Janez Erat, 2008

FURLANSKO - SLOVENSKI

SLOVAR
Il dizionari furlan-sloven

I. UVOD
Delo je nastalo v obdobju 1994-2006, deloma je zajeto tudi kasnejše stanje vse do konca leta 2007, kar je razvidno iz spodaj navedene literature. Kot v primeru etimološkega slovarja albanskega jezika naj služi spletna objava predvsem nujno potrebnim izboljšavam in seveda iz znanega razloga, ker drugi način objave ni mogoč. Slovar sem pisal v treh obdobjih, najprej krajšo različico, potem daljšo, končana še pred letom 2000. Od leta 2000 do 2006 sem začel popravljati, kajti izšel je novi furlanski pravopis, dodajal sem, kar se je dalo, še sodobno terminologijo, tu pa tam z dodatnimi razlagami, etimologijami. V tem zadnjem obdobju sem poskušal prečesati dosegljivo furlansko literaturo, v kolikor mi je bilo mogoče, sem gesla opremil s primeri rabe. Zadnja faza še traja, medtem je izšel veliki dvojezični furlansko italijanski slovar GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, ki je, če geslo ima, najbolj dodelan. Potrebno bi bilo celotno gradivo primerjati in popraviti s pomočjo GDB-ja, to je samo delno uspelo.

JENTRADE
La vore e nasseve dopo une dade di timp 1994-2006 un po masse lungje, e cjape dentri ancje esemplis de leterature furlane fintremai il fin di 2007, viôt la leterature. Tant che tal câs dal dizionari etimologjic albanês la publicazion dal materiâl e brame di jessi al stât presint dome un concet.
O ai scrit il dizionari in trê dadis di timp, prin une version cuntun vocabolariut di base, daspò une plui lungje finide tal 2000. Dal 2000 al 2006 o cirivi di meti a puest la grafie secont la grafie uficiâl e a voltis ancje spiegazions suplementârs e etimologjiis. Tal chest ultin periodi o ai provât di cirî fûr esemplis esemplis de leterature furlane par documentâ l´ûs.

Cheste fase però al tirarès ancjemò par agns e cussì o ai decidût di fâ une polsade. Al moment al coventarès strolegâ il GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, salacor il dizionari plui complet.

II. RAZLAGA GESLA / IL LEME
1. Primer glagola / un esempli di un verp Glagoli so navedeni v neoločniku z ustreznimi nepravilnimi oblikami za sedanjik in deležnik, npr. vê ['ve:] (ARH avê) (prez. ai, âs, à, vin, vês, àn, impf. vevi, p vût) tr âstu ['a:stu] 2. edn. vpr. od vê = neredovita oblika se navaja kot samostojno geslo

2. Primer samostalnika / un esempli di un non : San Denêl San Denêl [sande'ne:l] kr.i m Sveti Danijel (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) (UD); E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg). 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl San Denêl 2. Izgovor / Pronunciazion [sande'ne:l]

3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls

4. Slovenski prevod / traduzion slovene Sveti Danijel 5. dodatni prevodi / traduzions suplementârs (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) 5. Primer / Esempli E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg).

sume ['sume] f 1. MAT seštevanje n; fâ la ~, fâ sumis seštevati; Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) 2. vsota f, skupek m, seštevek m 3. in ∼, in sumis → insume, insumis. 4. FIG sklep m, bistvo n; tirâ lis sumis sklepati (Pa 03/11) 5. vsota denarja f; ~ di bêçs denarna vsota; di ~ di bêçs, che e je stade tirade (CoGonars) 6. FILOZ summa f. 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl sume 2. Izgovor / Pronunciazion ['sume] 3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls f = samostalnik ženskega spola

4. Slovenski prevod z okrajšavo za slog in stroko in slovničo kratico / traduzion slovene cun abrevizions MAT = matematika seštevanje n = samostalnik srednjega spola 4. Raba / L’ûs fâ la ~, fâ sumis seštevati

5. Primer / Esempli Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) Pogosto, posebno pri neredovitih oblikah, je navedena tudi množinska oblika: assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m Razlage, različice so navedene za izgovorom v oklepajih: bocalete [boka'lete] (demin. od bocâl) f vrček m,

-ive adj vrhunski. 3.Puščica napoti na običajnejšo. uradno različico badili [ba'dili] m → badîl. izreden. Primer pridevnika / Esempli di un adietîf Pridevniki so navedeni z ustreznimi oblikama za moški in ženski spol superlatîf [superla'ti:f]. superlative f . = superlatîf m.

m vodno ime (hidronim) okrajšave za slog in stroke: AGR agronomija ANAT anatomija ARH arhaično/ starinsko ARHIT arhitektura ARS umetnost ASTR astronomija BIOL biologija BOT botanika DEMIN deminutiv/ pomanjševalnica EKO ekonomija ELEK eletrika .i krajevno ime m masculinum/ moški spol n neutrum/ srednji spol num numerale/ števnik ord ordinale/ vrstilni števnik p participium/ deležnik part particula/ členek pers (pronomen) personale/ osebni zaimek pl (numerus) pluralis. SLOVNIČNE KRATICE IN OKRAJŠAVE adj adiektivum/ pridevnik adv adverbium/ prislov art articulus/ člen aux auxiliare/ pomožni glagol card (nomen numerale) cardinale/ glavni števnik co coniunctum/ veznik dem (pronomen) demonstrativum/ kazalni zaimek enkl encliticum/ naslonka f femininum/ samostalnik ženskega spola fut futur/ prihodnjik i ime imp (verbum) impersonale/ neosebno imper imperativus/ velelnik impers impersonale impf (tempus) imperfectum/ nedovršni pretekli čas indecl indeclinabilis/ nesklonljiv int interiectio/ medmet inter (pronomen) interrogativum/ vprašalni zaimek irr irregularis/ nepravilen it (verbum) intransitivum/ neprehodni glagol kr. množina pos (pronomen) possessivum/ svojilni zaimek pref praefixum/ predpona prep praepositio/ predlog prez praesens/ sedanjik pro pronomen/ zaimek prokl proclisis/ predslonka refl (verbum) reflexivum/ povratni glagol relat (pronomen) relativum/ oziralni zaimek sg (numerus) singularis/ ednina subst substantivum/ samostalnik tr (verbum) transitivum/ prehodni glagol v.i.III.

jezikoslovje LIT literatura/ književnost LOV lovstvo MAT matematika MED medicina MEH mehanika METEO meteorologija/vremenoslovje MIN mineralogija MUZ glasba NAVT navtika/pomorstvo NEO neologizem/ novotvorba NUM numizmatika OBL obleka OPT optika PEJ pejorativno/ slabšalno POET pesništvo POL politika POP poljudno PROV pregovor PSIH psihologija.ETNOL etnologija/ narodopisje EVF evfemistično/ polepševalno FAM/F pogovorno FIG figurativno/ preneseno FIZ fizika FOTO fotografija FRAZ fraza GEO zemljepisno GEOL geologija GOST gostinstvo GOZD gozdarstvo GRAD gradbeništvo GRAM gramatika HIST historično/ zgodovinsko IGRE igre INF infantilno/ otroško INFORM informatika IRON ironično JUR pravniško KEM kemija KUL kulinarika LING lingvistika. RAČ računalništvo REL religija RIB ribolov ŠOL šolstvo ŠP šport TEAT teater/ gledališče TEH tehnika TEKST tekstil TISK tisk TRG trgovina VETER veterinarstvo VOJ vojaštvo VULG vulgarno ZOOL zoologija ŽARG žargon ŽELEZ ž splošne okrajšave: → glej/ primerjaj še navedeno geslo .

starofrancosko šalj. glej gor.fr./ ali ~ ponovitev gesla [ ] izgovor besede akreš. nekdo. nekaj nem. deminutiv/ pomanjševalnica gl.lat. karnijsko cdn. neobičajno ozn. kolektivno nek. srednjeveško latinsko st. šaljivo t. slovensko slabš. označuje sl. goriško it.v.cualchidun dem. . slabšalno sr. izpeljanka kolekt. nemško neobič. akrešitiv carn. italijansko izpelj. tudi .

.

net/Egunkaria/xyz/furlan.htm (Bel) VOC 2 PRE ANTONI BELINE. www. Lis peraulis tasudis.glesiefurlane.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/1%B0Corinto (Bibl-Cronache) (www.arpnet.glesiefurlane.net/BlogdiAldo (ALF) http://www.argante.fvg.glesiefurlane.(leam) http://www.glesiefurlane.1 (BelFa) Antoni Beline.it/Bibbia/VT/poetici/Giobbe/15.com (areagroupeditore) www. simulazion di un gnuf Stât Sovran Indipendent.glesiefurlane. Glesie Furlane 2000.aldorossi.bassafriulana.nl (arpnet) www.it (bakan) www. ancje la fin dal mont? Glesie Furlane 1993 (BelPe) Antoni Beline.html).htm (barcelone) barcelone.glesiefurlane. http://www.html (Bibl-FidiSirac) www.edu/bonaffini/DP/bartolini. Udin 1997.it/aielloscuola/ botanica (aldorossi) www. (Bibl-LetFilipi) www. Glesie Furlane 1996 (BelR) Antoni Beline.htm . Vanseli seont Luche. O ALCI I MIEI VOI.htm (Basc) http://www.html (Bibl-Gjen) (Bibl-Genesi) www.it/Bibbia/ VT/poetici/Siracide/FidiSirac25-26.glesiefurlane. Dree Mistrut .glesiefurlane.glesiefurlane.aurrera.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/profetici/Danel/Danel08-09.html (Bibl-Az) Gnûf Testament. La fin dal templi ese. Istitût "Pio Paschini".glesiefurlane.libero.html (Bibl-Corinto) www. (Bibl-Haggai) www.html (andreasquatrito) www.html (Bibl-Esodo) www.glesiefurlane.it/Bibbia/VT/profetici/Baruc/6. Sandri Carrozzo.it/Bibbia/ VT/profetici/Ezechiel/Ezechiel13-14.html (Bibl-Lc) Gnûf Testament.angelfire.it/Bibbia/ NT/apocalisse/NTApocaCjap17e18.friul.it/farine_per_polente.beat-les.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.splinder.html (Bibl-Ezechiel) www.cuny. Andree Cetul .org/web_alf/index_furlan. LA FADIE.org (Basse) LA BASSE . VIRI (Ac) VOC 1 ACADEMIE DAL FRIUL = (Ac).brooklyn. (Bibl-Jop) www.glesiefurlane.glesiefurlane.com. Glesie Furlane 1994e 1994Antoni (BelFin) Antoni Beline.1 (Bibl-Apoc) www. http://sclese/1702/cuisino.bakan. (Bibl-Filipi) www.glesiefurlane.andreasquatrito.it/furlan/peraulis.it/Bibbia/ VT/panteteuco/esodo/37-38. ROGAZIONS.it (antfiabedialettali) geocities/ala_ad_din/antfiabedialettali.html (Bibl-Isaje) (www. (allegrissimo) www.net/glesie/vangeli/.friul.it/Bibbia/ VT/panteteuco/GENESI/Gjen17-18. Trilogjie tormentade.bassafriulana.glesiefurlane.allegrissimo. Par cure di Luzian Verone (aielloscuola) digilander. Luc a acess telematic pa discusion. Furlan / Friulian.it/Bibbia/ VT/profetici/Geremia (Bibl-Gjone) www.html (antoniodecurtis) www. Pier Pauli Pasolini (BelAlci) Antoni Beline.sanita.html (argante) www.com/la/labassa/ (beat-les) www. (leam).antoniodecurtis.html.it/archivio/spilimbergo/arted. Udin 1997. Istitût "Pio Paschini".it/numar1fri. Apel pes libertâts tal Paîs Basc (bassafriulana) www.IV. culturâl pal studi da la furlanitât da li tiaris di Tisane e di Puart. http://www. Glesie Furlane 2000.it (ass3.html).html (AcademieSt) Academie dal Friul. propueste.html).it/Bibbia/ VT/profetici/altri/Haggai1-2.glesiefurlane. Associazion Libar Friul.it/Bibbia/ VT/profetici/Gjone/Gjone03-04.ass3.it/Bibbia/VT/profetici/Isaia/26.sanita) www.areagroupeditore.it/Bibbia/VT/storici/Cronache2/35. Protostorie. (Bibl-Gjeremie) www. (Bibl-Danel) www. ancje la fin di Gjerusalem? E la fin di Gjerusalem ese. don Lorenzo Milani.net/glesie/vangeli/ Az dai Apuestui (Bibl-Baruch) www. Oscar Wilde.html (Bibl-LetGjude) www.com (bartolini) userhome.Ass. DAL CRODI.friul.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Gjude/ .it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1. I colaboradôrs : Albert Travain di Udin.

carnialibera1944.htm (CjP) . Il brevet.it (centmilfueis) www.it/forums (bottekkia) blog.glesiefurlane. Udin 1997. PREMI S.org (chiesacattolica) www.html (canciones) www.libero.it/Bibbia/ VT/profetici/Lamentazioni/VAJUDIS2.codroipo.qnet) www. Juliol 2001.html (Bibl-Levitic) www. TAL CIRC. http://christianromanini. William [ Documents de treball 4. Udin 1997.html (Bibl-Numars) www.PERAULES CJARGNELES DI UN VIAÇ parole carniche cadute in disuso. (Cisilino. Furlan di Praghe.blogspot.glesiefurlane. L. Vanseli seont Matieu (Bibl-Nehemie) www. AL LAVORE.codroipo.Udine/Udin – 1997 elementi narečja Tresesin (Cad) VOC 2 Cadorini. I foresc’.comune.html (Bibl-Romans) www.it/Bibbia/NT/lettere_apostoliche/ NT_Letaris_1%B0Pieri_GoLive/NT_Letaris_1%B0Pieri_3.friul. ribis.htm. treball) (cjargne/fiabe) www.Clape culturâl Aquilee 1984) (carnialibera) www.friul.html (Bibl-Zn) Gnûf Testament.html (Bibl-Mc) Gnûf Testament.it/fiabe.org (CIRF) http://www.com (brevet) MARIO TURELLO. © Copyright Ribis . Avis) AVÎS PAL CONCORS. www.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Levitico/Levitic11-12.castelsanmauro. GIAN PAOLO LINDA.html (Bibl-LetZn) www.it (christianromanini) Il blog di Christian Romanini.it/cirf/furlan/documenti/profilo.centmilfueis. treball) Cisilino.cuni.comune.glesiefurlane. Vanseli seont Marc (Bibl-Mt) Gnûf Testament. e-mail (Cad-furlan) www1.htm (Carnera) CARNERA. particolâr riferiment al câs furlan.html (Bibl-LetPieri) www.550m.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Jacun/Jacun_5..it/Bibbia/ VT/panteteuco/Numeri/Numars06. N A Z Z I E J . Any: 2001. © William Cisilino..ff.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Romans/Romans_01.it/ (CoCos) : www. (leam) http://www. http://urs.coseano.it/bottekkia (branduardi) www.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/3%B0Zuan/Zuan_1.cuni.chiesacattolica.it/Bibbia/ VT/storici/Nehemie/Nehemie01-02. Istitût "Pio Paschini".branduardi.it (castelsanmauro) www. [ La tutele juridiche des lenghis retoromancis cun.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo. http://www.(Bibl-LetJacun ) www. Udin 1997.it/peraules.it/Bibbia/ VT/poetici/Sprocs/Sprocs13-14. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip. (gjavât fûr dal libri: “Di Carnera a Zoff.com/usuarios/friuli/biblioteca/canciones.html (Bibl-Vajudis) www.ff.uniud.html (Bibl-Salmo) www.ud. DI: EVA DI SILVESTRO. Centri interdipartimentâl pe ricercje su la culture e la lenghe dal Friûl. Citât di Codroip (codroipo.htm (CoCamp) : www.cjargne.cuni. Istitût "Pio Paschini".cz/furlan/la-lenghe.(leam) http://www.glesiefurlane.it/ (CoCod): www. SIMON 2001 (BrLi) ALAN BRUSINI.lestizza. I campions dal Friûl”.glesiefurlane.com (bodyweb) www.ud.comune. (leam).ud.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.html (Cad-e) La-lenghe liste de distrubizion.ciemen.glesiefurlane.cz/furlan/index. .glesiefurlane. Furlans de Rinassince tal avignî dal ciberspazi. M C FURLAN.qnet.glesiefurlane.com (ciemen) www. Furlan di Praghe: http://urs.it) .cjargne.glesiefurlane.it (Codroip.net/glesie/vangeli/.bodyweb.it (Colestizza) (www.campoformido.cz/~cadorini/furlan/ (Cad-Z) Furlanský zeměpis.net/glesie/vangeli/Vanseli%20di%20Matieu.splinder. (Bibl-Salms) www. (Bibl-Sprocs) www. Istitût "Pio Paschini". SIMON 1996.htm.net/glesie/vangeli/.glesiefurlane.ud. Amb el suport de (Cisilino. Vanseli seont Zuan (bikersromans) http://bikersromans.comune.friul. RIBIS PREMI S. "Josef Marchet".

Brâf Furlan. pei fratelli Mattiuzzi.tarcento.com/declaration/frioulan.coroanatalmassons.comune.ds-fvg.Dedicato alla band rap che canta in italiano e friulano (don) http://www. Sergio Fantini (Traduzin).libero.comune.remanzacco.it/ (CoUd) : www. Conte lungje.(Colloredo) Ermes di Colloredo: Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano. RIBIS PREMI S. 1828 (www.htm (FAntats Furlans) (festivaldetango) www. ancjemò dal 1974.it (Friûl in rêt) Friûl in rêt.festivaldetango.html) (colloredodiprato) www.it (friulweb) www.it (FogMil) Fogolâr di milan (fogolarbarcellona) www.it/lenghe/friuli-3. Clape culturâl Acuilee" che.html (declaration) www.donneincarnia.forgiarini. http://www.ud.W.friulanos.it (friulanos) www.it (CoTar) : www.it/scaffale/colloredo1.fuoristrada.htm) (fuoristrada) www.it (convergenzaperilfriuli) www. mailing list! .udine.com (furlanar) Blog .it/faf/index. Gurize.it (friulicrea) www.it (friulinelmondo) www.com (folkcapriva) www.filarmonicacolloredo.htm (Declarazion) DECLARAZION UNIVERSÂL DAI DERITS DAL OM. con aggiunte di Pietro Zorutti Udine.splinder.com (friulnet) www.2 (F) Faggin (faf) spazioinwind. SIMON 1995.it (coroanatalmassons) www.blogspot.ecologiasociale. 1991: J.it (CoSangiorgio) www. Il sarpint. Clape Culturâl Acuilee.colloredodiprato.it (ds-fvg) www.dlhposse. Goethe.com/ (Furlanist) Blog ilfurlanist.it/elmarin/ dragut_zorzut.fogolarbarcellona.it/ (cuf-ancun) www. e à dât fûr .par cure di Berto Dentesan e Zuan Nazzi Matalon (didatic) http://www.it (fundacer) (www.fruts. Udin. (elmarin) digilander.braidense.fuarcefriul.stringher.it/ (CoTav) : www.comune.it (coquinaria) www.com (FVG) IL NUOVO FVG 23/106.lexilogos.it (filarmonicacolloredo) www.it (forgiarini) www.it (fuarcefriul) www.colonos.com (fruts) www.it (friulidoc) www.ud. Ricuarts e inlusions. cooperativa Nuovo Friuli.libero.com .splinder.it (ecologiasociale) www.http://furlanar.convergenzaperilfriuli.comune.friulicrea.lacomugne.ud.cuf-ancun.it (Daidussi) Daidussi Andree.it (furlan) Blog .fundacer.com.friulnet.ud.folkcapriva. Edizion Alef pe Argjentine (friulaniemigrati) www.coquinaria.tavagnacco. http://furlan.org (Eg) Renzo Balzan.ud.comune.htm.montenars..com. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.htm (Enrico) ENRICO MARTINA.it (colonos) www.friulidoc-vive.it (CoRem): www.friulaniemigrati.friulweb.sangiorgiodinogaro.comune. a cura di Elio Varutti (dlhposse) www.it/Comugne2/sarpint01. Notiziari setemanâl in audio e in rêt pai furlans intal forest. Egmont.it (CoMontenars) www.friulicollinare.ar/ friuliparduc/scientifics.ar (friulicollinare) www. LENGHE E CULTURE FURLANE UN MODUL DIDATIC PE SCUELE SUPERIÔR.friulinelmondo. Pordenon. Di Ermes di Colloredo.

istitutopiopaschini.ud.nl/culinair/wijn/friuli.com (insiumps) www.it (gfbv) www.joannis.lestizza.(gazzettino) www.infoanziani.htm (labassa) www.itczanon. Sito ufficiale del piccolo.htm (italie) www.it (GDB) Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan.ildiari. realizzato da gemonahomepage in collaborazione con "Pense e Maravee" (gemonaweb) www.gruppomargheritafvg. 2000 © CCA.it (giacomini) userhome.com (istitutladinfurlan) www.indire.labassa.htm (giallitudine) www. SALVÂ L’ITALIE E ALTRIS STOCS.de/friulanische%20Sprache%20.libroparlato.it/seppenhofer/lavori/la_leggende.gfbv.org/cantiitalia/cantitnordecentro. Par cure di Sergio Fantini.leganazionale. diretôr Mauro Tosoni.it (icontemporanei) www.italie.it (lacomugne) www.htm (La/tradizions) www.lenghe.it/Minor/welcome. Une vite esemplâr.brooklyn.org/lint/utubar96.html (Leng) www. E ALTRIS STOCS. Zuan Batiste Cavedalis.it (istitutopiopaschini) www.lemonde. http://nuke.html (gruppomargheritafvg) www.org/lenghiscj.net (Lenghe 2000) www.it (JM) – VOC 1-.glesiefurlane.CLAPE CULTURÂL ACUILEE.it (infosandaniele) www.org (libroparlato) www.fr (La) Ladins dal Friûl 2003-2007 (La Leter) Ladins dal Friûl: Leteradure (La/lenghiscj) www.insiumps.linostraulino. SIMON.lavinium.it (itinerariafvg) www.com .it (krapp) krapp.htm (gropfurlan) http://www. RIBIS.gazzettino. © Copyright Ribis .istitutladinfurlan. http://www.htm (linmiter) www.gemonaweb.splinder.it (ictavagnacco) http://ospitiweb.italia-rsi.linmiter.lignano.org (lingue.html (linostraulino) www.libero.2 (joannis) www.ladinsdalfriul.it .it/ictavagnacco/adegliac (ilDiari “leto/mesec”) il Diari.it (infoanziani) www.it/catalog (kataweb) www. Prefazion di Ð or Faggin Postfazion di Ð uan Nazzi. PREMI S.it (glesie) www.infosandaniele. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.lagrame.fvg) www.ilfriuli.org/tradizions. Setantesim-second titul de Clape culturâl Acuilee.net/cgi-bin/gdbtf.Josef Marchet SALVÂ L’ITALIE.lacomugne.cfl2000.com/composiz/uvafriul.it (italia-rsi) www.liceopercoto. Salvâ) JOSEF MARCHET.htm (leganazionale) www.cfl2000.giallitudine.La Grame (lagru) www.it/friuli (leggende) spazioinwind.icontemporanei.com (liceopercoto) www. (kappavu) www.com (lavinium) www.kataweb.pl (GE) .it (lignano) www.net/lexique/frioulan.blog.php (itczanon) www.net/cfl2000/ (lestizza) www. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.splinder.lagru.org (GP) : GIOVANNI PILLININI.lingue.Udine/Udin – 1999 (graggo) graggo.bbk.kappavu. ma molto caratteristico paese di Joannis.edu/bonaffini/DP/giacomini.cuny.it.fvg.gropfurlan.JOSEF MARCHET CUINTRISTORIE DAL FRIÛL (JM)CLAPE (JM.regione.eu/ (ilfriuli) www.regione.it (lagrame) www. 1998.ladinsdalfriul.itinerariafvg.

htm (Natisone/varie). Clape Culturâl Acuilee Designgraf srl.net (mediateca-codroipo) www.cz/furlan/index.Sito dedicato al Natisone ed ai paesi che lo circondano.natisone. Vocabolario Italiano .edus. www.htm (old. Udine 2003 (newsland) www.CINAUSERO Barbara.it/miti/acuilee_1. 2005 (medeuzza) www. “La Vicìnia”.Osservatori de Lenghe e de Culture Furlanis.natisone.logosquotes.VV.org (lunari) http://lunari.it/friuli (mels) www.com (manzanoBr) http://www.millennium. Trascrit di Giorgio Cadorini daûr de grafie uficiâl cence tocjâ i aspiets no grafics.morsanodistrada. Madalene.it/storia/vol1-lemascaradev14.musichefurlane.it/furlanis/…pagjinis furlanis (Natisone/miti) www. 2002.br/italy/ friul/lamevite/memari.cultura.it/joze/testi-osoi.cuni. Il Trê di Avrîl di Ane.furlan (noeles) Noeles.htm (Mar) Franco Marchetta.].mediarete-edu. dade fûr de “Buteghe dal mont” di Glemone in colaborazion cu “la Patrie dal Friûl”.eu (logosquotes) www.html (musichefurlane) www.Simon 1997) (marcocecotti) www. Teatri par un popul.mediacastions.it/macjeu/ cors (Madelene) → (Mar) (maieron) www.org (logoslibrary) www. .mezzasporcadozzina.com (Natisone) www. (Pa/Buteghe) Guide par un consum just e solidâl.lapadania) old.artebrazilis.br/italy/friul/lamevite/manzano.informazion ladina .org (mortegliano) friuli.mediastudio.it (malipiero ) www. I NONS LOCÂI DAL COMUN DI GONÂRS.marcocecotti.logoslibrary.lapadania.xnet.it/mortegliano (Mucci) : Sandri Mucci.ng. La toponomastiche dai paîs furlans. Ribis Udin 1998 (Premi S.miotti. Diretôr responsabil Francesco Micelli.alef-fvg.logosdictionary.com (OLF 2002) Osservatori Regjonâl de Lenghe e de Culture Furlanis .libero.natisone.com (mediarete-edu) www. Redazion Maria Cristina Cescutti (OLF) (Onde) FRIUL IN RET .it .mediateca-codroipo.com (nuovofriuli) www.Italiano. Le recite dei teatranti in maschera a Morsano di Strada e Gonars negli anni Cinquanta.net (Nons/Gonârs) DENTESANO Ermanno .com (Mascarade) Fruçons da Nestre Storie.lingua.(logosdictionary) www.it (memari) www.qnet.it (millennium) www.Friulano Friulano .o-cerkno. avrîl 2005 (nonsoloparole) www.artebrazilis.si/ucilnica/it/mostovi_fur.html (mediacastions) www.nuovofriuli.htm (mezzasporcadozzina) www.it (miotti) www.it/icsedegliano (mediastudio) www. 33-46.pdf (MazzonIol) Mazzon Iolanda.htm (NazziD) Gianni Nazzi.mels. AA.it/onde (Pa) : La Patrie dal Friûl 2002-2007 (Pa Vicinia) : Il Supliment de “Patrie dal Friûl”.ff.com (o-cerkno) www.htm (Natisone/tellini) www. Di là de rêt. 2004.splinder. Documents de prime cunvigne dal teatri popolar furlan.it/nr/browse/it-alt. Udine.it/tellini/default. I criteris gjenerâi di normalizazion dal lessic.com/ (Macjeu) digilander.it/varie/cucina.natisone. Praghe 2003. (OLF) OLF . www. www.medeuzza. Siet radiodrams par Radio Onde Furlane. (1983).natisone. Furlan di Praghe http://urs.nonsoloparole.noeles.com. SFF.www. La grafie uficiâl de lenghe furlane cun La lenghe comune e lis variantis.com.it/cjantin (Natisone/furlanis) http://www.natisone.net .malipiero.FURLAN .newsland. “Le Mascarade”.maieron. (Natisone/cjantin) www.

fvg) www.it (Percude) CATARINE PERCUDE. www.sangiorgioinsieme.pdf (romaniaminor) www.com.htm (Provincia) www. Titul origjinâl de opare A Midsummer Night’s Dream.it (scuolamediamortegliano) www.praxisfriuli. CLAPE CULTURÂL ACUILEE UNION SCRITÔRS FURLANS.com (pensemaravee) www.retecivica.it/ (scuoleictricesimo) www. Traduzion e libar adatament: Laboatori Cul jutori di: Fulvio Romanin_Reddkaa (DLH POSSE).it/vilote. 1975 (ShW) SHAKESPEARE WILLIAM.34k (PauluzzoN) Nadia Pauluzzo.(padaniacity) www.com/selvucis/RANDUM.it (RB) http://www.natisone. (petruspaulus) petruspaulus.it/dongia-il-fogolar.it/furlanis/scuele.it/pianetauomo/ scrit di Renzo Balzan (regione.linux) www.prolocoregionefvg..it.raulken.fvg.donneincarnia.pensemaravee. Un insium di une gnot di mieç Istât. ) (SiF 02/1. sclese/1702/sclese.romaniaminor.pengio.tiscali. Carlo. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 2002.it (sagradellerane) www.html (partitrepublichefurlane) www.html (scrosoppi) www. 2005 (pengio ) www.htm .txt (serling) servizis linguistics [Remanzâs. Control e monitorament di sot prodots de disinfezion cun parametris POX e UV-254 in aghis dal Friûl.org (Pasolini) PIER PAOLO PASOLINI.poetidelparco. Ferdinando Passone_Passion (DLH POSSE). 11-20).scrosoppi.sfolmenats.org (Sg) Sgorlon.it (prolocoregionefvg) www.patriedalfriul. SFF.libero.prato.artebrazilis.Il Ponte (pordenone) www.it (Rodaro) www.it/ilponte -.com (retecivica) www.linux. Dante Maffia. UD] societât cooperative..htm (Sclese) La sclese nere.net/gjornal/2002/1/.edu/bonaffini/DP/pasolini.trieste.com (paganf) web.. userhome.it/paganf/dizionari. D A N I E L E G O I * .htm (sfolmenats) www. Prime di Sere.cuny.serling. www. V I C T O R T O S O R A T T I * .htm (salmandrie) > (Tolazzi) (sangiorgioinsieme) www.it/furlanis/pagjne10.it/articoli/Rodaro_tesi.scuoleictricesimo.regione.sagradellerane.scuele di furlan www.natisone.padaniacity.rotec.scuolamediamortegliano.siencis-par-furlan.brooklyn.pordenone. Universitât di Udin. Consulence linguistiche pal test inglês: Lucia Sellan (SiF 02/1) www. Consulence pe grafie: Donato Toffoli.org (Sf) VOC 1 -.. Società Filologica Friulana. Consulence didatologjiche: Alessandra Burelli.it/pietates/proverbifriulani.htm > (santamariadegliangeli) www.it (raulken) ww.qnet. Il bintar.santamariadegliangeli.br/italy/friul/provfri.it (Scf) VOC 1 --.geocities. 11-20 . Docente di Didatiche des Lenghis Modernis.net (prato.org (ProvBr) http://www.net (rotec) www.regionefvg. PROSIS FURLANIS.provincia.it (ragazzidelfiume) www.it (Ponte) friuli. G I U L I A N O D O L C E T T I * & I G I N I O C O L U S S I.PROVERBI FRIULANI (proverbifriulani) digilander. Diretôr resonsabil: Renzo Balzan.net (selvucis) www. La sclese nere.it (praxisfriuli) www.ragazzidelfiume.partitrepublichefurlane.storiutis furlanis.htm.udine.scuolamedia-valvasone. Ilustrazions: Di Suald. www.it (scuolamedia-valvasone) www.org (Piç) Vigj e-mail la-lenghe o “Nons di cjase” (poetidelparco) www. Coordenadôr: Albert Travain di Udin.

(SiF 02/1. Gjornâl Furlan des Siencis 2. (SiF 03/4. (SiF 03/4. 39-58) .Par cure di Luzian Verone). 31-49 (SiF 03/3. Gjornâl Furlan des Siencis 2. Modei statistics e organics inte Publiche Aministrazion. A L E S S A N D R O C O C C O L O & E N R I C O A R T I N I *. # Traduzion inglês-furlan di Alessandro Tavano. R O M A N O L O C C I *. Perusini. Une Risoluzion “storiche” e ancjemò di atualitât. 73-84.sistemaisonzo. 2003. (SiF 03/4. napoleoniche (tra 1797 e 1815). (SiF 03/4. 139-158. (SiF 02/1. 97-114) D A N I E LA P E R A N I * Neuroimagjins funzionâls e çurviel bilengâl. Lis minorancis linguistichis intal ordenament talian: disvilups normatîfs resints*. 69-81) .html (Storie) Storie dal Friul . 2002. 139) V A L E R I A P I E R G I G L I #. 9) . 2003. B R U N O L U C C I *. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 209) .it (sosazzardo) www.edit2000. 133) . 77-93 (SiF 03/3. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 97-114. Gjornâl Furlan des Siencis 2. G I O V A N N I C A R R A N O & M A R T I N O R O M A N I E L L O *. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 2002. RPM maltis armadis par meti in sigurece lis vieris cjasis cuintri i dams dal taramot. 147-156 (SiF 03/4. Gjornâl Furlan des Siencis 4. (SiF 02/2. Gjornâl Furlan des Siencis 3.it/pagine/testofriul. 2002. 115) M A R C O S T O L F O . 9-18 (SiF 03/3. Strategjiis no convenzionâls di segmentazion dal marcjât: lis conseguencis dal ûs de lenghe furlane intun ipermarcjât. R O M A N O L O C C I * & E M A N U E L A G O B B I *. 73-84) . R e c e n s i o n s. 129) M A N U E L G . R e c e n s i o n s. I L A R I A C I M A R O S T I * . R E N Z O R A G A Z Z O N * & L O R E N Z O S A N T I *. S E R G I O C E C O T T I . . Autoorganizazion intai fluits. 9-26. 77-93) . V E L A R D E . Modei matematics par implants di depurazion: primis aplicazions in Friûl. * Gjornâl Furlan des Siencis 3. Une introduzion ae analisi matematiche. Alzheimer e i prins câs di une gnove malatie da la scusse cerebral. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 31-45) . Italie. 31-45.com/spilimbergo (storia900) www. Compuartament e mût di vivi dai zovins de Basse Furlane . 2003. austriache (dal 1815 al 1866 e al 1918) fin a l'union cu l'Italie. 31-49) F R A N C F A R I. 231-233. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 3.(SiF 02/1. 155-165) . 2003. Valutazion dal disvilup lenghistic in fruts bilengâi furlan-talian. Gjornâl Furlan des Siencis 4. (2001). Riduzion dal riscli causât dai slacs di cret doprant une gnove tecniche probabilistiche. 209-228. 2002. La analisi des previsions di temporâi te planure dal Friûl-Vignesie Julie. 234) Stefano Vidussi. *. M A R Z I D I S T R A S S O L T º & D E N Ê L L I V O N * . F E D E R I C A M A U R O * & A L E S S A N D R A B U R E L L I *. Epoche veneziane (1420-1797). 2003. 133-146. (SiF 02/2. 39-58 (SiF 02/2. 2002. 2002. 11-24) . 231) Sergio Cecotti. 2002. Il cancar dal cjastinâr: une epidemie blocade cun la lote biologjiche. N A N D O P A T A T * . Scuvierte serendipitôse di une code mareâl in NGC6321. 2002. 2002. 147) S I L L A S T E L . Gjornâl Furlan des Siencis 1. 97) A L E S S A N D R O B A C H I O R R I N I *. 115-137 (SiF 03/3. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 2003. 9-18) . A L B E R T O S T E F A N E L * . Gjornâl Furlan des Siencis 2. 2003. 129-139 (SiF 02/2. Epilessie e creativitât leterarie in Fyodor M. 69-81 (SiF 03/3. La Cjarte di Strasburc dal 1981. 11-24 (SiF 02/2. 2002. (SiF 02/1. Gjornâl Furlan des Siencis 4. inte zone dal lâc di Cjavaç.1. Universitât di Udin. Gjornâl Furlan des Siencis 1.it (spilimbergo) www. 2003. Lis fumonisinis: intosseants naturâi de blave in Friûl. Dostoevskij. 97-113 (SiF 03/4.storia900bivc. Gjornâl Furlan des Siencis 1. Teologjie Algjebriche . (Societât Filologjiche Furlane . D A R I O G I A I O T T I * & F U L V I O S T E L *. M A R I S A M I C H E L I N I * . 2003. 2003. Mecaniche cuantistiche te scuele secondarie#. Gjornâl Furlan des Siencis 3. Gjornâl Furlan des Siencis 3. S A N D R O S I L L A N I * & F R A N C O R O S A *. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 47-59. 47-59) . C R I S T I A N O R O S E L L I D E L L A R O V E R E * & D A N I E L E G O I *. 234-237. 155-165 (SiF 02/1. Il câs de Universitât Italiane. (sistemaisonzo) www.sosazzardo.

.geocities.ud. La maree nere e altris contis..teatromonfalcone. RIBIS PREMI S.html (zancope) www. Clape culturâl Acuilee. FURLAN / TALIAN ITALIANO / FRIULANO Par cure di Sergio Fantini. Ribis Udin 2001.chiesacattolica.wikipedia.webdiocesi. http://www.wineathomeit.it (Topon) I PAÎS DE PATRIE.it (teatrinodelrifo) www.com/usuarios/friuli (VERONE) LUZIAN VERONE.vinofriulano.550m. Simon 2000 (taicinvriaul) www. Gurize.teatrodivile.it (webdiocesi) www.net (timau) www. SIMON 1995.org (tarvisiocomeaula) www. L’INSIUM DI UN OMP RIDICUL. L´açalìn.org/translation/Furlan (wineathomeit) www.it (ud.it (teatrodivile) www.net (wumingfoundation) www. Udin.it/Comugne2/Indula_isal.com/CollegePark/ union/….tierenere. SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE 2002 (Vichi) Vichipedie.com/canzoni (wulfart) www. Ricart Urban e Adriano D'Aronco (torsa) www. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.uemilano.vosdemont.ch/stromboli/glossary/help-fl.it (Tolazzi) CARLO TOLAZZI.com/italiano/furlan.it/ (websters-online-dictionary) www.htm (Union) www.teatrinodelrifo.wulfart.stringher.camcom) www.tommasomazzoli.pdf (unhchr) www. Luche Nazzi.lacomugne. (Urban) : FËDOR M. La salmandrie tal fûc.zancope.it (stromboli) http://www.rtf (usuarios/friuli) www.it (Zili) Lucian Zili: Hans Christian Andersen. Traduzion di Ricard Urban.wumingfoundation.camcom.torsa.org/wiki/Pagjine_princip%C3%A2l (vinofriulano) www. Pordenon.unhchr.it (telealtobut) www. Lezions Furlanis.(stringher) www. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.websters-online-dictionary."Compagnie dal teatri sperimental di vile di Buie" (teatromonfalcone) www. Consultazion di Marijan Brecelj e Ðuan Nazzi (Urli) Ivano Urli .telealtobut. DOSTOEVSKIJ. http://fur.it (vosdemont) www.2 (nassût Malborghet (Udin)) (tommasomazzoli) www.taicinvriaul.tarvisiocomeaula.it -. Il porcjâr e altris contis.it (uemilano) www. Indulà isal il manicomi. Un percors curt e sempliç par scomençâ a lei e a scrivi par furlan.it/Ladins (tierenere) www.ch/udhr/lang/frl.it/tavola_rotonda/pdf/tutele_juridiche.html (Ta) Francesco Tami.educeth. Premi S. Dizionariut toponomastic.timau.

. alpha.//< fr. (La 05/4) 5. a pene komaj. ~ paralitiche paralitična abazija. fr. napram: lâ a cjase iti domov. a che ore ob kateri uri: a lis cuatri ob štirih. Si capìs che la mestre e fevele a tu a tu cui fruts inte lenghe che lôr a capissin. a penis. a maiuscul veliki A. fasìn un pat: o tiri jo tal vuestri puest… (Eg) // lad. che di S. (Pa). (Sg) 6. depresija f. (ozn. ARHIT abak m. (način: Kako?): a câs po naključju. Dal libri dal profete ~. gr. 7. ~ di paziti na. (CoUd). 8.( Bibl).htm). Pazience. a mûl na muli. abbatialis : cf. Pre Zuan Pascolini. a Ravasclêt. podstavek m. pobitost f. 1. nezmožnost hoje zaradi živčnih motenj. dol vreči. po a vignaran la introduzion dal Euro ancje tai gnûfs (regione. na vsak način. Cuanche Egmont al passave a cjaval e (Eg). (krajevno: Kje?) v : a Udin v Vidnu. Nol abade a lis personis se al à perchel di fâ un tuart a un puar . abandonâ [abando'na:] tr pustiti. Abacuc ['lave] os. abai [a'bai] v: stâ/ restâ sul ~ paziti se. abat-jour. abatement. a minuscul mali A. disint che al è a consum. (časovno: Kdaj?) ob. abbatial. 4. aa [aa] f v: lave ~ (stromboli) VULK lava aa (vrsta gosto tekoče lave). FIG potrtost f. Dotazion di un sisteme di aspirazion obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment . opatovstvo n. os. chel che nol abade a lis lor stradis le finissarà mâl.. propad m. a la barbe → barbe. dol!: ~ lis tassis! dol z davki! abàs di [a'bas di] prep pod. FIG biti potrt.// od lat. -iche adj KEM abazičen. a un a un eden za drugim.2-3 (glesie). dativ): a siôr E. (smer: Kam?) proti. L’Istitût al à inmaneât ancje concierts inte ~ di Rosacis tant che . abastance [abas'tant∫e] adv dosti. Abazie [aba'tsie] kr. podreti. lu cjatai un mont abatût našel sem ga zelo pobitega. abarticulation abàs [a'bas] adv 1. ai siei timps a corevin chei cuatri automobii che a jerin atôr. // preko lat. abak m. Nol è nie tal mont fûr di cheste stanzie che o cîr di ualmâ ‘e lûs flape di un ~. (Pa).com). porušitev f. abattement. A posvetiti nekomu pozornost: ma nissun i deve ~ noben mu ni posvetil pozornosti. a cjaval na konju.’ne’ + basis ’korak’. abasic I [a'bazik]. che al à scrit sul "Corriere della sera" tal setembar dal 1974 a proposit di un ritrat di Pauli VI (Bel). abastanze [abas'tantse] adv → abastance. (BrLi).: a scrivin pišejo.. Al è li che i insegnants a àn di trasmeti l'~ ma ancje colaudâ lis fondis dal citadin futûr (Leng). po gr. a man a man korak za korakom (Sg). sbassament. copiant a man tescj scrits tal imprin su cjarte. la fiere mi abateve unmont 2. (BrLi). AA [aa] kratica > an academic akademsko leto. promovût de capelanie di Trave a la ~ di Mueç (BelAlci).. Chel che al sta cui comandaments si ten cont. abaissement. v dobro. fr. abasie [aba'zie] f MED abazija f. abbatia. šele → a pene. Cence in dut câs molâ di restâ sul ~. → dâ seont a un. → bandonâ // od a ban donâ abarticulazion [abartikulatsi'on] f TEH abartikulacija f // < ab articulazion. abbas izv. ki ni v skladu z vzdolžno telesno os // od lat. a pît peš.1% di lôr a lein daspès libris (Union) . onemoglost f. doli. Tancj a la sô etât a jerin plui malridots di lui. a pro de v korist. abât [a'ba:t] m REL opat m. abacus. A passave par chês vilis a mûl come une saete (Percude). Dulà che la politiche liberâl invezit e abade di plui al interès personâl dal sengul.e implenà la napoletane di aghe. rušenje n. ~ a. abati [a'bati] tr 1. (namen): a cost di ducj i coscj na vsak način. // cf.fvg. 2. (kot pripomoček pri računanju) 2. a Comelians. a cjase doma 2. → stâ in vuaite. po al colà ~ e al restà vitinp. dol. a I [a] prep ozn. (Sg). Ai 30 di Avost dal 1965 30. Je une gote che a cole su la tele dal rain lui al smire sustôs al stâ fer sul ~ (mattottizanier. a pred inf. (Natisone/tellini). (cjargne/fiabe) 2. e tratament seguitîf in trê biofiltris (CoUd ) 2. ab [ab] kratica BIBL Hab (Habakuk). (pred inf.berejo pogosto knjige. a consum ?? a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul baston. ~. Il mus si strinssinà ancjemò un pôc. -iche adj MED abazičen. fr. (SiF 02/1).i m → Abebe. podiranje n. in grazie dal ~ des barieris doganâls. Jetter.abade [a'bade] v: dâi ~ a un nekomu prisluhniti.. a tu a tu s ti na ti. avgusta (leta) 1965. po e le tal tinel a cjoli lis cjicaris e i platuts. abakus m. (namen) da bi . // od lat. il fradi al e ~ brat je doli. na tla: colâ ~ pasti na tla.i m BIBL Habakuk m. abatiment [abati'ment] m 1. // od poznolat. Cussì tra la vierte e l'istât dal 1420.(Bibl). smer: 1. // od neolat. zapustiti. a la sô etât v njegovih letih. abadâ [aba'da:] tr in it 1. v interes. Ai 7 di Avost dal 2005 (glesie). → dapît di. dome il 4. na temo. a proibissin di maltratâ e ~ i cjans e ancje di soprimiju cence motivazions. a ducj i coscj za vsako ceno.i f Opatija f. abassament [abasa'ment] m (zgradbe) podzidek m. ab + axis ’os’. a a II [a] pro obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu 3. svetilka s senčnikom. dovolj. fr. abassiâl [abasi'a:l] adj abaksialen. a un a un.Antoni ~. cjistiei e paîs a scugnirin molâ. medlost f. A varan invezit di “contratâ”. ~ des monts pod gorami. mn. (Pa). a proposit glede.): al tacave a vaî začel je jokati. (Sg). bližino. abax. al sô puest namesto njega. abac ['abak] m 1. abazie [aba'tsie] f REL opatija f. od aramejsko abba ’oče’. un sfuei te nestre lenghe da cjâf a pîts (scritorsfurlans) 3. Nicolò e altris. Ababe [a'babe] kr. a. (Natisone/furlanis). tr ~. da cjâf a pîts od nog do glave. tignî i cjavêi a curt imeti kratke lase. izpod: ~ de scjale pod stopnicami. → bassament.it/illy/legislatura_fur/fvg. (Pa 02). Difondude e jere ancje la Confraternite di S. gr. abàs e insom de Mont di Sudri (Pa). s konjem. ježe. A [a] črka a.. a buinore zjutraj. puartant il miôr di se a pro de societât. a man ročno. Ativitâts davueltis tal AA 2002/2003 (CoUd). ai timps di cdn za časa nekoga. ~ a skrbeti za. abaziâl [abatsi'a:l] adj REL opatijski. // preko lat. abc [a bi t∫i] m abc m. abasûr [aba'zu:r] m senčnik m. I cartelons dal Popul des Tieris civichis a jerin a Tierç di Tumieç. fr. a. gospodu E. v časih nekoga. zaupljivo (kadar se tika). a curt kratko. abasic II [a'bazik]. ~ di fuarcis // st. . opatovski. v smeri.

združevati. zunanjost in drža. brezdanji. // od lat. halja f. povezati.) 3. abiton. che al fo ancje ~ sartôr. bivanje. zmožnost f. aberance [abe'rant∫e] f aberanca f (aberantni pogoj. ~ a cûr obleka z ovratno ruto. aben che [aben ke] co čeprav. abissâl [abi'sa:l] adj 1. Abebe ['abebe] kr.(Pa). abiogjenist [abioăe'nist] m BIOL abiogenist m. aberration. abitat. → cundut che. abiogjenetic [abioăe'nεtik]. esams sostignûts . abilitazion [abilitatsi'on] f JUR habilitacija f. (RB). (CoCamp) abilmentri [abil'mentri] adv spretno. zmota f. v stanju za. bivati: al abite a Udin stanuje v Vidnu.i. habitus m. -ade adj združen. abilitât [abili'ta:t] f sposobnost f. abaesse. → jessi a stâ. abjectio. 97114) // od lat. a son un grum di plui e lu dimostre l’~ iniziâl batarie-ghitare mieze distuarzude che sù par jù dopo un minût e ferme la. tra i ~s. abbatis.// od lat. massime tai rivuarts dai plui debui come che ur jere tocjât juste ai abissins. partignince a ordins professionâi. ~ e vedi chest non. indipendentementri de ~ verbâl e de etât di acuisizion de L2 (SiF 03/4. preziranje. uporaben. muscli ~ abduktorna mišica. ASTR aberacija f. . odreči se. . nagnjenje n. primeren. fr. ~ al concors di livel statâl. ~ il tron odpovedati se prestolu. siben che. abjection. fra un viandant. abenât [abe'na:t] m posestnik m. (pos. abbatissa. abecedari [abet∫e'dari] m abecedarij m. alfin. abeliment 'id.(mediarete-edu) e dai agns ’70 cun plui impegn midiant la publicazion di materiâl pe scuele e pai zovins. → sfondaron. povezava f (dveh elementov). deriv.i m Abeba f (→ Adis Abebe). aberrans. di specializazion. navada f. posedujoč. abecedarie [abet∫e'darie] f abecedarij m. a priv. okretno. razvada f. no si fasin concessions a abeliments che no puartin sostance. che al à vût par teme argoments fantastics e flabis. odstop m. un pelegrin e un torseon. aberantno stanje). abdicadôr [abdika'do:r] m abdikator m (ki se odpove prestolu). abeceda f 2. prepad m. ~ m Abesinec m. -iche adj BIOL abiogenetski. od lat. vie de ~. ženska) obleka f. L’~ blanc: al è il simbul de rissurezion e de glorificazion dai cuarps (Bibl-Apoc). abit ['abit] m 1. abeliment [abeli'mεnt] m olepšanje n. fem. la sô ativitât e fo puartade indenant dal fì Bastian. nahajati se.abcès [ab't∫εs] (t. abcessuâl [abt∫esu'a:l] (t. FIG abeceda 0. abdicâ [abdi'ka:] tr odpovedati se (prestolu). ~ verbâl LING govorna zmožnost. (Leng). lad. li che ogni peraule e à un parcè. abinâ [abi'na:] tr združiti. povezan. JUR usposobiti 2. od ab. cf. abitut.(Pa). ’e podarès jessi ancjemò ~. abdication. a Gargagnà nol jentre un libri. soredut venits. // od gr. odpoved m. okrasitev f. 2. Invecit nol è cussì. od lat. se lu cirìn tra i sorestans. gjavât chel furlan. abesse [a'bese] f REL opatinja f. abdicatio. st. aberant [abe'rant] adj aberanten. de ~ dal impegn religjôs a pro di un nichilisim (Ponte). ju abessinês. abilitâ [abili'ta:] tr 1. f Abesinija f abiezion [abietsi'on] f abjekcija . abducens abdutôr [abdu'to:r] adj MED abduktoren. zabloda f. osnove fpl: l’~ de lenghistiche osnove jezikoslovja. sposoben. // lat. fr. p. imovit. odstopiti. di zornament. izvor’. od lat. abìs [a'bis] m brezno n.. (Pa). abiotrofie [abiotro'fie] f abiotrofija f. abduction. abdicazion [abdikatsi'on] f abdikacija f.'. Abessinie [abe'sinie] kr. fr.. FIG neizmeren. abil ['abil] adj 1. p. od abscessus. abinament [abina'ment] m združitev f. abduzion [abdutsi'on] f MED abdukcija f. p. + bio ’življenje’ + genesis ’rojstvo. gnerf ~ abducentni živec // cf.. al à butât di bande esitancis e condizionaments. // cf. (Natisone/tellini). lastnik m. od aberrare. lis aulis a jerin une vore grandis e picjât sui mûrs al jere un ~ a sfueis. dobrostoječ. JUR habilitirati. abdominal. od abbas. MED aberacija f. opierdîn timp. ~ m Abesinec m abissinês [abisi'ne:s] adj abesinski. habilitas. abdominâl [abdomi'na:l] adj MED abdominalen. antis. al jere bielzà timp che e veve dât grant spazi ai lengaçs dal circondari. abces m. aberratio: cf. polepšava f. abinât [abi'na:t]. (BelR). Ludwig II di Baviere al è stât obleât a ~ parcè che nol voleve fâ vueris (Bel). la paronance da lis gnovis economiis di une bande. ~ nuviçâl poročna obleka. ma za cuindis dîs prime il Consei majôr e il dôs a vevin abdicât al podê (Natisone/furlanis). četudi. fr. di ~. e no son robis inutilis. ~ it stanovati.najgloblje ponižanje.// od lat. di formazion. a àn voie di rinfuarçâ la lôr ~ ancje par formâ chei altris (Pa 02/12). (Bibl-Lc). -ade adj premožen. abatin. E lu sconzuravin che no ur comandàs di lâ a finîle tal ~ . ustrezen. tra i caporions. (Enrico) . ~ in ogni sens. polepšanje n. blodnja f. globokomorski 2. abecedarius Abêl [a'be:l] os. "Telefriuli". abiogjenesi [abio'ăεnezi] f BIOL abiogeneza f. mogotec m.i. spretnost f. abissin [abi'sin] adj abesinski. aberazion [aberatsi'on] f 1. fr. se’e fos comedade. da la impression di une cjase che. assès) m MED ognojek m. m REL Abel m. // od lat.// cf. ancje se intune seson pôc ~ pe ativitât. e je la diference. oblačilo n. abituçat 2. Il studi al à prin di dut mostrât cuale che e jere la lenghe cjapade sù par prime. ~si refl JUR habilitirati. fâ ~ di pooblastiti za. assessuâl) m MED gnojen. abs + cedere ’oddaljiti se’. abitâ [abi'ta:] (o abiti [a'biti]) tr naseliti. → bacan. a son abii di fâ dut v stanju so vse napraviti 3. abducent [abdu't∫εnt] adj MED abducenten (ki odmika ali povzroča odmikanje). abenât [abe'na:t]. p. titul di studi. abeesse. la rassegne di audiovisîfs. abductio: cf. das monts. al è ~ di dut i boscs ima vse gozdove v lasti. dovzetnost f 3. che Jahvè al veve segnât Cain sul cerneli dopo che al veve spandût il sanc nossent di so fradi ~ (Bel). cualifiche professionâl.. abitabil [abi'ta:bil] adj primeren za stanovanje. ~ al podê odpovedati se oblasti. tant che l’~ “La Bielestele” (Provincia) // od lat. iztirjenost f 2. olepšava f. navada f. (telesna) dispozicija f. abecè [abe'tse] m 1. nepravilnost f (pri organih ipd. noša f. okretnost f. (Pa 03/10)// cf.// cf fr.

. razveljaviti.(Pa). vsakdanji. si à di paiâ la tasse su la .. navajenost f. (Sclese) // od lat. ogabnost f. GEOL odplakovanje n. naselje n. odstraniti. PROV La ~ e je une seconde nature (ProvBr). abitudinari [abitudi'nari] adj običajen. ablution. spregledati (bolj obič. fr. b) doprâ un standard "antistoric" (Macjeu). abominatio abominevul [abomi'nevul] adj ostuden. abondance [abon'dant∫e] f 1. No jeri ~ a chel lavôr lì (sangiorgioinsieme. ~si refl navaditi se. REL očiščevanje n. preklic. samozatajevanje n. bogastvo n. abolît de leç razveljavljen po zakonu. biti naročen (na).. di ~ là che lui al è scjars e inesistent. // od lat. abocât [abo'ka:t] adj v: vin ~ slastno. odlog m. 2. e no si à nancje nissune abiure des pratichis dopradis tal passât. // fr. predplačnik m: Cussì Marchi. abnormalitât [abnormali'ta:t] f → anormalitât. in ~ v predplačilu: "Il gjornâl. abolî [abo'li:] (o abolìs) tr odpraviti. osnutek m. al pant che la prime citazion uficiâl di Zahre. // od nem.. abonament [abona'ment] m naročilo n. oblačilce n. abituâ [abitu'a:] tr navaditi. ki se nanaša na abolicijo. abitin [abi'tin] m 1. (Pa). Crist. ablaut ['ablaut] m ablaut. gnusen. ~ m (pre)bivališče n.. (lacomugne) . ablativus. navaden. e va riferide a un document che al puarte la dade dal 1280. običaj m. bivališče n bivanje n. ablazion [ablatsi'on] f 1. selišče n. izmivanje n (npr. al procurave abonâts. abitance [abi'tant∫e] f stanovanje n. odstranitev f. Cemût abonâsi a "la Patrie": (Natisone). (La 04/2)// od lat. → assoçât. vajena preprostejših stvari. al jere di 4 pagjinis e al saltave fûr une volte a la setemane. MED izpiranje n. umivanje n. In câs di unitâts imobiliârs dopradis tant che ~. požreti. abitudin [abi'tudin] (t. bonâ) 2.abitabilitât [abitabili'ta:t] f primernost za stanovanje. (La 05/6). potrpeti. sedež m... oblekica f. samoglasniška premena. Sot vie di chescj cuvierts si cjatin i locâi abitatîfs. → assoçiâ. abnegatio: cf. glede stanovanja. ~si refl naročiti se na. (Cjargne) 2. naselbina f: la tradizion nus fevele di un antîc ~ su la mont parsore Vuegos e Gjiviano nomenât Fauz . che al jere dal dut a dizun di editorie. gnus m. in ~. zanikanje ali utajitev. obilje n.it/valis3. predplačilo n. fr. orientament morâl di fonde. abitudine [abi'tudine] f → abitudin. i valôrs dal sacrifizi e de abnegazion. di onorâ là che lui al disonore. EKO izobilje n.. obilica f. prebivališče n. Intal ~ dal gnûf statût (La 05/11). REL škapulir m. tajenje n. abitacul [abi'takul] m skromno bivališče. abolizionisim [abolitsio'nizim] m POL gibanje za odpravo suženjstva. na pretek 2. stol. abondâ [abon'da:] it 1. → pazience. odklanjanje česa . e à di meti là che lui al gjave. (O). (nuovofriuli) abitatîf [abita'ti:f]. ablutio. abominazion [abominatsi'on] f abominacija f. fr. primeren za stanovanje: associazion "Vicini di Casa" che di agns e opere tal judâ i extracomunitaris tal inseriment ~. . naplačilo n. abonât [abo'na:t] m naročnik m. 11-20). -ade adj privajen. abnegazion [abnegatsi'on] f odpoved m.(O). odpoved (s prisego). publicitât e.preklicati. stanovalec m: Tra lis novitâts principâls de riforme o vin la abolizion dal balotaç intai Comuns disot dai 15 mil abitants. zoprn. abitualmentri [abitual'mentri] adv običajno. odpor m. telesa) 2. La ~ e je alì de Cjase dal student Zanussi di Pordenon. a) ~ lis varietâts furlanis. (CoTav). privaditi se. (bolje) → usât. (BelFin) abolizion [abolitsi'on] f odprava f.gibanje proti suženstvu v ameriki od 18. -ive adj stanovanjski. abjuratio: cf.. od abolere: cf. che o frecuenti scuasit ~ (Furlanist) abituât [abitu'a:t]. MED ablacija f. pretiraravati s čim. tai monitoraments abitudinaris des aghis potabilis (SiF 02/1. // od lat. di Risorsis. abolizionari [abolitsio'nari] adj abolicionaren. La ~ di chê forme antighe di democrazie direte e puartarà al implant di un Consei . abnegâ [abne'ga:] tr odreči. abnormâl [abnor'ma:l] adj → anormâl. obilovati. slovesna odpoved. ab off + laut sound. abiurazion [abiuratsi'on] f abjuracija f.moja glava. dobro dišeče vino n. abituâl [abitu'a:l] adj običajen. (Pa). stud m. abolitio.. dalje. il toglât e la stale. abolizionist [abulitsio'nist] m abolicionist m. in chê volte. od abluere: cf. začrtati. preklic m.. perfezionât ma no abolît de leç di. abiure [abi'ure] f slovesna odpoved. ~ adj prebivajoč. di servî là che lui si servis. Docents Ricercjadôrs Totâl (SiF 02/1). abolicionizem . Tal prin câs al risulte che la int e fevele par furlan massime par ~ e tradizion: (SiF 02/1). odrekati se. mrzek. abitudine) f navada f. stanujoč.// od lat. navadno. fr. li che si davuelç ancje une ativitât economiche o professionâl. navaden. abonirati. ai començât a intuî che il gno cjâf ~ a robis ben plui semplicis. abnegacija f. abonma m. odpustiti. A jerin li sîs pilis di piere pes abluzions dai gjudeos (Bibl-Zn) Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje 3. abitazion [abita'tsion] f bivališče n stanovanje n. prebivališče n. obljuden. tant che sît ~.-iche adj abolicionističen. in vie Concordia 7. abitât [abi'ta:t] adj naseljen. biti bogat s čim. ’off-sound’. abolizionistic [abulitsio'nistik]. abjuration. abitant [abi'tant] m prebivalec m. Si dopre la liniute par tacâ dôs peraulis cuant che la union no je ~ (Pa/lenghe). odreka. odstop m. imeti obilo. mangjâ a nol jere tant assortiment e tante ~ ta las pietances (sangiorgioinsieme). naročiti. vajen (česa). Inte mê vite vonde abitudinarie (Bel). in ~ v izobilju. abonâ [abo'na:] tr 1. (wumingfoundation) ablatîf [abla'ti:f] m GRAM ablativ m. zanikanje n. Abondance o Mancjance (-). abnégation. (La 05/8).html) Nisem bil vajen tega dela. (O). odlepljenje n. abolicija f. ablacija 2. aboçâ [abot∫a:] tr (za)snovati. a ducj i comuns de Alte Provincie un ~ di delibare par declarâsi Ladins. // od lat. ablactatio abluzion [ablutsi'on] f 1. bivanje. abolition. aboç [a'b‫כ‬t∫] m začrt m.

-ese adj GEO abruški. AVTO. FIG obsegati. FIG ogovoriti koga 3. abraçament [abrat∫a'ment] (t. ~ m brusilo n. pristopen. razveljavljanje n. m BIBL Abraham m. (Daidussi) abordâ [abor'da:] tr 1. lui al à bielzà.(CoCamp) abuinore [abui'n‫כ‬re] adv → buinore. ~ de sô posizion zlorabiti svoj položaj. -iche adj PSIHIAT brezvoljen. aborigjeni [abo'riăeni] m staroselec m. abrucese [abru't∫eze] f prebivalka Abrucov. abrogatio. a bracecuel) adv → bracecuel. La ~ dal regolament al pues sucedi dome cu la contemporanea adozion di un gnûf regolament. abrazivno. abrasivitât [abrazivi'ta:t] f TEH abrazivnostf. glede na splav. neodločen. al ~s lis betulis. prime dal ~ e nol sparagnave judizis negatîfs intai confronts de “Apo” (Pa). abreazion [abreatsi'on] f PSIH abreakcijaf // tvorjeno z lat. abside ['abside] f. abraç [ab'rat∫] m objem m. Padoan al veve bielzà scrit e publicât il so libri. sovražiti. abortare. absidâl [absi'da:l] adj ARHIT apsidalen. // cf. E jè la ore di butâ clas e chê di cjapâju sù. FIG lotiti se. abulie [abu'lie] f PSIHIAT brezvoljnost f. kratica f. abrakadabra f. nenamensko rabiti. abrasion [abrazi'on] f 1. Stant che nol à mai abusât de sô posizion. -ive adj splaven. od lat. po nem. cf. abulizion [abulitsi'on] f → abolizion. Abreagierung. GUM abraziven. aborzion [abortsi'on] f MED aborcija f. abortivus. preklic m. aboz [a'b‫כ‬ts] (pl invar. abrazija f 4.. Chês femenatis a preferissin il tipo palestrât. bogat. nerazumljive besede.. dal grandiôs abside cu lis liniis semplicis ma une vore galandinis. od abradere. pristati 2. // od lat. abrasivementri [abrazive'mentri] adv brusilno. il Barbaro lu cjalarà scuasit straneât (Mar) abusîf [abu'zi:f].org/mercator/)// od lat. 1. abrogare. abrogadôr [abroga'do:r] m JUR ki uradno razveljavi. fr. abrachie [a'brakie] f MED abrahija f (nerazvitost obeh ali enega zgornjega uda) // od gr. vzeti nase (delo): nancje il Moro nol veve ~t tant lavôr . izrabiti. “~ ZULUMBA BALÙ” e son sparîts. ma domini un paterni ~. neupravičen. . abraziven 2. abuinorîf [abuino'ri:f] adj → bonorîf. obdajati. abulî [abu'li:] tr → abolî.) m → aboç.. Cun chel che costin chei tramais. abortus m. ožgati (od sonca). → imbraçâ.(Pa). abulic [a'bulik]. abrogation. Vè cà cualchi ~ tipiche dal lengaç dai «blogarins» . približati se (ladji). FIG brezgodnja izločitev česa. plae dal abort (→) (Pa 03/2) 2. a priv. E i judis? E Abram cun Isac? (Mucci). abrogativen. aburî [abu'ri:] tr mrzeti. magična beseda f. odstranjevanje materiala 3. paterni ~ očetovski objem. abbréviation abrogâ [abro'ga:] tr JUR razveljaviti. predlogom ab. razveljavitven. abûs [a'bu:s] m zloraba f: la ideologjie raziste e nudrìs il trafic e la mercificazion de sessualitât e provoche ~ su lis feminis e su lis puemis (Pa). odpraviti. abulizionisim [abulitsio'nizim] m → abolizionisim.) v: in ~ JUR in absentia. ~ m prebivalec Abrucov.abondant [abon'dant] adj obilen. // poznolat. zdravnik. m ARHIT apsida f. aborzionist [abortsio'nist] (pl aborzioniscj) f MED aborcionist m (oseba. abortî [abor'ti:] it → burtî.(Furlanist). abrogacija f. un par sachete. objemanje n. brusilen. abracecuel [abrat∫eku'εl] (t. abuinoris [abui'n‫כ‬ris] adv → buinore. –ive adj zloraben.i m Abruci mpl (IT Abruzzo). // od lat. prekliče. ~ une leç razveljaviti zakon.. od aboriri > ab + oriri > ’roditi se’. abrogatori [abroga't‫כ‬ri] adj JUR preklicen. abortîfs e puarets. p. + brakhi ’roka’ + -ia. // od lat.. GEOL spodjedanje n. ogorel (od sonca). abronzât [abron'tsa:t] adj porjavel. ki opravi splav). nezakonit. (gropfurlan/lint/nov96) 2. nepravilen. une vore ~ pes ploiis passadis e coreve lampide cun cjadudis e pissandis.+ reactio. il Molîs si è distacât dal ~. oviti. abrasiveness. une sorte di ~ verbâl. nakaza f. abusâ [abu'za:] it zlorabiti. abrogazionistic [abrogatsio'nistik]. od abortus. abracadabra [abraka'dabra] m invar. (BiblCohe). imbraçament) m objem m. abrasio. abulija f. . razveljavitev f. ~ spontani spontani splav. Abram [ab'ram] os. vzeti v objem.-ive adj JUR razveljavitven. in buine part dal Samnium (in vuê ~. // od lat. TEH. abronzâ [abron'tsa:] tr porjaviti. abrazija f 2. postati rjav na soncu. sončati se. spaček m. abreviazion [abreviatsi'on] f krajšanje n. abrogazionisim [abrogatsio'nizim] f POL abrogacionizem m. -ive adj 1. v odsotnosti. duncje. ~ m spovitek m. Molîs e part de Campanie):(JM) absentia [ab'sεntia] adj (lat. negodni porod m. p. odprava f. legalizazion dal ~ uzakonitev splava . ~ di podê zloraba oblasti. propite tant che une basiliche romane. preklicati. mrziti.. abraziv m. ~. ang. (Ta) abrucês [abru't∫e:s]. peraulis mai nassudis e muartis prime di nassi. prezgodnji porod. od aboriri. abraçâ [abra't∫a:] tr objeti. Abruç [a'brut∫] kr. okrajšava f. abortio. abordabil [abor'dabil] adj dostopen. (Provincia). abortîf [abor'ti:f]. aborigjenâl [aboriăe'na:l] adj aboriginalen. MED ostrganje tkiva.(Pa). cun doi telefonins Nokia. ~ un paragraf Al è ~ il tierç paragraf dal articul 26 de leç regjonâl (ciemen. abramôs [abra'mo:s] adj → bramôs abrasîf [abra'zi:f].i. od abrogare: cf. TEH abrazija f. la ore di ~ e chê di finîle di ~. priljuden. abozâ [abotsa:] tr → aboçâ. rincjinât. -iche f POL abrogacionističen. neodločnost f. abrogatîf [abroga'ti:f]. abreviâ [abrevi'a:] tr skrajšati. abrogazion [abrogatsi'on] f JUR popolna razveljavitev starejšega predpisa. abulizionist [abulitsio'nist] m → abolizionist. (F) aburtî [abur'ti:] it → burtî. abort [a'bort] m MED splav m. od aboriri. GUM abrazija f (gume). fr. načeti. ~si refl porjaveti. l’idee de legalizazion dal ~. AVTO. bolezensko pomankanje volje. abbreviatio . ploden: La aghe.

aceleradôr [at∫elera'do:r] m 1. acace [a'kat∫e] f → agace. trdovratnost f. (napor) končan.. al scriveve. sovraštvo n. fâ l' ~ utaboriti se. pospešek m. acantonament [akantona'ment] m 1. fracâ l’~ pritisniti na plin. nezakonitost f. listni ornament. (La). zagrizeno. brez moči. acelerament [at∫elera'ment] m pospeševanje n. academiuta [academi'uta] f pesniški krog okrog P. dal matereâl pes construzions. accento grave) cun funzion no dome toniche (Verone). o inludûts. akcent m. pospešitev f. postavlja v središče. acentâ [at∫en'ta:] tr naglasiti. acenês [at∫e'ne:s] ?? A son cualchi disine i talians muarts par vie dal Tsumani inte provincie di Aceh.(Pa) 2. pospešitev f. ~ lunc strešica f. a fasin opare di dissuasion. acant [a'kant] m 1. utrujen.. odlaganje n. almancul uns 250 mil i acenês. MED grinjavost f. slab. cuntune filosofie acentradore che e trascure invezit ce che e à za disponût la leç 482 (Pa 04/07) 2. svet. nezakonitje n. -ide adj 1. ki osredini. acension [at∫ensi'on] f 1. zlomiti. zadihan. come di fati ducj i esercits che a son passâts par chi a lavin a fâ l'~ a Pucinie. Il guviêr regjonâl al è une altre volte ~ e il guviernadôr triestin-centric". formalistično. zagrizenost f. vžig m. ma chel zovin cul cori si ~ (F). nepravilno.si doprave l’~ grâf (p. akcentuiranje n. ARHIT akant m. ~ m akademik m (član akademije): Lis intervistis a academics e linguiscj a rivuart de particularitât dal furlan..P.(Pa). Intant che te lenghe italiane. izmučiti. acaniment [akani'ment] m 1. segret. zaganjač m. naglašati. acatolic [aka't‫כ‬lik]. -iche adj REL nekatoliški. študijsko leto: che tal an ~ 1998/99 a jerin 129(Pa). Par no fevelâ de autostrade. dal calôr tant ~. nemočen. cuanche al acane il cjalt (F). sore il dut par chel che si inten l’~ des risorsis petrolifaris (Pa 03/11) // cf. acanîsi [aka'ni:si] refl → acanâsi . vztrajen. responsabil su lis ricercjis (Pa). L’~ lunc (clamât ancje circonflès o dopli) (Verone). ~ grâf krativec m. spraviti ob živce. POL . predivo n. v dveh besedah. dal ~ edilizi e . an ~ akademsko leto. dopo di vê frecuentât La Academie des Bielis Arts di Vignesie. besen. 2.(glesie) 2. acariasi [aka'riazi] f VETER. združevanje n. des scovacis. acanidementri [akanide'mentri] adv vztrajno. ki posnema obliko akantovih listov. o vendûts. zbiranje n. izmučen. là che il prin comandament al è chel di fracâ l’~ e cori. -ade adj 1. začasna nastanitev f (vojske). kratki naglas. pospeševanje n. kupitev vsega. BOT akant m (Acanthus mollis) O nulivi di bonodôr tanche il cynamomo e l'acant. -ore adj 1. centralizirajoč. (Pa 05/04). vžiganje n 2. povečati hitrost. academist [akade'mist] (pl academiscj) m gojenec akademije (posebno vojaške). 2. i plui debui.(O). izmočiti se. (Verone). ~ des Siencis akademija znanosti: intervistât Anatoly Krasikof. (vročina) vroč.’. ~ curt krativec m. taborjenje n. upehan. osredotočenje n 2. dolgi naglas m. akariasis. acentrament [at∫entra'ment] m 1. par furlan si prolungje chel che al ven acentât par talian (Furlanist) . koncentriranje n. al deventave liul ~. t. Pasolinija po 2. osredotočujoč. hitrejši. // gr. nasilen 2. nezakonito. zaznamovanje naglasov. (bolj običajno ca). A sintî ciertis posizions di personalitâts politichis che cun ~ si palesavin cuintri chest articul 6 (Pa). POL centralističen. di lote acanide e incomprensibil (Pa). Mirko Basaldella. acentât [at∫en'ta:t].(SiF 02/2) acelulâr [at∫elu'la:r] adj BIOL brezceličen. L'~ si lu segne: 1) in peraulis acentadis su la ultime silabe (Union). A chest pont i francês a faserin fente di acampâsi sul puest (Natisone/furlanis) acampament [akampa'ment] m tabor m. acampâ [akam'pa:] tr utaboriti (vojsko). mi somee plui just e plui furlan. vztrajnost f. acentazion [at∫entatsi'on] f GRAM naglašanje n. zagrizen.(Pa). (Natisone/miti) acanâ [aka'na:] tr utruditi. (Bibl-FidiSirac) 2. o ignorants. -ade adj naglašen. (CoUd). tal svilup ~ e incontrolât di cheste seconde part di secul . acaparament ‘id. centralizirati. kat. -iche adj akademski. -ade adj pospešen. (La 8/04). di demolizion. acanât [aka'na:t]..abusivementri [abuzive'mentri] adv zlorabno. acefalie [at∫efa'lie] f MED acefalija f. FIZ pospešek m.. vojni. Lis “Ecomafiis” a son in vore massime tes filieris des gjavis. academisim [akade'mizim] m akademizem m: ancje un grant come Pellis al jere distacât dal ~ de fin dal secul. FIZ pospeševalnik m. lontanis di tantis chebis academichis (Pa) . la mê machine e veve un problemut di ~. aceleratôr [at∫elera'to:r] f → aceleradôr. acelerazion [at∫eleratsi'on] f 1. AVTO vžig m. zasopel. al sparive ulà. In chel dopodimisdì il soreli al si jere acanît in maniere speciâl cuntun scjafoiaç grandonon (Daidussi) acanît [aka'ni:t]. kratki naglas. naglaševati. il potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. poudarek m. component de "Academie des Siencis". acentradôr [at∫entra'do:r]. "O soi acanât". Dome che. brez glave 2. acelerâ [at∫ele'ra:] tr pospešiti. acefal [a't∫εfal] adj 1. acelerât [at∫ele'ra:t]. o furbos. Ae stesse maniere si zontarà un i ancje co l’~ tonic al varès di colâ sul j lunc (semivocâl o semiconsonant). ingredeâ l’ ~ mešati štrene. abusivisim [abuzi'vizim] m zlorabje n. la rinassince furlane dal secont dopovuere che e scomençarà cu la Academiuta di Pasolini (Union). di piament. academichementri [akademike'mentri] adv akademsko. osredotočiti. acent [a't∫εnt] m GRAM naglas m. acaparament [akapara'do:r] m pokup m. razgret. akarijaza f (kožna bolezen. Pal fat che l’~ tecnologjiche di chest ultin “cuart di ore” de nestre storie e .80655 e je la ~ di gravitât standard a la altece medie dal mâr . bon. ace ['at∫e] f preja f. (Ta). (Pa 02/10-11) acà [a'ka] adv tu. brez sape. akademičen: a sburtin il furlan par tieris gnovis. AVTO pedal za plin. curtis lis acis na kratko.. ~si refl utaboriti se. LIT vers ~ verz brez prvega zloga. (SiF 03/4). Naturalmentri un numar plui grant di inoculazions al à il vantaç di ~ il rinsanament. akceleracija f. acelerator m. academie [aka'dεmie] f akademija f: ~ des Bielis Arts likovna akademija. acentrâ [at∫en'tra:] tr osrediniti. brezglav. academic [aca'dεmic]. ~si refl segreti se. o carieriscj.. besnost f. ~ tonic naglas m. preložitev f 2.

acit ['at∫it].. privesek m. kisloba f. aciclic [a't∫iklik]. acidificâ [at∫idifi'ka:] tr KEM (o)kisati.org/timau) acessibilitât [at∫esibili'ta:t] f dostopnost f. -ade adj osredinjen. acentuâ [at∫entu'a:] tr 1. acetabil [at∫e'tabil] tr 1. prijazen (človek) 3. FIG dostopen. acetât in forme uficiâl dal 1918 (Natisone/furlanis) acetazion [at∫etatsi'on] f 1. acetositât [at∫etozi'ta:t] f kislost f. ploie acide kisel dež. sprejeti.). e je compagnade de domande di ~ lis responsabilitâts. acetat [at∫e'tat] m KEM acetat m acetât [at∫e'ta:t]. oceten.(O) 3. acetonurie [at∫eto'nurie] f MED navzočnost acetona v urinu. aciclicitât [at∫iklit∫i'ta:t] f acikličnost f.) in condizions di elevade ~. acide adj 1. kisloba f. aceton [at∫e'ton] m KEM aceton m. il mont al siguri un just ~ aes risorsis plui scjarsis (Pa) 2. zagotovitev f 2. (Pa). ugoden. come acetât. acidose [at∫i'd‫כ‬ze] f MED acidoza f. (Sg) 2. dogovorja. sprejem m. si prefigure un model organizatîf ~ in maniere cetant marcade. achì [a'ki] adv → chi. kiselkast. naglasiti. acentuazion [at∫entuatsi'on] f naglašenje n. preveriti. ~ i difiets di lui (BelPe). okus po kisu. 2. uveriti se... reagjent chimic une vore ossidant (. ~ Tellini al è nassût a Udin ai 25 di fevrâr dal 1866.(O) acetâ [at∫e'ta:] tr 1. mâl maçuc. (Pa 05/12). no. acetic [a't∫εtik]. (CoRem) acessori [at∫e's‫כ‬ri] adj prostranski. acentuât [at∫entu'a:t]. ~si refl prepričati se. FIG sprejem m. grški. kisel. podčrtan. prevzemajoč. nezgoda f. JUR akceptant m. poudariti. -ade adj poudarjen. che pe clape ambientaliste a saressin dividudis. Tal Cors si doprarà un lengaç sempliç e ~ a ducj (taicinvriaul. (La). ki sprejme. zagotoviti si. prevzame 2. KEM acikličen. → mâl di san Valantìn. -iche adj 1. ugotovitev f. sprejemajoč. 3. acidentalmentri [at∫idental'mentri] adv po naključju. pritiklina f. Il progjet al è chê di adatâ lis normis di sigurece e di rindi ~ un edifici di valôr architetonic (CoUd) 2. la ~ a nivel regjonâl dai acuardis economics za sotscrits a nivel italian. ~ m 1. (Furlanist) acessibil [at∫e'sibil] adj 1. ~ di eletrons akceptor elektronov. acetimetri [at∫e'timetri] m KEM acetometer m. forsit par ~ in buine fede i siei sacrificis e lis sôs virtûts (BelPe) 2. teorije). naglašen. ki prevzame. RAČ dostop (na omrežje. acetâl [at∫e'ta:l] adj KEM acetal m. (s)prejem m 2. ki raste na kislih tleh. FIG dostopen. poudarjenje n. akcentuacija f. fâ bon ~ a prijazno sprejet. Ahil m. Graziis. Si ipotize che la muart o la pierdite di vitalitât dai microrganisims si davuelzi cence l’utilizi di acetôrs di eletrons: (SiF 03/4. aciditât [at∫idi'ta:t] f kislina f. (Pa). (O) 2. achee adj HIST ahajski. no capî une ~ ne razumeti besede. acidementri [at∫ide'mentri] adv jedko. achenti [a'kεnti] adv → chenti. modni dodatki). ugotoviti. chest al è tant plui vêr e acentuât tal câs che il malât al sedi furlan.. (mâl da acident) MED epilepsija f . TRG akcept m. la integralitât e la facilitât di leture. vstop m. LING označiti naglas. centraliziran. (SiF 03/4) acidofil [at∫ido'fil] adj BOT acidofilen. ugotavljanje n. slučajen. sprejemljiv. Po si tacave l'eletric e ae malade i vignive l'acident (lacomugne). zagotavljanje n. acetôr [at∫e'to:r] m FIZ akceptor m. achest [a'kest] adj → chest. acetonurija f. acertament [at∫erta'ment] m 1. Viodût che i ~ al blog a son aumentâts o torni a proponi la petizion par il teatri fulan. rezkost f. ~ m Ahajec m. zlohotno. acidentâl [at∫inden'ta:l] adj naključen. acidificazion [at∫idifikatsi'on] f KEM kisanje n. internet itd. ache ['ake] f (črka) H. vhod m. -iche adj KEM oceten. dâ ~ a sprejeti. a vivi in zonis di "periferie" dal lôr Paîs cun ~ dificil ai uficis de "Union". Acheron [ake'ron] m MITOL Aheron m.(Pa). akcentuirati. naglaševati. sprejetje n (npr. achei [a'kei]. kislo. dâ il biel ~ a nekomu izreči dobrodošlico. TRG akceptirati. jutori finanziari dal Ministeri dai internis pal prin ~ e l'inseriment dai rifugjâts politics (O). acessorist [a't∫εt] (pl acessoriscj) m ki se ukvarja dodatki (pos. privoliti (v). slučajno. -ade adj sprejeto. MITOL Ahil m. prevzame. lis relazions sindacâls. aciertâ [at∫ier'ta:] tr zagotoviti. dohod m. fâ ~ . (Ladins dal Friûl 11/04). 73-84). che par chest a son disponûts e rassegnâts a ~ cualsisei lavôr pûr di rivâ vivi (Pa). pristopnost f. gostoljubje n. manj važen. potrditi. L'acuardi nol à vût dut câs il bon ~ dal coordenament sindacâl. -ose adj kisel.i m 1.. acentrât [at∫en'tra:t]. dostop m. acete [a't∫ete] f sekira f. acet [a't∫εt] m 1. acetilcoline [at∫etilko'line??] m KEM acetilkolin m. . (La 04/6). acetant [at∫e'tant] adj 1. sprejem menice. osredotočen. dodaten. 2. odobravanje n (sprejetje). Achîl [a'ki:l] os. (lahko) razumljiv. gostiti. dodatek m. EKO ki sprejme. kisel.centralizacija f. acetonemie [at∫etone'mie] f MED navzočnost acetona v krvi. achel [a'kel] adj → chel. acetificazion [at∫etifikatsi'on] f KEM pretvarjanje v kis.. prigoda f. acetôs [at∫e'to:s]. La publicazion e à di garantî la ~. par acident po naključju 2. zajedljivo. e je chê di un procès di ~ de funzion essenzialmentri centralistiche dal sogjet Regjon. Un at che in realtât al è dome ~ rispiet a ce che la normative vigjente (Leng) ~ m dodatni del m. izpričati. al à declarât che une situazion dal gjenar no je acetabile. FIG zlohoten. acident [at∫i'dent] m 1. che e puarte daûrsi il dirit dal ~ razionâl e mondan (BelFa) acès [a't∫εs] m 1. acetonemija f. h. naključno. preverjanje n 3. dostopen. neperiodičen 2. acetaldeide [at∫etal'dεide] f KEM acetaldehid m. jedek. acetilen [at∫eti'len] m KEM acetilen m. zajedljiv 3. Nassude la regjon cun capolûc Triest e conseguent ~ burocratic. flap l’~ in ta famee (F) hladen sprejem. di bon ~ gostoljuben: Tresesin al jere paîs di bon ~ pai cercandui 2.

vrhunec bolezni. acordi) m 1. acromatisim [akromati'zim] m FIZ akromatizem m. akna f. -iche adj FIZ akromatičen. Superfluidificant aghiç. -iche adj akritičen. zgoditi se. ubrati 3. acostament [akosta'ment] m približanje n.. acolience [akoli'εnt∫e] f sprejem m. pospremiti. L’~ ae propueste e je stade veramentri biele. insumis. zbrati. p acolzût in acolt) tr sprejeti. potrjen 3. priti do. Un pont di viste. 97). acolzis. STORIE DE ~ AEREE.(Leng) acomunâ [akomu'na:] tr 1. -iche adj akrobatski. acreditament [akredita'ment] m 1. acordo [a'k‫כ‬rdo] m (it. Al semearès di fâ une regâl e invezit al è dome un ~ dal grant debit che o vin ingrumât (Pa). zediniti se 2. ~ sulfuric žveplena kislina. che nol va di ~ cul consei di Borges (Pa). che al faseve biei ingrandiments. MUZ uglasiti. i furlans no son di ~! (Union). Gjesù al tornà a jentrâ a Gjerusalem. potrditi 2. acolzi [a'k‫כ‬ldži] (acolç. une piçule schirie di zovins acomunâts dal amôr pe musiche scure e ombrose. Il dipuesit des listis o des candidaturis al à di jessi acompagnât de presentazion di un Belanç. Oscar Wilde. spremljati. ~si refl 1.. 97)// < ακρον 'konica' + ονυµα 'ime'. (Mucci). al à acjartât che la muart e jere intravignude no plui di une ore prin. acme ['akme] f 1. biti skupaj. lâ di ~ razumeti se. acreditât [akredi'ta:t]. daspò une lungje dade indulà che si jere platât. ~ umic huminska kislina (SiF 02/1. leadis a une esaltazion acritiche dal timp passât (La 01/05). avans m. predujem m. che i veve dât che uniche fotografie e un ~ (MazzonIol). ??acropul [a'kr‫כ‬pul] f akropola f. (CoCamp) acromatic [akro'matik]. o pues pandi che il test de cjançon al è un ~. acrilic [a'krilik]. acordâ [akor'da:] tr 1.. inte sabide precedent aclamât e laudât da fole (Pa 03/8) 2.(Ta) acomunabil [akomu'nabil] adj združljiv. 11). Lis manifestazions plui impuartantis si son dut câs davueltis tai lûcs plui colpîts di chel tragjic ~ tant che Glemone. pripetljaj m. ubranost f. acordât [akor'da:t]. gnojilo n. acrobazie [akroba'tsie] f vratolomnost f. Il miedi. aclassistic [akla'sistik].(CoUd). .(Pa).. Vençon. združiti 2. usklajen 3. rispiet inviers dai emigrants furlans che no ur an inmò acordât il dirit di vôt (partitrepublichefurlane) 2. MUZ akord m. ujemati se. aclassisim [akla'sizim] m brezrazrednost f. La inutile necessitât cu l'autôr Maurizio Mattiuzza e ~ musicâl di Renzo Stefanutti . acritic [a'kritik]. Vigji si met di ~ cul paron. acordadure [akorda'dure] f uglaševanje n (glasbil). ~ nitric dušikova kislina. ven a stâi Superfluidificant sec [~] (SiF 03/3. acjâr [a'qa:r] (a-acjâr) adv → 3. acrobatic [akro'batik]. E pûr. akreditirati. (lacomugne). MED akma f. soglasno. aklamacija f. acquist [aku'ist] m → acuist. acrostic [a'kr‫כ‬stik] m LIT akrostih m. jessi di ~ soglašati. nekritičen. Chêi che a àn acolzût il so discors a son stâts batiâts (Bibl-Az) acompagnâ [akompa'ña:] tr spremiti. sporazumno. lis RPM (~ di Reactive Powders Mortars. akreditiran. (Bel). zediniti se. ven a stâi Maltis a Pulvins Reatîfs) . spremljava f. acquedot [akue'dot] m → acuidot.. -ade adj 1. kredit m. -iche adj brezrazreden. di ~ v soglasju. spraviti. aclamazion [aklamatsi'on] f glasno odobravanje n. 2. ~ e cualitât: ricercje e inovazion tai servizis sociâi e assistenziâi (Pa).. colt) m gnoj m. soglasje n. acordadôr [akorda'do:r] m uglaševalec m (zlasti klavirjev). acne ['akne] f MED mozoljavost f. A chel pont il gas che si forme al ven fat passâ in ~ sulfuric (SiF 02/1). odobren. cenjen. akreditiranje n. ~ m akrobat m. acordi [a'k‫כ‬rdi] m → acuardi. odobriti. (SiF 03/3. priti do sporazuma. stanje n. (Provincia) acreditâ [akredi'ta:] tr 1. kriza f. družiti. acolç. vrhunec m 2. Coordenadis bancjariis e fiscâls dal titolâr pal eventuâl ~ dal contribût. pri-voliti. 11). cjâr. zmenjeno. biti v soglasju. E rispuint.(O). acide.nejevoljen. združevanje n 2. zbližanje. il mistîr dai nestris acrobatics acrobatiche [akro'batike] f akrobatika f. acjadiment [aqadi'ment] m dogodek m. ~ m KEM kislina f. subit corût. acrobatisim [akroba'tizim] f akrobatstvo n. ~ carbonic ogljikova kislina. ~ musicâl glasbena spremljava. pritrjevanje n. pripetiti se. pritrjevati. akromatski. acridine [akri'dine] f KEM akridin m. acuardi [aku'ardi] (t. na račun. -iche adj KEM akrilen. strinjati se.. soglašati. Isal di ~? (lacomugne). acjadê [aqa'de:] (al acjât) it dogoditi se. spoznavanje n. dâ un ~ dati predujem. Par cui che i plâs l’enigmistiche. metisi di ~ sporazumeti se.) → acuardi. acompagnament [akompaña'ment] m združitev f. → sucedi. Po ben. ugleden 2. pridružiti. uveljavljanje n 2. akrobacija f.(O) acuardâ [akuar'da:] (p acuart) → acordâ ~si refl → acordâsi. glasno odobravati. sporazum m . si à une libertât in timp di ricjece che no si le pues ~ in timp di miserie (partitrepublichefurlane) acordabil [akor'dabil] adj dodeljiv. ploskati. acit ~ akrilna kislina. prigodek m. ~ aloacetic haloocetna kislina (HaloAcetic Acids) (SiF 02/1. dogovor m. acjartâ [aqar'ta:] tr → aciertâ. dopustiti. come se di colp i fos vignût in iment cualchi alc di fastidiôs. pomiriti 2. MUZ uglašen. skladnost f. acromegalie [akromega'lie] f MED akromegalija f. aclamâ [akla'ma:] tr 1. (Pa 02/10-11) acolt [a'k‫כ‬lt] (t. acuardât [akor'da:t] → acordât. sporazumeti se. vnapredno plačilo. izvoliti z aklamacijo. acont [a'k‫כ‬nt] m predplačilo n. v redu. združiti. acta ['akta] adv v: ad acta : Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad ~ di bande dal Consei dai ministris di îr e. do-. → di cunvinge. mi plasarès tentâ un ~ cuntun alri gjenio. Al è stât firmât joibe a Udin un ~ tra la Regjon Friûl Vignesie Julie (Onde) 3. -ade adj 1. acroteri [akro'tεri] m ARH akroterij m. ujemati se. nus à fat cori i sgrisui jù pe schene cui siei svolets di ~ gjestrece (Pa 7/2000). acronim [akro'nim] m LING akronim m. acredit [a'kredit] m EKO kreditiranje n. sozvok m .

splinder. se al cjale parsore la cueste dal plan ~ Lauc (don) adaltrò [adal'tr‫( ]כ‬t. FIG bistrost. obdolžitev f. napeljati vodo. -ude adj 1. Açaiariis [at∫aia'riis] f jeklarna f. grmaditi. acusadôr [akuza'do:r] m 1. zvočnost f acût [a'ku:t]. obtožba f. açalin [at∫a'lin] m kresilo n. akvadukt m. acûs [a'ku:s] m IGRE napoved pri kartah. akumulacija f. zbiranje n. MED oster. acudî [aku'di:] it opravljati (npr. kopičiti. acuist [aku'ist] (pl acuiscj) m 1. gnerf ~ slušni živec. JUR tožilec m. premeten. akvizicija f. acuradementri [aku'ra:t] adv skrbno. m. severni veter m. acusabil [aku'zabil] adj obdolžljiv. açâl [a't∫a:l] (t. la afasie bilengâl. Mê mari e à scugnût ~ cheste mari simpri malade (don) acuerel [akue'rel] m ARS akvarel m. pridobitev f (znanja ipd. aculà [aku'la] adv → culà aculì [aku'li] adv → culì aculturament [akultura'ment] m ETNOL akulturacija f. (ob)tožitelj m. vestno. močen. ad a ments [ada'mεns] (t. Acuilee [akui'lεe] kr. acumulâ [akumu'la:] tr 1. determinant. nabava f. 97). inalgò) adv nekje. O sai ancjemò cjalâ adalt e piardimi tal cîl. l'~ dal Archivi Brisighelli (CoUd) acuistade [akuis'tade] f pridobitev m. O discorìn dal Comitât pe difese dai poçs e des faldis acuiferis de Basse furlane (Pa). acudementri [aku'mentri] adv 1. tu sâs ~ ce che o cumbini. e che al è plui adalt dai cîi (Bibl-Ebreos). un monitorament di verifiche dai DBPs potenziâi e efetîfs in plui acuidots sparniçâts ator te regjon dal Friûl. kresilnik m. la vicende dal faliment des ~ Weissenfels (La 06/2).acuart [aku'art] adj previden. železen. acusâ [aku'za:] tr 1. hišna opravila). adalgò [adal'g‫( ]כ‬t. (SiF 03/3. obdolženec m. i sistemis di memorie doprâts inte ~ di plui lenghis (SiF 02/2). čez. acuse [a'kuze] f 1. il vint clamât Tramontan (Acuilon. ~ m JUR obtoženec m. Adalbert [adal'bert] os. ostroumno. (pensemaravee).i m Adam m. napovedati (igro pri kvartanju). akumuliranje n. (SiF 02/1) 4. il çurviel dai bilengâi. adalt di [a'dalt di] prep nad. diaul par grêc: al ûl dî «~» (BiblApoc). in to podè. Tomâs di ~ Sv. akuten.. FIZ akustičen. kopičiti denar. açâr) m jeklo n. ~. mestu. ostroumnost f. natančnost f. -ive adj tožilniški. acusatîf [akuza'ti:f] m GRAM tožilnik m. akustika f. zbirati 2. severni veter m. obtožiti. al fin di rifleti in mût ~ lis carateristichis des aghis di scaric (SiF 03/4) acuratece [akura'tet∫e] f skrbnost f. TEH akumulator m. pameten. nakup m. ostro 2. obtožnica f. nauk o zvoku 2. natančen. drugod. acurât [aku'ra:t]. acuile ['akuile] f orel m. -ere adj vodnat. Ce acuse puartaiso cuintri chest om? (Bibl-Zn). lavôrs di Fanton si cjatin ancje in Friûl. pomniti. in Austrie e ~. nabava f. un temperament ~ neuklonljiv značaj. nakup m. nakup m. -ade adj obtožen.i f → Aquilee. l'acuist dal Archivi Brisighelli (CoUd) 2. . -ade adj užaloščen. acuifêr [akui'fε:r]. zbiralec m 2. Satane par ebraic. Nissun ti à mitût sot ~ (lacomugne) 2. acuilin [akui'lin] adj orlič m. kaliti. tal 1982. oster. obdolžiti. akut m 3. Tomaž Akvinski. Nort. jeklen. acent ~ LING ostrivec m. ~. savê ~ znati na pamet. bistro. a son stâts sielzûts i acuerêi di Alfonsino Filiputti (Pa 05/05).. akustika f. nabava f. al volarès lavorâ ~ rad bi delal drugje (sangiorgioinsieme. (christianromanini 07/04) 2. açalâ [at∫a'la:] tr jekliti. adagâ [ada'ga:] tr namakati. al è un afarist ~ (Pa).). la ~ cui doi becs dvoglavni orel. Ai 3 di Avrîl. silen 5. acuidot [akui'dot] m vodovod m. (insiumps. gori. adadôr [ada'do:r] prep → adôr. koničast 2. ~ tr negovati. Borèa) acuilonâr [akuilo'na:r] adj severen. e il plui gran ~ cuintri di lui e de sô esistence e provedence. acupât [aku'pa:t]. pridobitev m 2. la ~ furlane orel furlanski (državni simbol). là che e restarà vierte vie pal Istât. 2. bati l’ ~ a un FIG koga spodbujati. sever m. zgoraj. adalt [a'dalt] adv navzgor. tignî ~ zapomniti si.com). zvočen: Lis tratis plui tocjadis dal incuinament ~ causât dal trafic a son chês dongje Palme (O). acuisizion [akuizitsi'on] f 1. fûr de int che mi acupe. preudaren. obdolžen. ~ in curt alore (FVG). acuilon [akui'lon] m METEO severnik m (veter). komu marsikaj dovoliti. MAT oster. ostrost f 2. par ogni acuidot (SiF 02/1). acupâ [aku'pa:] tr užalostiti. nesklonljiv. acustiche [a'kustike] f FIZ 1. bister. nâs ~ . -iche adj 1. in dut i acusâts a son circje 20 (Pa 03/8). ad ['ad] prep → a pred samoglasnikom. (po)škropiti. -ade adj skrben. il vint ~ severnik m (veter). un omp ~ e simpri atent preudaren in vedno previden človek. acuilee [akui'lεe] f BOT orlica f (Aquilegia vulgaris). acumulazion [akumulatsi'on] f kopičenje n. MED slušen (npr. Sul cont da la tossicitât acude lis micotossinis a son .i m Adalbert m. acusât [aku'za:t]. superfluidificant acrilic e filiots di açâr trafilât. inaltrò) adv (kje) drugje. Une des acuisizions plui impuartantis al è stât. bistroumen.pdf) Adam [a'dam] os. zvit. Cetantis di lôr a son stadis scritis par jessi imparadis ~ (La). tožnik m. savalon fin . la ~ furlane e à tornât a svoletâ su la specule dal cjiscjel di Udin (Pa 02). açâr [a't∫a:r] m → açâl. (glesie). aments) adv na pamet. na. acumuladôr [akumula'do:r] m 1. Par chescj acjdiments Kabila al à torntât a ~ il Ruande di invasion (Pa) 2. acutizazion [akutidzatsi'on] f MED akutizacija f (ko postane bolezen akutna). aculturazion [akulturatsi'on] f ETNOL akulturacija f. a valorizâ ~ implen il tesaur (MazzonIol).. JUR obtožba f. vesten. (kam) drugam. v nekem določenem kraju. lis canis dal ~ vodovodne cevi. ~ trafilât vlečena jeklena žica. živec). Acuin [Aku'in] priimek v: S. adaments [ada'mεns] → ad a ments. ~ adj neuklonljiv. fi di Diu (Bibl-Lc). imeti v mislih. acutece [aku'tet∫e] f 1. vodoprepusten. burja f. natančno. acustic [a'kustik]. Ogni individui ~ di une malefate al è presumût nocent fintant che la sô colpe no sei stade dimostrade (Pa).it/Friulan-English.

Ma par rivâ ancje chest fin la educazion musicâl e varà di adatâsi a cierts criteris particulârs. prilaganje n 2.. na pamet. lepljiv. prilagojen. adiaterman [adiater'man] adj FIZ neprepusten za toplotne žarke. ustrezen. stik m. adiacent [adia't∫ent] adj bližnji. okolica f. ravnati se. conservatîf e pensade par rivâ al'elaborazion di un lengaç ~ 'es dibisugnis . (CIRF) adesîf [ade'zi:f] -ve adj pritrdilen.. ~si refl uresničiti se. Li prime di peraulis di ogni rie a và scomenzade ~ (Natisone/cjantin). pravi. primeren tudi za razstave. O vin di onorâ pre Checo fasint su un Friûl ~ ai timps di vuê (Union). izvršiti. po malem.. ~si refl privaditi se. vignî ~ priti na misel. la matine di sabide un ~ de dite che (CoUd). sete adamitiche adamitska sekta. namenjen. sprejeti. su lis probabilitâts di transizion jenfri peraulis adiacentis intal test. izvršiti. adebit [a'debit] m bremenitev f. Adatâsi ai siei ecuilibris e no ~ la tiere a lis nestris violencis e farneticazions (Pa). la cocalute [~ teatrâl dal libri „la. Si fonde. L’omp si jemplà la tace e al tacave a bevi ~ ~. ~si a prilagoditi čemu/komu. sosedstvo n. ki privoli. urjenje n. . BIOL adaptacija f. E je minimaliste pal fat che e pense dome a un ~ juridic o formâl (Pa 04/06). gabbianella Ed Il gatto” (Provincia) 3. di creativitât e.. ustrezno. pristojen.. plakat m. prilagojenega potrebam. (SiF 02/1). zvesto tolmačenje 3. adatât [ada'ta:t] adj primeren. No si sa mai se lis peraulis a sedin justis par “rapresentâ” ~ chel che si vîf. zelo počasi. umestiti. adiabatic [adia'batik]. spomniti se. preurediti. il Consei Diretîf e il Diretôr. di mobilitât. pripadajoč.). costâts 15 miliarts di liris (Ladins) 4.. (CIRF). sprijetost f. ~ ancje a esposizions. usposabljanje n. v miru. FIZ adhezija f. lepak m cualchi zovin gotic le à piturade in mût origjinâl e al à tacât cualchi biel ~ dal so grup preferît.e viôt dai adempiments previodûts di chest regolament su lis adesions al Centri (CIRF). al si adate to pari. ~ m 1. I lavôrs di ristaur e di ~ . cumierç eletronic (index. (La) priti do elaboracije jezika. (Pa 03/12) Adelaide [ade'laide] os. adestrament [adestra'ment] m vadba f. par vie des lôr carateristichis naturâls di flessibilitât. adaptirati se na. ustreznost f. o miôr jenfri i lôr segnacui. il . adeguatementri [adeguate'mentri] adv primerno. il spazi risiervât ae lenghe di chê int che e seguìs il servizi informatîf nol è par nuie ~. b. adempi [a'dempi] (t. izenačenje n. sprijetje n. prilepljiv. adamitic [ada'mitik]. Par chel che al riguarde la ~ de lenghe furlane a lis siencis e a lis tecnologjiis mi pâr che (Pa 04/02)..(Ta) adietîf [adie'ti:f] m LING pridevnik m. upogljiv. adempî) tr izpolniti.regione. lepilen. GRAD predelava f. izvršljiv. sprijemanje n. Pardut la ~ al siopar e à passât l'80%.i f Adela f. 2. soglašati. od adasi) adv polagoma. sposoben. privrženec m.(SiF 03/3) adietivâ [adieti'va:] tr LING 1. prilagodljiv. ~ professionâl strokovno usposabljanje n. adasiut [adazi'ut] (demin. cjartis di credit e di ~. polagoma.. pritrditev f (mnenju ipd. samolepilen. adjektiven. adaptiran. ??Adelchi ['] os. ~ al zurament izpolniti prisego. adet [a'det] adj 1. adeguatece [adegu'a:t] f primernost f. sprijetost f. (Tolazzi). Adamov 2. privajen. sprijemljiv. ~ it izpolniti. odjenljiv. ~si refl vaditi se. uporabiti. adatabil [ada'tabil] adj prilagodljiv. soseden. ancje se. f Adela f. ataše m. uporabljati. uriti. pripraven. l'~ al sportel al sarà pursì impegnât te traduzion di tescj e documents (La 05/6) 2. sprijemnost f 3. aderî [ade'ri:] it 1. prileganje n. Le costituzion e l’~ dal vêr cuarp armât podarès jessi demandât a le organizzazion de NATO (ALF). prikladen. -iche adj FIZ neprehoden za toploto. (CoUd) muzej.Tignint ~ che il 75% dai 10 mil indotorâts dal Ateneu a son students furlans e. (lestizza). družaben. disìn. adasi [a'dazi] adv počasi. Par altri chest imprest nol è ~ a rilevâ dute la complessitât dal status di cui che al fevele une lenghe di minorance. priljuden. adatâ [ada'ta:] tr privaditi. televizijska priredba.(Pa)..(Pa). ~ m pristaš m. adibî [adi'bi:] tr nameniti (čemu). uslužbenec m..i. (SiF) 3. (O 19/5/2001). adjektivizirati 2. FIG pristanek m. poznanstvo n. zveza f. adat [a'dat] adj 1. adiabatisim [adiaba'tizim] m FIZ adiabatizem. Siei orghins a son la Assemblee dai Aderents. prilaganje n. cun pichis dongje dal 100% a Pordenon. aderence [ade'rεnt∫e] f 1. lepilo n. adiabaten. prilagajanje n. (bolj obič. adatabilitât [adatabili'ta:t] f prilagodljivost f. (Pa). ~ teatrâl. oprijeti se. LING adaptacija f 5. ustrežljiv. a planc).i m Desideri al ven cjapât presonîr. dut intîr al è ~. Ma il progjet de Aulenti al è chel di un museu flessibil. usposobiti.(Pa) adatament [adata'ment] f 1. adeguât [adegu'a:t]. adempibil [adem'pibil] adj izpolnljiv. umesten.to orodje (ta pripomoček) ni primeren. prileganje n 2.. da. Lis dificoltâts a consistin tal cjatà la fibre e il materiâl che a vedi une ~ suficient cun la malte (o miôr.. ustrezen. adaptirati. učiti. 2. bisugne dîlu. usklajen. adempiment [adempi'ment] m izpolnitev f. intant che il mestri Beno Nadale al è lu ~ aes publichis relazions (Natisone/tellini) 2. adempî [adem'pi:] it → adempi. sprejemanje n. adatevul [ada'tevul] adj popustljiv. ancje tal ~ pe sene curât di Collavino (CoUd). Fintremai cumò a àn aderît al Cirf plui di une trentine di studiôs. 2. adaptacija f. adjetkiv m. adiatermen. Toni al è ~ par tratâ chel afâr Toni je primeren za ta posel. tu puedis adatâti ancje tu. -ade adj primeren. prilagoditi. doprant chel ~. uriti se. umesten. privaditi se na. FIZ adherenca f. LIT priredba f.fvg. Al è un nom. izvršitev f. aderent [ade'rεnt] adj prilegajoč se. Dôs alis dal capanon plui grant a son adibidis a fâ sunâ i complès contemporaneamentri. ~ m 1. -iche adj 1. ma nissun mi clame plui cussì. che al jere stât . uporabljati pridevnike. (Ta) adesion [adezi'on] f 1. prilagoditev f. dodeljen. (Pa) . adiacence [adia't∫εnt∫e] f bližina f. izvrševanje n. televisîf gledališka. prilagoditi se.it/fvgroot) adeguament [adegua'ment] m izravnava f. di ~. adestrâ [ades'tra:] tr vaditi. izpolnjevati. usklajevanje n. ~ copât. Adeline [ade'line] os. določen. adamitski. sposoben. držati se česa 2. usklajenost f. primeren. “etnichis”. pridružiti se. pristopiti. adietivâl [adieti'va:l] adj LING pridevniški.. privolitev f. La prime scomesse e je chê dal test che.

v glavnem. adizionâl [aditsio'na:l] adj dodaten. adisonian [adizoni'an] adj MED Addisonov. O vuei lei e scrivi la mê lenghe di ~ Cescje (Pa). ~ m FIZ. nedimenzionalen (SiF 03/4. oboževalec m. FIG seštevalen. -iche adj KEM adipinski. vkupno. adizion [aditsi'on] f 1. ~ m bolnik z Addisonovo boleznijo. častilec m. adotant [ado'tant] m JUR posvojitelj m. Il Ie dai 6 ai 8 di Fevrâr.. (Pa). zamaščenost f. uporabiti. masse ~ prezgodaj. adorâ [ado'ra:] tr 1. koštrun m. MAT seštevanje n. no nus tocje lotâ sôl pe libertât de religjon. pristavek m. popolnoma. odločiti se za. adore [a'd‫כ‬re] adv zgodaj. tessût ~ MED mastno tkivo. viodi ricognossude la dignitât di lenghe al furlan. Personalmentri o adori la part che Pupi Avati al veve pensât par te in"Regâl di Nadâl". vignint ~. adimplen) adv 1. Podaspò la catidrâl e restarà vierte pe ~ fin miezegnot . evnuh m. najhitreje.i. FIG sprejetje n. cence nancje dâ ~ a pensâ che di daûr a sedin dome grancj interès economics.i m Adis Abeba f (glavno mesto Etiopije). adreture [adre'ture] adv → dreture.adietivât [adieti'va:t]. traviars Concuardie e Padue. Adize) r. o torni plui ~ chest an letos bom prišel bolj zgodaj. štiri po štiri. (La) 3.(Bibl-Marc). MAT adimenzionalen. adopcija f. rivâ ~ di → rivâ. v celoti. adinton [adin'ton] v: lâ jù ~ (~s) na tla telebniti. adoncje [a'donqe] co → doncje. ~ fevelant na splošno rečeno 2. passant ~ dal mâr di Galilee.da so majhni otroci čudoviti. e menave a ~ e per Italiis. ljubek. adizionâ [aditsio'na:] tr sešteti. adotâ [ado'ta:] tr 1. -iche adj jadranski. množično. adiriture [adiri'ture] adv naravnost. posvojitev f. a levin copant ducj i gjats par fâju sul spêt..i m Hadrijan m. ~s des lôr stessis oassions adorazion [adoratsi'on] f 1. FIG lepotec m. ma. indoplis) adv 1. acit ~ adipinska kislina. dopo che al è ~ maridât potem ko je bil že dvakrat poročen 2. masten. oboževati.). FIG) vhod m. ~ de strade ob cesti. Adriatic Disore (t. vignî ~ priti to bistva . adsorpcijsko sredstvo. KEM adsorbent m. ad in cuatri [adinku'atri] adv 1. posinovljen. Adrie ['adrie] kr. dva na enkrat. ~. cence violentâ.(Pa) 2. Adrian [adri'an] os. FIG sprejeti. MIT Adonis m 2. adin [a'din] m 1. adozion [adotsi'on] m 1. prevzemanje n. (Pa 03/6). ma ~ pe libertât de culture (Predicje Glesie Stât 1977) Adis ['adis] (t. adorabil [ado'rabil] tr oboževanja vreden. adoremus (t. . Alpe ~ Alpe Adrija. Adrijan m. Adize [a'didže] r. uporabljati.. In tal câs particolâr dal gruessam. -ive adj posvojen. adoptiranje n. Dopo vê cjatât l’animâl di ~ (CoUd ) 2. Dulà che. 2. fasê lis scjalis ~ stopiti na vsako drugo stopnico. množično. imeti rad. 2. adotât [ado'ta:t] m posvojenec m. admosferic [admos'fεrik]. popolnoma. prevzeti. Adis Abebe [adis a'bebe] kr. adorute. m Adiža f (IT Adige). docela. na kupe. ~ m KEM aditiv m. (na) splošno. e forsit ancje cualchi cjan e pantianis po ~ (A).i f Jadran m. ponavadi. (Pa 7/2000) adrenalin [adrena'lin] f MED adrenalin m. ~ une bandere ladine . dvojno. skupno. adotade [ado'tade] f posvojenka f. pûr palesant l'impuartance de ~ al mancul di un "minimum" di tutele. cui che al è paron jure suo (Mar) Adorgnan [ador'ñan] kr. → in plen. la contaminazion e je par solit un fenomen ~ (SiF02/1). ad in dopli [adin'd‫כ‬pli-] (t. oboževanje n. O vin viodude la so stele a soreli jevât e o sin vignûts a ~ il Signor. 73-84). (na) splošno. cueste adriatiche jadranska obala. posvojiti. -ive adj 1. adimensionâl [adimensio'na:l] adj FIZ. come chel dai marcjâts e l'avvocazia de vile di Codroip. uporaba pridevnikov. Adonis [a'd‫כ‬nis] m 1. adoradôr [adora'do:r] m 1. -iche → atmosferic. cuant che ~ speravin ko sva obadva upala.i f → Adis. dvakrat. češčenje n. m Adolf m. v dvoje. Adrianopul [adria'n‫כ‬pul] kr.i f Odrin m (tur. brez razlike. Un popul e la sô lenghe a son leâts ~ cul teritori. dodatek m. al viodè Simon e Andree . ad ôr di [a'do:r] (OLF) prep na robu (+ gen. (Pa 06/1). v množici. Al diseve che i fruts piçui a son adorabii (Bel) . metint che la Provincie autonime di Bolsan a decreti (par leç) di ~ il ladin standard tai documents uficiâi (La).i. aditîf [adi'ti:f]. dodaten. isal masse adore par meti alc sot i dincj (Sg). adriatic [adri'atic].. dohod m. adoptiven. po dva. Adriatic di Sore) che ancje ogni pussibilitât di monopoli sul trafic puartuâl dal Adriatic Disore. Adolf [a'd‫כ‬lf] os. il cûr j trotave ~. strnjeno. takoj. dva na enkrat. i m (Tresesin) Adorgnano. adingrap [adin'grap] adv → grap. čudovit. adorone. il prin e l’unic sfuei che al sedi scrit ~ te nestre lenghe 5. adit ['adit] m (t. REL častilec m 2. postranski. → cjastron 2.. poleg. Edirne). prehod m. -ose adj MED (bolezensko) debel. (Leng). REL častiti (Boga). rano. adipic [a'dipic]. la glesie di une volte po ~ / no veve che un altâr par celebrâ 4. celotno. skopljenec m. štiri na enkrat 2. PES LENGHIS DI ALP ADRIE. konj skopljenec m. al ~ ti cres la baldorie ad in doplis [adin'd‫כ‬plis] adv → adindopli. adipôs [adi'po:s]. nadvse ljubiti. a ~ di Tresesin e va indevant la fieste di “Sante Palonie”(Pa). adipositât [adipozi'ta:t] f MED (bolezen) debelost f. adingrum [adin'grum] adv v izobilju. al è une ~ di compits plui sempliçs. 2004 (Pa). (glesie) 2. (SiF 02/2) 2..( bassafriulana). MAT seštevalen. patrie di ~ posvojena domovina. aditiven. deriv. adietivazion [adietivatsi'on] f LING adjektivizacija f. adoruce. ad in doi [adin'doi] adv dva po dva. ADL ['] kratica > Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine (La) admosfere [admos'fεre] → atmosfere. seštevati. ~ m Adriatic Jadransko morje. la Vie Anie che. adotîf [ado'ti:f]. ~ dal troi ob poti. ob. adindoplis. ad implen [adim'plen] (t.. ad oremus) v: clamâ cdn ~ z nekomu obračunati. obadva. tancj a àn preferît restâ inte tiere deventade patrie di ~ là che a puedin cressi e educâ i lôr fîs (Pa 03/2). KEM adsorpcijski. adsorbent [adsor'bεnt] adj FIZ. adotabil [ado'tabil] adj sprejemljiv. adoptirati. tolst. REL čaščenje n. -ade adj LING adjektiviziran. aditiven.

