Sunteți pe pagina 1din 4

Administrație Publică Europeană

Evoluția istorica şi dezvoltarea viitoare a Uniunii


Europene: Reforme şi opțiuni
Conf. Univ. Dr. Manuel Gutan

Student: Deaconescu
Denisa-Maria
Specializarea: APE Bologna I

Uniunea Europeana este principalul bloc economic din lumea de astazi Cu numai 6
procente din populatia lumii, creeaza mai mult de 20 % din productia totala. Centrata pe

Sibiu 2011
numeroase prioritati, Europa nu a reusit sa rezolve unul din obiectivele sale de baza: acela de
a crea oportunitati de munca pentru toti.
Aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 constituie o provocare
majoră pentru România în ceea ce priveşte adaptarea mediului economic şi social românesc
la cel european. Este evidentă necesitatea realizării unei economii de piaţă funcţionale şi
competitive care să facă faţă concurenţei de pe piaţa europeană şi derularea unui proces de
restructurare economică pentru modernizare economică şi alinierea la piaţa europeană.
În acest nou context, este important să cunoaştem dinamica schimbărilor tehnologice
pentru asigurarea competitivităţii, care vor determina transformări majore în domeniul
ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă.
Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă, care să răspundă nevoilor pieţei
muncii şi unei economii bazată pe cunoaştere, necesită informaţii relevante privind evoluţia
meseriilor şi profesiilor, tendinţele de evoluţie a pieţei muncii, nevoile de competenţe şi
calificări ale companiilor, gradul de corelare între cererea şi oferta de forţă de muncă şi
identificarea lipsurilor, oferta de programe a furnizorilor de formare profesională şi adecvarea
acesteia la nevoile solicitanţilor.
Odată cu aderarea României laUniunea Europeană s-au deschis multe oportunităţi
pentru angajaţii de pe piaţa muncii. Tot mai mulţi români au ales să muncească în afara
graniţelor în speranţa obţinerii unor venituri superioare sau a unei recunoaşteri
corespunzătoare a competenţelor şi talentelor pe care le deţin. Aceste oportunitati aduc cu ele
o serie de provocari la care trebuie sa facem fata in procesul gasirii sau mentinerii unui loc de
munca.
In ultima perioada, observam ca posibilitatile tinerilor de a-si gasi un loc de munca
care sa corespunda cu domeniul de studiu, sunt tot mai putine, astfel, munca nu este privită de
către tinerii români ca o cale importantă de reuşită în viaţă în România. In conceptia generala
a persoanelor de varsta medie este aceea ca cea mai importantă condiţie pentru ca un tânăr să
reuşească în viaţă, în România, este ca acesta să provină dintr-o familie înstărită. Această lipsă
de încredere în capacitatea muncii de a asigura bunăstare în România reprezintă o premisă a
erodării motivaţiei de a munci.

Intrarea în UE a determinat noi modificări şi noi restructurări ale sectoarelor


economiei româneşti, şi implicit ale ocupaţiilor sub-sumate acestora. De asemenea, s-a
observat dezvoltarea unor sectoare noi de activitate, patrunderea pe noi piete sau nişe de piaţă,

