P. 1
fise romana

fise romana

|Views: 877|Likes:
Published by christabel_aug86

More info:

Published by: christabel_aug86 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

BAZA DE ÎNTREBĂRI Prof. ŢÂŢAN MIHAELA PENTRU LIMBA ROMÂNĂ 1.

În cuvintele "cai", "căi", "câini"," bea", "doar", "sau", "hau", "chiar", sunt vocale: a) a, ă, â b) i, e, o, u c) a, i, â, e, o d) e, u, ă 2. Conţin diftongi cuvintele din seria: a) lecţia, aluatul, scaunul, dualism b) rău, lui, rai, iar, stea c) chiar, gheară, cioc, ceară, sprânceană, maghiar, ureche d) nu-i, să-i, dă-i, ba-i 3. Conţin triftongi cuvintele din seria: a) chioară, cioară, gioarsă, sfărâmicioasă, ochioasă, ghioagă b) aripioară, leoaică, taioare, creioane c) dubioasă, curioasă, furioasă, caprioară d) ia-i, i-ai, ni-oi, ţi-oi, mi-au, i-au 4. Conţin hiat cuvintele din seria: a) baie, foaie, doină, îndoială, creează, faianţă b) bienală, doime, zoologie, faeton, boa, real, manie, rochie c) mâine, mingea, muchea d) ou, câine, soare, coală 5. Fiecărei litere îi corespunde un sunet în toate cuvintele din seria: a) el, xilofon, geam b) Maria, eram, chimie c) recamier, rummy, jeep d) pistol, puşcă, grenadă 6. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: a) fi-as-co, fruc-tu-os, hi-dra-ulic b) in-gi-ner, car-te, at-let c) mon-se-nior, băr-bi-e, bin-o-clu d) somn-am-bul, su-fle-or, simp-tom 7. Cuvântul "amnezie" se desparte corect în silabe astfel: a) am-ne-zi-e b) amn-e-zi-e c) a-mne-zi-e d) am-nez-ie 8. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: a) a-nal-fa-bet, i-ne-gal, de-za-mor-sa, vâr-stnic b) des-pre, drep-tunghi, ni-cio-da-tă, jer-tfă c) san-ctu-ar, mon-stru, fun-cţi-o-nar, som-ptu-os d) a-u-to-buz, fruc-tu-os, ge-o-graf, in-a-bil, dez-ar-ma 9. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: a) radioemisie, petrifica, oşan, ozonifica b) radioemisiune, petrifica, oşean, ozoniza c) radioemisiune, pietrifica, oşan, ozoniza d) radioemisie, pietrifica, oşean, ozonifica 10. Sunt corecte toate formele adjectivelor de genul feminin din seria: a) analogă, pitorescă, măiastre, patrioate b) analogă, pitorească, măiestre, patriote c) analoagă, pitorească, măiestre, patriote d) analogă, pitorescă, măiestre, patriote 11. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a) birjear, coşear, crişean, clujean, argeşean, îmbrătişeare, detaşeat, angajeat

2

b) birjar, coşăer, crişan, clujan, argeşan, îmbrăţişare, detaşat, angajat c) birjar, coşar, crişean, clujean, argeşean, îmbrăţisare, detaşat, angajat d) birjear, coşear, crişan, clujan, argeşean, îmbrăţişeare, detaşeat, angajeat 12. Identificaţi seria ce conţine formele corecte ale cuvintelor: a) buldozăr, pikap, lidăr, îndemnizaţie, excepţie, contigent b) buldozer, pick-up, lider, indemnizaţie, excepţie, contingent c) buldozer, pik-up, lider, îndemnizaţie, escepţie, contigent d) buldozăr, picap, lider, indemnizaţie, excepţie, contingent 13. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a) socio-cultural, sud-estic, instructiv-educativ, un aşa-zis prieten, clar-obscur, clar-văzător b) sociocultural, sudestic, instructiveducativ, un aşazis prieten, clarobscur, clarvăzştor c) socio-cultural, sud-estic, instructiv-educativ, un aşa-zis prieten, clarobscur, clarvăzător 14. Sunt scrise corect cuvintele din seria: a) înnopta, înnota, înnăbuşi, înnoda b) înnopta, înota, înăbuşi, înnoda c) înopta, înota, înăbuşi, înoda d) înopta, înnota, înăbuşi, înoda 15. După "unei, acestei, altei, frumoasei, celei de-a doua, acestei frumoase" sunt corecte formele nearticulate: a) păduri, poezi, famili, flori, foi, vi, câmpi, lecţi, zi b) pădurii, poezii, familii, florii, foi, vii, câmpii, lecţii, zile c) pădurii, poezii, familii, florii, foii, vii, câmpii, lecţii, zii d) păduri, poezii, familii, flori, foi, vii, câmpii, lecţii, zile 16. În exemplul : "Sfârşitul părţii …", este corectă forma: a) întâi b) a întâia c) întâia d) antâia 17. Sunt scrise corect cuvintele din seria: a) pantofi cenuşi sau arginti; ochi vi şi zglobi; câmpuri pusti b) pantofi cenuşi sau argintii; ochi vii şi zglobii; câmpuri pustii c) pantofii cenuşi sau arginti; ochii vi şi zglobi; câmpurile pustii d) pantofii cenuşii sau argintii; ochii vii şi zglobii; câmpurile pustii 18. Sunt corecte formele din seria: a) ce-l d-intâi, ce-a d-intâi b) cel dintâi, cea dintâi c) cel de întâi, cea de întâi d) cel dintâi, cea dintâia 19. Sunt corecte formele din seria: a) al cincilea - a cincea, al cinsprezecelea - a cinsprezecea b) al cincilea - a cincea, al cincisprezecilea - a cincisprezecea c) al cincilea - a cincia, al cincisprezecilea - a cincisprezecia d) al cincilea - a cincea, al cincisprezecelea - a cincisprezecea 20. Formele corecte sunt cele din seria: a) cel deal doilea - cea dea doua b) ce-l de-al doilea - ce-a de-a doua c) cel de-al doilea - cea de-a doua 21. Sunt corecte formele din seria: a) anul al II-lea, clasa a II-a, anul I, clasa I b) anul II-lea, clasa II-a, anul I-lea, clasa I-a c) anul al II, clasa a II, anul al I, clasa a I d) anul II, clasa II, anul I, clasa I

3

22. Forma corectă este: a) acelaşi om, aceiaşi oameni, aceeaşi femeie, aceleaşi femei b) acelaş om, aceiaş oameni, aceeaş femeie, aceleaş femei c) acelaş om, aceiaşi oameni, aceeaş femeie, aceleaş femei d) acelaş om, aceeaşi oameni, aceeaşi femeie, aceleaşi femeiş 23. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a) fratele fetei acestia, fratele acestii fete b) fratele fetei acestea, fratele acestei fete c) fratele fetei acesteia, fratele acestei fete d) fratele fetei aceasta, fratele acestei fete 24. Sunt corecte formele adjectivelor de întărire din seria: a) Maria însăşi, Mariei însăşi, Ion însăşi, ele însăşi, fetelor însăşi, ei însăşi, copiilor însăşi b) Maria însăşi, Mariei înseşi, Ion însuşi, ele înseşi, fetelor înseşi, ei înşişi, copiilor înşişi c) Maria înseşi, Mariei înseşi, Ion înseşi, ele înseşi, fetelor înseşi, ei înseşi, copiilor înseşi 25. Forma corectă este: a) Ceea ce spui e corect. b) Ceace ce spui e corect. c) Ceeace spui e corect. d) Cea ce spui e corect. 26. Este corect scrisă fraza: a) Cel cel vede săl anunţe. b) Ce-l ce-l vede să-l anunţe. c) Cel ce-l vede să-l anunţe. d) Ce-l cel vede să-l anunţe. 27. Verbul "a lua" are, la indicativ prezent I şi a II-a plural, formele din seria: a) luom, luaţi b) lom, loaţi c) luam, luaţi d) loam, loaţi 28. Verbul "a apropia" are, la singular indicativ, formele din seria: a) (eu) apropiu, (tu) apropii, (el) apropie b) (eu) apropi, (tu) apropi, (el) apropie c) (eu) apropii, (tu) apropii, (el) apropie d) (eu) apropii, (tu) apropii, (el) apropiie 29. Verbul "a continua" are, la indicativ şi conjunctiv prezent, formele din seria: a) (eu) continu, (tu) continui, (el) continuă; să continue b) (eu) continui, (tu) continui, (el) continuă; să continue c) (eu) continuu, (tu) continuui, (el) continuuă; să continuue d) (eu) continuu, (tu) continui, (el) continuă; să continue 30. Sunt corecte formele de viitor din seria: a) voi fii, voi ştii, voi privii, mă voi sfii, voi pustii, voi înmii b) voi fi, voi şti, voi privi, mă voi sfi, voi pusti, voi înmi c) voi fi, voi şti, voi privi, mă voi sfii, voi pustii, voi înmii d) voi fii, voi ştii, voi privii, mă voi sfi, voi pusti, voi înmi 31. Sunt corecte formele de imperativ din seria: a) scrie, nu scrie, fii, nu fii, sfiestete, nu te sfii (tu) scrieti, nu scrieti, fiti, nu fiti, sfiiti-va, nu va sfiiti (voi) b) scrie, nu scrie, fii, nu fi, sfieste-te, nu te sfii (tu) scrieti, nu scrieti, fiti, nu fiti, sfiiti-va, nu va sfiiti (voi) 32. Sunt corecte formele de condiţional - optativ prezent din seria: a) (eu) aşi învăţa, (tu) ai învăţa, (voi) aţi învăţa b) (eu) a-şi învăţa, (tu) a-i învăţa, (voi) a-ţi învăţa

4

c) (eu) aş învăţa, (tu) ai învăţa, (voi) aţi învăţa d) (eu) aş învăţa, (tu) ai învăţa, (voi) a-ţi învăţa 33. Sunt corecte formele de plural ale substantivelor din seria: a) accesuri, imne, grilajuri, paradoxe b) accese, localuri, grilaje, calapoade c) chitări, cicatrici, clişee, plaje d) refrenuri, paradoxuri, pocaluri, plăji 34. Este corectă forma: a) repercursiune b) repecursiune c) repercusiune d) repercuziune 35. Identificaţi seria conţinând numai formele corecte ale cuvintelor: a) impune, răztălmăci, desmembra, arhitip, desgoli b) impune, răstălmăci, dezmembra, arhetip, dezgoli c) inpune, răztălmăci, dezmembra, arhietip, desgoli d) impune, răstălmăci, desmembra, arhitip, dezgoli 36. Indică numărul greşelilor din următoarea frază: "Mi-ar plăcea să vii pe la mine, dar însă văd că preferi mai bine să-l însoţeşti pe un prieten de-ai tăi la meci." a) una b) două c) trei d) patru 37. Nu conţine nici o greşeală enunţul: a) Mi-ar plăcea să-i ascult pe amândoi absolvenţii. b) Preţul fasolii se va scumpi mult în toamna aceasta. c) Decizia lui este un exemplu pilduitor de depăsire a unei situaţii fortuită şi nedorită. d) Cei cinci membrii ai Guvernului sunt oameni integri. 38. Nu există nici o greşeală în enunţul: a) Cei şapte miniştri ai Pieţei Comune s-au reunit la Paris. b) Cei şapte miniştrii ai Pieţei Comune s-au reunit la Paris. c) Cei şapte miniştrii ai Pieţii Comune s-au reunit la Paris. d) Cei şapte miniştri ai Pieţi Comune s-au reunit la Paris. 39. Conţine numai cuvinte corect scrise seria: a) aspectuos, cearceaf, adălmaş b) sanguin, orăşan, primăvăratic c) maiou, dicţiune, disident d) (a) seconda, ostatec, cismar 40. Forma de plural a substantivului este greşită în propoziţia: a) Citesc două cotidiene de mare tiraj. b) Vila noastră are două niveluri. c) Am cumpărat nişte căpşuni frumoase. d) La teză am avut de rezolvat două matrice. 41. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria: a) simból, senatór, caractér, íntim, duşmán b) símbol, senátor, carácter, íntimi, duşmán c) símbol, senátor, carácter, intím, dúşmán d) simból, senatór, caractér, intím, dúşmán 42. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a) stewardeză, plovăr, kitsch, judo, camping b) stewardeză, pulover, kitchs, judo, camping c) stewardesă, pulover, kisth, giudo, chemping d) stewardesă, pulover, kitsch, judo, camping 43. Identificaţi seria ce conţine forma corectă a cuvintelor:

siringă b) căptuşeală.neglijenţă 49.arbitral. zece 55. Identificaţi seria conţinând numai cuvinte polisemantice: a) limbă. stol c) muncitorime. colónie . făget. actual .companíe b) imóbil . lizibil . arbitrar . mărăciniş b) pietriş. merituos.neciteţ c) copt – necopt d) tot .inactual. Nu face parte din vocabularul fundamental verbul: a) a prevedea b) a avea c) a auzi d) a mânca 45. ridicol. loc c) casă.imobíl. caligrafic. Dintre cele patru cuvinte sinonime.imigrant 51. ridicul. seringă c) căptuşală. emigrant.netot 52. floare. dicţionar d) funcţie. compánie . Nu este derivat în limba română cuvântul: . binom b) halva. copil. merituos. brădet d) studenţime. frunziş. meritos. ridicol. roi 46. rămuriş. bárem . Precizaţi care dintre cele patru perechi de cuvinte nu sunt antonime: a) onest – necinstit b) lizibil . Cuvântul 'licenţios' înseamnă: a) indecent b) titrat c) absolvent al unui liceu d) studios 57.clar c) bulimie . siringă 44. herghelie. Cuvintele "concesie" şi "concesiune". literar . inegal.coloníe. abil . copac. Identificaţi seria conţinând numai cuvinte omografe: a) áugust . operă b) limbă. masă. meritos.august. Conţine numai substantive colective formate exclusiv prin derivare seria: a) turmă.necinstit b) ilizibil .5 a) căptuşală.inabil. adaptare 59. Antonimul cuvântului "a se bucura" este: a) tristeţe b) a se întrista c) mâhnire d) posomorât 56. Este neologism cuvântul: a) limbă b) fiinţă c) a depăşi d) ispravnic 53. compatibil . sclifosit.familiar. face parte din fondul vechi al limbii: a) trist b) deprimat c) descurajat d) mâhnit 58. familial .barém.dezgust d) acribie . claritate. seringă d) căptuşală. vis. Cuvântul "predecesor" nu înseamnă: a) precursor b) premergător c) înaintaş d) urmaş 47. Nu conţine nici un cuvânt din vocabularul fundamental seria: a) pribeag. prefaţă. onest.comedíe.companíe. termen c) avea. obsesiv. acceptabil . din.incompatibil c) comédie . ridicol. localitate d) masă. poetic. casă.ilizibil d) compánie . emigrant . Identificaţi perechea de cuvinte care ilustrează sinonimia: a) oneros . Identifică termenul care nu se caracterizează prin omonimie: a) cală b) liră c) soare d) carte 50.inacceptabil. Cuvintele "anost" şi "searbăd" sunt: a) sinonime b) antonime c) paronime d) omonime 48. "porţie" şi "porţiune" sunt: a) variante ale aceluiaşi cuvânt b) dublete lexicale diferenţiate semantic c) una din forme este învechită d) una din forme se foloseşte numai în vorbirea populară 54.literal.