Infat. adulterazion [adulteratsi'on] f ponarejanje n. aereo [a'εreo] m (it. adunance [adu'nant∫e] f 1. laskavec m. aeroplan m. zborovanje n. a la) art < a + la. aerofotogrametric [aerofotogra'mεtrik]. aeromecaniche [aerome'kanike] f aeromehanika f.) letalo n. (Bibl-Lc). navajati. meti ~ zbrati. par traiju ~ al nimî . aeronavâl [aerona'va:l] adj pomorskozračni. Avis) morajo prispeti v knjižnico. o ai fat jemplâ di biei concui i granârs. de biodegradazion dal carboni organic in condizions aerobichis. adulter. aerometri [ae'r‫כ‬metri] m FIZ aerometer m. ~ prep 1. vkup. prilizovanje n. aerofâr [aero'fa:r] m letališki svetilnik m. adulazion [adulatsi'on] f laskanje n. napram. vistût in gringule e cul anel di aur (Bibl-Let-Jacun). metisi ~ zbrati se. aerofagjie [aerofa'ăie] f MED aerofagija f (bolezen pri kateri se požira zrak). aero.. une femine. aeronavigazion [aeronavigatsi'on] f zračn navigacija. aduncje [a'dunqe] co → doncje. spriditi. adusis. aerodinamicitât [aerodinamit∫i'ta:t] f FIZ aerodinamika f. aerogram [aero'gram] m letalska pošiljka f. aerodine [aero'dine] m aerodin m. Une gjernassie triste e adultare e cîr un segn (Bibl-Mt). proti. adun [a'dun] adv skupaj. ŠP aeroben. int che e fâs ducj i sports di chest mont. pri-. delovanje). ae stesse maniere tal mai dal 1944cuant che un ~ di combatiment todesc (CoCamp) // < aeroplane=aero+plane (izpelj. aerobus m. ae ['ae] (t. fâ ~ prešuštvovati. 2. aerograf [ae'r‫כ‬graf] m ART brizgalna pištola f. planus=plan). ~si refl precenjevati se. od lat. aeronaut [aero'naut] m letalec m. nasproti.. ARH društvo n. na sebi (bolj obič. vlačuga f. .. aeromecanic [aerome'kanik] f aeromehanski. a àn di rivà ae Biblioteche (Codroip. Chest organisim al varès di lavorâ ~ cuntun centri regjonâl (Onde). -iche adj GEOL aerolitičen.(v zvezi z zrakom. adulterin [adulte'rin] adj prešušten. la miôr Capele e je a çampe. ob. i ~s . adulâ [adu'la:] tr prilizovati se. zrakoplov m. ponaredba f. se o sin adolessents si pues fâ fente di jessi un ~. zrakoplovstvo n. aerobus [a'εrobus] m srednje veliko letalo. Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). // lat. aerobiche [ae'robike] f aerobika f. zrakoplov m. aerobrigade [aerobri'gade] f VOJ letalska brigada f. adusi [a'duzi] (adûs. aduès [adu'εs] adv na hrbtu. letalstvom). laskati komu. aeromodel [aeromo'dεl] m letalski model. prinesti. aerofotogrametrie [aerofotograme'trie] f GEODEZ aerofotogrametrija f. aerografist [aerogra'fist] (pl aerografiscj) f ART aerografist m. -iche f FIZ aerodinamičen. letalski. aero-. adun cun [a'dun 'kun] prep skupaj z. adulteri [adul'teri] m prešuštvo n. do-vesti 2. priliznjen. aeroclub [aero'klub] m aeroklub m. ponarediti. na. (mediateca-codroipo). aeromodelist [aeromode'list] m letalski modelar. m prešuštnik m. zaim.adstrât [ad'stra:t] m LING adstrat m. -iche adj GEODEZ aerofotogrametričen. aeromodelisim [aeromode'lizim] m letalsko modelarstvo. Par chest si à decidût di clamâ adun in maniere straordenarie. aerolinee [aero'linee] f letalska linija f. nezakonski. aeroplan [aero'plan] m letalo n.. clamâ ~ sklicati. (SiF 03/4. aeronâf [aero'na:f] f 1. vlačugarski. Dai 13 ai 31 di Decembar mostris su l’aeronautiche li de Universitât. zrakoplovec m. Devant di me al jere chel zovin aeronaute furlan. ~. aerologjic [aerolo'ăie] f METEO aerologičen. aerolitic [ae'r‫כ‬lit]. Zornade di adunancis: jo o larai ae assemblee anuâl (christianromanini 07/03) 2. jentrant. aerografic [aero'grafik]. dorasel m (človek). ai Riçs di Udin. fotografiranje iz zraka. adûs .Cui us ael scorsâts? Sotìe? (Tolazzi) aer ['aer] m → aiar. tik poleg. linee aerodinamiche aerodinamična linija f. navesti. sklicevati se (na). adultare [a'dultare] f prešuštnica f. 73-84) 2. aeromaritim [aeroma'ritim] adj letalsko-pomorski. aerofon [ae'r‫כ‬fon] m aerofon m. sestanek m. che e cognos dutis lis dietis e lis gjnastichis e lis aerobichis ma no cjante. BIOL aeroben (ki zahteva kisik za življenje.[a'εro] prvi del v zloženkah sl. adult [a'dult] m odrasel m. intôr). letalo lažje od zraka. -iche adj ART aerografičen. ponarejati 2. -iche adj 1. lunis che al ven . (Onde). -ore adj laskajoč. aerolit [ae'r‫כ‬lit] m GEOL aerolit m. FIG pokvariti. . združiti. ~ il mûr a mieze navade. aerodinamiche [aerodi'namike] f FIZ aerodinamika f. aeromobil [aero'm‫כ‬bil] m letalo n. združiti se. aerobi [ae'r‫כ‬bi] adj BIOL aeroben. ael ['ael] vpr. (Ta) aeronautic [aero'nautik]. (Pa12/03). aerografie [aerogra'fie] f ART aerografija f (z brizgalno pištolo). aduladôr [adula'do:r] m prilizovalec m. aerofotogram [aerofoto'gram] m GEODEZ posnetek iz zraka (za izdelavo kart). → aial. aerobiose [aerobi'‫כ‬ze] f BIOL aerobioza f. vesoljska ladja. aeronautiche [aero'nautike] f letalstvo n. zrako. -iche adj zrakoploven. prvine sosednjega jezika v danem jeziku. aerofotografie [aerofotogra'fie] f aerofotografija f. domišljati si. zbor m. prešuštniški. adulterâ [adulte'ra:] tr 1. cepelin m 2. adulà [adu'la] adv in co → dulà. p adusût in adot) tr 1. I sociâldemocratics si metaran ~ cun Gnove Slovenie (NSi). tignî ~ → tignî. no rît (Bel). na enkrat. gjinastiche aerobiche aerobna telovadba. Chel che al mande vie la so femine e al spose une altre al fâs ~ e ancje chel che al spose une mandade vie dal om al fâs ~». adultar [a'dultar] adj prešušten. deventâ ancje un imprest par meti ~ peraulis specialistichis e insiorâ il Coretôr Ortografic (SiF). aerologjie [aerolo'ăie] f METEO aerologija f. se tune vuestre ~ al jentre un sior. aerobic [ae'r‫כ‬bik]. aerodinamic [aerodi'namik].

afasie [afa'zie] f MED afazija f. važnost f. resna zadeva f. prijaznost f. ljubezniv. vrednota f. pritrditi. nol è apene metût in salf l’~ / che al capite un dotôr in chirurgjie 5. aeroscop [aero'sk‫כ‬p] m aeroskop m. atmosfera f. aferent [afe'rent] ?? professors aferents . pritrdilen 2. aerostat m. ljubeče. zagata f.?? aerospaziâl [aerospatsi'a:l] adj zrakoploven. aerostaticitât [aerostatit∫i'ta:t] f aerostatičnost f. zasoplost f. → intrant. zadevo. pritrdilen. afarist (pl afariscj) [afa'rist] m 1. kupčija f. zrakoplov m. afâr [a'fa:r] m 1. afabilitât [afabili'ta:t] f vljudnost f. vrednost f. naklonjenost f 2. aerorimesse [aerori'mese] f hangar m. di un At di Intese che al torne a ~ i principis e i impegns promovûts dal Progjet. prijazen. nol ves nissun disturp ~ ma dome problemis inte juste sielte des lenghis (SiF 02/1). che a son leâts al svual dai avions (Pa). ljubeznivo. ma come ~ gjenerose dai valôrs fondants di un popul e des sôs radrîs. ~ m poštno letalo. apont. poslovnež m 2. nepošten. cence dubi (Pa/lenghe). (ShW). -ose adj zasopel. muka f. a jere deventade siore (JM) afasic [a'fazik]. afetivementri [afietiva'mentri] → afietivementri. ljubeznivost f. sotsegretari pai afârs forescj podsekretar za zunanje zadeve. orodje n. afanôs [afa'no:s]. dal numar di professors aferents (SiF 02/1. afermazion [afermatsi'on] f 1. aerotraspuartâ [aerotraspuar'ta:] tr prepeljati z letalom. ljubeč. nepošten trgovec m. ~ militâr vojaško letališče. vprašanje n 4. FIG predmet m. 2. letalski. potrditi. aferesi [a'fεrezi] f LING afereza f (opuščanje črke ali zloga na začetku besede). aerosfere [aero'sfεre] f FIZ aerosfera f. Al è l’areoplan plui strani che il cîl dal salon ~ di Le Bourget al vedi forsit mai ospitât. (Macjeu) aerostât [aero'sta:t] m balon m. posel m. afabilmentri [afabil'mentri] adv prijazno. špekulantski. aerospazi [aero'spatsi] m zrakoplovstvo f. cussì pierdûts tal lôr fuart ~. pritrditev f. resna zadeva. ['a:s].. . afirmacija f 3. Tal cjadalan di fondazion dal ~ militâr merecan di Davian. zadeva f. afetuôs [afetu'o:s]. afermâ [afer'ma:] tr trditi. 3. afetuosementri [afetuoze'mentri] adv prisrčno. aeroreatôr [aerorea'to:r] m aeroreaktor m. afasiologjic [afazio'l zie] f MED afazija Il “panorame afasiologjic” al è incressût intai ultins agns dal Setante cui studis su la rapresentazion dal lengaç intai bilengâi cu la stimolazion eletriche de scuarce cerebrâl (SiF 03/4. 97-114) afasiologjie [afa'zie] f MED afazija I studis di afasiologjie a puedin dimostrâ se une determinade regjon cerebrâl e je necessarie par un component dal lengaç (SiF 03/4. aes 17 di sabide 13 ducj in place a Udin! . opravek m. Il fat che S. aerostazion [aerostatsi'on] f letališko poslopje. pritrdilen. aeropuestâl [aeropues'ta:l] adj nanašajoč se na letalsko pošto. afamâ [afa'ma:] tr → famâ. trpljenje n.aeropuart [aeropu'art] m letališče n. un ~ strac slab/ težek/ grd posel. aerostatičen. al so cori ~ berlant tal silenzi de gnot. brezobzirno poslovanjem špekulantstvo n. come il test pe ~ bilengâl (Uniud). aerostatic [aero'statik]. Son cussì fûr cul cjâf.. a lis) art a + lis. prijaznost f. aerostatiche [aero'statike] f aerostatika f. -ive adj 1. che fin lis robis cence vite a scomencin a fâur dam. afetuositât [afetuozi'ta:t] f prisrčnost f. letalstvo f. afermatîf [aferma'ti:f]. 209). afermativementri [afermative'mentri] adv trdilen. pritrditev f. afetîf [afe'tîf] → afietîf. aeropueste [aeropuar'ta:l] f zračna pošta. ai 15 di Fevrâr (Pa). al è un ~ di fat dejstvo je. E no si à di dismenteâsi dai dams che a divegnin propit de ativitât ~. -iche adj MED afazičen. Une identitât riscuvierte che . un ~. GRAM afermativen. ~ internis notranje zadeve. XI posizion: negazion: A = afermative (forme dal non no negative). ma cuei la polente al jere za un ~ seri. MED aerosol m. vljuden.. problem m. aes ['aes] (t. mi àn disvoiât ~ dai miei lavôrs. degnevul. (glesie). (CoUd) afermabil [afer'mabil] adj zagotovljiv. priprava f. ben.(Leng) âf ['a:f] f (pl. aerotaxi [aero'taksi] m aerotaksi m. ~ civil civilno letališče. afekcija f. oprava f. afaron [afa'ron] m velik posel m. prijazen. zadihan. nežen. -ose adj prisrčen. disbratâ un ~ urediti nek posel/ neko stvar. zadihanost f.. afan [a'fan] m težko dihanje n. težava f. ki ga je mogoče trditi.. trdilen. MED bolezen f. objekt m.J. zagotoviti. (La) 2. aeropuartâl [aeropuar'ta:l] adj letališki. stvar f. e pues dipendi dal numar di students iscrits . afaristic [afa'ristik]. al è ~ finît ves trud je zamanj. aerosol [aero's‫כ‬l] f FIZ. distrigâ un ~ izvesti nek posel. špekulant m. ljubezniv. aerosolterapie [aerosoltera'pie] f MED aerosolterapija f. (Sg). aerotraspuart [aerotraspu'art] m aerotransport m. aerovie [aero'vie] f zračni koridor m. In altris voris di scandai de produzion linguistiche. afeli [a'fεli] m ASTR odsončje n. afezion [afetsi'on] f 1. Cun lôr a veve fat afarons. afarisim [afa'rizim] m nepošteno. nagnjenje n. reč f. aerodromski. -iche adj poslovno brezobziren. aerodrom m. aerotraspuartât [aerotraspuarta:t]. (SiF 02/1) afermative [aferma'tive] f JUR potrditev f. vljudno. in chescj dîs il gno pinsîr ~ e ricognossint al svuale tai cimitieris (glesie). afabil [a'fabil] adj priljuden. -iche adj aerostatičen. biel in pont. epûr al jere un omp prudent. trditev f. GRAM pritrditev f. aerotechniche [aero'tεknike] f letalska tehnika f. afelij m. ['a:fs]) čebela f. afetivitât [afetivi'ta:t] f → afietivitât. ljubezen f. -ade adj prepeljan z letalom. Averbis di ~: ancje. ~ seri resna zadeva. letalski prevoz. o sclabaci cualchi viers di pôc ~. vsekakor. 97-114) afat [a'fat] adv popolnoma. nežno. ljubeznivost f. La ~ e je piçule fra lis bestis (Bibl-FidiSirac). namen m.

. zvest. uresničitev f (potrjuje se. afliç [-'it∫] / aflîç. žalovanje n. naostriti. la partecipazion plui alte si le à vude a Premariâs (Onde). sorodnost f. teorie de ~ teorija zanesljivosti. ma il ministri cumò al è masse impegnât a fâ concorince ai “marines” merecans te vuere dal ~. duhovit. ljubezen f. a un film di fantasie. dongje Gjenue. . par virtût. afgan [af'gan] adj afganistanski. (Pa 04/06). jamstvo n. afitâ [afi'ta:] tr 1. 2.i m Afganistan m. vzeti v najem. afirmâ [afir'ma:] tr (po)trditi. . afietosetât [afietoze'ta:t] f prisrčnost f. afrescjist [afres'qist] m ARS freskant m. afinitât [afini'ta:t] f 1. Par chel che al inten la ~ al vôt.(Pa 02). aforisme [afo'rizme] f izrek m. afektivno. (SiF 02/1). (BelAlci). chel furlan. che al vîf la dimension de ~ cun discrezion. zagotovilo n. naval m. ljubezniv. afietôs [afie'to:s] adj prisrčen.(La 04/11). Il trafic des feminis che a vegnin dal Sudest asiatic al smire l’Americhe dal Nord. afositât [afozi'ta:t] f soparica f. oddati. aforistic [afo'ristik]. afolâ [afo'la:] tr napolniti. mučiti.. ~si refl zanesti se. (Scf). afirmazion [afirmatsi'on] f potrditev f. afietivementri [afetive'mentri] adv strastno. vê in ~ alc. Te Bibie Diu al diclare che la tiere e je sô. afiliazion [afiliatsi'on] f JUR afiliacija f. Une tiere uniche ancje par resons afetivis. afektivnost f. FIG izostriti. olmant la mancjance di cualsisei limit. nagnjenje n. di tantis fameis. pridobiti (koga). afon ['afon] adj brez glasu. KEM afiniteta f. afezionât [afetsio'na:t]. afinâ [afi'na:] tr 1. pritrditi. altri sistem par ~ la capacitât critiche dal frut (Pa). La cuantitât di FB1 e je stade misurade cuntun sisteme comerciâl di cromatografie di ~ (Fumitest Vicam). equilibri e cussience madure (Pa 03/2). cemût che si à dite dai afgans. afidament [afida'ment] m 1. v zakup. e nô oms o sin incuilins. (Pa 02). l’~ di une intiere valade. potrdilo n. Daspò da lis aflatossinis a son stadis scuviertis une vore di altris micotossinis (SiF 02/1. ~si refl 1. sorodnost f. afituâi. Si è rivâts al procès no parvie dal lôr rapuart ~. presi di ~ ljubiteljska cena f. nežnost f. PSIH afektiven. podpreti. “Ararat”. -ade adj nabito poln. che al veve un sens afirmâsi come latins o romans (La). di passaç (Pa 06/1). vê ~ par nekaj/ nekdo biti nekomu pri srcu. I organizadôrs a consein di sielzi i dîs di vore pe visite. (Pa) Afgane [af'gane] f Afganistanka f. afituâl [afitu'a:l] adj najemniški. fintremai cuant che al torne a Rome tal '44. tal so cjalâ ~ . afiniteta f 3. množica f (ljudi). jedrnat. cjamare di ~ (Sg) najemniška soba 2. najemen. potrditi se. afidabil [afi'dabil] adj zanesljiv. afonie [afo'nie] f MED brezglasnost f. 2. cjapâ ~ par un čutiti nekaj za nekoga. čustven. dotok m 2. naval m. dafonz. zaupanje n. izročanje n (zneska ipd. udeležba f (npr. izročanje n. prijaznost f. La pluralitât des lenghis no inderedie l'~ di un Impêr universâl unic (Pa). nagnjenje n. aforizem m. (Natisone/miti). (La 05/7) afidavit [afi'davit] m JUR afidavit m (garancijsko pismo). najeti. strasten.afezionâ [afetsio'na:] tr spoprijateljiti. Dal rest purpûr il regjissêr Atom Egoyan al à afidât. par ubidience e ~ . afietîf [afie'ti:f] adj 1. so afezionât colezionist. privržen. (Pa 04/07) afresc [a'fresk] f ARS freska f (na presno slikana podoba). (La 05/12). pritekanje n.). → fin I. p aflizût in aflit [-'it]) tr (u)žalostiti. a fin che [afin'ke] co da (bi) (namenilno). (Pa) afolât [afo'la:t]. afirmâsi [afir'ma:si] m udejstvovanje n. v volitvah). za fa 2 agns. par chel che al sarà. Pai obietîfs pui grancj si scuegnarà fâ ~ su lis autoritâts publichis (Pa). poistovetiti se. aflizi [a'flidži] (afliç [-'it∫] / aflîç. afit [a'fit] m najem m. ~ che e sa di integralisim. množica f (ljudi). ~ m pritok m. african [afri'kan] adj afriški. la preocupazion. prijateljski. afolament [afola'ment] m gneča f. afluent [aflu'εnt] adj pritočen. la funzion di riclamâ chê trimende realtât storiche. pritrdilo n. aflizion [aflitsi'on] f žalost f. izboljšati. L'~ al è circondât di monocromiis cun senis de creazion di Adam e di Eve e dal pecjât origjinâl. aflatossine [aflato'sine] m KEM aflatoksin m. afni ['afni] m KEM hafnij (Hf). kaj. fâ ~ sù cdn. (splošno) uspeh m. vuere dal ~ afganistanska vojna. ~ definitîf dai lavôrs a la imprese "Alpe Costruzioni Srl" di Udin.(CoUd) 2. afonija f. aflizis. brusiti 2. i talibans no son araps. (t. uresničuje se). najemati. vzbuditi ljubezen. a cjase di Alberto Della Ragione. nežen. aforisim [afo'rizim] f → aforisme. al à aprofitât Triest che. par sconzurà afolaments discomuts. ljubeznivost f. dajanje n. čuten. in plui il progjet des bariduris pare claps al varà di vignî disvilupât secont de teorie de ~ (“Reliability Design”) (SiF 03/4. ma a son indoeuropeans. afidabilitât [afidabili'ta:t] f zanesljivost f. Afganistan [afganis'tan] kr. afidâ [afi'da:] tr zaupati (komu kaj). ~ Afgan Afganistanec m. afrescjâ [afres'qa:] tr ARS poslikati s freskami. -iche adj aforističen. (Bel) 2. navezan. soparnost f. Un om di Dolegnan al leve a menâ l’~ al paron che al stave a Puçui. 47-59). Ultims par cualitâts pastorâls. (CoUd). ostriti. par viodi se tra i doi si podeve cjatâ cualchi ~. ~ m najemnik m. bridkost f. naklonjenost f. afiet [afi'et] m čustvo n. aforistichementri [aforistike'mentri] adv aforistično. dulà che amôr e ~ si incrosis un cul altri. izpopolniti. afossament [afosa'ment] m izkop jarka. e ~ dal fiort une vore font di Bra Viken (CoUd). (Bel). al à superât i ultins intops par ~ cun fuarce la sô primazie. Se i patriarcjis venezian a vessin vût un fregul di ~ pe lôr glesie (Natisone/furlanis). zagotovilo n. afietivitât [afietivi'ta:t] f čustvenost f. afluence [aflu'εnt∫e] f 1. malaiìis che a aflizin la umanitât.. zaupanja vreden. afonz [a'fonts] adv → fonz. -ade adj vdan. no podeve fâ ~ ni suntun miedi e ni su altri personâl sanitari. FIG) podobnost f. che al à stimât plui di 7 mil vitimis te vuere afgane (Pa 03/11). par inteligjence. alc zanesti se na koga. trpinčiti. čustveno. zakupnik m. (Pa 2002). zakup m. simpatija f. oddajati v najem. nagnesti. 31-45). → contindi.

korito n. si viôt che al à di vê plene la cjanive di scjaveç e di agarolis. letoviščarji ob ognjišču. morje ipd. mezga f. Triest e la cueste furlane (aghis teritoriâls venezianis) (Natisone/furlanis). (vino) pátoka f. pršavica f. afroasiatic [afroazi'atik].com/nuova_pagina_2. chel rapuart di armonie cun nô e cul mont che nus covente plui che no la ~ di bevi. ~ muarte tiha. izvarek . agaçon [aga't∫on] m (močna) rosa f.). (Pa 04/07). Al è stât presentât a Rome il rapuart anuâl sul stât des aghis balneabilis dal stât italian. ta cjase mortuarie (sf). africanistiche [afrika'nistike] f afrikanistika f. daspò l'~ dal ciment. ~ basse oseka f. -ache adj spolno dražljiv. čarovnica f. che a son elements vivûts te nestre realtât. tal fâ l’agadorie par gjavâ l’umiditât dal mûr che al veve çoncjade la lidîs maestre di chel len 2. (bolj običajno agaçon) (močna) rosa f. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. agamija f. patatis agadacis. jarek m. Ma dilunc un piligrinaç al sepulcri de martare ~. ~ sclete čista. -iche adj afrikanističen. (Bibl-Apoc). kava ipd. menâ il cjâr par ~ hoditi kakor pes okoli vroče kaše. agane [a'gane] f MIT nimfa f. agadorie f ) m 1. ~ sante blagoslovljena voda. agaçâl [aga't∫a:l] m → surtum. vila f. vdrtina f. Fer achì suntun pît o cjali cence mans ~ muarte ~ fuarte vuarbe platade (lacomugne). voda f. mirna voda. (SiF 03/4. tirâ dentri la ~ vodo napeljati v hišo. I sistemis plui cognossûts pal tratament des aghis refluis a son i procès a pantan atîf. passant par ~ 3. dicà dilà da la Aghe levo in desno Tilmenta. jarek m. i goloseçs 3. obiskovalka f toplic. termalna voda f. afte ['afte] f MED afta f (vrsta ustnega ulkusa). izžlebitev f. ~ plovane deževnica.htm). a Catanie (La).htm) agaragar [a'ga:r] m KEM. (BrLi). vê in bocje l’~ skomine imeti (po čem) 2. ma e fo ancje obleade a sapuartà che tra Fiume. grlo n . premočen. iche adj afroazijski. agagn [a'gañ] m krč m. il filistrin. i gustâs lis cenis.. Za fa cualchi mês. podopo al è di paiâ la locande. passâ la ~ 5.(Pa). robinija f. (raz)žalitev f. ~ m Afroameričan m. lis deitâts in muse dure / i agarûi al fogolâr dame.i m MIT Agamemnon m. al è stât pussibil concentrâ i propagui (SiF 02/1. tok m (vode). 31-45). Jo o fasei une arcje di ~ (Bibl. (Pa 03/5) 3. golt m. obiskovalec m toplic. agaç [a'gat∫] m 1. agadôs [aga'do:s]. (praxisfriuli).it/archivio/notizie1pag/64. BIOL agar m. (Pa 02). dežek m.Lis Aganis a son lis striis che a stan tai çondars su la aghe dal Citon. grlo n. lis cuais no van simpri par chel ~ ne gre vedno vse gladko. africât [afri'ka:t]. dulà che frute o mi bagnavi tra i siei claps inte sô ~ sclete (Natisone/furlanis). (mediacastions. ~ di bevi pitna voda. il morâr. bistvo n. agâr [a'ga:r] m (redko) brazda f. ~ frescje sveža voda. robinija f (Acacia). agarole I [aga'r‫כ‬le] f 1. → dituart. ~ m African Afričan m. agace [a'gat∫e] f BOT (t. Afrocubane [afroku'bane] f Afrokubančanka f. ~ m afrodiziak m. razpoka f. neizkvarjena voda. Afriche ['afrike] kr. ki se kujajo (zaradi slabega vremena). Bepo cence suspiet a’la viôt / e ~ fra tantis la crôt. pijača f (mleko. razor m. ~ di limon limonada f. al vûl dî che il bocâl par umiliâ l’agadorie no ti mancjarà → garat 4. na tej in oni strani Tilmenta. di pôc a vevin tirât dentri la ~ (MazzonIol) 2. La stradele. ~ glaçade snežni metež. lis agarolis. ~ corint tekoča voda. moker. afrodisiac [afrodi'ziak]. agaragar m (želatina iz alg).i f → Aghite. li dal Conservatori o vin organizât dai ’seminaris sul repertori musicâl ~ vierts pal public (Pa). afrikata f. ~ alte plima f. → scjaveç 2. afront [a'front] m napad m. -ice adj voden. Agamemnon [aga'memnon] os.. -ade adj LING sun ~ zliti glas. un grop di associazions impegnadis in ~ (Pa). 73-84). soteska f. aghis teritoriâls teritorialne vode. → agarûl. moker. limfa f. agadôr [aga'do:r] (t.i f Afrika f. ~ m Afrokubanec m.). su la rive dal Tiliment. In fevrâr il soreli al va par ogni ~. agarizât [agari'dza:t] ?? Invezit doprant tampons di teren agarizât e piçulis modificazions dal aparât.) goltanec m. cologne) KEM voda f. agaç) akacija f. aftôs [af'to:s]. agarûl [aga'ru:l] m letoviščar m. prime di sposâsi a dedicavin la proprie pipine a la dee ~. FIG (šalj. ~ pudie žveplena voda f. i vôi sbeleâts e ~. e torne a ripiâsi e si rimpine cuntun pas plui lizêr (Natisone/furlanis). Il sun ~ palatâl sort (Il sun des peraulis talianis cinema. Cuissà che nus capiti d’incuintrâ une Agane” mi diseve ridint. afroamerican [afroameri'kan] adj afroameriški. vlažen. poce di ~ mlakuža f. aghis refluis odpadne vode. Afroamericane [afroameri'kane] f Afroamerčanka f. BOT (bolj običajno agace) akacija f. ~ te pupule krč v meči. najada f. afrocuban [afroku'ban] adj afrokubanski. vlaga f. Tal doman a soi lât a tirâ le ~ sante a mê sûr. (t. agamic [a'gamik]. cena (Pa). afro ['afro] prvi del v zloženkah afro-. -ose adj voden. vila f. izdolbina f. ~ risultive studenčnica. FIG voda f. ~ misclice slana voda. ranitev f . potok m. agadorie [aga'd‫כ‬rie] f → agadôr. (infoanziani. vlaga f. agate ['agate] f → aghite. afrometer [a'fr‫כ‬meter] m afrometer m. vodna vila f. jarek m. -ose adj MED aftozen f. FIG (šalj. -iche adj BIOL nespolen. (bolj običajno aghegole) pršavica f (dež).chel des feminis africanis al è destinât in Europe. aghe ['age] f 1.) izrez m (na obleki). agarole II [aga'r‫כ‬le] f letoviščarka f. hudournik m. agadin [aga'din] m 1.. la palade. bivanje n. al jere compagn dal diaspro e de ~ rosse. agamičen. Afrodite [afro'dite] f MIT Afrodita f. plene di pins maritims e parfìn une fontane di ~ risultive. (O) 4. Africane [afri'kane] f Afričanka f. al jere stât lui. reka f. ~ di narant oranžada. agadiç [aga'dit∫]. afriški. movi lis aghis sul cont di une cjosse Si capìs che a Triest il parlamentâr no si è riscjât a movi lis aghis sul cont di une cjosse fate a pueste par scjaldâ il lat de fassistarie di ventilà. Jo o voi indenant a piturâ l'~. sokrvica (bolj običajno aghiç) f. agave ['agave] f BOT agava f (Agave). agape ['agape] f REL agape f (obredni obred prvih kristjanov s pogostitvijo revnih). agan [a'gan] m → vagan. spolno dražilo n. africanistic [afrika'nistik]. greben m. Agate ['agate] os. agamie [aga'mie] f BIOL nespolno razmnoževanje n. voda f (jezero. odtočna cev f.deuteronomi) 2.

pomagati verifichis indiretis o ~ verifichis diretis.[aăeti'va:] tr → adietivâ-. (ProvBr). (JM). agencija f. (Pa). seč m. stresti 3. ~si refl strokovno se izpopolniti. dnevni red. o salocor di cualchi malade magari par lâ a spandi la ~ (lacomugne) 9. agjografic [agjo'grafic]. agitacija f. -ade adj 1. lajšati 2. p agjît) it 1. a patissin la scjarsetât di aghe potabil par meti in vore i principis stabilîts de “Agjende 21”. (SiF 03/4. le â onzude di ~. nemiren. dobro obveščen.lci) aglutinazion [aglutinatsi'on] f LING aglutinacija f. protestno zborovanje n 3. vznemirjenje n. spretno. stresti se. ugoden. dejavnik m. onis e. devterijev oksid D2O. → sgnape. agne ['añe] f 1. bêçs come ~ F denarja ko dreka. -ade adj 1. si pues domandâ la concession de tessare di traspuart ~ a trê cundizions: 1. ~ nanfe ekstrat iz oranžnih cvetov. zastopnik m.. dut passât par une cjalade militante. FIZIOL voda f. ametist. ravnati. prodajalec m. agjenzie [aăen'tsie] m 1.(Ta). dut in ~ popolnoma premočen. a vuarî des aghis di stomi 7. fâ vignî la ~ in bocje komu delati skomine. del(ov)ati. bencin m. vihteti. drugače kot večina. ~ che a côr no puarte sporc ??. ~ causâl MED vzročni dejavnik. razburjen 3. Si à podût cussì fâ un belanç sui prins trê agns di funzionament di chest regjim di ~ che al interesse i automobiliscj de nestre regjon.) srečati/ najti . (Pa 06/1). parvìe che al veve agjît par legjtime difese (Friulinelmondo) 2. In grant secret al sta par jessi completât a Arak l’implant di produzion de ~ pesante (Pa 06/1) 6. ažure. agjilmentri [aăil'mentri] adv okretno. spraviti se na tekoče. Aghite ['agite] os. (Bibl-Esodo). curiose e cuintri ~. Mê ~ a no veve pipines come chês di vuê (sangiorgioinsieme) 2. izpopolniti. tignîsi agjornât ostati. dopolnjevanje n. butâ ~ sul fûc vodo na ogenj vreči. jessi in brutis aghis znajti se v neugodnem položaju. FIG živahen. agent m. e che si spostin ~ tra la realtât cognossude e che virtuâl des . agjitabil [aăi'tabil] adj FIG občutljiv. cuintri ~ FIG proti toku. aghiç [a'git∫] m 1. trgovski pomočnik m. BOT limfa f. agencija f. cjatâ l’~ pascâl (carn. la ~ cidine e fâs la gran ruvine tiha voda bregove dere. agjografie [agjogra'fie] f REL hagiografija f. gibčnost f. cenonê da un negozi il prin ~ . 2. posrednik m. (SiF 02/1) 2. ~ pesante težka voda. razgibati se. a gambiave colôr parcè che sot al coreve l’~ come sanc 3. agjent [a'ăεnt] m 1. A mieç sium si sprofondin tal ~. A rustirin l'~ di Pasche sul fûc (Bibl-Cron). ~si refl (po)tresti se. vznemiriti. agjevolâ [aăevo'la:] tr 1. preložiti. razburkati. beležnica s koledarjem. ~ cologne kolonjska voda.. faktor m. La galarie e ven scuindude tra altris fabricâts ai ispetôrs de “Aiea” (l’~ atomiche dal “Onu”). razburjenje n. mahati. pot m. agjitât [aăi'ta:t]. scalnica f. agjevolât [aăevo'la:t]. agjornament [aăorna'ment] m 1. ažuriranje m. prepoten. agjitadôr [aăita'do:r] m agitator m. -iche f REL hagiografski. un fornel di ~ naprava za žganjekuho. agent m. netâju dai strafaniçs e des sprofumadis dai storics e dai agiografs. nemir m. izpopolnjevanje n. odgoditev f (npr. sokrvica. agjî [a'ăi:] (agjîs. ~. agenda. aquavitae aghegole [age'g‫כ‬le] f pršavica v: fâ vignî la ~ sliniti se po čem. 2. agjograf [agjo'graf] m REL hagiograf m. agjevolazion [aăevolatsi'on] f olajšava f. razburiti se. agjis. pomoč m. prilagajati se (času). al bastave il bonodôr di pan fresc par fâ vignî la ~.i. 4. POL agitacija f. razburkan 2. (CoUd ). gibčen. razgibati 2. agnel [a'ñεl] m jagnje n. ukrepati. il balon. vznemiriti se. agjornât [aăor'na:t]. odgoditi (npr. cui braçs crevâts de fadie. a son propit lôr chei che a mostrin plui grande ~ e flessibilitât mentâl tal imparâ lis lenghis. sejo). agjil ['aăil] adj 1. dnevnik 2.// < lat. poslovalnica f. PROV La ~ e il fûc a stan in pôc lûc . FIG gnoj m. FRAZ meti ~. nastopati. spraviti na tekoče. Plui che un agjent imperiâl mi someave un cjaçadôr di misteris. podružnica f. znoj m. pretres m. posodobiti. pisec življenjepisov svetnikov. razburiti. 9). ancje midiant colegaments informatics e telematics (Provincia). ažurirati. agherase [age'raze] f KEM terpentinovec m. okretnost f. (SiF 03/4. ~ di rosis.m. l’~ causâl dal cancar dal cjastinâr. okreten. spandi la ~ scati. ščuvati. ažuriran. lassâ che la ~ a cori pal troi. bister. bistrost f. Quadragesimo Anno (1931) (Bel). Agjenzie di informazion obveščevalna agencija. mezga f. sok m. FIG splošno ime za starejšo žensko. aghite ['agite] f MIN ahat m. agjende [a'ăende] f 1. pretresti. (manj običajno gnagne) teta f. tekočina f. (lacomugne). come se cirî lis feradis dal benandant e il fat di no cjatâlis al fomentàs la sô ~ (Mar) 2. agenda. vznemiren. prilagoditi. preložitev f. Salacôr parcè che Francesc a an rivât a dumiesteâlu. delovati 3. seje). urin m. f Agata f. (Sg) 8. močno poželiti kaj. agjissis. agjetivâ. I siei temis a son stâts la resistence. MUZ agitato. živahnost f. jessi resident (CoUd). dopolnitev f 2. O publichìn la interviste che la ~ di informazion dai ladins dolomitans (Pa 03/8) 2. la leterature pai zovins. salte fûr un ~ pestilenziâl. ~ di bonodôr parfum m. tvar(ina) f. un esorcist o un strion. TRG nameščenec m. živahno.. a vedin rivât a scridelî la “uficialitât” de interviste. lâ ad ~ cul zei vodo v morjo nesti. lâ cuintri ~ FIG plavati proti toku. dopolniti. Te tjerce: opal. -ade adj z olajšavami. Al si sentave sul çoc o su la plante apene taiade. življenjepis svetnika. il rock. urnost f. snov f. cussì di rivâ a vê un contat plui ~ cui intervistâts (SiF 02/1 ) agjilitât [aăili'ta:t] f 1. agjornâ [aăor'na:] tr 1. telesnost f. aghedivite [agedi'vite] f žganje n. mezga f. strasten. E l’arbul al butave fûr il so ~ (Mar) 2. in ce pîts di ~ che o sin v kakšne vode smo zabredli. stavka f. agjetîf [aăe'ti:f] m → adietîf. almancul tes agjografiis tradizionâls. opravnik m. 13 te cuarte file: aur.// < neolat. 9).. agjetivazion [aăetivatsi'on] f → adietivazion. (po)tresti. policaj m. biti na tekočem. preglednik m. TEAT igrati. ~ atomiche dal “Onu” atomska agencija ZN. filiala f. terpentinova esenca. (Pa 02) “Agenda 21”. uren 2. 3. dut sot ~. agens m. Il dsRNA come ~ causâl de ipovirulence. hitro prilagodljiv. . vzburkati. dut in ~. vlažnost f. O feveli de Rerum Novarum (1891) e des edizions agjornadis. dut intune ~. mokrota f. agjitazion [aăitatsi'on] f 1. opazolavec m. informacijski urad. razgibanje n. (Bel). FIG vlaga f. učinkovati. nemir . vznemirjenost f. pretresati. (SiF 02/1) agjitâ [aăi'ta:] (o agjiti) tr 1.

naložba f. poslabšanje n (npr. napadalnost f. agresor m. ~). di ~ Marie Diana di Udin. Come lui cuant che si jere agregât ae »Garibaldi« (PauluzzoN). odobravanje n. cul contrast. l’~ de pâs angel miru. agrafe [a'grafe] f krempelj m. E je une cualitât di agnolots.(lacomugne) agressôr [agre'so:r] m napadalec m. stâts di ~ agregatna stanja. (BrLi).(Pa) agressivitât [agresivi'ta:t] f agresivnost f. Il lôr steme: un diaul ros che al svole ~ sul fonts celest dal cîl. bolezni). povečanje n. agonâl [ago'na:l] adj ŠP. zvišati (kazen) 2. (La 04/4). ingrumâts e agravâts ta chescj ultims agns. (t. agressîf [agre'si:f]. agns e ~ mnogo leta. o dal bosc dal amì agricultôr o compradis intune see o intune ~. cu la sfide direte de fole tal ~ popolâr. sprejeti. (IT Agnese) Neža f. agora f. povečati. Facoltât di Agrarie agronomska fakulteta. FIG il pâl dal ~ plezalni drog. POL) združitev f. obremenje. pandi un/l’~ zahvaljevati se.. FILOZ agnostičen 2. chê code no va su chê ~ to s tem nima nobene veze. zahvalen. leta in leta. ceniti. FILOZ agnosticizem m 2. un cjap di agnolessis / devotis di Marie. In cjase al regnave l’odio pai predis e l’~ o indiference.(Pa). agresija f. riforme agrarie agrarna reforma. La cuestion e fo puartade in Assemblee e par votazion e fo decidude la ~ di Vignesie al ream di Carlo Alberto. poostritev f 2. (Bel). ~ m agnostik m. sprejet. politična). se al vûl vivi di riflès. realtât agrarie kmetijska stvarnost. bons. všeč. i. čislati. tu eno z drugim nima nič. Si sa che une ministrazion provinciâl no po risolvi ducj i problemis.i. al è un groput di cjasis vecjis. fatis su une vore di ~ in daûr.) KUL testenine z mesnim nadevom.i m ??(IT Angelo). kmetijska trgovina. vê ~ (manj običajno savê ~ ) biti hvaležen. -ade adj hvaležen. obtežiti. Agnês [a'ñe:s] os. la gaudie de passude agnele [a'ñεle] f jagnijica f. agora ['agora] f HIST trg m. lepo sprejet. vôs buine sevi di consolâ che di contestâ te realtât agrarie furlane (La 04/3). la cognossince de realtât plui cu la compulsazion dai libris e cu lis discuisizions fra i esperts che cul contat. kopičenje n. neopredeljen (verska. Zuan Batiste Cavedalis al studià a San Vît. lâ vie cui ~s Agnulut [añu'lut] (demin. ai 17 di Jugn al è stât elet Dean de Facoltât di Agrarie de Universitât (SiF) 2. che di sigûr nissun al sa cuant (joannis). davek m. (Mar) agradiment [agradi'ment] m zadovoljstvo n. dobrodošel. Dopo agns e ~ di cjacaris. Lune lunete sierade in cjamerete l'~ a sunâ la Madone a predicjâ il Signôr (sangiorgioinsieme). -ide adj prijeten. m (IT Angelino). che i insiums nus disin alc di impuartant sul cont dai nestris istints (ses.. stât ~ agonijsko stanje. dolga leta.zelo prijaznega človeka. dolga leta. ~si refl poslabšati se. KEM agregacija f. boj m. neopredeljenost (verska. hvaležen. priznati. (Leng). agnorums [a'ñ‫כ‬runs] [a'ñ‫כ‬rums] mpl mnogo leta. Tai agns e deventà sede dal Consorzi Agrari Provinciâl. združiti. scuele di paruchîr e magazin (CoUd). agradî [agra'di:] tr blagovoliti. od Agnul) os. agnorum [a'ñ‫כ‬rum] m pl → agnorums. z veseljem sprejeti. agonic [a'g‫כ‬nik]. janjka f. tekmovališče n 2. (GP) 2. agravât [agra'va:t]. Consorzi ~ kmetijski konzorcij. agnolot [año'lot] m (it. gratis. agnostic [a'ñostik].) angel m. ljub. biti zavezan. FIG tekma f. privoliti. sicu sacrifici intîr e une ~ di anade cence taris. politična). tekmovalen. ljudska skupščina f (v Atenah). agrât [a'gra:t]. spoštovati. rad videti. E l’~ al varès di vê il so rituâl cul stes dirit de fede. agravant [agra'vant] m JUR obremenilna okoliščina f. Agnul ['añul] os. che a vegnin dal zardin o dal ort di cjase. cetantis casarmis e ancjetancj grebanos dal “Demani militâr” a son daûr a passâ in dite ae Regjon Friûl-VJ e ai Comuns. agrarie [a'grarie] f 1. -iche adj agonijski.. ~ al è stât ancje il fondadôr de Union dai Scritôrs Furlans. PROV I fruts e i cjocs e àn simpri l'~ custode cun lôr (proverbifriulani). leta in leta. f Angela f. agon [a'gon] m 1. ugajati. → Engjadine. di dut chest us varai ~ . calaran lis agravecis / il cumierç al flurirà agregâ [agre'ga:] tr pridružiti. napadalen. kmetijski. Pietro Brollo (istitutopiopaschini) agradît [agra'di:t]. spojitev f.htm) agnolesse [año'lese] f REL angelica f. agnelade [añe'lade] f belato di petto. (ž. ~ m hvaležnost f. ma al è il stomi che lu sburte a ~ la ombrene. brezplačno.it/SAgnes/santa. par prudelâ la riforme agrarie (Pa). Difat il sacrifici plui agradît a Diu al è l'amôr concret viers il prossim (Ponte) agrafie [agra'fie] f MED agrafija f. plens di un dolç romatic. (CoUd). agravament [agrava'ment] m 1. -ive adj agresiven. ki ima na vrhu nagrade. sicu sacrifici pal (Bibl-Numars). (Pa 05/05). odobrenje n. pa la cuâl nissun gjerarche o gjerarcut al acetarà che un laic cence autorevolece. chest regâl o viôt za che lu agradîs.(Bel). un ~ di prin sium angel dobrote. agrari [a'grari] adj poljedelski. agregiranje n. viers chel soreli che cumò i somee crût dal par de aghe. Agnule ['añule] os. . od agnul) m angelček m. l’~ custodi angel varuh. potrditev f. un regâl dai plui ~s. che e je une robe vergognose. HIST agon m. agonie [ago'nie] f → agunie. I autôrs a pandin un ~ a ducj chei che a àn judât par chest lavôr (SiF 02/1) agravâ [agra'va:] tr 1. (Pa) agnulut [añu'lut] (demin. agregazion [agregatsi'on] f 1. obremeniti. ma la tradizion di fâ fieste cun solenitât a Sante ~ (rotec. agnosticisim [añosti't∫izim] m 1. blagovolitev f. agression [agresi'on] f napad m. obremenilen. tant la machine lu stave partant ator ~ (Ta). agnul ['añul] m angel m. odobriti. dobro. toplo. -iche adj 1. propit par rapresentâ dut l'~ dai citadins dal prin al ultin (Sclese). jessi ~ biti hvaležen. agose ['agora] f ?? Jo o rivai a viodi chê ardinte saete dal zovin Cupît disfredâsi ai virtuôs rais de agose lune (ShW) agorafobie [agorafo'bie] f PSIH agorafobija (strah pred odprtimi prostori). -ade adj poslabšan. ~ adj JUR obtežilen. kmetijstvo n. Il Friûl al varà di jessi ~. poljedeljstvo n. E je une ~ tai confronts de famee de bande dai “mass media”. Lis peraulis di ~ dal arcivescul di Udin. .i. un agnel di anade cence taris. (Pa 04/03) agravece [agra'vet∫e] f naložitev f. (CoUd). JUR poostriti. e cu l’~ imperdonabil (Bel). agratis [a'gratis] adv zastonj. HIST agonalen.

Marijan Brecelj. kmetovalec m. de aghe . Firme a Lussemburc e a La ~ dal At unic european cun che i dîs Pais membris (retecivica). sul ~ dolç e amâr di une vilote. Claupa e je intun lûc cetant interesant par un svilup ~ (taicinvriaul). Universitât di Udin. dâsi ~ delati se imenitnega 5. aiarat. ja: “vêso capît?” “aì” aiade [ai'ade] f česnova omaka f. (Pasolini) aìne [a'ine] f ANAT členek m. poljedelski... arisel. nassût a ~ tal 1931. tecnologjiis agroalimentârs). agronomska znanost. agunistiche [agu'nistike] f (gr. Dipartiment di Biologjie e Economie Agro-Industriâl. klen m (Acer campestris). smrtni boj. ki sem jih videl. (Onde). il cjâf. aial ['aial] vpr.fvg. -iche adj agronomski. FIG) ozračje n.i f Ajdovščina f. (Pa 04/02) Agripe [a'gripe] os. aiaron. ajde. Aimariis [a'ine] f nevihta f. zračen 2. kisel 2. (scuolamediamortegliano). agunisim [agu'nizim] m borbenost f (športna).i m BIBL Agripa f. aiarat [aia'rat] m PEJ od aiar. tîr di ~ prepih. 69-81).// < gr. → vôl. ki so šle po zraku. deriv. gambiâ l’~ zamenjati okolje. . poljedelstvo n. aiar II ['aiar] m BOT 1. na prostem. jutoris agroambientâi.a son lis consecuencis causionadis de estinzion des carataristichis antropologjichis e spirtuâls tant tal grop dal ~ che intal grop dai osservadôrs . agriagri ['agri] agre adj 1. ~ consumât slab zrak. lâ par ~ iti po vodi.. aiar I ['aiar] (redko aer) m 1. cence un fîl di ~ (bassafriulana). viden. naveličan. aiarin [aia'rin] (demin. aiarade [aia'rade] f sunek vetra. Di in chê volte al 2004 i câs di Aids in Friûl Vignesie Julie a son stâts 431. agro. La Italie e à un “Albo dei prodotti di montagna” par promovi il setôr ~ des monts. izgled m. E3 od vê. corompi l’~ odišaviti zrak. Italie. športen. od aiar) m vetrič m. (t. na zraku. poljedelec m. obl. poljedelski” sln. agrituristic [agrotu'ristik]. od aiar) m močan veter. zrak m. la incompatibilitât de detenzion pai malâts di ~. agronim [a'gr‫כ‬nim] m agronom m. MUZ napev m. setôr ~ kmetijski sektor. Cualchi dì dopo. (La 06/1). gleženj m. agricultôr [agrikul'to:r] m kmet m.. raskav. -iche adj tekmovalen. mangjâ ~ FIG razjedati se (biti premalo poštovan). ~ m 1. robis par ~ stvari.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. (regione. No come i gjornaliscj ducj entusiascj de prime direte di une ~ di un Pontefice. E3 ž od vê . javor m (Acer pseudoplantus) 2. Cemût aial tacât a interessâsi di Pasolini e par ce. la cjavace dal ~ . agri. dulà che ancje il setôr ~ nol po fâ plui. e al tire ~ di gambiament. O sin par strade pal ~ dal Levan (Leng). spodleteti. e sarès stade une altre zornade di canicule e di un cjaldon. agunist [agu'nist] adj borben. dut il mont gnûf al zire ator di chest casselot discognossût. daspò al à cjacarât l’~ Enos Costantini agronomic [agro'n‫כ‬mik]. (SiF 02/1) agriculture [agrikul'ture] f kmetijstvo n. BOT česen m (Allium). agroagroalimentâr [agroalimen'ta:r] adj AGR agroalimentaren. come dongje un malât in ~ kakor pri bolniku v smrtnem boju 2. No suna par il timp. umiranje n. poljedelski” sln.pdf) 2. ~ ! si partis ! Aids ['aids] m Aids. ~ intensive intenzivno kmetijstvo.45 euros. v nič.(don). a rivìn dongje un flum. jessi in ~ biti v agoniji. obraz m. (Provincia) Aidussine [aidu'sine] kr. ~ di lôf čopasta hrušica (Muscari comosum). agraren. siencis economichis e sociâls (Pa).. izraz m. ailurofobie [ailurofo'bie] f PSIH ailurofobija f (strah pred mačkami). Duncje: in ~ intensive il cost di conduzion di un teren di 5 mil mq semenât cul mais al va a 460. agroambientâl [agroambien'ta:l] adj ?? jutoris pai inviestiments inte aziende agricule a conduzion feminine. → vint 3. agonìa ’boj’. aier ['aier] m → aiar. aiarôs [aia'ro:s] adj 1. agrest m → grest. (. malâts di ~ oboleli za aidsom. ~ o no ~ vût tuart? (Pa). podnebje n. ma l’~ des Cavennes al è un ~ di salût je zdravo podnebje (zdrav zrak). lep 3. aiarut.mediateca-codroipo) 4. veter m. su lis detignudis maris. (GP) agunie [agu'nie] (t. aiarìn. (Furlanist). leade ae capacitât ambientâl. indenitât compensative (Pa 03/4). e ven mandade tal secjadôr de cooperative. pôi e aieressis che a slargjin il lôr ombrenûl. aì [a'i] adv (redko) da.. ailuros “maček” in fobos “strah”.. agrologjie [agrolo'ăie] f agrologija f. puâr salvadi) m 1. FIG muka f. câs di ~ primeri aidsa. in particolâr i problems des inrigazions. videz m. (Pa). Fra i interès dal Nestri si po zontâ ancje l’~. tecnologjiis agroalimentârs siencis tecnologjichis (inzegnerie. velika gneča. Ma in timp di slargjade modernizazion. angunie) f 1. vihar m. ah ['a:] int ah! ahi ['a:i] int joj! ai ['ai] art a + i: nol è indreçât dome ai furlans (Pa) ai ['ai] E1 od vê: dai films che o ai viodût od filmov. agronomija f. (Pa 04/02).(Pa). MUZ (s)peven. ANT igralec pri starih grkih. aiaresse [aia'rese] f BOT borov (Acer platanoides). agroindustriâl [agroindustri'a:l] adj agroindustrijski. ae cualitât dal ~. za bibliotecari a Nova Gorica (La 06/9).['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. a rivarin a Cesaree il re ~ e Berenice (Bibl-Az). A rapresentin une sorte di oasi ciprès drets. cun gran ~ na veličastni način. agricolture [agricul'ture] f → agriculture. obl. il soreli al regalave tocs di place e cortis aiarosis di puartis [di portici] a l’ombrene sigure di sè aide ['aide] int hajde. borbeni 2. agricul [a'grikul] adj kmetijski. Aie ['aie] kr. veter m. sunin li Aimariis. tal ~ libar zunaj. mi soi scussât une ~. agronomie [agrono'mie] f nauk o poljedelstvu. FIG zdolgočasen.) agonistika f. agriturisim [agrotu'rizim] m kmečki turizem m.. and’è passât ~ parsore dai cuvierts veliko časa je minilo. lice n. aie ['aie] vpr.i f Haag m. agonija f. Dopo dîs di cjaminâ e dopo 600 chilometros di ~. agunistic [agu'nistik]. ~ salvadi vinograjski luk (Allium vineale). ~ paisan podeželjski (kmečki) videz (človeka). une grande ~ močan sunek vetra.it/istituzionale/ giunta/allegati/friulane. vetrc m. che no à pierdût il so sflandôr nancje in cheste stagjon di ~ (BelAlci)// < gr. (SiF 03/3. Il piçul ~ nol ten la blave a cjase sô. arija f.. -iche adj nanašajoč se na kmečki turizem m. jessi dut in ~ biti vse na nogah. ma un ~ al soflave net aiaron [aia'ron] (akreš. ài ['ai] (t.

Alice Weiss. oholost f. albanês [alba'ne:s]. VOJ pribočnik m. . alarmist [alar'mist] (pl alarmiscj) m paničar m. che al ten di vuardie il flum Judri. alâ [a'la:] it ARH → lâ. -iche adj paničen. hotelirski. (O). che al fâs saltâ fûr dai complès di inferioritât cui che al fevele lenghis tratadis cun ~. Si trate di 20 miliarts a l'an par dodis minorancis (albanese. o varessin di lâ a studiâ lis aghis de ~ o de Siberie (Pa 02). alaç [a'lat∫] (pl alaçs [a'lats]) m BOT ruševje n (Pinus mughus). ni di Atile (452). alantiasi [a'l??] MED zastrupitev s klobasami // od gr. sparniçât in planure. cjiscjel di ~ Di segnalâ il cjiscjel di Albane.airon [ai'ron] m ZOOL čaplja f (Ardea).i f Albanija f. albade [al'bade] f sijaj sonca.i f Albina f. (Natisone). tant che l'~ che i à gjavât il vues al lôf.i m Aljaska f. (Cjargne) predvsem s pomočjo požirka žganja. častihlepnost f. (Pa 06/1). albespine [albes'pine] f BOT glog m. il frut al cjante deček poje. → aial. aiudant [aiu'dant] m 1.. iran.te Albine (pensemaravee) albinisim [albini'zim] m BIOL albinizem m. albierc [albi'εrk] ) m prenočišče n. particolâr gjenar di ~. dal sport e in tancj aitis cjamps dulà che l'om al svilupe las propias ativitâts. adjutant m.)// < gr. cuasi ~. 408).ts Albin e Silvio (pensemaravee) albin [al'bin] adj BIOL albino. -ese adj albanski. te clime di ~ ros. Alanoi. ~ fals lažni alarm. častniški uniformi). ma soi content dâ un aiût stant tal miò piçul paîs. che par furlan si dîs (CoGonars). la lenghe furlane e je rivade intal tierç Mileni. ~ m 1. Albane [al'bane] kr. pomagati. alarmirati. Alani. allativus m (na vpr. albanski jezik. paničarski. alberc [al'bεrk] (t. alantoine [alanto'ine] f KEM alantoin m. alabastrin [alabas'trin] adj alabastrn. albar) f BOT trepetlika f. od kasp.) jelša f. alà [a'la] adv → lâ. zaim. bradnica f. ma bielzà in montagne. kam?). Alaske [a'laske] kr. alantoit [ala'ma:rs] KEM alantois m. 15 Lunis S. che vie pe seconde vuere mondiâl i abitants dal paîs a levin a parâsi li sot cuant che a sintivin a sunâ l’~. sev. albierc [al'bεrk] m → alberc. il soreli al mole cualchi ~ albâl [al'ba:l] adj zoren. domišljavost f. dati prenočišče. labarde) f helebarda f. pomagač m. des cimis des monts. → olnâr blanc .)’ Alan [a'lan] m Alan m (pripadnik zgod. izv. pod streho vzeti. ob zarji. vuarp si crôt. (lacomugne) aiti ['aiti] adj → altri.) . aroganca f. trionfâl / a nâs la vile sore un fonz ~ ??Alban [al'ban] os. (La). altâr ~ krilni oltar. alât [a'la:t]. alabastri [ala'bastri] m → albastri. (Pa) aitori [ai'tori] m → jutori. → jutori 2. (La 06/3) 2. Al jere lunc e flap cun tune muse cence caratar. ~ di mont (carn. Halani. L’altâr ~. ~ m BIOL albin m. L'amôr no cui vôi ma cul sintiment al viôt e al è par chest che l’~ Cupît. (Ponte). za al è ben salvâ la piel. i f (Prepot) Ibana f (IT Albana).m Albert m. Alan [a'lan] os. si son fats conossi tal mont da culture. panika f: ma al zonte ancje che lis previsions di riprese a permetin di evitâ alarmisims. Albanese [alba'neze] f Albanka f. Al à di ve plôt unevore in ~ (Natisone/furlanis) albar ['albar] m → albare. e criche l’~ dani se. → olnâr. pomočnik m. beličnik m. albeâ [albe'a:] m svitanje n.). al ['al] obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu E3 m. (Provincia). La femine a fuarce di predicjes e soredut cu l’~ di un got di sgnape a è rivade a bonâlu e fâlu lâ tal jet. Dentri lis aventuris di «~ l'acuilot furlan» e (Furlanist)// < Alan ’Alan (zg. (ShW). pomoč m. ošabnost f. iranskega ljudstva. Alarì [ala'ri] os. lat. sunâ l’~ biti alarm. di lidrîs ebraichis (Bel). vuluçadis tes lûs crevulis dal cîl su l'~. tratant di fâi propagande ae citât de ~ (Pa). aiût [ai'u:t] m 1. O sin. che za di un an a colaborin cui ~ de Calabrie (Pa) 2. ambicija f. svita se. albierghîr) adj gostinski. → olnâr di mont. (ud. 1 Sabide S. âl ['a:l] vpr... lj.(JM) alarm [a'larm] m alarm m.i. Albin [al'bin] os. (La 07/01). prebivalec Aljaske. I Latins no salvarin il Friûl ni des dôs invasions gotichis dal re ~ (401. une situazion di ~ perpetui položaj stalnega preplaha. beli trn m (Crataegus oxyacantha). e rivà une femine cun tun vâs di ~ plen di profum di nart rût . -ade adj krilat..i m Albin m. (CoCamp) alarmâ [alar'ma:] tr vznemiriti. di Povolâr. albastri [al'bastri] m albaster m. alan [a'lan] m ZOOL doga f.i m So pari ~ e sô mari. → Ti âl viodût nissun? (Sg). hotel m. alarmi [a'larmi] m → alarm. m Alan m. tratâ cun ~ ravnati s kom arogantno. beličen. e dai furlans. là che mê none Anzule e veve un ~ (Natisone/furlanis) alberghîr [albier'gi:r] (t. dâ un ~ nuditi pomoč. preplašiti.camcom). catalane.. bradničar m. al puedi tornâ a viodi a cricâ une ~ di libertât e di autoguvier (Pa). Albanie [alba'nie] kr. (La 04/3). ~ m Aljaščan m. jelševina f. alarmisim [alar'mizim] m paničarstvo n. sončni žarek. tra i contadìns‚’l è spes l’originâl / che al à la 1a stupidissime ~ / di volê tignî unevore di campagne. dal spetacul. albierghîr [albier'gi:r] adj → alberghîr. il cjampanîl al jere cussì grant. l’~ Cupît krilati Kupido . alberzâ [alber'dža:] tr prenočiti. alamârs [ala'ma:rs] mpl spletki (okrasne vrvce na krilu. ~si refl vznemiriti se.i. alabardîr [alabar'di:r] m helebardir m. Il cîl clâr dal ~ al è cetant biel. jez. pomočnik m 2. âl ['a:l] m BOT (carn. alatîf [ala'ti:f] m LING alativ m.i m HIST (gotski kralj) Alarik m.(Bibl-Mc) albe ['albe] f zora f. alarmistic [alar'mistik]. ~ blanc (carn. vznemirjati. albasie [alba'zie] f 1. Albanec m. (BrLi) Albine [al'bine] os. preplašiti se. alabarde [ala'barde] (t. alascan [alas'kan] adj aljaški. albanščina f. albare ['albare] (t. allantiasis k allantiko ’klobasa’. ~ ros rdeči alarm. Cul ~ di Diu. preplah m. Albert [al'bεrt] os. intun ciert sens. prizadevnost f..

44 v krvi). 2. alcolic [al'k‫כ‬lik] adj alkoholen. ma al à di vê ~ di comunicâ o un . ~si refl dvigniti se. manevriranje n. (SiF 03/4. albuminski. -ose adj BIOL. che alchimiis politichis e sociâls a tentin di misturâ adun e plasmâ. ~ la bandiere dvigniti zastavo. alçade [al't∫ade] f dvig m. ~si sù refl 1. alcul ['alkul] m alkohol m: Par chel che al inten l'~ il consum in regjon al è plui alt de medie italiane (Pa). (po)vzdigniti gor.. e al à par fuarce di imparâ il sô lengaç par podê doprâle. Albin m (langobardski kralj) f..it/proverbi2. merek m (na puški) 3. Di chê bande a rivarin Alarì. albuminoit [albumino'i:t]. Te omilie de beatificazion. (po)vzdigniti se. dvigniti se (proti). lužnatost f. ~ i mancje nekaj drugega mu manjka. emargjinazion)(O). alcolicitât [alkolit∫i'ta:t] f KEM alkoholnost f. da piše v Koranu. ma mi soi dete che o varès fat ~ e mi soi fate une reson de robe. navzgor. odvisnik od alkohola f. dvig m. ~ di nekaj (od nečesa). nekoliko. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. alkalnost f.i m HIST Albuin m. alçìn un cjant! zapojmo pesem!. alcâi alcali ['alkali] m KEM baza f. i citadins si jerin alçâts sù cuintri il guviêr državljani so se uprli vladi. Alcman [al'k‫כ‬lik] os. alcalimetrie [alkalime'trie] f KEM alkalimetrija f. (La 03/5): alculometri [alku'l‫כ‬metri] m KEM alkoholometer m. glinenec. peta f (pri čevlju). alcaloit [alka'l‫כ‬it] m KEM alkaloid m.// < arab.(Pa). alcalinizâ [alkalini'dza:] tr KEM alkalinizirati. Par sigûr la astignince dal alcul e dal mangjâ. alçâ [al't∫a:] tr 1. Atile. muha f. alçâ sù [al't∫a: su] tr dvigniti. alcolizâ [alkoli'dza:] tr alkoholizirati. (JM). albuminozen. povečanje n. (po)vzdigniti. alcaiche [al'kaike] f LIT alkajska kitica f. (joannis. (Pa 04/04).. ~ i voi odpreti oči. Alcheda [al'kεda] kr.. alchimie [alki'mie] f 1. A son invezit 800 lis personis in cure par problems di dipendence dal alcul. cui puedial ~ il cjâf denant de so asse? (Bibl-Nachum). dodati alkohol. un ~. zastrupiti z alkoholom. alcolizât [alkoli'dza:t]. ~.htm) 2. alkalija f. nekaj. strofe alcaiche alkajska kitica. Anacreont. alcutest ['alkutest] m alkotest m.. e la int e cjante insieme cul grup SOURCE DIREKT invezit a son dai vêrs alchimiscj. (CoUd) albumin [albu'min] f BIOL albumin m. albôrs FIG začetki mpl. alcazar [al'kazar] m trdnjava arabskega izvora v Španiji. componût di elements solubii come acits gras volatii. vzdig m. razgaljen. e un numar sot di ogni fotografie dal ~ a riclamin la relative .. kaj. alcove ['] f → arcove. cui risultâts plui diviers. (Ta). te domenie “in ~” di chest an (Pa 03/11) albite [al'bite] f MIN albit m (natrijev. Il Guviêr al ordenà la ~ de ferade. alkoholiziran. Se o cjalìn il consum ~ gjenerâl (SiF 03/4). dviganje n. sierade l’~ a Udin.: o podês un ~ judâ a paiâ lahko malo pomagajte plačati. -ade adj vinjen. KEM beljakovinski. jutranji svit m. -oide adj BIOL. (Natisone/furlanis). culturis e lenghis difarentis. Alcoran ['] m REL Koran m. alcâtri) pro nekaj drugega. alc ['alk] pro 1. bazičen.. lug m. o côr in ~ . pod vplivom alkohola. belina f. ~ il cjâf Cui puedial frontâlu cuant che i ven sù. (Furlanist) alcâtri [alk'a:tri] pro → alcaltri. Sodium aluminum silicate). al-qaly "??Pottasche" und "Aschensalz". alcâi. ~. malo npr. droghe. o cjati scrit sul ~ najdem. ~ e ce izvrsten. i Ongjars. upreti se. ~ m alkoholik m. pijan. ~ al cole su la clapigne dulà che no je unevore di tiere (Bibl-Mt). ozreti se. che a finì i siei dîs intun ospizi par alcolizâts alcologjie [alkolo'ăie] f alkohologija f.(mediateca-codroipo). alcolist [alko'list] m alkoholik m. rindude grivie de ~ de aghe daspò lis ultimis ploiis (CoCamp). Sul cont po dai albôrs de poesie romance. Ricognizion faturose su la Tor par cirî un vât.albis ['albis] v: in albis gol. Teodurì. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl (~. izobesiti zastavo. l’~ e il disbassament de vôs dviganje in znižanje glasu 2. (O). alçâsi. e pe prime volte cualchi comun di citât impuartantis a an decidût di no alçâ la bandiere spagnole. kombiniranje n.(Pa). -iche adj KEM alkilen. alcolisim [alko'lizim] m alkoholizem m. Albuin [albu'in] os. postaviti se. ~ di timp nekoliko časa.. slečen. cualchidun al da incomuts neurologjics e atacs di epilessie (SiF 02/1. alcalin [alka'lin] adj KEM alkalen. alchimistic [alki'mistik]. Usance l'arbul che al po slargiâsi. biti nekaj izjemnega: un vin che al e ~ e ce neko izvrstno vino. alcaic [al'kaik]. odstotek alkohola. i f (Andreis Pn) IT Alcheda. ~si refl alkoholizirati se. cuntune percentuâl un grum alte di personis che a bevin alcolics fûr dai pascj. miserie che a alce di pês strašna beda . butâ fûr ramaçs e fueis e. ~ al è ~ e nuie al è nuie nekaj je boljše kot nič. a son rivâts a mudà un alc in miôr lis condizions di une regjon o di un stât. carboidrâts sempliçs. albôr [al'bo:r] m 1. pogledati. dipendence dal ~ odvisnost od alkohola..i. cualchi ~ nekaj malega. Il fonc al forme une schirie di alcaloits diviers. Un sôl esempli: sierât “Castellerio”. postaviti se na noge. alcaltri [alk'altri] (t. alkimija f 2. beljakovina f.i m Alkman m. intant cjantin / al scomence l ‘~. alcalinitât [alkalini'ta:t] adj KEM bazičnost f. ~ m alkoholna pijača. aminoacits e v. lužen. alç ['alt∫] m 1. . pijanec m: Alcolisti Anonimi Anonimni alkoholiki. KEM albuminoiden. dvigniti. albuminôs [albumi'no:s]. alcalosi [alka'l‫כ‬zi] f MED alkaloza f (pH nad 7. album [al'bum] m album m. albuminurie [albumin'urie] f MED albuminurija f. vstati 2. Chel des tassis invessit al stave lontan e nol olsave nancje ~ i voi viers dal cîl (Bibl-Lc) 2.(CoUd) alcol ['alkol] → alcul. alchilic [al'kilik]. beljakovinast. vstati. FIG mišmaš f. . . -iche adj LIT alkajski. la tombe dal pari dal princip al cresseve un garofolâr che al jere ~ e ce! (Zili). 31-45) // k alcalin. (Furlanist). nô furlans no sin propite i ultins. alçade di most → most. 73-84). -iche adj alkemističen. (CIRF) alchimist [alki'mist] (pl alchimiscj) m alkimist m. (La 03/03).

→ ligrie. fâ ~. JUR aleatoričen 3. kolobar m. come a Aquilee. alelic [a'lεlik]. cjantâ la ~ FIG radostno vzklikati. si consee di ~ ancje:. f Nemčija f.. uriti se. ~si refl združiti se. (Pa) // od lat. → Gjermanie. imenitnost f. uriti. alemontite [alemon'tite] f MIN alemontit m. lis alegoriis plui dopradis par meti in lûs . perut f. alegât [ale'ga:t]. vojskovodja). ??alergjide [alerăolo'ăie] f MED alergid m. il gjat si decît a sgripiâsi su pal tet. fâ alis. veseliti se. alenâ [ale'na:] tr ŠP trenirati. -iche adj BIOKEM alelni. alergjist [aler'ăist] f MED zdravnik. di informâ. alenadôr [alena'do:r] m ŠP trener m. allegoria. bisugne bati la ~ come il gjal. la fede e je compagne in Friûl. alergjologjic [alerăo'l‫כ‬ăik]. perutnica f. alegrie [ale'grie] f (it. FIG alergičen. ~ il Grant Aleksander Veliki (ant. REL zaveza f. dviganje n. (Pa 02/1011) 2.i. alçane [al't∫ane] f vrv. alergjen [aler'ăεn] m MED alergen m (povzroča alergijo). krili. al di fûr [aldi'fu:r] (t. che cu lis alis di paie al tocjave cuasi par tiere 5. garati. zvezati se. spandût par vuâtris. lôr! aleâ [ale'a:] tr zvezati. vê ~ biti alergičen. od allegare. i Batistons ! a son lis aganis dal Luri che a vegnin a judâju. par snelî L’iter de domande. GEO aleksandrijski. FIG težko delati. negotov. ~si refl ŠP trenirati. ~ di polmon MED pljučno krilo. aldifûr) adv zunaj. (Basc). MUZ aleatoričen. maked.i. (wumingfoundation)// od lat. un ~ preseôs ma ancje un aversari temibil. vratnica f.i. pontât sot di une ~ FIG okajen. alegorizâ [alegori'dza:] it LIT izraziti se s prispodobami. 2. žarni venec m. plavut f. Altris disvilups sun cheste direzion a podaressin proviodi la pratiche di un ~ ideatîf intal insium (lacomugne) alenât [ale'na:t].. alegâ [ale'ga:] tr priložiti. predložitev f // od lat.. bati la ~ mahati s perutmi. vzvišenost f. Une aventure di Narciso e jere ambientade te ete di ~ il Grant: (Ta). Aleance Nazionâl Se ducj a àn une ponte di fatalitât. dvig m. alenament [alena'ment] m urjenje n. di fâ zirâ l’apel ~ e di tirâ sù altris adesions. ai 4 di fevrâr dal 1937 cuant che un avion CR32 al tocjà prime cu la ~ di çampe la piche centrâl (CoCamp). okence n. il pavêr dal ferâl al veve une ~ curte di lusôr 6. Alessandrie [alesan'drie] kr. Chest cjaliç al è la gnove ~ tal gno sanc. aleman [ale'man] adj nemški. alelotrop [ale'l‫כ‬trop] adj KEM alelotropen. une ~ di puarton scuancassât 4. Alemagne [ale'mañe] (t. ~ tr razložiti nekaj s prispodobami. priti na tla. m Aleksander m. aleluie [ale'luie] f REL aleluja f. alelomorfic [alelo'm‫כ‬rfik].. saran dai ~s e sbassaments 2. aleât [ale'a:t] m zaveznik m. i simbui. Anastomosis vitâls si formin dome jenfri culturis che a àn alêls compagns in ducj i loci v-c (gjensvic). -iche adj alegoričen. krilo n. združiti. alelotropie [alelotro'pie] f KEM alelotropija f. trening m. La batae dai gadgets e je viarte: a cuant il prin grup furlan che al fâs un CD cun ~ un toc di frico? (Furlanist) alegazion [alegatsi'on] f JUR navedba f.) alegorichementri [alegorike'mentri] adv alegorično. gr. izven. . tvegan 2. ~ dal palaç krilo palače. vaditelj m. a cjantin la ~ . alelomorf [alelo'm‫כ‬rf] adj BIOKEM alelomorfen. ~ adj zavezniški. imeti alergijo na. alergjin [aler'ăie] f MED allergino??. Cesare Pancotto che è stât clamât a alenâ la scuadre di basket furlane. par "Aleance Nazionâl" si trate di une autentiche ossession. (O). opojen. ~ m Nemec m. Il libri al fâs scjas pe complessitât de trame e pal so valôr alegoric.// skrajšan iz alkohol dehydrogenat. ~ m priloga f. si domande ai presentadôrs des voris di ~ almancul une foto . clamâlu di diestre nol è coret.. la ~ dal cjapiel klobučni okrajec m 3. daûr di chest. (Bibl-Lc) Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Prime di dî une peraule . a son stâts creâts lavôrs unevore biei che a mertaressin di jessi fats viodi ancje ~ des scuelis". allegorius (iz gr. alegorizirati. -iche adj alelomorfen. -iche adj MED alergenski. (klobučni) okrajec m. Lemagne) kr. vinjen. mi pâr un colonel canadês che al veve stât governadôr aleât di Cividât». allegoriste. alergjic [a'lεrăik]. becât. FIG uiti. sklicevanje na kaj). al à decidût lunis di gjavâ la incjarie di ~ de scuadre di balon furlane a Luigi De Canio. Difat i paragons. alegorist [alego'rist] (pl alegoriscj) m LIT pisatelj. alegorizazion [alegoridzatsi'on] f LIT alegorizacija f. a lâ a fâ cuatri salts in ~ (bassafriulana).alçament [alt∫a'ment] m 1. sbassâ lis alis FIG ponižati se. ce ~. alergjie [aler'ăie] f MED alergija f. ~ di fiât. (La 03/5): ale ['ale] f 1. -ade adj treniran. prispodoba f. aleance [ale'ant∫e] f 1. aldeide [al'dεide] f KEM aldehid m. -iche adj MED alergološki. ki pogosto uporablja prispodobe. di fat al è aleât cun Eusko Alkartasuna . allegatum ’poslati sporočilo’ alegoric [ale'g‫כ‬rik]. tirâ la ~ vleči ladjo proti vodi. izginiti. Une acuile che i àn cjonçadis lis alis nol è che e mueri (glesie). krilo dvokrile strehe f. Alessandri [ale'sandri] os. upor m. zbežati. alegacija f (trditev. (Onde). f Aleksandrija (v Egiptu). od allos ’drugi’ + legein ’govoriti v skupščini’. (Pa) aleatori [alea't‫כ‬ri] adj 1. POL vstaja f. 9). -ade adj priložen. il PNV al è il partît basc moderât. Il computer al pues deventâ. aleatorietât [aleatorie'ta:t] f JUR aleatoričnost f. allegatio. oknica f. alegorie [alego'rie] f LIT alegorija f. alêl [a'le:l] (pl alêls) m BIOKEM alel m. (mediateca-codroipo). (PrBr). a ~ di Egjit (istitutopiopaschini) alessandrin I [alesan'drin] adj 1. Congruo di stanziamento (Provincia). skleniti zavezništvo s kom. cjonçâ lis alis pristriči peruti. alergjenic [aler'ăεnik].(nuovofriuli). MED alergičen 2. ki zdravi alergije. fr. ~ m BIOKEM alelomorf m. ~ lis alis FIG nositi se visoko.(Leng). ki se preliva za vas. alergjolic [aler'ă‫כ‬lik] (f -gjologhe) m MED alergolog m. FAM muc. fâ lis alis vzleteti. s katero vlečejo ladje proti vodi. oholost f. (SiF 03/4. POL zveza f. radost f. vadba f.) veselje n. Cun di plui us domandìn di mobilitâsi cun iniziativis vuestris. -iche adj 1. alergjologjie [alerăolo'ăie] f MED alergologija f. // cf. alì al podeve stâ acj’ l’~ → todesc.

~ tu sês vignût.. priredba f. gojenje n 2. Ta chel timp istès al frecuente ancje i cors superiôrs di teologie ~ de facoltât teologiche di Venegono.(Pa 02). jurid. alfin [al'fin] (t. (CoUd ).. aliquot ’nekoliko’. par sparagnâ bêçs e no dâur ai ignorants un ~ periculôs. meti in ordin ~ urediti po abecednem zaporedju. (Natisone/furlanis) u+2. alienât [alie'na:t]. ordin ~ abecedni red. algebra. la nestre colegance spirtuâl cul mont ~. Friuli.i. aljebr k jabara ’??to bind together. Alicarnas [alikar'nas] m HIST Halikarnas m (danes Bodrum v Turčiji). Aleutinis [aleu'tinis] kr. analitiche (Uniud/friulani) algjebrichementri [alăebrike'mentri] adv algebrsko.. (Pa 11/99). aleuronic [aleu'r‫כ‬nik]. alghe ['alge] f → alighe. // od lat. aleutin [aleu'tin] adj aleutski. inalgò. algjebre ['alăebre:] f algebra f. Al insegnà analise algjebriche e gjeometrie. Il font principâl al è l'Archivi Friûl cun fotografiis di dut il teritori regjonâl. (Ta) 3. dâ un ~ dati opravičilo. brusâ. odtujenost f. Un vieli professôr di ~ al diseve che. ~ m odtujevalec m. + 15 e -15 a son scuasi la stesse robe.i. nol esist nancje un marcjât che al permet l'esistence di imprescj di informazion par furlan. tja . alibi ['alibi] invar. alius ’drugi’ + quot ’koliko’ alidade [ali'dade] f MAT alhidada f. e spiete e spiete. alias ['alias] adv alias. algjebrist [alăe'brist] (pl algjebriscj) m učitelj. z drugim imenom. . vzreja f. cun rapresentazions teatrâls di autôrs dal Congo. odtujen. lì a ret) na tistem mestu. La “Lega nord”. -ade adj 1. e à presentât in consei regjonâl la prime propueste organiche. m Aleš m. norec m. cul grât di colonel.i fpl Aleuti mpl. soterâ. algidus ’mrzel’ od algere ’biti hladen’: cf. alì [a'li] (t. Algjerie [alăe'rie] kr. (Bel). algezija f. // od lat. alestiment [alesti'ment] m 1.glesie alessandrine aleksandrijska cerkev. jessi ~ che biti ravno na tem. m Alfonz m. alienament [aliena'ment] m odtujitev f.(Pa). da . daûr ~ po abecedi. prodati. FIG prefinjen. alias. fotografiis e cartulinis di epoche dai paîs par ordin ~ (CoUd ) alfabetichementri [alfabetike'mentri] adv po abecednem redu. algò [al'go] adv → adalgò. alfabetizazion [alfabetidzatsi'on] f alfabetizacija f. prodan 2. Alfrêt [al'fre:t] os. gojitev f. metudis in ordin ~ par localitât. Mediant che e mancje l'~. algjerin [alăe'rin] adj alžirski. alevament [aleva'ment] m 1. parceche la glesie no vadaûr des modis ma daûr di Crist. živina (za vzrejo). infin) adv končno. algjit ['alăit]. e i gnûfs incuilins a scuegnin adatâsi sot la scjale come sant ~ (Pa) alessic [a'lεsik]. Aleutski otoki mpl. 2. (CoUd) // od lat. algebraično. alikvotni del 2. alienant [alie'nant] adj odtujujoč. alienare ’odtujiti’. -iche adj BIOKEM alevronski. izgovor. slednjič. v tistem trenutku. άλευρον. odvračati. abecedi). izumetničen. dekadenten.. ~ m duševni bolnik. jessi ~ par. in cualchi stanzie a metevin l’~ dai cavalîrs. (GP). ma in prevalence furlan. (BelAlci) 2. alfabet [alfa'bεt] m abeceda f. Alessi [a'lεsi] os. alfabetizâ [alfabeti'dza:] tr alfabetizirati. Alfons [al'fons] os. algoritmi [algo'ritmi] m MAT algoritem m. ~ m LIT aleksandrinec m. il gnûf cd dal musicist di Feagne Roberto Concina ~ Robert Miles (Furlanist)// od lat.(don). alessandrinisim [alesandri'nizim] m LIT aleksandrinstvo n. odtujevanje n. ducj unîts inte profession de stesse fede cjapade su dai apuestui e de glesie alessandrine. algologjie [algolo'ăie] f BIOL algologija f (preučuje alge). e varà par protagoniste la scritore e regjiste algjerine Assia Djebar. ~. v bližini. FIG opravičilo n. -iche adj algebrski. si tratave di tignî a mens il repart e po cheste suor Eulalia e il nom dal dotôr ma juste ~ ret i à vignût un scrupul pe strade. opremljanje n. abecedno zaporedje. alfabetic [alfa'bεtik]. // iz poznolat. prireditev f. aleuron [aleu'ron] m BIOKEM alevron m . alibi ’ailleurs’. ~ ret (t. jurid. prirejanje n. reja f.. aleksandrinski slog m.(Bibl-Apoc)// od gr. eliminâ. nor.i. il mont dai terapeutis (Pa 02). in fin dai fats. 1. izgovor m. (Pa 04/02). Alfa e Omega prvi in zadnji. alevadôr [aleva'do:r] m rejec m. učiti pisati in brati.rastlinska beljakovina // od gr. ~ m GEO Aleksandrinec m (prebivalec Aleksandrije) alessandrin II [alesan'drin] ~ adj LIT aleksandrinski. algôs [al'go:s]. Alfa e Omega.// od gr. par ordin ~ po abecednem redu. nazadnje. Unevore rispuestis – E jerial veramenti alienât? (fundacer). che nissun predi nol à il dirit di ~. l'~ che al è stât doprât par modificâ lis probabilitâts dadis nol simule lis sieltis.i f Alžirija f. . alicuote [a'likuote] f 1. ~ m Alžirec m. aliciclic [ali't∫iklik]. alienabil [alie'nabil] adj JUR odtujljiv. alfabetisim [alfabe'tizim] m pismenost f (sposobnost pisati in brati). . algebraičen. od arab. davčna osnova.. alfa ['alfa] grška črka alfa. odvrniti. algide. algjesie [alăe'zie] f MED preobčutljivost za bolečino. po abecednem redu. al podeve ben cjatâsi tal ~ di Un Batisteri (CoUd) 2. vzrejališče n 4. algebrajski. duševno bolan. Algjeri [al'ăεri] kr. alessie [??' ] f MED aleksija f. -iche adj KEM alicikličen. ide adj MED algiden (mrzel). → lì. -iche adj MED aleksičen. Alfa e Omega: prime e ultime letare dal ~ grêc.. Di stanziâi a van indenant cu la lôr ativitât di alevadôrs e (mediarete-edu). m Alfred m. algjebric [al'ăεbrik]. ~ di blizu. strokovnjak algebre. Il benefici de ~ sbassade al jentrarà in vore dome cul an daspò che si à presentât la comunicazion e fin ae fin de locazion. consolidate’.(SiF 02/2). NAVT oprema f. alpha. di un Comitât di Vuere cun Luîs Duodo e ~ Conti. -iche adj abeceden. -ose adj pokrit z algami. dal Mali e de ~. lì ret. alibi m. Une volte a jerin i conts a stâ ma tai agns ’70 al jere vueit. lì) adv tam(kaj). alienabilitât [alienabili'ta:t] f JUR odtujljivost f. prin e ultim (BelR). alpha + beta (prve dve črki v gr.i m Alžir m. alienâ [alie'na:] tr 1.(lacomugne). fr. JUR alibi m. odtujiti. (Pa 02). // od lat.

alodi [a'l‫כ‬di] m HIST alodij m.. Provin ~ a fâ un pocje di storie (nuovofriuli). -iche adj MED alopatičen. takrat. aloglot [??a'l‫כ‬ăin] adj LING alogloten. alitosi [ali't‫כ‬zi] f MED slab ustni zadah. ala ‘krilo’ + -form. GEOL alohtona snov. // cf.. f (IT Ermengarda). tujerodna vrsta 2. inalore) adv no. almandin [alman'din] m MIN almandin m. // od lat. p. fr. PSIH umobolnost f 3. alît [a'li:t] adv → lît. Almadis [al'madis] kr. zdravnik za duševne bolezni. (Pa).// < (neolog. -iche adj KEM haloocetni. nıtartás. aliment [ali'mεnt] m hrana f. aliénation. BIOL alohtona vrsta. fr. prodaja f. alocuzion [alokutsi'on] f govor m. tedaj. dovajati. alinea [a'linea] m JUR alinea f.(Onde). ~ m tujec m (tujega porekla). (na)hraniti. alochetons. a Aquilee e jere ancje la comunitât greghe o ~ grecofone (Pa). alopsicosi [alopsi'k‫כ‬zi] f PSIH alopsihoza f. alienacija f. -iche adj KEM alifatski.i. // < allo-+ plasma. a son 3 milions e mieç lis personis che a àn bisugne di assistence sanitarie e ~ (Pa) // od lat. alifatic [ali'fatik]. αλλος tuj + χθών zemlja. -iche adj REL neliturgičen. material 3. alizarine [ali'li:t] f KEM alizarin m // cf. complete. (svečan avtoritativen govor ali nagovor). m (IT Eligio). alizarine Allah ['ala] m Allah m. almancul [al'mankul] adv vsaj. koledar m: 08. gremo. alocromatic [alokro'matik]. allegro [ale'greto] adv MUZ allegro. najmanj. alodiâl [alodi'a:l] adj HIST alodialen. nekoliko hitro. ~ co no. (družboslovje) tujec m (ki je tujega porekla). alopren [??alotro'pie] m KEM alopren m. -iche adj MED aloritmičen (srčni utrip). haloketones. rediti. -iche adj MIN ki spreminja barvo. I gnûfs martirs di ~ a son zovins che a sielzin di murî par resons . (Friulinelmondo). Če je knjiga o pesništvu. al à rapresentât dal fenomen de ~ des risorsis di personâl te Publiche Aministrazion: (SiF). e vegnarà disvidrignide dal popul. almanah m.. ~. alopsichic [alo'psikik]. alga. polniti. aliform [ali'f‫כ‬rm] adj krilate oblike. alienist [alie'nist] (pl alieniscj) m MED psihiater m. che a previodin bariduris invalicabils pes piçulis comunitâts aloglotis (Pa 03/10). HAA: acits aloacetics. alocudôr [aloku'do:r] m alokutor m. alore che [a'l‫כ‬re ke] co ko.e. rediti 2. par fâ in mût che il sisteme universitari al vedi une ~ ecuilibrade di risorsis. A son ~ 150 agns che no si à un principi di Novembar tant cjalt in . che no varà scoltât il profete. Jo. alloglotte. alimonia. čuk m (Strix aluco).. alimonium ‘nourishment’ od alere. ~ des risorsis alokacija virov. Mentri Lateis/Latais al è poiât suntun splaç sorevie il lât creât par ~ lis centrâls idroeletrichis Sade/Enel.. alimentâ [alimen'ta:] tr 1. potem. Se po il libri al è di puisiis. industrie ~ prehrambena industrija. Come l'om ancje il cjan al à bisugne di une ~ sane. svobodno posestvo n. eh!. alienisim [alie'nizim] m MED alienizem m. alopatie [alopa'tie] f MED alopatija f (metoda zdravljenja bolezni z zdravilnimi učinkovinami). pripadnik etnične manjšine. alìn [a'lin] → anìn. poganjati. e a viodin tes lenghis e tes culturis minôrs une pussibilitât di rapuarts umans vêrs cuintri de ~ dai aparâts (Pa 02). alnêt [al'ne:t] m jelševje n.i.. (CoUd ) // od poznolat. alogjenat [aloăe'nat] m KEM halogenat m.(don). alimentâr [alimen'ta:r] adj hranilen. 3. temno rjav mineral in dragi kamen. hranitev f. alogjic [a'l‫כ‬ăik].. govornik m. alimentazion [alimentazi'on] f hranjenje n. ven a stâi che cetancj di lôr a son alergjics a di chest ~ (Pa) // od lat. aloritmie [alorit'mie] f MED aloritmija f (nepravilni srčni utrip). alimentarius. ~. FIG (na)hraniti.Dì par dì . različek granatov. (Bibl-Az) aloritmic [alo'ritmik]. alogjin [a'l‫כ‬ăin] adj drugoroden. -iche adj MIN alokromatski. aliturgjic [ali'turăik]. alore [a'l‫כ‬re] (t. la popolazion alogjine tujerodno prebivalstvo. allegretto [ale'greto] adv MUZ allegretto. tedaj’. aloacetic [aloa't∫εtik]. halophyt „Salzpflanze” alofitic [??'fitik] f BOT halofit m (morska rastlina). alod m. . alofite [a'l‫כ‬fite] f BOT halofit m (morska rastlina)// < gr. JUR otujitev f.alienazion [alienatsi'on] f 1. potem. // iz lat. alocheton [aloke'ton] m KEM haloketon m. aligatôr [aliga'to:r] m ZOOL aligator m (Aligator). i f (Cjiscjelgnûf) IT Almadis. gnati. alimentadôr [alimenta'do:r] m TEH napajalo n.(CoUd). alokucija f.. alimentatio.. lat. come chel puaret ~ al si met.. od alienare.. alienatio. // cf. tujeroden. aligoté [aligo'te] f KUL burgundsko vino aligote. aloplasme [alo'plazme] f MED aloplazma f. HaloAcetic Acids. acit ~ haloocetna kislina (HaloAcetic Acids). torej. (SiF 02/1). alopecic [alope't∫ie] f MED alopecija f (izpad las). 11). Tal articul 10 a son stabilidis lis condizions pe ~ ecezionâl di chescj bens (Pa 02). // od lat. prehrana f. odtujitev f. alocazion [alokatsi'on] f EKO alokacija f. napajati. alocroic [alo'kr‫כ‬ik]. aliéniste. Al sucedarà ~ ogni anime. potem se število privržencev prepolovi. odstavek m. almanac [alma'nak] m 1. contadin! ajmo. redilen. svariade. odtujenost f.Bundì cul ~ de zornade par cure di Sergjo Visentin (O). Di marcâ lis resons di fonde che a stiçarin lis istituzions a creâ e ~ il fenomen e lis strategjiis. alimonie [ali'm‫כ‬nie] f JUR ??tartásdíj. alore i passionâts si dimiezin. Almingarde [almin'garde] os. aloc [a'l‫כ‬k] m ZOOL mala sova f.) fr. alò [a'l‫ ]כ‬int → alon. prehranjevanje n. → cuviton. alimentum od alere ’nourish’. ~ m MUZ allegretto (skladba). letopis m. fr. alocton [a'l‫כ‬kton] m 1. Aloi ['] os.15 . zdaj. -iche adj PSIH alopsihičen. naprej kmet! alopatic [alo'patik]. alon [a'l‫כ‬n] int dajmo! ajmo! gremo! sù.// < gr. živež m. aloplastiche [alo'plastike] f MED aloplastika f. torej. -iche adj nelogičen. o alci lis mans ancje jo. kadar. alogjen [a'l‫כ‬ăen] m KEM halogen m. alighe ['alige] f BOT alga f (Alga). 2. aliterazion [aliteratsi'on] f LIT aliteracija f. e altris no identificâts) (SiF 02/1. indevant.

razburiti se. razburjen. Alsaziane [alsatsi'ane] f Alzačanka f. razdražiti. (BrLi) alpinisim [alpi'nizim] m alpinizem m. alte ['alte] f gornji del nekega področja. fpl Alpe fpl. di mût di no ~ i lôr “pês”. ~ totâl skupna višina. ki izklesa oltarje. alpin [al'pin] adj planinski. lôr che a varessin di jessi tai Kaiserjäger! A son alpins! (Ta). glasno. Mario Cedolin (n. LING non ~ manjšalnica f. “Un blanc cul biter”. TEKST alpaka f (tkanina). ~ medie dal mâr srednja nadmorska višina.regione. potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. ponarediti. ~ totâl di 4. globok 3. Alps ['alps] kr. FIG surov. -ade adj 1. sinç di cjarande) f BOT komonika f. alpinec m.. razburjenost f. altarist [alta'rist] (pl altariscj) m kamnosek. Alt Adriatic zgornji Jadran. stât ~ di cussience spremenjeno (razširjeno) stanje zavesti. vôs alte na glas. jessi a la ~ di cdn ?? magari nome di no jessi a la ~ di chei altris oms che al cognosseve (PauluzzoN) alteço [al'tet∫o] (carn.. (linmiter). postati živčen.. furnît di un ~ . Insiemit des voris di ristaur des condizions naturâls di un sisteme che al è stât alterât des ativitâts dal om. alterazion [alteratsi'on] f 1. lôr a son dibot ducj nassûts in chês tieris. bolehnost f 4. Definizion. pensâ a vôs alte na glas razmišljati (BrLi). membri di spedizions di grant impegn . pokvarljiv 2. al fâs di tapêt ai scjalins dal ~ maiôr . (Pa). gredica f na pobočju. zmešan.. pokvarjen.i. dal ~ od zgoraj. al pâr che si sedin ispirât al altâr di Pergamo cuant che lu àn fat sù. FIG pomemben.fvg). iz ravnotežja spraviti. izprememba f. Dî che si son decidûts e je un ~ dai fats. spreminjevalen 2. žrtvenik m. LING dubleta f. altecis di ingirli vrtoglave višine. ponaredljiv. spačiti se 2. psicologjics. Se o fevelìn di coce al pâr di fevelâ dal dì dai muarts.. al cjape il non de figure dal vuarde-fûc che dal ~ dal cjiscjel. MED . VOJ planinec m (gorsko vojaštvo). nepravilen. važen. E alpins. FIG belo vino z žganjem. che al veve il compit di normalizâ l'ocitan ~ (Pa). intaiadôr. (terasa po strehi) mostovž m. (GE). MUZ alteracija f 3. LING sprememba oblika f. alte tecnologjie visoka tehnologija. (Pa 05/04). visokost f. alotropic [alo'tr‫כ‬pik]. daspò di un referendum. zvišk(om)a. presits alterâts spremenjene cene. I alpins a protestin. e sofletave ancje chê dì. alpinist [alpi'nist] (pl alpiniscj) m alpinist m. prove uniche dal Campionât Nazionâl di Sci Alpinisim a tecniche libare Domenie 25 . alton. Schickele. cjalâ un dal ~ al bas FIG gledati na nekoga vzvišeno. KEM alotrop 2. se si monte su une ~ la visuâl si poie sul paesaç (folkcapriva). i Paulìns. altee [al'tεe] f → dialtee. z privzdignjenim glasom.. ~ adj 1. povečalnice. ~ nete čista višina.0 m. Zgornji. strm. planinski. l’Alte Gornja Furlanija. alt ['alt] m višina f. pokvarjen. Alpenstock. (lingue..0 m. vêle alte cuntun ali vêle fisse cuntun biti na smrt skregan z (nekom) 4. halovin m. l’umit oltagn [altagn] al fume mokro seno se kadi. gjene ~ spremenjeni gen. (SiF 02/1) 2. lizere e come incuçade sui drups e lis plantis vie pes altanis (PauluzzoN) 2. deriv. vie pe curnîs marcheplan da pît de cupule.. ~ m 1. altâr [al'ta:r] m oltar m. altanisie [alta'nizie] (t. hribovski 2. spremenljiv 2. Il discors nol vâl pe produzion di alte tecnologjie (Pa 02). alterât [alte'ra:t].1956) ~. (čas) pozen. di gnot. Alzheimer al ipotize par prin une ~ chimiche de sostance gnervose . alpestri [a'lpεstri] adj 1. Si son fatis lis fondis pe jentrade de tende di riunion. visok. altut 2.(CoUd ). ~ Cjargnelis Karnijske Alpe. alouin [alou'in] m helovin m. la Provincie dal Alt Friûl. ~ grant veliki oltar. (Pa). l’~ di ram cu la so gridele ancje di ram e ducj i argagn di chest ~. . vuide. (CoCamp). Vuelial un ~?” “Ce isal?” i rispuint cirint di riduçâ. su la propueste di riforme dal Statût regjonâl ispirade al “model dal Trentin ~. Altane [al'tane] kr.80655 e je la acelerazion di gravitât standard a la ~ medie dal mâr. grops di altariscj a son i Cumuçs. si è pandude contente (Pa 02). altonon. spremeniti se. alterâ [alte'ra:] tr 1. Scultôr. (Onde). che al promôf la ativitât di leture a vôs alte ai fruts . KEM alotropski element. LING sufìs ~ pripona (za manjšalnice. (SiF 02/2. Xavier Lamuela. si àn lis crisis motoriis che dispès a capitin intun stât ~ di cussience. nor 3. povečalnica f. ~ m Alzačan m. (Bibl-Esodo). di colôr blu clâr (linmiter) 2. altarist. pačenje n. ~ maiôr. norec m. -iche adj alpinističen. (fundacer). alpinistic [alpi'nistik]. Alt Comisari POL visoki komisar. Pasche alte.. alpaca [??'t∫ie] m 1. ~si refl 1. Gâs presint te atmosfere. hribovit 3. -ive adj 1. ~ m ki je spremenjen. altagn [al'tañ] m plast pokošene trave. (SiF 03/3) 2.(Leng).. alsazian [alsatsi'an] adj alzaški. la base genetiche da la malatie. tin m. grob. vzdignjen. alpestoc [alpes't‫כ‬k] m gorska palica f. i f (Sant Lenart) Altana. ~ di Pergamo pergamonski oltar. gorska Furlanija. izpremeniti. (La 05/6). disfurnî un ~ par furnînt un altri FIG z enim dolgom plačati drug dolg. altane [al'tane] f 1. la gnot di ~ “Halloven” la coce sventrade cuatri busis e une cjandele dentri. 39-58). For di Voltri) → altece. ponarejen. al cjalave la citât par visâ di pussibii fûcs. LING ki ima več oblik. ~ dal ossigjen. i Sais. ponaredba f. spačiti 2. e cjalant jù.. divji pelin m.alotrop [a'l‫כ‬trop] m 1. alpski. razdraženost f. (Leng). Alsazie [al'satsie] kr. cu lis provinciis autonomis”. spremenjen. ~ e Lorene Alzacija in Lorena. Ancje l’irlandese Mary Robinson. narediti živčnega. neotesan. costituît tal 1968 e atîf in ~ e Lorene (SiF 03/3). → Rodean Dal Alt Alt Adis ['alt] kr. alt Comissari “Onu” pai dirits umans. ~ Juliis Julijske Alpe. alozin [a'l‫כ‬džin] adj → alogjin. razburiti. slabšalnica f. gorski.i f Alzacija f (Elsass).(CoUd). mût avonde omogjeni tra i comuns.// < nem. (SiF). or che a sedi un gjene difetôs ~. alteratîf [altera'ti:f]. alotropie [alotro'pie] f 1. alterabil [alte'rabil] adj 1. KEM alotropija f 2. ljubkovalnice. -iche f 1.(Pa 02). Alt ['alt] m (pri pokrajini) Gornji. la gnot di ~ helovin (noč). Enricon al fâs l'~ e par trê agns al sarà tai Stâts Unîts (christianromanini 07/04) 2. ljubkovalnica f. passant pes localitâts nostranis su lis ~ Cjargnelis e Juliis. altece [al'tet∫e] f višina f. ZOOL alpaka (Lama pacos) 2. (SiF 02/1).i m Južna Tirolska f.(CoUd ). si è ritignût di assumi une ~ nete di intercetazion di 3. Pescje: acuardi pal distret dal Alt Adriatic. slabšalnice.

altitonant [altito'nant] adj visoko doneč. un furlan pal 2000 (Pa). planina f. z višine grmeč. Al sclopà un ~ ton. (Sg). altimeter m. 31-49). nesebičnost f. lis alucinazions uditivis (SiF 03/3. dedutivis. (Sg).. altissime [al'tisime] (t. -ade adj 1. che al rivàs sul lavôr prime di chei altris par fâsi viodi cul perît o cul impresari.sprememba f. Bog m. alternativementri [alternative'mentri] adv alternativno. e fusetis lonatnis a segnavin il cîl scûr. penetrant traviers il ~ carsic. (Pa). altermondialist [altermondia'list] adj POL protiglobalizacijski. auter. ossia il guaíme (~). ~ o fasei o sintìi altri ['altri] (t. ~ uditive slušna halucinacija. MED halucinogen m. izmenično zaporedje.. nasprotujoč globalizaciji. ~ visive vizualna halucinacija. -iche adj altruističen m. altruisim [altru'izim] m altruizem m. altimetric [alto'mεtrik]. drugačen. lad. (Ta). izmenjava f. Al è il teme di fonde e mai vonde batût de ~ di Diu. a rivin cu lis . aluzija f. generator izmeničnega toka. cu la instabilitât di tantis regjons e cu la contestazion altermondialiste. O berlai… e lui intun moment al disparì. -iche adj KEM aluminijev. nasproten. alternazion [alternatsi'on] f alternacija f. nadmorske višine. ljubkovalnic. la robe che tu tegnis di plui. altredì [altre'di] adv pred dnevi. l’amôr ~ di Diu (SiF) alture [al'ture] f višava f. MED alteracija f. druga. -ade adj PSIH halucinanten. izbira med dvema možnostima. l'avion al navighe a une basse ~ (NazziD). nadomesten. druga košnja f. // cf. cassetis di plastiche pes pomis.htm) alucinâ [alut∫i'na:] tr PSIH halucinirati. chê altre (pl chês altris) (neka) druga. dongje il romitori de ~ di SAN VALANTIN (c. al sô cors in Aquilee: forsit a cause di une gruesse ~. nesebičen. (Pa 04/07). antiûl) m otava f. alteritât [alteri'ta:t] f FILOZ drugačnost f. alternadôr [alterna'do:r] m ELEK alternator m. zaporeden. opûr in ocasion di un assedi militâr (praxisfriuli). A mût lôr le àn tentade i romans cu lis lôr legjons. ostali.(lacomugne) altrò [al'tro] adv → inaltrò. izhoden: Une sielte ~. alucinât [alut∫i'na:t]. nesebičen. vinjen.(castelsanmauro. Fî dal ~ Sin Najvišjega. no. "altivûl".. alusion [aluzi'on] f namig m. dutis dôs chestis culturis?(Pa) 2. izmeničen. višina f.. mai ~ nikoli več. altruist [altru'ist] m altruist m. aluminotermie [aluminoter'mie] f ŽELEZ aluminotermija f. izmenično. altrichè [altri'ke] int kajpak! seveda! še kako! Altrichè! (PauluzzoN) altrimentri [altri'mentri] adv drugače. nadomestno. altonon [alto'non] (superlat. sintetichis e sincretichis che ~ a restaressin ofegadis e cidinis . altimetri [al'timetri] m TEH višinomer m. alusîf [alu'zi:f]. Te varietât cjargnele di Paluce "fen". ~ adj altruističen. menjavanje. Cemût podaressial mai un sôl Teatri rapresentâ. izredno visok. -iche adj nanašajoč se na merjenje višinskih razlik. izmenično vrstenje. menjavanje n. 2. alucinazion [alut∫inatsi'on] f PSIH halucinacija f. la durmience des semencis che e pues lâ a fâlis gjerminâ cualchi stagjon plui tart. LING priponsko oblikovanje manjšalnic. bobneč. Ma il secondo. privid m. altimetrie [altime'trie] f TEH merjenje višinskih razlik. alternativa f. La situazion di crisi pai lavoradôrs de Burgo e je rivade a nivei altonons îr di sere. in ete ~ Carli il grant cul so Sacri Roman Imperi (Pa 03/10). (Pa) alt-medievâl [altmedie'va:l] adj ??.. KEM galun m. scjatulutis (CoUd). alc ~ → alcaltri . alunite [alu'nite] f MIN alunit m. chêl ~ (pl chei altris) (nekdo) drugi. alternatîf [alterna'ti:f] -ive adj alternativen. Al jere une ~. se lu viodevin ~ aluvion [aluvi'on] m poplava f. slabšalnic. (CoCamp) Altissim [al'tisim] m REL Najvišji m. glinica f. ~s di lôr druge osebe. ma cence alternativis. di sostignî. vene altissime) f BOT vrsta ovsa (Arrhenatherum elatius). izmeničen. ELEK izmeničen corint ~ izmenični tok. par ~ → paraltri. sicer. e lassâ non al mont ~ altitudin [alti'tudin] f nadmorska višina f. altruistic [altru'istik]. altparlant [altpar'lant] m zvočnik m. (Bel). Cuanche ti passe chê altre voie. vesel. intune maniere o in chê altre na eni ali drugi način. lis alucinazions visivis (semplicis o complessis).. -ive adj aluziven. il Friûl al è tiere di concuiste pes invasions dai turcs che. e je la bocjade. nekaj dni nazaj/ tega. od alt) adj najvišji. (Sg). alternât [alter'na:t]. altiûl [alti'u:l] (t.it/Turism. Lui al sarà grant e i disaran Fî dal ~ (Bibl-Lc) Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. alucinogjen [alut∫i'n‫כ‬ăen] m PSIH. na višku. ~ m POL nasprotnik globalizacije.535) e lis straordenaris olmis . Dal altiûl al calcoladôr. "smuiart" e "lescje" a son i lessems primaris che a tradusin il talian "fieno".(Sg). okajen. ~ ae eterne partence e al tornâ (CoUd). motnja f 5. nadmorske višine ali na višinomer. povečalnic. alumine [alu'mine] f KEM aluminijev oksid. nadomestna možnost f. aluminic [alu'minik]. ~ che/nome nič drugega kot. La idee de ~ dal Friûl in Tellini e nas lontan dal Friûl (Pa 04/05). alumini [alu'mini] m KEM aluminij m (Al). alucinant [alut∫i'nant] adj PSIH halucinantoričen. imeti privide. altiplan [alti'plan] m visoka planota f. vasuts nets dal jogurt. âtri) adj drug.. altivûl [alti'vu:l] m→ altiûl. (BelFa). . magari ancje in forme alternade. la ~ dai microrganisims de tiere genska sprememba mikroorganizmov 6. Chest sens di ~ al fasarà madressi tai citadins une plui grande sensibilitât e (partitrepublichefurlane). aluminijski. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere par netâ il marmul. prestopen.(Pa 11/99). sedi pai consums energjetics sedi ativant des capacit ts creativis. BIOL. coragjose. pes stazions dai trens solitariis.. alustic [a'lustik] adj opojen. alternative [alterna'tive] f 1. alum [a'lum] m MIN. (Sg). (genska) sprememba (organizma). latinis di ~. nesebičnež m. une dì o chê altre prej ali slej. Nol è stât nè un filantropo nè un ~. ki namiga. Une imprese cuasit impussibil.

