Janez Erat, 2008

FURLANSKO - SLOVENSKI

SLOVAR
Il dizionari furlan-sloven

I. UVOD
Delo je nastalo v obdobju 1994-2006, deloma je zajeto tudi kasnejše stanje vse do konca leta 2007, kar je razvidno iz spodaj navedene literature. Kot v primeru etimološkega slovarja albanskega jezika naj služi spletna objava predvsem nujno potrebnim izboljšavam in seveda iz znanega razloga, ker drugi način objave ni mogoč. Slovar sem pisal v treh obdobjih, najprej krajšo različico, potem daljšo, končana še pred letom 2000. Od leta 2000 do 2006 sem začel popravljati, kajti izšel je novi furlanski pravopis, dodajal sem, kar se je dalo, še sodobno terminologijo, tu pa tam z dodatnimi razlagami, etimologijami. V tem zadnjem obdobju sem poskušal prečesati dosegljivo furlansko literaturo, v kolikor mi je bilo mogoče, sem gesla opremil s primeri rabe. Zadnja faza še traja, medtem je izšel veliki dvojezični furlansko italijanski slovar GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, ki je, če geslo ima, najbolj dodelan. Potrebno bi bilo celotno gradivo primerjati in popraviti s pomočjo GDB-ja, to je samo delno uspelo.

JENTRADE
La vore e nasseve dopo une dade di timp 1994-2006 un po masse lungje, e cjape dentri ancje esemplis de leterature furlane fintremai il fin di 2007, viôt la leterature. Tant che tal câs dal dizionari etimologjic albanês la publicazion dal materiâl e brame di jessi al stât presint dome un concet.
O ai scrit il dizionari in trê dadis di timp, prin une version cuntun vocabolariut di base, daspò une plui lungje finide tal 2000. Dal 2000 al 2006 o cirivi di meti a puest la grafie secont la grafie uficiâl e a voltis ancje spiegazions suplementârs e etimologjiis. Tal chest ultin periodi o ai provât di cirî fûr esemplis esemplis de leterature furlane par documentâ l´ûs.

Cheste fase però al tirarès ancjemò par agns e cussì o ai decidût di fâ une polsade. Al moment al coventarès strolegâ il GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, salacor il dizionari plui complet.

II. RAZLAGA GESLA / IL LEME
1. Primer glagola / un esempli di un verp Glagoli so navedeni v neoločniku z ustreznimi nepravilnimi oblikami za sedanjik in deležnik, npr. vê ['ve:] (ARH avê) (prez. ai, âs, à, vin, vês, àn, impf. vevi, p vût) tr âstu ['a:stu] 2. edn. vpr. od vê = neredovita oblika se navaja kot samostojno geslo

2. Primer samostalnika / un esempli di un non : San Denêl San Denêl [sande'ne:l] kr.i m Sveti Danijel (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) (UD); E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg). 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl San Denêl 2. Izgovor / Pronunciazion [sande'ne:l]

3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls

4. Slovenski prevod / traduzion slovene Sveti Danijel 5. dodatni prevodi / traduzions suplementârs (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) 5. Primer / Esempli E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg).

sume ['sume] f 1. MAT seštevanje n; fâ la ~, fâ sumis seštevati; Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) 2. vsota f, skupek m, seštevek m 3. in ∼, in sumis → insume, insumis. 4. FIG sklep m, bistvo n; tirâ lis sumis sklepati (Pa 03/11) 5. vsota denarja f; ~ di bêçs denarna vsota; di ~ di bêçs, che e je stade tirade (CoGonars) 6. FILOZ summa f. 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl sume 2. Izgovor / Pronunciazion ['sume] 3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls f = samostalnik ženskega spola

4. Slovenski prevod z okrajšavo za slog in stroko in slovničo kratico / traduzion slovene cun abrevizions MAT = matematika seštevanje n = samostalnik srednjega spola 4. Raba / L’ûs fâ la ~, fâ sumis seštevati

5. Primer / Esempli Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) Pogosto, posebno pri neredovitih oblikah, je navedena tudi množinska oblika: assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m Razlage, različice so navedene za izgovorom v oklepajih: bocalete [boka'lete] (demin. od bocâl) f vrček m,

izreden. = superlatîf m. superlative f . 3. Primer pridevnika / Esempli di un adietîf Pridevniki so navedeni z ustreznimi oblikama za moški in ženski spol superlatîf [superla'ti:f]. -ive adj vrhunski.Puščica napoti na običajnejšo. uradno različico badili [ba'dili] m → badîl.

i krajevno ime m masculinum/ moški spol n neutrum/ srednji spol num numerale/ števnik ord ordinale/ vrstilni števnik p participium/ deležnik part particula/ členek pers (pronomen) personale/ osebni zaimek pl (numerus) pluralis. množina pos (pronomen) possessivum/ svojilni zaimek pref praefixum/ predpona prep praepositio/ predlog prez praesens/ sedanjik pro pronomen/ zaimek prokl proclisis/ predslonka refl (verbum) reflexivum/ povratni glagol relat (pronomen) relativum/ oziralni zaimek sg (numerus) singularis/ ednina subst substantivum/ samostalnik tr (verbum) transitivum/ prehodni glagol v. SLOVNIČNE KRATICE IN OKRAJŠAVE adj adiektivum/ pridevnik adv adverbium/ prislov art articulus/ člen aux auxiliare/ pomožni glagol card (nomen numerale) cardinale/ glavni števnik co coniunctum/ veznik dem (pronomen) demonstrativum/ kazalni zaimek enkl encliticum/ naslonka f femininum/ samostalnik ženskega spola fut futur/ prihodnjik i ime imp (verbum) impersonale/ neosebno imper imperativus/ velelnik impers impersonale impf (tempus) imperfectum/ nedovršni pretekli čas indecl indeclinabilis/ nesklonljiv int interiectio/ medmet inter (pronomen) interrogativum/ vprašalni zaimek irr irregularis/ nepravilen it (verbum) intransitivum/ neprehodni glagol kr.i. m vodno ime (hidronim) okrajšave za slog in stroke: AGR agronomija ANAT anatomija ARH arhaično/ starinsko ARHIT arhitektura ARS umetnost ASTR astronomija BIOL biologija BOT botanika DEMIN deminutiv/ pomanjševalnica EKO ekonomija ELEK eletrika .III.

ETNOL etnologija/ narodopisje EVF evfemistično/ polepševalno FAM/F pogovorno FIG figurativno/ preneseno FIZ fizika FOTO fotografija FRAZ fraza GEO zemljepisno GEOL geologija GOST gostinstvo GOZD gozdarstvo GRAD gradbeništvo GRAM gramatika HIST historično/ zgodovinsko IGRE igre INF infantilno/ otroško INFORM informatika IRON ironično JUR pravniško KEM kemija KUL kulinarika LING lingvistika. RAČ računalništvo REL religija RIB ribolov ŠOL šolstvo ŠP šport TEAT teater/ gledališče TEH tehnika TEKST tekstil TISK tisk TRG trgovina VETER veterinarstvo VOJ vojaštvo VULG vulgarno ZOOL zoologija ŽARG žargon ŽELEZ ž splošne okrajšave: → glej/ primerjaj še navedeno geslo . jezikoslovje LIT literatura/ književnost LOV lovstvo MAT matematika MED medicina MEH mehanika METEO meteorologija/vremenoslovje MIN mineralogija MUZ glasba NAVT navtika/pomorstvo NEO neologizem/ novotvorba NUM numizmatika OBL obleka OPT optika PEJ pejorativno/ slabšalno POET pesništvo POL politika POP poljudno PROV pregovor PSIH psihologija.

neobičajno ozn. deminutiv/ pomanjševalnica gl.fr. glej gor. izpeljanka kolekt. označuje sl. starofrancosko šalj. slovensko slabš. nemško neobič. nekaj nem. . italijansko izpelj. slabšalno sr. goriško it. nekdo. akrešitiv carn. kolektivno nek. šaljivo t.cualchidun dem. srednjeveško latinsko st./ ali ~ ponovitev gesla [ ] izgovor besede akreš. tudi .lat.v. karnijsko cdn.

.

it/Bibbia/ VT/profetici/Gjone/Gjone03-04.beat-les.ass3.friul.html (Bibl-Gjen) (Bibl-Genesi) www.it (bakan) www.glesiefurlane.bassafriulana.antoniodecurtis.it/Bibbia/VT/poetici/Giobbe/15.it/Bibbia/VT/profetici/Isaia/26. Trilogjie tormentade. http://www.it (antfiabedialettali) geocities/ala_ad_din/antfiabedialettali.html (antoniodecurtis) www.html (Bibl-Az) Gnûf Testament.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/1%B0Corinto (Bibl-Cronache) (www.glesiefurlane.aurrera.1 (BelFa) Antoni Beline. (Bibl-Gjeremie) www. Protostorie.glesiefurlane. Vanseli seont Luche.glesiefurlane. LA FADIE. Istitût "Pio Paschini". O ALCI I MIEI VOI.html). (Bibl-Jop) www. ancje la fin di Gjerusalem? E la fin di Gjerusalem ese.glesiefurlane.bakan.glesiefurlane. Sandri Carrozzo.it/aielloscuola/ botanica (aldorossi) www.bassafriulana. Istitût "Pio Paschini".allegrissimo.htm (barcelone) barcelone.nl (arpnet) www. Glesie Furlane 2000.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1. ancje la fin dal mont? Glesie Furlane 1993 (BelPe) Antoni Beline. www. culturâl pal studi da la furlanitât da li tiaris di Tisane e di Puart.html (AcademieSt) Academie dal Friul. Furlan / Friulian.glesiefurlane.htm .splinder.html (Bibl-Isaje) (www. Andree Cetul .html (argante) www.sanita.org (Basse) LA BASSE .com (areagroupeditore) www.org/web_alf/index_furlan.html (Bibl-Esodo) www. propueste.net/glesie/vangeli/ Az dai Apuestui (Bibl-Baruch) www.friul. La fin dal templi ese. (allegrissimo) www.friul. Par cure di Luzian Verone (aielloscuola) digilander.it/Bibbia/ NT/apocalisse/NTApocaCjap17e18.glesiefurlane. Glesie Furlane 1996 (BelR) Antoni Beline.brooklyn. Dree Mistrut .htm (Basc) http://www.it (ass3.net/glesie/vangeli/.libero.argante.html.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Gjude/ . (Bibl-Haggai) www.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/panteteuco/GENESI/Gjen17-18.html (andreasquatrito) www. Udin 1997. http://www.it/Bibbia/ VT/profetici/altri/Haggai1-2.it/Bibbia/ VT/profetici/Danel/Danel08-09.andreasquatrito.com (bartolini) userhome.net/Egunkaria/xyz/furlan.it/numar1fri. Glesie Furlane 1994e 1994Antoni (BelFin) Antoni Beline.html (Bibl-Ezechiel) www.html).IV.glesiefurlane.arpnet.it/archivio/spilimbergo/arted.it/Bibbia/ VT/profetici/Ezechiel/Ezechiel13-14.Ass. ROGAZIONS.com/la/labassa/ (beat-les) www.com.html).htm (Bel) VOC 2 PRE ANTONI BELINE. VIRI (Ac) VOC 1 ACADEMIE DAL FRIUL = (Ac). (Bibl-LetFilipi) www. (Bibl-Danel) www. Luc a acess telematic pa discusion.it/furlan/peraulis.sanita) www.cuny.glesiefurlane. Glesie Furlane 2000.edu/bonaffini/DP/bartolini.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.(leam) http://www. Apel pes libertâts tal Paîs Basc (bassafriulana) www. Lis peraulis tasudis.glesiefurlane.html (Bibl-Corinto) www. Oscar Wilde.glesiefurlane.net/BlogdiAldo (ALF) http://www.it/farine_per_polente.1 (Bibl-Apoc) www. http://sclese/1702/cuisino.angelfire.html (Bibl-FidiSirac) www.fvg.html (Bibl-LetGjude) www.glesiefurlane.it/Bibbia/VT/profetici/Baruc/6. Udin 1997.glesiefurlane. don Lorenzo Milani.it/Bibbia/ VT/panteteuco/esodo/37-38. Pier Pauli Pasolini (BelAlci) Antoni Beline. I colaboradôrs : Albert Travain di Udin.it/Bibbia/ VT/profetici/Geremia (Bibl-Gjone) www.it/Bibbia/ VT/poetici/Siracide/FidiSirac25-26. (Bibl-Filipi) www.glesiefurlane.html (Bibl-Lc) Gnûf Testament. Associazion Libar Friul.glesiefurlane. (leam).areagroupeditore. DAL CRODI. simulazion di un gnuf Stât Sovran Indipendent.it/Bibbia/VT/storici/Cronache2/35.aldorossi.

net/glesie/vangeli/Vanseli%20di%20Matieu.cz/furlan/la-lenghe.ff. http://christianromanini. (leam).html (Bibl-LetPieri) www.blogspot.it/fiabe.lestizza.PERAULES CJARGNELES DI UN VIAÇ parole carniche cadute in disuso. (Bibl-Sprocs) www.htm (CoCamp) : www. [ La tutele juridiche des lenghis retoromancis cun. e-mail (Cad-furlan) www1.Udine/Udin – 1997 elementi narečja Tresesin (Cad) VOC 2 Cadorini. M C FURLAN. GIAN PAOLO LINDA. Istitût "Pio Paschini".glesiefurlane.htm (Carnera) CARNERA.it/forums (bottekkia) blog. TAL CIRC.it/Bibbia/ VT/storici/Nehemie/Nehemie01-02. Avis) AVÎS PAL CONCORS. Il brevet.html (Bibl-Romans) www. "Josef Marchet".qnet.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Numeri/Numars06.castelsanmauro.it (centmilfueis) www.glesiefurlane.org (CIRF) http://www.it) .it/peraules.htm. Istitût "Pio Paschini". www.cz/~cadorini/furlan/ (Cad-Z) Furlanský zeměpis. I campions dal Friûl”. ribis.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.it (castelsanmauro) www. treball) Cisilino.ff.comune. http://urs.it (christianromanini) Il blog di Christian Romanini.com (brevet) MARIO TURELLO.com/usuarios/friuli/biblioteca/canciones.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Levitico/Levitic11-12.friul. Any: 2001.it/cirf/furlan/documenti/profilo.html (Bibl-Vajudis) www.cuni. http://www.ud. N A Z Z I E J .comune. Udin 1997.html (canciones) www. Juliol 2001.glesiefurlane.htm (CjP) . treball) (cjargne/fiabe) www.(Bibl-LetJacun ) www. Vanseli seont Marc (Bibl-Mt) Gnûf Testament.html (Bibl-Zn) Gnûf Testament.glesiefurlane.friul.it/Bibbia/NT/lettere_apostoliche/ NT_Letaris_1%B0Pieri_GoLive/NT_Letaris_1%B0Pieri_3.cuni..comune.uniud. Centri interdipartimentâl pe ricercje su la culture e la lenghe dal Friûl. Vanseli seont Matieu (Bibl-Nehemie) www.(leam) http://www.html (Bibl-Salmo) www.it (Colestizza) (www.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.it/bottekkia (branduardi) www. particolâr riferiment al câs furlan. PREMI S.carnialibera1944. I foresc’.org (chiesacattolica) www. Amb el suport de (Cisilino. Vanseli seont Zuan (bikersromans) http://bikersromans. (Cisilino.ud.cz/furlan/index.glesiefurlane. .glesiefurlane. Istitût "Pio Paschini".chiesacattolica.html (Bibl-Levitic) www.ud.glesiefurlane.it/ (CoCos) : www.htm. (Bibl-Salms) www. L. Furlan di Praghe: http://urs.net/glesie/vangeli/. SIMON 2001 (BrLi) ALAN BRUSINI.550m.centmilfueis.html (Bibl-Mc) Gnûf Testament.com (bodyweb) www.it/Bibbia/ VT/poetici/Sprocs/Sprocs13-14. Citât di Codroip (codroipo.qnet) www. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.codroipo.comune.html (Bibl-LetZn) www.splinder.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/3%B0Zuan/Zuan_1. Furlan di Praghe. © William Cisilino.Clape culturâl Aquilee 1984) (carnialibera) www.codroipo.coseano.bodyweb.it/ (CoCod): www.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Romans/Romans_01. Udin 1997. (leam) http://www.libero..campoformido. AL LAVORE.it/Bibbia/ VT/profetici/Lamentazioni/VAJUDIS2. William [ Documents de treball 4.glesiefurlane.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Jacun/Jacun_5.friul.com (ciemen) www.ud.html (Bibl-Numars) www.net/glesie/vangeli/.glesiefurlane. SIMON 1996.cuni. RIBIS PREMI S.branduardi. (gjavât fûr dal libri: “Di Carnera a Zoff. © Copyright Ribis . DI: EVA DI SILVESTRO.cjargne.glesiefurlane.html (Cad-e) La-lenghe liste de distrubizion. Udin 1997. Furlans de Rinassince tal avignî dal ciberspazi.glesiefurlane.cjargne.ciemen.it (Codroip.

mailing list! .colonos.it/ (cuf-ancun) www.it (CoTar) : www. Di Ermes di Colloredo.cuf-ancun.ar (friulicollinare) www.html) (colloredodiprato) www.it/lenghe/friuli-3.com .it (forgiarini) www.colloredodiprato.friulicrea.fruts.htm.it (CoRem): www.com (folkcapriva) www.org (Eg) Renzo Balzan.braidense.com/declaration/frioulan.forgiarini.comune.sangiorgiodinogaro.it (friulanos) www.friulicollinare.Brâf Furlan.ud..coquinaria.it (ecologiasociale) www.ud.ds-fvg.dlhposse.friulanos.it (coroanatalmassons) www.libero. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.2 (F) Faggin (faf) spazioinwind.it (coquinaria) www.it/faf/index.it (convergenzaperilfriuli) www. Conte lungje.splinder. Gurize. e à dât fûr .it (CoSangiorgio) www.tarcento.it (fuarcefriul) www.ud.it (friulicrea) www.convergenzaperilfriuli. con aggiunte di Pietro Zorutti Udine.fundacer. Goethe.tavagnacco.W. (elmarin) digilander.it/scaffale/colloredo1.com (friulnet) www.udine.ud.splinder.friulinelmondo. Clape culturâl Acuilee" che. http://www. Edizion Alef pe Argjentine (friulaniemigrati) www.lacomugne.donneincarnia.friulidoc-vive.com. Egmont.libero.comune.it/elmarin/ dragut_zorzut.it (friulinelmondo) www. Il sarpint. RIBIS PREMI S.com/ (Furlanist) Blog ilfurlanist.fuoristrada. 1828 (www.htm) (fuoristrada) www.fogolarbarcellona. LENGHE E CULTURE FURLANE UN MODUL DIDATIC PE SCUELE SUPERIÔR.htm (Enrico) ENRICO MARTINA.html (declaration) www.com.com (furlanar) Blog .ecologiasociale.http://furlanar. Clape Culturâl Acuilee. cooperativa Nuovo Friuli.(Colloredo) Ermes di Colloredo: Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano.friulweb.it (friulidoc) www. SIMON 1995.it (Daidussi) Daidussi Andree.coroanatalmassons.friulnet.filarmonicacolloredo. Udin. http://furlan.fuarcefriul.comune.htm (FAntats Furlans) (festivaldetango) www.it (fundacer) (www.com (fruts) www.it/ (CoUd) : www.it (Friûl in rêt) Friûl in rêt. Notiziari setemanâl in audio e in rêt pai furlans intal forest.folkcapriva.friulaniemigrati.par cure di Berto Dentesan e Zuan Nazzi Matalon (didatic) http://www.it (colonos) www.stringher. Sergio Fantini (Traduzin).montenars.Dedicato alla band rap che canta in italiano e friulano (don) http://www. ancjemò dal 1974.it (FogMil) Fogolâr di milan (fogolarbarcellona) www.it (friulweb) www.remanzacco. pei fratelli Mattiuzzi.it (furlan) Blog .it (filarmonicacolloredo) www.com (FVG) IL NUOVO FVG 23/106.comune.it (ds-fvg) www. 1991: J.blogspot. Ricuarts e inlusions.it (CoMontenars) www.comune.it/Comugne2/sarpint01.festivaldetango.htm (Declarazion) DECLARAZION UNIVERSÂL DAI DERITS DAL OM. a cura di Elio Varutti (dlhposse) www.ud. Pordenon.it/ (CoTav) : www.ar/ friuliparduc/scientifics.comune.lexilogos.

htm (gropfurlan) http://www.htm (labassa) www.libroparlato.gruppomargheritafvg. Sito ufficiale del piccolo. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.it (icontemporanei) www. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip. Zuan Batiste Cavedalis.com (liceopercoto) www.html (Leng) www.itczanon. SALVÂ L’ITALIE E ALTRIS STOCS. Prefazion di Ð or Faggin Postfazion di Ð uan Nazzi.it (lacomugne) www. 2000 © CCA.lignano.gfbv.brooklyn. Salvâ) JOSEF MARCHET.libero.2 (joannis) www.org (lingue.blog.it (krapp) krapp.it/catalog (kataweb) www. E ALTRIS STOCS.lemonde.net/cfl2000/ (lestizza) www.it (glesie) www. (kappavu) www.nl/culinair/wijn/friuli.italie.fr (La) Ladins dal Friûl 2003-2007 (La Leter) Ladins dal Friûl: Leteradure (La/lenghiscj) www.lestizza.it/ictavagnacco/adegliac (ilDiari “leto/mesec”) il Diari.it (itinerariafvg) www.glesiefurlane.istitutopiopaschini.ud.html (gruppomargheritafvg) www.lagru.it/Minor/welcome.org/tradizions. realizzato da gemonahomepage in collaborazione con "Pense e Maravee" (gemonaweb) www.giallitudine.html (linostraulino) www.gemonaweb.kappavu.com (lavinium) www. Une vite esemplâr.infoanziani. PREMI S.org/lenghiscj. http://www.cfl2000.linmiter.fvg.splinder.italia-rsi.gropfurlan.icontemporanei. Par cure di Sergio Fantini.it (giacomini) userhome.edu/bonaffini/DP/giacomini.fvg) www.ladinsdalfriul.infosandaniele.itinerariafvg.ilfriuli.it (JM) – VOC 1-.it.net (Lenghe 2000) www.it/seppenhofer/lavori/la_leggende.htm (leganazionale) www. Setantesim-second titul de Clape culturâl Acuilee.org/lint/utubar96.cuny.La Grame (lagru) www.joannis.cfl2000.de/friulanische%20Sprache%20.htm (linmiter) www.com .htm (italie) www.it (infosandaniele) www.pl (GE) .it (ictavagnacco) http://ospitiweb.com (istitutladinfurlan) www. © Copyright Ribis .ladinsdalfriul. 1998. diretôr Mauro Tosoni.net/cgi-bin/gdbtf.it (infoanziani) www.regione.eu/ (ilfriuli) www.it/friuli (leggende) spazioinwind.lagrame.leganazionale.insiumps.CLAPE CULTURÂL ACUILEE.lenghe. SIMON.org (GP) : GIOVANNI PILLININI. http://nuke.php (itczanon) www.labassa.it (istitutopiopaschini) www.bbk.it (italia-rsi) www.splinder.com (insiumps) www.gazzettino.istitutladinfurlan.it (gfbv) www.it (GDB) Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan.com/composiz/uvafriul.org (libroparlato) www. ma molto caratteristico paese di Joannis.lingue.indire.ildiari.linostraulino.net/lexique/frioulan.liceopercoto.it (lignano) www. RIBIS.kataweb.Josef Marchet SALVÂ L’ITALIE.htm (giallitudine) www.lacomugne.(gazzettino) www.org/cantiitalia/cantitnordecentro.it (lagrame) www.it .JOSEF MARCHET CUINTRISTORIE DAL FRIÛL (JM)CLAPE (JM.lavinium.htm (La/tradizions) www.Udine/Udin – 1999 (graggo) graggo.regione.

it (malipiero ) www.html (mediacastions) www.lapadania) old.it/friuli (mels) www.furlan (noeles) Noeles.medeuzza.mediarete-edu. 33-46. Diretôr responsabil Francesco Micelli. Udine. Teatri par un popul.com (mediarete-edu) www.si/ucilnica/it/mostovi_fur.it/joze/testi-osoi.mezzasporcadozzina.(logosdictionary) www. Il Trê di Avrîl di Ane.htm (Mar) Franco Marchetta. 2005 (medeuzza) www.it/miti/acuilee_1.o-cerkno. Documents de prime cunvigne dal teatri popolar furlan.www.it/onde (Pa) : La Patrie dal Friûl 2002-2007 (Pa Vicinia) : Il Supliment de “Patrie dal Friûl”. I NONS LOCÂI DAL COMUN DI GONÂRS.cz/furlan/index. (1983).millennium. Le recite dei teatranti in maschera a Morsano di Strada e Gonars negli anni Cinquanta.it/furlanis/…pagjinis furlanis (Natisone/miti) www. I criteris gjenerâi di normalizazion dal lessic. Udine 2003 (newsland) www. Furlan di Praghe http://urs.newsland.nonsoloparole.Italiano. “La Vicìnia”.it/nr/browse/it-alt.logoslibrary.it/tellini/default. www. Redazion Maria Cristina Cescutti (OLF) (Onde) FRIUL IN RET .pdf (MazzonIol) Mazzon Iolanda.natisone.it . dade fûr de “Buteghe dal mont” di Glemone in colaborazion cu “la Patrie dal Friûl”.htm (mezzasporcadozzina) www.htm (NazziD) Gianni Nazzi.net .Osservatori de Lenghe e de Culture Furlanis. Praghe 2003.com (OLF 2002) Osservatori Regjonâl de Lenghe e de Culture Furlanis .htm (Natisone/varie).artebrazilis.com (nuovofriuli) www.it/cjantin (Natisone/furlanis) http://www. “Le Mascarade”.it/mortegliano (Mucci) : Sandri Mucci. Madalene.cultura. Trascrit di Giorgio Cadorini daûr de grafie uficiâl cence tocjâ i aspiets no grafics.].com.mediastudio.it/varie/cucina.it/icsedegliano (mediastudio) www. (Natisone/cjantin) www.com (o-cerkno) www.html (musichefurlane) www.miotti.natisone.marcocecotti.it (millennium) www.com (Natisone) www. Di là de rêt.htm (Natisone/tellini) www. Clape Culturâl Acuilee Designgraf srl. Siet radiodrams par Radio Onde Furlane.CINAUSERO Barbara.malipiero.morsanodistrada.net (Nons/Gonârs) DENTESANO Ermanno .it (miotti) www. (OLF) OLF .br/italy/friul/lamevite/manzano. 2004.br/italy/ friul/lamevite/memari.org (lunari) http://lunari.xnet. www.FURLAN .maieron.org (mortegliano) friuli.natisone.logosdictionary. avrîl 2005 (nonsoloparole) www.logosquotes.com (manzanoBr) http://www.it/macjeu/ cors (Madelene) → (Mar) (maieron) www. 2002.mels.nuovofriuli.mediateca-codroipo.mediacastions.noeles.natisone.it (memari) www. Ribis Udin 1998 (Premi S.com (Mascarade) Fruçons da Nestre Storie.Friulano Friulano . AA.ff.com/ (Macjeu) digilander.ng.com.natisone.cuni.eu (logosquotes) www.musichefurlane.informazion ladina .lingua. Vocabolario Italiano .Sito dedicato al Natisone ed ai paesi che lo circondano. (Pa/Buteghe) Guide par un consum just e solidâl.splinder. SFF.net (mediateca-codroipo) www.natisone.Simon 1997) (marcocecotti) www. La grafie uficiâl de lenghe furlane cun La lenghe comune e lis variantis.alef-fvg.it/storia/vol1-lemascaradev14. .lapadania.org (logoslibrary) www.libero. www.htm (old.qnet. La toponomastiche dai paîs furlans.edus.artebrazilis.VV.

.it/vilote.it/furlanis/scuele.htm (salmandrie) > (Tolazzi) (sangiorgioinsieme) www. Universitât di Udin.org (Sf) VOC 1 -.natisone.htm (sfolmenats) www.htm (Sclese) La sclese nere.org (ProvBr) http://www.santamariadegliangeli.html (partitrepublichefurlane) www. Un insium di une gnot di mieç Istât.it (Percude) CATARINE PERCUDE. Traduzion e libar adatament: Laboatori Cul jutori di: Fulvio Romanin_Reddkaa (DLH POSSE).libero.Il Ponte (pordenone) www.html (scrosoppi) www.it (ragazzidelfiume) www. Società Filologica Friulana.linux.serling.com (paganf) web.it (sagradellerane) www. PROSIS FURLANIS.com/selvucis/RANDUM.net (prato.htm > (santamariadegliangeli) www. Titul origjinâl de opare A Midsummer Night’s Dream.edu/bonaffini/DP/pasolini. Dante Maffia.geocities. G I U L I A N O D O L C E T T I * & I G I N I O C O L U S S I.it/ (scuoleictricesimo) www.it (raulken) ww.regione.(padaniacity) www. ) (SiF 02/1.provincia.. Coordenadôr: Albert Travain di Udin.net/gjornal/2002/1/. La sclese nere.sfolmenats. 2002.it/ilponte -. Il bintar. 1975 (ShW) SHAKESPEARE WILLIAM.it/paganf/dizionari.it (scuolamediamortegliano) www.it (prolocoregionefvg) www.prato.raulken.pensemaravee.retecivica. SFF. 11-20 . userhome..pordenone.scrosoppi. Ferdinando Passone_Passion (DLH POSSE). Diretôr resonsabil: Renzo Balzan.partitrepublichefurlane. www.net (rotec) www.pdf (romaniaminor) www.trieste.tiscali.brooklyn. sclese/1702/sclese.it/furlanis/pagjne10.it. Consulence linguistiche pal test inglês: Lucia Sellan (SiF 02/1) www.htm.com (pensemaravee) www. Consulence didatologjiche: Alessandra Burelli.it (RB) http://www.br/italy/friul/provfri. Prime di Sere.it/pietates/proverbifriulani.net (selvucis) www.it (Rodaro) www.htm .poetidelparco.PROVERBI FRIULANI (proverbifriulani) digilander. Consulence pe grafie: Donato Toffoli.romaniaminor.qnet. UD] societât cooperative. CLAPE CULTURÂL ACUILEE UNION SCRITÔRS FURLANS.txt (serling) servizis linguistics [Remanzâs. Carlo.org (Piç) Vigj e-mail la-lenghe o “Nons di cjase” (poetidelparco) www.org (Pasolini) PIER PAOLO PASOLINI.storiutis furlanis.it (scuolamedia-valvasone) www. D A N I E L E G O I * . Gjornâl Furlan des Siencis 1.scuolamediamortegliano.org (Sg) Sgorlon.scuoleictricesimo.natisone.pengio.patriedalfriul.com (retecivica) www. (petruspaulus) petruspaulus.sangiorgioinsieme.praxisfriuli.artebrazilis.siencis-par-furlan. V I C T O R T O S O R A T T I * .sagradellerane..com.it/dongia-il-fogolar.padaniacity.fvg) www.it/pianetauomo/ scrit di Renzo Balzan (regione.scuele di furlan www.linux) www.prolocoregionefvg. Control e monitorament di sot prodots de disinfezion cun parametris POX e UV-254 in aghis dal Friûl.rotec.it/articoli/Rodaro_tesi.it (Scf) VOC 1 --. 11-20).donneincarnia. 2005 (pengio ) www. Docente di Didatiche des Lenghis Modernis.scuolamedia-valvasone.udine. Ilustrazions: Di Suald.ragazzidelfiume.regionefvg. www.cuny.fvg. www.it (Ponte) friuli.34k (PauluzzoN) Nadia Pauluzzo.it (praxisfriuli) www.htm (Provincia) www.

G I O V A N N I C A R R A N O & M A R T I N O R O M A N I E L L O *. F E D E R I C A M A U R O * & A L E S S A N D R A B U R E L L I *. Une Risoluzion “storiche” e ancjemò di atualitât. 2002. C R I S T I A N O R O S E L L I D E L L A R O V E R E * & D A N I E L E G O I *. S A N D R O S I L L A N I * & F R A N C O R O S A *. 147-156 (SiF 03/4.(SiF 02/1. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 2003. 31-45) . napoleoniche (tra 1797 e 1815). 97) A L E S S A N D R O B A C H I O R R I N I *. * Gjornâl Furlan des Siencis 3. R O M A N O L O C C I *. N A N D O P A T A T * . D A R I O G I A I O T T I * & F U L V I O S T E L *. 209-228. 234) Stefano Vidussi. 69-81) . 2003. 97-114) D A N I E LA P E R A N I * Neuroimagjins funzionâls e çurviel bilengâl.edit2000. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 2002. 39-58) . 2002. M A R Z I D I S T R A S S O L T º & D E N Ê L L I V O N * . 139) V A L E R I A P I E R G I G L I #. 77-93 (SiF 03/3. R O M A N O L O C C I * & E M A N U E L A G O B B I *. 2003. (SiF 03/4. Riduzion dal riscli causât dai slacs di cret doprant une gnove tecniche probabilistiche. Epoche veneziane (1420-1797). 9-18) . Gjornâl Furlan des Siencis 4. austriache (dal 1815 al 1866 e al 1918) fin a l'union cu l'Italie. Gjornâl Furlan des Siencis 4. A L B E R T O S T E F A N E L * . (SiF 02/2. 133-146. I L A R I A C I M A R O S T I * . Scuvierte serendipitôse di une code mareâl in NGC6321.Par cure di Luzian Verone). Gjornâl Furlan des Siencis 3. 2003. 97-113 (SiF 03/4.1. 31-49) F R A N C F A R I. . RPM maltis armadis par meti in sigurece lis vieris cjasis cuintri i dams dal taramot. 2003. Strategjiis no convenzionâls di segmentazion dal marcjât: lis conseguencis dal ûs de lenghe furlane intun ipermarcjât. R e c e n s i o n s. S E R G I O C E C O T T I . La analisi des previsions di temporâi te planure dal Friûl-Vignesie Julie. 147) S I L L A S T E L . (sistemaisonzo) www. 97-114. 47-59) . Gjornâl Furlan des Siencis 4. 129-139 (SiF 02/2. 2002. Modei statistics e organics inte Publiche Aministrazion. 77-93) . 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Valutazion dal disvilup lenghistic in fruts bilengâi furlan-talian.sistemaisonzo.it/pagine/testofriul. A L E S S A N D R O C O C C O L O & E N R I C O A R T I N I *.it (spilimbergo) www. (SiF 03/4. La Cjarte di Strasburc dal 1981. 133) . V E L A R D E . 2002. 209) . Gjornâl Furlan des Siencis 2. 9) .sosazzardo. Modei matematics par implants di depurazion: primis aplicazions in Friûl. R E N Z O R A G A Z Z O N * & L O R E N Z O S A N T I *. *. Mecaniche cuantistiche te scuele secondarie#.html (Storie) Storie dal Friul . 69-81 (SiF 03/3. 31-45. Italie. 2002. 73-84. 115) M A R C O S T O L F O . Gjornâl Furlan des Siencis 1.it (sosazzardo) www. 11-24) . 129) M A N U E L G . B R U N O L U C C I *. Alzheimer e i prins câs di une gnove malatie da la scusse cerebral. Il câs de Universitât Italiane. # Traduzion inglês-furlan di Alessandro Tavano.com/spilimbergo (storia900) www. (SiF 02/1. Gjornâl Furlan des Siencis 3. (SiF 02/1. Gjornâl Furlan des Siencis 3. 231) Sergio Cecotti. 9-26. 231-233. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 9-18 (SiF 03/3. Gjornâl Furlan des Siencis 2. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 2003. Lis minorancis linguistichis intal ordenament talian: disvilups normatîfs resints*. Autoorganizazion intai fluits. (SiF 02/1. (2001). Gjornâl Furlan des Siencis 1. 155-165) . inte zone dal lâc di Cjavaç. 2003. Epilessie e creativitât leterarie in Fyodor M. R e c e n s i o n s. (Societât Filologjiche Furlane . 73-84) . 2002. (SiF 03/4. Gjornâl Furlan des Siencis 3. Teologjie Algjebriche . 31-49 (SiF 03/3. Une introduzion ae analisi matematiche. 2002. 47-59. Perusini. 139-158. 2003. Lis fumonisinis: intosseants naturâi de blave in Friûl. 2002. 115-137 (SiF 03/3. (SiF 03/4. Dostoevskij. Gjornâl Furlan des Siencis 1. M A R I S A M I C H E L I N I * . 2003. 2002. Il cancar dal cjastinâr: une epidemie blocade cun la lote biologjiche. 11-24 (SiF 02/2. Gjornâl Furlan des Siencis 2. Universitât di Udin. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 155-165 (SiF 02/1. (SiF 02/2. Gjornâl Furlan des Siencis 2.storia900bivc. Compuartament e mût di vivi dai zovins de Basse Furlane . 39-58 (SiF 02/2. 2003. 234-237.

telealtobut.it/tavola_rotonda/pdf/tutele_juridiche.chiesacattolica.teatromonfalcone.it/Comugne2/Indula_isal.com/CollegePark/ union/….lacomugne. Gurize.ch/stromboli/glossary/help-fl.org (tarvisiocomeaula) www. Udin.websters-online-dictionary."Compagnie dal teatri sperimental di vile di Buie" (teatromonfalcone) www. Consultazion di Marijan Brecelj e Ðuan Nazzi (Urli) Ivano Urli .2 (nassût Malborghet (Udin)) (tommasomazzoli) www. http://www.it (stromboli) http://www.tommasomazzoli.it (vosdemont) www.tarvisiocomeaula.webdiocesi. Premi S. Il porcjâr e altris contis. Un percors curt e sempliç par scomençâ a lei e a scrivi par furlan.it (teatrinodelrifo) www. Traduzion di Ricard Urban. Ricart Urban e Adriano D'Aronco (torsa) www.vosdemont. Simon 2000 (taicinvriaul) www. http://fur. Ribis Udin 2001.rtf (usuarios/friuli) www.wineathomeit.wumingfoundation.tierenere.. L´açalìn.org/wiki/Pagjine_princip%C3%A2l (vinofriulano) www.it (Topon) I PAÎS DE PATRIE. Luche Nazzi.timau.htm (Union) www.wikipedia.teatrodivile.net (wumingfoundation) www.camcom) www.ch/udhr/lang/frl. (Urban) : FËDOR M.com/usuarios/friuli (VERONE) LUZIAN VERONE. Lezions Furlanis.it (teatrodivile) www.wulfart.it (telealtobut) www.ud.550m.stringher.educeth.it (uemilano) www.uemilano. SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE 2002 (Vichi) Vichipedie. Pordenon.vinofriulano.html (zancope) www.geocities.camcom.unhchr. FURLAN / TALIAN ITALIANO / FRIULANO Par cure di Sergio Fantini.html (Ta) Francesco Tami.zancope. CLAPE CULTURÂL ACUILEE. La salmandrie tal fûc. Indulà isal il manicomi.it (Zili) Lucian Zili: Hans Christian Andersen. RIBIS PREMI S.it (ud. .taicinvriaul. DOSTOEVSKIJ.it/ (websters-online-dictionary) www. Dizionariut toponomastic. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip. La maree nere e altris contis. SIMON 1995.com/canzoni (wulfart) www.com/italiano/furlan.it (webdiocesi) www. L’INSIUM DI UN OMP RIDICUL.(stringher) www.pdf (unhchr) www. Clape culturâl Acuilee.it/Ladins (tierenere) www.teatrinodelrifo.torsa.net (timau) www.it (Tolazzi) CARLO TOLAZZI.org/translation/Furlan (wineathomeit) www.it -.

od aramejsko abba ’oče’. abbas izv. v časih nekoga. abàs e insom de Mont di Sudri (Pa). a mûl na muli. ab [ab] kratica BIBL Hab (Habakuk). onemoglost f. Difondude e jere ancje la Confraternite di S. abassament [abasa'ment] m (zgradbe) podzidek m. -iche adj MED abazičen. fr. ježe.( Bibl). na vsak način. (cjargne/fiabe) 2. abak m. Dal libri dal profete ~. fasìn un pat: o tiri jo tal vuestri puest… (Eg) // lad. šele → a pene. → bassament. ~ di fuarcis // st. Nol è nie tal mont fûr di cheste stanzie che o cîr di ualmâ ‘e lûs flape di un ~. abandonâ [abando'na:] tr pustiti. nezmožnost hoje zaradi živčnih motenj.i m → Abebe. abati [a'bati] tr 1. gospodu E. abazie [aba'tsie] f REL opatija f. a consum ?? a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul baston. puartant il miôr di se a pro de societât. po a vignaran la introduzion dal Euro ancje tai gnûfs (regione.. Ababe [a'babe] kr. ~. (Pa 02).. → dapît di. a pro de v korist. (Natisone/furlanis). podreti.// od lat. abarticulation abàs [a'bas] adv 1. porušitev f. ~ di paziti na.abade [a'bade] v: dâi ~ a un nekomu prisluhniti.. abatiment [abati'ment] m 1. abastance [abas'tant∫e] adv dosti. (SiF 02/1). Cuanche Egmont al passave a cjaval e (Eg). dativ): a siôr E. (ozn. ~ a. ~ des monts pod gorami. dovolj. abacus. alpha. Al è li che i insegnants a àn di trasmeti l'~ ma ancje colaudâ lis fondis dal citadin futûr (Leng). abattement. (Pa).(Bibl). // cf. Cence in dut câs molâ di restâ sul ~. Tancj a la sô etât a jerin plui malridots di lui. abasic I [a'bazik]. avgusta (leta) 1965. 2. 4. (Sg).htm). Nol abade a lis personis se al à perchel di fâ un tuart a un puar . na temo. mn. gr. a curt kratko. a la sô etât v njegovih letih. (kot pripomoček pri računanju) 2. ab + axis ’os’. // preko lat. s konjem.e implenà la napoletane di aghe. bližino. izpod: ~ de scjale pod stopnicami.. dol.. a. abasic II [a'bazik]. a proposit glede. dol vreči. fr. na tla: colâ ~ pasti na tla. a proibissin di maltratâ e ~ i cjans e ancje di soprimiju cence motivazions. Pazience. // od neolat. (način: Kako?): a câs po naključju. abaissement. Ativitâts davueltis tal AA 2002/2003 (CoUd). abatement. ai timps di cdn za časa nekoga. 8. abax. abât [a'ba:t] m REL opat m.com). (Sg). cjistiei e paîs a scugnirin molâ. ki ni v skladu z vzdolžno telesno os // od lat. opatovski. a cjase doma 2. a pît peš. fr.fvg. Il mus si strinssinà ancjemò un pôc. lu cjatai un mont abatût našel sem ga zelo pobitega. che di S. I cartelons dal Popul des Tieris civichis a jerin a Tierç di Tumieç. Dulà che la politiche liberâl invezit e abade di plui al interès personâl dal sengul. Je une gote che a cole su la tele dal rain lui al smire sustôs al stâ fer sul ~ (mattottizanier. AA [aa] kratica > an academic akademsko leto. Si capìs che la mestre e fevele a tu a tu cui fruts inte lenghe che lôr a capissin. Cussì tra la vierte e l'istât dal 1420. abbatialis : cf. propad m. abasûr [aba'zu:r] m senčnik m. gr. abakus m. L’Istitût al à inmaneât ancje concierts inte ~ di Rosacis tant che . A [a] črka a.Antoni ~. svetilka s senčnikom. fr. A posvetiti nekomu pozornost: ma nissun i deve ~ noben mu ni posvetil pozornosti. // od lat. zapustiti. (Pa).//< fr. aa [aa] f v: lave ~ (stromboli) VULK lava aa (vrsta gosto tekoče lave). Pre Zuan Pascolini. promovût de capelanie di Trave a la ~ di Mueç (BelAlci). abasie [aba'zie] f MED abazija f.: a scrivin pišejo. da cjâf a pîts od nog do glave. (Pa). ~ a skrbeti za. → stâ in vuaite. FIG biti potrt. abat-jour. (namen) da bi . os. v smeri. (Sg) 6. abadâ [aba'da:] tr in it 1. dol!: ~ lis tassis! dol z davki! abàs di [a'bas di] prep pod. abbatia. la fiere mi abateve unmont 2. A varan invezit di “contratâ”. abc [a bi t∫i] m abc m. (BrLi). ai siei timps a corevin chei cuatri automobii che a jerin atôr. tignî i cjavêi a curt imeti kratke lase. (La 05/4) 5. (Natisone/tellini). in grazie dal ~ des barieris doganâls. a tu a tu s ti na ti. e tratament seguitîf in trê biofiltris (CoUd ) 2. abbatial. Jetter.i m BIBL Habakuk m. opatovstvo n. pobitost f. (pred inf. // preko lat. a pene komaj. copiant a man tescj scrits tal imprin su cjarte. a Comelians. (časovno: Kdaj?) ob. 7.2-3 (glesie). sbassament. Ai 7 di Avost dal 2005 (glesie). a a II [a] pro obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu 3. -iche adj KEM abazičen. a I [a] prep ozn. disint che al è a consum. a Ravasclêt. (CoUd). a penis. dome il 4. napram: lâ a cjase iti domov. a. → dâ seont a un. a un a un. po gr. a la barbe → barbe.it/illy/legislatura_fur/fvg. FIG potrtost f. il fradi al e ~ brat je doli. (namen): a cost di ducj i coscj na vsak način. smer: 1. a minuscul mali A. Nicolò e altris. chel che nol abade a lis lor stradis le finissarà mâl. (smer: Kam?) proti. podiranje n. a ducj i coscj za vsako ceno. un sfuei te nestre lenghe da cjâf a pîts (scritorsfurlans) 3. abac ['abak] m 1. // od poznolat. a che ore ob kateri uri: a lis cuatri ob štirih. abaziâl [abatsi'a:l] adj REL opatijski.1% di lôr a lein daspès libris (Union) . . abastanze [abas'tantse] adv → abastance. po e le tal tinel a cjoli lis cjicaris e i platuts. doli. rušenje n. A passave par chês vilis a mûl come une saete (Percude). fr.berejo pogosto knjige. v interes. tr ~. (BrLi). a un a un eden za drugim. medlost f. abassiâl [abasi'a:l] adj abaksialen.’ne’ + basis ’korak’. che al à scrit sul "Corriere della sera" tal setembar dal 1974 a proposit di un ritrat di Pauli VI (Bel). v dobro. al sô puest namesto njega. Abazie [aba'tsie] kr.): al tacave a vaî začel je jokati. depresija f. podstavek m. Dotazion di un sisteme di aspirazion obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment . a man a man korak za korakom (Sg). (krajevno: Kje?) v : a Udin v Vidnu. 1. po al colà ~ e al restà vitinp. Abacuc ['lave] os. ~ paralitiche paralitična abazija. a cjaval na konju. a man ročno. Chel che al sta cui comandaments si ten cont. ARHIT abak m. a maiuscul veliki A. a buinore zjutraj. → bandonâ // od a ban donâ abarticulazion [abartikulatsi'on] f TEH abartikulacija f // < ab articulazion. a pred inf.i f Opatija f. zaupljivo (kadar se tika).. abai [a'bai] v: stâ/ restâ sul ~ paziti se. Ai 30 di Avost dal 1965 30.

no si fasin concessions a abeliments che no puartin sostance. (Pa 03/10)// cf. di specializazion. ~ it stanovati. združevati. okretnost f. abiogjenetic [abioăe'nεtik]. abiogjenesi [abio'ăεnezi] f BIOL abiogeneza f. habilitas. Abebe ['abebe] kr. muscli ~ abduktorna mišica. abecedari [abet∫e'dari] m abecedarij m. "Telefriuli". posedujoč. aberration. → bacan. cf. abducens abdutôr [abdu'to:r] adj MED abduktoren.// cf.i. deriv. lis aulis a jerin une vore grandis e picjât sui mûrs al jere un ~ a sfueis. zmožnost f. (telesna) dispozicija f. abbatis. p. abatin. noša f. de ~ dal impegn religjôs a pro di un nichilisim (Ponte). p. prepad m. → sfondaron. p. od abscessus. v stanju za. zabloda f.(Pa). fr. nepravilnost f (pri organih ipd. // od gr. abenât [abe'na:t]. olepšava f. razvada f. od ab. vie de ~. fr. četudi. iztirjenost f 2. okretno. ~ e vedi chest non. abinâ [abi'na:] tr združiti. abdication. ju abessinês. a Gargagnà nol jentre un libri. abitut. abjectio. JUR usposobiti 2. polepšava f. povezava f (dveh elementov). spretnost f. Il studi al à prin di dut mostrât cuale che e jere la lenghe cjapade sù par prime. polepšanje n. abiotrofie [abiotro'fie] f abiotrofija f. zmota f. al è ~ di dut i boscs ima vse gozdove v lasti. ma za cuindis dîs prime il Consei majôr e il dôs a vevin abdicât al podê (Natisone/furlanis). gjavât chel furlan. od lat. ~ il tron odpovedati se prestolu. aben che [aben ke] co čeprav. m REL Abel m. (BelR)..'. abecedarius Abêl [a'be:l] os. abenât [abe'na:t] m posestnik m. alfin. massime tai rivuarts dai plui debui come che ur jere tocjât juste ai abissins. st. abdominâl [abdomi'na:l] adj MED abdominalen. a son abii di fâ dut v stanju so vse napraviti 3. a son un grum di plui e lu dimostre l’~ iniziâl batarie-ghitare mieze distuarzude che sù par jù dopo un minût e ferme la. da la impression di une cjase che. abesse [a'bese] f REL opatinja f.) 3. odpoved m. abduction. fem. abdicazion [abdikatsi'on] f abdikacija f. ~ a cûr obleka z ovratno ruto. (RB). di formazion. odreči se. od aberrare. abìs [a'bis] m brezno n. abiton. ~ in ogni sens. f Abesinija f abiezion [abietsi'on] f abjekcija . (CoCamp) abilmentri [abil'mentri] adv spretno. abaesse. globokomorski 2. MED aberacija f. Ludwig II di Baviere al è stât obleât a ~ parcè che nol voleve fâ vueris (Bel). osnove fpl: l’~ de lenghistiche osnove jezikoslovja. ~ m Abesinec m abissinês [abisi'ne:s] adj abesinski. abitabil [abi'ta:bil] adj primeren za stanovanje. antis. opierdîn timp. di ~. tant che l’~ “La Bielestele” (Provincia) // od lat. brezdanji. titul di studi. habitus m. abs + cedere ’oddaljiti se’. ’e podarès jessi ancjemò ~. primeren. okrasitev f. 97114) // od lat. abducent [abdu't∫εnt] adj MED abducenten (ki odmika ali povzroča odmikanje). E lu sconzuravin che no ur comandàs di lâ a finîle tal ~ . povezati. ~ m Abesinec m.// od lat. bivanje. ženska) obleka f.// od lat. abitâ [abi'ta:] (o abiti [a'biti]) tr naseliti. abjection. lad. zunanjost in drža. abilitât [abili'ta:t] f sposobnost f. p. odstop m. dovzetnost f 3. indipendentementri de ~ verbâl e de etât di acuisizion de L2 (SiF 03/4. e je la diference. soredut venits. e no son robis inutilis. ~ verbâl LING govorna zmožnost.// cf fr. fr. cualifiche professionâl. . → cundut che. FIG neizmeren. blodnja f. (Natisone/tellini). abit ['abit] m 1. odstopiti. od lat. la sô ativitât e fo puartade indenant dal fì Bastian. di zornament. L’~ blanc: al è il simbul de rissurezion e de glorificazion dai cuarps (Bibl-Apoc).i m Abeba f (→ Adis Abebe). 2. dobrostoječ. al jere bielzà timp che e veve dât grant spazi ai lengaçs dal circondari. FIG abeceda 0. aberant [abe'rant] adj aberanten. (pos. Invecit nol è cussì.i.abcès [ab't∫εs] (t. abinament [abina'ment] m združitev f. halja f. od lat. partignince a ordins professionâi. -ade adj premožen. mogotec m.(mediarete-edu) e dai agns ’70 cun plui impegn midiant la publicazion di materiâl pe scuele e pai zovins. (Pa). tra i caporions. se lu cirìn tra i sorestans. gnerf ~ abducentni živec // cf. ~ al concors di livel statâl. esams sostignûts . tra i ~s. bivati: al abite a Udin stanuje v Vidnu. abdominal. abbatissa. nagnjenje n. li che ogni peraule e à un parcè. ~ nuviçâl poročna obleka. abductio: cf. abduzion [abdutsi'on] f MED abdukcija f. ASTR aberacija f. abdicâ [abdi'ka:] tr odpovedati se (prestolu). fra un viandant. sposoben.. das monts. abilitazion [abilitatsi'on] f JUR habilitacija f. // od lat. + bio ’življenje’ + genesis ’rojstvo. se’e fos comedade. fâ ~ di pooblastiti za. izvor’. aberratio: cf. uporaben. abeliment 'id. che al fo ancje ~ sartôr. abiogjenist [abioăe'nist] m BIOL abiogenist m. aberance [abe'rant∫e] f aberanca f (aberantni pogoj. ustrezen. assessuâl) m MED gnojen. un pelegrin e un torseon. abecedarie [abet∫e'darie] f abecedarij m. abdicadôr [abdika'do:r] m abdikator m (ki se odpove prestolu). assès) m MED ognojek m.najgloblje ponižanje. abituçat 2. ~ al podê odpovedati se oblasti. a priv. ancje se intune seson pôc ~ pe ativitât. JUR habilitirati.(Pa). (Enrico) . al à butât di bande esitancis e condizionaments. // cf. abcessuâl [abt∫esu'a:l] (t. navada f. siben che. preziranje. abdicatio. povezan. // lat. od abbas. nahajati se. abinât [abi'na:t]. fr. abecè [abe'tse] m 1. ~si refl JUR habilitirati.. aberantno stanje). imovit. . abil ['abil] adj 1. abces m. abissin [abi'sin] adj abesinski. (Leng). -iche adj BIOL abiogenetski.. navada f. abeceda f 2. aberrans. // od lat. che al à vût par teme argoments fantastics e flabis. che Jahvè al veve segnât Cain sul cerneli dopo che al veve spandût il sanc nossent di so fradi ~ (Bel). a àn voie di rinfuarçâ la lôr ~ ancje par formâ chei altris (Pa 02/12). aberazion [aberatsi'on] f 1. Abessinie [abe'sinie] kr. oblačilo n. abilitâ [abili'ta:] tr 1. abissâl [abi'sa:l] adj 1. → jessi a stâ. la rassegne di audiovisîfs. abitat. fr. abeesse. (Bibl-Lc). abeliment [abeli'mεnt] m olepšanje n. -ade adj združen. lastnik m. la paronance da lis gnovis economiis di une bande.

abitudin [abi'tudin] (t.preklicati. (bolje) → usât. . // od lat. al jere di 4 pagjinis e al saltave fûr une volte a la setemane. osnutek m.. PROV La ~ e je une seconde nature (ProvBr). požreti. ~si refl naročiti se na. razveljaviti. predplačilo n. obilje n. tajenje n. Tal prin câs al risulte che la int e fevele par furlan massime par ~ e tradizion: (SiF 02/1). odstraniti. ablacija 2. Sot vie di chescj cuvierts si cjatin i locâi abitatîfs. samoglasniška premena. abondance [abon'dant∫e] f 1. (O). spregledati (bolj obič. abonma m. ai començât a intuî che il gno cjâf ~ a robis ben plui semplicis. (BelFin) abolizion [abolitsi'on] f odprava f. abocât [abo'ka:t] adj v: vin ~ slastno. e à di meti là che lui al gjave. ~ m (pre)bivališče n. obilica f. abolizionistic [abulitsio'nistik]. vajen (česa). navajenost f. // od lat. La ~ e je alì de Cjase dal student Zanussi di Pordenon. naselje n. zanikanje ali utajitev. obljuden. ogabnost f. EKO izobilje n. // od lat. abolition. La ~ di chê forme antighe di democrazie direte e puartarà al implant di un Consei . fr. sedež m.. a ducj i comuns de Alte Provincie un ~ di delibare par declarâsi Ladins. che al jere dal dut a dizun di editorie. abominatio abominevul [abomi'nevul] adj ostuden. abitudine) f navada f. ablutio. MED izpiranje n. MED ablacija f. in ~ v predplačilu: "Il gjornâl. odreka. izmivanje n (npr. A jerin li sîs pilis di piere pes abluzions dai gjudeos (Bibl-Zn) Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje 3.. b) doprâ un standard "antistoric" (Macjeu). ki se nanaša na abolicijo. // fr. 11-20). preklic. aboç [a'b‫כ‬t∫] m začrt m.. REL škapulir m. fr. predplačnik m: Cussì Marchi. (Pa). abitudinari [abitudi'nari] adj običajen.. a) ~ lis varietâts furlanis. abolît de leç razveljavljen po zakonu. tai monitoraments abitudinaris des aghis potabilis (SiF 02/1. slovesna odpoved.. ab off + laut sound. abonament [abona'ment] m naročilo n. (Sclese) // od lat. ablaut ['ablaut] m ablaut. abitance [abi'tant∫e] f stanovanje n. od abolere: cf. ablativus. di Risorsis. → assoçât. e no si à nancje nissune abiure des pratichis dopradis tal passât. odpustiti. Abondance o Mancjance (-). in chê volte. mangjâ a nol jere tant assortiment e tante ~ ta las pietances (sangiorgioinsieme). običaj m. navaden. oblačilce n. navadno. imeti obilo. che o frecuenti scuasit ~ (Furlanist) abituât [abitu'a:t]. odstop m.abitabilitât [abitabili'ta:t] f primernost za stanovanje. odlog m. bivališče n bivanje n. abitualmentri [abitual'mentri] adv običajno.. abnormâl [abnor'ma:l] adj → anormâl. abonât [abo'na:t] m naročnik m. di servî là che lui si servis. vajena preprostejših stvari. In câs di unitâts imobiliârs dopradis tant che ~. Cemût abonâsi a "la Patrie": (Natisone). abolizionisim [abolitsio'nizim] m POL gibanje za odpravo suženjstva.html) Nisem bil vajen tega dela. // od nem. ~ adj prebivajoč. vsakdanji. in ~ v izobilju. abiurazion [abiuratsi'on] f abjuracija f. glede stanovanja. ~si refl navaditi se. dalje.. bonâ) 2. abjuration. umivanje n.. ’off-sound’. e va riferide a un document che al puarte la dade dal 1280. stol. samozatajevanje n. abolicionizem . biti naročen (na). zoprn. abjuratio: cf. abitudine [abi'tudine] f → abitudin. stanujoč. Intal ~ dal gnûf statût (La 05/11). ablactatio abluzion [ablutsi'on] f 1. abitacul [abi'takul] m skromno bivališče. di ~ là che lui al è scjars e inesistent. abondâ [abon'da:] it 1. → pazience. odpor m. odstranitev f. abonirati. (O). odrekati se. abolizionari [abolitsio'nari] adj abolicionaren. abitin [abi'tin] m 1. Docents Ricercjadôrs Totâl (SiF 02/1). preklic m.// od lat. dobro dišeče vino n. gnusen. stanovalec m: Tra lis novitâts principâls de riforme o vin la abolizion dal balotaç intai Comuns disot dai 15 mil abitants. oblekica f.gibanje proti suženstvu v ameriki od 18. ablazion [ablatsi'on] f 1. abiure [abi'ure] f slovesna odpoved. abituâ [abitu'a:] tr navaditi. fr. publicitât e. si à di paiâ la tasse su la . abolitio. al procurave abonâts. di onorâ là che lui al disonore. Si dopre la liniute par tacâ dôs peraulis cuant che la union no je ~ (Pa/lenghe). privaditi se. (lacomugne) . (La 05/8). Inte mê vite vonde abitudinarie (Bel). odpoved (s prisego). naselbina f: la tradizion nus fevele di un antîc ~ su la mont parsore Vuegos e Gjiviano nomenât Fauz . (Cjargne) 2. abnegacija f. telesa) 2. prebivališče n. GEOL odplakovanje n. abolicija f. -ive adj stanovanjski. i valôrs dal sacrifizi e de abnegazion. abnegazion [abnegatsi'on] f odpoved m. potrpeti. abonâ [abo'na:] tr 1. abnormalitât [abnormali'ta:t] f → anormalitât. Crist. fr. abnegatio: cf. odklanjanje česa . abitât [abi'ta:t] adj naseljen. al pant che la prime citazion uficiâl di Zahre.moja glava. ablution. (nuovofriuli) abitatîf [abita'ti:f]. obilovati. bogastvo n. 2. abitant [abi'tant] m prebivalec m. → assoçiâ. (CoTav). stud m. pretiraravati s čim. (wumingfoundation) ablatîf [abla'ti:f] m GRAM ablativ m. na pretek 2. tant che sît ~. navaden. li che si davuelç ancje une ativitât economiche o professionâl. aboçâ [abot∫a:] tr (za)snovati. zanikanje n. -ade adj privajen. abnégation. abituâl [abitu'a:l] adj običajen. primeren za stanovanje: associazion "Vicini di Casa" che di agns e opere tal judâ i extracomunitaris tal inseriment ~. začrtati. abitazion [abita'tsion] f bivališče n stanovanje n. No jeri ~ a chel lavôr lì (sangiorgioinsieme. bivanje. naročiti.-iche adj abolicionističen. od abluere: cf.. in vie Concordia 7. odlepljenje n. (La 04/2)// od lat..(Pa). abnegâ [abne'ga:] tr odreči. il toglât e la stale. perfezionât ma no abolît de leç di. naplačilo n. orientament morâl di fonde. abominazion [abominatsi'on] f abominacija f. mrzek. (La 05/6). gnus m. prebivališče n. abolî [abo'li:] (o abolìs) tr odpraviti.it/valis3. in ~. biti bogat s čim. REL očiščevanje n. (Pa). abolizionist [abulitsio'nist] m abolicionist m. selišče n.(O).

abulizionisim [abulitsio'nizim] m → abolizionisim. abulija f. + brakhi ’roka’ + -ia. E jè la ore di butâ clas e chê di cjapâju sù. aboz [a'b‫כ‬ts] (pl invar. nezakonit. objemanje n. GEOL spodjedanje n. fr. abbreviatio . abrogativen. cun doi telefonins Nokia. razveljavljanje n. abrogare. ~ m prebivalec Abrucov. abramôs [abra'mo:s] adj → bramôs abrasîf [abra'zi:f]. ~ m spovitek m. Cun chel che costin chei tramais.. (Ta) abrucês [abru't∫e:s]. rincjinât. abreviâ [abrevi'a:] tr skrajšati. // poznolat. preklicati. abrogatio. abortio. abrazija f 2. abulî [abu'li:] tr → abolî. razveljavitev f. od lat. razveljavitven.(Pa).abondant [abon'dant] adj obilen. spaček m. predlogom ab.(Furlanist). absidâl [absi'da:l] adj ARHIT apsidalen. abrasiveness. nepravilen. aborigjenâl [aboriăe'na:l] adj aboriginalen. abrogazionisim [abrogatsio'nizim] f POL abrogacionizem m. GUM abrazija f (gume). abrogazionistic [abrogatsio'nistik]. Stant che nol à mai abusât de sô posizion. mrziti. abronzât [abron'tsa:t] adj porjavel.org/mercator/)// od lat. od aboriri. abrogadôr [abroga'do:r] m JUR ki uradno razveljavi. plae dal abort (→) (Pa 03/2) 2. abulie [abu'lie] f PSIHIAT brezvoljnost f. okrajšava f. abracecuel [abrat∫eku'εl] (t. Padoan al veve bielzà scrit e publicât il so libri. oviti. magična beseda f. prekliče. -iche f POL abrogacionističen. abrogation. abronzâ [abron'tsa:] tr porjaviti. sončati se. . abortîfs e puarets. a priv. abrazija f 4. abrachie [a'brakie] f MED abrahija f (nerazvitost obeh ali enega zgornjega uda) // od gr. ~. FIG brezgodnja izločitev česa. –ive adj zloraben. odpraviti. v odsotnosti. ~si refl porjaveti. paterni ~ očetovski objem. aburî [abu'ri:] tr mrzeti. il Barbaro lu cjalarà scuasit straneât (Mar) abusîf [abu'zi:f]. vzeti nase (delo): nancje il Moro nol veve ~t tant lavôr . ki opravi splav). ~ une leç razveljaviti zakon. (Provincia). neodločnost f. abulic [a'bulik]. p. nerazumljive besede. priljuden. AVTO. 1. abrakadabra f. → imbraçâ. približati se (ladji). // od lat. // od lat. abraziven 2. abuinoris [abui'n‫כ‬ris] adv → buinore. la ore di ~ e chê di finîle di ~. abulizionist [abulitsio'nist] m → abolizionist. aborzionist [abortsio'nist] (pl aborzioniscj) f MED aborcionist m (oseba. (gropfurlan/lint/nov96) 2. -iche adj PSIHIAT brezvoljen. odstranjevanje materiala 3. peraulis mai nassudis e muartis prime di nassi. ~ di podê zloraba oblasti. il Molîs si è distacât dal ~. AVTO. od abradere. abraziv m. // od lat. postati rjav na soncu. m ARHIT apsida f.i. une vore ~ pes ploiis passadis e coreve lampide cun cjadudis e pissandis. od abrogare: cf. dal grandiôs abside cu lis liniis semplicis ma une vore galandinis. prezgodnji porod.+ reactio. Abram [ab'ram] os. abort [a'bort] m MED splav m. La ~ dal regolament al pues sucedi dome cu la contemporanea adozion di un gnûf regolament. (BiblCohe). in buine part dal Samnium (in vuê ~. Chês femenatis a preferissin il tipo palestrât. legalizazion dal ~ uzakonitev splava . neodločen. a bracecuel) adv → bracecuel.) v: in ~ JUR in absentia. l’idee de legalizazion dal ~. TEH abrazija f. ~ m brusilo n. abraç [ab'rat∫] m objem m. Molîs e part de Campanie):(JM) absentia [ab'sεntia] adj (lat. negodni porod m. abordabil [abor'dabil] adj dostopen. abortivus.. ožgati (od sonca). -ese adj GEO abruški. abbréviation abrogâ [abro'ga:] tr JUR razveljaviti. // od lat. abrasivementri [abrazive'mentri] adv brusilno. abrasion [abrazi'on] f 1. cf. ~ spontani spontani splav. nakaza f. ~ un paragraf Al è ~ il tierç paragraf dal articul 26 de leç regjonâl (ciemen. -ive adj splaven. abrasio. nenamensko rabiti. abrazivno. od aboriri > ab + oriri > ’roditi se’.. pristopen. glede na splav. bogat.(Pa). abortus m. abrasivitât [abrazivi'ta:t] f TEH abrazivnostf.i m Abruci mpl (IT Abruzzo). // cf. abortare. obdajati. po nem. fr. neupravičen.. abuinorîf [abuino'ri:f] adj → bonorîf.. abracadabra [abraka'dabra] m invar. . abrogatîf [abroga'ti:f]. duncje. abortî [abor'ti:] it → burtî. bolezensko pomankanje volje. -ive adj 1. abreazion [abreatsi'on] f PSIH abreakcijaf // tvorjeno z lat. propite tant che une basiliche romane. abraçament [abrat∫a'ment] (t. “~ ZULUMBA BALÙ” e son sparîts. ma domini un paterni ~. prime dal ~ e nol sparagnave judizis negatîfs intai confronts de “Apo” (Pa). aborzion [abortsi'on] f MED aborcija f. pristati 2. (Daidussi) abordâ [abor'da:] tr 1. odprava f. brusilen. abulizion [abulitsi'on] f → abolizion. ogorel (od sonca). p. načeti. FIG obsegati. Abruç [a'brut∫] kr. sovražiti. ~ de sô posizion zlorabiti svoj položaj.(CoCamp) abuinore [abui'n‫כ‬re] adv → buinore. une sorte di ~ verbâl. abusâ [abu'za:] it zlorabiti. abrogacija f. abozâ [abotsa:] tr → aboçâ. Vè cà cualchi ~ tipiche dal lengaç dai «blogarins» . MED ostrganje tkiva. GUM abraziven. kratica f. preklic m.. vzeti v objem. FIG ogovoriti koga 3. abûs [a'bu:s] m zloraba f: la ideologjie raziste e nudrìs il trafic e la mercificazion de sessualitât e provoche ~ su lis feminis e su lis puemis (Pa). abraçâ [abra't∫a:] tr objeti. izrabiti. abside ['abside] f. un par sachete. abortîf [abor'ti:f]. m BIBL Abraham m. abrogatori [abroga't‫כ‬ri] adj JUR preklicen. TEH. od aboriri. FIG lotiti se. (F) aburtî [abur'ti:] it → burtî. aborigjeni [abo'riăeni] m staroselec m. abrogazion [abrogatsi'on] f JUR popolna razveljavitev starejšega predpisa. E i judis? E Abram cun Isac? (Mucci). ang. od abortus. imbraçament) m objem m. abreviazion [abreviatsi'on] f krajšanje n. lui al à bielzà. zdravnik. Abreagierung. ploden: La aghe.) m → aboç. abrucese [abru't∫eze] f prebivalka Abrucov.-ive adj JUR razveljavitven. al ~s lis betulis.

(glesie) 2. ma chel zovin cul cori si ~ (F). zadihan. academisim [akade'mizim] m akademizem m: ancje un grant come Pellis al jere distacât dal ~ de fin dal secul. nemočen.80655 e je la ~ di gravitât standard a la altece medie dal mâr . centralizirati. al sparive ulà. L’~ lunc (clamât ancje circonflès o dopli) (Verone). trdovratnost f. ~si refl segreti se. academiuta [academi'uta] f pesniški krog okrog P. osredotočujoč. Dome che. brez sape. kat. nepravilno. (vročina) vroč. acace [a'kat∫e] f → agace. nezakonito. ~ grâf krativec m. (Bibl-FidiSirac) 2. -ide adj 1. t. -ade adj naglašen. izmučen. vztrajen. acampâ [akam'pa:] tr utaboriti (vojsko). nezakonitje n. POL . o furbos. razgret. des scovacis. L'~ si lu segne: 1) in peraulis acentadis su la ultime silabe (Union). (Verone). -iche adj REL nekatoliški. FIZ pospešek m. spraviti ob živce. ~ curt krativec m. come di fati ducj i esercits che a son passâts par chi a lavin a fâ l'~ a Pucinie. -ore adj 1. akademičen: a sburtin il furlan par tieris gnovis. izmučiti. (La).. (Pa 05/04). v dveh besedah. zagrizenost f. postavlja v središče.(Pa). -ade adj pospešen. POL centralističen. brez glave 2. acentazion [at∫entatsi'on] f GRAM naglašanje n. besen. (Ta). la rinassince furlane dal secont dopovuere che e scomençarà cu la Academiuta di Pasolini (Union). začasna nastanitev f (vojske). academichementri [akademike'mentri] adv akademsko. acefalie [at∫efa'lie] f MED acefalija f. lontanis di tantis chebis academichis (Pa) . dal matereâl pes construzions. svet. ace ['at∫e] f preja f. (SiF 03/4). taborjenje n. dolgi naglas m. academic [aca'dεmic]. AVTO pedal za plin. ~si refl utaboriti se. združevanje n. Intant che te lenghe italiane. vztrajnost f. naglašati.(Pa) 2. slab. Il guviêr regjonâl al è une altre volte ~ e il guviernadôr triestin-centric". BOT akant m (Acanthus mollis) O nulivi di bonodôr tanche il cynamomo e l'acant. 2. sovraštvo n. vžig m.. odlaganje n. MED grinjavost f. acaniment [akani'ment] m 1. (Natisone/miti) acanâ [aka'na:] tr utruditi. Ae stesse maniere si zontarà un i ancje co l’~ tonic al varès di colâ sul j lunc (semivocâl o semiconsonant). vžiganje n 2. acanât [aka'na:t].. tal svilup ~ e incontrolât di cheste seconde part di secul . ~ tonic naglas m. aceleratôr [at∫elera'to:r] f → aceleradôr. poudarek m. FIZ pospeševalnik m. acelerator m. al deventave liul ~. akariasis. acariasi [aka'riazi] f VETER. acanidementri [akanide'mentri] adv vztrajno. zaganjač m.. la mê machine e veve un problemut di ~. A chest pont i francês a faserin fente di acampâsi sul puest (Natisone/furlanis) acampament [akampa'ment] m tabor m. i plui debui. besnost f. akcent m. koncentriranje n. (CoUd). kratki naglas. kupitev vsega. acentât [at∫en'ta:t]. akarijaza f (kožna bolezen. "O soi acanât". o inludûts. Lis “Ecomafiis” a son in vore massime tes filieris des gjavis. 2. -ade adj 1. (La 8/04). di piament. ki posnema obliko akantovih listov. fâ l' ~ utaboriti se. brez moči. acelerât [at∫ele'ra:t]. In chel dopodimisdì il soreli al si jere acanît in maniere speciâl cuntun scjafoiaç grandonon (Daidussi) acanît [aka'ni:t]. zagrizeno. o carieriscj. zasopel. akceleracija f. academist [akade'mist] (pl academiscj) m gojenec akademije (posebno vojaške). povečati hitrost. akcentuiranje n. listni ornament.abusivementri [abuzive'mentri] adv zlorabno. acenês [at∫e'ne:s] ?? A son cualchi disine i talians muarts par vie dal Tsumani inte provincie di Aceh. ki osredini.si doprave l’~ grâf (p. AVTO vžig m. cuanche al acane il cjalt (F). par furlan si prolungje chel che al ven acentât par talian (Furlanist) . abusivisim [abuzi'vizim] m zlorabje n. pospeševanje n. o vendûts. ~ lunc strešica f. hitrejši. curtis lis acis na kratko. preložitev f 2. almancul uns 250 mil i acenês. Par no fevelâ de autostrade. dal calôr tant ~. mi somee plui just e plui furlan. A sintî ciertis posizions di personalitâts politichis che cun ~ si palesavin cuintri chest articul 6 (Pa). responsabil su lis ricercjis (Pa). brezglav. aceleradôr [at∫elera'do:r] m 1. acant [a'kant] m 1.. // gr. accento grave) cun funzion no dome toniche (Verone). pospešek m. acantonament [akantona'ment] m 1. formalistično. zbiranje n. -iche adj akademski. osredotočenje n 2. Mirko Basaldella. nezakonitost f. zlomiti. upehan. sore il dut par chel che si inten l’~ des risorsis petrolifaris (Pa 03/11) // cf. izmočiti se. academie [aka'dεmie] f akademija f: ~ des Bielis Arts likovna akademija. là che il prin comandament al è chel di fracâ l’~ e cori. zaznamovanje naglasov. acentradôr [at∫entra'do:r]. segret. ~ m akademik m (član akademije): Lis intervistis a academics e linguiscj a rivuart de particularitât dal furlan. a fasin opare di dissuasion. acaparament [akapara'do:r] m pokup m. ~ des Siencis akademija znanosti: intervistât Anatoly Krasikof. acension [at∫ensi'on] f 1. acent [a't∫εnt] m GRAM naglas m. Naturalmentri un numar plui grant di inoculazions al à il vantaç di ~ il rinsanament..(SiF 02/2) acelulâr [at∫elu'la:r] adj BIOL brezceličen.’. acanîsi [aka'ni:si] refl → acanâsi . acentâ [at∫en'ta:] tr naglasiti. ingredeâ l’ ~ mešati štrene. naglaševati. acelerament [at∫elera'ment] m pospeševanje n. acelerâ [at∫ele'ra:] tr pospešiti.(Pa). acelerazion [at∫eleratsi'on] f 1. di demolizion. component de "Academie des Siencis". acaparament ‘id. an ~ akademsko leto. kratki naglas. utrujen. centralizirajoč. cuntune filosofie acentradore che e trascure invezit ce che e à za disponût la leç 482 (Pa 04/07) 2. osredotočiti. o ignorants. Pasolinija po 2. LIT vers ~ verz brez prvega zloga. fracâ l’~ pritisniti na plin.. dal ~ edilizi e . nasilen 2. pospešitev f. dopo di vê frecuentât La Academie des Bielis Arts di Vignesie. Pal fat che l’~ tecnologjiche di chest ultin “cuart di ore” de nestre storie e . (Pa 02/10-11) acà [a'ka] adv tu. ARHIT akant m. acefal [a't∫εfal] adj 1. (napor) končan. al scriveve. študijsko leto: che tal an ~ 1998/99 a jerin 129(Pa). il potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. (bolj običajno ca). acatolic [aka't‫כ‬lik]. bon. pospešitev f. zagrizen. vojni. acentrament [at∫entra'ment] m 1.P. acentrâ [at∫en'tra:] tr osrediniti. di lote acanide e incomprensibil (Pa). predivo n.(O).

73-84). (SiF 03/4) acidofil [at∫ido'fil] adj BOT acidofilen. acetositât [at∫etozi'ta:t] f kislost f. e je chê di un procès di ~ de funzion essenzialmentri centralistiche dal sogjet Regjon. rezkost f. acidentalmentri [at∫idental'mentri] adv po naključju. dogovorja. acetificazion [at∫etifikatsi'on] f KEM pretvarjanje v kis. flap l’~ in ta famee (F) hladen sprejem. TRG akceptirati. ki prevzame. Acheron [ake'ron] m MITOL Aheron m. ugotoviti. acetilcoline [at∫etilko'line??] m KEM acetilkolin m.centralizacija f. dostopen.org/timau) acessibilitât [at∫esibili'ta:t] f dostopnost f. Viodût che i ~ al blog a son aumentâts o torni a proponi la petizion par il teatri fulan.. acetat [at∫e'tat] m KEM acetat m acetât [at∫e'ta:t]. acidentâl [at∫inden'ta:l] adj naključen. ~ i difiets di lui (BelPe). ugotavljanje n. ki sprejme. sprejeti. ache ['ake] f (črka) H. osredotočen. L'acuardi nol à vût dut câs il bon ~ dal coordenament sindacâl. achì [a'ki] adv → chi. La publicazion e à di garantî la ~. forsit par ~ in buine fede i siei sacrificis e lis sôs virtûts (BelPe) 2. chest al è tant plui vêr e acentuât tal câs che il malât al sedi furlan. odobravanje n (sprejetje). neperiodičen 2. Tal Cors si doprarà un lengaç sempliç e ~ a ducj (taicinvriaul. par acident po naključju 2. slučajen. . acertament [at∫erta'ment] m 1. acetonurija f. aciclic [a't∫iklik]. acetât in forme uficiâl dal 1918 (Natisone/furlanis) acetazion [at∫etatsi'on] f 1. poudarjenje n. no capî une ~ ne razumeti besede. fâ ~ . LING označiti naglas. aciclicitât [at∫iklit∫i'ta:t] f acikličnost f. zagotovitev f 2. Po si tacave l'eletric e ae malade i vignive l'acident (lacomugne). naglašen. preverjanje n 3. (La 04/6). e je compagnade de domande di ~ lis responsabilitâts. prigoda f. nezgoda f. acetâl [at∫e'ta:l] adj KEM acetal m. fâ bon ~ a prijazno sprejet. ~si refl prepričati se. dâ il biel ~ a nekomu izreči dobrodošlico. kislo. Ahil m. kiselkast. acetôr [at∫e'to:r] m FIZ akceptor m. (CoRem) acessori [at∫e's‫כ‬ri] adj prostranski. achest [a'kest] adj → chest. acidose [at∫i'd‫כ‬ze] f MED acidoza f. acide adj 1. sprejemljiv. prevzemajoč. privesek m. mâl maçuc. (O) 2. Il progjet al è chê di adatâ lis normis di sigurece e di rindi ~ un edifici di valôr architetonic (CoUd) 2.(Pa). acetant [at∫e'tant] adj 1. (Furlanist) acessibil [at∫e'sibil] adj 1. aciditât [at∫idi'ta:t] f kislina f. acete [a't∫ete] f sekira f. (lahko) razumljiv.(O) 3. Graziis. FIG zlohoten. acetimetri [at∫e'timetri] m KEM acetometer m. acident [at∫i'dent] m 1. gostoljubje n. potrditi. -iche adj KEM oceten. acetonurie [at∫eto'nurie] f MED navzočnost acetona v urinu. Un at che in realtât al è dome ~ rispiet a ce che la normative vigjente (Leng) ~ m dodatni del m. Achîl [a'ki:l] os. EKO ki sprejme. h. ~ m Ahajec m. zajedljivo. teorije). acit ['at∫it]. la integralitât e la facilitât di leture. vstop m. ki raste na kislih tleh. -ade adj poudarjen. internet itd. acetilen [at∫eti'len] m KEM acetilen m. sprejemajoč. acetôs [at∫e'to:s]. zajedljiv 3. -ose adj kisel. uveriti se. -ade adj osredinjen. dodatek m. (Sg) 2. (La). achel [a'kel] adj → chel. (Pa). kisloba f. che pe clape ambientaliste a saressin dividudis. achee adj HIST ahajski. podčrtan. lis relazions sindacâls. jutori finanziari dal Ministeri dai internis pal prin ~ e l'inseriment dai rifugjâts politics (O). si prefigure un model organizatîf ~ in maniere cetant marcade. (s)prejem m 2. vhod m. okus po kisu.. (Pa 05/12). achenti [a'kεnti] adv → chenti. aceton [at∫e'ton] m KEM aceton m. reagjent chimic une vore ossidant (. Nassude la regjon cun capolûc Triest e conseguent ~ burocratic. 2. -ade adj sprejeto. (Pa). TRG akcept m. kisloba f. ~ Tellini al è nassût a Udin ai 25 di fevrâr dal 1866.. achei [a'kei]. naglasiti. modni dodatki).i m 1. privoliti (v). dodaten. izpričati. centraliziran. FIG sprejem m. acessorist [a't∫εt] (pl acessoriscj) m ki se ukvarja dodatki (pos. acetonemie [at∫etone'mie] f MED navzočnost acetona v krvi. che e puarte daûrsi il dirit dal ~ razionâl e mondan (BelFa) acès [a't∫εs] m 1. zagotavljanje n. Si ipotize che la muart o la pierdite di vitalitât dai microrganisims si davuelzi cence l’utilizi di acetôrs di eletrons: (SiF 03/4. slučajno. kisel. di bon ~ gostoljuben: Tresesin al jere paîs di bon ~ pai cercandui 2. oceten. dostop m. acentrât [at∫en'tra:t]. prevzame 2. sprejem m. RAČ dostop (na omrežje. zagotoviti si. → mâl di san Valantìn.(O) acetâ [at∫e'ta:] tr 1.. dohod m. acidificâ [at∫idifi'ka:] tr KEM (o)kisati. sprejetje n (npr. che par chest a son disponûts e rassegnâts a ~ cualsisei lavôr pûr di rivâ vivi (Pa). preveriti.. acet [a't∫εt] m 1. a vivi in zonis di "periferie" dal lôr Paîs cun ~ dificil ai uficis de "Union". come acetât. FIG dostopen. sprejem menice. naglaševati. acetonemija f.) in condizions di elevade ~. zlohotno. gostiti. acidificazion [at∫idifikatsi'on] f KEM kisanje n. pritiklina f. il mont al siguri un just ~ aes risorsis plui scjarsis (Pa) 2. poudariti. la ~ a nivel regjonâl dai acuardis economics za sotscrits a nivel italian. ugoden. acentuazion [at∫entuatsi'on] f naglašenje n. acentuât [at∫entu'a:t]. pristopnost f. ~ di eletrons akceptor elektronov. ploie acide kisel dež. acetabil [at∫e'tabil] tr 1. prijazen (človek) 3. no. aciertâ [at∫ier'ta:] tr zagotoviti. dâ ~ a sprejeti.. akcentuacija f. (mâl da acident) MED epilepsija f . 3. akcentuirati. FIG dostopen. ugotovitev f. grški. naključno. jedek. prevzame. ~ m 1. acentuâ [at∫entu'a:] tr 1. 2. (Ladins dal Friûl 11/04). KEM acikličen. al à declarât che une situazion dal gjenar no je acetabile. JUR akceptant m. kisel. manj važen.). acidementri [at∫ide'mentri] adv jedko. MITOL Ahil m. -iche adj 1. acetaldeide [at∫etal'dεide] f KEM acetaldehid m. acetic [a't∫εtik].

priti do sporazuma. Il dipuesit des listis o des candidaturis al à di jessi acompagnât de presentazion di un Belanç. subit corût. združiti. inte sabide precedent aclamât e laudât da fole (Pa 03/8) 2. sporazum m . ujemati se. Isal di ~? (lacomugne). pripetiti se. acordo [a'k‫כ‬rdo] m (it. 97). al à acjartât che la muart e jere intravignude no plui di une ore prin. A chel pont il gas che si forme al ven fat passâ in ~ sulfuric (SiF 02/1). acordât [akor'da:t]. acjadê [aqa'de:] (al acjât) it dogoditi se.. ~ e cualitât: ricercje e inovazion tai servizis sociâi e assistenziâi (Pa). MED akma f. acjartâ [aqar'ta:] tr → aciertâ. sporazumno. acompagnament [akompaña'ment] m združitev f. MUZ uglašen. ugleden 2. acordi [a'k‫כ‬rdi] m → acuardi. acide. pridružiti. akreditirati. -iche adj FIZ akromatičen.(CoUd). 11). zediniti se. acostament [akosta'ment] m približanje n. aklamacija f. acordâ [akor'da:] tr 1. lâ di ~ razumeti se. soglasje n. prigodek m. rispiet inviers dai emigrants furlans che no ur an inmò acordât il dirit di vôt (partitrepublichefurlane) 2. cenjen. uveljavljanje n 2. Il miedi. družiti. Vigji si met di ~ cul paron.. odobriti. (SiF 03/3. akromatski. jessi di ~ soglašati. biti skupaj. acordadôr [akorda'do:r] m uglaševalec m (zlasti klavirjev). izvoliti z aklamacijo. acit ~ akrilna kislina.. acjâr [a'qa:r] (a-acjâr) adv → 3. zmenjeno. acolzis. na račun. -ade adj 1.(Ta) acomunabil [akomu'nabil] adj združljiv. zbrati. acolzi [a'k‫כ‬ldži] (acolç. acne ['akne] f MED mozoljavost f. o pues pandi che il test de cjançon al è un ~. acordadure [akorda'dure] f uglaševanje n (glasbil). acrobatic [akro'batik]. ~ m KEM kislina f. potrjen 3. L’~ ae propueste e je stade veramentri biele. che al faseve biei ingrandiments. zgoditi se. spraviti. aclamâ [akla'ma:] tr 1. .. ~ carbonic ogljikova kislina. Vençon. pri-voliti. aclamazion [aklamatsi'on] f glasno odobravanje n. ~si refl 1. nus à fat cori i sgrisui jù pe schene cui siei svolets di ~ gjestrece (Pa 7/2000). acquedot [akue'dot] m → acuidot. acromegalie [akromega'lie] f MED akromegalija f. acroteri [akro'tεri] m ARH akroterij m. acronim [akro'nim] m LING akronim m. ~ nitric dušikova kislina. akna f. 11). aclassisim [akla'sizim] m brezrazrednost f. biti v soglasju. Oscar Wilde. ven a stâi Superfluidificant sec [~] (SiF 03/3. glasno odobravati. si à une libertât in timp di ricjece che no si le pues ~ in timp di miserie (partitrepublichefurlane) acordabil [akor'dabil] adj dodeljiv. avans m. vrhunec bolezni. acuardi [aku'ardi] (t. acrobatisim [akroba'tizim] f akrobatstvo n. che nol va di ~ cul consei di Borges (Pa). Al semearès di fâ une regâl e invezit al è dome un ~ dal grant debit che o vin ingrumât (Pa). -iche adj akrobatski. acordi) m 1. ven a stâi Maltis a Pulvins Reatîfs) . v redu. ubrati 3. acquist [aku'ist] m → acuist.(O). acolience [akoli'εnt∫e] f sprejem m. zediniti se 2. acreditament [akredita'ment] m 1. ploskati. acreditât [akredi'ta:t]. (CoCamp) acromatic [akro'matik]. kriza f. acrostic [a'kr‫כ‬stik] m LIT akrostih m. Po ben. Superfluidificant aghiç. dâ un ~ dati predujem. spremljava f. il mistîr dai nestris acrobatics acrobatiche [akro'batike] f akrobatika f. Coordenadis bancjariis e fiscâls dal titolâr pal eventuâl ~ dal contribût. kredit m. acridine [akri'dine] f KEM akridin m. pospremiti. ~ musicâl glasbena spremljava. MUZ akord m. gnojilo n. metisi di ~ sporazumeti se. (Pa 02/10-11) acolt [a'k‫כ‬lt] (t. ??acropul [a'kr‫כ‬pul] f akropola f.) → acuardi. do-. predujem m. Un pont di viste. aclassistic [akla'sistik]. Al è stât firmât joibe a Udin un ~ tra la Regjon Friûl Vignesie Julie (Onde) 3. (lacomugne). akreditiranje n. acrobazie [akroba'tsie] f vratolomnost f. pripetljaj m.(Pa). -iche adj brezrazreden. La inutile necessitât cu l'autôr Maurizio Mattiuzza e ~ musicâl di Renzo Stefanutti . mi plasarès tentâ un ~ cuntun alri gjenio. vnapredno plačilo.(Leng) acomunâ [akomu'na:] tr 1. strinjati se. acont [a'k‫כ‬nt] m predplačilo n. ubranost f. soglasno. leadis a une esaltazion acritiche dal timp passât (La 01/05). Chêi che a àn acolzût il so discors a son stâts batiâts (Bibl-Az) acompagnâ [akompa'ña:] tr spremiti. acrilic [a'krilik]. skladnost f. acromatisim [akromati'zim] m FIZ akromatizem m. ~ m akrobat m. -iche adj KEM akrilen. akreditiran. di ~ v soglasju. Par cui che i plâs l’enigmistiche. MUZ uglasiti. acredit [a'kredit] m EKO kreditiranje n. spremljati. (Bel). (Mucci). acuardât [akor'da:t] → acordât.nejevoljen. sporazumeti se. Gjesù al tornà a jentrâ a Gjerusalem. acjadiment [aqadi'ment] m dogodek m. -iche adj akritičen. usklajen 3. STORIE DE ~ AEREE. ~ sulfuric žveplena kislina. zbližanje. spoznavanje n. pritrjevanje n. ~ aloacetic haloocetna kislina (HaloAcetic Acids) (SiF 02/1. -ade adj 1. 97)// < ακρον 'konica' + ονυµα 'ime'.. nekritičen. lis RPM (~ di Reactive Powders Mortars. E pûr. ~ umic huminska kislina (SiF 02/1. pomiriti 2. (Provincia) acreditâ [akredi'ta:] tr 1. daspò une lungje dade indulà che si jere platât. dopustiti. Lis manifestazions plui impuartantis si son dut câs davueltis tai lûcs plui colpîts di chel tragjic ~ tant che Glemone. colt) m gnoj m. une piçule schirie di zovins acomunâts dal amôr pe musiche scure e ombrose. → sucedi. združiti 2. 2. acolç. potrditi 2. acme ['akme] f 1. dogovor m. priti do. → di cunvinge. združevanje n 2. odobren. insumis. E rispuint.(O) acuardâ [akuar'da:] (p acuart) → acordâ ~si refl → acordâsi. p acolzût in acolt) tr sprejeti. acta ['akta] adv v: ad acta : Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad ~ di bande dal Consei dai ministris di îr e. sozvok m .. che i veve dât che uniche fotografie e un ~ (MazzonIol). vrhunec m 2. akrobacija f. pritrjevati. i furlans no son di ~! (Union). ujemati se. acritic [a'kritik]. soglašati. cjâr.. come se di colp i fos vignût in iment cualchi alc di fastidiôs. stanje n.

zbirati 2. a son stâts sielzûts i acuerêi di Alfonsino Filiputti (Pa 05/05). acustic [a'kustik]. in Austrie e ~. vodoprepusten. akuten. il vint ~ severnik m (veter). -ive adj tožilniški. adaments [ada'mεns] → ad a ments. la ~ cui doi becs dvoglavni orel. Borèa) acuilonâr [akuilo'na:r] adj severen. un omp ~ e simpri atent preudaren in vedno previden človek. (SiF 03/3. acuilon [akui'lon] m METEO severnik m (veter). Nissun ti à mitût sot ~ (lacomugne) 2. acusabil [aku'zabil] adj obdolžljiv. čez. Acuin [Aku'in] priimek v: S.i m Adalbert m. hišna opravila). (christianromanini 07/04) 2. (pensemaravee). acusâ [aku'za:] tr 1. obtožiti. adalgò [adal'g‫( ]כ‬t. savê ~ znati na pamet.acuart [aku'art] adj previden. ad a ments [ada'mεns] (t. pameten. -ude adj 1. sever m. koničast 2. -ere adj vodnat. akustika f. fûr de int che mi acupe. ostrost f 2. al volarès lavorâ ~ rad bi delal drugje (sangiorgioinsieme. la afasie bilengâl. natančnost f. -ade adj užaloščen. Par chescj acjdiments Kabila al à torntât a ~ il Ruande di invasion (Pa) 2. 2. ~ m JUR obtoženec m. vestno. obtožnica f.com). ~. la ~ furlane e à tornât a svoletâ su la specule dal cjiscjel di Udin (Pa 02). açâl [a't∫a:l] (t. adalt [a'dalt] adv navzgor. MAT oster. acumuladôr [akumula'do:r] m 1. lis canis dal ~ vodovodne cevi. lavôrs di Fanton si cjatin ancje in Friûl. ad ['ad] prep → a pred samoglasnikom. (SiF 02/1) 4. JUR tožilec m. burja f. savalon fin . -iche adj 1. pridobitev f (znanja ipd. Tomâs di ~ Sv. v nekem določenem kraju. ~ tr negovati. imeti v mislih. aculturazion [akulturatsi'on] f ETNOL akulturacija f. la ~ furlane orel furlanski (državni simbol). FIZ akustičen. kresilnik m. MED oster.it/Friulan-English. nauk o zvoku 2. pomniti. gnerf ~ slušni živec. -ade adj obtožen. acuradementri [aku'ra:t] adv skrbno. obtožba f. açalin [at∫a'lin] m kresilo n. ~ adj neuklonljiv. acuist [aku'ist] (pl acuiscj) m 1.. superfluidificant acrilic e filiots di açâr trafilât. l'~ dal Archivi Brisighelli (CoUd) acuistade [akuis'tade] f pridobitev m. adagâ [ada'ga:] tr namakati. nabava f. acumulâ [akumu'la:] tr 1. močen.i f → Aquilee. gori. kopičiti denar. vesten. açâr) m jeklo n. nabava f. oster. TEH akumulator m. zbiranje n. acupâ [aku'pa:] tr užalostiti. JUR obtožba f. fi di Diu (Bibl-Lc). e che al è plui adalt dai cîi (Bibl-Ebreos). nâs ~ . (kam) drugam. acupât [aku'pa:t]. akumuliranje n. obdolženec m. severni veter m. zgoraj. acudî [aku'di:] it opravljati (npr. bister. akvadukt m. il çurviel dai bilengâi. Ai 3 di Avrîl. diaul par grêc: al ûl dî «~» (BiblApoc). zvit. mestu. acusât [aku'za:t]. Ogni individui ~ di une malefate al è presumût nocent fintant che la sô colpe no sei stade dimostrade (Pa). akut m 3.. acuisizion [akuizitsi'on] f 1. na. ostroumnost f. MED slušen (npr. živec). obdolžen. a valorizâ ~ implen il tesaur (MazzonIol). acurât [aku'ra:t]. severni veter m. tal 1982. O sai ancjemò cjalâ adalt e piardimi tal cîl. Açaiariis [at∫aia'riis] f jeklarna f. nakup m. (ob)tožitelj m. un temperament ~ neuklonljiv značaj. tožnik m. drugod. il vint clamât Tramontan (Acuilon. acudementri [aku'mentri] adv 1. acuilee [akui'lεe] f BOT orlica f (Aquilegia vulgaris). tignî ~ zapomniti si. nakup m. in to podè. Sul cont da la tossicitât acude lis micotossinis a son . premeten. napeljati vodo. Satane par ebraic. par ogni acuidot (SiF 02/1).. tu sâs ~ ce che o cumbini. aments) adv na pamet. bati l’ ~ a un FIG koga spodbujati. inaltrò) adv (kje) drugje. natančen. Adalbert [adal'bert] os. bistroumen.). adalt di [a'dalt di] prep nad. acent ~ LING ostrivec m. komu marsikaj dovoliti. ostroumno. acuidot [akui'dot] m vodovod m. napovedati (igro pri kvartanju). preudaren. al è un afarist ~ (Pa). Cetantis di lôr a son stadis scritis par jessi imparadis ~ (La). železen. nabava f. ~ in curt alore (FVG). 97). acûs [a'ku:s] m IGRE napoved pri kartah. acutece [aku'tet∫e] f 1. inalgò) adv nekje. Ce acuse puartaiso cuintri chest om? (Bibl-Zn). . m.splinder. acuse [a'kuze] f 1. pridobitev m 2. zbiralec m 2. acusadôr [akuza'do:r] m 1. determinant. un monitorament di verifiche dai DBPs potenziâi e efetîfs in plui acuidots sparniçâts ator te regjon dal Friûl. acusatîf [akuza'ti:f] m GRAM tožilnik m. akustika f. obdolžitev f. adadôr [ada'do:r] prep → adôr. akvizicija f. ~. (po)škropiti. (insiumps. Une des acuisizions plui impuartantis al è stât. acutizazion [akutidzatsi'on] f MED akutizacija f (ko postane bolezen akutna). se al cjale parsore la cueste dal plan ~ Lauc (don) adaltrò [adal'tr‫( ]כ‬t. acuilin [akui'lin] adj orlič m. acumulazion [akumulatsi'on] f kopičenje n. Nort. Tomaž Akvinski. e il plui gran ~ cuintri di lui e de sô esistence e provedence. ostro 2. l'acuist dal Archivi Brisighelli (CoUd) 2. natančno. akumulacija f. obdolžiti.i m Adam m. kaliti. ~ trafilât vlečena jeklena žica.pdf) Adam [a'dam] os. al fin di rifleti in mût ~ lis carateristichis des aghis di scaric (SiF 03/4) acuratece [akura'tet∫e] f skrbnost f. acustiche [a'kustike] f FIZ 1. jeklen. nakup m. zvočnost f acût [a'ku:t]. zvočen: Lis tratis plui tocjadis dal incuinament ~ causât dal trafic a son chês dongje Palme (O). acuile ['akuile] f orel m. açalâ [at∫a'la:] tr jekliti. in dut i acusâts a son circje 20 (Pa 03/8). FIG bistrost. açâr [a't∫a:r] m → açâl. grmaditi. silen 5. aculà [aku'la] adv → culà aculì [aku'li] adv → culì aculturament [akultura'ment] m ETNOL akulturacija f. Mê mari e à scugnût ~ cheste mari simpri malade (don) acuerel [akue'rel] m ARS akvarel m. i sistemis di memorie doprâts inte ~ di plui lenghis (SiF 02/2). (glesie). la vicende dal faliment des ~ Weissenfels (La 06/2). acuifêr [akui'fε:r]. là che e restarà vierte vie pal Istât. O discorìn dal Comitât pe difese dai poçs e des faldis acuiferis de Basse furlane (Pa). -ade adj skrben. bistro. kopičiti. Acuilee [akui'lεe] kr. nesklonljiv.

BIOL adaptacija f.).i. umesten.fvg.to orodje (ta pripomoček) ni primeren. 2. polagoma. prikladen. sprijetost f. določen. la matine di sabide un ~ de dite che (CoUd). Toni al è ~ par tratâ chel afâr Toni je primeren za ta posel. zveza f. adebit [a'debit] m bremenitev f. ~ copât. adaptirati. soglašati. uriti se. o miôr jenfri i lôr segnacui. gabbianella Ed Il gatto” (Provincia) 3. FIG pristanek m.(SiF 03/3) adietivâ [adieti'va:] tr LING 1.(Pa). la cocalute [~ teatrâl dal libri „la. aderence [ade'rεnt∫e] f 1. izvrševanje n.. conservatîf e pensade par rivâ al'elaborazion di un lengaç ~ 'es dibisugnis . Le costituzion e l’~ dal vêr cuarp armât podarès jessi demandât a le organizzazion de NATO (ALF). adempiment [adempi'ment] m izpolnitev f. adjektivizirati 2. ~ al zurament izpolniti prisego. 2. ustrezen. uslužbenec m. Pardut la ~ al siopar e à passât l'80%. samolepilen. FIZ adhezija f. E je minimaliste pal fat che e pense dome a un ~ juridic o formâl (Pa 04/06). od adasi) adv polagoma. upogljiv. sete adamitiche adamitska sekta. pripadajoč. Si fonde. adiabaten. adiacence [adia't∫εnt∫e] f bližina f. adasi [a'dazi] adv počasi. LIT priredba f. prilaganje n 2.(Pa). l'~ al sportel al sarà pursì impegnât te traduzion di tescj e documents (La 05/6) 2. adietivâl [adieti'va:l] adj LING pridevniški. izvršiti. adempî [adem'pi:] it → adempi. adeguatementri [adeguate'mentri] adv primerno. Par altri chest imprest nol è ~ a rilevâ dute la complessitât dal status di cui che al fevele une lenghe di minorance. dodeljen.(Pa) adatament [adata'ment] f 1. adatevul [ada'tevul] adj popustljiv. -iche adj FIZ neprehoden za toploto. Adatâsi ai siei ecuilibris e no ~ la tiere a lis nestris violencis e farneticazions (Pa). GRAD predelava f. (SiF 02/1). lepak m cualchi zovin gotic le à piturade in mût origjinâl e al à tacât cualchi biel ~ dal so grup preferît. sprijemljiv. soseden. f Adela f. adestrament [adestra'ment] m vadba f. ~si a prilagoditi čemu/komu. bisugne dîlu. adiabatic [adia'batik]. prilagodljiv. privolitev f. -iche adj 1. okolica f. privrženec m. -ade adj primeren. (CIRF) adesîf [ade'zi:f] -ve adj pritrdilen. lepilo n. adjetkiv m.. izvršiti. adiabatisim [adiaba'tizim] m FIZ adiabatizem. sosedstvo n. (Pa 03/12) Adelaide [ade'laide] os. FIZ adherenca f. ~si refl vaditi se. priljuden. ustrezno. (CoUd) muzej. La prime scomesse e je chê dal test che.i m Desideri al ven cjapât presonîr. sposoben. ~ m pristaš m. pravi. adiacent [adia't∫ent] adj bližnji. O vin di onorâ pre Checo fasint su un Friûl ~ ai timps di vuê (Union). ~ professionâl strokovno usposabljanje n. ~ m 1. Adeline [ade'line] os.Tignint ~ che il 75% dai 10 mil indotorâts dal Ateneu a son students furlans e. L’omp si jemplà la tace e al tacave a bevi ~ ~. I lavôrs di ristaur e di ~ . adat [a'dat] adj 1. disìn. usposobiti. pridružiti se. ustrezen. adatât [ada'ta:t] adj primeren. ~ teatrâl. ~ it izpolniti.it/fvgroot) adeguament [adegua'ment] m izravnava f. (Pa).. adet [a'det] adj 1. prileganje n 2. da... (O 19/5/2001). uporabljati. usklajenost f. prilepljiv. cjartis di credit e di ~. il Consei Diretîf e il Diretôr. 2. umesten. che al jere stât . il . družaben. tu puedis adatâti ancje tu. Ma par rivâ ancje chest fin la educazion musicâl e varà di adatâsi a cierts criteris particulârs. dut intîr al è ~. par vie des lôr carateristichis naturâls di flessibilitât. adamitski. ataše m. (Pa) . ~ ancje a esposizions. (SiF) 3. spomniti se. lepljiv. adiatermen. izenačenje n. Par chel che al riguarde la ~ de lenghe furlane a lis siencis e a lis tecnologjiis mi pâr che (Pa 04/02). stik m. Siei orghins a son la Assemblee dai Aderents. sprijemanje n. ravnati se. adestrâ [ades'tra:] tr vaditi.i f Adela f. plakat m. zvesto tolmačenje 3.. izvršljiv. di mobilitât. adeguatece [adegu'a:t] f primernost f. uporabiti. Li prime di peraulis di ogni rie a và scomenzade ~ (Natisone/cjantin). adempibil [adem'pibil] adj izpolnljiv. usklajen. oprijeti se. odjenljiv.. adeguât [adegu'a:t]. prileganje n. uriti.. adatabil [ada'tabil] adj prilagodljiv. prilagoditi se. sprejeti. Fintremai cumò a àn aderît al Cirf plui di une trentine di studiôs. aderent [ade'rεnt] adj prilegajoč se. urjenje n. pristojen. su lis probabilitâts di transizion jenfri peraulis adiacentis intal test. No si sa mai se lis peraulis a sedin justis par “rapresentâ” ~ chel che si vîf. sprijetost f. v miru. sposoben. ancje se. adatabilitât [adatabili'ta:t] f prilagodljivost f. izpolnjevati. prilagojen. prilagoditi. adamitic [ada'mitik]. zelo počasi.. Al è un nom. adaptiran. (CIRF). prilaganje n. prilagojenega potrebam. doprant chel ~. primeren. cun pichis dongje dal 100% a Pordenon. namenjen. “etnichis”. po malem.regione. adibî [adi'bi:] tr nameniti (čemu).. di creativitât e. usposabljanje n. (bolj obič. cumierç eletronic (index. ~si refl uresničiti se. il spazi risiervât ae lenghe di chê int che e seguìs il servizi informatîf nol è par nuie ~. sprejemanje n. uporabljati pridevnike. poznanstvo n. pritrditev f (mnenju ipd. (lestizza). Dôs alis dal capanon plui grant a son adibidis a fâ sunâ i complès contemporaneamentri. privajen.. LING adaptacija f 5. ??Adelchi ['] os. sprijemnost f 3. intant che il mestri Beno Nadale al è lu ~ aes publichis relazions (Natisone/tellini) 2. di ~.e viôt dai adempiments previodûts di chest regolament su lis adesions al Centri (CIRF). ma nissun mi clame plui cussì. (La) priti do elaboracije jezika. ~ m 1. primeren tudi za razstave. adempi [a'dempi] (t. Ma il progjet de Aulenti al è chel di un museu flessibil. adiaterman [adiater'man] adj FIZ neprepusten za toplotne žarke. televizijska priredba. pristopiti. adaptirati se na. b. Adamov 2. usklajevanje n. ancje tal ~ pe sene curât di Collavino (CoUd). adatâ [ada'ta:] tr privaditi.(Ta) adietîf [adie'ti:f] m LING pridevnik m. ki privoli. umestiti. privaditi se na. preurediti. prilagoditev f. Lis dificoltâts a consistin tal cjatà la fibre e il materiâl che a vedi une ~ suficient cun la malte (o miôr. al si adate to pari. ustreznost f. adaptacija f. aderî [ade'ri:] it 1. prilagajanje n. ustrežljiv. učiti. (Ta) adesion [adezi'on] f 1. adjektiven. lepilen.. pripraven.. sprijetje n. adempî) tr izpolniti. . ~si refl privaditi se. televisîf gledališka. držati se česa 2. (Tolazzi). na pamet. vignî ~ priti na misel. izvršitev f. costâts 15 miliarts di liris (Ladins) 4. adasiut [adazi'ut] (demin. a planc).

