Sunteți pe pagina 1din 5

L16

STUDIUL EXPERIMENTAL AL REPARTIŢIEI DE PRESIUNI


PE UN PROFIL AERODINAMIC

1.Notaţii şi definiţii:
A -bordul de atac;
F -bordul de fugă;
I -coada profilului;
α -unghiul de incidenţă;
AEF -extrados;
AIF -intrados;
ASF -schelet;
yf(x) -ordonata scheletului;
(yf)max =f -săgeata profilului;
f
⋅ 100(%) -curbura profilului;
l
yd(x) -funcţia de grosime;
d=2⋅yd max -grosimea maximă;
d
⋅ 100(%) -grosimea relativă a profilului.
l
Fig. Nr. 1
v∞ ⋅ l
Numărul Re al curgerii pe profil este Re =
ν
2.Principiul lucrării

La mişcarea unui fluid real în jurul unui profil se exercită


forţe de presiune şi forţe de frecare. Forţele de frecare sunt
întotdeaunaρ colineare cu viteza, dar de sens opus.
Fie R rezultanta forţelor de presiune şi vâscozitate.
Proiecţia rezultantei pe direcţia lui v∞ este rezistenţa la
înaintare, care are o componentă vâscoasă şi una de
presiune, şi care se calculează cu formula lui Newton, în
care secţiunea A se ia A=1⋅l:
v ∞2
Fr = cr (α , Re) ⋅ ρ ⋅l
2
unde cr se numeşte ’coeficient de rezistenţă la înaintare’.
Proiecţia rezultantei pe o direcţie perpendiculară pe v∞ dă
forţa de portanţă:
v ∞2
Fp = c p (α , Re ) ⋅ ρ ⋅l
2
cu cp coeficient de portanţă.
Curba care arată dependenţa cp=f(cr) la Re=ct. şi la
unghiuri de incidenţă diferite, se numeşte 'polara profilului'.
Incidenţa optimă este aceea care corespunde unui raport
cp/cr maxim; acest raport se numeşte 'fineţea profilului'. În
figura nr. 2 este prezentată polara unui profil; αopt este dat de
tangenta din origine la polară:
Coeficientul cr are componentele date de rezistenţa de
presiune crp şi de frecare crf:

cr=crp+crf
Ponderea acestora, pentru un profil Jukovski simetric,
este dată în figura nr. 3, în funcţie de grosimea relativă d/l.
Scopul lucrării este determinarea repartiţiei de presiuni
pe un profil şi determinarea coeficientului de portanţă. În
prealabil se va ridica releveul profilului (coarda, săgeata,
grosimea maximă, poziţia prizelor de presiune).

Fig. Nr. 2 Fig. Nr. 3

3.Instalaţia experimentală
Instalaţia experimentală este prezentată în figura nr. 4
şi este aceea de la lucrarea de laborator L12, instalaţie la
care s-a montat la refularea ventilatorului un profil cu prize
de măsurare a presiunii.

Fig. Nr. 4

Se fixează unghiul de incidenţă şi se porneşte


ventilatorul. Viteza v∞, pentru calculul numărului Re al
curgerii pe profil, se determină în secţiunea de refulare a
ventilatorului Sr, măsurând, la diafragmă, debitul de aer:
Q
v∞ =
Sr
Repartiţia de presiuni pe profil se măsoară cu tuburile
piezometrice (10).

Rezultatele măsurătorilor se trec în tabelele de mai jos:

Tabelul nr. 1
Hd Ha Q v∞=Q/Sr Re= v∞l/ν
mm ca mm ca m3/s m/s -
Tabelul nr. 2
priza nr. 1 2 ... 18
p [mm ca]

Se va reprezenta grafic repartiţia de presiuni pe profil, a


cărui geometrie este dată în Fig. Nr. 5.

Fig. Nr. 5