P. 1
Erat_2008_furlansko-slovenski_slovar_A-B

Erat_2008_furlansko-slovenski_slovar_A-B

|Views: 988|Likes:
Published by cayenne2007

More info:

Published by: cayenne2007 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2012

pdf

text

original

Janez Erat, 2008

FURLANSKO - SLOVENSKI

SLOVAR
Il dizionari furlan-sloven

I. UVOD
Delo je nastalo v obdobju 1994-2006, deloma je zajeto tudi kasnejše stanje vse do konca leta 2007, kar je razvidno iz spodaj navedene literature. Kot v primeru etimološkega slovarja albanskega jezika naj služi spletna objava predvsem nujno potrebnim izboljšavam in seveda iz znanega razloga, ker drugi način objave ni mogoč. Slovar sem pisal v treh obdobjih, najprej krajšo različico, potem daljšo, končana še pred letom 2000. Od leta 2000 do 2006 sem začel popravljati, kajti izšel je novi furlanski pravopis, dodajal sem, kar se je dalo, še sodobno terminologijo, tu pa tam z dodatnimi razlagami, etimologijami. V tem zadnjem obdobju sem poskušal prečesati dosegljivo furlansko literaturo, v kolikor mi je bilo mogoče, sem gesla opremil s primeri rabe. Zadnja faza še traja, medtem je izšel veliki dvojezični furlansko italijanski slovar GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, ki je, če geslo ima, najbolj dodelan. Potrebno bi bilo celotno gradivo primerjati in popraviti s pomočjo GDB-ja, to je samo delno uspelo.

JENTRADE
La vore e nasseve dopo une dade di timp 1994-2006 un po masse lungje, e cjape dentri ancje esemplis de leterature furlane fintremai il fin di 2007, viôt la leterature. Tant che tal câs dal dizionari etimologjic albanês la publicazion dal materiâl e brame di jessi al stât presint dome un concet.
O ai scrit il dizionari in trê dadis di timp, prin une version cuntun vocabolariut di base, daspò une plui lungje finide tal 2000. Dal 2000 al 2006 o cirivi di meti a puest la grafie secont la grafie uficiâl e a voltis ancje spiegazions suplementârs e etimologjiis. Tal chest ultin periodi o ai provât di cirî fûr esemplis esemplis de leterature furlane par documentâ l´ûs.

Cheste fase però al tirarès ancjemò par agns e cussì o ai decidût di fâ une polsade. Al moment al coventarès strolegâ il GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, salacor il dizionari plui complet.

II. RAZLAGA GESLA / IL LEME
1. Primer glagola / un esempli di un verp Glagoli so navedeni v neoločniku z ustreznimi nepravilnimi oblikami za sedanjik in deležnik, npr. vê ['ve:] (ARH avê) (prez. ai, âs, à, vin, vês, àn, impf. vevi, p vût) tr âstu ['a:stu] 2. edn. vpr. od vê = neredovita oblika se navaja kot samostojno geslo

2. Primer samostalnika / un esempli di un non : San Denêl San Denêl [sande'ne:l] kr.i m Sveti Danijel (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) (UD); E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg). 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl San Denêl 2. Izgovor / Pronunciazion [sande'ne:l]

3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls

4. Slovenski prevod / traduzion slovene Sveti Danijel 5. dodatni prevodi / traduzions suplementârs (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) 5. Primer / Esempli E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg).

sume ['sume] f 1. MAT seštevanje n; fâ la ~, fâ sumis seštevati; Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) 2. vsota f, skupek m, seštevek m 3. in ∼, in sumis → insume, insumis. 4. FIG sklep m, bistvo n; tirâ lis sumis sklepati (Pa 03/11) 5. vsota denarja f; ~ di bêçs denarna vsota; di ~ di bêçs, che e je stade tirade (CoGonars) 6. FILOZ summa f. 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl sume 2. Izgovor / Pronunciazion ['sume] 3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls f = samostalnik ženskega spola

4. Slovenski prevod z okrajšavo za slog in stroko in slovničo kratico / traduzion slovene cun abrevizions MAT = matematika seštevanje n = samostalnik srednjega spola 4. Raba / L’ûs fâ la ~, fâ sumis seštevati

5. Primer / Esempli Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) Pogosto, posebno pri neredovitih oblikah, je navedena tudi množinska oblika: assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m Razlage, različice so navedene za izgovorom v oklepajih: bocalete [boka'lete] (demin. od bocâl) f vrček m,

-ive adj vrhunski. Primer pridevnika / Esempli di un adietîf Pridevniki so navedeni z ustreznimi oblikama za moški in ženski spol superlatîf [superla'ti:f]. uradno različico badili [ba'dili] m → badîl. 3. izreden. superlative f .Puščica napoti na običajnejšo. = superlatîf m.

III. SLOVNIČNE KRATICE IN OKRAJŠAVE adj adiektivum/ pridevnik adv adverbium/ prislov art articulus/ člen aux auxiliare/ pomožni glagol card (nomen numerale) cardinale/ glavni števnik co coniunctum/ veznik dem (pronomen) demonstrativum/ kazalni zaimek enkl encliticum/ naslonka f femininum/ samostalnik ženskega spola fut futur/ prihodnjik i ime imp (verbum) impersonale/ neosebno imper imperativus/ velelnik impers impersonale impf (tempus) imperfectum/ nedovršni pretekli čas indecl indeclinabilis/ nesklonljiv int interiectio/ medmet inter (pronomen) interrogativum/ vprašalni zaimek irr irregularis/ nepravilen it (verbum) intransitivum/ neprehodni glagol kr. m vodno ime (hidronim) okrajšave za slog in stroke: AGR agronomija ANAT anatomija ARH arhaično/ starinsko ARHIT arhitektura ARS umetnost ASTR astronomija BIOL biologija BOT botanika DEMIN deminutiv/ pomanjševalnica EKO ekonomija ELEK eletrika .i krajevno ime m masculinum/ moški spol n neutrum/ srednji spol num numerale/ števnik ord ordinale/ vrstilni števnik p participium/ deležnik part particula/ členek pers (pronomen) personale/ osebni zaimek pl (numerus) pluralis. množina pos (pronomen) possessivum/ svojilni zaimek pref praefixum/ predpona prep praepositio/ predlog prez praesens/ sedanjik pro pronomen/ zaimek prokl proclisis/ predslonka refl (verbum) reflexivum/ povratni glagol relat (pronomen) relativum/ oziralni zaimek sg (numerus) singularis/ ednina subst substantivum/ samostalnik tr (verbum) transitivum/ prehodni glagol v.i.

RAČ računalništvo REL religija RIB ribolov ŠOL šolstvo ŠP šport TEAT teater/ gledališče TEH tehnika TEKST tekstil TISK tisk TRG trgovina VETER veterinarstvo VOJ vojaštvo VULG vulgarno ZOOL zoologija ŽARG žargon ŽELEZ ž splošne okrajšave: → glej/ primerjaj še navedeno geslo .ETNOL etnologija/ narodopisje EVF evfemistično/ polepševalno FAM/F pogovorno FIG figurativno/ preneseno FIZ fizika FOTO fotografija FRAZ fraza GEO zemljepisno GEOL geologija GOST gostinstvo GOZD gozdarstvo GRAD gradbeništvo GRAM gramatika HIST historično/ zgodovinsko IGRE igre INF infantilno/ otroško INFORM informatika IRON ironično JUR pravniško KEM kemija KUL kulinarika LING lingvistika. jezikoslovje LIT literatura/ književnost LOV lovstvo MAT matematika MED medicina MEH mehanika METEO meteorologija/vremenoslovje MIN mineralogija MUZ glasba NAVT navtika/pomorstvo NEO neologizem/ novotvorba NUM numizmatika OBL obleka OPT optika PEJ pejorativno/ slabšalno POET pesništvo POL politika POP poljudno PROV pregovor PSIH psihologija.

lat.fr.cualchidun dem. glej gor. slabšalno sr. tudi . srednjeveško latinsko st. slovensko slabš. označuje sl. deminutiv/ pomanjševalnica gl. karnijsko cdn. italijansko izpelj. akrešitiv carn. nekaj nem. izpeljanka kolekt. nemško neobič. nekdo. kolektivno nek. šaljivo t. starofrancosko šalj. goriško it./ ali ~ ponovitev gesla [ ] izgovor besede akreš. neobičajno ozn. .v.

.

html.it/Bibbia/VT/storici/Cronache2/35.sanita.arpnet.glesiefurlane.com/la/labassa/ (beat-les) www.html).glesiefurlane.bassafriulana.nl (arpnet) www.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/panteteuco/GENESI/Gjen17-18. (Bibl-Danel) www. Glesie Furlane 2000.html (Bibl-Gjen) (Bibl-Genesi) www.it/Bibbia/ VT/profetici/Geremia (Bibl-Gjone) www. (Bibl-Jop) www. Glesie Furlane 1994e 1994Antoni (BelFin) Antoni Beline.html (Bibl-Isaje) (www.html (Bibl-Esodo) www. http://www.splinder.aurrera.it/Bibbia/ VT/profetici/Gjone/Gjone03-04.glesiefurlane.it (ass3. Dree Mistrut .net/glesie/vangeli/.com (bartolini) userhome.glesiefurlane.it/Bibbia/VT/profetici/Baruc/6. Pier Pauli Pasolini (BelAlci) Antoni Beline.html (AcademieSt) Academie dal Friul.friul. I colaboradôrs : Albert Travain di Udin.net/Egunkaria/xyz/furlan.ass3.andreasquatrito. Udin 1997.IV. Glesie Furlane 1996 (BelR) Antoni Beline.glesiefurlane.com.sanita) www. propueste.html (Bibl-Ezechiel) www.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/profetici/altri/Haggai1-2.html (Bibl-FidiSirac) www.it/Bibbia/ VT/panteteuco/esodo/37-38. (allegrissimo) www.it/Bibbia/VT/poetici/Giobbe/15. Trilogjie tormentade.Ass.glesiefurlane. Sandri Carrozzo. (Bibl-Gjeremie) www.net/glesie/vangeli/ Az dai Apuestui (Bibl-Baruch) www. Glesie Furlane 2000.it/Bibbia/ NT/apocalisse/NTApocaCjap17e18.glesiefurlane.allegrissimo.html (Bibl-LetGjude) www.angelfire. ancje la fin di Gjerusalem? E la fin di Gjerusalem ese.(leam) http://www.html).argante.it/farine_per_polente.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.bakan.glesiefurlane.bassafriulana. O ALCI I MIEI VOI.1 (BelFa) Antoni Beline.edu/bonaffini/DP/bartolini.cuny.it/archivio/spilimbergo/arted. LA FADIE. Lis peraulis tasudis.html (Bibl-Az) Gnûf Testament. Par cure di Luzian Verone (aielloscuola) digilander.html (andreasquatrito) www.it/numar1fri.it/furlan/peraulis. Oscar Wilde.it/Bibbia/ VT/profetici/Ezechiel/Ezechiel13-14. ancje la fin dal mont? Glesie Furlane 1993 (BelPe) Antoni Beline. Protostorie.html). Istitût "Pio Paschini". DAL CRODI.it (antfiabedialettali) geocities/ala_ad_din/antfiabedialettali.htm .com (areagroupeditore) www.fvg. Apel pes libertâts tal Paîs Basc (bassafriulana) www.html (antoniodecurtis) www. culturâl pal studi da la furlanitât da li tiaris di Tisane e di Puart.htm (barcelone) barcelone. don Lorenzo Milani.glesiefurlane. Luc a acess telematic pa discusion. Udin 1997.it/Bibbia/ VT/poetici/Siracide/FidiSirac25-26.htm (Bel) VOC 2 PRE ANTONI BELINE. simulazion di un gnuf Stât Sovran Indipendent.html (argante) www.org/web_alf/index_furlan.it/Bibbia/VT/profetici/Isaia/26. (Bibl-Filipi) www. (Bibl-LetFilipi) www.html (Bibl-Lc) Gnûf Testament.libero.friul.html (Bibl-Corinto) www.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/1%B0Corinto (Bibl-Cronache) (www.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.aldorossi.it/aielloscuola/ botanica (aldorossi) www. ROGAZIONS. Furlan / Friulian.beat-les. http://www.glesiefurlane.net/BlogdiAldo (ALF) http://www.friul.antoniodecurtis.1 (Bibl-Apoc) www.brooklyn.org (Basse) LA BASSE . www. Istitût "Pio Paschini". Vanseli seont Luche. Associazion Libar Friul. Andree Cetul .glesiefurlane.it (bakan) www.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Gjude/ .glesiefurlane. (leam). La fin dal templi ese.htm (Basc) http://www.areagroupeditore.it/Bibbia/ VT/profetici/Danel/Danel08-09. (Bibl-Haggai) www.glesiefurlane.glesiefurlane. VIRI (Ac) VOC 1 ACADEMIE DAL FRIUL = (Ac).glesiefurlane. http://sclese/1702/cuisino.

(leam) http://www.ud. AL LAVORE.ud.codroipo.net/glesie/vangeli/.(Bibl-LetJacun ) www.cjargne.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo. Udin 1997. Vanseli seont Marc (Bibl-Mt) Gnûf Testament.glesiefurlane. Any: 2001.cz/furlan/la-lenghe.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/3%B0Zuan/Zuan_1..centmilfueis.friul.html (Bibl-Zn) Gnûf Testament.chiesacattolica. [ La tutele juridiche des lenghis retoromancis cun.html (Bibl-Numars) www. (Bibl-Sprocs) www.Clape culturâl Aquilee 1984) (carnialibera) www. N A Z Z I E J .cz/~cadorini/furlan/ (Cad-Z) Furlanský zeměpis.uniud.html (Bibl-Mc) Gnûf Testament.htm (CoCamp) : www.net/glesie/vangeli/Vanseli%20di%20Matieu. Citât di Codroip (codroipo.cjargne.codroipo.castelsanmauro. William [ Documents de treball 4.glesiefurlane.PERAULES CJARGNELES DI UN VIAÇ parole carniche cadute in disuso. Udin 1997.ciemen.comune. http://www. DI: EVA DI SILVESTRO.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Romans/Romans_01.html (Bibl-Romans) www. Istitût "Pio Paschini".it/bottekkia (branduardi) www. L.bodyweb.html (Bibl-LetZn) www. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.com/usuarios/friuli/biblioteca/canciones.html (Bibl-LetPieri) www. Furlan di Praghe.com (bodyweb) www.branduardi.qnet. Furlan di Praghe: http://urs.it/Bibbia/NT/lettere_apostoliche/ NT_Letaris_1%B0Pieri_GoLive/NT_Letaris_1%B0Pieri_3.html (Bibl-Salmo) www. Furlans de Rinassince tal avignî dal ciberspazi.glesiefurlane.htm.it/Bibbia/ VT/poetici/Sprocs/Sprocs13-14. SIMON 1996. http://urs. ribis. Il brevet.html (Cad-e) La-lenghe liste de distrubizion.it/ (CoCod): www. SIMON 2001 (BrLi) ALAN BRUSINI.it/Bibbia/ VT/profetici/Lamentazioni/VAJUDIS2.lestizza.. . Vanseli seont Zuan (bikersromans) http://bikersromans.it/fiabe. e-mail (Cad-furlan) www1.carnialibera1944.(leam) http://www. Vanseli seont Matieu (Bibl-Nehemie) www. GIAN PAOLO LINDA.com (ciemen) www.cuni.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.comune. PREMI S.html (Bibl-Levitic) www.ud.htm.htm (Carnera) CARNERA.cuni.glesiefurlane. "Josef Marchet".friul.it/ (CoCos) : www. M C FURLAN. Centri interdipartimentâl pe ricercje su la culture e la lenghe dal Friûl. http://christianromanini. (Bibl-Salms) www. (gjavât fûr dal libri: “Di Carnera a Zoff.org (CIRF) http://www.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Numeri/Numars06. RIBIS PREMI S. Juliol 2001.it) .it (castelsanmauro) www.splinder. www.comune.it (centmilfueis) www.net/glesie/vangeli/. Amb el suport de (Cisilino.it (Colestizza) (www.ud.com (brevet) MARIO TURELLO. Istitût "Pio Paschini". particolâr riferiment al câs furlan.glesiefurlane. (Cisilino.htm (CjP) .libero.it/forums (bottekkia) blog.ff.it/peraules. I campions dal Friûl”.friul.it (Codroip.it/Bibbia/ VT/storici/Nehemie/Nehemie01-02.org (chiesacattolica) www.glesiefurlane. © Copyright Ribis .html (canciones) www.html (Bibl-Vajudis) www.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Levitico/Levitic11-12. © William Cisilino.glesiefurlane.glesiefurlane.Udine/Udin – 1997 elementi narečja Tresesin (Cad) VOC 2 Cadorini. Udin 1997.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Jacun/Jacun_5. TAL CIRC.it/cirf/furlan/documenti/profilo.it (christianromanini) Il blog di Christian Romanini.glesiefurlane.campoformido.cz/furlan/index.qnet) www. I foresc’.550m. treball) Cisilino. Istitût "Pio Paschini". treball) (cjargne/fiabe) www.cuni.ff.coseano.glesiefurlane. (leam).blogspot.comune. Avis) AVÎS PAL CONCORS.

par cure di Berto Dentesan e Zuan Nazzi Matalon (didatic) http://www.it (Friûl in rêt) Friûl in rêt.it (Daidussi) Daidussi Andree. ancjemò dal 1974. Ricuarts e inlusions.tavagnacco.friulinelmondo.friulaniemigrati.friulnet.lacomugne.com (FVG) IL NUOVO FVG 23/106.coquinaria.http://furlanar.friulicollinare.it (CoTar) : www.com/declaration/frioulan.it (CoMontenars) www.it/elmarin/ dragut_zorzut.it/ (cuf-ancun) www.it (CoSangiorgio) www.comune.comune.splinder.Brâf Furlan.ecologiasociale.com (fruts) www.it (FogMil) Fogolâr di milan (fogolarbarcellona) www. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.comune. http://furlan.com (friulnet) www.it (fundacer) (www.ar (friulicollinare) www.it (colonos) www.dlhposse.fuarcefriul. Clape culturâl Acuilee" che.(Colloredo) Ermes di Colloredo: Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano. Di Ermes di Colloredo.festivaldetango. LENGHE E CULTURE FURLANE UN MODUL DIDATIC PE SCUELE SUPERIÔR.html (declaration) www.forgiarini.com .htm (Declarazion) DECLARAZION UNIVERSÂL DAI DERITS DAL OM.braidense.splinder.tarcento.lexilogos. Pordenon.fuoristrada. Edizion Alef pe Argjentine (friulaniemigrati) www.blogspot.it (ds-fvg) www.com (folkcapriva) www.donneincarnia.html) (colloredodiprato) www. con aggiunte di Pietro Zorutti Udine.friulidoc-vive. SIMON 1995. 1991: J.htm (FAntats Furlans) (festivaldetango) www.it (ecologiasociale) www.ud.it/faf/index.libero.it (friulicrea) www.it (CoRem): www.filarmonicacolloredo.it (forgiarini) www. Il sarpint.com.fruts.it/ (CoUd) : www.it/ (CoTav) : www.it (friulweb) www. http://www. Notiziari setemanâl in audio e in rêt pai furlans intal forest.comune.it (convergenzaperilfriuli) www. Sergio Fantini (Traduzin).coroanatalmassons.it (coquinaria) www.remanzacco.colonos.folkcapriva.stringher.ar/ friuliparduc/scientifics..fundacer.it (friulidoc) www. e à dât fûr . pei fratelli Mattiuzzi.it (coroanatalmassons) www.htm.ud. Goethe.it (friulinelmondo) www. (elmarin) digilander.com (furlanar) Blog . Gurize.htm (Enrico) ENRICO MARTINA. 1828 (www.it (filarmonicacolloredo) www. a cura di Elio Varutti (dlhposse) www.comune.com/ (Furlanist) Blog ilfurlanist.ud.htm) (fuoristrada) www.colloredodiprato.friulanos. Egmont. Conte lungje.ud.udine.it/Comugne2/sarpint01.friulicrea.org (Eg) Renzo Balzan.2 (F) Faggin (faf) spazioinwind.montenars. RIBIS PREMI S.ds-fvg.Dedicato alla band rap che canta in italiano e friulano (don) http://www.convergenzaperilfriuli.libero.it (fuarcefriul) www.W.fogolarbarcellona.it (friulanos) www.comune. mailing list! .it (furlan) Blog .it/scaffale/colloredo1.ud.it/lenghe/friuli-3. Clape Culturâl Acuilee.friulweb. Udin.sangiorgiodinogaro.cuf-ancun. cooperativa Nuovo Friuli.com.

glesiefurlane.2 (joannis) www.it (giacomini) userhome.italia-rsi.lagru.lingue.itinerariafvg.it (italia-rsi) www.splinder.com .net/cfl2000/ (lestizza) www.htm (linmiter) www. SALVÂ L’ITALIE E ALTRIS STOCS.de/friulanische%20Sprache%20.gropfurlan. Par cure di Sergio Fantini. Une vite esemplâr.html (linostraulino) www.lestizza.it (glesie) www.icontemporanei.org/cantiitalia/cantitnordecentro.it (ictavagnacco) http://ospitiweb.kataweb.JOSEF MARCHET CUINTRISTORIE DAL FRIÛL (JM)CLAPE (JM.infoanziani.ud.com (liceopercoto) www.net/lexique/frioulan.it (lignano) www.it/friuli (leggende) spazioinwind.libroparlato.it (infosandaniele) www. Zuan Batiste Cavedalis. Setantesim-second titul de Clape culturâl Acuilee.leganazionale.it (istitutopiopaschini) www.html (Leng) www.blog.lignano.ildiari.Josef Marchet SALVÂ L’ITALIE.infosandaniele.regione. http://nuke. PREMI S.html (gruppomargheritafvg) www.org (lingue.lagrame.edu/bonaffini/DP/giacomini.bbk.cfl2000.lemonde. diretôr Mauro Tosoni.liceopercoto.it (lacomugne) www.gemonaweb.org/tradizions.regione. Prefazion di Ð or Faggin Postfazion di Ð uan Nazzi.com (lavinium) www.pl (GE) . SIMON.it (lagrame) www.libero.nl/culinair/wijn/friuli.brooklyn.ladinsdalfriul.it (gfbv) www.eu/ (ilfriuli) www.lenghe.ladinsdalfriul.(gazzettino) www.kappavu.fr (La) Ladins dal Friûl 2003-2007 (La Leter) Ladins dal Friûl: Leteradure (La/lenghiscj) www.linostraulino.it/Minor/welcome.htm (italie) www.lavinium.gazzettino. 1998. Sito ufficiale del piccolo.it (itinerariafvg) www.org (GP) : GIOVANNI PILLININI.it (icontemporanei) www.it. ma molto caratteristico paese di Joannis.com/composiz/uvafriul.htm (gropfurlan) http://www.linmiter.joannis.net (Lenghe 2000) www.org (libroparlato) www. Salvâ) JOSEF MARCHET.gfbv.cuny. 2000 © CCA.splinder. CLAPE CULTURÂL ACUILEE. realizzato da gemonahomepage in collaborazione con "Pense e Maravee" (gemonaweb) www.htm (La/tradizions) www. (kappavu) www.cfl2000.istitutladinfurlan.ilfriuli. E ALTRIS STOCS. http://www.fvg) www.org/lenghiscj.istitutopiopaschini.giallitudine.indire. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.php (itczanon) www. RIBIS.com (insiumps) www.it (infoanziani) www.CLAPE CULTURÂL ACUILEE.itczanon.italie.it (GDB) Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan.it (krapp) krapp.labassa.com (istitutladinfurlan) www.fvg. © Copyright Ribis .lacomugne.insiumps.La Grame (lagru) www.it/catalog (kataweb) www.it/seppenhofer/lavori/la_leggende.htm (giallitudine) www.it/ictavagnacco/adegliac (ilDiari “leto/mesec”) il Diari.gruppomargheritafvg.it .net/cgi-bin/gdbtf.htm (leganazionale) www.it (JM) – VOC 1-.htm (labassa) www.Udine/Udin – 1999 (graggo) graggo.org/lint/utubar96.

com (Natisone) www.cultura.splinder. (Pa/Buteghe) Guide par un consum just e solidâl.com (o-cerkno) www. (1983).org (mortegliano) friuli.mels.(logosdictionary) www.net (Nons/Gonârs) DENTESANO Ermanno .net (mediateca-codroipo) www.it/tellini/default.it/mortegliano (Mucci) : Sandri Mucci.net .natisone.eu (logosquotes) www. 33-46.it/icsedegliano (mediastudio) www. Udine 2003 (newsland) www.ng.noeles. La toponomastiche dai paîs furlans.nonsoloparole.edus.www.cz/furlan/index.html (mediacastions) www. “Le Mascarade”.mediateca-codroipo.Sito dedicato al Natisone ed ai paesi che lo circondano.musichefurlane.newsland. SFF. 2005 (medeuzza) www. La grafie uficiâl de lenghe furlane cun La lenghe comune e lis variantis.xnet.html (musichefurlane) www.it/nr/browse/it-alt.CINAUSERO Barbara. Teatri par un popul.nuovofriuli.it/furlanis/…pagjinis furlanis (Natisone/miti) www.it/storia/vol1-lemascaradev14.natisone.lapadania) old.artebrazilis. Le recite dei teatranti in maschera a Morsano di Strada e Gonars negli anni Cinquanta.VV.morsanodistrada.alef-fvg.medeuzza.Osservatori de Lenghe e de Culture Furlanis.cuni.mezzasporcadozzina.com (nuovofriuli) www.htm (old. avrîl 2005 (nonsoloparole) www. Di là de rêt.marcocecotti. Siet radiodrams par Radio Onde Furlane. Udine.com (Mascarade) Fruçons da Nestre Storie.si/ucilnica/it/mostovi_fur.it/joze/testi-osoi. Praghe 2003.FURLAN .it (malipiero ) www. I NONS LOCÂI DAL COMUN DI GONÂRS.millennium.pdf (MazzonIol) Mazzon Iolanda.logosdictionary. www. .htm (Natisone/varie).it (miotti) www.furlan (noeles) Noeles.it/varie/cucina.htm (mezzasporcadozzina) www.htm (Mar) Franco Marchetta.lingua. Furlan di Praghe http://urs.it/cjantin (Natisone/furlanis) http://www.artebrazilis. (Natisone/cjantin) www. Clape Culturâl Acuilee Designgraf srl.miotti.it (memari) www.informazion ladina .com.natisone.com/ (Macjeu) digilander. 2002.it/macjeu/ cors (Madelene) → (Mar) (maieron) www.mediarete-edu.maieron.it/friuli (mels) www. Vocabolario Italiano . I criteris gjenerâi di normalizazion dal lessic.qnet.com.it .htm (Natisone/tellini) www.mediacastions. dade fûr de “Buteghe dal mont” di Glemone in colaborazion cu “la Patrie dal Friûl”.Friulano Friulano .br/italy/ friul/lamevite/memari.natisone. Madalene.malipiero. Il Trê di Avrîl di Ane.Simon 1997) (marcocecotti) www.it/miti/acuilee_1. Diretôr responsabil Francesco Micelli.com (OLF 2002) Osservatori Regjonâl de Lenghe e de Culture Furlanis . AA.logosquotes. (OLF) OLF .libero.it/onde (Pa) : La Patrie dal Friûl 2002-2007 (Pa Vicinia) : Il Supliment de “Patrie dal Friûl”. Redazion Maria Cristina Cescutti (OLF) (Onde) FRIUL IN RET . Ribis Udin 1998 (Premi S. www.ff.com (mediarete-edu) www.lapadania.mediastudio. Trascrit di Giorgio Cadorini daûr de grafie uficiâl cence tocjâ i aspiets no grafics. 2004.o-cerkno.it (millennium) www.org (lunari) http://lunari.br/italy/friul/lamevite/manzano. “La Vicìnia”. www.htm (NazziD) Gianni Nazzi.logoslibrary.Italiano.natisone.org (logoslibrary) www.com (manzanoBr) http://www.natisone. Documents de prime cunvigne dal teatri popolar furlan.].

santamariadegliangeli.com (paganf) web.txt (serling) servizis linguistics [Remanzâs.PROVERBI FRIULANI (proverbifriulani) digilander. PROSIS FURLANIS.retecivica.scuolamediamortegliano.it/ilponte -.edu/bonaffini/DP/pasolini.it/pianetauomo/ scrit di Renzo Balzan (regione.praxisfriuli. Consulence linguistiche pal test inglês: Lucia Sellan (SiF 02/1) www.it (sagradellerane) www.pdf (romaniaminor) www. Diretôr resonsabil: Renzo Balzan.regione.com. Consulence pe grafie: Donato Toffoli..it (Scf) VOC 1 --.it (Ponte) friuli. Control e monitorament di sot prodots de disinfezion cun parametris POX e UV-254 in aghis dal Friûl. CLAPE CULTURÂL ACUILEE UNION SCRITÔRS FURLANS.com (retecivica) www.sagradellerane.net/gjornal/2002/1/. Docente di Didatiche des Lenghis Modernis.regionefvg.htm.pordenone.scrosoppi.it/dongia-il-fogolar. Prime di Sere. La sclese nere.(padaniacity) www.com/selvucis/RANDUM.it/furlanis/scuele.it.htm (salmandrie) > (Tolazzi) (sangiorgioinsieme) www. ) (SiF 02/1. 11-20).htm > (santamariadegliangeli) www. sclese/1702/sclese.partitrepublichefurlane.it (scuolamediamortegliano) www. D A N I E L E G O I * .htm (Sclese) La sclese nere.artebrazilis. G I U L I A N O D O L C E T T I * & I G I N I O C O L U S S I.storiutis furlanis.fvg. Titul origjinâl de opare A Midsummer Night’s Dream.poetidelparco.prato. userhome.it/ (scuoleictricesimo) www.siencis-par-furlan.pengio. Società Filologica Friulana.prolocoregionefvg. Ferdinando Passone_Passion (DLH POSSE).scuolamedia-valvasone. 1975 (ShW) SHAKESPEARE WILLIAM.brooklyn.br/italy/friul/provfri.raulken. 11-20 .net (selvucis) www.it (raulken) ww. Il bintar.it (Percude) CATARINE PERCUDE. Dante Maffia.scuoleictricesimo.linux) www. Traduzion e libar adatament: Laboatori Cul jutori di: Fulvio Romanin_Reddkaa (DLH POSSE). V I C T O R T O S O R A T T I * . Carlo.org (Sg) Sgorlon.sangiorgioinsieme.htm (Provincia) www.natisone.html (partitrepublichefurlane) www. Consulence didatologjiche: Alessandra Burelli. Ilustrazions: Di Suald. Gjornâl Furlan des Siencis 1.it/furlanis/pagjne10.serling.it (Rodaro) www. www.it/paganf/dizionari..rotec.donneincarnia.com (pensemaravee) www. UD] societât cooperative.it (RB) http://www.org (Sf) VOC 1 -.ragazzidelfiume. www.html (scrosoppi) www. Universitât di Udin.trieste.natisone. (petruspaulus) petruspaulus.it/articoli/Rodaro_tesi.provincia.pensemaravee.libero.it (prolocoregionefvg) www.net (prato.it/vilote.it (ragazzidelfiume) www.geocities.linux.qnet.scuele di furlan www. Un insium di une gnot di mieç Istât.tiscali.it/pietates/proverbifriulani. SFF.cuny.htm .org (Pasolini) PIER PAOLO PASOLINI..padaniacity.htm (sfolmenats) www.org (ProvBr) http://www.org (Piç) Vigj e-mail la-lenghe o “Nons di cjase” (poetidelparco) www.it (praxisfriuli) www.fvg) www.patriedalfriul.sfolmenats. 2002.net (rotec) www.Il Ponte (pordenone) www.34k (PauluzzoN) Nadia Pauluzzo.it (scuolamedia-valvasone) www. Coordenadôr: Albert Travain di Udin. 2005 (pengio ) www. www..romaniaminor.udine.

47-59. (SiF 02/1. 234-237. RPM maltis armadis par meti in sigurece lis vieris cjasis cuintri i dams dal taramot. 2003. B R U N O L U C C I *. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Lis fumonisinis: intosseants naturâi de blave in Friûl. I L A R I A C I M A R O S T I * . R O M A N O L O C C I * & E M A N U E L A G O B B I *. Scuvierte serendipitôse di une code mareâl in NGC6321. 11-24 (SiF 02/2.edit2000. 2003. 129-139 (SiF 02/2. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Lis minorancis linguistichis intal ordenament talian: disvilups normatîfs resints*. * Gjornâl Furlan des Siencis 3.it (spilimbergo) www. La analisi des previsions di temporâi te planure dal Friûl-Vignesie Julie. 115) M A R C O S T O L F O . (SiF 03/4. Gjornâl Furlan des Siencis 2. Une Risoluzion “storiche” e ancjemò di atualitât. 2003. 234) Stefano Vidussi. Gjornâl Furlan des Siencis 3. # Traduzion inglês-furlan di Alessandro Tavano. 69-81) . Universitât di Udin. Gjornâl Furlan des Siencis 2. (SiF 02/1. 39-58) . Modei statistics e organics inte Publiche Aministrazion. 2002. M A R Z I D I S T R A S S O L T º & D E N Ê L L I V O N * . Autoorganizazion intai fluits. 115-137 (SiF 03/3. Gjornâl Furlan des Siencis 1. V E L A R D E . La Cjarte di Strasburc dal 1981. . Dostoevskij. 133) . 97-113 (SiF 03/4. 31-49) F R A N C F A R I. 2002. 97-114) D A N I E LA P E R A N I * Neuroimagjins funzionâls e çurviel bilengâl. 139) V A L E R I A P I E R G I G L I #. (SiF 02/1.storia900bivc. 77-93 (SiF 03/3.sistemaisonzo. Strategjiis no convenzionâls di segmentazion dal marcjât: lis conseguencis dal ûs de lenghe furlane intun ipermarcjât. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 2003. 147-156 (SiF 03/4. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 139-158. 147) S I L L A S T E L . Riduzion dal riscli causât dai slacs di cret doprant une gnove tecniche probabilistiche. N A N D O P A T A T * . Gjornâl Furlan des Siencis 1. (SiF 03/4. 2003. 73-84. napoleoniche (tra 1797 e 1815). C R I S T I A N O R O S E L L I D E L L A R O V E R E * & D A N I E L E G O I *. R O M A N O L O C C I *. 2003. S A N D R O S I L L A N I * & F R A N C O R O S A *. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 31-45) . 2003. 2002. 2003. 209) . Gjornâl Furlan des Siencis 1. 9-18) . Alzheimer e i prins câs di une gnove malatie da la scusse cerebral. 231-233. Gjornâl Furlan des Siencis 4. (SiF 02/2. (SiF 02/2. *. 73-84) . Epilessie e creativitât leterarie in Fyodor M. 2003. 2002. austriache (dal 1815 al 1866 e al 1918) fin a l'union cu l'Italie. inte zone dal lâc di Cjavaç. 47-59) . Perusini. 2002. S E R G I O C E C O T T I . Teologjie Algjebriche . A L B E R T O S T E F A N E L * . 11-24) . 2003. 9-18 (SiF 03/3. 31-49 (SiF 03/3. 2002. 77-93) . Une introduzion ae analisi matematiche. 39-58 (SiF 02/2. Modei matematics par implants di depurazion: primis aplicazions in Friûl. G I O V A N N I C A R R A N O & M A R T I N O R O M A N I E L L O *. (Societât Filologjiche Furlane . (sistemaisonzo) www. 155-165) . (2001). Gjornâl Furlan des Siencis 2.it/pagine/testofriul. 9-26.1. 231) Sergio Cecotti. 69-81 (SiF 03/3. Il cancar dal cjastinâr: une epidemie blocade cun la lote biologjiche. Valutazion dal disvilup lenghistic in fruts bilengâi furlan-talian. 31-45. Epoche veneziane (1420-1797). 9) . Gjornâl Furlan des Siencis 3. Compuartament e mût di vivi dai zovins de Basse Furlane . Mecaniche cuantistiche te scuele secondarie#. (SiF 03/4.Par cure di Luzian Verone). Italie. 2003. Il câs de Universitât Italiane. 2002. M A R I S A M I C H E L I N I * . Gjornâl Furlan des Siencis 4. A L E S S A N D R O C O C C O L O & E N R I C O A R T I N I *.html (Storie) Storie dal Friul . Gjornâl Furlan des Siencis 2. R e c e n s i o n s. (SiF 03/4.com/spilimbergo (storia900) www.sosazzardo. 97-114. 2002. 209-228. Gjornâl Furlan des Siencis 4. D A R I O G I A I O T T I * & F U L V I O S T E L *. 129) M A N U E L G . 133-146. 2002. Gjornâl Furlan des Siencis 3.(SiF 02/1. R e c e n s i o n s. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 155-165 (SiF 02/1. R E N Z O R A G A Z Z O N * & L O R E N Z O S A N T I *. Gjornâl Furlan des Siencis 3. 2002. 97) A L E S S A N D R O B A C H I O R R I N I *. F E D E R I C A M A U R O * & A L E S S A N D R A B U R E L L I *.it (sosazzardo) www.

webdiocesi.wikipedia. http://fur.chiesacattolica. http://www.vosdemont. Udin. Premi S.torsa. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.it (stromboli) http://www. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.tommasomazzoli.it (Zili) Lucian Zili: Hans Christian Andersen.net (wumingfoundation) www. Dizionariut toponomastic.vinofriulano. Lezions Furlanis. (Urban) : FËDOR M.org/translation/Furlan (wineathomeit) www.tarvisiocomeaula.camcom) www.ud.ch/udhr/lang/frl. SIMON 1995.org/wiki/Pagjine_princip%C3%A2l (vinofriulano) www.com/CollegePark/ union/…. SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE 2002 (Vichi) Vichipedie. Simon 2000 (taicinvriaul) www.wineathomeit.teatrodivile.(stringher) www.htm (Union) www."Compagnie dal teatri sperimental di vile di Buie" (teatromonfalcone) www.it (Tolazzi) CARLO TOLAZZI.com/usuarios/friuli (VERONE) LUZIAN VERONE.it (Topon) I PAÎS DE PATRIE.it -. Pordenon.uemilano. . L’INSIUM DI UN OMP RIDICUL. Ricart Urban e Adriano D'Aronco (torsa) www. Luche Nazzi.educeth.com/italiano/furlan. DOSTOEVSKIJ. La salmandrie tal fûc. L´açalìn. Un percors curt e sempliç par scomençâ a lei e a scrivi par furlan.rtf (usuarios/friuli) www. Gurize.it (telealtobut) www.org (tarvisiocomeaula) www. Ribis Udin 2001.html (zancope) www. Indulà isal il manicomi..it (vosdemont) www.it (webdiocesi) www.timau. Il porcjâr e altris contis.zancope.pdf (unhchr) www.it (ud.html (Ta) Francesco Tami.2 (nassût Malborghet (Udin)) (tommasomazzoli) www. Consultazion di Marijan Brecelj e Ðuan Nazzi (Urli) Ivano Urli .it/tavola_rotonda/pdf/tutele_juridiche.camcom.it/Ladins (tierenere) www.it/Comugne2/Indula_isal.it (teatrodivile) www.net (timau) www.stringher.550m.it/ (websters-online-dictionary) www.wumingfoundation.ch/stromboli/glossary/help-fl. FURLAN / TALIAN ITALIANO / FRIULANO Par cure di Sergio Fantini.it (teatrinodelrifo) www.com/canzoni (wulfart) www.wulfart.teatrinodelrifo. Clape culturâl Acuilee.unhchr.teatromonfalcone.telealtobut.websters-online-dictionary. La maree nere e altris contis.geocities. RIBIS PREMI S.it (uemilano) www.tierenere.lacomugne. Traduzion di Ricard Urban.taicinvriaul.

Cence in dut câs molâ di restâ sul ~. na temo. abaissement. a curt kratko. a pît peš. mn. aa [aa] f v: lave ~ (stromboli) VULK lava aa (vrsta gosto tekoče lave). (Pa). abazie [aba'tsie] f REL opatija f. fr. dol vreči. Pazience. a un a un eden za drugim.2-3 (glesie). tignî i cjavêi a curt imeti kratke lase. a ducj i coscj za vsako ceno. abasic I [a'bazik]. a pro de v korist. fr. I cartelons dal Popul des Tieris civichis a jerin a Tierç di Tumieç. ~ des monts pod gorami. e tratament seguitîf in trê biofiltris (CoUd ) 2. a Ravasclêt. v dobro. alpha. → stâ in vuaite. ab [ab] kratica BIBL Hab (Habakuk). Il mus si strinssinà ancjemò un pôc. (namen) da bi . → dapît di. che di S. porušitev f. Abazie [aba'tsie] kr. Pre Zuan Pascolini. Nicolò e altris. a tu a tu s ti na ti. Cussì tra la vierte e l'istât dal 1420. zaupljivo (kadar se tika). puartant il miôr di se a pro de societât. da cjâf a pîts od nog do glave. gospodu E. (ozn.i f Opatija f. izpod: ~ de scjale pod stopnicami. la fiere mi abateve unmont 2. A [a] črka a. il fradi al e ~ brat je doli. abaziâl [abatsi'a:l] adj REL opatijski.com).1% di lôr a lein daspès libris (Union) . L’Istitût al à inmaneât ancje concierts inte ~ di Rosacis tant che . (CoUd). abàs e insom de Mont di Sudri (Pa). lu cjatai un mont abatût našel sem ga zelo pobitega. dativ): a siôr E.fvg. (pred inf. a mûl na muli. ~ di fuarcis // st. (Sg). FIG biti potrt. (Pa). Ai 7 di Avost dal 2005 (glesie). abac ['abak] m 1. abastanze [abas'tantse] adv → abastance. Si capìs che la mestre e fevele a tu a tu cui fruts inte lenghe che lôr a capissin. Ababe [a'babe] kr. a man a man korak za korakom (Sg). svetilka s senčnikom. na tla: colâ ~ pasti na tla. rušenje n. a pene komaj. a Comelians. abai [a'bai] v: stâ/ restâ sul ~ paziti se. (BrLi). a. a un a un. ~ paralitiche paralitična abazija. a. ai timps di cdn za časa nekoga. (način: Kako?): a câs po naključju. al sô puest namesto njega. AA [aa] kratica > an academic akademsko leto. po gr. (smer: Kam?) proti. (La 05/4) 5. abasie [aba'zie] f MED abazija f.: a scrivin pišejo. a consum ?? a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul baston. a pred inf. ~ a skrbeti za. (Natisone/tellini). FIG potrtost f. → bassament. v smeri. (časovno: Kdaj?) ob. s konjem. ježe. (SiF 02/1).e implenà la napoletane di aghe. ~ a. (Natisone/furlanis). (Pa 02). → bandonâ // od a ban donâ abarticulazion [abartikulatsi'on] f TEH abartikulacija f // < ab articulazion. po al colà ~ e al restà vitinp. (Sg) 6. abasic II [a'bazik]. a che ore ob kateri uri: a lis cuatri ob štirih. abakus m. abak m. nezmožnost hoje zaradi živčnih motenj.): al tacave a vaî začel je jokati. abastance [abas'tant∫e] adv dosti. os. v interes.htm). Nol abade a lis personis se al à perchel di fâ un tuart a un puar . abati [a'bati] tr 1.’ne’ + basis ’korak’. abandonâ [abando'na:] tr pustiti. tr ~. a cjaval na konju. un sfuei te nestre lenghe da cjâf a pîts (scritorsfurlans) 3. abattement. doli. abat-jour. (Pa). // od neolat. -iche adj MED abazičen. chel che nol abade a lis lor stradis le finissarà mâl. a la sô etât v njegovih letih. a cjase doma 2.Antoni ~. dovolj. abât [a'ba:t] m REL opat m. a buinore zjutraj. ARHIT abak m. pobitost f. fr. 1. abbatial. a man ročno. onemoglost f. a minuscul mali A. Dulà che la politiche liberâl invezit e abade di plui al interès personâl dal sengul. opatovski. abassiâl [abasi'a:l] adj abaksialen. Jetter. abacus. Al è li che i insegnants a àn di trasmeti l'~ ma ancje colaudâ lis fondis dal citadin futûr (Leng). (krajevno: Kje?) v : a Udin v Vidnu. fasìn un pat: o tiri jo tal vuestri puest… (Eg) // lad. Tancj a la sô etât a jerin plui malridots di lui. // od lat. podstavek m. Chel che al sta cui comandaments si ten cont. abasûr [aba'zu:r] m senčnik m. a proibissin di maltratâ e ~ i cjans e ancje di soprimiju cence motivazions. ~. a maiuscul veliki A.i m → Abebe. // cf. Difondude e jere ancje la Confraternite di S. disint che al è a consum. promovût de capelanie di Trave a la ~ di Mueç (BelAlci). (BrLi). avgusta (leta) 1965. abatiment [abati'ment] m 1. bližino. podiranje n. dol. (namen): a cost di ducj i coscj na vsak način. medlost f. napram: lâ a cjase iti domov. ki ni v skladu z vzdolžno telesno os // od lat. 4. v časih nekoga. ~ di paziti na. podreti. . -iche adj KEM abazičen. abarticulation abàs [a'bas] adv 1. Abacuc ['lave] os. abadâ [aba'da:] tr in it 1. Ai 30 di Avost dal 1965 30. 2. dol!: ~ lis tassis! dol z davki! abàs di [a'bas di] prep pod. Je une gote che a cole su la tele dal rain lui al smire sustôs al stâ fer sul ~ (mattottizanier.// od lat.. šele → a pene. 7. abbatialis : cf. abc [a bi t∫i] m abc m. ai siei timps a corevin chei cuatri automobii che a jerin atôr. A varan invezit di “contratâ”. abatement. a a II [a] pro obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu 3. (kot pripomoček pri računanju) 2. a I [a] prep ozn. abbatia. fr. (Sg). po e le tal tinel a cjoli lis cjicaris e i platuts.berejo pogosto knjige. in grazie dal ~ des barieris doganâls.it/illy/legislatura_fur/fvg.. gr. dome il 4. Dal libri dal profete ~. a penis.. opatovstvo n. depresija f. copiant a man tescj scrits tal imprin su cjarte. sbassament. (cjargne/fiabe) 2. zapustiti. // od poznolat. che al à scrit sul "Corriere della sera" tal setembar dal 1974 a proposit di un ritrat di Pauli VI (Bel). propad m. → dâ seont a un. Dotazion di un sisteme di aspirazion obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment .(Bibl). a la barbe → barbe. a proposit glede. ab + axis ’os’. Cuanche Egmont al passave a cjaval e (Eg). A posvetiti nekomu pozornost: ma nissun i deve ~ noben mu ni posvetil pozornosti.abade [a'bade] v: dâi ~ a un nekomu prisluhniti.( Bibl). smer: 1. na vsak način. abax. Ativitâts davueltis tal AA 2002/2003 (CoUd). A passave par chês vilis a mûl come une saete (Percude). cjistiei e paîs a scugnirin molâ. fr. po a vignaran la introduzion dal Euro ancje tai gnûfs (regione. // preko lat. // preko lat..i m BIBL Habakuk m. Nol è nie tal mont fûr di cheste stanzie che o cîr di ualmâ ‘e lûs flape di un ~. 8..//< fr. od aramejsko abba ’oče’. gr.. abassament [abasa'ment] m (zgradbe) podzidek m. abbas izv.

ju abessinês. abilitazion [abilitatsi'on] f JUR habilitacija f. abdicâ [abdi'ka:] tr odpovedati se (prestolu).'. aberant [abe'rant] adj aberanten. di formazion. a priv. mogotec m. okretno. abiogjenetic [abioăe'nεtik]. od abscessus. okrasitev f.. abissâl [abi'sa:l] adj 1. ~ al concors di livel statâl. ~ a cûr obleka z ovratno ruto. ~ in ogni sens. abìs [a'bis] m brezno n. polepšava f. vie de ~. abilitât [abili'ta:t] f sposobnost f.(Pa). + bio ’življenje’ + genesis ’rojstvo. ~ m Abesinec m. ma za cuindis dîs prime il Consei majôr e il dôs a vevin abdicât al podê (Natisone/furlanis). ASTR aberacija f. primeren. okretnost f. odpoved m. abdominal.. halja f.// od lat. m REL Abel m. abiotrofie [abiotro'fie] f abiotrofija f. no si fasin concessions a abeliments che no puartin sostance. (telesna) dispozicija f. v stanju za. zmožnost f. ~ al podê odpovedati se oblasti. abinât [abi'na:t]. abiogjenist [abioăe'nist] m BIOL abiogenist m. cf. al à butât di bande esitancis e condizionaments. da la impression di une cjase che. Il studi al à prin di dut mostrât cuale che e jere la lenghe cjapade sù par prime. povezava f (dveh elementov). a son un grum di plui e lu dimostre l’~ iniziâl batarie-ghitare mieze distuarzude che sù par jù dopo un minût e ferme la. ~ verbâl LING govorna zmožnost. aberrans. di specializazion. "Telefriuli". bivanje. osnove fpl: l’~ de lenghistiche osnove jezikoslovja. (CoCamp) abilmentri [abil'mentri] adv spretno. // od lat. spretnost f.i. aberance [abe'rant∫e] f aberanca f (aberantni pogoj. de ~ dal impegn religjôs a pro di un nichilisim (Ponte). lad. e no son robis inutilis.. la sô ativitât e fo puartade indenant dal fì Bastian. tra i ~s. noša f. abil ['abil] adj 1. abiogjenesi [abio'ăεnezi] f BIOL abiogeneza f. aberazion [aberatsi'on] f 1. abissin [abi'sin] adj abesinski. che al à vût par teme argoments fantastics e flabis. abituçat 2.i m Abeba f (→ Adis Abebe). nagnjenje n. abitâ [abi'ta:] (o abiti [a'biti]) tr naseliti. 2. aberratio: cf. abecè [abe'tse] m 1. ~ e vedi chest non. un pelegrin e un torseon. al è ~ di dut i boscs ima vse gozdove v lasti. abecedarius Abêl [a'be:l] os. MED aberacija f. (Pa 03/10)// cf.abcès [ab't∫εs] (t. abbatissa. (Pa). združevati. navada f. siben che. (Enrico) . habitus m. abduzion [abdutsi'on] f MED abdukcija f. fr. brezdanji. das monts. FIG neizmeren. massime tai rivuarts dai plui debui come che ur jere tocjât juste ai abissins. odstopiti. ~ nuviçâl poročna obleka. aberantno stanje). ’e podarès jessi ancjemò ~. sposoben. abiton. dobrostoječ.(Pa). aben che [aben ke] co čeprav. p. fr. ustrezen. titul di studi. abit ['abit] m 1. Invecit nol è cussì. L’~ blanc: al è il simbul de rissurezion e de glorificazion dai cuarps (Bibl-Apoc). blodnja f. fâ ~ di pooblastiti za. abeliment [abeli'mεnt] m olepšanje n. abducens abdutôr [abdu'to:r] adj MED abduktoren. muscli ~ abduktorna mišica. lis aulis a jerin une vore grandis e picjât sui mûrs al jere un ~ a sfueis.// cf fr. izvor’. al jere bielzà timp che e veve dât grant spazi ai lengaçs dal circondari. abitat. preziranje.// od lat. globokomorski 2.najgloblje ponižanje. abenât [abe'na:t] m posestnik m. (Leng). cualifiche professionâl. abjectio. partignince a ordins professionâi.(mediarete-edu) e dai agns ’70 cun plui impegn midiant la publicazion di materiâl pe scuele e pai zovins. aberration. a son abii di fâ dut v stanju so vse napraviti 3. Ludwig II di Baviere al è stât obleât a ~ parcè che nol voleve fâ vueris (Bel). la paronance da lis gnovis economiis di une bande. a Gargagnà nol jentre un libri. p. f Abesinija f abiezion [abietsi'on] f abjekcija . -iche adj BIOL abiogenetski. . abdicatio. abducent [abdu't∫εnt] adj MED abducenten (ki odmika ali povzroča odmikanje). olepšava f. soredut venits. četudi. // cf. assessuâl) m MED gnojen. abcessuâl [abt∫esu'a:l] (t. FIG abeceda 0. // od gr. ~ it stanovati. habilitas. -ade adj premožen. razvada f. abces m. abecedarie [abet∫e'darie] f abecedarij m. nepravilnost f (pri organih ipd. bivati: al abite a Udin stanuje v Vidnu. (Bibl-Lc). assès) m MED ognojek m. la rassegne di audiovisîfs. abeceda f 2. st. od aberrare.) 3. abaesse. lastnik m. zunanjost in drža. abdicazion [abdikatsi'on] f abdikacija f. (RB). prepad m. abeliment 'id. abenât [abe'na:t]. od abbas. dovzetnost f 3. Abebe ['abebe] kr. che Jahvè al veve segnât Cain sul cerneli dopo che al veve spandût il sanc nossent di so fradi ~ (Bel). polepšanje n. abs + cedere ’oddaljiti se’. fr. tra i caporions. abjection. od lat. povezati. povezan. li che ogni peraule e à un parcè. JUR usposobiti 2. abdominâl [abdomi'na:l] adj MED abdominalen. abductio: cf.. zmota f. a àn voie di rinfuarçâ la lôr ~ ancje par formâ chei altris (Pa 02/12). di zornament. fra un viandant. fr. e je la diference. ženska) obleka f. esams sostignûts . ~ m Abesinec m abissinês [abisi'ne:s] adj abesinski. se lu cirìn tra i sorestans. di ~. ancje se intune seson pôc ~ pe ativitât. imovit. Abessinie [abe'sinie] kr. od lat. → jessi a stâ. abitabil [abi'ta:bil] adj primeren za stanovanje. abdication. navada f. od ab. odstop m. abbatis. deriv. (BelR). fem.// cf. E lu sconzuravin che no ur comandàs di lâ a finîle tal ~ . → bacan. abdicadôr [abdika'do:r] m abdikator m (ki se odpove prestolu). uporaben. p. iztirjenost f 2. 97114) // od lat. → cundut che. od lat. zabloda f. alfin. odreči se. p. nahajati se. abinament [abina'ment] m združitev f. posedujoč. (Natisone/tellini). gjavât chel furlan. (pos. abilitâ [abili'ta:] tr 1. ~ il tron odpovedati se prestolu. che al fo ancje ~ sartôr. ~si refl JUR habilitirati. abesse [a'bese] f REL opatinja f. se’e fos comedade. -ade adj združen. tant che l’~ “La Bielestele” (Provincia) // od lat. abitut. opierdîn timp. abduction. // od lat. → sfondaron. // lat.i. . abecedari [abet∫e'dari] m abecedarij m. oblačilo n. antis. abeesse. abinâ [abi'na:] tr združiti. abatin. gnerf ~ abducentni živec // cf. fr. JUR habilitirati. indipendentementri de ~ verbâl e de etât di acuisizion de L2 (SiF 03/4.

No jeri ~ a chel lavôr lì (sangiorgioinsieme. abonâ [abo'na:] tr 1. bivanje. ki se nanaša na abolicijo. fr. mangjâ a nol jere tant assortiment e tante ~ ta las pietances (sangiorgioinsieme). naročiti. odklanjanje česa . odstraniti. si à di paiâ la tasse su la . abnegâ [abne'ga:] tr odreči. spregledati (bolj obič. La ~ e je alì de Cjase dal student Zanussi di Pordenon.. al jere di 4 pagjinis e al saltave fûr une volte a la setemane. abocât [abo'ka:t] adj v: vin ~ slastno. aboç [a'b‫כ‬t∫] m začrt m. začrtati.. tajenje n.. navaden. odrekati se. Intal ~ dal gnûf statût (La 05/11). imeti obilo. ~ m (pre)bivališče n. abonma m. abitudine) f navada f. abominazion [abominatsi'on] f abominacija f. odpoved (s prisego). stud m. mrzek. b) doprâ un standard "antistoric" (Macjeu). požreti. a ducj i comuns de Alte Provincie un ~ di delibare par declarâsi Ladins. di onorâ là che lui al disonore. che al jere dal dut a dizun di editorie. potrpeti.(O).. ogabnost f. obilica f. preklic.// od lat. stanujoč. il toglât e la stale. naselbina f: la tradizion nus fevele di un antîc ~ su la mont parsore Vuegos e Gjiviano nomenât Fauz . telesa) 2. odlepljenje n. Cemût abonâsi a "la Patrie": (Natisone). dobro dišeče vino n. ablaut ['ablaut] m ablaut. e va riferide a un document che al puarte la dade dal 1280. di ~ là che lui al è scjars e inesistent. di Risorsis. ~si refl navaditi se. abolicionizem . predplačilo n. ablactatio abluzion [ablutsi'on] f 1. In câs di unitâts imobiliârs dopradis tant che ~. abiurazion [abiuratsi'on] f abjuracija f. (lacomugne) . di servî là che lui si servis. osnutek m. ablutio. abolizionisim [abolitsio'nizim] m POL gibanje za odpravo suženjstva. in ~. aboçâ [abot∫a:] tr (za)snovati. ~si refl naročiti se na. // od lat. gnusen. abonament [abona'ment] m naročilo n. Inte mê vite vonde abitudinarie (Bel). tai monitoraments abitudinaris des aghis potabilis (SiF 02/1. A jerin li sîs pilis di piere pes abluzions dai gjudeos (Bibl-Zn) Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje 3. obilovati. glede stanovanja. odpustiti. stanovalec m: Tra lis novitâts principâls de riforme o vin la abolizion dal balotaç intai Comuns disot dai 15 mil abitants. bogastvo n. (O). ab off + laut sound. abnégation. abolition. abitacul [abi'takul] m skromno bivališče. La ~ di chê forme antighe di democrazie direte e puartarà al implant di un Consei . // fr. e no si à nancje nissune abiure des pratichis dopradis tal passât. al procurave abonâts. abondance [abon'dant∫e] f 1. obilje n. privaditi se. Docents Ricercjadôrs Totâl (SiF 02/1). bonâ) 2. (La 05/8). abnormalitât [abnormali'ta:t] f → anormalitât. li che si davuelç ancje une ativitât economiche o professionâl.. od abluere: cf. in ~ v predplačilu: "Il gjornâl. Tal prin câs al risulte che la int e fevele par furlan massime par ~ e tradizion: (SiF 02/1). a) ~ lis varietâts furlanis. abjuratio: cf. abnegatio: cf. // od nem. vsakdanji. GEOL odplakovanje n.. (O). abolizionist [abulitsio'nist] m abolicionist m. navadno.(Pa).moja glava. ablazion [ablatsi'on] f 1. (CoTav).gibanje proti suženstvu v ameriki od 18.. ablativus.. oblekica f. dalje. odstop m.it/valis3. abitudin [abi'tudin] (t. izmivanje n (npr. abolizionari [abolitsio'nari] adj abolicionaren. samozatajevanje n. abitazion [abita'tsion] f bivališče n stanovanje n. (Pa). (Cjargne) 2. biti naročen (na). abitudine [abi'tudine] f → abitudin. samoglasniška premena. -ive adj stanovanjski. ~ adj prebivajoč. -ade adj privajen. abituâ [abitu'a:] tr navaditi. naselje n. abnegacija f. abitance [abi'tant∫e] f stanovanje n. selišče n. sedež m. PROV La ~ e je une seconde nature (ProvBr). abolî [abo'li:] (o abolìs) tr odpraviti. vajena preprostejših stvari. 2. REL škapulir m. abituâl [abitu'a:l] adj običajen. abnormâl [abnor'ma:l] adj → anormâl. zanikanje n. abiure [abi'ure] f slovesna odpoved. abolicija f. naplačilo n. (La 04/2)// od lat. (Sclese) // od lat. oblačilce n. (BelFin) abolizion [abolitsi'on] f odprava f. → pazience. (wumingfoundation) ablatîf [abla'ti:f] m GRAM ablativ m. vajen (česa). navaden. zanikanje ali utajitev.-iche adj abolicionističen. fr. obljuden. abitant [abi'tant] m prebivalec m. abolît de leç razveljavljen po zakonu. MED ablacija f. od abolere: cf. abonât [abo'na:t] m naročnik m. in ~ v izobilju. običaj m. ai començât a intuî che il gno cjâf ~ a robis ben plui semplicis. abitualmentri [abitual'mentri] adv običajno. odlog m. publicitât e. (La 05/6). na pretek 2. in vie Concordia 7. → assoçiâ. abjuration. odpor m. orientament morâl di fonde. al pant che la prime citazion uficiâl di Zahre. e à di meti là che lui al gjave.abitabilitât [abitabili'ta:t] f primernost za stanovanje. // od lat. Abondance o Mancjance (-). Si dopre la liniute par tacâ dôs peraulis cuant che la union no je ~ (Pa/lenghe). . umivanje n. stol. i valôrs dal sacrifizi e de abnegazion. REL očiščevanje n. predplačnik m: Cussì Marchi. MED izpiranje n. 11-20). navajenost f. abonirati. ablacija 2.. fr. odstranitev f. bivališče n bivanje n. (nuovofriuli) abitatîf [abita'ti:f]. odreka. (bolje) → usât. abitudinari [abitudi'nari] adj običajen. EKO izobilje n. prebivališče n. zoprn. abominatio abominevul [abomi'nevul] adj ostuden. perfezionât ma no abolît de leç di. // od lat. slovesna odpoved. Sot vie di chescj cuvierts si cjatin i locâi abitatîfs.preklicati.html) Nisem bil vajen tega dela. abolitio. biti bogat s čim. abolizionistic [abulitsio'nistik]. gnus m. → assoçât. fr. (Pa). abondâ [abon'da:] it 1. razveljaviti. ablution. che o frecuenti scuasit ~ (Furlanist) abituât [abitu'a:t]. abitât [abi'ta:t] adj naseljen.. abnegazion [abnegatsi'on] f odpoved m. pretiraravati s čim.. in chê volte. Crist. prebivališče n. ’off-sound’. primeren za stanovanje: associazion "Vicini di Casa" che di agns e opere tal judâ i extracomunitaris tal inseriment ~. abitin [abi'tin] m 1. tant che sît ~. preklic m.

abulî [abu'li:] tr → abolî. abortus m. preklicati. abulic [a'bulik]. abrogazionisim [abrogatsio'nizim] f POL abrogacionizem m. abrakadabra f. abortîfs e puarets. abortare. nakaza f. abramôs [abra'mo:s] adj → bramôs abrasîf [abra'zi:f]. propite tant che une basiliche romane. . aborigjenâl [aboriăe'na:l] adj aboriginalen. ožgati (od sonca). nenamensko rabiti. abulija f. E i judis? E Abram cun Isac? (Mucci). od aboriri. abraçament [abrat∫a'ment] (t. abuinoris [abui'n‫כ‬ris] adv → buinore. po nem. neodločen. TEH. un par sachete. v odsotnosti. FIG lotiti se. abrasion [abrazi'on] f 1. AVTO. Abram [ab'ram] os. ~ m spovitek m. (Provincia). // cf. abracadabra [abraka'dabra] m invar. negodni porod m. magična beseda f. postati rjav na soncu. Cun chel che costin chei tramais. priljuden. l’idee de legalizazion dal ~. od abradere. abronzât [abron'tsa:t] adj porjavel. abrazija f 4. Abruç [a'brut∫] kr. abrasio. abrucese [abru't∫eze] f prebivalka Abrucov. peraulis mai nassudis e muartis prime di nassi. objemanje n.. nerazumljive besede. + brakhi ’roka’ + -ia. preklic m. il Molîs si è distacât dal ~. aburî [abu'ri:] tr mrzeti. La ~ dal regolament al pues sucedi dome cu la contemporanea adozion di un gnûf regolament. predlogom ab. plae dal abort (→) (Pa 03/2) 2. prezgodnji porod. ~. izrabiti. odstranjevanje materiala 3.(Furlanist). ~ spontani spontani splav. abrazivno. rincjinât. cun doi telefonins Nokia. abulizion [abulitsi'on] f → abolizion. dal grandiôs abside cu lis liniis semplicis ma une vore galandinis. abrogazion [abrogatsi'on] f JUR popolna razveljavitev starejšega predpisa.. duncje. od abrogare: cf. ~si refl porjaveti. abusâ [abu'za:] it zlorabiti. ma domini un paterni ~. abrazija f 2.(Pa). ~ une leç razveljaviti zakon. aborzion [abortsi'on] f MED aborcija f.org/mercator/)// od lat. nepravilen. la ore di ~ e chê di finîle di ~. ploden: La aghe. GUM abrazija f (gume)..i m Abruci mpl (IT Abruzzo). neodločnost f. abraziven 2. abort [a'bort] m MED splav m. p. mrziti. (BiblCohe). pristati 2. Abreagierung. abortî [abor'ti:] it → burtî.(CoCamp) abuinore [abui'n‫כ‬re] adv → buinore. prime dal ~ e nol sparagnave judizis negatîfs intai confronts de “Apo” (Pa). –ive adj zloraben. abraçâ [abra't∫a:] tr objeti. oviti.. // poznolat. → imbraçâ. Chês femenatis a preferissin il tipo palestrât. abrogazionistic [abrogatsio'nistik]. (Ta) abrucês [abru't∫e:s]. une vore ~ pes ploiis passadis e coreve lampide cun cjadudis e pissandis. abulie [abu'lie] f PSIHIAT brezvoljnost f. zdravnik. od abortus. (Daidussi) abordâ [abor'da:] tr 1. aborigjeni [abo'riăeni] m staroselec m. “~ ZULUMBA BALÙ” e son sparîts. abrogatori [abroga't‫כ‬ri] adj JUR preklicen. obdajati. abortio. Padoan al veve bielzà scrit e publicât il so libri. MED ostrganje tkiva. p. E jè la ore di butâ clas e chê di cjapâju sù. abrogacija f. -ive adj splaven. ki opravi splav). bolezensko pomankanje volje. ang. abbréviation abrogâ [abro'ga:] tr JUR razveljaviti. od aboriri. ~ m prebivalec Abrucov. abortîf [abor'ti:f]. sovražiti. il Barbaro lu cjalarà scuasit straneât (Mar) abusîf [abu'zi:f]. GEOL spodjedanje n. // od lat. FIG ogovoriti koga 3. al ~s lis betulis. razveljavitev f. FIG obsegati. -iche adj PSIHIAT brezvoljen. razveljavljanje n. m BIBL Abraham m. TEH abrazija f. vzeti v objem. AVTO. ~ di podê zloraba oblasti. abrogation. načeti. -ive adj 1.(Pa).-ive adj JUR razveljavitven. spaček m. 1. abordabil [abor'dabil] adj dostopen. abrogatîf [abroga'ti:f]. ogorel (od sonca). aboz [a'b‫כ‬ts] (pl invar. abrogatio.. abulizionist [abulitsio'nist] m → abolizionist. ~ m brusilo n. a bracecuel) adv → bracecuel. abrachie [a'brakie] f MED abrahija f (nerazvitost obeh ali enega zgornjega uda) // od gr.) m → aboç. imbraçament) m objem m.+ reactio. neupravičen. (gropfurlan/lint/nov96) 2. -ese adj GEO abruški. kratica f. Molîs e part de Campanie):(JM) absentia [ab'sεntia] adj (lat. abrogare. bogat. fr. (F) aburtî [abur'ti:] it → burtî. abrogadôr [abroga'do:r] m JUR ki uradno razveljavi. abbreviatio . nezakonit. abrasivementri [abrazive'mentri] adv brusilno. brusilen. sončati se. ~ un paragraf Al è ~ il tierç paragraf dal articul 26 de leç regjonâl (ciemen. prekliče. vzeti nase (delo): nancje il Moro nol veve ~t tant lavôr . Vè cà cualchi ~ tipiche dal lengaç dai «blogarins» . abulizionisim [abulitsio'nizim] m → abolizionisim. glede na splav. absidâl [absi'da:l] adj ARHIT apsidalen. abrasiveness.abondant [abon'dant] adj obilen. približati se (ladji). une sorte di ~ verbâl. in buine part dal Samnium (in vuê ~. abside ['abside] f. abrasivitât [abrazivi'ta:t] f TEH abrazivnostf. // od lat. abraziv m. cf. fr. odpraviti. -iche f POL abrogacionističen. abreviâ [abrevi'a:] tr skrajšati. Stant che nol à mai abusât de sô posizion. abortivus. odprava f. paterni ~ očetovski objem. abronzâ [abron'tsa:] tr porjaviti. abracecuel [abrat∫eku'εl] (t. od lat.i. razveljavitven. abûs [a'bu:s] m zloraba f: la ideologjie raziste e nudrìs il trafic e la mercificazion de sessualitât e provoche ~ su lis feminis e su lis puemis (Pa).) v: in ~ JUR in absentia. legalizazion dal ~ uzakonitev splava . pristopen. abozâ [abotsa:] tr → aboçâ. ~ de sô posizion zlorabiti svoj položaj. lui al à bielzà. abreazion [abreatsi'on] f PSIH abreakcijaf // tvorjeno z lat. m ARHIT apsida f. GUM abraziven. a priv. abreviazion [abreviatsi'on] f krajšanje n.. okrajšava f. . abuinorîf [abuino'ri:f] adj → bonorîf. abraç [ab'rat∫] m objem m. od aboriri > ab + oriri > ’roditi se’. // od lat. // od lat. FIG brezgodnja izločitev česa. abrogativen. aborzionist [abortsio'nist] (pl aborzioniscj) f MED aborcionist m (oseba.

Par no fevelâ de autostrade. acentradôr [at∫entra'do:r]. ARHIT akant m. (Pa 02/10-11) acà [a'ka] adv tu. mi somee plui just e plui furlan. "O soi acanât". brezglav. svet. academic [aca'dεmic]. nezakonitje n. acaparament [akapara'do:r] m pokup m. 2. zbiranje n. povečati hitrost. dolgi naglas m. Intant che te lenghe italiane.(O). vžiganje n 2. -ade adj pospešen. kratki naglas. nasilen 2. ~ m akademik m (član akademije): Lis intervistis a academics e linguiscj a rivuart de particularitât dal furlan. (Bibl-FidiSirac) 2. akcentuiranje n. nezakonitost f. al sparive ulà. acantonament [akantona'ment] m 1. akceleracija f. kat. formalistično. akarijaza f (kožna bolezen.’. di piament. taborjenje n. zaznamovanje naglasov. osredotočujoč. listni ornament. fâ l' ~ utaboriti se. acentâ [at∫en'ta:] tr naglasiti. al deventave liul ~. centralizirati. L'~ si lu segne: 1) in peraulis acentadis su la ultime silabe (Union). la rinassince furlane dal secont dopovuere che e scomençarà cu la Academiuta di Pasolini (Union). academie [aka'dεmie] f akademija f: ~ des Bielis Arts likovna akademija. (Natisone/miti) acanâ [aka'na:] tr utruditi. acelerament [at∫elera'ment] m pospeševanje n. naglaševati. kupitev vsega. Pasolinija po 2. osredotočiti. academist [akade'mist] (pl academiscj) m gojenec akademije (posebno vojaške). an ~ akademsko leto. sovraštvo n. vztrajen. utrujen. A chest pont i francês a faserin fente di acampâsi sul puest (Natisone/furlanis) acampament [akampa'ment] m tabor m. component de "Academie des Siencis". In chel dopodimisdì il soreli al si jere acanît in maniere speciâl cuntun scjafoiaç grandonon (Daidussi) acanît [aka'ni:t]. v dveh besedah. là che il prin comandament al è chel di fracâ l’~ e cori. o inludûts. spraviti ob živce.(Pa). ~ tonic naglas m. -iche adj akademski. fracâ l’~ pritisniti na plin. razgret. o ignorants. acelerâ [at∫ele'ra:] tr pospešiti.. acent [a't∫εnt] m GRAM naglas m. al scriveve.(glesie) 2. come di fati ducj i esercits che a son passâts par chi a lavin a fâ l'~ a Pucinie. dal matereâl pes construzions. pospešek m. ace ['at∫e] f preja f. ki posnema obliko akantovih listov. acanidementri [akanide'mentri] adv vztrajno. L’~ lunc (clamât ancje circonflès o dopli) (Verone). t. poudarek m. AVTO pedal za plin. academisim [akade'mizim] m akademizem m: ancje un grant come Pellis al jere distacât dal ~ de fin dal secul. vztrajnost f. pospešitev f. cuanche al acane il cjalt (F). združevanje n. // gr. acelerazion [at∫eleratsi'on] f 1.. ~ curt krativec m. acension [at∫ensi'on] f 1. Lis “Ecomafiis” a son in vore massime tes filieris des gjavis. postavlja v središče. Naturalmentri un numar plui grant di inoculazions al à il vantaç di ~ il rinsanament. A sintî ciertis posizions di personalitâts politichis che cun ~ si palesavin cuintri chest articul 6 (Pa). par furlan si prolungje chel che al ven acentât par talian (Furlanist) . acentrâ [at∫en'tra:] tr osrediniti..(SiF 02/2) acelulâr [at∫elu'la:r] adj BIOL brezceličen. (La). acentât [at∫en'ta:t]. FIZ pospešek m. bon. abusivisim [abuzi'vizim] m zlorabje n. besnost f. tal svilup ~ e incontrolât di cheste seconde part di secul . zasopel. naglašati. Il guviêr regjonâl al è une altre volte ~ e il guviernadôr triestin-centric". (bolj običajno ca). pospeševanje n. izmučen.abusivementri [abuzive'mentri] adv zlorabno. predivo n. MED grinjavost f. dal calôr tant ~. začasna nastanitev f (vojske). zagrizeno. ~ grâf krativec m. zlomiti. -ade adj naglašen.(Pa). ~ des Siencis akademija znanosti: intervistât Anatoly Krasikof. besen. FIZ pospeševalnik m.. preložitev f 2. il potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. ~si refl utaboriti se. akademičen: a sburtin il furlan par tieris gnovis. akcent m. acaniment [akani'ment] m 1. acanât [aka'na:t]. brez sape. nepravilno. des scovacis. nezakonito. acentazion [at∫entatsi'on] f GRAM naglašanje n. segret.. zaganjač m. o carieriscj. academichementri [akademike'mentri] adv akademsko. acanîsi [aka'ni:si] refl → acanâsi . acentrament [at∫entra'ment] m 1. vžig m. (La 8/04). 2. acariasi [aka'riazi] f VETER. dopo di vê frecuentât La Academie des Bielis Arts di Vignesie. trdovratnost f. acenês [at∫e'ne:s] ?? A son cualchi disine i talians muarts par vie dal Tsumani inte provincie di Aceh. upehan. la mê machine e veve un problemut di ~. aceleratôr [at∫elera'to:r] f → aceleradôr. Ae stesse maniere si zontarà un i ancje co l’~ tonic al varès di colâ sul j lunc (semivocâl o semiconsonant). o furbos. zadihan. (Pa 05/04). acatolic [aka't‫כ‬lik]. (CoUd). acelerator m. ma chel zovin cul cori si ~ (F). aceleradôr [at∫elera'do:r] m 1. koncentriranje n. almancul uns 250 mil i acenês. acelerât [at∫ele'ra:t].P. AVTO vžig m. brez glave 2. cuntune filosofie acentradore che e trascure invezit ce che e à za disponût la leç 482 (Pa 04/07) 2. acant [a'kant] m 1. (Ta). POL centralističen. izmučiti. a fasin opare di dissuasion. kratki naglas. vojni. zagrizen. (SiF 03/4).80655 e je la ~ di gravitât standard a la altece medie dal mâr . o vendûts. odlaganje n. i plui debui. acefalie [at∫efa'lie] f MED acefalija f.(Pa) 2. POL . acaparament ‘id. Mirko Basaldella.. nemočen. di lote acanide e incomprensibil (Pa). akariasis. -ore adj 1. (napor) končan. Pal fat che l’~ tecnologjiche di chest ultin “cuart di ore” de nestre storie e .. acace [a'kat∫e] f → agace. pospešitev f. ~ lunc strešica f. študijsko leto: che tal an ~ 1998/99 a jerin 129(Pa). centralizirajoč. zagrizenost f. ki osredini. BOT akant m (Acanthus mollis) O nulivi di bonodôr tanche il cynamomo e l'acant. hitrejši. Dome che. di demolizion. sore il dut par chel che si inten l’~ des risorsis petrolifaris (Pa 03/11) // cf. izmočiti se. academiuta [academi'uta] f pesniški krog okrog P. -ide adj 1. responsabil su lis ricercjis (Pa). slab. (vročina) vroč. (Verone). brez moči. -ade adj 1. ~si refl segreti se.si doprave l’~ grâf (p. dal ~ edilizi e . accento grave) cun funzion no dome toniche (Verone). curtis lis acis na kratko. acampâ [akam'pa:] tr utaboriti (vojsko). lontanis di tantis chebis academichis (Pa) . acefal [a't∫εfal] adj 1. LIT vers ~ verz brez prvega zloga. osredotočenje n 2. ingredeâ l’ ~ mešati štrene. -iche adj REL nekatoliški.

ugoden.org/timau) acessibilitât [at∫esibili'ta:t] f dostopnost f.. ache ['ake] f (črka) H. okus po kisu. acentrât [at∫en'tra:t]. acet [a't∫εt] m 1. ploie acide kisel dež. acentuât [at∫entu'a:t].(O) acetâ [at∫e'ta:] tr 1. kiselkast.centralizacija f.. zagotavljanje n. -ose adj kisel. dogovorja. ugotoviti. prigoda f. JUR akceptant m. acetositât [at∫etozi'ta:t] f kislost f.. LING označiti naglas. (La 04/6). aciclic [a't∫iklik]. il mont al siguri un just ~ aes risorsis plui scjarsis (Pa) 2. dostopen. acetonemie [at∫etone'mie] f MED navzočnost acetona v krvi. zajedljivo. achenti [a'kεnti] adv → chenti. chest al è tant plui vêr e acentuât tal câs che il malât al sedi furlan. oceten. che pe clape ambientaliste a saressin dividudis.. acessorist [a't∫εt] (pl acessoriscj) m ki se ukvarja dodatki (pos. che par chest a son disponûts e rassegnâts a ~ cualsisei lavôr pûr di rivâ vivi (Pa). (Pa). achee adj HIST ahajski.(O) 3. prijazen (človek) 3. izpričati. (SiF 03/4) acidofil [at∫ido'fil] adj BOT acidofilen. lis relazions sindacâls. kisel. aceton [at∫e'ton] m KEM aceton m. no. -iche adj KEM oceten. vstop m. La publicazion e à di garantî la ~. achel [a'kel] adj → chel. acetat [at∫e'tat] m KEM acetat m acetât [at∫e'ta:t]. 2. osredotočen. EKO ki sprejme. potrditi. fâ ~ . naglasiti. acetaldeide [at∫etal'dεide] f KEM acetaldehid m. ki prevzame. KEM acikličen. ~ m 1. manj važen. jedek. (O) 2. naglaševati. sprejemljiv. zagotovitev f 2. acetimetri [at∫e'timetri] m KEM acetometer m. acetôs [at∫e'to:s]. modni dodatki). acetic [a't∫εtik]. e je chê di un procès di ~ de funzion essenzialmentri centralistiche dal sogjet Regjon. kisloba f. slučajno. acident [at∫i'dent] m 1. ugotovitev f. privoliti (v). naključno. sprejetje n (npr. 73-84). achì [a'ki] adv → chi. flap l’~ in ta famee (F) hladen sprejem. 2. podčrtan.. achei [a'kei]. dâ il biel ~ a nekomu izreči dobrodošlico. prevzemajoč. acetonurie [at∫eto'nurie] f MED navzočnost acetona v urinu. acetilen [at∫eti'len] m KEM acetilen m. poudarjenje n.).. (Furlanist) acessibil [at∫e'sibil] adj 1. ~ m Ahajec m. acide adj 1. prevzame 2. slučajen. kislo. Viodût che i ~ al blog a son aumentâts o torni a proponi la petizion par il teatri fulan. Si ipotize che la muart o la pierdite di vitalitât dai microrganisims si davuelzi cence l’utilizi di acetôrs di eletrons: (SiF 03/4. acetilcoline [at∫etilko'line??] m KEM acetilkolin m.i m 1. vhod m. rezkost f. che e puarte daûrsi il dirit dal ~ razionâl e mondan (BelFa) acès [a't∫εs] m 1. acetabil [at∫e'tabil] tr 1. acidementri [at∫ide'mentri] adv jedko. acetât in forme uficiâl dal 1918 (Natisone/furlanis) acetazion [at∫etatsi'on] f 1. teorije). kisloba f. Il progjet al è chê di adatâ lis normis di sigurece e di rindi ~ un edifici di valôr architetonic (CoUd) 2. acidificâ [at∫idifi'ka:] tr KEM (o)kisati. aciertâ [at∫ier'ta:] tr zagotoviti. acidose [at∫i'd‫כ‬ze] f MED acidoza f. sprejemajoč. no capî une ~ ne razumeti besede. (Pa 05/12). dohod m. la ~ a nivel regjonâl dai acuardis economics za sotscrits a nivel italian. gostoljubje n. FIG zlohoten. a vivi in zonis di "periferie" dal lôr Paîs cun ~ dificil ai uficis de "Union". akcentuacija f. acentuazion [at∫entuatsi'on] f naglašenje n. Nassude la regjon cun capolûc Triest e conseguent ~ burocratic. TRG akceptirati. acertament [at∫erta'ment] m 1. naglašen. pritiklina f. al à declarât che une situazion dal gjenar no je acetabile. grški. RAČ dostop (na omrežje. Acheron [ake'ron] m MITOL Aheron m. acidentâl [at∫inden'ta:l] adj naključen. acidentalmentri [at∫idental'mentri] adv po naključju. FIG dostopen. dodatek m. internet itd. -ade adj poudarjen. 3. dostop m. ~ di eletrons akceptor elektronov. la integralitât e la facilitât di leture. ~ i difiets di lui (BelPe). achest [a'kest] adj → chest. (mâl da acident) MED epilepsija f . acidificazion [at∫idifikatsi'on] f KEM kisanje n. TRG akcept m. prevzame. forsit par ~ in buine fede i siei sacrificis e lis sôs virtûts (BelPe) 2. zajedljiv 3. ~si refl prepričati se. h. acetant [at∫e'tant] adj 1. acete [a't∫ete] f sekira f. (Sg) 2. (La). mâl maçuc. Un at che in realtât al è dome ~ rispiet a ce che la normative vigjente (Leng) ~ m dodatni del m. (Pa). acetonurija f. jutori finanziari dal Ministeri dai internis pal prin ~ e l'inseriment dai rifugjâts politics (O). zagotoviti si. poudariti. FIG sprejem m. MITOL Ahil m. -ade adj sprejeto. (Ladins dal Friûl 11/04). fâ bon ~ a prijazno sprejet. ugotavljanje n. acit ['at∫it]. centraliziran. ki raste na kislih tleh. sprejeti. acetificazion [at∫etifikatsi'on] f KEM pretvarjanje v kis. di bon ~ gostoljuben: Tresesin al jere paîs di bon ~ pai cercandui 2.(Pa). zlohotno. neperiodičen 2. dodaten. (lahko) razumljiv. ~ Tellini al è nassût a Udin ai 25 di fevrâr dal 1866. L'acuardi nol à vût dut câs il bon ~ dal coordenament sindacâl. akcentuirati. privesek m. acetâl [at∫e'ta:l] adj KEM acetal m. -iche adj 1. preveriti. Ahil m. ki sprejme. Achîl [a'ki:l] os. FIG dostopen.) in condizions di elevade ~. -ade adj osredinjen. uveriti se. nezgoda f. sprejem menice. Tal Cors si doprarà un lengaç sempliç e ~ a ducj (taicinvriaul. (s)prejem m 2. aciclicitât [at∫iklit∫i'ta:t] f acikličnost f. aciditât [at∫idi'ta:t] f kislina f. acentuâ [at∫entu'a:] tr 1. → mâl di san Valantìn. gostiti. par acident po naključju 2. e je compagnade de domande di ~ lis responsabilitâts. (CoRem) acessori [at∫e's‫כ‬ri] adj prostranski. kisel. come acetât. pristopnost f. Po si tacave l'eletric e ae malade i vignive l'acident (lacomugne). si prefigure un model organizatîf ~ in maniere cetant marcade. acetôr [at∫e'to:r] m FIZ akceptor m. . Graziis. sprejem m. preverjanje n 3. odobravanje n (sprejetje). reagjent chimic une vore ossidant (. acetonemija f. dâ ~ a sprejeti.

(O). che nol va di ~ cul consei di Borges (Pa). biti v soglasju. ploskati. ~ m akrobat m. -iche adj FIZ akromatičen. . acta ['akta] adv v: ad acta : Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad ~ di bande dal Consei dai ministris di îr e. akreditirati. → di cunvinge. (CoCamp) acromatic [akro'matik]. leadis a une esaltazion acritiche dal timp passât (La 01/05). priti do. acuardât [akor'da:t] → acordât. (Pa 02/10-11) acolt [a'k‫כ‬lt] (t. izvoliti z aklamacijo. Lis manifestazions plui impuartantis si son dut câs davueltis tai lûcs plui colpîts di chel tragjic ~ tant che Glemone... Po ben. Al semearès di fâ une regâl e invezit al è dome un ~ dal grant debit che o vin ingrumât (Pa). soglasno. nus à fat cori i sgrisui jù pe schene cui siei svolets di ~ gjestrece (Pa 7/2000). acit ~ akrilna kislina. insumis. (Bel). acide. Coordenadis bancjariis e fiscâls dal titolâr pal eventuâl ~ dal contribût. metisi di ~ sporazumeti se. pospremiti. acreditât [akredi'ta:t]. → sucedi. (Mucci). acredit [a'kredit] m EKO kreditiranje n. avans m. Il dipuesit des listis o des candidaturis al à di jessi acompagnât de presentazion di un Belanç. acroteri [akro'tεri] m ARH akroterij m. vnapredno plačilo. Oscar Wilde. sporazum m . inte sabide precedent aclamât e laudât da fole (Pa 03/8) 2. zediniti se 2. združiti. La inutile necessitât cu l'autôr Maurizio Mattiuzza e ~ musicâl di Renzo Stefanutti . ~ carbonic ogljikova kislina. pomiriti 2. združevanje n 2. 11). acrobatisim [akroba'tizim] f akrobatstvo n. cenjen. do-. -iche adj akritičen. rispiet inviers dai emigrants furlans che no ur an inmò acordât il dirit di vôt (partitrepublichefurlane) 2. akreditiran. lâ di ~ razumeti se.) → acuardi. il mistîr dai nestris acrobatics acrobatiche [akro'batike] f akrobatika f. E rispuint. STORIE DE ~ AEREE. acompagnament [akompaña'ment] m združitev f. L’~ ae propueste e je stade veramentri biele. soglašati. 97). ven a stâi Maltis a Pulvins Reatîfs) . acrilic [a'krilik]. acromegalie [akromega'lie] f MED akromegalija f. ~si refl 1. usklajen 3. kredit m. prigodek m. acjadiment [aqadi'ment] m dogodek m. ubrati 3. acolzis. acolience [akoli'εnt∫e] f sprejem m. Superfluidificant aghiç. -ade adj 1. vrhunec m 2. acordadure [akorda'dure] f uglaševanje n (glasbil). acme ['akme] f 1. zbrati. 97)// < ακρον 'konica' + ονυµα 'ime'. Gjesù al tornà a jentrâ a Gjerusalem. aklamacija f. ujemati se. acromatisim [akromati'zim] m FIZ akromatizem m. si à une libertât in timp di ricjece che no si le pues ~ in timp di miserie (partitrepublichefurlane) acordabil [akor'dabil] adj dodeljiv.(O) acuardâ [akuar'da:] (p acuart) → acordâ ~si refl → acordâsi. acostament [akosta'ment] m približanje n. pripetljaj m. potrjen 3. dogovor m. acridine [akri'dine] f KEM akridin m. come se di colp i fos vignût in iment cualchi alc di fastidiôs. al à acjartât che la muart e jere intravignude no plui di une ore prin. subit corût. ~ sulfuric žveplena kislina. acrostic [a'kr‫כ‬stik] m LIT akrostih m. aclassisim [akla'sizim] m brezrazrednost f. združiti 2. zmenjeno. Un pont di viste. acrobazie [akroba'tsie] f vratolomnost f. acjartâ [aqar'ta:] tr → aciertâ. pripetiti se. Chêi che a àn acolzût il so discors a son stâts batiâts (Bibl-Az) acompagnâ [akompa'ña:] tr spremiti. gnojilo n. acolzi [a'k‫כ‬ldži] (acolç. biti skupaj. -iche adj KEM akrilen. A chel pont il gas che si forme al ven fat passâ in ~ sulfuric (SiF 02/1). akna f. pritrjevanje n. Al è stât firmât joibe a Udin un ~ tra la Regjon Friûl Vignesie Julie (Onde) 3. MUZ uglasiti. acordi [a'k‫כ‬rdi] m → acuardi.(CoUd). spraviti. v redu. MUZ akord m. kriza f. zediniti se. o pues pandi che il test de cjançon al è un ~. odobren. ven a stâi Superfluidificant sec [~] (SiF 03/3. uveljavljanje n 2. acritic [a'kritik]. acont [a'k‫כ‬nt] m predplačilo n. di ~ v soglasju.(Ta) acomunabil [akomu'nabil] adj združljiv. che al faseve biei ingrandiments. mi plasarès tentâ un ~ cuntun alri gjenio. acronim [akro'nim] m LING akronim m. stanje n. na račun. potrditi 2. skladnost f. acjadê [aqa'de:] (al acjât) it dogoditi se. MED akma f. acquist [aku'ist] m → acuist.nejevoljen.. pridružiti. aclamazion [aklamatsi'on] f glasno odobravanje n.(Pa).. acquedot [akue'dot] m → acuidot. acordât [akor'da:t]. ~ umic huminska kislina (SiF 02/1. ??acropul [a'kr‫כ‬pul] f akropola f. E pûr. Vigji si met di ~ cul paron. cjâr. acordi) m 1. akrobacija f. aclamâ [akla'ma:] tr 1. ~ e cualitât: ricercje e inovazion tai servizis sociâi e assistenziâi (Pa). (lacomugne). soglasje n. jessi di ~ soglašati.. i furlans no son di ~! (Union). acolç. acne ['akne] f MED mozoljavost f. zgoditi se. Vençon. acrobatic [akro'batik]. (Provincia) acreditâ [akredi'ta:] tr 1. odobriti. sporazumno. daspò une lungje dade indulà che si jere platât. che i veve dât che uniche fotografie e un ~ (MazzonIol).(Leng) acomunâ [akomu'na:] tr 1. akreditiranje n. dâ un ~ dati predujem. Par cui che i plâs l’enigmistiche. nekritičen. ~ musicâl glasbena spremljava.. ujemati se. acordadôr [akorda'do:r] m uglaševalec m (zlasti klavirjev). ubranost f. p acolzût in acolt) tr sprejeti. strinjati se. acreditament [akredita'ment] m 1. colt) m gnoj m. acuardi [aku'ardi] (t. družiti. sporazumeti se. vrhunec bolezni. akromatski. Il miedi. acjâr [a'qa:r] (a-acjâr) adv → 3. aclassistic [akla'sistik]. spremljati. spoznavanje n. dopustiti. pritrjevati. 11). une piçule schirie di zovins acomunâts dal amôr pe musiche scure e ombrose. priti do sporazuma. ~ nitric dušikova kislina. acordâ [akor'da:] tr 1. (SiF 03/3. ~ aloacetic haloocetna kislina (HaloAcetic Acids) (SiF 02/1. lis RPM (~ di Reactive Powders Mortars. predujem m. Isal di ~? (lacomugne). acordo [a'k‫כ‬rdo] m (it. -ade adj 1. glasno odobravati. 2. ~ m KEM kislina f. MUZ uglašen. -iche adj akrobatski. sozvok m .. pri-voliti. ugleden 2. -iche adj brezrazreden. spremljava f. zbližanje.

kopičiti denar. FIG bistrost.i m Adalbert m. kaliti. acuradementri [aku'ra:t] adv skrbno. vestno. al fin di rifleti in mût ~ lis carateristichis des aghis di scaric (SiF 03/4) acuratece [akura'tet∫e] f skrbnost f. akuten. adagâ [ada'ga:] tr namakati. 2. ostroumno. adalt di [a'dalt di] prep nad. acurât [aku'ra:t]. acupât [aku'pa:t]. Sul cont da la tossicitât acude lis micotossinis a son . nâs ~ . adalt [a'dalt] adv navzgor. fûr de int che mi acupe. Borèa) acuilonâr [akuilo'na:r] adj severen. il çurviel dai bilengâi. se al cjale parsore la cueste dal plan ~ Lauc (don) adaltrò [adal'tr‫( ]כ‬t. pridobitev f (znanja ipd. acudementri [aku'mentri] adv 1. acumulâ [akumu'la:] tr 1. in dut i acusâts a son circje 20 (Pa 03/8). MAT oster. ad a ments [ada'mεns] (t. l'acuist dal Archivi Brisighelli (CoUd) 2. (ob)tožitelj m. adaments [ada'mεns] → ad a ments. severni veter m. MED oster. železen. napovedati (igro pri kvartanju). JUR obtožba f. açâl [a't∫a:l] (t. là che e restarà vierte vie pal Istât. acuidot [akui'dot] m vodovod m. silen 5. jeklen. zvit. Par chescj acjdiments Kabila al à torntât a ~ il Ruande di invasion (Pa) 2. açalin [at∫a'lin] m kresilo n. i sistemis di memorie doprâts inte ~ di plui lenghis (SiF 02/2). imeti v mislih. ~ in curt alore (FVG). inalgò) adv nekje. hišna opravila). natančnost f.i m Adam m. savalon fin . v nekem določenem kraju. čez. acuse [a'kuze] f 1. acent ~ LING ostrivec m. tignî ~ zapomniti si. ~ trafilât vlečena jeklena žica. bistro. la vicende dal faliment des ~ Weissenfels (La 06/2). acustic [a'kustik]. l'~ dal Archivi Brisighelli (CoUd) acuistade [akuis'tade] f pridobitev m. zgoraj. Ce acuse puartaiso cuintri chest om? (Bibl-Zn). nakup m. a valorizâ ~ implen il tesaur (MazzonIol). -ade adj obtožen. kopičiti. (SiF 03/3. acuisizion [akuizitsi'on] f 1. acusabil [aku'zabil] adj obdolžljiv. in Austrie e ~. aculà [aku'la] adv → culà aculì [aku'li] adv → culì aculturament [akultura'ment] m ETNOL akulturacija f. akvizicija f. ~. Açaiariis [at∫aia'riis] f jeklarna f. drugod. pomniti. živec). Adalbert [adal'bert] os. acupâ [aku'pa:] tr užalostiti. lavôrs di Fanton si cjatin ancje in Friûl. natančen. un temperament ~ neuklonljiv značaj. (kam) drugam. zvočnost f acût [a'ku:t]. obdolženec m. adadôr [ada'do:r] prep → adôr. aments) adv na pamet. acuilin [akui'lin] adj orlič m. Une des acuisizions plui impuartantis al è stât. acumuladôr [akumula'do:r] m 1. močen. savê ~ znati na pamet. ostrost f 2. acuifêr [akui'fε:r]. TEH akumulator m. preudaren. (christianromanini 07/04) 2. vesten. a son stâts sielzûts i acuerêi di Alfonsino Filiputti (Pa 05/05). acudî [aku'di:] it opravljati (npr. nabava f. koničast 2.acuart [aku'art] adj previden. oster. tožnik m. akustika f. 97). zbiralec m 2. vodoprepusten. sever m. -ere adj vodnat. Tomaž Akvinski. zvočen: Lis tratis plui tocjadis dal incuinament ~ causât dal trafic a son chês dongje Palme (O). diaul par grêc: al ûl dî «~» (BiblApoc).i f → Aquilee. aculturazion [akulturatsi'on] f ETNOL akulturacija f. (po)škropiti. -iche adj 1.com). acuile ['akuile] f orel m. Acuin [Aku'in] priimek v: S. O sai ancjemò cjalâ adalt e piardimi tal cîl. -ade adj skrben. ostroumnost f. un monitorament di verifiche dai DBPs potenziâi e efetîfs in plui acuidots sparniçâts ator te regjon dal Friûl. obdolžiti. -ive adj tožilniški. (glesie). la afasie bilengâl. gori. ad ['ad] prep → a pred samoglasnikom. Ai 3 di Avrîl. la ~ furlane e à tornât a svoletâ su la specule dal cjiscjel di Udin (Pa 02). akumuliranje n. Cetantis di lôr a son stadis scritis par jessi imparadis ~ (La). akustika f. akumulacija f. FIZ akustičen. ~ m JUR obtoženec m.. acusâ [aku'za:] tr 1.splinder. premeten. grmaditi. MED slušen (npr. .. (pensemaravee). obtožba f. nauk o zvoku 2. par ogni acuidot (SiF 02/1). acusadôr [akuza'do:r] m 1. Tomâs di ~ Sv. obtožnica f. e che al è plui adalt dai cîi (Bibl-Ebreos). al volarès lavorâ ~ rad bi delal drugje (sangiorgioinsieme. acûs [a'ku:s] m IGRE napoved pri kartah. lis canis dal ~ vodovodne cevi. il vint clamât Tramontan (Acuilon. bister. fi di Diu (Bibl-Lc). superfluidificant acrilic e filiots di açâr trafilât. obtožiti. zbiranje n.it/Friulan-English. gnerf ~ slušni živec. e il plui gran ~ cuintri di lui e de sô esistence e provedence. bistroumen. la ~ furlane orel furlanski (državni simbol). ~ tr negovati. tu sâs ~ ce che o cumbini. acuilon [akui'lon] m METEO severnik m (veter). in to podè. un omp ~ e simpri atent preudaren in vedno previden človek. -ade adj užaloščen. obdolžitev f. bati l’ ~ a un FIG koga spodbujati. acuist [aku'ist] (pl acuiscj) m 1. nabava f. acutizazion [akutidzatsi'on] f MED akutizacija f (ko postane bolezen akutna). nakup m. na. acusatîf [akuza'ti:f] m GRAM tožilnik m. acuilee [akui'lεe] f BOT orlica f (Aquilegia vulgaris). obdolžen. acumulazion [akumulatsi'on] f kopičenje n. natančno. inaltrò) adv (kje) drugje. Ogni individui ~ di une malefate al è presumût nocent fintant che la sô colpe no sei stade dimostrade (Pa). ~. (SiF 02/1) 4. pridobitev m 2. zbirati 2. acustiche [a'kustike] f FIZ 1. ~ adj neuklonljiv. acusât [aku'za:t]. ostro 2. nakup m. akvadukt m. Mê mari e à scugnût ~ cheste mari simpri malade (don) acuerel [akue'rel] m ARS akvarel m. adalgò [adal'g‫( ]כ‬t. nesklonljiv. açalâ [at∫a'la:] tr jekliti.. -ude adj 1. O discorìn dal Comitât pe difese dai poçs e des faldis acuiferis de Basse furlane (Pa). determinant. il vint ~ severnik m (veter). Nissun ti à mitût sot ~ (lacomugne) 2. (insiumps. mestu. açâr) m jeklo n. nabava f. pameten. Acuilee [akui'lεe] kr. komu marsikaj dovoliti. al è un afarist ~ (Pa). m. la ~ cui doi becs dvoglavni orel. tal 1982. açâr [a't∫a:r] m → açâl.). burja f. akut m 3. kresilnik m. Nort. severni veter m.pdf) Adam [a'dam] os. napeljati vodo. Satane par ebraic. acutece [aku'tet∫e] f 1. JUR tožilec m.

da..i m Desideri al ven cjapât presonîr. ~si a prilagoditi čemu/komu. adietivâl [adieti'va:l] adj LING pridevniški. ~ professionâl strokovno usposabljanje n. No si sa mai se lis peraulis a sedin justis par “rapresentâ” ~ chel che si vîf. Li prime di peraulis di ogni rie a và scomenzade ~ (Natisone/cjantin). adestrâ [ades'tra:] tr vaditi. al si adate to pari. sprijemnost f 3. ~si refl vaditi se. pridružiti se. samolepilen. sprijemljiv. prilagajanje n. v miru. sprejemanje n. LIT priredba f. il Consei Diretîf e il Diretôr. cumierç eletronic (index. adibî [adi'bi:] tr nameniti (čemu). (O 19/5/2001). izvršitev f. odjenljiv.. držati se česa 2. FIG pristanek m.Tignint ~ che il 75% dai 10 mil indotorâts dal Ateneu a son students furlans e. izvršljiv. Dôs alis dal capanon plui grant a son adibidis a fâ sunâ i complès contemporaneamentri.it/fvgroot) adeguament [adegua'ment] m izravnava f. Par altri chest imprest nol è ~ a rilevâ dute la complessitât dal status di cui che al fevele une lenghe di minorance. (CoUd) muzej.. Al è un nom. bisugne dîlu. umesten. adiacent [adia't∫ent] adj bližnji.. uporabljati. ma nissun mi clame plui cussì. ~ m 1. adaptiran. sprijetje n. izpolnjevati.. prilagoditi. pravi. cjartis di credit e di ~. ancje tal ~ pe sene curât di Collavino (CoUd). pristopiti. lepilen.(Ta) adietîf [adie'ti:f] m LING pridevnik m.. lepljiv. primeren tudi za razstave. umestiti. (CIRF) adesîf [ade'zi:f] -ve adj pritrdilen. Le costituzion e l’~ dal vêr cuarp armât podarès jessi demandât a le organizzazion de NATO (ALF). umesten. uporabiti. Pardut la ~ al siopar e à passât l'80%. pritrditev f (mnenju ipd. sposoben.regione. ravnati se. izvršiti. adatâ [ada'ta:] tr privaditi. pripraven. il spazi risiervât ae lenghe di chê int che e seguìs il servizi informatîf nol è par nuie ~. od adasi) adv polagoma. usposobiti. di mobilitât. polagoma. ustrezen. uslužbenec m. (La) priti do elaboracije jezika. adeguatementri [adeguate'mentri] adv primerno. uriti se. stik m. zveza f. Adeline [ade'line] os. prilagojen. sprijetost f. namenjen. -iche adj FIZ neprehoden za toploto. prikladen. prilaganje n. l'~ al sportel al sarà pursì impegnât te traduzion di tescj e documents (La 05/6) 2. disìn. GRAD predelava f. privaditi se na. aderî [ade'ri:] it 1. po malem. Lis dificoltâts a consistin tal cjatà la fibre e il materiâl che a vedi une ~ suficient cun la malte (o miôr. sposoben. dut intîr al è ~. adjetkiv m. televizijska priredba. izvršiti. adatabilitât [adatabili'ta:t] f prilagodljivost f. aderent [ade'rεnt] adj prilegajoč se. prilagodljiv. 2. adet [a'det] adj 1. zvesto tolmačenje 3. adiabaten. la matine di sabide un ~ de dite che (CoUd). LING adaptacija f 5. adebit [a'debit] m bremenitev f. adiaterman [adiater'man] adj FIZ neprepusten za toplotne žarke. ki privoli. prileganje n 2.. na pamet. -ade adj primeren. ??Adelchi ['] os. določen. prilagoditev f. ustreznost f. ~si refl uresničiti se. okolica f.). ustrežljiv. Siei orghins a son la Assemblee dai Aderents. priljuden. adamitski. adatât [ada'ta:t] adj primeren. ~ it izpolniti. prilagoditi se. adempiment [adempi'ment] m izpolnitev f.(SiF 03/3) adietivâ [adieti'va:] tr LING 1. učiti. adiatermen. adjektivizirati 2. oprijeti se. adatevul [ada'tevul] adj popustljiv. lepilo n. prileganje n. usklajen. FIZ adherenca f. prilagojenega potrebam. aderence [ade'rεnt∫e] f 1. Par chel che al riguarde la ~ de lenghe furlane a lis siencis e a lis tecnologjiis mi pâr che (Pa 04/02). “etnichis”. soseden. adatabil [ada'tabil] adj prilagodljiv. adat [a'dat] adj 1. I lavôrs di ristaur e di ~ . b. (Pa). O vin di onorâ pre Checo fasint su un Friûl ~ ai timps di vuê (Union). adiabatic [adia'batik]. 2. Toni al è ~ par tratâ chel afâr Toni je primeren za ta posel. ustrezno. pripadajoč. di creativitât e. (SiF) 3. su lis probabilitâts di transizion jenfri peraulis adiacentis intal test. usklajevanje n. plakat m. privajen.fvg. vignî ~ priti na misel.. sprijemanje n.e viôt dai adempiments previodûts di chest regolament su lis adesions al Centri (CIRF). o miôr jenfri i lôr segnacui. gabbianella Ed Il gatto” (Provincia) 3. sprejeti. (Pa 03/12) Adelaide [ade'laide] os. zelo počasi. privolitev f. prilaganje n 2. Fintremai cumò a àn aderît al Cirf plui di une trentine di studiôs. izenačenje n. adaptacija f. usklajenost f. -iche adj 1. la cocalute [~ teatrâl dal libri „la. Ma il progjet de Aulenti al è chel di un museu flessibil.(Pa) adatament [adata'ment] f 1. adeguât [adegu'a:t]. par vie des lôr carateristichis naturâls di flessibilitât. adaptirati se na. sosedstvo n. (SiF 02/1). preurediti. družaben. a planc). BIOL adaptacija f. La prime scomesse e je chê dal test che. (bolj obič. prilepljiv. doprant chel ~. primeren. sprijetost f. adeguatece [adegu'a:t] f primernost f. (Ta) adesion [adezi'on] f 1. ataše m. Si fonde. adempi [a'dempi] (t. di ~. soglašati. sete adamitiche adamitska sekta. cun pichis dongje dal 100% a Pordenon. (CIRF). il . adasi [a'dazi] adv počasi.(Pa). . ustrezen. ancje se. tu puedis adatâti ancje tu. E je minimaliste pal fat che e pense dome a un ~ juridic o formâl (Pa 04/06). poznanstvo n.. privrženec m. adempî [adem'pi:] it → adempi. intant che il mestri Beno Nadale al è lu ~ aes publichis relazions (Natisone/tellini) 2. ~ copât. adamitic [ada'mitik].. conservatîf e pensade par rivâ al'elaborazion di un lengaç ~ 'es dibisugnis .to orodje (ta pripomoček) ni primeren.(Pa).. adempibil [adem'pibil] adj izpolnljiv. adiabatisim [adiaba'tizim] m FIZ adiabatizem. 2. f Adela f. adestrament [adestra'ment] m vadba f. adjektiven. ~ m 1. ~ al zurament izpolniti prisego. ~ ancje a esposizions. ~ m pristaš m.i. adasiut [adazi'ut] (demin. usposabljanje n. upogljiv. (Tolazzi). che al jere stât . adempî) tr izpolniti.. televisîf gledališka. lepak m cualchi zovin gotic le à piturade in mût origjinâl e al à tacât cualchi biel ~ dal so grup preferît. costâts 15 miliarts di liris (Ladins) 4.. spomniti se. izvrševanje n. Adatâsi ai siei ecuilibris e no ~ la tiere a lis nestris violencis e farneticazions (Pa). uriti.i f Adela f. L’omp si jemplà la tace e al tacave a bevi ~ ~. urjenje n. ~si refl privaditi se. dodeljen. adaptirati. ~ teatrâl. (Pa) . adiacence [adia't∫εnt∫e] f bližina f. uporabljati pridevnike. FIZ adhezija f. (lestizza). Ma par rivâ ancje chest fin la educazion musicâl e varà di adatâsi a cierts criteris particulârs. pristojen. Adamov 2.