Sibiu 2011
dezvoltarea şi extinderea sectorului privat, retehnologizările, adaptarea la nevoile clienţilor,
creşterea competiţiei în domeniu, adaptarea cadrului legislativ cu cel european, va determina
schimbări în structura şi conţinutul ocupaţiilor.
Majoritatea ocupaţiilor au înregistrat schimbări în conţinutul muncii . Factorii
cauzatori de schimbare în conţinutul activităţilor sunt: adaptarea la nevoile clienţilor,
creşterea competiţiei şi retehnologizările.
A avut loc o creştere a populaţiei ocupate în unele sectoare de activitate/activităţi
economice/ocupaţii.
Principalele competenţe asociate schimbărilor din conţinutul muncii sunt: lucrul cu
computerul şi tehnologiile informaţionale, rezolvarea problemelor apărute, managementul
resurselor şi comunicarea. Se evidenţiază ca şi competenţe trans-sectoriale: lucrul cu
computerul şi cunoaşterea limbilor străine (în principal limba engleză).
Ca urmare a acestor schimbari, consider extrem de necesară o schimbare a mentalităţii
în ceea ce priveşte formarea profesională, în sensul creşterii gradului de conştientizare cu
privire la importanţa învăţării continue, a gradului de motivare pentru lărgirea cunoştinţelor şi
dezvoltarea competenţelor persoanelor.
In ceea ce ma priveste, aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a contribuit
semnificativ la specializarea mea pe piata muncii intr-un domeniu in care posibilitatile de
afirmare sunt semnificative.
De asemenea, cu ajutorul programelor finantate de Uniunea Europeana, am reusit sa
particip la nenumarare trening-uri si cursuri de formare in domeniul scrierii de proiecte si
propuneri de finantare din fonduri europene, consultanta pentru finantari proiecte prin
elaborarea de cereri de finantare pentru fonduri structurale si identificare de surse de finantare
nerambursabila pentru proiecte.
Datorita faptului ca programele si sursele de finantare sunt atat de numeroase am decis
ca aceasta este o oportunitate foarte mare de a castiga experienta si de a-mi continua formarea
in acesti domeniu. Consider ca intregul proces al Uniunii Europene a creat nenumarate
posibilitati pentru un loc de munca decent si care sa-ti ofere sansa de a progresa si de a fi intr-
o competitie continua pentru a-ti atinge scopul.
Studiile in acest domeniu le-am inceput in cadrul facultății de Relatii Internationale si
Studii Europene din cadrul Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, in anul 2007, anul aderarii
Romaniei la Uniunea Europeana. Am considerat ca aceasta va fi o schimbare majora pe piata
fortei de munca si am cautat noi posibilitati de angajare odata cu finalizarea studiilor
universitare.

Sibiu 2011
Uniunea Europeana poate fi considerata o deschizatoare de drumuri, dar, pe de alta
parte politicile si regulile impuse de aceasta depasesc uneori competentele unei tari foste
comuniste cum este Romania.
Romania are nevoie in acest moment de modificari majore ale legislatiei muncii pentru
a se apropia de standardele impuse de Uniunea Europeana.
Momentan, in Romania, exista foarte putine firme care respecta aceste norme ale
Uniunii Europene de pe piata muncii, deoarece intregul sistem este total nepregatit pentru
astfel de schimbari, si atunci angajatorii prefera sa functioneze uneori, la limita legalitatii.
Parerea mea este ca, in Romania actuala, nu exista nici traditie democratica, nici
dorinta reala de imbunatatiri. Majoritatea progreselor s-au realizat pentru ca au fost impuse de
necesitatea alinierii la normele europene.
Un lucru bun pe care as putea sa-l mentionez este faptul ca Uniunea Europeana
finanteaza programe operational-sectoriale prin care este incurajata dezvoltarea resurselor
umane. Anul 2010 a constituit pentru mine sansa de a lucra intr-un proiect constituit in cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. In cadrul
acestui proiect am realizat un stiudiu prin care am identificat principalele ramuri de activitate,
cele mai cautate locuri de munca, specializarile pe care trebuie sa se axeze o persoana pentru a
obtine un loc de munca bine platit, etc. In urma acestui studiu realizat pe baza unor
chestionare aplicate unui numar de angajatori din regiunea Centru, s-a stabilit o lista de
prioritati prin care se faciliteaza accesul persoanelor interesate la date din domeniul de interes
in vederea obtinerii unui loc de munca.
Asadar, integrarea Romaniei in cadrul Comunitatii Europene aduce atat avantaje cat si
dezavantaje unui loc de munca datorita faptului ca se vrea incurajarea persoanelor capabile pe
piata fortei de munca prin impunerea unor conditii aplicantului, inlaturandu-se vechile
modalitati prin care se promoveaza non-valoarea fara a constientiza efectele secundare ale
acesteia.
Sper ca integrarea Romaniei la Uniunea Europeana sa constituie pentru fiecare un
prilej de afirmare, intr-un mod sau altul, si sper sa avem locuri de munca care sa se desfasoare
la standarde occidentale, cu salarii occidentale.

Sibiu 2011