e di un so ~. → uve cassute. amât [a'ma:t]. al laureât in ~ / di lês e rost ambî [am'bi:] it težiti za (čim). a pirulutis / se acj a àn dal ~ (bolj obič. gloti ~ FIG požreti neprijetno. ~ polmonâr pljučni mehurček. prijazno. George Villiers prin duche di Buckingham. Il stes NO2. amharski jezik m. (Leng). a ambirès di sposâ un cont teži za tem. hrepeneti po (čem).). KEM amalgamiranje n. amâ [a'ma:] tr 1. nekoliko grenak. odločna ženska. skrb f. -ade adj poplavljen. ambaradan [ambara'dan] m direndaj m. → volê ben. amatrician [amatrit∫i'an] adj 1. cun dut l’~ consecuent. cuesturins e carabinîrs de basse Italie. ~ m ljubimec m. amalgazion [amalgatsi'on] f 1. ozračje n: . amâr [a'ma:r] (t. -ade adj ljubljen. (npr. zlitje n. (infoanziani. volê bon. -iche adj GEO amharski. ljubeznivost f. amatoriâl [amatori'a:l] adj ljubiteljski. sladek. no un test divulgatîf o di stamp ~. ma ~". deputât. che a pandin la gnove salût dal nestri cjâr e ~ cine nazionâl . ~ m prebivalec mesta Amatrice.i. možača. Amazonie [aprio'ristik] f ?? Come l’influence e il sierament pai indios de ~. mešati. Alzeri [al'džeri] m (it. amalepene [amale'pene] adv komaj komaj. amaurose [amau'r‫כ‬ze] f MED popolna slepota f. ~si refl zliti se. (bassafriulana) 2. nekoliko grenak. . ~ tanche il tuessin kot strup (A). deriv. (La 04/4). rastlina) posebno ljubiti. bridkost f. amalgamazion [amalgamatsi'on] f FIG združevanje n. ljubezniv. scrit di doi professioniscj. je nekoliko grenko. žensk. e amantlu cun dut il cûr. a son masse (Pa 04/03). fevrâr. zmešati. grenkost f. (SiF 02/1. (Urli). gloti ~ e spudâ dolç cu la bocje amare. potezati se (za).) → Algjeri. creant cussì un ~ strasordenariamentri mistic. FIG okolje n. LING alveolaren. non dal sigûr di costôs) (La 04/1). bridek. nol jere timp di am îs. amariç [ama'rit∫] (t. to se pravi. alveâr [alve'a:r] m panj m. Tignî cont des planis aluvionâls e je une garanzie di sigurece idrauliche! (Pa 03/4) aluvionât [aluvio'na:t]. a mache [a'make] adv zastonj. marotic) adj grenkljat. // < gr. ljubiti. (JM). . zapoge.i f Amalija f. busasi ancje lor vaffanculo. Al è un vêr libri di matematiche. curt sì. zapoga f. am ['am] m → amp. ~ di (+ inf. di stazâ lis rispuestis dai zovins che si dan dentri in chest sport a nivel ~. alveolus ’jamica. alzetâ [altse'ta:] tr uporabiti zagibe. amarotic. amazonite [amadzo'nite] f MIN amazonit m. GEO ki se nanaša na Amatrice. okolje n. imeti rad. al fevelà cun ~ di "un molâ çus e vergon cun conseguencis. amalgamâ [amalga'ma:] tr 1. okolica f. prijetnost f 2. amabilmentri [amabil'mentri] adv ljubeznivo. mâr) m grenkoba f. ~ tanche i vencs grenak kot žolč. ven a stâi) co to je. l’assessôr pal ~ POL prisednik za okolje: vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'assessôr pal ~ Ciani 2. žalost f. -iche (t. amaretto. KEM amalgam m. to pomeni. amaron.) rad (+ inf. ~ m LING amharščina f. amaret [ama'ret] adj grenkljati. cun dute la inteligjence (BiblMc). luknjica’. ~ dentari zobna jamica.aluvionâl [aluvio'na:l] adj naplavinski.(Pa). ljubi m. amalgame [am'algame] f 1. amazonic [ama'tsonik].. amarut. KEM amalgamirati 2. amabilitât [amabili'ta:t] f 1. prizadevati si. impleâts. ljubitelj m. grenkast. amarant [ama'rant] m BOT kermež m (Phytolacca decandra). l’odôr fuart di foncs di bosc e chel marotic di scusse di roul. tacât a un palaç cun barconetis che a somein chês di un ~. e à finalmentri decidût di risiervâ ae glesie il stes tratament metût in vore pes cjasis aluvionadis (La 05/11). ~ m dragi m. Tal nestri câs cun dute probabilitât drenti tal ~ licuit al è stât mitût masse stagn. amabil [am'abil] adj ljubek. la vît a ame la coline trta ima rad grič. ~ di balâ rad plesati. al ven a stâi [alvena'sta:i] (t.. introdusût tal organisim par mieç dal procès respiradori ~ (CoUd). zagib m. // < lat.. ~ m kar. amaur[omacr]sis ‘darkening’. zmes f.. Mai la peraule pâs e à lassât un savôr cussì ~ e deludent. amarot [ama'rot] adj grenkljat. a son cjants par saludâ l’~ che al partìs par fâ il militâr (cuf-ancun). združiti. ~ m poplavljenec m. amaretto [ama'reto] m mandeljnev liker. ~ m Amalfijec m. zlitina živega srebra s kovino. Amadeu [ama'deu] os. us vanzie robe? ~ che a basti amalfitan [amalfi'tan] adj GEO amalfijski. → marum. za las. ?amavrozen. ~ adj grenak. FIG). (Bibl-Sprocs). -iche adj MED popolnoma slep.. ljubiteljski. amarece [ama'ret∫e] f grenkoba f. amazone [ama'tsone] f MIT amazonka f 2. 231). prijaznost f. met de bande cheste ~ / cence motîv ambe ['ambe] f oba(dva).amarot. Amalie [a'malie] os. amant [a'mant] adj ljubimski. bolest f. pomešati. ANAT alveola f. ex depuartât de resistence. Cjâr president (tal sens di ~. (Pa 06/3). združevati se (t. alveolâr [alveo'la:r] adj ANAT. amaurotic [amau'r‫כ‬tik]. bridkost f. → madôr. da bi se poročila z nekim grofom. No parcè che la tô vivarose ~. mariç) adj grenkljat. mešanica f.. Covential po pierdi timp a dî che 43 sindics. chel aiar che al cjapave sù il mariç turgul e umit de jêre amarilis [ama'rilis] f BOT amarilis (Amaryllis belladonna). amarotic [marotic] ) amarotic [ama'r‫כ‬tik]. la tô dame in stivalons e (ShW). des feminis ljubitelj lova. al mandà dentri par ~ i Furlans une sdrume di funzionaris. ~ m vrsta mandeljnove sladice. PROV Fevrâr. amavroza f. morôs. -iche adj amazonski. m (IT Amedeo) Amadej m. alveoli [al'vεoli] m 1.. ~ che no tu âs di jessi cence creance tanche un muart di fan. alzete [-t'a s-] f okrajek m (na obleki). i marmui e lis pastis di veri. procès di ~ amalgamiranje n. dragi. bridkost f. vljudnost f. ambasse [am'base] f tesnoba f.it). (Bel). ambient [ambi'ent] m 1. (CoUd). ~ de cjace. amariç.e jo ai mangiat une torte di amaretto cal faseve (Furlanist) amaric [a'marik].

amebe [a'mεbe] f ZOOL ameba f (Amoeba). spomniti se. . che l’inflùs dal furlan sul talian al è une vore fuart in ~ lessicâl. ~ m okoljevarstvenik m: Dut câs pai ambientaliscj il sondaç nol veve chê di promovi o boçâ cualchidun. mignestre di fasûl e vuardi cu la ~ di purcìt. prijaviti se. dal ~. skrbeti za.(O) . (glesie) 3. ambon. ??ameboit [ame'biaze] adj ZOOL ameboid. motnje vida. il fâ ~ ai contignûts culturâi. (F). ~ m ambulanta f. rît ~ ambrozijski obred. amenoree [ameno'rεe] f amenoreja f. ambulance [ambu'lant∫e] f rešilec m. ambliopija f. vignî ~ priti na pamet. adaments) adv v spomin. vê ~ imeti v spominu. che a jerin fruts dal 1980 e che. in visite domiciliâr urgjent. mahoma. REL ambon m (pulpito rialzato dal quale si leggono le Sacre Scritture) // < lat. REL amen m 2. tal asilos e tes scuelis.(Leng). mandâ ~ učiti se na pamet. izostanek menstruacije // gr. ambrât [am'bra:t] adj jantarjast. -iche adj MED ?? pertaining to or of the nature of an ameba. m (IT Ambrogio) Ambrož m. križ m. častihlepnost f. bliskovito. paziti na. un ~ en trenutek. in chê epoche. dimljena svinjska ?krača (spalla). povračilo n. ambientâl [ambien'ta:l] adj glede na okolje. imeti na očesu. un cjaval deventât bols / che al trote e al sacode lis amis 2. zadnja stran m. ambrosian [ambrozi'an] adj ambrozijski. dvorezen. MIT ambrozija f 2. in ~ v okviru. cualchi spieli di aghe ambrade. okoliški: Chês sul teritori a rivuart dai problemis post-taramot.. fin ~ do amena. ambizionôs [ambitsio'no:s]. la evoluzion ca puarte da la ~ al omp (logosquotes). prizadevnost f. Drete. a chest ~ (MazzonIol). plene di ~ e partive da la place fin in fonts a la stazion (bassafriulana). ambiciozen.des gnovis curints dal turisim "etno-ambientalist". ambon [am'bon] m ARHIT. (CoUd).i. ambulatori [ambula't‫כ‬ri] adj ambulanten. → braurôs. amenorrhoe. obseg m.(Pa 11/99).(O 12/2/2000). zelo dobra jed ali pijača. moment. ambientâ [ambien'ta:] tr postaviti v neko okolje. ambre ['ambre] f GEOL jantar m. dome di cjase al ~ e fin li dal pazient (CoUd). (pri konju) hrbet m. ambonem. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl. e' àn vût mangjât ~ e (Scf) amburgês [ambur'ge:s]. m Hamburg m. okolje. un secul denant di S. a glorie di Diu. amburgese [ambur'geze] f GEO Hamburžanka f. na področju. -ose adj prizadeven. cence ~. spomniti se. ambrosie [am'br‫כ‬zie] f 1. ameldâsi [amel'da:si] refl vpisati se.// k lat. (La 05/7). ambientalisim [ambien'ta:l] m okoljevarstvo n. ambulanca f. okolico.al è rapresentât intun ~ tradizionâl furlan (Pa) 2.(Pa 89/99). ambientalist [ambienta'list] adj okoljevarstven: . Ambruseit [ambru'zeit??] i. La confermade impuartance dal cumierç ~ (CoTav). ambiziôs [ambitsi'o:s].i. emendare ’popraviti. di salam e di vin. ame ['ame] f 1. il vescul di Milan Carli Borromeo al à salvât il so rît ~ (istitutopiopaschini). izboljšati’. aments [a'ments] (t. ozračje. la informazion une vore curade. Se ogni tant no mi ven ~ une peraule furlane. fâ ~ posvečati pozornost: La sielte de ande des trasmissions. amebic [ame'biaze]. opazovati. i slungjave une mandule imbrusine [ambrosine]. amen ['amen] int 1. 77-93). častihlepen. (Pa 03/10) ambit ['ambit] m FIG okvir m. ki ima dve plati. g mont ~. FIG področje n: .. e che tal 432 e ven disdrumade (La). ambientazion [ambientatsi'on] f umeščanje v določeno okolje: dedicât ae ricercje des ambientazions dai films westerns. dacîs al troi celtic (rotec). ~ m Hamburžan m. de culture. de sale riunions al ~ medic.i f Amelija f. tal film ambientât tes cjanivis dal institût superiôr. Furlans a varessin colaborât a Di chist progjet ~ pal ben dal Friûl . (Sg). KUL soljena.e di ufri une informazion libere sui fats de politiche. predočiti si: nôaltris o vin di tignî ~ che il Messaggero nol è indreçât dome ai furlans (Pa) 2. Cuant che e je rivade le ~ a jere bielzà muarte! (sf). al cjape dentri 299 pagjinis di cuader.. ambulant [ambu'lant] adj potujoč. do skrajnosti. jantarjeve barve.(O). imeti v spominu. ambientament [ambienta'ment] m postavitev v ambient. amburger [am'burger] m KUL hamburger m. -ose adj ambiciozen. ambientalistic [ambienta'list]. intun ~ v mahu. ambli ['ambli] m BOT zelena jelša f (Alnus viridis).(O 7/4/2001). un toc di tiere tal ort che no'nt vevin dirit. umeščati: Direzûts di Bianchini. par che nô o podìn dî: ~. (SiF 02/2. ambri ['ambri] m → lambri.. dvoumje n. → olnâr di mont. co al rive lui tai ~s. Brôs) os.. Jacun dai Geis alere un venditôr ~ deventât famôs pai sie scherçs (Natisone). 3. mandule ~) f neka mandeljnova sladica. lokal m. nassude tal 1896. FIG malenkost f??. ozračje. energjetichis che a saran il pan di ogni dì pai prossims agns e secui. registrirati se. venditôr ~ krošnjar. ma par clarî che il teritori là che si môf pre Pieri al è. krog m. magari la dîs par sloven: (Leng). dispès religjôs. dal lavôr. Amelie ['amen] os. amebna griža f (okužba prebavil). amende [a'mεnde] f globa f. od gr. ambientalistichis. ambivalent [ambiva'lent] adj ambivalenten. la balfuerie si ferme. ambivalence [ambiva'lεnt∫e] f ambivalenca f.(O). amebiasi [ame'biazi] f MED amebiaza f. nadzirati 3. Si crodeve che l’ambre a ves virtuts magichis e terapeutichis: partave furtune (praxisfriuli). na pamet.. ~. L’~ al nasave di tabac. tignî ~ 1. ambigjenar [ambi'ăεnar] m LING dvospolen. ambliopie [amblio'pie] f slabovidnost f. → braure. FIG ambrozija f. ambiguitât [ambigui'ta:t] f dvoumnost f. Ambrôs [am'bro:s] (t. ambrosine [ambro'zine] (t.. -iche adj okoljevarstven: lis sfidis tecnologjichis.. Il “Diari” di ~ Burba. ambizion [ambitsi'on] f ambicija f.. Al è un progjet museâl ~ che al mudarà di plante fûr la ufierte culturâl di Udin (CoUd)..iz področja kulture. Amburc [am'burk] kr. -ese adj GEO hamburški.

ameti [a'mεti] tr 1. navidezen razlog m. ~ civîl civilni upravnik. L'amicizie e po nassi par dut. aminic [a'minik]. velik prijatelj.regione. prime al jere plui viert. Al somee che vuê la comunitât sientifiche e ~ che al bisugne cognossi plui a font lis conseguencis (Pa) 2. Gordon Alles).. tolerirati. amirâl [ami'ra:l] m admiral m. amidi ['amidi] m škrob m. tra compagns di scuele tra amîs di lavôr . che fintore a jerin lassâts fûr dal oblic di sei etichetâts. aministrativis [aministra'tivis] fpl POL upravne volitve. par sei catoliche. -ade adj 1. dulà che je stade fate une soste par ~ e rindi onôr al monument dediât a la . -ive f upraven. E sâtu. che nol pues sei identificât intal prodot finâl. ~ Latine Latinska Amerika.(Pa) 2. od amid). film merecan. amilasi [ami'lazi] f BIOL. La Glesie catoliche. predpostavljati. (za)čudenje n. elezions aministrativis POL upravne volitve. amine [a'mine] f KEM amin m. KEM amilaza f. (BrLi). amiantifars [ami'ant] ?? Al è parcè che a son scaturîts dai efiets che e fasarès la movimentazion di crets amiantifars (Pa 06/2). administrativno.(O). (SiF 03/4. vodstvo n. Mi soi visade che a Tuieç o ai une ~ di scuele”. prijazen. dopustiti. ametros. dulà che a son concentradis lis comunitâts furlanis. administrativen. administracija f. che Celso Macor. PROV Dai amîs mi vuardi jo. fr. parceche un che al fâs ~ apene che i fasin un cjant nol tignarà dûr tal moment de prove. občudovalen. al si voltà viers la fantate che a veve aduès lis amighis a consolâle: (Tolazzi) amigo [a'migo] m tovariš m.american [amere'kan] adj amerikanski. ma furlan di divignince (Leng). A lu preocupava che chel ~ che al veve no lu ves imbroiât. al à tignût cont . (La 05/9) amiradôr [amira'do:r] m občudovalec m. oskrbovanje n. ~ intrinsic dober. amicâl [ami'ka:l] adj prijateljski . -iche adj KEM aminski. Lu à fat cun ~ cjandôr.i. che al sarà identificât come l’amiloide (SiF 02/1. direkcija f. ~ m Amerikanec m.. občudovan. 155-165). amion. aminoacit [amino'at∫it] m KEM aminokislina f. amirât [ami'ra:t]. amìe [a'mie] f prijateljica f. amighe [a'mige] f prijateljica f. (sangiorgioinsieme). ametropic [ame'tr‫כ‬pik]. -iche adj MED ametrop. vladati. bližnji prijatelj. dovoliti. latinizirano kot ammiratus. čudovit. po upravni poti. il sartôr invezi lu tratave come se a fossin vecjos amîs (Sg). ametiste [ame'tiste] f MIN ametist m. amidis. ~ m zelo dober prijatelj m... amiant [ami'ant] m MIN azbest m. očaran 2. vodenje n. Un svicinâsi plui ~ ae struture al è la premetidure miôr par usâsi a lei in mût continuât (Pa). americanade [amerika'nade] f amerikanščina f. Amerecane [amere'kane] f Američanka f. zucars.// cf. Forsit invidiât e ~ fûr dal Friûl (Leng) amirazion [amiratsi'on] f občudovanje n. italo-~ italo-amerikanec m (Pa). aministratîf [aministra'ti:f]. fâ ~ skleniti prijateljstvo. amîs di fruts in sù prijatelji iz otroštva. ametropie [ametro'pie] f MED ametropija oz. oskrbovati: Nol coventarà un secont turni eletorâl nancje a Gurize par decidi cui che al varà di ~ tai prossins agns la Provincie. amirâ [ami'ra:] tr občudovati. garantî plui atenzion al plan pes emergjencis (lingue. aminoacits e v. e v. domnevati 3. ~ di France e fi inlegjitim dal Re soreli (Pa). aminoplast [amino'plast] m KEM aminoplast. in companìe di altris ~s dal so stamp al dà l’assalt vie pal dì a une bancje. ammiralios. alcâi. // < Alpha. (ProvBr). vecjos amîs stari prijatelji. saludât cun agrât e ~ di Domeni Zannier (Noeles). che al podarès sucedi se un ~ di setante agns. voditi. americi [ame'rit∫i] m KEM americij m (Am). (Pa 02). Americhe [a'mεrike] f Amerika f. par esempli. 73-84). aminicul [ami'nikul] m 1. priznati. administrativne volitve: si vote pes aministrativis ai 10 di Jugn. pretveza f.(Pa). Nomenât ~ civîl dai todescs ocupants (La 05/7). amiras. amiut. uslužen. al à comunicât (O). odobriti. ~si refl amerikanizirati se. uprava f. izgovor m 2. In 21 citâts de ~ Latine.. oskrbnik m. di Lois Craffonara. amiral iz ar. atôrs merecans… Hollywood…”(Ta). Il cont di Vermandois. aministrâ [aminis'tra:] tr 1.(Natisone). publiche ~ javna uprava: Vinars prin di Jugn i dipendents de publiche ~ de nestre regjon a fasaran siopar. amianto [ami'anto] m → amiant. (Pa 05/04). dai nemîs mi vuardi Gjò . amidic [a'midik]. varuh m. družabnik m.Methylphenethylamin (izraz prvič uporabljal 1927 US-kemik Dr. deriv. (Onde). sokrivec m.. (La) amirabil [ami'rabil] adj občudovanja vreden. -iche adj KEM amiden (prid. malenkost f. nepravo vidnost. nol è timp di amîs! ne smemo več zgubiti časa. ~ de vore fate prijatelj nedela.i m HIST Hamilkar m. sprejeti. ~ intrinsic e po biograf dal tradutôr. vuelis vegjetâi. // < gr. podeliti aministradôr [aministra'do:r] m upravnik m. amerecanizâ [amerekani'dza:] tr amerikanizirati. In Friûl-Vignesie Julie si votarà ai 10 di Jugn pes elezions aministrativis (O). ~ comunâl občinska uprava 2. d. amion [ami'on] adj (zelo) prijateljski. amfetamine [amfeta'mine] f MED amfetamin m. no a viodi americanadis ma chei biei films d’essai dulà (Ta) amerecanisim [amereka'nizim] m amerikanizem m. prisrčen. i merecans e fasin simpri robis bielis. elements solubii come acits gras volatii. (Bibl-FidiSirac). finanziâ e meti in vore la leç regjonâl sul ~. Piere dure incidude dal I/II sdC Si trate di une ~ di colôr viole (praxisfriuli).(O). aministrativementri [aministrative'mentri] adv upravno. .. ~ di lavôr prijatelj s službe. ~ adj prijateljski. e à di ~ un pluralisim di mût di preâ e di crodi (glesie)... amilcar [a'milkar] os. come. amir ’aali ’višji oficir’ ali amir ’alf ’poveljnik tisočih’ preko bizgr. tra il pari cul frut. plui ~. naklonjen. amicizie [ami't∫itsie] f prijateljstvo n. amiloide [a'm??] m ?? KEM amiloid m. carboidrâts sempliçs. amì [a'mi:] (pl amîs) m prijatelj m. Il 2005 al è stât declarât an de ~ tra il popul gjaponês ei popui europeans. Corrado Passera. (po)dati. upravljati. aministrazion [aministratsi'on] f 1. amigdaline [amigda'line] f KEM amigdalin m. L'~ delegât de societât des Puestis Italianis.fvg).

amobilidôr [amobili'do:r] m opremljevalec m. amnistie [amnis'tie] m JUR amnestija f. amortizâ [amorti'dza:] tr 1. o ~s di cuadris di man buine. e 4 milions di euros pai amortaments dai inviestiments sui implants. amissibilitât [amisibili'ta:t] f dopustnost f. pardon’. brezlik. amodernament [amoderna'ment] m posodobitev f. 2-ghise amorfe (SiF 03/3)// < gr. amonificazion [amonifikatsi'on] f amonifikacija f. La gnove unitât produtive e rindarà pussibil la complete inovazion dal prodot des laveblancjarie. nemoralen. amòur [am'‫כ‬ur] f → amôr . ammôniakon izv. premičen. amnestiranka f. amonijev. il podê al passe tes mans dai patriarcjis guelfs (Union). s pohištvom opremiti. amoniacâl [amonia'ka:l] adj KEM amoniakalen. izguba spomina f. ljubek. amortizadôr [amortidza'do:r] m STROJ blažilnik m.’. -ade adj JUR pomiloščen.Bl) o. amoniac [amoni'ak] m KEM amonijak m. brezobličen. // cf. Lis denunciis ae autoritât judiziarie militâr. blažiti (udarce). amistât [amis'ta:t] f prijateljstvo n. dati amnestijo f. svarilo n. amorôs [amo'ro:s]. Ammon. amoni [a'm‫כ‬ni] m KEM amonij m. ugotoviti mnenje. (GP). Ma la ~ no fo concedude ne a lui ne a nissun altri.camcom. amorin [amo'rin] m BOT reseda f (Reseda odarata). ljubček m. EKO amortizirati 2. amoniache [a'm??] m → amoniac. (ProvBr). amni ['amni] m ZOOL notranja ovojnica zarodka. neizoblikovan.-is ’id. odpisati. od egip. svarilo n. ad acetâ i fats. in mnasthai ’spomniti se’. Si puedial fevelâ di une “religion” te vite ~ o inmorâl di Oscar Wilde? (Bel). // < cerk. sprejemljivost f. amôr [a'mo:r] m 1.(graggo. notranji arhitekt (Innenarchitekt).// od neolat. Pai ebreos lis fiestis a scomençavin sul lâ ~ dal soreli (BiblMc) 2. ampassât [ampa'sa:t] adv lani. amobilî [amobi'li:] tr opremiti (stanovanje). ammoniacum preko gr. amniotic [amni'‫כ‬tik]. cjapâ ~ par un kazati ljubezen do nekoga. cf. no sac ~ o amnio (Mar) amnistiâ [amnisti'a:] tr JUR pomilostiti. Mi ven però plui naturâl di meti come simbul e ~ chel cocâl dut neri di petroli (BelR) amonite [amo'nite] f PALEONT amonit m. preroditi se. sâl ~ salmiak m. amovibilitât [amovibili'ta:t] f premestljivost f. malapaiât vračana. BIOL lâ (jessi) in ~ (narava) znova razcvesti se. ~ dal azôt solubil organic (SiF 03/4. oživeti se. di cuant che e je tacade la vuere a la ~ gjenerâl (Pa 02). fr. PROV Cui che al è fortunât in ~ . screant i gnûfs (ud. tvorjen z a priv. amorphos . fr. STROJ. amnestiran . boga Amun. (La 04/4). zaljubljenec m. ~ m amnestiranec m . a in mnêsis 'spomin'. come la ploe e la nêf a vegninjù dal cîl e no tornin indaur cence vê inbombade la tiere. odplačevanje dolga. -ose adj ljubezenski. amletic [am'lεtik]. amor. Amlet [am'lεt] m LIT Hamlet m. nol zui di cjartis . (Pa 03/11) 2. amovibil [amo'vibil] adj odmakljiv. amit [a'mit] m REL naramnica f. azôt ~ amoniakalni dušik. nevračana ljubezen. -iche adj ANAT amniotski.. ljubezen f. vnema f. il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion ~ (SiF 03/4. 73-84). al à cuistât la ~ dai plui grancj scritôrs todescs e austriacs (Pa). (ProvBr) 2. amortizacija f.' tvorjeno s privat. e ancje par infuartî i rapuarts di ~. ~ m ljubimec m. -iche adj LIT hamletovski. lansko leto. pohištvo n. PROV ~ nol domande ni pan ni polente . amortiziranje n. amortament [amorta'ment] m EKO 1. voile'. a operâ par che a calin sot dai nivei di concentrazion massime ~ (Pa 02). leâ une ~ cun skleniti prijateljstvo z. amortizer m. amnesie [amne'zie] f MED amnezija f. fr.(don). amortizabil [amorti'dzabil] adj EKO kar se da amortizirati. opomin m. l’~.it). zahod m.lat. a finirin par dislontanâ i Furlans des cuistions patriarcjâls. par ~ di zaradi. l’~ nol è brût di verzis iz ljubezni se ne norčuje. il cjamis. premestljiv. prizadevnost f 3. ampeloterapie [ampelotera'pie] f MED ampeloterapija f. amit [a'mit] m KEM amid?? Cemût i refudums organics a puedin jessi depositâts dentri dai sacuts di ~ di sorc (Mater . amp ['amp] m trnek m. sprejemljiv. a la ~. Come che lu inderadavin cierts romançs masse ~ . amnésie . Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât.. puartantju. brezličen. pojemanje n. jo i soi un spirt di amòur (Pasolini). amonizazion [amonidzatsi'on] f AGR amonifikacija f. amnion m.. amnistiât [amnisti'a:]. ljubezniv. ~ adj KEM amonijakov. dve leti nazaj. al disè propit cjamesute. Amôr [a'mo:r] m MIT Amor m. amortizament [amortidza'ment] m EKO amortizacija f. jessudis tal mês di avrîl di ~ (scritorsfurlans). il rinovament e ~ dai procès produtîfs (La 05/12). od gr. // cf. a la banalitât. amictus 'manteau. zaton m (sonca). trai l’~ FIG preizkusiti.(CoUd). amoniment [amoni'ment] m opominjanje n. cence vêle fate lâ in ~ e dâ-fûr (glesie)// < lat. ~ dilà pred dvemi leti. nemoralnost f. Dopo l'~ de cjasade di Svevie e dai patriarcjis ghibelins. amour.amissibil [ami'sibil] adj dopusten. 73-84). Il TKN nus dà la sume dal azôt organic e dal azôt ~ (SiF 03/4). amobiliment [amobili'ment] m oprema f (hišna). amoralitât [amorali'ta:t] f amoralmost f. Il Consei comunâl al fâs bon un regolament li che a vegnin fissadis li proceduris di ~ (CoTav). propad m. gorečnost f. procès di ~ (SiF 03/4. par ~ di pâs. . un ~ apaiât. 73-84) proces amonifikacije. . amnêstia ’??oubli. osvežiti se. amorâl [amo'ra:l] adj amoralen. a + morphê ’oblika’. čustvo n. e bugadis intant di bonodôr / mi mandin i ~s. modernizacija f. e la sô aversitât al podê. // < gr.// < neolat. e il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion (SiF 03/4). odmakniti'. ~ gjenerâl splošna amnestija. a la stupiditât (Pa 02). EKO amortizirati. amont [a'm‫כ‬nt] m 1. amovere 'oddaliti. (postopno) odplačilo m.de). amorf [a'm‫כ‬rf] adj amorfen. butâ l’~. al à declarât ~ Sipione. strast f. ammonite po imenu Jupiter-Ammon amonizion [amonitsi'on] f opomin m. amnêsia 'id.

letnina f. ampliementri [amplie'mentri] adv obširno. amutinât [amuti'na:t]. letina f. from amplus. ~ scuelastic šolsko leto. agns a vignî Une robe strasordenarie che. TEH ojačati. anacolut [anako'lut] m LING anakolut m // preko lat. ma an dirès tantis. anacoretic [anako'rεtik]. // < lat. po imenu franc. in chê ~ stesse par esempli. an ['an] (pl agn/agns) m leto n.// < neolat. Se di une bande al esist il riscji di jessi tignûts par provinciâi o anacronistics dal 10% dai clients. Iponat. in akolouthein ’slediti’). . amundi [a'mundi] adv na pretek.ampêr [am'pe:r] m ELEK amper m (merska enota). v 19. kirurška odstranitev. anabaptizein ’ponovno krstiti’. an ['an] pro od njega. il taramot dal '76 al varès fat di ~ e di volan a chestis tindincis za in at in dut l'Ocident. ~si refl upreti se. agns indaûr pred leti.. amphora ’amfora’ → furl. kirurško odstraniti. Mimnermi. FIG poveličati 3. mil agns večnost. od nje. tai prins agns dal Cincuante na začetku petdesetih let (Pa). intun ~ tornât v celem letu. amputare ’rezati’ amputabil [ampu'tabil] adj ki ga je mogoče amputirati. odrezati 2. povečanje n. graciis. lâ sù par 29 agns . spuntati se. → indi. iz gr. razsežen. ~ di memorie spominsko leto. steklenička f. amplece [am'plet∫e] f obširnost f. dutalan celo leto. amulet [amu'lεt] m amulet. -iche adj 1.. zastarelost f. st. -iche adj puščavniški. Di Aquilee e rive une ~ di Sant Menas. amputazion [amputatsi'on] f MED amputacija f. chest ~ cu ven naslednje leto. anahoret m // cf. amplificatio. no je stade cjapade sot dal articul 116 dal Codiç militâr ~ -. al jere stât ativât un interessant . Anacreont [anakre'‫כ‬nt] m LIT Anakreont m. aná in chrónos 'čas'. obsežno. siben ancje di servizi culturâl intal sens plui ~ di cheste peraule. anakolouthon (a priv. raztegnjen. . amplus . ~ m upornik m. Salvâ). (storia900) // < lat. ~ academic akademsko leto.// izpos. ancje se.. agns e agnorums → agrnorums . vstaja f. Amsterdam ['amsterdam] kr. fr. cumò intal Museu di Udin (CoUd). jessi par 29 agns. obsežen. → larc. nešteto veliko leto. mn. -ade adj VOJ uporen. bon dì. anachronisme. ampère . annus. amutinament [amutina'ment] m VOJ upor m. Alceu. povečati. FIZ ojačenje n. (Pa 06/1). fr. kronološka neustreznost f. izločiti. FIG anahronizem m. ANAT ampula f. od ampli. anabolismus. puntar m. amul ['amul] m → emul. amputirati. za agns.. anacruse [ana'kruze] f LIT anakruza f.) nikoli. il prin dal ~ → pridalan . anabaínein = aufsteigen anabatisim [anaba'tizim] m REL anabaptizem m // tvorjeno iz gr. amplitudine [ampli'tudine] f FIZ amplituda f. amplificâ [amplifi'ka:] tr 1. a jerin notâts tes scuelutis (Pa 4/2000) // cf. → impole. Tal ~ scuelastic 1998/99. Alcman. prekrščevalec m .(CoUd) anacreontic [anakre'‫כ‬ntik]. fizika AndréMarie Ampère (1775-1836). ampole [am'p‫כ‬le] f 1. razširitev f. ~ passât lansko leto. kasneje nadomesti cenobitsko. tai agns a vignî. Mi àn dât la grazie (Sg). anacoretisim [anakore'tizim] m puščavniško življenje. (k αναβολή) anaciclic [ana't∫iklik]. ampulla ’id. to je skupnostno življenje). od lat. amutinâ [amuti'na:] tr VOJ ščuvati k uporu. v veliki količini. amplificadôr [amplifika'do:r] m FIZ ojačevalec m. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. iz gr. amplitudo. zastarel. (ob)širen. anabíósis. // od lat. anacreontiche [anakre'‫כ‬ntike] f LIT anakreontska pesem m. ~ bisest prestopno leto. amuletum. anabatic [ana'batik].. leta nazaj. Il Consei Diretîf al dure in carghe trê agns academics (CIRF). amsterdamian [amsterdami'an] adj GEO amsterdamski. prostranost f. od lat. anachorète izpelj. amplissim [am'plisim] superlat. prekinitev vitalnih funkcij) // od gr. nesodoben. Dut chest al sarà ben ricuardâlu in chest ~ di memorie. // novotvorba cf.i m Amsterdam m. iz lat. Saf. -iche adj LIT anakreontski. ungan letos. anabolisim [anabo'lizim] m BIOL anabolizem m. anacronistic [anakro'nistik]. ~ m Amsterdamec m. bon ~ adijo!.. e intai strets (come la “pycnocline” dal Stret di Gjibraltar dulà che a puedin alçâsi fin a cent metris di ~ (SiF 02/2. fr. nazadnjaški človek. prostran.// lat. (Pa 02). utajenost f (biol. amperaç [ampe'rat∫] m ELEK jakost električnega toka.. siôr Minigul. ohlapen. anade [a'nade] f leto n. an. ~. LIT amplifikacija f 3. ampolute [ampo'lute] f mala steklenička. // cf. anahronizem m. 2. od onega . spuntan. amplificazion [amplifikatsi'on] f 1. amputation. graciis ~. obsežnost f. AN ['?] kratica > Aleance Nazionâl. fr. amperore [ampe'rore] f ELEK amperura f. // < gr. anfure. demin. trops agns âstu? koliko si star?. amputâ [ampu'ta:] tr 1. razhajanje n 2. Il materiâl che l'artist furlan al à scrit par il "Pezzè string 4et" al amplifiche la sô sensibilitât di compositôr e di musicist e il cuartet (Pa) 2. Tirteu.// < lat. predtakt m. tal ~ dai tredis mês FIG (šalj. REL anahoretizem m (prva faza krščanskega meništva. izpos. dut l’~. → a svuaç. fr. FIG odstraniti. razširiti. un ~ tornât celo leto. os. sedanjika od vê: imajo. anabatist [anaba'tist] m REL anabaptist m. αναβολισµός preko lat. tai agns dal Trente v tridesetih letih. Par la ~ dal DNA a son stâts doprâts i primers (SiF 02/1) 2. chest ~.// tvorjeno po gr. amputatio: cf. che al previodeve nome la preson (Pa 02). nesodoben. ampli ['ampli] adj prostoren. ~ m anahronističen.// anabiosi [anabi'‫כ‬zi] f BIOL anabioza f. anaconde [ana'k‫כ‬nde] f ZOOL anakonda f (Eunectes murinus). zastarel. anacoret [anako'rεt] m puščavnik m. mai plui si varès ripetût in tiere furlane! (JM. → ampassât. izp. amperometri [ampe'r‫כ‬metri] m ELEK ampermeter m. nesodobnost f. anacronisim [anakro'nizim] m 1. -iche adj METEO dvigajoč . anahronističen 2. (Pa 7/2000). anakhôrêtês od anakhôrein ’se retirer’. àn ['an] 3. o dirai . In Friûl. od gr.’. 129). -iche adj LIT palindromski (verz). l’~ tornât novoleto.

Par ~ ducj i ponts dulà che Dostoevskij al fevele de epilessie o ai let cun . st.. črkovnica.// cf. analfabetisim [a'nalize] m nepismenost f. anale(p)tic [ana'lεtik] m MED analeptik m. od gr. ana ’proti’ in phulaxis ’zaščita’. anamnesis . anus. anamit [ana'mit] adj anamski. La misure dal POX e je stade fate cun tun particolâr ~ olandês Euroglas ECS1000 cun titolazion microcoulometriche (SiF 02/1). anamorfose [ana'm‫כ‬rfoze] f 1. fr. sestaviti anagram. -iche adj anagramski. ~ adj anaeroben. ananas ['ananas] m 1. // izp. fr. in ~ cu la leç 482 (lingue. anâl [a'na:l]. analogie . preučiti. Ancje chi il nestri Evanzelari al è une sorte di document ~ de cjase reâl (CoUd). anafilatic [anafi'lasie] f MED anafilaktičen. analogno. ocenjevati. analizâ [anali'dza:] tr analizirati. anagraf [a'nagrafe] f seznam m (stalnega) prebivalstva. -iche adj ARS anagliptičen?. iz gr. anagramatic [anagra'matik]. od gr. od gr. fr. analist [ana'list] (pl analiscj) m 1. analfabetic [analfa'bεtik]. anaglif [ana'glif] m ARS anaglif m.. anagrafic [ana'grafik].fvg) 2. FIG. anagogija f. shock ~ anafilaktičen šok (najhujša oblika alergij). a(n) priv. no à puartât a disvuluçâ un prodot ~ pal polac. in formât ~ (scritorsfurlans) v analoški obliki 2. -iche adj analitičen. anaglitic [ana'glitik]. anaerobno živo bitje. analizadôr [analidza'do:r] m 1. inte stampe. ~ statistiche statistična analiza 2. analitiche [ana'litike] f analitika f. analýein 'razčleniti'. anaglifen. in ~ cun/ a di analogno k. -iche m analističen. iz port.' (izp. presoja f. nealkoholizem m. -iche adj MED analgetičen. ocenjevati. analogija f. A la vilie de vuere. analitichementri [analitike'mentri] adv analitično. ~ m Anamec m. // v 16. anamorfic [ana'm‫כ‬rfik]. ánadiplosis = podvojitev. ananás 'id. anagogjic [ana'g‫כ‬ăik]. analogia. od gr. -iche adj brezalkoholen. analgjesie [analăe'zie] f MED neobčutljivost za bolečino. análogos 'id. GRAM anaforičen. analist m. -iche adj LIT anagogičen. analogija f. // cf. ~ programadôr RAČ programerski analitik. izp. razčlenjevanje n. anaerobic [anae'r‫כ‬bic]. podoben.// izp. (serling) 2. anale adj ANAT zadnjičen. analitik m 2. analisi [a'nalizi] f 1. analfabetski . iz lat. analiza f. izp. -iche adj matični. ~ dal sanc MED analiza krvi. BIOL anamorfen. TEH anamorfen (filmski format DVD. analcolisim [analko'lizim] m analkoholizem m. anagram [ana'gram] m anagram m (besedna igra. TEH analizator m (naprava). anagrafski. anaforisim [anafo'rizim] f LIT. analen. al è l'"~" de marilenghe. Evidenziant cierts articui de leç. temeljiti pregled. Al lavore come ~ programadôr a Udin. -iche adj ARS anaglifski. letopisec m. analculic [anal'kulik]. anagramist [anagrama'tist] m anagramist m (sestavljalec anagramov). ~ adj analizatorski.(Pa 11/99) analgjesic [anal'ăεzik]. anagramâ [anagra'ma:] tr anagramirati.' (iz aná lógon 'glede na razmerje. anaglipt m (polreliefno kiparsko ali cizelersko delo). (CoUd). analets [ana'lεtik] m LIT analekta npl (zbirka citatov in izvlečkov iz literarnih del). Chê analisi le fâs un algoritmi ~ (par.. anamnesi [anam'nεze] f MED anamneza f// izp. anagraf m. In dut chest l'handicap plui grant. LING nalika f. analitski. st. analitic [ana'litik]. . anaerobiosi [anaerobi'‫כ‬zi] f BIOL življenje v okolju brez kisika. po razmerju'). analgésie . // izp. od gr.// od gr. anaforic [a'nafore] f LIT. anagramma (grámma 'črka'). (Pa 02/10-11). -iche adj nepismen. ki se da analizirati. analyse . analogjie [analo'ăie] f 1. ~ m analgetik m. psihoanalitik m 2. analecta [ana'lεtik] m → analets. analeptično sredstvo. analogjichementri [analoăike'mentri] adv 1. analistiche [ana'listike] f analistika f. od lat. Anam ['anam] kr. (Pa 02). Guarani. cu la plui part dai soldâts analfabets. LING po naliki. analogus od gr. (SiF) analizabil [anali'dzabil] adj razčlenljiv. razčleniti. GRAM anaforizem m. . ~ logjiche LING stavčna analiza. BOT ananas (Ananas) 2. si jere rindût cont de impreparazion taliane. podobnost f. analitsko. vzeti pod drobnogled. -iche adj anaeroben. analoc [a'nalok] → analic. anamorfosis [ana'm‫כ‬rfozis] f → anamorfose. anafore [a'nafore] f LIT anafora f. podobno 2. preučiti. // cf. anamorphosis ’opnieuw vormen’. analoghe [a'naloge] adj analogen. -iche adj 1. anagogjie [anago'ăie] f LIT mistična interpretacija. e al bat su la dibisugne di une precise ~ dai coscj par ridusi (partitrepublichefurlane) 3. une domande di ~. in algein 'trpeti'. (SiF 02/1) analic [a'nalik]. razčlenitev f. ~ m analfabet m.cors extracuriculâr su lis lenghis minoritariis d’Europe. nepismeni m.// 20. ~ gramaticâl LING besedna analiza.regione. análysis k gr.i m Anam m. analbuminemia [ana'lεtik] m MED analbuminemija f (nizka koncentracija albumina v krvnem serumu). Lis fotografiis a rivuardin architeturis e ogjets di art che a son descrits in mût ~ tal catalic. analgezija f. Tupi). si à di rilevâ che. anaerobi [anae'r‫כ‬bi] m BIOL anaerob m. od gr.ser) pal SGML speciâl. (SiF 02/1)// izp. OPT anamorfoza f.. anamorf [anam'nεze] f 1. analitik m. ~ adj analeptičen. matična knjiga. anaphora ’reprise’ k pherein ’nositi’. napraviti. analistic [ana'listik]. (sadež) ananas m. ocena f. anadiplosi [anadi'pl‫כ‬zi] f LIT anadiploza f. analfabetizem m. analogjic [ana'l‫כ‬ăik]. anaglific [ana'glifik]. (popačenje) 2. analogen. ~ m brezalkoholna pijača. ARS anamorfoza f. uganka s premenjanimi črkami). -iche adj anamorfen. presojati. analiza f. psihoanaliza f. substanci. LING po naliki. TV 2. anafilassie [anafi'lasie] f MED anafilaksija f (obrambna reakcija organizma proti dol. popačenje n // gr. analfabet [analfa'bet] adj nepismen. analfabetski. podoben. iz jez.

anatomopatologjic [anatomopato'l‫כ‬ăik]. a si scuintrin cussì dôs scuelis di pinsîr: une che e ten sù la ~ e la neuropatologjie (scuele . anaspirersul [??'] m BOT nektarina f (sadež) (bolj običajno baracocul). neodgovoren.i. (ProvBr) 2. Felix Marchi. analizirati. m Anastazij m. -iche adj LIT anapestovski. anhiloza f. tudi. ki se nanaša na prednike. od gr. anarhičen 2. od gr. ~ m (slabš. preklet. dutcâs. anatocismus. anatolic [ana't‫כ‬lik]. anatemizâ [anatemi'dza:] m REL izobčiti. anatomist [anato'mist] (pl anatomiscj) m MED anatom m. ~ deventade par matrimoni (Mar). La cjase. pregledati. ~ dongje . f Anastazija f. Anastasie [anasta'zie] os. che a sostignivin che l’esam psichiatric al veve di jessi integrât cul esam ~ (SiF 02/1. anastomosi [anasto'm‫כ‬zi] f MED anastomija f. k gr. Come studiâ il cuarp uman sul taulaç di un ~. anastomizâ [anastomi'dza:] tr MED anastomizirati. lad. pregled m // od poznolat. izključiti. še. ancje mai che [anqe'mai ke] co čeprav. che il net cambiament climatic al podarès puartâ il planete sul or de ~. calcul ~ računanje obrestnih obresti?. anarhizem m 2. izobčiti. anchilotic [anki'l‫כ‬tik]. ~ di dut ce che si veve ~ di fâ e di patî: i pecjâts di Neron. // cf. šp.i f Anatolija f.' (k paíein 'tolči'). antant) adj prav tolikšen. FIG). od gr. anathématiser ..’ (k anatémnein 'razrezati. 155-165). . . ancestral . anatossine [anato'sine] f BIOL anatoksin m. 4. anastomoza f. // gr. di “autoesclusions”. anhilotičen. antecessor ( ante in cedere ’iti. anapaestus. anarchic a 18 karats (Pa 03/12). Godega-Conean. četudi. anastrofe [a'nastrofe] f LING inverzija f. četudi. (partitrepublichefurlane) 3. četudi. di Cesar Borgia. anápaistos 'id.. // od neolat. od gr. fr. -iche adj TISK anastatičen. ankylosaurus. zmešan. neodgovornost f. // neolat. in chel secul lis dôs citâts no jerin ~ unidis (scritorsfurlans). anatomie [anato'mie] f 1. cat. No jerin lâts ~ a viodi la fin dai lavôrs di rignuviment dal fabricât.i. anatocistic [anato't∫istik]. al à fat di nô ancjetancj rês e perdis par Diu so pari. anchilosi [anki'l‫כ‬zi] f MED otrdelost sklepa. anarchist [anar'kist] (pl anarchiscj) m POL anarhist m. pomlajevanje). brezzakonje n.// cf.(Ta) 2. anastatic [anas'tatik]. -iche adj MED ki se nanaša na otrdelost sklepa. MED anatomija f... POL anarhizem m. di un om straordenari e duncje dificil. l'~. anatematizar. ~ patologjiche patološka anatomija 2. anatocisim [anato't∫izim] m EKO anatocizem m. ancjeben [anqe'bεn] adv seveda. ancje ['anqe] co 1. FIG podrobno razstaviti. (O) odprto ostane še vprašanje. hoditi’). -iche adj anatolijski. ~ microscopiche mikroskopska anatomija. (SiF 02/1. anarcoit [anarko'it]. ~ m Anatolic Anatolec m. anatomê ’id. ancj ['anq] adv in co → ancje. o. anchilosaur [a'nel] m ZOOL ankilozavr m. razčleniti. anastigmatisim [anastigma'tizim] m anastigmatičnost f (obnavljajočnost. e us domandìn ~ a voaltris (Basc). (Macjeu). četudi. raztelesiti'). anatemizât [anatemi'dza:t] m REL izobčen. Anatoliche [ana't‫כ‬like] f Anatolka f. ankulos. ‘zakrivljen’ + sauros ‘lizard’. dobro. anastrofa f. FIG natančna razčlenitev.) anarhistično usmerjena oseba.. ~ m POL anarhist m. anathêmatizein. anatomic [ana't‫כ‬mik]. ancestrâl [ant∫es'tra:l] adj atavističen. neurejenost f. atuâl spirt libertaridemocratic: il cualuncuisim. di anatemis. FIG nered m. anapestic [ana'pεstik]. ancjemonò [anqemo'n‫ ]כ‬adv še. ankulōsis k ankuloun ’zakriviti’. anateme [ana'tεme] m REL anatema f. 9) // gr. (Bel). anathème . od gr. a(n) priv. anatomichementri [anatomike'mentri] adv anatomisko. anastigmatic [anastig'matik] adj FOTO anastigmatičen. anarchisim [anar'kizim] m 1. izobčenje n (t.anapest [ana'pεst] m LIT anapest m (trizložna pesniška stopica dveh nepoudarjenih tretji poudar). brezvladje n.. o vin scoltadis tantis vôs che a disin che a lui lis feminis i plasin ancje se maridadis”. ancje se la mê famee e jere siore di virtût. il facilonisim. imbombât de sô nobiltât parlamentâr. ?? ~ sore.) (SiF 02/1). anastomosis. prekleti. čeprav. fr. obrnjeno stavljen. FIG neurejen. četudi. No soi di famee di predis. anatomizâ [anato'midza:] tr 1. še. anarchic [a'narkic]. no jere ~ finide (Ponte). di esclusions. anarchiste [anar'kiste] f anarhistka f. come che al dîs il pape. PROV Dulà che e sta une bocjade di pan e po stâ ~ une peraule . ancje dongje che [anqe'donăe ke] co čeprav. stant che nol ven trasferît par ~ (SiF 03/4. poleg tega. -oide adj POL anarhoiden. -iche adj anatomski.. E si tacà a cori ~ lui bande dal sfuei (Zili). anarhičnost f.// preko fr. ανατοξίνη od ana ‘proti’ in toxinê. anchine [an'kine] f TEKST nanking m. k ancêtre od lat. (glesie) Nisem iz župniške družine. ancjemò [anqe'm‫ ]כ‬adv 1. // izpod. POL anarhistični družbeni model.(Pa). Pe conclusion de opare e reste ~ vierte la cuestion dal ultin lot. dal 1987 (CoUd).// izp. analiza f. obrestovanje obresti. juž. cunfins a drete e a çampe. anathêma ’offrande aux dieux’.) → ancje. gr. raztelesiti. ~ un še eden. ancje se ['anqe] co čeprav. 155-165). Anatolie [ana't‫כ‬lie] kr. anarhistično usmerjeni. anatomia. celo 3. ancia ['anq] adv in co (nareč. secirati 2. ancje ben che [anqe'bεn ke] co čeprav. anarchichementri [anarkike'mentri] adv anarhistično. iz lat. // lat. ancjetant [anqe'tant] (t. (Bel). -iche adj anatomopatološki. anarhija f. edizion anastatiche faksimilna izdaja: ristampe anastatiche. anarhističen. // cf. -iche adj EKO anatocističen (glede na obrestovanje obresti). ciamò. Anastâs [anas'ta:s] os. par cure de SFF. in archía k archós 'vodja'. anatematitzar. anastrofic [a'nastrofe].. par cheste scuvierte a son deventâts i fondadôrs de anatomie microscopiche. -iche adj 1. Ma chê condane ~ di doprâ lenghis e culturis disferentis e je la lidrîs istesse di . anatematizâ [anatemati'dza:] m REL anatematizirati. faksimilen. anarchie [anar'kie] f 1. (BrLi). četudi je bila naša družina polna vrlin. intant (Leng) 2. anarhično. obrnjena stava f. -iche adj LING inverzen.

ošabnost f. Andree) os. Sant ~ → Sant ~. . -ade adj usidran.= 'ne. (Pa) Isti način (postopanje). androne [an'dr‫כ‬ne] f (ozka. Andromede [an'dr‫כ‬mede] f MIT. andalûs [anda'lu:s]. in dì di vuê. FIG obnašanje n. napuh m. anecdote . krog m. andit [an'dit] (demin. Andrian [andri'an] os. i m Andreis (Pn).i f Andora f. razvezan.. La siore ~ Vobis e torne plui dispès in Friûl. KEM (spolni hormon) androsteron m. ekdidónai 'objaviti'. presi ~ ugodne cene. trop che e vuadagne in rispueste al è un ~ scunît cidinôr.. hodnik m. enostaven. (cena) nizka..i f Andreja f. nevezan. Invecit. Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! . m Andrej m. corîf. androgjin [an'dr‫כ‬ăin] adj dvospolen. ~ m Ankonec m. veža f 2. občutek. e sta metint de bande ancje il talian par lâ viers l'anglês. ancorât [anko'ra:t]. Andreine [andre'ine] os. (Pa). fr.. kazanje n.. nadarjenost f. Anica f.. ~ pro prav tolik. andromane [andro'mane] f androman. une ~ di salvece. m Andraž m. zagata f. usidrati. Andore [and'ore] kr. f Ana f. umerjen. kadenca f. ton m. ~ m Andoran Andorec m. okleniti se. e interesse 10 milions di citadins europeans di Spagne (Catalugne e Isulis Baleârs). ancora. pot. tesen) prehod m. navada f. ~ m 1. da. nimfomanija f// < gr.50 euro (Onde). di ~. zunanjost f. tekoč. anekdotika f (anekdote o osebi. čud m. cui siei sant Antoni e sante Rite e san Josef e il Signôr e sante ~ e la Madone (BelR). androgynon androit [an'dr‫כ‬it] m robot m. (prebivalka Ankone) Ankonka f. anedot [ane'd‫כ‬t] m anekdota f. pritrditi. FIG oprijeti se. barva f. (Leng).i. (Bibl-Lc). vezati za kaj. jessi in ~ biti v toku. za pešce) steza f. Anconitane [ankoni'tane] kr. f Andaluzija f (pokrajina v južni Španiji): il puart de piçule citât di Palos te ~. luknja f. andrean [andre'an] Andree [an'drεe] (t. videz m. andament [anda'ment] m potek m. la ~ popolâr dal librut 7. potka f.. tesnec. obraz m. dvospolnik m. srednji. tal presi ~ di 7. navaden. koridor m. Svelts. sante ~ sveta Ana.i. il dêt dal ~ prstanec m 2. sposobnost f. za naselitev neprimeren kraj. anedotic [ane'd‫כ‬tik]. oklepati se. andri ['andri] m → landri. (Pa) 3. čumnata f.i. passant pe ~ che je in bande de puarte (BiblEzechiel). BIOL dvospolna rastlina. zgodbica f. anel [a'nel] m 1. ASTR Andromeda f. hermafrodit m 2. jessi in ~ di biti na tem. pričvrščen. tante e je diferente la ~ jenfri i studiôs (Leng). Dreute) os. (Bibl-Lc) in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa. enak ancone [an'kone] f → incone. izgled m. od andiut) f 1. obdobju). potekanje n. (scritorsfurlans)// iz lat. mena pri moškem. način m. vidik m. un pas ~ 2. (ozka) cesta f. ancure ['ankure] f sidro n. Andreis [an'drεis] kr. Andromache [an'dr‫כ‬make] os. Nusse) os. al viazave in prime classe sul diret Rome-Ancone cun doi fraris. m Adrijan m. Anusse. pričvrstiti. O magari a svoglitâ se la femine di ~ e jere a palaç o (Mar). zasidran. enako (količino). andi ['andi] part pro → an.(La 04/3) andant [an'dant] adj 1. (Bel) anconitan [ankoni'tan] adj GEO ankonski. intant che ~ e Caife a jerin i sorestants dai predis. hoja f. MIN andezit m. HIST moški del hiše (v stari Grčiji). Andrât [an'dra:t] (t. (gorovje).. ricors a chê straodenarie in câl te Provincie di Udin par chel che si inten l'~ dal marcjât dal lavôr tal . FIG umerjenost f. obroč . FIG a dute ~ . pisec anekdot. La stesse ~ che. brez' + oikouméne = 'naseljen svet'. Andaluse [anda'luze] f Andaluzijka f. -use adj andaluški. značaj m. // od gr. pomembnost f. način hoje. Sant ~ si pense che e sedi une forme cuntune influence slave sul non di Sant Andree. zunanjščina f. nissune ombre e nissune ~ nazionalistiche. meti l’~ tal dêt dati prstan na roko . ~ m Andaluzijec m. anedotiche [ane'd‫כ‬tike] f 1.// < gr. dostojanstvenost. → gosse. nagnjenje n. ánkŷra . FIG nadutost f. andesite [ande'zite] f VULK. ma lafenò nissune poe.i m (biblijsko ime) Hana m. povprečen. ARS lastnost f.~ adv prav tako.. Ancje tu tu cjapis di chês andis che a fasin trimâ il mont 5. pri tem.(Pa). O podìn contâ un anedot:. Republiche ~ Ankonska republika (s franc. usidrati se. a batevin il forment cuntune ~ strache. a poche Sante ~ (bolj običajno al poche dree). ande ['ande] f 1. (ozek. meteitji l’~ tal dêt. zbiranje in pisanje anekdot 2. in chê cjase dut al pareve sdrumâsi.i f 1. anedotist [anedo'tist] (pl anedotiscj) m pripovedovalec. ravnanje n. izraz m. fra ancorâsi a un mont sigûr ma datât e butâsi tal larc cul riscjo di cjatâsi cul nuie denant e cul nuie daûr. naraven. nekakovosten. come se pal vuarp al fos aromai inutil contâ (Mar). (Bel) 2.i. od gr. posebnost f. andromanie [androma'nie] f andromanija f. preprost. Ogni moment si visave che cumò la vite e veve une altre ~ (Sg) 4.i fpl Andi mpl. anekdota ’neobjavljeno’ k gr. običaj m. ubranost f.1797) 2. to iz gr.i. ~ muarte (slepa) ulica f. ma la ~ de famee a leve indenant compagne 6. t. pûr cun ducj i disastris che e à produsût tal Vincjesim secul . klimakterji virilnosti.. an. iche adj anekdotičen. andropause [andro'pauze] f MED andropavza f. pomočjo se je razglasila 19 nov. sklep m. un omp ~ preprost človek 3. Al è in ~ un grum di lavôr (Pa). prstan m. od človeka nenaseljen kraj. od Anute. bahavost f. Ane ['ane] os. vedenje n.i f Ankona f (Marche). držanje n. Ancone [an'kone] kr.(SiF 03/4) // cf. Po mi menà. ancorade a un piçul mont alpin e contadin. BOT androcej m 2. stâ su la ~ biti v pripravljenosti. člen m (pri verigi).i f MIT Andromaha f (žena trojanskega junaka Hektorja). ~si refl 1. la civiltât. άνδροµανία. ki je nor na mošje. kretanje n: la sô sapience e la ~ 2. robe ~ ceneno blago 4. Andis ['andis] kr. Ane ['ane] (demin. bahanje n. androsteron [androste'ron] m MED. puartait chi la vieste plui biele e meteije intôr. Andalusie [andalu'zie] kr. obroč(ek) m. zasidrati 2. Dree. ancorâ [anko'ra:] tr 1. e vîf fûr de storie. Andrej m. androcei [andro't∫εi] m 1. drža f. andoran [ando'ran] adj GEO andorski. andalusite [andalu'zite] f MIN andaluzit m. ancje tu tu crodis di jessi cui sa cui. mi da la ~ imam vtis.(SiF 03/3). (beneška) ulica f. nissune plee. anecumene [aneku'mene] f ASTR anekumena f. FIG pogled m. pripeti.

dvoumno. it. od gr. -iche adj MED anestetičen. // od gr. anemografie [anemogra'fie] f METEO anemografija f. Amphitryon. ~ anatomic predavalnica anatomije 3. anfoter ['anfore] m KEM amfoter m. amphioxus od amphi + oxys ’sharp’. // od lat. nejasen (izrek. cul non di “Adriatisches küstenland”. une scarpe di un tipo e une di un altri e un ~ di taur sul nâs! (Ta). GRAM dvoumna slovnična zgradba. cence cussience e cence une scuele adeguade al è condanât a fâ di famei. aneurismâl [aneu'rizme] f MED se nanaša na anevrizmo. amphitropous od gr. // izp. anfiossi [anfite'atri] m ?? (Amphioxus lanceolatus) // preko neolat. ki preučuje veter). turned back 90 degrees on its stalk.(CoUd). reven. amphí + tre`pein ’obrniti’. anemic [a'nεmik]. anektirati. Il Cormôr. amfibija f 2. amphibole. od amphiballein ’dvomiti’. anemonê 'ki se pod vplivom vetra odpre'. tlačiti. (Pa 04/04).// gr. [anga'rie]) f JUR zatiranje. tes lôr anfuris. priključitev.-nenagl. anestesie [aneste'zie] f MED anestezija f. anemâl [ane'ma:l] m → nemâl. ~ de clâf obroč ključa. e dopo di vê involuçât parie l’~ de clâf. amphi ’z obeh strani’ in mixis ’mešanje. fr. iz gr. // cf. anemologjie [anemolo'ăie] f METEO anemologija f. anfiteatric [anfite'atrik]. anfibrac [an'fibrak] m LIT amfibrah m (trozl. il mancjât jutori a un lavôr che 86 mil di lôr. MED slabokrvnost f. ánemos ‘veter’ in choreo ‘cambiar de lugar’.: nenagl. // cf.// od gr. anfibolite [anfibolo'ăie] f MIN amfibolit m. amfiteatralna predavalnica. krožek m. // gl. anestesist [aneste'zist] (pl anestesiscj) m MED anestezist m.. REL. angarie [an'garie] (t. anemochor. // gr. 2. omrtvičenje n. anestetik m 2. fr. // od gr. ki ima diploiden set kromosomov od vsakega starša. ánaimos 'brez krvi' k haîma 'kri'. stavek) 2. théâtron 'gledališče'). ánemos ‘veter’ in -graphía 'opisovanje. okrožje n. // cf. tra l'~ morenic plui a tramontane (. a jessi doprât come mani di pale. anemul [a'nemul] m BOT vetrnica f (Anemona) // gr.’. amphibologia. anemie [ane'mie] f 1. anemochorous. amphi ’z obeh strani’. nem. -iche adj 1. (CoCamp)// < lat. anfure ['anfure] f vrč m. ~ m 1. anfore ['anfore] f → anfure... anemocôr [ane'm‫כ‬fil] BOT ??dispersado por el viento. (Pa 05/05). ánemos ‘veter’ in k lógos 'beseda'. diploos ’dvojni’ in eidos ’vid’ anfimissis [anfi'missis] m MED amfimiksis m // od gr. a àn declarât mertori. omrtvičiti. amphi ’na obeh straneh’ + brachys ’kratek’. anfibi [an'fibi] adj 1. da deluje kot kislina ali baza. ang. . ang. aneroidni barometer m. anfibul [an'fibul] m MIN amfibol m. il mangjâ e la aghe di bevi a vignivin puartâts graciis ai mieçs anfibis de Protezion civîl e dai pompîrs (La 03/01) // tvorjeno z gr. FIG pomirjevalo n. -iche adj angelski. kralj Tirinta in mož Heraklejeve matere Alkmene). od gr. anemofil [ane'm‫כ‬fil] adj BOT anemogamen. aneroit [a'nemul] m FIZ aneroid m.. s končnico -logia . od gr. La sô posizion lu lasse. [Of a plant ovule]. zatirati. anfibologjie [anfibolo'ăie] f 1. amphitheatrum. // cf. anemometri [ane'm‫כ‬metri] m METEO anemometer m (merilec vetra). anfitropâl [anfitro'pa:l] adj amfitropalen. ~ totâl splošna anestezija f. Us vignarà indenant un om ch’al puarte une ~ di aghe. (Bibl-Mc) angariâ [angari'a:] (o angarii [anga'rii]) tr mučiti. KEM. lis angariis. amphi ’dvostranski’ in bios ’življenje’. la miserie de plui part dai contadins : lis causis a son di cirî ancje te ~ dai terens (CoCamp). od gr. REL dvorezen. od gr. amphí 'okrog' in lat. anfotericin [??'anfore] m KEM amfotericin m. amfora f. antično gledališče. theâter (izpos. aneurisme [aneu'rizme] f MED anevrizma f (razširjena arterija). dvomiselnost f 2. ZOOL dvoživka f. cf. anfidiploit [an'fibul] m amfidiploid m. zedinjenje’. kolobar m (okoli lune). (Sg). trpinčiti. gr.). Difat si po dî che la mont e à tacât a lâ denant-daûr a partî de invasion o ocupazion o ~ taliane. amphimixis. l’~ mi à domandât: (BelFa). anession [anesi'on] f POL aneksija f. omamiti. anemometrie [anemome'trie] f METEO anemometrija f (merjenje hitrosti vetra). cu la lôr firme. anfimissi. che o ài riscjade la vite. dal dut isolât. od gr. tvorjeno k gr. amphibologie. anéroide . daspò dai 8 di setembar dal ’43. cence avilîsi e mandâ dut a trai pai dispiets. amphoterisch . ~ di taur kavelj?. → rincje.m. cf. amfiteatričen. // lat. anfitrop [anfi'tr anfore] adj ??Partly inverted. al rivà a viarzi. anemija f 2. anaisthêsía 'neobčutljivost'. // iz neolat. dvoumje n. sposobnost spojine. AERO. tiere anemiche neplodna zemlja. dilatazion ~ de aorte razširjenje aorte (zaradi anevrizma).nagl. trpinčenje n. Anfitrion [anfitri'on] m MIT Amfitrion m (v gr. aneti [a'nεti] tr POL priključiti. (BelAlci). amphitheatricus. amphoteroi ‘obadva’. cf. vetrologija f (znanost. GEOL ~ morenic morenski nasip. anghîr [an'gi:r] m kavelj m. od gr. blažilo n. angjelic [an'ăεlic]. z amphibolia.) e lis riis di alturis plui a sud. aneurusma ’dilatacija arterije’. (Pa). MED amfibolen (deluje tako v smeri katabolizma kot anabolizma). dvomiselno izražanje n. ~ m 1. anemičen 2. krempelj m. malokrven. ~ locâl lokalna anestezija. anestetizâ [anesteti'dza:] tr MED anestetizirati. TEH (vozilo) amfibija f. fr. organizem. -iche adj se nanaša na amfiteater. anfibul [an'fibul] adj 1. fr.// cf. // od lat. anévrisme . nem. in aer 'zrak'. FIG neplodnost f (zemlje). FIG dvoličen. anfiteatri [anfite'atri] m 1. nasilstvo n. amphibolos ‘dvoumen’. jalov. ang. anaemia ’id. dvoživen 2. Par la operazion no coventave plui di une ~ locâl cussì la femine (Furlanist). neploden. // od gr. pisanje'. anfoteric ['anfore] m KEM amfoteričen (ki deluje kot kislina ali baza). ~ di cjadene členek verige. // < gr. amfiteater m. amphibolia. okoliš. al jere anetût al Tierç Reich di Hitler. Cuanche mi àn operât di infart. che al nas intal ~ morenic dal Tiliment. ánemos ’veter’ in philos ’prijazen’ anemograf [ane'm‫כ‬graf] m METEO anemograf m (priprava za zapisovanje moči in smeri vetra). a(n) priv. nasilna pripojitev. anestesisim [aneste'zizim] m MED anestezisem m. kljuka f. anfibul. FIG oznaka za prevaranega moža. amphoteros ‚beiderlei’. mitol. FIZ amfibolija f.. kot iz amphibolos + logos . anestetic [anes'tεtik].

angleško govoreči. FIG zorni kot 3. aggeion + angjiom [anăi'om] f MED angiom m. aggeion ’vaisseau. lenghe anglonormane anglonormanski jezik. fizika Anders Jonas Ångström. Chest però al compuarte che l’~ che si intivisi ogni dì. angudele [angu'dele] f ZOOL gavun m (Atherina mochon). sl. angolo vse id. angure ['angure] f angora f. angolês [ango'le:s]. Chescj emigrants justeapont si domandin cun ~ cuâl che al podarà jessi il divignî . . angulâr [ango'la:r] adj koten. (SiF 03/4. Angjeliche [anăe'like] os. FILM snemanje pod določenim kotom 2. angjiografic [anăio'grafik].i m Angus (county in Scotland). Anglês Anglež m. -ese adj angleški. od angulus . Engleis. ~ m Angloameričan m. angjiocardiograf [anăiokardio'graf] m MED angiokardiograf m. e par tant a vevin un inglês une vore puar. frontâls o di ~ arbitrari come tes riflessions tor di parêts isoladis. -iche adj anglokatoličen. Anglosas m.i m škotsko ime Angus. angleščina f. anglosasson [anlgosa'son] adj anglosaški. otangul. ostrokoten. ~ m anglofil m. f Anglija f. angulazion [angolatsi'on] f 1.. // od gr. cf. p. Angus [an'gurie] kr. // < neolat. gozdni koren (Angelica archangelica) 2. anglonorman [anglonor'man] adj anglonormanski. anglofobic [anglo'f‫כ‬bic] adj anglofobičen . angurie [an'gurie] f lubenica f. I Latins in Friûl no àn fat ni di miei ni di piês di ce che a àn fat i ~ in Indie (JM) 2.. angleški jezik. // od Angles (t. anglomaniak m. -ade adj ki ima ostre kote..angjeliche [an'ăεlike] f 1. → Engjadine. -escje adj anglonemški.. -iche adj anglofilen. fr. anglofon [an'gl‫כ‬fon] adj anglofonski. anglofonic [anglo'f??] adj anglofonski. bridkost f. skrit kot.if Angola f. angjelichementri [anăelike'mentri] adv angelsko. anglofilie [anglofi'lie] f anglofilija f. anglofop [an'gl‫כ‬fop] adj anglofobičen . angjiologjie [anăiolo'ăie] f MED angiologija f (nauk o krčnih žilah). lane di ~ angorska volna. // po imenu mesta Ankara v Turčiji. // < lat. angolâr [ango'la:r] adj → angulâr. anglicisim [angli't∫izim] m POL anglicizem m. ~ m anglofon m. angjiogram [anăio'gram] m MED angiogram m. par mangjâ la ~ e zuiâ (mediareteedu). ~ m anglomaniak m. anglosaksonski. Angjeline [anăe'line] os. de Spagne in France. skrb m. in ce ~ v kakšnih skrbeh. recipient’. la parie anglotodescje e nordeuropeane e la messede slave orientâl. -iche adj MED angiokardiografski. Anglie ['anglie] kr. f (IT Engadina) . dut il paîs al è invidât tal parc des fiestis. cf. angle.’angleški’. al è in realtât un ~ che al varès di sei voltât cun “mondializazion”. ~ e Marie (manzanoBr). angulus .od gr.// < lat. angulât [ango'la:t]. // od imena šved. al è deventât lenghe “francje” (Pa 02). aberdeen angus črna škotska pasma goveda. os. angorie [an'g‫כ‬rie] f del njive. ang. tesnoba f. angular. anglicanisim [anglika'nizim] m REL anglikanizem m. anglês [an'gle:s].[anglo] prvi del zloženke sl. angunie [angu'nie] f → agunie. angjiocardiografic [anăiokardio'grafik].i. Siere Leon. (La) angstrom [angu'dele] m FIZ angstrem m (merska enota). anglotodesc [angloto'desk]. anglomaniac [angloma'niak] adj anglomaničen . anglican [angli'kan] adj REL anglikanski. Burundi. it. (Pa) anglicizâ [anglit∫i'dza:] tr anglicizirati. MAT kot m.… e vi a son dome un pôcs dai stâts. anglo. -angul ['angul] GEOMET : pomeni « kot » npr.. anglofilski. cjavre di ~ angorska koza. ~ m Anglikanec m. anglo. Anglosassone [anlgosa'sone] f Anglosaksonka f. aromai. anglicane [angli'kane] f REL anglikanka f. ŠP diagonalni strel (v kot nasprotnikovih vrat).[anăiolo'ăie] prvi del zlož. BOT angelika f. e cu lis armis di fiêr si sparniçarin in lunc e in larc. Englois) ’(germansko ljudstvo) Angli’. angolan [ango'lan] adj angolski. anglicizazion [anglit∫idzatsi'on] f anglicizacija f. : triangul. Anglese [an'gleze] f Angležinja f.i.+ -oma.. angli ['angli] m → Anglês. od angulare. ~ m anglofob m. (Pa 02). angio. Un dai uficiâi dal esercit ~ (in dut i acusâts a son circje 20) (Pa 03/8) eden od častnikov angleške vojske. in ~ (JM) angli-merecan [anglimere'kan] adj angloameriški. kjer se brazde skrajšajo zaradi zoženja terena. angjiopatie [anăiopa'tie] f MED angiopatija f. angulis ['angulis] fpl skrbi mpl. angularmentri [angolar'mentri] adv kotno. angosse [an'g‫כ‬se] f tesnoba f. anglofilski. // < lat. ~ m Angolec m. angjio. ~ m anglofob m. ogeln. angulatus. Ruande. angloman [anglo'man] adj anglomaničen. MUZ angelika. Al si svicine ae produzion incisorie de scuele ~ (CoUd). angoloit [ango'l‫כ‬it] m oglat (??szöglettest).(Pa). anglofilic [anglo'filik]. anglofobie [anglofo'bie] f anglofobija f. v. Nissun dai sogjets al veve passât plui di un mês intun ambient ~. -iche adj MED angiografski. gjat di ~ angorska mačka. vogal m 3. FIG kotiček m. benigni tumor ožilja. Angole [an'g‫כ‬le] kr. angjiocardiogram [anăiolo'ăie] f MED angiokardiogram m. dal atac ~ cuntri il regjim dai Talebans (Pa 02/10-11). anglocatolic [angloka't‫כ‬lik].(SiF 02/2) 2. anglofil [an'gl‫כ‬fil] adj anglofilen. anglist [an'glist] (pl angliscj) m anglist m. Liberie. ~.i f Angelica f.. angjiologist [anăiolo'ăist] f MED angiologist m. ~ m angloman m. ~ m Anglosaksonec m. ~ m t. angio. 97114). anglisim [an'glizim] m anglizem m. angjiografie [anăiogra'fie] f MED angiografija f. angularis. -eze adj → angolan. ~ m 1. angul ['angul] m 1.

gonilen. animalise. (raz)um m. zagnanost f 2. anidride [ani'dride] f KEM anhidrid m. (Sg). animadôr [anima'do:r]. Fi di anime di pre Josef Marchet. cence ~ vivint brez žive duše. oživitev f. anidri ['anidri] adj KEM. namera f.?? robe che la int no veve. srčno. duša f.. jedro n . čud f. n. itinerari ~ učna pot.. (La 05/1) animadversion [animadverzi'on] f opomba f. fie d’~ posvojenka f. la fuarce di ~ a fasin vierzi i vôi e cjalâ il . animositas . animele [ani'mele] f 1. animadementri [animade'mentri] adv živo. latin) rajželjc m 2. -iche adj . anim ['anim] m 1. BIOL brezvoden. carton ~ risani film. FIG jedro n. animirati. gonilna sila. -iche adj REL. ~ pal altiûl. jeznorit. in hidros ‘znoj’ + -osis. živahnost f. gneča f 3. ang. vrvež m. -iche adj animalističen. // od lat. moč f. altre diferenziazion dentri des POS: N = non comun III posizion: gjenar: M = masculin (~) IV . miârs di cjamps cence ~ vivint (Pa). animer. animirano. angusîr [angu'zi:r] m → angusigule.. od lâ) ajmo ! gremo! dajmo!. Une sofisticade novitât di tecniche di ~. razgiban. animatism. (BelAlci) animatisim [anima'tizim] m FILOZ animatizem m (pripisovanje zavesti in osebnosti naravnim pojavom). 3. // od lat. animatronic. vecjos ancje ta la ~. Se o vivin di Spirt ~ ancje daûr dal Spirt. → nemâl. notranji del (nečesa). animalizât [animali'dza:t].. TEH zapklopka f. (scritorsfurlans). ventil m. FILOZ animističen // animôs [ani'mo:s]. GRAM živ. -ade adj 1. animalizzare.// izv. kot anil ’rastlina. KUL (bolj obič. (redko) duh m. ki proizvaja indigo’. an-nil in potem v port. animaličen.(fuarcefriul). animiran. aniâ [ani'a:] tr pretezati (se).// cf. BOT janež m (Pimpinella anisum) 2. čvrstost f. obujevalec m. dal fiêr di sopressâ 5. no passe une ~ ni žive duše. pogumno. fr. živa duša f. od animadvertere.(La 04/11) 2. -ore adj obujajoč. (GE) animalescjementri [animalesqe'mentri] adv živalsko. animatronic [anima'tr‫כ‬nik]. INF animacija f. Anibal [a'nibal] os. razvneti se. ~m animator m. (SiF 02/1). vliti pogum. oživljajoč. -ade adj animaliziran (spremenjen v žival). pamet f. anidrite [ani'drite] f MIN anhidrit m. živahen. veljavnost f. cf. e in plui al podeve fâ stât sul cuartês o sul ~ (un tant a teste) o sul fugatic (un tant par fûc). drzen. stramudât tal so inmagjinari ~. -iche adj FILOZ animatističen (se nanaša na animatizem). animele de lum. živahnost f. pot z ilustracijami. razsodnost f.// fr. notranjščina f. (Furlanist) 4. // od lat.. deriv. animalist [anima'list] (pl animaliscj) m 1.. angusin [angu'zin] m paznik m (nad sužnji). 90 mil animis. ognjevit. udejstviti. La buine volontât. animosité. spodbuditi. animalizâ [animali'dza:] tr animalizirati (spremeniti v žival). // od lat. živahno. pogum m. duh m. animate (anemate). misel f. i dialigs dal carton ~ "Lupo Alberto". ~ m živahno. a ~ e fâ movi i personaçs.(Pa) 4. divji. angusîr) f ZOOL jeseter (Esox belone).(La 04/3). án(h)ydros ’brez vode’. oživiti. in colaborazion cun âtris.(lestizza). (BelFa) 2. ~ m žival m. anìn [a'nin] (1.. ~si refl oživeti. anhidrosis . cuanche si è malâts. živalovarstvenik m. od animare. od an negat. // cf. . . srčen. animalistic [anima'listik].angusigule [angu'zigule] (t.(La 04/12) 2. anime ['anime] f 1. duhovitost f. od perz. di simpri animadôr e ~ di chest . (majhna) skupina f. ~ vivint živa duše. predlagan. animatio. dutis venessianis o venetizadis secont une professoresse di Padue (Pa 02/10-11). ancje Riedo Pup ta chel piçul trop di profetis. animete [ani'mete] f REL ??volilna kroglica f (palla) animisim [ani'mizim] f REL animizem m (religiozno pojmovanje. Un itinerari animât ator pes stradis e pes placis dal centri citât al fasarà cognossi ai fruts lis storiis e lis cronachis dal timp di une volte (CoUd) 2. anientament [anienta'ment] m (it.. cussì di rivâ a creâ ambients e mosferis. ma par cuintri al è stât un an un grum ~ e movimentât. des scarpis → ànime. animute. ARS animalist m. -iche adj animatroničen ~ m animatronik m (roboti. sklican. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. de làmpide. La convigne.. cu la ~ carboniche che si forme . public di Gjermanie al è une vore plui ~ di chel furlan! Atenzion! (Ta) animosementri [animoze'mentri] adv hrabro. no si sint une ~. Un trus di sigûr. duša f. -ose adj pogumen. come une ~ in pene businave jenfri i ramaçs dai morârs come une ~ in pene. (redko) v: fâ ~ opogumiti se. cf. ki izgledajo kot živali) // šp. srčnost f.) uničenje n. Anzit. opomin m. Cheste poesie nus comuniche diviers stâts di ~ e nus fâs preseâ la bielece des cjossis. mučitelj m. mn. nil ’indigo’ preko arab. ki upodablja živali 2. FIG oseba f. animât [ani'ma:t]. čustvo n. mučilec m. animalisim [anima'lizim] m animalizem m // cf. animare . animalesc [anima'lesk]. che al scugne jessi sore il dut agrât a Toni Costantin.// od gr. ang.. duh m. (glesie). poživiti. anidrosi [angu'zin] m MED anhidroza f // od gr. FIG srce n. animiran. FRAZ fi di ~ posvojenec m. živ. aniline [ani'line] f KEM anilin m.i m HIST Hanibal m. Pegre e sforadie che no saveve ~. ma al è soredut un at di responsabilitât pal so ~ e ancje par chei altris animâi (CoUd). animistic [ani'mistik]. rabelj m. . animatic [ani'matik]. jetničar m. animalitât [animali'ta:t] f animalnost f. fr. // od gr. ~si refl pretezati se.. animositât [animozi'ta:t] f PSIH animozita f. animacija f. (odpor ali sovražnost do druge osebe. gibati se. umetnik. ki mu je duša osnovno življensko počelo) // animist [ani'mist] (pl animiscj) m REL. -escje adj živalski. animalisme. animatistic [anima'tistik]. animazion [animatsi'on] f 1. anice ['anit∫e] f 1.(Natisone/tellini) 3. animadversio. razvneti. án(h)ydros ‚brez vode’. animâ [ani'ma:] tr 1. izvesti. animalité. animade dal teolic Paolo Doni. animâl [ani'ma:l] adj živalski. loputa f 3.. FILOZ animist m. Tal 1999 al à voltât par furlan. spomin m. stât di ~ duševno stanje. il so cjan nol è dome un dovê. fr. un omp di ~ pogumen mož 4. ~ di boton. janževec m.

trepet m. polnjeni z mesom (spec. gnev m. Parcè che tal 2001 al cor ancje l'aniversari dal vicjecinchesim dal taramot (fuarcefriul). // od anti ’proti’ + agon ’tekma’: cf. an ’ne’ + ortho ’raven’. -iche adj MED anoksičen. anonimen. abnormalen 2. lad. vagant. anomalie [anoma'lie] f 1. ki zmanjšuje živčnost. zasopel. -iche adj MED anozmatičen. Il cuestionari.. (bolj običajno ancjemò) Ankara ['ankara] kr. Emilije). mržnja f. FIZ anomalija f. // od gr.+ ops ’oko’. strahoma. -iche adj MED zdravilo. anisotropic [anizo'tr‫כ‬pik]. anisometropie [anizome'trie] f MED anizometropija f (dioptrijska razlika med očmi). -iche adj FIZ anizotropen. anormal. trepet m. bojazen f. anormalitât [anormali'ta:t] f abnormalnost f. al jesole. sopihanje n. sâr pauli. težko dihanje n. al è stât proponût a un campion di students (SiF). I lavôrs ~ favorît une incressite di cussience e di mobilitazion? (Pa 02). al anse. nasprotnik m.i f Ankara f (gl. anossemic [ano'sεmik]. anortitic [anor'titik]. od vê . strah m. anisotropie [anizotro'pie] f FIZ anizotropija f. težko dihati 2. Anmil ['anmil] kratica Associazion italiane mutilâts e invalits sul lavôr. ansâ [an'sa:] it 1. ~ e ingomut. anossemie [anose'mie] f MED anoksemija f (pomankanje kisika v krvi). anseatic [anze'atik]. tesnoba f. pristranost f. vpr. anisogamet [anizoga'mie] f BOT anizogamet m. cun dôs mostacjutis di eleganton. sopihati. stant la ~ de famee dulà che al à vivût: la clamorose assence dal pari (CoUd) 2. ansiôs [ansi'o:s]. (tiha) jeza f. ~ m 1. in mût di ofindi ~ . mancul ~ e spaurît di contrôi e (partitrepublichefurlane) 2. ansietât [ansie'ta:t] f tesnoba f. anorganic [anor'ganik]. nepodpisan. hrepeneč. (SiF) 2. anomie [ano'mie] f anomija f (kulturna revščina ali nemoč). fan di famee. fr. ansiolitic [ansio'litik]. anserin [anse'rin] adj ZOOL podoben gosi // lat. tesnoba f. anosmia [anoz'mia] f MED anozmija f (popolna izguba voha) // neolat. apetit’. anotazion [anotatsi'on] f anotacija f. anormalus za anomalus zmedeno z lat. di un Friûl ~. mn. (SiF 03/3). anosmatic [anoz'matik]. Faradaya gr. E par cirî almancul di limitâ cheste plaie la ~ e torne a marcâ lis sôs strategjiis in materie: (O). koprnenje n. (La 04/3). O vin sêt di pâs. nemir m. željan. ansie ['ansie] f → anse. težko dihati. hlepenje n. anolino [ano'lino] m KUL vrsta testenin. ~ magnetiche magnetska anizotropija. anodic [a'n‫כ‬dik]. cun dute probabilitât a cualchidun di famee. anonimno delo. anortopie [anorto'pie] f MED anortopija f // neolat. anisometrie [anizome'trie] f FIZ anizometrija f. -iche adj FIZ anoden. neješčnost f. koprnenje n.. ~ di vivi par alc. (Cjargne). FIG cuintri«la ~ dai sentiments (Furlanist). ~. nemir m. Un spirt plui seren in ogni lavôr. antagonisim [antago'nizim] m nasprotovanje n. abnormis. sovražnost f. an ’ne’ + orexis ’tek. (La 04/2). ~ magnetiche anomalije magnetnega polja. la fiere si impià cun plui fuarce. citât anseatiche hanzeatska mesta. brezimenost f. aniversari [aniver'sari] (t. anoressant [anore'sant] adj MED ki se nanaša na neješčnost. // fr. MED anoreksija f. beležka f. FIZ anion m (negativno nabit ion) // umetno tvorjen od fiz. od gr. opomba f. anisotrop [ani'z‫כ‬trop] adj FIZ anizotropen. anis ['anis] m BOT sladki janež m. FIG hlepeti (po čem). Se . àno ['ano] 3. izjemnost f. k anser ‘gos’. tancj dîs a spiete e a spiete / cun ~ gemint Anse ['anze] f HIST Hanza f. autoscopics si coleghin a straneament. voie di afiet. anisogamie [anizoga'mie] f BOT anizogamija f (kopulacija (singamija) anizogameta). od gr. -iche adj anorganski. disprivât di cussience e lisimât dal Venit". -iche adj HIST hanzeatski. Un ~. ansiosementri [ansi'o:s] adv željno. an ’ne’ + ienai ’iti’. Estrat in curt (in plui des gjeneralits al conten lis anotazions che a integrin l’at) (CoUd). anonimen avtor 2. pristrastje n. poznolat. agjenzie di stampe che e furnìs in formazions vie E . anonimie [anoni'mie] f anonimija f. tekmec m. nepravilnost f. letare anonime anonimno pismo. sed. antagonist m. od gr. tesnoben. rudnina anotija // od gr. ansime ['ansime] f 1. srčnost f. ansimâ [ansi'ma:] it sopihati. l'~. anossie [ano'sie] f MED anoksija f (pomanjkanje kisika). anomisetât [anomize'ta:t] f pogumnost f. antagonisme antagonist [antago'nist] (pl antagoniscj) m 1. innovâl) m obletnica f. // neolat. pôre. FIG hlepenje n. MED abnormalen. bisugne di puisie.aniò [ani'‫( ]כ‬OLF) ?? anion [ani'on] m KEM. sopihanje n. L'~ autôr al cunfide. anovulazion [anovulatsi'on] f MED anovulacija f (odsotnost ovulacije). anisometropico [anizome'tr‫כ‬pik]. al tâs. anisofilie [anizofi'lie] f BOT anizofilija f anisometric [anizotro'pie] f FIZ anizometričen. tekmec m. -iche adj MED anoksemski (nanaša na anoksemijo). antagonizem m. anortite [anor'tite] f MIN anortit (kalcijev glinenec. denant. anonim [a'n‫כ‬nim] adj brezimen.mesto Turčije). napetost. // tvorjen z gr. anormâl [anor'ma:l] adj 1. un ~ pesant a lavris spalancâts. -iche adj MED anozmičen. pristranskost f. anonimna oseba. // cf. MED anomalija f 3. aniso + metron ’mera’ + ops ’oko’. -iche adj MIN anortitski??. a si è viodût che il problem de ~ nol è di trascurâ. ansiâ [ansi'a:] it → ansâ. ~ adj obleten. anse ['anse] f 1. -ose adj 1. (tierenere) 3. strah m. a ’ne’ + ortho. (Ponte) ansant [an'sant] adj sopihajoč. anserinus. anoressie [anoz'mia] f 1. Ansa [an'sa:] kratica ANSA. neprijaznost f. an ’ne’ + osme ’voh’. an ’ne’ + (→) isometric. // od gr. anonim. nemirnost f.mail. -iche adj MED anizometropski. bojazen f. gole di cjalt. težko dihanje n 2. anossic [a'n‫כ‬sik]. anizotropski. al sintì chê ~ e al fermà i cjavai 2. cuntune ~ afanose 2. ~ autôr anonimen avtor. nemirnost f. hropenje n. poželenje n. anmò [an'mo] adv še. an + oxia. brame di stime. anosmic [a'n‫כ‬zmik].

star. antibolsevics e colaborazioniscj dai naziscj. anticonstituzionâl [antikonstitutsio'na:l] adj protiustaven. (t. fr. antibaterichis [antiba'tεrik]. antialcolist [antialko'list] (pl antialculiscj) m antialkoholik m. antecipâ [antet∫i'pa:] tr prej (vnapred) kaj narediti. TEAT antagonist m. ~ adv v: par ~ nekdaj. (christianromanini 07/03) 2. ante ['ante] adv (lat. anticomunist [antikomu'nist] (pl anticomuniscj) m antikomunist m. antecessôr [antet∫e'so:r] m predhodnik m. l’arbul di Neem al è un esempli classic: al è stât utilizât par miârs di agns in gracie des sôs virtûts antibaterichis (Pa 05/04). anticoncezionâl [antikont∫etsio'na:l] adj kontracepcijski. antantis busis là tal cimitieri. antartic [an'tartik]. antîc [an'ti:k]. che cumò al mancul o vin i antibiotics (Pa). ~ testament REL stara zaveza f. FIG) antena f. si che duncje o podìn fissâ tra il 699 e il 827 i tiermins post quem e ~ quem pe esecuzion dal nestri cibori. ~ paraboliche parabolna antena. starina f. e a tignivin in man doi ombrenins dal ~ testament. antecrist [ante'krist] (pl antecriscj) m 1. antalgjic [an'talăik]. -iche adj nekonformističen. anticlericalisim [antiklerika'lizim] m antiklerikalizem m. ~ tanche il tabâr del diaul star kakor zemlja. // od lat. avans m. si jerin puartadis daûr lis fameis interiis e si compuartarin di parons (La 06/1). praded m. poprejšnje življenje n. e saponte il granâr cuntune ~. ~ m kontracepcijsko sredstvo. (F). ~ m nekonformist m. // od anti.Rossi al è stât il grant ~ e compressôr de Benecija. ante II ['ante] v: jessi su l’~ biti v življenskem obdobju od 40 do 80 let. sovražnik cerkve. antalgique antant [an'tant] (t. (Sg). une vuere ~. antecedens. che a son tal stes timp chei de TV nazionâl. (Pa) . nasproten. -iche adj FARM. in anticipo →. antedatâ [anteda'ta:] tr antedatirati. starodavnost f. chest al permet di cognossi cun un ~ di 15 . akontacija f. 2. poprejšni primeri m. Antecrist REL Antikrist m 2. I cosacs. ~ m antîcs predniki mpl.. (Pa). protiigralec m 3. antialcolic [antial'k‫כ‬lik].3. Pai siei scrits e pai siei intervents anticonformiscj (RB). O savês ancje che al è stât dit par ~: no tu zurarâs fals (Bibl-Mt). algon ‘bol’: cf. -iche adj antialkoholen.(CoUd). ancjetant) adj enak. antibiotic [antibi'‫כ‬tik]. oddaljen. -iche adj GEO antarktičen. anticomunisim [antikomu'nizim] m POL antikomunizem m. antibolsevic [antibol'sεvik].kot. ~ adj antialkoholen. (čas. ~ adv enako. prekla f.20 minûts il svicinâsi di un burlaç cun saetis.05). prednik m. un Unviêr ~ . un bon om che al veve dôs passions: la ~ classiche e l’aristocrazie. (Pa) antîc-alt-todesc [an'ti:k] m staro visoko nemško. ~ m antibiotik m. 3. ~ m antiklerikalec m. dignitose e fatalistiche. anticonformistic [antikonfor'mistik]. starinskost f. preuranjen. ~ de telefonie telefonska antena. Da la Russie l’~ stabilît sot il Cjanin. antian [anti'an] m ponev f (iz žgane gline). starožitnost f. ~ adj antikomunističen. Il 90% dai zovins nus dîs di doprâ un metodi ~ (SiF 03/4. šiba f. Cussì lis dôs citâts a deventarin antagonistis: une civîl e une barbariche . -ade adj vnaprejšnji. -iche adj POL protiboljševiški. al fâs une assemblee par fevelâ di antenis de telefonie. -iche adj MED baktericiden. (po)prejšnji. antarcticus (iz gr. di cheste int fuarte e rassegnade. -iche adj antagonističen. Placerean al è stât oratôr strabon (istitutladinfurlan). antecipât [antet∫i'pa:t]. antecedent [antet∫e'dεnt] adj prehoden. (Natisone/cjantin).. ~ m baktericid m. ravno toliko.(JM)// od lat. ~ m protiboljševik m. antialcolisim [antialko'lizim] m antialkoholizem m. donghe dal latin (JM).. antichitât [antiki'ta:t] f 1. antagonista antagonistic [antago'nistik]. napisati starejši datum. anticonformisim [antikonfor'mizim] m nekonformizen. kol m. ~ adj antagonističen. prehitevati. življenska preteklost f. antenât [ante'na:t] m prednik m. prednost f. antecipazion [antet∫ipatsi'on] f predujem m. al antecipe des soluzions che dome plui indevant il legjisladôr statâl al varès fatis buinis (Pa 03/5). In Indie. anticonformiste [antiki'ta:t] f nekonformistka f. prej (prezgodaj) priti. praznoverec m. (BrLi).) ante I ['ante] f → lante. -entis. antecip [an'tεt∫ip] m predujem m. nekoč. brezverec m. antika f. anticjamare [anti'qamare] f predsoba f. che a permetin interpretazions diviersis e rispuestis ~ gjenerichis e superficiâls a podaressin sei metudis a confront (Pa 02) . la ~ dal ripetitôr de Rai e dulintor il bosc.+ gr. predplačilo n. che a àn za fat in ~. 147). devote e ~ (BelAlci). ~ m dosedanje življenje n. anticonformist [antikonfor'mist] (pl anticonformiscj) adj nekonformističen. un blanc e un colôr di rose. dal patriarcje Bertolt di Meranie. antene [an'tεne] f 1.. ravno tolikšen. drog za jadro. (Bel). Mi viodevi za un esempli di ~. ANAT antagonistična mišica. raven. prezgoden. čakalnica f.. starodavniki mpl.) odmaknjen. Miôr. ~ par vocazion. Paraltri la lenghe todescje (~) a fo..i m Antarktika f. // od lat. tiermin ~ quem termin(us) ante quem. Par chel i antîcs le àn simpri considerade la dimore dai dius e ancje Mosè al è lât sù in alt par cjapâ la leç.tako generični kot površni odgovori. ~ kr. -iche adj protiatomski. chê dai dusinte agns di ~ (istitutopiopaschini) 2.. disint che i siei pecjâts no valevin nancje l’~ dal purgatori e. (Friulinelmondo). -iche adj MED antibiotičen. i Stâts Unîts e la France a àn plui bisugne de Spagne franchiste. ~ pro tolikšen. salde tal so ~ (Pa 04/05). da la ~ paraboliche e dal vilaç globâl (Leng). (Enrico) anticlericâl [antikleri'ka:l] adj antiklerikalen. starodaven. nasproten. MED antalgičen. tako. antiatomic [antia't‫כ‬mik]. (SiF gnovis 8. prekašanje n. ûfs in ~ posajena jajca. antecedence [antet∫e'den∫e] f predhodnost f. Rifasinsi a la stesse leç. antighe adj starinski. so ~ (Sclese).) pred.

par vie de politiche antiebraiche che e scomençave a cjapâ pît. e sui centris di pelegrinaç in Italie tra la tarde antighitât e la alte medietât (CoUd). -iche adj ?? Cuintri dal blanc de statue si intaie la anatomie une vore antinaturalistiche dal gladiatôr vincent (CoUd). -iche adj protiglobalizacijski. lu propon in vieste antieroiche. -iche adj protisloven. al è un Crist fuart. ~ adj antifašističen. dostop m. dai delegâts des . che no san fâ altri che stâ sentâts da cjâf del fûc e contâ e tornâ a contâ ai lôr nevôts lis antigais de lôr . antidot [an'tidot] m protistrup m. di len 2. metût adun dai rapresentants dai partîts antifassiscj. starina f. e ven puartade insomp midiant antitesis (Bibl-Zn) antimitologjic [antimito'l‫כ‬ăik]. che i jere simpri stade antipatiche (MazzonIol). A Udin l’~ la ualmà subit cun voli seneôs (Sg. e à curât l'organizazion de esposizion. Antiochie [anti'‫כ‬kie] kr. radicâl. (Bel). antinazionâl [antinatsio'na:l] adj protinaroden. antifune [an'tifune] (t. antigaie [anti'gaie] f 1. 19 (glesie). Cuant che al piture l'om. . -iche adj nepesniški. prastar. izven mode. -ive adj antikorozijski. veža f. (Bel). tressant il museu in maniere ~ (Pa 7/2000) anticonvenzionalisim [antikonventsiona'lizim] m nekonvencionalnost f. ~ adj protifurlanski.i f Antiohija f. antika f. -iche m REL protievangeličen. antigjen [anti'ăen] m ?protigen m. antipatičen. l’auto si fermà sul ~ di un paîs galadin. 119). corsis in curie dai predis dongje par fâ slontanâ il capelan ~ e (Bel). nevsakdanji. Inte suaze des iniziativis ~ che si stan moltiplicant in spiete dal incuintri dai G8 (Pa) antigon [anti'gon] adj (akreš. 2. anticorosîf [antikoro'zi:f]. antifurlan [antifur'lan] m protifurlan. rivoluzionari. antinomie [antino'mie] f FILOZ protislovje n. ~ . di modon. robis ~is. antifassisim [antifa'sizim] m antifašizem m. antinomija f. antîl [an'ti:l] m 1. (La 04/9) antifone [an'tifone] f →antifune. Centri di assistence antimobbing” di Udin e (Pa 03/6) antinaturalistic [antinatura'listik]. začetek m. al è un simbul ~ di consacrâ la risultive de .anticonvenzionâl [antikonventsio'na:l] adj nekonvencionalen. nepoetičen. okno) deblo n. odpevek m. e à gjavât une volte par dutis ogni vanzum di ~ e di provincialisim (Pa). antinomic [anti'n‫כ‬mik]. (Bel). antimobbing [anti'm‫כ‬bing] adj antimobbing. i plasial chest non di batisim? ”masse ~ ”!. antikvariat m 2. -iche adj protiherojski. starodavno n. antidemocristian [antidemokristi'an] adj POL protidemokrščanski. starinar m. prag m. antireumatic [antireu'matik] m MED zdravilo proti revmi. antiglobalistic [antigloba'listik]. I scritôrs de ~ classiche (p.. antikoiné [antikoi'ne] adj protikoinejski. -iche adj protinezgoden. antiretoric [an'ti:l]. 2. antipatic [anti'patik].. ~ adj staromoden. antiebraic [antie'braik]. (vrata. antifassist [antifa'sist] m antifašist m. antinomichementri [antinomike'mentri] adv protislovno. dopo di vê ghetizât in maniere ciniche e antievangjeliche chel che nol jere "normâl". antinacionalen. antisemitisim [antisemi'tizim] m antisemitizem m. A riprove che lis ideologjiis totalitariis e antiliberâls (Pa 02/12) antimilitarisim [antimilita'rizim] m antimilitarizem m. daûr la sanganose repression des protestis antiguviernativis sclopadis dilunc il 1988. podboj m. anticuari [antiku'a:ri] m 1. Daûr la puarte e daûr l’~ tu âs metût il segn de tô religjon (Bibl-Isaje). -iche adj protimitološki. negozi di antigaiis (Sg) trgovina s starinami 2.es. starodavnost f. (GE) antievangjelic [antievan'ăelik]. 3. . ~ di Cumunion Sal.(liceopercoto) antighitât [antigi'ta:t] f 1.. -ive adj POL protivladen. proti ustanovam. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. starodaven. REL antifona f. a discutaran lis cuistions: educazion musicâl sicu “~” ae musiche di marcjât (Pa). prestar. antipast [anti'past] (pl antipascj) f predjed f. nenavaden. -iche adj protigovorniški. stare zgodbe. Condanât tal 95 a 15 mês di preson cu la acuse di «propagande ~» par vê dât fûr documents (Pa). MUZ odpev m. antitesi [an'titezi] f nasprotje n. antiglobalizazion [antiglobalidzatsi'on] f protiglobalizacija f. che e restarà al podê ~ la zonte militâr. rissolût. antisepse [anti'sεpse] f MED antisepsa f. proselit di Antiochie. antipoetic [antipo'εtik]. nenaklonjenost f.. odpor m. par esempli la ~ de glesie di Aquilee (lacomugne). anticuarp [antiku'arp] m MED protitelo n. cussì al è ridicul e brut doprâ un aspiet di don Milani. stari vek m. stari vek m. (Pa 02). vhod m.(Bibl-Lc) antiguviernatîf [antiguvierna'ti:f]. starina f. antîi di piere. Scrituris. acusis di coruzion de zoventût. anticrese [an'tikreze] f JUR antihreza f.. antiguviernativementri [antiguviernativa'mentri] adv POL protivladno. od antîc) zelo star. oddaljen . neobičajen. Presentade la vuide antiinfortunistiche pai lavoradôrs forescj (O) antiinstituzionâl [antiistitutsio'na:l] adj protiinstitucionalen. antipatie [antipa'tie] f antipatija f.. cun chê ~ . antisemite [antise'mite] m antisemit. antiteza f.. zastarel. antiinfortunistic [antiinfortu'nistik]. par esempli l’~ (Bel). nastop m. antidemocratic [antidemo'kratik].. antitelo n. FIG) f 1. antiliberâl [antilibe'ra:l] adj protiliberalen. starina f. -iche adj zoprn. antikoroziven. -iche adj protižidovski. E sarès la teorie o realtât dai anticuarps. (Bel). in glesie. Cussì al scomence invezit un libri ~ di Zuanfranc D'Aronco (La). starodavnost f. stara šara f. antidemocratichementri [antidemokratika'mentri] adv POL protidemokratično. antieroic [antie'r‫כ‬ik]. chel chi tal mieç di une vive polemiche parcè che acusât di ~ (CoUd). -iche adj POL protidemokratičen.. (Bibl-Az) priseljenec iz Antiohije. Livio) clamavin (praxisfriuli).

la figurazion popolâr antropomorfiche de fuarce di gravitât. Cussì cu la vision antropocentriche dal omp a discapit di dutis chês âtris creaturis. človeku podoben. cence vierzi . antivolum. (Bibl-Salms). anulant di fat la funzion dal Osservatori su la Lenghe e la culture Furlanis. in tignude antisomosse.i f Anica f. antropomorfisim [antropomor'fizim] m antropomorfizem m. anulâ [anu'la:] tr 1. antropologjie [antropolo'ăie] f antropologija f. anzit ['antsit] adv nasprotno. (Cjargne). forsit disgregants (CIRF) antitetichementri [antitetike'mentri] adv antitetično. O crôt però che nancje un spirt ~ come il so nol varès podût inmagjinâ che (Bel). Il so compagn. I NONS GRÊCS IN -ιτις a risultin in e. antropologjichementri [antropoloăike'mentri] adv antropološko. Anute [a'nute] os. starešina f. antropofac [antro'p‫כ‬fak] m ljudožerec m. nezgodovinsko razmišljanje. prej. dâ la ~ a un. vsakoleten. Esempli:. antro ['antro] m votlina f. antistorics che no an nissun pudôr a batisi cuintri dal ricognossiment de lenghe furlane (Pa 8-9/99) antistoricisim [antistori't∫izim] m antihistoricizem m. PROV Sant ~ de barbe blancje. -iche adj antropolog m. antiûl [anti'u:l] m otava f. parâts cun scûts e cascs. antropomorfic [antropo'morfik]. Lavìe a veve conossût Gjoachin. izničiti. nenaklonjen Italijanom. a la ~ dal teritori di alte montagne (Pa 03/11) antropocentric [antropo't∫εntrik] -che adj FILOZ antropocentričen.i f Tončka f. -iche adj antropomorfen. La gote e je stade il copament dai trê poliziots ae ~ di Nadâl. iz leta v leto. (BelFa) antropocentrisim [antropot∫en'trizim] m FILOZ antropocentrizem m. letno. -iche adj protipotresen. antropofagjie [antropofa'ăie] f ljudožerstvo n. BOT encijan m. Il mont dai boscs e des fadis al è lontan culturalmentri e ~ di nô (Pa 05/04). instituzion multilaterâl par ~. ~ adj ljudožerski. → canibal. antropolic [antro'p‫כ‬lik]. starejši 2. un finanziament anuâl pe Societât Filologjiche Furlane (Pa OLF). antropometrijski. ~ statistic statistični letopis. graciant Idiu. che al sei come la ploie par l’antiûl. antropizâ [antropi'dza:] tr ?? Il teritori dal Comun di Tavagnà di vuê al pâr che al sedi stât antropizât adore (CoTav). ~ culturâl kulturna antropologija. uničitev. Toni. a taiarin il cuel a buine part dai presonîrs. protidružben. al è par chest che il WWF regjonâl al à prontât un ricors al Tar pal so ~ e (O). come un bon pari di famee. vsakoleten. antologjie [antolo'ăie] f antologija f. ~ zale (Gentiana lutea) 2. antiviodi [antivi'odi] m previdnost f. No je une ~ come chês altris che o cognossìn. Antoni [an't‫כ‬ni] (t. -iche adj antropometričen. il vuestri president. Sant ~ Sveti Anton (Pa 7/2000). -iche adj antitetičen. antološki. anue [a'nue] adj (eno)leten. ~ m antisocialen. -iche adj antropičen. antonomasie [antono'mazie] f LIT antonomazija f. al à ~ e al sparagne pal vuestri avigni antologjic [anto'l‫כ‬ăik]. 27. la situazion e riscje di deventâ ingardeade. ~ di Nadâl dan pred božično vigilijo. razveljavljenje n. Tal Templi di Gjerusalem. antropic [an'tr‫כ‬pik]. antropometric [antropo'mεtrik]. // < lat. najstarejši. che a puartin sintiments cualchi volte contraris. kaj še (podkrepljeno). rapuart ~ letno poročilo (O). a àn rispuindût cun manganeladis e pocadis.i m → Sant Antoni. ki se nanaša na človeka. pe sclagne pension ~ di cincmil ducâts. starostnik m. (žganje) encijan m. E i sienziâts lu ametin che la cause e je essenzialmentri antropiche (Pa 06/1). antropizazion [antropidzatsi'on] f antropizacija f. antiviodi [antivi'odi] tr predvideti.(Pa). preklicati 2. antropometrie [antropome'trie] f antropometrija f. antitalian [antitali'an] m antiitalijan. preskrba f. in particulâr a oms e feminis anzianis (Storie). se nol plûf la nêf no mancje (proverbifriulani). anziane [antsi'ane] f 1. (Natisone/tellini). letna renta f. antivedût [antive'du:t] m predviden. L’“Onu”. anurie [anu'rie] f MED brezsečnost f. fî di Tite di Minicuét e di ~ la Dolce.antisismic [anti'sizmik]. bronchite. -iche adj antihistoričen. Cumò. slutiti. antisociâl [antisot∫i'a:l] adj antisocialen. neupoštevanje zgodovinskega razvoja. Antoniete Parussini (RB). (Pa 03/8). antivenezian [antivenetsi'an] adj protibeneški. antroposofic [antropo'z‫כ‬fik]. che lui al scugnive lâ a Gjerusalem e patî ungrum par colpe dai anzians (Bel). ~ m 1. razveljaviti. antisomosse [antiso'm‫כ‬se] f protivstaja f. Cifaris chestis che a son pandudis dal Anuari statistic dal Imigrazion (La 06/2). pe celebrazion ~ de grande Espiazion (Pa). v nasprotju. vnaprej vedeti. antropologjic [antropo'l‫כ‬ăik]. antracite [antra't∫ite] f MIN antracit m. duplina f. dal nestri grant ~ Achîl Tellini. anuari [anu'ari] m letopis m. jama f. → altiûl. (Pa 03/6) antitetic [anti'tεtik]. Antoni [an't‫כ‬ni] kr. anulament [anula'ment] m preklic m. (Pa 06/2). -iche adj antropološki. -che adj antropozofski. (sf). anzian [antsi'an] adj star. anuâl [anu'a:l] adj (eno)leten. cun pôcjis lûs impiadis ‘e semee un ~ plen di ombris e puce di vin bevût (BrLi). m Anton m. e movimentât par chel che al rivuarde lis nestris ricercjis. Tonin) os. antistoric [antis't‫כ‬rik]. -iche adj antologijski.i. (Pa). Antoniete [antoni'ete] os. cvetnik m. druga košnja f. (Natisone/tellini). la plui ridicule e ~ di dutis: il spirt nazionalistic (La). (Sclese). anurija f. No mi sint ni talian ni ~. kje pa. ~ (OLF 2002). come chês ploiadis che a imbombin il teren. antitetics. anualitât [anuali'ta:t] f letnina f. anuiteta f. anualmentri [anual'mentri] adv vsako leto. celo. o vin cjasis e glesiis antisismichis e nol è pericul che une scjassade ancje fuartute (BelR). antropomorf [antropo'm‫כ‬rf] adj antropomorfen. protidružben element. specialmentri chês di ~ culturâl. človeku podoben. prileten. si meterin adun te leghe di Cambrai in funzion antiveneziane (Storie) antivilie [anti'vilie] f dan pred vigilijo. starejši. predvidevanje n.

trafika f (prodaljalna soli in časopisov). O soi cence flât par chest dâ daûr ~! (ShW). la sale. Ah no? Ti ~ dit jo di lâ fin su la rive dai Meus? (Tolazzi). pomiritev f. apartignî [aparti'ñi:] it pripadati. ~ di scacs e dame a buinore al fâs la nane. ~ par cjoli. ao ['ao] inter → aio. Na ta način so poskušali ustreči afriškim državam. (BelFa). (franc. dozdevno. Anzù [an'džu] os. aparî [apa'ri:] it 1. v: tignîsi ~ di alc . apelazion [apelatsi'on] f poziv m. apenis) (t. orodje n. -ade adj strasten.. Wilde al à fat furôrs inte Londre vitoriane. (Basc). pristojnost f. aparentementri [aparente'mentri] adv navidezno. l'~ moviment des costelazions tal arc dal an. apartma f: che si è gjavade la vite intal so ~ traintsi un colp cul dopli dal pari. di favorî il sens di ~ ae comunitât e la cussience de solidarietât sociâl (CoUd). vzklic m. pozvati. potemniti. E je une fan bausarie. dozdeven. (o)zaljšati. videz m. članstvo n. biti last. poslati apel. aparecjo [apa'reqio] m (it. aparat m.) no i àn ancjemò cjatât une soluzion apaiadore. (Pa 03/2). Cult dai defonts e predêl dai ricolts de tiere che a son nome in ~ leâts insiemit in maniere casuâl in cheste dade da l'an. là i doi fassicj si aparin cu la cjamese nere. okrasiti se. in Friûl si à tacât a doprâ l’~ “Mari di Diu” prime che intal rest dal Ocident.(O). (La) aparizion [aparitsi'on] f prikazen f. apelâ [ape'la:] it JUR imenovati. ancje se l’“Ue”. (na)kititi. in efiets a svantin . LING občen v: non ~ obče ime. -ade adj zadovoljen. e lavôr fin parsore i vôi. pozivno ime. nekm iti nasproti. utešiti. -iche adj nestrankarski. namizje n. zastreti. zunanjost f. izgled f (npr. cheste fate di rivoluzion interne intal ~ public.(Natisone/furlanis). In cheste forme si à cirût di ~ i stâts africans. vinci l'~ dobiti koncesijo.(La 04/3). zakup m. «No stait bandonânus»: al è l’~ che la Diaspore argjentine e à mandât in Friûl . zamegliti. apanâ [apa'na:] tr zatemniti. al fasè chel istès. (Ta) aparence [apa'rent∫e] f → aparince. apartignince [aparti'ñint∫e] f pripadnost f. par spindi. apel m.zah. Ur pareve di jessi in paradîs e a provavin un sens di braure.tu âs ~ cenât.. aparament [apara'ment] m oblačila npl. olepšati. apelacija f. no àno mai rifletût sul parcè che l’~ burocratic regjonâl al sedi controlât adimplen dai triestins? (Pa). . apartament [aparta'ment] m 1. pristroj m. aparât [apa'rat:] m (neobič. zdeti se. che Linde no apartignìs al so passât (PauluzzoN). pozornost vzbujajoč. ~ m apetativ m. . (Cjargne). ustreči. ~ al jentrà dentri daurman par rivâ di chê altre bande. → cuartîr 2.bocje. potešenost f. apartitic [apar'titik]. Val D'Aoste Dolina Aoste. ~ public javni aparat. v zakup vzeti → arendâ. Salvâ). cuant che le vene ~ a si è rote dongje il cûr (Natisone/furlanis/). potešitev f. pokazati se 2. odbijati. Tu sês capitât mâl. apagament [apaga'ment] m zadovoljitev f. ki je postala vino. Gandhi al rivà a dî che. (Pa 02). ~ che la sô le tocje: (Eg) → apenis. -ive adj 1. e o deventìn simpri plui scâfs dal vê e dal ~. apene) adv komaj. (SiF 02/1). apaiât [apai'a:t]. (Pa 02). vpadljiv. poravnati. ~si refl zatemniti se. ravnokar. apeliranje n. 2. che si definìs “~” (La 06/3). in chê volte che al fo colpît de ~. a son a stâ tal secont ~ . potešen. (Sg) . (JM. cence ~ nissune domande. aparince [apa'rint∫e] f 1. klicanje po imenih. uslišati. a pene [a'pene] (t. parcè che in câs come chescj plui che l'~ e vâl la sostance. okras m (v cerkvi). O vin ~ purcitât. → tribunâl di ~. (svečano) okrasiti. plačan. parament m. → Valdaoste. apelatîf [apela'ti:f].) TEH aparatura f. sklicevanje n 4. pos. nadstropje n. si apaiavin di pôc: nus bastavin mil liris paromp. m HIST Anjou m. apendicite [apendi't∫ite] f MED vnetje slepiča. poziv m. potešiti se. JUR priziven 2. apassionât [apasio'na:t]. biti zadovoljen.i.komaj si šele povečerjal. mandâ un ~ apelirati. ~si refl 1. stroj m. 3. potraten 3. ~si refl zadovololjiti se. (Sg) Ravnokar smo klali.. par stranfâ. sklicevati se. JUR pritožba f. e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. Par esempli. ugoditi. zadoščen. pojav m. kazati se. Nô o volìn poiâ cheste bataie di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. zadostiti. aorte [a'‫כ‬rte] f MED aorta f. postati moten. ~ e jere la cjosse che lu veve impressionât di plui. pripraviti 2. (o)krasiti.) aparat m. un montafin che difat par tantis lenghis (inglês. priziv m. ~ virtuose. olepšati se. Aoste [a'‫כ‬ste] kr. apaiâ [apai'a:] tr zadovoljiti. apaltâ [apal'ta:] tr v zakup dati. JUR priziv vložiti. koncesija f. ko. Une dì al veve fat un biel ~ di len. a pene che [a'pene ke] co brž ko. ~ la glesie. Cence volêlu la mê man a rispuint. ~ m strastnež m. Anžu m. naprava f. aparâ [apa'ra:] tr 1. stopiti pred koga 2.. vmes priti. zunanjost f. i f ?? Ma di mê none ~ o ai tancj altris ricuarts . ~si refl 1. glavna arterija f. todesc. (praxisfriuli) 2. in fat di risarciments. in ~ navidezno. prikazati se. o ai scugnût apelâmi al imperadôr (BiblAz). strojček m. priziv m.. (Bel). izpolnitev f. človeka) 2. cun tant di eliche. → privative.. stanovanje n. Luîs di ~. aparecjadure [apareqa'dure] f (it. Ma dopo Culino al si è apelât ae Cort di Cassazion di Firenze e (Pa Vicinia) 2. mašno oblačilo n. Il Moviment Friûl. puritane. braniti. apel [a'pεl] m 1. risiervant al luctignint o al guviêr centrâl lis causis plui impuartantis e dutis lis ~s. naprava f. (marcocecotti).i f Aosta. daspò che Autovie Venete e à consegnât i lavôrs ae associazion di impresis che a àn vinçût l'~ (O) 3. okras m. zamračiti. o stin pierdint dal dut la culture dal jessi. ~ che il mestri di taule al cerçà la aghe deventade vin (Bibl-Zn) Ko je starešina pokusil vodo. la glesie a à i ~s o furniments.) naprava f. . govoreča pokrajina v sev. Italiji). di orgolio e soredut di ~. zbor m. un amôr ~ vračana ljubezen. opazen. fasada f. di cuanche lu vevin molât-fûr. po il cîl si apanà e al grisulì (MazzonIol). zadržati..i. cec e v. ordenade. priprava f. razkošen.. pot zastopiti komu. prihod m. (Pa 06/1). Ma stant che i gjudeos no volevin savênt. no à molât un biel nuie.. apelacija f. navidezen. (Sg). kompetenca f. Anzule [an'džule] os. šele. aparent [apa'rent] adj 1. aorist [ao'rist] (pl aoriscj) m LING aorist m. apalt [a'palt] m 1.