ţinere de minte. cumsecade d) verde de Paris.. a alinta 64. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria: a) despre. cocostârc. dezarticula. după-amiază. Făt-Frumos c) O.M. a arde gazul de pomană b) a sta ca pe jar c) a sta pe gânduri d) a se încălzi 65.U. rochie de ocazie. Cuvântul "raţionament" nu este sinonim cu: a) inteligenţă b) judecată c) argument d) considerent 66.O.6 a) floricică b) a înflori c) înfloritor d) inflorescenţă 60. facere de bine. luare-aminte. brădet.R. înspre. b) prim-plan. Identificaţi seria cuprinzând numai cuvinte formate prin abreviere: a) băietan. Sunt formate prin compunere: a) extraterestru. Identificaţi seria ce conţine locuţiuni substantivale: a) dis-de-dimineaţă.N. dicţionar. clasificare c) evidenţă. dezmierda c) desprinde. păpuşoi c) cucuruz. desuet. Vălenii de Munte. destitui. barabulă. învăţământ preuniversitar c) nouăsprezece.R. a dura. nu-mă-uita. clătinare. dezmoşteni. Cuibul Dorului. Baia Mare 71. zgârie-brânză. miazănoapte 69. floarea-soarelui c) aducere-aminte. perjă. redactor-şef.S.T. inginer-şef. prudenţă d) chimie. amândoi. război b) conductor. castel. cravată de mătase. baie. . birău. izmă creaţă. construcţie. o dată cu găinile b) gură-cască. pantofi de damă 61.D.O. hipersensibil. arhiplin. pietriş" sunt: a) compuse b) derivate c) colective d) epicene 68. casă de cultură. dor de ţară. Expresia "a sta pe cuptor" înseamnă: a) a trândăvi.A. tustrei. maistru. câţiva 70. N.muncă. clarobscur c) sfecla roşie. pantofi de damă d) Radu de la Afumaţi. curechi. Ştefan cel Mare. rânduială d) flintă. feminin 67. astă-seară. colb d) sabău. destăinui d) destoinic. blănărie. Ministerul de Interne b) lirica erotică. tehnico-ştiinţific. B. limbă b) a săpuni. Cuvinte polisemantice sunt: a) masă. Conţine numai neologisme seria: a) a estima. prim-ministru. B.R. Verbul sinonim pentru locuţiunea verbală "a se face de râs" este: a) a se compromite b) a batjocori c) a se ruşina d) a ironiza 63. zi .. stolnic 62. Conţine numai regionalisme seria: a) iugăr. caracteristic b) a aranja. untdelemn. paharnic. părere de rău. despot b) destinaţie. A. Nu sunt cuvinte compuse cele din seria: a) Europa Centrală. Cuvintele "brădet. ultramodern.C. jurisconsult c) enciclopedie. copilaş.V.R. supraaglomerat b) sud-vest.I. d) T. cu noaptea-n cap.

bucurii. aşa că.adverbe b) primul . În propoziţiile: "Pantofii sunt ai lui Catrinel" şi "I-a dat dreptate lui Ion".adjective.pronume.adverb 78. în afară 73. de-a binelea.adjectiv d) 1. mâine-seara 72. "Mi-l omorâră păgânii". bucurii. cu toptanul. cuvintele articulate sunt: a) concedii. cuvintele "gata" sunt: a) adverbe b) adjective c) 1 .adjectiv d) 1 .adverb. 2 . 3 . alături de. cuvintele "lui" sunt: a) pronume personale în genitiv b) pronume personale în dativ c) pronume posesive în genitiv d) articole hotărâte 75. 3 . de voie de nevoie. În propoziţia: "Toţi ne gândin la concedii frumoase.adverb c) primul .adjectiv d) ambele adjective 76. în locul.pronume 81.balmeş c) an de an. talmeş . cu privire la 74. pe neaşteptate d) zi de zi. aşa şi aşa. anii 80. 3 .adverbe. cuvântul "astfel de " este: a) adjectiv cu prepoziţie b) adverb cu prepoziţie c) locuţiune adjectivală d) locuţiune adverbială 79. 3 .locuţiune adverbială.adverb 77. la bucurii familiale şi la anii de odinioară".substantiv c) pronume d) 1 . cuvintele "pe nimic". în scopul b) în vederea. În propoziţiile: "Aşa e firea lui". pe dinăuntrul. ici şi colo. În exemplul: "astfel de oameni".adjectiv. Identificaţi seria ce conţine numai locuţiuni prepoziţionale: a) cât de cât. 2. În propoziţiile: "Aştept un răspuns mai lămurit" şi "Vorbeşte-i copilului mai lămurit". în caz că.locuţiune adverbială. Identificaţi seria ce conţine numai locuţiuni adverbiale: a) de jur împrejur. în faţă c) dimpreună cu. de-a dura. "Nu mă interesează nimic" şi "Pentru mine e un nimic". 2 . al doilea . cuvintele "mai lămurit" sunt: a) ambele . în afară de.adverb. "nimic" şi "un nimic" sunt: a) substantive b) 1 . "Aşa oameni îmi plac" şi "Aşa să spui". În propoziţiile: "A vândut totul pe nimic". În exemplele: "Ei sunt gata de drum" şi "Era gata să cadă". 2 . 2 . din ce în ce. pasăre-liră. cuvântul "mi " este: a) pronume reflexiv b) dativ posesiv c) dativ etic . chiar dacă. al doilea . b) anii c) nici unul nu e articulat d) concedii. 2 .7 d) drum-de-fier. din cauza b) în urmă.adjectiv. cuvintele "aşa" sunt: a) adjective b) adverbe c) 1.

cuvântul "unui" este: a) adjectiv nehotărât b) pronume nehotărât c) articol nehotărât d) numeral 85. d) De ! dacă nu te potoleşti ! 89. când b) cine. căci. fiindcă 88. căci 90. Ideea de a fi invitat şi profesorii la concert ne-a încântat. c) Zi-i înainte. înapoia. dar.Gârleanu). Poate voi fi făcut bine. dacă. ci. b) Copilul este în camera lui. Alegeţi varianta în care "a fi" este verb auxiliar: a) Elevul este lăudat de profesor. încât. Alegeţi varianta conţinând prepoziţii cerând numai cazul genitiv: a) înaintea. când. deci. ce. ce. b) Băiatul de l-am întâlnit este vecinul meu. Este corectă forma de infinitiv a verbului: a) a ţinea b) a tăcea c) a pare d) a place 86. c) Striga de se auzea în stradă. Pronumele personal nu are valoare neutră în propoziţia: a) Cheam-o la tine ! b) A luat-o la dreapta. Problema este dificilă. Să fi venit mai devreme. pronume nehotărât în exemplul 3 84. În exemplele: "Nici o fată nu a venit" "Nici fata aceasta nu ştie" "Nici unul. ori d) dacă. Era să piardă trenul. cât b) deci. cine 91. datorită . nu acum. cine. unde c) cum. În exemplul: "Pe frunza unui nufăr. ci. adverb în exemplul 2. Este greu de abordat aceasta problemă. conform. care. ce. asemenea. Identificaţi seria care conţine numai adverbe relative: a) unde. cine d) ce. lăutare ! d) Le vede bine la matematică ! 83. Alegeţi varianta în care "de" este conjuncţie: a) Haina de blană este elegantă. deşi. însă c) sau. oricine. Aş fi mers şi eu în excursie. cât b) când. iar. Aş fi mâncat nişte fructe. Identificaţi seria care conţine numai conjuncţii coordonatoare: a) şi.8 d) pronume personal 82. unde d) cum. 87. există: a) pronume negative b) adjective negative c) adverbe negative fără funcţie sintactică d) adjectiv pronominal negativ în exemplul 1. Identificaţi seria care conţine numai pronume relative: a) care. care. când. o broscuţă se bucură şi ea de frumuseţea şi răcoarea nopţii" (E. cât c) cât. căci. nici altul nu se interesează". dar.

d) Poftim de intră ! 100. ai mei. asupra. În exemplul: "Mi-aduc bine aminte ce copii au participat la concurs. d) Vă doresc numai bine. asemenea. oricine. perspicace. ecosez. noi 98. altul. Conţine numai adjective invariabile seria: a) coşcogea. înapoia. asupra.9 b) înaintea. tot d) unul. bej d) dens. împrejurul. limpede b) gri. cuvântul "tot" este: a) substantiv b) adverb c) pronume nehotărât d) adjectiv 95.". În exemplul: "Din vreme în vreme trece pe la mine". feroce 96. roşu. treaz. cumsecade c) nou. ferice.i b) Vă trimit salutări. seria: a) fiecare. 99. Sintagma care conţine viitorul anterior este: a) să-l fi văzut venind b) are să vină devreme c) va fi venit devremed) s-ar fi văzut venind . cuminte. bordo. însuşi. împotriva. Pronumele "vă" este la acuzativ în expresia: a) Vă las sănătoş. expresia "Din vreme în vreme" este: a) locuţiune adverbială b) locuţiune conjuncţională c) locuţiune prepoziţională d) substantiv + prepoziţie 97. nici unul b) ce. precoce. deasupra c) înaintea. eu c) sie. "calea-valea" este: a) locuţiune adverbială b) substantiv compus c) locuţiune substantivală d) locuţiune prepozitională 93. pepit. continuu. În exemplul: "Drumul era tot mai greu". mulţumită d) înapoia. datorită 92. cuvântul "ce" este: a) adjectiv pronominal relativ b) adjectiv pronominal interogativ c) pronume relativ d) pronume interogativ 101. b) Bineînţeles că poftim la acestea ! c) Să-i poftim să intre. verde. cuvântul "nici unul" este: a) adverb + pronume nehotărât b) conjuncţie coordonatoare + numeral cardinal c) pronume negativ d) adverb + numeral cardinal 94. În exemplul: "Nu l-a văzut pe nici unul dintre ei". c) Vă restitui cartea. Conţine numai pronume care îşi pot schimba valoarea devenind adjective pronominale. Enunţul care conţine interjecţie predicativă este: a) Poftim şi noi la această prăjitură. tulbure.

Sintagma (om) "cu judecată" are valoare morfologică de: a) locuţiune substantivală b) locuţiune adverbială c) locuţiune adjectivală d) substantiv + prepoziţie 106. 108. este: a) pronume negativ + prepoziţie b) substantiv + prepoziţie c) locuţiune adverbială d) locuţiune adjectivală 104. În exemplul: "Uite ce ai făcut !". are valoare morfologică de: a) locuţiune adverbială b) adverb de mod c) adjectiv . băgare de seamă c) băgător de seamă. Identificaţi adverbul fără grad de comparaţie: a) astfel b) departe c) bine d) repede 103. d) Un individ suspect mă urmărea. Expresiile: "în veci". Identificaţi exemplul în care cuvântul "un" are valoare de numeral: a) Duminică am văzut un film. În exemplul "L-am întrebat care este problema. sunt: a) locuţiuni verbale b) locuţiuni substantivale c) locuţiuni adverbiale d) nu pot fi încadrate în categoria locuţiunilor 109. Termenul "pe neaşteptate" din propoziţia: "Venirea pe neaşteptate mă deranjează". termenul "a" este: a) articol posesiv b) verb auxiliar c) prepoziţie d) interjecţie 111. nedus la biserică 105. b) Am mâncat un măr şi două piersici. a ţine seama b) aducere-aminte. "rând pe rând". cuvântul "care" este: a) pronume relativ b) adjectiv pronominal relativ c) pronume interogativ d) adjectiv pronominal interogativ 112. În exemplul "Vinde pe nimic". expresia "pe nimic". "pe de rost".". trăgător de elită d) pe nesimţite. În expresia "calcă a popă". cuvântul "uite" are valoare de: a) interjecţie b) verb la indicativ c) verb la imperativ d) adverb 110. c) Am zburat cu un planor. Cuvântul "careva" din exemplul: "Urmăreşte pe careva dintre dânşii" este: a) substantiv b) pronume demonstrativ c) pronume nehotărât compus d) adjectiv nehotărât compus 107.10 102. Identificaţi seria care contine locuţiuni verbale: a) a-şi aduce aminte.

lua-şi-ar b) vedea-l-ar.rânduieşte. b) Nu se mai ajunge cu banii. copulativ. Identifică enunţul care conţine verb impersonal: a) Îi ajung banii. în afară de. crează. Identificaţi verbul care poate fi: auxiliar. aidoma. rânduie. În enunţul "Are şi el un ce profit".11 d) locuţiune adjectivală 113. Identifică verbul care poate fi. verbul "a fi" are valoare de: a) verb copulativ b) verb auxiliar c) verb predicativ şi personal d) verb predicativ şi impersonal 114. 122. impersonal: a) a fi b) a vrea c) a avea d) a ajunge 123. altul ieşea. se îmbarcă. veni-ar. scrie-lar. persoana a III-a singular. lua-şi-ar . împrejurul. de pe lângă. alta zi poate fi mai bună. agreiază 124. venii-ar. luaşi-ar c) vede-al-ar. Identifică seria de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale care se folosesc cu cazul dativ: a) pe deasupra. graţie. închinas-ar. rânduie. predicativ. termenul "totul" este: a) adverb b) pronume nehotărât c) substantiv d) adjectiv pronominal nehotărât 121. se îmbarchează. în faţa 118. 117. creează. conform cu d) împotriva. d) Copilul a luat-o la fugă. personal şi predicativ: a) a fi b) a merge c) a spune d) a ajunge 119. În enunţul: "Un geamăt din totul inimii pornit se auzi în camera de alături". forma inversă: a) vedea-l-ar. c) O zi e mai rea. Identificaţi enunţul care contine adjectiv pronominal nehotărât: a) Părerea unuia nu contează. c) Ajunge cât ai alergat ! d) A ajuns devreme acasă. în funcţie de context: tranzitiv. îşi arogă. d) Un copil citea şi doi ascultau.optativ prezent. "ce" are valoare de: a) pronume interogativ b) adjectiv pronominal interogativ c) pronume relativ d) adjectiv pronominal relativ 115. asemenea. În exemplul: "A fost să ispăşească el pentru toţi. b) Unora dintre ei nu le spusese. b) O ! i-ai tras o păcăleală de zile mari. înaintea. cheltuie. conform. b. persoana a III-a singular. Identificaţi varianta conţinând formele corecte de condiţional . îşi arogă. c) Un om intra. Identifică varianta corectă a formei de indicativ preyent. Identifică verbul care la gerunziu are terminaţia "-ind": a) a crea b) a agrea c) a coborî d) a chinui 120. copulativ. cheltuieşte. veni-i-ar. închina-s-ar. îşi aroghează. agreează c. pe lângă b) potrivit. scrie-l-ar. contrar c) în centrul. Identificaţi varianta în care "o" este adjectiv pronominal nehotarât: a) Am zărit-o într-o zi ducând în mână o sacoşă uriaşă. pentru verbele : a. închina-ar. cheltuieli. agrează. se îmbarcă. cuvântul "ce" are valoare morfologică de: a) substantiv b) pronume relativ c) pronume nehotărât d) adjectiv pronominal nehotărât 116. creează. În enunţul: "Ce ispravă ai făcut ?". scrie-lar. 125.