dopo che al è ~ maridât potem ko je bil že dvakrat poročen 2. (na) splošno. Adriatic di Sore) che ancje ogni pussibilitât di monopoli sul trafic puartuâl dal Adriatic Disore. la contaminazion e je par solit un fenomen ~ (SiF02/1). adingrap [adin'grap] adv → grap. skopljenec m. adoptirati. vkupno. poleg. ~ m KEM aditiv m. o torni plui ~ chest an letos bom prišel bolj zgodaj. štiri po štiri. MAT seštevalen. KEM adsorpcijski. la glesie di une volte po ~ / no veve che un altâr par celebrâ 4. dvakrat. nadvse ljubiti. REL častilec m 2. v glavnem. Dulà che. a levin copant ducj i gjats par fâju sul spêt. Adrijan m. Dopo vê cjatât l’animâl di ~ (CoUd ) 2. ~ une bandere ladine . dodatek m. ~ dal troi ob poti. prehod m. dva na enkrat. passant ~ dal mâr di Galilee. cence violentâ. cuant che ~ speravin ko sva obadva upala. posvojiti. (glesie) 2..). . tancj a àn preferît restâ inte tiere deventade patrie di ~ là che a puedin cressi e educâ i lôr fîs (Pa 03/2). Podaspò la catidrâl e restarà vierte pe ~ fin miezegnot . oboževalec m. ma. adipositât [adipozi'ta:t] f MED (bolezen) debelost f. traviars Concuardie e Padue. cence nancje dâ ~ a pensâ che di daûr a sedin dome grancj interès economics. no nus tocje lotâ sôl pe libertât de religjon. posvojitev f. v množici. Adize [a'didže] r. Adrian [adri'an] os. ~ m FIZ. rano. ad in dopli [adin'd‫כ‬pli-] (t. REL čaščenje n. tolst. adsorpcijsko sredstvo. adiriture [adiri'ture] adv naravnost. evnuh m.(Bibl-Marc). ~ de strade ob cesti. koštrun m. imeti rad. MAT adimenzionalen. adsorbent [adsor'bεnt] adj FIZ. brez razlike. -ade adj LING adjektiviziran. skupno. (Pa 03/6). Un popul e la sô lenghe a son leâts ~ cul teritori. nedimenzionalen (SiF 03/4. -ose adj MED (bolezensko) debel.i f → Adis. MAT seštevanje n. la Vie Anie che. adimplen) adv 1. cueste adriatiche jadranska obala. ad in cuatri [adinku'atri] adv 1. adoruce. ma ~ pe libertât de culture (Predicje Glesie Stât 1977) Adis ['adis] (t. adoremus (t. množično. 2. adriatic [adri'atic]. 2004 (Pa). adoptiranje n. fasê lis scjalis ~ stopiti na vsako drugo stopnico. Adrie ['adrie] kr. il prin e l’unic sfuei che al sedi scrit ~ te nestre lenghe 5.i f Jadran m. štiri na enkrat 2. ~ m Adriatic Jadransko morje. admosferic [admos'fεrik]. Edirne). (Pa 7/2000) adrenalin [adrena'lin] f MED adrenalin m. adorâ [ado'ra:] tr 1.. Adriatic Disore (t. čudovit. PES LENGHIS DI ALP ADRIE.i m Hadrijan m. al è une ~ di compits plui sempliçs. uporabljati. (La) 3. najhitreje. (SiF 02/2) 2. (Pa). -iche adj jadranski.i f Odrin m (tur. ponavadi. masse ~ prezgodaj. ~s des lôr stessis oassions adorazion [adoratsi'on] f 1.( bassafriulana). adreture [adre'ture] adv → dreture. adopcija f. adietivazion [adietivatsi'on] f LING adjektivizacija f. adizion [aditsi'on] f 1. FIG lepotec m. oboževati. FIG) vhod m. masten. KEM adsorbent m.i m Adis Abeba f (glavno mesto Etiopije). docela. odločiti se za. adotâ [ado'ta:] tr 1.i. aditiven. adizionâl [aditsio'na:l] adj dodaten. metint che la Provincie autonime di Bolsan a decreti (par leç) di ~ il ladin standard tai documents uficiâi (La). adore [a'd‫כ‬re] adv zgodaj. prevzemanje n. a ~ di Tresesin e va indevant la fieste di “Sante Palonie”(Pa). -ive adj posvojen. In tal câs particolâr dal gruessam. → in plen. REL častiti (Boga). adinton [adin'ton] v: lâ jù ~ (~s) na tla telebniti. adoradôr [adora'do:r] m 1. dva na enkrat. adindoplis.adietivât [adieti'va:t]. -ive adj 1. posinovljen. acit ~ adipinska kislina. 2. indoplis) adv 1. dohod m. uporabiti. v celoti. adotade [ado'tade] f posvojenka f. adoptiven. ad oremus) v: clamâ cdn ~ z nekomu obračunati. i m (Tresesin) Adorgnano. (Pa 06/1). ~ fevelant na splošno rečeno 2. ADL ['] kratica > Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine (La) admosfere [admos'fεre] → atmosfere.. (na) splošno. isal masse adore par meti alc sot i dincj (Sg). adotabil [ado'tabil] adj sprejemljiv. prevzeti. dvojno. pûr palesant l'impuartance de ~ al mancul di un "minimum" di tutele. al ~ ti cres la baldorie ad in doplis [adin'd‫כ‬plis] adv → adindopli. Alpe ~ Alpe Adrija. adit ['adit] m (t. FIG sprejetje n. ad implen [adim'plen] (t. il cûr j trotave ~. MIT Adonis m 2.. uporaba pridevnikov. aditiven. come chel dai marcjâts e l'avvocazia de vile di Codroip. pristavek m. cui che al è paron jure suo (Mar) Adorgnan [ador'ñan] kr. al viodè Simon e Andree . → cjastron 2. adin [a'din] m 1. Adis Abebe [adis a'bebe] kr. vignî ~ priti to bistva . Il Ie dai 6 ai 8 di Fevrâr. -iche → atmosferic. adipôs [adi'po:s]. adoncje [a'donqe] co → doncje.(Pa) 2. postranski. oboževanje n. FIG sprejeti. Adolf [a'd‫כ‬lf] os.. m Adolf m. (Leng). adipic [a'dipic]. ~ m bolnik z Addisonovo boleznijo. seštevati. množično. adozion [adotsi'on] m 1. Adonis [a'd‫כ‬nis] m 1. ad ôr di [a'do:r] (OLF) prep na robu (+ gen. ad in doi [adin'doi] adv dva po dva. e menave a ~ e per Italiis. 73-84). rivâ ~ di → rivâ. častilec m. adotîf [ado'ti:f]. ljubek. ob. popolnoma. -iche adj KEM adipinski. adorabil [ado'rabil] tr oboževanja vreden. Adrianopul [adria'n‫כ‬pul] kr. konj skopljenec m. po dva. FIG seštevalen. O vuei lei e scrivi la mê lenghe di ~ Cescje (Pa). O vin viodude la so stele a soreli jevât e o sin vignûts a ~ il Signor. v dvoje. obadva. vignint ~. takoj. tessût ~ MED mastno tkivo.. adizionâ [aditsio'na:] tr sešteti. na kupe. adimensionâl [adimensio'na:l] adj FIZ. patrie di ~ posvojena domovina. popolnoma.i. aditîf [adi'ti:f]. ~. zamaščenost f. adisonian [adizoni'an] adj MED Addisonov. celotno. Al diseve che i fruts piçui a son adorabii (Bel) . deriv. adorone.. dodaten.da so majhni otroci čudoviti. adotât [ado'ta:t] m posvojenec m. Adize) r. adingrum [adin'grum] adv v izobilju. adorute. adotant [ado'tant] m JUR posvojitelj m. viodi ricognossude la dignitât di lenghe al furlan. e forsit ancje cualchi cjan e pantianis po ~ (A). m Adiža f (IT Adige). strnjeno. češčenje n. Personalmentri o adori la part che Pupi Avati al veve pensât par te in"Regâl di Nadâl".

aerobus [a'εrobus] m srednje veliko letalo. aerografie [aerogra'fie] f ART aerografija f (z brizgalno pištolo). sestanek m. adulterin [adulte'rin] adj prešušten.. aerodinamiche [aerodi'namike] f FIZ aerodinamika f. adult [a'dult] m odrasel m. p adusût in adot) tr 1. aerobi [ae'r‫כ‬bi] adj BIOL aeroben. jentrant. ponaredba f. aerografist [aerogra'fist] (pl aerografiscj) f ART aerografist m. aduladôr [adula'do:r] m prilizovalec m. letalski. -iche adj GEODEZ aerofotogrametričen. aereo [a'εreo] m (it. aeromodel [aeromo'dεl] m letalski model. vlačugarski. proti. prvine sosednjega jezika v danem jeziku. sklicevati se (na). aerologjic [aerolo'ăie] f METEO aerologičen. Infat. nezakonski. → aial. aeroclub [aero'klub] m aeroklub m. adun cun [a'dun 'kun] prep skupaj z. m prešuštnik m. aeronâf [aero'na:f] f 1. aeromodelist [aeromode'list] m letalski modelar. aerobus m. Chel che al mande vie la so femine e al spose une altre al fâs ~ e ancje chel che al spose une mandade vie dal om al fâs ~». aerologjie [aerolo'ăie] f METEO aerologija f. aerofotogram [aerofoto'gram] m GEODEZ posnetek iz zraka (za izdelavo kart). i ~s . meti ~ zbrati. pri-.(v zvezi z zrakom. adulterâ [adulte'ra:] tr 1. . aerolitic [ae'r‫כ‬lit]. no rît (Bel). Chest organisim al varès di lavorâ ~ cuntun centri regjonâl (Onde). ARH društvo n. planus=plan). adulà [adu'la] adv in co → dulà. prešuštniški. priliznjen. zbor m. aduncje [a'dunqe] co → doncje. aerolit [ae'r‫כ‬lit] m GEOL aerolit m. vkup. intôr). vesoljska ladja. ponarejati 2. gjinastiche aerobiche aerobna telovadba. Avis) morajo prispeti v knjižnico. adulazion [adulatsi'on] f laskanje n. aerodine [aero'dine] m aerodin m. Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). spriditi. ~. združiti se. zrakoplovstvo n. aerofotografie [aerofotogra'fie] f aerofotografija f. metisi ~ zbrati se. napram. aerograf [ae'r‫כ‬graf] m ART brizgalna pištola f. aeromaritim [aeroma'ritim] adj letalsko-pomorski. se o sin adolessents si pues fâ fente di jessi un ~. de biodegradazion dal carboni organic in condizions aerobichis. fâ ~ prešuštvovati. une femine. aerolinee [aero'linee] f letalska linija f. na enkrat.. adun [a'dun] adv skupaj. (mediateca-codroipo). fotografiranje iz zraka. -iche adj 1. aeromecaniche [aerome'kanike] f aeromehanika f. zrakoplov m. se tune vuestre ~ al jentre un sior. par traiju ~ al nimî . a àn di rivà ae Biblioteche (Codroip. Zornade di adunancis: jo o larai ae assemblee anuâl (christianromanini 07/03) 2. // lat. adulteri [adul'teri] m prešuštvo n. letalstvom). aerodinamic [aerodi'namik]. FIG pokvariti. a la) art < a + la. aerografic [aero'grafik]. aeronavigazion [aeronavigatsi'on] f zračn navigacija. tignî ~ → tignî. aerofâr [aero'fa:r] m letališki svetilnik m. aeroplan m. adunance [adu'nant∫e] f 1. nasproti. Une gjernassie triste e adultare e cîr un segn (Bibl-Mt). aeronautiche [aero'nautike] f letalstvo n. laskavec m. ael ['ael] vpr. che e cognos dutis lis dietis e lis gjnastichis e lis aerobichis ma no cjante. od lat. združiti.adstrât [ad'stra:t] m LING adstrat m. aeronavâl [aerona'va:l] adj pomorskozračni.Cui us ael scorsâts? Sotìe? (Tolazzi) aer ['aer] m → aiar. -iche f FIZ aerodinamičen. aerobic [ae'r‫כ‬bik]. domišljati si. -iche adj GEOL aerolitičen. na. aerofotogrametrie [aerofotograme'trie] f GEODEZ aerofotogrametrija f. . aerobrigade [aerobri'gade] f VOJ letalska brigada f. navesti. aeromobil [aero'm‫כ‬bil] m letalo n. -iche adj zrakoploven. aerofon [ae'r‫כ‬fon] m aerofon m. aeroplan [aero'plan] m letalo n. aerofagjie [aerofa'ăie] f MED aerofagija f (bolezen pri kateri se požira zrak). Par chest si à decidût di clamâ adun in maniere straordenarie. -ore adj laskajoč. adulâ [adu'la:] tr prilizovati se. aero-. lunis che al ven . aerodinamicitât [aerodinamit∫i'ta:t] f FIZ aerodinamika f. zaim. zrakoplovec m. adusis. adulter. aerobiche [ae'robike] f aerobika f. aerogram [aero'gram] m letalska pošiljka f. adûs . int che e fâs ducj i sports di chest mont. aerometri [ae'r‫כ‬metri] m FIZ aerometer m. ob. aeronaut [aero'naut] m letalec m. adultar [a'dultar] adj prešušten. aeromecanic [aerome'kanik] f aeromehanski. (Pa12/03). 2. laskati komu. prilizovanje n. (Ta) aeronautic [aero'nautik]. (SiF 03/4. ŠP aeroben. ae ['ae] (t. navajati. -iche adj ART aerografičen. ponarediti. ~si refl precenjevati se. tik poleg. adulterazion [adulteratsi'on] f ponarejanje n. ae stesse maniere tal mai dal 1944cuant che un ~ di combatiment todesc (CoCamp) // < aeroplane=aero+plane (izpelj. vistût in gringule e cul anel di aur (Bibl-Let-Jacun).. o ai fat jemplâ di biei concui i granârs.) letalo n. cepelin m 2. Devant di me al jere chel zovin aeronaute furlan. I sociâldemocratics si metaran ~ cun Gnove Slovenie (NSi). la miôr Capele e je a çampe. adusi [a'duzi] (adûs. delovanje). prinesti. ai Riçs di Udin. zborovanje n. aerobiose [aerobi'‫כ‬ze] f BIOL aerobioza f. ~ prep 1. BIOL aeroben (ki zahteva kisik za življenje. letalo lažje od zraka. deventâ ancje un imprest par meti ~ peraulis specialistichis e insiorâ il Coretôr Ortografic (SiF). clamâ ~ sklicati. (Bibl-Lc). (Onde). 73-84) 2. aerofotogrametric [aerofotogra'mεtrik]. ~ il mûr a mieze navade. na sebi (bolj obič. aduès [adu'εs] adv na hrbtu. do-vesti 2. aeromodelisim [aeromode'lizim] m letalsko modelarstvo. linee aerodinamiche aerodinamična linija f.. vlačuga f. dorasel m (človek).[a'εro] prvi del v zloženkah sl. zrakoplov m. zrako. Dai 13 ai 31 di Decembar mostris su l’aeronautiche li de Universitât. adultare [a'dultare] f prešuštnica f. aero.

distrigâ un ~ izvesti nek posel.. zagotoviti. disbratâ un ~ urediti nek posel/ neko stvar. poslovnež m 2. aferent [afe'rent] ?? professors aferents . aerotechniche [aero'tεknike] f letalska tehnika f. afermazion [afermatsi'on] f 1. aerospazi [aero'spatsi] m zrakoplovstvo f. afetivitât [afetivi'ta:t] f → afietivitât. aeroreatôr [aerorea'to:r] m aeroreaktor m. prijazen. aerostazion [aerostatsi'on] f letališko poslopje. špekulant m. afeli [a'fεli] m ASTR odsončje n. reč f. vljuden. afetuositât [afetuozi'ta:t] f prisrčnost f. e pues dipendi dal numar di students iscrits . -iche adj poslovno brezobziren. važnost f. vsekakor. letalski prevoz. aerostatiche [aero'statike] f aerostatika f. 97-114) afasiologjie [afa'zie] f MED afazija I studis di afasiologjie a puedin dimostrâ se une determinade regjon cerebrâl e je necessarie par un component dal lengaç (SiF 03/4. namen m.. (SiF 02/1) afermative [aferma'tive] f JUR potrditev f. afanôs [afa'no:s]. oprava f. -iche adj aerostatičen. Une identitât riscuvierte che . pritrditev f. vljudno. 209). In altris voris di scandai de produzion linguistiche. ~ seri resna zadeva. ma cuei la polente al jere za un ~ seri. degnevul. afirmacija f 3. afâr [a'fa:r] m 1. Al è l’areoplan plui strani che il cîl dal salon ~ di Le Bourget al vedi forsit mai ospitât. afekcija f. afermatîf [aferma'ti:f]. težava f. ljubezen f. vrednost f. afamâ [afa'ma:] tr → famâ. cence dubi (Pa/lenghe). che fin lis robis cence vite a scomencin a fâur dam. objekt m. afaristic [afa'ristik]. MED bolezen f. aferesi [a'fεrezi] f LING afereza f (opuščanje črke ali zloga na začetku besede). priprava f. ['a:fs]) čebela f. letalstvo f. → intrant. MED aerosol m. prijaznost f. a lis) art a + lis. afetivementri [afietiva'mentri] → afietivementri. resna zadeva. naklonjenost f 2. zadevo. ljubeč. prijazen. aerosfere [aero'sfεre] f FIZ aerosfera f. opravek m. afasie [afa'zie] f MED afazija f. letalski. stvar f. Tal cjadalan di fondazion dal ~ militâr merecan di Davian.aeropuart [aeropu'art] m letališče n. aeropueste [aeropuar'ta:l] f zračna pošta. afaron [afa'ron] m velik posel m. (glesie). vrednota f. aerosolterapie [aerosoltera'pie] f MED aerosolterapija f. pritrdilen. aerostaticitât [aerostatit∫i'ta:t] f aerostatičnost f. špekulantski. nepošten. brezobzirno poslovanjem špekulantstvo n. pritrditev f. mi àn disvoiât ~ dai miei lavôrs. trpljenje n. muka f. un ~ strac slab/ težek/ grd posel. zrakoplov m. aes 17 di sabide 13 ducj in place a Udin! . aerotraspuartâ [aerotraspuar'ta:] tr prepeljati z letalom. o sclabaci cualchi viers di pôc ~. zasoplost f. La ~ e je piçule fra lis bestis (Bibl-FidiSirac). Son cussì fûr cul cjâf. orodje n. E no si à di dismenteâsi dai dams che a divegnin propit de ativitât ~. potrditi. GRAM pritrditev f. ljubeče. -ose adj zasopel. nol è apene metût in salf l’~ / che al capite un dotôr in chirurgjie 5. -ose adj prisrčen. Il fat che S. afabilmentri [afabil'mentri] adv prijazno. aerotraspuartât [aerotraspuarta:t]. aerodromski. pritrdilen. atmosfera f. resna zadeva f. afabilitât [afabili'ta:t] f vljudnost f. ljubeznivost f. -iche adj MED afazičen. zadihan. 3. aeroscop [aero'sk‫כ‬p] m aeroskop m. afan [a'fan] m težko dihanje n. a jere deventade siore (JM) afasic [a'fazik]. aeropuestâl [aeropues'ta:l] adj nanašajoč se na letalsko pošto. nežno. ['a:s]. nežen. al so cori ~ berlant tal silenzi de gnot. aes ['aes] (t. afarisim [afa'rizim] m nepošteno.J. zadeva f. dal numar di professors aferents (SiF 02/1. (CoUd) afermabil [afer'mabil] adj zagotovljiv. (La) 2. pritrdilen 2. Cun lôr a veve fat afarons. ~ m poštno letalo. 97-114) afat [a'fat] adv popolnoma. (Macjeu) aerostât [aero'sta:t] m balon m. nepošten trgovec m. ljubezniv. ai 15 di Fevrâr (Pa). ljubezniv. afermativementri [afermative'mentri] adv trdilen. 2. apont. afermâ [afer'ma:] tr trditi. aeropuartâl [aeropuar'ta:l] adj letališki. (Sg). vprašanje n 4. nol ves nissun disturp ~ ma dome problemis inte juste sielte des lenghis (SiF 02/1).. afasiologjic [afazio'l zie] f MED afazija Il “panorame afasiologjic” al è incressût intai ultins agns dal Setante cui studis su la rapresentazion dal lengaç intai bilengâi cu la stimolazion eletriche de scuarce cerebrâl (SiF 03/4. problem m.(Leng) âf ['a:f] f (pl. ljubeznivo. ki ga je mogoče trditi. posel m. trdilen. in chescj dîs il gno pinsîr ~ e ricognossint al svuale tai cimitieris (glesie). -ade adj prepeljan z letalom. trditev f. aerosol [aero's‫כ‬l] f FIZ. come il test pe ~ bilengâl (Uniud). FIG predmet m. aerostat m. (ShW). aerotraspuart [aerotraspu'art] m aerotransport m. afetîf [afe'tîf] → afietîf. GRAM afermativen. afelij m. epûr al jere un omp prudent. aerostatic [aero'statik].. prijaznost f. aerotaxi [aero'taksi] m aerotaksi m. . zagata f.?? aerospaziâl [aerospatsi'a:l] adj zrakoploven. al è un ~ di fat dejstvo je. -ive adj 1. ~ civil civilno letališče. ~ militâr vojaško letališče.. biel in pont. afetuosementri [afetuoze'mentri] adv prisrčno. XI posizion: negazion: A = afermative (forme dal non no negative). pritrditi. di un At di Intese che al torne a ~ i principis e i impegns promovûts dal Progjet. ma come ~ gjenerose dai valôrs fondants di un popul e des sôs radrîs. ~ internis notranje zadeve. Averbis di ~: ancje. aerorimesse [aerori'mese] f hangar m. kupčija f. che a son leâts al svual dai avions (Pa). zadihanost f. afezion [afetsi'on] f 1. afarist (pl afariscj) [afa'rist] m 1. nagnjenje n. afabil [a'fabil] adj priljuden. cussì pierdûts tal lôr fuart ~. aerodrom m. sotsegretari pai afârs forescj podsekretar za zunanje zadeve. ben. ljubeznivost f. afetuôs [afetu'o:s]. aerovie [aero'vie] f zračni koridor m. aerostatičen. un ~. al è ~ finît ves trud je zamanj.

afidabilitât [afidabili'ta:t] f zanesljivost f. nagnjenje n. vê ~ par nekaj/ nekdo biti nekomu pri srcu. -ade adj vdan. afit [a'fit] m najem m. La pluralitât des lenghis no inderedie l'~ di un Impêr universâl unic (Pa). . afonie [afo'nie] f MED brezglasnost f. afluence [aflu'εnt∫e] f 1. african [afri'kan] adj afriški. afirmâsi [afir'ma:si] m udejstvovanje n. prijaznost f. Dal rest purpûr il regjissêr Atom Egoyan al à afidât. presi di ~ ljubiteljska cena f. par chel che al sarà. (Pa 2002). par inteligjence. trpinčiti. dajanje n. no podeve fâ ~ ni suntun miedi e ni su altri personâl sanitari.(Pa 02). I organizadôrs a consein di sielzi i dîs di vore pe visite. ostriti. al à superât i ultins intops par ~ cun fuarce la sô primazie. zagotovilo n. ~si refl zanesti se. Pai obietîfs pui grancj si scuegnarà fâ ~ su lis autoritâts publichis (Pa). chel furlan. (Pa) Afgane [af'gane] f Afganistanka f. Daspò da lis aflatossinis a son stadis scuviertis une vore di altris micotossinis (SiF 02/1. afinitât [afini'ta:t] f 1. simpatija f.. afluent [aflu'εnt] adj pritočen. naostriti. sorodnost f. afietivementri [afetive'mentri] adv strastno. vê in ~ alc. la partecipazion plui alte si le à vude a Premariâs (Onde). aflatossine [aflato'sine] m KEM aflatoksin m. kaj. pritrdilo n. afituâi. (Pa 04/06). uresničitev f (potrjuje se. sorodnost f. brusiti 2. che al veve un sens afirmâsi come latins o romans (La). strasten. afidâ [afi'da:] tr zaupati (komu kaj). afiliazion [afiliatsi'on] f JUR afiliacija f. pridobiti (koga). → contindi. (Bel) 2. podpreti. aflizis. v zakup. → fin I. FIG) podobnost f. duhovit. in plui il progjet des bariduris pare claps al varà di vignî disvilupât secont de teorie de ~ (“Reliability Design”) (SiF 03/4. ljubeznivost f. a un film di fantasie. afietîf [afie'ti:f] adj 1. nežen. teorie de ~ teorija zanesljivosti. afon ['afon] adj brez glasu. afirmâ [afir'ma:] tr (po)trditi. (Scf). prijateljski. 2. zvest. najemen. nagnesti. aforisim [afo'rizim] f → aforisme. naklonjenost f. aforistic [afo'ristik]. privržen. alc zanesti se na koga. ~ Afgan Afganistanec m. afituâl [afitu'a:l] adj najemniški. fâ ~ sù cdn.afezionâ [afetsio'na:] tr spoprijateljiti. afitâ [afi'ta:] tr 1. uresničuje se). afinâ [afi'na:] tr 1. KEM afiniteta f. -iche adj aforističen. izročanje n. (La 05/12). dongje Gjenue. L'~ al è circondât di monocromiis cun senis de creazion di Adam e di Eve e dal pecjât origjinâl. afirmazion [afirmatsi'on] f potrditev f. afositât [afozi'ta:t] f soparica f. Afganistan [afganis'tan] kr. afietivitât [afietivi'ta:t] f čustvenost f. -ade adj nabito poln. afektivno. ma il ministri cumò al è masse impegnât a fâ concorince ai “marines” merecans te vuere dal ~. (Pa) afolât [afo'la:t]. . par ubidience e ~ . ~ m pritok m. afliç [-'it∫] / aflîç. pritrditi. afgan [af'gan] adj afganistanski. množica f (ljudi). izboljšati. cjapâ ~ par un čutiti nekaj za nekoga. p aflizût in aflit [-'it]) tr (u)žalostiti. (splošno) uspeh m. zakup m. ljubezen f.. oddati.(CoUd) 2. afonz [a'fonts] adv → fonz.. Il trafic des feminis che a vegnin dal Sudest asiatic al smire l’Americhe dal Nord. čustven. cemût che si à dite dai afgans. i talibans no son araps. afossament [afosa'ment] m izkop jarka.). Une tiere uniche ancje par resons afetivis. izročanje n (zneska ipd. afolâ [afo'la:] tr napolniti. dulà che amôr e ~ si incrosis un cul altri. di passaç (Pa 06/1). udeležba f (npr. poistovetiti se. che al vîf la dimension de ~ cun discrezion. bridkost f. aflizion [aflitsi'on] f žalost f. afietôs [afie'to:s] adj prisrčen. 31-45). l’~ di une intiere valade. (Pa 04/07) afresc [a'fresk] f ARS freska f (na presno slikana podoba). la funzion di riclamâ chê trimende realtât storiche. (La 05/7) afidavit [afi'davit] m JUR afidavit m (garancijsko pismo). afektivnost f. vzbuditi ljubezen. afrescjâ [afres'qa:] tr ARS poslikati s freskami. žalovanje n.(La 04/11). ~ m najemnik m. Se i patriarcjis venezian a vessin vût un fregul di ~ pe lôr glesie (Natisone/furlanis). za fa 2 agns. najemati. nežnost f. množica f (ljudi). fintremai cuant che al torne a Rome tal '44. (CoUd). Si è rivâts al procès no parvie dal lôr rapuart ~. “Ararat”. al à aprofitât Triest che. (Natisone/miti). dotok m 2. equilibri e cussience madure (Pa 03/2). ljubezniv. naval m. jedrnat. afidament [afida'ment] m 1. afezionât [afetsio'na:t]. aforisme [afo'rizme] f izrek m. e nô oms o sin incuilins. La cuantitât di FB1 e je stade misurade cuntun sisteme comerciâl di cromatografie di ~ (Fumitest Vicam). a cjase di Alberto Della Ragione. olmant la mancjance di cualsisei limit. Un om di Dolegnan al leve a menâ l’~ al paron che al stave a Puçui. afietosetât [afietoze'ta:t] f prisrčnost f. Ultims par cualitâts pastorâls. pritekanje n. potrditi se. dafonz. afidabil [afi'dabil] adj zanesljiv. v volitvah). afni ['afni] m KEM hafnij (Hf). potrdilo n. jamstvo n. par sconzurà afolaments discomuts. aforizem m. vuere dal ~ afganistanska vojna. e ~ dal fiort une vore font di Bra Viken (CoUd). zagotovilo n. PSIH afektiven. Te Bibie Diu al diclare che la tiere e je sô. čuten. naval m. tal so cjalâ ~ . FIG izostriti. izpopolniti. di tantis fameis. najeti. altri sistem par ~ la capacitât critiche dal frut (Pa). cjamare di ~ (Sg) najemniška soba 2. ~ definitîf dai lavôrs a la imprese "Alpe Costruzioni Srl" di Udin. (SiF 02/1). malaiìis che a aflizin la umanitât. aforistichementri [aforistike'mentri] adv aforistično. navezan. mučiti. zaupanje n. afiet [afi'et] m čustvo n. zakupnik m. (Pa 02). afolament [afola'ment] m gneča f. par virtût. vzeti v najem. so afezionât colezionist. 47-59).i m Afganistan m. (t. par viodi se tra i doi si podeve cjatâ cualchi ~. aflizi [a'flidži] (afliç [-'it∫] / aflîç. afiniteta f 3. (Bel). che al à stimât plui di 7 mil vitimis te vuere afgane (Pa 03/11). Par chel che al inten la ~ al vôt. ma a son indoeuropeans. ~ che e sa di integralisim. zaupanja vreden. (BelAlci). a fin che [afin'ke] co da (bi) (namenilno). čustveno. afonija f. 2. oddajati v najem. la preocupazion. afrescjist [afres'qist] m ARS freskant m. ~si refl 1. soparnost f. nagnjenje n.

agamic [a'gamik]. agarûl [aga'ru:l] m letoviščar m.chel des feminis africanis al è destinât in Europe. golt m. agadôr [aga'do:r] (t. al è stât pussibil concentrâ i propagui (SiF 02/1. li dal Conservatori o vin organizât dai ’seminaris sul repertori musicâl ~ vierts pal public (Pa). ~ di bevi pitna voda. Cuissà che nus capiti d’incuintrâ une Agane” mi diseve ridint. vê in bocje l’~ skomine imeti (po čem) 2. a Catanie (La). i gustâs lis cenis.htm) agaragar [a'ga:r] m KEM. izdolbina f. korito n.(Pa). di pôc a vevin tirât dentri la ~ (MazzonIol) 2. spolno dražilo n. Tal doman a soi lât a tirâ le ~ sante a mê sûr. ~ m Afroameričan m. movi lis aghis sul cont di une cjosse Si capìs che a Triest il parlamentâr no si è riscjât a movi lis aghis sul cont di une cjosse fate a pueste par scjaldâ il lat de fassistarie di ventilà. -iche adj afrikanističen. agadin [aga'din] m 1. podopo al è di paiâ la locande. afroasiatic [afroazi'atik]. la palade. Il sun ~ palatâl sort (Il sun des peraulis talianis cinema. agamija f. morje ipd. greben m. aghe ['age] f 1. bistvo n. ~ frescje sveža voda. poce di ~ mlakuža f. jarek m. FIG (šalj. ~ m afrodiziak m. ~ m Afrokubanec m. (infoanziani. voda f. (bolj običajno agaçon) (močna) rosa f. (Bibl-Apoc). afte ['afte] f MED afta f (vrsta ustnega ulkusa). -ade adj LING sun ~ zliti glas. -iche adj BIOL nespolen. ~ basse oseka f. La stradele. (t.Lis Aganis a son lis striis che a stan tai çondars su la aghe dal Citon. Za fa cualchi mês. agarole I [aga'r‫כ‬le] f 1. ~ m African Afričan m.it/archivio/notizie1pag/64. (SiF 03/4.). razor m. tok m (vode). bivanje n. vila f. i goloseçs 3. agadiç [aga'dit∫]. Jo o fasei une arcje di ~ (Bibl. lis agarolis. robinija f (Acacia). agamičen. passant par ~ 3.. Ma dilunc un piligrinaç al sepulcri de martare ~. si viôt che al à di vê plene la cjanive di scjaveç e di agarolis. al jere stât lui. tirâ dentri la ~ vodo napeljati v hišo. vdrtina f. limfa f.deuteronomi) 2. cena (Pa). aghis teritoriâls teritorialne vode. agâr [a'ga:r] m (redko) brazda f. (BrLi). Africane [afri'kane] f Afričanka f. chel rapuart di armonie cun nô e cul mont che nus covente plui che no la ~ di bevi. ranitev f . letoviščarji ob ognjišču. passâ la ~ 5. Bepo cence suspiet a’la viôt / e ~ fra tantis la crôt. afront [a'front] m napad m. obiskovalec m toplic. (vino) pátoka f.i f → Aghite. → agarûl. potok m. pršavica f. dežek m. patatis agadacis. ta cjase mortuarie (sf). Jo o voi indenant a piturâ l'~. su la rive dal Tiliment. ~ risultive studenčnica. vodna vila f. vlažen. al vûl dî che il bocâl par umiliâ l’agadorie no ti mancjarà → garat 4. Triest e la cueste furlane (aghis teritoriâls venezianis) (Natisone/furlanis). agate ['agate] f → aghite. tal fâ l’agadorie par gjavâ l’umiditât dal mûr che al veve çoncjade la lidîs maestre di chel len 2. jarek m. che a son elements vivûts te nestre realtât.).) izrez m (na obleki). afrikata f. (Pa 04/07). voda f (jezero. ~ di limon limonada f.. il filistrin. agan [a'gan] m → vagan. (praxisfriuli). -ose adj MED aftozen f. (Pa 03/5) 3. vila f. (O) 4. 31-45). mirna voda. (Pa 02). africât [afri'ka:t]. jarek m. najada f. agaçon [aga't∫on] m (močna) rosa f. ~ misclice slana voda. razpoka f. un grop di associazions impegnadis in ~ (Pa). ki se kujajo (zaradi slabega vremena). agadorie f ) m 1. agadôs [aga'do:s]. dicà dilà da la Aghe levo in desno Tilmenta. prime di sposâsi a dedicavin la proprie pipine a la dee ~. il morâr. agadorie [aga'd‫כ‬rie] f → agadôr. soteska f. ~ plovane deževnica. ~ alte plima f. izžlebitev f. agaç) akacija f. al jere compagn dal diaspro e de ~ rosse. -ache adj spolno dražljiv. pijača f (mleko. (mediacastions.htm). grlo n . lis cuais no van simpri par chel ~ ne gre vedno vse gladko. Afrodite [afro'dite] f MIT Afrodita f. moker. agaçâl [aga't∫a:l] m → surtum. In fevrâr il soreli al va par ogni ~. grlo n. ~ di narant oranžada. (raz)žalitev f. aftôs [af'to:s]. ma e fo ancje obleade a sapuartà che tra Fiume. FIG voda f. reka f. agarole II [aga'r‫כ‬le] f letoviščarka f.) goltanec m. ~ pudie žveplena voda f. ~ muarte tiha. africanistiche [afrika'nistike] f afrikanistika f.. FIG (šalj.i f Afrika f. premočen. afrocuban [afroku'ban] adj afrokubanski. agagn [a'gañ] m krč m. i vôi sbeleâts e ~. dulà che frute o mi bagnavi tra i siei claps inte sô ~ sclete (Natisone/furlanis). izvarek . daspò l'~ dal ciment. agape ['agape] f REL agape f (obredni obred prvih kristjanov s pogostitvijo revnih).i m MIT Agamemnon m. agaragar m (želatina iz alg). afroamerican [afroameri'kan] adj afroameriški. afrodisiac [afrodi'ziak]. na tej in oni strani Tilmenta. agamie [aga'mie] f BIOL nespolno razmnoževanje n. afriški. agaç [a'gat∫] m 1. Afroamericane [afroameri'kane] f Afroamerčanka f. Al è stât presentât a Rome il rapuart anuâl sul stât des aghis balneabilis dal stât italian.com/nuova_pagina_2. iche adj afroazijski. menâ il cjâr par ~ hoditi kakor pes okoli vroče kaše. ~ corint tekoča voda. kava ipd. agace [a'gat∫e] f BOT (t. sokrvica (bolj običajno aghiç) f. ~ sclete čista. neizkvarjena voda. 73-84). mezga f. africanistic [afrika'nistik]. Agate ['agate] os. ~ glaçade snežni metež. cologne) KEM voda f. Agamemnon [aga'memnon] os. plene di pins maritims e parfìn une fontane di ~ risultive. odtočna cev f. ~ te pupule krč v meči. I sistemis plui cognossûts pal tratament des aghis refluis a son i procès a pantan atîf. → scjaveç 2. termalna voda f. lis deitâts in muse dure / i agarûi al fogolâr dame. -ice adj voden. moker. BIOL agar m. agarizât [agari'dza:t] ?? Invezit doprant tampons di teren agarizât e piçulis modificazions dal aparât. e torne a ripiâsi e si rimpine cuntun pas plui lizêr (Natisone/furlanis). -ose adj voden. ~ sante blagoslovljena voda. vlaga f. aghis refluis odpadne vode. Fer achì suntun pît o cjali cence mans ~ muarte ~ fuarte vuarbe platade (lacomugne). (bolj običajno aghegole) pršavica f (dež). afro ['afro] prvi del v zloženkah afro-. agane [a'gane] f MIT nimfa f. hudournik m. Afriche ['afrike] kr. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. afrometer [a'fr‫כ‬meter] m afrometer m. BOT (bolj običajno agace) akacija f. čarovnica f. vlaga f. agave ['agave] f BOT agava f (Agave). Afrocubane [afroku'bane] f Afrokubančanka f. → dituart. obiskovalka f toplic. robinija f.

Mê ~ a no veve pipines come chês di vuê (sangiorgioinsieme) 2. preložiti. 9).. uren 2. biti na tekočem. lâ ad ~ cul zei vodo v morjo nesti. razburkati. il rock. nastopati. nemir . agjitât [aăi'ta:t]. agencija f. agjetîf [aăe'ti:f] m → adietîf. o salocor di cualchi malade magari par lâ a spandi la ~ (lacomugne) 9. seč m. dnevnik 2.. (Bibl-Esodo). cui braçs crevâts de fadie. la ~ cidine e fâs la gran ruvine tiha voda bregove dere.. agjenzie [aăen'tsie] m 1. strasten. agjevolâ [aăevo'la:] tr 1. agjilmentri [aăil'mentri] adv okretno. (CoUd ).(Ta). lâ cuintri ~ FIG plavati proti toku. Si à podût cussì fâ un belanç sui prins trê agns di funzionament di chest regjim di ~ che al interesse i automobiliscj de nestre regjon. informacijski urad. agent m. odgoditi (npr.) srečati/ najti . agherase [age'raze] f KEM terpentinovec m. delovati 3. agjevolât [aăevo'la:t]. agjetivâ. A mieç sium si sprofondin tal ~. FIG gnoj m. razburjen 3. spraviti na tekoče.i. dopolnitev f 2. nemiren. ~ cologne kolonjska voda. zastopnik m. (Pa). O publichìn la interviste che la ~ di informazion dai ladins dolomitans (Pa 03/8) 2. sok m. cuintri ~ FIG proti toku. agjevolazion [aăevolatsi'on] f olajšava f. agjitadôr [aăita'do:r] m agitator m. a patissin la scjarsetât di aghe potabil par meti in vore i principis stabilîts de “Agjende 21”. agjetivazion [aăetivatsi'on] f → adietivazion. izpopolnjevanje n. ~ di bonodôr parfum m. devterijev oksid D2O. parvìe che al veve agjît par legjtime difese (Friulinelmondo) 2. netâju dai strafaniçs e des sprofumadis dai storics e dai agiografs. preglednik m. agenda. ametist. scalnica f. živahnost f. 13 te cuarte file: aur. dut in ~ popolnoma premočen. agnel [a'ñεl] m jagnje n. Il dsRNA come ~ causâl de ipovirulence. sokrvica. znoj m. (lacomugne). salte fûr un ~ pestilenziâl. 3. trgovski pomočnik m. FIZIOL voda f. agencija f. onis e. posrednik m. preložitev f. živahno. a son propit lôr chei che a mostrin plui grande ~ e flessibilitât mentâl tal imparâ lis lenghis. agjitabil [aăi'tabil] adj FIG občutljiv. (SiF 03/4. almancul tes agjografiis tradizionâls. dut passât par une cjalade militante. razgibati se. FIG splošno ime za starejšo žensko. urnost f. razgibati 2. agne ['añe] f 1. agent m. -ade adj 1. razgibanje n. aquavitae aghegole [age'g‫כ‬le] f pršavica v: fâ vignî la ~ sliniti se po čem. agjornât [aăor'na:t]. Plui che un agjent imperiâl mi someave un cjaçadôr di misteris. (Bel). prepoten. jessi resident (CoUd). lajšati 2. -ade adj 1. mezga f. spretno. (Sg) 8. stavka f. BOT limfa f. beležnica s koledarjem. vznemiren. aghiç [a'git∫] m 1. la leterature pai zovins. dnevni red. agjitazion [aăitatsi'on] f 1. vznemirjenje n. (SiF 03/4. ~ che a côr no puarte sporc ??. al bastave il bonodôr di pan fresc par fâ vignî la ~. vzburkati. -ade adj z olajšavami. agjograf [agjo'graf] m REL hagiograf m. faktor m. (Pa 06/1). pisec življenjepisov svetnikov. lassâ che la ~ a cori pal troi. cussì di rivâ a vê un contat plui ~ cui intervistâts (SiF 02/1 ) agjilitât [aăili'ta:t] f 1. spandi la ~ scati. Agjenzie di informazion obveščevalna agencija. mokrota f. razburiti. agjent [a'ăεnt] m 1. vlažnost f.[aăeti'va:] tr → adietivâ-. sejo). agjornament [aăorna'ment] m 1. ~ nanfe ekstrat iz oranžnih cvetov. posodobiti. drugače kot večina. si pues domandâ la concession de tessare di traspuart ~ a trê cundizions: 1. agjissis. poslovalnica f. dut in ~. bistrost f. FIG vlaga f. (ProvBr). razburkan 2.lci) aglutinazion [aglutinatsi'on] f LING aglutinacija f. p agjît) it 1. PROV La ~ e il fûc a stan in pôc lûc . tekočina f. mahati. agenda. MUZ agitato. seje). bêçs come ~ F denarja ko dreka. tignîsi agjornât ostati. življenjepis svetnika. il balon. podružnica f. aghite ['agite] f MIN ahat m. Quadragesimo Anno (1931) (Bel). f Agata f. dobro obveščen. La galarie e ven scuindude tra altris fabricâts ai ispetôrs de “Aiea” (l’~ atomiche dal “Onu”). telesnost f. urin m. 4. pomagati verifichis indiretis o ~ verifichis diretis. un esorcist o un strion. pretres m. -iche f REL hagiografski. opazolavec m. pot m. agjis. ~. ravnati. stresti se. vihteti. ~ di rosis. ~si refl (po)tresti se. → sgnape. Te tjerce: opal. razburiti se. okreten. dut sot ~. opravnik m. pretresti. agjografie [agjogra'fie] f REL hagiografija f. nemir m. a vedin rivât a scridelî la “uficialitât” de interviste. I siei temis a son stâts la resistence. agens m. pomoč m. gibčnost f. prodajalec m. cenonê da un negozi il prin ~ .. curiose e cuintri ~. Al si sentave sul çoc o su la plante apene taiade. okretnost f.// < neolat. filiala f. butâ ~ sul fûc vodo na ogenj vreči. agitacija f. agjil ['aăil] adj 1. 9). gibčen. ažuriranje m. (JM). Salacôr parcè che Francesc a an rivât a dumiesteâlu.m. agjornâ [aăor'na:] tr 1. izpopolniti. prilagoditi. ugoden. vznemirjenost f. učinkovati. protestno zborovanje n 3. ažurirati. In grant secret al sta par jessi completât a Arak l’implant di produzion de ~ pesante (Pa 06/1) 6. stresti 3. 2. ažuriran. . (manj običajno gnagne) teta f. ancje midiant colegaments informatics e telematics (Provincia). močno poželiti kaj. jessi in brutis aghis znajti se v neugodnem položaju. e che si spostin ~ tra la realtât cognossude e che virtuâl des . TEAT igrati. dejavnik m. del(ov)ati. FIG živahen. POL agitacija f. mezga f. spraviti se na tekoče. ~ atomiche dal “Onu” atomska agencija ZN. E l’arbul al butave fûr il so ~ (Mar) 2. ukrepati. a vuarî des aghis di stomi 7. TRG nameščenec m. (SiF 02/1) agjitâ [aăi'ta:] (o agjiti) tr 1. pretresati. A rustirin l'~ di Pasche sul fûc (Bibl-Cron). in ce pîts di ~ che o sin v kakšne vode smo zabredli. vznemiriti se. FRAZ meti ~. policaj m. l’~ causâl dal cancar dal cjastinâr. terpentinova esenca. dopolniti. ~ causâl MED vzročni dejavnik. agjende [a'ăende] f 1. agjografic [agjo'grafic]. dopolnjevanje n. odgoditev f (npr. come se cirî lis feradis dal benandant e il fat di no cjatâlis al fomentàs la sô ~ (Mar) 2. bister. cjatâ l’~ pascâl (carn. le â onzude di ~. ščuvati. O feveli de Rerum Novarum (1891) e des edizions agjornadis.// < lat. (Pa 02) “Agenda 21”. ~si refl strokovno se izpopolniti. fâ vignî la ~ in bocje komu delati skomine. razburjenje n. prilagajati se (času). agjî [a'ăi:] (agjîs. ~ pesante težka voda. (SiF 02/1) 2. vznemiriti. a gambiave colôr parcè che sot al coreve l’~ come sanc 3. Aghite ['agite] os. dut intune ~. aghedivite [agedi'vite] f žganje n. 2. hitro prilagodljiv. (po)tresti. ažure. bencin m. snov f. tvar(ina) f. un fornel di ~ naprava za žganjekuho.

agrât [a'gra:t]. agns e ~ mnogo leta. tekmovalen. bolezni). biti zavezan..) angel m. E l’~ al varès di vê il so rituâl cul stes dirit de fede. združiti. (BrLi). E je une ~ tai confronts de famee de bande dai “mass media”. od agnul) m angelček m. boj m. leta in leta. blagovolitev f. POL) združitev f. spojitev f. neopredeljen (verska. ~ m agnostik m.. un agnel di anade cence taris. HIST agonalen. al è un groput di cjasis vecjis. JUR poostriti. chest regâl o viôt za che lu agradîs. realtât agrarie kmetijska stvarnost. Il lôr steme: un diaul ros che al svole ~ sul fonts celest dal cîl. pa la cuâl nissun gjerarche o gjerarcut al acetarà che un laic cence autorevolece. pandi un/l’~ zahvaljevati se. ljudska skupščina f (v Atenah). La cuestion e fo puartade in Assemblee e par votazion e fo decidude la ~ di Vignesie al ream di Carlo Alberto. poslabšanje n (npr. Agnul ['añul] os. priznati. agravât [agra'va:t]. leta in leta. un ~ di prin sium angel dobrote. ma al è il stomi che lu sburte a ~ la ombrene. KEM agregacija f. agresija f. FIG tekma f. i. calaran lis agravecis / il cumierç al flurirà agregâ [agre'ga:] tr pridružiti. Agnule ['añule] os. toplo. povečanje n. lepo sprejet. dolga leta. lâ vie cui ~s Agnulut [añu'lut] (demin. m (IT Angelino). che i insiums nus disin alc di impuartant sul cont dai nestris istints (ses. . agon [a'gon] m 1. f Angela f. stât ~ agonijsko stanje. ~ m hvaležnost f. odobriti. obremeniti. (Pa 04/03) agravece [agra'vet∫e] f naložitev f.. Difat il sacrifici plui agradît a Diu al è l'amôr concret viers il prossim (Ponte) agrafie [agra'fie] f MED agrafija f. (t. agnostic [a'ñostik].it/SAgnes/santa. cul contrast. (CoUd). → Engjadine. ki ima na vrhu nagrade. odobravanje n. propit par rapresentâ dut l'~ dai citadins dal prin al ultin (Sclese). z veseljem sprejeti. ~ adj JUR obtežilen. HIST agon m. zahvalen. kmetijstvo n. tant la machine lu stave partant ator ~ (Ta). scuele di paruchîr e magazin (CoUd). che a vegnin dal zardin o dal ort di cjase. odobrenje n. agregazion [agregatsi'on] f 1. spoštovati. kmetijski. agora ['agora] f HIST trg m. fatis su une vore di ~ in daûr. agose ['agora] f ?? Jo o rivai a viodi chê ardinte saete dal zovin Cupît disfredâsi ai virtuôs rais de agose lune (ShW) agorafobie [agorafo'bie] f PSIH agorafobija (strah pred odprtimi prostori). poostritev f 2. agrafe [a'grafe] f krempelj m. gratis. naložba f. viers chel soreli che cumò i somee crût dal par de aghe. Come lui cuant che si jere agregât ae »Garibaldi« (PauluzzoN). la cognossince de realtât plui cu la compulsazion dai libris e cu lis discuisizions fra i esperts che cul contat. kmetijska trgovina. riforme agrarie agrarna reforma. (Pa 05/05). Si sa che une ministrazion provinciâl no po risolvi ducj i problemis. -iche adj 1. dolga leta. FILOZ agnostičen 2. Il Friûl al varà di jessi ~. In cjase al regnave l’odio pai predis e l’~ o indiference. (Mar) agradiment [agradi'ment] m zadovoljstvo n. plens di un dolç romatic. sprejet. neopredeljenost (verska. (IT Agnese) Neža f. vôs buine sevi di consolâ che di contestâ te realtât agrarie furlane (La 04/3). (La 04/4). agressîf [agre'si:f]. che di sigûr nissun al sa cuant (joannis). ma la tradizion di fâ fieste cun solenitât a Sante ~ (rotec. privoliti. politična). agonie [ago'nie] f → agunie. -ive adj agresiven. che e je une robe vergognose. všeč. ~si refl poslabšati se. janjka f. l’~ de pâs angel miru. jessi ~ biti hvaležen. Tai agns e deventà sede dal Consorzi Agrari Provinciâl. rad videti. PROV I fruts e i cjocs e àn simpri l'~ custode cun lôr (proverbifriulani). par prudelâ la riforme agrarie (Pa). .htm) agnolesse [año'lese] f REL angelica f.i. tekmovališče n 2.(Bel).(Pa). o dal bosc dal amì agricultôr o compradis intune see o intune ~. napadalen. cu la sfide direte de fole tal ~ popolâr. agrari [a'grari] adj poljedelski. obremenje. sicu sacrifici intîr e une ~ di anade cence taris. agression [agresi'on] f napad m. agnolot [año'lot] m (it. kopičenje n. la gaudie de passude agnele [a'ñεle] f jagnijica f.i m ??(IT Angelo). (Leng). tu eno z drugim nima nič. Lune lunete sierade in cjamerete l'~ a sunâ la Madone a predicjâ il Signôr (sangiorgioinsieme). potrditev f. dobro. ingrumâts e agravâts ta chescj ultims agns. -ade adj poslabšan. Zuan Batiste Cavedalis al studià a San Vît. chê code no va su chê ~ to s tem nima nobene veze. ljub. obremenilen. bons.(lacomugne) agressôr [agre'so:r] m napadalec m. zvišati (kazen) 2. agnorums [a'ñ‫כ‬runs] [a'ñ‫כ‬rums] mpl mnogo leta. obtežiti. brezplačno. dobrodošel. (CoUd). davek m. FILOZ agnosticizem m 2. ~ al è stât ancje il fondadôr de Union dai Scritôrs Furlans. Agnês [a'ñe:s] os. agresor m. di dut chest us varai ~ . ~). E je une cualitât di agnolots. agnorum [a'ñ‫כ‬rum] m pl → agnorums. FIG il pâl dal ~ plezalni drog. cetantis casarmis e ancjetancj grebanos dal “Demani militâr” a son daûr a passâ in dite ae Regjon Friûl-VJ e ai Comuns. agravant [agra'vant] m JUR obremenilna okoliščina f. Pietro Brollo (istitutopiopaschini) agradît [agra'di:t]. ceniti. -ide adj prijeten. agnul ['añul] m angel m. l’~ custodi angel varuh.(Pa) agressivitât [agresivi'ta:t] f agresivnost f. Consorzi ~ kmetijski konzorcij. se al vûl vivi di riflès. hvaležen. (Pa) agnulut [añu'lut] (demin. stâts di ~ agregatna stanja. agnelade [añe'lade] f belato di petto. agrarie [a'grarie] f 1. sprejeti. agora f. vê ~ (manj običajno savê ~ ) biti hvaležen. ai 17 di Jugn al è stât elet Dean de Facoltât di Agrarie de Universitât (SiF) 2. povečati. agonâl [ago'na:l] adj ŠP. politična). -iche adj agonijski. Facoltât di Agrarie agronomska fakulteta. od Agnul) os. di ~ Marie Diana di Udin. -ade adj hvaležen. čislati. sicu sacrifici pal (Bibl-Numars). ugajati. agravament [agrava'ment] m 1. un cjap di agnolessis / devotis di Marie. napadalnost f.zelo prijaznega človeka. (Bel). I autôrs a pandin un ~ a ducj chei che a àn judât par chest lavôr (SiF 02/1) agravâ [agra'va:] tr 1. agregiranje n. Lis peraulis di ~ dal arcivescul di Udin.) KUL testenine z mesnim nadevom. agnosticisim [añosti't∫izim] m 1. (ž. Dopo agns e ~ di cjacaris.i. agratis [a'gratis] adv zastonj. agradî [agra'di:] tr blagovoliti. un regâl dai plui ~s. e cu l’~ imperdonabil (Bel). (GP) 2. agonic [a'g‫כ‬nik]. poljedeljstvo n.

No come i gjornaliscj ducj entusiascj de prime direte di une ~ di un Pontefice.(Pa). obl. mangjâ ~ FIG razjedati se (biti premalo poštovan). ~ consumât slab zrak. ~ intensive intenzivno kmetijstvo. aiaresse [aia'rese] f BOT borov (Acer platanoides). podnebje n. ae cualitât dal ~. tecnologjiis agroalimentârs). obraz m. câs di ~ primeri aidsa. klen m (Acer campestris). FIG muka f. kisel 2. Universitât di Udin. agriturisim [agrotu'rizim] m kmečki turizem m. une grande ~ močan sunek vetra. izgled m. lep 3. videz m. . come dongje un malât in ~ kakor pri bolniku v smrtnem boju 2. arija f. (.. tecnologjiis agroalimentârs siencis tecnologjichis (inzegnerie. agronomska znanost. → vint 3.it/istituzionale/ giunta/allegati/friulane. borbeni 2. poljedelec m. agriagri ['agri] agre adj 1. poljedelstvo n. ki sem jih videl. ~ paisan podeželjski (kmečki) videz (človeka). Aimariis [a'ine] f nevihta f. ~ o no ~ vût tuart? (Pa). kmetovalec m. javor m (Acer pseudoplantus) 2. aiarat [aia'rat] m PEJ od aiar. agro. MUZ napev m. ~ ! si partis ! Aids ['aids] m Aids. jessi dut in ~ biti vse na nogah. agronim [a'gr‫כ‬nim] m agronom m. smrtni boj. pôi e aieressis che a slargjin il lôr ombrenûl. tal ~ libar zunaj. agronomija f. il cjâf. agrologjie [agrolo'ăie] f agrologija f. -iche adj nanašajoč se na kmečki turizem m. zračen 2. FIG) ozračje n. aì [a'i] adv (redko) da. na prostem.// < gr. agrituristic [agrotu'ristik]. Dopo dîs di cjaminâ e dopo 600 chilometros di ~.mediateca-codroipo) 4. ma un ~ al soflave net aiaron [aia'ron] (akreš. Marijan Brecelj. 69-81). agonija f. che no à pierdût il so sflandôr nancje in cheste stagjon di ~ (BelAlci)// < gr. od aiar) m vetrič m. dâsi ~ delati se imenitnega 5. ~ salvadi vinograjski luk (Allium vineale). indenitât compensative (Pa 03/4). jutoris agroambientâi. deriv. aiarin [aia'rin] (demin. (GP) agunie [agu'nie] (t. aiarôs [aia'ro:s] adj 1. and’è passât ~ parsore dai cuvierts veliko časa je minilo.) agonistika f. No suna par il timp. na zraku. dut il mont gnûf al zire ator di chest casselot discognossût.. aial ['aial] vpr. daspò al à cjacarât l’~ Enos Costantini agronomic [agro'n‫כ‬mik]. agunist [agu'nist] adj borben. Claupa e je intun lûc cetant interesant par un svilup ~ (taicinvriaul). (Furlanist). a rivarin a Cesaree il re ~ e Berenice (Bibl-Az). umiranje n. gleženj m. cun gran ~ na veličastni način. za bibliotecari a Nova Gorica (La 06/9). aie ['aie] vpr. ah ['a:] int ah! ahi ['a:i] int joj! ai ['ai] art a + i: nol è indreçât dome ai furlans (Pa) ai ['ai] E1 od vê: dai films che o ai viodût od filmov. aier ['aier] m → aiar. angunie) f 1. ajde. ~ m 1. (Onde). su lis detignudis maris. leade ae capacitât ambientâl. (SiF 02/1) agriculture [agrikul'ture] f kmetijstvo n. Cemût aial tacât a interessâsi di Pasolini e par ce. e ven mandade tal secjadôr de cooperative. ài ['ai] (t. corompi l’~ odišaviti zrak. nassût a ~ tal 1931. agricultôr [agrikul'to:r] m kmet m. sul ~ dolç e amâr di une vilote. lâ par ~ iti po vodi. velika gneča. Ma in timp di slargjade modernizazion. (Pa 04/02) Agripe [a'gripe] os. (Pa).. lice n. Dipartiment di Biologjie e Economie Agro-Industriâl. e sarès stade une altre zornade di canicule e di un cjaldon. Di in chê volte al 2004 i câs di Aids in Friûl Vignesie Julie a son stâts 431. ~ di lôf čopasta hrušica (Muscari comosum). dulà che ancje il setôr ~ nol po fâ plui. ma l’~ des Cavennes al è un ~ di salût je zdravo podnebje (zdrav zrak). raskav. agonìa ’boj’. E3 ž od vê . ANT igralec pri starih grkih.i f Haag m. viden. vihar m. agunistiche [agu'nistike] f (gr.i f Ajdovščina f. poljedelski. aiarut. O sin par strade pal ~ dal Levan (Leng). agroambientâl [agroambien'ta:l] adj ?? jutoris pai inviestiments inte aziende agricule a conduzion feminine. ailuros “maček” in fobos “strah”. setôr ~ kmetijski sektor. siencis economichis e sociâls (Pa). agri. in particolâr i problems des inrigazions. A rapresentin une sorte di oasi ciprès drets. tîr di ~ prepih. -iche adj agronomski. agrest m → grest.45 euros. cence un fîl di ~ (bassafriulana). E3 od vê. → vôl. zrak m. od aiar) m močan veter. aiarade [aia'rade] f sunek vetra. sunin li Aimariis.pdf) 2. il soreli al regalave tocs di place e cortis aiarosis di puartis [di portici] a l’ombrene sigure di sè aide ['aide] int hajde. la incompatibilitât de detenzion pai malâts di ~. (scuolamediamortegliano). robis par ~ stvari. veter m. jessi in ~ biti v agoniji. gambiâ l’~ zamenjati okolje. Duncje: in ~ intensive il cost di conduzion di un teren di 5 mil mq semenât cul mais al va a 460. (Pa 04/02).i m BIBL Agripa f. mi soi scussât une ~. aiarìn. vetrc m. agunistic [agu'nistik]. ja: “vêso capît?” “aì” aiade [ai'ade] f česnova omaka f.a son lis consecuencis causionadis de estinzion des carataristichis antropologjichis e spirtuâls tant tal grop dal ~ che intal grop dai osservadôrs . aiar II ['aiar] m BOT 1.. aiaron. La Italie e à un “Albo dei prodotti di montagna” par promovi il setôr ~ des monts. izraz m. ki so šle po zraku. -iche adj tekmovalen. (La 06/1). a rivìn dongje un flum. poljedelski” sln.. (Pasolini) aìne [a'ine] f ANAT členek m.. agricul [a'grikul] adj kmetijski. Aie ['aie] kr. aiar I ['aiar] (redko aer) m 1. športen. ailurofobie [ailurofo'bie] f PSIH ailurofobija f (strah pred mačkami). Il piçul ~ nol ten la blave a cjase sô. v nič.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. spodleteti. naveličan.. (regione. agroagroalimentâr [agroalimen'ta:r] adj AGR agroalimentaren. agraren. de aghe . (Provincia) Aidussine [aidu'sine] kr. MUZ (s)peven. arisel. agunisim [agu'nizim] m borbenost f (športna). la cjavace dal ~ . agricolture [agricul'ture] f → agriculture. (SiF 03/3. FIG zdolgočasen.. e al tire ~ di gambiament. Cualchi dì dopo.fvg. poljedelski” sln. (t. malâts di ~ oboleli za aidsom.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. puâr salvadi) m 1. agronomie [agrono'mie] f nauk o poljedelstvu.(don). Firme a Lussemburc e a La ~ dal At unic european cun che i dîs Pais membris (retecivica). Italie. agroindustriâl [agroindustri'a:l] adj agroindustrijski. obl. BOT česen m (Allium). aiarat.. veter m. Fra i interès dal Nestri si po zontâ ancje l’~.

prebivalec Aljaske. dâ un ~ nuditi pomoč. (Ponte). La femine a fuarce di predicjes e soredut cu l’~ di un got di sgnape a è rivade a bonâlu e fâlu lâ tal jet. lj. sončni žarek. alarmirati. hotel m. di lidrîs ebraichis (Bel). od kasp. pomagati. . oholost f. pomočnik m 2. VOJ pribočnik m. particolâr gjenar di ~.i f Albanija f. ~ ros rdeči alarm. svita se. Si trate di 20 miliarts a l'an par dodis minorancis (albanese. alantoit [ala'ma:rs] KEM alantois m. Alanoi. prizadevnost f. alberzâ [alber'dža:] tr prenočiti. albade [al'bade] f sijaj sonca. Alaske [a'laske] kr. (La 04/3). che za di un an a colaborin cui ~ de Calabrie (Pa) 2. al puedi tornâ a viodi a cricâ une ~ di libertât e di autoguvier (Pa). izv. alabastri [ala'bastri] m → albastri. alarmist [alar'mist] (pl alarmiscj) m paničar m. albierghîr) adj gostinski. Alani.. une situazion di ~ perpetui položaj stalnega preplaha. dati prenočišče. tra i contadìns‚’l è spes l’originâl / che al à la 1a stupidissime ~ / di volê tignî unevore di campagne. preplah m. des cimis des monts. albanês [alba'ne:s].) . ma bielzà in montagne. jez. Halani. Alan [a'lan] os. alan [a'lan] m ZOOL doga f. là che mê none Anzule e veve un ~ (Natisone/furlanis) alberghîr [albier'gi:r] (t. adjutant m. ~ blanc (carn. -iche adj paničen. che vie pe seconde vuere mondiâl i abitants dal paîs a levin a parâsi li sot cuant che a sintivin a sunâ l’~. aiudant [aiu'dant] m 1. ~ di mont (carn.) jelša f. ~ fals lažni alarm. Albanese [alba'neze] f Albanka f. cjiscjel di ~ Di segnalâ il cjiscjel di Albane. alâ [a'la:] it ARH → lâ. sev. pomoč m. alantoine [alanto'ine] f KEM alantoin m.(JM) alarm [a'larm] m alarm m. di Povolâr. albanščina f. → olnâr di mont. jelševina f. Alice Weiss. iranskega ljudstva. L'amôr no cui vôi ma cul sintiment al viôt e al è par chest che l’~ Cupît. albasie [alba'zie] f 1.. Il cîl clâr dal ~ al è cetant biel. -ese adj albanski. (Provincia). (La).i m HIST (gotski kralj) Alarik m. (Pa 06/1).).i f Albina f. sparniçât in planure. pomagač m. Albert [al'bεrt] os. catalane. Cul ~ di Diu. alatîf [ala'ti:f] m LING alativ m. e dai furlans. alarmistic [alar'mistik]. che par furlan si dîs (CoGonars). lat. albastri [al'bastri] m albaster m. (La 06/3) 2. alamârs [ala'ma:rs] mpl spletki (okrasne vrvce na krilu. častihlepnost f. te clime di ~ ros. vuluçadis tes lûs crevulis dal cîl su l'~. âl ['a:l] vpr. ~ m BIOL albin m. ~ m Aljaščan m. che al ten di vuardie il flum Judri. → olnâr. âl ['a:l] m BOT (carn. Dentri lis aventuris di «~ l'acuilot furlan» e (Furlanist)// < Alan ’Alan (zg. bradnica f. panika f: ma al zonte ancje che lis previsions di riprese a permetin di evitâ alarmisims. paničarski. Albane [al'bane] kr. bradničar m. allantiasis k allantiko ’klobasa’. (ShW). ni di Atile (452). za al è ben salvâ la piel. -ade adj krilat.m Albert m. albierc [albi'εrk] ) m prenočišče n. → jutori 2. i f (Prepot) Ibana f (IT Albana). (CoCamp) alarmâ [alar'ma:] tr vznemiriti. allativus m (na vpr. labarde) f helebarda f. o varessin di lâ a studiâ lis aghis de ~ o de Siberie (Pa 02).i m So pari ~ e sô mari. il cjampanîl al jere cussì grant. aiût [ai'u:t] m 1. preplašiti. vuarp si crôt. alantiasi [a'l??] MED zastrupitev s klobasami // od gr. e rivà une femine cun tun vâs di ~ plen di profum di nart rût . (ud. cuasi ~. alberc [al'bεrk] (t. dal sport e in tancj aitis cjamps dulà che l'om al svilupe las propias ativitâts. alà [a'la] adv → lâ. l’~ Cupît krilati Kupido .i m Aljaska f. domišljavost f. (La 07/01). Albanie [alba'nie] kr. alaç [a'lat∫] (pl alaçs [a'lats]) m BOT ruševje n (Pinus mughus). (Pa) aitori [ai'tori] m → jutori. al ['al] obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu E3 m.. → olnâr blanc . albare ['albare] (t. častniški uniformi). (Natisone). (O).camcom). sunâ l’~ biti alarm. → aial. trionfâl / a nâs la vile sore un fonz ~ ??Alban [al'ban] os. Albin [al'bin] os.)’ Alan [a'lan] m Alan m (pripadnik zgod. Albanec m. Al jere lunc e flap cun tune muse cence caratar. il soreli al mole cualchi ~ albâl [al'ba:l] adj zoren. (lacomugne) aiti ['aiti] adj → altri. la lenghe furlane e je rivade intal tierç Mileni.i. albierc [al'bεrk] m → alberc. alabarde [ala'barde] (t. L’altâr ~. 408). Al à di ve plôt unevore in ~ (Natisone/furlanis) albar ['albar] m → albare. m Alan m. (BrLi) Albine [al'bine] os. aroganca f. tratâ cun ~ ravnati s kom arogantno. alât [a'la:t].i m Albin m. ošabnost f.i. kam?). O sin. altâr ~ krilni oltar. albierghîr [albier'gi:r] adj → alberghîr. ambicija f. zaim. I Latins no salvarin il Friûl ni des dôs invasions gotichis dal re ~ (401. beličnik m.)// < gr.. alarmi [a'larmi] m → alarm. che al fâs saltâ fûr dai complès di inferioritât cui che al fevele lenghis tratadis cun ~. preplašiti se.. dal spetacul. ob zarji. hotelirski. beli trn m (Crataegus oxyacantha). albeâ [albe'a:] m svitanje n. alarmisim [alar'mizim] m paničarstvo n.airon [ai'ron] m ZOOL čaplja f (Ardea). 15 Lunis S. (Cjargne) predvsem s pomočjo požirka žganja. albespine [albes'pine] f BOT glog m. beličen. intun ciert sens. il frut al cjante deček poje. albanski jezik. pod streho vzeti. pomočnik m. si son fats conossi tal mont da culture. iran. tratant di fâi propagande ae citât de ~ (Pa). vznemirjati. ma soi content dâ un aiût stant tal miò piçul paîs. ~si refl vznemiriti se. albar) f BOT trepetlika f. alabardîr [alabar'di:r] m helebardir m.ts Albin e Silvio (pensemaravee) albin [al'bin] adj BIOL albino. e criche l’~ dani se.(Bibl-Mc) albe ['albe] f zora f. → Ti âl viodût nissun? (Sg). alabastrin [alabas'trin] adj alabastrn.te Albine (pensemaravee) albinisim [albini'zim] m BIOL albinizem m.. Alarì [ala'ri] os. alascan [alas'kan] adj aljaški. tant che l'~ che i à gjavât il vues al lôf. 1 Sabide S. ~ m 1.

o côr in ~ .(Pa). ~ m alkoholik m. Il fonc al forme une schirie di alcaloits diviers. (CIRF) alchimist [alki'mist] (pl alchimiscj) m alkimist m. alcolist [alko'list] m alkoholik m. odstotek alkohola.. (Ta). intant cjantin / al scomence l ‘~. FIG mišmaš f. e un numar sot di ogni fotografie dal ~ a riclamin la relative . alcove ['] f → arcove. (O). Chel des tassis invessit al stave lontan e nol olsave nancje ~ i voi viers dal cîl (Bibl-Lc) 2. (SiF 03/4.// < arab. razgaljen. ozreti se. alcazar [al'kazar] m trdnjava arabskega izvora v Španiji. malo npr. ~ il cjâf Cui puedial frontâlu cuant che i ven sù.it/proverbi2. .i m HIST Albuin m. alcolizât [alkoli'dza:t]. un ~. Il Guviêr al ordenà la ~ de ferade. Di chê bande a rivarin Alarì. merek m (na puški) 3. album [al'bum] m album m.albis ['albis] v: in albis gol. Ricognizion faturose su la Tor par cirî un vât. beljakovina f. alchilic [al'kilik]. culturis e lenghis difarentis. ma al à di vê ~ di comunicâ o un . i f (Andreis Pn) IT Alcheda. da piše v Koranu. Usance l'arbul che al po slargiâsi.(CoUd) alcol ['alkol] → alcul. alchimistic [alki'mistik]. kombiniranje n. postaviti se na noge. i Ongjars. i citadins si jerin alçâts sù cuintri il guviêr državljani so se uprli vladi. Alcheda [al'kεda] kr. alçâ sù [al't∫a: su] tr dvigniti. ~. carboidrâts sempliçs. povečanje n.. alc ['alk] pro 1. nekoliko.(Pa). alcalimetrie [alkalime'trie] f KEM alkalimetrija f. nô furlans no sin propite i ultins. kaj. Albuin [albu'in] os. alçade di most → most. muha f. albuminôs [albumi'no:s]. alcâi alcali ['alkali] m KEM baza f. alcalinizâ [alkalini'dza:] tr KEM alkalinizirati. che alchimiis politichis e sociâls a tentin di misturâ adun e plasmâ. albuminurie [albumin'urie] f MED albuminurija f. KEM beljakovinski. dvigniti. alcâtri) pro nekaj drugega.. 31-45) // k alcalin.(mediateca-codroipo). navzgor. -oide adj BIOL. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl (~. emargjinazion)(O). vstati 2. -iche adj LIT alkajski. -ade adj vinjen.. che a finì i siei dîs intun ospizi par alcolizâts alcologjie [alkolo'ăie] f alkohologija f. ~ di nekaj (od nečesa). alçìn un cjant! zapojmo pesem!. -ose adj BIOL. alç ['alt∫] m 1. alcalinitât [alkalini'ta:t] adj KEM bazičnost f.. e la int e cjante insieme cul grup SOURCE DIREKT invezit a son dai vêrs alchimiscj. (po)vzdigniti. 2. alcâi.. o cjati scrit sul ~ najdem. pogledati. odvisnik od alkohola f. Teodurì. ~ e ce izvrsten. lužnatost f. (po)vzdigniti gor. ma mi soi dete che o varès fat ~ e mi soi fate une reson de robe. miserie che a alce di pês strašna beda . manevriranje n. ~si refl alkoholizirati se. Te omilie de beatificazion. Sul cont po dai albôrs de poesie romance. slečen. jutranji svit m.. (po)vzdigniti se. dvigniti se (proti). ~ al è ~ e nuie al è nuie nekaj je boljše kot nič. Par sigûr la astignince dal alcul e dal mangjâ. albôrs FIG začetki mpl. rindude grivie de ~ de aghe daspò lis ultimis ploiis (CoCamp). vstati. alcaiche [al'kaike] f LIT alkajska kitica f. glinenec. ~ m alkoholna pijača. Alcoran ['] m REL Koran m. alcalin [alka'lin] adj KEM alkalen. nekaj.i. pijanec m: Alcolisti Anonimi Anonimni alkoholiki. alkalija f.: o podês un ~ judâ a paiâ lahko malo pomagajte plačati.i m Alkman m. alkalnost f. l’~ e il disbassament de vôs dviganje in znižanje glasu 2. lug m. dviganje n. (La 03/03). alcalosi [alka'l‫כ‬zi] f MED alkaloza f (pH nad 7. alcaic [al'kaik]. ~ di timp nekoliko časa. componût di elements solubii come acits gras volatii. Alcman [al'k‫כ‬lik] os. te domenie “in ~” di chest an (Pa 03/11) albite [al'bite] f MIN albit m (natrijev. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. la tombe dal pari dal princip al cresseve un garofolâr che al jere ~ e ce! (Zili). KEM albuminoiden.. 73-84). ~ la bandiere dvigniti zastavo.. izobesiti zastavo. peta f (pri čevlju). Sodium aluminum silicate). albuminozen. postaviti se. aminoacits e v. alkimija f 2. Atile. Anacreont. alkoholiziran. A son invezit 800 lis personis in cure par problems di dipendence dal alcul. ~ i mancje nekaj drugega mu manjka. butâ fûr ramaçs e fueis e. (joannis.htm) 2. (Pa 04/04). alçâ [al't∫a:] tr 1. alchimie [alki'mie] f 1. pod vplivom alkohola. a son rivâts a mudà un alc in miôr lis condizions di une regjon o di un stât.44 v krvi). Un sôl esempli: sierât “Castellerio”. strofe alcaiche alkajska kitica. alcolicitât [alkolit∫i'ta:t] f KEM alkoholnost f. -iche adj KEM alkilen. beljakovinast. (Furlanist) alcâtri [alk'a:tri] pro → alcaltri. ~si sù refl 1. ~. . cui puedial ~ il cjâf denant de so asse? (Bibl-Nachum). lužen. e al à par fuarce di imparâ il sô lengaç par podê doprâle. pijan. alcolizâ [alkoli'dza:] tr alkoholizirati. alcolisim [alko'lizim] m alkoholizem m. ~ i voi odpreti oči. albuminoit [albumino'i:t]. Se o cjalìn il consum ~ gjenerâl (SiF 03/4). alcutest ['alkutest] m alkotest m. bazičen. dipendence dal ~ odvisnost od alkohola. vzdig m. e pe prime volte cualchi comun di citât impuartantis a an decidût di no alçâ la bandiere spagnole. ~si refl dvigniti se. belina f. cualchidun al da incomuts neurologjics e atacs di epilessie (SiF 02/1. alçâsi. dodati alkohol. zastrupiti z alkoholom. cui risultâts plui diviers. . alcaloit [alka'l‫כ‬it] m KEM alkaloid m. biti nekaj izjemnega: un vin che al e ~ e ce neko izvrstno vino. (CoUd) albumin [albu'min] f BIOL albumin m. alcul ['alkul] m alkohol m: Par chel che al inten l'~ il consum in regjon al è plui alt de medie italiane (Pa). albôr [al'bo:r] m 1. cuntune percentuâl un grum alte di personis che a bevin alcolics fûr dai pascj. al-qaly "??Pottasche" und "Aschensalz". sierade l’~ a Udin. ~ al cole su la clapigne dulà che no je unevore di tiere (Bibl-Mt). upreti se. alcaltri [alk'altri] (t. (Natisone/furlanis). albuminski. (JM). (Furlanist). alçade [al't∫ade] f dvig m. droghe. cualchi ~ nekaj malega. -iche adj alkemističen. dvig m. alcolic [al'k‫כ‬lik] adj alkoholen. Albin m (langobardski kralj) f. (La 03/5): alculometri [alku'l‫כ‬metri] m KEM alkoholometer m.

alenament [alena'ment] m urjenje n. plavut f. (Onde). . di fat al è aleât cun Eusko Alkartasuna . Aleance Nazionâl Se ducj a àn une ponte di fatalitât. ~ m BIOKEM alelomorf m.i. perut f. aldifûr) adv zunaj. alergjie [aler'ăie] f MED alergija f. kolobar m. vojskovodja). alegacija f (trditev. združiti. alegâ [ale'ga:] tr priložiti. Alemagne [ale'mañe] (t. predložitev f // od lat. veseliti se. alelotrop [ale'l‫כ‬trop] adj KEM alelotropen. a cjantin la ~ . (Basc). s katero vlečejo ladje proti vodi. allegoria. a son stâts creâts lavôrs unevore biei che a mertaressin di jessi fats viodi ancje ~ des scuelis". becât. -iche adj alegoričen. Anastomosis vitâls si formin dome jenfri culturis che a àn alêls compagns in ducj i loci v-c (gjensvic). ~ il Grant Aleksander Veliki (ant. fâ ~. ~ m priloga f. alêl [a'le:l] (pl alêls) m BIOKEM alel m. od allegare. (PrBr).) alegorichementri [alegorike'mentri] adv alegorično. perutnica f. ~ adj zavezniški. FIG alergičen. alergjenic [aler'ăεnik]. alegorizâ [alegori'dza:] it LIT izraziti se s prispodobami. ~si refl ŠP trenirati. alì al podeve stâ acj’ l’~ → todesc. La batae dai gadgets e je viarte: a cuant il prin grup furlan che al fâs un CD cun ~ un toc di frico? (Furlanist) alegazion [alegatsi'on] f JUR navedba f. alemontite [alemon'tite] f MIN alemontit m. ~ tr razložiti nekaj s prispodobami. alelomorfic [alelo'm‫כ‬rfik]. allegatio. MUZ aleatoričen. sklicevanje na kaj). pontât sot di une ~ FIG okajen. aleluie [ale'luie] f REL aleluja f. ~ di polmon MED pljučno krilo. dviganje n. uriti se. dvig m. Une aventure di Narciso e jere ambientade te ete di ~ il Grant: (Ta)... Lemagne) kr. alergjic [a'lεrăik]. a lâ a fâ cuatri salts in ~ (bassafriulana). Alessandrie [alesan'drie] kr. uriti. alergjin [aler'ăie] f MED allergino??.. lis alegoriis plui dopradis par meti in lûs . spandût par vuâtris. Altris disvilups sun cheste direzion a podaressin proviodi la pratiche di un ~ ideatîf intal insium (lacomugne) alenât [ale'na:t]. fâ alis.// skrajšan iz alkohol dehydrogenat. (mediateca-codroipo). cjonçâ lis alis pristriči peruti. krilo n. radost f. od allos ’drugi’ + legein ’govoriti v skupščini’. alelotropie [alelotro'pie] f KEM alelotropija f. // cf. POL zveza f. Chest cjaliç al è la gnove ~ tal gno sanc. alelic [a'lεlik]. lôr! aleâ [ale'a:] tr zvezati. alenadôr [alena'do:r] m ŠP trener m.(Leng). Prime di dî une peraule . che cu lis alis di paie al tocjave cuasi par tiere 5. alergjen [aler'ăεn] m MED alergen m (povzroča alergijo). REL zaveza f. m Aleksander m.alçament [alt∫a'ment] m 1. il pavêr dal ferâl al veve une ~ curte di lusôr 6. izven. ??alergjide [alerăolo'ăie] f MED alergid m. i Batistons ! a son lis aganis dal Luri che a vegnin a judâju. Difat i paragons. si domande ai presentadôrs des voris di ~ almancul une foto . POL vstaja f. tirâ la ~ vleči ladjo proti vodi. al di fûr [aldi'fu:r] (t. alergjologjic [alerăo'l‫כ‬ăik]. ~ m Nemec m. alegât [ale'ga:t]. saran dai ~s e sbassaments 2. alegrie [ale'grie] f (it. alergjolic [aler'ă‫כ‬lik] (f -gjologhe) m MED alergolog m. aleman [ale'man] adj nemški. par "Aleance Nazionâl" si trate di une autentiche ossession. a ~ di Egjit (istitutopiopaschini) alessandrin I [alesan'drin] adj 1. ki zdravi alergije. alergjologjie [alerăolo'ăie] f MED alergologija f. il gjat si decît a sgripiâsi su pal tet. allegoriste. aldeide [al'dεide] f KEM aldehid m. -ade adj treniran. → ligrie. FIG težko delati. 2. vzvišenost f. (SiF 03/4. Congruo di stanziamento (Provincia). negotov. par snelî L’iter de domande. imenitnost f. upor m. ai 4 di fevrâr dal 1937 cuant che un avion CR32 al tocjà prime cu la ~ di çampe la piche centrâl (CoCamp). aleance [ale'ant∫e] f 1. (klobučni) okrajec m. vadba f. alenâ [ale'na:] tr ŠP trenirati. alelomorf [alelo'm‫כ‬rf] adj BIOKEM alelomorfen. (O). -iche adj BIOKEM alelni.(nuovofriuli). GEO aleksandrijski. garati. (Pa 02/1011) 2. ~ di fiât. di informâ. (Pa) aleatori [alea't‫כ‬ri] adj 1. ce ~. (La 03/5): ale ['ale] f 1. alergjist [aler'ăist] f MED zdravnik. ~ dal palaç krilo palače. skleniti zavezništvo s kom. oholost f. FAM muc. Il computer al pues deventâ. f Aleksandrija (v Egiptu). -iche adj 1. Alessandri [ale'sandri] os. krilo dvokrile strehe f. vinjen. ki pogosto uporablja prispodobe. (Pa) // od lat. il PNV al è il partît basc moderât. la fede e je compagne in Friûl. mi pâr un colonel canadês che al veve stât governadôr aleât di Cividât». f Nemčija f. sbassâ lis alis FIG ponižati se. oknica f. krili. al à decidût lunis di gjavâ la incjarie di ~ de scuadre di balon furlane a Luigi De Canio.. bati la ~ mahati s perutmi. (Bibl-Lc) Ta kelih je nova zaveza v moji krvi.i.i. fâ lis alis vzleteti. (wumingfoundation)// od lat. prispodoba f. ~si refl združiti se. JUR aleatoričen 3. -iche adj MED alergenski. -iche adj alelomorfen. allegatum ’poslati sporočilo’ alegoric [ale'g‫כ‬rik].. Cun di plui us domandìn di mobilitâsi cun iniziativis vuestris. si consee di ~ ancje:. gr. alegorizazion [alegoridzatsi'on] f LIT alegorizacija f. vratnica f. aleatorietât [aleatorie'ta:t] f JUR aleatoričnost f. clamâlu di diestre nol è coret. 9).) veselje n. maked. ~ lis alis FIG nositi se visoko. Une acuile che i àn cjonçadis lis alis nol è che e mueri (glesie). priti na tla. FIG uiti. -iche adj MED alergološki. → Gjermanie. MED alergičen 2. tvegan 2. opojen. ki se preliva za vas. un ~ preseôs ma ancje un aversari temibil. cjantâ la ~ FIG radostno vzklikati. alegorie [alego'rie] f LIT alegorija f. i simbui. allegorius (iz gr. daûr di chest. alçane [al't∫ane] f vrv. -ade adj priložen. come a Aquilee. aleât [ale'a:t] m zaveznik m. okence n. Il libri al fâs scjas pe complessitât de trame e pal so valôr alegoric. fr. vê ~ biti alergičen. Cesare Pancotto che è stât clamât a alenâ la scuadre di basket furlane. une ~ di puarton scuancassât 4. vaditelj m. zvezati se. imeti alergijo na. la ~ dal cjapiel klobučni okrajec m 3. trening m. bisugne bati la ~ come il gjal. žarni venec m. alegorizirati. izginiti. di fâ zirâ l’apel ~ e di tirâ sù altris adesions. alegorist [alego'rist] (pl alegoriscj) m LIT pisatelj. zbežati.

~ m LIT aleksandrinec m. jurid. (Natisone/furlanis) u+2. prirejanje n. ~ m GEO Aleksandrinec m (prebivalec Aleksandrije) alessandrin II [alesan'drin] ~ adj LIT aleksandrinski. // od lat. e i gnûfs incuilins a scuegnin adatâsi sot la scjale come sant ~ (Pa) alessic [a'lεsik]. il mont dai terapeutis (Pa 02).. ma in prevalence furlan. meti in ordin ~ urediti po abecednem zaporedju. (Bel). ~ m Alžirec m. prin e ultim (BelR). e à presentât in consei regjonâl la prime propueste organiche. alfabetizazion [alfabetidzatsi'on] f alfabetizacija f. algebra. alfa ['alfa] grška črka alfa. Il benefici de ~ sbassade al jentrarà in vore dome cul an daspò che si à presentât la comunicazion e fin ae fin de locazion. alienâ [alie'na:] tr 1.(don). alienât [alie'na:t]. abecedno zaporedje. izgovor. alfabetizâ [alfabeti'dza:] tr alfabetizirati. → lì. aliquot ’nekoliko’. alius ’drugi’ + quot ’koliko’ alidade [ali'dade] f MAT alhidada f.i m Alžir m. e spiete e spiete. La “Lega nord”. in cualchi stanzie a metevin l’~ dai cavalîrs. algebrajski. Une volte a jerin i conts a stâ ma tai agns ’70 al jere vueit. Algjerie [alăe'rie] kr. opremljanje n. vzrejališče n 4. alias ['alias] adv alias. par ordin ~ po abecednem redu. (GP). alfin [al'fin] (t. nazadnje. odtujevanje n.. alienament [aliena'ment] m odtujitev f. Aleutski otoki mpl. fotografiis e cartulinis di epoche dai paîs par ordin ~ (CoUd ) alfabetichementri [alfabetike'mentri] adv po abecednem redu. metudis in ordin ~ par localitât. abecedi). aleutin [aleu'tin] adj aleutski. analitiche (Uniud/friulani) algjebrichementri [alăebrike'mentri] adv algebrsko.// od gr. Alfons [al'fons] os. alevadôr [aleva'do:r] m rejec m. algjesie [alăe'zie] f MED preobčutljivost za bolečino. Aleutinis [aleu'tinis] kr. algjit ['alăit]. algoritmi [algo'ritmi] m MAT algoritem m. soterâ. la nestre colegance spirtuâl cul mont ~. živina (za vzrejo). algebraično. algjebrist [alăe'brist] (pl algjebriscj) m učitelj. gojenje n 2. Ta chel timp istès al frecuente ancje i cors superiôrs di teologie ~ de facoltât teologiche di Venegono. ~. davčna osnova. in fin dai fats. Mediant che e mancje l'~. (Pa 02). . alestiment [alesti'ment] m 1. -iche adj abeceden. brusâ. alibi m. nol esist nancje un marcjât che al permet l'esistence di imprescj di informazion par furlan. alfabet [alfa'bεt] m abeceda f. ~ di blizu. alpha + beta (prve dve črki v gr. il gnûf cd dal musicist di Feagne Roberto Concina ~ Robert Miles (Furlanist)// od lat. ordin ~ abecedni red. -iche adj algebrski. ~ m duševni bolnik. priredba f.i. 2. Unevore rispuestis – E jerial veramenti alienât? (fundacer). aleksandrinski slog m. aliciclic [ali't∫iklik]. (Pa 11/99). infin) adv končno. (Pa 04/02). alienare ’odtujiti’. alpha.. ~ tu sês vignût. po abecednem redu. Alicarnas [alikar'nas] m HIST Halikarnas m (danes Bodrum v Turčiji). dâ un ~ dati opravičilo. ~ m odtujevalec m. fr. aleuronic [aleu'r‫כ‬nik]. gojitev f. che nissun predi nol à il dirit di ~.i fpl Aleuti mpl. alevament [aleva'ment] m 1. Alfa e Omega. reja f. ~ ret (t. // od lat. inalgò. alibi ['alibi] invar. alicuote [a'likuote] f 1. alessie [??' ] f MED aleksija f. FIG opravičilo n.. l'~ che al è stât doprât par modificâ lis probabilitâts dadis nol simule lis sieltis. odvrniti. alibi ’ailleurs’. Friuli. aleuron [aleu'ron] m BIOKEM alevron m . norec m. -iche adj KEM alicikličen. di un Comitât di Vuere cun Luîs Duodo e ~ Conti. jessi ~ par.i f Alžirija f. odtujiti.(lacomugne). algjebric [al'ăεbrik]. algjebre ['alăebre:] f algebra f. alì [a'li] (t. Al insegnà analise algjebriche e gjeometrie. alienant [alie'nant] adj odtujujoč. 1. alias. alfabetic [alfa'bεtik]. nor. dal Mali e de ~. alikvotni del 2. consolidate’. odtujen.. algôs [al'go:s]. // iz poznolat. odvračati. Di stanziâi a van indenant cu la lôr ativitât di alevadôrs e (mediarete-edu). vzreja f. si tratave di tignî a mens il repart e po cheste suor Eulalia e il nom dal dotôr ma juste ~ ret i à vignût un scrupul pe strade. άλευρον. tja . // od lat. od arab. jurid. z drugim imenom. v tistem trenutku. e varà par protagoniste la scritore e regjiste algjerine Assia Djebar. (Ta) 3. (CoUd ). (BelAlci) 2.rastlinska beljakovina // od gr. (CoUd) // od lat. jessi ~ che biti ravno na tem. Alessi [a'lεsi] os. Algjeri [al'ăεri] kr. Il font principâl al è l'Archivi Friûl cun fotografiis di dut il teritori regjonâl. izumetničen. Alfa e Omega prvi in zadnji. alessandrinisim [alesandri'nizim] m LIT aleksandrinstvo n. odtujenost f. v bližini. -ose adj pokrit z algami.. prodan 2. m Alfonz m. slednjič. izgovor m. m Alfred m. algologjie [algolo'ăie] f BIOL algologija f (preučuje alge). algezija f. dekadenten. m Aleš m..(SiF 02/2). lì a ret) na tistem mestu.(Pa). da . parceche la glesie no vadaûr des modis ma daûr di Crist.i. duševno bolan. cul grât di colonel. cun rapresentazions teatrâls di autôrs dal Congo. daûr ~ po abecedi. . prodati.glesie alessandrine aleksandrijska cerkev. alghe ['alge] f → alighe. -iche adj MED aleksičen.i. algide. -iche adj BIOKEM alevronski. FIG prefinjen. alienabilitât [alienabili'ta:t] f JUR odtujljivost f. prireditev f. Alfa e Omega: prime e ultime letare dal ~ grêc. ide adj MED algiden (mrzel). -ade adj 1. aljebr k jabara ’??to bind together. + 15 e -15 a son scuasi la stesse robe. lì ret. al podeve ben cjatâsi tal ~ di Un Batisteri (CoUd) 2. algjerin [alăe'rin] adj alžirski. ducj unîts inte profession de stesse fede cjapade su dai apuestui e de glesie alessandrine.(Bibl-Apoc)// od gr. . Alfrêt [al'fre:t] os. algò [al'go] adv → adalgò. alienabil [alie'nabil] adj JUR odtujljiv. algidus ’mrzel’ od algere ’biti hladen’: cf. par sparagnâ bêçs e no dâur ai ignorants un ~ periculôs. učiti pisati in brati. lì) adv tam(kaj). Un vieli professôr di ~ al diseve che. JUR alibi m.(Pa 02). strokovnjak algebre. algebraičen. eliminâ. alfabetisim [alfabe'tizim] m pismenost f (sposobnost pisati in brati). NAVT oprema f.

zdravnik za duševne bolezni. e altris no identificâts) (SiF 02/1. (SiF 02/1). almanac [alma'nak] m 1. aloglot [??a'l‫כ‬ăin] adj LING alogloten.15 . ~. // cf. aliterazion [aliteratsi'on] f LIT aliteracija f. alocazion [alokatsi'on] f EKO alokacija f. (Bibl-Az) aloritmic [alo'ritmik]. alopatie [alopa'tie] f MED alopatija f (metoda zdravljenja bolezni z zdravilnimi učinkovinami). svariade. alon [a'l‫כ‬n] int dajmo! ajmo! gremo! sù. alore i passionâts si dimiezin. potem. alore [a'l‫כ‬re] (t. aliéniste. hranitev f. torej. alopsichic [alo'psikik]. fr. alitosi [ali't‫כ‬zi] f MED slab ustni zadah. polniti. alimonie [ali'm‫כ‬nie] f JUR ??tartásdíj. aloritmie [alorit'mie] f MED aloritmija f (nepravilni srčni utrip). // od lat. različek granatov.. alga. -iche adj PSIH alopsihičen.// < (neolog. koledar m: 08. ven a stâi che cetancj di lôr a son alergjics a di chest ~ (Pa) // od lat. almanah m. p. che a previodin bariduris invalicabils pes piçulis comunitâts aloglotis (Pa 03/10). alimentatio. Al sucedarà ~ ogni anime. -iche adj nelogičen. odstavek m. come chel puaret ~ al si met. (Friulinelmondo). almandin [alman'din] m MIN almandin m. alimentarius.// < gr. m (IT Eligio). haloketones. alopsicosi [alopsi'k‫כ‬zi] f PSIH alopsihoza f. Aloi ['] os. alogjic [a'l‫כ‬ăik]. letopis m. aliturgjic [ali'turăik].) fr. alocromatic [alokro'matik]. alizarine [ali'li:t] f KEM alizarin m // cf. prehranjevanje n. ala ‘krilo’ + -form. industrie ~ prehrambena industrija. HaloAcetic Acids. -iche adj MED alopatičen. -iche adj MIN ki spreminja barvo. alogjen [a'l‫כ‬ăen] m KEM halogen m. JUR otujitev f. alochetons. allegro [ale'greto] adv MUZ allegro. alît [a'li:t] adv → lît. ~ des risorsis alokacija virov. pripadnik etnične manjšine. A son ~ 150 agns che no si à un principi di Novembar tant cjalt in . aloplasme [alo'plazme] f MED aloplazma f. I gnûfs martirs di ~ a son zovins che a sielzin di murî par resons . tujeroden. alighe ['alige] f BOT alga f (Alga). ~ m MUZ allegretto (skladba). alimentâr [alimen'ta:r] adj hranilen. alocudôr [aloku'do:r] m alokutor m. alìn [a'lin] → anìn. aliment [ali'mεnt] m hrana f. alocuzion [alokutsi'on] f govor m. alogjenat [aloăe'nat] m KEM halogenat m. BIOL alohtona vrsta. najmanj. Mentri Lateis/Latais al è poiât suntun splaç sorevie il lât creât par ~ lis centrâls idroeletrichis Sade/Enel. inalore) adv no. odtujenost f. kadar. čuk m (Strix aluco). -iche adj MED aloritmičen (srčni utrip). a son 3 milions e mieç lis personis che a àn bisugne di assistence sanitarie e ~ (Pa) // od lat. halophyt „Salzpflanze” alofitic [??'fitik] f BOT halofit m (morska rastlina). al à rapresentât dal fenomen de ~ des risorsis di personâl te Publiche Aministrazion: (SiF). takrat.. temno rjav mineral in dragi kamen. -iche adj KEM alifatski. // < allo-+ plasma. alodi [a'l‫כ‬di] m HIST alodij m. gremo. indevant.(Onde). aloc [a'l‫כ‬k] m ZOOL mala sova f. alocroic [alo'kr‫כ‬ik]. poganjati. alifatic [ali'fatik]. (svečan avtoritativen govor ali nagovor). napajati. HAA: acits aloacetics. (Pa). alimentazion [alimentazi'on] f hranjenje n. alimentâ [alimen'ta:] tr 1. alopren [??alotro'pie] m KEM alopren m. alimonium ‘nourishment’ od alere. potem. material 3. Jo. gnati. i f (Cjiscjelgnûf) IT Almadis. alienisim [alie'nizim] m MED alienizem m. // iz lat.. 2. nıtartás. govornik m. -iche adj KEM haloocetni. aligatôr [aliga'to:r] m ZOOL aligator m (Aligator). // cf. alokucija f. alimentum od alere ’nourish’. alore che [a'l‫כ‬re ke] co ko. ~. e a viodin tes lenghis e tes culturis minôrs une pussibilitât di rapuarts umans vêrs cuintri de ~ dai aparâts (Pa 02). alinea [a'linea] m JUR alinea f. // od lat. a Aquilee e jere ancje la comunitât greghe o ~ grecofone (Pa). alofite [a'l‫כ‬fite] f BOT halofit m (morska rastlina)// < gr.. aliénation. alloglotte.e.. Almingarde [almin'garde] os. almancul [al'mankul] adv vsaj. fr. živež m. prehrana f. aloacetic [aloa't∫εtik].. f (IT Ermengarda). alienacija f. allegretto [ale'greto] adv MUZ allegretto. alizarine Allah ['ala] m Allah m. alienist [alie'nist] (pl alieniscj) m MED psihiater m. alò [a'l‫ ]כ‬int → alon. aligoté [aligo'te] f KUL burgundsko vino aligote. alodiâl [alodi'a:l] adj HIST alodialen.. aliform [ali'f‫כ‬rm] adj krilate oblike. torej. che no varà scoltât il profete. la popolazion alogjine tujerodno prebivalstvo. alod m. od alienare. 11). rediti. rediti 2. (na)hraniti. complete.i. Če je knjiga o pesništvu. Almadis [al'madis] kr..(CoUd). alnêt [al'ne:t] m jelševje n.(don). Se po il libri al è di puisiis. GEOL alohtona snov. tedaj. -iche adj REL neliturgičen. odtujitev f. dovajati. Come l'om ancje il cjan al à bisugne di une ~ sane. lat.. (CoUd ) // od poznolat. -iche adj MIN alokromatski. alopecic [alope't∫ie] f MED alopecija f (izpad las). Tal articul 10 a son stabilidis lis condizions pe ~ ecezionâl di chescj bens (Pa 02). alimonia. alogjin [a'l‫כ‬ăin] adj drugoroden. ~ m tujec m (tujega porekla). alienatio. alimentadôr [alimenta'do:r] m TEH napajalo n. 3.Dì par dì .i. acit ~ haloocetna kislina (HaloAcetic Acids).. tujerodna vrsta 2. par fâ in mût che il sisteme universitari al vedi une ~ ecuilibrade di risorsis. potem se število privržencev prepolovi. . alocheton [aloke'ton] m KEM haloketon m. nekoliko hitro. (družboslovje) tujec m (ki je tujega porekla). contadin! ajmo. FIG (na)hraniti. zdaj.alienazion [alienatsi'on] f 1. o alci lis mans ancje jo.Bundì cul ~ de zornade par cure di Sergjo Visentin (O). e vegnarà disvidrignide dal popul. svobodno posestvo n. aloplastiche [alo'plastike] f MED aloplastika f. → cuviton. Di marcâ lis resons di fonde che a stiçarin lis istituzions a creâ e ~ il fenomen e lis strategjiis. alocton [a'l‫כ‬kton] m 1. Provin ~ a fâ un pocje di storie (nuovofriuli). eh!. ~ co no. prodaja f. redilen.. fr. PSIH umobolnost f 3. tedaj’. αλλος tuj + χθών zemlja. naprej kmet! alopatic [alo'patik].

i f Alzacija f (Elsass). alterabil [alte'rabil] adj 1. mût avonde omogjeni tra i comuns. zvišk(om)a. ~ m ki je spremenjen. alpestoc [alpes't‫כ‬k] m gorska palica f. MUZ alteracija f 3. ~ grant veliki oltar. sinç di cjarande) f BOT komonika f. i f (Sant Lenart) Altana. FIG pomemben.. neotesan.(CoUd ). alsazian [alsatsi'an] adj alzaški. hribovski 2. LING non ~ manjšalnica f. ponarediti. di gnot. spreminjevalen 2. Gâs presint te atmosfere. Alpenstock. ~ m 1. altanisie [alta'nizie] (t. KEM alotropski element. Si son fatis lis fondis pe jentrade de tende di riunion. altecis di ingirli vrtoglave višine. Alzheimer al ipotize par prin une ~ chimiche de sostance gnervose .0 m. intaiadôr. ~ e Lorene Alzacija in Lorena. alpaca [??'t∫ie] m 1. se si monte su une ~ la visuâl si poie sul paesaç (folkcapriva).. izpremeniti.. Ancje l’irlandese Mary Robinson. (čas) pozen. Pasche alte. VOJ planinec m (gorsko vojaštvo). che al veve il compit di normalizâ l'ocitan ~ (Pa). Vuelial un ~?” “Ce isal?” i rispuint cirint di riduçâ. su la propueste di riforme dal Statût regjonâl ispirade al “model dal Trentin ~. passant pes localitâts nostranis su lis ~ Cjargnelis e Juliis. (CoCamp). la gnot di ~ “Halloven” la coce sventrade cuatri busis e une cjandele dentri. vie pe curnîs marcheplan da pît de cupule.fvg). Enricon al fâs l'~ e par trê agns al sarà tai Stâts Unîts (christianromanini 07/04) 2. (Pa). prove uniche dal Campionât Nazionâl di Sci Alpinisim a tecniche libare Domenie 25 . ~ Juliis Julijske Alpe. bolehnost f 4. Se o fevelìn di coce al pâr di fevelâ dal dì dai muarts.(Leng). Insiemit des voris di ristaur des condizions naturâls di un sisteme che al è stât alterât des ativitâts dal om. glasno. cu lis provinciis autonomis”.. iz ravnotežja spraviti. nor 3. altâr [al'ta:r] m oltar m. presits alterâts spremenjene cene.alotrop [a'l‫כ‬trop] m 1. razdraženost f.. (fundacer).(Pa 02). (SiF 02/1) 2. dal ~ od zgoraj. pokvarjen. Alsazie [al'satsie] kr. (linmiter). razdražiti. KEM alotrop 2.. MED . altece [al'tet∫e] f višina f. ~ m Alzačan m.(CoUd). povečalnice. (lingue. (Pa 05/04).regione. membri di spedizions di grant impegn .. ~si refl 1.. zmešan. pensâ a vôs alte na glas razmišljati (BrLi). (Onde). slabšalnice. alouin [alou'in] m helovin m. postati živčen. altarist. KEM alotropija f 2. Xavier Lamuela. ~ maiôr. i Sais. spačiti 2.1956) ~. e sofletave ancje chê dì. ~ adj 1. altut 2. la gnot di ~ helovin (noč). alozin [a'l‫כ‬džin] adj → alogjin. halovin m. povečalnica f. alpski. al cjape il non de figure dal vuarde-fûc che dal ~ dal cjiscjel. Definizion. visokost f. alpinistic [alpi'nistik]. važen. (Pa). alt ['alt] m višina f. ki izklesa oltarje. “Un blanc cul biter”. si è pandude contente (Pa 02). furnît di un ~ . psicologjics. visok. altarist [alta'rist] (pl altariscj) m kamnosek. (SiF 02/2. FIG surov. tin m. daspò di un referendum. narediti živčnega. alterâ [alte'ra:] tr 1. hribovit 3. di colôr blu clâr (linmiter) 2. razburiti se. (Leng).80655 e je la acelerazion di gravitât standard a la ~ medie dal mâr. ~ di Pergamo pergamonski oltar. For di Voltri) → altece. z privzdignjenim glasom. alterazion [alteratsi'on] f 1.i m Južna Tirolska f. pokvarjen. alotropic [alo'tr‫כ‬pik]. alton. TEKST alpaka f (tkanina). spačiti se 2.i. stât ~ di cussience spremenjeno (razširjeno) stanje zavesti. la base genetiche da la malatie.. grops di altariscj a son i Cumuçs. divji pelin m. alt Comissari “Onu” pai dirits umans. spremenljiv 2. strm. l’umit oltagn [altagn] al fume mokro seno se kadi. ~ totâl skupna višina. E alpins. (SiF 03/3) 2. Alt ['alt] m (pri pokrajini) Gornji. al cjalave la citât par visâ di pussibii fûcs. (GE). (SiF 02/1). ~ Cjargnelis Karnijske Alpe. ponaredba f. pokvarljiv 2. . -ive adj 1. altane [al'tane] f 1. lôr che a varessin di jessi tai Kaiserjäger! A son alpins! (Ta). alterât [alte'ra:t]. di mût di no ~ i lôr “pês”. altagn [al'tañ] m plast pokošene trave. razburjen. or che a sedi un gjene difetôs ~. globok 3.. alpinist [alpi'nist] (pl alpiniscj) m alpinist m. spremenjen. la Provincie dal Alt Friûl. LING ki ima več oblik. razburjenost f. alte ['alte] f gornji del nekega področja. pačenje n. Altane [al'tane] kr. Scultôr. i Paulìns. gjene ~ spremenjeni gen. potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. ~ dal ossigjen. disfurnî un ~ par furnînt un altri FIG z enim dolgom plačati drug dolg. alte tecnologjie visoka tehnologija. razburiti. Mario Cedolin (n. vzdignjen. jessi a la ~ di cdn ?? magari nome di no jessi a la ~ di chei altris oms che al cognosseve (PauluzzoN) alteço [al'tet∫o] (carn.. fpl Alpe fpl. vuide. Il discors nol vâl pe produzion di alte tecnologjie (Pa 02).(CoUd ). FIG belo vino z žganjem. -iche f 1. altee [al'tεe] f → dialtee. alpestri [a'lpεstri] adj 1. e cjalant jù. alpinec m. si àn lis crisis motoriis che dispès a capitin intun stât ~ di cussience. ~ nete čista višina. izprememba f. grob. I alpins a protestin. Schickele. altonon. LING sprememba oblika f. che al promôf la ativitât di leture a vôs alte ai fruts . ~ medie dal mâr srednja nadmorska višina. norec m. l’Alte Gornja Furlanija. -ade adj 1. spremeniti se. ZOOL alpaka (Lama pacos) 2. nepravilen. deriv. alotropie [alotro'pie] f 1. Alt Comisari POL visoki komisar. Dî che si son decidûts e je un ~ dai fats. alteratîf [altera'ti:f]. (terasa po strehi) mostovž m. (BrLi) alpinisim [alpi'nizim] m alpinizem m. al pâr che si sedin ispirât al altâr di Pergamo cuant che lu àn fat sù. → Rodean Dal Alt Alt Adis ['alt] kr. (SiF). lôr a son dibot ducj nassûts in chês tieris. ponaredljiv. cjalâ un dal ~ al bas FIG gledati na nekoga vzvišeno. l’~ di ram cu la so gridele ancje di ram e ducj i argagn di chest ~.// < nem. gredica f na pobočju. LING dubleta f. slabšalnica f. lizere e come incuçade sui drups e lis plantis vie pes altanis (PauluzzoN) 2. ljubkovalnica f. gorski. Alsaziane [alsatsi'ane] f Alzačanka f. Zgornji. Alps ['alps] kr. (Bibl-Esodo). (La 05/6). Pescje: acuardi pal distret dal Alt Adriatic. planinski. LING sufìs ~ pripona (za manjšalnice. si è ritignût di assumi une ~ nete di intercetazion di 3. -iche adj alpinističen. ~ totâl di 4. alpin [al'pin] adj planinski. gorska Furlanija. Alt Adriatic zgornji Jadran. vôs alte na glas. ponarejen. ljubkovalnice. 39-58). al fâs di tapêt ai scjalins dal ~ maiôr . žrtvenik m.0 m. vêle alte cuntun ali vêle fisse cuntun biti na smrt skregan z (nekom) 4. costituît tal 1968 e atîf in ~ e Lorene (SiF 03/3).

menjavanje. Chest sens di ~ al fasarà madressi tai citadins une plui grande sensibilitât e (partitrepublichefurlane). aluminic [alu'minik]. O berlai… e lui intun moment al disparì. "altivûl". 31-49). MED halucinogen m. altiûl [alti'u:l] (t. alternadôr [alterna'do:r] m ELEK alternator m. -ade adj 1. alternât [alter'na:t]. alternativa f. in ete ~ Carli il grant cul so Sacri Roman Imperi (Pa 03/10). alum [a'lum] m MIN. (Sg). se lu viodevin ~ aluvion [aluvi'on] m poplava f. chêl ~ (pl chei altris) (nekdo) drugi. dutis dôs chestis culturis?(Pa) 2. višina f. altruisim [altru'izim] m altruizem m. izmenično vrstenje. alucinogjen [alut∫i'n‫כ‬ăen] m PSIH.. alternativementri [alternative'mentri] adv alternativno. cu la instabilitât di tantis regjons e cu la contestazion altermondialiste. glinica f. ~ uditive slušna halucinacija. -iche adj KEM aluminijev. aluminijski. chê altre (pl chês altris) (neka) druga. izmenično zaporedje. "smuiart" e "lescje" a son i lessems primaris che a tradusin il talian "fieno". pes stazions dai trens solitariis. -ive adj aluziven. dongje il romitori de ~ di SAN VALANTIN (c. al sô cors in Aquilee: forsit a cause di une gruesse ~. altissime [al'tisime] (t. nasproten. alternatîf [alterna'ti:f] -ive adj alternativen. alunite [alu'nite] f MIN alunit m. nasprotujoč globalizaciji. Bog m. (genska) sprememba (organizma). Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere par netâ il marmul. Cuanche ti passe chê altre voie. privid m.. nadmorske višine ali na višinomer. e je la bocjade. ELEK izmeničen corint ~ izmenični tok. Te varietât cjargnele di Paluce "fen". sedi pai consums energjetics sedi ativant des capacit ts creativis. alustic [a'lustik] adj opojen. (Pa). Al sclopà un ~ ton. aluminotermie [aluminoter'mie] f ŽELEZ aluminotermija f. altimeter m. (Sg). Al è il teme di fonde e mai vonde batût de ~ di Diu. lis alucinazions uditivis (SiF 03/3. âtri) adj drug.(Pa 11/99). lis alucinazions visivis (semplicis o complessis). Lui al sarà grant e i disaran Fî dal ~ (Bibl-Lc) Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. ~ ae eterne partence e al tornâ (CoUd). (Pa) alt-medievâl [altmedie'va:l] adj ??. -iche adj nanašajoč se na merjenje višinskih razlik.sprememba f. a rivin cu lis . latinis di ~. od alt) adj najvišji. altitonant [altito'nant] adj visoko doneč. Ma il secondo. izmenjava f. izmenično. ~ visive vizualna halucinacija. altivûl [alti'vu:l] m→ altiûl. ~ m POL nasprotnik globalizacije. ki namiga..it/Turism. ~ o fasei o sintìi altri ['altri] (t.htm) alucinâ [alut∫i'na:] tr PSIH halucinirati. alucinazion [alut∫inatsi'on] f PSIH halucinacija f. z višine grmeč. (Sg). altparlant [altpar'lant] m zvočnik m.(Sg). . un furlan pal 2000 (Pa). bobneč. alteritât [alteri'ta:t] f FILOZ drugačnost f. La idee de ~ dal Friûl in Tellini e nas lontan dal Friûl (Pa 04/05). auter. altimetri [al'timetri] m TEH višinomer m. motnja f 5. La situazion di crisi pai lavoradôrs de Burgo e je rivade a nivei altonons îr di sere. mai ~ nikoli več. alternazion [alternatsi'on] f alternacija f. opûr in ocasion di un assedi militâr (praxisfriuli). magari ancje in forme alternade. ma cence alternativis. generator izmeničnega toka. alternative [alterna'tive] f 1. izmeničen. altruistic [altru'istik]. e fusetis lonatnis a segnavin il cîl scûr.. okajen. e lassâ non al mont ~ altitudin [alti'tudin] f nadmorska višina f. KEM galun m. lad. (Bel). (BelFa).. druga košnja f. Al jere une ~. aluzija f. izmeničen. druga. la durmience des semencis che e pues lâ a fâlis gjerminâ cualchi stagjon plui tart. menjavanje n. -ade adj PSIH halucinanten. (Pa 04/07). penetrant traviers il ~ carsic. slabšalnic. ~ adj altruističen. vene altissime) f BOT vrsta ovsa (Arrhenatherum elatius). Nol è stât nè un filantropo nè un ~. scjatulutis (CoUd). nesebičnost f. BIOL. il Friûl al è tiere di concuiste pes invasions dai turcs che. Cemût podaressial mai un sôl Teatri rapresentâ. ~s di lôr druge osebe.(castelsanmauro. che al rivàs sul lavôr prime di chei altris par fâsi viodi cul perît o cul impresari. altermondialist [altermondia'list] adj POL protiglobalizacijski. alumine [alu'mine] f KEM aluminijev oksid. -iche adj altruističen m. zaporeden. 2. (Sg). izbira med dvema možnostima. izredno visok. cassetis di plastiche pes pomis. nesebičen. nadomestna možnost f. par ~ → paraltri. izhoden: Une sielte ~. vesel. di sostignî. nadomestno.. sintetichis e sincretichis che ~ a restaressin ofegadis e cidinis . ~ che/nome nič drugega kot. prestopen. (Ta). altimetric [alto'mεtrik]. planina f. altonon [alto'non] (superlat. altredì [altre'di] adv pred dnevi.535) e lis straordenaris olmis . alucinât [alut∫i'na:t]. ljubkovalnic. no. vasuts nets dal jogurt. nadomesten. dedutivis. altiplan [alti'plan] m visoka planota f. alucinant [alut∫i'nant] adj PSIH halucinantoričen. altimetrie [altime'trie] f TEH merjenje višinskih razlik. ostali. nesebičen. imeti privide. antiûl) m otava f. Une imprese cuasit impussibil.. LING priponsko oblikovanje manjšalnic. MED alteracija f. altruist [altru'ist] m altruist m. vinjen. alumini [alu'mini] m KEM aluminij m (Al). une dì o chê altre prej ali slej. povečalnic. nadmorske višine. na višku. coragjose. sicer. intune maniere o in chê altre na eni ali drugi način.(lacomugne) altrò [al'tro] adv → inaltrò. drugačen. Dal altiûl al calcoladôr. Fî dal ~ Sin Najvišjega. A mût lôr le àn tentade i romans cu lis lôr legjons. alusion [aluzi'on] f namig m. alc ~ → alcaltri . // cf. la ~ dai microrganisims de tiere genska sprememba mikroorganizmov 6. l’amôr ~ di Diu (SiF) alture [al'ture] f višava f. nekaj dni nazaj/ tega.. alusîf [alu'zi:f]. ossia il guaíme (~). la robe che tu tegnis di plui. (CoCamp) Altissim [al'tisim] m REL Najvišji m. l'avion al navighe a une basse ~ (NazziD). altrichè [altri'ke] int kajpak! seveda! še kako! Altrichè! (PauluzzoN) altrimentri [altri'mentri] adv drugače. nesebičnež m.

amarant [ama'rant] m BOT kermež m (Phytolacca decandra). a mache [a'make] adv zastonj. ven a stâi) co to je. a pirulutis / se acj a àn dal ~ (bolj obič. grenkast. Al è un vêr libri di matematiche. marotic) adj grenkljat. ~ tanche il tuessin kot strup (A). PROV Fevrâr. sladek. amalepene [amale'pene] adv komaj komaj. KEM amalgam m. Tal nestri câs cun dute probabilitât drenti tal ~ licuit al è stât mitût masse stagn. → madôr. ~ dentari zobna jamica. e di un so ~. amazonic [ama'tsonik].e jo ai mangiat une torte di amaretto cal faseve (Furlanist) amaric [a'marik]. amatoriâl [amatori'a:l] adj ljubiteljski.. George Villiers prin duche di Buckingham. amâr [a'ma:r] (t. -ade adj ljubljen. (bassafriulana) 2. e à finalmentri decidût di risiervâ ae glesie il stes tratament metût in vore pes cjasis aluvionadis (La 05/11). amalgazion [amalgatsi'on] f 1. amariç [ama'rit∫] (t. Il stes NO2. ~ m Amalfijec m. amant [a'mant] adj ljubimski. impleâts. združiti. da bi se poročila z nekim grofom. ma ~". l’assessôr pal ~ POL prisednik za okolje: vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'assessôr pal ~ Ciani 2. -iche adj amazonski. Cjâr president (tal sens di ~. → volê ben. mešanica f. morôs. prijazno. e amantlu cun dut il cûr. LING alveolaren.. introdusût tal organisim par mieç dal procès respiradori ~ (CoUd). ~ polmonâr pljučni mehurček.) rad (+ inf.. amalgamâ [amalga'ma:] tr 1. i marmui e lis pastis di veri. alveoli [al'vεoli] m 1. (CoUd). ex depuartât de resistence.).. cun dut l’~ consecuent. imeti rad. a son cjants par saludâ l’~ che al partìs par fâ il militâr (cuf-ancun). // < gr. prizadevati si. No parcè che la tô vivarose ~. (Leng). (Bel). amaurose [amau'r‫כ‬ze] f MED popolna slepota f. ambient [ambi'ent] m 1. amarut. deputât. Covential po pierdi timp a dî che 43 sindics. curt sì.. zapoga f. che a pandin la gnove salût dal nestri cjâr e ~ cine nazionâl . mâr) m grenkoba f. amaret [ama'ret] adj grenkljati. to se pravi. -iche adj GEO amharski. la tô dame in stivalons e (ShW). amarotic. amazone [ama'tsone] f MIT amazonka f 2. ambasse [am'base] f tesnoba f. ~ m prebivalec mesta Amatrice. rastlina) posebno ljubiti. scrit di doi professioniscj. ~ di balâ rad plesati. met de bande cheste ~ / cence motîv ambe ['ambe] f oba(dva). to pomeni. Amazonie [aprio'ristik] f ?? Come l’influence e il sierament pai indios de ~. ?amavrozen. gloti ~ FIG požreti neprijetno. amavroza f. FIG okolje n. hrepeneti po (čem). zlitje n. di stazâ lis rispuestis dai zovins che si dan dentri in chest sport a nivel ~. amarece [ama'ret∫e] f grenkoba f. us vanzie robe? ~ che a basti amalfitan [amalfi'tan] adj GEO amalfijski. nekoliko grenak. (Pa 06/3). alveolâr [alveo'la:r] adj ANAT. ~ de cjace. ~ m dragi m. ~si refl zliti se. Alzeri [al'džeri] m (it. ljubi m. zlitina živega srebra s kovino. am ['am] m → amp. bridek. FIG). la vît a ame la coline trta ima rad grič. (npr. (infoanziani. je nekoliko grenko. -ade adj poplavljen. alveolus ’jamica. amaretto [ama'reto] m mandeljnev liker. ~ m vrsta mandeljnove sladice. žensk. busasi ancje lor vaffanculo. ANAT alveola f. za las. potezati se (za). bridkost f.amarot. .) → Algjeri. Tignî cont des planis aluvionâls e je une garanzie di sigurece idrauliche! (Pa 03/4) aluvionât [aluvio'na:t]. okolje n. -iche adj MED popolnoma slep. združevati se (t. ~ m poplavljenec m. amalgamazion [amalgamatsi'on] f FIG združevanje n. alzetâ [altse'ta:] tr uporabiti zagibe. KEM amalgamirati 2. (JM). prijetnost f 2. KEM amalgamiranje n. amabilitât [amabili'ta:t] f 1. a son masse (Pa 04/03). mešati. žalost f. zapoge. amarotic [marotic] ) amarotic [ama'r‫כ‬tik]. al laureât in ~ / di lês e rost ambî [am'bi:] it težiti za (čim).. amât [a'ma:t]. Amadeu [ama'deu] os.it). amariç. grenkost f. des feminis ljubitelj lova. 231). bridkost f. alzete [-t'a s-] f okrajek m (na obleki). → uve cassute. ljubitelj m. ~ m kar. (Bibl-Sprocs). vljudnost f. al ven a stâi [alvena'sta:i] (t. alveâr [alve'a:r] m panj m. al mandà dentri par ~ i Furlans une sdrume di funzionaris. ljubezniv. amâ [a'ma:] tr 1. amaretto. → marum. bolest f. amaurotic [amau'r‫כ‬tik]. ~ m ljubimec m. ~ adj grenak. GEO ki se nanaša na Amatrice. bridkost f. (La 04/4). amarot [ama'rot] adj grenkljat. amabil [am'abil] adj ljubek. zmešati. ljubiti. ~ m LING amharščina f. zagib m.aluvionâl [aluvio'na:l] adj naplavinski. ~ che no tu âs di jessi cence creance tanche un muart di fan. volê bon. ozračje n: . // < lat. (Urli). deriv. nekoliko grenak. -iche (t. možača. amatrician [amatrit∫i'an] adj 1. amaron. no un test divulgatîf o di stamp ~. ~ tanche i vencs grenak kot žolč. Amalie [a'malie] os.(Pa). tacât a un palaç cun barconetis che a somein chês di un ~. cuesturins e carabinîrs de basse Italie. prijaznost f. amalgame [am'algame] f 1. (SiF 02/1. zmes f. ambaradan [ambara'dan] m direndaj m. gloti ~ e spudâ dolç cu la bocje amare. procès di ~ amalgamiranje n. ljubiteljski. amaur[omacr]sis ‘darkening’. chel aiar che al cjapave sù il mariç turgul e umit de jêre amarilis [ama'rilis] f BOT amarilis (Amaryllis belladonna). .. ~ di (+ inf. fevrâr. okolica f.i. luknjica’. odločna ženska. al fevelà cun ~ di "un molâ çus e vergon cun conseguencis. dragi. l’odôr fuart di foncs di bosc e chel marotic di scusse di roul. mariç) adj grenkljat. pomešati. a ambirès di sposâ un cont teži za tem. nol jere timp di am îs. amabilmentri [amabil'mentri] adv ljubeznivo. non dal sigûr di costôs) (La 04/1). creant cussì un ~ strasordenariamentri mistic. skrb f. amharski jezik m. ljubeznivost f. m (IT Amedeo) Amadej m. cun dute la inteligjence (BiblMc). amazonite [amadzo'nite] f MIN amazonit m.i f Amalija f. Mai la peraule pâs e à lassât un savôr cussì ~ e deludent.

ambon.(Pa 11/99). Furlans a varessin colaborât a Di chist progjet ~ pal ben dal Friûl .i. ameldâsi [amel'da:si] refl vpisati se. ~ m ambulanta f. mignestre di fasûl e vuardi cu la ~ di purcìt. amebiasi [ame'biazi] f MED amebiaza f. ambivalence [ambiva'lεnt∫e] f ambivalenca f. e che tal 432 e ven disdrumade (La). m (IT Ambrogio) Ambrož m. okolje.(O) . bliskovito. ambulant [ambu'lant] adj potujoč. (glesie) 3. paziti na. Si crodeve che l’ambre a ves virtuts magichis e terapeutichis: partave furtune (praxisfriuli). Amelie ['amen] os.i. ambizion [ambitsi'on] f ambicija f. FIG področje n: . imeti v spominu. ambivalent [ambiva'lent] adj ambivalenten.e di ufri une informazion libere sui fats de politiche. na področju. REL amen m 2. ambiguitât [ambigui'ta:t] f dvoumnost f. ambli ['ambli] m BOT zelena jelša f (Alnus viridis). il fâ ~ ai contignûts culturâi.. FIG malenkost f??.. ame ['ame] f 1. KUL soljena. spomniti se. ambulanca f. dvoumje n. mandule ~) f neka mandeljnova sladica. ambliopija f. jantarjeve barve. -iche adj MED ?? pertaining to or of the nature of an ameba. ambon [am'bon] m ARHIT. obseg m. tal asilos e tes scuelis. tignî ~ 1. FIG ambrozija f. amburgese [ambur'geze] f GEO Hamburžanka f. ambizionôs [ambitsio'no:s]. mahoma. cence ~. intun ~ v mahu. in chê epoche. a glorie di Diu. zelo dobra jed ali pijača. ambonem. e' àn vût mangjât ~ e (Scf) amburgês [ambur'ge:s]. Al è un progjet museâl ~ che al mudarà di plante fûr la ufierte culturâl di Udin (CoUd). amenorrhoe. izostanek menstruacije // gr. de culture. skrbeti za. častihlepen. ma par clarî che il teritori là che si môf pre Pieri al è. ambrosine [ambro'zine] (t. m Hamburg m. ambulance [ambu'lant∫e] f rešilec m. Drete.(Leng).. g mont ~. -iche adj okoljevarstven: lis sfidis tecnologjichis. ambientalistic [ambienta'list]. (Sg). (CoUd). un secul denant di S. ambientâ [ambien'ta:] tr postaviti v neko okolje. . moment. ambiciozen. dal lavôr. nadzirati 3. predočiti si: nôaltris o vin di tignî ~ che il Messaggero nol è indreçât dome ai furlans (Pa) 2. (La 05/7). a chest ~ (MazzonIol). amende [a'mεnde] f globa f.(O 7/4/2001).i f Amelija f. spomniti se. amenoree [ameno'rεe] f amenoreja f. ??ameboit [ame'biaze] adj ZOOL ameboid. povračilo n. imeti na očesu. amen ['amen] int 1. ambri ['ambri] m → lambri. zadnja stran m. fin ~ do amena. emendare ’popraviti. vê ~ imeti v spominu. ambrosian [ambrozi'an] adj ambrozijski. mandâ ~ učiti se na pamet. prizadevnost f. ambientament [ambienta'ment] m postavitev v ambient. -ese adj GEO hamburški. izboljšati’. ambientalist [ambienta'list] adj okoljevarstven: . od gr. MIT ambrozija f 2. energjetichis che a saran il pan di ogni dì pai prossims agns e secui. ambientâl [ambien'ta:l] adj glede na okolje. al cjape dentri 299 pagjinis di cuader. motnje vida. che a jerin fruts dal 1980 e che. che l’inflùs dal furlan sul talian al è une vore fuart in ~ lessicâl.// k lat. (pri konju) hrbet m. L’~ al nasave di tabac. fâ ~ posvečati pozornost: La sielte de ande des trasmissions. Cuant che e je rivade le ~ a jere bielzà muarte! (sf). tal film ambientât tes cjanivis dal institût superiôr. vignî ~ priti na pamet. dispès religjôs. -ose adj prizadeven. 3.. (F). umeščati: Direzûts di Bianchini. magari la dîs par sloven: (Leng). ambliopie [amblio'pie] f slabovidnost f. aments [a'ments] (t. dacîs al troi celtic (rotec). nassude tal 1896. di salam e di vin. Brôs) os. (SiF 02/2. amebna griža f (okužba prebavil). des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl.al è rapresentât intun ~ tradizionâl furlan (Pa) 2. cualchi spieli di aghe ambrade.(Pa 89/99).(O). Amburc [am'burk] kr. plene di ~ e partive da la place fin in fonts a la stazion (bassafriulana). ambre ['ambre] f GEOL jantar m. dvorezen. ozračje. un toc di tiere tal ort che no'nt vevin dirit. adaments) adv v spomin. 77-93). -ose adj ambiciozen. ambientazion [ambientatsi'on] f umeščanje v določeno okolje: dedicât ae ricercje des ambientazions dai films westerns.. in visite domiciliâr urgjent. (Pa 03/10) ambit ['ambit] m FIG okvir m. prijaviti se. Ambruseit [ambru'zeit??] i.. amebe [a'mεbe] f ZOOL ameba f (Amoeba). okolico. → braurôs. la informazion une vore curade. registrirati se. ambrât [am'bra:t] adj jantarjast. križ m.(O 12/2/2000). La confermade impuartance dal cumierç ~ (CoTav). co al rive lui tai ~s. un ~ en trenutek. dome di cjase al ~ e fin li dal pazient (CoUd).des gnovis curints dal turisim "etno-ambientalist". par che nô o podìn dî: ~. → olnâr di mont. Ambrôs [am'bro:s] (t. okoliški: Chês sul teritori a rivuart dai problemis post-taramot. in ~ v okviru. do skrajnosti. ambientalisim [ambien'ta:l] m okoljevarstvo n. ~ m Hamburžan m. krog m. na pamet. un cjaval deventât bols / che al trote e al sacode lis amis 2.. rît ~ ambrozijski obred. i slungjave une mandule imbrusine [ambrosine]. ambigjenar [ambi'ăεnar] m LING dvospolen. ki ima dve plati. il vescul di Milan Carli Borromeo al à salvât il so rît ~ (istitutopiopaschini). de sale riunions al ~ medic. amebic [ame'biaze]. častihlepnost f. REL ambon m (pulpito rialzato dal quale si leggono le Sacre Scritture) // < lat.. ~. ~ m okoljevarstvenik m: Dut câs pai ambientaliscj il sondaç nol veve chê di promovi o boçâ cualchidun. amburger [am'burger] m KUL hamburger m. la evoluzion ca puarte da la ~ al omp (logosquotes). ambiziôs [ambitsi'o:s]. dimljena svinjska ?krača (spalla). → braure. dal ~. Se ogni tant no mi ven ~ une peraule furlane. opazovati. Il “Diari” di ~ Burba. ozračje.. venditôr ~ krošnjar. ambrosie [am'br‫כ‬zie] f 1.(O). ambulatori [ambula't‫כ‬ri] adj ambulanten.iz področja kulture. Jacun dai Geis alere un venditôr ~ deventât famôs pai sie scherçs (Natisone).. lokal m. ambientalistichis. la balfuerie si ferme.

