Sunteți pe pagina 1din 3

La Betleem colo-n jos

Andantino M: N. Lungu

1. La Bet - le - em co- lo-n


2. Na - te-n ies - lea bo - i -
3. N-a - re scu -tec de-n -f -

1. La Bet - le - em co - lo-n
2. Na - te-n ies - lea bo - i -
3. N-a - re scu - tec de-n - f -

jos ce - rul ar - de lu - mi - nos. Prea - cu -


lor pe-m - p - ra - tul tu - tu - ror. Prea - cu -
at nici h i- nu - e de-m-br - cat. Prea - cu -

jos ce - rul ar - de lu - mi - nos.


lor pe-m - p - ra - tul tu - tu - ror.
at nici h i- nu - e de-m -br - cat.

ra - ta na - te as - t zi pe Cris - tos.
ra - ta st i plân - ge-n - ce - ti - or.
ra - ta, pen - tru prun - cul de-m - p - rat.

Na - te as - t zi pe Cris - tos.
St i plâ - ge-n - ce - ti - or.
Pen - tru prun - cul de-m - p - rat.
poco rit.

4. Nu mai plân - ge, Mai - ca mea. Nu mai

Nu mai plân - ge.


a tempo

plân - ge, Mai - ca mea, Nu mai

Nu

plân-ge, Mai -ca mea, Scu - te - ce - le noi i-om

mai plân - ge,

da, prea - cu - ra - t , Prun - cul sfânt de-i în - f -


Coda

a. La Bet - le - em co - lo-n jos -

La Bet - le - em co - l-on jos.

S-ar putea să vă placă și