În enunţul: "Patronul firmei sau secretara lui se vor ocupa de organizarea recentului consiliu. este scrisă în stil: a) publicistic b) ştiinţific c) administrativ d) beletristic 128. În propoziţia: "Ajunge în două ore. există: a) două predicate nominale b) un predicat nominal cu nume predicativ multiplu c) două predicate verbale d) un predicat nominal şi unul verbal 131.".".". complementul circumstanţial de loc este exprimat prin: a) locuţiune adverbială b) locuţiune substantivală c) substantiv compus d) substantiv precedat de locuţiune prepoziţională 134. lua-şi-ar 126. "Ne pregătim de examen. cuvintele "de examen" sunt: a) ambele . aparţine stilului: a) beletristic b) ştiinţific c) publicistic d) administrativ 127.12 d) vede-l-ar.complemente indirecte .". În propoziţiile : "Vorbim de examen".". venii-ar. Enunţul: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi ingrădit. cuvântul "cui" este: a) subiect în dativ b) subiect în nominativ c) complement indirect în dativ d) complement direct în dativ 130. închina-ar.".împrejur erau flori.": a) nu există nici o greşeală b) există o greşeală c) există două greşeli d) există mai multe greşeli 129. cuvântul "două" este: a) apoziţie b) atribut substantival prepoziţional c) atribut adjectival d) complement circumstanţial de timp 132. În propoziţia "Mersul în trăsură e mai romantic decât cel în maşină". Fraza: "Rusia şi-a asigurat raţia de petrol din Golf într-un moment în care administraţia Clinton ar fi putut miza măcar pe sprijinul populaţiei. În propoziţia: "De jur . scriel-ar.complemente circumstanţiale de mod b) ambele .". cuvintele "în trăsură" şi "în maşină" sunt: a) complemente indirecte b) complemente circumstanţiale de mod c) complemente circumstanţiale de loc d) atribute substantivale prepoziţionale 133. revoltate de modul în care liderul de la Bagdad tratează Statele Unite. În enunţul: "Smaranda era bolnavă şi împovărată de copii. În fraza: "Profesorul dă note bune cui merită.complemente circumstanţiale de scop c) ambele .

a doua . Nu ştie cum lucrează.".. În frazele: "E bine cum lucrează. a doua .completivă directă.completive directe d) primele două .subiective b) toate trei . În propoziţia "Se cunoşteau de mici.subiectivă. În fraza: "Cui place să roşească. a treia .13 d) (vorbim) de examen . În propoziţia "De prea mult citit s-a îmbolnăvit". roşească".. a doua . În frazele: "Nu-i place cum lucrează.complement indirect.subiective.". cuvântul "de .subiectivă.circumstanţiale de mod..complement circumstanţial de scop 135. (ne pregătim) de examen . În fraza: "Primesc cu placere pe oricare prieten care mă vizitează".circumstanţială de mod d) amândouă . b) prima .. Procedează cum poate. propoziţia subordonată este introdusă prin: a) pronume relativ b) adjectiv pronominal nehotărât c) pronume nehotărât d) adverb relativ 142. propozitia "de stai pe loc" este: a) subiectivă b) predicativă c) completivă directă d) circumstanţială de loc 140.subiective d) prima .completive directe 141.".completive directe b) prima . cuvântul "de mici" este: a) complement circumstanţial de cauză b) complement indirect c) complement circumstanţial de timp d) complement circumstanţial de mod 136.completivă directă . În fraza: "Fugim. cuvântul "Neînvăţând" este: a) complement circumstanţial de mod b) complement circumstanţial de timp c) complement circumstanţial de cauză d) complement circumstanţial de scop 139.circumstanţială de mod c) prima .completivă indirectă. subordonatele sunt: a) amândouă .subiectivă c) amândouă . În propoziţia "Neînvăţând. Nu se ştie cum lucrează. propozitiile "cum lucrează" şi "cum poate" sunt: a) amândouă . a doua . nu vei avea şansă de reuşită.completivă directă 143. citit" este: a) complement indirect b) complement circumstanţial de cauză c) complement circumstanţial de timp d) complement circumstanţial de mod 138. căci e totuna de stai pe loc". În propoziţia "Umbla după câstig". propoziţiile introduse prin "cum" sunt: a) toate trei .circumstanţiale de mod c) toate trei . cuvântul "după câştig" este: a) complement indirect b) complement circumstanţial de scop c) complement circumstanţial de mod d) complement circumstanţial de cauză 137.".

de două ori semn de ortografie şi de două ori semn de punctuaţie. enumerarea unor părţi de propozitie de acelaşi fel." În textul de mai sus există: a. din sudestul ţării. 2) . În perioada 2 septembrie-7 septembrie. numai semn de punctuaţie. propoziţiile introduse prin "că" sunt: a) amândouă . b. pe tronsonul de cale ferată Feteşti-Cernavodă. "Spune-i. semnul exclamării) c. să mă lase în pace.subiective 145.predicativă.circumstanţiale de mod c) prima . propoziţia "Cănd ai mâncat atâta" este: a) subiectivă b) circumstanţială de cauză c) circumstanţială condiţională d) circumstaţtială de timp 147. propoziţia subordonată este: a) subiectivă b) completivă indirectă c) completivă directă d) circumstanţială de cauză 146. d. (dialogul. În textul de mai sus. În fraza "Când ai mâncat atâta. coordonarea a două părţi de vorbire. În fraza: "O să-i pară rău ca n-a venit". 2) completivă indirectă 149. (punctuţie: primele două.predicative b) amândouă . coordonarea a două părţi de propoziţie. ca în biserică" este întrebuinţată pentru: a. şase semne de punctuaţie. şapte semne de punctuaţie. cinci semne de punctuaţie.14 144. d. virgula.". În frazele: "El pare că nu înţelege" şi "Pare că nu înţelegi". cratima este: a. că nu-mi văd capul de treabă!" În textul de mai sus există: a. c.subiectivă d) amândouă . ortografie: ultimele două) 152. b.circumstanţială de scop. c. la Timişul-de-Sus. În frazele: 1) "Să-l văd venind / Aş mai trăi o viaţă". 2) "M-aş mira să-l văd venind". virgula. sigur că ţi-a fost rău. a doua .completivă indirectă c) circumstanţiale condiţionale d) 1) . . evitarea unei cacofonii. o dată semn de ortografie şi de trei ori semn de punctuaţie. 151. "Absolvenţii Academiei de poliţie Promoţia 2000 au hotărât să se re-întâlnească în anul 2010. numai semn de ortografie. SNCFR-ul anunţă restricţii de viteză în circulaţia trenurilor.". trei greşeli de scriere. 150. În fraza: "Mergi până oboseşti. d. subordonatele sunt: a) completive indirecte b) 1) . Virgula din textul : " Era o tăcere adâncă.circumstanţială condiţională. virgula. patru semne de punctuaţie b. dom' ne. subordonata este: a) circumstanţială de mod b) circumstanţială de loc c) circumstanţială de timp d) circumstanţială concesivă 148.

scânteie. matúr. Excelenţa voastră. c.a pofti.a renunţa. câine-lup. epopee. Identifică seria în care toate cuvintele sunt corect despărţite în silabe: a. întors pe dos . c. dureri nevralgice. 155. cinci greşeli de scriere. Sfarmă Piatră. femee. firesc şi natural. Editura Humanitas. c. coadă de topor . femeie. d. scurtă alocuţiune. b. nuia. Câmpia de Vest. d. Identifică seria de cuvinte care conţine numai forme corecte: a. ideie. b. nuia. ast-ma-tic. Excelenţa voastră. b. Câmpia de Vest. Editura Humanitas. paş-opt-ist. ling-vist. Şcoala Numărul 2. patru greşeli de scriere. zeróuri. alee.a se cuminţi. d. ling-vist. mujdei. câine-lup.băţ. Şcoala Numărul 2. fair-play. etetera. d. roi. 154. coadă de topor . at-let. domnule. Excelenţa Voastră. ac-ru. b.a se cuminţi. ortografie îngrijtă. cooperaţie. d. că vrând-nevrând tot nu ai de unde să capeţi alte informaţii. 158. (al) doisprezécelea. b. iarbă.a renunţa. 162. coadă de topor . b. domnule tot ce doreşti. zeróuri. zeróuri. ortografie corectă. c. a-cru. Identifică seria în care nu există structuri pleonastice: a. a-şi pune pofta în cui . paş-opt-ist. (al) dóisprezecelea. ac-ru. c. Sfarmă-Piatră. vrând-nevrând. pa-şop-tist. Şcoala numărul 2. a-tlet.băţ. ling-vist. . a se da pe brazdă . azalee. Şcoala Numărul 2.boţit. .a se cuminţi. prim ministru. d. c. azalee. Academia Română. mátur. domnule. soare. scânteie. fuior. cereale. a-cru. femeie. veveríţă.supărăt. tot nu ai de unde să capeţi alte informţtii. întors pe dos . reportér. întors pe dos . c. câine-lup. 153. Câmpia-de-Vest. tot nu ai de unde să capeţi alte informaţii. întors pe dos supărat. ideie. a-şi pune pofta în cui . curriculum vitae. mujdei de usturoi. ast-ma-tic. 156. scânteie. dureri musculare. Sfarmă-Piatră. azalee. 159. vrând-nevrând. ideie.a renunţa. iarbă. as-tma-tic. ortografie îngrijită. véveriţă. Editura-Humanitas. zeróuri. a-tlet.Întreabă. (al) dóisprezecelea. Muzeul Literaturii Române. d. fuior. c. Identifică seria în care toate cuvintele/ expresiile sunt scrise corect: a. prim-ministru. fuior. paş-opt-ist. Academia română. soare. 157. mujdei de usturoi. alocuţiune. Editura Humanitas. Excelenţa Voastră. Academia Română. că. a se da pe brazdă . 160.Întreabă. . Indică enunţul în care toate virgulele sunt corect întrebuinţate: a. prim-ministru. a-tlet. lin-gvist. firesc şi prietenos. matúr. 161. Muzeul Literaturii Române. véveriţă. Identifică seria în care majuscula este corect întrebuinţată: a. Identifică seria în care toate cuvintele sunt corect accentuate: a. firesc şi natural. că. reportér. idee. a se da pe brazdă . b. Muzeul literaturii române. şase greşeli de scriere. Muzeul literaturii române. repórter. tot ce doreşti. articulaţie. prim-ministru. epopee. . Identifică seria în care fiecare cuvânt conţine cel puţin un diftong: a. azaleie. d. a-si pune pofta în cui . Sfarmă-Piatră. c.Întreabă. tot ce doreşti.a se cuminţi. matúr. Identifică seria corectă: a. reportér. femeie.inversat. c. Academia Română. coadă de topor . epopeie. (al) doisprezécelea. scânteie. b. a-si pune pofta în cui . i-mail. b. cereale. Câmpia-de-Vest.trădător. epopee. dureri musculare. véveriţă. câine-lup.15 b. alocuţiune. ast-ma-tic. Identifică seria care conţine numai sinonime ale următoarelor expresii/ locuţiuni: a. roi.trădător. a se da pe brazdă .