129). Apocalìs [apoka'lis] f 1. odmeriti. ljubeznivost f. fâ un ~ pripraviti aperitiv. al à rivât dimensions apocalitichis. apopletic [aponta'ment] m apoplectic. neizpodbiten. aperiodicitât [aperiodit∫i'ta:t] f aperiodičnost f. apocalitic [apoka'litik]. pripomba f. uporabljiv. aplicade adj 1. aposizion [apositsi'on] f 1. 1 (model pal pantan atîf) che al è stât un grum aplicât (SiF). là che a son stâts identificâts cinc aplotips mtDNA in 13 culturis. La prime e la tierce sabide di ogni mês. šele. pristavljanje n. zmenek m. apont [a'pont] m 1. dajenje na. L’~ e je un sostantîf che si zonte al non cu la finalitât di definîlu miôr (Provincia). Fevelant dal cîl gnûf e de tiere gnove l’~ e à peraulis splendidis (BelR) 2.i m (gorovje) Apenini mpl. stavljanje na 2. 31-45). vstaviti 2. polaganje na. zakon) izvajati. stisniti. Fevelâ po di un Stât furlan…a jere ~ cuintri dal sacri de unitât nazionâl (JM). obramba f. incuintris. uporaben. aplatî [apla'ti:] tr sploščiti. apontaments ogni dì. aperitîf [aperi'ti:f] m aperitiv m. aponisi [a'p‫כ‬nisi] (t. dâsi ~ dogovoriti se za sestanek. apozicija f. caotic (o ricuardìn di passaç che la sô dimension fratâl e je jenfri doi e trê) (SiF 02/2. zapisek m 2. ~ la leç izvajati zakon: o maladete leç pes minorancis che il stât talian al à molât a fuarce di vitis e che al fâs vitis par no che e vegni aplicade. (Leng). comandant de postazion osovane su lis malghis di Topli Uork. EKO beležka f. upreti se. grozoten. (Bibl-Lc). strahoten. zagovornik m. L’~ principâl al è in program domenie a Triest (Onde).(O). dimostrazion apoditiche neovrgljiv dokaz. apicâl [api'ka:l] adj LING apikalen. La tarife di ~ pal servizi furnît le fisse ogni an il Consei Comunâl. al ven a stâi i aponts che ogni sere al detave a di un secretari Francesco De Gregori. uslužnost f. posvetiti. kazen. apologjist [apolo'ăist] m 1. odobravati. il contadin si apon. La ~ de sigle di viodût e fâs esecutîf l'at cjapât. REL apologet m 2. FIG odpadništvo n. Invezit tun lûc desolât e di muart come un borc bandonât dal ~ (Bel). FIG opazka f. želja f. nasprotovati. (Pa 02). si opere cun criteris mancul leâts a une lenghe specifiche e miôr ~ a cualsisei lenghe. apologetičen. uporabiti. zabava f. 24 oris su 24. a penis [a'pεnis] (t. REL Razodetje n. aperiodic [aperi' ??]. odpad od vere 2. FILOZ apodiktičen. → plausâ. (Furlanist). dvorljivost f. zagovornik m. nežnost f.(Pa). apostasie [aposta'zie] f 1. il procès par ~ di reât riguart a la obiezion di cussience (Bel). prizadevanje n. prizadeven. la prime proteste cuintrisclaviste e je ~ dal 1688. massime in ta la regjon 2 dal RFLP. upirati se. apologija f. lenghistiche aplicade uporabno jezikoslovje: di esperts in lenghistiche in storie de lenghe. aplicirati. slaviti. aplasie [apla'zie] f BIOL aplazija f. (Pa 02). LING pristavek m. In preson al scrîf a Lord Douglas la lungje letare apologjetiche “De profundis”. Fâ un ~ Milanêsfurlan par nô puars emigrants Joibe 2 dicembar. FIG katastrofalen. Doprant la incressite ~ da lis ifis a puedin jentrâ intai tiessûts sans.cul ~ tai Zardins (CoUd). položiti na. ~ de leç aplikacija zakona: L'incuintri al è stât centrât su la ~ de leç statâl 482/'99 (O) 3. -iche adj aperiodičen. stiskati. odmeniti. -che m 1. kakor hitro. apont [a'pont] adv prav. apopleksija. usluga f. la lum a è ~ distudade. natanko. al scuvierzè un esempli di atradôr ~. branilec m.. → apologjete. določiti. ma ancje par ~. REL apologet m 2. apologetično. ~ jevade: (Zili). (npr.. ravnokar. . (SiF 02/1. pristavek m. hvaljenje n. dati. aplaudî [aplau'di:] tr ploskati. in antropologjie e in lenghistiche aplicade (Pa) 2. apologjetic [apolo'ăetik]. REL apostazija f. apontament [aponta'ment] m sestanek m. cence impreviscj di sorte. aplicirati: No podìn sperâ che ducj a capissin i vantaçs di chest principi ni che ducj a sepin aplicâlu daurman (Macjeu). staviti na. in sociologjie. apokaliptičen 2. I conseîrs dal diretîf de Leghe a contestin in plen la linie dal moviment che aromai si sarès dal dut aplatide su chê dal Polo (Pa).Apenin [ape'nin] kr. la limitazion dai straordenaris e la ~ dal part time. apenis) adv komaj. (SiF 03/4. → apologjist. Tal doman di domans. apologjetiche [apolo'ăetike] f apologetika f. Documentazion: (CoUd) 3. jasen. Cheste borgade ancje al di vuè e ven clamâde ~ di "San Roc". apologjete [apolo'ăete] m 1. aromai. Apokalipsa f (zadnja knjiga Nove Zaveze). poveličanje. (SiF 02/1) aplicât [apli'ka:t]. No si apliche nissune leç di tutele cence passâ par chenti. prizadevnost f aplotip [apo'??] m haplotip m. vljudnost f. apologjetichementri [apoloăetike'mentri] adv apologetsko. všečnost f. parceche mi soi rindût cont che onestamentri nol valeve. ~si refl posvetiti se. ploskanje n. aplasê [apla'ze:] m ARH milost f. → justeapont. (npr. Pense che e je int che ~ e sint il non di “Onde furlane” e pense a une radio che e programe dome tanghis e mazurchis (Pa). 4. izvajanje n: une miôr distribuzion des cjamis di vore. aplicâ [apli'ka:] (o aplichi [a'pliki]) tr 1. veselje n. uporabiti. par che tu capissis ~ la tignince des peraulis che ti son stadis insegnadis. branilec m. udejanjiti. ~ la messe a la anime dai muarts. porobu se postaviti. (CoTav) 2. oponisi) refl ustaviti se. uporaben. (Bel). neovrgljiv. graja f. točno. (praxisfriuli). a penis che [a'pεnis ke] (t. tarifo) dati. che però nol po mandâ fûr. apocrif [apo'krif] m REL apokrif m. apoditic [apo'ditik]. FIG apokalipsa f. 2. naklonjenost f. No ài mai tirât fûr chel argoment “~”. al è viert li de Biblioteche comunâl di Osôf (Pa). potlačiti. Il gnûf cumierç dai sclâfs. porabiti. brezizhodna katastrofa f. marljiv aplicazion [aplikatsi'on] f 1. apenis che) co brž ko.(O). → fâ cuintri. uporabljen. -iche adj 1. intenzivno ukvarjati se s čim.(Pa 02). cence plui ritarts postâi. apliciran: Model N. Fabrizio De André al tornave a lei i comandaments a partî dai vanzei apocrifs (Pa 2002). nerazvitost f. (BelFa). aplaus [a'plaus] m aplavz m. apoplessie [apople'sie] f MED možganska kap. aplicabil [apli'ka:bil] adj ki se da uporabiti. -iche f apologetski. pritrjevanje n. apologjie [apolo'ăie] f 1. 9). zagovor m. Al è là che us din ~. uporaba f.

Aquileia.apostatâ [aposta'ta:] it REL odpasti (od vere). (Bel) aprofondî [aprofon'di:] tr 1. apoteose [apote'oze] f poboženje n. -iche adj apotropaičen. a plui di 15 mês de ~ de leç. tes diviersis nazions e etniis che lu metin adun: arabics. -ive adj približen.aprovât dal ministeri . apostrof m. (Pa 02) rimsko katoliška apostolska cerkev. de filistocje che te famee e vignive transmetude sù par jù tant che un striament. Avis). (Pa 03/10). aquileiês [akuilei'e:s]. Par fâsi une idee des pussibilitâts di ~ di plui lenghis bande dai fruts che si lei FARI F.i f Oglej m (IT Aquileia) (GO).(O). aquilan [akui'lan] adj oglejski.) (Mar) apriorisim [aprio'rizim] m FILOZ apriorizem m. POL sprejeti (zakon). potrditev f. sprejemljiv aprovazion [aprovatsi'on] f odobritev f. apressapôc [apresa'po:k] adv približno. ven a stâi ~. il regolament atuatîf de leç 482/'99 . za to določen. e je la rinuncie dal piçul esorcisim. la ~ de Glesie e.. cun notis ilustrativis e schedis di ~. Tal puest di Forte là dal “Ufici scuelastic” di Triest al è rivât un funzionari ~. ustrezen. Naquilee) kr. (Cisilino. vpričo. sprejetje n. katere je imenoval tudi apostole. -iese (t. apropriazion [apropriatsi'on] f JUR prilastitev f. aprension [aprensi'on] f strah m. po vsej priliki. PROV Cui che al à buine voie di lavorâ al è plui siôr di cui che al à sîs cjamps di ~ . ~ Saudite Saudska Arabija f. la fin dal tierçmondisim. približevanje n. naključje. poglobiti 2. približnost f. aprossimatîf [aprosima'ti:f].(O) sprejetje novega statuta. apotropaic [apotro'paik]. la prime braure par un studiât (Pa 05/05). arabščina f. Parfin a chel grumut neri. aprûf [ap'ru:f] adv in prep → daprûf. f Arabija f. bržkone. curts. arabski jezik. apuntament [apunta'ment] m → apontament. (Codroip. al contest locâl e ae storie de lenghe e che e met l’acent parsore dai aspiets di ~ e di ibriditât. FIG (raziskava) poglobitev f. te stesse maniere. tai limits. Arabec m. Aquitanie [a'ra:] kr. siitis? (Pa 02/10-11) 2. (za)nalašč. delež m (družabnika). nocate la denuncie de clape politiche e culturâl aquileiese “Praxis Friuli” (Pa 02). cu la muart. ~ m 1. ~ un ordin Al è stât daspò aprovât un ordin dal dì che al stabilìs (O) sprejet je bil dnevni red. l’~! indibilanz! presentîr! apuart [apu'art] m pripevek m. (Pa 03/10) aprendiment [aprendi'ment] m učenje n. a puf [a'puf] adv zastonj. Lui. ki določuje 2. apostate [apos'tate] m 1. natančen pregled: che e je pensade e realizade soredut pai zovins des scuelis mediis. poglobitev f 2. apostrof [a'postrof] m GRAM opuščaj m. sielzè dodis e ur dè il non di apuestui: (Bibl-Lc) . arap) adj arabski. Grande precision teoriche e grande ~ pratiche. MAT aproksimacija f. apostolichementri [apostolike'mentri] adv apostolsko. aprioristic [aprio'ristik]. naokroglo. (BelFa). Aquilee [Akui'lεe] (t. ma la prime documentazion e je chê de epidemie dal 994 in ~ e tal Limousin. 31-45).si clame Efraim (O) potrjen s strani ministrstva. 209)..(Pa) odobritev cerkve. Difat. I autôrs des oparis che la Jurie e judicarà degnis di une segnalazion. a pueste [apu'este] adv namerno.. Ancje la disambiguazion de funzion di grafems tant che l’~. -iche (t. aprovâ [apro'va:] (o aprovi [a'pr‫כ‬vi]) tr 1. ~ une presince strane sot de bancje (une peçote. skrb f. il lessic furlan al conten ancje apuarts slovens. ustrezno. Miercus al è stât aprovât dai passe 700 lavoradôrs de Sole Comina di Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence aziendâl (O) je bil sprejet dogovor. vuadagnâsi un gustâ ~ (scritorsfurlans). (O). procedi a la aplicazion di un model ~ (SiF 02/1. al à simpri cirude. di fat. No si po fevelâ di Glesie furlane parcè che la Glesie e je une sole. il furlan al devente ~ e sgramaticât tai rârs câs cuant che al ven doprât intune funzion che no je issofat comunicative. Patriarcjis di ~ oglejski patriarhi // < lat. vignî a ~ cun un. odpadnica f. bojazen f. aprofondiment [aprofondi'ment] m 1.. -iche adj aprioren.(SiF 03/3) aprossimant [aprosi'mant] f MAT aproksimant m. aptac [ap'tak] int VOJ pozor!. treball). REL apostat 2. (ProvBr) arabic [a'rabik]. ma lis indicazions o podin gjeneralizâlis cun buine ~ pes lenghis neolatinis modernis (Pa) 2. pred. potrditi. podroben. prikladen. mentri il retoromanç dal Grison al à paidît influencis germanichis ancje te sintassi. (La/lenghiscj) apuesit [apu'ezit] adj primeren.in si jih je izmed njih izbral dvanajst. après [a'prεs] prep osebno. e a la barbe de abitance plui naturâl e plui logjiche par une istituzion di cheste fate. il pont e lis maiusculis (SiF 02/1). nacuileiês) adj oglejski. Dut câs Bon al intint vuidâ il moviment regjonâl fintremai al congrès talian e ae ~ dal gnûf statût. odobriti.→ dipueste.. apostolât [aposto'la:t] m REL apostolat m. apriorističen. nalašč. e ufrìs al public dai studiôs e di ducj chei che a àn voie di ~ lis lôr cognossincis sul teritori (CoUd).. te sacristie de basiliche di ~ v sakristiji oglejske bazilike. Il prin ~ par un predi.i. e fintremai che l’esercit dai infedêi no si sarà . sprejem med bogove. Il progjet . bielapueste.. apuesitementri [apuezite'mentri] adv primerno. FIG odpadnik m. a si dîs (SiF 02/1. une paissarde. apostolic [apos't‫כ‬lik]. prinos m. a varan in premi une plache apuesite.. biti zato. almancul ~. ~ m prebivalec Ogleja. apostolstvo n. E je stade aprovade martars de comission competente dal Consei regjonâl la leç proponude di Polo (O). -ade adj primeren. (raz)umevanje n. FIG temeljito preučiti... apropriât [apropri'a:t]. Catine a jude a tignî sù la situazion ~ il mont: cussì nissun nol sa nuie. apuestul [apu'estul] (pl apuestui) m apostol m. -iche m apostolski. arâ [a'ra:] tr orati. aprossimazion [aprosimatsi'on] f 1. aprovabil [apro'va:bil] adj odobravanja vreden. ~ de leç sprejetje zakona: Il Consei dai Ministris al à aprovât miercus. Arabie [a'rabie] kr. il faliment dal socialisim ~ (Pa 02/10-11). seznanjanje (z novico). une volte individuadis lis variabilis ritignudis impuartantis al fin dal rieculibri. sprejeti...i f Akvitanija f. la Glesie catoliche apostoliche romane. (Pa 02/10-11). razorati. ~ m prebivalec Ogleja. e cu la sielte de “Pacem in terris” impen de lote aprioristiche cuintri des realtâts inmanentis.

Al è un fabricât sempliç e elegant cuntune barcjesse cun ~ dople a çampe.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee (SiF 03/4. cun chescj sentimentalisins di ~! (Pa 04/02). oborožiti. oblok m. invar. arborât [arbo'ra:t] adj obdrevjen. medel. In Americhe il cjastinâr. ~ m 1. oral m 3. arcagnul [ar'kañul] m REL nadangel m. skriviti. (Bibl-Ezra) 2. preobložiti. arcabûs [arka'bu:s] m (starodavna) puška f. zastarel. jenfri ~s. topolovec m. . (sf). → len. l’~ de famee rodovnik m. razsoditi. natovoriti. starinski. In Friûl o vin l’~ dal Mai. ~ lis ceis nagubančiti čelo. 9). spieglansi dentri. dovoliti si. ~ m zemlja primerna za setev. naprtiti. arabic) adj arabski. arbitražen. -ive adj oren. distiradis denant di grops di arbui. 2. orač m. arbussit.. sui mûrs ~ dai plui fins (A). Il viandant che al passe par lenti. vê simpri la sclope arcade imeti vedno nabito puško. il passaç jenfri un sisteme di coordenadis e chel altri al sedi dât par une funzion invertibil. cui aradios che a berghelin (Pa 04/07) aradôr [ara'do:r] m 1. arhangel m. de basse arborade che e siere la splanade a nort (Mar) arbossat [arbo'sat] adj slabš. drevored m. Arbide [ar'bide] kr. začuditi se. arkada f. arcade [ar'ka:de] f 1. ~ a ~. arbitražno sodišče. ndr.(Pa). arabščina f. Arcadie [ar'kadie] f LIT Arcadia f (literarna akademija v Rimu. par esempli. come une ~. i agnui ribei condanâts e parâts in jù dal ~ Michêl. cuntun numar arbitrari di derivadis invertibilis: (SiF 01/1). Jetter si fâs indenant e al arche la balestre (Eg 9) in napel je lok samostrela. arabo ['arabo] m (it. semenant vitimis civîls e dams di ogni gjenar no mancul (Pa) 2. judeževo drevo (Cercis siliquastrum). aradure [ara'dure] f 1. (BelFa). ~ di San Marc. arcabusade [arkabu'zade] f strel (iz puške).. 2. obtežiti. un ~ di peç. oblok m. drevesni nasad m. zorana njiva. razsojanje n. opremiti. (Scf) arcaic [ar'kaik]. arbiter m. Un venit ~ al sorevîf a Grau e un. arborade [arbo'ra:de] f lesovje n. il câs de minorance aranese (di riunde ocitane) de Catalugne o de comunitât Walser de Val d’Aoste. e veve cûr di ingrampâ la scudiele cui dincj. aradio [a'radio] m radio m. nassudis / di partis ~s. setven. pal troi / pal ~ . ~ m izorana zemlja. Arbeç [al'bεt∫] kr. poetic. ukriviti.qnet) 2. FIG oboroževati se. bukoličen. intervent ~ samovoljen poseg. a jerin dai arbussits. arbitrât [arbi'tra:t] m JUR 1. corrispettivo per il giogatico aralt [a'ralt] m glasnik m. drevešček m. grm m. te zone di Monfalcon. samovolja f. književna struja). (Bibl-deuteronomi). primeren za setev. upogniti. deriv. svojevoljno. upogniti se. 2. arbuçat. -iche adj aramejski. arcâ [ar'ka:] tr 1. sui viâi ~s e larcs. fâ l’~ sec narediti stojo. prosta presoja f. arbitrarnost f... na vojsko se pripravljati. ta la aghe a nadavin. arbitraža f.. . razsodba f (arbitražnega sodišča). od arbul) m drevesce n. -che adj 1. ~ internazional mednarodna arbitraža 2. O ricuardìn. Parceche la fede no je un ategjament sentimentâl. a savevin ben che dopo la ploe. svobodna odločitev f. parcè che e cuintripon delit a delit. (ShW) 2. arbitrâ [arbi'tra:] (o arbitri ['arbitri]) tr 1. napeti (lok).. kolon m. nabiti (puško). razsodnik m. (Cisilino. naložiti. potegljaj z lokom (ob struno). pretiravati. kmetovalec m. sklučiti. Arap Arabec m. ŠP sodnik m. ~ celest mavrica f. arât [a'ra:t].. ~ di Jude jadikovec m. (codroipo. kmet najemnik m. ~ a fuee listnato drevo.. aramaic [ara'maik]. aramejščina f. o ai cjatât l’~ de famee francescane: (Bel). gospodar m.) m (stenska) preproga z vtkanimi slikami. piçadis di cjasis grimpadis te jarbe o. ~si però par un altri svol. arborâ [arbo'ra:] tr z drevjem obsaditi. treball). ~. absolutna oblast 3. skloniti. arbiter m. dispes si viodeve l'~ di San Marc in dute la sô bielece cun ducj chei biei colors sflandorôs. arbulut. mlaj m. svobodna volja f. arbolon. arkadijski 2. samovoljno ravnati ~si refl drzniti se. La letare e jere scrite in ~. un pôc mancul ~ (clamât "bisiac"). arbe ['arbe] f → jerbe. che nol po jessi ~ e là tal riul sut a coparan la . arbitri II ['arbitri] m 1. ma i tocjà di spesseâ di tornâ indaûr par difindi la capitâl (JM). oranje n 2. razsodišče. rodbinkso drevo. m 1. (Onde) arbolat [arbo'lat] m → erbolat. Lui lu sint movisi de bande a bande. (Union).) » (Pa 02/10-11). arbitraren. Aramejec m. ~ Gabriêl nadangel Gabrijel. arbitrariementri [arbitrarie'mentri] adv samovoljno. -ese adj aranski??. arcadic [ar'kadik]. so marît nol pò ~si di nuie in cjase. arade adj oran. sostituint il judis cuntun Coleç ~ (Pa 02). ~si refl 1. klicar m. oratar m 2. arbitrari [arbi'trari] adj samovoljen. i f (Grimac) Arbida. usločiti. Une lune grande e rosse e tarlupave daûr i arbui e lis cjasis (Sg). Al è clâr che ogni codificazion e à un component di ~. z drevjem obraščen. i talibans no son araps. remis e rois araz [a'rats] (pl. pai boschets e vie pe cise. ma al si ricognòs Jesù cul Vanzeli compagnât dai arcagnui Micjêl e Gabriêl. BOT drevo n. arbitrarietât [arbitrarie'ta:t] f samovoljnost f. il popul langobart culì si è fermât par un mieç secul . JUR razsodnik m. Pensâ di rilassâsi sul savalon dal mâr. arbitri I [ar'bitri] m 1. arbussit [arbu'sit] (demin. Adiriture no je nancje une rispueste. Dal 1809 a tornà la Austrie cui ~ dal arciduche Zuan. 3. od arbul. aratîf [ara'ti:f]. irenic. samovoljnost f. izoran. aramejski jezik m.) → arap. I romans a àn lamentât un fal suspiet propit sul finî chel l’~ al à decidût di no sivilâ. le menaran ta jet clapôs di un riul sut. come scriture e come lenghe. FIG izumetničen. -iche adj arhaičen. ~ dal Mai Majsko drevo. ukriviti se. aranês [ara'ne:s]. 3. ancje. arbolat. ma a son indoeuropeans (Pa) 2. svojevoljno. i f (Pulfar) Erbezzo. arap ['arap]. (Cad-e) arbitraritât [arbitrari'ta:t] f → arbitraritât. cemût che si à dite dai afghans. (Enrico). arbitrarno. la sô bressane dute vierte al cîl e cence arboradis intôr. arbitrâl [arbi'tra:l] adj JUR razsodniški. arabe (t. topolje n. (Zili) arc ['ark] m lok m. razsojanje n. soditi.sindilât de tiere di Maomet (l’~ saudite. arabski jezik. arcâsi in maniere che il corpet di ruspi che al jere ur e tignìs sù (Urli) 2. arbossat. al cjale chel brut arbossat e al dîs: (Percude) arbul ['arbul] (pl arbui) m 1. z jambori opremiti. giogatico→.

i ~s furlans. (don) 2. mali lok m. architetonic [arkite't‫כ‬nik]. oblok m lok m 2. La distinazion no ere une buse sot di une crete. lokec m ardence [ar'dent∫e] f → ardince. Il pari. locen (za ptičji lov) 3. -ade adj 1. arcivescul [art∫i'veskul] (pl arcivescui) m REL nadškof m. e presente a Gurize il volum “Andar per castelli. par negoziâ il compatât fondatîf de Regjon gnove. izprijen. scuvierzint che il Friûl al è une autentiche ~ (Pa) 4. il mosaic al è la ~ de salvece. ma la plêf ~ di Tumieç. la ~ (lestizza). sedlo n 2. al è te sô ~ che al è tornât. no à mai vût avonde fuarce par frontâ in mût determinât il problem ~. karikiran. cuanche l'~ Zamburlini (18971907) al veve inviât aes parochiis de diocesi un invît (Scf). piçul zoielut ~. Il Sietcent cjargnel. prvotna oblika f. nakitnica f. art. lunis ai 28 di Jugn. Massimo Lavarone . (Bibl-Esodo). pregradek m. L’incuintri. FIG preobložen. architetôr [arkite'to:r] m stavbenik m. archè [ar'kε] f (pra)počelo. Tirteu. vitrina f. cu la ~ dai siei ricuarts e cul so om che le cjale dal grant ritrat picjât tal mûr. Sot la edicule. FIG spalnica f. spačen. di sangit e filiduris di cjanaipe. (p)ožgati. arciduche [art∫i'duke] f nadvojvoda f. archinvolt [kuadrangu'la:r] adj ARHIT arhivolta f. arché archeolic [arke'‫כ‬lik] m arheolog m. blagajna f. Parcè che i miei paîs de Cjargne a valevin cetant di plui dai sflandôrs des grandis arcipreturis. ~ comprât dal Comun. glavni tram m.i m → Rivis di ~.. sežgati. arcivescovât [art∫ivesko'va:t] m REL nadškofija f. (o)peči. upognjen. arcidiacul [art∫idi'akul] m → arcidiacun. a cause de spinte di ~ o dal efiet di variazion de tension superficiâl licuitaiar (SiF 02/2. docent a Messine e a Napul. past f. graditelj m. alkova f 2. il lum che al à di ~ dut il dì.i m Arhiloh m. 129). 2. innomenât ~ formât di raps di ue e di fueis. Arcje ['arqe] f barka f.(CoUd) archeolighe [arke'‫כ‬lige] f arheologinja f. architrâf [arkit'ra:f] m arhitrav m. majhen lok m. FIG praoblika f. (Pa). al rapresente il principi. majhen lok m. un ~ de “Constituzion matereâl” de Regjon gnove (Pa 03/4). Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs ~. (BrLi). Mario Qualizza e l’~ di Tumieç bons.(CoUd). archete [ar'kεt] (t. al è lui par prin a notâ la assurditât e al vorès comedâle daurman. omarica f (za dragocenosti). sarkofag m. luč).. cul cuel pleât in bande. ~ di Noè Noetova barka. žgati. ~. (Bel). il dissepul al à di vê il cûr e il pinsîr ~s parceche la seconde vignude di Crist no è lontane. un lavôr di ~ o pôc di plui. archeologjie [arkeolo'ăie] f arheologija f. arcibolic [art∫i'b‫כ‬lik]. monarcje. // < gr. al soprimeve la plui che milenarie istituzion dal patriarcjât di Aquilee par fa doi arciepiscopâts (Natisone/furlanis). piçul. zaboj m. Breçà. ~. zaklad m. arcidiaconâl [art∫idiako'na:l] adj arhidiakonski. archivi [ar'kivi] (t. ma di lens grues e . par cure dal dot Maurizio Buora conservadôr dal Museu e dal ~ dot. (GE). Archele [ar'kεle] kr. FILOZ arhetip m. skrinja f. otorinolaringoiatrie e bon espert di ~ e di leteradure. (z)goreti. archete) m 1. Marie e reste sole. tetrarcje itd. insumis. stant che. luminâr di oculistiche. kriv. sključen. Il gno al jere nome un incaric esploratîf. Il non di Colorêt lu cjatìn scrit la prime volte intune cjarte di ~ dal an 1252 (Leng). arcipelac [art∫i'pεlak] m GEO arhipelag m. (BelAlci). steklena omara f. architetôr) m arhitekt m. ardi ['ardi] (art. locen m (za ptičji lov). arciducâl [art∫idu'ka:l] adj nadvojvodski. rakev f. arcove [al'kove] (t. lok m (za godala) 2. arcipreture [art∫ipre'ture] f REL dekanat m . e ufrìs justapont in don un talar di arint a la sô glesie tes mans dal ~ (Scf). (BelAlci). Moruç. ardis. Archimêt [arki'me:t] m Arhimed m.(Bel). Cusan. -che adj arheološki. (Mar) arçon [ar't∫on] m 1. al è ornât di rosutis compagnis a chês dongje lis Santis. ukrivljen. archet [ar'kεt] (t. archeologjic [arkeo'l‫כ‬ăik]. -arcje [-'arqe] element v sestavljenkah kot patriarcje. začetek vseh stvari. MUZ majhen lok m. Ancje a chi la adune ~ e je semplice (joannis). Al è stât ~ imperiâl di Istambul dal 1891 al 1908 (GE). arcipret [art∫i'prεt] m REL dekan m. Zopule. archîf [ar'ki:f] m arhiv m. zažgati. nenaraven. zavržen. praoblika f 2. che al è un ~ siôr di riservis petrolifaris e di gâs (Pa 05/07). svoletin a flôr d’aghe / arcazis e cocai. arcaze [ar'kadze] f ZOOL uharica f (Numenius arquata). il ricercjadôr inteligjent e libar al larà a cirî chestis perlis in dut il teritori. nagrobnik m 3. arcidiacun [art∫idi'akun] m arhidiakon m. Toni Miserie al jere un puar omp: ~ di gjambis. alcove) f 1. pretiran. viers i prins dal secul. ~ adj v ~ di gjambis ?? . stavbarstvo n. žareti. Ardenis [ar'dεnis] fpl Ardeni mpl. archîf) m arhiv m. arhetip m. FIG oborožen 3. eliminants lis enclavis di Pordenon e di dutis lis localitâts arciducâls (Natisone/furlanis). skrinja f. David al lassà lì denant de ~ Asaf e i siei fradis (Bibl-Cronache). hudičev. Valvason. architetoniche [arkite't‫כ‬nike] f arhitektonika f. Ducj chescj Paîs a volaressin vê lis isulis Spratly. lok m (za godala). Noetova barka. (Pa). Jessi impontabii e risplendi come iluminadôrs in mieç a un mont ~ (Vichi). spielât te ~ civîl e religjose (BelAlci). -iche adj vražji. arcje ['arqe] f 1. Daspò al è stât cjaluni de metropolitane e diretôr de Biblioteche ~. «O ai gust e mi ten in bon pal fat che tant la lenghe che i archetips furlans a an cjatât un aleât (Pa 02). -che adj arhitektonski. (GE). Archiloc [ar'kilok] os. PSIH arhetip m 3. La ~ de Universitât furlane Simonetta Minguzzi. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. (Pa 02). richete) f 1. archetip [ar'ketip] m 1. Arcjan [ar'qan] kr. architeture [arkite'ture] f arhitektura f. al preparave lis richetis pai ucej cun menadis. i f (Barcis) IT Arcola. otočje n.. steklena skrinjica f. (Pa) architet [arki'tet] (t. Spilimberc. arcivescovîl [art∫ivesko'vi:l] adj REL nadškofijski.arcât [ar'ka:t]. (Storie). al è il templut sul Nadison. i cjamps a son propit ardûts dal sut. zahrbten. la ~ di Noè (lacomugne). goreti (ogenj. arciepiscopât [art∫iepisko'pa:t] m REL nadškofija f. p ardût) tr 1. motorni krov (pri avtu) 5.

naprave. bliskati se. odprt prostor m. jessint stât un omp ~. vejati (žito). il plui ~ di pre Antoni (Pa). po sì ì. udati. colôrs 4. ničevost f. pretresati (kako vprašanje). no si à di lassâ che al fasi lis cjasis il Stât italian cui siei ~s che a glotin plui bêçs che no ciment 6. vnetost f. Areç ['] kr. (bojna) zvijača f. neplačan dolg m.alpsko območje. organ m. (bassafriulana) 2. mi pâr. mitude da bande dal fantât che al podeve finalmentri fâ sclopâ il so ~ viers la fantate amade. argagnâle dogovoriti se. Al cancele l’azion. območje n. postanek m. mehanizem m. che al è. zmeniti se.(Bibl-Esodo) 5. pal ~. al scomençave a piscâ cu la bocje come che a fossin i tavans. aretrât [are'tra:t] m zaostanek m. Mortean lu à pôc vaît. bes f. ardôr [ar'do:r] m žar m. zadrž(ev)ati 2. umik m.. ~ it umakniti se. ječa f. prebitek m. (pre)drzen. l’~ de cognizion.i. Are ['are] kr. al ~ med drugim. treščiti. pripekajoč. areopago [are'‫כ‬pago] m 1. ud m. ~ adj 1. zapor m. prijeti. argjentin [arăen'tin] adj argentinski. al fâs ~ dut il ploton e al met sù daûrman un tribunâl strasordenari di vuere. la tassa dal marcjât di animalìa’ è arendada par 190 fl arendadôr [arenda'do:r] m zakupnik m. che la sô oposizion e puedi vignî calcolade (robe che pal ~ e sucedè e che lui lu disè ancje dal pulpit) (Pa). ardiment [ardi'ment] m pogum m. ma dopo mi àn dât ancje i aretrâts. / un ~ cul vitrinari. (pos. sot la cjandele di un soreli ~. star 2. ma al fo inutil stant che i difensôrs si batevin cun ~. smelost f. ~si refl obstati. no son tancj agns / che la vevin sui ~s 7. → zovel. tachile cun sparagn / e no mai di tamon. argane) f vitel. che di ogni bande o vin sot dai voi. nesramen. La manifestazion nus darà po une cerce dal gust esotic dal tango ~ cuntune Milonga (CoUd). prihranek m. e ducj i bausars a varàn il lor puest tal lât dal fûc ~ e dal solpar . il consei maiôr (Storie) 2.(BiblApoc). znajti se. ardence) f 1. metûs in ~ a fuivin dal prât. ardile [ar'dile] f BOT teloh m (Helleborus viridis). muha f. vnet.. zaostal. (Bel). FIG visok.. nuie di mâl a inmazinâ in divignî il tornâ chenti di un om antîc. neustrašen. In chest sens e jè cetant plui “trinitarie” la vite civîl. odmaknjen. zapreti. orgazem m. aree [a'rεe] f 1.. Daspò 19 mês ch’e jere restade inclostrade ai arescj domiciliârs te sô cjase apene fûr de capitâl (Pa 02). ardît [ar'di:t] adj smel. Une grande scomesse e furtune se e jè la sintesi e la valorizazion des culturis. ~. FIG področje: ~ di ricercje tecnologjiche področje tehnološkega raziskovanja. nespodoben. srčen. e i nemâi cu la code in aiar. argagn [ar'gañ] m 1. coragjo. areligjôs [areli'ăo:s] -ose adj nereligiozen. arestâ [ares'ta:] tr 1. zamaknjen. pogumen. de afietivitât e dal lengaç (SiF 03/3) 3. HIST areopag m 2.(Pa) .. la taule cui siei ~. posredovati. ostali. iti nazaj. arghin ['argin] (t. ardielut [ardie'lut] m BOT motovilec m (Valerianella olitoria). razburjenje n. (Sg).m IT Arezzo.. FIG). (pri volu) vrsta jarma. se a leiaran chest libri. dignitôs. arest II [a'rest] (pl arescj) m aretacija f. vroč ognjen. priprava f. aretrament [aretra'ment] m umikanje n.) telo n. La Provincie di Udin e à aprovât cheste setemane la ~ di aplicazion de leç pes minorancis linguistichis storichis (O). vnema f. delovanje n. il cjandelîr . ardiel [ardi'el] m slanina f. E àn metût trê agn a decidisi. malenkost f. (pre)ostanek m. glasilo n. zakupodavec m. areâ [are'a:] tr (pre)zračiti. ancje se areligjose. 2. oprema f. zaostali račun. ardince [ar'dint∫e] (t. v pl) spolovila f. (vladno ipd. silovitost f. aretrâ [are'tra:] tr potegniti nazaj. gorečnost f. ognjevit. Di un cirî di meti dongje l'~ teoric di un “spazi vitâl” pe lenghe furlane che juste al domande une riforme (Sclese). Di ~. pripomoček m.. pohištvo n. un bon coni in te buteghe. lis bancjis e il bancjon. draženje n. feradis gruessis come la gjamba di un ~ dal mantigniment dai puars. → azardôs. ogni di al cjate fûr cualchi gnûf ~ par no paiâ.) 1. prezračiti. umakniti (nazaj). Lis crisis psicomotoriis a influissin sul çurviel. odstopiti (t. stroj m. (manzanoBr) arendâ [aren'da:] tr v zakup dati. cidin. rediti. -ose adj goreč. in cjase a son sarpints / dut fûc. pohištvo n. (Pa 06/1). sestavni del organizma. (trgovinski) predmet m. odvečen del m. (folkcapriva). organ m.. aredament [areda'ment] m opremljanje n. ustaviti se. FIG nazadnjaški. dolg m. zaseči. (Pa 02). jeza f. dal ~. isker. strasten. žarečnost f. (BelFa) aren [are'a:] ?? A doi pas da feruvie e pasave lé le roe le cjasutis ragrupadès nô e aren come fradis . zadrž(ev)ati se. ~ 2. sklad m sestav m. gorečnost f. i ciantonâi (Scf). ozdraviti. che ti permet. argalif [arga'lif] m sofizem m. di un ~ scjassôs e che no si pues ignorâ afat. obleka f. che al capîs il gno ~ (Natisone/furlanis). ustaviti (s silo). ~ domiciliâr hišni pripor. passin i dîs e i agns. orodje n. come che a vedin di tirâ i aretrâts pal timp pierdût. une sorte di ~ o di forum mondiâl (BelR). simpri di ~.dûrs bogns di ~ plui a lunc.(La 04/11). e juste di astât ancje lidric cun pôc vueli o cul ~ disfat (MazzonIol). A disponevin dal ~.. nol è un misteri par nissun che o sin in face a une gjestre che (ds-fvg) 2. pomemben zbor. argane ['argane] f → arghin. priditi. vroč. braurôs. priprava f. Areran [are'ran??] kratica m > Agjenzie regjonâl pe rapresentance negoziâl. vnema f. di ~. arghinie [ar'ginie] f posrebrena bakrena žica. drznost f. / cence che l’omp si visi / si fruin ducuancj i ~s . arest I [a'rest] (pl arescj) m 1. ardôs [ar'do:s]. . arengo [a'rengo] m (it. prijetje n. čuden domislek.il Centri al vûl jessi un riferiment sientific pe largje ~ alpine. vnet. oprava f. odpomoči. naglica f. ardint [ar'dint] adj goreč. argagnâ [arga'ña:] tr improvizirati. valadì la assemblee dai capofameis. dvigalo n. HIST zbor meščanov. instrument m 2. predmet m. zborovališče n. nerazvit. spolni organi mpl. aretirati. v zakup vzeti. (Natisone/furlanis). kričeč (barva). mi tirave jù il cjapiel / e mi ardeve cun ocjadis / come glace e come fûc. tancj ~s! pinei. metati bliske. svolete la cisile / cul so biel estri ~ . i f (Tresesin) Ara. živ(ahen) . Dulintôr dal fogolâr al faseve biele mostre di sè ancje l'~: la nape cu la mensule fate biele dal camuf. e ducj i ~ de tende. essenziâl. žgoč. A faserin di dut par creâ un varc te fuartece. ustroj m. ognjevit. površina f: . ardielâ [ardie'la:] tr naperiti (s slanino). vroč.

di ~ ciljni. Dut vuluçât ta chê melme di ~ vîf. Il sindic. sklep m. ose adj glinat. Dut chest al ven scrit cun bondance di citazions e di argomentazions te letare ai Ebreos. zadeva f. figamož m. m arijec m. su chest ~ glede na ta temo. ilovnato polje. raze ariane arijska rasa. par vê metût a pont la reazion nere cromo-arintofile dal Golgi”. Dariul) kr. i f (Buie) IT Arrio. arlevâ [arle'va:] tr 1. aristokratski. segretari dal Fogolâr di Milan e ~ de Scuele di Furlan (Pa). gojiti. aristocrazie [aristokra'tsie] f aristokracija f. elita f. računstvo n. vzgojiti. predmet (pogovora). gosposki. m REL arijanec. argomentâ [argomen'ta:] it sklepati. La fare e cjape il non dal prin ~ in ordin cronologjic. plemiški. tu a ~. arian II [ari'an] adj POL arijski. računski. si la viôt a çueteâ. plemič m 3. lui e la sô machine gnove!!! (Ta). aristocratic [aristo'kratik]. (BelR). 2 solçaduris (Pa 04/02) arie I ['arie] f (v kmečki hiši) stebrovna lopa f. predal m.. la nobiltât scomparide o imbastardide mediant i matrimonis cui arlechins des fameis di buteghîrs de Serenissime (JM) arlêf [ar'le:f] m učenec m. La storie di un ~ tornât in Friûl (Leng). plemški. Daûr… altris doi argonautis (Ta) ?3. aridure.(O) obravnavane zadeve. compre de samence. FIG brezčutnost f. ariane I [ari'ane] f REL arijanka f. 9). vsebina f. POL pristaš aristokratske stranke. -che f aritmetičen. zagraditi. razlog. 115). 155-165). aritmetiche [arit'tmle] f aritmetika f. arlechin [arle'kin] m 1. 2. Dut câs i argoments tratâts intant des manifestazions sindacâls a àn tocjât. (Pa 02). ariditât [aridi'ta:t] f 1. pe sterilitât spirtuâl. arie II ['arie] f 1. es. cilj m. regnâ l’ordin. i mosaics di Aquilee. o ai vivût in ~ e mi sint argjentin. une fantate di buine famee. Ariis ['ariis] kr. argjile II [ar'ăile] f BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). La e che e faseve a pugns cun chel sun ~ de ridade (PauluzzoN). vetrc m. la gnosi. téma f. jo intal mont. cjalâ cun ~. PROV vivarôs tanche l'~ vîf. FIG burkež m. snov f. arisel [ari'zel] m (redko) sapica f. argument [argu'ment] m → argoment. (lacomugne) 2. glina f. un om une vore biel. Argjentine [arăen'tine] kr. argjin [arturi'an] adj → arzin. (Pa 02). smelost f. / j vin fate l’~. une fresadure. na to temo. argoment [argo'ment] m 1.. plemstvo n. che a vignivin puartâts sot des ariis. che e permet di cognossi miôr la struture da lis celulis gnervosis (SiF 02/1. prefinjen. Argos ['argos] m MIT Argos m. arianisim [aria'nizim] m REL arianizem m (kršč.) prihod m. portament ~ e ande fassinose. POL aristokratski. In Europe i cjastinârs a vegnin arlevâts come çocjis . arintofil [a'rint] m ?? cromo-arintofile l’italian Camillo Golgi (1844-1926). pri Germanih). pravu). aritmetichementri [aritmetike'mentri] f aritmetično. nadstrešek m. učenec m. dokaz m. → aiar. argjentin [arăen'tin] adj v: sun ~ zvonek glas. che però nol rive a une condane vere. ilovnat. no puedin fâ juste che une operazion di aritmetiche. (Ta). reč m: a reste fûr dal nestri ~s. ariman [ari'man] m HIST svobodnik m (v starogerm. gojenec m. grande come une ~ (PauluzzoN). nesrečnež m. argjarâ [arăa'ra:] tr zajeziti. pavliha m. arija f. là cu la panze in sù al sta il cjantant fra ju dincj une ~ murmuiant. la semeneson. ZOOL papirnata ladjica (Argonauta argo). m aritmetik m. arint [a'rint] m srebro n. al si met a sunâ cul flaut une ~ 2.i f Argentina f. ariscle [a'riskle] f → riscle. → rilevâ.. aritmetic [arit'mεtik]. . dijak m. Jo o soi il navigatôr. zadevo. (SiF 03/4. praznina f. al jes un ~ / che simpri la finìs cul serenâ (bolj obič. -iche adj 1. aristokrat m. argonaute [argo'naute] f 1. argjilâ [arăi'la:] tr posadriti. Argjentine [arăen'tine] f Argentinka f.i f (Rivignan) Ariis. (Natisone/furlanis) Aristotile [aris't‫כ‬tile] os. utemeljevanje n. domišljavost f. ben arlevade. domneva f. MIT argonavt m 2. e in colaborazion cui arlêfs des scuelis elementârs (O) v sodelovanju z osnovnošolskimi učenci. ariete [a'riεte] f MUZ kratka arija f. La Gjermanie di Hitler. argumentirati. ~ vîf živo srebro. nauka po Ariusu iz Aleksandrije. Harlekin m (maska) 2. La plui alte e je chê di ~. rediti. ariane II [ari'ane] f arijka f.: Su chest ~ la associazion e à afidât ae Swg une ricercje (O) Glede te zadeve/ Na to temo. skladišče n. razšir. (Enrico). Prindidut la ~ rivade chenti daûr dai princips ghibelins todescs. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. argumentiranje n. indelirade da la idee de purece de raze ariane (Pa 7/2000). sui cuarante. utemeljevati. arîf [a'ri:f] m (it.. glinast. (Pa). ~ m 1. ariesi [ari'ezi] m → riesi. Ariu [a'riu] (t. (lestizza). Coltivâ e ~ a Sauris (Pa). . ilovica) f. ma ancje su tancj altris arguments (Pa) ampak tudi glede na mnoge druge teme 2. računsko. argomentazion [argomentatsi'on] f sklepanje n. suša f 2. argjentite [arăen'tite] f MIN argentit m..o come arbui. izobraževati. MUZ napev m. ducj i doi. drznost f. cu lis migrazions arianis. pal straripâ de violence e de prepotence.i m HIST Aristotel m. salacôr privilezant dome la sotre.~ m Argentinec m. ari ['ari] int v: cence dî ni ~ ni stari ne reči ne bev ne mev.. argjilôs [arăi'lo:s]. v mavec deti. FIG drzen pomorščak. srebrov sijajnik m. 2 passaçs di stirpadôrs. E jù cun lis liendis Yddish. cence dî ni ceu ni beu) arian I [ari'an] adj REL arijanski . (BelR) aridure [ari'dure] f ?? A son comprindûts: “Ici”.. Mimon. argjilâr [arăi'la:r] m ilovnata jama. Nô o fasìn. plen di ~. argon ['argon] m KEM argon m. aiarin). (Sg). pe ~ dal cûr. bonifiche dal teren. Une ingjenuitât imperdonabil par Oscar Wilde e je stade la inlusion di jessi deventât ~ o (Bel) 2. tirâ sù. argjile I [ar'ăile] f il m. dokazovanje n. I (parziâi) ponts di ~ a son l’invît ai guviers di dâsi legjislazions e regolaments bogns par ricognossi la avualitât di dutis lis culturis e (SiF 03/3. (bolj obič. argjilade [arăi'lade] f posadrenje n.

armoniôs [armoni'o:s]. oder postaviti. un lavandin. un poç.. armada f. z orožjem opremiti 2. . cu lis sôs cjartis plenis di polvar. lu judà a puartâ-sù l’~ e il spolert (Sg. snovanje n. orožarna f. armonie [armo'nie] f 1. kravar m. dal arc. znanje n. orodjarna f. Ce ridi… te ~ a àn tirât vie une lastre di veri dal barcon par fâ in mût che. armaron. armaruç [arma'rut∫] m omarica f. orožarnica f. (BrLi).). ubranost f. predalna omara f. harmoničen. armelin I [arme'lin] m BOT marelica f. MUZ harmonija f. (Mar) armistizi [armis'titsi] m VOJ premirje n. (SiF) ~ m oboroženi. (GP). ogrodje n. omara f. ~ di fûc strelno orožje. armaie [arma'ie] f orožarna f. kovarstvo n.arlevadôr [arleva'do:r] m rejec m (živine): Dut câs l'element principâl vignût fûr intal incuintri dai arlevadôrs furlans (O).m → Ermacure. hermelin (krzno). harmonija f. (o)snutek m. armadure [arma'du:re] f 1. vrsta oborožene vojske. armelinâr [armeli'na:r] m BOT marelica f (sad). (pensemaravee). une cjadree cun sore la valîs imò di disfâ. Plui che un scansel al è un ~ intîr! (Leng). e mi fasevin colâ di man dut il gno ~ ideologjic e ideâl. vojak m. armât [ar'ma:t]. al smire di fâ sù un stât islamic sul stamp taliban. skladnost n. stoja f. viers il 1800. armentum. il sgabel e jo tal jet. krov m (ladje). Al è stât a cjâf dal stât maiôr de ~ navâl taliane tal 1917. Armenie [ar'mεnie] f Armenija f. in ~ skladno. che e previôt l'abatiment des 40 vacjis di lat dal ~ Bolzon (O). pletenina f.. orožarna f. založen. purancje il muradôr fâs armaduris / par cuinçâ lis cjasis e fâ muraie ~ svolant viseč most (A). Ai 27 di Zenâr dal 1945 i prins reparts de Armade Rosse a jentravin a Auschwitz (Onde) 2. armarut. spletkarjenje n. armatura f. l’~ dal poç. deriv. (Pa). -ose adj ubran. "Il lâ al mancul dal ~ in cuote te mont furlane: il câs di Sauris"(Pa). armenščina f. partît in armis ?? In Somalie il partît in armis “al Ittihad al Islami”. junica f. specialmenti chest an che i purcits salvadis i stan savoltant e ruvinant prâts e cjamps. ae scuvierte des minorancis dal Artic e de realtât armene (Leng). cuarp ~ oboroženo telo. armen [ar'men] adj armenski. na vojsko pripravljati. -ade adj 1. . picjade sul mûr. oborožiti. armaron [arma'ron] m omara f. armiran (beton). E il pitôr là adalt su la ~ i faseve la tire. o premirju. zaplet m (romana ipd. vojna oprema f 2. fasint lâ 1 milion e mieç di lôr in profugance: Cecens. e lis preieris par furlan compagnadis dal sun ~ dal orghin. armonicant si invie. armeron [arme'ron] f ?? Ane Diu. tropa f. gojitev f. intant che al comedave ciertis fruiaduris (Mar) 3. orožje n. spletka f. un volt. l’~ di Jacum al pareve ch’a ridès cui siei dincj zalìts di ca e di là dal soflet. zbirka orožja (starinskega). most m. arlevament [arleva'ment] m reja f. armâr [ar'ma:r] m 1. strop m. / l’archivi ben ~ . un ~ di pez. la vuarzine e la pale / a son lis armis de mê famee. dal volt. instrumentarij m. armentâr [armen'ta:r] m pastir m. opremljen. la biele companie. arlichin [arli'kin] m harlekin m. množica f . Dut un ~ che al ocoreve in timps ormai lontans. E fin che dut al è in comunion e in ~ o sês sans e cuant che si romp la ~ a tachin i fastidis. ma ca tu âs dut in regule. 3. si à tacât a doprà armaduris metalichis (ciment ~).i. skladen. ritirâsi daûr il Ticin e acetâ un ~ (10 di avost). armerie [arme'rie] f 1. armelin II [arme'lin] m 1. preskrbljen. armente [ar'mεnte] f molzna krava f. Nus sta a nô di jessi popul e no deventâ ~. armistiziâl [armistitsi'a:l] adj VOJ nanašajoč se na premirje n. ni di un ~ (scritorsfurlans). Armade Rosse rdeča armada. grup ~ oborožena skupina. armamentari [armamen'tari] m 1. ~ bateriologjiche bakteriološko orožje. armâ [ar'ma:] tr 1. In ultin il voli si poe lì dongje: su la sfere armillâr. Armene [ar'mene] f Armenka f. cumierç des armis trgovina z orožjem. TEH podpreti. Cuant che e je buine e permet a ducj. un balcon (F) 3. pavliha m. setante cjavalîrs e dusinte armâts par lâ fint a Cesaree tre oris dopo lât jù il soreli. greda f (bolj običajno burò). kravji pastir. okvir m. armade [a'rmade] f 1. ki vodi z vasi na polje. Nol veve la ande di un pastôr. 4. armonicâ [armoni'ka:] it igrati na harmoniko. armoniche [ar'monike] f harmonika f. di meti sot control la produzion e il cumierç des armis (Pa 03/8). Prontait dusinte soldâts. arme ['arme] f 1. Armen Armenec m. vivi in ~ živeti v harmoniji. di vivi in ~ (CoUd) 2. armatura f . armis di distruzion uničevalno orožje.// < lat. armaruç 2. zûc da la ~ → zûc. ” Vê cûr di tignî sù par tant timp dute cheste ~!” . i vecjos armârs incarulâts (Ta). telica f. stavbni oder. statve f. oborožen. la tiere e ven dominade dal om cu lis sos armis di distruzion e di muart e (Pa 02). ce pôre tal scûr di chel ~! (Mucci) armillâr [armi'la:r] adj ASTR obročast. dal 1919 (Storie). na vojsko se pripravljati Armacul [ar'makul] os. va a passon cu la vacje! (bolj običajno vacje). ~si refl oboroževati se. pot. v harmoniji.e di altris etniis (Pa 03/5) 2. ~ m 1. (Bibl-Az). oborožena sila. v skladnosti. PROV in timp di vuere ogni ~ a scuse. opremiti (ladjo. armarûl [arma'ru:l] m orožar m. ARH oborožitev f. oder m. tkanje n. Armens. armada f. trgovec z orožjem. predal m. Le costituzion e l’adestrament dal vêr cuarp ~ podarès jessi demandât a le organizazion de NATO (ALF). cussì par pasji dut chel ~ e (Pa 03/8). armarat. brodovje n. vojska f. ~ un arc. armentarece [armenta'ret∫e] f poljska pot. Dute la operazion e ven motivade cu la ipotesi di "relazions" cul grup ~ basc ETA. ZOOL hermelin m (Mustela erminea) 2. 2. Intant Carlo Alberto al scugnì bandonâ Milan. miselni instrumentarij m. trop m. clamâ su la ~ klicati k orožju. burkež m. sfere ~ nebesni globus. 59).. butâ ju lis armis predati se. ladjevje n. (Mucci). cuant che si à vût il disvilup de industrie siderurgjiche. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis (Pa) 2. 4) Si trate di une serie di crez da la ~ (Bibl-Gjen) arment [ar'mεnt] m čreda f. plovilo). bogat. (Basc). krava f. Tes armis di fûc al è in esposizion un moschet (CoUd) . Ingus. votek m. (Ta) 2. molznica f. (Bel) 3. ogrodje n. dal 1518 si rivà a un ~ tra lis parts e podopo ancje a la fin de vuere pe muart. leât cun “Al Qaida”. (Pa). oms e animâi. kozel m (biljard). opora f. armaret. (Scf) 2.

armonizâ [armoni'dza:] tr in it v sklad spraviti,
uskladiti, harmonizirati; soglašati; cu la lôr vôs sutile / armonizant; cjatant la maniere di ~ i interès triestins cun chei furlans (Pa). Arnalt [ar'nalt] os.i. m Arnald m; ~ Baracêt conseîr regjonâl te II legjisladure (1968-1973)(Pa 02). arnâs [ar'na:s] m splošno ime za vinsko posodo, vinski sod; no poressin mai salvâlis / de mê cjanive i ~ ; ~ pal vin posoda za vin. Arnefrît [arne'fri:t] os.i m HIST Arnefrid m; ~ al domandà jutori ai Sclâfs. arnês [ar'ne:s] m (it.) orodje n, pripomoček m; mehanizem m; L'arnês che al tignive su la muele, al jere la zoie di Bepo parcè che al lu veve disegnât e fat lui. (Natisone/furlanis); metisi in ~ olepšati se, ozaljšati se, urediti se; cumò è il timp di fâsi bielis e di metisi in ~. Arni ['arni] kr.i.m Arno m. arniche ['arnike] f BOT arnica f, brdnja f (rastl.). Arnolf ['??] os.i m Arnulf m; la croniche, di ~ De Vittor, dal zimulaç storic-culturâl fra Gurize e il cumun di borc San Laurinç (La 03/4) Aroc [a'r‫כ‬k] os.i.m Rok m; che pre Rinaldo Vidoni di Sant ~ di Forgjarie al à fat in plene semblee dai predis tal jugn dal 1975. (BelFa). arogance [a'rogant∫e] f nadutost f, oholost f, prevzetnost f, domšljavost f, aroganca f; odurnost f; disprivâts de tiere dulà che a vevin simpri vivût par colpe da la ~ colonialiste italiane (Pa); → rogance. arogant [aro'gant] adj nadut, ohol, prevzeten, domišljav; cu lis sôs arogantis provocazions, scuasit a volê creâsi l'inficje da l'eroi, par podê cussì svualâ fûr "des regulis" (La); → rogant. arogantementri [arogante'mentri] adv naduto, oholo, prevzetno, domišljavo, arogantno. arolâ [aro'la:] tr nabirati, najemati, najeti, vpoklicati; priti kam, sklicati, poklicati. ~si refl biti vpoklican; naseliti se, potegniti se. arom [a'r‫כ‬m] m 1. aroma f 2. dišava f; Un bon tai di Cabernet, vin neri onest, sancîr, dal ~ golôs, compagnât di otimis cualitâts di formadi (Furlanist). aromai [aro'mai] (t. zaromai, beromai) adv pa; že; odslej, sedaj (pa); come se pal vuarp al fos ~ inutil contâ: (Mar); e in particolâr tra chel catolic-latin e chel slâf-ortodòs, ma si scugne ~ considerâ ancje chel dal Islam (sf). aromatâr [aroma'ta:r] m dišavar m, trgovec z dišavami, vonjavar m, drogerist m. → speziâr. Aron [a'ron] os.i.m Aron m. Aronco [a'ron] os.i.m → D'Aronco Zuanfranc. arost [a'r‫כ‬st] (pl aroscj) m pečenka f; cunin ~ pečen zajec; il gustâ, (mignestre di brût, poleçs less, cunin ~..) (sf). arpâ [ar'pa:] (t. arpesâ) tr GRAD vkleniti z verigo, prikleniti z verigo; bisugne ~ chel mûr, che al comence fâ panze. arpe ['arpe] f 1. (za podporo stene) veriga f 2. (t. arpete) (železna) spona f, skoba f; klamfa f 3. MUZ harfa f; Laudait il Signôr cu la citare, sunait par lui cu la ~ grande. (glesie). arpesâ [arpe'za:] tr → arpâ. arpete [ar'pete] f → arpe II. arpie [ar'pie] f 1. MIT harpija f (baljeslovno bitje) 2. FIG grabež(ljivec) m, grda in hudobna ženska f. arpon [ar'pon] m rak m, rakovica f, jastog m.

ars ['ars] m žar m; vročina f; suša f; cul ~ e cul caligo / che al puarte il mês d’Avost Ars ['ars] m ?? pree par no' San Zuanmarie, plevan di Ars, pree par nô Sante ... (glesie) arsenal [arze'nal] m 1. ladjedelnica f; remontna ladjedelnica f, ladjedelnica za vojaške ladje 2. VOJ orožarna f, arzenal m; parvie che lis armis che a esistevin tal ~ a jerin bielzà stadis distribuidis, magari cun pôc criteri (GP) 3. shramba f, skladišče n, ropotarnica f; FIG zakladnica f. arsenic [ar'sεnik] m KEM arzen m (As). arsetât [arze'ta:t] f suhota f, mršavost f; i omps a tornavin cuntun grum di ~. arsî [ar'zi:] tr posušti, osušiti, zažgati, (p)ožgati, sežgati, izžgati; (o)peči; (z)goreti, (o)pražiti, (narahlo) (o)paliti, (o)smoditi; viôt chês tavielis dal garbin arsidis; ~si refl posušti se, osušiti se; il contadìn si arsis tal so lavôr / e al scuen sudâsi a voltis sul misdì. arsincj [ar' ??] tr (carn.) Doi ûs, pestá la rude, un nin di arsinc', camamile, sbàti dut benon e frigj tal ont. (Natisone/furlanis). arsine [ar'sine] f KEM arzin m. arsinît [arsi'ni:t], -ide adj posušen, ožgan, ogorel; e si divertivin a gjavâ clauts e cjavilis dai trâs arsinîts des granatis. (BelR); Come la brame di ploie in chest Friûl ~. (Pa 03/4). arsît [ar'zi:t] adj 1. požgan, ožgan; posušen; 'Sef e i siei, tal dopomisdì ~ di canicule. (PauluzzoN) 2. opaljen, ogorek; smodnina; un pôc precupade i le siei cjaveluts che a nulivin di ~ i domandà. (F). art ['art] f 1. umetnost f; arts popolârs ljudska umetnost; Museu cjargnel des arts popolârs “Michele Gortani” di Tumieç (Leng); ~ contemporanie sodobna umetnost; Sabide ai 28 di Fevrâr, li de Galarie comunâl d’art ~ (Pa 04/02); ~ moderne sodobna umetnost; Fintremai ai 30 di Jugn, li de Galarie udinese d’~ moderne (Pa 04/05); critic da la ~ umetnostna kritika 2. poklic m, znanje n; ognidun al à il so ~ ; 3. okretnost f, spretnost f, ročnost f, sposobnost f; destramentri cun biel ~ / torne fûr cu un bon botìn; arts visivis, arts visuâls vizualne umetnosti; Il festival, come ogni an, al tocje la prose, la musiche, lis arts visivis, la poesie e il teatri di figure. (O) 4. dejanje n; kretnja f, gesta f, gibanje n, gib m, upor m; i ~s lizêrs. Art déco [a:r de'ko] m ARS Art déco, za umetnost med 1920 in 1930 v Parizu; culì al à metût in vore il disen di riscatâ il mobil rustic furlan secont i principis de ~. (GE). // fr. od arts décoratifs. artefiç [ar'tεfit∫] m obrtnik m, mojster m; tvorec m, umetnik m; al deventi protagonist, atôr, ~, muradôr te costruzion de citât o civiltât dai oms. (Pa 06/1). Artemide [ar'tεmide] os.i f MIT Artemida f; al cîl (Selen/Cinzie), a la tiere (~/Diane) e al mont dai Infars (Proserpine/Ecate). (ShW). arterie [ar'tεrie] f 1. (žila) odvodnica f, arterija f; Vie pe gnot i miei vuès a son inpirâts, lis mes arteriis no àn polse. (Bibl-Jop); vê la ~ ?? al jere vieli di otante agns, al veve la ~, e cussì al finì dut in nuie (MazzonIol) 2. FIG prometna žila f. arteriosclerosi [arterioskle'r‫כ‬zi] f MED arterioskleroza f. arteriôs [arteri'o:s], -ose adj arterijski. artesan [arte'zan] (t. artist) m obrtnik m, rokodelec m; che la politiche e cjapi at che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O 12/5/2001);

~ adj obrtniški, rokodelski: Lis piçulis impresis artesanis a podaran fa un salt di cualitât dome metintsi in rêt. (O 12/5/2001). artesanâl [arteza'na:l] adj obrtniški, rokodelski; pituris di nivel ~ (F); pe vierzidure di une scaletarie a Comelians, pe sistemazion di un capanon pe ativitât ~ a Cjampeâs di Prât (O 7/4/2001); Virtûts e difiets di un lavôr ~ e solitari (Pa 11/99). artesanâlmentri [artezanal'mentri] adv obrtniško, obrtno, rokodelsko, na roke; artesanât [arteza'na:t] m rokodelstvo n, obrt f; rokodelski stan m, obrtništvo n; Un altri setôr tant impuartant dentri dal complès panorame produtîf di Tavagnà al è rapresentât dal sigûr dal ~. (CoTav); tant che sale pes conferencis e un puest di vendite di prodots agricui e di ~ locâl (Leng). articjoc [arti'q‫כ‬k] m BOT artičoka f; Signôr fâsiju deventâ come l’~ salvadi (Bibl-Salms). articolâ [artiku'la:] tr 1. artikulirati, izgovarjati, izgovoriti; razločno izgovarjati; a ogni individui il dirit di coniugâ, di ~, inte proprie esperience di vite personâl o coletive, la partecipazion al mont dai marcjâts e des ...(ds-fvg) 2. pregibati ude; 3. razčleniti, razčlenjevati; la sô esperience di atôr teatrâl e je stade impuartante ancje par ~ il lavôr devant de cineprese (CoUd); ~si pregibati se (o udih). articolâr [artiku'la:r] adj ANAT sklepen, artikularen. articolât [artiku'la:t], -ade adj 1. gibljiv, premičen 2. razločno izgovorjen, artikuliran; O intindìn di imbastî un sogjet politic, complès e ~ (Pa 04/03) 2. členovit, razčlenjen; a varan di puartâ a di un Plan di disvilup economic e teritoriâl, ~ e condividût (lingue.regione.fvg); ~ m ?? Sicu criteri dal articolât, al ven proponût «il ricognossiment des dôs animis de Regjon (Pa). articolazion [artikulatsi'on] f 1. člen m, členitev f, členjenost f; al mancje che al sei complet trop che al è pussibil, sei inte ~ dai significâts des peraulis (Pa/OLF) 2. ANAT zgib m, sklep m, artikulacija f 3. LING artikulacija f, oblikovanje glasov; cjape dentri une vore di procès cognitîfs, come la ricercje lessicâl, il recupar lessicâl, e la produzion dai schemis motoriis de ~. (SiF 03/4) 4. MUZ artikulacija f. articul [ar'tikul] m 1. GRAM člen m, spolnik m 2. članek m; Dispès, par dî il vêr, chê “negativitât” no jentre tal contignût dal ~: (Pa 02/10-11); Un altri ~ di Cavedalis, lunc e plen di precisazions, al jessì invezit tal gjornâl “Il Lombardo-Veneto”(GP) 3. JUR člen; Tal ~ 10 a son stabilidis lis condizions pe alienazion ecezionâl di chescj bens (Pa 02) 4. TRG postavka f (bilanca) 5. temelj m, izhodišče n 6. TRG izdelek m, proizvod m, blago n, artikel m, predmet m; cun ducj i articui libars / di intops e ingredeaments. articulât [artiku'la:t] adj → articolât. articulazion [ar'tikul] m → articolazion. artifici [arti'fit∫i] m 1. umetelnost f, umetnija f, zvijača f; In pocjis peraulis si trate di chel ~ legâl che il Stât al dopre par slargjâ la sô capacitât di spese .. (Pa); 2. stroj m, ustroj m; fûcs di ~ ognjemet; In plui, ancje chest an si inviarà la fieste di fin dal an cun musiche e fûcs di ~. (Pa) artificiâl [artifi't∫a:l] adj 1. umeten; non che al segne il complès des zonis abitadis cun tor ator une fortificazion ~ (CoUd); lûs ~ umetna svetloba; Se dopo lis piastris cun lis coloniis a vegnin lassadis a la lûs ~ (16 oris ...) (SiF 03/4); inteligjence ~ umetna

inteligenca; al à fondât a Udin, tal 1984, il Laboratori di inteligjence ~. (convergenzaperilfriuli) 2. FIG izumetničen, narejen, hlinjen; che par grafie dal furlan si intindi la imposizion di un furlan dal dut ~ o di une variant sole (Pa/OLF). artificialmentri [artifit∫al'mentri] adv umetno, narejeno, hlinjeno. artificiôs [artifit∫i'o:s], -ose adj izumetničen, nenaraven, narejen; ven a stâi di une realtât che par podê jessi no i coventin mieçs ~ o burocratics (istitutladinfurlan). artificiositât [artifi't∫a:l] f izumetničenost, nenaravnost. artigjanâl [artiăa'na:l] adj → artesanâl. artigjanalmentri [artiăanal'mentri] adv → artesanalmentri. artigjanât [artiăa'na:t] m → artesanât. Artigne [ar'tiñe] kr.i f IT Artegna f; Chest derit al è garantît intai statûts di ~, Bordan, Buie, Cjarlins(Pa), artiliarie [artilia'rie] f VOJ artilerija f, topništvo n; Tal stes an al jessì de Academie cul grât di uficiâl di ~ e (GP) artiliarist [artilia'rist] (pl artiliariscj) m artilerist m, topničar m. artilierie [artilie'rie] f → artiliarie artisan [arti'zan] m → artesan. artist [ar'tist] (pl artiscj) m 1. (t. artesan) obrtnik m, rokodelec m 2. umetnik m; tal templi de culture plui liberâl e dispatussade, di un autôr e ~ clamât Oscar Wilde? (Bel). artiste [ar'tiste] f umetnica f. artistic [ar'tistik], -che adv umetniški; Magaricussinò Napoleon al puarte vie dal Friûl unevore di bens artistics. (AcademieSt); Tai agns Vincj al è stât diretôr artistic dal mobilifici Fanton (Fantoni) di Glemone, (GE). artistichementri [artistike'mentri] adv umetniško. artistum [artis'tum] m (kolekt.) rokodelski stan m, obrtništvo n; Luîs Nart e Zuan / a son la flôr dal ~ furlan. artrosi [ar'trozi] f MED artroza f. Artù [ar'tu] os.i m → Artur; Pendragon, il non de cjasad e di Artù, ai vûl di fat dî Cjâf dal dragon: (Ac) Artur ['artur] os.i m (t. HIST ang. legend. kralj) Artur m aruede [aru'ede] f → ruede. arturian [arturi'an] m arturski (po angl. kralju Arturju); ai timps des vueris arturianis (V-VI secul d.d.C.) cuintri dai invasôrs sassons. (Ac). aruès [aru'εs] m streme n; skobac f; tirnična prirobnica f; stopica (pri vozu) f. arumen [aru'men] adj aromunski; ~ m 1. Aromun m 2. aromunski jezik, aromunščina f; che a cjapin dentri 400 mil personis e che a cjacarin ~ (Pa). aruolâ [aruo'la:] tr (it.) nabirati, novačiti vojake, rekrutirati; ~si refl prijaviti se, iti prostovoljno k vojakom; Tancj a vignaran fûr ancjemò, massime tra chei che si son aruolâts intes scuadratis paramilitârs (Pa 8-9/99). arût [a'ru:t] m v: lâ in ~ čutiti močno željo, izgubiti pamet, močno se zagreti (redko lâ in arute). arute [a'rute] f → arût. Arvenis ['] i.g Arvenis m; (For di Voltri) tar uno pradario maraveoso contornado da boscs di peç e des monts dal ~.. (Pa 03/8)

arvuede [arvu'εde] m → ruede; ~ di gome pnevmatika f, guma f, avtoplašč m; che i Sis avevin mitudis tal cjar lis arvuedis di gome come ches da machinis, e si viazave plui confortevolmentri (sf). arzan [ar'dzan] (? argjan) m denar m; tu âs cjatât un cûr di cjan, / il so cûr ’l è tal ~. arzar [ar'dzar] (? argjar) m jez m; nasip m; I dams a son stâts grandons - al à dite il sindic Bolzonello ,(calcolâts in circje 100 milions di euros n.d.r.) arzars di tornâ a fâ(La 03/01). arzarâ [ardza'ra:] tr → argjarâ. arzentarie [ardženta'rie] f srebrnina f; De ~ in ogni famee si conservà un toc sôl par ricuart. (La 06/1). arzilâ [ardži'la:] tr → argjilâ. arzilade [ardži'lade] f → argjilade. arzilâr [ardži'la:r] m → argjilâr arzile I [a'džile] f → argjile I. arzile II ['] f → argjile II. arzilôs [ardži'lo:s], ose adj → argjilôs. arzin [ar'džin] m jez m, nasip m; il so non al pues vignî de forme dal teren, une sorte di ~ circolâr (Leng). as I ['as] m as m (rimski novec); vê une muse come l’~ di cope ; muse di ~ di cope! ; no jentrâ nancje pal ~ di cope no jentrâ ni in ~ ni in copis. 2. borec m; junak m; prvoborilec m; zmagovalec pri tekmah, prvak m. as II ['as] m 1. TEH os f 2. MAT os f 3. POL os f, zveza f; ~ Rome-Berlin os Rim-Berlin. as III ['as] m MEH, GRAD deska f. ’as ['as] (t. as) m (carn.) → aes; Talò mont dal lavôr no simpri il sindacât al rive a dâ rispuestis as esigenzas dal operai, anzit.(don) âs ['a:s] 2. edn. sed. od vê imaš.; Tu ~ ancje di dîsiur. Âs ['a:s] i.g m IT Asio; la mont d’~. asarâf [aza'ra:f], -ave (t. lat gerf, cajostre) adj v: lat ~ prvo, gosto mleko (koj po porodu); mleziva f. Asburc [arturi'an] priimek m 1. HIST Habsburg m; Habsburžan m (predstavnik Habsburgov); ai timps de lote dai Paîs Bas pe independence de la dominazion Asburc spagnûi (Eg). asburgjic [as'burăik], -iche adj HIST habsburški; Al ripeteve che il guvier ~ nol veve fât tantis robis, fale "la grande opare de roste dal Tiliment (Pa). asc ['ask] m ??BOT ask; I ascs a son a forme di bachete (7-9 x 30-60 µm) e no àn parafisis. (SiF 03/4, 9); Di chê altre bande lis ascosporis a vegnin butadis fûr cun fuarce dai ascs. (SiF 03/4, 9). ascar ['askar] m 1. HIST, VOJ askar m 2. pripradnik manjše politične skupine; aes gnovis peresons di Tumieç che - a zuravin i visitôrs ministeriâi e i ascars locâi – (La 06/2). ascare ?? la maiorance che cumò e à in man lis brenis dal guviêr in consei regjonâl e je, ae prove dai fats, ascare di cui che al è stât definît da un impuartant gjornâl nazionâl un “lucido liberale”, (La 07/03) ascetic [a'∫εtik] f → assetic. ascomicêt [askomi't∫e:t] ?? Cryphonectria parasitica al è un ascomicêt che al forme peritecis, soterâts tai stromâts, cun lungjis golarinis che a finissin a pêl cuntune viertidure, l’ostiôl. (SiF 03/4, 9). ascorbic [as'k‫כ‬rbik], -iche adj KEM askorbinski; Di chestis, la vitamine C (acit ~) e contribuìs a combati lis malatiis infetivis. (Leng). ascôs [as'ko:s], -ose adv v: di ~ skrivaj (bolj obič. di riscôs, di scuindon); Chest colp, un acuardi no di ~, ma che al permeti une riforme statutarie fondamentâl (Pa

03/6); Un pôc di ~, daûr dal fogolâr, i morôs si scambiavin siops, che po mangjavin insiemit. (La 05/12). ascospore [as'??] ?? al ven mantignût par dut il cicli de vite e al pues passâ ancje ta lis ascosporis. (SiF 03/4, 9) ascrivi [as'krivi] tr 1. prišteti, prištevati; uvrstiti, uvrščati; vpisati; dodati; 2. pripisati, prisoditi, šteti; Dut câs, i ricognossiments no impedirin une fuarte gjermanizazion dai Grisons, di ~ ancje a une plui o mancul declarade volontât de classe dirigjente (Cisilino, treball). Ascul ['askul] os.i.m IT Ascoli Piceno. asedâ [a'eda:] it → assedâ. asedâr [ase'da:r] m AGR kad, v kateri se daje vin kisati; e un ~ plen te cantine. asedin [ase'din] m v: savê di ~ kisel okus, okus po kisu. asedine [ase'dine] f lahko in kislo vino; il sudôr che si bute, favorît da lis largjis bevandis di ~ e piês di aghe. asedule [a'sεdule] f BOT 1. ~ di clap ščitasta kislica f (Rumex scutatus) 2. ~ di prât BOT kislica f (Rumex acetosa); → jerbe fuart. asei ['sei] m 1. želo n, trn m, bodica f; ribja koščica f; prebijač m, šilo n; l’âf ti à dade la mîl, ma no l’~ 2. FIG muka f; mučna bolečina f; al ponç paraltri de gole l’~´ 3. mandelj m, seme n; ti serf a maravee asenade [ase'nade] f oslarija f, neotesanost f, surovost f. Aser ['] f ?? E jere ancje une profetesse, Ane, fie di Fanuel, de tribù di ~, ... (Bibl-Lc) asessuâl [asesu'a:l] adj BIOL nespolen, aseksualen. asessuât [asesu'a:t], -ade adj 1. BIOL nespolen, aseksualen; Lis animis plui grandis a jerin chês che a rivavin a vivi in maniere asessuade, “agnui vistûts di cjâr”; la plebe invezit e (Bel); 2. FIG bled, neizrazit, nedeferenciran. asêt [a'se:t] m kis m, ocet m; lâ in ~ skisati se, postati kislo; lâ è lât in ~ je pijan kot klada; mandâ in ~ il fiât a un.; E jere lì une boce plene di ~: alore a tachin une spugne inbonbade di ~ ...(Bibl-Zn). asfalt [as'falt] m asfalt m; »E tu le lassis sul ~, bocon di mone!« (Sg); tapêt di ~ asfaltna obloga; Prime al vûl metût-jù lis fognis, podopo il pedrât e il tapêt di ~. (Sg); meti-jù l’~ polagati asfalt, asfaltirati; che si tratave de imprese che e meteve-jù l’~ su la strade di Cjassà. (Sg). asfaltâ [asfal'ta:] tr asfaltirati. asfaltade [asfal'tade] f asfaltirana cesta f, asfalt m, zemeljska smola f; cussî incragnide, grise dai pîts fintremai ai cjavei, a faseve dutun cu la ~. asfaltadure [asfalta'dure] f asfaltiranje n; asfaltaduris che si sclapin (Pa 06/1). asfaltât [asfal'ta:t], -ade adj asfaltiran; La strade, che la vite us a prontade sedi lungie e asfaltade (dmf.bs.unicatt.it/~paolini/ varie/cjanton) asfaltedâ [asfalte'dâ] tr asfaltirati; Babe Meni al vûl che asfaltedin dutis les stradis blancjis e al à taiât le pinesse di Selvucis.(Ta). asfissiâ [asfisi'a:] tr in refl → sfisiâ; invezit di ridusi lis spesis inutilis, la burocrazie asfissiant (Pa 02/10-11). asfôr [as'fo:r] m BOT rumenik m (Carthamus tinctorius). asià [azi'a] (t. asiât) m ZOOL trnež m (Squalus acanthias L. ali Acanthias vulgaris Bp.). Asià [azi'a] kr.i.m IT Asiago. asià [azi'a] m trnež m (Squalus acanthius).

a fasevin part di une "raze inferiôr". FIG prizadevanje n.i.) posebno. aspart [as'part] adv (neobič. vsesati 2. tun ambient ~ e avâr.. izgled m. Alore un sirop o aspirinis di fâ une buine sudade. (Onde). in Italie. asintot [a'sintot] m MAT asimptota f. ~ Minôr Mala Azija f. pričvrstiti 4.. grobost f 4. oddeljeno. Doprant ancje chi une formulazion che e pant un caratar vincolant (“a son asiguradis condizions pe tutele…”) (Cisilino. pritrditi. zrno n. nesomernost f. asimetric [asi'mεtrik]. m kandidat m. dapardut. asprece [as'pret∫e] f 1. gran. il timp al è sospendût come in ~ (bolj obič. aspiet I [asp'iεt] m 1. sogjets ricognossûts tant che perseguitâts e duncje te posizion di podê domandâ ~ politic. tegoba f. naskočiti. grobost f (površine). divjost f. Il conflit ~. FIG ostrost f. aspekt m. naduha f. asiât II [azi'a:t] m ZOOL → asià. ~ m ??. cun carateristichis di marcade ~. zrno vinske jagode. → grignel.. astmatičen. pridihniti 3. asiât I [azi'a:t].) adagiato→. počasen. (Pa 7/2000) asolâ [azo'la:] (asoli [a'z‫כ‬li]) (t. sovražnost f. → pognisi. (MazzonIol). hrapav. priklopiti (voz za kljuko). (La/tradizions). al rive tart. o impiavin une buriele sui rivâi. al pense di ~ un pôc daspò di tancj agns di strussiis. Ma in chel o sint un sfladassâ ~ e un omp al jesseve simpri di che puarte. nevoščljivost f.. posamično. asme ['azme] m/f MED astma f. jamčiti. Dome tal continent asiatics si prossume che (Pa 02). ločeno. (Pa 02) da se ukvarja z aspekti .. provocât de lôr ignorance e no de lôr ~. imovit. asocialen. lâ al ~ iti v napad.) → asîl. invuluçade di blanc e asiade te scune. -iche adj nesistematičen. asimâ [azi'ma:] it → ansimâ asime ['azime] f → ansime. mehak. varovati. oblegati. pripraven.. nesomeren. si son cjatâts . dai Asins. lagoden. asocialitât [asot∫iali'ta:t] f nedružabnost f. v blagostanju. astmatik m. (lacomugne). f Azija f. azil m. vdihavanje n. udoben. jagoda f. LING aspiracija f. vidik m. -iche adj azijski. po delih. Ghia si piert. osovraženost f. težava f. asiâsi [azi'a:si] refl sprostiti se. di locuele. zložen. asiade adj 1. il nemì e di. ugoden. iche adj MAT asimptotičen. premožen. in chest sens al è ~. . di un zago che al rezeve il cjalderuç da la aghe sante e l'~. pustost f. (Pa 03/6). zložno. zavist f.napasti sovražnika. l’element che al conte di plui al è il disvilup dal cjatâsi ~ cu la lenghe (Pa) 2. e il civon si rustive inmò cui ~s di lat 4. oster. pripravnik m. une prese fûr de tabachere (sô o des sôs amiis).asiadementri [aziade'mentri] adv na udobni način. → inficje 2. al veve la ~ imel je astmo. asincronisim [asinkro'nizim] adj asinhronizem m. asinhron 2. asperli ['] m → anaspiersul. Dotazion di un sisteme di ~ obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment (CoUd). (Furlanist). formadi ~ . al baste fâ aments ai caratars somatics e al temperament dai Cjargnej. asistematic [asiste'matic]. pogled m. (pri toči) zrno n. assalt [as'alt] m napad m. mržnja f. (CoCamp) . nol somee ch’al vebi un fin di otignî. spiete). ~ m nadušljivec m. fuarte soflade di nâs . e dal muini cu las bisâgas. asin ['azin] m 1. videz m. LING (glas) aspirirati. professôr. asilo [a'zilo] m (it. ohlapen biti. (Pa 05/05). / cence mai ~lu di front. aspirine [aspi'rine] f FARM aspirin m. pogled m. opomoči si. medleti. → gran 3. L’Udin al è lât al ~ de puarte bolognese. asiatic [azi'atik]. (bolj obič. L’~ plui negatîf (e plui trist) de personalitât di Cadorna e (Pa 02) najbolj negativni vidik osebnosti. assaltâ [asal'ta:] tr napasti. gibek. udobno. treball) 2. in chel si sintì a colâ a colps secs i prins ~s di tampieste. trpkost f 2. parêt cilindriche e procure di produsi une forme asimetriche (SiF 02/2). gnev m. pridih m 3.. starnudade. JUR zavarovati. asmatic [az'matic]. Ai 17 di març – Stant a Voleson al ordene aes divisions di ~. asigurâ [asigu'ra:] tr 1. prizadevati si. ognidun che al mangjarà asins crûts al varà dome lui i dincj peâts (Bibl-Gjeremie). oms e feminis che a àn dât rispuestis pratichis e simbolichis. asimetrie [asime'trie] f asimetrija f. otroški vrtec m 2. zagotoviti. ELEK asinhronski. aspirazion [aspriratsi'on] f 1. (neobič. kepica f. len.(La 04/2). oddahniti se. neprehodnost f. hrapavost f. in Anglie. (Uniud). (koruzno) zrno n. aspirant m. ~. al à dit ben che “la epilessie di Dostoevskij e la ~ di Proust no si puedin considerâ compagnis (SiF 03/3). aspri ['aspri] adj trpek. Aziat m. ass ['as ??] v: sapon a ~ rovnica za rezanje. zatočišče n. zagotavljati. garb). razuzdan... udobno si napraviti. asin [a'zin] adj asino. aspiet II [asp'iεt] m čakanje n. Vilesalde si rimpinave su la coline e si asiave sul plan. ohlapen. (tiha) jeza f. planiti na koga. raskav. dihati. asse ['ase] f sovraštvo n. asocialnost f. de Spagne in France. asociâl [asot∫i'a:l] f nedružaben. E par cui che al rive a superâ la ~ di cierts passaçs. libars di stâ a vivi ~ su la lôr tiere. Un antîc disen e une secolâr ~ a cjatin ae fin une realizazion. che al tache cuant che i Bolsevics sovietics a jentrin su la sene (Pa). zložen. pečka f (grozdna). ~ politic politično zatočišče. rop m. strogost f. la smicje falade e la braure dal portîr aversari no i àn permetût di cambiâ il risultât. hoteti (doseči nekaj). Asie ['azie] kr.(Natisone/furlanis) 2. naskok m.. e je une ~ preseose par jentrâ te clime di une culture divierse (Pa) 3. aspirâ [aspi'ra:] it 1. asîl [a'zi:l] m 1. In chest al ricuarde cetant la situazion patologjiche di un ~. vsrkavanje n. in Boemie e jù pai Balcans fintremai in ~ Minôr (JM). do sape priti. sul marcjât di Spilimberg a vegnin jù i asìns.. ma i pâi. aspirant [aspi'rant] adj sesalen. -iche adj nadušljiv. vdihati. dai Tramontins e (JM) asincroni [a'sinkroni] adj 1. 3. nežen. e je la prime volte che si frontin i aspiets “di marcjât” de “cuistion furlane”». asimptoten. navaliti (na koga). -iche adj asimetričen. ~ m Azijec m. inasolâ) tr zapeti. chel brigant. il sô ~ fûr dal timp (Sg). asintotic [asin't‫כ‬tik]. stališče n. ~ Piçule Mala Azija. luščina f. voljan. (BrLi). → pognet. aziatski. ščititi 3. asperges [as'pεrges] m (š)kropilo n.

fâ fieste ai vincidôrs. distacs o assegnazions di altris Ents publics o privâts o Istituzionâi statâi (CIRF). assediâ [asedi'a:] tr oblegati. ~ m asistent m. assidui [a'sidui] adj vztrajen. A nivel plui gjenerâl. (Pa 05/04). assiâl [asi'a:l] adj osen. poverjeništvo n. puhati. za avto. condanant i autôrs di chel malfat (Pa). pomagati pri. absens. podpirati. assegnâ [ase'ña:] tr 1. (Codroip. assîr [a'si:r] adj HIST asirski. absentis. (bančno) nakazilo n. porotno sodišče n. Assie ['asie] kr. (Ta). dulà che a son ocupâts 2 dipendents tecnicsaministratîfs e cualchi ~ di ricercje. Apene ricoverât i àn fat une Tomografie Assiâl Computerizade (TAC) e une Resonance Magnetiche (RM) (SiF 02/1). se ancje i fos stât acuardi te sielte. i disordins e la ribelion tra i contadins. cul to ~? (ShW).~ di ricercje dal Cirf) (Pa) assemblee [asem'blεe] f zbor m.(Pa). assîr-caldei [~ '??] mpl Asirci Kaldejci. ki ji je kaj dodeljeno. assegniste [ase'ñiste] f oseba (ženska). (La 02/04). sapo loviti. (zavarovalništvo) asistenca f. vê in ~ un (alc) sovražiti nekg (nekaj).cjapâ in ~ un (alc) osovražiti nekg (nekaj). la ~ mediche (Declarazion) 2. (Pa 05/12). A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. intant di une cunvigne fate alì da la ~ di Udin tal 1988 (RB). asistenca f. la vuere. nakazati. di convocâ la Conference provinciâl. manjkajoči. soglasje n.// od lat. (Bel). navesti (razloge) 2. lu viodarès ben tes viestis di un Hanno o di un Hannibal tal ~ di Saguntum. ma il Friûl al reste ~ e astrat. → ansimâ. poverjenik m. Assemblee de “Onu” dai popui. dodeliti. assisie [a'sizie] f porota f. -ile adj odborniški. marljivost. assessorât [aseso'ra:t] m prisedništvo n. prisoditi. odbornik m. 9) e il secont al è che “par dut al è il so moment (BelFa). pripisovanje n. ~ a prisostvovati. (Pa). ~ adj odsoten. REL asketizem m. 31-45). che e sedi inmaneade une “Assemblee parlamentâr des Nazions unidis” che si meti dongje de “Assemblee gjenerâl” di cumò che e je fate dai stâts: (Pa 03/8). il vestiari. (La 04/3). odbor m.. Cort di Assisie porotno sodišče n. pomoč f. (Storie). al anse. E la Cort di ~ di Lucca e à fat justizie. dome chei a ovest ea sud a permetin di rivâ a chest livel ancje cul ~ (CoUd). A saran pussibii comants. asketski 2. assedi [ase'da:] m obleganje n. assiduitât [asidui'ta:t] f vztrajnost f. ureditev f. assedâ [ase'da:] it sopihati. Assisi [a'sisi] kr. assinç [a'sint∫] m → sinç. navzočnost f. asercija f. skupščina f. Assindustrie [asindu'strie] kratica f > Associazion dai Industriâi. Assirie [a'sirie] kr. sopsti. massime pal nudriment. (BrLi) assistenziâl [asistentsi'a:l] adj podporen. mističen. L’Universitât e fâs la part dal so dovê (Linda Picco . assès [a'sεs] m → abcès. Assemblee parlamentâr skupščinski dom. assenteisim [asente'izim] m odsotnost f. Chel che nus da plui di pinsirâ e je la indiference e il pussibil ~ al referendum dai 21 di març. che al tignarà lis sôs funzions in câs di impediment o di ~. assessôr [ase'so:r] m prisednik m. pomagajoč. cuntune telefonade. hlipati. mi displâs di no jessi podût intervignî e di vê fat l'~. pomagati. Di li dute la ~ de inibizion. assegnât [ase'ña:t] m ček m. ~ di Vienne obleganje dunaja. il Sindic. pridelitev f. absentia. almancul dôs voltis ad an. ki ji je kaj dodeljeno. intiçâ la ~ vzbujati sovraštvo. il so afiet se no cu la tô di regjie. stati ob strani. che le presiêt. urediti. nenavzočnost f.i m Assisi m. določiti. assistent [asis'tεnt] adj navzočen. dodelitev f. meti in ~ spraviti v red. un Segretari. ~ mediche medicinska pomoč. dut câs. l'~ al à in programe. La Citât di Codroip e bandìs il concors par ~ il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. I nobii. a podaran otignî dutis lis . Tes galariis al è un grant cuadri che al documente la fin dal ~ di Vienne. di garantî la salût e il bonstâ so e de sô famee. FIG). manjkajoč. ~ it prisostvovati. (CIRF). assens [a'sens] m privolitev f. (Pa 8-9/99). assensôr [asen'so:r] m dvigalo n. de sublimazion. pripis(ov)ati. une grande preiere intereligjose pe pâs a ~ (Pa 03/6). ~ m Asirec m (f Asirka). La Assemblee dal Centri e je clamade adun dal Diretôr. zagotovilo pomoči pos. ae fin. dentri dal mês di Març. e a me al doni. Tal paîs e tai borcs lis Confraternitis a vevin finalitâts devozionâls o assistenziâls scritis tai lôr statûts. Bielzà 600 agns prin di Crist i Assîrs a cjacaravin da la ‘pustule perniciose da la spighete’ (SiF 02/1. su la funzion di President. assetic [a'sεtik]. (CIRF)// od lat. asistirati. e 520 mil assîrs-caldeos. stoječ ob strani. incarigât dal Sindic. 2. intant dal ~ turc dal 1683. -iche m 1. assessorîl [aseso'ri:l]. chêi che us àn in ~ us metaran il pît sul cuel e (Bibl-Levitic). lift m. assistence [asis'tεnt∫e] f 1.i f HIST Asirija f. assistît [asis'ti:t] m ?? I miedis di famee di chei 300 pazients. assence [a'sent∫e] f odsotnost f. aksialen.. assegnazion [aseñatsi'on] f nakazilo n (bančno). odborništvo n. asketičen. O sin propi curiôs di ~ aes proiezions des oparis sielzudis e. asserzion [asertsi'on] f trditev f. assessuâl [asesu'a:l] m → abcessuâl. pardabon. marljiv. vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'~ pal ambient Ciani a son lâts jù a Rome. nenavzočen. assisti [a'sisti] tr spremljati. la muart o la malatie lu àn assediât fasintlu lizêr tant che un insium (ShW). prisostvovati. assede. asset [a'sεt] m red m. (Leng). oprava f. negovati. zbor. assiome [a'siome] m aksiom m. prskati. Avis) da dodeli literarno nagrado. de mortificazion. FIG asketsko življenje n. Di un sîs mês in ca o jeri ~ di gjeologje te Universitât. IT Assindustria. verski. kontemplativen. nenavzočen. une cjase. hlepeti (po čem). a lôr volte a incolparin Antoni Savorgnan di intiçâ la ~. Assemblee gjenerâl des Nazions unidis generalna skupščina Združenih narodov. (CIRF). pomočnik m. oben un ~ delegât dal Sindic.(O 5/2/2000). Al à colaborât cun ~ a lis "Pagjinis Furlanis" (GE). assegnist [ase'ñist] m oseba (moški). Samaritans: popul miscliçât di ebreos e di colonos de ~ (Bibl-Az). poverjeniški. blokada f (t. assetiche [a'sεtike] m REL asketika f. pristanek m. assent [a'sεnt] m ki je odsoten.(O 8/2/2002). assetisim [ase'tizim] m 1.i f Hesensko n. askeza f. Il prin ~ al è che “nol è nuie di gnûf sot dal soreli” (1. Avis). Pal fat che il Friûl-VJ nol à rivât adore di stabilî un ~ instituzionâl gnûf al è restât codarûl fra dutis lis Regjons talianis (Pa). (Storie).

postava f. che nol à nissun pudôr a sbarâ judizis semiassolutoris su la tragjedie dal Olocaust (Pa). e juste di ~ ancje lidric cun pôc vueli o cul ardiel disfat (MazzonIol). (partitrepublichefurlane) 2. Assunzion veliki šmaren m. Chest instrument ~ al varà justeapont di permeti. une buine cuantitât di materiâl ~ di front de SN. il pecjât. astension [astensi'on] f zdrževanje n. absolutus. kopje n 3 .Ai 15 di avost dal 1990. se cualchidun no ~ al volès vênt une (SiF). sulica f. Par chest ~ al pues nomenâ un so delegât (CoUd). od absolvere: cf. cjarte ~ pivnik. MED odvisnost f. nesmisel m. nase vzeti breme. natečaj m. al covente misturâ oportunementri estension e profonditât . fr. drog m. la superficialitât. breme n. Vnebovzetje n. e al varà di fâ di mancul de sostituzion di une schirie di miedis stant il bloc. al fos une colpe dal domini forest che al durave di timp e dal ~ politic deventât aromai no plui tolerabil. zmeren. ~ m abstinent m. che chel an lu vevin lôr ad ~ dal Cumon. FIG soglasje n. toporišče n. assolutizazion [asolutidzatsi'on] f absolutizacija f. assurt [a'surt]. p. cjapâsi l’~ prevzeti obveznost.. privajenost f. absorbens. pridružen. professôr ~ pridruženi profesor 2. associâ [asot∫i'a:] tr 1. REL odveza f oprostitev grehov. in sumis. ~ plene popolna oprostitev 2. absoluten. sprejem m (v službo). -ive adj pridružen. za družabnika vzeti. uglašenost f. (SiF 02/2).. ki je vzdržen. LING absoluten 4. licitacija f. navzeti se. assonance [aso'nant∫e] f 1. REL vnebovzetje n.. navajanje n. (CoUd). rast f. che al ardeve dut (Bibl-Zacharie). assolût [aso'lu:t]. assurts [a'surts]) adj absurden.(O) 2. odpustiti. abstinenstvo n. ordenant al so avarissim esecutôr testamentari di ~ i siei bens. cun chê di “unî e ~ i Furlans che a son a stâ a Turin .. (Pa 03/11) assolutizâ [asoluti'dza:] tr absolutizirati. zavezati se. il leam plui fuart in ~ (telealtobut). ~si refl 1. assumi [a'sumi] tr prevzeti. ~ m vložek m. od absolvere assoluzion [asolutsi'on] f 1. la reazion scontade e paventade e je di une fuarte ~.. osebje n.. (SiF). samoglasniški stik 2. LIT asonanca f. stabilît de Regjon. absolvere. un om imprevedibil. nesmiselnost f. pr. nameščenje n. che secont la usance al rêç une ~ cun sorevie un gjal di len. dražba f. . sentence di ~ oprostilna sodba. // od lat. popoln. al è vignût fûr inte conference stampe inmaneade joibe a Triest dai rapresentants regjonâi de ~ ambientaliste.. astensionist [astensio'nist] adj POL ki se abstinira. astât [as'ta:t] m poletje n. šiba f. (Pa 04/05). figura f (pri kvartah).informazions su la situazion sanitarie dai lôr assistîts. Si sa che i paragons a pierdin dut il lôr valôr e utilitât se si ju sfuarce o si ju assolutize masse. fin che jo mi cjapai l’~ di paiâ lis parts. ancje intes fiestis di Sant Zuan e de ~ (Friulinelmondo). che no si preocupe nancje di salvâ la muse e il “bonton”. brezpogojen. Gurize . assunzion [asuntsi'on] f 1. p. društvo n. cjarte incerade. il dì de fieste de Madone ~ (Madone d'Avost) (La 04/8). zagovarja abstinenco. absolucija f. prekla f. ~ m nesmiselnost f. assolutisim [asolu'tisim] m 1. ma sul pont di assolvi nol assolf. nase vzeti. (O) 2. vpiti. insomp dal Pasc di Plovit. JUR oprostitev f. Il concet di libertât nol è assolût. al è facil tal perdonâ la colpe. ~ m FILOZ absolutno n. od absolvere. Il pericul nol è la lote ma la sglonfe. assolutece [asolu'tet∫e] f absolutnost f. absolutio. in ~ ?? La lenghe e je. parce che inte vite no' nd' è nuie di ~. opûr realizâ pavimentazions che a proviodin a ~ part di chest rumôr. nol ves ricevût il prin numar de riviste o al fos interessât a vênt une copie di plui.(O). absolu. vnema f. družba f. la rassegnazion. (Bel) 2. p. cui che la inviule e la puarte a ~ impegns economics di cheste grande puartade al varès di jessi obleât a cjapâ lis propiis decesions secont . assolvi [a'solvi] (o assolf) tr oprostiti. l’~. zdržnost f. naročilo n.(Pa). (Leng) 2. temeljna črta f (pisane črke) 4. totalen. associatîf [asot∫ia'ti:f]. (Bel). abonirati. domandant cont dai pecjâts dai vons da part dai fîs e dai . 2. osvoboditev. podoba f.. navajenost f. velika gosponjica f. povišanje n. Al è stât in ~ un dai scritôrs par gjenerazions. (Pa 03/4) astensionisim [astensio'nizim] m POL abstiniranje n. assolutori [asolu'tori] adj oprostilen. astemi [as'temi] adj vzdržen.(La 04/10) Assunte [a'sunte] f REL Marija v nebo vzeta. cjarte ~. associazion [asot∫iatsi'on] f 1. nesmisel m. harmoničnost f. L’~ plui zovin al fâs di segretari e al ten i verbâi des riunions. naloga f. pridruženi. nesodelovanje n. nol saveve ce fâ . ancje la Tonine e veve une biele ~ 5.. → bevilaghe.(Bibl-Esodo) // od lat. absolutističen. che o vin vuê e dal mantigniment des specifichis identitâts locâls (Pa 04/07). // od lat. assum [a'sum] m zastavitev f. od absorbere assorbî [asor'bi:] tr vsrkati. Ultime vuere in ordin di timp ma des primis in ordin di crudeltât e di ~ (Pa). oblika f... razpis m. A jerin lis ultimis ploiis prin dal ~. odvezati. naročen (na časopis). lik m. združenje n. (La) 2. osebnost f (zunanjost). Sperìn e preìn che pape Zuan Pauli nol finissi inscjaipolât te sô stesse ~. -ude adj 1. nesmiselno.. absolutorius. assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m POL absolutist m. associadôr [asot∫ia'do:r] m ?? e al insegne che «… (o veis di) copâ chescj associadôrs (politeiscj) in cualsisei puest che ju cjatais (Pa 03/12) associât [asot∫i'a:t]. assorbent [asor'bεnt] adj vpojen. astâ [as'ta:] tr proda(ja)ti na dražbi. FIZ absoluten. prevzem m. obveznost f. POL absolutizem m. nesmiseln. -ade adj 1. (scritorsfurlans) 3. pri-. MAT. abstinenca f. z-družiti se 2. di gnovis assunzions e dal turnover. assuefazion [asuefatsi'on] f 1. par ~ ?? Par no che la scuele e deventi un ambient enciclopedic impossibil e "totâl" par ~. la ribelion. cjarte plastificade. pridružiti.. absurd m. neomejen. abonma m. naročiti (časopis). Ce che no pues acetâ e je stade la ~ di chescj temis (BelFa). privajenost f (na zdravilo). assurditât [asurdi'ta:t] f absurdnost f. nalog m. -de (pl. assurdementri [asurde'mentri] adv absurdno. . abstinenten. aste ['aste] f 1. ~ m družabnik m. // od lat.(Pa/OLF). naročiti se na (časopis). (CoUd).. obraz m. HIST (doba) absolutizem m. Denant de prucission si met il plui vieli dal paîs. vsesati. združiti. palica f. absolutni m // od lat.

asterisk 2. akademije) 7. FILOZ akt m. (Pa 02)... (Pa 02) 2. pojmoven. la rose di metisi te ~ de gjachete (Bel) 2. fâ l’~ pri-. un lâ in alt ~ (Pa). avonde ~ (A). grižljaj. lokavost f. o savìn che i ateiscj a crodin ancje lôr.~ m POL zagovornik abstinence. âstu ['a:stu] 2. mestri da la ~ geometriche al è stât presint par dut il mês di mai (La 04/6). zvezdosloven. kretnja f 2. Naturâlmentri il colocui al à di sedi vêr. (Pa 03/11) 2. ategjament [ateăa'ment] m 1. astronomie [astrono'mie] f astronomija f. vesoljec m. zvezdoslovec m. l’~ dal colôr barvni odtenek. gesta f: jo però ti disevi che in ~ di colare si dîs chel e altri 3. Naturâl che ancje in chest câs no son mancjadis resistencis e formis di astute diplomazie (Natisone/furlanis). astrologjic [astro'l‫כ‬ăik].. astrazion [astratsi'on] f 1. ~ timp imaš čas? ce ~? kaj imaš? asule ['azule] f 1. astronavt m. che nol capis ce che disii. ~. da. astronautic [astro'nautik]. il mês sacri de ~ e de preiere. linguistiche e soredut di . prerokovanje iz zvezd. atacament [ataka'ment] m 1. (Bel). FIG stališče n. ateist [ate'ist] (pl ateiscj) m REL ateist m. di sperance e di caritât”.) tai convents.i f Atene fpl. ~ voie (di). cjapâ ~ vzeti na znanje. abstrakcija f. zvezda f. 115). nol à sens. obnašanje n. ton m . ~ geometriche ARS geometrična abstrakcija. La maiorance e à invezit fevelât di ~ strumentâl (Onde). stant lassù. astronautiche [astro'nautike] f astronavtika f. in ~ v teku: e di volan a chestis tindincis za in ~ in dut l'Ocident. astic ['astik] m ZOOL humer m (Homarus vulgaris). e violence al è l'~ sessuâl (O). ricercjadôr a La Silla dal Chilì (Pa). TEAT dejanje n 8. esoterisim. ~ adj ateističen. Frontâ chest problem fasint ~ de realtât. -iche adj astronavtski. zvezdar m. lokav. izraz m. La aule e à intant cjapât ~ des dimissions dai conseîrs regjonâi Romoli (O). udejanjenje n. punt dal plui grant caligo (friulinelmondo). (Pa 02). si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençat cun atacs di sorprese cuintri i Turcs stès (Natisone/furlanis) 2. od vê ali imaš?. ukana f. zvezdarstvo n. l'~ di arint. astrai [as'trai] tr izločiti. ats znanstvene razprave (univerze. → furbetât. drža f 3. bogotajec m. brezbožnik m. Pauli a ~: la citât idolatre e curiose (Bibl-Az). duncje. e je invezite un oblic intant dal Ramadam. edn. al jere avonde intelizent. uradni dokument m. ateisim [ate'izim] m REL ateizem m. astronomic [astro'n‫כ‬mik]. dejstvovanje n: subite daspò vê partecipât al ~ di consegne. zvezdogled m.) si pues ancje leile tant che une moderne Sense. ~ di sorprese ??nepričakovan napad. (Pa) sveti postni mesec. drža f. Le faserin buine in otante di lôr che a votarin a pro (vincj e un i contraris e vot i astignûts) (SiF 03/3. ateist m. invelegnade parceche so nevôt di cutuardis agns nol saveve a memorie l’at di dolôr (BelFa). al è simpri cussì ~. (Pa) 2. Sabide ai 3 di Zenâr. astignince [asti'ñint∫e] f 1. naravnanost f. MED napad m 3. reža zažeton (pri avtomatih). Un ~ atîf. mês de ~ postni mesec. abstrakten. kratek članek. REL post m. -iche adj abstinenčen.(Pa). bogotajstvo n. uradna zadeva f 4. odmisliti. odpovedanje n. spletka f. fâ i ~s a un ?? 3. vezanje n 2. (lacomugne). 16 il strusso. ~ montan BOT (Buphtalmum salicifolium). il cocâl. (BelFa). astinence ['a??] f → astignince. odmišljen. zdrževalen.. dokazilo n. vtičnica f. atecipe ['at] ?? sfuei di colôr turchin che lu compagne e che al atecipe un pocjis di edizions (La 05/4). 2. dati na znanje. i vuidui di ogni sorte. (Pa 02). 15 il corvat di ogni sorte. une bocjade di ~ velik kos. priključek m. simbul de ~ in Grecie (lacomugne). . ~ di Helsinki helsinški dokument. La bolp. intant de presentazion dal Centri ~ de Polse di Cougnes. ali se ti ljubi. che la politiche e cjapi ~ che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O) 6. nol pues fondâsi su ategjaments di comiserazion. storie. astronâf [astro'na:f] f vesoljska ladja f. su la mont di Sant Pieri (Zui) (Pa). stopnjevanje n.. ozvedje n. astut [as'tut] astute adj (redko) prekanjen. BOT (Aster chinensis). Par Esôf la realtât e je chê de bolp e dal leon. naskok m. astignût [asti'ñu:t] m vzdržani m. razstrešen. zvezdoslovje n. astrolic [ast'r‫כ‬lik] m astrolog m. astuzie [as'tutsie] f prekanjenost f. astronom [as'tr‫כ‬nom] m →astronim. zdržnost f. a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. FIG navezanost f. / il mestri al dâ l’~ . no dome une negazion che e lasse lis robis fermis. ma in realtât. brezbožje n. zvezdarski. astronom) m astronom m. astronim [as'tr‫כ‬nim] (t.. Par sigûr la ~ dal alcul e dal mangjâ e je invezite un oblic intant dal Ramadam (Pa) 2. prigrizek. astôr [as'to:r] m 1. brezbožen. o sin ducj ateis. vpr. dati vedeti. E duncje la Sense dal titul (. atei ['atei]. pregnan.. VOJ napad m. čistost f. → cosmonaut. Lis ostilitâts a scomençarin propit in chel stes an e a puartarin al ~ dal cjiscjel di Colorêt (Natisone/furlanis). al à cirût di puartâ ancje tes cjasis e tal jet la clime astensionistiche che e regnave (. odsoten. akta f. astensionistic [astensio'nistik]. astrat [as'trat] adj 1. (Ta). abstrahirati. viodis l’~ dal colôr 5. kretnja f. il falcuç fumul. al jere il confin e di là di chel confin la gjeografie e deventave sience astrate. at ['at] m 1. astrologjie [astrolo'ăie] f astrologija f. l’~ furlan Ferdinando Patat. astronaut [astro'naut] m kosmonavt m. dokument m. uradno dejanje. odmišljanje n. il falcuç des odulis di ogni sorte (Bibl-Levitic). stik m. vedeževalec iz zvezd.. -iche adj astrološki.. barvni odtenek m. Atene [a'tene] kr. odnos m. si vierç il repertori. atee m brezbožnik m. zvijača f. astri ['astri] m 1. ZOOL jastreb m (Aegypius monachus).. cu la diference che cualchidun al è ~ ancje in teorie (BelFa). Une astronâf di cristal che di un moment a chel altri e podeve tacâ a svolâ tal clarôr dal istât. ELEK zveza f. gumbnica f.(O). izjava f. ~ criminâl kazensko dejanje. iche adj astronomičen. al luminave la tiere di riflès (bassafriulana) 2. al à simpri palesât un fuart ~ a la tiere de sô nassince (don). MUZ začetek (glasbene kompozicije). consultais il sartôr. segn ~ dal Leon e de astât. insieme cul at di fede. ven a stâi de ~ e de fuarce dal prepotent (lacomugne). Marco Marra di Dimplan di Darte. asterisc [aste'risk] m TISK 1.. astrolighe [ast'r‫כ‬lige] f astrologinja f. l’~. zvit. Passionât di literature fantastiche. v-žgati 4. al dîs di jessi ~. Conclusion Il soreli al jere lât a mont di un biel pôc. atac [a'tak] m 1. dejanje n. ARS abstrakcija f.