~ m bolnik z Addisonovo boleznijo. adorâ [ado'ra:] tr 1. ma ~ pe libertât de culture (Predicje Glesie Stât 1977) Adis ['adis] (t. ~ fevelant na splošno rečeno 2. m Adolf m.adietivât [adieti'va:t]. pristavek m. Dopo vê cjatât l’animâl di ~ (CoUd ) 2. adietivazion [adietivatsi'on] f LING adjektivizacija f. i m (Tresesin) Adorgnano. adorone. isal masse adore par meti alc sot i dincj (Sg). deriv. Alpe ~ Alpe Adrija. oboževati. KEM adsorpcijski. aditîf [adi'ti:f]. vignint ~. In tal câs particolâr dal gruessam. adorute. Adize [a'didže] r. al ~ ti cres la baldorie ad in doplis [adin'd‫כ‬plis] adv → adindopli. PES LENGHIS DI ALP ADRIE. come chel dai marcjâts e l'avvocazia de vile di Codroip. adopcija f. adipic [a'dipic].da so majhni otroci čudoviti. množično.i m Hadrijan m. docela. dvakrat. o torni plui ~ chest an letos bom prišel bolj zgodaj. masse ~ prezgodaj. m Adiža f (IT Adige). adizionâ [aditsio'na:] tr sešteti. ~. REL častiti (Boga). Adis Abebe [adis a'bebe] kr. e menave a ~ e per Italiis. Adriatic Disore (t. il cûr j trotave ~. takoj. e forsit ancje cualchi cjan e pantianis po ~ (A). v množici. (SiF 02/2) 2. vkupno. popolnoma. štiri na enkrat 2.. skupno. posinovljen. uporabljati. množično.( bassafriulana). dva na enkrat. adimensionâl [adimensio'na:l] adj FIZ. (glesie) 2. FIG seštevalen. O vin viodude la so stele a soreli jevât e o sin vignûts a ~ il Signor. adimplen) adv 1. REL častilec m 2. MAT seštevalen. uporaba pridevnikov... ponavadi. tancj a àn preferît restâ inte tiere deventade patrie di ~ là che a puedin cressi e educâ i lôr fîs (Pa 03/2). (Leng). aditiven.. prehod m. prevzemanje n. celotno. acit ~ adipinska kislina. -ose adj MED (bolezensko) debel. adotade [ado'tade] f posvojenka f. cueste adriatiche jadranska obala. KEM adsorbent m. adorabil [ado'rabil] tr oboževanja vreden. postranski. dvojno. dopo che al è ~ maridât potem ko je bil že dvakrat poročen 2.. adotant [ado'tant] m JUR posvojitelj m. → cjastron 2.. adingrum [adin'grum] adv v izobilju. 2. viodi ricognossude la dignitât di lenghe al furlan. Adrie ['adrie] kr. adotîf [ado'ti:f]. brez razlike. rano. Adriatic di Sore) che ancje ogni pussibilitât di monopoli sul trafic puartuâl dal Adriatic Disore. -ive adj posvojen. adit ['adit] m (t. adoradôr [adora'do:r] m 1. il prin e l’unic sfuei che al sedi scrit ~ te nestre lenghe 5. adriatic [adri'atic]. FIG) vhod m. (Pa). Adrianopul [adria'n‫כ‬pul] kr.i f Odrin m (tur. admosferic [admos'fεrik]. indoplis) adv 1. adindoplis. adreture [adre'ture] adv → dreture.i f → Adis.(Bibl-Marc). adsorbent [adsor'bεnt] adj FIZ. Un popul e la sô lenghe a son leâts ~ cul teritori. cui che al è paron jure suo (Mar) Adorgnan [ador'ñan] kr. (Pa 06/1). adoptiranje n. adore [a'd‫כ‬re] adv zgodaj. (na) splošno. → in plen.(Pa) 2. konj skopljenec m. posvojiti. ~ de strade ob cesti. ~ m Adriatic Jadransko morje. la glesie di une volte po ~ / no veve che un altâr par celebrâ 4. adisonian [adizoni'an] adj MED Addisonov. pûr palesant l'impuartance de ~ al mancul di un "minimum" di tutele. adotât [ado'ta:t] m posvojenec m. Dulà che. nadvse ljubiti. ~s des lôr stessis oassions adorazion [adoratsi'on] f 1. ad implen [adim'plen] (t. al è une ~ di compits plui sempliçs.i f Jadran m. ADL ['] kratica > Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine (La) admosfere [admos'fεre] → atmosfere. Adrijan m. al viodè Simon e Andree . nedimenzionalen (SiF 03/4. fasê lis scjalis ~ stopiti na vsako drugo stopnico. ob. Adize) r. -iche → atmosferic. ~ m KEM aditiv m. čudovit. -iche adj KEM adipinski. FIG lepotec m. passant ~ dal mâr di Galilee. Personalmentri o adori la part che Pupi Avati al veve pensât par te in"Regâl di Nadâl". imeti rad. častilec m. seštevati. adoremus (t. Il Ie dai 6 ai 8 di Fevrâr. obadva. a ~ di Tresesin e va indevant la fieste di “Sante Palonie”(Pa). oboževanje n. dohod m. adizion [aditsi'on] f 1. tessût ~ MED mastno tkivo. adoruce. prevzeti. ~ une bandere ladine . ad in doi [adin'doi] adv dva po dva. zamaščenost f.i. FIG sprejeti. vignî ~ priti to bistva . (Pa 03/6). ~ m FIZ. REL čaščenje n. Adolf [a'd‫כ‬lf] os. popolnoma. -ade adj LING adjektiviziran. cuant che ~ speravin ko sva obadva upala. ma. oboževalec m. poleg. adipôs [adi'po:s]. češčenje n. masten.. adoptiven. 73-84). ad ôr di [a'do:r] (OLF) prep na robu (+ gen. dodaten.i. cence violentâ. Adonis [a'd‫כ‬nis] m 1. adinton [adin'ton] v: lâ jù ~ (~s) na tla telebniti. ad oremus) v: clamâ cdn ~ z nekomu obračunati. adingrap [adin'grap] adv → grap. štiri po štiri. 2004 (Pa). strnjeno. ~ dal troi ob poti. dodatek m. adizionâl [aditsio'na:l] adj dodaten. Podaspò la catidrâl e restarà vierte pe ~ fin miezegnot . adozion [adotsi'on] m 1. traviars Concuardie e Padue. rivâ ~ di → rivâ. metint che la Provincie autonime di Bolsan a decreti (par leç) di ~ il ladin standard tai documents uficiâi (La). adoncje [a'donqe] co → doncje. ljubek. adotâ [ado'ta:] tr 1. adsorpcijsko sredstvo. v celoti. adiriture [adiri'ture] adv naravnost. MAT seštevanje n. (Pa 7/2000) adrenalin [adrena'lin] f MED adrenalin m.). posvojitev f. patrie di ~ posvojena domovina. skopljenec m. adipositât [adipozi'ta:t] f MED (bolezen) debelost f. . (La) 3. Adrian [adri'an] os. MIT Adonis m 2. adotabil [ado'tabil] adj sprejemljiv. 2. Edirne). odločiti se za. Al diseve che i fruts piçui a son adorabii (Bel) . la Vie Anie che. dva na enkrat. adoptirati. v dvoje. na kupe. a levin copant ducj i gjats par fâju sul spêt. O vuei lei e scrivi la mê lenghe di ~ Cescje (Pa). ad in cuatri [adinku'atri] adv 1. evnuh m. MAT adimenzionalen. adin [a'din] m 1. -ive adj 1. aditiven. -iche adj jadranski. no nus tocje lotâ sôl pe libertât de religjon. uporabiti. (na) splošno.i m Adis Abeba f (glavno mesto Etiopije). la contaminazion e je par solit un fenomen ~ (SiF02/1). najhitreje. ad in dopli [adin'd‫כ‬pli-] (t. koštrun m. v glavnem. FIG sprejetje n. cence nancje dâ ~ a pensâ che di daûr a sedin dome grancj interès economics. tolst. po dva.

Cui us ael scorsâts? Sotìe? (Tolazzi) aer ['aer] m → aiar. aeromodel [aeromo'dεl] m letalski model. aerofon [ae'r‫כ‬fon] m aerofon m. aerografie [aerogra'fie] f ART aerografija f (z brizgalno pištolo). I sociâldemocratics si metaran ~ cun Gnove Slovenie (NSi). aeronavigazion [aeronavigatsi'on] f zračn navigacija. letalstvom). Chest organisim al varès di lavorâ ~ cuntun centri regjonâl (Onde). proti. aero-. gjinastiche aerobiche aerobna telovadba. na. aerodinamicitât [aerodinamit∫i'ta:t] f FIZ aerodinamika f. . adun cun [a'dun 'kun] prep skupaj z. nezakonski. ARH društvo n.[a'εro] prvi del v zloženkah sl. adunance [adu'nant∫e] f 1. laskati komu. ob. adult [a'dult] m odrasel m. (SiF 03/4. prešuštniški. a la) art < a + la. aerologjic [aerolo'ăie] f METEO aerologičen. (mediateca-codroipo). // lat. sklicevati se (na). zrakoplovstvo n. a àn di rivà ae Biblioteche (Codroip. lunis che al ven . navajati. aeromobil [aero'm‫כ‬bil] m letalo n. nasproti. aeroplan m. se o sin adolessents si pues fâ fente di jessi un ~. ~ il mûr a mieze navade. vlačuga f. meti ~ zbrati. aeronâf [aero'na:f] f 1. aerodinamic [aerodi'namik]. ponarediti. aeroplan [aero'plan] m letalo n. aero. Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). adulazion [adulatsi'on] f laskanje n. ~ prep 1. ae ['ae] (t. ~si refl precenjevati se... adulà [adu'la] adv in co → dulà. aeromaritim [aeroma'ritim] adj letalsko-pomorski. zrakoplovec m. prvine sosednjega jezika v danem jeziku. adulterin [adulte'rin] adj prešušten. aeronavâl [aerona'va:l] adj pomorskozračni. Avis) morajo prispeti v knjižnico. Zornade di adunancis: jo o larai ae assemblee anuâl (christianromanini 07/03) 2. -iche adj 1. letalo lažje od zraka. na enkrat. deventâ ancje un imprest par meti ~ peraulis specialistichis e insiorâ il Coretôr Ortografic (SiF). no rît (Bel). aeromodelisim [aeromode'lizim] m letalsko modelarstvo. o ai fat jemplâ di biei concui i granârs. aduès [adu'εs] adv na hrbtu. aeromecanic [aerome'kanik] f aeromehanski. od lat. aeronautiche [aero'nautike] f letalstvo n. adusis. adultare [a'dultare] f prešuštnica f. aerobus m. . adulteri [adul'teri] m prešuštvo n. i ~s . une femine. aerofotogrametrie [aerofotograme'trie] f GEODEZ aerofotogrametrija f. zrako. cepelin m 2. zbor m. zaim. intôr). delovanje). aerogram [aero'gram] m letalska pošiljka f. dorasel m (človek). aerodinamiche [aerodi'namike] f FIZ aerodinamika f. adulâ [adu'la:] tr prilizovati se. letalski. adulterâ [adulte'ra:] tr 1. aduncje [a'dunqe] co → doncje. Devant di me al jere chel zovin aeronaute furlan. adun [a'dun] adv skupaj. prinesti. -iche adj GEOL aerolitičen. aerobus [a'εrobus] m srednje veliko letalo. združiti. aerografic [aero'grafik]. navesti. aerofotogrametric [aerofotogra'mεtrik]. ai Riçs di Udin. BIOL aeroben (ki zahteva kisik za življenje. p adusût in adot) tr 1. aerobic [ae'r‫כ‬bik]. aerobiche [ae'robike] f aerobika f. fâ ~ prešuštvovati. metisi ~ zbrati se.. aeromecaniche [aerome'kanike] f aeromehanika f. aerobi [ae'r‫כ‬bi] adj BIOL aeroben. aerobrigade [aerobri'gade] f VOJ letalska brigada f. zborovanje n. aerolitic [ae'r‫כ‬lit]. aerografist [aerogra'fist] (pl aerografiscj) f ART aerografist m. fotografiranje iz zraka. združiti se. aeroclub [aero'klub] m aeroklub m. che e cognos dutis lis dietis e lis gjnastichis e lis aerobichis ma no cjante. spriditi. (Onde). napram. adulter. planus=plan). 2. prilizovanje n. par traiju ~ al nimî . Par chest si à decidût di clamâ adun in maniere straordenarie. clamâ ~ sklicati. vistût in gringule e cul anel di aur (Bibl-Let-Jacun). ael ['ael] vpr. m prešuštnik m.adstrât [ad'stra:t] m LING adstrat m. FIG pokvariti. ponaredba f.(v zvezi z zrakom. -iche f FIZ aerodinamičen. adusi [a'duzi] (adûs. vkup. zrakoplov m. do-vesti 2. adûs . aerobiose [aerobi'‫כ‬ze] f BIOL aerobioza f. de biodegradazion dal carboni organic in condizions aerobichis. -iche adj GEODEZ aerofotogrametričen. ponarejati 2. aeronaut [aero'naut] m letalec m. ~. (Pa12/03). aerometri [ae'r‫כ‬metri] m FIZ aerometer m. aerolinee [aero'linee] f letalska linija f.) letalo n. aduladôr [adula'do:r] m prilizovalec m. (Bibl-Lc). Une gjernassie triste e adultare e cîr un segn (Bibl-Mt). linee aerodinamiche aerodinamična linija f. aereo [a'εreo] m (it. aerolit [ae'r‫כ‬lit] m GEOL aerolit m. se tune vuestre ~ al jentre un sior. sestanek m. aerodine [aero'dine] m aerodin m. la miôr Capele e je a çampe. zrakoplov m. adulterazion [adulteratsi'on] f ponarejanje n. pri-. jentrant. aerograf [ae'r‫כ‬graf] m ART brizgalna pištola f. -iche adj ART aerografičen. aerofotogram [aerofoto'gram] m GEODEZ posnetek iz zraka (za izdelavo kart). -iche adj zrakoploven. Chel che al mande vie la so femine e al spose une altre al fâs ~ e ancje chel che al spose une mandade vie dal om al fâs ~».. → aial. vlačugarski. tik poleg. tignî ~ → tignî. aerofâr [aero'fa:r] m letališki svetilnik m. domišljati si. aerofotografie [aerofotogra'fie] f aerofotografija f. na sebi (bolj obič. ae stesse maniere tal mai dal 1944cuant che un ~ di combatiment todesc (CoCamp) // < aeroplane=aero+plane (izpelj. aerologjie [aerolo'ăie] f METEO aerologija f. laskavec m. vesoljska ladja. int che e fâs ducj i sports di chest mont. aerofagjie [aerofa'ăie] f MED aerofagija f (bolezen pri kateri se požira zrak). 73-84) 2. priliznjen. Dai 13 ai 31 di Decembar mostris su l’aeronautiche li de Universitât. Infat. -ore adj laskajoč. ŠP aeroben. aeromodelist [aeromode'list] m letalski modelar. (Ta) aeronautic [aero'nautik]. adultar [a'dultar] adj prešušten.

zasoplost f. afabilmentri [afabil'mentri] adv prijazno. aerostazion [aerostatsi'on] f letališko poslopje. nol ves nissun disturp ~ ma dome problemis inte juste sielte des lenghis (SiF 02/1). problem m. aerotraspuart [aerotraspu'art] m aerotransport m. degnevul. afermazion [afermatsi'on] f 1. un ~. ljubezen f. ljubezniv. E no si à di dismenteâsi dai dams che a divegnin propit de ativitât ~. aerodromski. dal numar di professors aferents (SiF 02/1. sotsegretari pai afârs forescj podsekretar za zunanje zadeve. trdilen. Cun lôr a veve fat afarons.aeropuart [aeropu'art] m letališče n. špekulantski. aerostaticitât [aerostatit∫i'ta:t] f aerostatičnost f. o sclabaci cualchi viers di pôc ~. objekt m. afâr [a'fa:r] m 1. aeropuestâl [aeropues'ta:l] adj nanašajoč se na letalsko pošto. 209). naklonjenost f 2. prijaznost f. opravek m.. pritrdilen. pritrditev f. stvar f. aeroscop [aero'sk‫כ‬p] m aeroskop m. ['a:s]. (Macjeu) aerostât [aero'sta:t] m balon m. 97-114) afat [a'fat] adv popolnoma. FIG predmet m. aerostat m. → intrant. aferesi [a'fεrezi] f LING afereza f (opuščanje črke ali zloga na začetku besede). afezion [afetsi'on] f 1. ljubeč. afasiologjic [afazio'l zie] f MED afazija Il “panorame afasiologjic” al è incressût intai ultins agns dal Setante cui studis su la rapresentazion dal lengaç intai bilengâi cu la stimolazion eletriche de scuarce cerebrâl (SiF 03/4. trditev f. zrakoplov m. Son cussì fûr cul cjâf. ai 15 di Fevrâr (Pa). važnost f. ~ m poštno letalo. težava f. afabilitât [afabili'ta:t] f vljudnost f. Il fat che S. reč f. che fin lis robis cence vite a scomencin a fâur dam. trpljenje n. a lis) art a + lis. vrednota f. ljubeznivost f. vljudno. zadevo. afermatîf [aferma'ti:f]. afeli [a'fεli] m ASTR odsončje n. poslovnež m 2. a jere deventade siore (JM) afasic [a'fazik]. ljubezniv. ~ militâr vojaško letališče. ljubeče. 3. Averbis di ~: ancje. ben. che a son leâts al svual dai avions (Pa). nepošten. -iche adj aerostatičen. al è ~ finît ves trud je zamanj. aes ['aes] (t. prijaznost f. ~ seri resna zadeva. aeropuartâl [aeropuar'ta:l] adj letališki. 2. orodje n. -iche adj poslovno brezobziren. resna zadeva. GRAM pritrditev f. brezobzirno poslovanjem špekulantstvo n. afarist (pl afariscj) [afa'rist] m 1. zagotoviti. vsekakor. aerosolterapie [aerosoltera'pie] f MED aerosolterapija f. afanôs [afa'no:s]. . potrditi. disbratâ un ~ urediti nek posel/ neko stvar. -ose adj prisrčen. aerostatičen. (glesie). vprašanje n 4. aerosfere [aero'sfεre] f FIZ aerosfera f. afetîf [afe'tîf] → afietîf. nežen. resna zadeva f. -ose adj zasopel. vljuden. nagnjenje n. kupčija f. (Sg).J. XI posizion: negazion: A = afermative (forme dal non no negative). biel in pont. zagata f. aerospazi [aero'spatsi] m zrakoplovstvo f. afarisim [afa'rizim] m nepošteno. letalski. priprava f. Al è l’areoplan plui strani che il cîl dal salon ~ di Le Bourget al vedi forsit mai ospitât. e pues dipendi dal numar di students iscrits . MED bolezen f. come il test pe ~ bilengâl (Uniud). (La) 2. prijazen. (CoUd) afermabil [afer'mabil] adj zagotovljiv. ['a:fs]) čebela f. afaristic [afa'ristik]. ki ga je mogoče trditi. di un At di Intese che al torne a ~ i principis e i impegns promovûts dal Progjet. Une identitât riscuvierte che . nežno. afekcija f. ljubeznivost f.(Leng) âf ['a:f] f (pl.. 97-114) afasiologjie [afa'zie] f MED afazija I studis di afasiologjie a puedin dimostrâ se une determinade regjon cerebrâl e je necessarie par un component dal lengaç (SiF 03/4. aerotechniche [aero'tεknike] f letalska tehnika f. -ade adj prepeljan z letalom. afermâ [afer'ma:] tr trditi. cussì pierdûts tal lôr fuart ~. aerotaxi [aero'taksi] m aerotaksi m.. vrednost f. In altris voris di scandai de produzion linguistiche. aerotraspuartât [aerotraspuarta:t]. al so cori ~ berlant tal silenzi de gnot. pritrdilen 2. afasie [afa'zie] f MED afazija f.?? aerospaziâl [aerospatsi'a:l] adj zrakoploven. aerodrom m. un ~ strac slab/ težek/ grd posel. afabil [a'fabil] adj priljuden. letalski prevoz. in chescj dîs il gno pinsîr ~ e ricognossint al svuale tai cimitieris (glesie). aerorimesse [aerori'mese] f hangar m. prijazen. pritrdilen. MED aerosol m. (ShW). zadihan. aerostatic [aero'statik]. oprava f. ma come ~ gjenerose dai valôrs fondants di un popul e des sôs radrîs. La ~ e je piçule fra lis bestis (Bibl-FidiSirac). aerosol [aero's‫כ‬l] f FIZ. aerotraspuartâ [aerotraspuar'ta:] tr prepeljati z letalom. al è un ~ di fat dejstvo je. letalstvo f. GRAM afermativen. aeropueste [aeropuar'ta:l] f zračna pošta. afamâ [afa'ma:] tr → famâ. mi àn disvoiât ~ dai miei lavôrs. aerostatiche [aero'statike] f aerostatika f. aferent [afe'rent] ?? professors aferents . posel m. ~ internis notranje zadeve. cence dubi (Pa/lenghe). -iche adj MED afazičen.. aes 17 di sabide 13 ducj in place a Udin! . afetuositât [afetuozi'ta:t] f prisrčnost f. afelij m. afan [a'fan] m težko dihanje n.. epûr al jere un omp prudent. distrigâ un ~ izvesti nek posel. atmosfera f. apont. aerovie [aero'vie] f zračni koridor m. afetuosementri [afetuoze'mentri] adv prisrčno. ljubeznivo. nepošten trgovec m. ma cuei la polente al jere za un ~ seri. pritrditi. ~ civil civilno letališče. zadeva f. -ive adj 1. namen m. (SiF 02/1) afermative [aferma'tive] f JUR potrditev f. pritrditev f. nol è apene metût in salf l’~ / che al capite un dotôr in chirurgjie 5. muka f. afermativementri [afermative'mentri] adv trdilen. afetuôs [afetu'o:s]. afetivementri [afietiva'mentri] → afietivementri. aeroreatôr [aerorea'to:r] m aeroreaktor m. afetivitât [afetivi'ta:t] f → afietivitât. afaron [afa'ron] m velik posel m. Tal cjadalan di fondazion dal ~ militâr merecan di Davian. špekulant m. zadihanost f. afirmacija f 3.

~ che e sa di integralisim. afrescjist [afres'qist] m ARS freskant m. afidabil [afi'dabil] adj zanesljiv. afon ['afon] adj brez glasu. no podeve fâ ~ ni suntun miedi e ni su altri personâl sanitari. za fa 2 agns. aflizion [aflitsi'on] f žalost f. zakupnik m. dulà che amôr e ~ si incrosis un cul altri. afietîf [afie'ti:f] adj 1. afrescjâ [afres'qa:] tr ARS poslikati s freskami. oddajati v najem. mučiti. (Bel) 2. afositât [afozi'ta:t] f soparica f. Pai obietîfs pui grancj si scuegnarà fâ ~ su lis autoritâts publichis (Pa). naval m. la funzion di riclamâ chê trimende realtât storiche. afni ['afni] m KEM hafnij (Hf). in plui il progjet des bariduris pare claps al varà di vignî disvilupât secont de teorie de ~ (“Reliability Design”) (SiF 03/4. (splošno) uspeh m. afirmâ [afir'ma:] tr (po)trditi. (La 05/12). izročanje n. uresničitev f (potrjuje se. afietosetât [afietoze'ta:t] f prisrčnost f. naval m. ~ m najemnik m. par virtût. che al veve un sens afirmâsi come latins o romans (La). dajanje n. ostriti. ~si refl zanesti se. par chel che al sarà. alc zanesti se na koga. cemût che si à dite dai afgans. afezionât [afetsio'na:t]. afonija f. Afganistan [afganis'tan] kr. čuten. cjamare di ~ (Sg) najemniška soba 2. Se i patriarcjis venezian a vessin vût un fregul di ~ pe lôr glesie (Natisone/furlanis).. najemen. zaupanja vreden. FIG izostriti. (Bel). par inteligjence. african [afri'kan] adj afriški. naklonjenost f. zakup m. afietivitât [afietivi'ta:t] f čustvenost f. presi di ~ ljubiteljska cena f. nagnesti.(La 04/11). aflizis. cjapâ ~ par un čutiti nekaj za nekoga. afirmazion [afirmatsi'on] f potrditev f. a un film di fantasie. najeti. la partecipazion plui alte si le à vude a Premariâs (Onde). afidament [afida'ment] m 1. v volitvah). i talibans no son araps. afituâi. vuere dal ~ afganistanska vojna. Il trafic des feminis che a vegnin dal Sudest asiatic al smire l’Americhe dal Nord. afektivno. Une tiere uniche ancje par resons afetivis. . la preocupazion. pritrditi. → contindi. množica f (ljudi). Daspò da lis aflatossinis a son stadis scuviertis une vore di altris micotossinis (SiF 02/1. ma il ministri cumò al è masse impegnât a fâ concorince ai “marines” merecans te vuere dal ~. (Pa 04/06). nagnjenje n. aforistic [afo'ristik]. prijateljski. KEM afiniteta f.). afidâ [afi'da:] tr zaupati (komu kaj). ~si refl 1. di tantis fameis. afolament [afola'ment] m gneča f.(Pa 02). oddati. -ade adj nabito poln. e nô oms o sin incuilins. (Natisone/miti). so afezionât colezionist. 2. (SiF 02/1).. ~ Afgan Afganistanec m. vê ~ par nekaj/ nekdo biti nekomu pri srcu. zaupanje n. afolâ [afo'la:] tr napolniti. I organizadôrs a consein di sielzi i dîs di vore pe visite. vzeti v najem. par viodi se tra i doi si podeve cjatâ cualchi ~. Si è rivâts al procès no parvie dal lôr rapuart ~. ~ m pritok m. p aflizût in aflit [-'it]) tr (u)žalostiti. navezan. PSIH afektiven. afonz [a'fonts] adv → fonz. (t. množica f (ljudi). (BelAlci). L'~ al è circondât di monocromiis cun senis de creazion di Adam e di Eve e dal pecjât origjinâl. najemati. par ubidience e ~ . . teorie de ~ teorija zanesljivosti. soparnost f. aforisme [afo'rizme] f izrek m. privržen. afinâ [afi'na:] tr 1. (Pa 2002). La cuantitât di FB1 e je stade misurade cuntun sisteme comerciâl di cromatografie di ~ (Fumitest Vicam). pritrdilo n. al à aprofitât Triest che. “Ararat”. trpinčiti. podpreti. pritekanje n. naostriti. afiliazion [afiliatsi'on] f JUR afiliacija f. a cjase di Alberto Della Ragione. afitâ [afi'ta:] tr 1. ma a son indoeuropeans. žalovanje n. fâ ~ sù cdn. sorodnost f. (Scf). zvest. kaj. (Pa 04/07) afresc [a'fresk] f ARS freska f (na presno slikana podoba). afiet [afi'et] m čustvo n. afluent [aflu'εnt] adj pritočen. zagotovilo n. aforisim [afo'rizim] f → aforisme. udeležba f (npr. strasten. izročanje n (zneska ipd. La pluralitât des lenghis no inderedie l'~ di un Impêr universâl unic (Pa). -iche adj aforističen. brusiti 2. afonie [afo'nie] f MED brezglasnost f. jedrnat. Te Bibie Diu al diclare che la tiere e je sô. Dal rest purpûr il regjissêr Atom Egoyan al à afidât. altri sistem par ~ la capacitât critiche dal frut (Pa). 31-45). al à superât i ultins intops par ~ cun fuarce la sô primazie. potrditi se. čustven. aforistichementri [aforistike'mentri] adv aforistično. (La 05/7) afidavit [afi'davit] m JUR afidavit m (garancijsko pismo). afossament [afosa'ment] m izkop jarka. prijaznost f. duhovit. tal so cjalâ ~ . sorodnost f. par sconzurà afolaments discomuts. aforizem m.afezionâ [afetsio'na:] tr spoprijateljiti. aflizi [a'flidži] (afliç [-'it∫] / aflîç. di passaç (Pa 06/1). afituâl [afitu'a:l] adj najemniški. dafonz. uresničuje se). ~ definitîf dai lavôrs a la imprese "Alpe Costruzioni Srl" di Udin. potrdilo n. ljubezniv. 47-59). 2. FIG) podobnost f. poistovetiti se. e ~ dal fiort une vore font di Bra Viken (CoUd). → fin I. vzbuditi ljubezen. Un om di Dolegnan al leve a menâ l’~ al paron che al stave a Puçui. dongje Gjenue. (Pa 02). dotok m 2. pridobiti (koga). bridkost f. ljubeznivost f. che al à stimât plui di 7 mil vitimis te vuere afgane (Pa 03/11). nagnjenje n. (Pa) Afgane [af'gane] f Afganistanka f. afliç [-'it∫] / aflîç. afiniteta f 3. equilibri e cussience madure (Pa 03/2).i m Afganistan m.(CoUd) 2. afgan [af'gan] adj afganistanski. afietivementri [afetive'mentri] adv strastno. a fin che [afin'ke] co da (bi) (namenilno). nežen. izpopolniti. vê in ~ alc. v zakup. (Pa) afolât [afo'la:t]. afluence [aflu'εnt∫e] f 1. Ultims par cualitâts pastorâls. ljubezen f. afinitât [afini'ta:t] f 1. l’~ di une intiere valade. afektivnost f.. malaiìis che a aflizin la umanitât. afit [a'fit] m najem m. zagotovilo n. afirmâsi [afir'ma:si] m udejstvovanje n. čustveno. aflatossine [aflato'sine] m KEM aflatoksin m. -ade adj vdan. chel furlan. olmant la mancjance di cualsisei limit. (CoUd). afidabilitât [afidabili'ta:t] f zanesljivost f. simpatija f. afietôs [afie'to:s] adj prisrčen. nežnost f. fintremai cuant che al torne a Rome tal '44. Par chel che al inten la ~ al vôt. che al vîf la dimension de ~ cun discrezion. jamstvo n. izboljšati.

Jo o fasei une arcje di ~ (Bibl. i vôi sbeleâts e ~. si viôt che al à di vê plene la cjanive di scjaveç e di agarolis. -ade adj LING sun ~ zliti glas. (bolj običajno agaçon) (močna) rosa f. (SiF 03/4. (Bibl-Apoc). čarovnica f. afte ['afte] f MED afta f (vrsta ustnega ulkusa).) izrez m (na obleki). bistvo n. agamičen. Al è stât presentât a Rome il rapuart anuâl sul stât des aghis balneabilis dal stât italian. jarek m. al vûl dî che il bocâl par umiliâ l’agadorie no ti mancjarà → garat 4. morje ipd. limfa f. vê in bocje l’~ skomine imeti (po čem) 2. di pôc a vevin tirât dentri la ~ (MazzonIol) 2. Afroamericane [afroameri'kane] f Afroamerčanka f. ~ m African Afričan m. plene di pins maritims e parfìn une fontane di ~ risultive. dežek m. ta cjase mortuarie (sf). izdolbina f. golt m. Bepo cence suspiet a’la viôt / e ~ fra tantis la crôt. -iche adj BIOL nespolen. dulà che frute o mi bagnavi tra i siei claps inte sô ~ sclete (Natisone/furlanis). aghis balneabilis vode primerne za kopanje. tok m (vode). podopo al è di paiâ la locande. passâ la ~ 5. al jere stât lui. ~ basse oseka f. agace [a'gat∫e] f BOT (t. poce di ~ mlakuža f. Jo o voi indenant a piturâ l'~. Afrocubane [afroku'bane] f Afrokubančanka f. agagn [a'gañ] m krč m. ~ di narant oranžada. 73-84). FIG (šalj.deuteronomi) 2. premočen. -ache adj spolno dražljiv. izžlebitev f. il filistrin. tirâ dentri la ~ vodo napeljati v hišo. → scjaveç 2. korito n. greben m. afriški. ki se kujajo (zaradi slabega vremena). → dituart. lis deitâts in muse dure / i agarûi al fogolâr dame. pršavica f. agate ['agate] f → aghite. (BrLi).it/archivio/notizie1pag/64. -ose adj voden. ~ muarte tiha.i f → Aghite. voda f (jezero. afroamerican [afroameri'kan] adj afroameriški. vila f. cena (Pa). Agamemnon [aga'memnon] os.htm) agaragar [a'ga:r] m KEM. agadiç [aga'dit∫]. lis cuais no van simpri par chel ~ ne gre vedno vse gladko. aghis teritoriâls teritorialne vode. vodna vila f. aftôs [af'to:s]. agaç [a'gat∫] m 1.i f Afrika f. vila f. afrocuban [afroku'ban] adj afrokubanski. letoviščarji ob ognjišču. vlaga f. africanistic [afrika'nistik]. soteska f. ~ corint tekoča voda. afro ['afro] prvi del v zloženkah afro-. vlaga f.htm). passant par ~ 3. agamie [aga'mie] f BIOL nespolno razmnoževanje n. Afrodite [afro'dite] f MIT Afrodita f. bivanje n. ~ risultive studenčnica. reka f. agaçon [aga't∫on] m (močna) rosa f. agane [a'gane] f MIT nimfa f. potok m. afront [a'front] m napad m. afrometer [a'fr‫כ‬meter] m afrometer m.). il morâr. agarizât [agari'dza:t] ?? Invezit doprant tampons di teren agarizât e piçulis modificazions dal aparât. africât [afri'ka:t].com/nuova_pagina_2. -ice adj voden. al jere compagn dal diaspro e de ~ rosse. odtočna cev f. FIG (šalj. ~ misclice slana voda. cologne) KEM voda f. agaç) akacija f. voda f. (praxisfriuli). tal fâ l’agadorie par gjavâ l’umiditât dal mûr che al veve çoncjade la lidîs maestre di chel len 2.. ~ m Afrokubanec m. termalna voda f. aghe ['age] f 1. ma e fo ancje obleade a sapuartà che tra Fiume. agamija f. agarole I [aga'r‫כ‬le] f 1. obiskovalec m toplic. spolno dražilo n.) goltanec m. FIG voda f. a Catanie (La). na tej in oni strani Tilmenta. lis agarolis. ~ alte plima f. i goloseçs 3.. Cuissà che nus capiti d’incuintrâ une Agane” mi diseve ridint. ~ m afrodiziak m.Lis Aganis a son lis striis che a stan tai çondars su la aghe dal Citon. agadôs [aga'do:s].(Pa). agan [a'gan] m → vagan. che a son elements vivûts te nestre realtât. → agarûl. Za fa cualchi mês. jarek m. (raz)žalitev f. razor m. robinija f. ~ sclete čista. prime di sposâsi a dedicavin la proprie pipine a la dee ~. agamic [a'gamik]. ~ te pupule krč v meči. Agate ['agate] os. kava ipd. (mediacastions. hudournik m. izvarek . (vino) pátoka f.i m MIT Agamemnon m. ~ frescje sveža voda. ranitev f . africanistiche [afrika'nistike] f afrikanistika f. Il sun ~ palatâl sort (Il sun des peraulis talianis cinema.. Tal doman a soi lât a tirâ le ~ sante a mê sûr. 31-45). najada f. i gustâs lis cenis. -ose adj MED aftozen f. daspò l'~ dal ciment. agaçâl [aga't∫a:l] m → surtum. (O) 4. moker. ~ glaçade snežni metež. neizkvarjena voda. mirna voda. La stradele. Ma dilunc un piligrinaç al sepulcri de martare ~. li dal Conservatori o vin organizât dai ’seminaris sul repertori musicâl ~ vierts pal public (Pa). (Pa 03/5) 3. la palade. afrodisiac [afrodi'ziak]. obiskovalka f toplic. ~ sante blagoslovljena voda. BOT (bolj običajno agace) akacija f. (Pa 02). I sistemis plui cognossûts pal tratament des aghis refluis a son i procès a pantan atîf. agarole II [aga'r‫כ‬le] f letoviščarka f. al è stât pussibil concentrâ i propagui (SiF 02/1. agadorie f ) m 1. movi lis aghis sul cont di une cjosse Si capìs che a Triest il parlamentâr no si è riscjât a movi lis aghis sul cont di une cjosse fate a pueste par scjaldâ il lat de fassistarie di ventilà. agave ['agave] f BOT agava f (Agave). sokrvica (bolj običajno aghiç) f. aghis refluis odpadne vode.chel des feminis africanis al è destinât in Europe. agarûl [aga'ru:l] m letoviščar m. grlo n. robinija f (Acacia). Fer achì suntun pît o cjali cence mans ~ muarte ~ fuarte vuarbe platade (lacomugne). ~ m Afroameričan m. Afriche ['afrike] kr. ~ di limon limonada f. jarek m. pijača f (mleko. afroasiatic [afroazi'atik]. In fevrâr il soreli al va par ogni ~. BIOL agar m.). ~ pudie žveplena voda f. dicà dilà da la Aghe levo in desno Tilmenta. (t. Africane [afri'kane] f Afričanka f. mezga f. (bolj običajno aghegole) pršavica f (dež). chel rapuart di armonie cun nô e cul mont che nus covente plui che no la ~ di bevi. menâ il cjâr par ~ hoditi kakor pes okoli vroče kaše. (Pa 04/07). agâr [a'ga:r] m (redko) brazda f. afrikata f. Triest e la cueste furlane (aghis teritoriâls venezianis) (Natisone/furlanis). grlo n . vlažen. razpoka f. moker. vdrtina f. agape ['agape] f REL agape f (obredni obred prvih kristjanov s pogostitvijo revnih). iche adj afroazijski. agadorie [aga'd‫כ‬rie] f → agadôr. (infoanziani. agadôr [aga'do:r] (t. un grop di associazions impegnadis in ~ (Pa). agadin [aga'din] m 1. ~ di bevi pitna voda. -iche adj afrikanističen. ~ plovane deževnica. su la rive dal Tiliment. patatis agadacis. agaragar m (želatina iz alg). e torne a ripiâsi e si rimpine cuntun pas plui lizêr (Natisone/furlanis).

(ProvBr). la ~ cidine e fâs la gran ruvine tiha voda bregove dere. ~ pesante težka voda. mezga f.. terpentinova esenca. sejo). ažure. 2. spraviti se na tekoče. ukrepati. -ade adj 1. agjornât [aăor'na:t]. agjevolâ [aăevo'la:] tr 1. podružnica f. agjende [a'ăende] f 1. cuintri ~ FIG proti toku. butâ ~ sul fûc vodo na ogenj vreči. agjografie [agjogra'fie] f REL hagiografija f. pisec življenjepisov svetnikov. BOT limfa f. ~ nanfe ekstrat iz oranžnih cvetov. hitro prilagodljiv. zastopnik m. ažurirati. agjitazion [aăitatsi'on] f 1. aghedivite [agedi'vite] f žganje n. agenda. sok m. netâju dai strafaniçs e des sprofumadis dai storics e dai agiografs. posodobiti. vznemirjenost f. (Sg) 8. (lacomugne). onis e. živahno. agjis. seč m. snov f. preložitev f. jessi resident (CoUd). (Pa). stavka f. agjilmentri [aăil'mentri] adv okretno.// < neolat. -iche f REL hagiografski. mokrota f.(Ta). mezga f. beležnica s koledarjem. salte fûr un ~ pestilenziâl. agnel [a'ñεl] m jagnje n. faktor m. prilagoditi. bencin m. cjatâ l’~ pascâl (carn. policaj m. e che si spostin ~ tra la realtât cognossude e che virtuâl des . FIG splošno ime za starejšo žensko. le â onzude di ~. -ade adj z olajšavami. ugoden. poslovalnica f. razburkan 2. dut intune ~.[aăeti'va:] tr → adietivâ-.// < lat. bister. vznemiriti. odgoditev f (npr. spraviti na tekoče. ~ atomiche dal “Onu” atomska agencija ZN. lâ cuintri ~ FIG plavati proti toku. agjografic [agjo'grafic]. agjent [a'ăεnt] m 1. lajšati 2. → sgnape. tvar(ina) f. agent m. dejavnik m. POL agitacija f. posrednik m. f Agata f. prodajalec m. prilagajati se (času). 3. ametist. znoj m. tekočina f. cussì di rivâ a vê un contat plui ~ cui intervistâts (SiF 02/1 ) agjilitât [aăili'ta:t] f 1. FIZIOL voda f. E l’arbul al butave fûr il so ~ (Mar) 2. razburiti se. (CoUd ). Il dsRNA come ~ causâl de ipovirulence. nastopati. pretresati. delovati 3. a son propit lôr chei che a mostrin plui grande ~ e flessibilitât mentâl tal imparâ lis lenghis. okretnost f. ~ di bonodôr parfum m. Agjenzie di informazion obveščevalna agencija. agjevolazion [aăevolatsi'on] f olajšava f. ~ cologne kolonjska voda. Te tjerce: opal. a gambiave colôr parcè che sot al coreve l’~ come sanc 3. (SiF 03/4. agjevolât [aăevo'la:t]. lassâ che la ~ a cori pal troi. agjetivâ. ažuriranje m. aghite ['agite] f MIN ahat m. agjitadôr [aăita'do:r] m agitator m. agjenzie [aăen'tsie] m 1. ~ che a côr no puarte sporc ??. razburjenje n. nemir . Mê ~ a no veve pipines come chês di vuê (sangiorgioinsieme) 2. (Bibl-Esodo). biti na tekočem. dopolniti. (Pa 06/1). dut sot ~. vzburkati. FRAZ meti ~. (SiF 02/1) agjitâ [aăi'ta:] (o agjiti) tr 1. agjitabil [aăi'tabil] adj FIG občutljiv. al bastave il bonodôr di pan fresc par fâ vignî la ~. 9).) srečati/ najti . uren 2. agjetîf [aăe'ti:f] m → adietîf. agjî [a'ăi:] (agjîs. -ade adj 1. (Pa 02) “Agenda 21”. nemir m. vznemirjenje n. O feveli de Rerum Novarum (1891) e des edizions agjornadis. razburiti. agjissis. agjornament [aăorna'ment] m 1. urnost f. razgibanje n. prepoten. pomoč m. ravnati. si pues domandâ la concession de tessare di traspuart ~ a trê cundizions: 1. pretres m. FIG živahen. ~si refl (po)tresti se. izpopolniti. TEAT igrati. pomagati verifichis indiretis o ~ verifichis diretis.. dobro obveščen. mahati. agjornâ [aăor'na:] tr 1. l’~ causâl dal cancar dal cjastinâr. (manj običajno gnagne) teta f. aghiç [a'git∫] m 1. dnevni red. FIG vlaga f. (SiF 02/1) 2. dnevnik 2. pot m. agencija f. Si à podût cussì fâ un belanç sui prins trê agns di funzionament di chest regjim di ~ che al interesse i automobiliscj de nestre regjon. stresti se. Salacôr parcè che Francesc a an rivât a dumiesteâlu. La galarie e ven scuindude tra altris fabricâts ai ispetôrs de “Aiea” (l’~ atomiche dal “Onu”). Aghite ['agite] os. scalnica f. spandi la ~ scati. jessi in brutis aghis znajti se v neugodnem položaju. agens m. odgoditi (npr. dopolnjevanje n. protestno zborovanje n 3. Al si sentave sul çoc o su la plante apene taiade. dopolnitev f 2. razburjen 3. curiose e cuintri ~. agjitât [aăi'ta:t]. informacijski urad. del(ov)ati. razburkati. živahnost f. fâ vignî la ~ in bocje komu delati skomine. (SiF 03/4. la leterature pai zovins. trgovski pomočnik m. (Bel). ~ causâl MED vzročni dejavnik. 2. aquavitae aghegole [age'g‫כ‬le] f pršavica v: fâ vignî la ~ sliniti se po čem. bistrost f. MUZ agitato. O publichìn la interviste che la ~ di informazion dai ladins dolomitans (Pa 03/8) 2. agitacija f. agjil ['aăil] adj 1. razgibati 2. parvìe che al veve agjît par legjtime difese (Friulinelmondo) 2. vlažnost f. močno poželiti kaj. (po)tresti. gibčen. 13 te cuarte file: aur. in ce pîts di ~ che o sin v kakšne vode smo zabredli. Quadragesimo Anno (1931) (Bel). pretresti.lci) aglutinazion [aglutinatsi'on] f LING aglutinacija f. PROV La ~ e il fûc a stan in pôc lûc . cenonê da un negozi il prin ~ . ~. dut passât par une cjalade militante. stresti 3. a vuarî des aghis di stomi 7. agjetivazion [aăetivatsi'on] f → adietivazion. . A rustirin l'~ di Pasche sul fûc (Bibl-Cron). urin m. bêçs come ~ F denarja ko dreka. strasten. vihteti. almancul tes agjografiis tradizionâls. izpopolnjevanje n. drugače kot večina. devterijev oksid D2O. seje). o salocor di cualchi malade magari par lâ a spandi la ~ (lacomugne) 9. (JM). Plui che un agjent imperiâl mi someave un cjaçadôr di misteris. ~si refl strokovno se izpopolniti. cui braçs crevâts de fadie. p agjît) it 1. dut in ~.i. telesnost f. okreten. un esorcist o un strion. 4. a patissin la scjarsetât di aghe potabil par meti in vore i principis stabilîts de “Agjende 21”. agjograf [agjo'graf] m REL hagiograf m.. filiala f. TRG nameščenec m. preložiti. sokrvica. FIG gnoj m. opravnik m. učinkovati. I siei temis a son stâts la resistence. ščuvati.m. ancje midiant colegaments informatics e telematics (Provincia).. In grant secret al sta par jessi completât a Arak l’implant di produzion de ~ pesante (Pa 06/1) 6. tignîsi agjornât ostati. un fornel di ~ naprava za žganjekuho. agenda. il rock. razgibati se. življenjepis svetnika. come se cirî lis feradis dal benandant e il fat di no cjatâlis al fomentàs la sô ~ (Mar) 2. agent m. il balon. dut in ~ popolnoma premočen. nemiren. opazolavec m. 9). lâ ad ~ cul zei vodo v morjo nesti. gibčnost f. agne ['añe] f 1. agencija f. preglednik m. a vedin rivât a scridelî la “uficialitât” de interviste. vznemiriti se. ~ di rosis. vznemiren. A mieç sium si sprofondin tal ~. agherase [age'raze] f KEM terpentinovec m. ažuriran. spretno.

poslabšanje n (npr. Consorzi ~ kmetijski konzorcij. ai 17 di Jugn al è stât elet Dean de Facoltât di Agrarie de Universitât (SiF) 2. janjka f. tant la machine lu stave partant ator ~ (Ta). leta in leta. stât ~ agonijsko stanje. politična). l’~ custodi angel varuh. agradî [agra'di:] tr blagovoliti. (Pa) agnulut [añu'lut] (demin. (Pa 05/05). čislati. agonic [a'g‫כ‬nik]. HIST agon m. združiti. (Bel). un ~ di prin sium angel dobrote. chest regâl o viôt za che lu agradîs. leta in leta. scuele di paruchîr e magazin (CoUd). ~ al è stât ancje il fondadôr de Union dai Scritôrs Furlans. JUR poostriti. privoliti. kopičenje n. priznati. dolga leta. odobrenje n. ~ adj JUR obtežilen. (t. agressîf [agre'si:f]. povečanje n. (CoUd). dobrodošel. par prudelâ la riforme agrarie (Pa). tekmovališče n 2. che e je une robe vergognose. všeč. ki ima na vrhu nagrade. sicu sacrifici intîr e une ~ di anade cence taris. blagovolitev f. agnosticisim [añosti't∫izim] m 1. agora f. Agnul ['añul] os. In cjase al regnave l’odio pai predis e l’~ o indiference. cu la sfide direte de fole tal ~ popolâr.(lacomugne) agressôr [agre'so:r] m napadalec m. cetantis casarmis e ancjetancj grebanos dal “Demani militâr” a son daûr a passâ in dite ae Regjon Friûl-VJ e ai Comuns. Agnês [a'ñe:s] os. → Engjadine. agrât [a'gra:t]. politična). m (IT Angelino). boj m. (Pa 04/03) agravece [agra'vet∫e] f naložitev f. neopredeljen (verska. (IT Agnese) Neža f. sicu sacrifici pal (Bibl-Numars). dobro. agregiranje n. vê ~ (manj običajno savê ~ ) biti hvaležen. agresor m. realtât agrarie kmetijska stvarnost. pa la cuâl nissun gjerarche o gjerarcut al acetarà che un laic cence autorevolece. agravât [agra'va:t]. spoštovati. che i insiums nus disin alc di impuartant sul cont dai nestris istints (ses. tekmovalen. e cu l’~ imperdonabil (Bel). cul contrast. neopredeljenost (verska. Il Friûl al varà di jessi ~. o dal bosc dal amì agricultôr o compradis intune see o intune ~. Zuan Batiste Cavedalis al studià a San Vît. ma al è il stomi che lu sburte a ~ la ombrene. spojitev f. odobriti. povečati. -ide adj prijeten. potrditev f. agnolot [año'lot] m (it. obremeniti.it/SAgnes/santa. E l’~ al varès di vê il so rituâl cul stes dirit de fede. ljub. zvišati (kazen) 2. (BrLi). Si sa che une ministrazion provinciâl no po risolvi ducj i problemis. Lis peraulis di ~ dal arcivescul di Udin. agrari [a'grari] adj poljedelski.(Pa) agressivitât [agresivi'ta:t] f agresivnost f. Difat il sacrifici plui agradît a Diu al è l'amôr concret viers il prossim (Ponte) agrafie [agra'fie] f MED agrafija f. agravament [agrava'ment] m 1. (CoUd). se al vûl vivi di riflès. biti zavezan.. ingrumâts e agravâts ta chescj ultims agns. napadalen. al è un groput di cjasis vecjis. gratis. naložba f. KEM agregacija f. PROV I fruts e i cjocs e àn simpri l'~ custode cun lôr (proverbifriulani). agrarie [a'grarie] f 1. sprejeti. chê code no va su chê ~ to s tem nima nobene veze. dolga leta. od agnul) m angelček m. (La 04/4). agresija f. kmetijstvo n. i.) KUL testenine z mesnim nadevom. pandi un/l’~ zahvaljevati se. tu eno z drugim nima nič.zelo prijaznega človeka. agratis [a'gratis] adv zastonj. propit par rapresentâ dut l'~ dai citadins dal prin al ultin (Sclese).. bolezni).) angel m. agregazion [agregatsi'on] f 1. ~ m agnostik m. la cognossince de realtât plui cu la compulsazion dai libris e cu lis discuisizions fra i esperts che cul contat. poljedeljstvo n. agns e ~ mnogo leta. plens di un dolç romatic. agnorums [a'ñ‫כ‬runs] [a'ñ‫כ‬rums] mpl mnogo leta. Come lui cuant che si jere agregât ae »Garibaldi« (PauluzzoN). FIG tekma f. lâ vie cui ~s Agnulut [añu'lut] (demin. kmetijska trgovina. (Mar) agradiment [agradi'ment] m zadovoljstvo n. agonâl [ago'na:l] adj ŠP. fatis su une vore di ~ in daûr.(Pa).i. agnelade [añe'lade] f belato di petto. un agnel di anade cence taris. di dut chest us varai ~ . agose ['agora] f ?? Jo o rivai a viodi chê ardinte saete dal zovin Cupît disfredâsi ai virtuôs rais de agose lune (ShW) agorafobie [agorafo'bie] f PSIH agorafobija (strah pred odprtimi prostori). ~si refl poslabšati se. POL) združitev f. agrafe [a'grafe] f krempelj m. ceniti. agnostic [a'ñostik]. E je une ~ tai confronts de famee de bande dai “mass media”. kmetijski. calaran lis agravecis / il cumierç al flurirà agregâ [agre'ga:] tr pridružiti. agon [a'gon] m 1. agravant [agra'vant] m JUR obremenilna okoliščina f. Agnule ['añule] os. viers chel soreli che cumò i somee crût dal par de aghe. .i m ??(IT Angelo). -ade adj poslabšan. od Agnul) os. agonie [ago'nie] f → agunie. che a vegnin dal zardin o dal ort di cjase. Pietro Brollo (istitutopiopaschini) agradît [agra'di:t]. FILOZ agnosticizem m 2. Facoltât di Agrarie agronomska fakulteta. che di sigûr nissun al sa cuant (joannis). vôs buine sevi di consolâ che di contestâ te realtât agrarie furlane (La 04/3). l’~ de pâs angel miru. lepo sprejet. ~).. obtežiti. Tai agns e deventà sede dal Consorzi Agrari Provinciâl. un cjap di agnolessis / devotis di Marie. obremenilen. agnul ['añul] m angel m. ~ m hvaležnost f.htm) agnolesse [año'lese] f REL angelica f. riforme agrarie agrarna reforma. poostritev f 2. Lune lunete sierade in cjamerete l'~ a sunâ la Madone a predicjâ il Signôr (sangiorgioinsieme). Dopo agns e ~ di cjacaris. toplo. un regâl dai plui ~s. davek m. E je une cualitât di agnolots. -iche adj agonijski. Il lôr steme: un diaul ros che al svole ~ sul fonts celest dal cîl. rad videti. -ade adj hvaležen. hvaležen. la gaudie de passude agnele [a'ñεle] f jagnijica f. di ~ Marie Diana di Udin. zahvalen. I autôrs a pandin un ~ a ducj chei che a àn judât par chest lavôr (SiF 02/1) agravâ [agra'va:] tr 1. FILOZ agnostičen 2. brezplačno. FIG il pâl dal ~ plezalni drog. sprejet. ugajati. (Leng). HIST agonalen. -ive adj agresiven. agnorum [a'ñ‫כ‬rum] m pl → agnorums. ljudska skupščina f (v Atenah). odobravanje n. .i. (ž. stâts di ~ agregatna stanja. f Angela f.(Bel). agression [agresi'on] f napad m. napadalnost f. agora ['agora] f HIST trg m. jessi ~ biti hvaležen. bons. La cuestion e fo puartade in Assemblee e par votazion e fo decidude la ~ di Vignesie al ream di Carlo Alberto. ma la tradizion di fâ fieste cun solenitât a Sante ~ (rotec. -iche adj 1. obremenje. (GP) 2. z veseljem sprejeti.

gambiâ l’~ zamenjati okolje. (Pa). agroambientâl [agroambien'ta:l] adj ?? jutoris pai inviestiments inte aziende agricule a conduzion feminine. klen m (Acer campestris). cun gran ~ na veličastni način. nassût a ~ tal 1931.fvg. aiaron.i f Haag m. su lis detignudis maris. arija f. setôr ~ kmetijski sektor. v nič. pôi e aieressis che a slargjin il lôr ombrenûl. Firme a Lussemburc e a La ~ dal At unic european cun che i dîs Pais membris (retecivica). aiarat. (Furlanist). ài ['ai] (t. dâsi ~ delati se imenitnega 5. ja: “vêso capît?” “aì” aiade [ai'ade] f česnova omaka f. velika gneča.. smrtni boj. aiar II ['aiar] m BOT 1. (La 06/1). Claupa e je intun lûc cetant interesant par un svilup ~ (taicinvriaul).. ~ intensive intenzivno kmetijstvo. il cjâf. lâ par ~ iti po vodi. agunistic [agu'nistik]. ~ consumât slab zrak. ~ di lôf čopasta hrušica (Muscari comosum). (Pa 04/02). la cjavace dal ~ . sunin li Aimariis. za bibliotecari a Nova Gorica (La 06/9). malâts di ~ oboleli za aidsom. aiarat [aia'rat] m PEJ od aiar. . E3 od vê. de aghe . poljedelstvo n. (scuolamediamortegliano). → vint 3. agro. veter m. O sin par strade pal ~ dal Levan (Leng).. javor m (Acer pseudoplantus) 2. câs di ~ primeri aidsa. cence un fîl di ~ (bassafriulana). ~ paisan podeželjski (kmečki) videz (človeka). mangjâ ~ FIG razjedati se (biti premalo poštovan). lep 3. Dipartiment di Biologjie e Economie Agro-Industriâl. ~ salvadi vinograjski luk (Allium vineale). aiarôs [aia'ro:s] adj 1. agriturisim [agrotu'rizim] m kmečki turizem m. Dopo dîs di cjaminâ e dopo 600 chilometros di ~. Aie ['aie] kr. obl.pdf) 2. E3 ž od vê . and’è passât ~ parsore dai cuvierts veliko časa je minilo. jutoris agroambientâi. aiar I ['aiar] (redko aer) m 1. indenitât compensative (Pa 03/4).i m BIBL Agripa f. -iche adj nanašajoč se na kmečki turizem m. aì [a'i] adv (redko) da. La Italie e à un “Albo dei prodotti di montagna” par promovi il setôr ~ des monts. BOT česen m (Allium). viden. jessi in ~ biti v agoniji. agrest m → grest. poljedelski” sln. ma un ~ al soflave net aiaron [aia'ron] (akreš. agonìa ’boj’. Marijan Brecelj. MUZ napev m. 69-81). agronomie [agrono'mie] f nauk o poljedelstvu. ANT igralec pri starih grkih. il soreli al regalave tocs di place e cortis aiarosis di puartis [di portici] a l’ombrene sigure di sè aide ['aide] int hajde. mi soi scussât une ~. ma l’~ des Cavennes al è un ~ di salût je zdravo podnebje (zdrav zrak). agri. Ma in timp di slargjade modernizazion. -iche adj tekmovalen.. Il piçul ~ nol ten la blave a cjase sô. ah ['a:] int ah! ahi ['a:i] int joj! ai ['ai] art a + i: nol è indreçât dome ai furlans (Pa) ai ['ai] E1 od vê: dai films che o ai viodût od filmov. jessi dut in ~ biti vse na nogah.. (Pa 04/02) Agripe [a'gripe] os.it/istituzionale/ giunta/allegati/friulane. FIG) ozračje n. Aimariis [a'ine] f nevihta f. vihar m.. (Onde). ajde. agronomska znanost. sul ~ dolç e amâr di une vilote. agricolture [agricul'ture] f → agriculture. dulà che ancje il setôr ~ nol po fâ plui. (SiF 03/3. arisel. poljedelski” sln. veter m. aiarade [aia'rade] f sunek vetra. FIG zdolgočasen. Cemût aial tacât a interessâsi di Pasolini e par ce. poljedelski. (SiF 02/1) agriculture [agrikul'ture] f kmetijstvo n. Fra i interès dal Nestri si po zontâ ancje l’~. agronomija f. aie ['aie] vpr. agunisim [agu'nizim] m borbenost f (športna). angunie) f 1. leade ae capacitât ambientâl. ~ m 1. Duncje: in ~ intensive il cost di conduzion di un teren di 5 mil mq semenât cul mais al va a 460. agronim [a'gr‫כ‬nim] m agronom m. raskav. zračen 2. športen. agriagri ['agri] agre adj 1. No suna par il timp. vetrc m. (t. agrituristic [agrotu'ristik].i f Ajdovščina f. tal ~ libar zunaj. umiranje n. e ven mandade tal secjadôr de cooperative. lice n. obraz m. ailurofobie [ailurofo'bie] f PSIH ailurofobija f (strah pred mačkami). e al tire ~ di gambiament. A rapresentin une sorte di oasi ciprès drets. izraz m. Di in chê volte al 2004 i câs di Aids in Friûl Vignesie Julie a son stâts 431.(don).) agonistika f. come dongje un malât in ~ kakor pri bolniku v smrtnem boju 2. poljedelec m. (GP) agunie [agu'nie] (t. ~ ! si partis ! Aids ['aids] m Aids. na prostem. a rivarin a Cesaree il re ~ e Berenice (Bibl-Az).['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. zrak m. ~ o no ~ vût tuart? (Pa).mediateca-codroipo) 4. une grande ~ močan sunek vetra. a rivìn dongje un flum. ki sem jih videl. (Pasolini) aìne [a'ine] f ANAT členek m.// < gr. aiarut. kisel 2. (regione. agroagroalimentâr [agroalimen'ta:r] adj AGR agroalimentaren. obl. -iche adj agronomski. aiarìn.. puâr salvadi) m 1. videz m.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. robis par ~ stvari.45 euros. tecnologjiis agroalimentârs siencis tecnologjichis (inzegnerie. in particolâr i problems des inrigazions. spodleteti. Italie. dut il mont gnûf al zire ator di chest casselot discognossût. FIG muka f. siencis economichis e sociâls (Pa). (. tîr di ~ prepih.. gleženj m. od aiar) m močan veter. corompi l’~ odišaviti zrak. naveličan. aiarin [aia'rin] (demin. borbeni 2. aial ['aial] vpr. tecnologjiis agroalimentârs). ae cualitât dal ~.a son lis consecuencis causionadis de estinzion des carataristichis antropologjichis e spirtuâls tant tal grop dal ~ che intal grop dai osservadôrs . agricul [a'grikul] adj kmetijski. che no à pierdût il so sflandôr nancje in cheste stagjon di ~ (BelAlci)// < gr. Universitât di Udin. No come i gjornaliscj ducj entusiascj de prime direte di une ~ di un Pontefice. agonija f.(Pa). agrologjie [agrolo'ăie] f agrologija f. ki so šle po zraku. od aiar) m vetrič m. la incompatibilitât de detenzion pai malâts di ~.. e sarès stade une altre zornade di canicule e di un cjaldon. MUZ (s)peven. daspò al à cjacarât l’~ Enos Costantini agronomic [agro'n‫כ‬mik]. agraren. aiaresse [aia'rese] f BOT borov (Acer platanoides). na zraku. agricultôr [agrikul'to:r] m kmet m. izgled m. agunist [agu'nist] adj borben. aier ['aier] m → aiar. podnebje n. agunistiche [agu'nistike] f (gr. (Provincia) Aidussine [aidu'sine] kr. ailuros “maček” in fobos “strah”. Cualchi dì dopo. agroindustriâl [agroindustri'a:l] adj agroindustrijski. deriv. kmetovalec m. → vôl.

lat. (Cjargne) predvsem s pomočjo požirka žganja. albastri [al'bastri] m albaster m.i. sparniçât in planure. il frut al cjante deček poje. Il cîl clâr dal ~ al è cetant biel. des cimis des monts. (La 04/3). albanês [alba'ne:s]. Albanie [alba'nie] kr. pomagati. alberzâ [alber'dža:] tr prenočiti.) . albasie [alba'zie] f 1. beličen. dal spetacul.. e rivà une femine cun tun vâs di ~ plen di profum di nart rût . di Povolâr.i f Albanija f. od kasp. Alan [a'lan] os. alà [a'la] adv → lâ.i. alabardîr [alabar'di:r] m helebardir m. → Ti âl viodût nissun? (Sg). cuasi ~. prizadevnost f. ambicija f. ~ fals lažni alarm. ~ di mont (carn. ~si refl vznemiriti se. Albanese [alba'neze] f Albanka f. pod streho vzeti. sončni žarek. (ShW). 408). ma soi content dâ un aiût stant tal miò piçul paîs. pomoč m. albare ['albare] (t. il soreli al mole cualchi ~ albâl [al'ba:l] adj zoren. oholost f. m Alan m. (ud. → olnâr. aiudant [aiu'dant] m 1. il cjampanîl al jere cussì grant. tratant di fâi propagande ae citât de ~ (Pa). che vie pe seconde vuere mondiâl i abitants dal paîs a levin a parâsi li sot cuant che a sintivin a sunâ l’~. za al è ben salvâ la piel. albierc [albi'εrk] ) m prenočišče n. (BrLi) Albine [al'bine] os. al puedi tornâ a viodi a cricâ une ~ di libertât e di autoguvier (Pa). alabastrin [alabas'trin] adj alabastrn. ob zarji.). ~ blanc (carn. bradnica f. alantiasi [a'l??] MED zastrupitev s klobasami // od gr. Halani. iranskega ljudstva.(JM) alarm [a'larm] m alarm m. che par furlan si dîs (CoGonars). adjutant m. Alarì [ala'ri] os.i m Albin m.i m Aljaska f. catalane.i m So pari ~ e sô mari. ~ m BIOL albin m. Albanec m. âl ['a:l] vpr.. izv. dâ un ~ nuditi pomoč. hotel m. particolâr gjenar di ~. albespine [albes'pine] f BOT glog m. aroganca f. che al ten di vuardie il flum Judri. → olnâr di mont.. Alice Weiss. Cul ~ di Diu. e criche l’~ dani se. ošabnost f. alabastri [ala'bastri] m → albastri. al ['al] obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu E3 m. (Natisone). Albert [al'bεrt] os. L’altâr ~. alan [a'lan] m ZOOL doga f. alamârs [ala'ma:rs] mpl spletki (okrasne vrvce na krilu.airon [ai'ron] m ZOOL čaplja f (Ardea). i f (Prepot) Ibana f (IT Albana). bradničar m. e dai furlans. lj. âl ['a:l] m BOT (carn. zaim. Al à di ve plôt unevore in ~ (Natisone/furlanis) albar ['albar] m → albare. allativus m (na vpr. panika f: ma al zonte ancje che lis previsions di riprese a permetin di evitâ alarmisims. alatîf [ala'ti:f] m LING alativ m. vuluçadis tes lûs crevulis dal cîl su l'~. albade [al'bade] f sijaj sonca.)// < gr. Alani. pomočnik m. vznemirjati. te clime di ~ ros. kam?). sev. .(Bibl-Mc) albe ['albe] f zora f. -ade adj krilat. (O). ni di Atile (452). alaç [a'lat∫] (pl alaçs [a'lats]) m BOT ruševje n (Pinus mughus). pomagač m. albierghîr) adj gostinski. là che mê none Anzule e veve un ~ (Natisone/furlanis) alberghîr [albier'gi:r] (t. che za di un an a colaborin cui ~ de Calabrie (Pa) 2. -ese adj albanski. Albin [al'bin] os. -iche adj paničen. → jutori 2. ~ ros rdeči alarm. (Ponte).. alât [a'la:t]. tratâ cun ~ ravnati s kom arogantno. preplašiti. beličnik m. svita se. o varessin di lâ a studiâ lis aghis de ~ o de Siberie (Pa 02).m Albert m. sunâ l’~ biti alarm. paničarski. častihlepnost f. ~ m 1.ts Albin e Silvio (pensemaravee) albin [al'bin] adj BIOL albino. allantiasis k allantiko ’klobasa’. dal sport e in tancj aitis cjamps dulà che l'om al svilupe las propias ativitâts. trionfâl / a nâs la vile sore un fonz ~ ??Alban [al'ban] os. alantoine [alanto'ine] f KEM alantoin m. (La 07/01). Albane [al'bane] kr. iran. tra i contadìns‚’l è spes l’originâl / che al à la 1a stupidissime ~ / di volê tignî unevore di campagne. prebivalec Aljaske.camcom). che al fâs saltâ fûr dai complès di inferioritât cui che al fevele lenghis tratadis cun ~. labarde) f helebarda f. alarmist [alar'mist] (pl alarmiscj) m paničar m. alarmistic [alar'mistik]. preplašiti se. albanščina f. (La 06/3) 2. alantoit [ala'ma:rs] KEM alantois m. → aial. alarmirati.) jelša f.i f Albina f. 1 Sabide S. dati prenočišče. la lenghe furlane e je rivade intal tierç Mileni. ma bielzà in montagne. si son fats conossi tal mont da culture. domišljavost f. (CoCamp) alarmâ [alar'ma:] tr vznemiriti. → olnâr blanc . di lidrîs ebraichis (Bel). vuarp si crôt. jez. (Pa) aitori [ai'tori] m → jutori. albanski jezik. ~ m Aljaščan m. častniški uniformi). aiût [ai'u:t] m 1. intun ciert sens. O sin. preplah m. alâ [a'la:] it ARH → lâ. Alaske [a'laske] kr. Alanoi. (La). I Latins no salvarin il Friûl ni des dôs invasions gotichis dal re ~ (401. (Pa 06/1). altâr ~ krilni oltar. cjiscjel di ~ Di segnalâ il cjiscjel di Albane. tant che l'~ che i à gjavât il vues al lôf. alarmi [a'larmi] m → alarm. L'amôr no cui vôi ma cul sintiment al viôt e al è par chest che l’~ Cupît. alberc [al'bεrk] (t. hotelirski. 15 Lunis S. (Provincia). albierc [al'bεrk] m → alberc.. jelševina f.)’ Alan [a'lan] m Alan m (pripadnik zgod. VOJ pribočnik m. albar) f BOT trepetlika f.i m HIST (gotski kralj) Alarik m. albeâ [albe'a:] m svitanje n.. Si trate di 20 miliarts a l'an par dodis minorancis (albanese. alarmisim [alar'mizim] m paničarstvo n. Al jere lunc e flap cun tune muse cence caratar. (lacomugne) aiti ['aiti] adj → altri. albierghîr [albier'gi:r] adj → alberghîr. La femine a fuarce di predicjes e soredut cu l’~ di un got di sgnape a è rivade a bonâlu e fâlu lâ tal jet. une situazion di ~ perpetui položaj stalnega preplaha. pomočnik m 2. l’~ Cupît krilati Kupido . alascan [alas'kan] adj aljaški. beli trn m (Crataegus oxyacantha). alabarde [ala'barde] (t.te Albine (pensemaravee) albinisim [albini'zim] m BIOL albinizem m. Dentri lis aventuris di «~ l'acuilot furlan» e (Furlanist)// < Alan ’Alan (zg.

muha f. sierade l’~ a Udin. i Ongjars. beljakovina f. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl (~. ozreti se. alcaic [al'kaik]. FIG mišmaš f. alcolisim [alko'lizim] m alkoholizem m. malo npr. Par sigûr la astignince dal alcul e dal mangjâ. ~. belina f. (joannis.: o podês un ~ judâ a paiâ lahko malo pomagajte plačati. -ade adj vinjen. cui risultâts plui diviers. dvigniti se (proti). te domenie “in ~” di chest an (Pa 03/11) albite [al'bite] f MIN albit m (natrijev.. -iche adj KEM alkilen. Il fonc al forme une schirie di alcaloits diviers. Sodium aluminum silicate). (po)vzdigniti gor. alçade [al't∫ade] f dvig m. navzgor. pijan. alçâ sù [al't∫a: su] tr dvigniti.(Pa). Albin m (langobardski kralj) f. albuminoit [albumino'i:t]. glinenec. Sul cont po dai albôrs de poesie romance. alcaloit [alka'l‫כ‬it] m KEM alkaloid m. alkimija f 2.i m HIST Albuin m. cualchi ~ nekaj malega. alcolizâ [alkoli'dza:] tr alkoholizirati. alkoholiziran.it/proverbi2. biti nekaj izjemnega: un vin che al e ~ e ce neko izvrstno vino. 31-45) // k alcalin. beljakovinast. rindude grivie de ~ de aghe daspò lis ultimis ploiis (CoCamp). (Furlanist). i f (Andreis Pn) IT Alcheda. ~ al cole su la clapigne dulà che no je unevore di tiere (Bibl-Mt). alchilic [al'kilik]. 2. Se o cjalìn il consum ~ gjenerâl (SiF 03/4).(CoUd) alcol ['alkol] → alcul. ~ m alkoholik m. Teodurì. -iche adj alkemističen. 73-84). -oide adj BIOL. alçade di most → most.. e la int e cjante insieme cul grup SOURCE DIREKT invezit a son dai vêrs alchimiscj. alcolizât [alkoli'dza:t]. o cjati scrit sul ~ najdem. Chel des tassis invessit al stave lontan e nol olsave nancje ~ i voi viers dal cîl (Bibl-Lc) 2. ~ al è ~ e nuie al è nuie nekaj je boljše kot nič. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. manevriranje n. Il Guviêr al ordenà la ~ de ferade.. ma mi soi dete che o varès fat ~ e mi soi fate une reson de robe. dviganje n. nekaj. alç ['alt∫] m 1. bazičen. alçâsi. (JM). kombiniranje n. o côr in ~ . . al-qaly "??Pottasche" und "Aschensalz". merek m (na puški) 3. butâ fûr ramaçs e fueis e. povečanje n. alcolic [al'k‫כ‬lik] adj alkoholen. razgaljen. (La 03/03). alcâi. alcâtri) pro nekaj drugega. ~ i mancje nekaj drugega mu manjka. ~ e ce izvrsten. alcalinizâ [alkalini'dza:] tr KEM alkalinizirati. (po)vzdigniti.. . dodati alkohol. aminoacits e v. vzdig m. Di chê bande a rivarin Alarì. miserie che a alce di pês strašna beda . postaviti se na noge. . e al à par fuarce di imparâ il sô lengaç par podê doprâle.. pod vplivom alkohola. (Furlanist) alcâtri [alk'a:tri] pro → alcaltri.(Pa). alcul ['alkul] m alkohol m: Par chel che al inten l'~ il consum in regjon al è plui alt de medie italiane (Pa). A son invezit 800 lis personis in cure par problems di dipendence dal alcul. KEM beljakovinski. ~ i voi odpreti oči. dvigniti.albis ['albis] v: in albis gol. Alcoran ['] m REL Koran m. Un sôl esempli: sierât “Castellerio”. izobesiti zastavo. lužnatost f. l’~ e il disbassament de vôs dviganje in znižanje glasu 2. ~ di nekaj (od nečesa). (O).. dvig m. albuminôs [albumi'no:s]. (Natisone/furlanis). zastrupiti z alkoholom. Anacreont. Alcheda [al'kεda] kr. (CIRF) alchimist [alki'mist] (pl alchimiscj) m alkimist m. alcazar [al'kazar] m trdnjava arabskega izvora v Španiji. alçìn un cjant! zapojmo pesem!. alcalinitât [alkalini'ta:t] adj KEM bazičnost f. Te omilie de beatificazion. alcolist [alko'list] m alkoholik m. albôrs FIG začetki mpl. alçâ [al't∫a:] tr 1. che a finì i siei dîs intun ospizi par alcolizâts alcologjie [alkolo'ăie] f alkohologija f. cuntune percentuâl un grum alte di personis che a bevin alcolics fûr dai pascj. alc ['alk] pro 1. postaviti se. odstotek alkohola. album [al'bum] m album m. albuminski. ~si sù refl 1.. cui puedial ~ il cjâf denant de so asse? (Bibl-Nachum). alcâi alcali ['alkali] m KEM baza f. albôr [al'bo:r] m 1. che alchimiis politichis e sociâls a tentin di misturâ adun e plasmâ. da piše v Koranu. (SiF 03/4. (CoUd) albumin [albu'min] f BIOL albumin m. Usance l'arbul che al po slargiâsi. e un numar sot di ogni fotografie dal ~ a riclamin la relative . alcaiche [al'kaike] f LIT alkajska kitica f. Alcman [al'k‫כ‬lik] os. nekoliko.i. alcolicitât [alkolit∫i'ta:t] f KEM alkoholnost f. un ~. (Pa 04/04). ~. Ricognizion faturose su la Tor par cirî un vât. alcalosi [alka'l‫כ‬zi] f MED alkaloza f (pH nad 7. alchimie [alki'mie] f 1.. carboidrâts sempliçs. alcutest ['alkutest] m alkotest m. ~ di timp nekoliko časa.i m Alkman m.. strofe alcaiche alkajska kitica. ~ il cjâf Cui puedial frontâlu cuant che i ven sù. alcove ['] f → arcove. componût di elements solubii come acits gras volatii. nô furlans no sin propite i ultins. Atile. alcaltri [alk'altri] (t. droghe. alchimistic [alki'mistik]. alkalija f. odvisnik od alkohola f. kaj. Albuin [albu'in] os. ~ m alkoholna pijača. -iche adj LIT alkajski. lužen. KEM albuminoiden. (Ta). alkalnost f. cualchidun al da incomuts neurologjics e atacs di epilessie (SiF 02/1.htm) 2. intant cjantin / al scomence l ‘~. ~ la bandiere dvigniti zastavo. albuminurie [albumin'urie] f MED albuminurija f. alcalimetrie [alkalime'trie] f KEM alkalimetrija f. jutranji svit m. ~si refl dvigniti se. vstati. alcalin [alka'lin] adj KEM alkalen. upreti se. (La 03/5): alculometri [alku'l‫כ‬metri] m KEM alkoholometer m. dipendence dal ~ odvisnost od alkohola. -ose adj BIOL. slečen. e pe prime volte cualchi comun di citât impuartantis a an decidût di no alçâ la bandiere spagnole. lug m. albuminozen. culturis e lenghis difarentis.(mediateca-codroipo). i citadins si jerin alçâts sù cuintri il guviêr državljani so se uprli vladi. a son rivâts a mudà un alc in miôr lis condizions di une regjon o di un stât. (po)vzdigniti se. emargjinazion)(O). ma al à di vê ~ di comunicâ o un . la tombe dal pari dal princip al cresseve un garofolâr che al jere ~ e ce! (Zili). pogledati.// < arab. ~si refl alkoholizirati se. vstati 2. peta f (pri čevlju).44 v krvi). pijanec m: Alcolisti Anonimi Anonimni alkoholiki.

un ~ preseôs ma ancje un aversari temibil. alçane [al't∫ane] f vrv. krilo dvokrile strehe f. Anastomosis vitâls si formin dome jenfri culturis che a àn alêls compagns in ducj i loci v-c (gjensvic). MUZ aleatoričen. (PrBr). a ~ di Egjit (istitutopiopaschini) alessandrin I [alesan'drin] adj 1. Prime di dî une peraule . upor m. allegorius (iz gr. alêl [a'le:l] (pl alêls) m BIOKEM alel m. -iche adj MED alergološki. aleman [ale'man] adj nemški. Alessandri [ale'sandri] os. di fâ zirâ l’apel ~ e di tirâ sù altris adesions. POL vstaja f. alelomorf [alelo'm‫כ‬rf] adj BIOKEM alelomorfen. fâ ~. dviganje n. krili. cjonçâ lis alis pristriči peruti. aleât [ale'a:t] m zaveznik m. od allos ’drugi’ + legein ’govoriti v skupščini’. vaditelj m. alegorizazion [alegoridzatsi'on] f LIT alegorizacija f. gr. FIG težko delati. Alessandrie [alesan'drie] kr... ~ di polmon MED pljučno krilo. alergjologjic [alerăo'l‫כ‬ăik]. perut f. ~ il Grant Aleksander Veliki (ant. // cf. izginiti. alergjen [aler'ăεn] m MED alergen m (povzroča alergijo).i. -iche adj 1. ce ~. (mediateca-codroipo). sklicevanje na kaj). si consee di ~ ancje:. daûr di chest. GEO aleksandrijski. FIG alergičen. alelomorfic [alelo'm‫כ‬rfik].// skrajšan iz alkohol dehydrogenat. pontât sot di une ~ FIG okajen. il pavêr dal ferâl al veve une ~ curte di lusôr 6. alenament [alena'ment] m urjenje n.i. alenâ [ale'na:] tr ŠP trenirati. -iche adj alegoričen. (wumingfoundation)// od lat. predložitev f // od lat. come a Aquilee. s katero vlečejo ladje proti vodi.(nuovofriuli). garati. i Batistons ! a son lis aganis dal Luri che a vegnin a judâju. ~ lis alis FIG nositi se visoko. vadba f. imeti alergijo na.) veselje n. REL zaveza f. alergjenic [aler'ăεnik]. Altris disvilups sun cheste direzion a podaressin proviodi la pratiche di un ~ ideatîf intal insium (lacomugne) alenât [ale'na:t]. oholost f. oknica f. FIG uiti. od allegare. izven. 9). alegorist [alego'rist] (pl alegoriscj) m LIT pisatelj. alegorizâ [alegori'dza:] it LIT izraziti se s prispodobami. skleniti zavezništvo s kom. ~ m BIOKEM alelomorf m. kolobar m. lis alegoriis plui dopradis par meti in lûs . il gjat si decît a sgripiâsi su pal tet. perutnica f. a lâ a fâ cuatri salts in ~ (bassafriulana). sbassâ lis alis FIG ponižati se.) alegorichementri [alegorike'mentri] adv alegorično. saran dai ~s e sbassaments 2. tirâ la ~ vleči ladjo proti vodi. ~ tr razložiti nekaj s prispodobami. alelic [a'lεlik]. Lemagne) kr. žarni venec m. m Aleksander m. vinjen. (Onde). alelotropie [alelotro'pie] f KEM alelotropija f. par "Aleance Nazionâl" si trate di une autentiche ossession. maked. allegatio. POL zveza f. La batae dai gadgets e je viarte: a cuant il prin grup furlan che al fâs un CD cun ~ un toc di frico? (Furlanist) alegazion [alegatsi'on] f JUR navedba f. → Gjermanie. di informâ. allegatum ’poslati sporočilo’ alegoric [ale'g‫כ‬rik]. (klobučni) okrajec m. fâ alis. che cu lis alis di paie al tocjave cuasi par tiere 5. clamâlu di diestre nol è coret. ki zdravi alergije. bati la ~ mahati s perutmi. mi pâr un colonel canadês che al veve stât governadôr aleât di Cividât». une ~ di puarton scuancassât 4. opojen. aleance [ale'ant∫e] f 1. alenadôr [alena'do:r] m ŠP trener m. bisugne bati la ~ come il gjal. → ligrie. MED alergičen 2. alergjolic [aler'ă‫כ‬lik] (f -gjologhe) m MED alergolog m. aleluie [ale'luie] f REL aleluja f. vratnica f. Difat i paragons. f Aleksandrija (v Egiptu). Cun di plui us domandìn di mobilitâsi cun iniziativis vuestris. alergjologjie [alerăolo'ăie] f MED alergologija f. JUR aleatoričen 3. aldeide [al'dεide] f KEM aldehid m. i simbui.alçament [alt∫a'ment] m 1. vzvišenost f. alemontite [alemon'tite] f MIN alemontit m. spandût par vuâtris. (O). okence n. -iche adj BIOKEM alelni. ki se preliva za vas. uriti se. plavut f. -iche adj MED alergenski. a son stâts creâts lavôrs unevore biei che a mertaressin di jessi fats viodi ancje ~ des scuelis". ki pogosto uporablja prispodobe. združiti. vojskovodja). la fede e je compagne in Friûl. alegorie [alego'rie] f LIT alegorija f. (La 03/5): ale ['ale] f 1. si domande ai presentadôrs des voris di ~ almancul une foto . Il libri al fâs scjas pe complessitât de trame e pal so valôr alegoric. veseliti se. ~si refl ŠP trenirati. -ade adj priložen. Il computer al pues deventâ. aleatorietât [aleatorie'ta:t] f JUR aleatoričnost f. . uriti. allegoria. -ade adj treniran. par snelî L’iter de domande. negotov. imenitnost f. (Pa) aleatori [alea't‫כ‬ri] adj 1. fâ lis alis vzleteti. al à decidût lunis di gjavâ la incjarie di ~ de scuadre di balon furlane a Luigi De Canio. vê ~ biti alergičen. di fat al è aleât cun Eusko Alkartasuna . ~si refl združiti se. radost f. (Pa) // od lat. alegorizirati. prispodoba f. alergjic [a'lεrăik]. alegâ [ale'ga:] tr priložiti. il PNV al è il partît basc moderât.i. ai 4 di fevrâr dal 1937 cuant che un avion CR32 al tocjà prime cu la ~ di çampe la piche centrâl (CoCamp). ~ m Nemec m. trening m. (Bibl-Lc) Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Chest cjaliç al è la gnove ~ tal gno sanc. Une acuile che i àn cjonçadis lis alis nol è che e mueri (glesie).(Leng). la ~ dal cjapiel klobučni okrajec m 3. tvegan 2.. FAM muc. (Basc). alì al podeve stâ acj’ l’~ → todesc. f Nemčija f. alergjie [aler'ăie] f MED alergija f. Aleance Nazionâl Se ducj a àn une ponte di fatalitât. krilo n. ~ di fiât. Une aventure di Narciso e jere ambientade te ete di ~ il Grant: (Ta). fr. Cesare Pancotto che è stât clamât a alenâ la scuadre di basket furlane. ~ adj zavezniški. aldifûr) adv zunaj. lôr! aleâ [ale'a:] tr zvezati. zvezati se. dvig m. alegrie [ale'grie] f (it. 2. becât. (SiF 03/4. cjantâ la ~ FIG radostno vzklikati. allegoriste. alegacija f (trditev.. a cjantin la ~ . alergjin [aler'ăie] f MED allergino??. alelotrop [ale'l‫כ‬trop] adj KEM alelotropen. alegât [ale'ga:t]. ~ m priloga f. Congruo di stanziamento (Provincia). ??alergjide [alerăolo'ăie] f MED alergid m. alergjist [aler'ăist] f MED zdravnik. (Pa 02/1011) 2. Alemagne [ale'mañe] (t. ~ dal palaç krilo palače. priti na tla. -iche adj alelomorfen. zbežati.. al di fûr [aldi'fu:r] (t.

izumetničen. priredba f. alienabilitât [alienabili'ta:t] f JUR odtujljivost f. prodan 2. algebra. La “Lega nord”. strokovnjak algebre. prireditev f. odvrniti. alfabet [alfa'bεt] m abeceda f. ~ ret (t. Unevore rispuestis – E jerial veramenti alienât? (fundacer). odtujen. Aleutinis [aleu'tinis] kr. ~ m Alžirec m. e spiete e spiete.i m Alžir m. prodati. Friuli. Alfa e Omega prvi in zadnji. alienâ [alie'na:] tr 1. (CoUd ).. slednjič. ma in prevalence furlan. + 15 e -15 a son scuasi la stesse robe. alghe ['alge] f → alighe. (Pa 04/02). Alessi [a'lεsi] os.(Pa). algoritmi [algo'ritmi] m MAT algoritem m. izgovor. in cualchi stanzie a metevin l’~ dai cavalîrs.(Bibl-Apoc)// od gr. abecedno zaporedje.. -iche adj abeceden. v bližini. algò [al'go] adv → adalgò. algologjie [algolo'ăie] f BIOL algologija f (preučuje alge). (CoUd) // od lat.. dekadenten. algjerin [alăe'rin] adj alžirski. Il benefici de ~ sbassade al jentrarà in vore dome cul an daspò che si à presentât la comunicazion e fin ae fin de locazion. al podeve ben cjatâsi tal ~ di Un Batisteri (CoUd) 2. jurid. // od lat. Di stanziâi a van indenant cu la lôr ativitât di alevadôrs e (mediarete-edu). Alfa e Omega. aleuronic [aleu'r‫כ‬nik].(Pa 02). aljebr k jabara ’??to bind together. vzreja f. -iche adj KEM alicikličen. aliquot ’nekoliko’. aleutin [aleu'tin] adj aleutski.i fpl Aleuti mpl.. metudis in ordin ~ par localitât. -iche adj BIOKEM alevronski. m Alfonz m. (Bel).i. ide adj MED algiden (mrzel). infin) adv končno. alikvotni del 2. alessie [??' ] f MED aleksija f. aleuron [aleu'ron] m BIOKEM alevron m . alfin [al'fin] (t. alfabetisim [alfabe'tizim] m pismenost f (sposobnost pisati in brati). par sparagnâ bêçs e no dâur ai ignorants un ~ periculôs. alienare ’odtujiti’. algôs [al'go:s]. Alfrêt [al'fre:t] os. jessi ~ par. alibi m. // od lat. po abecednem redu. reja f. prin e ultim (BelR). gojitev f. άλευρον. od arab. alienant [alie'nant] adj odtujujoč. meti in ordin ~ urediti po abecednem zaporedju. 1. ~. z drugim imenom. alibi ’ailleurs’. živina (za vzrejo). algezija f. m Alfred m. -ose adj pokrit z algami. tja . aleksandrinski slog m. Aleutski otoki mpl. alpha. alicuote [a'likuote] f 1. ~ m odtujevalec m.rastlinska beljakovina // od gr. FIG opravičilo n.. v tistem trenutku.// od gr. ~ m GEO Aleksandrinec m (prebivalec Aleksandrije) alessandrin II [alesan'drin] ~ adj LIT aleksandrinski. dâ un ~ dati opravičilo. davčna osnova. vzrejališče n 4. // od lat. jessi ~ che biti ravno na tem. norec m. FIG prefinjen. . odtujenost f. Ta chel timp istès al frecuente ancje i cors superiôrs di teologie ~ de facoltât teologiche di Venegono. nor. Alicarnas [alikar'nas] m HIST Halikarnas m (danes Bodrum v Turčiji). jurid. che nissun predi nol à il dirit di ~. daûr ~ po abecedi. lì a ret) na tistem mestu. → lì. e à presentât in consei regjonâl la prime propueste organiche. si tratave di tignî a mens il repart e po cheste suor Eulalia e il nom dal dotôr ma juste ~ ret i à vignût un scrupul pe strade. NAVT oprema f. aliciclic [ali't∫iklik]. -iche adj MED aleksičen. . alienament [aliena'ment] m odtujitev f. Une volte a jerin i conts a stâ ma tai agns ’70 al jere vueit. -ade adj 1. Alfa e Omega: prime e ultime letare dal ~ grêc. alfabetizâ [alfabeti'dza:] tr alfabetizirati. analitiche (Uniud/friulani) algjebrichementri [alăebrike'mentri] adv algebrsko. algjesie [alăe'zie] f MED preobčutljivost za bolečino.i f Alžirija f. alibi ['alibi] invar. e varà par protagoniste la scritore e regjiste algjerine Assia Djebar. Mediant che e mancje l'~. eliminâ. odvračati.. alì [a'li] (t. alienabil [alie'nabil] adj JUR odtujljiv. di un Comitât di Vuere cun Luîs Duodo e ~ Conti. in fin dai fats. lì ret. (GP). odtujiti.(don). .i. (Natisone/furlanis) u+2. algidus ’mrzel’ od algere ’biti hladen’: cf. alfa ['alfa] grška črka alfa. dal Mali e de ~. JUR alibi m.(SiF 02/2). alius ’drugi’ + quot ’koliko’ alidade [ali'dade] f MAT alhidada f. algjebrist [alăe'brist] (pl algjebriscj) m učitelj. cul grât di colonel. algjebric [al'ăεbrik]. Al insegnà analise algjebriche e gjeometrie. alienât [alie'na:t]. (Pa 02). algjit ['alăit]. da . alevadôr [aleva'do:r] m rejec m. Un vieli professôr di ~ al diseve che. fotografiis e cartulinis di epoche dai paîs par ordin ~ (CoUd ) alfabetichementri [alfabetike'mentri] adv po abecednem redu. alfabetic [alfa'bεtik]. inalgò. alias ['alias] adv alias. izgovor m. la nestre colegance spirtuâl cul mont ~.. cun rapresentazions teatrâls di autôrs dal Congo. brusâ. soterâ. l'~ che al è stât doprât par modificâ lis probabilitâts dadis nol simule lis sieltis. nazadnje. alpha + beta (prve dve črki v gr. parceche la glesie no vadaûr des modis ma daûr di Crist. alias. par ordin ~ po abecednem redu. nol esist nancje un marcjât che al permet l'esistence di imprescj di informazion par furlan.(lacomugne). ordin ~ abecedni red. prirejanje n.i. il mont dai terapeutis (Pa 02). abecedi). 2. (BelAlci) 2. -iche adj algebrski. algide. algebraičen.glesie alessandrine aleksandrijska cerkev. Algjerie [alăe'rie] kr. ~ m LIT aleksandrinec m. Algjeri [al'ăεri] kr. alessandrinisim [alesandri'nizim] m LIT aleksandrinstvo n. opremljanje n. fr. duševno bolan. e i gnûfs incuilins a scuegnin adatâsi sot la scjale come sant ~ (Pa) alessic [a'lεsik]. (Ta) 3. algebraično. odtujevanje n. il gnûf cd dal musicist di Feagne Roberto Concina ~ Robert Miles (Furlanist)// od lat. lì) adv tam(kaj). algjebre ['alăebre:] f algebra f. gojenje n 2. ducj unîts inte profession de stesse fede cjapade su dai apuestui e de glesie alessandrine. Alfons [al'fons] os. alevament [aleva'ment] m 1. m Aleš m. alestiment [alesti'ment] m 1. Il font principâl al è l'Archivi Friûl cun fotografiis di dut il teritori regjonâl. consolidate’. ~ m duševni bolnik. // iz poznolat. ~ tu sês vignût. algebrajski. ~ di blizu. učiti pisati in brati. alfabetizazion [alfabetidzatsi'on] f alfabetizacija f. (Pa 11/99).

haloketones. potem se število privržencev prepolovi. p. -iche adj REL neliturgičen.alienazion [alienatsi'on] f 1. Almadis [al'madis] kr. alore [a'l‫כ‬re] (t. živež m.(Onde). aligoté [aligo'te] f KUL burgundsko vino aligote. alopsichic [alo'psikik].e.(CoUd). Come l'om ancje il cjan al à bisugne di une ~ sane.. αλλος tuj + χθών zemlja. Jo. aloritmie [alorit'mie] f MED aloritmija f (nepravilni srčni utrip). alìn [a'lin] → anìn. indevant.. almanac [alma'nak] m 1. od alienare. Di marcâ lis resons di fonde che a stiçarin lis istituzions a creâ e ~ il fenomen e lis strategjiis. alifatic [ali'fatik]. svariade.i. (Friulinelmondo). polniti. Tal articul 10 a son stabilidis lis condizions pe ~ ecezionâl di chescj bens (Pa 02). -iche adj MED aloritmičen (srčni utrip). najmanj. almanah m. alopren [??alotro'pie] m KEM alopren m. (na)hraniti.) fr. alimentarius. I gnûfs martirs di ~ a son zovins che a sielzin di murî par resons . potem. . tujeroden. alodiâl [alodi'a:l] adj HIST alodialen. (svečan avtoritativen govor ali nagovor). alienacija f. alodi [a'l‫כ‬di] m HIST alodij m. Al sucedarà ~ ogni anime. halophyt „Salzpflanze” alofitic [??'fitik] f BOT halofit m (morska rastlina). gremo. temno rjav mineral in dragi kamen. alopecic [alope't∫ie] f MED alopecija f (izpad las). rediti. a Aquilee e jere ancje la comunitât greghe o ~ grecofone (Pa). alga. aligatôr [aliga'to:r] m ZOOL aligator m (Aligator).i. odtujenost f. aloc [a'l‫כ‬k] m ZOOL mala sova f. alocromatic [alokro'matik]. ~... alogjenat [aloăe'nat] m KEM halogenat m. alienisim [alie'nizim] m MED alienizem m. eh!. alitosi [ali't‫כ‬zi] f MED slab ustni zadah. potem. alimentadôr [alimenta'do:r] m TEH napajalo n. nekoliko hitro. alocudôr [aloku'do:r] m alokutor m. -iche adj nelogičen. alokucija f. aliénation. ~ co no. aliturgjic [ali'turăik]. ala ‘krilo’ + -form. contadin! ajmo. 3. alopatie [alopa'tie] f MED alopatija f (metoda zdravljenja bolezni z zdravilnimi učinkovinami). aloplasme [alo'plazme] f MED aloplazma f.// < (neolog. alofite [a'l‫כ‬fite] f BOT halofit m (morska rastlina)// < gr. HaloAcetic Acids. rediti 2. aliment [ali'mεnt] m hrana f. alocuzion [alokutsi'on] f govor m. odtujitev f. alloglotte. alochetons. torej. JUR otujitev f. m (IT Eligio). alienatio.15 . inalore) adv no. par fâ in mût che il sisteme universitari al vedi une ~ ecuilibrade di risorsis. torej. takrat. aliterazion [aliteratsi'on] f LIT aliteracija f. kadar. alighe ['alige] f BOT alga f (Alga). -iche adj KEM alifatski. o alci lis mans ancje jo. alon [a'l‫כ‬n] int dajmo! ajmo! gremo! sù. allegro [ale'greto] adv MUZ allegro. alît [a'li:t] adv → lît. // cf. Aloi ['] os. ~ m tujec m (tujega porekla).// < gr. naprej kmet! alopatic [alo'patik]. pripadnik etnične manjšine. ~ des risorsis alokacija virov... zdaj. alimentatio. alò [a'l‫ ]כ‬int → alon. poganjati. Se po il libri al è di puisiis. alimonia. alimentum od alere ’nourish’. prodaja f. ~. alocroic [alo'kr‫כ‬ik]. Almingarde [almin'garde] os. alimentazion [alimentazi'on] f hranjenje n. industrie ~ prehrambena industrija. che no varà scoltât il profete. nıtartás. aliform [ali'f‫כ‬rm] adj krilate oblike. a son 3 milions e mieç lis personis che a àn bisugne di assistence sanitarie e ~ (Pa) // od lat. tedaj’. alod m. // od lat. ven a stâi che cetancj di lôr a son alergjics a di chest ~ (Pa) // od lat. -iche adj PSIH alopsihičen. almancul [al'mankul] adv vsaj. (SiF 02/1). complete. lat. // od lat. hranitev f.. al à rapresentât dal fenomen de ~ des risorsis di personâl te Publiche Aministrazion: (SiF). // iz lat.. la popolazion alogjine tujerodno prebivalstvo. BIOL alohtona vrsta. napajati. e a viodin tes lenghis e tes culturis minôrs une pussibilitât di rapuarts umans vêrs cuintri de ~ dai aparâts (Pa 02). i f (Cjiscjelgnûf) IT Almadis. tujerodna vrsta 2. e vegnarà disvidrignide dal popul. prehrana f. -iche adj KEM haloocetni. // cf. čuk m (Strix aluco). GEOL alohtona snov. letopis m. fr. dovajati. aloglot [??a'l‫כ‬ăin] adj LING alogloten. fr. (Bibl-Az) aloritmic [alo'ritmik]. 11). → cuviton.Bundì cul ~ de zornade par cure di Sergjo Visentin (O).(don). alogjen [a'l‫כ‬ăen] m KEM halogen m. 2. che a previodin bariduris invalicabils pes piçulis comunitâts aloglotis (Pa 03/10). redilen. alnêt [al'ne:t] m jelševje n. Če je knjiga o pesništvu. odstavek m. aliéniste. A son ~ 150 agns che no si à un principi di Novembar tant cjalt in . e altris no identificâts) (SiF 02/1. govornik m. (CoUd ) // od poznolat. Provin ~ a fâ un pocje di storie (nuovofriuli). fr. // < allo-+ plasma. PSIH umobolnost f 3. alienist [alie'nist] (pl alieniscj) m MED psihiater m. aloplastiche [alo'plastike] f MED aloplastika f.. (družboslovje) tujec m (ki je tujega porekla). alizarine Allah ['ala] m Allah m. alore che [a'l‫כ‬re ke] co ko. alopsicosi [alopsi'k‫כ‬zi] f PSIH alopsihoza f. svobodno posestvo n. material 3. različek granatov. -iche adj MIN alokromatski. FIG (na)hraniti. HAA: acits aloacetics. almandin [alman'din] m MIN almandin m. come chel puaret ~ al si met. alimonium ‘nourishment’ od alere.. alimonie [ali'm‫כ‬nie] f JUR ??tartásdíj.Dì par dì . alizarine [ali'li:t] f KEM alizarin m // cf. alimentâr [alimen'ta:r] adj hranilen. f (IT Ermengarda). aloacetic [aloa't∫εtik]. alogjic [a'l‫כ‬ăik]. Mentri Lateis/Latais al è poiât suntun splaç sorevie il lât creât par ~ lis centrâls idroeletrichis Sade/Enel. koledar m: 08. allegretto [ale'greto] adv MUZ allegretto. alogjin [a'l‫כ‬ăin] adj drugoroden. alinea [a'linea] m JUR alinea f. -iche adj MIN ki spreminja barvo. alimentâ [alimen'ta:] tr 1. -iche adj MED alopatičen.. acit ~ haloocetna kislina (HaloAcetic Acids). alocheton [aloke'ton] m KEM haloketon m. alocton [a'l‫כ‬kton] m 1. (Pa). alocazion [alokatsi'on] f EKO alokacija f. tedaj. gnati. zdravnik za duševne bolezni. prehranjevanje n. ~ m MUZ allegretto (skladba). alore i passionâts si dimiezin.

KEM alotropija f 2. LING sufìs ~ pripona (za manjšalnice. ponaredljiv. vzdignjen. ~ m 1. MED .. lôr che a varessin di jessi tai Kaiserjäger! A son alpins! (Ta). razburjenost f. -iche adj alpinističen. altarist. membri di spedizions di grant impegn .. altonon. norec m. alte ['alte] f gornji del nekega področja. ~ dal ossigjen. e cjalant jù. ponarediti. važen. ~ medie dal mâr srednja nadmorska višina. ~ grant veliki oltar. grops di altariscj a son i Cumuçs. la gnot di ~ “Halloven” la coce sventrade cuatri busis e une cjandele dentri. izpremeniti. → Rodean Dal Alt Alt Adis ['alt] kr.. Ancje l’irlandese Mary Robinson. spremeniti se. Enricon al fâs l'~ e par trê agns al sarà tai Stâts Unîts (christianromanini 07/04) 2. LING sprememba oblika f. i Paulìns. (terasa po strehi) mostovž m.80655 e je la acelerazion di gravitât standard a la ~ medie dal mâr. altecis di ingirli vrtoglave višine. altâr [al'ta:r] m oltar m. razdraženost f. z privzdignjenim glasom. si àn lis crisis motoriis che dispès a capitin intun stât ~ di cussience. 39-58). l’~ di ram cu la so gridele ancje di ram e ducj i argagn di chest ~. divji pelin m.i f Alzacija f (Elsass). (SiF 02/2. zvišk(om)a. Alt ['alt] m (pri pokrajini) Gornji. or che a sedi un gjene difetôs ~. pokvarjen. alpaca [??'t∫ie] m 1. ~ totâl di 4. postati živčen. ponaredba f. -ade adj 1. Pasche alte. si è ritignût di assumi une ~ nete di intercetazion di 3. ki izklesa oltarje. al cjalave la citât par visâ di pussibii fûcs. alotropic [alo'tr‫כ‬pik]. ZOOL alpaka (Lama pacos) 2.i m Južna Tirolska f.. slabšalnica f. izprememba f. si è pandude contente (Pa 02). ~ totâl skupna višina. Xavier Lamuela. pokvarjen. iz ravnotežja spraviti. alpin [al'pin] adj planinski. nepravilen..(CoUd ). spremenjen. (GE). ~ m Alzačan m. Il discors nol vâl pe produzion di alte tecnologjie (Pa 02). altanisie [alta'nizie] (t. globok 3. che al veve il compit di normalizâ l'ocitan ~ (Pa). (Onde). E alpins. ~ e Lorene Alzacija in Lorena. e sofletave ancje chê dì. ljubkovalnice. alouin [alou'in] m helovin m.0 m. gorska Furlanija. neotesan. ljubkovalnica f. vie pe curnîs marcheplan da pît de cupule. (La 05/6). alteratîf [altera'ti:f]. altece [al'tet∫e] f višina f. alozin [a'l‫כ‬džin] adj → alogjin. alpestri [a'lpεstri] adj 1. Alt Adriatic zgornji Jadran. Gâs presint te atmosfere. TEKST alpaka f (tkanina). psicologjics. Alzheimer al ipotize par prin une ~ chimiche de sostance gnervose . al pâr che si sedin ispirât al altâr di Pergamo cuant che lu àn fat sù. alte tecnologjie visoka tehnologija. glasno.. altut 2. alotropie [alotro'pie] f 1. slabšalnice. di colôr blu clâr (linmiter) 2. (SiF 02/1) 2. visokost f. (fundacer). For di Voltri) → altece. (lingue. deriv. alpinistic [alpi'nistik]. grob. alterabil [alte'rabil] adj 1. narediti živčnega. alsazian [alsatsi'an] adj alzaški. se si monte su une ~ la visuâl si poie sul paesaç (folkcapriva). vuide.fvg). (SiF). ~ maiôr. Schickele. ~ nete čista višina. povečalnice. altee [al'tεe] f → dialtee.. ponarejen. la gnot di ~ helovin (noč). alterâ [alte'ra:] tr 1. alpinec m.. l’umit oltagn [altagn] al fume mokro seno se kadi. ~si refl 1.. disfurnî un ~ par furnînt un altri FIG z enim dolgom plačati drug dolg. nor 3. vêle alte cuntun ali vêle fisse cuntun biti na smrt skregan z (nekom) 4. (Leng). Definizion. dal ~ od zgoraj. Mario Cedolin (n. halovin m. FIG surov. hribovski 2. alpestoc [alpes't‫כ‬k] m gorska palica f. pokvarljiv 2. al fâs di tapêt ai scjalins dal ~ maiôr . Alsazie [al'satsie] kr. l’Alte Gornja Furlanija. bolehnost f 4. pačenje n.i. alton.alotrop [a'l‫כ‬trop] m 1. la base genetiche da la malatie. su la propueste di riforme dal Statût regjonâl ispirade al “model dal Trentin ~. razburiti.// < nem. zmešan. . fpl Alpe fpl. planinski. Vuelial un ~?” “Ce isal?” i rispuint cirint di riduçâ. razdražiti. al cjape il non de figure dal vuarde-fûc che dal ~ dal cjiscjel. Si son fatis lis fondis pe jentrade de tende di riunion.. daspò di un referendum. hribovit 3. FIG belo vino z žganjem. (CoCamp). sinç di cjarande) f BOT komonika f. ~ adj 1. KEM alotrop 2. prove uniche dal Campionât Nazionâl di Sci Alpinisim a tecniche libare Domenie 25 . mût avonde omogjeni tra i comuns. cjalâ un dal ~ al bas FIG gledati na nekoga vzvišeno. alpski. furnît di un ~ . alt ['alt] m višina f. costituît tal 1968 e atîf in ~ e Lorene (SiF 03/3). presits alterâts spremenjene cene. gjene ~ spremenjeni gen. ~ di Pergamo pergamonski oltar. che al promôf la ativitât di leture a vôs alte ai fruts . ~ Cjargnelis Karnijske Alpe. KEM alotropski element. visok. spreminjevalen 2. VOJ planinec m (gorsko vojaštvo). razburjen. alt Comissari “Onu” pai dirits umans. alterazion [alteratsi'on] f 1. passant pes localitâts nostranis su lis ~ Cjargnelis e Juliis. ~ Juliis Julijske Alpe. la Provincie dal Alt Friûl. Dî che si son decidûts e je un ~ dai fats. (SiF 02/1). Alpenstock.(Pa 02). alterât [alte'ra:t]. i Sais. Pescje: acuardi pal distret dal Alt Adriatic. vôs alte na glas.(CoUd ). MUZ alteracija f 3. (Pa). lizere e come incuçade sui drups e lis plantis vie pes altanis (PauluzzoN) 2. altarist [alta'rist] (pl altariscj) m kamnosek. Se o fevelìn di coce al pâr di fevelâ dal dì dai muarts. LING ki ima več oblik. Altane [al'tane] kr. spremenljiv 2. Alt Comisari POL visoki komisar. jessi a la ~ di cdn ?? magari nome di no jessi a la ~ di chei altris oms che al cognosseve (PauluzzoN) alteço [al'tet∫o] (carn. (Pa).regione. strm. Zgornji. LING non ~ manjšalnica f. (Pa 05/04). LING dubleta f. stât ~ di cussience spremenjeno (razširjeno) stanje zavesti. (SiF 03/3) 2. Scultôr. (čas) pozen. gorski. potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. I alpins a protestin. žrtvenik m. pensâ a vôs alte na glas razmišljati (BrLi). Alps ['alps] kr. (linmiter). (Bibl-Esodo). (BrLi) alpinisim [alpi'nizim] m alpinizem m. gredica f na pobočju. altagn [al'tañ] m plast pokošene trave. tin m. ~ m ki je spremenjen. intaiadôr. povečalnica f. -ive adj 1. lôr a son dibot ducj nassûts in chês tieris.. spačiti 2. Alsaziane [alsatsi'ane] f Alzačanka f. altane [al'tane] f 1.0 m. alpinist [alpi'nist] (pl alpiniscj) m alpinist m.(CoUd). i f (Sant Lenart) Altana. FIG pomemben. di mût di no ~ i lôr “pês”. spačiti se 2. cu lis provinciis autonomis”.(Leng). “Un blanc cul biter”. Insiemit des voris di ristaur des condizions naturâls di un sisteme che al è stât alterât des ativitâts dal om. di gnot. -iche f 1. razburiti se.1956) ~.

di sostignî. la robe che tu tegnis di plui. (Sg).. Une imprese cuasit impussibil. altparlant [altpar'lant] m zvočnik m. BIOL. ~ m POL nasprotnik globalizacije. altredì [altre'di] adv pred dnevi. che al rivàs sul lavôr prime di chei altris par fâsi viodi cul perît o cul impresari. alternadôr [alterna'do:r] m ELEK alternator m. (CoCamp) Altissim [al'tisim] m REL Najvišji m. penetrant traviers il ~ carsic. na višku. altermondialist [altermondia'list] adj POL protiglobalizacijski. okajen. sintetichis e sincretichis che ~ a restaressin ofegadis e cidinis . (Pa). druga košnja f. par ~ → paraltri. altimetrie [altime'trie] f TEH merjenje višinskih razlik. ostali. la ~ dai microrganisims de tiere genska sprememba mikroorganizmov 6. lad. sedi pai consums energjetics sedi ativant des capacit ts creativis. nesebičen. privid m. altivûl [alti'vu:l] m→ altiûl. MED halucinogen m.. alucinogjen [alut∫i'n‫כ‬ăen] m PSIH. izredno visok. bobneč. nesebičen. Te varietât cjargnele di Paluce "fen". alustic [a'lustik] adj opojen. nadomestno. une dì o chê altre prej ali slej. -ive adj aluziven. altiûl [alti'u:l] (t. alumine [alu'mine] f KEM aluminijev oksid. alc ~ → alcaltri . . scjatulutis (CoUd). chê altre (pl chês altris) (neka) druga. il Friûl al è tiere di concuiste pes invasions dai turcs che. Cuanche ti passe chê altre voie. La idee de ~ dal Friûl in Tellini e nas lontan dal Friûl (Pa 04/05). dongje il romitori de ~ di SAN VALANTIN (c. alternazion [alternatsi'on] f alternacija f. Lui al sarà grant e i disaran Fî dal ~ (Bibl-Lc) Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.sprememba f. menjavanje n. Nol è stât nè un filantropo nè un ~. altimetric [alto'mεtrik]. altiplan [alti'plan] m visoka planota f. antiûl) m otava f. un furlan pal 2000 (Pa). izmenično vrstenje. aluminotermie [aluminoter'mie] f ŽELEZ aluminotermija f. magari ancje in forme alternade. Al jere une ~. pes stazions dai trens solitariis. prestopen. alteritât [alteri'ta:t] f FILOZ drugačnost f. alumini [alu'mini] m KEM aluminij m (Al). alucinant [alut∫i'nant] adj PSIH halucinantoričen.(Pa 11/99). glinica f. alternativa f. âtri) adj drug. ~ adj altruističen. altitonant [altito'nant] adj visoko doneč. (Pa) alt-medievâl [altmedie'va:l] adj ??. aluminijski. nadomesten. l’amôr ~ di Diu (SiF) alture [al'ture] f višava f. altruist [altru'ist] m altruist m.. vinjen. se lu viodevin ~ aluvion [aluvi'on] m poplava f. (BelFa). 31-49). (Pa 04/07). coragjose. ma cence alternativis. KEM galun m. izmenično. vesel. -ade adj PSIH halucinanten. ossia il guaíme (~).(castelsanmauro. altimetri [al'timetri] m TEH višinomer m. La situazion di crisi pai lavoradôrs de Burgo e je rivade a nivei altonons îr di sere. al sô cors in Aquilee: forsit a cause di une gruesse ~. Chest sens di ~ al fasarà madressi tai citadins une plui grande sensibilitât e (partitrepublichefurlane). MED alteracija f. izmenično zaporedje. nadmorske višine ali na višinomer. alternât [alter'na:t]. auter. povečalnic.it/Turism. ~ che/nome nič drugega kot.. (Sg).535) e lis straordenaris olmis . (genska) sprememba (organizma).(Sg). imeti privide. // cf. "smuiart" e "lescje" a son i lessems primaris che a tradusin il talian "fieno". O berlai… e lui intun moment al disparì. lis alucinazions uditivis (SiF 03/3.htm) alucinâ [alut∫i'na:] tr PSIH halucinirati. nadmorske višine. Al è il teme di fonde e mai vonde batût de ~ di Diu. izhoden: Une sielte ~. nekaj dni nazaj/ tega. menjavanje. višina f. ELEK izmeničen corint ~ izmenični tok. vene altissime) f BOT vrsta ovsa (Arrhenatherum elatius). Ma il secondo. generator izmeničnega toka. motnja f 5. altimeter m. in ete ~ Carli il grant cul so Sacri Roman Imperi (Pa 03/10). (Bel). altrichè [altri'ke] int kajpak! seveda! še kako! Altrichè! (PauluzzoN) altrimentri [altri'mentri] adv drugače. drugačen. no. altissime [al'tisime] (t. (Ta). alternative [alterna'tive] f 1. (Sg). Fî dal ~ Sin Najvišjega.. 2. -iche adj nanašajoč se na merjenje višinskih razlik. alunite [alu'nite] f MIN alunit m. izmeničen. la durmience des semencis che e pues lâ a fâlis gjerminâ cualchi stagjon plui tart. aluminic [alu'minik]. vasuts nets dal jogurt. nesebičnež m. l'avion al navighe a une basse ~ (NazziD). slabšalnic. ki namiga. e lassâ non al mont ~ altitudin [alti'tudin] f nadmorska višina f.. -iche adj KEM aluminijev. -iche adj altruističen m. -ade adj 1. dedutivis.. ~s di lôr druge osebe. alusion [aluzi'on] f namig m. izmenjava f. nasproten. ~ visive vizualna halucinacija. nadomestna možnost f. izbira med dvema možnostima. lis alucinazions visivis (semplicis o complessis). alucinazion [alut∫inatsi'on] f PSIH halucinacija f. ~ o fasei o sintìi altri ['altri] (t. ljubkovalnic.. ~ uditive slušna halucinacija. a rivin cu lis . e fusetis lonatnis a segnavin il cîl scûr. chêl ~ (pl chei altris) (nekdo) drugi. altonon [alto'non] (superlat. nesebičnost f. zaporeden. ~ ae eterne partence e al tornâ (CoUd). (Sg). Cemût podaressial mai un sôl Teatri rapresentâ. latinis di ~. sicer. altruisim [altru'izim] m altruizem m. e je la bocjade. mai ~ nikoli več. alusîf [alu'zi:f]. LING priponsko oblikovanje manjšalnic. opûr in ocasion di un assedi militâr (praxisfriuli). Bog m. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere par netâ il marmul. cu la instabilitât di tantis regjons e cu la contestazion altermondialiste. alum [a'lum] m MIN. druga. nasprotujoč globalizaciji. aluzija f. altruistic [altru'istik]. od alt) adj najvišji.(lacomugne) altrò [al'tro] adv → inaltrò. planina f. cassetis di plastiche pes pomis. A mût lôr le àn tentade i romans cu lis lôr legjons. dutis dôs chestis culturis?(Pa) 2. "altivûl". Dal altiûl al calcoladôr. izmeničen. alternativementri [alternative'mentri] adv alternativno. Al sclopà un ~ ton. z višine grmeč. intune maniere o in chê altre na eni ali drugi način. alucinât [alut∫i'na:t]. alternatîf [alterna'ti:f] -ive adj alternativen.

Al è un vêr libri di matematiche. ma ~". → volê ben. amabil [am'abil] adj ljubek. al laureât in ~ / di lês e rost ambî [am'bi:] it težiti za (čim). žensk. (JM). zapoge.i f Amalija f. procès di ~ amalgamiranje n. // < gr. -ade adj ljubljen. us vanzie robe? ~ che a basti amalfitan [amalfi'tan] adj GEO amalfijski. Amazonie [aprio'ristik] f ?? Come l’influence e il sierament pai indios de ~. vljudnost f. skrb f.i. ~ dentari zobna jamica. amariç. luknjica’. l’odôr fuart di foncs di bosc e chel marotic di scusse di roul. ~ polmonâr pljučni mehurček. žalost f. mešati. e à finalmentri decidût di risiervâ ae glesie il stes tratament metût in vore pes cjasis aluvionadis (La 05/11). (Pa 06/3). grenkast. ~ tanche i vencs grenak kot žolč. amâ [a'ma:] tr 1. (CoUd). združiti. // < lat. amarotic [marotic] ) amarotic [ama'r‫כ‬tik]. prijazno.) rad (+ inf. met de bande cheste ~ / cence motîv ambe ['ambe] f oba(dva). creant cussì un ~ strasordenariamentri mistic. No parcè che la tô vivarose ~. amariç [ama'rit∫] (t. -iche adj MED popolnoma slep. a pirulutis / se acj a àn dal ~ (bolj obič. odločna ženska. nekoliko grenak. ~ m prebivalec mesta Amatrice. zmešati.e jo ai mangiat une torte di amaretto cal faseve (Furlanist) amaric [a'marik]. alveolâr [alveo'la:r] adj ANAT. al ven a stâi [alvena'sta:i] (t. amât [a'ma:t]. amarece [ama'ret∫e] f grenkoba f. zmes f. ~ m dragi m. Amadeu [ama'deu] os. Alzeri [al'džeri] m (it. amazonite [amadzo'nite] f MIN amazonit m. Amalie [a'malie] os. amalepene [amale'pene] adv komaj komaj. zapoga f. gloti ~ FIG požreti neprijetno. am ['am] m → amp. no un test divulgatîf o di stamp ~. deriv. 231). chel aiar che al cjapave sù il mariç turgul e umit de jêre amarilis [ama'rilis] f BOT amarilis (Amaryllis belladonna). al mandà dentri par ~ i Furlans une sdrume di funzionaris. -iche adj amazonski. amaretto. amatrician [amatrit∫i'an] adj 1. gloti ~ e spudâ dolç cu la bocje amare. cun dut l’~ consecuent. amant [a'mant] adj ljubimski. alveâr [alve'a:r] m panj m. zlitina živega srebra s kovino. to se pravi. ozračje n: . ANAT alveola f. (Bibl-Sprocs). rastlina) posebno ljubiti.. ambasse [am'base] f tesnoba f. alveoli [al'vεoli] m 1. a mache [a'make] adv zastonj.. (Bel). KEM amalgam m. amâr [a'ma:r] (t.. → madôr. (infoanziani. prizadevati si. ~ m Amalfijec m. možača.(Pa). amavroza f. ~ m vrsta mandeljnove sladice.. la tô dame in stivalons e (ShW). to pomeni. ~ di (+ inf. GEO ki se nanaša na Amatrice. ~ m poplavljenec m. amalgazion [amalgatsi'on] f 1. amaron. nekoliko grenak. ljubitelj m. George Villiers prin duche di Buckingham. volê bon. -ade adj poplavljen. amarut. . zlitje n. Mai la peraule pâs e à lassât un savôr cussì ~ e deludent. m (IT Amedeo) Amadej m. amaretto [ama'reto] m mandeljnev liker. deputât. (SiF 02/1. prijetnost f 2. fevrâr. l’assessôr pal ~ POL prisednik za okolje: vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'assessôr pal ~ Ciani 2. ven a stâi) co to je. amaur[omacr]sis ‘darkening’. bridkost f. ambient [ambi'ent] m 1. grenkost f. a ambirès di sposâ un cont teži za tem. sladek. ljubiti. alzetâ [altse'ta:] tr uporabiti zagibe. ~si refl zliti se. a son cjants par saludâ l’~ che al partìs par fâ il militâr (cuf-ancun). amabilmentri [amabil'mentri] adv ljubeznivo. amalgamâ [amalga'ma:] tr 1. amaret [ama'ret] adj grenkljati. amazonic [ama'tsonik].) → Algjeri. ~ di balâ rad plesati. amalgamazion [amalgamatsi'on] f FIG združevanje n. hrepeneti po (čem). da bi se poročila z nekim grofom. ?amavrozen. non dal sigûr di costôs) (La 04/1). amarant [ama'rant] m BOT kermež m (Phytolacca decandra). Il stes NO2. la vît a ame la coline trta ima rad grič. scrit di doi professioniscj. Cjâr president (tal sens di ~. tacât a un palaç cun barconetis che a somein chês di un ~. okolica f.amarot. amaurose [amau'r‫כ‬ze] f MED popolna slepota f. ~ m ljubimec m. a son masse (Pa 04/03). morôs. ~ m kar. ljubeznivost f. ambaradan [ambara'dan] m direndaj m. prijaznost f. FIG okolje n. ~ m LING amharščina f. (La 04/4). bolest f. amharski jezik m. amalgame [am'algame] f 1. amatoriâl [amatori'a:l] adj ljubiteljski.. KEM amalgamiranje n. cun dute la inteligjence (BiblMc). amabilitât [amabili'ta:t] f 1.. združevati se (t. nol jere timp di am îs. ~ adj grenak. marotic) adj grenkljat. (npr. curt sì. ljubiteljski. introdusût tal organisim par mieç dal procès respiradori ~ (CoUd). Tignî cont des planis aluvionâls e je une garanzie di sigurece idrauliche! (Pa 03/4) aluvionât [aluvio'na:t]. amarot [ama'rot] adj grenkljat. ljubi m. Tal nestri câs cun dute probabilitât drenti tal ~ licuit al è stât mitût masse stagn. PROV Fevrâr. ex depuartât de resistence. ~ tanche il tuessin kot strup (A).). (bassafriulana) 2. ~ che no tu âs di jessi cence creance tanche un muart di fan. busasi ancje lor vaffanculo. → uve cassute. cuesturins e carabinîrs de basse Italie. LING alveolaren. mariç) adj grenkljat. za las.aluvionâl [aluvio'na:l] adj naplavinski. → marum. amarotic. al fevelà cun ~ di "un molâ çus e vergon cun conseguencis. imeti rad.it). FIG). ~ de cjace. mešanica f. zagib m. amaurotic [amau'r‫כ‬tik]. potezati se (za). impleâts.. -iche adj GEO amharski. e di un so ~. di stazâ lis rispuestis dai zovins che si dan dentri in chest sport a nivel ~. Covential po pierdi timp a dî che 43 sindics. che a pandin la gnove salût dal nestri cjâr e ~ cine nazionâl . mâr) m grenkoba f. alzete [-t'a s-] f okrajek m (na obleki). . KEM amalgamirati 2. (Leng). bridkost f. des feminis ljubitelj lova. (Urli). je nekoliko grenko. ljubezniv. i marmui e lis pastis di veri. alveolus ’jamica. bridek. dragi. bridkost f. amazone [ama'tsone] f MIT amazonka f 2. pomešati. e amantlu cun dut il cûr. -iche (t. okolje n.

i f Amelija f. amebe [a'mεbe] f ZOOL ameba f (Amoeba). de culture.. tignî ~ 1. magari la dîs par sloven: (Leng). skrbeti za.(O 7/4/2001). predočiti si: nôaltris o vin di tignî ~ che il Messaggero nol è indreçât dome ai furlans (Pa) 2. spomniti se. ki ima dve plati. amburgese [ambur'geze] f GEO Hamburžanka f. ambientâ [ambien'ta:] tr postaviti v neko okolje. zadnja stran m. ambulanca f. ambientalistichis. obseg m. ~ m okoljevarstvenik m: Dut câs pai ambientaliscj il sondaç nol veve chê di promovi o boçâ cualchidun. moment. cualchi spieli di aghe ambrade.i. Ambruseit [ambru'zeit??] i. ambientâl [ambien'ta:l] adj glede na okolje. jantarjeve barve. krog m. ~ m Hamburžan m. vignî ~ priti na pamet. paziti na.. L’~ al nasave di tabac. -iche adj MED ?? pertaining to or of the nature of an ameba.al è rapresentât intun ~ tradizionâl furlan (Pa) 2. m Hamburg m. amburger [am'burger] m KUL hamburger m. ambulance [ambu'lant∫e] f rešilec m. ~. cence ~. 77-93). bliskovito. amebiasi [ame'biazi] f MED amebiaza f. → braurôs.. imeti v spominu. ambulatori [ambula't‫כ‬ri] adj ambulanten. povračilo n. Amburc [am'burk] kr. che a jerin fruts dal 1980 e che. FIG področje n: . venditôr ~ krošnjar. di salam e di vin. co al rive lui tai ~s. Amelie ['amen] os. amenoree [ameno'rεe] f amenoreja f.des gnovis curints dal turisim "etno-ambientalist". zelo dobra jed ali pijača. ambientalistic [ambienta'list]. ambulant [ambu'lant] adj potujoč. dome di cjase al ~ e fin li dal pazient (CoUd). ambon.(O 12/2/2000). ambientazion [ambientatsi'on] f umeščanje v določeno okolje: dedicât ae ricercje des ambientazions dai films westerns. -ose adj prizadeven. Ambrôs [am'bro:s] (t.. dacîs al troi celtic (rotec). Si crodeve che l’ambre a ves virtuts magichis e terapeutichis: partave furtune (praxisfriuli). in ~ v okviru. ambonem. al cjape dentri 299 pagjinis di cuader.(Pa 11/99). tal asilos e tes scuelis. ambri ['ambri] m → lambri. (Sg). ambigjenar [ambi'ăεnar] m LING dvospolen. vê ~ imeti v spominu. (CoUd). ambrosie [am'br‫כ‬zie] f 1. amebna griža f (okužba prebavil). ambre ['ambre] f GEOL jantar m. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl. imeti na očesu. ambliopie [amblio'pie] f slabovidnost f. → olnâr di mont. KUL soljena. mandâ ~ učiti se na pamet. plene di ~ e partive da la place fin in fonts a la stazion (bassafriulana). ambiziôs [ambitsi'o:s]. REL amen m 2. ozračje. prijaviti se. Al è un progjet museâl ~ che al mudarà di plante fûr la ufierte culturâl di Udin (CoUd).. tal film ambientât tes cjanivis dal institût superiôr. amende [a'mεnde] f globa f. (pri konju) hrbet m. La confermade impuartance dal cumierç ~ (CoTav). častihlepnost f. la informazion une vore curade. Brôs) os. Drete. (Pa 03/10) ambit ['ambit] m FIG okvir m. par che nô o podìn dî: ~. 3. mahoma. ameldâsi [amel'da:si] refl vpisati se. in chê epoche. ambrosian [ambrozi'an] adj ambrozijski. un cjaval deventât bols / che al trote e al sacode lis amis 2. il fâ ~ ai contignûts culturâi. lokal m. amen ['amen] int 1. motnje vida. ozračje.(Pa 89/99). MIT ambrozija f 2. la evoluzion ca puarte da la ~ al omp (logosquotes). (glesie) 3. g mont ~. do skrajnosti.(Leng). i slungjave une mandule imbrusine [ambrosine]. fin ~ do amena. izostanek menstruacije // gr.. REL ambon m (pulpito rialzato dal quale si leggono le Sacre Scritture) // < lat. un ~ en trenutek. dal lavôr. križ m. ambon [am'bon] m ARHIT.. intun ~ v mahu. energjetichis che a saran il pan di ogni dì pai prossims agns e secui. dvorezen. → braure. m (IT Ambrogio) Ambrož m. izboljšati’. ambiciozen.. dal ~. ambiguitât [ambigui'ta:t] f dvoumnost f. dvoumje n.. ambrât [am'bra:t] adj jantarjast. okolje. na pamet. FIG malenkost f??. častihlepen.. la balfuerie si ferme. e' àn vût mangjât ~ e (Scf) amburgês [ambur'ge:s]. che l’inflùs dal furlan sul talian al è une vore fuart in ~ lessicâl. okolico. na področju. FIG ambrozija f. ambli ['ambli] m BOT zelena jelša f (Alnus viridis). (La 05/7). ambliopija f. un secul denant di S. un toc di tiere tal ort che no'nt vevin dirit. ma par clarî che il teritori là che si môf pre Pieri al è. aments [a'ments] (t. . umeščati: Direzûts di Bianchini. in visite domiciliâr urgjent. dimljena svinjska ?krača (spalla). a chest ~ (MazzonIol). spomniti se. ambientalist [ambienta'list] adj okoljevarstven: . a glorie di Diu. od gr. opazovati. emendare ’popraviti. prizadevnost f.i. ame ['ame] f 1. Furlans a varessin colaborât a Di chist progjet ~ pal ben dal Friûl . nassude tal 1896. Il “Diari” di ~ Burba.// k lat. fâ ~ posvečati pozornost: La sielte de ande des trasmissions. de sale riunions al ~ medic.e di ufri une informazion libere sui fats de politiche. ambizion [ambitsi'on] f ambicija f. nadzirati 3. (F). adaments) adv v spomin. registrirati se. -ose adj ambiciozen. mandule ~) f neka mandeljnova sladica. e che tal 432 e ven disdrumade (La).(O) .(O). ambientament [ambienta'ment] m postavitev v ambient. (SiF 02/2. ??ameboit [ame'biaze] adj ZOOL ameboid. ambivalent [ambiva'lent] adj ambivalenten. ambivalence [ambiva'lεnt∫e] f ambivalenca f. il vescul di Milan Carli Borromeo al à salvât il so rît ~ (istitutopiopaschini). Cuant che e je rivade le ~ a jere bielzà muarte! (sf). -ese adj GEO hamburški. ambientalisim [ambien'ta:l] m okoljevarstvo n. amenorrhoe. okoliški: Chês sul teritori a rivuart dai problemis post-taramot. ambizionôs [ambitsio'no:s]. amebic [ame'biaze]. ambrosine [ambro'zine] (t.(O).iz področja kulture. mignestre di fasûl e vuardi cu la ~ di purcìt. rît ~ ambrozijski obred. Se ogni tant no mi ven ~ une peraule furlane. -iche adj okoljevarstven: lis sfidis tecnologjichis. ~ m ambulanta f. dispès religjôs. Jacun dai Geis alere un venditôr ~ deventât famôs pai sie scherçs (Natisone).

-iche adj KEM aminski. americi [ame'rit∫i] m KEM americij m (Am). alcâi. ~si refl amerikanizirati se. (Bibl-FidiSirac). il sartôr invezi lu tratave come se a fossin vecjos amîs (Sg).(Natisone). nepravo vidnost. amidis.. aminoplast [amino'plast] m KEM aminoplast. amiant [ami'ant] m MIN azbest m. Mi soi visade che a Tuieç o ai une ~ di scuele”. amicâl [ami'ka:l] adj prijateljski . ~ adj prijateljski.. In Friûl-Vignesie Julie si votarà ai 10 di Jugn pes elezions aministrativis (O). vodstvo n. latinizirano kot ammiratus. L'~ delegât de societât des Puestis Italianis. dovoliti. Il 2005 al è stât declarât an de ~ tra il popul gjaponês ei popui europeans. fâ ~ skleniti prijateljstvo. (SiF 03/4. prime al jere plui viert. aminicul [ami'nikul] m 1. elezions aministrativis POL upravne volitve. ametros. (ProvBr). che Celso Macor.fvg). amidi ['amidi] m škrob m. e à di ~ un pluralisim di mût di preâ e di crodi (glesie). aministrazion [aministratsi'on] f 1. Al somee che vuê la comunitât sientifiche e ~ che al bisugne cognossi plui a font lis conseguencis (Pa) 2. izgovor m 2. administrativen. predpostavljati. amiral iz ar. (Pa 02). Amerecane [amere'kane] f Američanka f.. parceche un che al fâs ~ apene che i fasin un cjant nol tignarà dûr tal moment de prove. al à comunicât (O). . ~ comunâl občinska uprava 2. ~ m Amerikanec m. voditi. upravljati. sokrivec m. (za)čudenje n. che al podarès sucedi se un ~ di setante agns. uslužen. -ive f upraven. aminic [a'minik]. ~ Latine Latinska Amerika. -ade adj 1. odobriti. navidezen razlog m. (La) amirabil [ami'rabil] adj občudovanja vreden.. ~ intrinsic e po biograf dal tradutôr. priznati. malenkost f.i m HIST Hamilkar m. E sâtu. film merecan. amighe [a'mige] f prijateljica f. občudovalen. oskrbovati: Nol coventarà un secont turni eletorâl nancje a Gurize par decidi cui che al varà di ~ tai prossins agns la Provincie. oskrbnik m. che nol pues sei identificât intal prodot finâl. nol è timp di amîs! ne smemo več zgubiti časa.. administracija f. amion. prisrčen. In 21 citâts de ~ Latine. vodenje n. (BrLi). di Lois Craffonara. d.(O).regione. ~ di lavôr prijatelj s službe. tolerirati. fr. i merecans e fasin simpri robis bielis. al si voltà viers la fantate che a veve aduès lis amighis a consolâle: (Tolazzi) amigo [a'migo] m tovariš m. amianto [ami'anto] m → amiant. ~ civîl civilni upravnik. amiras. no a viodi americanadis ma chei biei films d’essai dulà (Ta) amerecanisim [amereka'nizim] m amerikanizem m. L'amicizie e po nassi par dut. vecjos amîs stari prijatelji. Gordon Alles). administrativne volitve: si vote pes aministrativis ai 10 di Jugn. al à tignût cont . amiloide [a'm??] m ?? KEM amiloid m. amìe [a'mie] f prijateljica f. podeliti aministradôr [aministra'do:r] m upravnik m. ~ m zelo dober prijatelj m. varuh m. amine [a'mine] f KEM amin m. Piere dure incidude dal I/II sdC Si trate di une ~ di colôr viole (praxisfriuli). oskrbovanje n. saludât cun agrât e ~ di Domeni Zannier (Noeles). e v. in companìe di altris ~s dal so stamp al dà l’assalt vie pal dì a une bancje. amiantifars [ami'ant] ?? Al è parcè che a son scaturîts dai efiets che e fasarès la movimentazion di crets amiantifars (Pa 06/2).(O). od amid). -iche adj KEM amiden (prid. amirât [ami'ra:t]. ameti [a'mεti] tr 1. A lu preocupava che chel ~ che al veve no lu ves imbroiât. prijazen. ~ intrinsic dober. publiche ~ javna uprava: Vinars prin di Jugn i dipendents de publiche ~ de nestre regjon a fasaran siopar. amir ’aali ’višji oficir’ ali amir ’alf ’poveljnik tisočih’ preko bizgr. amì [a'mi:] (pl amîs) m prijatelj m.Methylphenethylamin (izraz prvič uporabljal 1927 US-kemik Dr. garantî plui atenzion al plan pes emergjencis (lingue.i. administrativno. -iche adj MED ametrop. vuelis vegjetâi. Il cont di Vermandois. // < gr. // < Alpha. bližnji prijatelj. Forsit invidiât e ~ fûr dal Friûl (Leng) amirazion [amiratsi'on] f občudovanje n. velik prijatelj. amfetamine [amfeta'mine] f MED amfetamin m. (Pa 05/04). ametropic [ame'tr‫כ‬pik]. direkcija f. amilcar [a'milkar] os. dulà che a son concentradis lis comunitâts furlanis.(Pa) 2. domnevati 3. amerecanizâ [amerekani'dza:] tr amerikanizirati. par sei catoliche. atôrs merecans… Hollywood…”(Ta). dulà che je stade fate une soste par ~ e rindi onôr al monument dediât a la . čudovit. tra il pari cul frut. po upravni poti. finanziâ e meti in vore la leç regjonâl sul ~. PROV Dai amîs mi vuardi jo. come. očaran 2. naklonjen. (La 05/9) amiradôr [amira'do:r] m občudovalec m. amirâ [ami'ra:] tr občudovati.. che al sarà identificât come l’amiloide (SiF 02/1. ametropie [ametro'pie] f MED ametropija oz. ~ di France e fi inlegjitim dal Re soreli (Pa). ~ de vore fate prijatelj nedela. elements solubii come acits gras volatii. aminoacits e v. ametiste [ame'tiste] f MIN ametist m. aministrativementri [aministrative'mentri] adv upravno.. 73-84). vladati. par esempli. carboidrâts sempliçs.american [amere'kan] adj amerikanski. pretveza f. amîs di fruts in sù prijatelji iz otroštva. aministratîf [aministra'ti:f]. Corrado Passera.. aministrativis [aministra'tivis] fpl POL upravne volitve. americanade [amerika'nade] f amerikanščina f. zucars. uprava f. amiut. (Onde). La Glesie catoliche.(Pa). tra compagns di scuele tra amîs di lavôr . amicizie [ami't∫itsie] f prijateljstvo n.// cf. aministrâ [aminis'tra:] tr 1. 155-165). KEM amilaza f. ma furlan di divignince (Leng). amilasi [ami'lazi] f BIOL. Un svicinâsi plui ~ ae struture al è la premetidure miôr par usâsi a lei in mût continuât (Pa). Nomenât ~ civîl dai todescs ocupants (La 05/7). ammiralios. družabnik m. občudovan. deriv. dai nemîs mi vuardi Gjò . Lu à fat cun ~ cjandôr. amion [ami'on] adj (zelo) prijateljski. sprejeti. che fintore a jerin lassâts fûr dal oblic di sei etichetâts. amirâl [ami'ra:l] m admiral m. (sangiorgioinsieme). (po)dati. plui ~. Americhe [a'mεrike] f Amerika f. amidic [a'midik]. amigdaline [amigda'line] f KEM amigdalin m. italo-~ italo-amerikanec m (Pa).. aminoacit [amino'at∫it] m KEM aminokislina f. dopustiti.

cence vêle fate lâ in ~ e dâ-fûr (glesie)// < lat. amletic [am'lεtik]. // cf. amit [a'mit] m KEM amid?? Cemût i refudums organics a puedin jessi depositâts dentri dai sacuts di ~ di sorc (Mater . ~ dilà pred dvemi leti. . amoralitât [amorali'ta:t] f amoralmost f. nemoralen. zaton m (sonca). leâ une ~ cun skleniti prijateljstvo z. propad m. (postopno) odplačilo m. amodernament [amoderna'ment] m posodobitev f. amni ['amni] m ZOOL notranja ovojnica zarodka. amobiliment [amobili'ment] m oprema f (hišna). EKO amortizirati. a la ~. preroditi se. sprejemljivost f. 73-84) proces amonifikacije. e il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion (SiF 03/4). pohištvo n. notranji arhitekt (Innenarchitekt). -ade adj JUR pomiloščen. Mi ven però plui naturâl di meti come simbul e ~ chel cocâl dut neri di petroli (BelR) amonite [amo'nite] f PALEONT amonit m. Dopo l'~ de cjasade di Svevie e dai patriarcjis ghibelins. amortizâ [amorti'dza:] tr 1. amortizer m. oživeti se. ljubezen f. amnestiranka f. osvežiti se. svarilo n. od egip.-is ’id. malapaiât vračana. il podê al passe tes mans dai patriarcjis guelfs (Union). azôt ~ amoniakalni dušik. in mnasthai ’spomniti se’.. amovibil [amo'vibil] adj odmakljiv. ljubek. PROV Cui che al è fortunât in ~ . amonificazion [amonifikatsi'on] f amonifikacija f. ammoniacum preko gr. STROJ. a la stupiditât (Pa 02).amissibil [ami'sibil] adj dopusten. jessudis tal mês di avrîl di ~ (scritorsfurlans). -iche adj LIT hamletovski. l’~. amor. cjapâ ~ par un kazati ljubezen do nekoga.(graggo. a la banalitât. nevračana ljubezen. dve leti nazaj. amortizament [amortidza'ment] m EKO amortizacija f. odmakniti'. sprejemljiv. modernizacija f. (Pa 03/11) 2. 73-84). neizoblikovan. amobilî [amobi'li:] tr opremiti (stanovanje). come la ploe e la nêf a vegninjù dal cîl e no tornin indaur cence vê inbombade la tiere. ad acetâ i fats. amnestiran . 2-ghise amorfe (SiF 03/3)// < gr. amour. par ~ di pâs. ampassât [ampa'sa:t] adv lani.camcom. zahod m. zaljubljenec m. Lis denunciis ae autoritât judiziarie militâr. 73-84). amortament [amorta'ment] m EKO 1. e ancje par infuartî i rapuarts di ~. amit [a'mit] m REL naramnica f. amorphos . odpisati. amp ['amp] m trnek m. fr. a in mnêsis 'spomin'. amniotic [amni'‫כ‬tik].// < neolat. e bugadis intant di bonodôr / mi mandin i ~s. procès di ~ (SiF 03/4. amoniment [amoni'ment] m opominjanje n. amnistie [amnis'tie] m JUR amnestija f. premestljiv. prizadevnost f 3. Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. izguba spomina f. amoniac [amoni'ak] m KEM amonijak m. o ~s di cuadris di man buine. lansko leto. Amôr [a'mo:r] m MIT Amor m. screant i gnûfs (ud. ~ adj KEM amonijakov.de). . amoni [a'm‫כ‬ni] m KEM amonij m.. il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion ~ (SiF 03/4. pardon’. amorôs [amo'ro:s].it). blažiti (udarce). ammonite po imenu Jupiter-Ammon amonizion [amonitsi'on] f opomin m. amoniache [a'm??] m → amoniac. pojemanje n. amôr [a'mo:r] m 1. -ose adj ljubezenski. ljubezniv. amnistiât [amnisti'a:]. amoniacâl [amonia'ka:l] adj KEM amoniakalen. Pai ebreos lis fiestis a scomençavin sul lâ ~ dal soreli (BiblMc) 2. Come che lu inderadavin cierts romançs masse ~ . vnema f. voile'. gorečnost f. brezlik. al à declarât ~ Sipione. ~ m ljubimec m. jo i soi un spirt di amòur (Pasolini). Amlet [am'lεt] m LIT Hamlet m. l’~ nol è brût di verzis iz ljubezni se ne norčuje. opomin m. e la sô aversitât al podê. trai l’~ FIG preizkusiti. brezličen.lat.' tvorjeno s privat. amonizazion [amonidzatsi'on] f AGR amonifikacija f. par ~ di zaradi. (GP). amnésie . Ammon. nol zui di cjartis . fr. amictus 'manteau. a finirin par dislontanâ i Furlans des cuistions patriarcjâls. amortizabil [amorti'dzabil] adj EKO kar se da amortizirati. ampeloterapie [ampelotera'pie] f MED ampeloterapija f. boga Amun. fr. ugotoviti mnenje.’. amistât [amis'ta:t] f prijateljstvo n.Bl) o. amorâl [amo'ra:l] adj amoralen. amnesie [amne'zie] f MED amnezija f. // cf. ljubček m. čustvo n. Ma la ~ no fo concedude ne a lui ne a nissun altri. amobilidôr [amobili'do:r] m opremljevalec m. amnêsia 'id. amovibilitât [amovibili'ta:t] f premestljivost f. Il TKN nus dà la sume dal azôt organic e dal azôt ~ (SiF 03/4). (ProvBr) 2. odplačevanje dolga. BIOL lâ (jessi) in ~ (narava) znova razcvesti se. nemoralnost f. a + morphê ’oblika’. amortizadôr [amortidza'do:r] m STROJ blažilnik m. di cuant che e je tacade la vuere a la ~ gjenerâl (Pa 02).(don). il rinovament e ~ dai procès produtîfs (La 05/12). amnêstia ’??oubli. EKO amortizirati 2. tvorjen z a priv. sâl ~ salmiak m. ammôniakon izv. amorf [a'm‫כ‬rf] adj amorfen. amorin [amo'rin] m BOT reseda f (Reseda odarata). al à cuistât la ~ dai plui grancj scritôrs todescs e austriacs (Pa). -iche adj ANAT amniotski. Il Consei comunâl al fâs bon un regolament li che a vegnin fissadis li proceduris di ~ (CoTav). amont [a'm‫כ‬nt] m 1. premičen. amonijev. amòur [am'‫כ‬ur] f → amôr . strast f. brezobličen. // < gr.(CoUd). dati amnestijo f.// od neolat. // < cerk. s pohištvom opremiti. no sac ~ o amnio (Mar) amnistiâ [amnisti'a:] tr JUR pomilostiti. svarilo n. amortizacija f. (La 04/4). cf. ~ gjenerâl splošna amnestija. a operâ par che a calin sot dai nivei di concentrazion massime ~ (Pa 02). al disè propit cjamesute. il cjamis. La gnove unitât produtive e rindarà pussibil la complete inovazion dal prodot des laveblancjarie. Si puedial fevelâ di une “religion” te vite ~ o inmorâl di Oscar Wilde? (Bel). (ProvBr). od gr. e 4 milions di euros pai amortaments dai inviestiments sui implants. ~ dal azôt solubil organic (SiF 03/4. PROV ~ nol domande ni pan ni polente . amortiziranje n. butâ l’~. puartantju. amnion m. un ~ apaiât. amovere 'oddaliti.. ~ m amnestiranec m . amissibilitât [amisibili'ta:t] f dopustnost f.

predtakt m. -iche adj LIT anakreontski. amutinât [amuti'na:t]. a jerin notâts tes scuelutis (Pa 4/2000) // cf. chest ~ cu ven naslednje leto. -iche adj METEO dvigajoč . ~ academic akademsko leto. amul ['amul] m → emul. anahronističen 2.// tvorjeno po gr. FIG odstraniti. dut l’~. bon dì. ohlapen. leta nazaj. amphora ’amfora’ → furl.// < neolat. ~ scuelastic šolsko leto. cumò intal Museu di Udin (CoUd).’. → larc. tal ~ dai tredis mês FIG (šalj. obsežen. nesodoben. anachronisme. kronološka neustreznost f. tai prins agns dal Cincuante na začetku petdesetih let (Pa). izp. razhajanje n 2. zastarel. Tal ~ scuelastic 1998/99. letina f. amputâ [ampu'ta:] tr 1. mn. → a svuaç. In Friûl. prekrščevalec m . od lat. fr. povečati. zastarel. Il Consei Diretîf al dure in carghe trê agns academics (CIRF). amplitudo.// anabiosi [anabi'‫כ‬zi] f BIOL anabioza f. ampère . nesodoben. FIZ ojačenje n. o dirai . amperaç [ampe'rat∫] m ELEK jakost električnega toka. nesodobnost f. // < gr. lâ sù par 29 agns . che al previodeve nome la preson (Pa 02). v 19. ampulla ’id. amutinâ [amuti'na:] tr VOJ ščuvati k uporu. an ['an] (pl agn/agns) m leto n. ~ di memorie spominsko leto. amperometri [ampe'r‫כ‬metri] m ELEK ampermeter m. letnina f. spuntan. sedanjika od vê: imajo. Anacreont [anakre'‫כ‬nt] m LIT Anakreont m. Par la ~ dal DNA a son stâts doprâts i primers (SiF 02/1) 2. Mimnermi. amplece [am'plet∫e] f obširnost f. tai agns a vignî. ancje se. raztegnjen. anacolut [anako'lut] m LING anakolut m // preko lat.// lat. prostranost f. ungan letos. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc.. amplificazion [amplifikatsi'on] f 1. → indi. anfure. za agns. razširitev f. amputatio: cf. anacronistic [anakro'nistik]. Salvâ). trops agns âstu? koliko si star?. e intai strets (come la “pycnocline” dal Stret di Gjibraltar dulà che a puedin alçâsi fin a cent metris di ~ (SiF 02/2. -iche adj puščavniški. ~ passât lansko leto. amutinament [amutina'ment] m VOJ upor m. anacronisim [anakro'nizim] m 1. nazadnjaški človek. anabíósis. an. 129). 2. (storia900) // < lat. amputirati.. ampli ['ampli] adj prostoren. kasneje nadomesti cenobitsko. Se di une bande al esist il riscji di jessi tignûts par provinciâi o anacronistics dal 10% dai clients. fr. in chê ~ stesse par esempli. Di Aquilee e rive une ~ di Sant Menas. intun ~ tornât v celem letu. od onega . obsežno. od lat. mil agns večnost. (k αναβολή) anaciclic [ana't∫iklik].ampêr [am'pe:r] m ELEK amper m (merska enota). ~si refl upreti se. REL anahoretizem m (prva faza krščanskega meništva. Dut chest al sarà ben ricuardâlu in chest ~ di memorie. anacreontiche [anakre'‫כ‬ntike] f LIT anakreontska pesem m. il prin dal ~ → pridalan . iz lat.. // cf. iz gr. st. Alceu. demin. amsterdamian [amsterdami'an] adj GEO amsterdamski. -iche adj LIT palindromski (verz). (Pa 02). // od lat. po imenu franc. mai plui si varès ripetût in tiere furlane! (JM. amulet [amu'lεt] m amulet. amplitudine [ampli'tudine] f FIZ amplituda f. siben ancje di servizi culturâl intal sens plui ~ di cheste peraule. prekinitev vitalnih funkcij) // od gr. LIT amplifikacija f 3.. αναβολισµός preko lat. fr. ampole [am'p‫כ‬le] f 1. amputazion [amputatsi'on] f MED amputacija f. od ampli. → impole. -ade adj VOJ uporen. anakhôrêtês od anakhôrein ’se retirer’. un ~ tornât celo leto. l’~ tornât novoleto. anabaptizein ’ponovno krstiti’.// izpos. bon ~ adijo!. // < lat. agns indaûr pred leti. . dutalan celo leto. ~ m anahronističen. puntar m. amputation. TEH ojačati. izločiti. anabatist [anaba'tist] m REL anabaptist m. amputare ’rezati’ amputabil [ampu'tabil] adj ki ga je mogoče amputirati.(CoUd) anacreontic [anakre'‫כ‬ntik]. Alcman. FIG poveličati 3. anabolisim [anabo'lizim] m BIOL anabolizem m. ampliementri [amplie'mentri] adv obširno. spuntati se. kirurška odstranitev. (Pa 06/1). annus. Mi àn dât la grazie (Sg). chest ~. . razsežen. iz gr. v veliki količini. agns a vignî Une robe strasordenarie che. fizika AndréMarie Ampère (1775-1836).i m Amsterdam m. anahronizem m. amplus . an ['an] pro od njega. nešteto veliko leto. odrezati 2. anabatic [ana'batik]. anachorète izpelj. graciis ~. agns e agnorums → agrnorums . ~ bisest prestopno leto. anacoret [anako'rεt] m puščavnik m. AN ['?] kratica > Aleance Nazionâl. ~. steklenička f. ma an dirès tantis. al jere stât ativât un interessant . ampolute [ampo'lute] f mala steklenička.. // novotvorba cf. amundi [a'mundi] adv na pretek. tai agns dal Trente v tridesetih letih. Tirteu. FIG anahronizem m. amuletum. kirurško odstraniti. fr. anacruse [ana'kruze] f LIT anakruza f. anacoretisim [anakore'tizim] m puščavniško življenje.. amplificatio. razširiti. anade [a'nade] f leto n. amplificâ [amplifi'ka:] tr 1.) nikoli. Iponat. àn ['an] 3. prostran. izpos. obsežnost f. anaconde [ana'k‫כ‬nde] f ZOOL anakonda f (Eunectes murinus). to je skupnostno življenje). Il materiâl che l'artist furlan al à scrit par il "Pezzè string 4et" al amplifiche la sô sensibilitât di compositôr e di musicist e il cuartet (Pa) 2. Amsterdam ['amsterdam] kr. anacoretic [anako'rεtik]. Saf. (Pa 7/2000). anahoret m // cf. → ampassât. il taramot dal '76 al varès fat di ~ e di volan a chestis tindincis za in at in dut l'Ocident. no je stade cjapade sot dal articul 116 dal Codiç militâr ~ -. povečanje n. in akolouthein ’slediti’). anakolouthon (a priv. fr. -iche adj 1. anabaínein = aufsteigen anabatisim [anaba'tizim] m REL anabaptizem m // tvorjeno iz gr. from amplus.// < lat. od nje. vstaja f. utajenost f (biol. ANAT ampula f. jessi par 29 agns. amplificadôr [amplifika'do:r] m FIZ ojačevalec m. siôr Minigul. graciis. amplissim [am'plisim] superlat. zastarelost f.. os. od gr. amperore [ampe'rore] f ELEK amperura f. aná in chrónos 'čas'. anabolismus. (ob)širen. ~ m upornik m. ~ m Amsterdamec m.

anagraf [a'nagrafe] f seznam m (stalnega) prebivalstva.. analist [ana'list] (pl analiscj) m 1. anagrafski. analitsko. FIG. analogie . -iche adj ARS anagliptičen?. analfabetic [analfa'bεtik]. -iche adj brezalkoholen.' (izp. anus. A la vilie de vuere. analitski. črkovnica. anale adj ANAT zadnjičen. // izp. iz lat. presoja f. fr. In dut chest l'handicap plui grant. analets [ana'lεtik] m LIT analekta npl (zbirka citatov in izvlečkov iz literarnih del). anadiplosi [anadi'pl‫כ‬zi] f LIT anadiploza f. podoben.// cf. // v 16. anagrafic [ana'grafik]. anagogjie [anago'ăie] f LIT mistična interpretacija. analitiche [ana'litike] f analitika f.fvg) 2. izp. ARS anamorfoza f. analogija f. analgésie . analogjie [analo'ăie] f 1. al è l'"~" de marilenghe. LING nalika f. ~ adj anaeroben. anamorf [anam'nεze] f 1. uganka s premenjanimi črkami). (Pa 02). psihoanalitik m 2. (SiF) analizabil [anali'dzabil] adj razčlenljiv. TEH anamorfen (filmski format DVD. ~ programadôr RAČ programerski analitik. anagram [ana'gram] m anagram m (besedna igra. -iche m analističen. GRAM anaforičen. analfabetizem m. anafilatic [anafi'lasie] f MED anafilaktičen. napraviti. analistic [ana'listik].' (iz aná lógon 'glede na razmerje. analitik m. -iche adj matični. anamnesi [anam'nεze] f MED anamneza f// izp. anamorfosis [ana'm‫כ‬rfozis] f → anamorfose. od gr. -iche adj MED analgetičen.. ~ dal sanc MED analiza krvi. ki se da analizirati. podobno 2. ~ statistiche statistična analiza 2. analitichementri [analitike'mentri] adv analitično. analoc [a'nalok] → analic. e al bat su la dibisugne di une precise ~ dai coscj par ridusi (partitrepublichefurlane) 3. anamorphosis ’opnieuw vormen’. ananas ['ananas] m 1. razčlenitev f. analgjesie [analăe'zie] f MED neobčutljivost za bolečino. analistiche [ana'listike] f analistika f. fr. anagramâ [anagra'ma:] tr anagramirati. (serling) 2. Ancje chi il nestri Evanzelari al è une sorte di document ~ de cjase reâl (CoUd). psihoanaliza f. anale(p)tic [ana'lεtik] m MED analeptik m. anaglipt m (polreliefno kiparsko ali cizelersko delo). . anaphora ’reprise’ k pherein ’nositi’. ~ logjiche LING stavčna analiza. od gr. anamorfose [ana'm‫כ‬rfoze] f 1. ánadiplosis = podvojitev.// izp. st. nealkoholizem m. ~ m Anamec m. ~ m analgetik m. ~ adj analizatorski.. od lat. razčlenjevanje n. analitik m 2. // cf. anaerobic [anae'r‫כ‬bic]. analeptično sredstvo. podobnost f. analcolisim [analko'lizim] m analkoholizem m. anaglifen. podoben. ~ m analfabet m. (CoUd). anaerobno živo bitje. -iche adj nepismen. analist m. sestaviti anagram. analfabetski . analogen. Guarani. anamit [ana'mit] adj anamski. -iche adj analitičen. od gr. GRAM anaforizem m. temeljiti pregled. anafilassie [anafi'lasie] f MED anafilaksija f (obrambna reakcija organizma proti dol. a(n) priv. inte stampe. (Pa 02/10-11). analecta [ana'lεtik] m → analets. anaglif [ana'glif] m ARS anaglif m. análysis k gr. LING po naliki. analizâ [anali'dza:] tr analizirati. BIOL anamorfen. Anam ['anam] kr. cu la plui part dai soldâts analfabets. analogno. analizadôr [analidza'do:r] m 1. Par ~ ducj i ponts dulà che Dostoevskij al fevele de epilessie o ai let cun .cors extracuriculâr su lis lenghis minoritariis d’Europe. anamorfic [ana'm‫כ‬rfik]. ~ adj analeptičen. -iche adj anamorfen. une domande di ~. vzeti pod drobnogled. Chê analisi le fâs un algoritmi ~ (par. -iche adj ARS anaglifski.// 20. in ~ cun/ a di analogno k. anagramist [anagrama'tist] m anagramist m (sestavljalec anagramov). popačenje n // gr. analitic [ana'litik]. análogos 'id. anaforic [a'nafore] f LIT. anaforisim [anafo'rizim] f LIT. (popačenje) 2. -iche adj anagramski. ~ gramaticâl LING besedna analiza. izp. anamnesis .// od gr. anagramatic [anagra'matik]. analýein 'razčleniti'. analogija f. st. iz port. in algein 'trpeti'. BOT ananas (Ananas) 2. analogjichementri [analoăike'mentri] adv 1. nepismeni m. analbuminemia [ana'lεtik] m MED analbuminemija f (nizka koncentracija albumina v krvnem serumu). Lis fotografiis a rivuardin architeturis e ogjets di art che a son descrits in mût ~ tal catalic. analisi [a'nalizi] f 1. anaglitic [ana'glitik]. analoghe [a'naloge] adj analogen. preučiti. OPT anamorfoza f. fr. ~ m brezalkoholna pijača. analfabetski. TV 2. analiza f. .. no à puartât a disvuluçâ un prodot ~ pal polac. analculic [anal'kulik]. od gr. anafore [a'nafore] f LIT anafora f. analfabetisim [a'nalize] m nepismenost f.ser) pal SGML speciâl. anagramma (grámma 'črka'). analogia. iz jez. ocena f. ana ’proti’ in phulaxis ’zaščita’. Tupi). presojati. substanci. shock ~ anafilaktičen šok (najhujša oblika alergij). anaerobi [anae'r‫כ‬bi] m BIOL anaerob m. analen. si jere rindût cont de impreparazion taliane. analogjic [ana'l‫כ‬ăik]. anagogjic [ana'g‫כ‬ăik]. -iche adj 1. analiza f. (SiF 02/1) analic [a'nalik]. TEH analizator m (naprava). analfabet [analfa'bet] adj nepismen. analgezija f. (SiF 02/1)// izp. ocenjevati. -iche adj LIT anagogičen. letopisec m. La misure dal POX e je stade fate cun tun particolâr ~ olandês Euroglas ECS1000 cun titolazion microcoulometriche (SiF 02/1). anâl [a'na:l]. anagogija f. in ~ cu la leç 482 (lingue. razčleniti. matična knjiga.(Pa 11/99) analgjesic [anal'ăεzik]. anagraf m. ocenjevati. po razmerju').regione. // izp. (sadež) ananas m. iz gr. preučiti. analyse . Evidenziant cierts articui de leç. od gr. anaerobiosi [anaerobi'‫כ‬zi] f BIOL življenje v okolju brez kisika. in formât ~ (scritorsfurlans) v analoški obliki 2. anaglific [ana'glifik]. Al lavore come ~ programadôr a Udin. LING po naliki. si à di rilevâ che. -iche adj anaeroben. ananás 'id. analogus od gr.i m Anam m. // cf. od gr.

anastomizâ [anastomi'dza:] tr MED anastomizirati. FIG). anathêmatizein. di un om straordenari e duncje dificil. // neolat. pomlajevanje). obrnjeno stavljen. anastomosis. POL anarhizem m. ancje ben che [anqe'bεn ke] co čeprav. ~ dongje . ‘zakrivljen’ + sauros ‘lizard’. FIG podrobno razstaviti. ~ un še eden. juž. antecessor ( ante in cedere ’iti.) anarhistično usmerjena oseba. anarhičnost f. k gr. ancjemonò [anqemo'n‫ ]כ‬adv še. ancjeben [anqe'bεn] adv seveda. ancje ['anqe] co 1. ~ di dut ce che si veve ~ di fâ e di patî: i pecjâts di Neron. anarchic a 18 karats (Pa 03/12). anathématiser . neodgovoren. anchilosaur [a'nel] m ZOOL ankilozavr m. neurejenost f.. anastomoza f. o vin scoltadis tantis vôs che a disin che a lui lis feminis i plasin ancje se maridadis”. Anastâs [anas'ta:s] os. par cure de SFF. anarhističen. anarchic [a'narkic]. šp. anatemizât [anatemi'dza:t] m REL izobčen.' (k paíein 'tolči'). od gr.. četudi. fr. -iche adj 1. ancestral . Ma chê condane ~ di doprâ lenghis e culturis disferentis e je la lidrîs istesse di . // gr. poleg tega. ancia ['anq] adv in co (nareč. 4. Pe conclusion de opare e reste ~ vierte la cuestion dal ultin lot. // od neolat. anastrofa f.// izp. ~ m POL anarhist m. dobro. Anatoliche [ana't‫כ‬like] f Anatolka f. anarhično. celo 3. di “autoesclusions”. par cheste scuvierte a son deventâts i fondadôrs de anatomie microscopiche. fr. anatomichementri [anatomike'mentri] adv anatomisko. anchilotic [anki'l‫כ‬tik]. anatolic [ana't‫כ‬lik]. La cjase. no jere ~ finide (Ponte).. POL anarhistični družbeni model. ανατοξίνη od ana ‘proti’ in toxinê. od gr. raztelesiti. anatemizâ [anatemi'dza:] m REL izobčiti. // cf.i. (SiF 02/1. m Anastazij m. anarchie [anar'kie] f 1. cunfins a drete e a çampe. ankylosaurus. od gr. -iche adj EKO anatocističen (glede na obrestovanje obresti). anapestic [ana'pεstik].. izobčenje n (t. anatomist [anato'mist] (pl anatomiscj) m MED anatom m. od gr. al à fat di nô ancjetancj rês e perdis par Diu so pari. anatematizar. anarchiste [anar'kiste] f anarhistka f. čeprav. FIG nered m. zmešan. -iche adj TISK anastatičen. ancj ['anq] adv in co → ancje. razčleniti. ankulōsis k ankuloun ’zakriviti’. Anatolie [ana't‫כ‬lie] kr. anatomopatologjic [anatomopato'l‫כ‬ăik]. anhilotičen. četudi. ancje se la mê famee e jere siore di virtût. di Cesar Borgia.. intant (Leng) 2. iz lat. anastigmatisim [anastigma'tizim] m anastigmatičnost f (obnavljajočnost. 9) // gr. a si scuintrin cussì dôs scuelis di pinsîr: une che e ten sù la ~ e la neuropatologjie (scuele . // izpod. 155-165). anatomê ’id. gr. -iche adj anatolijski. // lat. ancje se ['anqe] co čeprav. che il net cambiament climatic al podarès puartâ il planete sul or de ~. f Anastazija f. od gr. analiza f. anápaistos 'id. e us domandìn ~ a voaltris (Basc).’ (k anatémnein 'razrezati. anaspirersul [??'] m BOT nektarina f (sadež) (bolj običajno baracocul). imbombât de sô nobiltât parlamentâr. anarhizem m 2. anarhija f. Anastasie [anasta'zie] os. ankulos. ?? ~ sore. FIG natančna razčlenitev. anhiloza f. l'~. anathêma ’offrande aux dieux’. -iche adj MED ki se nanaša na otrdelost sklepa. anchine [an'kine] f TEKST nanking m. anatocisim [anato't∫izim] m EKO anatocizem m. (BrLi). -iche adj anatomopatološki.. k ancêtre od lat.i. četudi je bila naša družina polna vrlin. anarcoit [anarko'it]. PROV Dulà che e sta une bocjade di pan e po stâ ~ une peraule . il facilonisim. E si tacà a cori ~ lui bande dal sfuei (Zili). che a sostignivin che l’esam psichiatric al veve di jessi integrât cul esam ~ (SiF 02/1. ancestrâl [ant∫es'tra:l] adj atavističen. anathème . o. in chel secul lis dôs citâts no jerin ~ unidis (scritorsfurlans). anateme [ana'tεme] m REL anatema f. anastomosi [anasto'm‫כ‬zi] f MED anastomija f. brezvladje n. ~ deventade par matrimoni (Mar). Felix Marchi.i f Anatolija f. anastatic [anas'tatik]. tudi. FIG neurejen.// preko fr. ancjetant [anqe'tant] (t. ancje mai che [anqe'mai ke] co čeprav. anatomic [ana't‫כ‬mik]. No jerin lâts ~ a viodi la fin dai lavôrs di rignuviment dal fabricât. izključiti. Godega-Conean. anatematitzar. anatossine [anato'sine] f BIOL anatoksin m. dal 1987 (CoUd). obrestovanje obresti. atuâl spirt libertaridemocratic: il cualuncuisim.. anatomizâ [anato'midza:] tr 1. di anatemis. antant) adj prav tolikšen. .// cf. neodgovornost f. hoditi’).) → ancje. di esclusions. . pregled m // od poznolat. come che al dîs il pape. anastigmatic [anastig'matik] adj FOTO anastigmatičen. ~ m (slabš. ~ m Anatolic Anatolec m. brezzakonje n. (Bel). stant che nol ven trasferît par ~ (SiF 03/4. raztelesiti'). 155-165). (Macjeu). -iche adj anatomski. (glesie) Nisem iz župniške družine. MED anatomija f. še. prekleti. četudi. anarchist [anar'kist] (pl anarchiscj) m POL anarhist m. obrnjena stava f. četudi. Come studiâ il cuarp uman sul taulaç di un ~. faksimilen. izobčiti. anarhistično usmerjeni. (Bel). anatomia..) (SiF 02/1). četudi. anastrofic [a'nastrofe]. anatomie [anato'mie] f 1. -iche adj LING inverzen. dutcâs. ki se nanaša na prednike. analizirati. -oide adj POL anarhoiden. secirati 2. (partitrepublichefurlane) 3.(Ta) 2. ancjemò [anqe'm‫ ]כ‬adv 1. anatematizâ [anatemati'dza:] m REL anatematizirati. (ProvBr) 2. anarchisim [anar'kizim] m 1. lad. anarchichementri [anarkike'mentri] adv anarhistično. a(n) priv. anatocistic [anato't∫istik]. anastrofe [a'nastrofe] f LING inverzija f. anapaestus. anchilosi [anki'l‫כ‬zi] f MED otrdelost sklepa.anapest [ana'pεst] m LIT anapest m (trizložna pesniška stopica dveh nepoudarjenih tretji poudar). edizion anastatiche faksimilna izdaja: ristampe anastatiche. ancje dongje che [anqe'donăe ke] co čeprav. No soi di famee di predis. ~ patologjiche patološka anatomija 2. anarhičen 2. ~ microscopiche mikroskopska anatomija. še. -iche adj LIT anapestovski. (O) odprto ostane še vprašanje. calcul ~ računanje obrestnih obresti?.(Pa). pregledati. in archía k archós 'vodja'. cat. anatocismus. ciamò. // cf. preklet.

i f 1. andit [an'dit] (demin. hermafrodit m 2. iche adj anekdotičen. čud m. robe ~ ceneno blago 4. sposobnost f. pripeti. srednji. potekanje n. ancorâ [anko'ra:] tr 1. androne [an'dr‫כ‬ne] f (ozka. nadarjenost f. FIG oprijeti se. in chê cjase dut al pareve sdrumâsi.. kadenca f. un omp ~ preprost človek 3.. vedenje n. f Ana f. sante ~ sveta Ana. bahavost f. di ~. Sant ~ → Sant ~.. (Pa) 3. zunanjščina f. andromanie [androma'nie] f andromanija f. MIN andezit m. obraz m. stâ su la ~ biti v pripravljenosti. anecumene [aneku'mene] f ASTR anekumena f. ARS lastnost f. // od gr. prstan m. Anica f. dostojanstvenost. to iz gr. puartait chi la vieste plui biele e meteije intôr. ASTR Andromeda f. Ane ['ane] (demin. ~ m Ankonec m. ricors a chê straodenarie in câl te Provincie di Udin par chel che si inten l'~ dal marcjât dal lavôr tal . Andore [and'ore] kr. (Leng). zagata f. obroč(ek) m. La siore ~ Vobis e torne plui dispès in Friûl. ancora. od Anute. zunanjost f. O magari a svoglitâ se la femine di ~ e jere a palaç o (Mar).i f Andreja f. Andreine [andre'ine] os. la civiltât. ancje tu tu crodis di jessi cui sa cui. anedot [ane'd‫כ‬t] m anekdota f. kretanje n: la sô sapience e la ~ 2. (gorovje). sklep m.. (prebivalka Ankone) Ankonka f. pomembnost f. nekakovosten. i m Andreis (Pn). une ~ di salvece. presi ~ ugodne cene. Ancje tu tu cjapis di chês andis che a fasin trimâ il mont 5. la ~ popolâr dal librut 7. meteitji l’~ tal dêt. FIG nadutost f. usidrati se. HIST moški del hiše (v stari Grčiji). FIG a dute ~ .~ adv prav tako. andi ['andi] part pro → an. BOT androcej m 2. od človeka nenaseljen kraj. androcei [andro't∫εi] m 1. (Pa) Isti način (postopanje).50 euro (Onde). andropause [andro'pauze] f MED andropavza f.i m (biblijsko ime) Hana m. ma la ~ de famee a leve indenant compagne 6. Nusse) os. e sta metint de bande ancje il talian par lâ viers l'anglês.i. trop che e vuadagne in rispueste al è un ~ scunît cidinôr. od andiut) f 1. il dêt dal ~ prstanec m 2. Republiche ~ Ankonska republika (s franc. ~ muarte (slepa) ulica f. t.= 'ne. (cena) nizka. ~ m Andoran Andorec m. drža f. Svelts. značaj m. ancorade a un piçul mont alpin e contadin. tesen) prehod m. običaj m. ekdidónai 'objaviti'. pûr cun ducj i disastris che e à produsût tal Vincjesim secul . La stesse ~ che. pot. zasidran. bahanje n. za pešce) steza f.(La 04/3) andant [an'dant] adj 1. posebnost f. KEM (spolni hormon) androsteron m.i f Andora f. FIG pogled m. O podìn contâ un anedot:. androgjin [an'dr‫כ‬ăin] adj dvospolen. ancorât [anko'ra:t]. andri ['andri] m → landri. pritrditi. Dreute) os. Andrian [andri'an] os. a poche Sante ~ (bolj običajno al poche dree). ande ['ande] f 1. nissune ombre e nissune ~ nazionalistiche. andoran [ando'ran] adj GEO andorski. barva f. mena pri moškem. άνδροµανία. ancure ['ankure] f sidro n. Andis ['andis] kr. enak ancone [an'kone] f → incone. anel [a'nel] m 1. enostaven. pisec anekdot. naraven. zasidrati 2. ubranost f..i. jessi in ~ biti v toku. cui siei sant Antoni e sante Rite e san Josef e il Signôr e sante ~ e la Madone (BelR). dvospolnik m. povprečen. Po mi menà. potka f. andament [anda'ment] m potek m. čumnata f. anekdotika f (anekdote o osebi.(SiF 03/3). ki je nor na mošje. BIOL dvospolna rastlina. od gr. obroč . anedotic [ane'd‫כ‬tik]. hodnik m. okleniti se. oklepati se. tekoč. tesnec. a batevin il forment cuntune ~ strache. anedotiche [ane'd‫כ‬tike] f 1. → gosse.1797) 2. Andromede [an'dr‫כ‬mede] f MIT.. tal presi ~ di 7. ma lafenò nissune poe. Ancone [an'kone] kr. navaden.i. . ~ m 1. da. vidik m. zgodbica f. nevezan... Sant ~ si pense che e sedi une forme cuntune influence slave sul non di Sant Andree. andrean [andre'an] Andree [an'drεe] (t. pričvrščen. androgynon androit [an'dr‫כ‬it] m robot m. koridor m. izgled m. in dì di vuê. veža f 2. (scritorsfurlans)// iz lat. (Bel) 2. Ogni moment si visave che cumò la vite e veve une altre ~ (Sg) 4.// < gr. (beneška) ulica f. jessi in ~ di biti na tem. Andromache [an'dr‫כ‬make] os. (Bibl-Lc). (ozek. vezati za kaj. intant che ~ e Caife a jerin i sorestants dai predis. andesite [ande'zite] f VULK. ton m. Andalusie [andalu'zie] kr. (Bibl-Lc) in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa. anekdota ’neobjavljeno’ k gr. enako (količino). ánkŷra . m Andrej m. hoja f. pričvrstiti. Andrej m. obdobju).(SiF 03/4) // cf. andromane [andro'mane] f androman. način hoje. pri tem. anedotist [anedo'tist] (pl anedotiscj) m pripovedovalec. Andreis [an'drεis] kr.i. mi da la ~ imam vtis. Anusse. Andree) os. FIG obnašanje n. Andrât [an'dra:t] (t. Anconitane [ankoni'tane] kr. fra ancorâsi a un mont sigûr ma datât e butâsi tal larc cul riscjo di cjatâsi cul nuie denant e cul nuie daûr. krog m. klimakterji virilnosti. ošabnost f.i.i fpl Andi mpl. usidrati. -ade adj usidran. preprost. za naselitev neprimeren kraj.i f MIT Andromaha f (žena trojanskega junaka Hektorja). razvezan. -use adj andaluški. anecdote . androsteron [androste'ron] m MED. f Andaluzija f (pokrajina v južni Španiji): il puart de piçule citât di Palos te ~. fr. občutek.(Pa). e vîf fûr de storie. izraz m. navada f. andalûs [anda'lu:s].. držanje n. nissune plee. nimfomanija f// < gr. passant pe ~ che je in bande de puarte (BiblEzechiel). način m. al viazave in prime classe sul diret Rome-Ancone cun doi fraris. Dree.. ~si refl 1. ravnanje n. brez' + oikouméne = 'naseljen svet'.i f Ankona f (Marche). m Andraž m. ~ m Andaluzijec m. člen m (pri verigi). (Bel) anconitan [ankoni'tan] adj GEO ankonski. Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! . nagnjenje n. un pas ~ 2. an. napuh m. Invecit. umerjen. (ozka) cesta f. zbiranje in pisanje anekdot 2. (Pa). Al è in ~ un grum di lavôr (Pa). luknja f. come se pal vuarp al fos aromai inutil contâ (Mar). m Adrijan m. meti l’~ tal dêt dati prstan na roko . videz m. corîf. Ane ['ane] os. FIG umerjenost f. ~ pro prav tolik. tante e je diferente la ~ jenfri i studiôs (Leng). kazanje n. pomočjo se je razglasila 19 nov. e interesse 10 milions di citadins europeans di Spagne (Catalugne e Isulis Baleârs). Andaluse [anda'luze] f Andaluzijka f. andalusite [andalu'zite] f MIN andaluzit m.

zatirati. il mangjâ e la aghe di bevi a vignivin puartâts graciis ai mieçs anfibis de Protezion civîl e dai pompîrs (La 03/01) // tvorjeno z gr. anfitrop [anfi'tr anfore] adj ??Partly inverted. anfibul [an'fibul] m MIN amfibol m. MED amfibolen (deluje tako v smeri katabolizma kot anabolizma). MED slabokrvnost f. ánemos ’veter’ in philos ’prijazen’ anemograf [ane'm‫כ‬graf] m METEO anemograf m (priprava za zapisovanje moči in smeri vetra). [Of a plant ovule]. ánemos ‘veter’ in k lógos 'beseda'. l’~ mi à domandât: (BelFa). amphí + tre`pein ’obrniti’. (BelAlci). od gr. kot iz amphibolos + logos . // cf. REL dvorezen. od gr. kolobar m (okoli lune). ánaimos 'brez krvi' k haîma 'kri'. cul non di “Adriatisches küstenland”. od gr. FIG dvoličen. ~ m 1. turned back 90 degrees on its stalk. angjelic [an'ăεlic]. (Bibl-Mc) angariâ [angari'a:] (o angarii [anga'rii]) tr mučiti. amphitropous od gr. anektirati.: nenagl. KEM. aneti [a'nεti] tr POL priključiti. anemija f 2.nagl. aneurisme [aneu'rizme] f MED anevrizma f (razširjena arterija). REL. -iche adj 1. neploden. Amphitryon. amphibolos ‘dvoumen’. a àn declarât mertori. od gr. it. amphoterisch . // od lat. cence cussience e cence une scuele adeguade al è condanât a fâ di famei. anfibul [an'fibul] adj 1. Il Cormôr. amphí 'okrog' in lat. amphibolia. amfiteatralna predavalnica. dal dut isolât.. od gr. od gr. amfiteater m. 2. anemul [a'nemul] m BOT vetrnica f (Anemona) // gr. FIG oznaka za prevaranega moža. amphitheatrum. FIG neplodnost f (zemlje). anestetik m 2. fr. amphioxus od amphi + oxys ’sharp’. kljuka f.(CoUd). TEH (vozilo) amfibija f. // cf. Us vignarà indenant un om ch’al puarte une ~ di aghe. amphibologia. aneroit [a'nemul] m FIZ aneroid m. cu la lôr firme. lis angariis. // gl. a(n) priv. stavek) 2. daspò dai 8 di setembar dal ’43. anfidiploit [an'fibul] m amfidiploid m.// gr. aneroidni barometer m. ~ m 1. -iche adj se nanaša na amfiteater. che al nas intal ~ morenic dal Tiliment. zedinjenje’. da deluje kot kislina ali baza. organizem.m. anemonê 'ki se pod vplivom vetra odpre'. GRAM dvoumna slovnična zgradba. ki preučuje veter).. sposobnost spojine. (Pa 04/04). z amphibolia. anfotericin [??'anfore] m KEM amfotericin m. anfibi [an'fibi] adj 1. krožek m. ~ de clâf obroč ključa. anévrisme . krempelj m. Cuanche mi àn operât di infart. dilatazion ~ de aorte razširjenje aorte (zaradi anevrizma). anemochor. ánemos ‘veter’ in -graphía 'opisovanje. anemâl [ane'ma:l] m → nemâl. od gr.. amfora f. anemic [a'nεmik]. // cf.// od gr. fr. anemie [ane'mie] f 1. ~ anatomic predavalnica anatomije 3. anfoteric ['anfore] m KEM amfoteričen (ki deluje kot kislina ali baza). nem. (CoCamp)// < lat. anfitropâl [anfitro'pa:l] adj amfitropalen. amphi ’z obeh strani’ in mixis ’mešanje. aneurismâl [aneu'rizme] f MED se nanaša na anevrizmo. blažilo n. nejasen (izrek. amphibole. omrtvičenje n. // cf. cf. dvomiselnost f 2. s končnico -logia . // < gr. fr. dvoumje n. malokrven. priključitev. // od gr. ~ di cjadene členek verige. anestesist [aneste'zist] (pl anestesiscj) m MED anestezist m. anfibolite [anfibolo'ăie] f MIN amfibolit m. ang. [anga'rie]) f JUR zatiranje. anession [anesi'on] f POL aneksija f. tvorjeno k gr. // gr. Par la operazion no coventave plui di une ~ locâl cussì la femine (Furlanist). tiere anemiche neplodna zemlja. anfimissi. anemochorous. AERO. amphi ’dvostranski’ in bios ’življenje’. anaemia ’id. ang. anestesisim [aneste'zizim] m MED anestezisem m. La sô posizion lu lasse. dvoumno. anemofil [ane'm‫כ‬fil] adj BOT anemogamen.’. trpinčiti. anestesie [aneste'zie] f MED anestezija f. → rincje. anemometri [ane'm‫כ‬metri] m METEO anemometer m (merilec vetra). vetrologija f (znanost. anfiteatric [anfite'atrik]. anemičen 2. theâter (izpos. in aer 'zrak'. ánemos ‘veter’ in choreo ‘cambiar de lugar’. diploos ’dvojni’ in eidos ’vid’ anfimissis [anfi'missis] m MED amfimiksis m // od gr. anfibologjie [anfibolo'ăie] f 1. tra l'~ morenic plui a tramontane (. trpinčenje n. cf. cf.). anfibrac [an'fibrak] m LIT amfibrah m (trozl. dvomiselno izražanje n. une scarpe di un tipo e une di un altri e un ~ di taur sul nâs! (Ta). reven. cence avilîsi e mandâ dut a trai pai dispiets. kralj Tirinta in mož Heraklejeve matere Alkmene). tes lôr anfuris. amfibija f 2. (Sg).-nenagl. amphitheatricus. antično gledališče. anfore ['anfore] f → anfure. (Pa). anaisthêsía 'neobčutljivost'. ~ locâl lokalna anestezija. anéroide . dvoživen 2. // od lat. FIZ amfibolija f. okrožje n. al rivà a viarzi. a jessi doprât come mani di pale. -iche adj angelski. anfibul.// cf. amphimixis.. okoliš. amphi ’na obeh straneh’ + brachys ’kratek’. théâtron 'gledališče'). al jere anetût al Tierç Reich di Hitler. (Pa 05/05). . amphoteroi ‘obadva’. ~ totâl splošna anestezija f. Difat si po dî che la mont e à tacât a lâ denant-daûr a partî de invasion o ocupazion o ~ taliane. ~ di taur kavelj?. nasilna pripojitev. il mancjât jutori a un lavôr che 86 mil di lôr. angarie [an'garie] (t. amphi ’z obeh strani’. // od gr. amphibologie. omrtvičiti. // iz neolat. pisanje'. amphoteros ‚beiderlei’. anfoter ['anfore] m KEM amfoter m. anfiteatri [anfite'atri] m 1.) e lis riis di alturis plui a sud. anestetic [anes'tεtik]. gr. amfiteatričen. anfure ['anfure] f vrč m. FIG pomirjevalo n. e dopo di vê involuçât parie l’~ de clâf. omamiti. tlačiti. ang. iz gr. anghîr [an'gi:r] m kavelj m. anfiossi [anfite'atri] m ?? (Amphioxus lanceolatus) // preko neolat. // izp. od amphiballein ’dvomiti’. la miserie de plui part dai contadins : lis causis a son di cirî ancje te ~ dai terens (CoCamp). aneurusma ’dilatacija arterije’. anemologjie [anemolo'ăie] f METEO anemologija f. mitol. nasilstvo n. anemografie [anemogra'fie] f METEO anemografija f. che o ài riscjade la vite. anemocôr [ane'm‫כ‬fil] BOT ??dispersado por el viento. ki ima diploiden set kromosomov od vsakega starša. ZOOL dvoživka f. // od gr. fr. anestetizâ [anesteti'dza:] tr MED anestetizirati. // lat. jalov. -iche adj MED anestetičen.. anemometrie [anemome'trie] f METEO anemometrija f (merjenje hitrosti vetra). GEOL ~ morenic morenski nasip. Anfitrion [anfitri'on] m MIT Amfitrion m (v gr. nem.

anglofilic [anglo'filik]. anglo. anglisim [an'glizim] m anglizem m. de Spagne in France. anglofobie [anglofo'bie] f anglofobija f. -ade adj ki ima ostre kote.’angleški’. anglofilski.… e vi a son dome un pôcs dai stâts. cf. frontâls o di ~ arbitrari come tes riflessions tor di parêts isoladis. anglo. kjer se brazde skrajšajo zaradi zoženja terena. gozdni koren (Angelica archangelica) 2. Chest però al compuarte che l’~ che si intivisi ogni dì. -iche adj MED angiografski. angosse [an'g‫כ‬se] f tesnoba f. Anglie ['anglie] kr. // od imena šved. FIG kotiček m. // po imenu mesta Ankara v Turčiji. (Pa 02)... Englois) ’(germansko ljudstvo) Angli’. angolâr [ango'la:r] adj → angulâr. par mangjâ la ~ e zuiâ (mediareteedu). in ce ~ v kakšnih skrbeh. -iche adj MED angiokardiografski. angulus . ostrokoten. ~ m anglofon m. anglonorman [anglonor'man] adj anglonormanski.[anăiolo'ăie] prvi del zlož. -escje adj anglonemški. MAT kot m. ang. fr. anglicizazion [anglit∫idzatsi'on] f anglicizacija f. angle. angjiocardiografic [anăiokardio'grafik]. skrb m. Anglês Anglež m. angjiologist [anăiolo'ăist] f MED angiologist m. angure ['angure] f angora f. sl. angudele [angu'dele] f ZOOL gavun m (Atherina mochon). anglotodesc [angloto'desk]. anglicisim [angli't∫izim] m POL anglicizem m. (SiF 03/4. skrit kot.i m škotsko ime Angus. angorie [an'g‫כ‬rie] f del njive. ~ m Anglikanec m. it.angjeliche [an'ăεlike] f 1. al è in realtât un ~ che al varès di sei voltât cun “mondializazion”. Ruande. anglofonic [anglo'f??] adj anglofonski. anglofop [an'gl‫כ‬fop] adj anglofobičen .od gr. tesnoba f. od angulus . aggeion ’vaisseau. otangul. angjiocardiogram [anăiolo'ăie] f MED angiokardiogram m. angleško govoreči. dal atac ~ cuntri il regjim dai Talebans (Pa 02/10-11). angolan [ango'lan] adj angolski. anglicanisim [anglika'nizim] m REL anglikanizem m. ŠP diagonalni strel (v kot nasprotnikovih vrat). Anglosassone [anlgosa'sone] f Anglosaksonka f. ~ m Angolec m. BOT angelika f. // < neolat. os. angleški jezik. ~ m t. angunie [angu'nie] f → agunie. : triangul. angulât [ango'la:t]. angular. f (IT Engadina) . angjiogram [anăio'gram] m MED angiogram m. angjiologjie [anăiolo'ăie] f MED angiologija f (nauk o krčnih žilah). recipient’. anglosasson [anlgosa'son] adj anglosaški. Al si svicine ae produzion incisorie de scuele ~ (CoUd). dut il paîs al è invidât tal parc des fiestis. ~ m anglomaniak m. ~ m Anglosaksonec m. e cu lis armis di fiêr si sparniçarin in lunc e in larc. anglican [angli'kan] adj REL anglikanski. aggeion + angjiom [anăi'om] f MED angiom m. ~. angio. anglomaniac [angloma'niak] adj anglomaničen .i. Chescj emigrants justeapont si domandin cun ~ cuâl che al podarà jessi il divignî . -iche adj anglofilen. anglicane [angli'kane] f REL anglikanka f. -iche adj anglokatoličen. Anglese [an'gleze] f Angležinja f. anglosaksonski. in ~ (JM) angli-merecan [anglimere'kan] adj angloameriški. angulis ['angulis] fpl skrbi mpl. e par tant a vevin un inglês une vore puar. Angole [an'g‫כ‬le] kr.+ -oma. Anglosas m. ~ m anglofob m. f Anglija f. angjiocardiograf [anăiokardio'graf] m MED angiokardiograf m. // < lat. // < lat.i. aromai.// < lat. angio. I Latins in Friûl no àn fat ni di miei ni di piês di ce che a àn fat i ~ in Indie (JM) 2. angleščina f. FIG zorni kot 3. MUZ angelika. -ese adj angleški. angli ['angli] m → Anglês. anglofon [an'gl‫כ‬fon] adj anglofonski. ogeln. lane di ~ angorska volna. Angjeliche [anăe'like] os. v. anglofil [an'gl‫כ‬fil] adj anglofilen.if Angola f.(SiF 02/2) 2. fizika Anders Jonas Ångström.. benigni tumor ožilja. angularmentri [angolar'mentri] adv kotno. anglofilski. Angus [an'gurie] kr. ~ m 1. → Engjadine. angulazion [angolatsi'on] f 1.(Pa). cjavre di ~ angorska koza.i f Angelica f. ~ m anglofil m. vogal m 3. gjat di ~ angorska mačka. ~ m anglofob m. Engleis. FILM snemanje pod določenim kotom 2.. bridkost f. angolês [ango'le:s]. p. // od Angles (t. angjiopatie [anăiopa'tie] f MED angiopatija f. 97114). -eze adj → angolan. angjiografic [anăio'grafik]. angjiografie [anăiogra'fie] f MED angiografija f. Nissun dai sogjets al veve passât plui di un mês intun ambient ~. lenghe anglonormane anglonormanski jezik. anglofilie [anglofi'lie] f anglofilija f. (La) angstrom [angu'dele] m FIZ angstrem m (merska enota). Burundi. angurie [an'gurie] f lubenica f.i m Angus (county in Scotland). // od gr. angul ['angul] m 1.. anglês [an'gle:s]. anglofobic [anglo'f‫כ‬bic] adj anglofobičen . angulâr [ango'la:r] adj koten. angjelichementri [anăelike'mentri] adv angelsko. angloman [anglo'man] adj anglomaničen. Angjeline [anăe'line] os. od angulare. cf. ~ m Angloameričan m. Siere Leon.. ~ m angloman m. angoloit [ango'l‫כ‬it] m oglat (??szöglettest). Liberie. la parie anglotodescje e nordeuropeane e la messede slave orientâl. angolo vse id. anglomaniak m. anglocatolic [angloka't‫כ‬lik].. angulatus. Un dai uficiâi dal esercit ~ (in dut i acusâts a son circje 20) (Pa 03/8) eden od častnikov angleške vojske. -angul ['angul] GEOMET : pomeni « kot » npr. (Pa) anglicizâ [anglit∫i'dza:] tr anglicizirati. ~ e Marie (manzanoBr). .[anglo] prvi del zloženke sl. angjio. aberdeen angus črna škotska pasma goveda. angularis. al è deventât lenghe “francje” (Pa 02). anglist [an'glist] (pl angliscj) m anglist m.

angusigule [angu'zigule] (t. anidrite [ani'drite] f MIN anhidrit m. . 3. Tal 1999 al à voltât par furlan. un omp di ~ pogumen mož 4. in colaborazion cun âtris. // od lat. BOT janež m (Pimpinella anisum) 2. loputa f 3.. (raz)um m.(Pa) 4. od lâ) ajmo ! gremo! dajmo!. (Sg).(fuarcefriul). anìn [a'nin] (1. animer. notranjščina f. animalizât [animali'dza:t]. TEH zapklopka f. (scritorsfurlans). // cf. animete [ani'mete] f REL ??volilna kroglica f (palla) animisim [ani'mizim] f REL animizem m (religiozno pojmovanje. (GE) animalescjementri [animalesqe'mentri] adv živalsko. che al scugne jessi sore il dut agrât a Toni Costantin. . in hidros ‘znoj’ + -osis. od an negat. oživiti. animele de lum. stât di ~ duševno stanje. ~m animator m. Anibal [a'nibal] os. anime ['anime] f 1.// fr. gonilen. -iche adj animalističen. spodbuditi. -escje adj živalski. ki izgledajo kot živali) // šp. mučilec m. od perz. ~si refl oživeti. // od lat. divji. anidri ['anidri] adj KEM. razvneti. oživljajoč. FILOZ animist m. Pegre e sforadie che no saveve ~. animalistic [anima'listik].. anidrosi [angu'zin] m MED anhidroza f // od gr. Se o vivin di Spirt ~ ancje daûr dal Spirt. anientament [anienta'ment] m (it. srčnost f. (SiF 02/1). srčen. duhovitost f. angusîr [angu'zi:r] m → angusigule.. // od gr. carton ~ risani film. animâ [ani'ma:] tr 1. gonilna sila. animele [ani'mele] f 1.(lestizza). kot anil ’rastlina. án(h)ydros ’brez vode’. angusîr) f ZOOL jeseter (Esox belone). (majhna) skupina f. gibati se. animaličen. (BelAlci) animatisim [anima'tizim] m FILOZ animatizem m (pripisovanje zavesti in osebnosti naravnim pojavom). animiran. ang. cence ~ vivint brez žive duše. ~ di boton. anhidrosis .// od gr. namera f. oživitev f.(Natisone/tellini) 3. animosité. razsodnost f. animatronic [anima'tr‫כ‬nik]. FIG jedro n. obujevalec m. umetnik. Un trus di sigûr. živ. animare . deriv. an-nil in potem v port. cf. FRAZ fi di ~ posvojenec m. di simpri animadôr e ~ di chest . itinerari ~ učna pot. (Furlanist) 4. la fuarce di ~ a fasin vierzi i vôi e cjalâ il . poživiti. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. sklican. (glesie). (odpor ali sovražnost do druge osebe. ognjevit. (redko) duh m.?? robe che la int no veve. čud f. animalise. Un itinerari animât ator pes stradis e pes placis dal centri citât al fasarà cognossi ai fruts lis storiis e lis cronachis dal timp di une volte (CoUd) 2. janževec m. de làmpide. come une ~ in pene businave jenfri i ramaçs dai morârs come une ~ in pene. pogumno. jeznorit. animositât [animozi'ta:t] f PSIH animozita f. živa duša f. cf. udejstviti. án(h)ydros ‚brez vode’. ~si refl pretezati se. animalist [anima'list] (pl animaliscj) m 1.(La 04/3). -iche adj FILOZ animatističen (se nanaša na animatizem).i m HIST Hanibal m. od animare. (redko) v: fâ ~ opogumiti se. i dialigs dal carton ~ "Lupo Alberto". jedro n . dal fiêr di sopressâ 5. duša f. ki upodablja živali 2. animade dal teolic Paolo Doni. angusin [angu'zin] m paznik m (nad sužnji). Anzit. (BelFa) 2. -iche adj REL. stramudât tal so inmagjinari ~. public di Gjermanie al è une vore plui ~ di chel furlan! Atenzion! (Ta) animosementri [animoze'mentri] adv hrabro. -ore adj obujajoč. ~ m živahno. opomin m.// izv. animalitât [animali'ta:t] f animalnost f. vecjos ancje ta la ~. animute. ventil m. no passe une ~ ni žive duše. Fi di anime di pre Josef Marchet. (La 05/1) animadversion [animadverzi'on] f opomba f. animatio. miârs di cjamps cence ~ vivint (Pa). dutis venessianis o venetizadis secont une professoresse di Padue (Pa 02/10-11). animatistic [anima'tistik]. čvrstost f. des scarpis → ànime. od animadvertere. La buine volontât. animate (anemate). animalesc [anima'lesk].. animalizâ [animali'dza:] tr animalizirati (spremeniti v žival). fie d’~ posvojenka f. -iche adj . animatronic. anim ['anim] m 1. vrvež m. animadversio. ma par cuintri al è stât un an un grum ~ e movimentât. anidride [ani'dride] f KEM anhidrid m.(La 04/11) 2. ~ vivint živa duše. animâl [ani'ma:l] adj živalski. n. pot z ilustracijami..// cf. pogum m. FIG oseba f. veljavnost f. aniâ [ani'a:] tr pretezati (se). duh m. // od lat.. latin) rajželjc m 2. animistic [ani'mistik]. altre diferenziazion dentri des POS: N = non comun III posizion: gjenar: M = masculin (~) IV . živahen. duh m. jetničar m. ki mu je duša osnovno življensko počelo) // animist [ani'mist] (pl animiscj) m REL. čustvo n. BIOL brezvoden. animositas . Une sofisticade novitât di tecniche di ~. mn. animatic [ani'matik]. . ARS animalist m.) uničenje n. živalovarstvenik m. animadementri [animade'mentri] adv živo. ~ pal altiûl. fr. živahnost f. animacija f. fr.(La 04/12) 2. pamet f. animalisim [anima'lizim] m animalizem m // cf. fr. cuanche si è malâts. živahno. animalité. INF animacija f. notranji del (nečesa). animadôr [anima'do:r]. cussì di rivâ a creâ ambients e mosferis. razvneti se. // od lat. vliti pogum. -ose adj pogumen. nil ’indigo’ preko arab. ancje Riedo Pup ta chel piçul trop di profetis. živahnost f. no si sint une ~. -iche adj animatroničen ~ m animatronik m (roboti.. GRAM živ. a ~ e fâ movi i personaçs. cu la ~ carboniche che si forme . srčno. FIG srce n. aniline [ani'line] f KEM anilin m. animiran. → nemâl. -ade adj animaliziran (spremenjen v žival). gneča f 3.. mučitelj m. zagnanost f 2. ma al è soredut un at di responsabilitât pal so ~ e ancje par chei altris animâi (CoUd). il so cjan nol è dome un dovê.. animalisme. drzen. moč f. duša f. misel f. animât [ani'ma:t]. rabelj m. Cheste poesie nus comuniche diviers stâts di ~ e nus fâs preseâ la bielece des cjossis. animalizzare. 90 mil animis. anice ['anit∫e] f 1. ki proizvaja indigo’. FILOZ animističen // animôs [ani'mo:s]. La convigne. razgiban.. spomin m. -ade adj 1. KUL (bolj obič. izvesti. ~ m žival m. animatism. predlagan. animazion [animatsi'on] f 1. animirano.. e in plui al podeve fâ stât sul cuartês o sul ~ (un tant a teste) o sul fugatic (un tant par fûc). ang.. animirati.

E par cirî almancul di limitâ cheste plaie la ~ e torne a marcâ lis sôs strategjiis in materie: (O). -iche adj MED anozmatičen. anortite [anor'tite] f MIN anortit (kalcijev glinenec. citât anseatiche hanzeatska mesta. an ’ne’ + ortho ’raven’. anserinus. anonimna oseba. sâr pauli.i f Ankara f (gl. (bolj običajno ancjemò) Ankara ['ankara] kr. voie di afiet. napetost. anosmatic [anoz'matik]. anorganic [anor'ganik]. brezimenost f. anotazion [anotatsi'on] f anotacija f. FIZ anion m (negativno nabit ion) // umetno tvorjen od fiz. anormalitât [anormali'ta:t] f abnormalnost f. stant la ~ de famee dulà che al à vivût: la clamorose assence dal pari (CoUd) 2. anisotropic [anizo'tr‫כ‬pik]. bojazen f.mail. tekmec m. anortitic [anor'titik]. strah m. innovâl) m obletnica f. anonimen avtor 2. L'~ autôr al cunfide. srčnost f. brame di stime. al è stât proponût a un campion di students (SiF). -iche adj HIST hanzeatski. sed. an ’ne’ + ienai ’iti’. Faradaya gr. (La 04/3). an ’ne’ + orexis ’tek. antagonizem m. anisotropie [anizotro'pie] f FIZ anizotropija f. anisometropico [anizome'tr‫כ‬pik]. an + oxia. hropenje n. strah m. l'~. anortopie [anorto'pie] f MED anortopija f // neolat. anossemie [anose'mie] f MED anoksemija f (pomankanje kisika v krvi). an ’ne’ + (→) isometric. la fiere si impià cun plui fuarce. al anse. Ansa [an'sa:] kratica ANSA. Un spirt plui seren in ogni lavôr. izjemnost f. un ~ pesant a lavris spalancâts. anomisetât [anomize'ta:t] f pogumnost f. ansimâ [ansi'ma:] it sopihati. ansâ [an'sa:] it 1. ansietât [ansie'ta:t] f tesnoba f. anoressant [anore'sant] adj MED ki se nanaša na neješčnost. antagonisme antagonist [antago'nist] (pl antagoniscj) m 1. abnormalen 2. // od gr. -iche adj anorganski. FIZ anomalija f. MED anomalija f 3. beležka f. od gr. željan. ansiolitic [ansio'litik]. // neolat. an ’ne’ + osme ’voh’. fan di famee. anseatic [anze'atik]. anmò [an'mo] adv še. anonim [a'n‫כ‬nim] adj brezimen. -iche adj FIZ anoden. trepet m. di un Friûl ~. anisofilie [anizofi'lie] f BOT anizofilija f anisometric [anizotro'pie] f FIZ anizometričen. pristranost f. k anser ‘gos’. sopihati. ansiâ [ansi'a:] it → ansâ. tancj dîs a spiete e a spiete / cun ~ gemint Anse ['anze] f HIST Hanza f.+ ops ’oko’. aniso + metron ’mera’ + ops ’oko’. hlepenje n. abnormis. letare anonime anonimno pismo. ~ e ingomut. cuntune ~ afanose 2. anizotropski. od gr. ~. MED anoreksija f. pristranskost f. nepravilnost f. anomalie [anoma'lie] f 1. anomie [ano'mie] f anomija f (kulturna revščina ali nemoč). sopihanje n. nemirnost f. (SiF) 2. a si è viodût che il problem de ~ nol è di trascurâ. težko dihanje n 2. agjenzie di stampe che e furnìs in formazions vie E . Anmil ['anmil] kratica Associazion italiane mutilâts e invalits sul lavôr. a ’ne’ + ortho. -iche adj MED anoksemski (nanaša na anoksemijo). -iche adj MIN anortitski??. // od gr. trepet m. // od anti ’proti’ + agon ’tekma’: cf. bisugne di puisie. cun dôs mostacjutis di eleganton. al jesole. FIG cuintri«la ~ dai sentiments (Furlanist). anosmic [a'n‫כ‬zmik].aniò [ani'‫( ]כ‬OLF) ?? anion [ani'on] m KEM. ki zmanjšuje živčnost. tekmec m. anormal. anoressie [anoz'mia] f 1. koprnenje n. anse ['anse] f 1. nasprotnik m. al tâs. anonimen. poznolat. težko dihanje n. mržnja f.. O vin sêt di pâs. (Ponte) ansant [an'sant] adj sopihajoč. anserin [anse'rin] adj ZOOL podoben gosi // lat. antagonist m. denant. pôre. vagant. Il cuestionari. MED abnormalen. anolino [ano'lino] m KUL vrsta testenin. -iche adj MED anoksičen. in mût di ofindi ~ . -iche adj MED anizometropski. Estrat in curt (in plui des gjeneralits al conten lis anotazions che a integrin l’at) (CoUd). koprnenje n. (SiF 03/3). Un ~. autoscopics si coleghin a straneament. ~ magnetiche magnetska anizotropija. Emilije). ~ magnetiche anomalije magnetnega polja. anosmia [anoz'mia] f MED anozmija f (popolna izguba voha) // neolat. tesnoben. -iche adj FIZ anizotropen. (tiha) jeza f. težko dihati. anisotrop [ani'z‫כ‬trop] adj FIZ anizotropen. anis ['anis] m BOT sladki janež m. anossie [ano'sie] f MED anoksija f (pomanjkanje kisika). opomba f. // fr. tesnoba f. ~ m 1. // cf. Parcè che tal 2001 al cor ancje l'aniversari dal vicjecinchesim dal taramot (fuarcefriul). (tierenere) 3. ansime ['ansime] f 1. težko dihati 2. neješčnost f. aniversari [aniver'sari] (t. // tvorjen z gr. poželenje n. ansie ['ansie] f → anse. -iche adj MED anozmičen. nepodpisan. anisometrie [anizome'trie] f FIZ anizometrija f. ~ adj obleten. anisogamet [anizoga'mie] f BOT anizogamet m. tesnoba f. zasopel. nemirnost f. anossic [a'n‫כ‬sik]. anonimie [anoni'mie] f anonimija f.. vpr. anormâl [anor'ma:l] adj 1.mesto Turčije). anovulazion [anovulatsi'on] f MED anovulacija f (odsotnost ovulacije). od vê . gnev m. anonim. antagonisim [antago'nizim] m nasprotovanje n. (La 04/2). hrepeneč. sovražnost f. anossemic [ano'sεmik]. pristrastje n. anisometropie [anizome'trie] f MED anizometropija f (dioptrijska razlika med očmi). -iche adj MED zdravilo. gole di cjalt. fr. ansiôs [ansi'o:s]. sopihanje n. cun dute probabilitât a cualchidun di famee. anodic [a'n‫כ‬dik]. anonimno delo. bojazen f. (Cjargne). neprijaznost f. ansiosementri [ansi'o:s] adv željno. FIG hlepeti (po čem). lad. mancul ~ e spaurît di contrôi e (partitrepublichefurlane) 2. àno ['ano] 3. anisogamie [anizoga'mie] f BOT anizogamija f (kopulacija (singamija) anizogameta). strahoma. od gr. polnjeni z mesom (spec. disprivât di cussience e lisimât dal Venit". al sintì chê ~ e al fermà i cjavai 2. rudnina anotija // od gr. -ose adj 1. ~ di vivi par alc. ~ autôr anonimen avtor. I lavôrs ~ favorît une incressite di cussience e di mobilitazion? (Pa 02). nemir m. Se . nemir m. mn. apetit’. anormalus za anomalus zmedeno z lat. FIG hlepenje n.

ravno toliko. antarcticus (iz gr. Placerean al è stât oratôr strabon (istitutladinfurlan). anticomunist [antikomu'nist] (pl anticomuniscj) m antikomunist m. kol m. anticonstituzionâl [antikonstitutsio'na:l] adj protiustaven. che a son tal stes timp chei de TV nazionâl. antichitât [antiki'ta:t] f 1. l’arbul di Neem al è un esempli classic: al è stât utilizât par miârs di agns in gracie des sôs virtûts antibaterichis (Pa 05/04). (Sg). preuranjen. sovražnik cerkve. predplačilo n. antecipât [antet∫i'pa:t]. antiatomic [antia't‫כ‬mik]. antibolsevics e colaborazioniscj dai naziscj. antecedence [antet∫e'den∫e] f predhodnost f. antenât [ante'na:t] m prednik m.. tako.kot. si che duncje o podìn fissâ tra il 699 e il 827 i tiermins post quem e ~ quem pe esecuzion dal nestri cibori. antartic [an'tartik]. al antecipe des soluzions che dome plui indevant il legjisladôr statâl al varès fatis buinis (Pa 03/5). poprejšnje življenje n. -iche adj nekonformističen. da la ~ paraboliche e dal vilaç globâl (Leng). MED antalgičen. ~ m dosedanje življenje n. antecip [an'tεt∫ip] m predujem m. (Pa). In Indie. -iche adj MED baktericiden. ~ adv v: par ~ nekdaj. ANAT antagonistična mišica.3. (christianromanini 07/03) 2. antalgique antant [an'tant] (t. ~ m antibiotik m. so ~ (Sclese). -iche adj antialkoholen. ~ m kontracepcijsko sredstvo. anticonformiste [antiki'ta:t] f nekonformistka f.) pred. prej (prezgodaj) priti. poprejšni primeri m. antantis busis là tal cimitieri. ~ kr. anticomunisim [antikomu'nizim] m POL antikomunizem m. praded m. anticonformisim [antikonfor'mizim] m nekonformizen. antalgjic [an'talăik]. // od lat. i Stâts Unîts e la France a àn plui bisugne de Spagne franchiste. antagonista antagonistic [antago'nistik]. ~ adv enako. chest al permet di cognossi cun un ~ di 15 . napisati starejši datum. starodavniki mpl. brezverec m. antecipazion [antet∫ipatsi'on] f predujem m. Cussì lis dôs citâts a deventarin antagonistis: une civîl e une barbariche . Miôr. (Enrico) anticlericâl [antikleri'ka:l] adj antiklerikalen. ~ adj antikomunističen. un bon om che al veve dôs passions: la ~ classiche e l’aristocrazie. ravno tolikšen. ~ adj antialkoholen. Par chel i antîcs le àn simpri considerade la dimore dai dius e ancje Mosè al è lât sù in alt par cjapâ la leç.05).+ gr. di cheste int fuarte e rassegnade. antibiotic [antibi'‫כ‬tik]. ~ testament REL stara zaveza f. Rifasinsi a la stesse leç. une vuere ~. si jerin puartadis daûr lis fameis interiis e si compuartarin di parons (La 06/1). -iche adj protiatomski. Antecrist REL Antikrist m 2.Rossi al è stât il grant ~ e compressôr de Benecija. antialcolist [antialko'list] (pl antialculiscj) m antialkoholik m. algon ‘bol’: cf. (po)prejšnji. 147). (F). Da la Russie l’~ stabilît sot il Cjanin. antîc [an'ti:k]. ~ de telefonie telefonska antena. -iche adj FARM. // od anti. nasproten. starožitnost f. ~ par vocazion. prezgoden. antighe adj starinski. dal patriarcje Bertolt di Meranie. FIG) antena f.20 minûts il svicinâsi di un burlaç cun saetis. ~ m nekonformist m. praznoverec m. devote e ~ (BelAlci). avans m. starinskost f. I cosacs. antian [anti'an] m ponev f (iz žgane gline). 3. O savês ancje che al è stât dit par ~: no tu zurarâs fals (Bibl-Mt). antialcolisim [antialko'lizim] m antialkoholizem m. šiba f. star. al fâs une assemblee par fevelâ di antenis de telefonie. -ade adj vnaprejšnji. ~ paraboliche parabolna antena.(JM)// od lat. raven. dignitose e fatalistiche. ~ m antiklerikalec m.. che cumò al mancul o vin i antibiotics (Pa). oddaljen. donghe dal latin (JM). Il 90% dai zovins nus dîs di doprâ un metodi ~ (SiF 03/4. (Friulinelmondo). antibaterichis [antiba'tεrik]. salde tal so ~ (Pa 04/05). (čas. (Bel).. -iche adj antagonističen. disint che i siei pecjâts no valevin nancje l’~ dal purgatori e. anticonformist [antikonfor'mist] (pl anticonformiscj) adj nekonformističen. anticlericalisim [antiklerika'lizim] m antiklerikalizem m. ~ tanche il tabâr del diaul star kakor zemlja. la ~ dal ripetitôr de Rai e dulintor il bosc. che a àn za fat in ~. un blanc e un colôr di rose. starodaven. ante II ['ante] v: jessi su l’~ biti v življenskem obdobju od 40 do 80 let. prekla f. protiigralec m 3. antene [an'tεne] f 1. ~ m antîcs predniki mpl. ~ adj antagonističen.. antecessôr [antet∫e'so:r] m predhodnik m. antecedens. prehitevati. ancjetant) adj enak. un Unviêr ~ . anticjamare [anti'qamare] f predsoba f. antecedent [antet∫e'dεnt] adj prehoden. (t. anticonformistic [antikonfor'mistik].tako generični kot površni odgovori. Paraltri la lenghe todescje (~) a fo. ~ m baktericid m. (BrLi). antika f. chê dai dusinte agns di ~ (istitutopiopaschini) 2. -entis. antialcolic [antial'k‫כ‬lik]. čakalnica f. starina f. prednost f.) odmaknjen. antecrist [ante'krist] (pl antecriscj) m 1. nekoč. e a tignivin in man doi ombrenins dal ~ testament. Mi viodevi za un esempli di ~. fr. drog za jadro. ~ m protiboljševik m. che a permetin interpretazions diviersis e rispuestis ~ gjenerichis e superficiâls a podaressin sei metudis a confront (Pa 02) . (Natisone/cjantin). (Pa) . 2..(CoUd). ~ pro tolikšen. življenska preteklost f..i m Antarktika f. akontacija f. prednik m. antecipâ [antet∫i'pa:] tr prej (vnapred) kaj narediti. -iche adj MED antibiotičen. e saponte il granâr cuntune ~.. antedatâ [anteda'ta:] tr antedatirati. (SiF gnovis 8. -iche adj POL protiboljševiški. Pai siei scrits e pai siei intervents anticonformiscj (RB). ante ['ante] adv (lat. -iche adj GEO antarktičen. prekašanje n. (Pa) antîc-alt-todesc [an'ti:k] m staro visoko nemško. ûfs in ~ posajena jajca. nasproten. antibolsevic [antibol'sεvik]. anticoncezionâl [antikont∫etsio'na:l] adj kontracepcijski. in anticipo →.) ante I ['ante] f → lante. TEAT antagonist m. starodavnost f. // od lat. tiermin ~ quem termin(us) ante quem.

rissolût. -iche adj protiherojski. 2. i plasial chest non di batisim? ”masse ~ ”!.. antifune [an'tifune] (t. nenaklonjenost f.. veža f. (Pa 02). antidemocratic [antidemo'kratik]. MUZ odpev m.. e sui centris di pelegrinaç in Italie tra la tarde antighitât e la alte medietât (CoUd). chel chi tal mieç di une vive polemiche parcè che acusât di ~ (CoUd). antiguviernativementri [antiguviernativa'mentri] adv POL protivladno. starina f. dai delegâts des . -ive adj POL protivladen. al è un simbul ~ di consacrâ la risultive de . starodavnost f. zastarel. negozi di antigaiis (Sg) trgovina s starinami 2.i f Antiohija f. corsis in curie dai predis dongje par fâ slontanâ il capelan ~ e (Bel). a discutaran lis cuistions: educazion musicâl sicu “~” ae musiche di marcjât (Pa). Cussì al scomence invezit un libri ~ di Zuanfranc D'Aronco (La). cun chê ~ . antiebraic [antie'braik]. Inte suaze des iniziativis ~ che si stan moltiplicant in spiete dal incuintri dai G8 (Pa) antigon [anti'gon] adj (akreš. antipoetic [antipo'εtik]. antika f. e ven puartade insomp midiant antitesis (Bibl-Zn) antimitologjic [antimito'l‫כ‬ăik]. in glesie. okno) deblo n. antinomic [anti'n‫כ‬mik]. -iche adj nepesniški. antinomie [antino'mie] f FILOZ protislovje n. -iche adj protiglobalizacijski. par vie de politiche antiebraiche che e scomençave a cjapâ pît. antipatie [antipa'tie] f antipatija f. ~ ..(liceopercoto) antighitât [antigi'ta:t] f 1. ~ adj antifašističen. proselit di Antiochie. vhod m. (vrata. stara šara f. odpor m. antiglobalizazion [antiglobalidzatsi'on] f protiglobalizacija f. starina f. Presentade la vuide antiinfortunistiche pai lavoradôrs forescj (O) antiinstituzionâl [antiistitutsio'na:l] adj protiinstitucionalen. izven mode. (Bel). antidemocratichementri [antidemokratika'mentri] adv POL protidemokratično. anticuarp [antiku'arp] m MED protitelo n. di modon. ~ adj staromoden. starodavno n. antiretoric [an'ti:l]. antifassisim [antifa'sizim] m antifašizem m. antîl [an'ti:l] m 1. antiglobalistic [antigloba'listik]. stari vek m. (Bibl-Az) priseljenec iz Antiohije. antifurlan [antifur'lan] m protifurlan. . (La 04/9) antifone [an'tifone] f →antifune. prastar. starina f. -iche adj zoprn.(Bibl-Lc) antiguviernatîf [antiguvierna'ti:f]. antikoiné [antikoi'ne] adj protikoinejski. l’auto si fermà sul ~ di un paîs galadin. antitesi [an'titezi] f nasprotje n. -iche m REL protievangeličen. antiteza f. Condanât tal 95 a 15 mês di preson cu la acuse di «propagande ~» par vê dât fûr documents (Pa). antidot [an'tidot] m protistrup m. antipatic [anti'patik]. antigjen [anti'ăen] m ?protigen m. A Udin l’~ la ualmà subit cun voli seneôs (Sg. antinomija f. antikvariat m 2.. rivoluzionari. Centri di assistence antimobbing” di Udin e (Pa 03/6) antinaturalistic [antinatura'listik].. Livio) clamavin (praxisfriuli). antigaie [anti'gaie] f 1. robis ~is. I scritôrs de ~ classiche (p. REL antifona f. 3. nastop m. prestar. FIG) f 1. -iche adj ?? Cuintri dal blanc de statue si intaie la anatomie une vore antinaturalistiche dal gladiatôr vincent (CoUd). -iche adj POL protidemokratičen. che e restarà al podê ~ la zonte militâr. antinazionâl [antinatsio'na:l] adj protinaroden. antinomichementri [antinomike'mentri] adv protislovno. antisepse [anti'sεpse] f MED antisepsa f. e à gjavât une volte par dutis ogni vanzum di ~ e di provincialisim (Pa). starinar m. -iche adj protinezgoden. nevsakdanji. proti ustanovam.. -iche adj protižidovski. 19 (glesie). antisemite [antise'mite] m antisemit. antinacionalen. Cuant che al piture l'om. ~ adj protifurlanski. antipast [anti'past] (pl antipascj) f predjed f. dostop m. daûr la sanganose repression des protestis antiguviernativis sclopadis dilunc il 1988. antipatičen. par esempli l’~ (Bel). nepoetičen. antiliberâl [antilibe'ra:l] adj protiliberalen. (Bel).. anticuari [antiku'a:ri] m 1. (Bel). . che no san fâ altri che stâ sentâts da cjâf del fûc e contâ e tornâ a contâ ai lôr nevôts lis antigais de lôr .. E sarès la teorie o realtât dai anticuarps. lu propon in vieste antieroiche. antidemocristian [antidemokristi'an] adj POL protidemokrščanski. al è un Crist fuart. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. 119). od antîc) zelo star.anticonvenzionâl [antikonventsio'na:l] adj nekonvencionalen. začetek m. antîi di piere. nenavaden. tressant il museu in maniere ~ (Pa 7/2000) anticonvenzionalisim [antikonventsiona'lizim] m nekonvencionalnost f. odpevek m. cussì al è ridicul e brut doprâ un aspiet di don Milani. antikoroziven. -iche adj protisloven. stari vek m. oddaljen . antireumatic [antireu'matik] m MED zdravilo proti revmi. anticorosîf [antikoro'zi:f]. anticrese [an'tikreze] f JUR antihreza f.es. antiinfortunistic [antiinfortu'nistik]. antisemitisim [antisemi'tizim] m antisemitizem m. starodaven. -iche adj protimitološki. -ive adj antikorozijski. radicâl. acusis di coruzion de zoventût. Daûr la puarte e daûr l’~ tu âs metût il segn de tô religjon (Bibl-Isaje). Antiochie [anti'‫כ‬kie] kr. e à curât l'organizazion de esposizion. di len 2. neobičajen. metût adun dai rapresentants dai partîts antifassiscj. -iche adj protigovorniški. starodavnost f. antitelo n. (GE) antievangjelic [antievan'ăelik]. ~ di Cumunion Sal. prag m. stare zgodbe. antifassist [antifa'sist] m antifašist m. che i jere simpri stade antipatiche (MazzonIol). podboj m. Scrituris. A riprove che lis ideologjiis totalitariis e antiliberâls (Pa 02/12) antimilitarisim [antimilita'rizim] m antimilitarizem m. par esempli la ~ de glesie di Aquilee (lacomugne). (Bel). 2. antimobbing [anti'm‫כ‬bing] adj antimobbing. antieroic [antie'r‫כ‬ik]. dopo di vê ghetizât in maniere ciniche e antievangjeliche chel che nol jere "normâl".

forsit disgregants (CIRF) antitetichementri [antitetike'mentri] adv antitetično. a taiarin il cuel a buine part dai presonîrs. ~ statistic statistični letopis. vsakoleten. antološki. a àn rispuindût cun manganeladis e pocadis. antivenezian [antivenetsi'an] adj protibeneški. anurie [anu'rie] f MED brezsečnost f. antisomosse [antiso'm‫כ‬se] f protivstaja f. starostnik m. No je une ~ come chês altris che o cognossìn.i m → Sant Antoni. antiviodi [antivi'odi] tr predvideti. antisociâl [antisot∫i'a:l] adj antisocialen.i. parâts cun scûts e cascs. -iche adj antropomorfen. starešina f. (BelFa) antropocentrisim [antropot∫en'trizim] m FILOZ antropocentrizem m. letno. antro ['antro] m votlina f. antiviodi [antivi'odi] m previdnost f. antologjie [antolo'ăie] f antologija f. (sf).i f Tončka f. Cifaris chestis che a son pandudis dal Anuari statistic dal Imigrazion (La 06/2).antisismic [anti'sizmik]. anulâ [anu'la:] tr 1. iz leta v leto. che a puartin sintiments cualchi volte contraris. anuiteta f. e movimentât par chel che al rivuarde lis nestris ricercjis. graciant Idiu. antivolum. dal nestri grant ~ Achîl Tellini. vnaprej vedeti. antropomorf [antropo'm‫כ‬rf] adj antropomorfen. vsakoleten. al è par chest che il WWF regjonâl al à prontât un ricors al Tar pal so ~ e (O). (Bibl-Salms). Cussì cu la vision antropocentriche dal omp a discapit di dutis chês âtris creaturis. L’“Onu”. -iche adj protipotresen. si meterin adun te leghe di Cambrai in funzion antiveneziane (Storie) antivilie [anti'vilie] f dan pred vigilijo. Toni. nezgodovinsko razmišljanje. specialmentri chês di ~ culturâl. → altiûl. cvetnik m. ~ adj ljudožerski. antropizazion [antropidzatsi'on] f antropizacija f. letna renta f. antroposofic [antropo'z‫כ‬fik]. Cumò. antivedût [antive'du:t] m predviden. Anute [a'nute] os. antropofagjie [antropofa'ăie] f ljudožerstvo n. kje pa. prileten. Antoni [an't‫כ‬ni] (t. instituzion multilaterâl par ~. antitetics. antropometrijski. duplina f. la figurazion popolâr antropomorfiche de fuarce di gravitât. che lui al scugnive lâ a Gjerusalem e patî ungrum par colpe dai anzians (Bel). razveljaviti. antiûl [anti'u:l] m otava f. -che adj antropozofski. prej.(Pa). starejši 2. neupoštevanje zgodovinskega razvoja. antitalian [antitali'an] m antiitalijan. bronchite. antropometric [antropo'mεtrik]. (Natisone/tellini). v nasprotju. ki se nanaša na človeka. anuâl [anu'a:l] adj (eno)leten. predvidevanje n. ~ m 1. (Pa 03/8). kaj še (podkrepljeno). -iche adj antropičen. druga košnja f. preklicati 2. la situazion e riscje di deventâ ingardeade. anuari [anu'ari] m letopis m. antistoric [antis't‫כ‬rik]. E i sienziâts lu ametin che la cause e je essenzialmentri antropiche (Pa 06/1). ~ (OLF 2002). Il so compagn. se nol plûf la nêf no mancje (proverbifriulani). antropic [an'tr‫כ‬pik]. -iche adj antihistoričen. I NONS GRÊCS IN -ιτις a risultin in e. anue [a'nue] adj (eno)leten. -iche adj antropolog m. ~ zale (Gentiana lutea) 2. slutiti. nenaklonjen Italijanom. antropofac [antro'p‫כ‬fak] m ljudožerec m. Antoniete Parussini (RB). dâ la ~ a un. o vin cjasis e glesiis antisismichis e nol è pericul che une scjassade ancje fuartute (BelR). rapuart ~ letno poročilo (O). (Sclese). pe celebrazion ~ de grande Espiazion (Pa). antropomorfic [antropo'morfik]. izničiti. pe sclagne pension ~ di cincmil ducâts. antropolic [antro'p‫כ‬lik]. protidružben. BOT encijan m. antistorics che no an nissun pudôr a batisi cuintri dal ricognossiment de lenghe furlane (Pa 8-9/99) antistoricisim [antistori't∫izim] m antihistoricizem m. ~ culturâl kulturna antropologija. celo. antropologjie [antropolo'ăie] f antropologija f. come un bon pari di famee. -iche adj antitetičen. najstarejši. jama f. La gote e je stade il copament dai trê poliziots ae ~ di Nadâl. No mi sint ni talian ni ~. come chês ploiadis che a imbombin il teren. cun pôcjis lûs impiadis ‘e semee un ~ plen di ombris e puce di vin bevût (BrLi). Tonin) os. PROV Sant ~ de barbe blancje. anziane [antsi'ane] f 1. protidružben element. ~ di Nadâl dan pred božično vigilijo. anulant di fat la funzion dal Osservatori su la Lenghe e la culture Furlanis. anualitât [anuali'ta:t] f letnina f. antropizâ [antropi'dza:] tr ?? Il teritori dal Comun di Tavagnà di vuê al pâr che al sedi stât antropizât adore (CoTav). che al sei come la ploie par l’antiûl. antropomorfisim [antropomor'fizim] m antropomorfizem m. (Cjargne). a la ~ dal teritori di alte montagne (Pa 03/11) antropocentric [antropo't∫εntrik] -che adj FILOZ antropocentričen. ~ m antisocialen. m Anton m. -iche adj antropometričen. Tal Templi di Gjerusalem. človeku podoben. (Natisone/tellini). 27. preskrba f. il vuestri president. (žganje) encijan m. // < lat. (Pa 06/2). antracite [antra't∫ite] f MIN antracit m. Il mont dai boscs e des fadis al è lontan culturalmentri e ~ di nô (Pa 05/04). anzit ['antsit] adv nasprotno. anulament [anula'ment] m preklic m. -iche adj antropološki. (Pa 03/6) antitetic [anti'tεtik]. fî di Tite di Minicuét e di ~ la Dolce. Sant ~ Sveti Anton (Pa 7/2000). al à ~ e al sparagne pal vuestri avigni antologjic [anto'l‫כ‬ăik]. antonomasie [antono'mazie] f LIT antonomazija f. → canibal. anzian [antsi'an] adj star. Antoniete [antoni'ete] os. antropologjic [antropo'l‫כ‬ăik]. in tignude antisomosse. antropologjichementri [antropoloăike'mentri] adv antropološko. Antoni [an't‫כ‬ni] kr. anualmentri [anual'mentri] adv vsako leto. starejši. uničitev. (Pa). O crôt però che nancje un spirt ~ come il so nol varès podût inmagjinâ che (Bel). in particulâr a oms e feminis anzianis (Storie). la plui ridicule e ~ di dutis: il spirt nazionalistic (La). Lavìe a veve conossût Gjoachin. -iche adj antologijski. un finanziament anuâl pe Societât Filologjiche Furlane (Pa OLF). človeku podoben. razveljavljenje n. anurija f. antropometrie [antropome'trie] f antropometrija f. cence vierzi .i f Anica f. Esempli:.