b. 170.alerg. înşeală.microcosmos. 169. înşală. 167.mese. leş . el mi-a devenit afín. a pune la cale . cal . a moşteni . voluptuos. A remarcat típicul comportamentului prietenei sale.mofturos. douăsprezece octombrie. curcubeu . a apărea.concentrat. c. c. c.acolo. ipohondru. a fi . înşală. a condamna. sătul . paisprezece. c. noi-veniţi. 171. ordonanţă. .a dezmoşteni. c. 166. Prin casatorie cu sora mea. armaş. a alerga . chezaş. 165.a obosi. el mi-a devenit afín. hidrant . greşale. fair-play. Identifică seria care conţine numai derivate ale cuvântului iniţial: a. a apărea. d. c.leşuri. Identifică seria în care există numai arhaisme: a. postelnic. d. curriculum vitae.ură. curiculum vitae. înşală.absorbit. bun . truver. trufaş. curcubeu . d. două septembrie.a chibzui. mic . e-mail.mediu.hidrante. a apăre. c. etcetera.curcubeie. două septembrie. a apărea. d. c. a prevedea. judecată.atunci. a judeca .melancolie. diluat . a gândi. leş .leşuri. părete. locul al optulea.chipeş. a ghici . Fructele de afín sunt amărui. inimă albastră . curriculum vitae. voluptuos.paie.călăreţ. Prin căsătorie cu sora mea. Preotul respectă típicul slujbei religioase. polcovnic. alergare.hidranţi. etcetera. fair play. crenel. b. ispravnic. nou-veniţi. d. b. leş . gândire. Preotul respectă tipícul slujbei religioase. voluptuos. 164. intelect . el mi-a devenit afín. amor . leah .leşuri. mândru . dus pe gânduri . Identifică seria în care substantivele perechi au forma de plural corectă: a. Identifică seria care conţine numai sinonime ale expresiilor: a. feregea. Prin căsătorie cu sora mea.leşi. locul al optulea. Identifică seria care conţine forme corecte: a. douăsprezece octombrie. doi septembrie. alergător. curcubeu . preocupat. pai . Fructele de áfin sunt amarui. Preotul respecta típicul slujbei religioase.cerebral. cneaz. Fructele de áfin sunt amărui. a fi cu nasul de ceară . voi trebuiaţi (să plecaţi).nevăzător. orgolios. nevăzut. 163. A remarcat tipícul comportamentului prietenei sale. căluţ. douăsprezece octombrie. a cugeta. b. Prin căsăatorie cu sora mea. paisprezece.leşi. d. nefiinţă.curcubee. Identifică seria în care există numai antonime: a. e-mail. b. a întrezări. b. cetate. Identifică seria în care acordul este corect realizat: a. A remarcat típicul comportamentului prietenei sale. doi septembrie. b. d.amar. fiu. a vedea . aici . mâhnire. Identifică seria în care toate cuvintele sunt sinonime: a. acum . irod. patrusprezece. voi trebuia (să plecaţi). a prevedea. mesa . voi trebuia (să plecaţi). nou-veniţi. hidrant . Fructele de áfin sunt amărui. A remarcat tipícul comportamentului prietenei sale.16 b. b. trist.nesătul. supărăcios. el mi-a devenit afín. a se sfătui. paisprezece. Preotul respectă tipícul slujbei religioase. etcetera. c. macrocosmios . amic . căluţi. fair-play.a îndruma.minciună. voluptos. locul al optalea. adevăr . e-mail.prieten. a merge . c. 168.fiinţă. leah .curcubee. Identifică seria în care omografele sunt corect întrebuinţate: a. pârău. b. tristeţe. d. neatent.a intui.

cuvintele "aşa plăcute" sunt la: a. În propoziţia : "A fost odată un împărat". c. predicativ. 180. b. b. În fraza : "Stăpâne. comparativ de superioritate. numai subiecte incluse şi subiecte subînţelese. În propoziţia : "Aşteaptă-mă şi pe mine.17 172. b. c.". cuvintele "în spatele" formează: a. subiect. În textul : " Mi-ai amintit de întâmplările aşa de plăcute ale vacanţei de vară. mândrul." sunt. c. b. copulativ. există: a. numai subiecte neexprimate subînţelese. b. 174. trei pronume. două pronume. o locuţiune adverbială. Cuvântul "lui" din propoziţia : " Cartea lui Mihai se află pe masă". cuvântul "prietene " este: a. o locuţiune prepoziţională. un complement. numai subiecte neexprimate incluse. numeral. c. un pronume.. În textul : " Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint/ Vezi izvoare zdrumicate. al pădurii. cuvântul "o" este: a. fără funcţie sintactică. 179. ca să mă cunoşti cine sunt eu şi cât pot. articol. În propoziţia : " Se vede venind o maşină". c.". pronume personal. întuneric. pronume posesiv. există: a. în ordine: a. b. prietene". . auxiliar. două complemente. conjuncţie şi conjuncţie. c. superlativ relativ. În fraza : " Priveşte ce frumos este norul acesta luminat de razele soarelui care abia a răsărit". b. conjuncţie şi adverb. 182. În propoziţia : "Nu vă puneţi mintea cu el". În propoziţia : " În spatele casei cresc mai mulţi copaci". există: a. numai subiecte exprimate şi subiecte incluse. d. prepoziţia "prin" intră în relaţie cu: a. pronume. b. este: a. b. d. c. 175. 177. b. ascultă-mă şi du-te la boier de-i spune cum te-am învăţat". adverb şi conjuncţie. verbul "a fost" este: a. complement direct. 178. Cuvintele evidenţiate din textul :" <<Iar>> prietenul meu mă roagă <<iar>> să-l însoţesc în excursie. b. 181. o propoziţie compusă. superlativ absolut. 176.. articol hotărât. adverb şi adverb. c. c. c. 173.

trei complemente. neexprimat inclus. 189. 191. cuvântul "Mihai" este: a. neexprimat subînţeles. două părţi de vorbire fără funcţie sintactică. 190. subiectivă şi atributivă. b. circumstanţială de cauză. atribut adjectival. 187. 184. subiect. principală. tu nu ştii nici măcar ceea ce vorbesc ei". Primele două propoziţii din fraza : "Ce fel de împrejurări au fost alea care au putut sili privighetoarea să ajungă să cânte aşa?" sunt: a. d. c. 188. ce-i şi cum se nimereşte" este: a. În propoziţia : "Lui Andrei i s-a cerut o legitimaţie la intrarea în şcoală". c. subiect. Cuvântul "ce" din fraza : "Ştiu ce vreau" este: a.18 c. un atribut şi trei complemente. apoziţie. subiectivă. subiectivă. În structura : "Mă gândesc a telefona". în ordine: a. patru părţi de vorbire fără funcţie sintactică. principală. consecutivă. trei propoziţii. b. patru propoziţii. c. b. consecutivă. fără funcţie sintactică. subiectivă . trei părţi de vorbire fără funcţie sintactică. Cuvântul "ei" din propoziţia : "Pantofii ei eleganţi au fost mult admiraţi" este: a. există: a. b. două atribute şi două complemente. 192. 193. c. există: a. circumstanţială de mod. În propoziţia : "Mai taci din gură. c. complement direct. c. 185. d. o parte de vorbire fără funcţie sintactică. consecutivă. complement direct. de parcă-l zghihuia dracul" sunt. circumstanţială de cauză. exprimat simplu. principală. b. complement circumstanţial de mod. fără funcţie sintactică. că aşa tremura de tare. b. b. c. cinci propoziţii. În propoziţia : "În acea zi. În propoziţia : "Amicul Mihai mi-a adus vestea cea bună". 186. Mihai plecase dis-de-dimineaţă la antrenament". există: a. complement indirect. c. atribut pronominal. c. În fraza : " În loc să-ţi dai osteneala ca să afli până şi gândul oamenilor. b. d. omule!". b. principală şi subiectivă. subiectivă. b. circumstanţială de cauză. două atribute şi un complement. b. complement. principală. principală şi atributivă. cuvântul "a telefona" este: a. subiectul este: a. un atribut şi două complemente. c. 183. predicativă. Propoziţiile din fraza : "Nu era chip să te apropii de dânsul. c. Ultima propoziţie din fraza : "Nu-i totdeauna cum se chiteşte.

adverb de mod c. În fraza : "Te-ai antrenat bine pentru meciul de mâine. cum mi se pare. coordonare conclusivă. genitiv 202. o propoziţie subordonată circumstanţială. se obţine: a. o propoziţie subiectivă. verb la participiu . două propoziţii subordonate circumstanţiale. din textul . Inovaţia inginerului acesta va fi curând aplicată. cinci propoziţii. patru propoziţii. Prin extensia părţii de propoziţie "pe luminăţia-sa". În fraza : "Aşa e lumea asta şi. un complement circumstanţial de mod. c. 197. rămâne cum este ea. b. acuzativ c. circumstanţială de timp. circumstanţială de mod. c.19 194. Eminescu) are valoarea morfologică de : a. nominativ b. pronume reflexiv d. 196. fii pregătit pentru orice situaţie şi nu-ţi subaprecia adversarii". circumstanţială de cauză. există: a. coordonare adversativă. d. Cuvântul “ude" din propoziţia “Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet. b. În propoziţia “În faţa noastră se înălţau stânci înspăimântătoare. s-a simţit minunat". un complement circumstanţial de cauză. prepoziţie b. conjuncţie c. mam'mare. Prin contragerea primei propoziţii subordonate din fraza : "Ca să nu mai rămână repetent şi anul acesta. b. trei propoziţii. nu poti s-o întorci. c. La marginea acestui sat este un stadion mare. o propoziţie completivă indirectă. coordonare adversativă. un complement circumstanţial de scop. b. coordonare prin juxtapunere. 199. de-ai face ce-ai face. trei propoziţii subordonate circumstanţiale." (M. I-a dăruit fetei acesteia un buchet de flori 201. adjectiv b. adverb 203. dativ d. c. b. însă aşteaptă mai întâi sfârşitul partidei. Ne întâlnim la sfârşitul anului acestuia. b. 198. coordonare prin juxtapunere. de nu îţi fi uitat. În fraza :Cum a ajuns pe plajă. "Aş ruga pe luminăţia-sa a ne ospăta". 200. există: a. c. că lupul se-ntâmplase s-ajungă împărat". b. coordonare copulativă. În fraza : "V-am spus. 195. prima propoziţie este: a. o propoziţie completivă directă.". În propoziţia “Ai şi venit ?" cuvântul “şi" este : a. se obţine: a. Adjectivul pronominal demonstrativ este folosit incorect în propozitia :ţ a. raporturile dintre propozitii sunt. măcar să te pui în ruptul capului". c. în ordine: a. mamiţica şi tanti Miţa au promis tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 Mai". cuvântul “noastră" este în cazul : a.

pe de alta. tei. b. plăji. Sunt corecte toate formele de plural ale substantivelor din seria : a. catană 210. caz. mod. trebuie să-ţi spun ca exagerezi. timp. vocativ 207. nazuri c. moravuri. accidenţi. plăji. matrice d. aur. personal. sore 212. Împotriva noastră nu a fost nimeni c. curaj. unghi 209. Ajunge cât ai vorbit ! c. căpşune. inginer. bebe. lup. gen. substantivul “copilului" este în cazul : a. gen. hârtie. băiat. bunic. unt. adjectiv pronominal nehotărât d. var b. urs. am venit aici". nor. Categoriile gramaticale specifice substantivului sunt : a. cal. lup. plaje. elev c. gen. nominativ b. sore b. dativ d. carte b. ochelari. hoteluri. Copii din cartier joacă împotriva voastră 206.". persoană d. prieten. pronume nehotărât c. caz b. accidenţi. În enunţul “Contrar voinţei voastre. hoteluri. articol nehotărât b. număr. accidenţi. îţi dau dreptate. căpşune. Verbul “a ajunge" este predicativ. vulpoi. foc. copil. număr. surori c. învăţătoare. Prepoziţia “împotrivă" este construită cu genitivul în enunţul : a. muşeţel b. sânge. timp c. tranzitiv în enunţul : a. numeral cardinal 205. persoană 213. genitiv c. Au luptat cu îndârjire împotriva lui d. genitiv sau dativ. atletism. cuvântul “contrar" este în cazul : a. În enunţul “Dau cartea copilului. Va ajunge la timp d. S-au ridicat multe glasuri împotrivă. secerătoare. b. căpşuni. Sunt de genul neutru toate substantivele din seria : a. Au aceaşi formă la singular şi la plural toate substantivele din seria : a. aprilie.20 d. genitiv c. eroism. suedez d. stejar 211. represalii d. Cuvântul “o" din enunţul “Pe de o parte. cicatrice. Se pot forma substantive de genul feminin. acuzativ b. soare." este : a. prin adăugarea desinenţei “a". unchi. substantiv 204. vineri. hoteluri. surori d. Te ajung eu mai târziu ! 208. căpşune. şcolar. S-a antrenat zilnic să ajungă cel mai bun. accidente. creştinism. hoteluri. la toate substantivele din seria : a. elefant. dativ d. topica menţinând ambiguitatea . plaje. creion c.

". rudimentar 217.". adjectiv pronominal nehotărât c. dativ d. codrul minunat dormita. un cioban ca atâţia alţii. În propoziţia : “Dorinţa tuturor oamenilor din lume este de a trăi în pace. pasivă d. activă b. În propoziţia: “În casa noastră veţi fi bine primiţi totdeauna. adjectivul “simplu" înseamnă : a. După o tăcere lungă. În anul următor. verbul “va fi văzut" este la diateza : a. b. tu inima ne-o frângi. Are să înveţe mai mult pentru examen. acuzativ c. tu eşti gata de-a pururea să plângi/ Şi când eşti trează. de darabană. numai. În versurile : “Copilo. sunt subiecte b. activă sau pasivă. Cosbuc). personal b. primul are funcţie de subiect. este complement indirect c. neevoluat b. 5 articole b. cuvântul “noastră" este în cazul: a." (M. c. iar al doilea nu are funcţie sintactică 218. cuvântul “tuturor" este : a.21 214. sintagma “pe faţa" este : . nu au funcţie sintactică c. În enunţul : “Dar iată că intră un simplu cioban. În textul : “În pacea iernii. Sadoveanu). Vom fi avut şi noi o idee bună vreodată. Ion te va fi văzut şi pe tine".". nu are funcţie sintactică b. Verbul “a avea" are valoare predicativă în enunţul : a. reflexiv d. al ciocănitorii celei mari. sunt atribute substantivale apoziţionale d. poetul avea să vină la Bucureşti. primitiv c. În enunţul : “Dă-i bătaie. În enunţul : “Pe faţa ta sunt urme de lacrimi. 220. 7 articole d. În propoziţia : “De ce vă miraţi atâta ?" pronumele “vă" este : a. posesiv 223. pronumele personal în dativ “-i" : a. Băieţii au jucat fotbal toata ziua. substantivele “copilo" şi "Doino" : a." (G. reflexivă c. 6 articole c. are funcţia sintactică de atribut pronominald. doar d. adjectiv propriu-zis d. genitiv 222. există : a. de întărire c. d. ascultam duruitul scurt. Doino. numeral colectiv 221. este complement direct 219. contextul menţinând ambiguitatea 215. 8 articole 216. băiete !". nominativ b.". pronume nehotărât b. În enunţul “Plimbându-se prin parc.