(Onde). občudovan. atôrs merecans… Hollywood…”(Ta). . americanade [amerika'nade] f amerikanščina f. amirâ [ami'ra:] tr občudovati. dopustiti. di Lois Craffonara. amilcar [a'milkar] os. par sei catoliche. uprava f. aminic [a'minik].. nol è timp di amîs! ne smemo več zgubiti časa. amerecanizâ [amerekani'dza:] tr amerikanizirati. dulà che a son concentradis lis comunitâts furlanis. naklonjen. -iche adj KEM aminski. aminoplast [amino'plast] m KEM aminoplast. al à tignût cont . ametiste [ame'tiste] f MIN ametist m. (po)dati. (SiF 03/4.// cf. priznati.fvg). In 21 citâts de ~ Latine. Un svicinâsi plui ~ ae struture al è la premetidure miôr par usâsi a lei in mût continuât (Pa). come. saludât cun agrât e ~ di Domeni Zannier (Noeles). (Pa 05/04). ametros. ~ adj prijateljski. i merecans e fasin simpri robis bielis. ~ de vore fate prijatelj nedela. dovoliti. A lu preocupava che chel ~ che al veve no lu ves imbroiât. film merecan. družabnik m. ameti [a'mεti] tr 1. // < Alpha. navidezen razlog m. amiral iz ar. amiras. vecjos amîs stari prijatelji. amighe [a'mige] f prijateljica f. Lu à fat cun ~ cjandôr. Americhe [a'mεrike] f Amerika f. varuh m. aministratîf [aministra'ti:f]. no a viodi americanadis ma chei biei films d’essai dulà (Ta) amerecanisim [amereka'nizim] m amerikanizem m. latinizirano kot ammiratus. amirâl [ami'ra:l] m admiral m. dai nemîs mi vuardi Gjò . par esempli. amigdaline [amigda'line] f KEM amigdalin m. direkcija f. Il 2005 al è stât declarât an de ~ tra il popul gjaponês ei popui europeans.(Natisone). zucars. plui ~. predpostavljati. -iche adj MED ametrop. parceche un che al fâs ~ apene che i fasin un cjant nol tignarà dûr tal moment de prove. alcâi. (La) amirabil [ami'rabil] adj občudovanja vreden. očaran 2.(Pa). al si voltà viers la fantate che a veve aduès lis amighis a consolâle: (Tolazzi) amigo [a'migo] m tovariš m. ametropic [ame'tr‫כ‬pik].(Pa) 2. amicizie [ami't∫itsie] f prijateljstvo n. tra compagns di scuele tra amîs di lavôr . pretveza f. amìe [a'mie] f prijateljica f. Mi soi visade che a Tuieç o ai une ~ di scuele”. e v. ~ comunâl občinska uprava 2. amîs di fruts in sù prijatelji iz otroštva. (ProvBr). publiche ~ javna uprava: Vinars prin di Jugn i dipendents de publiche ~ de nestre regjon a fasaran siopar. voditi. Gordon Alles). od amid).. amine [a'mine] f KEM amin m. fâ ~ skleniti prijateljstvo. in companìe di altris ~s dal so stamp al dà l’assalt vie pal dì a une bancje. d. aminoacit [amino'at∫it] m KEM aminokislina f. ~ di lavôr prijatelj s službe. L'amicizie e po nassi par dut. Amerecane [amere'kane] f Američanka f. amiloide [a'm??] m ?? KEM amiloid m.i m HIST Hamilkar m. amilasi [ami'lazi] f BIOL. -iche adj KEM amiden (prid. dulà che je stade fate une soste par ~ e rindi onôr al monument dediât a la . ~ Latine Latinska Amerika. malenkost f. elements solubii come acits gras volatii. vodstvo n. administrativen. Forsit invidiât e ~ fûr dal Friûl (Leng) amirazion [amiratsi'on] f občudovanje n. upravljati.regione. bližnji prijatelj. ~ di France e fi inlegjitim dal Re soreli (Pa). In Friûl-Vignesie Julie si votarà ai 10 di Jugn pes elezions aministrativis (O). amì [a'mi:] (pl amîs) m prijatelj m. velik prijatelj. al à comunicât (O)... amir ’aali ’višji oficir’ ali amir ’alf ’poveljnik tisočih’ preko bizgr.. ~ intrinsic dober. oskrbovati: Nol coventarà un secont turni eletorâl nancje a Gurize par decidi cui che al varà di ~ tai prossins agns la Provincie. vodenje n. (BrLi). aministrazion [aministratsi'on] f 1. -ive f upraven. carboidrâts sempliçs. KEM amilaza f.i. il sartôr invezi lu tratave come se a fossin vecjos amîs (Sg). 73-84). amicâl [ami'ka:l] adj prijateljski . ammiralios. amidis.. čudovit. amiut. administracija f. amirât [ami'ra:t]. amfetamine [amfeta'mine] f MED amfetamin m. ~ intrinsic e po biograf dal tradutôr. E sâtu. sokrivec m. che al sarà identificât come l’amiloide (SiF 02/1. ~ m Amerikanec m. vladati. Nomenât ~ civîl dai todescs ocupants (La 05/7).Methylphenethylamin (izraz prvič uporabljal 1927 US-kemik Dr. che al podarès sucedi se un ~ di setante agns. domnevati 3. americi [ame'rit∫i] m KEM americij m (Am). (za)čudenje n. amidi ['amidi] m škrob m. aministrativis [aministra'tivis] fpl POL upravne volitve.. Piere dure incidude dal I/II sdC Si trate di une ~ di colôr viole (praxisfriuli). amion [ami'on] adj (zelo) prijateljski. deriv. nepravo vidnost. tra il pari cul frut. ~ m zelo dober prijatelj m. (sangiorgioinsieme). fr. podeliti aministradôr [aministra'do:r] m upravnik m. prime al jere plui viert. (Pa 02). po upravni poti. vuelis vegjetâi. L'~ delegât de societât des Puestis Italianis. Il cont di Vermandois. tolerirati. e à di ~ un pluralisim di mût di preâ e di crodi (glesie). -ade adj 1. italo-~ italo-amerikanec m (Pa). Al somee che vuê la comunitât sientifiche e ~ che al bisugne cognossi plui a font lis conseguencis (Pa) 2. (Bibl-FidiSirac). oskrbnik m. prijazen. odobriti.. amiantifars [ami'ant] ?? Al è parcè che a son scaturîts dai efiets che e fasarès la movimentazion di crets amiantifars (Pa 06/2). ~ civîl civilni upravnik. ametropie [ametro'pie] f MED ametropija oz. garantî plui atenzion al plan pes emergjencis (lingue. aministrâ [aminis'tra:] tr 1. občudovalen. che nol pues sei identificât intal prodot finâl. che fintore a jerin lassâts fûr dal oblic di sei etichetâts. aminicul [ami'nikul] m 1. ma furlan di divignince (Leng). amidic [a'midik]. amiant [ami'ant] m MIN azbest m. amion. aminoacits e v. izgovor m 2. administrativne volitve: si vote pes aministrativis ai 10 di Jugn.american [amere'kan] adj amerikanski. oskrbovanje n.(O).(O).. PROV Dai amîs mi vuardi jo. uslužen. La Glesie catoliche. ~si refl amerikanizirati se. che Celso Macor. amianto [ami'anto] m → amiant. // < gr. elezions aministrativis POL upravne volitve. administrativno. aministrativementri [aministrative'mentri] adv upravno. 155-165). sprejeti. Corrado Passera. (La 05/9) amiradôr [amira'do:r] m občudovalec m. finanziâ e meti in vore la leç regjonâl sul ~. prisrčen.

sprejemljivost f. amortizacija f. al à declarât ~ Sipione. zahod m.Bl) o. a la ~. Il TKN nus dà la sume dal azôt organic e dal azôt ~ (SiF 03/4). a in mnêsis 'spomin'.de). e la sô aversitât al podê. La gnove unitât produtive e rindarà pussibil la complete inovazion dal prodot des laveblancjarie. Ma la ~ no fo concedude ne a lui ne a nissun altri. -ose adj ljubezenski. Si puedial fevelâ di une “religion” te vite ~ o inmorâl di Oscar Wilde? (Bel). ampassât [ampa'sa:t] adv lani. amont [a'm‫כ‬nt] m 1. premestljiv. opomin m. a + morphê ’oblika’.(don). odmakniti'. osvežiti se. ad acetâ i fats. ~ m ljubimec m. o ~s di cuadris di man buine. amorin [amo'rin] m BOT reseda f (Reseda odarata).amissibil [ami'sibil] adj dopusten. amp ['amp] m trnek m. neizoblikovan. ~ dilà pred dvemi leti. amoniment [amoni'ment] m opominjanje n.(graggo. blažiti (udarce). svarilo n. e bugadis intant di bonodôr / mi mandin i ~s. // < cerk. amodernament [amoderna'ment] m posodobitev f. malapaiât vračana. amit [a'mit] m REL naramnica f. amnésie . a operâ par che a calin sot dai nivei di concentrazion massime ~ (Pa 02). . dati amnestijo f.' tvorjeno s privat. amobiliment [amobili'ment] m oprema f (hišna).// od neolat. amnion m. nevračana ljubezen. jo i soi un spirt di amòur (Pasolini). Pai ebreos lis fiestis a scomençavin sul lâ ~ dal soreli (BiblMc) 2. 2-ghise amorfe (SiF 03/3)// < gr. svarilo n. in mnasthai ’spomniti se’. il rinovament e ~ dai procès produtîfs (La 05/12). od gr. amictus 'manteau. -iche adj ANAT amniotski. amnestiran .. Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. e 4 milions di euros pai amortaments dai inviestiments sui implants. pojemanje n. Mi ven però plui naturâl di meti come simbul e ~ chel cocâl dut neri di petroli (BelR) amonite [amo'nite] f PALEONT amonit m. amistât [amis'ta:t] f prijateljstvo n. propad m. a finirin par dislontanâ i Furlans des cuistions patriarcjâls. l’~ nol è brût di verzis iz ljubezni se ne norčuje. par ~ di pâs. zaljubljenec m. strast f. lansko leto. amoniacâl [amonia'ka:l] adj KEM amoniakalen. al à cuistât la ~ dai plui grancj scritôrs todescs e austriacs (Pa).(CoUd). e il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion (SiF 03/4). ~ adj KEM amonijakov. STROJ. amit [a'mit] m KEM amid?? Cemût i refudums organics a puedin jessi depositâts dentri dai sacuts di ~ di sorc (Mater . ammôniakon izv. amorphos . (Pa 03/11) 2. izguba spomina f. pohištvo n. Amlet [am'lεt] m LIT Hamlet m. screant i gnûfs (ud. voile'. zaton m (sonca). (postopno) odplačilo m. 73-84) proces amonifikacije. l’~. amortament [amorta'ment] m EKO 1. amour. amobilî [amobi'li:] tr opremiti (stanovanje). leâ une ~ cun skleniti prijateljstvo z. nol zui di cjartis . amorôs [amo'ro:s]. nemoralen. cjapâ ~ par un kazati ljubezen do nekoga. Ammon. amnistiât [amnisti'a:]. sprejemljiv. jessudis tal mês di avrîl di ~ (scritorsfurlans). amortizâ [amorti'dza:] tr 1. cence vêle fate lâ in ~ e dâ-fûr (glesie)// < lat. azôt ~ amoniakalni dušik. ammonite po imenu Jupiter-Ammon amonizion [amonitsi'on] f opomin m. amnistie [amnis'tie] m JUR amnestija f. al disè propit cjamesute. amonizazion [amonidzatsi'on] f AGR amonifikacija f. notranji arhitekt (Innenarchitekt). a la banalitât. amnesie [amne'zie] f MED amnezija f. s pohištvom opremiti. a la stupiditât (Pa 02). (La 04/4). vnema f. (ProvBr) 2. preroditi se. amoniac [amoni'ak] m KEM amonijak m. amortiziranje n. (GP). amnêsia 'id. fr. premičen. fr. amnêstia ’??oubli. dve leti nazaj. // cf. ljubezen f. prizadevnost f 3. amoniache [a'm??] m → amoniac. odpisati. un ~ apaiât. amor. nemoralnost f. pardon’. sâl ~ salmiak m. amoralitât [amorali'ta:t] f amoralmost f. odplačevanje dolga. trai l’~ FIG preizkusiti.// < neolat. tvorjen z a priv. ljubček m. come la ploe e la nêf a vegninjù dal cîl e no tornin indaur cence vê inbombade la tiere. amovibilitât [amovibili'ta:t] f premestljivost f. di cuant che e je tacade la vuere a la ~ gjenerâl (Pa 02). ljubek. amorf [a'm‫כ‬rf] adj amorfen. amni ['amni] m ZOOL notranja ovojnica zarodka. Dopo l'~ de cjasade di Svevie e dai patriarcjis ghibelins. EKO amortizirati. 73-84). oživeti se. il cjamis. fr. brezličen. il podê al passe tes mans dai patriarcjis guelfs (Union). -ade adj JUR pomiloščen. amovere 'oddaliti. ugotoviti mnenje. modernizacija f. amortizament [amortidza'ment] m EKO amortizacija f. // < gr. puartantju. gorečnost f. ~ gjenerâl splošna amnestija. ljubezniv. od egip. 73-84). amletic [am'lεtik]. brezlik. ~ m amnestiranec m . amortizadôr [amortidza'do:r] m STROJ blažilnik m. BIOL lâ (jessi) in ~ (narava) znova razcvesti se. boga Amun. cf. e ancje par infuartî i rapuarts di ~. EKO amortizirati 2. no sac ~ o amnio (Mar) amnistiâ [amnisti'a:] tr JUR pomilostiti. PROV ~ nol domande ni pan ni polente . il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion ~ (SiF 03/4. amortizabil [amorti'dzabil] adj EKO kar se da amortizirati. amôr [a'mo:r] m 1. (ProvBr). amnestiranka f. ~ dal azôt solubil organic (SiF 03/4. čustvo n. amonijev.’. Come che lu inderadavin cierts romançs masse ~ . amòur [am'‫כ‬ur] f → amôr .. amorâl [amo'ra:l] adj amoralen. Il Consei comunâl al fâs bon un regolament li che a vegnin fissadis li proceduris di ~ (CoTav). procès di ~ (SiF 03/4. amovibil [amo'vibil] adj odmakljiv. butâ l’~. amortizer m. amniotic [amni'‫כ‬tik]. . Amôr [a'mo:r] m MIT Amor m. PROV Cui che al è fortunât in ~ . brezobličen. amoni [a'm‫כ‬ni] m KEM amonij m. ampeloterapie [ampelotera'pie] f MED ampeloterapija f. amonificazion [amonifikatsi'on] f amonifikacija f.it). -iche adj LIT hamletovski. amissibilitât [amisibili'ta:t] f dopustnost f. Lis denunciis ae autoritât judiziarie militâr. ammoniacum preko gr.. // cf.camcom.-is ’id. par ~ di zaradi. amobilidôr [amobili'do:r] m opremljevalec m.lat.

AN ['?] kratica > Aleance Nazionâl. Alcman. amul ['amul] m → emul. po imenu franc. anacoretic [anako'rεtik]. razširitev f. iz gr. e intai strets (come la “pycnocline” dal Stret di Gjibraltar dulà che a puedin alçâsi fin a cent metris di ~ (SiF 02/2. kirurško odstraniti. dut l’~. amplificazion [amplifikatsi'on] f 1. amputâ [ampu'ta:] tr 1. obsežnost f. v 19. ~si refl upreti se.. anabatic [ana'batik]. za agns. agns e agnorums → agrnorums . siben ancje di servizi culturâl intal sens plui ~ di cheste peraule. In Friûl. razhajanje n 2. → indi. fr. obsežen. 2. izp. -iche adj puščavniški. amputare ’rezati’ amputabil [ampu'tabil] adj ki ga je mogoče amputirati. izpos. no je stade cjapade sot dal articul 116 dal Codiç militâr ~ -. anabatist [anaba'tist] m REL anabaptist m. chest ~. vstaja f. prostran. (Pa 06/1). dutalan celo leto. agns a vignî Une robe strasordenarie che. anahronističen 2. FIG anahronizem m. od lat. ancje se. prostranost f. zastarelost f. TEH ojačati. zastarel. Se di une bande al esist il riscji di jessi tignûts par provinciâi o anacronistics dal 10% dai clients. amutinât [amuti'na:t]. fr. ~ bisest prestopno leto. amplificatio. // < lat. // cf. tai agns dal Trente v tridesetih letih. os. nazadnjaški človek. mai plui si varès ripetût in tiere furlane! (JM. anakhôrêtês od anakhôrein ’se retirer’. to je skupnostno življenje). anahoret m // cf. v veliki količini. amputation. 129). an ['an] pro od njega. lâ sù par 29 agns . razširiti. l’~ tornât novoleto. fr.ampêr [am'pe:r] m ELEK amper m (merska enota). amuletum.. anade [a'nade] f leto n. ~ m anahronističen. sedanjika od vê: imajo. anakolouthon (a priv. anacoret [anako'rεt] m puščavnik m. Anacreont [anakre'‫כ‬nt] m LIT Anakreont m. ampliementri [amplie'mentri] adv obširno. st. anacruse [ana'kruze] f LIT anakruza f. Saf. demin. steklenička f. amperore [ampe'rore] f ELEK amperura f. (storia900) // < lat. fr. . prekinitev vitalnih funkcij) // od gr. amputirati. amplece [am'plet∫e] f obširnost f. // od lat. -ade adj VOJ uporen.) nikoli.. amutinâ [amuti'na:] tr VOJ ščuvati k uporu. → ampassât. ANAT ampula f. letnina f. anabolismus. povečati. ma an dirès tantis. Il materiâl che l'artist furlan al à scrit par il "Pezzè string 4et" al amplifiche la sô sensibilitât di compositôr e di musicist e il cuartet (Pa) 2. amsterdamian [amsterdami'an] adj GEO amsterdamski. ampère . Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. → impole. od nje. αναβολισµός preko lat. ohlapen. Tirteu. mil agns večnost. nesodobnost f. kronološka neustreznost f. in chê ~ stesse par esempli. amplissim [am'plisim] superlat. amundi [a'mundi] adv na pretek. anabolisim [anabo'lizim] m BIOL anabolizem m. -iche adj LIT anakreontski. amperaç [ampe'rat∫] m ELEK jakost električnega toka. ampole [am'p‫כ‬le] f 1. anacreontiche [anakre'‫כ‬ntike] f LIT anakreontska pesem m. (Pa 7/2000). Mi àn dât la grazie (Sg). Tal ~ scuelastic 1998/99. nesodoben. fizika AndréMarie Ampère (1775-1836). prekrščevalec m . anahronizem m. utajenost f (biol. Il Consei Diretîf al dure in carghe trê agns academics (CIRF). anfure. puntar m. anabaínein = aufsteigen anabatisim [anaba'tizim] m REL anabaptizem m // tvorjeno iz gr. → a svuaç.’. un ~ tornât celo leto. amplificadôr [amplifika'do:r] m FIZ ojačevalec m. amperometri [ampe'r‫כ‬metri] m ELEK ampermeter m. od ampli. ampolute [ampo'lute] f mala steklenička. graciis. amplificâ [amplifi'ka:] tr 1. amplitudine [ampli'tudine] f FIZ amplituda f. amputatio: cf.. Amsterdam ['amsterdam] kr. -iche adj LIT palindromski (verz).. ampulla ’id. FIG odstraniti. tai prins agns dal Cincuante na začetku petdesetih let (Pa).(CoUd) anacreontic [anakre'‫כ‬ntik]. spuntan. od onega . FIZ ojačenje n. anabíósis. intun ~ tornât v celem letu. amplus . mn. obsežno. bon ~ adijo!. anachorète izpelj. -iche adj 1. tai agns a vignî. kirurška odstranitev. jessi par 29 agns. Par la ~ dal DNA a son stâts doprâts i primers (SiF 02/1) 2. agns indaûr pred leti. . chest ~ cu ven naslednje leto. al jere stât ativât un interessant . ~ scuelastic šolsko leto. REL anahoretizem m (prva faza krščanskega meništva. ~ m upornik m. ~. anacolut [anako'lut] m LING anakolut m // preko lat. povečanje n. ~ academic akademsko leto. od lat. graciis ~. aná in chrónos 'čas'. Dut chest al sarà ben ricuardâlu in chest ~ di memorie.// < lat. il taramot dal '76 al varès fat di ~ e di volan a chestis tindincis za in at in dut l'Ocident. iz lat. ~ passât lansko leto. che al previodeve nome la preson (Pa 02). (k αναβολή) anaciclic [ana't∫iklik]. amphora ’amfora’ → furl. (ob)širen. o dirai . Di Aquilee e rive une ~ di Sant Menas.. od gr. annus. anachronisme. ~ di memorie spominsko leto. ~ m Amsterdamec m.// tvorjeno po gr. nesodoben. anacronisim [anakro'nizim] m 1. àn ['an] 3. anacoretisim [anakore'tizim] m puščavniško življenje. leta nazaj. // novotvorba cf. in akolouthein ’slediti’).i m Amsterdam m. an. Alceu. cumò intal Museu di Udin (CoUd).. fr. Iponat.// anabiosi [anabi'‫כ‬zi] f BIOL anabioza f. razsežen. FIG poveličati 3.// lat.// < neolat. raztegnjen. ungan letos. bon dì. anacronistic [anakro'nistik]. il prin dal ~ → pridalan . an ['an] (pl agn/agns) m leto n. siôr Minigul. predtakt m. nešteto veliko leto. amplitudo. Mimnermi. tal ~ dai tredis mês FIG (šalj. // < gr.// izpos. odrezati 2. spuntati se. anaconde [ana'k‫כ‬nde] f ZOOL anakonda f (Eunectes murinus). → larc. -iche adj METEO dvigajoč . kasneje nadomesti cenobitsko. izločiti. a jerin notâts tes scuelutis (Pa 4/2000) // cf. LIT amplifikacija f 3. iz gr. from amplus. amputazion [amputatsi'on] f MED amputacija f. letina f. trops agns âstu? koliko si star?. Salvâ). zastarel. amulet [amu'lεt] m amulet. ampli ['ampli] adj prostoren. amutinament [amutina'ment] m VOJ upor m. (Pa 02). anabaptizein ’ponovno krstiti’.

anus. anaglipt m (polreliefno kiparsko ali cizelersko delo). -iche adj matični. GRAM anaforizem m. une domande di ~. anaglific [ana'glifik]. // izp. anâl [a'na:l]. LING nalika f. inte stampe. BIOL anamorfen. // cf.. analiza f. ki se da analizirati. analistic [ana'listik]. analogija f. -iche adj anagramski. -iche adj analitičen. a(n) priv. anamnesis . izp.' (izp. analogjie [analo'ăie] f 1. analfabet [analfa'bet] adj nepismen. analoc [a'nalok] → analic. TEH analizator m (naprava). -iche adj MED analgetičen. ~ adj analeptičen. (SiF) analizabil [anali'dzabil] adj razčlenljiv. e al bat su la dibisugne di une precise ~ dai coscj par ridusi (partitrepublichefurlane) 3. od gr. in ~ cu la leç 482 (lingue. in formât ~ (scritorsfurlans) v analoški obliki 2. -iche adj 1. anagogija f. Guarani. ocenjevati. analbuminemia [ana'lεtik] m MED analbuminemija f (nizka koncentracija albumina v krvnem serumu). ana ’proti’ in phulaxis ’zaščita’.// od gr. analitichementri [analitike'mentri] adv analitično. // v 16. Anam ['anam] kr. anamnesi [anam'nεze] f MED anamneza f// izp. anafilatic [anafi'lasie] f MED anafilaktičen. Par ~ ducj i ponts dulà che Dostoevskij al fevele de epilessie o ai let cun . anagramatic [anagra'matik]. ocena f. fr. st. // cf. temeljiti pregled. podobno 2. uganka s premenjanimi črkami). ~ adj analizatorski. -iche m analističen. popačenje n // gr. in algein 'trpeti'. si jere rindût cont de impreparazion taliane. anagogjie [anago'ăie] f LIT mistična interpretacija. anagraf m. iz lat. analecta [ana'lεtik] m → analets. análogos 'id. anagram [ana'gram] m anagram m (besedna igra. analeptično sredstvo. -iche adj LIT anagogičen. anafilassie [anafi'lasie] f MED anafilaksija f (obrambna reakcija organizma proti dol. Chê analisi le fâs un algoritmi ~ (par. anamorf [anam'nεze] f 1. analen. ananás 'id. analogus od gr. anale adj ANAT zadnjičen. razčleniti. -iche adj nepismen. anaerobno živo bitje. analogia.. anamorfic [ana'm‫כ‬rfik]. razčlenitev f. OPT anamorfoza f. analisi [a'nalizi] f 1. analitic [ana'litik]. anamorfosis [ana'm‫כ‬rfozis] f → anamorfose. razčlenjevanje n. (Pa 02). analets [ana'lεtik] m LIT analekta npl (zbirka citatov in izvlečkov iz literarnih del).regione. Al lavore come ~ programadôr a Udin. anaglitic [ana'glitik]. -iche adj anamorfen. TV 2. anaforic [a'nafore] f LIT. anaerobiosi [anaerobi'‫כ‬zi] f BIOL življenje v okolju brez kisika. analitik m 2. Lis fotografiis a rivuardin architeturis e ogjets di art che a son descrits in mût ~ tal catalic. podoben. fr. analgjesie [analăe'zie] f MED neobčutljivost za bolečino. analyse . -iche adj ARS anaglifski. preučiti. st. od gr. presoja f. analoghe [a'naloge] adj analogen. si à di rilevâ che. analýein 'razčleniti'. presojati. anagrafic [ana'grafik]. ananas ['ananas] m 1. anaphora ’reprise’ k pherein ’nositi’. anagrafski. LING po naliki.. analgésie . anaerobi [anae'r‫כ‬bi] m BIOL anaerob m. GRAM anaforičen. analizâ [anali'dza:] tr analizirati. (popačenje) 2. analogija f. ~ logjiche LING stavčna analiza. anagramâ [anagra'ma:] tr anagramirati. shock ~ anafilaktičen šok (najhujša oblika alergij).i m Anam m. analiza f. A la vilie de vuere. anaerobic [anae'r‫כ‬bic]. anale(p)tic [ana'lεtik] m MED analeptik m. (SiF 02/1) analic [a'nalik]. ocenjevati. . anadiplosi [anadi'pl‫כ‬zi] f LIT anadiploza f. (CoUd). nealkoholizem m. analitik m. analfabetizem m.fvg) 2. analogjichementri [analoăike'mentri] adv 1. anaglif [ana'glif] m ARS anaglif m. (SiF 02/1)// izp. analogie . ~ m brezalkoholna pijača. sestaviti anagram. -iche adj brezalkoholen. ~ dal sanc MED analiza krvi. po razmerju'). ~ m Anamec m. anaforisim [anafo'rizim] f LIT. iz gr. . analculic [anal'kulik]. no à puartât a disvuluçâ un prodot ~ pal polac. analfabetski . analcolisim [analko'lizim] m analkoholizem m. letopisec m. analizadôr [analidza'do:r] m 1. napraviti.. analitiche [ana'litike] f analitika f. TEH anamorfen (filmski format DVD. substanci. analitski. anagramma (grámma 'črka'). Evidenziant cierts articui de leç. podobnost f. vzeti pod drobnogled. cu la plui part dai soldâts analfabets. analfabetic [analfa'bεtik]. análysis k gr. anagramist [anagrama'tist] m anagramist m (sestavljalec anagramov). anamorfose [ana'm‫כ‬rfoze] f 1. psihoanalitik m 2. analogen. ~ gramaticâl LING besedna analiza. iz jez. (serling) 2. analitsko. LING po naliki. Ancje chi il nestri Evanzelari al è une sorte di document ~ de cjase reâl (CoUd). anaglifen.ser) pal SGML speciâl. ~ m analgetik m. fr. in ~ cun/ a di analogno k. anagogjic [ana'g‫כ‬ăik].(Pa 11/99) analgjesic [anal'ăεzik]. FIG. analfabetski. nepismeni m. ARS anamorfoza f. ~ statistiche statistična analiza 2. analistiche [ana'listike] f analistika f. analogno.' (iz aná lógon 'glede na razmerje. analist m. iz port. Tupi). anagraf [a'nagrafe] f seznam m (stalnega) prebivalstva. anamit [ana'mit] adj anamski. -iche adj ARS anagliptičen?. BOT ananas (Ananas) 2. ~ m analfabet m. ~ programadôr RAČ programerski analitik. // izp. od gr.// 20.// izp. od gr. analgezija f.// cf. anafore [a'nafore] f LIT anafora f. od gr. al è l'"~" de marilenghe. psihoanaliza f. preučiti.cors extracuriculâr su lis lenghis minoritariis d’Europe. (sadež) ananas m. črkovnica. analfabetisim [a'nalize] m nepismenost f. analogjic [ana'l‫כ‬ăik]. od gr. analist [ana'list] (pl analiscj) m 1. ánadiplosis = podvojitev. ~ adj anaeroben. In dut chest l'handicap plui grant. La misure dal POX e je stade fate cun tun particolâr ~ olandês Euroglas ECS1000 cun titolazion microcoulometriche (SiF 02/1). podoben. od lat. (Pa 02/10-11). matična knjiga. -iche adj anaeroben. anamorphosis ’opnieuw vormen’. izp.

od gr.) → ancje. antant) adj prav tolikšen. di “autoesclusions”. ~ m POL anarhist m.// preko fr. (BrLi). Anatoliche [ana't‫כ‬like] f Anatolka f. 9) // gr. dal 1987 (CoUd). anatemizât [anatemi'dza:t] m REL izobčen. a(n) priv. anatematizâ [anatemati'dza:] m REL anatematizirati. anastrofa f. anatomopatologjic [anatomopato'l‫כ‬ăik]. prekleti. anarhistično usmerjeni. . ancje se la mê famee e jere siore di virtût. anarchie [anar'kie] f 1. no jere ~ finide (Ponte). pomlajevanje).i. imbombât de sô nobiltât parlamentâr. fr.) anarhistično usmerjena oseba. anapestic [ana'pεstik]. ancia ['anq] adv in co (nareč. anathêmatizein. -iche adj anatolijski. četudi. -iche adj MED ki se nanaša na otrdelost sklepa. -iche adj 1. o vin scoltadis tantis vôs che a disin che a lui lis feminis i plasin ancje se maridadis”. šp. edizion anastatiche faksimilna izdaja: ristampe anastatiche. četudi. Felix Marchi. // neolat. che a sostignivin che l’esam psichiatric al veve di jessi integrât cul esam ~ (SiF 02/1. anatocistic [anato't∫istik]. // lat. anarhičen 2. anastigmatisim [anastigma'tizim] m anastigmatičnost f (obnavljajočnost. izobčiti. juž. razčleniti. -iche adj TISK anastatičen. anápaistos 'id. o. lad. FIG nered m. // od neolat. fr. anhiloza f. izobčenje n (t. od gr. ~ m Anatolic Anatolec m.// izp. ανατοξίνη od ana ‘proti’ in toxinê. Godega-Conean. FIG natančna razčlenitev. neodgovoren. ankulos. Ma chê condane ~ di doprâ lenghis e culturis disferentis e je la lidrîs istesse di . anarchiste [anar'kiste] f anarhistka f. raztelesiti'). e us domandìn ~ a voaltris (Basc). che il net cambiament climatic al podarès puartâ il planete sul or de ~. analizirati. anchilosaur [a'nel] m ZOOL ankilozavr m. anarhističen. La cjase. (Macjeu). anchilosi [anki'l‫כ‬zi] f MED otrdelost sklepa. (SiF 02/1. // cf. intant (Leng) 2. brezzakonje n. par cheste scuvierte a son deventâts i fondadôrs de anatomie microscopiche. dutcâs. in chel secul lis dôs citâts no jerin ~ unidis (scritorsfurlans). anastomizâ [anastomi'dza:] tr MED anastomizirati.) (SiF 02/1). a si scuintrin cussì dôs scuelis di pinsîr: une che e ten sù la ~ e la neuropatologjie (scuele . ancjeben [anqe'bεn] adv seveda. ~ microscopiche mikroskopska anatomija. k ancêtre od lat. No jerin lâts ~ a viodi la fin dai lavôrs di rignuviment dal fabricât. anastomosis.. (Bel). obrnjeno stavljen. dobro. Anatolie [ana't‫כ‬lie] kr. anarhično.. antecessor ( ante in cedere ’iti. anatomê ’id. ankulōsis k ankuloun ’zakriviti’. anastomoza f. ancje ['anqe] co 1. (ProvBr) 2. calcul ~ računanje obrestnih obresti?. Anastâs [anas'ta:s] os. anatolic [ana't‫כ‬lik]. četudi. // cf. -iche adj anatomopatološki. anatomia. FIG neurejen. še. POL anarhistični družbeni model. ancj ['anq] adv in co → ancje. ancjetant [anqe'tant] (t. -oide adj POL anarhoiden. anastigmatic [anastig'matik] adj FOTO anastigmatičen. anateme [ana'tεme] m REL anatema f. il facilonisim. anchine [an'kine] f TEKST nanking m. anastrofic [a'nastrofe]. anapaestus. iz lat. ~ di dut ce che si veve ~ di fâ e di patî: i pecjâts di Neron. anatocisim [anato't∫izim] m EKO anatocizem m. anatomie [anato'mie] f 1.. (glesie) Nisem iz župniške družine.i f Anatolija f. anatematitzar. anastomosi [anasto'm‫כ‬zi] f MED anastomija f. -iche adj LIT anapestovski. faksimilen.' (k paíein 'tolči'). anarhija f. četudi. cat. ~ m (slabš.. Anastasie [anasta'zie] os. -iche adj anatomski.(Ta) 2. m Anastazij m. ancestral . di Cesar Borgia. di esclusions. raztelesiti. anatomic [ana't‫כ‬mik]. ‘zakrivljen’ + sauros ‘lizard’.// cf. ~ dongje . pregled m // od poznolat. ancjemonò [anqemo'n‫ ]כ‬adv še. -iche adj EKO anatocističen (glede na obrestovanje obresti). čeprav. še. (Bel). anarcoit [anarko'it]. ancje se ['anqe] co čeprav. četudi je bila naša družina polna vrlin.. MED anatomija f. ancje mai che [anqe'mai ke] co čeprav. come che al dîs il pape. anarhizem m 2. cunfins a drete e a çampe. di un om straordenari e duncje dificil.. // izpod. anathématiser . gr. obrestovanje obresti. anarhičnost f. anathêma ’offrande aux dieux’. anatomichementri [anatomike'mentri] adv anatomisko. brezvladje n. anarchic [a'narkic]. f Anastazija f. . ki se nanaša na prednike. atuâl spirt libertaridemocratic: il cualuncuisim. // gr. preklet. in archía k archós 'vodja'. od gr. par cure de SFF. anarchichementri [anarkike'mentri] adv anarhistično. od gr. POL anarhizem m. celo 3. neurejenost f.(Pa). -iche adj LING inverzen. ancestrâl [ant∫es'tra:l] adj atavističen. 4. analiza f. ~ deventade par matrimoni (Mar). anatocismus. anatossine [anato'sine] f BIOL anatoksin m. (partitrepublichefurlane) 3. anatomist [anato'mist] (pl anatomiscj) m MED anatom m. hoditi’). secirati 2. anchilotic [anki'l‫כ‬tik]. ancje ben che [anqe'bεn ke] co čeprav. 155-165). obrnjena stava f. anatomizâ [anato'midza:] tr 1. anarchic a 18 karats (Pa 03/12). FIG podrobno razstaviti. anarchist [anar'kist] (pl anarchiscj) m POL anarhist m. Come studiâ il cuarp uman sul taulaç di un ~. izključiti. di anatemis..’ (k anatémnein 'razrezati. E si tacà a cori ~ lui bande dal sfuei (Zili). četudi. (O) odprto ostane še vprašanje. zmešan.i. pregledati. anathème . stant che nol ven trasferît par ~ (SiF 03/4. No soi di famee di predis. 155-165).. poleg tega. tudi. anaspirersul [??'] m BOT nektarina f (sadež) (bolj običajno baracocul). anastatic [anas'tatik]. k gr. neodgovornost f. anhilotičen. anarchisim [anar'kizim] m 1. al à fat di nô ancjetancj rês e perdis par Diu so pari. l'~. FIG). ~ un še eden. Pe conclusion de opare e reste ~ vierte la cuestion dal ultin lot. ?? ~ sore. ciamò. od gr. anatematizar. anatemizâ [anatemi'dza:] m REL izobčiti. ~ patologjiche patološka anatomija 2. anastrofe [a'nastrofe] f LING inverzija f. ancjemò [anqe'm‫ ]כ‬adv 1. ankylosaurus.anapest [ana'pεst] m LIT anapest m (trizložna pesniška stopica dveh nepoudarjenih tretji poudar). PROV Dulà che e sta une bocjade di pan e po stâ ~ une peraule . ancje dongje che [anqe'donăe ke] co čeprav.

od andiut) f 1. zunanjost f.// < gr. puartait chi la vieste plui biele e meteije intôr. Sant ~ si pense che e sedi une forme cuntune influence slave sul non di Sant Andree.. okleniti se. FIG obnašanje n. e interesse 10 milions di citadins europeans di Spagne (Catalugne e Isulis Baleârs).i. anecumene [aneku'mene] f ASTR anekumena f. ASTR Andromeda f. BIOL dvospolna rastlina. un pas ~ 2. sposobnost f. andropause [andro'pauze] f MED andropavza f. corîf. ~ m 1. Andrej m. m Andraž m. čud m. andi ['andi] part pro → an. ~ pro prav tolik. za naselitev neprimeren kraj. da. FIG pogled m. anel [a'nel] m 1. pri tem. krog m. obroč(ek) m. al viazave in prime classe sul diret Rome-Ancone cun doi fraris. vezati za kaj. vedenje n. navada f. veža f 2. pričvrstiti. drža f. HIST moški del hiše (v stari Grčiji). trop che e vuadagne in rispueste al è un ~ scunît cidinôr. barva f. zbiranje in pisanje anekdot 2. BOT androcej m 2. une ~ di salvece. e sta metint de bande ancje il talian par lâ viers l'anglês. razvezan. občutek. hodnik m. kretanje n: la sô sapience e la ~ 2. oklepati se. meti l’~ tal dêt dati prstan na roko . usidrati. f Ana f. pripeti. hermafrodit m 2. videz m. anekdota ’neobjavljeno’ k gr. KEM (spolni hormon) androsteron m.i f 1. (prebivalka Ankone) Ankonka f. koridor m. fra ancorâsi a un mont sigûr ma datât e butâsi tal larc cul riscjo di cjatâsi cul nuie denant e cul nuie daûr. preprost.(SiF 03/3). MIN andezit m. La siore ~ Vobis e torne plui dispès in Friûl. i m Andreis (Pn). ánkŷra . luknja f.= 'ne. la ~ popolâr dal librut 7. mena pri moškem. usidrati se. obdobju). androne [an'dr‫כ‬ne] f (ozka. (ozek. la civiltât. (Bel) 2. FIG a dute ~ . Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! . naraven. Andis ['andis] kr. m Adrijan m. ricors a chê straodenarie in câl te Provincie di Udin par chel che si inten l'~ dal marcjât dal lavôr tal . kadenca f.. FIG oprijeti se. tesnec. ton m. passant pe ~ che je in bande de puarte (BiblEzechiel). -ade adj usidran. ubranost f. fr. Ane ['ane] os. intant che ~ e Caife a jerin i sorestants dai predis. andri ['andri] m → landri. t. ki je nor na mošje. klimakterji virilnosti. kazanje n. andament [anda'ment] m potek m. čumnata f. običaj m. mi da la ~ imam vtis. anedot [ane'd‫כ‬t] m anekdota f. brez' + oikouméne = 'naseljen svet'. ekdidónai 'objaviti'. od Anute. di ~. ancorade a un piçul mont alpin e contadin. potka f.. iche adj anekdotičen. dvospolnik m.~ adv prav tako. sklep m. ancure ['ankure] f sidro n. → gosse. prstan m. navaden. pričvrščen. an. (Bibl-Lc). ancorâ [anko'ra:] tr 1. FIG umerjenost f. un omp ~ preprost človek 3. ma lafenò nissune poe. tekoč. (gorovje). pomembnost f. hoja f. način hoje.50 euro (Onde). (Bibl-Lc) in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa. a poche Sante ~ (bolj običajno al poche dree). andit [an'dit] (demin. obroč . vidik m. umerjen. // od gr. nissune ombre e nissune ~ nazionalistiche. enako (količino). (beneška) ulica f. sante ~ sveta Ana. androgynon androit [an'dr‫כ‬it] m robot m. (Bel) anconitan [ankoni'tan] adj GEO ankonski. držanje n. ancje tu tu crodis di jessi cui sa cui. bahanje n.. pomočjo se je razglasila 19 nov. Andromede [an'dr‫כ‬mede] f MIT. anecdote .. (Pa). Anusse. jessi in ~ di biti na tem. anekdotika f (anekdote o osebi. srednji. zasidran. . (cena) nizka.. Ancone [an'kone] kr. ravnanje n. ~ m Ankonec m. od človeka nenaseljen kraj. -use adj andaluški. Republiche ~ Ankonska republika (s franc. Andalusie [andalu'zie] kr. Dree. Sant ~ → Sant ~.. anedotist [anedo'tist] (pl anedotiscj) m pripovedovalec. Anconitane [ankoni'tane] kr. zagata f. meteitji l’~ tal dêt. enostaven. presi ~ ugodne cene. dostojanstvenost. napuh m. cui siei sant Antoni e sante Rite e san Josef e il Signôr e sante ~ e la Madone (BelR). ~ m Andoran Andorec m. Andrât [an'dra:t] (t. pûr cun ducj i disastris che e à produsût tal Vincjesim secul . člen m (pri verigi). Andreine [andre'ine] os. nadarjenost f. Andromache [an'dr‫כ‬make] os. anedotic [ane'd‫כ‬tik]. f Andaluzija f (pokrajina v južni Španiji): il puart de piçule citât di Palos te ~. androgjin [an'dr‫כ‬ăin] adj dvospolen. (Pa) 3. jessi in ~ biti v toku. nekakovosten. Andree) os. FIG nadutost f. zunanjščina f. ošabnost f. nimfomanija f// < gr. a batevin il forment cuntune ~ strache. nagnjenje n. andromane [andro'mane] f androman. come se pal vuarp al fos aromai inutil contâ (Mar). potekanje n. ~si refl 1. ARS lastnost f.i f Andora f. posebnost f. ~ m Andaluzijec m. Po mi menà. bahavost f. stâ su la ~ biti v pripravljenosti. O podìn contâ un anedot:. zgodbica f. ancorât [anko'ra:t]. ande ['ande] f 1. Andreis [an'drεis] kr. ~ muarte (slepa) ulica f. obraz m. Andaluse [anda'luze] f Andaluzijka f. andrean [andre'an] Andree [an'drεe] (t. tal presi ~ di 7.(Pa). anedotiche [ane'd‫כ‬tike] f 1. (ozka) cesta f. pisec anekdot. izgled m.. androsteron [androste'ron] m MED. andromanie [androma'nie] f andromanija f. La stesse ~ che. in dì di vuê. Ogni moment si visave che cumò la vite e veve une altre ~ (Sg) 4. andoran [ando'ran] adj GEO andorski.i f MIT Andromaha f (žena trojanskega junaka Hektorja).i fpl Andi mpl. Invecit. pot. to iz gr. Svelts. άνδροµανία. andalusite [andalu'zite] f MIN andaluzit m. način m. za pešce) steza f. pritrditi. značaj m. Ane ['ane] (demin. (Leng). nevezan. nissune plee.1797) 2. e vîf fûr de storie. tesen) prehod m. andesite [ande'zite] f VULK. povprečen. izraz m. andalûs [anda'lu:s].i. Anica f. in chê cjase dut al pareve sdrumâsi. Andrian [andri'an] os.i f Andreja f. od gr. Ancje tu tu cjapis di chês andis che a fasin trimâ il mont 5.(La 04/3) andant [an'dant] adj 1.. tante e je diferente la ~ jenfri i studiôs (Leng). ma la ~ de famee a leve indenant compagne 6.i.i m (biblijsko ime) Hana m.(SiF 03/4) // cf. enak ancone [an'kone] f → incone.. Andore [and'ore] kr. m Andrej m. ancora. androcei [andro't∫εi] m 1.i. Nusse) os. Dreute) os. (Pa) Isti način (postopanje). zasidrati 2. Al è in ~ un grum di lavôr (Pa). O magari a svoglitâ se la femine di ~ e jere a palaç o (Mar). robe ~ ceneno blago 4.i f Ankona f (Marche). il dêt dal ~ prstanec m 2.i. (scritorsfurlans)// iz lat.

cf. MED amfibolen (deluje tako v smeri katabolizma kot anabolizma). anemometri [ane'm‫כ‬metri] m METEO anemometer m (merilec vetra). amphoteros ‚beiderlei’. aneurismâl [aneu'rizme] f MED se nanaša na anevrizmo. anemometrie [anemome'trie] f METEO anemometrija f (merjenje hitrosti vetra). anemičen 2. // cf. amphibolia. anfiteatric [anfite'atrik]. une scarpe di un tipo e une di un altri e un ~ di taur sul nâs! (Ta). amfibija f 2. angjelic [an'ăεlic]. anemocôr [ane'm‫כ‬fil] BOT ??dispersado por el viento. tvorjeno k gr.nagl. al rivà a viarzi. omrtvičiti. anemochor. ~ de clâf obroč ključa. dvoumje n. trpinčiti. s končnico -logia . KEM.// od gr. ZOOL dvoživka f. anfitropâl [anfitro'pa:l] adj amfitropalen. vetrologija f (znanost. kralj Tirinta in mož Heraklejeve matere Alkmene). théâtron 'gledališče'). cul non di “Adriatisches küstenland”. amphioxus od amphi + oxys ’sharp’. anemâl [ane'ma:l] m → nemâl.) e lis riis di alturis plui a sud. kot iz amphibolos + logos . malokrven. ~ di taur kavelj?. // izp. tra l'~ morenic plui a tramontane (. zatirati. amphi ’na obeh straneh’ + brachys ’kratek’. fr. anemul [a'nemul] m BOT vetrnica f (Anemona) // gr. [Of a plant ovule]. anfibrac [an'fibrak] m LIT amfibrah m (trozl. -iche adj MED anestetičen. theâter (izpos. ki preučuje veter). omamiti. ánaimos 'brez krvi' k haîma 'kri'. // cf. amphibologia. ~ locâl lokalna anestezija. anemija f 2. TEH (vozilo) amfibija f. FIG dvoličen. amphoterisch . cu la lôr firme. REL dvorezen. anfibologjie [anfibolo'ăie] f 1. nejasen (izrek. aneurisme [aneu'rizme] f MED anevrizma f (razširjena arterija). anestesie [aneste'zie] f MED anestezija f. anemochorous. anaisthêsía 'neobčutljivost'. ang. aneroidni barometer m. stavek) 2. z amphibolia. anemic [a'nεmik]. -iche adj 1. kolobar m (okoli lune). od gr. diploos ’dvojni’ in eidos ’vid’ anfimissis [anfi'missis] m MED amfimiksis m // od gr. (Pa 05/05). kljuka f. krempelj m. al jere anetût al Tierç Reich di Hitler. ánemos ‘veter’ in k lógos 'beseda'. (Pa 04/04). blažilo n. Cuanche mi àn operât di infart. FIG oznaka za prevaranega moža.. l’~ mi à domandât: (BelFa). amphibologie. il mancjât jutori a un lavôr che 86 mil di lôr. aneurusma ’dilatacija arterije’. // od gr. ánemos ‘veter’ in -graphía 'opisovanje. // cf. // od gr. amfiteatričen. cence avilîsi e mandâ dut a trai pai dispiets. amphi ’z obeh strani’ in mixis ’mešanje. ~ di cjadene členek verige. amphoteroi ‘obadva’. amphimixis. Difat si po dî che la mont e à tacât a lâ denant-daûr a partî de invasion o ocupazion o ~ taliane. // lat. nem. cf. MED slabokrvnost f. anektirati. iz gr. aneti [a'nεti] tr POL priključiti. . trpinčenje n. anfore ['anfore] f → anfure. e dopo di vê involuçât parie l’~ de clâf. antično gledališče. nasilstvo n. ~ anatomic predavalnica anatomije 3. okrožje n. a jessi doprât come mani di pale. od gr. anestetic [anes'tεtik]. anestesist [aneste'zist] (pl anestesiscj) m MED anestezist m. anfoteric ['anfore] m KEM amfoteričen (ki deluje kot kislina ali baza). zedinjenje’. anemologjie [anemolo'ăie] f METEO anemologija f. od gr. anfitrop [anfi'tr anfore] adj ??Partly inverted. daspò dai 8 di setembar dal ’43. tlačiti. anemonê 'ki se pod vplivom vetra odpre'. anfibi [an'fibi] adj 1. // od lat. da deluje kot kislina ali baza. (Sg). Il Cormôr. dilatazion ~ de aorte razširjenje aorte (zaradi anevrizma). gr.: nenagl. nem.. -iche adj se nanaša na amfiteater. anfimissi. cence cussience e cence une scuele adeguade al è condanât a fâ di famei.. anfiteatri [anfite'atri] m 1.).// gr. anéroide . a àn declarât mertori. a(n) priv. ánemos ‘veter’ in choreo ‘cambiar de lugar’. tiere anemiche neplodna zemlja. fr.. // iz neolat. reven. krožek m. od amphiballein ’dvomiti’. dvoumno. anemografie [anemogra'fie] f METEO anemografija f. anfibul [an'fibul] adj 1. // gl. amphi ’dvostranski’ in bios ’življenje’. anfoter ['anfore] m KEM amfoter m. FIG pomirjevalo n. tes lôr anfuris.-nenagl.// cf. lis angariis. od gr. anestetizâ [anesteti'dza:] tr MED anestetizirati. La sô posizion lu lasse. → rincje. ki ima diploiden set kromosomov od vsakega starša. in aer 'zrak'. ang. FIZ amfibolija f. Par la operazion no coventave plui di une ~ locâl cussì la femine (Furlanist). amphí 'okrog' in lat. dvomiselnost f 2. fr. anaemia ’id. che o ài riscjade la vite. ánemos ’veter’ in philos ’prijazen’ anemograf [ane'm‫כ‬graf] m METEO anemograf m (priprava za zapisovanje moči in smeri vetra). amphitheatricus. mitol. ang. angarie [an'garie] (t. AERO. (BelAlci). anfibul [an'fibul] m MIN amfibol m. che al nas intal ~ morenic dal Tiliment. ~ m 1. // < gr. amfiteater m. ~ m 1. // cf. (Bibl-Mc) angariâ [angari'a:] (o angarii [anga'rii]) tr mučiti. la miserie de plui part dai contadins : lis causis a son di cirî ancje te ~ dai terens (CoCamp). -iche adj angelski. dal dut isolât. GRAM dvoumna slovnična zgradba. FIG neplodnost f (zemlje).m. // od lat. Anfitrion [anfitri'on] m MIT Amfitrion m (v gr. anfiossi [anfite'atri] m ?? (Amphioxus lanceolatus) // preko neolat. anghîr [an'gi:r] m kavelj m.’. priključitev. fr. neploden. // gr.. jalov. Us vignarà indenant un om ch’al puarte une ~ di aghe. amphí + tre`pein ’obrniti’. il mangjâ e la aghe di bevi a vignivin puartâts graciis ai mieçs anfibis de Protezion civîl e dai pompîrs (La 03/01) // tvorjeno z gr. (CoCamp)// < lat. amphibole. 2. [anga'rie]) f JUR zatiranje. GEOL ~ morenic morenski nasip. anfidiploit [an'fibul] m amfidiploid m. anemie [ane'mie] f 1. aneroit [a'nemul] m FIZ aneroid m. Amphitryon. cf. // od gr. okoliš. od gr. anestesisim [aneste'zizim] m MED anestezisem m. anestetik m 2. anfibolite [anfibolo'ăie] f MIN amfibolit m. nasilna pripojitev. amphi ’z obeh strani’. anévrisme . omrtvičenje n. od gr. (Pa). pisanje'. anemofil [ane'm‫כ‬fil] adj BOT anemogamen. sposobnost spojine. amfiteatralna predavalnica.(CoUd). od gr. REL. anession [anesi'on] f POL aneksija f. anfure ['anfure] f vrč m. dvomiselno izražanje n. turned back 90 degrees on its stalk. dvoživen 2. amfora f. it. amphibolos ‘dvoumen’. anfotericin [??'anfore] m KEM amfotericin m. ~ totâl splošna anestezija f. organizem. anfibul. amphitheatrum. amphitropous od gr.

ogeln. od angulare. (SiF 03/4. angure ['angure] f angora f. angulis ['angulis] fpl skrbi mpl. ~ m t. ~ m anglofob m. ~ m Anglikanec m.. // od Angles (t.od gr. Engleis. lane di ~ angorska volna. angli ['angli] m → Anglês. → Engjadine. angloman [anglo'man] adj anglomaničen. (Pa) anglicizâ [anglit∫i'dza:] tr anglicizirati. anglicisim [angli't∫izim] m POL anglicizem m. lenghe anglonormane anglonormanski jezik. al è in realtât un ~ che al varès di sei voltât cun “mondializazion”. os. od angulus . angjiopatie [anăiopa'tie] f MED angiopatija f. -ese adj angleški. anglofobie [anglofo'bie] f anglofobija f. Angjeline [anăe'line] os. -iche adj anglokatoličen. angoloit [ango'l‫כ‬it] m oglat (??szöglettest). // < lat.[anăiolo'ăie] prvi del zlož. angjiocardiogram [anăiolo'ăie] f MED angiokardiogram m. Ruande. anglisim [an'glizim] m anglizem m. Anglosas m. angjiologist [anăiolo'ăist] f MED angiologist m. ŠP diagonalni strel (v kot nasprotnikovih vrat).i. fizika Anders Jonas Ångström. anglofilie [anglofi'lie] f anglofilija f. anglotodesc [angloto'desk]. cf. angjiocardiograf [anăiokardio'graf] m MED angiokardiograf m.i m Angus (county in Scotland). aggeion + angjiom [anăi'om] f MED angiom m. kjer se brazde skrajšajo zaradi zoženja terena. e cu lis armis di fiêr si sparniçarin in lunc e in larc. angurie [an'gurie] f lubenica f. anglomaniak m. angosse [an'g‫כ‬se] f tesnoba f. anglofilski. ~ m Anglosaksonec m. aggeion ’vaisseau. angjiogram [anăio'gram] m MED angiogram m. angleški jezik. Nissun dai sogjets al veve passât plui di un mês intun ambient ~. skrb m. -ade adj ki ima ostre kote. angolan [ango'lan] adj angolski. (Pa 02). -angul ['angul] GEOMET : pomeni « kot » npr. e par tant a vevin un inglês une vore puar. angjelichementri [anăelike'mentri] adv angelsko. angjiografic [anăio'grafik]. angulatus. Un dai uficiâi dal esercit ~ (in dut i acusâts a son circje 20) (Pa 03/8) eden od častnikov angleške vojske. Angus [an'gurie] kr. ~ e Marie (manzanoBr). angle. anglo. angolâr [ango'la:r] adj → angulâr. f (IT Engadina) . angulât [ango'la:t]. angudele [angu'dele] f ZOOL gavun m (Atherina mochon).+ -oma. dut il paîs al è invidât tal parc des fiestis. anglo. p. anglonorman [anglonor'man] adj anglonormanski. aromai.. Anglie ['anglie] kr. la parie anglotodescje e nordeuropeane e la messede slave orientâl.// < lat. gjat di ~ angorska mačka.i. dal atac ~ cuntri il regjim dai Talebans (Pa 02/10-11). ~ m anglofon m. ostrokoten. Anglosassone [anlgosa'sone] f Anglosaksonka f. angolo vse id. -eze adj → angolan. Anglês Anglež m. Chest però al compuarte che l’~ che si intivisi ogni dì. FILM snemanje pod določenim kotom 2. al è deventât lenghe “francje” (Pa 02). anglosaksonski. angulazion [angolatsi'on] f 1. ~ m anglofil m. Burundi. cf. -iche adj anglofilen. angunie [angu'nie] f → agunie. // po imenu mesta Ankara v Turčiji. anglist [an'glist] (pl angliscj) m anglist m. recipient’. f Anglija f. benigni tumor ožilja. angul ['angul] m 1. angjiocardiografic [anăiokardio'grafik]. anglomaniac [angloma'niak] adj anglomaničen . in ce ~ v kakšnih skrbeh. // < neolat. sl. Angole [an'g‫כ‬le] kr.. 97114). anglofilski. anglofobic [anglo'f‫כ‬bic] adj anglofobičen . (La) angstrom [angu'dele] m FIZ angstrem m (merska enota). MAT kot m. ang. anglicanisim [anglika'nizim] m REL anglikanizem m. vogal m 3. ~ m 1. anglosasson [anlgosa'son] adj anglosaški. angulus . angularis. angleško govoreči.. skrit kot. anglofon [an'gl‫כ‬fon] adj anglofonski. anglofop [an'gl‫כ‬fop] adj anglofobičen . anglofilic [anglo'filik].i m škotsko ime Angus. tesnoba f. par mangjâ la ~ e zuiâ (mediareteedu). Englois) ’(germansko ljudstvo) Angli’. Anglese [an'gleze] f Angležinja f. angjio.. angio. -iche adj MED angiografski. frontâls o di ~ arbitrari come tes riflessions tor di parêts isoladis. fr. angorie [an'g‫כ‬rie] f del njive. anglican [angli'kan] adj REL anglikanski. BOT angelika f. I Latins in Friûl no àn fat ni di miei ni di piês di ce che a àn fat i ~ in Indie (JM) 2. ~. anglicane [angli'kane] f REL anglikanka f. angio. in ~ (JM) angli-merecan [anglimere'kan] adj angloameriški. -escje adj anglonemški. aberdeen angus črna škotska pasma goveda.[anglo] prvi del zloženke sl. de Spagne in France.’angleški’. gozdni koren (Angelica archangelica) 2. Chescj emigrants justeapont si domandin cun ~ cuâl che al podarà jessi il divignî . anglofil [an'gl‫כ‬fil] adj anglofilen. angular. ~ m angloman m..(SiF 02/2) 2. ~ m anglofob m. Siere Leon. FIG kotiček m. . angjiografie [anăiogra'fie] f MED angiografija f.(Pa). anglês [an'gle:s]. angularmentri [angolar'mentri] adv kotno..… e vi a son dome un pôcs dai stâts. FIG zorni kot 3. it. angleščina f. angolês [ango'le:s]. : triangul. anglicizazion [anglit∫idzatsi'on] f anglicizacija f. anglocatolic [angloka't‫כ‬lik]. angjiologjie [anăiolo'ăie] f MED angiologija f (nauk o krčnih žilah). angulâr [ango'la:r] adj koten.if Angola f.i f Angelica f. bridkost f. otangul. ~ m Angloameričan m. cjavre di ~ angorska koza. // od gr. Al si svicine ae produzion incisorie de scuele ~ (CoUd). anglofonic [anglo'f??] adj anglofonski.angjeliche [an'ăεlike] f 1. Angjeliche [anăe'like] os. // < lat. ~ m anglomaniak m. // od imena šved. ~ m Angolec m. -iche adj MED angiokardiografski. v. Liberie. MUZ angelika.

animalité. pamet f. Tal 1999 al à voltât par furlan. FIG jedro n. Anibal [a'nibal] os. ang. od an negat. INF animacija f. notranji del (nečesa). aniâ [ani'a:] tr pretezati (se). čustvo n. Fi di anime di pre Josef Marchet. latin) rajželjc m 2. miârs di cjamps cence ~ vivint (Pa). // od lat. // od lat. // od lat. Un trus di sigûr. poživiti. jedro n . án(h)ydros ‚brez vode’. // cf. ventil m. anidrosi [angu'zin] m MED anhidroza f // od gr. cf. cu la ~ carboniche che si forme . (Furlanist) 4.(Natisone/tellini) 3. BIOL brezvoden. -ade adj 1. -iche adj . mn. ~m animator m. Anzit. cf.// od gr.?? robe che la int no veve.(fuarcefriul).. FILOZ animističen // animôs [ani'mo:s]. ancje Riedo Pup ta chel piçul trop di profetis. animatistic [anima'tistik]. fr. Se o vivin di Spirt ~ ancje daûr dal Spirt. → nemâl. misel f.(lestizza). la fuarce di ~ a fasin vierzi i vôi e cjalâ il . angusin [angu'zin] m paznik m (nad sužnji). animalizât [animali'dza:t]. srčen. živa duša f. in colaborazion cun âtris. animâl [ani'ma:l] adj živalski. animistic [ani'mistik]. animositât [animozi'ta:t] f PSIH animozita f.i m HIST Hanibal m. pogumno. animatronic [anima'tr‫כ‬nik]. animaličen. (glesie). razvneti. GRAM živ. namera f. des scarpis → ànime. di simpri animadôr e ~ di chest . itinerari ~ učna pot. janževec m. rabelj m. (scritorsfurlans). animalistic [anima'listik]. aniline [ani'line] f KEM anilin m..// cf. srčno. animiran.angusigule [angu'zigule] (t. deriv. BOT janež m (Pimpinella anisum) 2. animele de lum. anice ['anit∫e] f 1.. zagnanost f 2. -iche adj REL. -iche adj animatroničen ~ m animatronik m (roboti. La buine volontât. razvneti se.. -ose adj pogumen. ARS animalist m. (La 05/1) animadversion [animadverzi'on] f opomba f. divji. altre diferenziazion dentri des POS: N = non comun III posizion: gjenar: M = masculin (~) IV . ki izgledajo kot živali) // šp. 90 mil animis. -escje adj živalski. duh m. duša f. gonilen. animalizzare. ki mu je duša osnovno življensko počelo) // animist [ani'mist] (pl animiscj) m REL. FIG srce n. anime ['anime] f 1. od perz. animalisim [anima'lizim] m animalizem m // cf.. carton ~ risani film. ~ m živahno. animalesc [anima'lesk]. animete [ani'mete] f REL ??volilna kroglica f (palla) animisim [ani'mizim] f REL animizem m (religiozno pojmovanje. anidrite [ani'drite] f MIN anhidrit m. od animare. cussì di rivâ a creâ ambients e mosferis. cence ~ vivint brez žive duše. animatic [ani'matik]. od animadvertere. animalist [anima'list] (pl animaliscj) m 1. La convigne. živahnost f.// izv. -iche adj animalističen. vecjos ancje ta la ~. gibati se. udejstviti. e in plui al podeve fâ stât sul cuartês o sul ~ (un tant a teste) o sul fugatic (un tant par fûc). animadementri [animade'mentri] adv živo. oživiti. drzen. -ade adj animaliziran (spremenjen v žival). pogum m.// fr. predlagan. duh m. gneča f 3. i dialigs dal carton ~ "Lupo Alberto". izvesti. ognjevit. ma al è soredut un at di responsabilitât pal so ~ e ancje par chei altris animâi (CoUd). nil ’indigo’ preko arab. anìn [a'nin] (1. animalitât [animali'ta:t] f animalnost f. // od lat. ~ vivint živa duše.(La 04/3). animosité. animacija f. . an-nil in potem v port.. public di Gjermanie al è une vore plui ~ di chel furlan! Atenzion! (Ta) animosementri [animoze'mentri] adv hrabro. duša f. čvrstost f. razgiban. fr. ~ di boton. animât [ani'ma:t]. (majhna) skupina f.(La 04/11) 2. animâ [ani'ma:] tr 1. srčnost f. obujevalec m. un omp di ~ pogumen mož 4. živahnost f. mučilec m. angusîr) f ZOOL jeseter (Esox belone). spodbuditi. animer. n. (GE) animalescjementri [animalesqe'mentri] adv živalsko. animatio. FILOZ animist m. FIG oseba f. ~si refl pretezati se. Cheste poesie nus comuniche diviers stâts di ~ e nus fâs preseâ la bielece des cjossis.. KUL (bolj obič. animalise. (raz)um m. animade dal teolic Paolo Doni. dal fiêr di sopressâ 5. animate (anemate). come une ~ in pene businave jenfri i ramaçs dai morârs come une ~ in pene. gonilna sila. a ~ e fâ movi i personaçs. (Sg).. stât di ~ duševno stanje. oživitev f. angusîr [angu'zi:r] m → angusigule. moč f. pot z ilustracijami. anhidrosis .. (odpor ali sovražnost do druge osebe. án(h)ydros ’brez vode’. FRAZ fi di ~ posvojenec m. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. animare . il so cjan nol è dome un dovê. -iche adj FILOZ animatističen (se nanaša na animatizem). ki upodablja živali 2. che al scugne jessi sore il dut agrât a Toni Costantin. TEH zapklopka f. animazion [animatsi'on] f 1. animiran. oživljajoč. dutis venessianis o venetizadis secont une professoresse di Padue (Pa 02/10-11). spomin m. anientament [anienta'ment] m (it.. živahno. loputa f 3. Un itinerari animât ator pes stradis e pes placis dal centri citât al fasarà cognossi ai fruts lis storiis e lis cronachis dal timp di une volte (CoUd) 2. ~ pal altiûl. stramudât tal so inmagjinari ~. Pegre e sforadie che no saveve ~. . jetničar m... (redko) v: fâ ~ opogumiti se.(Pa) 4. // od gr. razsodnost f. veljavnost f. animadôr [anima'do:r]. -ore adj obujajoč.(La 04/12) 2. ang. notranjščina f. (redko) duh m. anidri ['anidri] adj KEM. animadversio. od lâ) ajmo ! gremo! dajmo!. animatism. (SiF 02/1). anidride [ani'dride] f KEM anhidrid m. opomin m. živahen. jeznorit. animute. (BelAlci) animatisim [anima'tizim] m FILOZ animatizem m (pripisovanje zavesti in osebnosti naravnim pojavom). živ. Une sofisticade novitât di tecniche di ~. fr. ~si refl oživeti. vrvež m. animirano. animositas . kot anil ’rastlina.) uničenje n. animalizâ [animali'dza:] tr animalizirati (spremeniti v žival). ma par cuintri al è stât un an un grum ~ e movimentât. animalisme. živalovarstvenik m. animirati. čud f. no si sint une ~. ~ m žival m. animatronic. fie d’~ posvojenka f. duhovitost f. umetnik. animele [ani'mele] f 1. vliti pogum. ki proizvaja indigo’. de làmpide. . anim ['anim] m 1. sklican. 3. (BelFa) 2. no passe une ~ ni žive duše. mučitelj m. cuanche si è malâts. in hidros ‘znoj’ + -osis.

(tierenere) 3. anisotropie [anizotro'pie] f FIZ anizotropija f. nepravilnost f. aniso + metron ’mera’ + ops ’oko’.. anomisetât [anomize'ta:t] f pogumnost f. l'~. anizotropski. ansietât [ansie'ta:t] f tesnoba f. al anse. anisogamie [anizoga'mie] f BOT anizogamija f (kopulacija (singamija) anizogameta). anoressant [anore'sant] adj MED ki se nanaša na neješčnost. O vin sêt di pâs. anossemic [ano'sεmik]. napetost. nepodpisan. cun dute probabilitât a cualchidun di famee. nasprotnik m. rudnina anotija // od gr. tesnoben. ~ autôr anonimen avtor. ansâ [an'sa:] it 1. (Ponte) ansant [an'sant] adj sopihajoč. di un Friûl ~. gnev m. ~ di vivi par alc. težko dihanje n 2. cuntune ~ afanose 2. strahoma. anserin [anse'rin] adj ZOOL podoben gosi // lat. // cf. Il cuestionari. -iche adj MED anoksičen. -iche adj FIZ anizotropen. sopihati. anossie [ano'sie] f MED anoksija f (pomanjkanje kisika). al jesole. antagonisim [antago'nizim] m nasprotovanje n. antagonisme antagonist [antago'nist] (pl antagoniscj) m 1. voie di afiet. lad. anonimna oseba. trepet m. disprivât di cussience e lisimât dal Venit". (tiha) jeza f. nemir m. -iche adj FIZ anoden. ~. anisometrie [anizome'trie] f FIZ anizometrija f. tancj dîs a spiete e a spiete / cun ~ gemint Anse ['anze] f HIST Hanza f. // fr. a si è viodût che il problem de ~ nol è di trascurâ. Un spirt plui seren in ogni lavôr. an + oxia. Parcè che tal 2001 al cor ancje l'aniversari dal vicjecinchesim dal taramot (fuarcefriul). ansime ['ansime] f 1. Anmil ['anmil] kratica Associazion italiane mutilâts e invalits sul lavôr. -iche adj MED anozmatičen. anonimen avtor 2. -ose adj 1. -iche adj MED anoksemski (nanaša na anoksemijo). antagonizem m. pristrastje n. anmò [an'mo] adv še. od gr. polnjeni z mesom (spec. koprnenje n. bisugne di puisie. stant la ~ de famee dulà che al à vivût: la clamorose assence dal pari (CoUd) 2. hlepenje n. anotazion [anotatsi'on] f anotacija f. bojazen f. anormal. sopihanje n. anonim [a'n‫כ‬nim] adj brezimen.mail. anovulazion [anovulatsi'on] f MED anovulacija f (odsotnost ovulacije). FIG cuintri«la ~ dai sentiments (Furlanist). opomba f. agjenzie di stampe che e furnìs in formazions vie E . anosmic [a'n‫כ‬zmik]. neješčnost f. anortopie [anorto'pie] f MED anortopija f // neolat. anortite [anor'tite] f MIN anortit (kalcijev glinenec. an ’ne’ + (→) isometric. ansiolitic [ansio'litik]. sed. brame di stime. brezimenost f. anserinus. denant. od vê . anonimno delo. Emilije). (bolj običajno ancjemò) Ankara ['ankara] kr. àno ['ano] 3. Estrat in curt (in plui des gjeneralits al conten lis anotazions che a integrin l’at) (CoUd). tekmec m. (Cjargne). (La 04/3). MED anoreksija f. al è stât proponût a un campion di students (SiF). strah m. an ’ne’ + ienai ’iti’. -iche adj MED anozmičen.mesto Turčije). ~ m 1. (SiF 03/3). ansiâ [ansi'a:] it → ansâ. neprijaznost f. // neolat. zasopel. ansimâ [ansi'ma:] it sopihati. ~ magnetiche magnetska anizotropija. anosmatic [anoz'matik]. // tvorjen z gr.aniò [ani'‫( ]כ‬OLF) ?? anion [ani'on] m KEM. anisometropico [anizome'tr‫כ‬pik]. anorganic [anor'ganik]. koprnenje n. innovâl) m obletnica f. la fiere si impià cun plui fuarce. -iche adj MED anizometropski. Se . L'~ autôr al cunfide. beležka f. tesnoba f. željan. -iche adj anorganski. ~ e ingomut. // od gr. un ~ pesant a lavris spalancâts. od gr.i f Ankara f (gl. anomie [ano'mie] f anomija f (kulturna revščina ali nemoč). strah m. anseatic [anze'atik]. abnormalen 2. trepet m. nemirnost f. anonimen. anonimie [anoni'mie] f anonimija f. vagant. citât anseatiche hanzeatska mesta. -iche adj MED zdravilo. (SiF) 2. sâr pauli. tekmec m. aniversari [aniver'sari] (t. ~ adj obleten. I lavôrs ~ favorît une incressite di cussience e di mobilitazion? (Pa 02). (La 04/2). an ’ne’ + ortho ’raven’. FIG hlepeti (po čem). sopihanje n. FIG hlepenje n. antagonist m. k anser ‘gos’. E par cirî almancul di limitâ cheste plaie la ~ e torne a marcâ lis sôs strategjiis in materie: (O). nemirnost f. hropenje n. anortitic [anor'titik]. in mût di ofindi ~ . FIZ anion m (negativno nabit ion) // umetno tvorjen od fiz. al tâs. anossic [a'n‫כ‬sik]. vpr. pristranost f. težko dihati. mancul ~ e spaurît di contrôi e (partitrepublichefurlane) 2. izjemnost f. anisometropie [anizome'trie] f MED anizometropija f (dioptrijska razlika med očmi). težko dihati 2. anse ['anse] f 1. letare anonime anonimno pismo. FIZ anomalija f. mn. ansie ['ansie] f → anse. Faradaya gr. težko dihanje n. anomalie [anoma'lie] f 1. srčnost f. autoscopics si coleghin a straneament. anisotrop [ani'z‫כ‬trop] adj FIZ anizotropen. apetit’.+ ops ’oko’. poznolat. anis ['anis] m BOT sladki janež m.. sovražnost f. ki zmanjšuje živčnost. // od gr. a ’ne’ + ortho. mržnja f. ansiosementri [ansi'o:s] adv željno. // od anti ’proti’ + agon ’tekma’: cf. pristranskost f. poželenje n. tesnoba f. Ansa [an'sa:] kratica ANSA. MED abnormalen. Un ~. anossemie [anose'mie] f MED anoksemija f (pomankanje kisika v krvi). al sintì chê ~ e al fermà i cjavai 2. nemir m. anisogamet [anizoga'mie] f BOT anizogamet m. -iche adj MIN anortitski??. od gr. anosmia [anoz'mia] f MED anozmija f (popolna izguba voha) // neolat. cun dôs mostacjutis di eleganton. ~ magnetiche anomalije magnetnega polja. anonim. anormalus za anomalus zmedeno z lat. anormalitât [anormali'ta:t] f abnormalnost f. pôre. ansiôs [ansi'o:s]. anisotropic [anizo'tr‫כ‬pik]. -iche adj HIST hanzeatski. anisofilie [anizofi'lie] f BOT anizofilija f anisometric [anizotro'pie] f FIZ anizometričen. fan di famee. anoressie [anoz'mia] f 1. anodic [a'n‫כ‬dik]. fr. abnormis. anolino [ano'lino] m KUL vrsta testenin. an ’ne’ + osme ’voh’. gole di cjalt. an ’ne’ + orexis ’tek. anormâl [anor'ma:l] adj 1. bojazen f. MED anomalija f 3. hrepeneč.

starodavniki mpl. ~ m antibiotik m. (F). raven. l’arbul di Neem al è un esempli classic: al è stât utilizât par miârs di agns in gracie des sôs virtûts antibaterichis (Pa 05/04). nasproten. ûfs in ~ posajena jajca. Il 90% dai zovins nus dîs di doprâ un metodi ~ (SiF 03/4. I cosacs. (BrLi). in anticipo →. MED antalgičen. prej (prezgodaj) priti. antecedens. antighe adj starinski. nasproten. ~ adj antikomunističen. ~ adj antialkoholen. antialcolist [antialko'list] (pl antialculiscj) m antialkoholik m. al fâs une assemblee par fevelâ di antenis de telefonie. Paraltri la lenghe todescje (~) a fo. antarcticus (iz gr. preuranjen.i m Antarktika f. (čas. Miôr. ~ m protiboljševik m. so ~ (Sclese).) ante I ['ante] f → lante. da la ~ paraboliche e dal vilaç globâl (Leng). donghe dal latin (JM). (t. ~ pro tolikšen. antibolsevics e colaborazioniscj dai naziscj. -iche adj nekonformističen. algon ‘bol’: cf. prezgoden. (Natisone/cjantin). ~ adv v: par ~ nekdaj. predplačilo n. (Enrico) anticlericâl [antikleri'ka:l] adj antiklerikalen. anticjamare [anti'qamare] f predsoba f. ~ m dosedanje življenje n. anticonstituzionâl [antikonstitutsio'na:l] adj protiustaven. ravno toliko. oddaljen. tiermin ~ quem termin(us) ante quem. anticomunisim [antikomu'nizim] m POL antikomunizem m. avans m. antialcolic [antial'k‫כ‬lik]. nekoč. prednik m. antialcolisim [antialko'lizim] m antialkoholizem m. e saponte il granâr cuntune ~. Placerean al è stât oratôr strabon (istitutladinfurlan). anticonformist [antikonfor'mist] (pl anticonformiscj) adj nekonformističen.20 minûts il svicinâsi di un burlaç cun saetis. starina f. ~ adv enako.+ gr. -iche adj MED baktericiden.(JM)// od lat. ancjetant) adj enak. praded m. brezverec m. starožitnost f. (Sg).Rossi al è stât il grant ~ e compressôr de Benecija. antedatâ [anteda'ta:] tr antedatirati. un blanc e un colôr di rose. anticlericalisim [antiklerika'lizim] m antiklerikalizem m. šiba f. antecrist [ante'krist] (pl antecriscj) m 1. che cumò al mancul o vin i antibiotics (Pa). ~ testament REL stara zaveza f. i Stâts Unîts e la France a àn plui bisugne de Spagne franchiste. -entis. star. prednost f. starinskost f. tako. un bon om che al veve dôs passions: la ~ classiche e l’aristocrazie. ~ paraboliche parabolna antena. antecipazion [antet∫ipatsi'on] f predujem m. si che duncje o podìn fissâ tra il 699 e il 827 i tiermins post quem e ~ quem pe esecuzion dal nestri cibori.tako generični kot površni odgovori. praznoverec m. antika f. napisati starejši datum. ~ m antiklerikalec m. antibiotic [antibi'‫כ‬tik]. antecip [an'tεt∫ip] m predujem m. e a tignivin in man doi ombrenins dal ~ testament. antecedent [antet∫e'dεnt] adj prehoden. antantis busis là tal cimitieri. un Unviêr ~ . Antecrist REL Antikrist m 2. (Pa) . antene [an'tεne] f 1. devote e ~ (BelAlci). al antecipe des soluzions che dome plui indevant il legjisladôr statâl al varès fatis buinis (Pa 03/5). starodaven. Da la Russie l’~ stabilît sot il Cjanin. poprejšnje življenje n. (Pa) antîc-alt-todesc [an'ti:k] m staro visoko nemško. poprejšni primeri m. anticonformisim [antikonfor'mizim] m nekonformizen. 147). kol m.3. -iche adj antagonističen. disint che i siei pecjâts no valevin nancje l’~ dal purgatori e. la ~ dal ripetitôr de Rai e dulintor il bosc. -iche adj antialkoholen. FIG) antena f. anticonformiste [antiki'ta:t] f nekonformistka f. chê dai dusinte agns di ~ (istitutopiopaschini) 2. drog za jadro. -iche adj FARM. -iche adj GEO antarktičen. ~ m baktericid m. življenska preteklost f. O savês ancje che al è stât dit par ~: no tu zurarâs fals (Bibl-Mt). antecedence [antet∫e'den∫e] f predhodnost f. prehitevati. (Bel). protiigralec m 3. starodavnost f. TEAT antagonist m. ravno tolikšen. prekla f. 3. antecipât [antet∫i'pa:t]. // od anti. ante II ['ante] v: jessi su l’~ biti v življenskem obdobju od 40 do 80 let. antenât [ante'na:t] m prednik m. (Friulinelmondo).. ANAT antagonistična mišica. ~ de telefonie telefonska antena. antiatomic [antia't‫כ‬mik].) odmaknjen. sovražnik cerkve. (christianromanini 07/03) 2.) pred. ~ m nekonformist m. 2. che a àn za fat in ~. ~ par vocazion.. ~ m antîcs predniki mpl. antagonista antagonistic [antago'nistik]. une vuere ~. Mi viodevi za un esempli di ~.(CoUd).. antecipâ [antet∫i'pa:] tr prej (vnapred) kaj narediti. ante ['ante] adv (lat. Rifasinsi a la stesse leç. chest al permet di cognossi cun un ~ di 15 . antichitât [antiki'ta:t] f 1. (Pa).. antibolsevic [antibol'sεvik]. dignitose e fatalistiche. anticoncezionâl [antikont∫etsio'na:l] adj kontracepcijski.05). si jerin puartadis daûr lis fameis interiis e si compuartarin di parons (La 06/1). anticomunist [antikomu'nist] (pl anticomuniscj) m antikomunist m. In Indie. Pai siei scrits e pai siei intervents anticonformiscj (RB). Par chel i antîcs le àn simpri considerade la dimore dai dius e ancje Mosè al è lât sù in alt par cjapâ la leç. di cheste int fuarte e rassegnade. -ade adj vnaprejšnji. prekašanje n. antartic [an'tartik]. // od lat. ~ tanche il tabâr del diaul star kakor zemlja.. ~ adj antagonističen. fr. -iche adj POL protiboljševiški. che a permetin interpretazions diviersis e rispuestis ~ gjenerichis e superficiâls a podaressin sei metudis a confront (Pa 02) . antibaterichis [antiba'tεrik]. (SiF gnovis 8. antian [anti'an] m ponev f (iz žgane gline). antalgique antant [an'tant] (t. -iche adj protiatomski. (po)prejšnji. anticonformistic [antikonfor'mistik]. antalgjic [an'talăik].. salde tal so ~ (Pa 04/05). Cussì lis dôs citâts a deventarin antagonistis: une civîl e une barbariche . akontacija f.kot. čakalnica f. antecessôr [antet∫e'so:r] m predhodnik m. dal patriarcje Bertolt di Meranie. -iche adj MED antibiotičen. antîc [an'ti:k].. ~ kr. // od lat. che a son tal stes timp chei de TV nazionâl. ~ m kontracepcijsko sredstvo.

antisepse [anti'sεpse] f MED antisepsa f. antîl [an'ti:l] m 1. antinacionalen. ~ adj staromoden. antiguviernativementri [antiguviernativa'mentri] adv POL protivladno.anticonvenzionâl [antikonventsio'na:l] adj nekonvencionalen. antinazionâl [antinatsio'na:l] adj protinaroden. starina f. -iche adj protiglobalizacijski. antîi di piere. I scritôrs de ~ classiche (p. antinomie [antino'mie] f FILOZ protislovje n. anticrese [an'tikreze] f JUR antihreza f. dai delegâts des . antinomija f. 2. antireumatic [antireu'matik] m MED zdravilo proti revmi. prag m. stare zgodbe. (Bibl-Az) priseljenec iz Antiohije. (Bel). starodavno n. negozi di antigaiis (Sg) trgovina s starinami 2. nepoetičen. neobičajen. antipatic [anti'patik]. odpor m. odpevek m. antieroic [antie'r‫כ‬ik]. antifurlan [antifur'lan] m protifurlan. proti ustanovam. -iche adj protižidovski.. nenaklonjenost f. antifune [an'tifune] (t. antifassisim [antifa'sizim] m antifašizem m. (vrata. -iche adj zoprn. -ive adj POL protivladen. antinomichementri [antinomike'mentri] adv protislovno. od antîc) zelo star. ~ adj protifurlanski. antiglobalizazion [antiglobalidzatsi'on] f protiglobalizacija f. veža f. antiteza f. Livio) clamavin (praxisfriuli). cussì al è ridicul e brut doprâ un aspiet di don Milani. starodavnost f. vhod m. antidemocratic [antidemo'kratik]. Daûr la puarte e daûr l’~ tu âs metût il segn de tô religjon (Bibl-Isaje). FIG) f 1. antinomic [anti'n‫כ‬mik]. antidot [an'tidot] m protistrup m. antitelo n. Scrituris. ~ . starina f. izven mode. A Udin l’~ la ualmà subit cun voli seneôs (Sg. (GE) antievangjelic [antievan'ăelik]. 19 (glesie).. -iche adj protiherojski. antiretoric [an'ti:l]. antitesi [an'titezi] f nasprotje n.. antigaie [anti'gaie] f 1. metût adun dai rapresentants dai partîts antifassiscj. REL antifona f. oddaljen . Cuant che al piture l'om. . anticorosîf [antikoro'zi:f]. -ive adj antikorozijski. rissolût. nenavaden. starinar m. antiglobalistic [antigloba'listik]. 119). E sarès la teorie o realtât dai anticuarps. (Bel). Inte suaze des iniziativis ~ che si stan moltiplicant in spiete dal incuintri dai G8 (Pa) antigon [anti'gon] adj (akreš. al è un Crist fuart. di len 2. cun chê ~ . in glesie. antika f. e à curât l'organizazion de esposizion. par vie de politiche antiebraiche che e scomençave a cjapâ pît. che i jere simpri stade antipatiche (MazzonIol). antigjen [anti'ăen] m ?protigen m. Antiochie [anti'‫כ‬kie] kr. daûr la sanganose repression des protestis antiguviernativis sclopadis dilunc il 1988. Condanât tal 95 a 15 mês di preson cu la acuse di «propagande ~» par vê dât fûr documents (Pa). okno) deblo n. lu propon in vieste antieroiche. prestar.. l’auto si fermà sul ~ di un paîs galadin. antiliberâl [antilibe'ra:l] adj protiliberalen. starodavnost f. robis ~is. antikoroziven. di modon. podboj m. starodaven. (La 04/9) antifone [an'tifone] f →antifune. antikvariat m 2. . -iche adj protigovorniški. -iche adj protisloven. (Pa 02). antipatičen. antifassist [antifa'sist] m antifašist m. zastarel. anticuari [antiku'a:ri] m 1. antikoiné [antikoi'ne] adj protikoinejski. -iche adj nepesniški. antidemocratichementri [antidemokratika'mentri] adv POL protidemokratično. MUZ odpev m..(Bibl-Lc) antiguviernatîf [antiguvierna'ti:f]. nastop m. 3. 2. začetek m. antiinfortunistic [antiinfortu'nistik]. antimobbing [anti'm‫כ‬bing] adj antimobbing. rivoluzionari. dopo di vê ghetizât in maniere ciniche e antievangjeliche chel che nol jere "normâl". chel chi tal mieç di une vive polemiche parcè che acusât di ~ (CoUd). Cussì al scomence invezit un libri ~ di Zuanfranc D'Aronco (La). che no san fâ altri che stâ sentâts da cjâf del fûc e contâ e tornâ a contâ ai lôr nevôts lis antigais de lôr .. acusis di coruzion de zoventût. ~ adj antifašističen. corsis in curie dai predis dongje par fâ slontanâ il capelan ~ e (Bel).. a discutaran lis cuistions: educazion musicâl sicu “~” ae musiche di marcjât (Pa). antisemite [antise'mite] m antisemit. antiebraic [antie'braik]. e à gjavât une volte par dutis ogni vanzum di ~ e di provincialisim (Pa). nevsakdanji. -iche adj ?? Cuintri dal blanc de statue si intaie la anatomie une vore antinaturalistiche dal gladiatôr vincent (CoUd). (Bel)... tressant il museu in maniere ~ (Pa 7/2000) anticonvenzionalisim [antikonventsiona'lizim] m nekonvencionalnost f. A riprove che lis ideologjiis totalitariis e antiliberâls (Pa 02/12) antimilitarisim [antimilita'rizim] m antimilitarizem m. ~ di Cumunion Sal. -iche adj protimitološki. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. antisemitisim [antisemi'tizim] m antisemitizem m. stari vek m. Presentade la vuide antiinfortunistiche pai lavoradôrs forescj (O) antiinstituzionâl [antiistitutsio'na:l] adj protiinstitucionalen. stara šara f.es. antidemocristian [antidemokristi'an] adj POL protidemokrščanski. antipoetic [antipo'εtik]. prastar. che e restarà al podê ~ la zonte militâr. dostop m. -iche m REL protievangeličen. radicâl. -iche adj POL protidemokratičen. al è un simbul ~ di consacrâ la risultive de . (Bel). e ven puartade insomp midiant antitesis (Bibl-Zn) antimitologjic [antimito'l‫כ‬ăik]. Centri di assistence antimobbing” di Udin e (Pa 03/6) antinaturalistic [antinatura'listik]. stari vek m. -iche adj protinezgoden. starina f. par esempli l’~ (Bel). anticuarp [antiku'arp] m MED protitelo n. proselit di Antiochie. par esempli la ~ de glesie di Aquilee (lacomugne).i f Antiohija f. i plasial chest non di batisim? ”masse ~ ”!.(liceopercoto) antighitât [antigi'ta:t] f 1. antipast [anti'past] (pl antipascj) f predjed f. antipatie [antipa'tie] f antipatija f. e sui centris di pelegrinaç in Italie tra la tarde antighitât e la alte medietât (CoUd).

Antoni [an't‫כ‬ni] kr. prej. in tignude antisomosse. anurie [anu'rie] f MED brezsečnost f. -iche adj antropolog m. → altiûl. antivenezian [antivenetsi'an] adj protibeneški. antitetics. antracite [antra't∫ite] f MIN antracit m. antropologjic [antropo'l‫כ‬ăik]. antiviodi [antivi'odi] tr predvideti. (Pa 03/6) antitetic [anti'tεtik]. (sf). la situazion e riscje di deventâ ingardeade. (Pa 03/8).i. No mi sint ni talian ni ~. kaj še (podkrepljeno). preskrba f. a àn rispuindût cun manganeladis e pocadis. Anute [a'nute] os. anzian [antsi'an] adj star. v nasprotju. Cifaris chestis che a son pandudis dal Anuari statistic dal Imigrazion (La 06/2). anualitât [anuali'ta:t] f letnina f. la plui ridicule e ~ di dutis: il spirt nazionalistic (La). Il so compagn. un finanziament anuâl pe Societât Filologjiche Furlane (Pa OLF). -iche adj antropomorfen. antologjie [antolo'ăie] f antologija f. Cussì cu la vision antropocentriche dal omp a discapit di dutis chês âtris creaturis. nenaklonjen Italijanom. antiviodi [antivi'odi] m previdnost f. -iche adj antropološki. Cumò. cvetnik m. vsakoleten. protidružben. -iche adj antologijski. duplina f. antropologjichementri [antropoloăike'mentri] adv antropološko. anzit ['antsit] adv nasprotno. starejši 2. nezgodovinsko razmišljanje. se nol plûf la nêf no mancje (proverbifriulani). O crôt però che nancje un spirt ~ come il so nol varès podût inmagjinâ che (Bel). antroposofic [antropo'z‫כ‬fik]. ki se nanaša na človeka. preklicati 2. (Cjargne). che a puartin sintiments cualchi volte contraris. anuari [anu'ari] m letopis m. dâ la ~ a un. ~ m 1. ~ statistic statistični letopis. človeku podoben. prileten. (BelFa) antropocentrisim [antropot∫en'trizim] m FILOZ antropocentrizem m. Tal Templi di Gjerusalem. anuâl [anu'a:l] adj (eno)leten.i f Anica f.antisismic [anti'sizmik]. E i sienziâts lu ametin che la cause e je essenzialmentri antropiche (Pa 06/1). antistorics che no an nissun pudôr a batisi cuintri dal ricognossiment de lenghe furlane (Pa 8-9/99) antistoricisim [antistori't∫izim] m antihistoricizem m. -che adj antropozofski. anuiteta f. človeku podoben. -iche adj antitetičen. Lavìe a veve conossût Gjoachin. ~ m antisocialen. il vuestri president. antropomorfic [antropo'morfik]. anulant di fat la funzion dal Osservatori su la Lenghe e la culture Furlanis. la figurazion popolâr antropomorfiche de fuarce di gravitât. (Bibl-Salms). celo. instituzion multilaterâl par ~. ~ (OLF 2002). antropologjie [antropolo'ăie] f antropologija f. antropomorfisim [antropomor'fizim] m antropomorfizem m. antropizazion [antropidzatsi'on] f antropizacija f. letno. Antoniete Parussini (RB). antivedût [antive'du:t] m predviden. antropic [an'tr‫כ‬pik]. Il mont dai boscs e des fadis al è lontan culturalmentri e ~ di nô (Pa 05/04). antisomosse [antiso'm‫כ‬se] f protivstaja f. izničiti. antro ['antro] m votlina f. a la ~ dal teritori di alte montagne (Pa 03/11) antropocentric [antropo't∫εntrik] -che adj FILOZ antropocentričen. (Sclese). Esempli:. come chês ploiadis che a imbombin il teren. starešina f. druga košnja f. o vin cjasis e glesiis antisismichis e nol è pericul che une scjassade ancje fuartute (BelR). neupoštevanje zgodovinskega razvoja. (Natisone/tellini). pe celebrazion ~ de grande Espiazion (Pa).i f Tončka f. antivolum. (Pa).(Pa). antonomasie [antono'mazie] f LIT antonomazija f. starostnik m. uničitev. anulament [anula'ment] m preklic m. cun pôcjis lûs impiadis ‘e semee un ~ plen di ombris e puce di vin bevût (BrLi). ~ zale (Gentiana lutea) 2. come un bon pari di famee. Antoniete [antoni'ete] os. forsit disgregants (CIRF) antitetichementri [antitetike'mentri] adv antitetično. -iche adj antihistoričen. fî di Tite di Minicuét e di ~ la Dolce. anziane [antsi'ane] f 1. -iche adj antropometričen.i m → Sant Antoni. vnaprej vedeti. Antoni [an't‫כ‬ni] (t. antiûl [anti'u:l] m otava f. → canibal. dal nestri grant ~ Achîl Tellini. che al sei come la ploie par l’antiûl. antropometrie [antropome'trie] f antropometrija f. antropizâ [antropi'dza:] tr ?? Il teritori dal Comun di Tavagnà di vuê al pâr che al sedi stât antropizât adore (CoTav). ~ culturâl kulturna antropologija. anualmentri [anual'mentri] adv vsako leto. al à ~ e al sparagne pal vuestri avigni antologjic [anto'l‫כ‬ăik]. -iche adj antropičen. si meterin adun te leghe di Cambrai in funzion antiveneziane (Storie) antivilie [anti'vilie] f dan pred vigilijo. // < lat. (Pa 06/2). antropometrijski. parâts cun scûts e cascs. Tonin) os. antropofagjie [antropofa'ăie] f ljudožerstvo n. che lui al scugnive lâ a Gjerusalem e patî ungrum par colpe dai anzians (Bel). No je une ~ come chês altris che o cognossìn. antitalian [antitali'an] m antiitalijan. L’“Onu”. Toni. I NONS GRÊCS IN -ιτις a risultin in e. Sant ~ Sveti Anton (Pa 7/2000). 27. -iche adj protipotresen. La gote e je stade il copament dai trê poliziots ae ~ di Nadâl. jama f. anurija f. antisociâl [antisot∫i'a:l] adj antisocialen. cence vierzi . in particulâr a oms e feminis anzianis (Storie). antropometric [antropo'mεtrik]. (Natisone/tellini). ~ di Nadâl dan pred božično vigilijo. letna renta f. antološki. razveljavljenje n. anue [a'nue] adj (eno)leten. rapuart ~ letno poročilo (O). pe sclagne pension ~ di cincmil ducâts. antropofac [antro'p‫כ‬fak] m ljudožerec m. starejši. PROV Sant ~ de barbe blancje. antistoric [antis't‫כ‬rik]. (žganje) encijan m. bronchite. anulâ [anu'la:] tr 1. najstarejši. BOT encijan m. predvidevanje n. al è par chest che il WWF regjonâl al à prontât un ricors al Tar pal so ~ e (O). iz leta v leto. protidružben element. antropomorf [antropo'm‫כ‬rf] adj antropomorfen. m Anton m. vsakoleten. ~ adj ljudožerski. kje pa. e movimentât par chel che al rivuarde lis nestris ricercjis. graciant Idiu. antropolic [antro'p‫כ‬lik]. specialmentri chês di ~ culturâl. a taiarin il cuel a buine part dai presonîrs. slutiti. razveljaviti.

LING občen v: non ~ obče ime. Ah no? Ti ~ dit jo di lâ fin su la rive dai Meus? (Tolazzi). apaiâ [apai'a:] tr zadovoljiti. stopiti pred koga 2. ~ virtuose. di cuanche lu vevin molât-fûr. izpolnitev f. človeka) 2. apartament [aparta'ment] m 1. vpadljiv. e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. ustreči. O vin ~ purcitât. (o)zaljšati. cun tant di eliche. cence ~ nissune domande. apartitic [apar'titik]. vzklic m. e lavôr fin parsore i vôi. klicanje po imenih. Une dì al veve fat un biel ~ di len. strojček m. ~ public javni aparat. prihod m. apelacija f. parament m. Wilde al à fat furôrs inte Londre vitoriane. (Sg) Ravnokar smo klali. apeliranje n. (SiF 02/1). naprava f. utešiti. che Linde no apartignìs al so passât (PauluzzoN). pojav m. aparât [apa'rat:] m (neobič. v: tignîsi ~ di alc . potešitev f. ~si refl zadovololjiti se. → Valdaoste. v zakup vzeti → arendâ. zadržati. aparâ [apa'ra:] tr 1. aparince [apa'rint∫e] f 1. zastreti. vinci l'~ dobiti koncesijo. Ur pareve di jessi in paradîs e a provavin un sens di braure. Par esempli. poslati apel. -ade adj zadovoljen. potešen. govoreča pokrajina v sev. apanâ [apa'na:] tr zatemniti. okras m. → cuartîr 2. cheste fate di rivoluzion interne intal ~ public. apartignî [aparti'ñi:] it pripadati. apartignince [aparti'ñint∫e] f pripadnost f. (svečano) okrasiti.(Natisone/furlanis). (Pa 03/2). risiervant al luctignint o al guviêr centrâl lis causis plui impuartantis e dutis lis ~s. potešiti se. no àno mai rifletût sul parcè che l’~ burocratic regjonâl al sedi controlât adimplen dai triestins? (Pa).) aparat m. todesc. in fat di risarciments. un montafin che difat par tantis lenghis (inglês. in efiets a svantin . ao ['ao] inter → aio. apaiât [apai'a:t]. mandâ un ~ apelirati. poziv m. Tu sês capitât mâl. 2. Nô o volìn poiâ cheste bataie di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. -iche adj nestrankarski. prikazati se. olepšati se. daspò che Autovie Venete e à consegnât i lavôrs ae associazion di impresis che a àn vinçût l'~ (O) 3. zamegliti. «No stait bandonânus»: al è l’~ che la Diaspore argjentine e à mandât in Friûl . apagament [apaga'ment] m zadovoljitev f. Anzù [an'džu] os. (praxisfriuli) 2. videz m. no à molât un biel nuie. aparat m. di favorî il sens di ~ ae comunitât e la cussience de solidarietât sociâl (CoUd). (Sg) . che si definìs “~” (La 06/3). navidezen. i f ?? Ma di mê none ~ o ai tancj altris ricuarts . namizje n. apel [a'pεl] m 1. ordenade. Il Moviment Friûl. e o deventìn simpri plui scâfs dal vê e dal ~. là i doi fassicj si aparin cu la cjamese nere. ~si refl 1. JUR priziv vložiti. (BelFa). apelacija f. . apassionât [apasio'na:t]. O soi cence flât par chest dâ daûr ~! (ShW). biti zadovoljen. ki je postala vino. braniti. Luîs di ~. zunanjost f.zah. E je une fan bausarie. (La) aparizion [aparitsi'on] f prikazen f. 3. . vmes priti. postati moten. ravnokar. okrasiti se. (na)kititi. poravnati. apelâ [ape'la:] it JUR imenovati. sklicevanje n 4. pokazati se 2. la sale. ~si refl 1. ~ la glesie. okras m (v cerkvi). zunanjost f.. puritane. -ive adj 1. un amôr ~ vračana ljubezen. potraten 3. a son a stâ tal secont ~ . Aoste [a'‫כ‬ste] kr. izgled f (npr. Cence volêlu la mê man a rispuint. In cheste forme si à cirût di ~ i stâts africans.tu âs ~ cenât. l'~ moviment des costelazions tal arc dal an.. apendicite [apendi't∫ite] f MED vnetje slepiča. par spindi. ~ e jere la cjosse che lu veve impressionât di plui. o stin pierdint dal dut la culture dal jessi. šele. Na ta način so poskušali ustreči afriškim državam. aparentementri [aparente'mentri] adv navidezno. Anzule [an'džule] os. cuant che le vene ~ a si è rote dongje il cûr (Natisone/furlanis/). Ma dopo Culino al si è apelât ae Cort di Cassazion di Firenze e (Pa Vicinia) 2. koncesija f. potešenost f. glavna arterija f. ~si refl zatemniti se. apene) adv komaj. aparecjo [apa'reqio] m (it. aparament [apara'ment] m oblačila npl. uslišati. par stranfâ. pot zastopiti komu. priziv m. cec e v. Val D'Aoste Dolina Aoste. sklicevati se. pomiritev f. m HIST Anjou m. nadstropje n.. a pene [a'pene] (t. Ma stant che i gjudeos no volevin savênt. ~ che il mestri di taule al cerçà la aghe deventade vin (Bibl-Zn) Ko je starešina pokusil vodo. zadostiti. → tribunâl di ~.bocje.) TEH aparatura f. in Friûl si à tacât a doprâ l’~ “Mari di Diu” prime che intal rest dal Ocident. apaltâ [apal'ta:] tr v zakup dati.i f Aosta.i. opazen. zamračiti. zdeti se. aparent [apa'rent] adj 1.. Salvâ).. kompetenca f. in chê volte che al fo colpît de ~. ~ m strastnež m. ~ par cjoli. ancje se l’“Ue”. (Basc). Cult dai defonts e predêl dai ricolts de tiere che a son nome in ~ leâts insiemit in maniere casuâl in cheste dade da l'an. dozdeven. (Pa 06/1). (Pa 02). ~ al jentrà dentri daurman par rivâ di chê altre bande. pos. (Bel). priprava f.. ~ m apetativ m. pozvati. po il cîl si apanà e al grisulì (MazzonIol). al fasè chel istès. aparî [apa'ri:] it 1. trafika f (prodaljalna soli in časopisov). fasada f. plačan. biti last. JUR pritožba f. ~ di scacs e dame a buinore al fâs la nane. zbor m. mašno oblačilo n. apelazion [apelatsi'on] f poziv m. pristojnost f. (marcocecotti). (franc. apel m. (Sg). kazati se. apenis) (t. (Ta) aparence [apa'rent∫e] f → aparince. a pene che [a'pene ke] co brž ko. pozornost vzbujajoč.) no i àn ancjemò cjatât une soluzion apaiadore. priziv m..(La 04/3). aorte [a'‫כ‬rte] f MED aorta f. pozivno ime. parcè che in câs come chescj plui che l'~ e vâl la sostance. .) naprava f. odbijati. aparecjadure [apareqa'dure] f (it. orodje n. ko. zadoščen. članstvo n. (o)krasiti. nekm iti nasproti. si apaiavin di pôc: nus bastavin mil liris paromp. potemniti. Anžu m. naprava f. zakup m. la glesie a à i ~s o furniments. pristroj m.komaj si šele povečerjal. stanovanje n.i. apelatîf [apela'ti:f]. stroj m. in ~ navidezno. apartma f: che si è gjavade la vite intal so ~ traintsi un colp cul dopli dal pari. JUR priziven 2. razkošen. pripraviti 2. Italiji). Gandhi al rivà a dî che. dozdevno. → privative. di orgolio e soredut di ~. ugoditi. o ai scugnût apelâmi al imperadôr (BiblAz).(O). aorist [ao'rist] (pl aoriscj) m LING aorist m. (JM. olepšati.. -ade adj strasten. apalt [a'palt] m 1. (Pa 02).. ~ che la sô le tocje: (Eg) → apenis. (Cjargne).

aperitîf [aperi'ti:f] m aperitiv m. hvaljenje n. ljubeznivost f. aromai. Invezit tun lûc desolât e di muart come un borc bandonât dal ~ (Bel). là che a son stâts identificâts cinc aplotips mtDNA in 13 culturis. aponisi [a'p‫כ‬nisi] (t. → justeapont. točno. (Bibl-Lc). (praxisfriuli). (Leng). uporabiti. potlačiti. Al è là che us din ~. apoplessie [apople'sie] f MED možganska kap. (SiF 03/4. (SiF 02/1. porabiti. apologetično. apontament [aponta'ment] m sestanek m. Fevelâ po di un Stât furlan…a jere ~ cuintri dal sacri de unitât nazionâl (JM). apologjetiche [apolo'ăetike] f apologetika f. tarifo) dati. poveličanje. FILOZ apodiktičen. ~si refl posvetiti se. → apologjete. posvetiti. uporabiti. Il gnûf cumierç dai sclâfs. → fâ cuintri. L’~ e je un sostantîf che si zonte al non cu la finalitât di definîlu miôr (Provincia). No si apliche nissune leç di tutele cence passâ par chenti. -iche f apologetski. incuintris. apologjie [apolo'ăie] f 1. marljiv aplicazion [aplikatsi'on] f 1.(Pa).. staviti na. položiti na. aplicabil [apli'ka:bil] adj ki se da uporabiti. aplatî [apla'ti:] tr sploščiti. ravnokar. vstaviti 2. upirati se. pristavek m. odmeriti. FIG katastrofalen. uporabljen. želja f. 2. → apologjist. REL apologet m 2. ma ancje par ~. grozoten. Fevelant dal cîl gnûf e de tiere gnove l’~ e à peraulis splendidis (BelR) 2. La prime e la tierce sabide di ogni mês. aplaus [a'plaus] m aplavz m. comandant de postazion osovane su lis malghis di Topli Uork. la lum a è ~ distudade. stiskati. prizadeven. upreti se. apocalitic [apoka'litik]. zapisek m 2. določiti. (CoTav) 2. -che m 1. veselje n. Apokalipsa f (zadnja knjiga Nove Zaveze). apenis che) co brž ko. apont [a'pont] adv prav. REL apostazija f. oponisi) refl ustaviti se. prizadevnost f aplotip [apo'??] m haplotip m. obramba f. prizadevanje n.(Pa 02). apologjist [apolo'ăist] m 1. 31-45). stavljanje na 2. vljudnost f. apologija f. polaganje na. apologjetichementri [apoloăetike'mentri] adv apologetsko. naklonjenost f. parceche mi soi rindût cont che onestamentri nol valeve. uporabljiv. jasen. -iche adj aperiodičen. Tal doman di domans. lenghistiche aplicade uporabno jezikoslovje: di esperts in lenghistiche in storie de lenghe. I conseîrs dal diretîf de Leghe a contestin in plen la linie dal moviment che aromai si sarès dal dut aplatide su chê dal Polo (Pa). in sociologjie. cence plui ritarts postâi. aplasie [apla'zie] f BIOL aplazija f. Fabrizio De André al tornave a lei i comandaments a partî dai vanzei apocrifs (Pa 2002). porobu se postaviti. apokaliptičen 2. strahoten. aplicâ [apli'ka:] (o aplichi [a'pliki]) tr 1. zabava f. (npr. al è viert li de Biblioteche comunâl di Osôf (Pa). apliciran: Model N. REL Razodetje n. všečnost f. aplasê [apla'ze:] m ARH milost f. nasprotovati.. 1 (model pal pantan atîf) che al è stât un grum aplicât (SiF).i m (gorovje) Apenini mpl. ~ la leç izvajati zakon: o maladete leç pes minorancis che il stât talian al à molât a fuarce di vitis e che al fâs vitis par no che e vegni aplicade.(O). 129). ploskanje n.Apenin [ape'nin] kr. šele. dati. dajenje na. La tarife di ~ pal servizi furnît le fisse ogni an il Consei Comunâl. apenis) adv komaj. In preson al scrîf a Lord Douglas la lungje letare apologjetiche “De profundis”. branilec m. aperiodicitât [aperiodit∫i'ta:t] f aperiodičnost f. izvajanje n: une miôr distribuzion des cjamis di vore. apopleksija. fâ un ~ pripraviti aperitiv. odobravati. (Pa 02). odmeniti. apoditic [apo'ditik]. aposizion [apositsi'on] f 1. nežnost f. zakon) izvajati. par che tu capissis ~ la tignince des peraulis che ti son stadis insegnadis. apologetičen. apont [a'pont] m 1. in antropologjie e in lenghistiche aplicade (Pa) 2. Cheste borgade ancje al di vuè e ven clamâde ~ di "San Roc". zagovornik m. apopletic [aponta'ment] m apoplectic. intenzivno ukvarjati se s čim. 4. nerazvitost f. (Pa 02). pristavljanje n. Fâ un ~ Milanêsfurlan par nô puars emigrants Joibe 2 dicembar. apostasie [aposta'zie] f 1. apologjete [apolo'ăete] m 1. (Furlanist). ~ la messe a la anime dai muarts. dâsi ~ dogovoriti se za sestanek. Documentazion: (CoUd) 3. FIG opazka f. neizpodbiten. apologjetic [apolo'ăetik]. il procès par ~ di reât riguart a la obiezion di cussience (Bel). che però nol po mandâ fûr. → plausâ. -iche adj 1.cul ~ tai Zardins (CoUd). massime in ta la regjon 2 dal RFLP. apocrif [apo'krif] m REL apokrif m. apozicija f. apontaments ogni dì. dimostrazion apoditiche neovrgljiv dokaz. stisniti. Doprant la incressite ~ da lis ifis a puedin jentrâ intai tiessûts sans. FIG apokalipsa f. usluga f. pripomba f. pritrjevanje n. kakor hitro. il contadin si apon. REL apologet m 2. cence impreviscj di sorte. uslužnost f. zmenek m. LING pristavek m. odpad od vere 2. la limitazion dai straordenaris e la ~ dal part time.(O). aplicade adj 1. uporaben. No ài mai tirât fûr chel argoment “~”. brezizhodna katastrofa f. dvorljivost f. EKO beležka f. ~ jevade: (Zili). caotic (o ricuardìn di passaç che la sô dimension fratâl e je jenfri doi e trê) (SiF 02/2. Apocalìs [apoka'lis] f 1. La ~ de sigle di viodût e fâs esecutîf l'at cjapât. la prime proteste cuintrisclaviste e je ~ dal 1688. branilec m. slaviti. . graja f. zagovor m. apicâl [api'ka:l] adj LING apikalen. al scuvierzè un esempli di atradôr ~. si opere cun criteris mancul leâts a une lenghe specifiche e miôr ~ a cualsisei lenghe. ~ de leç aplikacija zakona: L'incuintri al è stât centrât su la ~ de leç statâl 482/'99 (O) 3. uporaben. 24 oris su 24. 9). Pense che e je int che ~ e sint il non di “Onde furlane” e pense a une radio che e programe dome tanghis e mazurchis (Pa). al ven a stâi i aponts che ogni sere al detave a di un secretari Francesco De Gregori. uporaba f. (npr. natanko. FIG odpadništvo n. zagovornik m. udejanjiti. (Bel). kazen. aplaudî [aplau'di:] tr ploskati. (SiF 02/1) aplicât [apli'ka:t]. (BelFa). aplicirati. al à rivât dimensions apocalitichis. a penis che [a'pεnis ke] (t. neovrgljiv. a penis [a'pεnis] (t. aplicirati: No podìn sperâ che ducj a capissin i vantaçs di chest principi ni che ducj a sepin aplicâlu daurman (Macjeu). aperiodic [aperi' ??]. L’~ principâl al è in program domenie a Triest (Onde).

(O). (Pa 02) rimsko katoliška apostolska cerkev. MAT aproksimacija f. sprejemljiv aprovazion [aprovatsi'on] f odobritev f. a si dîs (SiF 02/1. Aquitanie [a'ra:] kr. odobriti. prinos m. Avis). aprofondiment [aprofondi'ment] m 1. il regolament atuatîf de leç 482/'99 . POL sprejeti (zakon).. Grande precision teoriche e grande ~ pratiche. Arabie [a'rabie] kr. nacuileiês) adj oglejski. poglobitev f 2. ven a stâi ~. ustrezen. sprejem med bogove. siitis? (Pa 02/10-11) 2.in si jih je izmed njih izbral dvanajst. apuntament [apunta'ment] m → apontament. FIG temeljito preučiti. Difat. une volte individuadis lis variabilis ritignudis impuartantis al fin dal rieculibri. a varan in premi une plache apuesite.. aprovâ [apro'va:] (o aprovi [a'pr‫כ‬vi]) tr 1.i f Oglej m (IT Aquileia) (GO). apressapôc [apresa'po:k] adv približno. e fintremai che l’esercit dai infedêi no si sarà . a pueste [apu'este] adv namerno. arâ [a'ra:] tr orati. bojazen f. apotropaic [apotro'paik]. a plui di 15 mês de ~ de leç. di fat..) (Mar) apriorisim [aprio'rizim] m FILOZ apriorizem m. cu la muart. poglobiti 2. Il prin ~ par un predi. e je la rinuncie dal piçul esorcisim. pred. il lessic furlan al conten ancje apuarts slovens.. il faliment dal socialisim ~ (Pa 02/10-11). al contest locâl e ae storie de lenghe e che e met l’acent parsore dai aspiets di ~ e di ibriditât. arap) adj arabski. almancul ~. približevanje n. (Pa 02/10-11). Miercus al è stât aprovât dai passe 700 lavoradôrs de Sole Comina di Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence aziendâl (O) je bil sprejet dogovor. (Pa 03/10). naključje. Il progjet . sprejetje n.. Patriarcjis di ~ oglejski patriarhi // < lat. curts. al à simpri cirude. a puf [a'puf] adv zastonj. sielzè dodis e ur dè il non di apuestui: (Bibl-Lc) . aprûf [ap'ru:f] adv in prep → daprûf. aprossimatîf [aprosima'ti:f].(O) sprejetje novega statuta. -iche (t. apropriât [apropri'a:t]. vignî a ~ cun un. aprovabil [apro'va:bil] adj odobravanja vreden. bržkone. apostrof m. la fin dal tierçmondisim. seznanjanje (z novico).(Pa) odobritev cerkve. podroben. FIG (raziskava) poglobitev f. ki določuje 2. približnost f.. mentri il retoromanç dal Grison al à paidît influencis germanichis ancje te sintassi. ~ m prebivalec Ogleja. PROV Cui che al à buine voie di lavorâ al è plui siôr di cui che al à sîs cjamps di ~ .. Arabec m.i f Akvitanija f.. de filistocje che te famee e vignive transmetude sù par jù tant che un striament. (Cisilino. apuestul [apu'estul] (pl apuestui) m apostol m. (O). delež m (družabnika). procedi a la aplicazion di un model ~ (SiF 02/1.(SiF 03/3) aprossimant [aprosi'mant] f MAT aproksimant m. aptac [ap'tak] int VOJ pozor!. biti zato. FIG odpadnik m. arabski jezik. REL apostat 2. f Arabija f.. apriorističen. après [a'prεs] prep osebno. sprejeti. il pont e lis maiusculis (SiF 02/1). aquilan [akui'lan] adj oglejski. aquileiês [akuilei'e:s]. -ive adj približen. aprioristic [aprio'ristik]. potrditi. tes diviersis nazions e etniis che lu metin adun: arabics. (Codroip. ma lis indicazions o podin gjeneralizâlis cun buine ~ pes lenghis neolatinis modernis (Pa) 2. (raz)umevanje n. I autôrs des oparis che la Jurie e judicarà degnis di une segnalazion. la Glesie catoliche apostoliche romane. No si po fevelâ di Glesie furlane parcè che la Glesie e je une sole. po vsej priliki. la prime braure par un studiât (Pa 05/05)..→ dipueste. ~ m prebivalec Ogleja. (La/lenghiscj) apuesit [apu'ezit] adj primeren. naokroglo. natančen pregled: che e je pensade e realizade soredut pai zovins des scuelis mediis. ~ Saudite Saudska Arabija f. Par fâsi une idee des pussibilitâts di ~ di plui lenghis bande dai fruts che si lei FARI F. Ancje la disambiguazion de funzion di grafems tant che l’~. Aquileia. nalašč. apostate [apos'tate] m 1. razorati.. arabščina f. ~ de leç sprejetje zakona: Il Consei dai Ministris al à aprovât miercus. e a la barbe de abitance plui naturâl e plui logjiche par une istituzion di cheste fate.. E je stade aprovade martars de comission competente dal Consei regjonâl la leç proponude di Polo (O).i. aprossimazion [aprosimatsi'on] f 1. potrditev f. nocate la denuncie de clape politiche e culturâl aquileiese “Praxis Friuli” (Pa 02). Tal puest di Forte là dal “Ufici scuelastic” di Triest al è rivât un funzionari ~. e cu la sielte de “Pacem in terris” impen de lote aprioristiche cuintri des realtâts inmanentis. skrb f. -iese (t. -iche adj apotropaičen. -iche adj aprioren. ~ m 1. apostolic [apos't‫כ‬lik]. Dut câs Bon al intint vuidâ il moviment regjonâl fintremai al congrès talian e ae ~ dal gnûf statût. (BelFa). il furlan al devente ~ e sgramaticât tai rârs câs cuant che al ven doprât intune funzion che no je issofat comunicative. ~ un ordin Al è stât daspò aprovât un ordin dal dì che al stabilìs (O) sprejet je bil dnevni red. -ade adj primeren. 209). treball). katere je imenoval tudi apostole. ~ une presince strane sot de bancje (une peçote. Aquilee [Akui'lεe] (t. l’~! indibilanz! presentîr! apuart [apu'art] m pripevek m. -iche m apostolski. bielapueste. tai limits. apostolât [aposto'la:t] m REL apostolat m. apostolichementri [apostolike'mentri] adv apostolsko. une paissarde. apostolstvo n.aprovât dal ministeri . apoteose [apote'oze] f poboženje n. za to določen. la ~ de Glesie e. Catine a jude a tignî sù la situazion ~ il mont: cussì nissun nol sa nuie. Naquilee) kr. 31-45). (za)nalašč. apostrof [a'postrof] m GRAM opuščaj m. vpričo. apuesitementri [apuezite'mentri] adv primerno. apropriazion [apropriatsi'on] f JUR prilastitev f. te stesse maniere. te sacristie de basiliche di ~ v sakristiji oglejske bazilike. odpadnica f. (Pa 03/10) aprendiment [aprendi'ment] m učenje n. Lui. (Bel) aprofondî [aprofon'di:] tr 1. ustrezno. aprension [aprensi'on] f strah m. e ufrìs al public dai studiôs e di ducj chei che a àn voie di ~ lis lôr cognossincis sul teritori (CoUd). prikladen. vuadagnâsi un gustâ ~ (scritorsfurlans). cun notis ilustrativis e schedis di ~. ma la prime documentazion e je chê de epidemie dal 994 in ~ e tal Limousin.si clame Efraim (O) potrjen s strani ministrstva. Parfin a chel grumut neri. (ProvBr) arabic [a'rabik].apostatâ [aposta'ta:] it REL odpasti (od vere).

natovoriti. fâ l’~ sec narediti stojo. naprtiti. razsodba f (arbitražnega sodišča). 2. al cjale chel brut arbossat e al dîs: (Percude) arbul ['arbul] (pl arbui) m 1. In Americhe il cjastinâr. arkadijski 2. -ive adj oren. drevored m. I romans a àn lamentât un fal suspiet propit sul finî chel l’~ al à decidût di no sivilâ. i f (Grimac) Arbida. ~ m 1. FIG oboroževati se. ukriviti se. oblok m. arbolon. topolje n. 3. ma al si ricognòs Jesù cul Vanzeli compagnât dai arcagnui Micjêl e Gabriêl. il câs de minorance aranese (di riunde ocitane) de Catalugne o de comunitât Walser de Val d’Aoste. 9). nabiti (puško). invar. zastarel. In Friûl o vin l’~ dal Mai. arbitraža f. i agnui ribei condanâts e parâts in jù dal ~ Michêl. skloniti. pal troi / pal ~ . cui aradios che a berghelin (Pa 04/07) aradôr [ara'do:r] m 1. ~ di Jude jadikovec m. i f (Pulfar) Erbezzo. začuditi se. usločiti. (Cad-e) arbitraritât [arbitrari'ta:t] f → arbitraritât. arbussit. ~ lis ceis nagubančiti čelo. upogniti. rodbinkso drevo. drevešček m. arap ['arap]. ~ celest mavrica f. sui viâi ~s e larcs. m 1. arade adj oran. z drevjem obraščen. oratar m 2. orač m. svojevoljno. arcabusade [arkabu'zade] f strel (iz puške). arkada f. (Scf) arcaic [ar'kaik]. arbitrarietât [arbitrarie'ta:t] f samovoljnost f. sui mûrs ~ dai plui fins (A). ndr. klicar m. cuntun numar arbitrari di derivadis invertibilis: (SiF 01/1). ~ m izorana zemlja. intervent ~ samovoljen poseg. prosta presoja f. bukoličen. oral m 3. svobodna volja f. ~ internazional mednarodna arbitraža 2. 2.. Dal 1809 a tornà la Austrie cui ~ dal arciduche Zuan. il passaç jenfri un sisteme di coordenadis e chel altri al sedi dât par une funzion invertibil. arbitražno sodišče. sklučiti. un pôc mancul ~ (clamât "bisiac"). de basse arborade che e siere la splanade a nort (Mar) arbossat [arbo'sat] adj slabš. arbitri I [ar'bitri] m 1. književna struja). ~si però par un altri svol. obtežiti. .sindilât de tiere di Maomet (l’~ saudite. Aramejec m. (Cisilino. razsoditi. arbitrât [arbi'tra:t] m JUR 1. Pensâ di rilassâsi sul savalon dal mâr. come scriture e come lenghe.. drevesni nasad m. arbitrariementri [arbitrarie'mentri] adv samovoljno. zorana njiva. od arbul. arcade [ar'ka:de] f 1. corrispettivo per il giogatico aralt [a'ralt] m glasnik m. BOT drevo n.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee (SiF 03/4. pai boschets e vie pe cise. ~ di San Marc. judeževo drevo (Cercis siliquastrum). razsodišče. Parceche la fede no je un ategjament sentimentâl. 2. arbolat. JUR razsodnik m. oborožiti. soditi. semenant vitimis civîls e dams di ogni gjenar no mancul (Pa) 2. kolon m. (codroipo. arhangel m. mlaj m. razsojanje n. Arap Arabec m. oblok m. ma a son indoeuropeans (Pa) 2. pretiravati. arbitraren. aramaic [ara'maik]. irenic. ancje. starinski. Al è un fabricât sempliç e elegant cuntune barcjesse cun ~ dople a çampe. arbossat. od arbul) m drevesce n. . treball). Une lune grande e rosse e tarlupave daûr i arbui e lis cjasis (Sg). arbitražen. arborât [arbo'ra:t] adj obdrevjen. remis e rois araz [a'rats] (pl. ŠP sodnik m. opremiti. setven. z jambori opremiti. izoran. svobodna odločitev f. FIG izumetničen.) → arap. arbuçat. upogniti se. absolutna oblast 3. (Onde) arbolat [arbo'lat] m → erbolat. e veve cûr di ingrampâ la scudiele cui dincj. napeti (lok). poetic. arabščina f. Lui lu sint movisi de bande a bande. → len. un ~ di peç.. Al è clâr che ogni codificazion e à un component di ~.. ta la aghe a nadavin. Un venit ~ al sorevîf a Grau e un. topolovec m. arbe ['arbe] f → jerbe. che nol po jessi ~ e là tal riul sut a coparan la . arbitrâl [arbi'tra:l] adj JUR razsodniški. arabo ['arabo] m (it. gospodar m. razsodnik m. deriv. arcâ [ar'ka:] tr 1. arabski jezik. ukriviti. Il viandant che al passe par lenti. kmet najemnik m. (ShW) 2. preobložiti. arbussit [arbu'sit] (demin. Arcadie [ar'kadie] f LIT Arcadia f (literarna akademija v Rimu. arabe (t. aramejski jezik m. aradio [a'radio] m radio m. naložiti. arabic) adj arabski. ~ a ~. kmetovalec m. potegljaj z lokom (ob struno). ma i tocjà di spesseâ di tornâ indaûr par difindi la capitâl (JM). arcadic [ar'kadik]. aradure [ara'dure] f 1. -ese adj aranski??. aramejščina f. come une ~. arcâsi in maniere che il corpet di ruspi che al jere ur e tignìs sù (Urli) 2. 3. Arbide [ar'bide] kr. arbitrâ [arbi'tra:] (o arbitri ['arbitri]) tr 1. Adiriture no je nancje une rispueste. na vojsko se pripravljati. giogatico→. (Zili) arc ['ark] m lok m. arbitrarnost f.. arbiter m. aranês [ara'ne:s]. arcabûs [arka'bu:s] m (starodavna) puška f. Jetter si fâs indenant e al arche la balestre (Eg 9) in napel je lok samostrela. dispes si viodeve l'~ di San Marc in dute la sô bielece cun ducj chei biei colors sflandorôs. jenfri ~s. arcagnul [ar'kañul] m REL nadangel m. cemût che si à dite dai afghans. arbulut. arbitrari [arbi'trari] adj samovoljen. -iche adj aramejski. i talibans no son araps. (Union). il popul langobart culì si è fermât par un mieç secul . -che adj 1. par esempli. (Bibl-deuteronomi). skriviti. ~. l’~ de famee rodovnik m. le menaran ta jet clapôs di un riul sut. samovoljnost f. (Bibl-Ezra) 2.. samovoljno ravnati ~si refl drzniti se. a savevin ben che dopo la ploe. arbitri II ['arbitri] m 1. te zone di Monfalcon. cun chescj sentimentalisins di ~! (Pa 04/02). ~ dal Mai Majsko drevo. medel. arborade [arbo'ra:de] f lesovje n. razsojanje n. arât [a'ra:t]. vê simpri la sclope arcade imeti vedno nabito puško. Arbeç [al'bεt∫] kr. dovoliti si. ~ m zemlja primerna za setev. spieglansi dentri. parcè che e cuintripon delit a delit. so marît nol pò ~si di nuie in cjase. primeren za setev. -iche adj arhaičen.) m (stenska) preproga z vtkanimi slikami.qnet) 2. arbiter m. (sf). la sô bressane dute vierte al cîl e cence arboradis intôr. ~ Gabriêl nadangel Gabrijel. samovolja f. a jerin dai arbussits. arborâ [arbo'ra:] tr z drevjem obsaditi. distiradis denant di grops di arbui. sostituint il judis cuntun Coleç ~ (Pa 02). o ai cjatât l’~ de famee francescane: (Bel).) » (Pa 02/10-11). La letare e jere scrite in ~. aratîf [ara'ti:f]... ~ a fuee listnato drevo. grm m. oranje n 2.(Pa). (Enrico). arbitrarno. piçadis di cjasis grimpadis te jarbe o. nassudis / di partis ~s. ~si refl 1. O ricuardìn. (BelFa). svojevoljno.

archeologjie [arkeolo'ăie] f arheologija f. stant che. arcipelac [art∫i'pεlak] m GEO arhipelag m. Sot la edicule. ~ comprât dal Comun. il ricercjadôr inteligjent e libar al larà a cirî chestis perlis in dut il teritori. arcove [al'kove] (t. arcidiaconâl [art∫idiako'na:l] adj arhidiakonski. eliminants lis enclavis di Pordenon e di dutis lis localitâts arciducâls (Natisone/furlanis). -che adj arhitektonski. la ~ (lestizza).i m Arhiloh m. Il gno al jere nome un incaric esploratîf. Al è stât ~ imperiâl di Istambul dal 1891 al 1908 (GE). al è ornât di rosutis compagnis a chês dongje lis Santis. pretiran. FIG oborožen 3. al è lui par prin a notâ la assurditât e al vorès comedâle daurman. architetoniche [arkite't‫כ‬nike] f arhitektonika f.(CoUd) archeolighe [arke'‫כ‬lige] f arheologinja f. začetek vseh stvari. archinvolt [kuadrangu'la:r] adj ARHIT arhivolta f. Cusan. prvotna oblika f. piçul zoielut ~. ~ adj v ~ di gjambis ?? . cuanche l'~ Zamburlini (18971907) al veve inviât aes parochiis de diocesi un invît (Scf). (o)peči. (Bel). ~. MUZ majhen lok m. (z)goreti. al rapresente il principi. La ~ de Universitât furlane Simonetta Minguzzi. arcivescul [art∫i'veskul] (pl arcivescui) m REL nadškof m. La distinazion no ere une buse sot di une crete. žgati. e presente a Gurize il volum “Andar per castelli. Ardenis [ar'dεnis] fpl Ardeni mpl. goreti (ogenj. arhetip m. praoblika f 2. monarcje. al soprimeve la plui che milenarie istituzion dal patriarcjât di Aquilee par fa doi arciepiscopâts (Natisone/furlanis). arciepiscopât [art∫iepisko'pa:t] m REL nadškofija f. zavržen. scuvierzint che il Friûl al è une autentiche ~ (Pa) 4. innomenât ~ formât di raps di ue e di fueis. -che adj arheološki. lokec m ardence [ar'dent∫e] f → ardince. Il pari. žareti. ma di lens grues e . docent a Messine e a Napul. archetip [ar'ketip] m 1. luč). (Pa 02). nakitnica f. a cause de spinte di ~ o dal efiet di variazion de tension superficiâl licuitaiar (SiF 02/2. pregradek m. art. Archiloc [ar'kilok] os. Tirteu. tetrarcje itd. (Mar) arçon [ar't∫on] m 1. arcipreture [art∫ipre'ture] f REL dekanat m . Noetova barka. zahrbten. archè [ar'kε] f (pra)počelo. architeture [arkite'ture] f arhitektura f. (Pa). blagajna f. alcove) f 1. 129). al è il templut sul Nadison. «O ai gust e mi ten in bon pal fat che tant la lenghe che i archetips furlans a an cjatât un aleât (Pa 02). Massimo Lavarone . Marie e reste sole. architetonic [arkite't‫כ‬nik]. Jessi impontabii e risplendi come iluminadôrs in mieç a un mont ~ (Vichi). arciduche [art∫i'duke] f nadvojvoda f. Valvason. i cjamps a son propit ardûts dal sut.i m → Rivis di ~. (BelAlci). arcivescovîl [art∫ivesko'vi:l] adj REL nadškofijski. arché archeolic [arke'‫כ‬lik] m arheolog m. Breçà. hudičev. viers i prins dal secul. un lavôr di ~ o pôc di plui. stavbarstvo n. motorni krov (pri avtu) 5. archete) m 1. karikiran. upognjen. il dissepul al à di vê il cûr e il pinsîr ~s parceche la seconde vignude di Crist no è lontane. spielât te ~ civîl e religjose (BelAlci). lok m (za godala) 2. insumis. past f. FIG preobložen. sarkofag m. 2. no à mai vût avonde fuarce par frontâ in mût determinât il problem ~. (BrLi). (GE). lunis ai 28 di Jugn. rakev f. i f (Barcis) IT Arcola. Arcjan [ar'qan] kr. (Pa). (Storie). PSIH arhetip m 3. nagrobnik m 3. che al è un ~ siôr di riservis petrolifaris e di gâs (Pa 05/07). i ~s furlans. luminâr di oculistiche. Il non di Colorêt lu cjatìn scrit la prime volte intune cjarte di ~ dal an 1252 (Leng). Daspò al è stât cjaluni de metropolitane e diretôr de Biblioteche ~. steklena skrinjica f. (GE). ~. mali lok m. ardi ['ardi] (art. p ardût) tr 1. vitrina f. sedlo n 2. la ~ di Noè (lacomugne). majhen lok m. spačen. steklena omara f. L’incuintri. alkova f 2. (p)ožgati. Mario Qualizza e l’~ di Tumieç bons. piçul. zaklad m. otočje n. FIG praoblika f. sključen. Spilimberc. architrâf [arkit'ra:f] m arhitrav m. FILOZ arhetip m. architetôr) m arhitekt m. archîf) m arhiv m. zažgati.(CoUd). Archimêt [arki'me:t] m Arhimed m. cul cuel pleât in bande.. Ancje a chi la adune ~ e je semplice (joannis). arcibolic [art∫i'b‫כ‬lik]. (Pa) architet [arki'tet] (t. -ade adj 1. (BelAlci).. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs ~. richete) f 1. ~ di Noè Noetova barka. e ufrìs justapont in don un talar di arint a la sô glesie tes mans dal ~ (Scf). glavni tram m. archete [ar'kεt] (t. ma la plêf ~ di Tumieç. arcidiacul [art∫idi'akul] m → arcidiacun. locen m (za ptičji lov). sežgati. al è te sô ~ che al è tornât. kriv. zaboj m. izprijen. svoletin a flôr d’aghe / arcazis e cocai. otorinolaringoiatrie e bon espert di ~ e di leteradure. arcje ['arqe] f 1. -iche adj vražji.arcât [ar'ka:t]. arcidiacun [art∫idi'akun] m arhidiakon m. nenaraven. Zopule. al preparave lis richetis pai ucej cun menadis. di sangit e filiduris di cjanaipe. un ~ de “Constituzion matereâl” de Regjon gnove (Pa 03/4). majhen lok m. architetôr [arkite'to:r] m stavbenik m. skrinja f. graditelj m. par negoziâ il compatât fondatîf de Regjon gnove. locen (za ptičji lov) 3. (Bibl-Esodo). ukrivljen. // < gr. archîf [ar'ki:f] m arhiv m. il lum che al à di ~ dut il dì. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. -arcje [-'arqe] element v sestavljenkah kot patriarcje. Toni Miserie al jere un puar omp: ~ di gjambis. Ducj chescj Paîs a volaressin vê lis isulis Spratly. omarica f (za dragocenosti). arcipret [art∫i'prεt] m REL dekan m. Archele [ar'kεle] kr. (don) 2. arcivescovât [art∫ivesko'va:t] m REL nadškofija f. Moruç. archet [ar'kεt] (t. il mosaic al è la ~ de salvece. oblok m lok m 2. skrinja f. Arcje ['arqe] f barka f..(Bel). Il Sietcent cjargnel. FIG spalnica f. cu la ~ dai siei ricuarts e cul so om che le cjale dal grant ritrat picjât tal mûr. archeologjic [arkeo'l‫כ‬ăik]. ardis. arciducâl [art∫idu'ka:l] adj nadvojvodski. arcaze [ar'kadze] f ZOOL uharica f (Numenius arquata). lok m (za godala). Parcè che i miei paîs de Cjargne a valevin cetant di plui dai sflandôrs des grandis arcipreturis. archivi [ar'kivi] (t. par cure dal dot Maurizio Buora conservadôr dal Museu e dal ~ dot. David al lassà lì denant de ~ Asaf e i siei fradis (Bibl-Cronache).

oprava f. passin i dîs e i agns. e ducj i ~ de tende. no son tancj agns / che la vevin sui ~s 7. al scomençave a piscâ cu la bocje come che a fossin i tavans. pretresati (kako vprašanje). e ducj i bausars a varàn il lor puest tal lât dal fûc ~ e dal solpar . (Pa 06/1). e juste di astât ancje lidric cun pôc vueli o cul ~ disfat (MazzonIol). al ~ med drugim. prijetje n. (bojna) zvijača f.) telo n. che ti permet. ardôs [ar'do:s]. srčen. prezračiti. strasten. zaseči. Di un cirî di meti dongje l'~ teoric di un “spazi vitâl” pe lenghe furlane che juste al domande une riforme (Sclese). argagnâle dogovoriti se.. sklad m sestav m. oprema f. posredovati. prijeti. i f (Tresesin) Ara. živ(ahen) . de afietivitât e dal lengaç (SiF 03/3) 3.. (Natisone/furlanis). ognjevit. zamaknjen. arest II [a'rest] (pl arescj) m aretacija f. A disponevin dal ~. (trgovinski) predmet m. stroj m. un bon coni in te buteghe. malenkost f. priprava f. priprava f. che la sô oposizion e puedi vignî calcolade (robe che pal ~ e sucedè e che lui lu disè ancje dal pulpit) (Pa).. udati. ancje se areligjose. ostali. ognjevit. il cjandelîr . -ose adj goreč. (manzanoBr) arendâ [aren'da:] tr v zakup dati. sestavni del organizma. ustaviti (s silo). jessint stât un omp ~. mi tirave jù il cjapiel / e mi ardeve cun ocjadis / come glace e come fûc. površina f: . po sì ì. priditi. gorečnost f. Lis crisis psicomotoriis a influissin sul çurviel. zapor m. HIST zbor meščanov. di ~. ~ it umakniti se. La manifestazion nus darà po une cerce dal gust esotic dal tango ~ cuntune Milonga (CoUd). iti nazaj. zaostali račun. colôrs 4. ardielut [ardie'lut] m BOT motovilec m (Valerianella olitoria). silovitost f. i ciantonâi (Scf). Are ['are] kr. tancj ~s! pinei. E àn metût trê agn a decidisi. braurôs. orgazem m.dûrs bogns di ~ plui a lunc. zadrž(ev)ati se. argjentin [arăen'tin] adj argentinski. orodje n. vnet. instrument m 2. (pre)drzen. argagn [ar'gañ] m 1. che al è. umakniti (nazaj). areopago [are'‫כ‬pago] m 1. ardielâ [ardie'la:] tr naperiti (s slanino). nuie di mâl a inmazinâ in divignî il tornâ chenti di un om antîc. FIG nazadnjaški.m IT Arezzo. metati bliske.. muha f. vejati (žito).(Bibl-Esodo) 5. naglica f. ustaviti se. gorečnost f. e i nemâi cu la code in aiar. la tassa dal marcjât di animalìa’ è arendada par 190 fl arendadôr [arenda'do:r] m zakupnik m. aretirati. odvečen del m. dvigalo n. pohištvo n. nerazvit. ma dopo mi àn dât ancje i aretrâts. star 2. argane ['argane] f → arghin. vroč. (pre)ostanek m. HIST areopag m 2. (BelFa) aren [are'a:] ?? A doi pas da feruvie e pasave lé le roe le cjasutis ragrupadès nô e aren come fradis . prebitek m. (Sg). simpri di ~. draženje n. la taule cui siei ~. vroč ognjen. čuden domislek. arghinie [ar'ginie] f posrebrena bakrena žica. se a leiaran chest libri. zmeniti se.) 1. rediti. argane) f vitel. / un ~ cul vitrinari. delovanje n. Une grande scomesse e furtune se e jè la sintesi e la valorizazion des culturis. di un ~ scjassôs e che no si pues ignorâ afat. znajti se. Dulintôr dal fogolâr al faseve biele mostre di sè ancje l'~: la nape cu la mensule fate biele dal camuf. dal ~. v pl) spolovila f. neustrašen. A faserin di dut par creâ un varc te fuartece. (folkcapriva). organ m. glasilo n. che al capîs il gno ~ (Natisone/furlanis). coragjo. argalif [arga'lif] m sofizem m. La Provincie di Udin e à aprovât cheste setemane la ~ di aplicazion de leç pes minorancis linguistichis storichis (O). il plui ~ di pre Antoni (Pa). tachile cun sparagn / e no mai di tamon. → azardôs. odprt prostor m.. ud m. postanek m. come che a vedin di tirâ i aretrâts pal timp pierdût.alpsko območje. razburjenje n. arestâ [ares'ta:] tr 1. predmet m.(BiblApoc). ~.. FIG visok. ozdraviti. jeza f.i. zakupodavec m. bliskati se. žarečnost f. essenziâl. aree [a'rεe] f 1. ardile [ar'dile] f BOT teloh m (Helleborus viridis). aretrât [are'tra:t] m zaostanek m. FIG področje: ~ di ricercje tecnologjiche področje tehnološkega raziskovanja. dolg m. In chest sens e jè cetant plui “trinitarie” la vite civîl. ardence) f 1. lis bancjis e il bancjon. arengo [a'rengo] m (it. ~ domiciliâr hišni pripor. svolete la cisile / cul so biel estri ~ . isker. il consei maiôr (Storie) 2. vnetost f. odmaknjen. organ m. argagnâ [arga'ña:] tr improvizirati. pomemben zbor. zapreti. mehanizem m. feradis gruessis come la gjamba di un ~ dal mantigniment dai puars. treščiti. ardint [ar'dint] adj goreč. žgoč. umik m. ardiel [ardi'el] m slanina f. Areran [are'ran??] kratica m > Agjenzie regjonâl pe rapresentance negoziâl. ma al fo inutil stant che i difensôrs si batevin cun ~. areâ [are'a:] tr (pre)zračiti. območje n. (pri volu) vrsta jarma. spolni organi mpl. ~si refl obstati. pohištvo n. arghin ['argin] (t. v zakup vzeti. pal ~. ~ 2. odstopiti (t. pripomoček m. metûs in ~ a fuivin dal prât. aredament [areda'ment] m opremljanje n. vnet. arest I [a'rest] (pl arescj) m 1. nespodoben. (vladno ipd. dignitôs. mitude da bande dal fantât che al podeve finalmentri fâ sclopâ il so ~ viers la fantate amade. ustroj m. che di ogni bande o vin sot dai voi. zborovališče n. ardince [ar'dint∫e] (t. aretrâ [are'tra:] tr potegniti nazaj. naprave. ardôr [ar'do:r] m žar m. kričeč (barva). (pos. (Bel). obleka f. neplačan dolg m. ~ adj 1. ardît [ar'di:t] adj smel. → zovel. (Pa 02). sot la cjandele di un soreli ~. drznost f. / cence che l’omp si visi / si fruin ducuancj i ~s . 2. ničevost f. (bassafriulana) 2. prihranek m. aretrament [aretra'ment] m umikanje n. ječa f.. pripekajoč. Mortean lu à pôc vaît. nesramen. .. al fâs ~ dut il ploton e al met sù daûrman un tribunâl strasordenari di vuere. in cjase a son sarpints / dut fûc.(La 04/11). nol è un misteri par nissun che o sin in face a une gjestre che (ds-fvg) 2. vroč. l’~ de cognizion. vnema f.il Centri al vûl jessi un riferiment sientific pe largje ~ alpine. pogumen. Daspò 19 mês ch’e jere restade inclostrade ai arescj domiciliârs te sô cjase apene fûr de capitâl (Pa 02).. une sorte di ~ o di forum mondiâl (BelR). bes f. odpomoči. Areç ['] kr.(Pa) . mi pâr. areligjôs [areli'ăo:s] -ose adj nereligiozen. Al cancele l’azion. vnema f. valadì la assemblee dai capofameis. FIG). zadrž(ev)ati 2. cidin. Di ~. zaostal. no si à di lassâ che al fasi lis cjasis il Stât italian cui siei ~s che a glotin plui bêçs che no ciment 6. ardiment [ardi'ment] m pogum m. smelost f. ogni di al cjate fûr cualchi gnûf ~ par no paiâ.

-che f aritmetičen. gojiti. I (parziâi) ponts di ~ a son l’invît ai guviers di dâsi legjislazions e regolaments bogns par ricognossi la avualitât di dutis lis culturis e (SiF 03/3. ilovnato polje. aritmetichementri [aritmetike'mentri] f aritmetično. aristokratski. Coltivâ e ~ a Sauris (Pa). (Pa 02). računsko. . učenec m. arlevâ [arle'va:] tr 1. ilovnat. pe ~ dal cûr. ZOOL papirnata ladjica (Argonauta argo). vsebina f. 2 solçaduris (Pa 04/02) arie I ['arie] f (v kmečki hiši) stebrovna lopa f. aritmetiche [arit'tmle] f aritmetika f. argjile I [ar'ăile] f il m.o come arbui. reč m: a reste fûr dal nestri ~s. PROV vivarôs tanche l'~ vîf. FIG drzen pomorščak. Nô o fasìn. m arijec m. prefinjen. 2 passaçs di stirpadôrs. arlechin [arle'kin] m 1. v mavec deti. argjilâ [arăi'la:] tr posadriti. par vê metût a pont la reazion nere cromo-arintofile dal Golgi”. tu a ~. es. računstvo n. predal m. La Gjermanie di Hitler. ariscle [a'riskle] f → riscle. bonifiche dal teren. regnâ l’ordin. utemeljevati. ariman [ari'man] m HIST svobodnik m (v starogerm. (Natisone/furlanis) Aristotile [aris't‫כ‬tile] os. drznost f. lui e la sô machine gnove!!! (Ta). argjin [arturi'an] adj → arzin. argjilade [arăi'lade] f posadrenje n. argjile II [ar'ăile] f BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). grande come une ~ (PauluzzoN). ariete [a'riεte] f MUZ kratka arija f. POL aristokratski. di ~ ciljni. POL pristaš aristokratske stranke. zagraditi. predmet (pogovora). ilovica) f. pri Germanih). (Enrico). pal straripâ de violence e de prepotence. nesrečnež m. 115). plen di ~. razšir. Prindidut la ~ rivade chenti daûr dai princips ghibelins todescs. cence dî ni ceu ni beu) arian I [ari'an] adj REL arijanski . Mimon. ariesi [ari'ezi] m → riesi. dijak m. (Pa 02).. La fare e cjape il non dal prin ~ in ordin cronologjic. compre de samence. o ai vivût in ~ e mi sint argjentin. 155-165). (lacomugne) 2. plemški. arija f. salacôr privilezant dome la sotre. nauka po Ariusu iz Aleksandrije. une fantate di buine famee.) prihod m. (Pa). la gnosi. In Europe i cjastinârs a vegnin arlevâts come çocjis . téma f. glinast. argomentâ [argomen'ta:] it sklepati. Daûr… altris doi argonautis (Ta) ?3. ducj i doi. sui cuarante. argjilâr [arăi'la:r] m ilovnata jama. FIG burkež m. arian II [ari'an] adj POL arijski. aristokrat m. cu lis migrazions arianis. m aritmetik m. . Harlekin m (maska) 2. argumentiranje n. portament ~ e ande fassinose. gosposki. argon ['argon] m KEM argon m. elita f. izobraževati. aristocrazie [aristokra'tsie] f aristokracija f. Ariis ['ariis] kr. vetrc m. La storie di un ~ tornât in Friûl (Leng). argjilôs [arăi'lo:s]. raze ariane arijska rasa. ariditât [aridi'ta:t] f 1.i f Argentina f. suša f 2. razlog. arîf [a'ri:f] m (it. si la viôt a çueteâ. (Sg). la semeneson. La plui alte e je chê di ~.. (BelR). vzgojiti. argoment [argo'ment] m 1.. arisel [ari'zel] m (redko) sapica f. Jo o soi il navigatôr. e in colaborazion cui arlêfs des scuelis elementârs (O) v sodelovanju z osnovnošolskimi učenci. (Ta). pe sterilitât spirtuâl. pravu).: Su chest ~ la associazion e à afidât ae Swg une ricercje (O) Glede te zadeve/ Na to temo.. ma ancje su tancj altris arguments (Pa) ampak tudi glede na mnoge druge teme 2. praznina f. argument [argu'ment] m → argoment. un om une vore biel. aridure. ~ vîf živo srebro.~ m Argentinec m. domišljavost f. m REL arijanec. 2.. argjentin [arăen'tin] adj v: sun ~ zvonek glas. Une ingjenuitât imperdonabil par Oscar Wilde e je stade la inlusion di jessi deventât ~ o (Bel) 2. dokazovanje n. arintofil [a'rint] m ?? cromo-arintofile l’italian Camillo Golgi (1844-1926).i f (Rivignan) Ariis. cilj m. argomentazion [argomentatsi'on] f sklepanje n. cjalâ cun ~. Dut câs i argoments tratâts intant des manifestazions sindacâls a àn tocjât. glina f. srebrov sijajnik m. i f (Buie) IT Arrio. rediti. une fresadure. Dut vuluçât ta chê melme di ~ vîf. (lestizza). sklep m. al jes un ~ / che simpri la finìs cul serenâ (bolj obič. domneva f. → aiar. al si met a sunâ cul flaut une ~ 2. -iche adj 1. arint [a'rint] m srebro n. argonaute [argo'naute] f 1. aritmetic [arit'mεtik]. Dut chest al ven scrit cun bondance di citazions e di argomentazions te letare ai Ebreos. ariane I [ari'ane] f REL arijanka f. arie II ['arie] f 1.i m HIST Aristotel m. Argjentine [arăen'tine] f Argentinka f. snov f. no puedin fâ juste che une operazion di aritmetiche. che a vignivin puartâts sot des ariis. MUZ napev m. plemiški. utemeljevanje n. che e permet di cognossi miôr la struture da lis celulis gnervosis (SiF 02/1. (SiF 03/4. plemstvo n. Argos ['argos] m MIT Argos m. aristocratic [aristo'kratik]. na to temo. zadeva f.. → rilevâ. gojenec m. smelost f.. dokaz m. indelirade da la idee de purece de raze ariane (Pa 7/2000). Il sindic. ari ['ari] int v: cence dî ni ~ ni stari ne reči ne bev ne mev.(O) obravnavane zadeve. ose adj glinat. aiarin). argjentite [arăen'tite] f MIN argentit m. 9). Argjentine [arăen'tine] kr. la nobiltât scomparide o imbastardide mediant i matrimonis cui arlechins des fameis di buteghîrs de Serenissime (JM) arlêf [ar'le:f] m učenec m. arianisim [aria'nizim] m REL arianizem m (kršč. zadevo. su chest ~ glede na ta temo. MIT argonavt m 2. là cu la panze in sù al sta il cjantant fra ju dincj une ~ murmuiant. La e che e faseve a pugns cun chel sun ~ de ridade (PauluzzoN). / j vin fate l’~. plemič m 3. E jù cun lis liendis Yddish. računski. (BelR) aridure [ari'dure] f ?? A son comprindûts: “Ici”. ~ m 1. (bolj obič. argumentirati. argjarâ [arăa'ra:] tr zajeziti. ben arlevade. jo intal mont. Dariul) kr. pavliha m. skladišče n. segretari dal Fogolâr di Milan e ~ de Scuele di Furlan (Pa). nadstrešek m. tirâ sù. figamož m. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. che però nol rive a une condane vere. ariane II [ari'ane] f arijka f. FIG brezčutnost f. i mosaics di Aquilee. Ariu [a'riu] (t.

armelin I [arme'lin] m BOT marelica f. ubranost f. spletkarjenje n. orožje n. dal arc. E fin che dut al è in comunion e in ~ o sês sans e cuant che si romp la ~ a tachin i fastidis. armonicant si invie. E il pitôr là adalt su la ~ i faseve la tire. znanje n. / l’archivi ben ~ . Tes armis di fûc al è in esposizion un moschet (CoUd) . opora f. armarûl [arma'ru:l] m orožar m. instrumentarij m.m → Ermacure. zûc da la ~ → zûc. pot. oms e animâi. oder postaviti. in ~ skladno. založen. cumierç des armis trgovina z orožjem. orožarna f. e lis preieris par furlan compagnadis dal sun ~ dal orghin. arme ['arme] f 1. i vecjos armârs incarulâts (Ta). hermelin (krzno). statve f. viers il 1800. opremljen. TEH podpreti. (Pa). lu judà a puartâ-sù l’~ e il spolert (Sg. armada f. la tiere e ven dominade dal om cu lis sos armis di distruzion e di muart e (Pa 02). orožarna f. la biele companie. (Basc). armenščina f. vrsta oborožene vojske. armentarece [armenta'ret∫e] f poljska pot. pletenina f. un poç. (pensemaravee). un volt. tkanje n. ” Vê cûr di tignî sù par tant timp dute cheste ~!” . armaret. armis di distruzion uničevalno orožje. l’~ di Jacum al pareve ch’a ridès cui siei dincj zalìts di ca e di là dal soflet. armaruç 2. specialmenti chest an che i purcits salvadis i stan savoltant e ruvinant prâts e cjamps. armaruç [arma'rut∫] m omarica f. (Bel) 3. armonie [armo'nie] f 1. armamentari [armamen'tari] m 1. 2. stoja f. na vojsko se pripravljati Armacul [ar'makul] os. armen [ar'men] adj armenski. armistiziâl [armistitsi'a:l] adj VOJ nanašajoč se na premirje n. skladnost n. il sgabel e jo tal jet. Armen Armenec m. si à tacât a doprà armaduris metalichis (ciment ~). most m. gojitev f. grup ~ oborožena skupina. armade [a'rmade] f 1. plovilo). Armens. ma ca tu âs dut in regule. cuarp ~ oboroženo telo.. kozel m (biljard). e mi fasevin colâ di man dut il gno ~ ideologjic e ideâl. (o)snutek m. armelinâr [armeli'na:r] m BOT marelica f (sad). oborožena sila. omara f. "Il lâ al mancul dal ~ in cuote te mont furlane: il câs di Sauris"(Pa). fasint lâ 1 milion e mieç di lôr in profugance: Cecens. armelin II [arme'lin] m 1. Ingus. armiran (beton). 59). Dut un ~ che al ocoreve in timps ormai lontans. trop m. oder m. 4. vivi in ~ živeti v harmoniji.. z orožjem opremiti 2. . In ultin il voli si poe lì dongje: su la sfere armillâr. armente [ar'mεnte] f molzna krava f. (BrLi). greda f (bolj običajno burò). molznica f. armarut. cussì par pasji dut chel ~ e (Pa 03/8). ki vodi z vasi na polje. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis (Pa) 2. tropa f. 3. krava f. Al è stât a cjâf dal stât maiôr de ~ navâl taliane tal 1917. armadure [arma'du:re] f 1. di meti sot control la produzion e il cumierç des armis (Pa 03/8). armarat. votek m. -ose adj ubran. okvir m. predal m. sfere ~ nebesni globus. vojna oprema f 2. -ade adj 1. armoniche [ar'monike] f harmonika f. cu lis sôs cjartis plenis di polvar. purancje il muradôr fâs armaduris / par cuinçâ lis cjasis e fâ muraie ~ svolant viseč most (A). MUZ harmonija f. (Ta) 2. ce pôre tal scûr di chel ~! (Mucci) armillâr [armi'la:r] adj ASTR obročast. oborožen. armaron. ae scuvierte des minorancis dal Artic e de realtât armene (Leng). armatura f. Ai 27 di Zenâr dal 1945 i prins reparts de Armade Rosse a jentravin a Auschwitz (Onde) 2. armatura f . ~si refl oboroževati se. (Scf) 2. clamâ su la ~ klicati k orožju. deriv. (GP). o premirju. PROV in timp di vuere ogni ~ a scuse. Le costituzion e l’adestrament dal vêr cuarp ~ podarès jessi demandât a le organizazion de NATO (ALF). kravar m. armentâr [armen'ta:r] m pastir m. predalna omara f. dal volt. armentum. bogat. brodovje n. Nus sta a nô di jessi popul e no deventâ ~. ladjevje n. pavliha m. armâr [ar'ma:r] m 1. (Mar) armistizi [armis'titsi] m VOJ premirje n. ~ m 1. Dute la operazion e ven motivade cu la ipotesi di "relazions" cul grup ~ basc ETA. 4) Si trate di une serie di crez da la ~ (Bibl-Gjen) arment [ar'mεnt] m čreda f.i. Intant Carlo Alberto al scugnì bandonâ Milan. armada f. skladen. preskrbljen. trgovec z orožjem. (Mucci). va a passon cu la vacje! (bolj običajno vacje). Cuant che e je buine e permet a ducj. kravji pastir. Armene [ar'mene] f Armenka f. al smire di fâ sù un stât islamic sul stamp taliban. orožarnica f. kovarstvo n. ritirâsi daûr il Ticin e acetâ un ~ (10 di avost). armonicâ [armoni'ka:] it igrati na harmoniko. un ~ di pez. intant che al comedave ciertis fruiaduris (Mar) 3.). Armade Rosse rdeča armada. miselni instrumentarij m. che e previôt l'abatiment des 40 vacjis di lat dal ~ Bolzon (O). harmoničen. strop m. harmonija f. une cjadree cun sore la valîs imò di disfâ. arlevament [arleva'ment] m reja f. junica f. Nol veve la ande di un pastôr. setante cjavalîrs e dusinte armâts par lâ fint a Cesaree tre oris dopo lât jù il soreli. burkež m. partît in armis ?? In Somalie il partît in armis “al Ittihad al Islami”. Plui che un scansel al è un ~ intîr! (Leng). picjade sul mûr. ogrodje n. armaie [arma'ie] f orožarna f. arlichin [arli'kin] m harlekin m. krov m (ladje). ~ di fûc strelno orožje. di vivi in ~ (CoUd) 2.// < lat..e di altris etniis (Pa 03/5) 2. v skladnosti. armâ [ar'ma:] tr 1. v harmoniji. dal 1518 si rivà a un ~ tra lis parts e podopo ancje a la fin de vuere pe muart. vojska f. armaron [arma'ron] m omara f. ~ un arc. ARH oborožitev f. (Pa). vojak m. telica f. spletka f. dal 1919 (Storie). butâ ju lis armis predati se. (SiF) ~ m oboroženi. ogrodje n. armerie [arme'rie] f 1. . l’~ dal poç. armeron [arme'ron] f ?? Ane Diu. la vuarzine e la pale / a son lis armis de mê famee. Ce ridi… te ~ a àn tirât vie une lastre di veri dal barcon par fâ in mût che. na vojsko pripravljati. oborožiti. zbirka orožja (starinskega). armât [ar'ma:t]. ZOOL hermelin m (Mustela erminea) 2. un balcon (F) 3. (Bibl-Az). Prontait dusinte soldâts. armoniôs [armoni'o:s]. opremiti (ladjo. cuant che si à vût il disvilup de industrie siderurgjiche. množica f . ni di un ~ (scritorsfurlans). stavbni oder. orodjarna f.arlevadôr [arleva'do:r] m rejec m (živine): Dut câs l'element principâl vignût fûr intal incuintri dai arlevadôrs furlans (O). leât cun “Al Qaida”. Armenie [ar'mεnie] f Armenija f. ~ bateriologjiche bakteriološko orožje. snovanje n. un lavandin. zaplet m (romana ipd.

armonizâ [armoni'dza:] tr in it v sklad spraviti,
uskladiti, harmonizirati; soglašati; cu la lôr vôs sutile / armonizant; cjatant la maniere di ~ i interès triestins cun chei furlans (Pa). Arnalt [ar'nalt] os.i. m Arnald m; ~ Baracêt conseîr regjonâl te II legjisladure (1968-1973)(Pa 02). arnâs [ar'na:s] m splošno ime za vinsko posodo, vinski sod; no poressin mai salvâlis / de mê cjanive i ~ ; ~ pal vin posoda za vin. Arnefrît [arne'fri:t] os.i m HIST Arnefrid m; ~ al domandà jutori ai Sclâfs. arnês [ar'ne:s] m (it.) orodje n, pripomoček m; mehanizem m; L'arnês che al tignive su la muele, al jere la zoie di Bepo parcè che al lu veve disegnât e fat lui. (Natisone/furlanis); metisi in ~ olepšati se, ozaljšati se, urediti se; cumò è il timp di fâsi bielis e di metisi in ~. Arni ['arni] kr.i.m Arno m. arniche ['arnike] f BOT arnica f, brdnja f (rastl.). Arnolf ['??] os.i m Arnulf m; la croniche, di ~ De Vittor, dal zimulaç storic-culturâl fra Gurize e il cumun di borc San Laurinç (La 03/4) Aroc [a'r‫כ‬k] os.i.m Rok m; che pre Rinaldo Vidoni di Sant ~ di Forgjarie al à fat in plene semblee dai predis tal jugn dal 1975. (BelFa). arogance [a'rogant∫e] f nadutost f, oholost f, prevzetnost f, domšljavost f, aroganca f; odurnost f; disprivâts de tiere dulà che a vevin simpri vivût par colpe da la ~ colonialiste italiane (Pa); → rogance. arogant [aro'gant] adj nadut, ohol, prevzeten, domišljav; cu lis sôs arogantis provocazions, scuasit a volê creâsi l'inficje da l'eroi, par podê cussì svualâ fûr "des regulis" (La); → rogant. arogantementri [arogante'mentri] adv naduto, oholo, prevzetno, domišljavo, arogantno. arolâ [aro'la:] tr nabirati, najemati, najeti, vpoklicati; priti kam, sklicati, poklicati. ~si refl biti vpoklican; naseliti se, potegniti se. arom [a'r‫כ‬m] m 1. aroma f 2. dišava f; Un bon tai di Cabernet, vin neri onest, sancîr, dal ~ golôs, compagnât di otimis cualitâts di formadi (Furlanist). aromai [aro'mai] (t. zaromai, beromai) adv pa; že; odslej, sedaj (pa); come se pal vuarp al fos ~ inutil contâ: (Mar); e in particolâr tra chel catolic-latin e chel slâf-ortodòs, ma si scugne ~ considerâ ancje chel dal Islam (sf). aromatâr [aroma'ta:r] m dišavar m, trgovec z dišavami, vonjavar m, drogerist m. → speziâr. Aron [a'ron] os.i.m Aron m. Aronco [a'ron] os.i.m → D'Aronco Zuanfranc. arost [a'r‫כ‬st] (pl aroscj) m pečenka f; cunin ~ pečen zajec; il gustâ, (mignestre di brût, poleçs less, cunin ~..) (sf). arpâ [ar'pa:] (t. arpesâ) tr GRAD vkleniti z verigo, prikleniti z verigo; bisugne ~ chel mûr, che al comence fâ panze. arpe ['arpe] f 1. (za podporo stene) veriga f 2. (t. arpete) (železna) spona f, skoba f; klamfa f 3. MUZ harfa f; Laudait il Signôr cu la citare, sunait par lui cu la ~ grande. (glesie). arpesâ [arpe'za:] tr → arpâ. arpete [ar'pete] f → arpe II. arpie [ar'pie] f 1. MIT harpija f (baljeslovno bitje) 2. FIG grabež(ljivec) m, grda in hudobna ženska f. arpon [ar'pon] m rak m, rakovica f, jastog m.

ars ['ars] m žar m; vročina f; suša f; cul ~ e cul caligo / che al puarte il mês d’Avost Ars ['ars] m ?? pree par no' San Zuanmarie, plevan di Ars, pree par nô Sante ... (glesie) arsenal [arze'nal] m 1. ladjedelnica f; remontna ladjedelnica f, ladjedelnica za vojaške ladje 2. VOJ orožarna f, arzenal m; parvie che lis armis che a esistevin tal ~ a jerin bielzà stadis distribuidis, magari cun pôc criteri (GP) 3. shramba f, skladišče n, ropotarnica f; FIG zakladnica f. arsenic [ar'sεnik] m KEM arzen m (As). arsetât [arze'ta:t] f suhota f, mršavost f; i omps a tornavin cuntun grum di ~. arsî [ar'zi:] tr posušti, osušiti, zažgati, (p)ožgati, sežgati, izžgati; (o)peči; (z)goreti, (o)pražiti, (narahlo) (o)paliti, (o)smoditi; viôt chês tavielis dal garbin arsidis; ~si refl posušti se, osušiti se; il contadìn si arsis tal so lavôr / e al scuen sudâsi a voltis sul misdì. arsincj [ar' ??] tr (carn.) Doi ûs, pestá la rude, un nin di arsinc', camamile, sbàti dut benon e frigj tal ont. (Natisone/furlanis). arsine [ar'sine] f KEM arzin m. arsinît [arsi'ni:t], -ide adj posušen, ožgan, ogorel; e si divertivin a gjavâ clauts e cjavilis dai trâs arsinîts des granatis. (BelR); Come la brame di ploie in chest Friûl ~. (Pa 03/4). arsît [ar'zi:t] adj 1. požgan, ožgan; posušen; 'Sef e i siei, tal dopomisdì ~ di canicule. (PauluzzoN) 2. opaljen, ogorek; smodnina; un pôc precupade i le siei cjaveluts che a nulivin di ~ i domandà. (F). art ['art] f 1. umetnost f; arts popolârs ljudska umetnost; Museu cjargnel des arts popolârs “Michele Gortani” di Tumieç (Leng); ~ contemporanie sodobna umetnost; Sabide ai 28 di Fevrâr, li de Galarie comunâl d’art ~ (Pa 04/02); ~ moderne sodobna umetnost; Fintremai ai 30 di Jugn, li de Galarie udinese d’~ moderne (Pa 04/05); critic da la ~ umetnostna kritika 2. poklic m, znanje n; ognidun al à il so ~ ; 3. okretnost f, spretnost f, ročnost f, sposobnost f; destramentri cun biel ~ / torne fûr cu un bon botìn; arts visivis, arts visuâls vizualne umetnosti; Il festival, come ogni an, al tocje la prose, la musiche, lis arts visivis, la poesie e il teatri di figure. (O) 4. dejanje n; kretnja f, gesta f, gibanje n, gib m, upor m; i ~s lizêrs. Art déco [a:r de'ko] m ARS Art déco, za umetnost med 1920 in 1930 v Parizu; culì al à metût in vore il disen di riscatâ il mobil rustic furlan secont i principis de ~. (GE). // fr. od arts décoratifs. artefiç [ar'tεfit∫] m obrtnik m, mojster m; tvorec m, umetnik m; al deventi protagonist, atôr, ~, muradôr te costruzion de citât o civiltât dai oms. (Pa 06/1). Artemide [ar'tεmide] os.i f MIT Artemida f; al cîl (Selen/Cinzie), a la tiere (~/Diane) e al mont dai Infars (Proserpine/Ecate). (ShW). arterie [ar'tεrie] f 1. (žila) odvodnica f, arterija f; Vie pe gnot i miei vuès a son inpirâts, lis mes arteriis no àn polse. (Bibl-Jop); vê la ~ ?? al jere vieli di otante agns, al veve la ~, e cussì al finì dut in nuie (MazzonIol) 2. FIG prometna žila f. arteriosclerosi [arterioskle'r‫כ‬zi] f MED arterioskleroza f. arteriôs [arteri'o:s], -ose adj arterijski. artesan [arte'zan] (t. artist) m obrtnik m, rokodelec m; che la politiche e cjapi at che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O 12/5/2001);

~ adj obrtniški, rokodelski: Lis piçulis impresis artesanis a podaran fa un salt di cualitât dome metintsi in rêt. (O 12/5/2001). artesanâl [arteza'na:l] adj obrtniški, rokodelski; pituris di nivel ~ (F); pe vierzidure di une scaletarie a Comelians, pe sistemazion di un capanon pe ativitât ~ a Cjampeâs di Prât (O 7/4/2001); Virtûts e difiets di un lavôr ~ e solitari (Pa 11/99). artesanâlmentri [artezanal'mentri] adv obrtniško, obrtno, rokodelsko, na roke; artesanât [arteza'na:t] m rokodelstvo n, obrt f; rokodelski stan m, obrtništvo n; Un altri setôr tant impuartant dentri dal complès panorame produtîf di Tavagnà al è rapresentât dal sigûr dal ~. (CoTav); tant che sale pes conferencis e un puest di vendite di prodots agricui e di ~ locâl (Leng). articjoc [arti'q‫כ‬k] m BOT artičoka f; Signôr fâsiju deventâ come l’~ salvadi (Bibl-Salms). articolâ [artiku'la:] tr 1. artikulirati, izgovarjati, izgovoriti; razločno izgovarjati; a ogni individui il dirit di coniugâ, di ~, inte proprie esperience di vite personâl o coletive, la partecipazion al mont dai marcjâts e des ...(ds-fvg) 2. pregibati ude; 3. razčleniti, razčlenjevati; la sô esperience di atôr teatrâl e je stade impuartante ancje par ~ il lavôr devant de cineprese (CoUd); ~si pregibati se (o udih). articolâr [artiku'la:r] adj ANAT sklepen, artikularen. articolât [artiku'la:t], -ade adj 1. gibljiv, premičen 2. razločno izgovorjen, artikuliran; O intindìn di imbastî un sogjet politic, complès e ~ (Pa 04/03) 2. členovit, razčlenjen; a varan di puartâ a di un Plan di disvilup economic e teritoriâl, ~ e condividût (lingue.regione.fvg); ~ m ?? Sicu criteri dal articolât, al ven proponût «il ricognossiment des dôs animis de Regjon (Pa). articolazion [artikulatsi'on] f 1. člen m, členitev f, členjenost f; al mancje che al sei complet trop che al è pussibil, sei inte ~ dai significâts des peraulis (Pa/OLF) 2. ANAT zgib m, sklep m, artikulacija f 3. LING artikulacija f, oblikovanje glasov; cjape dentri une vore di procès cognitîfs, come la ricercje lessicâl, il recupar lessicâl, e la produzion dai schemis motoriis de ~. (SiF 03/4) 4. MUZ artikulacija f. articul [ar'tikul] m 1. GRAM člen m, spolnik m 2. članek m; Dispès, par dî il vêr, chê “negativitât” no jentre tal contignût dal ~: (Pa 02/10-11); Un altri ~ di Cavedalis, lunc e plen di precisazions, al jessì invezit tal gjornâl “Il Lombardo-Veneto”(GP) 3. JUR člen; Tal ~ 10 a son stabilidis lis condizions pe alienazion ecezionâl di chescj bens (Pa 02) 4. TRG postavka f (bilanca) 5. temelj m, izhodišče n 6. TRG izdelek m, proizvod m, blago n, artikel m, predmet m; cun ducj i articui libars / di intops e ingredeaments. articulât [artiku'la:t] adj → articolât. articulazion [ar'tikul] m → articolazion. artifici [arti'fit∫i] m 1. umetelnost f, umetnija f, zvijača f; In pocjis peraulis si trate di chel ~ legâl che il Stât al dopre par slargjâ la sô capacitât di spese .. (Pa); 2. stroj m, ustroj m; fûcs di ~ ognjemet; In plui, ancje chest an si inviarà la fieste di fin dal an cun musiche e fûcs di ~. (Pa) artificiâl [artifi't∫a:l] adj 1. umeten; non che al segne il complès des zonis abitadis cun tor ator une fortificazion ~ (CoUd); lûs ~ umetna svetloba; Se dopo lis piastris cun lis coloniis a vegnin lassadis a la lûs ~ (16 oris ...) (SiF 03/4); inteligjence ~ umetna

inteligenca; al à fondât a Udin, tal 1984, il Laboratori di inteligjence ~. (convergenzaperilfriuli) 2. FIG izumetničen, narejen, hlinjen; che par grafie dal furlan si intindi la imposizion di un furlan dal dut ~ o di une variant sole (Pa/OLF). artificialmentri [artifit∫al'mentri] adv umetno, narejeno, hlinjeno. artificiôs [artifit∫i'o:s], -ose adj izumetničen, nenaraven, narejen; ven a stâi di une realtât che par podê jessi no i coventin mieçs ~ o burocratics (istitutladinfurlan). artificiositât [artifi't∫a:l] f izumetničenost, nenaravnost. artigjanâl [artiăa'na:l] adj → artesanâl. artigjanalmentri [artiăanal'mentri] adv → artesanalmentri. artigjanât [artiăa'na:t] m → artesanât. Artigne [ar'tiñe] kr.i f IT Artegna f; Chest derit al è garantît intai statûts di ~, Bordan, Buie, Cjarlins(Pa), artiliarie [artilia'rie] f VOJ artilerija f, topništvo n; Tal stes an al jessì de Academie cul grât di uficiâl di ~ e (GP) artiliarist [artilia'rist] (pl artiliariscj) m artilerist m, topničar m. artilierie [artilie'rie] f → artiliarie artisan [arti'zan] m → artesan. artist [ar'tist] (pl artiscj) m 1. (t. artesan) obrtnik m, rokodelec m 2. umetnik m; tal templi de culture plui liberâl e dispatussade, di un autôr e ~ clamât Oscar Wilde? (Bel). artiste [ar'tiste] f umetnica f. artistic [ar'tistik], -che adv umetniški; Magaricussinò Napoleon al puarte vie dal Friûl unevore di bens artistics. (AcademieSt); Tai agns Vincj al è stât diretôr artistic dal mobilifici Fanton (Fantoni) di Glemone, (GE). artistichementri [artistike'mentri] adv umetniško. artistum [artis'tum] m (kolekt.) rokodelski stan m, obrtništvo n; Luîs Nart e Zuan / a son la flôr dal ~ furlan. artrosi [ar'trozi] f MED artroza f. Artù [ar'tu] os.i m → Artur; Pendragon, il non de cjasad e di Artù, ai vûl di fat dî Cjâf dal dragon: (Ac) Artur ['artur] os.i m (t. HIST ang. legend. kralj) Artur m aruede [aru'ede] f → ruede. arturian [arturi'an] m arturski (po angl. kralju Arturju); ai timps des vueris arturianis (V-VI secul d.d.C.) cuintri dai invasôrs sassons. (Ac). aruès [aru'εs] m streme n; skobac f; tirnična prirobnica f; stopica (pri vozu) f. arumen [aru'men] adj aromunski; ~ m 1. Aromun m 2. aromunski jezik, aromunščina f; che a cjapin dentri 400 mil personis e che a cjacarin ~ (Pa). aruolâ [aruo'la:] tr (it.) nabirati, novačiti vojake, rekrutirati; ~si refl prijaviti se, iti prostovoljno k vojakom; Tancj a vignaran fûr ancjemò, massime tra chei che si son aruolâts intes scuadratis paramilitârs (Pa 8-9/99). arût [a'ru:t] m v: lâ in ~ čutiti močno željo, izgubiti pamet, močno se zagreti (redko lâ in arute). arute [a'rute] f → arût. Arvenis ['] i.g Arvenis m; (For di Voltri) tar uno pradario maraveoso contornado da boscs di peç e des monts dal ~.. (Pa 03/8)

arvuede [arvu'εde] m → ruede; ~ di gome pnevmatika f, guma f, avtoplašč m; che i Sis avevin mitudis tal cjar lis arvuedis di gome come ches da machinis, e si viazave plui confortevolmentri (sf). arzan [ar'dzan] (? argjan) m denar m; tu âs cjatât un cûr di cjan, / il so cûr ’l è tal ~. arzar [ar'dzar] (? argjar) m jez m; nasip m; I dams a son stâts grandons - al à dite il sindic Bolzonello ,(calcolâts in circje 100 milions di euros n.d.r.) arzars di tornâ a fâ(La 03/01). arzarâ [ardza'ra:] tr → argjarâ. arzentarie [ardženta'rie] f srebrnina f; De ~ in ogni famee si conservà un toc sôl par ricuart. (La 06/1). arzilâ [ardži'la:] tr → argjilâ. arzilade [ardži'lade] f → argjilade. arzilâr [ardži'la:r] m → argjilâr arzile I [a'džile] f → argjile I. arzile II ['] f → argjile II. arzilôs [ardži'lo:s], ose adj → argjilôs. arzin [ar'džin] m jez m, nasip m; il so non al pues vignî de forme dal teren, une sorte di ~ circolâr (Leng). as I ['as] m as m (rimski novec); vê une muse come l’~ di cope ; muse di ~ di cope! ; no jentrâ nancje pal ~ di cope no jentrâ ni in ~ ni in copis. 2. borec m; junak m; prvoborilec m; zmagovalec pri tekmah, prvak m. as II ['as] m 1. TEH os f 2. MAT os f 3. POL os f, zveza f; ~ Rome-Berlin os Rim-Berlin. as III ['as] m MEH, GRAD deska f. ’as ['as] (t. as) m (carn.) → aes; Talò mont dal lavôr no simpri il sindacât al rive a dâ rispuestis as esigenzas dal operai, anzit.(don) âs ['a:s] 2. edn. sed. od vê imaš.; Tu ~ ancje di dîsiur. Âs ['a:s] i.g m IT Asio; la mont d’~. asarâf [aza'ra:f], -ave (t. lat gerf, cajostre) adj v: lat ~ prvo, gosto mleko (koj po porodu); mleziva f. Asburc [arturi'an] priimek m 1. HIST Habsburg m; Habsburžan m (predstavnik Habsburgov); ai timps de lote dai Paîs Bas pe independence de la dominazion Asburc spagnûi (Eg). asburgjic [as'burăik], -iche adj HIST habsburški; Al ripeteve che il guvier ~ nol veve fât tantis robis, fale "la grande opare de roste dal Tiliment (Pa). asc ['ask] m ??BOT ask; I ascs a son a forme di bachete (7-9 x 30-60 µm) e no àn parafisis. (SiF 03/4, 9); Di chê altre bande lis ascosporis a vegnin butadis fûr cun fuarce dai ascs. (SiF 03/4, 9). ascar ['askar] m 1. HIST, VOJ askar m 2. pripradnik manjše politične skupine; aes gnovis peresons di Tumieç che - a zuravin i visitôrs ministeriâi e i ascars locâi – (La 06/2). ascare ?? la maiorance che cumò e à in man lis brenis dal guviêr in consei regjonâl e je, ae prove dai fats, ascare di cui che al è stât definît da un impuartant gjornâl nazionâl un “lucido liberale”, (La 07/03) ascetic [a'∫εtik] f → assetic. ascomicêt [askomi't∫e:t] ?? Cryphonectria parasitica al è un ascomicêt che al forme peritecis, soterâts tai stromâts, cun lungjis golarinis che a finissin a pêl cuntune viertidure, l’ostiôl. (SiF 03/4, 9). ascorbic [as'k‫כ‬rbik], -iche adj KEM askorbinski; Di chestis, la vitamine C (acit ~) e contribuìs a combati lis malatiis infetivis. (Leng). ascôs [as'ko:s], -ose adv v: di ~ skrivaj (bolj obič. di riscôs, di scuindon); Chest colp, un acuardi no di ~, ma che al permeti une riforme statutarie fondamentâl (Pa

03/6); Un pôc di ~, daûr dal fogolâr, i morôs si scambiavin siops, che po mangjavin insiemit. (La 05/12). ascospore [as'??] ?? al ven mantignût par dut il cicli de vite e al pues passâ ancje ta lis ascosporis. (SiF 03/4, 9) ascrivi [as'krivi] tr 1. prišteti, prištevati; uvrstiti, uvrščati; vpisati; dodati; 2. pripisati, prisoditi, šteti; Dut câs, i ricognossiments no impedirin une fuarte gjermanizazion dai Grisons, di ~ ancje a une plui o mancul declarade volontât de classe dirigjente (Cisilino, treball). Ascul ['askul] os.i.m IT Ascoli Piceno. asedâ [a'eda:] it → assedâ. asedâr [ase'da:r] m AGR kad, v kateri se daje vin kisati; e un ~ plen te cantine. asedin [ase'din] m v: savê di ~ kisel okus, okus po kisu. asedine [ase'dine] f lahko in kislo vino; il sudôr che si bute, favorît da lis largjis bevandis di ~ e piês di aghe. asedule [a'sεdule] f BOT 1. ~ di clap ščitasta kislica f (Rumex scutatus) 2. ~ di prât BOT kislica f (Rumex acetosa); → jerbe fuart. asei ['sei] m 1. želo n, trn m, bodica f; ribja koščica f; prebijač m, šilo n; l’âf ti à dade la mîl, ma no l’~ 2. FIG muka f; mučna bolečina f; al ponç paraltri de gole l’~´ 3. mandelj m, seme n; ti serf a maravee asenade [ase'nade] f oslarija f, neotesanost f, surovost f. Aser ['] f ?? E jere ancje une profetesse, Ane, fie di Fanuel, de tribù di ~, ... (Bibl-Lc) asessuâl [asesu'a:l] adj BIOL nespolen, aseksualen. asessuât [asesu'a:t], -ade adj 1. BIOL nespolen, aseksualen; Lis animis plui grandis a jerin chês che a rivavin a vivi in maniere asessuade, “agnui vistûts di cjâr”; la plebe invezit e (Bel); 2. FIG bled, neizrazit, nedeferenciran. asêt [a'se:t] m kis m, ocet m; lâ in ~ skisati se, postati kislo; lâ è lât in ~ je pijan kot klada; mandâ in ~ il fiât a un.; E jere lì une boce plene di ~: alore a tachin une spugne inbonbade di ~ ...(Bibl-Zn). asfalt [as'falt] m asfalt m; »E tu le lassis sul ~, bocon di mone!« (Sg); tapêt di ~ asfaltna obloga; Prime al vûl metût-jù lis fognis, podopo il pedrât e il tapêt di ~. (Sg); meti-jù l’~ polagati asfalt, asfaltirati; che si tratave de imprese che e meteve-jù l’~ su la strade di Cjassà. (Sg). asfaltâ [asfal'ta:] tr asfaltirati. asfaltade [asfal'tade] f asfaltirana cesta f, asfalt m, zemeljska smola f; cussî incragnide, grise dai pîts fintremai ai cjavei, a faseve dutun cu la ~. asfaltadure [asfalta'dure] f asfaltiranje n; asfaltaduris che si sclapin (Pa 06/1). asfaltât [asfal'ta:t], -ade adj asfaltiran; La strade, che la vite us a prontade sedi lungie e asfaltade (dmf.bs.unicatt.it/~paolini/ varie/cjanton) asfaltedâ [asfalte'dâ] tr asfaltirati; Babe Meni al vûl che asfaltedin dutis les stradis blancjis e al à taiât le pinesse di Selvucis.(Ta). asfissiâ [asfisi'a:] tr in refl → sfisiâ; invezit di ridusi lis spesis inutilis, la burocrazie asfissiant (Pa 02/10-11). asfôr [as'fo:r] m BOT rumenik m (Carthamus tinctorius). asià [azi'a] (t. asiât) m ZOOL trnež m (Squalus acanthias L. ali Acanthias vulgaris Bp.). Asià [azi'a] kr.i.m IT Asiago. asià [azi'a] m trnež m (Squalus acanthius).

otroški vrtec m 2. planiti na koga. pridih m 3. dihati. raskav. 3. dapardut.. -iche adj nesistematičen. po delih. iche adj MAT asimptotičen. in Italie. → gran 3. počasen. e dal muini cu las bisâgas. luščina f. aspri ['aspri] adj trpek. (tiha) jeza f. asiât I [azi'a:t].napasti sovražnika.. asme ['azme] m/f MED astma f.) adagiato→. aspirazion [aspriratsi'on] f 1. (neobič. strogost f. In chest al ricuarde cetant la situazion patologjiche di un ~. Ghia si piert. de Spagne in France. gibek. (koruzno) zrno n. grobost f (površine). aspirine [aspi'rine] f FARM aspirin m. asiâsi [azi'a:si] refl sprostiti se.. al veve la ~ imel je astmo. len. zavist f. invuluçade di blanc e asiade te scune. asilo [a'zilo] m (it. (CoCamp) . aspirant m. gran. starnudade. zatočišče n.. ass ['as ??] v: sapon a ~ rovnica za rezanje. udoben. jagoda f. fuarte soflade di nâs . sogjets ricognossûts tant che perseguitâts e duncje te posizion di podê domandâ ~ politic. e il civon si rustive inmò cui ~s di lat 4. LING aspiracija f. lagoden. mehak. L’Udin al è lât al ~ de puarte bolognese. asse ['ase] f sovraštvo n. asiade adj 1. imovit. al baste fâ aments ai caratars somatics e al temperament dai Cjargnej. (Onde).) → asîl. priklopiti (voz za kljuko). asmatic [az'matic]. / cence mai ~lu di front.. asperges [as'pεrges] m (š)kropilo n.i. in Anglie. f Azija f. vsrkavanje n. razuzdan. ~ m Azijec m. pripravnik m. il sô ~ fûr dal timp (Sg). kepica f. dai Asins. aspekt m. asimâ [azi'ma:] it → ansimâ asime ['azime] f → ansime. osovraženost f. do sape priti. asimetrie [asime'trie] f asimetrija f. ~ m nadušljivec m. asocialen.asiadementri [aziade'mentri] adv na udobni način. in chel si sintì a colâ a colps secs i prins ~s di tampieste. asimptoten. vdihati. vsesati 2. m kandidat m. asincronisim [asinkro'nizim] adj asinhronizem m. voljan. azil m. rop m. (Furlanist). oddeljeno. → inficje 2. hrapav. naskok m. asigurâ [asigu'ra:] tr 1. garb). provocât de lôr ignorance e no de lôr ~. aziatski. ~ Minôr Mala Azija f. (Pa 03/6). asîl [a'zi:l] m 1. izgled m. che al tache cuant che i Bolsevics sovietics a jentrin su la sene (Pa). in Boemie e jù pai Balcans fintremai in ~ Minôr (JM). aspiet II [asp'iεt] m čakanje n. nežen. formadi ~ . (lacomugne). dai Tramontins e (JM) asincroni [a'sinkroni] adj 1. (Pa 05/05). ugoden. udobno. professôr. (Pa 7/2000) asolâ [azo'la:] (asoli [a'z‫כ‬li]) (t. trpkost f 2. zložen. pričvrstiti 4. stališče n. (Uniud). hoteti (doseči nekaj). videz m. Dotazion di un sisteme di ~ obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment (CoUd). udobno si napraviti. ~ m ??. JUR zavarovati. Doprant ancje chi une formulazion che e pant un caratar vincolant (“a son asiguradis condizions pe tutele…”) (Cisilino. opomoči si. pridihniti 3. treball) 2. asintotic [asin't‫כ‬tik]. asocialnost f. prizadevati si. asimetric [asi'mεtrik]. il timp al è sospendût come in ~ (bolj obič. → pognet.. nol somee ch’al vebi un fin di otignî. in chest sens al è ~. ~ politic politično zatočišče. Dome tal continent asiatics si prossume che (Pa 02). naskočiti. spiete). jamčiti. ELEK asinhronski. tun ambient ~ e avâr. astmatik m. tegoba f. L’~ plui negatîf (e plui trist) de personalitât di Cadorna e (Pa 02) najbolj negativni vidik osebnosti. Aziat m.. pečka f (grozdna). premožen. zložno. ~ Piçule Mala Azija.. pogled m. pustost f. mržnja f. ~. zrno vinske jagode. v blagostanju. (Pa 02) da se ukvarja z aspekti . nesomernost f. Un antîc disen e une secolâr ~ a cjatin ae fin une realizazion. ohlapen. zagotavljati. asiatic [azi'atik]. al rive tart. -iche adj nadušljiv. pritrditi. FIG prizadevanje n. (La/tradizions). une prese fûr de tabachere (sô o des sôs amiis). FIG ostrost f. si son cjatâts . asin [a'zin] adj asino. ma i pâi. grobost f 4. o impiavin une buriele sui rivâi. Vilesalde si rimpinave su la coline e si asiave sul plan. (MazzonIol). a fasevin part di une "raze inferiôr". sul marcjât di Spilimberg a vegnin jù i asìns. oster. assaltâ [asal'ta:] tr napasti.(La 04/2). astmatičen. Ai 17 di març – Stant a Voleson al ordene aes divisions di ~. → pognisi. asocialitât [asot∫iali'ta:t] f nedružabnost f. lâ al ~ iti v napad. parêt cilindriche e procure di produsi une forme asimetriche (SiF 02/2). asperli ['] m → anaspiersul.. la smicje falade e la braure dal portîr aversari no i àn permetût di cambiâ il risultât. aspiet I [asp'iεt] m 1. sovražnost f.. asintot [a'sintot] m MAT asimptota f. Asie ['azie] kr. di locuele. težava f. ognidun che al mangjarà asins crûts al varà dome lui i dincj peâts (Bibl-Gjeremie). gnev m. navaliti (na koga). Ma in chel o sint un sfladassâ ~ e un omp al jesseve simpri di che puarte. LING (glas) aspirirati. di un zago che al rezeve il cjalderuç da la aghe sante e l'~. aspirâ [aspi'ra:] it 1. E par cui che al rive a superâ la ~ di cierts passaçs. l’element che al conte di plui al è il disvilup dal cjatâsi ~ cu la lenghe (Pa) 2. zrno n. asistematic [asiste'matic]. pripraven. al à dit ben che “la epilessie di Dostoevskij e la ~ di Proust no si puedin considerâ compagnis (SiF 03/3). ščititi 3. nesomeren. medleti. -iche adj azijski. asinhron 2. hrapavost f. varovati.) posebno. Alore un sirop o aspirinis di fâ une buine sudade. -iche adj asimetričen. asprece [as'pret∫e] f 1. libars di stâ a vivi ~ su la lôr tiere. inasolâ) tr zapeti. pogled m. asin ['azin] m 1. oms e feminis che a àn dât rispuestis pratichis e simbolichis. zagotoviti. ločeno. . neprehodnost f. (pri toči) zrno n. zložen. aspirant [aspi'rant] adj sesalen. posamično. → grignel. oblegati. ohlapen biti. oddahniti se. asiât II [azi'a:t] m ZOOL → asià. il nemì e di. naduha f. Il conflit ~. (bolj obič. nevoščljivost f. asociâl [asot∫i'a:l] f nedružaben. chel brigant.(Natisone/furlanis) 2. e je la prime volte che si frontin i aspiets “di marcjât” de “cuistion furlane”». vdihavanje n. e je une ~ preseose par jentrâ te clime di une culture divierse (Pa) 3. vidik m. cun carateristichis di marcade ~. assalt [as'alt] m napad m. divjost f. al pense di ~ un pôc daspò di tancj agns di strussiis. aspart [as'part] adv (neobič.. (BrLi).

poverjenik m. ~ a prisostvovati. negovati. assessorîl [aseso'ri:l]. asketičen. assistît [asis'ti:t] m ?? I miedis di famee di chei 300 pazients. (CIRF)// od lat. ~ mediche medicinska pomoč. meti in ~ spraviti v red. distacs o assegnazions di altris Ents publics o privâts o Istituzionâi statâi (CIRF). pristanek m. Di li dute la ~ de inibizion. pripisovanje n. nenavzočnost f. IT Assindustria. odbor m. askeza f. -ile adj odborniški. la vuere. assiduitât [asidui'ta:t] f vztrajnost f. hlipati. incarigât dal Sindic. intant dal ~ turc dal 1683. stoječ ob strani. assistent [asis'tεnt] adj navzočen. ki ji je kaj dodeljeno. Assemblee de “Onu” dai popui. lu viodarès ben tes viestis di un Hanno o di un Hannibal tal ~ di Saguntum.cjapâ in ~ un (alc) osovražiti nekg (nekaj). (Codroip. di convocâ la Conference provinciâl. (Storie). almancul dôs voltis ad an. (CIRF). nenavzočen. podpirati. di garantî la salût e il bonstâ so e de sô famee. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. oprava f. l'~ al à in programe. chêi che us àn in ~ us metaran il pît sul cuel e (Bibl-Levitic). ma il Friûl al reste ~ e astrat. dut câs.i f Hesensko n. asistirati. che e sedi inmaneade une “Assemblee parlamentâr des Nazions unidis” che si meti dongje de “Assemblee gjenerâl” di cumò che e je fate dai stâts: (Pa 03/8). e 520 mil assîrs-caldeos. A saran pussibii comants. Avis). (Storie). marljiv. porotno sodišče n. a lôr volte a incolparin Antoni Savorgnan di intiçâ la ~. ureditev f. (Pa 05/04). (Ta). assisti [a'sisti] tr spremljati. FIG). odborništvo n. dodeliti. assiâl [asi'a:l] adj osen. Il prin ~ al è che “nol è nuie di gnûf sot dal soreli” (1. Tal paîs e tai borcs lis Confraternitis a vevin finalitâts devozionâls o assistenziâls scritis tai lôr statûts. asset [a'sεt] m red m. Assie ['asie] kr. dome chei a ovest ea sud a permetin di rivâ a chest livel ancje cul ~ (CoUd). → ansimâ. absens. dulà che a son ocupâts 2 dipendents tecnicsaministratîfs e cualchi ~ di ricercje. Chel che nus da plui di pinsirâ e je la indiference e il pussibil ~ al referendum dai 21 di març. (Bel). 31-45). assegniste [ase'ñiste] f oseba (ženska). manjkajoči. asserzion [asertsi'on] f trditev f. absentis. skupščina f. Al à colaborât cun ~ a lis "Pagjinis Furlanis" (GE). REL asketizem m. assegnist [ase'ñist] m oseba (moški). Assirie [a'sirie] kr. sapo loviti. Assemblee gjenerâl des Nazions unidis generalna skupščina Združenih narodov. mi displâs di no jessi podût intervignî e di vê fat l'~. odbornik m. che le presiêt. marljivost. mističen. assetisim [ase'tizim] m 1. assidui [a'sidui] adj vztrajen. pomagati pri. asercija f. prisostvovati. il vestiari.// od lat. vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'~ pal ambient Ciani a son lâts jù a Rome. (CIRF). assessuâl [asesu'a:l] m → abcessuâl. Apene ricoverât i àn fat une Tomografie Assiâl Computerizade (TAC) e une Resonance Magnetiche (RM) (SiF 02/1). (BrLi) assistenziâl [asistentsi'a:l] adj podporen. assinç [a'sint∫] m → sinç.. (La 02/04). a podaran otignî dutis lis . i disordins e la ribelion tra i contadins. assiome [a'siome] m aksiom m. navesti (razloge) 2. ~ m asistent m. O sin propi curiôs di ~ aes proiezions des oparis sielzudis e.i m Assisi m. intant di une cunvigne fate alì da la ~ di Udin tal 1988 (RB). Bielzà 600 agns prin di Crist i Assîrs a cjacaravin da la ‘pustule perniciose da la spighete’ (SiF 02/1.~ di ricercje dal Cirf) (Pa) assemblee [asem'blεe] f zbor m. assedi [ase'da:] m obleganje n. e a me al doni. ~ it prisostvovati. L’Universitât e fâs la part dal so dovê (Linda Picco . kontemplativen.i f HIST Asirija f. določiti. (Pa 05/12). verski. vê in ~ un (alc) sovražiti nekg (nekaj).(O 8/2/2002). pomagati. assîr-caldei [~ '??] mpl Asirci Kaldejci. dodelitev f. oben un ~ delegât dal Sindic. assegnât [ase'ña:t] m ček m. se ancje i fos stât acuardi te sielte. Cort di Assisie porotno sodišče n. la muart o la malatie lu àn assediât fasintlu lizêr tant che un insium (ShW). nenavzočen. assetic [a'sεtik]. pridelitev f. navzočnost f. assisie [a'sizie] f porota f. 2. une cjase. Samaritans: popul miscliçât di ebreos e di colonos de ~ (Bibl-Az). urediti. un Segretari.(Pa). La Citât di Codroip e bandìs il concors par ~ il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. nakazati. prisoditi. assens [a'sens] m privolitev f. assîr [a'si:r] adj HIST asirski. fâ fieste ai vincidôrs. FIG asketsko življenje n. Assindustrie [asindu'strie] kratica f > Associazion dai Industriâi. zagotovilo pomoči pos. Avis) da dodeli literarno nagrado. asistenca f. ki ji je kaj dodeljeno. cul to ~? (ShW). de mortificazion. (Pa 8-9/99). Assemblee parlamentâr skupščinski dom. (zavarovalništvo) asistenca f. ~ adj odsoten. assedâ [ase'da:] it sopihati. il Sindic. absentia. 9) e il secont al è che “par dut al è il so moment (BelFa). condanant i autôrs di chel malfat (Pa). assès [a'sεs] m → abcès. pomoč f. assede. (Leng). pomagajoč. Pal fat che il Friûl-VJ nol à rivât adore di stabilî un ~ instituzionâl gnûf al è restât codarûl fra dutis lis Regjons talianis (Pa). pripis(ov)ati. aksialen. manjkajoč. dentri dal mês di Març.. assensôr [asen'so:r] m dvigalo n. assence [a'sent∫e] f odsotnost f. soglasje n. cuntune telefonade. poverjeniški. A nivel plui gjenerâl. E la Cort di ~ di Lucca e à fat justizie. asketski 2. ae fin. Tes galariis al è un grant cuadri che al documente la fin dal ~ di Vienne. stati ob strani. che al tignarà lis sôs funzions in câs di impediment o di ~. poverjeništvo n. ~ m Asirec m (f Asirka). assistence [asis'tεnt∫e] f 1. sopsti. assessorât [aseso'ra:t] m prisedništvo n. assenteisim [asente'izim] m odsotnost f. blokada f (t. massime pal nudriment. Di un sîs mês in ca o jeri ~ di gjeologje te Universitât. (bančno) nakazilo n. hlepeti (po čem). lift m. il so afiet se no cu la tô di regjie. (La 04/3). su la funzion di President. assessôr [ase'so:r] m prisednik m. I nobii. Assisi [a'sisi] kr. La Assemblee dal Centri e je clamade adun dal Diretôr. assediâ [asedi'a:] tr oblegati. pomočnik m. za avto. prskati. assegnazion [aseñatsi'on] f nakazilo n (bančno). une grande preiere intereligjose pe pâs a ~ (Pa 03/6). zbor. assegnâ [ase'ña:] tr 1. pardabon. assent [a'sεnt] m ki je odsoten. de sublimazion. (Pa). assetiche [a'sεtike] m REL asketika f. intiçâ la ~ vzbujati sovraštvo. -iche m 1.(O 5/2/2000). al anse. puhati. la ~ mediche (Declarazion) 2. ~ di Vienne obleganje dunaja.