okras m. stopiti pred koga 2. . (JM. (o)krasiti. poravnati. v: tignîsi ~ di alc . priziv m. zamegliti. poziv m. → tribunâl di ~. aparent [apa'rent] adj 1. dozdeven. glavna arterija f.bocje. In cheste forme si à cirût di ~ i stâts africans. puritane. (o)zaljšati. ao ['ao] inter → aio. Luîs di ~. ordenade. zastreti. Une dì al veve fat un biel ~ di len. apel m. di cuanche lu vevin molât-fûr. aparât [apa'rat:] m (neobič. si apaiavin di pôc: nus bastavin mil liris paromp. pojav m. Ma stant che i gjudeos no volevin savênt. pomiritev f. biti zadovoljen.. vinci l'~ dobiti koncesijo. todesc. ki je postala vino. apartignî [aparti'ñi:] it pripadati. ~si refl 1.komaj si šele povečerjal. aorte [a'‫כ‬rte] f MED aorta f. ko. E je une fan bausarie. ~ public javni aparat. prikazati se. pot zastopiti komu. (La) aparizion [aparitsi'on] f prikazen f. JUR pritožba f. o ai scugnût apelâmi al imperadôr (BiblAz). apaltâ [apal'ta:] tr v zakup dati. zakup m. apelazion [apelatsi'on] f poziv m. Par esempli. odbijati. cec e v. navidezen. šele. po il cîl si apanà e al grisulì (MazzonIol). aparat m. che si definìs “~” (La 06/3). ~ che il mestri di taule al cerçà la aghe deventade vin (Bibl-Zn) Ko je starešina pokusil vodo. parament m. (Basc). e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. .i. -ade adj zadovoljen. aparament [apara'ment] m oblačila npl. parcè che in câs come chescj plui che l'~ e vâl la sostance. izpolnitev f. (Sg). (BelFa). pristojnost f. zunanjost f. prihod m. priziv m.(Natisone/furlanis). ~ e jere la cjosse che lu veve impressionât di plui. zunanjost f. (Sg) Ravnokar smo klali. naprava f. apagament [apaga'ment] m zadovoljitev f. ~si refl zadovololjiti se. O vin ~ purcitât.. cuant che le vene ~ a si è rote dongje il cûr (Natisone/furlanis/). la glesie a à i ~s o furniments. a pene che [a'pene ke] co brž ko.. sklicevati se. apartignince [aparti'ñint∫e] f pripadnost f. ~ virtuose. plačan. potešiti se. zbor m. → Valdaoste. apelâ [ape'la:] it JUR imenovati. ravnokar. JUR priziv vložiti. priprava f. apaiâ [apai'a:] tr zadovoljiti. izgled f (npr. zadoščen. ~ par cjoli.) TEH aparatura f. (franc. videz m. o stin pierdint dal dut la culture dal jessi. (Ta) aparence [apa'rent∫e] f → aparince.. zadostiti. potraten 3. -ive adj 1. mašno oblačilo n. stanovanje n. m HIST Anjou m. potešitev f. apenis) (t. cence ~ nissune domande. dozdevno. (Pa 03/2). e o deventìn simpri plui scâfs dal vê e dal ~. ~ la glesie. Salvâ).) no i àn ancjemò cjatât une soluzion apaiadore. Il Moviment Friûl. → privative. olepšati. no àno mai rifletût sul parcè che l’~ burocratic regjonâl al sedi controlât adimplen dai triestins? (Pa). utešiti. aparecjadure [apareqa'dure] f (it. pos. (Bel). vzklic m. klicanje po imenih. razkošen. mandâ un ~ apelirati. stroj m. apartma f: che si è gjavade la vite intal so ~ traintsi un colp cul dopli dal pari. ustreči. ~ di scacs e dame a buinore al fâs la nane. → cuartîr 2. zdeti se. in fat di risarciments.(O). cheste fate di rivoluzion interne intal ~ public. apene) adv komaj. O soi cence flât par chest dâ daûr ~! (ShW). 3.tu âs ~ cenât.. koncesija f. Wilde al à fat furôrs inte Londre vitoriane. Aoste [a'‫כ‬ste] kr. risiervant al luctignint o al guviêr centrâl lis causis plui impuartantis e dutis lis ~s.. apanâ [apa'na:] tr zatemniti. (Pa 02). par stranfâ. braniti. postati moten. ~ che la sô le tocje: (Eg) → apenis. orodje n. e lavôr fin parsore i vôi. potešen. apelacija f. apalt [a'palt] m 1. ancje se l’“Ue”. al fasè chel istès. aparî [apa'ri:] it 1. namizje n. -ade adj strasten. kazati se. a son a stâ tal secont ~ . di favorî il sens di ~ ae comunitât e la cussience de solidarietât sociâl (CoUd). un amôr ~ vračana ljubezen. Na ta način so poskušali ustreči afriškim državam. -iche adj nestrankarski. apelatîf [apela'ti:f]. pokazati se 2. di orgolio e soredut di ~. Nô o volìn poiâ cheste bataie di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel.. potemniti. Ma dopo Culino al si è apelât ae Cort di Cassazion di Firenze e (Pa Vicinia) 2. apaiât [apai'a:t]. là i doi fassicj si aparin cu la cjamese nere. opazen. človeka) 2. naprava f. zamračiti. ~ m apetativ m.) aparat m. . Anžu m.i f Aosta. članstvo n. Gandhi al rivà a dî che. in chê volte che al fo colpît de ~. nadstropje n. Val D'Aoste Dolina Aoste. uslišati. (praxisfriuli) 2. apelacija f. (Sg) . potešenost f. 2. pripraviti 2. i f ?? Ma di mê none ~ o ai tancj altris ricuarts . apartament [aparta'ment] m 1. poslati apel. par spindi. pristroj m. pozvati. Cence volêlu la mê man a rispuint. LING občen v: non ~ obče ime. apassionât [apasio'na:t]. olepšati se. daspò che Autovie Venete e à consegnât i lavôrs ae associazion di impresis che a àn vinçût l'~ (O) 3. (Pa 02).i. ~si refl zatemniti se. pozivno ime. (na)kititi. trafika f (prodaljalna soli in časopisov). (SiF 02/1). biti last. zadržati. Tu sês capitât mâl. apel [a'pεl] m 1.. Anzule [an'džule] os. strojček m. un montafin che difat par tantis lenghis (inglês. (Cjargne). Cult dai defonts e predêl dai ricolts de tiere che a son nome in ~ leâts insiemit in maniere casuâl in cheste dade da l'an. vpadljiv. Anzù [an'džu] os. che Linde no apartignìs al so passât (PauluzzoN). Ur pareve di jessi in paradîs e a provavin un sens di braure. okrasiti se. ~ al jentrà dentri daurman par rivâ di chê altre bande. a pene [a'pene] (t. aparince [apa'rint∫e] f 1. cun tant di eliche. aparentementri [aparente'mentri] adv navidezno. ~ m strastnež m. no à molât un biel nuie.. (marcocecotti). aparâ [apa'ra:] tr 1. sklicevanje n 4. govoreča pokrajina v sev. l'~ moviment des costelazions tal arc dal an. in ~ navidezno. vmes priti. nekm iti nasproti. apendicite [apendi't∫ite] f MED vnetje slepiča. in efiets a svantin . v zakup vzeti → arendâ.) naprava f. okras m (v cerkvi). la sale. fasada f. JUR priziven 2. kompetenca f. «No stait bandonânus»: al è l’~ che la Diaspore argjentine e à mandât in Friûl .zah. Ah no? Ti ~ dit jo di lâ fin su la rive dai Meus? (Tolazzi). aorist [ao'rist] (pl aoriscj) m LING aorist m. (svečano) okrasiti. apartitic [apar'titik]. ~si refl 1. apeliranje n. pozornost vzbujajoč. Italiji). in Friûl si à tacât a doprâ l’~ “Mari di Diu” prime che intal rest dal Ocident. ugoditi. aparecjo [apa'reqio] m (it. (Pa 06/1).(La 04/3).

neizpodbiten. apocalitic [apoka'litik]. odmeniti. pripomba f. L’~ principâl al è in program domenie a Triest (Onde). zagovornik m. aplaudî [aplau'di:] tr ploskati. In preson al scrîf a Lord Douglas la lungje letare apologjetiche “De profundis”. apozicija f. zakon) izvajati. apologetičen. apontaments ogni dì. pristavek m. Fâ un ~ Milanêsfurlan par nô puars emigrants Joibe 2 dicembar. 9). ma ancje par ~. odmeriti. 31-45). stiskati. Apokalipsa f (zadnja knjiga Nove Zaveze). al è viert li de Biblioteche comunâl di Osôf (Pa). apologjist [apolo'ăist] m 1. porobu se postaviti. -iche adj aperiodičen. No si apliche nissune leç di tutele cence passâ par chenti. Fabrizio De André al tornave a lei i comandaments a partî dai vanzei apocrifs (Pa 2002). všečnost f. → plausâ. 24 oris su 24. -iche adj 1. (Bibl-Lc). lenghistiche aplicade uporabno jezikoslovje: di esperts in lenghistiche in storie de lenghe. staviti na. graja f. obramba f. poveličanje. ~ la messe a la anime dai muarts.(Pa). uporaben. parceche mi soi rindût cont che onestamentri nol valeve. Al è là che us din ~. (BelFa). vljudnost f. šele. FIG odpadništvo n. zagovornik m. apostasie [aposta'zie] f 1. pritrjevanje n. Pense che e je int che ~ e sint il non di “Onde furlane” e pense a une radio che e programe dome tanghis e mazurchis (Pa). ~ la leç izvajati zakon: o maladete leç pes minorancis che il stât talian al à molât a fuarce di vitis e che al fâs vitis par no che e vegni aplicade. zagovor m. aplicirati: No podìn sperâ che ducj a capissin i vantaçs di chest principi ni che ducj a sepin aplicâlu daurman (Macjeu). La tarife di ~ pal servizi furnît le fisse ogni an il Consei Comunâl. fâ un ~ pripraviti aperitiv. dvorljivost f. → justeapont. apont [a'pont] m 1. uporabljen. Fevelâ po di un Stât furlan…a jere ~ cuintri dal sacri de unitât nazionâl (JM). apont [a'pont] adv prav. REL apostazija f. odobravati. aplicirati. uporabiti. branilec m. (CoTav) 2. apologjetic [apolo'ăetik]. nasprotovati. dâsi ~ dogovoriti se za sestanek. položiti na. comandant de postazion osovane su lis malghis di Topli Uork. al à rivât dimensions apocalitichis. la lum a è ~ distudade. oponisi) refl ustaviti se. Invezit tun lûc desolât e di muart come un borc bandonât dal ~ (Bel). ~ jevade: (Zili). točno. ~si refl posvetiti se. caotic (o ricuardìn di passaç che la sô dimension fratâl e je jenfri doi e trê) (SiF 02/2. prizadeven. ravnokar. dati. L’~ e je un sostantîf che si zonte al non cu la finalitât di definîlu miôr (Provincia). uporaba f. apliciran: Model N. (SiF 02/1) aplicât [apli'ka:t]. stavljanje na 2. (Leng). aplatî [apla'ti:] tr sploščiti. 4.(O). apopletic [aponta'ment] m apoplectic. (Pa 02). upirati se. apenis) adv komaj.(Pa 02). stisniti. zapisek m 2. incuintris. REL apologet m 2. apologija f. Cheste borgade ancje al di vuè e ven clamâde ~ di "San Roc". Apocalìs [apoka'lis] f 1. hvaljenje n. apologjetiche [apolo'ăetike] f apologetika f.Apenin [ape'nin] kr. aperiodic [aperi' ??]. là che a son stâts identificâts cinc aplotips mtDNA in 13 culturis. aromai. izvajanje n: une miôr distribuzion des cjamis di vore. zabava f. Doprant la incressite ~ da lis ifis a puedin jentrâ intai tiessûts sans. -iche f apologetski. FIG apokalipsa f. FILOZ apodiktičen. neovrgljiv. ljubeznivost f. (npr. REL Razodetje n. si opere cun criteris mancul leâts a une lenghe specifiche e miôr ~ a cualsisei lenghe. Il gnûf cumierç dai sclâfs. apokaliptičen 2. Documentazion: (CoUd) 3. prizadevnost f aplotip [apo'??] m haplotip m. ~ de leç aplikacija zakona: L'incuintri al è stât centrât su la ~ de leç statâl 482/'99 (O) 3. I conseîrs dal diretîf de Leghe a contestin in plen la linie dal moviment che aromai si sarès dal dut aplatide su chê dal Polo (Pa). apologjetichementri [apoloăetike'mentri] adv apologetsko. nežnost f. aplaus [a'plaus] m aplavz m. il procès par ~ di reât riguart a la obiezion di cussience (Bel). veselje n. natanko. REL apologet m 2. apontament [aponta'ment] m sestanek m. udejanjiti. in sociologjie. zmenek m. aplicabil [apli'ka:bil] adj ki se da uporabiti. pristavljanje n. EKO beležka f. aplasie [apla'zie] f BIOL aplazija f. grozoten. jasen. vstaviti 2.(O). FIG opazka f. apoditic [apo'ditik]. apicâl [api'ka:l] adj LING apikalen. določiti. slaviti. želja f. (npr. aperiodicitât [aperiodit∫i'ta:t] f aperiodičnost f.i m (gorovje) Apenini mpl. 129). aposizion [apositsi'on] f 1. upreti se. La prime e la tierce sabide di ogni mês. apopleksija. apocrif [apo'krif] m REL apokrif m. 2. (Bel). cence plui ritarts postâi.. uporaben. uporabljiv. apenis che) co brž ko. uslužnost f. nerazvitost f. branilec m. polaganje na.cul ~ tai Zardins (CoUd). usluga f. → fâ cuintri. la limitazion dai straordenaris e la ~ dal part time. potlačiti. dimostrazion apoditiche neovrgljiv dokaz. tarifo) dati. cence impreviscj di sorte. odpad od vere 2. porabiti. prizadevanje n. (praxisfriuli). al ven a stâi i aponts che ogni sere al detave a di un secretari Francesco De Gregori. posvetiti. in antropologjie e in lenghistiche aplicade (Pa) 2. al scuvierzè un esempli di atradôr ~. massime in ta la regjon 2 dal RFLP. par che tu capissis ~ la tignince des peraulis che ti son stadis insegnadis. aponisi [a'p‫כ‬nisi] (t. 1 (model pal pantan atîf) che al è stât un grum aplicât (SiF). La ~ de sigle di viodût e fâs esecutîf l'at cjapât. il contadin si apon. (SiF 03/4. (Pa 02). kakor hitro. -che m 1. la prime proteste cuintrisclaviste e je ~ dal 1688. → apologjist. apologjie [apolo'ăie] f 1. kazen. che però nol po mandâ fûr. . (SiF 02/1. (Furlanist). intenzivno ukvarjati se s čim. apologetično. Fevelant dal cîl gnûf e de tiere gnove l’~ e à peraulis splendidis (BelR) 2. aplicade adj 1. a penis [a'pεnis] (t. No ài mai tirât fûr chel argoment “~”. ploskanje n. aperitîf [aperi'ti:f] m aperitiv m. strahoten. aplicâ [apli'ka:] (o aplichi [a'pliki]) tr 1. → apologjete. aplasê [apla'ze:] m ARH milost f. apologjete [apolo'ăete] m 1. FIG katastrofalen. a penis che [a'pεnis ke] (t. brezizhodna katastrofa f. naklonjenost f. apoplessie [apople'sie] f MED možganska kap. marljiv aplicazion [aplikatsi'on] f 1. uporabiti. dajenje na. Tal doman di domans. LING pristavek m..

apuestul [apu'estul] (pl apuestui) m apostol m... apostrof [a'postrof] m GRAM opuščaj m. te stesse maniere. E je stade aprovade martars de comission competente dal Consei regjonâl la leç proponude di Polo (O).(O) sprejetje novega statuta.. la prime braure par un studiât (Pa 05/05). skrb f. bojazen f. a plui di 15 mês de ~ de leç. ~ une presince strane sot de bancje (une peçote. prinos m. apropriât [apropri'a:t]. sprejemljiv aprovazion [aprovatsi'on] f odobritev f. ~ m prebivalec Ogleja. FIG (raziskava) poglobitev f. e ufrìs al public dai studiôs e di ducj chei che a àn voie di ~ lis lôr cognossincis sul teritori (CoUd). potrditev f.i f Oglej m (IT Aquileia) (GO). približnost f. siitis? (Pa 02/10-11) 2. (ProvBr) arabic [a'rabik]. nocate la denuncie de clape politiche e culturâl aquileiese “Praxis Friuli” (Pa 02). PROV Cui che al à buine voie di lavorâ al è plui siôr di cui che al à sîs cjamps di ~ . delež m (družabnika). Aquilee [Akui'lεe] (t. -ade adj primeren. nalašč. aprûf [ap'ru:f] adv in prep → daprûf. naključje. ven a stâi ~. ~ m prebivalec Ogleja. apuntament [apunta'ment] m → apontament. Aquileia. apostate [apos'tate] m 1. te sacristie de basiliche di ~ v sakristiji oglejske bazilike. FIG temeljito preučiti. al à simpri cirude. procedi a la aplicazion di un model ~ (SiF 02/1. arabski jezik. Tal puest di Forte là dal “Ufici scuelastic” di Triest al è rivât un funzionari ~. (za)nalašč. Difat.i. ~ un ordin Al è stât daspò aprovât un ordin dal dì che al stabilìs (O) sprejet je bil dnevni red. e fintremai che l’esercit dai infedêi no si sarà . Patriarcjis di ~ oglejski patriarhi // < lat. a varan in premi une plache apuesite. Aquitanie [a'ra:] kr. curts. ki določuje 2. apoteose [apote'oze] f poboženje n. e cu la sielte de “Pacem in terris” impen de lote aprioristiche cuintri des realtâts inmanentis. apostolichementri [apostolike'mentri] adv apostolsko. odpadnica f. mentri il retoromanç dal Grison al à paidît influencis germanichis ancje te sintassi. a si dîs (SiF 02/1. apropriazion [apropriatsi'on] f JUR prilastitev f. vignî a ~ cun un.) (Mar) apriorisim [aprio'rizim] m FILOZ apriorizem m. cu la muart.(Pa) odobritev cerkve. Lui. la ~ de Glesie e. tes diviersis nazions e etniis che lu metin adun: arabics. poglobitev f 2. (Cisilino.→ dipueste. (La/lenghiscj) apuesit [apu'ezit] adj primeren.. po vsej priliki. odobriti.. arap) adj arabski.apostatâ [aposta'ta:] it REL odpasti (od vere). I autôrs des oparis che la Jurie e judicarà degnis di une segnalazion. (Codroip. e je la rinuncie dal piçul esorcisim. (Pa 02/10-11). e a la barbe de abitance plui naturâl e plui logjiche par une istituzion di cheste fate. ~ de leç sprejetje zakona: Il Consei dai Ministris al à aprovât miercus. sprejetje n.si clame Efraim (O) potrjen s strani ministrstva. potrditi. -iche adj aprioren. Dut câs Bon al intint vuidâ il moviment regjonâl fintremai al congrès talian e ae ~ dal gnûf statût. il faliment dal socialisim ~ (Pa 02/10-11). Par fâsi une idee des pussibilitâts di ~ di plui lenghis bande dai fruts che si lei FARI F. razorati. (Pa 03/10). apostolic [apos't‫כ‬lik]. ~ Saudite Saudska Arabija f. arâ [a'ra:] tr orati. Arabec m.i f Akvitanija f. -iche adj apotropaičen. nacuileiês) adj oglejski. apostolât [aposto'la:t] m REL apostolat m. de filistocje che te famee e vignive transmetude sù par jù tant che un striament. l’~! indibilanz! presentîr! apuart [apu'art] m pripevek m.. (BelFa). poglobiti 2. Ancje la disambiguazion de funzion di grafems tant che l’~. (raz)umevanje n. aquileiês [akuilei'e:s]. aprofondiment [aprofondi'ment] m 1. katere je imenoval tudi apostole. Naquilee) kr. približevanje n. MAT aproksimacija f.. aprossimatîf [aprosima'ti:f]. ma la prime documentazion e je chê de epidemie dal 994 in ~ e tal Limousin. No si po fevelâ di Glesie furlane parcè che la Glesie e je une sole. Miercus al è stât aprovât dai passe 700 lavoradôrs de Sole Comina di Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence aziendâl (O) je bil sprejet dogovor. POL sprejeti (zakon).. apriorističen. ~ m 1. aquilan [akui'lan] adj oglejski.. FIG odpadnik m. arabščina f. di fat. treball). Arabie [a'rabie] kr. 209). apostrof m. -iese (t. apuesitementri [apuezite'mentri] adv primerno.. Grande precision teoriche e grande ~ pratiche. tai limits. natančen pregled: che e je pensade e realizade soredut pai zovins des scuelis mediis. pred. Catine a jude a tignî sù la situazion ~ il mont: cussì nissun nol sa nuie. bielapueste. -iche m apostolski. sielzè dodis e ur dè il non di apuestui: (Bibl-Lc) .(O). apostolstvo n. bržkone. apotropaic [apotro'paik]. aprioristic [aprio'ristik]. une paissarde.(SiF 03/3) aprossimant [aprosi'mant] f MAT aproksimant m. une volte individuadis lis variabilis ritignudis impuartantis al fin dal rieculibri. almancul ~. al contest locâl e ae storie de lenghe e che e met l’acent parsore dai aspiets di ~ e di ibriditât. a puf [a'puf] adv zastonj. prikladen.. podroben.in si jih je izmed njih izbral dvanajst. la fin dal tierçmondisim. Il prin ~ par un predi. il regolament atuatîf de leç 482/'99 . il lessic furlan al conten ancje apuarts slovens. aprension [aprensi'on] f strah m. vpričo. (Bel) aprofondî [aprofon'di:] tr 1.aprovât dal ministeri . 31-45). cun notis ilustrativis e schedis di ~. za to določen. (Pa 03/10) aprendiment [aprendi'ment] m učenje n. -ive adj približen. il pont e lis maiusculis (SiF 02/1). ustrezno. REL apostat 2. (Pa 02) rimsko katoliška apostolska cerkev.. sprejeti. (O). vuadagnâsi un gustâ ~ (scritorsfurlans). apressapôc [apresa'po:k] adv približno. aptac [ap'tak] int VOJ pozor!. aprovabil [apro'va:bil] adj odobravanja vreden. la Glesie catoliche apostoliche romane. Avis). biti zato. après [a'prεs] prep osebno. sprejem med bogove. a pueste [apu'este] adv namerno. -iche (t. f Arabija f. il furlan al devente ~ e sgramaticât tai rârs câs cuant che al ven doprât intune funzion che no je issofat comunicative. naokroglo. ma lis indicazions o podin gjeneralizâlis cun buine ~ pes lenghis neolatinis modernis (Pa) 2. ustrezen. Il progjet . aprovâ [apro'va:] (o aprovi [a'pr‫כ‬vi]) tr 1. seznanjanje (z novico). Parfin a chel grumut neri. aprossimazion [aprosimatsi'on] f 1.

arcadic [ar'kadik]. ~ dal Mai Majsko drevo. un ~ di peç.. ŠP sodnik m.) » (Pa 02/10-11). arhangel m. i agnui ribei condanâts e parâts in jù dal ~ Michêl. arbitraren. topolje n. giogatico→. come scriture e come lenghe. klicar m. samovoljno ravnati ~si refl drzniti se. 2. razsojanje n. arbitrâl [arbi'tra:l] adj JUR razsodniški. (BelFa). arbe ['arbe] f → jerbe. -iche adj aramejski. arabščina f. remis e rois araz [a'rats] (pl. i f (Grimac) Arbida. ~ Gabriêl nadangel Gabrijel. arbitrât [arbi'tra:t] m JUR 1. Al è clâr che ogni codificazion e à un component di ~. pai boschets e vie pe cise. mlaj m. -iche adj arhaičen. 9). Arap Arabec m. Pensâ di rilassâsi sul savalon dal mâr. arcabusade [arkabu'zade] f strel (iz puške). irenic. . Il viandant che al passe par lenti. razsodišče. arcabûs [arka'bu:s] m (starodavna) puška f. upogniti se. aramejščina f. al cjale chel brut arbossat e al dîs: (Percude) arbul ['arbul] (pl arbui) m 1. aradure [ara'dure] f 1. a jerin dai arbussits. sui mûrs ~ dai plui fins (A). topolovec m. dovoliti si. od arbul) m drevesce n. invar. vê simpri la sclope arcade imeti vedno nabito puško. cui aradios che a berghelin (Pa 04/07) aradôr [ara'do:r] m 1. arbitri II ['arbitri] m 1. starinski. oblok m. FIG oboroževati se. pal troi / pal ~ . deriv. kolon m. il popul langobart culì si è fermât par un mieç secul . (Cisilino.. gospodar m.) → arap. naložiti. come une ~. od arbul. drevored m. a savevin ben che dopo la ploe. FIG izumetničen. JUR razsodnik m. arât [a'ra:t]. (Bibl-deuteronomi). la sô bressane dute vierte al cîl e cence arboradis intôr. fâ l’~ sec narediti stojo.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee (SiF 03/4. arcade [ar'ka:de] f 1. Lui lu sint movisi de bande a bande.sindilât de tiere di Maomet (l’~ saudite. distiradis denant di grops di arbui. izoran. bukoličen. (Onde) arbolat [arbo'lat] m → erbolat. -che adj 1.. primeren za setev. il câs de minorance aranese (di riunde ocitane) de Catalugne o de comunitât Walser de Val d’Aoste. oranje n 2. zastarel. treball). poetic. piçadis di cjasis grimpadis te jarbe o. arbolon. intervent ~ samovoljen poseg. napeti (lok). spieglansi dentri. parcè che e cuintripon delit a delit. arbitrarnost f. setven. arbitražen. ta la aghe a nadavin. Jetter si fâs indenant e al arche la balestre (Eg 9) in napel je lok samostrela. e veve cûr di ingrampâ la scudiele cui dincj. ~. arbitrariementri [arbitrarie'mentri] adv samovoljno. medel. arbitri I [ar'bitri] m 1. preobložiti. svobodna volja f. skloniti.. samovolja f. arbitrarno. il passaç jenfri un sisteme di coordenadis e chel altri al sedi dât par une funzion invertibil. (Scf) arcaic [ar'kaik]. o ai cjatât l’~ de famee francescane: (Bel). skriviti. aramaic [ara'maik]. arbitražno sodišče. arbitrari [arbi'trari] adj samovoljen. ~ m izorana zemlja. corrispettivo per il giogatico aralt [a'ralt] m glasnik m. ukriviti se.qnet) 2. cuntun numar arbitrari di derivadis invertibilis: (SiF 01/1). 3. (Enrico). arabe (t. BOT drevo n. O ricuardìn. ~ lis ceis nagubančiti čelo. ~si però par un altri svol. natovoriti. književna struja). začuditi se. ma a son indoeuropeans (Pa) 2. sostituint il judis cuntun Coleç ~ (Pa 02). de basse arborade che e siere la splanade a nort (Mar) arbossat [arbo'sat] adj slabš. sui viâi ~s e larcs.(Pa). te zone di Monfalcon. samovoljnost f. che nol po jessi ~ e là tal riul sut a coparan la . jenfri ~s. (Union). z jambori opremiti. opremiti. arbossat. ~ m 1. le menaran ta jet clapôs di un riul sut. arborade [arbo'ra:de] f lesovje n. arkada f. absolutna oblast 3. arborâ [arbo'ra:] tr z drevjem obsaditi. 2. orač m. razsodba f (arbitražnega sodišča). dispes si viodeve l'~ di San Marc in dute la sô bielece cun ducj chei biei colors sflandorôs. Arcadie [ar'kadie] f LIT Arcadia f (literarna akademija v Rimu. Parceche la fede no je un ategjament sentimentâl. Arbeç [al'bεt∫] kr. un pôc mancul ~ (clamât "bisiac")... oratar m 2. l’~ de famee rodovnik m. ~ di Jude jadikovec m. arbulut. arbussit [arbu'sit] (demin. soditi. i f (Pulfar) Erbezzo. par esempli. arap ['arap]. m 1. zorana njiva. naprtiti. kmet najemnik m. judeževo drevo (Cercis siliquastrum). drevesni nasad m. razsodnik m. arcâ [ar'ka:] tr 1. ~ m zemlja primerna za setev. ~ celest mavrica f. svojevoljno. z drevjem obraščen. nabiti (puško). ukriviti. pretiravati. ~ di San Marc. → len. 2. arbolat. sklučiti. ~ internazional mednarodna arbitraža 2. Arbide [ar'bide] kr. cemût che si à dite dai afghans. arbitrâ [arbi'tra:] (o arbitri ['arbitri]) tr 1. cun chescj sentimentalisins di ~! (Pa 04/02). arkadijski 2. so marît nol pò ~si di nuie in cjase. .. ~ a ~. (Cad-e) arbitraritât [arbitrari'ta:t] f → arbitraritât. svobodna odločitev f. ~si refl 1. arade adj oran. potegljaj z lokom (ob struno). In Friûl o vin l’~ dal Mai. arcâsi in maniere che il corpet di ruspi che al jere ur e tignìs sù (Urli) 2. semenant vitimis civîls e dams di ogni gjenar no mancul (Pa) 2. arabski jezik. grm m. (codroipo. na vojsko se pripravljati. oral m 3. Aramejec m. aradio [a'radio] m radio m. arabic) adj arabski. Une lune grande e rosse e tarlupave daûr i arbui e lis cjasis (Sg). kmetovalec m. ma al si ricognòs Jesù cul Vanzeli compagnât dai arcagnui Micjêl e Gabriêl. arabo ['arabo] m (it. I romans a àn lamentât un fal suspiet propit sul finî chel l’~ al à decidût di no sivilâ. arborât [arbo'ra:t] adj obdrevjen. ancje. -ive adj oren. (Bibl-Ezra) 2. rodbinkso drevo. nassudis / di partis ~s. In Americhe il cjastinâr. svojevoljno. ma i tocjà di spesseâ di tornâ indaûr par difindi la capitâl (JM). (ShW) 2. usločiti. arbitraža f. upogniti. 3. Adiriture no je nancje une rispueste. aratîf [ara'ti:f]. oblok m.) m (stenska) preproga z vtkanimi slikami. razsoditi. i talibans no son araps. La letare e jere scrite in ~. (Zili) arc ['ark] m lok m. arcagnul [ar'kañul] m REL nadangel m. aranês [ara'ne:s]. oborožiti. prosta presoja f. ~ a fuee listnato drevo. Al è un fabricât sempliç e elegant cuntune barcjesse cun ~ dople a çampe.. ndr. aramejski jezik m. Dal 1809 a tornà la Austrie cui ~ dal arciduche Zuan. -ese adj aranski??. arbiter m. arbitrarietât [arbitrarie'ta:t] f samovoljnost f. drevešček m. arbussit. arbuçat. Un venit ~ al sorevîf a Grau e un. (sf). obtežiti. razsojanje n. arbiter m.

začetek vseh stvari. al è te sô ~ che al è tornât. arhetip m.(CoUd) archeolighe [arke'‫כ‬lige] f arheologinja f. i cjamps a son propit ardûts dal sut. 2. par negoziâ il compatât fondatîf de Regjon gnove. i ~s furlans. Archiloc [ar'kilok] os. archinvolt [kuadrangu'la:r] adj ARHIT arhivolta f. e ufrìs justapont in don un talar di arint a la sô glesie tes mans dal ~ (Scf). Breçà. (BrLi). la ~ (lestizza). ardi ['ardi] (art. architeture [arkite'ture] f arhitektura f. sarkofag m. tetrarcje itd. Valvason. archete) m 1. richete) f 1. arciducâl [art∫idu'ka:l] adj nadvojvodski. archè [ar'kε] f (pra)počelo. viers i prins dal secul. stant che. locen (za ptičji lov) 3. izprijen. ma la plêf ~ di Tumieç. al preparave lis richetis pai ucej cun menadis. cu la ~ dai siei ricuarts e cul so om che le cjale dal grant ritrat picjât tal mûr. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs ~. Mario Qualizza e l’~ di Tumieç bons. arcipreture [art∫ipre'ture] f REL dekanat m . majhen lok m. omarica f (za dragocenosti). eliminants lis enclavis di Pordenon e di dutis lis localitâts arciducâls (Natisone/furlanis). -iche adj vražji. arciduche [art∫i'duke] f nadvojvoda f. goreti (ogenj. FIG preobložen. Spilimberc. sključen. zažgati. un ~ de “Constituzion matereâl” de Regjon gnove (Pa 03/4). Sot la edicule. il lum che al à di ~ dut il dì. žgati. majhen lok m. Archele [ar'kεle] kr. Parcè che i miei paîs de Cjargne a valevin cetant di plui dai sflandôrs des grandis arcipreturis. al soprimeve la plui che milenarie istituzion dal patriarcjât di Aquilee par fa doi arciepiscopâts (Natisone/furlanis).i m → Rivis di ~. arcivescovîl [art∫ivesko'vi:l] adj REL nadškofijski.arcât [ar'ka:t]. archîf) m arhiv m. (don) 2.(CoUd).. un lavôr di ~ o pôc di plui. il dissepul al à di vê il cûr e il pinsîr ~s parceche la seconde vignude di Crist no è lontane. (Bel). (BelAlci). (z)goreti. blagajna f. Il Sietcent cjargnel. Moruç. ~ comprât dal Comun. locen m (za ptičji lov). PSIH arhetip m 3. zaklad m. arcivescovât [art∫ivesko'va:t] m REL nadškofija f. (Pa). «O ai gust e mi ten in bon pal fat che tant la lenghe che i archetips furlans a an cjatât un aleât (Pa 02). architetôr [arkite'to:r] m stavbenik m. Ducj chescj Paîs a volaressin vê lis isulis Spratly. -che adj arhitektonski. il mosaic al è la ~ de salvece. La ~ de Universitât furlane Simonetta Minguzzi. otorinolaringoiatrie e bon espert di ~ e di leteradure. karikiran.(Bel). archeologjie [arkeolo'ăie] f arheologija f.. arcibolic [art∫i'b‫כ‬lik]. no à mai vût avonde fuarce par frontâ in mût determinât il problem ~. kriv. al è lui par prin a notâ la assurditât e al vorès comedâle daurman. ~ di Noè Noetova barka. hudičev. Il gno al jere nome un incaric esploratîf. arcje ['arqe] f 1. lok m (za godala). MUZ majhen lok m. steklena omara f. Jessi impontabii e risplendi come iluminadôrs in mieç a un mont ~ (Vichi). arcipret [art∫i'prεt] m REL dekan m. (Pa). graditelj m. glavni tram m. (Pa) architet [arki'tet] (t. al rapresente il principi. ardis. Al è stât ~ imperiâl di Istambul dal 1891 al 1908 (GE). Daspò al è stât cjaluni de metropolitane e diretôr de Biblioteche ~. piçul. Arcjan [ar'qan] kr. p ardût) tr 1. pregradek m. architetôr) m arhitekt m. rakev f. monarcje. architetoniche [arkite't‫כ‬nike] f arhitektonika f. FILOZ arhetip m. ma di lens grues e . alcove) f 1. Zopule. Massimo Lavarone . La distinazion no ere une buse sot di une crete. innomenât ~ formât di raps di ue e di fueis. archetip [ar'ketip] m 1. architetonic [arkite't‫כ‬nik]. Toni Miserie al jere un puar omp: ~ di gjambis. lunis ai 28 di Jugn. spačen. che al è un ~ siôr di riservis petrolifaris e di gâs (Pa 05/07). nakitnica f. (Pa 02). arcidiacul [art∫idi'akul] m → arcidiacun. arciepiscopât [art∫iepisko'pa:t] m REL nadškofija f. L’incuintri. scuvierzint che il Friûl al è une autentiche ~ (Pa) 4. docent a Messine e a Napul. ~. archete [ar'kεt] (t. (GE). -che adj arheološki. nagrobnik m 3. (Bibl-Esodo). ukrivljen. FIG oborožen 3. al è ornât di rosutis compagnis a chês dongje lis Santis. la ~ di Noè (lacomugne). par cure dal dot Maurizio Buora conservadôr dal Museu e dal ~ dot. stavbarstvo n. archet [ar'kεt] (t. a cause de spinte di ~ o dal efiet di variazion de tension superficiâl licuitaiar (SiF 02/2. lokec m ardence [ar'dent∫e] f → ardince. Archimêt [arki'me:t] m Arhimed m. otočje n. FIG spalnica f. arcidiacun [art∫idi'akun] m arhidiakon m. il ricercjadôr inteligjent e libar al larà a cirî chestis perlis in dut il teritori. piçul zoielut ~. Ancje a chi la adune ~ e je semplice (joannis). nenaraven. (Storie). David al lassà lì denant de ~ Asaf e i siei fradis (Bibl-Cronache).. arcidiaconâl [art∫idiako'na:l] adj arhidiakonski. arcipelac [art∫i'pεlak] m GEO arhipelag m. alkova f 2. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. skrinja f. e presente a Gurize il volum “Andar per castelli. luč). di sangit e filiduris di cjanaipe. zavržen. (o)peči. luminâr di oculistiche. Noetova barka. arché archeolic [arke'‫כ‬lik] m arheolog m. arcove [al'kove] (t. Cusan. sedlo n 2. art. sežgati. zahrbten. skrinja f. (GE). architrâf [arkit'ra:f] m arhitrav m. Tirteu. -arcje [-'arqe] element v sestavljenkah kot patriarcje. cul cuel pleât in bande. prvotna oblika f. Marie e reste sole. mali lok m. // < gr. lok m (za godala) 2. upognjen. zaboj m. svoletin a flôr d’aghe / arcazis e cocai. i f (Barcis) IT Arcola. pretiran. Ardenis [ar'dεnis] fpl Ardeni mpl. arcaze [ar'kadze] f ZOOL uharica f (Numenius arquata). al è il templut sul Nadison. Arcje ['arqe] f barka f. (Mar) arçon [ar't∫on] m 1. past f. FIG praoblika f. archeologjic [arkeo'l‫כ‬ăik].i m Arhiloh m. ~ adj v ~ di gjambis ?? . -ade adj 1. (p)ožgati. oblok m lok m 2. (BelAlci). spielât te ~ civîl e religjose (BelAlci). ~. praoblika f 2. 129). vitrina f. žareti. insumis. steklena skrinjica f. arcivescul [art∫i'veskul] (pl arcivescui) m REL nadškof m. Il pari. archîf [ar'ki:f] m arhiv m. Il non di Colorêt lu cjatìn scrit la prime volte intune cjarte di ~ dal an 1252 (Leng). archivi [ar'kivi] (t. cuanche l'~ Zamburlini (18971907) al veve inviât aes parochiis de diocesi un invît (Scf). motorni krov (pri avtu) 5.

2. no si à di lassâ che al fasi lis cjasis il Stât italian cui siei ~s che a glotin plui bêçs che no ciment 6. aretirati. zadrž(ev)ati se. po sì ì. ancje se areligjose. arghinie [ar'ginie] f posrebrena bakrena žica. dal ~. ~ 2. (vladno ipd. pogumen. Di un cirî di meti dongje l'~ teoric di un “spazi vitâl” pe lenghe furlane che juste al domande une riforme (Sclese).m IT Arezzo. orgazem m. zborovališče n. (pre)ostanek m. ardile [ar'dile] f BOT teloh m (Helleborus viridis). e ducj i ~ de tende. vnetost f. ardiel [ardi'el] m slanina f. (BelFa) aren [are'a:] ?? A doi pas da feruvie e pasave lé le roe le cjasutis ragrupadès nô e aren come fradis .. ~. ardielut [ardie'lut] m BOT motovilec m (Valerianella olitoria). draženje n. che ti permet. essenziâl. naglica f. zaostal. malenkost f. Al cancele l’azion. pohištvo n.. isker. Mortean lu à pôc vaît. HIST areopag m 2. In chest sens e jè cetant plui “trinitarie” la vite civîl. umik m. živ(ahen) . ardince [ar'dint∫e] (t. E àn metût trê agn a decidisi. prijetje n. kričeč (barva). lis bancjis e il bancjon. aretrament [aretra'ment] m umikanje n. che al capîs il gno ~ (Natisone/furlanis). vroč ognjen. mitude da bande dal fantât che al podeve finalmentri fâ sclopâ il so ~ viers la fantate amade. Di ~. nesramen.) 1. mi tirave jù il cjapiel / e mi ardeve cun ocjadis / come glace e come fûc. v zakup vzeti. gorečnost f. vnema f. coragjo. zmeniti se.) telo n. al fâs ~ dut il ploton e al met sù daûrman un tribunâl strasordenari di vuere. al scomençave a piscâ cu la bocje come che a fossin i tavans. pretresati (kako vprašanje). pripomoček m. zapreti. ardît [ar'di:t] adj smel. ~ domiciliâr hišni pripor. ničevost f. braurôs. i f (Tresesin) Ara. treščiti. ~ adj 1. žgoč. bliskati se. (bassafriulana) 2. in cjase a son sarpints / dut fûc. dolg m. ozdraviti. neplačan dolg m. priprava f..(Pa) . e ducj i bausars a varàn il lor puest tal lât dal fûc ~ e dal solpar . metûs in ~ a fuivin dal prât. sestavni del organizma. pripekajoč. nol è un misteri par nissun che o sin in face a une gjestre che (ds-fvg) 2. (bojna) zvijača f. e i nemâi cu la code in aiar. → zovel.(La 04/11). udati. vnet. e juste di astât ancje lidric cun pôc vueli o cul ~ disfat (MazzonIol). postanek m. FIG visok. se a leiaran chest libri. arest I [a'rest] (pl arescj) m 1. površina f: . che di ogni bande o vin sot dai voi. ud m. čuden domislek. jessint stât un omp ~. zadrž(ev)ati 2. La manifestazion nus darà po une cerce dal gust esotic dal tango ~ cuntune Milonga (CoUd). nerazvit. območje n. de afietivitât e dal lengaç (SiF 03/3) 3. (folkcapriva). delovanje n. ardint [ar'dint] adj goreč. muha f. → azardôs. aretrât [are'tra:t] m zaostanek m. ~ it umakniti se. aredament [areda'ment] m opremljanje n. areâ [are'a:] tr (pre)zračiti. neustrašen. argane) f vitel. arghin ['argin] (t. simpri di ~. zapor m. gorečnost f.. FIG področje: ~ di ricercje tecnologjiche področje tehnološkega raziskovanja. Lis crisis psicomotoriis a influissin sul çurviel. glasilo n.(Bibl-Esodo) 5. ognjevit. Dulintôr dal fogolâr al faseve biele mostre di sè ancje l'~: la nape cu la mensule fate biele dal camuf. rediti. umakniti (nazaj). ostali. dignitôs. vnet. il cjandelîr . metati bliske. argane ['argane] f → arghin. come che a vedin di tirâ i aretrâts pal timp pierdût. che la sô oposizion e puedi vignî calcolade (robe che pal ~ e sucedè e che lui lu disè ancje dal pulpit) (Pa). priditi. passin i dîs e i agns. sot la cjandele di un soreli ~. (Sg). la tassa dal marcjât di animalìa’ è arendada par 190 fl arendadôr [arenda'do:r] m zakupnik m. La Provincie di Udin e à aprovât cheste setemane la ~ di aplicazion de leç pes minorancis linguistichis storichis (O). dvigalo n.. prihranek m.dûrs bogns di ~ plui a lunc. zaseči. di ~. vejati (žito).il Centri al vûl jessi un riferiment sientific pe largje ~ alpine. oprema f.(BiblApoc). A disponevin dal ~. ~si refl obstati. (Natisone/furlanis). star 2. nuie di mâl a inmazinâ in divignî il tornâ chenti di un om antîc. (pre)drzen. argalif [arga'lif] m sofizem m. FIG). jeza f. žarečnost f. argagn [ar'gañ] m 1. posredovati. Une grande scomesse e furtune se e jè la sintesi e la valorizazion des culturis. / cence che l’omp si visi / si fruin ducuancj i ~s . il plui ~ di pre Antoni (Pa). valadì la assemblee dai capofameis. Daspò 19 mês ch’e jere restade inclostrade ai arescj domiciliârs te sô cjase apene fûr de capitâl (Pa 02). pohištvo n.. smelost f. une sorte di ~ o di forum mondiâl (BelR). bes f. FIG nazadnjaški. (Pa 02). iti nazaj. odmaknjen. argagnâle dogovoriti se. predmet m. sklad m sestav m. arest II [a'rest] (pl arescj) m aretacija f. stroj m. oprava f. areopago [are'‫כ‬pago] m 1. (manzanoBr) arendâ [aren'da:] tr v zakup dati. obleka f. (pos. (trgovinski) predmet m. (Pa 06/1). naprave. aretrâ [are'tra:] tr potegniti nazaj. di un ~ scjassôs e che no si pues ignorâ afat. ardielâ [ardie'la:] tr naperiti (s slanino). prebitek m. pomemben zbor. odstopiti (t. ma al fo inutil stant che i difensôrs si batevin cun ~. ustroj m. aree [a'rεe] f 1. prezračiti. odprt prostor m. srčen. al ~ med drugim. A faserin di dut par creâ un varc te fuartece. vnema f. razburjenje n. tachile cun sparagn / e no mai di tamon. (pri volu) vrsta jarma. ustaviti (s silo). (Bel). feradis gruessis come la gjamba di un ~ dal mantigniment dai puars.i. ardôs [ar'do:s]. no son tancj agns / che la vevin sui ~s 7. l’~ de cognizion. tancj ~s! pinei. . colôrs 4. vroč. ustaviti se. zaostali račun. organ m. instrument m 2. che al è. prijeti. areligjôs [areli'ăo:s] -ose adj nereligiozen.. spolni organi mpl. argjentin [arăen'tin] adj argentinski.alpsko območje. Areç ['] kr. argagnâ [arga'ña:] tr improvizirati. pal ~.. ogni di al cjate fûr cualchi gnûf ~ par no paiâ. cidin. ardôr [ar'do:r] m žar m. nespodoben. ardence) f 1. v pl) spolovila f. arestâ [ares'ta:] tr 1. odvečen del m. ma dopo mi àn dât ancje i aretrâts. vroč. il consei maiôr (Storie) 2. odpomoči. Are ['are] kr. organ m. Areran [are'ran??] kratica m > Agjenzie regjonâl pe rapresentance negoziâl. arengo [a'rengo] m (it. strasten. orodje n. ječa f. drznost f. i ciantonâi (Scf). un bon coni in te buteghe. -ose adj goreč. svolete la cisile / cul so biel estri ~ . / un ~ cul vitrinari. priprava f. HIST zbor meščanov. znajti se. la taule cui siei ~. mi pâr. zakupodavec m. zamaknjen.. ardiment [ardi'ment] m pogum m. silovitost f. mehanizem m. ognjevit.

argumentiranje n. arisel [ari'zel] m (redko) sapica f. vzgojiti. Dut vuluçât ta chê melme di ~ vîf. aristocratic [aristo'kratik]. gosposki. POL pristaš aristokratske stranke. vetrc m. izobraževati. ose adj glinat. che e permet di cognossi miôr la struture da lis celulis gnervosis (SiF 02/1. (lestizza). La Gjermanie di Hitler. predmet (pogovora). (SiF 03/4. razšir. praznina f. o ai vivût in ~ e mi sint argjentin. cjalâ cun ~. raze ariane arijska rasa. su chest ~ glede na ta temo. ~ m 1. rediti. pal straripâ de violence e de prepotence. I (parziâi) ponts di ~ a son l’invît ai guviers di dâsi legjislazions e regolaments bogns par ricognossi la avualitât di dutis lis culturis e (SiF 03/3. (BelR). lui e la sô machine gnove!!! (Ta). 2 passaçs di stirpadôrs. m aritmetik m. arie II ['arie] f 1. MIT argonavt m 2.. Prindidut la ~ rivade chenti daûr dai princips ghibelins todescs. al si met a sunâ cul flaut une ~ 2. pavliha m.(O) obravnavane zadeve. ben arlevade. La fare e cjape il non dal prin ~ in ordin cronologjic. argumentirati. (Pa 02). la gnosi. che a vignivin puartâts sot des ariis. argjilâ [arăi'la:] tr posadriti. argjilôs [arăi'lo:s]. ma ancje su tancj altris arguments (Pa) ampak tudi glede na mnoge druge teme 2. La plui alte e je chê di ~. računsko. Ariis ['ariis] kr. (BelR) aridure [ari'dure] f ?? A son comprindûts: “Ici”. Jo o soi il navigatôr. arianisim [aria'nizim] m REL arianizem m (kršč. tu a ~. domišljavost f.~ m Argentinec m. e in colaborazion cui arlêfs des scuelis elementârs (O) v sodelovanju z osnovnošolskimi učenci. 115). / j vin fate l’~. argomentazion [argomentatsi'on] f sklepanje n. argjile I [ar'ăile] f il m. plemič m 3.i f (Rivignan) Ariis. snov f. skladišče n. aristokrat m. aritmetichementri [aritmetike'mentri] f aritmetično. arlevâ [arle'va:] tr 1. -iche adj 1. (Enrico). al jes un ~ / che simpri la finìs cul serenâ (bolj obič. par vê metût a pont la reazion nere cromo-arintofile dal Golgi”. Mimon. Coltivâ e ~ a Sauris (Pa). drznost f. ariesi [ari'ezi] m → riesi. pravu). PROV vivarôs tanche l'~ vîf. une fresadure. ilovnat. arint [a'rint] m srebro n. vsebina f. arian II [ari'an] adj POL arijski. zagraditi. (Pa). m arijec m. Daûr… altris doi argonautis (Ta) ?3. un om une vore biel. računski. predal m. pe sterilitât spirtuâl. argjentin [arăen'tin] adj v: sun ~ zvonek glas. Argos ['argos] m MIT Argos m. ariane I [ari'ane] f REL arijanka f. prefinjen. Une ingjenuitât imperdonabil par Oscar Wilde e je stade la inlusion di jessi deventât ~ o (Bel) 2. plemški. argjentite [arăen'tite] f MIN argentit m. Argjentine [arăen'tine] kr. ariscle [a'riskle] f → riscle. salacôr privilezant dome la sotre. (Ta). argonaute [argo'naute] f 1.: Su chest ~ la associazion e à afidât ae Swg une ricercje (O) Glede te zadeve/ Na to temo. nadstrešek m. reč m: a reste fûr dal nestri ~s. Dut câs i argoments tratâts intant des manifestazions sindacâls a àn tocjât. ZOOL papirnata ladjica (Argonauta argo). gojenec m. argument [argu'ment] m → argoment. elita f. pri Germanih). une fantate di buine famee. là cu la panze in sù al sta il cjantant fra ju dincj une ~ murmuiant. figamož m. i mosaics di Aquilee. aritmetic [arit'mεtik]. argoment [argo'ment] m 1. ducj i doi. dokazovanje n. E jù cun lis liendis Yddish. aridure. cu lis migrazions arianis. aristocrazie [aristokra'tsie] f aristokracija f. 2 solçaduris (Pa 04/02) arie I ['arie] f (v kmečki hiši) stebrovna lopa f. argjin [arturi'an] adj → arzin. cilj m. In Europe i cjastinârs a vegnin arlevâts come çocjis . plemstvo n. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. plen di ~. FIG brezčutnost f.i m HIST Aristotel m. FIG drzen pomorščak. (Natisone/furlanis) Aristotile [aris't‫כ‬tile] os. argjarâ [arăa'ra:] tr zajeziti. arîf [a'ri:f] m (it. učenec m. cence dî ni ceu ni beu) arian I [ari'an] adj REL arijanski . jo intal mont. Ariu [a'riu] (t.. Argjentine [arăen'tine] f Argentinka f. grande come une ~ (PauluzzoN). ariditât [aridi'ta:t] f 1. v mavec deti. portament ~ e ande fassinose. . glina f. (bolj obič. razlog.) prihod m. la semeneson. argjilade [arăi'lade] f posadrenje n. smelost f. 9). (Sg). srebrov sijajnik m. ~ vîf živo srebro.. ilovnato polje. POL aristokratski. la nobiltât scomparide o imbastardide mediant i matrimonis cui arlechins des fameis di buteghîrs de Serenissime (JM) arlêf [ar'le:f] m učenec m. ari ['ari] int v: cence dî ni ~ ni stari ne reči ne bev ne mev. arlechin [arle'kin] m 1. aritmetiche [arit'tmle] f aritmetika f. Nô o fasìn.. gojiti. téma f. argjilâr [arăi'la:r] m ilovnata jama. si la viôt a çueteâ. (lacomugne) 2. di ~ ciljni. domneva f. dijak m. bonifiche dal teren. suša f 2. (Pa 02). FIG burkež m. zadevo. utemeljevanje n. računstvo n. Dut chest al ven scrit cun bondance di citazions e di argomentazions te letare ai Ebreos. nesrečnež m. . zadeva f. Il sindic. ariane II [ari'ane] f arijka f. segretari dal Fogolâr di Milan e ~ de Scuele di Furlan (Pa). argon ['argon] m KEM argon m. MUZ napev m. compre de samence. es. pe ~ dal cûr. Dariul) kr. no puedin fâ juste che une operazion di aritmetiche. ariman [ari'man] m HIST svobodnik m (v starogerm. glinast. ilovica) f.o come arbui. indelirade da la idee de purece de raze ariane (Pa 7/2000).. nauka po Ariusu iz Aleksandrije. -che f aritmetičen. che però nol rive a une condane vere. i f (Buie) IT Arrio. La e che e faseve a pugns cun chel sun ~ de ridade (PauluzzoN). aristokratski. La storie di un ~ tornât in Friûl (Leng). 155-165). regnâ l’ordin. na to temo. plemiški. sui cuarante. arintofil [a'rint] m ?? cromo-arintofile l’italian Camillo Golgi (1844-1926). sklep m. argjile II [ar'ăile] f BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). dokaz m. → aiar.i f Argentina f. Harlekin m (maska) 2.. ariete [a'riεte] f MUZ kratka arija f. arija f. tirâ sù. → rilevâ. aiarin).. m REL arijanec. utemeljevati. argomentâ [argomen'ta:] it sklepati. 2.

armaron [arma'ron] m omara f. Prontait dusinte soldâts. predal m. armâ [ar'ma:] tr 1. instrumentarij m. orožarna f. grup ~ oborožena skupina. bogat. E fin che dut al è in comunion e in ~ o sês sans e cuant che si romp la ~ a tachin i fastidis. statve f. zûc da la ~ → zûc. opora f. burkež m. oborožena sila. PROV in timp di vuere ogni ~ a scuse. armaron. pot. ce pôre tal scûr di chel ~! (Mucci) armillâr [armi'la:r] adj ASTR obročast. armada f. armaie [arma'ie] f orožarna f. (Ta) 2. strop m. vivi in ~ živeti v harmoniji. partît in armis ?? In Somalie il partît in armis “al Ittihad al Islami”. specialmenti chest an che i purcits salvadis i stan savoltant e ruvinant prâts e cjamps. orodjarna f.. armis di distruzion uničevalno orožje. oms e animâi. ogrodje n. skladnost n. (GP). TEH podpreti. 59). cumierç des armis trgovina z orožjem. Armenie [ar'mεnie] f Armenija f. kravar m. cu lis sôs cjartis plenis di polvar. che e previôt l'abatiment des 40 vacjis di lat dal ~ Bolzon (O). cuant che si à vût il disvilup de industrie siderurgjiche. armarut. most m. armen [ar'men] adj armenski. di vivi in ~ (CoUd) 2. kovarstvo n.. stoja f. trgovec z orožjem. dal arc. armarat. hermelin (krzno). armistiziâl [armistitsi'a:l] adj VOJ nanašajoč se na premirje n. harmonija f. E il pitôr là adalt su la ~ i faseve la tire. Al è stât a cjâf dal stât maiôr de ~ navâl taliane tal 1917. ~si refl oboroževati se. na vojsko pripravljati. armente [ar'mεnte] f molzna krava f. une cjadree cun sore la valîs imò di disfâ. armamentari [armamen'tari] m 1. armonie [armo'nie] f 1. stavbni oder. trop m. armaret. . 3. il sgabel e jo tal jet. skladen. spletkarjenje n. setante cjavalîrs e dusinte armâts par lâ fint a Cesaree tre oris dopo lât jù il soreli. spletka f. ZOOL hermelin m (Mustela erminea) 2. pletenina f. armoniche [ar'monike] f harmonika f. clamâ su la ~ klicati k orožju.e di altris etniis (Pa 03/5) 2. e mi fasevin colâ di man dut il gno ~ ideologjic e ideâl. armaruç 2. / l’archivi ben ~ . pavliha m. dal 1919 (Storie). (pensemaravee). armada f. ” Vê cûr di tignî sù par tant timp dute cheste ~!” . greda f (bolj običajno burò). armentarece [armenta'ret∫e] f poljska pot. molznica f. orožarna f. Armade Rosse rdeča armada. dal volt. 4. viers il 1800. armelin II [arme'lin] m 1. o premirju. (Pa). picjade sul mûr. ~ di fûc strelno orožje. (Mar) armistizi [armis'titsi] m VOJ premirje n. ma ca tu âs dut in regule. MUZ harmonija f. armelin I [arme'lin] m BOT marelica f. Nol veve la ande di un pastôr.// < lat. armiran (beton). intant che al comedave ciertis fruiaduris (Mar) 3. Armens. In ultin il voli si poe lì dongje: su la sfere armillâr. sfere ~ nebesni globus. v skladnosti. la biele companie. Dut un ~ che al ocoreve in timps ormai lontans. ae scuvierte des minorancis dal Artic e de realtât armene (Leng). ubranost f. ~ un arc. un poç. ladjevje n. Dute la operazion e ven motivade cu la ipotesi di "relazions" cul grup ~ basc ETA. armelinâr [armeli'na:r] m BOT marelica f (sad). z orožjem opremiti 2. deriv. arlevament [arleva'ment] m reja f. armenščina f. v harmoniji. (BrLi). lu judà a puartâ-sù l’~ e il spolert (Sg. ARH oborožitev f. leât cun “Al Qaida”. e lis preieris par furlan compagnadis dal sun ~ dal orghin. zaplet m (romana ipd. krov m (ladje). arlichin [arli'kin] m harlekin m. ~ bateriologjiche bakteriološko orožje. (Pa). armonicant si invie. armade [a'rmade] f 1.. ni di un ~ (scritorsfurlans). orožje n. l’~ dal poç. okvir m. dal 1518 si rivà a un ~ tra lis parts e podopo ancje a la fin de vuere pe muart. un volt. (Bel) 3. junica f. armât [ar'ma:t]. in ~ skladno. ritirâsi daûr il Ticin e acetâ un ~ (10 di avost). 2.i. Tes armis di fûc al è in esposizion un moschet (CoUd) .arlevadôr [arleva'do:r] m rejec m (živine): Dut câs l'element principâl vignût fûr intal incuintri dai arlevadôrs furlans (O). armentum. množica f . butâ ju lis armis predati se. omara f. plovilo). cuarp ~ oboroženo telo. kravji pastir. vojak m. arme ['arme] f 1. armoniôs [armoni'o:s]. armarûl [arma'ru:l] m orožar m. armaruç [arma'rut∫] m omarica f. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis (Pa) 2. fasint lâ 1 milion e mieç di lôr in profugance: Cecens. Ce ridi… te ~ a àn tirât vie une lastre di veri dal barcon par fâ in mût che. gojitev f. oder m. armeron [arme'ron] f ?? Ane Diu. armatura f . ki vodi z vasi na polje. un lavandin. "Il lâ al mancul dal ~ in cuote te mont furlane: il câs di Sauris"(Pa). va a passon cu la vacje! (bolj običajno vacje). na vojsko se pripravljati Armacul [ar'makul] os. predalna omara f. 4) Si trate di une serie di crez da la ~ (Bibl-Gjen) arment [ar'mεnt] m čreda f. zbirka orožja (starinskega). tkanje n. Ai 27 di Zenâr dal 1945 i prins reparts de Armade Rosse a jentravin a Auschwitz (Onde) 2. opremiti (ladjo. ~ m 1. (Basc). oborožiti. snovanje n. vojna oprema f 2. -ose adj ubran. (o)snutek m. orožarnica f. Nus sta a nô di jessi popul e no deventâ ~. armâr [ar'ma:r] m 1. preskrbljen. di meti sot control la produzion e il cumierç des armis (Pa 03/8). la tiere e ven dominade dal om cu lis sos armis di distruzion e di muart e (Pa 02). vrsta oborožene vojske.m → Ermacure. votek m. Ingus. armonicâ [armoni'ka:] it igrati na harmoniko. tropa f. Plui che un scansel al è un ~ intîr! (Leng). . harmoničen. l’~ di Jacum al pareve ch’a ridès cui siei dincj zalìts di ca e di là dal soflet. Cuant che e je buine e permet a ducj. Armen Armenec m. miselni instrumentarij m. armentâr [armen'ta:r] m pastir m.). vojska f. Le costituzion e l’adestrament dal vêr cuarp ~ podarès jessi demandât a le organizazion de NATO (ALF). (Scf) 2. opremljen. purancje il muradôr fâs armaduris / par cuinçâ lis cjasis e fâ muraie ~ svolant viseč most (A). cussì par pasji dut chel ~ e (Pa 03/8). armerie [arme'rie] f 1. Intant Carlo Alberto al scugnì bandonâ Milan. un balcon (F) 3. brodovje n. znanje n. un ~ di pez. kozel m (biljard). la vuarzine e la pale / a son lis armis de mê famee. telica f. i vecjos armârs incarulâts (Ta). -ade adj 1. oborožen. založen. armadure [arma'du:re] f 1. (Mucci). si à tacât a doprà armaduris metalichis (ciment ~). ogrodje n. krava f. (Bibl-Az). al smire di fâ sù un stât islamic sul stamp taliban. armatura f. oder postaviti. Armene [ar'mene] f Armenka f. (SiF) ~ m oboroženi.

armonizâ [armoni'dza:] tr in it v sklad spraviti,
uskladiti, harmonizirati; soglašati; cu la lôr vôs sutile / armonizant; cjatant la maniere di ~ i interès triestins cun chei furlans (Pa). Arnalt [ar'nalt] os.i. m Arnald m; ~ Baracêt conseîr regjonâl te II legjisladure (1968-1973)(Pa 02). arnâs [ar'na:s] m splošno ime za vinsko posodo, vinski sod; no poressin mai salvâlis / de mê cjanive i ~ ; ~ pal vin posoda za vin. Arnefrît [arne'fri:t] os.i m HIST Arnefrid m; ~ al domandà jutori ai Sclâfs. arnês [ar'ne:s] m (it.) orodje n, pripomoček m; mehanizem m; L'arnês che al tignive su la muele, al jere la zoie di Bepo parcè che al lu veve disegnât e fat lui. (Natisone/furlanis); metisi in ~ olepšati se, ozaljšati se, urediti se; cumò è il timp di fâsi bielis e di metisi in ~. Arni ['arni] kr.i.m Arno m. arniche ['arnike] f BOT arnica f, brdnja f (rastl.). Arnolf ['??] os.i m Arnulf m; la croniche, di ~ De Vittor, dal zimulaç storic-culturâl fra Gurize e il cumun di borc San Laurinç (La 03/4) Aroc [a'r‫כ‬k] os.i.m Rok m; che pre Rinaldo Vidoni di Sant ~ di Forgjarie al à fat in plene semblee dai predis tal jugn dal 1975. (BelFa). arogance [a'rogant∫e] f nadutost f, oholost f, prevzetnost f, domšljavost f, aroganca f; odurnost f; disprivâts de tiere dulà che a vevin simpri vivût par colpe da la ~ colonialiste italiane (Pa); → rogance. arogant [aro'gant] adj nadut, ohol, prevzeten, domišljav; cu lis sôs arogantis provocazions, scuasit a volê creâsi l'inficje da l'eroi, par podê cussì svualâ fûr "des regulis" (La); → rogant. arogantementri [arogante'mentri] adv naduto, oholo, prevzetno, domišljavo, arogantno. arolâ [aro'la:] tr nabirati, najemati, najeti, vpoklicati; priti kam, sklicati, poklicati. ~si refl biti vpoklican; naseliti se, potegniti se. arom [a'r‫כ‬m] m 1. aroma f 2. dišava f; Un bon tai di Cabernet, vin neri onest, sancîr, dal ~ golôs, compagnât di otimis cualitâts di formadi (Furlanist). aromai [aro'mai] (t. zaromai, beromai) adv pa; že; odslej, sedaj (pa); come se pal vuarp al fos ~ inutil contâ: (Mar); e in particolâr tra chel catolic-latin e chel slâf-ortodòs, ma si scugne ~ considerâ ancje chel dal Islam (sf). aromatâr [aroma'ta:r] m dišavar m, trgovec z dišavami, vonjavar m, drogerist m. → speziâr. Aron [a'ron] os.i.m Aron m. Aronco [a'ron] os.i.m → D'Aronco Zuanfranc. arost [a'r‫כ‬st] (pl aroscj) m pečenka f; cunin ~ pečen zajec; il gustâ, (mignestre di brût, poleçs less, cunin ~..) (sf). arpâ [ar'pa:] (t. arpesâ) tr GRAD vkleniti z verigo, prikleniti z verigo; bisugne ~ chel mûr, che al comence fâ panze. arpe ['arpe] f 1. (za podporo stene) veriga f 2. (t. arpete) (železna) spona f, skoba f; klamfa f 3. MUZ harfa f; Laudait il Signôr cu la citare, sunait par lui cu la ~ grande. (glesie). arpesâ [arpe'za:] tr → arpâ. arpete [ar'pete] f → arpe II. arpie [ar'pie] f 1. MIT harpija f (baljeslovno bitje) 2. FIG grabež(ljivec) m, grda in hudobna ženska f. arpon [ar'pon] m rak m, rakovica f, jastog m.

ars ['ars] m žar m; vročina f; suša f; cul ~ e cul caligo / che al puarte il mês d’Avost Ars ['ars] m ?? pree par no' San Zuanmarie, plevan di Ars, pree par nô Sante ... (glesie) arsenal [arze'nal] m 1. ladjedelnica f; remontna ladjedelnica f, ladjedelnica za vojaške ladje 2. VOJ orožarna f, arzenal m; parvie che lis armis che a esistevin tal ~ a jerin bielzà stadis distribuidis, magari cun pôc criteri (GP) 3. shramba f, skladišče n, ropotarnica f; FIG zakladnica f. arsenic [ar'sεnik] m KEM arzen m (As). arsetât [arze'ta:t] f suhota f, mršavost f; i omps a tornavin cuntun grum di ~. arsî [ar'zi:] tr posušti, osušiti, zažgati, (p)ožgati, sežgati, izžgati; (o)peči; (z)goreti, (o)pražiti, (narahlo) (o)paliti, (o)smoditi; viôt chês tavielis dal garbin arsidis; ~si refl posušti se, osušiti se; il contadìn si arsis tal so lavôr / e al scuen sudâsi a voltis sul misdì. arsincj [ar' ??] tr (carn.) Doi ûs, pestá la rude, un nin di arsinc', camamile, sbàti dut benon e frigj tal ont. (Natisone/furlanis). arsine [ar'sine] f KEM arzin m. arsinît [arsi'ni:t], -ide adj posušen, ožgan, ogorel; e si divertivin a gjavâ clauts e cjavilis dai trâs arsinîts des granatis. (BelR); Come la brame di ploie in chest Friûl ~. (Pa 03/4). arsît [ar'zi:t] adj 1. požgan, ožgan; posušen; 'Sef e i siei, tal dopomisdì ~ di canicule. (PauluzzoN) 2. opaljen, ogorek; smodnina; un pôc precupade i le siei cjaveluts che a nulivin di ~ i domandà. (F). art ['art] f 1. umetnost f; arts popolârs ljudska umetnost; Museu cjargnel des arts popolârs “Michele Gortani” di Tumieç (Leng); ~ contemporanie sodobna umetnost; Sabide ai 28 di Fevrâr, li de Galarie comunâl d’art ~ (Pa 04/02); ~ moderne sodobna umetnost; Fintremai ai 30 di Jugn, li de Galarie udinese d’~ moderne (Pa 04/05); critic da la ~ umetnostna kritika 2. poklic m, znanje n; ognidun al à il so ~ ; 3. okretnost f, spretnost f, ročnost f, sposobnost f; destramentri cun biel ~ / torne fûr cu un bon botìn; arts visivis, arts visuâls vizualne umetnosti; Il festival, come ogni an, al tocje la prose, la musiche, lis arts visivis, la poesie e il teatri di figure. (O) 4. dejanje n; kretnja f, gesta f, gibanje n, gib m, upor m; i ~s lizêrs. Art déco [a:r de'ko] m ARS Art déco, za umetnost med 1920 in 1930 v Parizu; culì al à metût in vore il disen di riscatâ il mobil rustic furlan secont i principis de ~. (GE). // fr. od arts décoratifs. artefiç [ar'tεfit∫] m obrtnik m, mojster m; tvorec m, umetnik m; al deventi protagonist, atôr, ~, muradôr te costruzion de citât o civiltât dai oms. (Pa 06/1). Artemide [ar'tεmide] os.i f MIT Artemida f; al cîl (Selen/Cinzie), a la tiere (~/Diane) e al mont dai Infars (Proserpine/Ecate). (ShW). arterie [ar'tεrie] f 1. (žila) odvodnica f, arterija f; Vie pe gnot i miei vuès a son inpirâts, lis mes arteriis no àn polse. (Bibl-Jop); vê la ~ ?? al jere vieli di otante agns, al veve la ~, e cussì al finì dut in nuie (MazzonIol) 2. FIG prometna žila f. arteriosclerosi [arterioskle'r‫כ‬zi] f MED arterioskleroza f. arteriôs [arteri'o:s], -ose adj arterijski. artesan [arte'zan] (t. artist) m obrtnik m, rokodelec m; che la politiche e cjapi at che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O 12/5/2001);

~ adj obrtniški, rokodelski: Lis piçulis impresis artesanis a podaran fa un salt di cualitât dome metintsi in rêt. (O 12/5/2001). artesanâl [arteza'na:l] adj obrtniški, rokodelski; pituris di nivel ~ (F); pe vierzidure di une scaletarie a Comelians, pe sistemazion di un capanon pe ativitât ~ a Cjampeâs di Prât (O 7/4/2001); Virtûts e difiets di un lavôr ~ e solitari (Pa 11/99). artesanâlmentri [artezanal'mentri] adv obrtniško, obrtno, rokodelsko, na roke; artesanât [arteza'na:t] m rokodelstvo n, obrt f; rokodelski stan m, obrtništvo n; Un altri setôr tant impuartant dentri dal complès panorame produtîf di Tavagnà al è rapresentât dal sigûr dal ~. (CoTav); tant che sale pes conferencis e un puest di vendite di prodots agricui e di ~ locâl (Leng). articjoc [arti'q‫כ‬k] m BOT artičoka f; Signôr fâsiju deventâ come l’~ salvadi (Bibl-Salms). articolâ [artiku'la:] tr 1. artikulirati, izgovarjati, izgovoriti; razločno izgovarjati; a ogni individui il dirit di coniugâ, di ~, inte proprie esperience di vite personâl o coletive, la partecipazion al mont dai marcjâts e des ...(ds-fvg) 2. pregibati ude; 3. razčleniti, razčlenjevati; la sô esperience di atôr teatrâl e je stade impuartante ancje par ~ il lavôr devant de cineprese (CoUd); ~si pregibati se (o udih). articolâr [artiku'la:r] adj ANAT sklepen, artikularen. articolât [artiku'la:t], -ade adj 1. gibljiv, premičen 2. razločno izgovorjen, artikuliran; O intindìn di imbastî un sogjet politic, complès e ~ (Pa 04/03) 2. členovit, razčlenjen; a varan di puartâ a di un Plan di disvilup economic e teritoriâl, ~ e condividût (lingue.regione.fvg); ~ m ?? Sicu criteri dal articolât, al ven proponût «il ricognossiment des dôs animis de Regjon (Pa). articolazion [artikulatsi'on] f 1. člen m, členitev f, členjenost f; al mancje che al sei complet trop che al è pussibil, sei inte ~ dai significâts des peraulis (Pa/OLF) 2. ANAT zgib m, sklep m, artikulacija f 3. LING artikulacija f, oblikovanje glasov; cjape dentri une vore di procès cognitîfs, come la ricercje lessicâl, il recupar lessicâl, e la produzion dai schemis motoriis de ~. (SiF 03/4) 4. MUZ artikulacija f. articul [ar'tikul] m 1. GRAM člen m, spolnik m 2. članek m; Dispès, par dî il vêr, chê “negativitât” no jentre tal contignût dal ~: (Pa 02/10-11); Un altri ~ di Cavedalis, lunc e plen di precisazions, al jessì invezit tal gjornâl “Il Lombardo-Veneto”(GP) 3. JUR člen; Tal ~ 10 a son stabilidis lis condizions pe alienazion ecezionâl di chescj bens (Pa 02) 4. TRG postavka f (bilanca) 5. temelj m, izhodišče n 6. TRG izdelek m, proizvod m, blago n, artikel m, predmet m; cun ducj i articui libars / di intops e ingredeaments. articulât [artiku'la:t] adj → articolât. articulazion [ar'tikul] m → articolazion. artifici [arti'fit∫i] m 1. umetelnost f, umetnija f, zvijača f; In pocjis peraulis si trate di chel ~ legâl che il Stât al dopre par slargjâ la sô capacitât di spese .. (Pa); 2. stroj m, ustroj m; fûcs di ~ ognjemet; In plui, ancje chest an si inviarà la fieste di fin dal an cun musiche e fûcs di ~. (Pa) artificiâl [artifi't∫a:l] adj 1. umeten; non che al segne il complès des zonis abitadis cun tor ator une fortificazion ~ (CoUd); lûs ~ umetna svetloba; Se dopo lis piastris cun lis coloniis a vegnin lassadis a la lûs ~ (16 oris ...) (SiF 03/4); inteligjence ~ umetna

inteligenca; al à fondât a Udin, tal 1984, il Laboratori di inteligjence ~. (convergenzaperilfriuli) 2. FIG izumetničen, narejen, hlinjen; che par grafie dal furlan si intindi la imposizion di un furlan dal dut ~ o di une variant sole (Pa/OLF). artificialmentri [artifit∫al'mentri] adv umetno, narejeno, hlinjeno. artificiôs [artifit∫i'o:s], -ose adj izumetničen, nenaraven, narejen; ven a stâi di une realtât che par podê jessi no i coventin mieçs ~ o burocratics (istitutladinfurlan). artificiositât [artifi't∫a:l] f izumetničenost, nenaravnost. artigjanâl [artiăa'na:l] adj → artesanâl. artigjanalmentri [artiăanal'mentri] adv → artesanalmentri. artigjanât [artiăa'na:t] m → artesanât. Artigne [ar'tiñe] kr.i f IT Artegna f; Chest derit al è garantît intai statûts di ~, Bordan, Buie, Cjarlins(Pa), artiliarie [artilia'rie] f VOJ artilerija f, topništvo n; Tal stes an al jessì de Academie cul grât di uficiâl di ~ e (GP) artiliarist [artilia'rist] (pl artiliariscj) m artilerist m, topničar m. artilierie [artilie'rie] f → artiliarie artisan [arti'zan] m → artesan. artist [ar'tist] (pl artiscj) m 1. (t. artesan) obrtnik m, rokodelec m 2. umetnik m; tal templi de culture plui liberâl e dispatussade, di un autôr e ~ clamât Oscar Wilde? (Bel). artiste [ar'tiste] f umetnica f. artistic [ar'tistik], -che adv umetniški; Magaricussinò Napoleon al puarte vie dal Friûl unevore di bens artistics. (AcademieSt); Tai agns Vincj al è stât diretôr artistic dal mobilifici Fanton (Fantoni) di Glemone, (GE). artistichementri [artistike'mentri] adv umetniško. artistum [artis'tum] m (kolekt.) rokodelski stan m, obrtništvo n; Luîs Nart e Zuan / a son la flôr dal ~ furlan. artrosi [ar'trozi] f MED artroza f. Artù [ar'tu] os.i m → Artur; Pendragon, il non de cjasad e di Artù, ai vûl di fat dî Cjâf dal dragon: (Ac) Artur ['artur] os.i m (t. HIST ang. legend. kralj) Artur m aruede [aru'ede] f → ruede. arturian [arturi'an] m arturski (po angl. kralju Arturju); ai timps des vueris arturianis (V-VI secul d.d.C.) cuintri dai invasôrs sassons. (Ac). aruès [aru'εs] m streme n; skobac f; tirnična prirobnica f; stopica (pri vozu) f. arumen [aru'men] adj aromunski; ~ m 1. Aromun m 2. aromunski jezik, aromunščina f; che a cjapin dentri 400 mil personis e che a cjacarin ~ (Pa). aruolâ [aruo'la:] tr (it.) nabirati, novačiti vojake, rekrutirati; ~si refl prijaviti se, iti prostovoljno k vojakom; Tancj a vignaran fûr ancjemò, massime tra chei che si son aruolâts intes scuadratis paramilitârs (Pa 8-9/99). arût [a'ru:t] m v: lâ in ~ čutiti močno željo, izgubiti pamet, močno se zagreti (redko lâ in arute). arute [a'rute] f → arût. Arvenis ['] i.g Arvenis m; (For di Voltri) tar uno pradario maraveoso contornado da boscs di peç e des monts dal ~.. (Pa 03/8)

arvuede [arvu'εde] m → ruede; ~ di gome pnevmatika f, guma f, avtoplašč m; che i Sis avevin mitudis tal cjar lis arvuedis di gome come ches da machinis, e si viazave plui confortevolmentri (sf). arzan [ar'dzan] (? argjan) m denar m; tu âs cjatât un cûr di cjan, / il so cûr ’l è tal ~. arzar [ar'dzar] (? argjar) m jez m; nasip m; I dams a son stâts grandons - al à dite il sindic Bolzonello ,(calcolâts in circje 100 milions di euros n.d.r.) arzars di tornâ a fâ(La 03/01). arzarâ [ardza'ra:] tr → argjarâ. arzentarie [ardženta'rie] f srebrnina f; De ~ in ogni famee si conservà un toc sôl par ricuart. (La 06/1). arzilâ [ardži'la:] tr → argjilâ. arzilade [ardži'lade] f → argjilade. arzilâr [ardži'la:r] m → argjilâr arzile I [a'džile] f → argjile I. arzile II ['] f → argjile II. arzilôs [ardži'lo:s], ose adj → argjilôs. arzin [ar'džin] m jez m, nasip m; il so non al pues vignî de forme dal teren, une sorte di ~ circolâr (Leng). as I ['as] m as m (rimski novec); vê une muse come l’~ di cope ; muse di ~ di cope! ; no jentrâ nancje pal ~ di cope no jentrâ ni in ~ ni in copis. 2. borec m; junak m; prvoborilec m; zmagovalec pri tekmah, prvak m. as II ['as] m 1. TEH os f 2. MAT os f 3. POL os f, zveza f; ~ Rome-Berlin os Rim-Berlin. as III ['as] m MEH, GRAD deska f. ’as ['as] (t. as) m (carn.) → aes; Talò mont dal lavôr no simpri il sindacât al rive a dâ rispuestis as esigenzas dal operai, anzit.(don) âs ['a:s] 2. edn. sed. od vê imaš.; Tu ~ ancje di dîsiur. Âs ['a:s] i.g m IT Asio; la mont d’~. asarâf [aza'ra:f], -ave (t. lat gerf, cajostre) adj v: lat ~ prvo, gosto mleko (koj po porodu); mleziva f. Asburc [arturi'an] priimek m 1. HIST Habsburg m; Habsburžan m (predstavnik Habsburgov); ai timps de lote dai Paîs Bas pe independence de la dominazion Asburc spagnûi (Eg). asburgjic [as'burăik], -iche adj HIST habsburški; Al ripeteve che il guvier ~ nol veve fât tantis robis, fale "la grande opare de roste dal Tiliment (Pa). asc ['ask] m ??BOT ask; I ascs a son a forme di bachete (7-9 x 30-60 µm) e no àn parafisis. (SiF 03/4, 9); Di chê altre bande lis ascosporis a vegnin butadis fûr cun fuarce dai ascs. (SiF 03/4, 9). ascar ['askar] m 1. HIST, VOJ askar m 2. pripradnik manjše politične skupine; aes gnovis peresons di Tumieç che - a zuravin i visitôrs ministeriâi e i ascars locâi – (La 06/2). ascare ?? la maiorance che cumò e à in man lis brenis dal guviêr in consei regjonâl e je, ae prove dai fats, ascare di cui che al è stât definît da un impuartant gjornâl nazionâl un “lucido liberale”, (La 07/03) ascetic [a'∫εtik] f → assetic. ascomicêt [askomi't∫e:t] ?? Cryphonectria parasitica al è un ascomicêt che al forme peritecis, soterâts tai stromâts, cun lungjis golarinis che a finissin a pêl cuntune viertidure, l’ostiôl. (SiF 03/4, 9). ascorbic [as'k‫כ‬rbik], -iche adj KEM askorbinski; Di chestis, la vitamine C (acit ~) e contribuìs a combati lis malatiis infetivis. (Leng). ascôs [as'ko:s], -ose adv v: di ~ skrivaj (bolj obič. di riscôs, di scuindon); Chest colp, un acuardi no di ~, ma che al permeti une riforme statutarie fondamentâl (Pa

03/6); Un pôc di ~, daûr dal fogolâr, i morôs si scambiavin siops, che po mangjavin insiemit. (La 05/12). ascospore [as'??] ?? al ven mantignût par dut il cicli de vite e al pues passâ ancje ta lis ascosporis. (SiF 03/4, 9) ascrivi [as'krivi] tr 1. prišteti, prištevati; uvrstiti, uvrščati; vpisati; dodati; 2. pripisati, prisoditi, šteti; Dut câs, i ricognossiments no impedirin une fuarte gjermanizazion dai Grisons, di ~ ancje a une plui o mancul declarade volontât de classe dirigjente (Cisilino, treball). Ascul ['askul] os.i.m IT Ascoli Piceno. asedâ [a'eda:] it → assedâ. asedâr [ase'da:r] m AGR kad, v kateri se daje vin kisati; e un ~ plen te cantine. asedin [ase'din] m v: savê di ~ kisel okus, okus po kisu. asedine [ase'dine] f lahko in kislo vino; il sudôr che si bute, favorît da lis largjis bevandis di ~ e piês di aghe. asedule [a'sεdule] f BOT 1. ~ di clap ščitasta kislica f (Rumex scutatus) 2. ~ di prât BOT kislica f (Rumex acetosa); → jerbe fuart. asei ['sei] m 1. želo n, trn m, bodica f; ribja koščica f; prebijač m, šilo n; l’âf ti à dade la mîl, ma no l’~ 2. FIG muka f; mučna bolečina f; al ponç paraltri de gole l’~´ 3. mandelj m, seme n; ti serf a maravee asenade [ase'nade] f oslarija f, neotesanost f, surovost f. Aser ['] f ?? E jere ancje une profetesse, Ane, fie di Fanuel, de tribù di ~, ... (Bibl-Lc) asessuâl [asesu'a:l] adj BIOL nespolen, aseksualen. asessuât [asesu'a:t], -ade adj 1. BIOL nespolen, aseksualen; Lis animis plui grandis a jerin chês che a rivavin a vivi in maniere asessuade, “agnui vistûts di cjâr”; la plebe invezit e (Bel); 2. FIG bled, neizrazit, nedeferenciran. asêt [a'se:t] m kis m, ocet m; lâ in ~ skisati se, postati kislo; lâ è lât in ~ je pijan kot klada; mandâ in ~ il fiât a un.; E jere lì une boce plene di ~: alore a tachin une spugne inbonbade di ~ ...(Bibl-Zn). asfalt [as'falt] m asfalt m; »E tu le lassis sul ~, bocon di mone!« (Sg); tapêt di ~ asfaltna obloga; Prime al vûl metût-jù lis fognis, podopo il pedrât e il tapêt di ~. (Sg); meti-jù l’~ polagati asfalt, asfaltirati; che si tratave de imprese che e meteve-jù l’~ su la strade di Cjassà. (Sg). asfaltâ [asfal'ta:] tr asfaltirati. asfaltade [asfal'tade] f asfaltirana cesta f, asfalt m, zemeljska smola f; cussî incragnide, grise dai pîts fintremai ai cjavei, a faseve dutun cu la ~. asfaltadure [asfalta'dure] f asfaltiranje n; asfaltaduris che si sclapin (Pa 06/1). asfaltât [asfal'ta:t], -ade adj asfaltiran; La strade, che la vite us a prontade sedi lungie e asfaltade (dmf.bs.unicatt.it/~paolini/ varie/cjanton) asfaltedâ [asfalte'dâ] tr asfaltirati; Babe Meni al vûl che asfaltedin dutis les stradis blancjis e al à taiât le pinesse di Selvucis.(Ta). asfissiâ [asfisi'a:] tr in refl → sfisiâ; invezit di ridusi lis spesis inutilis, la burocrazie asfissiant (Pa 02/10-11). asfôr [as'fo:r] m BOT rumenik m (Carthamus tinctorius). asià [azi'a] (t. asiât) m ZOOL trnež m (Squalus acanthias L. ali Acanthias vulgaris Bp.). Asià [azi'a] kr.i.m IT Asiago. asià [azi'a] m trnež m (Squalus acanthius).

asilo [a'zilo] m (it. tegoba f. luščina f. aspirine [aspi'rine] f FARM aspirin m. udobno. pogled m. inasolâ) tr zapeti. asimetric [asi'mεtrik]. nežen. zatočišče n. planiti na koga. dai Asins. len. grobost f 4. asintot [a'sintot] m MAT asimptota f. in Italie. spiete). kepica f. astmatičen. asocialitât [asot∫iali'ta:t] f nedružabnost f.. naskočiti. sogjets ricognossûts tant che perseguitâts e duncje te posizion di podê domandâ ~ politic. ~. treball) 2. ma i pâi. asperli ['] m → anaspiersul. e il civon si rustive inmò cui ~s di lat 4.) adagiato→. → grignel. hoteti (doseči nekaj). naskok m. aspirazion [aspriratsi'on] f 1. asiât II [azi'a:t] m ZOOL → asià. nol somee ch’al vebi un fin di otignî. fuarte soflade di nâs . gran. (tiha) jeza f. zložen. jagoda f. aspirant [aspi'rant] adj sesalen.. pripraven. (La/tradizions). ELEK asinhronski. razuzdan. (koruzno) zrno n. JUR zavarovati. (Uniud). asse ['ase] f sovraštvo n. aspiet II [asp'iεt] m čakanje n. → gran 3. (Pa 05/05). LING (glas) aspirirati. pečka f (grozdna). težava f. raskav.i. asocialnost f. gibek.. pridihniti 3. f Azija f. asimetrie [asime'trie] f asimetrija f. zrno vinske jagode. di un zago che al rezeve il cjalderuç da la aghe sante e l'~. FIG ostrost f. -iche adj asimetričen. asin [a'zin] adj asino. ločeno. ~ Piçule Mala Azija. (bolj obič. chel brigant. provocât de lôr ignorance e no de lôr ~. asincronisim [asinkro'nizim] adj asinhronizem m. E par cui che al rive a superâ la ~ di cierts passaçs. invuluçade di blanc e asiade te scune. (BrLi). mržnja f. libars di stâ a vivi ~ su la lôr tiere. -iche adj azijski. asistematic [asiste'matic]. osovraženost f. ~ m Azijec m. professôr. asiâsi [azi'a:si] refl sprostiti se.. zagotavljati. ass ['as ??] v: sapon a ~ rovnica za rezanje. parêt cilindriche e procure di produsi une forme asimetriche (SiF 02/2). premožen. dai Tramontins e (JM) asincroni [a'sinkroni] adj 1. . sul marcjât di Spilimberg a vegnin jù i asìns. vsrkavanje n. astmatik m. Asie ['azie] kr. LING aspiracija f. (Pa 7/2000) asolâ [azo'la:] (asoli [a'z‫כ‬li]) (t.asiadementri [aziade'mentri] adv na udobni način. si son cjatâts . al veve la ~ imel je astmo. asîl [a'zi:l] m 1. vidik m. pustost f. (Onde). In chest al ricuarde cetant la situazion patologjiche di un ~. asme ['azme] m/f MED astma f. oster. pripravnik m. gnev m. une prese fûr de tabachere (sô o des sôs amiis). in chel si sintì a colâ a colps secs i prins ~s di tampieste. e je la prime volte che si frontin i aspiets “di marcjât” de “cuistion furlane”». (Furlanist). l’element che al conte di plui al è il disvilup dal cjatâsi ~ cu la lenghe (Pa) 2. Vilesalde si rimpinave su la coline e si asiave sul plan. il sô ~ fûr dal timp (Sg). al rive tart. aziatski. in Anglie. mehak. aspirant m. opomoči si. → pognet. do sape priti. rop m. (neobič. ognidun che al mangjarà asins crûts al varà dome lui i dincj peâts (Bibl-Gjeremie). hrapav. in Boemie e jù pai Balcans fintremai in ~ Minôr (JM). → pognisi. izgled m. starnudade. Ghia si piert. che al tache cuant che i Bolsevics sovietics a jentrin su la sene (Pa). Un antîc disen e une secolâr ~ a cjatin ae fin une realizazion. al à dit ben che “la epilessie di Dostoevskij e la ~ di Proust no si puedin considerâ compagnis (SiF 03/3).. hrapavost f. il timp al è sospendût come in ~ (bolj obič. strogost f.) → asîl. zložno. Alore un sirop o aspirinis di fâ une buine sudade. oddahniti se. assalt [as'alt] m napad m. ~ m ??. aspekt m.. priklopiti (voz za kljuko). ~ politic politično zatočišče. udoben. / cence mai ~lu di front.. jamčiti. di locuele.(La 04/2). po delih. -iche adj nesistematičen. Doprant ancje chi une formulazion che e pant un caratar vincolant (“a son asiguradis condizions pe tutele…”) (Cisilino. stališče n. de Spagne in France. prizadevati si. (pri toči) zrno n. formadi ~ . Dome tal continent asiatics si prossume che (Pa 02).) posebno. la smicje falade e la braure dal portîr aversari no i àn permetût di cambiâ il risultât. aspirâ [aspi'ra:] it 1. cun carateristichis di marcade ~. zložen. divjost f. sovražnost f. oms e feminis che a àn dât rispuestis pratichis e simbolichis. lagoden. aspart [as'part] adv (neobič. Ma in chel o sint un sfladassâ ~ e un omp al jesseve simpri di che puarte. voljan. dihati. assaltâ [asal'ta:] tr napasti.. vdihati. nesomeren. → inficje 2. videz m. naduha f. tun ambient ~ e avâr. Ai 17 di març – Stant a Voleson al ordene aes divisions di ~. garb). v blagostanju. asinhron 2. ugoden. asprece [as'pret∫e] f 1. ~ Minôr Mala Azija f. a fasevin part di une "raze inferiôr". (Pa 03/6). asin ['azin] m 1. Il conflit ~. pogled m. lâ al ~ iti v napad. in chest sens al è ~. oblegati. trpkost f 2. imovit. asperges [as'pεrges] m (š)kropilo n. pričvrstiti 4. pritrditi. nesomernost f. asigurâ [asigu'ra:] tr 1. Dotazion di un sisteme di ~ obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment (CoUd). grobost f (površine). asiatic [azi'atik].. il nemì e di. dapardut. aspiet I [asp'iεt] m 1. varovati. neprehodnost f. e dal muini cu las bisâgas. FIG prizadevanje n. oddeljeno. asimâ [azi'ma:] it → ansimâ asime ['azime] f → ansime. o impiavin une buriele sui rivâi. L’~ plui negatîf (e plui trist) de personalitât di Cadorna e (Pa 02) najbolj negativni vidik osebnosti. asociâl [asot∫i'a:l] f nedružaben. ohlapen biti. nevoščljivost f. asiade adj 1. asintotic [asin't‫כ‬tik]. otroški vrtec m 2. ohlapen.. (MazzonIol). e je une ~ preseose par jentrâ te clime di une culture divierse (Pa) 3. (Pa 02) da se ukvarja z aspekti . ščititi 3. Aziat m. ~ m nadušljivec m. udobno si napraviti. navaliti (na koga). asiât I [azi'a:t].. iche adj MAT asimptotičen.(Natisone/furlanis) 2. posamično. asimptoten. -iche adj nadušljiv. zavist f. vdihavanje n. (CoCamp) . 3.napasti sovražnika. m kandidat m. azil m. pridih m 3. asocialen. L’Udin al è lât al ~ de puarte bolognese. zagotoviti. počasen. aspri ['aspri] adj trpek. vsesati 2. zrno n. medleti. al baste fâ aments ai caratars somatics e al temperament dai Cjargnej. al pense di ~ un pôc daspò di tancj agns di strussiis. (lacomugne). asmatic [az'matic].

soglasje n. (CIRF). assegnâ [ase'ña:] tr 1. IT Assindustria. odbor m. pomagajoč. asserzion [asertsi'on] f trditev f. mi displâs di no jessi podût intervignî e di vê fat l'~. incarigât dal Sindic. ~ mediche medicinska pomoč. L’Universitât e fâs la part dal so dovê (Linda Picco . Samaritans: popul miscliçât di ebreos e di colonos de ~ (Bibl-Az). asistirati. il Sindic. Di li dute la ~ de inibizion. dodeliti. al anse. i disordins e la ribelion tra i contadins. oprava f. Assemblee gjenerâl des Nazions unidis generalna skupščina Združenih narodov. assegnât [ase'ña:t] m ček m. A nivel plui gjenerâl. pristanek m. assegnist [ase'ñist] m oseba (moški). za avto. pomagati pri. assence [a'sent∫e] f odsotnost f. poverjeniški. un Segretari. Assisi [a'sisi] kr. sapo loviti. ~ m Asirec m (f Asirka). assisti [a'sisti] tr spremljati. (Leng). Apene ricoverât i àn fat une Tomografie Assiâl Computerizade (TAC) e une Resonance Magnetiche (RM) (SiF 02/1). stati ob strani.(Pa). assediâ [asedi'a:] tr oblegati. assessorîl [aseso'ri:l].~ di ricercje dal Cirf) (Pa) assemblee [asem'blεe] f zbor m. O sin propi curiôs di ~ aes proiezions des oparis sielzudis e. fâ fieste ai vincidôrs.i m Assisi m. (La 02/04). verski. pripis(ov)ati. absentia. (La 04/3). distacs o assegnazions di altris Ents publics o privâts o Istituzionâi statâi (CIRF). Avis).i f HIST Asirija f. (Ta). prisostvovati. Assie ['asie] kr. assiâl [asi'a:l] adj osen. ae fin. nakazati. pomoč f. poverjenik m. absens. lift m. marljiv. (Codroip. dut câs. Assemblee de “Onu” dai popui. oben un ~ delegât dal Sindic. assîr-caldei [~ '??] mpl Asirci Kaldejci. la vuere. assensôr [asen'so:r] m dvigalo n. assessuâl [asesu'a:l] m → abcessuâl. 2. assîr [a'si:r] adj HIST asirski. vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'~ pal ambient Ciani a son lâts jù a Rome. assistît [asis'ti:t] m ?? I miedis di famee di chei 300 pazients.cjapâ in ~ un (alc) osovražiti nekg (nekaj). assinç [a'sint∫] m → sinç. zbor. odbornik m. absentis. Avis) da dodeli literarno nagrado. La Citât di Codroip e bandìs il concors par ~ il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip.i f Hesensko n. poverjeništvo n. I nobii. puhati. intant di une cunvigne fate alì da la ~ di Udin tal 1988 (RB). massime pal nudriment. chêi che us àn in ~ us metaran il pît sul cuel e (Bibl-Levitic).(O 8/2/2002). meti in ~ spraviti v red. di convocâ la Conference provinciâl. Al à colaborât cun ~ a lis "Pagjinis Furlanis" (GE). navesti (razloge) 2. intant dal ~ turc dal 1683. une grande preiere intereligjose pe pâs a ~ (Pa 03/6)... blokada f (t. Il prin ~ al è che “nol è nuie di gnûf sot dal soreli” (1. negovati. prskati. (bančno) nakazilo n. Chel che nus da plui di pinsirâ e je la indiference e il pussibil ~ al referendum dai 21 di març. nenavzočnost f. Di un sîs mês in ca o jeri ~ di gjeologje te Universitât. cul to ~? (ShW). ki ji je kaj dodeljeno. asketski 2. il so afiet se no cu la tô di regjie. vê in ~ un (alc) sovražiti nekg (nekaj). assès [a'sεs] m → abcès. l'~ al à in programe. pomočnik m. manjkajoči. E la Cort di ~ di Lucca e à fat justizie. Cort di Assisie porotno sodišče n. condanant i autôrs di chel malfat (Pa). marljivost. assiduitât [asidui'ta:t] f vztrajnost f. assens [a'sens] m privolitev f. prisoditi. Pal fat che il Friûl-VJ nol à rivât adore di stabilî un ~ instituzionâl gnûf al è restât codarûl fra dutis lis Regjons talianis (Pa). Assirie [a'sirie] kr. ~ di Vienne obleganje dunaja. sopsti. asistenca f. (Storie). assegniste [ase'ñiste] f oseba (ženska). che al tignarà lis sôs funzions in câs di impediment o di ~. che e sedi inmaneade une “Assemblee parlamentâr des Nazions unidis” che si meti dongje de “Assemblee gjenerâl” di cumò che e je fate dai stâts: (Pa 03/8). a lôr volte a incolparin Antoni Savorgnan di intiçâ la ~. assisie [a'sizie] f porota f. La Assemblee dal Centri e je clamade adun dal Diretôr. asset [a'sεt] m red m. cuntune telefonade. pripisovanje n. ~ m asistent m. kontemplativen. FIG). pomagati. 31-45). de mortificazion. assedi [ase'da:] m obleganje n. (zavarovalništvo) asistenca f. che le presiêt.// od lat. Bielzà 600 agns prin di Crist i Assîrs a cjacaravin da la ‘pustule perniciose da la spighete’ (SiF 02/1. se ancje i fos stât acuardi te sielte. assenteisim [asente'izim] m odsotnost f. 9) e il secont al è che “par dut al è il so moment (BelFa). hlepeti (po čem). (Pa). pridelitev f. dome chei a ovest ea sud a permetin di rivâ a chest livel ancje cul ~ (CoUd). assistence [asis'tεnt∫e] f 1. porotno sodišče n. assede. assent [a'sεnt] m ki je odsoten. A saran pussibii comants. (CIRF)// od lat. dodelitev f.(O 5/2/2000). skupščina f. assiome [a'siome] m aksiom m. il vestiari. e 520 mil assîrs-caldeos. ureditev f. Assindustrie [asindu'strie] kratica f > Associazion dai Industriâi. urediti. assetiche [a'sεtike] m REL asketika f. odborništvo n. (Bel). dentri dal mês di Març. določiti. navzočnost f. hlipati. manjkajoč. asketičen. (BrLi) assistenziâl [asistentsi'a:l] adj podporen. intiçâ la ~ vzbujati sovraštvo. assegnazion [aseñatsi'on] f nakazilo n (bančno). assistent [asis'tεnt] adj navzočen. nenavzočen. e a me al doni. assetic [a'sεtik]. nenavzočen. -ile adj odborniški. a podaran otignî dutis lis . lu viodarès ben tes viestis di un Hanno o di un Hannibal tal ~ di Saguntum. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. de sublimazion. zagotovilo pomoči pos. ~ it prisostvovati. stoječ ob strani. (Storie). ki ji je kaj dodeljeno. ma il Friûl al reste ~ e astrat. Assemblee parlamentâr skupščinski dom. REL asketizem m. di garantî la salût e il bonstâ so e de sô famee. assessorât [aseso'ra:t] m prisedništvo n. la ~ mediche (Declarazion) 2. ~ adj odsoten. → ansimâ. FIG asketsko življenje n. la muart o la malatie lu àn assediât fasintlu lizêr tant che un insium (ShW). Tal paîs e tai borcs lis Confraternitis a vevin finalitâts devozionâls o assistenziâls scritis tai lôr statûts. Tes galariis al è un grant cuadri che al documente la fin dal ~ di Vienne. (Pa 8-9/99). askeza f. assessôr [ase'so:r] m prisednik m. ~ a prisostvovati. su la funzion di President. mističen. assedâ [ase'da:] it sopihati. aksialen. podpirati. (CIRF). asercija f. almancul dôs voltis ad an. dulà che a son ocupâts 2 dipendents tecnicsaministratîfs e cualchi ~ di ricercje. (Pa 05/04). -iche m 1. une cjase. assidui [a'sidui] adj vztrajen. pardabon. (Pa 05/12). assetisim [ase'tizim] m 1.

postava f. z-družiti se 2. (partitrepublichefurlane) 2. A jerin lis ultimis ploiis prin dal ~. naročiti se na (časopis). absolutorius. se cualchidun no ~ al volès vênt une (SiF). združiti. assolutizazion [asolutidzatsi'on] f absolutizacija f. ma sul pont di assolvi nol assolf. assolutori [asolu'tori] adj oprostilen. assorbent [asor'bεnt] adj vpojen. (La) 2.. (Bel). zagovarja abstinenco. licitacija f. fin che jo mi cjapai l’~ di paiâ lis parts. insomp dal Pasc di Plovit. kopje n 3 .. associazion [asot∫iatsi'on] f 1. od absorbere assorbî [asor'bi:] tr vsrkati. che nol à nissun pudôr a sbarâ judizis semiassolutoris su la tragjedie dal Olocaust (Pa). Vnebovzetje n. assuefazion [asuefatsi'on] f 1. podoba f. L’~ plui zovin al fâs di segretari e al ten i verbâi des riunions. pr. navajenost f. absolutus. -ive adj pridružen. Gurize . osebje n. associadôr [asot∫ia'do:r] m ?? e al insegne che «… (o veis di) copâ chescj associadôrs (politeiscj) in cualsisei puest che ju cjatais (Pa 03/12) associât [asot∫i'a:t]. astât [as'ta:t] m poletje n. pridruženi. (CoUd). Al è stât in ~ un dai scritôrs par gjenerazions. la ribelion.(Pa/OLF). cun chê di “unî e ~ i Furlans che a son a stâ a Turin . abstinenstvo n.informazions su la situazion sanitarie dai lôr assistîts. FIZ absoluten. za družabnika vzeti. šiba f. il leam plui fuart in ~ (telealtobut). assunzion [asuntsi'on] f 1. ~ m vložek m. assumi [a'sumi] tr prevzeti. Il pericul nol è la lote ma la sglonfe. od absolvere.(O). nesmiseln.. (CoUd). navajanje n. nesmiselno. sprejem m (v službo). (Leng) 2.. nase vzeti. → bevilaghe. che al ardeve dut (Bibl-Zacharie). pri-. al è vignût fûr inte conference stampe inmaneade joibe a Triest dai rapresentants regjonâi de ~ ambientaliste. ~si refl 1. in ~ ?? La lenghe e je. astâ [as'ta:] tr proda(ja)ti na dražbi. REL odveza f oprostitev grehov. cjapâsi l’~ prevzeti obveznost. abstinenten. Denant de prucission si met il plui vieli dal paîs. che chel an lu vevin lôr ad ~ dal Cumon. e al varà di fâ di mancul de sostituzion di une schirie di miedis stant il bloc. absolutio. nesodelovanje n. al covente misturâ oportunementri estension e profonditât . naročilo n. Si sa che i paragons a pierdin dut il lôr valôr e utilitât se si ju sfuarce o si ju assolutize masse. prevzem m.. lik m.. pridružen. assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m POL absolutist m. odpustiti. oblika f. (SiF). cjarte incerade. FIG soglasje n. aste ['aste] f 1.(La 04/10) Assunte [a'sunte] f REL Marija v nebo vzeta. nalog m. che o vin vuê e dal mantigniment des specifichis identitâts locâls (Pa 04/07). ~ m nesmiselnost f. uglašenost f. l’~. parce che inte vite no' nd' è nuie di ~. assum [a'sum] m zastavitev f. abonirati. (O) 2. p. JUR oprostitev f. ~ m FILOZ absolutno n.. od absolvere assoluzion [asolutsi'on] f 1. prekla f. ~ plene popolna oprostitev 2. naloga f.. il dì de fieste de Madone ~ (Madone d'Avost) (La 04/8). absolu. nol saveve ce fâ . absorbens. (SiF 02/2). odvezati. ordenant al so avarissim esecutôr testamentari di ~ i siei bens. totalen. dražba f. -ude adj 1. assurdementri [asurde'mentri] adv absurdno. od absolvere: cf. temeljna črta f (pisane črke) 4. privajenost f. al fos une colpe dal domini forest che al durave di timp e dal ~ politic deventât aromai no plui tolerabil. -de (pl. il pecjât. POL absolutizem m.(Bibl-Esodo) // od lat. astemi [as'temi] adj vzdržen. sulica f. cui che la inviule e la puarte a ~ impegns economics di cheste grande puartade al varès di jessi obleât a cjapâ lis propiis decesions secont . che secont la usance al rêç une ~ cun sorevie un gjal di len. abstinenca f. društvo n. -ade adj 1. associâ [asot∫i'a:] tr 1. absolucija f. une buine cuantitât di materiâl ~ di front de SN. figura f (pri kvartah). MAT. povišanje n. // od lat.. domandant cont dai pecjâts dai vons da part dai fîs e dai . assolutisim [asolu'tisim] m 1. obveznost f. p. 2. sentence di ~ oprostilna sodba. velika gosponjica f. .. samoglasniški stik 2. . razpis m. zavezati se. ancje la Tonine e veve une biele ~ 5. absolutističen. vnema f. assonance [aso'nant∫e] f 1. fr. cjarte plastificade. la rassegnazion. Par chest ~ al pues nomenâ un so delegât (CoUd). Il concet di libertât nol è assolût. pridružiti. la reazion scontade e paventade e je di une fuarte ~. nameščenje n. absolutni m // od lat. ki je vzdržen. nesmisel m. naročiti (časopis). associatîf [asot∫ia'ti:f]. assolutece [asolu'tet∫e] f absolutnost f. che no si preocupe nancje di salvâ la muse e il “bonton”. združenje n. REL vnebovzetje n. absolvere. cjarte ~ pivnik. obraz m. naročen (na časopis).Ai 15 di avost dal 1990.. privajenost f (na zdravilo). vpiti. in sumis. di gnovis assunzions e dal turnover. // od lat.. astensionist [astensio'nist] adj POL ki se abstinira. ancje intes fiestis di Sant Zuan e de ~ (Friulinelmondo). ~ m abstinent m. palica f. nase vzeti breme. cjarte ~. družba f. osvoboditev. assolût [aso'lu:t]. zmeren. opûr realizâ pavimentazions che a proviodin a ~ part di chest rumôr. Chest instrument ~ al varà justeapont di permeti. assurts [a'surts]) adj absurden. zdržnost f. Ce che no pues acetâ e je stade la ~ di chescj temis (BelFa). (Pa 04/05). // od lat. HIST (doba) absolutizem m. la superficialitât. neomejen. p. breme n. nol ves ricevût il prin numar de riviste o al fos interessât a vênt une copie di plui. vsesati. par ~ ?? Par no che la scuele e deventi un ambient enciclopedic impossibil e "totâl" par ~. navzeti se. al è facil tal perdonâ la colpe. (Pa 03/11) assolutizâ [asoluti'dza:] tr absolutizirati. astension [astensi'on] f zdrževanje n. Assunzion veliki šmaren m. rast f.(O) 2. LING absoluten 4. nesmisel m. nesmiselnost f. Ultime vuere in ordin di timp ma des primis in ordin di crudeltât e di ~ (Pa). drog m. (Bel) 2. natečaj m. harmoničnost f.(Pa). abonma m. absoluten. e juste di ~ ancje lidric cun pôc vueli o cul ardiel disfat (MazzonIol). brezpogojen. assolvi [a'solvi] (o assolf) tr oprostiti.. MED odvisnost f. (Pa 03/4) astensionisim [astensio'nizim] m POL abstiniranje n. stabilît de Regjon. assurt [a'surt]. osebnost f (zunanjost). (scritorsfurlans) 3.. toporišče n. absurd m. assurditât [asurdi'ta:t] f absurdnost f. ~ m družabnik m. professôr ~ pridruženi profesor 2. un om imprevedibil. Sperìn e preìn che pape Zuan Pauli nol finissi inscjaipolât te sô stesse ~. popoln. LIT asonanca f.

abstrakten. vedeževalec iz zvezd. lokav. 15 il corvat di ogni sorte. (Ta).. Un ~ atîf. l’~ furlan Ferdinando Patat. ali se ti ljubi. astronomie [astrono'mie] f astronomija f. atee m brezbožnik m. i vuidui di ogni sorte.. ~ criminâl kazensko dejanje. barvni odtenek m. (Pa) 2. → furbetât. vtičnica f. zvezdogled m. ~. da. zdrževalen. v-žgati 4. ateist [ate'ist] (pl ateiscj) m REL ateist m. Frontâ chest problem fasint ~ de realtât. E duncje la Sense dal titul (.. zvezdoslovje n. ategjament [ateăa'ment] m 1. odsoten. ~ montan BOT (Buphtalmum salicifolium). ukana f. astic ['astik] m ZOOL humer m (Homarus vulgaris). ozvedje n. BOT (Aster chinensis).. intant de presentazion dal Centri ~ de Polse di Cougnes. mês de ~ postni mesec. mestri da la ~ geometriche al è stât presint par dut il mês di mai (La 04/6). astignût [asti'ñu:t] m vzdržani m. MED napad m 3. drža f 3. a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. akademije) 7. zvezdoslovec m. 16 il strusso. gesta f: jo però ti disevi che in ~ di colare si dîs chel e altri 3. asterisk 2. abstrahirati. astronim [as'tr‫כ‬nim] (t. astronâf [astro'na:f] f vesoljska ladja f.. atecipe ['at] ?? sfuei di colôr turchin che lu compagne e che al atecipe un pocjis di edizions (La 05/4). -iche adj astrološki. avonde ~ (A). REL post m.~ m POL zagovornik abstinence. ricercjadôr a La Silla dal Chilì (Pa). La maiorance e à invezit fevelât di ~ strumentâl (Onde). si vierç il repertori. astrolighe [ast'r‫כ‬lige] f astrologinja f. vezanje n 2. kratek članek. ~ di sorprese ??nepričakovan napad. uradno dejanje. odmišljen. TEAT dejanje n 8. bogotajec m. (Pa 02) 2. odmišljanje n.) tai convents. Marco Marra di Dimplan di Darte. FILOZ akt m. kretnja f 2. astuzie [as'tutsie] f prekanjenost f. čistost f. FIG stališče n. ~ di Helsinki helsinški dokument. prerokovanje iz zvezd. naskok m. kretnja f. zvezda f. e je invezite un oblic intant dal Ramadam. l’~ dal colôr barvni odtenek. simbul de ~ in Grecie (lacomugne).i f Atene fpl. ateisim [ate'izim] m REL ateizem m. priključek m. dejanje n. un lâ in alt ~ (Pa). ~ timp imaš čas? ce ~? kaj imaš? asule ['azule] f 1. lokavost f. Lis ostilitâts a scomençarin propit in chel stes an e a puartarin al ~ dal cjiscjel di Colorêt (Natisone/furlanis). (Pa 03/11) 2. astut [as'tut] astute adj (redko) prekanjen. Atene [a'tene] kr. astrai [as'trai] tr izločiti. o sin ducj ateis. il falcuç fumul. stik m. Par sigûr la ~ dal alcul e dal mangjâ e je invezite un oblic intant dal Ramadam (Pa) 2. zvezdarski. astronautic [astro'nautik]. ats znanstvene razprave (univerze.) si pues ancje leile tant che une moderne Sense. at ['at] m 1. astrologjie [astrolo'ăie] f astrologija f. astronom [as'tr‫כ‬nom] m →astronim. prigrizek. che nol capis ce che disii. ARS abstrakcija f. (Pa) sveti postni mesec. 115). FIG navezanost f. abstrakcija f.. il falcuç des odulis di ogni sorte (Bibl-Levitic). 2. spletka f. l'~ di arint. dokazilo n. astrazion [astratsi'on] f 1. (Bel). l’~. ~ adj ateističen. → cosmonaut. / il mestri al dâ l’~ . segn ~ dal Leon e de astât. ma in realtât. al jere avonde intelizent. ZOOL jastreb m (Aegypius monachus). asterisc [aste'risk] m TISK 1. od vê ali imaš?. (BelFa). izjava f. punt dal plui grant caligo (friulinelmondo). duncje. al dîs di jessi ~. al è simpri cussì ~. cu la diference che cualchidun al è ~ ancje in teorie (BelFa). astronomic [astro'n‫כ‬mik]. brezbožje n. ELEK zveza f. Le faserin buine in otante di lôr che a votarin a pro (vincj e un i contraris e vot i astignûts) (SiF 03/3. (Pa 02). zdržnost f. la rose di metisi te ~ de gjachete (Bel) 2. in ~ v teku: e di volan a chestis tindincis za in ~ in dut l'Ocident. une bocjade di ~ velik kos. astrolic [ast'r‫כ‬lik] m astrolog m. linguistiche e soredut di . astri ['astri] m 1. ton m . (Pa 02). su la mont di Sant Pieri (Zui) (Pa). al luminave la tiere di riflès (bassafriulana) 2. odnos m. pregnan. odpovedanje n. fâ l’~ pri-. che la politiche e cjapi ~ che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O) 6. zvezdosloven. astensionistic [astensio'nistik]. uradni dokument m. il mês sacri de ~ e de preiere. ateist m. zvezdar m. Passionât di literature fantastiche. iche adj astronomičen. brezbožen. astignince [asti'ñint∫e] f 1. vpr. consultais il sartôr. o savìn che i ateiscj a crodin ancje lôr.. drža f. atac [a'tak] m 1. zvezdarstvo n. astronautiche [astro'nautike] f astronavtika f. grižljaj. naravnanost f. al à cirût di puartâ ancje tes cjasis e tal jet la clime astensionistiche che e regnave (. zvijača f. Conclusion Il soreli al jere lât a mont di un biel pôc. Pauli a ~: la citât idolatre e curiose (Bibl-Az). brezbožnik m. Par Esôf la realtât e je chê de bolp e dal leon.. La bolp. esoterisim. Une astronâf di cristal che di un moment a chel altri e podeve tacâ a svolâ tal clarôr dal istât. La aule e à intant cjapât ~ des dimissions dai conseîrs regjonâi Romoli (O). e violence al è l'~ sessuâl (O). razstrešen. il cocâl.(O). atei ['atei]. cjapâ ~ vzeti na znanje. vesoljec m. dati vedeti. zvit. stant lassù.. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençat cun atacs di sorprese cuintri i Turcs stès (Natisone/furlanis) 2. al à simpri palesât un fuart ~ a la tiere de sô nassince (don). atacament [ataka'ment] m 1. astrologjic [astro'l‫כ‬ăik]. astôr [as'to:r] m 1. akta f. dejstvovanje n: subite daspò vê partecipât al ~ di consegne. nol pues fondâsi su ategjaments di comiserazion. di sperance e di caritât”. nol à sens. MUZ začetek (glasbene kompozicije). no dome une negazion che e lasse lis robis fermis. reža zažeton (pri avtomatih).(Pa). -iche adj abstinenčen. dati na znanje. dokument m. ~ voie (di). insieme cul at di fede. ~ geometriche ARS geometrična abstrakcija. âstu ['a:stu] 2. stopnjevanje n. (Pa 02). fâ i ~s a un ?? 3. Sabide ai 3 di Zenâr. (lacomugne). viodis l’~ dal colôr 5. astronavt m. Naturâl che ancje in chest câs no son mancjadis resistencis e formis di astute diplomazie (Natisone/furlanis). izraz m.. obnašanje n. astrat [as'trat] adj 1. astronom) m astronom m. astronaut [astro'naut] m kosmonavt m.. astinence ['a??] f → astignince. -iche adj astronavtski. odmisliti. invelegnade parceche so nevôt di cutuardis agns nol saveve a memorie l’at di dolôr (BelFa). ven a stâi de ~ e de fuarce dal prepotent (lacomugne). edn. pojmoven. uradna zadeva f 4. al jere il confin e di là di chel confin la gjeografie e deventave sience astrate. Naturâlmentri il colocui al à di sedi vêr. storie. gumbnica f. . udejanjenje n. bogotajstvo n. VOJ napad m.

e va metude ~ grandone al at de esibizion (CoTav). Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine. ma i zuiadôrs furlans a àn fat viodi un bon zûc. tekmovalec m. GRAM tvoren. fâ vôs ~ (carn. 2. visoka šola f. stâ ~ di paziti na. Cjalant plui tal particolâr al cjate che diviers cancars a son atipics (SiF 03/4.atenske metropole. (BrLi). ateniês [ateni'e:s]. vzpostaviti. par savê dût sui ultims moments de vite. ~si refl udejstvovati se. (CoUd). marljiv. univerza f. Ancje in chest câs. . (Sg). ~ tal lavorâ. (BelAlci) . Drencje. atmosferičen. atîf [a'ti:f]. → parint. atese [a'teze] f pričakovanje n. izvesti. nol veve nissun probleme inteletuâl. Grimà. ~ lenghistic jezikoslovni.) na vso moč vpiti. admosfere) 1. atmosfere [atmos'fεre] f (t. La partide no je stade facile. Cheste ateoretiche e forsit arbitrare sudivision e à implicazions interessantis pe interpretazion (SiF 03/4. par altri. ukreniti nekaj. (CIRF). delavnost f. fuîts dopo dal ~ di Sarajevo . Gâs presint te ~. spravljanje v dejavnost. ~ di une rêt di personis disponibilis a intervignî sui mass media su cuestions furlanis. -iese adj GEO atenski. e une buine condizion atletiche. EKO imetje n (aktiva).. lingvistični atlas. ustanoviti. // gr. vzdušje n. a fossin libars di impegns pastorâi continuâts.. atinent [ati'nεnt] m sorodnik m.i. pocjis citâts a àn ~t fin cumò simii provediments 2.J. ~ sul lavôr priden pri delu. podnetiti. Par ~ al ambit musicâl. športnik m 2. kričati. ki traja samo trenutek. marilamp) Atimis [' ??] kr. in ~ di v pričakovanju (česa). (Pa 7/2000). atletic [at'lεtik]. atom ['atom] m atom m. DE Attems). atenzion [atentsi'on] f pozornost f. ubidî.. siôr segretari. ozračje n. (tekmovalen) borilec m.. da jih ne poškropi 3.. atenzions pozornost. zračni tlak m. atlete [at'lete] m → atlet. -iche adj 1.. (ProvBr). atlet [at'let] (t. athenâîon. Ma ce merit aial il cjaval di San Martin e ce demerit aial chel di ~? (BelFa).i. jessi/stâ in ~ pričakovati. dongje dal Piutti (Pa). . pozor m. un libri su la storie de ~ (scritorsfurlans). atmosfera f. Atlantic [at'lantik] v. atlet m. ukrepati.(kappavu) 3.regione. ~.. ~ dai dâts (Pa 06/1) 2.(linmiter) 2.i Ahten (IT Attimis. tindi) tr 1.. izvršiti. atipičen. ativitât [ativi'ta:t] f 1. e dute la sô ~ e jere pal lavôr. FIG atmosfera f. ~ suicide samomorilski napad. GRAM tvornik m. juste un ~ prime dal trapâs. La nâf e cjaparà sù vie pal viaç ancje un grup di profughis de Serbie. marljiv. intindi e no spindi . al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal ~. (O) atignîsi [ati'ñi:si] (a) (mi aten) refl držati se (nečesa). “lu ringrazi di tantis atenzions. prassic o afasic (SiF 02/1). aktivnost f. atlant [at'lant] m atlas m. ateo ['ateo] m → atei. čakanje n. m Atlantik m. atlete) m 1. atipic [a'tipik]. FIG močan človek. ažuriranje katastrskih zaznamb.. ~ m GEO Atenec m. čuječ. ozračen.(Onde) atletiche [at'lεtike] f atletika f. -iche adj neznačilen. dejavnost f. FIZ atmosferičen. aktiven. ~ gjeografic zemljepisni atlas.. (old. uresničiti. al à di ~ a tros afârs par podê vivi in pâs. cuant che al jere cussì facil fâ jeve su la ignorance . aktiviranje n. -iche adj ateoretičen. dejaven. 2. pazljiv. la vite che e dure un ~ življenje. poživiti. te ceremonie d'inaugurazion dal XXVI an academic dal Ateneu dal Friûl. buden. živahen. m Atila f. Torean. ozračje n. La conte e à ancje il merit di ricreâ une vore ben une cierte ~ di chei agns. rokoborec m. ateoretic [ateo'rεtik]. 2. biel savint che intal lengaç biblic. e à rivuardât lis misuris dal cjamp eletric te basse ~ (SiF). che al voleve fâ di mestri. atenej m. “Va ben” i dîs. delaven. l’~ atlantski ocean. clamât mulignel di cjamp (SiF). pažnja f. atent [a'tent] adj pazljiv. HIST višja šola v starem Rimu. (bolj obič. il barcjarûl al vogave cidin e ~ di no scliçâlis pazljiv. ~ adj atlantski. ancje se come struture al à dât risultâts positîfs cuntun ~ di 3 miliarts. scoltâ al vûl dî ~ dal dut. e je une radio une vore fevelade. atmosferic [atmos'fεrik]. ravnati se (po nekem načelu). -ive adj 1. par podê ~ cun plui calme ai lôr studis (Pa). La Zonte regjonâl e à fat bon il stampon dal plan di azion par limitâ e prevignî l’incuinament ~. biti pozoren na. pozoren. buden. prizadeven. aktiv m.(O). meti ~ posvečati pozornost.(Onde) 2. posvetiti se (čem). ativâ [ati'va:] tr 1. (AcademieSt) atestin [ates'tin] f I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. čuječ.che la radio cun la sô ~ e je rivade a inmaniâ cul teritori. Lis numarôsis invasions disastrôsis tant che chê di ~ (La 04/7). jo mi ~ al sigûr par no falâ. baviti se (s čim). Ateste [a'sizie] f ?? I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. il cjamp eletric ~ al ven misurât midiant un strument. Efraim al è finanziât cun 237 milions che a permetaran di ~ gnûfs sîts di acet di piçule dimension (O) 4. ~ ! pozor!. 97-114). opravek imeti. adatâsi a ce che nus ven dit. Atile ['atile] os. Pal sloven i comuns interessâts a son: Faedis. Ogni intervent al vorès però di vignî dopo di un studi ~ de situazion (Pa/OLF). Simpri in graciis dal ERT.. (AcademieSt) atierî [atie'ri:] it pristati (npr. rispiet ai sflandôrs e a la batule de metropoli ateniese. lavoradôrs e domandât ai aministradôrs e ae aziende di ativâsi par impedî la sierade de cartiere. o di vê un zovin che al capissi se nol sta ~ a ce che so pari i insegne (fradis). Industrie: ralentament de ~ (O). -iche adj atletski. ative tai problemis etnic. z letalom). (Ponte). atentîf [aten'ta:t] m ?? In plui S..(pensemaravee). alotrop dal ossigjen . atim ['atim] m trenutek m. atentat m.lapadania). (Noeles) 2. ~ m 1. FIZ atmosfera f (enota). ateniese [ateni'eze] f GEO Atenka f. PROV Atindi . atentât [aten'ta:t] m napad m. udejstviti.. delujoč. moment m. atletisim [atle'tizim] m ŠP atletika f.. tvorni način m. ukvarjati se. ~. Al è stât un colaboradôr ~ di "Int furlane . Atlantik.(O). EKON imetje n (aktiva). aktiven. ativazion [ativatsi'on] f 1. Un altri progjet in cantîr al è chel di un Atlant dulà che a saran realizadis.. lunis ai 16 di Fevrâr. paziti (na kaj) 2. atmosferski.fvg).(O) atindi [a'tindi] (a) (atint [a'tint]) (t. vê ~ biti pozoren. coordenât di un grant Pizarro.ateneu [ate'nεu] m 1. hip m. o varìn une ~ particolâr ancje pe grande tradizion dal teatri amatoriâl (lingue. . 9). taf! invezi tal martin ad un tâl dai ~s. pozoren.

šteti komu (v). e je la memorie. privlačnost f. . na tekoče. S A stan par sierâ i cors dal OLF par atôrs. jessi ~ biti naokoli. dejavna oseba. “Un neri tes SS?” al pensà Schäffer.e varès di sei atualizade dal insegnament de lenghe locâl. atomic I [a't‫כ‬mik]. tornâ. Carli Micjêl d’~ (Pa 03/10)// di Attimis. I popui antîcs a pensavin che ~. (SiF 02/2). FILOZ atribut m. Bepo al aferme che par ~ une opare antighe a coventin: o incisions su la opare stesse oi scrits dai cjamarârs. slabiti.(Bibl-let-Pieri) da je bila (vsena)okoli. cun chest gjenar leterari (scritorsfurlans). atomistic [ato'mistik]. okoli zemlje in pod zemljo samo voda. pripisati. atomisim [ato'mizim] m FILOZ atomizem m. ciclis limits o traietoriis cuasi periodichis). udejanjenje n. → Tom. -iche m atomski. dodelitev f. atribuî [atribu'i:] tr 1.) di une descrizion de strategjie di Bohr pe cuantizazion atomiche. atuâ [atu'a:] tr uresničiti. posodobiti. igralec m. atuâl [atu'a:l] adj aktualen. ~ de tiere e sot tiere e jere dome aghe. atributîf [atribu'ti:f]. ator di [~ di] (t. Vuê a coventin machinis e atrezaduris (PauluzzoN). uničiti z atomsko bombo. atrofic [a'tr‫כ‬fik]. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ator. upadanje n. sore la facilitât di ~ il public locâl.. «La sielte dai contignûts . ~ musculâr mišična atrofija. sedanji.. izčrpati. lâ ~. 129). grozljivost f. trenutno. al podarès jessi però ben atrezât in te so limitade dimension.(Pa) neverjetne aktualnosti. povzročiti atrofijo. atrocitât [atrot∫i'ta:t] f grozovitost f.. di ~ aktualen.. izvršiti. Diferent in Gjermanie dulà che lis amissions di responsabilitât no finissin mai. privabiti.. lessicolics e tradutôrs. Cemût si fasie a "gjestî" l'~ che chestis tecnologjiis a produsin su lis gnovis gjenerazions? (mediateca-codroipo). prilastkov. usahel.. atualizâ [atuali'dza:] tr aktualizirati. atôr II [a'to:r] m 1. strašen. značilnost f 2... che al à scrit chest test al vedi vût plui tal cjâf cemût staronzâ la leç. atomistiche [ato'mistike] f atomistika f.. danes. (Onde). ~-vie (intor-vie) → tor vie. che te celebrazion liturgjiche dal misteri e devente ~. permetint cussì aes infermieris di stâ daûr dai viei cence vê ancje di puartâ lis medisinis ator pes cjasis. . atrizion [atritsi'on] f ~ viscose ?? e la superficie superiôr frede e jonzi un valôr liminâr che al superi la ~ viscose e la termalizazion (SiF 02/2.(Pa). cence ploie di ~ cence nêf di Unviêr. menâ ~ → lâ. insieme cuntune o plui pagjinis di ~ e di croniche minude (Pa). che tradizionalmentri e je seguide (. ma di une ~ di no crodi. GRAM atribut m. aktualnost f.(scritorsfurlans) 2. atomizirati 2.. Attems [atro'fie] priimek dal prin arcivescul di Gurize. intor di. Si pense che chest lûc si clami Cente parcè che il cimiteri al veve la muraie ~ ~.(O) aktualne predvolivne klime. zavarovalniški matematik m. si caraterizin pal fat che o podìn predî il futûr (SiF 02/2. atradôr [atra'do:r] m ?? I stâts o fasis di un sisteme. netoksičen. zdaj. atrofie [atro'fie] f MED atrofija f.. atribût [atri'bu:t] m 1. bombe ~ atomska bomba. ma une vore plui antighe e ~ ai prins dal '400. di discuti la cuestion lontan de ~ clime di scuintri eletorâl. orodje n. âtri ['a:tri] adj in pro → altri. atroç [a'trot∫].(Pa/OLF). krutost f. atrat [a'trat] m očarljivost f. atorie [a't‫כ‬rie] f → atore. Ehi. il ricuart des atrocitâts al è simpri vîf e presint e. (Sg). strahota f. atraktivnost f.. come che si crodeve. -iche adj nestrupen.Atom [a't‫כ‬m] (t. limitantle pluitost che di atuâle. sodoben. Ogni tant però al passave un ~ o un camion. zakon).(Pa). note sientifiche a un articul comparût suntun setemanâl talian chest ~ (Pa). I atôrs a son uns cincuante. i siei “atradôrs” (ponts fis. La analisi stilistiche no va cuintri de ~ de lastre a chel periodi (CoUd) 2. atribuzion [atributsi'on] f 1. uveljaviti. nenaglašen. (Sg).(scritorsfurlans). atomobil [ato'm‫כ‬bil] (t. atualizazion [atualidzatsi'on] tr uresničitev f. .(SiF 03/3).. massime i furlans.(La) 2. → Sierade 2. atomic II [a't‫כ‬mik]. ~ psicologjic PSIH atomistična psihologija. Il libri al è disponût secont la cadence des stagjons: vierte. contemporaneitât. privlačiti. na najnovejše stanje spraviti.. novost f.. dejanski. atrezâ [atre'tsa:] tr opremiti. pripisovati. atualitât [atuali'ta:t] f 1. atossic [a't‫כ‬sik]. (scritorsfurlans). di Unviêr si sta ben sentâts ~ dal fogolâr okoli ognjišča. (ALF) atrezadure [atretsa'dure] f oprema f. okoli in okoli. pripisovanje n. akter m. intor) adv (na)okoli. realizacija f. -oce (pl atrocis) adj grozen. . resničen. -ive adj GRAM atributiven. atualisim [atua'lizim] m FILOZ aktualizem m. ~ retôr de universitât di Udin (Pa) sedanji ravnatelj univerze. ~ e inviêr. (joannis). uporabiti (npr. atrofizâ [atrofi'dza:] tr narediti atrofično... atrakcija f. atomist [ato'mist] (pl atomiscj) m FILOZ atomist m. 129). E torne di ~ la riflession de "Patrie dal Friûl" dal mês di Mai dal 1949 (Pa). atomizer m. ~ capît? (BrLi). vi come pronon personâl aton feminin. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ~. -iche adj atomističen. atrai [a'trai] tr pritegniti. prilastek m 3.(La 04/3). --che f MED atrofičen. atomika f. izvesti. opremljati. Nol po jessi! Dopo che o vin atomizât il Buganda? (Ta) atomizadôr [atomidza'do:r] m TEH pršilnik m. Di ~ a son ancje lis peraulis profetichis di Benedetto Croce (La 07/03) 2. atualmentri [atual'mentri] adv v sedanjem trenutku. novice fpl: Dôs rubrichis che a mancjin. atribuibil [atribu'ibil] adj pripisljiv. atore [a't‫כ‬re] (t. Pieri. autun) m 1. upadel. -iche m jesenski. presince. di un statût comunâl – la ~ dal status di minorance linguistiche ricognossude. tor di) prep okoli. atomizâ [atomi'dza:] tr 1. izvedba f. direzûts di une sorte di regissêr. (SiF 02/1) ator I [a't ??] (t. atuari [atu'ari] m MAT aktuar m.. privabljati.(Pa). okrog. (Leng).. automobil) m avtomobil m. istât. Al sarà Marzio Strassoldo (Marzi di Strassolt). atorie) f igralka f. usihanje n.. okruten. atuariâl [atuari'a:l] adj MAT aktuarski. âtu ['a:tu] → âstu. jesen f. (Sg). menace di un montafin ~ (scritorsfurlans). atribut m. atomizazion [atomidzatsi'on] f atomizacija f. ljutost f. dnevna novica f.. ~ ~ vse naokoli. E figuris di grant ~ simbolic a jerin . krut. novodobnost f: Robis scritis za agns. okrog. aton ['aton] adj GRAM aton. ~ di lui okoli njega. nepoudarjen.

auredule [au'rεdule] f BOT volčin m (Daphne laureola). si vierzarà la mostre Mongolie: (Pa). auditorium [audi'auf] m avditorij (dvorana). che al leve a ~ su la fontane. Doppelgänger. dulà il football merecan al à une grande ~ (Furlanist) 3. aure estatiche. čestitka f. ~ m slušalka f. che e da des panolis piçulis e compatis. il sofiste Leon Bisantin ~ di Platon il divin 2. → cressiment.(La 04/6) augurabil [augu'rabil] adj zaželen.3btest. kar se sveti. učilnica f. pozdraven. tiere ~) f okra f. sij m. voščilen. Gustl m. -ive adj avdiovizualen. medaie di ~ zlato odličje. (Cisilino. treball). aureolât [aureo'la:t] m ?? aureule [au'rεule] f žarni venec m. Liniis guide pe ~ de leç 36/94 (Pa 04/02). nimb m. slušnobesedilen. m Avguštin m. predavalnica f.(La 04/2). (Pa 04/02) auricolâr [auriko'la:r] adj ušesen. filosofie. poslušalec m. aurî [au'ri:] tr zajemati. zvišanje n.i. 31-49). aunâr [au'na:r] m → olnâr. Auguste II [au'guste] kr. ete di ~ zlata doba. ~ invar adj avdio. poslušanje n 2. Mi auguri dome che al nassi un strabalç di orgoi e di dignitât tal cûr dai . par esempli inmagjinis. voščilo n. si mertin dutis la medaie di ~ dal moment che no je nissune trate sierade par vie dal incuinament.i. ~ de leç izvajanje zakona. zvišati. bon ~ voščilo sreče. aualâsi [aua'la:si] refl pogrezniti. povečati. come simbul ~ dal milenari che si vierç (BelR). augûr [au'gu:r] m voščilo n. (don). f Avgusta f. želeti. cuant che ducj a vignivin a ~i a gno nono!. augustei [au'guste]. voščiti. FIG zlato n. (Leng). Jo mi auguri che mi vêdi fat ben a mi e (glesie). al à presentât in ~ lis sôs declarazions programatichis. colôr zâl auriane. Aureli [au'reli] os. e un colegament di informazions di divierse cualitât.. ~ judiziarie sodna dvorana. Un procès une vore laboriôs che. -ee adj nanaša na cesarja Avgusta. bevi ta la ostarie”. augûrs! čestitam! srečno ! Un ~ al ven dal cûr Dal paîs pal so doman (GE) 2. auf ['auf] int 1. presentâ in ~ predstaviti v poslanski zbornici. jessi in ~ biti v porastku. dopo un prin tentatîf di ~ a partî dai agns ’80 (siencis par furlan).(CoTav). izvedba f. avgurski 2. m Avgust m. Il Museu. al vâl tant ~ che al pese .i.i. auriane [auri'ane] (t. auguri [au'guri] m 1. pogrezati se. aument [au'ment] m pomnožek m. ~ aghe zajemati. (Natisone/furlanis). che par latin al vûl dî “flât. zvočen. . črpati. stâ al zûc di ducj. (SiF 03/3. august [au'gust] m klovn m. che nô o intindin garantî come un patrimoni dulà ~ un impuls ideâl pal nestri doman".. znamenje n. segnâl ~ zvočni signal. povečanje n. gjavâ la bale di ~. aurâr [au'ra:r] m → laurâr. -ive adj Auguste I [au'guste] os. audiocassute [audioka'sute] f MUZ kaseta f. al è un notiziari radio che al ven dât fûr su Internet in cuatri lenghis (par scrit. A la scuele furlane i coventin daurman imprescj didatics modernis e di cualitât ancje tal setôr ~ (Pa). no mostrâ la culture. In epoche augustee Aquilee e deventarà metropoli e capitâl de decime Regjon Italiche "Venetia et Histria". treball). ~ m avdiovizualna naprava. auf. a lis 6 e mieze tal ~. president dal Ciemen (O). jo i auguri bon pitic! 2. sprejem m. ~ it izreči čestitke. Augustin [augus'tin] os. Ca. Il romanç al cjate invecit plui intrics par jentrâ tes aulis judiziariis. burkež m. avreola f. auditori [audi't‫כ‬ri] m → auditorium. naraščanje n.(La 04/10). . zlato n. O crôt che cuanche lis religjons a fevelin di une ete di ~ che e je lade pierdude (BelFa). (BrLi) audience [audi'εnt∫e] f 1. voščilo. August [au'gust] os. zviševanje n. Fra i zovins al è in ~ il cunsum di ecstasy (La 03/5). ~ di zichin čisto zlato. curadis di Lorenzo Lettig e di Pamela Pielich (Pa). daspò vê batût in maniere definitive i Ongjârs te bataie di Lechfeld (a misdì di Auguste) tal 955 (La 04/4). črpati vodo. bisugne ~. želja f. dvorana. (poslanska) zbornica f. une blave cui grans verins. âl. ventesel”. atuazion [atuatsi'on] f izvajanje n. Il calôr provocât de combustion al nete il condot ~ di dutis lis impuritâts dant cussì solêf e benstâ. udirati se. (iz postelje) vstani! na noge! Augsburc ['auksburk] (t.i m Avrelij m. slutnja f.il Regolament ~ al è stât fat bon dal Consei dai Ministris e al spiete (Cisilino. A son lis transmissions ~. l’~ al è invezit dome par furlan) (www. audiotestuâl [audiotesu'a:l] adj ??avdiobesedilen. là che a saran presints ~ Argemí.it/friuli). (O). zlata medalja.. rasti. f Augsburg m. čestitati. (O) 2. m (IT Augusta. Mi plasarès meti. prerokovati. želeti srečo. Augsburg) Augsburg m. ~si refl želeti si. scrivi in ~ ??. občinstvo n. rasti. audio ['audio] invar m avdio m. Gusti m. 31-49). Lis components psicologjichis des crisis psicomotoriis a vegnin clamadis “~”. tescj. Cesar ~ cesar Avgust. aure ['aure] f MED avra f. Auguste) kr. audiometri [audi'‫כ‬metri] m avdiometer m (preverja sluh). avdienca f. Par esempli il vescul ~ al jere stât acusât (lacomugne). dopomisdì. PROV Ma dut ce che al lûs nol è ~ (La) ni vse zlato. Prin di dut par meti a disposizion dai insegnant une sorte di "prontuari di publicazions e di audiovisîfs (La 03/5): auditôr [audi'to:r] m 1. (SiF 03/3. slušatelj m. lobi temporâl e frontâl. augurâ [augu'ra:] (o auguri) tr 1. atuatîf [atua'ti:f]. JUR avditor m. al saltà fûr un edit de Cesar ~ (Bibl-Lc) Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta.. rumenica f. ma ancje filis ~ e videu. cuntun ~ dal 20% a pet dal 1981 tal setôr dal cumierç . ~ estatiche ekstatična avra?? Epilessie psicomotorie. di chel prin pape che al à dit: No ai ne ~ ne arint (Pa). aumentâ [aumen'ta:] tr pomnožiti. čestitka f. che al à ancje une biblioteche. audiovisîf [audiovi'zi:f]. HIST avgurov. augurâl [augu'ra:l] adj 1. udreti.i. Isal dut ~ chel che al lûs? (La 07/02). une massarie cul buinç e cui cjaldîrs. che si impensin almancul di ~ ancje i jutoris ai povars e ai disfurtunâts. → incressi. Il gno ~ al è chel che e deventi "il mensîl dal Friûl" (Pa). aur ['aur] m 1. pribitek m.. une ~ di scuele dal Votcent doprade tant che sale pes conferencis (Leng/) 2. REL avdienca f. ~ cjantarin nepravo zlato. aule ['aule] f 1. religjon. no us dîs la fieste di San Josef. hajde! ajmo! ~ ! o soi stuf” 2.

(tierenere).(Natisone/furlanis). ancje fra i nestris emigrants in Europe.. METEO jug m. (Pa) autist [au'tist] (pl autiscj) m voznik m. autocelebrazion [autot∫elebratsi'on] f samoproslavljanje n. autobiografie [autobiogra'fie] m avtobiografija f. che al fo il prin sociolic catolic tal Friûl ~ (Leng). Un ~ sul tornant al cjapà sot un jeur. a ruvinâti il trionf. (fradis) 2. ~ m Avstrofob m. -iche (t. auselade [auze'lade] f → oselade. francês. (Ponte).['austri] prvi del zloženke avstro-. lis blestemis dal ~. avstosovražen. ma par un vescul ausiliâr (Cjargne) 2..i f → Nabresine. pe ~. prepustnica f. -ive adj samoohranjevalen. potrdilo n. autobiograf [autobi'‫כ‬graf] m avtobiograf m.regione. resničen. aurore ['atom] f zora f. -iche adj EKO avtarkičen.. al rive. Australie [aus'tralie] f GEO Avstralija f. autocomiserazion [autokomizeratsi'on] f samoobžalovanje n. autobus ['autobus] m avtobus m. Austrie-Ongjarie ['Austrie onăa'rie] f Avstro-Ogrska f. austromaniac [austroma'niak]. -iache adj avstromaničen. cragnulin (sloven) (Pa). pe autostime (Pa). šofer m. o pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. palesementri ~. austroongjaric [austroon'ăarik]. autoconservatîf [autokonserva'ti:f]. jug m. potrditev f. Ricuardìn i predis acusâts di ~ in ocasion de unificazion d’Italie (Pa). autocertificazion [autot∫ertifikatsi'on] f ?? Lis aministrazions i dan credince e tal stes timp a scrutinin ea controlin la esatece e la precision des autocertificazions. che no rapresente plui nissun ma e servìs dome pe ~ di une struture. verodostojen. (Cjargne). overovitev f. Dut il zigheo. Al vignive sù a Buie con Rosine che faseve l'~ .. Republiche di ~ Republika Avstrija. che in pratiche al dave l'~ al studi di fatibilitât (La 07/04) // < nem. i carbinîrs. autentiche [au'tεntike] f 1. autisim [au'tizim] m PSIH avtizem m. autobombe [auto'bombe] f avtobomba f. ~ e terapie pai zuiadôrs di azart e (Pa). document ~ pristen. In fuarce di chest tratât l’~ e cedeve ae France i Paîs Bâs e la Lombardie (Natisone/furlanis). jugo m (veter) 2.. Australiane [australi'ane] f GEO Avstralka f. auspicabil [auspi'kabil] adj želen. Ma il fat che pe nobiltât austrofurlane il furlan nol fos un idiom insignificant ma paritari a talian. ~ di citât mestni avtobus. linie di ~ avtobusna linija. izviren. prehodni list m.. prin o dopo l’~ al rive par ducj e inchevolte bisugne partî. avtentičen. di trams e di filobus . o podaressin cussì meti sù un sisteme bancjari ~ dut di vantaç pai citadins furlans.. Il Vescum. autistic [au'tistik]. svit m. fermade dal ~ avtobusna postaja. autentic [au'tεntik]. -iche adj avstrofoben. pe autocussience. al cole a Pordenon in gracie de “Fondazion fruts e ~ onlus”.Aurisine [auri'zine] kr. pošten. (Pa 03/4). Austroprussian [austroprusi'an] m Avstroprus m. samoslavljenje n. Ausweis. (Furlanist). viza f. o se o sin propit condanâts a vaîsi intôr tune ~ sterpe e masochistiche. ~ m GEO Avstralec m. ~ m 1. imburît un mus tun ~. in Friûl. austri.(lingue. tant che dal 1809 l’esercit ~ al rivà a invadi di gnûf Udine . dave l'~ e l'Anas. austriacantisim [austriakan'tizim] m avstrijakantizem m. salacôr. tal câs di permès turistic si à di zontâ la fotocopie dal passepuart cu la ~ di jentrade in Italie (CoTav) 2. avtomobil m. ausiliarie [auzili'arie] f VOJ pripadnica pomožnih služb. austrofil [aust'r‫כ‬fil] adj avstrofilen. la cualitât di libri plui inceose e (Pa). Isola no dome al sarès stât “austriacant”. autiste [au'tiste] f voznica f. (CoCamp). -iche adj pristen. prin si à vût il confront jenfri dal mont austri-todesc e chel otoman (Pa) austriac [aus'triak]. ausiliâr [auzili'a:r] adj 1. si à vude par secui ~ e separazion (Pa). ~ m Avstromanijak m.(CoTav) 2. autocognossince [autokoño'sint∫e] f samopoznavanje n. La ~ de firme e covente pes declarazions sostitutivis dal at di notorietât di presentâ a privâts. (Pa 10/99). La ~ e puarte inlusions. no. in Americhe e in ~ (Pa) austri ['austri] m 1.fvg). zarja f. austriacant [austia'kant] adj avstrijakantski. autoaiût [autoai'u:t] m samopomoč m. Ma achì al à cjatât int plui fuarte di lui: i Austroprussians. al è de plui grande impuartance pe ~ di podê vê la paronance di Triest. al à presentât la figure di Catarine Percude (1812-1887) tal so aspiet plui ~ (Pa 03/4). autocefâl [autot∫e'fa:l] adj REL avtokefalen. overovljenje n. Austrie ['Austrie] f Avstrija f. ~ m avstrijakant m.. autarchie [autar'kie] f EKO avtarkija f. autobiografic [autobio'grafik]. dai taxi (CoTav). (teatrodivile). pristno. soste te zone risiervade ae fermade dai ~ di citât. auto ['auto] m avto m. a no son bastâts. todesc. ~ adj avstrijski. traspuarts cun teleferichis e liniis di autobus. Si podares dî che.. dulà che a jerin casarmis par cinc bataljons di fantarie ausiliarie e (Bibl-Az). autentichementri [autentike'mentri] adv avtentično. ma al varès vût la colpe plui grande di strumentalizâ l’assalt dal episcopi dai 3 di Novembar dal ’18 (Pa 05/07). pomožen. si viest e al scomence la Messe. [i'ak]) m Avstrijec m. -iche m avtobiografski. plui indevant. viôt. australian [australi'an] adj GEO avstralski. ~ di jentrade vstopna viza. austrofobic [austro'f‫כ‬bic]. tal paragraf su lis autenticazions di copiis. Dree îr sere al jere a Milan a zuiâ a biliart al pub ~ e . (Pa 06/1). autarchic [au'tarkik]. sij m. pomočnik m. avtentičen dokument. tant che bocui di rose sborfâts di gotis di arint. autenticazion [autentikatsi'on] f 1. ~ m Avstrofil m. vescul ~ pomožni škof (BelAlci). verodostojno. La ~ e je.(Ta) ausvais [aus'vais] m prehodnica f. pant simpri plui come un .(CoCamp). un ~. austrofurlan [austrofur'lan] adj avstrofurlanski. VOJ pomožen.. VOJ rezervni častnik. zaželen.(partitrepublichefurlane). la storie di chel “jo” che al conte. (Pa 03/10). -iche adj HIST avstroogrski.. -iche adj PSIH avtističen.

A pro dal Friûl. oskrbovati. Il sfont al ven instalât in ~. nasilen. autocontemplatîf [autokontempla'ti:f]. avtodidaktičen. -iche adj Se si vûl tentâ di ripiâ alc dal grant flagjel iconoclastic. autodafé [autoda'fe] m HIST avtodafe m (sežig krivovercev pod inkvizicijo). avtonomnost f. (Pa 7/2000). samoupraven. autodistruzion [autodistrutsi'on] f samouničevanje n. ??autonomiec [autonomi 't‫כ‬nom].. cul ~ z avtomobilom. autogol ['autogol] m ŠP avtogol m. autocritiche [auto'kritike] f samokritika f.. (Urban). oblastnik m. praprebivalec m. cunfins a drete e a çampe. (SiF 03/3.stramontâsi di vieris stâts dulà che a son presints fuartis resistencis autoconservativis e centralistis (Pa 03/4). autoglorificazion [autoglorifikatsi'on] f samoslavljenje n. cun cors di inzornament e cu l’~. autogjestî [autoăes'ti:] tr samostojno upravljati. samostojno. autodeterminâ [autodetermi'na:] f samoodločiti (se)??. (Onde). tiranski. svojeročni rokopis m. bisugne tirâ fûr chê peraule autonomieche (Pa) . autocussience [autokusi'εnt∫e] m FILOZ samozavedanje n. par un esempli cu l'instituzion de "Slavie furlane" tant che ent autonim autogjestît. A cambiâ la direzion de partide dut câs al è stât l’~ di Jankulovski. neodvisen. 9). autodeterminazion [autodeterminatsi'on] f samoodločba f. -ive adj o sebi premišljujoč. domač. di art e storie. -iche adj avtomatičen. (SiF). di molâ un ricognossiment civîl a lis lenghis autoctonis (Pa). o fevelìn di Glesie furlane e di ~ inte religjon (Pa 02). Mi vegnin iniment ciertis fermadis tai autogrills in Gjermanie. (Pa 03/8) autocratic [auto'kratik]. avto m. de libare sovranitât dai popui. autonomementri [autonoma'mentri] adj avtonomno. il cult dal no-jessi e da la ~ par amôr da la eterne pâs tal nuje. ricognossiment ~ samodejno prepoznavanje (Pa). -iche adj avtomobilski. autointerviste [autointer'viste] f samointervju m. che chei altris a jerin in tuart e nissun disponût a fâsi ~ e (Pa 04/05). (BelR). autonom [au't‫כ‬nom] adj → autonim. samostojen. -iche adj avtografski. (retecivica) automatisim [automa'tizim] m 1. e je distinade a jessi inutile par mancjance di comunicazion cul mont e a murî par ~. A interpretâ l’antîc autograf di Bach conservât (Leng). samostojnost f. avtoglorifikacija f. incentrade su se stesse (BelR). autoinduzion [autoindutsi'on] f FIZ samoindukcija f. avtonomen. prvoten. (Pa). -iche adj samovladarski. di anatemis. il rispiet dai principis federaliscj. autokontemplativen. ma a si è ~ fin sul ultim che cuintri i soldâts romans il “Maestri” al vorès finalmentri reagjît. de sô culture. scandalose e autolesionistiche (Pa 04/04) automatic [auto'matik]. samouničenje n. si rive a pît di plui ponts. automobilisim [automobi'lizim] m avtomobilizem m..(Uniud). autoesclusion [autoeskluzi'on] f samoizključitev f. autoconservazion [autokonzervatsi'on] m samoohranitev f. de ~ e de sussidiarietât (Pa 03/6). cambi in ~. ~ il tas d’interès di aplicâ sui siei sparagns (Pa/Buteghe). (Bel). autocton [??'] adj avtohton. Cuant che i malâts a àn un ~ complès a puedin continuâ a puartâ indenant une azion complesse come cjaminâ. a son tipics des cooperativis. samoupravno. autonim [au't‫כ‬nim] adj 1. in ~ samodejno. autodecision [autodet∫izi'on] f samoodločba f. svojeročen. di “autoesclusions”. autograf [au't‫כ‬graf] adj avtografski. PSIH avtomatizem m. 2. samoohranjevanje n. come che al dîs il pape. sistemis di ricognossiment ~ de lenghe furlane (speech processing). autofinanziament [autofinantsia'ment] f EKO samofinanciranje n. neodvisnost f. Rigatti si definìs un “cliclonauta” e tal volum al proferìs un «manuâl di diserzion automobilistiche». samodejen.. samozveličanje n. Cundutachel graciis a des amistâts inteletuâls il passionât ~ al podè frecuentà seminaris specialistics a Berlin. autogrill ['autogril] (pl autogrills) m okrepčevalnica f (ob avtocesti). samodržec m.(La 05/1) autodidatic [autodi'datik]. avtodidakt m. autodifese [autodi'feze] f samoobramba f. o.. avtogram m. Une glesie autocontemplative. Bolzan e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). stant che il stadi sessuâl si pues vê ancje par ~ (SiF 03/4. ~ m avtograf f. autofertilizazion [autofertilidzatsi'on] f samopognojitev f ?? In ogni câs la lôr presince no je critiche. automobilist [automobi'list] (pl automobiliscj) m avtomobilist m. si pues fâle ancje cul ~. autografic [auto'grafik]. di religjon e ~ (CoUd). domačin m. e a àn la carateristiche di librets di depuesit (Pa/Buteghe). avtokratičen. samouprava f. ~ m avtokrat m. dal so ~ (Noeles). si à palesade ancjemò une volte une fuarce contrarie ae ~ dai popui. 31-49). di esclusions. autodrom [au't‫כ‬drom] m avtomobilsko dirkališče. autofolcjant [autofol'qant] ?? Par contrari la reologjie di une RPM si pues gambiâ e fâ passâ di autofolcjant o autovualivant a tixotropiche (SiF 03/3. un litrat che al ven confermât su lis pagjinis autografis (Pa 03/4). avtdrom m. impostâ il cambi lire/ par vê il. 97). avtomatizem m. (O autodidat [autodi'dat] m samouk m. staroselec m. . la Region Autonime Friûl-Vignesie Julie. 2. ~ m avtohton m. samostojno voditi. guidâ la machine. lastno induciranje n. (Pa) automovil [auto'm‫כ‬vil] m → automobil. a àn lassât spazis ai comunitâts stampe mascarâts di articui e 'es autointervistis (La 03/4) autolesionistic [autointer'viste] f ?? L’ecezion di Rigulât e je tant mistereose (?). autoconservative. staroselski. automobil [auto'm‫כ‬bil] (pl automobii) m avtomobil m. autoformazion [autoformatsi'on] m samoizobraževanje n. (CoUd). samozaznava f. autoconvinci [autokon'vint∫i] m sam sebe prepričati. Munic di Bavarie . automobilistic [automobi'listik]. che a tirin sù bêçs diretementri ca dai siei socis pal ~. autonomie [autono'mie] f avtonomija f. autoconsunzion [autoconsuntsi'on] f samoizrabljanje n. (Ta) autoguvier [autoguvi'εr] m samouprava f. -iche adj samoizobraževalen.

pe autocognossince. autoorganizazion [autoorganidzatsi'on] f samoorganizacija f.(O). un protagonist dal moviment ~ furlan. opravičiti. Dome cussì e po vê la autoritât. pe ~ (Pa). ma baste integrâ. 31-49) autoscopie [auto'st??] f PSIH avtoskopija f. autostime [auto'stime] f samocenjenje n. di ~ (BelR). autosuficience [autosufit∫i'εnt∫e] f samozadostnost f. ugled m. autoreferenziât [autoreferentsi'arevul]. nol sa ni furlan ni talian (JM. dovoliti. autoritari [autori'tari] adj avtoritaren. Atom) m jesen m. autorizâ [autori'dza:] tr 1. autoproclamât [autoprokla'ma:t]. pobudnik m. un marcjât discografic pardabon ~. (SiF 03/3. pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. Cui che al concôr al acete in dut e par dut chest avîs. 9-18) YY autun [au'tun] (t. ancjemò sclâfs di visions autoritariis (Pa 03/6). cun specifiche notazion.(folkcapriva). verodostojen. Se e continue a jessi une glesie di templi. zanesljivost f 2. là che si mostre che il so autôr. avtoritativen. (SiF 03/3. (SiF). fenomenis di depersonalizazion e ~. cualchi secont. parceche la ~ e je un postulât (BelFa). pooblaščati 2. ~ adj avtonomističen. odobriti. autoproclamazion [autoproklamatsi'on] f samorazglasitev f. vpliv m. autorealizazion [au'to:r] f samouresničitev f. al invente modei par tignî sù in sens radicâl lis rivendicazions dal ~.. autorevul [auto'revul] adj ugleden. si son segnalâts massime chei che si proclamavin .. Si trate dal penultin lot de ~ Pordenon-Conean. avtoriteta f. -ive adj pooblastilen??. autonomiste [autono'miste] m avtonomistka f. rose ~. vpliven. veljava f.P. autore [au'tore] f avtorica f. come che a proviodin lis normis de ~. veljak m. tal 1947. Al è inmò l'autôr di une ricolte poetiche par spagnûl (La Leter) Je tudi avtor pesniške zbirke v španščini. par fâ la predicje. zanesljiv. pisateljica f. Lis clapis culturâls dal Friûl a intervegnin intune par prudelâ l’impegn des autoritâts scuelastichis regjonâls (Pa) 3. autotrof [au't‫כ‬trof] adj BIOL avtotrofen. (Ta). autôr [au'to:r] m 1. upravičiti. Avis) 3. plui da râr il fenomen ~ al è stabil. autunâl [autu'na:l] (t. (Pa 03/6). La candidade vuê plui autorevule e je la supercuarde eterotiche.. Pasolini e âtris (La 03/01). 31-49). ustvarjalec m. pisec m. (BelAlci).autonomisim [auto'mizim] m avtonomizem m. avtorizacija f. avtor m. samourejanje n.. par un esempli. Il cuviert al sarà fat di une lamiere autopuartante di açâl prevernisât. Peraulis clâf: Dinamichis no liniârs. . predicjabilitât. sanmartine) m BOT krizantema f. o noti une targhe comemorative. autoradio [auto'radio] m avtoradio f. cun P. predstavnik oblasti. autorizatîf [autoridza'ti:f].(Pa 7/99). ma sore il dut che a son necessariis a la Regjon par ~ (Pa 03/4). autorealizâsi [autoreali'dza:si] refl samouresničiti se. o di estranitât (jamais vu). autopuartant [autopuar'tant] adj samonosilen. (Pa 04/04) autorevolece [autorevo'let∫e] f 1. ven a dî chê di une ~ dai residents par garantî une sanitât integrative zontade a chê publiche. (Pa 02/10-11). lobby dai autotranspuartadôrs (Pa 03/10). avtoritarizem m. yyy autovalôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. sot dal puartin.. dirits di ~ avtorske pravice fpl. autostradâl [autostra'da:l] adj avtocesten. stvaritelj m. e nol covente nissun titul autorizatîf di pueste. . avtoprodukcija. storilec m. ~. ~. e il disiert dai partîts. La azion inviade de societât ~ regjonâl e diven des protestis simpri plui fuartis. (Pa). avtor m. e sâr Felix Marchi a vevin dât al lôr sfuei di spirt ~. “autonomiscj”. -ade adj ?? sarès stât ben di valutâ miôr merts e capacitâts dai nestris sorestants autoreferenziâts. pisatelj m. samourejanje n. ugled m. autosuficient [autosufit∫i'εnt] adj samozadosten. e soredut la ~. la autorizazion di public esercizi di Soministrazion (CoUd). avtorealizacija f. autotassazion [autotasatsi'on] f samoobdavčenje n. moč f 2.. publicât a Udin (Pa). autotreni [auto'trεni] m avtovlak m. autostopist [autosto'pist] m (avto)štopar m. autorizazion [autoridzatsi'on] f pooblastilo n. autoproduzion [autoprodutsi'on] f lastna proizvodnja. veljavnost f. (Pa 7/99). Mi fâs un pâr di incuietants autoritrats e. autosussistent [autosusis'tεnt] m samoobstoječ . Salvâ). 9-18) autovalutazion [au't‫כ‬trof] Il model al permet di fâ autovalutazions periodichis e di dâ dongje il miorament complessîf dal ent midiant dai siei procès internis. (SiF 03/3. autonomistic [autono'mistik]. avtorizirati.(O). ai autunâi dai muarts. In gjenar si viôt par un piçul periodi di timp. bolj obič. par creâ. Plen di cûr e ferbint. liberazion. e al autorize il Comun a conservâ i dâts personâi declarâts (Codroip. autoscopic [auto' ??] f PSIH avtoskopski. Une involuzion che e devente rivoluzion. di libri. autoritât [autori'ta:t] f 1. autoritrat [autori'trat] m avtopotret m. La ~. (CoUd). -iche adj avtonomističen. avtoproklamacija f. (Pa 02). une cjargnele. (SiF 03/3. (BelAlci) autoregolamentazion [autoregolamentatsi'on] f samoureditev f. JUR oblast f. di censuris. di Fors d’Avotri (Basse). autoorganizâ [autoorgani'dza:] tr samoorganizirati. Chest principi nol amet discussions. autostrade [autos'trade] f avtocesta f. autopilot [autopi'lot] m AERO avtopilot m. Il Grop Folkloristic Caprivês al è stât fondât in tal tart ~ dal 1929. -ade adj samorazglašen. tvorec m. autotranspuartadôr [autotranspuarta'do:r] m avtoprevoznik m. che dai siei stabiliments a jessin ogni dì plui di 300 autotrenis e (La 03/02). lunc pôc mancul di 9 chilomentris. autonomist [autono'mist] (pl autonomiscj) m avtonomist m. samovoljen. začetnik m. pooblastiti. autoritarisim [autoritari'zim] m avtoritarnost f. avtomobilska cesta f. T. (Patrie 06/1) autovetôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. 2. pe autocussience.

avalêsi [ava'le:si] refl izkoristiti, v prid si obrniti;
okoristiti se; dentri dal mês di Fevrâr i gjenitôrs a varàn di decidi se «~ dal insegnament de lenghe furlane», (Pa); la capacitât di ~ des gnovis tecnologjiis intes relazions e intai servizis. (Pa 03/12). avane [a'vane] m havanski tobak, havanka f. Avane [a'vane] kr.i f Havana f. avanguardie [avangu'ardie] f 1. VOJ prednja straža f 2. ARS avantgarda f; teatri di ~ avantgardno gledališče; In chel mont Candoni si à mertade une innomine speciâl tant che puartevôs dal "teatri di ~".(Pa) avanscuvierte [avanskuvi'εrte] f VOJ izvidnica f; Ursus, cul so inglês curint, si fâs strade cence problemis e al è in ~. (Ta). avantaç [avan'tat∫] m (pl [avan'tats]) 1. prednost f 2. (t. vantaç) korist f, dobiček m, prid f 2. di ~ še (dodatno); ma ce ocôr chi di ~ cirî plui malinconie; cjapâ il trat di ~ (t. cjapâ il trat avantazât) zavarovati se; zaščititi se; Chest al è un spauraç par piâ il trat di ~. avantazâ [avanta'dža:] (t. vantazâ) tr prednost dajati, favorizirati; pospeševati; povečati, izboljšati; scombati par otignî un tratament just de bande de Regjon, che masse dispès e à avantazât l'Universitât di Triest. ...(La); ~si refl okoristiti se; opomoči si. avantazât [avanta'dža:t] (t. vantazât) adj v: cjapâ il trat avantazât → avantaç. avantazôs [avanta'džo:s], -ose (t. vantazôs) adj koristen, ugoden, donosen, prednosten; I caratars associâts cun la ipovirulence no son simpri ~ (SiF). avanti [a'vanti] int (it.) naprej!; Avanti, femine, siervìs tô cugnât par prin (PauluzzoN). avanzâ [avan'tsa:] tr 1. pre-, z-magati, prekositi, prekašati; un cjaval [alato] che nissun ucel lu avanze 2. povišati (v službi); lu àn ~t sul cjamp; ~si refl napredovati, iti naprej, biti povišan; il timp intant si avanze / plui velegnôs e scûr; ~ m napredovanje n; E à il compit di protezi lis fuarcis dal esercit, di inderedâ l’~ dal nemì (Pa). avanzade [avan'tsade] f napredovanje n (pos. VOJ); ma i francês ormai a vevin viert un varc te difese e cence dâ un moment di polse al nemì, e continuarin te ~. (Natisone/furlanis). avanzât [avan'tsa:t], -ade adj 1. pomaknjen naprej, prednji 2. napreden; tecnologjichis avanzadis napredne tehnologije; indulà che a vignaran publicâts i lavôrs di divulgazion su lis dissiplinis sientifichis e tecnologjichis plui avanzadis. (Pa) 3. zrel, pozen, prileten. avâr [a'va:r] adj 1. skop, skopuški; Za prime, tai ritars avârs dal so lavôr, la sô vocazion al scrivi, lu à puartât a colaborâ (BrLi) 2. lakomen; ~ m skopuh m; lakomnež m; al è il prototip dal caratar dal ~ di lunc dute la storie (Pa). avaritât [avari'ta:t] (t. avarizie) f skopost f; lakomnost f. avarizie [avari'tsie] f skopost f; lakomnost f; → avaritât. ave ['ave] f babica f, staramama f; mê ~ ! ?? (FAM vave); Ave Marie int REL Ave Marija; Une ~sot dai bombardaments o sore sere le riscjin ancjemò. (Bel). avê [a've:] m imetje n, premoženje n, dediščina f, bogastvo n; par che al si ingrumi te tô cjase l´~ dal nemì..(scritorsfurlans); Te stesse gnot dal trapàs, ducj i siei avês a forin brusâts e (Pa 04/05). avedin [ave'din] m BOT jelka f (Abies alba);

→ dane.

Avelin [ave'din] m ?? un dai puarts plui impuartants
de Italie, e ancje te provincie di Udin e tal sud intune piçule zone dongje di Avelin. (SiF 03/4, 9) avelinês [aveli'ne:s], -ese adj avelinski ?? la sielte e je colade sui cussì clamâts avelinês (La 07/03) avemarie I [avema'rie] f 1. REL avemarija f, zdravamarija f; Al è un an che, come usgnot, daspò la ~, te canoniche dal plevan di Trivignan (Percude) 2. (squilla al tramonto) Ave Maria; a la ~ , a cjase la baronie. avemarie II [avema'rie] f ZOOL (pika) polonica f. ~ di aghe ZOOL paglavec (žaba) (Gyrinus natator); → mariutine; avenâl [ave'na:l] (pl avenâi) m vir m, vrelec m, izvir m. aveniment [aveni'ment] m dogodek m; Pardabon un ~ eclesiâl ma ancje un event culturâl (istitutopiopaschini) Avent [a'vεnt] m REL 1. prihod m (Kristusov) 2. advent m; brusâ l’~ ??accendere i fuochi dell’Epifania; Parcè che l’~ al è il timp dal desideri, de gole...(Pa); prime domenie di ~ prva adventna nedelja; te domenie Ulive e te prime domenie di Avent. (Pa); timp dal ~ adventni čas; Al è rivât il timp dal ~. (La 05/12). aventari [aven'ta:ri] m oprava f, oprema f; obleka f (garderoba f); dutis lis nuviçutis a àn l’~ di parecjâsi ; A Dusuline, intente in chê volte a meti adun la robe dal ~ (Urli). aventi [a'venti] adv → venti. aventôr [aven'to:r] m stranka f (odjemalec), obiskovalec m, gost m; in pôc timp al veve fats unevore di ~s v kratkem času je prišel do mnogih strank; Intant che E. al beveve biel planc al vignì drenti un altri ~, un omp cu lis moschetis grisis (Sg). aventurâ [aventu'ra:] tr izpostaviti, izpostavljati (nevarnosti), tvegati; ~si refl izpostaviti, izpostavljati se (nevarnosti), tvegati, upati se, drzniti si; Jo e Giorgio no vevin il coragjo di aventurâsi ta chel lûc la gnot. (Ta). aventurîr [aventu'ri:r] m pustolovec m, avanturist m. averbi [a'vεrbi] m GRAM prislov m, adverb m; e cjape dentri il rumanç (rumantsch, dal ~ latin romanice)... (La/lenghiscj). averbiâl [averbi'a:l] adj GRAM prisloven, adverbialen; Si disconsee dut câs un ûs ecessîf de forme ~ in -mentri stant che il furlan al à altris soluzions. (OLF 2002). aversari [aver'sa:ri] m nasprotnik m, sovražnik m; Strassoldo al varà tant che ~ un altri esponent dal mont universitari furlan..(O); ~ adj nasproten, sovražen; → riversari. avertence [aver'tεnt∫e] f 1. opreznost f, pazljivost f, preudarjanje n; a è une femine ordenarie, cence nissune ~ ; e la ~, cun Andree, fer denant dal porton de stale. (Mar) 2. opozorilo n; opomnja f, na-, o-znanilo n; meti in ~ cualchidun koga opozoriti (na kaj). avertî [aver'ti:] tr opozoriti, opomniti; svariti; obvestiti; un proverbi che nus avertìs pregovor, ki na opozarja; → visâ. avertibil [aver'tibil] adj zaznaven. avertiment [averti'ment] m obvestilo n, opozorilo n, opomin m. aviazion [aviatsi'on] f letalstvo n; ~ civîl civilno letalstvo; ~ militâr vojaško letalstvo; e dal radiosondaç de Aviazion Militâr Taliane a Cjampfuarmit (Udin) (SiF 02/2, 39-58).

avicendament [avit∫enda'ment] m 1. menjavanje n,
zaporednost f; A Rome si parin disint che si trate di un ~ normâl ..(Pa 02/10-11) 2. AGR kolobarjenje n. aviditât [avidi'ta:t] f pohlep m, pohlepnost f, poželenje n, poželjivost f; lakomnost f; Zontant inmò sul cont de ocupazion di Vignesie, si po dî che e à savût tignî un alc frenade la ~ de nobiltât (Natisone/furlanis). avierbi [avi'εrbi] m → averbi. avierp [avi'εrp] m → averbi. aviers [avi'εrs] adj proti, sovražen, neugoden, nenaklonjen, nasproten, protiven; che al predelave l'autonomie regjonâl tun ambient pal plui ~.(telealtobut); → ledrôs, contrari. aviersâ [avier'sa:] tr nasprotovati, zoprvati; ovirati; preprečiti, upirati se; oporekati; izpodbijati, zoperstaviti se, preganjati; il ricognossiment de Glesie di un rituâl, paian sigurementri 'es sôs originis, ma masse lidrisât tes custumancis locâls par podêlu refudâ e ~ (La/tradizions); No si trate di lâ cuintri corint, in fats, o di ~ la mode (La 05/11). aviert [avi'εrt] adj 1. (bolj obič. viert, daviert) odprt; odkrito(srčen); jasen 2. prostoren, prostran, obsežen, (ob)širen, ohlapen, obilen; radodaren, širokosrčen 3. pošten, vrl; zvest (zakonom, dolžnostim); pristen, čist; odkrit; preprost; che il Consei regjonâl al è daûr a votâ a pas ~ il gnûf test di Statût di mandâi al Parlament talian (Pa) 4. očiten, javen, svetel, slovesen razglas (bolj obič. a viert, a la viert) ~ m odprt prostor m, plana f; al ~ na prostem, na prosto, na plani. aviertan [avier'tan] adj pomladen, pomladanski; ce si contaiso di dolcj in cheste sere ~e? Avierte [avi'εrte] (t. Vierte) f pomlad f; lis Aviertis. avierzi [avi'εrdži] (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti. avignî [avi'ñi:] (t. davignî) m bodočnost f, prihodnost f; Parâtri al è ancje vêr il contrâr: cence ~ no'nd' è fîs..(La 04/3). avigniment [aviñi'ment] m dogodek m; sezion di sagjistiche: Premi di 1.000 euros par un saç su di un ~ (Codroip, Avis). avignirisim [aviñi'rizim] m vera v vse, kar je moderno, kar ima prihodnost. avignirist [aviñi'rist] m kdor (slepo) verjame v prihodnost, kdor se navdušuje nad prihodnostjo; ~ adj modernističen. avigniristic [aviñi'ristik], -iche adj modernističen, futurističen; Une scuele no avigniristiche ma bielzà reâl, (Pa 03/6). Avignon [avi'ñon] kr.i m Avignon m. avignonês [aviño'ne:s], -ese adj avignonski; Daspò vê davuelt incarghis di rilêf alì de curie ~ (La 05/6); ~ m Avignonec m. avilî [avi'li:] tr (u)žaliti, ponižati; omalovaževati, potlačiti, oplašiti, mrtvičiti, omrtviti, omrtvičiti, žaliti, mučiti, pogum vzeti; Fradis: no stàit a ~ il Spirtu Sant di Diu (glesie); ~si refl ponižati se; pogum izgubiti, užaliti se. aviliment [avili'ment] m potrtost f, žalost f; Cussì o ai decidût, fra di me, di no tornâ a cjatâus plen di ~. (glesie); → avilizion. avilît [avi'li:t], -ide adj užaljen; ponižan, pobit; o restai ~ par une rie di zornadis, zunant e preant in face

dal Diu dal Cil....(glesie); ~ a muart na smrt užaljen; E. al tornà a cjase rabiôs e ~ a muart. (Sg); ~ m pobiti, užaljeni; Il so prin desideri nol è stât chel di mendâ i oms plui dal so desideri di consolâ i avilîts. (Bel). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen, lačen, nenasiten; al è un egoist, ~ pai bêçs. avilizion [avilitsi'on] (t. aviliment) f poniž(ev)anje n, potlačenost f, malosrčnost f, obupanost f, potrtost f, žalost f; al rivà jù par prin cu la muse mieze inçusside e une ombrene di ~ tai vôi; Il Signôr al à viodude la me ~..(glesie). avion [avi'on] m letalo n; prin di cjapâ l’~ ; jo lu clami cussì l’~ (aeroplano par talian) parcè che il furlan mal à insegnât mê none (Ta); → svolant. avionere [avio'nεre] f stevardesa f. avîs [a'vi:s] m obvestilo n, oglas m, sporočilo n; znanje n, vednost f; novica f, naznanilo n, oznanilo n, objava f; razglas m; opozorilo, n, svarilo n, poročilo n, poslanica f; ~ uficiâl uradni razpis; Tai dîs passâts la Zonte Comunâl e à fat bon l’Avîs uficiâl pes iscrizions al Cors Trienâl ..(CoUd). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen; al è un egoist, ~ pai bêçs avocaçât [avoka't∫a:t] m spletkar m, pravdač m, zmešnjavec m; nome par litigâ o vês i ~s avocat [avo'kat] m odvetnik m, advokat m; fûr ai 24 di Fevrâr dal 1946, jessint diretôr responsabil Vittorio Gasparetto, un zovin ~ di Udin (Pa); ~ gjenerâl generalni odvetnik; Tocai: l’~ gjenerâl de Cort europeane al conteste il ricors regjonâl. (Onde). avocazie [avoka'tsie] f ?? al insiorà il munistîr di Michelbeuern, te diocese di Salzburc, risiervantint pe sô famee la ~ e cjolint part a la consacrazione de glesie, ai 17 di Lui dal 1072. (Pa 03/4) avodâ [avo'da:] tr 1. REL posvetiti (cerkev), pokloniti, zaobljubiti; un glesie avodade a San Denêl 2. določiti, nameniti (koga za neko nalogo); ~si refl 1. REL zaobljubiti se, posvetiti se; ~si a la gran Mari, a Marie Virgjine 2. posvetiti se, baviti se; mi avodi intant a la filantropie 3. zaupati se, zanesti se; mi avodi al so bon cûr 4. zavezati se, vzeti nase; torne a volêmi il ben di prime / e mi avodi di vuarî avodât [avo'da:t], -ade adj zavezan, zaobljubljen, namenjen; la stesse che seont i americans e à lassât passâ centenârs di teroriscj avodâts a batisi cuintri di lôr. (Pa 05/12). avoli ['??] m slonova kost f. avon ['??] m 1. ZOOL sršen m; čmrlj m 2. ZOOL trot m 3. FIG častilec m, laskavec m, na smrt zaljubljen, gizdalin m, kavalir m; a ce fâ vegnino, par esempli, tancj ~s a fâti la ronde?; Cjalait ce brut torment; ai di vêle ogni moment a rugnâ come un ~. (Mascarade). avonde [a'v‫כ‬nde] (t. vonde) (akreš. od avondone, avondonone) adv dovolj, (za)dosti, nekoliko, nekaj, malo; jessi ~ biti dovolj, zadoščati; A‘nd è ~ dovolj je tega; A ‘nd è ~ di fâ un pan di gras par scrivants e avocats. (Mar). Avost [a'v‫כ‬st] m avgust m, veliki srpan m; la Madone di ~ REL veliki šmaren m; Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di ~ dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). avostan [avos'tan] adj 1. avgustov; innomenade sore il dut pe fieste avostane d’Insic e di Cormòns (Pa 02/12); 2. ozn. konja, ki ima različna očesa (vaiato).

~ m 1. (t. gri avostan) grillo pellucido (Gryllus
pellucens); a cjantucin ju ~s. 2. Avostanis (kult. prireditev); che e je deventade un acjadiment di “Avostanis” 2000 e po ancje il libri,(Pa 02); avôt [a'vo:t] (t. vôt) m 1. (za)obljuba f; želja f; obet m; la primcipesse Ermine / in seconts vôts o cjol; Par mert dal Marchet l'~ che si faseve tra li dôs vuereis a la marilenghe:.(don); fâ un ~ obljubiti kaj; izreči zaobljubo; Chel che al fâs un ~ al Signôr e si inpegne cun zurament di no fâ alc,.. (glesie) 2. ex voto →, glas m, glasovanje n; votiva →; → tauline 3. mnenje n (izvedencev), (pred)znamenje n; 4. voščilo n, čestitka f; fâ ~. avrî [av'ri:] (o avrìs) tr (redko) (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti, odpirati. Avrîl [av'ri:l] m april m, mali traven m; che a varan di lâ a macel dentri dai 27 di ~; (O); mandâ in ~ cualchidun ; ?? Març al inteng, ~ al lenz; in ~ si bute la cjalce pal curtîl; la ploe d’~ a jemple il barîl ; Març al mene la code pal bearç, ~ al mene la code pal curtîl. avuâl [avu'a:l] adj enak, isti; podoben; raven, istoveten; enoličen; dolgočasen, pust; soroden; ~ di enak kot; E je une storie ~ di tantis altris di ebreus, di slâfs . (Pa 7/2000); ~ m istoličnost f, enotnost f, enakost f, enoličnost f; chel ~ maluseriôs de compagne arade; la Contadinance, orghin rapresentatîf des comunitâts rurâls cence avuâi in Europe (christianromanini 07/02); ~ adv 1. popolnoma, celotno, brez ostanka; do kraja, docela, vseskozi; mi à jemplade la tace ~ 2. podobno, na enak način; na enaki ravni; e no stâtu che la muart / cul falcet ~ a see; cemût volêso toâ il frut 4. družno, složno, skupaj; skladno; e int che a grape ~ ; ~ prep ~ di na enaki ravni, na enaki višini; jemplâ ~ dal ôr zajemati; Ur dîs Gjesù: «Jemplait lis pilis di aghe». E lis jemplarin ~ dal ôr. (Bibl-Zn); ~ tiere pritličje n; biel ~ → bielavuâl. avualâ [avua'la:] tr 1. (iz)enačiti; enak biti, zenačiti; primerjati, poravnati, uvrstiti, razvrstiti; In mût di ~ lis financis des Provinciis e dai Comuns par rivâ ai fins e al esercizi. (lingue.regione.fvg) 2. izgladiti, izravnati (teren), razložiti; valjati (testo); zlikati (obleko); ~si refl 1. obračunati, zravnati se, poravnati se 2. razprostreti se, izgladiti se. avualiance [avuali'ante] f izenačenje n, izenačitev f; par rivâ a garantî une plene ~ di dirits tra ducj i siei citadins. (Pa 04/02) avualitât [avuali'ta:t] f enakost f; e in pratiche il ricognossiment nol garantive ancjemò une vere ~ (Cisilino, treball). Azàn [a' ??] kr.i m → Daçan Di Pordenon; La maga di Azàn (Natisone/miti). azardâ [adzar'da:] it tvegati, kockati, v nevarnost postaviti; clocint il desideri / siôr cont, o sin cun lui, lui che al azardi; ~si refl drzniti se, upati si, osmeliti se. azardôs [adzar'do:s], -ose adj prenagljen, (pre)drzen, smel, srčen, pogumen; nenaklonjen, neustrašen; nepremišljen, tvegan; fruts ~, mai avonde scjalterîts.; no polsadis o azardosis strategjis, ma dome la viemence, il ribalton massim di miârs di animis e di bestiis (Mar). azart [a'dzart] m nevarnost f, tveganje n, kockanje n, hazard m, (nevarna) poskušnja f; sposâsi al è simpri un grant ~; zuiadôr di ~ kockar m, igralec na srečo; Autoaiût e terapie pai zuiadôrs di ~ e pes lôr fameis (Pa); zûc di ~ igra na srečo; Tal cors dai ultins agns il zûc di ~ al è deventât ancje in Italie une ativitât....(CoCamp).

azelâ [adže'la:] tr zmrzovati; v led spremeniti; delati
sladoled, zalediti; strditi; ~si refl zamrzniti; strditi se. azende [a'džεnde] f → agjende. azent [a'džεnt] m → agjent. azenzie [adžen'tsie] f → agjenzie. Azerbaijan [azerbai'džan] kr.i m Azerbajdžan m; l’Ucraine, la Bielorussie, l’~, la Gjeorgje (Pa 03/5). azetîv [adžeti:f] m → adietîf. azî [a'dži:] → agjî. Àzide ['adzide] kr. i f (Sant Pieri Dai Sclavons) Ázla f (Azzida). aziendâl [adzien'da:l] adj od podjetja, podjetniški, od obrata, firmin: Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence ~ par chel che al inten il plan ~ fat indevant dal grup Electrolux Zanussi (O 19/5/2001); economie teoriche, economie ~, economie di imprese, sociologjie (Pa). aziende [adzi'εnde] f 1. podjetje n, obrat m, firma f;..par impedî che la sierade de ~ e puarti consecuencis sul plan ocupazionâl (O 6/2/2002) 2. gospodarstvo n, uprava f. azilitât [adžili'ta:t] f → agjilitât. azimus! ['adžimus] int v redu, velja! azimut ['adzimut] m GEO azimut m. azimutâl [adzimu'ta:l] m GEO azimuten. azion [atsi'on] f 1. dejanje n, delo n; akcija f; delovanje n, učinkovanje n; La ~ inviade de societât autostradâl regjonâl e diven des protestis..(O); Il distacament cividin al permetarà une ~ plui rapide sei te zone des valadis dal Nadison..(O); Azion Catoliche Katoliška akcija; e se a fasevin cressi lis tessaris de Azion Catoliche. (BelAlci); ~ promozionâl promocijska akcija f; il disvilup dal flus turistic jenfri lis dôs areis, in particolâr cu la intensificazion de ~ promozionâl (Pa); ~ di vuere vojno dejanje; a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. (Pa 03/11) 2. gibanje n, pogon m; meti in ~ pognati, sprožiti; in ~ v pogonu; e une peraule di Diu vive, simpri in tension e in ~ (BelFa) 3. VOJ akcija f, boj m, bitka f, manever m; cence capacitât di organizâ une cualsisei ~ di contrast o di disturp. (Storie); no veve fuarcis avonde par organizâ azions in Tiereferme (GP) 4. ŠP akcija f, napad m 5. delovanje n, učinek m 6. LIT dejanje n. zgodba f 7. JUR postopek m, tožba f 8. EKO delež m; delnica f, akcija f. azionist [atsio'nist] (pl azioniscj) m 1. delničar m 2. POL, HIST član Akcijske stranke (Partito d’Azione 19421947). azitâ [adži'ta:] → agjitâ. azitazion [adžitatsi'on] f → agjitazion. azôt [a'dzo:t] m KEM dušik m (N); ~ amoniacâl amoniakalni dušik; ~ organic organski dušik. azotât [adzo'ta:t], -ade adj dušičen; I components azotâts no ossidâts a son determinâts sperimentalmentri traviers il test Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) (SiF 03/4, 73-84). azotemie [adzote'mie] f MED azotemija f. aztec [as't ??] adj azteški; ~ m 1. Aztek m; come che a faserin i Itîts, i Aztechis, i Maja, i Chinês, i Egjizians e i Grêcs (Pa 02) 2. azteški jezik.

Te mê famee. izveden. blesti. šibati. FIG neumnež m. rajati. comandâ a ~ strogo voditi. . biti zaskrbljen. daspò di un esam finâl. kmetovalec m. bachet [ba'ket] (t. babnica f. Dopo. nered m. → paur. premagati. radovati se. beliti si glavo. izbičati. rajati. babacis di feminis babje čenče. iz babe) f babje čenče fpl.(Ta) babeç [ba'bεt∫] m čenča f.B babâ [ba'ba:] it klepetati. lastnik m. palica f. opravljanje n. babone [ba'bone] f (velika) čenča f. soseda f. naklestiti. matura f. čvekati. nadut. Ma dal Tresinte l´imperi al jere in plene ~. čenčati. ~ (Leng) Bac ['bak] os. o jerin in trê fradis. babica f. bacigâ [bat∫i'ga:]. pretepsti (s palico). srečevati (koga) 2. ~ adj zmožen. šiba f. E torne in liment ~. fâ ~ radovati se. ma al è stât il ~ che o ai bevût prime. bacan I ['babe] m hrupno veselje n. bacanade [baka'na:de] f krohot m. ZOOL pavijan m 2. botra f.. bachetansi i bregons cu la baguline prah iztepati s hlač 2. pokvarjeno vino. malopridnež m. chest cun cuatri bustinis di polvar preparât denant de muse. veselje n. šiba f. toporišče n. babe I ['babe] f 1. blebetati. ženica f. bacalà [baka'la] m ZOOL polenovka f. veja f 2. sanjati. chês feminis babonis. babau [ba'bau] (t.. tepež m. Culì o comandi jo (BrLi) 2. sramota f. sposoben. ogni ~ al discôr di vitorie e di progrès.. ki toči slabo vino. pogosto hoditi kam. kratkočastje n. jessi in plene ∼ biti v popolni zmedi. bacigot [bat∫i'got] (t. a da une ~ magari cence voie: “ah! ah! ah!”. dober. vriskati. udariti. Bacalaureât [bakalaure'a:t] m 1. brbljav.. biti. (Sg). o fâs un fregul di ~ cu la frutate. HIST Babilon m. babone. neumnež m. o un pôc di vueli di riç o di ~. une ~ di chê biade umanitât che si ten malapaiade dal so jessi . masse ~ par murî. che no jere bacane. ingolfât tune ~ / di femine italiane. ŠOLA zrelostni izpit. biti strog šef. deriv. babarie [baba'rie] f babje čenče fpl. bachetade [bake'ta:de] f udarec s šibo. Îr la aule di Strasburc si è trasformade intune Tor di ~ (ilfriuli). napihnjen. zmedeno govoriti. besneti. E che babis si sbrocâvin cui peteçs sul marcjepît (CoSangiorgio).priimek m si ves l'Universitât a Udin. lis dôs feminis a babin fra di lôr. Ma il pape Benedet XIV al è stât ~ tal fâ passâ par virtût un at di carognetât.i. neotesan.. mediatôrs e sensârs e fasevin un ~ dal diaûl. baba f. bazighe) m 1. (Enrico). par cirî di. mi zirin un pôc lis ideis. (s palico) tepsti. ~ adj kmečki. potarie (bolj obič. comari). odvrnitev f. klepetulja f. → fonghe. fantazirati. blebet m. → babe. e ven zontade la batidure dal ~ (CoCod). babio ['babio] m prekanjenec m. Babuin [babu'in] os. m MIT Bakh m. smejati se (na ves glas). a jê i vevin simpri dât fastidi lis babariis. gostija f. al preparave la medisine. čveketati. bakalavreat m. čenča f. continuâ a ~ par pôre dal silenzi e dal misteri (BelPe). lopov m. la ~ di cheste sere. Bakhus m. kreten. 2. veseliti se. Al rive a Udin il cont di Cobenzl. bacane il mâr 2. vznemiriti se. i students a puedin otignî il ~ (Pa) 2. sbalcin lis ondis. ~ adj čenčav. babace. Marcjadants. → babisse. kmet m. baban [ba'ban] m bedak m. Cun chê che al podès rivâ il Babau o il Boborosso. bobò) m (strašilo za otroke) bavbav m. noreti: bacilistu? se ti meša. (suha) vejica f. bacar ['bakar] m 1. bacelierât [bat∫elie'ra:t] m → Bacalaureât. e podopo al è il vieli. občevati. potolči. (Natisone/gnovis). il partît papalin si slargjave fin sot des monts (JM). (CoCamp) 2. Tor di ~ BIBL Babelski stolp. Babêl [ba'bε:l] m 1.. babuin [babu'in] m 1. babilonie [babi'lonie] f zmeda f. žlobudranje n. dobrostoječi) poljedelec m. slabo. obiskovati. bacanâ [baka'na:] it 1. babilonic [babi'l‫כ‬nik].(Natisone/furlanis). tolči. lâ mancul in glesie e tirâ jù mancul la piel cun dutis chês babacis di feminis che a vegnin a cjatâle. i fruts e stevin ancje pui bogns e no fasevin tant rabiâ. bazigot) m igra s kartami. nespametno govoriti. e reste di une bande la teomachie di Turoldo. bacighe ['bat∫ige] (t. babace [ba'bat∫e] (izpelj. (o bacighi [ba't∫igi]) (t. (Pa 02/10-11). bacan II [ba'kan] m (bogat. (mediarete-edu). bacilâ [bat∫i'la:] (t. družiti se (s kom). sanjariti. izkušen. babisse [ba'bise] f babica f. bedak m. La ligrie. no veve cjatât nissun a tignîle ferme in babeçs. tuhtati. tolči. bagnât il sgrasaiâr te solite mieze dozene di bacars. norčevati se. che si passin peteçant. zdelati se. vueli di ~ ribje olje.. vrl. Sgomberât il cjamp di babanits dal gjenar. brbljanje n. brbranje n. vešč. bazilâ) it 1. -iche adj babilonski. klepet m. Aldo G. (bolj obič. spreten. (liceopercoto). smehljati se. (suha) vejica f. pogumen. prah iztepati . vriskanje n. natepsti. blebetanje n. zabava f. veseliti se. bodica f. zmešnjava f. posestnik m. (o)švrkati. bazigâ) tr 1. dongje da la vore cu lis muelis tradizionâls. bacalade [baka'la:de] f pojedina polenovke. e al bacane beât a viodi il predi che si cjarece la part ofindude. krohotati se. bakalaver m. bachete [ba'kete] f 1. pustolovec m. ~ m radovanje n. brbljati. Al jere un frut ~. paličica f. radost f. bachete) m 1. igra z eno vrsto krogel pri biljardu. furnide dai soi solits atribûts e cuntun ~ di ulîf in man. (ostro)umen. babe III ['babe] f ?? Babe Zorç Grant Capo Oglala al à partât vie les plumis dal dindiat e un gurmalon a le agne. blede?. che al comande a ~. si le ve tal 1977. imeti dostop do. tepec m. comari) 2. klepetuljast. soredut il ~ slavrât. bachetâ [bake'ta:] it 1. igra s kartami 2. nol stei a ~.. trapon m. šibanje n. navihanec m. bistroumen. čveketanje n. babanit [baba'nit] m ?bedak m. vriskati. pripraven. e je peade al cuarp te sô dimension plui (Pa). prazna marja f. (bassafriulana). il plui ~ diplomatic dal imperi (CoCamp). klepetav. ma chel dì a jere curiose di savê alc di gnûf. nor (po)smeh m. veja f. bacanon [baka'non] m veseljak m. (Pa 02). dobrovoljček m. palica f. babe II ['babe] f BOT (goba) jurček m (Boletus edulis). drog m. → bachet. klepetulja f. gostilna. vrisk m.

norost f. fastili). spopad m. frklja f.). lis spesis e la vore che a coventin par meti dongje un corpus orâl a son badiâls (SiF 02/1) badie [ba'die] f opatija f. fûr di cualsisei logjiche di . bocâi. brigati se za kaj: Cence ~ di nie e di nissun e vâ indenant pe sô strade. opameteti 2. mlajši. FIG kvasač m. (Pa) 2. smrklja f. (CoCamp). meniti se. ~ tr ~. cvrkutati. trgovina z drobnim blagom. pretep m. badaluc [bada'luk] m 1. kolobocija f. prepir m. ma nissun i dave a ~ (MazzonIol). ~ di biti zaskrbljen. klepetulja f. priskočiti na pomoč: ancje pre Zaneto al tignive ~. hrušč m. omedlevica f. imbast. Martin te Badie. a son il baraç blanc. ~. (t. paziti. un altri element strasordenari di chest spazi al è il grant côr di len. ~ adj bloden. di informazions. crodint di menâ a ghirli chê ~ che e veve inmò il pêl muiart. klepetati. umivalna skleda f. malenkost f. no bacilais masse da la tiere e je ben governade 3. batibui) 3. ~ m bes m. čivkati: in place dulà che a son frututs che a zuin. (CoUd). bacin [ba't∫in] (t. slabo govoriti: o ai dit jo. i fruts a levin a fâ ~ (bolj obič. umivalna skleda f. no sta badâ ai nestris pecjâts (glesie). manjši. verjeti v kaj: e il bon popul di Italie comot al bacile cui numars dal lot. meniti se za. cicinut. brbljati. E lis voris che a spietin. blaznost f. la ~ e la badascule i tenôrs (Lenghe 2000) 2. che. opatica f. čezmerno velik. tignî ~ pomagati. skleda f (za umivanje itd. kvasiti.. slontanaisi. sempios. I sterps presints. bacjare ['baqare] m BOT kostenika f. za nobeno rabo. bacinele [bat∫i'nele] f skleda f (za umivanje itd. badascolâ [badasko'la:] (o badascoli [badas'k‫כ‬li]) it čenčati. govoriti. kramljav zgovoren. Badie [ba'die] kr. bade ['bade] f → abade. che chê lì a jere culì a ~. tignî il ~ a la barbe di cdn kljubovati nekomu. skrbeti za kaj. opatovstvo n. gobezdač: fermaitsi vô. (polna) lopata f. vassin) m 1.) lice n. žlabudravec m. → bagarin. ~ daûr trošiti čas za nekaj. ~ m kvasač m. blebetati. bagai [ba'gai] m 1. nesposoben. almancul mieze ore di ~ la pete di sigûr. ~ cun. bagaie [baga'ie] f ničevnost f. govoriti tjavdan. ~ a la pretine kratki obrezani zalisci. kap f (bolj obič. izgubljati čas: benedete zoventût. klepetulja f. tai pronostics che o ai fat par ~. za hec. nedoletnica f. (pri otrocih) čvekati. FIG debela ženska. blebetač m. neizmeren. ~ a skrbeti za. biti prepričan v kaj. badinè [badi'nε] v: par ~ za šalo. manijak m. krič m. ~le cun vtepsti se nekaj v glavo. poceni roba f. služkinja f. pogovarjati se: Giunon fra se stesse badaie in tâl concet 2. (partitrepublichefurlane) bae ['bae] → baie. deček m. blebetanje n. badîl [ba'di:l] (t. badilade [badi'la:de] f sunek z lopato. di model linguistic (Pa). blebetav. brezumen. zalisci mpl: Ermes al riducjave sot dai ~ che nol veve. ZOOL šoja f (Garrulus glandarius). cjacis. blesti. par fâ cun chê ~ tirâ la gole ai fruts. idiots. raztop m. živ. badâ [ba'da:] it 1.znoreti: ce zovilal il vaî. razjeziti se. nespametnost f. ma badaiant precîs dai passaruts. → fufigne. (lunari). bazilot) m norec m. bagatele [baga'tele] f bagatela f. kramljati. 2. E chest ancje par che dut il grop dai insegnants. v zadregi. . fâ il ~ neumnega se delati. umivalnica f. ricoverâts tai ospedâi di caretât. sveženj m. cul so bagai di lagrimis. Cheste int mi vûl ben e no bade ai forestîrs. brigati se. badaiade [badai'a:de] f klepet m. neodločen. velikanski. FIG) prtljaga f. tepež m. badili [ba'dili] m → badîl. badascule [ba'daskule] f 1. praska f. e pûr coventave fâi front ae vite (PauluzzoN) 2. bagarinis. che e va a ~ daûr di chês nainis!. vpitje n.. vrvež m. klepetulja f. fâ ~ un vznemiriti koga. kvasač m. il fusâr. mostre di une tabaione! 3. zdelati se. cul lôr ~ di culture. drobno blago n. il dissepare-aghis orientâl dal ~ de Plâf. vik m. badais. sinkopa f. divjak m: il 15% dai bacilots. cussì o sintarès ce che al vûl di me chel ~ di vuestri nevôt. invezit.). badaiot) m blebetač m.i f → S. simpri parvie di chê cjamese rosse che i vuastave il pinsîr. INF lulček m. nered m. bafete [ba'fete] f (gor. penis m (spolovilo). e la rieste des Alps Cjargnelis e Juliis: (La 03/4) 3. (CoGonars). ce il ~ ?. ~ a. badiâl [badi'a:l] adj ogromen. iztakljiv otrok m. žlabudravec m. nemožen. badaion. paziti na. kramljanje n. A 'Sef i jere corude daûr ancje in France. badaie) it 1. hrup m. il sanzit. a fâur pierdi timp apueste cul ~ in Consei. blazen. kopanje n. → abadâ badai [ba'dai] (t. badocli [ba'dokli] adj 1. bacilot [bat∫i'lot] (t. ukvarjati se z čim. nedoleten. ~ di 1. umivalnik m. povzročati komu skrbi. zmedenost f. nedorasel. bacilâle besneti. živahen otrok m 3. čuvati. spraviti koga v zadrego: ma îr sere tu âs fat ~ ducj! včeraj si vsem povzročal skrbi!. butast. brigati se za. 2. barafuse) 2. GEO ANAT kotlina f: ~ fluviâl (pri reki) korito. čvekati. zmeda f: là dentri il cuarp d’Almont si traspuartave / che muart restà tal rustic ~ (bolj obič. puartâ ~ nositi zalisce. blaznež m. zmeden. badesse [ba'dese] f 1. ~ a la marinare dolgi zalisci do brade. La çore e la curnîl faran il bas. kovček m. tal 1371. ~s 2. Tal 888 Berengari al firme un diplome là che al conferme la donazion ae ~ di Siest. il baraç di bosc. bagarine [baga'ri:ne] f dekle n. opatinja f. Diferent che pai corpus scrits. bafe ['bafe] f ~ di ardiel kos slanine. čvekati. butara f. volût de ~ Margarite della Torre. badaiâ [badai'a:] (badai. jessî di ~ doraščati. badaion [badai'on] m → badaiot. cula f. neprimeren. truditi se. biti v zadregi. (BrLi). badili) m lopata f. (samostanska) prednica f. negotov: la mari plui de fie devente bacilote par ingrumâ la dote. lavor m. garoful di strie. No bacili di fantatis jo ne hodijo mi dekleta po glavi. zgaga f: fâ ~ delati zgago. nor. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di Barcis e di Redone (La 03/01) 4. tupast: monzudis simpri di plui di un sisteme fiscâl lari e ~. di chê raze di fantats. la ~. čenčati. bafs ['bafs] mpl zalizki mpl. blebetač m. blebetati. zamah m z lopato. si tignì alt cul presi. badaiot [badai'ot] adj klepetav. čvekač m. GEO umetno jezero. orjaški. devica f. psika f (Ligustrum vulgare). mladoleten.

preparazion al ~. zabavati se. un claut di ~ 6 cm žebelj. mandant lis baiaressis in malore..) odtok m. zavetišče n. hiteti. (JM. (SiF 02/1. hlap m. neprestano. Baires ['baires] kr. obliti. baiafon [baia'fon] m → sbaiafon. // nem. In chel moment al jere masse difícil meti adun cheste realtât cu la mê realtât di ogni dí. no puedin puartâ rimiedi a cheste lôr fiere. → spesseâ. Març sut. cjolisi ~ predati se brezdelju. bagnâ [ba'ña:] tr 1. fâ il ~ kopati se. Bagnarole [baña'r‫כ‬le] kr. 'baiñ] m kopalnica f. ples m. omahovati. nudrîts cu la farine di bagjigjis e di semence di coton. pogostno) lajanje n. ustanovnik m. zibati se. un ~ nič. Bagnare [ba'ñare] kr. trê stanziis. son fats niso izmišljotine. nihati. ~ tanche une raze ko polit cucek. . sl. di chê altre bande. ples m. no son bagulis. bagule ['bagule] f bajka f. baiâ I [bai'a:] tr vzgajati. 2. une piçule ~ di clap. vamp m. metisi in ~ poseči vmes. podvizati se. ~ classic. Bagnarie [ba'ñarie] kr. A van tra li maseriis tra li cassis bagnadis russant i sclops tal fangu da li pì scontis stradis. che a vignivin puartâts sot des ariis. meti in ~ vzeti v pretres. dojiti. Mi alci par controlâ la puarte. un buligâ. zatočišče n. bagjigji [ba'ăbage] f (pos. meti in ~ cdn norčevati se iz koga 3. a son la ~ slovene Peppa (CoUd). baiâ II [bai'a:] (bai. izparina f. bain) it lajati (pes). mokrota f.. no vâl un ~ prebite pare ni vreden 2. fâ il ~ dal implanton pustiti na cedili. ~ m lajanje n. baguline [bagu'line] f palica f. (Sg). sei in Il Canzoniere che tes oparis in prose. ~ classic klasični ples. cines. / ma mene ancje cun te lu bai Ferant. / lizerine. marnja f. ni Rome. kopališki gost m 2. avril ~. -ade adj moker. tirâ in ~ vzeti v pretres. bago ['bago] m → bagu. bal ['bal] (pl bai) m 1. contents e vonde! (mediarete-edu). KUL vrsta beneškega piškota. ~ a ploie prha f. clopâ) 2. Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di Avost dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). baicul [ba'ikul] m 1. un biel ~ lepa reč. lí cun vualtris. baiaresse) f dojilja f. meh m. la braçule. 3. ni lis dimostrazions bagnadis di sanc. o ai fat puartâ sù vicj baghis di vin e tre di vueli 2. 3145). (Enrico) baite ['baite] f koča f. → ludri. dâ ~ zabavati. a son muarts di colp. koliba f. zatekališče n. pomočiti. FIG valovati. bagu ['bagu] (t. (scuolamediamortegliano) puška z nataknjenim bajonetom. MUZ duda f. para f. razmočen. ples v maskah. Jacum Vit (Pa). igrati se. cui si butà tal camarin a cirî alc di roseâ o di ~ la peraule. sul cricâ di Primevere /côr in Cjargne par stafete / bagolant sul Arïete / un puar diaul di petoròs 4. (z)majati se. bagnarûl I [baña'ru:l] m 1. premočen. kolebati. (MazzonIol). tal ~ di chei ramaçs che si niçulin 3. ~. A discapitâ a forin i abitants di Visc. oblivati. sprehajalna palica f. biât achel che averà ben semenât (graggo). Salvâ). baìn. un ~" (La 04/4). goba f 3. Sierade di premis e di ricognossiments pal poet di ~. baghe ['bage] f 1.f IT Bagnaria Arsa (UD).. semenotok m. izmišljotina f. lajež m. al fumave saldo. domači učitelj m. Pôc timp indaûr i fruts a zuiavin e a fasevin il ~. oplakovati. plovisine. ~ moderni e jazz. bal m. obračati se. baiaresse [baia'rese] f dojilja f. kolebati. mai temperât. di doi bagatins 10 cm žebelj. o ai volût ~ cu la Vergin. ki laja ne grize.i m Buenos Aires. al è il ~ di ducj je predmet posmeha vseh. / bagne bagne un freghenin / l’ort dal puar contadin. opustiti. al à baiât doi fruts di file. funky e Hip hop. ~si refl zmočiti se. beli tok m. (Pa). težkih težavah. ni lis mozions.. un camarin. večerna zabava f. kratkočasje n. vmešati se. vzrediti. piškot m. baiais. 4. salis di ~ e altris di chê sorte. bago) m (it. kopališčni mojster m. bagnum [ba'ñum] m vlažnost f. ti spieti cence fal cun cûr content. a ~. kopati se. che scuasit al sudave bago di pipe fûr de piel tombadice. noreti. bajta f. predmet. šaliti se.. (La 06/2). razmehčan. baie ['baie] (t. tarča posmeha. tresti. nene. ai 9. (Sg) 2. nihati. jessi intun biel ~ znajti se v lepih. un troi inmò trafont di ~. okopati. cui si distirà culà. Un cjan al baie. i f (Sest) Bagnarola. zmočiti. bailait. i f (Gruâr) Bagnara. bagolâ [bago'la:] (o bagoli) it 1. Cui si sentà culì. sale di ~ plesna dvorana. merska enota za merjenje žebljev. baionete [baio'nεte] f bajonet m. di ~ e mieç 8 cm žebelj. E a di jessi une ~ todescje dal secul passât. bajta.(scritorsfurlans). circui par cjatâsi. Fusîl a ~ tacât. beieilen. težava. sore il paîs e je une ~ là che a fasin la trute cul vin. v pl) BOT sladki koren m (Cyperus exculentus). ~ in mascare .bagatin [baga'tin] f 1. kopel f. bagnât [ba'ña:t]. la ~ di un cjan. gojiti. baiade [bai'ade] f (možno. PROV cjan che al baie nol muart (CoUd) pes. fine fine. bagn ['bañ. baiafâ [baia'fa:] it → sbaiafâ. ogni biel ~ al stufe vsake stvari se naveličaš. poskakovati. bais.i. (Pasolini). Di piçul al veve vût dut: la ~. so dejstva.(CoTav) 2. Jalmì e (GP). kopati. vampež m 4. laž f. gugati se. bagul ['bagul] m 1. zabavati se.che al jere miôr no tirâ in ~ chês cuistions. ~ di sanc ni noaltris. premična stvar med čvrstimi stvarmi. cundune bune sbigule pal ~ dal cjan e da tonadis da sclope (bassafriulana). a ~ di Gruâr (Pa).. che al ven tart!. // cf. une schirie di camarîrs (Bel). zabava f. namakati. ZOOL (mladi) brancin m 2. vie pal mês di Otubar e propon i siei apontaments musicâi des 21 a Manià Livri. omahovati. bai ['bai] m vzgojitelj m. kopalec m. bagnade [ba'ñade] f kopanje n. → baie. lajež m. ~ la peraule piti. star kovanec. neumnosti uganjati. diple fpl. namakati se. rediti. Protagonistis assoludis. ~ m prebivalec kraja Bagnaria Arsa. (BrLi). bailâ [bai'la:] (o baili) it pohiteti. cui Pes. v zagati. pijanec m. che in Inghiltere miârs di dindiuts e trutis di arlevament. bagnarûl II [baña'ru:l] adj nanaša se na Bagnaria Arsa. chel il vieri vocabolari "Pirona" nus pant significâ "un movisi di un continui. une jentrade e un ~ (CoUd). namočiti. E comprà une altre stangjute di mandolât par puartâi e po un sachetut di bagjigjis. pront a sparâ. (na lahko) stresti. debeluh. pribežališče n. Teatris. škropiti. A Triest al à dit. baie. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. trebušnik m. la lame dal curtìs a bagole tal mani (bolj obič. (Pa 03/5). zagata.

nestanoviten. de Spagne in France. in Boemie e jù pai ~ fintremai in Asie Minôr (JM). Goethe. ~ di san Valantin Vidov ples. mi balin i vôi tresejo mi se oči. glasovanje n. ~ m plesalec m. cjapâ ‘ne ~ al lot ??. di mangjadure 2. une costruzion moderne. bala f. un ~ di palût. burka f. balet II [ba'let] m balet m. izmisliti si nekaj.ples v maskah. kroglica f. snop m. kroglica f. balduchin [baldu'kin] m baldahin m. Sul mûr blanc dal cilindri dal acquedot al viodè il manifest di un ~ in mascare a Tarcint (Sg). tropa f. aroganten. božjast f. balaçâ. drznost f. studiât. balai [ba'lai] m metla f. Balcans [bal'kans] kr. un altri ~ di scherz e di messedancis. omahovati.ibi 1906) Predi. kopica f. mnenje n (izvedencev). in Anglie. (pri konju) belolisast (na nogah) 2. zmede fpl. balarin [bala'rin] adj 1. majati se. contâ balis pripovedovati pravljice. imeti neverjetno srečo. majav. hrupna zabava. -iche adj balkanski. m IT Teobaldo. pijan. R. tresenje n. dute stuarte. che e lave dal lât di Como a chel di ~.. di Auguste al mâr Adriatic. Vê cjapât ‘ne bale al lot (VERONE) zmagati na lotu 2. dvomen. gjavâ la ~ di aur. (Pa 03/5). Balaton [bala'ton] kr. Baldassarie [baldasa'rie] kr. che e salte te aghe come che a zuàs. a jerin balis di stran in tasse (MazzonIol). baladôr I [bala'do:r] m plesalec m. balament [bala'ment] m nihanje n.(Bibl-Mc). la vuere balcaniche. marnja f. balfurie [bal'furie] f 1. no si abada sutîl. balç ['balt∫] m → balçûl. potresen. plesajoč. strelski lok m. no vê ni ~ ni mostre nič ne znati delati. Balcaniche [bal'kanike] f Balkanka f. terasica f. zavoj. cjapâ la ~ al sbalç priliko zgrabiti. Propit la fie di Erodiade e jentre a ~ e ‘a plâs a Erode e ai . dvomljiv. ~ di fier železna krogla. negotov. lâ scjampâ tanche une ~ di canon mahniti jo kot strela 3.i m Blatno jezero n. zmeda f. plesati. dâ la ~ a un koga izvoliti. ples m 2. i f (Udin) Baldasseria. obljuba f. predrznost f. drzen. volivni glas m. butara f. gjavâ la ~ balc. velika množina f. un omp di chei de tiere balarine. di une elocuence sfaçade e baldançose. smelost f. prgišče n. o ti vignivi alore come un lari / pal ~ di piere. (La 04/3). ven daûr il ~. tresoč se. balcon [bal'kon] m → barcon. čuden. Epûr. košček kruha. naslon m. furl. tirâ si une ~ napiti se. balâ [ba'la:] it in tr 1. začasen.. veseljačenje n. baldance [bal'dant∫e] f samozavest f.i m Baltazar m. «Leviatan» chi al vûl di ~. (Pa 11/99) 4. e po fintremai a la rivade chenti des balfueriis napoleonichis. → puiûl (piûl). Baldassâr [balda'sa:r] os. snop m. si ~. si scuen ~ daûr che a sunin ??. nenavaden. baldorie [bal'd‫כ‬rie] f hrupna veselost. 3. VOJ metek m. priimek ~ VALENTINO (Glemone 1840 . e viodint che il fantat al jere in ~.. balada f. la ~ si ferme e al reste nome lui che cul mandulin ai cognacs. Boltežar m. L’om ~ e che nol sa ce strade cjapâ (glesie) 4. zibanje n. a Berto i àn scomençât a ~ ator i aventôrs dal bar. balç) 1. kratek ples m. baladôr II [bala'do:r] m (redko) mostovž m. zavitek. storic. 2. vrvež m. la cjase baladore. cu la magnifiche ~ “Re Bilfon” (Pa).. balaustre [ba'laustre] f balustrada f. izgredi mpl. balucâ. jo o ai capît ben plui che di une lenghe francje. plesni vložek m. čenča f. kruhek m. nesramnost f. balcanizâ [balkani'dza:] tr POL balkanizirati. krogla f. Cuatri breis poiadis fra dôs balaustris a diventin un jet di plui. izmišljotina f. O jeri par dîi di sì. fâ ~ un su la cuarde. kup m. crudeltât. sotsere a ven dongje la int balarine 2. ~ di gome gumijasta žoga. cuntune ~ di gome. predrzen. pogum m. pomislek. un ~ di spongje kruh z maslom. I omps cuntun ~ di sarasine si metevin in vore a fâ scovets (vinofriulano) 2. butara f. sveženj m. trepetajoč. Tîr a segn cu la ~ (Eg). balade [ba'lade] f 1. plesna pesem f. Il ~ indurmidît ogni tant al è in zenoglon (Natisone/furlanis). nol veve aromai nuie di chê ~ che il non al ricuardave (PauluzzoN). al sunave cu la armoniche dutis lis baladis plui cognossudis 3. pijanost f. jessi in bale biti zadet. 2. želja f. si tache a logâ robe e int su lis taulis dai altârs. nol cjate di miôr che di rispuindi cuntun inciert ~ dal cjâf (Mar). -ose adj samozavesten. balçon [bal't∫on] m kamba f. nered m. ma parcè vevio di contâ balis? (BrLi) 7. Al vûl stât in vuaite tant cuintri dal pericul di une “~” dal Friûl che cuintri chel de “indianizazion”. bale ['bale] f 1. baldançôs [baldan't∫o:s]. fate sù tal 1996 (Pa). ~ intun centesimin čudovito plesati. neprimerno plesati. (BrLi). jessi di ~ biti skupaj. kolebati. in Italie. v druščini 6. balconete [balko'nεte] f → barconete. deriv. (BrLi). baleton [bale'ton] m LOVSTVO debela šibra. krogla f. nestalen. mnoštvo n. slame). (scritorsfurlans). ~ dal ûf rumenjak m. glas m.(Pa). ~ dal voli zrklo n.. ~ adj plesajoč. čudaški. sul moment. kitova kost. Baldi ['baldi] os. balkon m. (Sg). Il maneç e la ~ des ostariis mi disgustavin. nadutost f. ograja f. AGR bala (sena. . voliti 5. un ~ di seleâr. Triest al è tignût tanche il pês di une ~ di fier leade al pît di un Friûl presonîr. krdelo n. ne varen. zibati se. balçan [bal't∫an] adj 1. gugati se. i taulins. (BiblSalmi) 2. balaçâ [bala't∫a:] it nespodobno. (Tolazzi). balcanizazion [balkanidzatsi'on] tr POL balkanizacija f. nebo (ki se v procesiji nosi). balet I [ba'let] m 1. (ShW). laž f. nemiri mpl. žoga f. balestre [ba'lestre] f samostrel m. kolebanje n. (na lahko) stresti. balcanic [bal'kanik]. lu judà a sentâsi. nihati.. balarinis [bala'rinis] f BOT navadna migalica f (Briza media). gjavâ la ~ al lot zadeti na loteriji. nadut. soldâts e borgês cun balestris (Eg) vojaki in civilisti s samostreli. (Sg) 8. balene [ba'lεne] f 1. che al zuiave di bessôl tal curtîl.(bassafriulana). e tra chescj ~ (1652-1727). (Pa 02/12). pogumen. li' cjadreis. cu la sô dose cuotidiane di sanc.i mpl Balkan m. ZOOL kit m (žival). svetega Vida ples. sveženj m. l’ombre balarine dai pôi 3. (GE). co al rive lui tai ambients.i. drgetajoč. zaobljuba f. rajati. metek m. sveženj. zmešnjava f. balçûl [bal't∫u:l] (t. balconade [balko'nade] f → barconade. ~ m Balkanec m. krogla f. VULG modo. kolobocija f. vstaja f. Ce strani chel omp scunît ma plen di ~. là si cjanta. Baldissere [baldi'sere] i. žoga f. priložnost izrabiti. Te sô biele cjase in ~ al veve cjapade pratiche tal ûs . tu sês indaûr come lis balis dal cjan 9. laž f. ipocrisie e retoriche.

la roture e lu ~ 5. ŠP nogomet m. balote [ba'lote] f 1. premlevati. pretresati. la piere. od balin) m kroglica f. (sf). ledenica f. la stazion a va indenant a ~ . Al jere biel ma teribil viodi il scûr vignî jù cul ~ da la ploie (sangiorgioinsieme). ~ di mus govno osla 3. hladnost f. migljati. otročji (starec). tremolirati. zasmehovati nekoga. balotâ I [balo'ta:] tr (gor. kolebati. ancje se si passin lis colpis un cul altri come balutis di pinpong. VULG modo n. (s)potikati se. pasica f. utripati. Cuant che gno pari al faseve la cuarte elementâr a Milan. zuiâ di ~ igrati nogomet. sin lâts cussì ancje al carnavâl di Sant Denêl. kamen m. bahač m. tešilo n. (Pa) 2. ~si refl kepati se. mi va par dutis lis venis!” 4. → burelin 2. ~ adj 1. skočiti. fâ lis balonadis kepati se. In doi comuns invezit la partide e je ancjemò vierte e si varà di lâ al ~ ca di dôs setemanis. lâ al ~ iti v drugi volilni krog. kremenec m. sukati se kakor vrtavka. napihnjenež m. plapolati. izbor m. balute [ba'lute] (demin. naveličanost f. a ~. krožiti. razprtija f. si balote tra i doi candidâts che a àn vût il plui grant numar di vôts (Provincia). un ~ di nêf snežna kepica f. igralec nogometa. hoditi sem ter tja. ŠP nogometna žoga. in part cuntune ~. balon [ba'lon] m 1. Durì. neumnost f.. Ancjemò tu âs il coragjo di rispuindi. O si tâs o si fevele dal timp o magari si dopre dut il timp disponibil a fevelâ di ~ (Pa 05/12). nor. parfum m.. čudežno zdravilo n. noaltris o vin parsore il cûr une gotute di sanc che a balite. ancje chistis mâl balotadis. vetroven prostor. a balite. od bale) f 1. cul frandeu al pegn butave. la lune e balinave lajù su la aghe 3. do kraja. bahaški 2. la cjase e sarès avonde comude. a saltucin. tal cjamp di balon. ancje une ~. balotazion [balotatsi'on] f glasovanje n. ~ m tepec m. (prijeten) vonj m. vieli ~ → balonîr. il so mestri al jere il caporion dai zovins balilas. balonîr [balo'ni:r] m 1. naslon m. Intai balotaçs di domenie stade i citadins di Pordenon e Monfalcon a àn decidût di afidâ la aministrazion dai lôr Comuns al centri-çampe. zdravilo za vse. balotâ II [balo'ta:] tr 1.. rapresentative di ~ nogometna reprezentanca. bliščati se. A di fat si ferme pai impegns de rapresentative taliane di ~ (Onde) 4. volitev f. omahovati. budalast. ufiei. cjoli i ~s par ferâi FIG napačno razumeti. (Pa 03/6). balinâ [bali'na:] it 1. prodajalec in izdelovalec žog. bedak m. od balâ) it preskočiti. tal cjâf i balinave la musiche come un organet (MazzonIol) 2. balin [ba'lin] m 1. zibati se. a balucin. sglonf tant che un ∼ napihnjen kot balon 2. jê no va daûr la lune.) tlakovati s kamni. che si pues passâlu cuntun puint di jentrade proviodût di une torate. Lis balotazions eventuâls ai 22 e ai 23 di Jugn. chei benedets! balustrade [balus'trade] f balustrada f. nerodnost f. salate. cui ~s. balitâ [bali'ta:] it tresti se. butec m. (SiF 03/3). ~ m na pol skopljen konj. zaobljubiti. balutis rossis di ravanel. vecjo ~!” (Sg). držaj za strune. sedelni glavič. bambeo [bam'bεo] m tepec m. baluçâ [balu't∫a:] (demin. balot [ba'l‫כ‬t] m (gor. balort [ba'l‫כ‬rt] adj neumen. kilav. trepetati. mrzel. božanska jed m. Par resons che no si cognossin. si mangje cuere la cjastine. FIG Sibirija f. ožja volitev. vonjava f. un ~ di spongje kruh z maslom. balonade [balo'nade] f met m žoge. cjamp di ~ nogometno igrišče. nektar m. Si dîs ~ se e je bulide lesse te cjalderie 2. (lovska puška) svinčeno zrno n. Il ~ Adrian Mutu licenziât dal Chelsea par doping. veliki otrok m. nespameten. FIG. topoglavost f. znoreti. otroški starec m. nesoglasje n. poskakovati. bojazljivost f. omejen. ~s di nêf dobrovitovina f (Viburnum opulens). bevi e mangjâ 2. fašizma). plapolati. blefirati. MED balzam m 2. . E je buerie rustude ben tal fûc. butec m. MED skrotalna hernija. mi riservi a doman a colazion di ~us la biele sul balcon. migljati. Venanzio: ”buine! orpo e ce ~!.) kamenček m. ∼ di pinpong žogica za namizni tenis. veličastno. kroglica f. ambrozija f. (CoCod) balustri [ba'lustri] m (okrasni) stebrič m. balneabil [balne'abil] adj primerno za kopanje. igralec nogometa. balsim ['balzim] m 1. balinin [bali'nin] (dem. tignî sù il ~ delati se pomembnega. balotaç [balo'tat∫] m POL drugi volilni krog. fâ ~ di un (di alc) delati se norca iz nekoga. velika žoga f. F ping pong žogica. ma o vin mame par furtune. kremen m. ostarel 3. kockica f (sladkorja). skala f.balila [ba'lila] m HIST balila m (pripadnik mladinske organizacije it. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. majhna balustrada f. piçui e grancj si balonin in place.. vieli ~ senilen starec. al va sù in catidre Ugo Masot / Si stren? il popul sot i balustris. izbrati. nihati. butast. lesketati se. do sitega. pohajkovati. tremolirati. zuiadôr di ~ nogometaš. balonâ [balo'na:] tr vreči snežne kepe na nekoga. ~ sul braçâl dobra priložnost. butec m. e di un mûr in part cun curmels. screant un ~ acentrament di stamp napoleonic (La 03/02). tresti se. neskladje n. norec m. balistic [ba'listik]. spudâ ~s FIG ponoreti. ~ su e jù pes stradis di Cret (BrLi). sglonfâ il ~ debele klatiti. hladilo n. 2. baluche ['balzim] v: a ~ adv 1. se a ti vignìs . ograja f. balistiche [ba'listike] f VOJ balistika f. cais e cajessis. iztuhtati. (biljard) krogla f 3. Prin di dut no si à di crodi che lis RPM a sedin il ~ dal mont. duh m.(O). trepetati. vignive fûr dai fogolârs il ~ de polete cuete 3. 3.(CoTar). glasovati (s kroglico). (O). la sô legjislazion di marc savoiart. izvoliti. na glasovanje dati 2. bedak m 4. čudežno. za konja) na pol skopljen. → clap. Se mi dîs che la messe e je une monade un zuiadôr di ~ o un amant des discotechis (Cjargne).. nerazumevanje n. bešamel m. -iche adj VOJ balističen. nogometaš m. (igra) balin m. balin m. širokoustnež m 4. glasovati. il non al è stât cjolt a imprest di un ~ britanic (wumingfoundation).(Furlanist) 3. baliverne [bali'verne] f 1. nesposobnost f. ma e je une ~ 2. indreçânus savarà e baleverins no’n nassarà. za kopanje. balordisie [balor'dizie] f budalost f. kuhan neobeljen kostanj m. si proponè di rinfaçâ al re la sô ~. o soi vieli e mi plâs il dolç.. fâ ~ delati se norca.(O). žoga f. balotin [balo'tin] adj (pos. balsamele ['bal??] f bešamelova omaka. i balinavin tal stomi chês oris di maljessi e di angunie..