. izvršiti. ~ m 1. -ive adj 1.. FIG močan človek. atentât [aten'ta:t] m napad m. ukrepati. rokoborec m. aktiviranje n. delaven. -iche adj atletski. (tekmovalen) borilec m.. ozračen. atinent [ati'nεnt] m sorodnik m.(O). un libri su la storie de ~ (scritorsfurlans).i. o varìn une ~ particolâr ancje pe grande tradizion dal teatri amatoriâl (lingue. adatâsi a ce che nus ven dit. La Zonte regjonâl e à fat bon il stampon dal plan di azion par limitâ e prevignî l’incuinament ~. atom ['atom] m atom m.(O) atindi [a'tindi] (a) (atint [a'tint]) (t. ukvarjati se. // gr. scoltâ al vûl dî ~ dal dut. ustanoviti. La conte e à ancje il merit di ricreâ une vore ben une cierte ~ di chei agns. Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine. FIG atmosfera f. (O) atignîsi [ati'ñi:si] (a) (mi aten) refl držati se (nečesa). nol veve nissun probleme inteletuâl. (ProvBr). (CoUd). FIZ atmosfera f (enota).. atmosferski. al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal ~. Pal sloven i comuns interessâts a son: Faedis. pažnja f..(linmiter) 2. par podê ~ cun plui calme ai lôr studis (Pa). pazljiv. atmosferic [atmos'fεrik]. taf! invezi tal martin ad un tâl dai ~s. zračni tlak m. hip m. ativâ [ati'va:] tr 1. visoka šola f. 2. dejavnost f. atletisim [atle'tizim] m ŠP atletika f. atentat m. ateoretic [ateo'rεtik].lapadania). Drencje. che al voleve fâ di mestri. atletic [at'lεtik]. Torean. Ateste [a'sizie] f ?? I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. GRAM tvornik m. ~ m GEO Atenec m. paziti (na kaj) 2.. HIST višja šola v starem Rimu. Industrie: ralentament de ~ (O).(O). -iese adj GEO atenski. tvorni način m. Simpri in graciis dal ERT. atmosfere [atmos'fεre] f (t.. “lu ringrazi di tantis atenzions. ~. atenzions pozornost. marljiv. Par ~ al ambit musicâl. DE Attems). atlet [at'let] (t. moment m.. Un altri progjet in cantîr al è chel di un Atlant dulà che a saran realizadis. vê ~ biti pozoren. al à di ~ a tros afârs par podê vivi in pâs.regione. ubidî. ateniese [ateni'eze] f GEO Atenka f. il cjamp eletric ~ al ven misurât midiant un strument. tindi) tr 1. ~ di une rêt di personis disponibilis a intervignî sui mass media su cuestions furlanis. ma i zuiadôrs furlans a àn fat viodi un bon zûc. Gâs presint te ~. admosfere) 1. clamât mulignel di cjamp (SiF). pozoren. podnetiti. baviti se (s čim). (Pa 7/2000). dejaven. EKON imetje n (aktiva). atenej m. e va metude ~ grandone al at de esibizion (CoTav). z letalom). ki traja samo trenutek.che la radio cun la sô ~ e je rivade a inmaniâ cul teritori. čakanje n. meti ~ posvečati pozornost. cuant che al jere cussì facil fâ jeve su la ignorance . Atlantik. atlete [at'lete] m → atlet. in ~ di v pričakovanju (česa). par savê dût sui ultims moments de vite. Ancje in chest câs. GRAM tvoren.atenske metropole. poživiti.(Onde) 2. Atlantic [at'lantik] v. 2.ateneu [ate'nεu] m 1. “Va ben” i dîs. ativazion [ativatsi'on] f 1.(pensemaravee). fâ vôs ~ (carn. lunis ai 16 di Fevrâr. . živahen. -iche adj ateoretičen. fuîts dopo dal ~ di Sarajevo . (Sg).J. ~ sul lavôr priden pri delu. ateniês [ateni'e:s]. Cjalant plui tal particolâr al cjate che diviers cancars a son atipics (SiF 03/4. aktiv m. la vite che e dure un ~ življenje. Al è stât un colaboradôr ~ di "Int furlane . athenâîon. jo mi ~ al sigûr par no falâ. ~ gjeografic zemljepisni atlas. ~ lenghistic jezikoslovni. atlant [at'lant] m atlas m. stâ ~ di paziti na. 97-114). 9). atmosferičen.fvg).. Grimà. Cheste ateoretiche e forsit arbitrare sudivision e à implicazions interessantis pe interpretazion (SiF 03/4. a fossin libars di impegns pastorâi continuâts. uresničiti. ozračje n. aktiven. atese [a'teze] f pričakovanje n. udejstviti. Ogni intervent al vorès però di vignî dopo di un studi ~ de situazion (Pa/OLF). l’~ atlantski ocean. La partide no je stade facile. o di vê un zovin che al capissi se nol sta ~ a ce che so pari i insegne (fradis). intindi e no spindi ... izvesti. pozoren.. (CIRF). delavnost f. (AcademieSt) atierî [atie'ri:] it pristati (npr. . 2. e je une radio une vore fevelade. (old. atmosfera f. (Ponte). alotrop dal ossigjen . ~ adj atlantski.i. ažuriranje katastrskih zaznamb. lavoradôrs e domandât ai aministradôrs e ae aziende di ativâsi par impedî la sierade de cartiere. coordenât di un grant Pizarro. rispiet ai sflandôrs e a la batule de metropoli ateniese. da jih ne poškropi 3. ativitât [ativi'ta:t] f 1. PROV Atindi . opravek imeti. (Noeles) 2. jessi/stâ in ~ pričakovati. m Atlantik m. ~ suicide samomorilski napad. kričati. m Atila f. Ma ce merit aial il cjaval di San Martin e ce demerit aial chel di ~? (BelFa). FIZ atmosferičen. siôr segretari. spravljanje v dejavnost. ateo ['ateo] m → atei. EKO imetje n (aktiva). buden. vzpostaviti. (bolj obič.. -iche adj 1. atentîf [aten'ta:t] m ?? In plui S. Efraim al è finanziât cun 237 milions che a permetaran di ~ gnûfs sîts di acet di piçule dimension (O) 4. (AcademieSt) atestin [ates'tin] f I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. marilamp) Atimis [' ??] kr. čuječ. ative tai problemis etnic. biti pozoren na. ozračje n. pocjis citâts a àn ~t fin cumò simii provediments 2. par altri. La nâf e cjaparà sù vie pal viaç ancje un grup di profughis de Serbie. te ceremonie d'inaugurazion dal XXVI an academic dal Ateneu dal Friûl. vzdušje n. atipic [a'tipik]. atim ['atim] m trenutek m. e une buine condizion atletiche. čuječ.) na vso moč vpiti. atîf [a'ti:f]. ~ dai dâts (Pa 06/1) 2. (BelAlci) . ~ tal lavorâ. -iche adj neznačilen. pozor m. ancje se come struture al à dât risultâts positîfs cuntun ~ di 3 miliarts. aktivnost f. prizadeven.i Ahten (IT Attimis. dongje dal Piutti (Pa). ~ ! pozor!. → parint. Lis numarôsis invasions disastrôsis tant che chê di ~ (La 04/7). biel savint che intal lengaç biblic. juste un ~ prime dal trapâs. atlet m. ravnati se (po nekem načelu). tekmovalec m.(Onde) atletiche [at'lεtike] f atletika f. delujoč. Atile ['atile] os.(kappavu) 3. atent [a'tent] adj pazljiv. e dute la sô ~ e jere pal lavôr. ~si refl udejstvovati se. ~. (BrLi). e à rivuardât lis misuris dal cjamp eletric te basse ~ (SiF).. posvetiti se (čem). ukreniti nekaj. lingvistični atlas. buden. prassic o afasic (SiF 02/1). atipičen. .. aktiven. il barcjarûl al vogave cidin e ~ di no scliçâlis pazljiv. športnik m 2. atenzion [atentsi'on] f pozornost f. univerza f. atlete) m 1. marljiv.

atroç [a'trot∫]. dodelitev f. okoli zemlje in pod zemljo samo voda.. izčrpati. al podarès jessi però ben atrezât in te so limitade dimension. lâ ~. jessi ~ biti naokoli. okrog.(Bibl-let-Pieri) da je bila (vsena)okoli. FILOZ atribut m.(Pa) neverjetne aktualnosti...(La) 2. atorie [a't‫כ‬rie] f → atore. Di ~ a son ancje lis peraulis profetichis di Benedetto Croce (La 07/03) 2. Ogni tant però al passave un ~ o un camion. zavarovalniški matematik m. atribut m. ~ e inviêr.. (SiF 02/2). atualizâ [atuali'dza:] tr aktualizirati. trenutno. upadanje n. netoksičen. ~ psicologjic PSIH atomistična psihologija. na najnovejše stanje spraviti. atraktivnost f. Al sarà Marzio Strassoldo (Marzi di Strassolt). jesen f. atrat [a'trat] m očarljivost f. atomistiche [ato'mistike] f atomistika f. Si pense che chest lûc si clami Cente parcè che il cimiteri al veve la muraie ~ ~. si caraterizin pal fat che o podìn predî il futûr (SiF 02/2. (Onde). okruten. privlačiti. orodje n. atrakcija f. bombe ~ atomska bomba. e je la memorie. Attems [atro'fie] priimek dal prin arcivescul di Gurize. (SiF 02/1) ator I [a't ??] (t.) di une descrizion de strategjie di Bohr pe cuantizazion atomiche. uporabiti (npr. intor) adv (na)okoli. i siei “atradôrs” (ponts fis.(Pa). atomist [ato'mist] (pl atomiscj) m FILOZ atomist m.. atualitât [atuali'ta:t] f 1. aktualnost f.(La 04/3). . (ALF) atrezadure [atretsa'dure] f oprema f. ~ capît? (BrLi). (joannis). ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ~. atribuibil [atribu'ibil] adj pripisljiv. ator di [~ di] (t. automobil) m avtomobil m. insieme cuntune o plui pagjinis di ~ e di croniche minude (Pa). di discuti la cuestion lontan de ~ clime di scuintri eletorâl. atuâl [atu'a:l] adj aktualen. 129). ~ retôr de universitât di Udin (Pa) sedanji ravnatelj univerze. (Sg).. novost f. atomobil [ato'm‫כ‬bil] (t. vi come pronon personâl aton feminin. atorie) f igralka f. autun) m 1. okoli in okoli. atuari [atu'ari] m MAT aktuar m. (Sg). atomic II [a't‫כ‬mik].(Pa). danes. atomistic [ato'mistik]... atualmentri [atual'mentri] adv v sedanjem trenutku. novice fpl: Dôs rubrichis che a mancjin.(scritorsfurlans). atribuî [atribu'i:] tr 1. novodobnost f: Robis scritis za agns. sodoben.. -iche m jesenski. atrocitât [atrot∫i'ta:t] f grozovitost f. atrofie [atro'fie] f MED atrofija f. che tradizionalmentri e je seguide (. -iche adj nestrupen. atomizâ [atomi'dza:] tr 1. zakon). 129). igralec m. I popui antîcs a pensavin che ~.(scritorsfurlans) 2.. uveljaviti. di Unviêr si sta ben sentâts ~ dal fogolâr okoli ognjišča. atribût [atri'bu:t] m 1. il ricuart des atrocitâts al è simpri vîf e presint e. Carli Micjêl d’~ (Pa 03/10)// di Attimis. (Sg). atrezâ [atre'tsa:] tr opremiti.e varès di sei atualizade dal insegnament de lenghe locâl. šteti komu (v). atore [a't‫כ‬re] (t.(Pa). dnevna novica f...Atom [a't‫כ‬m] (t. strašen. presince. atuariâl [atuari'a:l] adj MAT aktuarski. atossic [a't‫כ‬sik]. GRAM atribut m. E figuris di grant ~ simbolic a jerin . Nol po jessi! Dopo che o vin atomizât il Buganda? (Ta) atomizadôr [atomidza'do:r] m TEH pršilnik m. upadel. S A stan par sierâ i cors dal OLF par atôrs. zdaj. akter m. âtu ['a:tu] → âstu. povzročiti atrofijo. sedanji. atributîf [atribu'ti:f]. atomizirati 2. atrai [a'trai] tr pritegniti.. -iche m atomski. → Sierade 2. grozljivost f.. che te celebrazion liturgjiche dal misteri e devente ~. nenaglašen. menace di un montafin ~ (scritorsfurlans).. posodobiti. ~ de tiere e sot tiere e jere dome aghe. di un statût comunâl – la ~ dal status di minorance linguistiche ricognossude. -iche adj atomističen. Bepo al aferme che par ~ une opare antighe a coventin: o incisions su la opare stesse oi scrits dai cjamarârs. uničiti z atomsko bombo. dejavna oseba. okrog. atuâ [atu'a:] tr uresničiti.. opremljati. pripisati. -ive adj GRAM atributiven. I atôrs a son uns cincuante. massime i furlans. Pieri. lessicolics e tradutôrs. istât. che al à scrit chest test al vedi vût plui tal cjâf cemût staronzâ la leç. . tor di) prep okoli. ma di une ~ di no crodi. limitantle pluitost che di atuâle. krutost f. privabiti. nepoudarjen. Diferent in Gjermanie dulà che lis amissions di responsabilitât no finissin mai. Vuê a coventin machinis e atrezaduris (PauluzzoN). ciclis limits o traietoriis cuasi periodichis). krut. La analisi stilistiche no va cuintri de ~ de lastre a chel periodi (CoUd) 2. atrofic [a'tr‫כ‬fik]. cun chest gjenar leterari (scritorsfurlans). izvršiti. atomizer m.. âtri ['a:tri] adj in pro → altri. prilastek m 3. atualisim [atua'lizim] m FILOZ aktualizem m. contemporaneitât. značilnost f 2. (Leng). pripisovanje n.(Pa/OLF). ~ di lui okoli njega. pripisovati. slabiti. ~-vie (intor-vie) → tor vie. aton ['aton] adj GRAM aton. (scritorsfurlans).. permetint cussì aes infermieris di stâ daûr dai viei cence vê ancje di puartâ lis medisinis ator pes cjasis.(O) aktualne predvolivne klime. . usihanje n.. usahel. strahota f. prilastkov. atribuzion [atributsi'on] f 1. resničen. cence ploie di ~ cence nêf di Unviêr. izvedba f. “Un neri tes SS?” al pensà Schäffer. tornâ. Il libri al è disponût secont la cadence des stagjons: vierte. atomisim [ato'mizim] m FILOZ atomizem m. sore la facilitât di ~ il public locâl. direzûts di une sorte di regissêr. atomic I [a't‫כ‬mik]. realizacija f. atrofizâ [atrofi'dza:] tr narediti atrofično. -oce (pl atrocis) adj grozen. privabljati. → Tom. atrizion [atritsi'on] f ~ viscose ?? e la superficie superiôr frede e jonzi un valôr liminâr che al superi la ~ viscose e la termalizazion (SiF 02/2. «La sielte dai contignûts . E torne di ~ la riflession de "Patrie dal Friûl" dal mês di Mai dal 1949 (Pa). Cemût si fasie a "gjestî" l'~ che chestis tecnologjiis a produsin su lis gnovis gjenerazions? (mediateca-codroipo). atomika f.. . privlačnost f. izvesti. di ~ aktualen. ~ ~ vse naokoli. intor di. note sientifiche a un articul comparût suntun setemanâl talian chest ~ (Pa). atôr II [a'to:r] m 1. atradôr [atra'do:r] m ?? I stâts o fasis di un sisteme.(SiF 03/3). ~ musculâr mišična atrofija. --che f MED atrofičen. udejanjenje n. dejanski. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ator. menâ ~ → lâ. come che si crodeve. atualizazion [atualidzatsi'on] tr uresničitev f. na tekoče. Ehi. atomizazion [atomidzatsi'on] f atomizacija f. ljutost f.. ma une vore plui antighe e ~ ai prins dal '400.

avreola f. cuntun ~ dal 20% a pet dal 1981 tal setôr dal cumierç . lobi temporâl e frontâl. kar se sveti. slutnja f. Il Museu. il sofiste Leon Bisantin ~ di Platon il divin 2. (Cisilino. 31-49). treball). al è un notiziari radio che al ven dât fûr su Internet in cuatri lenghis (par scrit. curadis di Lorenzo Lettig e di Pamela Pielich (Pa). črpati. aurî [au'ri:] tr zajemati.(La 04/10). auditorium [audi'auf] m avditorij (dvorana). PROV Ma dut ce che al lûs nol è ~ (La) ni vse zlato. ~ judiziarie sodna dvorana. August [au'gust] os. ~ estatiche ekstatična avra?? Epilessie psicomotorie. črpati vodo. ~ aghe zajemati.(La 04/2). prerokovati. Cesar ~ cesar Avgust. nimb m. poslušanje n 2. audiotestuâl [audiotesu'a:l] adj ??avdiobesedilen. là che a saran presints ~ Argemí. čestitka f. ~si refl želeti si. aure ['aure] f MED avra f. (don). m Avgust m. si mertin dutis la medaie di ~ dal moment che no je nissune trate sierade par vie dal incuinament. . ~ it izreči čestitke. atuazion [atuatsi'on] f izvajanje n. august [au'gust] m klovn m. che si impensin almancul di ~ ancje i jutoris ai povars e ai disfurtunâts. audiocassute [audioka'sute] f MUZ kaseta f. zlato n.i. udreti. aure estatiche. REL avdienca f. auguri [au'guri] m 1. scrivi in ~ ??. → incressi.i m Avrelij m. aurâr [au'ra:r] m → laurâr.i. voščilo. f Avgusta f. m (IT Augusta. ete di ~ zlata doba. augurâl [augu'ra:l] adj 1. dvorana. rumenica f. auf.il Regolament ~ al è stât fat bon dal Consei dai Ministris e al spiete (Cisilino. daspò vê batût in maniere definitive i Ongjârs te bataie di Lechfeld (a misdì di Auguste) tal 955 (La 04/4). povečati. (Pa 04/02) auricolâr [auriko'la:r] adj ušesen. voščilo n. zlata medalja. Prin di dut par meti a disposizion dai insegnant une sorte di "prontuari di publicazions e di audiovisîfs (La 03/5): auditôr [audi'to:r] m 1. audio ['audio] invar m avdio m. rasti. Mi plasarès meti. l’~ al è invezit dome par furlan) (www. (Leng). treball).i. bon ~ voščilo sreče. al à presentât in ~ lis sôs declarazions programatichis. želeti. atuatîf [atua'ti:f]. občinstvo n. (O). ~ cjantarin nepravo zlato. udirati se. (poslanska) zbornica f. izvedba f. no mostrâ la culture. religjon. segnâl ~ zvočni signal. Liniis guide pe ~ de leç 36/94 (Pa 04/02). no us dîs la fieste di San Josef. slušatelj m. dopo un prin tentatîf di ~ a partî dai agns ’80 (siencis par furlan). Fra i zovins al è in ~ il cunsum di ecstasy (La 03/5). augurâ [augu'ra:] (o auguri) tr 1. Il gno ~ al è chel che e deventi "il mensîl dal Friûl" (Pa). Mi auguri dome che al nassi un strabalç di orgoi e di dignitât tal cûr dai . auriane [auri'ane] (t. une massarie cul buinç e cui cjaldîrs. pozdraven. come simbul ~ dal milenari che si vierç (BelR). A la scuele furlane i coventin daurman imprescj didatics modernis e di cualitât ancje tal setôr ~ (Pa). hajde! ajmo! ~ ! o soi stuf” 2. (SiF 03/3.. aualâsi [aua'la:si] refl pogrezniti. Il romanç al cjate invecit plui intrics par jentrâ tes aulis judiziariis. učilnica f. ~ m slušalka f. cuant che ducj a vignivin a ~i a gno nono!. auredule [au'rεdule] f BOT volčin m (Daphne laureola). aur ['aur] m 1. di chel prin pape che al à dit: No ai ne ~ ne arint (Pa). aunâr [au'na:r] m → olnâr. Jo mi auguri che mi vêdi fat ben a mi e (glesie). (iz postelje) vstani! na noge! Augsburc ['auksburk] (t. Il calôr provocât de combustion al nete il condot ~ di dutis lis impuritâts dant cussì solêf e benstâ. che al à ancje une biblioteche. bevi ta la ostarie”. Ca. aument [au'ment] m pomnožek m. dulà il football merecan al à une grande ~ (Furlanist) 3. Augsburg) Augsburg m. che nô o intindin garantî come un patrimoni dulà ~ un impuls ideâl pal nestri doman". colôr zâl auriane. par esempli inmagjinis. sprejem m. povečanje n. tiere ~) f okra f. Doppelgänger. avdienca f. želja f. JUR avditor m. čestitati. pogrezati se. Auguste II [au'guste] kr. Par esempli il vescul ~ al jere stât acusât (lacomugne). une blave cui grans verins. . che al leve a ~ su la fontane. Un procès une vore laboriôs che. che e da des panolis piçulis e compatis. president dal Ciemen (O).i.. aule ['aule] f 1. voščiti. stâ al zûc di ducj. medaie di ~ zlato odličje.it/friuli). slušnobesedilen. FIG zlato n. audiovisîf [audiovi'zi:f]. voščilen. predavalnica f. aureolât [aureo'la:t] m ?? aureule [au'rεule] f žarni venec m.(La 04/6) augurabil [augu'rabil] adj zaželen. zvišati. jo i auguri bon pitic! 2. al saltà fûr un edit de Cesar ~ (Bibl-Lc) Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta. Auguste) kr. jessi in ~ biti v porastku. augustei [au'guste].3btest. zvišanje n. âl. O crôt che cuanche lis religjons a fevelin di une ete di ~ che e je lade pierdude (BelFa). Gusti m. aumentâ [aumen'ta:] tr pomnožiti. -ive adj Auguste I [au'guste] os. auditori [audi't‫כ‬ri] m → auditorium. ~ di zichin čisto zlato.(CoTav). naraščanje n. sij m. Gustl m. (O) 2. f Augsburg m. bisugne ~. a lis 6 e mieze tal ~. znamenje n. zvočen.. poslušalec m. (BrLi) audience [audi'εnt∫e] f 1. presentâ in ~ predstaviti v poslanski zbornici. (SiF 03/3.i. A son lis transmissions ~. augûr [au'gu:r] m voščilo n. si vierzarà la mostre Mongolie: (Pa). pribitek m. -ee adj nanaša na cesarja Avgusta. In epoche augustee Aquilee e deventarà metropoli e capitâl de decime Regjon Italiche "Venetia et Histria". gjavâ la bale di ~. e un colegament di informazions di divierse cualitât. al vâl tant ~ che al pese . audiometri [audi'‫כ‬metri] m avdiometer m (preverja sluh). -ive adj avdiovizualen. Isal dut ~ chel che al lûs? (La 07/02). ventesel”. čestitka f.. Augustin [augus'tin] os. 31-49). (Natisone/furlanis). HIST avgurov. dopomisdì. avgurski 2. Lis components psicologjichis des crisis psicomotoriis a vegnin clamadis “~”. m Avguštin m. → cressiment. augûrs! čestitam! srečno ! Un ~ al ven dal cûr Dal paîs pal so doman (GE) 2. želeti srečo. une ~ di scuele dal Votcent doprade tant che sale pes conferencis (Leng/) 2. ~ invar adj avdio. filosofie. ~ de leç izvajanje zakona. burkež m. zviševanje n. ~ m avdiovizualna naprava. tescj.. che par latin al vûl dî “flât. Aureli [au'reli] os. rasti. ma ancje filis ~ e videu. auf ['auf] int 1.

plui indevant. ~ m avstrijakant m. autisim [au'tizim] m PSIH avtizem m. svit m.(Ta) ausvais [aus'vais] m prehodnica f. -iche adj pristen. ~ e terapie pai zuiadôrs di azart e (Pa). avstosovražen. autobiografie [autobiogra'fie] m avtobiografija f.(CoCamp). (Pa 10/99). lis blestemis dal ~. Australie [aus'tralie] f GEO Avstralija f.fvg). auto ['auto] m avto m. tant che bocui di rose sborfâts di gotis di arint. (Cjargne). di trams e di filobus .. autobiografic [autobio'grafik]. (Ponte). o se o sin propit condanâts a vaîsi intôr tune ~ sterpe e masochistiche. VOJ pomožen. autarchie [autar'kie] f EKO avtarkija f.regione. al cole a Pordenon in gracie de “Fondazion fruts e ~ onlus”. ~ m Avstrofob m. prin o dopo l’~ al rive par ducj e inchevolte bisugne partî. (CoCamp). autentiche [au'tεntike] f 1. samoslavljenje n. zaželen. che no rapresente plui nissun ma e servìs dome pe ~ di une struture. viza f. autobiograf [autobi'‫כ‬graf] m avtobiograf m. avtomobil m.Aurisine [auri'zine] kr. Dut il zigheo. -ive adj samoohranjevalen. Austroprussian [austroprusi'an] m Avstroprus m. pomočnik m. autarchic [au'tarkik]. sij m. in Friûl. -iche (t. ~ adj avstrijski. (Pa 03/4). Isola no dome al sarès stât “austriacant”. austrofil [aust'r‫כ‬fil] adj avstrofilen. potrditev f. no.(CoTav) 2. o podaressin cussì meti sù un sisteme bancjari ~ dut di vantaç pai citadins furlans. overovljenje n. (teatrodivile). fermade dal ~ avtobusna postaja. autiste [au'tiste] f voznica f. jug m. tant che dal 1809 l’esercit ~ al rivà a invadi di gnûf Udine . verodostojen. viôt. avtentičen dokument. ~ m 1. todesc.['austri] prvi del zloženke avstro-. austromaniac [austroma'niak].. i carbinîrs. METEO jug m. dulà che a jerin casarmis par cinc bataljons di fantarie ausiliarie e (Bibl-Az). soste te zone risiervade ae fermade dai ~ di citât. australian [australi'an] adj GEO avstralski. a no son bastâts. autentichementri [autentike'mentri] adv avtentično. ausiliâr [auzili'a:r] adj 1. autistic [au'tistik]. in Americhe e in ~ (Pa) austri ['austri] m 1. austriacantisim [austriakan'tizim] m avstrijakantizem m. (fradis) 2. Il Vescum. ~ m Avstromanijak m.. autocomiserazion [autokomizeratsi'on] f samoobžalovanje n. che al fo il prin sociolic catolic tal Friûl ~ (Leng). -iche adj EKO avtarkičen. autentic [au'tεntik]. prin si à vût il confront jenfri dal mont austri-todesc e chel otoman (Pa) austriac [aus'triak]. ~ di citât mestni avtobus. Austrie-Ongjarie ['Austrie onăa'rie] f Avstro-Ogrska f. cragnulin (sloven) (Pa). resničen. austri. ancje fra i nestris emigrants in Europe. Ma achì al à cjatât int plui fuarte di lui: i Austroprussians. autocefâl [autot∫e'fa:l] adj REL avtokefalen. avtentičen. si viest e al scomence la Messe. autenticazion [autentikatsi'on] f 1. austrofurlan [austrofur'lan] adj avstrofurlanski. austrofobic [austro'f‫כ‬bic]. al à presentât la figure di Catarine Percude (1812-1887) tal so aspiet plui ~ (Pa 03/4). traspuarts cun teleferichis e liniis di autobus.. tal paragraf su lis autenticazions di copiis. pe autocussience. la storie di chel “jo” che al conte... (Pa 06/1). ~ m GEO Avstralec m. -iche adj PSIH avtističen. autocelebrazion [autot∫elebratsi'on] f samoproslavljanje n.(partitrepublichefurlane). ~ m Avstrofil m. la cualitât di libri plui inceose e (Pa). -iache adj avstromaničen. pe ~. si à vude par secui ~ e separazion (Pa). Austrie ['Austrie] f Avstrija f. Dree îr sere al jere a Milan a zuiâ a biliart al pub ~ e . prepustnica f. ma par un vescul ausiliâr (Cjargne) 2.. ma al varès vût la colpe plui grande di strumentalizâ l’assalt dal episcopi dai 3 di Novembar dal ’18 (Pa 05/07). izviren. pant simpri plui come un . (Pa) autist [au'tist] (pl autiscj) m voznik m. autobus ['autobus] m avtobus m. Republiche di ~ Republika Avstrija. un ~. autoconservatîf [autokonserva'ti:f].. palesementri ~. vescul ~ pomožni škof (BelAlci). ~ di jentrade vstopna viza. In fuarce di chest tratât l’~ e cedeve ae France i Paîs Bâs e la Lombardie (Natisone/furlanis). (Pa 03/10). pošten. imburît un mus tun ~.(lingue.i f → Nabresine.(Natisone/furlanis). francês. (Furlanist). (tierenere). autoaiût [autoai'u:t] m samopomoč m. La ~ e puarte inlusions. Australiane [australi'ane] f GEO Avstralka f. -iche m avtobiografski. autocognossince [autokoño'sint∫e] f samopoznavanje n. VOJ rezervni častnik. [i'ak]) m Avstrijec m. Ausweis. -iche adj HIST avstroogrski.. šofer m. auselade [auze'lade] f → oselade. pomožen. -iche adj avstrofoben. Si podares dî che. Ricuardìn i predis acusâts di ~ in ocasion de unificazion d’Italie (Pa). salacôr. ausiliarie [auzili'arie] f VOJ pripadnica pomožnih služb. potrdilo n. tal câs di permès turistic si à di zontâ la fotocopie dal passepuart cu la ~ di jentrade in Italie (CoTav) 2. pe autostime (Pa).. La ~ de firme e covente pes declarazions sostitutivis dal at di notorietât di presentâ a privâts. pristno. Un ~ sul tornant al cjapà sot un jeur. aurore ['atom] f zora f. zarja f. dave l'~ e l'Anas. o pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. austriacant [austia'kant] adj avstrijakantski. autobombe [auto'bombe] f avtobomba f. auspicabil [auspi'kabil] adj želen. austroongjaric [austroon'ăarik]. La ~ e je. autocertificazion [autot∫ertifikatsi'on] f ?? Lis aministrazions i dan credince e tal stes timp a scrutinin ea controlin la esatece e la precision des autocertificazions. overovitev f. linie di ~ avtobusna linija. Ma il fat che pe nobiltât austrofurlane il furlan nol fos un idiom insignificant ma paritari a talian. jugo m (veter) 2. al è de plui grande impuartance pe ~ di podê vê la paronance di Triest. document ~ pristen. verodostojno. Al vignive sù a Buie con Rosine che faseve l'~ . che in pratiche al dave l'~ al studi di fatibilitât (La 07/04) // < nem. dai taxi (CoTav).. al rive. a ruvinâti il trionf. prehodni list m.

autonomementri [autonoma'mentri] adj avtonomno. di esclusions. 2. ~ m avtograf f. (retecivica) automatisim [automa'tizim] m 1. neodvisnost f. staroselski. -iche adj samovladarski. samoupraven. autofinanziament [autofinantsia'ment] f EKO samofinanciranje n. cun cors di inzornament e cu l’~. cul ~ z avtomobilom. si rive a pît di plui ponts. autoformazion [autoformatsi'on] m samoizobraževanje n. in ~ samodejno. Munic di Bavarie . prvoten.. avto m. avtomatizem m. di art e storie. -iche adj avtomobilski. o. Une glesie autocontemplative. autografic [auto'grafik]. autoconservative. A interpretâ l’antîc autograf di Bach conservât (Leng). (Bel). autokontemplativen. praprebivalec m. avtodidaktičen. de sô culture. (SiF 03/3. avtonomnost f. ??autonomiec [autonomi 't‫כ‬nom]. samostojnost f. lastno induciranje n. a son tipics des cooperativis. A pro dal Friûl. autocton [??'] adj avtohton. un litrat che al ven confermât su lis pagjinis autografis (Pa 03/4). samouprava f. (SiF). samostojen. che a tirin sù bêçs diretementri ca dai siei socis pal ~. incentrade su se stesse (BelR). (O autodidat [autodi'dat] m samouk m. avtogram m. avtdrom m. (Pa) automovil [auto'm‫כ‬vil] m → automobil. ma a si è ~ fin sul ultim che cuintri i soldâts romans il “Maestri” al vorès finalmentri reagjît. dal so ~ (Noeles). autogrill ['autogril] (pl autogrills) m okrepčevalnica f (ob avtocesti). svojeročni rokopis m. autodecision [autodet∫izi'on] f samoodločba f. samouničenje n. samostojno voditi. autogol ['autogol] m ŠP avtogol m. avtoglorifikacija f. autodistruzion [autodistrutsi'on] f samouničevanje n. autogjestî [autoăes'ti:] tr samostojno upravljati. staroselec m. automobilistic [automobi'listik]. avtokratičen. di religjon e ~ (CoUd). autodeterminazion [autodeterminatsi'on] f samoodločba f. (Pa 03/8) autocratic [auto'kratik]. cambi in ~. autodeterminâ [autodetermi'na:] f samoodločiti (se)??. samoohranjevanje n. (BelR). nasilen.stramontâsi di vieris stâts dulà che a son presints fuartis resistencis autoconservativis e centralistis (Pa 03/4). autonomie [autono'mie] f avtonomija f. stant che il stadi sessuâl si pues vê ancje par ~ (SiF 03/4. Mi vegnin iniment ciertis fermadis tai autogrills in Gjermanie. autointerviste [autointer'viste] f samointervju m. svojeročen. autoconservazion [autokonzervatsi'on] m samoohranitev f. Il sfont al ven instalât in ~. automobilist [automobi'list] (pl automobiliscj) m avtomobilist m. autocritiche [auto'kritike] f samokritika f. impostâ il cambi lire/ par vê il. neodvisen. par un esempli cu l'instituzion de "Slavie furlane" tant che ent autonim autogjestît. Cuant che i malâts a àn un ~ complès a puedin continuâ a puartâ indenant une azion complesse come cjaminâ. -iche adj Se si vûl tentâ di ripiâ alc dal grant flagjel iconoclastic. automobil [auto'm‫כ‬bil] (pl automobii) m avtomobil m. che chei altris a jerin in tuart e nissun disponût a fâsi ~ e (Pa 04/05). autocontemplatîf [autokontempla'ti:f]. autonim [au't‫כ‬nim] adj 1. ~ m avtokrat m.(La 05/1) autodidatic [autodi'datik]. -iche adj avtografski. -iche adj avtomatičen. (Ta) autoguvier [autoguvi'εr] m samouprava f. oskrbovati. sistemis di ricognossiment ~ de lenghe furlane (speech processing). autocussience [autokusi'εnt∫e] m FILOZ samozavedanje n. autodrom [au't‫כ‬drom] m avtomobilsko dirkališče. tiranski. Bolzan e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4).. (Pa). samostojno. samodržec m. oblastnik m. domačin m. 31-49).. PSIH avtomatizem m. guidâ la machine. A cambiâ la direzion de partide dut câs al è stât l’~ di Jankulovski. ricognossiment ~ samodejno prepoznavanje (Pa). e a àn la carateristiche di librets di depuesit (Pa/Buteghe). automobilisim [automobi'lizim] m avtomobilizem m. de libare sovranitât dai popui. autoinduzion [autoindutsi'on] f FIZ samoindukcija f. Cundutachel graciis a des amistâts inteletuâls il passionât ~ al podè frecuentà seminaris specialistics a Berlin. autodafé [autoda'fe] m HIST avtodafe m (sežig krivovercev pod inkvizicijo). scandalose e autolesionistiche (Pa 04/04) automatic [auto'matik]. autoconvinci [autokon'vint∫i] m sam sebe prepričati. autofertilizazion [autofertilidzatsi'on] f samopognojitev f ?? In ogni câs la lôr presince no je critiche. 97). avtodidakt m. Rigatti si definìs un “cliclonauta” e tal volum al proferìs un «manuâl di diserzion automobilistiche». ~ il tas d’interès di aplicâ sui siei sparagns (Pa/Buteghe). (Onde). samozveličanje n. ~ m avtohton m. samoupravno. a àn lassât spazis ai comunitâts stampe mascarâts di articui e 'es autointervistis (La 03/4) autolesionistic [autointer'viste] f ?? L’ecezion di Rigulât e je tant mistereose (?). domač. di “autoesclusions”. (Urban). come che al dîs il pape. -ive adj o sebi premišljujoč. il cult dal no-jessi e da la ~ par amôr da la eterne pâs tal nuje. de ~ e de sussidiarietât (Pa 03/6). . autoconsunzion [autoconsuntsi'on] f samoizrabljanje n. autoglorificazion [autoglorifikatsi'on] f samoslavljenje n. cunfins a drete e a çampe. avtonomen. la Region Autonime Friûl-Vignesie Julie. 2. si pues fâle ancje cul ~. autoesclusion [autoeskluzi'on] f samoizključitev f. di molâ un ricognossiment civîl a lis lenghis autoctonis (Pa). samodejen.. bisugne tirâ fûr chê peraule autonomieche (Pa) . (CoUd).(Uniud). il rispiet dai principis federaliscj. di anatemis. autodifese [autodi'feze] f samoobramba f. samozaznava f. si à palesade ancjemò une volte une fuarce contrarie ae ~ dai popui. (Pa 7/2000). -iche adj samoizobraževalen.. autonom [au't‫כ‬nom] adj → autonim. e je distinade a jessi inutile par mancjance di comunicazion cul mont e a murî par ~. autograf [au't‫כ‬graf] adj avtografski. o fevelìn di Glesie furlane e di ~ inte religjon (Pa 02). 9). autofolcjant [autofol'qant] ?? Par contrari la reologjie di une RPM si pues gambiâ e fâ passâ di autofolcjant o autovualivant a tixotropiche (SiF 03/3.

(BelAlci). ma baste integrâ. la autorizazion di public esercizi di Soministrazion (CoUd).. ugled m. -ive adj pooblastilen??. Al è inmò l'autôr di une ricolte poetiche par spagnûl (La Leter) Je tudi avtor pesniške zbirke v španščini. zanesljivost f 2. autosuficient [autosufit∫i'εnt] adj samozadosten. T. avtorizacija f. ustvarjalec m. . o noti une targhe comemorative. o di estranitât (jamais vu). autoproclamazion [autoproklamatsi'on] f samorazglasitev f. sot dal puartin. začetnik m. ugled m. (Pa 04/04) autorevolece [autorevo'let∫e] f 1. samourejanje n. (Pa). une cjargnele. autostradâl [autostra'da:l] adj avtocesten. autosussistent [autosusis'tεnt] m samoobstoječ . (Pa 02). avtoritarizem m. 9-18) YY autun [au'tun] (t. cun specifiche notazion. rose ~. avtor m.. (SiF 03/3. autopuartant [autopuar'tant] adj samonosilen. Chest principi nol amet discussions. vpliven. Plen di cûr e ferbint. (SiF 03/3. avtoprodukcija. stvaritelj m. predstavnik oblasti. di Fors d’Avotri (Basse). autopilot [autopi'lot] m AERO avtopilot m. pe ~ (Pa). predicjabilitât. ~ adj avtonomističen. -ade adj samorazglašen. (Pa 03/6). autonomist [autono'mist] (pl autonomiscj) m avtonomist m. lunc pôc mancul di 9 chilomentris.P. e sâr Felix Marchi a vevin dât al lôr sfuei di spirt ~. zanesljiv. tal 1947. pooblastiti. samovoljen. e al autorize il Comun a conservâ i dâts personâi declarâts (Codroip. veljak m. pisec m. pe autocussience. autoritari [autori'tari] adj avtoritaren. ma sore il dut che a son necessariis a la Regjon par ~ (Pa 03/4). autorizâ [autori'dza:] tr 1. Pasolini e âtris (La 03/01). (Ta). avtoproklamacija f. samourejanje n. Cui che al concôr al acete in dut e par dut chest avîs. autorizazion [autoridzatsi'on] f pooblastilo n. Il Grop Folkloristic Caprivês al è stât fondât in tal tart ~ dal 1929. Une involuzion che e devente rivoluzion.(Pa 7/99). parceche la ~ e je un postulât (BelFa). publicât a Udin (Pa). autoradio [auto'radio] m avtoradio f. Atom) m jesen m. autotrof [au't‫כ‬trof] adj BIOL avtotrofen. di libri. autoritât [autori'ta:t] f 1. Si trate dal penultin lot de ~ Pordenon-Conean. pisateljica f. ven a dî chê di une ~ dai residents par garantî une sanitât integrative zontade a chê publiche. 31-49) autoscopie [auto'st??] f PSIH avtoskopija f. Mi fâs un pâr di incuietants autoritrats e. là che si mostre che il so autôr. pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture.. odobriti. autosuficience [autosufit∫i'εnt∫e] f samozadostnost f. autoscopic [auto' ??] f PSIH avtoskopski.(folkcapriva). autoritarisim [autoritari'zim] m avtoritarnost f. dirits di ~ avtorske pravice fpl. autotranspuartadôr [autotranspuarta'do:r] m avtoprevoznik m. avtorizirati. autunâl [autu'na:l] (t. Avis) 3. bolj obič. e soredut la ~. La candidade vuê plui autorevule e je la supercuarde eterotiche. autorevul [auto'revul] adj ugleden. nol sa ni furlan ni talian (JM. autonomistic [autono'mistik]. (SiF 03/3. avtoriteta f. fenomenis di depersonalizazion e ~. autorizatîf [autoridza'ti:f]. autoorganizâ [autoorgani'dza:] tr samoorganizirati. Se e continue a jessi une glesie di templi. (SiF). verodostojen. pobudnik m. ai autunâi dai muarts. par un esempli. -ade adj ?? sarès stât ben di valutâ miôr merts e capacitâts dai nestris sorestants autoreferenziâts. (BelAlci) autoregolamentazion [autoregolamentatsi'on] f samoureditev f. La azion inviade de societât ~ regjonâl e diven des protestis simpri plui fuartis. La ~.. (Pa 02/10-11). sanmartine) m BOT krizantema f. Dome cussì e po vê la autoritât. liberazion. e il disiert dai partîts. pisatelj m. si son segnalâts massime chei che si proclamavin .(O). ancjemò sclâfs di visions autoritariis (Pa 03/6). par fâ la predicje. (CoUd). autorealizâsi [autoreali'dza:si] refl samouresničiti se. autostime [auto'stime] f samocenjenje n. JUR oblast f. avtoritativen. cualchi secont. autoproclamât [autoprokla'ma:t]. e nol covente nissun titul autorizatîf di pueste. autôr [au'to:r] m 1. come che a proviodin lis normis de ~. (Patrie 06/1) autovetôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. autonomiste [autono'miste] m avtonomistka f. un protagonist dal moviment ~ furlan.autonomisim [auto'mizim] m avtonomizem m.. Peraulis clâf: Dinamichis no liniârs. autoproduzion [autoprodutsi'on] f lastna proizvodnja. tvorec m. autostopist [autosto'pist] m (avto)štopar m. al invente modei par tignî sù in sens radicâl lis rivendicazions dal ~. autotassazion [autotasatsi'on] f samoobdavčenje n. plui da râr il fenomen ~ al è stabil. moč f 2. yyy autovalôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. 9-18) autovalutazion [au't‫כ‬trof] Il model al permet di fâ autovalutazions periodichis e di dâ dongje il miorament complessîf dal ent midiant dai siei procès internis.(O). di ~ (BelR). . un marcjât discografic pardabon ~. autoritrat [autori'trat] m avtopotret m. 31-49). avtorealizacija f. veljavnost f. autorealizazion [au'to:r] f samouresničitev f. avtomobilska cesta f. pe autocognossince. dovoliti. autostrade [autos'trade] f avtocesta f. Salvâ). che dai siei stabiliments a jessin ogni dì plui di 300 autotrenis e (La 03/02). di censuris. veljava f. (SiF 03/3. ~. autoorganizazion [autoorganidzatsi'on] f samoorganizacija f. (Pa 7/99). pooblaščati 2. In gjenar si viôt par un piçul periodi di timp. avtor m. autoreferenziât [autoreferentsi'arevul]. par creâ. “autonomiscj”. autore [au'tore] f avtorica f. upravičiti. Il cuviert al sarà fat di une lamiere autopuartante di açâl prevernisât. Lis clapis culturâls dal Friûl a intervegnin intune par prudelâ l’impegn des autoritâts scuelastichis regjonâls (Pa) 3. lobby dai autotranspuartadôrs (Pa 03/10). 2. ~.. cun P. -iche adj avtonomističen. vpliv m. storilec m. opravičiti. autotreni [auto'trεni] m avtovlak m.

avalêsi [ava'le:si] refl izkoristiti, v prid si obrniti;
okoristiti se; dentri dal mês di Fevrâr i gjenitôrs a varàn di decidi se «~ dal insegnament de lenghe furlane», (Pa); la capacitât di ~ des gnovis tecnologjiis intes relazions e intai servizis. (Pa 03/12). avane [a'vane] m havanski tobak, havanka f. Avane [a'vane] kr.i f Havana f. avanguardie [avangu'ardie] f 1. VOJ prednja straža f 2. ARS avantgarda f; teatri di ~ avantgardno gledališče; In chel mont Candoni si à mertade une innomine speciâl tant che puartevôs dal "teatri di ~".(Pa) avanscuvierte [avanskuvi'εrte] f VOJ izvidnica f; Ursus, cul so inglês curint, si fâs strade cence problemis e al è in ~. (Ta). avantaç [avan'tat∫] m (pl [avan'tats]) 1. prednost f 2. (t. vantaç) korist f, dobiček m, prid f 2. di ~ še (dodatno); ma ce ocôr chi di ~ cirî plui malinconie; cjapâ il trat di ~ (t. cjapâ il trat avantazât) zavarovati se; zaščititi se; Chest al è un spauraç par piâ il trat di ~. avantazâ [avanta'dža:] (t. vantazâ) tr prednost dajati, favorizirati; pospeševati; povečati, izboljšati; scombati par otignî un tratament just de bande de Regjon, che masse dispès e à avantazât l'Universitât di Triest. ...(La); ~si refl okoristiti se; opomoči si. avantazât [avanta'dža:t] (t. vantazât) adj v: cjapâ il trat avantazât → avantaç. avantazôs [avanta'džo:s], -ose (t. vantazôs) adj koristen, ugoden, donosen, prednosten; I caratars associâts cun la ipovirulence no son simpri ~ (SiF). avanti [a'vanti] int (it.) naprej!; Avanti, femine, siervìs tô cugnât par prin (PauluzzoN). avanzâ [avan'tsa:] tr 1. pre-, z-magati, prekositi, prekašati; un cjaval [alato] che nissun ucel lu avanze 2. povišati (v službi); lu àn ~t sul cjamp; ~si refl napredovati, iti naprej, biti povišan; il timp intant si avanze / plui velegnôs e scûr; ~ m napredovanje n; E à il compit di protezi lis fuarcis dal esercit, di inderedâ l’~ dal nemì (Pa). avanzade [avan'tsade] f napredovanje n (pos. VOJ); ma i francês ormai a vevin viert un varc te difese e cence dâ un moment di polse al nemì, e continuarin te ~. (Natisone/furlanis). avanzât [avan'tsa:t], -ade adj 1. pomaknjen naprej, prednji 2. napreden; tecnologjichis avanzadis napredne tehnologije; indulà che a vignaran publicâts i lavôrs di divulgazion su lis dissiplinis sientifichis e tecnologjichis plui avanzadis. (Pa) 3. zrel, pozen, prileten. avâr [a'va:r] adj 1. skop, skopuški; Za prime, tai ritars avârs dal so lavôr, la sô vocazion al scrivi, lu à puartât a colaborâ (BrLi) 2. lakomen; ~ m skopuh m; lakomnež m; al è il prototip dal caratar dal ~ di lunc dute la storie (Pa). avaritât [avari'ta:t] (t. avarizie) f skopost f; lakomnost f. avarizie [avari'tsie] f skopost f; lakomnost f; → avaritât. ave ['ave] f babica f, staramama f; mê ~ ! ?? (FAM vave); Ave Marie int REL Ave Marija; Une ~sot dai bombardaments o sore sere le riscjin ancjemò. (Bel). avê [a've:] m imetje n, premoženje n, dediščina f, bogastvo n; par che al si ingrumi te tô cjase l´~ dal nemì..(scritorsfurlans); Te stesse gnot dal trapàs, ducj i siei avês a forin brusâts e (Pa 04/05). avedin [ave'din] m BOT jelka f (Abies alba);

→ dane.

Avelin [ave'din] m ?? un dai puarts plui impuartants
de Italie, e ancje te provincie di Udin e tal sud intune piçule zone dongje di Avelin. (SiF 03/4, 9) avelinês [aveli'ne:s], -ese adj avelinski ?? la sielte e je colade sui cussì clamâts avelinês (La 07/03) avemarie I [avema'rie] f 1. REL avemarija f, zdravamarija f; Al è un an che, come usgnot, daspò la ~, te canoniche dal plevan di Trivignan (Percude) 2. (squilla al tramonto) Ave Maria; a la ~ , a cjase la baronie. avemarie II [avema'rie] f ZOOL (pika) polonica f. ~ di aghe ZOOL paglavec (žaba) (Gyrinus natator); → mariutine; avenâl [ave'na:l] (pl avenâi) m vir m, vrelec m, izvir m. aveniment [aveni'ment] m dogodek m; Pardabon un ~ eclesiâl ma ancje un event culturâl (istitutopiopaschini) Avent [a'vεnt] m REL 1. prihod m (Kristusov) 2. advent m; brusâ l’~ ??accendere i fuochi dell’Epifania; Parcè che l’~ al è il timp dal desideri, de gole...(Pa); prime domenie di ~ prva adventna nedelja; te domenie Ulive e te prime domenie di Avent. (Pa); timp dal ~ adventni čas; Al è rivât il timp dal ~. (La 05/12). aventari [aven'ta:ri] m oprava f, oprema f; obleka f (garderoba f); dutis lis nuviçutis a àn l’~ di parecjâsi ; A Dusuline, intente in chê volte a meti adun la robe dal ~ (Urli). aventi [a'venti] adv → venti. aventôr [aven'to:r] m stranka f (odjemalec), obiskovalec m, gost m; in pôc timp al veve fats unevore di ~s v kratkem času je prišel do mnogih strank; Intant che E. al beveve biel planc al vignì drenti un altri ~, un omp cu lis moschetis grisis (Sg). aventurâ [aventu'ra:] tr izpostaviti, izpostavljati (nevarnosti), tvegati; ~si refl izpostaviti, izpostavljati se (nevarnosti), tvegati, upati se, drzniti si; Jo e Giorgio no vevin il coragjo di aventurâsi ta chel lûc la gnot. (Ta). aventurîr [aventu'ri:r] m pustolovec m, avanturist m. averbi [a'vεrbi] m GRAM prislov m, adverb m; e cjape dentri il rumanç (rumantsch, dal ~ latin romanice)... (La/lenghiscj). averbiâl [averbi'a:l] adj GRAM prisloven, adverbialen; Si disconsee dut câs un ûs ecessîf de forme ~ in -mentri stant che il furlan al à altris soluzions. (OLF 2002). aversari [aver'sa:ri] m nasprotnik m, sovražnik m; Strassoldo al varà tant che ~ un altri esponent dal mont universitari furlan..(O); ~ adj nasproten, sovražen; → riversari. avertence [aver'tεnt∫e] f 1. opreznost f, pazljivost f, preudarjanje n; a è une femine ordenarie, cence nissune ~ ; e la ~, cun Andree, fer denant dal porton de stale. (Mar) 2. opozorilo n; opomnja f, na-, o-znanilo n; meti in ~ cualchidun koga opozoriti (na kaj). avertî [aver'ti:] tr opozoriti, opomniti; svariti; obvestiti; un proverbi che nus avertìs pregovor, ki na opozarja; → visâ. avertibil [aver'tibil] adj zaznaven. avertiment [averti'ment] m obvestilo n, opozorilo n, opomin m. aviazion [aviatsi'on] f letalstvo n; ~ civîl civilno letalstvo; ~ militâr vojaško letalstvo; e dal radiosondaç de Aviazion Militâr Taliane a Cjampfuarmit (Udin) (SiF 02/2, 39-58).

avicendament [avit∫enda'ment] m 1. menjavanje n,
zaporednost f; A Rome si parin disint che si trate di un ~ normâl ..(Pa 02/10-11) 2. AGR kolobarjenje n. aviditât [avidi'ta:t] f pohlep m, pohlepnost f, poželenje n, poželjivost f; lakomnost f; Zontant inmò sul cont de ocupazion di Vignesie, si po dî che e à savût tignî un alc frenade la ~ de nobiltât (Natisone/furlanis). avierbi [avi'εrbi] m → averbi. avierp [avi'εrp] m → averbi. aviers [avi'εrs] adj proti, sovražen, neugoden, nenaklonjen, nasproten, protiven; che al predelave l'autonomie regjonâl tun ambient pal plui ~.(telealtobut); → ledrôs, contrari. aviersâ [avier'sa:] tr nasprotovati, zoprvati; ovirati; preprečiti, upirati se; oporekati; izpodbijati, zoperstaviti se, preganjati; il ricognossiment de Glesie di un rituâl, paian sigurementri 'es sôs originis, ma masse lidrisât tes custumancis locâls par podêlu refudâ e ~ (La/tradizions); No si trate di lâ cuintri corint, in fats, o di ~ la mode (La 05/11). aviert [avi'εrt] adj 1. (bolj obič. viert, daviert) odprt; odkrito(srčen); jasen 2. prostoren, prostran, obsežen, (ob)širen, ohlapen, obilen; radodaren, širokosrčen 3. pošten, vrl; zvest (zakonom, dolžnostim); pristen, čist; odkrit; preprost; che il Consei regjonâl al è daûr a votâ a pas ~ il gnûf test di Statût di mandâi al Parlament talian (Pa) 4. očiten, javen, svetel, slovesen razglas (bolj obič. a viert, a la viert) ~ m odprt prostor m, plana f; al ~ na prostem, na prosto, na plani. aviertan [avier'tan] adj pomladen, pomladanski; ce si contaiso di dolcj in cheste sere ~e? Avierte [avi'εrte] (t. Vierte) f pomlad f; lis Aviertis. avierzi [avi'εrdži] (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti. avignî [avi'ñi:] (t. davignî) m bodočnost f, prihodnost f; Parâtri al è ancje vêr il contrâr: cence ~ no'nd' è fîs..(La 04/3). avigniment [aviñi'ment] m dogodek m; sezion di sagjistiche: Premi di 1.000 euros par un saç su di un ~ (Codroip, Avis). avignirisim [aviñi'rizim] m vera v vse, kar je moderno, kar ima prihodnost. avignirist [aviñi'rist] m kdor (slepo) verjame v prihodnost, kdor se navdušuje nad prihodnostjo; ~ adj modernističen. avigniristic [aviñi'ristik], -iche adj modernističen, futurističen; Une scuele no avigniristiche ma bielzà reâl, (Pa 03/6). Avignon [avi'ñon] kr.i m Avignon m. avignonês [aviño'ne:s], -ese adj avignonski; Daspò vê davuelt incarghis di rilêf alì de curie ~ (La 05/6); ~ m Avignonec m. avilî [avi'li:] tr (u)žaliti, ponižati; omalovaževati, potlačiti, oplašiti, mrtvičiti, omrtviti, omrtvičiti, žaliti, mučiti, pogum vzeti; Fradis: no stàit a ~ il Spirtu Sant di Diu (glesie); ~si refl ponižati se; pogum izgubiti, užaliti se. aviliment [avili'ment] m potrtost f, žalost f; Cussì o ai decidût, fra di me, di no tornâ a cjatâus plen di ~. (glesie); → avilizion. avilît [avi'li:t], -ide adj užaljen; ponižan, pobit; o restai ~ par une rie di zornadis, zunant e preant in face

dal Diu dal Cil....(glesie); ~ a muart na smrt užaljen; E. al tornà a cjase rabiôs e ~ a muart. (Sg); ~ m pobiti, užaljeni; Il so prin desideri nol è stât chel di mendâ i oms plui dal so desideri di consolâ i avilîts. (Bel). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen, lačen, nenasiten; al è un egoist, ~ pai bêçs. avilizion [avilitsi'on] (t. aviliment) f poniž(ev)anje n, potlačenost f, malosrčnost f, obupanost f, potrtost f, žalost f; al rivà jù par prin cu la muse mieze inçusside e une ombrene di ~ tai vôi; Il Signôr al à viodude la me ~..(glesie). avion [avi'on] m letalo n; prin di cjapâ l’~ ; jo lu clami cussì l’~ (aeroplano par talian) parcè che il furlan mal à insegnât mê none (Ta); → svolant. avionere [avio'nεre] f stevardesa f. avîs [a'vi:s] m obvestilo n, oglas m, sporočilo n; znanje n, vednost f; novica f, naznanilo n, oznanilo n, objava f; razglas m; opozorilo, n, svarilo n, poročilo n, poslanica f; ~ uficiâl uradni razpis; Tai dîs passâts la Zonte Comunâl e à fat bon l’Avîs uficiâl pes iscrizions al Cors Trienâl ..(CoUd). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen; al è un egoist, ~ pai bêçs avocaçât [avoka't∫a:t] m spletkar m, pravdač m, zmešnjavec m; nome par litigâ o vês i ~s avocat [avo'kat] m odvetnik m, advokat m; fûr ai 24 di Fevrâr dal 1946, jessint diretôr responsabil Vittorio Gasparetto, un zovin ~ di Udin (Pa); ~ gjenerâl generalni odvetnik; Tocai: l’~ gjenerâl de Cort europeane al conteste il ricors regjonâl. (Onde). avocazie [avoka'tsie] f ?? al insiorà il munistîr di Michelbeuern, te diocese di Salzburc, risiervantint pe sô famee la ~ e cjolint part a la consacrazione de glesie, ai 17 di Lui dal 1072. (Pa 03/4) avodâ [avo'da:] tr 1. REL posvetiti (cerkev), pokloniti, zaobljubiti; un glesie avodade a San Denêl 2. določiti, nameniti (koga za neko nalogo); ~si refl 1. REL zaobljubiti se, posvetiti se; ~si a la gran Mari, a Marie Virgjine 2. posvetiti se, baviti se; mi avodi intant a la filantropie 3. zaupati se, zanesti se; mi avodi al so bon cûr 4. zavezati se, vzeti nase; torne a volêmi il ben di prime / e mi avodi di vuarî avodât [avo'da:t], -ade adj zavezan, zaobljubljen, namenjen; la stesse che seont i americans e à lassât passâ centenârs di teroriscj avodâts a batisi cuintri di lôr. (Pa 05/12). avoli ['??] m slonova kost f. avon ['??] m 1. ZOOL sršen m; čmrlj m 2. ZOOL trot m 3. FIG častilec m, laskavec m, na smrt zaljubljen, gizdalin m, kavalir m; a ce fâ vegnino, par esempli, tancj ~s a fâti la ronde?; Cjalait ce brut torment; ai di vêle ogni moment a rugnâ come un ~. (Mascarade). avonde [a'v‫כ‬nde] (t. vonde) (akreš. od avondone, avondonone) adv dovolj, (za)dosti, nekoliko, nekaj, malo; jessi ~ biti dovolj, zadoščati; A‘nd è ~ dovolj je tega; A ‘nd è ~ di fâ un pan di gras par scrivants e avocats. (Mar). Avost [a'v‫כ‬st] m avgust m, veliki srpan m; la Madone di ~ REL veliki šmaren m; Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di ~ dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). avostan [avos'tan] adj 1. avgustov; innomenade sore il dut pe fieste avostane d’Insic e di Cormòns (Pa 02/12); 2. ozn. konja, ki ima različna očesa (vaiato).

~ m 1. (t. gri avostan) grillo pellucido (Gryllus
pellucens); a cjantucin ju ~s. 2. Avostanis (kult. prireditev); che e je deventade un acjadiment di “Avostanis” 2000 e po ancje il libri,(Pa 02); avôt [a'vo:t] (t. vôt) m 1. (za)obljuba f; želja f; obet m; la primcipesse Ermine / in seconts vôts o cjol; Par mert dal Marchet l'~ che si faseve tra li dôs vuereis a la marilenghe:.(don); fâ un ~ obljubiti kaj; izreči zaobljubo; Chel che al fâs un ~ al Signôr e si inpegne cun zurament di no fâ alc,.. (glesie) 2. ex voto →, glas m, glasovanje n; votiva →; → tauline 3. mnenje n (izvedencev), (pred)znamenje n; 4. voščilo n, čestitka f; fâ ~. avrî [av'ri:] (o avrìs) tr (redko) (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti, odpirati. Avrîl [av'ri:l] m april m, mali traven m; che a varan di lâ a macel dentri dai 27 di ~; (O); mandâ in ~ cualchidun ; ?? Març al inteng, ~ al lenz; in ~ si bute la cjalce pal curtîl; la ploe d’~ a jemple il barîl ; Març al mene la code pal bearç, ~ al mene la code pal curtîl. avuâl [avu'a:l] adj enak, isti; podoben; raven, istoveten; enoličen; dolgočasen, pust; soroden; ~ di enak kot; E je une storie ~ di tantis altris di ebreus, di slâfs . (Pa 7/2000); ~ m istoličnost f, enotnost f, enakost f, enoličnost f; chel ~ maluseriôs de compagne arade; la Contadinance, orghin rapresentatîf des comunitâts rurâls cence avuâi in Europe (christianromanini 07/02); ~ adv 1. popolnoma, celotno, brez ostanka; do kraja, docela, vseskozi; mi à jemplade la tace ~ 2. podobno, na enak način; na enaki ravni; e no stâtu che la muart / cul falcet ~ a see; cemût volêso toâ il frut 4. družno, složno, skupaj; skladno; e int che a grape ~ ; ~ prep ~ di na enaki ravni, na enaki višini; jemplâ ~ dal ôr zajemati; Ur dîs Gjesù: «Jemplait lis pilis di aghe». E lis jemplarin ~ dal ôr. (Bibl-Zn); ~ tiere pritličje n; biel ~ → bielavuâl. avualâ [avua'la:] tr 1. (iz)enačiti; enak biti, zenačiti; primerjati, poravnati, uvrstiti, razvrstiti; In mût di ~ lis financis des Provinciis e dai Comuns par rivâ ai fins e al esercizi. (lingue.regione.fvg) 2. izgladiti, izravnati (teren), razložiti; valjati (testo); zlikati (obleko); ~si refl 1. obračunati, zravnati se, poravnati se 2. razprostreti se, izgladiti se. avualiance [avuali'ante] f izenačenje n, izenačitev f; par rivâ a garantî une plene ~ di dirits tra ducj i siei citadins. (Pa 04/02) avualitât [avuali'ta:t] f enakost f; e in pratiche il ricognossiment nol garantive ancjemò une vere ~ (Cisilino, treball). Azàn [a' ??] kr.i m → Daçan Di Pordenon; La maga di Azàn (Natisone/miti). azardâ [adzar'da:] it tvegati, kockati, v nevarnost postaviti; clocint il desideri / siôr cont, o sin cun lui, lui che al azardi; ~si refl drzniti se, upati si, osmeliti se. azardôs [adzar'do:s], -ose adj prenagljen, (pre)drzen, smel, srčen, pogumen; nenaklonjen, neustrašen; nepremišljen, tvegan; fruts ~, mai avonde scjalterîts.; no polsadis o azardosis strategjis, ma dome la viemence, il ribalton massim di miârs di animis e di bestiis (Mar). azart [a'dzart] m nevarnost f, tveganje n, kockanje n, hazard m, (nevarna) poskušnja f; sposâsi al è simpri un grant ~; zuiadôr di ~ kockar m, igralec na srečo; Autoaiût e terapie pai zuiadôrs di ~ e pes lôr fameis (Pa); zûc di ~ igra na srečo; Tal cors dai ultins agns il zûc di ~ al è deventât ancje in Italie une ativitât....(CoCamp).

azelâ [adže'la:] tr zmrzovati; v led spremeniti; delati
sladoled, zalediti; strditi; ~si refl zamrzniti; strditi se. azende [a'džεnde] f → agjende. azent [a'džεnt] m → agjent. azenzie [adžen'tsie] f → agjenzie. Azerbaijan [azerbai'džan] kr.i m Azerbajdžan m; l’Ucraine, la Bielorussie, l’~, la Gjeorgje (Pa 03/5). azetîv [adžeti:f] m → adietîf. azî [a'dži:] → agjî. Àzide ['adzide] kr. i f (Sant Pieri Dai Sclavons) Ázla f (Azzida). aziendâl [adzien'da:l] adj od podjetja, podjetniški, od obrata, firmin: Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence ~ par chel che al inten il plan ~ fat indevant dal grup Electrolux Zanussi (O 19/5/2001); economie teoriche, economie ~, economie di imprese, sociologjie (Pa). aziende [adzi'εnde] f 1. podjetje n, obrat m, firma f;..par impedî che la sierade de ~ e puarti consecuencis sul plan ocupazionâl (O 6/2/2002) 2. gospodarstvo n, uprava f. azilitât [adžili'ta:t] f → agjilitât. azimus! ['adžimus] int v redu, velja! azimut ['adzimut] m GEO azimut m. azimutâl [adzimu'ta:l] m GEO azimuten. azion [atsi'on] f 1. dejanje n, delo n; akcija f; delovanje n, učinkovanje n; La ~ inviade de societât autostradâl regjonâl e diven des protestis..(O); Il distacament cividin al permetarà une ~ plui rapide sei te zone des valadis dal Nadison..(O); Azion Catoliche Katoliška akcija; e se a fasevin cressi lis tessaris de Azion Catoliche. (BelAlci); ~ promozionâl promocijska akcija f; il disvilup dal flus turistic jenfri lis dôs areis, in particolâr cu la intensificazion de ~ promozionâl (Pa); ~ di vuere vojno dejanje; a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. (Pa 03/11) 2. gibanje n, pogon m; meti in ~ pognati, sprožiti; in ~ v pogonu; e une peraule di Diu vive, simpri in tension e in ~ (BelFa) 3. VOJ akcija f, boj m, bitka f, manever m; cence capacitât di organizâ une cualsisei ~ di contrast o di disturp. (Storie); no veve fuarcis avonde par organizâ azions in Tiereferme (GP) 4. ŠP akcija f, napad m 5. delovanje n, učinek m 6. LIT dejanje n. zgodba f 7. JUR postopek m, tožba f 8. EKO delež m; delnica f, akcija f. azionist [atsio'nist] (pl azioniscj) m 1. delničar m 2. POL, HIST član Akcijske stranke (Partito d’Azione 19421947). azitâ [adži'ta:] → agjitâ. azitazion [adžitatsi'on] f → agjitazion. azôt [a'dzo:t] m KEM dušik m (N); ~ amoniacâl amoniakalni dušik; ~ organic organski dušik. azotât [adzo'ta:t], -ade adj dušičen; I components azotâts no ossidâts a son determinâts sperimentalmentri traviers il test Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) (SiF 03/4, 73-84). azotemie [adzote'mie] f MED azotemija f. aztec [as't ??] adj azteški; ~ m 1. Aztek m; come che a faserin i Itîts, i Aztechis, i Maja, i Chinês, i Egjizians e i Grêcs (Pa 02) 2. azteški jezik.

pustolovec m. bacane il mâr 2. babone. Marcjadants. (bassafriulana). babace. biti zaskrbljen. fâ ~ radovati se. FIG neumnež m. bakalavreat m. si le ve tal 1977. babica f. sanjariti. chest cun cuatri bustinis di polvar preparât denant de muse. Al jere un frut ~. Ma il pape Benedet XIV al è stât ~ tal fâ passâ par virtût un at di carognetât. klepetulja f. vznemiriti se. e reste di une bande la teomachie di Turoldo. kmetovalec m. bachetansi i bregons cu la baguline prah iztepati s hlač 2. izveden. pretepsti (s palico).. → bachet. lâ mancul in glesie e tirâ jù mancul la piel cun dutis chês babacis di feminis che a vegnin a cjatâle. (Enrico). ki toči slabo vino. babe I ['babe] f 1.. ŠOLA zrelostni izpit. babuin [babu'in] m 1. veseliti se. bazilâ) it 1. radost f. (Pa 02). babilonic [babi'l‫כ‬nik]. fantazirati. a da une ~ magari cence voie: “ah! ah! ah!”. no veve cjatât nissun a tignîle ferme in babeçs. jessi in plene ∼ biti v popolni zmedi. il partît papalin si slargjave fin sot des monts (JM). posestnik m. igra s kartami 2. pripraven. bagnât il sgrasaiâr te solite mieze dozene di bacars. bedak m. iz babe) f babje čenče fpl. sanjati.(Natisone/furlanis). o fâs un fregul di ~ cu la frutate. bacanade [baka'na:de] f krohot m. e podopo al è il vieli. (suha) vejica f. vueli di ~ ribje olje. babarie [baba'rie] f babje čenče fpl. (Pa 02/10-11). potarie (bolj obič. par cirî di. bacalà [baka'la] m ZOOL polenovka f. šiba f. Sgomberât il cjamp di babanits dal gjenar. čvekati. ~ (Leng) Bac ['bak] os. šibati. babanit [baba'nit] m ?bedak m. toporišče n. bacighe ['bat∫ige] (t. lopov m. vešč. smejati se (na ves glas). beliti si glavo. babe II ['babe] f BOT (goba) jurček m (Boletus edulis). čenčati. (Natisone/gnovis). soseda f. naklestiti. . tolči. drog m. tepež m. tolči. izkušen. → fonghe. dobrostoječi) poljedelec m. (o)švrkati. Culì o comandi jo (BrLi) 2. La ligrie. (liceopercoto). rajati. blebetanje n. lastnik m. babau [ba'bau] (t. masse ~ par murî. nol stei a ~. veja f 2. biti strog šef. brbljanje n.B babâ [ba'ba:] it klepetati. Babuin [babu'in] os. žlobudranje n. navihanec m. ma chel dì a jere curiose di savê alc di gnûf. blede?. sposoben. slabo. → babisse. bachetade [bake'ta:de] f udarec s šibo. ~ adj kmečki. nespametno govoriti. rajati. kmet m. Tor di ~ BIBL Babelski stolp. babe III ['babe] f ?? Babe Zorç Grant Capo Oglala al à partât vie les plumis dal dindiat e un gurmalon a le agne. (suha) vejica f. neumnež m. chês feminis babonis. odvrnitev f. palica f. deriv. ~ adj čenčav. bacalade [baka'la:de] f pojedina polenovke.i. → babe. zmedeno govoriti. babone [ba'bone] f (velika) čenča f. blebetati. Bacalaureât [bakalaure'a:t] m 1. bodica f. babace [ba'bat∫e] (izpelj. klepetulja f. che si passin peteçant. kreten. furnide dai soi solits atribûts e cuntun ~ di ulîf in man. izbičati. pogumen. vriskanje n. brbranje n. al preparave la medisine. bacanâ [baka'na:] it 1. lis dôs feminis a babin fra di lôr. comari) 2. kratkočastje n. o jerin in trê fradis. gostilna. i fruts e stevin ancje pui bogns e no fasevin tant rabiâ. (ostro)umen. čveketati. che no jere bacane. bacigot [bat∫i'got] (t. i students a puedin otignî il ~ (Pa) 2. bacanon [baka'non] m veseljak m. obiskovati. comandâ a ~ strogo voditi. krohotati se. igra z eno vrsto krogel pri biljardu. zabava f. dobrovoljček m. 2. bacilâ [bat∫i'la:] (t. bacigâ [bat∫i'ga:]. vriskati. -iche adj babilonski. il plui ~ diplomatic dal imperi (CoCamp). bazigâ) tr 1. Ma dal Tresinte l´imperi al jere in plene ~. besneti. prah iztepati . ma al è stât il ~ che o ai bevût prime. zmešnjava f. občevati. paličica f. šiba f. HIST Babilon m. bachete) m 1. matura f. smehljati se. potolči. nered m. klepetuljast. bacar ['bakar] m 1. biti. opravljanje n. gostija f. (bolj obič. botra f. la ~ di cheste sere. natepsti. baba f. radovati se. brbljav. Te mê famee. vrisk m. une ~ di chê biade umanitât che si ten malapaiade dal so jessi . (CoCamp) 2. bachet [ba'ket] (t. daspò di un esam finâl. bacan I ['babe] m hrupno veselje n. trapon m. Bakhus m. imeti dostop do. babnica f. blebet m. udariti. bobò) m (strašilo za otroke) bavbav m. vrl. ženica f. Îr la aule di Strasburc si è trasformade intune Tor di ~ (ilfriuli). (s palico) tepsti. noreti: bacilistu? se ti meša. veja f. čveketanje n. → paur. prazna marja f. pogosto hoditi kam. bakalaver m. ingolfât tune ~ / di femine italiane. srečevati (koga) 2.. Dopo. bachete [ba'kete] f 1. klepetav. Babêl [ba'bε:l] m 1. ~ adj zmožen. ZOOL pavijan m 2. m MIT Bakh m.(Ta) babeç [ba'bεt∫] m čenča f. continuâ a ~ par pôre dal silenzi e dal misteri (BelPe). bazigot) m igra s kartami. Al rive a Udin il cont di Cobenzl. spreten. (o bacighi [ba't∫igi]) (t. klepet m. pokvarjeno vino. norčevati se. babilonie [babi'lonie] f zmeda f. e je peade al cuarp te sô dimension plui (Pa). zdelati se. nor (po)smeh m.. a jê i vevin simpri dât fastidi lis babariis. sbalcin lis ondis. che al comande a ~. babio ['babio] m prekanjenec m. brbljati. tepec m. (mediarete-edu). šibanje n.. E torne in liment ~. bacan II [ba'kan] m (bogat. o un pôc di vueli di riç o di ~. nadut. E che babis si sbrocâvin cui peteçs sul marcjepît (CoSangiorgio). premagati. bachetâ [bake'ta:] it 1. veseliti se. e al bacane beât a viodi il predi che si cjarece la part ofindude.priimek m si ves l'Universitât a Udin. družiti se (s kom).. tuhtati. Aldo G. bacelierât [bat∫elie'ra:t] m → Bacalaureât. malopridnež m. Cun chê che al podès rivâ il Babau o il Boborosso. dongje da la vore cu lis muelis tradizionâls. veselje n. bazighe) m 1. comari). mi zirin un pôc lis ideis. palica f. napihnjen. baban [ba'ban] m bedak m. ~ m radovanje n. dober. blesti. čenča f. bistroumen. mediatôrs e sensârs e fasevin un ~ dal diaûl. soredut il ~ slavrât. babisse [ba'bise] f babica f. e ven zontade la batidure dal ~ (CoCod). (Sg).. babacis di feminis babje čenče.. neotesan. vriskati. sramota f. ogni ~ al discôr di vitorie e di progrès.

butara f. No bacili di fantatis jo ne hodijo mi dekleta po glavi. badaion [badai'on] m → badaiot. e pûr coventave fâi front ae vite (PauluzzoN) 2. devica f. bacin [ba't∫in] (t. ma badaiant precîs dai passaruts. kramljav zgovoren. ce il ~ ?. tignî ~ pomagati.. frklja f. tepež m. vik m. badilade [badi'la:de] f sunek z lopato. v zadregi. blebetanje n. ~ a skrbeti za. klepetulja f. kolobocija f. umivalnica f. kramljanje n. prepir m. badais. manjši. il sanzit. lavor m. (lunari). (polna) lopata f. volût de ~ Margarite della Torre. opatovstvo n. badili) m lopata f. jessî di ~ doraščati. E lis voris che a spietin. opatica f. deček m. divjak m: il 15% dai bacilots. blebetati. badaiâ [badai'a:] (badai. biti v zadregi. opatinja f. il dissepare-aghis orientâl dal ~ de Plâf. butast. skleda f (za umivanje itd. živ. spraviti koga v zadrego: ma îr sere tu âs fat ~ ducj! včeraj si vsem povzročal skrbi!. mlajši. omedlevica f. badascolâ [badasko'la:] (o badascoli [badas'k‫כ‬li]) it čenčati. badaiade [badai'a:de] f klepet m. GEO ANAT kotlina f: ~ fluviâl (pri reki) korito. (CoGonars). pogovarjati se: Giunon fra se stesse badaie in tâl concet 2. praska f. čvekač m. almancul mieze ore di ~ la pete di sigûr. blazen. orjaški. velikanski. a son il baraç blanc. badaion. simpri parvie di chê cjamese rosse che i vuastave il pinsîr. neprimeren. bacilâle besneti. cussì o sintarès ce che al vûl di me chel ~ di vuestri nevôt. ~le cun vtepsti se nekaj v glavo. puartâ ~ nositi zalisce. vpitje n. nor. paziti. kvasiti. truditi se. meniti se. badîl [ba'di:l] (t. nedorasel. ~ a la marinare dolgi zalisci do brade. psika f (Ligustrum vulgare). živahen otrok m 3. iztakljiv otrok m. razjeziti se. kvasač m. imbast. trgovina z drobnim blagom. no sta badâ ai nestris pecjâts (glesie). la ~ e la badascule i tenôrs (Lenghe 2000) 2. raztop m. bafs ['bafs] mpl zalizki mpl. meniti se za. kopanje n. bade ['bade] f → abade. zalisci mpl: Ermes al riducjave sot dai ~ che nol veve. norost f. spopad m. blebetač m. poceni roba f. badiâl [badi'a:l] adj ogromen. čuvati. brigati se. blebetati. zmeden. (t. che. barafuse) 2. cvrkutati. (pri otrocih) čvekati. drobno blago n. krič m. nered m. INF lulček m. → bagarin. A 'Sef i jere corude daûr ancje in France. fastili). → abadâ badai [ba'dai] (t. batibui) 3. badaie) it 1. sveženj m. negotov: la mari plui de fie devente bacilote par ingrumâ la dote. (Pa) 2.) lice n. biti prepričan v kaj. badili [ba'dili] m → badîl. slabo govoriti: o ai dit jo. klepetati. e la rieste des Alps Cjargnelis e Juliis: (La 03/4) 3. 2. invezit. il baraç di bosc. penis m (spolovilo). fûr di cualsisei logjiche di . bacinele [bat∫i'nele] f skleda f (za umivanje itd. di chê raze di fantats. klepetulja f. umivalna skleda f.. ricoverâts tai ospedâi di caretât. smrklja f. tal 1371. → fufigne. kramljati. blesti. la ~. idiots. fâ ~ un vznemiriti koga. Tal 888 Berengari al firme un diplome là che al conferme la donazion ae ~ di Siest. che e va a ~ daûr di chês nainis!. fâ il ~ neumnega se delati. FIG kvasač m. cula f. hrušč m. nemožen. ~ m kvasač m. izgubljati čas: benedete zoventût. par fâ cun chê ~ tirâ la gole ai fruts.). mladoleten. ~ a. cul so bagai di lagrimis. crodint di menâ a ghirli chê ~ che e veve inmò il pêl muiart. neizmeren. umivalna skleda f. ~ di biti zaskrbljen. E chest ancje par che dut il grop dai insegnants. brigati se za kaj: Cence ~ di nie e di nissun e vâ indenant pe sô strade. badinè [badi'nε] v: par ~ za šalo. gobezdač: fermaitsi vô. ~ adj bloden. nedoletnica f. I sterps presints. un altri element strasordenari di chest spazi al è il grant côr di len. (partitrepublichefurlane) bae ['bae] → baie. (CoCamp). govoriti. neodločen. . blebetač m. FIG debela ženska. ~ di 1. garoful di strie. vassin) m 1. ~ cun. ~s 2. za hec. ~ daûr trošiti čas za nekaj. bocâi. badocli [ba'dokli] adj 1. nesposoben. verjeti v kaj: e il bon popul di Italie comot al bacile cui numars dal lot. malenkost f. che chê lì a jere culì a ~. bacilot [bat∫i'lot] (t. lis spesis e la vore che a coventin par meti dongje un corpus orâl a son badiâls (SiF 02/1) badie [ba'die] f opatija f. ukvarjati se z čim. žlabudravec m. Martin te Badie. di model linguistic (Pa). tai pronostics che o ai fat par ~. bafete [ba'fete] f (gor. il fusâr. ma nissun i dave a ~ (MazzonIol). FIG) prtljaga f. Badie [ba'die] kr. hrup m. La çore e la curnîl faran il bas. bacjare ['baqare] m BOT kostenika f. čenčati. cjacis. tignî il ~ a la barbe di cdn kljubovati nekomu. skrbeti za kaj. badaiot [badai'ot] adj klepetav. nespametnost f. manijak m. brbljati. cul lôr ~ di culture. bazilot) m norec m. Cheste int mi vûl ben e no bade ai forestîrs. vrvež m. blaznost f. badesse [ba'dese] f 1. blebetav. 2.i f → S. bagarine [baga'ri:ne] f dekle n. (samostanska) prednica f. zmeda f: là dentri il cuarp d’Almont si traspuartave / che muart restà tal rustic ~ (bolj obič. čivkati: in place dulà che a son frututs che a zuin. badâ [ba'da:] it 1. povzročati komu skrbi. za nobeno rabo. čvekati. ~. GEO umetno jezero. zgaga f: fâ ~ delati zgago. no bacilais masse da la tiere e je ben governade 3. nedoleten. cicinut. brigati se za. tupast: monzudis simpri di plui di un sisteme fiscâl lari e ~. (CoUd). opameteti 2. sinkopa f. umivalnik m.znoreti: ce zovilal il vaî. ~ m bes m. badascule [ba'daskule] f 1. mostre di une tabaione! 3. badaiot) m blebetač m. paziti na. bagaie [baga'ie] f ničevnost f. priskočiti na pomoč: ancje pre Zaneto al tignive ~. kap f (bolj obič. služkinja f. badaluc [bada'luk] m 1. ~ a la pretine kratki obrezani zalisci. a fâur pierdi timp apueste cul ~ in Consei. ~ tr ~. i fruts a levin a fâ ~ (bolj obič. govoriti tjavdan. bagarinis. kovček m. bagai [ba'gai] m 1. blaznež m. sempios. zamah m z lopato.). žlabudravec m. Diferent che pai corpus scrits. bagatele [baga'tele] f bagatela f. pretep m. čezmerno velik. čvekati. si tignì alt cul presi. di informazions. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di Barcis e di Redone (La 03/01) 4. brezumen. zmedenost f. (BrLi). klepetulja f. ZOOL šoja f (Garrulus glandarius). bafe ['bafe] f ~ di ardiel kos slanine. slontanaisi. zdelati se.

večerna zabava f. ~ la peraule piti. trebušnik m. ~ classic.. no puedin puartâ rimiedi a cheste lôr fiere. che a vignivin puartâts sot des ariis. la ~ di un cjan. (Sg) 2. / lizerine. zagata. bagnât [ba'ña:t]. a son la ~ slovene Peppa (CoUd). kolebati. ~ in mascare . 'baiñ] m kopalnica f. -ade adj moker. vzrediti. zabavati se. chel il vieri vocabolari "Pirona" nus pant significâ "un movisi di un continui. fâ il ~ kopati se. un buligâ. tresti.(scritorsfurlans). dojiti.(CoTav) 2. (MazzonIol). no vâl un ~ prebite pare ni vreden 2. // nem.i. laž f. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. ~ a ploie prha f. no son bagulis. i f (Sest) Bagnarola. funky e Hip hop. poskakovati. un troi inmò trafont di ~. bagnarûl II [baña'ru:l] adj nanaša se na Bagnaria Arsa. che scuasit al sudave bago di pipe fûr de piel tombadice. (z)majati se. bago ['bago] m → bagu. v pl) BOT sladki koren m (Cyperus exculentus). Mi alci par controlâ la puarte. Bagnarole [baña'r‫כ‬le] kr. ples m.bagatin [baga'tin] f 1. Jacum Vit (Pa). baìn. bal m. bal ['bal] (pl bai) m 1. namakati. . pribežališče n. vamp m. bagnâ [ba'ña:] tr 1. un biel ~ lepa reč. (Sg). (scuolamediamortegliano) puška z nataknjenim bajonetom. dâ ~ zabavati. sul cricâ di Primevere /côr in Cjargne par stafete / bagolant sul Arïete / un puar diaul di petoròs 4. Sierade di premis e di ricognossiments pal poet di ~. razmehčan. diple fpl. MUZ duda f. bailâ [bai'la:] (o baili) it pohiteti. Bagnarie [ba'ñarie] kr. premična stvar med čvrstimi stvarmi. clopâ) 2. meti in ~ vzeti v pretres. ZOOL (mladi) brancin m 2. che in Inghiltere miârs di dindiuts e trutis di arlevament. un ~" (La 04/4). bain) it lajati (pes). hlap m. so dejstva. baiafon [baia'fon] m → sbaiafon. baiais. (JM. mokrota f. di doi bagatins 10 cm žebelj. ai 9. baiâ I [bai'a:] tr vzgajati.. zabavati se. A Triest al à dit. šaliti se. vampež m 4. baiade [bai'ade] f (možno.f IT Bagnaria Arsa (UD). namakati se. contents e vonde! (mediarete-edu). A van tra li maseriis tra li cassis bagnadis russant i sclops tal fangu da li pì scontis stradis. → spesseâ.) odtok m. ni Rome. bagule ['bagule] f bajka f. mai temperât.i m Buenos Aires. ni lis dimostrazions bagnadis di sanc. razmočen. kratkočasje n. bagnade [ba'ñade] f kopanje n. Fusîl a ~ tacât. goba f 3. Cui si sentà culì. pijanec m. FIG valovati. di ~ e mieç 8 cm žebelj. bagu ['bagu] (t. a ~. bais. trê stanziis. neprestano. pront a sparâ. bagnarûl I [baña'ru:l] m 1. i f (Gruâr) Bagnara. baie ['baie] (t. cui Pes. v zagati. kopalec m. KUL vrsta beneškega piškota.. izparina f. ki laja ne grize. 3145).. zmočiti. E a di jessi une ~ todescje dal secul passât. a son muarts di colp. (Enrico) baite ['baite] f koča f. un camarin. kopališčni mojster m. gugati se. ~ moderni e jazz. okopati. une piçule ~ di clap. lí cun vualtris. son fats niso izmišljotine. zavetišče n. ustanovnik m. tirâ in ~ vzeti v pretres. (Pa 03/5). baiaresse [baia'rese] f dojilja f. Pôc timp indaûr i fruts a zuiavin e a fasevin il ~. bago) m (it. Teatris. beieilen. opustiti. lajež m. nihati. baiâ II [bai'a:] (bai. ples v maskah. baiafâ [baia'fa:] it → sbaiafâ. semenotok m. (Pa). Jalmì e (GP). debeluh. PROV cjan che al baie nol muart (CoUd) pes. škropiti. Un cjan al baie.che al jere miôr no tirâ in ~ chês cuistions. obračati se. kopel f. oblivati. (SiF 02/1. Baires ['baires] kr. kopališki gost m 2. premočen. → ludri. / ma mene ancje cun te lu bai Ferant. ~ m prebivalec kraja Bagnaria Arsa. di chê altre bande. predmet. Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di Avost dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). bailait. para f. sale di ~ plesna dvorana. noreti. al fumave saldo. vmešati se. // cf. namočiti. → baie. A discapitâ a forin i abitants di Visc. a ~ di Gruâr (Pa). ~. Bagnare [ba'ñare] kr. podvizati se. preparazion al ~. ~ di sanc ni noaltris. mandant lis baiaressis in malore. igrati se. tarča posmeha. / bagne bagne un freghenin / l’ort dal puar contadin. baicul [ba'ikul] m 1. (Pasolini).. vie pal mês di Otubar e propon i siei apontaments musicâi des 21 a Manià Livri. ~si refl zmočiti se. 2. nene. meti in ~ cdn norčevati se iz koga 3. fine fine. biât achel che averà ben semenât (graggo). težava. al è il ~ di ducj je predmet posmeha vseh. bagn ['bañ. circui par cjatâsi. Març sut. bai ['bai] m vzgojitelj m. meh m. une jentrade e un ~ (CoUd). ogni biel ~ al stufe vsake stvari se naveličaš. metisi in ~ poseči vmes.. beli tok m. (La 06/2). ~ tanche une raze ko polit cucek. fâ il ~ dal implanton pustiti na cedili. baiaresse) f dojilja f. ni lis mozions. bajta f. 3. bagul ['bagul] m 1. zibati se. une schirie di camarîrs (Bel). la lame dal curtìs a bagole tal mani (bolj obič. ~ m lajanje n. sore il paîs e je une ~ là che a fasin la trute cul vin. kopati. domači učitelj m. tal ~ di chei ramaçs che si niçulin 3. pogostno) lajanje n. bagolâ [bago'la:] (o bagoli) it 1. bagnum [ba'ñum] m vlažnost f. baie. cundune bune sbigule pal ~ dal cjan e da tonadis da sclope (bassafriulana). Protagonistis assoludis. cjolisi ~ predati se brezdelju. jessi intun biel ~ znajti se v lepih. gojiti. merska enota za merjenje žebljev. (BrLi). che al ven tart!. 4. zabava f. bagjigji [ba'ăbage] f (pos. cui si distirà culà. Di piçul al veve vût dut: la ~. baionete [baio'nεte] f bajonet m. un claut di ~ 6 cm žebelj. hiteti. salis di ~ e altris di chê sorte. un ~ nič. o ai fat puartâ sù vicj baghis di vin e tre di vueli 2. ~ classic klasični ples. omahovati. avril ~. kopati se. la braçule. cines. marnja f. cui si butà tal camarin a cirî alc di roseâ o di ~ la peraule. kolebati. piškot m. sei in Il Canzoniere che tes oparis in prose. lajež m. plovisine. zatočišče n. težkih težavah. (na lahko) stresti. sprehajalna palica f. obliti. ples m. oplakovati. omahovati. al à baiât doi fruts di file. nudrîts cu la farine di bagjigjis e di semence di coton. Salvâ). rediti. In chel moment al jere masse difícil meti adun cheste realtât cu la mê realtât di ogni dí. bajta. nihati. neumnosti uganjati. pomočiti. koliba f. ti spieti cence fal cun cûr content. baguline [bagu'line] f palica f. E comprà une altre stangjute di mandolât par puartâi e po un sachetut di bagjigjis. baghe ['bage] f 1. sl. izmišljotina f. o ai volût ~ cu la Vergin. zatekališče n. star kovanec.

no si abada sutîl. ~ m Balkanec m. che e salte te aghe come che a zuàs. → puiûl (piûl). drgetajoč. nol cjate di miôr che di rispuindi cuntun inciert ~ dal cjâf (Mar). al sunave cu la armoniche dutis lis baladis plui cognossudis 3. (BiblSalmi) 2. mi balin i vôi tresejo mi se oči. vstaja f. pomislek. (pri konju) belolisast (na nogah) 2. crudeltât. zavoj. Il ~ indurmidît ogni tant al è in zenoglon (Natisone/furlanis). snop m. kroglica f. in Boemie e jù pai ~ fintremai in Asie Minôr (JM). kruhek m.i. bale ['bale] f 1. ograja f. dvomen. deriv. zmešnjava f. balaustre [ba'laustre] f balustrada f. lu judà a sentâsi. aroganten. baladôr II [bala'do:r] m (redko) mostovž m. balada f.i mpl Balkan m. balcanizâ [balkani'dza:] tr POL balkanizirati. (GE). butara f. balçûl [bal't∫u:l] (t. nered m. ~ m plesalec m. une costruzion moderne. balduchin [baldu'kin] m baldahin m. nenavaden. cu la magnifiche ~ “Re Bilfon” (Pa). tirâ si une ~ napiti se. potresen. vrvež m. majav. terasica f. (Pa 02/12). baldorie [bal'd‫כ‬rie] f hrupna veselost. plesajoč. kopica f. balament [bala'ment] m nihanje n. L’om ~ e che nol sa ce strade cjapâ (glesie) 4. baldançôs [baldan't∫o:s]. sotsere a ven dongje la int balarine 2. tropa f. zavitek. jo o ai capît ben plui che di une lenghe francje. jessi in bale biti zadet. balç ['balt∫] m → balçûl. a jerin balis di stran in tasse (MazzonIol). Vê cjapât ‘ne bale al lot (VERONE) zmagati na lotu 2. (Tolazzi). balene [ba'lεne] f 1.(bassafriulana). un ~ di seleâr. kolebati. balâ [ba'la:] it in tr 1. izmisliti si nekaj. li' cjadreis. želja f. Propit la fie di Erodiade e jentre a ~ e ‘a plâs a Erode e ai . izgredi mpl. (La 04/3). 2.(Bibl-Mc). kratek ples m. fate sù tal 1996 (Pa). un ~ di palût. I omps cuntun ~ di sarasine si metevin in vore a fâ scovets (vinofriulano) 2. Baldassarie [baldasa'rie] kr. Sul mûr blanc dal cilindri dal acquedot al viodè il manifest di un ~ in mascare a Tarcint (Sg). žoga f. gjavâ la ~ balc. voliti 5. balai [ba'lai] m metla f. sveženj m. ples m 2. glas m. un altri ~ di scherz e di messedancis. Baldissere [baldi'sere] i. plesni vložek m. -iche adj balkanski. ~ dal ûf rumenjak m. žoga f. Epûr. Tîr a segn cu la ~ (Eg). (na lahko) stresti. marnja f. krogla f. che e lave dal lât di Como a chel di ~. prgišče n. snop m. là si cjanta. trepetajoč. obljuba f. gjavâ la ~ di aur. ipocrisie e retoriche. predrznost f. co al rive lui tai ambients. l’ombre balarine dai pôi 3. balcanic [bal'kanik]. nesramnost f. zmeda f. plesna pesem f. božjast f. ZOOL kit m (žival). di Auguste al mâr Adriatic. la ~ si ferme e al reste nome lui che cul mandulin ai cognacs. Goethe. zibati se. VOJ metek m. pijan. drzen. balet II [ba'let] m balet m. butara f. krogla f. majati se. košček kruha. balade [ba'lade] f 1. (Sg) 8. bala f. imeti neverjetno srečo. cjapâ la ~ al sbalç priliko zgrabiti. baladôr I [bala'do:r] m plesalec m. pogumen. Baldi ['baldi] os. R. tresenje n. (scritorsfurlans). metek m. smelost f. ma parcè vevio di contâ balis? (BrLi) 7. balç) 1.. -ose adj samozavesten. začasen. in Anglie. balestre [ba'lestre] f samostrel m. nestanoviten. si ~. Boltežar m. hrupna zabava. zmede fpl. lâ scjampâ tanche une ~ di canon mahniti jo kot strela 3. nihati. (ShW). ~ di fier železna krogla. veseljačenje n.. a Berto i àn scomençât a ~ ator i aventôrs dal bar. Balcans [bal'kans] kr. nebo (ki se v procesiji nosi). Il maneç e la ~ des ostariis mi disgustavin. svetega Vida ples. un ~ di spongje kruh z maslom. balarinis [bala'rinis] f BOT navadna migalica f (Briza media). balaçâ.ples v maskah. cjapâ ‘ne ~ al lot ??. balconete [balko'nεte] f → barconete. Cuatri breis poiadis fra dôs balaustris a diventin un jet di plui. negotov. balarin [bala'rin] adj 1. i taulins. studiât. O jeri par dîi di sì. laž f. ~ dal voli zrklo n. čenča f. balconade [balko'nade] f → barconade. di mangjadure 2. Te sô biele cjase in ~ al veve cjapade pratiche tal ûs . balcanizazion [balkanidzatsi'on] tr POL balkanizacija f. nol veve aromai nuie di chê ~ che il non al ricuardave (PauluzzoN). Baldassâr [balda'sa:r] os. jessi di ~ biti skupaj.. i f (Udin) Baldasseria. drznost f. gjavâ la ~ al lot zadeti na loteriji. strelski lok m.. gugati se. no vê ni ~ ni mostre nič ne znati delati. burka f. zibanje n. VULG modo. de Spagne in France. che al zuiave di bessôl tal curtîl. «Leviatan» chi al vûl di ~. ~ di gome gumijasta žoga. dvomljiv. ~ intun centesimin čudovito plesati. krdelo n. omahovati. kroglica f. pogum m. balçan [bal't∫an] adj 1. glasovanje n. sveženj m. pijanost f. mnoštvo n.ibi 1906) Predi. AGR bala (sena. v druščini 6. Al vûl stât in vuaite tant cuintri dal pericul di une “~” dal Friûl che cuintri chel de “indianizazion”. in Italie. sul moment. e po fintremai a la rivade chenti des balfueriis napoleonichis. priložnost izrabiti. ven daûr il ~. nestalen. Balcaniche [bal'kanike] f Balkanka f. kup m. la cjase baladore. mnenje n (izvedencev).i m Baltazar m. balaçâ [bala't∫a:] it nespodobno. priimek ~ VALENTINO (Glemone 1840 . Ce strani chel omp scunît ma plen di ~. tu sês indaûr come lis balis dal cjan 9.i m Blatno jezero n. si tache a logâ robe e int su lis taulis dai altârs.. cuntune ~ di gome. dâ la ~ a un koga izvoliti. izmišljotina f. kitova kost. (BrLi). čuden. Triest al è tignût tanche il pês di une ~ di fier leade al pît di un Friûl presonîr. un omp di chei de tiere balarine. baldance [bal'dant∫e] f samozavest f. neprimerno plesati. soldâts e borgês cun balestris (Eg) vojaki in civilisti s samostreli. m IT Teobaldo. naslon m. krogla f. Balaton [bala'ton] kr. ~ di san Valantin Vidov ples. e tra chescj ~ (1652-1727). la vuere balcaniche. balcon [bal'kon] m → barcon. si scuen ~ daûr che a sunin ??. cu la sô dose cuotidiane di sanc. plesati. balfurie [bal'furie] f 1. (Pa 03/5). storic. contâ balis pripovedovati pravljice. tresoč se. (Sg). nemiri mpl. ne varen.. e viodint che il fantat al jere in ~. fâ ~ un su la cuarde. kolobocija f. volivni glas m. dute stuarte. balet I [ba'let] m 1. 3. zaobljuba f. (Pa 11/99) 4. sveženj. predrzen. čudaški. balucâ. velika množina f. balçon [bal't∫on] m kamba f. ~ adj plesajoč. kolebanje n. furl. rajati. di une elocuence sfaçade e baldançose. slame). baleton [bale'ton] m LOVSTVO debela šibra. (BrLi).(Pa). . nadutost f. balkon m. laž f. nadut. o ti vignivi alore come un lari / pal ~ di piere. 2.

A di fat si ferme pai impegns de rapresentative taliane di ~ (Onde) 4. migljati. migljati. balotâ I [balo'ta:] tr (gor. butec m. cjoli i ~s par ferâi FIG napačno razumeti. ambrozija f. pretresati. o soi vieli e mi plâs il dolç. balinin [bali'nin] (dem. zuiâ di ~ igrati nogomet. zdravilo za vse. kremenec m. na glasovanje dati 2. mrzel. MED balzam m 2. ~si refl kepati se. ŠP nogometna žoga. kroglica f. hladilo n. tremolirati. božanska jed m. (CoCod) balustri [ba'lustri] m (okrasni) stebrič m. la cjase e sarès avonde comude. si mangje cuere la cjastine. nogometaš m. bedak m. balotazion [balotatsi'on] f glasovanje n. razprtija f. balute [ba'lute] (demin. znoreti. ∼ di pinpong žogica za namizni tenis. a saltucin. il so mestri al jere il caporion dai zovins balilas. 2. ograja f. balistiche [ba'listike] f VOJ balistika f. plapolati. pasica f. bahač m. O si tâs o si fevele dal timp o magari si dopre dut il timp disponibil a fevelâ di ~ (Pa 05/12). hladnost f. ~s di nêf dobrovitovina f (Viburnum opulens). zibati se. un ~ di spongje kruh z maslom. bambeo [bam'bεo] m tepec m. kolebati. velika žoga f. bojazljivost f. poskakovati. ancje chistis mâl balotadis. balort [ba'l‫כ‬rt] adj neumen. blefirati. tremolirati. izbor m. balotaç [balo'tat∫] m POL drugi volilni krog. piçui e grancj si balonin in place. (lovska puška) svinčeno zrno n. mi va par dutis lis venis!” 4.. nespameten. Prin di dut no si à di crodi che lis RPM a sedin il ~ dal mont. Il ~ Adrian Mutu licenziât dal Chelsea par doping. butec m. glasovati. balin [ba'lin] m 1.(O). i balinavin tal stomi chês oris di maljessi e di angunie. zasmehovati nekoga. nesposobnost f. -iche adj VOJ balističen. balutis rossis di ravanel. balot [ba'l‫כ‬t] m (gor. VULG modo n. hoditi sem ter tja. balsim ['balzim] m 1. in part cuntune ~. od bale) f 1. za konja) na pol skopljen. jê no va daûr la lune. fâ ~ delati se norca. bedak m 4. vonjava f. izbrati. screant un ~ acentrament di stamp napoleonic (La 03/02). fâ lis balonadis kepati se. ~ di mus govno osla 3. norec m. ufiei. tresti se. si proponè di rinfaçâ al re la sô ~.) kamenček m. balonîr [balo'ni:r] m 1. baluche ['balzim] v: a ~ adv 1. zuiadôr di ~ nogometaš. vieli ~ senilen starec. pohajkovati. sukati se kakor vrtavka. ma o vin mame par furtune. Ancjemò tu âs il coragjo di rispuindi. nesoglasje n. (prijeten) vonj m. ~ su e jù pes stradis di Cret (BrLi). nor. sedelni glavič. tal cjâf i balinave la musiche come un organet (MazzonIol) 2. vetroven prostor. . krožiti. Durì. iztuhtati. F ping pong žogica.. ~ adj 1. skala f. premlevati. bliščati se. e di un mûr in part cun curmels. nerazumevanje n. ~ m tepec m. naslon m. cais e cajessis. la piere. (igra) balin m. veliki otrok m. tešilo n. utripati. omejen. che si pues passâlu cuntun puint di jentrade proviodût di une torate. mi riservi a doman a colazion di ~us la biele sul balcon. topoglavost f. la sô legjislazion di marc savoiart. Intai balotaçs di domenie stade i citadins di Pordenon e Monfalcon a àn decidût di afidâ la aministrazion dai lôr Comuns al centri-çampe. chei benedets! balustrade [balus'trade] f balustrada f. držaj za strune. (biljard) krogla f 3. un ~ di nêf snežna kepica f. balonade [balo'nade] f met m žoge. kamen m. sin lâts cussì ancje al carnavâl di Sant Denêl. bevi e mangjâ 2.(CoTar). Si dîs ~ se e je bulide lesse te cjalderie 2.. In doi comuns invezit la partide e je ancjemò vierte e si varà di lâ al ~ ca di dôs setemanis.. ma e je une ~ 2. kremen m.. kuhan neobeljen kostanj m. balote [ba'lote] f 1. la roture e lu ~ 5. neskladje n. izvoliti. balotâ II [balo'ta:] tr 1. Se mi dîs che la messe e je une monade un zuiadôr di ~ o un amant des discotechis (Cjargne). FIG. nektar m. trepetati. kilav. ~ m na pol skopljen konj. (Pa 03/6). igralec nogometa. → clap. čudežno. Al jere biel ma teribil viodi il scûr vignî jù cul ~ da la ploie (sangiorgioinsieme). lâ al ~ iti v drugi volilni krog. balinâ [bali'na:] it 1. majhna balustrada f. cui ~s. butast.. zaobljubiti. Par resons che no si cognossin. ledenica f. (sf). glasovati (s kroglico). fâ ~ di un (di alc) delati se norca iz nekoga. kockica f (sladkorja). sglonf tant che un ∼ napihnjen kot balon 2.(O). trepetati. plapolati. vecjo ~!” (Sg).balila [ba'lila] m HIST balila m (pripadnik mladinske organizacije it. E je buerie rustude ben tal fûc. nihati. veličastno. se a ti vignìs . Venanzio: ”buine! orpo e ce ~!. tal cjamp di balon. vieli ~ → balonîr. → burelin 2. ancje une ~. ožja volitev. balitâ [bali'ta:] it tresti se. si balote tra i doi candidâts che a àn vût il plui grant numar di vôts (Provincia). balin m. (O). a balucin. žoga f. bešamel m. balsamele ['bal??] f bešamelova omaka. balon [ba'lon] m 1. do sitega. otročji (starec). duh m. prodajalec in izdelovalec žog. tignî sù il ~ delati se pomembnega. do kraja. volitev f. napihnjenež m. balordisie [balor'dizie] f budalost f. od balâ) it preskočiti.. balneabil [balne'abil] adj primerno za kopanje. igralec nogometa.(Furlanist) 3. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. noaltris o vin parsore il cûr une gotute di sanc che a balite. ŠP nogomet m. širokoustnež m 4. balistic [ba'listik]. od balin) m kroglica f. ancje se si passin lis colpis un cul altri come balutis di pinpong. balotin [balo'tin] adj (pos. omahovati. skočiti. rapresentative di ~ nogometna reprezentanca. FIG Sibirija f. vignive fûr dai fogolârs il ~ de polete cuete 3. (Pa) 2. ostarel 3. a balite. parfum m. baliverne [bali'verne] f 1. naveličanost f. fašizma). la stazion a va indenant a ~ . Lis balotazions eventuâls ai 22 e ai 23 di Jugn. (s)potikati se. baluçâ [balu't∫a:] (demin. ~ sul braçâl dobra priložnost. čudežno zdravilo n. MED skrotalna hernija. za kopanje.) tlakovati s kamni. sglonfâ il ~ debele klatiti. butec m. bahaški 2. balonâ [balo'na:] tr vreči snežne kepe na nekoga. budalast. la lune e balinave lajù su la aghe 3. (SiF 03/3). indreçânus savarà e baleverins no’n nassarà. nerodnost f. salate. cul frandeu al pegn butave. al va sù in catidre Ugo Masot / Si stren? il popul sot i balustris. neumnost f. lesketati se. il non al è stât cjolt a imprest di un ~ britanic (wumingfoundation). a ~. spudâ ~s FIG ponoreti. 3. Cuant che gno pari al faseve la cuarte elementâr a Milan. otroški starec m. cjamp di ~ nogometno igrišče.

(BrLi). banalitât [banali'ta:t] f plehkost f. Banc dal Friûl Furlanska banka. naivnež m. tu tu âs di fâ la part de mari di Tisbe. močvirna obala f. di ~ de A) s strani (nekoga. la ~ de cjandele.. banalnost f. e la Casa delle Libertà di chê altre.. delež m. bancjon [ban'qon] m skrinja v obliki klopi. patafâ i bancs hoditi v cerkev. pobliskavanje n. ~ di Lunche (iron.. (t. (lacomugne) 3. bandasse [ban'dase](pl bandassis) f divjaška truma f. meti di (de) ~ dati na stran. ~ in glesie cerkvena klop. potisniti ob rob. senčnik m 3. un pestâ di bandis. od. une sfuriose si cjatave cuss a jessi peade dutalt . Ordiner. pahljača f. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençât cun atacs di sorprese (Natisone/furlanis) 2. al lupiâ de laterne e dai fârs 2.(Furlanist). s strani. stojnica f. pristan m. banc) EKO banka f. sedež m. bancjete [ban'qete] f klopca f. mlakuža f. bambin [bam'bin] m 1. banchîr [ban'ki:r] m 1. denant de ~ di un Diu masse razionalisât. Sergio Cragnolini di une bande. stranica f. a crodi che par lui bampe il creât. deček m. bancâl) točilnica f. e che al judi chês che a stentin / a dâ in lûs i lôr ~s 2. in ~ di ob. krdelo n. e àn scugnût tirâsi in bande parceche une lauree in latin e valeve plui di une buine esperience pastorâl.) svetniček m. točilni pult. stran f. ~ dal bâr šank. o la Bancje centrâl europeane no po che riprodusi i vizis (Pa 03/4) 3. dati na stran. no son vitrinis. stol m. bambot [bam'bot] m močan otrok m. capìs di jessi simpri chel ~ nancje bon di gjavâ da buse un gri. in ~ stran. e di chê altre z ene strani. jata f. di sot ~ imeti skrito. pisalnik m. vetrnica f. -ese adj bamberški. butâ di (de) ~ vreči stran. (Pa 7/2000). vročina f. vetrnjak m. ogenj m. cjalant ~ de crôs gamade di aur parsore dal altâr. točilni pult. točilni pult. točilnica. proti. bancomat [bank??'] m bankomat m. (Ta). delovna miza f. Pastorutti" di Manzan (lagrame). no son misuris. ansambel m. lâ in ~ iti v banko. miza f. izključiti.. ~ largje široki pas. ŠP klop m (za rezervne igralce pri nogometu).) otrok m. klop f. Al veve voie di lâ in ~ a Tresesin (Sg). e la sô aversitât al podê. . v smeri.. al partirà di gnûf de ~. plameneti. ročka (posoda) iz pločevine f. banka f (v hazardnih igrah). contadins a jerin «i sclâts de cumierie» e in glesie il prin banc al jere dal lor paron. barje n. točilnica f. dobričina f. vžgati. no è il ~. bancarele [banka'rεle] f kramarija f (voziček). ob bok. → svuarbadoriis. Toni Sflacje. četa f. un siôr che al veve une ~ a Porta Portese al diseve di fâ un stragjo cuintri dai neris (Pa 05/04). bankir m 2. bliskati se. banane [ba'nane] f banana f. del m. bancut [ban'kut] m stojnica f. bamberghês [bamber'ge:s]. a la violence e a ogni forme di tristerie (Pa 02). bande II ['bande] f 1. kraj m. de ~ di od strani... EKO banka f. no son belancis. izključiti. inte clonazion di ~ e cjartis di credite (Onde). (Bibl-Lc) 2. lutka f. vleči stran. kaluža f. klop f. Ancje la funzion di mausoleu no je di meti in ~ (Pa). zastavica f.. pustiti ob strani. v stran. spontani e vivarôs (Pa 6/2000). bandâr [ban'da:r] m klepar m. biti pod nadzoru. dojenec m. mameluk. urad m. mlaka f. stranka f.come simpri franc. klopca f. tepec. cun cualchi ~ di cent flurins. butec m. In ~. močvirje n. ~ armade oborožena skupina. bambinut [bambi'nut] m otročiček m. Simpri Italo Mancini. iskriti se. lis vôs e i moviments des bandassis. a la amoralitât. di chê ~ di v bližini. parâ di (de) bande odstraniti. cjâf in ~ Al è un cul cjâf in bande che al semee che al vebi simpri la stuarte di cuel. o volti la schene al puart. Sevie intal jet sevie su la ~. bambuie [bam'buie] f močrava f. ~ di scuele šolska klop. patafâ il ~. di une ~ . bampade [bam'pade] f plamen m. RAČ ~ dâts banka podatkov. banda f. conciert cun la "Gnove Bande" di Orzan e la bande "N. ~ dâts digjitâl e cjapadis dentri intune ~ dâts digjitâl (La 07/04). ~ dai deputâts poslanska klop. un ~ che al vai te scune 3. žareti.// latino bab(b)ulus. che a fruin i bancâi in glesie 2. nečesa): Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad acta di ~ dal Consei dai ministris. jessi di ~ biti zadolžen (z nalogo) 2. debeluh m. okolici. appartenenti sempre alla medesima area semantica della quale ci stiamo occupando. bancnot [bank'n‫כ‬t] m bankovec m.. in . ~ di glesie cerkvena klop. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre dome cuntune forme. es sôs bancjinis. tako. bancâl [ban'ka:l] m 1. bankina f. papirnati denar m. lutka. plamen m. bandarolis de brene plašnice fpl. bancjari [ban'qari] → bancari. bampe ['bampe] f žar m. Il predi al alçà lis mans viers l’alt. vojska f. meti in ~ zanemariti.(O). bancari [ban'kari] adj bančen. bancjine [ban'qine] f 1. IGRE bankir m. (knjiž. il ~? (ShW). L’ingrès cul ~ dal bâr al è plenon di int. podatkovna baza. 11).z druge. e al si invià de ~ de puarte (Sg. lâ in ~ iti na stran. (t. tignî di (de) ~ izobčiti. su la sene il nestri brâf Luciano Galli . (Pa 02). iti stran. služba f. Bancje centrâl europeane Evropska centralna banka. Robin Stec. bande I ['bande] f 1. skrivaj. bande III ['bande] f pločevinaf. a la stupiditât. i varès spiegât dut. a la ~. močan otrok. tirâsi in ~ oddaljiti se. ma par fâ dongje dîs dodis francs ocorial bati mo tant i ~s? 5. krdelo n. klop f. E si tacà a cori ancje lui ~ dal sfuei (Zili). bampâ [bam'pa:] it vneti. 2. (Sg).. klop v cerkvi. da cui discendono le forme italiane babbio e babbione. bandarole [banda'role] f 1. passâ ~ biti izpostavljen nadzoru. chest nol è ~ par me 4. drhal f. bandarot [banda'rot] m posoda iz pločevine. o di une ostilitât de bande dai potents di chest mont. punčka f. ~ m bančni uslužbenec m. al diseve (BelFa). banc ['bank] m 1. umakniti se. pisarna f. tu âs un biel cont su la ~ lep račun na banki. bussulots e fiêrs di vuargenon. k strani. dojenček m. (Pa 03/2). Nus cjatais al ~ dal FAF cun mautis e gadget par furlan lì dal altri . se nol fos di chei che si lassin voltâ come lis bandarolis. bancje ['banqe] f 1. MUZ godba na pihala. lassâ di (de) ~ opustiti. pult m. novorojenec m. e po al lè dongje il ~ (Sg) 3. ma chê tiere a finive in ~ e cualchi bolç imsomp al jere palût. izobčiti. → sparavint 2. (BelAlci). puhlost f. banalizazion [banalidzatsi'on] f banaliziranje n. navigâ in ~ largje (Onde) širokopasovno bande di ['bande di] prep naproti. zaposlitev f. parcè che o vin vût ce fâ cuntun sistem bancari che nol è ancjemò svilupât come chel european. butec. di (de) ~ na stran. opaliti.(O) B) glede na: e je stade pôc considerade di ~ de leç. dete n. trop m. di chê ~ spotoma. cun ~s.

v propadajočem stanju. Il frut al fasè moto a chel altri cu la man. proglas m. (BrLi). e al le dongje il puarton. baraçâ [bara't∫a:] it veseljačiti. che sul passaz a’ i neti vie i ~. brinje n. i barabas. spin ~. cirkus m. lâ sot il ~ umreti 3. cuei e monts umiliadis. baraç di moris [~ di 'moris] m BOT robida f (Rubus fruticosus). trkalo n (na vratih). umik m. zločin m. velika baraka f. košček m. potepuh m. tacant dal 1910. barâ [ba'ra:] it goljufati. razkošno živeti. barachin [bara'kin] m kiosk m.. zastava f. oznaniti. i fiers picjâts tune cjivile rusine: (Enrico) bandon II [ban'don] m kovinska plošča f..(Bel) 2. hrupno požreševanje n. naramnica f. prapor m. come di Vierte i ~s blancs. ~s di salate šopi solate. čop m. come par dîi „~”. sâstu. bandolere [bando'lεre] f obramnica f. bar ['bar] m kavarna f. dekle n. La ~ dal Friûl e rapresente une acuile zale (Vichi). hudodelstvo n. grm m. požrešnost f. e je nome la puinte (La 06/12) Baracêt [bara't∫e:t] kr. In chê zone il turint al coreve jenfri dôs rivis altis vistudis di baraçs e arbuluts (Daidussi) 2. pasti. doprâts ancje par bonificâ ciertis zonis lassadis in abandon e cuviertis di baraçârs. požrtija f. veseljak m. chês feminis. kosmulja f. Si spietave. zapora f. bandonâ [bando'na:] tr 1. trn m. pregnanstvo n. banducel [bandu't∫el] m 1. kembelj m. baraç [ba'rat∫] m 1. baraç di bosc [~ di 'bosk] (t. sporočilo n. bandît da la Aministrazion Comunâl di Codroip (GP). (polenta) rezina f. (trava) rušina f. bandete [ban'dete] f kodrc m na licu. pojedina f. la ~ e il Crist. požrešnik m. zgruditi se. baracocul [bara'k‫כ‬kul] m BOT nektarina f (sadež).i m Bangkok m.(Ac). baraç neri [~ 'neri] m BOT → baraç di bosc. pai fumadôrs che no àn savût resisti a impiâsi une sigarete al ~ (Leng). rangjadis lis bandetis. popuščati. e je stade nomenade (Pa) bant ['bant] m 1. pustimo. tepec m. chei fruts che prime. . Banie [ba'nie] kr. i fruts si coverin daûr come spisimâts çocant pidadis a un ~. stražnica f. noršnica f. Bant ['bant] kr. ograja f. kos m. talianant. kos zemlje. voltâ ~ FIG obračati plašč po vetru. lopa f. lesenjača f. banduchin [bandu'kin] m → balduchin. lopov m. tekmovanje n. Al è lui che nus cjate. un pôc pes vueris tra Vignesie ei Asburcs. in chê fieste benedete vin di gjoldi e ~. šop(ek) m. predajati se. (Daidussi). trnov grm m.tipo l'è da miesa che mi ven su al Bramborak* che ai mangjât intun ~ (bikersromans). Un pôc pal sisteme feudâl. tolkač m. il simbul de patrie e de religjon. blok m. čopek m. (pri mostovžu) rob m. che al scomencin a jessi eliminât il ~ burocratic dai privileçs che a regnin tal "Palaç di Triest" . → dragon. baracule [ba'rakule] f ZOOL (riba) kamenica f (Raja).bandere [ban'dere] f → bandiere. baraçum [bara't∫um] m trnje n. trnov grm m. ancje se o colìn tun ~. pločevina f. popustiti. i f (Vile Di Flum) Bannia. in ~ zapuščeno. bandît [ban'di:t] m bandit m. no si viodeve nancje un ~ di nûl (MazzonIol) 4. Venturin ~ 4. Lis robis a mudarin sostancealmentri muse cuant che. . di ~ → dibant. e cetantis baraçadis che o vin fatis insieme! baraçâr [bara't∫a:r] m trnje n. vdati se. barabas [ba'ra:] ?? son scuasi nome i salabracs. trn m (Prunus spinosa). Il ~ si cjatilu su la rêt. (BelFa). robida f. deklina f. Bangkok [ban'kok] kr. oglas m. lovska ograja 3. intidude in ogni sens e acezion tal tiermin. bat m (pri zvonu). parcè che un popul cence culture al è condanât a fâ di ~ intune campane tirade e (Pa). opozorilo n. obupavati. pustiti. robidovje n. hrupno požreševanje n. naznanilo n. opustiti. jentrâ in ~ priti v finale 3. predati se. baracon [bara'kon] m 1. ropar m. pastorele) f ZOOL (bela) pastirica f (ptica). bandule ['bandule] (t. dirka f. vlačuga f. (Pa) 2. kamnitna ograja f. a ~ falit → sterp . ~ neri) m BOT črni trn m. a ~ prek ramen in prsi. norec m. Avis) → sbandî. baracopul [bara'k‫כ‬pul] m barakarsko naselje. izgon m. blokada f. odstopiti. e inmò vuê si spiete. ti cognòs. barache [ba'rake] f 1. spiçadis lis moschetis. a ~ v zapoščenosti.) dovolj. un ~ di polente 5. tolovaj m. utica f. un pôc pal banditisim. 2.(La 04/8) 3. la lune. razglas m. La mortificazion des diviersis culturis e je un dai pecjâts di fonde de ~ taliane simpri plui in sfas. dal lôr trono van in ~ 4. bandiere [bandi'εre] f 1. banditisim [bandi'tizim] m banditizem m. nezmernost f. (La 07/03). kramarija f. požrtija f. odpoved f. www. une pladinute di mignestre. krepelo n. bando ['bando] int (it. šop m. zapustiti. baracocolâr [barakoko'la:r] m BOT nektarina f (Nucerpersicum). si contentave di pôc. orgija f. Chei omenuts. robidovje n. ~ si refl prepustiti se.. svarilo n. bandon I [ban'don] m zapustitev f. malopridnež m. une montanare che e veve bandonât il riscjel e la cosse in mont par cjapâ la solidât . kafič m. pregon m. bar m. odstopati. tabache. omahniti. ferme tra i ~s dal nûl. a va a finî in ~ 3. lesenjača f. malopridnica f. la Italie e scomençà a ~ lis “posizions triplistis” (Pa 03/4) odstopati od pozicij… 3. bandî [ban'di:] tr razglasiti. Alore jê lis slargjà di plui e si viodè un ~ neri che al someave cence font. → batocj 2. objava f. ~ di tiere rušina f. gostija f. uživalec m. hrupna veselost f. La Citât di Codroip e bandìs il concors par assegnà il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. in pins un carabinîr dongje il balcon cu la sô ~ blancje tor la vite.. kramarija f. šop las. baraka f. brinje n. pojedina f. objaviti. zapuščati. čop m. oznanilo n. navihanec m. žurer m. bâr ['ba:r] m 1. (vojaško) begunstvo n. al va tal mont di lâ come un nemâl cence un bot di angunie. albespine) m BOT glog m. (cestna) bankina f. čuvajnica f. slepariti (pri igri). (igrača) papirnati zmaj m. baraç blanc [~ 'blank] (t. lopa f 2. Andree si poià daurman a la ~ (Mar) 2. butec m. banderute [bande'rute] f zastavica f. fie di Giulio Favret e di Angelina Sabbadin di ~ di Vile di Flum. beli trn m. obupati. bandinele [badi'nele] f 1.i f (Morsan) Bando. požreševati. scjassecode. ~ adv di bant → dibant. i f (Cosean) Barazzetto. (Sg). ma dut in ~: il fogolâr distudât. Podopo al distacà di un fossâl lì dongje grancj bârs di tiere dute floride di margaritis (Sg). baraçade [bara't∫ade] f gostija f. obala f. lis ligjeratis. cualchidun al peste i pîts par distacâsi i ~s di nêf. nasip m. krepel m. a parevin ingredeâts intun ~ (La 06/1). grmada oblak. (BrLi) 2. cjo cjo. odstop m.wwf (Pa) 2.

divji. baratin [bara'tin] m posrednik m. okruten.) vihra f. un baratâsi di impromessis. barbastin [barbas'tin] m ZOOL → gnotul. barboi [bar'b‫כ‬i] m → barbule. žvalna verižica f. deventât il simbul de matetât e de ~ naziste. fasintnus deventâ robe di ~. drnjati. a la barbe di ducj i formalisims judiziaris. bojni metež m. e cussì si barbarizin chei cûrs tenars e zentîi. divjost f. inçurvilît. daûr da la tradizion e se al capite. barbar ['barbar] m barbar m. divjaštvo n. (Ta). ~ adj jecljav. predrugačiti. barbon I [bar'bon] m dolga brada f.i m HIST Barbarossa. i lavris sglonfs. boj m. prepir m. neobdelan. brinovec m. laskati se komu 2. rokoborba f. ruvanje n. neprijenost f. skop. baradure [bara'dure] f (trava) ruša f. surovost f. jecati. genevre). O voi e o viôt chel omenon cu la barbe d'arint che mi fâs bon acet (Pa 11/99). (Onde). lu clamavin il ~ e al veve cuatri. lakomen. fâi la ~ a un biti boljši boljši od koga. brinje n. okruten. al veve un ~ di gras che i contornave come une curnîs la muse fintremai es orelis. -ose adj ki ima iztopajočo. jecati. gneča f. al fâs di miedi e di ciroic. o ai passât gran baraondis. grozovit. na škodo. contimi. barbôs [bar'bo:s]. reven. menjavati. brada f (del obraza). barban [bar'ban] m stari stric. brinova jagoda f (Juniperius communis). krutost f. strašen. di ducj i malcapî des resons militârs. neomikan. che ur gjave e nus gjave dignitât. Barbean [barbe'an] kr. podbradek m (petelinov). lis buteghis artesanis. nezgoda f. barbelant. lis speziariis. preobrat m. jermen m pri uzdi 2. . šušljati. barbuç). fâi la ~ al mus storiti kaj nekoristnega. la vôs grocje. (človek) bradač m. barbirâ [barbi'ra:] it → sbarbirâ. krut. spremeniti. barascam [baras'kam] m → brascjam. framieç di une polke barbine e di un tango (Pa). ujec m. divjost f. rimpet di Osôf (GP). baratâ [bara'ta:] tr izmenjati. vrvež m. nomenant cualchi nevôt coadiutôr cun erìt di sucession (JM). brada f. ZOOL pegasta sova f (Tyto alba) 2. barascjam [baras'qam] m → brascjam. trê raps di ~ sù e jù pal cuel. mešetar m. Trasformâ un lari interessant intun galantomp ~ no jere di sigûr la sô plui alte aspirazion. barbon II [bar'bon] m ZOOL barbon m. che e zem. FIG tepec m. i m (Spilimberc) Barbeano. come un gran pugn. sprememba f. ~ adj 1. vrvež m. grozovitost f. Ogni altri popul che nol sedi stât roman o derivât. Tal ’38-39 al tirà sù un grant ~ su la spuinde çampe dal Tiliment. barbezuan [barbedžu'an] m 1. grozen. bedak m. barbarisim [barba'rizim] m barbarstvo n. razdivjati. barbarie II [barba'rie] f barbarstvo n. barancli ['bande] m BOT brin m. zamena f. govoričiti. odpor m. mat però’l è di stimâ / chel cu crôt a chest ~. (redko) brada f (del obraza) (bolj obič. goljufen kvartopirec m. menjati. barbe II ['barbe] m stric m. rušina f. tepež m. navzkrižje n. ~ di bec BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). Si trate di un compuartament ancje sotan e diseducatîf. štrlečo brado. podbradek m. nečloveškost f. zunanji obrambni zid m. barbaioc [barba'iok] (t. trgovski zastopnik m. barbuç) 3. nenegovan 2. Lis vicendis barbarichis che o vin sot i vôi tai agns resints (sf). baraonde [bara'onde] f (neobič. slissâ la ~ a un prilizovati se. de Lighe lombarde e de distruzion di Milan par man di Fidrì ~ e de bataie di Legnan (JM). brinov grm m. A nô nus semee une cerimonie mieze barbare e salvadie (Bibl-Lc). ~ di frari (Plantago coronopus). ~si refl nadomestiti. passâsi di ~ in nevot prehajati (nasledstvo) od strica na nečaka. si sintive il ~ de moka (PauluzzoN) 2. une gnove cu la ~ lungje neaktualna. Si passavin il Patriarcjât di ~ in nevôt. ~ adj beden. izpremeniti. barbe I ['barbe] f 1. puar Bet. barbaretât [barbare'ta:t] f barbarstvo n. di ~ (scritorsfurlans). ozkosrčen. barbarizâ [barbari'dza:] tr in it pogoršati (se). bebljati. kolobocija f. divjaštvo n. kupčevalec m. reči eno (Sg). su la strade. surovost f. barantač m. “Al è tart par gustâ” al barbote in ultin intant che al studie. Puar ~ misogjin e vedran. otrditi (se). Barberosse [barbe'rose] os. ~ adj bradat. Nanarià. momljati. nesveža novica. barbin [bar'bin] m 1. barbule) m bradelj m. grozovit. (Pa 02). kozja bradica f. Niculau dal Cumieli. borba f. momljati. zelenec m. barbecjan [barbe'qan] m VOJ. jecljati. ~ di cjavre kozja bradica f 2.baradôr [bara'do:r] m slepar m. lavorents. barbaritât [barbari'ta:t] f → barbaretât. barafuse [bara'fuze] f 1. barbaric [bar'barik]. opravljati. barbarichementri [barbarike'mentri] adv barbarsko. rvanje n. blatoglavica f. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de Bosgne di vuê. (BelFa). a la ~ di v škodo. divjaški. barbarie I [barba'rie] f brivnica f. koga deklasirati. spor m. lis becjariis. travuardant i doi ingrès (Mar). / o sint a cressimi il sglonfidugn (bolj obič. neolikan. baranclade [baran'klade] f brinje n. -iche adj barbarski.) cjevul. (JM). → (manj obič. (bolj obič. barbot [bar'bot] m jecljač m. (CoTar). (Ta). masse mare par me (BrLi). za-menjava f. barbonçâl [barbon't∫a:l] m 1. surovež m. barbote (scritorsfurlans). e il ~ che. sienâr ~ di cartel e bausiâr. barbarski. puh m. ce ca ce là. neotesanost f. zmešnjava f. godrnjati. zmeda f. barbizâ [barbi'dza:] it biti podoben stricu. jenfri di lôr. barbote e a vai. martoriade la Europe par trente agns. tartaiot. nesreča f. neotesanost f. divjak m. (teatrodivile). al jere barbar. malenkosten. nečloveški. tartai. zamenjati. scjampât il flôr de int a cariere che si intint tra lis patriis barafusis 2. si imbat in Taresine. barat [ba'rat] m iz-. in ogni câs no tu sarâs po tant ~ di lâ a contâ i tiei suspiets a la autoritât. e lâ a viodi lis glesiis di S. podivjati. nered m. Al è stât un at di pietât e di onôr impuartant. bradica f. (Pa). ~ cuatri peraulis malo poklepetati. Ancje jo o ai cjapât la misogjinie e la misantropie di miò ~ ornitolic. surov. jecljati. barbotâ [barbo'ta:] it 1. sgnape di ~. podbradnica f. krut. kruliti (po črevesu). (Bel). sgnape di ~ brinjevec m. cjan ~ koder m (pes). a jentravin a Auschwitz liberant i pôcs sorevivûts dal cjamp di stermini. barbelâ [barbe'la:] it brbljati. blebetati. blatnica f (Mullus barbatus). HIST oporni zid m. pretep m. Al fo.(CoCod). barbet [bar'bet] m golobradec m. zverinstvo n. dîs po: iersere in chê ~ no tu âs podût spiegâmi ben: contimi. barbîr [bar'bi:r] m frizer m.

barel ['bare??] m → barele. cui siei palaçs e lis sôs glesiis. barbotin [barbo'tin] ?? barboton [barbo'ton] m → barbote. Il ~ si è spostât plui che mai su Triest. Barbure ['barbure] os. zelenec m. a varès fat miôr a cjoli un cun mancul ~ e plui snait pe famee. barcjace. voditi pogovor. Mufe e aiar malsan che al va fûr pal ~ spalancât de veretât. barcjon [bar'qon] m METEO vihar m. meniti se. A jessirin e a montarin su la ~. La frute. / e a si sint un brusôr tra cjar e piel 2. bardelâ [barde'la:] it cvrkutati. plavica f. lis ertis (i antîi). (Enrico). spretno ravnati. cvrčati. (La 06/2). a comparì su lis barenis (JM). golobradec m. barbote [bar'bote] (t. i m IT Barcis (Pn). (BrLi) Zaprta vrata in okna. barboton) m mrmrač m. nus puartin la uve cu la ~. (mediarete-edu). brada f (del obraza). klepetav. Un dai ultins restâts al è Bepo di Mio. come di un ~ plui lontan de fin dal mont.i. paglavec m. bardassâ [barda'sa:] it nadlegovati. (Bibl-Zn) Odšli so in stopili v čoln. kozji presnec m (Evonymus europaea). brodar m. jecljanje n 2. Noaltris po. bardassel [barda'sel] m deček m. navihanost f. pobalinstvo f. barcjuce. hudouren oblak m. parcè che i Talians a son plui pronts. nus onoravin unmont e cuanche o vevin di ~ nus àn puartât dut il necessari. In pôc timp une altre citât. barcjarûl [barqa'ru:l] m čolnar m. ora esamineremo le ali (barcjessis) di questo grazioso fabbricato. blebetanje n. bareglot [bare'glot] m dvokolnica f. toda tisto noč niso nič ujeli. -ese adj GEO barijski. navihanec m. bare ['bare] f 1. e in chê gnot no cjaparin propit nuie. Cun doi barcjons cjariâts di mangjative a rivarin a imbroiâ i soldâts austriacs e (Natisone/furlanis). un vieli ~ che tal Tiliment al à vivût par tancj agns. barbuç [bar'but∫] m 1. bardion [bardi'on] m vez f. barconade [barko'nade] f veliko okno n. al cucave in sbighet tai barcons cuasi (Tolazzi) barconete [barko'nete] f → balconete. bardane [bar'dane] f BOT repinec m (Arctium lappa). zgovornost f. → barbin. podbradek m (petelinov). bardassele [barda'sele] f dekliček m. lopovščina f. barbule ['barbule] f bradelj m. iti na ladjo. kramljanje n. alc di to mi scjalde mê ~ (Leng). e in fin dai fats al sa di ~. godrnjanje n. jezičnost f. barcjone [bar'qone] f velik čoln. čoln m. baricentri [bari't∫εntri] m FIZ težišče n. barcje ['barqe] f 1. → leamp. velika barka. ladijski naklad m. barete [ba'rete] f čepica f.. govor m. barês [ba're:s].. gobezdač m. Stant però che i marinârs a cirivin di fuî de nâf e che a stavin za molant jù tal mâr la ~ (Bibl-Az). pobalin m. → barbaioc. deriv. barcjone. In cheste ocasion si organize la tombole e si da il premi pe ~ in flôr. ribiški čoln m. ~ a la cavrete. menâ la ~ pogovarjati se. barcjon [bar'qon] m velik čoln. ~ tr prepeljati z ladjo. sbassantsi viers la curint. brodnik m. žlabudravec m. che al trate cul diaul la sô ~ e nô chi riducin cence poris tal cantin fin che l'estro dal destin (Furlanist) 2. jecljati. dvokolnica f. (redko) malopridnež m. barecocul [bare'k‫כ‬kul] m → baracocul. barcjesse [bar'qese] f ??barchessa. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di ~ e di Redone (La 03/01). barete di predi [~ di 'predi] f BOT 1. chel ~ di Amôr i vierç i voi. vožnja (krog) z ladijo. (redko) konica f. → fusâr 2. godrnjač m. bardelon [barde'lon] m kvasač m. klepetavost f. barcon. Je rivade une ~ cun dusinte sacs di sâl cun dusinte sacs di sâl par salâ (stringher). bardasse [bar'dase] m 1. blebetavost f. su la ~ dal cjast deriv. (Sg). otročad f. Dentri un ~ a navighin dal mâr lunc il Stela (teatrinodelrifo). otročarija f. mrmranje n. modrica f (Centaurea cyanus). otrok m. ~ m GEO prebivalec Barija. blebetati. kramljati. Puartis e balcons siarâz. barcon [bar'kon] m okno n. Gjeni Agostinis. klepetati. vê un cjâf a plene (carn. klepetec m. barcic ['bark] ?? E’ rivarin sul pas de barcic. jo o dopri par salvâti / dute la mê ~ 2. regâl (e inoportun ta un marcjadant fi di marcjadants) (Mar). baretis neris črne baretke (čepice).) biti trmast. barcjine. Daspò cuindis dîs a rivarin un ploton di talians cu lis baretis neris (JM. bučanje n. al cimie e al mene la ~. barcjute. 2. (Scf) barcon [bar'kon] m → balcon. kola npl. (Bibl-Az). navihanka f. barcjace [bar'qat∫e] f brod m. il soiâr dal ~ okenska polica. Barc ['bark] kr. barets di cjarte par ducj. 2. barka f. klepetanje n. . bardele [bar'dele] f 1. slabo govoriti. biti predrzen. barburice [barbu'rit∫e] f BOT modri glavinec m. tovorni voz m. nosila f. barconete [barko'nεte] f okence n. movi la ~. e racueieve aghe cu lis mans a zumiele. barçan [bar't∫an] adj ??barciški. balkon m. govorica f. porednost f. domačin kraja Barcis barcjâ [bar'qa:] it vkrcati se. kozja bradica f. la plane. f Barbara f. i m (Pravisdomini) Barco. ploha f. plui sveâts e ancje plui lichignots e bardelons (scritorsfurlans). il ~ in sfrese priprto. Salvâ). Al cjale abàs viers la roe di une di chês barconetis (Mar). bardassade [barda'sade] f otročija f. paglavka f. blebetač m. chiamato "lu ~" (il barese) (don) baret [ba'rεt] m čepica f. mrtvaška nosilnica f. → bardassel. e alçant il ~ si le butave a gotis sul cuel (lacomugne) 2. barcjute [bar'qute] m čolnič m. na pol zaprto okno.. pomenek m. Barcis ['bart∫is] kr. FIG oderuška kupčija f. podveza f. nosilnica f. ~ m prebivalec. barcjade [bar'qade] f 1. FIG judâ la ~ s silo se prebijati. bobnenje n. brod m barcjemenâ [barqeme'na:] v: savê di ~ previdno. une ~ sul lât. barele ['bare] f kočijica f (za dve osebi). e simpri ubidients / a ducj i vuestris ordins / cence ~s. barcjate. barčica f. mrtvaški oder m. barene [ba'rene] f sipina f. ~ adj gobezdav. (lacomugne). stogljaj m. barcjete. nissune lûs parentri. biti trmoglav. Dome cussì si po perdonâur l’assurditât di vê metût adun un teritori metropolitan circoscrit e fûr ~ cuntun teritori ben caraterizât (Pa 03/8). obala f. paglavec m. Falope al tacà un mus tôr un barel e al cjamà un pôc in dî (manj običajno barel m).barbotament [barbota'ment] m 1.

(OLF). bariere [bari'εre] f 1. . neokreten. nižava f. hudobija f. ∼ gjeografiche e politiche zemljepisna in politična prepreka. lesket. Dongje de stale e jere une lobie plui basse. zagrada f. sierais di scjans / e bariduris di lagune 2. barlot [bar'rl‫כ‬t] adj (carn. plitvo. barufant [baru'fant] adj prepirljiv. nižji. barlumâ [barlu'ma:] tr zagledati. buren. cui di tiremole (Zili) barilut [bari'lut] m sodček m. / [al] fo amôr ~. spremiti. služkinja f. (CoCamp). no. razposajenec m. naplavljena sipina f. barîl [ba'ri:l] (t. ~. cun voli diligent tu il cercjarâs / e apene barlumât slungje la man. z basom (glasom). razuzdan. šala f. pocestna otročad f. (Pa). barp ['barp] m ZOOL mrena f (riba) (Barbus barbus).baricentric [bari't∫εntrik]. . (Percude). La globalizazion dai marcjâts. burka f.. pobalin m. pokazati. barometri [ba'r‫כ‬metri] m barometer m. na potep. abandonadis / a ~ pes stradis. animis inocents. muhast. baročen. (CoCamp). lis monts di Cjargne a barlumavin lontan cul blancôr des cimis neveadis. une curdele basse 6. čuden.. strambolot. opaziti. ma sul plui biel / de mê fortune urtai tal ~.i. domislica f. navihanec m. pregraja f. bedast. prevara f. barufâsi [baru'fa:si] refl kregati se. No si sa la cause de ~..). La ~ e je il spieli de vite. krek m. tih (glas). / come cause d’ogni mâl. paglavec m. ~ m lesketanje n. pripovedovati. ~ it iskriti se. bistroumen domislek m. bas ['bas] adj 1. ponižen. ma contât la ~. težava f. pravdar m. navihanec m. bleščati. Lis pussibilitâts di intervent a son dôs o indotâ lis stradis di barieris cuintri dal rumôr (O) 2. Pardabon al è in Friûl. dâ la volte a la barile. 69-81). brezdanja globina f. blišč m. chestis dôs cjadenis a rapresentin une ~ naturâl e eficiente pai aiars umits (SiF 02/2. sipina f. barufe [ba'rufe] f 1. zvijačnost f. soroden. baroncel [baron't∫el] m paglavec m. parcè che e je rigjavade de vite. lasati se. ovira f. mai vierte cu la int basse. Fra Vignesie e l´imperadôr Massimilian la ~ si strissine par agns. (Sg). polsenca f. al procurave di sghindâsi e di passâ vie cidin par no vê ce fâ cun chê ~. manj vreden. zapora f. ponižen. malopridnost f. in chel puest al jere un gran ~ e un puint di len. che al è composit. rvanje n. plurilengâl e ~ (convergenzaperilfriuli). malopriden. → baronade. barili [ba'rili] m → barîl. drhal f. ma cumò Jack White al è stât denunciât e al riscje adiriture la galere! (Furlanist) 2. Il Friûl in etât baroche (Natisone/furlanis) 2. ovira f. svetlina f.(Pa). no la mê coche. blesket m. / cjapiel a la baroche. nizek. Jê. (Bel). 2. la int de ~ di Rocjefrede. bojevnik m. bistroumnost f. prepirati se. MUZ bas m. tapêts e coltrinis. pravdati se. FIG stisnjen. lâ cul cjâf ~ iti s sklonjeno glavo 5. prepost. Bartolomiu [bartolo'miu] os. pohleven. 2 ospedâi a varessin di deventâ un pôl sanitari ~ par dutis (Pa). prodina f. al sameave pront a scjafoiâti di ~.(CoCod). barlum [bar'lum] m lesk m. pričkati se. podlež m.i m → Rodean Dal Bas. sij m. svojat f. (Tolazzi). strog. pregrada. cui di scuindisi. lopovski. vzburkan. ~ m 1. discjamâ barilis zvračati drug na drugega odgovornost. pokvaren. rvati se.) debel (fižol). barile [ba'rile] f → barîl. Aromai lis barieris fra culture umanistiche e culture sientifiche a stan colant par dut. plitev 3. monture decorade. tlakomer m. clâ al ~. intindude come il vignî mancul da lis bariduris gjeografichis e politichis (SiF 03/3. spopasti se. nenavaden. pregrada f. sin che rival lavie. porednež m. come un zi sul prin ~ di arint da la albe. šaliti se. sijati skozi. utek m. tepež m. svit m. ~ m prepirljivec m. pravda f. pretep m. ~ adj pregrešen. nepoštenje n. 39-58). tesen. barzaletâ [bardzale'ta:] it pošaliti se. baruchele [baru'kele] f past f. al è puest par ducj! (Pa). baron I [ba'ron] m baron m. / inmò discolce 2. plitvina f. hudobnost f. la ~ a torne di passon. / scarpis impantanadis. prevara f. al è stât simpri un ~ chel Nuto. slutiti. hudoben 4. in egoisim. barilibutaç [barilibu'tat∫] m preste lomiti (otroška igra). lopovščina f. FIG težava f. nizek. e cuindi meti un fren / a tante ~. larc e plen di mobilie. Tu ju viodis a cressi in sapience. zloben. somrak m. capin m. pregraditev f. majhen. lesketanje n. sij(aj) m. zapaziti. svetiti se. fantacine cussì frescje e barone. a ~ simpri tra fradis. krvnik m. barile) m 1. zagrada f. lopov m. vžgati se. nujen. pregledati. vohun m. FRAZ lâ di ~ in butaç. cui voi plens di soreli. zvijačen. jo di prin e lui di ~ 2. lesketati se. lopostvo n. lesket m. (glesie). sodrga f. 3. dovtip m. tignî ~ un imeti nekoga pod kontrolo (nadzorom). barisel [bari'zel] m birič m. voditi. bariglarie [bari'glarie] f poljska pot. ruvati se. etât e gracie ma ancje in ~. il cont de Merveldt e il ~ Degelmann. podrejen. -iche adj FIZ naravnan na težišče. baronie II [baro'nie] f 1. mi cjalà ridint biel che lis tetis plenis a balavin tant che miluçs intun ~ di aghe ardiente (lacomugne) 2. na sprehod. baronie I [baro'nie] f baronija f. / se nol scjampe pe taviele / lu impiravin sunt’un pâl. FIG scjariâ barilis. ~ di place. govorniški oder m 3. podlost f. spor m. baronstvo n. navihanec m. Il tinel. luščiti. Par cuatri di lôr: 350 gr di fasûi barlots cjargnei (Natisone/furlanis). blišč m. FIG pokoren. baronade [baro'nade] f prekanjenost f. FIG nizkoten. Il Friûl. → sflocje. baridure [bari'dure] f 1. Tal dì de fieste di Sant ~ Apuestul destinade dal arcivescul . baronon [baro'non] v: a ~ naokoli. baroc [ba'r‫כ‬k] m ARS barok m. barili. nagajiv. kratek izlet m. ~ naturâl naravna pregrada. ozek. etât baroche baročno obdobje. čudaški. čistiti (riž ipd. rovež m. intal so paisaç un ~ di mont intîr. -che adj 1. dal alt al ~ . sod m. policaj m. razposajen.. zvitost f. duhovito se šaliti. mezans e luncmetraçs realizâts in massime part in video. za norca imeti. al invide a gustâ i trê plenipotenziaris austriacs. kateder m. nemiren. nepremišljenost f. Si trate di curts. baron II [ba'ron] m 1. di ~ kot bas. bariton [ba'riton] m MUZ bariton m. blesk m. barzalete [bardza'lete] f dovtip m. cjaspâ ~ načeti krek. devica f. zloben. cuntun budget une vore ~. a ~ → abàs. baraba f. blesk m. a tacarin a zuiâ par lôr cont: In chê ~. usrediščen na težišče. malopridnež m. naplavljena sipina f. Bas ['bas] kr. sleparija f. ~ adv nizko. la Verzine in estasi a deventà blancje blancje. no covente ~ fra koinè e variants. in tristerie. il marchês Del Gallo. m Jernej m (IT Bartolomeo). dekle n. brenta f.

~ m prebivalec Basla. slab. a cumieriis. A vegnin fondâts e po rinfuarçâts Julium Carnicum e Forum Julii come basis militârs. basilisc [bazi'lisk] m MIT 1. f Bazilikata f (IT Basilicata. i m (Cjons) IT Basedo. → fonde 2. e je la seconde sconfite fûr cjase (Onde).i. Lucania). A Aquilee a son daûr a dî Messe Grande te Basiliche Mari. bassure [ba'sure] f nižina f. (Vichi). Bassan [ba'san] kr. Lis pieris gruessis dal gnûf ~ a forin gjavadis des montagnis . basin [ba'zin] m LIT poljub m. (CoCamp). trapasto. praded(ek) m. Là che la fuarce dai muscui e des spadis e jere considerade virtût ~ par un stât. po neumnosti.i. la massarie Polonie. basalt [ba'zalt] m MIN bazalt m. basche adj baskovski. na pol surov. prednik m. La bandiere basche (Ikurrina) e à une crôs di arint suntune crôs di Sant Andree (Ac). basrelief m. basoalmentri [bazoal'mentri] adv neumno.. uno scemo. ZOOL bazilika f. pobit. ravnina f. temeljen. potrt. meti a cuei ogni matine la ~ [per i gratti]. ancje il gno amî Mistichel o cemût che al si clame chel ~ (BrLi). Mi doi di fâ par mandâ inte ~ un sorestant politic.. Bresse e ~e dal Cormôr. indi ricuardìn cuatri: il frari ~ Brollo (1648-1704) (Leng).) srednje. bassarule [basa'rule] f (t. lenghe basche baskovski jezik. priložnost f. ∼ di dâts RAČ podatkovna baza.i. podstavek m. fi mieze etât. (Mucci). i f (Cjampfuarmit) IT Basaldella Del Cormor. basrilêf [basri'le:f] f ARS ploski relief m. (Provincia). m Basiliano (UD). južna Italija. Baschiera ['baske] priimek (carn.] fami pûr pierdi i bêçs a la ~. Basilicade [bazili'kade] kr. che i miei scrits / si palotin ~. un pôc a la volte a messedâsi e a fondisi cul latin uficiâl. ∼ militâr vojaška baza. basilicâl [bazili'ka:l] adj ARH bazilikalen. tai ôrs dai cjamps e bojons tes bassanus. slaboten. basavone [baza'vone] f → basave. si fâs la ~ par najde se sredstvo za. naložiti. deti. basic ['bazik]. namestiti. depresija f. → bussadute. -iche adj KEM bazičen. basili [ba'zili] m BOT bazilika f. Basilian [bazili'an] kr. basaltic [ba'zaltik]. podnožje n. Basili [ba'zili] os. bosiljek f (Basiliscus americanus) 2. po a restave la glerie. base II ['baze] f → baze 3. dividût tai Comuns di Cjampfuarmit. Cumò ancje i sindics de ~ furlane a protestin pai progjets leâts al Coredôr european 5 (Onde) 2. postaviti. Restât tant che un ~. . al contrari de grande difusion dal latifont inte ~ Italie destinât a jessi dal dut sterp. neumen. ~ al è deventât une ponte di citât. ded m. (CoCamp). trap m. FIG osnova f. baskovščina. Un ~ di là da la aghe. srednjih let. spraviti. vuê al à cjapât un pôc di pantan… et voilà: un biel ritrat in ~ di Napoleon (Ta). HIST bazilisk m 3. basalisc [baza'lisk] m 1. podstavek m. (Natisone/furlanis). basilâr [bazi'la:r] adj osnoven. m Vasja m (IT Basilio). bassete [ba'sete] f stara igra s kartami. ancje se i nestris ~ a jerin purpur celtics. ZOOL bazilisk m (Basiliscus americanus). Basoie [ba'z‫כ‬ie] kr. la ~ južna Furlanija. pobitost f. zmešan. chê dai Baschiera. praoče m. pramati f. podpreti.i f Basel (v Švici). burint fûr in cheste forme il ~ di chel romanç che inmò si dopre in dì di vuê. bazilisk m 2. ju pe ~ v južni Italiji. ljubček m. par difindi. Basche ['baske] f Baskinja f. basiliche [ba'zilike] (t. (La 05/11). e dopo strucjâle? 2. 3. se la ~ / la volevin sclete. baskovska čepica. ~ m bedak m. basket ['basket] m košarka f. bassament [basa'ment] m → abassament. nizkotno dejanje n. it Al jentrà tal convent dai fraris minôrs di ~ tal 1666 (GE). bandiere basche baskovska zastava. žalostno. une ~ di resistence cuintri de globalizazion (Pa 02). nekuhan. Pe scuadre di ~ di Udin. v letih. zovins. basave [ba'zave] (t.(La). Bask m 2. -ese adj baselski. posaditi. podstava f. trapast. basament [basa'ment] m 1. bedasto. denant dal guvier talian (Pa 05/05). / salût perfete / ’l ere il vuadagn. ~s. ~ m 1. i f (Vivâr) Basaldella. bassarot [basa'rot] m → bassarûl.. bassarûl [basa'ru:l] m južnjak m (z juga Furlanije/ Italije). i f (Spilimbèrc) Baseglia.(CoCamp) 2. nizkotnost f. basili m) f REL bazilika f. furlans. o ai plantât une mascjute di ~. vechos. che al deventi dôs voltis ~ 2. basoâl [bazo'a:l] adj bedast.. bassilâ [basi'la:] it → bacilâ. Basêt [ba'ze:t] kr. demon m. une ~. Baseie II [ba'zεie] kr. fortune [. basilês [bazi'le:s]. la ~ južna Furlanija. disii a chel ~ lì (segnant la femine). basofie [ba'z‫כ‬fie] f 1. basavon [baza'von] m 1. (počutje ipd. o finìs l’an cuarantevot / cul molâus lune gnove e timp ~ 4.) a no nus judant a cjatâ las origjinas di una das fameas plui numerôsas di Negrons. basse ['base] f jug m.basâ [ba'za:] tr utemeljiti. Bassitalie [basi'talie] f Južna Italija f. i f (For Disot) Baseglia. trapon m. Basandiele [basandi'εle] kr. FIG hrana f.. Baseie I [ba'zεie] kr. base I ['baze] f 1. Basse ['base] f 1. reazion basiche bazična reakcija. planjava f. redka. Il non sielzût al fo Firebird. se al è ben vêr che l'ultim ~ che si ricuarde di vê viodût al è chel che tal 1988 (Furlanist). → bassarot.(Piç). bassece [ba'set∫e] f nizkost f. obsedenec m. basot [ba'zot] adj 1. baskovka f 3. baskovski jezik. hudobnež f. Bassa ['basa] → Palaç de Bassa.i m IT Bassano. basc ['bask]. ne preveč dobro. ce stimaiso. -iche adj MIN bazalten. mê none mi diseve "~". Basandiele Di Midun [basandi'εle di mi'dun] kr. i f (Claut) IT Basoia. nemočen. par vê sintût mê ~ a dîi a un sô nevôt. bassane [ba'sane] f potrtost f. al baste un ûf ~ 2. baza f. discocolâts su la ~. plehka juha f. basavone) f prababica f. ??Rimasto come un imbecille. un di cà da l'agadôr (Furlanist). ma no à cjapât (F). (Pa) Basilee [bazi'lεe] kr. ma basile ben che no coli. osnova f. FIG sredstvo n. bosiljek m (Ocymum basilicum). baza podatkov. jed f. PEJ) južnjakinja f (z juga Furlanije/ Italije). lassat ancje daspò di bande parcè che in conflit cun la ~ di dâts Firebird SQL. možnost f. (bassafriulana). 3. baza f. sivo. met la sclope tal cjaton. → Pasian Sclavonesc. cui voi neris de lobie denant.

A Cret o rivavi strafat tanche dopo une ~. a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul ~. pokvarjen. al cjapà une malandrete ~.ma (ancje) ne samo. il ~. lassât dibessôl in face es fuarcis di Carli. chel di meti scrupui ancje tes robis claris (JM). direndaj m. bastonade [basto'nade] f udarec s palico. dvospolnik m. pankrt m. Bastilie [bas'tilie] i. baste che ['baste ke] co da le. bedak m. čoln m. tepeški. (Mar) 2. (FogMil) ~ adj → fiere. vrsta f. (Basc). kokodankanje n. spremeniti se. gorjača f. la politiche bastonadorie nasilna politika. a ~ FIG v ogromnem številu. bastard m. bastiment [basti'ment] m ladja f. intun davoi di scraçulis. batisim). bataice [bata'it∫e] f spopad m. čolnič m. A son zîrs cul pulmann. kup m. nepristen. bitka f. che a son fetis di pan passadis tal ûf e disfritis te spongje. (Pa 02). prepir m. raznoroden. grmada f. tepec m. tant baste che masse! dovolj je. mešanec m. drog. zmeda f. Bataie [ba'taie] kr. bataion [batai'on] m VOJ bataljon m. batali [ba'tali] m 1. PROV Tant mi baste tant mi fâs Zadovoljen sem s tem. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il ~ liberant la rodele di fûc che svualave tal varc vueit sotvie (Scf). 2. chel . udarec m. davščina f. batais.bast ['bast] → baste II. palica f. (Natisone/furlanis). (BrLi) 3. bateriolic [bateri'‫כ‬lik] m bakteriolog m. spriditi se. šalupa f. cjaval di ~ FIG paradni konj. tolkač m. palica f. hrušč m. bataìn. razpredeknica. barka f. bataie [ba'taie] f 1. borba f. tolkač m (na vratih). krepelce. di fruts e di batacui 3. orodje za mlatenje žita 2. imeti dost. a viodi "La ~". raglja. klepet-ec. spremeniti se. IRON) pogumen. bastonut [basto'nut] m palčica f. e i Batecui. lajež m. batelâr [bate'la:r] m izdelovalec bark. baston [bas'ton] m 1. Lassie nol è un collie ma un ~. FIG breme n. palica f. batadorie [bata'd‫כ‬rie] f nakovalo kosca. letev f. un ~ di cjocolate. bataglade [bata'glade] f udarec m. bastardâ [bastar'da:] tr izroditi. al paie lu zocul ??Adel verpflichtet (bolj obič. bataiais. o incontri propit lui. batarili [bata'rili] m cvrčkanje n. toporišče n. FIG polutanski. bastalami [basta'lami] adj (t. bastâ [bas'ta:] it zadoščati. kar imam. par une dade ’o soi rivât a no filâi parsore. la epopee di Garibaldi pai talians. hraber. e si metè a sdrondenâ il ~. un ~ di fier 4. → batel 2. di taule. nepravilen. ~ m 1. dolžnost f. ~ di cusine. Salvâ). il ~ Glemone Guminski bataljon. (Pa). veliko število. klepet-ulja. bastant [bas'tant] adj zadosten. borba f. neustrašen. ladjica f. pokvariti se. Essis di Raviei). breme n. ropotača f. batarele [bata'rele] f razgrajanje n. batecul [ba'tεkul] (t. che al disvuedarès daurman de molene spongjose e mulisite (Mar). trkalo na vratih. i f (Feagne) Battaglia. vênt une ~ (di alc) ne moči več. il talian bastardât pokvarjena. ~ a sei cussì. Totate. ~. ogni pôc mi baste. ropotulja. TEH. nepristnost f. par gjavaint fûr un ~ lunc une cuarte. vrl. VOJ baterija f. tablica čokolade. si sint un colput lizêr al ~ de puarte. obveznost f. raglja f. (JM. ~. Ai 23 di Jugn dal 1916 al II ploton de CIX companie dal ~ “mont Arvenis”. -iche adj BIOL bakterijski. la colade de ~ pai francês. bastiancontrari [bastiankon'trari] m ?? A fâ cuintristorie si riscje di sbrissâ intun altri pericul: chel di fâ i bastiancontraris. ampak (tudi). les. nezakonski. lis bastidis di un gran cjiscjel. ropotuljaraglja. pošvedrana italijanščina. vreščanje n. drog m. nezakonski otrok. -de adj 1. e un dai cjavai di bataie al jere propit chel di fâ jentrâ il romanç jenfri i dialets italians. Las sopas.. cjamp di ~ bojno polje. ma ancje come assessôr. specialitât di Paulâr. pokvariti. bastardum [bastar'dum] m nezakonski rod m . preveč je. tovorno sedlo n. al è un nûl ~ / par inneâ il Friûl . il Friûl al fo simpri cjamp di ~ (JM). (Furlanist). la colade ~. disint che al è a consum. che a levin daûr di une politiche filoimperiâl (consorziocastelli). I unics lussos un aradio e un ziredisc a ~ (Bel). cui mai lis fasevial [le imbarcazioni] ? I ~s. bastart [bas'tart]. (Verone). .. ~si refl izroditi se. boj m. bataiâ [batai'a:] (batai. furlanska jed (t. treball). che o vin metût sù uchì. no baste. cul che al scree lu ~ . parvie che si tratave di une ~ che lui al considerave un erôr (GP). (Ta) 2. biti dovolj. tukaj se pretirava. une gran ~ di fruts ogromna grmada otrok. mešanega rodu 2. operete par furlan. o savês ce che o ai di dîus? che al è ore di finîle. tai museu. il gjenerâl Pilsudski i à dadi un ~ cussì ferbint → bataglade 3. neumnež m. Si à doprât une sielte di provis tiradis fûr di une ~ di tests (SiF). un so fiastri un fregul stramberie un fregul ~. miôr cognossûts come Essis di Raviei. –dorie adj nasilen. bastonadis di lire. batadôr [bata'do:r] m 1. ropotulja f. trden. Monte su il sienzât sul ~ e il barcjaiûl al reme cun fadie (fundacer) 2. → batecul. Nô o volìn poiâ cheste ~ di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel.. violentâ plantis e prodots. sprijen 3. nezakonski otrok. majhen krožnik (iz železa). utrdba f. barca muzzanese detta ~ . ~ it izroditi se. a restin instreçadis su la vualive mantie dal ~. paradna disciplina. (BrLi) 2. batel [ba'tel] m 1. bastonadôr [bastona'do:r] m ki tepe. batarie [bata'rie] f 1. utrdba). dâ la ~ a un norčevati se iz koga.. topniška enota 2. te Berlin a lûs rossis (Leng). spremeniti. batele [ba'tele] f barkica f. lu cjapai pal copìn par picjâlu sul ~ dal puarton come un codâr. / chel vuerîr ~. batain) it biti bitko. spriditi. bastide [bas'tide] f bastija f. tant ~ me che masse!. ancje pe straordenarie capacitât di ~ dai siei parons. cjapade de ~ padec Bastilije. bateric [ba'tεrik]. no ~ fra i mercjadants. Pierdût daûr de ativitât dal ~. boj m. boriti se. tabela.. gorjača. 4. nezgoda f. bastardele [bastar'dele] f (plitka) ponev f (iz žgane gline ali kovine). (Cisilino. o continuìn a progredî a cessecûl: a corompi. nereden. mlatev f. pretep m. bojevati se. bataie. cul ~ sul flum Spree. batacul) m 1. udarja s palico. ropatoča. f HIST Bastilija f (bastija. AVTO baterija f. kampanja f. če le. kol m. kupica f. batacul [ba'takul] m → batecul. poraz m. 2. al baste dî dovolj je reči. batina f . batem ['batem] m krst f. chel bon cristian. mlatič m. pokvariti se. baste ['baste] f 1. izrodek m. (Enrico).. sedlo n. un dai ~s che a batin il forment 2 → batali II. bojišče. hud poraz m.

-iche adj bakteriološki. (Pa 02) kjer je sovražna artilerija udarjala po italijanskih položajih. strah m. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il baston liberant la rodele di fûc (Scf). (Sg). nemir m. batint il candidât dal centri-çampe Flavio Pressacco (O). buinis. (Bibl-Lc) Prehodil je . baterist [bate'rist] m MUZ bobnar m. bojevati se. la savietât e l’instint di autoconservazion tal ultin a varessin dal ciert obleât l’omp a unîsi intune societât solidarie e resonevul. bakteriološka konaminacija. 11-20). batiram [bati'ram] m bakrar m. batifier [batifi'e:r] m železarna f. loputanje n. trema f. e voaltris dôs. biti. trepet m. → açalin. (Urban). aghe ~ krstna voda. un ~ di popui scjadenâts. plavica f (Centaurea cyanus). vpitje n. bučanje n. unic omp restât in paîs. iti skozi. batiment [bati'ment] m 1. tolči. igrati (karte). un ~. Par esempli chest ~ ossessîf sul consumisim. Par prevignî la contaminazion bateriologjiche de aghe di font e (SiF 02/1. bati cee) m trenutek m. suniti 2. armis bateriologjichis bakteriološko orožje. označiti. zasmehovanje n. batile ponoreti. te incoerence e tal paianisim pratic dai nestris batiâts (Bel). In realtât pre' Bepo no mi à fat mai ~ a machine un so scrit (Pa 11/99). eh! senò cheste sere us fâs ~ di vuestri pari. zmeda f. Il guvier al lasse fâ cence ~ cee. Di istât il soreli al bateve ancje su chês planelis maldertis (Tolazzi) bati daûr [~ da'u:r] it zasledovati. fužine fpl. grajati. In tal borc na campana a bat il Matutin e a tornin i dìs coma ch'a erin prin. bitje n. bonifiche dal teren. (dlhposse). vztrajati. rufian al è chel vieli / ~ di un Vulcan. (po)trkati. batinade [bati'nade] f šala f. (Bibl-Mt) 2. udariti. batibrucjis [bati'bruqis] m (zaničevalno) kovač m. o il mai dai pichepieris (Mucci) 2.bateriologjic [baterio'l‫כ‬gjik]. kremen m. Jê e je une studente.. e dut di batiduris / cuviert da cjâf a pîts 2. batiçâ [bati't∫a:] tr (zemljo) utrditi. FIG (šalj. upirati se. o voi a ~ in Afriche. poimenovati. PROV Prime di dî une peraule. ~ it 1. (mnenje ipd. burka f. upodobiti. kotlar m.. predicjant un ~ di conversion pal perdon dai pecjâts. te benedizion da la aghe ~ la vee de Pefanie e soredut te grande Vegle de Sabide sante (BelR). tun batût di voli v trenutku. didponût a dâ la vite / tant a planc che al ~. vuere bateriologjiche bakteriološka vojna. sul materialisim. ~ par imenovati. di visitis gradidis di amîs de prime ore. (Pasolini).. ropot m. ~ la ore (ura) biti uro. baticûr [bati'ku:r] m utripanje srca. A son comprindûts: “Ici”. kričanje n. šumenje n. fâsi ~ dati se krstiti. ~ il Matutin ??. . FIG (šalj. beračiti. (don) 3. oblikovati. ~si refl boriti se. biti se. trpljenje n. des vilotis di Zuan Lenuzza. al à tacât a ~ la ostarie 6. par movi il ~ che al vignive doprât par fâ imprescj (ictavagnacco). co miezegnot batarâ. biti. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il bec. 4. FIG krstiti. ∼ miezegnot biti polnoč. biti za petami. hipoma.) (z)močiti. Viodint a capitâ unevore di fariseos e di saduceos par fâsi ~.) nabiti. plavž m. il ~ dai çocui. fate dal ~ UT Gandhi intal so “Cjale ce sere” (’98). biti trden. ~ ciertis opinions 3. al veve batude con onôr la cariere militâr 5. obiskovati. La ruede e zirave par masanâ farine di sorc e forment. vzleteti. la concimazion e i diserbants. al patì mancul batiduris de pluipart di chei altris e la disconcuardie a regnà plui che altri tra i parons e no tra lis popolazions. gneča f. premagati. tepsti. Jo us batii ta la aghe par che si convertîs (Bibl-Mt). kresilni kamen m. poraz m. hrup m.) iztepač m. nesreča f. ugnati. sunek m. ~ la ale poleteti. → barburice. tratant di sclarî il gno convinciment (Enrico) 3. peti (pesem) 4. Agns di pâs e di serenitât. zmagati. hip m. batidure [bati'dure] f 1. E chel sunsûr saraial il strît dai cjars. ~ dûr vzdržati. e lavore intune radio (Ta). batibui [bati'bui] m 1. ~ il fier železo kovati. upor m. batem) m krst m.. E o batevi. al scugnive tignîju a ~ . il lat 4. (Bel) 5. nered m. bisugne ~ la ale come il gjal. al à concuistât la presidence al prin turni. obrat m. bateriosi [bateri'‫כ‬zi] f AGR bakterioza f... batifûc [bati'fu:k] m kresilo n. la robe cuntun ~ di cûr mai provât. Napoleon. vstaja f. Monica. la ~. i spirits sul cjast lassù mi fasin un ~. FIG hud udarec m.. al gjave il ~ e tic e tac e tic. (taicinvriaul) 2. al metè sù tal 1946 cun Felìz Marchi al fo batiât “Patrie dal Friûl”. baticuviertis [batikuvi'ertis] m (neolog. trenutek. che a documentin i efiets disastrôs dal ~ dai canons. ~ lis cjartis kvartati. (JM). otrdeti. dati vzdevek. REL krstiti. e intant jo o resti ca cul ~. inmanetant dutcâs. (AcademieSt) Napoleon po zmagi nad Avstriji zasede Furlansko. hrum m. batisim [ba'tizim] (t. cuntune presse pardabon poliziesche. batesimâl [batezi'ma:l] adj REL krsten. Chei che a batevin a crodevin che la sience. razgrajanje n. Alore lui al passà dute la regjon dal Gjordan. ~ di cûr utripanje srca. Eliseo al cirive di cidinâ il ~. batiâ [bati'a:] (o batii) tr 1. (Pa 02). contaminazion bateriologjiche bakteriološko onesnaževanje. batude la Austrie. bati ['bati] tr 1. compre de samence. ten peraule: ai nestris voi o vin di platâ il savôr dai amants fin doman. batiât [bati'a:t] m krščeni. vrvež m. ju tacà disint.. jih naložiti. E chest si lu palpe te religjositât superficiâl. nemir m. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis che lis grandis potencis a an sperimentât tal nestri disgraciât continent. al ocupe il Friûl fasint riformis sociâls ispiradis ae Rivoluzion Francese. vessio jo il so spirt tes batiduris!. udariti.) izpodbijati. lontans dal ~ e dai berdeis de politiche. baticûl [bati'ku:l] m škric m. bati fûr [~ 'fu:r] tr kovati. Lissandri. vik m. roganje n. batisesule [bati'zεzule] f BOT modri glavinec m. dulà che i artilîrs nemîs a batevin viers lis posizions talianis. (Pa 04/02). kolobocija f. (Pa). la ~. udarjanje n. napadati. zmešnjava f. la ploie e à batiçade la tiere dež je utrdil zemljo. lu vevi batiât par “monsignôr Fusete” 3. (ShW). biti na tleh. (službeno pot) skozi dati. un tradiment. premetavanje n. bateriste [bate'riste] m MUZ bobnarka f. ~ il vin. ~ di cee migljaj z očmi. ~ il forment žito mlatiti. tesnoba f. trušč m. udarec m. al bât il campionât. baticei [bati'a:t] (t. bateriologjie [bateriolo'ăie] f bakteriologija f. ~ a machine strojno tipkati. ~ lis nolis klatiti orehe. diviganje n. baterioterapie [bateriotera'pie] f bakterioterapija f. ščuvanje n. kritizirati. pripekati (sonce). sul edonisim. krič m. (ProvBr) 2.

tu sês ~ tu Ghine! bausie I [bau'zie] f (podla) laž f. maladets batocjats. gobec m. uničenje n. poraz m. ~ m 1. lisast (npr. ~ di colôr barvni prehod m. omarica f. krstitelj m. In coda. skobljanec m. batisteri [batis'teri] m krstna kapela f. batiste [ba'tiste] f baptistinja f. bausarie [bauza'rie] f lažnivka f. bau I ['bau] m pasji lajež. ~ adj REL baptističen. Spieli di un cjastic par pecjâts tant che la avarizie e la ~ (don). ~ tr osliniti. batulon [batu'lon] m blebetač m. strel m. maladete raze cuce. butelj m. prevara f. baptist m. priberačeno n 10. tolkalo n. zamah m. chestis a son zornadis di fâ des cjaminadis. drget m. I soldâts lu cjaparin par leâlu e puartâlu vie. oprsnik m 3. a Cussignâ. bati voli) m trenutek m. zatik m. bausâr [bau'za:r] m lažnivec m. tolčen 3. batist [ba'tist] m 1. un mafiôs.) izbruh jeze. baûl [ba'u:l] m kovček m. batudâr [ba'tude] f ?? dispès a messet di contis de vite di Cjasarse e dai “scuintris” fra i turcs (o sei i cjasarsês) e i batudârs (chei di San Zuan). cu la sô ~ e cu la sô invadence. Par vê une buine scuse. il cjavâl al cresseve il pas cuntune ~ nete tal cidin. takt m 5.. Avis) 4. bau II ['bau] m črv m. intun ~. da bi pisnil. e il ~ di Calist e l´altâr di Ratchis che cumò a son tal Dom. cui cu fâs une ~. il za vût iniment pre Zuan Batiste Piemonte che al rezè la incarghe dal 1871 al 1899. I tescj a àn di jessi inedits. gridavano "bàuf" (fermo) (don). pihljaj m. zlagan. pok m. cjapâ par un ~ imeti za lažnivca. prometen (cesta). bativoli [bati'voli] (t. zbodljaj m. bat m (pri zvonu). → pomule. ranjen. krstilnica f. tepen. vožen. vê un (alc) tal ~ požvižgati se na kaj. (Sg). sapica f. si sentà suntune bancje e si ricreà a sintî une ~ di aiar (MazzonIol) 5. nabiranje prispekov. (bolj obič. batina f 2. la lave dongje de int cidin. → bardele. luncs no di mancul di 70 cartelis cun 30 riis par 60 batudis pe "Sezion di narative" (Codroip. il pari al faseve il spachenapis e al girave cuntune coce picjade te cinturie e al meteve dentri la ~ 11. bavai [ba'vai] m (na)prsnik m. chê ~ di massarie. (Sg). ~ adj lažniv. bitje n. batulie [ba'tulie] f → patulie. come i poleçs cul cos 8. dal saût. → sbave. mah m. un lari. blebetavost f. batule ['batule] f zgovornost f. baulâ [bau'la:] it lajati. Sì ma il museu e il ~ ju sierin a misdì (BrLi). Une sezion tal lûc internet dal “Comites” ~ di Munic al presente cemût che si à di fâ. fan bausarie lažna lakota. (Pa 08/01) 2. slina f. ukor m. intune ~ di voli v mahu. zmerjanje n. un ~. la ~ la din a lis vacjis e ai purcits 12. baucant di lâ e gustâ a Vât. utrip m. pokec m (pri biču) 7. trkalo n. neumnež m. baucâ [bau'ka:] it pos.vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. beraštvo n. la ~ de cuae. postopati. (La 05/11). skedenj m. bavacje [ba'vaqe] f BOT → fonghe. ju muardeve.) opozorilni klic gozdarjev. v: lâ baucant lenariti. PROV lis bausiis a àn i pîts curts laž ima kratke noge. hlimba f. (pri redovnicah) podbadni. užaljen 2. de cernicule. čep za v usta. Simon (batiât Pieri) intun lamp di orgoi al à sfilât la spade de fodre di un dai soldâts (Pa 03/8). la profezie batocje. udarec m (pri strojepisju). scove il ~ par meti il forment. ma ducj o vignarin gambiâts. otroški prtiček m. intun moment. baste cjalâ ce che al è tal Museu. la ~ de cjampane. une ~ di nûl črtica oblaka. butâ la ~ peniti se od jeze. Batiste [ba'tiste] → batist. par une convigne cui duchis di ~. intune ~ di voli (Bibl-Corinto) 2. Zuan Batiste Janez Krstnik. jai contade une ~ (Natisone). tolkač m. nol è il durmî che al vierç il sium ~ (Tolazzi). (La) 2. cence dî ne au ne ~. udarjanje n. potolčen. otroški prtiček m. MET plena f (pri železu). bausie III [bau'zie] f (ročni) svečnik m. strissule). (pri predpasniku) predsrajčnik m.tu âs apene cenât. Bavarie [ba'varie] kr. pikčast. dal frangel 9. klepetulja f. (Enrico) nisem lažnivec. recamâ bavarins. bauf ['bauf] int (carn. ma coragjo. pikast. sluz m. un cjan al baule. latticello →. E cumò il malumôr mi monte drenti intant che o voi a cjase cul ~ de gjachete tirât sul cuel (BrLi). (veter) pih m. di Boemie e di Carintie (Pa 03/4). batoste [ba'toste] f (neobič. -ude adj 1.i f Bavarska f. ovratnik m. kembelj m. udarec m. E. pripeka f (sonca). ??. a stevin su la plaçute. pena f. dlaka). fâ/ contâ une ~ lagati se. cidin e. 4. bavâ [ba'va:] it (o)sliniti se. dopo vê brusâts tancj paîs (Natisone). (Bel). Ananie. živalski glas. neumen. si presentà a Ratisbone. batocj [ba'toq] m 1. utripanje n. kosmata svila f 3. cioè alla fine. parcè mo satane ti aial grimpât tant il cûr di rivâ a dîj bausiis al Spirtu Sant (Bibl-Az) 2. ~ e scoreât ponižan. bausie II [bau'zie] f ostružek m. udarec s palico. (JM). (La 06/1). peniti se. butast. ptičji. batude [ba'tude] f 1. batulone [batu'lone] f (ženska) klepetulja f. . razmik m. pobit. un cul cûr frêt come il nâs dal cjan e egoist fûr di misure. te ~ direte dal soreli. che a scugnivin contentâsi di butâ la ~ e spietâ che il leon al ves la creance di lassâur il scarsanali. dobiček m (iz podjetja). bavarin [bava'rin] m otroški prtiček m. ~ adj trapast. chei di Mortean 6. lis baulis de bacjare. trap m. lažnivost f. cence dî ne au ne ~ ne. udar m. mlatev f. taktirka f. fra lis altris a è famose la ~ che a derin ai Turcs tal 1477. E je une fan bausarie. bavar ['bavar] m 1. no ese ore di finîle di strissinâ il ~ pal mont?. cun batudis di cûr che scuasi si imparevint 3. tresk m. cence dî ~. skrinja f. (FogMil) 3. (Pa). prilizovati se. lažnik m. sunek m. propit sul volt e scomençe cheste biele stradute pôc batude. trkalo n (na vratih). Altre batoste e je rivade pe Badie tal 1509 cui soldats comandâts dal duche Oton di Brunswich che. batût [ba'tût]. 2. lažen. Magaricussinò jo no soi ~. dopo la cjase di Bepo Blancjin. baule ['baule] f jagoda f. . v hipu. klepetavost f. znak m. Di Cjantonut. (cjargne/fiabe). pardìe! / Eco ca che si invie / in socoros il ~ da l’angunie 2. → bavarin 4. presedek m. mahljaj m. bavarês [bava're:s] m Bavarec m. hip m. vratni jermen m. po padcu drevesa. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô borie. strast f. ~ adj bavarski. odtenek m 6. si impegne a fânt cent dî bausiis izreči laži. jezičnost f. al cjapave chel che i davin cence dî nancje ~. GRAD ilovnat pod 3. bave f 1. beračenje n. nor. datiloscripts.

bece ['bεt∫e] (t. nancje un ~ pes stradis niti žive duše ni na cestah 6. come i tricotecenis . beatifikacija. → aiarin. zabijalo n. bavisele [bavi'zele] f hladna sapica f. beâ I [be'a:] tr (nagrado ipd. beâ) tr (koze. . I 40 bonats a cjapin sù lis panolis une per une. sicu sacrifici pal pecjât. → bavisele 3. oster. bazilot [batsi'lot] m → bacilot. baviç [ba'vit∫] (pl. Bearzi [be'ardži] kr. macola f. ~si refl uživati (v). zobati. I Fusarium a produsin une grande cuantitât di micotossinis. ce grum di bestiis.) m kmečko dvorišče n. E si podarès lâ dilunc par 180 pagjinis a burî fûr becanots a otante. ovce) beketati. bebeâ [bebe'a:] (t. svež pihljaj m. akreš. odnesti stran. norec m. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il ~ 3.v. -ose adj slinast. (zelo majhna količina) črtica f. bavile [ba'vile] f luska f. pik m. zalotiti. Baviere [bavi'εre] kr. per cui. sluzast. štrlina f 5. ~ futût. bee) f INF ovca f. la cariolute e tancj altris bebeis. vivi a la beade voditi srečno življenje. (La 06/3). mi à becât un det 2. sreča f: vê ~ imeti srečo. F kozi f. beatificazion [beatifikatsi'on] f REL razglasitev za blaženega. che lis muchis no i bechin l’om! 5. lis becadis des gjespis. bazighe ['batsige] f → bacighe. bavicjâ [bavi'qa:] it → sbivicjâ. pizda f. FIG stakniti. (orodje) zabijač m. k sreči. luskina f. zabava f. da. pihljaj m. Bean Des Muiniis [be'an des mu'iniis] kr. penast. bavôs [ba'vo:s]. beade) f beket m. dobiti (npr. be ['be] f ime črke ”b”. Padre Venanzio Renier. pisniti. fâ (dâ) il ~ a lis stelis biti vsega zmožen. koristiti. bebece [be'bet∫e] f → bece. Po ancje un ~. une fete cjalde di ~ kos tople polente. beadon. lis disbruin (intune une sorte di fieste intal bearç) (Pa 04/02). FIG pridobiti. zmota f. no viodint svolâ nancje un ~ 4. vspodbadati 3. kljun m. ne imeti beliča. razvedrilo n. (Bibl-Numars) 2. vierzi il ~ odpreti gobec. (Bel). kavsanje n. beât [be'a:t]. bebel [be'bel] (t. bazot [ba'dzot] m → basot. pikati (s kljunom). malo špikati 3. veselo. ~ che dobro. svilni odpadki 2. tepec m. atente. zbosti. kozica f. in redenzie par vualtris. ~ e fusaproliferin (SiF 02/1. FIG pomol m. odpihniti. FIG mož nezveste žene. bebei) m igrača f. a cheste ore al è di solit za ~ ob tej uri je ponovadi že nabit. lis pioris a bebeavin.nem. napaka f. la malsane calme a fîl di campagne: nancje une ~ di tramontan (Mar). napaka f. [ba'vits]) adj slinast. bagnâ il ~ poplakniti. ninine. al viodè a sô volte il Gurizan tanche une periferie dal grant ~ triestin. Beade [be'ade] kr. butec m 3.i f → Bavarie. becadure [beka'dure] f kljuvanje n. zgrabiti. dutune cu la decorazion de capele de ~ Vergjine dai agnui. pijan. beketanje n. meketati. meketanje n. kozica f (ptica) 2. -ade adj REL razglašen za blaženega. → becanot. → bavôs. zmota f. cence podê ~ il gjat 4. beatitudine [bea'tudine] f 1. becanele [beka'nele] f 1. nol à un ~ di carantan nima niti prebiti pare. F ptič. s’o cjatarês des becanelis. bavesele [bave'zele] f → bavisele. om di fede e di libertât interiôr. doseči (kaj) 4. becade [be'kade] f kavs m. becâ [be'ka:] tr 1. vbod m. meket m. beadementri [beade'mentri] adv srečno. zbadati. base) F polenta f. blaženo. bavose [ba'voze] f ZOOL (riba) Okata babica f. bec I ['bεk] m 1. becarâ [beka'ra:] tr 1. che tant al à fat par prudelâ la sô ~ (Pa). ZOOL majhna sloka f. prigrizniti. hladen veterček m. beatificât [beatifi'ka:t]. -ade adj opojen. (GE). zaseči. zadovoljen. topel veterček. pridobiti. pena f. / tu la man tal patelon. 31-45). FIG gobec m. befutût) m 1. la lôr virtût si à beât il so bon mercedi. bec stuart) m ZOOL mali krivokljun m (Loxia curvirostra). živeti srečno. piti. nabit. (t. une ~ di suspiet. bebeade [bebe'ade] (t. srečen. bazâr [ba'dza:r] m bazar m. (oseba) živa duša f. al è dut sglonf di becaduris. beauvericin [bea'tu??] f KEM beauvericin. beade [be'ade] f → bebeade. REL blaženost f. bazigot [batsi'got] m → bacigot..i f Beata f. bebece) f F žensko spolovilo n. ~ m slina f. drobec m. becant [be'kant] adj bodeč. ~ sot di une ale opojen. ZOOL grbež m (Limnocryptes minimus) 2.. becât [be'ka:t]. bolezen). i f (Codroip) IT Beano. E cjantarà ancje la corâl “Capello” di ~ (Pa). ~ m REL blaženi m. bec in stuart [~ in stu'art] m ZOOL → bec in crôs. bebee [be'bεe] (t. Bean [be'an] kr. (Natisone/furlanis). la fescje ~. sot lis bavilis dai sardelons. bavelin [bave'lin] m (sviloreja) cunjar m. → biât. žgoč. la Italie e beche il Tirol di Misdì. trohica f. bearç [be'art∫] (pl [be'arts]) (< st. o ai becât un bon rafredôr (sf). pijan. (veter) pih m. ZOOL kozel m. (zelo mala količina) mrvica f. REL blažen 3. lahen veter m. kjuvati 2. kavs m. baze ['badze:] f 1. i f (Sant Cjancian) Bagliano. al sa che la prime ~ e je la puaretât. (pri kartah) vzetek m 3. al à simpri un ~ sui lavris. veseleti se. bec in crôs [~ in 'kro:s] (t.bavele [ba'vele] f 1. kljuvati. Don Milani. veseliti se. odpeljati. koza f. i f → Celant Bearzi. bazilâ [batsi'la:] it → bacilâ. piči. mrvica f. zadovoljno. bebei [be'bei] m → bebel. sapica f. vinjen. usrati se kaj komu. sreča f. bazizi [ba'džidži] m → bagjigji. penast. (u)gristi. dobiti. šara f. ti ricuardistu. imeti zlate roke 2. bec II ['bεk] (t. becanot [beka'not] m 1. beatificâ [beatifi'ka:] tr REL razglasiti za blaženega. / in chê di dongje il porton? / Jo o tocjavi la bebece.) uživati. polomija f. beâ II [be'a:] it → bebeâ. Su la taule de pâs. leseno kladivo n. črtica f. bazigâ [batsi'ga:] tr → bacigâ. bavicje [ba'viqe] f → sbivicje. sluzast. spoznanje n. ujeti. FIG blaženost f. doseči. beade adj 1. senca f. la clipe ~ prijeten. da 2. beadonon 2. ~ content . Ancje se cheste no fos la prime comemorazion istituzionâl dal Beât Beltram fate ca a Udin (Ac).

(Bibl-Lc). (Cadorini/furlan) 2. (pri trtah) suhljad m. neprijetnost f. sorenomenadis Fameis belancistis. v ravnotežje spraviti. tirant sù e jù il cjavut come par cirî alc di ~ (MazzonIol). FIG starka f. Belgjiche ['bεlăike] kr. ki obdaruje otroke v noči pred sv. a jerin lis balutis dal ~ a fermâsi. tremi kralji 2. in ~ v ravnovesju: Se il to cûr al è poiât in belance viôt di pesà ben il so valôr par podè (nonsoloparole). belessa [be'lesa] f (Pasolini) → bielece. obračun m. soreli e ploie. FIG klavnica f. i cesarons ju ai belançâts a otante 2. sbeçolament) m zaslužek m. f Belgija f.i. no sta a ~ il gno rap di uve 3. ukaz m. belancin [belan't∫in] m 1. Al jere come se tal fûc e continuàs a vivi la figure di ~. usklajevanje n. ~ m Belgijec m. tirâ la ~ hlipati. REL praznik razglašenja Gospodovega. premoženje n. pomočnik m 3. il mecanisim interni al funzionave inmò benissim (CoUd). il vescul i mande sù un ~ di lei in glesie. spindi ~ porabiti denar. . (t. od bêçs) mpl veliki denarji mpl. Belen [be'lεn] os. behavioristic [behεivio'ristik]. edikt. o cjali ator e o viôt pa’ la gran part. kavsniti. La ~ e viere a vot.). sore ~ za denar.i. poslovati. un pâr di belecis di tacâ sù in bande de muse. -iche int PSIH behaviorističen. al sa di vin e ti plâs un al è pal purcit e un al è pal ~ e (linostraulino). becjarie [beqa'rie] f 1. TRG bilanca f. pik m. obrati. Une ocasion duncje ancje pai furlans de ~ (Onde). begherle [be'gεrle] f ZOOL ?? (Cerambyx moschatus). v dvomu. nagrabiti (denar ipd. belançament [belant∫a'mεnt] m (pre)tehtanje n. bogatenje n. begherlâ [beger'la:] it → berghelâ. kavsniti. / belançats che mai miôr. belançâ [belan't∫a:] tr 1. sapo loviti. di no vê altri imprest che lis fuarcis armadis. pričkati se. cun chê buteghe al à fat ~. bêç ['be:t∫] m HIST star beneški novec. kovanec m. ~ minûts drobiž m. cjaval ~) priprežni konj m. i f (Udin) Beivars. ~ m Beograjčan m. lu si capissarà dome ae fin. behaviorisim [behεivio'rizim] m PSIH behaviorizem m. primerjanje n. Nos ch'i sin puòrs i vin puòc timp de zoventùt e de belessa: (Pasolini). bedecje [be'deqe] f 1. E vignarà puartade insom la ristruturazion de Place di ~ (CoUd). becjâr [be'qa:r] m mesar m. (La 04/12) 3. il diu solâr dai nestris basavons (Natisone/furlanis). nalog. belancist [belan't∫ist] adj ?? L’obietîf des fameis ch’a cjapin part a la campagne “Belançs di justizie”. belgradês [belgra'de:s]. (ProvBr).) denar m. ordin. prepirati se. razglas. mala vsota denarja. BOT lisička f (Cantharellus cibarius) 2. simpri prontis a seguî un so ~. simpri incinât a cirî di ~. prečni drog m. beçolade [bet∫o'lade] f zaslužek m. kljuvati. come Jesù Bambin. grda ženska f. becin [be't∫in] (demin. klanje n. kljuvati. Une volte a jerin puars parcè che no vevin ~ (Pa) ker niso imeli denarja. mesnica f. → len blanc. povelje. bedec [be'dek] m → bedecje 2. al fâs bielis beçoladis sun chè fornâs. meti il vuès su la ~ prevesiti tehtnico 2. butâ i ~ te roie vreči denar skozi okno. in ~ cu lis spesis v ravnovesju z izdatki. (pre)tehtati. Beleno) koroško (karnjisko) božanstvo. sporeči se. che mi semeave la ~. San Niculau e la ~ puartant dons ai fruts. Si trate di un implant che disigûr nol zove a dâ lis rispuestis che a coventin. zravnati. i m (Vile Di Var) Belgrado. befane [be'fane] f 1. tal sclopetâ de çocke e des bedecjis. s kljunom pikati. ~ dai interès (Pa 7/2000). biti pri denarju. belandant [belan'dant] m čarovnik m. veliko denarja. un risot un gustâ che a fumin la ~. spor m. no crôt ai belandants. a puartin dongje dut il ~ dal Stât. beche ['beke] f v: che al fume la ~ (jed) božansko dobra. preudarjati. beçam [be't∫am] m (kolekt. (GP) → comant. dekret m. velik denar m. no crôt ’es striis. un sgarpion mi à petât un ~.) → bebee. priti k denarju. dinar m. čarodej m. cussì che la ~ regjonâl no simpri e rive a meti in avualitât (Leng). pregrada v konjskih hlevih. pridobiti. beçolâ [bet∫o'la:] it in tr (za)služiti denar. 4. poravnati. / sta ciert. podrobno pregledati. Al è un osservadôr critic dal model ~ di convivence etniche (Pa). befel [be'f ??] m poziv m.che mi à fat jentrâ in cjase e mi à dât di mangjâ suntune taule che no veve viodude la aghe. Belgrât [bel'gra:t] kr. (Pa 03/11). madež m. al è chel di tamesâ i siei consums cuotidians (Pa/Buteghe) belanç [be'lant∫] pl [-ts] m bilanca f. ni al orcul ni ’es magiis (La). pravdati se. prihodek m. kovni pečatnik m 2. bel ['bεl] m FIZ bel m. bêçs ['be:s] mpl denar m. bedoi [be'd‫כ‬i] m BOT breza f (Betula alba). dobiček m. Beivârs [bei'va:rs] kr. becuçâ [beku't∫a:] tr pikati. vrojeno znamenje n. ugriz m. denarji mpl. nemirika (v uri). v kup spraviti. mag m. pogon. tirâ un ~ napraviti bilanco. Belgradese [belgra'de:ze] f Beograjčanka f. F zaslužiti. becotâ [beko'ta:] tr pikati. belgjic ['bεlăik]. pod drobnogled dati (zadevo). cun patis e civole. tirâ un ~ di un fat uman e divin come il papât. se no impussibil. beh ['bε] int prav. belancîr [belan't∫i:r] m 1. suha trtna mladika f. v negotovosti. tehtnica f. jessi in ~ imeti denar. i ucei che a stevin becuçant tal gjalinâr. Ma in realtât. majhna tehtnica f. spreti se. izenačiti. cjatâ beghis začeti prepir. no. bajna starka. res je. jessi tacât tai ~ biti lakomen na denar . béif ['beif] (Glemone) → bêf. pravda f. becolâ [beko'la:] tr 1. m (IT Beleno. torej. belance [be'lant∫e] f 1. beçons [be't∫ons] (akreš. no si beçole.→ frice. od bêç) m prebita para f. Dificil. raniti s kljunom. kavsniti. PROV L’om cence ~ al è un muart che al cjamine . bee ['bεe] f (infant. poln kljun m. -ese adj beograjski. prečka f (pri vozu) 2. Un mestri di vite che cence tancj scjas. čarovnica f.) (neobič. jessi in strent di ~ biti suh. naročilo. -iche ~ adj belgijski. dračje n. ej no. zgrabiti 2. beghe ['bεge] f prepir m. dohodek m. belece [be'let∫e] f bradavica f. ~ a palote na kupe denarja. cun lis sôs peraulis misuradis che a semeavin pesadis cul ~ dal speziâr (Leng). (friulinelmondo). beçolament [bet∫ola'mεnt] (t. il torment di vivi in ~. otrgati. la sô miôr zoventût e finìs te ~ (Bibl-Gjeremie). becon [be'kon] m kavs m. begâ [be'ga:] it kregati se.

. belomo) m BOT balzamovec m (Impatiens balsamina). Beno m. par meti un pôc di ordin (Pa). benacet [bena't∫εt] m dobrodošlica f. m 1. e us fâs la impromesse / di lâ a la cjartere / apont par proviodi / di cjarte une ~. tant ben che k sreči. La glesie e po vantâ benemerencis. di ~ ch’o ài cjatât ca dentri chel frutat. čarodej m. bons. beneficâ [benefi'ka:] (o benefichi [-'fiki]) tr dobro delati. tan’ ben k sreči. (didatic). ben ['ben] adv dobro. dâ la ~ dati blagoslov. (ShW) benandant [benan'dant] m čarovnik m. a son vueris asimetrichis. dobrote izkazovati.i. benedetine [benede'tine] f REL benediktinka f. (pos. aghe benedide blagoslovljena voda. (Mar). la tiere. cuant ch’a son deventâts siôrs di no crodi midiant dal cumierç des armis e dal matereâl ~ (Pa). ugoden 2. presnet. dobrotljiv. ma la ~ plui grande e je chê di judâ la int a no vê plui dibisugne di chei altris. (Pa 02). (IT Belgrado) (okraj Varmo) Belgrado. benedî [bene'dî] tr blagosloviti. čuden človek. ~ m REL benediktinec m. pleten iz debelih vrbovih šib. La Madone benedete dute spauride e maludì la piante spione e al strenzi al cûr il so Divin bambin e' disin (Scf) 2. REL nadarbina f. belom [be'l??] (t.Belgrât I [belg'ra:t] kr. tudi (če). prav tako. ~ adj bellunski. neskončno veliko časa. bojaželjen. sôl ~ furôrs. Spiri. e tantis. Belum [be'lum] kr. Beltram [bel'tram] m Bertrando (IT). pošteno. si à davuelte a Palaç ~ une riunion straordenarie dal Consei Provinciâl di Udin. Palaç ~ palača Belgrado. blagoslovljenje n. Beligne [be'liñe] kr. belumat [belu'mat] m krajan Belluna. (Bel). di ~ che. rivâts ducj i doi plui in là de etât canoniche dal om (Pa 02). zaslužnost f. al à comunicât di vê dât fûr lis liniis vuide pal ricognossiment dai beneficis previdenziâi pai lavoradôrs esponûts al amiant des impresis (O). lep sprejem m. zaklet.. (Bel). ti al auguri come che al fos par me. si pues dî che i cors a son pal solit doi. benefizi [bene'fitsi] m 1. pri naslavljanju v pismih) dragi. in fin. i f (Aquilee Ud) IT Beligna. ~ ~ zelo dobro. e je stade morestade dal esit triomfâl tal referendum dal Comun ~ di Lamon (Patrie 06/1). bene ['bene] f koš. Belucistan [be'lut∫istan] kr. ~ us vigne karnjiski pozdrav. ancje jê benedete e benefiche. belicôs [beli'ko:s]. i conflits di tip ~. E par chest e veve di jessi plene di magjie ~. hvala bogu. korist m 2. ~ ogni an il program al vegni justât daûr dai interès dai students. v redu. bende ['bεnde] f obveza f. se si passe. m ~ di Jugoslavie (glavno mesto Jugoslavije) Beograd m. Tun prin moment al fâs domande di jentrâ tun convent ~ par fâ lûs dentri di se (Bel) benediktinski samostan. → munificâ. koristen. prid m. -iche adj 1.. une altre realtât. nissun lu à congnossut. (Bel). dobrina f. (ProvBr). e cun filmâts su lis tradizions popolârs (Lis cidulis. (Pa). il ~ di Diu (ena) večnost.. nadrobno. m Benedikt m. blagoslovljen. (Cadorini/furlan) Čeprav se vsako leto prilagaja program interesom študentov.i. dobrodejen. benemerit [bene'mεrit] adj zaslužen. prav. lâ dal ~ in miôr iti vedno na bolje. Il proveditôr Zuane Bembo. (BelAlci). beneçan [bene't∫an] adj benečanski. benedet [bene'det] adj 1. zelo. belic ['bεlik].i. in gracie dal jutori de Fondazion Casse di sparagn di Verone. o liberazion definitive di chescj nestris fradis e benefatôrs e amîs. benefatôr [benefa'to:r] m dobrotnik m. prid m. si ben che čeprav. no dome la domenie par mieze ore di messe e cuanche si passe a ~. PROV An di nêf an di ben . korist f. FIG preklet. pomagati. benefic [be'nεfik]. Se si cjalave ~ une vore di cjossis a jerin gambiadis. (Pa 04/02). pipinot ~ 3. Par ~ al massim “Buinis gnocis!” ai nuviçs (ShW). preveza f. finî in ~ dobro se končati. la rezine ben cun dute la polegane di chest mont. In chê dì a Rome. di bachetis di paugne e di fenoli. La Regjon Venit.i m → Belum. dobrota f. čeprav. ma ~ a àn sintût a dî che. popolnoma. ~ co vendar(le). Te nestre ete di vuê. diventâ une ~ pobesneti. natančno. il pape ~ XIV (Storie). il francês ~ di Saint-Geniés e il todesc Marcuard di Randeck. dobrodelen. blažen. Benedet [bene'det] os. ~ m dobro n. om ~ čudak m. (Lenghe 2000). benedizion [benedizi'on] f blagoslov m. beneficence [benefi't∫ent∫e] f dobrodelnost f. (Sg) Če pogledamo malo podrobneje. (O). stâ ~ prav biti. mag m. Bielzà dal XVIII secul si stime che chest munistîr al sedi chel de ~ (CoUd). benemerence [beneme'rent∫e] f zasluga f. om par ~ dostojen. cui siei proclams. tal puest de promozion di une vendite di ~ o de construzion di un poç (Pa 04/03).. belomo [be'lizie] (JP) m → belom.i. lahko rečemo. Come la “Filologjiche” e altris ents plui o mancul benemerits. belzà [bel'dža] adv → bielzà. iz Belluna. (ShW) ben che [bεn'ke] co dasi. na srečo da. ma ~ kakor koli že. da sta ponavadi dva tečaja. vuê o ai tirât fûr la ~! (christianromanini 07/04). Belun [be'lun] kr. bendâ [ben'da:] tr in refl → bindâ. La Benedizions des Crôs di Zui). m Belluno (IT).i m Beludžistan m. Belgrât II [belg'ra:t] kr. -ose adj bojevit. ben che → a ben che. jessi pôc ~ ne imeti se najbolje. ma i benedetins i mandin a dî che no son decisions di cjapâ masse cun premure. na srečo. blagrovati. A son rivâts a Udin il ~ Marco Paolini (Pa). Come che o varês capît. ~ e no mâl zelo dobro. a gloti di pôre la lôr grande parlantine e. al ven a stâi lis vueris. biti slab. četudi. restâ cidins dal dut cence dâmi il ~. lis striis armadis di macis di sorc e i benandants. va ben alc a cdn (Sg) komu nekaj prav priti. dal pet.(JM). pošten človek. blaginja f. -che adj vojen. benedetin [benede'tin] adj REL benediktinski. povoj m. di Vicence e di ~ (Pa). bemolle [be'm‫כ‬le] m MUZ nižaj m. → zaie. e a àn fat une opare benemerite tal scrivi un libri che al fâs il pont de situazion (SiF 02/1. → belandant benaugurâ [benaugu'ra:] tr voščiti dobro. 234). volê ~ cdn imeti nekg rad. tant ~. pri vsem tem. al scugnì cridâ ~ e no mâl. invecit. dobrota f. prebenda f. belisie [be'lizie] f → bilisie. belve ['belve] f zver f. Simpri salvant il non dal puartebandiere dai predis beneçans.

bon di caratar e ~ di ducj. benfatôr [benfa'to:r] m dobrotnik m. Il ~ al è une sostance che il so podê cancerogjen al è cognossût (CoUd). lavìe dal olm sglovât dal aiar e des aghis benvolentis che a cjareçin il vert sgardufât su di un jet di glerie. berechinâ [bereki'na:] it pobalinsko se obnašati. Cun sintiment plen di ~ dut al è pussibil come (Natisone). dobro. Bepo ['bεpo] os.i.i. bentropis [benvi'ñu:t] fîs di une tiere che e pareve destinade a mandâ viers il Friûl e il mont intîr bentropis ideis. ljubezen m. paglav. (La 05/3). Fint ai 2 di novembar dal 1975. paglavstvo n. Beneventum m (v juž. di podê vê informazions impuartantis di doprâ par miorâ il ~ uman. priljubljenost f. dai fraris. težava f. vegnistu? ~ tu mi compagnis ali prideš? Pod pogojem da me pospremiš. kmetavz m. benzen [ben'dzεn] m KEM benzene. Alore lôr e àn pratindût un re e Diu ur à dât Saul. bergamascs [berga'masks] mpl F bedaki mpl. postaven. berberec m (konj) 3. dal Sacri Roman Imperi. dobro zdravje. ai rapuarts fra Arabics e Berbers. berechin [bere'kin] m navihanec m. berdei [ber'dεi] (t. (BrLi) 2. Une volte. problem m. in convigne cun so missêr Stabilin di Trevîs e vadì ancje cui duchis Arichis di ~ e Ildebrant di Spolêt (JM). di Cluny. i dialets (old. e po un bausâr. v redu. m Benjamin m. usance la ~. berber ['bεrber] adj berberski. neugoden položaj m. benzinâr [bendzi'na:r] m črpalkar m. Beniamin [benia'min] os. ~ m dobrohotnost f. imeti rad. de tribù di ~. Siore. si ufrivii piçui dolçs (La/tradizions). tradicionalističen. befatine. benvolence [benevo'lent∫e] f dobrohotnost f. mi displâs. benignitât [beniñi'ta:t] f dobrota f. -ude adj priljubljen.benenomâl [beneno'ma:l] adj ?? co une peraule dal cont e podeve splanâi ~ la strade par jentrâ tal manicomi. (Pa 04/05). di ~ bencinski. konzervativen. cûr ~ dobro srce. Berde ['berde] kr. ~ m konformist m. m Benevento m.i. v primeru da. imberdei) m zagata f. ljubkan. pobalinski. ben se [bεn'se] co da le. come une ~ di Diu (Bel). naklonjenost. lopov m. al divente un personaç scuasit "instituzionâl” (taicinvriaul). bengâl [ben'ga:l] m bengalični ogenj m. nerodnost f. beorcje [be'‫כ‬rqe] f 1. bergamine [berga'mine] f pergament m. stasit. i f → Cuestebeorcje. sedaj (pa). a fevelin simpri in marilenghe e a si capissin ~ ancje tes lôr varietâs localis. lopovski. minudine. ~ m dobrodošlica f. daspò che e veve viodût il nodâr e il marchês scribiçâ dai . benzà [ben'dža] adv že. Jožko m. di Ciril e di Metodi. bergamasc [berga'mask] adj bergamaški. vadì la mont de Grecie (BelAlci). fâ ~ ?? dongje Vencò. naklonjenost f. jasa. → DEMIN benfatin. pridobiti naklonjenost nekoga. benvolence [benvo'lent∫e] f dobrohotnost. Berenice [bere'nit∫e] os. a misdì nus da il benrivâts a Tortone la Madonrute di aur di don Orione. i prins sedentaris (Pa 02/10-11) 2. malopriden. blagost f. une biele comunitât che e à savût fâsi onôr e ~. beolc [be'‫כ‬lk] m ratar m. ~ o savevi che al vares capît. malopridnež m. mil. berberski jezik m. di spirais cetant positîfs di gjenialitât. -ude adj priljubljen. porednež m. la umanitât e je denant a une ~ (logosdictionary). Stiçât dal conseîr ~ Agostinis (Pa 02). (Urli). Tal indoman. benfatin [benfa'tin] (DEMIN od benfat) adj ljubek. al sarà un ~ che si disgroparà bessôl.i f Berenika f. benut [be'nut] adv ?? benvignût [benvi'ñu:t]. berechinade [bereki'nade] f pobalinstvo n. Al è permetût di gjoldi procreant. počutje 2. križišče n. une e je morute. Berbere ['bεrbere] f Berberka f. dobrovoljnost f. premožnejši. goljava f. LING berberščina f. neumneži mpl. Agripe e ~ a rivarin cun grande pompe (Bibl-Az). (Pa 02). benvolent [benvo'lent] adj dobrohoten. i f (Prepot) Budóži (IT Berda). blagor m. benissim [be'nisim] adv super. naklonjen. la fonde culturâl metude di pre ~ Marchet. di energjie. benviodût [benvio'du:t]. križišče n med poljskih poti. ~ m 1. A passavin camions di ~ cun scritis in todesc. di rabie o moli un blestemon. Bepi ['bεpi] (t. soredut fra i benpensants. (Pa 05/04) benon [be'non] adv zelo dobro. Italiji). O fermavi la veture ‘e ~ in Povie e mi inviavi a pît dilunc la strade. blaginja f. Benevent [bene'vεnt] kr. koženica f. iz Bergama. Vignût) os. benvolê [benvo'le:] tr ceniti. lavìe dal vuarp e di so pari. pod pogojem da. fâsi ~ priljubiti se. nekdal. ~ m dobrodošlica f. benjessi [ben'jessi] m 1. benetin [bene'tin] adj ?? La Europe dai benetins. prav. benvolût [benvo'lu:t]. benpensant [benpen'sant] adj konformističen. cjalant l’orloi. cui podevial riscjâsi. un lari.m (IT Benvenuto) Benvenuto. par dai il ~. dobrotljivost f. krasno. ~ m Bergamasco. E chest ~ dongje dal jôf? (Mucci).i. beneventan [beneven'tan] adj beneventski. Grčiji). → baronade. li che o levi a fâ ~ cuant che no vevin i sconts. che si spessee a dâi un etichete negative. dì dai muarts e de muart di Pier Pauli. benzine [ben'dzine] f bencin m. krasno. spoštovanje n. benestant [bene'stant] adj dobrostoječ. beorcje [be'‫כ‬rqe] kr. (La 05/7). stišče n. Beozie [be'‫כ‬tsie] m GEO. benrivât [benri'va:t]. Bepo) os. cun cjamis di breis e di madons (Sg). a dîti une veretât che tu cognossis ~ (Enrico). e cun di plui il ~ al è sierât. di dâ un judizi che nol fos di esecrazion e di condane? (Bel). un ~. zelo dobro. ljubeznivost f.lapadania). m Jožek m. (BrLi). dobrohotnost f. -ude adj dobrodošel. e intal scûr a son doi zovins (medeuzza). če le. Donatôr di sanc. FIG razpotje n. Benvignût [benvi'ñu:t] (t. ~ adj navihan. -ade adj dobrodošel. fino. (BrLi). m Jožek m. HIST Beocija f (pokrajina v ant. konzervativec m. fî di Cis. pobalin m. kmet m. (Mar). lis raris cjarecis e lis tantis barufis dai spôs e gjenitôrs pai mil e mil fastidis e berdeis (BelAlci). eco. I gnûfs martirs dal Jihad pal plui a vegnin des clas sociâls benestantis de popolazion palestinese (Pa 03/10). Berber m. ljubiti.i. benfat [ben'fat] adj lepe postave. (christianromanini 07/04). Pôcs a san che a Milan tai agns Sessante a logavin plui di dîs mîl furlans. Jožko m. sflamie il ~ come une stele.

dreti se na vso moč. berlâ [ber'la:] (t. iz Bertiola. cui lôr cuars. razgrajati. 4-açâr par bertuelis (SiF 03/3. la Talachine che a sberlave la sô marcanzie. Duncje la int des monts si è esprimude e la sô volontât. sberlâ) it kričati. il spiziâr al capìs il ~ ancje lui. FIG jezik m. bergheladis tra ducj i trê. vzklikanje n. o sin une fameone un tic delicade e putrop unevore berghelone. (akreš. zgodaj. (Sg) Ni se treba tako dreti. e là ~s. tamar m. kričač m. une ~ gjenerâl. limuzina f. sam. No sai se chest furôr / di ~ si aprove / dai govins dal Cormôr / che. a pierdarà ipso facto l’ûs de ~. hrumeč. samoten. hotnik m. un ciulon. berlade [ber'lade] (t. šepet m. berghelarili [bergela'rili] m šepet m. Bergamo ['bεrgamo] kr. lu clamave stant tal curtîl sot dal ~ des vîts. FIG iskana oseba f. dreti se. glasen. bersalîr [bersa'li:r] m ostrostrelec m (vojak). berlament [berla'ment] m vpitje n. Bergum ['bεrgum] kr. ~ m Bertiolčan m. bertiulin [bertiu'lin] (t. m Bernard m. che ciula. bessôl [be'so:l] (pl bessôi) adj 1. na hitrico. kričati. ~ tr zmerjati. e al jere dut un ~ a ore di cene. A Sotto il Monte.i. → zaromai. al dirigè il Centri Studis Ecumenics Zuan XXIII. la sô invocazion. berlichite [ber'likite] m → berlic. Culì il ~ al è l’“Olf” e la sô politiche. vzklik m. berlaçâ [berla't∫a:] it vreščati. razgrajanje n. od berghel) glasno vzklik m. besetamp [be'so:l] ?? Il cognon da famea facilmenti a nol à nuia ce fâ cul besetamp. kričanje n. (demin. (Ta). berlichite) m FIG hudič m. E il clime al è deventât inmò plui pesant cul guvier ~ (Pa 02). priimek BERTOS GIUSEPPE (Glemone sec.i. kričač m. lis vacjis e lis pioris lis ai berzadis. vpitje n. Là in fonts lis montagnis di Nimis e la ~ (PauluzzoN). m (IT Alberto. ~ adj hrupen. bersò [ber'so] (pl bersôs) m senčna pot f. il so ~ al va scoltât di ducj (Pa 04/04). al è un jeur e no l’orcul ni ~.. (telealtobut).i. planinski pašnik m. (GE) bertuel [bertu'εl] m vrša f (za ribe). berghelâ [berge'la:] (t. berlete [ber'lete] f bahanje n. vrsta voza f. anime ~ sglonfe. Bertiûl [berti'u:l] kr. sramotni oder m (steber) 2. berghel [ber'gεl] m krik m. 97) 2. glasen krik m. ~ m Berlinčan m. opuščenost f. dretje n. mrmranje n. brajda f. bertuele [bertu'ele] f 1. berlon [ber'lon] (akreš. tuliti. razgrajanje n. La sô. Bernin [ber'nin] os. bersoli [ber'soli] m BOT (ž. un ~ propit come in Parlament. açâr par bertuelis Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. ossei al guviêr di ~ (La). bersaie) tr zadeti. e à presentât a la Confederazion. bergamo ['bεrgamo] v: capî il ~ migljaj razumeti. berlinese [berli'neze] f berlinčanka f. planinski pašnik m. Berlin [ber'lin] kr. a pro de lenghe furlane unitarie. mrmranje n. čisto sam. cert Bertrant Secchia di Udin ~ di Castro di Piran e Julius Ciprian di Bressie. oknu). bersais. (t. dreti se. berlic [ber'lik] (t. tarča f. berlarie [berla'rie] f vpitje n. Tantetant al rinunzià ~ a lis particularitâts locâls di ogni fate. bertiulot) adj bertiolski.i m Berlin m. osamljen. kričeč. berze ['berdže] f staja f. al à petât un ~ che le àn sintude fin su la place. sberghelâ) it glasno govoriti. berzâ [ber'dža:] tr v stajo. XVIII) Miedi. “E je dongje ~” i rispuint. tufs di calôr te paludere umide (PauluzzoN). (RB). obstreljevati. no ~ di fruts. Il progjet artistic al è prudelât dai Comuns di ~. predsednika Berlusconija). al sint dentri un sunsûr. ma al ven four dal non di un antenât (Piç). m (IT Bergamo) Bergamo m.i m → Bergum. 3-nylon. un ploton di bersaglîrs. su di une ~ . berghelon [berge'lon] m 1. Il ~ ARS Krik (Muncha). zvodnik m. in dut câs.i. Bersabee [ber'sai] ?? .. Berlaments. di Cjamin (Pa). bessolance [beso'lant∫e] f osamljenost f. tuljenje n. ~ tanche un jubâl/ il gri čisto sam 2.i m ??(IT Bartolo). samotnost f. Berto) Albert m. vpiti. Bernadie [ber'??] i g f IT Bernadia f. nasadilo (pri vratih. ma di fats no. vzklikati. (pes) bernardinec m. / mi diran che di ~ / vâl un mont. dongje ~. razgrajač m.segns. incomprensibîi par jê e . ~ adj kričav. grozno tuljenje n 2. -eze adj berlinski. dretje n. besclet [bes'klet] adv hitro. (Vichi) 2. invezi dai solits cjants divots religiôs. un gridatore / un sberlon. Bernart [ber'nart] os. ma prin tu vevis gjavât un cjamp di bersolis che no vevin nissune premure di lâ sul fûc. 2ghise amorfe. berli ['berli] m krik m. i veve justade la ~ de puarte . od berli) m 1. razgrajati. (Mar). berline [ber'line] f 1. berlusconian [berluskoni'an] adj berluskonski (glede na it. m Bern m. A son utopiis a berlin i partesans de globalizazion e de industrializazion a ogni cost (La). vzklik m. un ~ di sturnî. Bertul ['bertul] os.al mot . L’om al si inacuarzè di lui dome cuanche un operari al ~ al frut (Sg). grozen. la ~ fin lis vacjis butin jù. Vêso presint “Il ~” di Munch (BelAlci). vpiti. (La 04/10) (ljubkovalno: Bidin) 2. beromai [bero'mai] adv sedaj (pa še bolj).ancje par so pari. napihovanje n. berton [ber'ton] m ARH ljubimec m. hrup m. bersaiâ [bersa'ia:] (bersai. berghelade [berge'lade] f razgrajanje n. kričanje n. glasno govorenje n. (Natisone). tuliti. vzklik m. sivîi che no si dîs 2. sberlon) razgrajač m. m Bertiolo (UD). che sberla. razgrajanje n.i. berlarili [berla'rili] m vpitje n. spola) konoplja f. Berne ['bεrne] kr. lis stradis bessolis. dobro razumeti. opuščen. Nol ocor ~ tant. ~ m dretje n. Bernardin [bernar'din] m 1. a davin une grande ~ e i spirts a lavin fûr (Bibl-Az). sberlade) f krik m. vedeti za kaj gre. od Bernart) a traviers un dismenteât sonet di ~ Cancianini. docent a Padue al scrivè l'opare Elementa medicinae praticae.i m ?? i cordui di Micjelagnûl e ~. se jo o voi a cjase drete / cussì cence fâ il fat gno. si faseve un davoi. Bert ['bεrt] os. il gno omp tant gnervôs e ~. David che ~ bersai [ber'sai] m 1. kričanje n. berlinês [berli'ne:s]. razgrajanje n. berzarie [berdža'rie] f tamar m. e je stade une vite puare . Bertos ['in] furl. dretje n. un davoi. v tamar dati črede.

opijanje n. Stait atents che no vein di inçussîsi i vuestris curs cul mangjaçâ e cul bevaçâ. besteâl [beste'a:l] adj živalski. Bete ['bete] os. plui razionalitât des coltivazions. neumnost f. alcolist tant che il Garibalt. l'architetonic puint di cent arcs. krčma f. v-)srkati. pijančevanje n. napajalnik m. fâ passonâ lis bestiis pasiti živino. besteute [beste'ute] f zverica f. živinsko. bitâ) it ARH pogosto hoditi kam. jessi cognossût plui de ~ biti svetovno znan. bestialitât [bestiali'ta:t] f 1. ~ m pitje n. (stromboli). ben ~. napajati se. beu ['bεu] int bev. che al fâs une musiche une vore scure e ombrose (Ta). di voie di fâ nuie. beverât [beve'ra:t] (t. ~ minût drobnica f. zverinskost f. incressite dal partimoni des bestiis di stale. bevande [be'vande] f pijača f. un timp di ~ pasje vreme. Alore lui ju cjolè cun se e si ritirà tune sitât che i disevin ~ . ~s di cjalunis izbrane pijače. Cu la cussience che 1 miliart e 400 milions di lôr in zornade di vuê no àn ancjemò acès a une risultive di aghe ~ (Pa 02). ponoreti. bevaçon [beva't∫on] m pijanec m. betonic [be't‫כ‬nik] adj FIG (šalj. vpiti. živina f. fâ bon ~ lepo pripraviti pijačo. No 'nd è veretâts o aspiets gnûfs di pandi su lis bestialitâts e i macilis cometûts a Auschwitz (Pa 7/2000) 2. lahkomiseln. besvelt [be'zvεlt] adv hitro. parvie che te lôr tradizion abituâl a pratichin la ladrarie di ~ (Pa). zverinstvo n. moke in otrobov) za živino. besteute. / polpetis di ogni genar. betince [be'tint∫e] f → bitince. odžejan. opijaniti. divji. vpi(ja)ti. zverinsko. nečloveško. živinski. mešanica f. živinstvo n.(don). napojiti. bestealitât [besteali'ta:t] f → bestialitât. une assurditât che e fâs ~ (scritorsfurlans). facil tanche ~ un ûf enostavno kot nič. Salvâ). un zinar ~. popivati. inmò a scûr. Betlem [be'tlεm] kr. surovost f. odžejati se. il frico. Betine. ator dai lavadôrs e dai laips (beveradôrs) di une volte (Pa). de fame placide za fat ~. betule ['bεtule] f pivnica f. brozga f. par fâ boli te cjalderie de lissiarie la aghe di doprâ par spelâ la ~. il filtri di amôr. popivanje n. pijača f.Sei Elisabetta dalla lingua schietta (VERONE). 147). demin. bevaçâ [beva't∫a:] it pijančevati. bestiâl [besti'a:l] adj živalski. (Bel). i f (Sant Micjêl) Bevazzana Destra. al viveve ~ te sô è cjasute fûr dal paîs (JM. → ceu. plen di fotis. napitek m. Tu sês ~ de lenghe sclete . (BrLi) bevi fûr [~ 'fu:r] tr (iz)sesati. zaupati. čarovni. (Bibl-Gjen). ~ a scroc che al mangjave e al beveve a scroc e ancjemò al vignive idolatrât des sôs vitimis.i m Betlehem m. bevarum) m 1. sot dal re Erode (Bibl-Mt) Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji. Al procès a vevin fevelât di rabie bestiâl e di ~. va a ~ i bûs tal sfueiat 2. tignî bevût požreti (pijača). iz-. bonifichis. il jevâ denant di. ~ a sclips. bestiologjie [bestiolo'ăie] f veda o živalih. ∼ alcoliche alkoholna pijača. une vecje ~ dulà che Clara (lacomugne). bessolin [beso'lin] adv zelo osamljeno. E po’ il ~ mi plâs. sclip a sclip srebljati. žival f. → imbeverâ.) poznan. i bilicuns par une altre bevade / coronarìn di flôrs. aghe ~ pitna voda. vsrkati. bukvica f. bevade [be'vade] f popitek m. che a son calcolâts un popul di bandîts. ljubavni napoj m. (velika) žeja f. Dopo che Gjesù al jere nassût a ~ in Gjudee. plene di scossis eletrichis (mortegliano). 2. nastaviti sod. bevaçone [beva't∫one] f pitje n. i bêf fûr dute la vite. po požirkih piti. prin dal an un frêt di cjan (sangiorgioinsieme). meti fûr di ~ ponuditi pijačo. dî no dî ne ceu ne ~ ne reči ne bev ne mev (BrLi). Bevaçane [beva't∫ane] kr. ~ tanche une semple piti kot goba. ∼ di stale hlevna živina f. / là cu no bete sinò il lôf e l’ors. podivjati. živinski. vevino miôr di viodilu a imbeverâsi cul so tuessin e restâ infossât te sô malore? beveradôr [bevera'do:r] m korito n. pastiçs e bevarons. (SiF 03/4. besteon. piti. besteâ [beste'a:] it poživiniti se. napajališče n. al è puest. živalica f. bevadôr [beva'do:r] m torilce za vodo (v ptičnicah). Ad esempli. Nadâl un frêt ~. (Sg). al jude a parâ vie i pinsîrs. obleant i pastôrs a jentrâ tes propietâts privadis par fâ passonâ e mangjâ lis lôr bestiis (La). slaven. se no i puartin fûr de puarte / la panole o il ~ 2. piti. spelâ la ∼ odreti (kožo) živine. Poesie di cjarte di veri e musiche ~. pitje n. Ator des fontanis publichis e di chês privadis. živalskost f. lis sponzetis.di acjadiments sostanziâi e marcade de ~ e des rinunziis. i modons a bevin sù la aghe 3. besteam [beste'am] m živina f. betâ [be'ta:] (t. bevareç [beva'rεt∫] m pijača f. slaven. come che la piore e il madrac o il poleç e il vidul a fasin part de ~ (La 06/2). tant che al tornà a meti di ~ al Pharaon. . krepilna pijača (iz vode. Betsaide [be'ton] kr. deriv. imbeverâ) tr 1. FIG lahkoverno verjeti. Taiade a tocs cul massanc. napoj m. e foi par selvis scuris di faiârs. mandadis a marît lis dôs frutatis. nečloveški. nepremišljen. bevi ['bεvi] tr 1. no mi fâs bon ~ FIG stvar mi ne diši. dâle di ~ a un. ~ tr napiti. Al tornà a meti tal so puest il sorestant dal vin. e daspò sepulide daûr di cjase sô. meti di ~ naliti. pijača f. chê ~! (Tolazzi). ~ grues velika živina (goved. ne zaupam zadevi. risots e macarons. → (bolj obič. parvie de ~ che bisugne fâ dopo di vêlu mangjât. bevarin [beva'rin] m napoj m. Betine [be'tine] f → Bete. piti kot za zastavo. dati (za) piti. strup m. bestialmentri [bestial'mentri] adv živalsko. napajati se. beton [be'ton] m → peton. (po-.) bevude. imbeverât) adj napojen. besteol [beste'‫כ‬l] m brezglav.i f Beta f. !~si refl napajati se. trai di ~ navrtati. (BiblLc). betoniche [be't‫כ‬nike] f BOT betonika f. clamât ~. vivi di ~ živeti kot žival. bevidôr [bevi'do:r] m pivec m. bevaron [beva'ron] (t. cul vê tal cjâf dome lis robis di chenti (glesie). (Pa 03/4).i f BIBL Betsajda f. napajati. aument di boscam (Natisone/furlanis). konj). Ancje il Chino. besteone. besteate. zverinski. che tu âs bevût par intîr (e no dome cerçât) une ~ alcoliche?. beverâ [beve'ra:] (t. obiskovati. bestie ['bestie] f zver f. peljati nekomu. bevibil [be'vibil] adj piten. al ven davôr di nô fin a la Bodeguita del Sur. Cheste e je la reson par cui i flus basaltics a puedin scori ~ e lâ indenant ancje par tancj chilometris de bocje erutive. bevarum [beva'rum] f → bevaron. chel grant ~ di biris di Deutsch Nepal.

. bibliografic [biblio'grafik]. ~ m naivnež m. počasnè. razvedrilo n. poete. zapleten problem. biadut. vissaris mês. bibie ['bibie] f 1. bevorcje [be'vorqe] f → beorcje. bevuçât [bevu't∫a:t]. reven. dobra duša f. A son disponibii: l’archîf dal mensîl. pijanec m. revček m. → bibion. zagata f. lasse pûr lì. naiven. ∼ Civiche mestna knjižnica. la stagjon si finirà / cun montanis bibiosis. od biât) m revček m. FIG goba f. i amîs. nabit. Biblie ['biblie] f Sveto pismo n. un côl di trape s’a son bevonis. f Beatrice (IT). tepec m. il frutat. biadel [bia'dεl] (deriv. ~. ma la sô femine e je plui ~ di lui. šara f. ~. bevon [be'von] m pivec m. al è muart ai 26 di Lui. dober.i m Bibbione. dobrodušen. potujoča knjigarna.(SiF). e je restade pôc timp dopo imbroiade. 97) 3. preklet. ~ ! – lasse. Sâr Giorgio De Tina (Codroip. nol à podût gjoldi lis personis plui cjaris tal moment che plui i coventavin. brut mostro! biacemai [biat∫e'mai] int če dá bog. preprost. neodločnež m. božec m. ce maniere si davuelzie la sô sensualitât? (Pa). pijanka f. bebec m. hvala bogu. pierdi timp in ~s zgubljati čas z neumnosti 2. il puar ~. cu la viste fluscade parvie de ~. (Pa). zadrževati se. a Cjaurlis. Bibion [bibi'on] kr. knjižna omara. pijača f. e par jentrâ inta chel gnûf des bibliotechis digjitâls mobilis. božec m. lavôrs di catalogazion di materiâl ~ e documentari (CIRF). -iche adj bibliografski. → bevade. božec m. i diaui. bibiôs [bibi'o:s]. bevucjât [bevu'qa:t] adj → bevuçât. bevone [be'vone] f ženska. ju imprescj lenghistics e i servizis informatîfs di altris clapis. Biacis [bi'at∫is] kr. animadôr de Lote pe Liberazion e furlanist. Peraulis di Josef Malattia. se il cjalcon nol è strent. opit. bevuçâ [bevu't∫a:] tr srkati. bibliograf [biblio'graf] m bibliograf m. neodločna ženska f. biade adj 1. → pachee. E difat i puartà une vecje ~. un nucli ~ e cuatris stazions di lavôr. biblioteconomie [bibliotekono'mie] f bibliotekarstvo n. E ce sucedial inte anime di ~. -ude adj pijan. počasnost f. popitek m. !bibìs [bi'bis] (t. biadìn →. vinjen. bevût [be'vu:t]. zabava f. al è une ore che al bibiè tor di chê sieradure. Avis). → bebel (bebei). knjižnica f. Stant a la vision bibliche e cristiane de muart. bibličen. ki se vzdržuje pijači (alkoholu). al jere avilît. materiâl ~ bibliografsko gradivo. bibion [bibi'on] m omahljivec m. di Barcis. preprost človek m. ~ eletroniche elektronska knjižnica. nesrečnež m. od biât) m revež m. bibiâ [bibi'a:] it obotavljati se. bibì) m buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). težava f. → bevucjâ.” ur dîs.. kratkočasje n. biadaç →. la ~ eletroniche. če bi bilo mogoče. ~s di onôr. La vore par meti in sigurece cuintri i dams dal taramot lis vieris cjasis ancjemò abitadis al è un vêr ~. ~ adj ubog. Par dibisugnis di studi e ricercje particolârs. deriv. i dirès: ”cun ce dirît?”. bibitorie [bibi't‫כ‬rie] f FIG (šalj. biadelore [biade'l‫כ‬re] int k sreči. biblistiche [bi'blistike] f biblicistika f. obirati se. puar ~. bibliotecari [bibliote'kari] m bibliotekar m. nadležen. bibliofil [biblio'fil] m bibliofil m. Nassût a ~ il 1 di avrîl dal 1909. ”biadins!. medaiutis. (La 04/10). Sabide ai 10 di Zenâr. ma. ubog. srebrati. santuts. cun spazis par seminaris. bibieç [bibi'εt∫] m 1. revček m nesrečenež m. požirati. bibione [bibi'one] f omahljiva. coronuits e altris bibieçs di comprâ. Bianchi [bi'anki] m kolo (Bianchi). biblioteche [biblio'tεke] f 1. bibliofilie [bibliofi'lie] f bibliofilija f. la antighe peraule dai profets de ~. biât [bi'a:t]. tal câs che l'utent al vedi prontât une ~ furnide di dutis lis colocazions te biblioteche (CoUd). E i uceluts piulant / tal lôr lengaç: ”benedete chê man!”. knjižna zbirka 3. a 93 (Pa). che in te concezion bibliche a son il spieli de eternitât e duncje de inamovibilitât. božec m. biadot [bia'd‫כ‬t] (deriv. zgubljati čas. uboga f. ~ che i bêçs ju ai achì pronts in cjase (F). knjižničar m.. Bevorcjans [bevor'qans] kr. L’om par simpri. / ti porès fâ bibì. ki veliko pije. che a comunicaran par lengaçs audio (Pa 03/6). Biblija f. veliko pijače prenese. bevilaghe [bevil'age] m abstinent m. i fradis Karamazov. il plevan. Si pues domandâ altris informazions al ~. bibliofilstvo n. .i. cheste biade ploie che no finis plui! 2. l’insium di un om ridicul. pitje n. od biât) m revček m. biadot →.i fpl (Pulfar) Biacis. biadaç [bia'dat∫] (deriv. bevude [be'vude] f 1. biadin [bia'din] (deriv. (BelFa). (CIRF). Avis). a bon pro di un podê legjislatîf ~ (Pa 03/12). Biatrîs [bia'tri:s] os. biblic ['biblik]..) pitna daritev f. ~si refl pomuditi se. vivût a cjaval fra il Vot e il Nûfcent. FIG) kapljati. Cumò al dispon di une moderne sede tal cûr de zone universitarie. ~ che o fos poete! o vorès di colp rimâlu. biadele [bia'dele] f revca f. . Il taramot das tangents nol à sparagnade nancje la "biade" Cjargne (don) 3. -che adj biblijski. chel ~ al à tirât mâl la bruscjete de vite. ∼ digjitâl digitalna knjižnica. Cuindi o si cjate alc di sest o si viodìn nô par une ~ legre! (Furlanist) 2. ki veliko pije. mudljivost f. (Pa 02). vztrajen. -ade adj rahlo vinjen. Parlament european. revček m. il vin al bibe. odlašatiati. bibliobus ['bibliobus] m potujoča knjižnica. revček m. o sês ~. ~ che o podès viodilu. malenkost f. sflacje 2. puar ~ božec m. bicefal [bi'blist] adj POL bikefalen. si ur cjol la patent s’a rezin l’automobil un signâl ~s. pronicati. bicarbonât [bikarbo'na:t] m KEM bikarbonat m. od biât) m revež m. bibì [bi'bi] m INF → bibìs. svetopisemski. o varessin di gjoldi pe libertât (Pa 02). biblist [bi'blist] (mpl bibliscj) m biblicist m. mame.i m (Mueç) Bevorchians. ničemurnost f. si discor sul avignî de lagune di Cjaurlis e di ~. (Pa 03/12) 2. che no i mancjave nuie (Sg). ~ che le ai metude sul picjot (PauluzzoN). previdnež m. I tescj che a concorin a àn di rivà ae Biblioteche Civiche di Codroip (Codroip. ~. (SiF 03/3. biadel →. memoralist. par cussì dî. -ose adj predrzen. Pre’ Aldo Moretti. bibâ [bi'ba:] it (t. bibliografie [bibliogra'fie] f bibliografija f. presnet. e deventave simpri plui biadine. knjižničarstvo n.bevidore [bevi'dore] f ženska. biblioteka f.

. biel a pueste [bielapu'este] adv nalašč. škatla f. Bielestele [biele'stεle] f ASTR Venera f. jutranjica f (zvezda). PROV Par cognossi il ~ bisugne viodi il brut.” ”San ~? . o sai che a Cerneglons chei di Franzoe / fadin la ~. ki jih je Hus pisal. biciclete [bit∫i'klete] f (dvo)kolo n. v času ko je čakal. ure in ure. Une volte che al nadave ~ framieç lis canelis (Zili). al cirive un campanel su la colone dal puarton. cussì si impensisi dome il ~ (MazzonIol). PROV Nol è ~ ce che al è ~. ~ stufade do dobra naveličana. privlačnost f. E chest al devente un apel par ducj chei che a crodin te Art e tal Biel (Pa 06/1). il sflandôr dal rituâl (Bel). čeden. in ~ na kolesu. bidon [bi'don] m 1. ”o dubiti che lu podarìn viodi prin di San ~ . srčkan. bidel [bi'del] m šolski sluga f. biel avuâl [bielavu'a:l] adv popolnoma. za časa ko. ~ m 1. biel a planc [biela'plank] → biel planc.) → bessôl. il ~. Chei che ancjemò in dì di vuê no àn declarât lis sôs intenzions a restin: ~. namenoma. neumna ženska. Lis ascosporis (3. osvajati (žensko). bielit. v času ko. sijajna f. lepotnost f. mirno. la Ucraine. bielvedê [bielve'de:] m razgledišče n. lagodnost f. m Bernard m. al veve un purcit ~. brez izjeme. m Bicinicco (UD). sijajen.5-5 x 7-11 µm) a son bicelulârs. medtem ko.i m (Cordovât) Belvedere.). ravno ko. bielviodi [bielvi'odi] m čudežni prizor m. lôr si cjacin ~ / dongje plui che mai.e si meteve a mangjâ ~. LING beloruščina f. ravnokar. neumnež m. (SiF 03/4. bielevoie [biele'voie] f nevoščljivost f. di ~ dì ob belem danu. 9-18) Bidin [bi'din] os.i. chê biele fantate là. al beveve biel planc al vignì drenti un altri aventôr (Sg). dober. (SiF 03/3. umazano stanovanje n. bielit [bie'lit] adj luškan. čeden. Bielvedê Di Cordovât [~ di kordo'va:t] kr. Bielezoie [biele'dz‫כ‬ie] kr. vzdrževalec m. 9).i m (Paulêt) Belvedere. chê more. biel planc [biel'planc] adv zelo počasi. danica f. zadnjica f. umirjeno. bielon [bie'lon] (t. lepo n. (Sg). ~ lant a fâ une visite intune famee. come che a vevin za vût fat lis Republichis Baltichis. il ~ di Rome rit f. bielstâ [biel'sta:] m dobrobit m. udobnost f. bicikel m. fruts che a jemplin dute la vile di ligrie e di ~ .(O). Bielvedê [bielve'de:] kr. ~ co ko. e fâs la ~ tes mediis. fin al puarton.i m → Belgrât. ~ sôl čisto sam. fâ lis bielis a dvoriti. (bolj obič. deriv. vsekakor. s kolesom. Bicinins [bit∫i'nins] kr. bielsôl [biel'so:l] adv (neknjiž. bilit). si rangjave ancje a vendi sperancis a bon presi. une des letaris che Hus al scrivè biel che al spietave che lu brusassin (Cadorini/furlan) eno od pisem. Dree mi à invidade: se ~! Il concert di Lolli a Mortean. bielece [bie'lεt∫e] f 1. e je une des tantis personis che mi son plasudis estetichementri (Ta) 2. bielite ma cjitine. vzdrževalka f. (ProvBr). ~ ~ lepo počasi. no varês i comuts e il ~ di chenti. v celoti. demin. lepota f. ~ a planc → bielaplanc . šolski hišnik m. un frut di ~ . bielonon) adj izvrsten. demin. bielite blancje [bie'lite 'blanqe] f BOT petoprstnik m (Potentilla). Dome dopo un dîs minûts al incrosà un vieli in ~ (Sg). bielis oris dolge ure. bieluçut. ljubkan. čar m. ma no lu cjatave. ~ m 1. biel che [bi'εl ke] co medtem ko. lepota f.. al è ~ ce che al plâs. (Sg). ljubek. bicoche [bi'koke] f gorska koča f. la Azerbaijan. Ciceri. Sì. cence flât e cence fanâl. (PauluzzoN). bielonon [bielo'non] adj → bielon. čeden. bieluçat [bielu't∫at] adj ličen. al à bielote simpri stade. Bielvedê Di Marsuris [~ di mar'suris] kr. bicikel m (slabš. bielorus [bielo'rus] adj beloruski. Bon. lepo počasi. mastiant a lunc e cjalant fûr dal balcon. celotno. se i soldâts cjariâts di sbigule disertassin ~. Belorus (Belorusinja) 2. (BelFa). da ga bodo zažgali. razgledna točka f. ~ in gjambe lepih nog. bicicletate [bit∫ikle'tate] f star kolo n. ~ adv kar. biel cjalantlu fis. bielonon. bidine [bi'dine] f preprosta. Ma. bielot [bie'lot] adj ličen. bidinute. fâ la ~ zavidati nekomu. udobje n. Intant che E. (Pa). → belece. cence vuacâ. Sabide di sere beh jo o soi rivade tardute a mortean (Furlanist) 3. fate di ~ ma ancje di spiete e di ingòs (La). do dobra (poudarja sledeč pridevnik). UD). ročka f 2.i f (Paulêt) Bellazoia. ma a di chel che al va indenant porconant cun tun ~ vecje. grda šala 4. dobro počutje n. poželenje n.. ~ il cjan al strissinave la cjadene diluncvie il fil di fier. bidinut. e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. e lusi finalmentri la ~ (Pa 10/99). In particulâr la sô puisie e disvele une intonazion intimistiche. cu la ~ e la maiestositât dal so ceremoniâl.bicelulâr [bit∫elu'la:r] adj bicelularen.. al à viodût ch’a èrin i palûs e li’ marinis e (Natisone). najboljši. lepo. . Dimpeç.i m (Aquilee Ud) IT Belvedere. cul butâ cjartis a cualchi bidinute. dvoceličen. biel a planc. biel [bi'εl] (pl biei) adj 1. meti in ~ .i. trasparentis e tarondis a la fin. Bielgrât [biel'gra:t] kr. 2. la Gjeorgje (Pa 03/5). srčkan. al à il so ~ nekaj lepega je v njem. rivât a ~. biel principi [bielprin't∫ipi] m popolni začetek: dal ~ z vsega začetka. čisto. naivnež m. (Sg). la ~. vse do konca. bidele [bi'dεle] f šolska sluga f. Damâr. soredut produzions isoladis (Bidin e Bidine o il pulz e la pulze par cure di Andreina. Dal ~ de sô ativitât la cooperative e à prudelât la sô programazion radiofoniche cun la organizazion.. biceličen. srčkan.i m Belvedere (Povoletto. cjalâ di ~ ?? . Bielvedê Di Aquilee [~ di akui'lεe] kr. E. prikupen. Bielorussie [bielo'rusie] f GEO Belorusija f. bielonone [bielo'none] f izvrstna f. dobro. . ma la liturgjie. precej. Duncje il stât di un foton liniarmentri polarizât al è rapresentât di un vetôr intun spazi ~. (Ta). lep. atrakcija f. (ProvBr) 2. FIG prevara f. FIG luknja f. šolska hišnica f. une volte un miedi. → planc. bielon. bidin [bi'din] m preprostnež m. bielot. „Buine” al rispuindè l’ustîr. vuê i Stâts son plens di debits e ~ scunîts. dopo di une gnot masse penze e durade masse a lunc. E chel ~ romanç di fantassience dal ’53 di un ciert Robert Rainbell? (Ta). goljufija f. cun tant di eliche. Une dì al veve fat un ~ aparechio di len. bidimensionâl [bidimenzio'na:l] adj FIZ dvodimenzionalen. SFF (CoUd). che al cjât?” ”trê dîs dopo dal Judizi Universâl”.. zavist f.

bielzà [biel'dža] adv že; nekdaj; sedaj (pa); se chest
percors di “maternitât” Aquilee lu à fat ~ tai secui passâts (Pa 02/12); se no doprin ju imprescj juridics che a àn ~ a disposizion (Pa 03/5); → benzà. bienâl [bie'na:l] adj dvoleten; bienalen, bienalski; ~ f bienale m; Bienâl di Vignesie ART beneški bienale (umetniška razstava); Al à partecipât a la Bienâl di Vignesie. (GE). bieni [bi'εni] m dvoletje n, dveletno obdobje; dveletni študij; e à refudât di dividi la discussion su la delocalizazion di chê sul recupar de produtivitât pal prossim ~. (O). Biêr [bi'e:r] kr.i f (Cjavàs) IT Bieri. bifocâl [bifo'ka:l] adj dvogoriščen, dvofokusen, bifokalen; i bifocâi dvogoriščne leče; un pôc pletut e intôr i ~. bifocalisim [bifoka'lizim] m bifokalizem m. big-bang [big'bεnk] m FIZ big bang, prapok m (teorija o nastanku vesolja); E si svindiche tirantnus dentri ancje nô in cheste disgregazion o deflagrazion finâl, un “~” che al à il savôr di un “flop” cosmic (Pa 02). bigarin [biga'rin] m (pri dečku) penis m, lulček m; → bagai, cicinut. bigat [bi'gat] m (od sviloprejke) buba f; e il fî dal om, che al è tanche un ~. (Bibl-Jop). bigatarie [biga'tarie] f → bigate. bigate [bi'gate] f predilnica f, svilopredilnica f. → bigatarie. bigatin [biga'tin] m svilar m, svilorejec m. bighe I ['bige] f F kurec m, kurac m; jessi a grado, distirât sul savalon, a menâmi la bighe e tirâ claps ai frutus che.. (Furlanist); → cuaiat, çoçul, pisse, sivilot. bighe II ['bige] f (rimski voz) dvovprega f; bignâ [bi'ña:] it → bisugnâ. bigoce [bi'got∫e] f mapa f, šolska torba f, torba f; Ustine a ridè viodinju a poiâ lis bigocis e ur disbotonà i grimaluts. bigogne [bi'gogne] f → vigogne; E je ancje vere che in putropis fameis di mieze ~ si va bandonant il lengaç locâl (La 07/02) bigolâr [bigo'la:r] m testeninar m. bigolon [bigo'lon] m makaron m. bigot [bi'g‫כ‬t] m pobožnjak m, svetohlinec m; e ogni riserve o proteste e je dome un "revoc di un perbenisim rangit e ~ (Bel); →cjitin, patafebancs. bigotarie [bigota'rie] f 1. pobožnjaštvo n, svetohlinstvo n; → cjitineç 2. (kolekt.) pobožnjakarji mpl, svetohlinci mpl; va la ~ pa lis glesiis. bigotisim [bigo'tizim] m pobožnjakarstvo n, svetohlinstvo n, licemerstvo n. bigul ['bigul] m (drobni) rezanec m. bigulere [bigu'lere] f dolgoveznost f, dolgovezen govor m, marnjanje n, oštevanost f; invezi di tacâ une ~ su la moralitât dai umign di chest mont. bikini [bi'kini] inv bikini m. bilabiâl [bilabi'a:l] adj LING dvoustničen, bilabialen; ~ f LING dvoustničnik m, bilabial m. bilanç [bi'lant∫] m 1. bilanca f 2. FIG bilanca f, obračun m, pregled m; e cussì a son lâts indevant fin al 1924 o 1927 cuant che i fassiscj e an obleât a fâ il ~ unic. (Pa Vicinia).

bilaterâl [bilate'ra:l] adj dvostranski, obojestranski,
bilateralen; mutisim causât di une lesion ~ dai lobis frontâi (SiF 02/1). bilateralmentri [bilateral'mentri] adv dvostransko, obojestransko, bilateralno. bile ['bile] f 1. ANAT žolč m; 2. FIG srd m, jeza f; jo, infat, o viôt che tu sês tal marum de ~ e tai leamps de tristerie (Bibl-Az). bilengâl [bilen'ga:l] adj dvojezičen; al è stât presentât a Udin il Grant Dizionari Bilengâl Onde); ~ m dvojezični m, dvojezičnež m, dvojezičnik m; Cemût fasino i bilengâi a capî e a produsi lis peraulis? (SiF 03/4, 97-114). bilenghisim [bilen'gizim] m dvojezičnost f, bilingvizem m; Al è di agns che in Friûl si cîr di di inserî il ~, tes scuelis e tes istituzions (Leng). bilenghist [bilen'gist] (pl bilenghiscj) m dvojezičnež m, dvojezičen človek m. bilenghistic [bilen'gistik], -iche adj dvojezičen; tabelis bilenghisticis dvojezični krajevni napisi; (Pa 02/12) biliart [bili'art] m biljard m; Pes ostariis, in te stazion, suntun biliart, e plui di râr durmî sui bancs lis oris no passavin mai...(bakan). bilic ['bilik] m ravnotežje n; in ~ v ravnotežju metude in ~ tra cîl e bosc (Pa 06/1). bilicun [bili'kun] m pokal m, velik kozarec m; kupa f. biliet [bili'et] m 1. vstopnica f, vozovnica f; biliets di nâf ladijska vozovnica; Pe esposizion a son stadis tiradis dongje passe 200 fotografiis, biliets di nâf (Pa 05/12); gjavâ il ~ pokazati vozovnico; cence paiâ ~s; ~ zornalîr dnevna vstopnica; savint che par paiâ 1 etar di nêf artificiâl a coventin sù par jù 7 mil “biliets zornalîrs” (Pa 03/11) 2. kartica f; ~ di visite vizitka f; E pardabon il cjavedâl al jere il capitâl par une famee furlane, stant che al jere il simbul, il "~ di visite" de cjase (Scf) 3. listek m. bilietarie [bilieta'rie] f prodajalna vstopnic, vozovnic; ven a stâi che no jere la sagristie (dulà che cumò e je la ~) (Pa). bilietinâr [bilieti'na:r] m prodajalec m vstopnic, vozovnic. bilietut [bilie'tut] m listič; sporočilce na lističu; Tal ultim, no podint fevelâ, al scriveve bilietuts. (Bel); bilinguâl [bilingu'a:l] adj → bilengâl. bilinguisim [bilingu'izim] m → bilenghisim. Biliris [bi'liris] kr. i f (Magnan) Billerio; organizât in memorie di Meni Ucel, poet e artist di ~ (Pa 03/2). bilisiâsi [bilizi'a:si] (t. sbilisiâsi, imbilisiâsi) refl po-, o-lepšati se, o-krasiti se; a tacarin a sburfinâsi, a petenâsi, a imbilisiâsi; → sbilitâsi. bilisie [bi'lizie] f 1. po-, o-lepšanje n, o-krašenje n; okras m; Tal difûr bilisiis di Comun. (CoTav) 2. nakit m, dragulj m, ovratna verižica f; Ma lis veris bilisiis dal Domo a son i frescs dai absits, ducj dal Tresinte. (areagroupeditore). bilit [bi'lit] adj ljubek, čeden, srčkan, prikupen, lep; → ninin; ~ m 1. INF igrača f, razvedrilo n, zabava f; (bolj obič. bebel, bebei) 2. poklon m, laskanje n, pohvala f; nežnost f, ljubkost f; al tacà a bussâlu e a fâ i mil cjarecis e ~s; → bilite. bilite I [bi'lite] f ZOOL podlasica f (Mustela nivalis) ; I sôi vôi, taiâts a mieç des lints dai ocjai, a semein chei de ~. (BrLi) 2. FIG (šalj.) demon m, hudoba f, kuga f,

hudič m (človek); un mostro, une ~, un vuerîr cence magle e ni pôre. bilite II [bi'lite] f laskanje n, prilizovanje n, ljubkovanje n; poklon m, kompliment m; pôc valin lis promessis e mancul lis bilitis; → bilit. biloi [bi'loi] m vrtiljak m; i svoladôrs a fasevin un ~ par aiar; → cavalarice. bilôs [bi'lo:s], -ose adj žolčen, žolčast, jezav, togotljiv, nagle jeze; chel temperament ~ e fastidiôs. bime ['bime] f jagnjica, ki po enem letu ni jagnjila. bimestrâl [bimes'tra:l] adj dvomesečen, bimestralen; ~ m dvomesečnik m; prontât il so lunari pal 2006 e lu à dât fûr cul ~ “ Emigrant ” (Pa). bimestri [bi'mεstri] m dvomesečje n, bimester m. bimetalic [bime'talik], -iche adj TEH dvokovinski, bimetalen. bimilenari [bimile'nari] adj dvatisočleten; ~ m dvatisočletnica f. bimotôr [bimo'to:r] adj dvomotoren; ~ m dvomotorno letalo n, dvomotorec m. Bin ['bin] furl. priimek BIN GIUSEPPE (Vile di Var 1689 - Glemone 1773)(GE). binari [bi'nari] adj 1. binaren, dvojen, iz dveh enot 2. KEM, MAT binaren, dvojiški; ~ m ŽELEZ tir m ; proga f; ~ muart slepi tir; jessi suntun ~ muart FIG biti v slepi ulici; biel che i predis des monts a jerin suntun ~ muart. (BelAlci). bindâ [bin'da:] tr ob-, pre-vezati, poviti; cjatât picjât cui voi bindâts e cu lis mans e i pîts peâts (Pa 04/05); un frut bindât povit otrok. binde ['binde] f povoj m, ob-, pre-veza f. bindel [bin'del] m trak m, vez f; e je stade rinfuarçade cuntun ~ di fibris di carboni e resine epossidiche .. intant chê altre e je stade parzialmentri taponade ..(SiF 03/3). bine ['bine] f skupaj zlepljeni kruhki; La camarele i puartà un cuart di neri, une ~ di pan e ..(Sg); binidî [bini'di:] → benedî. binidizion [binidizi'on] → benedizion. binocul [bi'n‫כ‬kul] m daljnogled m. binoculâr [binoku'la:r] adj binokularen, dvoočen; ~ m daljnogled m; al ven studiât e determinât, ancje in gracie de osservazion cul ~. (CoUd) binomi [bi'n‫כ‬mi] m MAT binom m, dvočlenik m ; che a prudelin la instituzion di un sogjet politic disferent, duncje no concorenziâl, ma ben autonim e bon di mantignî in eculibri il ~ teritori/int. (Pa 04/02) binore [bi'n‫כ‬re] → buinore. bintar ['bintar] m brezdelnež m, lenuh m, nepridiprav m, potepuh m; fâ il ~ potepati se, lenariti, postopati; Ducj o cjatìn alc de nestre vite in chê dal fi che al scjampe par fâ il ~ (Bibl-Lc); ~ adj potepuški, klateški, len; Spieli di cheste vite bintare a forin lis sôs poesiis (Ponte). binte ['binte] f vitel m (dvigalo), vozna vijača f; Udin po cu lis bintis al tirarà in mieç la culine.. binzinar [bin'ar??] f ?? O fasìn il plen e il binzinâr nus da informazions. (Pa 06/3). bioarchiteture [bioarkite'ture] f bioarhitektura f; La plui cualificade esperience didatiche di ~ e je tacade vie pal mês di Mai. (Pa 04/05). biocenosi [biot∫e'n‫כ‬zi] f BIOL biocenoza f. biochimic [bio'kimik], -iche adj biokemičen; ~ m biokemik m.

biochimiche [bio'kimike] f biokemija f; Angelo Vianello, professôr di ~ vegjetâl (SiF). bioclimatologjie [bioklimatolo'ăie] f bioklimatologija f. biodegradabil [biodegra'dabil] adj BIO, KEM biorazgradljiv, biološko razgradljiv; tornant a doprâ ju imbalaments, compostant lis scovacis biodegradabils. (Pa/Buteghe). biodinamic [biodi'namik], -iche adj BIOL, AGR biodinamičen; Dal mês di Jugn, lis organizazions agriculis pe produzion biologjiche e biodinamiche dal Friûl (Pa 03/12). biodiversitât [biodiversi'ta:t] f → biodiviersitât. biodiviersitât [biodiviersi'ta:t] m biološka raznovrstnost f; E puartarà indenant iniziativis par studiâ, difindi e promovi la ~ des plantis e dai nemâi dal Friûl. (Pa). bioecolic [bioe'k‫כ‬lik], -ighe m bioekolog m. bioecologjic [bioeko'l‫כ‬ăik], -iche adj bioekološki; organizât de sezion di Puart de “Associazione architeture bioecologjiche”. (Pa 04/05) bioecologjie [bioekolo'ăie] f bioekologija f. biofisic [bio'fizik], -iche adj biofizičen; ~ m biofizik m. biofisiche [bio'fizike] f biofizika f. biogas [bio'gas] f bioplin m. biogjen [bi'‫כ‬ăen] adj biogen. biogjenesi [bio'ăεnezi] f biogeneza f. biogjenetic [bioăe'nεtik], -iche adj biogenetski; biologje, de economie, dal tierc mont, de ingegnerie biogjenetiche, de sessualitât, de contracezion, de omosessualitât (Pa); ~ m biogenetik m. biogjenetiche [bioăe'nεtike] f biogenetika f. biogjeografie [bioăeogra'fie] f biogeografija f. biograf [bi'‫כ‬graf] m življenjepisec m, biograf m; Nol sarà costant te produzion poetiche, par dedicâsi ancje a atres ativitâts tant che gjornalist ~ e regjist (Furlanist). biografic [bio'grafik], -iche adj življenjepisen, biografičen, biografski; Se si da une olmade intun dizionari ~..(scritorsfurlans). biografie [biogra'fie] f življenjepis m, biografija f; Revision, atualizazion e publicazion des biografiis di furlans inlustris (CIRF). bioincuinament [bioinkuina'ment] m biološko onesnaževanje n; cussì come che i gjenetiscj no son competents di ~ .(Pa 05/04) bioingjegnerie [bioinăeñer'ie] f biološki inženiring m. biolic [bi'‫כ‬lik] m biolog m, naravopisec m; Al po stâi che al rivarà ancje il zovin ~ Manuel (CoUd). biologjic [bio'l‫כ‬ăik], -iche adj biologičen, biološki; control ~ biološko nadzorovanje, biološki nadzor; Chescj risultâts a son il pont di partence par il disvilup di metodis di control ~ de malatie. (SiF 03/4, 9) biologjichementri [bioloăike'mentri] adv biologično, biološko. biologjicitât [bioloăit∫i'ta:t] f biologičnost f, biološkost f; midiant dai criteris de justizie, de eticitât, de sustignibilitât, dal sparagn energjetic, de ~. (Pa/Buteghe). biologjie [biolo'ăie] f biologija, naravopisje n; isal util fâ tradusi.. articui e saçs par furlan (salacor di inzegnarie e di ~)? (Pa 02/10-11); ~ aplicade uporabna biologija; Dipartiment di Biologjie Aplicade a la Protezion des Plantis, Universitât di Udin, Italie. (SiF 03/4, 9).

bioluminessence [biolumine'sεnt∫e] f BIOL bioluminescenca f. biomasse [bio'mase] f biomasa f; I microrganisims che a costituissin il pantan a son clamâts ~ mentri i incuinants a son clamâts ancje substrât. (SiF 03/4, 73-84) biomecanic [biome'kanik], -iche adj biomehaničen; La muse de fantate, cence il rest dal cuarp, tal mieç dai sarpints, fier e struturis biomecanichis: (Ta) biomecaniche [biome'kanike] f biomehanika f. biometeorologjie [biometeorolo'ăie] f METEO biometeorologija f.. biometrie [biome'trie] f BIO biometrija f. biometric [bio'mεtrik], -iche adj BIO biometričen. biondate [bion'date] f ?? che la vere stele de ghitare tes Cybele e je naturalmentri la ~! (Ta) bionde [bi'‫כ‬nde] f plavolaska f, F bionda f, blondinka f. biondine [bion'dine] f plavolaska f; ti visitu chê ~ cui ocjâi, dôs tetis par ca, cun chê musute di pipine, viestude di ros... (Tolazzi). biondut [bio'ndut] adj plavkast, svetel; E driu i fantassins apena cunfessàs cui calsetòns blancs e i ciafs bionduts tosàs. (Pasolini) bionic [bi'‫כ‬nik], -iche adj BIO bioničen; Nissune pôre, Paris. Tu âs ancjemò timp” mi dîs il gno elaboratôr ~.(Ta) bioniche [bi'‫כ‬nike] f BIO bionika f. biont [bi'‫כ‬nt], bionde adj plav, plavolas; svetlolas; Al è ~ e sec e al cjamine spedît cun sô mari (Ta); e veve une lungje strece bionde, fate sù tun biel cocon (MazzonIol); ~ m plavolasec m; al ultin ~ po zadnji modi; viodit là chê tâl vistude / cun gran pompe al ultim ~. biopiraterie [biopirate'rie] f biopiratstvo n; Tra brevets e biopiraterie (Pa 05/04). bipolâr [biopo'la:r] adj bipolaren; Si podeve cjacarâ di ordin ~, cuntun statût di superioritât pai Stâts Unîts (Pa 04/07). biopsie [bio'psie] f MED biopsija f; Une ~ stereotasiche e à clarît che il tumôr cerebrâl al jere un glioblastome....(SiF 02/1) bioptic [bi'‫כ‬ptik], -iche adj bioptičen. biosfere [bios'fεre] f BIO biosfera f. biosintesi [bio'sintezi] f biosinteza f. biostabilizâ [biostabili'dza:] ?? Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). biostratigrafie [biostratigra'fie] f biostratigrafija f. biotecnologjic [biotekno'l‫כ‬ăik], -iche adj biolotehnološki. biotecnologjie [bioteknolo'ăie] f BIO biotehnologija f; a cjalin cun simpatie cheste “inovazion” puartade indevant de ~. (Pa 03/12). bioterapie [biotera'pie] f MED bioterapija f. biotine [bio'tine] f KEM biotin m. biotop [bi'‫כ‬top] m BIOL biotop m. bipartisan [biparti'zan] adj POL dvostrankarski; dal moment che vuê il «grant Compatât constituzionâl “~” (Pa 03/5). bipartitic [bipar'titik], -iche adj POL dvostrankarski. bipartisim [biparti'tizim] m POL dvostrankarstvo n, dvostrankarski sistem. bipartit [bipar'tit] adj POL dvostrankarski. birarie [bira'rie] f 1. pivnica f 2. pivovarna f, pivarna f; ~ Moretti ...(Sclese) birbe ['birbe] f v: bati la ~ beračiti, klatiti se.

bire ['bire] f pivo n, pivce n; Biele Ingvild cu la ~ in man pontade (Ta) .. s pivom v roki .. birefranzent ['bire] f birefrangent (ang.); che a interagjissin cun polaroids e cristai birefranzents. (SiF 03/3, 9-18). Birgjite [bir'ăite] os.i. f Brigita. biribìs [biri'bis] m vrsta igre na srečo. birman [bir'man] adj burmanski; eroi da l’indipendece birmane te lote par diliberâsi de paronance anglese (Pa 02) heroj burmanske neodvisnosti; e vierç une gnove pagjine pe storie dal popul birman. (Pa 02) v zgodovini burmanskega naroda; ~ m Burmanec m; Birmane [bir'mane] f Burmanka f. Birmanie [bir'manie] kr.i f Burma f; comant de zonte militâr che e parone in ~ ki vlada v Burmi. biro ['biro] f kemični svinčnik, kuli m, kulica f; Alore al molà la biro e al jevà impins. (PauluzzoN); pene ~ kemični svinčnik; O cjoli un pâr di penis ~ e (BrLi). birocin [biro't∫in] (demin. od biroç) m 1. četverosedežna kočijica f; 2. otroški voziček m; è un gotic che al zire cul so ~; la rovede e à un disc di metal par esterni (Ta); i fâs rivoc un’altre femine, Rossana, biel che e sburte il ~ (Pa 06/2). biroç [bi'r‫כ‬t∫] (pl [bi'r‫כ‬ts]) m koleselj m, voz m, voziček m; il ~ nol va! tako ne bo šlo (več)! I de une man a sburtâ il so ~. (Sg). birze ['birdže] f F bicikel m, kolo n. Birzite [bir'džite] os.i. f → Birgjite. bis I ['bis] adv še enkrat; o berlìn a clare vôs “Zugabe”, ven a stâi ~. (Pa 06/3); ~ adj dodaten, izreden; al à il numar 522/~ (Pa 02). bis II ['bis] (pl invar.) m 1. (t. bise) kača f; il Bût al è come un ~ pe grave sporcje 2. FIG človek nagle jeze, kolerik m; tu sês un ~. bîs ['bi:s] (t. grîs, fumul) adj siv, pepelnat, pepelnast; zeč, hudoben; vacje bise. bisacje [bi'saqe] f bisaga f; Invessit cumò cui che al à un sac che al cjapi sù ancje la bisacje e (Bibl-Lc); → sacoce. bisat [bi'sat] m → bisate. bisate [bi'sate] f (t. bisat) ZOOL jegulja f; Mi sbrissave des mans tanche une ~ o une pavee. (BrLi); che dopo vê gramolât tal laip di Rome al scuvierç la sô vene furlaniste, a la ~ plui voltis trombade che e tente di gnûf (Pa 06/3); → inzile. bisavon [bisa'von] m → basavon. bisbetic [biz'bεtik], -iche adj čuden; čudaški, muhast; ~ m čudak m. bisbetiche [biz'bεtike] f čudakinja f; E jere une ~ co e leve a scuele e, cundut che e je piçulute, e je cence cûr. (ShW). biscantîr [biskan'ti:r] m ARH ostrešni tram m; cjadenis di cuviert e ~s. biscot [bis'k‫כ‬t] (t. piscot) m piškot m; o cualchi ~ pal sant, come che o fasevi jo cuant che o jeri frute...(friulinelmondo). biscul ['biskul] m (redko) gugalnica f; (bolj obič. niçul). bisegul [bi'segul] m čevljarski gladilnik m; E chest cjaliar cul ~? (Mucci) bisessuâl [bisesu'a:l] adj dvospolen; ~ m biseksualec m, biseksualen moški, biseksualna ženska.

(Sg). bismul [biz'mul] m (pl bismui) ZOOL mezeg m (križanec med konjem in oslom). sec. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere . bisse ['bise] f 1. (močan) vrtinčasti veter m 2. bisson [bi'son] m TEKSTIL bisus. blacje ['blaqe] (t.. an ~. običaj m. blancjon. 10. blancjat. bizon m. blanchiç. (Pasolini) bisugn [bi'zuñ] m → dibisugn. a timp pierdût. Pablo Korchenewski. -che adj bezjaški. e al à metût. bisugnôs [bizu'ño:s] adj potreben. a jerin poiadis dôs bicicletis gnove. bisest [bi'sest] adj prestopen. bisiac [bizi'ak]. (bassafriulana).) razcepiti se na dvoje. bislunc [biz'lunk] adj podolgovat. blancje adj 1. ropotanje n. belina f 2. blâf ['bla:f]. bizantiniste [bidzanti'niste] f bizantinistka f. je treba postoriti. taii chês bissis.bisessualitât [bisesuali'ta:t] f dvospolnost f. La ~ napoleoniche. bis) kača f 2. (bassafriulana). neumnost f. bisignele [bizi'ñele] f malenkost f. come tal disgot di une brumace daûr a sfantâsi. na pol zastonj. to kar je potrebno. bisteche [bi'son] (t. vê ~ potrebovati. lassâ in ~ opustiti. il ~ dal voli beločnica f. La fantate e continuave a cjalâlu cui voi blâfs e licuits (Daidussi). bisocje [bi'zoqe] f BOT čičerka f. bissebove [bise'b‫כ‬ve] f 1. ropot m.. sloven. e ce che al è necessari bisugne fâlu (Pa) . vihar m. (Natisone/furlanis).) it potrebovati. si trate di mandâi indaûr un mes ~ cjalcjant il boton di rispueste (Cad) 5. Bitinie [bi'tinie] kr.. Bithynia. otročarija f. dâ di ~ (po)beliti. ~ m revež m. belež m. neri su ~ FIG črno na belem. e à di pierdi la vite par une liberazion che le viodaran. (Pa 05/07). necessaris ancje se no suficients. (Sg). tur m. (Mar). ciklon m. par un ~ e un neri za zelo nizko ceno. edn. Fûr de barconete. (Sg). sblacje) f 1. orkan m. bisetimanâl [bisetima'na:l] adj dvotedenski. perilo n 5. PROV Prime di dî une peraule.(JM) Bizantine [bidzan'tin] f Bizantinka f. cuntun façolet ~ parsore de siele. cizara f (Lathyrus sativus). al faseve bisignelis. restâ in ~ ostati brez vsega. dî ~ al ~ e neri al neri povedati resnico. Un ~ cul biter. Tal nerum la tension e je dute tal ~. bisugne bati la ale come il gjal . snežni 4. il ~ dal ûf beljak m. pretres m. a cjaparin la strade de ~ (Bibl-Az)// < gr. vihar m. bizantin [bidzan'tin] adj bizantinski. insuazade di une tende di ~ rose (PauluzzoN). in pont e in ~ odenkrat. bisighin I [bizi'gin] m ZOOL ?? (Tringa alpina). Par fâ bisugne scomençâ . bizantologinja f. par ogni tant dreçâ il ~ cjâf e molâ ronadis. . beločnica f. eco là i biei crepons che o vês ridots i morârs cul tignî i bivotins. ~ e neri črno-belo. i bisnevôts. intant che noaltris furlans ocidentâi si domandavin: (Pa 03/6). neri su ~. tende di ~ rosse. ~ m 1.. blancat ['blankat] adj → blancjat. blancjiç. ubog. drobnarija f. 3. FIG zmeda f. Un blanc cul ~. Rivâts intal so curtif. pisteche) f dušeni goveji zrezek. (BrLi). bivort [bi'v‫כ‬rt] m bifurkacija f. furlan. jo intant taponi dutis lis grispis / che o ai te muse cun stucs e sblacjis. prazen list 6. an cence sest prestopno leto. nepričakovano. ~ m 1. ubogi m. 11. Bisiacs [bizi'ak] → Sant Pieri Dai Bisiacs. protirevolucionaren. bisugne [bi'zuñe] f potreba f. bivariade [bivari'ade] f bivoltin [bivol'tin] adj (pri sviloprejki) ki se rodi dvakrat v letu. 9. / pa chê ~ viere de stagion. Bistrigne [bist'riñe] kr. belilo n. viličenje n. fina lanena tkanina.. (Bel). protirevolucionar m. bissabove [bisa'bove] f → bissebove. bistroc [bis'tr‫כ‬k] ?? zent ch'a zuja. i bisons des pradariis americanis (A). blanchet. Bezjak m 2. blancjiç) adj belkast. beljak m. che la partecipazion a la Italie a la vuere al è stât un at. Capo. -ve adj moder (barva). Al dì di vuê ce sperancis puedial vê un che al à passât i trente. zapustiti neki usodi. bit ['bit] m INFORM bit. salacôr.i f Bitinija f stara provincija v Mali Aziji. a esistin lenghis e feveladis diferentis: talian. debil e (Ta). blanchete ['blankete] f → blancjete. bisighin II [bizi'gin] m → sbisighin. un rus ~ di Odesse rivât ta chestis landis tal 1963 e (Pa 7/2000). bel. . O varessin ~ che cualchidun nus des un jutori di supuart (Pa 02). bivorcjâsi [bivor'qa:si] refl (neobič. 12. HIST. bezjaško narečje. neizpolnjen. belogardističen. → glove. i f (Starançan) Bistrinja f (IT Bistrigna). mi bivorcji come un arbul. bisnevôt [bizne'vo:t] m pravnuk m. POL beli . (BrLi). (Pa 7/99) 7. o sin corets viers la stanzie indulà che lui. biter ['biter] m grenko žganje. (Pa 02).…. Bisugne là a durmî cence fâssal dî e jevâ cence fâsi clamâ . HIST. → dibisugne. blancjut. 4. bisugnâ [bizu'ña:] (samo 3. (ProvBr). ~ di piel belec. belogardist m. ~ tanche un peçot/ ~ tanche un dint di cjan popolnoma bel. sul çoc forest e su lis stradis. e di traficâ par mâr cun Bizantins e cun Sarasins. tor atòr dal breàr e i bistròcs risìns dal prin bal da l'an. ma al jere ancje cualchidun mandât. belo. POL beli m. ŠAH beli m 8. prazen. bisodie [bi'zoqe] f ?? La ~ e je lade indevant par mês. belec m. blancon. Ma chest fat nol è dabon capitât in pont e in blanc. brenčanje n. 2. belo vino. bizantinist [bidzanti'nist] m bizantinist m. al è ~ di piel. In tes mês confessions setimanâls o bisetimanâls (BelFa). naravnost. La ~ al è miôr insumiâle viodût i presits. siv 3. blanc ['blanqe]. blancjit. bezjaščina f. ~ e gradês. ~ m Bizantin Bizantinec m. razcep m. blanchiç [blan'kit∫] (t. (Natisone/furlanis). (t. navada f. ch'a siga. Prime di dut i de di ~ e podopo al pensà ‘e mobilie.. deriv. bison(t) [bi'zon(t)] m ZOOL zober m. (lasje) dolg koder m. belilo n. bizantolog m. belež m. svinčena belina f 2. Bisugne vê pazience cun te (FVG) Potrebno je imeti potrpljenje s teboj. EKO bianko ček. bitâ [bi'ta:] it → betâ. reven. (ProvBr). (La 07/04). tant di cjapâsi alc. Int sielte fra i plui ~. no tu vevis une piel di ~?” (Ta). zimski. (ProvBr). bisibili [bizi'bili] m hrušč m. bitince [bi'tint∫e] f domačnost f. biseksualnost f. osivel.

sijaj m. somrak m. f blasmevul pl blasmevuls) adj graje vreden. aventôrs a ~ . doi vogluts dolçs e un ~ di lenghe rosse (sf) blimp ['blimp] f ?? blinde ['blinde] f (pločevinasti) oklop m. zapora f 2. pola f. → blancjece 2... v trumah. a contavin i nestris vielis che chel ~ che o viodis nol è altri che farine. blancon. košček (zemlje). PROV Blanc come un ~ bel kot sneg. l’infirmîr al gambiave i ~s. zaplata f. un bocognut. (snežna) belina f. blok m. blestemadôr [blestema'do:r] m bogokletnik m. 3.sensârs bausârs. list m. blancum [blan'kum] m 1. žitarica f. sacramentâ. cuetis o crudis. bleščava f. AVTO. blichignâ [bliki'ña:] (t. une buine ~ FIG star maček. / magnifics i blavârs. Blessan [ble'san] kr. beloba f. (Sg). al è un ~ di Italie nestre chest Friûl. ~ m belina.) svojat f. ~ di fâ polente koruza za polento. 2. obraz na jok. bogoskrunski. Tantis verduris e jerbis. Par Puiatti l'unic dât reâl al è chel che al inten la presince di ~ transgjeniche intai silos de regjon. meti un ~ zakrpati. cicorie.i m Blaž m. belina f 2. ~ gjenetichementri modificade genetsko manipulirana koruza. (kolekt. preklinjati..i f (Basilian) IT Blessano.. prebrisanec m 5. mi pocavin. turščina njiva. blave ['blave] f 1. e lâ tune cjase de plaçute. kašča f. Lui al compre un ~. gambiâ i bleons zamenjati rjuhe. bledon [ble'don] m BOT loboda f. blancjete [blan'qete] (t. trohica f. pokrajina f. blede ['blεde] f BOT pesa f (Beta vulgaris cicla). masa. mocul. par protestâ cuintri di chest ent acusât di vê sperimentât in Friûl. imblichignâ) tr zakrpati. bogoskrunec m. kletev f. svit m. ~ transgjeniche transgenska koruza. ~ m 1. blanchete) f delovni jopič m. porconâ. pontais. tal saludâlu la viele a veve il sblec [blec]. žalosten obraz. corpo. Blancjin [blan'qin] priimek Di Cjantonut. Blessaie [ble'saie] kr. il miedi. . blaudin [blau'din] m BOT srobot m (Clematis vitalba). blasim ['blazim] m graja f. njivica. blestre ['blestre] f šibra f. blasmâ [blaz'ma:] tr grajati. blancat) adj belkast. un ~ di cjarte o ài cjatade 7.. Al rispuint ae indiference cul dispresseament..) sneg. blok m 5. bel(ja)vina f. nekaj belkastega.. jevâ sù la bandiere di Allah su ogni ~ di tiere de Palestine (Pa) 6. blestemaçant. beležnica f. Pensant ai cuatri dîs che mi tocje vivi. ~ di taule namizno perilo. blausin [blau'zin] m ZOOL skobec m. blasmevul [blaz'mevul] (pl blasmevui.. POL). blec ['blek] m 1. VULK ~ vulcanic (stromboli) ?? ... in chel paîs al è une ~ .. mi vegnarès voie di ~ (Bibl-Salms). krmilo n.. ~ m bogokletnik m. te lûs blancjate des lampidis cul neon. Al è sucedût cun Socrate. belost f. dopo la cjase di Bepo Blancjin (FogMil) blancjit [blan'qit] adj belkast. preklinjati kot bog. blestemaçâ [blestema't∫a:] it/tr razposajeno preklinjati. mi sturnivin. bogokletje n. trohec m. forment fin tai fossâj. sangonâ. une rivoltele in man. a ognidun il so ~ e il so laut. blasfemi [blas'fεmi] adj bogokleten. ma dabon in cumò. cospetâ. ~ sovietic HIST sovjetski blok 4. E a disevin cuintri di lui tantis altris robis. blokada f. oklep m.(Bibl-Mc). → croste. blok m. scussâ blestemis izreči kletvice. blancôr [blan'ko:r] m 1. okrajek m. a son di ~. rob m. e nol scugne acet ne laut ne ~. al è ca la ~ ma subit si bute in plovisine. žito n. di sofe 3. (O). mi vignivin dentri. drobec m. brocui. → cjast. snežno bel. → imblecâ. blancjon [blan'qon] (t. blancjat [blan'qat] (t. ploščat kamen m. → blanchiç. blancjece [blan'qet∫e] f belina f.(lacomugne). koruza f. TEH. koruzna njiva. trgovec z žitom. e sot i siei pîts si vedeve alc di compagn sicu clâr de ~ dal zafîr (BiblEsodo). bloc ['blok] m 1. GUM blok na dezenu avtoplašča. (Bibl-Lc) In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega. blecâ [ble'ka:] tr → imblecâ. blavâr [bla'va:r] m 1. blanconon [blanko'non] adj → blancjon. al tire jù Gjesù. i f (Palaçûl) Piancada. beli les m. predel m. tu scussis blestemis a ogni vierte di bocje. incolpât di ireligjositât. un puar vecjeto in ~ e in braghessutis curtis. ducj a san li che al è Mortean e che li si fâs la ~ (christianromanini) 3. lu vuluce tal ~ . (JM.~ m nekaj belkastega. a ~. ne odobravati. come fasûi. Blauç [bla'ut∫] kr. ovs m 4. blestemadôrs. blancjiç [blan'qit∫] adj in m → blanchiç. bleon [ble'on] m (v Karniji) rjuha f. i f m (Codroip) IT Biauzzo. ~ di prât. che nol è ~ / pal dubi e che si pese ogni virtût . ~ tanche une lipare zverinsko preklinjati. Nissun nol taie vie un ~ di un vistît gnûf par tacâlu su tun vecjo (Bibl-Lc). un ~ sui vôi. košček tkanine. mendais. blancjarie [blanqa'rie] f perilo n. strichis blasfemis (Pa 06/3). . ~ gjenetichementri modificade. blaudinarie [blaudi'narie] f → blaudin.. il ~ de sere si sfante sul tramont. li di une femine di non Marie (Pa 03/12). navihanec m. Blâs ['bla:s] os. ancje tal 2000. suknjič m. sot di un ~ une sole opinion ?? . blicut [bli'kut] m ?? Camilla e je une montagne di pêl neri. AVTO blok m (motorja) 6. blanchisie [blan'kizie] f → blancjece. uniche mê sperance in tant frangent / jere dàun barbe un ~ di ereditât 4. a bleons na kupe. cun Gjesù Crist. izreči kletvice. FIG malopridnež m. krapiti. fâ la ~ pridelati koruzo. listek m. Blancje ['blanqe] f (IT Bianca) Blanka f. ben. blesteme [bles'teme] f kletvica f. krpa f. (Natisone/varie). kleti. zveza f (npr. (O).. / fâs cont come tre taulis dutalplui 5. ~ m ZOOL (Anas clangula). blestemâ [bleste'ma:] tr/it (pre)kleti. ogni risme: . il ~ o la part dal len plui frescje. blanconon) adj popolnoma bel. granâr 2. che Rita e veve jemplât di ~ ducj i filistrins dal curtîl. suknja f. blasfemičen. Blancjade [blan'qade] kr. capa f.se nol nuie sè? cuarti garzis tant par meti un ~ 2. → blaudinarie. listič m. blancon [blan'kon] adj → blancjon. → corponâ. e radicâl fra i doi blocs saltâts fûr de seconde vuere mondiâl (Pa 03/10). blichignais. preklinjevalec m. kos zemlje. Salvâ). sodrga f. blede . blanculine [blanku'line] f (šalj. lopov m.i f (Pramaiôr) Blessaglia. incolpât di ~ e (Bel). žitnica f. al veve un ~ di tiere. blavarûl [blava'ru:l] m žitar m. juste in face de glesie di sant ~. litigons e litigonis. fâ il ~ na jok se držeč.

nazrniti. fiola. boce ['b‫כ‬t∫e] f 1. ne dal ~ o dal mus . bocin. volovski pastir m. (pos. bocjade [bo'qade] f 1. steklenica f. ”di chel. patafâ la ~ ??. sinji. prigrizek m. bocjone. fâ boboròs. ~ blancje (MazzonIol) 2. a poiâmi su la taule un ~ di vin fat cul baston. bocjasson) blebetavec m. PROV netâsi la ~ odpovedati. boarie [boa'rie] f 1.. udav m. lâ a tiere di bocâi. (kolekt. gobec m. demin. a/ cun ~ strente s polzaprtimi usti. ~ ce vûstu karkoli hočeš. alon cu la ~! gremo v akcijo!. bocje di lôf [~ di 'lo:f] f BOT perunika f (Iris germanica). bocjate. ~. il plevan a ~ strente al à ditis cuatri peraulis. bochete [bo'kete] f 1. bocete [bo't∫εte] (demin. in guisa che l’aria non si perdesse nel comunicare pel condotto (=bocan) al carbone della fucina. sgnape. bocete. cotule blu. e cussì pal Unviêr che al vignarà / cuistâsi la ~. bluza f. ~ neri bavbav. gobec m 2. La plui grande eruzion dal XX secul de ~ Novarupta (stromboli). bluse ['bluze] f 1. odprtina vulkana. / ’l è ipotecât cun me. al capì di no fâ tros carnavâi / prime. bocjine. od bocâl) f vrček m. femine e ~. bluzin [blu'džin] m ?? fretenâsi i bluzins Il frut cu la cjamese a cuadretons al si tirà sù di colp. (t. smehljati se. (BelAlci). bocje di leon [~ di le'on] f BOT navadni odolin (Antirrhinum maius). boâr [bo'a:r] m volar m. (christianromanini 07/02). ZOOL kozodoj m (ptič). blogovec m. pol bokala. fâ ~ di ridi smehljati se. bocàs [bo'kas] m → bocjas. od boce) m 1.. zmrdek m. fâ ~.) volad f. bocjardâ [boqar'da:] tr in it GRAD štokati. boa ['boa] m ZOOL (vrsta kače) boa f. grda usta npl. cheste cjalderie no si è formade in corispondence de ~ erutive (stromboli). živina f. bocan [bo'kan] m cev f. no puartâ sporc in ~ ne imeti dlake na jeziku. bo ['bo] (pl bûs) m vol m. (ProvBr). steklenička.) pivska (vinska) strast. e po. i fâs. fâ ~ spakovati se. lu veve servît fidêl e afezionât. živila npl. miôr patafâ la ~ che nò mangjâ dute la robe. partîts di ~ ce vûstu!. požrešnik m. jê. e là ce jerio? ”mus” a plene ~. e si suià cu la tele (Sg). al si lavà la muse cu la aghe glaçade de ~. ustnik m.blocâ [blo'ka:] m (t. bocin [bo't∫in] (demin. blogosfere [blogo'sfere] m RAČ blogosfera f. la robe che tu i tegnis di plui. promiscuità. o voi in cantine a tirâ fûr cinc sîs bocis di verduç. Il stropon che al cope e la ~ che ti salve la vite (Leng). scjatulutis e bocetis / di sprafums e di farinis. di chel. bocjasson [boqa'son] m → bocjàs II. okras m. vin di cjapâ une cjoche / solene di vin. ~si refl zablokirati se. boçon. bocalete [boka'lete] (demin. che tu la spietis culì o che tu vadis subit in ~. FIG odprtina f. Vè cà cualchi abreviazion tipiche dal lengaç dai «blogarins» (neologjisim furlan par dî blogger) (Furlanist). boadice [boa'dit∫e] f → bovadice. 4. (BrLi). / smiri fasint bocjis a la none. Si arave cuntun par di vacjes o di bûs (mediarete-edu). menâ par ~ → lenghe. e spiçant plen di gracie il ~ 2. HIST (mera) polič m. ?? no stait migo a fâ bocjatis. Se al veve miserie il predi. (Sg).. grižljaj m. Cuanche ti passe chê altre voie. lâ a fâ mantiis di ~ umreti.. (cigareta. un fantat cun tune cjamese a cuadretons zâi e ~ (Tolazzi). alore! bobe ['b‫כ‬be] f ZOOL bukva f (riba) (Box boops). v pl) spaka f. al pative vadì ancje il mâl dal ~ 2. pipins di ~ (A). bocheo ['b‫כ‬t∫e] f ?? E al rideve tanche un ~ poianmi une man su la spale e dreçant la sô tace cuasi vueide. un sarpint ~. e blestemis e bocjis.. / une cuarte di ~ 2. Salvâ) 2. boboròs [bobo'r‫כ‬s] m → bobò. boçate. Jo i fâs bocjis. netâ la ~ pozabiti na nekaj. boson. bocjàs [bo'qas] m 1. L’ustîr. la int e veve plui miserie di lui e plui bocjis di passi. Gjovane e provà a fâ ~ di ridi. blu ['blu] adj temnomoder. bocjute. se tancj bocâi / no sês. il ~ da la aghe sante. bloger m. polna usta npl 3. i antîi di piere ben bocjardade. hrana f. dolg jezik m. di lâ a fâ tiere di bocâi. usta npl. boboròs) m (strašilo za otroke) bavbav m. 2. višnjev. obrekljivec m. skupinsko spolno občevanje n. FIG tepec m. e tancj altris di lôr. (Sg). opravljivec m. piait. fâ ~ di ridi biti nasmejan. bocjassâ [boqa'sa:] it → sbocjassâ. usteca f. tu pues netâ la ~. požeruh m. che a puedin ~ ogni progjet didatic (Lenghe 2000). bokala) 2. → spade. bocjate [bo'qate] (PEJ od bocje) f 1. tančica f (neveste). bocjuçe. bogatin m 2. lis feminis di cjase i puartin la ~ . bokal m. vi prei. bocjarde [boqar'de] f GRAD štokalnik m. vod m. ~ de puarte vhod 3. ~ tas! ??. butiliis e bocins par bevandis (CoUd). HIST četrt (vrča. fâ bocjatis a un. (JM. podhujka f (ptič) (Caprimulgus). odreči se. a plene ~ s polnim glasom.. smejati se.. hlev za govedo. bocje ['boqe] f 1. cumò o vin ancje une altre cjampane che sune te ~ di Maian. stekleničica f. che lui al è là 3. delovni jopič. sù claps. la mê difese. No visâsi dal nâs ae ~ biti brez spomina. prostak m 3. se a ves volût maridâsi. opravljivec m. pihala) cevka f. → nemâl. / restant a ~ zune. . a ven a cjoli aghe in premure cu la ~. cuistâsi la ~ zaslužiti si kruh. ?? bochin [bo'kin] m 1. pront magari a fâ lis furcjumitis par viodilu a fâ ~ di ridi. boce) f steklenička f. vene e fen pe ~ 2. tu sês la gran ~ 3. imblocâ) tr blokirati. bocjarie [boqar'ie] f ?? . blonde ['blonde] f beli pajčolan m. Luche nol fevele di grote. une man a fretenâsi i bluzins tal cudurùs (Tolazzi). e je la ~. il mâl dal ~ (šalj. bocâl [bo'ka:l] m 1. deriv. (obleka) obšiv m. / fin che il budiel si imbloche.al mandà il garçon a puartâur un fregul di formadi e mieze ~ di vin. blogarin [bloga'rin] m RAČ pisec bloga. e jù veris rots. lu àn in urte par colpe / che nol puarte sporc in ~ . bocjis spakovanja npl. delovna srajca. al ~ neri a serviran di past. bosut. majhen bokal. a ~ ustno. / libar amôr.. plui dacîs che si po ??. bobinadôr [bobina'do:r] f ?? bobò [bo'b‫( ]כ‬t. disint che al è a cunsum. boçute.. alore! cu la ~. ma e jere imbredeade e contrariade parceche cumò e scugnive fâ di mancul di lâ in speziarie. (BrLi). deriv. E lis bocaletis a forme di animâl? (Pa 05/04). / golôs di fame e onôr. no son plui matrimonis. vrč m. golarine recamade. / e i zovins si consumin / cjamâts di porcarie 4.(Bibl-Lc). PROV Dulà che e sta une ~ di pan e po stâ ancje une peraule . che anzit i fruts a vevin la ~ fin tes orelis. oh! ~ tâs. bosat. posteljna posoda f 3. govejad f. brbrač m. a ~ zune ??. o mangji une ~ 2. I contegnidôrs vueits di plastiche .

si scjaldave i pîts e lis mans. un ciroic sclapeçocs. od bocon) m ogromen kos. ~! bocjonat [boqo'nat] m 1. vnema f. un ~ di âfs 2. boiâr [boi'a:r] m bojar m. FIG gorečnost f. bojkotiranje n. aghe di ~ vrela voda. si metin dentri lis cartufulis taiadis a bocognuts e dâ ancje a chestis une brustulide intal ont. (Natisone/furlanis). si viôt che il çuviel i tanche a lâ in ~. vročinski val m. boiesse [bo'iese] f → boe I. boleo [' ??] f → bole. kipenje n. razburjenost f 3. taiâ a bocognuts narezati na kocke. e il non di Lasselà che i va di ~. neuspeh m. šušmar m. boiôr [bo'io:r] m 1. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. vrenje n. 2. boe II ['boe] f (pri senu) vrenje n. segretje n. finissile di ridi. poglavje n (knjige). listek m.) dejanje n. star tepec!. boicotament [boikota'ment] m bojkot m. grižljaj m. bol I ['b‫כ‬l] m 1. tune famee dulà che la mari e jere di divignince boeme e il pari calabrês. bohemien [' ??] adj inv (fr) bohemski. (huda) vročina f. dai ~s di ’ste stagjon 2. (ALF). FIG) (o)žigosati. lâ a/ in ~s iti na kose. zbijanje n. vierzi la ~ dal mulin. une figure nere e bocognone a cresseve. postavna oseba f. pena f. razlesti se. neizmeren. Boldare [bol'dare] kr. (Pa/Buteghe) boie ['boie] ?? impare a vignî jù cence scjale ancje tu. zavreti. hudičev. koder m. komad. bula f. butarâ l’an a bacons / par no formâcuatri stagions 3.bocjon [bo'qon] m velikousten človek.. prin di falâ al à savût ~ ducj 3. velik kos. ~ adj velik. ~ m bohem m. boldone [bol'done] f (klobasa) krvavica f. razdejati. razburjenost f. znamka f 2. grelec za vodo. jevâ il ~ začeti vreti. neizmeren. ma i dâts a marchin che la pierdite di lavôr par colpe di un ~ e je une ecezion e no la regule. bocul ['b‫כ‬kul] m 1. prigrizek m. HIST papeževo pismo n. debel. une lune rosse e bocone. Dispès al capite pluitost che la menace dai licenziaments e vegni mostrade par ricatâ i boicotadôrs e (Pa/Buteghe). ~ malpratic zmešnjavec m. 2. bol II ['b‫כ‬l] m 1. braç ~. il referendum comunâl al è stât boicotât dai Comuns e des Provinciis dal Venit (Pa 03/11). primerek m. Daspò di une prime ~. mancul di un mês indaûr. cjarte bolade kolkovan list. svobodno umetniški. boç ['bot∫] m 1. bolete) list m. son corûts a sierâ i balcons / par no viodiju a lâ a bocons. TEKSTIL krogec m. del m. un ~ di femine par ca. ~ adj čokat. vrenje n. (La 05/4) boghe ['boge] f zatvornica f. boçon [bo't∫on] m velika steklenica f. e spietant che e jevàs il ~. HIST rob srajce. boicotaç [boiko'tat∫] m bojkot m. čebelnjak m. kipenje n. požeruh m. e al meteve sù la aghe de polente.. boem [bo'em] adj 1. konzerva f. tu. od bocon) m 1. bula f. boicotâ [boiko'ta:] m bojkotirati. dut a bot si impensà di un ~ di lescje (Zili). odsek m (ceste) 4. 2. bocon [bo'kon] m 1. In ti jo pustiš na asfaltu. ~ adj ogromen. in doi ~s cuntun intermieç 5. požrešnež m. la aghe si jere sbassade e il soreli rabiôs al supave sù i ultins boions. i f (Gruâr) Boldera. listič m 3. si fole / che a fasi la ~ . i biei bucui neris e lizêrs come la voladie. ~ m 1. → bocule. ma se tu âs ancjemò il ~ daûr! 2. bocjute [bo'qute] f majhna usta. (gledališče ipd. mehurček m. ogoljufati. par ~ o par prionte na eni ali drugi način. boion [boi'on] m mlaka f. mlina). butâ/ parâ a ~s razkosati. primerek m. vnema f. bohem m.. boiete [bo'iete] f rabljev pomagač m. Boemie [bo'emie] f Češka f. mehurček m. pletenka f. čeh m 2. ki ima velika usta. un ~ di cucjar. del m. bohemski. clamât cul tiermin precis di "~ papâl" : (Storie). trčenje n. un gran façolet ros a boi blancs e neris. rabelj m. ogromen. ~ di mone! (Sg). mazač m. par une convigne cui duchis di Baviere. bofiche ['boge] f izboljšanje n. ~ papâl papeževo pismo. ~ malpratic. lâ di ~ FIG biti primeren. komad m. boi di savon pena mila 4. karambol m. pločevinka f. boiler ['b‫כ‬iler] m bojler m. cuatri rovedis che a clopavin tes boculis fruiadis. grelnik m. imbolâ) tr 1. zavrnitev f. kos m. bocule ['b‫כ‬kule] f TEH ležajna med. zapora f (kanala. jama f. no mi lasse durmî chel ~. sul stali l’odôr dal fen in ~. primerek m. (šola) pri izpitu vreči 4. zavračanje n. ~ di mus!. La bevande e fo bolade tant che "diaboliche" pai siei efiets sbisiôs (Ponte) 2. krvnik m. preklameni. boldon [bol'don] m v: lâ in ~ kašnat postati. (t. svobodno umetniški. žig m. padec m. ~ dal vin vinska pletenka. bocognat [boko'ñat] (PEJ od bocon) m PEJ velik kos m. masten madež (na obleki). ustrezati. il Guvier al à dât il vie libare ae normative (O). komadič m. i zîs a son ancjemò in ~ 2. si cure. ~ di mone star tepec. no? brute bocjonate!. che a inncurnisavin la sô muse 3. boconut [boko'nut] → bocognut. bojkotiranje n. (t. ce ~ di gleseon!. košček m. boçadure [bot∫a'dure] f 1. brst. košček m. bolet [bo'let] m 1. grižljaj m. 2. In ogni câs la Trabant e je la machine dal puar operari o dal zovin ~ (Ta).. si presentà a Ratisbone. bolare ['b‫כ‬lare] f bojler m. boicotadôr [boikota'do:r] m bojkoter m. bocognon [boko'ñon] (akreš. F prekleti. (Pa 02). češki.(sfolmenats). → boldone. bolç ['bolç] m svinja z okrnjennim telesom. poslastica f 2. un altri invelegnât dut mande al ~ par che al crôt di justâ cuanche al disjuste 2. ma ben mangjâmi la spongje. E je nassude a Tarvis. (Sg) 2. FIG gorečnost f. al massimo i vevi vinçût un ~ di mignestre di . pečat m. boe I ['boe] (pl bois) m 1.. svoboden umetnik m. bula f. ma chê tiere a finive in bambuje e cualchi ~ insomp al jere palût. un investiment di sessante milions di euros tai cinc agns cu ven pe ~ ambientâl dal sît di Tor di Zuin. mandâ al ~ poslati k hudiču. lis violis. salte fûr pes stradis fin la magne / parcè che in tal so ~ no po plui stâ 3. rindi une vore competitîfs i nestris prodòs tant di fa colâ il front dal ~ tant rapidametri. par o ~ o par prionte / l’ à di dâme gno copari . bolâ [bo'la:] (t. → bol 2. bolade [bo'lade] (t. orco ~! (MazzonIol). E tu le lassis sul asfalt. . izguba f. pika f. imbolade) f škoda f. popek m. bocognut [boko'ñut] (demin. di ~ e di Carintie (Pa 03/4). Il document di cheste azion vergognose. bole ['b‫כ‬le] f 1.

~ pitic! dober tek!. a colps di bombis umanis (Pa 02/10-11). KUL bomba f. cuntune ~ nucleâr dentri 6 mês (Pa 06/1). morska lisica (Alopias vulpinus). torba f. bolzâ [bol'dža:] tr → sbolzâ I. bolze ['boldže] III f ZOOL španska muha f (Lytta vescicatoria). dober. bombiscj) m lažnivec m. al dirêç il ~ di informazion dal "Osservatori regjonâl de lenghe e de culture furlanis" informacijski bilten. človeška bomba. listič m. poročilo n. m ~ dal Tirol Bolzano m. ~ meteo vremenska napoved: 08. bolzâr [bol'dža:r??] m krznar m. napisal dnevnik. bolp di mâr [~ di 'ma:r] m ZOOL lisičji som. In bande. che il predi al bombarde e al spavente la int fevelant de justizie inflessibil di Diu (BelR). ma plens di feramente e di bombutis ator de panze.i. Il soreli al lave a mont. Ma o furnìn ancje jutoris economics direts. FIG lisjak m. oteklina f 3. upravičiti. bolin [bo'lin] m 1. usnjen kovček m 2. Lis notis di ~ a van dai 8 di Decembar dal 1944 ai 6 di Fevrâr dal 1945 (Pa 02). bombardament [bombarda'ment] m 1. al organize une serade su la ~ (Pa 04/05). contents come il Gjat e la Bolp di Pinochio. 4. si jerin imprometûts di balâ la prime ~. ~ umane človek bomba. bolze ['boldže] II f 1. i plenipotenziaris de Catolicone Marie Taresie. bomba f. mladič lisice 3. cu la invenzion di armis cuntune potence mai rivade prin (la ~ atomiche) (Pa 04/07). valček m (ples). cuissà ce bombis che al conte. razmehčan. bombardon [bombar'don] m 1. listek m. bombâs [bom'ba:s] m 1. lisjačina f. boljševističen. fâ i bombistis [bombiscj]. zuiâ sui timps luncs par meti la “Ue” di front al fat di fat. boleton [bole'ton] m madež m. butâsi a ~ skočiti bombico. ~ H. bolpat [bol'pat] m 1. sedlar m. obstreljevati. o soi bombe di aghe. bolsevizâ [bolsevi'dza:] m POL boljševizem m. ~ e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). EKO potrdilo o prejemu. bombon m. Al bruse saldo idrogjin in eli. i m (Morsan) Bolzano. bolidure [boli'dure] f → bulidure. boli ['b‫כ‬li] tr in it → bulî. ~ a man VOJ ročna bomba f. bombardâ [bombar'da:] tr 1. bombardirati. nakladač m. a stan puartant il popul palestinês. → cantarele. bombe ['b‫כ‬mbe] f 1. bolp ['b‫כ‬lp] m/ f lisica f. provincie di ~ pokrajina Bolzano. bolzare ['b‫כ‬ltsare] f (redko) valček m. (bolj obič. . al invie la fieste cul balâ il prin ~ 2. e la mê memorie e je stade promiedie par chel che al riguarde i spavents e i bombardaments (BelR) 2. E viodint a passâ di chês bandis un nulut blanc e mulisin come un floc di ~ (JM. moker. un sprofum che al pâr fat dut di ~ 2. -ese adj bolonjski. lisičin 2. Un catalogo di completâ cui bolins e podopo dâ dentri al supermarket da "culture"? (pensemaravee).i f Bolivija f. se no volês. redatôrs. velika lisica f 2. premožen. magari paiant une ~ di lûs o di metan. volpat) bogat. bolpin [bol'pin] adj 1. Bolognese [bolo'ñeze] f Bolonjka f. al secul Prospar Lambertini. a la bolognese KUL na bolonjski način. -che adj POL boljševiški. (splošno) ples m. bomp ['b‫כ‬mp]. Bolonjec m. Lis glesiis a son stadis bombardadis. bombon [bom'bon] m 1. lisjak m 2. ispetôr scuelastic de provincie di ~ pe lenghe ladine dolomitane. ma il scjafoiaç al jere ancjemò grandon e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a ~ o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. zvit. i m (Sant Zuan Di Manzan) Bolzano. bilten m. ~ nucleâr jedrska bomba. bombone [bom'bone] f pletenka f. tant misericordiôs cun Isac e cussì intransigjent cun so fi Jesù? (Mucci). bombardirati.i. bombî [bom'bi:] tr → imbombâ... bombute [bom'bute] f VOJ ročna bomba. se no tu pais la ~ Ilfurlanist us segnale un sît di zoguts online. ~ vaiarole. premočen. bombardiranje n. umazanija f. bombica f. Salvâ). fâ ~ udobriti. sprejeti (zakon. obveščevalni list. MUZ bombardon m 2. bombasine [bomba'zine] f bombaževo (platno. E il stes ~ Diu. tant che une ~ H controlade. prekanjenec m. bolz ['bolts] m 1. dragi. (bolj obič. ploščica za pečatenje pisem 2. bolognês [bolo'ñe:s]. Salvâ) 2. (Pa 7/99). vata f. odločitev). tkanje ipd. vreden. m Bolonja f: la mês di Mai dal cuindis butade jù la pene al marcje jù a ~.i m partizansko ime Furlana. izmišljotina f. bombaž m. ~ m boljševik m. FIG obmetavati. širokoustnež m. bolz). ~ m 1.(La 04/2) boletin [bole'tin] m 1.v Bolonjo. FIG obmetavanje n. bolsevic [bolse'vik]. bolsevisim [bolse'vizim] m POL boljševizem m. A son tornâts a partî in Consei regjonâl i lavôrs par fâ ~ il gnûf Statût di . vlažen. ~ idrogjine hidrogenska bomba.~ meteo (O). regjine di Austrie (Storie). bahač m. VULK ~ vulcaniche vulkanska bomba 3. . → buletin. buine (pl bogn/ bogns) adj 1. une clape di fantats cence munture.. bolparie [bol'parie] f lisičin brlog.10 .Il cîl parsore il Friûl . ~ atomiche atomska bomba. a puartave a cjase tocs di ~ par linçûi. lakomnež m. bombe adj razmočen. bombardine [bombar'dine] f MUZ bariton rog. ~ Molotov molotovka f. bogataš m. Bolla [ ' ??] os.. bula f. ~ A. (Furlanist).. nus sune un ~ il muini / cu la ghitare in man. bolsarie [bolsa'rie] f → sbolsarie. ~ N nevtronska bomba.bolete [bo'lεte] f list m. od bolp) m 1. bon ['bon]. (JM. majhna sladica f. (topovsko) obstreljevanje n. la Inghiltiere che e à vût simpri une anime bolpine. bols ['bols] adj → sbols. bolpon [bol'pon] (akreš. po al leve tai curtîi volpats. GEOL. kot lisjak. Bolzan III [bol'tsan] kr. cu so penâl intenzût tal ingjustri ros de curie (Storie) 2. bajka f. lisičji. listič m. ~. ~ di mangjâ užiten. zmečkanina f. lis buteghis dai cristians brusadis (Pa 05/12) 2. bombist [bom'bist] (t.. zasipati. FIG ljubček. bombons di cjassis. (Pa) Bolzan II [bol'tsan] kr. Bolivie [bo'livie] kr. bolint [bo'lint] adj → bulint. lisička f. (splošno) ples m. zasipanje n. bombardiranje n. bolonjsko narečje.). Bolzan I [bol'tsan] kr. ~ adj (t. 2. prekanjen. sâr Zorç dai plui famôs tra i bombardons. Bologne [bo'logne] kr. imbombât. une fameone di bolpats. come la ~ da la uve.

poštenjakar m. bonsignôr [bonsi'ño:r] m ?? Alore jo. A son comprindûts: “Ici”. pomiriti se. o pensìn che Triest ~ al significhi atrat pe nestre man di opare inteligjent. bon di pôc [bondi'po:k] (pl bogn(s) di pôc) m ki je neprimeren. dobro n. mi è tornât il ~ (BrLi). (ProvBr). → meti a bon. jessi a bon „O sin cuasi a ~. premišljenost f. ~ m dobra duša f. bontât [bon'ta:t] f dobrina f. bonaçâ [bona't∫a:] tr pomiriti. A jentrarin intune cjase di bognsparons. zaton (sonca. bonvolê [bonvo'le:] m dobra volja f. za nobeno rabo. Salvâ la buine intenzion (BelAlci). pussibilmentri a gratis o a ~ presit. scroche un ton. A mi mi semeave impussibil. VOJ čiščenje zemljišča. la parone e je la plui bonorive di dute la famee 2. ~ di zmožen česa. il frêt al à bonât mraz je popustil. dobro stanje. la piês des trê (Ta). cjatâ ~ počutiti se ugodno. bondantut. (Pa) bontimp [bon'timp] m veselost f. ~ e bielece. lant ancje daûr di ce che al dîs il Vanzeli. par che a sedin un come nô. (Pa 04/02) 2. odškodovati. dober vonj. MAR morska tišina f. ~ m zahod. cjâr ~. E l’aiar al jere imbombât di chel ~ che il mulinâ des cotulis des fantatis sul breâr al sparniçave par dute la sagre.. bondiu [bon'diu] int bože mili !. dober. al à dimostrât ~ che l’autôr. a buinis mirno. la int di ~ si manten simpri cussì. [bonsi'ño:r] kratica > bonsignôr. zahajati. izobilen. anime legre e libare. ohrani jih v svojem imenu. Tal stes timp cun lavôrs di ~ des zonis umidis e cul sgjavâ trinceris a stavin preparant il teren (GP). buine intenzion dober namen. FIG tišina f. 2 passaçs di stirpadôrs. salacôr no cjatave ~ in nissun lûc. vedrost f. Salvâ) 2. brezvetrje n 2. ancje se relative. precejšen. poštenjakar m. cvetoč. cuant che o levin tal asilo. melioracija. cui che al ubidìs e che par solit e je chê che e distine la ploie e il ~. plen m 4. la ploie a à bonât dež je ponehal. zmožen. i ai bonât sul cont plui di cincent francs!. ceriesis. ustrežljivost f. (ProvBr). bonace [bo'nat∫e] f 1. cu lis buinis o cu lis tristis Ancje se lis sôs teoriis no àn puartade cui sa ce furtune a di chei che lis àn metudis in vore o imponudis cu lis buinis o cu lis tristis e (christianromanini 07/04) bonâ [bo'na:] tr 1. ~ che i plâs al Signôr (172) pomirjevalni vonj. ~ sens (t. ma no la lenghe.PROV Cui che al à buine volontât al cjate dafâ pardut . bon di nuie [bondi'nuie] (pl bogn(s) di nuie) m nesposobnež m (moški).) prezgoden. izsuševanje (močvirnih tal).. umiriti se. E Romeo. preprost. ~ dal teren. / no sta fâ chê brute muse. dobrost f. lis glesiis si stan disvueidant (BelFa). che in teologjie nus fevelavin di Diu e de sô unitât. bonomp [bon'omp] m dober človek m. (Percude). dobrost n. da (za). veretât. jutranji. si bonave soreli. bonpaston [bonpas'ton] m dobričina f. bonsens) zdrava pamet. imenitnež m. an ~ . dobrina f. zaiti (sonce. uspevajoč. zanič. sposoben. Al massim si po acetâ di vê la massarie o il famei o il salam e il formadi furlan o sloven. 2. Bonât [bo'na:t] m zahod m. ~ che/ di bon che k sreči. ma Mistichel al jere ~ di chel e altri. 5. boncûr [bon'ku:r] m dobro srce. zgoden. utišati. dobrostoječ. premišljenost f. vieli ~!. duncje. ~ adj imovit. premožen. milina f. bogat . bonorîf [bono'ri:f] -ive (t. dober namen m. bondançôs [bondan't∫o:s]. il ”boom” dal consumisim e dal ~ di chescj agn . popustiti. srce n. vedrost f. un ~ numar di dobro število. ~si refl pomiriti se. (u)miriti. Bon. deriv. omp di ~ veseljak. v stanju. 3. e al veve ancje ~ il Bide. (Pa 03/6) bonspirt [bon'spirt] m dobra volja. ugodno počutje. bonstâ [bon'sta:] m prijetno. bondance [bon'dant∫e] f (iz)obilje. da bodo eno kakor midva. bons. bonvivi [bon'vivi] m blaginja f. paraltri simpri plen di spirt e di ~ sens (JM. bonat [bo'nat] adj dobrodušen. poceni. ma ancje plui a tramontan (CoGonars). ~ une volte nancje impensâsi! bonfâ [bon'fa:] m dobra volja f. bonsens [bon'sεns] m zdrava pamet. uren 3. e si bonace. vignî al ~ priti do bistva. PROV A muerin simpri i plui bogn. razsodnost f. luna). meliorirano zemljišče 3. ki je všeč Gospodu. Avrîl ploiôs. blagosrčnost f. ugoden. nol sarês bon di fâi mâl a une moscje (glesie). sù. buine volontât . meti a ~ urediti. al ~ presit po dobri ceni. bogatu. Cu la decision di cjapâ il trat. passât di generazion in generazion. bon m. Ogni individui al à derit a un sistem di vite bon di garantî la salût e il ~ so e de sô famee (Declarazion). savêso. bogat. udobnost f. volê ~ imeti rad. . e al tribulât / si bone il cûr 2. lahkotnost f.(Onde). bondant [bon'dant] adj (iz)obilen. compre de samence. (BrLi). pomis bonorivis. razsodnost f. odstranjevanje min. ki si mi ga dal. cul ribalton socioeconomic e cu la ~. (Pa 02/12). ~ adv dobro!. ur deve un ~ e ju meteve in vene di fevelâ. usposobljen. / che se e torne la ~ / ti darìn mieze taçute. ki ni za nobeno rabo. l’iniziative. odkrit. (Pa 03/11) bonumôr [bonu'mo:r] m dobra volja f. bonificâ [bonifi'ka:] tr zboljšati (zemljo). pripraven. aridure. a ~ la passion. bonparon [bonpa'ron] (pl bognsparons) m dobričina f. nakazilo n. bon come il bon pan. ~ tanche il ~ pan izjemno dober. ancje nô. ~ it umiriti se. Ancje pre Pieri al tratave di bonâlu disint che i siei pecjâts no valevin nancje la anticjamare dal purgatori (Enrico) 2. (Bibl-Zn) Sveti Oče. in dute umiltât ma pal so e nestri ben. veselost f. krotkost f. buine e stimade dapardut (Pa 05/04). dobričina f. dober človek. velik. pomiriti se. bogataš m. o vevin trê matres.” (Sg). povrniti. razsipnost f. mir m. buinorîf) adj 1. dobrobit. bondantementri [bondant'mentri] adv v izobilju. a ~ dal cjâf lûc. o scuen corezilu. bogastvo n. znižati (ceno). obveznica f. dobro razpoloženje n. prijetno. sigurât che i 7 milions di euros previodûts par ~ il sît de industrie chimiche (Onde). Pari sant. oblino. lune). pomiriti. Cumò. cuietiti e ven dongje. lepo število. bonifiche [boni'fike] f 1. bonodôr [bono'do:r] m prijeten. dobršen.autonomie dal Friûl Vignesie Julie. ~ m 1. (Mar). buine part dobršen del. perfum m. ponehati. ~si refl 1. dobričina f. (sadje ipd. -ose adj ugoden. Fin in dì di vuê al è stât studiât un ~ numar di malâts (SiF 02/1). dobro razpoloženje. tenju cont tal to ~ chei che tu mi às dât. e jo. a 25 agns di chei 6 di Mai dal 1976 che al sdrumà buine part dal Friûl (O). izboljšati. ljubiti 3. L'inovâl dal taramot. bondanton.

(BrLi).i m ?? lerin daûr di lui tun splaç dongje ~. jessi in ~ biti v nevarnem položaju. nevihta f. La cjalavi e la mê ~ si dislideve tune cualitât di afiet. zaselek m. Borc dal Fen [~ dal 'fen] kr. vaščan m. (Pa 02/10-11). fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô ~ (La 06/1). borsarûl [borsa'ru:l] m → sborsarûl. ~). une ~ cuvierte hinavec m.i m ?? O vevin comprât di pôc timp une gnove cjase tal ~. Ma chest al rivuardave dome la nobiltât e la ~ (Natisone/furlanis). napraviti. (BrLi). burja f. napraviti hrup. tune scure androne. (Storie) Borc Midune [~ mi'dune] kr. požar m.boom ['bu:m] m (ang. Flame no ‘nd jere plui.i m ?? Il fûc al cuiste nons difarents di lûc a lûc (Fogaron. obrobiti. Nort. napraviti. lâ de gridele su lis boris → gridele . E jere convinte di jessi stade sielzude par une grandiose mission e le puartave indenant cun autoritât. MAR pristanek m (ladje). borghesie [borge'zie] f meščanstvo n. benedet di frut . tra il svolâ des paveis e il ~ di un moscjon. FIG) viharen. boriôs [bori'o:s]. boreâl [bore'a:l] adj severni. obšiv m. Fughere. buren. bordâ II [bor'da:] it 1. burascjade) f nevihta f. ošaben. (Percude). maltaiâts e cence l’aiût di un ~. svečni odcedek m. para f. brenčati. fin ~ v pogubi. bordo) m 1. grmada f. (Pa 03/8). v maloro. che nol jere di ce tignîsi in bin cub chej fîs. za nos vleči.i. javna hiša f 2. borc ['b‫כ‬rk] m 1. bore ['b‫כ‬re] II f ?? Borea [bo'rεa] m METEO sever m. borearie [bore'arie] f kjer se peče kostanj. a un trat ~ dal mont Peloro al sbocje. burascjôs) f (t. propadu. a la brût fâs ~ la madone. sežig m. borghês [bor'ge:s] adj meščanski. romarska palica. borin [bo'rin] m hladen vetrič m. 31-49). someščan m. O jes de buteghe cu la impression che mi vei menât pal ~. napuh m. plantâ ~ ustaviti se za nekaj časa. tra il svolâ des paveis / e il ~ di un moscjon 2. sovaščan m. F ponta f. cjoli (menâ) pal ~ F za norca imeti. Mieli. -ose (t. delati zmedo. bordelâ [borde'la:] it vreščati. boro ['boro] m F sold m. une zornade bordi mê fie/ ”slungje chê cotule. O jerin scuasi rivâts a mieze poçate cuanche e rive la ~ (Enrico). 3. borascje [bo'rasqe] (t. prskati. bordure [bor'dure] f obroba f. drgetati. Seimo) (La 03/01) borgade [bor'gade] f selišče n. bordi ['bordi] (t. borascjade [bora'sqade] (t. ~ m brenčanje n. ~ agricul kmečka vas. razburkan. predmestje n. e cussì compagnai fin fûr de puarte / cheste ~ cuviarte. žerjavica f. ecitazion e ~. 2. Borc di Olee [~ di o'lεe] kr. e il dotôr al è in ~. di benevolince. selišče n. Foghera. napasti (ladjo) 2. meščan m. la sierade scomence tal emisferi ~ (Vichi).) boom. hujskati. fin che si à salût e boros di spindi (MazzonIol). naselje n. ropot m. razbeljen. podpihovati. vihra f. al prepare un biel ~ inte fusine. Cenci si lu inmagjine ~. ladi cualchi bon plevan / studiarin plantâ ~ 3. Fugarizze. e a tornaran jù in Setembre cu lis primis borascjadis di nêf. gore v Gjiviano) (Pa Vicinia). lâ in ~ iti v pogubo. (splošno) približati se (osebi). (SiF 03/3. Medili. un pôc a Tarcint e un pôc a Sedilis. il soreli. boreç [bo'rεt∫] m navdušenost f. ~. nahujskati. hrup m. puhati. borascjâ [bora'sqa:] (t. bordel [bor'del] m 1. Bordan [bor'dan] kr. (BrLi). borascjôs [bora'sqo:s]. / vêso vô di lâ in ~?. bahaški. che al duar parsore un todesc!. mestna četrt m 2. . (pri)bližati se (ladji). o sin a ~ smo v pristanišču. malo počiti. colâ su lis boris ??. Pan-e-vin. slepa ulica. (Pasolini). cvenk m. bordin [bor'din] m rob m. selo n. trušč m. In tal ~ na campana a bat il Matutìn e. bordel m. vrišč m 3. trg m. bahavost f. MUZ bas m. i f (Pordenon) Borgo Meduna. al pâr che al vueli ~. bordizâ [bordi'dža:] it proti vetru jadrati. ma dome un côl di boris rossis. razburjen. fîs di ustîrs. al à bordât parcè che lu àn lassât fûr de puarte. vihra f. Sot la mont di ~ al è un sît indulà che il Judri al jentre tal cret e al fâs come une specie di lât. (scritorsfurlans). Borgnan [bor'ñan] kr. burascje) f vihar m. vrezati navoje. sopsti. propad m. sui claps in ~. poguba f. bordo ['bordo] → bordi. piçul ~ agricul (Pa 03/4). (Ta) bordâ I [bor'da:] it 1. obšiv m. dopo de ~ al è tornât seren. → borascjade. tapone i barçs!” 3. stâ su lis boris FIG biti na trnih. severni veter m. obrob m. -ose adj nadut. culì tu sês colât su lis boris.i m (Cormòns) Borgnano. lâ in ~ razbeliti se. ?? bordonâl [bordo'na:l] m GRAD ostrešni tram m. bordelizâ [bordeli'dža:] it ARH vreščati. delati zmedo. preddel mesta. obrobiti. mi stimi avonde par no lassâmi menâ pal ~. stiçâ lis boris dati na ogenj. in ~ v civilu. borie ['b‫כ‬rie] f nadutost f. vas f. napraviti hrup. MAR (ladijski) krov m. ridin ducj su la sô muse. ~ tr 1. di casulins. no i plaseve di cjatâsi ni cun parincj ni cun ~s. di borghesans 2. selan m. Bordon [bor'd‫כ‬n] kr. blazinica f. zaselek m. (Sg). kres m. il vint clamât Tramontan (Acuilon. z našivi okrasti. → sbordon. boreâl [bore'a:l] m kup žerjavice. bordon [bor'don] m 1. Nassût te alte ~ di Lyon (Pa 06/2). che e esist ancje musiche no gregoriane e che la int di ~ e doprave musiche patriarcjine. plamen m. vihar m. jê a steve su lis boris. pe circustance impaludât de pofardie dal podê (Mar). soldâts e ~ (Eg) vojaki in civilisti. borondul [bo'r‫כ‬ndul] m okroglo naslonjalo (kanapeja). ošabnost f. burascjâ) it poslabšati se vreme. la lum a fâs ~. deventâ tanche une ~ močno zardeti. jeziti se. a discjadenin il ~ di grancj leterâts (Pa 03/4). naselje n. MAR pristati z ladjo 2. i f (Prepot) Bordon. fâ ~ a un FIG pomagati nekomu. il ”~” dal consumisim e dal bonvivi di chescj agn. / se no us comudin molailis. in ~ žareč. meščan m. 2. Boreon [bore'‫כ‬n] kr. simulant m. m Bordano (UD). Borean [bore'an] → Cjaso Borean (i. pekoč. a son lâts sù prime dal solit te mont di Corce. borghesan [borge'zan] m 1. ros in ~. ~ de nêf snežni vihar. oh propit sì o sin a bordo! 2. pron di cjolilis provalis / tal lambic di fin çurviel. bordun m. neurje n. une ~ a dome trê chilometros dal paîs (sf). m civilist m. bore I ['b‫כ‬re] f 1. Te sô cjase di Sant Laurinç di Solescjan.

Dal 1477 i Bosgnacs. -iche adj botaničen. bosime ['b‫כ‬zime] f (tkalsko) močilo n. pal benefici dal paîs i boscs consorziâi di Cjaso Borean. bosgnac [boz'ñak] m Bosanec m. (La 05/7) boseghe ['b‫כ‬sege] f ZOOL morski lipan m (Mugil chelo). boson [bo'zon] m (akreš. -ive adj gozdnat. un grum di femenis. borse II ['b‫כ‬rse] f 1. Jernej m. lesovje n. ca e culà fra lis boschetis / ’l è di flauts. trenutek m.. trgovanje n. štrbunk m. a deventarin un piçul esercit in stât di tignî ~ ai todescs. boscam [bos'kam] m gozd m. vreča f. gibanja. imbote). prožiti odpor. premija f. palica f. il boscadôr si metè a ~. grmovje n. la moratule intune cise. hosta f. sul ~ na mah. gozdar m. 9) 2. detonacija f. (Percude). (Pa Vicinia). rastlinoslovje n. Dut a ~ e a valop a si jere spandude la vôs che al jere saltât fûr chest Nazaren (Pa 03/8).borse I ['b‫כ‬rse] f 1. eco che un bot / dan tal puarton 2. a ~ plen na polno. gaj m. boscaie [bos'kaie] f grm m. mošnja f. E dispon inmò di un significant setôr agricul e di un slargjât patrimoni ~. (Scf). (Pa 02/10-11). strel m. lâ in ~ iti na borzo. . bosat [bo'sat] m (slabš. il cuc. bos ['bos] m BOT zelenika f. tignî ~ upirati se.. a rivarin ca fin sul Tiliment: (JM). bosset [bo'set] m čevljarski loščilnik. (CIRF) 4. → dibot. fâs mieç pas di sivilot / e al sivile a ~ a ~. nenadoma. di sigûr parvie che al jere stât tal cjalt. Bosnie ['boznie] f → Bosgne. EKO borza f. saltâts fûr a buinore a stielis sul pradissìt dulà che a vevin boscât tal dì prin. odmev m (orožja). i cavalîrs a van i ~. vrh odbiti.. bosc ['bosk] (pl boscs) m gozd m.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee largje dai stats orientâi (SiF 03/4. skupina f. o sint / tra mil sunsûr i colps dal cjadovrin / che al bosche a più non posso in tal zardìn / lis vecjis plantis ch’a cjadin rengint 2. gošča f. skoraj. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj.(GE). trgovina f. bosanski. al à lassât un erbari al Ort di Padue. goščava f. bossul ['b‫כ‬sul] m krožek m ljudi. ~ neri. cence ordin. ~. botaniche [bo'tanike] f botanika f. Boscat [bos'kat] kr. zamolkel udarec m 4. menâts di un Scanderbeg. 2. e plui lontan in te’ ~. bossut [bo'sut] m (demin. od bo) vol m. molzi la ~ a un nekoga molsti (denar). 2. Bosgne ['b‫כ‬zñe] f Bosna f. ~ it napraviti drva. di chê altre bande une ~ di pôi. (Pa 03/4). ~ e sclop al po deventâ “politically correct”. Une siorute che a zueteave indenant cu la ~ di plastiche plene di spese a spià cun sospiet chei trê frutats (Tolazzi). comprindûts i inviestiments tes Borsis. zbor m. no dâ un ~ ne delati ničesar. ~ di studi štipendija f. al devente paron. boscâ [bos'ka:] tr 1. e pareve che ‘i rispuindes. gorjača f. ~ e sclop. centri borsiscj štipendijski centri. bosemâ [boze'ma:] tr → imbosemâ. gozdni čuvaj m. di ~ in ~ vedno bolj. (Sg) 5. biti tepen. il ~ Scanderbec. sul cont di une fibule di stamp celtic cjatade tal ~ di Plaies in Val Badie. od bo) mali vol m. ~ Erzegovine. un ~ plui in ca al intope un zovenot 7.(La). ma lui no m’e deve vinte e di ~ al rispuindeve. Bortul ['bortul] m Bartolomej m. e cuanche a sunarin l’ultin bot al le fûr di cjase. odenkrat. sekati. boschete [bos'kεte] f gozdič(ek) m. Piertio. come une fantasime (PauluzzoN). che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. botanic [bo'tanik] m botanik m. pok m. torba f. ?? . borsist I [bor'sist] (pl borsiscj) m štipendist m. udarec zvona. Cultôr di ~. intun ~ v trenutku. način hoje. il ~ di frassin e di faiâr jesenov in bukov gozd. (CIRF). cu lis mans in ~. borsist I [bor'sete] (pl borsiscj) m borzni špekulant. nol jere plui il câs che lui al des un ~. (BelFa). dut a ~ si impensà di un bocognut di lescje (Zili). boscs di arbui a fuee (listopadni) listnati gozdovi. cu lis mans in ~. gozdovje n. ~ coladiç sečen gozd. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de ~ di vuè. dut intun ~ vse naenkrat. a stevin a sintî bocje vierte un galantariot. ~ di plastiche plastična vrečka. log m. di ~ nenadoma. piâ botis dobiti udarce. pušpan m (Buxus sempervirens). e la ~ fisse di sot le faseve vignî fûr plui misteriose. botam [bo'tam] m sodje n (sodovi). od bo) vol m. torbica f. e dulà che dut si bruse di corse. il fat al è che ~ planc a planc al si butà malementri. restâ su la ~ . e jenfri lis cjasis la buere di ~ no si sintivile nancje. boscarin [boska'rin] m kij m. ritem m. ~ di spese nakupovalna torba 3. udarec m. vê la ~ plene imeti veliko denarja. (Percude) boscadôr [boska'do:r] m drvar m. (drevo) (po)seči. tal ~ de Basse. drobnjad m. ~ e sclop s trenutka v trenutek. (Pa 02). Parcè che se e vûl sei competitive intal marcjât globâl e scuen domandâ i finanziaments al marcjât finanziari. gošča f. (drevo) oklestiti. v hipu. In Americhe il cjastinâr. e che an concorût a rindi il patrimoni ~ di chei sîts un vêr tesaur. a son scherz de ~!.. rastlinoslovec m. borsete [bor'sεte] f torbica f. -iche adj EKO borzen. bôt ['bo:t] f → bût. al sa di no jessi lui il propietari vêr (Pa 7/2000 . i bûs a levin simpri cun chel ~. udarec m. bote I ['b‫כ‬te] f 1. sekati. La rive drete e je pelose di salets e di gjatui. domandâ al CUF borsis di ricercje di impegn plui limitât par lavôrs di catalogazion di materiâl bibliografic e documentari. FIG v: no capî une ~ popolnoma nič razumeti. bot ['bot] m 1. (GP) 6. s vso močjo. (La 03/02). nagrada f 5. boseme [bo'zεme] f (pri živini) vamp m. tresk m. cheste rosade sa scuaiâ i secrets / dal futûr ~ par ~. hip m. boschîf [bos'ki:f]. vreča f 6. lant in ~. il Signôr si fermà sul ~ e al pensà sore. dissipline e preparazion che si remenavin su la lagune. la int si fâs in ~. krat. biti pri denarju. goščava f. časovno obdobje. lis zornadis lajù si presentavin a ~ plen za cjaldis. ~ adj bosenski. drob m. a son trê ~s tri je ura. e il gno cûr si disfâs di ~ in ~. borsistic [bor'sistik]. (Sg) (t. bos ['bos] v: durmî di ~ spati na boku. L’Antelao sclapât al precipitave e al sepelive intun ~ Marceane e Taulen. Nejc m. o mandi dret jenfri i nimîs chest ~ 3. botaç [bo'tat∫] m → butaç. cuasi su la aghe. ANAT mošnja f. ~ Erzegovine Bosna in Hercegovina. ~ consorziâl zadružni gozd. (Scf). mošnja f. dut a ~ (vse) odenkrat. gozden. denarnica f. Metìn un diretôr che. (za)mah m. ~ par ~ enega po enega. in chest mût si suje ancje la ~ dal Manìn . Ogni cuart di ore a sunavin lis cjampanis pe messe des vot. bat m. i f (Grau) Boscat. a ~ a ~ v presledkih. la ~ di Manin ??.

il contrast dai vistît des comparsis. del (voza). botizâ [boti'dža:] tr 1. se vês vût il ~. (Mucci). Botonant li barghessis a vegnin ju i fantats. no àn fat altri che botonâsi fra di lôr.. par italian par fâ plui ~. al jere restât cui dêts fêrs sui botons 3. a à metude sù une ~ ! 7. il ~ dret/ çamp desna/ leva roka . cui no. cuanche a àn mangjât lis dotis / lis muîrs passin di botis. (Bel). botis di vueli sant ?? . ~ par çuculade. Gardiscje. zbadati. spiralast predmet. radunâts tôr il ~. od bote) hud udarec m. boton II. cjapâ ~ razburiti se. ~ it in refl duhovito se šaliti. strahopeten. botesele [bote'zele] f (demin. e vie di chest pas. FIG delati tako. . boxeur [bo'kse:r] m → boxêr. burka f. fâ lis ~ boriti se. scjatulis. cecje 4. o vuei butâti lis a ~. prontait botis. na roke. botul ['b‫כ‬tul] m ZOOL → cieul. bracjizade [braqi'džade] f cvilež m (lovskih psov). . / par cjoli la smire / al volte di là.) sod m. brstič m. od bote II) sodček m. ben intindût.. miôr no tacâ ~. gumbnica f. → braçadure. la ~ daûr) ledja fpl. eh ò!. bracâ [bra'ka:] it tarnati. [bo'ton] m (akreš. → brigade. od bote I) mali. spopasti se. meh m. tant che ~ di vuere. → vassel. paladis. in bot → imbot. ai 19 di març stât. la ~ denant). suonano a festa ?? . brac II ['brak] adj (o narodu) zaničevanja vreden. prepotent. botin [bo'tin] m plen m. roke fpl (la ~ disore.nenadoma umreti. box I ['b‫כ‬ks] f ŠP boks m. No je à fate Stefano Zoff. il tron cui bovui di marmul. butâsi a ~ di un . bracjizâ [braqi'dža:] it → bracâ. dâ un colp al cercli e un ae ~ PROV. e jù botis di vueli sant sun chel puar omp. botonâ [boto'na:] tr zapeti (gumb. → bracade. box II ['b‫כ‬ks] m stajica f (za dojenčke). boxadôr [boksa'do:r] m ŠP bokser m. BOT popek m. po o jerin nô. bracis ['brat∫is] v: a ~ 1. jo no vuei ereditâlu. → lavorent. (La). sgurletâ dulintor par lâ sù ancjemò. da bi bil volk sit in koza cela (Verone) 2. slab udarec. e dit. šaliti se na račun nek. ~ di piel (Mar) 2. si trate di parâ fûr dai pîts cheste semence brache che nus supe il sanc. (SiF 02/1. roka f . brak m. par cui tal ~ vadin dal pâr. ~ di Monfalcon. Ancje vierzi la ~ cence dibisugne al è pecjât. za norca imeti. cviliti (pos. (la ~ disot. rop m. lu àn botizât dute la sere parcè che al daseve lis bielis a une vedranate 2. botons e caratei. gumb m. na hitro. di ~ nenadoma. bracade [bra'kade] f cvilež m. (Storie) botri ['botri] m 1. (ProvBr) 2. passi di botis ??. botis. (SiF 03/4. zornalîr. z rokami. izguba f. → crupignâr. Jo o cirivi di taponâmi lis vergognis tirant in jù la mae che mi rivave sì e no al ~ de panze. come un ~ impalpabil sul sufit infrusignât dal fum (Mar). na roke. (Mar). → imbotonâ. botesele [bote'zele] f (demin. nadutost f. buiadice) f nevihta f. a cuistâ il titul di campion dal mont IBF dai pês lizêrs. brac I ['brak] m sledni pes m.R. a pene trat. → butul. bote II ['b‫כ‬te] f (neobič. škoda f. Fare. 31-45). v veliki vsoti.. bovul ['b‫כ‬vul] m zavita. dovtip m. kad f.) duhovito se šaliti. si volte vie e al puart marcje di ~. ['b‫כ‬ks] kratica = Brigadis Rossis. si trate di mandâi indaûr un mes blanc cjalcjant il ~ di rispueste (Cad) 3. dolgočasiti. bovarie [bova'rie] f → boarie. e scjassant la ~ 3. botulisim [botu'liziml] m MED botulizem m. cjoli cui braçs avierts sprejeti . vê le ~s leâts imeti zvezane roke . vonde salts su la braçadure e cun bigns comedons 4. PROV Conte i tiei botons e po tu contarâs i miei . mignestre. vore. daspò che si è maridade. brst m. improvizirano. (Tolazzi). na kupe. / che no tancj dîs di muson par une fote. braç ['brat∫] (pl braçs/ bracis) m 1. jù. (neobič. obleko).. hipu. tacâ il ~ nakladati.R. almancul te intenzion. cun improvise ~ vive lu inseguirin. molòs. passade la ~. brusâ cits e spandi a ~ / vin. gumb m. lu cjapâ a ~ come par difindilu. imbote. dâ la ~ zbadati nekoga. braçadure) f 1. Cormons. 9). il ~ oprès des strussiis / fâs fumâ ducj i camins. bracecuel [brat∫ecu'εl] v: cjapâ a ~ objeti. cjans di ferme. ~ di daûr zadnji del voza 2. ANAT popek m. sô mari mi da a stupit vie des passadinis e des botonadis che mi umiliin e mi avalissin. sassinât des cussì clamadis B. o varès vût miôr di sei restât su la ~ pluitost che vuarp come che o soi. ~. vê il ~ FIG ne imeti vse pospravljeno. Botostagn di Dimpeç [boto'nεre] f ?? In fuarce dal seguitîf tratât a l'Austrie a restavin: Gurize. restâ su la ~ ??. ~ di denant prednji del voza. Maran. FIG udarec m. bovolâr [bovo'la:r] m BOT koprivovec m (Celtis australis). Cui dîs che e fo une ~ a spaventâju. Il len al jere doprât in edilizie. par fâ mobilie. bahavost f. B. zbadati. chel faliment al è stât par me une gran ~ 3. površno.. Ane Alore. bracarie [braka'rie] f trop lovskih psov. FIG predmet podoben gumbu. bracent [bra't∫ent] m dninar m. botinâ [boti'na:] tr in it pleniti. (snežni) metež m. kadar pes zasledi plen). bovâr [bo'va:r] m → boâr. vijugasta črta. botonade [boton'ade] f šala f. metimi un ~ tor de vite e prem il passarin par te. paîs. al jentrà. In tai borcs li ciampanis a botizèin di fiesta par li cors ben netadis par la ciampagna frescia (Pasolini) boton I [bo'ton] m 1. cul ramut verdulin te ~ / e su la scufe. vihar m. al fo puartât a ~ sul cjaval. → su pai dêts 2. bracs e livrêrs. miôr cuatri corpos ditis lì su la ~. a ~ polžasto. t. ropati. al sint di une bande / il cjan a ~. → a braçs 3. za norca imeti. (brigadis rossis). tal Demani militâr (CoUd). tipka f. (Onde). la suntuositât di chês feminis daûr a preâ. botonere [boto'nεre] f vrsta gumbov. (igra) poteza f. a fâ lis bracis cun Satanàs. bracidure [brat∫i'dure] (t. si dreçave spauride la jerbe. al è come il mus che nol cjape ~: nol sint nuie. nalagati. edificis dongje. boxêr [bo'kse:r] m ŠP bokser m. di bot. bovadice [bova'dit∫e] (t. a son par sigûr mancul tossichis che no la tossine responsabil dal ~. bracevierte [brat∫evi'erte] f → braç aviert. spiralno . (BrLi) 5. spirala f. ~ par çuculade. (debela oseba) debeluh m. važnost f. fâ ~ narediti vtis. a ghi tirin li stressis : (Pasolini). une scjalute fate a ~ polžaste stopnice. su la ~ (cjalde) v trenutku. sod m.

cjare vô Toni. ročaj m. mera f. poželenje n. koprnjenje n. sposoben. uditôrs. po sì. al viôt passâ il postîr: ”olà. Il schenâl de poltronute al molà une altre rantighe e za i braçons si jerin slargjâts (Tolazzi). vrl. besno. Braidecurti [braide'kurti] kr. prečni tram m. Braçan ['brat∫an] kr. brâf ['bra:f] -ve adj 1. po sì. dicà. cjapâ tal ~ vzeti v roke. vreden. → bracidure. pre Guido Maghet di ~ al à vût fevelât (Pa 02/12). a ~ za rok(c)o. nissune gnove?” ” ce fâ di te. O jeri deventât legri. (mera) laket m (ustreza 68 cm). → cincuantin. La iniziative. (BrLi). la Madone benedete. ~si refl recipr okleniti se (drug drugega). grmovje n. kriterij m. ARH (pri jahanju) usnjeni jermen. Brait ['brait] (t. mrmrati. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis (Sg). pogumen. spodnje hlače mpl. a vaive e ti à racomandât tant di fâ simpri il ~ frut (sf) 2. za che e à la sapience infuse. misurâsi sul so ~ delati korak za korak. i f → Brait. braghessâ [brage'sa:] it (slabš. ~ Disot e Cergneu (Pa). braçolâ [brat∫o'la:] tr 1. ce bramazions. klest m. pestovati. chel cun chel ~ ator. cetant di laudâ.. ur fasês fâ ancje i braçui ai vuestris omps. braçâ [bra't∫a:] it rokave zavihati. nesposobnež m. kratke hlače mpl 2. 4. / par cussì dî mi cole sul ~. v pl braçadoriis) 1. in çavate e cui pugns inguantâts. cuntune biele femenute a ~ . di trê ~s un franc cenen. nancje a misurâ lis robis cul ~ de oportunitât. Al à viodût chel film nossere. ničvrednež m. zmožen. polset. merilo za presojanje. nerazločno govoriti. mi à dit di bandomâni e di lâ a padue a ~ bielsole. gambiait mistîr! / no sês plui abil. ~!” 3. bramazion [bramatsi'on] f kletev f. sot il ~ pod pazduho. braghessins e cul rest che si cuche. Braide ['braide] kr. naslonjaj m. FIG kaliber m. (don). mi vûstu ben 2. / lu cjarece. dôs vielis a van / cuntun ~ di sclopons e di garofui 4. varuška f. un nodâr il so tabelionât. braghe ['brage] f 1. solze da lis bradascjis / i campagnûi tenôrs. une poltrone cul schenâl e braçâi contôs di sudôr 4. Di piçul al veve vût dut: la bae. di ~ di vioditi contente. a va a ~ a Vignesie. braçade [bra't∫ade] f 1. abraçâ. che e je saldo su lis bancjis dal Zardin Grant a fâi di ~ ai militârs!. modriha f. . e tratâmi di lari opût di avâr. jermeni mpl. (pri sedežu) naslon m. i m (Cjiscjelgnûf) IT Braida. MEH roka f. krvnik m. Braide) kr. anzit di un ~. cun tante cragne foreste che nus è restade par cjase. a plene ~ . ?? colâ sul ~ za nalašč pasti. a ~ aviert noro. braghesson [brage'son] adj vsevedec m. bradascje [bra'dasqe] f grm m. hlače fpl.(Ta). meti sù lis braghessis (ženska) nositi hlače. nadležnež m. bragantin [bragan'tin] m prezgodna koruza f. un cavaleriç il ~ 2. di ~ di v namen. Cussì pronts a jessi brâfs!. braçolâr [brat∫o'la:r] m 1. → imbraçâ. jecljati. vešč. ~ tr objeti. cjapâ a ~ prijeti. naramnice fpl 2. Al tacà a slavinâ. ~ Disore. vejevje n. misurantsi sul vuestri ~. si butà sul so cuel e lu bussà (Bibl-Gjen). naročje n. cheste comari braghessone. / incjantade lu braçole. podrepni jermen m 3. dober. 2. femenate. bragons [bra'gons] mpl → bregons. e je dal editôr Braitan di ~ di Cormòns che (La 03/03). objeti. papučar m. braghessîr [brage'si:r] m FIG (mož) copatar m. braçule ['brat∫ule] f pestunja f. zaprto obdelano posestvo. lu cocole 2. ~ dal so mistîr vešč svojega poklica. braçul ['brat∫ul] (pl braçui) m prijatelj otrok. ukazovati možu. braghîr [bra'gi:r] m 1. ?? braçalet [brat∫a'let] m zapestnica f. z namenom. a braçadis obilo. prečnica f 2. la ~. lassaimi che un esponi un riflès sul purcit di Sant Anton 2. naslon m. pohlep m. skupaj. po-. zatik m. i f (Sant Vît Dal Tiliment) Braida. 2. zamah roke pri plavanju. (pos. Cuant ca ti à saludàt to mâri. mi amistu. braçadorie [braça'd‫כ‬rie] f (pos. Sirene! / mi fais glaçâ la schene. → trabascjâ. anzit un pôc ~ e mi plaseve fâi cjapâ pôre tes curvis. (dojenčka) držati v rokah.i m Brazzano di Cormòns (Go). ki drži hlače. zgrabiti za roko. braghessin [brage'sin] m (pos. fâ il ~ frut biti priden fantek. Darin denant il so empori al sfadiave cul ~ (BrLi) bradascjâ [brada'sqa:] tr momljati. ročaj m. molâ lis braghessis. braçon [bra't∫on] m naslonjač m (sedeža). brame ['brame] f želja f. dati si opraviti. hlepeti. e un suzeton di ~ tâl 3. lu braçà. Simpri tes stangjis verticâls a jerin colegâts dai montants zirevui e ognidun al veve un ~ cuntun zeut o une cjadenute (Scf) 3. che mi disin ce che a vuelin jo o bradascji par furlan. nizke vrednosti.. cui ~s in glove s prekrižanimi rokami. une schirie di camarîrs (Bel). TEH prečni zapah m. braçoladresse [brat∫ola'drese] f → braçule. dilà de ~ si viôt a lâ a passon Tunine cul cjastron. nebodigatreba m. Za il prof.. che chest nemâl. o sarai adegnevul. e si à propit bisugne di une buine scove. i f (Sest) Braidacurti. a Machiavelli vie (JM). la fontane dal ~ pazduha. želeti. pestunja f. ARH kratke hlače 2. voščiti. Braçà [bra't∫a] kr. HIST leseno ravnilo dolžine roke (68 cm).. cuntune ~ robuste al fo dongje dal zovin 2. voaltris. puartâ tal ~ držati v rokah.) učeno govoriti. un caposetôr che ju ~ e bussà tanche fradis ~ it biti pestunja. ~ m birič m. → braçoladresse. modrijaniti. cjapâ ~ pridobiti na terenu. priden. pametnjakovič m.z odprtimi rokami . sveženj m. bradisisim [bradizi'zim] m GEO dviganje ali pogrezanje tal. Il fi plui vecjo al jere in te ~ (Bibl-Lc). zapestnica f 3. Poldo e Lisute no sintivin nuie fûr dal lôr ~si. cu la liende che o sin dome la “~ di Triest (La 05/11). v pl) 1. braide ['braide] f brajda f. . → manin. Al è un paron trement che al spiete la sere par ~ lis stradis che ducj a bandonin. na veliko. i f (Morus) Brazzacco. hraber. misurâ un altri sul so ~ po sebi soditi drugega. bradasc [bra'dask] m metla f. kilni pas. E tant ben. pasovi mpl. mi bramistu. bramâ [bram'a:] tr 1. braçâl [bra't∫a:l] m 1. pri sedežu) naslonjaj m. (za otroka) vajeti mpl. jo mi brami jaz si želim. (BrLi) braghet [bra'get] m 1. Esau i corè incuintri. sês ~. k sebi stisniti. hlačne durce. preklinjanje n. braghesse [bra'gεse] f (pos. varuška.. sitnež m. TEKSTIL merjenje z dolžino roke 2. Braide ['braide] kr. (ženska) nositi hlače.. za-želeti. v pl) hlačnica f. Apene fat il patentin al partìs cui libri sot il ~ e a si invie su pas monts da Cjargne. braçadure [brat∫a'dure] f 1.

pogum m. chês rosis taiadis sun chês plantis a jerin la ~ de cjase. bream [bre'am] m ?? . meti su la ~ poslati na pare. pe tô ~ e pal metodi origjinâl de insegnâ il todesc. spogledljiv. brascjâr [bras'qa:r] (t. puar Gisulf! di domans san e legri tanche un arlichin. i f (Tavagnà) Branco. i furlans in Argjentine. bahav. breon. veja f (sorodstvo). Brazilec m 2. pohoten. Brasiliane [brazili'ane] kr. bregon [bre'gon] → bregons. (JM. come vuê al à metût su la ~ so pari. hrabrost f. Pa sfuee: 1 kg di farine di flôr. brantiel [branti'εl] m → brentiel.i. la ~ de polente lesen pladenj. i Carnics a saressin un ~ di chest çoc 4. Breçà [bre't∫a] kr. m Brazilija f. 39-58). → scag. udarec s šapo. meti i ~ a un ??.bramôs [bra'mo:s]. brande ['brande] f (it. drznost f. al ven screât il Centri sociâl di ~ di Tavagnà (in vie Sant Francesc 41). ~ come un dindi. lâ su la ~ umreti. e un pôc braurosine. livel di ~ Heidke Skill Score. A son previodûts intervents di consolidament dai arzins a Damâr. klest m. Brasîl [bra'zi:l] kr. tant Gisulf che i siei soldâts a àn fat meracui di ~ 2.) panoga f. / e al va calmansi. bravece [bra'vet∫e] f (t. brancje ['branqe] m 1. (Percude). a vevin puartât un breâr tal prât dal Luîs (MazzonIol) 3. une sdrume di sbravaçs [bravaçs] / stan in vualme par balâ. brancâ [bran'ka:] tr in refl → imbrancâ. polna pest f. (Pa 04/04). pručica f. zmožnost f. o ai pituris in ~. a lis 18. dati eno okoli ušes. brazilski jezik m. Dicembre intant / si stufe a pôc a pôc di lâ bravant. e dîs cun ~ la responsabil. (Pa 03/11). un bon panin di salam toscan cul pevar fat di un brao butegâr florentin.Salvâ). bregons [bre'gons] mpl hlače fpl.. mrtvaška nosil(nic)a f. duh m. brancin [bran't∫in] m ZOOL brancin (riba) (Dicetranchus labrax). rokav m (reke). (BrLi). (Scf) brascai [bras'kai] m → brascjâr. breoncin 2. (bolj obič. braul ['braul] m hudič m. Mi jeri apene mitût che o sint un cricâ di len tanche il roseâ di une surîs te ~.i f Brazilka f. vrlost f. slavohlepen. (SiF 03/4. no vê ~ mai. (Pa 02). junaštvo n. avtobus m. cjamis di breis ?? (Sg). ducuancj in bale. brascai) m trnje n. sposobnost f. ročnost f. artesan di 30 agns di ~. → seneôs. (znanost ipd. breone. bahaštvo n. breate. petâ une ~ primazati eno. oder m. e invezit si è cjatà denant di un ~ di aghe no trop fonde ma ben largje e avonde turbide e imburide. neumen. slavohlepje n. Braulins [brau'lins] kr. e dopo sore mi inpezâ tantis. FIG veja f. (samo)všečnost f. abramôs) adj poželjiv. vôs che i Furlans a scoltin abramôs. bredei [bre'dei] m → berdei.(Storie). brasilian [brazili'an] adj brazilski. demin. E rivà jù un tic braurine (MazzonIol). la ~ des pastis/ dai taiadeis valjalna deska. .30 li dal cimitieri militâr di ~. zmožnost f. 9) 2. sentât sul ~ intun cjanton dal sotpuarti. brancolâ [branko'la:] it opotekati se. vê ~ bahati se. brancade [bran'kade] f 1.) zložljiva železna postelja. deriv. širokoustnež m. scagnut. A si balave trê voltis al an sul ~ cun sunadôrs e cantôrs (sangiorgioinsieme) 4. ~s dai arbui . visok.. plesišče n. brao ['brao] adj → brâf. pogum m. grožnja f. podnožnik m. bravade [bra'vade] f 1. 36 I fîs di Merarì a vevin di viodi dal bream dal Santuari. i f Brazzacco. veja f (drevesa). sposobnost f. bredul ['brεdul] m 1. La traduzion par ~ le à curade Cristine Koehler Zanella. bedast. izzivanje n. biti na parah. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. e ancje indiçs plui sofisticâts come il livel di braure di Heidke (HSS) (SiF 02/2. La marcje dal moviment ~ dai “Sem Terra” (Pa). stolček za otroke. zaušnica f. vê plens i ~ imeti dovolj vsega. omahovati. e chê des aganis restade daûr dal branc. panoga f. → bravece. biti ponosen. bus m. -ose adj ponosen. robidovje n. Bordan e ~ (Pa). ~. come doman i è muart il fi. poslikana deska. širokoustiti se. prizadeven. hrabrost f. bravence [bra'vent∫e] f → bravece. si ritirin brancolant. bredule ['brεdule] f → bredul. bravence 2. pohlepen. puartâ rispiet. braure [bra'ure] f 1. jo mi al rît di cierts barbons / Cun chês sôs bielis bravencis / dut il dì spudin sentencis. -ose (t. Marisa Sestito. i m (Cormòns) Brazzano. . jenfri il ~ dal bosc. → bravetât 3. il ~ de sere la diligence scloteade ch’a tornave di Udin. Ai 19 di Avost. breuce. une fotografe di grande ~ (Leng). Al infete çoncs e brancs cressint dentri da la scuarce fin tal cambi e formant i cancars. fat tardon. Branc ['brank] kr. drznost f 2. F ruski sendvič m. breute. braurôs [brau'ro:s]. i braonzins o il bocâl dal vin. braurosin. Il cors al funzione tant che un orloi. bravurôs [bravu'ro:s]. 3. podnožek m. vzvišen. prgišče n. vrlost f. PROV A Sant Andree il purcit su la ~ (don). Breçan [bre't∫an] kr. bahanje n. podstavek m. bahaštvo n. ponts di ~ ?? I ponts di braure di Heidke al è un punteç che al ven definît sielzint come parametri la frazion di dutis lis cjapadis (SiF 02/2. bravure [bra'vure] f → braure. bree ['bree] f 1. brancart [bran'kart] m poštni voz m. (Pa 05/07). bravetât [brave'ta:t] f izkušenost f. grampe) 2. tante sium di colâ come claps su la ~ molisite dal ricet (PauluzzoN). → branc. opaž m. o vin plens propri i ~. branc ['brank] (t.(Bibl-Numars) breâr [bre'a:r] m 1. braonzin ['??] m si poiave il lumin. brascjam [bras'qam] m vejevje n. dipuesit di travamente e di breans. bravâ [bra'va:] it bahati se. . corot pai muarts di dutis lis vueris (Pa). braurin [brau'rin] adj ničemuren. i f (Trasaghis) Braulins. breuçate. Moruç. hudoba f.. brancje) m 1. bravaç [bra'vat∫] m bahač m. Venulo al scontre e i pete une ~ / aduès e a se lu tire tanche un frut. il salarin. dai traviersins. (iz lesa) deska f. spretnost f. metile a poçut su pa ~ (Natisone/furlanis). veja f (drevesa) 2. izkušenost f. e la sere su la ~!. MAR krov m (ladje). 39-58). jessi su la ~ biti mrtev. pod m 2. deščen oboj m. in cjarte. bravence) f 1. vrag m. -ose adj → braurôs. il predi Frezzo al vignì une gnot cun omps di coragjo a sconzurâ i braui. pladenj m. (Pa 05/04). chês mês brauris mi fâs contâ. majati se. junaštvo f. vâ al ~ iti k hudiču. ~ m 1. 3. in tele 3. braurosin [brauro'zin] adj častihlepen. dal ~ e dal Uruguay (Pa 02). → stantul 2. ponos m. E je une ~ specifiche inte lenghistiche che e lavore cui corpus lenghistics: (SiF 02/1).

igličevje smolnatih dreves. brene II ['brene] f 1. (La 03/02). brevetât [breve'ta:t].i.. si fâs prestà la tonie e cul ~ in man. Londre. breno ['breno] (carn. Pôc distant dal fûc al vignive prontât un ~ che al servive par trai lis cidulis. breviari [brevi'ari] m REL brevir m. . (Pa). krajšati. briconade [briko'na:de] f (redko) lopovščina f. (Sg). intant che i storics di vuê a strolighin la ~ o la Plâf (Union). al va sù par une scjalute mieze di tof e mieze di ~. a saressin stâts brevetâts ancje i elements». rod m. (carn. metisi tai soi ~ (Verone) postaviti se v njegovo kožo. FIG : jessi dentri tal ~ ?? .i. ~ m 1. -ade adj patentiran. irlandês. ~ di vin vinski sod. par ~. plui bocjis si spalanchin a ~. LING bretonščina f. Brente ['brεnte] r. stržen m. / ma se tu fossis tai miei bregons. tu dîs tu. sodnijski uslužbenec m. listje. .) zdravilne smrekove veje. breute [bre'ute] f Lui al domandà une breute e al scrivè parsore: «Il so non al è Zuan». drhal m. (CoCamp). che a met sul puiûl. brevetâ [brevet'a:] tr patentirati. Al jes de stazion. (Mucci) 2.. oznanjevalec m. glasnik m. Sveait Zuanin.. Brescia f. f (~ di Milan) Breša f. e ai conseîrs i àn metûts i ~ di un pieç e nol ocor discori. chescj a jerin assistûts dal ~ (colloredodiprato) 2. brantiel) m kad f. breoncin [breon't∫in] (demin. potrdilo n. a ~ vierte brez zavor. Bressie ['brεsie] kr. (Sg). odboj m. → montane. sodni sluga m. ploie a ~ (dež) lije kot iz škafa. sorodništvo n. patent m 2. brent ['brent] m → brentiel. bricon [bri'kon] m (redko) malopridnež m. brigada f. sorodstvo n. skodla. vajeti fpl. il deân (decano). lis propietâs (di pesantis a liseris.i.. Si dîs ancje che al baste fâ une monade par che e vegni dal moment e di sigûr brevetade. dut devot. E ancje come deplomatic. tirâ jù i ~ . / po a da jù cul ~ tai moroseçs. a fevelarin par ~.(SiF 03/3). bressò [bre's‫ ]כ‬m → bersò. mlinski žleb.i m Briksen m. tignî in ~ zadržati. (cerkveni) priročnik m. Salvâ). In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre (Pa 7/2000). f 1. barbezuan! Breme ['] kr i f Bremen m. i f (Grimac) Brida. se tu fossis tai miei ~ če bi bil ti na mojem mestu. nazaj držati. ob kratkem povedati. limanice). al rivà a cjaval tal curtîl a ~ vierte. (~ di Udin) (Cjampfuarmit) (IT Bressa). tenka deščica. hitro odpraviti. → cjaveli. brentane [bren'tane] f povodenj f. sodček m.. okoli ovinka. (Bibl-Lc) breveâ [breve'a:] tr okrajšati. druščina f. FIG) brzda f. od bree) m močna deska. Bresse ['brεse] kr. f Brenta f (IT Brenta). neobziren: stufe di tignî strent. brente ['brεnte] f vinski sod m. Bretone [bre'tone] f Bretonka f. močan ploh m. rodovina f. kanal za namakanje. vodni jarek m. di rassegnâsi. hipoma.i.. ~ adj lopovski. Bresse ['brεse] kr. sod m. čebrič m. l’imperadôr al à molade la ~ . breon [bre'on] (akreš. debelina 2. tovarišija f. brenta f (posoda). družina f. bratovoščina f.. na krakto povedati. cumò lis brentanis d’Istât poletne poplave. o doprarai la peraule “dutrine” tal sens plui larc. slaba. bressan [bre'san] adj ?? ~m bressane [bre'sane] f ptičja nastava f (mreža.. brevet [bre'vet] m 1. finalmentri tu âs capît che tu vevis tuart e tu âs tirât jù i ~. al mont sientific e industriâl (Pa 05/04). Innsbruck. brene I ['brene] f (t. brentiel [brenti'εl] (t. (nuovofriuli). rodovina f. . razvezati se. galês. I sustignidôrs de ~ dai organisims vivints a disin che la concession dal ~ e da la pussibilitât. velik čeber m. bricole [ '?? ] f odskok m. brentele [bren'tεle] f rake fpl. Bressanon [bresa'non] kr. a mole un pont. molâ la ~ ??. Il mont ~. → clape. diploma f. za soi dentri tal ~. brentielut [brentie'lut] m sodček m. Bretonec m. reka f. al cjate un predi. savê alc di ~ izvedeti nekaj preko nekoga/ nečesa. nakopičiti se nad. Bretagne [bre'tañe] kr. bedenj m. Se chest principi al fos stât doprât inte chimiche. (Scf). Denant chel svoletâ di bandierutis sicut frascjs di ~ a rivin di ficje cambiâts di mude tant che ‘ne volte lant a messe grande. Al à studiât teologjie a ~. (morsanodistrada). e mi vegnin i guais jù cul ~ in skrbi se nad mano zgrnejo. (JM. skrajšati. Tal numar di Setembar si cjacare de introduzion dal furlan te scuele ma ancje dai problemis de scuele bretone in France (Pa). brutâ lis brenis sul cuel ??. al va devant da belance.. bric ['brik] m 1. sel m. družba f. izdati dovoljenje. brevetabilitât [brevetabili'ta:t] f možnost patentiranja f. f Bretanja f. al à masse butadis lis brenis sul cuel a chei fîs. dâ jù cul ~. A saltarin fûr dai brentiei cui pîts che a parevin stâts tal ~. union democratiche bretone bretonska demokratska zveza. ven a stâi i brevets). no pues fâ che une fritaie. vignî jù cul ~ zgrniti se na veliko nad. spremstvo n. sorodnost f. ~ dai organisims vivints možnost patentiranja živih organizmov. brez mere. od bree) m 1. izklicevalec m na dražbi. o isal bielzà deventât. lâ jù cul ~ izgubiti nadzor nad seboj. tok m. si pò bevint une ~ cuant che il vin al è sancîr. lopov m. tal cirî di convinci chei di ~ di Milan (JM). vajet f. cjapâ alc di ~ dobiti nekaj neposredno. v moji koži. che al puarti lis viscjadis te ~ (teatrodivile).i f → Bresse. (La 06/3). breton [bre'ton] adj bretonski . manjša gostota. Meni. → baronade. s polno brzino. trop m. une ~ par cjapâ chei cuatri carantans che par cumò o colin di rive jù. čeber m. nepričakovano. brengulut [brengu'lut] m ?? Po i consegnarin un altri ~ di è cjarte e i menarin vie la vidielute. tignî a ~. brenton [bren'ton] m 1. Bride ['bride] kr. uzda f..) → brene II2. a ~ nenadoma. o ancje plui zurâts. Intune gnot di novembar dal stes an ancje ~ e patìs la cjavalade e il fûc dai turcs. posebno jelke: un sclopâ di ramaçs e di brenis che si scjavaçavin. briade [bri'ade] f 1. La ~ triestine di cheste sere no le àn cjalade di brut. di ~ neposredno. (Pa 05/04). o ai durmît tantis gnotis su la ~ 2. poplava f. tignî a ~ chei scjaps di barbars. ma no podeve vendemâle parceche e scugnive spietâ che i imprestassin semplis e brentiei. E al menà il cjaval pes brenis fin fûr dal paîs. biti razuzdan. e de sô culture al riscje di deventâ. imparìn dai bretons! 2. e ducj a restàrin maraveâts. (BelFa). (Sg). bedenj 2. HIST vinska mera f. (Cjargne).

brindisi ['brindisi] m → brindis. nazdravljanje n. FIG blesteč. brincade [brin'kade] f ?? brindis ['brindis] m zdravica f. (Natisone/miti). in Germanie e in ~ (JM). italijanska igra s kartami. ne potrebovati: che al à sgrifis lungjis. la ~ Marche. ma il ~ d’Amôr. dapît dal clapon. lopovstvo n. brindisin [brindi'zin] adj GEO brindizijski. mladika f. sbrudiot. prijeti. brigatisim [briga'tizim] m ?? intops formâi causionâts des burocraziis. 115).) brigadirjeva žena. brilâ [bri'la:] it 1. briljirati. les sbalotave par che vadin jù. (bassafriulana) britulin [britu'lin] m (žepni) nožič m. brilant [bri'lant] adj 1. a viodi di cualchi marcjadant che al les a Nimis cu la ~ o cu la carete o cuntun altri imprest. britva f. . cjapâ la ~ vzeti zalet. ducj i brocui su lis bachetis 2. vincui inlogjics des ideologjiis e ogni forme d’integrisim culturâl. Zaneto alore nol varà ~ / di lâ a cjapâle cussì lontan. (Daidussi). un ~ impomatât (Ta). cuant che i vôi a varan brocolât. bueresine. intrigirati. brigant [bri'gant] m ropar m. i m (Sant Micjêl) Brigolo. britan [bri'tan] adj HIST britski. velu che al cjape la ~! / al rive in presse tanche une clapade. bastarts di strumîrs.15. navihanec m. / che a ven jê la France. oprijemati se. no ai ~ di ne potrebujem. podčastnik pri karabinjerjih. brinf ['brinf] ?? brinf e brinf che ancje lôr cirivin di lâ-sù e jê brinf e brinf cu lis gjambis. l’ultime note si dispiert cidine / te ~ di matine. briscule ['briskule] f neka. tolovajstvo n. oprijeti se. bleščeč. ~ in Calabrie. astis. Salvâ). brincâ [brin'ka:] (t. brocolâ [broko'la:] it kliti. o ai nome ~ di potrebujem samo. kal f. formule dal ~ zdravljica. brigâ [bri'ga:] tr/ it 1. che al vûl campâ / cence vê ~ di lavorâ. ~ m HIST Brit m.i f HIST rimska provinca Britanija. kavalir m. brodacjâ [broda'qa:] tr → sbrodacjâ. la Spagne e à ~ nome di fâ cucuç. A nô mascjos nus insegnavin a doprâ la ~ e il curtisut par fa cjavaluts. ukoreniniti se. sijajen. mi senti denant di jê e cui mei zenôi (BrLi). che a sostegnin il lengaç jenfri la scuarce perisilviane dal emisferi di çampe. O brinchi une cjadree. roparstvo n. sbrudiâ) tr umazati. sbrodacjâ. 2. BOT kapus m. (Pa 02). rahel veter m. (Pa 03/2). al taie une fete di pan cuntun ~ che al puarte cun se. (Leng). britonic ['britule] f ?? britule ['britule] f 1. e cumò mi visi ancje di chês ultimis peraulis. babjak m. bleščati. brise ['brize] f (redko) sapica f. brochîr [bro'ki:r] m majhni. ~ m prebivalec Brindisija. vetrc m. odrastek m.. ma il so lun ch'al brila sempri imèns. ženščak m. klica f. priti v posest. clans britans de Scozie meridionâl (Ac). Dut ce che si brincave di mangjabil si lu mangjave. -iche adj GEO britanski. simpri tiran. Brindisi ['brindisi] kr. Brigul ['brigul] kr. tirâ la ~ FIG ?? Briscje ['brisqe] kr. Al jere de stesse tribù di Franziskus. brigadîr [briga'di:r] m brigadir m. brigadis rossis POL Rdeče brigade (ekstremistična organizacija v italiji). okrogli ščit z železno konico v sredini. brigantarie [briganta'rie] f lopovske bande fpl. zasačiti. bronchîrs e murions. E il prin trombetîr di cheste ~ di atac nol podeve jessi che l’on. Mi vêso cjapât par un ~ che o sês vignûts cun spadis e bastons? (Bibl-Lc). lesketati se.(Furlanist). al timp di Otavian i Romans a jerin su la Donau. Britanie [bri'tanie] kr. sbrudie. sâstu? (Mucci) briscje ['brisqe] f dvokolnica f. Broca ['broka] f v: aree di ~ MED Brokovo področje. brocul chinês [~ ki'ne:s] m kitajsko zelje n (cavolo Pesai). (Pa 02/12). tolovajstvo n. kaliti. zadostuje mi. Briscjis ['brisqis] kr. → prindis. zgrabiti. Un altri moment impuartant al fo la “prime volte” de elezion al Parlament ~ (SiF 03/3. brigatisims justizialiscj. (Eg).brie ['brie] f potreba f. sijati. odličen. (SiF 03/4. (šalj. zakoreniniti se. prin ch’a mi brincàs la crïure e mi glotès chest scûr (Tolazzi).. (brigadis rossis) (La). plantât za grant. par esempli la aree di ~. semais un oresin che al stimi brilants (Sg). ~si refl umazati se. britanski. jemati. iskreč se 2. si impegnà une vore par fâ cognossi al mont ~ la lenghe e la leteradure furlane. svetiti se. zamazati. brodacj [bro'daq] m → brodegot. onesnažiti. tolovaj m. brst f. ne rabim. zamastiti. brigantaç [brigan'tat∫] m razbojništvo n. brocul di mâr [~ di 'ma:r] m ?? (cavolo marino). si cjatin pal ~ di Nadal al Bar Roma in Via Roma a Udin a lis 18. izrastek m. cuant che al varès dovût cun doi salts rivâi dongje e brincâle come un lôf cuntune cjavriule.R. FIG blesteti. brivade [bri'vade] f zalet m. brisighel [brizi'gel] m gizdalin m. (žepni) nožek m.. (po)truditi se 2. 97-114). brocje ['broqe] f → brucje. Brokov Center. ancje tu come Pieri e Gjenuefe. Britaniche [bri'tanike] f Britanka f. il tei. imbrincâ) tr zavzeti. druščine fpl. Bris-Bras [al'ka] ?? Al è un Bris-Bras. britanizazion [britanidzatsi'on] f britanizacija f. ohrovt m (Brassica oleracea). robe di marche. nož m. ciriit ancje la semence dal ~. pomazati. i f (Prepot) Brišče n (IT Brischis). ~ m GEO Britanec m. BOT poganjek m. brigade [bri'gade] f VOJ brigada f.. brigadirie [briga'dirie] f brigadirka f. da. ~si refl polastiti se. okleniti se (česa). sassinât des cussì clamadis B. zalotiti.i m Brindisi m. britvica f. brodegâ [brode'ga:] (t. razbojništvo n. kmečki nož. parlament ~ britanski parlament. a trussin lis tacis e a ripetin ligriôs la formule dal brindis. lopov m. roparstvo n. brin ['brin] ?? Linde lu cjalave e te vôs i trimave un brin di displasê (PauluzzoN). angleški. a la sodisfazion des dibisugnis culturâls di chei che in mût brilant i autôrs a clamin i «vuarfins de lôr lenghe». (Pasolini) 2. i f (Midune) IT Brische. brisiole [brizi'‫כ‬le] f → brusadule. izvrsten. no jot il Signòur. britanic [bri'tanik]. → aiarin.(Scf). cence vê ~ di brez potrebe. si jere brincât a fuart a la tiere. cjo mo. (Marchet. brocul ['br‫כ‬kul] m 1. lanzis. ~ m (dragulj) briljant m. vzeti. razbojnik m. zelje n.

vrt m. točno. lis strecis biondis ingropadis come une ~ di cjanaipe. žbica f. natanko. che al salti fûr dal jet a cjapâ aiar bon è no brudiets.. sleparstvo n. bombarie [bom'barie] f BOT sliva f (drevo). brucjâ [bru'qa:] tr → imbrucjâ. brucjin) m žebljar m. goljufija f. 11-20). tun curtîl di brucjins.. e je restade la grande ruede di len daûr il lûc dai Brucjolôse. bromoform [' ??] f bromoform m. sbrundâ) it ropotati. brudiot [brudi'ot] m → sbrudiot. ciespe). bronchiâl [bronki'a:l] adj ANAT bronhialen.) kodelja f. bakren. un ~. brucjon →). brugnac [bru'ñak] (t. (t. brondâ [bron'da:] (t. brovâ [bro'va:] tr → sbrovâ. brovade [bro'va:de] (t.(glesie). brucjis dal cuinç žebljički znotraj čebra za merjenje vina. broili ['br‫כ‬ili] m sadovnjak m. brose ['broze] (t. brugnere [bru'ñεre] f v: timp in ~ oblačno. brodeleç [brode'let∫] m 1. lana ipd. zaspanka f (Specularia speculum).. ribja juha. brotule ['br‫כ‬tule] f (iz volne. razgrajati. šušmar m. ~ m bronasti lonec s tremi nogami in z železnim ročajem. bruade) f 1. kalna. un cjadreon fodrât di corean cun brucjons di leton. kovarstvo n. in cualchi part sarà nêf e sarà ~ v nekaterih predelih bo sneg in slana. brucje dal burat klin za sito. cjalt ce al impie. bati lis brucjis (od strahu. CHCl3).(Bel). brucjis a machine. di ~ do pičice. faroncli) m tvor m. cesarute) f BOT barvica f. od brût) m juha z (žvrkljanim) jajcem. mrazu) tresti se. bakrast. čenčarija f. češplja f (drevo) (Prunus domestica). venec m. Wolftraud De Concini nus propon lis recipis de . pomivalec m (kuhinjske) posode 2. brucuncesare [brukun't∫εzare] (t. brodegot [brode'got] m 1.. mozolj m. Nol veve masse salût. il vin al à cjapât di ~.. bronchite [bron'ki:te] f MED bronhitis m. kuhinjski hlapec m. petna žbica. sod v katerega se dá zelje kisati. brucjis di leton. Al à vût la ~. bronasta barva f. zadrega f. brontolon [bronto'lon] m → bruntulon II. Broili ['br‫כ‬ili] furl. broion [broi'on] m → imbroion. batint lis brucjis di sbigule e di frêt tresoč se od strahu. brucjis di ram. brudetin [brude'tin] m (mesna) juh(i)ca f. bronç ['br‫כ‬nt∫] (pl bronçs ['br‫כ‬nts]) (t. brucje I ['bruqe] f 1. brontoleç [bronto'lεt∫] m → bruntuleç. godrnjati. o vin fuartecis e canons bronzins 2. plahuta f.. žbica f. no camarade. (deriv. grmeti. brombolâr [bombo'la:r] m BOT ?? (Prunus domestica damascena). / un daidai. broncopolmonite [bronkopolmo'nite] f MED bronhopnevmonija f (pljučnica f). a son dutis in maneç. bromûr [bro'mu:r] m KEM bromid m. tvor m. ~ (CHBr3). žebljič(ek) m. bronc II ['bronk] m ANAT bronhij m. par bagnâ il gno ~ plen di pomârs. umazanija f. češplja f (sad). brucjis a man. brovedâr [brove'da:r] m čeber. umazanec m 3. brucjon [bru'qon] (akreš. voli di fûc. cun soputis. prekomerno. (bolj obič. od brucje) m 1. zilugne). e tu no mi âstu paiât su la ~ ogni gno sacrifici?. bront ['br‫כ‬nt] m → bronç. iz brona.brodegon [brode'gon] m 1. brudiet [brudi'εt] (deriv. Prin il câz di une celule dal pavimênt ~ che pôc a pôc . une vieste di colôr ~ . cuanche chei altris popui a cognossevin apene il ~. mrmrati. . POL (volitvena) spletka f.. Priimek BROILI BASILIO(Glemone 1648 . sapnica f. piel bronzine. 11-20) bromp ['br‫כ‬mp] m (redko) BOT sliva f. v nič. il brantiel al sa di ~. bruful ['bruful] m tur m. sbrudie). (fundacer). brucje II ['bruqe] (t. ~ (SiF 02/1. brucjin →. ciespâr). ma al veve ancje i bêçs par curâsi . soredut di broncs. bruade [bru'a:de] f → brovade. packarija f: vino o no di finîle cun chei ~s te stale? 2. FIG sprevračanje besed: alore il patriotisim di zornade / altri nol è che ~ sfuarçade!. (SiF 02/1.. prazne marnje fpl. brucjâr [bru'qa:r] (t. kislo vreme: il timp al è in ~ e al fumatee. ma par servî di ~ chescj parons. ai cuasi dissipât l’abit di fiestis. ~ sfuarçade prisiljeno zelje. kislo zelje n. (bolj obič. la ~ tal Avrîl. lu ai tirât sù cun brudetins. na roke. od brucje) m (okrasni) okov iz kovine. brufule ['brufule] f → bruful. ~ di garoful nageljnova žbica 2. redka. bronast. (JM). (bolj obič. brosatâ [broza'ta:] it → brusatâ. brucjis di len čevljarski žeblji. tirâ beçs su la ~ . vê mâl e dovê lâ indenant istès. Brucjolôse [bruqo'lo:s] ?? Di chei doi o tre mulins che a jerin. brufulôs [brufu'lo:s]. la violence e la crudeltât (logosdictionary) 2. cui sbrodegots [brodegots] che a fâs tô mari 2. sbrudiot. brosate [bro'zate] f → brusate. KUL kisla repa f. ~ blanc kobulnica f (Peucedanum cervaria). che a cjapin dentri il . ~ vert gorski silj (Peucedanum oreoselinum)."~ e muset" (La 03/01) ~ in padiele. rîs in ~. che a cjapin dentri il Cloroform (Chloroform. (bolj obič. brucjam [bru'qam] m (kolekt. -ose adj turav. (FogMil). hrumeti. par bati cuatri clauts o brucjis o brucjins 2. porjavel. brucjone. brocje) f vrč m. preko meje.. bronc I ['bronk] m silj m (Peucedanum). plehka juha f. brucjin [bru'qin] (demin. v denarju. zmešnjava f. prevara f. ?? . bront) m bron m. pikice. sore la ~ čez mero. marnjanje n. asme ~ MED bronhialna astma. brombule ['br‫כ‬mbule] f BOT ?? bromodiclorometan ['br‫כ‬mbule] f bromodiklorometan m. žebljiček m. al à comandât su che altris nemâj cul ~. par nestre disgracie o vin un cjampanili che al somee un ~ vistût di fieste. (Ta). brusc. cafetarie lade in ~. O fasei vascjons di aghe. broi ['broi] m 1. lâ in ~ iti po zlu. su la ~ v gotovini. brovadin [brova'din] m okus po kislem zelju.) žeblji mpl. tihotapstvo n. broiâ [broi'a:] it spletkariti. umazana voda. obiralček za sadje. brucjon) (okrasni) okov iz kovine m 3. bronzin [bron'džin] adj 1. lui ti compensarà sora la brucja. mazač m. bruse) f slana f.Sanyüan 1704)(GE). kakor treba. brucjute. brudie ['brudie] f → sbrudie. dome che braide e po dâmi cussì su la ~ une buine sume.

→ Unviêr. bruissis. brugnul ['bruñul] m BOT sliva f. brusadiç [bruza'dit∫] m (duh.. ~ it 1. Bruno ['bruno] os. goreti. FIG dolgočasiti. godrnjanje n. come chel de cjadree te zone di Manzan e di San Zuan. pomeniti. vreti. e chel des mobiliis te zone di ~. brundulament [brundula'ment] m → bruntulament. m Bruno m. bruntulon [bruntu'lon] (t. vonj. (La 04/7). brstič m. (GP). la Malesie. zažgati se. čudak m. il ~. il mês di ~ ogni diaul si ingrume 2. sbrundulon. brumâl I [bru'ma:l] m naključje n. insìn che e passe la stagjon ~. brugnule ['bruñule] f izrastek m. come il ~ di un gran ton (Bibl-Apoc) 2. bučanje n. bruntuleç [bruntu'let∫] (t. lu à scrit dôs voltis te letare. sbruntulâ) it 1. brundulâ. il viole dai brugnui. mrmranje n. PROV A ~ lens verts si fâs fum e no fûc . E cumò. voltolant umil te tace il vin che al à spinât dal caretel plui grues (Mar). i nâs brundui e lis musis ruanis. (Pa 7/99) 2. biti pri srcu. brundinarie [brundi'narie] f → blaudin. šumenje n. Brune ['brune] kr. oči) žgati. (ProvBr). ~ l’avent accendere i fuochi dell’Epifania. mrtvoud m. Brun ['brun] os.m Brunej m.i. vžgati se. brusadin. brume I ['brume] f 1. mrmrati. la ~ dal timpat mi ingrampe il cûr. sbrundulâ. Brumâl) m zima f. e pûr a mi mi fâs il stes ~ di stomi (Pa 7/2000). a van dal piruchîr a oris brusadis. porušiti. kruljenje n. taule magre cul pan ~. kadar ni prometa. la campagne e je mieze brusade 4. brundul ['brundul] m → brugnul. ce ~ di usitât cu ven di France!. ciespe). ARH zima f. e tancj che le àn a fasin gran misteri. osušiti. šumeti. kruliti (po črevesu) 3. i f IT Brugnera (Pn). kap f. Su la strade di cjase il grop si è fermât ancje Brunic (Bruneck) (La). brunidure [bruni'dure] f → imbrunidure. sâr ~jù il cjapiel! (Eg) 2. brun ['brun] adj v: pan ~ črni kruh. Al è bruntulant dispossent che Cenci alore al confirme al aventôr. la dicsorude a bruive sui lavris come la ploie di Març 3. FIG razveljaviti. brustulin. zažgati požgati. godrnjač m. ~ il paion FIG obljubo snesti. vlažen mraz m. brundulâr [brundu'la:r] m → brugnulâr. meglica f. sbrundulade) m bobnenje n. pritožiti se. lis Filipinis. mi brusin i vôi mi brusin lis crituris. e dulà che dut si bruse di corse. (dem. trda zima f. opeči. brunzule ['brundžule] f BOT internodij m. štrlina f. ~ m mrmranje n. izničiti. oditi ne da bi plačal. Al bruse saldo idrogjin in eli. mrmrati. il bosc al jere dut un ~ divite dismote. mrmranje n. okus po zasmojenem) smodnina f. važen biti. Brunei ['brune] kr. e i brusave di scugnî tornâ in chê cjase 5. tampiestis di ~ siale e forment 6. (pri trstiki) popek m. ce biel lâ su la ore brune sun chei prâts a morosâ. (t. bula f. brume II ['brume] f → sbrume. ~ o larìn dongjelaltris. vistîsi a ~ črno (žalno) se obleči: Pasche vistude a ~.i.) → Brun. a brusâmi tal savalon. nadlegovati 5. come se chê robe i brusàs di vêle. bobnenje n. jo ven flapuç sicu di bruma i râfs. e propit par chest al jere stât brusât il puint dongje Nervesa. -ese adj brnski. peči. odpraviti. zimska mračina f. Bastiste al à dade une ~. al ingrumarà il so forment sul cjast e al brusarà la pule cuntun fûc. nancje pal! ~ niti najmanj! brumâl II [bru'ma:l] adj zimski. ~ m → brumâr. nol faseve altri che bruntulà e (Scf). No sin a chel pont. dim m. di Vierte e di Sierade. brugnulâr [bruñu'la:r] m BOT sliva f (drevo). il Vietnam. zgoreti. ~ m v: sul ~ de gnot v somraku. mrmranje n. . sbrundulament) m 1. (vreme) → sbrundulâ. izžgati. brontoleç) m bobnenje n. imusonât e grintôs. brunî [bru'ni:] tr TEH → imbrunî. nesreča f. la rive di San Pieri a ven sù des brumacjis bassis dai palûts. no stâ a pinsirâ. ni nikogar. bruntulâ [bruntu'la:] (t. bolezen f. ma su la ~ baiavin i cjans. (bolj obič. (Pa 02/10-11). češplja f (sad). une garze di ~ che e disfaseve il disen dai pôi. → Brunon. m (it. mrmrač m. bučanje n. sežgati. Brume I ['brume] kr. meglen. ~ m prebivalec Brna. → sbrundulament. brunidôr [bruni'do:r] m → imbrunidôr. goreti. E o ai sintût dal cîl une vôs come il businament di tantis aghis. al bruive e po al bateve oris un orloi. peči.Brugnere [bru'ñεre] kr. 2. razgrajati. brumbulâ [brumbu'la:] it (redko) ropotati. godrnjati. (bolj obič. hrumeti. comprindûts i inviestiments tes Borsis. godrnjati. brumacje [bru'maqe] f mračina f. la visità e i scuvierzè sot il braç une brugnulute nere.i f Bruma. m Bruno m (IT Bruno). Brunic [bru'ni??] kr. nol fâs dolôr di stomit. brugnulute). la Vierte che dilunc il ~ o clamavi. godrnjanje n. kruljenje n (po črevesu). žgati. a sint puce di ~ e si slontame di colp. l’Indonesie e . Ma san Pieri. mrmrati. passant gno fradi in sul ~ la sere. ožgati. oslepariti. bruntulade [bruntu'la:de] (t. → sbrundulâ. brundulon) m 1. ropotati. ciespâr). ne te panze / i brutulons. kruljenje n.i m Bruneck. il nûl al ven jù di corse / lampant e brumbulant.i. ne ugajati. žal biti. slučaj m. tant che une bombe H controlade. razgrajati. žareti. češplja f (drevo) (Prunus domestica). (Mucci). žgati. godrnjanje n.(Pa 05/07). ~ une feride 3. nezgoda f. brune ['brune] f v: su la ~ v somraku. di ~. zovine la aghe ai frambui e bruìs. e tra chei vignâi e verde campagne. peči se. (Ta). a oris brusadis v mrtvih urah. il mês di ~ december m. godrnjati. ce ~ kakšen hudič. ogoljufati. al vûl fumâ ancje se i bruse in gole 4. so nemì di simpri. ~ m v: sul ~ la sere v somraku. (Bibl-Mt). grmeti. opravljati. godrnjanje n. bruìs) it 1. al le vie bruint 2. opariti 3. mai un lament. bučanje n. peči se (na soncu). → brusiniç. uničiti. ~si refl pariti se. su la ore brune v somraku.i. alì la distance a ven brusade 7. hrumenje n. brunês [bru'ne:s]. bruntulament [bruntula'ment] (t. polnozrnati kruh. F špricati šolo. Brumâr [bru'ma:r] (t. posušiti. ~ la scuele nalašč izostati iz šole. brundulon [brundu'lon] m → bruntulon I. žgati se. Brunon [bru'non] os. (npr. bruî [bru'i:] (bruìs. ne biti všeč. ~ adj vijoličast. tožiti.i.m Brno n (v Moravski). 2. jedkati. popariti. brundulâ [brundu'la:] it → bruntulâ. grmeti. mai brontoleçs. brontolon) kruljenje n (po črevesu). hrumeti. No mi va di lâ a lis Canariis o a Ibiza. uvažati. brusâ [bru'za:] tr 1.

(Bibl-Levitic). al leve vie. brustulâ [brustu'la:] (t. osmoditi. bruscae. zasmeh m. cun dute la cadope par stâ ta chel soreli. sovraštvo n. brussul ['brusul] m ZOOL Leucos pauperum De Fil. brustulît [brustu'li:t]. bruschin [brus'kin] m 1. brusatâ [bruza'ta:] it impers 1. di Stiefin. al lampe. spiete. drget m. puar omp. Napoleon al è un grum sustât pe pachee dal austriac e cuntun ~ smaneç al romp une preseose porcelane. 2. brustulî [brustu'li:] tr in refl → brustulâ. Su la jarbe brusade dal frêt e sui ramaçs dai arbui e jere za poiade la zilugne (Sg) 2.brustulîsi cul soreli di Lui. bruscjâ II [brus'qa:] tr 1. za che no ai ce fâ i bruschini e i smagli cheste mude. culì te farie jo mi brusini. cu la muse ingrispade. sprejeti. brusculôs [brusku'lo:s]. treščica f. TEH pražilnik m (za kavo). goščava f. izčrpan. bruscjam) f dračje n. brusarili [bruza'rili] m požar m. par lâ a ~ pai rivâi e dâ dongje un pôs di fassuts pal Unviêr. capis che puedi ancje forai la piel ma la urtie che e beche e e fâs ~ (linostraulino). silovit. rezen. brût ~ prežgana juha. se al è stât biel il principi. sončati se. cualchi ~ di purcit. dračje n. il ~ e l’odi / in tal lôr pet nol cove 2. cun tant che al vâl / si brustule un pôc di vuardi 2. brusinadure [bruzina'dure] f ogorelost f. strah m. zuìn di more / par savê da la patrie il vêr cunfin. bodica f. dobiti. bruscaie [brus'kae] (t. a Laurinç “~ di Diu” e a Gjervâs e Protâs. po ~ il cerneli. bodica f. bruscjam [brus'qam] m grmovje n. ožgati se. pazder m. žgati. brustulît). lunc il borc o intune . mame. suha vejica f. ~ it butare delati. bruschete [brus'kete] f → bruscjete. dračje n. (o)sušiti. toča gre. vejevje n. sborfin. ju sepelissin in vâs di tierecuete (AcademieSt). opaliti. (obnašanje) oster. pridobiti. brusuà [bruzu'a] v: a la ~ v najboljšem primeru. posušiti se. zaničevanje n. bilka f. ~ pai ongulis ščet za nohte. puar vieli. Se biel lant a scuele si viodeve a ~ un purcit. opaliti se. suhljad m. il prin. grmada f. kruljenje trebuha. brusôr [bru'zo:r] m skelenje n. mozolj m. turav.i m Bruselj m. o viodarai lis feminis.. une plaie o une magle. mržnja f. ščemenje n. okus po zasmojenem) ogorek m. (t. e cu la scusse. vroč 4. la ~ tirìn. ~ refl 1. čohalo n. opaljenje n. gambarei. bruscj). FIG. propadel. vuê di matine bruscjant sù. nejevolja f. i ricuarts de vuere: il ~ dal 1944 e la cagnetât dai naziscj (Pa). jarbe brusade prežgana trava. brusse ['bruse] f živa meja f. prebita para f. cu lis calumadis velenosis sot lis ceis a ~ (teatrodivile) bruschinâ [bruski'na:] tr 1. osmojenje n. ~ pai dincj zobna ščetka f. une peraule bruscje. nabirati veje za butare. sežgan. brustulî) tr opražiti. -ose adj mozoljast. faliment de conference interguviernative di ~ (Pa 04/02). zastonj jesti in piti. paliti. česalo n (za konje). rezek. ~ it (telo od sonca) porjaveti. → rizinâ. ožgati. pazder m. al brusate 2. snežni metež m. e cori cu la vuate a ~. suhljad f. un de Basse tune ~ / taie la mace. bruschinade [bruski'na:de] f pokrtačiti.. pogorel. bruscje 2. osušiti se 2. bruscandul [brus'kandul] m 1. razdraženost f. E je une int che dopo i brusâts i muarts. čevlje) ščetka f.. dinar m. → brusc.(bassafriulana). bruseghin [bruze'gin] m 1. nasilen. cheste mignestre a sa di ~. grm m. → rizinâ. si spant par la caserme odôr di ~. a ~ a spazzola??. brustulade [brustu'la:de] f praženje n.. FIG (suh) možiček m.. dâlis bruschis a un z nekomu biti oster. duh po zasmojenem. bruscjin [brus'qin] m → bruscje. ogorek m. brusc II ['brusk] m tvor m. → sborf. puartimi une grampe di bruscs par impiâ il fûc. (redko) pada snežni metež. . smodnina f. trepetanje n. po tal albergo drets: o sintin un ~! brusinâ [bruzi'na:] tr 1. il fen za brusinât. jerbe brusinade ožgana trava. (La 03/01). mudis. suhec m 3. suha vejica f. brusc I ['brusk] m 1. oster. Cussì o vin il Brût ~. Brussel ['brusel] kr. ožgati. bruscjâ I [brus'qa:] tr (suhe veje) v svežnje povezati: ~ stecs. siôr Simon / al buscje [bruscje] al tierç e al cuart la gulizion. une femine viele. raskav. smodnina f. la matine. FIG izgorel. doseči. brussule ['brusule] f → brussul. “e compraiso cafè moche?” “ no lafè. → rizinâ 2. šibje n. trpek. postati rjav. KUL prežgan. drobna toča: ~ che a cinglivane sui veris e tes gornis 2. hrapav. (za obleko. grmovje n. porjaveti (od sonca). (BelR). 2.. brusculose e scure. Cui saraial chest an a ~ la palme? (Leng) 2. brusiniç [bruzi'nit∫] m (duh. ~si refl sončati se. pražiti. suhljad f. sarà bruscje un pôc la fin. brustulin [brustu'lin] m 1. brustul ['brustul] m F denar m. bodica f. (tiha) jeza f. bilka f. -ade adj → brustulât. un nembo [brusate] fitto. soi vignude a viodi se mi imprestais il ~ 2. do nezasluženega priti. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil) 3. che al à di vê un piçul siet ancje 2. che fâsi pensâ che al vebi intorsi il mâl de lebre. cravatis e bruschins pai dincj e bruschins pes ongulis 3. spacant il cjâf brustulît dal soreli. tirâ la ~ (gjavâ la ~) (s pomočjo slamnatih bilk) žrebati. -ade adj pražen. brusadule [bru'zadule] (t.. zavist f. glavnik m 4. postati rjav. al tone. Palmone di purcìt cun polente brustulide". hosta f. bruscjam) šibje n. tirin fûr tra l~ / doi famôs pariginats. brusate [bru'zate] f 1. zgorel. done Catin cun cuatri bruscjis ur fasè sù un biel fugareli. brustulât [brustu'la:t] (t. → cise. pazder m. bruscje ['brusqe] f bilka f. Se a un om i ven su la piel un ~. trepet m. krtačiti. brusc III ['brusk] adj 1. zamera f. → fros. une fassine. → zîs.(CoCamp). une ~ al vistît. nevoščljivost f.. al à vût un ~ là dal cûl! 3. krtača f. brisiole) f bržola f. zažgan. zaslužiti si.brusadin [bruza'din] m → brusadiç. (deriv. ~ di scarpis krtača za čevlje. une boscaie fate plui di ~ che no di lens. bes m. → sborfin 5. opaliti. bruscjete [brus'qete] f iver m. bruscjâr [brus'qa:r] m sterpeto. vonj. BOT → urtiçon. → bruscje 2. "Gubane" e "Polente cuinçade".. bruse ['bruze] f → brose. treska f. suha vejica f. Leucos aula (Heck) ??. narahlo (o)paliti. umivati si zobe. brusât [bruza'ta:] adj 1..

ropotarnica f. uživanje n. luknja f. neprijetno. PROV cjâr viele a fâs bon ~ ?? 4. FIG moralna pokvarjenost. bubo ['?? ] m → bubù. hudobnost f. svetlobni trak m. neugodno. grdo gledati. folcjât jù te sô ~ come il cai sec tal scus. grda stvar. cjalâ di ~ sovražno gledati. kotanja f. slabo vreme 4. une brute innomine slab glas. -iche adj REL budističen. pasulj m. spranja f (v zidu). pastirski 2. par un esempli il ~. nesnaga f. ~ di fasûi fižolova juha f. INF pes. okrašena gondola beneških dožov. pustiti ga cvreti. meh. co al jes il ~ zentîl. sentade sul so scagnutut denant dal ~ dal spolert. cul slungjâ il ~. kotiček m. (Bel). slungjâ il ~ podaljšati juho. grdoba f. ~ adj budističen. brutut. chê fantate e à un ~ che al plâs 2. ogni ~ di chest mont. bula f 2. žrtje n. o soi stufe di brûts luncs. lopov m. podkop m. šopek m. bucule ['bukule] f 1. nasilen. razpoka f. ~ adv neprijazno.i. cul odôr tu mi consolis. kot m. PROV Amôr nol è polente ni ~ di verzis (ProvBr). Bude ['bude] kr. voli ros. spolno občevati z istim spolom. črevo n. budelâ [bude'la:] tr 1. budistic [bu'distik]. ~ di cjâr goveja juha. gjandusse) m 1. LIT pastirska pesem 2. FIG hraniv. a privazions bucolichis / condane il glutidôr. petelin na puški. slabo se vesti. FIG neprijazen. kondom m 2. suhoparna razprava. grdost f. za nos voditi. oduren: ~ come la pôre. uhan m. → nore. brût ['bru:t] f snaha f.. shramba f. drob m. jedilo n. FIG lâ in ~ FIG iti po gobe. bucoliche [bu'k‫כ‬like] f 1. ~ brusât prežgana juha. redilen. → bocule. slabo ime. al lavarà cu la aghe i budiei e lis talpits naj umije z vodo drobovino in tace. ~ come la fan grd kot noč. bubon [bru'bon] (t.. jama f. pastirjev. buchete [bu'kete] f → buchere. dulà che a Fevrâr e je stade cjatade une vacje cu la ~. grdo. al à volût sigurâsi cuintri di ogni brute sorprese legâl (Pa 11/99).. che al trapanave fûr de bucheris des stalis 3. rêt dai budiei trebušna mrena. budin [bu'din] m puding m. (šalj.) pot m. deveta dežela f. LIT bukoličen. Budapest ['budapest] kr.. a Udin in vie dal Sâl (in câs di ~ timp in Sale Ajace(CoUd) v primeru slabega vremena 3. Tu sês ~ tanche la fan! (Zili) 2. mi pâr che al è un calôr / che al po ridusi in ~ / l’omp plui robust e fuart. bucinandaur ['??] m slavnostna. juha f. okoli prinašati. danka f. brutin. cuardis di ~ drob m. izdolbina f. dulà che Napoleon al è passât vsak kotiček na tem svetu. bucolic [bu'k‫כ‬lik]. neprijeten. mesna juha. ~ di Flandre prezervativ m. ~ di verzis zelenjavna juha. f Budimpešta f. ne brigati se zanj. ti varès ancje sposade. slab. lâ in ~ di violis tajati se od veselja. kamra f. drobovina f. grdo. bibì. → magnocule. bruton. ~ lunc redka juha. oduren. Guai se mi fâs fâ brute figure (BrLi).brut ['brut] adj 1. la nestre caravane e je fate un ~. slab. se si intivin tai stroments. dušnik m. obesek m. i f (Prepot) Budgoji. ugodno življenje n. cemût che si puartave chê ~ e cemût chê gnece o chê prognece. la amôr nol è ~ di verzis z ljubeznijo se ni (za) hecati. FIG suhoparna razprava. bruzâ ['bru ??] → brusâ. F slepar m. Tes batais pe liberazion di Viene. luknja f. ~ gras mastna juha. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil). slabost f. bugnon. (deriv. FIG pastirski. Budigoi [budi'g‫כ‬i] kr. brutece [bru'tet∫e] f 1. nelagodnost f 3. črevesje n. ~ zentîl mastnik m. zaliti juho 2. odprtina f. soredut devozionâi. budisim [bu'dizim] m REL budizem m. 3. che e vent buchets. grdobija f 2. ogni ~ tantis paladis. di une ~ uniche e di une ecuivocitât che e rasente la pornografie. brutalen. (izgled) grd. (t. hudobija f. PROV No bisugne lamentâsi dal ~ gras . al rive a Lanka ancje Mahinda. ~ di jerbis zelenjavna juha. brutunon). odlašati. budelone) int F kur(e)c. in maniere ~ nasilno. Bse ['bru:t] kratica MED Bse (bolezen norih krav). Cussì o vin il ~ brusât.) jed m. -iche adj 1. votlina f. buchete) oddušek m. fâ brute figure delati slab vtis. (Percude). (t. kurac ! budelone! [bude'lone] → budelade! budiel [budi'el] m 1. a saborâ. izpuhteti. bubù ['bube] m 1. surovo. strelna linija f. neprijetnost f. slungjâ il ~ zavlačevati. dolgovezna. un rai al veve forât il ~ de ruedule denant 3. brût ['bru:t] m 1. budist [bu'dist] m REL budist m. lis citâts talianis de Dalmazie e de Istrie disnazionalizadis in maniere ~ (Pa 03/6). živinski. znoj m. buchin [bu'kin] m (pri peči) odprtina f. položaj) težkoča f. 2 litros di ~ di cjar o di jerbis (Ponte). brutâl [bru'ta:l] adj živalski. GUM gumijasta cev. buchere [ '?? ] f 1. tesna soba. bucul ['bukul] m → bocul. grd. cualchi sfris di lusôr. težavnost f. (obnašanje) hudoben. buc ['buk] m revna. (ProvBr). glede na pastirjevo življenje 3. luknja f. surov.i. ~ tanche la fan. e baste!. mi va il cûr in ~ di violis. la mame a pense pe ~. grd. buchet [bu'kεt] m (rože) šop m. (Pa 02). rincjins a cercli e a ~ 2. obilje n. ~ timp slabo vreme. dolgočasna. a cirî in te ~ il gri 2. (O) bubane [bu'ba:ne] f paša f. INF ogenj. lassilu bulî tal sô ~ prepustiti nekoga samemu sebi. (npr. And è certs libris religjôs. / ma al è lât ducuant in ~ . grdoba f. živež m. f Budim m. slab. brezskrbno življenje n. (sodomizzare??) 2. varati. ~ m 1. ponoreti.. une che e vent flôrs. hrana f. buchete) vdolbina f. AVTO. grdost f. bube ['bube] (t. . si sbasse dal prin amôr il grât. brutat. MED ulje n. budelade! [bude'la:de] (t. reža f. fi di Asoka e munic ~ (Pa). bibìs) f INF buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). di Bude o di Belgrât (Pa 03/11). spačenost. che tal lôr “credo” a àn la virtût de “compassion”. FIG (šalj. o finis chest ~. žarišče 2.

sbufonâ) it burke uganjati. hip m. i (Cjamin Di Codroip) IT Bugnins bugnon [bu'ñon] m oteklina f. (bolj običajno imburît).(JM). kravjak m. komika f. govejak m. punčica f (Physalis Alkekengi). a bugadis v presledkih. smešnost f. biti s kladivom nabijati. buerie [bu'εrie] f pečen kostanj m. izpuščaj m. (veter) sever m. bugât [bu'ga:t]. dražiti. bufoneç [bufo'nεt∫] m burka f. 2. puranu) golša f 5. buf I ['buf] m 1. il so respîr lu tocjave come un ~ di aiar. za norca imeti. bugade I [bu'gade] f 1. razvnetje. buie ['buie] f → codebuie. net di ~ . nabreklost f. In Italie. une ruie nus muart. buerice [bue'rit∫e] f vetrc m. al trime un sgrisulut di ~ jenfri lis cimis tenaris dai pôi. FRAZ lâ in ~ iti po zraku. sunek m. bugance [bu'gant∫e] f ozeblina f (na nogi). inflamazion di ~ vnetje mehurja 4. ancje cheste ~ al pensà. une spezie di ~ in bande di un genoli. bajka f. pevec m. une grande ~ di arint e vignì jù di une culine… brrrrrrr! (Ta). širiti laži. na trenutke. si ingredeà passant intun camuf da la prime Cjantant. i f IT Budoia (Pn). razburiti se. kovati. HIST (srednjeveški) glumač m. vetrček m. lis animis dai siei muarts i buiavin tal sanc. sila f. puhanje n. (pri kokoši. puh m. bufule ['bufule] f 1. poleç). (t. vetrič m. nepremišljeno. FIG bedak m. bufal ['bufal] m 1. a vevin clamât l’arcagnul Michêl par parâsi dal diaul che. luvìn). ce ~ di ricuards fra la vee e il sium . ~ di savon milni mehurček. goveje govno. tepec m. la pipe dal nono e je simpri che e bughe. -ade (t. severni veter m. kaditi pipo. mi parevin il craçolâ dai crots tal sfuei. vzdrhteti. buiat [bu'iat] m prebivalec Buje. (JM. preblisk m. fâ lis bufulis delati milne mehurček 2. čist. buf II ['buf] m 1. al è un sandul di piel di ~ che al cjamine. bufon [bu'fon] m 1. hrušč m.) 1. pelicis. daûr la ~. (bolj obič. FIG val m. bueresine [buere'zine] f vetrc m. e forsi scjaldade fin trop la ~ cun corpos e sangos dispès nus menace. mehur m. bufonâ [bufo'na:] (t. bugjel [bu'g??] f ?? si è sfantade come un ~ di biciclete cuant che s’intive tun claut. ZOOL bivol m. šala f. strasten. mozoljast izpuščaj. mahljaj m. kafič m. sunek (vetra). pihljati. norčija f. buerice. 97) 2. drhteti. al è un dai tancj lûcs dulà che la Europe (Pa) Bugnins [bu'ñins] kr. ~ tr kaditi: ancje se a bughe un biel pôcs di spagnolets. burkež m. puhanje n. (veter) pihati. buere [bu'εre] f 1. hladna sapica f. passade la ~ dai grancj acjadiments umanitaris (Pa 04/03) 5. deriv. e la cicine par un biel peç nus ~ 2. tvor m. blato n. bois. tvor m. il lengaç doprât al è chel dal Friûl centrâl. mehur m. kljuvati. sbuf) (dim ipd. ~ alte. sbuf) nabor na obleki. (pri vonjavah) val. nagel. une zoe di fiêr inruzinît. mozolj m. bugade II [bu'gade] f perilo n. scjaldâsi la ~ vznemiriti se. varietât buiate bujsko narečje. bife m (miza z jedmi in pijačami). par diu. izmišljotine.. o vevi sglonfe la ~ moram nujno scati. dovtip m. utripati. ~ di Cividât. ~ tr → sbufonâ. ščipati.Buduèe [budu'εe] kr. šala f. komik m. e rivà dentri a colp une ~ di aiar fresc (MazzonIol). tolči. i f (Magnan) Bueriis. Chest "~" idraulic. končati v nič. 2. trenutek m. I barbars a jentrin di ~ 6. buiadice [buia'dit∫e] f → imbujaçâ. hladna sapica f. Lu dopravin come che i res e i princips a dopravin i bufons e i zulârs te ete di Mieç. (bolj obič. sglonfâ bufulis (jemplâ bufulis) pripovedovati bajke. al à al piel dute a bufulis ima kožo polno mazoljev 3. ~ ledrose ?? po e vignì fûr une ~ ledrose che i faseve svoletâ la manteline. mehurček m. polente che e butave sbufs di fum 3. severovzhoda. de une muardude al Buf 2. razjeziti se. san la smorfie. Ma la ~ dal telefilm The prisoner! (Ta) 6. bula f. puhati. pranje n. bufularie [bufu'larie] f BOT pokalin m. ščemeti. il pulvin che poiantsi pardut dut al sporcje e al cuvierç a ogni ~. umbriçon. ljubezenski pesnik m. buren. kužna bula f. burtrsine. . Nol è un cûr. norčija f. (SiF 03/3. no ~ fuart!. I viêi a clamavin vuere la vuere e bufulis la retoriche. si mangje cuete la cjastine. v naskoku. (BrLi) 2. dih m. il ~. e al ploie a bat a bugadis sui veris 3. sunek m.(malipiero) 2. norce briti. mazolj m. moment m. skeleti. come che no si savès di trops che e je fie chê schifose di une ~ montade!. bife m. a fasevin voltâ un grun di musis. buffet [bu'fe] m (fr. šaljivec m. ~ adj bujski.. burka f. povzročiti skelenje. neumnost f. pihanje n. pavliha f. di cualchi an incà. bufonade [bufo'na:de] f šala f. pih m. puhteti. sopsti. ~ basse ?? . (Bel) 2. burja f. pobuda f. zagon m. bufade [bu'fa:de] (t. (veter) pihljaj m. dongje dal Sant Gotart. sbufade) f puh vetra f. (christianromanini 07/04) bugnigul [bu'ñigul] m popek m. Bueriis [bu'εriis] kr. duhovito se šaliti. buian [bui'an] m mlekarna f. (Sg). ~ sclave burja s severa. di ~ popolnoma svež. cisicheç). naval m. lahen veter m. šaljivec. norčija f. (Enrico) 2. vetrič m. puhati. tirintsi a la ostarie fûr da la ~. Ma il bot de puarte e la ~ di aiar frêt jentrade cun me. buiace [bui'at∫e] f govno n. (t. srbeti. (La 03/03). laž f.) prskanje n. Ascani esclame bufonant alore: ”ce diaul vêso sierât in tal budiel?”. bufs di spale. vnetje. zamah m. pajac m. vihrati: frêt. insiemit al "Lachét" (il siôr) e al "Bufon" (il matescul de fieste) a son personaçs di fonde pal mostron des mascaris. cul so ~. (PauluzzoN). a ciule. brezveze. a voltis al lampe e al tone. blusis. A è ~ / rustide ben tal fûc. uren. Enos al scrîf che l’odôr de ~ des vacjis inte stale al jere une vore miôr (Pa). Salvâ). di ~ naglo. FIG) roditi. jessi une ~ montade biti okrogel kot balon. okrepčevalnica f. bugule in bogul) m neko glasbilo. zalet m: o fasìn fadie a sintî lis bugadis dal afiet e dal amôr. ščemenje. buiâ [bui'a:] it 1. ti prei. marnja f. no stami a sglonfâ bufulis! bugâ [bu'ga:] it 1. cun cualchi concession a la varietât buiate (Pa 05/06). O ai tant ben i bleons nuviçai nets di ~ (Scf). e al implantà un ~ su la puarte dal paradîs. lâ a buiacis daûr dal vapôr delati nekaj tja v dan. budusi [bu'duzi] m šepet m. il ~ dal aiar e lis griadis. imbugât) adj (redko) silovit. naskok m. bui ['bui] m → buian. (t. (bolj obič. e bugadis intant di bonodôr mi mandin i amorins 4. la mimiche come un senic professôr. bugule ['bugule] f → bugul. šaljivost f. bugul ['bugul] (t. bisibili. (dež): plovi a bugadis lije kot iz škafa. izmišljotina f. ur sdrumave lis cjasis.

buineman [buine'man] m (pos.libero. a pareve ancje jê incjantade dai buleçs dal fantat. grožnja f. (pri žuželkah) mrgolenje n. biel a ~ la vile a pareve un furmiâr. gomezeti: altris nemaluts a buligavin te felce 2. srbež m. e dentri je in ~ la aghe dal Fidrì. (pri moštu) kisati se. buinegracie [buine'grat∫ie] f 1. (Sg). dobro razpoloženje n.. ve cà la seconde butade di mp3 pe compilation (Furlanist). lotanje n. ki ni za nobeno rabo. Lui al bol un toc di cjar. no à di jessi tant discompagne la spiete.. buinevoie [buine'voe] f dobra volja f. In somp dal cjamp.. biel cjalantlu fis. la musse no zuee.(O) V jutranjem času.. . bahaštvo n. bon an) ?? . altris filiâls dal grop. izzivanje n. cun tô ~ s tvojim dovoljenjem. (lacomugne). buligheç [buli'get∫] m → buligam. v mn. dosti mi je vsega. načrtovanje n. pripravljanje n. veh. da Lorenzago o soi partît a ~ tal passandoman .”. buinan [bu'inan] (t. buinanime [buin'a:nime] f rajnik m. al jes duncje une matine a buinorute. kipeti.. na vse zgodaj. pripravnost f. za nobeno rabo. (Sg). buine di pôc [buinedi'po:k] m ki je neprimerna. kliti. bundì ~ . (za)vreti 3. vozovnic ipd. cjapin in man e acordin / la armoniche e il liron e i dan di ~. biel a ~ zgodaj zjutraj. quasi gobbo. buligament [buliga'ment] m → buligam. Bulfons [bul'f‫כ‬ns] kr. ogni lunis di buinoris vsak ponedeljek zjutraj. zavreti. Bulgarie [bulga'rie] kr. Bundì o ~ a ducj. ščemenje n. Te ~ e je concentrade gran part de informazion. vrenje n. i f (Tarcint) Bulfons.veliko truda si prizadeti. prin che tu puedis. izzivanje n. a la ~ → bon. izvirati. vrenje n (med ljudstvom). la mignestre. a buinorone zjutraj. nesramnost f. buinesere! [buine'sere] int dober večer!. che a permetin di controlâ la temperadure de ~ (consorziocastelli) 3. na vse zgodaj.. bolgarščina f. nol viôt la ore di fâ la gran ~ 2. ~ e (Pa 02). ob ranem jutru. i f IT Buja (Ud). in ~! končno... jevâ a buinoris zgodaj vstati. v: a buinorone zelo zgodaj. jutro n. bulidure [buli'du:re] f 1. gomezenje n. buiôr [bui'o:r] m skelenje n. de juste ~ dal rîs (La 07/03).i. la cjâr. buinace [bui'nat∫e] v. Sul ingrès. buinecene [bui'net∫e] (t. cussì . aghe ~. barantati. vnetje n. FIG priprava f. ma va in ~! daj mi že mir! buinorîf [buino'ri:f] adj → bonorîf. bulidôr [buli'do:r] m blatnena mlaka za izhlapevanje plina. cuete tune cite di ram. buinore [buin'‫כ‬re] f rano jutro n. boli) it 1. ti farà ~ il cûr tal pet e la coradele te panze. pripravljenost f. buletinâr [buleti'na:r] m prodalajec vstopnic. no robe bêcs.) napitnina f. ?? Al è pleât come un ~ È piegato come un arconcello. al viodeve lis culinis e i boscs di ~ e di Sandenêl (Sg). v viestût a la ~ dobro oblečen (Sg). che a bulavin su la place e no capivin la vergogne.. bahanje n. trgovati. bulgar ['bulgar] adj bolgarski. kipeti. (mediateca-codroipo). vreti. a vincj agn il sanc al bol 2. razdraženost f. všečnost f. buine di nuie [buinedi'nuie] f nesposobna ženska. bolgarski jezik m. tant buligât che. ljubeznivost f. bulide [bu'li:de] f zavretje n. al è il ~. buinorute [buinor'ute] f demin. kvašenje n. la pae e la bule (labassa). drznost f. usluga f. fâ la ~ a lis botis očistiti sod z vrelo. bulâ [bu'la:] it groziti. nežnost f.deimi la buineman. buligâ [buli'ga:] it 1. il mâr sdegnât bol sù pantan e sbrume. O soi vignude a viodi se mi fasês une ~ ”se o pues . bule ['bule] f pleve n. Ongjarie. zavretek m. f Bolgarija f. vrvrati. zmeda f. buletin [bule'tin] m → boletin. bulicjâ [buli'qa:] it začeti vreti. ljubeznivost f. resentade cu le aghe frede.. che a jerin daûr a slargâle e a splanâle cui ~. aghe bulinte krop m. rajnica f. prenapolnjen biti.. e jê? (Cadorini/furlan). razvnetje n. konec koncev!. prestopati bregove. pleva f. jo no varès dit verbo siben che mi bulive. tržiti. ščemenje n. A spiçâ lis orelis. vljudnost f. buligam [buli'gam] (t. zgodaj. odobravanjem 2. ancje par cognossi i ators.. hrabrost f. buinegnot! [buine'ñot] int lahko noč!. mi bol meni prekipeva. che a son in Slavuachie. Rispuint cun ~ a lis mails che ti rivin. po. Lise le judà cun ~ a finî i lavôrs. Par solit si doprin vassiei di açâr inossidabil. od buinore. Rumenie. mrgolenje n . bulî [bu'li:] (al bol) (redko t. FIG vznemirjenje n. bulint [bu'lint] adj vroč. Bolgar m 2.it) 2. a ~. kipenje n. vrel. od → buinore. Cjaminant pe strade di ~. (pri žuželkah) mrgoleti. buinorone [buinor'one] f akreš. ma ce altri si puedie ancje fâ cu la semule. no si sint nancje il ~ che des voltis e fâs la roe cuintri lis pieris des fondis (Mar). zavretek m. objestnost f. kuhati. zanič. junaštvo n. dati si opravka. zoprvati. izzivati. buleç [bu'let∫] (buleçs [bu'lets]) m bahaštvo n. bulî sù [~ 'su] it/ tr narasti. e fevelâ ancje cun lôr. kipeti. buldozer ['ra??] m buldožer m. KEM fermentacija f. buligheç) m gomezenje n. bulade [bu'la:de] f 1. ~ m 1. (Tolazzi) 3. ~. dut un ~ bas di ombris (Mar). biljeter m. Bon. v izrazu: a la ~ di Diu → bon 2. San Pieri al olmà il Signôr fra la fole che e bulive ator 4. va in ~! pusti me pri miru! izgubi se! pojdi že!. izdelava f. di buinoris zjutraj. doman a ~ o lassi i fruts a mê madone e o sbrissi fin là jutri zjutraj bom pustil.Buie ['buie] kr. margarite) f BOT marjetica f (Leucanthemum vulgare). odišavljeno vodo. gneča f. uslužnost f. (Bibl-Levitic). dati kuhati. kuhati (od jeze). a buinorute kar (nekoliko) zgodaj. spajkanje n 4. Cuant che o durmivi te cjase dai vons a Selvucis e mi sveavi a ~ (Ta). E. pogumnega se delati. viôt che e boli la aghe. ‘e va lavade cu la aghe ~ e. ancje intai Balcans e je dute une ~ (Pa) 5. privreti. (spazioinwind. 3. drznost f. jutranji čas m.. nemir m. e sintîsi un ~. kipenje n. fâ une ~ narediti komu uslugo. no fâs buladis. pretiravanje n. dvorljivost f. si slungjin buinismans ‘e mê massarie. FIG vzkipeti. premoč m. scrufujût intun armâr. ~ int (skrajšano) (dober) večer! „Buine” al rispuindè l’ustîr. draženje n. (VERONE) buine [bu'ine] f 1. vstaja f. poganjati. a jerin fruts sfiâts sul salvadi. come che si bacile de netisie des mans. nasilnost f. ~ tr prevreti. buinç [bu'int∫] m ?? no lave fin lâ intor cul buinç su la spale (MazzonIol). zgodna ura f. cun chê muse di jesuît al à tant batût. kljubovati. dražljaj m. zavreti. buligament. di chê altre bande. vzkipeti. mrgoleti. a buinoris. uslužnost f. vreti. ~ m 1. gomazeti.

bohotnost f. chê fantate e je stade bule a faûr cuintri. Ecuba viodint che so marît / faseva il ~. mi pâr che ti zire la ~. brod m. prešeren. razkriti. hlimba f. rjoveti. al scomençà a menâ la muele di ~. hraber. cjapâ un ~ držati se (od jeze). Bunzic al diven di "Boncius". Pasche vistude a brun no vûl ûfs. čoln m. plantâ un ~ govoriti pravljico. širokoustnež m. Scluse. brenčati. burî fûr). cui sa che no burissis fûr cualchi salam dismenteât! (Scf). iz brloga pregnati. čokat. e al è ancje lui un "prediâl (Leng). di gnot. une prepotence (SiF 03/4. presevalnik. FIG (šalj. razgrajati. jedača f. bujna rast f. iztuhtati. burlâ [bur'la:] it 1. Però i bulons a fâsin ben. bunî [bu'ni:] tr → imbunî. sburide) f 1. naglica f. naleteti na. burete [bu'rete] (t. pretehtati. važnost f. o fronti un piçul ~ che al jere indafarât a fâ un mulin 3. s polno brzino. furija f. splašiti. → cjamare. Ocoreve ancje chê ~ par fâle deventâ plui saoride. buric [bu'rik] m telovnik m. cun proiezions tai bunker di place Zardin Grant e. burascje [bu'rasqe] f → borascje. bultric [bul'trik] m želodec m. la coce i scjampe e a rondole jù pe strade tanche a fos une ~ 2. razgaliti. ce fâstu? supo. ese nancje une scalogne? no sei siôrs di ~lu une volte! 2. jeza f. buriele [buri'ele] f → buriel. buratefarine [buratefa'rine] → sacheburate.e sperant di tirâlu sù. Pai agns che a vegnin o vin intal cjâf di fâ jessî lavôrs su ~. cjarte la mê Siore . ~ . . v naglici. o impiavin une ~ sui rivâi.. žoga f. hrana f. No è un ~: il fat al è sucedût. važič m.. vrteti se. mus) 2. Vint la possibilitât di parâsi simpri tal câs di une ~. reševati (v mislih). a plene ~ na vso moč. sestavina f. buricj [bu'riq] m 1. Buri ['buri] kr. odkriti. bes m.. (igra) krogla f (npr. burdî [bur'di:] it → burtî. chel pôc di tividut che ti à nudride. .. zdelati. jezati se koga. razgaliti. jedilo n. bahač m. Mussâr: ”eri. šumeti. i f (Dignan) Bonzicco. cjan di ~ lovski pes: chei altris a vevin zà cjapât sù un trenteun come cjans di ~. → gjate. Vait vô. vie!”. mukati. → pignarûl. fâ une partide di burelis balinati. ~ m HIST Burgundec m. v mislih premlevati. ti farà cressi intor une ~ di rosis e di flôrs. . burigot [buri'got] m posoda iz gline s pokrovom. tal cjast vie pai gridiçs sfondâts l’aer al burle 2. il pignarûl. (Pa 02). a rivarin a Cesaree il re Agripe e Berenice lerin a dâi il ~ a Fest. predrzen. trpinčiti 3.bulisim [bu'lizim] m bolizem m??. prerešetati 2. FIG premlevati (misli). vait. samar m. izmišljotino. hrumeti. poročna soba.) glava f. zavijati. (bolj obič. laž f. pogumen. buratin [bura'tin] m → purcjinel. jo distrade i rispuindei che tal sachetin dal ~ o vevi la tessare dal sindicât. (Bibl-Gjeremie). voi par dâi al ~. frututs che a zuin . 147). ametistasta možina (Eryngium amethystinum) (t. po si voltà cun ~ e al domandà: ”Carli?” burcjo ['burqo] m 1. barka f. al burle un avon sore i malvons. salate di mus). krožiti.i. → businâ 3. titulade "Salmodiis" (Lirichis ladinis). Bunzic [bun'tsik] kr.. 2. FIG grdo ravnati. sila f. bunker ['bunker] m VOJ bunker m. presejati. buratâ [bura'ta:] tr 1. bure) f 1. (Pa 02). silovitost f. par strade. nadutost f. lesena žoga. burelis keglji mpl 3. začimba f. daspò vê fat par cualchi timp il salteimbanc e il ~ tra la Italie di sore e la cueste istriane (La 05/11). fra mil pinsîr si bat e si ribat / che da nissune part lu pò ~. prebujna rast f. (Sg). e in chê dì vie a cjase a gran ~ a mostrâi a la mamute. izmišljotina f. pridatek m. e no si sint plui a ~ il besteam. sobica f. burî fûr [~ 'fu:r] tr izslediti. basen f. burale [bu'rale] f BOT navadni gladež m (Ononis spinosa). burat [bu'rat] m z maslom namazan. lu jemplave come un ~ 2. pomembnost f. bulo ['bulo] m 1. vnema f. hrumeti. a sossede inçusside la zordane. a gran ~. ~ e bon an. naskok m.. gizdalin m.. ~. buratel [bura'tel] m ZOOL Ammocaetus bronchialis Dum. bobneti. (Bibl-Az). zabeljen. buracje [bu'raqe] f čutara f. osel m. (izmišljena) zgodba f. odkriti. burage [bu'rage] f BOT boraga f (Borrago officinalis). . I concierts si ju fasarà tal plaçâl dal cjastiel. bujnost f. bultime ['bultime] f želodec pri volov. lepotec m. ropotati. i’e tolèr [cjolerin] fra i amîs fûr de ~ 2. buriele) m kres m. Buri ['buri] → Cjamin di Buri burî [bu'ri:] tr 1. dodatek m.. buride fûr da l'editrice "Leonardo" di Pasian di Prât (La 03/01). fâ il ~ širokoustiti se. bure ['bure] f → burete. e la ~ dal aiar a faseve svoletâ in zeromete lis fueis sclagnis intun bal salvadi. grmada f. se o fos in te. R. di ~ naglo. no buridis pastiçadis. žogica f. tuliti. bundì [bun'di] (t. bulon [bu'lon] m svornik m. vihravo. (bolj obič. iznajti. burielon [burie'lon] m kres. plamen m. povest f. igrati glavnega. obla f 4. i colmin di vin il ~. napihnjenec m. razkriti. (Sg) Na tvojem mestu se ne bi tako napihoval 2. ošabnost f. dober. (zemeljska) krogla f. vrtinčiti se. bon dì) int dober dan !. slabo ravnati. (pos. buriel [buri'el] (t. us vuei contâ la istorie di cuatri moscjis. buratinâr [burati'na:r] m lutkar m. kroglica f. pretresati. skromna) soba f. m Buttrio (Ud).(CoUd). la sielte di un stât e je di grande ~ 4. a àn dentrivie cetant fiêr… (La) Bulsàn [bu'lon] m → Bolzan. buracjot [bura'qot] m sodček m. il zûc des burelis balinanje n. tršat človek. done. (pos. no fuiacis cuinçadis 5. i fantats ti àn preparât il ~. buridon [buri'don] m iznajdba f. burbane [bur'bane] f napuh m. vrl. marnja f. spet najti. → buric. burelin [bure'lin] m balin m. nancje un ~ ! še en dober dan ne ! dâ il ~ pozdraviti. voščiti dober dan. balinska). No fasarès tant il ~. bule adj nesramen. manco pistum. burgunt [bur'gunt] adj HIST burgundski. O ben un palc mondiâl là che pôcs buratinârs a fasaran cori cence cûr e cence soste miliarts di personis deventadis marionetis di une farse o tragjedie (BelR). buride [bu'ri:de] (t. bahavost f. sposoben. buriane [buri'ane] f nevihta f. silovito. o tu beade! 3. an vevi rangjade une mieze ~. un brusôr di ~. divjad) izslediti. Chel che nô o clamìn “bulisim” nol è altri che une tristerie. jed m. burele [bu'rele] f 1. kar se dá hitro. ~ turchine BOT ametistna možina. nasilen. kamra f. vihravost f.

bussulot [busu'lot] (t. kozarec za vkuhano sadje. ~ m piskanje n. ocmokati. izba f. shramba f. dreti se. FIG falâ la ~ . lis cjadreis e la panara pa la farina e ta lis cjamaris dome il jet cul ~. (ProvBr). in bici e in ~ (CoUd). odprtina f. bussuçâ [busu't∫a:] tr poljubovati. grob m. buscjâ [bus'qa:] tr → bruscjâ. ~ it stakniti. (Pa 02). odprtina f. il so ~ i ten net 4. jarek m. lâ intune ~ di mûr ?? PROV Ducj use e ducj met la ~ . anìn a bevi un ~. vihar m. žvižg m piskanje n. (bolj obič. puhati. kričač m. burocratizazion [burokratidzatsi'on] f birokratizacija f..~ m dretje n. (manj obič. ocmokanje n. → busson 2. poljubljanje n. izjaviti. piskati. od bussul) m 1. odprtina f.. sikati. a spessein a brusâ l’ulîf benedet sul fogolâr. siôr Odori Catùs. ~ la man (drete e ledrose) zahvaliti se bogu. tu varessis di ~ là ch’al pescje. burocratisim [burokra'tisim] m birokratizem m. jama f. buson [bu'zon] adj → sbuson. strenzi la ~ stisniti jo/ rit. šušteti. nevihta f. ropot m. bussulut) (demin. služba f. lu à abraçât e bussât su pe massele. bûs ['bu:s] m 1. šum m. busachele [buza'kele] f ZOOL polž m (Helix nemoralis). bussade [bu'sa:de] f poljub m. voziti se z avtobusom. razgrajati. businament [buzina'ment] (t. zaposlitev f. si è proviodût a mandânus un slac di burocratics di lajù disot. / intenerît / ’l orès slungjâti un ~ . Piês il tacon che la ~ . meti a ~ spraviti v stik. kotanja. kotanja f. Mi pâr di cjatâmi sul ôr di un ~ o di un poç là che si viôt nome neri. globel m. torilce za vodo (v ptičnicah). splaviti. sklopiti. ozmertjati. jessi cul pît te ~ biti z eno nogo v grobu 5. votlina f. un rispuindi di vôs come il ~ di âfs tôr il boç. pihati. spojiti se. hrušč m. čebele) brenčati. a cirì prin di imberdeâlu intun grum di gjambadoriis burocratichis (JM). (sangiorgioinsieme). (VERONE). razpoka f. inte ~ e inte mentalitât. ropot m. (BrLi). šelest m. krepak poljub m. ropot m. Magari di cjare le di strenzile di ~ le di dispuei le di palp le di up le di slapagn le. A scuele o lin a pît. burocratizâ [burokrati'dza:] tr birokratizirati. busigatul [buzi'gatul] m tesna soba f. che a fasin zito chei stupidats lajù te ~ de puarte! 3. brlog m. skrivališče n. l’insêt nol pie. a àn cressude la confusion. busse la man che ti tocje!/ ~ la man che ti tocjas! zahvali se bogu! . kompas m 2. brezno n. Une cjampane che e sunave ancje par oris a dilunc cuant che cualchi brut ~ (sf). lu tornà a meti tal so bussulut 2. prevariti 2. burtî [bur'ti:] it 1. buron [bu'ron] m prepad m. tal bas ~ di une cjarece che e lenç lis rivis. vasica f.Peggio la toppa del buco (VERONE) . no steit a ~. votlina f. busignele [buzi'ñele] f zadnjica f. jama f. ?? Mettere il carro davanti i buoi. bussart [bu'sart] m ARH poljub m. busson [bu'son] m mlask m. chel fum chel businant al mi è tant cjâr 2. busigot). che e côr là da dutis lis busis de Cjargne. luknja f. FIG) neurje n. brlog m. šepetati. objem m.. buss ['bus] m 1. bussule ['busule] f 1. e sul so cont fasin marcjât 2. propasti. špranja f. e a fasin saltâ fûr un ~ che a cimentin tun colp di man. pe gran fole di int. busseman [buse'man] m poljub na roko. posodica iz pločevine (za mazila itd. Ma intant. posodica. busignel [buzi'ñel] m (orožje) tulec (obodec) za stenj. busseç [bu'set∫] m poljubljanje n. come il Ruanda o il ~. lassât lajù inte valade (Natisone). šumeti. (Pa). cu l’idee fisse di fâ ~ chel lavôr des striis Burundi [bu'rundi] kr. Passâ pe ~ de clavarie (VERONE) biti neuspešen. prilegati se. 3. vpitje n. rit. (bolj obič. ~ refl poljubljati se. ~ de clâf ?? i pareve di no cjatâ mai la ~ de clâf (MazzonIol) 2. stikati se. businâ [buzi'na:] it 1. bussuçantle sul cerneli. (Pa 7/99). (Pa 03/8).. šumljati. une strade plene di busis. kričati. šelest m. al nevee e al svinte. bobneti. che no vebi di rinovâsi intes struturis. cepljenje n. kozarec m. businôr) m 1. doi . hrušč m. šušljati. (osebe) vpiti. nol vâl une ~ F ni pol hudiča vredno. hrumeti. nosilnica f. (BrLi). špranja f. (npr. razporek m. FIG luknja f. vihra f. la ~ (Pa 02/10-11). razcepljenost f. si è svicinât a Gjesù.ogni tant si sint l’aiar a ~ 4. O bevevi il ~ tun flât e o levi vie. O cjalavi i sôi lavris che a si strenzevin come tune ~ cjucjant la bibite cul fros. bussade) deriv. z roko vržen poljubček. hrušč m. šum m. prasketati (ogenj). spodleteti. burlaç [bur'lat∫] m (t.i m Burundi m . (lacomugne). šelesteti.) zuiâ di ~s FIG slepariti. buse ['buze] f 1.). ~! trap neumen! busignot [buzi'ñot] m → busignatul. posel m. a ~ v stiku. tocjâ il dêt tal ~ (olepševalno) spolno občevati. cmok m. meti un te ~ pokopati nekoga. burocrazie [burokra'tsie] f birokracija f. businot [buzi'not] m razgrajač m. bussul ['busul] m 1. in cjadalan a rivà Lisute a fâ ripeti fiestis e ~s fra i cuatri gnûfs parincj. busoc [bu'zok] m špranja f (v ladji). bussament [busa'ment] m poljub m. združiti se. bus ['bus] m avtobus m. parche i’e strenzi [la mano] e i puessi dâ un ~ . jama f. (BrLi) 6. poljub m. lâ in ~ hoditi z avtobusom. (voda) šumeti. si sinti nome il ~ e il sclopetâ dal fogolâr 3. mrmrati. mi sa che al rive il ~ subite (MazzonIol). (veter) žvižgati. butâ un te ~ nekoga spraviti v grob. zgrešiti. notranja vrata npl. Meti il cjar denant dai ~ . šušljanje n. zmotiti se. e altris dulà. kot m. posodica (za kocke ipd. brenčanje n. Il cidin compagnât dal ~ lontan dal flum. sploviti. e je presinte. doman al rive il ~ . che al jere a stâ e lâ a vivi intun ~ su di un cjast (Zili). burò [bu'ro] (pl burôs) m predalnik m. 2. ~ dai arbui šušljanje dreves. šušeti. FIG luknja f. (Mar). bûs ['bu:s] mpl (pl od bo vol) volovi mpl. se il silvilot nol busse ben a la bachete. brenčanje n. businôr [buzi'no:r] m → businament. lâ te ~ . luknja f. a sbusin dì e gnot tiere. buse). il ~ da la aghe sante 5. kropilnik. bobnenje n. šumenje n. burocratic [buro'kratik] adj birokratski. cjatâ une buine ~ dobiti dobro službo 4. predalna omara f. bobnenje n. podpihovati. tulec m za naboj 3. bussâ [bu'sa:] tr poljubiti. Purpûr vuê si pues dî che lis busis neris a son obiet di sience plui che di fantasience. busis neris FIZ črne luknje. al à burtît.. ~ m birokrat m.

biti važen. l’afâr si bute ben. (solze. ovojnica f. uničiti. užalostiti se. očesce n (bolj obič. zavreči. si ben a àn di ~ radiazion e particelis a un ritmi constant (Pa 7/99). al pesave plui di 115 kilos. donašati. kaliti. par cui. porušiti (hišo). la ~ des possadis. pripisati. vistude scuasi simpri di scûr. životec f. butade jù la pene. (zamisel ipd. odstaviti. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). odstraniti. e po o buti fûr une considerazion 4. praviti. al marcje jù a Bologne 3. dati. zamračiti se. koristiti. Sudri al è logât inte valade de Bût (Leng). dati korist.. preložiti (na drugo ladjo). lâ di barîl in ~ ?? . ~ paraiar spraviti v nered. buste ['buste] f 1. izdati. a viodarà che il so omp al torne di sigûr. leči. cuant che al è stât aprovât e je stade une vere liberazion (Pa).. vreči se stran. proizvajati. butâ jù [~ 'ju] tr 1. ma jê no voleve butâlu jù cul compradôr. ~ ta vôi → bande. izgovoriti. postati. odpustiti. dati od sebe. ~si jù refl pogum izgubiti. metati. ki vleče na rumeno. cjolinle in maniis. cjolinle in ~. leči bolan v posteljo 3. poslati gor. vigniit. da cheste no si scjampe. e simpri chel inciert si bute fûr 2. kliti. bljuvati. busule ['buzule] f BOT moknati jeglič m (Primula farinosa). che no si buti jù in chê maniere. ~ it brsteti. che al butave a zâl . si bute vie. pripisovati. ~ di bande stran vreči. sodček m. ~ il timp zapravljati. Si sta cul nâs paraiar a cjalâ se a bute sù la Basse o la montagne.. ~ it 1.) izložiti. barba.. Julie. kal f. Ma cjalant la buste al capì subit che (Sg) bustin [bus'tin] (t. ~ fûr) kliti. Cetant ti butie la barache? Otante. izpostaviti. butâle fûr dute 5. cjolinle in maniis ??.) napisati. ~si ben narediti se dobro. obroditi.. i lens tal ort a butin fûr. ~si a bombe vreči se kot bombica. ~si in/ suntun jet zboleti. bustine [bus'ti:ne] f → bustin. temniti se. narekovati 5. Bût ['bu:t] i. ~ te schene. brst f. a vevin butade jù su la int nome peraulis di svindic 2. obupovati. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis. no si lassin mai altri ~ 4. Al tacà a slavinâ. schene. butul). biti na tleh. la int che a passe a si sganasse. sù mo. pokazati se.. razložiti. par no dâlu a presi di ravis 5. pre- pogibati se. . narisati. vi prei. lučati.(La 04/4) bussulotut [busu'lot] m posodica f. 231) 4.S. zaničevati. odstraniti. bruhati. → mâl dal marmul. (manj običajno botaç). delati se (npr. al butà il pac dai libris su la taule (Sg) vrgel je knjige na mizo. ~si sù it pooblačiti se. e po fasintju tornâ a ~ dal fons des aghis de poce. dajati. butâ sù [~ 'su] tr vreči gor. kazati dobro. vreči stran. novante cjartis al mes. iti spat. (Bibl-Sapiense). razvijati se dobro. ~si refl 1.) oddati. (pismo ipd. razvrednotiti. napeljati na neko misel. odpraviti. razliti. kuverta f. vlado ipd. ~ lis fondis postavljati osnove. ~ in cuatri → cuatri. steznik m. → reonâ 3. vreči se. ma un fonc cressût tal umit al vûl lassât. ~ mâl. naložiti. bolnega). parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). etui m. peljati. zalučati. ~si fûr refl riniti v ospredje. ancje il becjâr si jere butât partesan 8. cumò ti dîs. Une domenie al puartà ancje un ~ di vernîs nere par ripassâ lis letaris discoloridis dai nons. il mês di Mai dal cuindis. come che lu ai pensât posel dobro kaže. butâ vie [~ 'vie] tr vreči proč/stran. daspò al è colât in miserie e si è butât vie. pregrada f. Par cressi si à di fâ fadie. bustine f) m životec m.) ovreči. Fûr de prime sale si jentre tune altre che su la part sinistre e conserve il ~ di pape Zuan Pauli (Natisone/furlanis) 3. sestaviti. ~si a bevi vdati se v pijačo. ~ it FIG zapustiti se. il puart de piçule citât di Palos te Andalusìe al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal Atlantic 6. che no le finivin mai di mandâlu di "barîl in butaç". trup m..”. popek m. ~ malamentri končati se slabo. m (hudournik) Bût. dajati. zavreči. izliti. “va riscjile. poganjek m. prečnik m. e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a bombe o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. (t.. se bute.58 e jè deventade piete di cjantonâl? (Bibl-Lc). razliti. cjapâts sù da zovins. bussulut [busu'lut] m → bussulot. ~si te malinconie pasti v otožnost La int si butave a pleton daûr di lui.MED ~. zapustiti se. (sliko) napraviti. (Sg). ovoj m. Il ~ in bronç e je une opare dal artist Silvan Bevcar (La 06/12) 4. iz ječe izpustiti. kaliti. (Sg). butâ [bu'ta:] tr 1. prepeljati. životek f. butâsi daûr [~ 'fu:r] refl slediti.. ma i tignive di no butâsi vie 2. nagibati se k. odpraviti. obrniti. → buracjot 2. i ôcs cul pêl muiart. ~ il flât. vreči. (reka ipd. počiti (od smeha). odposlati. u-. butantle tal zei cence pleiâle. izbljuvati. butaç [bu'ta∫] m 1. po sei che ti fasin acet . ~ a (barva) vleči na. oh puare frute! cetantis lagrimis che forsi tu dovarâs ~ par cause mê 3. al veve un ~ di 122 cm: (Carnera) 2. zagnati. butiti fûr . (SiF 02/1. e i vizis. vreči dol. razvijati se slabo: il fat al è che Bortul planc a planc al si butà malamentri. pitocant a diestre e a çampe 3. odstaviti. come che e vignive. prevrniti. steznik m. iztresti.) izliti se. se a bute → sebute. drog m. povedati. izločiti. mi soi metût a ~ cuatri pinsîrs in furlan 6. stemniti se. il balcon no si siere parcè che i scûrs si son butâts 5. cun la vuestra barcja a butâmi fin a Grau 6. A buinore Abrâm al cjapà sù pan e un ~ e ju de a Hagar (Bibl-Gjen). (krivdo) naprtiti. težiti proti. odvreči. Pe strade a sgurlavin il ~ e a mantignivin vivarôs il boreâl zontant bocons di fonghe secje. (Furlanist). predati se čem. doprsni kip m. prezirati. la esperience istoriche di doimil agn a à ~t al Friûl une muse culturâl sô. al clamà M. premagati. znoj ipd. svetovati.. bust ['bust] (pl buscj) m 1. prenesti (čez vodo). (kralja. naprej. a jere une femenute che no veve pôre de vedranance . but ['but] m klica f. al bute lis fondis dal lengaç sientific furlan no dome te matematiche. oddajati.biei tocs di bande di un ~ di conserve. ponižati. cjolinle in ~. po al butà fûr la sô peraule matanice 3. jo doman o mi buti malade jutri se bom delala bolane 7. doprsje n. dejati. uničiti. al butave simpri la colpe suntun franzel.. (ptič) spustiti se (dol) 4. brsteti 2. o-viti se. si à di ~ cun dolôr e rissolutece la piel di prime come che al fâs il madrac (Bel). mâl ~ vnetje priušense slinavke. pomračiti se. La int si butave a pleton daûr di lui. ~ la peraule → peraule. venastai un ambient naturâl preseât cal varess di iessi protêt e no butât paraiar. parche i butàs jù il disen di une cjase 7. bût ['bu:t] f (plužna) ročica f. izgubljati (čas). odvreči. (Vichi).. povzročiti. izdati... ~si vie refl 1. izločiti. ~si fûr di lûc → lûc. pripovedati. La piere butade di bande dai muradôrs. butâ fûr [~ 'fu:r] tr 1. reči. voli 2.. izliti. Al pues ~ cjasis mal fatis in piçulis areis.

daurman. hotnica f. osnutek m 3. kolikost f. razcvesti se. buteghîr [bute'gi:r] m trgovec m. v razmakih. sbutulâ). nemogoč. fâ une ~ narediti neumnost. butinton [butin'ton] adv v: a ~ nenadoma. ponošen. butegone. izpuščaj m. (prolocoregionefvg). (Pa). bula f 3. FIG (značaj) umazan. a la plui ~ v najslabšem slučaju. odpreti se (cvet). → sproc 8. (BrLi). buzaron) adj preklet.. liv m. i (Muimans) Bottenicco. ukrivljen. deček m.. buzaronade [budzaro'na:de] f hudobija f. butul ['butul] m (t.. siôr plevan! buzare ['budzare] f 1. se si fermais a tabaiâ cun lui. no si sa mai: la politiche e je buzarone F politika je kurba 2. la viere ~ che union simpri fuarce a à puartade. Butinins [buti'nins] kr. kontingent m. par chel cjaluni muart a ~. ARH z istim spolom spolno občevati. buvulin [buvu'lin] m ZOOL ??meniški (Charadrius cantianus). domislica f. sperìn di no. poganjek m. mehur m. za nos vleči. → veri. E si butarin ducj a ~ i crots tal font dal suei. pulidut la vin justade ‘ste facende buzarade. Orpo – ur dîs il ~ – no . butegon. butegute [bute'gute] f trgovinca f. in ~ o. bes m. une ~ che no centre gran cu la nestre storie (La 05/11). (dolžni). il destin al è un ~. preklet. kurba f. buzarele). a si cjape di ciert la ~. buzarade [budza'rade] f ukana f. sodba f.. vignî a ~ ??. e mi soi ancje fermât a cjolimi un dolçut intune ~ (didatic). in plen unvier? (Leng) 2. klica f. buzarosse [budza'rose] f → buzarone. množina f. del 5. butule f) 1. bebavost f. TEH met m. al è legri. palica f. nizki udarec m. slepar m. (Sg). butin [bu'tin] f → botin. O sin plui che mai seneôs di viodi a ~ cheste vierte autonomiste. od butul. ~ di coloniâi ?? che e veve sposât un cuntune ~ di coloniâi. buzarel. ~ a smalitâsi. La 5e ~ "uficiâl" (1999) des fiestis che ogni an (Sclese) 4. siôr Toni al à une smare buzarone . opehariti. cjapâ la ~ ?? cui avocats. brst f. izreden.butade [bu'ta:de] f 1. lažnjivec m. goljufiv. kramar m. sì po. prodajalec m. siôr plevan.”. odenkrat. buzigatul ['baipas] ?? probabimentri scjampade dai buzigatui segrets dal çurviel di pre Pieri. razdraženost f. butizon [buti'tson] m kij m. peder m 2. ARS dejanje. lažnjiv. neumnost f. povod m 6.) gorjača f. izdaja f. il vielì al è lassù. ~ adj 1. buzarin. mali trgovec m. lu vioderin a dâ sù cun butadis simpri gnovis. i f (Lauc) Buttea. bat m. sveženj m. steklina f. buzarât [budza'ra:t].(Furlanist). prodajalna. buteghin [bute'gin] m prodajalnica f. cul zucar intacât des furmiis e un esercit di butiliis di detersîf miezis plenis e miezis vueidis. kal f. (La 07/01). jeza f. dut alì dentri in chel mês al jere flôrs che a butulavin. jê e strucjave cul ~ tes tazis ridint e sghindant lis manatis che a volevin tocjâle. določen del/delež m. putane ~! prekleta kurba!: “vadial ben. slab. butegute. FIG) it brsteti. butilion [butili'on] m velika steklinica. opeharjenje n. blodnica f. bedastoča f. al à la ~ simpri pronte 7. strašen. buzerirati 2. cun ramaçs simpri plui fuarts 2.. o viôt chel ~ di Amôr (deriv. pôre buzarone strašen strah. homoseksualec m. Bundì o buinesere a ducj. buteghe [bu'tεghe] f trgovina f. butan [bu'tan] m KEM butan m. kal m. al veve di bande lis butilionis prontis. Lis ipotesis di reât pe presince di un “by-pass” (Pa). izrek m. prodajalnica f. butilie [bu'ti:lie] f steklenica f. strahovit. butât [bu'ta:t] adj 1. lâ in buzaris norosti počenjati 2. intes vuestris riunions cualchidun si prove a molâ fûr cualchi ~ par furlan a son robis di sbregâsi di ridi o di sgrisulâsi bielavuâl (La 07/04). vie po sì po. jessi a ~ imeti prste vmes (pri neki stvari). Al puartave i mobii te ~ dal vecjo marangon (Sg). VULG prelisjačiti. e je dome une carnevalade cence sens e cence costrut. kvota f. boce. brst m. e il puar biât si buzare di gnûf. butize [bu'titse] f (gor. la ~ mi saltarès al nâs. buzarone [budza'ro:ne] f malopridnica f. buteljka. Butee [bu'tεe] kr. buzar ['budzar] m otrok m. vlačuga f. okoli prinesti. (Ta). (Pa 03/10) by-pass ['baipas] m MED bypass m. čuden. cence che lui i fasès câs. BOT poganjek m . simpatic. nagnjen. butulut [butu'lut] m dem. zire e rizire. v: fâ il ~ hud biti na koga. vadî come lui. dvolitrska steklenica f. obrok m. comari?” “po ~!. izmišljotina f. od. se cualchi volte. cui puartava in man un ~ (akreš. (manj obič. . mi monte sù la ~ prevzame me jeza. o zurarès che sot di cheste ~ nol è altri che un signâl di gjelosie. buzaron [budza'ron] f 1. nenraven. klica f. Si capìs che ancje par furlan si scrivin buzaris. količina f. buteghate). butize). ancje in chel an dai mucs! (JM. priložnost f. domislek m. A ce pont ise la musiche furlane: ise in sfluridure. Eolo il cuâl una gran ~. mozolj m. razsodba f. Salvâ). ve cà la seconde ~ di mp3 pe compilation . tolkač m. palček m. te sô figure blancje un pôc butade 2. izkrivljen. prispevek m. nenavaden. butule ['butule] f → butul. popek m. kriv na eni strani. neznosen. butulâ [butu'la:] (t. hinavec m. (friulinelmondo). tignî un a ~ (deriv. fi gno. zakrivljen. ARH buzerant m. ogoljufanje n. a butadis po kosih. buzarâ [budza'ra:] tr 1. ~!. -ade (t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful