient: sânge sau alte secreţii
w Acest lucru implică:
ƛ protejarea ochilor (ochelari)
ƛ mănuşi
ƛ halate impermeabile
ƛ protectoare de încălţăminte
w Protecţie suplimentară cu utilizarea unor halate speciale se
impune personalului de la servicul de radiologie
EXAMINAREA PRIMARĂ
w A - eliberarea căilor aeriene (atenţie la
coloana cervicală)
w B - respiraţie
w C - circulaţie (controlul hemoragiilor)
w D - status neurologic (examinare neurologică
sumară)
w E - expunere la factori de mediu
(D şi E fac parte în mai mare măsură din
examinarea secundară)
CUM SE FACE EXAMINAREA PRIMARĂ
w Se va privi pacientul imediat ce intră în
raza vizuală a examinatorului:
ƛ respiră ?
ƛ vorbeşte ?
ƛ ce culoare are pielea ?
ƛ sângerează ?
ƛ este corect imobilizat ?
w Obţineţi o anamneză scurtă:
ƛ mecanismul leziunilor
ƛ când a avut loc evenimentul
CUM SE FACE EXAMINAREA PRIMARĂ
w Eliberarea căilor aeriene dacă este necesară (atenţie la coloana
cervicală)
ƛ se va introduce o pipă Guedel dacă pacientul este inconştient
w Se va asista respiraţia:
ƛ se va asculta cu stetoscopul toracele
ƛ pulsoximetrie
ƛ ventilaţie asitată pe balon şi mască la nevoie
ƛ oxigenare cu debit crescut pe mască la toţi pacienţii
w Protejarea precoce a colonei vertebrale cervicale:
ƛ imoblizaţi gâtul la orice suspiciune de leziune a acestuia
ƛ guler cervical rigid
ƛ blocaţi capul bilateral şi imobilizaţi fruntea
PACIENŢII CARE NECESITĂ
IMOBILIZAREA PRECOCE A COLOANEI
VERTEBRALE CERVICALE
w Stabilirea mecansimului leziunii:
ƛ cădere
ƛ accident de circulaţie
ƛ lovitură cu un obiect dur la nivelul capului sau
gâtului
w Stare de inconştienţă
w Dureri la nivelul gâtului
w Crepitaţii sau deformităţi ale părţii posterioare a
gâtului
w Alterarea statusului mental (alcool, etc.)
CUM SE FACE EXAMINAREA PRIMARĂ

w Circulaţia:
ƛ verificarea pulsului, tensiunii arteriale, rata
respiraţiilor
ƛ temperatura dacă se poate măsura rapid
ƛ se va verifica dacă pacientul prezintă hemoragii
externe şi se va face hemostază prin
compresiune locală
ƛ se va monitoriza pacientul determinându-
determinându-i-se
ritmul cardiac
MĂSURILE DE RESUSCITARE CARE
TREBUIE EFECTUATE IMEDIAT ÎN TIMPUL
EXAMINĂRII PRIMARE

w În probleme ale căilor aeriene:


ƛ manevre de deschidere a căilor aeriene
ƛ dacă este inconştient - pipă Guedel
w În probleme respiratorii:
ƛ ventilaţie pe mască şi balon
ƛ Dezobstruc
Dezobstrucţia
ţia căilor aeriene
ƛ IOT dacă ventilaţia pe mască şi balon este
ineficientă
IOT DE URGENŢĂ
w IOT efectuată cu capul pacientului
susţinut şi cu gâtul în poziţie normală
este cea mai indicată
w Se va efectua intubaţie nazo-
nazo-traheală
dacă:
ƛ se exclud fracturile nazale şi faciale
ƛ se exclud coagulopatiile
w Cricotiroidotomia dacă nu se poate
efectua IOT
MĂSURILE DE RESUSCITARE CARE
TREBUIE EFECTUATE IMEDIAT ÎN TIMPUL
EXAMINĂRII PRIMARE
w În tulburările circulatorii sau dacă se suspectează
pierderi masive de sânge:
ƛ se va monta cel puţin o linie i.v. cu canulă groasă (cel puţin
18G, se preferă 16-16-14G)
ƛ se administrează de preferinţă Ringer lactat sau ser fiziologic
w soluţiile vor fi administrate încet dacă pacientul prezintă
TCC izolat închis
w soluţiile vor fi administrate foarte rapid dacă pacientul

este hipotensiv
w transfuzie rapidă cu sânge 0 negativ (două sau mai multe
unităţi dacă există o pierdere masivă evidentă de sânge
sau hipotensiune severă)
RECOLTAREA DE PROBE BIOLOGICE

w Amilaze, glicemie, electroliţi,


trombocite, tabolu sangvin, creatinină,
CPK, nivelele sangvine de
medicamente, testul de sarcină
w Nivelul de toxine, în special alcoolemia
MĂSURILE DE RESUSCITARE CARE
TREBUIE EFECTUATE IMEDIAT ÎN TIMPUL
EXAMINĂRII PRIMARE

w În cazul în care există o sângerare


masivă externă:
ƛ presiune directă pe plagă cu un bandaj
ƛ rareori este necesară clamparea directă a
unor artere lezate
ƛ pansamente sterile cu care se acoperă
orice fractură deschisă sau viscer expus
ƛ garoul nu este aproape niciodată folosit
MĂSURILE DE RESUSCITARE CARE
TREBUIE EFECTUATE IMEDIAT ÎN TIMPUL
EXAMINĂRII PRIMARE
w După evaluarea toracelui:
ƛ dacă se suspectează pneumotorace sufocant -
pucţie imediată cu ac urmată de drenaj toracic
ƛ în caz de volet costal - stabilizarea lui folosind un
leucoplast lat
ƛ penumotorace cu supapă - se va închide supapa
cu pansament şi se va efectua drenaj toarcic
ƛ suspiciune de tamponadă cardiacă cu stop cardiac
iminent - pericardiocenteză (rar
(rar indicată)
indicată)
ƛ determinare gaze arteriale
PRIORITĂŢILE EXAMINĂRII
SECUNDARE
w Dezbrăcarea completă a pacientului pentru a
permite examinarea amănunţită a acestuia -
acest lucru poate presupune tăierea hainelor
dacă mişcările sunt dureroase pentru pacient
w Se vor folosi surse de căldură (radiatoare,
pături) pentru a proteja pacientul de
hipotermie
w Se reevaluează semnele vitale - se va
măsura temperatura dacă aceasta nu s- s-a
efectuat în prealabil
PRIORITĂŢILE EXAMINĂRII
SECUNDARE
w Examinare completă Ddin cap până în
picioareơ
w Sondă nazogastrică şi/sau urinară (dacă
nu există contraindicaţii)
w Radiografii - cele uzuale sunt
radiografiile de torace, coloana cervicală
laterală, bazin
w Se va decide dacă sunt necesare şi alte
teste de laborator
EXAMINAREA SECUNDARĂ
w În primul rând se stabileşte istoricul traumatismului
w Anamneza amplă:
ƛ alergii
ƛ medicaţie
ƛ antecedente patologice
ƛ ultima masă (la ce oră)
ƛ evenimente care au precedat traumatismul
w Se stabileşte mecanismul traumatismului
w Se evaluează prezenţa altor factori nocivi
ƛ hipoglicemie, expunere la toxine, fum, CO
EXAMENUL DDIN CAP PÂNĂ ÎN
PICIOAREơ
w Se evaluează starea de conştienţă - GCS
w Se palpează scalpul (mănuşi)
w Se examinează timpanul
w Se examinează nasul şi gura
w Se palpează faţa şi mandibula
w Se verifică reacţia pupilară şi mişcările oculare
w Eventual se va efectua un fund de ochi, care
nu întotdeauna este de folos
EXAMENUL DDIN CAP PÂNĂ ÎN
PICIOAREơ
w Se imobilizează capul şi gâtul:
ƛ se îndepărtează gulerul cervical, se examinează
partea anterioară a gâtului şi se verifică poziţia
traheei
ƛ se palpează partea posterioară a gâtului
ƛ se aplică din nou gulerul cervical
w Se examinează peretele toracic şi claviculele
prin percuţie şi palpare
w Auscultaţie pulmonară şi cardiacă
w Palparea porţiunii superioare a spatelui
EXAMENUL DDIN CAP PÂNĂ ÎN
PICIOAREơ
w Se ascultă, se palpează şi se percută abdomenul
w Se palpează spatele
ƛ unghiurile costo-
costo-vertebrale, procesele spinoase, muşchii
paraspinoşi
w Se palpează bazinul
w Se întoarce pacientul în decubit lateral menţinând coloana
vertebrală în ax
w Se palpează organele genitale
w Se face un examen vaginal şi rectal:
ƛ se vor evalua eventualele leziuni de prostată
ƛ analiza scaunului cu tintura de guaiac
EXAMENUL DDIN CAP PÂNĂ ÎN
PICIOAREơ
w Se palpează membrele
w Se evaluează articulaţiile
w Se palpează pulsul periferic şi se
măsoară reumplerea capilară
w Se evaluează funcţia tendoanelor
EXAMENUL DDIN CAP PÂNĂ ÎN
PICIOAREơ

w Se evaluează statusul neurologic - GCS


w Statusul mental/orientare (recunoaşterea
unor persoane, orientare în spaţiu şi timp)
w Examinarea nervilor cranieni II-
II-XII
w Examinarea motorie, senzorială şi a
reflexelor a tuturor celor patru membre
w Coordonarea mişcărilor
EXAMINAREA SECUNDARĂ
CONSIDERAŢII ADIŢIONALE
w Imobilizarea şi pansamentul plăgilor
w Curăţirea plăgilor pentru o apreciere
mai bună a profunzimii şi extinderii lor
w Corpurile penetrante adânci nu se
extrag decât în sala de operaţie
(extragerea prematură poate da
exsangvinare, dacă corpul penetrant
tampona un vas sangvin important)
EXAMINAREA SECUNDARĂ
CONSIDERAŢII FINALE
w Trebuie avut în vedere efectuarea unei ECG pe 12 derivaţii
(în caz de hipotensiune, traumatism toracic major, dureri
toracice)
w Radiografiile minime necesare (pentru un traumatism major
al trunchiului) sunt: coloană cervicală laterală, craniană,
bazin (se cer la efectuarea examenului secundar)
w Radiografii ale tuturor părţilor suspicionate de fractură
w Teste adiţionale la nevoie: lavaj peritoneal, CT, angiografie,
ECO
w Sondă nazogastrică şi urinară, dacă nu sunt contraindicaţii
CONTRAINDICAŢIILE SONDEI
NAZOGASTRICE ŞI URINARE
w Sonda nazogastrică:
ƛ fracturi nazale, mediofaciale, coagulopatii
severe
ƛ în asemenea cazuri se introduce sondă
orogastrică
w Sonda urinară
ƛ suspiciunea leziunilor ure
uretrale anterioare -
sânge în meatul urinar, prostată
nepalpabilă, hematom perineal
DUPĂ EFECTUAREA EXAMINĂRII
SECUNDARE
w Se va decide dacă pacientul necesită transferul în altă
clinică şi se vor face aranjamentele în timp ce pacientul se
află la radiologie
w Se va discuta cu aparţinătorii explicându-
explicându-le starea
pacientului şi leziunile descoperite
w Dacă pacientul este în continuare instabil sau necesită
resuscitare în continuare nu se va părăsi patul acestuia
w Se administrează analgetice după ce pacientul a fost
examinat complet
w Se vor reevalua cât mai frecvent funcţiile vitale
w Se vor monitoriza: urina şi orice alte fluide care se
drenează
REZUMATUL EXAMINĂRII
INIŢIALE
I. Examinarea primară/resuscitare
ƛ A, B, C, D, E
II. Examinarea secundară
ƛ radiografii, laborator, sondă nazogastrică şi urinară
III. Reevaluare
ƛ diagnostic final
ƛ opţiuni: lăsare la domiciliu, internare într-
într-o secţie,
internare la ATI, intrare în sala de operaţie, tran
transfer la o
altă clinică
DECIZII DE TRIAJ ÎN ACCIDENTELE CU
MULTIPLE VICTIME TRAUMATIZATE
w Capacitatea de asigurare a asistenţei medicale
este depăşită de situaţie:
ƛ se vor trata întâi pacienţii cu cele mai mari şanse
de supravieţuire
ƛ se vor trata întâi pacienţii care necesită timpul cel
mai scurt, personalul şi echipamentul cel mai puţin
w Capacitatea de asigurarea a asistenţei
medicale nu este depăşită de situaţie:
ƛ se vor trata întâi pacienţii având funcţiile vitale
ameninţate şi cei cu multiple leziuni
CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA
IMPLICAŢIA MEDICO-
MEDICO-LEGALĂ

w Dacă leziunea este datorată unei intenţii


suspectat criminale:
ƛ se vor anunţa organele de poliţie şi judiciare
ƛ se vor păstra toată îmbrăcămintea şi obicetele
aparţinând victimei
ƛ hainele se vor tăia evitând zonele străpunse de
cuţit, gloanţe, etc.
ƛ se vor separa presupusul agresor de victimă
SCORURI DE TRAUMĂ
TRAUMĂ

ƛ Sisteme de scoruri anatomice


w Abbreviated injury score
w Injury severity score
ƛ Sisteme de scoruri fiziologice
w Glasgow coma scale
w Trauma score
w Revised trauma score
w Metoda TRISS
Injury severity score (ISS)
w Leziunile sunt evaluate în funcţie de regiunea anatomică:
ƛ General
ƛ Cap şi gât
ƛ Torace
ƛ Abdomen
ƛ Extremităţi şi pelvis
w Fiecare leziune este evaluată de la 1 la 5:
ƛ Leziune minoră
ƛ Leziune medie
ƛ Leziune severă, dar fără risc vital
ƛ Leziune cu risc vital cu şanse de supravieţuire
ƛ Leziune cu risc vital cu supravieţuire incertă
w ISS = (primul scor)2 + (al doilea scor)2 + (al treilea scor)2
ƛ Scor minim: 0
ƛ Scor maxim: 75
ƛ Rata mortalităţii creşte cu scorul şi vârsta
Mortalitatea (%) funcţie de ISS şi
vârstă
p   Ä  ! "

· 

  ·

· · 

  

·  

  ·

· · 

  

·  

· · 

··  
Revised trauma score
u # u
$ % 

  
 

 
 ·

 

p%  
 

 
 

 
· ·

 
 

 

& '(p · 
 
 
 · 


S-ar putea să vă placă și