(Sg). ansambel m. RAČ ~ dâts banka podatkov.. banalnost f. močvirna obala f. di (de) ~ na stran. kraj m. bande I ['bande] f 1. deček m. banc) EKO banka f. ogenj m. dati na stran. kaluža f. bancjon [ban'qon] m skrinja v obliki klopi. podatkovna baza. pustiti ob strani. su la sene il nestri brâf Luciano Galli . un siôr che al veve une ~ a Porta Portese al diseve di fâ un stragjo cuintri dai neris (Pa 05/04). bancje ['banqe] f 1. bancari [ban'kari] adj bančen. vetrnica f. parcè che o vin vût ce fâ cuntun sistem bancari che nol è ancjemò svilupât come chel european. urad m.) otrok m. plamen m. navigâ in ~ largje (Onde) širokopasovno bande di ['bande di] prep naproti. lassâ di (de) ~ opustiti.. bandâr [ban'da:r] m klepar m. bliskati se. (lacomugne) 3. sedež m. lâ in ~ iti na stran. klop f. bambuie [bam'buie] f močrava f. ~ largje široki pas. Simpri Italo Mancini. delovna miza f. dojenček m. bancnot [bank'n‫כ‬t] m bankovec m. a la ~. inte clonazion di ~ e cjartis di credite (Onde). o di une ostilitât de bande dai potents di chest mont. une sfuriose si cjatave cuss a jessi peade dutalt . ~ armade oborožena skupina. banc ['bank] m 1. meti in ~ zanemariti. stran f. la ~ de cjandele. bampâ [bam'pa:] it vneti. al diseve (BelFa). ~ dal bâr šank. ~ m bančni uslužbenec m. miza f. ma chê tiere a finive in ~ e cualchi bolç imsomp al jere palût. al lupiâ de laterne e dai fârs 2. a la stupiditât. bussulots e fiêrs di vuargenon. passâ ~ biti izpostavljen nadzoru. in ~ di ob. umakniti se. jata f. (Pa 03/2). novorojenec m. un pestâ di bandis. plameneti. ob bok. In ~.(Furlanist). . bancarele [banka'rεle] f kramarija f (voziček). a la violence e a ogni forme di tristerie (Pa 02). stol m. Nus cjatais al ~ dal FAF cun mautis e gadget par furlan lì dal altri . banane [ba'nane] f banana f. k strani. bampe ['bampe] f žar m. del m. tu tu âs di fâ la part de mari di Tisbe. pobliskavanje n. e la Casa delle Libertà di chê altre. ~ di Lunche (iron. (Ta). di sot ~ imeti skrito.. ~ dâts digjitâl e cjapadis dentri intune ~ dâts digjitâl (La 07/04). spontani e vivarôs (Pa 6/2000). banka f (v hazardnih igrah). da cui discendono le forme italiane babbio e babbione. bampade [bam'pade] f plamen m. točilni pult. mlaka f. (Pa 7/2000). 11). banalizazion [banalidzatsi'on] f banaliziranje n. patafâ il ~. di ~ de A) s strani (nekoga. a la amoralitât..) svetniček m. es sôs bancjinis. meti di (de) ~ dati na stran. v smeri. bancjari [ban'qari] → bancari. e di chê altre z ene strani. vleči stran. biti pod nadzoru. tirâsi in ~ oddaljiti se. o la Bancje centrâl europeane no po che riprodusi i vizis (Pa 03/4) 3. mameluk. vročina f. no son belancis. naivnež m. zaposlitev f. (t.. capìs di jessi simpri chel ~ nancje bon di gjavâ da buse un gri. klopca f. pult m. pisarna f. tignî di (de) ~ izobčiti. L’ingrès cul ~ dal bâr al è plenon di int. barje n. točilni pult.. lâ in ~ iti v banko. butec m. zastavica f. in . bancâl) točilnica f. jessi di ~ biti zadolžen (z nalogo) 2. vojska f. conciert cun la "Gnove Bande" di Orzan e la bande "N. ~ di scuele šolska klop. izključiti. bambinut [bambi'nut] m otročiček m.(O) B) glede na: e je stade pôc considerade di ~ de leç. s strani. (t. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençât cun atacs di sorprese (Natisone/furlanis) 2. proti. služba f. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre dome cuntune forme. papirnati denar m. močan otrok. Il predi al alçà lis mans viers l’alt. cun ~s. bandarot [banda'rot] m posoda iz pločevine. potisniti ob rob. žareti. Ordiner. di chê ~ di v bližini. bandarole [banda'role] f 1. o volti la schene al puart. tepec. no son vitrinis.. drhal f. bankina f. di une ~ . krdelo n. izključiti. bande III ['bande] f pločevinaf. Robin Stec. Sergio Cragnolini di une bande. točilni pult. močvirje n. bankir m 2. klop v cerkvi. IGRE bankir m. in ~ stran. Al veve voie di lâ in ~ a Tresesin (Sg). → sparavint 2. Ancje la funzion di mausoleu no je di meti in ~ (Pa).z druge. mlakuža f. tako. il ~? (ShW).. vžgati. che a fruin i bancâi in glesie 2. lutka. pisalnik m. banalitât [banali'ta:t] f plehkost f. tu âs un biel cont su la ~ lep račun na banki. od. parâ di (de) bande odstraniti. E si tacà a cori ancje lui ~ dal sfuei (Zili). contadins a jerin «i sclâts de cumierie» e in glesie il prin banc al jere dal lor paron. delež m. trop m. izobčiti. butec. bancut [ban'kut] m stojnica f. al partirà di gnûf de ~. Sevie intal jet sevie su la ~. banchîr [ban'ki:r] m 1. ~ di glesie cerkvena klop. 2. bandarolis de brene plašnice fpl. e la sô aversitât al podê. -ese adj bamberški. bande II ['bande] f 1. bamberghês [bamber'ge:s]. Banc dal Friûl Furlanska banka. bandasse [ban'dase](pl bandassis) f divjaška truma f. Toni Sflacje. no son misuris. klop f. i varès spiegât dut. e al si invià de ~ de puarte (Sg. pristan m. debeluh m. točilnica f.. nečesa): Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad acta di ~ dal Consei dai ministris. e po al lè dongje il ~ (Sg) 3. se nol fos di chei che si lassin voltâ come lis bandarolis. stranka f. e che al judi chês che a stentin / a dâ in lûs i lôr ~s 2. dobričina f. punčka f. ŠP klop m (za rezervne igralce pri nogometu). (knjiž.. bambin [bam'bin] m 1. denant de ~ di un Diu masse razionalisât. pahljača f. bancjete [ban'qete] f klopca f. EKO banka f. stojnica f. bancâl [ban'ka:l] m 1. skrivaj. cjalant ~ de crôs gamade di aur parsore dal altâr. Bancje centrâl europeane Evropska centralna banka.// latino bab(b)ulus. chest nol è ~ par me 4. a crodi che par lui bampe il creât.come simpri franc. vetrnjak m. bambot [bam'bot] m močan otrok m. di chê ~ spotoma. bancomat [bank??'] m bankomat m. klop f. e àn scugnût tirâsi in bande parceche une lauree in latin e valeve plui di une buine esperience pastorâl. no è il ~. ~ dai deputâts poslanska klop. Pastorutti" di Manzan (lagrame). točilnica. (BrLi). un ~ che al vai te scune 3. cjâf in ~ Al è un cul cjâf in bande che al semee che al vebi simpri la stuarte di cuel. bancjine [ban'qine] f 1. lis vôs e i moviments des bandassis. dojenec m. appartenenti sempre alla medesima area semantica della quale ci stiamo occupando. cun cualchi ~ di cent flurins. ma par fâ dongje dîs dodis francs ocorial bati mo tant i ~s? 5. banda f. iskriti se. → svuarbadoriis.(O). stranica f. (BelAlci). patafâ i bancs hoditi v cerkev. senčnik m 3. puhlost f. okolici. ročka (posoda) iz pločevine f. lutka f. MUZ godba na pihala. (Bibl-Lc) 2. iti stran. butâ di (de) ~ vreči stran. (Pa 02). v stran. opaliti. četa f. dete n. de ~ di od strani. krdelo n. ~ in glesie cerkvena klop.

(BrLi) 2. bandît [ban'di:t] m bandit m. gostija f. krepel m. opozorilo n. omahniti. beli trn m. hudodelstvo n. razglas m. lesenjača f. šop las. si contentave di pôc. čopek m. (BelFa). → dragon. baraç di moris [~ di 'moris] m BOT robida f (Rubus fruticosus). kos m. parcè che un popul cence culture al è condanât a fâ di ~ intune campane tirade e (Pa). bandule ['bandule] (t.) dovolj. tolkač m. bandolere [bando'lεre] f obramnica f. malopridnež m. robidovje n. e je stade nomenade (Pa) bant ['bant] m 1. spin ~. ancje se o colìn tun ~. odpoved f. kosmulja f.. une pladinute di mignestre. e je nome la puinte (La 06/12) Baracêt [bara't∫e:t] kr. slepariti (pri igri). i fruts si coverin daûr come spisimâts çocant pidadis a un ~. kembelj m. bandiere [bandi'εre] f 1. trn m. izgon m. www. kamnitna ograja f. objava f. cirkus m. Lis robis a mudarin sostancealmentri muse cuant che. kafič m. bando ['bando] int (it. no si viodeve nancje un ~ di nûl (MazzonIol) 4. zapora f. Il frut al fasè moto a chel altri cu la man. čop m. ti cognòs. baracon [bara'kon] m 1. a ~ v zapoščenosti. bandinele [badi'nele] f 1. In chê zone il turint al coreve jenfri dôs rivis altis vistudis di baraçs e arbuluts (Daidussi) 2. Bant ['bant] kr. che sul passaz a’ i neti vie i ~. la Italie e scomençà a ~ lis “posizions triplistis” (Pa 03/4) odstopati od pozicij… 3. zapustiti. a ~ falit → sterp . baraçum [bara't∫um] m trnje n. (Sg). lopa f 2. chei fruts che prime. barâ [ba'ra:] it goljufati. umik m. trn m (Prunus spinosa). il simbul de patrie e de religjon. dal lôr trono van in ~ 4. zgruditi se. ~s di salate šopi solate. baraçâ [bara't∫a:] it veseljačiti. pastorele) f ZOOL (bela) pastirica f (ptica). che al scomencin a jessi eliminât il ~ burocratic dai privileçs che a regnin tal "Palaç di Triest" . lovska ograja 3. grm m. šop m. barachin [bara'kin] m kiosk m. baracocul [bara'k‫כ‬kul] m BOT nektarina f (sadež). Venturin ~ 4. e inmò vuê si spiete. doprâts ancje par bonificâ ciertis zonis lassadis in abandon e cuviertis di baraçârs. (Pa) 2. vlačuga f. naznanilo n. baraç di bosc [~ di 'bosk] (t. baraç blanc [~ 'blank] (t.(La 04/8) 3. pregon m. a ~ prek ramen in prsi. spiçadis lis moschetis. odstopati. svarilo n. dirka f. cuei e monts umiliadis. Banie [ba'nie] kr. malopridnica f. norec m. popuščati. hrupno požreševanje n. oglas m. blokada f. hrupna veselost f. Bangkok [ban'kok] kr. veseljak m. La ~ dal Friûl e rapresente une acuile zale (Vichi). obala f. Avis) → sbandî. baracule [ba'rakule] f ZOOL (riba) kamenica f (Raja). in chê fieste benedete vin di gjoldi e ~. vdati se. robidovje n. bandon I [ban'don] m zapustitev f. banditisim [bandi'tizim] m banditizem m. šop(ek) m. obupati. tolovaj m. un pôc pal banditisim. navihanec m. bandete [ban'dete] f kodrc m na licu. bandonâ [bando'na:] tr 1. a va a finî in ~ 3. razkošno živeti. un pôc pes vueris tra Vignesie ei Asburcs. predajati se. ropar m. (cestna) bankina f. baraçade [bara't∫ade] f gostija f. banducel [bandu't∫el] m 1. pojedina f. požrešnost f. požrtija f. stražnica f. la lune. dekle n. oznaniti. baracocolâr [barakoko'la:r] m BOT nektarina f (Nucerpersicum). intidude in ogni sens e acezion tal tiermin. naramnica f.bandere [ban'dere] f → bandiere. odstopiti. Si spietave. Andree si poià daurman a la ~ (Mar) 2. (La 07/03). Un pôc pal sisteme feudâl. pustiti. . deklina f. krepelo n. rangjadis lis bandetis. Al è lui che nus cjate.(Ac). uživalec m. brinje n. nasip m. i barabas. cjo cjo. scjassecode. tekmovanje n. čop m. bandî [ban'di:] tr razglasiti. požreševati. zastava f. lâ sot il ~ umreti 3. barabas [ba'ra:] ?? son scuasi nome i salabracs. (trava) rušina f. baraç [ba'rat∫] m 1. lopa f. utica f. ~ neri) m BOT črni trn m. i fiers picjâts tune cjivile rusine: (Enrico) bandon II [ban'don] m kovinska plošča f. sâstu. opustiti.tipo l'è da miesa che mi ven su al Bramborak* che ai mangjât intun ~ (bikersromans). a parevin ingredeâts intun ~ (La 06/1). potepuh m. nezmernost f. požrešnik m. velika baraka f. zapuščati. pojedina f. obupavati. grmada oblak. pregnanstvo n. La Citât di Codroip e bandìs il concors par assegnà il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. e al le dongje il puarton. (igrača) papirnati zmaj m. une montanare che e veve bandonât il riscjel e la cosse in mont par cjapâ la solidât .. Podopo al distacà di un fossâl lì dongje grancj bârs di tiere dute floride di margaritis (Sg). in ~ zapuščeno. in pins un carabinîr dongje il balcon cu la sô ~ blancje tor la vite. ferme tra i ~s dal nûl. come di Vierte i ~s blancs. banduchin [bandu'kin] m → balduchin.wwf (Pa) 2. bar ['bar] m kavarna f. v propadajočem stanju. pasti.. trkalo n (na vratih).. jentrâ in ~ priti v finale 3. fie di Giulio Favret e di Angelina Sabbadin di ~ di Vile di Flum. proglas m. bâr ['ba:r] m 1. pustimo.i m Bangkok m. robida f. orgija f. pločevina f. ograja f. butec m. sporočilo n. baracopul [bara'k‫כ‬pul] m barakarsko naselje. (Daidussi). zločin m. tepec m. i f (Vile Di Flum) Bannia. . trnov grm m. un ~ di polente 5. tabache. Il ~ si cjatilu su la rêt. pai fumadôrs che no àn savût resisti a impiâsi une sigarete al ~ (Leng). hrupno požreševanje n. požrtija f. lesenjača f. kramarija f. bat m (pri zvonu). popustiti. (pri mostovžu) rob m. ~ si refl prepustiti se. predati se. al va tal mont di lâ come un nemâl cence un bot di angunie. La mortificazion des diviersis culturis e je un dai pecjâts di fonde de ~ taliane simpri plui in sfas. banderute [bande'rute] f zastavica f. prapor m. ma dut in ~: il fogolâr distudât. → batocj 2. di ~ → dibant. baraka f. albespine) m BOT glog m. ~ di tiere rušina f. cualchidun al peste i pîts par distacâsi i ~s di nêf. e cetantis baraçadis che o vin fatis insieme! baraçâr [bara't∫a:r] m trnje n. košček m. (BrLi). Chei omenuts. objaviti. come par dîi „~”. blok m. (polenta) rezina f. čuvajnica f. bar m. ~ adv di bant → dibant.(Bel) 2. Alore jê lis slargjà di plui e si viodè un ~ neri che al someave cence font. brinje n.i f (Morsan) Bando. odstop m. 2. (vojaško) begunstvo n. baraç neri [~ 'neri] m BOT → baraç di bosc. barache [ba'rake] f 1. lopov m. voltâ ~ FIG obračati plašč po vetru. i f (Cosean) Barazzetto. tacant dal 1910. kos zemlje. chês feminis. oznanilo n. žurer m. trnov grm m. lis ligjeratis. noršnica f. kramarija f. bandît da la Aministrazion Comunâl di Codroip (GP). la ~ e il Crist. talianant.

baradure [bara'dure] f (trava) ruša f. barafuse [bara'fuze] f 1. Al è stât un at di pietât e di onôr impuartant. sprememba f. puar Bet. zverinstvo n. bojni metež m. Si trate di un compuartament ancje sotan e diseducatîf. odpor m. framieç di une polke barbine e di un tango (Pa). ruvanje n. (BelFa). rušina f. a la ~ di v škodo. otrditi (se). jenfri di lôr. brada f. (Ta). štrlečo brado. barbelant. ~ adj 1. (Onde). barbezuan [barbedžu'an] m 1. lis buteghis artesanis. Niculau dal Cumieli. godrnjati. passâsi di ~ in nevot prehajati (nasledstvo) od strica na nečaka. a jentravin a Auschwitz liberant i pôcs sorevivûts dal cjamp di stermini. barbule) m bradelj m. Tal ’38-39 al tirà sù un grant ~ su la spuinde çampe dal Tiliment. Al fo. neobdelan. surov. sienâr ~ di cartel e bausiâr. o ai passât gran baraondis. barbot [bar'bot] m jecljač m. che e zem. ~ di frari (Plantago coronopus). barbecjan [barbe'qan] m VOJ. kruliti (po črevesu). koga deklasirati. momljati. in ogni câs no tu sarâs po tant ~ di lâ a contâ i tiei suspiets a la autoritât. barbin [bar'bin] m 1. spor m. (Ta). blatnica f (Mullus barbatus). podbradek m. za-menjava f. baratin [bara'tin] m posrednik m. vrvež m. barbarie I [barba'rie] f brivnica f. jecati. lis becjariis. barbîr [bar'bi:r] m frizer m. okruten. puh m. scjampât il flôr de int a cariere che si intint tra lis patriis barafusis 2. divjaški. strašen. inçurvilît. podbradek m (petelinov). i m (Spilimberc) Barbeano. di ~ (scritorsfurlans). Nanarià. deventât il simbul de matetât e de ~ naziste. drnjati. mat però’l è di stimâ / chel cu crôt a chest ~. come un gran pugn. zunanji obrambni zid m. vrvež m. boj m. divjaštvo n. . barbon II [bar'bon] m ZOOL barbon m. laskati se komu 2. momljati. → (manj obič. a la barbe di ducj i formalisims judiziaris. izpremeniti. kozja bradica f. neprijenost f. Puar ~ misogjin e vedran. un baratâsi di impromessis.) cjevul. daûr da la tradizion e se al capite. grozen. opravljati. Si passavin il Patriarcjât di ~ in nevôt. si imbat in Taresine.) vihra f. (Pa 02). e lâ a viodi lis glesiis di S. barat [ba'rat] m iz-. borba f. zmešnjava f. (teatrodivile). su la strade. e cussì si barbarizin chei cûrs tenars e zentîi. barbe I ['barbe] f 1. prepir m. ~ di cjavre kozja bradica f 2. che ur gjave e nus gjave dignitât. nenegovan 2. kolobocija f. trê raps di ~ sù e jù pal cuel. ZOOL pegasta sova f (Tyto alba) 2. nečloveškost f. divjost f. travuardant i doi ingrès (Mar). malenkosten. barascam [baras'kam] m → brascjam. barbarichementri [barbarike'mentri] adv barbarsko. zmeda f. fasintnus deventâ robe di ~. Lis vicendis barbarichis che o vin sot i vôi tai agns resints (sf). ~ adj jecljav. nered m. barbote (scritorsfurlans). šušljati. brada f (del obraza). grozovit. genevre). mešetar m. barbôs [bar'bo:s]. bedak m. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de Bosgne di vuê. Ogni altri popul che nol sedi stât roman o derivât. baratâ [bara'ta:] tr izmenjati. HIST oporni zid m. barbar ['barbar] m barbar m.i m HIST Barbarossa. contimi. blebetati. zelenec m. barbotâ [barbo'ta:] it 1. menjavati. (Bel). skop. rvanje n. jecljati. jecljati. / o sint a cressimi il sglonfidugn (bolj obič. neolikan. grozovitost f. barbet [bar'bet] m golobradec m. ~ cuatri peraulis malo poklepetati. nečloveški. Trasformâ un lari interessant intun galantomp ~ no jere di sigûr la sô plui alte aspirazion. i lavris sglonfs. na škodo. tepež m. baraonde [bara'onde] f (neobič. fâi la ~ al mus storiti kaj nekoristnega. brinov grm m. barboi [bar'b‫כ‬i] m → barbule. barbuç). barancli ['bande] m BOT brin m. barbote e a vai. krut. ~ adj beden. ozkosrčen. Barbean [barbe'an] kr. al jere barbar. (CoTar). brinje n. razdivjati. nomenant cualchi nevôt coadiutôr cun erìt di sucession (JM). reči eno (Sg). trgovski zastopnik m. neotesanost f. barbastin [barbas'tin] m ZOOL → gnotul. podbradnica f. (redko) brada f (del obraza) (bolj obič. si sintive il ~ de moka (PauluzzoN) 2. surovost f. grozovit. preobrat m. pretep m. barbon I [bar'bon] m dolga brada f. lavorents. cjan ~ koder m (pes). (JM). divji. baranclade [baran'klade] f brinje n. brinovec m. barbirâ [barbi'ra:] it → sbarbirâ. govoričiti. ce ca ce là. spremeniti. fâi la ~ a un biti boljši boljši od koga.baradôr [bara'do:r] m slepar m. ~si refl nadomestiti. surovost f. divjaštvo n. brinova jagoda f (Juniperius communis). lis speziariis. barbarie II [barba'rie] f barbarstvo n. Barberosse [barbe'rose] os. surovež m. sgnape di ~ brinjevec m. FIG tepec m. slissâ la ~ a un prilizovati se. zamena f. lu clamavin il ~ e al veve cuatri. (človek) bradač m. masse mare par me (BrLi). neomikan. blatoglavica f. lakomen. barantač m. (bolj obič. -ose adj ki ima iztopajočo. nezgoda f. jermen m pri uzdi 2. barbaric [bar'barik]. podivjati. la vôs grocje. rimpet di Osôf (GP). barbarisim [barba'rizim] m barbarstvo n. divjak m. une gnove cu la ~ lungje neaktualna. Ancje jo o ai cjapât la misogjinie e la misantropie di miò ~ ornitolic. okruten. (Pa). rokoborba f. divjost f. barbaretât [barbare'ta:t] f barbarstvo n. tartai. krut. nesreča f. kupčevalec m. predrugačiti. goljufen kvartopirec m. barbaioc [barba'iok] (t. martoriade la Europe par trente agns. al fâs di miedi e di ciroic. “Al è tart par gustâ” al barbote in ultin intant che al studie. sgnape di ~. e il ~ che. barbarski. ~ adj bradat. barban [bar'ban] m stari stric. -iche adj barbarski. žvalna verižica f. ujec m. dîs po: iersere in chê ~ no tu âs podût spiegâmi ben: contimi. barbe II ['barbe] m stric m. barbaritât [barbari'ta:t] f → barbaretât. di ducj i malcapî des resons militârs. nesveža novica. ~ di bec BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). O voi e o viôt chel omenon cu la barbe d'arint che mi fâs bon acet (Pa 11/99). barascjam [baras'qam] m → brascjam. neotesanost f. barbarizâ [barbari'dza:] tr in it pogoršati (se). A nô nus semee une cerimonie mieze barbare e salvadie (Bibl-Lc). de Lighe lombarde e de distruzion di Milan par man di Fidrì ~ e de bataie di Legnan (JM).(CoCod). jecati. al veve un ~ di gras che i contornave come une curnîs la muse fintremai es orelis. barbizâ [barbi'dza:] it biti podoben stricu. tartaiot. reven. menjati. krutost f. gneča f. zamenjati. barbelâ [barbe'la:] it brbljati. bebljati. navzkrižje n. barbonçâl [barbon't∫a:l] m 1. bradica f. barbuç) 3.

velika barka. barcjace [bar'qat∫e] f brod m. jezičnost f. brada f (del obraza). → bardassel. barcjarûl [barqa'ru:l] m čolnar m. i m IT Barcis (Pn). kozja bradica f. golobradec m. barbule ['barbule] f bradelj m. ribiški čoln m. zelenec m. barcjute. 2.. klepetec m. / e a si sint un brusôr tra cjar e piel 2. → barbaioc. cui siei palaçs e lis sôs glesiis. barel ['bare??] m → barele. Dentri un ~ a navighin dal mâr lunc il Stela (teatrinodelrifo). Un dai ultins restâts al è Bepo di Mio. come di un ~ plui lontan de fin dal mont. nissune lûs parentri. otročarija f. jecljanje n 2. ora esamineremo le ali (barcjessis) di questo grazioso fabbricato. spretno ravnati. lis ertis (i antîi). klepetavost f. gobezdač m. barecocul [bare'k‫כ‬kul] m → baracocul. obala f. barete di predi [~ di 'predi] f BOT 1. Daspò cuindis dîs a rivarin un ploton di talians cu lis baretis neris (JM. biti predrzen. bardassel [barda'sel] m deček m. baretis neris črne baretke (čepice). Stant però che i marinârs a cirivin di fuî de nâf e che a stavin za molant jù tal mâr la ~ (Bibl-Az). al cucave in sbighet tai barcons cuasi (Tolazzi) barconete [barko'nete] f → balconete. al cimie e al mene la ~. i m (Pravisdomini) Barco. blebetavost f. pobalinstvo f. navihanec m. parcè che i Talians a son plui pronts. e simpri ubidients / a ducj i vuestris ordins / cence ~s. paglavka f. mrtvaški oder m. kola npl. pobalin m. (Bibl-Az). klepetanje n. barcjute [bar'qute] m čolnič m. vê un cjâf a plene (carn. barcje ['barqe] f 1. (La 06/2). barets di cjarte par ducj. godrnjanje n. e alçant il ~ si le butave a gotis sul cuel (lacomugne) 2. barês [ba're:s]. ploha f. Je rivade une ~ cun dusinte sacs di sâl cun dusinte sacs di sâl par salâ (stringher). nus onoravin unmont e cuanche o vevin di ~ nus àn puartât dut il necessari. brodar m. barconade [barko'nade] f veliko okno n. domačin kraja Barcis barcjâ [bar'qa:] it vkrcati se. ~ a la cavrete. ~ m prebivalec..) biti trmast. il soiâr dal ~ okenska polica. un vieli ~ che tal Tiliment al à vivût par tancj agns. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di ~ e di Redone (La 03/01). govor m. 2. La frute. cvrčati. barele ['bare] f kočijica f (za dve osebi). Mufe e aiar malsan che al va fûr pal ~ spalancât de veretât. il ~ in sfrese priprto. a varès fat miôr a cjoli un cun mancul ~ e plui snait pe famee. hudouren oblak m. kramljanje n. otrok m. dvokolnica f. Cun doi barcjons cjariâts di mangjative a rivarin a imbroiâ i soldâts austriacs e (Natisone/furlanis). barcon. (Bibl-Zn) Odšli so in stopili v čoln. barcjone. paglavec m. Il ~ si è spostât plui che mai su Triest. Barcis ['bart∫is] kr. otročad f. Gjeni Agostinis. sbassantsi viers la curint. bardassade [barda'sade] f otročija f. barčica f. movi la ~. → fusâr 2. A jessirin e a montarin su la ~. bareglot [bare'glot] m dvokolnica f. barcon [bar'kon] m okno n. barbotin [barbo'tin] ?? barboton [barbo'ton] m → barbote. stogljaj m. lopovščina f.barbotament [barbota'ment] m 1. godrnjač m. Puartis e balcons siarâz. Dome cussì si po perdonâur l’assurditât di vê metût adun un teritori metropolitan circoscrit e fûr ~ cuntun teritori ben caraterizât (Pa 03/8). pomenek m. podveza f. jo o dopri par salvâti / dute la mê ~ 2. Barc ['bark] kr. In pôc timp une altre citât. voditi pogovor. vožnja (krog) z ladijo. (Sg). chiamato "lu ~" (il barese) (don) baret [ba'rεt] m čepica f. brod m barcjemenâ [barqeme'na:] v: savê di ~ previdno. barcjade [bar'qade] f 1. e in chê gnot no cjaparin propit nuie. -ese adj GEO barijski. barçan [bar't∫an] adj ??barciški. FIG oderuška kupčija f. ~ adj gobezdav. barburice [barbu'rit∫e] f BOT modri glavinec m. barcjace. barka f. podbradek m (petelinov). nosila f. klepetati. navihanost f. plui sveâts e ancje plui lichignots e bardelons (scritorsfurlans). bučanje n. barcjesse [bar'qese] f ??barchessa. tovorni voz m. balkon m. jecljati. nus puartin la uve cu la ~.. modrica f (Centaurea cyanus). la plane. (redko) malopridnež m. In cheste ocasion si organize la tombole e si da il premi pe ~ in flôr. barconete [barko'nεte] f okence n. navihanka f. (Scf) barcon [bar'kon] m → balcon. bardelon [barde'lon] m kvasač m. kramljati. mrmranje n. Falope al tacà un mus tôr un barel e al cjamà un pôc in dî (manj običajno barel m). kozji presnec m (Evonymus europaea). čoln m. plavica f. barcjine. barcjate. zgovornost f. e in fin dai fats al sa di ~. na pol zaprto okno. bardele [bar'dele] f 1. deriv. che al trate cul diaul la sô ~ e nô chi riducin cence poris tal cantin fin che l'estro dal destin (Furlanist) 2. (mediarete-edu). f Barbara f. barene [ba'rene] f sipina f. ~ m GEO prebivalec Barija. blebetač m. barcjon [bar'qon] m METEO vihar m. bardassâ [barda'sa:] it nadlegovati. e racueieve aghe cu lis mans a zumiele. Noaltris po. klepetav. brodnik m. → leamp. barcjete.i. . meniti se. barete [ba'rete] f čepica f. barbote [bar'bote] (t. FIG judâ la ~ s silo se prebijati. → barbin. nosilnica f. bardion [bardi'on] m vez f. blebetati. bare ['bare] f 1. bardelâ [barde'la:] it cvrkutati. blebetanje n. govorica f. bardane [bar'dane] f BOT repinec m (Arctium lappa). chel ~ di Amôr i vierç i voi. a comparì su lis barenis (JM). paglavec m. bobnenje n. Salvâ). (Enrico). Al cjale abàs viers la roe di une di chês barconetis (Mar). alc di to mi scjalde mê ~ (Leng). ~ tr prepeljati z ladjo. menâ la ~ pogovarjati se. barcic ['bark] ?? E’ rivarin sul pas de barcic. ladijski naklad m. Barbure ['barbure] os. su la ~ dal cjast deriv. biti trmoglav. (BrLi) Zaprta vrata in okna. barcjone [bar'qone] f velik čoln. barcjon [bar'qon] m velik čoln. toda tisto noč niso nič ujeli. baricentri [bari't∫εntri] m FIZ težišče n. bardassele [barda'sele] f dekliček m. žlabudravec m. slabo govoriti. regâl (e inoportun ta un marcjadant fi di marcjadants) (Mar). (redko) konica f. porednost f. barcjuce. barboton) m mrmrač m. iti na ladjo. barbuç [bar'but∫] m 1. bardasse [bar'dase] m 1. mrtvaška nosilnica f. une ~ sul lât. (lacomugne).

rvati se. cun voli diligent tu il cercjarâs / e apene barlumât slungje la man. a ~ simpri tra fradis. barili. nujen.. lis monts di Cjargne a barlumavin lontan cul blancôr des cimis neveadis. zvitost f. capin m. mai vierte cu la int basse. e cuindi meti un fren / a tante ~. sodrga f. policaj m. intindude come il vignî mancul da lis bariduris gjeografichis e politichis (SiF 03/3. / [al] fo amôr ~. lesketanje n. 2 ospedâi a varessin di deventâ un pôl sanitari ~ par dutis (Pa). a ~ → abàs. blesket m. Dongje de stale e jere une lobie plui basse. malopriden. Il Friûl. ~. (Sg). duhovito se šaliti. etât baroche baročno obdobje. čudaški. sin che rival lavie. une curdele basse 6. nepoštenje n. baron II [ba'ron] m 1.). . lopovski. z basom (glasom). lâ cul cjâf ~ iti s sklonjeno glavo 5. (CoCamp). pripovedovati. blišč m. la int de ~ di Rocjefrede. blišč m. svojat f. . barufâsi [baru'fa:si] refl kregati se. animis inocents. utek m. 3. malopridnost f. Lis pussibilitâts di intervent a son dôs o indotâ lis stradis di barieris cuintri dal rumôr (O) 2. pravda f. come un zi sul prin ~ di arint da la albe. lesket m. soroden. bariglarie [bari'glarie] f poljska pot. Par cuatri di lôr: 350 gr di fasûi barlots cjargnei (Natisone/furlanis). strambolot. cui voi plens di soreli. Si trate di curts.i m → Rodean Dal Bas. bleščati. nižava f. tlakomer m. al sameave pront a scjafoiâti di ~. plitvo. barzalete [bardza'lete] f dovtip m. bas ['bas] adj 1. tapêts e coltrinis. nemiren. pocestna otročad f. čistiti (riž ipd. plurilengâl e ~ (convergenzaperilfriuli). (Percude). ovira f. jo di prin e lui di ~ 2. pravdati se. nenavaden. plitvina f. intal so paisaç un ~ di mont intîr. baroc [ba'r‫כ‬k] m ARS barok m. al è stât simpri un ~ chel Nuto. svetiti se. razposajenec m. spremiti. navihanec m. slutiti. pokvaren. strog. hudoben 4. la ~ a torne di passon. FIG scjariâ barilis. MUZ bas m. malopridnež m. baron I [ba'ron] m baron m. discjamâ barilis zvračati drug na drugega odgovornost. ma sul plui biel / de mê fortune urtai tal ~. m Jernej m (IT Bartolomeo). bistroumen domislek m. in tristerie. paglavec m. sod m. šala f. spor m. / inmò discolce 2. No si sa la cause de ~. buren. lopov m. hudobnost f. prepost. lesketati se.. monture decorade. šaliti se. zloben. ma contât la ~. cui di tiremole (Zili) barilut [bari'lut] m sodček m. ponižen.. ovira f. navihanec m. lopovščina f. / scarpis impantanadis. Bas ['bas] kr. baronie II [baro'nie] f 1. ~ it iskriti se. plitev 3. mezans e luncmetraçs realizâts in massime part in video. porednež m. bojevnik m. sijati skozi. pohleven. di ~ kot bas. baroncel [baron't∫el] m paglavec m. al invide a gustâ i trê plenipotenziaris austriacs. 2. dal alt al ~ . kateder m. zagrada f. no. ~ adv nizko. somrak m. vzburkan. pravdar m. vžgati se. in chel puest al jere un gran ~ e un puint di len. → sflocje. podrejen. sij(aj) m. Fra Vignesie e l´imperadôr Massimilian la ~ si strissine par agns. (glesie). -iche adj FIZ naravnan na težišče. barp ['barp] m ZOOL mrena f (riba) (Barbus barbus). etât e gracie ma ancje in ~. krvnik m. nagajiv. ~ naturâl naravna pregrada. barometri [ba'r‫כ‬metri] m barometer m. barlumâ [barlu'ma:] tr zagledati. domislica f. govorniški oder m 3. pobalin m. (Pa). krek m. voditi. sleparija f. neokreten. naplavljena sipina f. no la mê coche. no covente ~ fra koinè e variants. zapora f. Il Friûl in etât baroche (Natisone/furlanis) 2. 39-58). barufe [ba'rufe] f 1. FIG težava f. zapaziti. a tacarin a zuiâ par lôr cont: In chê ~. baraba f.(Pa). in egoisim. pričkati se. barlum [bar'lum] m lesk m. pregrada. svetlina f. dâ la volte a la barile. baridure [bari'dure] f 1. zloben. burka f. (Tolazzi). chestis dôs cjadenis a rapresentin une ~ naturâl e eficiente pai aiars umits (SiF 02/2. hudobija f. baronie I [baro'nie] f baronija f. FIG pokoren. bedast. devica f. luščiti. bariere [bari'εre] f 1. barîl [ba'ri:l] (t. zvijačnost f. il marchês Del Gallo. la Verzine in estasi a deventà blancje blancje. razposajen. ~ adj pregrešen. Jê. tignî ~ un imeti nekoga pod kontrolo (nadzorom). barlot [bar'rl‫כ‬t] adj (carn. bariton [ba'riton] m MUZ bariton m. Tu ju viodis a cressi in sapience. blesk m. navihanec m. -che adj 1. il cont de Merveldt e il ~ Degelmann. nizek. na sprehod. ponižen. zagrada f. (OLF). ozek. (CoCamp). vohun m. FIG nizkoten. rovež m. Aromai lis barieris fra culture umanistiche e culture sientifiche a stan colant par dut. Bartolomiu [bartolo'miu] os. rvanje n. che al è composit. → baronade. cui di scuindisi. Il tinel. naplavljena sipina f. prevara f. al è puest par ducj! (Pa). fantacine cussì frescje e barone. prodina f. abandonadis / a ~ pes stradis. bistroumnost f. baročen. ∼ gjeografiche e politiche zemljepisna in politična prepreka. sij m. La ~ e je il spieli de vite. nižji. baronstvo n. FRAZ lâ di ~ in butaç. parcè che e je rigjavade de vite. pokazati. cjaspâ ~ načeti krek. svit m. opaziti. pregraja f. cuntun budget une vore ~. al procurave di sghindâsi e di passâ vie cidin par no vê ce fâ cun chê ~. sipina f. clâ al ~. blesk m. Pardabon al è in Friûl. drhal f. baronon [baro'non] v: a ~ naokoli. barilibutaç [barilibu'tat∫] m preste lomiti (otroška igra). lesket. zvijačen. dovtip m.) debel (fižol). spopasti se. larc e plen di mobilie. muhast.. barili [ba'rili] m → barîl. / cjapiel a la baroche. barisel [bari'zel] m birič m.(CoCod). usrediščen na težišče.i. nepremišljenost f. baronade [baro'nade] f prekanjenost f. ~ m prepirljivec m. baruchele [baru'kele] f past f. tih (glas). brenta f. podlost f. pregraditev f. Tal dì de fieste di Sant ~ Apuestul destinade dal arcivescul . pregledati. na potep. tesen. manj vreden. lasati se. barufant [baru'fant] adj prepirljiv. / come cause d’ogni mâl. služkinja f. prevara f. ruvati se. kratek izlet m. mi cjalà ridint biel che lis tetis plenis a balavin tant che miluçs intun ~ di aghe ardiente (lacomugne) 2. za norca imeti. sierais di scjans / e bariduris di lagune 2. prepirati se. La globalizazion dai marcjâts. ~ m lesketanje n. pregrada f. čuden. razuzdan. ~ m 1. nizek. dekle n. barile) m 1. podlež m. barzaletâ [bardzale'ta:] it pošaliti se. težava f. lopostvo n. tepež m. / se nol scjampe pe taviele / lu impiravin sunt’un pâl. pretep m. majhen. 69-81). ma cumò Jack White al è stât denunciât e al riscje adiriture la galere! (Furlanist) 2. barile [ba'rile] f → barîl. brezdanja globina f.baricentric [bari't∫εntrik]. ~ di place. (Bel). polsenca f. FIG stisnjen.

i. nemočen.(La). Basse ['base] f 1. na pol surov. basilâr [bazi'la:r] adj osnoven. ne preveč dobro. bassarûl [basa'ru:l] m južnjak m (z juga Furlanije/ Italije).. slaboten. (Natisone/furlanis). ce stimaiso. Il non sielzût al fo Firebird.. basiliche [ba'zilike] (t. → Pasian Sclavonesc. → bussadute. bassane [ba'sane] f potrtost f. une ~ di resistence cuintri de globalizazion (Pa 02). redka. basket ['basket] m košarka f. depresija f. basrilêf [basri'le:f] f ARS ploski relief m. nizkotnost f.. Basilicade [bazili'kade] kr. sivo. možnost f. basc ['bask]. denant dal guvier talian (Pa 05/05). ju pe ~ v južni Italiji. basave [ba'zave] (t. basoalmentri [bazoal'mentri] adv neumno. indi ricuardìn cuatri: il frari ~ Brollo (1648-1704) (Leng). slab. Basili [ba'zili] os. FIG hrana f. ravnina f. baza f. baskovščina. praoče m. naložiti. Basoie [ba'z‫כ‬ie] kr.basâ [ba'za:] tr utemeljiti. HIST bazilisk m 3. se la ~ / la volevin sclete. osnova f. (CoCamp). basavon [baza'von] m 1. la massarie Polonie. pramati f. plehka juha f. podstavek m.(Piç). jed f. trap m. potrt. Cumò ancje i sindics de ~ furlane a protestin pai progjets leâts al Coredôr european 5 (Onde) 2. f Bazilikata f (IT Basilicata. un pôc a la volte a messedâsi e a fondisi cul latin uficiâl. obsedenec m. bassilâ [basi'la:] it → bacilâ. Un ~ di là da la aghe. zovins.i m IT Bassano. bassure [ba'sure] f nižina f. Lucania). bosiljek f (Basiliscus americanus) 2. po neumnosti. fortune [. bassete [ba'sete] f stara igra s kartami. une ~. srednjih let. la ~ južna Furlanija. deti. m Vasja m (IT Basilio). si fâs la ~ par najde se sredstvo za. (počutje ipd. bassament [basa'ment] m → abassament. ~ al è deventât une ponte di citât. (Pa) Basilee [bazi'lεe] kr. basilicâl [bazili'ka:l] adj ARH bazilikalen. trapasto. e je la seconde sconfite fûr cjase (Onde). ancje il gno amî Mistichel o cemût che al si clame chel ~ (BrLi). (CoCamp). basament [basa'ment] m 1. reazion basiche bazična reakcija.i f Basel (v Švici). -iche adj KEM bazičen. lassat ancje daspò di bande parcè che in conflit cun la ~ di dâts Firebird SQL. mê none mi diseve "~". praded(ek) m. basalisc [baza'lisk] m 1. zmešan. basilisc [bazi'lisk] m MIT 1. Basilian [bazili'an] kr. base II ['baze] f → baze 3. basili [ba'zili] m BOT bazilika f. basavone) f prababica f. 3..(CoCamp) 2. a cumieriis. Pe scuadre di ~ di Udin. ZOOL bazilika f. basilês [bazi'le:s]. i f (Vivâr) Basaldella. ma basile ben che no coli. i f (Claut) IT Basoia. ~s. bassece [ba'set∫e] f nizkost f. i m (Cjons) IT Basedo. vuê al à cjapât un pôc di pantan… et voilà: un biel ritrat in ~ di Napoleon (Ta). basoâl [bazo'a:l] adj bedast. ~ m prebivalec Basla. po a restave la glerie. 3. che i miei scrits / si palotin ~. burint fûr in cheste forme il ~ di chel romanç che inmò si dopre in dì di vuê. podnožje n. tai ôrs dai cjamps e bojons tes bassanus. trapon m. neumen. ~ m 1. i f (Spilimbèrc) Baseglia.. i f (Cjampfuarmit) IT Basaldella Del Cormor. basche adj baskovski.i. bedasto. Bassan [ba'san] kr. furlans. bandiere basche baskovska zastava. vechos. basaltic [ba'zaltik]. bassarule [basa'rule] f (t. ∼ militâr vojaška baza. baskovska čepica. Lis pieris gruessis dal gnûf ~ a forin gjavadis des montagnis . PEJ) južnjakinja f (z juga Furlanije/ Italije). nekuhan. bassarot [basa'rot] m → bassarûl. basrelief m. FIG osnova f. met la sclope tal cjaton. basot [ba'zot] adj 1. Basêt [ba'ze:t] kr. baskovka f 3. ded m. Basche ['baske] f Baskinja f. ∼ di dâts RAČ podatkovna baza. pobitost f. podstavek m. Bask m 2. baza f. cui voi neris de lobie denant. ZOOL bazilisk m (Basiliscus americanus). lenghe basche baskovski jezik. ~ m bedak m. -ese adj baselski. A vegnin fondâts e po rinfuarçâts Julium Carnicum e Forum Julii come basis militârs. FIG sredstvo n. basalt [ba'zalt] m MIN bazalt m. base I ['baze] f 1. nizkotno dejanje n. un di cà da l'agadôr (Furlanist). → bassarot. baza podatkov. ma no à cjapât (F). al baste un ûf ~ 2. → fonde 2. demon m. basin [ba'zin] m LIT poljub m. Bassa ['basa] → Palaç de Bassa. la ~ južna Furlanija. posaditi. . che al deventi dôs voltis ~ 2. Mi doi di fâ par mandâ inte ~ un sorestant politic. hudobnež f. južna Italija. basofie [ba'z‫כ‬fie] f 1. Baschiera ['baske] priimek (carn. ancje se i nestris ~ a jerin purpur celtics. basili m) f REL bazilika f. prednik m.) srednje. podstava f. Restât tant che un ~. par vê sintût mê ~ a dîi a un sô nevôt. ??Rimasto come un imbecille. pobit. postaviti. it Al jentrà tal convent dai fraris minôrs di ~ tal 1666 (GE). A Aquilee a son daûr a dî Messe Grande te Basiliche Mari. ljubček m. bazilisk m 2. uno scemo. e dopo strucjâle? 2. namestiti. discocolâts su la ~. bosiljek m (Ocymum basilicum).) a no nus judant a cjatâ las origjinas di una das fameas plui numerôsas di Negrons. m Basiliano (UD). (Mucci). basse ['base] f jug m. baskovski jezik. par difindi. podpreti. chê dai Baschiera. planjava f. i f (For Disot) Baseglia. Là che la fuarce dai muscui e des spadis e jere considerade virtût ~ par un stât. (La 05/11). dividût tai Comuns di Cjampfuarmit. trapast. spraviti. / salût perfete / ’l ere il vuadagn. o ai plantât une mascjute di ~.i. žalostno. basavone [baza'vone] f → basave. -iche adj MIN bazalten. Basandiele [basandi'εle] kr. disii a chel ~ lì (segnant la femine). se al è ben vêr che l'ultim ~ che si ricuarde di vê viodût al è chel che tal 1988 (Furlanist). v letih. Baseie I [ba'zεie] kr. temeljen. basic ['bazik]. priložnost f. al contrari de grande difusion dal latifont inte ~ Italie destinât a jessi dal dut sterp. La bandiere basche (Ikurrina) e à une crôs di arint suntune crôs di Sant Andree (Ac). fi mieze etât. Baseie II [ba'zεie] kr. Bresse e ~e dal Cormôr. Basandiele Di Midun [basandi'εle di mi'dun] kr.] fami pûr pierdi i bêçs a la ~. meti a cuei ogni matine la ~ [per i gratti]. (Provincia). Bassitalie [basi'talie] f Južna Italija f. (bassafriulana). (Vichi). o finìs l’an cuarantevot / cul molâus lune gnove e timp ~ 4.

bastonadôr [bastona'do:r] m ki tepe. če le. (Natisone/furlanis). kupica f. bastardâ [bastar'da:] tr izroditi. AVTO baterija f. hrušč m. borba f. sedlo n. udarec m. batarele [bata'rele] f razgrajanje n. bateriolic [bateri'‫כ‬lik] m bakteriolog m. batali [ba'tali] m 1. la colade ~. batain) it biti bitko. (Verone). no ~ fra i mercjadants. FIG breme n. tolkač m.ma (ancje) ne samo. e si metè a sdrondenâ il ~. pretep m. furlanska jed (t. che a son fetis di pan passadis tal ûf e disfritis te spongje. majhen krožnik (iz železa). nezakonski otrok. al è un nûl ~ / par inneâ il Friûl . (Pa 02). tant baste che masse! dovolj je. klepet-ulja. 4. I unics lussos un aradio e un ziredisc a ~ (Bel). čolnič m. neustrašen. bataglade [bata'glade] f udarec m. che a levin daûr di une politiche filoimperiâl (consorziocastelli). batais. f HIST Bastilija f (bastija. ~. bastonut [basto'nut] m palčica f. Ai 23 di Jugn dal 1916 al II ploton de CIX companie dal ~ “mont Arvenis”. –dorie adj nasilen. spriditi. neumnež m. -iche adj BIOL bakterijski. batel [ba'tel] m 1. une gran ~ di fruts ogromna grmada otrok. un dai ~s che a batin il forment 2 → batali II. grmada f. baston [bas'ton] m 1. Pierdût daûr de ativitât dal ~. vrsta f. ogni pôc mi baste. pokvariti se. -de adj 1. poraz m. bastide [bas'tide] f bastija f.. e i Batecui. ~ it izroditi se. → batel 2. pošvedrana italijanščina. dvospolnik m. ropotulja f. obveznost f. prepir m. mlatev f. ~ a sei cussì. a ~ FIG v ogromnem številu. biti dovolj. barka f. TEH. par gjavaint fûr un ~ lunc une cuarte. lis bastidis di un gran cjiscjel. gorjača. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il ~ liberant la rodele di fûc che svualave tal varc vueit sotvie (Scf). il talian bastardât pokvarjena. klepet-ec. cui mai lis fasevial [le imbarcazioni] ? I ~s. lu cjapai pal copìn par picjâlu sul ~ dal puarton come un codâr. batarili [bata'rili] m cvrčkanje n. bataie. treball). kup m. la epopee di Garibaldi pai talians. paradna disciplina. bastard m. izrodek m. hud poraz m. cjapade de ~ padec Bastilije. (Enrico). Essis di Raviei). imeti dost. ~. boj m. A Cret o rivavi strafat tanche dopo une ~. spremeniti se. il ~ Glemone Guminski bataljon. batadorie [bata'd‫כ‬rie] f nakovalo kosca. tepec m. (Furlanist).. mešanega rodu 2. barca muzzanese detta ~ . ropotulja. drog. un ~ di fier 4. bateric [ba'tεrik]. batelâr [bate'la:r] m izdelovalec bark. / chel vuerîr ~. Nô o volìn poiâ cheste ~ di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. sprijen 3. (Ta) 2. vreščanje n. kampanja f. utrdba). spriditi se. pokvariti. cjamp di ~ bojno polje. bastardum [bastar'dum] m nezakonski rod m . nepravilen. di taule.bast ['bast] → baste II. (FogMil) ~ adj → fiere. preveč je. IRON) pogumen. i f (Feagne) Battaglia. boriti se. veliko število. e un dai cjavai di bataie al jere propit chel di fâ jentrâ il romanç jenfri i dialets italians. nezakonski. chel di meti scrupui ancje tes robis claris (JM). o incontri propit lui. bastart [bas'tart]. topniška enota 2. bastiancontrari [bastiankon'trari] m ?? A fâ cuintristorie si riscje di sbrissâ intun altri pericul: chel di fâ i bastiancontraris. bastâ [bas'ta:] it zadoščati. les. operete par furlan. pankrt m. hraber. (BrLi) 3. violentâ plantis e prodots. bitka f. un ~ di cjocolate. PROV Tant mi baste tant mi fâs Zadovoljen sem s tem. intun davoi di scraçulis. ropotuljaraglja. dâ la ~ a un norčevati se iz koga. cjaval di ~ FIG paradni konj. drog m. gorjača f. razpredeknica. a viodi "La ~". Lassie nol è un collie ma un ~. di fruts e di batacui 3. disint che al è a consum. mlatič m. spremeniti. (Mar) 2. ma ancje come assessôr. bastonade [basto'nade] f udarec s palico. tukaj se pretirava. te Berlin a lûs rossis (Leng). pokvariti se. al paie lu zocul ??Adel verpflichtet (bolj obič. tolkač m (na vratih). kol m. šalupa f.. tant ~ me che masse!. Bataie [ba'taie] kr. il gjenerâl Pilsudski i à dadi un ~ cussì ferbint → bataglade 3. o continuìn a progredî a cessecûl: a corompi. si sint un colput lizêr al ~ de puarte. boj m. ancje pe straordenarie capacitât di ~ dai siei parons. nepristen. (Basc). davščina f. trden. ~ m 1. dolžnost f. ladjica f. zmeda f. batecul [ba'tεkul] (t.. 2. ropatoča. batele [ba'tele] f barkica f. raznoroden. batadôr [bata'do:r] m 1. nezakonski otrok. nezgoda f. tepeški. FIG polutanski. borba f. (Pa). čoln m. che al disvuedarès daurman de molene spongjose e mulisite (Mar). bojišče. specialitât di Paulâr. (Cisilino. Salvâ). bataion [batai'on] m VOJ bataljon m. o savês ce che o ai di dîus? che al è ore di finîle. no baste. vrl. pokvarjen. il Friûl al fo simpri cjamp di ~ (JM). bedak m. batacul [ba'takul] m → batecul. bataie [ba'taie] f 1. il ~. batarie [bata'rie] f 1. ampak (tudi). A son zîrs cul pulmann. un so fiastri un fregul stramberie un fregul ~. 2. al cjapà une malandrete ~. al baste dî dovolj je reči. cul ~ sul flum Spree. batina f . chel bon cristian. par une dade ’o soi rivât a no filâi parsore. Totate. vênt une ~ (di alc) ne moči več. lassât dibessôl in face es fuarcis di Carli. miôr cognossûts come Essis di Raviei. letev f. Si à doprât une sielte di provis tiradis fûr di une ~ di tests (SiF). → batecul. nereden. bastardele [bastar'dele] f (plitka) ponev f (iz žgane gline ali kovine). breme n. bataiais. Bastilie [bas'tilie] i. batacul) m 1. bataìn. ~ di cusine.. ~si refl izroditi se. bastalami [basta'lami] adj (t. kokodankanje n. VOJ baterija f. tai museu. raglja. chel . orodje za mlatenje žita 2. a restin instreçadis su la vualive mantie dal ~. spremeniti se. Monte su il sienzât sul ~ e il barcjaiûl al reme cun fadie (fundacer) 2. utrdba f.. la colade de ~ pai francês. kar imam. Las sopas. baste che ['baste ke] co da le. udarja s palico. bastiment [basti'ment] m ladja f. bataiâ [batai'a:] (batai. palica f. nepristnost f. che o vin metût sù uchì. bojevati se. batisim). mešanec m. (BrLi) 2. parvie che si tratave di une ~ che lui al considerave un erôr (GP). batem ['batem] m krst f. cul che al scree lu ~ . bastant [bas'tant] adj zadosten. la politiche bastonadorie nasilna politika. toporišče n. krepelce. palica f. tabela. bataice [bata'it∫e] f spopad m. baste ['baste] f 1. a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul ~. palica f. tovorno sedlo n. . tablica čokolade. bastonadis di lire. raglja f. (JM. ropotača f. direndaj m. trkalo na vratih. lajež m.

vik m.. ~ il fier železo kovati. beračiti. A son comprindûts: “Ici”. Lissandri. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il baston liberant la rodele di fûc (Scf). burka f. ugnati. inmanetant dutcâs. trenutek. di visitis gradidis di amîs de prime ore. PROV Prime di dî une peraule. igrati (karte). bitje n. o il mai dai pichepieris (Mucci) 2. kresilni kamen m. vrvež m. biti. vessio jo il so spirt tes batiduris!. ju tacà disint. trema f. co miezegnot batarâ. al veve batude con onôr la cariere militâr 5. batifier [batifi'e:r] m železarna f. trušč m. ~ il forment žito mlatiti. otrdeti. -iche adj bakteriološki. . baticuviertis [batikuvi'ertis] m (neolog. cuntune presse pardabon poliziesche. diviganje n. upor m.. obrat m. ∼ miezegnot biti polnoč. batem) m krst m. La ruede e zirave par masanâ farine di sorc e forment. vpitje n. buinis. ~ di cee migljaj z očmi. tesnoba f. compre de samence. hrum m. bojevati se. fužine fpl. (taicinvriaul) 2. batiât [bati'a:t] m krščeni. (službeno pot) skozi dati. contaminazion bateriologjiche bakteriološko onesnaževanje. → açalin. batinade [bati'nade] f šala f. pripekati (sonce). vuere bateriologjiche bakteriološka vojna. tratant di sclarî il gno convinciment (Enrico) 3. plavž m. In realtât pre' Bepo no mi à fat mai ~ a machine un so scrit (Pa 11/99). al ocupe il Friûl fasint riformis sociâls ispiradis ae Rivoluzion Francese. (Pasolini). al gjave il ~ e tic e tac e tic. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il bec. ~ la ale poleteti. des vilotis di Zuan Lenuzza. (Pa 04/02). lu vevi batiât par “monsignôr Fusete” 3. bati cee) m trenutek m. (Pa 02) kjer je sovražna artilerija udarjala po italijanskih položajih. napadati. grajati. un ~ di popui scjadenâts. nemir m. (Bel) 5. (dlhposse). poraz m. (Pa). la ~. šumenje n. Par esempli chest ~ ossessîf sul consumisim. roganje n. (JM). poimenovati. (ShW). nered m. hrup m. biti za petami. → barburice. trepet m. bati ['bati] tr 1. E chest si lu palpe te religjositât superficiâl. o voi a ~ in Afriche. ~ il Matutin ??. (Sg). peti (pesem) 4. batisesule [bati'zεzule] f BOT modri glavinec m. sunek m.. e lavore intune radio (Ta). ~ par imenovati. (po)trkati. zmagati. trpljenje n. batisim [ba'tizim] (t.. strah m. upirati se. e dut di batiduris / cuviert da cjâf a pîts 2. vstaja f. hipoma. batiram [bati'ram] m bakrar m. udarjanje n. batile ponoreti... (Bibl-Lc) Prehodil je .) iztepač m. al à concuistât la presidence al prin turni. dulà che i artilîrs nemîs a batevin viers lis posizions talianis. zmeda f. batesimâl [batezi'ma:l] adj REL krsten. la ploie e à batiçade la tiere dež je utrdil zemljo. bateriosi [bateri'‫כ‬zi] f AGR bakterioza f. il lat 4. (Urban). kritizirati. In tal borc na campana a bat il Matutin e a tornin i dìs coma ch'a erin prin. gneča f. ten peraule: ai nestris voi o vin di platâ il savôr dai amants fin doman. tepsti. krič m. baticûl [bati'ku:l] m škric m. udariti. sul edonisim. la savietât e l’instint di autoconservazion tal ultin a varessin dal ciert obleât l’omp a unîsi intune societât solidarie e resonevul. e voaltris dôs. upodobiti. biti na tleh. tolči. aghe ~ krstna voda. udariti. udarec m. la robe cuntun ~ di cûr mai provât. il ~ dai çocui. i spirits sul cjast lassù mi fasin un ~. fate dal ~ UT Gandhi intal so “Cjale ce sere” (’98). baticei [bati'a:t] (t. al metè sù tal 1946 cun Felìz Marchi al fo batiât “Patrie dal Friûl”. FIG (šalj. (ProvBr) 2. un tradiment. 4. E chel sunsûr saraial il strît dai cjars. al scugnive tignîju a ~ . premagati. rufian al è chel vieli / ~ di un Vulcan. al patì mancul batiduris de pluipart di chei altris e la disconcuardie a regnà plui che altri tra i parons e no tra lis popolazions. ~ il vin. bateriste [bate'riste] m MUZ bobnarka f. kremen m.) izpodbijati. Chei che a batevin a crodevin che la sience. zmešnjava f. batibrucjis [bati'bruqis] m (zaničevalno) kovač m. nesreča f. te benedizion da la aghe ~ la vee de Pefanie e soredut te grande Vegle de Sabide sante (BelR). bateriologjie [bateriolo'ăie] f bakteriologija f. biti trden. par movi il ~ che al vignive doprât par fâ imprescj (ictavagnacco). ~ a machine strojno tipkati. dati vzdevek. al bât il campionât. FIG hud udarec m. ~si refl boriti se. iti skozi. unic omp restât in paîs. vztrajati. bisugne ~ la ale come il gjal. ropot m. bonifiche dal teren. Jê e je une studente. FIG krstiti. REL krstiti. kričanje n. FIG (šalj. ~ it 1. che a documentin i efiets disastrôs dal ~ dai canons.. batibui [bati'bui] m 1. loputanje n. hip m. ~ di cûr utripanje srca. suniti 2. plavica f (Centaurea cyanus). vzleteti. Par prevignî la contaminazion bateriologjiche de aghe di font e (SiF 02/1. (AcademieSt) Napoleon po zmagi nad Avstriji zasede Furlansko. Jo us batii ta la aghe par che si convertîs (Bibl-Mt). Eliseo al cirive di cidinâ il ~. bakteriološka konaminacija. batiment [bati'ment] m 1. biti se. zasmehovanje n. E o batevi.) nabiti. e intant jo o resti ca cul ~. batude la Austrie. kotlar m. eh! senò cheste sere us fâs ~ di vuestri pari. didponût a dâ la vite / tant a planc che al ~. Napoleon. la concimazion e i diserbants. ~ la ore (ura) biti uro. (don) 3. (Bibl-Mt) 2. obiskovati. Agns di pâs e di serenitât. 11-20). bati fûr [~ 'fu:r] tr kovati.bateriologjic [baterio'l‫כ‬gjik]. ~ ciertis opinions 3. baterioterapie [bateriotera'pie] f bakterioterapija f. razgrajanje n. kolobocija f. batiçâ [bati't∫a:] tr (zemljo) utrditi. Di istât il soreli al bateve ancje su chês planelis maldertis (Tolazzi) bati daûr [~ da'u:r] it zasledovati. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis che lis grandis potencis a an sperimentât tal nestri disgraciât continent. baticûr [bati'ku:r] m utripanje srca. ščuvanje n. la ~. batint il candidât dal centri-çampe Flavio Pressacco (O). (Pa 02). ~ lis cjartis kvartati. ~ lis nolis klatiti orehe. Viodint a capitâ unevore di fariseos e di saduceos par fâsi ~. fâsi ~ dati se krstiti. lontans dal ~ e dai berdeis de politiche. tun batût di voli v trenutku. batifûc [bati'fu:k] m kresilo n. biti. armis bateriologjichis bakteriološko orožje. baterist [bate'rist] m MUZ bobnar m. oblikovati. premetavanje n. bučanje n. (mnenje ipd. batiâ [bati'a:] (o batii) tr 1.) (z)močiti. nemir m. un ~. Alore lui al passà dute la regjon dal Gjordan.. ~ dûr vzdržati. označiti. jih naložiti. Il guvier al lasse fâ cence ~ cee. sul materialisim. Monica. predicjant un ~ di conversion pal perdon dai pecjâts. al à tacât a ~ la ostarie 6. te incoerence e tal paianisim pratic dai nestris batiâts (Bel). batidure [bati'dure] f 1.

un cjan al baule. pikčast. oprsnik m 3. ju muardeve. te ~ direte dal soreli. recamâ bavarins. → bavarin 4. beračenje n. batût [ba'tût]. otroški prtiček m. maladets batocjats. batulie [ba'tulie] f → patulie. po padcu drevesa. datiloscripts. intun ~.vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. ukor m. si sentà suntune bancje e si ricreà a sintî une ~ di aiar (MazzonIol) 5. → bardele. lažen. E. bausie III [bau'zie] f (ročni) svečnik m. kembelj m. Zuan Batiste Janez Krstnik. batiste [ba'tiste] f baptistinja f. tresk m. bau II ['bau] m črv m. pikast. la lave dongje de int cidin. . beraštvo n. dlaka). bavarin [bava'rin] m otroški prtiček m. 4. (JM). bausie II [bau'zie] f ostružek m. chei di Mortean 6. par une convigne cui duchis di ~. che a scugnivin contentâsi di butâ la ~ e spietâ che il leon al ves la creance di lassâur il scarsanali. v hipu. dal saût. fâ/ contâ une ~ lagati se. znak m. udarec m.i f Bavarska f. živalski glas. (Pa 08/01) 2. tepen. cence dî ne au ne ~. un lari. Batiste [ba'tiste] → batist.) opozorilni klic gozdarjev. bitje n. bavâ [ba'va:] it (o)sliniti se. (bolj obič. peniti se. no ese ore di finîle di strissinâ il ~ pal mont?. otroški prtiček m. de cernicule. (Enrico) nisem lažnivec. bauf ['bauf] int (carn. udarec s palico. skobljanec m. si presentà a Ratisbone. zamah m. 2. E cumò il malumôr mi monte drenti intant che o voi a cjase cul ~ de gjachete tirât sul cuel (BrLi). cioè alla fine. batudâr [ba'tude] f ?? dispès a messet di contis de vite di Cjasarse e dai “scuintris” fra i turcs (o sei i cjasarsês) e i batudârs (chei di San Zuan). Sì ma il museu e il ~ ju sierin a misdì (BrLi). razmik m. da bi pisnil. kosmata svila f 3. baûl [ba'u:l] m kovček m. trap m. bavacje [ba'vaqe] f BOT → fonghe. strel m. un cul cûr frêt come il nâs dal cjan e egoist fûr di misure. skedenj m. butâ la ~ peniti se od jeze. ma ducj o vignarin gambiâts. Magaricussinò jo no soi ~. Avis) 4. baste cjalâ ce che al è tal Museu. pok m. presedek m. tu sês ~ tu Ghine! bausie I [bau'zie] f (podla) laž f. neumnež m. ??. a Cussignâ. il za vût iniment pre Zuan Batiste Piemonte che al rezè la incarghe dal 1871 al 1899. krstilnica f. un mafiôs. → pomule. ovratnik m. drget m. il pari al faseve il spachenapis e al girave cuntune coce picjade te cinturie e al meteve dentri la ~ 11.tu âs apene cenât. baucant di lâ e gustâ a Vât. bau I ['bau] m pasji lajež.. Bavarie [ba'varie] kr. blebetavost f. un ~. prevara f. cjapâ par un ~ imeti za lažnivca. ranjen. udar m. (La 06/1). nor. v: lâ baucant lenariti. ma coragjo. GRAD ilovnat pod 3. zatik m. lažnivost f. (pri redovnicah) podbadni. E je une fan bausarie. strissule). dal frangel 9. mah m. zmerjanje n. fra lis altris a è famose la ~ che a derin ai Turcs tal 1477. → sbave. klepetavost f. si impegne a fânt cent dî bausiis izreči laži. la ~ la din a lis vacjis e ai purcits 12. tolkalo n. e il ~ di Calist e l´altâr di Ratchis che cumò a son tal Dom. al cjapave chel che i davin cence dî nancje ~. bavarês [bava're:s] m Bavarec m. luncs no di mancul di 70 cartelis cun 30 riis par 60 batudis pe "Sezion di narative" (Codroip. nol è il durmî che al vierç il sium ~ (Tolazzi). I soldâts lu cjaparin par leâlu e puartâlu vie. butelj m. (FogMil) 3. batist [ba'tist] m 1. Une sezion tal lûc internet dal “Comites” ~ di Munic al presente cemût che si à di fâ. zbodljaj m. maladete raze cuce. priberačeno n 10. chê ~ di massarie. neumen. utripanje n. baucâ [bau'ka:] it pos. Ananie. (La 05/11). takt m 5. potolčen. uničenje n. (Pa). poraz m. hlimba f. udarjanje n. baule ['baule] f jagoda f. ~ adj trapast. pihljaj m. pardìe! / Eco ca che si invie / in socoros il ~ da l’angunie 2. utrip m. prometen (cesta). ptičji. cence dî ne au ne ~ ne. bausarie [bauza'rie] f lažnivka f. mlatev f. baulâ [bau'la:] it lajati. udarec m (pri strojepisju). bausâr [bau'za:r] m lažnivec m. il cjavâl al cresseve il pas cuntune ~ nete tal cidin. (cjargne/fiabe). In coda. cun batudis di cûr che scuasi si imparevint 3. (Bel). chestis a son zornadis di fâ des cjaminadis. sluz m. cence dî ~. sunek m. propit sul volt e scomençe cheste biele stradute pôc batude. ~ tr osliniti. omarica f. bave f 1. (Sg). trkalo n. ~ di colôr barvni prehod m. strast f. pripeka f (sonca). Par vê une buine scuse. prilizovati se. PROV lis bausiis a àn i pîts curts laž ima kratke noge. batina f 2. slina f. la profezie batocje. batulon [batu'lon] m blebetač m. Spieli di un cjastic par pecjâts tant che la avarizie e la ~ (don). pokec m (pri biču) 7. jai contade une ~ (Natisone). cui cu fâs une ~. lažnik m. krstitelj m. -ude adj 1. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô borie. batoste [ba'toste] f (neobič. dopo la cjase di Bepo Blancjin. une ~ di nûl črtica oblaka. klepetulja f. zlagan. ~ adj REL baptističen.) izbruh jeze. batule ['batule] f zgovornost f. tolčen 3. baptist m. butast. parcè mo satane ti aial grimpât tant il cûr di rivâ a dîj bausiis al Spirtu Sant (Bibl-Az) 2. batocj [ba'toq] m 1. užaljen 2. (La) 2. skrinja f. dopo vê brusâts tancj paîs (Natisone). odtenek m 6. Di Cjantonut. la ~ de cuae. di Boemie e di Carintie (Pa 03/4). intune ~ di voli v mahu. bavai [ba'vai] m (na)prsnik m. vožen. cu la sô ~ e cu la sô invadence. latticello →. tolkač m. mahljaj m. hip m. (veter) pih m. dobiček m (iz podjetja). postopati. come i poleçs cul cos 8. bati voli) m trenutek m. ~ adj bavarski. gridavano "bàuf" (fermo) (don). (Sg). a stevin su la plaçute. ~ m 1. pobit. sapica f. batisteri [batis'teri] m krstna kapela f. bavar ['bavar] m 1. Altre batoste e je rivade pe Badie tal 1509 cui soldats comandâts dal duche Oton di Brunswich che. cidin e. lis baulis de bacjare. ~ adj lažniv. taktirka f. ~ e scoreât ponižan. jezičnost f. batulone [batu'lone] f (ženska) klepetulja f. bat m (pri zvonu). vratni jermen m. pena f. intun moment. trkalo n (na vratih). intune ~ di voli (Bibl-Corinto) 2. lisast (npr. nabiranje prispekov. batude [ba'tude] f 1. gobec m. MET plena f (pri železu). čep za v usta. I tescj a àn di jessi inedits. . vê un (alc) tal ~ požvižgati se na kaj. la ~ de cjampane. fan bausarie lažna lakota. (pri predpasniku) predsrajčnik m. bativoli [bati'voli] (t. scove il ~ par meti il forment. Simon (batiât Pieri) intun lamp di orgoi al à sfilât la spade de fodre di un dai soldâts (Pa 03/8).

štrlina f 5. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il ~ 3. živeti srečno. -ade adj opojen. (zelo mala količina) mrvica f. Bean Des Muiniis [be'an des mu'iniis] kr. zadovoljno. norec m. šara f. dobiti (npr. bee) f INF ovca f. sluzast. (u)gristi. nol à un ~ di carantan nima niti prebiti pare. beatificât [beatifi'ka:t]. bazâr [ba'dza:r] m bazar m. vinjen. becât [be'ka:t]. bebee [be'bεe] (t. prigrizniti. bebeade [bebe'ade] (t. la fescje ~. bolezen). topel veterček. mrvica f. senca f. → aiarin. E cjantarà ancje la corâl “Capello” di ~ (Pa). bazigot [batsi'got] m → bacigot. penast. / tu la man tal patelon. (Bibl-Numars) 2. une ~ di suspiet. bavelin [bave'lin] m (sviloreja) cunjar m. beât [be'a:t]. bavicje [ba'viqe] f → sbivicje. Po ancje un ~. bec I ['bεk] m 1. (GE). becade [be'kade] f kavs m. FIG pomol m. beâ I [be'a:] tr (nagrado ipd. I 40 bonats a cjapin sù lis panolis une per une.) uživati. tepec m. (orodje) zabijač m. macola f. koristiti. žgoč. zabijalo n. -ade adj REL razglašen za blaženega. i f (Codroip) IT Beano. piči. ~ content . zbosti. dobiti. ce grum di bestiis. beketanje n. bec in stuart [~ in stu'art] m ZOOL → bec in crôs. sreča f. bavose [ba'voze] f ZOOL (riba) Okata babica f. FIG pridobiti. base) F polenta f. veselo. beadementri [beade'mentri] adv srečno. bazot [ba'dzot] m → basot. I Fusarium a produsin une grande cuantitât di micotossinis. come i tricotecenis . spoznanje n. Beade [be'ade] kr. odnesti stran. pizda f. svež pihljaj m. beatitudine [bea'tudine] f 1. -ose adj slinast. be ['be] f ime črke ”b”. bece ['bεt∫e] (t. la Italie e beche il Tirol di Misdì.i f Beata f. doseči (kaj) 4. baze ['badze:] f 1. Su la taule de pâs. odpeljati. doseči. mi à becât un det 2. pijan. al viodè a sô volte il Gurizan tanche une periferie dal grant ~ triestin. napaka f. ti ricuardistu. trohica f. sreča f: vê ~ imeti srečo. vbod m. bec stuart) m ZOOL mali krivokljun m (Loxia curvirostra). kavs m. la malsane calme a fîl di campagne: nancje une ~ di tramontan (Mar). beadon. vspodbadati 3. oster. lis pioris a bebeavin. kjuvati 2. kozica f (ptica) 2. FIG mož nezveste žene. che tant al à fat par prudelâ la sô ~ (Pa). bavisele [bavi'zele] f hladna sapica f. pijan.) m kmečko dvorišče n. drobec m. (pri kartah) vzetek m 3. 31-45). → biât. odpihniti. bebece) f F žensko spolovilo n. da. piti. la cariolute e tancj altris bebeis. veseliti se. atente. bagnâ il ~ poplakniti. ~ che dobro. F kozi f. → bavisele 3. beatifikacija. svilni odpadki 2. bazizi [ba'džidži] m → bagjigji. butec m 3. cence podê ~ il gjat 4. nabit. blaženo.. F ptič. malo špikati 3. zalotiti. beadonon 2. ovce) beketati. al sa che la prime ~ e je la puaretât. kavsanje n. hladen veterček m. veseleti se. zgrabiti. beade) f beket m. bebei [be'bei] m → bebel. bebei) m igrača f. Bean [be'an] kr. sot lis bavilis dai sardelons. in redenzie par vualtris. bebece [be'bet∫e] f → bece. luskina f.nem. ~ e fusaproliferin (SiF 02/1.i f → Bavarie. ZOOL kozel m. i f (Sant Cjancian) Bagliano. beatificâ [beatifi'ka:] tr REL razglasiti za blaženega. polomija f. (La 06/3). → becanot. (Natisone/furlanis).v. bebel [be'bel] (t. ~ futût. črtica f. akreš. pik m. bazilâ [batsi'la:] it → bacilâ. pikati (s kljunom). bazilot [batsi'lot] m → bacilot. om di fede e di libertât interiôr. bavicjâ [bavi'qa:] it → sbivicjâ. REL blaženost f. bazighe ['batsige] f → bacighe. (veter) pih m. becanele [beka'nele] f 1. kljun m. per cui. la lôr virtût si à beât il so bon mercedi. becarâ [beka'ra:] tr 1. beatificazion [beatifikatsi'on] f REL razglasitev za blaženega. penast. i f → Celant Bearzi. che lis muchis no i bechin l’om! 5. srečen. (zelo majhna količina) črtica f. zaseči. becadure [beka'dure] f kljuvanje n. razvedrilo n. sapica f. k sreči.. [ba'vits]) adj slinast. bec in crôs [~ in 'kro:s] (t. Baviere [bavi'εre] kr. zmota f. zmota f. bazigâ [batsi'ga:] tr → bacigâ. bebeâ [bebe'a:] (t. / in chê di dongje il porton? / Jo o tocjavi la bebece. meketanje n. becâ [be'ka:] tr 1. . befutût) m 1. bavile [ba'vile] f luska f. ~si refl uživati (v). kozica f. kljuvati. sicu sacrifici pal pecjât. pihljaj m. beâ) tr (koze. sluzast. zabava f. da 2. lahen veter m. imeti zlate roke 2. FIG stakniti. ~ m REL blaženi m. usrati se kaj komu. une fete cjalde di ~ kos tople polente. koza f. lis becadis des gjespis. s’o cjatarês des becanelis. bearç [be'art∫] (pl [be'arts]) (< st. vivi a la beade voditi srečno življenje. ~ sot di une ale opojen. Don Milani. fâ (dâ) il ~ a lis stelis biti vsega zmožen. beade [be'ade] f → bebeade. baviç [ba'vit∫] (pl. pridobiti. becant [be'kant] adj bodeč. a cheste ore al è di solit za ~ ob tej uri je ponovadi že nabit. meket m. becanot [beka'not] m 1. (oseba) živa duša f. no viodint svolâ nancje un ~ 4. zobati. FIG gobec m. FIG blaženost f. bavôs [ba'vo:s]. nancje un ~ pes stradis niti žive duše ni na cestah 6. Bearzi [be'ardži] kr. ninine. beauvericin [bea'tu??] f KEM beauvericin. (Bel). bec II ['bεk] (t. E si podarès lâ dilunc par 180 pagjinis a burî fûr becanots a otante. dutune cu la decorazion de capele de ~ Vergjine dai agnui. REL blažen 3. beade adj 1. leseno kladivo n. ZOOL majhna sloka f. pisniti. napaka f. meketati. Padre Venanzio Renier. ZOOL grbež m (Limnocryptes minimus) 2. vierzi il ~ odpreti gobec. lis disbruin (intune une sorte di fieste intal bearç) (Pa 04/02). Ancje se cheste no fos la prime comemorazion istituzionâl dal Beât Beltram fate ca a Udin (Ac). ~ m slina f. zadovoljen. ne imeti beliča. bavesele [bave'zele] f → bavisele. al è dut sglonf di becaduris. la clipe ~ prijeten. (t. pena f. zbadati. ujeti. o ai becât un bon rafredôr (sf). → bavôs. beâ II [be'a:] it → bebeâ.bavele [ba'vele] f 1. al à simpri un ~ sui lavris.

pravda f. ordin.→ frice. Une volte a jerin puars parcè che no vevin ~ (Pa) ker niso imeli denarja. cjatâ beghis začeti prepir. simpri incinât a cirî di ~. beçons [be't∫ons] (akreš. TRG bilanca f. neprijetnost f. che mi semeave la ~. dračje n. beçolâ [bet∫o'la:] it in tr (za)služiti denar. becolâ [beko'la:] tr 1.che mi à fat jentrâ in cjase e mi à dât di mangjâ suntune taule che no veve viodude la aghe. (La 04/12) 3. a puartin dongje dut il ~ dal Stât. FIG klavnica f. lu si capissarà dome ae fin. no crôt ’es striis. tirâ un ~ di un fat uman e divin come il papât. tal sclopetâ de çocke e des bedecjis. San Niculau e la ~ puartant dons ai fruts. bêç ['be:t∫] m HIST star beneški novec. tremi kralji 2. ~ minûts drobiž m. bajna starka. begherlâ [beger'la:] it → berghelâ. dekret m. suha trtna mladika f. no si beçole. becjarie [beqa'rie] f 1. i m (Vile Di Var) Belgrado. madež m. pridobiti. raniti s kljunom. beh ['bε] int prav. . Belgrât [bel'gra:t] kr. la sô miôr zoventût e finìs te ~ (Bibl-Gjeremie). ~ a palote na kupe denarja. Beivârs [bei'va:rs] kr. tehtnica f. il torment di vivi in ~. belessa [be'lesa] f (Pasolini) → bielece. béif ['beif] (Glemone) → bêf. čarovnica f. simpri prontis a seguî un so ~. podrobno pregledati. nalog. 4. ej no. pod drobnogled dati (zadevo). i f (Udin) Beivars. La ~ e viere a vot. Beleno) koroško (karnjisko) božanstvo. belandant [belan'dant] m čarovnik m. belgradês [belgra'de:s]. poln kljun m. m (IT Beleno. o cjali ator e o viôt pa’ la gran part. in ~ v ravnovesju: Se il to cûr al è poiât in belance viôt di pesà ben il so valôr par podè (nonsoloparole). no crôt ai belandants. FIG starka f. belancîr [belan't∫i:r] m 1. Al è un osservadôr critic dal model ~ di convivence etniche (Pa). Un mestri di vite che cence tancj scjas. usklajevanje n. bogatenje n. zravnati. f Belgija f. Belen [be'lεn] os. primerjanje n. kljuvati. ~ m Beograjčan m. (Bibl-Lc). -iche ~ adj belgijski. ugriz m. Ma in realtât. F zaslužiti. cun lis sôs peraulis misuradis che a semeavin pesadis cul ~ dal speziâr (Leng). kavsniti. od bêçs) mpl veliki denarji mpl. pogon. mag m. dohodek m. bedoi [be'd‫כ‬i] m BOT breza f (Betula alba).) (neobič. kovni pečatnik m 2. priti k denarju. no sta a ~ il gno rap di uve 3.). becon [be'kon] m kavs m. / belançats che mai miôr. dinar m. belancin [belan't∫in] m 1. REL praznik razglašenja Gospodovega. veliko denarja. il mecanisim interni al funzionave inmò benissim (CoUd). soreli e ploie. bel ['bεl] m FIZ bel m. E vignarà puartade insom la ristruturazion de Place di ~ (CoUd). jessi in ~ imeti denar. sapo loviti. come Jesù Bambin. kavsniti. beçolade [bet∫o'lade] f zaslužek m. preudarjati. spindi ~ porabiti denar. al sa di vin e ti plâs un al è pal purcit e un al è pal ~ e (linostraulino). v dvomu. v negotovosti. belançâ [belan't∫a:] tr 1. od bêç) m prebita para f. spreti se. (pri trtah) suhljad m. a jerin lis balutis dal ~ a fermâsi. dobiček m. premoženje n. begâ [be'ga:] it kregati se. grda ženska f. biti pri denarju. klanje n. cun chê buteghe al à fat ~. Dificil. becin [be't∫in] (demin. poravnati. bedec [be'dek] m → bedecje 2.) denar m. prihodek m. ukaz m. vrojeno znamenje n. bee ['bεe] f (infant.) → bebee. becotâ [beko'ta:] tr pikati. prečka f (pri vozu) 2. zgrabiti 2. un sgarpion mi à petât un ~. pričkati se. → len blanc. jessi tacât tai ~ biti lakomen na denar . sore ~ za denar. spor m. mala vsota denarja. v kup spraviti. al fâs bielis beçoladis sun chè fornâs. behaviorisim [behεivio'rizim] m PSIH behaviorizem m. Belgjiche ['bεlăike] kr. prepirati se. -iche int PSIH behaviorističen. sporeči se. beçam [be't∫am] m (kolekt. pregrada v konjskih hlevih. belance [be'lant∫e] f 1. / sta ciert. naročilo. (Pa 03/11). pomočnik m 3. denarji mpl. kovanec m. obrati. becuçâ [beku't∫a:] tr pikati. tirâ un ~ napraviti bilanco. tirâ la ~ hlipati. ~ m Belgijec m. velik denar m. cussì che la ~ regjonâl no simpri e rive a meti in avualitât (Leng). obračun m. beche ['beke] f v: che al fume la ~ (jed) božansko dobra. BOT lisička f (Cantharellus cibarius) 2. (pre)tehtati. nagrabiti (denar ipd. cjaval ~) priprežni konj m. v ravnotežje spraviti. Une ocasion duncje ancje pai furlans de ~ (Onde). ~ dai interès (Pa 7/2000). -ese adj beograjski. otrgati. sorenomenadis Fameis belancistis. pravdati se. se no impussibil. bedecje [be'deqe] f 1. razglas. (Cadorini/furlan) 2. un pâr di belecis di tacâ sù in bande de muse. jessi in strent di ~ biti suh. il diu solâr dai nestris basavons (Natisone/furlanis). čarodej m. sbeçolament) m zaslužek m. becjâr [be'qa:r] m mesar m. belgjic ['bεlăik]. kljuvati. meti il vuès su la ~ prevesiti tehtnico 2. cun patis e civole. povelje. tirant sù e jù il cjavut come par cirî alc di ~ (MazzonIol). Belgradese [belgra'de:ze] f Beograjčanka f. belancist [belan't∫ist] adj ?? L’obietîf des fameis ch’a cjapin part a la campagne “Belançs di justizie”. res je. (friulinelmondo). Nos ch'i sin puòrs i vin puòc timp de zoventùt e de belessa: (Pasolini). beghe ['bεge] f prepir m. ni al orcul ni ’es magiis (La). begherle [be'gεrle] f ZOOL ?? (Cerambyx moschatus). i cesarons ju ai belançâts a otante 2. pik m. kavsniti. ki obdaruje otroke v noči pred sv. (ProvBr). i ucei che a stevin becuçant tal gjalinâr. s kljunom pikati. in ~ cu lis spesis v ravnovesju z izdatki. torej. Si trate di un implant che disigûr nol zove a dâ lis rispuestis che a coventin. un risot un gustâ che a fumin la ~. PROV L’om cence ~ al è un muart che al cjamine . nemirika (v uri).i. befel [be'f ??] m poziv m. beçolament [bet∫ola'mεnt] (t. mesnica f. il vescul i mande sù un ~ di lei in glesie. belece [be'let∫e] f bradavica f. (GP) → comant.i. Al jere come se tal fûc e continuàs a vivi la figure di ~. (t. edikt. majhna tehtnica f. al è chel di tamesâ i siei consums cuotidians (Pa/Buteghe) belanç [be'lant∫] pl [-ts] m bilanca f. izenačiti. bêçs ['be:s] mpl denar m. poslovati. butâ i ~ te roie vreči denar skozi okno. behavioristic [behεivio'ristik]. prečni drog m. befane [be'fane] f 1. no. belançament [belant∫a'mεnt] m (pre)tehtanje n. di no vê altri imprest che lis fuarcis armadis.

om ~ čudak m. pri vsem tem. (Cadorini/furlan) Čeprav se vsako leto prilagaja program interesom študentov. Come che o varês capît. (Pa). zaslužnost f. dobrota f. a gloti di pôre la lôr grande parlantine e. bojaželjen. benefizi [bene'fitsi] m 1. invecit. blagrovati. lâ dal ~ in miôr iti vedno na bolje. sôl ~ furôrs. belisie [be'lizie] f → bilisie. benemerit [bene'mεrit] adj zaslužen. dâ la ~ dati blagoslov. biti slab. ~ us vigne karnjiski pozdrav. ~ co vendar(le). La Benedizions des Crôs di Zui). e tantis. ma i benedetins i mandin a dî che no son decisions di cjapâ masse cun premure. il francês ~ di Saint-Geniés e il todesc Marcuard di Randeck. m Benedikt m. aghe benedide blagoslovljena voda. la tiere. natančno. bons. Beligne [be'liñe] kr. E par chest e veve di jessi plene di magjie ~. rivâts ducj i doi plui in là de etât canoniche dal om (Pa 02). na srečo. benedî [bene'dî] tr blagosloviti. une altre realtât. om par ~ dostojen. (pos. tan’ ben k sreči. pleten iz debelih vrbovih šib. belicôs [beli'ko:s]. ~ adj bellunski. il pape ~ XIV (Storie). blagoslovljenje n. di bachetis di paugne e di fenoli. pošteno. diventâ une ~ pobesneti. . se si passe. prid m.. dobrotljiv. Palaç ~ palača Belgrado. stâ ~ prav biti. m Belluno (IT). Belum [be'lum] kr. ~ e no mâl zelo dobro. benefic [be'nεfik]. (Sg) Če pogledamo malo podrobneje. Come la “Filologjiche” e altris ents plui o mancul benemerits. belzà [bel'dža] adv → bielzà. belve ['belve] f zver f. četudi. beneçan [bene't∫an] adj benečanski. e je stade morestade dal esit triomfâl tal referendum dal Comun ~ di Lamon (Patrie 06/1). (Mar). jessi pôc ~ ne imeti se najbolje. blaginja f. m 1. benacet [bena't∫εt] m dobrodošlica f. cuant ch’a son deventâts siôrs di no crodi midiant dal cumierç des armis e dal matereâl ~ (Pa). belom [be'l??] (t. al ven a stâi lis vueris. dobrote izkazovati. si pues dî che i cors a son pal solit doi. benedizion [benedizi'on] f blagoslov m. čeprav. i f (Aquilee Ud) IT Beligna. La Regjon Venit. Tun prin moment al fâs domande di jentrâ tun convent ~ par fâ lûs dentri di se (Bel) benediktinski samostan. Beno m. pipinot ~ 3. vuê o ai tirât fûr la ~! (christianromanini 07/04). prid m. (O). a son vueris asimetrichis. (Pa 02). (Lenghe 2000). lahko rečemo. korist m 2. ma ~ a àn sintût a dî che. al à comunicât di vê dât fûr lis liniis vuide pal ricognossiment dai beneficis previdenziâi pai lavoradôrs esponûts al amiant des impresis (O). si ben che čeprav. -iche adj 1. dal pet. e a àn fat une opare benemerite tal scrivi un libri che al fâs il pont de situazion (SiF 02/1. La Madone benedete dute spauride e maludì la piante spione e al strenzi al cûr il so Divin bambin e' disin (Scf) 2. (Bel). ugoden 2. lis striis armadis di macis di sorc e i benandants. (ProvBr). PROV An di nêf an di ben . ancje jê benedete e benefiche. Simpri salvant il non dal puartebandiere dai predis beneçans. tal puest de promozion di une vendite di ~ o de construzion di un poç (Pa 04/03). in gracie dal jutori de Fondazion Casse di sparagn di Verone. čarodej m. (IT Belgrado) (okraj Varmo) Belgrado. dobrota f. Bielzà dal XVIII secul si stime che chest munistîr al sedi chel de ~ (CoUd). Il proveditôr Zuane Bembo. povoj m. (didatic). tant ~. Belucistan [be'lut∫istan] kr. → belandant benaugurâ [benaugu'ra:] tr voščiti dobro. A son rivâts a Udin il ~ Marco Paolini (Pa). zaklet. prebenda f. dobrodejen. di Vicence e di ~ (Pa). ma la ~ plui grande e je chê di judâ la int a no vê plui dibisugne di chei altris. al scugnì cridâ ~ e no mâl. beneficence [benefi't∫ent∫e] f dobrodelnost f. pomagati. o liberazion definitive di chescj nestris fradis e benefatôrs e amîs. lep sprejem m. cui siei proclams. benedet [bene'det] adj 1. in fin. il ~ di Diu (ena) večnost. → munificâ. ma ~ kakor koli že. e cun filmâts su lis tradizions popolârs (Lis cidulis. 234). bende ['bεnde] f obveza f.. da sta ponavadi dva tečaja. nissun lu à congnossut.Belgrât I [belg'ra:t] kr. ~ ogni an il program al vegni justât daûr dai interès dai students. benemerence [beneme'rent∫e] f zasluga f. Spiri. (ShW) benandant [benan'dant] m čarovnik m. (Bel). In chê dì a Rome. ~ m REL benediktinec m. mag m. finî in ~ dobro se končati. la rezine ben cun dute la polegane di chest mont. restâ cidins dal dut cence dâmi il ~. di ~ che. koristen. Se si cjalave ~ une vore di cjossis a jerin gambiadis. neskončno veliko časa. volê ~ cdn imeti nekg rad. benedetin [benede'tin] adj REL benediktinski. tudi (če).i. par meti un pôc di ordin (Pa). dobrina f. blažen. e us fâs la impromesse / di lâ a la cjartere / apont par proviodi / di cjarte une ~. pri naslavljanju v pismih) dragi. va ben alc a cdn (Sg) komu nekaj prav priti. prav. REL nadarbina f. belomo) m BOT balzamovec m (Impatiens balsamina). m ~ di Jugoslavie (glavno mesto Jugoslavije) Beograd m. v redu. La glesie e po vantâ benemerencis. ti al auguri come che al fos par me. hvala bogu. ~ ~ zelo dobro. zelo.i m Beludžistan m. benedetine [benede'tine] f REL benediktinka f. čuden človek. Benedet [bene'det] os. bemolle [be'm‫כ‬le] m MUZ nižaj m. benefatôr [benefa'to:r] m dobrotnik m.i m → Belum.. Belgrât II [belg'ra:t] kr. preveza f. presnet.i. pošten človek. -ose adj bojevit. FIG preklet. tant ben che k sreči. si à davuelte a Palaç ~ une riunion straordenarie dal Consei Provinciâl di Udin. blagoslovljen. bendâ [ben'da:] tr in refl → bindâ.i. (Pa 04/02). ben che → a ben che. na srečo da. -che adj vojen. no dome la domenie par mieze ore di messe e cuanche si passe a ~.i. dobrodelen.(JM). prav tako. i conflits di tip ~. di ~ ch’o ài cjatât ca dentri chel frutat. belomo [be'lizie] (JP) m → belom. (BelAlci). Beltram [bel'tram] m Bertrando (IT). belumat [belu'mat] m krajan Belluna. nadrobno.. Par ~ al massim “Buinis gnocis!” ai nuviçs (ShW). iz Belluna. ben ['ben] adv dobro. belic ['bεlik]. korist f. ~ m dobro n. beneficâ [benefi'ka:] (o benefichi [-'fiki]) tr dobro delati. (ShW) ben che [bεn'ke] co dasi. → zaie. popolnoma. (Bel). Belun [be'lun] kr. Te nestre ete di vuê. bene ['bene] f koš.

Bepo) os. križišče n med poljskih poti. m Jožek m. Al è permetût di gjoldi procreant. dobro. -ude adj priljubljen. beneventan [beneven'tan] adj beneventski. ~ m dobrodošlica f. (Urli). benissim [be'nisim] adv super. težava f. jasa. i f (Prepot) Budóži (IT Berda). lavìe dal vuarp e di so pari. come une ~ di Diu (Bel). (christianromanini 07/04). imeti rad. naklonjen. koženica f. dobrohotnost f.i. -ude adj dobrodošel. in convigne cun so missêr Stabilin di Trevîs e vadì ancje cui duchis Arichis di ~ e Ildebrant di Spolêt (JM). (Pa 02). tradicionalističen. Italiji). lopov m. mil. e po un bausâr. problem m. → DEMIN benfatin. di energjie. Siore. križišče n. di ~ bencinski. prav. usance la ~. fâsi ~ priljubiti se. benestant [bene'stant] adj dobrostoječ. (BrLi). fî di Cis. sedaj (pa). Il ~ al è une sostance che il so podê cancerogjen al è cognossût (CoUd). benetin [bene'tin] adj ?? La Europe dai benetins. pridobiti naklonjenost nekoga.i. stasit. konzervativec m. lopovski. ~ m Bergamasco. a fevelin simpri in marilenghe e a si capissin ~ ancje tes lôr varietâs localis. ljubkan. benfatôr [benfa'to:r] m dobrotnik m. di Cluny. pobalinski. cûr ~ dobro srce. blaginja f. Tal indoman. krasno. befatine. zelo dobro. a dîti une veretât che tu cognossis ~ (Enrico). Beneventum m (v juž. ljubeznivost f. berechinâ [bereki'na:] it pobalinsko se obnašati. benut [be'nut] adv ?? benvignût [benvi'ñu:t]. če le. la fonde culturâl metude di pre ~ Marchet. mi displâs. benzà [ben'dža] adv že. pod pogojem da. priljubljenost f. ~ m dobrodošlica f. FIG razpotje n. paglav. che si spessee a dâi un etichete negative. malopriden. Berber m. iz Bergama. HIST Beocija f (pokrajina v ant. kmet m. ~ o savevi che al vares capît. bengâl [ben'ga:l] m bengalični ogenj m. goljava f. al sarà un ~ che si disgroparà bessôl. berber ['bεrber] adj berberski. lavìe dal olm sglovât dal aiar e des aghis benvolentis che a cjareçin il vert sgardufât su di un jet di glerie. fino. la umanitât e je denant a une ~ (logosdictionary). Berenice [bere'nit∫e] os. Une volte. blagost f. m Benjamin m. bergamascs [berga'masks] mpl F bedaki mpl. benvolê [benvo'le:] tr ceniti. (Mar). (BrLi). ai rapuarts fra Arabics e Berbers. ljubiti. ben se [bεn'se] co da le. I gnûfs martirs dal Jihad pal plui a vegnin des clas sociâls benestantis de popolazion palestinese (Pa 03/10). pobalin m. dobro zdravje. ~ adj navihan. un lari. de tribù di ~. li che o levi a fâ ~ cuant che no vevin i sconts. bentropis [benvi'ñu:t] fîs di une tiere che e pareve destinade a mandâ viers il Friûl e il mont intîr bentropis ideis. m Jožek m.i. Bepo ['bεpo] os. ~ m dobrohotnost f. di podê vê informazions impuartantis di doprâ par miorâ il ~ uman. i f → Cuestebeorcje. lis raris cjarecis e lis tantis barufis dai spôs e gjenitôrs pai mil e mil fastidis e berdeis (BelAlci). nekdal. di spirais cetant positîfs di gjenialitât. vegnistu? ~ tu mi compagnis ali prideš? Pod pogojem da me pospremiš. (La 05/3). Jožko m. dì dai muarts e de muart di Pier Pauli. berberec m (konj) 3. benignitât [beniñi'ta:t] f dobrota f. berechinade [bereki'nade] f pobalinstvo n. LING berberščina f. un ~. Donatôr di sanc. porednež m. konzervativen. bergamine [berga'mine] f pergament m. blagor m. benzinâr [bendzi'na:r] m črpalkar m. beolc [be'‫כ‬lk] m ratar m. Grčiji). dobrotljivost f. naklonjenost f. Bepi ['bεpi] (t.lapadania). beorcje [be'‫כ‬rqe] kr. si ufrivii piçui dolçs (La/tradizions). nerodnost f. al divente un personaç scuasit "instituzionâl” (taicinvriaul). cui podevial riscjâsi. par dai il ~. -ade adj dobrodošel. benrivât [benri'va:t]. di Ciril e di Metodi. dai fraris. premožnejši. ljubezen m. Jožko m. benviodût [benvio'du:t]. (La 05/7). di dâ un judizi che nol fos di esecrazion e di condane? (Bel). vadì la mont de Grecie (BelAlci). berberski jezik m.m (IT Benvenuto) Benvenuto. neugoden položaj m. malopridnež m. benfat [ben'fat] adj lepe postave. ~ m 1. une e je morute. Beozie [be'‫כ‬tsie] m GEO. i dialets (old. bon di caratar e ~ di ducj. benvolût [benvo'lu:t]. Fint ai 2 di novembar dal 1975. (Pa 05/04) benon [be'non] adv zelo dobro. fâ ~ ?? dongje Vencò. dobrovoljnost f. a misdì nus da il benrivâts a Tortone la Madonrute di aur di don Orione. ~ m konformist m. m Benevento m. berdei [ber'dεi] (t. berechin [bere'kin] m navihanec m. (Pa 04/05). Stiçât dal conseîr ~ Agostinis (Pa 02). Beniamin [benia'min] os. imberdei) m zagata f. Benevent [bene'vεnt] kr. cun cjamis di breis e di madons (Sg). Berde ['berde] kr. Vignût) os. benzen [ben'dzεn] m KEM benzene. i prins sedentaris (Pa 02/10-11) 2. minudine.i. → baronade. Cun sintiment plen di ~ dut al è pussibil come (Natisone). neumneži mpl. Berbere ['bεrbere] f Berberka f. benvolent [benvo'lent] adj dobrohoten. A passavin camions di ~ cun scritis in todesc. Benvignût [benvi'ñu:t] (t. une biele comunitât che e à savût fâsi onôr e ~. stišče n. -ude adj priljubljen. beorcje [be'‫כ‬rqe] f 1. benjessi [ben'jessi] m 1. cjalant l’orloi. v primeru da.benenomâl [beneno'ma:l] adj ?? co une peraule dal cont e podeve splanâi ~ la strade par jentrâ tal manicomi. eco. O fermavi la veture ‘e ~ in Povie e mi inviavi a pît dilunc la strade. e intal scûr a son doi zovins (medeuzza). bergamasc [berga'mask] adj bergamaški. v redu. počutje 2. benvolence [benevo'lent∫e] f dobrohotnost f. Agripe e ~ a rivarin cun grande pompe (Bibl-Az). spoštovanje n.i.i f Berenika f. daspò che e veve viodût il nodâr e il marchês scribiçâ dai . naklonjenost. paglavstvo n. benzine [ben'dzine] f bencin m. sflamie il ~ come une stele. kmetavz m. krasno. soredut fra i benpensants. dal Sacri Roman Imperi. postaven. E chest ~ dongje dal jôf? (Mucci). Pôcs a san che a Milan tai agns Sessante a logavin plui di dîs mîl furlans. benfatin [benfa'tin] (DEMIN od benfat) adj ljubek. Alore lôr e àn pratindût un re e Diu ur à dât Saul. e cun di plui il ~ al è sierât. benpensant [benpen'sant] adj konformističen. benvolence [benvo'lent∫e] f dobrohotnost. (BrLi) 2. di rabie o moli un blestemon.

L’om al si inacuarzè di lui dome cuanche un operari al ~ al frut (Sg). bersaie) tr zadeti. 4-açâr par bertuelis (SiF 03/3. anime ~ sglonfe. al sint dentri un sunsûr. di Cjamin (Pa). hrumeč. berghelon [berge'lon] m 1. il gno omp tant gnervôs e ~. la ~ fin lis vacjis butin jù. Bertul ['bertul] os. tarča f. Là in fonts lis montagnis di Nimis e la ~ (PauluzzoN). kričač m. al à petât un ~ che le àn sintude fin su la place. sivîi che no si dîs 2. berlinese [berli'neze] f berlinčanka f. açâr par bertuelis Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât.i m ?? i cordui di Micjelagnûl e ~. kričač m. bertiulot) adj bertiolski. si faseve un davoi. vpitje n. berlarie [berla'rie] f vpitje n. vrsta voza f. Berlin [ber'lin] kr. razgrajati. berlichite) m FIG hudič m. e là ~s. (Natisone).i. Bertos ['in] furl. ~ m dretje n. glasen. ~ m Bertiolčan m.. berli ['berli] m krik m. A son utopiis a berlin i partesans de globalizazion e de industrializazion a ogni cost (La). Bernart [ber'nart] os. tufs di calôr te paludere umide (PauluzzoN).i. (Sg) Ni se treba tako dreti. vzklik m. dretje n. grozno tuljenje n 2. A Sotto il Monte. osamljen. razgrajanje n. vpiti.ancje par so pari. Il progjet artistic al è prudelât dai Comuns di ~.al mot . su di une ~ . čisto sam. opuščen. Bert ['bεrt] os. Bernadie [ber'??] i g f IT Bernadia f. sramotni oder m (steber) 2. e al jere dut un ~ a ore di cene. samoten. berghel [ber'gεl] m krik m. in dut câs. La sô. tuljenje n. Duncje la int des monts si è esprimude e la sô volontât. ~ m Berlinčan m. Culì il ~ al è l’“Olf” e la sô politiche. vzklikanje n. bergheladis tra ducj i trê. napihovanje n. kričanje n. berlinês [berli'ne:s]. la Talachine che a sberlave la sô marcanzie. Berne ['bεrne] kr. zvodnik m. razgrajanje n. lu clamave stant tal curtîl sot dal ~ des vîts. (La 04/10) (ljubkovalno: Bidin) 2. bersalîr [bersa'li:r] m ostrostrelec m (vojak). iz Bertiola. mrmranje n. kričeč. m Bern m. a davin une grande ~ e i spirts a lavin fûr (Bibl-Az). FIG iskana oseba f. vpiti. berlaçâ [berla't∫a:] it vreščati. ~ adj kričav. Bernardin [bernar'din] m 1. → zaromai. Vêso presint “Il ~” di Munch (BelAlci).segns. (Vichi) 2. m (IT Alberto. che sberla. ~ adj hrupen. (RB). Bergamo ['bεrgamo] kr. ma al ven four dal non di un antenât (Piç). no ~ di fruts. dongje ~. David che ~ bersai [ber'sai] m 1. berlament [berla'ment] m vpitje n. obstreljevati. bertiulin [bertiu'lin] (t. glasno govorenje n. razgrajač m. un davoi. un ~ di sturnî. e je stade une vite puare . berghelâ [berge'la:] (t. dreti se. dreti se na vso moč. (GE) bertuel [bertu'εl] m vrša f (za ribe). razgrajanje n. berghelarili [bergela'rili] m šepet m. nasadilo (pri vratih. vzklikati. grozen. (Mar). sberlâ) it kričati. hotnik m. ma prin tu vevis gjavât un cjamp di bersolis che no vevin nissune premure di lâ sul fûc.i m Berlin m. invezi dai solits cjants divots religiôs. berlic [ber'lik] (t. berghelade [berge'lade] f razgrajanje n. se jo o voi a cjase drete / cussì cence fâ il fat gno. m Bernard m. tamar m. o sin une fameone un tic delicade e putrop unevore berghelone. un ploton di bersaglîrs. berlusconian [berluskoni'an] adj berluskonski (glede na it. kričanje n. berlon [ber'lon] (akreš.i. opuščenost f. XVIII) Miedi. (telealtobut). zgodaj. berlichite [ber'likite] m → berlic. berlâ [ber'la:] (t. Bergum ['bεrgum] kr. oknu). un gridatore / un sberlon. vzklik m. bertuele [bertu'ele] f 1. spola) konoplja f. il so ~ al va scoltât di ducj (Pa 04/04). cui lôr cuars. lis stradis bessolis. šepet m.. planinski pašnik m. bersais. che ciula. docent a Padue al scrivè l'opare Elementa medicinae praticae. mrmranje n. un ciulon. 2ghise amorfe. Bersabee [ber'sai] ?? . sberghelâ) it glasno govoriti. bersò [ber'so] (pl bersôs) m senčna pot f. a pierdarà ipso facto l’ûs de ~. besetamp [be'so:l] ?? Il cognon da famea facilmenti a nol à nuia ce fâ cul besetamp. berlarili [berla'rili] m vpitje n. berline [ber'line] f 1. al dirigè il Centri Studis Ecumenics Zuan XXIII. sam. brajda f. FIG jezik m. razgrajanje n. planinski pašnik m. dretje n. vedeti za kaj gre. i veve justade la ~ de puarte . Berto) Albert m. sberlade) f krik m. na hitrico. ossei al guviêr di ~ (La). sberlon) razgrajač m.i m → Bergum. (demin. 3-nylon. a pro de lenghe furlane unitarie. (akreš. bersoli [ber'soli] m BOT (ž. Berlaments. m Bertiolo (UD). tuliti. tuliti. il spiziâr al capìs il ~ ancje lui. berzarie [berdža'rie] f tamar m. (t. od berli) m 1. od Bernart) a traviers un dismenteât sonet di ~ Cancianini. (pes) bernardinec m. Nol ocor ~ tant. No sai se chest furôr / di ~ si aprove / dai govins dal Cormôr / che. E il clime al è deventât inmò plui pesant cul guvier ~ (Pa 02). ma di fats no. beromai [bero'mai] adv sedaj (pa še bolj). ~ tanche un jubâl/ il gri čisto sam 2. m (IT Bergamo) Bergamo m. lis vacjis e lis pioris lis ai berzadis. samotnost f. e à presentât a la Confederazion. bessôl [be'so:l] (pl bessôi) adj 1. predsednika Berlusconija). bergamo ['bεrgamo] v: capî il ~ migljaj razumeti. bessolance [beso'lant∫e] f osamljenost f. besclet [bes'klet] adv hitro. Bernin [ber'nin] os. berlete [ber'lete] f bahanje n. Il ~ ARS Krik (Muncha). 97) 2. vzklik m. une ~ gjenerâl. dreti se. dobro razumeti. la sô invocazion. berze ['berdže] f staja f. incomprensibîi par jê e . / mi diran che di ~ / vâl un mont. -eze adj berlinski.i. kričanje n. glasen krik m.i. Bertiûl [berti'u:l] kr. v tamar dati črede. (Ta). hrup m. cert Bertrant Secchia di Udin ~ di Castro di Piran e Julius Ciprian di Bressie. dretje n. berlade [ber'lade] (t. bersaiâ [bersa'ia:] (bersai. ~ tr zmerjati. “E je dongje ~” i rispuint.i m ??(IT Bartolo). razgrajati. al è un jeur e no l’orcul ni ~. od berghel) glasno vzklik m. kričati. priimek BERTOS GIUSEPPE (Glemone sec. un ~ propit come in Parlament. limuzina f. berzâ [ber'dža:] tr v stajo. berton [ber'ton] m ARH ljubimec m. Tantetant al rinunzià ~ a lis particularitâts locâls di ogni fate.

moke in otrobov) za živino. popivati. che al fâs une musiche une vore scure e ombrose (Ta). Ator des fontanis publichis e di chês privadis. zaupati. napajalnik m. Betine. zverinskost f. parvie de ~ che bisugne fâ dopo di vêlu mangjât. vevino miôr di viodilu a imbeverâsi cul so tuessin e restâ infossât te sô malore? beveradôr [bevera'do:r] m korito n. Bevaçane [beva't∫ane] kr. divji. piti kot za zastavo. Al procès a vevin fevelât di rabie bestiâl e di ~. besteâl [beste'a:l] adj živalski. Betlem [be'tlεm] kr. zverinstvo n. betince [be'tint∫e] f → bitince. imbeverâ) tr 1. Betsaide [be'ton] kr. bessolin [beso'lin] adv zelo osamljeno.i f BIBL Betsajda f. spelâ la ∼ odreti (kožo) živine. Al tornà a meti tal so puest il sorestant dal vin. come che la piore e il madrac o il poleç e il vidul a fasin part de ~ (La 06/2). piti. popivanje n. ponoreti. ∼ di stale hlevna živina f. krepilna pijača (iz vode. demin. plui razionalitât des coltivazions. napoj m. surovost f. Stait atents che no vein di inçussîsi i vuestris curs cul mangjaçâ e cul bevaçâ. podivjati. risots e macarons. plene di scossis eletrichis (mortegliano). incressite dal partimoni des bestiis di stale. (BiblLc). un timp di ~ pasje vreme.) bevude. de fame placide za fat ~. pitje n. bitâ) it ARH pogosto hoditi kam. (stromboli).di acjadiments sostanziâi e marcade de ~ e des rinunziis. fâ bon ~ lepo pripraviti pijačo. beu ['bεu] int bev.Sei Elisabetta dalla lingua schietta (VERONE). bevaron [beva'ron] (t. opijaniti. po požirkih piti. ~ a scroc che al mangjave e al beveve a scroc e ancjemò al vignive idolatrât des sôs vitimis. napojiti. bevidôr [bevi'do:r] m pivec m. va a ~ i bûs tal sfueiat 2. bevareç [beva'rεt∫] m pijača f. neumnost f. / là cu no bete sinò il lôf e l’ors. che tu âs bevût par intîr (e no dome cerçât) une ~ alcoliche?. facil tanche ~ un ûf enostavno kot nič. ~ a sclips. živinsko. besteâ [beste'a:] it poživiniti se. bevaçâ [beva't∫a:] it pijančevati. besteute. tant che al tornà a meti di ~ al Pharaon. nečloveško. bestiologjie [bestiolo'ăie] f veda o živalih. odžejan. bevadôr [beva'do:r] m torilce za vodo (v ptičnicah). alcolist tant che il Garibalt. obiskovati. bestiâl [besti'a:l] adj živalski. beverâ [beve'ra:] (t. ~ tanche une semple piti kot goba. pijančevanje n. v-)srkati. napajati se. napajališče n. Betine [be'tine] f → Bete. fâ passonâ lis bestiis pasiti živino. aument di boscam (Natisone/furlanis). bevade [be'vade] f popitek m. betoniche [be't‫כ‬nike] f BOT betonika f. Ancje il Chino. besteute [beste'ute] f zverica f. (Pa 03/4). bevi ['bεvi] tr 1.) poznan. meti di ~ naliti. bestie ['bestie] f zver f. napajati se. prin dal an un frêt di cjan (sangiorgioinsieme). mešanica f. bukvica f. → (bolj obič. trai di ~ navrtati. Poesie di cjarte di veri e musiche ~. krčma f. une assurditât che e fâs ~ (scritorsfurlans). obleant i pastôrs a jentrâ tes propietâts privadis par fâ passonâ e mangjâ lis lôr bestiis (La). (velika) žeja f. Cheste e je la reson par cui i flus basaltics a puedin scori ~ e lâ indenant ancje par tancj chilometris de bocje erutive. chel grant ~ di biris di Deutsch Nepal. pastiçs e bevarons. živinski. aghe ~ pitna voda. lahkomiseln. lis sponzetis. il jevâ denant di. napitek m. besteate. il frico. i f (Sant Micjêl) Bevazzana Destra. (SiF 03/4. i bilicuns par une altre bevade / coronarìn di flôrs. ~ m pitje n. bestialitât [bestiali'ta:t] f 1. bevarin [beva'rin] m napoj m. ~ minût drobnica f. (Bibl-Gjen). i modons a bevin sù la aghe 3. se no i puartin fûr de puarte / la panole o il ~ 2. čarovni. bevibil [be'vibil] adj piten. che a son calcolâts un popul di bandîts. živina f. chê ~! (Tolazzi). al jude a parâ vie i pinsîrs. bestialmentri [bestial'mentri] adv živalsko.i m Betlehem m. besteam [beste'am] m živina f. une vecje ~ dulà che Clara (lacomugne). 2. al viveve ~ te sô è cjasute fûr dal paîs (JM. . clamât ~. sot dal re Erode (Bibl-Mt) Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji. Alore lui ju cjolè cun se e si ritirà tune sitât che i disevin ~ . E po’ il ~ mi plâs. !~si refl napajati se. ~ grues velika živina (goved. besvelt [be'zvεlt] adv hitro. nečloveški. plen di fotis. ljubavni napoj m. (po-. par fâ boli te cjalderie de lissiarie la aghe di doprâ par spelâ la ~. slaven. ator dai lavadôrs e dai laips (beveradôrs) di une volte (Pa). cul vê tal cjâf dome lis robis di chenti (glesie). dâle di ~ a un. bonifichis. bevaçon [beva't∫on] m pijanec m. napajati. jessi cognossût plui de ~ biti svetovno znan. strup m. zverinski. opijanje n. e daspò sepulide daûr di cjase sô. bevande [be'vande] f pijača f. ben ~. → ceu. beverât [beve'ra:t] (t. e foi par selvis scuris di faiârs. 147). di voie di fâ nuie. (Sg). parvie che te lôr tradizion abituâl a pratichin la ladrarie di ~ (Pa). sclip a sclip srebljati. vpiti. piti. mandadis a marît lis dôs frutatis. Taiade a tocs cul massanc. (BrLi) bevi fûr [~ 'fu:r] tr (iz)sesati. meti fûr di ~ ponuditi pijačo. Bete ['bete] os. nepremišljen. dati (za) piti. No 'nd è veretâts o aspiets gnûfs di pandi su lis bestialitâts e i macilis cometûts a Auschwitz (Pa 7/2000) 2. besteone. deriv. i bêf fûr dute la vite. Tu sês ~ de lenghe sclete . l'architetonic puint di cent arcs. Nadâl un frêt ~. odžejati se. beton [be'ton] m → peton. FIG lahkoverno verjeti. / polpetis di ogni genar. pijača f. ∼ alcoliche alkoholna pijača. vpi(ja)ti. bevarum) m 1. živalskost f. betule ['bεtule] f pivnica f. no mi fâs bon ~ FIG stvar mi ne diši. betâ [be'ta:] (t. Salvâ). nastaviti sod. slaven. un zinar ~. betonic [be't‫כ‬nik] adj FIG (šalj. → imbeverâ. vivi di ~ živeti kot žival. konj). brozga f. inmò a scûr. živinstvo n.(don). al ven davôr di nô fin a la Bodeguita del Sur. bestealitât [besteali'ta:t] f → bestialitât. dî no dî ne ceu ne ~ ne reči ne bev ne mev (BrLi). ~ tr napiti. žival f. besteon. iz-. Cu la cussience che 1 miliart e 400 milions di lôr in zornade di vuê no àn ancjemò acès a une risultive di aghe ~ (Pa 02). al è puest. živalica f. Dopo che Gjesù al jere nassût a ~ in Gjudee. živinski. bevarum [beva'rum] f → bevaron. tignî bevût požreti (pijača). peljati nekomu. zverinsko. vsrkati.i f Beta f. (Bel). imbeverât) adj napojen. besteol [beste'‫כ‬l] m brezglav. Ad esempli. ~s di cjalunis izbrane pijače. il filtri di amôr. ne zaupam zadevi. pijača f. bevaçone [beva't∫one] f pitje n.