În propoziţia : “Mă doare capul. nu vrea să-mi ieie vamă. În enunţul : “1 Decembrie este o dată importantă în istoria noastră. a scrie. directorii noi-aleşi c. gardei b. gardei c. cinstei. are forma : a. pustii d. vameş vieţii. Sunt intranzitive toate verbele din seria : a. persoana I. adverb d. cinstii. În versul : “. a citi. În enunţul : “Câteşitrei fraţii erau gospodari. a fi 230. substantivul “vieţii" are funcţia sintactică de : a. atribut substantival apoziţional 233. cuvântul “câteşitrei" este : a. Verbul “a pustii" la modul indicativ. nume predicativ d. adverb precedat de o prepoziţie c. numeral adverbial b. adjectivele pronominale de întărire de : . a avea. atribut substantival în genitiv c. atribut substantival în dativ d. Sunt corecte toate formele de dativ-genitiv. a se teme c. numeral distributiv b. cinstii. Eminescu).". la toate cazurile. onorii. Este corectă expresia : a. “o dată" este : a. Eminescu). substantivul “capul" are funcţia sintactică de : a. complement indirect în dativ b. pustiam b. substantiv precedat de articol nehotărât 231. a gândi. oameni grei de pornit b.". onorii. locuţiune prepoziţională 224. cinstei. nu se poate preciza valoarea gramaticală 229. atribut 228. În versurile : “Din sânul vecinicului ieri/ Trăieşte azi ce moare" (M. a se mândri. tineri liberi-cugetători d. numărul singular. onoarei. persoane nou-venite 227. a face b.22 a. substantiv cu prepoziţie b. numeral multiplicativ c. locuţiune adverbială d. timpul perfect simplu. gărzii 226. substantiv b." (M. cuvântul “ieri" este : a. pustiisem c. pustiii 225. complement direct c. a se mira. cu articol nehotărât din seria : a. adjectiv c. numeral colectiv 232. numeral adverbial d. onoarei. gărzii d. locuţiune adverbială d. lenei. lenii. singular. a se bucura.şi somnul. subiect b.". Nu au aceeaşi formă. a pleca d. a vorbi. lenei. numeral fracţionar c. lenii.

Cl. S. Ar fi fost lăudat. În enunţul : “Pentru aceea te-am chemat.23 a. d. Cl. As gen 239.S. c. Ci. numărul plural 234. adjectiv propriu-zis d. predicat nominal d. locuţiune adverbială de scop d. pronume demonstrativ precedat de prepoziţie 238. genul feminin. predicat verbal c. Ci. “pentru aceea" este : a. Am plantat în curte zece pomi. nu are funcţie sintactică b./ Albă ca zăpada iernii.". Este locuţiune adverbială construcţia : a. a. numărul singular d. Erau geamurile unor cafenele boiereşti. S. verb la participiu 235. Cd. Numeralul cardinal are funcţia de atribut substantival prepoziţional în enunţul : a. Profesorul a acceptat cu uşurintă explicaţia celor trei.i b. numărul singular c. dulce ca o zi de vară" (M. În fraza : “Atunci tu în întuneric te apropii surâzândă. NP. Hainele tale erau ude. ai fi ştiut. în jurul d. locuţiune adverbială de cauză c. Până la vârsta de douăzeci şi patru de ani a studiat medicina. pronume posesiv . cuvântul “-i" este : a. Era bine să fi certat copilul la timp. În textul : “În colivie a pătruns lumina de lună plină a unor geamuri strălucite. Să fi învăţat. genul masculin. Verbul “a fi" este predicativ în enunţul : a. verb la gerunziu acordat c. 237. locuţiune pronominală b. d. Cl. “surâzândă" este : a. în ordine. complement circumstanţial de mod 242.". Le-a adus celor doi copii câte o minge. Tinerii au fost într-o excursie la munte. mâine-seară c. Cd. NP. b. Părintii sunt plecaţi la mare. genul masculin. dacă ar fi meritat. d. Ci. As gen. c. în veci b. numărul plural b. As gen d. adverb de mod b. pronume personal b. Eminescu). b. c. As prep. S. Ci. ca să-mi dai răspunsul la propunerea făcută. As prep. următoarele funcţii sintactice . Indicaţi funcţia interjecţiei din enunţul : “Lupul haţ ! l-a apucat pe ied de gât." a. Ci b. Florile vor fi scumpite în perioada ierni. de acolo 241. 240. As gen c.". Cl. genul feminin. substantivele au. Există un verb la diateza pasivă în construcţia : a. Toţi politiştii fuseseră atenţi la mişcările infractorului. 236. În versul : “Trecut-ai când ceru-i câmpie senină.

mai mult ca perfectul d. imperativ c. substantivul “mireasmă" c. predicatul “e dovedit" este exprimat prin : a. subiect d. d. Există locuţiune adverbială în enunţul : a. multumită. cuvântul “a cărei" determină : a. nu are rost să reiau discuţia. De vreme ce n-ai înţeles. c. contra. imperfect c. asupra b. Cuvântul “tot" este adverb în enunţul : a. Un tot se compune din mai multe părţi. infinitiv 250. Cu vremea vei înţelege marile adevăruri. împotrivă. conform. verb predicativ d. prezent b.24 c. În enunţul : “I-a întins o pâine/ a cărei mireasmă a umplut casa. d. Verbul “privii" este la modul indicativ. verb la diateza pasivă c. verb copulativ 243. A cazut în apă cu tot cu bagaje. a. 248. articol demonstrativ (adjectival) b. În fraza : “E dovedit că au fost absenţi ieri. În enunţul : “Cel de dincolo e mai bun. expresie verbală impersonală d. Bătrânii îşi amintesc de vremurile vechi. conjunctiv b. În enunţul : “Traiul lumii alţii lese-l !" verbul este la modul : a. verb la diateza activă b. verbul “a umplut" d. În alte vremuri oamenii respectau tradiţia. pronume demonstrativ de identitate d. substantivul “pâine" b. propoziţia 1 244. Drumul era tot mai greu. locuţiune verbală 247. Se construiesc cu genitivul următoarele prepoziţii : a. asemenea d. pronume demonstrativ de depărtare c. lângă 245. c. perfectul simplu 252. complement direct b. În enunţul : “Adolescenţilor le plac melodiile vesele. cuvântul “cel" este . Verbul “ziserăm" este la modul indicativ. peste. atribut 246. timpul : a. Cutreierasem tot ţinutul. b. indicativ d. contrar.". potrivit c. pentru. timpul : .". b. graţie. adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare 249.". complement indirect c. 251.". cuvântul “melodiile" are funcţia sintactică de : a.

Cuvântul “însă" este conjuncţie coordonatoare : a. pronume posesiv în cazul genitiv b. Partea de vorbire care leagă un atribut de substantivul determinat se numeşte : . pronume reflexiv. posibilă sau dorită modul : a. cuvântul “dar" este : a. modul indicativ. pronume posesiv în cazul acuzativ d. relativ c.". adverb de mod. Arghezi). adverb de mod. modul indicativ. conjuncţie coordonatoare copulativă. pronume reflexiv b. timpul viitor 258. adverb b. mai mult ca perfectul.25 a. substantiv 261. modul infinitiv. ordinale b." exsită : a. negativ 257. o locuţiune adverbială d. multiplicative 262. timpul prezent d. conjuncţie coordonatoare copulativă d. fiule. o treaptă. pronume reflexiv 260. cuvântul “mea" este : a. colective d. conjuncţie c. pronume reflexi 259. un substantiv cu prepoziţie 255. spune-i să rămână. conclusivă d. prepoziţie d. adverb de mod. În enunţul : “Cartea mea-i. timpul prezent b. Substituie un nume fără să dea indicaţii precise despre obiecte pronumele : a.". cuvântul “şi" are. adversativă b. condiţional-optativ c. persoana I c. pronume reflexiv c. adverbiale c. persoana I d. copulativă 254. În enunţul : “Atunci fata şi-a adus aminte şi de tatăl ei şi a început să plângă. indicativ b. imperfect. Numeralele care arată în ce proporţie creşte o cantitate se numesc : a. în ordinea apariţiei. următoarele valori : a." (T. pronume posesiv în cazul nominativ c. disjunctivă c. persoana a III-a b.". În enunţul : “Am greşit. o locuţiune substantivală c. modul condiţional optativ. o locuţiune adjectivală b. În enunţul : “Vecinul nostru este un om de treabă. conjunctiv d. perfect simplu. perfect simplu. timpul perfect compus c. nehotărât d. persoana a III-a 253. În enunţul : “De-a veni pe aici. verbul “a veni" este la : a. conjunţtie coordonatoare copulativă. Exprimă o acţiune realizabilă. adjectiv pronominal posesiv în cazul nominativ d. imperativ 256. dar nu m-a certat. posesiv b.

genitiv 265. ziceţi !. “Cum" are valoare de conjuncţie subordonatoare şi nu îndeplineşte funcţie sintactică în enunţul : a. conjuncţie coordonatoare d. ziceţi !. Apoziţia se exprimă în limba română literară prin substantiv sau substitut al substantivului în cazul : a. în jurul."aur". în afară de. nu ziceţi ! b. graţie disciplinei şi a efortului d. înainte să 266. acuzativ c. zi !. c. Imperativul verbului “ a zice" este : a. nominativ b. zi !. nu zi !. Ia vino la mine ! c. conform legilor şi a normelor în vigoare 268. dativ d. nu zii !. aşa vei dormi. cuvântul “ale cărei" este : a. Cât de frumoasă eşti ! 270. sunt defective de numărul plural 267. Este corectă construcţia : a. zii !. zi !. Cum nu şi-a repetat. adjectiv pronominal interogativ 264. în loc să. te rog. ziceţi !. “potasiu" : a. împotriva alcoolului şi tutunului b. nu ziceţi ! 271. Cum îţi aşterni. Ia. împotriva alcoolului şi a tutunului c. prepoziţie b. b.26 a. în momentul când. ziceţi !. Copiii află care este câtul a două numere. nu zi !. Cum găseşti drumul când te rătăceşti ? 269. Substantivele “atletism". Nu sunt locuţiuni grupurile de cuvinte : a. în susul d. Cât lemn s-a exportat ? c. nu au gen c. d. Elevul ia cartea şi citeşte. sunt defective de numărul singular d. în caz că. nu ziceţi ! c. în locul unde b. . cu condiţia să. o bomboană ! b. în faţa. a luat o nota mică. Mi-a spus cât timp ai stat la ea. adjectiv interogativ c. conjuncie subordonatoare 263. Cum ţi-ai petrecut vacanţa ? c. nu zice !. nu ziceţi ! d. pronume interogativ b. d. Cuvântul “ia" este interjecţie în enunţul : a. sunt cu variabile b. adverb c. “Cât" este adverb în enunţul : a. În enunţul : “Oamenii admirau marea pe ale cărei valuri pluteau vaporaşe albe". b. la un loc cu. chit că. pronume relativ d.

". “ (M. ].27 d. Cişmigiul rămâne cel mai frumos parc din Bucureşti. cuvântul “indiscreţie" este : a. Mi ţi-l ia la scărmănat. predicat verbal 281. adjectiv pronominal nehotărât d. cuvântul “un" este : a. cuvintele “de trandafiri" au funcţia sintactică de : a. [ “ ] b. subiect b. atribut pronominal d. complement direct c. d. nume predicativ 276. [ . [ ? ].". [ ? ]. complement direct 280. complement indirect d. Nu mai fusese niciodată atât de sigur de succesul lui. c. În enunţul : “Nu era decât un băiat în cameră. [ ! ]. complement circumstanţial de loc c. complement direct c. În enunţul : “Picturile sunt admirate de iubitorii de frumos. 272. atribut adjectival 275. 279. [ ! ] 273. 278. nume predicativ d. c. cuvintele “sunt admirate" au funcţia sintactică de : a. În enunţul : “E uşor a scrie versuri . cuvântul “-i" are funcţia sintactică de : a. complement de agent 277. complement indirect c. [ : ] c.". duce spre casă". ]. [ . Nu ia nimic de la străini. [ .". predicat verbal şi complement direct b. [ . numeral cardinal cu valoare adjectivală b. Copacii desfrunziţi par a se plânge cerului de soarta lor. cuvântul “celorlalţi" este : a. predicat verbal şi complement circumstanţial de mod c. Mi-am cumpărat nişte cărţi. Există un atribut pronominal în enunţul : a. articol nehotărât 274. atribut substantival prepoziţional b. d. verbul “a scrie" este : a. În enunţul : “E o adevărată indiscreţie să asişti la această discuţie. subiect b. ]. În propoziţia “Scrisoarea celorlalţi a venit mai târziu. predicat verbal . atribut d. M-am dus să-mi văd feciorul. atribut adjectival d. atribut pronominal c. ] d.". Se scrie obligatoriu cu iniţială majusculă după următoarele semne de punctuaţie : a.. Îi este milă şi de un gândăcel. ]. numeral cardinal cu valoare substantivală c. mărginită de trandafiri roşii. În enunţul : “Păru-i de aur aluneca pe umeri. Eminescu). b. Există un predicat verbal în enunţul : a. complement indirect b. Mi-am amintit de întâlnirea de mâine. În enunţul : “O alee îngustă. b. [ . predicat nominal împreună cu numele predicativ “de aur" b.