(CoUd). podoba f. ~ m nesmiselnost f. se cualchidun no ~ al volès vênt une (SiF). pri-. licitacija f. šiba f... ~ m abstinent m. Sperìn e preìn che pape Zuan Pauli nol finissi inscjaipolât te sô stesse ~. harmoničnost f. drog m.(Bibl-Esodo) // od lat.. (O) 2. nameščenje n. absolutus.(Pa). assolutisim [asolu'tisim] m 1. obveznost f. absoluten. REL odveza f oprostitev grehov. assolût [aso'lu:t]. nesmiselno. nesmiselnost f. ki je vzdržen. al fos une colpe dal domini forest che al durave di timp e dal ~ politic deventât aromai no plui tolerabil. vnema f. cjarte ~. navajanje n. di gnovis assunzions e dal turnover. od absolvere: cf. absolvere.. che al ardeve dut (Bibl-Zacharie). MAT. Denant de prucission si met il plui vieli dal paîs.(Pa/OLF). neomejen. cjapâsi l’~ prevzeti obveznost.. e juste di ~ ancje lidric cun pôc vueli o cul ardiel disfat (MazzonIol). 2.. od absorbere assorbî [asor'bi:] tr vsrkati.Ai 15 di avost dal 1990. natečaj m. toporišče n. // od lat. sprejem m (v službo). zavezati se. JUR oprostitev f. il pecjât. totalen. (Pa 03/11) assolutizâ [asoluti'dza:] tr absolutizirati. che nol à nissun pudôr a sbarâ judizis semiassolutoris su la tragjedie dal Olocaust (Pa). nesmiseln. p. popoln. al è facil tal perdonâ la colpe. postava f. absolutni m // od lat.. opûr realizâ pavimentazions che a proviodin a ~ part di chest rumôr. ~ m družabnik m. insomp dal Pasc di Plovit. -ive adj pridružen. (Leng) 2. sentence di ~ oprostilna sodba. obraz m.informazions su la situazion sanitarie dai lôr assistîts. domandant cont dai pecjâts dai vons da part dai fîs e dai . Chest instrument ~ al varà justeapont di permeti. assolutori [asolu'tori] adj oprostilen. osebnost f (zunanjost). od absolvere assoluzion [asolutsi'on] f 1.. za družabnika vzeti. Ultime vuere in ordin di timp ma des primis in ordin di crudeltât e di ~ (Pa).. cjarte plastificade. assolutizazion [asolutidzatsi'on] f absolutizacija f. osvoboditev. associâ [asot∫i'a:] tr 1. z-družiti se 2. naročilo n. un om imprevedibil.(O) 2. // od lat. Assunzion veliki šmaren m. FIZ absoluten. združiti. absolucija f. il dì de fieste de Madone ~ (Madone d'Avost) (La 04/8). assurts [a'surts]) adj absurden. pridružen. cun chê di “unî e ~ i Furlans che a son a stâ a Turin . abstinenten. absorbens. il leam plui fuart in ~ (telealtobut). odpustiti. une buine cuantitât di materiâl ~ di front de SN. ~ plene popolna oprostitev 2. (La) 2. nase vzeti. prevzem m. privajenost f. associadôr [asot∫ia'do:r] m ?? e al insegne che «… (o veis di) copâ chescj associadôrs (politeiscj) in cualsisei puest che ju cjatais (Pa 03/12) associât [asot∫i'a:t]. parce che inte vite no' nd' è nuie di ~. fin che jo mi cjapai l’~ di paiâ lis parts. -ude adj 1. astensionist [astensio'nist] adj POL ki se abstinira. abstinenstvo n. pr. ancje intes fiestis di Sant Zuan e de ~ (Friulinelmondo). navzeti se. → bevilaghe. vsesati. astâ [as'ta:] tr proda(ja)ti na dražbi. in sumis. al covente misturâ oportunementri estension e profonditât . assumi [a'sumi] tr prevzeti. par ~ ?? Par no che la scuele e deventi un ambient enciclopedic impossibil e "totâl" par ~. (Bel) 2. A jerin lis ultimis ploiis prin dal ~. cjarte incerade. REL vnebovzetje n. professôr ~ pridruženi profesor 2. (CoUd). che no si preocupe nancje di salvâ la muse e il “bonton”. naloga f.(La 04/10) Assunte [a'sunte] f REL Marija v nebo vzeta. POL absolutizem m. assurt [a'surt]. od absolvere. vpiti. cjarte ~ pivnik. abonirati. (Pa 04/05).. . odvezati. p. zmeren. assurditât [asurdi'ta:t] f absurdnost f. absolu. oblika f. samoglasniški stik 2. navajenost f. naročiti (časopis). cui che la inviule e la puarte a ~ impegns economics di cheste grande puartade al varès di jessi obleât a cjapâ lis propiis decesions secont . Il pericul nol è la lote ma la sglonfe. assunzion [asuntsi'on] f 1. zagovarja abstinenco. ~ m vložek m. ma sul pont di assolvi nol assolf.(O). astension [astensi'on] f zdrževanje n. Si sa che i paragons a pierdin dut il lôr valôr e utilitât se si ju sfuarce o si ju assolutize masse. (Pa 03/4) astensionisim [astensio'nizim] m POL abstiniranje n. L’~ plui zovin al fâs di segretari e al ten i verbâi des riunions. che o vin vuê e dal mantigniment des specifichis identitâts locâls (Pa 04/07). prekla f. Vnebovzetje n. associazion [asot∫iatsi'on] f 1. astât [as'ta:t] m poletje n. abonma m. la reazion scontade e paventade e je di une fuarte ~. assurdementri [asurde'mentri] adv absurdno.. dražba f. absurd m. (scritorsfurlans) 3. ~ m FILOZ absolutno n. fr.. LIT asonanca f. la rassegnazion. al è vignût fûr inte conference stampe inmaneade joibe a Triest dai rapresentants regjonâi de ~ ambientaliste. temeljna črta f (pisane črke) 4. (SiF 02/2). FIG soglasje n. rast f. velika gosponjica f. // od lat. Ce che no pues acetâ e je stade la ~ di chescj temis (BelFa). che chel an lu vevin lôr ad ~ dal Cumon. nesodelovanje n. l’~. . absolutističen. naročiti se na (časopis). Al è stât in ~ un dai scritôrs par gjenerazions. pridruženi. nesmisel m. kopje n 3 .. lik m. LING absoluten 4. povišanje n. stabilît de Regjon. (Bel). razpis m. absolutorius. ancje la Tonine e veve une biele ~ 5. assonance [aso'nant∫e] f 1. p. e al varà di fâ di mancul de sostituzion di une schirie di miedis stant il bloc. nalog m. la ribelion. absolutio. assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m POL absolutist m. brezpogojen. Gurize . privajenost f (na zdravilo). la superficialitât. društvo n. che secont la usance al rêç une ~ cun sorevie un gjal di len. osebje n. -ade adj 1. Par chest ~ al pues nomenâ un so delegât (CoUd). assolutece [asolu'tet∫e] f absolutnost f. sulica f. Il concet di libertât nol è assolût. assum [a'sum] m zastavitev f. ~si refl 1. MED odvisnost f. assolvi [a'solvi] (o assolf) tr oprostiti. astemi [as'temi] adj vzdržen. associatîf [asot∫ia'ti:f]. ordenant al so avarissim esecutôr testamentari di ~ i siei bens. -de (pl. nesmisel m. združenje n. (SiF). breme n. družba f. aste ['aste] f 1.. nol saveve ce fâ . figura f (pri kvartah). assorbent [asor'bεnt] adj vpojen. zdržnost f. (partitrepublichefurlane) 2. nase vzeti breme. abstinenca f. in ~ ?? La lenghe e je. HIST (doba) absolutizem m. palica f. naročen (na časopis). uglašenost f. nol ves ricevût il prin numar de riviste o al fos interessât a vênt une copie di plui. pridružiti. assuefazion [asuefatsi'on] f 1.

zvezdarstvo n. zdržnost f. ali se ti ljubi. cu la diference che cualchidun al è ~ ancje in teorie (BelFa). lokavost f. . vesoljec m. ~ montan BOT (Buphtalmum salicifolium).. esoterisim. E duncje la Sense dal titul (. linguistiche e soredut di . Marco Marra di Dimplan di Darte. La aule e à intant cjapât ~ des dimissions dai conseîrs regjonâi Romoli (O). astrologjie [astrolo'ăie] f astrologija f. mês de ~ postni mesec.i f Atene fpl. barvni odtenek m. Lis ostilitâts a scomençarin propit in chel stes an e a puartarin al ~ dal cjiscjel di Colorêt (Natisone/furlanis). prigrizek. MED napad m 3. astronom) m astronom m. kretnja f. → furbetât. asterisk 2. zvijača f. il falcuç fumul. un lâ in alt ~ (Pa).. fâ l’~ pri-. La maiorance e à invezit fevelât di ~ strumentâl (Onde). Pauli a ~: la citât idolatre e curiose (Bibl-Az). FIG stališče n. al à cirût di puartâ ancje tes cjasis e tal jet la clime astensionistiche che e regnave (. astinence ['a??] f → astignince.) si pues ancje leile tant che une moderne Sense. uradna zadeva f 4. zdrževalen. al jere il confin e di là di chel confin la gjeografie e deventave sience astrate. (BelFa). ton m . astronomie [astrono'mie] f astronomija f. Par Esôf la realtât e je chê de bolp e dal leon. il falcuç des odulis di ogni sorte (Bibl-Levitic). gesta f: jo però ti disevi che in ~ di colare si dîs chel e altri 3. BOT (Aster chinensis). la rose di metisi te ~ de gjachete (Bel) 2. v-žgati 4. al è simpri cussì ~. vedeževalec iz zvezd. odnos m. ven a stâi de ~ e de fuarce dal prepotent (lacomugne). avonde ~ (A). kratek članek. Naturâlmentri il colocui al à di sedi vêr. nol pues fondâsi su ategjaments di comiserazion. uradno dejanje. zvezdarski. Atene [a'tene] kr. zvit... simbul de ~ in Grecie (lacomugne). ARS abstrakcija f. astronomic [astro'n‫כ‬mik]. ukana f. brezbožen. astronim [as'tr‫כ‬nim] (t. spletka f. l’~. Une astronâf di cristal che di un moment a chel altri e podeve tacâ a svolâ tal clarôr dal istât. -iche adj astronavtski. a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. ~ criminâl kazensko dejanje. zvezdoslovje n. TEAT dejanje n 8. une bocjade di ~ velik kos. uradni dokument m. ELEK zveza f. dejstvovanje n: subite daspò vê partecipât al ~ di consegne. ats znanstvene razprave (univerze. bogotajec m. -iche adj astrološki. astronautic [astro'nautik]. al jere avonde intelizent. zvezdosloven. stopnjevanje n. astri ['astri] m 1.. astronâf [astro'na:f] f vesoljska ladja f. astignince [asti'ñint∫e] f 1. ~ di sorprese ??nepričakovan napad. atee m brezbožnik m. invelegnade parceche so nevôt di cutuardis agns nol saveve a memorie l’at di dolôr (BelFa). VOJ napad m. reža zažeton (pri avtomatih). MUZ začetek (glasbene kompozicije). di sperance e di caritât”. Le faserin buine in otante di lôr che a votarin a pro (vincj e un i contraris e vot i astignûts) (SiF 03/3. (lacomugne). Par sigûr la ~ dal alcul e dal mangjâ e je invezite un oblic intant dal Ramadam (Pa) 2. o savìn che i ateiscj a crodin ancje lôr. dejanje n. zvezda f. 15 il corvat di ogni sorte. insieme cul at di fede. Frontâ chest problem fasint ~ de realtât. abstrakten. čistost f. obnašanje n. (Pa 02). astrai [as'trai] tr izločiti. vezanje n 2. atacament [ataka'ment] m 1. il mês sacri de ~ e de preiere.(Pa). ~ voie (di). astronom [as'tr‫כ‬nom] m →astronim. (Pa 02) 2. FIG navezanost f. che la politiche e cjapi ~ che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O) 6. abstrakcija f. viodis l’~ dal colôr 5. (Pa) 2. si vierç il repertori. storie. l’~ dal colôr barvni odtenek. dokazilo n. edn. izjava f. consultais il sartôr. astignût [asti'ñu:t] m vzdržani m. ateist m. astensionistic [astensio'nistik]. 16 il strusso. dokument m. 2. → cosmonaut. asterisc [aste'risk] m TISK 1. Un ~ atîf. punt dal plui grant caligo (friulinelmondo). atecipe ['at] ?? sfuei di colôr turchin che lu compagne e che al atecipe un pocjis di edizions (La 05/4).. cjapâ ~ vzeti na znanje. duncje. ~ geometriche ARS geometrična abstrakcija. La bolp. che nol capis ce che disii. stik m. ~ adj ateističen.) tai convents. odpovedanje n. / il mestri al dâ l’~ . akta f. al à simpri palesât un fuart ~ a la tiere de sô nassince (don). izraz m. iche adj astronomičen. (Pa 02). il cocâl. zvezdar m.(O). odmisliti. od vê ali imaš?. FILOZ akt m. âstu ['a:stu] 2. ZOOL jastreb m (Aegypius monachus). in ~ v teku: e di volan a chestis tindincis za in ~ in dut l'Ocident. astôr [as'to:r] m 1. intant de presentazion dal Centri ~ de Polse di Cougnes. ricercjadôr a La Silla dal Chilì (Pa). vtičnica f. prerokovanje iz zvezd. astut [as'tut] astute adj (redko) prekanjen. astrazion [astratsi'on] f 1. l'~ di arint. e violence al è l'~ sessuâl (O). si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençat cun atacs di sorprese cuintri i Turcs stès (Natisone/furlanis) 2. gumbnica f. naskok m.. al dîs di jessi ~. ~ timp imaš čas? ce ~? kaj imaš? asule ['azule] f 1. astuzie [as'tutsie] f prekanjenost f. Sabide ai 3 di Zenâr. odmišljen. REL post m. atei ['atei]. udejanjenje n. abstrahirati. lokav. drža f 3. astronautiche [astro'nautike] f astronavtika f. brezbožje n. odmišljanje n. i vuidui di ogni sorte. vpr. zvezdogled m. (Pa) sveti postni mesec. su la mont di Sant Pieri (Zui) (Pa). astic ['astik] m ZOOL humer m (Homarus vulgaris). al luminave la tiere di riflès (bassafriulana) 2. astronaut [astro'naut] m kosmonavt m. ateisim [ate'izim] m REL ateizem m. pregnan. pojmoven. stant lassù. astrolic [ast'r‫כ‬lik] m astrolog m.. astrolighe [ast'r‫כ‬lige] f astrologinja f. o sin ducj ateis. naravnanost f. da. astronavt m. ozvedje n. atac [a'tak] m 1. (Ta). ~ di Helsinki helsinški dokument. Passionât di literature fantastiche. (Pa 02). nol à sens.~ m POL zagovornik abstinence. fâ i ~s a un ?? 3. grižljaj. segn ~ dal Leon e de astât. ~. Naturâl che ancje in chest câs no son mancjadis resistencis e formis di astute diplomazie (Natisone/furlanis). kretnja f 2. -iche adj abstinenčen. zvezdoslovec m.. e je invezite un oblic intant dal Ramadam. odsoten. bogotajstvo n. no dome une negazion che e lasse lis robis fermis. razstrešen. astrologjic [astro'l‫כ‬ăik]. astrat [as'trat] adj 1.. at ['at] m 1. dati na znanje. Conclusion Il soreli al jere lât a mont di un biel pôc.. l’~ furlan Ferdinando Patat. ategjament [ateăa'ment] m 1. (Pa 03/11) 2. dati vedeti. ma in realtât. ateist [ate'ist] (pl ateiscj) m REL ateist m. priključek m. mestri da la ~ geometriche al è stât presint par dut il mês di mai (La 04/6). (Bel). 115). akademije) 7. drža f. brezbožnik m.

par altri. ative tai problemis etnic. visoka šola f. dejavnost f.(pensemaravee). Ma ce merit aial il cjaval di San Martin e ce demerit aial chel di ~? (BelFa). živahen. (BrLi). aktiv m. m Atlantik m. buden. lunis ai 16 di Fevrâr. al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal ~. tekmovalec m. Al è stât un colaboradôr ~ di "Int furlane . posvetiti se (čem). atmosferičen. z letalom). ozračen. FIZ atmosferičen. Un altri progjet in cantîr al è chel di un Atlant dulà che a saran realizadis. fâ vôs ~ (carn. udejstviti. aktivnost f. tindi) tr 1. ativitât [ativi'ta:t] f 1.. ~ m GEO Atenec m. opravek imeti. athenâîon. ~. La partide no je stade facile. jessi/stâ in ~ pričakovati. atmosferic [atmos'fεrik]. atmosfere [atmos'fεre] f (t. Industrie: ralentament de ~ (O). ~ tal lavorâ. e je une radio une vore fevelade. EKON imetje n (aktiva). (tekmovalen) borilec m. ki traja samo trenutek. lingvistični atlas. športnik m 2. atenzion [atentsi'on] f pozornost f. e dute la sô ~ e jere pal lavôr. dejaven.(O) atindi [a'tindi] (a) (atint [a'tint]) (t. 9). ravnati se (po nekem načelu). La nâf e cjaparà sù vie pal viaç ancje un grup di profughis de Serbie. delujoč. rispiet ai sflandôrs e a la batule de metropoli ateniese. izvršiti. PROV Atindi . ~si refl udejstvovati se.(linmiter) 2. stâ ~ di paziti na.. pozoren. Efraim al è finanziât cun 237 milions che a permetaran di ~ gnûfs sîts di acet di piçule dimension (O) 4. o di vê un zovin che al capissi se nol sta ~ a ce che so pari i insegne (fradis). da jih ne poškropi 3. atentat m. Pal sloven i comuns interessâts a son: Faedis. čuječ. fuîts dopo dal ~ di Sarajevo . Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine. ažuriranje katastrskih zaznamb. ustanoviti. ~ dai dâts (Pa 06/1) 2. ateniês [ateni'e:s]. prizadeven. (old. par podê ~ cun plui calme ai lôr studis (Pa). pozor m. lavoradôrs e domandât ai aministradôrs e ae aziende di ativâsi par impedî la sierade de cartiere... cuant che al jere cussì facil fâ jeve su la ignorance . Cjalant plui tal particolâr al cjate che diviers cancars a son atipics (SiF 03/4.che la radio cun la sô ~ e je rivade a inmaniâ cul teritori. ~ suicide samomorilski napad. ~ m 1. atlant [at'lant] m atlas m. HIST višja šola v starem Rimu. prassic o afasic (SiF 02/1). -iche adj atletski. -iese adj GEO atenski. . baviti se (s čim)... atentât [aten'ta:t] m napad m. juste un ~ prime dal trapâs. EKO imetje n (aktiva). atlet m. paziti (na kaj) 2.i Ahten (IT Attimis. -iche adj 1. -iche adj neznačilen. hip m.) na vso moč vpiti. coordenât di un grant Pizarro. e à rivuardât lis misuris dal cjamp eletric te basse ~ (SiF). atlete [at'lete] m → atlet. marljiv.(kappavu) 3. ativazion [ativatsi'on] f 1. pocjis citâts a àn ~t fin cumò simii provediments 2. ~ gjeografic zemljepisni atlas. m Atila f. atinent [ati'nεnt] m sorodnik m. vzdušje n. nol veve nissun probleme inteletuâl.fvg). ubidî. pozoren. ma i zuiadôrs furlans a àn fat viodi un bon zûc. Cheste ateoretiche e forsit arbitrare sudivision e à implicazions interessantis pe interpretazion (SiF 03/4. ativâ [ati'va:] tr 1. a fossin libars di impegns pastorâi continuâts.. atenzions pozornost. atese [a'teze] f pričakovanje n. (Pa 7/2000). (Ponte). vê ~ biti pozoren. o varìn une ~ particolâr ancje pe grande tradizion dal teatri amatoriâl (lingue. 2. Atile ['atile] os. pazljiv. Lis numarôsis invasions disastrôsis tant che chê di ~ (La 04/7). “lu ringrazi di tantis atenzions. par savê dût sui ultims moments de vite. admosfere) 1. La conte e à ancje il merit di ricreâ une vore ben une cierte ~ di chei agns. čuječ. buden. meti ~ posvečati pozornost. vzpostaviti. ateo ['ateo] m → atei. delaven. uresničiti.(O). FIG atmosfera f. marljiv.. čakanje n. ~ ! pozor!. ancje se come struture al à dât risultâts positîfs cuntun ~ di 3 miliarts. atîf [a'ti:f]. Simpri in graciis dal ERT. (Sg). ukvarjati se. Par ~ al ambit musicâl. rokoborec m. ~ lenghistic jezikoslovni. Drencje. ~ adj atlantski. DE Attems). atletic [at'lεtik]. scoltâ al vûl dî ~ dal dut. (O) atignîsi [ati'ñi:si] (a) (mi aten) refl držati se (nečesa).. zračni tlak m.(Onde) 2. ateniese [ateni'eze] f GEO Atenka f. // gr. .. moment m. La Zonte regjonâl e à fat bon il stampon dal plan di azion par limitâ e prevignî l’incuinament ~. univerza f. ~ di une rêt di personis disponibilis a intervignî sui mass media su cuestions furlanis. siôr segretari. atmosferski. e va metude ~ grandone al at de esibizion (CoTav). ukrepati. atipičen. (BelAlci) . ozračje n. intindi e no spindi . atlet [at'let] (t. ~ sul lavôr priden pri delu. → parint. marilamp) Atimis [' ??] kr. pažnja f. delavnost f. atent [a'tent] adj pazljiv. Ogni intervent al vorès però di vignî dopo di un studi ~ de situazion (Pa/OLF). Gâs presint te ~. il barcjarûl al vogave cidin e ~ di no scliçâlis pazljiv. aktiven. atim ['atim] m trenutek m. 2..(Onde) atletiche [at'lεtike] f atletika f. e une buine condizion atletiche.i. 97-114). taf! invezi tal martin ad un tâl dai ~s. atenej m. GRAM tvoren. (AcademieSt) atierî [atie'ri:] it pristati (npr. aktiven. Atlantik. biel savint che intal lengaç biblic. 2. ukreniti nekaj. Ancje in chest câs. tvorni način m. atom ['atom] m atom m. podnetiti. te ceremonie d'inaugurazion dal XXVI an academic dal Ateneu dal Friûl. il cjamp eletric ~ al ven misurât midiant un strument.. adatâsi a ce che nus ven dit. atlete) m 1. clamât mulignel di cjamp (SiF). dongje dal Piutti (Pa). spravljanje v dejavnost. ateoretic [ateo'rεtik]. Atlantic [at'lantik] v. atentîf [aten'ta:t] m ?? In plui S. (CoUd). ~. la vite che e dure un ~ življenje. alotrop dal ossigjen .J.atenske metropole. un libri su la storie de ~ (scritorsfurlans). jo mi ~ al sigûr par no falâ. (ProvBr). Grimà. atletisim [atle'tizim] m ŠP atletika f.ateneu [ate'nεu] m 1.(O). . “Va ben” i dîs. (CIRF). atmosfera f.. poživiti. Ateste [a'sizie] f ?? I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. (bolj obič. atipic [a'tipik]. FIG močan človek.. aktiviranje n. FIZ atmosfera f (enota). che al voleve fâ di mestri. izvesti. -ive adj 1..i. -iche adj ateoretičen. in ~ di v pričakovanju (česa).regione. (Noeles) 2. (AcademieSt) atestin [ates'tin] f I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. ozračje n. kričati. biti pozoren na.lapadania). Torean. GRAM tvornik m. al à di ~ a tros afârs par podê vivi in pâs. l’~ atlantski ocean.

→ Tom. GRAM atribut m. ma une vore plui antighe e ~ ai prins dal '400.e varès di sei atualizade dal insegnament de lenghe locâl. insieme cuntune o plui pagjinis di ~ e di croniche minude (Pa). Cemût si fasie a "gjestî" l'~ che chestis tecnologjiis a produsin su lis gnovis gjenerazions? (mediateca-codroipo). okoli zemlje in pod zemljo samo voda. atore [a't‫כ‬re] (t. strahota f. bombe ~ atomska bomba. atossic [a't‫כ‬sik]. âtu ['a:tu] → âstu. limitantle pluitost che di atuâle. atuari [atu'ari] m MAT aktuar m. Pieri. cun chest gjenar leterari (scritorsfurlans). usahel. massime i furlans. novodobnost f: Robis scritis za agns. Il libri al è disponût secont la cadence des stagjons: vierte. prilastkov. (Sg). ljutost f. atualizâ [atuali'dza:] tr aktualizirati. novost f. atrakcija f. I popui antîcs a pensavin che ~. atomisim [ato'mizim] m FILOZ atomizem m. okrog. (Onde). E figuris di grant ~ simbolic a jerin . zdaj. atomobil [ato'm‫כ‬bil] (t. aton ['aton] adj GRAM aton. ator di [~ di] (t. nepoudarjen. aktualnost f. dejanski. . -oce (pl atrocis) adj grozen. sedanji. atuâ [atu'a:] tr uresničiti. --che f MED atrofičen. al podarès jessi però ben atrezât in te so limitade dimension. atomic I [a't‫כ‬mik].(scritorsfurlans).Atom [a't‫כ‬m] (t. di un statût comunâl – la ~ dal status di minorance linguistiche ricognossude. atribût [atri'bu:t] m 1.(Bibl-let-Pieri) da je bila (vsena)okoli. grozljivost f. menace di un montafin ~ (scritorsfurlans). (ALF) atrezadure [atretsa'dure] f oprema f. atrofizâ [atrofi'dza:] tr narediti atrofično. atôr II [a'to:r] m 1. ~ psicologjic PSIH atomistična psihologija. povzročiti atrofijo. ciclis limits o traietoriis cuasi periodichis). udejanjenje n.. atomizâ [atomi'dza:] tr 1.. dejavna oseba. zakon). atributîf [atribu'ti:f]. atrocitât [atrot∫i'ta:t] f grozovitost f. netoksičen. nenaglašen. atomizer m. ~-vie (intor-vie) → tor vie. Ogni tant però al passave un ~ o un camion.. krut.. sodoben. okruten. di Unviêr si sta ben sentâts ~ dal fogolâr okoli ognjišča.. Bepo al aferme che par ~ une opare antighe a coventin: o incisions su la opare stesse oi scrits dai cjamarârs.(La) 2. upadel. -iche adj atomističen. atrezâ [atre'tsa:] tr opremiti. pripisati. (SiF 02/1) ator I [a't ??] (t.(Pa). ~ musculâr mišična atrofija. atorie) f igralka f. atrofic [a'tr‫כ‬fik]. novice fpl: Dôs rubrichis che a mancjin. posodobiti. Vuê a coventin machinis e atrezaduris (PauluzzoN). lâ ~. strašen. atomistiche [ato'mistike] f atomistika f. izvršiti. realizacija f. 129). uničiti z atomsko bombo. che te celebrazion liturgjiche dal misteri e devente ~. krutost f. atualmentri [atual'mentri] adv v sedanjem trenutku. che al à scrit chest test al vedi vût plui tal cjâf cemût staronzâ la leç. tor di) prep okoli. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ~. atribuzion [atributsi'on] f 1. FILOZ atribut m. contemporaneitât.(scritorsfurlans) 2. cence ploie di ~ cence nêf di Unviêr..(Pa) neverjetne aktualnosti. atrizion [atritsi'on] f ~ viscose ?? e la superficie superiôr frede e jonzi un valôr liminâr che al superi la ~ viscose e la termalizazion (SiF 02/2. (Sg). atomistic [ato'mistik]. na najnovejše stanje spraviti. autun) m 1. značilnost f 2. e je la memorie. privlačnost f. uporabiti (npr. atomika f. atorie [a't‫כ‬rie] f → atore. (Leng).. upadanje n. lessicolics e tradutôrs. privlačiti. tornâ. jessi ~ biti naokoli. privabiti. automobil) m avtomobil m. direzûts di une sorte di regissêr. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ator. Carli Micjêl d’~ (Pa 03/10)// di Attimis. izvedba f. atomist [ato'mist] (pl atomiscj) m FILOZ atomist m. .. jesen f.(O) aktualne predvolivne klime. orodje n. ~ di lui okoli njega. presince. trenutno. atrat [a'trat] m očarljivost f. Diferent in Gjermanie dulà che lis amissions di responsabilitât no finissin mai. slabiti. atomizazion [atomidzatsi'on] f atomizacija f. atribuibil [atribu'ibil] adj pripisljiv. ~ de tiere e sot tiere e jere dome aghe. usihanje n. istât. il ricuart des atrocitâts al è simpri vîf e presint e. menâ ~ → lâ. atomic II [a't‫כ‬mik]. I atôrs a son uns cincuante. ~ e inviêr. “Un neri tes SS?” al pensà Schäffer. atomizirati 2. akter m. âtri ['a:tri] adj in pro → altri. atualisim [atua'lizim] m FILOZ aktualizem m. atualitât [atuali'ta:t] f 1. prilastek m 3. na tekoče. Si pense che chest lûc si clami Cente parcè che il cimiteri al veve la muraie ~ ~.) di une descrizion de strategjie di Bohr pe cuantizazion atomiche. okoli in okoli. → Sierade 2. -iche adj nestrupen.. Attems [atro'fie] priimek dal prin arcivescul di Gurize. zavarovalniški matematik m. danes. atraktivnost f. izvesti. Ehi. note sientifiche a un articul comparût suntun setemanâl talian chest ~ (Pa).. Al sarà Marzio Strassoldo (Marzi di Strassolt). resničen. vi come pronon personâl aton feminin. . izčrpati. atualizazion [atualidzatsi'on] tr uresničitev f. 129).. atribut m. atradôr [atra'do:r] m ?? I stâts o fasis di un sisteme. i siei “atradôrs” (ponts fis. dnevna novica f. atrofie [atro'fie] f MED atrofija f. ma di une ~ di no crodi. (SiF 02/2). atuariâl [atuari'a:l] adj MAT aktuarski..(Pa). atribuî [atribu'i:] tr 1.. di ~ aktualen. che tradizionalmentri e je seguide (. (joannis). ~ ~ vse naokoli. . uveljaviti.(Pa/OLF). (Sg).. si caraterizin pal fat che o podìn predî il futûr (SiF 02/2. -iche m jesenski. S A stan par sierâ i cors dal OLF par atôrs. šteti komu (v). igralec m. permetint cussì aes infermieris di stâ daûr dai viei cence vê ancje di puartâ lis medisinis ator pes cjasis.(SiF 03/3).(La 04/3). dodelitev f.. pripisovanje n.. pripisovati. di discuti la cuestion lontan de ~ clime di scuintri eletorâl.. intor di. Di ~ a son ancje lis peraulis profetichis di Benedetto Croce (La 07/03) 2. come che si crodeve.. (scritorsfurlans). okrog.. atrai [a'trai] tr pritegniti. intor) adv (na)okoli. privabljati. -iche m atomski. E torne di ~ la riflession de "Patrie dal Friûl" dal mês di Mai dal 1949 (Pa). Nol po jessi! Dopo che o vin atomizât il Buganda? (Ta) atomizadôr [atomidza'do:r] m TEH pršilnik m. -ive adj GRAM atributiven. La analisi stilistiche no va cuintri de ~ de lastre a chel periodi (CoUd) 2..(Pa). «La sielte dai contignûts . atuâl [atu'a:l] adj aktualen. atroç [a'trot∫].. ~ retôr de universitât di Udin (Pa) sedanji ravnatelj univerze. opremljati. ~ capît? (BrLi). sore la facilitât di ~ il public locâl.

une ~ di scuele dal Votcent doprade tant che sale pes conferencis (Leng/) 2. Augustin [augus'tin] os. treball). (poslanska) zbornica f. zlata medalja. si vierzarà la mostre Mongolie: (Pa). ~si refl želeti si. jo i auguri bon pitic! 2. PROV Ma dut ce che al lûs nol è ~ (La) ni vse zlato. zvočen. augûrs! čestitam! srečno ! Un ~ al ven dal cûr Dal paîs pal so doman (GE) 2. no us dîs la fieste di San Josef. čestitka f. kar se sveti. slušatelj m. dulà il football merecan al à une grande ~ (Furlanist) 3. izvedba f.i.i. religjon. lobi temporâl e frontâl. avreola f. ~ m slušalka f.. jessi in ~ biti v porastku.(La 04/6) augurabil [augu'rabil] adj zaželen. aure estatiche. aur ['aur] m 1. (iz postelje) vstani! na noge! Augsburc ['auksburk] (t. želja f. l’~ al è invezit dome par furlan) (www. (SiF 03/3. a lis 6 e mieze tal ~. ventesel”. ma ancje filis ~ e videu. Lis components psicologjichis des crisis psicomotoriis a vegnin clamadis “~”. hajde! ajmo! ~ ! o soi stuf” 2. si mertin dutis la medaie di ~ dal moment che no je nissune trate sierade par vie dal incuinament. . ~ judiziarie sodna dvorana. al vâl tant ~ che al pese . augurâl [augu'ra:l] adj 1. treball). občinstvo n. augurâ [augu'ra:] (o auguri) tr 1. audio ['audio] invar m avdio m. sprejem m. učilnica f. -ive adj avdiovizualen. Gustl m. Isal dut ~ chel che al lûs? (La 07/02). poslušalec m.3btest. aule ['aule] f 1. FIG zlato n. Ca. (Natisone/furlanis). une massarie cul buinç e cui cjaldîrs. Cesar ~ cesar Avgust.i. rumenica f. A la scuele furlane i coventin daurman imprescj didatics modernis e di cualitât ancje tal setôr ~ (Pa). âl.(CoTav). (BrLi) audience [audi'εnt∫e] f 1. stâ al zûc di ducj. O crôt che cuanche lis religjons a fevelin di une ete di ~ che e je lade pierdude (BelFa). atuatîf [atua'ti:f]. udirati se. par esempli inmagjinis. ~ m avdiovizualna naprava. čestitka f. presentâ in ~ predstaviti v poslanski zbornici. sij m. augustei [au'guste]. auf ['auf] int 1. Jo mi auguri che mi vêdi fat ben a mi e (glesie). che al à ancje une biblioteche. m Avgust m. črpati. ete di ~ zlata doba. 31-49). augûr [au'gu:r] m voščilo n. znamenje n. auredule [au'rεdule] f BOT volčin m (Daphne laureola). udreti. no mostrâ la culture. aure ['aure] f MED avra f. → cressiment. A son lis transmissions ~. Un procès une vore laboriôs che.(La 04/2). auriane [auri'ane] (t. zvišati. dvorana. čestitati. -ive adj Auguste I [au'guste] os. želeti srečo. želeti. Gusti m. cuant che ducj a vignivin a ~i a gno nono!. f Augsburg m. rasti. poslušanje n 2. Auguste II [au'guste] kr. zlato n. bon ~ voščilo sreče. m Avguštin m. aualâsi [aua'la:si] refl pogrezniti. Il Museu. Liniis guide pe ~ de leç 36/94 (Pa 04/02). filosofie. dopomisdì. Il romanç al cjate invecit plui intrics par jentrâ tes aulis judiziariis. audiotestuâl [audiotesu'a:l] adj ??avdiobesedilen. ~ aghe zajemati. prerokovati. (O) 2. dopo un prin tentatîf di ~ a partî dai agns ’80 (siencis par furlan). pozdraven. auf. Augsburg) Augsburg m. povečati. (SiF 03/3. audiovisîf [audiovi'zi:f]. là che a saran presints ~ Argemí. gjavâ la bale di ~. aunâr [au'na:r] m → olnâr. al à presentât in ~ lis sôs declarazions programatichis. cuntun ~ dal 20% a pet dal 1981 tal setôr dal cumierç . aument [au'ment] m pomnožek m.(La 04/10). president dal Ciemen (O). voščiti. Mi plasarès meti. rasti. slušnobesedilen. ~ invar adj avdio. tescj. burkež m. di chel prin pape che al à dit: No ai ne ~ ne arint (Pa). al è un notiziari radio che al ven dât fûr su Internet in cuatri lenghis (par scrit. avdienca f. aumentâ [aumen'ta:] tr pomnožiti. aurâr [au'ra:r] m → laurâr. m (IT Augusta. auditori [audi't‫כ‬ri] m → auditorium.i m Avrelij m. nimb m. Auguste) kr. (O). il sofiste Leon Bisantin ~ di Platon il divin 2. Prin di dut par meti a disposizion dai insegnant une sorte di "prontuari di publicazions e di audiovisîfs (La 03/5): auditôr [audi'to:r] m 1. Mi auguri dome che al nassi un strabalç di orgoi e di dignitât tal cûr dai . che e da des panolis piçulis e compatis. scrivi in ~ ??. predavalnica f.il Regolament ~ al è stât fat bon dal Consei dai Ministris e al spiete (Cisilino. pogrezati se. (don). ~ cjantarin nepravo zlato. In epoche augustee Aquilee e deventarà metropoli e capitâl de decime Regjon Italiche "Venetia et Histria". segnâl ~ zvočni signal. aureolât [aureo'la:t] m ?? aureule [au'rεule] f žarni venec m. atuazion [atuatsi'on] f izvajanje n. che par latin al vûl dî “flât. une blave cui grans verins. audiometri [audi'‫כ‬metri] m avdiometer m (preverja sluh).. ~ it izreči čestitke. ~ di zichin čisto zlato. voščilo n. auditorium [audi'auf] m avditorij (dvorana). colôr zâl auriane.i. (Leng). JUR avditor m. Il gno ~ al è chel che e deventi "il mensîl dal Friûl" (Pa). al saltà fûr un edit de Cesar ~ (Bibl-Lc) Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta.. slutnja f. Par esempli il vescul ~ al jere stât acusât (lacomugne). 31-49). povečanje n.i. zviševanje n. naraščanje n. avgurski 2. ~ estatiche ekstatična avra?? Epilessie psicomotorie. e un colegament di informazions di divierse cualitât. curadis di Lorenzo Lettig e di Pamela Pielich (Pa). daspò vê batût in maniere definitive i Ongjârs te bataie di Lechfeld (a misdì di Auguste) tal 955 (La 04/4). zvišanje n. come simbul ~ dal milenari che si vierç (BelR). (Cisilino. auguri [au'guri] m 1. August [au'gust] os. črpati vodo. che al leve a ~ su la fontane. august [au'gust] m klovn m. bevi ta la ostarie”. Fra i zovins al è in ~ il cunsum di ecstasy (La 03/5). → incressi. -ee adj nanaša na cesarja Avgusta. Aureli [au'reli] os. Doppelgänger.. Il calôr provocât de combustion al nete il condot ~ di dutis lis impuritâts dant cussì solêf e benstâ. aurî [au'ri:] tr zajemati. HIST avgurov.. . voščilo. ~ de leç izvajanje zakona. che si impensin almancul di ~ ancje i jutoris ai povars e ai disfurtunâts. voščilen.it/friuli). medaie di ~ zlato odličje. audiocassute [audioka'sute] f MUZ kaseta f. tiere ~) f okra f. (Pa 04/02) auricolâr [auriko'la:r] adj ušesen. pribitek m. bisugne ~. REL avdienca f. f Avgusta f. che nô o intindin garantî come un patrimoni dulà ~ un impuls ideâl pal nestri doman".

cragnulin (sloven) (Pa). autocelebrazion [autot∫elebratsi'on] f samoproslavljanje n. pošten. verodostojen. ~ m GEO Avstralec m. ~ m Avstromanijak m. jug m.. Ma achì al à cjatât int plui fuarte di lui: i Austroprussians. che in pratiche al dave l'~ al studi di fatibilitât (La 07/04) // < nem. autocefâl [autot∫e'fa:l] adj REL avtokefalen.. austriacantisim [austriakan'tizim] m avstrijakantizem m. -iche adj PSIH avtističen. samoslavljenje n. ~ m Avstrofil m. Isola no dome al sarès stât “austriacant”. La ~ e je. Australiane [australi'ane] f GEO Avstralka f. che al fo il prin sociolic catolic tal Friûl ~ (Leng). (tierenere). soste te zone risiervade ae fermade dai ~ di citât. zaželen. a ruvinâti il trionf. austroongjaric [austroon'ăarik].i f → Nabresine. auto ['auto] m avto m. aurore ['atom] f zora f. avstosovražen.. la cualitât di libri plui inceose e (Pa). Si podares dî che. tal paragraf su lis autenticazions di copiis.. ma par un vescul ausiliâr (Cjargne) 2. ~ m Avstrofob m. ausiliarie [auzili'arie] f VOJ pripadnica pomožnih služb. La ~ e puarte inlusions. -iche m avtobiografski. Dree îr sere al jere a Milan a zuiâ a biliart al pub ~ e . prin o dopo l’~ al rive par ducj e inchevolte bisugne partî. autoaiût [autoai'u:t] m samopomoč m. (fradis) 2. dave l'~ e l'Anas. al à presentât la figure di Catarine Percude (1812-1887) tal so aspiet plui ~ (Pa 03/4). Dut il zigheo. si viest e al scomence la Messe. [i'ak]) m Avstrijec m.regione. al è de plui grande impuartance pe ~ di podê vê la paronance di Triest. auselade [auze'lade] f → oselade. autobus ['autobus] m avtobus m. austrofil [aust'r‫כ‬fil] adj avstrofilen. prepustnica f. in Americhe e in ~ (Pa) austri ['austri] m 1. o podaressin cussì meti sù un sisteme bancjari ~ dut di vantaç pai citadins furlans. tal câs di permès turistic si à di zontâ la fotocopie dal passepuart cu la ~ di jentrade in Italie (CoTav) 2. auspicabil [auspi'kabil] adj želen.(CoTav) 2. in Friûl. (Pa 03/4). svit m. (Furlanist). todesc. la storie di chel “jo” che al conte. document ~ pristen. no.. pe autocussience. In fuarce di chest tratât l’~ e cedeve ae France i Paîs Bâs e la Lombardie (Natisone/furlanis). viôt. o se o sin propit condanâts a vaîsi intôr tune ~ sterpe e masochistiche. pomočnik m. autocertificazion [autot∫ertifikatsi'on] f ?? Lis aministrazions i dan credince e tal stes timp a scrutinin ea controlin la esatece e la precision des autocertificazions. (Pa 10/99). i carbinîrs. autisim [au'tizim] m PSIH avtizem m. overovitev f. ~ di citât mestni avtobus. australian [australi'an] adj GEO avstralski. Australie [aus'tralie] f GEO Avstralija f. (CoCamp). autocomiserazion [autokomizeratsi'on] f samoobžalovanje n. Austrie-Ongjarie ['Austrie onăa'rie] f Avstro-Ogrska f. autobiografie [autobiogra'fie] m avtobiografija f. potrditev f.Aurisine [auri'zine] kr. resničen. autistic [au'tistik].['austri] prvi del zloženke avstro-. dulà che a jerin casarmis par cinc bataljons di fantarie ausiliarie e (Bibl-Az). viza f. linie di ~ avtobusna linija. ~ e terapie pai zuiadôrs di azart e (Pa). (Pa 06/1).(lingue. VOJ rezervni častnik. autobiograf [autobi'‫כ‬graf] m avtobiograf m. austri. pant simpri plui come un . salacôr. tant che dal 1809 l’esercit ~ al rivà a invadi di gnûf Udine . ~ adj avstrijski. (Ponte). traspuarts cun teleferichis e liniis di autobus. autarchie [autar'kie] f EKO avtarkija f. autenticazion [autentikatsi'on] f 1. avtomobil m. pristno. di trams e di filobus . (teatrodivile). al rive. Al vignive sù a Buie con Rosine che faseve l'~ . francês. -iche adj EKO avtarkičen. che no rapresente plui nissun ma e servìs dome pe ~ di une struture.(Natisone/furlanis).. -iche adj pristen. Un ~ sul tornant al cjapà sot un jeur. sij m. (Cjargne). imburît un mus tun ~. austrofurlan [austrofur'lan] adj avstrofurlanski. Ma il fat che pe nobiltât austrofurlane il furlan nol fos un idiom insignificant ma paritari a talian. -iache adj avstromaničen. autiste [au'tiste] f voznica f.. šofer m. -iche adj HIST avstroogrski. autoconservatîf [autokonserva'ti:f]... ausiliâr [auzili'a:r] adj 1. Austroprussian [austroprusi'an] m Avstroprus m. autarchic [au'tarkik]. (Pa 03/10). -ive adj samoohranjevalen.(CoCamp). Austrie ['Austrie] f Avstrija f. -iche adj avstrofoben. fermade dal ~ avtobusna postaja. autentic [au'tεntik]. un ~. o pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture.(partitrepublichefurlane). al cole a Pordenon in gracie de “Fondazion fruts e ~ onlus”. lis blestemis dal ~. pe autostime (Pa). ancje fra i nestris emigrants in Europe. avtentičen.fvg). austromaniac [austroma'niak]. palesementri ~. avtentičen dokument. (Pa) autist [au'tist] (pl autiscj) m voznik m. Ricuardìn i predis acusâts di ~ in ocasion de unificazion d’Italie (Pa). -iche (t. ~ m avstrijakant m. pe ~. izviren. autobombe [auto'bombe] f avtobomba f.(Ta) ausvais [aus'vais] m prehodnica f. METEO jug m. si à vude par secui ~ e separazion (Pa). pomožen. ~ m 1. potrdilo n. prin si à vût il confront jenfri dal mont austri-todesc e chel otoman (Pa) austriac [aus'triak].. La ~ de firme e covente pes declarazions sostitutivis dal at di notorietât di presentâ a privâts. autentichementri [autentike'mentri] adv avtentično. ma al varès vût la colpe plui grande di strumentalizâ l’assalt dal episcopi dai 3 di Novembar dal ’18 (Pa 05/07). VOJ pomožen. plui indevant. a no son bastâts. Il Vescum. overovljenje n. ~ di jentrade vstopna viza. autentiche [au'tεntike] f 1. Republiche di ~ Republika Avstrija. jugo m (veter) 2. vescul ~ pomožni škof (BelAlci). verodostojno. Ausweis. austriacant [austia'kant] adj avstrijakantski. zarja f.. autocognossince [autokoño'sint∫e] f samopoznavanje n. autobiografic [autobio'grafik]. dai taxi (CoTav). austrofobic [austro'f‫כ‬bic]. prehodni list m. tant che bocui di rose sborfâts di gotis di arint.

(Urban). bisugne tirâ fûr chê peraule autonomieche (Pa) . di molâ un ricognossiment civîl a lis lenghis autoctonis (Pa). Cuant che i malâts a àn un ~ complès a puedin continuâ a puartâ indenant une azion complesse come cjaminâ. de ~ e de sussidiarietât (Pa 03/6). ~ il tas d’interès di aplicâ sui siei sparagns (Pa/Buteghe). samostojnost f. autoconservative. (Pa). a àn lassât spazis ai comunitâts stampe mascarâts di articui e 'es autointervistis (La 03/4) autolesionistic [autointer'viste] f ?? L’ecezion di Rigulât e je tant mistereose (?). di religjon e ~ (CoUd). autoconservazion [autokonzervatsi'on] m samoohranitev f. prvoten. autodecision [autodet∫izi'on] f samoodločba f. -iche adj Se si vûl tentâ di ripiâ alc dal grant flagjel iconoclastic. come che al dîs il pape. autodeterminazion [autodeterminatsi'on] f samoodločba f. ??autonomiec [autonomi 't‫כ‬nom]. in ~ samodejno. autointerviste [autointer'viste] f samointervju m. autodrom [au't‫כ‬drom] m avtomobilsko dirkališče. A interpretâ l’antîc autograf di Bach conservât (Leng). scandalose e autolesionistiche (Pa 04/04) automatic [auto'matik]. automobilistic [automobi'listik]. guidâ la machine. samostojen. praprebivalec m. samodejen. automobilist [automobi'list] (pl automobiliscj) m avtomobilist m. autocton [??'] adj avtohton. autofinanziament [autofinantsia'ment] f EKO samofinanciranje n. neodvisen. Il sfont al ven instalât in ~. Mi vegnin iniment ciertis fermadis tai autogrills in Gjermanie.(Uniud).. 2. domačin m. svojeročen. autogrill ['autogril] (pl autogrills) m okrepčevalnica f (ob avtocesti). autodafé [autoda'fe] m HIST avtodafe m (sežig krivovercev pod inkvizicijo). de sô culture. avtonomnost f. il rispiet dai principis federaliscj. par un esempli cu l'instituzion de "Slavie furlane" tant che ent autonim autogjestît. stant che il stadi sessuâl si pues vê ancje par ~ (SiF 03/4. autografic [auto'grafik]. autogol ['autogol] m ŠP avtogol m. oskrbovati. autonomie [autono'mie] f avtonomija f. 97). dal so ~ (Noeles). A pro dal Friûl. samostojno voditi. (SiF 03/3. Une glesie autocontemplative. autokontemplativen. di anatemis. o. -iche adj avtomobilski. avtokratičen. Cundutachel graciis a des amistâts inteletuâls il passionât ~ al podè frecuentà seminaris specialistics a Berlin. ~ m avtohton m. o fevelìn di Glesie furlane e di ~ inte religjon (Pa 02). automobilisim [automobi'lizim] m avtomobilizem m. samozveličanje n. si rive a pît di plui ponts. -iche adj avtomatičen. samoohranjevanje n. si pues fâle ancje cul ~.. lastno induciranje n. avto m.stramontâsi di vieris stâts dulà che a son presints fuartis resistencis autoconservativis e centralistis (Pa 03/4). cul ~ z avtomobilom. ~ m avtokrat m. che chei altris a jerin in tuart e nissun disponût a fâsi ~ e (Pa 04/05). autoinduzion [autoindutsi'on] f FIZ samoindukcija f. avtomatizem m. avtodidaktičen. autodifese [autodi'feze] f samoobramba f. autocontemplatîf [autokontempla'ti:f]. (O autodidat [autodi'dat] m samouk m.. -iche adj avtografski. (Onde). (CoUd). Bolzan e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). di esclusions. (SiF). ma a si è ~ fin sul ultim che cuintri i soldâts romans il “Maestri” al vorès finalmentri reagjît. (Pa) automovil [auto'm‫כ‬vil] m → automobil. 9). samozaznava f. avtonomen. Munic di Bavarie . autoconvinci [autokon'vint∫i] m sam sebe prepričati. autonom [au't‫כ‬nom] adj → autonim. ricognossiment ~ samodejno prepoznavanje (Pa). (Pa 03/8) autocratic [auto'kratik]. neodvisnost f. la Region Autonime Friûl-Vignesie Julie. -ive adj o sebi premišljujoč. automobil [auto'm‫כ‬bil] (pl automobii) m avtomobil m. autocritiche [auto'kritike] f samokritika f. staroselec m. (Pa 7/2000). autodistruzion [autodistrutsi'on] f samouničevanje n. samoupravno. (Ta) autoguvier [autoguvi'εr] m samouprava f. (retecivica) automatisim [automa'tizim] m 1.(La 05/1) autodidatic [autodi'datik]. avtoglorifikacija f. autoesclusion [autoeskluzi'on] f samoizključitev f. sistemis di ricognossiment ~ de lenghe furlane (speech processing). A cambiâ la direzion de partide dut câs al è stât l’~ di Jankulovski.. domač. autogjestî [autoăes'ti:] tr samostojno upravljati. samodržec m. e je distinade a jessi inutile par mancjance di comunicazion cul mont e a murî par ~. cun cors di inzornament e cu l’~. avtdrom m. staroselski. samostojno. autonomementri [autonoma'mentri] adj avtonomno. autonim [au't‫כ‬nim] adj 1. autofertilizazion [autofertilidzatsi'on] f samopognojitev f ?? In ogni câs la lôr presince no je critiche. autocussience [autokusi'εnt∫e] m FILOZ samozavedanje n. a son tipics des cooperativis. cunfins a drete e a çampe. nasilen. avtodidakt m. . 31-49). e a àn la carateristiche di librets di depuesit (Pa/Buteghe). di “autoesclusions”. un litrat che al ven confermât su lis pagjinis autografis (Pa 03/4). cambi in ~. ~ m avtograf f. svojeročni rokopis m. PSIH avtomatizem m. de libare sovranitât dai popui. Rigatti si definìs un “cliclonauta” e tal volum al proferìs un «manuâl di diserzion automobilistiche». di art e storie. incentrade su se stesse (BelR). samouničenje n.. (BelR). autograf [au't‫כ‬graf] adj avtografski. samoupraven. tiranski. samouprava f. impostâ il cambi lire/ par vê il. avtogram m. 2. autodeterminâ [autodetermi'na:] f samoodločiti (se)??. (Bel). oblastnik m. si à palesade ancjemò une volte une fuarce contrarie ae ~ dai popui. -iche adj samoizobraževalen. autoconsunzion [autoconsuntsi'on] f samoizrabljanje n. autoglorificazion [autoglorifikatsi'on] f samoslavljenje n. che a tirin sù bêçs diretementri ca dai siei socis pal ~. il cult dal no-jessi e da la ~ par amôr da la eterne pâs tal nuje. autoformazion [autoformatsi'on] m samoizobraževanje n. autofolcjant [autofol'qant] ?? Par contrari la reologjie di une RPM si pues gambiâ e fâ passâ di autofolcjant o autovualivant a tixotropiche (SiF 03/3. -iche adj samovladarski.

al invente modei par tignî sù in sens radicâl lis rivendicazions dal ~. (CoUd). moč f 2. Si trate dal penultin lot de ~ Pordenon-Conean. Dome cussì e po vê la autoritât. samovoljen. 31-49) autoscopie [auto'st??] f PSIH avtoskopija f. 9-18) YY autun [au'tun] (t. avtorealizacija f. ~ adj avtonomističen. avtoritativen. La azion inviade de societât ~ regjonâl e diven des protestis simpri plui fuartis.(O). di libri. (SiF 03/3. là che si mostre che il so autôr. bolj obič. autoproclamazion [autoproklamatsi'on] f samorazglasitev f. sanmartine) m BOT krizantema f. Chest principi nol amet discussions. (Pa 03/6). upravičiti. “autonomiscj”. autoreferenziât [autoreferentsi'arevul]. samourejanje n. autosussistent [autosusis'tεnt] m samoobstoječ . autonomistic [autono'mistik]. autotrof [au't‫כ‬trof] adj BIOL avtotrofen. di Fors d’Avotri (Basse). Il cuviert al sarà fat di une lamiere autopuartante di açâl prevernisât. come che a proviodin lis normis de ~. 31-49).(Pa 7/99). autopilot [autopi'lot] m AERO avtopilot m. Cui che al concôr al acete in dut e par dut chest avîs. di censuris. autore [au'tore] f avtorica f. avtoriteta f. e soredut la ~. autorealizazion [au'to:r] f samouresničitev f. cun specifiche notazion. dirits di ~ avtorske pravice fpl. e al autorize il Comun a conservâ i dâts personâi declarâts (Codroip. autoritarisim [autoritari'zim] m avtoritarnost f. o di estranitât (jamais vu). si son segnalâts massime chei che si proclamavin . autorizatîf [autoridza'ti:f]. ~. (SiF 03/3. Il Grop Folkloristic Caprivês al è stât fondât in tal tart ~ dal 1929. (Pa). pe autocognossince. avtor m. autostrade [autos'trade] f avtocesta f. un protagonist dal moviment ~ furlan. autotranspuartadôr [autotranspuarta'do:r] m avtoprevoznik m. fenomenis di depersonalizazion e ~. autotassazion [autotasatsi'on] f samoobdavčenje n. autoproclamât [autoprokla'ma:t]. Peraulis clâf: Dinamichis no liniârs. publicât a Udin (Pa). Se e continue a jessi une glesie di templi. JUR oblast f. ancjemò sclâfs di visions autoritariis (Pa 03/6). autôr [au'to:r] m 1. autostime [auto'stime] f samocenjenje n. avtomobilska cesta f. ma baste integrâ. Salvâ). une cjargnele. -iche adj avtonomističen. autotreni [auto'trεni] m avtovlak m. (SiF 03/3.P. par creâ. autosuficient [autosufit∫i'εnt] adj samozadosten. . pooblaščati 2... La ~. cualchi secont. autunâl [autu'na:l] (t. avtoprodukcija. ugled m. (Pa 04/04) autorevolece [autorevo'let∫e] f 1.(O). autorizâ [autori'dza:] tr 1. (Ta). stvaritelj m. Al è inmò l'autôr di une ricolte poetiche par spagnûl (La Leter) Je tudi avtor pesniške zbirke v španščini. autoproduzion [autoprodutsi'on] f lastna proizvodnja. (Pa 7/99). (BelAlci). (SiF). vpliv m.. 9-18) autovalutazion [au't‫כ‬trof] Il model al permet di fâ autovalutazions periodichis e di dâ dongje il miorament complessîf dal ent midiant dai siei procès internis. (BelAlci) autoregolamentazion [autoregolamentatsi'on] f samoureditev f. odobriti. -ive adj pooblastilen??. avtor m. zanesljiv. Lis clapis culturâls dal Friûl a intervegnin intune par prudelâ l’impegn des autoritâts scuelastichis regjonâls (Pa) 3. sot dal puartin. nol sa ni furlan ni talian (JM. autonomiste [autono'miste] m avtonomistka f. -ade adj samorazglašen. avtorizacija f. pisateljica f. par un esempli. autonomist [autono'mist] (pl autonomiscj) m avtonomist m. . un marcjât discografic pardabon ~. vpliven. avtoritarizem m. opravičiti.(folkcapriva). ma sore il dut che a son necessariis a la Regjon par ~ (Pa 03/4). -ade adj ?? sarès stât ben di valutâ miôr merts e capacitâts dai nestris sorestants autoreferenziâts.. T. veljava f. autoorganizazion [autoorganidzatsi'on] f samoorganizacija f. storilec m. avtorizirati. ai autunâi dai muarts. Atom) m jesen m. začetnik m. pobudnik m. pooblastiti. autosuficience [autosufit∫i'εnt∫e] f samozadostnost f. liberazion. e sâr Felix Marchi a vevin dât al lôr sfuei di spirt ~. lunc pôc mancul di 9 chilomentris. veljak m. autorizazion [autoridzatsi'on] f pooblastilo n. zanesljivost f 2. yyy autovalôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. (Patrie 06/1) autovetôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. ustvarjalec m. verodostojen. rose ~. di ~ (BelR). ~. predicjabilitât. Pasolini e âtris (La 03/01). samourejanje n. lobby dai autotranspuartadôrs (Pa 03/10). cun P. Plen di cûr e ferbint. pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. autoradio [auto'radio] m avtoradio f. par fâ la predicje. pisec m. e nol covente nissun titul autorizatîf di pueste. 2. autoscopic [auto' ??] f PSIH avtoskopski. autorealizâsi [autoreali'dza:si] refl samouresničiti se.. tvorec m. parceche la ~ e je un postulât (BelFa). pe autocussience. (SiF 03/3. (Pa 02). autorevul [auto'revul] adj ugleden. autoorganizâ [autoorgani'dza:] tr samoorganizirati. autopuartant [autopuar'tant] adj samonosilen. dovoliti. Avis) 3. autostradâl [autostra'da:l] adj avtocesten. La candidade vuê plui autorevule e je la supercuarde eterotiche. Mi fâs un pâr di incuietants autoritrats e. che dai siei stabiliments a jessin ogni dì plui di 300 autotrenis e (La 03/02). veljavnost f. pe ~ (Pa). (Pa 02/10-11). ven a dî chê di une ~ dai residents par garantî une sanitât integrative zontade a chê publiche. autostopist [autosto'pist] m (avto)štopar m. e il disiert dai partîts. autoritari [autori'tari] adj avtoritaren. pisatelj m. la autorizazion di public esercizi di Soministrazion (CoUd). plui da râr il fenomen ~ al è stabil. Une involuzion che e devente rivoluzion. autoritrat [autori'trat] m avtopotret m. tal 1947. avtoproklamacija f. In gjenar si viôt par un piçul periodi di timp.autonomisim [auto'mizim] m avtonomizem m.. o noti une targhe comemorative. predstavnik oblasti. autoritât [autori'ta:t] f 1. ugled m.

avalêsi [ava'le:si] refl izkoristiti, v prid si obrniti;
okoristiti se; dentri dal mês di Fevrâr i gjenitôrs a varàn di decidi se «~ dal insegnament de lenghe furlane», (Pa); la capacitât di ~ des gnovis tecnologjiis intes relazions e intai servizis. (Pa 03/12). avane [a'vane] m havanski tobak, havanka f. Avane [a'vane] kr.i f Havana f. avanguardie [avangu'ardie] f 1. VOJ prednja straža f 2. ARS avantgarda f; teatri di ~ avantgardno gledališče; In chel mont Candoni si à mertade une innomine speciâl tant che puartevôs dal "teatri di ~".(Pa) avanscuvierte [avanskuvi'εrte] f VOJ izvidnica f; Ursus, cul so inglês curint, si fâs strade cence problemis e al è in ~. (Ta). avantaç [avan'tat∫] m (pl [avan'tats]) 1. prednost f 2. (t. vantaç) korist f, dobiček m, prid f 2. di ~ še (dodatno); ma ce ocôr chi di ~ cirî plui malinconie; cjapâ il trat di ~ (t. cjapâ il trat avantazât) zavarovati se; zaščititi se; Chest al è un spauraç par piâ il trat di ~. avantazâ [avanta'dža:] (t. vantazâ) tr prednost dajati, favorizirati; pospeševati; povečati, izboljšati; scombati par otignî un tratament just de bande de Regjon, che masse dispès e à avantazât l'Universitât di Triest. ...(La); ~si refl okoristiti se; opomoči si. avantazât [avanta'dža:t] (t. vantazât) adj v: cjapâ il trat avantazât → avantaç. avantazôs [avanta'džo:s], -ose (t. vantazôs) adj koristen, ugoden, donosen, prednosten; I caratars associâts cun la ipovirulence no son simpri ~ (SiF). avanti [a'vanti] int (it.) naprej!; Avanti, femine, siervìs tô cugnât par prin (PauluzzoN). avanzâ [avan'tsa:] tr 1. pre-, z-magati, prekositi, prekašati; un cjaval [alato] che nissun ucel lu avanze 2. povišati (v službi); lu àn ~t sul cjamp; ~si refl napredovati, iti naprej, biti povišan; il timp intant si avanze / plui velegnôs e scûr; ~ m napredovanje n; E à il compit di protezi lis fuarcis dal esercit, di inderedâ l’~ dal nemì (Pa). avanzade [avan'tsade] f napredovanje n (pos. VOJ); ma i francês ormai a vevin viert un varc te difese e cence dâ un moment di polse al nemì, e continuarin te ~. (Natisone/furlanis). avanzât [avan'tsa:t], -ade adj 1. pomaknjen naprej, prednji 2. napreden; tecnologjichis avanzadis napredne tehnologije; indulà che a vignaran publicâts i lavôrs di divulgazion su lis dissiplinis sientifichis e tecnologjichis plui avanzadis. (Pa) 3. zrel, pozen, prileten. avâr [a'va:r] adj 1. skop, skopuški; Za prime, tai ritars avârs dal so lavôr, la sô vocazion al scrivi, lu à puartât a colaborâ (BrLi) 2. lakomen; ~ m skopuh m; lakomnež m; al è il prototip dal caratar dal ~ di lunc dute la storie (Pa). avaritât [avari'ta:t] (t. avarizie) f skopost f; lakomnost f. avarizie [avari'tsie] f skopost f; lakomnost f; → avaritât. ave ['ave] f babica f, staramama f; mê ~ ! ?? (FAM vave); Ave Marie int REL Ave Marija; Une ~sot dai bombardaments o sore sere le riscjin ancjemò. (Bel). avê [a've:] m imetje n, premoženje n, dediščina f, bogastvo n; par che al si ingrumi te tô cjase l´~ dal nemì..(scritorsfurlans); Te stesse gnot dal trapàs, ducj i siei avês a forin brusâts e (Pa 04/05). avedin [ave'din] m BOT jelka f (Abies alba);

→ dane.

Avelin [ave'din] m ?? un dai puarts plui impuartants
de Italie, e ancje te provincie di Udin e tal sud intune piçule zone dongje di Avelin. (SiF 03/4, 9) avelinês [aveli'ne:s], -ese adj avelinski ?? la sielte e je colade sui cussì clamâts avelinês (La 07/03) avemarie I [avema'rie] f 1. REL avemarija f, zdravamarija f; Al è un an che, come usgnot, daspò la ~, te canoniche dal plevan di Trivignan (Percude) 2. (squilla al tramonto) Ave Maria; a la ~ , a cjase la baronie. avemarie II [avema'rie] f ZOOL (pika) polonica f. ~ di aghe ZOOL paglavec (žaba) (Gyrinus natator); → mariutine; avenâl [ave'na:l] (pl avenâi) m vir m, vrelec m, izvir m. aveniment [aveni'ment] m dogodek m; Pardabon un ~ eclesiâl ma ancje un event culturâl (istitutopiopaschini) Avent [a'vεnt] m REL 1. prihod m (Kristusov) 2. advent m; brusâ l’~ ??accendere i fuochi dell’Epifania; Parcè che l’~ al è il timp dal desideri, de gole...(Pa); prime domenie di ~ prva adventna nedelja; te domenie Ulive e te prime domenie di Avent. (Pa); timp dal ~ adventni čas; Al è rivât il timp dal ~. (La 05/12). aventari [aven'ta:ri] m oprava f, oprema f; obleka f (garderoba f); dutis lis nuviçutis a àn l’~ di parecjâsi ; A Dusuline, intente in chê volte a meti adun la robe dal ~ (Urli). aventi [a'venti] adv → venti. aventôr [aven'to:r] m stranka f (odjemalec), obiskovalec m, gost m; in pôc timp al veve fats unevore di ~s v kratkem času je prišel do mnogih strank; Intant che E. al beveve biel planc al vignì drenti un altri ~, un omp cu lis moschetis grisis (Sg). aventurâ [aventu'ra:] tr izpostaviti, izpostavljati (nevarnosti), tvegati; ~si refl izpostaviti, izpostavljati se (nevarnosti), tvegati, upati se, drzniti si; Jo e Giorgio no vevin il coragjo di aventurâsi ta chel lûc la gnot. (Ta). aventurîr [aventu'ri:r] m pustolovec m, avanturist m. averbi [a'vεrbi] m GRAM prislov m, adverb m; e cjape dentri il rumanç (rumantsch, dal ~ latin romanice)... (La/lenghiscj). averbiâl [averbi'a:l] adj GRAM prisloven, adverbialen; Si disconsee dut câs un ûs ecessîf de forme ~ in -mentri stant che il furlan al à altris soluzions. (OLF 2002). aversari [aver'sa:ri] m nasprotnik m, sovražnik m; Strassoldo al varà tant che ~ un altri esponent dal mont universitari furlan..(O); ~ adj nasproten, sovražen; → riversari. avertence [aver'tεnt∫e] f 1. opreznost f, pazljivost f, preudarjanje n; a è une femine ordenarie, cence nissune ~ ; e la ~, cun Andree, fer denant dal porton de stale. (Mar) 2. opozorilo n; opomnja f, na-, o-znanilo n; meti in ~ cualchidun koga opozoriti (na kaj). avertî [aver'ti:] tr opozoriti, opomniti; svariti; obvestiti; un proverbi che nus avertìs pregovor, ki na opozarja; → visâ. avertibil [aver'tibil] adj zaznaven. avertiment [averti'ment] m obvestilo n, opozorilo n, opomin m. aviazion [aviatsi'on] f letalstvo n; ~ civîl civilno letalstvo; ~ militâr vojaško letalstvo; e dal radiosondaç de Aviazion Militâr Taliane a Cjampfuarmit (Udin) (SiF 02/2, 39-58).

avicendament [avit∫enda'ment] m 1. menjavanje n,
zaporednost f; A Rome si parin disint che si trate di un ~ normâl ..(Pa 02/10-11) 2. AGR kolobarjenje n. aviditât [avidi'ta:t] f pohlep m, pohlepnost f, poželenje n, poželjivost f; lakomnost f; Zontant inmò sul cont de ocupazion di Vignesie, si po dî che e à savût tignî un alc frenade la ~ de nobiltât (Natisone/furlanis). avierbi [avi'εrbi] m → averbi. avierp [avi'εrp] m → averbi. aviers [avi'εrs] adj proti, sovražen, neugoden, nenaklonjen, nasproten, protiven; che al predelave l'autonomie regjonâl tun ambient pal plui ~.(telealtobut); → ledrôs, contrari. aviersâ [avier'sa:] tr nasprotovati, zoprvati; ovirati; preprečiti, upirati se; oporekati; izpodbijati, zoperstaviti se, preganjati; il ricognossiment de Glesie di un rituâl, paian sigurementri 'es sôs originis, ma masse lidrisât tes custumancis locâls par podêlu refudâ e ~ (La/tradizions); No si trate di lâ cuintri corint, in fats, o di ~ la mode (La 05/11). aviert [avi'εrt] adj 1. (bolj obič. viert, daviert) odprt; odkrito(srčen); jasen 2. prostoren, prostran, obsežen, (ob)širen, ohlapen, obilen; radodaren, širokosrčen 3. pošten, vrl; zvest (zakonom, dolžnostim); pristen, čist; odkrit; preprost; che il Consei regjonâl al è daûr a votâ a pas ~ il gnûf test di Statût di mandâi al Parlament talian (Pa) 4. očiten, javen, svetel, slovesen razglas (bolj obič. a viert, a la viert) ~ m odprt prostor m, plana f; al ~ na prostem, na prosto, na plani. aviertan [avier'tan] adj pomladen, pomladanski; ce si contaiso di dolcj in cheste sere ~e? Avierte [avi'εrte] (t. Vierte) f pomlad f; lis Aviertis. avierzi [avi'εrdži] (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti. avignî [avi'ñi:] (t. davignî) m bodočnost f, prihodnost f; Parâtri al è ancje vêr il contrâr: cence ~ no'nd' è fîs..(La 04/3). avigniment [aviñi'ment] m dogodek m; sezion di sagjistiche: Premi di 1.000 euros par un saç su di un ~ (Codroip, Avis). avignirisim [aviñi'rizim] m vera v vse, kar je moderno, kar ima prihodnost. avignirist [aviñi'rist] m kdor (slepo) verjame v prihodnost, kdor se navdušuje nad prihodnostjo; ~ adj modernističen. avigniristic [aviñi'ristik], -iche adj modernističen, futurističen; Une scuele no avigniristiche ma bielzà reâl, (Pa 03/6). Avignon [avi'ñon] kr.i m Avignon m. avignonês [aviño'ne:s], -ese adj avignonski; Daspò vê davuelt incarghis di rilêf alì de curie ~ (La 05/6); ~ m Avignonec m. avilî [avi'li:] tr (u)žaliti, ponižati; omalovaževati, potlačiti, oplašiti, mrtvičiti, omrtviti, omrtvičiti, žaliti, mučiti, pogum vzeti; Fradis: no stàit a ~ il Spirtu Sant di Diu (glesie); ~si refl ponižati se; pogum izgubiti, užaliti se. aviliment [avili'ment] m potrtost f, žalost f; Cussì o ai decidût, fra di me, di no tornâ a cjatâus plen di ~. (glesie); → avilizion. avilît [avi'li:t], -ide adj užaljen; ponižan, pobit; o restai ~ par une rie di zornadis, zunant e preant in face

dal Diu dal Cil....(glesie); ~ a muart na smrt užaljen; E. al tornà a cjase rabiôs e ~ a muart. (Sg); ~ m pobiti, užaljeni; Il so prin desideri nol è stât chel di mendâ i oms plui dal so desideri di consolâ i avilîts. (Bel). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen, lačen, nenasiten; al è un egoist, ~ pai bêçs. avilizion [avilitsi'on] (t. aviliment) f poniž(ev)anje n, potlačenost f, malosrčnost f, obupanost f, potrtost f, žalost f; al rivà jù par prin cu la muse mieze inçusside e une ombrene di ~ tai vôi; Il Signôr al à viodude la me ~..(glesie). avion [avi'on] m letalo n; prin di cjapâ l’~ ; jo lu clami cussì l’~ (aeroplano par talian) parcè che il furlan mal à insegnât mê none (Ta); → svolant. avionere [avio'nεre] f stevardesa f. avîs [a'vi:s] m obvestilo n, oglas m, sporočilo n; znanje n, vednost f; novica f, naznanilo n, oznanilo n, objava f; razglas m; opozorilo, n, svarilo n, poročilo n, poslanica f; ~ uficiâl uradni razpis; Tai dîs passâts la Zonte Comunâl e à fat bon l’Avîs uficiâl pes iscrizions al Cors Trienâl ..(CoUd). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen; al è un egoist, ~ pai bêçs avocaçât [avoka't∫a:t] m spletkar m, pravdač m, zmešnjavec m; nome par litigâ o vês i ~s avocat [avo'kat] m odvetnik m, advokat m; fûr ai 24 di Fevrâr dal 1946, jessint diretôr responsabil Vittorio Gasparetto, un zovin ~ di Udin (Pa); ~ gjenerâl generalni odvetnik; Tocai: l’~ gjenerâl de Cort europeane al conteste il ricors regjonâl. (Onde). avocazie [avoka'tsie] f ?? al insiorà il munistîr di Michelbeuern, te diocese di Salzburc, risiervantint pe sô famee la ~ e cjolint part a la consacrazione de glesie, ai 17 di Lui dal 1072. (Pa 03/4) avodâ [avo'da:] tr 1. REL posvetiti (cerkev), pokloniti, zaobljubiti; un glesie avodade a San Denêl 2. določiti, nameniti (koga za neko nalogo); ~si refl 1. REL zaobljubiti se, posvetiti se; ~si a la gran Mari, a Marie Virgjine 2. posvetiti se, baviti se; mi avodi intant a la filantropie 3. zaupati se, zanesti se; mi avodi al so bon cûr 4. zavezati se, vzeti nase; torne a volêmi il ben di prime / e mi avodi di vuarî avodât [avo'da:t], -ade adj zavezan, zaobljubljen, namenjen; la stesse che seont i americans e à lassât passâ centenârs di teroriscj avodâts a batisi cuintri di lôr. (Pa 05/12). avoli ['??] m slonova kost f. avon ['??] m 1. ZOOL sršen m; čmrlj m 2. ZOOL trot m 3. FIG častilec m, laskavec m, na smrt zaljubljen, gizdalin m, kavalir m; a ce fâ vegnino, par esempli, tancj ~s a fâti la ronde?; Cjalait ce brut torment; ai di vêle ogni moment a rugnâ come un ~. (Mascarade). avonde [a'v‫כ‬nde] (t. vonde) (akreš. od avondone, avondonone) adv dovolj, (za)dosti, nekoliko, nekaj, malo; jessi ~ biti dovolj, zadoščati; A‘nd è ~ dovolj je tega; A ‘nd è ~ di fâ un pan di gras par scrivants e avocats. (Mar). Avost [a'v‫כ‬st] m avgust m, veliki srpan m; la Madone di ~ REL veliki šmaren m; Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di ~ dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). avostan [avos'tan] adj 1. avgustov; innomenade sore il dut pe fieste avostane d’Insic e di Cormòns (Pa 02/12); 2. ozn. konja, ki ima različna očesa (vaiato).

~ m 1. (t. gri avostan) grillo pellucido (Gryllus
pellucens); a cjantucin ju ~s. 2. Avostanis (kult. prireditev); che e je deventade un acjadiment di “Avostanis” 2000 e po ancje il libri,(Pa 02); avôt [a'vo:t] (t. vôt) m 1. (za)obljuba f; želja f; obet m; la primcipesse Ermine / in seconts vôts o cjol; Par mert dal Marchet l'~ che si faseve tra li dôs vuereis a la marilenghe:.(don); fâ un ~ obljubiti kaj; izreči zaobljubo; Chel che al fâs un ~ al Signôr e si inpegne cun zurament di no fâ alc,.. (glesie) 2. ex voto →, glas m, glasovanje n; votiva →; → tauline 3. mnenje n (izvedencev), (pred)znamenje n; 4. voščilo n, čestitka f; fâ ~. avrî [av'ri:] (o avrìs) tr (redko) (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti, odpirati. Avrîl [av'ri:l] m april m, mali traven m; che a varan di lâ a macel dentri dai 27 di ~; (O); mandâ in ~ cualchidun ; ?? Març al inteng, ~ al lenz; in ~ si bute la cjalce pal curtîl; la ploe d’~ a jemple il barîl ; Març al mene la code pal bearç, ~ al mene la code pal curtîl. avuâl [avu'a:l] adj enak, isti; podoben; raven, istoveten; enoličen; dolgočasen, pust; soroden; ~ di enak kot; E je une storie ~ di tantis altris di ebreus, di slâfs . (Pa 7/2000); ~ m istoličnost f, enotnost f, enakost f, enoličnost f; chel ~ maluseriôs de compagne arade; la Contadinance, orghin rapresentatîf des comunitâts rurâls cence avuâi in Europe (christianromanini 07/02); ~ adv 1. popolnoma, celotno, brez ostanka; do kraja, docela, vseskozi; mi à jemplade la tace ~ 2. podobno, na enak način; na enaki ravni; e no stâtu che la muart / cul falcet ~ a see; cemût volêso toâ il frut 4. družno, složno, skupaj; skladno; e int che a grape ~ ; ~ prep ~ di na enaki ravni, na enaki višini; jemplâ ~ dal ôr zajemati; Ur dîs Gjesù: «Jemplait lis pilis di aghe». E lis jemplarin ~ dal ôr. (Bibl-Zn); ~ tiere pritličje n; biel ~ → bielavuâl. avualâ [avua'la:] tr 1. (iz)enačiti; enak biti, zenačiti; primerjati, poravnati, uvrstiti, razvrstiti; In mût di ~ lis financis des Provinciis e dai Comuns par rivâ ai fins e al esercizi. (lingue.regione.fvg) 2. izgladiti, izravnati (teren), razložiti; valjati (testo); zlikati (obleko); ~si refl 1. obračunati, zravnati se, poravnati se 2. razprostreti se, izgladiti se. avualiance [avuali'ante] f izenačenje n, izenačitev f; par rivâ a garantî une plene ~ di dirits tra ducj i siei citadins. (Pa 04/02) avualitât [avuali'ta:t] f enakost f; e in pratiche il ricognossiment nol garantive ancjemò une vere ~ (Cisilino, treball). Azàn [a' ??] kr.i m → Daçan Di Pordenon; La maga di Azàn (Natisone/miti). azardâ [adzar'da:] it tvegati, kockati, v nevarnost postaviti; clocint il desideri / siôr cont, o sin cun lui, lui che al azardi; ~si refl drzniti se, upati si, osmeliti se. azardôs [adzar'do:s], -ose adj prenagljen, (pre)drzen, smel, srčen, pogumen; nenaklonjen, neustrašen; nepremišljen, tvegan; fruts ~, mai avonde scjalterîts.; no polsadis o azardosis strategjis, ma dome la viemence, il ribalton massim di miârs di animis e di bestiis (Mar). azart [a'dzart] m nevarnost f, tveganje n, kockanje n, hazard m, (nevarna) poskušnja f; sposâsi al è simpri un grant ~; zuiadôr di ~ kockar m, igralec na srečo; Autoaiût e terapie pai zuiadôrs di ~ e pes lôr fameis (Pa); zûc di ~ igra na srečo; Tal cors dai ultins agns il zûc di ~ al è deventât ancje in Italie une ativitât....(CoCamp).

azelâ [adže'la:] tr zmrzovati; v led spremeniti; delati
sladoled, zalediti; strditi; ~si refl zamrzniti; strditi se. azende [a'džεnde] f → agjende. azent [a'džεnt] m → agjent. azenzie [adžen'tsie] f → agjenzie. Azerbaijan [azerbai'džan] kr.i m Azerbajdžan m; l’Ucraine, la Bielorussie, l’~, la Gjeorgje (Pa 03/5). azetîv [adžeti:f] m → adietîf. azî [a'dži:] → agjî. Àzide ['adzide] kr. i f (Sant Pieri Dai Sclavons) Ázla f (Azzida). aziendâl [adzien'da:l] adj od podjetja, podjetniški, od obrata, firmin: Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence ~ par chel che al inten il plan ~ fat indevant dal grup Electrolux Zanussi (O 19/5/2001); economie teoriche, economie ~, economie di imprese, sociologjie (Pa). aziende [adzi'εnde] f 1. podjetje n, obrat m, firma f;..par impedî che la sierade de ~ e puarti consecuencis sul plan ocupazionâl (O 6/2/2002) 2. gospodarstvo n, uprava f. azilitât [adžili'ta:t] f → agjilitât. azimus! ['adžimus] int v redu, velja! azimut ['adzimut] m GEO azimut m. azimutâl [adzimu'ta:l] m GEO azimuten. azion [atsi'on] f 1. dejanje n, delo n; akcija f; delovanje n, učinkovanje n; La ~ inviade de societât autostradâl regjonâl e diven des protestis..(O); Il distacament cividin al permetarà une ~ plui rapide sei te zone des valadis dal Nadison..(O); Azion Catoliche Katoliška akcija; e se a fasevin cressi lis tessaris de Azion Catoliche. (BelAlci); ~ promozionâl promocijska akcija f; il disvilup dal flus turistic jenfri lis dôs areis, in particolâr cu la intensificazion de ~ promozionâl (Pa); ~ di vuere vojno dejanje; a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. (Pa 03/11) 2. gibanje n, pogon m; meti in ~ pognati, sprožiti; in ~ v pogonu; e une peraule di Diu vive, simpri in tension e in ~ (BelFa) 3. VOJ akcija f, boj m, bitka f, manever m; cence capacitât di organizâ une cualsisei ~ di contrast o di disturp. (Storie); no veve fuarcis avonde par organizâ azions in Tiereferme (GP) 4. ŠP akcija f, napad m 5. delovanje n, učinek m 6. LIT dejanje n. zgodba f 7. JUR postopek m, tožba f 8. EKO delež m; delnica f, akcija f. azionist [atsio'nist] (pl azioniscj) m 1. delničar m 2. POL, HIST član Akcijske stranke (Partito d’Azione 19421947). azitâ [adži'ta:] → agjitâ. azitazion [adžitatsi'on] f → agjitazion. azôt [a'dzo:t] m KEM dušik m (N); ~ amoniacâl amoniakalni dušik; ~ organic organski dušik. azotât [adzo'ta:t], -ade adj dušičen; I components azotâts no ossidâts a son determinâts sperimentalmentri traviers il test Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) (SiF 03/4, 73-84). azotemie [adzote'mie] f MED azotemija f. aztec [as't ??] adj azteški; ~ m 1. Aztek m; come che a faserin i Itîts, i Aztechis, i Maja, i Chinês, i Egjizians e i Grêcs (Pa 02) 2. azteški jezik.

paličica f. Al rive a Udin il cont di Cobenzl. babace [ba'bat∫e] (izpelj. sanjati. → babisse. radovati se. pogosto hoditi kam. (mediarete-edu). babuin [babu'in] m 1. che si passin peteçant. bazighe) m 1. veja f. bacalade [baka'la:de] f pojedina polenovke. spreten. → fonghe. klepetulja f. babe II ['babe] f BOT (goba) jurček m (Boletus edulis). vueli di ~ ribje olje. rajati. ~ (Leng) Bac ['bak] os. o un pôc di vueli di riç o di ~. krohotati se. (CoCamp) 2. (Sg).. bobò) m (strašilo za otroke) bavbav m. o fâs un fregul di ~ cu la frutate. bacigâ [bat∫i'ga:]. čenčati. (liceopercoto). babilonie [babi'lonie] f zmeda f. vrisk m. pustolovec m. biti strog šef. klepet m. veselje n. E che babis si sbrocâvin cui peteçs sul marcjepît (CoSangiorgio). klepetulja f. e podopo al è il vieli.i. besneti. bazigâ) tr 1. ZOOL pavijan m 2. pripraven. prazna marja f. zmešnjava f. bachetâ [bake'ta:] it 1. nadut. brbljanje n. obiskovati. Cun chê che al podès rivâ il Babau o il Boborosso. al preparave la medisine. sramota f. fâ ~ radovati se. bacane il mâr 2. si le ve tal 1977. ~ m radovanje n. (o)švrkati. imeti dostop do. Babuin [babu'in] os. ~ adj čenčav. udariti. babica f. la ~ di cheste sere.. bacan I ['babe] m hrupno veselje n. babarie [baba'rie] f babje čenče fpl.. ki toči slabo vino. e al bacane beât a viodi il predi che si cjarece la part ofindude.. veseliti se. ma chel dì a jere curiose di savê alc di gnûf. babace. (bassafriulana). bachete [ba'kete] f 1. . Aldo G. e reste di une bande la teomachie di Turoldo. neumnež m. no veve cjatât nissun a tignîle ferme in babeçs. ogni ~ al discôr di vitorie e di progrès. fantazirati. baban [ba'ban] m bedak m. bacanon [baka'non] m veseljak m. srečevati (koga) 2. comandâ a ~ strogo voditi. sanjariti. lopov m. masse ~ par murî. baba f. -iche adj babilonski. Al jere un frut ~. kmetovalec m. babilonic [babi'l‫כ‬nik]. o jerin in trê fradis.. kreten. Dopo. Ma il pape Benedet XIV al è stât ~ tal fâ passâ par virtût un at di carognetât. lâ mancul in glesie e tirâ jù mancul la piel cun dutis chês babacis di feminis che a vegnin a cjatâle. HIST Babilon m. tolči. (Pa 02/10-11). radost f. blede?. bachete) m 1. tepež m. chest cun cuatri bustinis di polvar preparât denant de muse. comari). e ven zontade la batidure dal ~ (CoCod). chês feminis babonis. a da une ~ magari cence voie: “ah! ah! ah!”. premagati. soseda f. dobrostoječi) poljedelec m. bazigot) m igra s kartami. klepetuljast. šibanje n. i students a puedin otignî il ~ (Pa) 2. žlobudranje n. biti zaskrbljen. tolči. pretepsti (s palico). matura f. bacilâ [bat∫i'la:] (t. bazilâ) it 1. kmet m. → babe. prah iztepati . bachetansi i bregons cu la baguline prah iztepati s hlač 2. biti.(Ta) babeç [ba'bεt∫] m čenča f. jessi in plene ∼ biti v popolni zmedi. botra f. zabava f. brbranje n. (Natisone/gnovis). veja f 2. čenča f. neotesan. babone [ba'bone] f (velika) čenča f. nor (po)smeh m. iz babe) f babje čenče fpl. babau [ba'bau] (t. vriskati. (Pa 02). izveden. klepetav. Bakhus m. par cirî di. dober. kratkočastje n. sbalcin lis ondis. pokvarjeno vino. mi zirin un pôc lis ideis. (s palico) tepsti. malopridnež m. vriskanje n. čvekati. (Enrico). FIG neumnež m.. che al comande a ~. mediatôrs e sensârs e fasevin un ~ dal diaûl. babnica f. blebetati. Te mê famee. šiba f. čveketati. une ~ di chê biade umanitât che si ten malapaiade dal so jessi . gostilna. vriskati. zdelati se. vznemiriti se. blesti. šibati. La ligrie. che no jere bacane. (suha) vejica f. Sgomberât il cjamp di babanits dal gjenar. Culì o comandi jo (BrLi) 2. → paur. izbičati.. bacelierât [bat∫elie'ra:t] m → Bacalaureât. bagnât il sgrasaiâr te solite mieze dozene di bacars. palica f. ingolfât tune ~ / di femine italiane. veseliti se. nered m. bedak m. bacighe ['bat∫ige] (t. smehljati se. furnide dai soi solits atribûts e cuntun ~ di ulîf in man. i fruts e stevin ancje pui bogns e no fasevin tant rabiâ. natepsti. ~ adj zmožen. družiti se (s kom).B babâ [ba'ba:] it klepetati. (o bacighi [ba't∫igi]) (t. bachetade [bake'ta:de] f udarec s šibo. navihanec m. ŠOLA zrelostni izpit. izkušen. Ma dal Tresinte l´imperi al jere in plene ~. 2. vešč. nol stei a ~. dongje da la vore cu lis muelis tradizionâls. slabo. ženica f. blebetanje n. babacis di feminis babje čenče. tepec m. gostija f.(Natisone/furlanis). noreti: bacilistu? se ti meša. bacar ['bakar] m 1. občevati. (bolj obič. bakalaver m. napihnjen. opravljanje n. brbljati. m MIT Bakh m.priimek m si ves l'Universitât a Udin. a jê i vevin simpri dât fastidi lis babariis. babanit [baba'nit] m ?bedak m. bacanade [baka'na:de] f krohot m. bachet [ba'ket] (t. bacigot [bat∫i'got] (t. bodica f. e je peade al cuarp te sô dimension plui (Pa). tuhtati. potarie (bolj obič. trapon m. sposoben. drog m. vrl. deriv. zmedeno govoriti. Babêl [ba'bε:l] m 1. igra s kartami 2. potolči. nespametno govoriti. → bachet. beliti si glavo. igra z eno vrsto krogel pri biljardu. smejati se (na ves glas). posestnik m. rajati. toporišče n. E torne in liment ~. pogumen. bacan II [ba'kan] m (bogat. naklestiti. bakalavreat m. lis dôs feminis a babin fra di lôr.. brbljav. babone. babio ['babio] m prekanjenec m. bistroumen. il plui ~ diplomatic dal imperi (CoCamp). palica f. soredut il ~ slavrât. blebet m. lastnik m. babisse [ba'bise] f babica f. Îr la aule di Strasburc si è trasformade intune Tor di ~ (ilfriuli). šiba f. ma al è stât il ~ che o ai bevût prime. il partît papalin si slargjave fin sot des monts (JM). norčevati se. (ostro)umen. dobrovoljček m. Marcjadants. continuâ a ~ par pôre dal silenzi e dal misteri (BelPe). babe I ['babe] f 1. odvrnitev f. čveketanje n. (suha) vejica f. comari) 2. Tor di ~ BIBL Babelski stolp. bacanâ [baka'na:] it 1. babe III ['babe] f ?? Babe Zorç Grant Capo Oglala al à partât vie les plumis dal dindiat e un gurmalon a le agne. bacalà [baka'la] m ZOOL polenovka f. Bacalaureât [bakalaure'a:t] m 1. daspò di un esam finâl. ~ adj kmečki.

ma badaiant precîs dai passaruts. zalisci mpl: Ermes al riducjave sot dai ~ che nol veve. no sta badâ ai nestris pecjâts (glesie). i fruts a levin a fâ ~ (bolj obič. verjeti v kaj: e il bon popul di Italie comot al bacile cui numars dal lot. → abadâ badai [ba'dai] (t. FIG) prtljaga f. penis m (spolovilo). badaion [badai'on] m → badaiot. (t. izgubljati čas: benedete zoventût. barafuse) 2. čezmerno velik. drobno blago n. nor. blebetati. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di Barcis e di Redone (La 03/01) 4. bacinele [bat∫i'nele] f skleda f (za umivanje itd. praska f. paziti na. velikanski. (partitrepublichefurlane) bae ['bae] → baie. → bagarin. brezumen. badaie) it 1. ~ cun. čvekati. vassin) m 1. ~le cun vtepsti se nekaj v glavo. garoful di strie. nedoletnica f. (lunari). idiots. badiâl [badi'a:l] adj ogromen. badascule [ba'daskule] f 1. bacilâle besneti. krič m. prepir m. blebetač m. slontanaisi. ~ a skrbeti za. ~ a la marinare dolgi zalisci do brade. umivalnik m.. kramljanje n. 2. simpri parvie di chê cjamese rosse che i vuastave il pinsîr. kramljati. divjak m: il 15% dai bacilots. bagatele [baga'tele] f bagatela f. No bacili di fantatis jo ne hodijo mi dekleta po glavi. nedoleten. klepetulja f. batibui) 3. sveženj m. badaluc [bada'luk] m 1. ce il ~ ?. raztop m. bagarine [baga'ri:ne] f dekle n. di model linguistic (Pa). brbljati. imbast. tignî ~ pomagati. cvrkutati. klepetati. Tal 888 Berengari al firme un diplome là che al conferme la donazion ae ~ di Siest. brigati se za kaj: Cence ~ di nie e di nissun e vâ indenant pe sô strade. kramljav zgovoren. orjaški. bocâi. bagaie [baga'ie] f ničevnost f. ~ adj bloden. hrup m. ~ m kvasač m. vik m. norost f. manijak m. čenčati. il dissepare-aghis orientâl dal ~ de Plâf. ~ di biti zaskrbljen. za hec. di informazions. invezit. blebetač m. (CoUd). tepež m. mlajši. mladoleten. vrvež m. E chest ancje par che dut il grop dai insegnants. e pûr coventave fâi front ae vite (PauluzzoN) 2. razjeziti se. blebetati. GEO ANAT kotlina f: ~ fluviâl (pri reki) korito. čuvati. ~ tr ~. nesposoben. che chê lì a jere culì a ~. il sanzit. jessî di ~ doraščati. trgovina z drobnim blagom. bafe ['bafe] f ~ di ardiel kos slanine. malenkost f. ricoverâts tai ospedâi di caretât. skrbeti za kaj. cicinut. opatovstvo n. ~ a. cul lôr ~ di culture. opameteti 2. iztakljiv otrok m. cjacis. ~ a la pretine kratki obrezani zalisci. fâ il ~ neumnega se delati. zgaga f: fâ ~ delati zgago. bagai [ba'gai] m 1. badinè [badi'nε] v: par ~ za šalo. omedlevica f. psika f (Ligustrum vulgare). almancul mieze ore di ~ la pete di sigûr. La çore e la curnîl faran il bas. priskočiti na pomoč: ancje pre Zaneto al tignive ~. blazen. bazilot) m norec m.znoreti: ce zovilal il vaî. lis spesis e la vore che a coventin par meti dongje un corpus orâl a son badiâls (SiF 02/1) badie [ba'die] f opatija f. povzročati komu skrbi. ZOOL šoja f (Garrulus glandarius). Badie [ba'die] kr. FIG debela ženska. badaiot [badai'ot] adj klepetav.). butara f. gobezdač: fermaitsi vô. deček m. biti v zadregi. kovček m. badâ [ba'da:] it 1. kap f (bolj obič. Diferent che pai corpus scrits. blesti. umivalna skleda f. bafs ['bafs] mpl zalizki mpl. kopanje n. FIG kvasač m. (samostanska) prednica f. blaznost f. negotov: la mari plui de fie devente bacilote par ingrumâ la dote. blebetanje n. paziti. badais. ~ di 1. v zadregi. opatinja f. spopad m. bade ['bade] f → abade. žlabudravec m. blaznež m. badaiot) m blebetač m. pogovarjati se: Giunon fra se stesse badaie in tâl concet 2. il baraç di bosc. sinkopa f. fastili). kvasač m. brigati se. ~ m bes m. fâ ~ un vznemiriti koga. (Pa) 2. klepetulja f. nered m. biti prepričan v kaj. bafete [ba'fete] f (gor. ~s 2. Cheste int mi vûl ben e no bade ai forestîrs. badili) m lopata f. živahen otrok m 3. truditi se. čvekati. nespametnost f. badîl [ba'di:l] (t. cussì o sintarès ce che al vûl di me chel ~ di vuestri nevôt. živ. crodint di menâ a ghirli chê ~ che e veve inmò il pêl muiart. di chê raze di fantats. no bacilais masse da la tiere e je ben governade 3. zmeda f: là dentri il cuarp d’Almont si traspuartave / che muart restà tal rustic ~ (bolj obič. tupast: monzudis simpri di plui di un sisteme fiscâl lari e ~. neizmeren. che. (pri otrocih) čvekati. govoriti tjavdan. badocli [ba'dokli] adj 1. (CoCamp). 2. opatica f. fûr di cualsisei logjiche di . poceni roba f. slabo govoriti: o ai dit jo. butast. žlabudravec m. la ~. bagarinis. badaiade [badai'a:de] f klepet m.i f → S. za nobeno rabo. neodločen.). volût de ~ Margarite della Torre. zdelati se. meniti se. vpitje n. bacin [ba't∫in] (t. smrklja f. A 'Sef i jere corude daûr ancje in France.) lice n. pretep m. spraviti koga v zadrego: ma îr sere tu âs fat ~ ducj! včeraj si vsem povzročal skrbi!. badaion. zmedenost f.. puartâ ~ nositi zalisce. čvekač m. zmeden. E lis voris che a spietin. che e va a ~ daûr di chês nainis!. ~. tignî il ~ a la barbe di cdn kljubovati nekomu. brigati se za. frklja f. . tal 1371. → fufigne. e la rieste des Alps Cjargnelis e Juliis: (La 03/4) 3. la ~ e la badascule i tenôrs (Lenghe 2000) 2. govoriti. il fusâr. (polna) lopata f. badili [ba'dili] m → badîl. (BrLi). bacjare ['baqare] m BOT kostenika f. lavor m. a fâur pierdi timp apueste cul ~ in Consei. nemožen. tai pronostics che o ai fat par ~. kolobocija f. čivkati: in place dulà che a son frututs che a zuin. Martin te Badie. badesse [ba'dese] f 1. klepetulja f. cul so bagai di lagrimis. umivalna skleda f. ma nissun i dave a ~ (MazzonIol). badascolâ [badasko'la:] (o badascoli [badas'k‫כ‬li]) it čenčati. ~ daûr trošiti čas za nekaj. devica f. hrušč m. (CoGonars). ukvarjati se z čim. si tignì alt cul presi. neprimeren. bacilot [bat∫i'lot] (t. služkinja f. manjši. skleda f (za umivanje itd. sempios. kvasiti. badilade [badi'la:de] f sunek z lopato. mostre di une tabaione! 3. INF lulček m. cula f. zamah m z lopato. meniti se za. nedorasel. umivalnica f. un altri element strasordenari di chest spazi al è il grant côr di len. I sterps presints. a son il baraç blanc. blebetav. GEO umetno jezero. badaiâ [badai'a:] (badai. par fâ cun chê ~ tirâ la gole ai fruts.

un ~ nič. di chê altre bande. nihati. ai 9. KUL vrsta beneškega piškota. cines. A van tra li maseriis tra li cassis bagnadis russant i sclops tal fangu da li pì scontis stradis. (na lahko) stresti. bai ['bai] m vzgojitelj m. kopališčni mojster m. kratkočasje n. baiaresse [baia'rese] f dojilja f. Salvâ). v zagati. meh m. nene. baguline [bagu'line] f palica f.. bain) it lajati (pes). Jalmì e (GP). i f (Sest) Bagnarola. → ludri.. ~. hiteti. kopel f. lajež m. Fusîl a ~ tacât. pomočiti. ustanovnik m. rediti. zmočiti. predmet. biât achel che averà ben semenât (graggo). razmočen. opustiti.. ~ m lajanje n. / bagne bagne un freghenin / l’ort dal puar contadin. trê stanziis. 3. o ai fat puartâ sù vicj baghis di vin e tre di vueli 2. mokrota f. neumnosti uganjati. Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di Avost dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). baiafon [baia'fon] m → sbaiafon. baicul [ba'ikul] m 1. bajta. // nem. bagnum [ba'ñum] m vlažnost f. Bagnarole [baña'r‫כ‬le] kr. kopati. (scuolamediamortegliano) puška z nataknjenim bajonetom. zatočišče n. bajta f. bal ['bal] (pl bai) m 1. izparina f. bago) m (it. vie pal mês di Otubar e propon i siei apontaments musicâi des 21 a Manià Livri. E comprà une altre stangjute di mandolât par puartâi e po un sachetut di bagjigjis. laž f.. vmešati se. al à baiât doi fruts di file. che scuasit al sudave bago di pipe fûr de piel tombadice. so dejstva. zatekališče n. Baires ['baires] kr. al fumave saldo. oblivati. cui Pes. un buligâ. lajež m. (Enrico) baite ['baite] f koča f. sore il paîs e je une ~ là che a fasin la trute cul vin. neprestano. omahovati. tal ~ di chei ramaçs che si niçulin 3. Jacum Vit (Pa). bagnarûl II [baña'ru:l] adj nanaša se na Bagnaria Arsa. ti spieti cence fal cun cûr content. zabavati se. vamp m. meti in ~ cdn norčevati se iz koga 3. fâ il ~ dal implanton pustiti na cedili. diple fpl.f IT Bagnaria Arsa (UD). che a vignivin puartâts sot des ariis. metisi in ~ poseči vmes. Bagnarie [ba'ñarie] kr. MUZ duda f. namakati. Març sut. sei in Il Canzoniere che tes oparis in prose. ~ m prebivalec kraja Bagnaria Arsa. chel il vieri vocabolari "Pirona" nus pant significâ "un movisi di un continui. zabavati se. A discapitâ a forin i abitants di Visc. (z)majati se. (Pa). bal m. zabava f. omahovati. la ~ di un cjan.bagatin [baga'tin] f 1. baie. nudrîts cu la farine di bagjigjis e di semence di coton. la braçule.) odtok m. baiâ II [bai'a:] (bai. / lizerine. Mi alci par controlâ la puarte. ~ in mascare . kopališki gost m 2. pribežališče n. ni Rome.. baiafâ [baia'fa:] it → sbaiafâ. o ai volût ~ cu la Vergin. mai temperât. (La 06/2). bagnât [ba'ña:t]. okopati. kopalec m. mandant lis baiaressis in malore. bagul ['bagul] m 1. pront a sparâ. un claut di ~ 6 cm žebelj. 4. beieilen.. FIG valovati. beli tok m. a son la ~ slovene Peppa (CoUd). sul cricâ di Primevere /côr in Cjargne par stafete / bagolant sul Arïete / un puar diaul di petoròs 4. ~ moderni e jazz. bagolâ [bago'la:] (o bagoli) it 1. bagn ['bañ. Di piçul al veve vût dut: la ~. Protagonistis assoludis. težkih težavah. Pôc timp indaûr i fruts a zuiavin e a fasevin il ~. (Pa 03/5). une piçule ~ di clap. di ~ e mieç 8 cm žebelj. škropiti. Sierade di premis e di ricognossiments pal poet di ~. di doi bagatins 10 cm žebelj. Cui si sentà culì. → baie. ni lis dimostrazions bagnadis di sanc. zibati se. bagjigji [ba'ăbage] f (pos. -ade adj moker. bagnade [ba'ñade] f kopanje n. merska enota za merjenje žebljev. un troi inmò trafont di ~. 2. ki laja ne grize. un ~" (La 04/4). un biel ~ lepa reč. baiais. razmehčan. namakati se.(CoTav) 2. noreti. (MazzonIol). sl. ~si refl zmočiti se. ZOOL (mladi) brancin m 2. che in Inghiltere miârs di dindiuts e trutis di arlevament. lí cun vualtris. bagnarûl I [baña'ru:l] m 1. pogostno) lajanje n. Bagnare [ba'ñare] kr. ni lis mozions. baiade [bai'ade] f (možno. un camarin. težava. kopati se.i m Buenos Aires. večerna zabava f. premočen. (Sg) 2. šaliti se. tarča posmeha. no puedin puartâ rimiedi a cheste lôr fiere. no vâl un ~ prebite pare ni vreden 2. che al ven tart!. obliti. cjolisi ~ predati se brezdelju. plovisine. ~ a ploie prha f. une schirie di camarîrs (Bel). ples m. 3145). trebušnik m. no son bagulis. poskakovati. ~ classic klasični ples. contents e vonde! (mediarete-edu). marnja f. ~ la peraule piti. ples v maskah. bailâ [bai'la:] (o baili) it pohiteti. baìn. // cf. A Triest al à dit. E a di jessi une ~ todescje dal secul passât. piškot m. funky e Hip hop. PROV cjan che al baie nol muart (CoUd) pes. 'baiñ] m kopalnica f. nihati. v pl) BOT sladki koren m (Cyperus exculentus). . obračati se. zavetišče n. izmišljotina f. baghe ['bage] f 1. salis di ~ e altris di chê sorte. bago ['bago] m → bagu. sale di ~ plesna dvorana. ples m. namočiti. meti in ~ vzeti v pretres. koliba f. zagata. (JM. ~ di sanc ni noaltris. (Pasolini). al è il ~ di ducj je predmet posmeha vseh. baionete [baio'nεte] f bajonet m. star kovanec. pijanec m. bagnâ [ba'ña:] tr 1. fine fine. a son muarts di colp. son fats niso izmišljotine. premična stvar med čvrstimi stvarmi. fâ il ~ kopati se. ogni biel ~ al stufe vsake stvari se naveličaš. Teatris. (Sg). bais. kolebati. ~ classic. (BrLi). / ma mene ancje cun te lu bai Ferant. Un cjan al baie. bailait. igrati se. a ~. domači učitelj m. baie ['baie] (t. podvizati se.(scritorsfurlans). kolebati. baiâ I [bai'a:] tr vzgajati. sprehajalna palica f. cui si distirà culà. cui si butà tal camarin a cirî alc di roseâ o di ~ la peraule. vzrediti. dâ ~ zabavati. tresti. baiaresse) f dojilja f. goba f 3.che al jere miôr no tirâ in ~ chês cuistions. hlap m. gojiti. gugati se. debeluh. para f. une jentrade e un ~ (CoUd).i. semenotok m. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. i f (Gruâr) Bagnara. circui par cjatâsi. cundune bune sbigule pal ~ dal cjan e da tonadis da sclope (bassafriulana). vampež m 4. clopâ) 2. jessi intun biel ~ znajti se v lepih. (SiF 02/1. bagule ['bagule] f bajka f. la lame dal curtìs a bagole tal mani (bolj obič. a ~ di Gruâr (Pa). ~ tanche une raze ko polit cucek. oplakovati. preparazion al ~. In chel moment al jere masse difícil meti adun cheste realtât cu la mê realtât di ogni dí. → spesseâ. avril ~. dojiti. bagu ['bagu] (t. tirâ in ~ vzeti v pretres.

«Leviatan» chi al vûl di ~. I omps cuntun ~ di sarasine si metevin in vore a fâ scovets (vinofriulano) 2. omahovati. butara f. in Boemie e jù pai ~ fintremai in Asie Minôr (JM). nol cjate di miôr che di rispuindi cuntun inciert ~ dal cjâf (Mar). predrzen. v druščini 6. drzen. de Spagne in France. kroglica f. jessi in bale biti zadet. plesati. baleton [bale'ton] m LOVSTVO debela šibra. kup m. → puiûl (piûl). nadut. zibanje n. al sunave cu la armoniche dutis lis baladis plui cognossudis 3. sveženj. kolebati. zibati se.. dute stuarte. priimek ~ VALENTINO (Glemone 1840 . hrupna zabava. co al rive lui tai ambients. Ce strani chel omp scunît ma plen di ~. nenavaden. vrvež m. 3. cjapâ ‘ne ~ al lot ??. no si abada sutîl. balene [ba'lεne] f 1. gugati se. tresenje n. kratek ples m. pijan. ~ adj plesajoč. li' cjadreis. žoga f. balkon m. baldorie [bal'd‫כ‬rie] f hrupna veselost. che al zuiave di bessôl tal curtîl. volivni glas m. balada f. un omp di chei de tiere balarine. božjast f. snop m. baldançôs [baldan't∫o:s]. lâ scjampâ tanche une ~ di canon mahniti jo kot strela 3. košček kruha. balcon [bal'kon] m → barcon. krogla f. laž f. ~ di gome gumijasta žoga. predrznost f. bale ['bale] f 1. krogla f... kolebanje n. O jeri par dîi di sì. i f (Udin) Baldasseria. la vuere balcaniche. tu sês indaûr come lis balis dal cjan 9. deriv. balarin [bala'rin] adj 1. sveženj m. nihati. a jerin balis di stran in tasse (MazzonIol). začasen. Sul mûr blanc dal cilindri dal acquedot al viodè il manifest di un ~ in mascare a Tarcint (Sg). bala f. un ~ di spongje kruh z maslom. balç ['balt∫] m → balçûl. balfurie [bal'furie] f 1. nebo (ki se v procesiji nosi). Al vûl stât in vuaite tant cuintri dal pericul di une “~” dal Friûl che cuintri chel de “indianizazion”. Baldi ['baldi] os. (Sg) 8.i m Blatno jezero n. balet II [ba'let] m balet m. tirâ si une ~ napiti se. cuntune ~ di gome. -iche adj balkanski. (La 04/3). (scritorsfurlans). majati se. metek m. Il ~ indurmidît ogni tant al è in zenoglon (Natisone/furlanis). contâ balis pripovedovati pravljice. (Pa 11/99) 4. ograja f. si tache a logâ robe e int su lis taulis dai altârs. balâ [ba'la:] it in tr 1. ~ dal voli zrklo n. AGR bala (sena. Tîr a segn cu la ~ (Eg). (BrLi). žoga f. ~ intun centesimin čudovito plesati. plesajoč. balconete [balko'nεte] f → barconete. naslon m. Epûr. un ~ di palût. balarinis [bala'rinis] f BOT navadna migalica f (Briza media).i m Baltazar m. L’om ~ e che nol sa ce strade cjapâ (glesie) 4. kitova kost. balestre [ba'lestre] f samostrel m. di mangjadure 2. Baldissere [baldi'sere] i. sul moment. ~ dal ûf rumenjak m. Boltežar m. crudeltât. Te sô biele cjase in ~ al veve cjapade pratiche tal ûs . kopica f. m IT Teobaldo. trepetajoč. che e lave dal lât di Como a chel di ~. želja f. dâ la ~ a un koga izvoliti. butara f. Goethe. balçon [bal't∫on] m kamba f. soldâts e borgês cun balestris (Eg) vojaki in civilisti s samostreli. voliti 5. rajati. (ShW). čudaški. (Sg).(Bibl-Mc). lu judà a sentâsi. VULG modo. zmede fpl. ven daûr il ~. krogla f. balçûl [bal't∫u:l] (t. balament [bala'ment] m nihanje n. ~ di fier železna krogla. izgredi mpl. izmisliti si nekaj. cjapâ la ~ al sbalç priliko zgrabiti. Il maneç e la ~ des ostariis mi disgustavin. balucâ. plesni vložek m. zmeda f. (BrLi). ples m 2. ~ di san Valantin Vidov ples. . sveženj m.i mpl Balkan m. 2. di une elocuence sfaçade e baldançose. dvomljiv. potresen. balai [ba'lai] m metla f. mnoštvo n. R. un ~ di seleâr. storic. nestanoviten. balet I [ba'let] m 1. balç) 1. une costruzion moderne. čenča f. Baldassâr [balda'sa:r] os. studiât. VOJ metek m. smelost f. mi balin i vôi tresejo mi se oči. neprimerno plesati. jessi di ~ biti skupaj.ples v maskah. la cjase baladore.(bassafriulana). ~ m Balkanec m. balaçâ [bala't∫a:] it nespodobno. un altri ~ di scherz e di messedancis. cu la sô dose cuotidiane di sanc. vstaja f. pomislek. nadutost f. no vê ni ~ ni mostre nič ne znati delati. baldance [bal'dant∫e] f samozavest f. (BiblSalmi) 2. kroglica f. glas m. baladôr II [bala'do:r] m (redko) mostovž m. čuden. fate sù tal 1996 (Pa). nestalen. in Anglie. là si cjanta. veseljačenje n. slame). izmišljotina f. e po fintremai a la rivade chenti des balfueriis napoleonichis. la ~ si ferme e al reste nome lui che cul mandulin ai cognacs. drgetajoč. si scuen ~ daûr che a sunin ??.ibi 1906) Predi. obljuba f. jo o ai capît ben plui che di une lenghe francje. zavoj. svetega Vida ples. dvomen. balçan [bal't∫an] adj 1. in Italie. velika množina f. -ose adj samozavesten. burka f. plesna pesem f. aroganten. krdelo n. baladôr I [bala'do:r] m plesalec m. (Tolazzi). terasica f. (Pa 02/12). tropa f. balcanizazion [balkanidzatsi'on] tr POL balkanizacija f. tresoč se. balaçâ. pogum m. balduchin [baldu'kin] m baldahin m. Vê cjapât ‘ne bale al lot (VERONE) zmagati na lotu 2. balaustre [ba'laustre] f balustrada f. a Berto i àn scomençât a ~ ator i aventôrs dal bar. kolobocija f. (na lahko) stresti. balconade [balko'nade] f → barconade. pijanost f. gjavâ la ~ balc. sotsere a ven dongje la int balarine 2. si ~. strelski lok m. (pri konju) belolisast (na nogah) 2. zaobljuba f. (Pa 03/5). ne varen. Balcans [bal'kans] kr. pogumen. 2. i taulins. negotov. ZOOL kit m (žival). prgišče n. priložnost izrabiti.. l’ombre balarine dai pôi 3. laž f. Balcaniche [bal'kanike] f Balkanka f. nol veve aromai nuie di chê ~ che il non al ricuardave (PauluzzoN). fâ ~ un su la cuarde. snop m. ipocrisie e retoriche. o ti vignivi alore come un lari / pal ~ di piere. ~ m plesalec m. mnenje n (izvedencev). zavitek. zmešnjava f. balcanic [bal'kanik]. di Auguste al mâr Adriatic. Triest al è tignût tanche il pês di une ~ di fier leade al pît di un Friûl presonîr. e viodint che il fantat al jere in ~. balcanizâ [balkani'dza:] tr POL balkanizirati. glasovanje n. kruhek m.. drznost f. cu la magnifiche ~ “Re Bilfon” (Pa).(Pa). nesramnost f.i. Cuatri breis poiadis fra dôs balaustris a diventin un jet di plui. ma parcè vevio di contâ balis? (BrLi) 7. imeti neverjetno srečo. nemiri mpl.. e tra chescj ~ (1652-1727). Baldassarie [baldasa'rie] kr. majav. nered m. Propit la fie di Erodiade e jentre a ~ e ‘a plâs a Erode e ai . Balaton [bala'ton] kr. (GE). marnja f. che e salte te aghe come che a zuàs. furl. gjavâ la ~ di aur. balade [ba'lade] f 1. gjavâ la ~ al lot zadeti na loteriji.

la lune e balinave lajù su la aghe 3. balort [ba'l‫כ‬rt] adj neumen. Venanzio: ”buine! orpo e ce ~!. indreçânus savarà e baleverins no’n nassarà. a ~. skočiti. balotaç [balo'tat∫] m POL drugi volilni krog. sukati se kakor vrtavka. balinâ [bali'na:] it 1. utripati. naslon m. omejen. igralec nogometa. la piere. fâ lis balonadis kepati se. hladilo n. balneabil [balne'abil] adj primerno za kopanje. Ancjemò tu âs il coragjo di rispuindi. balonâ [balo'na:] tr vreči snežne kepe na nekoga. che si pues passâlu cuntun puint di jentrade proviodût di une torate. Al jere biel ma teribil viodi il scûr vignî jù cul ~ da la ploie (sangiorgioinsieme). la cjase e sarès avonde comude. balitâ [bali'ta:] it tresti se. vetroven prostor. balsim ['balzim] m 1. 3. O si tâs o si fevele dal timp o magari si dopre dut il timp disponibil a fevelâ di ~ (Pa 05/12). cul frandeu al pegn butave. il so mestri al jere il caporion dai zovins balilas. balotazion [balotatsi'on] f glasovanje n. kremenec m. screant un ~ acentrament di stamp napoleonic (La 03/02).(Furlanist) 3. budalast. → burelin 2. ~ adj 1. neskladje n. (igra) balin m. razprtija f. cjamp di ~ nogometno igrišče. zibati se. Si dîs ~ se e je bulide lesse te cjalderie 2. fâ ~ di un (di alc) delati se norca iz nekoga. bedak m 4. volitev f.) tlakovati s kamni. migljati.. ma o vin mame par furtune. tremolirati.(O). FIG. kuhan neobeljen kostanj m. bahač m. iztuhtati. bevi e mangjâ 2. do sitega. la sô legjislazion di marc savoiart. a balucin. krožiti. od balin) m kroglica f. otroški starec m. vieli ~ → balonîr. zdravilo za vse. sglonfâ il ~ debele klatiti. balonade [balo'nade] f met m žoge.balila [ba'lila] m HIST balila m (pripadnik mladinske organizacije it. fašizma). vignive fûr dai fogolârs il ~ de polete cuete 3. la stazion a va indenant a ~ . balin [ba'lin] m 1. napihnjenež m. chei benedets! balustrade [balus'trade] f balustrada f. (s)potikati se. skala f. rapresentative di ~ nogometna reprezentanca. butast.. cjoli i ~s par ferâi FIG napačno razumeti. glasovati. balistiche [ba'listike] f VOJ balistika f. topoglavost f. ~si refl kepati se. 2. plapolati. hladnost f. na glasovanje dati 2. si mangje cuere la cjastine. o soi vieli e mi plâs il dolç. ledenica f. balotâ II [balo'ta:] tr 1. MED balzam m 2. ostarel 3. nor. ~ m na pol skopljen konj. ~ m tepec m. izvoliti. zuiâ di ~ igrati nogomet. si proponè di rinfaçâ al re la sô ~. In doi comuns invezit la partide e je ancjemò vierte e si varà di lâ al ~ ca di dôs setemanis. ufiei. od bale) f 1. FIG Sibirija f. balistic [ba'listik]. migljati. ~ di mus govno osla 3. balordisie [balor'dizie] f budalost f. premlevati. Se mi dîs che la messe e je une monade un zuiadôr di ~ o un amant des discotechis (Cjargne). mi va par dutis lis venis!” 4. nespameten. nesoglasje n. F ping pong žogica. izbrati. balsamele ['bal??] f bešamelova omaka. ∼ di pinpong žogica za namizni tenis. zasmehovati nekoga. norec m. (biljard) krogla f 3. poskakovati. zaobljubiti. in part cuntune ~.. tresti se. ožja volitev. (prijeten) vonj m. mrzel. tal cjâf i balinave la musiche come un organet (MazzonIol) 2.(O). žoga f. butec m. e di un mûr in part cun curmels. kremen m. Durì. butec m. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. ~s di nêf dobrovitovina f (Viburnum opulens). veličastno. balutis rossis di ravanel. ancje une ~. sedelni glavič. kroglica f. glasovati (s kroglico). znoreti. lâ al ~ iti v drugi volilni krog. -iche adj VOJ balističen. piçui e grancj si balonin in place.) kamenček m. nerodnost f. ŠP nogomet m. sglonf tant che un ∼ napihnjen kot balon 2. balute [ba'lute] (demin. baluche ['balzim] v: a ~ adv 1. ancje se si passin lis colpis un cul altri come balutis di pinpong. E je buerie rustude ben tal fûc. baluçâ [balu't∫a:] (demin. balote [ba'lote] f 1. (lovska puška) svinčeno zrno n. jê no va daûr la lune. Lis balotazions eventuâls ai 22 e ai 23 di Jugn. mi riservi a doman a colazion di ~us la biele sul balcon. balotin [balo'tin] adj (pos. un ~ di nêf snežna kepica f. nihati. la roture e lu ~ 5. vonjava f. Intai balotaçs di domenie stade i citadins di Pordenon e Monfalcon a àn decidût di afidâ la aministrazion dai lôr Comuns al centri-çampe. si balote tra i doi candidâts che a àn vût il plui grant numar di vôts (Provincia). il non al è stât cjolt a imprest di un ~ britanic (wumingfoundation). ~ su e jù pes stradis di Cret (BrLi). (Pa 03/6). balinin [bali'nin] (dem. fâ ~ delati se norca. kockica f (sladkorja). bedak m. spudâ ~s FIG ponoreti. otročji (starec). (Pa) 2. plapolati. cui ~s. kamen m. (sf). balin m. držaj za strune. trepetati. majhna balustrada f. ancje chistis mâl balotadis. balotâ I [balo'ta:] tr (gor. tešilo n. sin lâts cussì ancje al carnavâl di Sant Denêl. božanska jed m. ma e je une ~ 2. balon [ba'lon] m 1. cais e cajessis. nesposobnost f. hoditi sem ter tja. bojazljivost f. izbor m. kilav. zuiadôr di ~ nogometaš. bahaški 2. pasica f. kolebati. tal cjamp di balon. veliki otrok m. nektar m. MED skrotalna hernija. se a ti vignìs . a balite. ambrozija f. pretresati. Prin di dut no si à di crodi che lis RPM a sedin il ~ dal mont. bliščati se. omahovati. za konja) na pol skopljen. Cuant che gno pari al faseve la cuarte elementâr a Milan. duh m. Il ~ Adrian Mutu licenziât dal Chelsea par doping. salate. al va sù in catidre Ugo Masot / Si stren? il popul sot i balustris. noaltris o vin parsore il cûr une gotute di sanc che a balite. i balinavin tal stomi chês oris di maljessi e di angunie. parfum m. do kraja. un ~ di spongje kruh z maslom. (O)... bambeo [bam'bεo] m tepec m. širokoustnež m 4. (SiF 03/3). VULG modo n. balot [ba'l‫כ‬t] m (gor. bešamel m. velika žoga f. vecjo ~!” (Sg). čudežno. tremolirati. tignî sù il ~ delati se pomembnega. za kopanje. ograja f. → clap. lesketati se. čudežno zdravilo n. vieli ~ senilen starec. pohajkovati. a saltucin. naveličanost f. nogometaš m. trepetati. balonîr [balo'ni:r] m 1. neumnost f. . Par resons che no si cognossin.(CoTar). ~ sul braçâl dobra priložnost. (CoCod) balustri [ba'lustri] m (okrasni) stebrič m... od balâ) it preskočiti. igralec nogometa. blefirati. baliverne [bali'verne] f 1. nerazumevanje n. prodajalec in izdelovalec žog. ŠP nogometna žoga. A di fat si ferme pai impegns de rapresentative taliane di ~ (Onde) 4. butec m.

e che al judi chês che a stentin / a dâ in lûs i lôr ~s 2. ma par fâ dongje dîs dodis francs ocorial bati mo tant i ~s? 5. stranka f. banda f. sedež m. delovna miza f. okolici. podatkovna baza. bancjete [ban'qete] f klopca f. točilni pult. stojnica f. nečesa): Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad acta di ~ dal Consei dai ministris. lutka f. (Pa 03/2). klop f. stran f. bancjon [ban'qon] m skrinja v obliki klopi. se nol fos di chei che si lassin voltâ come lis bandarolis. in ~ stran. patafâ i bancs hoditi v cerkev. pisarna f. butec. banane [ba'nane] f banana f.. Toni Sflacje.(O) B) glede na: e je stade pôc considerade di ~ de leç. (BrLi). butec m. contadins a jerin «i sclâts de cumierie» e in glesie il prin banc al jere dal lor paron. (t. (Pa 02). bancjine [ban'qine] f 1. in ~ di ob.. Simpri Italo Mancini. vojska f. capìs di jessi simpri chel ~ nancje bon di gjavâ da buse un gri. banalizazion [banalidzatsi'on] f banaliziranje n. Sergio Cragnolini di une bande. 11). bancje ['banqe] f 1. o di une ostilitât de bande dai potents di chest mont. pisalnik m. (knjiž. miza f. zastavica f. o volti la schene al puart. v smeri. di ~ de A) s strani (nekoga. lutka. točilni pult. no son belancis. al partirà di gnûf de ~. kraj m. parcè che o vin vût ce fâ cuntun sistem bancari che nol è ancjemò svilupât come chel european. no son vitrinis. bandarolis de brene plašnice fpl. bambinut [bambi'nut] m otročiček m.) svetniček m. dobričina f. Pastorutti" di Manzan (lagrame). banalitât [banali'ta:t] f plehkost f. ~ dai deputâts poslanska klop.. dojenček m. meti di (de) ~ dati na stran. un siôr che al veve une ~ a Porta Portese al diseve di fâ un stragjo cuintri dai neris (Pa 05/04). (t. MUZ godba na pihala. Robin Stec. iskriti se. mameluk. opaliti. dati na stran. e la Casa delle Libertà di chê altre. e di chê altre z ene strani. une sfuriose si cjatave cuss a jessi peade dutalt . bancari [ban'kari] adj bančen. In ~. di (de) ~ na stran. denant de ~ di un Diu masse razionalisât. tako..come simpri franc. točilnica f. parâ di (de) bande odstraniti. ogenj m. izključiti. ~ in glesie cerkvena klop. naivnež m. ~ di glesie cerkvena klop. klopca f. (Sg). proti. k strani. da cui discendono le forme italiane babbio e babbione. izobčiti. močvirna obala f. trop m. vetrnjak m.. ma chê tiere a finive in ~ e cualchi bolç imsomp al jere palût. patafâ il ~. zaposlitev f. žareti. bande III ['bande] f pločevinaf. Bancje centrâl europeane Evropska centralna banka. butâ di (de) ~ vreči stran. meti in ~ zanemariti. la ~ de cjandele. → sparavint 2. stol m. conciert cun la "Gnove Bande" di Orzan e la bande "N. skrivaj. . stranica f. bandarole [banda'role] f 1. bankina f. pustiti ob strani. punčka f. de ~ di od strani. dojenec m. od. o la Bancje centrâl europeane no po che riprodusi i vizis (Pa 03/4) 3. navigâ in ~ largje (Onde) širokopasovno bande di ['bande di] prep naproti. cun ~s. bancjari [ban'qari] → bancari. banc ['bank] m 1. klop f.(Furlanist). lassâ di (de) ~ opustiti. bamberghês [bamber'ge:s]. klop f. 2. bampade [bam'pade] f plamen m. banc) EKO banka f. vetrnica f. i varès spiegât dut. a la stupiditât.(O). kaluža f. močan otrok. passâ ~ biti izpostavljen nadzoru. di chê ~ spotoma. bancâl [ban'ka:l] m 1. es sôs bancjinis. bancnot [bank'n‫כ‬t] m bankovec m. ~ largje široki pas. al lupiâ de laterne e dai fârs 2. cjalant ~ de crôs gamade di aur parsore dal altâr. pobliskavanje n. un pestâ di bandis. izključiti. Ancje la funzion di mausoleu no je di meti in ~ (Pa). di une ~ . ~ dal bâr šank.) otrok m. s strani. debeluh m. inte clonazion di ~ e cjartis di credite (Onde). Nus cjatais al ~ dal FAF cun mautis e gadget par furlan lì dal altri . (lacomugne) 3. Al veve voie di lâ in ~ a Tresesin (Sg). bambuie [bam'buie] f močrava f. cjâf in ~ Al è un cul cjâf in bande che al semee che al vebi simpri la stuarte di cuel. banka f (v hazardnih igrah). lâ in ~ iti na stran. krdelo n. Banc dal Friûl Furlanska banka. il ~? (ShW). bancut [ban'kut] m stojnica f. delež m.. urad m. in . cun cualchi ~ di cent flurins. di chê ~ di v bližini. bampâ [bam'pa:] it vneti. bambot [bam'bot] m močan otrok m. ŠP klop m (za rezervne igralce pri nogometu). krdelo n. bampe ['bampe] f žar m. bambin [bam'bin] m 1. bliskati se. e al si invià de ~ de puarte (Sg. bancomat [bank??'] m bankomat m. appartenenti sempre alla medesima area semantica della quale ci stiamo occupando. (BelAlci). spontani e vivarôs (Pa 6/2000). (Bibl-Lc) 2. drhal f. tirâsi in ~ oddaljiti se. umakniti se. al diseve (BelFa). točilni pult. jata f. bande II ['bande] f 1.. pult m. e po al lè dongje il ~ (Sg) 3. plameneti. a la ~. bancâl) točilnica f. Ordiner. un ~ che al vai te scune 3. ansambel m. su la sene il nestri brâf Luciano Galli . dete n. -ese adj bamberški. RAČ ~ dâts banka podatkov. e àn scugnût tirâsi in bande parceche une lauree in latin e valeve plui di une buine esperience pastorâl.. del m. tu tu âs di fâ la part de mari di Tisbe. papirnati denar m. pristan m. ~ armade oborožena skupina. senčnik m 3. barje n. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre dome cuntune forme. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençât cun atacs di sorprese (Natisone/furlanis) 2. novorojenec m. bussulots e fiêrs di vuargenon. točilnica. banalnost f. bandarot [banda'rot] m posoda iz pločevine. ~ di Lunche (iron. močvirje n. Il predi al alçà lis mans viers l’alt.. tignî di (de) ~ izobčiti. → svuarbadoriis. no è il ~. mlakuža f. e la sô aversitât al podê. ob bok. pahljača f. di sot ~ imeti skrito. ~ dâts digjitâl e cjapadis dentri intune ~ dâts digjitâl (La 07/04). a la violence e a ogni forme di tristerie (Pa 02). potisniti ob rob. bankir m 2. E si tacà a cori ancje lui ~ dal sfuei (Zili). a crodi che par lui bampe il creât. bandâr [ban'da:r] m klepar m. vžgati. bande I ['bande] f 1. L’ingrès cul ~ dal bâr al è plenon di int. iti stran. jessi di ~ biti zadolžen (z nalogo) 2. bancarele [banka'rεle] f kramarija f (voziček). ~ m bančni uslužbenec m. četa f. a la amoralitât.. tepec. no son misuris. vleči stran. tu âs un biel cont su la ~ lep račun na banki. puhlost f.z druge. lâ in ~ iti v banko. klop v cerkvi. biti pod nadzoru. banchîr [ban'ki:r] m 1. v stran. vročina f. EKO banka f. ročka (posoda) iz pločevine f. chest nol è ~ par me 4. ~ di scuele šolska klop. che a fruin i bancâi in glesie 2. plamen m. (Pa 7/2000). IGRE bankir m. lis vôs e i moviments des bandassis. služba f. Sevie intal jet sevie su la ~. (Ta). deček m. mlaka f.// latino bab(b)ulus. bandasse [ban'dase](pl bandassis) f divjaška truma f.

no si viodeve nancje un ~ di nûl (MazzonIol) 4. La ~ dal Friûl e rapresente une acuile zale (Vichi). intidude in ogni sens e acezion tal tiermin. chei fruts che prime. objava f. pustiti. svarilo n. brinje n. baracocul [bara'k‫כ‬kul] m BOT nektarina f (sadež). barabas [ba'ra:] ?? son scuasi nome i salabracs. požreševati. (Sg). vlačuga f.. a ~ v zapoščenosti. robidovje n. sporočilo n.(La 04/8) 3. obupati. nasip m. baraç di bosc [~ di 'bosk] (t. bandete [ban'dete] f kodrc m na licu. Banie [ba'nie] kr. pregon m. al va tal mont di lâ come un nemâl cence un bot di angunie. kos zemlje. bandolere [bando'lεre] f obramnica f. požrešnik m. šop las. kosmulja f. come par dîi „~”. Al è lui che nus cjate. zapuščati. ma dut in ~: il fogolâr distudât. bandî [ban'di:] tr razglasiti. (polenta) rezina f. omahniti. malopridnica f. hrupno požreševanje n. potepuh m. orgija f. dekle n. dal lôr trono van in ~ 4. une montanare che e veve bandonât il riscjel e la cosse in mont par cjapâ la solidât . pojedina f. velika baraka f. tepec m. kos m. www. popustiti. di ~ → dibant. spiçadis lis moschetis. bâr ['ba:r] m 1. (pri mostovžu) rob m. bar m. in chê fieste benedete vin di gjoldi e ~. objaviti. požrtija f. lâ sot il ~ umreti 3. brinje n. barâ [ba'ra:] it goljufati. parcè che un popul cence culture al è condanât a fâ di ~ intune campane tirade e (Pa). kembelj m. i f (Cosean) Barazzetto. deklina f. bandiere [bandi'εre] f 1. hrupno požreševanje n. bandinele [badi'nele] f 1.tipo l'è da miesa che mi ven su al Bramborak* che ai mangjât intun ~ (bikersromans). Avis) → sbandî. il simbul de patrie e de religjon. ancje se o colìn tun ~. obupavati. veseljak m. Alore jê lis slargjà di plui e si viodè un ~ neri che al someave cence font. oznanilo n. e al le dongje il puarton.. tabache. in pins un carabinîr dongje il balcon cu la sô ~ blancje tor la vite. požrešnost f. . prapor m. rangjadis lis bandetis. baraç blanc [~ 'blank] (t.. un pôc pes vueris tra Vignesie ei Asburcs. 2. odstop m. Lis robis a mudarin sostancealmentri muse cuant che. Si spietave. opozorilo n. pai fumadôrs che no àn savût resisti a impiâsi une sigarete al ~ (Leng). baracon [bara'kon] m 1. e inmò vuê si spiete. oznaniti. (trava) rušina f. i fruts si coverin daûr come spisimâts çocant pidadis a un ~. trnov grm m. . banducel [bandu't∫el] m 1. a ~ falit → sterp . (La 07/03). proglas m. lopov m. pločevina f. krepel m. požrtija f. baraç [ba'rat∫] m 1. blok m. robida f. la Italie e scomençà a ~ lis “posizions triplistis” (Pa 03/4) odstopati od pozicij… 3.. zapustiti. (BelFa). che sul passaz a’ i neti vie i ~. Un pôc pal sisteme feudâl.wwf (Pa) 2. talianant.bandere [ban'dere] f → bandiere. izgon m. vdati se. Andree si poià daurman a la ~ (Mar) 2. tekmovanje n. blokada f. ~ di tiere rušina f. (cestna) bankina f. robidovje n. ferme tra i ~s dal nûl. čuvajnica f. In chê zone il turint al coreve jenfri dôs rivis altis vistudis di baraçs e arbuluts (Daidussi) 2. baracopul [bara'k‫כ‬pul] m barakarsko naselje. predati se. kramarija f. Chei omenuts. zgruditi se. ~ neri) m BOT črni trn m. e cetantis baraçadis che o vin fatis insieme! baraçâr [bara't∫a:r] m trnje n. spin ~. bandon I [ban'don] m zapustitev f.i m Bangkok m. chês feminis. zapora f. a parevin ingredeâts intun ~ (La 06/1). trkalo n (na vratih). cualchidun al peste i pîts par distacâsi i ~s di nêf.(Bel) 2. bando ['bando] int (it. predajati se. utica f. a ~ prek ramen in prsi. lesenjača f. (Daidussi). žurer m. Bant ['bant] kr. si contentave di pôc. hrupna veselost f. banduchin [bandu'kin] m → balduchin. La mortificazion des diviersis culturis e je un dai pecjâts di fonde de ~ taliane simpri plui in sfas. trn m. hudodelstvo n. (vojaško) begunstvo n. la lune. tolovaj m. ~ si refl prepustiti se. čop m. norec m. e je stade nomenade (Pa) bant ['bant] m 1. bandît [ban'di:t] m bandit m. kramarija f. cjo cjo. slepariti (pri igri).(Ac). banderute [bande'rute] f zastavica f. come di Vierte i ~s blancs. zločin m. fie di Giulio Favret e di Angelina Sabbadin di ~ di Vile di Flum. La Citât di Codroip e bandìs il concors par assegnà il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. pasti. Bangkok [ban'kok] kr. razglas m. opustiti. razkošno živeti. grm m. (Pa) 2. grmada oblak. baracule [ba'rakule] f ZOOL (riba) kamenica f (Raja). lopa f 2. bandonâ [bando'na:] tr 1. bar ['bar] m kavarna f. lovska ograja 3. bat m (pri zvonu). cuei e monts umiliadis. trnov grm m. a va a finî in ~ 3. → batocj 2. Il ~ si cjatilu su la rêt. e je nome la puinte (La 06/12) Baracêt [bara't∫e:t] kr. doprâts ancje par bonificâ ciertis zonis lassadis in abandon e cuviertis di baraçârs. Il frut al fasè moto a chel altri cu la man. baraka f. banditisim [bandi'tizim] m banditizem m. naznanilo n. butec m. tacant dal 1910. uživalec m. umik m. baracocolâr [barakoko'la:r] m BOT nektarina f (Nucerpersicum). i barabas. tolkač m. malopridnež m. odpoved f. stražnica f. košček m. ti cognòs. v propadajočem stanju. lis ligjeratis. dirka f. sâstu. (BrLi). Venturin ~ 4. odstopati. popuščati. la ~ e il Crist. pregnanstvo n. barache [ba'rake] f 1. cirkus m. jentrâ in ~ priti v finale 3. kamnitna ograja f. voltâ ~ FIG obračati plašč po vetru. ropar m. pojedina f. un pôc pal banditisim. ograja f. krepelo n. čop m. bandît da la Aministrazion Comunâl di Codroip (GP). une pladinute di mignestre. šop m. baraç neri [~ 'neri] m BOT → baraç di bosc. i f (Vile Di Flum) Bannia. → dragon. un ~ di polente 5. barachin [bara'kin] m kiosk m. scjassecode. baraçade [bara't∫ade] f gostija f. (BrLi) 2.) dovolj. (igrača) papirnati zmaj m. baraçâ [bara't∫a:] it veseljačiti. beli trn m. oglas m. ~s di salate šopi solate. trn m (Prunus spinosa). navihanec m. čopek m. baraç di moris [~ di 'moris] m BOT robida f (Rubus fruticosus). naramnica f. pustimo. ~ adv di bant → dibant. in ~ zapuščeno. kafič m. noršnica f. lopa f. odstopiti. pastorele) f ZOOL (bela) pastirica f (ptica). baraçum [bara't∫um] m trnje n. bandule ['bandule] (t. i fiers picjâts tune cjivile rusine: (Enrico) bandon II [ban'don] m kovinska plošča f. nezmernost f. gostija f. šop(ek) m. albespine) m BOT glog m.i f (Morsan) Bando. che al scomencin a jessi eliminât il ~ burocratic dai privileçs che a regnin tal "Palaç di Triest" . obala f. Podopo al distacà di un fossâl lì dongje grancj bârs di tiere dute floride di margaritis (Sg). lesenjača f. zastava f.

travuardant i doi ingrès (Mar). baranclade [baran'klade] f brinje n. lis buteghis artesanis. zelenec m. brinov grm m. (Bel). la vôs grocje. (Ta). ujec m. zunanji obrambni zid m. dîs po: iersere in chê ~ no tu âs podût spiegâmi ben: contimi. slissâ la ~ a un prilizovati se. a la ~ di v škodo. neomikan. divjost f. ~ di cjavre kozja bradica f 2. sienâr ~ di cartel e bausiâr. divjaštvo n. barbin [bar'bin] m 1. neprijenost f. (CoTar). neobdelan. Tal ’38-39 al tirà sù un grant ~ su la spuinde çampe dal Tiliment. zamena f. barbastin [barbas'tin] m ZOOL → gnotul. ruvanje n. žvalna verižica f. ce ca ce là. navzkrižje n.) cjevul. barbe II ['barbe] m stric m. barbarie I [barba'rie] f brivnica f. barbaretât [barbare'ta:t] f barbarstvo n. odpor m. de Lighe lombarde e de distruzion di Milan par man di Fidrì ~ e de bataie di Legnan (JM). tartaiot. bojni metež m. surovost f. laskati se komu 2. nomenant cualchi nevôt coadiutôr cun erìt di sucession (JM). reči eno (Sg). di ducj i malcapî des resons militârs. i lavris sglonfs. rvanje n. Barberosse [barbe'rose] os. jecati. rokoborba f. razdivjati. a la barbe di ducj i formalisims judiziaris. blatoglavica f. šušljati. contimi. come un gran pugn. deventât il simbul de matetât e de ~ naziste. lis speziariis. otrditi (se). surovež m. ~ adj bradat. boj m. ozkosrčen. barboi [bar'b‫כ‬i] m → barbule. gneča f. okruten. barbîr [bar'bi:r] m frizer m. genevre). O voi e o viôt chel omenon cu la barbe d'arint che mi fâs bon acet (Pa 11/99). lavorents. inçurvilît.i m HIST Barbarossa. barbarski. grozen. barbar ['barbar] m barbar m. i m (Spilimberc) Barbeano. (BelFa). nečloveškost f. bebljati. ~ adj beden. -ose adj ki ima iztopajočo. Barbean [barbe'an] kr. / o sint a cressimi il sglonfidugn (bolj obič. jenfri di lôr.baradôr [bara'do:r] m slepar m. (Pa 02). jermen m pri uzdi 2. blebetati. si sintive il ~ de moka (PauluzzoN) 2. za-menjava f. FIG tepec m. barbule) m bradelj m. štrlečo brado. ~ di frari (Plantago coronopus). barat [ba'rat] m iz-. divjaški. grozovit. barbarisim [barba'rizim] m barbarstvo n. brinova jagoda f (Juniperius communis). okruten. baratin [bara'tin] m posrednik m. HIST oporni zid m. kruliti (po črevesu). grozovit. vrvež m. neolikan. bradica f. baraonde [bara'onde] f (neobič. baratâ [bara'ta:] tr izmenjati. barbonçâl [barbon't∫a:l] m 1. passâsi di ~ in nevot prehajati (nasledstvo) od strica na nečaka. lu clamavin il ~ e al veve cuatri. borba f. Lis vicendis barbarichis che o vin sot i vôi tai agns resints (sf). e lâ a viodi lis glesiis di S. barbaric [bar'barik]. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de Bosgne di vuê. spremeniti. divji. momljati. in ogni câs no tu sarâs po tant ~ di lâ a contâ i tiei suspiets a la autoritât. koga deklasirati. A nô nus semee une cerimonie mieze barbare e salvadie (Bibl-Lc). nenegovan 2. Si trate di un compuartament ancje sotan e diseducatîf. Ogni altri popul che nol sedi stât roman o derivât. barbarizâ [barbari'dza:] tr in it pogoršati (se). e il ~ che. trê raps di ~ sù e jù pal cuel. barbirâ [barbi'ra:] it → sbarbirâ. barbezuan [barbedžu'an] m 1. jecati. nečloveški. (teatrodivile). lakomen. ~ adj jecljav. Nanarià. divjost f. podbradnica f. barascjam [baras'qam] m → brascjam. barbote (scritorsfurlans). preobrat m. barbarie II [barba'rie] f barbarstvo n. (Ta). opravljati. masse mare par me (BrLi). Al fo. che ur gjave e nus gjave dignitât. surov. divjak m. predrugačiti. sprememba f. neotesanost f. cjan ~ koder m (pes). brada f (del obraza). blatnica f (Mullus barbatus). barbaioc [barba'iok] (t. . brinje n. (Pa). reven. (človek) bradač m. un baratâsi di impromessis.) vihra f. jecljati. barbot [bar'bot] m jecljač m. framieç di une polke barbine e di un tango (Pa). ZOOL pegasta sova f (Tyto alba) 2. drnjati. Puar ~ misogjin e vedran. a jentravin a Auschwitz liberant i pôcs sorevivûts dal cjamp di stermini. al veve un ~ di gras che i contornave come une curnîs la muse fintremai es orelis. barbe I ['barbe] f 1. krut. mešetar m. martoriade la Europe par trente agns. scjampât il flôr de int a cariere che si intint tra lis patriis barafusis 2. Trasformâ un lari interessant intun galantomp ~ no jere di sigûr la sô plui alte aspirazion. daûr da la tradizion e se al capite. (bolj obič. barbaritât [barbari'ta:t] f → barbaretât. podivjati. une gnove cu la ~ lungje neaktualna. govoričiti. barancli ['bande] m BOT brin m. che e zem. (JM). puh m. fâi la ~ a un biti boljši boljši od koga. bedak m. zverinstvo n. fasintnus deventâ robe di ~. barbuç). surovost f. barban [bar'ban] m stari stric. kolobocija f. nered m. lis becjariis. su la strade. e cussì si barbarizin chei cûrs tenars e zentîi. momljati. barbarichementri [barbarike'mentri] adv barbarsko. brinovec m. ~ cuatri peraulis malo poklepetati. kozja bradica f. al fâs di miedi e di ciroic. baradure [bara'dure] f (trava) ruša f. barafuse [bara'fuze] f 1. kupčevalec m. barbon I [bar'bon] m dolga brada f. menjati. goljufen kvartopirec m. barbizâ [barbi'dza:] it biti podoben stricu. barbet [bar'bet] m golobradec m. mat però’l è di stimâ / chel cu crôt a chest ~. zmešnjava f. sgnape di ~ brinjevec m. si imbat in Taresine. barbelant. Niculau dal Cumieli. -iche adj barbarski. barantač m. grozovitost f. strašen. prepir m. → (manj obič. nezgoda f. vrvež m. godrnjati. o ai passât gran baraondis. spor m. na škodo. Ancje jo o ai cjapât la misogjinie e la misantropie di miò ~ ornitolic. puar Bet. ~si refl nadomestiti. ~ di bec BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). krut. barascam [baras'kam] m → brascjam. izpremeniti. barbuç) 3. barbelâ [barbe'la:] it brbljati. jecljati. di ~ (scritorsfurlans). tartai. barbotâ [barbo'ta:] it 1. nesveža novica. zmeda f. barbôs [bar'bo:s]. ~ adj 1. pretep m. rušina f. Al è stât un at di pietât e di onôr impuartant. sgnape di ~. tepež m. barbecjan [barbe'qan] m VOJ. nesreča f. neotesanost f. krutost f. al jere barbar. divjaštvo n. barbote e a vai. barbon II [bar'bon] m ZOOL barbon m. menjavati.(CoCod). Si passavin il Patriarcjât di ~ in nevôt. (Onde). fâi la ~ al mus storiti kaj nekoristnega. brada f. podbradek m (petelinov). “Al è tart par gustâ” al barbote in ultin intant che al studie. trgovski zastopnik m. rimpet di Osôf (GP). skop. (redko) brada f (del obraza) (bolj obič. malenkosten. zamenjati. podbradek m.

barcon [bar'kon] m okno n. na pol zaprto okno. 2. klepetavost f. bardassade [barda'sade] f otročija f. i m IT Barcis (Pn). barcjine. chel ~ di Amôr i vierç i voi. un vieli ~ che tal Tiliment al à vivût par tancj agns. blebetavost f. bardassâ [barda'sa:] it nadlegovati. hudouren oblak m. brod m barcjemenâ [barqeme'na:] v: savê di ~ previdno. stogljaj m. Il ~ si è spostât plui che mai su Triest. bardelâ [barde'la:] it cvrkutati. navihanost f. navihanka f. žlabudravec m. klepetec m. golobradec m. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di ~ e di Redone (La 03/01). a varès fat miôr a cjoli un cun mancul ~ e plui snait pe famee. blebetač m. barconade [barko'nade] f veliko okno n. lopovščina f. Stant però che i marinârs a cirivin di fuî de nâf e che a stavin za molant jù tal mâr la ~ (Bibl-Az). porednost f. ploha f. pomenek m. barcjace [bar'qat∫e] f brod m. mrtvaški oder m.. Salvâ). domačin kraja Barcis barcjâ [bar'qa:] it vkrcati se. (Enrico). brodar m. barcjade [bar'qade] f 1. vožnja (krog) z ladijo. il soiâr dal ~ okenska polica. jezičnost f. čoln m. paglavka f. velika barka. al cimie e al mene la ~. bardelon [barde'lon] m kvasač m. sbassantsi viers la curint. A jessirin e a montarin su la ~. che al trate cul diaul la sô ~ e nô chi riducin cence poris tal cantin fin che l'estro dal destin (Furlanist) 2. al cucave in sbighet tai barcons cuasi (Tolazzi) barconete [barko'nete] f → balconete. (Bibl-Az). ~ tr prepeljati z ladjo. bardassele [barda'sele] f dekliček m. dvokolnica f. barcjete. (lacomugne). ~ adj gobezdav. bardane [bar'dane] f BOT repinec m (Arctium lappa). e alçant il ~ si le butave a gotis sul cuel (lacomugne) 2. lis ertis (i antîi). barcjute [bar'qute] m čolnič m. plavica f. barcjone [bar'qone] f velik čoln.. bardassel [barda'sel] m deček m. biti predrzen. brada f (del obraza). barele ['bare] f kočijica f (za dve osebi). Barc ['bark] kr. toda tisto noč niso nič ujeli. slabo govoriti. FIG judâ la ~ s silo se prebijati. alc di to mi scjalde mê ~ (Leng). barcjate. barçan [bar't∫an] adj ??barciški. meniti se. pobalinstvo f. blebetati. zgovornost f. mrtvaška nosilnica f. Daspò cuindis dîs a rivarin un ploton di talians cu lis baretis neris (JM. kramljanje n. balkon m. bardion [bardi'on] m vez f. baricentri [bari't∫εntri] m FIZ težišče n. baretis neris črne baretke (čepice). Puartis e balcons siarâz. ora esamineremo le ali (barcjessis) di questo grazioso fabbricato. Barcis ['bart∫is] kr. (La 06/2). FIG oderuška kupčija f. deriv. parcè che i Talians a son plui pronts. Gjeni Agostinis. barete di predi [~ di 'predi] f BOT 1. klepetati. jecljati. chiamato "lu ~" (il barese) (don) baret [ba'rεt] m čepica f. spretno ravnati. jo o dopri par salvâti / dute la mê ~ 2. come di un ~ plui lontan de fin dal mont. a comparì su lis barenis (JM). kola npl. 2. barbuç [bar'but∫] m 1. barconete [barko'nεte] f okence n. → bardassel. barčica f. f Barbara f. (Sg). barcjon [bar'qon] m METEO vihar m. cui siei palaçs e lis sôs glesiis. barbote [bar'bote] (t. brodnik m. Barbure ['barbure] os. Cun doi barcjons cjariâts di mangjative a rivarin a imbroiâ i soldâts austriacs e (Natisone/furlanis). In cheste ocasion si organize la tombole e si da il premi pe ~ in flôr. menâ la ~ pogovarjati se. navihanec m. la plane. barecocul [bare'k‫כ‬kul] m → baracocul. barcjone. bare ['bare] f 1. Dentri un ~ a navighin dal mâr lunc il Stela (teatrinodelrifo). barbule ['barbule] f bradelj m. barka f. govorica f. barcon. barcjon [bar'qon] m velik čoln. barel ['bare??] m → barele.) biti trmast. nosila f. → barbin. (mediarete-edu). paglavec m. ribiški čoln m. godrnjač m. barbotin [barbo'tin] ?? barboton [barbo'ton] m → barbote. barete [ba'rete] f čepica f. jecljanje n 2. e in chê gnot no cjaparin propit nuie. barboton) m mrmrač m. . nus puartin la uve cu la ~. otrok m. barcjace. barcic ['bark] ?? E’ rivarin sul pas de barcic. cvrčati. Dome cussì si po perdonâur l’assurditât di vê metût adun un teritori metropolitan circoscrit e fûr ~ cuntun teritori ben caraterizât (Pa 03/8). nosilnica f. biti trmoglav. kozji presnec m (Evonymus europaea). otročad f. barene [ba'rene] f sipina f. pobalin m. klepetav. nus onoravin unmont e cuanche o vevin di ~ nus àn puartât dut il necessari. ladijski naklad m.barbotament [barbota'ment] m 1. → fusâr 2. ~ a la cavrete. Al cjale abàs viers la roe di une di chês barconetis (Mar). Un dai ultins restâts al è Bepo di Mio. e racueieve aghe cu lis mans a zumiele. vê un cjâf a plene (carn. mrmranje n. kramljati. Falope al tacà un mus tôr un barel e al cjamà un pôc in dî (manj običajno barel m). podveza f. La frute.. / e a si sint un brusôr tra cjar e piel 2. paglavec m. barcjute. → leamp. barês [ba're:s]. godrnjanje n. barcjuce. barets di cjarte par ducj. blebetanje n. Noaltris po. bareglot [bare'glot] m dvokolnica f. otročarija f. barcjarûl [barqa'ru:l] m čolnar m. plui sveâts e ancje plui lichignots e bardelons (scritorsfurlans). zelenec m. kozja bradica f. une ~ sul lât. (BrLi) Zaprta vrata in okna. → barbaioc. tovorni voz m. su la ~ dal cjast deriv. -ese adj GEO barijski. podbradek m (petelinov). (redko) konica f. ~ m GEO prebivalec Barija. obala f. Mufe e aiar malsan che al va fûr pal ~ spalancât de veretât. e in fin dai fats al sa di ~. bardele [bar'dele] f 1. (Bibl-Zn) Odšli so in stopili v čoln. e simpri ubidients / a ducj i vuestris ordins / cence ~s. il ~ in sfrese priprto. barburice [barbu'rit∫e] f BOT modri glavinec m. barcjesse [bar'qese] f ??barchessa. regâl (e inoportun ta un marcjadant fi di marcjadants) (Mar). bobnenje n. bučanje n. ~ m prebivalec. (Scf) barcon [bar'kon] m → balcon. barcje ['barqe] f 1.i. (redko) malopridnež m. voditi pogovor. Je rivade une ~ cun dusinte sacs di sâl cun dusinte sacs di sâl par salâ (stringher). bardasse [bar'dase] m 1. iti na ladjo. movi la ~. modrica f (Centaurea cyanus). In pôc timp une altre citât. gobezdač m. nissune lûs parentri. klepetanje n. govor m. i m (Pravisdomini) Barco.

polsenca f. spor m. brenta f. lesket. naplavljena sipina f.. kateder m. barlot [bar'rl‫כ‬t] adj (carn. barufe [ba'rufe] f 1. dekle n. pregrada f. zvijačnost f. pokazati. -iche adj FIZ naravnan na težišče. lis monts di Cjargne a barlumavin lontan cul blancôr des cimis neveadis. in tristerie. m Jernej m (IT Bartolomeo). chestis dôs cjadenis a rapresentin une ~ naturâl e eficiente pai aiars umits (SiF 02/2. ozek. razposajen. na sprehod. burka f. devica f. 39-58). Par cuatri di lôr: 350 gr di fasûi barlots cjargnei (Natisone/furlanis). hudoben 4. Tal dì de fieste di Sant ~ Apuestul destinade dal arcivescul . barisel [bari'zel] m birič m. ponižen. mezans e luncmetraçs realizâts in massime part in video. lopov m. manj vreden. / cjapiel a la baroche. tih (glas). spremiti. tepež m. porednež m. svit m. nemiren. malopridnež m. cun voli diligent tu il cercjarâs / e apene barlumât slungje la man.. (Tolazzi). šala f. mi cjalà ridint biel che lis tetis plenis a balavin tant che miluçs intun ~ di aghe ardiente (lacomugne) 2. podrejen. zapora f. al sameave pront a scjafoiâti di ~. (Bel). La globalizazion dai marcjâts. bedast. čistiti (riž ipd. / se nol scjampe pe taviele / lu impiravin sunt’un pâl. FIG težava f. barile [ba'rile] f → barîl. čudaški. bistroumen domislek m. barp ['barp] m ZOOL mrena f (riba) (Barbus barbus). dâ la volte a la barile. sleparija f. plitev 3. (CoCamp). ~ it iskriti se. baronie II [baro'nie] f 1. strambolot. baronie I [baro'nie] f baronija f. lâ cul cjâf ~ iti s sklonjeno glavo 5. sij(aj) m. pravdar m. la int de ~ di Rocjefrede. svetlina f. sierais di scjans / e bariduris di lagune 2. mai vierte cu la int basse. intal so paisaç un ~ di mont intîr. cjaspâ ~ načeti krek. pocestna otročad f. baroncel [baron't∫el] m paglavec m. paglavec m. sin che rival lavie. pripovedovati. na potep. sodrga f. Jê. intindude come il vignî mancul da lis bariduris gjeografichis e politichis (SiF 03/3. cui voi plens di soreli. tignî ~ un imeti nekoga pod kontrolo (nadzorom). sod m. zvijačen. la ~ a torne di passon. tapêts e coltrinis. barlumâ [barlu'ma:] tr zagledati. la Verzine in estasi a deventà blancje blancje. Il Friûl in etât baroche (Natisone/furlanis) 2. a ~ → abàs. No si sa la cause de ~. come un zi sul prin ~ di arint da la albe. al invide a gustâ i trê plenipotenziaris austriacs. pohleven. navihanec m. barzaletâ [bardzale'ta:] it pošaliti se. pokvaren. ~ m prepirljivec m.(CoCod). clâ al ~. razposajenec m. 3. svetiti se. bariglarie [bari'glarie] f poljska pot. služkinja f. ~ adj pregrešen. luščiti. kratek izlet m.i. Si trate di curts.) debel (fižol). nenavaden. tesen. di ~ kot bas. malopriden. blesk m. krek m. parcè che e je rigjavade de vite. Pardabon al è in Friûl. dovtip m. spopasti se. drhal f. rvati se. pretep m. / inmò discolce 2.. che al è composit. . ruvati se. nižji. govorniški oder m 3. / come cause d’ogni mâl. FIG scjariâ barilis. krvnik m. → baronade. tlakomer m. blišč m. pravdati se. nizek. težava f. monture decorade. sijati skozi. muhast. bariere [bari'εre] f 1. nepoštenje n. pričkati se. čuden. ~ di place. podlež m. il cont de Merveldt e il ~ Degelmann. prodina f. nujen. utek m. majhen. rovež m. blišč m. baron I [ba'ron] m baron m. voditi. capin m. ∼ gjeografiche e politiche zemljepisna in politična prepreka. lesket m. (CoCamp). plitvina f. sipina f. abandonadis / a ~ pes stradis. baronon [baro'non] v: a ~ naokoli. bleščati. al procurave di sghindâsi e di passâ vie cidin par no vê ce fâ cun chê ~. hudobnost f. ponižen. lesketati se. ma sul plui biel / de mê fortune urtai tal ~. barufant [baru'fant] adj prepirljiv. etât e gracie ma ancje in ~. naplavljena sipina f. baronade [baro'nade] f prekanjenost f. ~ m 1. fantacine cussì frescje e barone. zagrada f. zapaziti. baridure [bari'dure] f 1. ~. 2 ospedâi a varessin di deventâ un pôl sanitari ~ par dutis (Pa). ~ adv nizko. slutiti. al è puest par ducj! (Pa). barilibutaç [barilibu'tat∫] m preste lomiti (otroška igra). pregraja f. blesket m. pobalin m. Aromai lis barieris fra culture umanistiche e culture sientifiche a stan colant par dut. baroc [ba'r‫כ‬k] m ARS barok m. FIG stisnjen. vohun m. une curdele basse 6. bariton [ba'riton] m MUZ bariton m. buren. navihanec m. 2. lopostvo n. FRAZ lâ di ~ in butaç. larc e plen di mobilie. z basom (glasom). al è stât simpri un ~ chel Nuto. ma cumò Jack White al è stât denunciât e al riscje adiriture la galere! (Furlanist) 2. navihanec m. / [al] fo amôr ~. La ~ e je il spieli de vite. no covente ~ fra koinè e variants. il marchês Del Gallo. . Il tinel.(Pa). animis inocents. zloben. (Percude). ~ m lesketanje n. domislica f. malopridnost f. soroden. FIG nizkoten. a tacarin a zuiâ par lôr cont: In chê ~. Bas ['bas] kr. cuntun budget une vore ~. barufâsi [baru'fa:si] refl kregati se. bistroumnost f. prepirati se. pravda f. blesk m. neokreten. pregledati. lesketanje n. baron II [ba'ron] m 1. bojevnik m. barili. baruchele [baru'kele] f past f. in egoisim. opaziti. nižava f. pregrada. Bartolomiu [bartolo'miu] os. dal alt al ~ . Tu ju viodis a cressi in sapience. etât baroche baročno obdobje. hudobija f. vžgati se. 69-81). ma contât la ~. -che adj 1. lasati se. duhovito se šaliti. cui di tiremole (Zili) barilut [bari'lut] m sodček m. bas ['bas] adj 1. jo di prin e lui di ~ 2. (glesie). prevara f. usrediščen na težišče. barile) m 1. pregraditev f. zagrada f. prevara f. no la mê coche. FIG pokoren. e cuindi meti un fren / a tante ~. cui di scuindisi. discjamâ barilis zvračati drug na drugega odgovornost. (Sg). / scarpis impantanadis. plitvo. rvanje n. a ~ simpri tra fradis. barometri [ba'r‫כ‬metri] m barometer m. nagajiv. sij m. Dongje de stale e jere une lobie plui basse. somrak m. barili [ba'rili] m → barîl. (OLF). nepremišljenost f. ovira f. za norca imeti. vzburkan. (Pa). MUZ bas m. no.i m → Rodean Dal Bas. ~ naturâl naravna pregrada. lopovščina f. ovira f. baronstvo n. šaliti se.). zvitost f. policaj m. → sflocje. prepost. Lis pussibilitâts di intervent a son dôs o indotâ lis stradis di barieris cuintri dal rumôr (O) 2. svojat f.. lopovski. zloben. Fra Vignesie e l´imperadôr Massimilian la ~ si strissine par agns. barzalete [bardza'lete] f dovtip m. barlum [bar'lum] m lesk m.baricentric [bari't∫εntrik]. baročen. plurilengâl e ~ (convergenzaperilfriuli). nizek. in chel puest al jere un gran ~ e un puint di len. baraba f. razuzdan. brezdanja globina f. Il Friûl. podlost f. strog. barîl [ba'ri:l] (t.

~ m 1. o ai plantât une mascjute di ~. bassece [ba'set∫e] f nizkost f. Basandiele [basandi'εle] kr.(CoCamp) 2. Basoie [ba'z‫כ‬ie] kr. Basilicade [bazili'kade] kr. podstava f. la massarie Polonie.. lassat ancje daspò di bande parcè che in conflit cun la ~ di dâts Firebird SQL. basilês [bazi'le:s]. srednjih let. ancje il gno amî Mistichel o cemût che al si clame chel ~ (BrLi). trapast. trap m. posaditi. Là che la fuarce dai muscui e des spadis e jere considerade virtût ~ par un stât. . ??Rimasto come un imbecille. bassane [ba'sane] f potrtost f. o finìs l’an cuarantevot / cul molâus lune gnove e timp ~ 4. Bassitalie [basi'talie] f Južna Italija f. tai ôrs dai cjamps e bojons tes bassanus. (bassafriulana). Baseie I [ba'zεie] kr. basin [ba'zin] m LIT poljub m. (Mucci). fi mieze etât. che i miei scrits / si palotin ~. Lucania). Bask m 2. trapasto.. jed f.. basilisc [bazi'lisk] m MIT 1. sivo. che al deventi dôs voltis ~ 2. basavon [baza'von] m 1. PEJ) južnjakinja f (z juga Furlanije/ Italije). A Aquilee a son daûr a dî Messe Grande te Basiliche Mari. basofie [ba'z‫כ‬fie] f 1. a cumieriis. par difindi. base I ['baze] f 1. praded(ek) m. Basêt [ba'ze:t] kr. f Bazilikata f (IT Basilicata. deti. e je la seconde sconfite fûr cjase (Onde). i f (For Disot) Baseglia. al contrari de grande difusion dal latifont inte ~ Italie destinât a jessi dal dut sterp. -iche adj MIN bazalten. i f (Vivâr) Basaldella. Basche ['baske] f Baskinja f. podstavek m. Bassan [ba'san] kr. ju pe ~ v južni Italiji. i m (Cjons) IT Basedo. basc ['bask]. / salût perfete / ’l ere il vuadagn. Baschiera ['baske] priimek (carn. vechos. basot [ba'zot] adj 1.basâ [ba'za:] tr utemeljiti. burint fûr in cheste forme il ~ di chel romanç che inmò si dopre in dì di vuê. basave [ba'zave] (t. basament [basa'ment] m 1. ma no à cjapât (F). basiliche [ba'zilike] (t. discocolâts su la ~. bedasto. i f (Claut) IT Basoia. trapon m. disii a chel ~ lì (segnant la femine). (Provincia). spraviti. basili m) f REL bazilika f. -iche adj KEM bazičen. basavone [baza'vone] f → basave. 3. → bussadute. basavone) f prababica f. podstavek m. un pôc a la volte a messedâsi e a fondisi cul latin uficiâl. v letih.(Piç). i f (Spilimbèrc) Baseglia. po neumnosti. bassarule [basa'rule] f (t. na pol surov. depresija f. neumen. Un ~ di là da la aghe.i m IT Bassano. baskovščina. ∼ militâr vojaška baza. nekuhan. basket ['basket] m košarka f. plehka juha f. denant dal guvier talian (Pa 05/05). it Al jentrà tal convent dai fraris minôrs di ~ tal 1666 (GE). pobitost f. uno scemo. Basilian [bazili'an] kr. ZOOL bazilika f. postaviti. ljubček m. nizkotnost f. La bandiere basche (Ikurrina) e à une crôs di arint suntune crôs di Sant Andree (Ac). basilicâl [bazili'ka:l] adj ARH bazilikalen. chê dai Baschiera. Baseie II [ba'zεie] kr. (CoCamp). la ~ južna Furlanija. Il non sielzût al fo Firebird. južna Italija. m Basiliano (UD).. bassure [ba'sure] f nižina f. Basse ['base] f 1. (CoCamp). si fâs la ~ par najde se sredstvo za. ravnina f. A vegnin fondâts e po rinfuarçâts Julium Carnicum e Forum Julii come basis militârs. po a restave la glerie. možnost f. Bassa ['basa] → Palaç de Bassa. priložnost f. podpreti. basilâr [bazi'la:r] adj osnoven. basrilêf [basri'le:f] f ARS ploski relief m. base II ['baze] f → baze 3. Restât tant che un ~. bassament [basa'ment] m → abassament. zovins. slab. m Vasja m (IT Basilio). FIG hrana f. e dopo strucjâle? 2. basoâl [bazo'a:l] adj bedast. prednik m. basalisc [baza'lisk] m 1. redka. une ~. basse ['base] f jug m. bazilisk m 2. Pe scuadre di ~ di Udin. vuê al à cjapât un pôc di pantan… et voilà: un biel ritrat in ~ di Napoleon (Ta). basche adj baskovski. nemočen. demon m. FIG osnova f. bassarot [basa'rot] m → bassarûl. indi ricuardìn cuatri: il frari ~ Brollo (1648-1704) (Leng). bandiere basche baskovska zastava. mê none mi diseve "~". ma basile ben che no coli. bassete [ba'sete] f stara igra s kartami. ~ m bedak m. bassarûl [basa'ru:l] m južnjak m (z juga Furlanije/ Italije). Mi doi di fâ par mandâ inte ~ un sorestant politic. reazion basiche bazična reakcija. HIST bazilisk m 3. basoalmentri [bazoal'mentri] adv neumno. Bresse e ~e dal Cormôr. par vê sintût mê ~ a dîi a un sô nevôt. al baste un ûf ~ 2. osnova f. basrelief m. cui voi neris de lobie denant.] fami pûr pierdi i bêçs a la ~.i f Basel (v Švici). se al è ben vêr che l'ultim ~ che si ricuarde di vê viodût al è chel che tal 1988 (Furlanist). naložiti. potrt. la ~ južna Furlanija. pobit. pramati f. une ~ di resistence cuintri de globalizazion (Pa 02). basaltic [ba'zaltik]. bassilâ [basi'la:] it → bacilâ. podnožje n. meti a cuei ogni matine la ~ [per i gratti]. -ese adj baselski. planjava f. ZOOL bazilisk m (Basiliscus americanus). nizkotno dejanje n.i.i. 3. dividût tai Comuns di Cjampfuarmit. (Vichi). met la sclope tal cjaton. bosiljek f (Basiliscus americanus) 2. ded m. baza f. zmešan. baza f. (Natisone/furlanis). → Pasian Sclavonesc. baskovski jezik. ne preveč dobro. un di cà da l'agadôr (Furlanist). ce stimaiso. furlans. (počutje ipd. baskovka f 3. (La 05/11). (Pa) Basilee [bazi'lεe] kr. ∼ di dâts RAČ podatkovna baza. FIG sredstvo n. obsedenec m. ~ m prebivalec Basla. žalostno. ~ al è deventât une ponte di citât.) srednje. Lis pieris gruessis dal gnûf ~ a forin gjavadis des montagnis . temeljen.i. namestiti. baskovska čepica. baza podatkov. Basili [ba'zili] os. basalt [ba'zalt] m MIN bazalt m. ancje se i nestris ~ a jerin purpur celtics.) a no nus judant a cjatâ las origjinas di una das fameas plui numerôsas di Negrons. lenghe basche baskovski jezik. → bassarot.. basic ['bazik]. i f (Cjampfuarmit) IT Basaldella Del Cormor. bosiljek m (Ocymum basilicum). se la ~ / la volevin sclete. slaboten. praoče m. → fonde 2. basili [ba'zili] m BOT bazilika f.(La). hudobnež f. ~s. fortune [. Basandiele Di Midun [basandi'εle di mi'dun] kr. Cumò ancje i sindics de ~ furlane a protestin pai progjets leâts al Coredôr european 5 (Onde) 2.

TEH. i f (Feagne) Battaglia. furlanska jed (t. dvospolnik m. ma ancje come assessôr. orodje za mlatenje žita 2. mlatič m. -iche adj BIOL bakterijski. al è un nûl ~ / par inneâ il Friûl . te Berlin a lûs rossis (Leng). bastonadôr [bastona'do:r] m ki tepe. batain) it biti bitko. nepristen. raznoroden. paradna disciplina. kampanja f. spremeniti se. bastardele [bastar'dele] f (plitka) ponev f (iz žgane gline ali kovine). la colade de ~ pai francês. pankrt m. ropatoča. pokvariti se. biti dovolj. Salvâ). ogni pôc mi baste. majhen krožnik (iz železa). sprijen 3. raglja f. bastonut [basto'nut] m palčica f. treball). spremeniti se. kol m. che o vin metût sù uchì. kokodankanje n. bastide [bas'tide] f bastija f. tolkač m (na vratih).. kupica f. drog m. parvie che si tratave di une ~ che lui al considerave un erôr (GP). bataion [batai'on] m VOJ bataljon m.. pokvariti. borba f. hud poraz m. bataice [bata'it∫e] f spopad m. poraz m. cui mai lis fasevial [le imbarcazioni] ? I ~s. boj m. vrsta f. si sint un colput lizêr al ~ de puarte. nepravilen. baste ['baste] f 1. ropotulja f. Si à doprât une sielte di provis tiradis fûr di une ~ di tests (SiF). Bataie [ba'taie] kr. il gjenerâl Pilsudski i à dadi un ~ cussì ferbint → bataglade 3. batisim). trden. / chel vuerîr ~. bastard m. klepet-ulja. ancje pe straordenarie capacitât di ~ dai siei parons. bataie [ba'taie] f 1. par une dade ’o soi rivât a no filâi parsore. o savês ce che o ai di dîus? che al è ore di finîle. ampak (tudi). f HIST Bastilija f (bastija. palica f. batacul [ba'takul] m → batecul. che al disvuedarès daurman de molene spongjose e mulisite (Mar). I unics lussos un aradio e un ziredisc a ~ (Bel). tant ~ me che masse!. FIG polutanski. ladjica f. batecul [ba'tεkul] (t. batelâr [bate'la:r] m izdelovalec bark. bataìn. krepelce. o continuìn a progredî a cessecûl: a corompi. spriditi. bastonadis di lire. toporišče n. ~si refl izroditi se. bastalami [basta'lami] adj (t. → batel 2. un ~ di cjocolate. nezakonski otrok. bastiment [basti'ment] m ladja f. batali [ba'tali] m 1. nepristnost f. cul che al scree lu ~ . e si metè a sdrondenâ il ~. lassât dibessôl in face es fuarcis di Carli. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il ~ liberant la rodele di fûc che svualave tal varc vueit sotvie (Scf). cjaval di ~ FIG paradni konj.. il ~. VOJ baterija f. zmeda f. 2. preveč je. (Mar) 2. Las sopas. chel bon cristian. di fruts e di batacui 3. klepet-ec. pošvedrana italijanščina. Bastilie [bas'tilie] i. violentâ plantis e prodots. 2. bitka f. bastardâ [bastar'da:] tr izroditi. tepeški. nereden. → batecul. boj m. la colade ~. bastardum [bastar'dum] m nezakonski rod m . borba f. topniška enota 2. batadôr [bata'do:r] m 1. par gjavaint fûr un ~ lunc une cuarte. ~. cul ~ sul flum Spree. tukaj se pretirava. batina f . Pierdût daûr de ativitât dal ~. chel di meti scrupui ancje tes robis claris (JM). kup m. bastiancontrari [bastiankon'trari] m ?? A fâ cuintristorie si riscje di sbrissâ intun altri pericul: chel di fâ i bastiancontraris. batarie [bata'rie] f 1. lajež m. bastâ [bas'ta:] it zadoščati. prepir m. lu cjapai pal copìn par picjâlu sul ~ dal puarton come un codâr. tabela. Ai 23 di Jugn dal 1916 al II ploton de CIX companie dal ~ “mont Arvenis”. tai museu. intun davoi di scraçulis. bastart [bas'tart]. gorjača f. specialitât di Paulâr. tablica čokolade. (Ta) 2. mešanec m.ma (ancje) ne samo. bateric [ba'tεrik]. razpredeknica. 4. –dorie adj nasilen. vrl.. barca muzzanese detta ~ . e un dai cjavai di bataie al jere propit chel di fâ jentrâ il romanç jenfri i dialets italians. dâ la ~ a un norčevati se iz koga. o incontri propit lui. al paie lu zocul ??Adel verpflichtet (bolj obič. un so fiastri un fregul stramberie un fregul ~. ~ m 1. hrušč m. a viodi "La ~". un ~ di fier 4. A son zîrs cul pulmann. bataglade [bata'glade] f udarec m. il Friûl al fo simpri cjamp di ~ (JM). izrodek m. tolkač m. baston [bas'ton] m 1. no ~ fra i mercjadants. kar imam. davščina f. nezakonski. operete par furlan. tepec m. (Basc). al baste dî dovolj je reči. bataiais. che a son fetis di pan passadis tal ûf e disfritis te spongje. ~ it izroditi se. boriti se. drog. ~ a sei cussì. udarja s palico. bedak m. batadorie [bata'd‫כ‬rie] f nakovalo kosca. a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul ~. utrdba f. a ~ FIG v ogromnem številu. batarele [bata'rele] f razgrajanje n. palica f. ~ di cusine. palica f. (Enrico). pretep m. (BrLi) 2. raglja. Monte su il sienzât sul ~ e il barcjaiûl al reme cun fadie (fundacer) 2. breme n. bataiâ [batai'a:] (batai. batem ['batem] m krst f. hraber. di taule. -de adj 1. (Verone). Essis di Raviei). letev f. les. spriditi se. sedlo n. bastonade [basto'nade] f udarec s palico. la epopee di Garibaldi pai talians. la politiche bastonadorie nasilna politika. une gran ~ di fruts ogromna grmada otrok. ropotulja. (BrLi) 3. bataie. (Furlanist). chel . FIG breme n. trkalo na vratih. nezakonski otrok. Totate. tant baste che masse! dovolj je. mlatev f. il ~ Glemone Guminski bataljon. il talian bastardât pokvarjena. e i Batecui.bast ['bast] → baste II. che a levin daûr di une politiche filoimperiâl (consorziocastelli). .. A Cret o rivavi strafat tanche dopo une ~. batel [ba'tel] m 1. tovorno sedlo n. obveznost f. PROV Tant mi baste tant mi fâs Zadovoljen sem s tem. veliko število. vênt une ~ (di alc) ne moči več. ropotuljaraglja. udarec m. cjapade de ~ padec Bastilije. (Natisone/furlanis). lis bastidis di un gran cjiscjel. čoln m. barka f. pokvarjen. dolžnost f. (Cisilino. (Pa). al cjapà une malandrete ~. vreščanje n. Lassie nol è un collie ma un ~. direndaj m. batacul) m 1. bastant [bas'tant] adj zadosten. batele [ba'tele] f barkica f. (JM. grmada f. miôr cognossûts come Essis di Raviei. baste che ['baste ke] co da le. bojišče. a restin instreçadis su la vualive mantie dal ~. imeti dost. gorjača. ~. šalupa f. neustrašen. IRON) pogumen. batarili [bata'rili] m cvrčkanje n. če le. pokvariti se. (Pa 02). utrdba). ropotača f.. čolnič m. mešanega rodu 2. batais. no baste. (FogMil) ~ adj → fiere. neumnež m. AVTO baterija f. disint che al è a consum. un dai ~s che a batin il forment 2 → batali II. cjamp di ~ bojno polje. bateriolic [bateri'‫כ‬lik] m bakteriolog m. nezgoda f. Nô o volìn poiâ cheste ~ di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. bojevati se. spremeniti.

baterist [bate'rist] m MUZ bobnar m. tepsti. Di istât il soreli al bateve ancje su chês planelis maldertis (Tolazzi) bati daûr [~ da'u:r] it zasledovati.. ~ di cee migljaj z očmi. bakteriološka konaminacija. vztrajati. premagati. ~ lis cjartis kvartati. ~ dûr vzdržati. batibui [bati'bui] m 1. zasmehovanje n. Alore lui al passà dute la regjon dal Gjordan. ~ la ale poleteti. batiâ [bati'a:] (o batii) tr 1. bateriologjie [bateriolo'ăie] f bakteriologija f. 4. batesimâl [batezi'ma:l] adj REL krsten. bonifiche dal teren. E chel sunsûr saraial il strît dai cjars. al scugnive tignîju a ~ . buinis. par movi il ~ che al vignive doprât par fâ imprescj (ictavagnacco). kolobocija f. sul materialisim. ∼ miezegnot biti polnoč. di visitis gradidis di amîs de prime ore. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il baston liberant la rodele di fûc (Scf). kritizirati. ~ lis nolis klatiti orehe. igrati (karte). FIG (šalj. razgrajanje n. eh! senò cheste sere us fâs ~ di vuestri pari. → barburice. la ~. biti se. (ShW). (taicinvriaul) 2. nemir m. al veve batude con onôr la cariere militâr 5. strah m. premetavanje n. vessio jo il so spirt tes batiduris!. (Pa 02). e intant jo o resti ca cul ~. batiram [bati'ram] m bakrar m. ropot m. il lat 4. bati ['bati] tr 1. batint il candidât dal centri-çampe Flavio Pressacco (O). (službeno pot) skozi dati. hrup m. o il mai dai pichepieris (Mucci) 2. zmagati. un ~. Agns di pâs e di serenitât. šumenje n. (Bibl-Lc) Prehodil je . Lissandri.) izpodbijati. ten peraule: ai nestris voi o vin di platâ il savôr dai amants fin doman. lontans dal ~ e dai berdeis de politiche. rufian al è chel vieli / ~ di un Vulcan.) nabiti. al gjave il ~ e tic e tac e tic.bateriologjic [baterio'l‫כ‬gjik]. biti. Eliseo al cirive di cidinâ il ~. iti skozi. e lavore intune radio (Ta). biti trden.. FIG hud udarec m. E o batevi. A son comprindûts: “Ici”. (ProvBr) 2. (JM). kremen m. des vilotis di Zuan Lenuzza. poimenovati. poraz m. napadati. vpitje n. unic omp restât in paîs. ~ il vin. (Bibl-Mt) 2. compre de samence. Par prevignî la contaminazion bateriologjiche de aghe di font e (SiF 02/1. gneča f. ščuvanje n. → açalin. trema f. obiskovati. REL krstiti. (Urban). zmeda f. trepet m. ~ di cûr utripanje srca. o voi a ~ in Afriche. roganje n. 11-20). krič m. vik m. la robe cuntun ~ di cûr mai provât. udariti. beračiti. bati fûr [~ 'fu:r] tr kovati. baterioterapie [bateriotera'pie] f bakterioterapija f. Napoleon. batiçâ [bati't∫a:] tr (zemljo) utrditi. te incoerence e tal paianisim pratic dai nestris batiâts (Bel). vstaja f. batifier [batifi'e:r] m železarna f.. upodobiti. bisugne ~ la ale come il gjal. Jê e je une studente. la savietât e l’instint di autoconservazion tal ultin a varessin dal ciert obleât l’omp a unîsi intune societât solidarie e resonevul. loputanje n. co miezegnot batarâ. la concimazion e i diserbants. biti. un tradiment. (AcademieSt) Napoleon po zmagi nad Avstriji zasede Furlansko. tesnoba f. udarjanje n. inmanetant dutcâs. Viodint a capitâ unevore di fariseos e di saduceos par fâsi ~. al ocupe il Friûl fasint riformis sociâls ispiradis ae Rivoluzion Francese. E chest si lu palpe te religjositât superficiâl. (dlhposse). batinade [bati'nade] f šala f. tratant di sclarî il gno convinciment (Enrico) 3. al bât il campionât. aghe ~ krstna voda. predicjant un ~ di conversion pal perdon dai pecjâts. nered m. un ~ di popui scjadenâts. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis che lis grandis potencis a an sperimentât tal nestri disgraciât continent. kotlar m. e voaltris dôs. (mnenje ipd. nemir m. udariti. vzleteti.) (z)močiti. tun batût di voli v trenutku. i spirits sul cjast lassù mi fasin un ~. Chei che a batevin a crodevin che la sience. FIG krstiti. (Sg). suniti 2. ju tacà disint. (Pa 04/02). baticei [bati'a:t] (t. batidure [bati'dure] f 1. al metè sù tal 1946 cun Felìz Marchi al fo batiât “Patrie dal Friûl”. batem) m krst m. biti za petami. bati cee) m trenutek m. Monica. didponût a dâ la vite / tant a planc che al ~. otrdeti. che a documentin i efiets disastrôs dal ~ dai canons. (po)trkati. ~ it 1. tolči. (Pa 02) kjer je sovražna artilerija udarjala po italijanskih položajih.. nesreča f.. ~ la ore (ura) biti uro. diviganje n. (Bel) 5. sul edonisim. plavica f (Centaurea cyanus). ~ il fier železo kovati. fate dal ~ UT Gandhi intal so “Cjale ce sere” (’98). hrum m. upirati se. contaminazion bateriologjiche bakteriološko onesnaževanje. baticûl [bati'ku:l] m škric m. fâsi ~ dati se krstiti. hipoma. batifûc [bati'fu:k] m kresilo n. il ~ dai çocui. ~si refl boriti se.) iztepač m. sunek m. la ~. -iche adj bakteriološki. batude la Austrie. dati vzdevek.. lu vevi batiât par “monsignôr Fusete” 3. ~ il forment žito mlatiti. oblikovati. . pripekati (sonce). bateriste [bate'riste] m MUZ bobnarka f. kričanje n. trpljenje n. bateriosi [bateri'‫כ‬zi] f AGR bakterioza f. batiât [bati'a:t] m krščeni. fužine fpl. ~ ciertis opinions 3. batile ponoreti. La ruede e zirave par masanâ farine di sorc e forment. trenutek. al à tacât a ~ la ostarie 6. burka f. (don) 3. In realtât pre' Bepo no mi à fat mai ~ a machine un so scrit (Pa 11/99). udarec m. (Pa). al à concuistât la presidence al prin turni. baticûr [bati'ku:r] m utripanje srca. (Pasolini). biti na tleh. ~ a machine strojno tipkati. obrat m. cuntune presse pardabon poliziesche. FIG (šalj. baticuviertis [batikuvi'ertis] m (neolog. dulà che i artilîrs nemîs a batevin viers lis posizions talianis. batisim [ba'tizim] (t. te benedizion da la aghe ~ la vee de Pefanie e soredut te grande Vegle de Sabide sante (BelR). peti (pesem) 4. batiment [bati'ment] m 1. trušč m. bučanje n. Jo us batii ta la aghe par che si convertîs (Bibl-Mt). označiti. vrvež m. Il guvier al lasse fâ cence ~ cee. grajati. batibrucjis [bati'bruqis] m (zaničevalno) kovač m. zmešnjava f. bojevati se. batisesule [bati'zεzule] f BOT modri glavinec m. hip m. PROV Prime di dî une peraule. la ploie e à batiçade la tiere dež je utrdil zemljo. ugnati. ~ par imenovati. armis bateriologjichis bakteriološko orožje. kresilni kamen m. jih naložiti. al patì mancul batiduris de pluipart di chei altris e la disconcuardie a regnà plui che altri tra i parons e no tra lis popolazions. In tal borc na campana a bat il Matutin e a tornin i dìs coma ch'a erin prin. vuere bateriologjiche bakteriološka vojna. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il bec. upor m.. bitje n. plavž m. Par esempli chest ~ ossessîf sul consumisim. ~ il Matutin ??. e dut di batiduris / cuviert da cjâf a pîts 2..

pikast. → bardele. cjapâ par un ~ imeti za lažnivca. E cumò il malumôr mi monte drenti intant che o voi a cjase cul ~ de gjachete tirât sul cuel (BrLi). prevara f. strel m. (JM). otroški prtiček m. dlaka). (Pa 08/01) 2. cioè alla fine. chê ~ di massarie. ~ adj bavarski. priberačeno n 10. bauf ['bauf] int (carn. cui cu fâs une ~. come i poleçs cul cos 8. takt m 5. batocj [ba'toq] m 1. no ese ore di finîle di strissinâ il ~ pal mont?. bave f 1. neumen. a Cussignâ. propit sul volt e scomençe cheste biele stradute pôc batude. E je une fan bausarie. baulâ [bau'la:] it lajati. 2. di Boemie e di Carintie (Pa 03/4). bativoli [bati'voli] (t. sluz m. tu sês ~ tu Ghine! bausie I [bau'zie] f (podla) laž f. luncs no di mancul di 70 cartelis cun 30 riis par 60 batudis pe "Sezion di narative" (Codroip. ~ m 1. (cjargne/fiabe). butast. → bavarin 4. GRAD ilovnat pod 3. ~ tr osliniti. utrip m. vê un (alc) tal ~ požvižgati se na kaj. E. la lave dongje de int cidin. la ~ la din a lis vacjis e ai purcits 12. mah m. batiste [ba'tiste] f baptistinja f. mlatev f. un ~. cun batudis di cûr che scuasi si imparevint 3. postopati. fan bausarie lažna lakota. Une sezion tal lûc internet dal “Comites” ~ di Munic al presente cemût che si à di fâ. -ude adj 1.) opozorilni klic gozdarjev. tolčen 3. → pomule. . I soldâts lu cjaparin par leâlu e puartâlu vie. baptist m. → sbave. recamâ bavarins. Ananie. il cjavâl al cresseve il pas cuntune ~ nete tal cidin. de cernicule. ~ e scoreât ponižan. bausie III [bau'zie] f (ročni) svečnik m. Spieli di un cjastic par pecjâts tant che la avarizie e la ~ (don). latticello →. (La 06/1). lažen. poraz m. bavarês [bava're:s] m Bavarec m. ~ adj trapast. la ~ de cjampane. In coda. batoste [ba'toste] f (neobič. ranjen. Di Cjantonut. ??. Avis) 4. odtenek m 6. pok m. baule ['baule] f jagoda f. čep za v usta. udar m. ukor m. užaljen 2. (La) 2. v hipu. zmerjanje n. fâ/ contâ une ~ lagati se. ma coragjo. živalski glas. v: lâ baucant lenariti. intune ~ di voli v mahu. presedek m. al cjapave chel che i davin cence dî nancje ~. (La 05/11). scove il ~ par meti il forment.) izbruh jeze. bausie II [bau'zie] f ostružek m. hip m. lažnivost f. pihljaj m. dopo vê brusâts tancj paîs (Natisone). la profezie batocje. tepen. Bavarie [ba'varie] kr. udarec m.tu âs apene cenât. baucâ [bau'ka:] it pos. gobec m. batisteri [batis'teri] m krstna kapela f. bat m (pri zvonu). znak m. ptičji. razmik m. peniti se. ~ di colôr barvni prehod m. nabiranje prispekov. krstitelj m. udarec m (pri strojepisju). (pri redovnicah) podbadni. bausâr [bau'za:r] m lažnivec m. slina f. bausarie [bauza'rie] f lažnivka f. blebetavost f. lisast (npr. baucant di lâ e gustâ a Vât. e il ~ di Calist e l´altâr di Ratchis che cumò a son tal Dom. il pari al faseve il spachenapis e al girave cuntune coce picjade te cinturie e al meteve dentri la ~ 11. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô borie. chei di Mortean 6. ~ adj lažniv. prilizovati se. nol è il durmî che al vierç il sium ~ (Tolazzi). lažnik m. Altre batoste e je rivade pe Badie tal 1509 cui soldats comandâts dal duche Oton di Brunswich che. 4. udarec s palico. taktirka f. da bi pisnil. jai contade une ~ (Natisone). bavar ['bavar] m 1. si presentà a Ratisbone. Sì ma il museu e il ~ ju sierin a misdì (BrLi). skedenj m. (Pa). si impegne a fânt cent dî bausiis izreči laži. pena f. (Sg). skrinja f. un mafiôs. kembelj m. utripanje n. tolkalo n. chestis a son zornadis di fâ des cjaminadis. maladets batocjats. potolčen. bavâ [ba'va:] it (o)sliniti se. (Sg). Par vê une buine scuse. intun ~. batist [ba'tist] m 1. il za vût iniment pre Zuan Batiste Piemonte che al rezè la incarghe dal 1871 al 1899. klepetavost f. lis baulis de bacjare. po padcu drevesa. gridavano "bàuf" (fermo) (don).. cu la sô ~ e cu la sô invadence. si sentà suntune bancje e si ricreà a sintî une ~ di aiar (MazzonIol) 5. datiloscripts. pokec m (pri biču) 7. dopo la cjase di Bepo Blancjin. batulie [ba'tulie] f → patulie. une ~ di nûl črtica oblaka. maladete raze cuce. sunek m. bau II ['bau] m črv m. hlimba f. batulon [batu'lon] m blebetač m. uničenje n. dobiček m (iz podjetja). ovratnik m. klepetulja f. cidin e. butelj m. parcè mo satane ti aial grimpât tant il cûr di rivâ a dîj bausiis al Spirtu Sant (Bibl-Az) 2. krstilnica f. PROV lis bausiis a àn i pîts curts laž ima kratke noge. dal saût. bavarin [bava'rin] m otroški prtiček m. (Enrico) nisem lažnivec. batulone [batu'lone] f (ženska) klepetulja f. omarica f.i f Bavarska f. ~ adj REL baptističen. neumnež m. cence dî ne au ne ~. strast f. sapica f. oprsnik m 3. Zuan Batiste Janez Krstnik. (Bel). trkalo n. batule ['batule] f zgovornost f. Simon (batiât Pieri) intun lamp di orgoi al à sfilât la spade de fodre di un dai soldâts (Pa 03/8). tresk m. drget m. pardìe! / Eco ca che si invie / in socoros il ~ da l’angunie 2.vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. che a scugnivin contentâsi di butâ la ~ e spietâ che il leon al ves la creance di lassâur il scarsanali. tolkač m. strissule). Magaricussinò jo no soi ~. zlagan. trkalo n (na vratih). dal frangel 9. ju muardeve. zbodljaj m. fra lis altris a è famose la ~ che a derin ai Turcs tal 1477. (FogMil) 3. (veter) pih m. jezičnost f. beračenje n. mahljaj m. pikčast. bati voli) m trenutek m. zamah m. bitje n. bau I ['bau] m pasji lajež. baste cjalâ ce che al è tal Museu. cence dî ~. intune ~ di voli (Bibl-Corinto) 2. pripeka f (sonca). trap m. Batiste [ba'tiste] → batist. te ~ direte dal soreli. I tescj a àn di jessi inedits. butâ la ~ peniti se od jeze. (pri predpasniku) predsrajčnik m. cence dî ne au ne ~ ne. . batina f 2. skobljanec m. intun moment. bavacje [ba'vaqe] f BOT → fonghe. bavai [ba'vai] m (na)prsnik m. nor. a stevin su la plaçute. la ~ de cuae. otroški prtiček m. beraštvo n. un cul cûr frêt come il nâs dal cjan e egoist fûr di misure. ma ducj o vignarin gambiâts. (bolj obič. vožen. udarjanje n. baûl [ba'u:l] m kovček m. un cjan al baule. kosmata svila f 3. vratni jermen m. batudâr [ba'tude] f ?? dispès a messet di contis de vite di Cjasarse e dai “scuintris” fra i turcs (o sei i cjasarsês) e i batudârs (chei di San Zuan). zatik m. batude [ba'tude] f 1. prometen (cesta). batût [ba'tût]. MET plena f (pri železu). pobit. un lari. par une convigne cui duchis di ~.

becarâ [beka'ra:] tr 1. luskina f. becât [be'ka:t]. veselo. vivi a la beade voditi srečno življenje. → bavôs. ~ sot di une ale opojen. k sreči. oster. piti. pijan. fâ (dâ) il ~ a lis stelis biti vsega zmožen. odpihniti. pihljaj m. ~ che dobro. F kozi f. Po ancje un ~. al viodè a sô volte il Gurizan tanche une periferie dal grant ~ triestin. in redenzie par vualtris. -ose adj slinast. blaženo. odnesti stran. tepec m. bazot [ba'dzot] m → basot. prigrizniti. s’o cjatarês des becanelis. be ['be] f ime črke ”b”. atente. E cjantarà ancje la corâl “Capello” di ~ (Pa). veseliti se. becant [be'kant] adj bodeč. bavôs [ba'vo:s]. beâ II [be'a:] it → bebeâ. (veter) pih m..i f → Bavarie. bebece [be'bet∫e] f → bece. bebece) f F žensko spolovilo n. bazigot [batsi'got] m → bacigot. (zelo majhna količina) črtica f. butec m 3. imeti zlate roke 2. beâ) tr (koze. (pri kartah) vzetek m 3. ~si refl uživati (v). beât [be'a:t]. -ade adj REL razglašen za blaženega.bavele [ba'vele] f 1. penast. → becanot. sicu sacrifici pal pecjât. la Italie e beche il Tirol di Misdì. kljuvati. ~ m slina f. FIG stakniti. 31-45). ujeti. (Bibl-Numars) 2. beade [be'ade] f → bebeade. nabit. REL blaženost f. beadonon 2. (La 06/3). lis becadis des gjespis. bavile [ba'vile] f luska f. lahen veter m. ZOOL majhna sloka f. ti ricuardistu. bavose [ba'voze] f ZOOL (riba) Okata babica f. bazâr [ba'dza:r] m bazar m. razvedrilo n. une fete cjalde di ~ kos tople polente. om di fede e di libertât interiôr. ninine. zbosti. zobati. beatificazion [beatifikatsi'on] f REL razglasitev za blaženega. sluzast. (Natisone/furlanis). Beade [be'ade] kr. spoznanje n. baviç [ba'vit∫] (pl. beadementri [beade'mentri] adv srečno. [ba'vits]) adj slinast. hladen veterček m. -ade adj opojen. che tant al à fat par prudelâ la sô ~ (Pa). / tu la man tal patelon. piči. bazilâ [batsi'la:] it → bacilâ. pridobiti. koza f. becanele [beka'nele] f 1. I Fusarium a produsin une grande cuantitât di micotossinis. ~ content . Bean [be'an] kr. (oseba) živa duša f. bec II ['bεk] (t. dutune cu la decorazion de capele de ~ Vergjine dai agnui. beadon. bec stuart) m ZOOL mali krivokljun m (Loxia curvirostra). per cui. bazizi [ba'džidži] m → bagjigji. becanot [beka'not] m 1. → bavisele 3. polomija f. meketanje n. beatifikacija. senca f. pisniti. bavicjâ [bavi'qa:] it → sbivicjâ. bavisele [bavi'zele] f hladna sapica f.. črtica f. zabijalo n. base) F polenta f. befutût) m 1. svež pihljaj m. norec m. drobec m. bebei [be'bei] m → bebel. bagnâ il ~ poplakniti. bebeâ [bebe'a:] (t. ne imeti beliča. come i tricotecenis . beade) f beket m. bazighe ['batsige] f → bacighe. Baviere [bavi'εre] kr. bece ['bεt∫e] (t. beatificâ [beatifi'ka:] tr REL razglasiti za blaženega. FIG mož nezveste žene. srečen. Bean Des Muiniis [be'an des mu'iniis] kr. beade adj 1. pik m. koristiti. ce grum di bestiis.) m kmečko dvorišče n. nol à un ~ di carantan nima niti prebiti pare. la malsane calme a fîl di campagne: nancje une ~ di tramontan (Mar). la clipe ~ prijeten. kozica f. (zelo mala količina) mrvica f. beâ I [be'a:] tr (nagrado ipd. napaka f. bebeade [bebe'ade] (t. no viodint svolâ nancje un ~ 4. ~ e fusaproliferin (SiF 02/1. (orodje) zabijač m. zadovoljen. beatitudine [bea'tudine] f 1. becadure [beka'dure] f kljuvanje n. bec in stuart [~ in stu'art] m ZOOL → bec in crôs. doseči.i f Beata f. meketati. kavsanje n. sreča f. FIG pomol m. E si podarès lâ dilunc par 180 pagjinis a burî fûr becanots a otante. veseleti se. ~ m REL blaženi m. beauvericin [bea'tu??] f KEM beauvericin. bearç [be'art∫] (pl [be'arts]) (< st. FIG pridobiti. kozica f (ptica) 2. topel veterček. i f → Celant Bearzi. pizda f. svilni odpadki 2. la cariolute e tancj altris bebeis. o ai becât un bon rafredôr (sf). žgoč. nancje un ~ pes stradis niti žive duše ni na cestah 6. zalotiti. che lis muchis no i bechin l’om! 5. sot lis bavilis dai sardelons. ~ futût. REL blažen 3. beketanje n. lis pioris a bebeavin. mi à becât un det 2. la fescje ~. bee) f INF ovca f. bolezen). baze ['badze:] f 1. kljun m.) uživati. FIG gobec m. da 2. bavicje [ba'viqe] f → sbivicje. napaka f. / in chê di dongje il porton? / Jo o tocjavi la bebece. bebee [be'bεe] (t. zabava f. zmota f. → aiarin. Padre Venanzio Renier. FIG blaženost f. da. doseči (kaj) 4. kjuvati 2. bebel [be'bel] (t.nem. živeti srečno. sreča f: vê ~ imeti srečo. (t. Bearzi [be'ardži] kr. Don Milani. vbod m. usrati se kaj komu. (Bel). zmota f. odpeljati. macola f. sapica f. al à simpri un ~ sui lavris. meket m. bavesele [bave'zele] f → bavisele. i f (Sant Cjancian) Bagliano. zbadati. štrlina f 5. Su la taule de pâs. Ancje se cheste no fos la prime comemorazion istituzionâl dal Beât Beltram fate ca a Udin (Ac). pena f. ovce) beketati. vierzi il ~ odpreti gobec. leseno kladivo n. F ptič. dobiti (npr. . (GE). une ~ di suspiet. becâ [be'ka:] tr 1. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il ~ 3. al è dut sglonf di becaduris. bec I ['bεk] m 1. al sa che la prime ~ e je la puaretât. akreš. trohica f. dobiti. mrvica f. pikati (s kljunom). → biât. penast. šara f. bebei) m igrača f. I 40 bonats a cjapin sù lis panolis une per une. zgrabiti. (u)gristi. a cheste ore al è di solit za ~ ob tej uri je ponovadi že nabit. i f (Codroip) IT Beano. zaseči. zadovoljno. cence podê ~ il gjat 4.v. ZOOL grbež m (Limnocryptes minimus) 2. bavelin [bave'lin] m (sviloreja) cunjar m. kavs m. becade [be'kade] f kavs m. sluzast. vinjen. malo špikati 3. lis disbruin (intune une sorte di fieste intal bearç) (Pa 04/02). la lôr virtût si à beât il so bon mercedi. bazigâ [batsi'ga:] tr → bacigâ. bec in crôs [~ in 'kro:s] (t. beatificât [beatifi'ka:t]. bazilot [batsi'lot] m → bacilot. vspodbadati 3. ZOOL kozel m. pijan.

cun lis sôs peraulis misuradis che a semeavin pesadis cul ~ dal speziâr (Leng). Ma in realtât. no. (Pa 03/11). butâ i ~ te roie vreči denar skozi okno. kavsniti. neprijetnost f. kljuvati. PROV L’om cence ~ al è un muart che al cjamine . Un mestri di vite che cence tancj scjas. cjatâ beghis začeti prepir. obrati. i ucei che a stevin becuçant tal gjalinâr.i. obračun m. becin [be't∫in] (demin. nemirika (v uri). -iche ~ adj belgijski. torej. soreli e ploie. cussì che la ~ regjonâl no simpri e rive a meti in avualitât (Leng). belgradês [belgra'de:s]. lu si capissarà dome ae fin. begherle [be'gεrle] f ZOOL ?? (Cerambyx moschatus). al sa di vin e ti plâs un al è pal purcit e un al è pal ~ e (linostraulino). -ese adj beograjski. čarovnica f. sore ~ za denar. spor m. come Jesù Bambin.i. belançament [belant∫a'mεnt] m (pre)tehtanje n. naročilo. beçolade [bet∫o'lade] f zaslužek m. bedecje [be'deqe] f 1. becon [be'kon] m kavs m. 4. no crôt ’es striis. befane [be'fane] f 1. Beivârs [bei'va:rs] kr. beçons [be't∫ons] (akreš. REL praznik razglašenja Gospodovega. čarodej m. becjâr [be'qa:r] m mesar m. (ProvBr). belançâ [belan't∫a:] tr 1. tal sclopetâ de çocke e des bedecjis. v dvomu. belance [be'lant∫e] f 1. (t. bajna starka. il diu solâr dai nestris basavons (Natisone/furlanis). no crôt ai belandants. pomočnik m 3. kavsniti. ugriz m. majhna tehtnica f. usklajevanje n. o cjali ator e o viôt pa’ la gran part. (La 04/12) 3. beghe ['bεge] f prepir m. E vignarà puartade insom la ristruturazion de Place di ~ (CoUd). FIG starka f. di no vê altri imprest che lis fuarcis armadis. belece [be'let∫e] f bradavica f. m (IT Beleno. belgjic ['bεlăik]. begherlâ [beger'la:] it → berghelâ. ~ a palote na kupe denarja. s kljunom pikati. il torment di vivi in ~. jessi in strent di ~ biti suh. a jerin lis balutis dal ~ a fermâsi. nagrabiti (denar ipd. priti k denarju. bel ['bεl] m FIZ bel m. dekret m. no si beçole. TRG bilanca f.) denar m. il vescul i mande sù un ~ di lei in glesie. pridobiti. belancîr [belan't∫i:r] m 1. la sô miôr zoventût e finìs te ~ (Bibl-Gjeremie). beçam [be't∫am] m (kolekt. becuçâ [beku't∫a:] tr pikati. veliko denarja. izenačiti. v ravnotežje spraviti. tirâ la ~ hlipati. ordin. ej no. al è chel di tamesâ i siei consums cuotidians (Pa/Buteghe) belanç [be'lant∫] pl [-ts] m bilanca f. pričkati se. belandant [belan'dant] m čarovnik m. che mi semeave la ~. grda ženska f. pod drobnogled dati (zadevo). un pâr di belecis di tacâ sù in bande de muse. i m (Vile Di Var) Belgrado. res je. Une volte a jerin puars parcè che no vevin ~ (Pa) ker niso imeli denarja. tremi kralji 2. povelje. prihodek m. mala vsota denarja. edikt. suha trtna mladika f. kovanec m.). tirâ un ~ napraviti bilanco. simpri prontis a seguî un so ~. madež m. (friulinelmondo). pregrada v konjskih hlevih. BOT lisička f (Cantharellus cibarius) 2. bedoi [be'd‫כ‬i] m BOT breza f (Betula alba). v negotovosti. razglas. bêçs ['be:s] mpl denar m. nalog. belessa [be'lesa] f (Pasolini) → bielece. (GP) → comant. . kavsniti. poslovati. no sta a ~ il gno rap di uve 3. Belgjiche ['bεlăike] kr. v kup spraviti. dinar m. kovni pečatnik m 2. mesnica f. biti pri denarju. belancin [belan't∫in] m 1. i cesarons ju ai belançâts a otante 2. / belançats che mai miôr. bogatenje n. Une ocasion duncje ancje pai furlans de ~ (Onde). (pre)tehtati. beçolâ [bet∫o'la:] it in tr (za)služiti denar. pravdati se. beche ['beke] f v: che al fume la ~ (jed) božansko dobra. zgrabiti 2. San Niculau e la ~ puartant dons ai fruts. Beleno) koroško (karnjisko) božanstvo. ~ dai interès (Pa 7/2000). dobiček m. meti il vuès su la ~ prevesiti tehtnico 2. preudarjati. klanje n. Belgrât [bel'gra:t] kr. prepirati se.→ frice. belancist [belan't∫ist] adj ?? L’obietîf des fameis ch’a cjapin part a la campagne “Belançs di justizie”.che mi à fat jentrâ in cjase e mi à dât di mangjâ suntune taule che no veve viodude la aghe. in ~ v ravnovesju: Se il to cûr al è poiât in belance viôt di pesà ben il so valôr par podè (nonsoloparole). -iche int PSIH behaviorističen. La ~ e viere a vot. un risot un gustâ che a fumin la ~. ki obdaruje otroke v noči pred sv. jessi tacât tai ~ biti lakomen na denar . sbeçolament) m zaslužek m. poln kljun m. behaviorisim [behεivio'rizim] m PSIH behaviorizem m. poravnati. cjaval ~) priprežni konj m. simpri incinât a cirî di ~. bee ['bεe] f (infant. denarji mpl. tirant sù e jù il cjavut come par cirî alc di ~ (MazzonIol). otrgati. mag m. od bêç) m prebita para f. f Belgija f. begâ [be'ga:] it kregati se. dračje n. befel [be'f ??] m poziv m. Nos ch'i sin puòrs i vin puòc timp de zoventùt e de belessa: (Pasolini). spreti se. Al è un osservadôr critic dal model ~ di convivence etniche (Pa). pravda f.) → bebee. ~ m Beograjčan m. beh ['bε] int prav. jessi in ~ imeti denar. prečni drog m. bedec [be'dek] m → bedecje 2. Dificil. Belgradese [belgra'de:ze] f Beograjčanka f. prečka f (pri vozu) 2. becjarie [beqa'rie] f 1. se no impussibil. spindi ~ porabiti denar. velik denar m. bêç ['be:t∫] m HIST star beneški novec. tehtnica f. behavioristic [behεivio'ristik]. un sgarpion mi à petât un ~. / sta ciert. vrojeno znamenje n. cun patis e civole. Al jere come se tal fûc e continuàs a vivi la figure di ~. in ~ cu lis spesis v ravnovesju z izdatki. dohodek m. sorenomenadis Fameis belancistis. premoženje n. zravnati. od bêçs) mpl veliki denarji mpl. Si trate di un implant che disigûr nol zove a dâ lis rispuestis che a coventin. (Bibl-Lc). sapo loviti. i f (Udin) Beivars. kljuvati. (pri trtah) suhljad m. béif ['beif] (Glemone) → bêf. FIG klavnica f. beçolament [bet∫ola'mεnt] (t. podrobno pregledati. primerjanje n. F zaslužiti. il mecanisim interni al funzionave inmò benissim (CoUd). (Cadorini/furlan) 2. tirâ un ~ di un fat uman e divin come il papât. ukaz m. al fâs bielis beçoladis sun chè fornâs. raniti s kljunom. Belen [be'lεn] os. sporeči se. pogon. a puartin dongje dut il ~ dal Stât. becotâ [beko'ta:] tr pikati. ni al orcul ni ’es magiis (La). ~ m Belgijec m. pik m. becolâ [beko'la:] tr 1. cun chê buteghe al à fat ~. ~ minûts drobiž m. → len blanc.) (neobič.

om par ~ dostojen. (pos. lis striis armadis di macis di sorc e i benandants. pleten iz debelih vrbovih šib. benedizion [benedizi'on] f blagoslov m. PROV An di nêf an di ben . Beltram [bel'tram] m Bertrando (IT). → belandant benaugurâ [benaugu'ra:] tr voščiti dobro. pipinot ~ 3. Belgrât II [belg'ra:t] kr. na srečo. E par chest e veve di jessi plene di magjie ~. dobrota f. bene ['bene] f koš. → zaie. (Bel). m 1. ~ ogni an il program al vegni justât daûr dai interès dai students. om ~ čudak m. prav. e tantis. al ven a stâi lis vueris. di bachetis di paugne e di fenoli. vuê o ai tirât fûr la ~! (christianromanini 07/04). a son vueris asimetrichis. benedî [bene'dî] tr blagosloviti. Benedet [bene'det] os. Par ~ al massim “Buinis gnocis!” ai nuviçs (ShW). tan’ ben k sreči. si pues dî che i cors a son pal solit doi. pošten človek.. m Belluno (IT). dobrodejen. beneficence [benefi't∫ent∫e] f dobrodelnost f. La Benedizions des Crôs di Zui). ~ ~ zelo dobro.. si à davuelte a Palaç ~ une riunion straordenarie dal Consei Provinciâl di Udin. -che adj vojen. ~ e no mâl zelo dobro. prid m. pri naslavljanju v pismih) dragi. -iche adj 1. bemolle [be'm‫כ‬le] m MUZ nižaj m. iz Belluna. na srečo da.i m Beludžistan m. Simpri salvant il non dal puartebandiere dai predis beneçans. nadrobno. ma ~ kakor koli že.i. nissun lu à congnossut. neskončno veliko časa.. benedet [bene'det] adj 1. prav tako. benefizi [bene'fitsi] m 1. sôl ~ furôrs. volê ~ cdn imeti nekg rad. in fin. četudi. mag m. La glesie e po vantâ benemerencis. rivâts ducj i doi plui in là de etât canoniche dal om (Pa 02). prebenda f. e cun filmâts su lis tradizions popolârs (Lis cidulis. ~ m dobro n. ~ co vendar(le). belomo) m BOT balzamovec m (Impatiens balsamina). blažen. ben che → a ben che. Il proveditôr Zuane Bembo. (BelAlci). al à comunicât di vê dât fûr lis liniis vuide pal ricognossiment dai beneficis previdenziâi pai lavoradôrs esponûts al amiant des impresis (O). blaginja f. ancje jê benedete e benefiche.i. dal pet. belic ['bεlik]. finî in ~ dobro se končati. restâ cidins dal dut cence dâmi il ~. beneficâ [benefi'ka:] (o benefichi [-'fiki]) tr dobro delati. par meti un pôc di ordin (Pa). 234). belomo [be'lizie] (JP) m → belom. v redu. aghe benedide blagoslovljena voda. (IT Belgrado) (okraj Varmo) Belgrado. natančno. m Benedikt m. ti al auguri come che al fos par me. (ProvBr). pošteno. Come che o varês capît. La Regjon Venit. čuden človek. REL nadarbina f. Come la “Filologjiche” e altris ents plui o mancul benemerits. o liberazion definitive di chescj nestris fradis e benefatôrs e amîs. no dome la domenie par mieze ore di messe e cuanche si passe a ~. tant ben che k sreči. (ShW) benandant [benan'dant] m čarovnik m. ma i benedetins i mandin a dî che no son decisions di cjapâ masse cun premure. benacet [bena't∫εt] m dobrodošlica f. il pape ~ XIV (Storie). La Madone benedete dute spauride e maludì la piante spione e al strenzi al cûr il so Divin bambin e' disin (Scf) 2. i conflits di tip ~. di ~ ch’o ài cjatât ca dentri chel frutat. di Vicence e di ~ (Pa). povoj m. belom [be'l??] (t. ma ~ a àn sintût a dî che. hvala bogu. beneçan [bene't∫an] adj benečanski. (Lenghe 2000). (Pa 04/02). presnet. ~ m REL benediktinec m. lep sprejem m.Belgrât I [belg'ra:t] kr. popolnoma. cui siei proclams. va ben alc a cdn (Sg) komu nekaj prav priti. m ~ di Jugoslavie (glavno mesto Jugoslavije) Beograd m. stâ ~ prav biti. si ben che čeprav. ben ['ben] adv dobro. Belum [be'lum] kr. (Pa 02). -ose adj bojevit. Beno m. zelo. koristen. (O). (Pa). (Sg) Če pogledamo malo podrobneje. belve ['belve] f zver f. e je stade morestade dal esit triomfâl tal referendum dal Comun ~ di Lamon (Patrie 06/1). belicôs [beli'ko:s]. bons. zaklet. Tun prin moment al fâs domande di jentrâ tun convent ~ par fâ lûs dentri di se (Bel) benediktinski samostan. tant ~. dobrina f. (Bel). une altre realtât. al scugnì cridâ ~ e no mâl. e a àn fat une opare benemerite tal scrivi un libri che al fâs il pont de situazion (SiF 02/1. ~ adj bellunski. i f (Aquilee Ud) IT Beligna. benemerence [beneme'rent∫e] f zasluga f. čarodej m. korist f. blagoslovljen. ~ us vigne karnjiski pozdrav. ugoden 2. cuant ch’a son deventâts siôrs di no crodi midiant dal cumierç des armis e dal matereâl ~ (Pa). la tiere. dobrodelen. benemerit [bene'mεrit] adj zaslužen. (ShW) ben che [bεn'ke] co dasi. dâ la ~ dati blagoslov. la rezine ben cun dute la polegane di chest mont.(JM). belumat [belu'mat] m krajan Belluna. → munificâ. ma la ~ plui grande e je chê di judâ la int a no vê plui dibisugne di chei altris. biti slab. il francês ~ di Saint-Geniés e il todesc Marcuard di Randeck. Se si cjalave ~ une vore di cjossis a jerin gambiadis. Palaç ~ palača Belgrado. lâ dal ~ in miôr iti vedno na bolje. jessi pôc ~ ne imeti se najbolje. In chê dì a Rome. FIG preklet. preveza f. Belucistan [be'lut∫istan] kr. benedetin [benede'tin] adj REL benediktinski. pri vsem tem. Te nestre ete di vuê. Belun [be'lun] kr. bendâ [ben'da:] tr in refl → bindâ. (didatic). dobrote izkazovati. prid m. e us fâs la impromesse / di lâ a la cjartere / apont par proviodi / di cjarte une ~.i. benefatôr [benefa'to:r] m dobrotnik m. tudi (če). belisie [be'lizie] f → bilisie. diventâ une ~ pobesneti. (Bel). A son rivâts a Udin il ~ Marco Paolini (Pa). a gloti di pôre la lôr grande parlantine e. (Cadorini/furlan) Čeprav se vsako leto prilagaja program interesom študentov. zaslužnost f. bende ['bεnde] f obveza f. tal puest de promozion di une vendite di ~ o de construzion di un poç (Pa 04/03). belzà [bel'dža] adv → bielzà. bojaželjen. čeprav. di ~ che.i. Bielzà dal XVIII secul si stime che chest munistîr al sedi chel de ~ (CoUd). dobrotljiv. blagrovati. korist m 2. lahko rečemo. blagoslovljenje n. il ~ di Diu (ena) večnost. se si passe. Spiri. benefic [be'nεfik].. invecit. benedetine [benede'tine] f REL benediktinka f. dobrota f. Beligne [be'liñe] kr. in gracie dal jutori de Fondazion Casse di sparagn di Verone.i m → Belum. da sta ponavadi dva tečaja. pomagati. . (Mar).

Benevent [bene'vεnt] kr. e cun di plui il ~ al è sierât. Alore lôr e àn pratindût un re e Diu ur à dât Saul. la fonde culturâl metude di pre ~ Marchet. (BrLi). i dialets (old. benzine [ben'dzine] f bencin m. (Mar). I gnûfs martirs dal Jihad pal plui a vegnin des clas sociâls benestantis de popolazion palestinese (Pa 03/10). (La 05/7). minudine. m Benevento m.i. ljubkan. pridobiti naklonjenost nekoga.benenomâl [beneno'ma:l] adj ?? co une peraule dal cont e podeve splanâi ~ la strade par jentrâ tal manicomi. sedaj (pa). mil. Beniamin [benia'min] os. nekdal. cun cjamis di breis e di madons (Sg). benvolence [benevo'lent∫e] f dobrohotnost f. vadì la mont de Grecie (BelAlci). pobalin m. benzà [ben'dža] adv že. Grčiji). premožnejši. Beneventum m (v juž. dai fraris. ~ m dobrodošlica f. neugoden položaj m. → baronade. sflamie il ~ come une stele. cjalant l’orloi. dobrovoljnost f. ~ m Bergamasco. blagor m. Siore. Berbere ['bεrbere] f Berberka f.i. ~ adj navihan. benfat [ben'fat] adj lepe postave. al divente un personaç scuasit "instituzionâl” (taicinvriaul). m Benjamin m. di Ciril e di Metodi. di dâ un judizi che nol fos di esecrazion e di condane? (Bel). težava f. jasa. di energjie. e po un bausâr. la umanitât e je denant a une ~ (logosdictionary). fâsi ~ priljubiti se. tradicionalističen. che si spessee a dâi un etichete negative. Bepo ['bεpo] os. de tribù di ~. pod pogojem da. neumneži mpl. soredut fra i benpensants. ljubiti. križišče n. (BrLi). lis raris cjarecis e lis tantis barufis dai spôs e gjenitôrs pai mil e mil fastidis e berdeis (BelAlci). priljubljenost f. bengâl [ben'ga:l] m bengalični ogenj m. al sarà un ~ che si disgroparà bessôl. malopriden.i f Berenika f. Jožko m. une e je morute. cûr ~ dobro srce. kmetavz m. benrivât [benri'va:t]. benissim [be'nisim] adv super. benpensant [benpen'sant] adj konformističen. iz Bergama. bon di caratar e ~ di ducj. -ude adj priljubljen.i. Stiçât dal conseîr ~ Agostinis (Pa 02).i. di Cluny. imberdei) m zagata f. berber ['bεrber] adj berberski. naklonjen. Berber m. lopov m. di ~ bencinski. Une volte. porednež m. (La 05/3). Bepo) os. bergamascs [berga'masks] mpl F bedaki mpl. m Jožek m. un lari. benvolê [benvo'le:] tr ceniti. stišče n. dal Sacri Roman Imperi. benzinâr [bendzi'na:r] m črpalkar m. Tal indoman. di podê vê informazions impuartantis di doprâ par miorâ il ~ uman. befatine. nerodnost f. daspò che e veve viodût il nodâr e il marchês scribiçâ dai . Berde ['berde] kr. benfatôr [benfa'to:r] m dobrotnik m. di spirais cetant positîfs di gjenialitât. konzervativen. a dîti une veretât che tu cognossis ~ (Enrico). ~ m dobrodošlica f. benvolent [benvo'lent] adj dobrohoten. Donatôr di sanc. vegnistu? ~ tu mi compagnis ali prideš? Pod pogojem da me pospremiš. v redu. a fevelin simpri in marilenghe e a si capissin ~ ancje tes lôr varietâs localis. LING berberščina f. počutje 2. goljava f. križišče n med poljskih poti. blagost f. Pôcs a san che a Milan tai agns Sessante a logavin plui di dîs mîl furlans. berdei [ber'dεi] (t. HIST Beocija f (pokrajina v ant. fî di Cis. benetin [bene'tin] adj ?? La Europe dai benetins. dobrohotnost f. come une ~ di Diu (Bel). zelo dobro. Jožko m. cui podevial riscjâsi. Beozie [be'‫כ‬tsie] m GEO. pobalinski. Benvignût [benvi'ñu:t] (t. → DEMIN benfatin. fâ ~ ?? dongje Vencò. benvolût [benvo'lu:t]. Cun sintiment plen di ~ dut al è pussibil come (Natisone). Berenice [bere'nit∫e] os. (christianromanini 07/04).m (IT Benvenuto) Benvenuto. Il ~ al è une sostance che il so podê cancerogjen al è cognossût (CoUd). (Pa 02). bentropis [benvi'ñu:t] fîs di une tiere che e pareve destinade a mandâ viers il Friûl e il mont intîr bentropis ideis. fino. Italiji). imeti rad. malopridnež m. eco. berechinade [bereki'nade] f pobalinstvo n. Vignût) os. konzervativec m. Al è permetût di gjoldi procreant. postaven. berechin [bere'kin] m navihanec m. dobro zdravje. berberec m (konj) 3. (Pa 05/04) benon [be'non] adv zelo dobro. stasit. Bepi ['bεpi] (t. di rabie o moli un blestemon. O fermavi la veture ‘e ~ in Povie e mi inviavi a pît dilunc la strade. Fint ai 2 di novembar dal 1975. Agripe e ~ a rivarin cun grande pompe (Bibl-Az). une biele comunitât che e à savût fâsi onôr e ~. ~ o savevi che al vares capît. krasno. beorcje [be'‫כ‬rqe] kr. ljubeznivost f. ~ m dobrohotnost f. -ude adj dobrodošel. benviodût [benvio'du:t]. e intal scûr a son doi zovins (medeuzza). ben se [bεn'se] co da le. mi displâs. i prins sedentaris (Pa 02/10-11) 2. benfatin [benfa'tin] (DEMIN od benfat) adj ljubek. koženica f. ~ m 1. ai rapuarts fra Arabics e Berbers. beneventan [beneven'tan] adj beneventski. v primeru da. usance la ~. kmet m. benvolence [benvo'lent∫e] f dobrohotnost. lavìe dal olm sglovât dal aiar e des aghis benvolentis che a cjareçin il vert sgardufât su di un jet di glerie. FIG razpotje n. dì dai muarts e de muart di Pier Pauli. par dai il ~. -ude adj priljubljen. i f → Cuestebeorcje. prav. li che o levi a fâ ~ cuant che no vevin i sconts. (Pa 04/05). (BrLi) 2. ~ m konformist m. i f (Prepot) Budóži (IT Berda). krasno. dobro. E chest ~ dongje dal jôf? (Mucci). benignitât [beniñi'ta:t] f dobrota f. če le. berberski jezik m. beolc [be'‫כ‬lk] m ratar m. a misdì nus da il benrivâts a Tortone la Madonrute di aur di don Orione. lopovski. (Urli). naklonjenost. spoštovanje n. benjessi [ben'jessi] m 1. blaginja f. bergamine [berga'mine] f pergament m. -ade adj dobrodošel. paglavstvo n. dobrotljivost f. benestant [bene'stant] adj dobrostoječ.lapadania). A passavin camions di ~ cun scritis in todesc.i. in convigne cun so missêr Stabilin di Trevîs e vadì ancje cui duchis Arichis di ~ e Ildebrant di Spolêt (JM). berechinâ [bereki'na:] it pobalinsko se obnašati. m Jožek m. un ~. paglav. beorcje [be'‫כ‬rqe] f 1. naklonjenost f. lavìe dal vuarp e di so pari. problem m. benzen [ben'dzεn] m KEM benzene. ljubezen m. bergamasc [berga'mask] adj bergamaški. benut [be'nut] adv ?? benvignût [benvi'ñu:t]. si ufrivii piçui dolçs (La/tradizions).

/ mi diran che di ~ / vâl un mont. un gridatore / un sberlon. na hitrico. 4-açâr par bertuelis (SiF 03/3. Tantetant al rinunzià ~ a lis particularitâts locâls di ogni fate. berton [ber'ton] m ARH ljubimec m. berlusconian [berluskoni'an] adj berluskonski (glede na it. (Vichi) 2. od berghel) glasno vzklik m. glasno govorenje n.i. grozen. sberlade) f krik m. Il progjet artistic al è prudelât dai Comuns di ~. Berlaments. osamljen. Bertul ['bertul] os. vzklik m. kričati. in dut câs. cui lôr cuars. tamar m. bessolance [beso'lant∫e] f osamljenost f. anime ~ sglonfe. se jo o voi a cjase drete / cussì cence fâ il fat gno. kričač m. razgrajanje n. ~ m dretje n.i. bersoli [ber'soli] m BOT (ž. samoten. berline [ber'line] f 1. e al jere dut un ~ a ore di cene.i. bersalîr [bersa'li:r] m ostrostrelec m (vojak). berghelâ [berge'la:] (t. tuliti. iz Bertiola.i m ?? i cordui di Micjelagnûl e ~. ~ tanche un jubâl/ il gri čisto sam 2. un ciulon. vpiti. 2ghise amorfe. glasen krik m. limuzina f. al sint dentri un sunsûr. → zaromai. FIG jezik m. tufs di calôr te paludere umide (PauluzzoN). “E je dongje ~” i rispuint. hrup m. la Talachine che a sberlave la sô marcanzie. (t. spola) konoplja f.i. Duncje la int des monts si è esprimude e la sô volontât. sivîi che no si dîs 2. di Cjamin (Pa). incomprensibîi par jê e . planinski pašnik m. opuščen. il gno omp tant gnervôs e ~. Berto) Albert m. la ~ fin lis vacjis butin jù. (GE) bertuel [bertu'εl] m vrša f (za ribe). XVIII) Miedi. berghel [ber'gεl] m krik m. ~ adj kričav. razgrajati. A son utopiis a berlin i partesans de globalizazion e de industrializazion a ogni cost (La). (demin. ~ m Berlinčan m. (Sg) Ni se treba tako dreti. L’om al si inacuarzè di lui dome cuanche un operari al ~ al frut (Sg). berlinese [berli'neze] f berlinčanka f. (Natisone). No sai se chest furôr / di ~ si aprove / dai govins dal Cormôr / che. Bertiûl [berti'u:l] kr. lis stradis bessolis. Berne ['bεrne] kr. brajda f. grozno tuljenje n 2. m (IT Bergamo) Bergamo m. zgodaj. ma di fats no. samotnost f. mrmranje n. berzarie [berdža'rie] f tamar m. berlarili [berla'rili] m vpitje n. E il clime al è deventât inmò plui pesant cul guvier ~ (Pa 02). e je stade une vite puare . hrumeč. Bergamo ['bεrgamo] kr. che sberla. berlament [berla'ment] m vpitje n. ma al ven four dal non di un antenât (Piç). (telealtobut). sberlâ) it kričati.ancje par so pari. berlade [ber'lade] (t. (pes) bernardinec m. čisto sam. od berli) m 1. dreti se. ~ adj hrupen. -eze adj berlinski. kričač m. glasen. sberghelâ) it glasno govoriti. berlaçâ [berla't∫a:] it vreščati. berlichite) m FIG hudič m.. la sô invocazion. Culì il ~ al è l’“Olf” e la sô politiche. m Bertiolo (UD). berli ['berli] m krik m. (Mar). dreti se. no ~ di fruts. dreti se na vso moč.. kričanje n. bersaie) tr zadeti. oknu). Bersabee [ber'sai] ?? . obstreljevati. bertuele [bertu'ele] f 1. vedeti za kaj gre. vzklikanje n. berzâ [ber'dža:] tr v stajo. šepet m. sramotni oder m (steber) 2. ossei al guviêr di ~ (La).segns. su di une ~ . hotnik m. bertiulin [bertiu'lin] (t. nasadilo (pri vratih. dongje ~. il so ~ al va scoltât di ducj (Pa 04/04). bertiulot) adj bertiolski. mrmranje n. opuščenost f. un davoi. berlâ [ber'la:] (t. (Ta). vrsta voza f. invezi dai solits cjants divots religiôs. un ~ di sturnî. Bertos ['in] furl. razgrajanje n. sam. une ~ gjenerâl. La sô. e là ~s. m Bern m. priimek BERTOS GIUSEPPE (Glemone sec. o sin une fameone un tic delicade e putrop unevore berghelone. al dirigè il Centri Studis Ecumenics Zuan XXIII. Nol ocor ~ tant. kričanje n.al mot . 3-nylon. ma prin tu vevis gjavât un cjamp di bersolis che no vevin nissune premure di lâ sul fûc. FIG iskana oseba f. Berlin [ber'lin] kr.i m Berlin m. berlete [ber'lete] f bahanje n. sberlon) razgrajač m. berlic [ber'lik] (t. razgrajač m. berlinês [berli'ne:s]. dretje n. bergheladis tra ducj i trê. planinski pašnik m. kričeč. si faseve un davoi. Bergum ['bεrgum] kr. razgrajanje n. un ~ propit come in Parlament. berlon [ber'lon] (akreš.i m ??(IT Bartolo). berlarie [berla'rie] f vpitje n. tuljenje n. m (IT Alberto. Bernadie [ber'??] i g f IT Bernadia f. kričanje n. i veve justade la ~ de puarte . David che ~ bersai [ber'sai] m 1. berghelarili [bergela'rili] m šepet m. Bert ['bεrt] os. beromai [bero'mai] adv sedaj (pa še bolj). bersais. tarča f. vpiti. berghelon [berge'lon] m 1. A Sotto il Monte. Là in fonts lis montagnis di Nimis e la ~ (PauluzzoN). napihovanje n. dobro razumeti. a davin une grande ~ e i spirts a lavin fûr (Bibl-Az). vzklik m. un ploton di bersaglîrs. (La 04/10) (ljubkovalno: Bidin) 2. (akreš. vzklik m. berghelade [berge'lade] f razgrajanje n. Vêso presint “Il ~” di Munch (BelAlci). (RB). docent a Padue al scrivè l'opare Elementa medicinae praticae. cert Bertrant Secchia di Udin ~ di Castro di Piran e Julius Ciprian di Bressie. razgrajanje n. razgrajati. m Bernard m. Bernardin [bernar'din] m 1. ~ m Bertiolčan m. besetamp [be'so:l] ?? Il cognon da famea facilmenti a nol à nuia ce fâ cul besetamp. od Bernart) a traviers un dismenteât sonet di ~ Cancianini. besclet [bes'klet] adv hitro. vzklikati. Bernart [ber'nart] os. bergamo ['bεrgamo] v: capî il ~ migljaj razumeti. al à petât un ~ che le àn sintude fin su la place. bessôl [be'so:l] (pl bessôi) adj 1. tuliti. lu clamave stant tal curtîl sot dal ~ des vîts. a pro de lenghe furlane unitarie. açâr par bertuelis Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. ~ tr zmerjati. bersò [ber'so] (pl bersôs) m senčna pot f. e à presentât a la Confederazion. berze ['berdže] f staja f. Bernin [ber'nin] os. bersaiâ [bersa'ia:] (bersai. zvodnik m. berlichite [ber'likite] m → berlic.i m → Bergum. predsednika Berlusconija). al è un jeur e no l’orcul ni ~. a pierdarà ipso facto l’ûs de ~. 97) 2. dretje n. v tamar dati črede. Il ~ ARS Krik (Muncha). lis vacjis e lis pioris lis ai berzadis. il spiziâr al capìs il ~ ancje lui. dretje n. che ciula. vpitje n.i.

risots e macarons. vsrkati. ~ a scroc che al mangjave e al beveve a scroc e ancjemò al vignive idolatrât des sôs vitimis.(don). bessolin [beso'lin] adv zelo osamljeno. (po-. plene di scossis eletrichis (mortegliano). ~ grues velika živina (goved. de fame placide za fat ~. al ven davôr di nô fin a la Bodeguita del Sur. vevino miôr di viodilu a imbeverâsi cul so tuessin e restâ infossât te sô malore? beveradôr [bevera'do:r] m korito n. slaven. Stait atents che no vein di inçussîsi i vuestris curs cul mangjaçâ e cul bevaçâ. bevarum) m 1. strup m. di voie di fâ nuie. žival f. ben ~. zverinski. Ad esempli. bonifichis. ponoreti. v-)srkati. ~ minût drobnica f. obleant i pastôrs a jentrâ tes propietâts privadis par fâ passonâ e mangjâ lis lôr bestiis (La). Ancje il Chino. Ator des fontanis publichis e di chês privadis. popivanje n. bevidôr [bevi'do:r] m pivec m. divji.di acjadiments sostanziâi e marcade de ~ e des rinunziis. Dopo che Gjesù al jere nassût a ~ in Gjudee. besteate. E po’ il ~ mi plâs. bevaçone [beva't∫one] f pitje n. bestiologjie [bestiolo'ăie] f veda o živalih. prin dal an un frêt di cjan (sangiorgioinsieme). besvelt [be'zvεlt] adv hitro. beu ['bεu] int bev. pijančevanje n. nastaviti sod. krčma f. ~s di cjalunis izbrane pijače. fâ passonâ lis bestiis pasiti živino. besteute [beste'ute] f zverica f.i m Betlehem m. i bilicuns par une altre bevade / coronarìn di flôrs. trai di ~ navrtati. besteâ [beste'a:] it poživiniti se. 2. No 'nd è veretâts o aspiets gnûfs di pandi su lis bestialitâts e i macilis cometûts a Auschwitz (Pa 7/2000) 2. piti kot za zastavo. popivati. jessi cognossût plui de ~ biti svetovno znan. / polpetis di ogni genar. zverinsko. il frico. → ceu. surovost f. un zinar ~. une assurditât che e fâs ~ (scritorsfurlans). bestiâl [besti'a:l] adj živalski. betince [be'tint∫e] f → bitince. Cheste e je la reson par cui i flus basaltics a puedin scori ~ e lâ indenant ancje par tancj chilometris de bocje erutive. pitje n. odžejan. e daspò sepulide daûr di cjase sô. demin. FIG lahkoverno verjeti. Alore lui ju cjolè cun se e si ritirà tune sitât che i disevin ~ . ~ a sclips. (Bibl-Gjen). parvie che te lôr tradizion abituâl a pratichin la ladrarie di ~ (Pa).Sei Elisabetta dalla lingua schietta (VERONE). besteon. imbeverâ) tr 1. (velika) žeja f. Bete ['bete] os. zaupati. betule ['bεtule] f pivnica f. par fâ boli te cjalderie de lissiarie la aghe di doprâ par spelâ la ~. živinski. bevande [be'vande] f pijača f. bevi ['bεvi] tr 1. pijača f. peljati nekomu. chel grant ~ di biris di Deutsch Nepal. al è puest. (BiblLc). meti fûr di ~ ponuditi pijačo. pijača f. iz-. bevadôr [beva'do:r] m torilce za vodo (v ptičnicah). i bêf fûr dute la vite. parvie de ~ che bisugne fâ dopo di vêlu mangjât. Al tornà a meti tal so puest il sorestant dal vin. napoj m. nepremišljen. (SiF 03/4. i f (Sant Micjêl) Bevazzana Destra. mešanica f. besteute. aghe ~ pitna voda. napitek m. nečloveško. alcolist tant che il Garibalt. ∼ di stale hlevna živina f. (Bel). ~ m pitje n.i f Beta f. piti. živalskost f. al viveve ~ te sô è cjasute fûr dal paîs (JM. inmò a scûr. facil tanche ~ un ûf enostavno kot nič. dî no dî ne ceu ne ~ ne reči ne bev ne mev (BrLi). lahkomiseln. i modons a bevin sù la aghe 3. spelâ la ∼ odreti (kožo) živine. ne zaupam zadevi. (Sg). besteam [beste'am] m živina f. Bevaçane [beva't∫ane] kr. Salvâ). živina f. bevaçâ [beva't∫a:] it pijančevati. napajališče n. bestie ['bestie] f zver f. no mi fâs bon ~ FIG stvar mi ne diši. odžejati se. živalica f. (Pa 03/4). che a son calcolâts un popul di bandîts. obiskovati. napajalnik m. come che la piore e il madrac o il poleç e il vidul a fasin part de ~ (La 06/2). Betlem [be'tlεm] kr. betâ [be'ta:] (t. bevarin [beva'rin] m napoj m. deriv. ator dai lavadôrs e dai laips (beveradôrs) di une volte (Pa). Nadâl un frêt ~. napajati. čarovni. (stromboli). bevade [be'vade] f popitek m. bevaron [beva'ron] (t. napajati se. (BrLi) bevi fûr [~ 'fu:r] tr (iz)sesati.) poznan. va a ~ i bûs tal sfueiat 2. dâle di ~ a un. il filtri di amôr. piti. un timp di ~ pasje vreme. vpiti. bevaçon [beva't∫on] m pijanec m. beverâ [beve'ra:] (t. chê ~! (Tolazzi). tant che al tornà a meti di ~ al Pharaon. bestealitât [besteali'ta:t] f → bestialitât. pastiçs e bevarons. 147). / là cu no bete sinò il lôf e l’ors. nečloveški. ~ tr napiti. krepilna pijača (iz vode. e foi par selvis scuris di faiârs. aument di boscam (Natisone/furlanis). ljubavni napoj m. Betsaide [be'ton] kr. napajati se. mandadis a marît lis dôs frutatis. bukvica f. Cu la cussience che 1 miliart e 400 milions di lôr in zornade di vuê no àn ancjemò acès a une risultive di aghe ~ (Pa 02). zverinskost f. vpi(ja)ti. Betine. fâ bon ~ lepo pripraviti pijačo. lis sponzetis. Poesie di cjarte di veri e musiche ~. che tu âs bevût par intîr (e no dome cerçât) une ~ alcoliche?. sclip a sclip srebljati. slaven. Tu sês ~ de lenghe sclete .) bevude. neumnost f. bevibil [be'vibil] adj piten.i f BIBL Betsajda f. che al fâs une musiche une vore scure e ombrose (Ta). zverinstvo n. . opijanje n. bevareç [beva'rεt∫] m pijača f. se no i puartin fûr de puarte / la panole o il ~ 2. besteone. meti di ~ naliti. Taiade a tocs cul massanc. bestialmentri [bestial'mentri] adv živalsko. une vecje ~ dulà che Clara (lacomugne). Betine [be'tine] f → Bete. živinsko. bestialitât [bestiali'ta:t] f 1. → imbeverâ. incressite dal partimoni des bestiis di stale. živinstvo n. Al procès a vevin fevelât di rabie bestiâl e di ~. l'architetonic puint di cent arcs. !~si refl napajati se. al jude a parâ vie i pinsîrs. vivi di ~ živeti kot žival. plui razionalitât des coltivazions. clamât ~. cul vê tal cjâf dome lis robis di chenti (glesie). napojiti. moke in otrobov) za živino. beverât [beve'ra:t] (t. il jevâ denant di. po požirkih piti. imbeverât) adj napojen. konj). brozga f. besteâl [beste'a:l] adj živalski. plen di fotis. bevarum [beva'rum] f → bevaron. betoniche [be't‫כ‬nike] f BOT betonika f. beton [be'ton] m → peton. sot dal re Erode (Bibl-Mt) Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji. ~ tanche une semple piti kot goba. bitâ) it ARH pogosto hoditi kam. podivjati. dati (za) piti. betonic [be't‫כ‬nik] adj FIG (šalj. besteol [beste'‫כ‬l] m brezglav. živinski. tignî bevût požreti (pijača). → (bolj obič. opijaniti. ∼ alcoliche alkoholna pijača.

~ adj ubog. biadìn →. ~. pijanka f. hvala bogu. bibieç [bibi'εt∫] m 1. od biât) m revež m. biadel [bia'dεl] (deriv.) pitna daritev f. la stagjon si finirà / cun montanis bibiosis. -ose adj predrzen. ju imprescj lenghistics e i servizis informatîfs di altris clapis. e deventave simpri plui biadine. božec m. i diaui. dobra duša f. -iche adj bibliografski. ubog. !bibìs [bi'bis] (t. biblistiche [bi'blistike] f biblicistika f.i. Bevorcjans [bevor'qans] kr. biblioteconomie [bibliotekono'mie] f bibliotekarstvo n. Bianchi [bi'anki] m kolo (Bianchi). bicefal [bi'blist] adj POL bikefalen. i amîs.. revček m. ∼ Civiche mestna knjižnica. (Pa 02). bibliografic [biblio'grafik]. bibličen. biblioteche [biblio'tεke] f 1. zapleten problem. ∼ digjitâl digitalna knjižnica. bibì) m buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). razvedrilo n. previdnež m. → bevade. e par jentrâ inta chel gnûf des bibliotechis digjitâls mobilis. Stant a la vision bibliche e cristiane de muart. ~ che o podès viodilu. svetopisemski. neodločna ženska f. → bebel (bebei). coronuits e altris bibieçs di comprâ. zabava f. preklet. Biacis [bi'at∫is] kr. / ti porès fâ bibì.i m Bibbione. tepec m. deriv. bibitorie [bibi't‫כ‬rie] f FIG (šalj. ma. bevude [be'vude] f 1. potujoča knjigarna. ~s di onôr. sflacje 2. I tescj che a concorin a àn di rivà ae Biblioteche Civiche di Codroip (Codroip. → bevucjâ. puar ~. bibiâ [bibi'a:] it obotavljati se. bibie ['bibie] f 1. cu la viste fluscade parvie de ~. božec m. bibliografie [bibliogra'fie] f bibliografija f. požirati. L’om par simpri. un nucli ~ e cuatris stazions di lavôr. knjižničarstvo n. il vin al bibe. mudljivost f. pijanec m. ki veliko pije. che a comunicaran par lengaçs audio (Pa 03/6). la ~ eletroniche. uboga f. težava f. bibliofilstvo n. (CIRF). -ade adj rahlo vinjen. ~ ! – lasse. Bibion [bibi'on] kr. → bibion. knjižna omara. biadin [bia'din] (deriv. (Pa). biade adj 1. nol à podût gjoldi lis personis plui cjaris tal moment che plui i coventavin. un côl di trape s’a son bevonis. par cussì dî. mame. bebec m. bibliofil [biblio'fil] m bibliofil m. ”biadins!. biadaç [bia'dat∫] (deriv. -ude adj pijan. naiven. pitje n. ce maniere si davuelzie la sô sensualitât? (Pa). lavôrs di catalogazion di materiâl ~ e documentari (CIRF). FIG goba f.i fpl (Pulfar) Biacis. materiâl ~ bibliografsko gradivo. Biatrîs [bia'tri:s] os. Il taramot das tangents nol à sparagnade nancje la "biade" Cjargne (don) 3. E ce sucedial inte anime di ~.. revček m. revček m nesrečenež m. o varessin di gjoldi pe libertât (Pa 02). biadaç →. biadot →. Parlament european. od biât) m revež m. l’insium di un om ridicul. di Barcis.i m (Mueç) Bevorchians. Par dibisugnis di studi e ricercje particolârs. Biblie ['biblie] f Sveto pismo n. bevuçâ [bevu't∫a:] tr srkati. . bibion [bibi'on] m omahljivec m. bibione [bibi'one] f omahljiva. nadležen. Sabide ai 10 di Zenâr. preprost človek m. biadot [bia'd‫כ‬t] (deriv. bibliograf [biblio'graf] m bibliograf m. vivût a cjaval fra il Vot e il Nûfcent. obirati se. che no i mancjave nuie (Sg). i fradis Karamazov. popitek m. biadele [bia'dele] f revca f. lasse pûr lì. neodločnež m. (SiF 03/3. pierdi timp in ~s zgubljati čas z neumnosti 2. ~ eletroniche elektronska knjižnica. ma la sô femine e je plui ~ di lui. i dirès: ”cun ce dirît?”. Avis). Si pues domandâ altris informazions al ~. → pachee. (BelFa). presnet. a bon pro di un podê legjislatîf ~ (Pa 03/12). veliko pijače prenese. al è muart ai 26 di Lui. ~ che i bêçs ju ai achì pronts in cjase (F). ~ che le ai metude sul picjot (PauluzzoN). vinjen. božec m. šara f. -che adj biblijski. bicarbonât [bikarbo'na:t] m KEM bikarbonat m. od biât) m revček m. pronicati. tal câs che l'utent al vedi prontât une ~ furnide di dutis lis colocazions te biblioteche (CoUd). cheste biade ploie che no finis plui! 2. . il plevan. bevût [be'vu:t]. o sês ~.bevidore [bevi'dore] f ženska. Biblija f. bevuçât [bevu't∫a:t]. božec m. ~. Sâr Giorgio De Tina (Codroip. malenkost f. dober. si discor sul avignî de lagune di Cjaurlis e di ~. biadel →. medaiutis. al jere avilît. kratkočasje n. ničemurnost f. poete.” ur dîs. Cuindi o si cjate alc di sest o si viodìn nô par une ~ legre! (Furlanist) 2. reven. bibiôs [bibi'o:s]. (Pa 03/12) 2. bevucjât [bevu'qa:t] adj → bevuçât. chel ~ al à tirât mâl la bruscjete de vite. od biât) m revček m. (La 04/10). ~ che o fos poete! o vorès di colp rimâlu. biadut. zagata f. La vore par meti in sigurece cuintri i dams dal taramot lis vieris cjasis ancjemò abitadis al è un vêr ~. knjižnica f. biât [bi'a:t]. Peraulis di Josef Malattia. cun spazis par seminaris. bevorcje [be'vorqe] f → beorcje. biblic ['biblik]. bevon [be'von] m pivec m. preprost.. animadôr de Lote pe Liberazion e furlanist. si ur cjol la patent s’a rezin l’automobil un signâl ~s. zadrževati se. a 93 (Pa). ki veliko pije. ~si refl pomuditi se. Nassût a ~ il 1 di avrîl dal 1909. opit.(SiF). bibliobus ['bibliobus] m potujoča knjižnica. zgubljati čas. odlašatiati. il frutat. bibâ [bi'ba:] it (t. FIG) kapljati. santuts. pijača f. e je restade pôc timp dopo imbroiade. počasnost f. bevone [be'vone] f ženska. knjižna zbirka 3. al è une ore che al bibiè tor di chê sieradure. f Beatrice (IT). nabit. ~ m naivnež m. ~. vissaris mês. biadelore [biade'l‫כ‬re] int k sreči. revček m. bibliotecari [bibliote'kari] m bibliotekar m. bibliofilie [bibliofi'lie] f bibliofilija f. Cumò al dispon di une moderne sede tal cûr de zone universitarie. nesrečnež m. a Cjaurlis. Avis). knjižničar m. puar ~ božec m. vztrajen. se il cjalcon nol è strent. la antighe peraule dai profets de ~. biblioteka f. dobrodušen. Pre’ Aldo Moretti. biblist [bi'blist] (mpl bibliscj) m biblicist m. brut mostro! biacemai [biat∫e'mai] int če dá bog. A son disponibii: l’archîf dal mensîl. E i uceluts piulant / tal lôr lengaç: ”benedete chê man!”. če bi bilo mogoče. počasnè. ki se vzdržuje pijači (alkoholu). srebrati. che in te concezion bibliche a son il spieli de eternitât e duncje de inamovibilitât. bibì [bi'bi] m INF → bibìs. 97) 3. memoralist. E difat i puartà une vecje ~.. il puar ~. bevilaghe [bevil'age] m abstinent m.

Bielvedê Di Marsuris [~ di mar'suris] kr. 2. brez izjeme. E chel ~ romanç di fantassience dal ’53 di un ciert Robert Rainbell? (Ta). la Ucraine. la ~. ~ co ko. bidin [bi'din] m preprostnež m. ”o dubiti che lu podarìn viodi prin di San ~ . se i soldâts cjariâts di sbigule disertassin ~. v celoti. biel principi [bielprin't∫ipi] m popolni začetek: dal ~ z vsega začetka. biel avuâl [bielavu'a:l] adv popolnoma. da ga bodo zažgali. o sai che a Cerneglons chei di Franzoe / fadin la ~.) → bessôl. UD). demin. ~ il cjan al strissinave la cjadene diluncvie il fil di fier. lepota f. ravno ko. ~ a planc → bielaplanc . demin. cul butâ cjartis a cualchi bidinute. bielvedê [bielve'de:] m razgledišče n. čar m. fâ lis bielis a dvoriti. bielit. bielece [bie'lεt∫e] f 1. il ~ di Rome rit f. ~ m 1. LING beloruščina f. bielon [bie'lon] (t.i m (Paulêt) Belvedere.. najboljši. biceličen. bicikel m. cence vuacâ. bieluçut. no varês i comuts e il ~ di chenti.. namenoma. E. (Sg). neumnež m. deriv. in ~ na kolesu. bielon.i m Belvedere (Povoletto. biel a pueste [bielapu'este] adv nalašč. al à viodût ch’a èrin i palûs e li’ marinis e (Natisone). mirno. bicicletate [bit∫ikle'tate] f star kolo n. neumna ženska. bielot. soredut produzions isoladis (Bidin e Bidine o il pulz e la pulze par cure di Andreina. . al beveve biel planc al vignì drenti un altri aventôr (Sg).i f (Paulêt) Bellazoia. Ciceri. 9). bidel [bi'del] m šolski sluga f. il ~. udobje n. bielit [bie'lit] adj luškan. Sabide di sere beh jo o soi rivade tardute a mortean (Furlanist) 3. → belece. ljubkan. ~ sôl čisto sam. SFF (CoUd). fin al puarton. al veve un purcit ~. In particulâr la sô puisie e disvele une intonazion intimistiche. Dome dopo un dîs minûts al incrosà un vieli in ~ (Sg). la Azerbaijan.i. (bolj obič. ljubek. (Pa). bidon [bi'don] m 1. bielorus [bielo'rus] adj beloruski.i m → Belgrât. si rangjave ancje a vendi sperancis a bon presi. Bielezoie [biele'dz‫כ‬ie] kr. ki jih je Hus pisal. lagodnost f. čeden. ma no lu cjatave. Bicinins [bit∫i'nins] kr. une des letaris che Hus al scrivè biel che al spietave che lu brusassin (Cadorini/furlan) eno od pisem. srčkan. cussì si impensisi dome il ~ (MazzonIol). bidinut. danica f. la Gjeorgje (Pa 03/5). (SiF 03/4.(O). FIG prevara f. e je une des tantis personis che mi son plasudis estetichementri (Ta) 2. „Buine” al rispuindè l’ustîr. čeden. E chest al devente un apel par ducj chei che a crodin te Art e tal Biel (Pa 06/1).. ročka f 2.i m (Aquilee Ud) IT Belvedere. mastiant a lunc e cjalant fûr dal balcon. bielonon) adj izvrsten. privlačnost f. fruts che a jemplin dute la vile di ligrie e di ~ . (ProvBr) 2. sijajna f. biel cjalantlu fis. bielsôl [biel'so:l] adv (neknjiž. cun tant di eliche. Lis ascosporis (3.. rivât a ~. bielstâ [biel'sta:] m dobrobit m. do dobra (poudarja sledeč pridevnik). lep. Bon. bicoche [bi'koke] f gorska koča f. (SiF 03/3. zadnjica f. Duncje il stât di un foton liniarmentri polarizât al è rapresentât di un vetôr intun spazi ~. (Sg). osvajati (žensko). biel planc [biel'planc] adv zelo počasi. m Bernard m. Dree mi à invidade: se ~! Il concert di Lolli a Mortean. Bielvedê Di Cordovât [~ di kordo'va:t] kr. al à il so ~ nekaj lepega je v njem. un frut di ~ . Chei che ancjemò in dì di vuê no àn declarât lis sôs intenzions a restin: ~. celotno. di ~ dì ob belem danu. lepo n.bicelulâr [bit∫elu'la:r] adj bicelularen. e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. une volte un miedi. Bielorussie [bielo'rusie] f GEO Belorusija f. (BelFa). (ProvBr). lepo. lepota f. vsekakor. Intant che E. bidine [bi'dine] f preprosta. PROV Nol è ~ ce che al è ~. FIG luknja f. medtem ko. chê biele fantate là. dobro. čisto. Bielvedê Di Aquilee [~ di akui'lεe] kr. trasparentis e tarondis a la fin. (PauluzzoN). čeden. grda šala 4. škatla f. meti in ~ .. šolski hišnik m. šolska hišnica f. bielonone [bielo'none] f izvrstna f. ure in ure. vzdrževalec m. che al cjât?” ”trê dîs dopo dal Judizi Universâl”. biel che [bi'εl ke] co medtem ko. il sflandôr dal rituâl (Bel). bieluçat [bielu't∫at] adj ličen. bielite ma cjitine. ~ ~ lepo počasi. Sì. PROV Par cognossi il ~ bisugne viodi il brut. srčkan. chê more. e fâs la ~ tes mediis. (Ta). ~ adv kar. Belorus (Belorusinja) 2.” ”San ~? . jutranjica f (zvezda). Bielgrât [biel'gra:t] kr. udobnost f.i m (Cordovât) Belvedere. lepotnost f. naivnež m. bidele [bi'dεle] f šolska sluga f. al à bielote simpri stade. sijajen. umirjeno. ~ stufade do dobra naveličana. srčkan. zavist f. Une dì al veve fat un ~ aparechio di len.e si meteve a mangjâ ~. come che a vevin za vût fat lis Republichis Baltichis. za časa ko. razgledna točka f. bielis oris dolge ure. ~ m 1. prikupen. e lusi finalmentri la ~ (Pa 10/99). bielonon. Bielvedê [bielve'de:] kr. vuê i Stâts son plens di debits e ~ scunîts. precej. (Sg). bielite blancje [bie'lite 'blanqe] f BOT petoprstnik m (Potentilla). atrakcija f. vse do konca. ~ in gjambe lepih nog. bidinute. biciclete [bit∫i'klete] f (dvo)kolo n. . bicikel m (slabš. dober. bidimensionâl [bidimenzio'na:l] adj FIZ dvodimenzionalen. fâ la ~ zavidati nekomu. poželenje n.. v času ko je čakal. fate di ~ ma ancje di spiete e di ingòs (La). v času ko. cu la ~ e la maiestositât dal so ceremoniâl. al cirive un campanel su la colone dal puarton. Ma. biel a planc [biela'plank] → biel planc. umazano stanovanje n. 9-18) Bidin [bi'din] os. bilit). → planc. dobro počutje n. Bielestele [biele'stεle] f ASTR Venera f. dvoceličen.5-5 x 7-11 µm) a son bicelulârs. ma la liturgjie. lôr si cjacin ~ / dongje plui che mai. bielviodi [bielvi'odi] m čudežni prizor m. cence flât e cence fanâl. vzdrževalka f. bielonon [bielo'non] adj → bielon. lepo počasi. al è ~ ce che al plâs. m Bicinicco (UD). ~ lant a fâ une visite intune famee. ma a di chel che al va indenant porconant cun tun ~ vecje. bielevoie [biele'voie] f nevoščljivost f. biel a planc. cjalâ di ~ ?? . Damâr. goljufija f. Dal ~ de sô ativitât la cooperative e à prudelât la sô programazion radiofoniche cun la organizazion.). biel [bi'εl] (pl biei) adj 1. dopo di une gnot masse penze e durade masse a lunc. s kolesom. Dimpeç. bielot [bie'lot] adj ličen. ravnokar.i. Une volte che al nadave ~ framieç lis canelis (Zili).

bielzà [biel'dža] adv že; nekdaj; sedaj (pa); se chest
percors di “maternitât” Aquilee lu à fat ~ tai secui passâts (Pa 02/12); se no doprin ju imprescj juridics che a àn ~ a disposizion (Pa 03/5); → benzà. bienâl [bie'na:l] adj dvoleten; bienalen, bienalski; ~ f bienale m; Bienâl di Vignesie ART beneški bienale (umetniška razstava); Al à partecipât a la Bienâl di Vignesie. (GE). bieni [bi'εni] m dvoletje n, dveletno obdobje; dveletni študij; e à refudât di dividi la discussion su la delocalizazion di chê sul recupar de produtivitât pal prossim ~. (O). Biêr [bi'e:r] kr.i f (Cjavàs) IT Bieri. bifocâl [bifo'ka:l] adj dvogoriščen, dvofokusen, bifokalen; i bifocâi dvogoriščne leče; un pôc pletut e intôr i ~. bifocalisim [bifoka'lizim] m bifokalizem m. big-bang [big'bεnk] m FIZ big bang, prapok m (teorija o nastanku vesolja); E si svindiche tirantnus dentri ancje nô in cheste disgregazion o deflagrazion finâl, un “~” che al à il savôr di un “flop” cosmic (Pa 02). bigarin [biga'rin] m (pri dečku) penis m, lulček m; → bagai, cicinut. bigat [bi'gat] m (od sviloprejke) buba f; e il fî dal om, che al è tanche un ~. (Bibl-Jop). bigatarie [biga'tarie] f → bigate. bigate [bi'gate] f predilnica f, svilopredilnica f. → bigatarie. bigatin [biga'tin] m svilar m, svilorejec m. bighe I ['bige] f F kurec m, kurac m; jessi a grado, distirât sul savalon, a menâmi la bighe e tirâ claps ai frutus che.. (Furlanist); → cuaiat, çoçul, pisse, sivilot. bighe II ['bige] f (rimski voz) dvovprega f; bignâ [bi'ña:] it → bisugnâ. bigoce [bi'got∫e] f mapa f, šolska torba f, torba f; Ustine a ridè viodinju a poiâ lis bigocis e ur disbotonà i grimaluts. bigogne [bi'gogne] f → vigogne; E je ancje vere che in putropis fameis di mieze ~ si va bandonant il lengaç locâl (La 07/02) bigolâr [bigo'la:r] m testeninar m. bigolon [bigo'lon] m makaron m. bigot [bi'g‫כ‬t] m pobožnjak m, svetohlinec m; e ogni riserve o proteste e je dome un "revoc di un perbenisim rangit e ~ (Bel); →cjitin, patafebancs. bigotarie [bigota'rie] f 1. pobožnjaštvo n, svetohlinstvo n; → cjitineç 2. (kolekt.) pobožnjakarji mpl, svetohlinci mpl; va la ~ pa lis glesiis. bigotisim [bigo'tizim] m pobožnjakarstvo n, svetohlinstvo n, licemerstvo n. bigul ['bigul] m (drobni) rezanec m. bigulere [bigu'lere] f dolgoveznost f, dolgovezen govor m, marnjanje n, oštevanost f; invezi di tacâ une ~ su la moralitât dai umign di chest mont. bikini [bi'kini] inv bikini m. bilabiâl [bilabi'a:l] adj LING dvoustničen, bilabialen; ~ f LING dvoustničnik m, bilabial m. bilanç [bi'lant∫] m 1. bilanca f 2. FIG bilanca f, obračun m, pregled m; e cussì a son lâts indevant fin al 1924 o 1927 cuant che i fassiscj e an obleât a fâ il ~ unic. (Pa Vicinia).

bilaterâl [bilate'ra:l] adj dvostranski, obojestranski,
bilateralen; mutisim causât di une lesion ~ dai lobis frontâi (SiF 02/1). bilateralmentri [bilateral'mentri] adv dvostransko, obojestransko, bilateralno. bile ['bile] f 1. ANAT žolč m; 2. FIG srd m, jeza f; jo, infat, o viôt che tu sês tal marum de ~ e tai leamps de tristerie (Bibl-Az). bilengâl [bilen'ga:l] adj dvojezičen; al è stât presentât a Udin il Grant Dizionari Bilengâl Onde); ~ m dvojezični m, dvojezičnež m, dvojezičnik m; Cemût fasino i bilengâi a capî e a produsi lis peraulis? (SiF 03/4, 97-114). bilenghisim [bilen'gizim] m dvojezičnost f, bilingvizem m; Al è di agns che in Friûl si cîr di di inserî il ~, tes scuelis e tes istituzions (Leng). bilenghist [bilen'gist] (pl bilenghiscj) m dvojezičnež m, dvojezičen človek m. bilenghistic [bilen'gistik], -iche adj dvojezičen; tabelis bilenghisticis dvojezični krajevni napisi; (Pa 02/12) biliart [bili'art] m biljard m; Pes ostariis, in te stazion, suntun biliart, e plui di râr durmî sui bancs lis oris no passavin mai...(bakan). bilic ['bilik] m ravnotežje n; in ~ v ravnotežju metude in ~ tra cîl e bosc (Pa 06/1). bilicun [bili'kun] m pokal m, velik kozarec m; kupa f. biliet [bili'et] m 1. vstopnica f, vozovnica f; biliets di nâf ladijska vozovnica; Pe esposizion a son stadis tiradis dongje passe 200 fotografiis, biliets di nâf (Pa 05/12); gjavâ il ~ pokazati vozovnico; cence paiâ ~s; ~ zornalîr dnevna vstopnica; savint che par paiâ 1 etar di nêf artificiâl a coventin sù par jù 7 mil “biliets zornalîrs” (Pa 03/11) 2. kartica f; ~ di visite vizitka f; E pardabon il cjavedâl al jere il capitâl par une famee furlane, stant che al jere il simbul, il "~ di visite" de cjase (Scf) 3. listek m. bilietarie [bilieta'rie] f prodajalna vstopnic, vozovnic; ven a stâi che no jere la sagristie (dulà che cumò e je la ~) (Pa). bilietinâr [bilieti'na:r] m prodajalec m vstopnic, vozovnic. bilietut [bilie'tut] m listič; sporočilce na lističu; Tal ultim, no podint fevelâ, al scriveve bilietuts. (Bel); bilinguâl [bilingu'a:l] adj → bilengâl. bilinguisim [bilingu'izim] m → bilenghisim. Biliris [bi'liris] kr. i f (Magnan) Billerio; organizât in memorie di Meni Ucel, poet e artist di ~ (Pa 03/2). bilisiâsi [bilizi'a:si] (t. sbilisiâsi, imbilisiâsi) refl po-, o-lepšati se, o-krasiti se; a tacarin a sburfinâsi, a petenâsi, a imbilisiâsi; → sbilitâsi. bilisie [bi'lizie] f 1. po-, o-lepšanje n, o-krašenje n; okras m; Tal difûr bilisiis di Comun. (CoTav) 2. nakit m, dragulj m, ovratna verižica f; Ma lis veris bilisiis dal Domo a son i frescs dai absits, ducj dal Tresinte. (areagroupeditore). bilit [bi'lit] adj ljubek, čeden, srčkan, prikupen, lep; → ninin; ~ m 1. INF igrača f, razvedrilo n, zabava f; (bolj obič. bebel, bebei) 2. poklon m, laskanje n, pohvala f; nežnost f, ljubkost f; al tacà a bussâlu e a fâ i mil cjarecis e ~s; → bilite. bilite I [bi'lite] f ZOOL podlasica f (Mustela nivalis) ; I sôi vôi, taiâts a mieç des lints dai ocjai, a semein chei de ~. (BrLi) 2. FIG (šalj.) demon m, hudoba f, kuga f,

hudič m (človek); un mostro, une ~, un vuerîr cence magle e ni pôre. bilite II [bi'lite] f laskanje n, prilizovanje n, ljubkovanje n; poklon m, kompliment m; pôc valin lis promessis e mancul lis bilitis; → bilit. biloi [bi'loi] m vrtiljak m; i svoladôrs a fasevin un ~ par aiar; → cavalarice. bilôs [bi'lo:s], -ose adj žolčen, žolčast, jezav, togotljiv, nagle jeze; chel temperament ~ e fastidiôs. bime ['bime] f jagnjica, ki po enem letu ni jagnjila. bimestrâl [bimes'tra:l] adj dvomesečen, bimestralen; ~ m dvomesečnik m; prontât il so lunari pal 2006 e lu à dât fûr cul ~ “ Emigrant ” (Pa). bimestri [bi'mεstri] m dvomesečje n, bimester m. bimetalic [bime'talik], -iche adj TEH dvokovinski, bimetalen. bimilenari [bimile'nari] adj dvatisočleten; ~ m dvatisočletnica f. bimotôr [bimo'to:r] adj dvomotoren; ~ m dvomotorno letalo n, dvomotorec m. Bin ['bin] furl. priimek BIN GIUSEPPE (Vile di Var 1689 - Glemone 1773)(GE). binari [bi'nari] adj 1. binaren, dvojen, iz dveh enot 2. KEM, MAT binaren, dvojiški; ~ m ŽELEZ tir m ; proga f; ~ muart slepi tir; jessi suntun ~ muart FIG biti v slepi ulici; biel che i predis des monts a jerin suntun ~ muart. (BelAlci). bindâ [bin'da:] tr ob-, pre-vezati, poviti; cjatât picjât cui voi bindâts e cu lis mans e i pîts peâts (Pa 04/05); un frut bindât povit otrok. binde ['binde] f povoj m, ob-, pre-veza f. bindel [bin'del] m trak m, vez f; e je stade rinfuarçade cuntun ~ di fibris di carboni e resine epossidiche .. intant chê altre e je stade parzialmentri taponade ..(SiF 03/3). bine ['bine] f skupaj zlepljeni kruhki; La camarele i puartà un cuart di neri, une ~ di pan e ..(Sg); binidî [bini'di:] → benedî. binidizion [binidizi'on] → benedizion. binocul [bi'n‫כ‬kul] m daljnogled m. binoculâr [binoku'la:r] adj binokularen, dvoočen; ~ m daljnogled m; al ven studiât e determinât, ancje in gracie de osservazion cul ~. (CoUd) binomi [bi'n‫כ‬mi] m MAT binom m, dvočlenik m ; che a prudelin la instituzion di un sogjet politic disferent, duncje no concorenziâl, ma ben autonim e bon di mantignî in eculibri il ~ teritori/int. (Pa 04/02) binore [bi'n‫כ‬re] → buinore. bintar ['bintar] m brezdelnež m, lenuh m, nepridiprav m, potepuh m; fâ il ~ potepati se, lenariti, postopati; Ducj o cjatìn alc de nestre vite in chê dal fi che al scjampe par fâ il ~ (Bibl-Lc); ~ adj potepuški, klateški, len; Spieli di cheste vite bintare a forin lis sôs poesiis (Ponte). binte ['binte] f vitel m (dvigalo), vozna vijača f; Udin po cu lis bintis al tirarà in mieç la culine.. binzinar [bin'ar??] f ?? O fasìn il plen e il binzinâr nus da informazions. (Pa 06/3). bioarchiteture [bioarkite'ture] f bioarhitektura f; La plui cualificade esperience didatiche di ~ e je tacade vie pal mês di Mai. (Pa 04/05). biocenosi [biot∫e'n‫כ‬zi] f BIOL biocenoza f. biochimic [bio'kimik], -iche adj biokemičen; ~ m biokemik m.

biochimiche [bio'kimike] f biokemija f; Angelo Vianello, professôr di ~ vegjetâl (SiF). bioclimatologjie [bioklimatolo'ăie] f bioklimatologija f. biodegradabil [biodegra'dabil] adj BIO, KEM biorazgradljiv, biološko razgradljiv; tornant a doprâ ju imbalaments, compostant lis scovacis biodegradabils. (Pa/Buteghe). biodinamic [biodi'namik], -iche adj BIOL, AGR biodinamičen; Dal mês di Jugn, lis organizazions agriculis pe produzion biologjiche e biodinamiche dal Friûl (Pa 03/12). biodiversitât [biodiversi'ta:t] f → biodiviersitât. biodiviersitât [biodiviersi'ta:t] m biološka raznovrstnost f; E puartarà indenant iniziativis par studiâ, difindi e promovi la ~ des plantis e dai nemâi dal Friûl. (Pa). bioecolic [bioe'k‫כ‬lik], -ighe m bioekolog m. bioecologjic [bioeko'l‫כ‬ăik], -iche adj bioekološki; organizât de sezion di Puart de “Associazione architeture bioecologjiche”. (Pa 04/05) bioecologjie [bioekolo'ăie] f bioekologija f. biofisic [bio'fizik], -iche adj biofizičen; ~ m biofizik m. biofisiche [bio'fizike] f biofizika f. biogas [bio'gas] f bioplin m. biogjen [bi'‫כ‬ăen] adj biogen. biogjenesi [bio'ăεnezi] f biogeneza f. biogjenetic [bioăe'nεtik], -iche adj biogenetski; biologje, de economie, dal tierc mont, de ingegnerie biogjenetiche, de sessualitât, de contracezion, de omosessualitât (Pa); ~ m biogenetik m. biogjenetiche [bioăe'nεtike] f biogenetika f. biogjeografie [bioăeogra'fie] f biogeografija f. biograf [bi'‫כ‬graf] m življenjepisec m, biograf m; Nol sarà costant te produzion poetiche, par dedicâsi ancje a atres ativitâts tant che gjornalist ~ e regjist (Furlanist). biografic [bio'grafik], -iche adj življenjepisen, biografičen, biografski; Se si da une olmade intun dizionari ~..(scritorsfurlans). biografie [biogra'fie] f življenjepis m, biografija f; Revision, atualizazion e publicazion des biografiis di furlans inlustris (CIRF). bioincuinament [bioinkuina'ment] m biološko onesnaževanje n; cussì come che i gjenetiscj no son competents di ~ .(Pa 05/04) bioingjegnerie [bioinăeñer'ie] f biološki inženiring m. biolic [bi'‫כ‬lik] m biolog m, naravopisec m; Al po stâi che al rivarà ancje il zovin ~ Manuel (CoUd). biologjic [bio'l‫כ‬ăik], -iche adj biologičen, biološki; control ~ biološko nadzorovanje, biološki nadzor; Chescj risultâts a son il pont di partence par il disvilup di metodis di control ~ de malatie. (SiF 03/4, 9) biologjichementri [bioloăike'mentri] adv biologično, biološko. biologjicitât [bioloăit∫i'ta:t] f biologičnost f, biološkost f; midiant dai criteris de justizie, de eticitât, de sustignibilitât, dal sparagn energjetic, de ~. (Pa/Buteghe). biologjie [biolo'ăie] f biologija, naravopisje n; isal util fâ tradusi.. articui e saçs par furlan (salacor di inzegnarie e di ~)? (Pa 02/10-11); ~ aplicade uporabna biologija; Dipartiment di Biologjie Aplicade a la Protezion des Plantis, Universitât di Udin, Italie. (SiF 03/4, 9).

bioluminessence [biolumine'sεnt∫e] f BIOL bioluminescenca f. biomasse [bio'mase] f biomasa f; I microrganisims che a costituissin il pantan a son clamâts ~ mentri i incuinants a son clamâts ancje substrât. (SiF 03/4, 73-84) biomecanic [biome'kanik], -iche adj biomehaničen; La muse de fantate, cence il rest dal cuarp, tal mieç dai sarpints, fier e struturis biomecanichis: (Ta) biomecaniche [biome'kanike] f biomehanika f. biometeorologjie [biometeorolo'ăie] f METEO biometeorologija f.. biometrie [biome'trie] f BIO biometrija f. biometric [bio'mεtrik], -iche adj BIO biometričen. biondate [bion'date] f ?? che la vere stele de ghitare tes Cybele e je naturalmentri la ~! (Ta) bionde [bi'‫כ‬nde] f plavolaska f, F bionda f, blondinka f. biondine [bion'dine] f plavolaska f; ti visitu chê ~ cui ocjâi, dôs tetis par ca, cun chê musute di pipine, viestude di ros... (Tolazzi). biondut [bio'ndut] adj plavkast, svetel; E driu i fantassins apena cunfessàs cui calsetòns blancs e i ciafs bionduts tosàs. (Pasolini) bionic [bi'‫כ‬nik], -iche adj BIO bioničen; Nissune pôre, Paris. Tu âs ancjemò timp” mi dîs il gno elaboratôr ~.(Ta) bioniche [bi'‫כ‬nike] f BIO bionika f. biont [bi'‫כ‬nt], bionde adj plav, plavolas; svetlolas; Al è ~ e sec e al cjamine spedît cun sô mari (Ta); e veve une lungje strece bionde, fate sù tun biel cocon (MazzonIol); ~ m plavolasec m; al ultin ~ po zadnji modi; viodit là chê tâl vistude / cun gran pompe al ultim ~. biopiraterie [biopirate'rie] f biopiratstvo n; Tra brevets e biopiraterie (Pa 05/04). bipolâr [biopo'la:r] adj bipolaren; Si podeve cjacarâ di ordin ~, cuntun statût di superioritât pai Stâts Unîts (Pa 04/07). biopsie [bio'psie] f MED biopsija f; Une ~ stereotasiche e à clarît che il tumôr cerebrâl al jere un glioblastome....(SiF 02/1) bioptic [bi'‫כ‬ptik], -iche adj bioptičen. biosfere [bios'fεre] f BIO biosfera f. biosintesi [bio'sintezi] f biosinteza f. biostabilizâ [biostabili'dza:] ?? Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). biostratigrafie [biostratigra'fie] f biostratigrafija f. biotecnologjic [biotekno'l‫כ‬ăik], -iche adj biolotehnološki. biotecnologjie [bioteknolo'ăie] f BIO biotehnologija f; a cjalin cun simpatie cheste “inovazion” puartade indevant de ~. (Pa 03/12). bioterapie [biotera'pie] f MED bioterapija f. biotine [bio'tine] f KEM biotin m. biotop [bi'‫כ‬top] m BIOL biotop m. bipartisan [biparti'zan] adj POL dvostrankarski; dal moment che vuê il «grant Compatât constituzionâl “~” (Pa 03/5). bipartitic [bipar'titik], -iche adj POL dvostrankarski. bipartisim [biparti'tizim] m POL dvostrankarstvo n, dvostrankarski sistem. bipartit [bipar'tit] adj POL dvostrankarski. birarie [bira'rie] f 1. pivnica f 2. pivovarna f, pivarna f; ~ Moretti ...(Sclese) birbe ['birbe] f v: bati la ~ beračiti, klatiti se.

bire ['bire] f pivo n, pivce n; Biele Ingvild cu la ~ in man pontade (Ta) .. s pivom v roki .. birefranzent ['bire] f birefrangent (ang.); che a interagjissin cun polaroids e cristai birefranzents. (SiF 03/3, 9-18). Birgjite [bir'ăite] os.i. f Brigita. biribìs [biri'bis] m vrsta igre na srečo. birman [bir'man] adj burmanski; eroi da l’indipendece birmane te lote par diliberâsi de paronance anglese (Pa 02) heroj burmanske neodvisnosti; e vierç une gnove pagjine pe storie dal popul birman. (Pa 02) v zgodovini burmanskega naroda; ~ m Burmanec m; Birmane [bir'mane] f Burmanka f. Birmanie [bir'manie] kr.i f Burma f; comant de zonte militâr che e parone in ~ ki vlada v Burmi. biro ['biro] f kemični svinčnik, kuli m, kulica f; Alore al molà la biro e al jevà impins. (PauluzzoN); pene ~ kemični svinčnik; O cjoli un pâr di penis ~ e (BrLi). birocin [biro't∫in] (demin. od biroç) m 1. četverosedežna kočijica f; 2. otroški voziček m; è un gotic che al zire cul so ~; la rovede e à un disc di metal par esterni (Ta); i fâs rivoc un’altre femine, Rossana, biel che e sburte il ~ (Pa 06/2). biroç [bi'r‫כ‬t∫] (pl [bi'r‫כ‬ts]) m koleselj m, voz m, voziček m; il ~ nol va! tako ne bo šlo (več)! I de une man a sburtâ il so ~. (Sg). birze ['birdže] f F bicikel m, kolo n. Birzite [bir'džite] os.i. f → Birgjite. bis I ['bis] adv še enkrat; o berlìn a clare vôs “Zugabe”, ven a stâi ~. (Pa 06/3); ~ adj dodaten, izreden; al à il numar 522/~ (Pa 02). bis II ['bis] (pl invar.) m 1. (t. bise) kača f; il Bût al è come un ~ pe grave sporcje 2. FIG človek nagle jeze, kolerik m; tu sês un ~. bîs ['bi:s] (t. grîs, fumul) adj siv, pepelnat, pepelnast; zeč, hudoben; vacje bise. bisacje [bi'saqe] f bisaga f; Invessit cumò cui che al à un sac che al cjapi sù ancje la bisacje e (Bibl-Lc); → sacoce. bisat [bi'sat] m → bisate. bisate [bi'sate] f (t. bisat) ZOOL jegulja f; Mi sbrissave des mans tanche une ~ o une pavee. (BrLi); che dopo vê gramolât tal laip di Rome al scuvierç la sô vene furlaniste, a la ~ plui voltis trombade che e tente di gnûf (Pa 06/3); → inzile. bisavon [bisa'von] m → basavon. bisbetic [biz'bεtik], -iche adj čuden; čudaški, muhast; ~ m čudak m. bisbetiche [biz'bεtike] f čudakinja f; E jere une ~ co e leve a scuele e, cundut che e je piçulute, e je cence cûr. (ShW). biscantîr [biskan'ti:r] m ARH ostrešni tram m; cjadenis di cuviert e ~s. biscot [bis'k‫כ‬t] (t. piscot) m piškot m; o cualchi ~ pal sant, come che o fasevi jo cuant che o jeri frute...(friulinelmondo). biscul ['biskul] m (redko) gugalnica f; (bolj obič. niçul). bisegul [bi'segul] m čevljarski gladilnik m; E chest cjaliar cul ~? (Mucci) bisessuâl [bisesu'a:l] adj dvospolen; ~ m biseksualec m, biseksualen moški, biseksualna ženska.

belilo n. bison(t) [bi'zon(t)] m ZOOL zober m. (Sg). i bisons des pradariis americanis (A). (BrLi). (ProvBr). a timp pierdût. (Natisone/furlanis). bislunc [biz'lunk] adj podolgovat. tende di ~ rosse. vê ~ potrebovati. bizantinist [bidzanti'nist] m bizantinist m. bivort [bi'v‫כ‬rt] m bifurkacija f. intant che noaltris furlans ocidentâi si domandavin: (Pa 03/6). necessaris ancje se no suficients. Fûr de barconete. bisteche [bi'son] (t. La ~ napoleoniche. zapustiti neki usodi. HIST.(JM) Bizantine [bidzan'tin] f Bizantinka f. Par fâ bisugne scomençâ . edn. Bisiacs [bizi'ak] → Sant Pieri Dai Bisiacs. La ~ al è miôr insumiâle viodût i presits. ubog. je treba postoriti. blancjut. belež m. / pa chê ~ viere de stagion. 11. ciklon m. Int sielte fra i plui ~. Bezjak m 2. ŠAH beli m 8. zimski. 2. (Bel). Bitinie [bi'tinie] kr. bisugnâ [bizu'ña:] (samo 3. pretres m. belina f 2. osivel. (ProvBr). otročarija f. reven. protirevolucionar m. dâ di ~ (po)beliti. drobnarija f. bivariade [bivari'ade] f bivoltin [bivol'tin] adj (pri sviloprejki) ki se rodi dvakrat v letu. vihar m. (bassafriulana). (Pasolini) bisugn [bi'zuñ] m → dibisugn. a jerin poiadis dôs bicicletis gnove. debil e (Ta). Bisugne là a durmî cence fâssal dî e jevâ cence fâsi clamâ . blanc ['blanqe]. blanchiç. beljak m. protirevolucionaren. salacôr. bel. bizantologinja f. taii chês bissis. beločnica f. POL beli m.) it potrebovati. bissebove [bise'b‫כ‬ve] f 1. (bassafriulana). neumnost f. i bisnevôts. ropotanje n. bissabove [bisa'bove] f → bissebove. blancjiç. bisson [bi'son] m TEKSTIL bisus. il ~ dal voli beločnica f. e di traficâ par mâr cun Bizantins e cun Sarasins. O varessin ~ che cualchidun nus des un jutori di supuart (Pa 02). blacje ['blaqe] (t. bisocje [bi'zoqe] f BOT čičerka f. al faseve bisignelis. restâ in ~ ostati brez vsega. deriv. blancat ['blankat] adj → blancjat. bizantiniste [bidzanti'niste] f bizantinistka f. Prime di dut i de di ~ e podopo al pensà ‘e mobilie. bitince [bi'tint∫e] f domačnost f. biter ['biter] m grenko žganje. (Pa 02). eco là i biei crepons che o vês ridots i morârs cul tignî i bivotins. an cence sest prestopno leto. come tal disgot di une brumace daûr a sfantâsi. (BrLi). nepričakovano. blancjat. no tu vevis une piel di ~?” (Ta). Un ~ cul biter. neizpolnjen. bisugnôs [bizu'ño:s] adj potreben. bisodie [bi'zoqe] f ?? La ~ e je lade indevant par mês. prazen. par un ~ e un neri za zelo nizko ceno. Bithynia. → glove. perilo n 5. tor atòr dal breàr e i bistròcs risìns dal prin bal da l'an. bivorcjâsi [bivor'qa:si] refl (neobič. brenčanje n. bizantin [bidzan'tin] adj bizantinski. belogardističen. Rivâts intal so curtif. sloven. bistroc [bis'tr‫כ‬k] ?? zent ch'a zuja. bisnevôt [bizne'vo:t] m pravnuk m.. bizantolog m. ~ di piel belec.. neri su ~ FIG črno na belem.…. bitâ [bi'ta:] it → betâ. razcep m. (t. (La 07/04).. navada f. blanchet. 4. običaj m. -che adj bezjaški. sul çoc forest e su lis stradis. belec m. ~ m revež m. EKO bianko ček. svinčena belina f 2. al è ~ di piel. Capo. blâf ['bla:f]. dî ~ al ~ e neri al neri povedati resnico. blancjon. in pont e in ~ odenkrat. bezjaščina f. tur m. ~ e gradês.bisessualitât [bisesuali'ta:t] f dvospolnost f. blancon. bisighin II [bizi'gin] m → sbisighin. ~ e neri črno-belo. → dibisugne. (Sg). (Mar). belež m. jo intant taponi dutis lis grispis / che o ai te muse cun stucs e sblacjis. e ce che al è necessari bisugne fâlu (Pa) . (Pa 7/99) 7. POL beli . bizon m. PROV Prime di dî une peraule. furlan. bis) kača f 2. belo vino. 12. tant di cjapâsi alc. ~ tanche un peçot/ ~ tanche un dint di cjan popolnoma bel. bisignele [bizi'ñele] f malenkost f.i f Bitinija f stara provincija v Mali Aziji. La fantate e continuave a cjalâlu cui voi blâfs e licuits (Daidussi).. ~ m 1. an ~. che la partecipazion a la Italie a la vuere al è stât un at. (močan) vrtinčasti veter m 2. . mi bivorcji come un arbul. bezjaško narečje. bismul [biz'mul] m (pl bismui) ZOOL mezeg m (križanec med konjem in oslom). Al dì di vuê ce sperancis puedial vê un che al à passât i trente. o sin corets viers la stanzie indulà che lui. orkan m. insuazade di une tende di ~ rose (PauluzzoN). Ma chest fat nol è dabon capitât in pont e in blanc. fina lanena tkanina. belilo n. In tes mês confessions setimanâls o bisetimanâls (BelFa). bisibili [bizi'bili] m hrušč m. blancje adj 1. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere . bisugne [bi'zuñe] f potreba f.) razcepiti se na dvoje.. (Natisone/furlanis). Un blanc cul ~. blanchiç [blan'kit∫] (t. 3. bisetimanâl [bisetima'na:l] adj dvotedenski. par ogni tant dreçâ il ~ cjâf e molâ ronadis.. un rus ~ di Odesse rivât ta chestis landis tal 1963 e (Pa 7/2000). cizara f (Lathyrus sativus). bisiac [bizi'ak]. bisse ['bise] f 1. HIST. (lasje) dolg koder m. ~ m Bizantin Bizantinec m. ch'a siga. to kar je potrebno. na pol zastonj. Bistrigne [bist'riñe] kr. -ve adj moder (barva). 9. siv 3. blancjit. (ProvBr). vihar m. bisighin I [bizi'gin] m ZOOL ?? (Tringa alpina). lassâ in ~ opustiti. (Pa 05/07). bit ['bit] m INFORM bit. prazen list 6. sblacje) f 1. . viličenje n. e à di pierdi la vite par une liberazion che le viodaran. sec. snežni 4. blanchete ['blankete] f → blancjete. ropot m. bisest [bi'sest] adj prestopen. Tal nerum la tension e je dute tal ~. cuntun façolet ~ parsore de siele. pisteche) f dušeni goveji zrezek. e al à metût. ma al jere ancje cualchidun mandât. i f (Starançan) Bistrinja f (IT Bistrigna). Bisugne vê pazience cun te (FVG) Potrebno je imeti potrpljenje s teboj. FIG zmeda f. blancjiç) adj belkast. neri su ~. biseksualnost f. Pablo Korchenewski. il ~ dal ûf beljak m. naravnost. a cjaparin la strade de ~ (Bibl-Az)// < gr. a esistin lenghis e feveladis diferentis: talian. belo. 10. ~ m 1. si trate di mandâi indaûr un mes ~ cjalcjant il boton di rispueste (Cad) 5. (Sg). belogardist m. ubogi m. bisugne bati la ale come il gjal .

turščina njiva. cicorie. blok m. blancum [blan'kum] m 1. blasfemi [blas'fεmi] adj bogokleten. un ~ di cjarte o ài cjatade 7. fâ il ~ na jok se držeč. zaplata f. e nol scugne acet ne laut ne ~. che nol è ~ / pal dubi e che si pese ogni virtût . blancjete [blan'qete] (t. → blanchiç. mocul. belost f. bleščava f. uniche mê sperance in tant frangent / jere dàun barbe un ~ di ereditât 4. → cjast. pokrajina f.. Salvâ). capa f. juste in face de glesie di sant ~. (O). → imblecâ. drobec m. blok m. corpo. . Blancjade [blan'qade] kr. Tantis verduris e jerbis. che Rita e veve jemplât di ~ ducj i filistrins dal curtîl. v trumah. blestemadôr [blestema'do:r] m bogokletnik m. krapiti. jevâ sù la bandiere di Allah su ogni ~ di tiere de Palestine (Pa) 6. ~ m ZOOL (Anas clangula). 3. Par Puiatti l'unic dât reâl al è chel che al inten la presince di ~ transgjeniche intai silos de regjon. il ~ de sere si sfante sul tramont. izreči kletvice. par protestâ cuintri di chest ent acusât di vê sperimentât in Friûl. zveza f (npr. bogokletje n. dopo la cjase di Bepo Blancjin (FogMil) blancjit [blan'qit] adj belkast. (Natisone/varie). blichignâ [bliki'ña:] (t. blanconon) adj popolnoma bel. krpa f. un puar vecjeto in ~ e in braghessutis curtis. trohica f. beli les m. f blasmevul pl blasmevuls) adj graje vreden. bel(ja)vina f. a ognidun il so ~ e il so laut. meti un ~ zakrpati. Blancjin [blan'qin] priimek Di Cjantonut. blanchisie [blan'kizie] f → blancjece. prebrisanec m 5.(lacomugne). a ~. blanculine [blanku'line] f (šalj.. blestemâ [bleste'ma:] tr/it (pre)kleti. koruza f. mi vignivin dentri. / magnifics i blavârs. PROV Blanc come un ~ bel kot sneg. ~ di taule namizno perilo. → corponâ. ancje tal 2000. beležnica f. žalosten obraz. listič m. E a disevin cuintri di lui tantis altris robis. blasmâ [blaz'ma:] tr grajati. → blaudinarie.i f (Basilian) IT Blessano. AVTO blok m (motorja) 6. listek m. une rivoltele in man. mi vegnarès voie di ~ (Bibl-Salms). Lui al compre un ~. njivica. kleti.. preklinjevalec m. ~ gjenetichementri modificade. blasmevul [blaz'mevul] (pl blasmevui. (Sg). te lûs blancjate des lampidis cul neon. di sofe 3. e radicâl fra i doi blocs saltâts fûr de seconde vuere mondiâl (Pa 03/10).i m Blaž m. blave ['blave] f 1.. (Bibl-Lc) In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega. snežno bel. krmilo n. bogoskrunec m. mi pocavin. beloba f. porconâ. zapora f 2. sot di un ~ une sole opinion ?? . trohec m. i f m (Codroip) IT Biauzzo.. blancjarie [blanqa'rie] f perilo n. cospetâ..(Bibl-Mc). blancjece [blan'qet∫e] f belina f. a son di ~. oklep m. / fâs cont come tre taulis dutalplui 5. il miedi. mi sturnivin. ~ di prât. sijaj m. blaudinarie [blaudi'narie] f → blaudin. svit m. ovs m 4. preklinjati. l’infirmîr al gambiave i ~s. doi vogluts dolçs e un ~ di lenghe rosse (sf) blimp ['blimp] f ?? blinde ['blinde] f (pločevinasti) oklop m. koruzna njiva. tal saludâlu la viele a veve il sblec [blec]. ~ tanche une lipare zverinsko preklinjati. blancjat [blan'qat] (t. blancjon [blan'qon] (t. blichignais. Blessan [ble'san] kr. ~ m 1. blok m 5. bledon [ble'don] m BOT loboda f. bloc ['blok] m 1. forment fin tai fossâj. strichis blasfemis (Pa 06/3). ploščat kamen m. suknjič m. → blancjece 2. rob m. une buine ~ FIG star maček. žito n. gambiâ i bleons zamenjati rjuhe. a contavin i nestris vielis che chel ~ che o viodis nol è altri che farine. blancjiç [blan'qit∫] adj in m → blanchiç. košček tkanine. granâr 2. AVTO.) sneg. blausin [blau'zin] m ZOOL skobec m. navihanec m. list m... Blauç [bla'ut∫] kr. žitarica f.. predel m. → croste. POL). blec ['blek] m 1. VULK ~ vulcanic (stromboli) ?? . mendais. blavâr [bla'va:r] m 1. (JM. brocui. . kašča f. al tire jù Gjesù. nekaj belkastega. košček (zemlje). ~ di fâ polente koruza za polento. blestemaçâ [blestema't∫a:] it/tr razposajeno preklinjati. tu scussis blestemis a ogni vierte di bocje. (snežna) belina f. belina f 2.~ m nekaj belkastega. ~ sovietic HIST sovjetski blok 4. Al rispuint ae indiference cul dispresseament. ~ transgjeniche transgenska koruza. okrajek m. ~ gjenetichementri modificade genetsko manipulirana koruza. al è ca la ~ ma subit si bute in plovisine.. FIG malopridnež m. Blâs ['bla:s] os. Blessaie [ble'saie] kr. a bleons na kupe. blasfemičen. incolpât di ~ e (Bel).i f (Pramaiôr) Blessaglia. TEH. bleon [ble'on] m (v Karniji) rjuha f. pontais. blestre ['blestre] f šibra f. lu vuluce tal ~ . sodrga f.sensârs bausârs. ~ m belina. litigons e litigonis. Blancje ['blanqe] f (IT Bianca) Blanka f. un ~ sui vôi. blokada f. kletev f. blede . obraz na jok. žitnica f. blanchete) f delovni jopič m. blestemaçant. bogoskrunski. blecâ [ble'ka:] tr → imblecâ. fâ la ~ pridelati koruzo. (kolekt. il ~ o la part dal len plui frescje. kos zemlje. trgovec z žitom. e lâ tune cjase de plaçute. blancon [blan'kon] adj → blancjon. scussâ blestemis izreči kletvice. blancôr [blan'ko:r] m 1. GUM blok na dezenu avtoplašča. lopov m. 2. imblichignâ) tr zakrpati. e sot i siei pîts si vedeve alc di compagn sicu clâr de ~ dal zafîr (BiblEsodo). (O). sangonâ. i f (Palaçûl) Piancada. ben. blicut [bli'kut] m ?? Camilla e je une montagne di pêl neri. blaudin [blau'din] m BOT srobot m (Clematis vitalba). blancon. incolpât di ireligjositât. blesteme [bles'teme] f kletvica f. ne odobravati. ogni risme: . Nissun nol taie vie un ~ di un vistît gnûf par tacâlu su tun vecjo (Bibl-Lc). aventôrs a ~ .. cun Gjesù Crist. Pensant ai cuatri dîs che mi tocje vivi. li di une femine di non Marie (Pa 03/12).. blanconon [blanko'non] adj → blancjon. blede ['blεde] f BOT pesa f (Beta vulgaris cicla). un bocognut.. sacramentâ. preklinjati kot bog. come fasûi.) svojat f.se nol nuie sè? cuarti garzis tant par meti un ~ 2. in chel paîs al è une ~ . masa. suknja f. blestemadôrs. pola f.. ~ m bogokletnik m. blasim ['blazim] m graja f. ma dabon in cumò. al veve un ~ di tiere. somrak m. blancat) adj belkast. cuetis o crudis. blavarûl [blava'ru:l] m žitar m. ducj a san li che al è Mortean e che li si fâs la ~ (christianromanini) 3. al è un ~ di Italie nestre chest Friûl. Al è sucedût cun Socrate.

PROV Dulà che e sta une ~ di pan e po stâ ancje une peraule . (kolekt. il plevan a ~ strente al à ditis cuatri peraulis. bocalete [boka'lete] (demin. Gjovane e provà a fâ ~ di ridi. butiliis e bocins par bevandis (CoUd). ?? bochin [bo'kin] m 1. hlev za govedo. višnjev. ?? no stait migo a fâ bocjatis. no son plui matrimonis. posteljna posoda f 3. fâ bocjatis a un. živila npl. smejati se. ”di chel. / smiri fasint bocjis a la none. bocjute. bo ['bo] (pl bûs) m vol m. al ~ neri a serviran di past. une man a fretenâsi i bluzins tal cudurùs (Tolazzi). delovni jopič. Si arave cuntun par di vacjes o di bûs (mediarete-edu). boboròs) m (strašilo za otroke) bavbav m.) pivska (vinska) strast. il ~ da la aghe sante. bluse ['bluze] f 1. FIG odprtina f. delovna srajca. HIST (mera) polič m. la int e veve plui miserie di lui e plui bocjis di passi. fâ ~ spakovati se. La plui grande eruzion dal XX secul de ~ Novarupta (stromboli). bocjarie [boqar'ie] f ?? . il mâl dal ~ (šalj. boadice [boa'dit∫e] f → bovadice. e cussì pal Unviêr che al vignarà / cuistâsi la ~. . golarine recamade. e là ce jerio? ”mus” a plene ~. okras m. bocjasson) blebetavec m. che anzit i fruts a vevin la ~ fin tes orelis. / ’l è ipotecât cun me. disint che al è a cunsum. pipins di ~ (A). fiola. boson. ~ ce vûstu karkoli hočeš. a ~ zune ??.(Bibl-Lc). i fâs. boâr [bo'a:r] m volar m. blogosfere [blogo'sfere] m RAČ blogosfera f.. I contegnidôrs vueits di plastiche . / libar amôr. che lui al è là 3. piait. ~ de puarte vhod 3. bocete. tančica f (neveste). bocjarde [boqar'de] f GRAD štokalnik m. blogovec m... cotule blu. zmrdek m. deriv. bosut. ~ tas! ??. bocete [bo't∫εte] (demin. al pative vadì ancje il mâl dal ~ 2. brbrač m. lu veve servît fidêl e afezionât. bokala) 2. usteca f. bocje di leon [~ di le'on] f BOT navadni odolin (Antirrhinum maius). se a ves volût maridâsi. alore! cu la ~. Cuanche ti passe chê altre voie. al capì di no fâ tros carnavâi / prime. FIG tepec m. femine e ~.. boarie [boa'rie] f 1. pihala) cevka f. PROV netâsi la ~ odpovedati. vi prei. bluza f. di chel. al si lavà la muse cu la aghe glaçade de ~. bocàs [bo'kas] m → bocjas. steklenička. boce ['b‫כ‬t∫e] f 1. nazrniti. L’ustîr. smehljati se. deriv. a/ cun ~ strente s polzaprtimi usti. (Sg). bloger m. gobec m 2. bokal m. sgnape. (JM. promiscuità. Il stropon che al cope e la ~ che ti salve la vite (Leng). netâ la ~ pozabiti na nekaj. bocjine. v pl) spaka f. od bocâl) f vrček m. boa ['boa] m ZOOL (vrsta kače) boa f. HIST četrt (vrča. (obleka) obšiv m. la mê difese. vin di cjapâ une cjoche / solene di vin. bosat. majhen bokal. No visâsi dal nâs ae ~ biti brez spomina. / une cuarte di ~ 2. in guisa che l’aria non si perdesse nel comunicare pel condotto (=bocan) al carbone della fucina. fâ boboròs. polna usta npl 3. bocje ['boqe] f 1. boçate. gobec m. patafâ la ~ ??. udav m. boce) f steklenička f. steklenica f. opravljivec m. / fin che il budiel si imbloche. o mangji une ~ 2. fâ ~ di ridi smehljati se. boçute. bocjis spakovanja npl. bocjàs [bo'qas] m 1. (BrLi). fâ ~. odreči se. grda usta npl. opravljivec m. bocjade [bo'qade] f 1. požeruh m. / e i zovins si consumin / cjamâts di porcarie 4. a ven a cjoli aghe in premure cu la ~. (cigareta. la robe che tu i tegnis di plui. bocjassâ [boqa'sa:] it → sbocjassâ. Jo i fâs bocjis. bocjardâ [boqar'da:] tr in it GRAD štokati. usta npl. che a puedin ~ ogni progjet didatic (Lenghe 2000). se tancj bocâi / no sês. alon cu la ~! gremo v akcijo!. vene e fen pe ~ 2. ~ blancje (MazzonIol) 2. sinji. ne dal ~ o dal mus . bocjate [bo'qate] (PEJ od bocje) f 1. tu pues netâ la ~. plui dacîs che si po ??. un sarpint ~. bocje di lôf [~ di 'lo:f] f BOT perunika f (Iris germanica). podhujka f (ptič) (Caprimulgus). bogatin m 2. lâ a tiere di bocâi. bochete [bo'kete] f 1. (t. ~ neri bavbav. bobinadôr [bobina'do:r] f ?? bobò [bo'b‫( ]כ‬t. cumò o vin ancje une altre cjampane che sune te ~ di Maian. o voi in cantine a tirâ fûr cinc sîs bocis di verduç. menâ par ~ → lenghe. a ~ ustno. volovski pastir m. boboròs [bobo'r‫כ‬s] m → bobò. a plene ~ s polnim glasom. (ProvBr). blogarin [bloga'rin] m RAČ pisec bloga. od boce) m 1. bocheo ['b‫כ‬t∫e] f ?? E al rideve tanche un ~ poianmi une man su la spale e dreçant la sô tace cuasi vueide. vod m. E lis bocaletis a forme di animâl? (Pa 05/04). Luche nol fevele di grote. 4. e si suià cu la tele (Sg). grižljaj m. alore! bobe ['b‫כ‬be] f ZOOL bukva f (riba) (Box boops). obrekljivec m. blonde ['blonde] f beli pajčolan m. / golôs di fame e onôr.) volad f. (BrLi). / restant a ~ zune. e po. (pos.. e je la ~. → spade. partîts di ~ ce vûstu!. ustnik m. Salvâ) 2. oh! ~ tâs. blu ['blu] adj temnomoder. ZOOL kozodoj m (ptič).blocâ [blo'ka:] m (t. bocâl [bo'ka:l] m 1.. govejad f. sù claps. odprtina vulkana. lis feminis di cjase i puartin la ~ . požrešnik m. scjatulutis e bocetis / di sprafums e di farinis. un fantat cun tune cjamese a cuadretons zâi e ~ (Tolazzi).. ~.. e jù veris rots. vrč m. prostak m 3. e spiçant plen di gracie il ~ 2. ~si refl zablokirati se. imblocâ) tr blokirati. tu sês la gran ~ 3. Vè cà cualchi abreviazion tipiche dal lengaç dai «blogarins» (neologjisim furlan par dî blogger) (Furlanist). živina f. → nemâl.al mandà il garçon a puartâur un fregul di formadi e mieze ~ di vin. boçon. pol bokala. ma e jere imbredeade e contrariade parceche cumò e scugnive fâ di mancul di lâ in speziarie. a poiâmi su la taule un ~ di vin fat cul baston. stekleničica f. lu àn in urte par colpe / che nol puarte sporc in ~ . bocjuçe. bocjone. bocjasson [boqa'son] m → bocjàs II. bluzin [blu'džin] m ?? fretenâsi i bluzins Il frut cu la cjamese a cuadretons al si tirà sù di colp. jê. (christianromanini 07/02). fâ ~ di ridi biti nasmejan. prigrizek m. Se al veve miserie il predi. dolg jezik m. (BelAlci). bocan [bo'kan] m cev f. i antîi di piere ben bocjardade. bocin [bo't∫in] (demin. (Sg). e tancj altris di lôr. cuistâsi la ~ zaslužiti si kruh. cheste cjalderie no si è formade in corispondence de ~ erutive (stromboli). demin. hrana f. miôr patafâ la ~ che nò mangjâ dute la robe. pront magari a fâ lis furcjumitis par viodilu a fâ ~ di ridi. no puartâ sporc in ~ ne imeti dlake na jeziku. lâ a fâ mantiis di ~ umreti. 2. bocin. di lâ a fâ tiere di bocâi. skupinsko spolno občevanje n. che tu la spietis culì o che tu vadis subit in ~.. bocjate. e blestemis e bocjis.

od bocon) m 1. jama f. imbolâ) tr 1. son corûts a sierâ i balcons / par no viodiju a lâ a bocons. vnema f. un ciroic sclapeçocs. komad m. komad. il Guvier al à dât il vie libare ae normative (O). FIG) (o)žigosati. debel. ~! bocjonat [boqo'nat] m 1. orco ~! (MazzonIol). (t. ~ di mone star tepec. bocjute [bo'qute] f majhna usta. čeh m 2. bojkotiranje n. → bol 2. padec m. boem [bo'em] adj 1. bocognut [boko'ñut] (demin. (ALF). bole ['b‫כ‬le] f 1. boe II ['boe] f (pri senu) vrenje n. bocul ['b‫כ‬kul] m 1. ma i dâts a marchin che la pierdite di lavôr par colpe di un ~ e je une ecezion e no la regule. primerek m. boiôr [bo'io:r] m 1. mlina). che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. un ~ di femine par ca. (huda) vročina f. zapora f (kanala. un ~ di cucjar. boi di savon pena mila 4. bohemien [' ??] adj inv (fr) bohemski. HIST rob srajce. bolâ [bo'la:] (t. taiâ a bocognuts narezati na kocke. i biei bucui neris e lizêrs come la voladie. bojkotiranje n. razburjenost f. listič m 3. preklameni. La bevande e fo bolade tant che "diaboliche" pai siei efiets sbisiôs (Ponte) 2. neuspeh m. i zîs a son ancjemò in ~ 2. košček m. pločevinka f. grelnik m. ~ m 1. odsek m (ceste) 4. si fole / che a fasi la ~ . vnema f. boç ['bot∫] m 1. si viôt che il çuviel i tanche a lâ in ~. svoboden umetnik m. boicotament [boikota'ment] m bojkot m. komadič m. finissile di ridi. (gledališče ipd. la aghe si jere sbassade e il soreli rabiôs al supave sù i ultins boions. svobodno umetniški. boconut [boko'nut] → bocognut. ma se tu âs ancjemò il ~ daûr! 2. une figure nere e bocognone a cresseve. rabelj m. si presentà a Ratisbone. zavračanje n. F prekleti. ce ~ di gleseon!. znamka f 2.. jevâ il ~ začeti vreti. ma chê tiere a finive in bambuje e cualchi ~ insomp al jere palût. Daspò di une prime ~. čebelnjak m. prin di falâ al à savût ~ ducj 3. si scjaldave i pîts e lis mans. bolet [bo'let] m 1. cjarte bolade kolkovan list. prigrizek m. češki.. boicotadôr [boikota'do:r] m bojkoter m. TEKSTIL krogec m. boicotaç [boiko'tat∫] m bojkot m. tune famee dulà che la mari e jere di divignince boeme e il pari calabrês. grelec za vodo.) dejanje n. boe I ['boe] (pl bois) m 1. zavrnitev f. bocon [bo'kon] m 1. bolade [bo'lade] (t. kipenje n. zavreti. šušmar m.. il referendum comunâl al è stât boicotât dai Comuns e des Provinciis dal Venit (Pa 03/11). In ogni câs la Trabant e je la machine dal puar operari o dal zovin ~ (Ta). 2. bula f. bolete) list m. Dispès al capite pluitost che la menace dai licenziaments e vegni mostrade par ricatâ i boicotadôrs e (Pa/Buteghe). karambol m. boldon [bol'don] m v: lâ in ~ kašnat postati. al massimo i vevi vinçût un ~ di mignestre di . mancul di un mês indaûr. pletenka f. bocognon [boko'ñon] (akreš. si cure. E je nassude a Tarvis. grižljaj m. Boemie [bo'emie] f Češka f. Boldare [bol'dare] kr. ~ malpratic. ustrezati. In ti jo pustiš na asfaltu. (t. ~ adj ogromen. dai ~s di ’ste stagjon 2. velik kos. brst. masten madež (na obleki). in doi ~s cuntun intermieç 5. cuatri rovedis che a clopavin tes boculis fruiadis. boçadure [bot∫a'dure] f 1. (Pa 02). boleo [' ??] f → bole. ma ben mangjâmi la spongje. no mi lasse durmî chel ~. mehurček m. no? brute bocjonate!. bofiche ['boge] f izboljšanje n. e il non di Lasselà che i va di ~. razlesti se. bol I ['b‫כ‬l] m 1. boion [boi'on] m mlaka f. ~ m bohem m. HIST papeževo pismo n. segretje n. butâ/ parâ a ~s razkosati. un altri invelegnât dut mande al ~ par che al crôt di justâ cuanche al disjuste 2. imbolade) f škoda f. pečat m. . bolç ['bolç] m svinja z okrnjennim telesom. un gran façolet ros a boi blancs e neris. di ~ e di Carintie (Pa 03/4). un investiment di sessante milions di euros tai cinc agns cu ven pe ~ ambientâl dal sît di Tor di Zuin. si metin dentri lis cartufulis taiadis a bocognuts e dâ ancje a chestis une brustulide intal ont. FIG gorečnost f. lis violis. bula f. zbijanje n. salte fûr pes stradis fin la magne / parcè che in tal so ~ no po plui stâ 3. ~ di mus!. par ~ o par prionte na eni ali drugi način. → boldone. mandâ al ~ poslati k hudiču. un ~ di âfs 2. primerek m. i f (Gruâr) Boldera. boiesse [bo'iese] f → boe I. lâ di ~ FIG biti primeren. ki ima velika usta. poslastica f 2. star tepec!. tu. ~ malpratic zmešnjavec m. požrešnež m. krvnik m. ~ dal vin vinska pletenka. košček m. hudičev. E tu le lassis sul asfalt. del m.(sfolmenats). (Sg) 2. boçon [bo't∫on] m velika steklenica f.. postavna oseba f. koder m. 2. boiâr [boi'a:r] m bojar m. par une convigne cui duchis di Baviere. par o ~ o par prionte / l’ à di dâme gno copari . bula f. grižljaj m. boiler ['b‫כ‬iler] m bojler m. požeruh m. primerek m. lâ a/ in ~s iti na kose. 2. bol II ['b‫כ‬l] m 1. bohem m. sul stali l’odôr dal fen in ~. (La 05/4) boghe ['boge] f zatvornica f. žig m. ~ adj čokat. mehurček m. butarâ l’an a bacons / par no formâcuatri stagions 3. e spietant che e jevàs il ~. razdejati. clamât cul tiermin precis di "~ papâl" : (Storie).bocjon [bo'qon] m velikousten človek. neizmeren. boicotâ [boiko'ta:] m bojkotirati. neizmeren. konzerva f. listek m. del m. boldone [bol'done] f (klobasa) krvavica f. (šola) pri izpitu vreči 4. kipenje n. dut a bot si impensà di un ~ di lescje (Zili). (Pa/Buteghe) boie ['boie] ?? impare a vignî jù cence scjale ancje tu. boiete [bo'iete] f rabljev pomagač m. ~ adj velik. pika f. bolare ['b‫כ‬lare] f bojler m. vierzi la ~ dal mulin. vrenje n. → bocule. bocule ['b‫כ‬kule] f TEH ležajna med. FIG gorečnost f. aghe di ~ vrela voda. razburjenost f 3. od bocon) m ogromen kos. mazač m. ogromen. e al meteve sù la aghe de polente. svobodno umetniški. rindi une vore competitîfs i nestris prodòs tant di fa colâ il front dal ~ tant rapidametri. pena f. ~ papâl papeževo pismo. bocognat [boko'ñat] (PEJ od bocon) m PEJ velik kos m. ogoljufati. popek m. 2. vrenje n.. poglavje n (knjige). vročinski val m. (Natisone/furlanis). kos m. che a inncurnisavin la sô muse 3. ~ di mone! (Sg). izguba f. trčenje n. Il document di cheste azion vergognose. une lune rosse e bocone. braç ~. bohemski.

FIG obmetavanje n. cuissà ce bombis che al conte. ~ a man VOJ ročna bomba f. cu so penâl intenzût tal ingjustri ros de curie (Storie) 2. Lis notis di ~ a van dai 8 di Decembar dal 1944 ai 6 di Fevrâr dal 1945 (Pa 02). lisjačina f.i m partizansko ime Furlana. al organize une serade su la ~ (Pa 04/05). bombe ['b‫כ‬mbe] f 1. po al leve tai curtîi volpats. dragi. (bolj obič. vata f. dober. odločitev). bombardirati. → cantarele. poročilo n. o soi bombe di aghe. bolpin [bol'pin] adj 1. bilten m. nakladač m.). zmečkanina f. bombons di cjassis. bolpat [bol'pat] m 1. bols ['bols] adj → sbols. ~ m 1. listič m. nus sune un ~ il muini / cu la ghitare in man. redatôrs. magari paiant une ~ di lûs o di metan. bon ['bon]. une clape di fantats cence munture. FIG obmetavati. sprejeti (zakon. ~ m boljševik m. sâr Zorç dai plui famôs tra i bombardons. lisjak m 2. bombone [bom'bone] f pletenka f. Bolla [ ' ??] os.. bomba f. bahač m. volpat) bogat. a la bolognese KUL na bolonjski način. Il soreli al lave a mont. lis buteghis dai cristians brusadis (Pa 05/12) 2. listek m. provincie di ~ pokrajina Bolzano. bomp ['b‫כ‬mp]. i m (Morsan) Bolzano. ~ meteo vremenska napoved: 08. bombardiranje n. vreden. bolint [bo'lint] adj → bulint. ~ e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). bolzare ['b‫כ‬ltsare] f (redko) valček m.(La 04/2) boletin [bole'tin] m 1. ma il scjafoiaç al jere ancjemò grandon e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a ~ o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. bombiscj) m lažnivec m. Ma o furnìn ancje jutoris economics direts. upravičiti. bolsevic [bolse'vik]. (Furlanist). Bologne [bo'logne] kr. listič m. lisičin 2. contents come il Gjat e la Bolp di Pinochio.~ meteo (O). Lis glesiis a son stadis bombardadis. ~ adj (t. ~ pitic! dober tek!. boleton [bole'ton] m madež m. oteklina f 3. bombaž m. m ~ dal Tirol Bolzano m. come la ~ da la uve. bolze ['boldže] II f 1. bolpon [bol'pon] (akreš. zvit. ispetôr scuelastic de provincie di ~ pe lenghe ladine dolomitane. bajka f. bolin [bo'lin] m 1. kot lisjak. bolidure [boli'dure] f → bulidure. ~ N nevtronska bomba. -che adj POL boljševiški. se no volês. une fameone di bolpats. MUZ bombardon m 2. 4. mladič lisice 3. (Pa 7/99). valček m (ples). morska lisica (Alopias vulpinus). bolz ['bolts] m 1. bombasine [bomba'zine] f bombaževo (platno. bombon [bom'bon] m 1. lisičji. majhna sladica f. ~. KUL bomba f. bolparie [bol'parie] f lisičin brlog. (splošno) ples m. → buletin. VULK ~ vulcaniche vulkanska bomba 3.Il cîl parsore il Friûl . buine (pl bogn/ bogns) adj 1. napisal dnevnik. a stan puartant il popul palestinês. a puartave a cjase tocs di ~ par linçûi. Bolzan I [bol'tsan] kr. . ~ atomiche atomska bomba.. si jerin imprometûts di balâ la prime ~. torba f. al invie la fieste cul balâ il prin ~ 2. (splošno) ples m. A son tornâts a partî in Consei regjonâl i lavôrs par fâ ~ il gnûf Statût di . GEOL. zuiâ sui timps luncs par meti la “Ue” di front al fat di fat. ~ idrogjine hidrogenska bomba. E viodint a passâ di chês bandis un nulut blanc e mulisin come un floc di ~ (JM. -ese adj bolonjski. . Bolivie [bo'livie] kr. lakomnež m.i. bombist [bom'bist] (t. FIG ljubček. bombardine [bombar'dine] f MUZ bariton rog. umazanija f. (bolj obič. Bolognese [bolo'ñeze] f Bolonjka f. sedlar m. tkanje ipd. ~ umane človek bomba. bombardament [bombarda'ment] m 1. prekanjen. bombardirati.v Bolonjo. ~ vaiarole.i f Bolivija f. bombardâ [bombar'da:] tr 1. bombâs [bom'ba:s] m 1. (JM. bogataš m. izmišljotina f. bombî [bom'bi:] tr → imbombâ. obveščevalni list. velika lisica f 2. bolzâ [bol'dža:] tr → sbolzâ I. bolonjsko narečje. la Inghiltiere che e à vût simpri une anime bolpine. usnjen kovček m 2.. premočen. Bolzan III [bol'tsan] kr. Al bruse saldo idrogjin in eli. bombe adj razmočen. širokoustnež m.. Un catalogo di completâ cui bolins e podopo dâ dentri al supermarket da "culture"? (pensemaravee). E il stes ~ Diu. bolognês [bolo'ñe:s]. ~ Molotov molotovka f. bolsevizâ [bolsevi'dza:] m POL boljševizem m. ~ H. prekanjenec m. a colps di bombis umanis (Pa 02/10-11). cu la invenzion di armis cuntune potence mai rivade prin (la ~ atomiche) (Pa 04/07). bombardon [bombar'don] m 1. al secul Prospar Lambertini. EKO potrdilo o prejemu. un sprofum che al pâr fat dut di ~ 2. imbombât. Salvâ) 2. bolsevisim [bolse'vizim] m POL boljševizem m. moker. bombute [bom'bute] f VOJ ročna bomba. obstreljevati. FIG lisjak m. bula f. boljševističen. ma plens di feramente e di bombutis ator de panze. bolz). ~ nucleâr jedrska bomba. Bolonjec m. ploščica za pečatenje pisem 2.. bolze ['boldže] III f ZOOL španska muha f (Lytta vescicatoria). tant misericordiôs cun Isac e cussì intransigjent cun so fi Jesù? (Mucci). lisička f. cuntune ~ nucleâr dentri 6 mês (Pa 06/1). bombardiranje n.. i plenipotenziaris de Catolicone Marie Taresie. ~ di mangjâ užiten. regjine di Austrie (Storie). bolp ['b‫כ‬lp] m/ f lisica f. bolp di mâr [~ di 'ma:r] m ZOOL lisičji som.10 . Salvâ). ~ A. bombica f. razmehčan. fâ ~ udobriti. al dirêç il ~ di informazion dal "Osservatori regjonâl de lenghe e de culture furlanis" informacijski bilten. premožen. vlažen. bombon m. che il predi al bombarde e al spavente la int fevelant de justizie inflessibil di Diu (BelR). bolzâr [bol'dža:r??] m krznar m. In bande.bolete [bo'lεte] f list m. bolsarie [bolsa'rie] f → sbolsarie. 2. od bolp) m 1. e la mê memorie e je stade promiedie par chel che al riguarde i spavents e i bombardaments (BelR) 2. človeška bomba. boli ['b‫כ‬li] tr in it → bulî. (topovsko) obstreljevanje n. (Pa) Bolzan II [bol'tsan] kr. tant che une ~ H controlade. i m (Sant Zuan Di Manzan) Bolzano. zasipanje n. butâsi a ~ skočiti bombico. se no tu pais la ~ Ilfurlanist us segnale un sît di zoguts online.i. m Bolonja f: la mês di Mai dal cuindis butade jù la pene al marcje jù a ~. fâ i bombistis [bombiscj]. zasipati.

compre de samence. odstranjevanje min. Avrîl ploiôs. o vevin trê matres. → meti a bon. bogat. poštenjakar m. (Pa) bontimp [bon'timp] m veselost f. al à dimostrât ~ che l’autôr. duncje. cuietiti e ven dongje. dobrina f. bon di pôc [bondi'po:k] (pl bogn(s) di pôc) m ki je neprimeren. (ProvBr). boncûr [bon'ku:r] m dobro srce. Salvâ) 2. ugoden. lis glesiis si stan disvueidant (BelFa).PROV Cui che al à buine volontât al cjate dafâ pardut . mi è tornât il ~ (BrLi). za nobeno rabo. ma no la lenghe. sposoben.. la piês des trê (Ta). an ~ . dobrostoječ. o scuen corezilu. povrniti. [bonsi'ño:r] kratica > bonsignôr. a ~ la passion. bonace [bo'nat∫e] f 1. e si bonace. ~ e bielece. volê ~ imeti rad. premišljenost f. l’iniziative. bogataš m. cuant che o levin tal asilo. si bonave soreli. L'inovâl dal taramot. bonsens) zdrava pamet. paraltri simpri plen di spirt e di ~ sens (JM. buinorîf) adj 1. ~ m dobra duša f. VOJ čiščenje zemljišča. (ProvBr). Bonât [bo'na:t] m zahod m. deriv. bonstâ [bon'sta:] m prijetno. ki ni za nobeno rabo. (Pa 03/6) bonspirt [bon'spirt] m dobra volja. ~ adv dobro!. Cu la decision di cjapâ il trat. aridure. buine intenzion dober namen. Fin in dì di vuê al è stât studiât un ~ numar di malâts (SiF 02/1). la ploie a à bonât dež je ponehal. plen m 4. jessi a bon „O sin cuasi a ~. / che se e torne la ~ / ti darìn mieze taçute. bonsens [bon'sεns] m zdrava pamet. ljubiti 3. izboljšati. milina f.” (Sg). vedrost f. nol sarês bon di fâi mâl a une moscje (glesie). ustrežljivost f. lant ancje daûr di ce che al dîs il Vanzeli. che in teologjie nus fevelavin di Diu e de sô unitât.autonomie dal Friûl Vignesie Julie. usposobljen. nakazilo n. 5. a 25 agns di chei 6 di Mai dal 1976 che al sdrumà buine part dal Friûl (O). -ose adj ugoden. ur deve un ~ e ju meteve in vene di fevelâ. bonat [bo'nat] adj dobrodušen. odkrit. ~ che i plâs al Signôr (172) pomirjevalni vonj. zaton (sonca. zmožen. lepo število. un ~ numar di dobro število. bon di nuie [bondi'nuie] (pl bogn(s) di nuie) m nesposobnež m (moški). bondanton. razsodnost f. bons. brezvetrje n 2. ceriesis. perfum m. zaiti (sonce. ~ sens (t. E Romeo. ~si refl 1. dobričina f. ma Mistichel al jere ~ di chel e altri. jutranji. anime legre e libare. o pensìn che Triest ~ al significhi atrat pe nestre man di opare inteligjent. bondance [bon'dant∫e] f (iz)obilje. dobro stanje. veretât. obveznica f. cjâr ~. bondantementri [bondant'mentri] adv v izobilju. 2. da bodo eno kakor midva. la int di ~ si manten simpri cussì. ~ adj imovit. ~si refl pomiriti se. uren 3. bogastvo n. e al veve ancje ~ il Bide. cu lis buinis o cu lis tristis Ancje se lis sôs teoriis no àn puartade cui sa ce furtune a di chei che lis àn metudis in vore o imponudis cu lis buinis o cu lis tristis e (christianromanini 07/04) bonâ [bo'na:] tr 1. tenju cont tal to ~ chei che tu mi às dât. preprost. bonvivi [bon'vivi] m blaginja f. zahajati. utišati. ~ di zmožen česa. e al tribulât / si bone il cûr 2. ancje nô. ~ une volte nancje impensâsi! bonfâ [bon'fa:] m dobra volja f. bonorîf [bono'ri:f] -ive (t. zgoden. dobrobit. pomis bonorivis. a ~ dal cjâf lûc. cui che al ubidìs e che par solit e je chê che e distine la ploie e il ~. bondiu [bon'diu] int bože mili !. buine part dobršen del. MAR morska tišina f. imenitnež m. mir m. ma ancje plui a tramontan (CoGonars). izobilen. / no sta fâ chê brute muse. Ogni individui al à derit a un sistem di vite bon di garantî la salût e il ~ so e de sô famee (Declarazion). (sadje ipd. uspevajoč. sigurât che i 7 milions di euros previodûts par ~ il sît de industrie chimiche (Onde). la parone e je la plui bonorive di dute la famee 2. precejšen. dober namen m. i ai bonât sul cont plui di cincent francs!. krotkost f. par che a sedin un come nô. bonomp [bon'omp] m dober človek m. velik. ~ che/ di bon che k sreči. izsuševanje (močvirnih tal). pripraven. Al massim si po acetâ di vê la massarie o il famei o il salam e il formadi furlan o sloven. poceni.) prezgoden. omp di ~ veseljak. 2 passaçs di stirpadôrs. lune). dobršen. zanič. bonsignôr [bonsi'ño:r] m ?? Alore jo. luna). bonificâ [bonifi'ka:] tr zboljšati (zemljo). FIG tišina f. ugodno počutje. pomiriti. znižati (ceno). ~ tanche il ~ pan izjemno dober. udobnost f. bogat . oblino. buine volontât . dobrost f. e jo. cjatâ ~ počutiti se ugodno. (Bibl-Zn) Sveti Oče. razsodnost f. bondançôs [bondan't∫o:s]. il frêt al à bonât mraz je popustil. ohrani jih v svojem imenu. Salvâ la buine intenzion (BelAlci). (BrLi). dobro n. A mi mi semeave impussibil. umiriti se. ancje se relative. al ~ presit po dobri ceni. Pari sant. odškodovati. bonodôr [bono'do:r] m prijeten. bondant [bon'dant] adj (iz)obilen. vedrost f. da (za)..(Onde). bonaçâ [bona't∫a:] tr pomiriti. v stanju. salacôr no cjatave ~ in nissun lûc. sù. dobro razpoloženje n. ~ it umiriti se. . ki je všeč Gospodu. dober vonj. scroche un ton. E l’aiar al jere imbombât di chel ~ che il mulinâ des cotulis des fantatis sul breâr al sparniçave par dute la sagre. vieli ~!. bogatu. (Pa 03/11) bonumôr [bonu'mo:r] m dobra volja f. Bon. premišljenost f. bonparon [bonpa'ron] (pl bognsparons) m dobričina f. (Pa 04/02) 2. blagosrčnost f. savêso. ponehati. lahkotnost f. razsipnost f. ~ m zahod. il ”boom” dal consumisim e dal ~ di chescj agn . vignî al ~ priti do bistva. veselost f. buine e stimade dapardut (Pa 05/04). dober človek. bonpaston [bonpas'ton] m dobričina f. meliorirano zemljišče 3. cvetoč. ki si mi ga dal. Tal stes timp cun lavôrs di ~ des zonis umidis e cul sgjavâ trinceris a stavin preparant il teren (GP). a buinis mirno. premožen. meti a ~ urediti. pomiriti se. 3. bondantut. bonifiche [boni'fike] f 1. in dute umiltât ma pal so e nestri ben. dobričina f. prijetno. A son comprindûts: “Ici”. bonvolê [bonvo'le:] m dobra volja f. srce n. dobro razpoloženje. (Mar). A jentrarin intune cjase di bognsparons. pussibilmentri a gratis o a ~ presit. ~ m 1. bon come il bon pan. dobrost n. (u)miriti. PROV A muerin simpri i plui bogn. Ancje pre Pieri al tratave di bonâlu disint che i siei pecjâts no valevin nancje la anticjamare dal purgatori (Enrico) 2. (Pa 02/12). Cumò. popustiti. ~ dal teren. dober. passât di generazion in generazion. cul ribalton socioeconomic e cu la ~. poštenjakar m. bontât [bon'ta:t] f dobrina f. bon m. melioracija. (Percude). pomiriti se.

delati zmedo. (SiF 03/3.boom ['bu:m] m (ang. bordi ['bordi] (t. nahujskati. Flame no ‘nd jere plui. / vêso vô di lâ in ~?. plamen m. lâ in ~ iti v pogubo. ecitazion e ~. La cjalavi e la mê ~ si dislideve tune cualitât di afiet. pekoč. 2. predmestje n. vihar m. al à bordât parcè che lu àn lassât fûr de puarte. tapone i barçs!” 3. someščan m. bordure [bor'dure] f obroba f. borghesan [borge'zan] m 1. oh propit sì o sin a bordo! 2. benedet di frut . une ~ cuvierte hinavec m. napraviti hrup. napasti (ladjo) 2. selo n. Mieli. borascjôs [bora'sqo:s]. ošabnost f. v maloro. fîs di ustîrs.i m ?? lerin daûr di lui tun splaç dongje ~. Te sô cjase di Sant Laurinç di Solescjan. Cenci si lu inmagjine ~. Borc dal Fen [~ dal 'fen] kr. Nassût te alte ~ di Lyon (Pa 06/2). bordun m. (Sg). z našivi okrasti. maltaiâts e cence l’aiût di un ~.i m ?? O vevin comprât di pôc timp une gnove cjase tal ~. (Pa 02/10-11). meščan m. bordelizâ [bordeli'dža:] it ARH vreščati. blazinica f. (pri)bližati se (ladji). ?? bordonâl [bordo'na:l] m GRAD ostrešni tram m. napuh m. trg m. (BrLi). bordo ['bordo] → bordi. E jere convinte di jessi stade sielzude par une grandiose mission e le puartave indenant cun autoritât. poguba f. Pan-e-vin. Boreon [bore'‫כ‬n] kr. gore v Gjiviano) (Pa Vicinia). fin ~ v pogubi. propad m. un pôc a Tarcint e un pôc a Sedilis. bordel [bor'del] m 1. borearie [bore'arie] f kjer se peče kostanj. obrobiti. nevihta f. svečni odcedek m. -ose (t. borghesie [borge'zie] f meščanstvo n. il ”~” dal consumisim e dal bonvivi di chescj agn. il vint clamât Tramontan (Acuilon. il soreli. ~. vihra f. jê a steve su lis boris.i. a un trat ~ dal mont Peloro al sbocje. Medili. obšiv m. Ma chest al rivuardave dome la nobiltât e la ~ (Natisone/furlanis). kres m. (Pasolini). cvenk m. Borgnan [bor'ñan] kr. vrišč m 3. tra il svolâ des paveis / e il ~ di un moscjon 2. Sot la mont di ~ al è un sît indulà che il Judri al jentre tal cret e al fâs come une specie di lât. bore ['b‫כ‬re] II f ?? Borea [bo'rεa] m METEO sever m. severni veter m. ~ agricul kmečka vas. borascje [bo'rasqe] (t. lâ in ~ razbeliti se. hujskati. drgetati. In tal ~ na campana a bat il Matutìn e. selišče n. la lum a fâs ~. di borghesans 2. che nol jere di ce tignîsi in bin cub chej fîs. delati zmedo. vihra f. m Bordano (UD). vaščan m. stâ su lis boris FIG biti na trnih. Fugarizze. jessi in ~ biti v nevarnem položaju. bordel m. colâ su lis boris ??. a son lâts sù prime dal solit te mont di Corce. la sierade scomence tal emisferi ~ (Vichi). brenčati. MUZ bas m. pron di cjolilis provalis / tal lambic di fin çurviel. m civilist m. propadu. borondul [bo'r‫כ‬ndul] m okroglo naslonjalo (kanapeja). burascjâ) it poslabšati se vreme. ~ tr 1. bahavost f. puhati. e cussì compagnai fin fûr de puarte / cheste ~ cuviarte. F ponta f. (splošno) približati se (osebi). o sin a ~ smo v pristanišču. borie ['b‫כ‬rie] f nadutost f. bordon [bor'don] m 1. meščan m. (BrLi). . bordâ II [bor'da:] it 1. obrobiti. javna hiša f 2. (Percude). bahaški. boreç [bo'rεt∫] m navdušenost f. vas f. žerjavica f. boro ['boro] m F sold m. preddel mesta. borascjade [bora'sqade] (t. mi stimi avonde par no lassâmi menâ pal ~. neurje n. 2. ridin ducj su la sô muse. in ~ v civilu. napraviti. ladi cualchi bon plevan / studiarin plantâ ~ 3. grmada f. sopsti. mestna četrt m 2. une ~ a dome trê chilometros dal paîs (sf). Nort. 31-49). buren. selan m. Foghera. MAR pristanek m (ladje). che al duar parsore un todesc!. → sbordon. napraviti hrup. naselje n. obrob m. sui claps in ~. cjoli (menâ) pal ~ F za norca imeti. soldâts e ~ (Eg) vojaki in civilisti. plantâ ~ ustaviti se za nekaj časa. napraviti. i f (Pordenon) Borgo Meduna. sežig m. une zornade bordi mê fie/ ”slungje chê cotule. romarska palica. ros in ~. O jes de buteghe cu la impression che mi vei menât pal ~. bordo) m 1. (BrLi). zaselek m. boreâl [bore'a:l] m kup žerjavice. FIG) viharen. jeziti se. Bordon [bor'd‫כ‬n] kr. hrup m. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô ~ (La 06/1). Borean [bore'an] → Cjaso Borean (i. (Pa 03/8). lâ de gridele su lis boris → gridele . obšiv m. ~). di casulins. ropot m. bordizâ [bordi'dža:] it proti vetru jadrati. ošaben. razburkan. borascjâ [bora'sqa:] (t. MAR (ladijski) krov m. razbeljen. borin [bo'rin] m hladen vetrič m. no i plaseve di cjatâsi ni cun parincj ni cun ~s. bordin [bor'din] m rob m. simulant m. piçul ~ agricul (Pa 03/4). burascje) f vihar m. -ose adj nadut. → borascjade. e a tornaran jù in Setembre cu lis primis borascjadis di nêf. O jerin scuasi rivâts a mieze poçate cuanche e rive la ~ (Enrico). vrezati navoje. i f (Prepot) Bordon. in ~ žareč. podpihovati.i m (Cormòns) Borgnano. bordelâ [borde'la:] it vreščati. MAR pristati z ladjo 2. borsarûl [borsa'ru:l] m → sborsarûl. di benevolince. borghês [bor'ge:s] adj meščanski. boreâl [bore'a:l] adj severni. trušč m. a discjadenin il ~ di grancj leterâts (Pa 03/4). Borc di Olee [~ di o'lεe] kr. ma dome un côl di boris rossis. burascjôs) f (t. (Ta) bordâ I [bor'da:] it 1. dopo de ~ al è tornât seren. (Storie) Borc Midune [~ mi'dune] kr. borc ['b‫כ‬rk] m 1. burja f. deventâ tanche une ~ močno zardeti. pe circustance impaludât de pofardie dal podê (Mar). fin che si à salût e boros di spindi (MazzonIol). ~ de nêf snežni vihar. razburjen. al pâr che al vueli ~. bore I ['b‫כ‬re] f 1. fâ ~ a un FIG pomagati nekomu. / se no us comudin molailis. sovaščan m. za nos vleči. 3. (scritorsfurlans). para f. prskati. che e esist ancje musiche no gregoriane e che la int di ~ e doprave musiche patriarcjine. a la brût fâs ~ la madone. malo počiti. al prepare un biel ~ inte fusine.i m ?? Il fûc al cuiste nons difarents di lûc a lûc (Fogaron. tra il svolâ des paveis e il ~ di un moscjon. Bordan [bor'dan] kr. Fughere.) boom. e il dotôr al è in ~. boriôs [bori'o:s]. stiçâ lis boris dati na ogenj. burascjade) f nevihta f. naselje n. slepa ulica. ~ m brenčanje n. zaselek m. tune scure androne. požar m. culì tu sês colât su lis boris. Seimo) (La 03/01) borgade [bor'gade] f selišče n.

nagrada f 5. mošnja f. ma lui no m’e deve vinte e di ~ al rispuindeve. ~ di studi štipendija f. bosat [bo'sat] m (slabš. ritem m. (La 03/02).(La). štrbunk m. ~ it napraviti drva. molzi la ~ a un nekoga molsti (denar). krat. ANAT mošnja f. boscâ [bos'ka:] tr 1.. nenadoma. (Percude) boscadôr [boska'do:r] m drvar m. rastlinoslovec m. v hipu. i cavalîrs a van i ~. sul cont di une fibule di stamp celtic cjatade tal ~ di Plaies in Val Badie. bôt ['bo:t] f → bût. pušpan m (Buxus sempervirens). (Scf). (Pa 02/10-11). lant in ~. a stevin a sintî bocje vierte un galantariot. Bortul ['bortul] m Bartolomej m. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. s vso močjo. Dut a ~ e a valop a si jere spandude la vôs che al jere saltât fûr chest Nazaren (Pa 03/8). borsistic [bor'sistik]. bote I ['b‫כ‬te] f 1. sekati. la ~ di Manin ??. i bûs a levin simpri cun chel ~. botam [bo'tam] m sodje n (sodovi). restâ su la ~ . -iche adj EKO borzen. imbote). odenkrat. domandâ al CUF borsis di ricercje di impegn plui limitât par lavôrs di catalogazion di materiâl bibliografic e documentari. denarnica f. (Pa 03/4). trgovanje n. bosanski. 2. od bo) mali vol m. Ogni cuart di ore a sunavin lis cjampanis pe messe des vot. udarec m. e il gno cûr si disfâs di ~ in ~. vreča f 6. (drevo) (po)seči. un grum di femenis. e che an concorût a rindi il patrimoni ~ di chei sîts un vêr tesaur. tresk m. no dâ un ~ ne delati ničesar. la int si fâs in ~. ~ neri. ~ di spese nakupovalna torba 3. di ~ nenadoma.. FIG v: no capî une ~ popolnoma nič razumeti. rastlinoslovje n. cheste rosade sa scuaiâ i secrets / dal futûr ~ par ~. il cuc. il fat al è che ~ planc a planc al si butà malementri. boschîf [bos'ki:f]. sekati. (Pa Vicinia). Une siorute che a zueteave indenant cu la ~ di plastiche plene di spese a spià cun sospiet chei trê frutats (Tolazzi). dut intun ~ vse naenkrat. bosgnac [boz'ñak] m Bosanec m. lis zornadis lajù si presentavin a ~ plen za cjaldis. La rive drete e je pelose di salets e di gjatui. Dal 1477 i Bosgnacs. borse II ['b‫כ‬rse] f 1. Bosgne ['b‫כ‬zñe] f Bosna f. prožiti odpor. bat m. intun ~ v trenutku. 2. ~ coladiç sečen gozd. tignî ~ upirati se. cence ordin. bos ['bos] v: durmî di ~ spati na boku. ~ e sclop al po deventâ “politically correct”. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de ~ di vuè. cuasi su la aghe. cu lis mans in ~. gošča f.. e cuanche a sunarin l’ultin bot al le fûr di cjase. (Scf). botaç [bo'tat∫] m → butaç. udarec zvona. bossul ['b‫כ‬sul] m krožek m ljudi. di chê altre bande une ~ di pôi. goščava f. detonacija f. gibanja. trenutek m. dut a ~ si impensà di un bocognut di lescje (Zili). bossut [bo'sut] m (demin. gozdovje n. grmovje n. botanic [bo'tanik] m botanik m. -iche adj botaničen. bosset [bo'set] m čevljarski loščilnik. ~ Erzegovine. e pareve che ‘i rispuindes. pok m. zbor m. pal benefici dal paîs i boscs consorziâi di Cjaso Borean. (Sg) 5. (CIRF). boscarin [boska'rin] m kij m. ~ Erzegovine Bosna in Hercegovina. mošnja f. L’Antelao sclapât al precipitave e al sepelive intun ~ Marceane e Taulen. gozden. od bo) vol m. način hoje. gozdar m. di ~ in ~ vedno bolj. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. od bo) vol m. Metìn un diretôr che. o sint / tra mil sunsûr i colps dal cjadovrin / che al bosche a più non posso in tal zardìn / lis vecjis plantis ch’a cjadin rengint 2. vreča f. Nejc m. botaniche [bo'tanike] f botanika f. ~ e sclop s trenutka v trenutek. (za)mah m. e dulà che dut si bruse di corse. boscs di arbui a fuee (listopadni) listnati gozdovi. la moratule intune cise. un ~ plui in ca al intope un zovenot 7. nol jere plui il câs che lui al des un ~. al sa di no jessi lui il propietari vêr (Pa 7/2000 . boschete [bos'kεte] f gozdič(ek) m. ~ adj bosenski. boseme [bo'zεme] f (pri živini) vamp m. hip m. . a ~ plen na polno. 9) 2. il boscadôr si metè a ~. Cultôr di ~. cu lis mans in ~. gorjača f. boscam [bos'kam] m gozd m. fâs mieç pas di sivilot / e al sivile a ~ a ~. saltâts fûr a buinore a stielis sul pradissìt dulà che a vevin boscât tal dì prin. Piertio. ca e culà fra lis boschetis / ’l è di flauts. bosemâ [boze'ma:] tr → imbosemâ. e plui lontan in te’ ~. il Signôr si fermà sul ~ e al pensà sore. Parcè che se e vûl sei competitive intal marcjât globâl e scuen domandâ i finanziaments al marcjât finanziari.. comprindûts i inviestiments tes Borsis. Jernej m. bosime ['b‫כ‬zime] f (tkalsko) močilo n. menâts di un Scanderbeg. bos ['bos] m BOT zelenika f. a rivarin ca fin sul Tiliment: (JM). a son scherz de ~!. vrh odbiti. odmev m (orožja). dissipline e preparazion che si remenavin su la lagune. lâ in ~ iti na borzo. gošča f. gaj m. di sigûr parvie che al jere stât tal cjalt. skoraj. il ~ Scanderbec. ~ par ~ enega po enega. o mandi dret jenfri i nimîs chest ~ 3. borsist I [bor'sete] (pl borsiscj) m borzni špekulant. trgovina f. piâ botis dobiti udarce. e la ~ fisse di sot le faseve vignî fûr plui misteriose. vê la ~ plene imeti veliko denarja. centri borsiscj štipendijski centri. E dispon inmò di un significant setôr agricul e di un slargjât patrimoni ~. → dibot.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee largje dai stats orientâi (SiF 03/4. In Americhe il cjastinâr. torba f. eco che un bot / dan tal puarton 2. gozdni čuvaj m. drob m. boson [bo'zon] m (akreš. ~ consorziâl zadružni gozd. i f (Grau) Boscat. Boscat [bos'kat] kr. a son trê ~s tri je ura. ~ di plastiche plastična vrečka. come une fantasime (PauluzzoN). (CIRF) 4. premija f. il ~ di frassin e di faiâr jesenov in bukov gozd. a ~ a ~ v presledkih. al devente paron. (Sg) (t. bot ['bot] m 1. log m. ~ e sclop. hosta f. a deventarin un piçul esercit in stât di tignî ~ ai todescs. tal ~ de Basse. (GP) 6. ?? . palica f. udarec m. zamolkel udarec m 4. biti pri denarju. skupina f. (La 05/7) boseghe ['b‫כ‬sege] f ZOOL morski lipan m (Mugil chelo). borsete [bor'sεte] f torbica f. borsist I [bor'sist] (pl borsiscj) m štipendist m. strel m. (drevo) oklestiti. e jenfri lis cjasis la buere di ~ no si sintivile nancje.borse I ['b‫כ‬rse] f 1. časovno obdobje. ~. (Pa 02).(GE). biti tepen. dut a ~ (vse) odenkrat. Bosnie ['boznie] f → Bosgne. drobnjad m. -ive adj gozdnat. (BelFa). EKO borza f. in chest mût si suje ancje la ~ dal Manìn . torbica f. lesovje n. boscaie [bos'kaie] f grm m. bosc ['bosk] (pl boscs) m gozd m. al à lassât un erbari al Ort di Padue. (Percude). sul ~ na mah. goščava f.

bovadice [bova'dit∫e] (t. restâ su la ~ ??. botonere [boto'nεre] f vrsta gumbov. radunâts tôr il ~. B. botulisim [botu'liziml] m MED botulizem m. al è come il mus che nol cjape ~: nol sint nuie. površno. a pene trat. botizâ [boti'dža:] tr 1. → vassel. une scjalute fate a ~ polžaste stopnice. Il len al jere doprât in edilizie. na kupe. škoda f. šaliti se na račun nek. → butul. a à metude sù une ~ ! 7.R. rop m. FIG udarec m. → lavorent. z rokami. fâ lis ~ boriti se.. prontait botis. in bot → imbot. → brigade. zbadati. → braçadure. daspò che si è maridade. botul ['b‫כ‬tul] m ZOOL → cieul.nenadoma umreti. prepotent. tipka f. bracâ [bra'ka:] it tarnati. roka f . → bracade. ropati. cviliti (pos. ai 19 di març stât. par italian par fâ plui ~. (la ~ disot. In tai borcs li ciampanis a botizèin di fiesta par li cors ben netadis par la ciampagna frescia (Pasolini) boton I [bo'ton] m 1. (Storie) botri ['botri] m 1. cun improvise ~ vive lu inseguirin. butâsi a ~ di un . (snežni) metež m. FIG delati tako. (Mar). ~ par çuculade. a son par sigûr mancul tossichis che no la tossine responsabil dal ~. boton II. (neobič. ~ di Monfalcon. Gardiscje. paîs. a ~ polžasto. lu cjapâ a ~ come par difindilu.) duhovito se šaliti. . eh ò!. Cui dîs che e fo une ~ a spaventâju. / par cjoli la smire / al volte di là. dovtip m. cul ramut verdulin te ~ / e su la scufe. (BrLi) 5. la suntuositât di chês feminis daûr a preâ.) sod m. kadar pes zasledi plen). No je à fate Stefano Zoff. tant che ~ di vuere. bracarie [braka'rie] f trop lovskih psov.. na roke. o varès vût miôr di sei restât su la ~ pluitost che vuarp come che o soi. hipu. vê il ~ FIG ne imeti vse pospravljeno. par fâ mobilie. ['b‫כ‬ks] kratica = Brigadis Rossis. cjoli cui braçs avierts sprejeti .. bovul ['b‫כ‬vul] m zavita. po o jerin nô. spopasti se. nalagati. Cormons. ~ di daûr zadnji del voza 2. fâ ~ narediti vtis. miôr no tacâ ~. brusâ cits e spandi a ~ / vin. strahopeten. → su pai dêts 2.. jo no vuei ereditâlu. ANAT popek m. scjatulis. mignestre. (Mucci). e scjassant la ~ 3. molòs. na roke. (La). bracis ['brat∫is] v: a ~ 1. cui no. box I ['b‫כ‬ks] f ŠP boks m. del (voza). zbadati. bracevierte [brat∫evi'erte] f → braç aviert. bracjizâ [braqi'dža:] it → bracâ. sassinât des cussì clamadis B. izguba f. boxeur [bo'kse:r] m → boxêr. tal Demani militâr (CoUd). il tron cui bovui di marmul. al jere restât cui dêts fêrs sui botons 3. (ProvBr) 2. a cuistâ il titul di campion dal mont IBF dai pês lizêrs. v veliki vsoti. ~ it in refl duhovito se šaliti. gumbnica f. spiralast predmet. vonde salts su la braçadure e cun bigns comedons 4. chel faliment al è stât par me une gran ~ 3. (brigadis rossis). za norca imeti. botis. Jo o cirivi di taponâmi lis vergognis tirant in jù la mae che mi rivave sì e no al ~ de panze. e dit. si volte vie e al puart marcje di ~. da bi bil volk sit in koza cela (Verone) 2. si trate di mandâi indaûr un mes blanc cjalcjant il ~ di rispueste (Cad) 3. PROV Conte i tiei botons e po tu contarâs i miei . od bote I) mali. 9). spirala f. (SiF 02/1. brak m. vê le ~s leâts imeti zvezane roke . botesele [bote'zele] f (demin. cecje 4. bovarie [bova'rie] f → boarie. meh m. (SiF 03/4. bracidure [brat∫i'dure] (t. [bo'ton] m (akreš. botin [bo'tin] m plen m. roke fpl (la ~ disore. za norca imeti. bovolâr [bovo'la:r] m BOT koprivovec m (Celtis australis). Fare. il ~ oprès des strussiis / fâs fumâ ducj i camins. Ancje vierzi la ~ cence dibisugne al è pecjât. suonano a festa ?? . gumb m. a ghi tirin li stressis : (Pasolini). al fo puartât a ~ sul cjaval. / che no tancj dîs di muson par une fote. passade la ~. metimi un ~ tor de vite e prem il passarin par te. bracjizade [braqi'džade] f cvilež m (lovskih psov). dolgočasiti. Maran. → a braçs 3. sod m. brac II ['brak] adj (o narodu) zaničevanja vreden. miôr cuatri corpos ditis lì su la ~. braç ['brat∫] (pl braçs/ bracis) m 1. a fâ lis bracis cun Satanàs. botonade [boton'ade] f šala f. (Bel). Botostagn di Dimpeç [boto'nεre] f ?? In fuarce dal seguitîf tratât a l'Austrie a restavin: Gurize. almancul te intenzion. vihar m. (igra) poteza f. boxêr [bo'kse:r] m ŠP bokser m. bracecuel [brat∫ecu'εl] v: cjapâ a ~ objeti. se vês vût il ~. BOT popek m. od bote) hud udarec m. no àn fat altri che botonâsi fra di lôr. slab udarec. (Tolazzi). passi di botis ??. edificis dongje. ben intindût. il ~ dret/ çamp desna/ leva roka . cjans di ferme. brst m. box II ['b‫כ‬ks] m stajica f (za dojenčke). botesele [bote'zele] f (demin. FIG predmet podoben gumbu. kad f. o vuei butâti lis a ~. na hitro. brstič m. par cui tal ~ vadin dal pâr.. si trate di parâ fûr dai pîts cheste semence brache che nus supe il sanc. spiralno . bahavost f. važnost f. zornalîr. di ~ nenadoma. Ane Alore. dâ la ~ zbadati nekoga. bovâr [bo'va:r] m → boâr. nadutost f. botis di vueli sant ?? . dâ un colp al cercli e un ae ~ PROV. bracade [bra'kade] f cvilež m. lu àn botizât dute la sere parcè che al daseve lis bielis a une vedranate 2.R. 31-45). bracs e livrêrs. cjapâ ~ razburiti se. bracent [bra't∫ent] m dninar m. od bote II) sodček m. boxadôr [boksa'do:r] m ŠP bokser m. ~. jù. al sint di une bande / il cjan a ~. (Onde). imbote. Botonant li barghessis a vegnin ju i fantats. botons e caratei. t. obleko). vijugasta črta. buiadice) f nevihta f. al jentrà. burka f. gumb m. improvizirano. ~ di denant prednji del voza. bote II ['b‫כ‬te] f (neobič. brac I ['brak] m sledni pes m. sô mari mi da a stupit vie des passadinis e des botonadis che mi umiliin e mi avalissin. → crupignâr. di bot. come un ~ impalpabil sul sufit infrusignât dal fum (Mar). sgurletâ dulintor par lâ sù ancjemò. . (debela oseba) debeluh m. ~ di piel (Mar) 2. la ~ denant). ~ par çuculade. la ~ daûr) ledja fpl. il contrast dai vistît des comparsis. → imbotonâ. tacâ il ~ nakladati. botinâ [boti'na:] tr in it pleniti. su la ~ (cjalde) v trenutku. botonâ [boto'na:] tr zapeti (gumb. e jù botis di vueli sant sun chel puar omp. vore. braçadure) f 1. cuanche a àn mangjât lis dotis / lis muîrs passin di botis. si dreçave spauride la jerbe. paladis. e vie di chest pas.

~ Disot e Cergneu (Pa). mera f.. a ~ za rok(c)o. bradasc [bra'dask] m metla f. a braçadis obilo. naramnice fpl 2. braghe ['brage] f 1. pohlep m. vešč.) učeno govoriti. po sì. che mi disin ce che a vuelin jo o bradascji par furlan. (ženska) nositi hlače. za-želeti. bramazion [bramatsi'on] f kletev f. dati si opraviti. hlepeti. al viôt passâ il postîr: ”olà. che e je saldo su lis bancjis dal Zardin Grant a fâi di ~ ai militârs!. cuntune ~ robuste al fo dongje dal zovin 2. puartâ tal ~ držati v rokah. nadležnež m. zapestnica f 3. . ~si refl recipr okleniti se (drug drugega). solze da lis bradascjis / i campagnûi tenôrs. cjapâ ~ pridobiti na terenu. sitnež m. kratke hlače mpl 2. Il schenâl de poltronute al molà une altre rantighe e za i braçons si jerin slargjâts (Tolazzi). braçolâ [brat∫o'la:] tr 1. sot il ~ pod pazduho. poželenje n. → trabascjâ. o sarai adegnevul. ~ tr objeti. jo mi brami jaz si želim. i f (Sest) Braidacurti. braçadorie [braça'd‫כ‬rie] f (pos. besno. ničvrednež m. pre Guido Maghet di ~ al à vût fevelât (Pa 02/12). a ~ aviert noro. Al à viodût chel film nossere..(Ta). voaltris. braghesse [bra'gεse] f (pos. prečni tram m. vejevje n. jermeni mpl. prečnica f 2. spodnje hlače mpl. ~!” 3. v pl) hlačnica f. preklinjanje n. i f → Brait. / lu cjarece. naročje n. . brame ['brame] f želja f.. mi vûstu ben 2. sposoben. lassaimi che un esponi un riflès sul purcit di Sant Anton 2. (BrLi). kriterij m. FIG kaliber m. → manin. e si à propit bisugne di une buine scove. la Madone benedete.i m Brazzano di Cormòns (Go). dôs vielis a van / cuntun ~ di sclopons e di garofui 4. ce bramazions. brâf ['bra:f] -ve adj 1. naslon m. braçade [bra't∫ade] f 1. cui ~s in glove s prekrižanimi rokami. braide ['braide] f brajda f. a plene ~ . O jeri deventât legri. zmožen. / incjantade lu braçole. une poltrone cul schenâl e braçâi contôs di sudôr 4. ?? braçalet [brat∫a'let] m zapestnica f. fâ il ~ frut biti priden fantek. zgrabiti za roko. bradascje [bra'dasqe] f grm m. (dojenčka) držati v rokah. ~ Disore. abraçâ. nerazločno govoriti. braghessin [brage'sin] m (pos. bragantin [bragan'tin] m prezgodna koruza f. koprnjenje n. Brait ['brait] (t. papučar m. cu la liende che o sin dome la “~ di Triest (La 05/11). Apene fat il patentin al partìs cui libri sot il ~ e a si invie su pas monts da Cjargne. za che e à la sapience infuse. di trê ~s un franc cenen. braçule ['brat∫ule] f pestunja f. hlačne durce. un cavaleriç il ~ 2. naslonjaj m. dilà de ~ si viôt a lâ a passon Tunine cul cjastron. i m (Cjiscjelgnûf) IT Braida. hraber. ročaj m. pametnjakovič m.z odprtimi rokami . Braide ['braide] kr. e un suzeton di ~ tâl 3. želeti. v pl braçadoriis) 1. po sì. a Machiavelli vie (JM). cuntune biele femenute a ~ . Sirene! / mi fais glaçâ la schene. i f (Morus) Brazzacco. lu braçà. (mera) laket m (ustreza 68 cm). si butà sul so cuel e lu bussà (Bibl-Gjen). ročaj m. Braide) kr. dober. Il fi plui vecjo al jere in te ~ (Bibl-Lc). TEH prečni zapah m. (don). podrepni jermen m 3. Braçan ['brat∫an] kr. mrmrati. la fontane dal ~ pazduha. pogumen. 2. in çavate e cui pugns inguantâts. cheste comari braghessone. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis (Sg). braghîr [bra'gi:r] m 1. ukazovati možu. e je dal editôr Braitan di ~ di Cormòns che (La 03/03). ?? colâ sul ~ za nalašč pasti. mi bramistu. pestunja f. Cussì pronts a jessi brâfs!. cetant di laudâ. cun tante cragne foreste che nus è restade par cjase. meti sù lis braghessis (ženska) nositi hlače. chel cun chel ~ ator. modrijaniti. (BrLi) braghet [bra'get] m 1. uditôrs. (pos. bramâ [bram'a:] tr 1. Simpri tes stangjis verticâls a jerin colegâts dai montants zirevui e ognidun al veve un ~ cuntun zeut o une cjadenute (Scf) 3. → imbraçâ. Di piçul al veve vût dut: la bae. Za il prof. sveženj m. gambiait mistîr! / no sês plui abil. MEH roka f. Al tacà a slavinâ. varuška f. E tant ben. (za otroka) vajeti mpl. braghessîr [brage'si:r] m FIG (mož) copatar m. Poldo e Lisute no sintivin nuie fûr dal lôr ~si. k sebi stisniti. Braçà [bra't∫a] kr. / par cussì dî mi cole sul ~. Braidecurti [braide'kurti] kr. braçul ['brat∫ul] (pl braçui) m prijatelj otrok. jecljati.. di ~ di v namen. ARH kratke hlače 2. cjapâ a ~ prijeti. modriha f. voščiti. 4. nancje a misurâ lis robis cul ~ de oportunitât. ~ dal so mistîr vešč svojega poklica. un caposetôr che ju ~ e bussà tanche fradis ~ it biti pestunja. braghesson [brage'son] adj vsevedec m. krvnik m. klest m. Darin denant il so empori al sfadiave cul ~ (BrLi) bradascjâ [brada'sqa:] tr momljati. un nodâr il so tabelionât. (pri sedežu) naslon m. grmovje n. di ~ di vioditi contente. a vaive e ti à racomandât tant di fâ simpri il ~ frut (sf) 2. bradisisim [bradizi'zim] m GEO dviganje ali pogrezanje tal. priden. ARH (pri jahanju) usnjeni jermen. Al è un paron trement che al spiete la sere par ~ lis stradis che ducj a bandonin... misurâsi sul so ~ delati korak za korak. mi à dit di bandomâni e di lâ a padue a ~ bielsole. 2. pri sedežu) naslonjaj m. mi amistu. HIST leseno ravnilo dolžine roke (68 cm). misurâ un altri sul so ~ po sebi soditi drugega. pestovati. vrl. sês ~. braçoladresse [brat∫ola'drese] f → braçule. zatik m. i f (Sant Vît Dal Tiliment) Braida. → bracidure. na veliko. varuška. Braide ['braide] kr. e tratâmi di lari opût di avâr. TEKSTIL merjenje z dolžino roke 2. hlače fpl. braçâ [bra't∫a:] it rokave zavihati. une schirie di camarîrs (Bel). polset. che chest nemâl. skupaj. v pl) 1. nizke vrednosti. nesposobnež m. Esau i corè incuintri. nebodigatreba m. anzit di un ~. anzit un pôc ~ e mi plaseve fâi cjapâ pôre tes curvis. → cincuantin. La iniziative. → braçoladresse. la ~. braçâl [bra't∫a:l] m 1. braçadure [brat∫a'dure] f 1. misurantsi sul vuestri ~. zaprto obdelano posestvo. z namenom. po-. kilni pas. molâ lis braghessis. cjapâ tal ~ vzeti v roke. merilo za presojanje. braghessâ [brage'sa:] it (slabš. vreden. lu cocole 2. cjare vô Toni. bragons [bra'gons] mpl → bregons. pasovi mpl. braçolâr [brat∫o'la:r] m 1. femenate. nissune gnove?” ” ce fâ di te. ur fasês fâ ancje i braçui ai vuestris omps. braghessins e cul rest che si cuche. Cuant ca ti à saludàt to mâri. braçon [bra't∫on] m naslonjač m (sedeža). zamah roke pri plavanju. ~ m birič m. a va a ~ a Vignesie. objeti. dicà. ki drži hlače.

breon. braonzin ['??] m si poiave il lumin. brancin [bran't∫in] m ZOOL brancin (riba) (Dicetranchus labrax). podstavek m. 36 I fîs di Merarì a vevin di viodi dal bream dal Santuari. bravence 2. breute. (JM. veja f (drevesa) 2. La marcje dal moviment ~ dai “Sem Terra” (Pa). no vê ~ mai. bahav. i Carnics a saressin un ~ di chest çoc 4.(Bibl-Numars) breâr [bre'a:r] m 1. la ~ des pastis/ dai taiadeis valjalna deska. i f (Tavagnà) Branco. sentât sul ~ intun cjanton dal sotpuarti. Moruç. bravâ [bra'va:] it bahati se. breuçate. breuce. A si balave trê voltis al an sul ~ cun sunadôrs e cantôrs (sangiorgioinsieme) 4. oder m. (Pa 02). → stantul 2. hrabrost f. pogum m. zmožnost f. branc ['brank] (t. ~ come un dindi. chês rosis taiadis sun chês plantis a jerin la ~ de cjase. e la sere su la ~!. prizadeven. bree ['bree] f 1. pod m 2.(Storie). podnožek m. artesan di 30 agns di ~. bravence) f 1. drznost f 2. ponts di ~ ?? I ponts di braure di Heidke al è un punteç che al ven definît sielzint come parametri la frazion di dutis lis cjapadis (SiF 02/2. corot pai muarts di dutis lis vueris (Pa). puartâ rispiet. Mi jeri apene mitût che o sint un cricâ di len tanche il roseâ di une surîs te ~. meti i ~ a un ??. a lis 18. cjamis di breis ?? (Sg). širokoustnež m. e invezit si è cjatà denant di un ~ di aghe no trop fonde ma ben largje e avonde turbide e imburide. brancart [bran'kart] m poštni voz m.i. brazilski jezik m. brantiel [branti'εl] m → brentiel. in tele 3. meti su la ~ poslati na pare. Dicembre intant / si stufe a pôc a pôc di lâ bravant. rokav m (reke). come doman i è muart il fi. pručica f. lâ su la ~ umreti. veja f (sorodstvo). stolček za otroke. un bon panin di salam toscan cul pevar fat di un brao butegâr florentin. abramôs) adj poželjiv.. bravece [bra'vet∫e] f (t. Branc ['brank] kr. Braulins [brau'lins] kr. prgišče n. une sdrume di sbravaçs [bravaçs] / stan in vualme par balâ. scagnut. il predi Frezzo al vignì une gnot cun omps di coragjo a sconzurâ i braui. i f Brazzacco. braurin [brau'rin] adj ničemuren. zaušnica f. 3. izzivanje n. → branc. grožnja f.) panoga f. → scag. hrabrost f. vê ~ bahati se. dal ~ e dal Uruguay (Pa 02). bravurôs [bravu'ro:s]. bahaštvo n. -ose (t. bravetât [brave'ta:t] f izkušenost f. e ancje indiçs plui sofisticâts come il livel di braure di Heidke (HSS) (SiF 02/2. brancolâ [branko'la:] it opotekati se. . il ~ de sere la diligence scloteade ch’a tornave di Udin. pe tô ~ e pal metodi origjinâl de insegnâ il todesc. bregon [bre'gon] → bregons. (Scf) brascai [bras'kai] m → brascjâr. sposobnost f. 39-58). bravade [bra'vade] f 1. spogledljiv. (Pa 04/04). in cjarte. udarec s šapo. a vevin puartât un breâr tal prât dal Luîs (MazzonIol) 3. dati eno okoli ušes. → bravece. chês mês brauris mi fâs contâ. biti ponosen. brancje) m 1. Pa sfuee: 1 kg di farine di flôr. m Brazilija f. A son previodûts intervents di consolidament dai arzins a Damâr. bravence [bra'vent∫e] f → bravece. bahaštvo n. vzvišen. polna pest f. širokoustiti se. braurôs [brau'ro:s]. -ose adj ponosen. duh m. E rivà jù un tic braurine (MazzonIol). (Pa 05/04). vrag m. mrtvaška nosil(nic)a f. bregons [bre'gons] mpl hlače fpl. klest m. Breçà [bre't∫a] kr. 39-58). Marisa Sestito. (znanost ipd.Salvâ). brasilian [brazili'an] adj brazilski. tante sium di colâ come claps su la ~ molisite dal ricet (PauluzzoN). petâ une ~ primazati eno. il salarin.bramôs [bra'mo:s]. deriv. / e al va calmansi. ~ m 1. neumen. la ~ de polente lesen pladenj. hudoba f. visok. ducuancj in bale. veja f (drevesa). robidovje n. Breçan [bre't∫an] kr. . opaž m. (Percude). Bordan e ~ (Pa). poslikana deska. omahovati. si ritirin brancolant. ~. braul ['braul] m hudič m. pogum m. brascjâr [bras'qa:r] (t.30 li dal cimitieri militâr di ~. Brasiliane [brazili'ane] kr. MAR krov m (ladje). bredule ['brεdule] f → bredul. o vin plens propri i ~. FIG veja f. livel di ~ Heidke Skill Score. e dopo sore mi inpezâ tantis. e un pôc braurosine. (bolj obič. Brasîl [bra'zi:l] kr. PROV A Sant Andree il purcit su la ~ (don).) zložljiva železna postelja. jenfri il ~ dal bosc. jo mi al rît di cierts barbons / Cun chês sôs bielis bravencis / dut il dì spudin sentencis. (Pa 05/07). → seneôs. drznost f. brancâ [bran'ka:] tr in refl → imbrancâ. puar Gisulf! di domans san e legri tanche un arlichin. → bravetât 3. (samo)všečnost f. . Ai 19 di Avost. majati se. (iz lesa) deska f. bravure [bra'vure] f → braure. fat tardon. o ai pituris in ~. brancje ['branqe] m 1. grampe) 2. dipuesit di travamente e di breans. metile a poçut su pa ~ (Natisone/furlanis).i f Brazilka f. La traduzion par ~ le à curade Cristine Koehler Zanella.. avtobus m. (SiF 03/4. bus m. jessi su la ~ biti mrtev. i furlans in Argjentine. E je une ~ specifiche inte lenghistiche che e lavore cui corpus lenghistics: (SiF 02/1). brande ['brande] f (it. 9) 2. panoga f. bredei [bre'dei] m → berdei. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. pohoten. vâ al ~ iti k hudiču. breone. dai traviersins. deščen oboj m. junaštvo f. brascjam [bras'qam] m vejevje n. F ruski sendvič m. bedast. biti na parah. slavohlepen. al ven screât il Centri sociâl di ~ di Tavagnà (in vie Sant Francesc 41). brancade [bran'kade] f 1. demin. sposobnost f. junaštvo n. vôs che i Furlans a scoltin abramôs.. Al infete çoncs e brancs cressint dentri da la scuarce fin tal cambi e formant i cancars. pohlepen. Il cors al funzione tant che un orloi. tant Gisulf che i siei soldâts a àn fat meracui di ~ 2. ponos m. (Pa 03/11). pladenj m. (BrLi). breate. slavohlepje n. bravaç [bra'vat∫] m bahač m. i m (Cormòns) Brazzano. ~s dai arbui . 3. Brazilec m 2. plesišče n. -ose adj → braurôs. i braonzins o il bocâl dal vin. bahanje n. breoncin 2. izkušenost f. une fotografe di grande ~ (Leng). braure [bra'ure] f 1. brascai) m trnje n. vê plens i ~ imeti dovolj vsega. podnožnik m. zmožnost f. brao ['brao] adj → brâf. Venulo al scontre e i pete une ~ / aduès e a se lu tire tanche un frut. i f (Trasaghis) Braulins. bream [bre'am] m ?? . ročnost f. e chê des aganis restade daûr dal branc. bredul ['brεdul] m 1. vrlost f. e dîs cun ~ la responsabil. spretnost f. come vuê al à metût su la ~ so pari. vrlost f. braurosin. braurosin [brauro'zin] adj častihlepen.

briade [bri'ade] f 1. debelina 2. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre (Pa 7/2000). čeber m. bedenj m. ploie a ~ (dež) lije kot iz škafa. brengulut [brengu'lut] m ?? Po i consegnarin un altri ~ di è cjarte e i menarin vie la vidielute. si fâs prestà la tonie e cul ~ in man. (Sg). brentele [bren'tεle] f rake fpl. che al puarti lis viscjadis te ~ (teatrodivile). ~ adj lopovski. stržen m. sel m. tu dîs tu. → baronade. druščina f. brenton [bren'ton] m 1. f (~ di Milan) Breša f. (~ di Udin) (Cjampfuarmit) (IT Bressa). briconade [briko'na:de] f (redko) lopovščina f.. (nuovofriuli). vodni jarek m.. potrdilo n. union democratiche bretone bretonska demokratska zveza. bressò [bre's‫ ]כ‬m → bersò. tignî a ~. brigada f. razvezati se. brez mere. Innsbruck.) → brene II2. o isal bielzà deventât. brevetâ [brevet'a:] tr patentirati. ~ dai organisims vivints možnost patentiranja živih organizmov. Londre. dâ jù cul ~. uzda f.i. spremstvo n.. od bree) m 1. .. Bressie ['brεsie] kr. (carn. f Bretanja f. manjša gostota. patent m 2. Bretagne [bre'tañe] kr. tignî in ~ zadržati. Brente ['brεnte] r. hitro odpraviti. krajšati. f Brenta f (IT Brenta). e de sô culture al riscje di deventâ. al à masse butadis lis brenis sul cuel a chei fîs. tenka deščica. par ~. limanice). a ~ vierte brez zavor. savê alc di ~ izvedeti nekaj preko nekoga/ nečesa. sodček m. o ancje plui zurâts. irlandês. od bree) m močna deska. (JM. cumò lis brentanis d’Istât poletne poplave. (cerkveni) priročnik m.i f → Bresse. brentielut [brentie'lut] m sodček m. na krakto povedati.. bric ['brik] m 1. drhal m. (Sg). ma no podeve vendemâle parceche e scugnive spietâ che i imprestassin semplis e brentiei. (morsanodistrada). a ~ nenadoma. (Bibl-Lc) breveâ [breve'a:] tr okrajšati. Intune gnot di novembar dal stes an ancje ~ e patìs la cjavalade e il fûc dai turcs. Il mont ~. Meni. a saressin stâts brevetâts ancje i elements». okoli ovinka. tovarišija f. tirâ jù i ~ . Se chest principi al fos stât doprât inte chimiche. skodla. breoncin [breon't∫in] (demin. posebno jelke: un sclopâ di ramaçs e di brenis che si scjavaçavin. metisi tai soi ~ (Verone) postaviti se v njegovo kožo. che a met sul puiûl. lâ jù cul ~ izgubiti nadzor nad seboj. bricon [bri'kon] m (redko) malopridnež m. (La 03/02). galês. brentiel [brenti'εl] (t. . skrajšati. brevetât [breve'ta:t]. močan ploh m. brevet [bre'vet] m 1. al mont sientific e industriâl (Pa 05/04). il deân (decano). slaba. sorodništvo n. ven a stâi i brevets). mlinski žleb. / po a da jù cul ~ tai moroseçs. → montane. vajeti fpl. f 1.. (Sg). e mi vegnin i guais jù cul ~ in skrbi se nad mano zgrnejo. rod m. za soi dentri tal ~. bratovoščina f. velik čeber m. Al à studiât teologjie a ~. intant che i storics di vuê a strolighin la ~ o la Plâf (Union). l’imperadôr al à molade la ~ . tal cirî di convinci chei di ~ di Milan (JM). družina f. -ade adj patentiran. . diploma f. I sustignidôrs de ~ dai organisims vivints a disin che la concession dal ~ e da la pussibilitât. oznanjevalec m. al rivà a cjaval tal curtîl a ~ vierte. reka f. a mole un pont. breton [bre'ton] adj bretonski . Bretonec m. e ducj a restàrin maraveâts. poplava f. brene II ['brene] f 1. no pues fâ che une fritaie. Denant chel svoletâ di bandierutis sicut frascjs di ~ a rivin di ficje cambiâts di mude tant che ‘ne volte lant a messe grande. lopov m. La ~ triestine di cheste sere no le àn cjalade di brut. molâ la ~ ??. breon [bre'on] (akreš. imparìn dai bretons! 2. o ai durmît tantis gnotis su la ~ 2. al cjate un predi. → cjaveli. (La 06/3).(SiF 03/3). izdati dovoljenje.i.i. vajet f. Bretone [bre'tone] f Bretonka f. al va sù par une scjalute mieze di tof e mieze di ~. barbezuan! Breme ['] kr i f Bremen m.. (Pa 05/04). a fevelarin par ~. e ai conseîrs i àn metûts i ~ di un pieç e nol ocor discori. brutâ lis brenis sul cuel ??. sodni sluga m. neobziren: stufe di tignî strent. une ~ par cjapâ chei cuatri carantans che par cumò o colin di rive jù. di ~ neposredno. vignî jù cul ~ zgrniti se na veliko nad. A saltarin fûr dai brentiei cui pîts che a parevin stâts tal ~. nepričakovano. o doprarai la peraule “dutrine” tal sens plui larc. tignî a ~ chei scjaps di barbars. nakopičiti se nad. breno ['breno] (carn. bressan [bre'san] adj ?? ~m bressane [bre'sane] f ptičja nastava f (mreža. igličevje smolnatih dreves. i f (Grimac) Brida. se tu fossis tai miei ~ če bi bil ti na mojem mestu. brantiel) m kad f. finalmentri tu âs capît che tu vevis tuart e tu âs tirât jù i ~. sodnijski uslužbenec m. E ancje come deplomatic. nazaj držati. LING bretonščina f. Bresse ['brεse] kr. breute [bre'ute] f Lui al domandà une breute e al scrivè parsore: «Il so non al è Zuan». plui bocjis si spalanchin a ~. ~ m 1. bedenj 2. hipoma. odboj m. brevetabilitât [brevetabili'ta:t] f možnost patentiranja f.. čebrič m. rodovina f. (Mucci) 2. Pôc distant dal fûc al vignive prontât un ~ che al servive par trai lis cidulis. FIG) brzda f. družba f. brenta f (posoda). FIG : jessi dentri tal ~ ?? . Bride ['bride] kr. lis propietâs (di pesantis a liseris. Si dîs ancje che al baste fâ une monade par che e vegni dal moment e di sigûr brevetade.. brene I ['brene] f (t. → clape. biti razuzdan. izklicevalec m na dražbi. kanal za namakanje. tok m. listje. ~ di vin vinski sod. Sveait Zuanin. (CoCamp). cjapâ alc di ~ dobiti nekaj neposredno. brent ['brent] m → brentiel.i m Briksen m. (Scf). s polno brzino. Tal numar di Setembar si cjacare de introduzion dal furlan te scuele ma ancje dai problemis de scuele bretone in France (Pa). trop m. glasnik m. sod m. Salvâ). chescj a jerin assistûts dal ~ (colloredodiprato) 2. (Pa). brente ['brεnte] f vinski sod m. sorodnost f. brentane [bren'tane] f povodenj f. E al menà il cjaval pes brenis fin fûr dal paîs. Brescia f. (Cjargne)..i. Bressanon [bresa'non] kr. v moji koži. HIST vinska mera f. Bresse ['brεse] kr. rodovina f. bricole [ '?? ] f odskok m. breviari [brevi'ari] m REL brevir m. al va devant da belance. dut devot. ob kratkem povedati.) zdravilne smrekove veje. / ma se tu fossis tai miei bregons. (BelFa). di rassegnâsi. sorodstvo n. Al jes de stazion. si pò bevint une ~ cuant che il vin al è sancîr.

tolovaj m. ancje tu come Pieri e Gjenuefe. 97-114). Britaniche [bri'tanike] f Britanka f. velu che al cjape la ~! / al rive in presse tanche une clapade. brisighel [brizi'gel] m gizdalin m. si impegnà une vore par fâ cognossi al mont ~ la lenghe e la leteradure furlane. cuant che i vôi a varan brocolât. brigatisim [briga'tizim] m ?? intops formâi causionâts des burocraziis. i m (Sant Micjêl) Brigolo. / che a ven jê la France. britan [bri'tan] adj HIST britski.i f HIST rimska provinca Britanija. al timp di Otavian i Romans a jerin su la Donau. (Pa 03/2). druščine fpl. babjak m. ~ m GEO Britanec m. nož m. bleščati. kavalir m. roparstvo n. brise ['brize] f (redko) sapica f. sbrudiot. formule dal ~ zdravljica. un ~ impomatât (Ta). ma il so lun ch'al brila sempri imèns. brilâ [bri'la:] it 1. al taie une fete di pan cuntun ~ che al puarte cun se. Bris-Bras [al'ka] ?? Al è un Bris-Bras. roparstvo n. odrastek m. sijati. imbrincâ) tr zavzeti.brie ['brie] f potreba f. ženščak m. brocul di mâr [~ di 'ma:r] m ?? (cavolo marino). onesnažiti. ducj i brocui su lis bachetis 2.(Scf).. tolovajstvo n. brigantarie [briganta'rie] f lopovske bande fpl. Brigul ['brigul] kr. zalotiti. nazdravljanje n. cuant che al varès dovût cun doi salts rivâi dongje e brincâle come un lôf cuntune cjavriule. zgrabiti. (Pa 02). lanzis. brigade [bri'gade] f VOJ brigada f. izrastek m. (šalj. (brigadis rossis) (La). Mi vêso cjapât par un ~ che o sês vignûts cun spadis e bastons? (Bibl-Lc). O brinchi une cjadree. prijeti. cjo mo. brincade [brin'kade] f ?? brindis ['brindis] m zdravica f. razbojništvo n. ne potrebovati: che al à sgrifis lungjis. kal f. ~ m (dragulj) briljant m. → aiarin. 115). che al vûl campâ / cence vê ~ di lavorâ. (bassafriulana) britulin [britu'lin] m (žepni) nožič m. brilant [bri'lant] adj 1. a trussin lis tacis e a ripetin ligriôs la formule dal brindis. BOT kapus m. britonic ['britule] f ?? britule ['britule] f 1. britanic [bri'tanik]. zasačiti. brigadîr [briga'di:r] m brigadir m. (Leng). ~ in Calabrie. ~ m HIST Brit m. kaliti. par esempli la aree di ~. o ai nome ~ di potrebujem samo. lopovstvo n. mladika f. brocul ['br‫כ‬kul] m 1. tolovajstvo n. sbrodacjâ. iskreč se 2. tirâ la ~ FIG ?? Briscje ['brisqe] kr. E il prin trombetîr di cheste ~ di atac nol podeve jessi che l’on. no jot il Signòur. vincui inlogjics des ideologjiis e ogni forme d’integrisim culturâl. lopov m. da. ukoreniniti se. plantât za grant. i f (Prepot) Brišče n (IT Brischis). Brindisi ['brindisi] kr. Salvâ). FIG blesteti. brincâ [brin'ka:] (t. izvrsten. Un altri moment impuartant al fo la “prime volte” de elezion al Parlament ~ (SiF 03/3. brodacjâ [broda'qa:] tr → sbrodacjâ. brochîr [bro'ki:r] m majhni. cence vê ~ di brez potrebe. zamastiti. brisiole [brizi'‫כ‬le] f → brusadule.. brocolâ [broko'la:] it kliti. brigant [bri'gant] m ropar m. les sbalotave par che vadin jù. ~si refl umazati se. prin ch’a mi brincàs la crïure e mi glotès chest scûr (Tolazzi). brigadirie [briga'dirie] f brigadirka f. astis. klica f.R. (Marchet. brocul chinês [~ ki'ne:s] m kitajsko zelje n (cavolo Pesai). Britanie [bri'tanie] kr. il tei. semais un oresin che al stimi brilants (Sg). jemati. zakoreniniti se. BOT poganjek m. i f (Midune) IT Brische. vetrc m. l’ultime note si dispiert cidine / te ~ di matine. odličen. dapît dal clapon. (žepni) nožek m. razbojnik m. (Natisone/miti). italijanska igra s kartami. a viodi di cualchi marcjadant che al les a Nimis cu la ~ o cu la carete o cuntun altri imprest. brigantaç [brigan'tat∫] m razbojništvo n. britanizazion [britanidzatsi'on] f britanizacija f. okleniti se (česa). a la sodisfazion des dibisugnis culturâls di chei che in mût brilant i autôrs a clamin i «vuarfins de lôr lenghe».i m Brindisi m. brodacj [bro'daq] m → brodegot. ~ m prebivalec Brindisija. si cjatin pal ~ di Nadal al Bar Roma in Via Roma a Udin a lis 18. → prindis. si jere brincât a fuart a la tiere. mi senti denant di jê e cui mei zenôi (BrLi). brinf ['brinf] ?? brinf e brinf che ancje lôr cirivin di lâ-sù e jê brinf e brinf cu lis gjambis. simpri tiran. oprijemati se. la Spagne e à ~ nome di fâ cucuç. sbrudie. la ~ Marche. brocje ['broqe] f → brucje. (Daidussi). brindisi ['brindisi] m → brindis. (Pasolini) 2. Zaneto alore nol varà ~ / di lâ a cjapâle cussì lontan. zelje n. ciriit ancje la semence dal ~. podčastnik pri karabinjerjih.) brigadirjeva žena. 2. svetiti se. brigadis rossis POL Rdeče brigade (ekstremistična organizacija v italiji). sâstu? (Mucci) briscje ['brisqe] f dvokolnica f. clans britans de Scozie meridionâl (Ac). angleški.15. Brokov Center. brindisin [brindi'zin] adj GEO brindizijski. lesketati se. brin ['brin] ?? Linde lu cjalave e te vôs i trimave un brin di displasê (PauluzzoN). sassinât des cussì clamadis B. ma il ~ d’Amôr. che a sostegnin il lengaç jenfri la scuarce perisilviane dal emisferi di çampe. sijajen. brodegâ [brode'ga:] (t. brigâ [bri'ga:] tr/ it 1. e cumò mi visi ancje di chês ultimis peraulis. zamazati. sbrudiâ) tr umazati. briljirati. Briscjis ['brisqis] kr. A nô mascjos nus insegnavin a doprâ la ~ e il curtisut par fa cjavaluts. bueresine. vzeti. britvica f. Al jere de stesse tribù di Franziskus. priti v posest. britanski. (po)truditi se 2. briscule ['briskule] f neka.. (Eg). brst f. pomazati. (SiF 03/4. no ai ~ di ne potrebujem. in Germanie e in ~ (JM). okrogli ščit z železno konico v sredini. ohrovt m (Brassica oleracea).(Furlanist). ~si refl polastiti se. bastarts di strumîrs. Dut ce che si brincave di mangjabil si lu mangjave. kmečki nož. parlament ~ britanski parlament. -iche adj GEO britanski. intrigirati. rahel veter m. . FIG blesteč. zadostuje mi. britva f. navihanec m. brivade [bri'vade] f zalet m. (Pa 02/12). ne rabim.. brigatisims justizialiscj. robe di marche. Broca ['broka] f v: aree di ~ MED Brokovo področje. oprijeti se. cjapâ la ~ vzeti zalet. bronchîrs e murions. bleščeč.

brodegot [brode'got] m 1.. venec m.. sbrundâ) it ropotati. brucje dal burat klin za sito. mrazu) tresti se. brucjis di len čevljarski žeblji. brudie ['brudie] f → sbrudie. tirâ beçs su la ~ . Nol veve masse salût. (deriv. sore la ~ čez mero. bront ['br‫כ‬nt] m → bronç. brucjis a machine. kislo zelje n."~ e muset" (La 03/01) ~ in padiele. Prin il câz di une celule dal pavimênt ~ che pôc a pôc . zilugne). par nestre disgracie o vin un cjampanili che al somee un ~ vistût di fieste. preko meje. ribja juha. bronasta barva f. a son dutis in maneç. kalna. brucjin) m žebljar m.(glesie). (bolj obič. brombule ['br‫כ‬mbule] f BOT ?? bromodiclorometan ['br‫כ‬mbule] f bromodiklorometan m. -ose adj turav. brugnere [bru'ñεre] f v: timp in ~ oblačno. O fasei vascjons di aghe. ciespe). la ~ tal Avrîl. umazanija f. lu ai tirât sù cun brudetins. lana ipd. un cjadreon fodrât di corean cun brucjons di leton. rîs in ~. brombolâr [bombo'la:r] m BOT ?? (Prunus domestica damascena). petna žbica. e je restade la grande ruede di len daûr il lûc dai Brucjolôse. ~ (SiF 02/1. brosate [bro'zate] f → brusate. bromoform [' ??] f bromoform m. iz brona. di ~ do pičice. ciespâr). che a cjapin dentri il . bruful ['bruful] m tur m. žebljiček m. brusc. bombarie [bom'barie] f BOT sliva f (drevo). mozolj m.Sanyüan 1704)(GE).. no camarade. sod v katerega se dá zelje kisati. hrumeti. brucjâr [bru'qa:r] (t. brovedâr [brove'da:r] m čeber. il vin al à cjapât di ~. brucjon) (okrasni) okov iz kovine m 3. brotule ['br‫כ‬tule] f (iz volne. v denarju. che al salti fûr dal jet a cjapâ aiar bon è no brudiets. kakor treba. prazne marnje fpl. mrmrati. bruse) f slana f. cuanche chei altris popui a cognossevin apene il ~. broili ['br‫כ‬ili] m sadovnjak m. brucjin [bru'qin] (demin. o vin fuartecis e canons bronzins 2. češplja f (sad). brovadin [brova'din] m okus po kislem zelju. voli di fûc. bruade) f 1. v nič. na roke. ?? . kuhinjski hlapec m. redka. ~ vert gorski silj (Peucedanum oreoselinum). packarija f: vino o no di finîle cun chei ~s te stale? 2.. od brucje) m (okrasni) okov iz kovine. umazana voda. ~ m bronasti lonec s tremi nogami in z železnim ročajem. češplja f (drevo) (Prunus domestica). lui ti compensarà sora la brucja. dome che braide e po dâmi cussì su la ~ une buine sume. ~ blanc kobulnica f (Peucedanum cervaria). brodeleç [brode'let∫] m 1. Broili ['br‫כ‬ili] furl. porjavel.. une vieste di colôr ~ . tun curtîl di brucjins. broncopolmonite [bronkopolmo'nite] f MED bronhopnevmonija f (pljučnica f). bruade [bru'a:de] f → brovade. par bati cuatri clauts o brucjis o brucjins 2. cun soputis. grmeti. bakren. brucjis di ram. (bolj obič. Wolftraud De Concini nus propon lis recipis de . brucje II ['bruqe] (t. asme ~ MED bronhialna astma. bronchiâl [bronki'a:l] adj ANAT bronhialen. ma al veve ancje i bêçs par curâsi . lâ in ~ iti po zlu. brucjin →. broion [broi'on] m → imbroion. mazač m. cesarute) f BOT barvica f. Priimek BROILI BASILIO(Glemone 1648 . brucjis di leton. vê mâl e dovê lâ indenant istès. e tu no mi âstu paiât su la ~ ogni gno sacrifici?. umazanec m 3. ~ (CHBr3). soredut di broncs. ma par servî di ~ chescj parons. prekomerno. piel bronzine. sbrudiot. brosatâ [broza'ta:] it → brusatâ. il brantiel al sa di ~. FIG sprevračanje besed: alore il patriotisim di zornade / altri nol è che ~ sfuarçade!. 11-20). goljufija f. bronc I ['bronk] m silj m (Peucedanum). brucjon [bru'qon] (akreš. 11-20) bromp ['br‫כ‬mp] m (redko) BOT sliva f. bronc II ['bronk] m ANAT bronhij m. KUL kisla repa f. brontolon [bronto'lon] m → bruntulon II. brucjone. su la ~ v gotovini. brudiot [brudi'ot] m → sbrudiot. par bagnâ il gno ~ plen di pomârs. od brucje) m 1. brondâ [bron'da:] (t. bronç ['br‫כ‬nt∫] (pl bronçs ['br‫כ‬nts]) (t. un ~. brugnac [bru'ñak] (t. (FogMil). žebljič(ek) m. zadrega f.. tvor m. od brût) m juha z (žvrkljanim) jajcem. Brucjolôse [bruqo'lo:s] ?? Di chei doi o tre mulins che a jerin. bronast. brudiet [brudi'εt] (deriv. plehka juha f. brovâ [bro'va:] tr → sbrovâ. bromûr [bro'mu:r] m KEM bromid m. cui sbrodegots [brodegots] che a fâs tô mari 2. (JM). lis strecis biondis ingropadis come une ~ di cjanaipe. brufule ['brufule] f → bruful. ~ sfuarçade prisiljeno zelje. kovarstvo n. sleparstvo n. brucjute.) žeblji mpl. / un daidai.. sapnica f. (bolj obič. pikice. brucuncesare [brukun't∫εzare] (t.. prevara f. zaspanka f (Specularia speculum). brocje) f vrč m.brodegon [brode'gon] m 1.. bront) m bron m. kislo vreme: il timp al è in ~ e al fumatee. godrnjati. brontoleç [bronto'lεt∫] m → bruntuleç. vrt m. plahuta f. POL (volitvena) spletka f.) kodelja f. obiralček za sadje. ai cuasi dissipât l’abit di fiestis. brucjis dal cuinç žebljički znotraj čebra za merjenje vina. brose ['broze] (t. ~ di garoful nageljnova žbica 2. točno. al à comandât su che altris nemâj cul ~. žbica f. bronchite [bron'ki:te] f MED bronhitis m. broi ['broi] m 1. in cualchi part sarà nêf e sarà ~ v nekaterih predelih bo sneg in slana. šušmar m. bakrast. . la violence e la crudeltât (logosdictionary) 2. (fundacer). brucjis a man. marnjanje n. batint lis brucjis di sbigule e di frêt tresoč se od strahu. broiâ [broi'a:] it spletkariti. che a cjapin dentri il Cloroform (Chloroform. Al à vût la ~. (t. brucjam [bru'qam] m (kolekt. (Ta). CHCl3). razgrajati. brufulôs [brufu'lo:s]. bronzin [bron'džin] adj 1. faroncli) m tvor m. čenčarija f. zmešnjava f. bati lis brucjis (od strahu. brudetin [brude'tin] m (mesna) juh(i)ca f. brovade [bro'va:de] (t. brucjâ [bru'qa:] tr → imbrucjâ. cjalt ce al impie. brucje I ['bruqe] f 1.(Bel). cafetarie lade in ~. sbrudie). (SiF 02/1. tihotapstvo n. brucjon →). žbica f. (bolj obič. pomivalec m (kuhinjske) posode 2. natanko.

kap f. slučaj m. razgrajati. godrnjati.m Brno n (v Moravski). godrnjati. sbrundulament) m 1. brontolon) kruljenje n (po črevesu). žgati se. di ~. bruìs) it 1. godrnjati. uvažati. (Bibl-Mt).i m Bruneck. Brunei ['brune] kr. pomeniti. (Pa 7/99) 2. al bruive e po al bateve oris un orloi. ciespâr). popariti. vonj. kruljenje n. zgoreti. mrmrati. nancje pal! ~ niti najmanj! brumâl II [bru'ma:l] adj zimski. (t. (ProvBr). Brunic [bru'ni??] kr. ~ une feride 3. e pûr a mi mi fâs il stes ~ di stomi (Pa 7/2000).i. 2. trda zima f. ~ m v: sul ~ de gnot v somraku.i. kadar ni prometa. brusadin. e propit par chest al jere stât brusât il puint dongje Nervesa. brume I ['brume] f 1. No sin a chel pont. vlažen mraz m. bruî [bru'i:] (bruìs. tožiti. peči. Bruno ['bruno] os. passant gno fradi in sul ~ la sere. mai brontoleçs. i f IT Brugnera (Pn). tampiestis di ~ siale e forment 6. → sbrundulâ. opeči. sbrundulade) m bobnenje n. a brusâmi tal savalon. (bolj obič. nol faseve altri che bruntulà e (Scf). comprindûts i inviestiments tes Borsis. grmeti. godrnjač m. il viole dai brugnui. vžgati se. godrnjanje n. razgrajati. Ma san Pieri. godrnjanje n. brundulament [brundula'ment] m → bruntulament. come chel de cjadree te zone di Manzan e di San Zuan. al vûl fumâ ancje se i bruse in gole 4. e dulà che dut si bruse di corse. brumâl I [bru'ma:l] m naključje n. l’Indonesie e . → Brunon. ne biti všeč. (bolj obič. brusâ [bru'za:] tr 1. dim m. une garze di ~ che e disfaseve il disen dai pôi. brunês [bru'ne:s]. kruljenje n (po črevesu). ~ la scuele nalašč izostati iz šole. vistîsi a ~ črno (žalno) se obleči: Pasche vistude a ~. mrmrati. opravljati. nesreča f. Brume I ['brume] kr. Brunon [bru'non] os. brstič m. Brun ['brun] os.i. Al bruse saldo idrogjin in eli. izničiti. brusadiç [bruza'dit∫] m (duh. FIG razveljaviti. odpraviti. e tancj che le àn a fasin gran misteri. osušiti. bruissis. žal biti. ARH zima f. brundulâ. a sint puce di ~ e si slontame di colp. la dicsorude a bruive sui lavris come la ploie di Març 3. so nemì di simpri. hrumenje n. sežgati.i. bruntuleç [bruntu'let∫] (t. ogoljufati.. jo ven flapuç sicu di bruma i râfs. lu à scrit dôs voltis te letare. al le vie bruint 2. mrtvoud m. bruntulade [bruntu'la:de] (t. bučanje n. brundul ['brundul] m → brugnul. F špricati šolo. -ese adj brnski. Brune ['brune] kr. brunidure [bruni'dure] f → imbrunidure. mrmranje n. mai un lament. polnozrnati kruh. → Unviêr. → brusiniç. su la ore brune v somraku. goreti. brun ['brun] adj v: pan ~ črni kruh. (vreme) → sbrundulâ. jedkati. peči se. no stâ a pinsirâ. insìn che e passe la stagjon ~. ce biel lâ su la ore brune sun chei prâts a morosâ. sâr ~jù il cjapiel! (Eg) 2. PROV A ~ lens verts si fâs fum e no fûc . e chel des mobiliis te zone di ~. tant che une bombe H controlade.m Brunej m.Brugnere [bru'ñεre] kr. bruntulâ [bruntu'la:] (t. goreti. (pri trstiki) popek m. bobnenje n. m (it. brune ['brune] f v: su la ~ v somraku. Su la strade di cjase il grop si è fermât ancje Brunic (Bruneck) (La). žgati. brunzule ['brundžule] f BOT internodij m. žgati. ne ugajati. (Ta). bučanje n. brundulon [brundu'lon] m → bruntulon I. češplja f (sad). (npr. meglica f. ~ m → brumâr. la Vierte che dilunc il ~ o clamavi. al ingrumarà il so forment sul cjast e al brusarà la pule cuntun fûc. bolezen f. brundulâr [brundu'la:r] m → brugnulâr. zovine la aghe ai frambui e bruìs. la visità e i scuvierzè sot il braç une brugnulute nere. E cumò. e tra chei vignâi e verde campagne. ce ~ di usitât cu ven di France!. ~si refl pariti se. Al è bruntulant dispossent che Cenci alore al confirme al aventôr. (GP). brumacje [bru'maqe] f mračina f. ciespe). a oris brusadis v mrtvih urah. imusonât e grintôs. mrmranje n. kruliti (po črevesu) 3. pritožiti se. Bastiste al à dade une ~. hrumeti. sbruntulâ) it 1. (La 04/7). il bosc al jere dut un ~ divite dismote. lis Filipinis. brundulon) m 1. godrnjanje n. brumbulâ [brumbu'la:] it (redko) ropotati. ~ m prebivalec Brna. il mês di ~ december m. posušiti. bučanje n. ~ m v: sul ~ la sere v somraku. mrmranje n. brugnul ['bruñul] m BOT sliva f. brundulâ [brundu'la:] it → bruntulâ. (dem. ropotati. zažgati se. ni nikogar. ~ it 1. peči. nadlegovati 5. oslepariti. ~ o larìn dongjelaltris. uničiti. šumeti. opariti 3. ožgati. vreti. (Mucci). zažgati požgati. mrmrač m. e i brusave di scugnî tornâ in chê cjase 5. la ~ dal timpat mi ingrampe il cûr. ma su la ~ baiavin i cjans. hrumeti. Brumâl) m zima f. ~ adj vijoličast. važen biti. come il ~ di un gran ton (Bibl-Apoc) 2. sbrundulâ. peči se (na soncu). nezgoda f.) → Brun. ~ il paion FIG obljubo snesti. mrmrati. zimska mračina f.i. alì la distance a ven brusade 7. brume II ['brume] f → sbrume. brunidôr [bruni'do:r] m → imbrunidôr. bruntulon [bruntu'lon] (t. oči) žgati. čudak m. izžgati.i f Bruma. FIG dolgočasiti. ne te panze / i brutulons. oditi ne da bi plačal. la campagne e je mieze brusade 4. a van dal piruchîr a oris brusadis. bula f. (Pa 02/10-11). il nûl al ven jù di corse / lampant e brumbulant. brundinarie [brundi'narie] f → blaudin. bruntulament [bruntula'ment] (t. sbrundulon. brugnulâr [bruñu'la:r] m BOT sliva f (drevo). šumenje n. ce ~ kakšen hudič. brontoleç) m bobnenje n. E o ai sintût dal cîl une vôs come il businament di tantis aghis. m Bruno m. la rive di San Pieri a ven sù des brumacjis bassis dai palûts. grmeti. češplja f (drevo) (Prunus domestica). di Vierte e di Sierade. žareti. taule magre cul pan ~. meglen. štrlina f. Brumâr [bru'ma:r] (t.(Pa 05/07). → sbrundulament. godrnjanje n. il Vietnam. nol fâs dolôr di stomit. la Malesie. ~ l’avent accendere i fuochi dell’Epifania. No mi va di lâ a lis Canariis o a Ibiza. brugnule ['bruñule] f izrastek m. mi brusin i vôi mi brusin lis crituris. m Bruno m (IT Bruno). brugnulute). brustulin. il ~. porušiti. okus po zasmojenem) smodnina f. ~ m mrmranje n. come se chê robe i brusàs di vêle. . kruljenje n. il mês di ~ ogni diaul si ingrume 2. 2. voltolant umil te tace il vin che al à spinât dal caretel plui grues (Mar). i nâs brundui e lis musis ruanis. biti pri srcu. brunî [bru'ni:] tr TEH → imbrunî.

smodnina f.brustulîsi cul soreli di Lui. il fen za brusinât. FIG. pazder m. bruscj). brustulâ [brustu'la:] (t. osmojenje n. → fros. osušiti se 2. vonj.. pogorel. Leucos aula (Heck) ??. oster. trpek. Cussì o vin il Brût ~. cun tant che al vâl / si brustule un pôc di vuardi 2. al tone. TEH pražilnik m (za kavo). treska f. bruscjam) f dračje n. za che no ai ce fâ i bruschini e i smagli cheste mude.. une peraule bruscje. brustulî [brustu'li:] tr in refl → brustulâ. bruse ['bruze] f → brose. -ose adj mozoljast. dračje n. ~ pai dincj zobna ščetka f.. bilka f. grm m. e cu la scusse. ožgati. lunc il borc o intune . izčrpan. (deriv. raskav. ju sepelissin in vâs di tierecuete (AcademieSt). brusatâ [bruza'ta:] it impers 1. → sborfin 5. brusât [bruza'ta:] adj 1. treščica f. cu lis calumadis velenosis sot lis ceis a ~ (teatrodivile) bruschinâ [bruski'na:] tr 1. glavnik m 4. vroč 4. strah m. al brusate 2. bruscjam) šibje n. brût ~ prežgana juha. cheste mignestre a sa di ~. Brussel ['brusel] kr. bruscjam [brus'qam] m grmovje n. bruscaie [brus'kae] (t. suhljad m.i m Bruselj m. sovraštvo n. brustulade [brustu'la:de] f praženje n. silovit. ožgati.. brustulît [brustu'li:t]. (obnašanje) oster. tirin fûr tra l~ / doi famôs pariginats. dračje n. (t. jarbe brusade prežgana trava. brisiole) f bržola f. BOT → urtiçon. bruscje 2. al leve vie. duh po zasmojenem. česalo n (za konje). ~ it (telo od sonca) porjaveti. bodica f. dinar m. si spant par la caserme odôr di ~. vejevje n. bruseghin [bruze'gin] m 1. ožgati se. po ~ il cerneli. suhljad f. brusculôs [brusku'lo:s]. un nembo [brusate] fitto. zuìn di more / par savê da la patrie il vêr cunfin. brusc II ['brusk] m tvor m. il ~ e l’odi / in tal lôr pet nol cove 2. bruscae. par lâ a ~ pai rivâi e dâ dongje un pôs di fassuts pal Unviêr. okus po zasmojenem) ogorek m. trepetanje n. done Catin cun cuatri bruscjis ur fasè sù un biel fugareli.. cun dute la cadope par stâ ta chel soreli. ~ it butare delati. čevlje) ščetka f. (redko) pada snežni metež. bruschinade [bruski'na:de] f pokrtačiti. brustulin [brustu'lin] m 1. pridobiti. drobna toča: ~ che a cinglivane sui veris e tes gornis 2. → sborf. . propadel. zaničevanje n. ~ di scarpis krtača za čevlje. une plaie o une magle. suha vejica f. zamera f. opaliti. capis che puedi ancje forai la piel ma la urtie che e beche e e fâs ~ (linostraulino). zastonj jesti in piti. smodnina f. opaljenje n. Se biel lant a scuele si viodeve a ~ un purcit. → brusc.. suhec m 3. cualchi ~ di purcit.(Bibl-Levitic). "Gubane" e "Polente cuinçade".brusadin [bruza'din] m → brusadiç. razdraženost f. → zîs. brussule ['brusule] f → brussul.. che fâsi pensâ che al vebi intorsi il mâl de lebre. bruschete [brus'kete] f → bruscjete. grmada f. žgati. une ~ al vistît. drget m. prebita para f. bruscjâr [brus'qa:r] m sterpeto. faliment de conference interguviernative di ~ (Pa 04/02). bilka f. rezen. ~ refl 1. čohalo n. sončati se. zaslužiti si. → bruscje 2. un de Basse tune ~ / taie la mace.. brustulît). pražiti. bruscje ['brusqe] f bilka f. brustul ['brustul] m F denar m. narahlo (o)paliti. → rizinâ. kruljenje trebuha. ~ pai ongulis ščet za nohte. dâlis bruschis a un z nekomu biti oster. brusadule [bru'zadule] (t. bes m.. osmoditi. zažgan. suhljad f. -ade adj pražen. šibje n. turav. zavist f. se al è stât biel il principi. brusse ['bruse] f živa meja f. mame. Napoleon al è un grum sustât pe pachee dal austriac e cuntun ~ smaneç al romp une preseose porcelane. pazder m. brusinadure [bruzina'dure] f ogorelost f. nevoščljivost f. umivati si zobe. brusiniç [bruzi'nit∫] m (duh. mudis. opaliti se. brusarili [bruza'rili] m požar m. soi vignude a viodi se mi imprestais il ~ 2. vuê di matine bruscjant sù. e cori cu la vuate a ~. snežni metež m. puar omp. di Stiefin. zasmeh m. sarà bruscje un pôc la fin. trepet m. puar vieli. suha vejica f. che al à di vê un piçul siet ancje 2. culì te farie jo mi brusini. rezek. (za obleko. paliti. → rizinâ. ~si refl sončati se. siôr Simon / al buscje [bruscje] al tierç e al cuart la gulizion. bodica f. sprejeti. al lampe.(CoCamp). → rizinâ 2. une femine viele. krtačiti. mozolj m. al à vût un ~ là dal cûl! 3. nejevolja f. une fassine. posušiti se. E je une int che dopo i brusâts i muarts. Palmone di purcìt cun polente brustulide". bruscjâ II [brus'qa:] tr 1. cravatis e bruschins pai dincj e bruschins pes ongulis 3. Cui saraial chest an a ~ la palme? (Leng) 2. cu la muse ingrispade. gambarei.(bassafriulana). mržnja f. do nezasluženega priti. ščemenje n. KUL prežgan. une boscaie fate plui di ~ che no di lens. (BelR). pazder m. jerbe brusinade ožgana trava. bruschin [brus'kin] m 1. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil) 3. nabirati veje za butare. brusculose e scure. brusuà [bruzu'a] v: a la ~ v najboljšem primeru. zgorel. goščava f. -ade adj → brustulât. la matine. doseči. “e compraiso cafè moche?” “ no lafè. hosta f. spacant il cjâf brustulît dal soreli. krtača f. opaliti. sežgan. bruscjin [brus'qin] m → bruscje. Se a un om i ven su la piel un ~. sborfin. bodica f. la ~ tirìn. FIG (suh) možiček m. spiete. brusc I ['brusk] m 1. ogorek m. tirâ la ~ (gjavâ la ~) (s pomočjo slamnatih bilk) žrebati. po tal albergo drets: o sintin un ~! brusinâ [bruzi'na:] tr 1. nasilen. puartimi une grampe di bruscs par impiâ il fûc. a Laurinç “~ di Diu” e a Gjervâs e Protâs. o viodarai lis feminis. toča gre. suha vejica f. bruscandul [brus'kandul] m 1. 2. postati rjav. brustulât [brustu'la:t] (t. 2. il prin. brusc III ['brusk] adj 1. grmovje n. postati rjav.. bruscjete [brus'qete] f iver m. a ~ a spazzola??. brussul ['brusul] m ZOOL Leucos pauperum De Fil. → cise. dobiti. (tiha) jeza f. bruscjâ I [brus'qa:] tr (suhe veje) v svežnje povezati: ~ stecs. brustulî) tr opražiti. Su la jarbe brusade dal frêt e sui ramaçs dai arbui e jere za poiade la zilugne (Sg) 2. (La 03/01). (o)sušiti. FIG izgorel. i ricuarts de vuere: il ~ dal 1944 e la cagnetât dai naziscj (Pa). brusate [bru'zate] f 1. brusôr [bru'zo:r] m skelenje n. hrapav. porjaveti (od sonca).

FIG lâ in ~ FIG iti po gobe. kurac ! budelone! [bude'lone] → budelade! budiel [budi'el] m 1. slabost f. brezskrbno življenje n. bugnon. žarišče 2. budisim [bu'dizim] m REL budizem m. grdost f. (O) bubane [bu'ba:ne] f paša f. PROV cjâr viele a fâs bon ~ ?? 4. che e vent buchets. di Bude o di Belgrât (Pa 03/11). al rive a Lanka ancje Mahinda. ne brigati se zanj. slabo se vesti. neugodno. ~ brusât prežgana juha. nelagodnost f 3. hudobnost f. → magnocule. reža f. brutat. shramba f. che tal lôr “credo” a àn la virtût de “compassion”. bube ['bube] (t. ogni ~ tantis paladis. črevesje n.i. dulà che a Fevrâr e je stade cjatade une vacje cu la ~. Budigoi [budi'g‫כ‬i] kr. MED ulje n. o finis chest ~. PROV No bisugne lamentâsi dal ~ gras . soredut devozionâi. brutin. Tu sês ~ tanche la fan! (Zili) 2. bucul ['bukul] m → bocul. obesek m. buchet [bu'kεt] m (rože) šop m. la amôr nol è ~ di verzis z ljubeznijo se ni (za) hecati. cjalâ di ~ sovražno gledati. dolgovezna. za nos voditi. grdo gledati. budelone) int F kur(e)c. LIT pastirska pesem 2. bubo ['?? ] m → bubù. ~ di jerbis zelenjavna juha. brutut. uhan m. spačenost. votlina f. grdoba f. in maniere ~ nasilno. buchete [bu'kete] f → buchere.brut ['brut] adj 1. grdost f. grdo. ~ come la fan grd kot noč. al lavarà cu la aghe i budiei e lis talpits naj umije z vodo drobovino in tace. pastirjev. brutâl [bru'ta:l] adj živalski. težavnost f. rincjins a cercli e a ~ 2. rêt dai budiei trebušna mrena. cemût che si puartave chê ~ e cemût chê gnece o chê prognece. kondom m 2. dulà che Napoleon al è passât vsak kotiček na tem svetu. ~ lunc redka juha. FIG pastirski. a Udin in vie dal Sâl (in câs di ~ timp in Sale Ajace(CoUd) v primeru slabega vremena 3. deveta dežela f. izdolbina f. surov. šopek m. (Bel). ponoreti. bruton. buchete) vdolbina f. znoj m. bibì. izpuhteti.. ~ timp slabo vreme. ~ di fasûi fižolova juha f. živež m. ropotarnica f. (Pa 02). bucoliche [bu'k‫כ‬like] f 1. grd. Tes batais pe liberazion di Viene. uživanje n. strelna linija f. brutunon). mesna juha. kotanja f. hrana f. obilje n. drob m. grda stvar. juha f. ti varès ancje sposade. bucolic [bu'k‫כ‬lik].. bucule ['bukule] f 1. → nore. a privazions bucolichis / condane il glutidôr. svetlobni trak m. se si intivin tai stroments. slungjâ il ~ zavlačevati. budelade! [bude'la:de] (t.) pot m. luknja f. bubù ['bube] m 1. folcjât jù te sô ~ come il cai sec tal scus. slab. FIG moralna pokvarjenost. ~ zentîl mastnik m. INF pes. živinski. une che e vent flôrs. slabo ime. ~ adj budističen. 3. chê fantate e à un ~ che al plâs 2. redilen. ~ gras mastna juha. brût ['bru:t] m 1. che al trapanave fûr de bucheris des stalis 3. FIG (šalj. suhoparna razprava. sentade sul so scagnutut denant dal ~ dal spolert. gjandusse) m 1. razpoka f. spranja f (v zidu). voli ros... co al jes il ~ zentîl. dolgočasna. par un esempli il ~. kotiček m. spolno občevati z istim spolom. ~ di verzis zelenjavna juha. e baste!. zaliti juho 2. budistic [bu'distik]. And è certs libris religjôs. lis citâts talianis de Dalmazie e de Istrie disnazionalizadis in maniere ~ (Pa 03/6). che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil). neprijeten. grdoba f. (Percude). GUM gumijasta cev. petelin na puški. f Budimpešta f. surovo. Bude ['bude] kr. podkop m. F slepar m. oduren. (deriv. FIG neprijazen. (npr. odlašati. budin [bu'din] m puding m. danka f.) jed m.i. (ProvBr). mi pâr che al è un calôr / che al po ridusi in ~ / l’omp plui robust e fuart. lopov m. Cussì o vin il ~ brusât. slabo vreme 4. a saborâ. fi di Asoka e munic ~ (Pa). ~ di Flandre prezervativ m. drobovina f. lassilu bulî tal sô ~ prepustiti nekoga samemu sebi. lâ in ~ di violis tajati se od veselja. brutece [bru'tet∫e] f 1. une brute innomine slab glas. nasilen. tesna soba. okoli prinašati. ogni ~ di chest mont. nesnaga f. grdo. pasulj m. 2 litros di ~ di cjar o di jerbis (Ponte). la nestre caravane e je fate un ~. (obnašanje) hudoben. bubon [bru'bon] (t. al à volût sigurâsi cuintri di ogni brute sorprese legâl (Pa 11/99). cul odôr tu mi consolis. neprijetno. kamra f. INF ogenj. pustiti ga cvreti. PROV Amôr nol è polente ni ~ di verzis (ProvBr). cualchi sfris di lusôr. / ma al è lât ducuant in ~ . mi va il cûr in ~ di violis. bruzâ ['bru ??] → brusâ. cul slungjâ il ~. di une ~ uniche e di une ecuivocitât che e rasente la pornografie. (izgled) grd. ugodno življenje n. žrtje n. -iche adj REL budističen. (t. položaj) težkoča f. kot m. → bocule. jedilo n. budelâ [bude'la:] tr 1. ~ m 1. bucinandaur ['??] m slavnostna. pastirski 2. f Budim m. Budapest ['budapest] kr. varati. črevo n. o soi stufe di brûts luncs. hudobija f. ~ di cjâr goveja juha. -iche adj 1. slab. si sbasse dal prin amôr il grât. cuardis di ~ drob m. glede na pastirjevo življenje 3. budist [bu'dist] m REL budist m. FIG hraniv. oduren: ~ come la pôre. buchete) oddušek m. brût ['bru:t] f snaha f. la mame a pense pe ~. FIG suhoparna razprava.. luknja f. buchere [ '?? ] f 1. a cirî in te ~ il gri 2. slungjâ il ~ podaljšati juho. odprtina f. fâ brute figure delati slab vtis. bula f 2. Bse ['bru:t] kratica MED Bse (bolezen norih krav). luknja f. neprijetnost f. dušnik m. okrašena gondola beneških dožov. LIT bukoličen. slab. grdobija f 2. brutalen. meh. buchin [bu'kin] m (pri peči) odprtina f. ~ adv neprijazno. (šalj. grd. un rai al veve forât il ~ de ruedule denant 3. AVTO. jama f. (sodomizzare??) 2. i f (Prepot) Budgoji. buc ['buk] m revna. Guai se mi fâs fâ brute figure (BrLi). ~ tanche la fan. bibìs) f INF buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). . (t.

umbriçon. il pulvin che poiantsi pardut dut al sporcje e al cuvierç a ogni ~.) 1. mahljaj m.(malipiero) 2. lâ a buiacis daûr dal vapôr delati nekaj tja v dan. kužna bula f. il ~. uren. kravjak m. In Italie. tolči. buf I ['buf] m 1. govejak m. sbufonâ) it burke uganjati. ščipati. i f (Magnan) Bueriis. za norca imeti. pavliha f. marnja f. bugul ['bugul] (t. puhanje n. (veter) pihljaj m. tvor m. ~ alte. une spezie di ~ in bande di un genoli. razvnetje. buerie [bu'εrie] f pečen kostanj m. končati v nič. inflamazion di ~ vnetje mehurja 4. a vevin clamât l’arcagnul Michêl par parâsi dal diaul che. norčija f. lis animis dai siei muarts i buiavin tal sanc. di ~ popolnoma svež. pranje n. (Enrico) 2. al è un dai tancj lûcs dulà che la Europe (Pa) Bugnins [bu'ñins] kr. pobuda f. HIST (srednjeveški) glumač m. hrušč m. il so respîr lu tocjave come un ~ di aiar. severni veter m. (t. mehurček m. cul so ~. burja f. bufonâ [bufo'na:] (t. puhanje n. pihanje n. di ~ naglo. (Bel) 2. bufal ['bufal] m 1. a bugadis v presledkih. dih m. biti s kladivom nabijati. hip m. bufonade [bufo'na:de] f šala f. net di ~ . izmišljotine. FIG) roditi. vetrček m. il lengaç doprât al è chel dal Friûl centrâl. tirintsi a la ostarie fûr da la ~. ljubezenski pesnik m. bufularie [bufu'larie] f BOT pokalin m. (dež): plovi a bugadis lije kot iz škafa. bois. Salvâ). Nol è un cûr. ~ tr kaditi: ancje se a bughe un biel pôcs di spagnolets. ~ di savon milni mehurček. hladna sapica f. moment m. trenutek m. une zoe di fiêr inruzinît. la mimiche come un senic professôr. buerice. bife m. zamah m. FIG val m. Ascani esclame bufonant alore: ”ce diaul vêso sierât in tal budiel?”. bugule ['bugule] f → bugul. burkež m. il ~ dal aiar e lis griadis. burtrsine. zalet m: o fasìn fadie a sintî lis bugadis dal afiet e dal amôr. al trime un sgrisulut di ~ jenfri lis cimis tenaris dai pôi. pajac m. ~ adj bujski. buiadice [buia'dit∫e] f → imbujaçâ. brezveze. utripati. O ai tant ben i bleons nuviçai nets di ~ (Scf). ZOOL bivol m. o vevi sglonfe la ~ moram nujno scati. punčica f (Physalis Alkekengi). bufule ['bufule] f 1. hladna sapica f. I viêi a clamavin vuere la vuere e bufulis la retoriche. sunek (vetra). kovati. bueresine [buere'zine] f vetrc m. Bueriis [bu'εriis] kr. si ingredeà passant intun camuf da la prime Cjantant. no stami a sglonfâ bufulis! bugâ [bu'ga:] it 1. ~ sclave burja s severa. ancje cheste ~ al pensà. . ur sdrumave lis cjasis. dongje dal Sant Gotart. (t. jessi une ~ montade biti okrogel kot balon. bife m (miza z jedmi in pijačami). bufade [bu'fa:de] (t. blato n. di cualchi an incà. ~ basse ?? . duhovito se šaliti. mozolj m. mi parevin il craçolâ dai crots tal sfuei. de une muardude al Buf 2. sila f. sunek m. la pipe dal nono e je simpri che e bughe.(JM). bugât [bu'ga:t]. Ma la ~ dal telefilm The prisoner! (Ta) 6. neumnost f. naval m. komik m. buffet [bu'fe] m (fr. -ade (t. bufon [bu'fon] m 1. imbugât) adj (redko) silovit. FRAZ lâ in ~ iti po zraku. come che no si savès di trops che e je fie chê schifose di une ~ montade!. (SiF 03/3. buiat [bu'iat] m prebivalec Buje. blusis. (t. kafič m. puranu) golša f 5. sbuf) nabor na obleki. daûr la ~. passade la ~ dai grancj acjadiments umanitaris (Pa 04/03) 5. norce briti. ce ~ di ricuards fra la vee e il sium . bufoneç [bufo'nεt∫] m burka f. mehur m. fâ lis bufulis delati milne mehurček 2. razjeziti se. vetrič m. norčija f. tvor m. une ruie nus muart. no ~ fuart!. kaditi pipo. puhteti. puhati.Buduèe [budu'εe] kr. v naskoku. sbuf) (dim ipd. (JM. naskok m.) prskanje n. Lu dopravin come che i res e i princips a dopravin i bufons e i zulârs te ete di Mieç. širiti laži. ~ tr → sbufonâ. (BrLi) 2. preblisk m. (La 03/03). FIG bedak m. sglonfâ bufulis (jemplâ bufulis) pripovedovati bajke. puh m. ti prei. buere [bu'εre] f 1. e bugadis intant di bonodôr mi mandin i amorins 4. (christianromanini 07/04) bugnigul [bu'ñigul] m popek m. san la smorfie. nepremišljeno. strasten. bugade II [bu'gade] f perilo n. e rivà dentri a colp une ~ di aiar fresc (MazzonIol). (veter) pihati. bugade I [bu'gade] f 1. buerice [bue'rit∫e] f vetrc m. ~ ledrose ?? po e vignì fûr une ~ ledrose che i faseve svoletâ la manteline. šala f. srbeti. razburiti se. šaljivec. sbufade) f puh vetra f. buiâ [bui'a:] it 1. e la cicine par un biel peç nus ~ 2. vnetje. bula f. budusi [bu'duzi] m šepet m. scjaldâsi la ~ vznemiriti se. a fasevin voltâ un grun di musis. pih m. dovtip m. ščemenje. i (Cjamin Di Codroip) IT Bugnins bugnon [bu'ñon] m oteklina f. mozoljast izpuščaj. ščemeti. ~ di Cividât. drhteti. bugule in bogul) m neko glasbilo. vihrati: frêt. (veter) sever m. cisicheç). une grande ~ di arint e vignì jù di une culine… brrrrrrr! (Ta). skeleti. par diu. Ma il bot de puarte e la ~ di aiar frêt jentrade cun me. (bolj običajno imburît). puhati. (pri kokoši. okrepčevalnica f. 2. insiemit al "Lachét" (il siôr) e al "Bufon" (il matescul de fieste) a son personaçs di fonde pal mostron des mascaris. (bolj obič. mazolj m. lahen veter m. kljuvati. 97) 2. bajka f. a voltis al lampe e al tone. vzdrhteti. izmišljotina f. čist. varietât buiate bujsko narečje. na trenutke. šaljivec m. pevec m. buiace [bui'at∫e] f govno n. smešnost f. bisibili. cun cualchi concession a la varietât buiate (Pa 05/06). buian [bui'an] m mlekarna f. norčija f.. bugjel [bu'g??] f ?? si è sfantade come un ~ di biciclete cuant che s’intive tun claut. šaljivost f. bui ['bui] m → buian. A è ~ / rustide ben tal fûc. povzročiti skelenje. I barbars a jentrin di ~ 6. deriv. al à al piel dute a bufulis ima kožo polno mazoljev 3. e al implantà un ~ su la puarte dal paradîs. izpuščaj m. burka f. nabreklost f. tepec m. (PauluzzoN). a ciule. nagel. (bolj obič.. 2. si mangje cuete la cjastine. bufs di spale. (Sg). goveje govno. Chest "~" idraulic. mehur m. buie ['buie] f → codebuie. poleç). buren. luvìn). zagon m. polente che e butave sbufs di fum 3. pelicis. bugance [bu'gant∫e] f ozeblina f (na nogi). sunek m. e al ploie a bat a bugadis sui veris 3. pihljati. severovzhoda. buf II ['buf] m 1. Enos al scrîf che l’odôr de ~ des vacjis inte stale al jere une vore miôr (Pa). komika f. dražiti. e forsi scjaldade fin trop la ~ cun corpos e sangos dispès nus menace. vetrič m. sopsti. šala f. al è un sandul di piel di ~ che al cjamine. i f IT Budoia (Pn). (bolj obič. (pri vonjavah) val. laž f.

Cuant che o durmivi te cjase dai vons a Selvucis e mi sveavi a ~ (Ta). ?? Al è pleât come un ~ È piegato come un arconcello. FIG vznemirjenje n. buinace [bui'nat∫e] v. buligament. bon an) ?? . za nobeno rabo. buiôr [bui'o:r] m skelenje n. nemir m. na vse zgodaj. privreti. al viodeve lis culinis e i boscs di ~ e di Sandenêl (Sg).. ancje par cognossi i ators. zavreti. e dentri je in ~ la aghe dal Fidrì. boli) it 1. kipeti. srbež m. premoč m. ~ e (Pa 02). ma ce altri si puedie ancje fâ cu la semule. al è il ~. zgodaj. FIG priprava f. de juste ~ dal rîs (La 07/03). mi bol meni prekipeva. cussì . pleva f. (pri žuželkah) mrgoleti. izzivanje n. jutro n. mrgolenje n ..libero. a la ~ → bon. biel a ~ zgodaj zjutraj. vzkipeti. scrufujût intun armâr. v: a buinorone zelo zgodaj. Ongjarie. Bundì o ~ a ducj. dati si opravka. bule ['bule] f pleve n. Cjaminant pe strade di ~. biljeter m. in ~! končno. ob ranem jutru. FIG vzkipeti. grožnja f. v viestût a la ~ dobro oblečen (Sg). O soi vignude a viodi se mi fasês une ~ ”se o pues . cjapin in man e acordin / la armoniche e il liron e i dan di ~. bulint [bu'lint] adj vroč.. E. 3. gneča f. kipenje n. na vse zgodaj. trgovati. kliti. no à di jessi tant discompagne la spiete. pripravljanje n. viôt che e boli la aghe. izvirati. uslužnost f. (Sg). Rispuint cun ~ a lis mails che ti rivin. po. vreti.(O) V jutranjem času. pogumnega se delati. di buinoris zjutraj. zavreti.. pretiravanje n. konec koncev!. gomezenje n. (Bibl-Levitic). nasilnost f. Rumenie.. ščemenje n. buinorute [buinor'ute] f demin. a vincj agn il sanc al bol 2. Lui al bol un toc di cjar. aghe ~.. ~ tr prevreti. drznost f. A spiçâ lis orelis. od → buinore. no fâs buladis. buinan [bu'inan] (t. KEM fermentacija f. bulidôr [buli'do:r] m blatnena mlaka za izhlapevanje plina. kipenje n. i f (Tarcint) Bulfons. pripravnost f. bolgarščina f. buine di pôc [buinedi'po:k] m ki je neprimerna. odišavljeno vodo. buinore [buin'‫כ‬re] f rano jutro n. buineman [buine'man] m (pos. vrel. fâ la ~ a lis botis očistiti sod z vrelo. che a bulavin su la place e no capivin la vergogne. bulâ [bu'la:] it groziti. všečnost f. vreti. a ~. kljubovati.) napitnina f. resentade cu le aghe frede. bulî [bu'li:] (al bol) (redko t. ljubeznivost f. buleç [bu'let∫] (buleçs [bu'lets]) m bahaštvo n. draženje n. zavretek m. junaštvo n. buligheç) m gomezenje n. nol viôt la ore di fâ la gran ~ 2. bulî sù [~ 'su] it/ tr narasti. izzivati. San Pieri al olmà il Signôr fra la fole che e bulive ator 4. Bon. e jê? (Cadorini/furlan). nesramnost f. razdraženost f. no robe bêcs. altris filiâls dal grop. ~. (pri moštu) kisati se. cun tô ~ s tvojim dovoljenjem. kipeti. buinegnot! [buine'ñot] int lahko noč!. Bulgarie [bulga'rie] kr. rajnica f. ~ m 1. ~ m 1. buinecene [bui'net∫e] (t. vrvrati. jevâ a buinoris zgodaj vstati. da Lorenzago o soi partît a ~ tal passandoman . (za)vreti 3. bulidure [buli'du:re] f 1. buinesere! [buine'sere] int dober večer!. che a jerin daûr a slargâle e a splanâle cui ~. buinegracie [buine'grat∫ie] f 1. si slungjin buinismans ‘e mê massarie. objestnost f.veliko truda si prizadeti. nežnost f. (VERONE) buine [bu'ine] f 1. doman a ~ o lassi i fruts a mê madone e o sbrissi fin là jutri zjutraj bom pustil. biel a ~ la vile a pareve un furmiâr. di chê altre bande. vnetje n.. a buinorute kar (nekoliko) zgodaj. no si sint nancje il ~ che des voltis e fâs la roe cuintri lis pieris des fondis (Mar). zmeda f. ancje intai Balcans e je dute une ~ (Pa) 5. v mn. zoprvati. zavretek m. ti farà ~ il cûr tal pet e la coradele te panze. prestopati bregove. bahaštvo n. dati kuhati. il mâr sdegnât bol sù pantan e sbrume.. dražljaj m. zanič. come che si bacile de netisie des mans. vljudnost f. Par solit si doprin vassiei di açâr inossidabil. a buinorone zjutraj. izzivanje n. i f IT Buja (Ud). dut un ~ bas di ombris (Mar). usluga f. buinanime [buin'a:nime] f rajnik m. f Bolgarija f. bahanje n.it) 2. lotanje n.. veh. buinorone [buinor'one] f akreš. jutranji čas m. prin che tu puedis. buletinâr [buleti'na:r] m prodalajec vstopnic. bulide [bu'li:de] f zavretje n. vstaja f. al jes duncje une matine a buinorute. biel cjalantlu fis. ve cà la seconde butade di mp3 pe compilation (Furlanist). ‘e va lavade cu la aghe ~ e. buligam [buli'gam] (t. buinevoie [buine'voe] f dobra volja f. a buinoris. ogni lunis di buinoris vsak ponedeljek zjutraj. la mignestre. vozovnic ipd. odobravanjem 2. tant buligât che. vrenje n. (pri žuželkah) mrgolenje n. (mediateca-codroipo). la musse no zuee. od buinore. ki ni za nobeno rabo. la pae e la bule (labassa). razvnetje n. spajkanje n 4. che a permetin di controlâ la temperadure de ~ (consorziocastelli) 3. la cjâr. fâ une ~ narediti komu uslugo. izdelava f. cuete tune cite di ram.. va in ~! pusti me pri miru! izgubi se! pojdi že!.. hrabrost f. gomazeti. Lise le judà cun ~ a finî i lavôrs. a jerin fruts sfiâts sul salvadi. Te ~ e je concentrade gran part de informazion. zgodna ura f. quasi gobbo. ma va in ~! daj mi že mir! buinorîf [buino'ri:f] adj → bonorîf.Buie ['buie] kr. bulicjâ [buli'qa:] it začeti vreti. buine di nuie [buinedi'nuie] f nesposobna ženska. Bolgar m 2. bolgarski jezik m. (Tolazzi) 3. . vrenje n (med ljudstvom). v izrazu: a la ~ di Diu → bon 2. kipeti.”. (Sg). buinç [bu'int∫] m ?? no lave fin lâ intor cul buinç su la spale (MazzonIol).i. (lacomugne). bundì ~ . dosti mi je vsega. e sintîsi un ~. Sul ingrès. a pareve ancje jê incjantade dai buleçs dal fantat. dobro razpoloženje n. uslužnost f. ~ int (skrajšano) (dober) večer! „Buine” al rispuindè l’ustîr. bulade [bu'la:de] f 1. poganjati.. buligheç [buli'get∫] m → buligam. buldozer ['ra??] m buldožer m. mrgoleti. načrtovanje n. (spazioinwind. bulgar ['bulgar] adj bolgarski. che a son in Slavuachie. drznost f. barantati. prenapolnjen biti. ljubeznivost f. dvorljivost f.deimi la buineman. tržiti. kuhati. In somp dal cjamp. ščemenje n. jo no varès dit verbo siben che mi bulive. pripravljenost f. kuhati (od jeze). Bulfons [bul'f‫כ‬ns] kr. margarite) f BOT marjetica f (Leucanthemum vulgare). aghe bulinte krop m. e fevelâ ancje cun lôr. gomezeti: altris nemaluts a buligavin te felce 2. buletin [bule'tin] m → boletin. kvašenje n. buligament [buliga'ment] m → buligam.. cun chê muse di jesuît al à tant batût. buligâ [buli'ga:] it 1.

bulon [bu'lon] m svornik m. no fuiacis cuinçadis 5. jedača f. poročna soba. ~ e bon an. ~ . burî fûr [~ 'fu:r] tr izslediti. il zûc des burelis balinanje n. začimba f. mus) 2. vait. vihravost f. vnema f. sposoben. buracjot [bura'qot] m sodček m. → cjamare. bure) f 1. Però i bulons a fâsin ben. iznajti. igrati glavnega. → businâ 3. prešeren. osel m. plamen m. O ben un palc mondiâl là che pôcs buratinârs a fasaran cori cence cûr e cence soste miliarts di personis deventadis marionetis di une farse o tragjedie (BelR). burielon [burie'lon] m kres. chel pôc di tividut che ti à nudride. s polno brzino.. (Bibl-Gjeremie). brenčati. buridon [buri'don] m iznajdba f. zavijati. Vint la possibilitât di parâsi simpri tal câs di une ~. jed m. jo distrade i rispuindei che tal sachetin dal ~ o vevi la tessare dal sindicât. a rivarin a Cesaree il re Agripe e Berenice lerin a dâi il ~ a Fest. lu jemplave come un ~ 2. povest f. un brusôr di ~. burele [bu'rele] f 1. il pignarûl. kar se dá hitro. po si voltà cun ~ e al domandà: ”Carli?” burcjo ['burqo] m 1. di gnot. bultric [bul'trik] m želodec m. bobneti. → buric. dodatek m. o tu beade! 3. bunî [bu'ni:] tr → imbunî. obla f 4. rjoveti.i. zdelati. nancje un ~ ! še en dober dan ne ! dâ il ~ pozdraviti. Ecuba viodint che so marît / faseva il ~. kamra f. prerešetati 2. ti farà cressi intor une ~ di rosis e di flôrs. dober. vihravo. fâ il ~ širokoustiti se. burage [bu'rage] f BOT boraga f (Borrago officinalis). jedilo n. al burle un avon sore i malvons. nadutost f. no buridis pastiçadis. burigot [buri'got] m posoda iz gline s pokrovom. bunker ['bunker] m VOJ bunker m. buric [bu'rik] m telovnik m. 2. razgaliti. bon dì) int dober dan !. 147). šumeti. furija f. gizdalin m. e la ~ dal aiar a faseve svoletâ in zeromete lis fueis sclagnis intun bal salvadi. hlimba f. kroglica f. cui sa che no burissis fûr cualchi salam dismenteât! (Scf). fra mil pinsîr si bat e si ribat / che da nissune part lu pò ~. tršat človek. ~. buriel [buri'el] (t. burete [bu'rete] (t. skromna) soba f. Buri ['buri] → Cjamin di Buri burî [bu'ri:] tr 1. ropotati. buriane [buri'ane] f nevihta f. a sossede inçusside la zordane. buride [bu'ri:de] (t.(CoUd). manco pistum. buratin [bura'tin] m → purcjinel. laž f. FIG grdo ravnati. važič m. se o fos in te. di ~ naglo. sila f. pridatek m. une prepotence (SiF 03/4. fâ une partide di burelis balinati. predrzen. buride fûr da l'editrice "Leonardo" di Pasian di Prât (La 03/01). (zemeljska) krogla f. al scomençà a menâ la muele di ~. važnost f. a gran ~. e in chê dì vie a cjase a gran ~ a mostrâi a la mamute. cun proiezions tai bunker di place Zardin Grant e.. silovitost f. burgunt [bur'gunt] adj HIST burgundski. . Pai agns che a vegnin o vin intal cjâf di fâ jessî lavôrs su ~.bulisim [bu'lizim] m bolizem m??. hrumeti. naleteti na. ametistasta možina (Eryngium amethystinum) (t. (pos. sburide) f 1. a plene ~ na vso moč. an vevi rangjade une mieze ~. buriele [buri'ele] f → buriel. lesena žoga. splašiti. bes m. → pignarûl. buricj [bu'riq] m 1. ~ turchine BOT ametistna možina. (izmišljena) zgodba f. titulade "Salmodiis" (Lirichis ladinis). sestavina f. o fronti un piçul ~ che al jere indafarât a fâ un mulin 3. us vuei contâ la istorie di cuatri moscjis. (Pa 02). vrtinčiti se. ce fâstu? supo. Chel che nô o clamìn “bulisim” nol è altri che une tristerie. tal cjast vie pai gridiçs sfondâts l’aer al burle 2. žoga f. ošabnost f. naglica f. burelin [bure'lin] m balin m. mi pâr che ti zire la ~. sobica f. grmada f. burî fûr).. buratâ [bura'ta:] tr 1. pretresati. buratinâr [burati'na:r] m lutkar m. krožiti. čoln m. R. plantâ un ~ govoriti pravljico. cjapâ un ~ držati se (od jeze). prebujna rast f. pretehtati. mukati. pomembnost f. v naglici. trpinčiti 3. napihnjenec m. frututs che a zuin . bure ['bure] f → burete. Vait vô. daspò vê fat par cualchi timp il salteimbanc e il ~ tra la Italie di sore e la cueste istriane (La 05/11). bujna rast f. voi par dâi al ~. i colmin di vin il ~. i’e tolèr [cjolerin] fra i amîs fûr de ~ 2. bundì [bun'di] (t. bohotnost f. v mislih premlevati. tuliti. hrana f. širokoustnež m. buriele) m kres m. nasilen. Scluse. silovito. burat [bu'rat] m z maslom namazan. voščiti dober dan. Bunzic [bun'tsik] kr. buratefarine [buratefa'rine] → sacheburate. zabeljen. burlâ [bur'la:] it 1. naskok m. No è un ~: il fat al è sucedût. bulo ['bulo] m 1. e al è ancje lui un "prediâl (Leng). vrl. hrumeti. slabo ravnati. Mussâr: ”eri.e sperant di tirâlu sù. a àn dentrivie cetant fiêr… (La) Bulsàn [bu'lon] m → Bolzan. presevalnik. cjan di ~ lovski pes: chei altris a vevin zà cjapât sù un trenteun come cjans di ~. → gjate. i f (Dignan) Bonzicco. spet najti. (Sg). razgaliti. FIG premlevati (misli). čokat. (Bibl-Az). bujnost f. iztuhtati. basen f. odkriti. (pos. bule adj nesramen. razkriti.) glava f. burascje [bu'rasqe] f → borascje. presejati. la sielte di un stât e je di grande ~ 4. brod m. bahavost f. chê fantate e je stade bule a faûr cuintri. e no si sint plui a ~ il besteam. I concierts si ju fasarà tal plaçâl dal cjastiel. žogica f. (Pa 02). cjarte la mê Siore . Pasche vistude a brun no vûl ûfs. izmišljotino. Bunzic al diven di "Boncius". izmišljotina f. bultime ['bultime] f želodec pri volov. . barka f.. done. razgrajati.. bahač m. burdî [bur'di:] it → burtî. . FIG (šalj. jezati se koga. reševati (v mislih). ~ m HIST Burgundec m.. balinska). Buri ['buri] kr. buratel [bura'tel] m ZOOL Ammocaetus bronchialis Dum. marnja f. Ocoreve ancje chê ~ par fâle deventâ plui saoride. vie!”. (bolj obič. lepotec m. (Sg) Na tvojem mestu se ne bi tako napihoval 2. burale [bu'rale] f BOT navadni gladež m (Ononis spinosa). la coce i scjampe e a rondole jù pe strade tanche a fos une ~ 2. razkriti. burbane [bur'bane] f napuh m. odkriti. m Buttrio (Ud). o impiavin une ~ sui rivâi... samar m. par strade. i fantats ti àn preparât il ~. vrteti se. iz brloga pregnati. salate di mus). ese nancje une scalogne? no sei siôrs di ~lu une volte! 2. jeza f. pogumen. burelis keglji mpl 3. buracje [bu'raqe] f čutara f. (bolj obič. . divjad) izslediti. (igra) krogla f (npr. No fasarès tant il ~. hraber.

~ m dretje n. si è svicinât a Gjesù. e sul so cont fasin marcjât 2. (veter) žvižgati. hrumeti. burlaç [bur'lat∫] m (t. inte ~ e inte mentalitât. buscjâ [bus'qa:] tr → bruscjâ. od bussul) m 1. il ~ da la aghe sante 5. busigatul [buzi'gatul] m tesna soba f. siôr Odori Catùs. čebele) brenčati. kot m. busson [bu'son] m mlask m. Passâ pe ~ de clavarie (VERONE) biti neuspešen. žvižg m piskanje n. bussart [bu'sart] m ARH poljub m. doman al rive il ~ .. cjatâ une buine ~ dobiti dobro službo 4. hrušč m. Meti il cjar denant dai ~ . z roko vržen poljubček. kompas m 2. busignel [buzi'ñel] m (orožje) tulec (obodec) za stenj. rit. a cirì prin di imberdeâlu intun grum di gjambadoriis burocratichis (JM). poljubljanje n. sikati. burocratisim [burokra'tisim] m birokratizem m. kričati. a spessein a brusâ l’ulîf benedet sul fogolâr. luknja f. 2. businôr) m 1. buse ['buze] f 1. e altris dulà. ?? Mettere il carro davanti i buoi. bussulut) (demin. pihati. bussulot [busu'lot] (t. businament [buzina'ment] (t. bussuçantle sul cerneli. posodica. šelest m. poljub m. jama f. šepetati.. notranja vrata npl. bussuçâ [busu't∫a:] tr poljubovati. bussule ['busule] f 1. ropot m. buron [bu'ron] m prepad m. buse). il so ~ i ten net 4. A scuele o lin a pît. doi . cepljenje n. bûs ['bu:s] m 1. nol vâl une ~ F ni pol hudiča vredno. pe gran fole di int. (manj obič. ~ de clâf ?? i pareve di no cjatâ mai la ~ de clâf (MazzonIol) 2. posodica (za kocke ipd. ~! trap neumen! busignot [buzi'ñot] m → busignatul. šelesteti. si è proviodût a mandânus un slac di burocratics di lajù disot. parche i’e strenzi [la mano] e i puessi dâ un ~ . objem m. brlog m. luknja f. O cjalavi i sôi lavris che a si strenzevin come tune ~ cjucjant la bibite cul fros. brenčanje n. ~ it stakniti. kozarec za vkuhano sadje. izjaviti. šelest m. al nevee e al svinte. razgrajati. izba f. jama f. prevariti 2. prasketati (ogenj). krepak poljub m. (Mar). šušljanje n. burocratizâ [burokrati'dza:] tr birokratizirati. vpitje n. bobnenje n. votlina f. O bevevi il ~ tun flât e o levi vie. e a fasin saltâ fûr un ~ che a cimentin tun colp di man. zaposlitev f. meti a ~ spraviti v stik. (sangiorgioinsieme). kričač m. businâ [buzi'na:] it 1. šušljati. jama f. (lacomugne). un rispuindi di vôs come il ~ di âfs tôr il boç. l’insêt nol pie. puhati. butâ un te ~ nekoga spraviti v grob. bobnenje n. spojiti se. burò [bu'ro] (pl burôs) m predalnik m. buss ['bus] m 1. združiti se. razporek m. busigot). lu tornà a meti tal so bussulut 2. ozmertjati. spodleteti. Il cidin compagnât dal ~ lontan dal flum. in bici e in ~ (CoUd). voziti se z avtobusom. (Pa 7/99).. tulec m za naboj 3. posel m. Ma intant. lâ intune ~ di mûr ?? PROV Ducj use e ducj met la ~ . razcepljenost f. odprtina f. bus ['bus] m avtobus m. ~ refl poljubljati se. lassât lajù inte valade (Natisone). lu à abraçât e bussât su pe massele. burocratic [buro'kratik] adj birokratski. (BrLi). che a fasin zito chei stupidats lajù te ~ de puarte! 3. lâ te ~ . ~ la man (drete e ledrose) zahvaliti se bogu. šum m. come il Ruanda o il ~. buson [bu'zon] adj → sbuson. ~ m birokrat m. a àn cressude la confusion. nevihta f. Purpûr vuê si pues dî che lis busis neris a son obiet di sience plui che di fantasience. busseman [buse'man] m poljub na roko. (npr. che e côr là da dutis lis busis de Cjargne. lis cjadreis e la panara pa la farina e ta lis cjamaris dome il jet cul ~. šušeti.) zuiâ di ~s FIG slepariti. che al jere a stâ e lâ a vivi intun ~ su di un cjast (Zili). hrušč m. se il silvilot nol busse ben a la bachete. sklopiti. Mi pâr di cjatâmi sul ôr di un ~ o di un poç là che si viôt nome neri. odprtina f. bobneti. Piês il tacon che la ~ . busachele [buza'kele] f ZOOL polž m (Helix nemoralis). burtî [bur'ti:] it 1. businôr [buzi'no:r] m → businament. Une cjampane che e sunave ancje par oris a dilunc cuant che cualchi brut ~ (sf). cmok m. ocmokanje n. (bolj obič. chel fum chel businant al mi è tant cjâr 2.. odprtina f. kropilnik. grob m. e je presinte. ~ m piskanje n. busseç [bu'set∫] m poljubljanje n. FIG luknja f.Peggio la toppa del buco (VERONE) . meti un te ~ pokopati nekoga. vihar m. jarek m. shramba f. kotanja. a ~ v stiku. bûs ['bu:s] mpl (pl od bo vol) volovi mpl. mi sa che al rive il ~ subite (MazzonIol). al à burtît. podpihovati. kotanja f. splaviti. šumeti. FIG luknja f.ogni tant si sint l’aiar a ~ 4. ropot m. skrivališče n.). busis neris FIZ črne luknje. ocmokati. (osebe) vpiti. anìn a bevi un ~. šum m. tocjâ il dêt tal ~ (olepševalno) spolno občevati. Magari di cjare le di strenzile di ~ le di dispuei le di palp le di up le di slapagn le. (Pa 02). (bolj obič. jessi cul pît te ~ biti z eno nogo v grobu 5. tu varessis di ~ là ch’al pescje. šumenje n. a sbusin dì e gnot tiere. piskati. šumljati. (ProvBr). torilce za vodo (v ptičnicah). busse la man che ti tocje!/ ~ la man che ti tocjas! zahvali se bogu! . špranja f. si sinti nome il ~ e il sclopetâ dal fogolâr 3.i m Burundi m . no steit a ~. burocratizazion [burokratidzatsi'on] f birokratizacija f. cu l’idee fisse di fâ ~ chel lavôr des striis Burundi [bu'rundi] kr. (Pa). zmotiti se. šušteti. (voda) šumeti. (BrLi). sploviti. špranja f. FIG falâ la ~ . zgrešiti. votlina f. (VERONE). bussade [bu'sa:de] f poljub m. vihra f. predalna omara f. businot [buzi'not] m razgrajač m. in cjadalan a rivà Lisute a fâ ripeti fiestis e ~s fra i cuatri gnûfs parincj. služba f. bussament [busa'ment] m poljub m. stikati se. une strade plene di busis. brlog m. che no vebi di rinovâsi intes struturis. 3. bussul ['busul] m 1. lâ in ~ hoditi z avtobusom. vasica f. burocrazie [burokra'tsie] f birokracija f. mrmrati. ~ dai arbui šušljanje dreves. (Pa 03/8). bussâ [bu'sa:] tr poljubiti.. / intenerît / ’l orès slungjâti un ~ . propasti. posodica iz pločevine (za mazila itd. FIG) neurje n. bussade) deriv. la ~ (Pa 02/10-11). → busson 2. (BrLi) 6. kozarec m. nosilnica f. ropot m. prilegati se. razpoka f. brezno n. hrušč m. globel m. dreti se. busignele [buzi'ñele] f zadnjica f. busoc [bu'zok] m špranja f (v ladji). tal bas ~ di une cjarece che e lenç lis rivis. strenzi la ~ stisniti jo/ rit. brenčanje n.

dati korist. iztresti. kazati dobro. sestaviti... jo doman o mi buti malade jutri se bom delala bolane 7. proizvajati. vi prei. donašati. oddajati. preložiti (na drugo ladjo). vlado ipd. leči bolan v posteljo 3. koristiti. biti na tleh.biei tocs di bande di un ~ di conserve. se bute. odvreči. come che e vignive. ~ a (barva) vleči na. bût ['bu:t] f (plužna) ročica f. narisati. a vevin butade jù su la int nome peraulis di svindic 2. zalučati. vreči stran. busule ['buzule] f BOT moknati jeglič m (Primula farinosa). ~si jù refl pogum izgubiti. metati. vreči se stran. naprej. prepeljati. Une domenie al puartà ancje un ~ di vernîs nere par ripassâ lis letaris discoloridis dai nons. dajati. izgovoriti. da cheste no si scjampe. butâ vie [~ 'vie] tr vreči proč/stran. ma un fonc cressût tal umit al vûl lassât.) napisati. pripisati. ~si ben narediti se dobro. parche i butàs jù il disen di une cjase 7. zavreči. ~si fûr refl riniti v ospredje. che no le finivin mai di mandâlu di "barîl in butaç". nagibati se k. l’afâr si bute ben. doprsje n. ~ malamentri končati se slabo. razvrednotiti. brsteti 2. temniti se.) izliti se. povzročiti. životec f. ma jê no voleve butâlu jù cul compradôr. o-viti se. ~ di bande stran vreči. al butà il pac dai libris su la taule (Sg) vrgel je knjige na mizo. butul). dati. iz ječe izpustiti. odstaviti. but ['but] m klica f. vreči dol. Julie. uničiti. cumò ti dîs. izločiti. mâl ~ vnetje priušense slinavke. ~si vie refl 1. butiti fûr . svetovati. dati od sebe. kaliti. A buinore Abrâm al cjapà sù pan e un ~ e ju de a Hagar (Bibl-Gjen). cjolinle in maniis. ~ ta vôi → bande. bussulut [busu'lut] m → bussulot. steznik m. razvijati se dobro. (t. cjapâts sù da zovins. (pismo ipd. bruhati. cun la vuestra barcja a butâmi fin a Grau 6. che al butave a zâl . la int che a passe a si sganasse. al bute lis fondis dal lengaç sientific furlan no dome te matematiche. poganjek m. težiti proti. ~ lis fondis postavljati osnove. Par cressi si à di fâ fadie.. premagati. ~ mâl. ~si te malinconie pasti v otožnost La int si butave a pleton daûr di lui. → buracjot 2. iti spat. zamračiti se.. ~ la peraule → peraule. leči. vigniit. ancje il becjâr si jere butât partesan 8. razliti. pripovedati.) oddati. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis. izločiti.. obrniti. butâsi daûr [~ 'fu:r] refl slediti. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). bljuvati. pokazati se. i ôcs cul pêl muiart. butâ sù [~ 'su] tr vreči gor. butantle tal zei cence pleiâle. odpraviti. prezirati. Pe strade a sgurlavin il ~ e a mantignivin vivarôs il boreâl zontant bocons di fonghe secje. i lens tal ort a butin fûr. daspò al è colât in miserie e si è butât vie. ovojnica f. al butave simpri la colpe suntun franzel. La int si butave a pleton daûr di lui.) izložiti. al pesave plui di 115 kilos. come che lu ai pensât posel dobro kaže. al clamà M. prečnik m. ki vleče na rumeno. Al tacà a slavinâ. trup m. butâ fûr [~ 'fu:r] tr 1. Ma cjalant la buste al capì subit che (Sg) bustin [bus'tin] (t. al marcje jù a Bologne 3. no si lassin mai altri ~ 4. → reonâ 3. odvreči. sù mo. počiti (od smeha). ~si sù it pooblačiti se. drog m. (sliko) napraviti.. che no si buti jù in chê maniere. odstaviti.. venastai un ambient naturâl preseât cal varess di iessi protêt e no butât paraiar. zavreči. odstraniti. vistude scuasi simpri di scûr. odpustiti. ~si fûr di lûc → lûc. razvijati se slabo: il fat al è che Bortul planc a planc al si butà malamentri. ~ in cuatri → cuatri. po sei che ti fasin acet . cuant che al è stât aprovât e je stade une vere liberazion (Pa). pre- pogibati se. (ptič) spustiti se (dol) 4. Cetant ti butie la barache? Otante.”. Bût ['bu:t] i.) ovreči. butaç [bu'ta∫] m 1. m (hudournik) Bût. dejati. ~si in/ suntun jet zboleti. izliti. predati se čem. schene. e po fasintju tornâ a ~ dal fons des aghis de poce. ma i tignive di no butâsi vie 2. (manj običajno botaç). užalostiti se. lâ di barîl in ~ ?? . ~ il flât. kal f. e simpri chel inciert si bute fûr 2. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). se a bute → sebute. par cui. vreči se. (kralja. ~ il timp zapravljati. novante cjartis al mes. sodček m. životek f. La piere butade di bande dai muradôrs. odpraviti. bustine f) m životec m. narekovati 5. e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a bombe o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. (Furlanist). izdati. ~ te schene. izdati. razložiti. oh puare frute! cetantis lagrimis che forsi tu dovarâs ~ par cause mê 3. prenesti (čez vodo). 231) 4. ~si a bevi vdati se v pijačo. butade jù la pene. voli 2. . reči. ~ it FIG zapustiti se. razliti.. zaničevati. po al butà fûr la sô peraule matanice 3. ~si refl 1. izpostaviti. biti važen. il balcon no si siere parcè che i scûrs si son butâts 5. pomračiti se. ~ paraiar spraviti v nered. ponižati. obupovati. butâle fûr dute 5. vreči. izgubljati (čas). al veve un ~ di 122 cm: (Carnera) 2.MED ~. izbljuvati. Fûr de prime sale si jentre tune altre che su la part sinistre e conserve il ~ di pape Zuan Pauli (Natisone/furlanis) 3. → mâl dal marmul. la esperience istoriche di doimil agn a à ~t al Friûl une muse culturâl sô. porušiti (hišo). si ben a àn di ~ radiazion e particelis a un ritmi constant (Pa 7/99). (Vichi). izliti. cjolinle in maniis ??. etui m. očesce n (bolj obič. a viodarà che il so omp al torne di sigûr.. buste ['buste] f 1. stemniti se. zapustiti se.58 e jè deventade piete di cjantonâl? (Bibl-Lc). Il ~ in bronç e je une opare dal artist Silvan Bevcar (La 06/12) 4. doprsni kip m. zagnati. pregrada f. Al pues ~ cjasis mal fatis in piçulis areis. steznik m. ~si a bombe vreči se kot bombica. butâ [bu'ta:] tr 1. (Sg). bolnega). (solze. si bute vie. e i vizis. (Bibl-Sapiense). obroditi. prevrniti. a jere une femenute che no veve pôre de vedranance . ~ fûr) kliti. kliti. pripisovati. e po o buti fûr une considerazion 4. peljati. odposlati. ~ it brsteti. povedati. dajati. bustine [bus'ti:ne] f → bustin. cjolinle in ~. Sudri al è logât inte valade de Bût (Leng). odstraniti. napeljati na neko misel. uničiti. si à di ~ cun dolôr e rissolutece la piel di prime come che al fâs il madrac (Bel). (reka ipd. u-. Si sta cul nâs paraiar a cjalâ se a bute sù la Basse o la montagne.S. (zamisel ipd. il puart de piçule citât di Palos te Andalusìe al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal Atlantic 6. kaliti. znoj ipd. poslati gor. butâ jù [~ 'ju] tr 1.. barba. la ~ des possadis.. praviti. (krivdo) naprtiti. kuverta f.. par no dâlu a presi di ravis 5..(La 04/4) bussulotut [busu'lot] m posodica f. cjolinle in ~. (SiF 02/1. ovoj m.. popek m. “va riscjile.. postati. mi soi metût a ~ cuatri pinsîrs in furlan 6. brst f. lučati. ~ it 1. naložiti. il mês di Mai dal cuindis. (Sg). delati se (npr. pitocant a diestre e a çampe 3. bust ['bust] (pl buscj) m 1.

izmišljotina f. bes m. comari?” “po ~!. bat m. Salvâ). homoseksualec m. klica f. razcvesti se. buzarât [budza'ra:t]. tignî un a ~ (deriv. siôr plevan! buzare ['budzare] f 1. brst f. butan [bu'tan] m KEM butan m. se si fermais a tabaiâ cun lui. hinavec m. množina f. peder m 2. izdaja f. preklet. kontingent m.. goljufiv. buzar ['budzar] m otrok m. ARS dejanje. (La 07/01). prispevek m. FIG) it brsteti. butule f) 1. Al puartave i mobii te ~ dal vecjo marangon (Sg). kal m. e mi soi ancje fermât a cjolimi un dolçut intune ~ (didatic). butul ['butul] m (t. boce. ARH z istim spolom spolno občevati. cul zucar intacât des furmiis e un esercit di butiliis di detersîf miezis plenis e miezis vueidis. Lis ipotesis di reât pe presince di un “by-pass” (Pa). buzarade [budza'rade] f ukana f. buteghîr [bute'gi:r] m trgovec m. Butinins [buti'nins] kr. butilion [butili'on] m velika steklinica. butule ['butule] f → butul.. popek m. E si butarin ducj a ~ i crots tal font dal suei. sveženj m. nenavaden. te sô figure blancje un pôc butade 2. Eolo il cuâl una gran ~. VULG prelisjačiti. buteghate). butize [bu'titse] f (gor. jê e strucjave cul ~ tes tazis ridint e sghindant lis manatis che a volevin tocjâle. odpreti se (cvet). razsodba f. nagnjen. la viere ~ che union simpri fuarce a à puartade. Butee [bu'tεe] kr. par chel cjaluni muart a ~. kvota f. povod m 6. e il puar biât si buzare di gnûf. razdraženost f. količina f. nizki udarec m. a si cjape di ciert la ~. in plen unvier? (Leng) 2. kolikost f. buzaron [budza'ron] f 1. siôr Toni al à une smare buzarone . ve cà la seconde ~ di mp3 pe compilation . intes vuestris riunions cualchidun si prove a molâ fûr cualchi ~ par furlan a son robis di sbregâsi di ridi o di sgrisulâsi bielavuâl (La 07/04). za nos vleči.. palček m. v: fâ il ~ hud biti na koga.”. butegute. buzarosse [budza'rose] f → buzarone. BOT poganjek m .. o viôt chel ~ di Amôr (deriv. kriv na eni strani. liv m. a la plui ~ v najslabšem slučaju. (Ta).butade [bu'ta:de] f 1. od. nemogoč. ~ a smalitâsi. deček m. poganjek m. jessi a ~ imeti prste vmes (pri neki stvari).(Furlanist). A ce pont ise la musiche furlane: ise in sfluridure. Orpo – ur dîs il ~ – no . kal f. une ~ che no centre gran cu la nestre storie (La 05/11). odenkrat. sperìn di no. FIG (značaj) umazan. palica f. sbutulâ). butinton [butin'ton] adv v: a ~ nenadoma. obrok m. ~ di coloniâi ?? che e veve sposât un cuntune ~ di coloniâi. -ade (t.. daurman. klica f. del 5. tolkač m. opehariti. al à la ~ simpri pronte 7. vie po sì po. izreden. no si sa mai: la politiche e je buzarone F politika je kurba 2. il destin al è un ~. hotnica f. izpuščaj m. opeharjenje n. fi gno. butilie [bu'ti:lie] f steklenica f. lažnjivec m. ukrivljen. butulut [butu'lut] m dem. a butadis po kosih. buvulin [buvu'lin] m ZOOL ??meniški (Charadrius cantianus). buzarâ [budza'ra:] tr 1. butegute [bute'gute] f trgovinca f. dvolitrska steklenica f. TEH met m. O sin plui che mai seneôs di viodi a ~ cheste vierte autonomiste. vignî a ~ ??. neumnost f. Si capìs che ancje par furlan si scrivin buzaris. nenraven. neznosen. buzarele). pulidut la vin justade ‘ste facende buzarade. buzigatul ['baipas] ?? probabimentri scjampade dai buzigatui segrets dal çurviel di pre Pieri. jeza f. lâ in buzaris norosti počenjati 2. il vielì al è lassù. (dolžni). cui puartava in man un ~ (akreš. (friulinelmondo). al è legri. v razmakih. okoli prinesti. strahovit. cjapâ la ~ ?? cui avocats. cun ramaçs simpri plui fuarts 2. simpatic. domislek m. (Sg). buzaron) adj preklet. ARH buzerant m. o zurarès che sot di cheste ~ nol è altri che un signâl di gjelosie. slepar m. bebavost f. ~!. steklina f. buzaronade [budzaro'na:de] f hudobija f. buzarel. i f (Lauc) Buttea. → veri. Bundì o buinesere a ducj. → sproc 8. mi monte sù la ~ prevzame me jeza. bedastoča f. zire e rizire. priložnost f. cence che lui i fasès câs. domislica f. sodba f. ancje in chel an dai mucs! (JM. ogoljufanje n.) gorjača f. buzarone [budza'ro:ne] f malopridnica f. ~ adj 1. strašen. kurba f. buteghin [bute'gin] m prodajalnica f. prodajalec m. buzarin. buzerirati 2. e je dome une carnevalade cence sens e cence costrut. buteghe [bu'tεghe] f trgovina f. butizon [buti'tson] m kij m. izrek m. vlačuga f. in ~ o. lažnjiv. (manj obič. izkrivljen. pôre buzarone strašen strah. vadî come lui. določen del/delež m. slab. i (Muimans) Bottenicco. butize). prodajalna. fâ une ~ narediti neumnost. blodnica f. siôr plevan. butulâ [butu'la:] (t. dut alì dentri in chel mês al jere flôrs che a butulavin. brst m. (prolocoregionefvg). butegone. (Pa 03/10) by-pass ['baipas] m MED bypass m. butegon. od butul. mehur m. bula f 3. la ~ mi saltarès al nâs. mozolj m. osnutek m 3. se cualchi volte. kramar m. butât [bu'ta:t] adj 1. sì po. lu vioderin a dâ sù cun butadis simpri gnovis. . čuden. (BrLi). prodajalnica f. butin [bu'tin] f → botin. zakrivljen. La 5e ~ "uficiâl" (1999) des fiestis che ogni an (Sclese) 4. ponošen. putane ~! prekleta kurba!: “vadial ben. al veve di bande lis butilionis prontis. (Pa). buteljka. mali trgovec m.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->