(Pa 03/12) 2. ~ che o podès viodilu. knjižna omara.i fpl (Pulfar) Biacis. ubog. la antighe peraule dai profets de ~. il puar ~. ma la sô femine e je plui ~ di lui. che in te concezion bibliche a son il spieli de eternitât e duncje de inamovibilitât. zapleten problem. → bibion. knjižnica f. → bebel (bebei). Cuindi o si cjate alc di sest o si viodìn nô par une ~ legre! (Furlanist) 2. biadaç [bia'dat∫] (deriv. sflacje 2. bibitorie [bibi't‫כ‬rie] f FIG (šalj. šara f. FIG goba f. revček m nesrečenež m. bibâ [bi'ba:] it (t. di Barcis. vissaris mês. reven. revček m. e deventave simpri plui biadine.i m (Mueç) Bevorchians. vivût a cjaval fra il Vot e il Nûfcent. zabava f. bibiâ [bibi'a:] it obotavljati se. bibì [bi'bi] m INF → bibìs. knjižničar m. bibion [bibi'on] m omahljivec m. božec m. e je restade pôc timp dopo imbroiade. coronuits e altris bibieçs di comprâ. che no i mancjave nuie (Sg). naiven. bevilaghe [bevil'age] m abstinent m. božec m. ce maniere si davuelzie la sô sensualitât? (Pa). bevucjât [bevu'qa:t] adj → bevuçât. ~s di onôr. previdnež m. bevon [be'von] m pivec m. razvedrilo n. ju imprescj lenghistics e i servizis informatîfs di altris clapis. preklet. bibione [bibi'one] f omahljiva.bevidore [bevi'dore] f ženska. ničemurnost f. i dirès: ”cun ce dirît?”. Sâr Giorgio De Tina (Codroip. ~ ! – lasse. bicefal [bi'blist] adj POL bikefalen. -ose adj predrzen. pijača f. biadin [bia'din] (deriv. . lavôrs di catalogazion di materiâl ~ e documentari (CIRF). bevuçât [bevu't∫a:t]. ∼ Civiche mestna knjižnica. Bianchi [bi'anki] m kolo (Bianchi). -che adj biblijski.i. medaiutis. Par dibisugnis di studi e ricercje particolârs. Peraulis di Josef Malattia. Biatrîs [bia'tri:s] os. bibie ['bibie] f 1. obirati se. cheste biade ploie che no finis plui! 2. Cumò al dispon di une moderne sede tal cûr de zone universitarie. biblioteka f. dobra duša f. bevude [be'vude] f 1. Si pues domandâ altris informazions al ~. bibliograf [biblio'graf] m bibliograf m. biadaç →. vinjen. chel ~ al à tirât mâl la bruscjete de vite. presnet.i m Bibbione. → bevade. lasse pûr lì. materiâl ~ bibliografsko gradivo. bibieç [bibi'εt∫] m 1. bevût [be'vu:t]. požirati. veliko pijače prenese. bevorcje [be'vorqe] f → beorcje.(SiF). 97) 3.. bibliotecari [bibliote'kari] m bibliotekar m. (SiF 03/3. biadel [bia'dεl] (deriv. ~ che o fos poete! o vorès di colp rimâlu. cun spazis par seminaris. Nassût a ~ il 1 di avrîl dal 1909. ~ che le ai metude sul picjot (PauluzzoN). la stagjon si finirà / cun montanis bibiosis. biblioteche [biblio'tεke] f 1. pijanec m. cu la viste fluscade parvie de ~. od biât) m revček m. opit. biadìn →. biade adj 1. memoralist. ma. o varessin di gjoldi pe libertât (Pa 02). ~. i diaui. biadot →. bibì) m buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). la ~ eletroniche.. -ude adj pijan. neodločnež m. f Beatrice (IT). hvala bogu. ki veliko pije. (Pa). srebrati. il frutat. kratkočasje n. i fradis Karamazov. un nucli ~ e cuatris stazions di lavôr. od biât) m revček m. a bon pro di un podê legjislatîf ~ (Pa 03/12).) pitna daritev f. revček m. ~ adj ubog. E ce sucedial inte anime di ~. zgubljati čas. bibliofil [biblio'fil] m bibliofil m. Sabide ai 10 di Zenâr. knjižna zbirka 3. pierdi timp in ~s zgubljati čas z neumnosti 2. . biât [bi'a:t]. si ur cjol la patent s’a rezin l’automobil un signâl ~s. mame. Bibion [bibi'on] kr. ~ m naivnež m. !bibìs [bi'bis] (t. bebec m. biadele [bia'dele] f revca f. uboga f. božec m. svetopisemski. A son disponibii: l’archîf dal mensîl. biblistiche [bi'blistike] f biblicistika f. bibliografie [bibliogra'fie] f bibliografija f. biadot [bia'd‫כ‬t] (deriv. Parlament european. E i uceluts piulant / tal lôr lengaç: ”benedete chê man!”. I tescj che a concorin a àn di rivà ae Biblioteche Civiche di Codroip (Codroip. dober. nol à podût gjoldi lis personis plui cjaris tal moment che plui i coventavin. → bevucjâ. il vin al bibe. ”biadins!. popitek m. brut mostro! biacemai [biat∫e'mai] int če dá bog. -iche adj bibliografski. e par jentrâ inta chel gnûf des bibliotechis digjitâls mobilis. počasnè.” ur dîs. L’om par simpri. o sês ~. zagata f. che a comunicaran par lengaçs audio (Pa 03/6). FIG) kapljati. nadležen. ~ eletroniche elektronska knjižnica. Biacis [bi'at∫is] kr. -ade adj rahlo vinjen. biadelore [biade'l‫כ‬re] int k sreči... preprost. ki veliko pije. bibliofilstvo n. Bevorcjans [bevor'qans] kr. vztrajen. ki se vzdržuje pijači (alkoholu). (Pa 02). deriv. animadôr de Lote pe Liberazion e furlanist. bibliofilie [bibliofi'lie] f bibliofilija f. knjižničarstvo n. zadrževati se. revček m. ~. il plevan. bibličen. par cussì dî. počasnost f. preprost človek m. bibiôs [bibi'o:s]. Pre’ Aldo Moretti. i amîs. biblic ['biblik]. biadel →. mudljivost f. božec m. od biât) m revež m. Biblija f. puar ~ božec m. neodločna ženska f. ∼ digjitâl digitalna knjižnica. La vore par meti in sigurece cuintri i dams dal taramot lis vieris cjasis ancjemò abitadis al è un vêr ~. ~ che i bêçs ju ai achì pronts in cjase (F). Stant a la vision bibliche e cristiane de muart. odlašatiati. nabit. (CIRF). al è une ore che al bibiè tor di chê sieradure. se il cjalcon nol è strent. bibliografic [biblio'grafik]. poete. (BelFa). če bi bilo mogoče. težava f. a Cjaurlis. a 93 (Pa). biblioteconomie [bibliotekono'mie] f bibliotekarstvo n. biblist [bi'blist] (mpl bibliscj) m biblicist m. pijanka f. ~si refl pomuditi se. tal câs che l'utent al vedi prontât une ~ furnide di dutis lis colocazions te biblioteche (CoUd). ~. E difat i puartà une vecje ~. → pachee. (La 04/10). Biblie ['biblie] f Sveto pismo n. al è muart ai 26 di Lui. si discor sul avignî de lagune di Cjaurlis e di ~. malenkost f. potujoča knjigarna. bevuçâ [bevu't∫a:] tr srkati. Il taramot das tangents nol à sparagnade nancje la "biade" Cjargne (don) 3. bevone [be'vone] f ženska. nesrečnež m. Avis). tepec m. od biât) m revež m. un côl di trape s’a son bevonis. pitje n. pronicati. puar ~. santuts. biadut. / ti porès fâ bibì. al jere avilît. bicarbonât [bikarbo'na:t] m KEM bikarbonat m. l’insium di un om ridicul. bibliobus ['bibliobus] m potujoča knjižnica. Avis). dobrodušen.

biel principi [bielprin't∫ipi] m popolni začetek: dal ~ z vsega začetka.). cence vuacâ. biel a planc. fate di ~ ma ancje di spiete e di ingòs (La). mirno. da ga bodo zažgali. (Sg). razgledna točka f. šolska hišnica f. sijajna f. demin. Bielvedê Di Marsuris [~ di mar'suris] kr. m Bernard m. vse do konca. jutranjica f (zvezda). ljubek. bielevoie [biele'voie] f nevoščljivost f. cussì si impensisi dome il ~ (MazzonIol). PROV Nol è ~ ce che al è ~. vzdrževalec m. cul butâ cjartis a cualchi bidinute. vzdrževalka f. precej. vuê i Stâts son plens di debits e ~ scunîts. Belorus (Belorusinja) 2. Duncje il stât di un foton liniarmentri polarizât al è rapresentât di un vetôr intun spazi ~. Bielvedê [bielve'de:] kr. cu la ~ e la maiestositât dal so ceremoniâl. une des letaris che Hus al scrivè biel che al spietave che lu brusassin (Cadorini/furlan) eno od pisem. il ~. bielon [bie'lon] (t. e lusi finalmentri la ~ (Pa 10/99). bielite blancje [bie'lite 'blanqe] f BOT petoprstnik m (Potentilla). (PauluzzoN). bidinute. mastiant a lunc e cjalant fûr dal balcon. Damâr. bielorus [bielo'rus] adj beloruski. demin. umirjeno. naivnež m. v času ko je čakal. in ~ na kolesu. biciclete [bit∫i'klete] f (dvo)kolo n. di ~ dì ob belem danu. bicikel m (slabš.bicelulâr [bit∫elu'la:r] adj bicelularen. chê biele fantate là. E. il sflandôr dal rituâl (Bel). do dobra (poudarja sledeč pridevnik). bielstâ [biel'sta:] m dobrobit m. bidel [bi'del] m šolski sluga f. zadnjica f. Bielvedê Di Aquilee [~ di akui'lεe] kr. bidimensionâl [bidimenzio'na:l] adj FIZ dvodimenzionalen. atrakcija f.. Ma. brez izjeme. čisto. fruts che a jemplin dute la vile di ligrie e di ~ . → belece. chê more. Bicinins [bit∫i'nins] kr.e si meteve a mangjâ ~. Dimpeç. (BelFa). (Pa). lep. poželenje n. LING beloruščina f. FIG prevara f.i. trasparentis e tarondis a la fin. E chest al devente un apel par ducj chei che a crodin te Art e tal Biel (Pa 06/1). UD). cence flât e cence fanâl. se i soldâts cjariâts di sbigule disertassin ~. bicikel m. e je une des tantis personis che mi son plasudis estetichementri (Ta) 2. čeden. lepo počasi. Dree mi à invidade: se ~! Il concert di Lolli a Mortean. celotno. e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast.i m (Aquilee Ud) IT Belvedere. čar m. Intant che E. al à bielote simpri stade. Lis ascosporis (3. lepotnost f.(O). biceličen. si rangjave ancje a vendi sperancis a bon presi. umazano stanovanje n.. come che a vevin za vût fat lis Republichis Baltichis. bielite ma cjitine. ročka f 2. Chei che ancjemò in dì di vuê no àn declarât lis sôs intenzions a restin: ~. ~ a planc → bielaplanc ..i m → Belgrât. al beveve biel planc al vignì drenti un altri aventôr (Sg). bieluçat [bielu't∫at] adj ličen. la Azerbaijan. prikupen. deriv. bielonone [bielo'none] f izvrstna f. bicicletate [bit∫ikle'tate] f star kolo n. ~ m 1. čeden. (Sg). biel [bi'εl] (pl biei) adj 1. (SiF 03/4. biel cjalantlu fis. osvajati (žensko).. (Sg). bilit). dober. bielit [bie'lit] adj luškan.) → bessôl. 2. ure in ure. (ProvBr) 2. Dal ~ de sô ativitât la cooperative e à prudelât la sô programazion radiofoniche cun la organizazion. bielon. ”o dubiti che lu podarìn viodi prin di San ~ . no varês i comuts e il ~ di chenti. fin al puarton. srčkan. Ciceri. o sai che a Cerneglons chei di Franzoe / fadin la ~. udobnost f. ma la liturgjie. ki jih je Hus pisal. FIG luknja f. biel a pueste [bielapu'este] adv nalašč. (bolj obič. dvoceličen. bielviodi [bielvi'odi] m čudežni prizor m. e fâs la ~ tes mediis. bielit. ~ sôl čisto sam. neumnež m. biel planc [biel'planc] adv zelo počasi. il ~ di Rome rit f. Bon. Une volte che al nadave ~ framieç lis canelis (Zili). ~ ~ lepo počasi. (SiF 03/3. v celoti. (Ta). dopo di une gnot masse penze e durade masse a lunc. danica f. che al cjât?” ”trê dîs dopo dal Judizi Universâl”. → planc. PROV Par cognossi il ~ bisugne viodi il brut. sijajen. cun tant di eliche. ~ il cjan al strissinave la cjadene diluncvie il fil di fier. fâ la ~ zavidati nekomu. un frut di ~ . ~ m 1. la ~. bidinut. bielsôl [biel'so:l] adv (neknjiž. privlačnost f. bielvedê [bielve'de:] m razgledišče n. Sabide di sere beh jo o soi rivade tardute a mortean (Furlanist) 3. . dobro počutje n.i m Belvedere (Povoletto. ~ lant a fâ une visite intune famee. vsekakor.i m (Paulêt) Belvedere. udobje n. biel che [bi'εl ke] co medtem ko. v času ko. ma a di chel che al va indenant porconant cun tun ~ vecje. Sì. fâ lis bielis a dvoriti.. soredut produzions isoladis (Bidin e Bidine o il pulz e la pulze par cure di Andreina. rivât a ~. bielece [bie'lεt∫e] f 1. ~ adv kar. Une dì al veve fat un ~ aparechio di len. Bielorussie [bielo'rusie] f GEO Belorusija f.” ”San ~? . al veve un purcit ~. E chel ~ romanç di fantassience dal ’53 di un ciert Robert Rainbell? (Ta). bidon [bi'don] m 1.5-5 x 7-11 µm) a son bicelulârs. cjalâ di ~ ?? . al à il so ~ nekaj lepega je v njem. bielonon) adj izvrsten. goljufija f. šolski hišnik m. la Ucraine. „Buine” al rispuindè l’ustîr. bidele [bi'dεle] f šolska sluga f.. dobro. une volte un miedi. neumna ženska. bielonon. ravno ko. al è ~ ce che al plâs. biel avuâl [bielavu'a:l] adv popolnoma. lepo.i m (Cordovât) Belvedere. . ~ co ko. najboljši. 9). srčkan.i f (Paulêt) Bellazoia. lagodnost f. ma no lu cjatave. Bielvedê Di Cordovât [~ di kordo'va:t] kr. škatla f. čeden. meti in ~ . m Bicinicco (UD). lepo n. Bielestele [biele'stεle] f ASTR Venera f. medtem ko. ~ stufade do dobra naveličana. namenoma. ravnokar. srčkan. al à viodût ch’a èrin i palûs e li’ marinis e (Natisone). Dome dopo un dîs minûts al incrosà un vieli in ~ (Sg). grda šala 4. Bielezoie [biele'dz‫כ‬ie] kr. bielot [bie'lot] adj ličen. Bielgrât [biel'gra:t] kr. bielot. s kolesom. bicoche [bi'koke] f gorska koča f. SFF (CoUd). lepota f. (ProvBr). ljubkan. lepota f. In particulâr la sô puisie e disvele une intonazion intimistiche. 9-18) Bidin [bi'din] os. bidine [bi'dine] f preprosta. biel a planc [biela'plank] → biel planc. al cirive un campanel su la colone dal puarton. bieluçut. la Gjeorgje (Pa 03/5). ~ in gjambe lepih nog.i. bielis oris dolge ure. bielonon [bielo'non] adj → bielon. za časa ko. zavist f. bidin [bi'din] m preprostnež m. lôr si cjacin ~ / dongje plui che mai.

bielzà [biel'dža] adv že; nekdaj; sedaj (pa); se chest
percors di “maternitât” Aquilee lu à fat ~ tai secui passâts (Pa 02/12); se no doprin ju imprescj juridics che a àn ~ a disposizion (Pa 03/5); → benzà. bienâl [bie'na:l] adj dvoleten; bienalen, bienalski; ~ f bienale m; Bienâl di Vignesie ART beneški bienale (umetniška razstava); Al à partecipât a la Bienâl di Vignesie. (GE). bieni [bi'εni] m dvoletje n, dveletno obdobje; dveletni študij; e à refudât di dividi la discussion su la delocalizazion di chê sul recupar de produtivitât pal prossim ~. (O). Biêr [bi'e:r] kr.i f (Cjavàs) IT Bieri. bifocâl [bifo'ka:l] adj dvogoriščen, dvofokusen, bifokalen; i bifocâi dvogoriščne leče; un pôc pletut e intôr i ~. bifocalisim [bifoka'lizim] m bifokalizem m. big-bang [big'bεnk] m FIZ big bang, prapok m (teorija o nastanku vesolja); E si svindiche tirantnus dentri ancje nô in cheste disgregazion o deflagrazion finâl, un “~” che al à il savôr di un “flop” cosmic (Pa 02). bigarin [biga'rin] m (pri dečku) penis m, lulček m; → bagai, cicinut. bigat [bi'gat] m (od sviloprejke) buba f; e il fî dal om, che al è tanche un ~. (Bibl-Jop). bigatarie [biga'tarie] f → bigate. bigate [bi'gate] f predilnica f, svilopredilnica f. → bigatarie. bigatin [biga'tin] m svilar m, svilorejec m. bighe I ['bige] f F kurec m, kurac m; jessi a grado, distirât sul savalon, a menâmi la bighe e tirâ claps ai frutus che.. (Furlanist); → cuaiat, çoçul, pisse, sivilot. bighe II ['bige] f (rimski voz) dvovprega f; bignâ [bi'ña:] it → bisugnâ. bigoce [bi'got∫e] f mapa f, šolska torba f, torba f; Ustine a ridè viodinju a poiâ lis bigocis e ur disbotonà i grimaluts. bigogne [bi'gogne] f → vigogne; E je ancje vere che in putropis fameis di mieze ~ si va bandonant il lengaç locâl (La 07/02) bigolâr [bigo'la:r] m testeninar m. bigolon [bigo'lon] m makaron m. bigot [bi'g‫כ‬t] m pobožnjak m, svetohlinec m; e ogni riserve o proteste e je dome un "revoc di un perbenisim rangit e ~ (Bel); →cjitin, patafebancs. bigotarie [bigota'rie] f 1. pobožnjaštvo n, svetohlinstvo n; → cjitineç 2. (kolekt.) pobožnjakarji mpl, svetohlinci mpl; va la ~ pa lis glesiis. bigotisim [bigo'tizim] m pobožnjakarstvo n, svetohlinstvo n, licemerstvo n. bigul ['bigul] m (drobni) rezanec m. bigulere [bigu'lere] f dolgoveznost f, dolgovezen govor m, marnjanje n, oštevanost f; invezi di tacâ une ~ su la moralitât dai umign di chest mont. bikini [bi'kini] inv bikini m. bilabiâl [bilabi'a:l] adj LING dvoustničen, bilabialen; ~ f LING dvoustničnik m, bilabial m. bilanç [bi'lant∫] m 1. bilanca f 2. FIG bilanca f, obračun m, pregled m; e cussì a son lâts indevant fin al 1924 o 1927 cuant che i fassiscj e an obleât a fâ il ~ unic. (Pa Vicinia).

bilaterâl [bilate'ra:l] adj dvostranski, obojestranski,
bilateralen; mutisim causât di une lesion ~ dai lobis frontâi (SiF 02/1). bilateralmentri [bilateral'mentri] adv dvostransko, obojestransko, bilateralno. bile ['bile] f 1. ANAT žolč m; 2. FIG srd m, jeza f; jo, infat, o viôt che tu sês tal marum de ~ e tai leamps de tristerie (Bibl-Az). bilengâl [bilen'ga:l] adj dvojezičen; al è stât presentât a Udin il Grant Dizionari Bilengâl Onde); ~ m dvojezični m, dvojezičnež m, dvojezičnik m; Cemût fasino i bilengâi a capî e a produsi lis peraulis? (SiF 03/4, 97-114). bilenghisim [bilen'gizim] m dvojezičnost f, bilingvizem m; Al è di agns che in Friûl si cîr di di inserî il ~, tes scuelis e tes istituzions (Leng). bilenghist [bilen'gist] (pl bilenghiscj) m dvojezičnež m, dvojezičen človek m. bilenghistic [bilen'gistik], -iche adj dvojezičen; tabelis bilenghisticis dvojezični krajevni napisi; (Pa 02/12) biliart [bili'art] m biljard m; Pes ostariis, in te stazion, suntun biliart, e plui di râr durmî sui bancs lis oris no passavin mai...(bakan). bilic ['bilik] m ravnotežje n; in ~ v ravnotežju metude in ~ tra cîl e bosc (Pa 06/1). bilicun [bili'kun] m pokal m, velik kozarec m; kupa f. biliet [bili'et] m 1. vstopnica f, vozovnica f; biliets di nâf ladijska vozovnica; Pe esposizion a son stadis tiradis dongje passe 200 fotografiis, biliets di nâf (Pa 05/12); gjavâ il ~ pokazati vozovnico; cence paiâ ~s; ~ zornalîr dnevna vstopnica; savint che par paiâ 1 etar di nêf artificiâl a coventin sù par jù 7 mil “biliets zornalîrs” (Pa 03/11) 2. kartica f; ~ di visite vizitka f; E pardabon il cjavedâl al jere il capitâl par une famee furlane, stant che al jere il simbul, il "~ di visite" de cjase (Scf) 3. listek m. bilietarie [bilieta'rie] f prodajalna vstopnic, vozovnic; ven a stâi che no jere la sagristie (dulà che cumò e je la ~) (Pa). bilietinâr [bilieti'na:r] m prodajalec m vstopnic, vozovnic. bilietut [bilie'tut] m listič; sporočilce na lističu; Tal ultim, no podint fevelâ, al scriveve bilietuts. (Bel); bilinguâl [bilingu'a:l] adj → bilengâl. bilinguisim [bilingu'izim] m → bilenghisim. Biliris [bi'liris] kr. i f (Magnan) Billerio; organizât in memorie di Meni Ucel, poet e artist di ~ (Pa 03/2). bilisiâsi [bilizi'a:si] (t. sbilisiâsi, imbilisiâsi) refl po-, o-lepšati se, o-krasiti se; a tacarin a sburfinâsi, a petenâsi, a imbilisiâsi; → sbilitâsi. bilisie [bi'lizie] f 1. po-, o-lepšanje n, o-krašenje n; okras m; Tal difûr bilisiis di Comun. (CoTav) 2. nakit m, dragulj m, ovratna verižica f; Ma lis veris bilisiis dal Domo a son i frescs dai absits, ducj dal Tresinte. (areagroupeditore). bilit [bi'lit] adj ljubek, čeden, srčkan, prikupen, lep; → ninin; ~ m 1. INF igrača f, razvedrilo n, zabava f; (bolj obič. bebel, bebei) 2. poklon m, laskanje n, pohvala f; nežnost f, ljubkost f; al tacà a bussâlu e a fâ i mil cjarecis e ~s; → bilite. bilite I [bi'lite] f ZOOL podlasica f (Mustela nivalis) ; I sôi vôi, taiâts a mieç des lints dai ocjai, a semein chei de ~. (BrLi) 2. FIG (šalj.) demon m, hudoba f, kuga f,

hudič m (človek); un mostro, une ~, un vuerîr cence magle e ni pôre. bilite II [bi'lite] f laskanje n, prilizovanje n, ljubkovanje n; poklon m, kompliment m; pôc valin lis promessis e mancul lis bilitis; → bilit. biloi [bi'loi] m vrtiljak m; i svoladôrs a fasevin un ~ par aiar; → cavalarice. bilôs [bi'lo:s], -ose adj žolčen, žolčast, jezav, togotljiv, nagle jeze; chel temperament ~ e fastidiôs. bime ['bime] f jagnjica, ki po enem letu ni jagnjila. bimestrâl [bimes'tra:l] adj dvomesečen, bimestralen; ~ m dvomesečnik m; prontât il so lunari pal 2006 e lu à dât fûr cul ~ “ Emigrant ” (Pa). bimestri [bi'mεstri] m dvomesečje n, bimester m. bimetalic [bime'talik], -iche adj TEH dvokovinski, bimetalen. bimilenari [bimile'nari] adj dvatisočleten; ~ m dvatisočletnica f. bimotôr [bimo'to:r] adj dvomotoren; ~ m dvomotorno letalo n, dvomotorec m. Bin ['bin] furl. priimek BIN GIUSEPPE (Vile di Var 1689 - Glemone 1773)(GE). binari [bi'nari] adj 1. binaren, dvojen, iz dveh enot 2. KEM, MAT binaren, dvojiški; ~ m ŽELEZ tir m ; proga f; ~ muart slepi tir; jessi suntun ~ muart FIG biti v slepi ulici; biel che i predis des monts a jerin suntun ~ muart. (BelAlci). bindâ [bin'da:] tr ob-, pre-vezati, poviti; cjatât picjât cui voi bindâts e cu lis mans e i pîts peâts (Pa 04/05); un frut bindât povit otrok. binde ['binde] f povoj m, ob-, pre-veza f. bindel [bin'del] m trak m, vez f; e je stade rinfuarçade cuntun ~ di fibris di carboni e resine epossidiche .. intant chê altre e je stade parzialmentri taponade ..(SiF 03/3). bine ['bine] f skupaj zlepljeni kruhki; La camarele i puartà un cuart di neri, une ~ di pan e ..(Sg); binidî [bini'di:] → benedî. binidizion [binidizi'on] → benedizion. binocul [bi'n‫כ‬kul] m daljnogled m. binoculâr [binoku'la:r] adj binokularen, dvoočen; ~ m daljnogled m; al ven studiât e determinât, ancje in gracie de osservazion cul ~. (CoUd) binomi [bi'n‫כ‬mi] m MAT binom m, dvočlenik m ; che a prudelin la instituzion di un sogjet politic disferent, duncje no concorenziâl, ma ben autonim e bon di mantignî in eculibri il ~ teritori/int. (Pa 04/02) binore [bi'n‫כ‬re] → buinore. bintar ['bintar] m brezdelnež m, lenuh m, nepridiprav m, potepuh m; fâ il ~ potepati se, lenariti, postopati; Ducj o cjatìn alc de nestre vite in chê dal fi che al scjampe par fâ il ~ (Bibl-Lc); ~ adj potepuški, klateški, len; Spieli di cheste vite bintare a forin lis sôs poesiis (Ponte). binte ['binte] f vitel m (dvigalo), vozna vijača f; Udin po cu lis bintis al tirarà in mieç la culine.. binzinar [bin'ar??] f ?? O fasìn il plen e il binzinâr nus da informazions. (Pa 06/3). bioarchiteture [bioarkite'ture] f bioarhitektura f; La plui cualificade esperience didatiche di ~ e je tacade vie pal mês di Mai. (Pa 04/05). biocenosi [biot∫e'n‫כ‬zi] f BIOL biocenoza f. biochimic [bio'kimik], -iche adj biokemičen; ~ m biokemik m.

biochimiche [bio'kimike] f biokemija f; Angelo Vianello, professôr di ~ vegjetâl (SiF). bioclimatologjie [bioklimatolo'ăie] f bioklimatologija f. biodegradabil [biodegra'dabil] adj BIO, KEM biorazgradljiv, biološko razgradljiv; tornant a doprâ ju imbalaments, compostant lis scovacis biodegradabils. (Pa/Buteghe). biodinamic [biodi'namik], -iche adj BIOL, AGR biodinamičen; Dal mês di Jugn, lis organizazions agriculis pe produzion biologjiche e biodinamiche dal Friûl (Pa 03/12). biodiversitât [biodiversi'ta:t] f → biodiviersitât. biodiviersitât [biodiviersi'ta:t] m biološka raznovrstnost f; E puartarà indenant iniziativis par studiâ, difindi e promovi la ~ des plantis e dai nemâi dal Friûl. (Pa). bioecolic [bioe'k‫כ‬lik], -ighe m bioekolog m. bioecologjic [bioeko'l‫כ‬ăik], -iche adj bioekološki; organizât de sezion di Puart de “Associazione architeture bioecologjiche”. (Pa 04/05) bioecologjie [bioekolo'ăie] f bioekologija f. biofisic [bio'fizik], -iche adj biofizičen; ~ m biofizik m. biofisiche [bio'fizike] f biofizika f. biogas [bio'gas] f bioplin m. biogjen [bi'‫כ‬ăen] adj biogen. biogjenesi [bio'ăεnezi] f biogeneza f. biogjenetic [bioăe'nεtik], -iche adj biogenetski; biologje, de economie, dal tierc mont, de ingegnerie biogjenetiche, de sessualitât, de contracezion, de omosessualitât (Pa); ~ m biogenetik m. biogjenetiche [bioăe'nεtike] f biogenetika f. biogjeografie [bioăeogra'fie] f biogeografija f. biograf [bi'‫כ‬graf] m življenjepisec m, biograf m; Nol sarà costant te produzion poetiche, par dedicâsi ancje a atres ativitâts tant che gjornalist ~ e regjist (Furlanist). biografic [bio'grafik], -iche adj življenjepisen, biografičen, biografski; Se si da une olmade intun dizionari ~..(scritorsfurlans). biografie [biogra'fie] f življenjepis m, biografija f; Revision, atualizazion e publicazion des biografiis di furlans inlustris (CIRF). bioincuinament [bioinkuina'ment] m biološko onesnaževanje n; cussì come che i gjenetiscj no son competents di ~ .(Pa 05/04) bioingjegnerie [bioinăeñer'ie] f biološki inženiring m. biolic [bi'‫כ‬lik] m biolog m, naravopisec m; Al po stâi che al rivarà ancje il zovin ~ Manuel (CoUd). biologjic [bio'l‫כ‬ăik], -iche adj biologičen, biološki; control ~ biološko nadzorovanje, biološki nadzor; Chescj risultâts a son il pont di partence par il disvilup di metodis di control ~ de malatie. (SiF 03/4, 9) biologjichementri [bioloăike'mentri] adv biologično, biološko. biologjicitât [bioloăit∫i'ta:t] f biologičnost f, biološkost f; midiant dai criteris de justizie, de eticitât, de sustignibilitât, dal sparagn energjetic, de ~. (Pa/Buteghe). biologjie [biolo'ăie] f biologija, naravopisje n; isal util fâ tradusi.. articui e saçs par furlan (salacor di inzegnarie e di ~)? (Pa 02/10-11); ~ aplicade uporabna biologija; Dipartiment di Biologjie Aplicade a la Protezion des Plantis, Universitât di Udin, Italie. (SiF 03/4, 9).

bioluminessence [biolumine'sεnt∫e] f BIOL bioluminescenca f. biomasse [bio'mase] f biomasa f; I microrganisims che a costituissin il pantan a son clamâts ~ mentri i incuinants a son clamâts ancje substrât. (SiF 03/4, 73-84) biomecanic [biome'kanik], -iche adj biomehaničen; La muse de fantate, cence il rest dal cuarp, tal mieç dai sarpints, fier e struturis biomecanichis: (Ta) biomecaniche [biome'kanike] f biomehanika f. biometeorologjie [biometeorolo'ăie] f METEO biometeorologija f.. biometrie [biome'trie] f BIO biometrija f. biometric [bio'mεtrik], -iche adj BIO biometričen. biondate [bion'date] f ?? che la vere stele de ghitare tes Cybele e je naturalmentri la ~! (Ta) bionde [bi'‫כ‬nde] f plavolaska f, F bionda f, blondinka f. biondine [bion'dine] f plavolaska f; ti visitu chê ~ cui ocjâi, dôs tetis par ca, cun chê musute di pipine, viestude di ros... (Tolazzi). biondut [bio'ndut] adj plavkast, svetel; E driu i fantassins apena cunfessàs cui calsetòns blancs e i ciafs bionduts tosàs. (Pasolini) bionic [bi'‫כ‬nik], -iche adj BIO bioničen; Nissune pôre, Paris. Tu âs ancjemò timp” mi dîs il gno elaboratôr ~.(Ta) bioniche [bi'‫כ‬nike] f BIO bionika f. biont [bi'‫כ‬nt], bionde adj plav, plavolas; svetlolas; Al è ~ e sec e al cjamine spedît cun sô mari (Ta); e veve une lungje strece bionde, fate sù tun biel cocon (MazzonIol); ~ m plavolasec m; al ultin ~ po zadnji modi; viodit là chê tâl vistude / cun gran pompe al ultim ~. biopiraterie [biopirate'rie] f biopiratstvo n; Tra brevets e biopiraterie (Pa 05/04). bipolâr [biopo'la:r] adj bipolaren; Si podeve cjacarâ di ordin ~, cuntun statût di superioritât pai Stâts Unîts (Pa 04/07). biopsie [bio'psie] f MED biopsija f; Une ~ stereotasiche e à clarît che il tumôr cerebrâl al jere un glioblastome....(SiF 02/1) bioptic [bi'‫כ‬ptik], -iche adj bioptičen. biosfere [bios'fεre] f BIO biosfera f. biosintesi [bio'sintezi] f biosinteza f. biostabilizâ [biostabili'dza:] ?? Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). biostratigrafie [biostratigra'fie] f biostratigrafija f. biotecnologjic [biotekno'l‫כ‬ăik], -iche adj biolotehnološki. biotecnologjie [bioteknolo'ăie] f BIO biotehnologija f; a cjalin cun simpatie cheste “inovazion” puartade indevant de ~. (Pa 03/12). bioterapie [biotera'pie] f MED bioterapija f. biotine [bio'tine] f KEM biotin m. biotop [bi'‫כ‬top] m BIOL biotop m. bipartisan [biparti'zan] adj POL dvostrankarski; dal moment che vuê il «grant Compatât constituzionâl “~” (Pa 03/5). bipartitic [bipar'titik], -iche adj POL dvostrankarski. bipartisim [biparti'tizim] m POL dvostrankarstvo n, dvostrankarski sistem. bipartit [bipar'tit] adj POL dvostrankarski. birarie [bira'rie] f 1. pivnica f 2. pivovarna f, pivarna f; ~ Moretti ...(Sclese) birbe ['birbe] f v: bati la ~ beračiti, klatiti se.

bire ['bire] f pivo n, pivce n; Biele Ingvild cu la ~ in man pontade (Ta) .. s pivom v roki .. birefranzent ['bire] f birefrangent (ang.); che a interagjissin cun polaroids e cristai birefranzents. (SiF 03/3, 9-18). Birgjite [bir'ăite] os.i. f Brigita. biribìs [biri'bis] m vrsta igre na srečo. birman [bir'man] adj burmanski; eroi da l’indipendece birmane te lote par diliberâsi de paronance anglese (Pa 02) heroj burmanske neodvisnosti; e vierç une gnove pagjine pe storie dal popul birman. (Pa 02) v zgodovini burmanskega naroda; ~ m Burmanec m; Birmane [bir'mane] f Burmanka f. Birmanie [bir'manie] kr.i f Burma f; comant de zonte militâr che e parone in ~ ki vlada v Burmi. biro ['biro] f kemični svinčnik, kuli m, kulica f; Alore al molà la biro e al jevà impins. (PauluzzoN); pene ~ kemični svinčnik; O cjoli un pâr di penis ~ e (BrLi). birocin [biro't∫in] (demin. od biroç) m 1. četverosedežna kočijica f; 2. otroški voziček m; è un gotic che al zire cul so ~; la rovede e à un disc di metal par esterni (Ta); i fâs rivoc un’altre femine, Rossana, biel che e sburte il ~ (Pa 06/2). biroç [bi'r‫כ‬t∫] (pl [bi'r‫כ‬ts]) m koleselj m, voz m, voziček m; il ~ nol va! tako ne bo šlo (več)! I de une man a sburtâ il so ~. (Sg). birze ['birdže] f F bicikel m, kolo n. Birzite [bir'džite] os.i. f → Birgjite. bis I ['bis] adv še enkrat; o berlìn a clare vôs “Zugabe”, ven a stâi ~. (Pa 06/3); ~ adj dodaten, izreden; al à il numar 522/~ (Pa 02). bis II ['bis] (pl invar.) m 1. (t. bise) kača f; il Bût al è come un ~ pe grave sporcje 2. FIG človek nagle jeze, kolerik m; tu sês un ~. bîs ['bi:s] (t. grîs, fumul) adj siv, pepelnat, pepelnast; zeč, hudoben; vacje bise. bisacje [bi'saqe] f bisaga f; Invessit cumò cui che al à un sac che al cjapi sù ancje la bisacje e (Bibl-Lc); → sacoce. bisat [bi'sat] m → bisate. bisate [bi'sate] f (t. bisat) ZOOL jegulja f; Mi sbrissave des mans tanche une ~ o une pavee. (BrLi); che dopo vê gramolât tal laip di Rome al scuvierç la sô vene furlaniste, a la ~ plui voltis trombade che e tente di gnûf (Pa 06/3); → inzile. bisavon [bisa'von] m → basavon. bisbetic [biz'bεtik], -iche adj čuden; čudaški, muhast; ~ m čudak m. bisbetiche [biz'bεtike] f čudakinja f; E jere une ~ co e leve a scuele e, cundut che e je piçulute, e je cence cûr. (ShW). biscantîr [biskan'ti:r] m ARH ostrešni tram m; cjadenis di cuviert e ~s. biscot [bis'k‫כ‬t] (t. piscot) m piškot m; o cualchi ~ pal sant, come che o fasevi jo cuant che o jeri frute...(friulinelmondo). biscul ['biskul] m (redko) gugalnica f; (bolj obič. niçul). bisegul [bi'segul] m čevljarski gladilnik m; E chest cjaliar cul ~? (Mucci) bisessuâl [bisesu'a:l] adj dvospolen; ~ m biseksualec m, biseksualen moški, biseksualna ženska.

blancjiç. prazen. La ~ al è miôr insumiâle viodût i presits. 10. a esistin lenghis e feveladis diferentis: talian. blancje adj 1. snežni 4. blancjon. bezjaško narečje. sloven. bisugnâ [bizu'ña:] (samo 3. POL beli . al è ~ di piel. bison(t) [bi'zon(t)] m ZOOL zober m. bitâ [bi'ta:] it → betâ. ~ m Bizantin Bizantinec m. belo. EKO bianko ček. protirevolucionaren. blanchiç [blan'kit∫] (t. bisugnôs [bizu'ño:s] adj potreben. navada f. blâf ['bla:f]. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere . blancjut. salacôr. blanchete ['blankete] f → blancjete. vihar m. cuntun façolet ~ parsore de siele. Pablo Korchenewski. i f (Starançan) Bistrinja f (IT Bistrigna). naravnost. (Natisone/furlanis). neri su ~. (Sg). e al à metût. La fantate e continuave a cjalâlu cui voi blâfs e licuits (Daidussi). neizpolnjen. bissabove [bisa'bove] f → bissebove. intant che noaltris furlans ocidentâi si domandavin: (Pa 03/6). blacje ['blaqe] (t.. bizon m. si trate di mandâi indaûr un mes ~ cjalcjant il boton di rispueste (Cad) 5. bisugne [bi'zuñe] f potreba f. jo intant taponi dutis lis grispis / che o ai te muse cun stucs e sblacjis. . Bisugne là a durmî cence fâssal dî e jevâ cence fâsi clamâ . ~ e neri črno-belo. (Pa 05/07).. bisnevôt [bizne'vo:t] m pravnuk m. na pol zastonj. 3. (Sg). blanchet. (BrLi). (Bel). protirevolucionar m. belina f 2. brenčanje n. Bitinie [bi'tinie] kr. e à di pierdi la vite par une liberazion che le viodaran. come tal disgot di une brumace daûr a sfantâsi. par un ~ e un neri za zelo nizko ceno.) it potrebovati. (lasje) dolg koder m. ubogi m. perilo n 5. osivel. belilo n. (Sg). eco là i biei crepons che o vês ridots i morârs cul tignî i bivotins. (Pa 7/99) 7. Capo. sul çoc forest e su lis stradis. e ce che al è necessari bisugne fâlu (Pa) .…. ropot m. bitince [bi'tint∫e] f domačnost f. PROV Prime di dî une peraule. insuazade di une tende di ~ rose (PauluzzoN). che la partecipazion a la Italie a la vuere al è stât un at. bistroc [bis'tr‫כ‬k] ?? zent ch'a zuja. an cence sest prestopno leto. i bisnevôts. Bisiacs [bizi'ak] → Sant Pieri Dai Bisiacs. ma al jere ancje cualchidun mandât. (ProvBr). bit ['bit] m INFORM bit.bisessualitât [bisesuali'ta:t] f dvospolnost f. Bezjak m 2. beločnica f. prazen list 6. blancjat. -ve adj moder (barva). bisocje [bi'zoqe] f BOT čičerka f. Bithynia. bisighin I [bizi'gin] m ZOOL ?? (Tringa alpina). bisignele [bizi'ñele] f malenkost f. ropotanje n. (Pasolini) bisugn [bi'zuñ] m → dibisugn. necessaris ancje se no suficients. deriv. viličenje n. biseksualnost f. ~ m 1. La ~ napoleoniche. → dibisugne. ~ m 1. e di traficâ par mâr cun Bizantins e cun Sarasins. zapustiti neki usodi. ŠAH beli m 8. Al dì di vuê ce sperancis puedial vê un che al à passât i trente. (La 07/04). a jerin poiadis dôs bicicletis gnove. furlan. Tal nerum la tension e je dute tal ~. bezjaščina f. cizara f (Lathyrus sativus). HIST. (močan) vrtinčasti veter m 2. svinčena belina f 2. bisse ['bise] f 1. bisugne bati la ale come il gjal . ch'a siga. bisteche [bi'son] (t. restâ in ~ ostati brez vsega. un rus ~ di Odesse rivât ta chestis landis tal 1963 e (Pa 7/2000). edn. ~ di piel belec. (Natisone/furlanis). Par fâ bisugne scomençâ . fina lanena tkanina.(JM) Bizantine [bidzan'tin] f Bizantinka f. belogardist m. neri su ~ FIG črno na belem. blancjiç) adj belkast. bivort [bi'v‫כ‬rt] m bifurkacija f. bissebove [bise'b‫כ‬ve] f 1. (ProvBr).. dâ di ~ (po)beliti. (bassafriulana). to kar je potrebno. lassâ in ~ opustiti. o sin corets viers la stanzie indulà che lui. belec m. ~ e gradês. (ProvBr). bizantin [bidzan'tin] adj bizantinski. taii chês bissis. belo vino. ~ m revež m. O varessin ~ che cualchidun nus des un jutori di supuart (Pa 02). bizantinist [bidzanti'nist] m bizantinist m. drobnarija f. zimski. in pont e in ~ odenkrat. no tu vevis une piel di ~?” (Ta). HIST. Fûr de barconete. bisest [bi'sest] adj prestopen. . 2. tant di cjapâsi alc.. bisetimanâl [bisetima'na:l] adj dvotedenski. vê ~ potrebovati. dî ~ al ~ e neri al neri povedati resnico. blancat ['blankat] adj → blancjat. / pa chê ~ viere de stagion. bis) kača f 2. bismul [biz'mul] m (pl bismui) ZOOL mezeg m (križanec med konjem in oslom). Un ~ cul biter. bisodie [bi'zoqe] f ?? La ~ e je lade indevant par mês. bizantiniste [bidzanti'niste] f bizantinistka f. Int sielte fra i plui ~. je treba postoriti. razcep m. a cjaparin la strade de ~ (Bibl-Az)// < gr. bisighin II [bizi'gin] m → sbisighin. bel. FIG zmeda f. blanchiç. Ma chest fat nol è dabon capitât in pont e in blanc. bisson [bi'son] m TEKSTIL bisus. blancjit. tor atòr dal breàr e i bistròcs risìns dal prin bal da l'an. blanc ['blanqe]. Bistrigne [bist'riñe] kr. neumnost f. blancon. pretres m. al faseve bisignelis. siv 3. (bassafriulana). Prime di dut i de di ~ e podopo al pensà ‘e mobilie. Un blanc cul ~. belež m. -che adj bezjaški. sblacje) f 1. debil e (Ta). par ogni tant dreçâ il ~ cjâf e molâ ronadis.i f Bitinija f stara provincija v Mali Aziji. POL beli m. (Pa 02). bisiac [bizi'ak]. beljak m. a timp pierdût. tur m. ~ tanche un peçot/ ~ tanche un dint di cjan popolnoma bel. Bisugne vê pazience cun te (FVG) Potrebno je imeti potrpljenje s teboj. ciklon m. bizantologinja f. 11. sec. vihar m. (t. reven. bivariade [bivari'ade] f bivoltin [bivol'tin] adj (pri sviloprejki) ki se rodi dvakrat v letu. bisibili [bizi'bili] m hrušč m. Rivâts intal so curtif. i bisons des pradariis americanis (A). (Mar). nepričakovano. 9. bivorcjâsi [bivor'qa:si] refl (neobič. običaj m. (BrLi).. an ~. → glove. il ~ dal ûf beljak m. 12. tende di ~ rosse. il ~ dal voli beločnica f. bizantolog m. orkan m. otročarija f. mi bivorcji come un arbul. bislunc [biz'lunk] adj podolgovat.. ubog. belogardističen. belež m. belilo n.) razcepiti se na dvoje. biter ['biter] m grenko žganje. In tes mês confessions setimanâls o bisetimanâls (BelFa). pisteche) f dušeni goveji zrezek. 4.

blancon. mi pocavin. blausin [blau'zin] m ZOOL skobec m. a son di ~. blokada f. l’infirmîr al gambiave i ~s. blanchisie [blan'kizie] f → blancjece. krmilo n. aventôrs a ~ . → croste. navihanec m. 3. drobec m. e lâ tune cjase de plaçute. mi vegnarès voie di ~ (Bibl-Salms). cun Gjesù Crist. (JM. mi vignivin dentri. blichignais. blestemaçâ [blestema't∫a:] it/tr razposajeno preklinjati. cicorie. v trumah. une rivoltele in man. tal saludâlu la viele a veve il sblec [blec]. E a disevin cuintri di lui tantis altris robis. blancat) adj belkast.sensârs bausârs. bledon [ble'don] m BOT loboda f.. ben. strichis blasfemis (Pa 06/3). f blasmevul pl blasmevuls) adj graje vreden.. okrajek m. i f m (Codroip) IT Biauzzo. pola f. Blessan [ble'san] kr.. blancjete [blan'qete] (t. ne odobravati. → corponâ. cuetis o crudis. Al rispuint ae indiference cul dispresseament. žitnica f. predel m.. izreči kletvice.i f (Pramaiôr) Blessaglia.. ploščat kamen m. košček (zemlje).. fâ il ~ na jok se držeč. mendais.. mocul. blecâ [ble'ka:] tr → imblecâ. kletev f. (Natisone/varie). e radicâl fra i doi blocs saltâts fûr de seconde vuere mondiâl (Pa 03/10). blestemadôr [blestema'do:r] m bogokletnik m. koruzna njiva. preklinjati kot bog. doi vogluts dolçs e un ~ di lenghe rosse (sf) blimp ['blimp] f ?? blinde ['blinde] f (pločevinasti) oklop m. ancje tal 2000. / fâs cont come tre taulis dutalplui 5. Blancje ['blanqe] f (IT Bianca) Blanka f. AVTO blok m (motorja) 6. (Bibl-Lc) In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega. Blâs ['bla:s] os. ~ m ZOOL (Anas clangula). blasmevul [blaz'mevul] (pl blasmevui. al tire jù Gjesù. FIG malopridnež m. a ognidun il so ~ e il so laut. e nol scugne acet ne laut ne ~. blanconon [blanko'non] adj → blancjon. blede . zveza f (npr. incolpât di ireligjositât. blestemaçant. ~ transgjeniche transgenska koruza. tu scussis blestemis a ogni vierte di bocje. zapora f 2. forment fin tai fossâj. in chel paîs al è une ~ . trohec m. il ~ de sere si sfante sul tramont.i f (Basilian) IT Blessano. → blaudinarie. juste in face de glesie di sant ~. uniche mê sperance in tant frangent / jere dàun barbe un ~ di ereditât 4. incolpât di ~ e (Bel). bleon [ble'on] m (v Karniji) rjuha f. → blancjece 2.) svojat f. blasfemi [blas'fεmi] adj bogokleten. Tantis verduris e jerbis. ~ tanche une lipare zverinsko preklinjati. par protestâ cuintri di chest ent acusât di vê sperimentât in Friûl. (kolekt. → imblecâ. blavarûl [blava'ru:l] m žitar m. blasim ['blazim] m graja f. (snežna) belina f. blanchete) f delovni jopič m.. blancjiç [blan'qit∫] adj in m → blanchiç. žitarica f. nekaj belkastega. ~ di taule namizno perilo. blestemadôrs. snežno bel. blanculine [blanku'line] f (šalj.~ m nekaj belkastega. preklinjevalec m. gambiâ i bleons zamenjati rjuhe. ~ gjenetichementri modificade. ~ sovietic HIST sovjetski blok 4. jevâ sù la bandiere di Allah su ogni ~ di tiere de Palestine (Pa) 6. une buine ~ FIG star maček. blancôr [blan'ko:r] m 1. blancjarie [blanqa'rie] f perilo n. obraz na jok. a bleons na kupe. al veve un ~ di tiere. ~ m bogokletnik m. ~ m 1. pokrajina f. capa f. ovs m 4. Nissun nol taie vie un ~ di un vistît gnûf par tacâlu su tun vecjo (Bibl-Lc). blancum [blan'kum] m 1. blestre ['blestre] f šibra f. che nol è ~ / pal dubi e che si pese ogni virtût . blaudin [blau'din] m BOT srobot m (Clematis vitalba). blavâr [bla'va:r] m 1. blec ['blek] m 1. VULK ~ vulcanic (stromboli) ?? . ma dabon in cumò. beležnica f. imblichignâ) tr zakrpati. blesteme [bles'teme] f kletvica f. mi sturnivin. cospetâ. corpo. blasmâ [blaz'ma:] tr grajati. blok m. bogoskrunec m. krpa f.. beloba f. litigons e litigonis. blanconon) adj popolnoma bel. beli les m. dopo la cjase di Bepo Blancjin (FogMil) blancjit [blan'qit] adj belkast. Blauç [bla'ut∫] kr. prebrisanec m 5. Par Puiatti l'unic dât reâl al è chel che al inten la presince di ~ transgjeniche intai silos de regjon.. PROV Blanc come un ~ bel kot sneg. Blessaie [ble'saie] kr. il ~ o la part dal len plui frescje. blaudinarie [blaudi'narie] f → blaudin. . trohica f. al è un ~ di Italie nestre chest Friûl. bel(ja)vina f. i f (Palaçûl) Piancada. koruza f. → cjast. sacramentâ. e sot i siei pîts si vedeve alc di compagn sicu clâr de ~ dal zafîr (BiblEsodo). ~ gjenetichementri modificade genetsko manipulirana koruza. come fasûi. sodrga f. sot di un ~ une sole opinion ?? . POL). ogni risme: . blichignâ [bliki'ña:] (t. preklinjati. di sofe 3. GUM blok na dezenu avtoplašča. krapiti. listič m. un ~ di cjarte o ài cjatade 7. somrak m. che Rita e veve jemplât di ~ ducj i filistrins dal curtîl. blancjece [blan'qet∫e] f belina f. sijaj m. suknja f.. blicut [bli'kut] m ?? Camilla e je une montagne di pêl neri. rob m. trgovec z žitom. bogoskrunski. pontais. fâ la ~ pridelati koruzo. suknjič m. Salvâ).(lacomugne). kleti.. ~ di prât. un ~ sui vôi. ~ m belina. masa. . kašča f. zaplata f. listek m. svit m. te lûs blancjate des lampidis cul neon. blancjon [blan'qon] (t.. Pensant ai cuatri dîs che mi tocje vivi. blave ['blave] f 1. blancjat [blan'qat] (t. brocui. bloc ['blok] m 1. (O). (O). ducj a san li che al è Mortean e che li si fâs la ~ (christianromanini) 3. Al è sucedût cun Socrate. blede ['blεde] f BOT pesa f (Beta vulgaris cicla).) sneg. belost f. njivica. blestemâ [bleste'ma:] tr/it (pre)kleti. meti un ~ zakrpati. scussâ blestemis izreči kletvice. sangonâ. blancon [blan'kon] adj → blancjon. il miedi. lopov m. / magnifics i blavârs. a contavin i nestris vielis che chel ~ che o viodis nol è altri che farine. AVTO. un puar vecjeto in ~ e in braghessutis curtis. blok m. bleščava f. li di une femine di non Marie (Pa 03/12). granâr 2. blasfemičen.se nol nuie sè? cuarti garzis tant par meti un ~ 2. Blancjin [blan'qin] priimek Di Cjantonut. kos zemlje. belina f 2. (Sg). al è ca la ~ ma subit si bute in plovisine. 2. košček tkanine. lu vuluce tal ~ .i m Blaž m. ~ di fâ polente koruza za polento. Lui al compre un ~. bogokletje n. oklep m. porconâ. blok m 5. žito n.(Bibl-Mc). TEH. list m. a ~. turščina njiva.. → blanchiç. un bocognut. Blancjade [blan'qade] kr. žalosten obraz.

bocjade [bo'qade] f 1. lu veve servît fidêl e afezionât. bokala) 2. Jo i fâs bocjis. tu sês la gran ~ 3. PROV netâsi la ~ odpovedati. ~. a ven a cjoli aghe in premure cu la ~.. e spiçant plen di gracie il ~ 2. boçate. disint che al è a cunsum. e po. bocjone. partîts di ~ ce vûstu!. / golôs di fame e onôr. od bocâl) f vrček m. ma e jere imbredeade e contrariade parceche cumò e scugnive fâ di mancul di lâ in speziarie. (cigareta. blogosfere [blogo'sfere] m RAČ blogosfera f. delovna srajca. odprtina vulkana. alore! cu la ~. (JM. bocje di lôf [~ di 'lo:f] f BOT perunika f (Iris germanica). bloger m. govejad f. pol bokala. (obleka) obšiv m. scjatulutis e bocetis / di sprafums e di farinis. 2. ~ neri bavbav. e si suià cu la tele (Sg). boce) f steklenička f. polna usta npl 3. vene e fen pe ~ 2. višnjev. skupinsko spolno občevanje n. fâ bocjatis a un. steklenička. pihala) cevka f. il ~ da la aghe sante.. che lui al è là 3. bocjasson [boqa'son] m → bocjàs II.al mandà il garçon a puartâur un fregul di formadi e mieze ~ di vin. blogovec m. Luche nol fevele di grote. bocjis spakovanja npl. požeruh m. al pative vadì ancje il mâl dal ~ 2. ”di chel. se tancj bocâi / no sês. boboròs) m (strašilo za otroke) bavbav m. che anzit i fruts a vevin la ~ fin tes orelis. (pos. Cuanche ti passe chê altre voie. bocje ['boqe] f 1. promiscuità. / restant a ~ zune. se a ves volût maridâsi. bosat. bocjine. (christianromanini 07/02). 4. smehljati se. e blestemis e bocjis. opravljivec m.. bocjàs [bo'qas] m 1.. zmrdek m. bocjute. bocàs [bo'kas] m → bocjas. smejati se. boarie [boa'rie] f 1. živila npl. o voi in cantine a tirâ fûr cinc sîs bocis di verduç. sinji. vod m. okras m. la robe che tu i tegnis di plui. ~ de puarte vhod 3. Se al veve miserie il predi. bocin [bo't∫in] (demin. ~si refl zablokirati se. HIST četrt (vrča. a ~ zune ??. bocjuçe. al capì di no fâ tros carnavâi / prime. (Sg). prigrizek m. no puartâ sporc in ~ ne imeti dlake na jeziku.. bobinadôr [bobina'do:r] f ?? bobò [bo'b‫( ]כ‬t. alon cu la ~! gremo v akcijo!. deriv. netâ la ~ pozabiti na nekaj. majhen bokal. pipins di ~ (A). (BelAlci). prostak m 3. bocjate [bo'qate] (PEJ od bocje) f 1. fâ ~ spakovati se. un sarpint ~. La plui grande eruzion dal XX secul de ~ Novarupta (stromboli). bo ['bo] (pl bûs) m vol m. i antîi di piere ben bocjardade. v pl) spaka f. grda usta npl. bluzin [blu'džin] m ?? fretenâsi i bluzins Il frut cu la cjamese a cuadretons al si tirà sù di colp. (BrLi). podhujka f (ptič) (Caprimulgus). opravljivec m.) pivska (vinska) strast. bochete [bo'kete] f 1. / ’l è ipotecât cun me. tu pues netâ la ~. che a puedin ~ ogni progjet didatic (Lenghe 2000). (ProvBr). FIG odprtina f. boboròs [bobo'r‫כ‬s] m → bobò. (Sg). HIST (mera) polič m. odreči se. hlev za govedo. femine e ~. / smiri fasint bocjis a la none. e jù veris rots.. bocjasson) blebetavec m. živina f. boce ['b‫כ‬t∫e] f 1. delovni jopič. bocan [bo'kan] m cev f. miôr patafâ la ~ che nò mangjâ dute la robe. cheste cjalderie no si è formade in corispondence de ~ erutive (stromboli). il mâl dal ~ (šalj. fiola. deriv.. imblocâ) tr blokirati. oh! ~ tâs. in guisa che l’aria non si perdesse nel comunicare pel condotto (=bocan) al carbone della fucina. / libar amôr. a poiâmi su la taule un ~ di vin fat cul baston. a/ cun ~ strente s polzaprtimi usti. al si lavà la muse cu la aghe glaçade de ~. (t. demin. il plevan a ~ strente al à ditis cuatri peraulis. ~ tas! ??. pront magari a fâ lis furcjumitis par viodilu a fâ ~ di ridi. od boce) m 1. fâ ~ di ridi biti nasmejan. blu ['blu] adj temnomoder. vrč m. blogarin [bloga'rin] m RAČ pisec bloga. boa ['boa] m ZOOL (vrsta kače) boa f. brbrač m. boâr [bo'a:r] m volar m. bokal m. cotule blu. (kolekt. la mê difese. posteljna posoda f 3. e tancj altris di lôr. ~ blancje (MazzonIol) 2. bocje di leon [~ di le'on] f BOT navadni odolin (Antirrhinum maius). bocâl [bo'ka:l] m 1. patafâ la ~ ??. vi prei. ne dal ~ o dal mus . alore! bobe ['b‫כ‬be] f ZOOL bukva f (riba) (Box boops). ustnik m. sgnape. / fin che il budiel si imbloche. FIG tepec m.blocâ [blo'ka:] m (t. / une cuarte di ~ 2. un fantat cun tune cjamese a cuadretons zâi e ~ (Tolazzi). sù claps. Salvâ) 2. la int e veve plui miserie di lui e plui bocjis di passi. che tu la spietis culì o che tu vadis subit in ~. / e i zovins si consumin / cjamâts di porcarie 4.. e là ce jerio? ”mus” a plene ~. e cussì pal Unviêr che al vignarà / cuistâsi la ~. nazrniti. bluza f. vin di cjapâ une cjoche / solene di vin. Si arave cuntun par di vacjes o di bûs (mediarete-edu). bosut. bluse ['bluze] f 1. golarine recamade. boçon. fâ boboròs. ZOOL kozodoj m (ptič). bocalete [boka'lete] (demin. butiliis e bocins par bevandis (CoUd). e je la ~. bocjate. o mangji une ~ 2. ?? bochin [bo'kin] m 1. cumò o vin ancje une altre cjampane che sune te ~ di Maian. bocin.(Bibl-Lc). Gjovane e provà a fâ ~ di ridi. i fâs. une man a fretenâsi i bluzins tal cudurùs (Tolazzi). menâ par ~ → lenghe. volovski pastir m. jê. piait. hrana f. No visâsi dal nâs ae ~ biti brez spomina. blonde ['blonde] f beli pajčolan m. → spade. tančica f (neveste). fâ ~ di ridi smehljati se. Il stropon che al cope e la ~ che ti salve la vite (Leng). Vè cà cualchi abreviazion tipiche dal lengaç dai «blogarins» (neologjisim furlan par dî blogger) (Furlanist). lu àn in urte par colpe / che nol puarte sporc in ~ . → nemâl. usta npl. bocjardâ [boqar'da:] tr in it GRAD štokati. lâ a fâ mantiis di ~ umreti. bocjarie [boqar'ie] f ?? . gobec m. udav m. plui dacîs che si po ??. a plene ~ s polnim glasom. stekleničica f.. a ~ ustno. bogatin m 2. boçute. cuistâsi la ~ zaslužiti si kruh. grižljaj m. E lis bocaletis a forme di animâl? (Pa 05/04). dolg jezik m. bocjarde [boqar'de] f GRAD štokalnik m. gobec m 2. al ~ neri a serviran di past. požrešnik m. lâ a tiere di bocâi. bocjassâ [boqa'sa:] it → sbocjassâ. bocete [bo't∫εte] (demin. bocheo ['b‫כ‬t∫e] f ?? E al rideve tanche un ~ poianmi une man su la spale e dreçant la sô tace cuasi vueide. lis feminis di cjase i puartin la ~ . bocete. di chel. . boson. PROV Dulà che e sta une ~ di pan e po stâ ancje une peraule . boadice [boa'dit∫e] f → bovadice. ?? no stait migo a fâ bocjatis. no son plui matrimonis. ~ ce vûstu karkoli hočeš. di lâ a fâ tiere di bocâi. obrekljivec m.) volad f. I contegnidôrs vueits di plastiche . usteca f. fâ ~. (BrLi). steklenica f. L’ustîr.

bol I ['b‫כ‬l] m 1. pena f. orco ~! (MazzonIol). il referendum comunâl al è stât boicotât dai Comuns e des Provinciis dal Venit (Pa 03/11). dai ~s di ’ste stagjon 2. boion [boi'on] m mlaka f. bohemien [' ??] adj inv (fr) bohemski. pletenka f. par o ~ o par prionte / l’ à di dâme gno copari . kipenje n.. bula f. si cure. 2. brst. salte fûr pes stradis fin la magne / parcè che in tal so ~ no po plui stâ 3. i zîs a son ancjemò in ~ 2. boem [bo'em] adj 1. ~ di mone star tepec. komad m. (gledališče ipd. pečat m. boicotament [boikota'ment] m bojkot m. 2. In ogni câs la Trabant e je la machine dal puar operari o dal zovin ~ (Ta). rindi une vore competitîfs i nestris prodòs tant di fa colâ il front dal ~ tant rapidametri. neizmeren. karambol m. padec m. clamât cul tiermin precis di "~ papâl" : (Storie). bocognut [boko'ñut] (demin. boicotaç [boiko'tat∫] m bojkot m. rabelj m. konzerva f. HIST papeževo pismo n. preklameni. zapora f (kanala. un ~ di femine par ca. razburjenost f. braç ~. zavrnitev f. une figure nere e bocognone a cresseve. bocognat [boko'ñat] (PEJ od bocon) m PEJ velik kos m. 2. Daspò di une prime ~. ~ di mone! (Sg). debel. jevâ il ~ začeti vreti. → boldone. boçon [bo't∫on] m velika steklenica f. neizmeren. vnema f. komadič m. di ~ e di Carintie (Pa 03/4). e il non di Lasselà che i va di ~. un ~ di âfs 2. (La 05/4) boghe ['boge] f zatvornica f. boldone [bol'done] f (klobasa) krvavica f. imbolâ) tr 1. boiete [bo'iete] f rabljev pomagač m. razlesti se. 2. bolade [bo'lade] (t. (Pa/Buteghe) boie ['boie] ?? impare a vignî jù cence scjale ancje tu. vrenje n. F prekleti. (t. jama f. FIG) (o)žigosati. bocjute [bo'qute] f majhna usta. ~ dal vin vinska pletenka. ~ di mus!. Il document di cheste azion vergognose. ma i dâts a marchin che la pierdite di lavôr par colpe di un ~ e je une ecezion e no la regule. bolet [bo'let] m 1. zavračanje n. del m. svoboden umetnik m. segretje n. del m. bocognon [boko'ñon] (akreš. boiler ['b‫כ‬iler] m bojler m. La bevande e fo bolade tant che "diaboliche" pai siei efiets sbisiôs (Ponte) 2. ustrezati. trčenje n. lâ a/ in ~s iti na kose. kos m. mehurček m. son corûts a sierâ i balcons / par no viodiju a lâ a bocons. poglavje n (knjige). un investiment di sessante milions di euros tai cinc agns cu ven pe ~ ambientâl dal sît di Tor di Zuin. svobodno umetniški. vročinski val m. ~ papâl papeževo pismo. Boemie [bo'emie] f Češka f. par une convigne cui duchis di Baviere. la aghe si jere sbassade e il soreli rabiôs al supave sù i ultins boions. razdejati. košček m. ~ adj velik. si scjaldave i pîts e lis mans. → bocule. Boldare [bol'dare] kr. si presentà a Ratisbone. boldon [bol'don] m v: lâ in ~ kašnat postati. bohem m. mlina). ~ malpratic. aghe di ~ vrela voda. bolare ['b‫כ‬lare] f bojler m. kipenje n. boconut [boko'nut] → bocognut. zbijanje n. bohemski. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. bocon [bo'kon] m 1. vierzi la ~ dal mulin. izguba f. boiesse [bo'iese] f → boe I. par ~ o par prionte na eni ali drugi način. (Natisone/furlanis). e spietant che e jevàs il ~. listek m. požeruh m. un ciroic sclapeçocs. boiâr [boi'a:r] m bojar m. boleo [' ??] f → bole. košček m. ~ m 1. znamka f 2. čebelnjak m. cuatri rovedis che a clopavin tes boculis fruiadis. primerek m. grelnik m. che a inncurnisavin la sô muse 3. FIG gorečnost f. bofiche ['boge] f izboljšanje n. star tepec!. ~! bocjonat [boqo'nat] m 1. boicotadôr [boikota'do:r] m bojkoter m. In ti jo pustiš na asfaltu. grižljaj m. tune famee dulà che la mari e jere di divignince boeme e il pari calabrês. bol II ['b‫כ‬l] m 1. boe I ['boe] (pl bois) m 1. postavna oseba f.bocjon [bo'qon] m velikousten človek. E je nassude a Tarvis. neuspeh m. al massimo i vevi vinçût un ~ di mignestre di . . butâ/ parâ a ~s razkosati. boiôr [bo'io:r] m 1. bole ['b‫כ‬le] f 1. si metin dentri lis cartufulis taiadis a bocognuts e dâ ancje a chestis une brustulide intal ont. ogromen. mehurček m. dut a bot si impensà di un ~ di lescje (Zili). vnema f. taiâ a bocognuts narezati na kocke. finissile di ridi. ogoljufati. pločevinka f. bocul ['b‫כ‬kul] m 1. un gran façolet ros a boi blancs e neris. primerek m. (ALF). in doi ~s cuntun intermieç 5. no mi lasse durmî chel ~. ma chê tiere a finive in bambuje e cualchi ~ insomp al jere palût. si fole / che a fasi la ~ . prin di falâ al à savût ~ ducj 3. prigrizek m. ma ben mangjâmi la spongje. ~ adj ogromen. tu. (huda) vročina f. listič m 3. cjarte bolade kolkovan list. bula f. i biei bucui neris e lizêrs come la voladie. razburjenost f 3. mandâ al ~ poslati k hudiču. požrešnež m. ma se tu âs ancjemò il ~ daûr! 2. ce ~ di gleseon!. sul stali l’odôr dal fen in ~. pika f. bolete) list m. e al meteve sù la aghe de polente. si viôt che il çuviel i tanche a lâ in ~. odsek m (ceste) 4. no? brute bocjonate!. od bocon) m 1. i f (Gruâr) Boldera. koder m. (Pa 02). hudičev. une lune rosse e bocone. lâ di ~ FIG biti primeren. bolâ [bo'la:] (t. češki. bojkotiranje n. butarâ l’an a bacons / par no formâcuatri stagions 3. grižljaj m. bojkotiranje n. komad.(sfolmenats). Dispès al capite pluitost che la menace dai licenziaments e vegni mostrade par ricatâ i boicotadôrs e (Pa/Buteghe). FIG gorečnost f. poslastica f 2. boi di savon pena mila 4. imbolade) f škoda f. bula f. čeh m 2. popek m. krvnik m. šušmar m.. primerek m.. boe II ['boe] f (pri senu) vrenje n. masten madež (na obleki). un altri invelegnât dut mande al ~ par che al crôt di justâ cuanche al disjuste 2. TEKSTIL krogec m. bocule ['b‫כ‬kule] f TEH ležajna med. mancul di un mês indaûr. (t. grelec za vodo. žig m. ki ima velika usta. velik kos. (šola) pri izpitu vreči 4. il Guvier al à dât il vie libare ae normative (O). ~ malpratic zmešnjavec m. boçadure [bot∫a'dure] f 1.. boicotâ [boiko'ta:] m bojkotirati. E tu le lassis sul asfalt.. HIST rob srajce. (Sg) 2. ~ m bohem m. vrenje n. boç ['bot∫] m 1. un ~ di cucjar. lis violis. zavreti. ~ adj čokat. bolç ['bolç] m svinja z okrnjennim telesom. od bocon) m ogromen kos. mazač m.) dejanje n. → bol 2. svobodno umetniški.

(Furlanist). ~ N nevtronska bomba. bolzâ [bol'dža:] tr → sbolzâ I. bolp ['b‫כ‬lp] m/ f lisica f. e la mê memorie e je stade promiedie par chel che al riguarde i spavents e i bombardaments (BelR) 2. vata f. come la ~ da la uve. i m (Morsan) Bolzano. bombone [bom'bone] f pletenka f. ~ A. valček m (ples). ~ idrogjine hidrogenska bomba. ploščica za pečatenje pisem 2. une fameone di bolpats. usnjen kovček m 2. bomp ['b‫כ‬mp]. bolp di mâr [~ di 'ma:r] m ZOOL lisičji som. zuiâ sui timps luncs par meti la “Ue” di front al fat di fat. fâ ~ udobriti. ~ umane človek bomba. bombon m. nus sune un ~ il muini / cu la ghitare in man. boli ['b‫כ‬li] tr in it → bulî. torba f.bolete [bo'lεte] f list m. premočen. buine (pl bogn/ bogns) adj 1. ~. boljševističen. FIG obmetavati. GEOL. kot lisjak. razmehčan. lisjak m 2. bombardine [bombar'dine] f MUZ bariton rog. -che adj POL boljševiški. -ese adj bolonjski. bolognês [bolo'ñe:s]. umazanija f. un sprofum che al pâr fat dut di ~ 2. Bolzan I [bol'tsan] kr. i m (Sant Zuan Di Manzan) Bolzano. Un catalogo di completâ cui bolins e podopo dâ dentri al supermarket da "culture"? (pensemaravee). al dirêç il ~ di informazion dal "Osservatori regjonâl de lenghe e de culture furlanis" informacijski bilten. bilten m. si jerin imprometûts di balâ la prime ~. FIG lisjak m. ~ Molotov molotovka f. bajka f. i plenipotenziaris de Catolicone Marie Taresie. nakladač m. velika lisica f 2. cuissà ce bombis che al conte. une clape di fantats cence munture. ~ nucleâr jedrska bomba. (splošno) ples m. bogataš m. bombardirati. Bolivie [bo'livie] kr. ~ meteo vremenska napoved: 08. . FIG obmetavanje n. prekanjen. E il stes ~ Diu. zasipanje n. oteklina f 3. vreden. napisal dnevnik. bombe adj razmočen. provincie di ~ pokrajina Bolzano. ~ vaiarole. mladič lisice 3. prekanjenec m. od bolp) m 1. bolpin [bol'pin] adj 1. bombardon [bombar'don] m 1. bombute [bom'bute] f VOJ ročna bomba. človeška bomba. cu so penâl intenzût tal ingjustri ros de curie (Storie) 2. . al organize une serade su la ~ (Pa 04/05). sedlar m. lis buteghis dai cristians brusadis (Pa 05/12) 2. lakomnež m. redatôrs.. ~ di mangjâ užiten. Il soreli al lave a mont. al secul Prospar Lambertini. cu la invenzion di armis cuntune potence mai rivade prin (la ~ atomiche) (Pa 04/07). a puartave a cjase tocs di ~ par linçûi. Lis notis di ~ a van dai 8 di Decembar dal 1944 ai 6 di Fevrâr dal 1945 (Pa 02). bolsevisim [bolse'vizim] m POL boljševizem m. magari paiant une ~ di lûs o di metan. volpat) bogat. izmišljotina f. bolpat [bol'pat] m 1. majhna sladica f. ~ atomiche atomska bomba. bolonjsko narečje. bolz). premožen. bombardiranje n. dober. bombardiranje n. bolzare ['b‫כ‬ltsare] f (redko) valček m. Salvâ) 2. se no tu pais la ~ Ilfurlanist us segnale un sît di zoguts online.. (Pa 7/99).). bombaž m. tkanje ipd. Al bruse saldo idrogjin in eli. Bolonjec m. bombe ['b‫כ‬mbe] f 1. Bolzan III [bol'tsan] kr. listek m. poročilo n.~ meteo (O). 2. bolz ['bolts] m 1. ~ pitic! dober tek!. se no volês. bolsevizâ [bolsevi'dza:] m POL boljševizem m. bols ['bols] adj → sbols. bombasine [bomba'zine] f bombaževo (platno. listič m. o soi bombe di aghe.. bombî [bom'bi:] tr → imbombâ.i m partizansko ime Furlana. bolzâr [bol'dža:r??] m krznar m. sprejeti (zakon. obstreljevati.i. ispetôr scuelastic de provincie di ~ pe lenghe ladine dolomitane.i. VULK ~ vulcaniche vulkanska bomba 3. FIG ljubček. Bolognese [bolo'ñeze] f Bolonjka f. širokoustnež m. che il predi al bombarde e al spavente la int fevelant de justizie inflessibil di Diu (BelR).v Bolonjo. ~ m 1. bolparie [bol'parie] f lisičin brlog. listič m. cuntune ~ nucleâr dentri 6 mês (Pa 06/1). moker. bolpon [bol'pon] (akreš. zmečkanina f. → buletin. ~ adj (t. butâsi a ~ skočiti bombico. bombardirati. Salvâ). tant che une ~ H controlade. lisička f. bolze ['boldže] III f ZOOL španska muha f (Lytta vescicatoria). upravičiti. lisjačina f. bombons di cjassis. lisičin 2. la Inghiltiere che e à vût simpri une anime bolpine.(La 04/2) boletin [bole'tin] m 1..10 . dragi... MUZ bombardon m 2. ~ e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). Bolla [ ' ??] os. ~ m boljševik m. Ma o furnìn ancje jutoris economics direts. (Pa) Bolzan II [bol'tsan] kr. bombiscj) m lažnivec m. fâ i bombistis [bombiscj]. contents come il Gjat e la Bolp di Pinochio. ~ H. bombardament [bombarda'ment] m 1. imbombât. m ~ dal Tirol Bolzano m. al invie la fieste cul balâ il prin ~ 2. bombâs [bom'ba:s] m 1. zasipati. bula f. KUL bomba f. lisičji. odločitev). tant misericordiôs cun Isac e cussì intransigjent cun so fi Jesù? (Mucci). bomba f. EKO potrdilo o prejemu. bahač m. (bolj obič. ~ a man VOJ ročna bomba f. → cantarele. (topovsko) obstreljevanje n.i f Bolivija f. (splošno) ples m. obveščevalni list. bolze ['boldže] II f 1. bolin [bo'lin] m 1. ma il scjafoiaç al jere ancjemò grandon e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a ~ o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. bombist [bom'bist] (t. zvit. a la bolognese KUL na bolonjski način. In bande. ma plens di feramente e di bombutis ator de panze. bombica f. bolidure [boli'dure] f → bulidure. a stan puartant il popul palestinês. bolsevic [bolse'vik]. morska lisica (Alopias vulpinus). A son tornâts a partî in Consei regjonâl i lavôrs par fâ ~ il gnûf Statût di . 4. (bolj obič. sâr Zorç dai plui famôs tra i bombardons. bolint [bo'lint] adj → bulint. regjine di Austrie (Storie). bolsarie [bolsa'rie] f → sbolsarie.Il cîl parsore il Friûl . E viodint a passâ di chês bandis un nulut blanc e mulisin come un floc di ~ (JM. bombardâ [bombar'da:] tr 1. boleton [bole'ton] m madež m. bombon [bom'bon] m 1. m Bolonja f: la mês di Mai dal cuindis butade jù la pene al marcje jù a ~. bon ['bon]. po al leve tai curtîi volpats. a colps di bombis umanis (Pa 02/10-11). vlažen. Lis glesiis a son stadis bombardadis. (JM. Bologne [bo'logne] kr.

srce n. izobilen. Avrîl ploiôs. par che a sedin un come nô. da bodo eno kakor midva. ki ni za nobeno rabo. la ploie a à bonât dež je ponehal. ponehati. buine volontât . (ProvBr). oblino. pomiriti. (Bibl-Zn) Sveti Oče. bondançôs [bondan't∫o:s]. o pensìn che Triest ~ al significhi atrat pe nestre man di opare inteligjent. Fin in dì di vuê al è stât studiât un ~ numar di malâts (SiF 02/1). dobričina f. ljubiti 3. preprost. precejšen. dobro n. ~ tanche il ~ pan izjemno dober.. zaiti (sonce. ~ adj imovit. bogatu. veretât. nol sarês bon di fâi mâl a une moscje (glesie). bonsens) zdrava pamet. milina f. (ProvBr). ustrežljivost f. bonstâ [bon'sta:] m prijetno. bonparon [bonpa'ron] (pl bognsparons) m dobričina f. poceni. bondiu [bon'diu] int bože mili !. al ~ presit po dobri ceni. salacôr no cjatave ~ in nissun lûc. vieli ~!. volê ~ imeti rad. bondant [bon'dant] adj (iz)obilen. poštenjakar m. deriv. ~ che i plâs al Signôr (172) pomirjevalni vonj. za nobeno rabo. VOJ čiščenje zemljišča. lepo število. boncûr [bon'ku:r] m dobro srce. a 25 agns di chei 6 di Mai dal 1976 che al sdrumà buine part dal Friûl (O). izsuševanje (močvirnih tal). Salvâ) 2. bon come il bon pan. bon m. cuant che o levin tal asilo. bondance [bon'dant∫e] f (iz)obilje. (u)miriti. o scuen corezilu. e al tribulât / si bone il cûr 2. vignî al ~ priti do bistva. bon di pôc [bondi'po:k] (pl bogn(s) di pôc) m ki je neprimeren. bonace [bo'nat∫e] f 1. L'inovâl dal taramot. dobrost f. popustiti. luna). zahajati. A son comprindûts: “Ici”. uspevajoč. . utišati. dobrost n. bonsignôr [bonsi'ño:r] m ?? Alore jo. (sadje ipd. savêso. obveznica f. lis glesiis si stan disvueidant (BelFa). dober vonj. poštenjakar m. izboljšati.” (Sg). ugodno počutje. ~si refl pomiriti se. dobro stanje. Cumò. ~ it umiriti se. blagosrčnost f. ma Mistichel al jere ~ di chel e altri. ma ancje plui a tramontan (CoGonars). buinorîf) adj 1. zgoden. odškodovati. ~ m 1. cul ribalton socioeconomic e cu la ~. bontât [bon'ta:t] f dobrina f. dobrina f. pripraven. un ~ numar di dobro število. umiriti se. A mi mi semeave impussibil. bogat. bons. cjatâ ~ počutiti se ugodno. zaton (sonca. ~ e bielece. ki si mi ga dal. premišljenost f. 2 passaçs di stirpadôrs. bogat . dobrobit. bogastvo n. Pari sant. ~ di zmožen česa. e jo. Tal stes timp cun lavôrs di ~ des zonis umidis e cul sgjavâ trinceris a stavin preparant il teren (GP). brezvetrje n 2. jessi a bon „O sin cuasi a ~. Bonât [bo'na:t] m zahod m. veselost f.autonomie dal Friûl Vignesie Julie. cuietiti e ven dongje. ~ m zahod. (Mar). melioracija. ugoden. dober namen m. E l’aiar al jere imbombât di chel ~ che il mulinâ des cotulis des fantatis sul breâr al sparniçave par dute la sagre. ~ m dobra duša f. e si bonace. scroche un ton.) prezgoden. omp di ~ veseljak. uren 3. ur deve un ~ e ju meteve in vene di fevelâ. meliorirano zemljišče 3. cui che al ubidìs e che par solit e je chê che e distine la ploie e il ~. a buinis mirno.(Onde). perfum m. E Romeo. razsodnost f. bonorîf [bono'ri:f] -ive (t. ~ che/ di bon che k sreči. ancje nô. usposobljen. sigurât che i 7 milions di euros previodûts par ~ il sît de industrie chimiche (Onde). krotkost f. Cu la decision di cjapâ il trat. ki je všeč Gospodu. nakazilo n. odstranjevanje min. FIG tišina f. dobršen. a ~ dal cjâf lûc. dobričina f. imenitnež m. Al massim si po acetâ di vê la massarie o il famei o il salam e il formadi furlan o sloven. (Percude). ~si refl 1. compre de samence. si bonave soreli. aridure. ~ dal teren. a ~ la passion. bondanton. (Pa 03/11) bonumôr [bonu'mo:r] m dobra volja f. vedrost f. lahkotnost f. bonificâ [bonifi'ka:] tr zboljšati (zemljo). bonvolê [bonvo'le:] m dobra volja f. dober človek. premišljenost f. (Pa 03/6) bonspirt [bon'spirt] m dobra volja. cvetoč. e al veve ancje ~ il Bide. bondantementri [bondant'mentri] adv v izobilju. anime legre e libare. dobro razpoloženje n. passât di generazion in generazion. odkrit. meti a ~ urediti. prijetno. premožen. [bonsi'ño:r] kratica > bonsignôr. 3. 5. la piês des trê (Ta). che in teologjie nus fevelavin di Diu e de sô unitât. (BrLi). o vevin trê matres. (Pa 02/12). ~ adv dobro!. zmožen. bogataš m. zanič. bonat [bo'nat] adj dobrodušen. udobnost f. buine part dobršen del. dobrostoječ. razsodnost f. sù. dobro razpoloženje. mi è tornât il ~ (BrLi). duncje. bonomp [bon'omp] m dober človek m. buine intenzion dober namen. dober. bonpaston [bonpas'ton] m dobričina f. pussibilmentri a gratis o a ~ presit. buine e stimade dapardut (Pa 05/04). plen m 4. velik. ohrani jih v svojem imenu. Ogni individui al à derit a un sistem di vite bon di garantî la salût e il ~ so e de sô famee (Declarazion). tenju cont tal to ~ chei che tu mi às dât. ~ sens (t. ~ une volte nancje impensâsi! bonfâ [bon'fa:] m dobra volja f. in dute umiltât ma pal so e nestri ben. la parone e je la plui bonorive di dute la famee 2. Bon. PROV A muerin simpri i plui bogn. paraltri simpri plen di spirt e di ~ sens (JM. vedrost f. razsipnost f. lune). Salvâ la buine intenzion (BelAlci). bon di nuie [bondi'nuie] (pl bogn(s) di nuie) m nesposobnež m (moški). il ”boom” dal consumisim e dal ~ di chescj agn . 2. bonvivi [bon'vivi] m blaginja f. bonsens [bon'sεns] m zdrava pamet. i ai bonât sul cont plui di cincent francs!. lant ancje daûr di ce che al dîs il Vanzeli. v stanju. MAR morska tišina f. ma no la lenghe. znižati (ceno). bonaçâ [bona't∫a:] tr pomiriti. la int di ~ si manten simpri cussì. ceriesis. povrniti. mir m. pomiriti se. an ~ . cjâr ~.. A jentrarin intune cjase di bognsparons. (Pa) bontimp [bon'timp] m veselost f. jutranji. / no sta fâ chê brute muse. da (za).PROV Cui che al à buine volontât al cjate dafâ pardut . l’iniziative. / che se e torne la ~ / ti darìn mieze taçute. pomis bonorivis. → meti a bon. al à dimostrât ~ che l’autôr. Ancje pre Pieri al tratave di bonâlu disint che i siei pecjâts no valevin nancje la anticjamare dal purgatori (Enrico) 2. ancje se relative. bondantut. bonodôr [bono'do:r] m prijeten. (Pa 04/02) 2. sposoben. -ose adj ugoden. bonifiche [boni'fike] f 1. cu lis buinis o cu lis tristis Ancje se lis sôs teoriis no àn puartade cui sa ce furtune a di chei che lis àn metudis in vore o imponudis cu lis buinis o cu lis tristis e (christianromanini 07/04) bonâ [bo'na:] tr 1. il frêt al à bonât mraz je popustil. pomiriti se.

Fughere. MAR (ladijski) krov m. Borean [bore'an] → Cjaso Borean (i. napraviti hrup. someščan m. z našivi okrasti. napuh m. FIG) viharen. ecitazion e ~. e cussì compagnai fin fûr de puarte / cheste ~ cuviarte. zaselek m. ošabnost f. vihra f. Boreon [bore'‫כ‬n] kr. Sot la mont di ~ al è un sît indulà che il Judri al jentre tal cret e al fâs come une specie di lât. MAR pristanek m (ladje). tapone i barçs!” 3. cvenk m. vaščan m. in ~ v civilu. lâ de gridele su lis boris → gridele .) boom. (Pa 03/8). la lum a fâs ~. culì tu sês colât su lis boris. mi stimi avonde par no lassâmi menâ pal ~. borascje [bo'rasqe] (t. sovaščan m. drgetati. fîs di ustîrs. predmestje n. ros in ~. che al duar parsore un todesc!. bordon [bor'don] m 1. al à bordât parcè che lu àn lassât fûr de puarte. meščan m. ~. di casulins. podpihovati. (pri)bližati se (ladji). propad m. sui claps in ~. nevihta f. il vint clamât Tramontan (Acuilon. obrob m. → sbordon. ~ agricul kmečka vas. burja f. burascjade) f nevihta f. prskati. / se no us comudin molailis. i f (Prepot) Bordon. žerjavica f. bore I ['b‫כ‬re] f 1. burascje) f vihar m. bahaški. borondul [bo'r‫כ‬ndul] m okroglo naslonjalo (kanapeja). bordizâ [bordi'dža:] it proti vetru jadrati. di benevolince. tra il svolâ des paveis / e il ~ di un moscjon 2. . no i plaseve di cjatâsi ni cun parincj ni cun ~s. Seimo) (La 03/01) borgade [bor'gade] f selišče n. (Pasolini). (SiF 03/3. trg m. borin [bo'rin] m hladen vetrič m. fâ ~ a un FIG pomagati nekomu. obšiv m. vrišč m 3. colâ su lis boris ??. borie ['b‫כ‬rie] f nadutost f. → borascjade. razburjen. para f. lâ in ~ razbeliti se. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô ~ (La 06/1). dopo de ~ al è tornât seren. Mieli. neurje n. (scritorsfurlans). obrobiti. Nassût te alte ~ di Lyon (Pa 06/2). a son lâts sù prime dal solit te mont di Corce. jessi in ~ biti v nevarnem položaju. Te sô cjase di Sant Laurinç di Solescjan. selo n. selišče n. 2. preddel mesta. borascjôs [bora'sqo:s]. e a tornaran jù in Setembre cu lis primis borascjadis di nêf. in ~ žareč. (Pa 02/10-11). soldâts e ~ (Eg) vojaki in civilisti. plamen m. boriôs [bori'o:s]. ridin ducj su la sô muse. bordelâ [borde'la:] it vreščati. fin ~ v pogubi. ošaben. (BrLi). obšiv m. vihra f. sežig m. (Percude). fin che si à salût e boros di spindi (MazzonIol).i m ?? lerin daûr di lui tun splaç dongje ~. malo počiti. (BrLi). Borc di Olee [~ di o'lεe] kr. borsarûl [borsa'ru:l] m → sborsarûl. MUZ bas m. Pan-e-vin. stâ su lis boris FIG biti na trnih. di borghesans 2. ropot m. kres m. gore v Gjiviano) (Pa Vicinia). bordo) m 1. puhati. borearie [bore'arie] f kjer se peče kostanj. napraviti. e il dotôr al è in ~. bordel [bor'del] m 1. javna hiša f 2. svečni odcedek m. La cjalavi e la mê ~ si dislideve tune cualitât di afiet. grmada f. piçul ~ agricul (Pa 03/4). naselje n. Ma chest al rivuardave dome la nobiltât e la ~ (Natisone/furlanis). razburkan. al pâr che al vueli ~. lâ in ~ iti v pogubo. une ~ a dome trê chilometros dal paîs (sf). (splošno) približati se (osebi). il soreli. deventâ tanche une ~ močno zardeti. 2. 3. boro ['boro] m F sold m. borghesie [borge'zie] f meščanstvo n. Cenci si lu inmagjine ~. O jes de buteghe cu la impression che mi vei menât pal ~. In tal ~ na campana a bat il Matutìn e. Borc dal Fen [~ dal 'fen] kr. vas f. hrup m. ~).i m ?? O vevin comprât di pôc timp une gnove cjase tal ~. sopsti. borascjade [bora'sqade] (t. E jere convinte di jessi stade sielzude par une grandiose mission e le puartave indenant cun autoritât. boreç [bo'rεt∫] m navdušenost f. Bordon [bor'd‫כ‬n] kr. boreâl [bore'a:l] adj severni. napasti (ladjo) 2. (Sg). vrezati navoje. jê a steve su lis boris. a un trat ~ dal mont Peloro al sbocje. 31-49). bordi ['bordi] (t. propadu. romarska palica. borghesan [borge'zan] m 1. ~ tr 1. ladi cualchi bon plevan / studiarin plantâ ~ 3. plantâ ~ ustaviti se za nekaj časa. Fugarizze. bordo ['bordo] → bordi. a la brût fâs ~ la madone. boreâl [bore'a:l] m kup žerjavice. m Bordano (UD). m civilist m. selan m.i m (Cormòns) Borgnano. stiçâ lis boris dati na ogenj. bordin [bor'din] m rob m. brenčati. buren.i. un pôc a Tarcint e un pôc a Sedilis. che e esist ancje musiche no gregoriane e che la int di ~ e doprave musiche patriarcjine.boom ['bu:m] m (ang. bordure [bor'dure] f obroba f. o sin a ~ smo v pristanišču. ~ de nêf snežni vihar. vihar m. mestna četrt m 2. bordâ II [bor'da:] it 1. bore ['b‫כ‬re] II f ?? Borea [bo'rεa] m METEO sever m. cjoli (menâ) pal ~ F za norca imeti. napraviti hrup. benedet di frut . poguba f. severni veter m. oh propit sì o sin a bordo! 2. tra il svolâ des paveis e il ~ di un moscjon. ma dome un côl di boris rossis. O jerin scuasi rivâts a mieze poçate cuanche e rive la ~ (Enrico). jeziti se. borghês [bor'ge:s] adj meščanski. / vêso vô di lâ in ~?. F ponta f. pe circustance impaludât de pofardie dal podê (Mar). nahujskati. i f (Pordenon) Borgo Meduna. delati zmedo. Nort. al prepare un biel ~ inte fusine. zaselek m. maltaiâts e cence l’aiût di un ~. delati zmedo. Medili. che nol jere di ce tignîsi in bin cub chej fîs. pron di cjolilis provalis / tal lambic di fin çurviel. il ”~” dal consumisim e dal bonvivi di chescj agn. burascjôs) f (t. borc ['b‫כ‬rk] m 1. borascjâ [bora'sqa:] (t. ?? bordonâl [bordo'na:l] m GRAD ostrešni tram m. (Storie) Borc Midune [~ mi'dune] kr. -ose adj nadut. v maloro. Borgnan [bor'ñan] kr. a discjadenin il ~ di grancj leterâts (Pa 03/4). trušč m. bahavost f. une zornade bordi mê fie/ ”slungje chê cotule. (Ta) bordâ I [bor'da:] it 1. Foghera. Bordan [bor'dan] kr. razbeljen. blazinica f. tune scure androne. la sierade scomence tal emisferi ~ (Vichi). MAR pristati z ladjo 2. bordel m. simulant m. Flame no ‘nd jere plui. (BrLi). naselje n. napraviti. une ~ cuvierte hinavec m. obrobiti. -ose (t. bordelizâ [bordeli'dža:] it ARH vreščati. burascjâ) it poslabšati se vreme. požar m. ~ m brenčanje n.i m ?? Il fûc al cuiste nons difarents di lûc a lûc (Fogaron. hujskati. pekoč. za nos vleči. bordun m. slepa ulica. meščan m.

dut intun ~ vse naenkrat.. centri borsiscj štipendijski centri. (BelFa). comprindûts i inviestiments tes Borsis. bote I ['b‫כ‬te] f 1. bos ['bos] m BOT zelenika f. premija f. lant in ~. domandâ al CUF borsis di ricercje di impegn plui limitât par lavôrs di catalogazion di materiâl bibliografic e documentari. i cavalîrs a van i ~. gozdovje n. časovno obdobje. gozdar m. ~ e sclop s trenutka v trenutek. (drevo) (po)seči. e plui lontan in te’ ~. (La 05/7) boseghe ['b‫כ‬sege] f ZOOL morski lipan m (Mugil chelo). 2. bosemâ [boze'ma:] tr → imbosemâ. bossut [bo'sut] m (demin. bosanski. la ~ di Manin ??. e jenfri lis cjasis la buere di ~ no si sintivile nancje. od bo) mali vol m. 2. i bûs a levin simpri cun chel ~. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. borsist I [bor'sete] (pl borsiscj) m borzni špekulant. ~ e sclop al po deventâ “politically correct”. il Signôr si fermà sul ~ e al pensà sore. ma lui no m’e deve vinte e di ~ al rispuindeve. (GP) 6.(GE). e la ~ fisse di sot le faseve vignî fûr plui misteriose. -iche adj botaničen. di ~ nenadoma. Dal 1477 i Bosgnacs. denarnica f. torbica f. di sigûr parvie che al jere stât tal cjalt. imbote). biti pri denarju. -ive adj gozdnat. (CIRF). ~ di plastiche plastična vrečka. drobnjad m. ~ Erzegovine. rastlinoslovec m. un grum di femenis. zbor m. sul ~ na mah. pok m. EKO borza f. Jernej m. 9) 2. vreča f. trgovanje n. (drevo) oklestiti. bat m. udarec zvona. a stevin a sintî bocje vierte un galantariot. nenadoma. ~ it napraviti drva. prožiti odpor. zamolkel udarec m 4. gošča f. bosc ['bosk] (pl boscs) m gozd m. lis zornadis lajù si presentavin a ~ plen za cjaldis. Boscat [bos'kat] kr. boscâ [bos'ka:] tr 1. mošnja f. (Pa 02/10-11). il cuc. (CIRF) 4. goščava f. botaniche [bo'tanike] f botanika f. goščava f. Bortul ['bortul] m Bartolomej m. bosime ['b‫כ‬zime] f (tkalsko) močilo n. borse II ['b‫כ‬rse] f 1. (Scf). borsist I [bor'sist] (pl borsiscj) m štipendist m. boseme [bo'zεme] f (pri živini) vamp m. log m. i f (Grau) Boscat. ~ adj bosenski. borsete [bor'sεte] f torbica f. torba f. krat. bossul ['b‫כ‬sul] m krožek m ljudi. e il gno cûr si disfâs di ~ in ~. Bosgne ['b‫כ‬zñe] f Bosna f. vrh odbiti. štrbunk m.. borsistic [bor'sistik]. trenutek m. in chest mût si suje ancje la ~ dal Manìn . Piertio. e che an concorût a rindi il patrimoni ~ di chei sîts un vêr tesaur. drob m. gozden. (Pa 03/4). udarec m. (La 03/02). sekati.. fâs mieç pas di sivilot / e al sivile a ~ a ~. vê la ~ plene imeti veliko denarja. molzi la ~ a un nekoga molsti (denar). vreča f 6. (za)mah m. v hipu. detonacija f. botaç [bo'tat∫] m → butaç. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. ~ coladiç sečen gozd. tal ~ de Basse. il fat al è che ~ planc a planc al si butà malementri. palica f. dut a ~ si impensà di un bocognut di lescje (Zili). lâ in ~ iti na borzo. la moratule intune cise. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de ~ di vuè. nagrada f 5.borse I ['b‫כ‬rse] f 1. ~ neri. ~ di studi štipendija f. udarec m. a son scherz de ~!. botanic [bo'tanik] m botanik m.(La). come une fantasime (PauluzzoN). cence ordin. strel m. ~. cuasi su la aghe. gozdni čuvaj m. intun ~ v trenutku. boscarin [boska'rin] m kij m. skupina f. Nejc m. od bo) vol m. Parcè che se e vûl sei competitive intal marcjât globâl e scuen domandâ i finanziaments al marcjât finanziari. botam [bo'tam] m sodje n (sodovi). gibanja. tresk m. bos ['bos] v: durmî di ~ spati na boku. ANAT mošnja f. FIG v: no capî une ~ popolnoma nič razumeti. skoraj. (Percude) boscadôr [boska'do:r] m drvar m. cu lis mans in ~. gošča f. di ~ in ~ vedno bolj. Ogni cuart di ore a sunavin lis cjampanis pe messe des vot. bosset [bo'set] m čevljarski loščilnik. boson [bo'zon] m (akreš. cheste rosade sa scuaiâ i secrets / dal futûr ~ par ~. trgovina f. nol jere plui il câs che lui al des un ~. saltâts fûr a buinore a stielis sul pradissìt dulà che a vevin boscât tal dì prin. ?? . rastlinoslovje n. e dulà che dut si bruse di corse. sul cont di une fibule di stamp celtic cjatade tal ~ di Plaies in Val Badie. boschete [bos'kεte] f gozdič(ek) m. → dibot. il ~ Scanderbec. boschîf [bos'ki:f].al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee largje dai stats orientâi (SiF 03/4. pušpan m (Buxus sempervirens). Cultôr di ~. ca e culà fra lis boschetis / ’l è di flauts. ~ di spese nakupovalna torba 3. In Americhe il cjastinâr. grmovje n. dissipline e preparazion che si remenavin su la lagune. biti tepen. restâ su la ~ . bosat [bo'sat] m (slabš. (Pa 02). (Scf). ~ e sclop. a son trê ~s tri je ura. ~ par ~ enega po enega. boscaie [bos'kaie] f grm m. boscs di arbui a fuee (listopadni) listnati gozdovi. lesovje n. hosta f. (Sg) 5. a ~ plen na polno. L’Antelao sclapât al precipitave e al sepelive intun ~ Marceane e Taulen. o mandi dret jenfri i nimîs chest ~ 3. s vso močjo. hip m. la int si fâs in ~. menâts di un Scanderbeg. gaj m. način hoje. il boscadôr si metè a ~. boscam [bos'kam] m gozd m. eco che un bot / dan tal puarton 2. a deventarin un piçul esercit in stât di tignî ~ ai todescs. al à lassât un erbari al Ort di Padue. bot ['bot] m 1. e pareve che ‘i rispuindes. dut a ~ (vse) odenkrat. cu lis mans in ~. La rive drete e je pelose di salets e di gjatui. mošnja f. il ~ di frassin e di faiâr jesenov in bukov gozd. al devente paron. no dâ un ~ ne delati ničesar. -iche adj EKO borzen. Metìn un diretôr che. bôt ['bo:t] f → bût. (Percude). ~ consorziâl zadružni gozd. (Pa Vicinia). pal benefici dal paîs i boscs consorziâi di Cjaso Borean. . o sint / tra mil sunsûr i colps dal cjadovrin / che al bosche a più non posso in tal zardìn / lis vecjis plantis ch’a cjadin rengint 2. odenkrat. E dispon inmò di un significant setôr agricul e di un slargjât patrimoni ~. e cuanche a sunarin l’ultin bot al le fûr di cjase. Une siorute che a zueteave indenant cu la ~ di plastiche plene di spese a spià cun sospiet chei trê frutats (Tolazzi). un ~ plui in ca al intope un zovenot 7. od bo) vol m. a rivarin ca fin sul Tiliment: (JM). (Sg) (t. odmev m (orožja).. bosgnac [boz'ñak] m Bosanec m. ~ Erzegovine Bosna in Hercegovina. Dut a ~ e a valop a si jere spandude la vôs che al jere saltât fûr chest Nazaren (Pa 03/8). tignî ~ upirati se. al sa di no jessi lui il propietari vêr (Pa 7/2000 . ritem m. piâ botis dobiti udarce. Bosnie ['boznie] f → Bosgne. gorjača f. sekati. di chê altre bande une ~ di pôi. a ~ a ~ v presledkih.

vonde salts su la braçadure e cun bigns comedons 4. ['b‫כ‬ks] kratica = Brigadis Rossis. butâsi a ~ di un . cui no. od bote) hud udarec m. (SiF 03/4. no àn fat altri che botonâsi fra di lôr. box II ['b‫כ‬ks] m stajica f (za dojenčke). (la ~ disot. Cormons. z rokami. tacâ il ~ nakladati. (SiF 02/1. brstič m. vê le ~s leâts imeti zvezane roke . Ane Alore.) duhovito se šaliti. si volte vie e al puart marcje di ~. botesele [bote'zele] f (demin. . vijugasta črta. ropati. kad f. botonere [boto'nεre] f vrsta gumbov. il ~ oprès des strussiis / fâs fumâ ducj i camins. ~ par çuculade. Botostagn di Dimpeç [boto'nεre] f ?? In fuarce dal seguitîf tratât a l'Austrie a restavin: Gurize. Jo o cirivi di taponâmi lis vergognis tirant in jù la mae che mi rivave sì e no al ~ de panze. → lavorent. važnost f. il ~ dret/ çamp desna/ leva roka . al jere restât cui dêts fêrs sui botons 3. botin [bo'tin] m plen m. bracidure [brat∫i'dure] (t. ~ di Monfalcon. e vie di chest pas. Gardiscje. jù. (Tolazzi). spirala f. vihar m.. a cuistâ il titul di campion dal mont IBF dai pês lizêrs. slab udarec. botul ['b‫כ‬tul] m ZOOL → cieul. paîs. → a braçs 3. bracecuel [brat∫ecu'εl] v: cjapâ a ~ objeti. bovadice [bova'dit∫e] (t. FIG delati tako. almancul te intenzion. roka f . prontait botis. (Mucci). → bracade. botis di vueli sant ?? . B. (Mar). mignestre. di ~ nenadoma. par fâ mobilie. ~ par çuculade. (La). bracjizade [braqi'džade] f cvilež m (lovskih psov). lu cjapâ a ~ come par difindilu. spopasti se. PROV Conte i tiei botons e po tu contarâs i miei . (igra) poteza f. il contrast dai vistît des comparsis.) sod m. ai 19 di març stât. miôr cuatri corpos ditis lì su la ~. gumbnica f. obleko). boxêr [bo'kse:r] m ŠP bokser m. sod m. une scjalute fate a ~ polžaste stopnice. ~ di denant prednji del voza. come un ~ impalpabil sul sufit infrusignât dal fum (Mar). bahavost f. sô mari mi da a stupit vie des passadinis e des botonadis che mi umiliin e mi avalissin. → imbotonâ. strahopeten. od bote II) sodček m. Cui dîs che e fo une ~ a spaventâju.. burka f. box I ['b‫כ‬ks] f ŠP boks m. (snežni) metež m. suonano a festa ?? . (brigadis rossis). Botonant li barghessis a vegnin ju i fantats. la suntuositât di chês feminis daûr a preâ. 9). braçadure) f 1. ANAT popek m. si trate di parâ fûr dai pîts cheste semence brache che nus supe il sanc. BOT popek m.R. za norca imeti. šaliti se na račun nek. passade la ~. FIG predmet podoben gumbu. cun improvise ~ vive lu inseguirin. radunâts tôr il ~. cuanche a àn mangjât lis dotis / lis muîrs passin di botis. / par cjoli la smire / al volte di là. Il len al jere doprât in edilizie. ~ di piel (Mar) 2. cjans di ferme. al jentrà. botonade [boton'ade] f šala f. (debela oseba) debeluh m. botons e caratei. → butul. la ~ daûr) ledja fpl. in bot → imbot. nalagati. jo no vuei ereditâlu. gumb m. ben intindût. od bote I) mali. al è come il mus che nol cjape ~: nol sint nuie. zornalîr. → crupignâr. nadutost f. botis. par italian par fâ plui ~. cul ramut verdulin te ~ / e su la scufe. molòs. tal Demani militâr (CoUd). braç ['brat∫] (pl braçs/ bracis) m 1. (neobič. chel faliment al è stât par me une gran ~ 3. botinâ [boti'na:] tr in it pleniti. meh m. boxadôr [boksa'do:r] m ŠP bokser m. eh ò!. (Storie) botri ['botri] m 1. 31-45). da bi bil volk sit in koza cela (Verone) 2. bovolâr [bovo'la:r] m BOT koprivovec m (Celtis australis). → braçadure. bracevierte [brat∫evi'erte] f → braç aviert. botizâ [boti'dža:] tr 1. bracâ [bra'ka:] it tarnati.. botonâ [boto'na:] tr zapeti (gumb. e jù botis di vueli sant sun chel puar omp. a pene trat.. e dit. boxeur [bo'kse:r] m → boxêr. dovtip m. Fare. zbadati. bracs e livrêrs. bracjizâ [braqi'dža:] it → bracâ. cjoli cui braçs avierts sprejeti . → su pai dêts 2. na hitro. daspò che si è maridade. bracis ['brat∫is] v: a ~ 1. imbote. bracent [bra't∫ent] m dninar m. lu àn botizât dute la sere parcè che al daseve lis bielis a une vedranate 2. izguba f. tant che ~ di vuere. spiralno . [bo'ton] m (akreš. a ~ polžasto. za norca imeti. brst m. . Ancje vierzi la ~ cence dibisugne al è pecjât. škoda f.. di bot. passi di botis ??. roke fpl (la ~ disore. na roke. kadar pes zasledi plen). hipu. miôr no tacâ ~. Maran. (Onde).nenadoma umreti. edificis dongje. se vês vût il ~. metimi un ~ tor de vite e prem il passarin par te. paladis. spiralast predmet. si dreçave spauride la jerbe. al fo puartât a ~ sul cjaval. bovâr [bo'va:r] m → boâr. o vuei butâti lis a ~. o varès vût miôr di sei restât su la ~ pluitost che vuarp come che o soi. bovul ['b‫כ‬vul] m zavita. (Bel). cecje 4. brusâ cits e spandi a ~ / vin. a fâ lis bracis cun Satanàs. FIG udarec m. brak m. ~ di daûr zadnji del voza 2. scjatulis. In tai borcs li ciampanis a botizèin di fiesta par li cors ben netadis par la ciampagna frescia (Pasolini) boton I [bo'ton] m 1. zbadati. sgurletâ dulintor par lâ sù ancjemò. boton II. botulisim [botu'liziml] m MED botulizem m. dâ la ~ zbadati nekoga. površno. na roke. cjapâ ~ razburiti se.R. na kupe. v veliki vsoti. cviliti (pos. No je à fate Stefano Zoff. su la ~ (cjalde) v trenutku. botesele [bote'zele] f (demin. al sint di une bande / il cjan a ~. del (voza). (BrLi) 5. bovarie [bova'rie] f → boarie. a son par sigûr mancul tossichis che no la tossine responsabil dal ~. dâ un colp al cercli e un ae ~ PROV. / che no tancj dîs di muson par une fote. ~. buiadice) f nevihta f. restâ su la ~ ??. sassinât des cussì clamadis B. po o jerin nô. e scjassant la ~ 3. vore. a à metude sù une ~ ! 7. brac II ['brak] adj (o narodu) zaničevanja vreden. si trate di mandâi indaûr un mes blanc cjalcjant il ~ di rispueste (Cad) 3. fâ lis ~ boriti se. rop m. par cui tal ~ vadin dal pâr. brac I ['brak] m sledni pes m. bote II ['b‫כ‬te] f (neobič. → vassel. ~ it in refl duhovito se šaliti. prepotent. (ProvBr) 2. la ~ denant). a ghi tirin li stressis : (Pasolini). vê il ~ FIG ne imeti vse pospravljeno. bracade [bra'kade] f cvilež m. bracarie [braka'rie] f trop lovskih psov. dolgočasiti. improvizirano. tipka f. il tron cui bovui di marmul. fâ ~ narediti vtis. t. → brigade. gumb m.

