Sunteți pe pagina 1din 3

Calorimetria

Calorimetria este o componentă a termodinamicii care elaborează şi studiază


metodele de măsurare a căldurii şi coeficienţilor calorici.

Principiile calorimetriei
• Principiul echilibrului termic: Într-un sistem izolat, format din corpuri cu
temperaturi diferite aflate în contact, după un anumit timp se ajunge la echilibru
termic).
• Principiul transformărilor inverse: Căldura primită de un sistem termodinamic
pentru a-şi mări temperatura cu un anumit număr de grade este egală cu căldura
cedată de acelaşi sistem când se răceşte cu acelaşi număr de grade.
• Principiul egalităţii schimbului de căldură: Dacă un sistem termodinamic format
din n subsisteme este izolat termic (Q=0) şi mecanic (L=0) de exterior atunci
energia sa internă se conservă (U=const). Dacă între subsisteme schimbul de
energie se realizează doar sub formă de căldură (L=0), unele cedând căldură,
altele primind, atunci:

n
Q1 + Q2 + ... + Qn = ∑ Q1 = 0
i =1

Ecuaţia calorimetrică:
Qced + Qabs = 0 sau Qced = Qabs

Combustibilii. Putere calorică – ardere


Combustibilii sunt substanţe prin arderea cărora se degajă căldură.
• Căldura degajată prin arderea unui combustibil este direct proporţională cu
masa combustibilului ars.
• Căldura degajată prin arderea combustibilului depinde de natura acestuia.

Q
Puterea calorică: q =
m
Unitatea de măsură a puterii calorice a cumbustibililor solizi şi lichizi în S.I. este:
[ q ] S .I . = J / kg
Unitatea de măsură a puterii calorice a cumbustibililor gazoşi în condiţii normale
de temperatură şi presiune este: J / m3

Transformări de stare de agregare

Căldura primită sau cedată de un corp pentru a-şi schimba starea de


agregare este proporţională cu masa corpului.
Q = m ⋅ λ , unde λ este o constantă care depinde de natura
substanţei din care este alcătuit corpul numită caldură latentă specifică.
[ λ ] S .I . = J / kg
Topirea şi solidificarea

Legile topirii şi solidificării:


• O substanţă cristalină sub presiune constantă se topeşte la o anumită temperatură,
numită temperatură de topire.
• O substanţă lichidă sub presiune constantă se solidifică la o anumită temperatură,
numită temperatură se solidificare.
• În timpul topirii sau solidificării temperatura rămâne constantă dacă presiunea nu
variază.
• Temperatura de topire şi temperatura de solidificare ale aceleiaşi substabte sunt
egale pentru aceeaşi presiune.

Temperatura de topire la presiune normală (1atm) se numeşte temperatură


normală de topire sau punct de topire.
Căldura primită de un kilogram de substanţă solidă pentru a trece în stare lichidă
la temperatură constantă se numeşte căldură latentă specifică de topire. ( λt )
Q
λt =
m
Căldura cedată mediului exterior de un kilogram de substanţă lichidă pentru a se
solidifica, la temperatură constantă, se numeşte căldură latentă specifică de
solidificare. ( λs )
λt = λs

Vaporizarea

Trecerea unei substanţe din starea lichidă în starea de vapori cu absorbţie de


căldură se numeşte vaporizare.

Fierberea

Vaporizarea care are loc în toată masa lichidului se numeşte fierbere.

Lichefierea gazelor

Trecerea unei substanţe din stare gazoasă în stare lichidă cu cedare de căldură se
numeşte lichefiere.
Utilizarea gazelor lichefiate:
• Ca surse de gaze utilizate în industrie şi în laboratoare
• Ca surse de frig
• La fabricarea gheţii
• La răcirea încăperilor pentru conservarea materialelor perisabile

Sublimarea. Desublimarea
Trecerea unei substanţe din stare solidă în stare gazoasă cu absorbţie de căldură se
numeşte sublimare. Fenomenul invers se numeşte desublimare.