Ce faci aici ? c. atribut pronominal b. Complementul circumstanţial de mod nu se exprimă prin : a. Părinţii nu ştiu ce va deveni băiatul lor b. un substantiv c. pronume c. un adjectiv d. adjectiv b. adjectiv precedat de pronume demonstrativ 291. complemente directe c. cuvintele “din faţă" sunt : a. Complementul direct poate determina : a. locuţiune prepoziţională fără funcţie sintactică 284. un verb intranzitiv 290. complement circumstanţial de loc . interjecţie 289. predicat nominal 282. verb la supin d. adjectiv precedat de articol demonstrativ d. Cuvântul “ce" este subiect în enunţul : a. atribute d. Verbul “a fugi" poate fi regent pentru : a. verb tranzitiv b. subiectul este exprimat prin : a. verbe la participiu b. nume predicativ c. are funcţia sintactică de : a.". Complementul circumstanţial de timp nu se exprimă prin : a. complemente circumstanţiale 288. pronume d. Se ştie ce a scris Eminescu d.28 d.". adverbe d. un verb tranzitiv b. substantiv c. complement circumstanţial de loc d. Complementul indirect poate avea ca termen regent : a. complement direct b. substantiv b. verbe la gerunziu şi la infinitiv c. verb la gerunziu 286. În enunţul : “În băncile din faţă erau câţiva elevi silitori. În enunţul : "Se gândeşte la bunicii lui. atribut adverbial c. atribut adjectival d. substantive 287. Cuvântul “al cui" din enunţul : “Al cui este acest caiet ?" .". complement indirect c. cuvintele "la bunicii " au funcţia de : a. În enunţul : "Cel harnic este felicitat de toata lumea. atribut substantival prepoziţional b. complemente de orice fel şi atribute b. substantiv c. Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face 283. complement indirect 285.

inclus b. verbe copulative şi nume predicative 294. predicat verbal b. complement indirect. nu poţi munci bine. adverb nehotărât d. impersonale c. predicatele sunt exprimate prin : a. deoarece este articol 300. verbe predicative. nu are funţie sintactică 293. atribut. Precizează funcţia sintactică a pronumelui reflexiv "mă" din enunţul "Mă mândresc cu rezultatele mele " : a.". nu are funcţie sintactică. ştirea 297. subiectul este : a.". atribut. Viţelul nu ştia că unchiul lui putea dormi după prânz. atribut. Fără a te odihni bine. un predicat verbal şi două predicate nominale 295. există : a. cuvântul "cel" are funcţia sintactică de : a. atribut. d. personale b. în ordine. numai predicate verbale b. un predicat nominal şi două predicate verbale d. dacă va fi ger în iarna aceasta. Cuvintele din propoziţia : “Stropirea copiilor cu apa de către colegii lor a fost interzisă. disjunctivă 299. locuţiuni verbale d. copulativă b. subiect. Odihnit. elementele subiectului multiplu sunt în raport de coordonare : a. atribut. În enunţul : "Fetele sau băieţii sunt vinovaţi ?". complement de mod d. predicat nominal . predicat verbal c. conclusivă d. Verbul la infinitiv are funcţie de atribut verbal în enunţul : a. complement de agent. atribut.". subiect. pronume relativ b. atribut pronominal apoziţional c. subiect b. atribut. verbe predicative. complement de agent. În fraza "Sigur că va fi ajutat cu lemne de vecini. complement direct b. era vese. subînţeles d. predicat verbal. adversativă c. complement indirect. numai predicate nominale c. înainte de a pleca la drum. În enunţul : "Poetul adevărat. complement circumstanţial de scop 292. complement indirect c. cuvântul "oricând" este : a. nu moare niciodată.". următoarele funcţii sintactice : a. În fraza "I-a ieşit înainte ca să-i dea ajutor la transportul bagajelor. subiect. atribut. atribut. nedeterminat c. cel care uimeşte lumea prin profunzimea simţirii sale.l 296. adverb relativ c. subiect d. Boul luase obiceiul de a dormi după-amiaza. În enunţul : "S-a comunicat la radio ştirea aceasta.". atribut. b. subiect.". c. atribut adjectival d. au.29 d. În enunţul : "Poţi veni oricând pe la mine. atribut. atribut. conjuncţie subordonatoare 298.

complement indirect exprimat prin substantiv în cazul genitiv c. Cuvintele "contra curentului" din enunţul "Înotatul contra curentului l-a epuiza. două predicate nominale d. atribut adjectival 309. atribut adjectival c. În enunţul : "Pe carte am dat mulţi bani. În enunţul : "Cât ulei consumaţi pe lună ?". atribut adverbial c. cuvântul "deznădăjduită" are funcţia sintactica de : a. complement circumstanţial de mod d. adversativă c. patru predicate verbale c. În fraza: "Are să mănânce când are să-i fie foame. numai un atribut substantival d. un atribut adjectival şi un atribut substantival c. predicat verbal exprimat prin adverbul predicativ "poate" c.". Complementul direct poate fi exprimat prin pronume personale. nominativ b. complement circumstanţial de mod exprimat prin adverbul de mod "poate" b. complement indirect exprimat prin substantiv în cazul dativ d. în cazul : a. genitiv 304. atribut verbal b. copulativă b. În enunţul : "Nici o jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe.".". cuvântul "pe carte" este : a.30 301. cuvântul "cât" are funcţia sintactică de : a. două predicate verbale b.". complement direct d. În enunţul : "Se uita la mine cu o privire deznădăjduită. un predicat verbal şi unul nominal . complement circumstanţial de loc b. disjunctivă d. atribut substantival exprimat prin substantiv în cazul genitiv b. conclusivă 306. două atribute adjectivale 303. un atribut pronominal şi un atribut substantival b. Stabileşte felul coordonării dintre complementele circumstanţiale de mod din enunţul : "Acest elev răspunde ori foarte bine. subiect c. cuvântul "poate" este : a. există : a.t" se analizează astfel : a. dativ d. ori foarte slab. predicat verbal exprimat prin verbul predicativ "a putea" d." a. predicat nominal cu verbul copulativ subînţeles 302. complement indirect 305. predicat verbal 307. forme neaccentuate. acuzativ c. Arghezi). complement de mod exprimat prin substantiv precedat de adverb 308. complement circumstanţial de mod b. atribut pronominal d." (T. există : a. În enunţul : "Ei poate că n-au înţeles.

subiect b. pronumele "ţi-" are funcţia sintactică de : a. 3 predicate verbale. atât propoziţia 1 cât şi substantivul "sălciile" 311. adjectiv. conjuncţie. substantiv. 5 predicate verbale c. 1 predicat verbal şi 3 predicate nominale d.". Eliade). 1 predicat nominal b. locuţiune adverbială c. infinitiv b. Atributul verbal nu se exprimă prin verb la modul : a. adverb. complement direct împreună cu substantivul "catastrofa" 316. complement indirect c. creativitatea românească. încă o dată şi pentru atâţia ani. atribut pronominal d. articol. gerunziu neacordat d. atribut pronominal c. adverb. atribut substantival d. verb. 1 predicat nominal d.". Iorga). supin . Sebastian). participiu c. verb predicativ d. complement indirect d. 1 predicat nominal incomplet. În fraza "N-a fost problemă. care avea să paralizeze. conjuncţie coordonatoare d. există : a.31 310. substantivul "sălciile" c. 2 predicate nominale incomplete c. Predicatul verbal nu se poate exprima prin : a. atribut adjectival c. dacă ar fi izbutit" (N. numeral. cuvântul "oricărei" are funcţia sintactică de : a. n-a fost moment politic pe care <<Cuvântul>> să nu-l fi înţeles şi luminat sub unghiul de vedere al revoluţiei" (M. subiect b. În fraza : "Ce pot suferi mai puţin oamenii neizbutiţi e să vadă la altul ce ar fi fost ei. prepoziţie 314." (M. numeralul cardinal are funcţia sintactică de : a. adjectiv. nu are funcţie sintactică 312. 1 predicat verbal şi 4 predicate nominale 313. substantivul "ramuri" d. În propoziţia : "Ţi-a fost foame. numai predicate verbale 318. 2 predicate nominale incomplete. locuţiune verbală b. verb copulativ 317. pronume. pronume relativ b. adverb relativ c. Pot fi termeni regenţi toate părţile de vorbire din seria : a. În enunţul : "Dar el n-a prevăzut catastrofa din 1944-1945. În fraza : "Poetul privea îngândurat sălciile (1)/ ale căror ramuri atingeau undele lacului (2)/ pronumele relativ determină : a. substantiv. n-a fost situaţie. interjecţie. atribut adjectival 315. 3 predicate verbale. 3 predicate verbale. În enunţul : "Oricărei fete îi place să se uite în oglindă. propoziţia 1 b. complement circumstanţial de timp b. sunt : a. 5 predicate nominale b.

pronume interogativ cu funcţia de atribut pronominal 327.. În fraza " Sus. În fraza : “Augustus a fost înştiinţat. Auzind vestea. al căror lat acoperiş de şindrilă se/ntindea de jur/împrejur cu streşine lungi şi revărsate. pe lângă alte feluri de atribute există : a. subiectul este : a. cuvântul "ta" este : a. se înfurie ca întotdeauna când i se părea că un fapt oarecare era o înfruntare împotriva propriei sale persoane. În versurile : "În cetăţuia ta de ape/ Dorm cântecele noastre toate." (M.. Există două predicate verbale în enunţul : a. "frică" şi "dor" sunt subiecte c. 5 atribute adjectivale b. 328. Odobescu). copilul s-a bucurat mult." (Al. este : a. Extemporalele corectate de profesor au fost pline de greşeli. 1 predicat verbal şi un predicat nominal b.. numeral cardinal cu funcţia de atribut adjectival d. "Mi-e dor" : a. c. În fraza : "Rămâne ca mâine pe la ora 8 să fii acasă. atribut adjectival exprimat prin adjectiv posesiv în cazul genitiv d.". iar "ger". 2 predicate verbale 325. propoziţia atributivă este introdusă prin : a. 7 atribute adjectivale d. "e" este predicat verbal. "Mi-e frică" . nuferi c. iar "mi-e" predicat nominal d. 5 predicate verbale şi 2 predicate nominale b. stau cu o cucernică smerenie. "e dor" sunt predicate verbale exprimate prin locuţiuni verbale 320. Mi se pare că el va ajunge campion.". Goga). adjectiv nehotărât cu funcţia de atribut adjectival b. care erau printre invitaţi şi o dădu afară din Roma chiar pe Iulia" (Vintila Horia). atribut adjectival exprimat prin adjectiv posesiv în cazul în cazul acuzativ b. b. În propoziţia : "Lacul codrilor albastru/ Nuferi galbeni îl încarcă. "e frică"." (O. 8 atribute adjectivale 322. "e ger". există : a.. articol nehotărât fără funcţie sintactică 324.32 319. "e ger" . atribut pronominal exprimat prin pronume posesiv în cazul genitiv c. "e frică" . îl exilă pe Silanus şi pe Postumus Agripa. 4 predicate verbale şi 3 predicate nominale d. "e" este predicat verbal. în casele domneşti. complement circumstanţial de loc 323. Eminescu). 1 predicat verbal şi un predicat nominal incomplet c. o broscuţă se bucură de frumuseţea nopţii" (E. 2 predicate nominale d.. adjectiv relativ cu funcţia sintactică de atribut adjectival c. inclus 326. Cuvântul "unui" din enunţul : "Pe frunza unui nufăr. Gârleanu). lacul b.. pronume nehotărât cu funcţia de atribut pronominal c. "e dor" sunt predicate nominale b. 7 predicate 321. subînţeles d. 6 predicate verbale şi 1 predicat nominal c. În fraza : "Am traversat un râu a cărui apă curgea lin. împrejurul trupului împodobit al răposatului. există : a. d. pronume relativ cu funcţia sintactică de atribut pronominal b. Prin ce nu poate fi exprimat complementul direct ? . Extemporalele au fost citite şi corectate de către profesor. pronume relativ cu funcţia de complement indirect d. toate căpeteniile ţării. În construcţiile "E ger" . 6 atribute adjectivale c.

numai predicate nominale b. pronume reflexiv în cazul dativ d. În depărtare. pornim înainte spre Moţca şi suim încet. b. pronume posesiv b. Cine-i acolo ? c. Am contat mult pe ajutorul dumneavoastră." (I. În propoziţia : " Romanticul aspiră după exoticul septentrional ori subtropical. disjunctivă d." (G. de pe Moldova. pronume de întărire în cazul dativ 330. adverb 336. elocinţă-pălăvrăgeală. atributul de substantivul determinat b. 1 predicat verbal şi 2 predicate nominale 338. complement circumstanţial de loc + complement indirect b. atributele adjectivale se află în raport de coordonare : a. În fraza : "Dacă steaua cuiva este nefericită. conclusivă 337. pronume personal în cazul genitiv c. "înainte" fiind prepoziţie iar "mi" un dativ etic 332. adjectiv 329. d. dărnicia-risipă. verb la supin d. Uneori. predicatul de subiect 333. adversativă c. complement circumstanţial de loc d. complementul direct de verbul determinat c. 2 predicate verbale şi 1 predicat nominal d. Cui îi este sete ? 335. Nu vă bizuiţi pe acest băiat.33 a. pronume posesiv b. substantiv în cazul vocativ d. copii îi supără pe profesori. Complementul nu poate determina : a. Călinescu). în nici un caz. încet codrul Paşcanilor. Există predicat nominal în enunţul : a. adjectiv b. există : a. Prin ce nu poate fi exprimat subiectul ? a. Nu se desparte. nobleţea-desfrâu. Creangă). Eminescu). Prin ce nu poate fi exprimat atributul pronominal ? a. învăţătura-fleac" (Cugetări personale). apoziţia simplă de substantivul determinat d. copulativă b. substantiv provenit din adjectiv 334. există : . atunci calităţile nu plac altora: curajul lui pare sminteală. se văd câteva sate de munte.verb la infinitiv c. Există un complement direct în enunţul : a. complement circumstanţial de loc + atribut pronominal c. Cine-i lăudat ? d. numeral cardinal c. Cine-i omul acela ? b. pronume c. cuvintele "înainte-mi" au funcţia sintactică de : a. pronume demonstrativ în cazul nominativ b. prin virgulă : a. 1 predicat verbal şi 6 predicate nominale c. În fraza : "La Nicopole văzut-ai cât tabere s-au strâns/ Ca să steie înainte-mi ca şi zidul neînvins?" (M. 331. c. verb d. În fraza : "După un scurt popas făcut la podul de la Timişeşti. nu au funcţie sintactică.

cauzală d. 4 complemente circumstanţiale b. b. În fraza : "Să mă fi anunţat la timp. Slavici). atributivă 346. 3 subiecte exprimate. propoziţiile subordonate sunt : a. subiectivă b. d. atributivă c. 1 subiect subînţeles şi 1 subiect inclus în desinenţa verbului b. completivă directă c. predicativă d. subiectivă b. propoziţia subordonată este : a. caauzală d. Veţi reuşi. condiţională şi completivă directă b. şi tot nu ascultă. 6 subiecte exprimate. (1)/ fuga la joacă. completivă directă c. În fraza : "Contează foarte mult (1)/ ce vei face în viaţă (2)/". 7 complemente circumstanţiale 339. principală . În fraza : " Dacă învaţă (1)/ înseamnă (2)/ că va înţelege (3)/". gros. completivă indirectă d. subiectivă b. 6 complemente circumstanţiale d. În fraza : “Drumeţii spuneau că există la Cocorăşti un cimpoieş care are un fecior foarte învăţat ce ştie toate limbile şi că l-au văzut chiar ei pe acel cimpoieş. 3 subînţelese şi 2 subiecte incluse d. rotund la faţă şi zâmbesşte totdeauna când vorbeşti cu el" (I. completivă indirectă d. completivă indirectă d. care e un om scurt. propoziţia 2 este : a. completivă directă b. circumstanţială de loc 347. De-l cerţi toată ziua. subiectivă şi predicativă c. A scris aşa de bine. (1)/ o dovedeşte frica de moarte. propoziţia 1 este : . În fraza : "Că neantul este implicat în ideea de moarte. propoziţia 1 este : a. propoziţia P2 este : a. şchiop de piciorul stâng. condiţională c. În fraza : "Copilul lor e (1)/ cum n-am mai văzut niciodată (2)". subiectivă 348. propoziţia subordonată este : a. c. 1 subiect exprimat şi 7 subiecte neexprimate 340. propoziţia subordonată este : a. (1)/ te-aş fi aşteptat. completivă directă c. de va lua nota 10. Există o propoziţie circumstanţială de scop în enunţul : a. predicativă 345. cauzală şi completivă directă 342. modală c. 6 subiecte exprimate şi 2 subiecte subînţelese c. condiţională b. de veţi fi mai silitori. (2)" (Emil Cioran). există : a. În fraza : "Contează (1)/ pe cine e cel mai bun (2)/". circumstanţială de mod 341. temporală 343. Du-te de te culcă ! 344.34 a. În fraza : "S-a ştiut (1)/ unde ai fost (2)". condiţională şi predicativă d.(2)". (2)/". În fraza : "Cum au plecat părinţii. 5 complemente circumstanţiale c.

În fraza : " Cum îl vede. Picasso). 2 completive direct. circumstanţială de cauză b. subordonata este : a. cauzală 349. numai pentru predicativă c.". 1 propoziţie principală. pentru orice subordonată. subiectivă 355. 1 propoziţie principală.". circumstanţială de scop 351. şi tot nu ar fi zis nimic. atributivă c. subiective . atributivă d. completivă indirectă d. 1 cauzală c. 1 subiectivă. circumstanţială de timp 353. 1 conditională b. fuge către el. 1 atributivă. atributivă c.(3)" (P. completivă directă b. completivă indirectă d. circumstanţială de loc d. 2 subiective. R. propoziţia subordonată este : a. 2 completive directe. 1 propoziţie principală. Patapievici). 1 condiţională 350. 2 atributive.". circumstanţială de mod b. propoziţia 2 este : a. 2 completive indirecte. subiectivă 354. predicativă c. În fraza : " Nu-ţi merge (1)/ să-l minţi pe acest profesor (2)". 1 completivăa directă. Propoziţia care determină un pronume din regentă este : a. 1 subiectivă. numai pentru completivă directă d. În fraza : "Să-l fi gonit de acasă. numai pentru subiectivă b. 1 atributivă. 1 completivă directă. propoziţia 3 este : a. subordonatele sunt : a. În fraza : “Ceea ce este uluitor în motivele pentru care Caron îi interzice fiului său să-l urmeze este împrejurarea că. completivă directă c. dacă l-ar fi găsit la fel de apt de libertate ca pe sine. completivă directă b. completivă directă d. completivă indirectă c. (4)". Verbul "a ajunge" poate fi termen regent : a. imediat ce d. 1 propoziţie principală. din cauză că 352. 1 condiţională d. 2 atributive. i-ar fi permis să se omoare alături de el" (H. circumstanţială de mod c. În fraza : "Arta este o minciună (1)/ care ne ajută (2)/ să înţelegem adevărul. cu excepţia atributivei 356. există : a. atributivă 357. În fraza : "Costul casei este la cât l-ai apreciat tu. subiectivă b. conjuncţia subordonatoare "să" s-ar putea substitui cu următoarea locuţiune conjuncţională : a.35 a. în caz că b. 1 predicativă. chiar dacă c. subiectivă b. În fraza "Una e (1)/ să te plimbi (2)/ şi/ alta e (3)/ să munceşti.

6.subiectivă. 1 subiectivă b. modală b. 1 subiectivă. există două greşeli d. 3. 1. 4. subiectivă c. propoziţia 2 este : a. atributive 358.subiectivă. 3. consecutivă. există mai multe greşeli 362.completivă indirectă. atributivă şi completivă indirectă d. predicativă d.completivă directă. predicativă. atributivă În structura propusă : a. 1.completivă indirectă. cauzală. la deliciul suprem care se cheamă comunicare desăvârşita cu ceilalţi. În fraza : "Ce înseamnă (1)/ să pierzi un minut ? (2)". 1 principală: 2 predicative. Citeşte cu atenţie fraza : “Dacă cuvintele au aşa de mare vrajă este că poartă în ele bucăţi din sufletul acelora care le rostesc." (N. Davila). completivă directă 359. principală regentă 3. 5. 4..36 b.completivă directă. cauzală. există o greşeală c. 5. subiective ." (Al. 6. 1. 2 principale.propoziţie principală. Fraza : “Ţin (1)/ să subliniez (2)/ că (3)/ întrucât motivul vieţii şi al morţii este învăluit în mister. 4.cauzală. cauzală. 5. 2 predicative c. atributivă 7. 2 suniective 360. 4.". nu există nici o greşeală b. 1. 1 predicativă d. 2.finală. 2. (2)/ o veţi face voi acolo. are urmatoarea structură : a. subiectivă şi completivă directă b. există : a.subiectivă. concesivă şi consecutivă c. 2. pentru legea creştinească . 6. Verbul "a şti" poate fi termen regent pentru toate subordonatele cu excepţia propoziţiilor : a. modală c. predicativă d. 5. 2 principale.. predicative c. 2 principale. (6)". Titulescu) Se propune urmatoarea structura sintactica .propoziţie principală. 1.completivă directă.completivă indirectă.propozţtie principală. completive directe d. condiţională 2. circumstantială de scop 8. propoziţiile P1 şi P2 sunt : a. 3. principală b. 2. completivă indirectă 5 atributivă 6.propoziţie principală. În fraza : "Adevărul era că fusese la început sărac lipit şi ceea ce avea acum încă nu se cunoştea. În fraza : " Ce-aţi văzut (1)/ c-aci făcut-am noi în Ţr Românească. fie măcar pentru o clipă. (4)/ artistul este liber (3)/ să-l prelucreze (5)/ cum vrea. bucăţi din sufletul pe care oratorul şi-l rupe şi îl împrăştie ca să ajungă. predicativă 4. modală 361. 6.. 3. condiţională şi modală 363.completivă indirectă.

încotro se duce mingea. (6)" (Ion Creangă). "Aleargă . b. pentru ca nu cumva să scape trenul. În fraza : "Îmi pare rău (1)/ că am greşit.. completive directe c. completivă indirectă c. În versurile : "Aşa cântă de cu jele.. (2)".. P2 d.." ar fi completivă directă. P5 şi P6 365.. consecutivă ... o subiectivă şi o completivă directă b. cauzală şi completivă indirectă 373.. Propoziţia : "." b. indirectă c. finală b. cauzală d.. P2 şi P6 b. dacă regenta ei ar fi : a.. Au rămas în clasă. propoziţia 2 este : a. (2)". o predicativă şi o completivă indirectă c. c. subordonata este : a. Verbul "a rămâne" este impersonal şi se construieşte cu o subiectivă în enunţul : a... o subiectivă şi o predicativă 367. 370.. În fraza : "Supărarea lui e (1)/ fiindcă n-am rezolvat corect toate problemele.. concesivă c. cauzală şi completivă directă d.. (3)/ aşa că n-ar fi rău (4)/ să încerci (5)/ să-mi faci socotelile"... completivă indirectă 368. În fraza : "A plecat devreme de acasă.." 372. sunt completive directe : a..37 b. subiectivă b. În fraza : "Iată (1)/ că mai sunt trei zile (2)/ până ce se împlineşte sorocul. P5 şi P6 c. subiectivă b. cauzală d. Rămân aşa cum au fost întotdeauna. cauzale b. P2. propoziţia subordonată este : a." d. subordonata este : a. Un verb copulativ se poate construi simultan cu : a. P1 este completivă directă şi P 2 subiectivă 364. Azi au plecat copiii la munte. finale c.(2)"... subordonatele sunt : a. d. P1 este subiectivă şi P2 este completivă directă d. cauzală d. propoziţia 2este a..." c.. consecutivă 366. modală d.."... "Problema este .. cauzală 371.". rămânând ca mâine să plece şi părinţii la mare. predicativă c.." (Folclor). "L-a întrebat .. o atributivă şi o predicativă d. În fraza : "V-aţi dus (1)/ să-l căutaţi.. Unele păsări rămân iarna în ţara noastră ....... consecutivă b. "Se ştie . completivă directă 369.. În fraza : "Am fost la munte că aş fi vrut să mă odihnesc../ Cât şi altele-n vâlcele/ Prind a vărsa lăcrimele. circumstanţială de loc b.

c. Nu observasem că în urma lor mergea un câine. P4 este subiectivă. 376. Este corect construită fraza : a. completivă directă b. nu se insistă asupra cauzalei 382. d. concesivă d. subiectivă şi completivă indirectă d. completivă directă şi completivă indirectă b. b. atributivă 380. b. completivă directă şi cauzală c. s-a făcut o greşeală c.(2)". încât nu îndrăznesc să-i amintesc de Hero şi Leandru a căror poveste e aidoma. 375. condiţională 381. Adevărul este că n-am fost atentă. completivă directă b. completive directe b. c." (M. deoarece : a. modală d." (Geo Bogza). Mi-a spus să fiu mai atent la rezolvare. A avut de rezumat romanul care l-a citit. propoziţia circumstanţială este : a. Zice că nu dorea nimic acum. vorbitorul insistă asupra cauzalei. A notat ceea ce e important. nu s-a pus virgulă între cauzală şi regenta ei. Horia). propoziţiile subordonate introduse prin "să" sunt : a. Părinţii nu s-au opus să plecăm în excursie. subliniind că este elementul esenţial care justifică acţiunea din regentă d. subiectivă şi cauzală 379. consecutivă c. În fraza : " Striga cu turbare (1)/ şi/ se bătea cu pumnul în piept (2)/ şi / nu-i venea (3)/ să creadă (4)/ că boieri mari de casa lui (5)/ pe care i-a miluit (6)/ vor (5)/ să-l dărâme (7)/ şi să-l piardă (8). temporală c. b. iar P7 şi P8 sunt completive directe d. În fraza : " Nu şi-a scris (1)/ pentru că nu şi-a notat tema pentru acasă. Sadoveanu). În fraza : "Dacă vreun inconştient ar vrea (1)/ să folosească atomii pentru război. 377. completivă indirectă d. d. A studiat mult să nu aibă surprize la examen. finale 378. (2)/ pământul va fi prefăcut într-un bulgăre de zgură. Mi-a ordonat ca să trec pe la el. s-a pus virgulă între P1 şi P2. Este completivă indirectă subordonata din fraza : a. în ordinea apariţiei : a. d. prima subordonată necircumstanţială este : a. S-a procedat cum am stabilit.38 c. circumstanţială de scop 374." (V. Nu e aşa de naiv să creadă toate basmele tale. deoarece : . (3)" (Vintilă Horia). În fraza : "Marinarilor noştri nu le place (1)/ să se amestece cu ei. Este subiectivă subordonata din fraza : a. cauzala nu se desparte de regentă prin virgulă b. (2)".Părea că lucrurile vor lua o altă întorsătură. propoziţiile subordonate sunt. În fraza : " O povesteşte cu atâta convingere. subiective c. c. În fraza : " Ceea ce am aflat. (2)/ căci acest surâs îi umileşte. (1)/ n-o să-ţi spun.

2 subiective. 2 subiective. 2 principale. (6)/ e o adevarată garanţie pentru viitorul acestei ţări. dacă. iar c. 2 principale. s-a făcut o greşeală b. 2 finale d. sau. 1 consecutivă b. în seria : a. 2 principale. cel mai nobil avânt naţional. există : a. 2 subiective. fiindcă politiceşte se apropiase <<de junimişti>> şi o lăudare a d-sale ar fi fost bănuită de parţialitate. Iorga) Stabileşte câte greşeli are structura sintactică propusă : P1 . 3 atributive. Maiorescu). 2 subiective. 1 concesivă . 1 subiectivă. 1 principală. 2 principale. încât de multe ori mi se pare că fiecare idee are o inimă care bate pentru ceva şi fiecare simţământ are un cap care cugetă. nu se cădea să vorbim. (4)/ pentru marele creator de vesnică poezie. 1 principală. 2 principale." (M. unde. Citeşte cu atenţie fraza : “Cultul nostru pentru Eminescu. mai multe greşeli 385. Nu există decât elemente de relaţie subordonatoare. În fraza : “ Orice colţ sufletesc din noi are atâta rezonanţă pentru tot ce se petrece în noi. concesivă d. trebuie să trăiasca el însuşi o dramă de idei sau de pasiuni. de aceasta prin virgulă c. către ceilalţi. să d. 2 cauzale. purtătorul unor experienţe capabile să lumineze nu numai propria viaţă. 1 principală. fiindcă. cine 388.39 a. 2 indirecte. 1 concesivă b. 2 atributive. deci. cu toate că se distinsese în Cameră prin eleganţa şi claritatea cuvântărilor sale. Alexandru Marghiloman. prima propoziţie este : a. 1 atributivă. 3 subiective. de obicei. când. 2 principale. nici." (L. 2 subiective. ori. dar. sunt două propoziţii de acelaşi fel în raport de coordonare prin juxtapunere d. 1 principală. 4 atributive c. acela (1)/ care n-a avut înaintaşi (2)/ şi/ nu va putea (3)/ să aibă urmaşi ai geniului său. ci şi viaţa celorlalţi. 1 subiectivă. 2 principale. completivă directă aşezată înaintea regentei se desparte.principală regentă pentru P2 si P3 P2 . principală 387. În fraza : “ Trebuie să fie cineva purtătorul unui mesaj personal. încât. 1 indirectă b. 1 consecutivă d. 3 subiective. deoarece.subiectivă subordonată la P3 P5 ." (N. propoziţia 1 este reluată în regenta ei prin pronumele personal "o" 383. cui. 1 modală d. 1 cauzală. 1 consecutivă c." (T. cu cele mai frumoase realizări estetice. 1 indirectă. 1 consecutivă 384. două greşeli c. fie. 2 subiective. deşi. Blaga). 1 cauzală. 1 finală c.atributivă subordonată la P1 P3 . 1 subiectivă. În fraza : "De-ar veni mai repede vacanţa să mă joc !". cum b.completivă directă subordonată la P5 a. 2 principale. există : a. 2 completive directe. condiţională b. există : a.atributivă subordonată la P1 P6 . o greşeală b. finală c. că. 1 finală (2 dintre propoziţii fiind eliptice de predicat) 386. 1 subiectivă. În fraza : “De d. Sebastian). (1)/ în care se dovedeşte strălucit (5)/ că se pot îmbina armonic şi cele mai înalte preocupări morale. pentru ca glasul său să treacă dincolo de sine.atributivă subordonată la P1 P4 .

ci e nebun cine se pune cu nebunul. completivă indirectă d. adjectivală. se pot identifica. Verbul la infinitiv din enunţul : "Timpul veni. adverbială. a. principală b. substantivul în vocativ de restul propoziţiei b.40 389.". predicativă 391. propoziţia 1 este : a. se află salăţi de aceste. adverbială. se poate dezvolta într-o subordonată : a. propoziţia introdusă prin conjuncţia "dacă" este : a. subiectivă 390. 1 finală b. 2 completive directe c. de vreme ce d. completivă directă c. 4 completive directe. adjectivală. 1 principală. adverbială. acela va ajunge la o concluzie cu totul deosebită : va vedea că ceea ce deosebeşte pe plugarul român de neamurile vecine este o mare cumpătare în judecată şi o foarte delicată rezervă faţă de alţii. disjunctivă prin "sau" d. În fraza : " Cu cine te-ai întâlnit (1)/ când ai fost la concert ? (2)". între propoziţiile regente se stabileşte un raport de coordonare : a. În fraza : " Nu e nebun cine e nebun." (I. 2 subiective. condiţională b. Nu se desparte prin virgulă : a. verbală. Creangă). concesivă c. conjunctivală c. Propoziţia subordonată circumstanţială de timp nu se introduce prin : a. 1 subiectivă. apoziţia dezvoltată de restul propoziţiei 397. 1 completivă directă. incidentă d. 2 completive indirecte d. 1 predicativă. 1 principală. disjunctivă prin "ori" c. prin juxtapunere 394. prepozţională 392. 1 finală 395. adjectivală. 1 principală. 1 predicativă. până 393. adverbială. subiectivă b. completivă directă c. adversativă . Se despart între ele prin virgulă propoziţiile de acelaşi fel în raport de coordonare . adjectivală. conjuncţională d. completivă indirectă d. dac-a fi auzit de dânsa. copulativă b. În fraza : “Ca să spui conştiinţei tale că este liberă este ca şi când ai asigura universul că este liber să fie infinit. verbală. verbală. (I. merele începură a se pârgui. copulativă prin "şi" b. urmatoarele locuţiuni : a. În fraza : “Cine îşi dă osteneala să privească traiul de toate zilele al ţăranului român." (Simion Mehedinţi). 3 completive directe. în ordine. dacă e în topică normală c. cauzală 396. prepoziţională b. există : a. În fraza : " Numai în grădina ursului. Buga). complementul direct de verbul determinmat. pronominală. pronominală. în timp ce b câtă vreme ce c. construcţiile gerunziale de la începutul propoziţiei d." (Folclor). 1 principală. 1 predicativă.

limbă b. geam. Este neologism cuvântul : a. copulativă şi auxiliară 400. bariton. gingaş. Cuvântul "buged" nu înseamnă : a. 407. rucsac 402. Nu conţin diftongi toate cuvintele din seria : a.41 c. b. trage. conclusivă 398. Nu a ştiut că cartea nu fusese citită. hoge. Isanos). Cuvintele "abilitate" şi "agilitate" sunt : a. Cuvintele "posesie" şi "posesiune" sunt : a. ager. disjunctivă d. genunchi. oacheş. completivă şi auxiliară b. Problema e ca fiecare dintre voi să participe la cros. geantă. inspector c./ eram cea care poartă viaţa şi cântă. E corect construită fraza : a.barbar. balanţă a veniturilor şi cheltuielilor b. infam. barem b. Pentru că elevul Costache nu a învăţat. mesteacăn. degerat. paronime c. gheaţă. ninge. c. leandru. Nu există nici o structură cacofonică în enunţul : a. Grupul de litere "ge" are valoarea unui singur sunet în cuvintele : a. iguană. paronime c. jaguar. Geta. dar una e greşită . gelatină b. rabin. impiegat. În versurile : “De fapt eram Cenuşăreasa. Sunt accentuate pe ultima silabă toate cuvintele din seria : a. aghiotant. forme ale aceluiaşi cuvânt. d. regizor. Ştie ca să scrie. ingenios d. ger. antonime 404. b. verbul “a fi" (prezent în text sau subînţeles) are valoare : a. bolnav. degete 403. coafor. fiinţă c. caracter. puhav d. predicativă şi copulativă c. a rămas corigent. ispravnic 405. infim. facsimil. umflat 406. coşcogeamite c. lingual b. inaugura. buhăit c./ eram aproape de pământ şi frântă/ de marea mea putere ca un ram. dublete lexicale diferenţiate semantic b. sinonime b. lornion. predicativă. a depăşi d. d. Au avut un noroc extraordinar că au câştigat prima manşă. ibidem. fiică 401. înfiera. Mi-a displăcut ideea ca să merg la petrecere cu ei. îngăima c. predicativă şi auxiliară d. S-a întrebat de destinaţia banilor donaţi acestei asociaţii. ponei d. 399. c. E bine ca să fii atent la rezolvarea testului. gentuţă. foileton d. geamantan. omonime d." (M. radar.

curbat. tobă de carte c. sinonime d. paronime c. eu. a implora o forţă în clipele grele b. convenţional 410. înverşunat c. Cuvântul "animozitate" nu înseamnă : a. ştiinţific c. pretenţios b. lăcrămioară. şerpoaică 417. conflict d. aparţine stilului : a. profesori şi învăţători. 418. c. de vază 414. ieşite. corăbii. care se ocupă succesiv cu electroni. îndoit. corăbiilor. sprânceană c. socoteală. Oricare dintre liderii noştri de sindicat pot fi contestaţi. mereu d. nedrept. b. vivacitate 412. indolent d. afectat c. zâzanie b. aspru. antonime b. băţos d. a aduce numele unui argument în sprijinul unei idei c. insolent b. Cadrele didactice. Cuvântul "acerb" înseamnă : a. cu scaun la cap d. beletristic b. ardent d. pirpiriu 416. au fost nemulţumiţi de hotărârea ministerului. Cuvintele "amabilitate" şi " solicitudine" sunt : a. chircit b. Cuvântul "bombastic" nu înseamnă : a. ţeapăn. d. Este construit corect din punctul de vedere al regulilor acordului următorul enunţ : a. Băiatul ori fata vor merge să ridice pachetul. răsfirat c. Locuţiunea adjectivală "cu judecată" este sinonimă cu : a.". Aici izolarea geografică şî politică a dus la izolarea lingvistică . publicistic . stâng 411. a învia amintiri c. necinstit. pipernicit c. aborigen 409. a invita 415. Sinonimul neologic al cuvântului "atrofiat" este : a. Conţine numai antonime ale cuvântului "drept" seria : a. Există numai cuvinte care conţin diftongi în seria : a. rigid. Cuvântul " a evoca" înseamnă : a. strâmb. discordie c. oricărei. degenerat d. coerct b. Textul : "După fiecare gaz rar începe un nou strat electronic. pălărioară. mea b. omonime 408. cu capul în nori b.42 d. omonime 413.

cazma 428. a lua (cuiva) capul 422. ambreiaj. azot. "Efemere" este sinonim cu : a. este sinonimă cu : a. Sunt de acord întrutotul cu ceea ce spui. fiecare. prieten. depărtişor. efervescent b. cucernicie c. elogiu c. a o băga pe mânecă c. amper. dezlănţuit b. năvalnic d. mândru 430. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria : a. românesc. elementar c. veşnic c. a cunoaşte. Cuvântul "devoţiune" nu este sinonim cu : a. fiabilitate d. beteşug. apă. d. inodor d. Excrocul s-a dat drept juristconsult la o întreprindere. Sunt de origine latină cuvintele din seria : a. Atingerea reputaţiei unei persoane prin acte jignitoare se numeşte : a. casă. locuitor de la periferia oraşului 432. activitatea unei gospodine 424. cartaginez c. Am dăruit flori dragii mele prietene. româneşte. din alte părţi de vorbire. frunte b. evlavie 423. locuitor al unui mitoc d. frăţeşte c. Cuvântul "manej" înseamnă : a.. arhicunoscut. omagiu d. Cuvântul "punic" înseamnă : a. albatros 420. injustiţie b. loc special amenajat unde se învaţă călăria b. altfel. rezistenţă. Sunt adverbe provenite prin derivare. perspicace. Nu există greşeală în enunţul : a. carburator. plug d. totdeauna 426. a face (cuiva) zile fripte d. Antonimul cuvântului "suprapreciere" este : a. sală în care au loc şedinţele d. cumsecade b. pasibil de pedeapsă b. sublocotenent. administrativ 419. a trece. "Fad" este antonimul cuvântului : a. "Impetuos" este antonimul cuvântului : a. omenesc. injurie d. activitatea de conducere a unei firme c. Expresia "a băga (pe cineva) de viu în mormânt". prost b. magiun. c. niciodată. discreditare . omeneşte. Sensul iniţial al cuvântului "mitocan" este : a. Din totdeauna oamenii au avut visuri măreţe. frăţesc b. dragoste. pietate b. a binevoi d. a băga (pe cineva) în răcori b. soacră. ghiveci. invectivă 433. bunăvoinţă. 427. problematic d.43 d. Sunt polisemantice toate cuvintele din seria : a. injusteţe c. bun. insipid c. toate cuvintele din seria : a. mahalagiu c. bagatelizare b. calitate c. ruşinos 425. calm c. preşcolar. abnegaţie d. rămăşag. repejor d. b. binişor. ridat b. semn b. oraş c. fiinţă. vremelnic d. fiindcă. etern 429. apetisant 431. jiglor 421.

fidel. dezidenţii manifestă în faţa Guvernului. destin. Cuvintele "pensie" şi "pensiune": "fracţie: şi "fracţiune" sunt : a. merindare. Trebuie ca să vii pe la mine. decizie arbitrară c. barză. Preţurile încep să crească din ce în ce mai mult. caimacan. Nu fac parte din masa vocabularului cuvintele : a. Copiii au ornat bradul cu multe podoabe. dublete lexicale diferenţiate semantic c. pisar 442. care nu poate fi pretins d. d. Nu mi-ar plăcea să ignoreze pericolul unui infarct. oxigen. Detenţiunea acestui infractor va dura încă trei ani. Ţinând seama de situaţia conjucturală ivită. d. care nu poate fi ales b. mamei-soacre b. soacră. În copilărie. reuniune familială b. Un locotenent ne-a vorbit despre delincvenţa juvenilă. variante ale aceluiaşi cuvânt b. viezure. hiperbolă. Este incorectă construcţia : a. expatriere 435. c. una din forme se foloseşte numai în vorbirea populară 437. a decide 439. copilul a fost frustat de iubirea a lor săi. o greşală b. Cum e corect ? a. Tinerii noştri necesită mulţi bani ca să se distreze. noră c. există : a. c. chezaş. mai multe greşeli 436. care nu poate fi înţeles c. duhan c. glorificare b. postelnic. savant eminent d. hidrogen d. Nu există nici o greşeală în enunţul : a. Cuvântul "inexigibil" înseamnă : a.". meşteşugar. 443. azot. disertaţia lui despre drepturile omului a avut succes. două greşeli c. Exhibiţiile făcute pentru a scăpa de fisc l-au coborât mult în ochii colegilor. b.44 434. Sunt în imposibilitatea de a mai putea să economisesc un milion de lei. competiţie c. b. . mamei-soacră d. lui mama-soacră 444. Deşi n-avea o dicţiune bună. frate. În enunţul: "Subiectul ales se circumscrie perimetrului tematicii îndrăgită de romanticii înseşi. b. literar. care nu poate fi corupt 438. c. perceptorul copiilor 440. Nu există nici o greşeală în enunţul : a. mamii soacre c. comparaţie b. brânză d. "Emulaţie" este sinonim cu : a. Există greşeli în enunţul : a. Conţine numai neologisme seria : a. cinovnic. d. una din forme este învechită d. trei greşeli d. apoteoză d. 441. işlic b.

Aparţin stilului publicistic toate expresiile din seria : a. Sunt scrise corect toate substantivele proprii din seria : a. Perú. cer-no-zi-om. tărie-fermitate c. obligatorie în 1. Râşnov c.statuquo. iubire-foc d. ma-chiaj d. ca-nion. Perú. sondaj de opinie c. L-am chemat. butélie b. ca-ni-on. obligatorie în frazele 2. coloană vertebrală. puzzle b. L-am chemat dar nu a venit. Péru. asfíxie. tipíc 448. 4. L-am chemat şi a venit. ca-nion. cer-no-zi-om. a bate apa în piuă. 3. hamburger. 3 si 5 şi interzisă în 1 şi 4 d. asfíxie. viguros-energic. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria : a. În frazele : 1. 2 şi 3 şi facultativă în 4 şi 5 . Stéfan. păpuşoi-porumb b. cer-no-ziom. lichid cefalorahidian d. ma-ghiar. happy-end. piţa. Sunt sinonime totale : a. ma-chiaj 449. Míron. corectór. ma-ghiar. emoţie-afect 447. Péru. lobby c. cer-no-ziom. butelíe d. chemping 450. chewing-gumm. Stéfan. dalac-antrax. 2. rádar. ma-chi-aj c. radár. leassing. L-ai chemat ori nu l-ai chemat ?. este obligatorie în toate situaţiile b. ma-chi-aj b. virgula între propoziţii : a. butelíe c. Ori l-ai chemat. Míron. Râşnóv b. butélie. ásfixie. este interzisă în toate situaţiile c. ad litteram. Míron. Stefán. statu-quo. Russó. Rússo. loess. Râşnóv 451. deci a venit. scienceifiction. leasing. ma-ghi-ar. Râşnov d. corectór. lobi. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria : a. statucvo. curriculum vitae 446. Mirón. 5. a-şi lua inima în dinţi b. coréctor. Russó. copcă-cuibar de ape. rádar. ca-ni-on. radár. ma-ghiar. asfixíe. trimis special. Rússo. ori nu l-ai chemat. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria : a.45 445. coréctor. Stéfan. bun-preţios. lobby d.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->