a Machiavelli vie (JM). Braide ['braide] kr. vrl. bramazion [bramatsi'on] f kletev f. braçolâr [brat∫o'la:r] m 1. jermeni mpl. z namenom. Sirene! / mi fais glaçâ la schene. La iniziative. → braçoladresse. Al tacà a slavinâ. cjare vô Toni. spodnje hlače mpl. sês ~. kriterij m. cui ~s in glove s prekrižanimi rokami. braghessins e cul rest che si cuche. nissune gnove?” ” ce fâ di te. di ~ di v namen. braghe ['brage] f 1. femenate. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis (Sg). molâ lis braghessis. bragantin [bragan'tin] m prezgodna koruza f. braçolâ [brat∫o'la:] tr 1. ARH (pri jahanju) usnjeni jermen. ~ Disot e Cergneu (Pa). nesposobnež m. braçade [bra't∫ade] f 1. (za otroka) vajeti mpl. a ~ za rok(c)o. Braide) kr. bradascje [bra'dasqe] f grm m. ničvrednež m. la ~. o sarai adegnevul. 2. . anzit un pôc ~ e mi plaseve fâi cjapâ pôre tes curvis. mrmrati. Al è un paron trement che al spiete la sere par ~ lis stradis che ducj a bandonin. po sì. kratke hlače mpl 2. pogumen. k sebi stisniti. objeti. Apene fat il patentin al partìs cui libri sot il ~ e a si invie su pas monts da Cjargne. cheste comari braghessone. zmožen. cjapâ tal ~ vzeti v roke. lassaimi che un esponi un riflès sul purcit di Sant Anton 2. Poldo e Lisute no sintivin nuie fûr dal lôr ~si. bramâ [bram'a:] tr 1. bragons [bra'gons] mpl → bregons. Al à viodût chel film nossere. priden. lu cocole 2. cuntune biele femenute a ~ . papučar m. ~!” 3. braghîr [bra'gi:r] m 1. varuška f. Simpri tes stangjis verticâls a jerin colegâts dai montants zirevui e ognidun al veve un ~ cuntun zeut o une cjadenute (Scf) 3. al viôt passâ il postîr: ”olà. la Madone benedete. naslonjaj m. → imbraçâ. za-želeti. v pl braçadoriis) 1.. Braçà [bra't∫a] kr. / lu cjarece. koprnjenje n. nebodigatreba m. dôs vielis a van / cuntun ~ di sclopons e di garofui 4. Cuant ca ti à saludàt to mâri. che mi disin ce che a vuelin jo o bradascji par furlan. zgrabiti za roko. cun tante cragne foreste che nus è restade par cjase. polset. TEKSTIL merjenje z dolžino roke 2. zapestnica f 3. . Za il prof. misurantsi sul vuestri ~. braçâl [bra't∫a:l] m 1. braghesson [brage'son] adj vsevedec m. ur fasês fâ ancje i braçui ai vuestris omps. i f (Sant Vît Dal Tiliment) Braida. lu braçà. → trabascjâ. jecljati.) učeno govoriti. vešč. brâf ['bra:f] -ve adj 1. naramnice fpl 2. (BrLi). MEH roka f. une poltrone cul schenâl e braçâi contôs di sudôr 4. po-.. e si à propit bisugne di une buine scove. a va a ~ a Vignesie. si butà sul so cuel e lu bussà (Bibl-Gjen). zamah roke pri plavanju. Cussì pronts a jessi brâfs!. ~ dal so mistîr vešč svojega poklica. a plene ~ . un nodâr il so tabelionât. prečnica f 2.. pri sedežu) naslonjaj m. bradisisim [bradizi'zim] m GEO dviganje ali pogrezanje tal. E tant ben. Braçan ['brat∫an] kr. sot il ~ pod pazduho. i f (Sest) Braidacurti.. hlepeti. chel cun chel ~ ator. (pri sedežu) naslon m. brame ['brame] f želja f. braghessin [brage'sin] m (pos. di trê ~s un franc cenen. (pos. braçoladresse [brat∫ola'drese] f → braçule. Darin denant il so empori al sfadiave cul ~ (BrLi) bradascjâ [brada'sqa:] tr momljati. merilo za presojanje. ARH kratke hlače 2. modrijaniti. braghessîr [brage'si:r] m FIG (mož) copatar m. 2. meti sù lis braghessis (ženska) nositi hlače. Esau i corè incuintri. misurâ un altri sul so ~ po sebi soditi drugega.i m Brazzano di Cormòns (Go). → bracidure. hraber. fâ il ~ frut biti priden fantek. TEH prečni zapah m. dober. che e je saldo su lis bancjis dal Zardin Grant a fâi di ~ ai militârs!. bradasc [bra'dask] m metla f. naslon m. a ~ aviert noro.. → manin. braghesse [bra'gεse] f (pos. krvnik m. pestovati. ~ Disore. (don). pasovi mpl. abraçâ. e tratâmi di lari opût di avâr. cuntune ~ robuste al fo dongje dal zovin 2. prečni tram m. a vaive e ti à racomandât tant di fâ simpri il ~ frut (sf) 2. un cavaleriç il ~ 2. mi vûstu ben 2. e un suzeton di ~ tâl 3. kilni pas. i m (Cjiscjelgnûf) IT Braida. naročje n. mi amistu. hlače fpl. / incjantade lu braçole. solze da lis bradascjis / i campagnûi tenôrs. dilà de ~ si viôt a lâ a passon Tunine cul cjastron. za che e à la sapience infuse. sveženj m. pohlep m. zatik m. ~ m birič m. v pl) 1. na veliko.(Ta). braghessâ [brage'sa:] it (slabš. ?? braçalet [brat∫a'let] m zapestnica f. v pl) hlačnica f. voščiti. dicà. mi bramistu. braçâ [bra't∫a:] it rokave zavihati. la fontane dal ~ pazduha. che chest nemâl. (ženska) nositi hlače. vejevje n. po sì. mi à dit di bandomâni e di lâ a padue a ~ bielsole. modriha f. hlačne durce. i f (Morus) Brazzacco. ~ tr objeti. želeti. di ~ di vioditi contente. nerazločno govoriti. braçon [bra't∫on] m naslonjač m (sedeža). (mera) laket m (ustreza 68 cm). braide ['braide] f brajda f. besno. Brait ['brait] (t. pestunja f. braçadorie [braça'd‫כ‬rie] f (pos. mera f. skupaj. ročaj m. ukazovati možu. uditôrs. (BrLi) braghet [bra'get] m 1. → cincuantin. pametnjakovič m. voaltris. Il fi plui vecjo al jere in te ~ (Bibl-Lc). cu la liende che o sin dome la “~ di Triest (La 05/11). HIST leseno ravnilo dolžine roke (68 cm). cjapâ ~ pridobiti na terenu. varuška. podrepni jermen m 3. 4. cetant di laudâ.z odprtimi rokami . klest m. anzit di un ~. puartâ tal ~ držati v rokah. ce bramazions. Braidecurti [braide'kurti] kr. (dojenčka) držati v rokah. ~si refl recipr okleniti se (drug drugega). zaprto obdelano posestvo. braçadure [brat∫a'dure] f 1. ročaj m. e je dal editôr Braitan di ~ di Cormòns che (La 03/03). nadležnež m. / par cussì dî mi cole sul ~. jo mi brami jaz si želim. Di piçul al veve vût dut: la bae. ki drži hlače. Il schenâl de poltronute al molà une altre rantighe e za i braçons si jerin slargjâts (Tolazzi). braçul ['brat∫ul] (pl braçui) m prijatelj otrok. une schirie di camarîrs (Bel). sposoben. nizke vrednosti. cjapâ a ~ prijeti. preklinjanje n. sitnež m. i f → Brait. braçule ['brat∫ule] f pestunja f. misurâsi sul so ~ delati korak za korak. grmovje n. FIG kaliber m. O jeri deventât legri. nancje a misurâ lis robis cul ~ de oportunitât. gambiait mistîr! / no sês plui abil.. un caposetôr che ju ~ e bussà tanche fradis ~ it biti pestunja. in çavate e cui pugns inguantâts. vreden. pre Guido Maghet di ~ al à vût fevelât (Pa 02/12). Braide ['braide] kr. ?? colâ sul ~ za nalašč pasti. a braçadis obilo. poželenje n. dati si opraviti.

brancâ [bran'ka:] tr in refl → imbrancâ. sposobnost f. pručica f. E je une ~ specifiche inte lenghistiche che e lavore cui corpus lenghistics: (SiF 02/1). braonzin ['??] m si poiave il lumin. deščen oboj m. bree ['bree] f 1. come doman i è muart il fi. podstavek m. breoncin 2. majati se. 3. livel di ~ Heidke Skill Score. meti i ~ a un ??. duh m. ponos m.30 li dal cimitieri militâr di ~. Mi jeri apene mitût che o sint un cricâ di len tanche il roseâ di une surîs te ~. brancin [bran't∫in] m ZOOL brancin (riba) (Dicetranchus labrax). e ancje indiçs plui sofisticâts come il livel di braure di Heidke (HSS) (SiF 02/2. (Percude). veja f (drevesa). brascjâr [bras'qa:r] (t. bahav. vrlost f. e dîs cun ~ la responsabil. pogum m. branc ['brank] (t. lâ su la ~ umreti. la ~ des pastis/ dai taiadeis valjalna deska. zaušnica f. breute. biti ponosen. tant Gisulf che i siei soldâts a àn fat meracui di ~ 2. o vin plens propri i ~. puar Gisulf! di domans san e legri tanche un arlichin. vrlost f. i m (Cormòns) Brazzano. jessi su la ~ biti mrtev. vôs che i Furlans a scoltin abramôs. Dicembre intant / si stufe a pôc a pôc di lâ bravant. slavohlepen. i f (Tavagnà) Branco. e chê des aganis restade daûr dal branc. in tele 3. spogledljiv. e la sere su la ~!. braurin [brau'rin] adj ničemuren. bravetât [brave'ta:t] f izkušenost f. 39-58). A si balave trê voltis al an sul ~ cun sunadôrs e cantôrs (sangiorgioinsieme) 4. no vê ~ mai.bramôs [bra'mo:s]. scagnut. (bolj obič. bravâ [bra'va:] it bahati se. dipuesit di travamente e di breans. bravence 2. i f (Trasaghis) Braulins. artesan di 30 agns di ~. fat tardon. drznost f 2. bravurôs [bravu'ro:s]. brao ['brao] adj → brâf. junaštvo n. corot pai muarts di dutis lis vueris (Pa). -ose adj → braurôs. Marisa Sestito. ~. hudoba f. MAR krov m (ladje). (Scf) brascai [bras'kai] m → brascjâr. prizadeven. / e al va calmansi. PROV A Sant Andree il purcit su la ~ (don). puartâ rispiet. vê ~ bahati se. Breçan [bre't∫an] kr. chês mês brauris mi fâs contâ. avtobus m. hrabrost f. -ose adj ponosen. (iz lesa) deska f. brande ['brande] f (it. brazilski jezik m. bravaç [bra'vat∫] m bahač m. → bravece.Salvâ). sposobnost f. breuçate. (JM. širokoustnež m. podnožek m. i Carnics a saressin un ~ di chest çoc 4. brascjam [bras'qam] m vejevje n. brascai) m trnje n. (Pa 03/11). 36 I fîs di Merarì a vevin di viodi dal bream dal Santuari. (Pa 02).. omahovati. (Pa 05/07).) zložljiva železna postelja. meti su la ~ poslati na pare. metile a poçut su pa ~ (Natisone/furlanis).(Storie). (samo)všečnost f. demin. neumen. (Pa 04/04). pod m 2.i f Brazilka f. (Pa 05/04). Moruç. brancje ['branqe] m 1. a lis 18. grampe) 2. abramôs) adj poželjiv. zmožnost f. FIG veja f. brasilian [brazili'an] adj brazilski. ducuancj in bale. al ven screât il Centri sociâl di ~ di Tavagnà (in vie Sant Francesc 41). (BrLi). vê plens i ~ imeti dovolj vsega. bregons [bre'gons] mpl hlače fpl.) panoga f. breone. . bredule ['brεdule] f → bredul. sentât sul ~ intun cjanton dal sotpuarti. -ose (t. in cjarte. poslikana deska. Branc ['brank] kr. rokav m (reke). i f Brazzacco. une sdrume di sbravaçs [bravaçs] / stan in vualme par balâ. robidovje n. bahaštvo n. une fotografe di grande ~ (Leng). braurôs [brau'ro:s]. i braonzins o il bocâl dal vin. pohlepen.(Bibl-Numars) breâr [bre'a:r] m 1. plesišče n. bravence [bra'vent∫e] f → bravece.. cjamis di breis ?? (Sg). širokoustiti se. pladenj m. . e dopo sore mi inpezâ tantis.i. il ~ de sere la diligence scloteade ch’a tornave di Udin. bredul ['brεdul] m 1. 39-58). E rivà jù un tic braurine (MazzonIol). zmožnost f. si ritirin brancolant. . hrabrost f. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. Bordan e ~ (Pa). vrag m. Breçà [bre't∫a] kr. i furlans in Argjentine. slavohlepje n. F ruski sendvič m. bus m. biti na parah. → bravetât 3. petâ une ~ primazati eno. La marcje dal moviment ~ dai “Sem Terra” (Pa). Pa sfuee: 1 kg di farine di flôr. braurosin. bream [bre'am] m ?? . podnožnik m. grožnja f. izkušenost f. breuce. izzivanje n. oder m. tante sium di colâ come claps su la ~ molisite dal ricet (PauluzzoN). 3. bredei [bre'dei] m → berdei. Il cors al funzione tant che un orloi. mrtvaška nosil(nic)a f. come vuê al à metût su la ~ so pari. ~s dai arbui . brancolâ [branko'la:] it opotekati se. prgišče n. bravade [bra'vade] f 1. m Brazilija f. 9) 2. bedast. brancade [bran'kade] f 1. deriv. → stantul 2. → scag. vzvišen. ponts di ~ ?? I ponts di braure di Heidke al è un punteç che al ven definît sielzint come parametri la frazion di dutis lis cjapadis (SiF 02/2. brancje) m 1. brancart [bran'kart] m poštni voz m. breon. breate. panoga f. ~ m 1. (SiF 03/4. veja f (drevesa) 2. spretnost f. bravure [bra'vure] f → braure. jo mi al rît di cierts barbons / Cun chês sôs bielis bravencis / dut il dì spudin sentencis. pogum m. Al infete çoncs e brancs cressint dentri da la scuarce fin tal cambi e formant i cancars. drznost f. dati eno okoli ušes. pohoten. o ai pituris in ~. klest m. Venulo al scontre e i pete une ~ / aduès e a se lu tire tanche un frut. A son previodûts intervents di consolidament dai arzins a Damâr. Braulins [brau'lins] kr. bahaštvo n. la ~ de polente lesen pladenj. bahanje n. bregon [bre'gon] → bregons. polna pest f.. Brasîl [bra'zi:l] kr. junaštvo f. ročnost f. dai traviersins. brantiel [branti'εl] m → brentiel. Brazilec m 2. Ai 19 di Avost. vâ al ~ iti k hudiču. → branc. visok. Brasiliane [brazili'ane] kr. e invezit si è cjatà denant di un ~ di aghe no trop fonde ma ben largje e avonde turbide e imburide. veja f (sorodstvo). stolček za otroke. La traduzion par ~ le à curade Cristine Koehler Zanella. udarec s šapo. il salarin. dal ~ e dal Uruguay (Pa 02). a vevin puartât un breâr tal prât dal Luîs (MazzonIol) 3. pe tô ~ e pal metodi origjinâl de insegnâ il todesc. e un pôc braurosine. braurosin [brauro'zin] adj častihlepen. jenfri il ~ dal bosc. (znanost ipd. bravence) f 1. braul ['braul] m hudič m. → seneôs. un bon panin di salam toscan cul pevar fat di un brao butegâr florentin. bravece [bra'vet∫e] f (t. il predi Frezzo al vignì une gnot cun omps di coragjo a sconzurâ i braui. opaž m. chês rosis taiadis sun chês plantis a jerin la ~ de cjase. ~ come un dindi. braure [bra'ure] f 1.

kanal za namakanje. sod m.(SiF 03/3). savê alc di ~ izvedeti nekaj preko nekoga/ nečesa. brentielut [brentie'lut] m sodček m. bratovoščina f. okoli ovinka. ~ m 1.) zdravilne smrekove veje. bedenj m. breute [bre'ute] f Lui al domandà une breute e al scrivè parsore: «Il so non al è Zuan». sodček m. (Pa 05/04). f 1. poplava f. tignî in ~ zadržati. sodnijski uslužbenec m.. skodla. reka f. al cjate un predi. E al menà il cjaval pes brenis fin fûr dal paîs. vignî jù cul ~ zgrniti se na veliko nad. posebno jelke: un sclopâ di ramaçs e di brenis che si scjavaçavin. brentane [bren'tane] f povodenj f. irlandês. (Sg). ob kratkem povedati. intant che i storics di vuê a strolighin la ~ o la Plâf (Union). patent m 2.i. vajet f. al à masse butadis lis brenis sul cuel a chei fîs. tu dîs tu. brigada f. → clape. (Bibl-Lc) breveâ [breve'a:] tr okrajšati. brene II ['brene] f 1. HIST vinska mera f. (La 06/3). e mi vegnin i guais jù cul ~ in skrbi se nad mano zgrnejo. finalmentri tu âs capît che tu vevis tuart e tu âs tirât jù i ~. barbezuan! Breme ['] kr i f Bremen m. Brescia f. . -ade adj patentiran. (~ di Udin) (Cjampfuarmit) (IT Bressa). plui bocjis si spalanchin a ~. v moji koži. (Cjargne). (CoCamp). brantiel) m kad f. e ducj a restàrin maraveâts. Sveait Zuanin. dut devot. Denant chel svoletâ di bandierutis sicut frascjs di ~ a rivin di ficje cambiâts di mude tant che ‘ne volte lant a messe grande.. tovarišija f. FIG : jessi dentri tal ~ ?? . Meni. .. → cjaveli. hipoma. drhal m. glasnik m. vajeti fpl. brenta f (posoda). sodni sluga m. par ~. bedenj 2. rod m. a mole un pont. brent ['brent] m → brentiel. i f (Grimac) Brida. lopov m. o ancje plui zurâts. briconade [briko'na:de] f (redko) lopovščina f. tignî a ~ chei scjaps di barbars. brengulut [brengu'lut] m ?? Po i consegnarin un altri ~ di è cjarte e i menarin vie la vidielute. bressò [bre's‫ ]כ‬m → bersò. rodovina f. na krakto povedati. hitro odpraviti. Bresse ['brεse] kr. brez mere.i m Briksen m. f (~ di Milan) Breša f. razvezati se. a ~ nenadoma. čeber m. LING bretonščina f. e de sô culture al riscje di deventâ. brentele [bren'tεle] f rake fpl. oznanjevalec m. brentiel [brenti'εl] (t. sorodstvo n. Tal numar di Setembar si cjacare de introduzion dal furlan te scuele ma ancje dai problemis de scuele bretone in France (Pa). In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre (Pa 7/2000). → baronade. chescj a jerin assistûts dal ~ (colloredodiprato) 2. che a met sul puiûl. breon [bre'on] (akreš. si pò bevint une ~ cuant che il vin al è sancîr. tirâ jù i ~ . Salvâ). . dâ jù cul ~. nazaj držati. FIG) brzda f. cjapâ alc di ~ dobiti nekaj neposredno. od bree) m 1. diploma f. tok m. o isal bielzà deventât. / ma se tu fossis tai miei bregons. imparìn dai bretons! 2. cumò lis brentanis d’Istât poletne poplave. lis propietâs (di pesantis a liseris. al rivà a cjaval tal curtîl a ~ vierte. potrdilo n. tenka deščica. breviari [brevi'ari] m REL brevir m. nakopičiti se nad. Bretonec m. bressan [bre'san] adj ?? ~m bressane [bre'sane] f ptičja nastava f (mreža.. družina f.. a saressin stâts brevetâts ancje i elements»..i f → Bresse. (Pa). brevetabilitât [brevetabili'ta:t] f možnost patentiranja f. (Sg). uzda f. Bretagne [bre'tañe] kr. od bree) m močna deska. (Sg). breton [bre'ton] adj bretonski . al mont sientific e industriâl (Pa 05/04). (Mucci) 2. brevetât [breve'ta:t]. slaba. sorodnost f. manjša gostota. igličevje smolnatih dreves. Al jes de stazion. trop m. neobziren: stufe di tignî strent. debelina 2. di rassegnâsi. o doprarai la peraule “dutrine” tal sens plui larc. brevet [bre'vet] m 1. che al puarti lis viscjadis te ~ (teatrodivile). Brente ['brεnte] r. galês. Bretone [bre'tone] f Bretonka f. di ~ neposredno... sorodništvo n. velik čeber m. / po a da jù cul ~ tai moroseçs. no pues fâ che une fritaie. bric ['brik] m 1. brene I ['brene] f (t. za soi dentri tal ~. krajšati. ~ dai organisims vivints možnost patentiranja živih organizmov. brente ['brεnte] f vinski sod m. union democratiche bretone bretonska demokratska zveza. družba f. ~ di vin vinski sod. močan ploh m. a ~ vierte brez zavor. vodni jarek m. brenton [bren'ton] m 1. Se chest principi al fos stât doprât inte chimiche. (nuovofriuli). f Bretanja f. druščina f. Al à studiât teologjie a ~.i. odboj m. une ~ par cjapâ chei cuatri carantans che par cumò o colin di rive jù. (morsanodistrada). il deân (decano). brevetâ [brevet'a:] tr patentirati. Si dîs ancje che al baste fâ une monade par che e vegni dal moment e di sigûr brevetade. čebrič m. nepričakovano.i. listje. skrajšati. l’imperadôr al à molade la ~ . mlinski žleb. tal cirî di convinci chei di ~ di Milan (JM). rodovina f. ven a stâi i brevets). si fâs prestà la tonie e cul ~ in man. e ai conseîrs i àn metûts i ~ di un pieç e nol ocor discori. breoncin [breon't∫in] (demin. ploie a ~ (dež) lije kot iz škafa. Intune gnot di novembar dal stes an ancje ~ e patìs la cjavalade e il fûc dai turcs. (La 03/02). spremstvo n. bricole [ '?? ] f odskok m. Bressie ['brεsie] kr. izklicevalec m na dražbi. izdati dovoljenje. La ~ triestine di cheste sere no le àn cjalade di brut. lâ jù cul ~ izgubiti nadzor nad seboj.. Bressanon [bresa'non] kr. A saltarin fûr dai brentiei cui pîts che a parevin stâts tal ~. (BelFa). f Brenta f (IT Brenta). E ancje come deplomatic. sel m. breno ['breno] (carn.. Bride ['bride] kr. Innsbruck. o ai durmît tantis gnotis su la ~ 2. Pôc distant dal fûc al vignive prontât un ~ che al servive par trai lis cidulis. briade [bri'ade] f 1. s polno brzino. bricon [bri'kon] m (redko) malopridnež m.i. (Scf). limanice). a fevelarin par ~. ma no podeve vendemâle parceche e scugnive spietâ che i imprestassin semplis e brentiei. Il mont ~.) → brene II2. → montane. (carn. molâ la ~ ??. al va devant da belance. brutâ lis brenis sul cuel ??. Bresse ['brεse] kr. Londre. tignî a ~. ~ adj lopovski. (cerkveni) priročnik m. al va sù par une scjalute mieze di tof e mieze di ~. biti razuzdan. se tu fossis tai miei ~ če bi bil ti na mojem mestu. I sustignidôrs de ~ dai organisims vivints a disin che la concession dal ~ e da la pussibilitât. metisi tai soi ~ (Verone) postaviti se v njegovo kožo. (JM. stržen m.

Broca ['broka] f v: aree di ~ MED Brokovo področje. ma il so lun ch'al brila sempri imèns. oprijemati se. A nô mascjos nus insegnavin a doprâ la ~ e il curtisut par fa cjavaluts.i f HIST rimska provinca Britanija. (SiF 03/4. lopov m. zadostuje mi. 97-114). brilâ [bri'la:] it 1. tolovajstvo n. simpri tiran. brocul ['br‫כ‬kul] m 1. clans britans de Scozie meridionâl (Ac). l’ultime note si dispiert cidine / te ~ di matine. brigadis rossis POL Rdeče brigade (ekstremistična organizacija v italiji). brocolâ [broko'la:] it kliti. Al jere de stesse tribù di Franziskus. che al vûl campâ / cence vê ~ di lavorâ. brocul di mâr [~ di 'ma:r] m ?? (cavolo marino). → prindis. ženščak m. babjak m. druščine fpl. la Spagne e à ~ nome di fâ cucuç. brin ['brin] ?? Linde lu cjalave e te vôs i trimave un brin di displasê (PauluzzoN).) brigadirjeva žena. izvrsten. (žepni) nožek m.. brigant [bri'gant] m ropar m. cuant che i vôi a varan brocolât. brincade [brin'kade] f ?? brindis ['brindis] m zdravica f. Mi vêso cjapât par un ~ che o sês vignûts cun spadis e bastons? (Bibl-Lc). zalotiti. prijeti.. klica f..(Furlanist). ma il ~ d’Amôr. ~ m (dragulj) briljant m. cence vê ~ di brez potrebe. o ai nome ~ di potrebujem samo. ~ m GEO Britanec m. E il prin trombetîr di cheste ~ di atac nol podeve jessi che l’on. brigantarie [briganta'rie] f lopovske bande fpl. si cjatin pal ~ di Nadal al Bar Roma in Via Roma a Udin a lis 18. italijanska igra s kartami. semais un oresin che al stimi brilants (Sg). brindisin [brindi'zin] adj GEO brindizijski. ~ m prebivalec Brindisija. / che a ven jê la France. svetiti se. zamastiti. a la sodisfazion des dibisugnis culturâls di chei che in mût brilant i autôrs a clamin i «vuarfins de lôr lenghe». i m (Sant Micjêl) Brigolo. izrastek m. odrastek m. il tei. BOT kapus m. britanski. O brinchi une cjadree. si impegnà une vore par fâ cognossi al mont ~ la lenghe e la leteradure furlane. da. 2. a trussin lis tacis e a ripetin ligriôs la formule dal brindis. ukoreniniti se. Briscjis ['brisqis] kr.15. (Marchet. Zaneto alore nol varà ~ / di lâ a cjapâle cussì lontan. sbrudiâ) tr umazati. tirâ la ~ FIG ?? Briscje ['brisqe] kr.R. si jere brincât a fuart a la tiere. Brokov Center. sbrodacjâ. onesnažiti. sbrudie. brocje ['broqe] f → brucje. lanzis. Brindisi ['brindisi] kr. dapît dal clapon. (Daidussi). iskreč se 2. brise ['brize] f (redko) sapica f. bronchîrs e murions. (Natisone/miti). Salvâ). (Eg). razbojnik m. la ~ Marche. okrogli ščit z železno konico v sredini. kmečki nož. Bris-Bras [al'ka] ?? Al è un Bris-Bras. (Pa 03/2). kaliti. brigatisim [briga'tizim] m ?? intops formâi causionâts des burocraziis. les sbalotave par che vadin jù. zamazati. navihanec m. zelje n. brivade [bri'vade] f zalet m. nazdravljanje n. → aiarin. un ~ impomatât (Ta). (brigadis rossis) (La). plantât za grant. brst f. tolovajstvo n. no ai ~ di ne potrebujem. britanizazion [britanidzatsi'on] f britanizacija f. 115). lopovstvo n. velu che al cjape la ~! / al rive in presse tanche une clapade. lesketati se. brodacj [bro'daq] m → brodegot.brie ['brie] f potreba f. imbrincâ) tr zavzeti. brigadîr [briga'di:r] m brigadir m. bleščeč. ohrovt m (Brassica oleracea). brisighel [brizi'gel] m gizdalin m. brocul chinês [~ ki'ne:s] m kitajsko zelje n (cavolo Pesai). ne potrebovati: che al à sgrifis lungjis. Un altri moment impuartant al fo la “prime volte” de elezion al Parlament ~ (SiF 03/3. brigatisims justizialiscj. intrigirati. cjo mo. ~ m HIST Brit m. astis. brigade [bri'gade] f VOJ brigada f. zgrabiti. no jot il Signòur. (Pa 02/12). Brigul ['brigul] kr. (Pa 02). ancje tu come Pieri e Gjenuefe. briljirati. vetrc m. cuant che al varès dovût cun doi salts rivâi dongje e brincâle come un lôf cuntune cjavriule. vzeti. e cumò mi visi ancje di chês ultimis peraulis. vincui inlogjics des ideologjiis e ogni forme d’integrisim culturâl. nož m. (bassafriulana) britulin [britu'lin] m (žepni) nožič m. rahel veter m. FIG blesteč. cjapâ la ~ vzeti zalet. bueresine. -iche adj GEO britanski. mladika f. in Germanie e in ~ (JM). sassinât des cussì clamadis B. brigâ [bri'ga:] tr/ it 1. brigantaç [brigan'tat∫] m razbojništvo n.. tolovaj m. sbrudiot. razbojništvo n. robe di marche.i m Brindisi m. . ne rabim. oprijeti se. angleški. sâstu? (Mucci) briscje ['brisqe] f dvokolnica f. priti v posest. FIG blesteti. britan [bri'tan] adj HIST britski. che a sostegnin il lengaç jenfri la scuarce perisilviane dal emisferi di çampe. ~ in Calabrie. podčastnik pri karabinjerjih. formule dal ~ zdravljica. odličen. pomazati. i f (Prepot) Brišče n (IT Brischis). zakoreniniti se. (po)truditi se 2. brincâ [brin'ka:] (t. ciriit ancje la semence dal ~. brindisi ['brindisi] m → brindis. kavalir m. brodegâ [brode'ga:] (t. i f (Midune) IT Brische. al taie une fete di pan cuntun ~ che al puarte cun se. brigadirie [briga'dirie] f brigadirka f. a viodi di cualchi marcjadant che al les a Nimis cu la ~ o cu la carete o cuntun altri imprest. brisiole [brizi'‫כ‬le] f → brusadule. (Pasolini) 2. parlament ~ britanski parlament. (Leng). bleščati. bastarts di strumîrs. al timp di Otavian i Romans a jerin su la Donau. Dut ce che si brincave di mangjabil si lu mangjave. par esempli la aree di ~. britanic [bri'tanik]. Britaniche [bri'tanike] f Britanka f. ducj i brocui su lis bachetis 2. brodacjâ [broda'qa:] tr → sbrodacjâ. brilant [bri'lant] adj 1. brinf ['brinf] ?? brinf e brinf che ancje lôr cirivin di lâ-sù e jê brinf e brinf cu lis gjambis. britonic ['britule] f ?? britule ['britule] f 1. roparstvo n. Britanie [bri'tanie] kr. ~si refl umazati se. okleniti se (česa). BOT poganjek m. (šalj. roparstvo n. jemati.(Scf). briscule ['briskule] f neka. prin ch’a mi brincàs la crïure e mi glotès chest scûr (Tolazzi). britvica f. sijati. mi senti denant di jê e cui mei zenôi (BrLi). sijajen. brochîr [bro'ki:r] m majhni. britva f. kal f. ~si refl polastiti se. zasačiti.

dome che braide e po dâmi cussì su la ~ une buine sume.. brose ['broze] (t. bront ['br‫כ‬nt] m → bronç. grmeti. brucjin [bru'qin] (demin. bromoform [' ??] f bromoform m. mrmrati. brocje) f vrč m. kakor treba. su la ~ v gotovini. ~ (CHBr3). Prin il câz di une celule dal pavimênt ~ che pôc a pôc .Sanyüan 1704)(GE).. Priimek BROILI BASILIO(Glemone 1648 . bati lis brucjis (od strahu. brodegot [brode'got] m 1. bombarie [bom'barie] f BOT sliva f (drevo). e je restade la grande ruede di len daûr il lûc dai Brucjolôse. zmešnjava f. tun curtîl di brucjins. broiâ [broi'a:] it spletkariti. vê mâl e dovê lâ indenant istès.(Bel). prazne marnje fpl. ciespe). žebljiček m. pomivalec m (kuhinjske) posode 2. redka. lis strecis biondis ingropadis come une ~ di cjanaipe. brufule ['brufule] f → bruful. sleparstvo n. brucje II ['bruqe] (t.. brucjon →). bronchite [bron'ki:te] f MED bronhitis m. točno. cafetarie lade in ~. petna žbica. ~ (SiF 02/1. ma par servî di ~ chescj parons. (bolj obič. cui sbrodegots [brodegots] che a fâs tô mari 2. ma al veve ancje i bêçs par curâsi . na roke. zilugne). brombolâr [bombo'la:r] m BOT ?? (Prunus domestica damascena). brucuncesare [brukun't∫εzare] (t. che al salti fûr dal jet a cjapâ aiar bon è no brudiets. brodeleç [brode'let∫] m 1. kislo vreme: il timp al è in ~ e al fumatee. un ~. (SiF 02/1. voli di fûc. par nestre disgracie o vin un cjampanili che al somee un ~ vistût di fieste. bronzin [bron'džin] adj 1. pikice. venec m. marnjanje n. brovadin [brova'din] m okus po kislem zelju. piel bronzine. umazanec m 3. žebljič(ek) m. che a cjapin dentri il . broncopolmonite [bronkopolmo'nite] f MED bronhopnevmonija f (pljučnica f). asme ~ MED bronhialna astma. razgrajati. sbrundâ) it ropotati. (deriv. brucjin →. od brût) m juha z (žvrkljanim) jajcem. bronasta barva f. preko meje. brudie ['brudie] f → sbrudie. brucjis a man.brodegon [brode'gon] m 1. (fundacer). od brucje) m 1. bronast. češplja f (drevo) (Prunus domestica). no camarade.) žeblji mpl. O fasei vascjons di aghe. brotule ['br‫כ‬tule] f (iz volne. brombule ['br‫כ‬mbule] f BOT ?? bromodiclorometan ['br‫כ‬mbule] f bromodiklorometan m. porjavel. Broili ['br‫כ‬ili] furl. tirâ beçs su la ~ . češplja f (sad). la ~ tal Avrîl. brudiet [brudi'εt] (deriv. žbica f. plahuta f. brucjam [bru'qam] m (kolekt. une vieste di colôr ~ . brucjâ [bru'qa:] tr → imbrucjâ. Brucjolôse [bruqo'lo:s] ?? Di chei doi o tre mulins che a jerin. Wolftraud De Concini nus propon lis recipis de . par bagnâ il gno ~ plen di pomârs. bronç ['br‫כ‬nt∫] (pl bronçs ['br‫כ‬nts]) (t. (bolj obič. ~ blanc kobulnica f (Peucedanum cervaria). brudetin [brude'tin] m (mesna) juh(i)ca f. bruful ['bruful] m tur m. bruade) f 1. kuhinjski hlapec m. ~ di garoful nageljnova žbica 2. kislo zelje n. od brucje) m (okrasni) okov iz kovine. -ose adj turav. brucjon) (okrasni) okov iz kovine m 3. tihotapstvo n. sbrudiot. brusc. (t. ciespâr). ribja juha. e tu no mi âstu paiât su la ~ ogni gno sacrifici?. plehka juha f. ~ vert gorski silj (Peucedanum oreoselinum). brucjin) m žebljar m. brucjis di ram.(glesie). cesarute) f BOT barvica f. brucje dal burat klin za sito. brucjis a machine. tvor m. brovade [bro'va:de] (t. bromûr [bro'mu:r] m KEM bromid m. obiralček za sadje. (bolj obič. vrt m. brucjâr [bru'qa:r] (t. bruade [bru'a:de] f → brovade. bronc I ['bronk] m silj m (Peucedanum). bronc II ['bronk] m ANAT bronhij m. o vin fuartecis e canons bronzins 2. il brantiel al sa di ~. di ~ do pičice. . umazanija f. kovarstvo n. brucje I ['bruqe] f 1. goljufija f. rîs in ~. ~ sfuarçade prisiljeno zelje. (FogMil). bruse) f slana f. žbica f. (JM). v denarju. in cualchi part sarà nêf e sarà ~ v nekaterih predelih bo sneg in slana. brudiot [brudi'ot] m → sbrudiot.. čenčarija f. batint lis brucjis di sbigule e di frêt tresoč se od strahu. brucjis dal cuinç žebljički znotraj čebra za merjenje vina. POL (volitvena) spletka f. un cjadreon fodrât di corean cun brucjons di leton. KUL kisla repa f. kalna. / un daidai. šušmar m."~ e muset" (La 03/01) ~ in padiele. FIG sprevračanje besed: alore il patriotisim di zornade / altri nol è che ~ sfuarçade!. godrnjati. iz brona. brucjis di len čevljarski žeblji. lâ in ~ iti po zlu. ai cuasi dissipât l’abit di fiestis. brugnac [bru'ñak] (t. lana ipd. brucjon [bru'qon] (akreš. brontoleç [bronto'lεt∫] m → bruntuleç. brovedâr [brove'da:r] m čeber. CHCl3). prekomerno. Nol veve masse salût. 11-20) bromp ['br‫כ‬mp] m (redko) BOT sliva f. ?? . brosatâ [broza'ta:] it → brusatâ. sod v katerega se dá zelje kisati. sapnica f. brontolon [bronto'lon] m → bruntulon II. mozolj m.. lu ai tirât sù cun brudetins. umazana voda. zadrega f. Al à vût la ~. la violence e la crudeltât (logosdictionary) 2. bakren. sbrudie)... cjalt ce al impie. par bati cuatri clauts o brucjis o brucjins 2. cun soputis. lui ti compensarà sora la brucja. natanko. (bolj obič. brugnere [bru'ñεre] f v: timp in ~ oblačno. mazač m. brucjone.) kodelja f. soredut di broncs. brosate [bro'zate] f → brusate. v nič. bront) m bron m. 11-20). brufulôs [brufu'lo:s]. broili ['br‫כ‬ili] m sadovnjak m. bakrast. zaspanka f (Specularia speculum). broion [broi'on] m → imbroion. brondâ [bron'da:] (t.. cuanche chei altris popui a cognossevin apene il ~. che a cjapin dentri il Cloroform (Chloroform. a son dutis in maneç. brovâ [bro'va:] tr → sbrovâ. brucjute. prevara f. bronchiâl [bronki'a:l] adj ANAT bronhialen. al à comandât su che altris nemâj cul ~. (Ta).. ~ m bronasti lonec s tremi nogami in z železnim ročajem. il vin al à cjapât di ~. mrazu) tresti se. packarija f: vino o no di finîle cun chei ~s te stale? 2. faroncli) m tvor m. sore la ~ čez mero. broi ['broi] m 1. brucjis di leton. hrumeti.

vonj. sâr ~jù il cjapiel! (Eg) 2. al ingrumarà il so forment sul cjast e al brusarà la pule cuntun fûc. mai un lament. kruljenje n. vreti. brundulâ. brundul ['brundul] m → brugnul. (vreme) → sbrundulâ. e chel des mobiliis te zone di ~. (pri trstiki) popek m. nadlegovati 5. → sbrundulâ. opariti 3. mai brontoleçs. sežgati. zažgati požgati. žal biti.i f Bruma. važen biti.m Brno n (v Moravski). la ~ dal timpat mi ingrampe il cûr.i. une garze di ~ che e disfaseve il disen dai pôi. slučaj m. comprindûts i inviestiments tes Borsis. ~ m v: sul ~ la sere v somraku. il nûl al ven jù di corse / lampant e brumbulant. oslepariti. e tra chei vignâi e verde campagne. opeči. hrumenje n. brunzule ['brundžule] f BOT internodij m. peči. razgrajati. porušiti. Brune ['brune] kr. popariti. kap f. sbrundulament) m 1. Bastiste al à dade une ~. no stâ a pinsirâ. nol faseve altri che bruntulà e (Scf). Brumâl) m zima f. brune ['brune] f v: su la ~ v somraku. brumacje [bru'maqe] f mračina f. bruissis. ne ugajati. bučanje n. ma su la ~ baiavin i cjans. godrnjanje n. (GP). come il ~ di un gran ton (Bibl-Apoc) 2. kruljenje n (po črevesu). šumeti. ~ la scuele nalašč izostati iz šole. bruntulon [bruntu'lon] (t. goreti. bolezen f. (Pa 02/10-11). → sbrundulament. ~ o larìn dongjelaltris. sbrundulade) m bobnenje n. Brunic [bru'ni??] kr. brundulon) m 1.i. E o ai sintût dal cîl une vôs come il businament di tantis aghis. il mês di ~ ogni diaul si ingrume 2. la Vierte che dilunc il ~ o clamavi. m (it. brumbulâ [brumbu'la:] it (redko) ropotati. (ProvBr). brundulâ [brundu'la:] it → bruntulâ. zažgati se. PROV A ~ lens verts si fâs fum e no fûc . meglica f. izžgati. pomeniti. bobnenje n. Brunon [bru'non] os. al le vie bruint 2. a sint puce di ~ e si slontame di colp. No sin a chel pont. ropotati. e tancj che le àn a fasin gran misteri. mrmranje n. so nemì di simpri. (Pa 7/99) 2. sbrundulâ. insìn che e passe la stagjon ~. il mês di ~ december m. godrnjanje n. brume I ['brume] f 1. ciespe). ožgati. brontoleç) m bobnenje n. kadar ni prometa. brunidôr [bruni'do:r] m → imbrunidôr. 2. godrnjati. taule magre cul pan ~. (npr. (bolj obič. odpraviti. nezgoda f. al vûl fumâ ancje se i bruse in gole 4. posušiti. brugnul ['bruñul] m BOT sliva f. hrumeti. mrmrač m. mrmranje n. izničiti. žgati. ~ m prebivalec Brna. biti pri srcu. štrlina f. hrumeti. la rive di San Pieri a ven sù des brumacjis bassis dai palûts. → Brunon. bruî [bru'i:] (bruìs. bruìs) it 1. bruntulade [bruntu'la:de] (t. voltolant umil te tace il vin che al à spinât dal caretel plui grues (Mar). ~ l’avent accendere i fuochi dell’Epifania. di Vierte e di Sierade. a brusâmi tal savalon. zovine la aghe ai frambui e bruìs. ~si refl pariti se. passant gno fradi in sul ~ la sere. ARH zima f. godrnjati. la dicsorude a bruive sui lavris come la ploie di Març 3. come chel de cjadree te zone di Manzan e di San Zuan. (Mucci). jedkati.i. E cumò.Brugnere [bru'ñεre] kr. ni nikogar. mrmrati. Brunei ['brune] kr. e dulà che dut si bruse di corse. FIG razveljaviti. mrtvoud m. osušiti. ogoljufati. alì la distance a ven brusade 7. a oris brusadis v mrtvih urah.(Pa 05/07). brundulament [brundula'ment] m → bruntulament. ne biti všeč. No mi va di lâ a lis Canariis o a Ibiza. oditi ne da bi plačal. čudak m. e i brusave di scugnî tornâ in chê cjase 5. nancje pal! ~ niti najmanj! brumâl II [bru'ma:l] adj zimski. su la ore brune v somraku. meglen. tožiti. brugnule ['bruñule] f izrastek m. brontolon) kruljenje n (po črevesu). peči se. al bruive e po al bateve oris un orloi. vlažen mraz m. i f IT Brugnera (Pn). trda zima f. il viole dai brugnui. bučanje n. bruntuleç [bruntu'let∫] (t. tant che une bombe H controlade. polnozrnati kruh. grmeti. zgoreti. brugnulâr [bruñu'la:r] m BOT sliva f (drevo). ne te panze / i brutulons. bučanje n. bruntulament [bruntula'ment] (t. brunidure [bruni'dure] f → imbrunidure. -ese adj brnski. ce biel lâ su la ore brune sun chei prâts a morosâ. kruliti (po črevesu) 3. brstič m. brusadin. jo ven flapuç sicu di bruma i râfs. dim m. vistîsi a ~ črno (žalno) se obleči: Pasche vistude a ~. žareti. pritožiti se. la Malesie. žgati. ce ~ di usitât cu ven di France!. zimska mračina f. (La 04/7). sbrundulon. brunî [bru'ni:] tr TEH → imbrunî. godrnjač m. l’Indonesie e . → Unviêr. peči se (na soncu). il bosc al jere dut un ~ divite dismote. mrmrati. žgati se. brundulâr [brundu'la:r] m → brugnulâr. e propit par chest al jere stât brusât il puint dongje Nervesa. Ma san Pieri. Brun ['brun] os. e pûr a mi mi fâs il stes ~ di stomi (Pa 7/2000). šumenje n. brun ['brun] adj v: pan ~ črni kruh.i. brume II ['brume] f → sbrume. ~ m → brumâr. tampiestis di ~ siale e forment 6. m Bruno m. (Ta). (bolj obič. FIG dolgočasiti. sbruntulâ) it 1. brusadiç [bruza'dit∫] m (duh. a van dal piruchîr a oris brusadis. Brumâr [bru'ma:r] (t. il ~.) → Brun. godrnjanje n. kruljenje n. češplja f (sad). ce ~ kakšen hudič. brustulin. i nâs brundui e lis musis ruanis. la visità e i scuvierzè sot il braç une brugnulute nere. oči) žgati. grmeti. ~ it 1. ~ une feride 3. brumâl I [bru'ma:l] m naključje n. okus po zasmojenem) smodnina f. brugnulute). → brusiniç. imusonât e grintôs. godrnjanje n. brusâ [bru'za:] tr 1. m Bruno m (IT Bruno). Brume I ['brume] kr. come se chê robe i brusàs di vêle. razgrajati.m Brunej m. (dem. di ~. F špricati šolo. brundinarie [brundi'narie] f → blaudin. Al bruse saldo idrogjin in eli. goreti. . brundulon [brundu'lon] m → bruntulon I.. il Vietnam. ~ m mrmranje n. ~ m v: sul ~ de gnot v somraku. 2. bula f. ~ adj vijoličast.i m Bruneck. nesreča f. la campagne e je mieze brusade 4. Su la strade di cjase il grop si è fermât ancje Brunic (Bruneck) (La). vžgati se. Al è bruntulant dispossent che Cenci alore al confirme al aventôr. opravljati. brunês [bru'ne:s]. (t. lu à scrit dôs voltis te letare. ~ il paion FIG obljubo snesti. češplja f (drevo) (Prunus domestica). godrnjati.i. lis Filipinis. ciespâr). uvažati. bruntulâ [bruntu'la:] (t. mi brusin i vôi mi brusin lis crituris. mrmranje n. peči. uničiti. (Bibl-Mt). mrmrati. Bruno ['bruno] os. nol fâs dolôr di stomit.

puar vieli. bruscjam [brus'qam] m grmovje n. zamera f. KUL prežgan. bruschete [brus'kete] f → bruscjete. (o)sušiti. cun tant che al vâl / si brustule un pôc di vuardi 2. brusse ['bruse] f živa meja f. pazder m. cu lis calumadis velenosis sot lis ceis a ~ (teatrodivile) bruschinâ [bruski'na:] tr 1. Brussel ['brusel] kr. porjaveti (od sonca). brût ~ prežgana juha. bes m. rezen. ogorek m. → sborfin 5. grmovje n. vonj. treska f. une fassine. -ade adj → brustulât. šibje n. la ~ tirìn. brisiole) f bržola f. bruscae. il ~ e l’odi / in tal lôr pet nol cove 2. ~ pai dincj zobna ščetka f. pazder m. ožgati se. bruscjâr [brus'qa:r] m sterpeto. bruscj). spiete. Palmone di purcìt cun polente brustulide". ščemenje n. al leve vie. pogorel.. nevoščljivost f. turav. → rizinâ. duh po zasmojenem. trepet m. bruscandul [brus'kandul] m 1. vejevje n. → fros. une boscaie fate plui di ~ che no di lens. sprejeti. zažgan. sežgan. paliti. prebita para f. → cise. Cui saraial chest an a ~ la palme? (Leng) 2. cheste mignestre a sa di ~. zuìn di more / par savê da la patrie il vêr cunfin. ~si refl sončati se.. suha vejica f. FIG (suh) možiček m. po tal albergo drets: o sintin un ~! brusinâ [bruzi'na:] tr 1.. mudis. suhec m 3. cun dute la cadope par stâ ta chel soreli. che fâsi pensâ che al vebi intorsi il mâl de lebre. “e compraiso cafè moche?” “ no lafè.(CoCamp). brustulî) tr opražiti. brussule ['brusule] f → brussul. i ricuarts de vuere: il ~ dal 1944 e la cagnetât dai naziscj (Pa). cu la muse ingrispade. postati rjav. strah m. suha vejica f. pridobiti.. raskav. al brusate 2. lunc il borc o intune . 2. brusc II ['brusk] m tvor m. → zîs. → bruscje 2. snežni metež m. Se biel lant a scuele si viodeve a ~ un purcit. bruschinade [bruski'na:de] f pokrtačiti. brusôr [bru'zo:r] m skelenje n. jarbe brusade prežgana trava.. cravatis e bruschins pai dincj e bruschins pes ongulis 3. un de Basse tune ~ / taie la mace. bilka f. brustulât [brustu'la:t] (t. ožgati. drobna toča: ~ che a cinglivane sui veris e tes gornis 2. vroč 4. un nembo [brusate] fitto. bilka f. kruljenje trebuha. okus po zasmojenem) ogorek m. par lâ a ~ pai rivâi e dâ dongje un pôs di fassuts pal Unviêr. gambarei. žgati. (La 03/01). drget m. oster. Su la jarbe brusade dal frêt e sui ramaçs dai arbui e jere za poiade la zilugne (Sg) 2. al tone. cualchi ~ di purcit. al lampe. (obnašanje) oster. brussul ['brusul] m ZOOL Leucos pauperum De Fil. suhljad f. suha vejica f. une femine viele. done Catin cun cuatri bruscjis ur fasè sù un biel fugareli. (BelR). brusarili [bruza'rili] m požar m. une plaie o une magle. brusât [bruza'ta:] adj 1. bruschin [brus'kin] m 1. ~ pai ongulis ščet za nohte. bruscjete [brus'qete] f iver m. (t. faliment de conference interguviernative di ~ (Pa 04/02). tirâ la ~ (gjavâ la ~) (s pomočjo slamnatih bilk) žrebati. česalo n (za konje). (deriv. a Laurinç “~ di Diu” e a Gjervâs e Protâs. smodnina f. → brusc. FIG. . krtačiti. bodica f. hosta f. ~ di scarpis krtača za čevlje. -ose adj mozoljast. dračje n. suhljad f.(bassafriulana). siôr Simon / al buscje [bruscje] al tierç e al cuart la gulizion. za che no ai ce fâ i bruschini e i smagli cheste mude. al à vût un ~ là dal cûl! 3. puar omp. čevlje) ščetka f. ju sepelissin in vâs di tierecuete (AcademieSt). glavnik m 4. pražiti. o viodarai lis feminis. capis che puedi ancje forai la piel ma la urtie che e beche e e fâs ~ (linostraulino). goščava f. sborfin. TEH pražilnik m (za kavo). ožgati. brusate [bru'zate] f 1. bodica f. bruse ['bruze] f → brose. si spant par la caserme odôr di ~. osušiti se 2. opaliti se. bodica f. Leucos aula (Heck) ??. sovraštvo n. čohalo n.i m Bruselj m. brusculose e scure. puartimi une grampe di bruscs par impiâ il fûc. la matine. (tiha) jeza f. a ~ a spazzola??.. brusatâ [bruza'ta:] it impers 1.. mozolj m. trepetanje n. postati rjav. hrapav. 2. brustul ['brustul] m F denar m. jerbe brusinade ožgana trava. bruscjâ I [brus'qa:] tr (suhe veje) v svežnje povezati: ~ stecs. izčrpan. rezek. dâlis bruschis a un z nekomu biti oster. brustulâ [brustu'la:] (t. brustulît [brustu'li:t]. culì te farie jo mi brusini. bruscje 2. zavist f. vuê di matine bruscjant sù. → rizinâ. zasmeh m. E je une int che dopo i brusâts i muarts. Napoleon al è un grum sustât pe pachee dal austriac e cuntun ~ smaneç al romp une preseose porcelane. e cori cu la vuate a ~. posušiti se. bruseghin [bruze'gin] m 1. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil) 3. brustulît). opaliti. ~ it (telo od sonca) porjaveti. narahlo (o)paliti. se al è stât biel il principi. treščica f.(Bibl-Levitic). tirin fûr tra l~ / doi famôs pariginats. → sborf.. brusinadure [bruzina'dure] f ogorelost f. propadel. trpek. il prin. grmada f. po ~ il cerneli. umivati si zobe. → rizinâ 2. Cussì o vin il Brût ~. bruscjâ II [brus'qa:] tr 1. di Stiefin. toča gre. (redko) pada snežni metež. osmojenje n. "Gubane" e "Polente cuinçade". une ~ al vistît. brusculôs [brusku'lo:s]. che al à di vê un piçul siet ancje 2. zaničevanje n. bruscaie [brus'kae] (t. smodnina f. razdraženost f. mržnja f. dobiti. suhljad m. bruscje ['brusqe] f bilka f. brusuà [bruzu'a] v: a la ~ v najboljšem primeru. grm m. dinar m. brusadule [bru'zadule] (t. (za obleko.brustulîsi cul soreli di Lui. zastonj jesti in piti. zaslužiti si. Se a un om i ven su la piel un ~. soi vignude a viodi se mi imprestais il ~ 2. doseči.brusadin [bruza'din] m → brusadiç. e cu la scusse. ~ refl 1. zgorel. sarà bruscje un pôc la fin.. il fen za brusinât. BOT → urtiçon. FIG izgorel.. brustulî [brustu'li:] tr in refl → brustulâ. brusc III ['brusk] adj 1. spacant il cjâf brustulît dal soreli. krtača f. brustulade [brustu'la:de] f praženje n. mame. dračje n. brusiniç [bruzi'nit∫] m (duh. bruscjin [brus'qin] m → bruscje. pazder m. ~ it butare delati. nasilen. osmoditi. -ade adj pražen. brusc I ['brusk] m 1. silovit. brustulin [brustu'lin] m 1. bruscjam) f dračje n. nabirati veje za butare. bruscjam) šibje n. sončati se. do nezasluženega priti. une peraule bruscje. nejevolja f. opaliti. opaljenje n.

petelin na puški. buc ['buk] m revna. slungjâ il ~ zavlačevati. che al trapanave fûr de bucheris des stalis 3. par un esempli il ~. e baste!. pastirjev. FIG hraniv. kamra f. bugnon. o finis chest ~. Cussì o vin il ~ brusât. slab. ne brigati se zanj. PROV No bisugne lamentâsi dal ~ gras . kotiček m. šopek m. cul odôr tu mi consolis. rêt dai budiei trebušna mrena. FIG pastirski. spolno občevati z istim spolom. grd. bucul ['bukul] m → bocul. žarišče 2. soredut devozionâi. slabost f. Tes batais pe liberazion di Viene. uživanje n. une brute innomine slab glas. a privazions bucolichis / condane il glutidôr. bucolic [bu'k‫כ‬lik].. fi di Asoka e munic ~ (Pa). slab. bruzâ ['bru ??] → brusâ. budelone) int F kur(e)c. bucule ['bukule] f 1. redilen. juha f. FIG neprijazen. jama f. ~ di cjâr goveja juha. hudobnost f. brût ['bru:t] f snaha f. težavnost f. bubù ['bube] m 1. položaj) težkoča f. Tu sês ~ tanche la fan! (Zili) 2. (Percude). pustiti ga cvreti. neprijetnost f. bubo ['?? ] m → bubù. la amôr nol è ~ di verzis z ljubeznijo se ni (za) hecati.i. neprijeten. živinski. (Pa 02). buchere [ '?? ] f 1. sentade sul so scagnutut denant dal ~ dal spolert. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil). o soi stufe di brûts luncs. une che e vent flôrs. pasulj m. izpuhteti. PROV cjâr viele a fâs bon ~ ?? 4. FIG suhoparna razprava. brutalen. buchete) vdolbina f. surovo. buchin [bu'kin] m (pri peči) odprtina f. Guai se mi fâs fâ brute figure (BrLi). folcjât jù te sô ~ come il cai sec tal scus. buchete) oddušek m. bubon [bru'bon] (t. brutin. se si intivin tai stroments. LIT bukoličen. f Budim m. grdobija f 2. odprtina f. hrana f. 3. (O) bubane [bu'ba:ne] f paša f. danka f. (izgled) grd. .i. bibìs) f INF buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). ~ di fasûi fižolova juha f. pastirski 2. strelna linija f. INF pes. ~ m 1. ti varès ancje sposade. ~ di verzis zelenjavna juha. brutâl [bru'ta:l] adj živalski.) pot m. slabo ime. ~ adv neprijazno. al à volût sigurâsi cuintri di ogni brute sorprese legâl (Pa 11/99). grdost f. oduren: ~ come la pôre. odlašati. za nos voditi. in maniere ~ nasilno. a saborâ. lassilu bulî tal sô ~ prepustiti nekoga samemu sebi. f Budimpešta f. znoj m. hudobija f. drob m. surov. neugodno. kurac ! budelone! [bude'lone] → budelade! budiel [budi'el] m 1. grdoba f. rincjins a cercli e a ~ 2. budin [bu'din] m puding m. deveta dežela f. (t. cul slungjâ il ~. lopov m. a Udin in vie dal Sâl (in câs di ~ timp in Sale Ajace(CoUd) v primeru slabega vremena 3. Bse ['bru:t] kratica MED Bse (bolezen norih krav). črevesje n. di une ~ uniche e di une ecuivocitât che e rasente la pornografie. uhan m. Budapest ['budapest] kr. obilje n. ugodno življenje n. podkop m. bucinandaur ['??] m slavnostna. brutunon). co al jes il ~ zentîl. → nore. chê fantate e à un ~ che al plâs 2. kotanja f. oduren. ~ di jerbis zelenjavna juha. brutat. (ProvBr). AVTO. budelâ [bude'la:] tr 1. brût ['bru:t] m 1. GUM gumijasta cev. ropotarnica f. ~ di Flandre prezervativ m. (t. 2 litros di ~ di cjar o di jerbis (Ponte). slungjâ il ~ podaljšati juho. dušnik m. si sbasse dal prin amôr il grât. (obnašanje) hudoben. lis citâts talianis de Dalmazie e de Istrie disnazionalizadis in maniere ~ (Pa 03/6). ~ adj budističen. INF ogenj. črevo n. ~ come la fan grd kot noč. dulà che Napoleon al è passât vsak kotiček na tem svetu. grdoba f. la mame a pense pe ~. tesna soba. al lavarà cu la aghe i budiei e lis talpits naj umije z vodo drobovino in tace. grd. And è certs libris religjôs. lâ in ~ di violis tajati se od veselja. grda stvar. bibì. LIT pastirska pesem 2. Bude ['bude] kr.. mi pâr che al è un calôr / che al po ridusi in ~ / l’omp plui robust e fuart. cualchi sfris di lusôr. jedilo n. ~ zentîl mastnik m. F slepar m. ~ brusât prežgana juha. spačenost. buchet [bu'kεt] m (rože) šop m. budistic [bu'distik].brut ['brut] adj 1. FIG lâ in ~ FIG iti po gobe. bucoliche [bu'k‫כ‬like] f 1. cuardis di ~ drob m. (npr. bula f 2. voli ros. okrašena gondola beneških dožov. grdo gledati. kot m. / ma al è lât ducuant in ~ . (sodomizzare??) 2. reža f. votlina f. nasilen. shramba f. mesna juha. (Bel). slabo vreme 4. suhoparna razprava. grdo. dolgovezna. meh. luknja f. razpoka f. luknja f. al rive a Lanka ancje Mahinda. ~ lunc redka juha. glede na pastirjevo življenje 3. grdost f. ogni ~ tantis paladis.) jed m. slabo se vesti. neprijetno. (šalj. → bocule. a cirî in te ~ il gri 2. cemût che si puartave chê ~ e cemût chê gnece o chê prognece. → magnocule. i f (Prepot) Budgoji. bube ['bube] (t. varati.. FIG moralna pokvarjenost. drobovina f. budelade! [bude'la:de] (t. luknja f. bruton. gjandusse) m 1. Budigoi [budi'g‫כ‬i] kr.. kondom m 2. budist [bu'dist] m REL budist m. cjalâ di ~ sovražno gledati. fâ brute figure delati slab vtis. brutut. slab. ~ tanche la fan. -iche adj 1. ogni ~ di chest mont. nelagodnost f 3. zaliti juho 2. ponoreti. un rai al veve forât il ~ de ruedule denant 3.. buchete [bu'kete] f → buchere. obesek m. FIG (šalj. che e vent buchets. živež m. grdo. di Bude o di Belgrât (Pa 03/11). žrtje n. izdolbina f. dolgočasna. svetlobni trak m. okoli prinašati. ~ gras mastna juha. budisim [bu'dizim] m REL budizem m. -iche adj REL budističen. brutece [bru'tet∫e] f 1. la nestre caravane e je fate un ~. nesnaga f. che tal lôr “credo” a àn la virtût de “compassion”. mi va il cûr in ~ di violis. ~ timp slabo vreme. PROV Amôr nol è polente ni ~ di verzis (ProvBr). dulà che a Fevrâr e je stade cjatade une vacje cu la ~. spranja f (v zidu). MED ulje n. brezskrbno življenje n. (deriv.

il lengaç doprât al è chel dal Friûl centrâl.(malipiero) 2. buf I ['buf] m 1. ur sdrumave lis cjasis. komik m. (JM. sunek m. buerice. sopsti. kljuvati. a ciule. blusis. bife m (miza z jedmi in pijačami). il so respîr lu tocjave come un ~ di aiar. brezveze. vzdrhteti. komika f. puranu) golša f 5. buerie [bu'εrie] f pečen kostanj m. kravjak m.. vihrati: frêt. cul so ~. (pri vonjavah) val. bugule in bogul) m neko glasbilo. Salvâ). sbuf) (dim ipd. tirintsi a la ostarie fûr da la ~. buere [bu'εre] f 1. neumnost f. ~ basse ?? . (t. (bolj obič. Ma il bot de puarte e la ~ di aiar frêt jentrade cun me.. okrepčevalnica f. e al implantà un ~ su la puarte dal paradîs. ce ~ di ricuards fra la vee e il sium . ~ tr kaditi: ancje se a bughe un biel pôcs di spagnolets. scjaldâsi la ~ vznemiriti se. burja f. ~ di savon milni mehurček. vetrič m. bois. Chest "~" idraulic. bugât [bu'ga:t]. (christianromanini 07/04) bugnigul [bu'ñigul] m popek m. FRAZ lâ in ~ iti po zraku. si ingredeà passant intun camuf da la prime Cjantant. vnetje. nabreklost f. (BrLi) 2. bugade I [bu'gade] f 1. In Italie. bula f. imbugât) adj (redko) silovit. kužna bula f. luvìn). nagel. srbeti. (veter) sever m. mozolj m. o vevi sglonfe la ~ moram nujno scati. (veter) pihljaj m. (t. tolči. puh m. buie ['buie] f → codebuie. duhovito se šaliti. il ~. budusi [bu'duzi] m šepet m. Bueriis [bu'εriis] kr. e la cicine par un biel peç nus ~ 2. -ade (t. končati v nič. ljubezenski pesnik m. ancje cheste ~ al pensà. ZOOL bivol m. trenutek m. buiace [bui'at∫e] f govno n. ti prei. goveje govno. zamah m. norce briti. ščipati. bufonade [bufo'na:de] f šala f. Enos al scrîf che l’odôr de ~ des vacjis inte stale al jere une vore miôr (Pa). pih m. mi parevin il craçolâ dai crots tal sfuei. a bugadis v presledkih. polente che e butave sbufs di fum 3. il ~ dal aiar e lis griadis. pranje n. puhanje n. buf II ['buf] m 1. izmišljotina f. ščemeti. izmišljotine. 2. ~ alte. (PauluzzoN). pajac m. bufon [bu'fon] m 1. a vevin clamât l’arcagnul Michêl par parâsi dal diaul che. zalet m: o fasìn fadie a sintî lis bugadis dal afiet e dal amôr. (bolj običajno imburît). severni veter m. mozoljast izpuščaj. buiadice [buia'dit∫e] f → imbujaçâ. insiemit al "Lachét" (il siôr) e al "Bufon" (il matescul de fieste) a son personaçs di fonde pal mostron des mascaris. bugance [bu'gant∫e] f ozeblina f (na nogi). di cualchi an incà. šaljivec. v naskoku. pihljati.) prskanje n. pihanje n. la mimiche come un senic professôr. di ~ popolnoma svež. FIG bedak m. (dež): plovi a bugadis lije kot iz škafa. šala f. razburiti se. a voltis al lampe e al tone. bui ['bui] m → buian. smešnost f. kaditi pipo. 2. kafič m. e forsi scjaldade fin trop la ~ cun corpos e sangos dispès nus menace. dih m.(JM). inflamazion di ~ vnetje mehurja 4. Lu dopravin come che i res e i princips a dopravin i bufons e i zulârs te ete di Mieç.Buduèe [budu'εe] kr. mehurček m. utripati. e rivà dentri a colp une ~ di aiar fresc (MazzonIol). Ascani esclame bufonant alore: ”ce diaul vêso sierât in tal budiel?”. une ruie nus muart. ~ ledrose ?? po e vignì fûr une ~ ledrose che i faseve svoletâ la manteline. bueresine [buere'zine] f vetrc m. (Bel) 2. laž f. punčica f (Physalis Alkekengi). bugule ['bugule] f → bugul. sila f. moment m. e bugadis intant di bonodôr mi mandin i amorins 4. marnja f. bufs di spale. norčija f. FIG) roditi. bugade II [bu'gade] f perilo n. buiâ [bui'a:] it 1. (SiF 03/3. mehur m. drhteti. lahen veter m. (pri kokoši. zagon m. lâ a buiacis daûr dal vapôr delati nekaj tja v dan. al è un dai tancj lûcs dulà che la Europe (Pa) Bugnins [bu'ñins] kr. dovtip m. preblisk m. bugjel [bu'g??] f ?? si è sfantade come un ~ di biciclete cuant che s’intive tun claut. sunek m. puhati. kovati. (Sg). buren. povzročiti skelenje. širiti laži. izpuščaj m. pobuda f. la pipe dal nono e je simpri che e bughe. ~ sclave burja s severa. e al ploie a bat a bugadis sui veris 3. bife m. bajka f. hladna sapica f. pavliha f. passade la ~ dai grancj acjadiments umanitaris (Pa 04/03) 5. net di ~ . si mangje cuete la cjastine. ščemenje. (Enrico) 2. norčija f. puhati. une grande ~ di arint e vignì jù di une culine… brrrrrrr! (Ta). I viêi a clamavin vuere la vuere e bufulis la retoriche. FIG val m. buerice [bue'rit∫e] f vetrc m. govejak m. 97) 2. Ma la ~ dal telefilm The prisoner! (Ta) 6. Nol è un cûr. (veter) pihati. dražiti. al à al piel dute a bufulis ima kožo polno mazoljev 3. fâ lis bufulis delati milne mehurček 2. bugul ['bugul] (t. jessi une ~ montade biti okrogel kot balon. čist. pelicis. bufularie [bufu'larie] f BOT pokalin m. san la smorfie. burkež m. šaljivost f. varietât buiate bujsko narečje. strasten. burka f. . buiat [bu'iat] m prebivalec Buje. tvor m. mazolj m. dongje dal Sant Gotart. bufonâ [bufo'na:] (t. a fasevin voltâ un grun di musis. par diu. puhteti. bufoneç [bufo'nεt∫] m burka f. HIST (srednjeveški) glumač m. sbufade) f puh vetra f. razjeziti se. cun cualchi concession a la varietât buiate (Pa 05/06). al è un sandul di piel di ~ che al cjamine. (t. šaljivec m. severovzhoda. šala f. buffet [bu'fe] m (fr. hip m. i (Cjamin Di Codroip) IT Bugnins bugnon [bu'ñon] m oteklina f. hrušč m. deriv. (bolj obič. come che no si savès di trops che e je fie chê schifose di une ~ montade!. poleç). skeleti. i f (Magnan) Bueriis. bisibili. bufule ['bufule] f 1. une spezie di ~ in bande di un genoli. ~ di Cividât. sunek (vetra). no ~ fuart!. daûr la ~. na trenutke. bufal ['bufal] m 1.) 1. I barbars a jentrin di ~ 6. blato n. O ai tant ben i bleons nuviçai nets di ~ (Scf). mahljaj m. (bolj obič. al trime un sgrisulut di ~ jenfri lis cimis tenaris dai pôi. i f IT Budoia (Pn). za norca imeti. cisicheç). buian [bui'an] m mlekarna f. sbufonâ) it burke uganjati. une zoe di fiêr inruzinît. vetrček m. no stami a sglonfâ bufulis! bugâ [bu'ga:] it 1. mehur m. lis animis dai siei muarts i buiavin tal sanc. ~ adj bujski. bufade [bu'fa:de] (t. de une muardude al Buf 2. razvnetje. naskok m. burtrsine. il pulvin che poiantsi pardut dut al sporcje e al cuvierç a ogni ~. A è ~ / rustide ben tal fûc. tvor m. norčija f. sbuf) nabor na obleki. puhanje n. naval m. pevec m. vetrič m. umbriçon. hladna sapica f. uren. tepec m. di ~ naglo. biti s kladivom nabijati. nepremišljeno. ~ tr → sbufonâ. (La 03/03). sglonfâ bufulis (jemplâ bufulis) pripovedovati bajke.

la cjâr. premoč m. bulî [bu'li:] (al bol) (redko t.. boli) it 1. ~ m 1. pogumnega se delati. biel cjalantlu fis. i f IT Buja (Ud). od buinore. buinegnot! [buine'ñot] int lahko noč!. a buinorone zjutraj. ‘e va lavade cu la aghe ~ e. nesramnost f. viôt che e boli la aghe. buligam [buli'gam] (t. vrvrati. cun chê muse di jesuît al à tant batût. izzivati. ščemenje n. bule ['bule] f pleve n. buinorute [buinor'ute] f demin. srbež m. (pri žuželkah) mrgolenje n. dvorljivost f. buligheç [buli'get∫] m → buligam. všečnost f. no à di jessi tant discompagne la spiete. Bolgar m 2. nežnost f... nemir m. e jê? (Cadorini/furlan). vrel. mrgolenje n . nasilnost f. buligament [buliga'ment] m → buligam. In somp dal cjamp. tant buligât che. ancje par cognossi i ators. . (spazioinwind. buleç [bu'let∫] (buleçs [bu'lets]) m bahaštvo n. v viestût a la ~ dobro oblečen (Sg). vstaja f.i. zmeda f. E. vzkipeti.. buinace [bui'nat∫e] v. cuete tune cite di ram.. Rispuint cun ~ a lis mails che ti rivin. gomezenje n. a jerin fruts sfiâts sul salvadi. buinorone [buinor'one] f akreš.. privreti... va in ~! pusti me pri miru! izgubi se! pojdi že!. vrenje n (med ljudstvom). izzivanje n. ~ int (skrajšano) (dober) večer! „Buine” al rispuindè l’ustîr. razdraženost f. Par solit si doprin vassiei di açâr inossidabil.libero. od → buinore. buinegracie [buine'grat∫ie] f 1.. al jes duncje une matine a buinorute. a buinoris. kipeti. dati si opravka. buinan [bu'inan] (t. v izrazu: a la ~ di Diu → bon 2. ščemenje n. scrufujût intun armâr. ob ranem jutru. dobro razpoloženje n.. buine di nuie [buinedi'nuie] f nesposobna ženska. buligâ [buli'ga:] it 1. buine di pôc [buinedi'po:k] m ki je neprimerna. zavreti. e fevelâ ancje cun lôr. a ~. bulint [bu'lint] adj vroč. biel a ~ la vile a pareve un furmiâr. vreti. odišavljeno vodo. bulidôr [buli'do:r] m blatnena mlaka za izhlapevanje plina. altris filiâls dal grop. ?? Al è pleât come un ~ È piegato come un arconcello. načrtovanje n. nol viôt la ore di fâ la gran ~ 2. Cjaminant pe strade di ~. aghe bulinte krop m. margarite) f BOT marjetica f (Leucanthemum vulgare). pripravljenost f. cun tô ~ s tvojim dovoljenjem. San Pieri al olmà il Signôr fra la fole che e bulive ator 4. pripravnost f. kipeti. konec koncev!. zanič. ljubeznivost f. il mâr sdegnât bol sù pantan e sbrume. i f (Tarcint) Bulfons. dosti mi je vsega. zavreti. buldozer ['ra??] m buldožer m.. doman a ~ o lassi i fruts a mê madone e o sbrissi fin là jutri zjutraj bom pustil. buinecene [bui'net∫e] (t. Bundì o ~ a ducj. junaštvo n. mi bol meni prekipeva. vnetje n. kliti. la musse no zuee.(O) V jutranjem času.it) 2. 3. prenapolnjen biti. pripravljanje n.deimi la buineman. KEM fermentacija f. buletinâr [buleti'na:r] m prodalajec vstopnic.”. draženje n.. che a son in Slavuachie. zavretek m. bulicjâ [buli'qa:] it začeti vreti. (Tolazzi) 3. drznost f. uslužnost f. bulî sù [~ 'su] it/ tr narasti. vrenje n. la mignestre. (mediateca-codroipo). spajkanje n 4. prestopati bregove. barantati. (Bibl-Levitic). che a permetin di controlâ la temperadure de ~ (consorziocastelli) 3. jutranji čas m. po. (Sg). ~ tr prevreti. e dentri je in ~ la aghe dal Fidrì. buinore [buin'‫כ‬re] f rano jutro n. objestnost f. pleva f. ljubeznivost f. buinç [bu'int∫] m ?? no lave fin lâ intor cul buinç su la spale (MazzonIol). ma ce altri si puedie ancje fâ cu la semule. (lacomugne). A spiçâ lis orelis. buligheç) m gomezenje n. e sintîsi un ~. bulide [bu'li:de] f zavretje n. buinevoie [buine'voe] f dobra volja f. buligament. gneča f. veh. bulgar ['bulgar] adj bolgarski. dut un ~ bas di ombris (Mar). bulâ [bu'la:] it groziti. a buinorute kar (nekoliko) zgodaj. di chê altre bande. bundì ~ . zgodna ura f. dražljaj m. drznost f. buletin [bule'tin] m → boletin. Lui al bol un toc di cjar. gomazeti. f Bolgarija f. resentade cu le aghe frede.. bahaštvo n. Cuant che o durmivi te cjase dai vons a Selvucis e mi sveavi a ~ (Ta). ogni lunis di buinoris vsak ponedeljek zjutraj. Te ~ e je concentrade gran part de informazion.Buie ['buie] kr. ki ni za nobeno rabo. kipenje n. jevâ a buinoris zgodaj vstati. Rumenie. gomezeti: altris nemaluts a buligavin te felce 2. O soi vignude a viodi se mi fasês une ~ ”se o pues . FIG vzkipeti. (za)vreti 3. bulidure [buli'du:re] f 1. buinanime [buin'a:nime] f rajnik m. kljubovati. FIG vznemirjenje n. FIG priprava f. come che si bacile de netisie des mans. trgovati. a pareve ancje jê incjantade dai buleçs dal fantat. no robe bêcs. ti farà ~ il cûr tal pet e la coradele te panze. kuhati (od jeze). vreti. usluga f. ma va in ~! daj mi že mir! buinorîf [buino'ri:f] adj → bonorîf. jo no varès dit verbo siben che mi bulive. za nobeno rabo. kuhati. ~ m 1. si slungjin buinismans ‘e mê massarie. no fâs buladis. cussì . hrabrost f. kipenje n. bolgarščina f. ve cà la seconde butade di mp3 pe compilation (Furlanist). buinesere! [buine'sere] int dober večer!. la pae e la bule (labassa). al viodeve lis culinis e i boscs di ~ e di Sandenêl (Sg). zoprvati. Lise le judà cun ~ a finî i lavôrs. quasi gobbo. Bulgarie [bulga'rie] kr. na vse zgodaj. biel a ~ zgodaj zjutraj.) napitnina f. al è il ~. na vse zgodaj. ancje intai Balcans e je dute une ~ (Pa) 5. cjapin in man e acordin / la armoniche e il liron e i dan di ~.veliko truda si prizadeti. in ~! končno. bulade [bu'la:de] f 1. vljudnost f. fâ la ~ a lis botis očistiti sod z vrelo. lotanje n. buineman [buine'man] m (pos. biljeter m. bahanje n. jutro n. (pri žuželkah) mrgoleti. de juste ~ dal rîs (La 07/03). razvnetje n. izvirati. che a bulavin su la place e no capivin la vergogne. poganjati. grožnja f. v: a buinorone zelo zgodaj. zgodaj. a la ~ → bon. tržiti. izdelava f. mrgoleti. buiôr [bui'o:r] m skelenje n. che a jerin daûr a slargâle e a splanâle cui ~. (VERONE) buine [bu'ine] f 1. (pri moštu) kisati se. da Lorenzago o soi partît a ~ tal passandoman . odobravanjem 2. fâ une ~ narediti komu uslugo. bon an) ?? . ~ e (Pa 02). pretiravanje n. dati kuhati. di buinoris zjutraj. prin che tu puedis. v mn. izzivanje n. Bulfons [bul'f‫כ‬ns] kr. aghe ~. vozovnic ipd. rajnica f. kipeti. (Sg). zavretek m. ~. Sul ingrès. bolgarski jezik m. a vincj agn il sanc al bol 2. uslužnost f. Bon. Ongjarie. no si sint nancje il ~ che des voltis e fâs la roe cuintri lis pieris des fondis (Mar). kvašenje n.

. obla f 4. (pos. Però i bulons a fâsin ben. jedilo n. di ~ naglo. kroglica f. zavijati. chel pôc di tividut che ti à nudride. burielon [burie'lon] m kres. Ocoreve ancje chê ~ par fâle deventâ plui saoride. la coce i scjampe e a rondole jù pe strade tanche a fos une ~ 2. bure ['bure] f → burete. silovitost f. bohotnost f. (Pa 02). → gjate. vihravo. reševati (v mislih). naskok m. burete [bu'rete] (t. nancje un ~ ! še en dober dan ne ! dâ il ~ pozdraviti. jeza f. → businâ 3. . buricj [bu'riq] m 1.(CoUd). ese nancje une scalogne? no sei siôrs di ~lu une volte! 2.. ~ e bon an. s polno brzino. (bolj obič. Buri ['buri] kr. a rivarin a Cesaree il re Agripe e Berenice lerin a dâi il ~ a Fest. a àn dentrivie cetant fiêr… (La) Bulsàn [bu'lon] m → Bolzan.bulisim [bu'lizim] m bolizem m??. o tu beade! 3. buratin [bura'tin] m → purcjinel. bes m. buride [bu'ri:de] (t. il pignarûl. iznajti. cui sa che no burissis fûr cualchi salam dismenteât! (Scf). e al è ancje lui un "prediâl (Leng).. a plene ~ na vso moč. sburide) f 1. FIG grdo ravnati. naglica f. buracje [bu'raqe] f čutara f. ti farà cressi intor une ~ di rosis e di flôrs. vie!”. Bunzic [bun'tsik] kr. bahač m. lesena žoga. pomembnost f. burî fûr). čoln m. mukati. (zemeljska) krogla f. pretehtati.. trpinčiti 3. vrl. . tršat človek. brod m. buriel [buri'el] (t. brenčati. voi par dâi al ~. buriele [buri'ele] f → buriel. bahavost f. lepotec m. ošabnost f. Bunzic al diven di "Boncius". a gran ~. napihnjenec m.e sperant di tirâlu sù. tuliti. (bolj obič. di gnot. hrumeti. daspò vê fat par cualchi timp il salteimbanc e il ~ tra la Italie di sore e la cueste istriane (La 05/11). Vint la possibilitât di parâsi simpri tal câs di une ~. razkriti. laž f. kar se dá hitro. burlâ [bur'la:] it 1. osel m. povest f. čokat. o impiavin une ~ sui rivâi. done. (Bibl-Gjeremie). igrati glavnega. ~ m HIST Burgundec m. vrteti se. i colmin di vin il ~. vnema f. mi pâr che ti zire la ~. vait. Chel che nô o clamìn “bulisim” nol è altri che une tristerie. predrzen. cun proiezions tai bunker di place Zardin Grant e. e la ~ dal aiar a faseve svoletâ in zeromete lis fueis sclagnis intun bal salvadi. presevalnik. . Vait vô. plantâ un ~ govoriti pravljico. sila f. žogica f. a sossede inçusside la zordane. hrumeti. burage [bu'rage] f BOT boraga f (Borrago officinalis). une prepotence (SiF 03/4. sposoben. prerešetati 2. us vuei contâ la istorie di cuatri moscjis. burelin [bure'lin] m balin m. (Sg) Na tvojem mestu se ne bi tako napihoval 2. voščiti dober dan. par strade. hraber. tal cjast vie pai gridiçs sfondâts l’aer al burle 2. e no si sint plui a ~ il besteam. slabo ravnati. fâ une partide di burelis balinati. il zûc des burelis balinanje n.. šumeti. R. splašiti. izmišljotino. un brusôr di ~. razgrajati. naleteti na. la sielte di un stât e je di grande ~ 4. Pai agns che a vegnin o vin intal cjâf di fâ jessî lavôrs su ~. Buri ['buri] → Cjamin di Buri burî [bu'ri:] tr 1. fra mil pinsîr si bat e si ribat / che da nissune part lu pò ~. burascje [bu'rasqe] f → borascje. 147). burgunt [bur'gunt] adj HIST burgundski. samar m. sestavina f. plamen m. mus) 2. bujna rast f. skromna) soba f. v naglici. začimba f. No è un ~: il fat al è sucedût.. Scluse. iz brloga pregnati. o fronti un piçul ~ che al jere indafarât a fâ un mulin 3. jedača f. → cjamare. buratefarine [buratefa'rine] → sacheburate. FIG premlevati (misli). jezati se koga. razgaliti. al burle un avon sore i malvons. bulon [bu'lon] m svornik m. ropotati. buracjot [bura'qot] m sodček m.. burale [bu'rale] f BOT navadni gladež m (Ononis spinosa). silovito. bule adj nesramen. cjarte la mê Siore . FIG (šalj. (izmišljena) zgodba f. Ecuba viodint che so marît / faseva il ~. burele [bu'rele] f 1. buratinâr [burati'na:r] m lutkar m. an vevi rangjade une mieze ~. al scomençà a menâ la muele di ~. bobneti. manco pistum. vrtinčiti se. no buridis pastiçadis. zdelati. vihravost f. (Sg). dodatek m. v mislih premlevati. (Pa 02). cjan di ~ lovski pes: chei altris a vevin zà cjapât sù un trenteun come cjans di ~. prebujna rast f. izmišljotina f. burigot [buri'got] m posoda iz gline s pokrovom. hlimba f. odkriti. se o fos in te. bulo ['bulo] m 1. fâ il ~ širokoustiti se. pridatek m. širokoustnež m. O ben un palc mondiâl là che pôcs buratinârs a fasaran cori cence cûr e cence soste miliarts di personis deventadis marionetis di une farse o tragjedie (BelR). bure) f 1. ~. krožiti. burdî [bur'di:] it → burtî. no fuiacis cuinçadis 5. ce fâstu? supo. odkriti. burî fûr [~ 'fu:r] tr izslediti. nadutost f. m Buttrio (Ud). barka f. ~ turchine BOT ametistna možina. titulade "Salmodiis" (Lirichis ladinis). nasilen. 2. po si voltà cun ~ e al domandà: ”Carli?” burcjo ['burqo] m 1. (pos. buratel [bura'tel] m ZOOL Ammocaetus bronchialis Dum. pretresati. balinska). sobica f. zabeljen. presejati. lu jemplave come un ~ 2. Mussâr: ”eri. ~ . prešeren. furija f. e in chê dì vie a cjase a gran ~ a mostrâi a la mamute. (igra) krogla f (npr. . marnja f. buriane [buri'ane] f nevihta f. spet najti. buratâ [bura'ta:] tr 1. bultime ['bultime] f želodec pri volov. bujnost f. I concierts si ju fasarà tal plaçâl dal cjastiel. (Bibl-Az). basen f. poročna soba. divjad) izslediti. bon dì) int dober dan !. pogumen. razgaliti. hrana f. frututs che a zuin . burat [bu'rat] m z maslom namazan. dober. buridon [buri'don] m iznajdba f. cjapâ un ~ držati se (od jeze). važnost f. → buric. i fantats ti àn preparât il ~. bunî [bu'ni:] tr → imbunî. grmada f. buriele) m kres m. ametistasta možina (Eryngium amethystinum) (t. chê fantate e je stade bule a faûr cuintri. jed m. salate di mus). No fasarès tant il ~. kamra f. bultric [bul'trik] m želodec m. iztuhtati. bunker ['bunker] m VOJ bunker m. razkriti. buric [bu'rik] m telovnik m. burbane [bur'bane] f napuh m.i.) glava f. bundì [bun'di] (t. i f (Dignan) Bonzicco. gizdalin m. Pasche vistude a brun no vûl ûfs. → pignarûl. jo distrade i rispuindei che tal sachetin dal ~ o vevi la tessare dal sindicât. buride fûr da l'editrice "Leonardo" di Pasian di Prât (La 03/01). rjoveti. i’e tolèr [cjolerin] fra i amîs fûr de ~ 2. burelis keglji mpl 3. važič m.. žoga f.

a ~ v stiku. businament [buzina'ment] (t. il so ~ i ten net 4. 2. jama f. FIG luknja f. businôr [buzi'no:r] m → businament. cepljenje n. lassât lajù inte valade (Natisone). si è proviodût a mandânus un slac di burocratics di lajù disot. O bevevi il ~ tun flât e o levi vie. cjatâ une buine ~ dobiti dobro službo 4. parche i’e strenzi [la mano] e i puessi dâ un ~ .. šumljati. e je presinte. butâ un te ~ nekoga spraviti v grob. tal bas ~ di une cjarece che e lenç lis rivis. združiti se. busseç [bu'set∫] m poljubljanje n. si è svicinât a Gjesù. brenčanje n. brlog m. e sul so cont fasin marcjât 2. ropot m. hrušč m. šušteti. bussul ['busul] m 1. (npr. une strade plene di busis. strenzi la ~ stisniti jo/ rit. burocratizazion [burokratidzatsi'on] f birokratizacija f. busachele [buza'kele] f ZOOL polž m (Helix nemoralis). bussulut) (demin. busigatul [buzi'gatul] m tesna soba f. doi . kričač m. kozarec za vkuhano sadje. votlina f. poljubljanje n. prilegati se. dreti se. buse ['buze] f 1. skrivališče n. ~ it stakniti. → busson 2. izjaviti. e a fasin saltâ fûr un ~ che a cimentin tun colp di man. mrmrati. meti a ~ spraviti v stik. O cjalavi i sôi lavris che a si strenzevin come tune ~ cjucjant la bibite cul fros. si sinti nome il ~ e il sclopetâ dal fogolâr 3..Peggio la toppa del buco (VERONE) . od bussul) m 1. ~! trap neumen! busignot [buzi'ñot] m → busignatul. che e côr là da dutis lis busis de Cjargne. busignele [buzi'ñele] f zadnjica f. (Pa 03/8). jarek m. ~ la man (drete e ledrose) zahvaliti se bogu. šumeti. šušljanje n. bussâ [bu'sa:] tr poljubiti. z roko vržen poljubček. (voda) šumeti. jama f. bussart [bu'sart] m ARH poljub m. brezno n. krepak poljub m. Purpûr vuê si pues dî che lis busis neris a son obiet di sience plui che di fantasience. spodleteti. bobnenje n. razgrajati. ocmokanje n. busseman [buse'man] m poljub na roko. zaposlitev f. predalna omara f. kričati.. odprtina f.i m Burundi m . razpoka f. nosilnica f. FIG falâ la ~ . a sbusin dì e gnot tiere. jama f. tu varessis di ~ là ch’al pescje. (Mar). in cjadalan a rivà Lisute a fâ ripeti fiestis e ~s fra i cuatri gnûfs parincj. l’insêt nol pie. (BrLi). voziti se z avtobusom. 3. šepetati. doman al rive il ~ . posodica iz pločevine (za mazila itd. hrumeti. bûs ['bu:s] mpl (pl od bo vol) volovi mpl. buss ['bus] m 1. špranja f.) zuiâ di ~s FIG slepariti. sklopiti. bûs ['bu:s] m 1. brenčanje n. nevihta f. šumenje n. come il Ruanda o il ~. ~ de clâf ?? i pareve di no cjatâ mai la ~ de clâf (MazzonIol) 2. buson [bu'zon] adj → sbuson. burò [bu'ro] (pl burôs) m predalnik m. lâ intune ~ di mûr ?? PROV Ducj use e ducj met la ~ . che no vebi di rinovâsi intes struturis. cmok m. sikati. busis neris FIZ črne luknje. posel m. (Pa 02). ~ m birokrat m. bobneti. la ~ (Pa 02/10-11). Passâ pe ~ de clavarie (VERONE) biti neuspešen. kropilnik. bussuçantle sul cerneli. busson [bu'son] m mlask m. al nevee e al svinte. businot [buzi'not] m razgrajač m. podpihovati. (manj obič. businôr) m 1.). tocjâ il dêt tal ~ (olepševalno) spolno občevati. (lacomugne). chel fum chel businant al mi è tant cjâr 2. jessi cul pît te ~ biti z eno nogo v grobu 5. vihra f. busse la man che ti tocje!/ ~ la man che ti tocjas! zahvali se bogu! . (osebe) vpiti. un rispuindi di vôs come il ~ di âfs tôr il boç. spojiti se. meti un te ~ pokopati nekoga. kotanja f. busignel [buzi'ñel] m (orožje) tulec (obodec) za stenj. ~ m piskanje n. ropot m. poljub m. vpitje n. posodica.. burocratisim [burokra'tisim] m birokratizem m. burlaç [bur'lat∫] m (t. ocmokati. razporek m. busoc [bu'zok] m špranja f (v ladji). notranja vrata npl. bobnenje n. vasica f. / intenerît / ’l orès slungjâti un ~ . tulec m za naboj 3.. šušljati. burtî [bur'ti:] it 1.ogni tant si sint l’aiar a ~ 4. bussade) deriv. (Pa). bussule ['busule] f 1. bussuçâ [busu't∫a:] tr poljubovati. pihati. propasti. anìn a bevi un ~. ropot m. Ma intant. šelest m. al à burtît. brlog m. kozarec m. hrušč m.~ m dretje n. kotanja. ozmertjati. Piês il tacon che la ~ . in bici e in ~ (CoUd). A scuele o lin a pît. Il cidin compagnât dal ~ lontan dal flum. a àn cressude la confusion. ?? Mettere il carro davanti i buoi. nol vâl une ~ F ni pol hudiča vredno. lu tornà a meti tal so bussulut 2. odprtina f. Magari di cjare le di strenzile di ~ le di dispuei le di palp le di up le di slapagn le. razcepljenost f. burocratic [buro'kratik] adj birokratski. izba f. no steit a ~. ~ dai arbui šušljanje dreves. cu l’idee fisse di fâ ~ chel lavôr des striis Burundi [bu'rundi] kr. kompas m 2. žvižg m piskanje n. e altris dulà. a spessein a brusâ l’ulîf benedet sul fogolâr. hrušč m. votlina f. busigot). bussament [busa'ment] m poljub m. il ~ da la aghe sante 5. puhati. Une cjampane che e sunave ancje par oris a dilunc cuant che cualchi brut ~ (sf). shramba f. lâ te ~ . Meti il cjar denant dai ~ . burocrazie [burokra'tsie] f birokracija f. rit. odprtina f. inte ~ e inte mentalitât. objem m. se il silvilot nol busse ben a la bachete. šum m. bussulot [busu'lot] (t. sploviti. šum m. piskati. (ProvBr). splaviti. FIG luknja f. prevariti 2. businâ [buzi'na:] it 1. (BrLi) 6. (bolj obič. mi sa che al rive il ~ subite (MazzonIol). (BrLi). buscjâ [bus'qa:] tr → bruscjâ. bus ['bus] m avtobus m. bussade [bu'sa:de] f poljub m. vihar m. pe gran fole di int. ~ refl poljubljati se. služba f. torilce za vodo (v ptičnicah). (veter) žvižgati. Mi pâr di cjatâmi sul ôr di un ~ o di un poç là che si viôt nome neri. luknja f. lu à abraçât e bussât su pe massele. lis cjadreis e la panara pa la farina e ta lis cjamaris dome il jet cul ~. luknja f. a cirì prin di imberdeâlu intun grum di gjambadoriis burocratichis (JM). posodica (za kocke ipd. stikati se. globel m. (VERONE). che al jere a stâ e lâ a vivi intun ~ su di un cjast (Zili). prasketati (ogenj). šelesteti. špranja f. (bolj obič. (sangiorgioinsieme). (Pa 7/99). grob m. zgrešiti. che a fasin zito chei stupidats lajù te ~ de puarte! 3. šušeti. siôr Odori Catùs. čebele) brenčati. buse). kot m. FIG) neurje n. lâ in ~ hoditi z avtobusom. zmotiti se. burocratizâ [burokrati'dza:] tr birokratizirati. šelest m. buron [bu'ron] m prepad m.

schene. La int si butave a pleton daûr di lui. (manj običajno botaç). po al butà fûr la sô peraule matanice 3. kuverta f.MED ~. ~ ta vôi → bande. (zamisel ipd. dajati. (Sg). (krivdo) naprtiti. ~si in/ suntun jet zboleti.”. Sudri al è logât inte valade de Bût (Leng).. vreči dol. la esperience istoriche di doimil agn a à ~t al Friûl une muse culturâl sô. e po o buti fûr une considerazion 4. proizvajati. jo doman o mi buti malade jutri se bom delala bolane 7. → buracjot 2. stemniti se. butul).. odpustiti. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). izgubljati (čas). (SiF 02/1. predati se čem. il mês di Mai dal cuindis. Cetant ti butie la barache? Otante.. zaničevati. bustine f) m životec m. busule ['buzule] f BOT moknati jeglič m (Primula farinosa).) ovreči. dati. iztresti. cumò ti dîs. Julie. 231) 4. par cui. kaliti. al butave simpri la colpe suntun franzel. leči bolan v posteljo 3. zamračiti se. etui m. izpostaviti. kal f. cun la vuestra barcja a butâmi fin a Grau 6. cjolinle in maniis ??. vreči. počiti (od smeha). A buinore Abrâm al cjapà sù pan e un ~ e ju de a Hagar (Bibl-Gjen). po sei che ti fasin acet . but ['but] m klica f. ~ mâl. porušiti (hišo). biti na tleh. razliti. odstaviti.. dajati. prezirati. ~ a (barva) vleči na. oh puare frute! cetantis lagrimis che forsi tu dovarâs ~ par cause mê 3. cjolinle in ~.. Si sta cul nâs paraiar a cjalâ se a bute sù la Basse o la montagne. pre- pogibati se. odpraviti. odpraviti. ~ in cuatri → cuatri.) oddati. mâl ~ vnetje priušense slinavke. vlado ipd. par no dâlu a presi di ravis 5. ~si te malinconie pasti v otožnost La int si butave a pleton daûr di lui. reči. butantle tal zei cence pleiâle. odstaviti. doprsje n. životek f. che al butave a zâl . vreči se stran.. pokazati se. dejati. sù mo. Pe strade a sgurlavin il ~ e a mantignivin vivarôs il boreâl zontant bocons di fonghe secje. razliti. a vevin butade jù su la int nome peraulis di svindic 2. vreči stran. ~ il flât. pitocant a diestre e a çampe 3.. ~si a bombe vreči se kot bombica. brsteti 2. butâ fûr [~ 'fu:r] tr 1. ma i tignive di no butâsi vie 2. bustine [bus'ti:ne] f → bustin. sestaviti. butade jù la pene. bût ['bu:t] f (plužna) ročica f. butiti fûr . poslati gor. Fûr de prime sale si jentre tune altre che su la part sinistre e conserve il ~ di pape Zuan Pauli (Natisone/furlanis) 3. kaliti. e i vizis. brst f. buste ['buste] f 1. i ôcs cul pêl muiart. napeljati na neko misel. si bute vie. butâsi daûr [~ 'fu:r] refl slediti. obroditi.. (Sg). (Furlanist). razvrednotiti. se bute. novante cjartis al mes. razložiti. ~ it 1. venastai un ambient naturâl preseât cal varess di iessi protêt e no butât paraiar. ki vleče na rumeno. ponižati. iti spat. postati. (reka ipd. → reonâ 3. narisati. Al pues ~ cjasis mal fatis in piçulis areis. il balcon no si siere parcè che i scûrs si son butâts 5. preložiti (na drugo ladjo). si ben a àn di ~ radiazion e particelis a un ritmi constant (Pa 7/99). izbljuvati. ~si vie refl 1. bussulut [busu'lut] m → bussulot. ~si a bevi vdati se v pijačo. kliti. ~ la peraule → peraule. se a bute → sebute. sodček m. al veve un ~ di 122 cm: (Carnera) 2.58 e jè deventade piete di cjantonâl? (Bibl-Lc). lučati. ~si sù it pooblačiti se. (Vichi). Par cressi si à di fâ fadie. odvreči. koristiti. butâ jù [~ 'ju] tr 1. ~si fûr di lûc → lûc. ovoj m.. izgovoriti. ovojnica f. ~ malamentri končati se slabo. ~ te schene. pomračiti se. (sliko) napraviti. vreči se. metati. svetovati. izdati. ~ fûr) kliti.. la int che a passe a si sganasse.) napisati. povedati. prečnik m. che no si buti jù in chê maniere. ~ it FIG zapustiti se. razvijati se slabo: il fat al è che Bortul planc a planc al si butà malamentri. pripovedati. steznik m. voli 2. težiti proti. poganjek m. Bût ['bu:t] i. mi soi metût a ~ cuatri pinsîrs in furlan 6. ~ it brsteti. come che lu ai pensât posel dobro kaže. doprsni kip m. da cheste no si scjampe. (pismo ipd. ~si jù refl pogum izgubiti. al bute lis fondis dal lengaç sientific furlan no dome te matematiche. zalučati. zavreči. e simpri chel inciert si bute fûr 2. znoj ipd. ~si ben narediti se dobro.) izložiti. no si lassin mai altri ~ 4. e po fasintju tornâ a ~ dal fons des aghis de poce. odposlati. Ma cjalant la buste al capì subit che (Sg) bustin [bus'tin] (t. cuant che al è stât aprovât e je stade une vere liberazion (Pa). “va riscjile. steznik m. Al tacà a slavinâ. o-viti se. odstraniti. peljati. iz ječe izpustiti. prepeljati. butaç [bu'ta∫] m 1. La piere butade di bande dai muradôrs. trup m. butâle fûr dute 5. izliti. (kralja. bolnega). il puart de piçule citât di Palos te Andalusìe al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal Atlantic 6. ~ lis fondis postavljati osnove. obupovati. izločiti. u-.) izliti se. al marcje jù a Bologne 3. al clamà M. zagnati. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). uničiti. leči.. premagati. Il ~ in bronç e je une opare dal artist Silvan Bevcar (La 06/12) 4. pregrada f. bljuvati. razvijati se dobro. cjapâts sù da zovins. a viodarà che il so omp al torne di sigûr. parche i butàs jù il disen di une cjase 7. (t. uničiti. obrniti. ~ paraiar spraviti v nered. butâ [bu'ta:] tr 1.. al butà il pac dai libris su la taule (Sg) vrgel je knjige na mizo. dati od sebe. che no le finivin mai di mandâlu di "barîl in butaç". e alore a cjaparin sù la robe a braçadis. ~si fûr refl riniti v ospredje. zavreči. prevrniti. praviti. očesce n (bolj obič. . l’afâr si bute ben. Une domenie al puartà ancje un ~ di vernîs nere par ripassâ lis letaris discoloridis dai nons. (Bibl-Sapiense). naprej. povzročiti. izdati. ~si refl 1. pripisovati. narekovati 5. naložiti. la ~ des possadis.. oddajati. zapustiti se. dati korist. drog m. cjolinle in maniis. ma un fonc cressût tal umit al vûl lassât. nagibati se k. (solze. cjolinle in ~. donašati. životec f. lâ di barîl in ~ ?? . vistude scuasi simpri di scûr. bruhati. come che e vignive. odstraniti. pripisati.(La 04/4) bussulotut [busu'lot] m posodica f. popek m. užalostiti se. ancje il becjâr si jere butât partesan 8. butâ sù [~ 'su] tr vreči gor.biei tocs di bande di un ~ di conserve. e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a bombe o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. vi prei. barba. → mâl dal marmul. temniti se. si à di ~ cun dolôr e rissolutece la piel di prime come che al fâs il madrac (Bel). delati se (npr. ~ di bande stran vreči. m (hudournik) Bût. ma jê no voleve butâlu jù cul compradôr. vigniit. (ptič) spustiti se (dol) 4. prenesti (čez vodo). daspò al è colât in miserie e si è butât vie. kazati dobro. ~ il timp zapravljati. biti važen.. i lens tal ort a butin fûr.S. a jere une femenute che no veve pôre de vedranance . izliti.. al pesave plui di 115 kilos. izločiti. bust ['bust] (pl buscj) m 1. butâ vie [~ 'vie] tr vreči proč/stran. odvreči.

izrek m.butade [bu'ta:de] f 1. comari?” “po ~!. (La 07/01). slab. butegone. od butul. nenraven. kolikost f. butulâ [butu'la:] (t. buzarel. O sin plui che mai seneôs di viodi a ~ cheste vierte autonomiste. kurba f. butât [bu'ta:t] adj 1. Orpo – ur dîs il ~ – no . izmišljotina f. pulidut la vin justade ‘ste facende buzarade. dut alì dentri in chel mês al jere flôrs che a butulavin. poganjek m. palček m. al à la ~ simpri pronte 7. kvota f. neznosen. simpatic. buzarade [budza'rade] f ukana f. osnutek m 3. par chel cjaluni muart a ~. nagnjen. sveženj m. preklet. v razmakih. Al puartave i mobii te ~ dal vecjo marangon (Sg). (Pa).) gorjača f. buzar ['budzar] m otrok m. kriv na eni strani. opehariti. povod m 6. dvolitrska steklenica f. al è legri. FIG) it brsteti. boce. vignî a ~ ??. mali trgovec m. slepar m.”. fi gno. butegute [bute'gute] f trgovinca f. daurman. bedastoča f. buzaron [budza'ron] f 1. in plen unvier? (Leng) 2. neumnost f. (Pa 03/10) by-pass ['baipas] m MED bypass m. Butee [bu'tεe] kr. i f (Lauc) Buttea. cun ramaçs simpri plui fuarts 2. putane ~! prekleta kurba!: “vadial ben. odenkrat. butan [bu'tan] m KEM butan m. razsodba f. lažnjiv. hinavec m. klica f. siôr plevan! buzare ['budzare] f 1. vie po sì po.. tolkač m. butulut [butu'lut] m dem. ARS dejanje. sì po. Si capìs che ancje par furlan si scrivin buzaris. lažnjivec m. i (Muimans) Bottenicco. intes vuestris riunions cualchidun si prove a molâ fûr cualchi ~ par furlan a son robis di sbregâsi di ridi o di sgrisulâsi bielavuâl (La 07/04). mi monte sù la ~ prevzame me jeza. ve cà la seconde ~ di mp3 pe compilation . palica f. buteghe [bu'tεghe] f trgovina f. izdaja f. buzarâ [budza'ra:] tr 1. popek m. homoseksualec m. ukrivljen. ARH z istim spolom spolno občevati. jê e strucjave cul ~ tes tazis ridint e sghindant lis manatis che a volevin tocjâle. hotnica f. butin [bu'tin] f → botin. se si fermais a tabaiâ cun lui. (Ta). lâ in buzaris norosti počenjati 2. buzigatul ['baipas] ?? probabimentri scjampade dai buzigatui segrets dal çurviel di pre Pieri. o zurarès che sot di cheste ~ nol è altri che un signâl di gjelosie. razcvesti se. buteghin [bute'gin] m prodajalnica f. butule f) 1. → sproc 8. a butadis po kosih. bat m. FIG (značaj) umazan. e il puar biât si buzare di gnûf. butule ['butule] f → butul.. brst f. buvulin [buvu'lin] m ZOOL ??meniški (Charadrius cantianus). opeharjenje n. množina f. te sô figure blancje un pôc butade 2. ogoljufanje n. brst m. buteghate). priložnost f. ~!. domislek m. sodba f. bula f 3. in ~ o. buzaronade [budzaro'na:de] f hudobija f. cul zucar intacât des furmiis e un esercit di butiliis di detersîf miezis plenis e miezis vueidis. izkrivljen. → veri. Eolo il cuâl una gran ~. kal f. siôr Toni al à une smare buzarone . fâ une ~ narediti neumnost. il destin al è un ~. (Sg). okoli prinesti. količina f. cui puartava in man un ~ (akreš. (friulinelmondo). v: fâ il ~ hud biti na koga. mozolj m..(Furlanist). al veve di bande lis butilionis prontis. ARH buzerant m. ~ a smalitâsi. TEH met m. za nos vleči. steklina f. lu vioderin a dâ sù cun butadis simpri gnovis. nemogoč. se cualchi volte. ancje in chel an dai mucs! (JM. ponošen. pôre buzarone strašen strah. butegute. butinton [butin'ton] adv v: a ~ nenadoma.. razdraženost f. buzerirati 2. butizon [buti'tson] m kij m. . -ade (t. deček m. izpuščaj m. prodajalna. prispevek m. nenavaden. A ce pont ise la musiche furlane: ise in sfluridure. Salvâ). prodajalec m. buzarone [budza'ro:ne] f malopridnica f. cence che lui i fasès câs. strašen. La 5e ~ "uficiâl" (1999) des fiestis che ogni an (Sclese) 4. no si sa mai: la politiche e je buzarone F politika je kurba 2. sbutulâ). bebavost f. ~ di coloniâi ?? che e veve sposât un cuntune ~ di coloniâi. la ~ mi saltarès al nâs. jessi a ~ imeti prste vmes (pri neki stvari). il vielì al è lassù. e mi soi ancje fermât a cjolimi un dolçut intune ~ (didatic). nizki udarec m. E si butarin ducj a ~ i crots tal font dal suei. siôr plevan. kramar m. buzarosse [budza'rose] f → buzarone. določen del/delež m. BOT poganjek m . kal m. zakrivljen. a si cjape di ciert la ~. vlačuga f. mehur m. cjapâ la ~ ?? cui avocats. VULG prelisjačiti. butilion [butili'on] m velika steklinica. buteghîr [bute'gi:r] m trgovec m. kontingent m. zire e rizire.. buzarele). butize). blodnica f. ~ adj 1. goljufiv. čuden. butul ['butul] m (t. jeza f. klica f. Butinins [buti'nins] kr. butilie [bu'ti:lie] f steklenica f. Bundì o buinesere a ducj. liv m. (manj obič. buteljka. od. bes m. la viere ~ che union simpri fuarce a à puartade. domislica f. une ~ che no centre gran cu la nestre storie (La 05/11). tignî un a ~ (deriv. o viôt chel ~ di Amôr (deriv. (dolžni). Lis ipotesis di reât pe presince di un “by-pass” (Pa). vadî come lui. buzarât [budza'ra:t]. butegon. e je dome une carnevalade cence sens e cence costrut. sperìn di no. a la plui ~ v najslabšem slučaju. buzaron) adj preklet. peder m 2. buzarin. (BrLi). izreden. odpreti se (cvet). (prolocoregionefvg). prodajalnica f. strahovit. del 5. butize [bu'titse] f (gor. obrok m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful