P. 1
Erat_2008_furlansko-slovenski_slovar_A-B

Erat_2008_furlansko-slovenski_slovar_A-B

|Views: 1,010|Likes:
Published by cayenne2007

More info:

Published by: cayenne2007 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2012

pdf

text

original

Janez Erat, 2008

FURLANSKO - SLOVENSKI

SLOVAR
Il dizionari furlan-sloven

I. UVOD
Delo je nastalo v obdobju 1994-2006, deloma je zajeto tudi kasnejše stanje vse do konca leta 2007, kar je razvidno iz spodaj navedene literature. Kot v primeru etimološkega slovarja albanskega jezika naj služi spletna objava predvsem nujno potrebnim izboljšavam in seveda iz znanega razloga, ker drugi način objave ni mogoč. Slovar sem pisal v treh obdobjih, najprej krajšo različico, potem daljšo, končana še pred letom 2000. Od leta 2000 do 2006 sem začel popravljati, kajti izšel je novi furlanski pravopis, dodajal sem, kar se je dalo, še sodobno terminologijo, tu pa tam z dodatnimi razlagami, etimologijami. V tem zadnjem obdobju sem poskušal prečesati dosegljivo furlansko literaturo, v kolikor mi je bilo mogoče, sem gesla opremil s primeri rabe. Zadnja faza še traja, medtem je izšel veliki dvojezični furlansko italijanski slovar GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, ki je, če geslo ima, najbolj dodelan. Potrebno bi bilo celotno gradivo primerjati in popraviti s pomočjo GDB-ja, to je samo delno uspelo.

JENTRADE
La vore e nasseve dopo une dade di timp 1994-2006 un po masse lungje, e cjape dentri ancje esemplis de leterature furlane fintremai il fin di 2007, viôt la leterature. Tant che tal câs dal dizionari etimologjic albanês la publicazion dal materiâl e brame di jessi al stât presint dome un concet.
O ai scrit il dizionari in trê dadis di timp, prin une version cuntun vocabolariut di base, daspò une plui lungje finide tal 2000. Dal 2000 al 2006 o cirivi di meti a puest la grafie secont la grafie uficiâl e a voltis ancje spiegazions suplementârs e etimologjiis. Tal chest ultin periodi o ai provât di cirî fûr esemplis esemplis de leterature furlane par documentâ l´ûs.

Cheste fase però al tirarès ancjemò par agns e cussì o ai decidût di fâ une polsade. Al moment al coventarès strolegâ il GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, salacor il dizionari plui complet.

II. RAZLAGA GESLA / IL LEME
1. Primer glagola / un esempli di un verp Glagoli so navedeni v neoločniku z ustreznimi nepravilnimi oblikami za sedanjik in deležnik, npr. vê ['ve:] (ARH avê) (prez. ai, âs, à, vin, vês, àn, impf. vevi, p vût) tr âstu ['a:stu] 2. edn. vpr. od vê = neredovita oblika se navaja kot samostojno geslo

2. Primer samostalnika / un esempli di un non : San Denêl San Denêl [sande'ne:l] kr.i m Sveti Danijel (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) (UD); E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg). 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl San Denêl 2. Izgovor / Pronunciazion [sande'ne:l]

3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls

4. Slovenski prevod / traduzion slovene Sveti Danijel 5. dodatni prevodi / traduzions suplementârs (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) 5. Primer / Esempli E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg).

sume ['sume] f 1. MAT seštevanje n; fâ la ~, fâ sumis seštevati; Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) 2. vsota f, skupek m, seštevek m 3. in ∼, in sumis → insume, insumis. 4. FIG sklep m, bistvo n; tirâ lis sumis sklepati (Pa 03/11) 5. vsota denarja f; ~ di bêçs denarna vsota; di ~ di bêçs, che e je stade tirade (CoGonars) 6. FILOZ summa f. 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl sume 2. Izgovor / Pronunciazion ['sume] 3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls f = samostalnik ženskega spola

4. Slovenski prevod z okrajšavo za slog in stroko in slovničo kratico / traduzion slovene cun abrevizions MAT = matematika seštevanje n = samostalnik srednjega spola 4. Raba / L’ûs fâ la ~, fâ sumis seštevati

5. Primer / Esempli Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) Pogosto, posebno pri neredovitih oblikah, je navedena tudi množinska oblika: assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m Razlage, različice so navedene za izgovorom v oklepajih: bocalete [boka'lete] (demin. od bocâl) f vrček m,

izreden.Puščica napoti na običajnejšo. uradno različico badili [ba'dili] m → badîl. 3. = superlatîf m. -ive adj vrhunski. Primer pridevnika / Esempli di un adietîf Pridevniki so navedeni z ustreznimi oblikama za moški in ženski spol superlatîf [superla'ti:f]. superlative f .

množina pos (pronomen) possessivum/ svojilni zaimek pref praefixum/ predpona prep praepositio/ predlog prez praesens/ sedanjik pro pronomen/ zaimek prokl proclisis/ predslonka refl (verbum) reflexivum/ povratni glagol relat (pronomen) relativum/ oziralni zaimek sg (numerus) singularis/ ednina subst substantivum/ samostalnik tr (verbum) transitivum/ prehodni glagol v. m vodno ime (hidronim) okrajšave za slog in stroke: AGR agronomija ANAT anatomija ARH arhaično/ starinsko ARHIT arhitektura ARS umetnost ASTR astronomija BIOL biologija BOT botanika DEMIN deminutiv/ pomanjševalnica EKO ekonomija ELEK eletrika . SLOVNIČNE KRATICE IN OKRAJŠAVE adj adiektivum/ pridevnik adv adverbium/ prislov art articulus/ člen aux auxiliare/ pomožni glagol card (nomen numerale) cardinale/ glavni števnik co coniunctum/ veznik dem (pronomen) demonstrativum/ kazalni zaimek enkl encliticum/ naslonka f femininum/ samostalnik ženskega spola fut futur/ prihodnjik i ime imp (verbum) impersonale/ neosebno imper imperativus/ velelnik impers impersonale impf (tempus) imperfectum/ nedovršni pretekli čas indecl indeclinabilis/ nesklonljiv int interiectio/ medmet inter (pronomen) interrogativum/ vprašalni zaimek irr irregularis/ nepravilen it (verbum) intransitivum/ neprehodni glagol kr.i krajevno ime m masculinum/ moški spol n neutrum/ srednji spol num numerale/ števnik ord ordinale/ vrstilni števnik p participium/ deležnik part particula/ členek pers (pronomen) personale/ osebni zaimek pl (numerus) pluralis.i.III.

RAČ računalništvo REL religija RIB ribolov ŠOL šolstvo ŠP šport TEAT teater/ gledališče TEH tehnika TEKST tekstil TISK tisk TRG trgovina VETER veterinarstvo VOJ vojaštvo VULG vulgarno ZOOL zoologija ŽARG žargon ŽELEZ ž splošne okrajšave: → glej/ primerjaj še navedeno geslo .ETNOL etnologija/ narodopisje EVF evfemistično/ polepševalno FAM/F pogovorno FIG figurativno/ preneseno FIZ fizika FOTO fotografija FRAZ fraza GEO zemljepisno GEOL geologija GOST gostinstvo GOZD gozdarstvo GRAD gradbeništvo GRAM gramatika HIST historično/ zgodovinsko IGRE igre INF infantilno/ otroško INFORM informatika IRON ironično JUR pravniško KEM kemija KUL kulinarika LING lingvistika. jezikoslovje LIT literatura/ književnost LOV lovstvo MAT matematika MED medicina MEH mehanika METEO meteorologija/vremenoslovje MIN mineralogija MUZ glasba NAVT navtika/pomorstvo NEO neologizem/ novotvorba NUM numizmatika OBL obleka OPT optika PEJ pejorativno/ slabšalno POET pesništvo POL politika POP poljudno PROV pregovor PSIH psihologija.

goriško it. . deminutiv/ pomanjševalnica gl. slabšalno sr. izpeljanka kolekt. glej gor. nekdo. šaljivo t. kolektivno nek.fr.cualchidun dem. nekaj nem. akrešitiv carn./ ali ~ ponovitev gesla [ ] izgovor besede akreš. neobičajno ozn. označuje sl.v. starofrancosko šalj.lat. nemško neobič. tudi . karnijsko cdn. srednjeveško latinsko st. slovensko slabš. italijansko izpelj.

.

glesiefurlane.cuny.it/numar1fri. don Lorenzo Milani.beat-les.glesiefurlane. Pier Pauli Pasolini (BelAlci) Antoni Beline. http://sclese/1702/cuisino.allegrissimo.friul.glesiefurlane.glesiefurlane.glesiefurlane.com/la/labassa/ (beat-les) www. simulazion di un gnuf Stât Sovran Indipendent. (Bibl-Danel) www.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/1%B0Corinto (Bibl-Cronache) (www.areagroupeditore.IV. Udin 1997.html).it/Bibbia/VT/storici/Cronache2/35.friul.html (Bibl-Lc) Gnûf Testament.htm .html.bassafriulana.html (AcademieSt) Academie dal Friul.antoniodecurtis.it/Bibbia/VT/profetici/Baruc/6.nl (arpnet) www.edu/bonaffini/DP/bartolini.glesiefurlane. ancje la fin di Gjerusalem? E la fin di Gjerusalem ese. Furlan / Friulian. ROGAZIONS. http://www.html (Bibl-Az) Gnûf Testament. (leam). O ALCI I MIEI VOI. Apel pes libertâts tal Paîs Basc (bassafriulana) www.htm (Basc) http://www.arpnet.aldorossi.it/Bibbia/ VT/profetici/Geremia (Bibl-Gjone) www.(leam) http://www.friul. culturâl pal studi da la furlanitât da li tiaris di Tisane e di Puart.1 (Bibl-Apoc) www.it/aielloscuola/ botanica (aldorossi) www.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.it/Bibbia/ VT/panteteuco/esodo/37-38.glesiefurlane.fvg. Istitût "Pio Paschini".angelfire. Par cure di Luzian Verone (aielloscuola) digilander.com.libero. (allegrissimo) www.html (Bibl-Corinto) www.html (Bibl-Isaje) (www.1 (BelFa) Antoni Beline.sanita) www.brooklyn.com (areagroupeditore) www. LA FADIE.bakan.it/Bibbia/ VT/profetici/altri/Haggai1-2. I colaboradôrs : Albert Travain di Udin.it (ass3. (Bibl-LetFilipi) www.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.it/farine_per_polente. Sandri Carrozzo.splinder.it/Bibbia/VT/profetici/Isaia/26.it (antfiabedialettali) geocities/ala_ad_din/antfiabedialettali. (Bibl-Gjeremie) www. VIRI (Ac) VOC 1 ACADEMIE DAL FRIUL = (Ac). Glesie Furlane 1996 (BelR) Antoni Beline.html (antoniodecurtis) www.bassafriulana.net/Egunkaria/xyz/furlan.it/Bibbia/ VT/poetici/Siracide/FidiSirac25-26.html (Bibl-FidiSirac) www.glesiefurlane.glesiefurlane.aurrera. (Bibl-Filipi) www.html (Bibl-LetGjude) www.it/Bibbia/ VT/profetici/Ezechiel/Ezechiel13-14. www.it/furlan/peraulis.html).html (andreasquatrito) www.glesiefurlane. Trilogjie tormentade.it/Bibbia/VT/poetici/Giobbe/15.net/glesie/vangeli/.it/archivio/spilimbergo/arted.org/web_alf/index_furlan. Glesie Furlane 2000. Protostorie. Andree Cetul . La fin dal templi ese.sanita. http://www. Associazion Libar Friul.argante. Luc a acess telematic pa discusion. propueste.Ass. Udin 1997. ancje la fin dal mont? Glesie Furlane 1993 (BelPe) Antoni Beline. Istitût "Pio Paschini".ass3.html (Bibl-Ezechiel) www.net/glesie/vangeli/ Az dai Apuestui (Bibl-Baruch) www.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/panteteuco/GENESI/Gjen17-18. Vanseli seont Luche.glesiefurlane.glesiefurlane.org (Basse) LA BASSE .glesiefurlane.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Gjude/ .andreasquatrito. (Bibl-Haggai) www.glesiefurlane.html (argante) www.it/Bibbia/ VT/profetici/Danel/Danel08-09. Glesie Furlane 1994e 1994Antoni (BelFin) Antoni Beline.net/BlogdiAldo (ALF) http://www.it (bakan) www. Oscar Wilde.glesiefurlane. DAL CRODI. Glesie Furlane 2000.html (Bibl-Gjen) (Bibl-Genesi) www.glesiefurlane.htm (Bel) VOC 2 PRE ANTONI BELINE. Lis peraulis tasudis. (Bibl-Jop) www.com (bartolini) userhome.it/Bibbia/ NT/apocalisse/NTApocaCjap17e18.html (Bibl-Esodo) www. Dree Mistrut .htm (barcelone) barcelone.it/Bibbia/ VT/profetici/Gjone/Gjone03-04.html).

it/peraules.carnialibera1944. AL LAVORE.comune.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo. Citât di Codroip (codroipo.friul.glesiefurlane. treball) Cisilino.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Romans/Romans_01. .it/fiabe.comune.html (Bibl-Vajudis) www.uniud.cz/~cadorini/furlan/ (Cad-Z) Furlanský zeměpis.html (canciones) www.it (centmilfueis) www. © Copyright Ribis . http://urs.550m. Vanseli seont Matieu (Bibl-Nehemie) www. L.html (Bibl-Salmo) www.it/Bibbia/ VT/storici/Nehemie/Nehemie01-02. www.libero. (gjavât fûr dal libri: “Di Carnera a Zoff.ff.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/3%B0Zuan/Zuan_1. ribis.glesiefurlane.cuni.org (CIRF) http://www.glesiefurlane.glesiefurlane.ud.(Bibl-LetJacun ) www.cz/furlan/la-lenghe. William [ Documents de treball 4.ciemen. particolâr riferiment al câs furlan. SIMON 1996. I foresc’.cuni. (leam) http://www.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Numeri/Numars06.it/ (CoCod): www.ud.cjargne.branduardi.codroipo.it/Bibbia/ VT/poetici/Sprocs/Sprocs13-14.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.it/Bibbia/NT/lettere_apostoliche/ NT_Letaris_1%B0Pieri_GoLive/NT_Letaris_1%B0Pieri_3.it) . treball) (cjargne/fiabe) www. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.html (Bibl-Levitic) www. Juliol 2001.net/glesie/vangeli/. PREMI S.html (Cad-e) La-lenghe liste de distrubizion.glesiefurlane. "Josef Marchet".org (chiesacattolica) www.it (castelsanmauro) www.htm. (Cisilino.com (ciemen) www.it/bottekkia (branduardi) www. N A Z Z I E J . Istitût "Pio Paschini".Clape culturâl Aquilee 1984) (carnialibera) www.htm (CjP) . Avis) AVÎS PAL CONCORS. Vanseli seont Zuan (bikersromans) http://bikersromans.campoformido.castelsanmauro.it (christianromanini) Il blog di Christian Romanini. Istitût "Pio Paschini".com/usuarios/friuli/biblioteca/canciones.html (Bibl-Zn) Gnûf Testament. Furlan di Praghe. Istitût "Pio Paschini".htm.ud.cjargne.html (Bibl-LetZn) www..htm (CoCamp) : www. (Bibl-Salms) www.com (brevet) MARIO TURELLO.net/glesie/vangeli/. DI: EVA DI SILVESTRO.it (Codroip.glesiefurlane.glesiefurlane. TAL CIRC. [ La tutele juridiche des lenghis retoromancis cun.blogspot.chiesacattolica.it (Colestizza) (www. Vanseli seont Marc (Bibl-Mt) Gnûf Testament. Amb el suport de (Cisilino.glesiefurlane.codroipo. RIBIS PREMI S.html (Bibl-Numars) www. Furlan di Praghe: http://urs. © William Cisilino. GIAN PAOLO LINDA.glesiefurlane.it/ (CoCos) : www.htm (Carnera) CARNERA.friul. I campions dal Friûl”.friul.lestizza.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Levitico/Levitic11-12.com (bodyweb) www. Udin 1997.ud. M C FURLAN.html (Bibl-LetPieri) www.PERAULES CJARGNELES DI UN VIAÇ parole carniche cadute in disuso.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Jacun/Jacun_5.centmilfueis.qnet) www.ff.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/profetici/Lamentazioni/VAJUDIS2.glesiefurlane.. Udin 1997.splinder.cz/furlan/index.Udine/Udin – 1997 elementi narečja Tresesin (Cad) VOC 2 Cadorini.net/glesie/vangeli/Vanseli%20di%20Matieu. Any: 2001. http://www. SIMON 2001 (BrLi) ALAN BRUSINI.it/forums (bottekkia) blog. Centri interdipartimentâl pe ricercje su la culture e la lenghe dal Friûl. (leam).qnet.bodyweb.comune.html (Bibl-Romans) www. (Bibl-Sprocs) www. Furlans de Rinassince tal avignî dal ciberspazi. http://christianromanini.(leam) http://www.comune. Udin 1997. e-mail (Cad-furlan) www1.it/cirf/furlan/documenti/profilo. Il brevet.cuni.coseano.html (Bibl-Mc) Gnûf Testament.

remanzacco. Di Ermes di Colloredo. Sergio Fantini (Traduzin). (elmarin) digilander.friulicollinare. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip..libero.it (friulidoc) www.com/declaration/frioulan.com (friulnet) www.comune.com (FVG) IL NUOVO FVG 23/106.coroanatalmassons.friulidoc-vive. Ricuarts e inlusions.it (colonos) www.it (friulicrea) www.html (declaration) www. Goethe.htm (Declarazion) DECLARAZION UNIVERSÂL DAI DERITS DAL OM.2 (F) Faggin (faf) spazioinwind.coquinaria.it/lenghe/friuli-3.com.festivaldetango.ecologiasociale.colloredodiprato. Pordenon.friulanos.friulaniemigrati.sangiorgiodinogaro. Il sarpint.com.ud.http://furlanar.donneincarnia.(Colloredo) Ermes di Colloredo: Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano.Brâf Furlan. e à dât fûr .ud. 1828 (www.ud.htm (FAntats Furlans) (festivaldetango) www.montenars. Egmont.friulicrea.stringher. Clape Culturâl Acuilee.it/faf/index.folkcapriva.W.Dedicato alla band rap che canta in italiano e friulano (don) http://www.splinder.tarcento.it (friulanos) www.it (FogMil) Fogolâr di milan (fogolarbarcellona) www. con aggiunte di Pietro Zorutti Udine.ds-fvg. cooperativa Nuovo Friuli.it/ (CoUd) : www.friulinelmondo.braidense.fogolarbarcellona.it (Friûl in rêt) Friûl in rêt. Clape culturâl Acuilee" che. RIBIS PREMI S. Gurize.it (CoSangiorgio) www.fruts.it (Daidussi) Daidussi Andree.it (fuarcefriul) www.udine.com (fruts) www. Udin.htm (Enrico) ENRICO MARTINA.it (friulinelmondo) www.html) (colloredodiprato) www.it (CoRem): www.splinder.filarmonicacolloredo.comune. 1991: J.lacomugne. Edizion Alef pe Argjentine (friulaniemigrati) www.comune.com (folkcapriva) www. mailing list! . a cura di Elio Varutti (dlhposse) www.blogspot.fuoristrada.ud.com (furlanar) Blog .comune.htm) (fuoristrada) www.ar (friulicollinare) www.it/Comugne2/sarpint01.it (fundacer) (www.it (ecologiasociale) www.fundacer.comune. ancjemò dal 1974.it (coquinaria) www. http://furlan.ar/ friuliparduc/scientifics.com/ (Furlanist) Blog ilfurlanist.forgiarini.it (CoMontenars) www.it (friulweb) www. http://www.cuf-ancun.com .it/elmarin/ dragut_zorzut.comune.friulnet.colonos.libero.convergenzaperilfriuli. pei fratelli Mattiuzzi. Conte lungje.friulweb.fuarcefriul.ud.it/ (CoTav) : www.it (CoTar) : www.tavagnacco.dlhposse. LENGHE E CULTURE FURLANE UN MODUL DIDATIC PE SCUELE SUPERIÔR.htm.it (furlan) Blog .it/scaffale/colloredo1. SIMON 1995.it (coroanatalmassons) www.lexilogos. Notiziari setemanâl in audio e in rêt pai furlans intal forest.it (ds-fvg) www.par cure di Berto Dentesan e Zuan Nazzi Matalon (didatic) http://www.it (filarmonicacolloredo) www.it (convergenzaperilfriuli) www.org (Eg) Renzo Balzan.it/ (cuf-ancun) www.it (forgiarini) www.

htm (gropfurlan) http://www.htm (La/tradizions) www.glesiefurlane.linostraulino.lacomugne.it/catalog (kataweb) www.2 (joannis) www.it/seppenhofer/lavori/la_leggende.edu/bonaffini/DP/giacomini.lavinium.lemonde.lestizza.it (JM) – VOC 1-.org/cantiitalia/cantitnordecentro.html (gruppomargheritafvg) www.splinder.lagru.lenghe. © Copyright Ribis .fvg. Par cure di Sergio Fantini. E ALTRIS STOCS.fr (La) Ladins dal Friûl 2003-2007 (La Leter) Ladins dal Friûl: Leteradure (La/lenghiscj) www. http://www.org/lint/utubar96.html (linostraulino) www.gfbv.cfl2000. RIBIS.it (istitutopiopaschini) www.infosandaniele.it/Minor/welcome.com (lavinium) www.brooklyn. PREMI S.itinerariafvg.gruppomargheritafvg.Udine/Udin – 1999 (graggo) graggo.linmiter.cuny.giallitudine.net/lexique/frioulan.it (GDB) Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan. Sito ufficiale del piccolo.it (gfbv) www. SALVÂ L’ITALIE E ALTRIS STOCS.it (infoanziani) www.icontemporanei.itczanon.it (lignano) www.it .leganazionale.joannis.kataweb.it (lacomugne) www.nl/culinair/wijn/friuli.italia-rsi.it (krapp) krapp.htm (leganazionale) www.splinder.libero.net (Lenghe 2000) www.ildiari. ma molto caratteristico paese di Joannis.ilfriuli.regione.labassa.com (istitutladinfurlan) www.it (icontemporanei) www.de/friulanische%20Sprache%20.lagrame.org (libroparlato) www. diretôr Mauro Tosoni.blog.net/cfl2000/ (lestizza) www.it (glesie) www. 1998.indire.it/ictavagnacco/adegliac (ilDiari “leto/mesec”) il Diari. 2000 © CCA. Setantesim-second titul de Clape culturâl Acuilee.org/lenghiscj.lingue.htm (italie) www. Zuan Batiste Cavedalis.fvg) www.html (Leng) www.cfl2000.ladinsdalfriul.eu/ (ilfriuli) www.Josef Marchet SALVÂ L’ITALIE. Prefazion di Ð or Faggin Postfazion di Ð uan Nazzi.php (itczanon) www. (kappavu) www.htm (labassa) www.(gazzettino) www.it/friuli (leggende) spazioinwind.com (liceopercoto) www. Une vite esemplâr.com/composiz/uvafriul.liceopercoto.htm (giallitudine) www. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.libroparlato.com .regione. http://nuke. SIMON.italie.gemonaweb.pl (GE) .lignano.it (italia-rsi) www.infoanziani.CLAPE CULTURÂL ACUILEE. Salvâ) JOSEF MARCHET.kappavu.org (lingue.it (infosandaniele) www.ladinsdalfriul.La Grame (lagru) www.ud.it (giacomini) userhome.com (insiumps) www.it (ictavagnacco) http://ospitiweb.it (itinerariafvg) www.it.it (lagrame) www.istitutopiopaschini.istitutladinfurlan.bbk.org (GP) : GIOVANNI PILLININI.insiumps.net/cgi-bin/gdbtf.org/tradizions. realizzato da gemonahomepage in collaborazione con "Pense e Maravee" (gemonaweb) www.htm (linmiter) www.gazzettino.JOSEF MARCHET CUINTRISTORIE DAL FRIÛL (JM)CLAPE (JM. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.gropfurlan.

2004.alef-fvg.com (o-cerkno) www.org (logoslibrary) www.splinder.com/ (Macjeu) digilander.ff. 2005 (medeuzza) www. www.Sito dedicato al Natisone ed ai paesi che lo circondano. La grafie uficiâl de lenghe furlane cun La lenghe comune e lis variantis.it/varie/cucina.it/nr/browse/it-alt. (1983).marcocecotti. 33-46.natisone.br/italy/friul/lamevite/manzano.logosquotes.lapadania) old.VV.medeuzza.xnet.org (lunari) http://lunari. Clape Culturâl Acuilee Designgraf srl.lapadania.com (manzanoBr) http://www.net .mediateca-codroipo.net (Nons/Gonârs) DENTESANO Ermanno .htm (old.].html (mediacastions) www.miotti.nonsoloparole. Furlan di Praghe http://urs. dade fûr de “Buteghe dal mont” di Glemone in colaborazion cu “la Patrie dal Friûl”.Friulano Friulano .informazion ladina .musichefurlane.furlan (noeles) Noeles.htm (Natisone/varie). “Le Mascarade”.htm (NazziD) Gianni Nazzi.o-cerkno.it (millennium) www.Osservatori de Lenghe e de Culture Furlanis.mediastudio.www.FURLAN .ng.htm (Natisone/tellini) www.it/onde (Pa) : La Patrie dal Friûl 2002-2007 (Pa Vicinia) : Il Supliment de “Patrie dal Friûl”.htm (Mar) Franco Marchetta. Trascrit di Giorgio Cadorini daûr de grafie uficiâl cence tocjâ i aspiets no grafics.com.it/friuli (mels) www.org (mortegliano) friuli. Diretôr responsabil Francesco Micelli.com (mediarete-edu) www.CINAUSERO Barbara. Praghe 2003.it (miotti) www.natisone.htm (mezzasporcadozzina) www.mels.net (mediateca-codroipo) www.logoslibrary.lingua.libero. Teatri par un popul. www.edus.com.it/cjantin (Natisone/furlanis) http://www.it (malipiero ) www. www.si/ucilnica/it/mostovi_fur.pdf (MazzonIol) Mazzon Iolanda. Siet radiodrams par Radio Onde Furlane. I NONS LOCÂI DAL COMUN DI GONÂRS. AA. Le recite dei teatranti in maschera a Morsano di Strada e Gonars negli anni Cinquanta.mezzasporcadozzina.html (musichefurlane) www.com (nuovofriuli) www.it/storia/vol1-lemascaradev14.it/mortegliano (Mucci) : Sandri Mucci.it . SFF.it/icsedegliano (mediastudio) www. Udine 2003 (newsland) www.mediacastions.logosdictionary.(logosdictionary) www.noeles.nuovofriuli. Di là de rêt.br/italy/ friul/lamevite/memari.it/miti/acuilee_1. Redazion Maria Cristina Cescutti (OLF) (Onde) FRIUL IN RET . . Il Trê di Avrîl di Ane.qnet.cz/furlan/index.Italiano.natisone. Madalene.millennium. “La Vicìnia”.com (Natisone) www.cuni.maieron. Documents de prime cunvigne dal teatri popolar furlan.newsland. (Natisone/cjantin) www. (OLF) OLF . Udine.com (Mascarade) Fruçons da Nestre Storie.artebrazilis. Vocabolario Italiano .it/macjeu/ cors (Madelene) → (Mar) (maieron) www.it/furlanis/…pagjinis furlanis (Natisone/miti) www. 2002.artebrazilis.malipiero.com (OLF 2002) Osservatori Regjonâl de Lenghe e de Culture Furlanis .it/joze/testi-osoi.mediarete-edu.natisone.it/tellini/default.natisone.natisone.it (memari) www.eu (logosquotes) www. Ribis Udin 1998 (Premi S. La toponomastiche dai paîs furlans.Simon 1997) (marcocecotti) www. (Pa/Buteghe) Guide par un consum just e solidâl.morsanodistrada.cultura. I criteris gjenerâi di normalizazion dal lessic. avrîl 2005 (nonsoloparole) www.

it (Ponte) friuli.org (Piç) Vigj e-mail la-lenghe o “Nons di cjase” (poetidelparco) www. www.regionefvg.org (ProvBr) http://www.com (paganf) web.poetidelparco. G I U L I A N O D O L C E T T I * & I G I N I O C O L U S S I.storiutis furlanis.sfolmenats. Consulence pe grafie: Donato Toffoli.prato. PROSIS FURLANIS.patriedalfriul.it/ (scuoleictricesimo) www.com (retecivica) www. Consulence linguistiche pal test inglês: Lucia Sellan (SiF 02/1) www.PROVERBI FRIULANI (proverbifriulani) digilander.santamariadegliangeli.retecivica.it (Scf) VOC 1 --.rotec.it/vilote. Consulence didatologjiche: Alessandra Burelli.provincia.pordenone. Dante Maffia.htm > (santamariadegliangeli) www.ragazzidelfiume.it (Rodaro) www. SFF.brooklyn.pensemaravee.it/pietates/proverbifriulani..net (selvucis) www.34k (PauluzzoN) Nadia Pauluzzo. Il bintar.romaniaminor..htm.org (Pasolini) PIER PAOLO PASOLINI. Carlo.it (scuolamediamortegliano) www.cuny.it.pengio.txt (serling) servizis linguistics [Remanzâs.linux) www.libero.fvg) www.udine.scuolamediamortegliano.html (scrosoppi) www.partitrepublichefurlane.serling.trieste.qnet.prolocoregionefvg.org (Sg) Sgorlon. ) (SiF 02/1.htm (Sclese) La sclese nere.it (scuolamedia-valvasone) www. Docente di Didatiche des Lenghis Modernis.net (rotec) www.scuele di furlan www. Gjornâl Furlan des Siencis 1.it/dongia-il-fogolar. 2005 (pengio ) www.net (prato. 11-20). Titul origjinâl de opare A Midsummer Night’s Dream.htm (sfolmenats) www.it/articoli/Rodaro_tesi. Control e monitorament di sot prodots de disinfezion cun parametris POX e UV-254 in aghis dal Friûl.net/gjornal/2002/1/.edu/bonaffini/DP/pasolini. Società Filologica Friulana. www. D A N I E L E G O I * . Un insium di une gnot di mieç Istât.it (raulken) ww.praxisfriuli.. Coordenadôr: Albert Travain di Udin.linux. 1975 (ShW) SHAKESPEARE WILLIAM. Ilustrazions: Di Suald.padaniacity.Il Ponte (pordenone) www. Diretôr resonsabil: Renzo Balzan.com.sangiorgioinsieme. 11-20 . Universitât di Udin.pdf (romaniaminor) www.it (sagradellerane) www.it (RB) http://www.scuoleictricesimo.it/pianetauomo/ scrit di Renzo Balzan (regione. CLAPE CULTURÂL ACUILEE UNION SCRITÔRS FURLANS. V I C T O R T O S O R A T T I * .com (pensemaravee) www.it/furlanis/scuele. Prime di Sere.scrosoppi.sagradellerane.natisone.tiscali. userhome.htm (Provincia) www. Traduzion e libar adatament: Laboatori Cul jutori di: Fulvio Romanin_Reddkaa (DLH POSSE).html (partitrepublichefurlane) www. sclese/1702/sclese. www.fvg.natisone.it/ilponte -.it (Percude) CATARINE PERCUDE.siencis-par-furlan.org (Sf) VOC 1 -. (petruspaulus) petruspaulus..regione.raulken. 2002.(padaniacity) www.it/paganf/dizionari.htm .it/furlanis/pagjne10.scuolamedia-valvasone. Ferdinando Passone_Passion (DLH POSSE). La sclese nere. UD] societât cooperative.it (prolocoregionefvg) www.htm (salmandrie) > (Tolazzi) (sangiorgioinsieme) www.it (ragazzidelfiume) www.donneincarnia.com/selvucis/RANDUM.geocities.artebrazilis.it (praxisfriuli) www.br/italy/friul/provfri.

2003. 77-93 (SiF 03/3. N A N D O P A T A T * . Epilessie e creativitât leterarie in Fyodor M. Italie. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 9) .1. RPM maltis armadis par meti in sigurece lis vieris cjasis cuintri i dams dal taramot. 2003. 39-58 (SiF 02/2. Gjornâl Furlan des Siencis 1. Riduzion dal riscli causât dai slacs di cret doprant une gnove tecniche probabilistiche.Par cure di Luzian Verone). 2003. austriache (dal 1815 al 1866 e al 1918) fin a l'union cu l'Italie. *. 77-93) .edit2000. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 3. 11-24) . Scuvierte serendipitôse di une code mareâl in NGC6321. B R U N O L U C C I *. 9-26. 139) V A L E R I A P I E R G I G L I #. 73-84. 155-165) . Gjornâl Furlan des Siencis 1. napoleoniche (tra 1797 e 1815). 2002. (SiF 02/1. 139-158. (SiF 02/2. 2003. (SiF 03/4. R O M A N O L O C C I *. Une introduzion ae analisi matematiche. 97-113 (SiF 03/4. (SiF 03/4. 133) . 11-24 (SiF 02/2. 2002. 147) S I L L A S T E L . V E L A R D E . (SiF 02/1. (SiF 03/4. 2002. 9-18) . 9-18 (SiF 03/3. 2002. Dostoevskij. R e c e n s i o n s. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 3. I L A R I A C I M A R O S T I * . 69-81 (SiF 03/3. 2002. 39-58) . M A R I S A M I C H E L I N I * . Modei matematics par implants di depurazion: primis aplicazions in Friûl. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 2003. Lis minorancis linguistichis intal ordenament talian: disvilups normatîfs resints*. 133-146. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Il câs de Universitât Italiane. 209-228. 2002. 31-45) .com/spilimbergo (storia900) www. Gjornâl Furlan des Siencis 4. . 231) Sergio Cecotti. # Traduzion inglês-furlan di Alessandro Tavano.it/pagine/testofriul. 234-237. Compuartament e mût di vivi dai zovins de Basse Furlane . 69-81) . Teologjie Algjebriche . 2002. Gjornâl Furlan des Siencis 2.storia900bivc. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Gjornâl Furlan des Siencis 2. S A N D R O S I L L A N I * & F R A N C O R O S A *. (Societât Filologjiche Furlane . R e c e n s i o n s. R E N Z O R A G A Z Z O N * & L O R E N Z O S A N T I *. 31-45. 31-49) F R A N C F A R I. S E R G I O C E C O T T I .sistemaisonzo. Valutazion dal disvilup lenghistic in fruts bilengâi furlan-talian. R O M A N O L O C C I * & E M A N U E L A G O B B I *. 147-156 (SiF 03/4. 231-233. Une Risoluzion “storiche” e ancjemò di atualitât. Gjornâl Furlan des Siencis 2. D A R I O G I A I O T T I * & F U L V I O S T E L *. 47-59. Gjornâl Furlan des Siencis 4. M A R Z I D I S T R A S S O L T º & D E N Ê L L I V O N * . 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 3. 47-59) . inte zone dal lâc di Cjavaç. (SiF 03/4. (2001). 234) Stefano Vidussi. * Gjornâl Furlan des Siencis 3. Mecaniche cuantistiche te scuele secondarie#. 2003.it (spilimbergo) www. 2003. 129) M A N U E L G . G I O V A N N I C A R R A N O & M A R T I N O R O M A N I E L L O *. 73-84) . (SiF 02/1.it (sosazzardo) www. 97-114.html (Storie) Storie dal Friul . Gjornâl Furlan des Siencis 4. Strategjiis no convenzionâls di segmentazion dal marcjât: lis conseguencis dal ûs de lenghe furlane intun ipermarcjât. (SiF 02/2.(SiF 02/1. Lis fumonisinis: intosseants naturâi de blave in Friûl. 31-49 (SiF 03/3. 2002. Gjornâl Furlan des Siencis 1. Alzheimer e i prins câs di une gnove malatie da la scusse cerebral. Il cancar dal cjastinâr: une epidemie blocade cun la lote biologjiche.sosazzardo. 115-137 (SiF 03/3. Autoorganizazion intai fluits. 97) A L E S S A N D R O B A C H I O R R I N I *. Modei statistics e organics inte Publiche Aministrazion. La Cjarte di Strasburc dal 1981. 129-139 (SiF 02/2. A L E S S A N D R O C O C C O L O & E N R I C O A R T I N I *. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 2. Epoche veneziane (1420-1797). Gjornâl Furlan des Siencis 1. F E D E R I C A M A U R O * & A L E S S A N D R A B U R E L L I *. 97-114) D A N I E LA P E R A N I * Neuroimagjins funzionâls e çurviel bilengâl. Perusini. Universitât di Udin. La analisi des previsions di temporâi te planure dal Friûl-Vignesie Julie. Gjornâl Furlan des Siencis 3. 115) M A R C O S T O L F O . 155-165 (SiF 02/1. A L B E R T O S T E F A N E L * . 2002. (sistemaisonzo) www. 2002. 209) . C R I S T I A N O R O S E L L I D E L L A R O V E R E * & D A N I E L E G O I *.

Gurize.webdiocesi.tommasomazzoli.teatrodivile. Un percors curt e sempliç par scomençâ a lei e a scrivi par furlan.websters-online-dictionary. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.htm (Union) www.it (uemilano) www.it/Ladins (tierenere) www.torsa. Luche Nazzi.educeth.it/tavola_rotonda/pdf/tutele_juridiche.com/usuarios/friuli (VERONE) LUZIAN VERONE.it -.ch/udhr/lang/frl. Dizionariut toponomastic.net (wumingfoundation) www. RIBIS PREMI S. DOSTOEVSKIJ.wineathomeit.it/Comugne2/Indula_isal. Lezions Furlanis. Premi S.html (zancope) www.com/italiano/furlan. Ribis Udin 2001.it (ud.it/ (websters-online-dictionary) www.ud. FURLAN / TALIAN ITALIANO / FRIULANO Par cure di Sergio Fantini.com/CollegePark/ union/…. (Urban) : FËDOR M. Udin.it (Tolazzi) CARLO TOLAZZI. . Consultazion di Marijan Brecelj e Ðuan Nazzi (Urli) Ivano Urli .it (vosdemont) www.vosdemont.lacomugne. Il porcjâr e altris contis.tierenere. Clape culturâl Acuilee. L´açalìn.taicinvriaul.org/translation/Furlan (wineathomeit) www. Pordenon.wulfart.com/canzoni (wulfart) www. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.stringher. La salmandrie tal fûc.camcom.(stringher) www.vinofriulano. SIMON 1995..teatromonfalcone. Traduzion di Ricard Urban.it (webdiocesi) www. La maree nere e altris contis.geocities.tarvisiocomeaula.rtf (usuarios/friuli) www.zancope.it (Zili) Lucian Zili: Hans Christian Andersen.org (tarvisiocomeaula) www.chiesacattolica.it (stromboli) http://www. Indulà isal il manicomi.it (Topon) I PAÎS DE PATRIE.html (Ta) Francesco Tami. Simon 2000 (taicinvriaul) www. http://www.timau. L’INSIUM DI UN OMP RIDICUL.it (teatrodivile) www.pdf (unhchr) www.telealtobut.uemilano.2 (nassût Malborghet (Udin)) (tommasomazzoli) www.wumingfoundation.it (telealtobut) www.org/wiki/Pagjine_princip%C3%A2l (vinofriulano) www. http://fur.ch/stromboli/glossary/help-fl.camcom) www."Compagnie dal teatri sperimental di vile di Buie" (teatromonfalcone) www.it (teatrinodelrifo) www.550m. Ricart Urban e Adriano D'Aronco (torsa) www. SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE 2002 (Vichi) Vichipedie.teatrinodelrifo.unhchr.net (timau) www.wikipedia.

(cjargne/fiabe) 2. a pro de v korist. Ai 30 di Avost dal 1965 30. (Sg). s konjem. bližino. 4.1% di lôr a lein daspès libris (Union) . // preko lat. abaziâl [abatsi'a:l] adj REL opatijski. ~ a. dol vreči. Difondude e jere ancje la Confraternite di S. abadâ [aba'da:] tr in it 1. a la sô etât v njegovih letih. abac ['abak] m 1. a I [a] prep ozn. a mûl na muli. abc [a bi t∫i] m abc m. lu cjatai un mont abatût našel sem ga zelo pobitega. a buinore zjutraj. abassament [abasa'ment] m (zgradbe) podzidek m. FIG potrtost f. (Natisone/tellini). abai [a'bai] v: stâ/ restâ sul ~ paziti se. a un a un.berejo pogosto knjige. sbassament. Cussì tra la vierte e l'istât dal 1420. podreti. dativ): a siôr E. 8. abat-jour. (Pa).2-3 (glesie). šele → a pene. izpod: ~ de scjale pod stopnicami. . abazie [aba'tsie] f REL opatija f. a curt kratko. ai siei timps a corevin chei cuatri automobii che a jerin atôr. A posvetiti nekomu pozornost: ma nissun i deve ~ noben mu ni posvetil pozornosti. gospodu E. fasìn un pat: o tiri jo tal vuestri puest… (Eg) // lad. abakus m. a minuscul mali A. (BrLi). 1. // od poznolat..(Bibl). che di S. dol. (način: Kako?): a câs po naključju. v dobro. Je une gote che a cole su la tele dal rain lui al smire sustôs al stâ fer sul ~ (mattottizanier.htm). (Natisone/furlanis). abbatial. tignî i cjavêi a curt imeti kratke lase. Tancj a la sô etât a jerin plui malridots di lui. A passave par chês vilis a mûl come une saete (Percude). ježe. L’Istitût al à inmaneât ancje concierts inte ~ di Rosacis tant che . v časih nekoga. a pît peš. v interes.//< fr. abatiment [abati'ment] m 1. podiranje n. Abacuc ['lave] os.... a man a man korak za korakom (Sg). → bandonâ // od a ban donâ abarticulazion [abartikulatsi'on] f TEH abartikulacija f // < ab articulazion. (SiF 02/1).it/illy/legislatura_fur/fvg. A [a] črka a. A varan invezit di “contratâ”. ~. a proibissin di maltratâ e ~ i cjans e ancje di soprimiju cence motivazions. (kot pripomoček pri računanju) 2. Abazie [aba'tsie] kr. medlost f. Cuanche Egmont al passave a cjaval e (Eg). rušenje n. a. abandonâ [abando'na:] tr pustiti. zaupljivo (kadar se tika). Pazience. Dal libri dal profete ~. ~ a skrbeti za. (Sg) 6. podstavek m. disint che al è a consum. ab [ab] kratica BIBL Hab (Habakuk). (Sg). na vsak način. abât [a'ba:t] m REL opat m. (La 05/4) 5. 2.( Bibl). (namen) da bi . a tu a tu s ti na ti. (namen): a cost di ducj i coscj na vsak način. Ababe [a'babe] kr.// od lat. abastanze [abas'tantse] adv → abastance. a consum ?? a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul baston. depresija f. -iche adj KEM abazičen. a Comelians.): al tacave a vaî začel je jokati. v smeri. abatement. svetilka s senčnikom. gr. // cf. dol!: ~ lis tassis! dol z davki! abàs di [a'bas di] prep pod. -iche adj MED abazičen. a cjase doma 2. (smer: Kam?) proti. abax. (CoUd). fr. e tratament seguitîf in trê biofiltris (CoUd ) 2. ~ paralitiche paralitična abazija. a cjaval na konju. (BrLi). → bassament. a ducj i coscj za vsako ceno. pobitost f. Chel che al sta cui comandaments si ten cont. a man ročno. mn. (pred inf. a pred inf. Si capìs che la mestre e fevele a tu a tu cui fruts inte lenghe che lôr a capissin. onemoglost f.com). po al colà ~ e al restà vitinp.fvg. a un a un eden za drugim. a che ore ob kateri uri: a lis cuatri ob štirih. (časovno: Kdaj?) ob. da cjâf a pîts od nog do glave. Ativitâts davueltis tal AA 2002/2003 (CoUd). abàs e insom de Mont di Sudri (Pa). abattement. in grazie dal ~ des barieris doganâls. puartant il miôr di se a pro de societât. zapustiti. abbatialis : cf. (Pa). abasûr [aba'zu:r] m senčnik m.abade [a'bade] v: dâi ~ a un nekomu prisluhniti. copiant a man tescj scrits tal imprin su cjarte.i m BIBL Habakuk m. a penis. abacus. // od lat. ki ni v skladu z vzdolžno telesno os // od lat. chel che nol abade a lis lor stradis le finissarà mâl. ~ di paziti na. na tla: colâ ~ pasti na tla. porušitev f. ai timps di cdn za časa nekoga. po e le tal tinel a cjoli lis cjicaris e i platuts. (krajevno: Kje?) v : a Udin v Vidnu. abarticulation abàs [a'bas] adv 1. Pre Zuan Pascolini. al sô puest namesto njega. un sfuei te nestre lenghe da cjâf a pîts (scritorsfurlans) 3. propad m. AA [aa] kratica > an academic akademsko leto. la fiere mi abateve unmont 2. aa [aa] f v: lave ~ (stromboli) VULK lava aa (vrsta gosto tekoče lave). → dâ seont a un. nezmožnost hoje zaradi živčnih motenj. Dotazion di un sisteme di aspirazion obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment . napram: lâ a cjase iti domov. ab + axis ’os’.e implenà la napoletane di aghe. opatovstvo n. → stâ in vuaite. abasic II [a'bazik].: a scrivin pišejo. na temo..i m → Abebe. 7. ARHIT abak m. // od neolat. doli. fr. fr. abbatia. il fradi al e ~ brat je doli. po a vignaran la introduzion dal Euro ancje tai gnûfs (regione. Nol abade a lis personis se al à perchel di fâ un tuart a un puar . (ozn. che al à scrit sul "Corriere della sera" tal setembar dal 1974 a proposit di un ritrat di Pauli VI (Bel). abbas izv. fr. abak m. cjistiei e paîs a scugnirin molâ. od aramejsko abba ’oče’. po gr. ~ des monts pod gorami. Cence in dut câs molâ di restâ sul ~. I cartelons dal Popul des Tieris civichis a jerin a Tierç di Tumieç. a pene komaj. a proposit glede. a Ravasclêt.. fr. Jetter. Ai 7 di Avost dal 2005 (glesie). (Pa). Al è li che i insegnants a àn di trasmeti l'~ ma ancje colaudâ lis fondis dal citadin futûr (Leng). avgusta (leta) 1965. Il mus si strinssinà ancjemò un pôc. Dulà che la politiche liberâl invezit e abade di plui al interès personâl dal sengul. abasie [aba'zie] f MED abazija f. a maiuscul veliki A. dovolj. // preko lat. abastance [abas'tant∫e] adv dosti. → dapît di. a. promovût de capelanie di Trave a la ~ di Mueç (BelAlci). (Pa 02). a a II [a] pro obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu 3. alpha.Antoni ~. dome il 4. abasic I [a'bazik]. a la barbe → barbe. tr ~. os. Nol è nie tal mont fûr di cheste stanzie che o cîr di ualmâ ‘e lûs flape di un ~. opatovski. FIG biti potrt.’ne’ + basis ’korak’. gr.i f Opatija f. ~ di fuarcis // st. abassiâl [abasi'a:l] adj abaksialen. smer: 1. abaissement. Nicolò e altris. abati [a'bati] tr 1.

massime tai rivuarts dai plui debui come che ur jere tocjât juste ai abissins. -iche adj BIOL abiogenetski. abissin [abi'sin] adj abesinski. nagnjenje n. fr. aberazion [aberatsi'on] f 1. navada f. abductio: cf. fr. se’e fos comedade. bivati: al abite a Udin stanuje v Vidnu. fr. abecè [abe'tse] m 1. partignince a ordins professionâi. abdicadôr [abdika'do:r] m abdikator m (ki se odpove prestolu). ~ in ogni sens. gjavât chel furlan. povezati. primeren.) 3. ~ m Abesinec m abissinês [abisi'ne:s] adj abesinski. gnerf ~ abducentni živec // cf. soredut venits. ~ al concors di livel statâl.. osnove fpl: l’~ de lenghistiche osnove jezikoslovja. globokomorski 2. abiogjenetic [abioăe'nεtik]. imovit. abeesse. // lat. abenât [abe'na:t] m posestnik m. ~ al podê odpovedati se oblasti. ~ m Abesinec m. polepšanje n. Abebe ['abebe] kr. lis aulis a jerin une vore grandis e picjât sui mûrs al jere un ~ a sfueis. cf. zunanjost in drža. aben che [aben ke] co čeprav. abiotrofie [abiotro'fie] f abiotrofija f. abìs [a'bis] m brezno n. un pelegrin e un torseon. abjectio. ustrezen. ma za cuindis dîs prime il Consei majôr e il dôs a vevin abdicât al podê (Natisone/furlanis). (CoCamp) abilmentri [abil'mentri] adv spretno. abdicatio. iztirjenost f 2. posedujoč. assessuâl) m MED gnojen. -ade adj premožen. aberance [abe'rant∫e] f aberanca f (aberantni pogoj. abduction. la sô ativitât e fo puartade indenant dal fì Bastian. a son abii di fâ dut v stanju so vse napraviti 3. abitabil [abi'ta:bil] adj primeren za stanovanje. zabloda f. FIG abeceda 0. okrasitev f. abiton. tant che l’~ “La Bielestele” (Provincia) // od lat. abinâ [abi'na:] tr združiti. abinament [abina'ment] m združitev f. // od lat. li che ogni peraule e à un parcè. abeliment [abeli'mεnt] m olepšanje n. L’~ blanc: al è il simbul de rissurezion e de glorificazion dai cuarps (Bibl-Apoc). habitus m. // od lat. abenât [abe'na:t]. muscli ~ abduktorna mišica.(Pa). fâ ~ di pooblastiti za. p. oblačilo n. habilitas. ~ it stanovati. Il studi al à prin di dut mostrât cuale che e jere la lenghe cjapade sù par prime. olepšava f. ~ il tron odpovedati se prestolu. das monts. (Enrico) . fr. četudi. zmota f. ’e podarès jessi ancjemò ~. Abessinie [abe'sinie] kr. abecedarius Abêl [a'be:l] os. ženska) obleka f. aberratio: cf. abeliment 'id. abaesse. (Pa 03/10)// cf. fra un viandant. → sfondaron. di ~. la paronance da lis gnovis economiis di une bande. 2. zmožnost f. abdominâl [abdomi'na:l] adj MED abdominalen. 97114) // od lat. abces m. razvada f. ancje se intune seson pôc ~ pe ativitât. od ab. e no son robis inutilis. ~ nuviçâl poročna obleka. m REL Abel m. alfin. abitâ [abi'ta:] (o abiti [a'biti]) tr naseliti.najgloblje ponižanje. abissâl [abi'sa:l] adj 1.// od lat. fem. aberration. bivanje. od abbas.(mediarete-edu) e dai agns ’70 cun plui impegn midiant la publicazion di materiâl pe scuele e pai zovins. od aberrare. p. spretnost f. Invecit nol è cussì. abinât [abi'na:t]. abilitazion [abilitatsi'on] f JUR habilitacija f. odreči se. f Abesinija f abiezion [abietsi'on] f abjekcija . a priv. no si fasin concessions a abeliments che no puartin sostance. v stanju za. združevati. // od gr. abituçat 2. (Natisone/tellini). ju abessinês. esams sostignûts . (Leng). fr. povezan. abdication. la rassegne di audiovisîfs. // cf. abatin. al jere bielzà timp che e veve dât grant spazi ai lengaçs dal circondari. -ade adj združen. blodnja f. che al fo ancje ~ sartôr. aberantno stanje).// cf fr. abiogjenesi [abio'ăεnezi] f BIOL abiogeneza f. okretno. sposoben. od abscessus. di formazion. abducent [abdu't∫εnt] adj MED abducenten (ki odmika ali povzroča odmikanje). ~ e vedi chest non. izvor’. siben che. titul di studi. abdicazion [abdikatsi'on] f abdikacija f.// od lat. abcessuâl [abt∫esu'a:l] (t. abilitât [abili'ta:t] f sposobnost f. cualifiche professionâl. di specializazion. (BelR). abit ['abit] m 1. → jessi a stâ. od lat. abdominal. abduzion [abdutsi'on] f MED abdukcija f. prepad m. ..i. E lu sconzuravin che no ur comandàs di lâ a finîle tal ~ . FIG neizmeren. a Gargagnà nol jentre un libri.'. (pos. odpoved m. abducens abdutôr [abdu'to:r] adj MED abduktoren. abs + cedere ’oddaljiti se’. Ludwig II di Baviere al è stât obleât a ~ parcè che nol voleve fâ vueris (Bel). "Telefriuli".abcès [ab't∫εs] (t. da la impression di une cjase che. abbatissa. abitat. opierdîn timp. .(Pa). se lu cirìn tra i sorestans. lad. abecedarie [abet∫e'darie] f abecedarij m. (Bibl-Lc). assès) m MED ognojek m. odstopiti. di zornament. polepšava f. abjection. (Pa). e je la diference. deriv. JUR usposobiti 2. che Jahvè al veve segnât Cain sul cerneli dopo che al veve spandût il sanc nossent di so fradi ~ (Bel).// cf. ~ a cûr obleka z ovratno ruto. od lat. tra i caporions. uporaben. (RB). nepravilnost f (pri organih ipd. al à butât di bande esitancis e condizionaments. abeceda f 2. st.i m Abeba f (→ Adis Abebe). odstop m. od lat. vie de ~. abecedari [abet∫e'dari] m abecedarij m. al è ~ di dut i boscs ima vse gozdove v lasti. abiogjenist [abioăe'nist] m BIOL abiogenist m. de ~ dal impegn religjôs a pro di un nichilisim (Ponte). noša f. aberant [abe'rant] adj aberanten. a àn voie di rinfuarçâ la lôr ~ ancje par formâ chei altris (Pa 02/12). antis. ~si refl JUR habilitirati. abilitâ [abili'ta:] tr 1. nahajati se. p. ASTR aberacija f. a son un grum di plui e lu dimostre l’~ iniziâl batarie-ghitare mieze distuarzude che sù par jù dopo un minût e ferme la. abbatis. preziranje. abdicâ [abdi'ka:] tr odpovedati se (prestolu).. p. + bio ’življenje’ + genesis ’rojstvo. aberrans. indipendentementri de ~ verbâl e de etât di acuisizion de L2 (SiF 03/4. tra i ~s. abil ['abil] adj 1. MED aberacija f. (telesna) dispozicija f. halja f. JUR habilitirati. abitut. ~ verbâl LING govorna zmožnost. lastnik m. dobrostoječ. okretnost f. brezdanji..i. navada f. povezava f (dveh elementov). dovzetnost f 3. mogotec m. che al à vût par teme argoments fantastics e flabis. → bacan. abesse [a'bese] f REL opatinja f. → cundut che.

Crist. abondâ [abon'da:] it 1. bivališče n bivanje n. stol. in vie Concordia 7. ai començât a intuî che il gno cjâf ~ a robis ben plui semplicis. (Cjargne) 2. 11-20). ablaut ['ablaut] m ablaut. izmivanje n (npr. osnutek m. naselbina f: la tradizion nus fevele di un antîc ~ su la mont parsore Vuegos e Gjiviano nomenât Fauz . odlepljenje n. (La 04/2)// od lat. e à di meti là che lui al gjave. sedež m. ablazion [ablatsi'on] f 1. dobro dišeče vino n. abjuration. abocât [abo'ka:t] adj v: vin ~ slastno. abolicija f. ablacija 2. in ~ v predplačilu: "Il gjornâl. vajen (česa). abitualmentri [abitual'mentri] adv običajno. EKO izobilje n.-iche adj abolicionističen. a) ~ lis varietâts furlanis. (CoTav). odstranitev f. selišče n. // od nem. abominatio abominevul [abomi'nevul] adj ostuden. stanujoč. zoprn.. odpustiti. perfezionât ma no abolît de leç di. fr. bivanje. ~si refl navaditi se.. pretiraravati s čim. abonma m. si à di paiâ la tasse su la . abnégation. ’off-sound’. (La 05/8). biti naročen (na). mrzek. i valôrs dal sacrifizi e de abnegazion. in ~. obilovati. dalje. al procurave abonâts. fr. abolicionizem . . navadno. abjuratio: cf. obilje n. abonament [abona'ment] m naročilo n. slovesna odpoved. Si dopre la liniute par tacâ dôs peraulis cuant che la union no je ~ (Pa/lenghe). li che si davuelç ancje une ativitât economiche o professionâl.. stud m. fr. abolizionari [abolitsio'nari] adj abolicionaren. (La 05/6). e no si à nancje nissune abiure des pratichis dopradis tal passât. zanikanje ali utajitev. di Risorsis. samoglasniška premena. // fr. prebivališče n. ab off + laut sound. abitance [abi'tant∫e] f stanovanje n. Docents Ricercjadôrs Totâl (SiF 02/1)..preklicati.. abnegatio: cf. abondance [abon'dant∫e] f 1. (Sclese) // od lat.moja glava. abolizionist [abulitsio'nist] m abolicionist m. (lacomugne) . Cemût abonâsi a "la Patrie": (Natisone). Tal prin câs al risulte che la int e fevele par furlan massime par ~ e tradizion: (SiF 02/1). navaden. abolizionisim [abolitsio'nizim] m POL gibanje za odpravo suženjstva. → pazience. -ive adj stanovanjski. ablutio. publicitât e. obljuden. in ~ v izobilju. zanikanje n. odstraniti. che o frecuenti scuasit ~ (Furlanist) abituât [abitu'a:t]. ~ adj prebivajoč. REL škapulir m. prebivališče n. bogastvo n. ogabnost f. fr. od abolere: cf. tant che sît ~. abolitio. gnus m. abonâ [abo'na:] tr 1. abitudine) f navada f. a ducj i comuns de Alte Provincie un ~ di delibare par declarâsi Ladins. il toglât e la stale. naselje n. abonât [abo'na:t] m naročnik m. mangjâ a nol jere tant assortiment e tante ~ ta las pietances (sangiorgioinsieme). stanovalec m: Tra lis novitâts principâls de riforme o vin la abolizion dal balotaç intai Comuns disot dai 15 mil abitants. // od lat. → assoçiâ. predplačnik m: Cussì Marchi. abonirati. orientament morâl di fonde. abitant [abi'tant] m prebivalec m. (wumingfoundation) ablatîf [abla'ti:f] m GRAM ablativ m. MED izpiranje n.// od lat. oblačilce n. predplačilo n. abnegazion [abnegatsi'on] f odpoved m. tajenje n. navajenost f. abnegacija f.abitabilitât [abitabili'ta:t] f primernost za stanovanje. abitazion [abita'tsion] f bivališče n stanovanje n. di servî là che lui si servis. abiure [abi'ure] f slovesna odpoved. ablution. spregledati (bolj obič. vsakdanji. odpor m. odstop m. che al jere dal dut a dizun di editorie. No jeri ~ a chel lavôr lì (sangiorgioinsieme. ki se nanaša na abolicijo. abituâl [abitu'a:l] adj običajen.. ablativus. na pretek 2. MED ablacija f. // od lat. di ~ là che lui al è scjars e inesistent. ~si refl naročiti se na. abitudine [abi'tudine] f → abitudin. gnusen. razveljaviti. (O).html) Nisem bil vajen tega dela. e va riferide a un document che al puarte la dade dal 1280. abnegâ [abne'ga:] tr odreči. (nuovofriuli) abitatîf [abita'ti:f]. Abondance o Mancjance (-). GEOL odplakovanje n. začrtati. običaj m. glede stanovanja. abolî [abo'li:] (o abolìs) tr odpraviti. Intal ~ dal gnûf statût (La 05/11). abolizionistic [abulitsio'nistik]. navaden. REL očiščevanje n. samozatajevanje n. abnormâl [abnor'ma:l] adj → anormâl.. primeren za stanovanje: associazion "Vicini di Casa" che di agns e opere tal judâ i extracomunitaris tal inseriment ~. preklic. (bolje) → usât. abitudinari [abitudi'nari] adj običajen. abituâ [abitu'a:] tr navaditi. di onorâ là che lui al disonore. abitât [abi'ta:t] adj naseljen. umivanje n.it/valis3. naplačilo n.(Pa). abitin [abi'tin] m 1. (O). → assoçât. ~ m (pre)bivališče n. La ~ di chê forme antighe di democrazie direte e puartarà al implant di un Consei . odreka. al pant che la prime citazion uficiâl di Zahre. privaditi se. aboçâ [abot∫a:] tr (za)snovati. biti bogat s čim. (Pa). odlog m. PROV La ~ e je une seconde nature (ProvBr). tai monitoraments abitudinaris des aghis potabilis (SiF 02/1. In câs di unitâts imobiliârs dopradis tant che ~. A jerin li sîs pilis di piere pes abluzions dai gjudeos (Bibl-Zn) Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje 3. odpoved (s prisego). (BelFin) abolizion [abolitsi'on] f odprava f. požreti. telesa) 2. odklanjanje česa . -ade adj privajen. odrekati se. potrpeti. abominazion [abominatsi'on] f abominacija f. od abluere: cf. preklic m.(O). bonâ) 2. b) doprâ un standard "antistoric" (Macjeu). abitudin [abi'tudin] (t. (Pa). naročiti. abolition.. La ~ e je alì de Cjase dal student Zanussi di Pordenon. abiurazion [abiuratsi'on] f abjuracija f. imeti obilo. // od lat. abnormalitât [abnormali'ta:t] f → anormalitât. aboç [a'b‫כ‬t∫] m začrt m. al jere di 4 pagjinis e al saltave fûr une volte a la setemane..gibanje proti suženstvu v ameriki od 18.. Sot vie di chescj cuvierts si cjatin i locâi abitatîfs. abolît de leç razveljavljen po zakonu. obilica f. 2.. Inte mê vite vonde abitudinarie (Bel). in chê volte. oblekica f. vajena preprostejših stvari. abitacul [abi'takul] m skromno bivališče. ablactatio abluzion [ablutsi'on] f 1.

la ore di ~ e chê di finîle di ~. abraziv m.(Furlanist). od abradere. odstranjevanje materiala 3. prekliče. preklicati. abulizion [abulitsi'on] f → abolizion. AVTO. (gropfurlan/lint/nov96) 2. ~. ~ di podê zloraba oblasti. vzeti nase (delo): nancje il Moro nol veve ~t tant lavôr . abrakadabra f. abrazivno. MED ostrganje tkiva. ~ m brusilo n. abortîfs e puarets. od abortus. GUM abrazija f (gume). Molîs e part de Campanie):(JM) absentia [ab'sεntia] adj (lat. une vore ~ pes ploiis passadis e coreve lampide cun cjadudis e pissandis. duncje. aborigjeni [abo'riăeni] m staroselec m. odpraviti. .org/mercator/)// od lat. aborigjenâl [aboriăe'na:l] adj aboriginalen. izrabiti. abortio. cf. abordabil [abor'dabil] adj dostopen. mrziti. E jè la ore di butâ clas e chê di cjapâju sù. AVTO. (Ta) abrucês [abru't∫e:s]. E i judis? E Abram cun Isac? (Mucci). od aboriri. -ive adj 1. // od lat. v odsotnosti.i m Abruci mpl (IT Abruzzo). prezgodnji porod. plae dal abort (→) (Pa 03/2) 2. objemanje n. abulija f.. abrazija f 4. pristati 2. načeti. m ARHIT apsida f..) m → aboç. abrogazion [abrogatsi'on] f JUR popolna razveljavitev starejšega predpisa. abulizionist [abulitsio'nist] m → abolizionist. abbréviation abrogâ [abro'ga:] tr JUR razveljaviti. –ive adj zloraben. lui al à bielzà. abulî [abu'li:] tr → abolî. GEOL spodjedanje n. (BiblCohe). aboz [a'b‫כ‬ts] (pl invar. abraziven 2. abbreviatio . (Provincia).. une sorte di ~ verbâl. un par sachete. abrogatori [abroga't‫כ‬ri] adj JUR preklicen. abortivus. ~ un paragraf Al è ~ il tierç paragraf dal articul 26 de leç regjonâl (ciemen. paterni ~ očetovski objem. ploden: La aghe. -iche adj PSIHIAT brezvoljen. preklic m. abraç [ab'rat∫] m objem m. legalizazion dal ~ uzakonitev splava . spaček m. po nem. abrogatio. abramôs [abra'mo:s] adj → bramôs abrasîf [abra'zi:f]. aborzionist [abortsio'nist] (pl aborzioniscj) f MED aborcionist m (oseba. ožgati (od sonca). FIG brezgodnja izločitev česa. abrucese [abru't∫eze] f prebivalka Abrucov. GUM abraziven.i. abortus m. il Barbaro lu cjalarà scuasit straneât (Mar) abusîf [abu'zi:f]. abrogatîf [abroga'ti:f]. razveljavljanje n. abrogazionistic [abrogatsio'nistik]. abozâ [abotsa:] tr → aboçâ. abulie [abu'lie] f PSIHIAT brezvoljnost f. magična beseda f. abrasivementri [abrazive'mentri] adv brusilno. fr. “~ ZULUMBA BALÙ” e son sparîts. kratica f. nezakonit. Abram [ab'ram] os. nerazumljive besede. razveljavitven. od lat. abort [a'bort] m MED splav m. FIG ogovoriti koga 3. rincjinât. abulic [a'bulik]. Abruç [a'brut∫] kr. ~si refl porjaveti. dal grandiôs abside cu lis liniis semplicis ma une vore galandinis. ma domini un paterni ~. fr. abrogare. postati rjav na soncu. // od lat. abortî [abor'ti:] it → burtî. ~ m prebivalec Abrucov. imbraçament) m objem m. zdravnik. ~ de sô posizion zlorabiti svoj položaj. Padoan al veve bielzà scrit e publicât il so libri. // cf.(Pa). (Daidussi) abordâ [abor'da:] tr 1. abside ['abside] f. abrogation. glede na splav. p. ogorel (od sonca). -ive adj splaven. abuinorîf [abuino'ri:f] adj → bonorîf. nepravilen.-ive adj JUR razveljavitven. TEH.. ki opravi splav). abortare. al ~s lis betulis. obdajati. + brakhi ’roka’ + -ia. FIG obsegati. FIG lotiti se. Abreagierung. ~ une leç razveljaviti zakon. sovražiti. neupravičen. neodločnost f. peraulis mai nassudis e muartis prime di nassi. abreviâ [abrevi'a:] tr skrajšati. abrazija f 2. nakaza f. ang. abrachie [a'brakie] f MED abrahija f (nerazvitost obeh ali enega zgornjega uda) // od gr. La ~ dal regolament al pues sucedi dome cu la contemporanea adozion di un gnûf regolament. predlogom ab. vzeti v objem. (F) aburtî [abur'ti:] it → burtî. a priv. a bracecuel) adv → bracecuel. brusilen. Cun chel che costin chei tramais. Chês femenatis a preferissin il tipo palestrât. razveljavitev f. pristopen. abrogazionisim [abrogatsio'nizim] f POL abrogacionizem m. abracadabra [abraka'dabra] m invar. Stant che nol à mai abusât de sô posizion. TEH abrazija f. priljuden. ~ spontani spontani splav. abraçament [abrat∫a'ment] (t. okrajšava f. 1. abronzâ [abron'tsa:] tr porjaviti.(Pa). sončati se. abuinoris [abui'n‫כ‬ris] adv → buinore. abusâ [abu'za:] it zlorabiti. // poznolat.+ reactio. nenamensko rabiti. abortîf [abor'ti:f]. od aboriri. ~ m spovitek m. približati se (ladji). abrasion [abrazi'on] f 1. . m BIBL Abraham m. abulizionisim [abulitsio'nizim] m → abolizionisim. abrogadôr [abroga'do:r] m JUR ki uradno razveljavi. abûs [a'bu:s] m zloraba f: la ideologjie raziste e nudrìs il trafic e la mercificazion de sessualitât e provoche ~ su lis feminis e su lis puemis (Pa). abronzât [abron'tsa:t] adj porjavel. oviti. aburî [abu'ri:] tr mrzeti. -ese adj GEO abruški. prime dal ~ e nol sparagnave judizis negatîfs intai confronts de “Apo” (Pa). abrasiveness.. Vè cà cualchi ~ tipiche dal lengaç dai «blogarins» . cun doi telefonins Nokia. abrasivitât [abrazivi'ta:t] f TEH abrazivnostf. abreviazion [abreviatsi'on] f krajšanje n. od aboriri > ab + oriri > ’roditi se’. abrogacija f. od abrogare: cf. absidâl [absi'da:l] adj ARHIT apsidalen. abreazion [abreatsi'on] f PSIH abreakcijaf // tvorjeno z lat.) v: in ~ JUR in absentia. bolezensko pomankanje volje. odprava f. → imbraçâ. abrasio. neodločen. aborzion [abortsi'on] f MED aborcija f. p. // od lat. in buine part dal Samnium (in vuê ~. negodni porod m. l’idee de legalizazion dal ~. -iche f POL abrogacionističen.(CoCamp) abuinore [abui'n‫כ‬re] adv → buinore. propite tant che une basiliche romane. abracecuel [abrat∫eku'εl] (t. abrogativen. // od lat.abondant [abon'dant] adj obilen.. il Molîs si è distacât dal ~. abraçâ [abra't∫a:] tr objeti. bogat.

ki osredini. dolgi naglas m. acanîsi [aka'ni:si] refl → acanâsi . izmočiti se. nezakonitje n. akcent m. postavlja v središče. acantonament [akantona'ment] m 1. FIZ pospešek m. bon. acelerament [at∫elera'ment] m pospeševanje n. brez glave 2. pospeševanje n. acaparament [akapara'do:r] m pokup m. di demolizion. (napor) končan. L'~ si lu segne: 1) in peraulis acentadis su la ultime silabe (Union). A sintî ciertis posizions di personalitâts politichis che cun ~ si palesavin cuintri chest articul 6 (Pa). des scovacis. i plui debui. osredotočiti. FIZ pospeševalnik m. predivo n. acaniment [akani'ment] m 1. segret.. acelerâ [at∫ele'ra:] tr pospešiti. acaparament ‘id. nezakonito. pospešek m.. besnost f. component de "Academie des Siencis". cuntune filosofie acentradore che e trascure invezit ce che e à za disponût la leç 482 (Pa 04/07) 2. accento grave) cun funzion no dome toniche (Verone). LIT vers ~ verz brez prvega zloga. BOT akant m (Acanthus mollis) O nulivi di bonodôr tanche il cynamomo e l'acant. o ignorants. di lote acanide e incomprensibil (Pa). (La 8/04). izmučen. di piament. kratki naglas. zaganjač m. acent [a't∫εnt] m GRAM naglas m. ma chel zovin cul cori si ~ (F). utrujen. vztrajen. ~ grâf krativec m. (bolj običajno ca). dal ~ edilizi e . akarijaza f (kožna bolezen. izmučiti. Intant che te lenghe italiane. zagrizeno. t. al deventave liul ~. academie [aka'dεmie] f akademija f: ~ des Bielis Arts likovna akademija. al scriveve. (SiF 03/4). naglašati. acanidementri [akanide'mentri] adv vztrajno.(glesie) 2. lontanis di tantis chebis academichis (Pa) .(Pa). brez moči. AVTO pedal za plin. Pasolinija po 2. brez sape.(Pa) 2. brezglav. vztrajnost f. acenês [at∫e'ne:s] ?? A son cualchi disine i talians muarts par vie dal Tsumani inte provincie di Aceh. almancul uns 250 mil i acenês. razgret.. poudarek m. il potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. abusivisim [abuzi'vizim] m zlorabje n. curtis lis acis na kratko. sovraštvo n. centralizirajoč. zagrizenost f. academisim [akade'mizim] m akademizem m: ancje un grant come Pellis al jere distacât dal ~ de fin dal secul. hitrejši. tal svilup ~ e incontrolât di cheste seconde part di secul . zlomiti. a fasin opare di dissuasion. L’~ lunc (clamât ancje circonflès o dopli) (Verone). zbiranje n. zagrizen. o carieriscj. (Bibl-FidiSirac) 2. ARHIT akant m. pospešitev f. (La). centralizirati. là che il prin comandament al è chel di fracâ l’~ e cori. Mirko Basaldella. par furlan si prolungje chel che al ven acentât par talian (Furlanist) . svet. (Ta).(Pa). -ade adj pospešen. acentazion [at∫entatsi'on] f GRAM naglašanje n. nezakonitost f. acefal [a't∫εfal] adj 1. naglaševati. acentât [at∫en'ta:t]. kupitev vsega.(SiF 02/2) acelulâr [at∫elu'la:r] adj BIOL brezceličen. acension [at∫ensi'on] f 1. akceleracija f. akademičen: a sburtin il furlan par tieris gnovis. acelerât [at∫ele'ra:t]. začasna nastanitev f (vojske). akariasis.abusivementri [abuzive'mentri] adv zlorabno. -ore adj 1.. academic [aca'dεmic]. o furbos. dal calôr tant ~. ~ lunc strešica f. Ae stesse maniere si zontarà un i ancje co l’~ tonic al varès di colâ sul j lunc (semivocâl o semiconsonant). // gr. akcentuiranje n. ki posnema obliko akantovih listov. -ade adj naglašen. besen. (CoUd). In chel dopodimisdì il soreli al si jere acanît in maniere speciâl cuntun scjafoiaç grandonon (Daidussi) acanît [aka'ni:t]. responsabil su lis ricercjis (Pa). kratki naglas. POL . POL centralističen. acariasi [aka'riazi] f VETER. dopo di vê frecuentât La Academie des Bielis Arts di Vignesie. 2. -iche adj akademski. ingredeâ l’ ~ mešati štrene. združevanje n. dal matereâl pes construzions. o inludûts. preložitev f 2. formalistično. pospešitev f. kat. cuanche al acane il cjalt (F). la mê machine e veve un problemut di ~. osredotočenje n 2. 2. academichementri [akademike'mentri] adv akademsko.. la rinassince furlane dal secont dopovuere che e scomençarà cu la Academiuta di Pasolini (Union). Naturalmentri un numar plui grant di inoculazions al à il vantaç di ~ il rinsanament. nasilen 2. slab. ~si refl segreti se. Lis “Ecomafiis” a son in vore massime tes filieris des gjavis.’. AVTO vžig m. sore il dut par chel che si inten l’~ des risorsis petrolifaris (Pa 03/11) // cf. acant [a'kant] m 1. (Pa 02/10-11) acà [a'ka] adv tu. zaznamovanje naglasov. acentradôr [at∫entra'do:r]. an ~ akademsko leto. (vročina) vroč. acampâ [akam'pa:] tr utaboriti (vojsko).. spraviti ob živce. (Natisone/miti) acanâ [aka'na:] tr utruditi. come di fati ducj i esercits che a son passâts par chi a lavin a fâ l'~ a Pucinie. ~ tonic naglas m. (Pa 05/04). odlaganje n. acelerator m. -iche adj REL nekatoliški. acatolic [aka't‫כ‬lik]. academiuta [academi'uta] f pesniški krog okrog P. MED grinjavost f. ~ des Siencis akademija znanosti: intervistât Anatoly Krasikof. taborjenje n. ~ curt krativec m. fâ l' ~ utaboriti se. acanât [aka'na:t]. trdovratnost f. zasopel. povečati hitrost. ~si refl utaboriti se.(O). academist [akade'mist] (pl academiscj) m gojenec akademije (posebno vojaške).P. fracâ l’~ pritisniti na plin. (Verone). acefalie [at∫efa'lie] f MED acefalija f. aceleradôr [at∫elera'do:r] m 1. -ide adj 1. upehan. nemočen. ~ m akademik m (član akademije): Lis intervistis a academics e linguiscj a rivuart de particularitât dal furlan. Il guviêr regjonâl al è une altre volte ~ e il guviernadôr triestin-centric". ace ['at∫e] f preja f.80655 e je la ~ di gravitât standard a la altece medie dal mâr . vžiganje n 2. acentâ [at∫en'ta:] tr naglasiti. vžig m.si doprave l’~ grâf (p. vojni. "O soi acanât".. aceleratôr [at∫elera'to:r] f → aceleradôr. Dome che. mi somee plui just e plui furlan. Par no fevelâ de autostrade. acace [a'kat∫e] f → agace. nepravilno. osredotočujoč. acelerazion [at∫eleratsi'on] f 1. acentrâ [at∫en'tra:] tr osrediniti. -ade adj 1. v dveh besedah. o vendûts. acentrament [at∫entra'ment] m 1. A chest pont i francês a faserin fente di acampâsi sul puest (Natisone/furlanis) acampament [akampa'ment] m tabor m. al sparive ulà. Pal fat che l’~ tecnologjiche di chest ultin “cuart di ore” de nestre storie e . zadihan. listni ornament. koncentriranje n. študijsko leto: che tal an ~ 1998/99 a jerin 129(Pa).

MITOL Ahil m. a vivi in zonis di "periferie" dal lôr Paîs cun ~ dificil ai uficis de "Union". la integralitât e la facilitât di leture. TRG akceptirati. dâ ~ a sprejeti. achel [a'kel] adj → chel. kiselkast. ~si refl prepričati se. LING označiti naglas. sprejemajoč. aciclicitât [at∫iklit∫i'ta:t] f acikličnost f. acidose [at∫i'd‫כ‬ze] f MED acidoza f. achei [a'kei]. Graziis. FIG sprejem m. si prefigure un model organizatîf ~ in maniere cetant marcade. jutori finanziari dal Ministeri dai internis pal prin ~ e l'inseriment dai rifugjâts politics (O). acetat [at∫e'tat] m KEM acetat m acetât [at∫e'ta:t]. 2. vhod m. ~ di eletrons akceptor elektronov. kisloba f.). pritiklina f. ki raste na kislih tleh. ploie acide kisel dež. RAČ dostop (na omrežje. sprejem m. Ahil m. e je chê di un procès di ~ de funzion essenzialmentri centralistiche dal sogjet Regjon. (Ladins dal Friûl 11/04). acessorist [a't∫εt] (pl acessoriscj) m ki se ukvarja dodatki (pos.. kisloba f. acetilen [at∫eti'len] m KEM acetilen m. Il progjet al è chê di adatâ lis normis di sigurece e di rindi ~ un edifici di valôr architetonic (CoUd) 2. come acetât. -ade adj osredinjen. rezkost f. dogovorja. reagjent chimic une vore ossidant (. acetant [at∫e'tant] adj 1. izpričati. dodaten. Un at che in realtât al è dome ~ rispiet a ce che la normative vigjente (Leng) ~ m dodatni del m. dostopen. sprejem menice. ~ m 1. . che pe clape ambientaliste a saressin dividudis. acetificazion [at∫etifikatsi'on] f KEM pretvarjanje v kis. nezgoda f. osredotočen. -ose adj kisel. flap l’~ in ta famee (F) hladen sprejem. fâ bon ~ a prijazno sprejet. acete [a't∫ete] f sekira f.. -ade adj poudarjen. gostoljubje n. achì [a'ki] adv → chi. podčrtan. acetâl [at∫e'ta:l] adj KEM acetal m. naglašen. aciditât [at∫idi'ta:t] f kislina f.org/timau) acessibilitât [at∫esibili'ta:t] f dostopnost f. achee adj HIST ahajski. ugotavljanje n. acetôr [at∫e'to:r] m FIZ akceptor m. acetonurie [at∫eto'nurie] f MED navzočnost acetona v urinu. al à declarât che une situazion dal gjenar no je acetabile. prevzame. FIG dostopen. ~ m Ahajec m. ki prevzame. acidementri [at∫ide'mentri] adv jedko. zagotavljanje n. dâ il biel ~ a nekomu izreči dobrodošlico. Tal Cors si doprarà un lengaç sempliç e ~ a ducj (taicinvriaul. ugotovitev f. (O) 2. aceton [at∫e'ton] m KEM aceton m. kislo. (La 04/6). il mont al siguri un just ~ aes risorsis plui scjarsis (Pa) 2. no. dostop m. zagotovitev f 2. acetositât [at∫etozi'ta:t] f kislost f. KEM acikličen. e je compagnade de domande di ~ lis responsabilitâts. (Pa). Po si tacave l'eletric e ae malade i vignive l'acident (lacomugne). no capî une ~ ne razumeti besede. par acident po naključju 2. kisel. ugotoviti. privoliti (v). naglasiti. mâl maçuc. sprejemljiv. akcentuacija f. centraliziran. (SiF 03/4) acidofil [at∫ido'fil] adj BOT acidofilen. acetimetri [at∫e'timetri] m KEM acetometer m. (Furlanist) acessibil [at∫e'sibil] adj 1. acetabil [at∫e'tabil] tr 1.. acidentalmentri [at∫idental'mentri] adv po naključju. forsit par ~ in buine fede i siei sacrificis e lis sôs virtûts (BelPe) 2. naglaševati. L'acuardi nol à vût dut câs il bon ~ dal coordenament sindacâl. jedek. zajedljiv 3. acide adj 1. fâ ~ . acet [a't∫εt] m 1. Viodût che i ~ al blog a son aumentâts o torni a proponi la petizion par il teatri fulan. → mâl di san Valantìn. acidificâ [at∫idifi'ka:] tr KEM (o)kisati. akcentuirati. prigoda f. privesek m.. (Pa). prevzame 2. internet itd. che e puarte daûrsi il dirit dal ~ razionâl e mondan (BelFa) acès [a't∫εs] m 1.(Pa). dodatek m. FIG zlohoten. acidificazion [at∫idifikatsi'on] f KEM kisanje n. slučajen. acident [at∫i'dent] m 1. manj važen. sprejetje n (npr. acentuazion [at∫entuatsi'on] f naglašenje n. di bon ~ gostoljuben: Tresesin al jere paîs di bon ~ pai cercandui 2.(O) acetâ [at∫e'ta:] tr 1. acertament [at∫erta'ment] m 1. 73-84). TRG akcept m. La publicazion e à di garantî la ~. JUR akceptant m. -iche adj KEM oceten. zagotoviti si. gostiti. (mâl da acident) MED epilepsija f . uveriti se. aciertâ [at∫ier'ta:] tr zagotoviti. acetonurija f. okus po kisu. la ~ a nivel regjonâl dai acuardis economics za sotscrits a nivel italian. acit ['at∫it]. 3. (Sg) 2. acentrât [at∫en'tra:t]. poudariti. pristopnost f. acetât in forme uficiâl dal 1918 (Natisone/furlanis) acetazion [at∫etatsi'on] f 1. acentuât [at∫entu'a:t]. -iche adj 1. prijazen (človek) 3. 2. ache ['ake] f (črka) H. achenti [a'kεnti] adv → chenti. acetonemija f. achest [a'kest] adj → chest. lis relazions sindacâls. kisel. ~ i difiets di lui (BelPe). Acheron [ake'ron] m MITOL Aheron m. zlohotno. (lahko) razumljiv. FIG dostopen.(O) 3. (s)prejem m 2. oceten. (Pa 05/12). (La). slučajno. dohod m. acetic [a't∫εtik].) in condizions di elevade ~. acetonemie [at∫etone'mie] f MED navzočnost acetona v krvi. Nassude la regjon cun capolûc Triest e conseguent ~ burocratic. vstop m. Si ipotize che la muart o la pierdite di vitalitât dai microrganisims si davuelzi cence l’utilizi di acetôrs di eletrons: (SiF 03/4. ki sprejme. h. ~ Tellini al è nassût a Udin ai 25 di fevrâr dal 1866. teorije).i m 1. preveriti. naključno.. EKO ki sprejme. poudarjenje n. -ade adj sprejeto. ugoden. acentuâ [at∫entu'a:] tr 1. acetilcoline [at∫etilko'line??] m KEM acetilkolin m. aciclic [a't∫iklik]. Achîl [a'ki:l] os. acidentâl [at∫inden'ta:l] adj naključen. grški. neperiodičen 2. prevzemajoč.. sprejeti. odobravanje n (sprejetje). zajedljivo. preverjanje n 3. modni dodatki). acetaldeide [at∫etal'dεide] f KEM acetaldehid m. chest al è tant plui vêr e acentuât tal câs che il malât al sedi furlan. che par chest a son disponûts e rassegnâts a ~ cualsisei lavôr pûr di rivâ vivi (Pa). (CoRem) acessori [at∫e's‫כ‬ri] adj prostranski.centralizacija f. potrditi. acetôs [at∫e'to:s].

Al è stât firmât joibe a Udin un ~ tra la Regjon Friûl Vignesie Julie (Onde) 3.(Leng) acomunâ [akomu'na:] tr 1. Vençon. acrobatic [akro'batik]. vnapredno plačilo. ~ m akrobat m. acredit [a'kredit] m EKO kreditiranje n. spremljava f. inte sabide precedent aclamât e laudât da fole (Pa 03/8) 2. ubrati 3. acreditât [akredi'ta:t]. acreditament [akredita'ment] m 1. acordadôr [akorda'do:r] m uglaševalec m (zlasti klavirjev). zbližanje. priti do sporazuma. ~ umic huminska kislina (SiF 02/1. ujemati se. gnojilo n. 97)// < ακρον 'konica' + ονυµα 'ime'. leadis a une esaltazion acritiche dal timp passât (La 01/05). al à acjartât che la muart e jere intravignude no plui di une ore prin. akreditiran. acta ['akta] adv v: ad acta : Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad ~ di bande dal Consei dai ministris di îr e. Isal di ~? (lacomugne). acme ['akme] f 1. potrjen 3. acont [a'k‫כ‬nt] m predplačilo n.. ~ aloacetic haloocetna kislina (HaloAcetic Acids) (SiF 02/1. v redu. che i veve dât che uniche fotografie e un ~ (MazzonIol). i furlans no son di ~! (Union). akreditiranje n. Gjesù al tornà a jentrâ a Gjerusalem. skladnost f. sozvok m .(O). p acolzût in acolt) tr sprejeti. spraviti.. do-. (Bel). aklamacija f. acolzi [a'k‫כ‬ldži] (acolç. lâ di ~ razumeti se. zbrati. Il miedi. metisi di ~ sporazumeti se. -iche adj brezrazreden. colt) m gnoj m. biti skupaj. pridružiti. pospremiti. acridine [akri'dine] f KEM akridin m. ~ musicâl glasbena spremljava. Un pont di viste. ~ m KEM kislina f. ploskati. ujemati se. di ~ v soglasju. akna f. nus à fat cori i sgrisui jù pe schene cui siei svolets di ~ gjestrece (Pa 7/2000). . strinjati se. -iche adj KEM akrilen. Vigji si met di ~ cul paron. -ade adj 1. na račun. aclassistic [akla'sistik]. Par cui che i plâs l’enigmistiche. rispiet inviers dai emigrants furlans che no ur an inmò acordât il dirit di vôt (partitrepublichefurlane) 2. acuardi [aku'ardi] (t. družiti. acronim [akro'nim] m LING akronim m. MUZ uglašen. soglasno. aclamâ [akla'ma:] tr 1. ven a stâi Superfluidificant sec [~] (SiF 03/3. prigodek m. La inutile necessitât cu l'autôr Maurizio Mattiuzza e ~ musicâl di Renzo Stefanutti . (lacomugne). ~ carbonic ogljikova kislina. pritrjevanje n. acordo [a'k‫כ‬rdo] m (it. acquist [aku'ist] m → acuist. Al semearès di fâ une regâl e invezit al è dome un ~ dal grant debit che o vin ingrumât (Pa). acrobazie [akroba'tsie] f vratolomnost f. spremljati. odobriti.. Po ben. stanje n. acit ~ akrilna kislina.. acne ['akne] f MED mozoljavost f. pomiriti 2. ugleden 2. združiti 2.. združevanje n 2. Chêi che a àn acolzût il so discors a son stâts batiâts (Bibl-Az) acompagnâ [akompa'ña:] tr spremiti. zediniti se. soglasje n. akromatski. zediniti se 2. -iche adj FIZ akromatičen. ven a stâi Maltis a Pulvins Reatîfs) . ~ nitric dušikova kislina. potrditi 2. pripetljaj m. -iche adj akritičen. 97).(O) acuardâ [akuar'da:] (p acuart) → acordâ ~si refl → acordâsi.(CoUd). une piçule schirie di zovins acomunâts dal amôr pe musiche scure e ombrose. -ade adj 1. → sucedi.) → acuardi. come se di colp i fos vignût in iment cualchi alc di fastidiôs. acordâ [akor'da:] tr 1. acolience [akoli'εnt∫e] f sprejem m. pri-voliti. acordât [akor'da:t]. usklajen 3. acolzis. acolç. akrobacija f. (Pa 02/10-11) acolt [a'k‫כ‬lt] (t. lis RPM (~ di Reactive Powders Mortars. pripetiti se. acromegalie [akromega'lie] f MED akromegalija f. (Mucci). Oscar Wilde. spoznavanje n. cjâr. acide. ubranost f. acromatisim [akromati'zim] m FIZ akromatizem m. pritrjevati. uveljavljanje n 2. (SiF 03/3. acjadiment [aqadi'ment] m dogodek m. zgoditi se. acritic [a'kritik]. 11). (CoCamp) acromatic [akro'matik]. che al faseve biei ingrandiments. si à une libertât in timp di ricjece che no si le pues ~ in timp di miserie (partitrepublichefurlane) acordabil [akor'dabil] adj dodeljiv. STORIE DE ~ AEREE. vrhunec bolezni. acjadê [aqa'de:] (al acjât) it dogoditi se. cenjen. nekritičen. združiti. vrhunec m 2. che nol va di ~ cul consei di Borges (Pa). acrostic [a'kr‫כ‬stik] m LIT akrostih m. kriza f. o pues pandi che il test de cjançon al è un ~. ~ e cualitât: ricercje e inovazion tai servizis sociâi e assistenziâi (Pa). Coordenadis bancjariis e fiscâls dal titolâr pal eventuâl ~ dal contribût. E pûr. ~ sulfuric žveplena kislina. sporazumno. kredit m. acrilic [a'krilik]. dogovor m. Il dipuesit des listis o des candidaturis al à di jessi acompagnât de presentazion di un Belanç. acroteri [akro'tεri] m ARH akroterij m. Superfluidificant aghiç. MUZ akord m. acuardât [akor'da:t] → acordât.(Pa). -iche adj akrobatski. → di cunvinge. priti do. dopustiti.nejevoljen. Lis manifestazions plui impuartantis si son dut câs davueltis tai lûcs plui colpîts di chel tragjic ~ tant che Glemone. ~si refl 1. dâ un ~ dati predujem. biti v soglasju. il mistîr dai nestris acrobatics acrobatiche [akro'batike] f akrobatika f. izvoliti z aklamacijo. MED akma f. acordadure [akorda'dure] f uglaševanje n (glasbil). acjartâ [aqar'ta:] tr → aciertâ. acostament [akosta'ment] m približanje n. glasno odobravati. ??acropul [a'kr‫כ‬pul] f akropola f.. predujem m.(Ta) acomunabil [akomu'nabil] adj združljiv. odobren. acompagnament [akompaña'ment] m združitev f. A chel pont il gas che si forme al ven fat passâ in ~ sulfuric (SiF 02/1). akreditirati. aclamazion [aklamatsi'on] f glasno odobravanje n. subit corût. acjâr [a'qa:r] (a-acjâr) adv → 3. acquedot [akue'dot] m → acuidot. acrobatisim [akroba'tizim] f akrobatstvo n.. zmenjeno. daspò une lungje dade indulà che si jere platât. MUZ uglasiti. mi plasarès tentâ un ~ cuntun alri gjenio. jessi di ~ soglašati. (Provincia) acreditâ [akredi'ta:] tr 1. 2. L’~ ae propueste e je stade veramentri biele. avans m. acordi) m 1. aclassisim [akla'sizim] m brezrazrednost f. soglašati. sporazum m . insumis. 11). acordi [a'k‫כ‬rdi] m → acuardi. sporazumeti se. E rispuint.

i m Adam m. Ogni individui ~ di une malefate al è presumût nocent fintant che la sô colpe no sei stade dimostrade (Pa). la afasie bilengâl. la ~ furlane e à tornât a svoletâ su la specule dal cjiscjel di Udin (Pa 02). acupât [aku'pa:t]. açalin [at∫a'lin] m kresilo n. pameten. zgoraj. severni veter m. zvočen: Lis tratis plui tocjadis dal incuinament ~ causât dal trafic a son chês dongje Palme (O).splinder. un omp ~ e simpri atent preudaren in vedno previden človek. acusâ [aku'za:] tr 1. obtožnica f. acusât [aku'za:t].. nabava f. fi di Diu (Bibl-Lc). Nort. lis canis dal ~ vodovodne cevi. açâl [a't∫a:l] (t. ~ trafilât vlečena jeklena žica. natančen. Tomaž Akvinski. acusadôr [akuza'do:r] m 1. acudî [aku'di:] it opravljati (npr. premeten. nauk o zvoku 2. komu marsikaj dovoliti. obdolžitev f. Borèa) acuilonâr [akuilo'na:r] adj severen. acupâ [aku'pa:] tr užalostiti. -ade adj obtožen. v nekem določenem kraju. tu sâs ~ ce che o cumbini. železen. Ce acuse puartaiso cuintri chest om? (Bibl-Zn). čez. MED oster. in dut i acusâts a son circje 20 (Pa 03/8). -ive adj tožilniški.). se al cjale parsore la cueste dal plan ~ Lauc (don) adaltrò [adal'tr‫( ]כ‬t. ~. in Austrie e ~. savê ~ znati na pamet.. aculturazion [akulturatsi'on] f ETNOL akulturacija f. inaltrò) adv (kje) drugje. močen. drugod. bister. al fin di rifleti in mût ~ lis carateristichis des aghis di scaric (SiF 03/4) acuratece [akura'tet∫e] f skrbnost f. tal 1982. Ai 3 di Avrîl. JUR tožilec m. adaments [ada'mεns] → ad a ments. vestno. akustika f. zbiralec m 2. acuilin [akui'lin] adj orlič m. la vicende dal faliment des ~ Weissenfels (La 06/2). akustika f. . (po)škropiti. a valorizâ ~ implen il tesaur (MazzonIol). (SiF 02/1) 4. acutizazion [akutidzatsi'on] f MED akutizacija f (ko postane bolezen akutna). açâr) m jeklo n. MED slušen (npr. koničast 2. Par chescj acjdiments Kabila al à torntât a ~ il Ruande di invasion (Pa) 2. severni veter m. vodoprepusten. acuilon [akui'lon] m METEO severnik m (veter). l'~ dal Archivi Brisighelli (CoUd) acuistade [akuis'tade] f pridobitev m. nakup m. Adalbert [adal'bert] os.i f → Aquilee. obtožba f. nakup m.pdf) Adam [a'dam] os. obdolžiti. acumuladôr [akumula'do:r] m 1. là che e restarà vierte vie pal Istât. adadôr [ada'do:r] prep → adôr. acustiche [a'kustike] f FIZ 1. inalgò) adv nekje. obtožiti. Cetantis di lôr a son stadis scritis par jessi imparadis ~ (La). il vint ~ severnik m (veter). natančnost f. O sai ancjemò cjalâ adalt e piardimi tal cîl. açalâ [at∫a'la:] tr jekliti. acuist [aku'ist] (pl acuiscj) m 1. ~ in curt alore (FVG). adagâ [ada'ga:] tr namakati. l'acuist dal Archivi Brisighelli (CoUd) 2. jeklen. m. acûs [a'ku:s] m IGRE napoved pri kartah. JUR obtožba f. un temperament ~ neuklonljiv značaj. TEH akumulator m. -ade adj užaloščen. (kam) drugam. Acuin [Aku'in] priimek v: S. il vint clamât Tramontan (Acuilon. Açaiariis [at∫aia'riis] f jeklarna f. ~. Tomâs di ~ Sv. akumulacija f. acutece [aku'tet∫e] f 1. Mê mari e à scugnût ~ cheste mari simpri malade (don) acuerel [akue'rel] m ARS akvarel m. aments) adv na pamet. Satane par ebraic. zbiranje n. superfluidificant acrilic e filiots di açâr trafilât. acuifêr [akui'fε:r]. bistro. acuidot [akui'dot] m vodovod m. tignî ~ zapomniti si. adalgò [adal'g‫( ]כ‬t. Une des acuisizions plui impuartantis al è stât. hišna opravila). savalon fin . kopičiti. oster. gori. nesklonljiv. pridobitev f (znanja ipd. açâr [a't∫a:r] m → açâl. obdolženec m. ostrost f 2. nabava f. bistroumen. 97). FIG bistrost. acuisizion [akuizitsi'on] f 1. Sul cont da la tossicitât acude lis micotossinis a son . nabava f. ostro 2. Acuilee [akui'lεe] kr. fûr de int che mi acupe. akvadukt m. kopičiti denar.. i sistemis di memorie doprâts inte ~ di plui lenghis (SiF 02/2). diaul par grêc: al ûl dî «~» (BiblApoc). acuse [a'kuze] f 1.com). acurât [aku'ra:t]. ostroumno.i m Adalbert m. acudementri [aku'mentri] adv 1. gnerf ~ slušni živec. acusabil [aku'zabil] adj obdolžljiv. acent ~ LING ostrivec m. (glesie). tožnik m. akut m 3. acusatîf [akuza'ti:f] m GRAM tožilnik m. determinant. adalt di [a'dalt di] prep nad. živec). kaliti. preudaren. acuile ['akuile] f orel m. 2. imeti v mislih. ostroumnost f. zvočnost f acût [a'ku:t]. obdolžen. vesten. mestu. ad ['ad] prep → a pred samoglasnikom. (ob)tožitelj m. acumulâ [akumu'la:] tr 1. e che al è plui adalt dai cîi (Bibl-Ebreos). e il plui gran ~ cuintri di lui e de sô esistence e provedence. adalt [a'dalt] adv navzgor. acustic [a'kustik]. la ~ furlane orel furlanski (državni simbol). un monitorament di verifiche dai DBPs potenziâi e efetîfs in plui acuidots sparniçâts ator te regjon dal Friûl. (pensemaravee). pomniti. al è un afarist ~ (Pa). acuradementri [aku'ra:t] adv skrbno. (christianromanini 07/04) 2. aculà [aku'la] adv → culà aculì [aku'li] adv → culì aculturament [akultura'ment] m ETNOL akulturacija f.it/Friulan-English. FIZ akustičen. akuten. ~ tr negovati. na. (SiF 03/3. kresilnik m. la ~ cui doi becs dvoglavni orel. il çurviel dai bilengâi. nakup m. sever m. O discorìn dal Comitât pe difese dai poçs e des faldis acuiferis de Basse furlane (Pa). a son stâts sielzûts i acuerêi di Alfonsino Filiputti (Pa 05/05). Nissun ti à mitût sot ~ (lacomugne) 2. acumulazion [akumulatsi'on] f kopičenje n. bati l’ ~ a un FIG koga spodbujati. ~ m JUR obtoženec m. -iche adj 1. -ade adj skrben. -ude adj 1. acuilee [akui'lεe] f BOT orlica f (Aquilegia vulgaris). lavôrs di Fanton si cjatin ancje in Friûl. ~ adj neuklonljiv.acuart [aku'art] adj previden. -ere adj vodnat. akumuliranje n. (insiumps. MAT oster. napovedati (igro pri kvartanju). zvit. grmaditi. in to podè. zbirati 2. burja f. natančno. al volarès lavorâ ~ rad bi delal drugje (sangiorgioinsieme. silen 5. nâs ~ . ad a ments [ada'mεns] (t. par ogni acuidot (SiF 02/1). napeljati vodo. pridobitev m 2. akvizicija f.

okolica f. f Adela f. Adatâsi ai siei ecuilibris e no ~ la tiere a lis nestris violencis e farneticazions (Pa). pridružiti se. usklajenost f. televizijska priredba. priljuden. sosedstvo n.. (bolj obič. sprejemanje n. il Consei Diretîf e il Diretôr. bisugne dîlu. l'~ al sportel al sarà pursì impegnât te traduzion di tescj e documents (La 05/6) 2. LING adaptacija f 5. “etnichis”. privolitev f. soglašati. pristopiti. adiacent [adia't∫ent] adj bližnji.i. uporabljati. sete adamitiche adamitska sekta. aderî [ade'ri:] it 1. su lis probabilitâts di transizion jenfri peraulis adiacentis intal test.. ataše m. primeren. prilaganje n. ~ ancje a esposizions.. vignî ~ priti na misel. Adeline [ade'line] os. na pamet. No si sa mai se lis peraulis a sedin justis par “rapresentâ” ~ chel che si vîf. LIT priredba f. lepljiv. di creativitât e. Toni al è ~ par tratâ chel afâr Toni je primeren za ta posel. al si adate to pari. a planc). aderent [ade'rεnt] adj prilegajoč se. držati se česa 2.. umestiti.. Ma il progjet de Aulenti al è chel di un museu flessibil. ~si refl privaditi se. adasi [a'dazi] adv počasi. lepilen. par vie des lôr carateristichis naturâls di flessibilitât. ustrezno. adatabilitât [adatabili'ta:t] f prilagodljivost f.fvg. uporabljati pridevnike. prilagoditev f. pripadajoč. adiabaten. izvršiti. b. Par altri chest imprest nol è ~ a rilevâ dute la complessitât dal status di cui che al fevele une lenghe di minorance. (Tolazzi). upogljiv. adatâ [ada'ta:] tr privaditi. adjetkiv m. ??Adelchi ['] os. stik m. (Pa 03/12) Adelaide [ade'laide] os.. cumierç eletronic (index. adamitski. FIG pristanek m. primeren tudi za razstave. adatât [ada'ta:t] adj primeren. družaben. O vin di onorâ pre Checo fasint su un Friûl ~ ai timps di vuê (Union). ki privoli. izvršiti. sprijemnost f 3. prikladen. Lis dificoltâts a consistin tal cjatà la fibre e il materiâl che a vedi une ~ suficient cun la malte (o miôr. FIZ adhezija f. adiabatisim [adiaba'tizim] m FIZ adiabatizem. izvrševanje n. polagoma. -iche adj 1. prilagoditi se. (lestizza). ravnati se. usklajevanje n. privaditi se na. izvršitev f. sprijemljiv. ancje tal ~ pe sene curât di Collavino (CoUd). izenačenje n. ~ m 1. sprijetost f. FIZ adherenca f. adempi [a'dempi] (t. (O 19/5/2001). ~ m pristaš m. pravi. sposoben.. (SiF 02/1). di ~. tu puedis adatâti ancje tu. prilagojen. il spazi risiervât ae lenghe di chê int che e seguìs il servizi informatîf nol è par nuie ~. privrženec m. (CIRF).. zelo počasi. uporabiti. 2. dut intîr al è ~. adestrament [adestra'ment] m vadba f. da. lepak m cualchi zovin gotic le à piturade in mût origjinâl e al à tacât cualchi biel ~ dal so grup preferît. adietivâl [adieti'va:l] adj LING pridevniški. ~ teatrâl. umesten. E je minimaliste pal fat che e pense dome a un ~ juridic o formâl (Pa 04/06). adasiut [adazi'ut] (demin. L’omp si jemplà la tace e al tacave a bevi ~ ~. sprejeti. usklajen. -iche adj FIZ neprehoden za toploto. Par chel che al riguarde la ~ de lenghe furlane a lis siencis e a lis tecnologjiis mi pâr che (Pa 04/02). ustrežljiv.(Pa) adatament [adata'ment] f 1. costâts 15 miliarts di liris (Ladins) 4. (Pa). di mobilitât. poznanstvo n. pripraven. umesten. La prime scomesse e je chê dal test che. 2. (CIRF) adesîf [ade'zi:f] -ve adj pritrdilen. uriti se. adat [a'dat] adj 1. učiti. Le costituzion e l’~ dal vêr cuarp armât podarès jessi demandât a le organizzazion de NATO (ALF). ma nissun mi clame plui cussì. ~si refl uresničiti se.Tignint ~ che il 75% dai 10 mil indotorâts dal Ateneu a son students furlans e. privajen. (La) priti do elaboracije jezika. GRAD predelava f. adiabatic [adia'batik]. prileganje n. določen. intant che il mestri Beno Nadale al è lu ~ aes publichis relazions (Natisone/tellini) 2. adaptirati. televisîf gledališka. lepilo n.. adempî) tr izpolniti. Li prime di peraulis di ogni rie a và scomenzade ~ (Natisone/cjantin). -ade adj primeren. usposobiti. adiatermen. (Pa) . Adamov 2. v miru. adempî [adem'pi:] it → adempi. samolepilen. adet [a'det] adj 1. adempibil [adem'pibil] adj izpolnljiv. preurediti. il .. cun pichis dongje dal 100% a Pordenon. adatevul [ada'tevul] adj popustljiv. soseden. Fintremai cumò a àn aderît al Cirf plui di une trentine di studiôs. ~ professionâl strokovno usposabljanje n. adiacence [adia't∫εnt∫e] f bližina f. 2. adaptiran. dodeljen. odjenljiv.i f Adela f. prileganje n 2. adeguatece [adegu'a:t] f primernost f. ~ it izpolniti.(Pa). po malem. I lavôrs di ristaur e di ~ .regione. aderence [ade'rεnt∫e] f 1. usposabljanje n. od adasi) adv polagoma. adestrâ [ades'tra:] tr vaditi. prilagoditi. prilaganje n 2.. cjartis di credit e di ~. izpolnjevati. adibî [adi'bi:] tr nameniti (čemu). adempiment [adempi'ment] m izpolnitev f. namenjen. prilagojenega potrebam.e viôt dai adempiments previodûts di chest regolament su lis adesions al Centri (CIRF). adjektiven. urjenje n. Al è un nom. prilagajanje n. ~si a prilagoditi čemu/komu. o miôr jenfri i lôr segnacui.i m Desideri al ven cjapât presonîr. adebit [a'debit] m bremenitev f.(Pa). ustreznost f.to orodje (ta pripomoček) ni primeren. che al jere stât . gabbianella Ed Il gatto” (Provincia) 3. adamitic [ada'mitik]. izvršljiv. (Ta) adesion [adezi'on] f 1.(SiF 03/3) adietivâ [adieti'va:] tr LING 1. sprijemanje n.. ~ al zurament izpolniti prisego. adiaterman [adiater'man] adj FIZ neprepusten za toplotne žarke. Pardut la ~ al siopar e à passât l'80%. oprijeti se. spomniti se. BIOL adaptacija f. sprijetost f. prilagodljiv. adaptacija f. pritrditev f (mnenju ipd.it/fvgroot) adeguament [adegua'ment] m izravnava f. (CoUd) muzej. uriti. ~si refl vaditi se. ustrezen. sposoben. adeguatementri [adeguate'mentri] adv primerno. Ma par rivâ ancje chest fin la educazion musicâl e varà di adatâsi a cierts criteris particulârs. adeguât [adegu'a:t]. pristojen. doprant chel ~. adatabil [ada'tabil] adj prilagodljiv.). ustrezen.(Ta) adietîf [adie'ti:f] m LING pridevnik m. conservatîf e pensade par rivâ al'elaborazion di un lengaç ~ 'es dibisugnis . (SiF) 3. zveza f. la cocalute [~ teatrâl dal libri „la. zvesto tolmačenje 3. Si fonde. sprijetje n. uslužbenec m. disìn. ancje se. adjektivizirati 2. ~ m 1. adaptirati se na. . la matine di sabide un ~ de dite che (CoUd).. plakat m. Dôs alis dal capanon plui grant a son adibidis a fâ sunâ i complès contemporaneamentri. ~ copât. prilepljiv. Siei orghins a son la Assemblee dai Aderents.

čudovit. come chel dai marcjâts e l'avvocazia de vile di Codroip. -ose adj MED (bolezensko) debel. FIG lepotec m. Podaspò la catidrâl e restarà vierte pe ~ fin miezegnot . Adrijan m.. prehod m.i f → Adis. no nus tocje lotâ sôl pe libertât de religjon. rivâ ~ di → rivâ. adingrum [adin'grum] adv v izobilju. dvojno. dvakrat. FIG sprejeti. Un popul e la sô lenghe a son leâts ~ cul teritori. vignint ~. vignî ~ priti to bistva . skupno. prevzeti. ~s des lôr stessis oassions adorazion [adoratsi'on] f 1. passant ~ dal mâr di Galilee. ad implen [adim'plen] (t. ~ m bolnik z Addisonovo boleznijo. častilec m. ~ m KEM aditiv m. cence violentâ.(Bibl-Marc). adotabil [ado'tabil] adj sprejemljiv. metint che la Provincie autonime di Bolsan a decreti (par leç) di ~ il ladin standard tai documents uficiâi (La).( bassafriulana). cuant che ~ speravin ko sva obadva upala. Dopo vê cjatât l’animâl di ~ (CoUd ) 2. il prin e l’unic sfuei che al sedi scrit ~ te nestre lenghe 5. adorabil [ado'rabil] tr oboževanja vreden. REL častilec m 2. adimplen) adv 1. acit ~ adipinska kislina. -ive adj 1. adriatic [adri'atic]. REL čaščenje n. zamaščenost f. adotant [ado'tant] m JUR posvojitelj m. adipositât [adipozi'ta:t] f MED (bolezen) debelost f. dodaten. O vuei lei e scrivi la mê lenghe di ~ Cescje (Pa).. uporabljati. o torni plui ~ chest an letos bom prišel bolj zgodaj. O vin viodude la so stele a soreli jevât e o sin vignûts a ~ il Signor. adoruce. adotâ [ado'ta:] tr 1. il cûr j trotave ~. isal masse adore par meti alc sot i dincj (Sg). aditiven. imeti rad. . ~ m FIZ.i f Odrin m (tur. (Leng). adoptiranje n. adinton [adin'ton] v: lâ jù ~ (~s) na tla telebniti. ad in dopli [adin'd‫כ‬pli-] (t. -ive adj posvojen. tancj a àn preferît restâ inte tiere deventade patrie di ~ là che a puedin cressi e educâ i lôr fîs (Pa 03/2). adimensionâl [adimensio'na:l] adj FIZ. oboževati. tessût ~ MED mastno tkivo. Adize) r. KEM adsorpcijski. deriv. ad in cuatri [adinku'atri] adv 1. MAT seštevalen. adotât [ado'ta:t] m posvojenec m. Dulà che. vkupno.da so majhni otroci čudoviti. 2004 (Pa). množično. → in plen.i m Adis Abeba f (glavno mesto Etiopije). adipic [a'dipic]. aditiven. množično. konj skopljenec m. m Adolf m. adisonian [adizoni'an] adj MED Addisonov. adoptirati. e menave a ~ e per Italiis. KEM adsorbent m. Adriatic di Sore) che ancje ogni pussibilitât di monopoli sul trafic puartuâl dal Adriatic Disore. adizionâl [aditsio'na:l] adj dodaten. Alpe ~ Alpe Adrija. m Adiža f (IT Adige).. masse ~ prezgodaj. nadvse ljubiti. adiriture [adiri'ture] adv naravnost. al è une ~ di compits plui sempliçs. poleg. adorâ [ado'ra:] tr 1. adoradôr [adora'do:r] m 1. takoj. Adrianopul [adria'n‫כ‬pul] kr. indoplis) adv 1. (Pa). adore [a'd‫כ‬re] adv zgodaj. 2. Al diseve che i fruts piçui a son adorabii (Bel) . la contaminazion e je par solit un fenomen ~ (SiF02/1). Personalmentri o adori la part che Pupi Avati al veve pensât par te in"Regâl di Nadâl". adipôs [adi'po:s].(Pa) 2. nedimenzionalen (SiF 03/4. ad ôr di [a'do:r] (OLF) prep na robu (+ gen. MAT adimenzionalen. uporabiti. REL častiti (Boga). obadva. dodatek m.i. v množici. uporaba pridevnikov. adoremus (t. strnjeno. -ade adj LING adjektiviziran. posvojitev f. cence nancje dâ ~ a pensâ che di daûr a sedin dome grancj interès economics. la Vie Anie che. (na) splošno.. (na) splošno. ~ fevelant na splošno rečeno 2. cui che al è paron jure suo (Mar) Adorgnan [ador'ñan] kr. adingrap [adin'grap] adv → grap. popolnoma. v dvoje. oboževalec m. adindoplis. viodi ricognossude la dignitât di lenghe al furlan. oboževanje n. ~ une bandere ladine . Adize [a'didže] r.i m Hadrijan m. adorute. postranski. adsorbent [adsor'bεnt] adj FIZ. štiri po štiri. e forsit ancje cualchi cjan e pantianis po ~ (A). posinovljen. a ~ di Tresesin e va indevant la fieste di “Sante Palonie”(Pa).i. celotno.. adizionâ [aditsio'na:] tr sešteti. (Pa 7/2000) adrenalin [adrena'lin] f MED adrenalin m. In tal câs particolâr dal gruessam. ~ dal troi ob poti. Adis Abebe [adis a'bebe] kr. štiri na enkrat 2. ad in doi [adin'doi] adv dva po dva. odločiti se za. pristavek m. admosferic [admos'fεrik]. na kupe. adreture [adre'ture] adv → dreture. češčenje n. evnuh m. adit ['adit] m (t. FIG seštevalen. posvojiti. aditîf [adi'ti:f]. -iche adj KEM adipinski. Il Ie dai 6 ai 8 di Fevrâr. (Pa 03/6). dva na enkrat. adsorpcijsko sredstvo. a levin copant ducj i gjats par fâju sul spêt. (SiF 02/2) 2. adorone. -iche adj jadranski. adietivazion [adietivatsi'on] f LING adjektivizacija f. ~ m Adriatic Jadransko morje. tolst. MIT Adonis m 2. 73-84). Adonis [a'd‫כ‬nis] m 1. seštevati. popolnoma. Adrian [adri'an] os. adotade [ado'tade] f posvojenka f. dohod m. Adolf [a'd‫כ‬lf] os. adizion [aditsi'on] f 1. la glesie di une volte po ~ / no veve che un altâr par celebrâ 4. docela. ma. i m (Tresesin) Adorgnano. ob. po dva. ~.). ma ~ pe libertât de culture (Predicje Glesie Stât 1977) Adis ['adis] (t. fasê lis scjalis ~ stopiti na vsako drugo stopnico. pûr palesant l'impuartance de ~ al mancul di un "minimum" di tutele. adotîf [ado'ti:f].i f Jadran m.adietivât [adieti'va:t]. MAT seštevanje n. (La) 3. ljubek.. Edirne). Adriatic Disore (t. FIG) vhod m. cueste adriatiche jadranska obala. -iche → atmosferic. adopcija f. v celoti. dopo che al è ~ maridât potem ko je bil že dvakrat poročen 2. (glesie) 2. ad oremus) v: clamâ cdn ~ z nekomu obračunati. FIG sprejetje n. al ~ ti cres la baldorie ad in doplis [adin'd‫כ‬plis] adv → adindopli. adin [a'din] m 1. prevzemanje n. 2. patrie di ~ posvojena domovina. koštrun m. adoncje [a'donqe] co → doncje. dva na enkrat. adoptiven. ADL ['] kratica > Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine (La) admosfere [admos'fεre] → atmosfere. traviars Concuardie e Padue. masten. adozion [adotsi'on] m 1. skopljenec m. PES LENGHIS DI ALP ADRIE. → cjastron 2. ponavadi. (Pa 06/1). najhitreje. al viodè Simon e Andree . v glavnem.. ~ de strade ob cesti. brez razlike. rano. Adrie ['adrie] kr.

aerologjie [aerolo'ăie] f METEO aerologija f. (Pa12/03). aerograf [ae'r‫כ‬graf] m ART brizgalna pištola f. aerogram [aero'gram] m letalska pošiljka f. vlačuga f. par traiju ~ al nimî . (mediateca-codroipo). aerodinamic [aerodi'namik]. Devant di me al jere chel zovin aeronaute furlan. aerofotogram [aerofoto'gram] m GEODEZ posnetek iz zraka (za izdelavo kart). adun [a'dun] adv skupaj. clamâ ~ sklicati. . adultare [a'dultare] f prešuštnica f. a àn di rivà ae Biblioteche (Codroip. aeroplan m. aeromobil [aero'm‫כ‬bil] m letalo n. sklicevati se (na). jentrant. ponarediti. aerolit [ae'r‫כ‬lit] m GEOL aerolit m. -iche f FIZ aerodinamičen. aerofon [ae'r‫כ‬fon] m aerofon m. letalo lažje od zraka. aerofotogrametric [aerofotogra'mεtrik]. proti. aeromaritim [aeroma'ritim] adj letalsko-pomorski. 73-84) 2. adult [a'dult] m odrasel m. int che e fâs ducj i sports di chest mont. ~ prep 1. aerografic [aero'grafik]. -iche adj GEODEZ aerofotogrametričen. aeroclub [aero'klub] m aeroklub m. tik poleg. adultar [a'dultar] adj prešušten. spriditi.Cui us ael scorsâts? Sotìe? (Tolazzi) aer ['aer] m → aiar. p adusût in adot) tr 1. združiti se. delovanje). nasproti. -ore adj laskajoč. (SiF 03/4. aduès [adu'εs] adv na hrbtu. m prešuštnik m. Chel che al mande vie la so femine e al spose une altre al fâs ~ e ancje chel che al spose une mandade vie dal om al fâs ~». aeronâf [aero'na:f] f 1. adunance [adu'nant∫e] f 1. aero-. fâ ~ prešuštvovati. zrakoplovstvo n. BIOL aeroben (ki zahteva kisik za življenje. ARH društvo n. aeromodelist [aeromode'list] m letalski modelar. vistût in gringule e cul anel di aur (Bibl-Let-Jacun).[a'εro] prvi del v zloženkah sl. na enkrat. aeromecanic [aerome'kanik] f aeromehanski. domišljati si. adulà [adu'la] adv in co → dulà. Chest organisim al varès di lavorâ ~ cuntun centri regjonâl (Onde). zborovanje n. napram. aerografie [aerogra'fie] f ART aerografija f (z brizgalno pištolo). aeronavigazion [aeronavigatsi'on] f zračn navigacija. navajati. priliznjen. -iche adj 1. aeronavâl [aerona'va:l] adj pomorskozračni. (Bibl-Lc). ael ['ael] vpr. aduncje [a'dunqe] co → doncje. aerobrigade [aerobri'gade] f VOJ letalska brigada f. adulâ [adu'la:] tr prilizovati se. aerobi [ae'r‫כ‬bi] adj BIOL aeroben. aereo [a'εreo] m (it. do-vesti 2. aeronaut [aero'naut] m letalec m. i ~s . aerologjic [aerolo'ăie] f METEO aerologičen. lunis che al ven . aerobiche [ae'robike] f aerobika f. → aial. aeromodelisim [aeromode'lizim] m letalsko modelarstvo. aerobic [ae'r‫כ‬bik]. meti ~ zbrati. che e cognos dutis lis dietis e lis gjnastichis e lis aerobichis ma no cjante. na. aerodine [aero'dine] m aerodin m. vkup. pri-. adun cun [a'dun 'kun] prep skupaj z. aerofotogrametrie [aerofotograme'trie] f GEODEZ aerofotogrametrija f. se tune vuestre ~ al jentre un sior. ponaredba f. združiti. aerobus m. gjinastiche aerobiche aerobna telovadba. prvine sosednjega jezika v danem jeziku. ~si refl precenjevati se. Infat. ~ il mûr a mieze navade. vesoljska ladja.. na sebi (bolj obič. adulterazion [adulteratsi'on] f ponarejanje n. adusis. 2. (Onde). o ai fat jemplâ di biei concui i granârs.. se o sin adolessents si pues fâ fente di jessi un ~. adusi [a'duzi] (adûs. linee aerodinamiche aerodinamična linija f. prešuštniški. metisi ~ zbrati se. zrakoplov m. od lat. fotografiranje iz zraka. de biodegradazion dal carboni organic in condizions aerobichis. prinesti. nezakonski. planus=plan). aerometri [ae'r‫כ‬metri] m FIZ aerometer m. aeromecaniche [aerome'kanike] f aeromehanika f. zaim. intôr). ob. adulteri [adul'teri] m prešuštvo n. zrakoplovec m. la miôr Capele e je a çampe. prilizovanje n. deventâ ancje un imprest par meti ~ peraulis specialistichis e insiorâ il Coretôr Ortografic (SiF). aerodinamiche [aerodi'namike] f FIZ aerodinamika f. aerolinee [aero'linee] f letalska linija f. aerofâr [aero'fa:r] m letališki svetilnik m. vlačugarski. aeroplan [aero'plan] m letalo n. // lat. a la) art < a + la. aduladôr [adula'do:r] m prilizovalec m. Par chest si à decidût di clamâ adun in maniere straordenarie. adulterin [adulte'rin] adj prešušten. aerofagjie [aerofa'ăie] f MED aerofagija f (bolezen pri kateri se požira zrak). aeromodel [aeromo'dεl] m letalski model. zrakoplov m. adulterâ [adulte'ra:] tr 1. zrako.. no rît (Bel). Avis) morajo prispeti v knjižnico. adulazion [adulatsi'on] f laskanje n.. Zornade di adunancis: jo o larai ae assemblee anuâl (christianromanini 07/03) 2. Une gjernassie triste e adultare e cîr un segn (Bibl-Mt). adûs . ae ['ae] (t. laskavec m. (Ta) aeronautic [aero'nautik]. Dai 13 ai 31 di Decembar mostris su l’aeronautiche li de Universitât. aeronautiche [aero'nautike] f letalstvo n. . letalski.(v zvezi z zrakom. dorasel m (človek). une femine. ponarejati 2. FIG pokvariti. ~. navesti. sestanek m. aerofotografie [aerofotogra'fie] f aerofotografija f. zbor m. tignî ~ → tignî. aerografist [aerogra'fist] (pl aerografiscj) f ART aerografist m. Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd).) letalo n. ae stesse maniere tal mai dal 1944cuant che un ~ di combatiment todesc (CoCamp) // < aeroplane=aero+plane (izpelj. ai Riçs di Udin. -iche adj ART aerografičen. cepelin m 2. -iche adj zrakoploven. aerobiose [aerobi'‫כ‬ze] f BIOL aerobioza f. aerolitic [ae'r‫כ‬lit]. laskati komu. aerobus [a'εrobus] m srednje veliko letalo. aerodinamicitât [aerodinamit∫i'ta:t] f FIZ aerodinamika f. I sociâldemocratics si metaran ~ cun Gnove Slovenie (NSi). adulter. ŠP aeroben. -iche adj GEOL aerolitičen.adstrât [ad'stra:t] m LING adstrat m. letalstvom). aero.

J. 209). FIG predmet m. špekulantski. afetuositât [afetuozi'ta:t] f prisrčnost f. vrednota f. afan [a'fan] m težko dihanje n. aerotraspuart [aerotraspu'art] m aerotransport m. 2. priprava f. -ose adj prisrčen. o sclabaci cualchi viers di pôc ~. La ~ e je piçule fra lis bestis (Bibl-FidiSirac). afabilmentri [afabil'mentri] adv prijazno. letalski. zadeva f. aerospazi [aero'spatsi] m zrakoplovstvo f. (Macjeu) aerostât [aero'sta:t] m balon m. (glesie). (La) 2. afermatîf [aferma'ti:f]. aerosolterapie [aerosoltera'pie] f MED aerosolterapija f. ~ internis notranje zadeve. aerotraspuartât [aerotraspuarta:t]. ~ seri resna zadeva. XI posizion: negazion: A = afermative (forme dal non no negative). (Sg). 97-114) afasiologjie [afa'zie] f MED afazija I studis di afasiologjie a puedin dimostrâ se une determinade regjon cerebrâl e je necessarie par un component dal lengaç (SiF 03/4. Averbis di ~: ancje.. aes 17 di sabide 13 ducj in place a Udin! . aeropueste [aeropuar'ta:l] f zračna pošta. reč f. -ive adj 1. zagotoviti. afarisim [afa'rizim] m nepošteno. aerosol [aero's‫כ‬l] f FIZ. Une identitât riscuvierte che . kupčija f. aerotechniche [aero'tεknike] f letalska tehnika f. zagata f. aerovie [aero'vie] f zračni koridor m. epûr al jere un omp prudent. afarist (pl afariscj) [afa'rist] m 1. aerodromski. vprašanje n 4. al è un ~ di fat dejstvo je. letalstvo f. -ose adj zasopel. ljubeznivost f. afamâ [afa'ma:] tr → famâ. disbratâ un ~ urediti nek posel/ neko stvar.. prijaznost f. nežen. aerostazion [aerostatsi'on] f letališko poslopje. Cun lôr a veve fat afarons. ~ m poštno letalo. (ShW). aerotraspuartâ [aerotraspuar'ta:] tr prepeljati z letalom. ['a:s]. -iche adj aerostatičen. E no si à di dismenteâsi dai dams che a divegnin propit de ativitât ~. (CoUd) afermabil [afer'mabil] adj zagotovljiv. un ~ strac slab/ težek/ grd posel. un ~. cussì pierdûts tal lôr fuart ~. ljubeznivost f. ~ militâr vojaško letališče. afasie [afa'zie] f MED afazija f. ~ civil civilno letališče. ma come ~ gjenerose dai valôrs fondants di un popul e des sôs radrîs. che fin lis robis cence vite a scomencin a fâur dam. → intrant. nagnjenje n. -ade adj prepeljan z letalom. aerostatiche [aero'statike] f aerostatika f. važnost f. pritrditev f. e pues dipendi dal numar di students iscrits . in chescj dîs il gno pinsîr ~ e ricognossint al svuale tai cimitieris (glesie). ljubezen f. orodje n. pritrdilen. afekcija f. a jere deventade siore (JM) afasic [a'fazik]. aerostatic [aero'statik].(Leng) âf ['a:f] f (pl. letalski prevoz. težava f. biel in pont. afetuôs [afetu'o:s]. afeli [a'fεli] m ASTR odsončje n. trditev f.?? aerospaziâl [aerospatsi'a:l] adj zrakoploven. afetuosementri [afetuoze'mentri] adv prisrčno. namen m. degnevul. aerorimesse [aerori'mese] f hangar m. afaron [afa'ron] m velik posel m.. apont. afaristic [afa'ristik]. posel m. aerotaxi [aero'taksi] m aerotaksi m. opravek m. distrigâ un ~ izvesti nek posel. nepošten trgovec m. afermazion [afermatsi'on] f 1. mi àn disvoiât ~ dai miei lavôrs. afâr [a'fa:r] m 1. ljubezniv. 3. Il fat che S. pritrdilen.aeropuart [aeropu'art] m letališče n. ljubezniv. resna zadeva f. pritrditi. ljubeznivo. che a son leâts al svual dai avions (Pa). afetivitât [afetivi'ta:t] f → afietivitât. brezobzirno poslovanjem špekulantstvo n. aerostaticitât [aerostatit∫i'ta:t] f aerostatičnost f. GRAM pritrditev f. pritrdilen 2. aeroscop [aero'sk‫כ‬p] m aeroskop m. oprava f. -iche adj poslovno brezobziren. potrditi. aerostatičen. a lis) art a + lis. . zadihanost f. zrakoplov m. afetivementri [afietiva'mentri] → afietivementri. 97-114) afat [a'fat] adv popolnoma. ljubeč. naklonjenost f 2. prijaznost f. aeroreatôr [aerorea'to:r] m aeroreaktor m. aferent [afe'rent] ?? professors aferents . sotsegretari pai afârs forescj podsekretar za zunanje zadeve. afabil [a'fabil] adj priljuden. trdilen. aerodrom m. muka f. (SiF 02/1) afermative [aferma'tive] f JUR potrditev f. atmosfera f. ['a:fs]) čebela f. problem m. trpljenje n. poslovnež m 2.. di un At di Intese che al torne a ~ i principis e i impegns promovûts dal Progjet. ki ga je mogoče trditi. afermativementri [afermative'mentri] adv trdilen. Al è l’areoplan plui strani che il cîl dal salon ~ di Le Bourget al vedi forsit mai ospitât. aes ['aes] (t. nepošten. objekt m. vljuden. zasoplost f. nol è apene metût in salf l’~ / che al capite un dotôr in chirurgjie 5. špekulant m. prijazen. MED bolezen f. GRAM afermativen. ma cuei la polente al jere za un ~ seri. vljudno. nežno. prijazen. zadihan. aferesi [a'fεrezi] f LING afereza f (opuščanje črke ali zloga na začetku besede). aerosfere [aero'sfεre] f FIZ aerosfera f. afabilitât [afabili'ta:t] f vljudnost f. cence dubi (Pa/lenghe). vsekakor. afetîf [afe'tîf] → afietîf. afasiologjic [afazio'l zie] f MED afazija Il “panorame afasiologjic” al è incressût intai ultins agns dal Setante cui studis su la rapresentazion dal lengaç intai bilengâi cu la stimolazion eletriche de scuarce cerebrâl (SiF 03/4. al è ~ finît ves trud je zamanj. Tal cjadalan di fondazion dal ~ militâr merecan di Davian. zadevo. aeropuartâl [aeropuar'ta:l] adj letališki. afezion [afetsi'on] f 1. In altris voris di scandai de produzion linguistiche. MED aerosol m. al so cori ~ berlant tal silenzi de gnot. afelij m. dal numar di professors aferents (SiF 02/1.. afermâ [afer'ma:] tr trditi. stvar f. pritrditev f. Son cussì fûr cul cjâf. afirmacija f 3. aerostat m. come il test pe ~ bilengâl (Uniud). resna zadeva. -iche adj MED afazičen. afanôs [afa'no:s]. ai 15 di Fevrâr (Pa). ljubeče. ben. aeropuestâl [aeropues'ta:l] adj nanašajoč se na letalsko pošto. vrednost f. nol ves nissun disturp ~ ma dome problemis inte juste sielte des lenghis (SiF 02/1).

nežnost f. afonija f. nagnjenje n. afni ['afni] m KEM hafnij (Hf). fintremai cuant che al torne a Rome tal '44. zakupnik m. aflizion [aflitsi'on] f žalost f. za fa 2 agns. FIG) podobnost f. jedrnat. množica f (ljudi). najeti. afluent [aflu'εnt] adj pritočen. najemen. nežen. (Natisone/miti). afirmazion [afirmatsi'on] f potrditev f. dongje Gjenue. pritrditi. privržen. Dal rest purpûr il regjissêr Atom Egoyan al à afidât. ljubezniv. di tantis fameis. oddajati v najem. brusiti 2. aforisme [afo'rizme] f izrek m. 2. ~si refl zanesti se. zagotovilo n. čustven. trpinčiti. čustveno. Se i patriarcjis venezian a vessin vût un fregul di ~ pe lôr glesie (Natisone/furlanis). množica f (ljudi). afiet [afi'et] m čustvo n. afinâ [afi'na:] tr 1. (La 05/12). prijaznost f. afituâi. (splošno) uspeh m. cjamare di ~ (Sg) najemniška soba 2. potrdilo n. afidâ [afi'da:] tr zaupati (komu kaj). Il trafic des feminis che a vegnin dal Sudest asiatic al smire l’Americhe dal Nord. la preocupazion. aforisim [afo'rizim] f → aforisme. (Scf). ~ definitîf dai lavôrs a la imprese "Alpe Costruzioni Srl" di Udin. potrditi se. afietivitât [afietivi'ta:t] f čustvenost f. poistovetiti se. izboljšati. afituâl [afitu'a:l] adj najemniški. ~ Afgan Afganistanec m. → fin I. čuten. vê in ~ alc. -ade adj nabito poln. afirmâ [afir'ma:] tr (po)trditi. e nô oms o sin incuilins. (Pa 02). afidament [afida'ment] m 1. a un film di fantasie. (Pa) Afgane [af'gane] f Afganistanka f. par sconzurà afolaments discomuts. kaj. → contindi. al à aprofitât Triest che. izročanje n (zneska ipd. aflatossine [aflato'sine] m KEM aflatoksin m. (SiF 02/1). presi di ~ ljubiteljska cena f. . ~si refl 1. aforizem m. Te Bibie Diu al diclare che la tiere e je sô. Daspò da lis aflatossinis a son stadis scuviertis une vore di altris micotossinis (SiF 02/1. (La 05/7) afidavit [afi'davit] m JUR afidavit m (garancijsko pismo). equilibri e cussience madure (Pa 03/2). (BelAlci). FIG izostriti. chel furlan. navezan. afgan [af'gan] adj afganistanski. al à superât i ultins intops par ~ cun fuarce la sô primazie. 47-59).(Pa 02). i talibans no son araps. (Pa 2002). Afganistan [afganis'tan] kr. zakup m. uresničitev f (potrjuje se. vê ~ par nekaj/ nekdo biti nekomu pri srcu. nagnjenje n. afon ['afon] adj brez glasu. Une tiere uniche ancje par resons afetivis. aflizi [a'flidži] (afliç [-'it∫] / aflîç. che al veve un sens afirmâsi come latins o romans (La). dotok m 2. nagnesti. afolament [afola'ment] m gneča f.. che al vîf la dimension de ~ cun discrezion. a fin che [afin'ke] co da (bi) (namenilno). aflizis. 2. L'~ al è circondât di monocromiis cun senis de creazion di Adam e di Eve e dal pecjât origjinâl. v zakup. afektivnost f. zagotovilo n. La cuantitât di FB1 e je stade misurade cuntun sisteme comerciâl di cromatografie di ~ (Fumitest Vicam). afektivno. strasten. la partecipazion plui alte si le à vude a Premariâs (Onde). di passaç (Pa 06/1). bridkost f.. teorie de ~ teorija zanesljivosti. udeležba f (npr. Par chel che al inten la ~ al vôt. Ultims par cualitâts pastorâls. najemati. african [afri'kan] adj afriški. I organizadôrs a consein di sielzi i dîs di vore pe visite. . e ~ dal fiort une vore font di Bra Viken (CoUd). pridobiti (koga). afidabil [afi'dabil] adj zanesljiv. Pai obietîfs pui grancj si scuegnarà fâ ~ su lis autoritâts publichis (Pa). afliç [-'it∫] / aflîç. par viodi se tra i doi si podeve cjatâ cualchi ~. afolâ [afo'la:] tr napolniti. prijateljski. altri sistem par ~ la capacitât critiche dal frut (Pa). PSIH afektiven. sorodnost f. soparnost f. (t.(CoUd) 2. afinitât [afini'ta:t] f 1. afirmâsi [afir'ma:si] m udejstvovanje n. afossament [afosa'ment] m izkop jarka. ~ che e sa di integralisim. aforistichementri [aforistike'mentri] adv aforistično. afezionât [afetsio'na:t]. naostriti. afietosetât [afietoze'ta:t] f prisrčnost f.. afrescjist [afres'qist] m ARS freskant m. KEM afiniteta f. jamstvo n. vzbuditi ljubezen. podpreti. afit [a'fit] m najem m. mučiti. afiliazion [afiliatsi'on] f JUR afiliacija f. afietîf [afie'ti:f] adj 1. ma il ministri cumò al è masse impegnât a fâ concorince ai “marines” merecans te vuere dal ~. zaupanja vreden. a cjase di Alberto Della Ragione. ~ m najemnik m.afezionâ [afetsio'na:] tr spoprijateljiti. izročanje n. 31-45). ljubezen f. vuere dal ~ afganistanska vojna. alc zanesti se na koga. che al à stimât plui di 7 mil vitimis te vuere afgane (Pa 03/11). ostriti. pritekanje n. ma a son indoeuropeans. uresničuje se). pritrdilo n. La pluralitât des lenghis no inderedie l'~ di un Impêr universâl unic (Pa). ljubeznivost f.). cjapâ ~ par un čutiti nekaj za nekoga. cemût che si à dite dai afgans. par ubidience e ~ . la funzion di riclamâ chê trimende realtât storiche. afitâ [afi'ta:] tr 1. oddati. Un om di Dolegnan al leve a menâ l’~ al paron che al stave a Puçui. (CoUd). tal so cjalâ ~ . olmant la mancjance di cualsisei limit. dulà che amôr e ~ si incrosis un cul altri. v volitvah). Si è rivâts al procès no parvie dal lôr rapuart ~. sorodnost f. afluence [aflu'εnt∫e] f 1. (Pa 04/07) afresc [a'fresk] f ARS freska f (na presno slikana podoba). zaupanje n. dajanje n. “Ararat”. afrescjâ [afres'qa:] tr ARS poslikati s freskami.i m Afganistan m. fâ ~ sù cdn. aforistic [afo'ristik]. afidabilitât [afidabili'ta:t] f zanesljivost f. naval m. par inteligjence. no podeve fâ ~ ni suntun miedi e ni su altri personâl sanitari. duhovit. zvest. dafonz. afonie [afo'nie] f MED brezglasnost f. naklonjenost f. p aflizût in aflit [-'it]) tr (u)žalostiti. (Pa) afolât [afo'la:t]. (Pa 04/06). so afezionât colezionist. l’~ di une intiere valade. afiniteta f 3. par chel che al sarà. afositât [afozi'ta:t] f soparica f. žalovanje n. afonz [a'fonts] adv → fonz. malaiìis che a aflizin la umanitât. par virtût. afietôs [afie'to:s] adj prisrčen. izpopolniti. (Bel) 2. naval m. afietivementri [afetive'mentri] adv strastno.(La 04/11). in plui il progjet des bariduris pare claps al varà di vignî disvilupât secont de teorie de ~ (“Reliability Design”) (SiF 03/4. ~ m pritok m. -ade adj vdan. vzeti v najem. (Bel). simpatija f. -iche adj aforističen.

podopo al è di paiâ la locande. dežek m. (raz)žalitev f. 31-45). al vûl dî che il bocâl par umiliâ l’agadorie no ti mancjarà → garat 4. pršavica f. odtočna cev f. tirâ dentri la ~ vodo napeljati v hišo. agamija f. mezga f. → dituart. al jere compagn dal diaspro e de ~ rosse. su la rive dal Tiliment. BIOL agar m. agamičen. Za fa cualchi mês. agarole I [aga'r‫כ‬le] f 1. razor m. agaçâl [aga't∫a:l] m → surtum. ~ m Afroameričan m. agaragar m (želatina iz alg). -ade adj LING sun ~ zliti glas. li dal Conservatori o vin organizât dai ’seminaris sul repertori musicâl ~ vierts pal public (Pa). soteska f. poce di ~ mlakuža f. agarûl [aga'ru:l] m letoviščar m. -ache adj spolno dražljiv. ~ risultive studenčnica. ma e fo ancje obleade a sapuartà che tra Fiume. FIG voda f. (mediacastions. agape ['agape] f REL agape f (obredni obred prvih kristjanov s pogostitvijo revnih). agane [a'gane] f MIT nimfa f.it/archivio/notizie1pag/64.. chel rapuart di armonie cun nô e cul mont che nus covente plui che no la ~ di bevi. hudournik m. aghis refluis odpadne vode. → agarûl. afrocuban [afroku'ban] adj afrokubanski. Agate ['agate] os. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. ~ frescje sveža voda. vodna vila f. si viôt che al à di vê plene la cjanive di scjaveç e di agarolis. In fevrâr il soreli al va par ogni ~. lis deitâts in muse dure / i agarûi al fogolâr dame. Jo o voi indenant a piturâ l'~. mirna voda. iche adj afroazijski. ~ di narant oranžada. Afrocubane [afroku'bane] f Afrokubančanka f. -ose adj voden. vlažen. (praxisfriuli). ~ di bevi pitna voda. → scjaveç 2. i gustâs lis cenis. termalna voda f. vê in bocje l’~ skomine imeti (po čem) 2.com/nuova_pagina_2. Cuissà che nus capiti d’incuintrâ une Agane” mi diseve ridint. najada f. che a son elements vivûts te nestre realtât. Triest e la cueste furlane (aghis teritoriâls venezianis) (Natisone/furlanis).htm) agaragar [a'ga:r] m KEM. agave ['agave] f BOT agava f (Agave). robinija f (Acacia). lis agarolis. Fer achì suntun pît o cjali cence mans ~ muarte ~ fuarte vuarbe platade (lacomugne). afront [a'front] m napad m. jarek m.). Jo o fasei une arcje di ~ (Bibl.) goltanec m. aftôs [af'to:s]. cena (Pa). aghe ['age] f 1. ~ m Afrokubanec m. vila f.. bistvo n. cologne) KEM voda f. reka f. ~ sclete čista. vdrtina f. (BrLi). (vino) pátoka f. agate ['agate] f → aghite. afrikata f. obiskovalec m toplic. -ice adj voden. africât [afri'ka:t]. ranitev f . ~ pudie žveplena voda f. ta cjase mortuarie (sf). e torne a ripiâsi e si rimpine cuntun pas plui lizêr (Natisone/furlanis). ~ plovane deževnica. Bepo cence suspiet a’la viôt / e ~ fra tantis la crôt. a Catanie (La). afrometer [a'fr‫כ‬meter] m afrometer m. (infoanziani. di pôc a vevin tirât dentri la ~ (MazzonIol) 2. jarek m. afroasiatic [afroazi'atik]. passant par ~ 3. Africane [afri'kane] f Afričanka f. al è stât pussibil concentrâ i propagui (SiF 02/1. razpoka f. -iche adj BIOL nespolen.deuteronomi) 2. robinija f. ~ misclice slana voda. voda f (jezero. kava ipd. i goloseçs 3. Il sun ~ palatâl sort (Il sun des peraulis talianis cinema. Tal doman a soi lât a tirâ le ~ sante a mê sûr.chel des feminis africanis al è destinât in Europe. ~ te pupule krč v meči. pijača f (mleko. passâ la ~ 5. agaç [a'gat∫] m 1.. al jere stât lui. grlo n.i m MIT Agamemnon m. moker. agaç) akacija f. (Pa 04/07). voda f. Agamemnon [aga'memnon] os. ~ basse oseka f. il filistrin. Ma dilunc un piligrinaç al sepulcri de martare ~.Lis Aganis a son lis striis che a stan tai çondars su la aghe dal Citon.(Pa). dicà dilà da la Aghe levo in desno Tilmenta. ~ glaçade snežni metež. agadiç [aga'dit∫]. ~ sante blagoslovljena voda. africanistiche [afrika'nistike] f afrikanistika f. -iche adj afrikanističen. (O) 4. prime di sposâsi a dedicavin la proprie pipine a la dee ~. 73-84). agamic [a'gamik]. movi lis aghis sul cont di une cjosse Si capìs che a Triest il parlamentâr no si è riscjât a movi lis aghis sul cont di une cjosse fate a pueste par scjaldâ il lat de fassistarie di ventilà. vila f. agadorie f ) m 1. Al è stât presentât a Rome il rapuart anuâl sul stât des aghis balneabilis dal stât italian. (bolj običajno aghegole) pršavica f (dež). afroamerican [afroameri'kan] adj afroameriški. i vôi sbeleâts e ~. FIG (šalj. izvarek . menâ il cjâr par ~ hoditi kakor pes okoli vroče kaše. korito n. ~ alte plima f. agâr [a'ga:r] m (redko) brazda f. un grop di associazions impegnadis in ~ (Pa). (SiF 03/4.i f → Aghite. premočen. obiskovalka f toplic. afrodisiac [afrodi'ziak]. (Pa 02). (Bibl-Apoc). lis cuais no van simpri par chel ~ ne gre vedno vse gladko. potok m. dulà che frute o mi bagnavi tra i siei claps inte sô ~ sclete (Natisone/furlanis). na tej in oni strani Tilmenta. -ose adj MED aftozen f. daspò l'~ dal ciment. afriški. vlaga f. patatis agadacis. Afrodite [afro'dite] f MIT Afrodita f. agarole II [aga'r‫כ‬le] f letoviščarka f. tok m (vode). tal fâ l’agadorie par gjavâ l’umiditât dal mûr che al veve çoncjade la lidîs maestre di chel len 2. agan [a'gan] m → vagan. ~ m afrodiziak m. agaçon [aga't∫on] m (močna) rosa f. ~ m African Afričan m. I sistemis plui cognossûts pal tratament des aghis refluis a son i procès a pantan atîf. agadôr [aga'do:r] (t. il morâr. (t. agamie [aga'mie] f BIOL nespolno razmnoževanje n. agadin [aga'din] m 1. izdolbina f. moker. ~ corint tekoča voda. spolno dražilo n. afro ['afro] prvi del v zloženkah afro-.) izrez m (na obleki). letoviščarji ob ognjišču.htm). morje ipd. Afriche ['afrike] kr. izžlebitev f. la palade. ki se kujajo (zaradi slabega vremena). grlo n . (bolj običajno agaçon) (močna) rosa f. Afroamericane [afroameri'kane] f Afroamerčanka f. afte ['afte] f MED afta f (vrsta ustnega ulkusa). bivanje n. africanistic [afrika'nistik]. jarek m. limfa f. plene di pins maritims e parfìn une fontane di ~ risultive. FIG (šalj. La stradele.i f Afrika f. agadorie [aga'd‫כ‬rie] f → agadôr. agarizât [agari'dza:t] ?? Invezit doprant tampons di teren agarizât e piçulis modificazions dal aparât. agagn [a'gañ] m krč m. čarovnica f. greben m. aghis teritoriâls teritorialne vode. golt m. neizkvarjena voda. ~ di limon limonada f. agace [a'gat∫e] f BOT (t. (Pa 03/5) 3.). ~ muarte tiha. agadôs [aga'do:s]. BOT (bolj običajno agace) akacija f. sokrvica (bolj običajno aghiç) f. vlaga f.

un fornel di ~ naprava za žganjekuho. (SiF 03/4. agjende [a'ăende] f 1. mahati. pretres m. telesnost f. TRG nameščenec m. (Sg) 8. stavka f. pretresati. dut passât par une cjalade militante. la leterature pai zovins. urin m. E l’arbul al butave fûr il so ~ (Mar) 2. spretno. agjornâ [aăor'na:] tr 1. opravnik m. poslovalnica f. živahno. ~ nanfe ekstrat iz oranžnih cvetov. agjitabil [aăi'tabil] adj FIG občutljiv. mezga f. trgovski pomočnik m. Il dsRNA come ~ causâl de ipovirulence. ažuriranje m. agjevolâ [aăevo'la:] tr 1. ažuriran. agjevolazion [aăevolatsi'on] f olajšava f. dnevni red. spandi la ~ scati. agjent [a'ăεnt] m 1. bistrost f. ~. faktor m. 2. jessi in brutis aghis znajti se v neugodnem položaju.. ametist. jessi resident (CoUd). posodobiti. 3. Si à podût cussì fâ un belanç sui prins trê agns di funzionament di chest regjim di ~ che al interesse i automobiliscj de nestre regjon. razburkati. O publichìn la interviste che la ~ di informazion dai ladins dolomitans (Pa 03/8) 2. pomagati verifichis indiretis o ~ verifichis diretis. agjî [a'ăi:] (agjîs. stresti 3. vznemiriti se. razgibati se. ažurirati. ažure. opazolavec m. MUZ agitato.. 9). vznemirjenost f.) srečati/ najti . fâ vignî la ~ in bocje komu delati skomine. POL agitacija f. agens m. dnevnik 2. tignîsi agjornât ostati. (Pa). ~ che a côr no puarte sporc ??. butâ ~ sul fûc vodo na ogenj vreči. TEAT igrati.m. cjatâ l’~ pascâl (carn. izpopolniti. razgibati 2. Mê ~ a no veve pipines come chês di vuê (sangiorgioinsieme) 2. a son propit lôr chei che a mostrin plui grande ~ e flessibilitât mentâl tal imparâ lis lenghis. agent m. drugače kot večina. dopolnitev f 2. ~ pesante težka voda. spraviti na tekoče. agjenzie [aăen'tsie] m 1. vihteti. agjetivazion [aăetivatsi'on] f → adietivazion. l’~ causâl dal cancar dal cjastinâr. nemir m. Plui che un agjent imperiâl mi someave un cjaçadôr di misteris. vlažnost f. ~ causâl MED vzročni dejavnik. prilagajati se (času). cuintri ~ FIG proti toku. agjilmentri [aăil'mentri] adv okretno. dopolnjevanje n. zastopnik m. nastopati.lci) aglutinazion [aglutinatsi'on] f LING aglutinacija f. (Pa 06/1). a vuarî des aghis di stomi 7. A mieç sium si sprofondin tal ~. razburiti. Te tjerce: opal. cui braçs crevâts de fadie. agjografic [agjo'grafic]. cussì di rivâ a vê un contat plui ~ cui intervistâts (SiF 02/1 ) agjilitât [aăili'ta:t] f 1. ščuvati. in ce pîts di ~ che o sin v kakšne vode smo zabredli. nemiren. življenjepis svetnika. sokrvica. A rustirin l'~ di Pasche sul fûc (Bibl-Cron). dobro obveščen. seč m. prodajalec m. f Agata f. (manj običajno gnagne) teta f. agjil ['aăil] adj 1. 9). agherase [age'raze] f KEM terpentinovec m. ~ di bonodôr parfum m. dut sot ~. terpentinova esenca. agent m. posrednik m. BOT limfa f. Aghite ['agite] os. (CoUd ). il balon. ancje midiant colegaments informatics e telematics (Provincia). agjitât [aăi'ta:t]. O feveli de Rerum Novarum (1891) e des edizions agjornadis. (Bel). agencija f. agenda. agjetivâ. parvìe che al veve agjît par legjtime difese (Friulinelmondo) 2. le â onzude di ~. (Pa 02) “Agenda 21”. 2. tvar(ina) f.. agitacija f. si pues domandâ la concession de tessare di traspuart ~ a trê cundizions: 1. lassâ che la ~ a cori pal troi. o salocor di cualchi malade magari par lâ a spandi la ~ (lacomugne) 9. Agjenzie di informazion obveščevalna agencija. snov f. a vedin rivât a scridelî la “uficialitât” de interviste. filiala f.// < neolat. -iche f REL hagiografski. urnost f. → sgnape. agjevolât [aăevo'la:t]. preglednik m. curiose e cuintri ~. -ade adj 1. agjitazion [aăitatsi'on] f 1. vznemiren.[aăeti'va:] tr → adietivâ-. 13 te cuarte file: aur. netâju dai strafaniçs e des sprofumadis dai storics e dai agiografs. uren 2. FIG živahen. ~si refl strokovno se izpopolniti. sejo). 4. agjornament [aăorna'ment] m 1. bêçs come ~ F denarja ko dreka. Quadragesimo Anno (1931) (Bel). devterijev oksid D2O. agjissis. a patissin la scjarsetât di aghe potabil par meti in vore i principis stabilîts de “Agjende 21”. podružnica f. seje). biti na tekočem. agne ['añe] f 1. razburjen 3. pisec življenjepisov svetnikov. (JM). preložiti. scalnica f. mezga f. informacijski urad. I siei temis a son stâts la resistence. lâ ad ~ cul zei vodo v morjo nesti. -ade adj 1. agjornât [aăor'na:t]. ukrepati. pomoč m. pretresti. razburjenje n.// < lat. aghite ['agite] f MIN ahat m. dejavnik m. odgoditi (npr. La galarie e ven scuindude tra altris fabricâts ai ispetôrs de “Aiea” (l’~ atomiche dal “Onu”). aghiç [a'git∫] m 1.. stresti se. (Bibl-Esodo). FIG vlaga f. živahnost f. ~ cologne kolonjska voda. agnel [a'ñεl] m jagnje n. al bastave il bonodôr di pan fresc par fâ vignî la ~. (po)tresti. e che si spostin ~ tra la realtât cognossude e che virtuâl des . vzburkati. come se cirî lis feradis dal benandant e il fat di no cjatâlis al fomentàs la sô ~ (Mar) 2. dopolniti. znoj m. cenonê da un negozi il prin ~ . agjografie [agjogra'fie] f REL hagiografija f. preložitev f. pot m. dut intune ~. okreten. dut in ~ popolnoma premočen. (SiF 02/1) agjitâ [aăi'ta:] (o agjiti) tr 1. salte fûr un ~ pestilenziâl. FIG splošno ime za starejšo žensko. la ~ cidine e fâs la gran ruvine tiha voda bregove dere. okretnost f. protestno zborovanje n 3. agenda. un esorcist o un strion. (SiF 02/1) 2. beležnica s koledarjem.i. agjograf [agjo'graf] m REL hagiograf m. učinkovati. ~ atomiche dal “Onu” atomska agencija ZN. nemir . agencija f. (SiF 03/4. razburkan 2. almancul tes agjografiis tradizionâls. In grant secret al sta par jessi completât a Arak l’implant di produzion de ~ pesante (Pa 06/1) 6. FRAZ meti ~. gibčnost f. il rock. močno poželiti kaj. izpopolnjevanje n. razburiti se. vznemirjenje n. ravnati. sok m. strasten. ~ di rosis. spraviti se na tekoče. aghedivite [agedi'vite] f žganje n. prepoten. agjitadôr [aăita'do:r] m agitator m. aquavitae aghegole [age'g‫כ‬le] f pršavica v: fâ vignî la ~ sliniti se po čem. (ProvBr). vznemiriti. (lacomugne). odgoditev f (npr. lâ cuintri ~ FIG plavati proti toku. bister. del(ov)ati. FIG gnoj m. a gambiave colôr parcè che sot al coreve l’~ come sanc 3. Al si sentave sul çoc o su la plante apene taiade. tekočina f. agjis. dut in ~. ugoden. Salacôr parcè che Francesc a an rivât a dumiesteâlu. .(Ta). ~si refl (po)tresti se. gibčen. FIZIOL voda f. razgibanje n. delovati 3. onis e. lajšati 2. mokrota f. agjetîf [aăe'ti:f] m → adietîf. policaj m. bencin m. hitro prilagodljiv. p agjît) it 1. PROV La ~ e il fûc a stan in pôc lûc . prilagoditi. -ade adj z olajšavami.

povečati. agnul ['añul] m angel m. (Pa 05/05). I autôrs a pandin un ~ a ducj chei che a àn judât par chest lavôr (SiF 02/1) agravâ [agra'va:] tr 1. realtât agrarie kmetijska stvarnost. ma al è il stomi che lu sburte a ~ la ombrene. blagovolitev f. Tai agns e deventà sede dal Consorzi Agrari Provinciâl. la gaudie de passude agnele [a'ñεle] f jagnijica f. agose ['agora] f ?? Jo o rivai a viodi chê ardinte saete dal zovin Cupît disfredâsi ai virtuôs rais de agose lune (ShW) agorafobie [agorafo'bie] f PSIH agorafobija (strah pred odprtimi prostori). cu la sfide direte de fole tal ~ popolâr. ~ adj JUR obtežilen. obremenje. gratis. poostritev f 2. calaran lis agravecis / il cumierç al flurirà agregâ [agre'ga:] tr pridružiti. odobriti. agratis [a'gratis] adv zastonj. združiti. povečanje n. La cuestion e fo puartade in Assemblee e par votazion e fo decidude la ~ di Vignesie al ream di Carlo Alberto. agravament [agrava'ment] m 1. poslabšanje n (npr. Facoltât di Agrarie agronomska fakulteta. PROV I fruts e i cjocs e àn simpri l'~ custode cun lôr (proverbifriulani). Agnês [a'ñe:s] os. agrarie [a'grarie] f 1. E l’~ al varès di vê il so rituâl cul stes dirit de fede. plens di un dolç romatic. agonâl [ago'na:l] adj ŠP. politična). ai 17 di Jugn al è stât elet Dean de Facoltât di Agrarie de Universitât (SiF) 2. FILOZ agnosticizem m 2. viers chel soreli che cumò i somee crût dal par de aghe. (t. i. → Engjadine. .i. fatis su une vore di ~ in daûr. ljub. ljudska skupščina f (v Atenah). (GP) 2. neopredeljenost (verska. agnorum [a'ñ‫כ‬rum] m pl → agnorums. cul contrast. -ade adj hvaležen. sicu sacrifici pal (Bibl-Numars). dolga leta. agradî [agra'di:] tr blagovoliti. ~). agns e ~ mnogo leta. ~ al è stât ancje il fondadôr de Union dai Scritôrs Furlans. un ~ di prin sium angel dobrote. POL) združitev f. agregazion [agregatsi'on] f 1. sprejeti. l’~ custodi angel varuh. janjka f. agregiranje n. ki ima na vrhu nagrade. spojitev f. che di sigûr nissun al sa cuant (joannis). FIG il pâl dal ~ plezalni drog. agnosticisim [añosti't∫izim] m 1. tekmovalen. (BrLi). napadalnost f. obremenilen. Lune lunete sierade in cjamerete l'~ a sunâ la Madone a predicjâ il Signôr (sangiorgioinsieme). ceniti. scuele di paruchîr e magazin (CoUd). davek m. tekmovališče n 2. KEM agregacija f. o dal bosc dal amì agricultôr o compradis intune see o intune ~. agnostic [a'ñostik]. FILOZ agnostičen 2. In cjase al regnave l’odio pai predis e l’~ o indiference.i m ??(IT Angelo). lâ vie cui ~s Agnulut [añu'lut] (demin. brezplačno. napadalen. kopičenje n. E je une ~ tai confronts de famee de bande dai “mass media”. jessi ~ biti hvaležen. E je une cualitât di agnolots. dobrodošel. agresija f. se al vûl vivi di riflès. par prudelâ la riforme agrarie (Pa). spoštovati. un agnel di anade cence taris. al è un groput di cjasis vecjis. m (IT Angelino). l’~ de pâs angel miru. agora f. (Pa) agnulut [añu'lut] (demin. neopredeljen (verska. Difat il sacrifici plui agradît a Diu al è l'amôr concret viers il prossim (Ponte) agrafie [agra'fie] f MED agrafija f. ~si refl poslabšati se. hvaležen. lepo sprejet. un cjap di agnolessis / devotis di Marie. (Bel). ingrumâts e agravâts ta chescj ultims agns. čislati. agrari [a'grari] adj poljedelski. (Pa 04/03) agravece [agra'vet∫e] f naložitev f. bolezni).) KUL testenine z mesnim nadevom. dolga leta. Il Friûl al varà di jessi ~.. (ž. potrditev f. kmetijski. kmetijska trgovina. agrât [a'gra:t]. z veseljem sprejeti. tant la machine lu stave partant ator ~ (Ta). zvišati (kazen) 2. Come lui cuant che si jere agregât ae »Garibaldi« (PauluzzoN). che a vegnin dal zardin o dal ort di cjase. tu eno z drugim nima nič. (CoUd). agression [agresi'on] f napad m. rad videti. pandi un/l’~ zahvaljevati se. che e je une robe vergognose. agravant [agra'vant] m JUR obremenilna okoliščina f. leta in leta.i. (CoUd). agnolot [año'lot] m (it. politična).. poljedeljstvo n. f Angela f. agrafe [a'grafe] f krempelj m. Pietro Brollo (istitutopiopaschini) agradît [agra'di:t]. (Leng). Agnule ['añule] os. ma la tradizion di fâ fieste cun solenitât a Sante ~ (rotec. HIST agonalen. agravât [agra'va:t]. leta in leta. riforme agrarie agrarna reforma. ugajati. sicu sacrifici intîr e une ~ di anade cence taris. od agnul) m angelček m. dobro. Zuan Batiste Cavedalis al studià a San Vît. vôs buine sevi di consolâ che di contestâ te realtât agrarie furlane (La 04/3).(Pa) agressivitât [agresivi'ta:t] f agresivnost f. obtežiti. Consorzi ~ kmetijski konzorcij. priznati. (IT Agnese) Neža f. HIST agon m.(Bel). agonie [ago'nie] f → agunie. di ~ Marie Diana di Udin. cetantis casarmis e ancjetancj grebanos dal “Demani militâr” a son daûr a passâ in dite ae Regjon Friûl-VJ e ai Comuns..htm) agnolesse [año'lese] f REL angelica f. agon [a'gon] m 1. -iche adj 1. un regâl dai plui ~s. zahvalen. biti zavezan. pa la cuâl nissun gjerarche o gjerarcut al acetarà che un laic cence autorevolece. agora ['agora] f HIST trg m. e cu l’~ imperdonabil (Bel). agnelade [añe'lade] f belato di petto. od Agnul) os. ~ m agnostik m. (La 04/4). ~ m hvaležnost f. kmetijstvo n. sprejet.(Pa). -ide adj prijeten.(lacomugne) agressôr [agre'so:r] m napadalec m. boj m. bons. FIG tekma f. che i insiums nus disin alc di impuartant sul cont dai nestris istints (ses. Il lôr steme: un diaul ros che al svole ~ sul fonts celest dal cîl. -ade adj poslabšan. stâts di ~ agregatna stanja. (Mar) agradiment [agradi'ment] m zadovoljstvo n. privoliti.zelo prijaznega človeka. Lis peraulis di ~ dal arcivescul di Udin. obremeniti. toplo. agnorums [a'ñ‫כ‬runs] [a'ñ‫כ‬rums] mpl mnogo leta. agonic [a'g‫כ‬nik]. di dut chest us varai ~ .) angel m. Dopo agns e ~ di cjacaris. odobrenje n. chê code no va su chê ~ to s tem nima nobene veze. Si sa che une ministrazion provinciâl no po risolvi ducj i problemis. agresor m. všeč. . agressîf [agre'si:f]. JUR poostriti. propit par rapresentâ dut l'~ dai citadins dal prin al ultin (Sclese). la cognossince de realtât plui cu la compulsazion dai libris e cu lis discuisizions fra i esperts che cul contat. chest regâl o viôt za che lu agradîs. vê ~ (manj običajno savê ~ ) biti hvaležen. -ive adj agresiven. naložba f. -iche adj agonijski.it/SAgnes/santa. Agnul ['añul] os. stât ~ agonijsko stanje. odobravanje n.

tal ~ libar zunaj. sunin li Aimariis. tecnologjiis agroalimentârs). indenitât compensative (Pa 03/4). mi soi scussât une ~. a rivìn dongje un flum. aiaron. jessi in ~ biti v agoniji. (GP) agunie [agu'nie] (t. -iche adj tekmovalen. ma l’~ des Cavennes al è un ~ di salût je zdravo podnebje (zdrav zrak). spodleteti. aiarade [aia'rade] f sunek vetra. angunie) f 1.. aiarin [aia'rin] (demin.// < gr.. . puâr salvadi) m 1. ae cualitât dal ~. Claupa e je intun lûc cetant interesant par un svilup ~ (taicinvriaul). Italie.45 euros.. -iche adj agronomski. → vôl. tecnologjiis agroalimentârs siencis tecnologjichis (inzegnerie. javor m (Acer pseudoplantus) 2. Aimariis [a'ine] f nevihta f. La Italie e à un “Albo dei prodotti di montagna” par promovi il setôr ~ des monts. aiarat. lep 3. che no à pierdût il so sflandôr nancje in cheste stagjon di ~ (BelAlci)// < gr. corompi l’~ odišaviti zrak. agraren. (La 06/1). une grande ~ močan sunek vetra. agriturisim [agrotu'rizim] m kmečki turizem m. ~ paisan podeželjski (kmečki) videz (človeka). aiaresse [aia'rese] f BOT borov (Acer platanoides). smrtni boj. agrest m → grest. ài ['ai] (t. FIG muka f. dulà che ancje il setôr ~ nol po fâ plui. (. obraz m. arija f. ailurofobie [ailurofo'bie] f PSIH ailurofobija f (strah pred mačkami). il cjâf.i f Ajdovščina f. aiarôs [aia'ro:s] adj 1. cun gran ~ na veličastni način. cence un fîl di ~ (bassafriulana).) agonistika f.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. Il piçul ~ nol ten la blave a cjase sô. obl. klen m (Acer campestris). od aiar) m močan veter. → vint 3. e al tire ~ di gambiament. agronomie [agrono'mie] f nauk o poljedelstvu. Dopo dîs di cjaminâ e dopo 600 chilometros di ~. la cjavace dal ~ . câs di ~ primeri aidsa. (regione. aier ['aier] m → aiar. (Pa). arisel. ki sem jih videl. (t. na zraku.i m BIBL Agripa f. aì [a'i] adv (redko) da. gambiâ l’~ zamenjati okolje. aiarat [aia'rat] m PEJ od aiar.(don). tîr di ~ prepih. agriagri ['agri] agre adj 1.. Universitât di Udin. come dongje un malât in ~ kakor pri bolniku v smrtnem boju 2. ma un ~ al soflave net aiaron [aia'ron] (akreš. ~ salvadi vinograjski luk (Allium vineale). BOT česen m (Allium). zračen 2. agricolture [agricul'ture] f → agriculture. agricul [a'grikul] adj kmetijski.mediateca-codroipo) 4.(Pa). poljedelski” sln. MUZ napev m. ki so šle po zraku. poljedelstvo n. agronomija f. velika gneča. FIG zdolgočasen.pdf) 2. lice n. nassût a ~ tal 1931. (SiF 03/3. veter m. izgled m. borbeni 2. aiar I ['aiar] (redko aer) m 1. agroagroalimentâr [agroalimen'ta:r] adj AGR agroalimentaren. aiarìn. agricultôr [agrikul'to:r] m kmet m. A rapresentin une sorte di oasi ciprès drets. zrak m. (Pasolini) aìne [a'ine] f ANAT členek m. Dipartiment di Biologjie e Economie Agro-Industriâl. agroambientâl [agroambien'ta:l] adj ?? jutoris pai inviestiments inte aziende agricule a conduzion feminine. ~ di lôf čopasta hrušica (Muscari comosum). -iche adj nanašajoč se na kmečki turizem m. ah ['a:] int ah! ahi ['a:i] int joj! ai ['ai] art a + i: nol è indreçât dome ai furlans (Pa) ai ['ai] E1 od vê: dai films che o ai viodût od filmov. viden. jutoris agroambientâi. No come i gjornaliscj ducj entusiascj de prime direte di une ~ di un Pontefice. agro. mangjâ ~ FIG razjedati se (biti premalo poštovan). ~ consumât slab zrak.it/istituzionale/ giunta/allegati/friulane. a rivarin a Cesaree il re ~ e Berenice (Bibl-Az). Marijan Brecelj. agronomska znanost.. (Provincia) Aidussine [aidu'sine] kr. agonija f. veter m. poljedelski. agronim [a'gr‫כ‬nim] m agronom m. siencis economichis e sociâls (Pa). aiarut. agroindustriâl [agroindustri'a:l] adj agroindustrijski. sul ~ dolç e amâr di une vilote. malâts di ~ oboleli za aidsom. Di in chê volte al 2004 i câs di Aids in Friûl Vignesie Julie a son stâts 431. (SiF 02/1) agriculture [agrikul'ture] f kmetijstvo n. su lis detignudis maris. podnebje n. Firme a Lussemburc e a La ~ dal At unic european cun che i dîs Pais membris (retecivica). pôi e aieressis che a slargjin il lôr ombrenûl. e ven mandade tal secjadôr de cooperative. and’è passât ~ parsore dai cuvierts veliko časa je minilo. agonìa ’boj’.fvg. leade ae capacitât ambientâl. agrologjie [agrolo'ăie] f agrologija f. setôr ~ kmetijski sektor. ~ ! si partis ! Aids ['aids] m Aids. lâ par ~ iti po vodi. agunistiche [agu'nistike] f (gr. jessi dut in ~ biti vse na nogah. MUZ (s)peven. ~ intensive intenzivno kmetijstvo. od aiar) m vetrič m. Cualchi dì dopo. la incompatibilitât de detenzion pai malâts di ~. il soreli al regalave tocs di place e cortis aiarosis di puartis [di portici] a l’ombrene sigure di sè aide ['aide] int hajde. Duncje: in ~ intensive il cost di conduzion di un teren di 5 mil mq semenât cul mais al va a 460. Ma in timp di slargjade modernizazion. ajde. agunisim [agu'nizim] m borbenost f (športna).. E3 ž od vê .['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. (Pa 04/02) Agripe [a'gripe] os. agri. ailuros “maček” in fobos “strah”. poljedelski” sln. in particolâr i problems des inrigazions. (Pa 04/02). na prostem. vetrc m.. No suna par il timp. izraz m. kmetovalec m. ANT igralec pri starih grkih. O sin par strade pal ~ dal Levan (Leng).a son lis consecuencis causionadis de estinzion des carataristichis antropologjichis e spirtuâls tant tal grop dal ~ che intal grop dai osservadôrs . obl. (Onde). videz m. aie ['aie] vpr. vihar m. kisel 2. Cemût aial tacât a interessâsi di Pasolini e par ce. aiar II ['aiar] m BOT 1. daspò al à cjacarât l’~ Enos Costantini agronomic [agro'n‫כ‬mik]. športen. umiranje n. ja: “vêso capît?” “aì” aiade [ai'ade] f česnova omaka f. robis par ~ stvari. agunistic [agu'nistik]. aial ['aial] vpr. deriv. raskav. (Furlanist).. FIG) ozračje n. za bibliotecari a Nova Gorica (La 06/9). agunist [agu'nist] adj borben. E3 od vê. dut il mont gnûf al zire ator di chest casselot discognossût. agrituristic [agrotu'ristik]. 69-81). (scuolamediamortegliano). dâsi ~ delati se imenitnega 5. poljedelec m. de aghe . gleženj m. e sarès stade une altre zornade di canicule e di un cjaldon. ~ o no ~ vût tuart? (Pa). ~ m 1.. Aie ['aie] kr. Fra i interès dal Nestri si po zontâ ancje l’~. naveličan. v nič.i f Haag m.

alarmisim [alar'mizim] m paničarstvo n. ~ fals lažni alarm. e dai furlans. Al à di ve plôt unevore in ~ (Natisone/furlanis) albar ['albar] m → albare. ~ m 1. panika f: ma al zonte ancje che lis previsions di riprese a permetin di evitâ alarmisims. Cul ~ di Diu.i m So pari ~ e sô mari. (La 07/01). albar) f BOT trepetlika f. → jutori 2.i. Albin [al'bin] os. alan [a'lan] m ZOOL doga f. (La).(Bibl-Mc) albe ['albe] f zora f. di lidrîs ebraichis (Bel).m Albert m. ~ di mont (carn. hotelirski. beli trn m (Crataegus oxyacantha). alantoine [alanto'ine] f KEM alantoin m. (Provincia). si son fats conossi tal mont da culture. âl ['a:l] vpr. ob zarji.i m Albin m. prizadevnost f. cuasi ~. preplašiti se.camcom). paničarski. albasie [alba'zie] f 1. 1 Sabide S. albeâ [albe'a:] m svitanje n. (BrLi) Albine [al'bine] os. e criche l’~ dani se. albade [al'bade] f sijaj sonca.) jelša f. alberzâ [alber'dža:] tr prenočiti. l’~ Cupît krilati Kupido . kam?).). L'amôr no cui vôi ma cul sintiment al viôt e al è par chest che l’~ Cupît. (CoCamp) alarmâ [alar'ma:] tr vznemiriti. aiût [ai'u:t] m 1. La femine a fuarce di predicjes e soredut cu l’~ di un got di sgnape a è rivade a bonâlu e fâlu lâ tal jet. adjutant m. dati prenočišče. alantiasi [a'l??] MED zastrupitev s klobasami // od gr. → Ti âl viodût nissun? (Sg). dâ un ~ nuditi pomoč. pomočnik m. Alanoi. alberc [al'bεrk] (t. alât [a'la:t]. i f (Prepot) Ibana f (IT Albana). ma bielzà in montagne. alamârs [ala'ma:rs] mpl spletki (okrasne vrvce na krilu. alarmi [a'larmi] m → alarm. trionfâl / a nâs la vile sore un fonz ~ ??Alban [al'ban] os. alâ [a'la:] it ARH → lâ. albierc [al'bεrk] m → alberc.ts Albin e Silvio (pensemaravee) albin [al'bin] adj BIOL albino.i m Aljaska f. allantiasis k allantiko ’klobasa’. častniški uniformi). albanščina f.(JM) alarm [a'larm] m alarm m.) . (Pa 06/1). Alarì [ala'ri] os.airon [ai'ron] m ZOOL čaplja f (Ardea). che vie pe seconde vuere mondiâl i abitants dal paîs a levin a parâsi li sot cuant che a sintivin a sunâ l’~. Alaske [a'laske] kr. (ShW). izv. beličnik m. ma soi content dâ un aiût stant tal miò piçul paîs. alà [a'la] adv → lâ. sunâ l’~ biti alarm. pomagač m. sončni žarek. Si trate di 20 miliarts a l'an par dodis minorancis (albanese. ambicija f. Albanie [alba'nie] kr. te clime di ~ ros. al ['al] obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu E3 m.. alatîf [ala'ti:f] m LING alativ m. albierghîr) adj gostinski. -ade adj krilat. I Latins no salvarin il Friûl ni des dôs invasions gotichis dal re ~ (401. Il cîl clâr dal ~ al è cetant biel. aroganca f. častihlepnost f. intun ciert sens. tra i contadìns‚’l è spes l’originâl / che al à la 1a stupidissime ~ / di volê tignî unevore di campagne. m Alan m. alaç [a'lat∫] (pl alaçs [a'lats]) m BOT ruševje n (Pinus mughus). ~ ros rdeči alarm. sev. o varessin di lâ a studiâ lis aghis de ~ o de Siberie (Pa 02). des cimis des monts. catalane. sparniçât in planure. 408). alarmistic [alar'mistik]. che al ten di vuardie il flum Judri. → aial. ošabnost f. → olnâr di mont. alarmist [alar'mist] (pl alarmiscj) m paničar m. → olnâr blanc . il soreli al mole cualchi ~ albâl [al'ba:l] adj zoren. svita se. Albanec m. albastri [al'bastri] m albaster m. iranskega ljudstva. alabastrin [alabas'trin] adj alabastrn. Albane [al'bane] kr. zaim.i f Albanija f. . labarde) f helebarda f. jez. che za di un an a colaborin cui ~ de Calabrie (Pa) 2. albanês [alba'ne:s]. preplah m. ~ blanc (carn. 15 Lunis S. al puedi tornâ a viodi a cricâ une ~ di libertât e di autoguvier (Pa). (La 06/3) 2. il cjampanîl al jere cussì grant. altâr ~ krilni oltar. beličen. vuluçadis tes lûs crevulis dal cîl su l'~..i m HIST (gotski kralj) Alarik m. pomočnik m 2. za al è ben salvâ la piel. L’altâr ~. di Povolâr. pomoč m. ~si refl vznemiriti se. O sin. iran. là che mê none Anzule e veve un ~ (Natisone/furlanis) alberghîr [albier'gi:r] (t. (Natisone). Alani. bradničar m.. lj. aiudant [aiu'dant] m 1. Alice Weiss. albierc [albi'εrk] ) m prenočišče n. bradnica f. allativus m (na vpr. il frut al cjante deček poje.. albanski jezik. (Ponte). prebivalec Aljaske. → olnâr.. alabarde [ala'barde] (t. domišljavost f. e rivà une femine cun tun vâs di ~ plen di profum di nart rût . tratant di fâi propagande ae citât de ~ (Pa). dal sport e in tancj aitis cjamps dulà che l'om al svilupe las propias ativitâts. vznemirjati. pod streho vzeti. Albert [al'bεrt] os. alascan [alas'kan] adj aljaški. albespine [albes'pine] f BOT glog m. vuarp si crôt. la lenghe furlane e je rivade intal tierç Mileni. od kasp. (Cjargne) predvsem s pomočjo požirka žganja. lat. une situazion di ~ perpetui položaj stalnega preplaha.)// < gr.. (La 04/3). che al fâs saltâ fûr dai complès di inferioritât cui che al fevele lenghis tratadis cun ~. alarmirati. alantoit [ala'ma:rs] KEM alantois m. cjiscjel di ~ Di segnalâ il cjiscjel di Albane. ~ m Aljaščan m. (lacomugne) aiti ['aiti] adj → altri. alabardîr [alabar'di:r] m helebardir m. (O). alabastri [ala'bastri] m → albastri. Alan [a'lan] os. che par furlan si dîs (CoGonars). -ese adj albanski. (ud. ~ m BIOL albin m. jelševina f.i f Albina f. Halani. -iche adj paničen. VOJ pribočnik m. tratâ cun ~ ravnati s kom arogantno. Dentri lis aventuris di «~ l'acuilot furlan» e (Furlanist)// < Alan ’Alan (zg.)’ Alan [a'lan] m Alan m (pripadnik zgod. Albanese [alba'neze] f Albanka f. (Pa) aitori [ai'tori] m → jutori. albierghîr [albier'gi:r] adj → alberghîr.i. albare ['albare] (t. tant che l'~ che i à gjavât il vues al lôf. pomagati. Al jere lunc e flap cun tune muse cence caratar.te Albine (pensemaravee) albinisim [albini'zim] m BIOL albinizem m. preplašiti. particolâr gjenar di ~. ni di Atile (452). hotel m. oholost f. âl ['a:l] m BOT (carn. dal spetacul.

merek m (na puški) 3. cuntune percentuâl un grum alte di personis che a bevin alcolics fûr dai pascj. (O). ~ m alkoholna pijača. alkoholiziran. ~ e ce izvrsten. alcolisim [alko'lizim] m alkoholizem m. -iche adj alkemističen. ~ di timp nekoliko časa. (SiF 03/4. alçâsi.. (joannis.i m HIST Albuin m. KEM beljakovinski. belina f. vstati 2. e un numar sot di ogni fotografie dal ~ a riclamin la relative . (po)vzdigniti. 2. dviganje n. albôrs FIG začetki mpl. ~ al cole su la clapigne dulà che no je unevore di tiere (Bibl-Mt). alcaltri [alk'altri] (t. culturis e lenghis difarentis. navzgor. alcalimetrie [alkalime'trie] f KEM alkalimetrija f. beljakovinast. alkimija f 2. -iche adj LIT alkajski. . ~ i voi odpreti oči. alchilic [al'kilik].. vstati. miserie che a alce di pês strašna beda . aminoacits e v. KEM albuminoiden. pogledati. a son rivâts a mudà un alc in miôr lis condizions di une regjon o di un stât. ~si refl alkoholizirati se.it/proverbi2. pijan. alkalija f. ~. -ose adj BIOL. o côr in ~ . vzdig m.. alchimistic [alki'mistik]. un ~. nekoliko. (po)vzdigniti se. (Furlanist) alcâtri [alk'a:tri] pro → alcaltri. albuminozen. upreti se. componût di elements solubii come acits gras volatii. i citadins si jerin alçâts sù cuintri il guviêr državljani so se uprli vladi. alcaiche [al'kaike] f LIT alkajska kitica f. (po)vzdigniti gor. (CoUd) albumin [albu'min] f BIOL albumin m. lužen. (La 03/03). ~ il cjâf Cui puedial frontâlu cuant che i ven sù. alcove ['] f → arcove.(mediateca-codroipo). A son invezit 800 lis personis in cure par problems di dipendence dal alcul. alçade [al't∫ade] f dvig m. e al à par fuarce di imparâ il sô lengaç par podê doprâle. povečanje n. cualchidun al da incomuts neurologjics e atacs di epilessie (SiF 02/1. butâ fûr ramaçs e fueis e. alchimie [alki'mie] f 1. alcaloit [alka'l‫כ‬it] m KEM alkaloid m. Di chê bande a rivarin Alarì.(CoUd) alcol ['alkol] → alcul. lužnatost f. alcalinizâ [alkalini'dza:] tr KEM alkalinizirati. nô furlans no sin propite i ultins. albuminôs [albumi'no:s]. beljakovina f. dipendence dal ~ odvisnost od alkohola. manevriranje n. bazičen. alç ['alt∫] m 1. dvigniti. (Furlanist). alcutest ['alkutest] m alkotest m. Chel des tassis invessit al stave lontan e nol olsave nancje ~ i voi viers dal cîl (Bibl-Lc) 2. intant cjantin / al scomence l ‘~. Alcman [al'k‫כ‬lik] os. (CIRF) alchimist [alki'mist] (pl alchimiscj) m alkimist m. peta f (pri čevlju). 31-45) // k alcalin. alcâi alcali ['alkali] m KEM baza f. postaviti se. razgaljen. izobesiti zastavo.(Pa). pod vplivom alkohola. albuminski. ~ i mancje nekaj drugega mu manjka.i. (JM). Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. kombiniranje n. alçìn un cjant! zapojmo pesem!. alkalnost f. alcâtri) pro nekaj drugega. Par sigûr la astignince dal alcul e dal mangjâ. ~ di nekaj (od nečesa). ~si refl dvigniti se. cualchi ~ nekaj malega.albis ['albis] v: in albis gol. (Natisone/furlanis). . albôr [al'bo:r] m 1. Alcoran ['] m REL Koran m. alcolicitât [alkolit∫i'ta:t] f KEM alkoholnost f. alcalin [alka'lin] adj KEM alkalen. e la int e cjante insieme cul grup SOURCE DIREKT invezit a son dai vêrs alchimiscj. postaviti se na noge. Se o cjalìn il consum ~ gjenerâl (SiF 03/4). alcolist [alko'list] m alkoholik m. odstotek alkohola. i Ongjars. ~ m alkoholik m. alc ['alk] pro 1. (Ta). Te omilie de beatificazion. alcolizâ [alkoli'dza:] tr alkoholizirati. (Pa 04/04). Un sôl esempli: sierât “Castellerio”.. malo npr. -oide adj BIOL. sierade l’~ a Udin. Alcheda [al'kεda] kr.: o podês un ~ judâ a paiâ lahko malo pomagajte plačati. Il fonc al forme une schirie di alcaloits diviers. alcalosi [alka'l‫כ‬zi] f MED alkaloza f (pH nad 7. alcul ['alkul] m alkohol m: Par chel che al inten l'~ il consum in regjon al è plui alt de medie italiane (Pa). ~ al è ~ e nuie al è nuie nekaj je boljše kot nič.htm) 2. alcâi. kaj. -iche adj KEM alkilen. albuminoit [albumino'i:t]. dvig m. emargjinazion)(O). biti nekaj izjemnega: un vin che al e ~ e ce neko izvrstno vino. Il Guviêr al ordenà la ~ de ferade. muha f. ~ la bandiere dvigniti zastavo. slečen.. ~. Atile. la tombe dal pari dal princip al cresseve un garofolâr che al jere ~ e ce! (Zili). te domenie “in ~” di chest an (Pa 03/11) albite [al'bite] f MIN albit m (natrijev. i f (Andreis Pn) IT Alcheda. o cjati scrit sul ~ najdem. ma mi soi dete che o varès fat ~ e mi soi fate une reson de robe. da piše v Koranu. l’~ e il disbassament de vôs dviganje in znižanje glasu 2. alcalinitât [alkalini'ta:t] adj KEM bazičnost f. album [al'bum] m album m. 73-84). . cui puedial ~ il cjâf denant de so asse? (Bibl-Nachum).. pijanec m: Alcolisti Anonimi Anonimni alkoholiki. alcolic [al'k‫כ‬lik] adj alkoholen. nekaj. Usance l'arbul che al po slargiâsi. Sodium aluminum silicate). Albuin [albu'in] os.44 v krvi). cui risultâts plui diviers. lug m. FIG mišmaš f. (La 03/5): alculometri [alku'l‫כ‬metri] m KEM alkoholometer m. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl (~. albuminurie [albumin'urie] f MED albuminurija f. rindude grivie de ~ de aghe daspò lis ultimis ploiis (CoCamp). che alchimiis politichis e sociâls a tentin di misturâ adun e plasmâ. zastrupiti z alkoholom. ~si sù refl 1.. dodati alkohol. dvigniti se (proti).(Pa). alçâ sù [al't∫a: su] tr dvigniti. odvisnik od alkohola f. Albin m (langobardski kralj) f. -ade adj vinjen. glinenec. strofe alcaiche alkajska kitica. jutranji svit m.// < arab. alcazar [al'kazar] m trdnjava arabskega izvora v Španiji. al-qaly "??Pottasche" und "Aschensalz". Teodurì. carboidrâts sempliçs. alçâ [al't∫a:] tr 1. ma al à di vê ~ di comunicâ o un . ozreti se. che a finì i siei dîs intun ospizi par alcolizâts alcologjie [alkolo'ăie] f alkohologija f. alcolizât [alkoli'dza:t]. Sul cont po dai albôrs de poesie romance... Anacreont. Ricognizion faturose su la Tor par cirî un vât. alçade di most → most. droghe. alcaic [al'kaik]. e pe prime volte cualchi comun di citât impuartantis a an decidût di no alçâ la bandiere spagnole.i m Alkman m.

vinjen. bisugne bati la ~ come il gjal. vzvišenost f. becât. imeti alergijo na. fâ lis alis vzleteti. par snelî L’iter de domande.(nuovofriuli). allegoria. opojen. priti na tla. cjonçâ lis alis pristriči peruti. mi pâr un colonel canadês che al veve stât governadôr aleât di Cividât». cjantâ la ~ FIG radostno vzklikati. di fâ zirâ l’apel ~ e di tirâ sù altris adesions. vadba f. aleluie [ale'luie] f REL aleluja f. bati la ~ mahati s perutmi. Il libri al fâs scjas pe complessitât de trame e pal so valôr alegoric. od allos ’drugi’ + legein ’govoriti v skupščini’. žarni venec m. ~ tr razložiti nekaj s prispodobami. vojskovodja). aleât [ale'a:t] m zaveznik m. radost f. (Onde).. -iche adj alelomorfen. a lâ a fâ cuatri salts in ~ (bassafriulana). tvegan 2. Altris disvilups sun cheste direzion a podaressin proviodi la pratiche di un ~ ideatîf intal insium (lacomugne) alenât [ale'na:t]. par "Aleance Nazionâl" si trate di une autentiche ossession. maked.i.. aleance [ale'ant∫e] f 1.. → Gjermanie. alegât [ale'ga:t]. alergjologjic [alerăo'l‫כ‬ăik]. alergjist [aler'ăist] f MED zdravnik. (Pa 02/1011) 2.i. združiti. -iche adj 1. → ligrie. izginiti. La batae dai gadgets e je viarte: a cuant il prin grup furlan che al fâs un CD cun ~ un toc di frico? (Furlanist) alegazion [alegatsi'on] f JUR navedba f. si domande ai presentadôrs des voris di ~ almancul une foto . clamâlu di diestre nol è coret. Alessandri [ale'sandri] os. alergjin [aler'ăie] f MED allergino??. POL zveza f. alenâ [ale'na:] tr ŠP trenirati. vaditelj m. ~ il Grant Aleksander Veliki (ant. ki zdravi alergije. MED alergičen 2. (wumingfoundation)// od lat. ~ di polmon MED pljučno krilo. ??alergjide [alerăolo'ăie] f MED alergid m. ki pogosto uporablja prispodobe. Prime di dî une peraule . predložitev f // od lat. alegrie [ale'grie] f (it. zvezati se. JUR aleatoričen 3. .(Leng). FIG uiti. Il computer al pues deventâ. krilo n. ~ lis alis FIG nositi se visoko. (O). dvig m. aldeide [al'dεide] f KEM aldehid m. izven. che cu lis alis di paie al tocjave cuasi par tiere 5. fr. gr. allegorius (iz gr. allegatum ’poslati sporočilo’ alegoric [ale'g‫כ‬rik]. perut f.i. aleman [ale'man] adj nemški. sklicevanje na kaj). GEO aleksandrijski. aldifûr) adv zunaj. Alessandrie [alesan'drie] kr. trening m. il PNV al è il partît basc moderât. ~ m Nemec m. fâ ~. Une acuile che i àn cjonçadis lis alis nol è che e mueri (glesie). ~ adj zavezniški. alergjie [aler'ăie] f MED alergija f. il gjat si decît a sgripiâsi su pal tet. alemontite [alemon'tite] f MIN alemontit m. a ~ di Egjit (istitutopiopaschini) alessandrin I [alesan'drin] adj 1. uriti. alegorist [alego'rist] (pl alegoriscj) m LIT pisatelj. dviganje n. Cun di plui us domandìn di mobilitâsi cun iniziativis vuestris. ~ m BIOKEM alelomorf m. -ade adj priložen. -ade adj treniran. FAM muc. alegacija f (trditev. REL zaveza f. Difat i paragons. okence n. alergjolic [aler'ă‫כ‬lik] (f -gjologhe) m MED alergolog m.) veselje n. alergjenic [aler'ăεnik]. alenament [alena'ment] m urjenje n. -iche adj MED alergološki. pontât sot di une ~ FIG okajen. upor m. oknica f. tirâ la ~ vleči ladjo proti vodi. fâ alis. od allegare. alelomorf [alelo'm‫כ‬rf] adj BIOKEM alelomorfen. FIG težko delati. i simbui. krilo dvokrile strehe f. 9). (PrBr). alenadôr [alena'do:r] m ŠP trener m. vê ~ biti alergičen. la ~ dal cjapiel klobučni okrajec m 3. Alemagne [ale'mañe] (t. ~si refl združiti se. -iche adj BIOKEM alelni. aleatorietât [aleatorie'ta:t] f JUR aleatoričnost f. la fede e je compagne in Friûl. ce ~. allegoriste. Lemagne) kr. alçane [al't∫ane] f vrv. ~ dal palaç krilo palače. i Batistons ! a son lis aganis dal Luri che a vegnin a judâju. m Aleksander m. zbežati. kolobar m. lis alegoriis plui dopradis par meti in lûs . prispodoba f. saran dai ~s e sbassaments 2. di informâ. garati. Cesare Pancotto che è stât clamât a alenâ la scuadre di basket furlane. alì al podeve stâ acj’ l’~ → todesc. s katero vlečejo ladje proti vodi. il pavêr dal ferâl al veve une ~ curte di lusôr 6. (mediateca-codroipo). Aleance Nazionâl Se ducj a àn une ponte di fatalitât. vratnica f. -iche adj MED alergenski. POL vstaja f. alegorie [alego'rie] f LIT alegorija f. (Bibl-Lc) Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. lôr! aleâ [ale'a:] tr zvezati. alelotropie [alelotro'pie] f KEM alelotropija f.. alegâ [ale'ga:] tr priložiti. ki se preliva za vas. si consee di ~ ancje:. f Nemčija f.alçament [alt∫a'ment] m 1. alelotrop [ale'l‫כ‬trop] adj KEM alelotropen. a cjantin la ~ . skleniti zavezništvo s kom. allegatio. Congruo di stanziamento (Provincia). (Pa) aleatori [alea't‫כ‬ri] adj 1.// skrajšan iz alkohol dehydrogenat. 2. alêl [a'le:l] (pl alêls) m BIOKEM alel m. un ~ preseôs ma ancje un aversari temibil. (Basc). uriti se. ~ m priloga f. FIG alergičen. alergjic [a'lεrăik]. krili. une ~ di puarton scuancassât 4.. plavut f. negotov. (Pa) // od lat. imenitnost f. ~si refl ŠP trenirati. ~ di fiât. veseliti se. oholost f. alelomorfic [alelo'm‫כ‬rfik]. alergjen [aler'ăεn] m MED alergen m (povzroča alergijo). alegorizâ [alegori'dza:] it LIT izraziti se s prispodobami. ai 4 di fevrâr dal 1937 cuant che un avion CR32 al tocjà prime cu la ~ di çampe la piche centrâl (CoCamp). a son stâts creâts lavôrs unevore biei che a mertaressin di jessi fats viodi ancje ~ des scuelis". daûr di chest. al à decidût lunis di gjavâ la incjarie di ~ de scuadre di balon furlane a Luigi De Canio. (La 03/5): ale ['ale] f 1. come a Aquilee. f Aleksandrija (v Egiptu). (SiF 03/4. Anastomosis vitâls si formin dome jenfri culturis che a àn alêls compagns in ducj i loci v-c (gjensvic). Chest cjaliç al è la gnove ~ tal gno sanc. Une aventure di Narciso e jere ambientade te ete di ~ il Grant: (Ta). alergjologjie [alerăolo'ăie] f MED alergologija f. al di fûr [aldi'fu:r] (t. alegorizirati. di fat al è aleât cun Eusko Alkartasuna . alegorizazion [alegoridzatsi'on] f LIT alegorizacija f. perutnica f. spandût par vuâtris. // cf. MUZ aleatoričen. (klobučni) okrajec m. -iche adj alegoričen. alelic [a'lεlik].) alegorichementri [alegorike'mentri] adv alegorično. sbassâ lis alis FIG ponižati se.

~ m duševni bolnik. od arab. aljebr k jabara ’??to bind together. (GP). soterâ. il mont dai terapeutis (Pa 02).(lacomugne). v bližini.// od gr. FIG prefinjen. nazadnje. in fin dai fats.(SiF 02/2). (Pa 11/99). algebraično. duševno bolan. Ta chel timp istès al frecuente ancje i cors superiôrs di teologie ~ de facoltât teologiche di Venegono. algebrajski. (Pa 02). (BelAlci) 2. z drugim imenom. odtujiti. alius ’drugi’ + quot ’koliko’ alidade [ali'dade] f MAT alhidada f. parceche la glesie no vadaûr des modis ma daûr di Crist. Un vieli professôr di ~ al diseve che. // od lat. alicuote [a'likuote] f 1. Alfrêt [al'fre:t] os. algjesie [alăe'zie] f MED preobčutljivost za bolečino. odvrniti.i f Alžirija f. algide. -iche adj KEM alicikličen. aleutin [aleu'tin] adj aleutski. nol esist nancje un marcjât che al permet l'esistence di imprescj di informazion par furlan. brusâ. e i gnûfs incuilins a scuegnin adatâsi sot la scjale come sant ~ (Pa) alessic [a'lεsik]. alevadôr [aleva'do:r] m rejec m. jurid. FIG opravičilo n.. eliminâ.i fpl Aleuti mpl. ~.. davčna osnova. par ordin ~ po abecednem redu. Alicarnas [alikar'nas] m HIST Halikarnas m (danes Bodrum v Turčiji). // iz poznolat.(Pa). Algjerie [alăe'rie] kr. . // od lat. da . odtujen. algoritmi [algo'ritmi] m MAT algoritem m.. priredba f. alienât [alie'na:t]. -iche adj BIOKEM alevronski. m Aleš m.(Pa 02). učiti pisati in brati. alias. → lì. alfabetisim [alfabe'tizim] m pismenost f (sposobnost pisati in brati). Algjeri [al'ăεri] kr. Il benefici de ~ sbassade al jentrarà in vore dome cul an daspò che si à presentât la comunicazion e fin ae fin de locazion.(don). alfin [al'fin] (t. (CoUd) // od lat. živina (za vzrejo). algjit ['alăit]. Aleutinis [aleu'tinis] kr. izgovor m. ~ di blizu. aleksandrinski slog m. ide adj MED algiden (mrzel). alfabetic [alfa'bεtik].glesie alessandrine aleksandrijska cerkev. consolidate’. alibi ['alibi] invar. ~ m Alžirec m. ~ m odtujevalec m. -iche adj algebrski. alikvotni del 2. abecedno zaporedje. Alessi [a'lεsi] os. in cualchi stanzie a metevin l’~ dai cavalîrs. Alfa e Omega. alessandrinisim [alesandri'nizim] m LIT aleksandrinstvo n. e varà par protagoniste la scritore e regjiste algjerine Assia Djebar. alestiment [alesti'ment] m 1. lì) adv tam(kaj). dâ un ~ dati opravičilo. strokovnjak algebre. -iche adj abeceden. (Ta) 3. alienament [aliena'ment] m odtujitev f. che nissun predi nol à il dirit di ~. (Bel). opremljanje n. alienare ’odtujiti’. alessie [??' ] f MED aleksija f. l'~ che al è stât doprât par modificâ lis probabilitâts dadis nol simule lis sieltis. jessi ~ par. (CoUd ). alias ['alias] adv alias. aleuronic [aleu'r‫כ‬nik]. alpha + beta (prve dve črki v gr. alibi ’ailleurs’. vzreja f. alfabetizâ [alfabeti'dza:] tr alfabetizirati. NAVT oprema f. inalgò. prodan 2.(Bibl-Apoc)// od gr. Di stanziâi a van indenant cu la lôr ativitât di alevadôrs e (mediarete-edu). prin e ultim (BelR). algezija f. lì a ret) na tistem mestu. m Alfred m. algidus ’mrzel’ od algere ’biti hladen’: cf. JUR alibi m. alevament [aleva'ment] m 1. prireditev f. aliciclic [ali't∫iklik]. alibi m. jurid. cun rapresentazions teatrâls di autôrs dal Congo. ma in prevalence furlan. po abecednem redu. odvračati. . alghe ['alge] f → alighe. Alfa e Omega prvi in zadnji. ducj unîts inte profession de stesse fede cjapade su dai apuestui e de glesie alessandrine. metudis in ordin ~ par localitât. fr. alfabet [alfa'bεt] m abeceda f.rastlinska beljakovina // od gr. alì [a'li] (t.i. gojitev f.. odtujenost f. aliquot ’nekoliko’. -ade adj 1. vzrejališče n 4. alienâ [alie'na:] tr 1. prirejanje n. Alfons [al'fons] os. alpha. v tistem trenutku. aleuron [aleu'ron] m BIOKEM alevron m . e à presentât in consei regjonâl la prime propueste organiche. alienabil [alie'nabil] adj JUR odtujljiv. Aleutski otoki mpl. slednjič. algò [al'go] adv → adalgò. il gnûf cd dal musicist di Feagne Roberto Concina ~ Robert Miles (Furlanist)// od lat. // od lat. algologjie [algolo'ăie] f BIOL algologija f (preučuje alge). Friuli. gojenje n 2. ~ m LIT aleksandrinec m. la nestre colegance spirtuâl cul mont ~. prodati. alienabilitât [alienabili'ta:t] f JUR odtujljivost f. m Alfonz m.. . cul grât di colonel. algôs [al'go:s]. algjebre ['alăebre:] f algebra f. abecedi).. algjebrist [alăe'brist] (pl algjebriscj) m učitelj. reja f.. alienant [alie'nant] adj odtujujoč. ~ ret (t. + 15 e -15 a son scuasi la stesse robe. dal Mali e de ~. di un Comitât di Vuere cun Luîs Duodo e ~ Conti. meti in ordin ~ urediti po abecednem zaporedju.i. Unevore rispuestis – E jerial veramenti alienât? (fundacer). alfabetizazion [alfabetidzatsi'on] f alfabetizacija f. Alfa e Omega: prime e ultime letare dal ~ grêc. algebraičen. algjerin [alăe'rin] adj alžirski. (Natisone/furlanis) u+2. ~ m GEO Aleksandrinec m (prebivalec Aleksandrije) alessandrin II [alesan'drin] ~ adj LIT aleksandrinski. Al insegnà analise algjebriche e gjeometrie. izumetničen. tja . (Pa 04/02). άλευρον. e spiete e spiete. izgovor. -ose adj pokrit z algami. 1. lì ret. daûr ~ po abecedi. ~ tu sês vignût.i. fotografiis e cartulinis di epoche dai paîs par ordin ~ (CoUd ) alfabetichementri [alfabetike'mentri] adv po abecednem redu. La “Lega nord”. -iche adj MED aleksičen. norec m. dekadenten. infin) adv končno. algebra. ordin ~ abecedni red. Il font principâl al è l'Archivi Friûl cun fotografiis di dut il teritori regjonâl. jessi ~ che biti ravno na tem. algjebric [al'ăεbrik]. 2. odtujevanje n. nor.i m Alžir m. Mediant che e mancje l'~. si tratave di tignî a mens il repart e po cheste suor Eulalia e il nom dal dotôr ma juste ~ ret i à vignût un scrupul pe strade. par sparagnâ bêçs e no dâur ai ignorants un ~ periculôs. analitiche (Uniud/friulani) algjebrichementri [alăebrike'mentri] adv algebrsko. alfa ['alfa] grška črka alfa. Une volte a jerin i conts a stâ ma tai agns ’70 al jere vueit. al podeve ben cjatâsi tal ~ di Un Batisteri (CoUd) 2.

-iche adj MED aloritmičen (srčni utrip). acit ~ haloocetna kislina (HaloAcetic Acids). aloplasme [alo'plazme] f MED aloplazma f. -iche adj nelogičen. torej. alimentadôr [alimenta'do:r] m TEH napajalo n. αλλος tuj + χθών zemlja. gnati. → cuviton. Aloi ['] os.i. BIOL alohtona vrsta. 3.e. ala ‘krilo’ + -form. alocromatic [alokro'matik].(don).Dì par dì . ~. alimonium ‘nourishment’ od alere. material 3. -iche adj KEM haloocetni. alopecic [alope't∫ie] f MED alopecija f (izpad las).(CoUd). HaloAcetic Acids. aloritmie [alorit'mie] f MED aloritmija f (nepravilni srčni utrip). fr. alore i passionâts si dimiezin. // od lat. alimonie [ali'm‫כ‬nie] f JUR ??tartásdíj.alienazion [alienatsi'on] f 1. alon [a'l‫כ‬n] int dajmo! ajmo! gremo! sù. e vegnarà disvidrignide dal popul. // iz lat. par fâ in mût che il sisteme universitari al vedi une ~ ecuilibrade di risorsis. alopsichic [alo'psikik].// < (neolog. alnêt [al'ne:t] m jelševje n. zdaj. (Bibl-Az) aloritmic [alo'ritmik]. eh!. poganjati. almanah m. alloglotte. haloketones. letopis m. prodaja f. inalore) adv no. ~ des risorsis alokacija virov. aligatôr [aliga'to:r] m ZOOL aligator m (Aligator). alodi [a'l‫כ‬di] m HIST alodij m. fr. redilen. prehranjevanje n. ~ m tujec m (tujega porekla). alinea [a'linea] m JUR alinea f. a Aquilee e jere ancje la comunitât greghe o ~ grecofone (Pa). rediti. rediti 2. alimentâr [alimen'ta:r] adj hranilen. polniti. alocudôr [aloku'do:r] m alokutor m. Tal articul 10 a son stabilidis lis condizions pe ~ ecezionâl di chescj bens (Pa 02).. pripadnik etnične manjšine. Al sucedarà ~ ogni anime. svobodno posestvo n.. (CoUd ) // od poznolat. almancul [al'mankul] adv vsaj. alifatic [ali'fatik]. i f (Cjiscjelgnûf) IT Almadis. Di marcâ lis resons di fonde che a stiçarin lis istituzions a creâ e ~ il fenomen e lis strategjiis. alopsicosi [alopsi'k‫כ‬zi] f PSIH alopsihoza f. nıtartás. (svečan avtoritativen govor ali nagovor). najmanj. Come l'om ancje il cjan al à bisugne di une ~ sane. alogjin [a'l‫כ‬ăin] adj drugoroden. o alci lis mans ancje jo. prehrana f. 11). aliénation. f (IT Ermengarda). 2. alimonia. temno rjav mineral in dragi kamen. alît [a'li:t] adv → lît. aliterazion [aliteratsi'on] f LIT aliteracija f. a son 3 milions e mieç lis personis che a àn bisugne di assistence sanitarie e ~ (Pa) // od lat. Jo. aligoté [aligo'te] f KUL burgundsko vino aligote. aloacetic [aloa't∫εtik]..(Onde). allegro [ale'greto] adv MUZ allegro. alore [a'l‫כ‬re] (t. alìn [a'lin] → anìn. // < allo-+ plasma. -iche adj PSIH alopsihičen. halophyt „Salzpflanze” alofitic [??'fitik] f BOT halofit m (morska rastlina). torej. alizarine Allah ['ala] m Allah m. HAA: acits aloacetics. (na)hraniti. živež m. e altris no identificâts) (SiF 02/1. indevant..) fr. aloplastiche [alo'plastike] f MED aloplastika f. p. allegretto [ale'greto] adv MUZ allegretto. almanac [alma'nak] m 1. čuk m (Strix aluco). alò [a'l‫ ]כ‬int → alon. complete. zdravnik za duševne bolezni. -iche adj MIN alokromatski.. alienacija f. alokucija f. potem se število privržencev prepolovi. al à rapresentât dal fenomen de ~ des risorsis di personâl te Publiche Aministrazion: (SiF).. alocazion [alokatsi'on] f EKO alokacija f. alocroic [alo'kr‫כ‬ik]. tujeroden. naprej kmet! alopatic [alo'patik]. che a previodin bariduris invalicabils pes piçulis comunitâts aloglotis (Pa 03/10). kadar..Bundì cul ~ de zornade par cure di Sergjo Visentin (O). odtujitev f. alga. e a viodin tes lenghis e tes culturis minôrs une pussibilitât di rapuarts umans vêrs cuintri de ~ dai aparâts (Pa 02). nekoliko hitro. takrat. svariade. // cf. aliform [ali'f‫כ‬rm] adj krilate oblike. alimentâ [alimen'ta:] tr 1. alogjic [a'l‫כ‬ăik]. (družboslovje) tujec m (ki je tujega porekla). lat. -iche adj MIN ki spreminja barvo. alienisim [alie'nizim] m MED alienizem m. aliéniste. aloglot [??a'l‫כ‬ăin] adj LING alogloten. alopatie [alopa'tie] f MED alopatija f (metoda zdravljenja bolezni z zdravilnimi učinkovinami). alienist [alie'nist] (pl alieniscj) m MED psihiater m. Provin ~ a fâ un pocje di storie (nuovofriuli). potem. alienatio. (Pa). gremo. ~ co no. napajati.15 . contadin! ajmo. la popolazion alogjine tujerodno prebivalstvo. GEOL alohtona snov. PSIH umobolnost f 3. (SiF 02/1). govornik m. odstavek m. come chel puaret ~ al si met. alighe ['alige] f BOT alga f (Alga). che no varà scoltât il profete. // cf. (Friulinelmondo). ~. I gnûfs martirs di ~ a son zovins che a sielzin di murî par resons . alochetons. industrie ~ prehrambena industrija. alopren [??alotro'pie] m KEM alopren m.. JUR otujitev f. aloc [a'l‫כ‬k] m ZOOL mala sova f. tedaj. Almadis [al'madis] kr. alore che [a'l‫כ‬re ke] co ko. alofite [a'l‫כ‬fite] f BOT halofit m (morska rastlina)// < gr. -iche adj REL neliturgičen. tedaj’. alocuzion [alokutsi'on] f govor m. tujerodna vrsta 2. -iche adj KEM alifatski.i. alod m. Se po il libri al è di puisiis. Če je knjiga o pesništvu. ven a stâi che cetancj di lôr a son alergjics a di chest ~ (Pa) // od lat. almandin [alman'din] m MIN almandin m. // od lat. alitosi [ali't‫כ‬zi] f MED slab ustni zadah. potem. FIG (na)hraniti.. ~ m MUZ allegretto (skladba). alogjenat [aloăe'nat] m KEM halogenat m. m (IT Eligio)..// < gr. . odtujenost f. hranitev f. fr. alimentarius. alimentatio. Almingarde [almin'garde] os. A son ~ 150 agns che no si à un principi di Novembar tant cjalt in . alizarine [ali'li:t] f KEM alizarin m // cf. od alienare. koledar m: 08. -iche adj MED alopatičen. dovajati. alimentazion [alimentazi'on] f hranjenje n. aliment [ali'mεnt] m hrana f. Mentri Lateis/Latais al è poiât suntun splaç sorevie il lât creât par ~ lis centrâls idroeletrichis Sade/Enel. alogjen [a'l‫כ‬ăen] m KEM halogen m. alodiâl [alodi'a:l] adj HIST alodialen.. alocton [a'l‫כ‬kton] m 1. različek granatov. alocheton [aloke'ton] m KEM haloketon m. alimentum od alere ’nourish’. aliturgjic [ali'turăik].

(fundacer). stât ~ di cussience spremenjeno (razširjeno) stanje zavesti. Dî che si son decidûts e je un ~ dai fats. ~ dal ossigjen. LING non ~ manjšalnica f. ~ di Pergamo pergamonski oltar. norec m. (SiF 02/2. ljubkovalnice. tin m. ki izklesa oltarje. Schickele.. grob. nor 3. 39-58). alpinistic [alpi'nistik]. glasno. (Pa). (GE). or che a sedi un gjene difetôs ~. Scultôr. -iche f 1. membri di spedizions di grant impegn . Alt Comisari POL visoki komisar. ~si refl 1. vuide.. . lôr che a varessin di jessi tai Kaiserjäger! A son alpins! (Ta). che al promôf la ativitât di leture a vôs alte ai fruts . alpinec m.. (SiF 03/3) 2. izpremeniti. postati živčen. al cjalave la citât par visâ di pussibii fûcs. pokvarljiv 2. daspò di un referendum. razburiti. KEM alotrop 2. la Provincie dal Alt Friûl. LING dubleta f. Alt ['alt] m (pri pokrajini) Gornji. divji pelin m. Se o fevelìn di coce al pâr di fevelâ dal dì dai muarts.. hribovski 2. For di Voltri) → altece. → Rodean Dal Alt Alt Adis ['alt] kr. E alpins. vie pe curnîs marcheplan da pît de cupule. ~ totâl di 4. alte ['alte] f gornji del nekega področja. la base genetiche da la malatie. altanisie [alta'nizie] (t. (čas) pozen. alouin [alou'in] m helovin m. alterâ [alte'ra:] tr 1. z privzdignjenim glasom. intaiadôr. strm. hribovit 3. gorski. si è ritignût di assumi une ~ nete di intercetazion di 3. ~ nete čista višina. ljubkovalnica f. Alzheimer al ipotize par prin une ~ chimiche de sostance gnervose . Insiemit des voris di ristaur des condizions naturâls di un sisteme che al è stât alterât des ativitâts dal om. e cjalant jù.i m Južna Tirolska f. al cjape il non de figure dal vuarde-fûc che dal ~ dal cjiscjel. spremenljiv 2. psicologjics. altee [al'tεe] f → dialtee. costituît tal 1968 e atîf in ~ e Lorene (SiF 03/3). alotropic [alo'tr‫כ‬pik]. alte tecnologjie visoka tehnologija. MED . LING ki ima več oblik.fvg). mût avonde omogjeni tra i comuns. (SiF 02/1). jessi a la ~ di cdn ?? magari nome di no jessi a la ~ di chei altris oms che al cognosseve (PauluzzoN) alteço [al'tet∫o] (carn. ~ e Lorene Alzacija in Lorena. Zgornji. ~ grant veliki oltar. “Un blanc cul biter”. razburiti se. LING sprememba oblika f. (SiF 02/1) 2. ~ maiôr. (linmiter). zmešan. alterazion [alteratsi'on] f 1.. alt Comissari “Onu” pai dirits umans. bolehnost f 4.. vôs alte na glas. Vuelial un ~?” “Ce isal?” i rispuint cirint di riduçâ. alterabil [alte'rabil] adj 1. halovin m. razdraženost f. Gâs presint te atmosfere. Pasche alte. alterât [alte'ra:t]. spačiti se 2. važen. cu lis provinciis autonomis”. potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. alpinist [alpi'nist] (pl alpiniscj) m alpinist m. Alps ['alps] kr. pokvarjen. -iche adj alpinističen. l’~ di ram cu la so gridele ancje di ram e ducj i argagn di chest ~. se si monte su une ~ la visuâl si poie sul paesaç (folkcapriva). alpestoc [alpes't‫כ‬k] m gorska palica f. (CoCamp). l’Alte Gornja Furlanija. spačiti 2.0 m. vzdignjen. i Paulìns. Pescje: acuardi pal distret dal Alt Adriatic. alozin [a'l‫כ‬džin] adj → alogjin. (Onde). altagn [al'tañ] m plast pokošene trave. cjalâ un dal ~ al bas FIG gledati na nekoga vzvišeno. ~ m 1. izprememba f. alteratîf [altera'ti:f]. pensâ a vôs alte na glas razmišljati (BrLi). lizere e come incuçade sui drups e lis plantis vie pes altanis (PauluzzoN) 2.(CoUd ).80655 e je la acelerazion di gravitât standard a la ~ medie dal mâr. Alpenstock. altarist [alta'rist] (pl altariscj) m kamnosek. zvišk(om)a. I alpins a protestin. che al veve il compit di normalizâ l'ocitan ~ (Pa). l’umit oltagn [altagn] al fume mokro seno se kadi. prove uniche dal Campionât Nazionâl di Sci Alpinisim a tecniche libare Domenie 25 . e sofletave ancje chê dì. Alsaziane [alsatsi'ane] f Alzačanka f.. Enricon al fâs l'~ e par trê agns al sarà tai Stâts Unîts (christianromanini 07/04) 2.i.// < nem. gredica f na pobočju. la gnot di ~ helovin (noč). ~ medie dal mâr srednja nadmorska višina. TEKST alpaka f (tkanina). alpestri [a'lpεstri] adj 1. visok. (BrLi) alpinisim [alpi'nizim] m alpinizem m. globok 3. ~ m ki je spremenjen. pokvarjen.(Leng). vêle alte cuntun ali vêle fisse cuntun biti na smrt skregan z (nekom) 4. (lingue.alotrop [a'l‫כ‬trop] m 1. FIG belo vino z žganjem. alotropie [alotro'pie] f 1. i Sais. ~ totâl skupna višina. grops di altariscj a son i Cumuçs. KEM alotropski element. alpaca [??'t∫ie] m 1. sinç di cjarande) f BOT komonika f. gjene ~ spremenjeni gen. la gnot di ~ “Halloven” la coce sventrade cuatri busis e une cjandele dentri. lôr a son dibot ducj nassûts in chês tieris. si è pandude contente (Pa 02). (La 05/6). FIG pomemben. su la propueste di riforme dal Statût regjonâl ispirade al “model dal Trentin ~. gorska Furlanija. (SiF). razdražiti. Alt Adriatic zgornji Jadran. Mario Cedolin (n. deriv. alt ['alt] m višina f.. disfurnî un ~ par furnînt un altri FIG z enim dolgom plačati drug dolg. iz ravnotežja spraviti. di gnot. i f (Sant Lenart) Altana.. ZOOL alpaka (Lama pacos) 2.(CoUd). nepravilen. narediti živčnega. si àn lis crisis motoriis che dispès a capitin intun stât ~ di cussience.0 m.(Pa 02). Altane [al'tane] kr. Ancje l’irlandese Mary Robinson.1956) ~. -ive adj 1.. spremenjen. neotesan. KEM alotropija f 2. alton. passant pes localitâts nostranis su lis ~ Cjargnelis e Juliis. altane [al'tane] f 1. visokost f. di mût di no ~ i lôr “pês”. fpl Alpe fpl. alpin [al'pin] adj planinski. (terasa po strehi) mostovž m. LING sufìs ~ pripona (za manjšalnice. Il discors nol vâl pe produzion di alte tecnologjie (Pa 02). altut 2. ponaredba f. ~ m Alzačan m. presits alterâts spremenjene cene. (Leng). altece [al'tet∫e] f višina f. al pâr che si sedin ispirât al altâr di Pergamo cuant che lu àn fat sù. slabšalnica f. planinski. razburjen. altecis di ingirli vrtoglave višine. slabšalnice.i f Alzacija f (Elsass). Si son fatis lis fondis pe jentrade de tende di riunion. di colôr blu clâr (linmiter) 2. povečalnice. žrtvenik m. alsazian [alsatsi'an] adj alzaški. alpski. furnît di un ~ . altonon. razburjenost f. al fâs di tapêt ai scjalins dal ~ maiôr . FIG surov. spreminjevalen 2. pačenje n. spremeniti se. Definizion. VOJ planinec m (gorsko vojaštvo). Xavier Lamuela.(CoUd ). ponarediti.. altâr [al'ta:r] m oltar m. povečalnica f. (Pa). (Bibl-Esodo). ponaredljiv. ~ Cjargnelis Karnijske Alpe. ~ adj 1. ~ Juliis Julijske Alpe. ponarejen. (Pa 05/04). -ade adj 1. Alsazie [al'satsie] kr. altarist. MUZ alteracija f 3. dal ~ od zgoraj.regione.

nasprotujoč globalizaciji. generator izmeničnega toka. ki namiga.. bobneč. O berlai… e lui intun moment al disparì. okajen. Cuanche ti passe chê altre voie. Nol è stât nè un filantropo nè un ~. altruist [altru'ist] m altruist m. izmeničen. aluminijski. -ade adj 1. alucinazion [alut∫inatsi'on] f PSIH halucinacija f. un furlan pal 2000 (Pa). pes stazions dai trens solitariis. l’amôr ~ di Diu (SiF) alture [al'ture] f višava f. nesebičnost f. LING priponsko oblikovanje manjšalnic. ~ adj altruističen. ~s di lôr druge osebe. -iche adj KEM aluminijev. altissime [al'tisime] (t. a rivin cu lis . izmeničen. altimetrie [altime'trie] f TEH merjenje višinskih razlik. drugačen. alucinogjen [alut∫i'n‫כ‬ăen] m PSIH. la ~ dai microrganisims de tiere genska sprememba mikroorganizmov 6. vesel. altrichè [altri'ke] int kajpak! seveda! še kako! Altrichè! (PauluzzoN) altrimentri [altri'mentri] adv drugače. e fusetis lonatnis a segnavin il cîl scûr. MED alteracija f. alum [a'lum] m MIN. alunite [alu'nite] f MIN alunit m. scjatulutis (CoUd). Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere par netâ il marmul. vene altissime) f BOT vrsta ovsa (Arrhenatherum elatius). (BelFa). Dal altiûl al calcoladôr. izmenjava f.(Pa 11/99). ~ m POL nasprotnik globalizacije. z višine grmeč. Al sclopà un ~ ton. alteritât [alteri'ta:t] f FILOZ drugačnost f. alumini [alu'mini] m KEM aluminij m (Al). ~ uditive slušna halucinacija. Te varietât cjargnele di Paluce "fen". povečalnic.(Sg). . alc ~ → alcaltri . izmenično. ma cence alternativis. sintetichis e sincretichis che ~ a restaressin ofegadis e cidinis . zaporeden. se lu viodevin ~ aluvion [aluvi'on] m poplava f. mai ~ nikoli več. višina f. antiûl) m otava f. alumine [alu'mine] f KEM aluminijev oksid. slabšalnic. nadomestna možnost f. altimetri [al'timetri] m TEH višinomer m. nadmorske višine.(castelsanmauro.it/Turism. auter. -iche adj altruističen m. ~ o fasei o sintìi altri ['altri] (t.. altruisim [altru'izim] m altruizem m. chêl ~ (pl chei altris) (nekdo) drugi. "smuiart" e "lescje" a son i lessems primaris che a tradusin il talian "fieno". (Bel). altiûl [alti'u:l] (t. Lui al sarà grant e i disaran Fî dal ~ (Bibl-Lc) Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. intune maniere o in chê altre na eni ali drugi način. lis alucinazions uditivis (SiF 03/3.535) e lis straordenaris olmis . BIOL. Ma il secondo. penetrant traviers il ~ carsic.htm) alucinâ [alut∫i'na:] tr PSIH halucinirati. aluminic [alu'minik]. (Pa). che al rivàs sul lavôr prime di chei altris par fâsi viodi cul perît o cul impresari. imeti privide. al sô cors in Aquilee: forsit a cause di une gruesse ~. Chest sens di ~ al fasarà madressi tai citadins une plui grande sensibilitât e (partitrepublichefurlane). l'avion al navighe a une basse ~ (NazziD). lad. izmenično zaporedje. altiplan [alti'plan] m visoka planota f. La idee de ~ dal Friûl in Tellini e nas lontan dal Friûl (Pa 04/05). // cf. altruistic [altru'istik]. "altivûl". od alt) adj najvišji. alusion [aluzi'on] f namig m. druga. no. -ive adj aluziven. (Sg). alusîf [alu'zi:f]. nesebičen. il Friûl al è tiere di concuiste pes invasions dai turcs che. menjavanje. (CoCamp) Altissim [al'tisim] m REL Najvišji m. 2. lis alucinazions visivis (semplicis o complessis). latinis di ~. altimetric [alto'mεtrik]. ELEK izmeničen corint ~ izmenični tok. (Pa 04/07). (Ta). A mût lôr le àn tentade i romans cu lis lôr legjons. sedi pai consums energjetics sedi ativant des capacit ts creativis. izredno visok. la robe che tu tegnis di plui. altermondialist [altermondia'list] adj POL protiglobalizacijski. vasuts nets dal jogurt. (Sg). (Sg). dedutivis. Cemût podaressial mai un sôl Teatri rapresentâ. motnja f 5. alternadôr [alterna'do:r] m ELEK alternator m. alternativa f. altitonant [altito'nant] adj visoko doneč. alternatîf [alterna'ti:f] -ive adj alternativen. izhoden: Une sielte ~. nesebičen. ~ che/nome nič drugega kot. (Pa) alt-medievâl [altmedie'va:l] adj ??. (Sg). e lassâ non al mont ~ altitudin [alti'tudin] f nadmorska višina f. KEM galun m. alternât [alter'na:t]. nekaj dni nazaj/ tega. privid m. altparlant [altpar'lant] m zvočnik m. coragjose.. e je la bocjade. altonon [alto'non] (superlat. altivûl [alti'vu:l] m→ altiûl. La situazion di crisi pai lavoradôrs de Burgo e je rivade a nivei altonons îr di sere. ljubkovalnic. 31-49). aluzija f.. izbira med dvema možnostima. alternativementri [alternative'mentri] adv alternativno. altimeter m. alustic [a'lustik] adj opojen. sicer. nadomesten.. magari ancje in forme alternade. chê altre (pl chês altris) (neka) druga. alternative [alterna'tive] f 1. izmenično vrstenje. aluminotermie [aluminoter'mie] f ŽELEZ aluminotermija f. une dì o chê altre prej ali slej. glinica f. Al jere une ~. cu la instabilitât di tantis regjons e cu la contestazion altermondialiste. ~ ae eterne partence e al tornâ (CoUd). alternazion [alternatsi'on] f alternacija f.. menjavanje n. alucinant [alut∫i'nant] adj PSIH halucinantoričen.. in ete ~ Carli il grant cul so Sacri Roman Imperi (Pa 03/10). opûr in ocasion di un assedi militâr (praxisfriuli). Al è il teme di fonde e mai vonde batût de ~ di Diu. planina f.. MED halucinogen m. na višku. (genska) sprememba (organizma). ossia il guaíme (~). Bog m.(lacomugne) altrò [al'tro] adv → inaltrò. druga košnja f. Fî dal ~ Sin Najvišjega. nasproten. ostali. nadmorske višine ali na višinomer. nesebičnež m. cassetis di plastiche pes pomis. dongje il romitori de ~ di SAN VALANTIN (c. la durmience des semencis che e pues lâ a fâlis gjerminâ cualchi stagjon plui tart. prestopen. ~ visive vizualna halucinacija. par ~ → paraltri. alucinât [alut∫i'na:t]. di sostignî. vinjen. dutis dôs chestis culturis?(Pa) 2. -iche adj nanašajoč se na merjenje višinskih razlik. -ade adj PSIH halucinanten. âtri) adj drug. Une imprese cuasit impussibil. nadomestno.sprememba f. altredì [altre'di] adv pred dnevi.

FIG). ljubiti. bridkost f. e à finalmentri decidût di risiervâ ae glesie il stes tratament metût in vore pes cjasis aluvionadis (La 05/11). mâr) m grenkoba f. amazonic [ama'tsonik]. (npr. -ade adj poplavljen. a ambirès di sposâ un cont teži za tem. Alzeri [al'džeri] m (it. (bassafriulana) 2. l’odôr fuart di foncs di bosc e chel marotic di scusse di roul. amant [a'mant] adj ljubimski. žalost f. prizadevati si. al mandà dentri par ~ i Furlans une sdrume di funzionaris. amaur[omacr]sis ‘darkening’. ~ che no tu âs di jessi cence creance tanche un muart di fan. prijaznost f.) → Algjeri. (La 04/4). amatoriâl [amatori'a:l] adj ljubiteljski. ~ m dragi m. (Bel). -ade adj ljubljen. cun dut l’~ consecuent. cuesturins e carabinîrs de basse Italie. amarotic [marotic] ) amarotic [ama'r‫כ‬tik]. → volê ben. to pomeni.it). zapoga f.. (Pa 06/3). možača.. bridkost f. amarut. zapoge. amabil [am'abil] adj ljubek. amalgazion [amalgatsi'on] f 1.. LING alveolaren. ambasse [am'base] f tesnoba f. creant cussì un ~ strasordenariamentri mistic. Tignî cont des planis aluvionâls e je une garanzie di sigurece idrauliche! (Pa 03/4) aluvionât [aluvio'na:t]. mešati. i marmui e lis pastis di veri. ~ tanche il tuessin kot strup (A). ozračje n: . → madôr. sladek. skrb f. che a pandin la gnove salût dal nestri cjâr e ~ cine nazionâl . Tal nestri câs cun dute probabilitât drenti tal ~ licuit al è stât mitût masse stagn. ljubitelj m. cun dute la inteligjence (BiblMc). Cjâr president (tal sens di ~. no un test divulgatîf o di stamp ~. deputât. // < lat. deriv. Al è un vêr libri di matematiche. la tô dame in stivalons e (ShW). (Bibl-Sprocs). al ven a stâi [alvena'sta:i] (t. amarot [ama'rot] adj grenkljat. a son cjants par saludâ l’~ che al partìs par fâ il militâr (cuf-ancun). amariç. introdusût tal organisim par mieç dal procès respiradori ~ (CoUd). . amâ [a'ma:] tr 1. vljudnost f. amabilitât [amabili'ta:t] f 1. la vît a ame la coline trta ima rad grič. alveâr [alve'a:r] m panj m. nekoliko grenak.). (Leng). ambient [ambi'ent] m 1. pomešati. -iche adj GEO amharski. ~ m kar. e di un so ~. No parcè che la tô vivarose ~. je nekoliko grenko. alveoli [al'vεoli] m 1. ~ m ljubimec m. KEM amalgamirati 2. ~ tanche i vencs grenak kot žolč. alzetâ [altse'ta:] tr uporabiti zagibe. potezati se (za). (CoUd). (infoanziani. gloti ~ e spudâ dolç cu la bocje amare. → uve cassute.. alzete [-t'a s-] f okrajek m (na obleki). a pirulutis / se acj a àn dal ~ (bolj obič. ~ di (+ inf. morôs.aluvionâl [aluvio'na:l] adj naplavinski. amarece [ama'ret∫e] f grenkoba f. Covential po pierdi timp a dî che 43 sindics. fevrâr. amavroza f. GEO ki se nanaša na Amatrice. al fevelà cun ~ di "un molâ çus e vergon cun conseguencis. -iche adj MED popolnoma slep. di stazâ lis rispuestis dai zovins che si dan dentri in chest sport a nivel ~.amarot. (JM). m (IT Amedeo) Amadej m. imeti rad. e amantlu cun dut il cûr. ~ m prebivalec mesta Amatrice. amazonite [amadzo'nite] f MIN amazonit m.. ~ m poplavljenec m. amaretto. tacât a un palaç cun barconetis che a somein chês di un ~. amarant [ama'rant] m BOT kermež m (Phytolacca decandra). Amadeu [ama'deu] os. ~ adj grenak. // < gr. -iche adj amazonski. mariç) adj grenkljat. zlitje n. rastlina) posebno ljubiti. amalgamazion [amalgamatsi'on] f FIG združevanje n. ~ dentari zobna jamica. Amalie [a'malie] os. am ['am] m → amp. bolest f. KEM amalgamiranje n. zagib m. amâr [a'ma:r] (t. marotic) adj grenkljat. da bi se poročila z nekim grofom. ambaradan [ambara'dan] m direndaj m. volê bon. ma ~". alveolâr [alveo'la:r] adj ANAT. ljubeznivost f. amazone [ama'tsone] f MIT amazonka f 2. ~ m LING amharščina f. mešanica f. ven a stâi) co to je. združevati se (t. amât [a'ma:t]. okolica f. ~ m vrsta mandeljnove sladice. združiti. Il stes NO2. ljubiteljski. to se pravi. 231). amaretto [ama'reto] m mandeljnev liker. prijazno. procès di ~ amalgamiranje n. busasi ancje lor vaffanculo. (Urli). ljubi m. prijetnost f 2.i. amariç [ama'rit∫] (t. ANAT alveola f. met de bande cheste ~ / cence motîv ambe ['ambe] f oba(dva).i f Amalija f. grenkast. alveolus ’jamica. Amazonie [aprio'ristik] f ?? Come l’influence e il sierament pai indios de ~. des feminis ljubitelj lova. nekoliko grenak. ~ di balâ rad plesati. PROV Fevrâr. curt sì. amalgame [am'algame] f 1. za las. a son masse (Pa 04/03).. gloti ~ FIG požreti neprijetno. okolje n. -iche (t. zmes f. dragi. zmešati. Mai la peraule pâs e à lassât un savôr cussì ~ e deludent. grenkost f. amalepene [amale'pene] adv komaj komaj. (SiF 02/1. odločna ženska. us vanzie robe? ~ che a basti amalfitan [amalfi'tan] adj GEO amalfijski. amaret [ama'ret] adj grenkljati. bridek. .(Pa). ~si refl zliti se. nol jere timp di am îs. KEM amalgam m. impleâts. luknjica’. a mache [a'make] adv zastonj. chel aiar che al cjapave sù il mariç turgul e umit de jêre amarilis [ama'rilis] f BOT amarilis (Amaryllis belladonna). George Villiers prin duche di Buckingham. žensk. bridkost f. ~ de cjace. ?amavrozen.e jo ai mangiat une torte di amaretto cal faseve (Furlanist) amaric [a'marik]. FIG okolje n. ex depuartât de resistence. amaurose [amau'r‫כ‬ze] f MED popolna slepota f. ~ m Amalfijec m. amharski jezik m. → marum. amabilmentri [amabil'mentri] adv ljubeznivo. amaurotic [amau'r‫כ‬tik]. hrepeneti po (čem). amatrician [amatrit∫i'an] adj 1. al laureât in ~ / di lês e rost ambî [am'bi:] it težiti za (čim). amarotic.. ljubezniv. amaron. amalgamâ [amalga'ma:] tr 1. zlitina živega srebra s kovino. l’assessôr pal ~ POL prisednik za okolje: vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'assessôr pal ~ Ciani 2. ~ polmonâr pljučni mehurček.) rad (+ inf. scrit di doi professioniscj. non dal sigûr di costôs) (La 04/1).

ozračje. motnje vida. ambrosie [am'br‫כ‬zie] f 1. tal asilos e tes scuelis. amende [a'mεnde] f globa f. zadnja stran m. Se ogni tant no mi ven ~ une peraule furlane. FIG malenkost f??. umeščati: Direzûts di Bianchini. križ m. (La 05/7).. spomniti se. fin ~ do amena.. ambiciozen. lokal m. -ose adj prizadeven. obseg m. ambulance [ambu'lant∫e] f rešilec m. vignî ~ priti na pamet. → olnâr di mont. L’~ al nasave di tabac. registrirati se. na pamet. ambri ['ambri] m → lambri. moment. (CoUd). Si crodeve che l’ambre a ves virtuts magichis e terapeutichis: partave furtune (praxisfriuli). dvoumje n. do skrajnosti. il fâ ~ ai contignûts culturâi.(O 7/4/2001). un secul denant di S.. che a jerin fruts dal 1980 e che. vê ~ imeti v spominu. . ambientâl [ambien'ta:l] adj glede na okolje. par che nô o podìn dî: ~. Jacun dai Geis alere un venditôr ~ deventât famôs pai sie scherçs (Natisone). de culture. Ambruseit [ambru'zeit??] i. un cjaval deventât bols / che al trote e al sacode lis amis 2. tignî ~ 1. tal film ambientât tes cjanivis dal institût superiôr. la evoluzion ca puarte da la ~ al omp (logosquotes). -ose adj ambiciozen. venditôr ~ krošnjar. Furlans a varessin colaborât a Di chist progjet ~ pal ben dal Friûl . Amelie ['amen] os. prizadevnost f.. ambiguitât [ambigui'ta:t] f dvoumnost f. Drete. imeti na očesu. amebe [a'mεbe] f ZOOL ameba f (Amoeba). g mont ~. amebiasi [ame'biazi] f MED amebiaza f.(O). ambrosian [ambrozi'an] adj ambrozijski. la balfuerie si ferme. ameldâsi [amel'da:si] refl vpisati se.iz področja kulture. un ~ en trenutek.al è rapresentât intun ~ tradizionâl furlan (Pa) 2.// k lat. amburgese [ambur'geze] f GEO Hamburžanka f. un toc di tiere tal ort che no'nt vevin dirit. intun ~ v mahu. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl. Amburc [am'burk] kr. amenoree [ameno'rεe] f amenoreja f. cence ~. FIG ambrozija f. energjetichis che a saran il pan di ogni dì pai prossims agns e secui. amen ['amen] int 1. rît ~ ambrozijski obred. ambientalistic [ambienta'list]. ambizionôs [ambitsio'no:s]. ~. MIT ambrozija f 2. in chê epoche. predočiti si: nôaltris o vin di tignî ~ che il Messaggero nol è indreçât dome ai furlans (Pa) 2. ambulanca f. ozračje. m (IT Ambrogio) Ambrož m.e di ufri une informazion libere sui fats de politiche. Il “Diari” di ~ Burba. emendare ’popraviti. fâ ~ posvečati pozornost: La sielte de ande des trasmissions. -iche adj okoljevarstven: lis sfidis tecnologjichis. krog m. e che tal 432 e ven disdrumade (La). častihlepen. bliskovito. → braurôs. izboljšati’. dvorezen. in ~ v okviru.. ki ima dve plati. mandâ ~ učiti se na pamet. dome di cjase al ~ e fin li dal pazient (CoUd). (Pa 03/10) ambit ['ambit] m FIG okvir m. amburger [am'burger] m KUL hamburger m. Cuant che e je rivade le ~ a jere bielzà muarte! (sf). REL ambon m (pulpito rialzato dal quale si leggono le Sacre Scritture) // < lat. na področju.. okolje. ambli ['ambli] m BOT zelena jelša f (Alnus viridis).. ambon [am'bon] m ARHIT. ??ameboit [ame'biaze] adj ZOOL ameboid. spomniti se.(O) . dispès religjôs. dal ~. imeti v spominu. (glesie) 3. ambientâ [ambien'ta:] tr postaviti v neko okolje. ambliopie [amblio'pie] f slabovidnost f.(O 12/2/2000). Al è un progjet museâl ~ che al mudarà di plante fûr la ufierte culturâl di Udin (CoUd). ambiziôs [ambitsi'o:s]. i slungjave une mandule imbrusine [ambrosine]. la informazion une vore curade. che l’inflùs dal furlan sul talian al è une vore fuart in ~ lessicâl. dal lavôr. m Hamburg m. 77-93). aments [a'ments] (t. ambonem. ma par clarî che il teritori là che si môf pre Pieri al è. il vescul di Milan Carli Borromeo al à salvât il so rît ~ (istitutopiopaschini). adaments) adv v spomin. -ese adj GEO hamburški. (Sg).i f Amelija f. FIG področje n: .(Leng). okolico.(O). mahoma. zelo dobra jed ali pijača. al cjape dentri 299 pagjinis di cuader. ambulant [ambu'lant] adj potujoč. Ambrôs [am'bro:s] (t. nadzirati 3. ambientalistichis... mignestre di fasûl e vuardi cu la ~ di purcìt. REL amen m 2.des gnovis curints dal turisim "etno-ambientalist". izostanek menstruacije // gr. di salam e di vin. ambon. ambientalisim [ambien'ta:l] m okoljevarstvo n. ~ m okoljevarstvenik m: Dut câs pai ambientaliscj il sondaç nol veve chê di promovi o boçâ cualchidun. ame ['ame] f 1. ambigjenar [ambi'ăεnar] m LING dvospolen. (pri konju) hrbet m. amebna griža f (okužba prebavil). dacîs al troi celtic (rotec). La confermade impuartance dal cumierç ~ (CoTav).. magari la dîs par sloven: (Leng). od gr. prijaviti se. ambivalence [ambiva'lεnt∫e] f ambivalenca f. dimljena svinjska ?krača (spalla). plene di ~ e partive da la place fin in fonts a la stazion (bassafriulana). → braure. KUL soljena.(Pa 89/99).i. ambientalist [ambienta'list] adj okoljevarstven: . ambivalent [ambiva'lent] adj ambivalenten. ambizion [ambitsi'on] f ambicija f. Brôs) os. in visite domiciliâr urgjent. amebic [ame'biaze]. paziti na. ambre ['ambre] f GEOL jantar m. jantarjeve barve. opazovati. mandule ~) f neka mandeljnova sladica. ~ m ambulanta f. okoliški: Chês sul teritori a rivuart dai problemis post-taramot. -iche adj MED ?? pertaining to or of the nature of an ameba. ambulatori [ambula't‫כ‬ri] adj ambulanten. (F). amenorrhoe. skrbeti za.i. co al rive lui tai ~s. (SiF 02/2. e' àn vût mangjât ~ e (Scf) amburgês [ambur'ge:s]. cualchi spieli di aghe ambrade. nassude tal 1896. povračilo n. de sale riunions al ~ medic. ambrât [am'bra:t] adj jantarjast. ambrosine [ambro'zine] (t. a chest ~ (MazzonIol).(Pa 11/99). ambliopija f. a glorie di Diu. 3. ~ m Hamburžan m. ambientazion [ambientatsi'on] f umeščanje v določeno okolje: dedicât ae ricercje des ambientazions dai films westerns. častihlepnost f. ambientament [ambienta'ment] m postavitev v ambient.

predpostavljati. priznati. očaran 2. amighe [a'mige] f prijateljica f. administrativen. oskrbovanje n. malenkost f. ~ Latine Latinska Amerika. amigdaline [amigda'line] f KEM amigdalin m. e v.Methylphenethylamin (izraz prvič uporabljal 1927 US-kemik Dr. od amid). ammiralios. L'~ delegât de societât des Puestis Italianis. amiras. oskrbnik m. ~ comunâl občinska uprava 2. aminoacits e v. amilasi [ami'lazi] f BIOL. ameti [a'mεti] tr 1. amìe [a'mie] f prijateljica f. no a viodi americanadis ma chei biei films d’essai dulà (Ta) amerecanisim [amereka'nizim] m amerikanizem m. che al podarès sucedi se un ~ di setante agns. velik prijatelj. PROV Dai amîs mi vuardi jo. -iche adj MED ametrop. 155-165). vecjos amîs stari prijatelji.. A lu preocupava che chel ~ che al veve no lu ves imbroiât. e à di ~ un pluralisim di mût di preâ e di crodi (glesie). -iche adj KEM aminski. amiral iz ar. administracija f. publiche ~ javna uprava: Vinars prin di Jugn i dipendents de publiche ~ de nestre regjon a fasaran siopar. varuh m. saludât cun agrât e ~ di Domeni Zannier (Noeles). amir ’aali ’višji oficir’ ali amir ’alf ’poveljnik tisočih’ preko bizgr.i m HIST Hamilkar m. come. aministrâ [aminis'tra:] tr 1. aministrazion [aministratsi'on] f 1. nol è timp di amîs! ne smemo več zgubiti časa.. ~ di lavôr prijatelj s službe. amianto [ami'anto] m → amiant.. vladati.. (po)dati. amicâl [ami'ka:l] adj prijateljski . po upravni poti. zucars. Il cont di Vermandois. občudovan. amicizie [ami't∫itsie] f prijateljstvo n. il sartôr invezi lu tratave come se a fossin vecjos amîs (Sg). ~si refl amerikanizirati se. amion. tra compagns di scuele tra amîs di lavôr . (Pa 05/04). -iche adj KEM amiden (prid. izgovor m 2. naklonjen. Mi soi visade che a Tuieç o ai une ~ di scuele”. carboidrâts sempliçs. amirâl [ami'ra:l] m admiral m. direkcija f. Nomenât ~ civîl dai todescs ocupants (La 05/7). che al sarà identificât come l’amiloide (SiF 02/1. administrativne volitve: si vote pes aministrativis ai 10 di Jugn. In Friûl-Vignesie Julie si votarà ai 10 di Jugn pes elezions aministrativis (O). i merecans e fasin simpri robis bielis.regione. . (La 05/9) amiradôr [amira'do:r] m občudovalec m. ametropic [ame'tr‫כ‬pik]. amine [a'mine] f KEM amin m. amidic [a'midik]. ~ di France e fi inlegjitim dal Re soreli (Pa).(Pa) 2. (Onde). film merecan. vuelis vegjetâi. amiloide [a'm??] m ?? KEM amiloid m. vodenje n. // < gr. americi [ame'rit∫i] m KEM americij m (Am). družabnik m.(O). ~ m zelo dober prijatelj m. parceche un che al fâs ~ apene che i fasin un cjant nol tignarà dûr tal moment de prove. amiut. ~ civîl civilni upravnik.// cf. navidezen razlog m. upravljati. čudovit. dai nemîs mi vuardi Gjò . dulà che a son concentradis lis comunitâts furlanis. amiantifars [ami'ant] ?? Al è parcè che a son scaturîts dai efiets che e fasarès la movimentazion di crets amiantifars (Pa 06/2). (sangiorgioinsieme). ~ intrinsic e po biograf dal tradutôr. ma furlan di divignince (Leng).(Pa). che fintore a jerin lassâts fûr dal oblic di sei etichetâts. in companìe di altris ~s dal so stamp al dà l’assalt vie pal dì a une bancje. Forsit invidiât e ~ fûr dal Friûl (Leng) amirazion [amiratsi'on] f občudovanje n. che Celso Macor. ametros. italo-~ italo-amerikanec m (Pa).(O).i. L'amicizie e po nassi par dut. elezions aministrativis POL upravne volitve. ~ m Amerikanec m. amîs di fruts in sù prijatelji iz otroštva. dulà che je stade fate une soste par ~ e rindi onôr al monument dediât a la . domnevati 3. (Pa 02). pretveza f. amidi ['amidi] m škrob m. sokrivec m. prijazen. (za)čudenje n. (La) amirabil [ami'rabil] adj občudovanja vreden. oskrbovati: Nol coventarà un secont turni eletorâl nancje a Gurize par decidi cui che al varà di ~ tai prossins agns la Provincie. atôrs merecans… Hollywood…”(Ta). amirât [ami'ra:t]. ~ adj prijateljski. 73-84). aministrativementri [aministrative'mentri] adv upravno. dopustiti. Corrado Passera. ~ de vore fate prijatelj nedela. aminoacit [amino'at∫it] m KEM aminokislina f. bližnji prijatelj. odobriti. d.. vodstvo n. ametiste [ame'tiste] f MIN ametist m. fâ ~ skleniti prijateljstvo. aminoplast [amino'plast] m KEM aminoplast. administrativno. prisrčen. americanade [amerika'nade] f amerikanščina f. prime al jere plui viert. ~ intrinsic dober. sprejeti. ametropie [ametro'pie] f MED ametropija oz. garantî plui atenzion al plan pes emergjencis (lingue.american [amere'kan] adj amerikanski. amilcar [a'milkar] os. fr. latinizirano kot ammiratus. amirâ [ami'ra:] tr občudovati. aminic [a'minik]. Piere dure incidude dal I/II sdC Si trate di une ~ di colôr viole (praxisfriuli). Al somee che vuê la comunitât sientifiche e ~ che al bisugne cognossi plui a font lis conseguencis (Pa) 2. In 21 citâts de ~ Latine. finanziâ e meti in vore la leç regjonâl sul ~.. // < Alpha. La Glesie catoliche. Lu à fat cun ~ cjandôr. amidis. (Bibl-FidiSirac). občudovalen. amerecanizâ [amerekani'dza:] tr amerikanizirati. -ade adj 1. plui ~. (ProvBr). amiant [ami'ant] m MIN azbest m. che nol pues sei identificât intal prodot finâl. aminicul [ami'nikul] m 1. Gordon Alles). Il 2005 al è stât declarât an de ~ tra il popul gjaponês ei popui europeans. elements solubii come acits gras volatii. uslužen. di Lois Craffonara. amion [ami'on] adj (zelo) prijateljski. tolerirati.. al à tignût cont . par sei catoliche. par esempli. E sâtu. nepravo vidnost.fvg).. tra il pari cul frut. voditi. deriv. Un svicinâsi plui ~ ae struture al è la premetidure miôr par usâsi a lei in mût continuât (Pa). amfetamine [amfeta'mine] f MED amfetamin m.(Natisone). (BrLi).. (SiF 03/4. amì [a'mi:] (pl amîs) m prijatelj m. dovoliti. aministratîf [aministra'ti:f]. Americhe [a'mεrike] f Amerika f. KEM amilaza f. al à comunicât (O). podeliti aministradôr [aministra'do:r] m upravnik m. aministrativis [aministra'tivis] fpl POL upravne volitve. -ive f upraven. uprava f. alcâi. al si voltà viers la fantate che a veve aduès lis amighis a consolâle: (Tolazzi) amigo [a'migo] m tovariš m. Amerecane [amere'kane] f Američanka f.

al à declarât ~ Sipione. e la sô aversitât al podê. il podê al passe tes mans dai patriarcjis guelfs (Union). izguba spomina f. strast f. amoniacâl [amonia'ka:l] adj KEM amoniakalen. amonificazion [amonifikatsi'on] f amonifikacija f. a la ~. amni ['amni] m ZOOL notranja ovojnica zarodka. amnion m. amovere 'oddaliti. a finirin par dislontanâ i Furlans des cuistions patriarcjâls.de). ljubek. e 4 milions di euros pai amortaments dai inviestiments sui implants.. ampassât [ampa'sa:t] adv lani. il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion ~ (SiF 03/4. amniotic [amni'‫כ‬tik]. amortiziranje n. brezlik. Ammon. e bugadis intant di bonodôr / mi mandin i ~s. 73-84). amortizacija f. Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. nol zui di cjartis . ljubezen f. al à cuistât la ~ dai plui grancj scritôrs todescs e austriacs (Pa). (Pa 03/11) 2. premičen. amnestiranka f. Amlet [am'lεt] m LIT Hamlet m. notranji arhitekt (Innenarchitekt). . par ~ di pâs. amnistie [amnis'tie] m JUR amnestija f. amnistiât [amnisti'a:]. amit [a'mit] m KEM amid?? Cemût i refudums organics a puedin jessi depositâts dentri dai sacuts di ~ di sorc (Mater . neizoblikovan. (La 04/4). ad acetâ i fats. par ~ di zaradi. amoralitât [amorali'ta:t] f amoralmost f. od egip. amortizadôr [amortidza'do:r] m STROJ blažilnik m. (ProvBr). // cf. od gr. brezličen. amont [a'm‫כ‬nt] m 1. amnestiran . ugotoviti mnenje. amnesie [amne'zie] f MED amnezija f. Dopo l'~ de cjasade di Svevie e dai patriarcjis ghibelins. odplačevanje dolga. vnema f. e il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion (SiF 03/4). 2-ghise amorfe (SiF 03/3)// < gr. nemoralnost f. ~ dal azôt solubil organic (SiF 03/4.’. gorečnost f. pojemanje n. amobiliment [amobili'ment] m oprema f (hišna). EKO amortizirati. amictus 'manteau. screant i gnûfs (ud. Come che lu inderadavin cierts romançs masse ~ . amour. butâ l’~. BIOL lâ (jessi) in ~ (narava) znova razcvesti se. modernizacija f. (GP). dve leti nazaj. amoniment [amoni'ment] m opominjanje n. zahod m. -ade adj JUR pomiloščen. l’~ nol è brût di verzis iz ljubezni se ne norčuje. amovibil [amo'vibil] adj odmakljiv. (postopno) odplačilo m. a operâ par che a calin sot dai nivei di concentrazion massime ~ (Pa 02). Pai ebreos lis fiestis a scomençavin sul lâ ~ dal soreli (BiblMc) 2. voile'. odmakniti'. fr. ~ m ljubimec m. e ancje par infuartî i rapuarts di ~. amortizer m. amorâl [amo'ra:l] adj amoralen. amnésie . // < gr. amoniache [a'm??] m → amoniac.(graggo. malapaiât vračana. Il TKN nus dà la sume dal azôt organic e dal azôt ~ (SiF 03/4). EKO amortizirati 2. lansko leto. osvežiti se. fr. // < cerk. amôr [a'mo:r] m 1. amoni [a'm‫כ‬ni] m KEM amonij m.it). čustvo n. ammôniakon izv. amit [a'mit] m REL naramnica f. svarilo n. 73-84) proces amonifikacije. fr. sprejemljivost f. tvorjen z a priv. cjapâ ~ par un kazati ljubezen do nekoga. a in mnêsis 'spomin'. cence vêle fate lâ in ~ e dâ-fûr (glesie)// < lat. blažiti (udarce). no sac ~ o amnio (Mar) amnistiâ [amnisti'a:] tr JUR pomilostiti. amnêstia ’??oubli. amorôs [amo'ro:s]. amortizament [amortidza'ment] m EKO amortizacija f. trai l’~ FIG preizkusiti. s pohištvom opremiti. (ProvBr) 2. nemoralen. leâ une ~ cun skleniti prijateljstvo z. Lis denunciis ae autoritât judiziarie militâr. amp ['amp] m trnek m. prizadevnost f 3. procès di ~ (SiF 03/4. nevračana ljubezen. ~ adj KEM amonijakov.. ljubček m. amissibilitât [amisibili'ta:t] f dopustnost f.-is ’id. opomin m.(CoUd). ~ gjenerâl splošna amnestija.lat. cf. ljubezniv. oživeti se. a la banalitât. come la ploe e la nêf a vegninjù dal cîl e no tornin indaur cence vê inbombade la tiere. brezobličen. propad m. zaton m (sonca). amistât [amis'ta:t] f prijateljstvo n. amorphos . amoniac [amoni'ak] m KEM amonijak m. puartantju. svarilo n. amonijev. Amôr [a'mo:r] m MIT Amor m. preroditi se. amletic [am'lεtik]. al disè propit cjamesute. Mi ven però plui naturâl di meti come simbul e ~ chel cocâl dut neri di petroli (BelR) amonite [amo'nite] f PALEONT amonit m. 73-84). Ma la ~ no fo concedude ne a lui ne a nissun altri. boga Amun. sprejemljiv.camcom. amovibilitât [amovibili'ta:t] f premestljivost f. amorin [amo'rin] m BOT reseda f (Reseda odarata). jessudis tal mês di avrîl di ~ (scritorsfurlans).// < neolat.Bl) o. un ~ apaiât. -iche adj LIT hamletovski. ammoniacum preko gr. dati amnestijo f.amissibil [ami'sibil] adj dopusten. sâl ~ salmiak m. amonizazion [amonidzatsi'on] f AGR amonifikacija f. amortizâ [amorti'dza:] tr 1. il cjamis.(don). Il Consei comunâl al fâs bon un regolament li che a vegnin fissadis li proceduris di ~ (CoTav). amorf [a'm‫כ‬rf] adj amorfen. amobilidôr [amobili'do:r] m opremljevalec m. odpisati. amòur [am'‫כ‬ur] f → amôr . amor.' tvorjeno s privat. in mnasthai ’spomniti se’. pardon’. jo i soi un spirt di amòur (Pasolini). PROV Cui che al è fortunât in ~ . amodernament [amoderna'ment] m posodobitev f. . amobilî [amobi'li:] tr opremiti (stanovanje). -ose adj ljubezenski. di cuant che e je tacade la vuere a la ~ gjenerâl (Pa 02). il rinovament e ~ dai procès produtîfs (La 05/12). premestljiv. zaljubljenec m. Si puedial fevelâ di une “religion” te vite ~ o inmorâl di Oscar Wilde? (Bel).. La gnove unitât produtive e rindarà pussibil la complete inovazion dal prodot des laveblancjarie. l’~. amortament [amorta'ment] m EKO 1. a la stupiditât (Pa 02). amnêsia 'id. azôt ~ amoniakalni dušik. PROV ~ nol domande ni pan ni polente . ammonite po imenu Jupiter-Ammon amonizion [amonitsi'on] f opomin m. // cf. -iche adj ANAT amniotski. pohištvo n. ~ dilà pred dvemi leti. ~ m amnestiranec m . o ~s di cuadris di man buine. ampeloterapie [ampelotera'pie] f MED ampeloterapija f. a + morphê ’oblika’.// od neolat. amortizabil [amorti'dzabil] adj EKO kar se da amortizirati. STROJ.

amplece [am'plet∫e] f obširnost f. zastarelost f. zastarel. amplificatio. (Pa 06/1). razsežen. ~ m Amsterdamec m. l’~ tornât novoleto. puntar m. lâ sù par 29 agns . → larc. anacolut [anako'lut] m LING anakolut m // preko lat. obsežno. prekrščevalec m . LIT amplifikacija f 3. anfure. from amplus. agns indaûr pred leti. odrezati 2. demin. → impole. graciis ~. amputatio: cf. amputare ’rezati’ amputabil [ampu'tabil] adj ki ga je mogoče amputirati. Saf. ~ academic akademsko leto. amplus . Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. nešteto veliko leto. anacreontiche [anakre'‫כ‬ntike] f LIT anakreontska pesem m. od ampli. anabolisim [anabo'lizim] m BIOL anabolizem m. àn ['an] 3. amplissim [am'plisim] superlat. aná in chrónos 'čas'. Mi àn dât la grazie (Sg). amputation. anabaptizein ’ponovno krstiti’. raztegnjen. amulet [amu'lεt] m amulet. nesodoben. → ampassât. fr. Il Consei Diretîf al dure in carghe trê agns academics (CIRF).// < lat. dut l’~. (ob)širen. siôr Minigul. -iche adj 1. fr.) nikoli. anakolouthon (a priv. amputâ [ampu'ta:] tr 1. amplificadôr [amplifika'do:r] m FIZ ojačevalec m. . an ['an] (pl agn/agns) m leto n. intun ~ tornât v celem letu. (storia900) // < lat.// lat. ~ m upornik m.// < neolat. anacruse [ana'kruze] f LIT anakruza f. bon dì. zastarel. prostran. povečati. 2. leta nazaj. mn. ancje se. letina f. -iche adj LIT anakreontski. a jerin notâts tes scuelutis (Pa 4/2000) // cf. amplitudo. // cf. tal ~ dai tredis mês FIG (šalj. prostranost f. amputazion [amputatsi'on] f MED amputacija f. razširiti. amuletum. st.. // < lat. fr. ~ passât lansko leto. anahoret m // cf. fr. obsežen. TEH ojačati. (k αναβολή) anaciclic [ana't∫iklik]. -iche adj puščavniški. izpos.// tvorjeno po gr.// anabiosi [anabi'‫כ‬zi] f BIOL anabioza f. (Pa 02). Amsterdam ['amsterdam] kr. ma an dirès tantis. in chê ~ stesse par esempli. in akolouthein ’slediti’). Tirteu. Mimnermi. kasneje nadomesti cenobitsko. an ['an] pro od njega. // od lat. dutalan celo leto. un ~ tornât celo leto. povečanje n. od lat. steklenička f. amphora ’amfora’ → furl. → a svuaç. Anacreont [anakre'‫כ‬nt] m LIT Anakreont m. bon ~ adijo!. ohlapen. ~si refl upreti se. prekinitev vitalnih funkcij) // od gr. nazadnjaški človek. ampulla ’id. (Pa 7/2000). -iche adj METEO dvigajoč . amutinament [amutina'ment] m VOJ upor m. → indi.. amplificazion [amplifikatsi'on] f 1. // novotvorba cf. graciis. po imenu franc. anabíósis. predtakt m.. anabatist [anaba'tist] m REL anabaptist m. Par la ~ dal DNA a son stâts doprâts i primers (SiF 02/1) 2. siben ancje di servizi culturâl intal sens plui ~ di cheste peraule. anabaínein = aufsteigen anabatisim [anaba'tizim] m REL anabaptizem m // tvorjeno iz gr. od lat. al jere stât ativât un interessant . tai agns a vignî.. nesodoben. ampliementri [amplie'mentri] adv obširno. amperore [ampe'rore] f ELEK amperura f. o dirai .ampêr [am'pe:r] m ELEK amper m (merska enota). iz gr. anacronistic [anakro'nistik]. fizika AndréMarie Ampère (1775-1836). amputirati. ~ scuelastic šolsko leto. ampère . il prin dal ~ → pridalan . chest ~.i m Amsterdam m. ~ m anahronističen. kronološka neustreznost f. mai plui si varès ripetût in tiere furlane! (JM. kirurška odstranitev. od gr. sedanjika od vê: imajo. kirurško odstraniti. anachorète izpelj. anaconde [ana'k‫כ‬nde] f ZOOL anakonda f (Eunectes murinus). // < gr.// izpos. ~ bisest prestopno leto. e intai strets (come la “pycnocline” dal Stret di Gjibraltar dulà che a puedin alçâsi fin a cent metris di ~ (SiF 02/2. anacoretic [anako'rεtik]. il taramot dal '76 al varès fat di ~ e di volan a chestis tindincis za in at in dut l'Ocident. -iche adj LIT palindromski (verz). annus. cumò intal Museu di Udin (CoUd). v veliki količini. ampli ['ampli] adj prostoren. Tal ~ scuelastic 1998/99. ~ di memorie spominsko leto. od nje. amplificâ [amplifi'ka:] tr 1. fr. Il materiâl che l'artist furlan al à scrit par il "Pezzè string 4et" al amplifiche la sô sensibilitât di compositôr e di musicist e il cuartet (Pa) 2. letnina f. anabolismus. an. od onega . amundi [a'mundi] adv na pretek.(CoUd) anacreontic [anakre'‫כ‬ntik]. izločiti. FIZ ojačenje n. obsežnost f. spuntati se. agns e agnorums → agrnorums . FIG odstraniti. izp. FIG anahronizem m. iz gr. ANAT ampula f. to je skupnostno življenje). nesodobnost f. ampole [am'p‫כ‬le] f 1. utajenost f (biol. amplitudine [ampli'tudine] f FIZ amplituda f. amutinât [amuti'na:t]. AN ['?] kratica > Aleance Nazionâl. ~. za agns. amperaç [ampe'rat∫] m ELEK jakost električnega toka. iz lat. ampolute [ampo'lute] f mala steklenička. amul ['amul] m → emul. os. trops agns âstu? koliko si star?. v 19. Dut chest al sarà ben ricuardâlu in chest ~ di memorie. amperometri [ampe'r‫כ‬metri] m ELEK ampermeter m.. spuntan.. no je stade cjapade sot dal articul 116 dal Codiç militâr ~ -. anachronisme. 129). FIG poveličati 3. anabatic [ana'batik]. razširitev f. Alceu. anakhôrêtês od anakhôrein ’se retirer’. razhajanje n 2. mil agns večnost. tai agns dal Trente v tridesetih letih. amutinâ [amuti'na:] tr VOJ ščuvati k uporu. Iponat.. vstaja f. anacoret [anako'rεt] m puščavnik m. Salvâ). agns a vignî Une robe strasordenarie che. . Di Aquilee e rive une ~ di Sant Menas. anacoretisim [anakore'tizim] m puščavniško življenje. chest ~ cu ven naslednje leto. In Friûl.’. REL anahoretizem m (prva faza krščanskega meništva. ungan letos. Alcman. anacronisim [anakro'nizim] m 1. anahronizem m. amsterdamian [amsterdami'an] adj GEO amsterdamski. tai prins agns dal Cincuante na začetku petdesetih let (Pa). jessi par 29 agns. anahronističen 2. che al previodeve nome la preson (Pa 02). anade [a'nade] f leto n. Se di une bande al esist il riscji di jessi tignûts par provinciâi o anacronistics dal 10% dai clients. -ade adj VOJ uporen. αναβολισµός preko lat.

-iche adj ARS anagliptičen?. analogija f. ~ m analfabet m. anamorfosis [ana'm‫כ‬rfozis] f → anamorfose. Al lavore come ~ programadôr a Udin.// od gr. anagramist [anagrama'tist] m anagramist m (sestavljalec anagramov). sestaviti anagram. // cf.. anagogija f. Guarani. // izp. vzeti pod drobnogled. fr. analeptično sredstvo. análysis k gr. analiza f. anaerobic [anae'r‫כ‬bic]. ~ statistiche statistična analiza 2. analogie . TV 2. -iche adj anagramski. anale adj ANAT zadnjičen. analfabetisim [a'nalize] m nepismenost f. anamorphosis ’opnieuw vormen’.' (iz aná lógon 'glede na razmerje. no à puartât a disvuluçâ un prodot ~ pal polac. une domande di ~. -iche adj brezalkoholen.fvg) 2. fr. iz gr. napraviti. analistiche [ana'listike] f analistika f. ana ’proti’ in phulaxis ’zaščita’. FIG. (Pa 02). analiza f. e al bat su la dibisugne di une precise ~ dai coscj par ridusi (partitrepublichefurlane) 3. TEH anamorfen (filmski format DVD. analitik m 2. anagrafski. anaphora ’reprise’ k pherein ’nositi’. analitichementri [analitike'mentri] adv analitično.ser) pal SGML speciâl. analizâ [anali'dza:] tr analizirati. anagraf [a'nagrafe] f seznam m (stalnega) prebivalstva. anaerobno živo bitje. matična knjiga. (serling) 2. iz port. BOT ananas (Ananas) 2. analitiche [ana'litike] f analitika f. inte stampe. preučiti. analgezija f. analculic [anal'kulik]. analfabetizem m. anaglif [ana'glif] m ARS anaglif m. ~ programadôr RAČ programerski analitik. iz jez. ~ adj anaeroben. analfabetski. analogjie [analo'ăie] f 1. Tupi). anamit [ana'mit] adj anamski. st. analgésie . -iche adj nepismen. ~ m Anamec m. ~ m analgetik m. analitski. análogos 'id. psihoanalitik m 2.. Chê analisi le fâs un algoritmi ~ (par. nepismeni m. analizadôr [analidza'do:r] m 1. in ~ cun/ a di analogno k. anaglifen. analitic [ana'litik]. analoghe [a'naloge] adj analogen. OPT anamorfoza f. analogno. -iche adj matični. analgjesie [analăe'zie] f MED neobčutljivost za bolečino. TEH analizator m (naprava). presoja f. Par ~ ducj i ponts dulà che Dostoevskij al fevele de epilessie o ai let cun . (Pa 02/10-11). anaglific [ana'glifik]. LING po naliki. anaforic [a'nafore] f LIT. analisi [a'nalizi] f 1. analogija f. anagramma (grámma 'črka').' (izp. iz lat. anagogjie [anago'ăie] f LIT mistična interpretacija.// 20.. anamorfose [ana'm‫כ‬rfoze] f 1. analfabet [analfa'bet] adj nepismen. (popačenje) 2. in ~ cu la leç 482 (lingue. La misure dal POX e je stade fate cun tun particolâr ~ olandês Euroglas ECS1000 cun titolazion microcoulometriche (SiF 02/1). BIOL anamorfen. od gr. GRAM anaforičen. analistic [ana'listik]. anamnesi [anam'nεze] f MED anamneza f// izp. LING po naliki. analýein 'razčleniti'.// izp. analitsko. -iche adj anaeroben. -iche adj LIT anagogičen. -iche adj analitičen. razčlenjevanje n. ~ adj analeptičen. anamorf [anam'nεze] f 1. ocena f. presojati. analfabetski . razčlenitev f. anaerobi [anae'r‫כ‬bi] m BIOL anaerob m.regione. ocenjevati. podoben. analets [ana'lεtik] m LIT analekta npl (zbirka citatov in izvlečkov iz literarnih del). substanci. -iche m analističen. anagramâ [anagra'ma:] tr anagramirati. analen. . GRAM anaforizem m. ánadiplosis = podvojitev. anaerobiosi [anaerobi'‫כ‬zi] f BIOL življenje v okolju brez kisika. anagramatic [anagra'matik]. anagraf m. od gr. ki se da analizirati. (CoUd). podobno 2. razčleniti. cu la plui part dai soldâts analfabets. popačenje n // gr. ananás 'id. si à di rilevâ che. od lat. anaglitic [ana'glitik]. od gr. anagogjic [ana'g‫כ‬ăik]. črkovnica. od gr. analogen. ~ adj analizatorski. anagram [ana'gram] m anagram m (besedna igra. Anam ['anam] kr. // izp. analist [ana'list] (pl analiscj) m 1. analbuminemia [ana'lεtik] m MED analbuminemija f (nizka koncentracija albumina v krvnem serumu). ocenjevati. po razmerju'). analogjichementri [analoăike'mentri] adv 1. analyse . Evidenziant cierts articui de leç. anaglipt m (polreliefno kiparsko ali cizelersko delo). anâl [a'na:l]. anus. anagrafic [ana'grafik]. anafore [a'nafore] f LIT anafora f. analecta [ana'lεtik] m → analets. izp.. in formât ~ (scritorsfurlans) v analoški obliki 2. (sadež) ananas m. preučiti. -iche adj 1. letopisec m. analfabetic [analfa'bεtik]. st. In dut chest l'handicap plui grant. fr. LING nalika f. ~ dal sanc MED analiza krvi. od gr. ananas ['ananas] m 1. anamnesis . ~ logjiche LING stavčna analiza. anamorfic [ana'm‫כ‬rfik]. od gr. si jere rindût cont de impreparazion taliane. Ancje chi il nestri Evanzelari al è une sorte di document ~ de cjase reâl (CoUd). podobnost f. psihoanaliza f.// cf. nealkoholizem m.cors extracuriculâr su lis lenghis minoritariis d’Europe. A la vilie de vuere. anale(p)tic [ana'lεtik] m MED analeptik m. -iche adj MED analgetičen. shock ~ anafilaktičen šok (najhujša oblika alergij). analcolisim [analko'lizim] m analkoholizem m. al è l'"~" de marilenghe. anadiplosi [anadi'pl‫כ‬zi] f LIT anadiploza f. temeljiti pregled. uganka s premenjanimi črkami). a(n) priv. anafilassie [anafi'lasie] f MED anafilaksija f (obrambna reakcija organizma proti dol.(Pa 11/99) analgjesic [anal'ăεzik]. anaforisim [anafo'rizim] f LIT. (SiF) analizabil [anali'dzabil] adj razčlenljiv. ~ gramaticâl LING besedna analiza. analoc [a'nalok] → analic. // cf. (SiF 02/1)// izp. analist m. analitik m. analogus od gr. . anafilatic [anafi'lasie] f MED anafilaktičen. analogia. (SiF 02/1) analic [a'nalik]. in algein 'trpeti'. izp. Lis fotografiis a rivuardin architeturis e ogjets di art che a son descrits in mût ~ tal catalic. podoben. analogjic [ana'l‫כ‬ăik]. -iche adj anamorfen. // v 16. ARS anamorfoza f. -iche adj ARS anaglifski.i m Anam m. ~ m brezalkoholna pijača.

di un om straordenari e duncje dificil. anarhistično usmerjeni. neurejenost f. intant (Leng) 2. cat. anastrofic [a'nastrofe].(Ta) 2. atuâl spirt libertaridemocratic: il cualuncuisim. imbombât de sô nobiltât parlamentâr.// preko fr. di anatemis. anathêma ’offrande aux dieux’.i f Anatolija f. (Macjeu). ankulos. anatomopatologjic [anatomopato'l‫כ‬ăik]. FIG nered m. anarhičen 2. l'~. ancje ben che [anqe'bεn ke] co čeprav. anarhičnost f. MED anatomija f. iz lat. FIG). anastigmatic [anastig'matik] adj FOTO anastigmatičen. ancjemò [anqe'm‫ ]כ‬adv 1. -iche adj EKO anatocističen (glede na obrestovanje obresti). ~ dongje . neodgovoren. anathêmatizein.) (SiF 02/1). // izpod. -iche adj anatolijski.) → ancje. stant che nol ven trasferît par ~ (SiF 03/4. tudi. (partitrepublichefurlane) 3. ~ patologjiche patološka anatomija 2. Anastasie [anasta'zie] os. a si scuintrin cussì dôs scuelis di pinsîr: une che e ten sù la ~ e la neuropatologjie (scuele . anathématiser . poleg tega. anarchic [a'narkic]. fr. anatocisim [anato't∫izim] m EKO anatocizem m. ankulōsis k ankuloun ’zakriviti’. -oide adj POL anarhoiden. anatomic [ana't‫כ‬mik]. al à fat di nô ancjetancj rês e perdis par Diu so pari. anarchic a 18 karats (Pa 03/12). ancje mai che [anqe'mai ke] co čeprav. No soi di famee di predis. -iche adj LING inverzen. -iche adj TISK anastatičen. četudi. anhiloza f. No jerin lâts ~ a viodi la fin dai lavôrs di rignuviment dal fabricât. FIG podrobno razstaviti. di esclusions. ανατοξίνη od ana ‘proti’ in toxinê. anarhističen. izobčenje n (t. fr. in archía k archós 'vodja'. anaspirersul [??'] m BOT nektarina f (sadež) (bolj običajno baracocul).' (k paíein 'tolči'). ‘zakrivljen’ + sauros ‘lizard’. anastigmatisim [anastigma'tizim] m anastigmatičnost f (obnavljajočnost. ~ deventade par matrimoni (Mar). anarhično.. o. anarchichementri [anarkike'mentri] adv anarhistično. m Anastazij m. pomlajevanje). anarchiste [anar'kiste] f anarhistka f. // cf. (ProvBr) 2. 155-165). (Bel). raztelesiti'). anateme [ana'tεme] m REL anatema f.i. gr. anatomia. ~ di dut ce che si veve ~ di fâ e di patî: i pecjâts di Neron. anarhizem m 2. čeprav. che il net cambiament climatic al podarès puartâ il planete sul or de ~. anchilotic [anki'l‫כ‬tik]. anatomê ’id. anápaistos 'id. anatomizâ [anato'midza:] tr 1. četudi.anapest [ana'pεst] m LIT anapest m (trizložna pesniška stopica dveh nepoudarjenih tretji poudar). celo 3. (BrLi).(Pa). anapaestus.. ?? ~ sore. ~ m (slabš. (glesie) Nisem iz župniške družine. anarhija f. anapestic [ana'pεstik]. ciamò. pregled m // od poznolat. od gr. E si tacà a cori ~ lui bande dal sfuei (Zili). faksimilen. ancj ['anq] adv in co → ancje. anatomichementri [anatomike'mentri] adv anatomisko. ancjemonò [anqemo'n‫ ]כ‬adv še. a(n) priv.’ (k anatémnein 'razrezati. // neolat. obrnjeno stavljen.i. calcul ~ računanje obrestnih obresti?. Ma chê condane ~ di doprâ lenghis e culturis disferentis e je la lidrîs istesse di . o vin scoltadis tantis vôs che a disin che a lui lis feminis i plasin ancje se maridadis”. -iche adj anatomopatološki. četudi. Anastâs [anas'ta:s] os. anchilosi [anki'l‫כ‬zi] f MED otrdelost sklepa. ~ microscopiche mikroskopska anatomija. anastomosis. anatocistic [anato't∫istik]. Anatolie [ana't‫כ‬lie] kr. anarcoit [anarko'it]. // lat. di “autoesclusions”. še. obrestovanje obresti. hoditi’). (SiF 02/1. izključiti. anatematizar... (Bel). anatemizâ [anatemi'dza:] m REL izobčiti.. anchine [an'kine] f TEKST nanking m. POL anarhistični družbeni model. antecessor ( ante in cedere ’iti. (O) odprto ostane še vprašanje. -iche adj anatomski. dutcâs. anatossine [anato'sine] f BIOL anatoksin m. juž.// cf. 4. lad. dal 1987 (CoUd). zmešan. antant) adj prav tolikšen. ancia ['anq] adv in co (nareč. Felix Marchi. -iche adj LIT anapestovski. Come studiâ il cuarp uman sul taulaç di un ~. pregledati. od gr. secirati 2. FIG natančna razčlenitev. od gr. Pe conclusion de opare e reste ~ vierte la cuestion dal ultin lot. anchilosaur [a'nel] m ZOOL ankilozavr m. anastomoza f. anatolic [ana't‫כ‬lik]. f Anastazija f. obrnjena stava f. preklet. anastomosi [anasto'm‫כ‬zi] f MED anastomija f. edizion anastatiche faksimilna izdaja: ristampe anastatiche. k ancêtre od lat. ancje se ['anqe] co čeprav. anatemizât [anatemi'dza:t] m REL izobčen.. anhilotičen. par cure de SFF. anatomie [anato'mie] f 1. par cheste scuvierte a son deventâts i fondadôrs de anatomie microscopiche. ancje ['anqe] co 1. La cjase. četudi. četudi. che a sostignivin che l’esam psichiatric al veve di jessi integrât cul esam ~ (SiF 02/1. ancestral . anarchisim [anar'kizim] m 1. četudi je bila naša družina polna vrlin. ancjeben [anqe'bεn] adv seveda. ancjetant [anqe'tant] (t. analiza f. ~ m POL anarhist m. Godega-Conean. anatomist [anato'mist] (pl anatomiscj) m MED anatom m. analizirati. PROV Dulà che e sta une bocjade di pan e po stâ ~ une peraule . anathème . no jere ~ finide (Ponte). -iche adj MED ki se nanaša na otrdelost sklepa. ancje se la mê famee e jere siore di virtût. anastrofe [a'nastrofe] f LING inverzija f. od gr. e us domandìn ~ a voaltris (Basc). anarchist [anar'kist] (pl anarchiscj) m POL anarhist m. FIG neurejen. anastatic [anas'tatik]. POL anarhizem m.// izp. // cf.) anarhistično usmerjena oseba. come che al dîs il pape. šp. cunfins a drete e a çampe. brezvladje n. // od neolat. prekleti. Anatoliche [ana't‫כ‬like] f Anatolka f. di Cesar Borgia. anatocismus. izobčiti. anastomizâ [anastomi'dza:] tr MED anastomizirati. ancestrâl [ant∫es'tra:l] adj atavističen. neodgovornost f. 155-165). 9) // gr. ancje dongje che [anqe'donăe ke] co čeprav. k gr. ki se nanaša na prednike. raztelesiti. . od gr. še. il facilonisim.. razčleniti. -iche adj 1. anatematitzar. anastrofa f. ~ m Anatolic Anatolec m. ankylosaurus. in chel secul lis dôs citâts no jerin ~ unidis (scritorsfurlans). ~ un še eden. anatematizâ [anatemati'dza:] m REL anatematizirati. . // gr. anarchie [anar'kie] f 1.. brezzakonje n. dobro.

an. in dì di vuê. di ~. dostojanstvenost.. zasidrati 2. Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! . Andromede [an'dr‫כ‬mede] f MIT. kadenca f. (beneška) ulica f. kretanje n: la sô sapience e la ~ 2. BOT androcej m 2. andament [anda'ment] m potek m. Dreute) os. krog m. Andrât [an'dra:t] (t. andri ['andri] m → landri. videz m. ~ m Andaluzijec m. naraven. veža f 2. FIG oprijeti se.. način hoje. način m. intant che ~ e Caife a jerin i sorestants dai predis. čud m. običaj m. ancorade a un piçul mont alpin e contadin. nagnjenje n.i f 1. vezati za kaj. la ~ popolâr dal librut 7. občutek. koridor m. tante e je diferente la ~ jenfri i studiôs (Leng). povprečen.. obraz m. Invecit. posebnost f. in chê cjase dut al pareve sdrumâsi. bahavost f. La stesse ~ che.i. mena pri moškem. presi ~ ugodne cene. pûr cun ducj i disastris che e à produsût tal Vincjesim secul . andoran [ando'ran] adj GEO andorski. i m Andreis (Pn). andesite [ande'zite] f VULK. pričvrstiti.. nissune plee. jessi in ~ biti v toku. meti l’~ tal dêt dati prstan na roko . enako (količino). Ancone [an'kone] kr. la civiltât. Sant ~ si pense che e sedi une forme cuntune influence slave sul non di Sant Andree.i f Andreja f. hodnik m. FIG umerjenost f. umerjen. -ade adj usidran. Svelts. oklepati se. pomočjo se je razglasila 19 nov. člen m (pri verigi). kazanje n. Anusse. od človeka nenaseljen kraj. Ogni moment si visave che cumò la vite e veve une altre ~ (Sg) 4. un pas ~ 2.(La 04/3) andant [an'dant] adj 1. // od gr. → gosse. Anconitane [ankoni'tane] kr. tal presi ~ di 7. ravnanje n.. Ane ['ane] (demin. hermafrodit m 2. O podìn contâ un anedot:.. ubranost f. ARS lastnost f.= 'ne. obroč(ek) m. potekanje n.// < gr. Andalusie [andalu'zie] kr. luknja f. (Bel) anconitan [ankoni'tan] adj GEO ankonski. okleniti se. anekdotika f (anekdote o osebi. tesen) prehod m. BIOL dvospolna rastlina.. androgynon androit [an'dr‫כ‬it] m robot m. androne [an'dr‫כ‬ne] f (ozka. corîf. il dêt dal ~ prstanec m 2. zbiranje in pisanje anekdot 2. brez' + oikouméne = 'naseljen svet'. -use adj andaluški. napuh m. HIST moški del hiše (v stari Grčiji). Andis ['andis] kr. od andiut) f 1. (ozka) cesta f. sklep m. ma la ~ de famee a leve indenant compagne 6. O magari a svoglitâ se la femine di ~ e jere a palaç o (Mar). La siore ~ Vobis e torne plui dispès in Friûl. άνδροµανία. ancorât [anko'ra:t]. Andreis [an'drεis] kr. m Adrijan m. FIG obnašanje n. anedotist [anedo'tist] (pl anedotiscj) m pripovedovalec. andrean [andre'an] Andree [an'drεe] (t. vedenje n. to iz gr. anedotic [ane'd‫כ‬tik]. ande ['ande] f 1. (Bibl-Lc). pripeti. FIG nadutost f. zunanjost f. enostaven. anedotiche [ane'd‫כ‬tike] f 1.50 euro (Onde). ~ pro prav tolik. Po mi menà. puartait chi la vieste plui biele e meteije intôr. (Pa) Isti način (postopanje). (Bel) 2. meteitji l’~ tal dêt. Al è in ~ un grum di lavôr (Pa).~ adv prav tako. drža f. pomembnost f. anecdote .i. mi da la ~ imam vtis. trop che e vuadagne in rispueste al è un ~ scunît cidinôr. ancora. FIG pogled m. cui siei sant Antoni e sante Rite e san Josef e il Signôr e sante ~ e la Madone (BelR).i. barva f. ~si refl 1. ekdidónai 'objaviti'. enak ancone [an'kone] f → incone. ki je nor na mošje. potka f. obroč .i m (biblijsko ime) Hana m. za pešce) steza f. (scritorsfurlans)// iz lat. ~ muarte (slepa) ulica f. androsteron [androste'ron] m MED. anedot [ane'd‫כ‬t] m anekdota f. Ane ['ane] os. (gorovje).i fpl Andi mpl. un omp ~ preprost človek 3. a batevin il forment cuntune ~ strache. al viazave in prime classe sul diret Rome-Ancone cun doi fraris. značaj m. pri tem. od Anute. ancure ['ankure] f sidro n. andropause [andro'pauze] f MED andropavza f. razvezan. Ancje tu tu cjapis di chês andis che a fasin trimâ il mont 5. izgled m. nissune ombre e nissune ~ nazionalistiche. (ozek. Anica f.. prstan m. (prebivalka Ankone) Ankonka f. jessi in ~ di biti na tem. t. e interesse 10 milions di citadins europeans di Spagne (Catalugne e Isulis Baleârs). držanje n.(SiF 03/4) // cf. ma lafenò nissune poe. e vîf fûr de storie. m Andrej m.i. anecumene [aneku'mene] f ASTR anekumena f. pritrditi. (Leng). a poche Sante ~ (bolj običajno al poche dree). Andaluse [anda'luze] f Andaluzijka f.(SiF 03/3). ánkŷra . Andore [and'ore] kr. androcei [andro't∫εi] m 1. nimfomanija f// < gr. f Andaluzija f (pokrajina v južni Španiji): il puart de piçule citât di Palos te ~. navada f. andalusite [andalu'zite] f MIN andaluzit m. zgodbica f. tesnec. une ~ di salvece. ancje tu tu crodis di jessi cui sa cui. pisec anekdot. klimakterji virilnosti. Andrian [andri'an] os. iche adj anekdotičen. FIG a dute ~ . da. Andromache [an'dr‫כ‬make] os. fra ancorâsi a un mont sigûr ma datât e butâsi tal larc cul riscjo di cjatâsi cul nuie denant e cul nuie daûr. Andrej m. Dree. srednji. zunanjščina f. andromanie [androma'nie] f andromanija f. andit [an'dit] (demin. navaden.i f Ankona f (Marche). ASTR Andromeda f. ricors a chê straodenarie in câl te Provincie di Udin par chel che si inten l'~ dal marcjât dal lavôr tal . stâ su la ~ biti v pripravljenosti.1797) 2. Andreine [andre'ine] os. čumnata f.(Pa). zasidran. anel [a'nel] m 1. usidrati. Republiche ~ Ankonska republika (s franc. MIN andezit m. m Andraž m.i f Andora f. hoja f. nadarjenost f. ošabnost f. androgjin [an'dr‫כ‬ăin] adj dvospolen. (Bibl-Lc) in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa. nevezan. pričvrščen. obdobju). passant pe ~ che je in bande de puarte (BiblEzechiel). . andi ['andi] part pro → an. tekoč. ~ m Ankonec m. od gr. fr. Andree) os. usidrati se. e sta metint de bande ancje il talian par lâ viers l'anglês. ~ m 1. bahanje n. zagata f. vidik m. preprost. andalûs [anda'lu:s].i f MIT Andromaha f (žena trojanskega junaka Hektorja). (Pa). dvospolnik m. Sant ~ → Sant ~. ancorâ [anko'ra:] tr 1. (cena) nizka. (Pa) 3. sante ~ sveta Ana. anekdota ’neobjavljeno’ k gr.. come se pal vuarp al fos aromai inutil contâ (Mar). izraz m. robe ~ ceneno blago 4. ~ m Andoran Andorec m. Nusse) os. f Ana f. pot. ton m. za naselitev neprimeren kraj.i. sposobnost f.. andromane [andro'mane] f androman. nekakovosten. KEM (spolni hormon) androsteron m.

MED amfibolen (deluje tako v smeri katabolizma kot anabolizma)..). anestetik m 2. anemâl [ane'ma:l] m → nemâl. neploden. // cf.) e lis riis di alturis plui a sud. anéroide . // od lat. anemochorous. // od gr. anfiossi [anfite'atri] m ?? (Amphioxus lanceolatus) // preko neolat. amphibologia. amfiteatričen. // cf. // < gr. // gr. dvoumje n. anemometrie [anemome'trie] f METEO anemometrija f (merjenje hitrosti vetra). tiere anemiche neplodna zemlja. → rincje. nasilstvo n. anfore ['anfore] f → anfure. z amphibolia. GRAM dvoumna slovnična zgradba. TEH (vozilo) amfibija f. anfibul. Difat si po dî che la mont e à tacât a lâ denant-daûr a partî de invasion o ocupazion o ~ taliane. une scarpe di un tipo e une di un altri e un ~ di taur sul nâs! (Ta). ánemos ‘veter’ in k lógos 'beseda'. FIG dvoličen. tlačiti. ánemos ’veter’ in philos ’prijazen’ anemograf [ane'm‫כ‬graf] m METEO anemograf m (priprava za zapisovanje moči in smeri vetra). anemometri [ane'm‫כ‬metri] m METEO anemometer m (merilec vetra).. anghîr [an'gi:r] m kavelj m. omrtvičenje n. aneurisme [aneu'rizme] f MED anevrizma f (razširjena arterija). amfibija f 2. [Of a plant ovule]. anemul [a'nemul] m BOT vetrnica f (Anemona) // gr. anemija f 2. Amphitryon. amphoteros ‚beiderlei’. Il Cormôr.(CoUd). theâter (izpos. FIG pomirjevalo n. KEM. nasilna pripojitev. // cf. -iche adj 1. zatirati. anfiteatric [anfite'atrik]. che o ài riscjade la vite. dilatazion ~ de aorte razširjenje aorte (zaradi anevrizma). cu la lôr firme. amphi ’z obeh strani’ in mixis ’mešanje. omrtvičiti. od gr. il mancjât jutori a un lavôr che 86 mil di lôr. ang. anestetic [anes'tεtik]. anektirati. anemic [a'nεmik]. cence avilîsi e mandâ dut a trai pai dispiets. (Pa 05/05). angarie [an'garie] (t. pisanje'. nejasen (izrek. s končnico -logia . anestesisim [aneste'zizim] m MED anestezisem m. ang. amphoterisch . zedinjenje’. Par la operazion no coventave plui di une ~ locâl cussì la femine (Furlanist). amphibole. fr. il mangjâ e la aghe di bevi a vignivin puartâts graciis ai mieçs anfibis de Protezion civîl e dai pompîrs (La 03/01) // tvorjeno z gr. // gl. anfitropâl [anfitro'pa:l] adj amfitropalen.// od gr. a jessi doprât come mani di pale. jalov. dvomiselno izražanje n. anfidiploit [an'fibul] m amfidiploid m.// gr.. l’~ mi à domandât: (BelFa). od gr. anaisthêsía 'neobčutljivost'. anfibul [an'fibul] adj 1. ~ di taur kavelj?. 2. anaemia ’id. anfibrac [an'fibrak] m LIT amfibrah m (trozl. amphitheatrum. tes lôr anfuris. krožek m. anfotericin [??'anfore] m KEM amfotericin m. anemochor. aneroit [a'nemul] m FIZ aneroid m. anfibul [an'fibul] m MIN amfibol m. od gr. lis angariis. ~ di cjadene členek verige. dvoživen 2. ki preučuje veter). amphi ’dvostranski’ in bios ’življenje’. e dopo di vê involuçât parie l’~ de clâf. anestetizâ [anesteti'dza:] tr MED anestetizirati. // lat. a àn declarât mertori. od gr. ánemos ‘veter’ in choreo ‘cambiar de lugar’. okrožje n. -iche adj MED anestetičen. da deluje kot kislina ali baza. amphí + tre`pein ’obrniti’. amphimixis. angjelic [an'ăεlic]. // iz neolat. (Pa). Us vignarà indenant un om ch’al puarte une ~ di aghe. priključitev. amphí 'okrog' in lat. AERO. FIZ amfibolija f. nem. iz gr. reven. (Pa 04/04). amfiteatralna predavalnica. // od lat. anession [anesi'on] f POL aneksija f. aneurismâl [aneu'rizme] f MED se nanaša na anevrizmo. anfimissi. REL. théâtron 'gledališče'). (Sg). amphitheatricus. anemografie [anemogra'fie] f METEO anemografija f. anfoteric ['anfore] m KEM amfoteričen (ki deluje kot kislina ali baza). // od gr. anemocôr [ane'm‫כ‬fil] BOT ??dispersado por el viento. anfitrop [anfi'tr anfore] adj ??Partly inverted. fr. cf. anévrisme .// cf. anfibi [an'fibi] adj 1. ~ anatomic predavalnica anatomije 3. gr..nagl. kljuka f. ~ totâl splošna anestezija f. kolobar m (okoli lune). (BelAlci). amphibologie. diploos ’dvojni’ in eidos ’vid’ anfimissis [anfi'missis] m MED amfimiksis m // od gr.-nenagl. aneurusma ’dilatacija arterije’. // cf. aneti [a'nεti] tr POL priključiti. mitol. amphi ’z obeh strani’. REL dvorezen. od gr. -iche adj se nanaša na amfiteater. che al nas intal ~ morenic dal Tiliment. dvomiselnost f 2. od gr. amphitropous od gr.’. ang. od gr. cul non di “Adriatisches küstenland”. -iche adj angelski. sposobnost spojine. malokrven. MED slabokrvnost f. anfibologjie [anfibolo'ăie] f 1. (CoCamp)// < lat. anemičen 2. amphibolos ‘dvoumen’. cence cussience e cence une scuele adeguade al è condanât a fâ di famei. cf. ZOOL dvoživka f. ~ m 1. // od gr. blažilo n. krempelj m. anemonê 'ki se pod vplivom vetra odpre'. al rivà a viarzi. dvoumno. // izp. kot iz amphibolos + logos . tvorjeno k gr.m. cf. anestesie [aneste'zie] f MED anestezija f. anemologjie [anemolo'ăie] f METEO anemologija f. stavek) 2. tra l'~ morenic plui a tramontane (. ki ima diploiden set kromosomov od vsakega starša. FIG neplodnost f (zemlje). od amphiballein ’dvomiti’. fr. fr. anfibolite [anfibolo'ăie] f MIN amfibolit m. amfora f. al jere anetût al Tierç Reich di Hitler. amphi ’na obeh straneh’ + brachys ’kratek’. anfiteatri [anfite'atri] m 1. aneroidni barometer m. anemie [ane'mie] f 1.. ánaimos 'brez krvi' k haîma 'kri'. FIG oznaka za prevaranega moža. anestesist [aneste'zist] (pl anestesiscj) m MED anestezist m. Cuanche mi àn operât di infart. omamiti. a(n) priv. anfure ['anfure] f vrč m. anemofil [ane'm‫כ‬fil] adj BOT anemogamen. it. amphoteroi ‘obadva’. okoliš. ánemos ‘veter’ in -graphía 'opisovanje. vetrologija f (znanost. . amphioxus od amphi + oxys ’sharp’. Anfitrion [anfitri'on] m MIT Amfitrion m (v gr. ~ locâl lokalna anestezija. nem. [anga'rie]) f JUR zatiranje. ~ de clâf obroč ključa. GEOL ~ morenic morenski nasip. turned back 90 degrees on its stalk. (Bibl-Mc) angariâ [angari'a:] (o angarii [anga'rii]) tr mučiti. amphibolia. kralj Tirinta in mož Heraklejeve matere Alkmene). trpinčenje n. trpinčiti.: nenagl. organizem. daspò dai 8 di setembar dal ’43. ~ m 1. dal dut isolât. anfoter ['anfore] m KEM amfoter m. La sô posizion lu lasse. la miserie de plui part dai contadins : lis causis a son di cirî ancje te ~ dai terens (CoCamp). in aer 'zrak'. antično gledališče. amfiteater m.

~ m anglofil m.+ -oma. it. skrit kot. angure ['angure] f angora f. ŠP diagonalni strel (v kot nasprotnikovih vrat). ~ m anglomaniak m. Engleis... tesnoba f. Angjeline [anăe'line] os. ~ m Anglosaksonec m. anglosasson [anlgosa'son] adj anglosaški. dal atac ~ cuntri il regjim dai Talebans (Pa 02/10-11). angorie [an'g‫כ‬rie] f del njive. MUZ angelika. aberdeen angus črna škotska pasma goveda. FILM snemanje pod določenim kotom 2. anglicanisim [anglika'nizim] m REL anglikanizem m. aggeion + angjiom [anăi'om] f MED angiom m. anglofil [an'gl‫כ‬fil] adj anglofilen. -ese adj angleški. angulât [ango'la:t]. Anglese [an'gleze] f Angležinja f. gjat di ~ angorska mačka. anglofonic [anglo'f??] adj anglofonski. Angole [an'g‫כ‬le] kr. angurie [an'gurie] f lubenica f. angoloit [ango'l‫כ‬it] m oglat (??szöglettest). anglês [an'gle:s]. anglicisim [angli't∫izim] m POL anglicizem m. anglist [an'glist] (pl angliscj) m anglist m.. angleški jezik. cf. e cu lis armis di fiêr si sparniçarin in lunc e in larc. angjiopatie [anăiopa'tie] f MED angiopatija f. angio. bridkost f. anglomaniak m. anglocatolic [angloka't‫כ‬lik]. // < neolat. angjiografie [anăiogra'fie] f MED angiografija f. angulus . Liberie.angjeliche [an'ăεlike] f 1. ~ m Angloameričan m. angularmentri [angolar'mentri] adv kotno. otangul.if Angola f.i m Angus (county in Scotland). vogal m 3. -iche adj anglokatoličen. angulâr [ango'la:r] adj koten. angjiocardiogram [anăiolo'ăie] f MED angiokardiogram m. de Spagne in France. al è deventât lenghe “francje” (Pa 02). ang.[anăiolo'ăie] prvi del zlož.[anglo] prvi del zloženke sl. ~ m 1. par mangjâ la ~ e zuiâ (mediareteedu). angularis.i. p. -iche adj anglofilen. Nissun dai sogjets al veve passât plui di un mês intun ambient ~. angle. anglotodesc [angloto'desk]. ~ m t. FIG zorni kot 3.(Pa). sl. angleščina f. Ruande. 97114). ostrokoten. ~ e Marie (manzanoBr). anglofobie [anglofo'bie] f anglofobija f.i f Angelica f. anglofilski.i. angolan [ango'lan] adj angolski. anglomaniac [angloma'niak] adj anglomaničen . skrb m. fr. Anglosassone [anlgosa'sone] f Anglosaksonka f. ~. -eze adj → angolan. // < lat. : triangul. anglofop [an'gl‫כ‬fop] adj anglofobičen . MAT kot m. anglo. angjiogram [anăio'gram] m MED angiogram m. in ~ (JM) angli-merecan [anglimere'kan] adj angloameriški. kjer se brazde skrajšajo zaradi zoženja terena. -iche adj MED angiokardiografski. Siere Leon. anglosaksonski. lane di ~ angorska volna.i m škotsko ime Angus. angolo vse id. ~ m anglofob m. ogeln. Burundi. // < lat. lenghe anglonormane anglonormanski jezik. recipient’. ~ m anglofon m. benigni tumor ožilja.’angleški’. angloman [anglo'man] adj anglomaničen. Chest però al compuarte che l’~ che si intivisi ogni dì. angjiocardiograf [anăiokardio'graf] m MED angiokardiograf m. anglicizazion [anglit∫idzatsi'on] f anglicizacija f. -ade adj ki ima ostre kote.… e vi a son dome un pôcs dai stâts. angulis ['angulis] fpl skrbi mpl. // od gr. angjelichementri [anăelike'mentri] adv angelsko. os. e par tant a vevin un inglês une vore puar. BOT angelika f. angjiologist [anăiolo'ăist] f MED angiologist m. gozdni koren (Angelica archangelica) 2. angulazion [angolatsi'on] f 1. anglofilic [anglo'filik]. anglofilie [anglofi'lie] f anglofilija f... anglo. ~ m Angolec m. angudele [angu'dele] f ZOOL gavun m (Atherina mochon). I Latins in Friûl no àn fat ni di miei ni di piês di ce che a àn fat i ~ in Indie (JM) 2. angul ['angul] m 1. // od Angles (t. anglofobic [anglo'f‫כ‬bic] adj anglofobičen . FIG kotiček m. angli ['angli] m → Anglês. v. anglisim [an'glizim] m anglizem m. (La) angstrom [angu'dele] m FIZ angstrem m (merska enota).. la parie anglotodescje e nordeuropeane e la messede slave orientâl. anglofon [an'gl‫כ‬fon] adj anglofonski. // po imenu mesta Ankara v Turčiji. ~ m Anglikanec m. angolâr [ango'la:r] adj → angulâr. al è in realtât un ~ che al varès di sei voltât cun “mondializazion”. (Pa 02). Anglie ['anglie] kr.(SiF 02/2) 2. angjiografic [anăio'grafik]. fizika Anders Jonas Ångström. angosse [an'g‫כ‬se] f tesnoba f. dut il paîs al è invidât tal parc des fiestis.. anglonorman [anglonor'man] adj anglonormanski. Al si svicine ae produzion incisorie de scuele ~ (CoUd). anglicane [angli'kane] f REL anglikanka f. Anglosas m. cf. angulatus. od angulare. f Anglija f. ~ m angloman m. angio. angolês [ango'le:s]. Angus [an'gurie] kr. Angjeliche [anăe'like] os. od angulus . cjavre di ~ angorska koza.od gr. ~ m anglofob m. anglofilski. Chescj emigrants justeapont si domandin cun ~ cuâl che al podarà jessi il divignî . -iche adj MED angiografski. anglican [angli'kan] adj REL anglikanski.// < lat. angjiocardiografic [anăiokardio'grafik]. angjio. Englois) ’(germansko ljudstvo) Angli’. → Engjadine. f (IT Engadina) . Un dai uficiâi dal esercit ~ (in dut i acusâts a son circje 20) (Pa 03/8) eden od častnikov angleške vojske. Anglês Anglež m. frontâls o di ~ arbitrari come tes riflessions tor di parêts isoladis. angunie [angu'nie] f → agunie. -angul ['angul] GEOMET : pomeni « kot » npr. aromai. angleško govoreči. -escje adj anglonemški. angjiologjie [anăiolo'ăie] f MED angiologija f (nauk o krčnih žilah). . // od imena šved. aggeion ’vaisseau. in ce ~ v kakšnih skrbeh. (SiF 03/4. angular. (Pa) anglicizâ [anglit∫i'dza:] tr anglicizirati.

che al scugne jessi sore il dut agrât a Toni Costantin. jedro n . // od gr. un omp di ~ pogumen mož 4. ognjevit. // od lat. vecjos ancje ta la ~. anientament [anienta'ment] m (it. jeznorit. // cf. animadversio. oživiti. cf. .. animazion [animatsi'on] f 1. (majhna) skupina f. ang. carton ~ risani film. La convigne. la fuarce di ~ a fasin vierzi i vôi e cjalâ il . 90 mil animis. notranji del (nečesa). animatic [ani'matik]. angusîr [angu'zi:r] m → angusigule.. pot z ilustracijami. (redko) v: fâ ~ opogumiti se. Un itinerari animât ator pes stradis e pes placis dal centri citât al fasarà cognossi ai fruts lis storiis e lis cronachis dal timp di une volte (CoUd) 2. -iche adj FILOZ animatističen (se nanaša na animatizem). BIOL brezvoden. od lâ) ajmo ! gremo! dajmo!. misel f. animât [ani'ma:t]. čustvo n. . ~ pal altiûl. jetničar m.. Anibal [a'nibal] os. ~ di boton. // od lat. ma al è soredut un at di responsabilitât pal so ~ e ancje par chei altris animâi (CoUd). živahnost f. angusîr) f ZOOL jeseter (Esox belone). mučilec m.(La 04/11) 2. animiran. in hidros ‘znoj’ + -osis. animatistic [anima'tistik]. animare . razvneti.. animatism. animalise. mučitelj m.angusigule [angu'zigule] (t. mn. -iche adj .(La 04/3). notranjščina f. oživitev f. (Sg). KUL (bolj obič. cu la ~ carboniche che si forme . zagnanost f 2. animalité. nil ’indigo’ preko arab.(La 04/12) 2. gibati se. Un trus di sigûr. od perz. dutis venessianis o venetizadis secont une professoresse di Padue (Pa 02/10-11). živahen. animer. ARS animalist m.. animâ [ani'ma:] tr 1. fr... pogum m. razgiban. animalizâ [animali'dza:] tr animalizirati (spremeniti v žival).// izv. duhovitost f. animate (anemate).// od gr. (La 05/1) animadversion [animadverzi'on] f opomba f. čud f.. umetnik. namera f. duša f. altre diferenziazion dentri des POS: N = non comun III posizion: gjenar: M = masculin (~) IV . animositas . Tal 1999 al à voltât par furlan. animalisme. animalist [anima'list] (pl animaliscj) m 1. aniline [ani'line] f KEM anilin m. (scritorsfurlans). FIG srce n. a ~ e fâ movi i personaçs. cf. živ. ~ m žival m. (BelFa) 2. . gonilen.(Pa) 4. latin) rajželjc m 2. Une sofisticade novitât di tecniche di ~. ki proizvaja indigo’. GRAM živ. gneča f 3. anidrosi [angu'zin] m MED anhidroza f // od gr. od animare. come une ~ in pene businave jenfri i ramaçs dai morârs come une ~ in pene. ~m animator m. FIG oseba f. srčen.(Natisone/tellini) 3. no passe une ~ ni žive duše. -iche adj REL. razvneti se. živalovarstvenik m. animacija f. animele de lum.(lestizza). animade dal teolic Paolo Doni. animatronic. miârs di cjamps cence ~ vivint (Pa). -iche adj animalističen. dal fiêr di sopressâ 5. anidride [ani'dride] f KEM anhidrid m. di simpri animadôr e ~ di chest . Cheste poesie nus comuniche diviers stâts di ~ e nus fâs preseâ la bielece des cjossis. FILOZ animist m. janževec m. gonilna sila. Fi di anime di pre Josef Marchet. udejstviti. i dialigs dal carton ~ "Lupo Alberto". animâl [ani'ma:l] adj živalski. animalesc [anima'lesk]. animalizzare. ~si refl pretezati se. sklican.. // od lat. srčnost f. animete [ani'mete] f REL ??volilna kroglica f (palla) animisim [ani'mizim] f REL animizem m (religiozno pojmovanje. animirano. Pegre e sforadie che no saveve ~. an-nil in potem v port. e in plui al podeve fâ stât sul cuartês o sul ~ (un tant a teste) o sul fugatic (un tant par fûc). stât di ~ duševno stanje. anhidrosis .. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. itinerari ~ učna pot. izvesti. pamet f. spodbuditi. aniâ [ani'a:] tr pretezati (se). cence ~ vivint brez žive duše. (SiF 02/1). TEH zapklopka f. predlagan. razsodnost f. duh m. anim ['anim] m 1. moč f. animirati.. in colaborazion cun âtris. anime ['anime] f 1. des scarpis → ànime. loputa f 3. -ore adj obujajoč. deriv. → nemâl. stramudât tal so inmagjinari ~.. án(h)ydros ‚brez vode’. drzen. animaličen. živahno. (BelAlci) animatisim [anima'tizim] m FILOZ animatizem m (pripisovanje zavesti in osebnosti naravnim pojavom).i m HIST Hanibal m. FIG jedro n. cuanche si è malâts. oživljajoč. -iche adj animatroničen ~ m animatronik m (roboti. INF animacija f. ancje Riedo Pup ta chel piçul trop di profetis. no si sint une ~. animadementri [animade'mentri] adv živo. FILOZ animističen // animôs [ani'mo:s]. (Furlanist) 4. pogumno.) uničenje n. ma par cuintri al è stât un an un grum ~ e movimentât. animosité. FRAZ fi di ~ posvojenec m. spomin m. kot anil ’rastlina. od an negat. animositât [animozi'ta:t] f PSIH animozita f. angusin [angu'zin] m paznik m (nad sužnji). rabelj m. cussì di rivâ a creâ ambients e mosferis. fr. Anzit. srčno. ventil m. animiran. -escje adj živalski. živahnost f.(fuarcefriul). duša f.// fr. 3. ~ m živahno. ang. anidrite [ani'drite] f MIN anhidrit m. (redko) duh m. ~si refl oživeti. án(h)ydros ’brez vode’. n. animalisim [anima'lizim] m animalizem m // cf.// cf. public di Gjermanie al è une vore plui ~ di chel furlan! Atenzion! (Ta) animosementri [animoze'mentri] adv hrabro. fr. (raz)um m. -ade adj 1. divji. -ose adj pogumen. (glesie). čvrstost f. poživiti. // od lat. anice ['anit∫e] f 1. animatio. de làmpide. obujevalec m. ~ vivint živa duše. -ade adj animaliziran (spremenjen v žival). animatronic [anima'tr‫כ‬nik]. od animadvertere. ki izgledajo kot živali) // šp. animalizât [animali'dza:t].?? robe che la int no veve. animalitât [animali'ta:t] f animalnost f. animalistic [anima'listik]. animute. vliti pogum. BOT janež m (Pimpinella anisum) 2. vrvež m. animistic [ani'mistik]. animele [ani'mele] f 1. anìn [a'nin] (1. veljavnost f. duh m. ki upodablja živali 2. opomin m. il so cjan nol è dome un dovê. Se o vivin di Spirt ~ ancje daûr dal Spirt. ki mu je duša osnovno življensko počelo) // animist [ani'mist] (pl animiscj) m REL. La buine volontât. (GE) animalescjementri [animalesqe'mentri] adv živalsko. fie d’~ posvojenka f. animadôr [anima'do:r]. (odpor ali sovražnost do druge osebe. živa duša f. anidri ['anidri] adj KEM.

od vê . letare anonime anonimno pismo. FIZ anomalija f. anisogamet [anizoga'mie] f BOT anizogamet m. bojazen f. ~ e ingomut. al jesole. -iche adj FIZ anizotropen. anormal. lad. ansie ['ansie] f → anse.+ ops ’oko’. anisometropico [anizome'tr‫כ‬pik]. anizotropski. FIZ anion m (negativno nabit ion) // umetno tvorjen od fiz. citât anseatiche hanzeatska mesta. stant la ~ de famee dulà che al à vivût: la clamorose assence dal pari (CoUd) 2. tesnoba f. pristrastje n. al anse. Emilije). // cf. anormalitât [anormali'ta:t] f abnormalnost f. mržnja f. O vin sêt di pâs. an ’ne’ + ortho ’raven’. antagonisim [antago'nizim] m nasprotovanje n. bojazen f. anonimie [anoni'mie] f anonimija f. anotazion [anotatsi'on] f anotacija f. tesnoben. hrepeneč. Se . nepodpisan. ~ adj obleten. Estrat in curt (in plui des gjeneralits al conten lis anotazions che a integrin l’at) (CoUd). sed. anoressant [anore'sant] adj MED ki se nanaša na neješčnost. anosmic [a'n‫כ‬zmik]. ~ di vivi par alc. neprijaznost f. -iche adj anorganski. autoscopics si coleghin a straneament. sopihanje n. anse ['anse] f 1. an ’ne’ + orexis ’tek. -iche adj MED zdravilo. // od gr. tekmec m. an ’ne’ + osme ’voh’. l'~. disprivât di cussience e lisimât dal Venit". ansimâ [ansi'ma:] it sopihati. anmò [an'mo] adv še. anonimna oseba. MED anomalija f 3. -iche adj FIZ anoden. -iche adj MED anizometropski. pôre. nasprotnik m. (Ponte) ansant [an'sant] adj sopihajoč. pristranskost f. ansâ [an'sa:] it 1.. anisofilie [anizofi'lie] f BOT anizofilija f anisometric [anizotro'pie] f FIZ anizometričen. anisometrie [anizome'trie] f FIZ anizometrija f. -iche adj MED anozmatičen. anossie [ano'sie] f MED anoksija f (pomanjkanje kisika). anodic [a'n‫כ‬dik]. poželenje n. anonim. od gr. gole di cjalt. Un spirt plui seren in ogni lavôr. nemirnost f. // od gr. antagonist m. -iche adj MED anozmičen.i f Ankara f (gl. ~. fan di famee. ansime ['ansime] f 1. anomisetât [anomize'ta:t] f pogumnost f. anormâl [anor'ma:l] adj 1. anortopie [anorto'pie] f MED anortopija f // neolat. MED anoreksija f. ansiolitic [ansio'litik]. trepet m. nepravilnost f. la fiere si impià cun plui fuarce. strah m. anonimno delo. brezimenost f. srčnost f. tesnoba f. fr.mesto Turčije). ansietât [ansie'ta:t] f tesnoba f. aniso + metron ’mera’ + ops ’oko’. anserinus. denant. cun dôs mostacjutis di eleganton. abnormis. MED abnormalen. in mût di ofindi ~ . voie di afiet. aniversari [aniver'sari] (t. anserin [anse'rin] adj ZOOL podoben gosi // lat. anonimen. anomie [ano'mie] f anomija f (kulturna revščina ali nemoč). vpr. (SiF) 2. tancj dîs a spiete e a spiete / cun ~ gemint Anse ['anze] f HIST Hanza f. an ’ne’ + (→) isometric. anonim [a'n‫כ‬nim] adj brezimen. anis ['anis] m BOT sladki janež m. sâr pauli. mancul ~ e spaurît di contrôi e (partitrepublichefurlane) 2. al sintì chê ~ e al fermà i cjavai 2. anormalus za anomalus zmedeno z lat. polnjeni z mesom (spec. (tiha) jeza f. nemirnost f. ansiâ [ansi'a:] it → ansâ. gnev m. opomba f. (tierenere) 3. cuntune ~ afanose 2. (La 04/3). tekmec m. I lavôrs ~ favorît une incressite di cussience e di mobilitazion? (Pa 02). (bolj običajno ancjemò) Ankara ['ankara] kr. mn. od gr. koprnenje n. -iche adj MIN anortitski??.. a ’ne’ + ortho. anisometropie [anizome'trie] f MED anizometropija f (dioptrijska razlika med očmi). težko dihanje n. beležka f.aniò [ani'‫( ]כ‬OLF) ?? anion [ani'on] m KEM. od gr. anorganic [anor'ganik]. anortite [anor'tite] f MIN anortit (kalcijev glinenec. anossic [a'n‫כ‬sik]. poznolat. sopihati. FIG hlepeti (po čem). (SiF 03/3). anovulazion [anovulatsi'on] f MED anovulacija f (odsotnost ovulacije). abnormalen 2. anomalie [anoma'lie] f 1. vagant. al tâs. ki zmanjšuje živčnost. apetit’. di un Friûl ~. an ’ne’ + ienai ’iti’. E par cirî almancul di limitâ cheste plaie la ~ e torne a marcâ lis sôs strategjiis in materie: (O). neješčnost f. bisugne di puisie. // od anti ’proti’ + agon ’tekma’: cf. pristranost f. Il cuestionari. innovâl) m obletnica f. ansiôs [ansi'o:s]. anonimen avtor 2. -ose adj 1. anolino [ano'lino] m KUL vrsta testenin.mail. anisotropie [anizotro'pie] f FIZ anizotropija f. težko dihati 2. ~ m 1. k anser ‘gos’. težko dihanje n 2. FIG cuintri«la ~ dai sentiments (Furlanist). zasopel. ansiosementri [ansi'o:s] adv željno. anossemic [ano'sεmik]. antagonizem m. cun dute probabilitât a cualchidun di famee. FIG hlepenje n. nemir m. željan. (Cjargne). an + oxia. al è stât proponût a un campion di students (SiF). // tvorjen z gr. rudnina anotija // od gr. ~ autôr anonimen avtor. ~ magnetiche anomalije magnetnega polja. -iche adj MED anoksičen. sopihanje n. (La 04/2). težko dihati. àno ['ano] 3. anortitic [anor'titik]. // fr. anossemie [anose'mie] f MED anoksemija f (pomankanje kisika v krvi). // neolat. anoressie [anoz'mia] f 1. a si è viodût che il problem de ~ nol è di trascurâ. L'~ autôr al cunfide. strahoma. un ~ pesant a lavris spalancâts. brame di stime. strah m. Ansa [an'sa:] kratica ANSA. anisogamie [anizoga'mie] f BOT anizogamija f (kopulacija (singamija) anizogameta). anseatic [anze'atik]. agjenzie di stampe che e furnìs in formazions vie E . -iche adj HIST hanzeatski. Un ~. anisotropic [anizo'tr‫כ‬pik]. hlepenje n. izjemnost f. Parcè che tal 2001 al cor ancje l'aniversari dal vicjecinchesim dal taramot (fuarcefriul). napetost. antagonisme antagonist [antago'nist] (pl antagoniscj) m 1. -iche adj MED anoksemski (nanaša na anoksemijo). anosmia [anoz'mia] f MED anozmija f (popolna izguba voha) // neolat. sovražnost f. anisotrop [ani'z‫כ‬trop] adj FIZ anizotropen. Faradaya gr. koprnenje n. ~ magnetiche magnetska anizotropija. nemir m. trepet m. anosmatic [anoz'matik]. Anmil ['anmil] kratica Associazion italiane mutilâts e invalits sul lavôr. hropenje n.

antedatâ [anteda'ta:] tr antedatirati. antecedens. ~ m antibiotik m. ~ de telefonie telefonska antena. ûfs in ~ posajena jajca. antibolsevics e colaborazioniscj dai naziscj. akontacija f. anticonformisim [antikonfor'mizim] m nekonformizen. antibolsevic [antibol'sεvik]. (po)prejšnji. -iche adj FARM. antecipât [antet∫i'pa:t]. ~ m kontracepcijsko sredstvo. -entis. praded m. antalgjic [an'talăik]. prezgoden. anticomunisim [antikomu'nizim] m POL antikomunizem m. anticomunist [antikomu'nist] (pl anticomuniscj) m antikomunist m. // od anti. ~ pro tolikšen. Mi viodevi za un esempli di ~. predplačilo n. antibiotic [antibi'‫כ‬tik]. ante ['ante] adv (lat. antichitât [antiki'ta:t] f 1.. ~ m antîcs predniki mpl. (Bel). ~ testament REL stara zaveza f. anticonformistic [antikonfor'mistik]. e saponte il granâr cuntune ~. al fâs une assemblee par fevelâ di antenis de telefonie. in anticipo →. ~ m dosedanje življenje n. čakalnica f. l’arbul di Neem al è un esempli classic: al è stât utilizât par miârs di agns in gracie des sôs virtûts antibaterichis (Pa 05/04).20 minûts il svicinâsi di un burlaç cun saetis. un blanc e un colôr di rose. ~ adj antagonističen. (Enrico) anticlericâl [antikleri'ka:l] adj antiklerikalen. antecessôr [antet∫e'so:r] m predhodnik m.+ gr. Da la Russie l’~ stabilît sot il Cjanin. raven.3. Antecrist REL Antikrist m 2. 2. al antecipe des soluzions che dome plui indevant il legjisladôr statâl al varès fatis buinis (Pa 03/5). starožitnost f. avans m. antene [an'tεne] f 1. -iche adj antagonističen. -iche adj GEO antarktičen. antartic [an'tartik]. prednik m. (čas. ~ m protiboljševik m. ~ adj antialkoholen. antecedent [antet∫e'dεnt] adj prehoden. devote e ~ (BelAlci). (Pa) antîc-alt-todesc [an'ti:k] m staro visoko nemško. starodavnost f. antecedence [antet∫e'den∫e] f predhodnost f. kol m. disint che i siei pecjâts no valevin nancje l’~ dal purgatori e. so ~ (Sclese). antian [anti'an] m ponev f (iz žgane gline). ravno tolikšen. Par chel i antîcs le àn simpri considerade la dimore dai dius e ancje Mosè al è lât sù in alt par cjapâ la leç. starinskost f. Rifasinsi a la stesse leç. (Natisone/cjantin). Il 90% dai zovins nus dîs di doprâ un metodi ~ (SiF 03/4. starina f. Miôr. -iche adj protiatomski. (t. 3. antecip [an'tεt∫ip] m predujem m. napisati starejši datum. starodaven. poprejšnje življenje n. prednost f. -iche adj antialkoholen. anticoncezionâl [antikont∫etsio'na:l] adj kontracepcijski.) pred. algon ‘bol’: cf. nekoč. (SiF gnovis 8. ~ tanche il tabâr del diaul star kakor zemlja.. chê dai dusinte agns di ~ (istitutopiopaschini) 2. un bon om che al veve dôs passions: la ~ classiche e l’aristocrazie.tako generični kot površni odgovori. // od lat. ANAT antagonistična mišica. ~ m baktericid m. prej (prezgodaj) priti. brezverec m. chest al permet di cognossi cun un ~ di 15 . šiba f. MED antalgičen.(JM)// od lat. che a permetin interpretazions diviersis e rispuestis ~ gjenerichis e superficiâls a podaressin sei metudis a confront (Pa 02) . ~ adv v: par ~ nekdaj. prekla f. antecrist [ante'krist] (pl antecriscj) m 1. poprejšni primeri m. ~ paraboliche parabolna antena. -iche adj nekonformističen..) ante I ['ante] f → lante. anticonformist [antikonfor'mist] (pl anticonformiscj) adj nekonformističen. ~ kr. življenska preteklost f. anticonformiste [antiki'ta:t] f nekonformistka f. i Stâts Unîts e la France a àn plui bisugne de Spagne franchiste. antalgique antant [an'tant] (t.. antenât [ante'na:t] m prednik m. star.05). ~ adj antikomunističen. antagonista antagonistic [antago'nistik]. // od lat. nasproten. praznoverec m. antighe adj starinski. (Sg). antîc [an'ti:k]. ~ m nekonformist m.. nasproten. 147). antialcolisim [antialko'lizim] m antialkoholizem m. antarcticus (iz gr. Pai siei scrits e pai siei intervents anticonformiscj (RB). Placerean al è stât oratôr strabon (istitutladinfurlan). -iche adj MED baktericiden. TEAT antagonist m. antantis busis là tal cimitieri. ravno toliko. anticjamare [anti'qamare] f predsoba f. (Pa) . -iche adj MED antibiotičen. oddaljen. FIG) antena f.i m Antarktika f. la ~ dal ripetitôr de Rai e dulintor il bosc. (F). sovražnik cerkve. antecipazion [antet∫ipatsi'on] f predujem m. salde tal so ~ (Pa 04/05). -iche adj POL protiboljševiški. e a tignivin in man doi ombrenins dal ~ testament. (BrLi). che cumò al mancul o vin i antibiotics (Pa). In Indie. anticlericalisim [antiklerika'lizim] m antiklerikalizem m. che a son tal stes timp chei de TV nazionâl.(CoUd). protiigralec m 3. anticonstituzionâl [antikonstitutsio'na:l] adj protiustaven. tako. donghe dal latin (JM). fr. dignitose e fatalistiche.kot. di cheste int fuarte e rassegnade. tiermin ~ quem termin(us) ante quem. prekašanje n. che a àn za fat in ~. une vuere ~.. O savês ancje che al è stât dit par ~: no tu zurarâs fals (Bibl-Mt). dal patriarcje Bertolt di Meranie. preuranjen. antialcolist [antialko'list] (pl antialculiscj) m antialkoholik m. (christianromanini 07/03) 2. antialcolic [antial'k‫כ‬lik]. ~ adv enako. ~ m antiklerikalec m. antiatomic [antia't‫כ‬mik]. drog za jadro..Rossi al è stât il grant ~ e compressôr de Benecija. ancjetant) adj enak. prehitevati. si jerin puartadis daûr lis fameis interiis e si compuartarin di parons (La 06/1). antika f. antecipâ [antet∫i'pa:] tr prej (vnapred) kaj narediti. Cussì lis dôs citâts a deventarin antagonistis: une civîl e une barbariche . starodavniki mpl. da la ~ paraboliche e dal vilaç globâl (Leng). ~ par vocazion. antibaterichis [antiba'tεrik]. (Friulinelmondo). (Pa). ante II ['ante] v: jessi su l’~ biti v življenskem obdobju od 40 do 80 let. I cosacs. si che duncje o podìn fissâ tra il 699 e il 827 i tiermins post quem e ~ quem pe esecuzion dal nestri cibori. un Unviêr ~ . Paraltri la lenghe todescje (~) a fo.) odmaknjen. -ade adj vnaprejšnji.

~ adj staromoden. začetek m. anticorosîf [antikoro'zi:f]. (Bel). antisemite [antise'mite] m antisemit.. cussì al è ridicul e brut doprâ un aspiet di don Milani. negozi di antigaiis (Sg) trgovina s starinami 2. (Pa 02).(liceopercoto) antighitât [antigi'ta:t] f 1. di len 2. chel chi tal mieç di une vive polemiche parcè che acusât di ~ (CoUd). starodaven. starodavno n. neobičajen. (La 04/9) antifone [an'tifone] f →antifune. stare zgodbe. acusis di coruzion de zoventût. -iche adj protižidovski. 119). antikoroziven. antifurlan [antifur'lan] m protifurlan. antidemocratichementri [antidemokratika'mentri] adv POL protidemokratično. -iche adj ?? Cuintri dal blanc de statue si intaie la anatomie une vore antinaturalistiche dal gladiatôr vincent (CoUd). nepoetičen. -iche adj protiherojski. antipatičen. (Bibl-Az) priseljenec iz Antiohije. daûr la sanganose repression des protestis antiguviernativis sclopadis dilunc il 1988. Centri di assistence antimobbing” di Udin e (Pa 03/6) antinaturalistic [antinatura'listik]. antiglobalistic [antigloba'listik]. nastop m. anticuarp [antiku'arp] m MED protitelo n. e sui centris di pelegrinaç in Italie tra la tarde antighitât e la alte medietât (CoUd). -ive adj antikorozijski. I scritôrs de ~ classiche (p. Presentade la vuide antiinfortunistiche pai lavoradôrs forescj (O) antiinstituzionâl [antiistitutsio'na:l] adj protiinstitucionalen. REL antifona f. antipatic [anti'patik]. (Bel). ~ adj antifašističen. nenavaden. prestar. i plasial chest non di batisim? ”masse ~ ”!. l’auto si fermà sul ~ di un paîs galadin. stari vek m.. Livio) clamavin (praxisfriuli). rissolût.. antifune [an'tifune] (t. antidemocristian [antidemokristi'an] adj POL protidemokrščanski. cun chê ~ . antiglobalizazion [antiglobalidzatsi'on] f protiglobalizacija f. Antiochie [anti'‫כ‬kie] kr. starinar m.anticonvenzionâl [antikonventsio'na:l] adj nekonvencionalen. Inte suaze des iniziativis ~ che si stan moltiplicant in spiete dal incuintri dai G8 (Pa) antigon [anti'gon] adj (akreš. -ive adj POL protivladen.. ~ di Cumunion Sal. A Udin l’~ la ualmà subit cun voli seneôs (Sg. (GE) antievangjelic [antievan'ăelik]. a discutaran lis cuistions: educazion musicâl sicu “~” ae musiche di marcjât (Pa).. e à gjavât une volte par dutis ogni vanzum di ~ e di provincialisim (Pa). antiguviernativementri [antiguviernativa'mentri] adv POL protivladno.. Cussì al scomence invezit un libri ~ di Zuanfranc D'Aronco (La). 3. in glesie. di modon.i f Antiohija f. antigjen [anti'ăen] m ?protigen m. antidot [an'tidot] m protistrup m. che e restarà al podê ~ la zonte militâr. od antîc) zelo star.(Bibl-Lc) antiguviernatîf [antiguvierna'ti:f].. -iche adj protisloven. starodavnost f. antinomie [antino'mie] f FILOZ protislovje n. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. al è un Crist fuart. antinazionâl [antinatsio'na:l] adj protinaroden. tressant il museu in maniere ~ (Pa 7/2000) anticonvenzionalisim [antikonventsiona'lizim] m nekonvencionalnost f. antipoetic [antipo'εtik]. dai delegâts des . starina f. -iche adj nepesniški. oddaljen .. antipatie [antipa'tie] f antipatija f.es. proti ustanovam. antiretoric [an'ti:l]. antitesi [an'titezi] f nasprotje n. ~ . antipast [anti'past] (pl antipascj) f predjed f. proselit di Antiochie. antiebraic [antie'braik]. par esempli l’~ (Bel). odpor m. prag m. izven mode. odpevek m. vhod m. rivoluzionari. -iche adj protiglobalizacijski. corsis in curie dai predis dongje par fâ slontanâ il capelan ~ e (Bel). antisemitisim [antisemi'tizim] m antisemitizem m. antieroic [antie'r‫כ‬ik]. starodavnost f. (Bel). starina f. antikoiné [antikoi'ne] adj protikoinejski. -iche m REL protievangeličen. 2. che no san fâ altri che stâ sentâts da cjâf del fûc e contâ e tornâ a contâ ai lôr nevôts lis antigais de lôr . anticrese [an'tikreze] f JUR antihreza f. okno) deblo n. antiliberâl [antilibe'ra:l] adj protiliberalen. antîl [an'ti:l] m 1. MUZ odpev m. (vrata. 2. antifassisim [antifa'sizim] m antifašizem m. starina f. dostop m. Scrituris. antika f. e à curât l'organizazion de esposizion. ~ adj protifurlanski. antiteza f. antinomichementri [antinomike'mentri] adv protislovno. antikvariat m 2. antitelo n. A riprove che lis ideologjiis totalitariis e antiliberâls (Pa 02/12) antimilitarisim [antimilita'rizim] m antimilitarizem m. FIG) f 1. nevsakdanji. . -iche adj protigovorniški. robis ~is. nenaklonjenost f. -iche adj protimitološki. antîi di piere. antireumatic [antireu'matik] m MED zdravilo proti revmi. antifassist [antifa'sist] m antifašist m. e ven puartade insomp midiant antitesis (Bibl-Zn) antimitologjic [antimito'l‫כ‬ăik]. 19 (glesie). . -iche adj zoprn. podboj m. metût adun dai rapresentants dai partîts antifassiscj. anticuari [antiku'a:ri] m 1. (Bel). Daûr la puarte e daûr l’~ tu âs metût il segn de tô religjon (Bibl-Isaje). che i jere simpri stade antipatiche (MazzonIol). -iche adj POL protidemokratičen. par esempli la ~ de glesie di Aquilee (lacomugne). Cuant che al piture l'om. antinomija f. dopo di vê ghetizât in maniere ciniche e antievangjeliche chel che nol jere "normâl". antisepse [anti'sεpse] f MED antisepsa f. al è un simbul ~ di consacrâ la risultive de . antiinfortunistic [antiinfortu'nistik]. Condanât tal 95 a 15 mês di preson cu la acuse di «propagande ~» par vê dât fûr documents (Pa). E sarès la teorie o realtât dai anticuarps. par vie de politiche antiebraiche che e scomençave a cjapâ pît. lu propon in vieste antieroiche. stara šara f. antidemocratic [antidemo'kratik]. antigaie [anti'gaie] f 1. zastarel.. stari vek m. veža f. antinomic [anti'n‫כ‬mik]. radicâl. prastar. antimobbing [anti'm‫כ‬bing] adj antimobbing. antinacionalen. -iche adj protinezgoden.

preskrba f. dâ la ~ a un. anulant di fat la funzion dal Osservatori su la Lenghe e la culture Furlanis. → altiûl. m Anton m. antropomorfic [antropo'morfik]. izničiti. anzit ['antsit] adv nasprotno. al è par chest che il WWF regjonâl al à prontât un ricors al Tar pal so ~ e (O). anurie [anu'rie] f MED brezsečnost f. // < lat. antropometric [antropo'mεtrik]. preklicati 2. Anute [a'nute] os. rapuart ~ letno poročilo (O). starešina f. Toni. predvidevanje n. specialmentri chês di ~ culturâl. (Natisone/tellini). anuari [anu'ari] m letopis m. forsit disgregants (CIRF) antitetichementri [antitetike'mentri] adv antitetično. Sant ~ Sveti Anton (Pa 7/2000). si meterin adun te leghe di Cambrai in funzion antiveneziane (Storie) antivilie [anti'vilie] f dan pred vigilijo. -iche adj antitetičen. che al sei come la ploie par l’antiûl. -iche adj antropometričen. Cifaris chestis che a son pandudis dal Anuari statistic dal Imigrazion (La 06/2). No mi sint ni talian ni ~. al à ~ e al sparagne pal vuestri avigni antologjic [anto'l‫כ‬ăik]. antropometrie [antropome'trie] f antropometrija f. ~ (OLF 2002). duplina f. vsakoleten. 27. iz leta v leto. cvetnik m. (Pa). neupoštevanje zgodovinskega razvoja. anulâ [anu'la:] tr 1. vnaprej vedeti. anzian [antsi'an] adj star. ~ m antisocialen. antro ['antro] m votlina f. protidružben element. la plui ridicule e ~ di dutis: il spirt nazionalistic (La). se nol plûf la nêf no mancje (proverbifriulani). antropofagjie [antropofa'ăie] f ljudožerstvo n.(Pa). letno. antropomorfisim [antropomor'fizim] m antropomorfizem m. antropic [an'tr‫כ‬pik]. celo. dal nestri grant ~ Achîl Tellini.i. Antoniete [antoni'ete] os. la situazion e riscje di deventâ ingardeade. ~ zale (Gentiana lutea) 2. antisociâl [antisot∫i'a:l] adj antisocialen. -iche adj antropičen. Cumò. pe sclagne pension ~ di cincmil ducâts. jama f. človeku podoben. ~ m 1. che lui al scugnive lâ a Gjerusalem e patî ungrum par colpe dai anzians (Bel). antistorics che no an nissun pudôr a batisi cuintri dal ricognossiment de lenghe furlane (Pa 8-9/99) antistoricisim [antistori't∫izim] m antihistoricizem m. (Cjargne). (sf). Esempli:. anualmentri [anual'mentri] adv vsako leto. (žganje) encijan m. che a puartin sintiments cualchi volte contraris. slutiti. v nasprotju. ~ statistic statistični letopis. anualitât [anuali'ta:t] f letnina f. antivolum. (Pa 06/2). antropometrijski. antropizazion [antropidzatsi'on] f antropizacija f. pe celebrazion ~ de grande Espiazion (Pa). anulament [anula'ment] m preklic m. antonomasie [antono'mazie] f LIT antonomazija f. La gote e je stade il copament dai trê poliziots ae ~ di Nadâl. antiviodi [antivi'odi] tr predvideti. E i sienziâts lu ametin che la cause e je essenzialmentri antropiche (Pa 06/1). BOT encijan m. antiûl [anti'u:l] m otava f. -iche adj antihistoričen. starostnik m. il vuestri president. o vin cjasis e glesiis antisismichis e nol è pericul che une scjassade ancje fuartute (BelR). antistoric [antis't‫כ‬rik].i m → Sant Antoni. (Bibl-Salms). antroposofic [antropo'z‫כ‬fik]. Lavìe a veve conossût Gjoachin. antivenezian [antivenetsi'an] adj protibeneški. anue [a'nue] adj (eno)leten. ~ adj ljudožerski. -iche adj antropolog m. antropologjichementri [antropoloăike'mentri] adv antropološko. (Pa 03/8). (Pa 03/6) antitetic [anti'tεtik]. druga košnja f. instituzion multilaterâl par ~.i f Anica f. uničitev. parâts cun scûts e cascs. antropofac [antro'p‫כ‬fak] m ljudožerec m. (Sclese). Cussì cu la vision antropocentriche dal omp a discapit di dutis chês âtris creaturis. bronchite. Tonin) os. e movimentât par chel che al rivuarde lis nestris ricercjis. anurija f. un finanziament anuâl pe Societât Filologjiche Furlane (Pa OLF). kje pa. antivedût [antive'du:t] m predviden. -che adj antropozofski. prileten. ~ di Nadâl dan pred božično vigilijo. antiviodi [antivi'odi] m previdnost f. ki se nanaša na človeka. razveljavljenje n. človeku podoben. razveljaviti. in tignude antisomosse. Tal Templi di Gjerusalem. Il so compagn. protidružben. Antoniete Parussini (RB). antropologjie [antropolo'ăie] f antropologija f. -iche adj antologijski. ~ culturâl kulturna antropologija. come chês ploiadis che a imbombin il teren. come un bon pari di famee. la figurazion popolâr antropomorfiche de fuarce di gravitât. antisomosse [antiso'm‫כ‬se] f protivstaja f. kaj še (podkrepljeno). antitetics. Antoni [an't‫כ‬ni] (t. antitalian [antitali'an] m antiitalijan. starejši. antropomorf [antropo'm‫כ‬rf] adj antropomorfen. cence vierzi . antologjie [antolo'ăie] f antologija f. a taiarin il cuel a buine part dai presonîrs. (Natisone/tellini). anziane [antsi'ane] f 1. nezgodovinsko razmišljanje. anuâl [anu'a:l] adj (eno)leten. letna renta f. a àn rispuindût cun manganeladis e pocadis. I NONS GRÊCS IN -ιτις a risultin in e. najstarejši. prej. L’“Onu”. (BelFa) antropocentrisim [antropot∫en'trizim] m FILOZ antropocentrizem m. -iche adj antropomorfen. -iche adj antropološki. anuiteta f. vsakoleten. fî di Tite di Minicuét e di ~ la Dolce. antropizâ [antropi'dza:] tr ?? Il teritori dal Comun di Tavagnà di vuê al pâr che al sedi stât antropizât adore (CoTav). Antoni [an't‫כ‬ni] kr.antisismic [anti'sizmik]. in particulâr a oms e feminis anzianis (Storie). antracite [antra't∫ite] f MIN antracit m. → canibal. antološki. -iche adj protipotresen. PROV Sant ~ de barbe blancje. a la ~ dal teritori di alte montagne (Pa 03/11) antropocentric [antropo't∫εntrik] -che adj FILOZ antropocentričen. nenaklonjen Italijanom. O crôt però che nancje un spirt ~ come il so nol varès podût inmagjinâ che (Bel). cun pôcjis lûs impiadis ‘e semee un ~ plen di ombris e puce di vin bevût (BrLi). No je une ~ come chês altris che o cognossìn.i f Tončka f. antropolic [antro'p‫כ‬lik]. antropologjic [antropo'l‫כ‬ăik]. graciant Idiu. starejši 2. Il mont dai boscs e des fadis al è lontan culturalmentri e ~ di nô (Pa 05/04).

pripraviti 2. in chê volte che al fo colpît de ~. ~ al jentrà dentri daurman par rivâ di chê altre bande.(La 04/3). parament m. al fasè chel istès. namizje n. aparecjo [apa'reqio] m (it. apel m. kompetenca f. (na)kititi. Anzule [an'džule] os. todesc. di favorî il sens di ~ ae comunitât e la cussience de solidarietât sociâl (CoUd). zunanjost f. un amôr ~ vračana ljubezen.. videz m. In cheste forme si à cirût di ~ i stâts africans. apalt [a'palt] m 1. ~ la glesie. olepšati se. ustreči. Tu sês capitât mâl. apendicite [apendi't∫ite] f MED vnetje slepiča. aparât [apa'rat:] m (neobič. (BelFa). ~si refl 1. Cence volêlu la mê man a rispuint. Une dì al veve fat un biel ~ di len. par spindi. risiervant al luctignint o al guviêr centrâl lis causis plui impuartantis e dutis lis ~s. aorte [a'‫כ‬rte] f MED aorta f. utešiti. cence ~ nissune domande.) aparat m. apanâ [apa'na:] tr zatemniti. (praxisfriuli) 2. ~ che il mestri di taule al cerçà la aghe deventade vin (Bibl-Zn) Ko je starešina pokusil vodo. O vin ~ purcitât. e lavôr fin parsore i vôi. Luîs di ~. ~ di scacs e dame a buinore al fâs la nane. in efiets a svantin . braniti. zdeti se. Par esempli. a son a stâ tal secont ~ . Italiji). pot zastopiti komu. in ~ navidezno. glavna arterija f. (Sg). (Bel). zadoščen. ~ e jere la cjosse che lu veve impressionât di plui. Ma dopo Culino al si è apelât ae Cort di Cassazion di Firenze e (Pa Vicinia) 2. di orgolio e soredut di ~. priziv m. ~ public javni aparat. trafika f (prodaljalna soli in časopisov). kazati se. 2. odbijati. . po il cîl si apanà e al grisulì (MazzonIol). stopiti pred koga 2. → cuartîr 2. apartitic [apar'titik]. apeliranje n. apagament [apaga'ment] m zadovoljitev f. pristojnost f. okras m (v cerkvi).i. okras m. (Pa 02). poslati apel. ordenade. navidezen. (franc. uslišati. (Cjargne). pokazati se 2. (svečano) okrasiti.. članstvo n. izpolnitev f. vmes priti. (Pa 06/1). (SiF 02/1). che Linde no apartignìs al so passât (PauluzzoN). di cuanche lu vevin molât-fûr. l'~ moviment des costelazions tal arc dal an. puritane. «No stait bandonânus»: al è l’~ che la Diaspore argjentine e à mandât in Friûl . e o deventìn simpri plui scâfs dal vê e dal ~. Il Moviment Friûl. ugoditi. apartma f: che si è gjavade la vite intal so ~ traintsi un colp cul dopli dal pari.komaj si šele povečerjal. si apaiavin di pôc: nus bastavin mil liris paromp. zastreti. -iche adj nestrankarski. aparentementri [aparente'mentri] adv navidezno. aparent [apa'rent] adj 1. apene) adv komaj. Ah no? Ti ~ dit jo di lâ fin su la rive dai Meus? (Tolazzi). naprava f. aorist [ao'rist] (pl aoriscj) m LING aorist m. JUR priziven 2. (JM. → privative. pristroj m. (Basc). Val D'Aoste Dolina Aoste.. ~ m strastnež m. aparince [apa'rint∫e] f 1. par stranfâ. ancje se l’“Ue”. a pene [a'pene] (t. Na ta način so poskušali ustreči afriškim državam. Nô o volìn poiâ cheste bataie di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. izgled f (npr. cuant che le vene ~ a si è rote dongje il cûr (Natisone/furlanis/).) no i àn ancjemò cjatât une soluzion apaiadore. apartignî [aparti'ñi:] it pripadati. zunanjost f. prihod m. no àno mai rifletût sul parcè che l’~ burocratic regjonâl al sedi controlât adimplen dai triestins? (Pa). zakup m. apelatîf [apela'ti:f]. aparâ [apa'ra:] tr 1. ~ par cjoli. mašno oblačilo n. okrasiti se. apelazion [apelatsi'on] f poziv m. apaiâ [apai'a:] tr zadovoljiti. che si definìs “~” (La 06/3). → Valdaoste. vzklic m. E je une fan bausarie. Aoste [a'‫כ‬ste] kr. stroj m. nekm iti nasproti. Anzù [an'džu] os. ~si refl zadovololjiti se. pojav m. stanovanje n. pozornost vzbujajoč. apassionât [apasio'na:t]. potešenost f. m HIST Anjou m. daspò che Autovie Venete e à consegnât i lavôrs ae associazion di impresis che a àn vinçût l'~ (O) 3. (o)zaljšati. -ade adj zadovoljen. (Ta) aparence [apa'rent∫e] f → aparince. biti zadovoljen. mandâ un ~ apelirati. ao ['ao] inter → aio. apaiât [apai'a:t]. apenis) (t. (La) aparizion [aparitsi'on] f prikazen f. LING občen v: non ~ obče ime. plačan. aparî [apa'ri:] it 1. ~si refl 1. ~ virtuose. no à molât un biel nuie. là i doi fassicj si aparin cu la cjamese nere.. e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. poravnati. (Pa 03/2). cun tant di eliche. 3. . potešitev f. potraten 3. aparat m.. naprava f. Wilde al à fat furôrs inte Londre vitoriane. cec e v. v zakup vzeti → arendâ. opazen.. ko. nadstropje n.i f Aosta.. pozivno ime. Ur pareve di jessi in paradîs e a provavin un sens di braure. prikazati se. (o)krasiti. ~ che la sô le tocje: (Eg) → apenis. ravnokar. -ade adj strasten. (marcocecotti). ~ m apetativ m. (Sg) . dozdeven. pos. JUR pritožba f. razkošen. JUR priziv vložiti. potešiti se.i. sklicevati se. Ma stant che i gjudeos no volevin savênt. olepšati.tu âs ~ cenât. ~si refl zatemniti se. O soi cence flât par chest dâ daûr ~! (ShW). la sale. govoreča pokrajina v sev. šele. zadržati. i f ?? Ma di mê none ~ o ai tancj altris ricuarts . aparecjadure [apareqa'dure] f (it. Salvâ).. potemniti. fasada f. pozvati.) TEH aparatura f. orodje n.. sklicevanje n 4.bocje. zadostiti. aparament [apara'ment] m oblačila npl.zah. -ive adj 1. klicanje po imenih. zbor m. strojček m. v: tignîsi ~ di alc . apaltâ [apal'ta:] tr v zakup dati. apelacija f. parcè che in câs come chescj plui che l'~ e vâl la sostance. potešen. apartament [aparta'ment] m 1. biti last. Cult dai defonts e predêl dai ricolts de tiere che a son nome in ~ leâts insiemit in maniere casuâl in cheste dade da l'an. Gandhi al rivà a dî che. . Anžu m. priziv m. zamračiti. apelâ [ape'la:] it JUR imenovati. o stin pierdint dal dut la culture dal jessi. priprava f. koncesija f. dozdevno. la glesie a à i ~s o furniments.(O). a pene che [a'pene ke] co brž ko. vpadljiv. in Friûl si à tacât a doprâ l’~ “Mari di Diu” prime che intal rest dal Ocident.) naprava f. poziv m. vinci l'~ dobiti koncesijo. človeka) 2. apel [a'pεl] m 1. → tribunâl di ~. (Pa 02). o ai scugnût apelâmi al imperadôr (BiblAz). pomiritev f. apelacija f. (Sg) Ravnokar smo klali. in fat di risarciments. apartignince [aparti'ñint∫e] f pripadnost f. ki je postala vino.(Natisone/furlanis). cheste fate di rivoluzion interne intal ~ public. un montafin che difat par tantis lenghis (inglês. postati moten. zamegliti.

→ apologjist. apontaments ogni dì. branilec m. fâ un ~ pripraviti aperitiv.(Pa). uporaben. stavljanje na 2. zmenek m. 129).. (Bel).(Pa 02). Fâ un ~ Milanêsfurlan par nô puars emigrants Joibe 2 dicembar. al ven a stâi i aponts che ogni sere al detave a di un secretari Francesco De Gregori. oponisi) refl ustaviti se. uporabiti. Il gnûf cumierç dai sclâfs. apologjie [apolo'ăie] f 1. in antropologjie e in lenghistiche aplicade (Pa) 2. apoditic [apo'ditik]. aplaudî [aplau'di:] tr ploskati. (CoTav) 2. šele. ~ jevade: (Zili). → justeapont. polaganje na. apokaliptičen 2. apont [a'pont] m 1. si opere cun criteris mancul leâts a une lenghe specifiche e miôr ~ a cualsisei lenghe. prizadevanje n. ~ la leç izvajati zakon: o maladete leç pes minorancis che il stât talian al à molât a fuarce di vitis e che al fâs vitis par no che e vegni aplicade. uporabljen. ~si refl posvetiti se. graja f. (Pa 02). apocalitic [apoka'litik]. določiti. porobu se postaviti. al è viert li de Biblioteche comunâl di Osôf (Pa). zabava f. vstaviti 2. → plausâ. Apocalìs [apoka'lis] f 1. aplicade adj 1. EKO beležka f. lenghistiche aplicade uporabno jezikoslovje: di esperts in lenghistiche in storie de lenghe. Fevelant dal cîl gnûf e de tiere gnove l’~ e à peraulis splendidis (BelR) 2. (Leng). pristavek m. → fâ cuintri. 24 oris su 24. Invezit tun lûc desolât e di muart come un borc bandonât dal ~ (Bel). apologjete [apolo'ăete] m 1. (npr. nasprotovati. odobravati. L’~ e je un sostantîf che si zonte al non cu la finalitât di definîlu miôr (Provincia). apologjist [apolo'ăist] m 1. LING pristavek m. porabiti. želja f. Tal doman di domans. aplasie [apla'zie] f BIOL aplazija f. apenis che) co brž ko. REL Razodetje n. apopletic [aponta'ment] m apoplectic. apologija f. ploskanje n.. grozoten. apologetično. tarifo) dati. dimostrazion apoditiche neovrgljiv dokaz. zagovornik m. apologjetic [apolo'ăetik]. uporabiti. točno. apozicija f. upreti se. kazen. che però nol po mandâ fûr. par che tu capissis ~ la tignince des peraulis che ti son stadis insegnadis. 9). nerazvitost f. kakor hitro. (npr. potlačiti. slaviti. No si apliche nissune leç di tutele cence passâ par chenti. caotic (o ricuardìn di passaç che la sô dimension fratâl e je jenfri doi e trê) (SiF 02/2. naklonjenost f. ravnokar. Apokalipsa f (zadnja knjiga Nove Zaveze). Doprant la incressite ~ da lis ifis a puedin jentrâ intai tiessûts sans. L’~ principâl al è in program domenie a Triest (Onde). apontament [aponta'ment] m sestanek m. al scuvierzè un esempli di atradôr ~. Fevelâ po di un Stât furlan…a jere ~ cuintri dal sacri de unitât nazionâl (JM). (SiF 02/1. in sociologjie. zapisek m 2. là che a son stâts identificâts cinc aplotips mtDNA in 13 culturis. všečnost f. upirati se. Al è là che us din ~. -iche adj 1. branilec m. La ~ de sigle di viodût e fâs esecutîf l'at cjapât. apocrif [apo'krif] m REL apokrif m. ~ la messe a la anime dai muarts. (praxisfriuli). (Bibl-Lc). Pense che e je int che ~ e sint il non di “Onde furlane” e pense a une radio che e programe dome tanghis e mazurchis (Pa). jasen. aposizion [apositsi'on] f 1. FIG odpadništvo n. FIG opazka f. aplatî [apla'ti:] tr sploščiti. dati. staviti na. obramba f. intenzivno ukvarjati se s čim. I conseîrs dal diretîf de Leghe a contestin in plen la linie dal moviment che aromai si sarès dal dut aplatide su chê dal Polo (Pa). apologjetichementri [apoloăetike'mentri] adv apologetsko. REL apostazija f. strahoten. hvaljenje n. cence impreviscj di sorte. aplicabil [apli'ka:bil] adj ki se da uporabiti. massime in ta la regjon 2 dal RFLP. -iche adj aperiodičen. il contadin si apon. stiskati. parceche mi soi rindût cont che onestamentri nol valeve. uporabljiv. aplicâ [apli'ka:] (o aplichi [a'pliki]) tr 1. -che m 1. odmeniti. dâsi ~ dogovoriti se za sestanek. 31-45). neovrgljiv. apologetičen. (BelFa). apliciran: Model N. REL apologet m 2. vljudnost f. 1 (model pal pantan atîf) che al è stât un grum aplicât (SiF). apoplessie [apople'sie] f MED možganska kap. aplicirati: No podìn sperâ che ducj a capissin i vantaçs di chest principi ni che ducj a sepin aplicâlu daurman (Macjeu). poveličanje. aplaus [a'plaus] m aplavz m. uporaba f. aperiodicitât [aperiodit∫i'ta:t] f aperiodičnost f. odmeriti. pristavljanje n. No ài mai tirât fûr chel argoment “~”. natanko. aperitîf [aperi'ti:f] m aperitiv m. zagovor m. la lum a è ~ distudade.Apenin [ape'nin] kr. nežnost f. izvajanje n: une miôr distribuzion des cjamis di vore. neizpodbiten.i m (gorovje) Apenini mpl. cence plui ritarts postâi. al à rivât dimensions apocalitichis. stisniti. REL apologet m 2. aperiodic [aperi' ??]. aponisi [a'p‫כ‬nisi] (t. (Furlanist). položiti na.cul ~ tai Zardins (CoUd). FIG apokalipsa f. apont [a'pont] adv prav. apicâl [api'ka:l] adj LING apikalen. comandant de postazion osovane su lis malghis di Topli Uork. (SiF 02/1) aplicât [apli'ka:t]. apostasie [aposta'zie] f 1. ~ de leç aplikacija zakona: L'incuintri al è stât centrât su la ~ de leç statâl 482/'99 (O) 3. (Pa 02). 4. ljubeznivost f. -iche f apologetski. il procès par ~ di reât riguart a la obiezion di cussience (Bel). apologjetiche [apolo'ăetike] f apologetika f. usluga f. pritrjevanje n. udejanjiti. 2. marljiv aplicazion [aplikatsi'on] f 1. la prime proteste cuintrisclaviste e je ~ dal 1688. aromai. La prime e la tierce sabide di ogni mês. (SiF 03/4. La tarife di ~ pal servizi furnît le fisse ogni an il Consei Comunâl. ma ancje par ~. → apologjete. Fabrizio De André al tornave a lei i comandaments a partî dai vanzei apocrifs (Pa 2002). Cheste borgade ancje al di vuè e ven clamâde ~ di "San Roc". odpad od vere 2. uslužnost f. FILOZ apodiktičen. In preson al scrîf a Lord Douglas la lungje letare apologjetiche “De profundis”. apenis) adv komaj. FIG katastrofalen. prizadeven. posvetiti. a penis [a'pεnis] (t. zakon) izvajati. brezizhodna katastrofa f. apopleksija. uporaben. aplasê [apla'ze:] m ARH milost f. zagovornik m. dvorljivost f. incuintris.(O). la limitazion dai straordenaris e la ~ dal part time. a penis che [a'pεnis ke] (t. pripomba f. prizadevnost f aplotip [apo'??] m haplotip m. .(O). dajenje na. aplicirati. Documentazion: (CoUd) 3. veselje n.

~ de leç sprejetje zakona: Il Consei dai Ministris al à aprovât miercus. REL apostat 2.. (ProvBr) arabic [a'rabik]. prikladen. (La/lenghiscj) apuesit [apu'ezit] adj primeren.→ dipueste. (Pa 02) rimsko katoliška apostolska cerkev. po vsej priliki. curts. za to določen. (Pa 02/10-11). Parfin a chel grumut neri. vuadagnâsi un gustâ ~ (scritorsfurlans). (raz)umevanje n. aprofondiment [aprofondi'ment] m 1.. apuesitementri [apuezite'mentri] adv primerno.. e cu la sielte de “Pacem in terris” impen de lote aprioristiche cuintri des realtâts inmanentis. mentri il retoromanç dal Grison al à paidît influencis germanichis ancje te sintassi. seznanjanje (z novico). -iche m apostolski. apropriazion [apropriatsi'on] f JUR prilastitev f. aprovabil [apro'va:bil] adj odobravanja vreden. potrditi. Aquileia. (za)nalašč. apostolât [aposto'la:t] m REL apostolat m. apuntament [apunta'ment] m → apontament. di fat. razorati. te sacristie de basiliche di ~ v sakristiji oglejske bazilike. apostrof m. ~ un ordin Al è stât daspò aprovât un ordin dal dì che al stabilìs (O) sprejet je bil dnevni red.i f Akvitanija f. il pont e lis maiusculis (SiF 02/1). -ade adj primeren. al à simpri cirude. ma lis indicazions o podin gjeneralizâlis cun buine ~ pes lenghis neolatinis modernis (Pa) 2. poglobiti 2. la ~ de Glesie e. nacuileiês) adj oglejski. približnost f. e fintremai che l’esercit dai infedêi no si sarà .i.aprovât dal ministeri . -iche adj aprioren. sprejemljiv aprovazion [aprovatsi'on] f odobritev f. aquilan [akui'lan] adj oglejski. (Pa 03/10) aprendiment [aprendi'ment] m učenje n. (O). Il progjet .in si jih je izmed njih izbral dvanajst. apriorističen. pred. (Pa 03/10). E je stade aprovade martars de comission competente dal Consei regjonâl la leç proponude di Polo (O). al contest locâl e ae storie de lenghe e che e met l’acent parsore dai aspiets di ~ e di ibriditât. e a la barbe de abitance plui naturâl e plui logjiche par une istituzion di cheste fate. Par fâsi une idee des pussibilitâts di ~ di plui lenghis bande dai fruts che si lei FARI F. il furlan al devente ~ e sgramaticât tai rârs câs cuant che al ven doprât intune funzion che no je issofat comunicative.(SiF 03/3) aprossimant [aprosi'mant] f MAT aproksimant m. aprension [aprensi'on] f strah m. nocate la denuncie de clape politiche e culturâl aquileiese “Praxis Friuli” (Pa 02).si clame Efraim (O) potrjen s strani ministrstva. aptac [ap'tak] int VOJ pozor!. FIG temeljito preučiti. cun notis ilustrativis e schedis di ~. la Glesie catoliche apostoliche romane.. skrb f. -iche (t. katere je imenoval tudi apostole. -iese (t. aprossimatîf [aprosima'ti:f]. (Bel) aprofondî [aprofon'di:] tr 1. približevanje n. apressapôc [apresa'po:k] adv približno. natančen pregled: che e je pensade e realizade soredut pai zovins des scuelis mediis. odpadnica f. ~ m prebivalec Ogleja. a plui di 15 mês de ~ de leç. aquileiês [akuilei'e:s]. l’~! indibilanz! presentîr! apuart [apu'art] m pripevek m. il faliment dal socialisim ~ (Pa 02/10-11). bojazen f. bržkone. treball). arap) adj arabski.(Pa) odobritev cerkve. (BelFa). ~ Saudite Saudska Arabija f. 31-45). ustrezen. No si po fevelâ di Glesie furlane parcè che la Glesie e je une sole. apoteose [apote'oze] f poboženje n. apostolic [apos't‫כ‬lik]. procedi a la aplicazion di un model ~ (SiF 02/1. delež m (družabnika). Naquilee) kr. il lessic furlan al conten ancje apuarts slovens. naokroglo.(O). almancul ~.. de filistocje che te famee e vignive transmetude sù par jù tant che un striament. Arabec m.. aprioristic [aprio'ristik]. e ufrìs al public dai studiôs e di ducj chei che a àn voie di ~ lis lôr cognossincis sul teritori (CoUd). Il prin ~ par un predi. apostate [apos'tate] m 1. 209). sprejem med bogove. ustrezno. a si dîs (SiF 02/1... arabski jezik.apostatâ [aposta'ta:] it REL odpasti (od vere). prinos m. sprejetje n. sprejeti.) (Mar) apriorisim [aprio'rizim] m FILOZ apriorizem m. MAT aproksimacija f.. tai limits.. vignî a ~ cun un. FIG (raziskava) poglobitev f. e je la rinuncie dal piçul esorcisim. la prime braure par un studiât (Pa 05/05). -ive adj približen. siitis? (Pa 02/10-11) 2. podroben. une paissarde. une volte individuadis lis variabilis ritignudis impuartantis al fin dal rieculibri. ki določuje 2. Patriarcjis di ~ oglejski patriarhi // < lat.. Dut câs Bon al intint vuidâ il moviment regjonâl fintremai al congrès talian e ae ~ dal gnûf statût. ~ une presince strane sot de bancje (une peçote. Miercus al è stât aprovât dai passe 700 lavoradôrs de Sole Comina di Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence aziendâl (O) je bil sprejet dogovor. odobriti. il regolament atuatîf de leç 482/'99 . te stesse maniere. biti zato. Grande precision teoriche e grande ~ pratiche. I autôrs des oparis che la Jurie e judicarà degnis di une segnalazion. f Arabija f. aprûf [ap'ru:f] adv in prep → daprûf. Ancje la disambiguazion de funzion di grafems tant che l’~. Difat. a varan in premi une plache apuesite. apuestul [apu'estul] (pl apuestui) m apostol m. naključje.(O) sprejetje novega statuta. apropriât [apropri'a:t]. arabščina f. Aquilee [Akui'lεe] (t. apostolstvo n. Catine a jude a tignî sù la situazion ~ il mont: cussì nissun nol sa nuie. potrditev f. aprovâ [apro'va:] (o aprovi [a'pr‫כ‬vi]) tr 1. POL sprejeti (zakon). nalašč. ven a stâi ~. la fin dal tierçmondisim. après [a'prεs] prep osebno. (Cisilino. poglobitev f 2. a pueste [apu'este] adv namerno. -iche adj apotropaičen. apostrof [a'postrof] m GRAM opuščaj m. ma la prime documentazion e je chê de epidemie dal 994 in ~ e tal Limousin. Lui. cu la muart. aprossimazion [aprosimatsi'on] f 1. Aquitanie [a'ra:] kr. vpričo. FIG odpadnik m. ~ m prebivalec Ogleja. sielzè dodis e ur dè il non di apuestui: (Bibl-Lc) . arâ [a'ra:] tr orati. apotropaic [apotro'paik]. bielapueste. Avis).. (Codroip. ~ m 1. a puf [a'puf] adv zastonj. tes diviersis nazions e etniis che lu metin adun: arabics. PROV Cui che al à buine voie di lavorâ al è plui siôr di cui che al à sîs cjamps di ~ . Arabie [a'rabie] kr.i f Oglej m (IT Aquileia) (GO). apostolichementri [apostolike'mentri] adv apostolsko. Tal puest di Forte là dal “Ufici scuelastic” di Triest al è rivât un funzionari ~.

un ~ di peç.. razsojanje n. arabščina f.. arborâ [arbo'ra:] tr z drevjem obsaditi. aradio [a'radio] m radio m. o ai cjatât l’~ de famee francescane: (Bel). ma i tocjà di spesseâ di tornâ indaûr par difindi la capitâl (JM).. i agnui ribei condanâts e parâts in jù dal ~ Michêl. irenic. orač m. prosta presoja f. 3. usločiti. od arbul) m drevesce n.qnet) 2. samovolja f. m 1. La letare e jere scrite in ~. arbitri II ['arbitri] m 1. oborožiti. kmetovalec m.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee (SiF 03/4. Arbide [ar'bide] kr. FIG oboroževati se. ~ m izorana zemlja. ancje. ~ lis ceis nagubančiti čelo. al cjale chel brut arbossat e al dîs: (Percude) arbul ['arbul] (pl arbui) m 1. upogniti. vê simpri la sclope arcade imeti vedno nabito puško. -ive adj oren.. JUR razsodnik m.) → arap. 2. FIG izumetničen. samovoljno ravnati ~si refl drzniti se. ~ internazional mednarodna arbitraža 2. arbolat. arcabûs [arka'bu:s] m (starodavna) puška f. arbitraža f. I romans a àn lamentât un fal suspiet propit sul finî chel l’~ al à decidût di no sivilâ. judeževo drevo (Cercis siliquastrum). arcadic [ar'kadik]. arbossat. arbitražen. razsodnik m. pai boschets e vie pe cise. ma a son indoeuropeans (Pa) 2. pal troi / pal ~ . come scriture e come lenghe. začuditi se. starinski. mlaj m. dovoliti si. arcabusade [arkabu'zade] f strel (iz puške). zastarel. Parceche la fede no je un ategjament sentimentâl. svojevoljno. cun chescj sentimentalisins di ~! (Pa 04/02). Arcadie [ar'kadie] f LIT Arcadia f (literarna akademija v Rimu. arabe (t. (Enrico). (Onde) arbolat [arbo'lat] m → erbolat. i f (Pulfar) Erbezzo. (codroipo. (Zili) arc ['ark] m lok m. bukoličen. arbitrât [arbi'tra:t] m JUR 1. O ricuardìn. arbuçat.. svobodna odločitev f. ~ a ~. a savevin ben che dopo la ploe. sostituint il judis cuntun Coleç ~ (Pa 02). un pôc mancul ~ (clamât "bisiac"). setven. → len. cui aradios che a berghelin (Pa 04/07) aradôr [ara'do:r] m 1. književna struja). giogatico→. Un venit ~ al sorevîf a Grau e un. samovoljnost f. il popul langobart culì si è fermât par un mieç secul . deriv. razsojanje n. skloniti. arbitražno sodišče. nabiti (puško). intervent ~ samovoljen poseg. drevešček m. 3. e veve cûr di ingrampâ la scudiele cui dincj. ~ m 1. (Scf) arcaic [ar'kaik]. arbe ['arbe] f → jerbe. 9). arbitrâ [arbi'tra:] (o arbitri ['arbitri]) tr 1. arcâ [ar'ka:] tr 1. kmet najemnik m. In Friûl o vin l’~ dal Mai. ~ di Jude jadikovec m. te zone di Monfalcon. arât [a'ra:t]. Arap Arabec m. cuntun numar arbitrari di derivadis invertibilis: (SiF 01/1). Une lune grande e rosse e tarlupave daûr i arbui e lis cjasis (Sg). naprtiti. arbitrari [arbi'trari] adj samovoljen. arabic) adj arabski. grm m. ~. na vojsko se pripravljati.. arbitri I [ar'bitri] m 1. le menaran ta jet clapôs di un riul sut. invar. l’~ de famee rodovnik m. opremiti. aratîf [ara'ti:f]. arbussit. razsodišče. preobložiti. aramejščina f. (Bibl-deuteronomi). par esempli. poetic. 2. remis e rois araz [a'rats] (pl. 2. gospodar m. (BelFa). nassudis / di partis ~s. soditi. -ese adj aranski??. il passaç jenfri un sisteme di coordenadis e chel altri al sedi dât par une funzion invertibil. ~ di San Marc. ~ Gabriêl nadangel Gabrijel. od arbul.(Pa). In Americhe il cjastinâr. (ShW) 2. arbulut. sklučiti. sui viâi ~s e larcs. razsodba f (arbitražnega sodišča). Dal 1809 a tornà la Austrie cui ~ dal arciduche Zuan. cemût che si à dite dai afghans. svojevoljno. oblok m. topolovec m. -iche adj aramejski. . ~ a fuee listnato drevo. oblok m. parcè che e cuintripon delit a delit.sindilât de tiere di Maomet (l’~ saudite. arborade [arbo'ra:de] f lesovje n. z jambori opremiti. (Bibl-Ezra) 2. Adiriture no je nancje une rispueste. jenfri ~s. potegljaj z lokom (ob struno). aramaic [ara'maik]. arabski jezik. ŠP sodnik m. (Cad-e) arbitraritât [arbitrari'ta:t] f → arbitraritât. -iche adj arhaičen. arabo ['arabo] m (it. pretiravati. piçadis di cjasis grimpadis te jarbe o. oral m 3. drevesni nasad m. arcade [ar'ka:de] f 1.) m (stenska) preproga z vtkanimi slikami. arkada f. Arbeç [al'bεt∫] kr. napeti (lok). oratar m 2. de basse arborade che e siere la splanade a nort (Mar) arbossat [arbo'sat] adj slabš. arbitrarietât [arbitrarie'ta:t] f samovoljnost f. arborât [arbo'ra:t] adj obdrevjen. klicar m. Pensâ di rilassâsi sul savalon dal mâr. ~si refl 1. la sô bressane dute vierte al cîl e cence arboradis intôr. arbitrariementri [arbitrarie'mentri] adv samovoljno. semenant vitimis civîls e dams di ogni gjenar no mancul (Pa) 2.. upogniti se. ukriviti. ~si però par un altri svol. aranês [ara'ne:s]. absolutna oblast 3. oranje n 2. Il viandant che al passe par lenti. arbitrarno. arbiter m. skriviti. sui mûrs ~ dai plui fins (A). (sf). ta la aghe a nadavin. z drevjem obraščen. zorana njiva. che nol po jessi ~ e là tal riul sut a coparan la . drevored m. arcagnul [ar'kañul] m REL nadangel m. Jetter si fâs indenant e al arche la balestre (Eg 9) in napel je lok samostrela.) » (Pa 02/10-11). ~ celest mavrica f. arbitrarnost f. obtežiti. rodbinkso drevo. a jerin dai arbussits.. aradure [ara'dure] f 1. i f (Grimac) Arbida. treball). fâ l’~ sec narediti stojo. ~ m zemlja primerna za setev. aramejski jezik m. arkadijski 2. -che adj 1. spieglansi dentri. razsoditi. arbiter m. primeren za setev. distiradis denant di grops di arbui. . svobodna volja f. BOT drevo n. ukriviti se. kolon m. Lui lu sint movisi de bande a bande. izoran. arbussit [arbu'sit] (demin. arhangel m. corrispettivo per il giogatico aralt [a'ralt] m glasnik m. so marît nol pò ~si di nuie in cjase. naložiti. ndr. come une ~. Al è un fabricât sempliç e elegant cuntune barcjesse cun ~ dople a çampe. dispes si viodeve l'~ di San Marc in dute la sô bielece cun ducj chei biei colors sflandorôs. Al è clâr che ogni codificazion e à un component di ~. arade adj oran. arbolon. ma al si ricognòs Jesù cul Vanzeli compagnât dai arcagnui Micjêl e Gabriêl. natovoriti. arbitrâl [arbi'tra:l] adj JUR razsodniški. Aramejec m. i talibans no son araps. medel. arap ['arap]. il câs de minorance aranese (di riunde ocitane) de Catalugne o de comunitât Walser de Val d’Aoste. topolje n. ~ dal Mai Majsko drevo. (Union). (Cisilino. arcâsi in maniere che il corpet di ruspi che al jere ur e tignìs sù (Urli) 2. arbitraren.

(CoUd) archeolighe [arke'‫כ‬lige] f arheologinja f. lokec m ardence [ar'dent∫e] f → ardince. arcje ['arqe] f 1. FIG praoblika f. (Bel). architetôr [arkite'to:r] m stavbenik m. piçul zoielut ~. arcivescovîl [art∫ivesko'vi:l] adj REL nadškofijski. začetek vseh stvari. arcaze [ar'kadze] f ZOOL uharica f (Numenius arquata). (GE). upognjen. eliminants lis enclavis di Pordenon e di dutis lis localitâts arciducâls (Natisone/furlanis). svoletin a flôr d’aghe / arcazis e cocai. David al lassà lì denant de ~ Asaf e i siei fradis (Bibl-Cronache). Cusan. arcove [al'kove] (t. e presente a Gurize il volum “Andar per castelli. -iche adj vražji. Tirteu. 129). arhetip m. Il pari. -ade adj 1. Archiloc [ar'kilok] os. innomenât ~ formât di raps di ue e di fueis. ukrivljen. i f (Barcis) IT Arcola. archeologjic [arkeo'l‫כ‬ăik].i m → Rivis di ~. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs ~. un lavôr di ~ o pôc di plui. motorni krov (pri avtu) 5. L’incuintri. prvotna oblika f. la ~ (lestizza). a cause de spinte di ~ o dal efiet di variazion de tension superficiâl licuitaiar (SiF 02/2. (Bibl-Esodo). il ricercjadôr inteligjent e libar al larà a cirî chestis perlis in dut il teritori. oblok m lok m 2. Marie e reste sole. archîf [ar'ki:f] m arhiv m. p ardût) tr 1. lok m (za godala) 2. al soprimeve la plui che milenarie istituzion dal patriarcjât di Aquilee par fa doi arciepiscopâts (Natisone/furlanis). Ducj chescj Paîs a volaressin vê lis isulis Spratly. FIG oborožen 3. Ancje a chi la adune ~ e je semplice (joannis). Sot la edicule. (Pa). monarcje. stavbarstvo n. arcipreture [art∫ipre'ture] f REL dekanat m . arciepiscopât [art∫iepisko'pa:t] m REL nadškofija f..(CoUd). rakev f. che al è un ~ siôr di riservis petrolifaris e di gâs (Pa 05/07). Arcjan [ar'qan] kr. archeologjie [arkeolo'ăie] f arheologija f. omarica f (za dragocenosti). Il Sietcent cjargnel. skrinja f. kriv. archivi [ar'kivi] (t. viers i prins dal secul. -che adj arheološki. pregradek m. arcidiacul [art∫idi'akul] m → arcidiacun. mali lok m. Il non di Colorêt lu cjatìn scrit la prime volte intune cjarte di ~ dal an 1252 (Leng). steklena skrinjica f. otočje n. Ardenis [ar'dεnis] fpl Ardeni mpl. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. past f. il dissepul al à di vê il cûr e il pinsîr ~s parceche la seconde vignude di Crist no è lontane. arcivescovât [art∫ivesko'va:t] m REL nadškofija f. arcipelac [art∫i'pεlak] m GEO arhipelag m. archè [ar'kε] f (pra)počelo. architetoniche [arkite't‫כ‬nike] f arhitektonika f. archinvolt [kuadrangu'la:r] adj ARHIT arhivolta f. Zopule. al è te sô ~ che al è tornât.. arciduche [art∫i'duke] f nadvojvoda f. spielât te ~ civîl e religjose (BelAlci). un ~ de “Constituzion matereâl” de Regjon gnove (Pa 03/4). Massimo Lavarone . PSIH arhetip m 3. no à mai vût avonde fuarce par frontâ in mût determinât il problem ~. lunis ai 28 di Jugn. Archele [ar'kεle] kr. vitrina f. arcidiaconâl [art∫idiako'na:l] adj arhidiakonski. (don) 2. Arcje ['arqe] f barka f. Jessi impontabii e risplendi come iluminadôrs in mieç a un mont ~ (Vichi). FILOZ arhetip m. insumis.(Bel). nakitnica f. richete) f 1. Mario Qualizza e l’~ di Tumieç bons. žgati. otorinolaringoiatrie e bon espert di ~ e di leteradure. -che adj arhitektonski. (z)goreti. (Pa). FIG spalnica f. arcidiacun [art∫idi'akun] m arhidiakon m. ~. sključen. La ~ de Universitât furlane Simonetta Minguzzi. e ufrìs justapont in don un talar di arint a la sô glesie tes mans dal ~ (Scf). architetonic [arkite't‫כ‬nik]. praoblika f 2. Archimêt [arki'me:t] m Arhimed m. skrinja f. zaboj m. «O ai gust e mi ten in bon pal fat che tant la lenghe che i archetips furlans a an cjatât un aleât (Pa 02). (Mar) arçon [ar't∫on] m 1. Noetova barka. art. docent a Messine e a Napul. arcibolic [art∫i'b‫כ‬lik]. ~ adj v ~ di gjambis ?? . sedlo n 2. arciducâl [art∫idu'ka:l] adj nadvojvodski. al preparave lis richetis pai ucej cun menadis. architeture [arkite'ture] f arhitektura f. ma la plêf ~ di Tumieç. pretiran. al è lui par prin a notâ la assurditât e al vorès comedâle daurman. ardis. stant che. majhen lok m. il lum che al à di ~ dut il dì. cu la ~ dai siei ricuarts e cul so om che le cjale dal grant ritrat picjât tal mûr. archete [ar'kεt] (t. blagajna f. scuvierzint che il Friûl al è une autentiche ~ (Pa) 4. (Storie). Spilimberc. alkova f 2. la ~ di Noè (lacomugne). (GE). il mosaic al è la ~ de salvece. 2. ~.. glavni tram m. goreti (ogenj. (BrLi). La distinazion no ere une buse sot di une crete. di sangit e filiduris di cjanaipe. par negoziâ il compatât fondatîf de Regjon gnove. sežgati. sarkofag m. luminâr di oculistiche. FIG preobložen. architetôr) m arhitekt m. -arcje [-'arqe] element v sestavljenkah kot patriarcje. MUZ majhen lok m. Toni Miserie al jere un puar omp: ~ di gjambis. cuanche l'~ Zamburlini (18971907) al veve inviât aes parochiis de diocesi un invît (Scf).arcât [ar'ka:t]. majhen lok m. graditelj m. // < gr. (o)peči. Daspò al è stât cjaluni de metropolitane e diretôr de Biblioteche ~. (p)ožgati. piçul. architrâf [arkit'ra:f] m arhitrav m. al è il templut sul Nadison. ma di lens grues e . Il gno al jere nome un incaric esploratîf. i ~s furlans. arché archeolic [arke'‫כ‬lik] m arheolog m. archetip [ar'ketip] m 1.i m Arhiloh m. tetrarcje itd. zahrbten. hudičev. nagrobnik m 3. ~ comprât dal Comun. lok m (za godala). žareti. archet [ar'kεt] (t. i cjamps a son propit ardûts dal sut. locen m (za ptičji lov). zaklad m. archîf) m arhiv m. nenaraven. cul cuel pleât in bande. (Pa) architet [arki'tet] (t. locen (za ptičji lov) 3. alcove) f 1. (BelAlci). al è ornât di rosutis compagnis a chês dongje lis Santis. al rapresente il principi. Valvason. ardi ['ardi] (art. Al è stât ~ imperiâl di Istambul dal 1891 al 1908 (GE). spačen. Parcè che i miei paîs de Cjargne a valevin cetant di plui dai sflandôrs des grandis arcipreturis. (BelAlci). ~ di Noè Noetova barka. Breçà. izprijen. (Pa 02). steklena omara f. par cure dal dot Maurizio Buora conservadôr dal Museu e dal ~ dot. zavržen. archete) m 1. arcipret [art∫i'prεt] m REL dekan m. arcivescul [art∫i'veskul] (pl arcivescui) m REL nadškof m. Moruç. luč). karikiran. zažgati.

zapreti. pripekajoč. arestâ [ares'ta:] tr 1. . mi tirave jù il cjapiel / e mi ardeve cun ocjadis / come glace e come fûc.. (Natisone/furlanis). rediti. strasten. tancj ~s! pinei. ognjevit. che ti permet. zaostal. vnema f. zakupodavec m. Lis crisis psicomotoriis a influissin sul çurviel. (pri volu) vrsta jarma. ardint [ar'dint] adj goreč. draženje n. (bojna) zvijača f. jeza f. mi pâr. (Bel). postanek m. (BelFa) aren [are'a:] ?? A doi pas da feruvie e pasave lé le roe le cjasutis ragrupadès nô e aren come fradis . (pos. no son tancj agns / che la vevin sui ~s 7. bliskati se. arghinie [ar'ginie] f posrebrena bakrena žica. naglica f. arest I [a'rest] (pl arescj) m 1. ~si refl obstati. come che a vedin di tirâ i aretrâts pal timp pierdût. HIST zbor meščanov. / cence che l’omp si visi / si fruin ducuancj i ~s . → azardôs. razburjenje n. argagnâle dogovoriti se. lis bancjis e il bancjon. priditi. dignitôs. passin i dîs e i agns. ~. i f (Tresesin) Ara. arest II [a'rest] (pl arescj) m aretacija f.. čuden domislek. argagnâ [arga'ña:] tr improvizirati. al ~ med drugim. pal ~. In chest sens e jè cetant plui “trinitarie” la vite civîl. ardielut [ardie'lut] m BOT motovilec m (Valerianella olitoria). predmet m. ardiment [ardi'ment] m pogum m.. pomemben zbor. naprave. ustaviti (s silo). un bon coni in te buteghe. prijeti. vroč. ardôr [ar'do:r] m žar m. Areran [are'ran??] kratica m > Agjenzie regjonâl pe rapresentance negoziâl.i. obleka f. svolete la cisile / cul so biel estri ~ . odpomoči. HIST areopag m 2. znajti se. ma al fo inutil stant che i difensôrs si batevin cun ~. essenziâl. ~ domiciliâr hišni pripor. areligjôs [areli'ăo:s] -ose adj nereligiozen. che di ogni bande o vin sot dai voi. aretrât [are'tra:t] m zaostanek m. vroč ognjen. FIG visok. FIG nazadnjaški. FIG). coragjo. ogni di al cjate fûr cualchi gnûf ~ par no paiâ. kričeč (barva). arghin ['argin] (t. posredovati.(Pa) . dal ~. organ m. ~ adj 1. FIG področje: ~ di ricercje tecnologjiche področje tehnološkega raziskovanja.. (pre)drzen. pripomoček m. nesramen.) telo n.. argane) f vitel. che al è. mitude da bande dal fantât che al podeve finalmentri fâ sclopâ il so ~ viers la fantate amade. La manifestazion nus darà po une cerce dal gust esotic dal tango ~ cuntune Milonga (CoUd).) 1. površina f: . odmaknjen. umik m.(Bibl-Esodo) 5. odprt prostor m. zaseči. silovitost f. prebitek m. prijetje n. zadrž(ev)ati 2. priprava f. (trgovinski) predmet m. feradis gruessis come la gjamba di un ~ dal mantigniment dai puars. neplačan dolg m. e i nemâi cu la code in aiar. delovanje n. srčen. ud m. ardile [ar'dile] f BOT teloh m (Helleborus viridis). Di un cirî di meti dongje l'~ teoric di un “spazi vitâl” pe lenghe furlane che juste al domande une riforme (Sclese). vnetost f. (pre)ostanek m. ~ it umakniti se. (folkcapriva). de afietivitât e dal lengaç (SiF 03/3) 3. oprava f. La Provincie di Udin e à aprovât cheste setemane la ~ di aplicazion de leç pes minorancis linguistichis storichis (O). vejati (žito). braurôs. Mortean lu à pôc vaît.(BiblApoc). odstopiti (t. aredament [areda'ment] m opremljanje n. une sorte di ~ o di forum mondiâl (BelR). il cjandelîr . areopago [are'‫כ‬pago] m 1. e ducj i bausars a varàn il lor puest tal lât dal fûc ~ e dal solpar . ničevost f.alpsko območje. ardît [ar'di:t] adj smel. e ducj i ~ de tende. sklad m sestav m. star 2. muha f. nespodoben. ognjevit. zadrž(ev)ati se. ardiel [ardi'el] m slanina f. žgoč. Al cancele l’azion. vnema f. stroj m. Une grande scomesse e furtune se e jè la sintesi e la valorizazion des culturis. iti nazaj. sot la cjandele di un soreli ~. -ose adj goreč. v zakup vzeti. in cjase a son sarpints / dut fûc. zborovališče n. ancje se areligjose. udati. (bassafriulana) 2. neustrašen. metati bliske. živ(ahen) . jessint stât un omp ~. (Sg). treščiti. nol è un misteri par nissun che o sin in face a une gjestre che (ds-fvg) 2. argagn [ar'gañ] m 1. pretresati (kako vprašanje). umakniti (nazaj). arengo [a'rengo] m (it.il Centri al vûl jessi un riferiment sientific pe largje ~ alpine. argalif [arga'lif] m sofizem m. (Pa 06/1). gorečnost f. argjentin [arăen'tin] adj argentinski. dvigalo n. e juste di astât ancje lidric cun pôc vueli o cul ~ disfat (MazzonIol).. po sì ì. smelost f. območje n. l’~ de cognizion. nuie di mâl a inmazinâ in divignî il tornâ chenti di un om antîc. se a leiaran chest libri. ardielâ [ardie'la:] tr naperiti (s slanino). Daspò 19 mês ch’e jere restade inclostrade ai arescj domiciliârs te sô cjase apene fûr de capitâl (Pa 02). Dulintôr dal fogolâr al faseve biele mostre di sè ancje l'~: la nape cu la mensule fate biele dal camuf. nerazvit.dûrs bogns di ~ plui a lunc. di ~. glasilo n. ~ 2. aretirati. (vladno ipd. Areç ['] kr. al fâs ~ dut il ploton e al met sù daûrman un tribunâl strasordenari di vuere. / un ~ cul vitrinari. prihranek m. metûs in ~ a fuivin dal prât. zamaknjen. orodje n. spolni organi mpl. al scomençave a piscâ cu la bocje come che a fossin i tavans. instrument m 2. vroč. oprema f. ozdraviti. orgazem m. tachile cun sparagn / e no mai di tamon. dolg m.(La 04/11). pogumen. pohištvo n. (manzanoBr) arendâ [aren'da:] tr v zakup dati. simpri di ~. areâ [are'a:] tr (pre)zračiti. žarečnost f. ječa f. ardôs [ar'do:s]. → zovel. aree [a'rεe] f 1. bes f. zaostali račun. 2. argane ['argane] f → arghin. il consei maiôr (Storie) 2. (Pa 02). mehanizem m. organ m. Di ~.. vnet. che la sô oposizion e puedi vignî calcolade (robe che pal ~ e sucedè e che lui lu disè ancje dal pulpit) (Pa). no si à di lassâ che al fasi lis cjasis il Stât italian cui siei ~s che a glotin plui bêçs che no ciment 6. ustaviti se. A disponevin dal ~. valadì la assemblee dai capofameis. ostali. che al capîs il gno ~ (Natisone/furlanis). la taule cui siei ~. E àn metût trê agn a decidisi.m IT Arezzo. v pl) spolovila f. Are ['are] kr. ardence) f 1. cidin. colôrs 4. pohištvo n. il plui ~ di pre Antoni (Pa). ustroj m. ardince [ar'dint∫e] (t. prezračiti. sestavni del organizma. la tassa dal marcjât di animalìa’ è arendada par 190 fl arendadôr [arenda'do:r] m zakupnik m. ma dopo mi àn dât ancje i aretrâts. zapor m. aretrament [aretra'ment] m umikanje n. vnet. isker. aretrâ [are'tra:] tr potegniti nazaj. drznost f. i ciantonâi (Scf).. di un ~ scjassôs e che no si pues ignorâ afat. A faserin di dut par creâ un varc te fuartece. odvečen del m. malenkost f. gorečnost f.. zmeniti se. priprava f.

POL pristaš aristokratske stranke. razšir.~ m Argentinec m. učenec m. argjilôs [arăi'lo:s].) prihod m. / j vin fate l’~. regnâ l’ordin. ari ['ari] int v: cence dî ni ~ ni stari ne reči ne bev ne mev. o ai vivût in ~ e mi sint argjentin. glinast. i mosaics di Aquilee. ilovnat. ariete [a'riεte] f MUZ kratka arija f. (Sg). ose adj glinat. predmet (pogovora). grande come une ~ (PauluzzoN).. vsebina f. gosposki. argjarâ [arăa'ra:] tr zajeziti. ben arlevade. In Europe i cjastinârs a vegnin arlevâts come çocjis . la nobiltât scomparide o imbastardide mediant i matrimonis cui arlechins des fameis di buteghîrs de Serenissime (JM) arlêf [ar'le:f] m učenec m. računstvo n. rediti. prefinjen. aristocrazie [aristokra'tsie] f aristokracija f. v mavec deti. ariane I [ari'ane] f REL arijanka f. arian II [ari'an] adj POL arijski. arie II ['arie] f 1. ~ vîf živo srebro. MUZ napev m. Argos ['argos] m MIT Argos m. plemški. arianisim [aria'nizim] m REL arianizem m (kršč.. zadeva f. pal straripâ de violence e de prepotence. Coltivâ e ~ a Sauris (Pa). La fare e cjape il non dal prin ~ in ordin cronologjic. la gnosi. i f (Buie) IT Arrio. nauka po Ariusu iz Aleksandrije. razlog.. plemič m 3. gojenec m. argomentâ [argomen'ta:] it sklepati. tu a ~. 9). . ~ m 1.i f (Rivignan) Ariis. che però nol rive a une condane vere. pri Germanih).: Su chest ~ la associazion e à afidât ae Swg une ricercje (O) Glede te zadeve/ Na to temo. PROV vivarôs tanche l'~ vîf. Daûr… altris doi argonautis (Ta) ?3. argoment [argo'ment] m 1. smelost f. arlechin [arle'kin] m 1. Une ingjenuitât imperdonabil par Oscar Wilde e je stade la inlusion di jessi deventât ~ o (Bel) 2. La e che e faseve a pugns cun chel sun ~ de ridade (PauluzzoN). suša f 2. argument [argu'ment] m → argoment. (BelR) aridure [ari'dure] f ?? A son comprindûts: “Ici”. aridure. la semeneson. Prindidut la ~ rivade chenti daûr dai princips ghibelins todescs. ariditât [aridi'ta:t] f 1. al jes un ~ / che simpri la finìs cul serenâ (bolj obič. une fresadure. e in colaborazion cui arlêfs des scuelis elementârs (O) v sodelovanju z osnovnošolskimi učenci. aristokrat m. (BelR).o come arbui. argjentin [arăen'tin] adj v: sun ~ zvonek glas. cence dî ni ceu ni beu) arian I [ari'an] adj REL arijanski . snov f. Jo o soi il navigatôr. cilj m. portament ~ e ande fassinose. Harlekin m (maska) 2. Dut câs i argoments tratâts intant des manifestazions sindacâls a àn tocjât. che e permet di cognossi miôr la struture da lis celulis gnervosis (SiF 02/1. zadevo. ducj i doi. elita f. plemstvo n. Dut vuluçât ta chê melme di ~ vîf. raze ariane arijska rasa. (Ta). Argjentine [arăen'tine] f Argentinka f. argon ['argon] m KEM argon m. glina f. aritmetic [arit'mεtik]. che a vignivin puartâts sot des ariis. skladišče n. FIG drzen pomorščak. argjilâr [arăi'la:r] m ilovnata jama. Dariul) kr. vetrc m. 2 passaçs di stirpadôrs. ariane II [ari'ane] f arijka f. argjile I [ar'ăile] f il m. La storie di un ~ tornât in Friûl (Leng). no puedin fâ juste che une operazion di aritmetiche. dokaz m.(O) obravnavane zadeve. domišljavost f. . → rilevâ. aritmetichementri [aritmetike'mentri] f aritmetično. 2 solçaduris (Pa 04/02) arie I ['arie] f (v kmečki hiši) stebrovna lopa f. ariesi [ari'ezi] m → riesi. I (parziâi) ponts di ~ a son l’invît ai guviers di dâsi legjislazions e regolaments bogns par ricognossi la avualitât di dutis lis culturis e (SiF 03/3. drznost f. (SiF 03/4. ilovnato polje. Il sindic. ZOOL papirnata ladjica (Argonauta argo). Ariu [a'riu] (t. ma ancje su tancj altris arguments (Pa) ampak tudi glede na mnoge druge teme 2. Nô o fasìn.. argomentazion [argomentatsi'on] f sklepanje n. nadstrešek m. indelirade da la idee de purece de raze ariane (Pa 7/2000). sklep m. na to temo. La Gjermanie di Hitler. argjilâ [arăi'la:] tr posadriti. Mimon. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. utemeljevati. aiarin). plemiški. arîf [a'ri:f] m (it.. ariman [ari'man] m HIST svobodnik m (v starogerm. (Pa 02). cjalâ cun ~. 115). ilovica) f. segretari dal Fogolâr di Milan e ~ de Scuele di Furlan (Pa).. -che f aritmetičen. (Natisone/furlanis) Aristotile [aris't‫כ‬tile] os. praznina f. pravu). salacôr privilezant dome la sotre. pe ~ dal cûr. si la viôt a çueteâ. aritmetiche [arit'tmle] f aritmetika f. arija f. argjin [arturi'an] adj → arzin. izobraževati. gojiti. par vê metût a pont la reazion nere cromo-arintofile dal Golgi”. argjile II [ar'ăile] f BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). MIT argonavt m 2. argumentiranje n. es. argumentirati. 2. (lacomugne) 2. al si met a sunâ cul flaut une ~ 2. računski. arisel [ari'zel] m (redko) sapica f. su chest ~ glede na ta temo. lui e la sô machine gnove!!! (Ta). -iche adj 1.i f Argentina f. jo intal mont. Dut chest al ven scrit cun bondance di citazions e di argomentazions te letare ai Ebreos. FIG brezčutnost f. → aiar. m aritmetik m. dokazovanje n. srebrov sijajnik m. POL aristokratski. figamož m. Ariis ['ariis] kr. compre de samence. argonaute [argo'naute] f 1. arlevâ [arle'va:] tr 1. nesrečnež m. aristocratic [aristo'kratik]. cu lis migrazions arianis. reč m: a reste fûr dal nestri ~s. di ~ ciljni. E jù cun lis liendis Yddish. une fantate di buine famee. domneva f. arintofil [a'rint] m ?? cromo-arintofile l’italian Camillo Golgi (1844-1926). argjilade [arăi'lade] f posadrenje n. računsko. tirâ sù. pe sterilitât spirtuâl. m REL arijanec. zagraditi. La plui alte e je chê di ~. (Pa). aristokratski. predal m. utemeljevanje n. bonifiche dal teren. (Pa 02). sui cuarante. ariscle [a'riskle] f → riscle. vzgojiti. 155-165). plen di ~.i m HIST Aristotel m. Argjentine [arăen'tine] kr. (Enrico). FIG burkež m. là cu la panze in sù al sta il cjantant fra ju dincj une ~ murmuiant. un om une vore biel. pavliha m. argjentite [arăen'tite] f MIN argentit m. téma f. dijak m.. m arijec m. (bolj obič. arint [a'rint] m srebro n. (lestizza).

partît in armis ?? In Somalie il partît in armis “al Ittihad al Islami”. burkež m. Al è stât a cjâf dal stât maiôr de ~ navâl taliane tal 1917. (Bel) 3. un volt.m → Ermacure.arlevadôr [arleva'do:r] m rejec m (živine): Dut câs l'element principâl vignût fûr intal incuintri dai arlevadôrs furlans (O). butâ ju lis armis predati se. un poç. ki vodi z vasi na polje. un ~ di pez. (Scf) 2. Armene [ar'mene] f Armenka f. armenščina f. trgovec z orožjem. spletka f. e lis preieris par furlan compagnadis dal sun ~ dal orghin. TEH podpreti.). Nus sta a nô di jessi popul e no deventâ ~.e di altris etniis (Pa 03/5) 2. armatura f . Le costituzion e l’adestrament dal vêr cuarp ~ podarès jessi demandât a le organizazion de NATO (ALF). Dut un ~ che al ocoreve in timps ormai lontans. predalna omara f. z orožjem opremiti 2. In ultin il voli si poe lì dongje: su la sfere armillâr. la biele companie. -ade adj 1. specialmenti chest an che i purcits salvadis i stan savoltant e ruvinant prâts e cjamps. (SiF) ~ m oboroženi.. armis di distruzion uničevalno orožje. založen. setante cjavalîrs e dusinte armâts par lâ fint a Cesaree tre oris dopo lât jù il soreli. Armenie [ar'mεnie] f Armenija f. armarut. armeron [arme'ron] f ?? Ane Diu. la tiere e ven dominade dal om cu lis sos armis di distruzion e di muart e (Pa 02). MUZ harmonija f. purancje il muradôr fâs armaduris / par cuinçâ lis cjasis e fâ muraie ~ svolant viseč most (A). . armonie [armo'nie] f 1. in ~ skladno. ” Vê cûr di tignî sù par tant timp dute cheste ~!” . brodovje n. si à tacât a doprà armaduris metalichis (ciment ~). armatura f. E fin che dut al è in comunion e in ~ o sês sans e cuant che si romp la ~ a tachin i fastidis. arlevament [arleva'ment] m reja f. ni di un ~ (scritorsfurlans). l’~ di Jacum al pareve ch’a ridès cui siei dincj zalìts di ca e di là dal soflet. fasint lâ 1 milion e mieç di lôr in profugance: Cecens. armaret. cumierç des armis trgovina z orožjem. armonicant si invie. stoja f. orožarna f. ~si refl oboroževati se. (pensemaravee). Prontait dusinte soldâts. Tes armis di fûc al è in esposizion un moschet (CoUd) . (o)snutek m. deriv. v skladnosti. skladnost n. (Mucci). leât cun “Al Qaida”. v harmoniji. l’~ dal poç. Armade Rosse rdeča armada. greda f (bolj običajno burò). pot. (GP). ce pôre tal scûr di chel ~! (Mucci) armillâr [armi'la:r] adj ASTR obročast. armarûl [arma'ru:l] m orožar m. o premirju. armarat. skladen. na vojsko se pripravljati Armacul [ar'makul] os. -ose adj ubran. un balcon (F) 3. Armens. Ingus. spletkarjenje n.. di vivi in ~ (CoUd) 2. armadure [arma'du:re] f 1. Ai 27 di Zenâr dal 1945 i prins reparts de Armade Rosse a jentravin a Auschwitz (Onde) 2. orožarnica f. dal arc.i. dal volt. oder m. "Il lâ al mancul dal ~ in cuote te mont furlane: il câs di Sauris"(Pa). votek m. armonicâ [armoni'ka:] it igrati na harmoniko. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis (Pa) 2. ae scuvierte des minorancis dal Artic e de realtât armene (Leng). tkanje n. opremljen. ~ un arc. znanje n. na vojsko pripravljati. vivi in ~ živeti v harmoniji. Plui che un scansel al è un ~ intîr! (Leng).. zûc da la ~ → zûc. (Pa). ma ca tu âs dut in regule. Nol veve la ande di un pastôr. ogrodje n. armade [a'rmade] f 1. armente [ar'mεnte] f molzna krava f. plovilo). un lavandin. / l’archivi ben ~ . junica f. preskrbljen. une cjadree cun sore la valîs imò di disfâ. PROV in timp di vuere ogni ~ a scuse. viers il 1800. gojitev f. opremiti (ladjo. molznica f. (BrLi). armerie [arme'rie] f 1. armaron [arma'ron] m omara f. e mi fasevin colâ di man dut il gno ~ ideologjic e ideâl. ~ m 1. vojska f. krava f. (Pa). vojak m. Armen Armenec m. E il pitôr là adalt su la ~ i faseve la tire. ~ di fûc strelno orožje.// < lat. harmonija f. 4) Si trate di une serie di crez da la ~ (Bibl-Gjen) arment [ar'mεnt] m čreda f. miselni instrumentarij m. pletenina f. harmoničen. che e previôt l'abatiment des 40 vacjis di lat dal ~ Bolzon (O). armâ [ar'ma:] tr 1. ladjevje n. okvir m. . intant che al comedave ciertis fruiaduris (Mar) 3. arme ['arme] f 1. armoniôs [armoni'o:s]. armaruç [arma'rut∫] m omarica f. armen [ar'men] adj armenski. la vuarzine e la pale / a son lis armis de mê famee. armaie [arma'ie] f orožarna f. armaron. di meti sot control la produzion e il cumierç des armis (Pa 03/8). armistiziâl [armistitsi'a:l] adj VOJ nanašajoč se na premirje n. ARH oborožitev f. statve f. sfere ~ nebesni globus. krov m (ladje). (Basc). oder postaviti. predal m. oborožen. telica f. kovarstvo n. armentum. hermelin (krzno). ZOOL hermelin m (Mustela erminea) 2. snovanje n. oms e animâi. bogat. tropa f. most m. armamentari [armamen'tari] m 1. armada f. ogrodje n. Dute la operazion e ven motivade cu la ipotesi di "relazions" cul grup ~ basc ETA. cussì par pasji dut chel ~ e (Pa 03/8). vrsta oborožene vojske. kravji pastir. clamâ su la ~ klicati k orožju. oborožiti. ubranost f. omara f. 59). oborožena sila. lu judà a puartâ-sù l’~ e il spolert (Sg. armelin I [arme'lin] m BOT marelica f. Cuant che e je buine e permet a ducj. (Ta) 2. armât [ar'ma:t]. 3. orožarna f. zaplet m (romana ipd. vojna oprema f 2. armaruç 2. cu lis sôs cjartis plenis di polvar. 4. i vecjos armârs incarulâts (Ta). (Mar) armistizi [armis'titsi] m VOJ premirje n. il sgabel e jo tal jet. (Bibl-Az). armoniche [ar'monike] f harmonika f. orožje n. armelin II [arme'lin] m 1. stavbni oder. pavliha m. armâr [ar'ma:r] m 1. ~ bateriologjiche bakteriološko orožje. orodjarna f. arlichin [arli'kin] m harlekin m. trop m. dal 1518 si rivà a un ~ tra lis parts e podopo ancje a la fin de vuere pe muart. cuant che si à vût il disvilup de industrie siderurgjiche. strop m. armentâr [armen'ta:r] m pastir m. grup ~ oborožena skupina. armentarece [armenta'ret∫e] f poljska pot. dal 1919 (Storie). zbirka orožja (starinskega). Intant Carlo Alberto al scugnì bandonâ Milan. armada f. 2. cuarp ~ oboroženo telo. va a passon cu la vacje! (bolj običajno vacje). kravar m. armelinâr [armeli'na:r] m BOT marelica f (sad). ritirâsi daûr il Ticin e acetâ un ~ (10 di avost). množica f . instrumentarij m. opora f. picjade sul mûr. al smire di fâ sù un stât islamic sul stamp taliban. Ce ridi… te ~ a àn tirât vie une lastre di veri dal barcon par fâ in mût che. kozel m (biljard). armiran (beton).

armonizâ [armoni'dza:] tr in it v sklad spraviti,
uskladiti, harmonizirati; soglašati; cu la lôr vôs sutile / armonizant; cjatant la maniere di ~ i interès triestins cun chei furlans (Pa). Arnalt [ar'nalt] os.i. m Arnald m; ~ Baracêt conseîr regjonâl te II legjisladure (1968-1973)(Pa 02). arnâs [ar'na:s] m splošno ime za vinsko posodo, vinski sod; no poressin mai salvâlis / de mê cjanive i ~ ; ~ pal vin posoda za vin. Arnefrît [arne'fri:t] os.i m HIST Arnefrid m; ~ al domandà jutori ai Sclâfs. arnês [ar'ne:s] m (it.) orodje n, pripomoček m; mehanizem m; L'arnês che al tignive su la muele, al jere la zoie di Bepo parcè che al lu veve disegnât e fat lui. (Natisone/furlanis); metisi in ~ olepšati se, ozaljšati se, urediti se; cumò è il timp di fâsi bielis e di metisi in ~. Arni ['arni] kr.i.m Arno m. arniche ['arnike] f BOT arnica f, brdnja f (rastl.). Arnolf ['??] os.i m Arnulf m; la croniche, di ~ De Vittor, dal zimulaç storic-culturâl fra Gurize e il cumun di borc San Laurinç (La 03/4) Aroc [a'r‫כ‬k] os.i.m Rok m; che pre Rinaldo Vidoni di Sant ~ di Forgjarie al à fat in plene semblee dai predis tal jugn dal 1975. (BelFa). arogance [a'rogant∫e] f nadutost f, oholost f, prevzetnost f, domšljavost f, aroganca f; odurnost f; disprivâts de tiere dulà che a vevin simpri vivût par colpe da la ~ colonialiste italiane (Pa); → rogance. arogant [aro'gant] adj nadut, ohol, prevzeten, domišljav; cu lis sôs arogantis provocazions, scuasit a volê creâsi l'inficje da l'eroi, par podê cussì svualâ fûr "des regulis" (La); → rogant. arogantementri [arogante'mentri] adv naduto, oholo, prevzetno, domišljavo, arogantno. arolâ [aro'la:] tr nabirati, najemati, najeti, vpoklicati; priti kam, sklicati, poklicati. ~si refl biti vpoklican; naseliti se, potegniti se. arom [a'r‫כ‬m] m 1. aroma f 2. dišava f; Un bon tai di Cabernet, vin neri onest, sancîr, dal ~ golôs, compagnât di otimis cualitâts di formadi (Furlanist). aromai [aro'mai] (t. zaromai, beromai) adv pa; že; odslej, sedaj (pa); come se pal vuarp al fos ~ inutil contâ: (Mar); e in particolâr tra chel catolic-latin e chel slâf-ortodòs, ma si scugne ~ considerâ ancje chel dal Islam (sf). aromatâr [aroma'ta:r] m dišavar m, trgovec z dišavami, vonjavar m, drogerist m. → speziâr. Aron [a'ron] os.i.m Aron m. Aronco [a'ron] os.i.m → D'Aronco Zuanfranc. arost [a'r‫כ‬st] (pl aroscj) m pečenka f; cunin ~ pečen zajec; il gustâ, (mignestre di brût, poleçs less, cunin ~..) (sf). arpâ [ar'pa:] (t. arpesâ) tr GRAD vkleniti z verigo, prikleniti z verigo; bisugne ~ chel mûr, che al comence fâ panze. arpe ['arpe] f 1. (za podporo stene) veriga f 2. (t. arpete) (železna) spona f, skoba f; klamfa f 3. MUZ harfa f; Laudait il Signôr cu la citare, sunait par lui cu la ~ grande. (glesie). arpesâ [arpe'za:] tr → arpâ. arpete [ar'pete] f → arpe II. arpie [ar'pie] f 1. MIT harpija f (baljeslovno bitje) 2. FIG grabež(ljivec) m, grda in hudobna ženska f. arpon [ar'pon] m rak m, rakovica f, jastog m.

ars ['ars] m žar m; vročina f; suša f; cul ~ e cul caligo / che al puarte il mês d’Avost Ars ['ars] m ?? pree par no' San Zuanmarie, plevan di Ars, pree par nô Sante ... (glesie) arsenal [arze'nal] m 1. ladjedelnica f; remontna ladjedelnica f, ladjedelnica za vojaške ladje 2. VOJ orožarna f, arzenal m; parvie che lis armis che a esistevin tal ~ a jerin bielzà stadis distribuidis, magari cun pôc criteri (GP) 3. shramba f, skladišče n, ropotarnica f; FIG zakladnica f. arsenic [ar'sεnik] m KEM arzen m (As). arsetât [arze'ta:t] f suhota f, mršavost f; i omps a tornavin cuntun grum di ~. arsî [ar'zi:] tr posušti, osušiti, zažgati, (p)ožgati, sežgati, izžgati; (o)peči; (z)goreti, (o)pražiti, (narahlo) (o)paliti, (o)smoditi; viôt chês tavielis dal garbin arsidis; ~si refl posušti se, osušiti se; il contadìn si arsis tal so lavôr / e al scuen sudâsi a voltis sul misdì. arsincj [ar' ??] tr (carn.) Doi ûs, pestá la rude, un nin di arsinc', camamile, sbàti dut benon e frigj tal ont. (Natisone/furlanis). arsine [ar'sine] f KEM arzin m. arsinît [arsi'ni:t], -ide adj posušen, ožgan, ogorel; e si divertivin a gjavâ clauts e cjavilis dai trâs arsinîts des granatis. (BelR); Come la brame di ploie in chest Friûl ~. (Pa 03/4). arsît [ar'zi:t] adj 1. požgan, ožgan; posušen; 'Sef e i siei, tal dopomisdì ~ di canicule. (PauluzzoN) 2. opaljen, ogorek; smodnina; un pôc precupade i le siei cjaveluts che a nulivin di ~ i domandà. (F). art ['art] f 1. umetnost f; arts popolârs ljudska umetnost; Museu cjargnel des arts popolârs “Michele Gortani” di Tumieç (Leng); ~ contemporanie sodobna umetnost; Sabide ai 28 di Fevrâr, li de Galarie comunâl d’art ~ (Pa 04/02); ~ moderne sodobna umetnost; Fintremai ai 30 di Jugn, li de Galarie udinese d’~ moderne (Pa 04/05); critic da la ~ umetnostna kritika 2. poklic m, znanje n; ognidun al à il so ~ ; 3. okretnost f, spretnost f, ročnost f, sposobnost f; destramentri cun biel ~ / torne fûr cu un bon botìn; arts visivis, arts visuâls vizualne umetnosti; Il festival, come ogni an, al tocje la prose, la musiche, lis arts visivis, la poesie e il teatri di figure. (O) 4. dejanje n; kretnja f, gesta f, gibanje n, gib m, upor m; i ~s lizêrs. Art déco [a:r de'ko] m ARS Art déco, za umetnost med 1920 in 1930 v Parizu; culì al à metût in vore il disen di riscatâ il mobil rustic furlan secont i principis de ~. (GE). // fr. od arts décoratifs. artefiç [ar'tεfit∫] m obrtnik m, mojster m; tvorec m, umetnik m; al deventi protagonist, atôr, ~, muradôr te costruzion de citât o civiltât dai oms. (Pa 06/1). Artemide [ar'tεmide] os.i f MIT Artemida f; al cîl (Selen/Cinzie), a la tiere (~/Diane) e al mont dai Infars (Proserpine/Ecate). (ShW). arterie [ar'tεrie] f 1. (žila) odvodnica f, arterija f; Vie pe gnot i miei vuès a son inpirâts, lis mes arteriis no àn polse. (Bibl-Jop); vê la ~ ?? al jere vieli di otante agns, al veve la ~, e cussì al finì dut in nuie (MazzonIol) 2. FIG prometna žila f. arteriosclerosi [arterioskle'r‫כ‬zi] f MED arterioskleroza f. arteriôs [arteri'o:s], -ose adj arterijski. artesan [arte'zan] (t. artist) m obrtnik m, rokodelec m; che la politiche e cjapi at che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O 12/5/2001);

~ adj obrtniški, rokodelski: Lis piçulis impresis artesanis a podaran fa un salt di cualitât dome metintsi in rêt. (O 12/5/2001). artesanâl [arteza'na:l] adj obrtniški, rokodelski; pituris di nivel ~ (F); pe vierzidure di une scaletarie a Comelians, pe sistemazion di un capanon pe ativitât ~ a Cjampeâs di Prât (O 7/4/2001); Virtûts e difiets di un lavôr ~ e solitari (Pa 11/99). artesanâlmentri [artezanal'mentri] adv obrtniško, obrtno, rokodelsko, na roke; artesanât [arteza'na:t] m rokodelstvo n, obrt f; rokodelski stan m, obrtništvo n; Un altri setôr tant impuartant dentri dal complès panorame produtîf di Tavagnà al è rapresentât dal sigûr dal ~. (CoTav); tant che sale pes conferencis e un puest di vendite di prodots agricui e di ~ locâl (Leng). articjoc [arti'q‫כ‬k] m BOT artičoka f; Signôr fâsiju deventâ come l’~ salvadi (Bibl-Salms). articolâ [artiku'la:] tr 1. artikulirati, izgovarjati, izgovoriti; razločno izgovarjati; a ogni individui il dirit di coniugâ, di ~, inte proprie esperience di vite personâl o coletive, la partecipazion al mont dai marcjâts e des ...(ds-fvg) 2. pregibati ude; 3. razčleniti, razčlenjevati; la sô esperience di atôr teatrâl e je stade impuartante ancje par ~ il lavôr devant de cineprese (CoUd); ~si pregibati se (o udih). articolâr [artiku'la:r] adj ANAT sklepen, artikularen. articolât [artiku'la:t], -ade adj 1. gibljiv, premičen 2. razločno izgovorjen, artikuliran; O intindìn di imbastî un sogjet politic, complès e ~ (Pa 04/03) 2. členovit, razčlenjen; a varan di puartâ a di un Plan di disvilup economic e teritoriâl, ~ e condividût (lingue.regione.fvg); ~ m ?? Sicu criteri dal articolât, al ven proponût «il ricognossiment des dôs animis de Regjon (Pa). articolazion [artikulatsi'on] f 1. člen m, členitev f, členjenost f; al mancje che al sei complet trop che al è pussibil, sei inte ~ dai significâts des peraulis (Pa/OLF) 2. ANAT zgib m, sklep m, artikulacija f 3. LING artikulacija f, oblikovanje glasov; cjape dentri une vore di procès cognitîfs, come la ricercje lessicâl, il recupar lessicâl, e la produzion dai schemis motoriis de ~. (SiF 03/4) 4. MUZ artikulacija f. articul [ar'tikul] m 1. GRAM člen m, spolnik m 2. članek m; Dispès, par dî il vêr, chê “negativitât” no jentre tal contignût dal ~: (Pa 02/10-11); Un altri ~ di Cavedalis, lunc e plen di precisazions, al jessì invezit tal gjornâl “Il Lombardo-Veneto”(GP) 3. JUR člen; Tal ~ 10 a son stabilidis lis condizions pe alienazion ecezionâl di chescj bens (Pa 02) 4. TRG postavka f (bilanca) 5. temelj m, izhodišče n 6. TRG izdelek m, proizvod m, blago n, artikel m, predmet m; cun ducj i articui libars / di intops e ingredeaments. articulât [artiku'la:t] adj → articolât. articulazion [ar'tikul] m → articolazion. artifici [arti'fit∫i] m 1. umetelnost f, umetnija f, zvijača f; In pocjis peraulis si trate di chel ~ legâl che il Stât al dopre par slargjâ la sô capacitât di spese .. (Pa); 2. stroj m, ustroj m; fûcs di ~ ognjemet; In plui, ancje chest an si inviarà la fieste di fin dal an cun musiche e fûcs di ~. (Pa) artificiâl [artifi't∫a:l] adj 1. umeten; non che al segne il complès des zonis abitadis cun tor ator une fortificazion ~ (CoUd); lûs ~ umetna svetloba; Se dopo lis piastris cun lis coloniis a vegnin lassadis a la lûs ~ (16 oris ...) (SiF 03/4); inteligjence ~ umetna

inteligenca; al à fondât a Udin, tal 1984, il Laboratori di inteligjence ~. (convergenzaperilfriuli) 2. FIG izumetničen, narejen, hlinjen; che par grafie dal furlan si intindi la imposizion di un furlan dal dut ~ o di une variant sole (Pa/OLF). artificialmentri [artifit∫al'mentri] adv umetno, narejeno, hlinjeno. artificiôs [artifit∫i'o:s], -ose adj izumetničen, nenaraven, narejen; ven a stâi di une realtât che par podê jessi no i coventin mieçs ~ o burocratics (istitutladinfurlan). artificiositât [artifi't∫a:l] f izumetničenost, nenaravnost. artigjanâl [artiăa'na:l] adj → artesanâl. artigjanalmentri [artiăanal'mentri] adv → artesanalmentri. artigjanât [artiăa'na:t] m → artesanât. Artigne [ar'tiñe] kr.i f IT Artegna f; Chest derit al è garantît intai statûts di ~, Bordan, Buie, Cjarlins(Pa), artiliarie [artilia'rie] f VOJ artilerija f, topništvo n; Tal stes an al jessì de Academie cul grât di uficiâl di ~ e (GP) artiliarist [artilia'rist] (pl artiliariscj) m artilerist m, topničar m. artilierie [artilie'rie] f → artiliarie artisan [arti'zan] m → artesan. artist [ar'tist] (pl artiscj) m 1. (t. artesan) obrtnik m, rokodelec m 2. umetnik m; tal templi de culture plui liberâl e dispatussade, di un autôr e ~ clamât Oscar Wilde? (Bel). artiste [ar'tiste] f umetnica f. artistic [ar'tistik], -che adv umetniški; Magaricussinò Napoleon al puarte vie dal Friûl unevore di bens artistics. (AcademieSt); Tai agns Vincj al è stât diretôr artistic dal mobilifici Fanton (Fantoni) di Glemone, (GE). artistichementri [artistike'mentri] adv umetniško. artistum [artis'tum] m (kolekt.) rokodelski stan m, obrtništvo n; Luîs Nart e Zuan / a son la flôr dal ~ furlan. artrosi [ar'trozi] f MED artroza f. Artù [ar'tu] os.i m → Artur; Pendragon, il non de cjasad e di Artù, ai vûl di fat dî Cjâf dal dragon: (Ac) Artur ['artur] os.i m (t. HIST ang. legend. kralj) Artur m aruede [aru'ede] f → ruede. arturian [arturi'an] m arturski (po angl. kralju Arturju); ai timps des vueris arturianis (V-VI secul d.d.C.) cuintri dai invasôrs sassons. (Ac). aruès [aru'εs] m streme n; skobac f; tirnična prirobnica f; stopica (pri vozu) f. arumen [aru'men] adj aromunski; ~ m 1. Aromun m 2. aromunski jezik, aromunščina f; che a cjapin dentri 400 mil personis e che a cjacarin ~ (Pa). aruolâ [aruo'la:] tr (it.) nabirati, novačiti vojake, rekrutirati; ~si refl prijaviti se, iti prostovoljno k vojakom; Tancj a vignaran fûr ancjemò, massime tra chei che si son aruolâts intes scuadratis paramilitârs (Pa 8-9/99). arût [a'ru:t] m v: lâ in ~ čutiti močno željo, izgubiti pamet, močno se zagreti (redko lâ in arute). arute [a'rute] f → arût. Arvenis ['] i.g Arvenis m; (For di Voltri) tar uno pradario maraveoso contornado da boscs di peç e des monts dal ~.. (Pa 03/8)

arvuede [arvu'εde] m → ruede; ~ di gome pnevmatika f, guma f, avtoplašč m; che i Sis avevin mitudis tal cjar lis arvuedis di gome come ches da machinis, e si viazave plui confortevolmentri (sf). arzan [ar'dzan] (? argjan) m denar m; tu âs cjatât un cûr di cjan, / il so cûr ’l è tal ~. arzar [ar'dzar] (? argjar) m jez m; nasip m; I dams a son stâts grandons - al à dite il sindic Bolzonello ,(calcolâts in circje 100 milions di euros n.d.r.) arzars di tornâ a fâ(La 03/01). arzarâ [ardza'ra:] tr → argjarâ. arzentarie [ardženta'rie] f srebrnina f; De ~ in ogni famee si conservà un toc sôl par ricuart. (La 06/1). arzilâ [ardži'la:] tr → argjilâ. arzilade [ardži'lade] f → argjilade. arzilâr [ardži'la:r] m → argjilâr arzile I [a'džile] f → argjile I. arzile II ['] f → argjile II. arzilôs [ardži'lo:s], ose adj → argjilôs. arzin [ar'džin] m jez m, nasip m; il so non al pues vignî de forme dal teren, une sorte di ~ circolâr (Leng). as I ['as] m as m (rimski novec); vê une muse come l’~ di cope ; muse di ~ di cope! ; no jentrâ nancje pal ~ di cope no jentrâ ni in ~ ni in copis. 2. borec m; junak m; prvoborilec m; zmagovalec pri tekmah, prvak m. as II ['as] m 1. TEH os f 2. MAT os f 3. POL os f, zveza f; ~ Rome-Berlin os Rim-Berlin. as III ['as] m MEH, GRAD deska f. ’as ['as] (t. as) m (carn.) → aes; Talò mont dal lavôr no simpri il sindacât al rive a dâ rispuestis as esigenzas dal operai, anzit.(don) âs ['a:s] 2. edn. sed. od vê imaš.; Tu ~ ancje di dîsiur. Âs ['a:s] i.g m IT Asio; la mont d’~. asarâf [aza'ra:f], -ave (t. lat gerf, cajostre) adj v: lat ~ prvo, gosto mleko (koj po porodu); mleziva f. Asburc [arturi'an] priimek m 1. HIST Habsburg m; Habsburžan m (predstavnik Habsburgov); ai timps de lote dai Paîs Bas pe independence de la dominazion Asburc spagnûi (Eg). asburgjic [as'burăik], -iche adj HIST habsburški; Al ripeteve che il guvier ~ nol veve fât tantis robis, fale "la grande opare de roste dal Tiliment (Pa). asc ['ask] m ??BOT ask; I ascs a son a forme di bachete (7-9 x 30-60 µm) e no àn parafisis. (SiF 03/4, 9); Di chê altre bande lis ascosporis a vegnin butadis fûr cun fuarce dai ascs. (SiF 03/4, 9). ascar ['askar] m 1. HIST, VOJ askar m 2. pripradnik manjše politične skupine; aes gnovis peresons di Tumieç che - a zuravin i visitôrs ministeriâi e i ascars locâi – (La 06/2). ascare ?? la maiorance che cumò e à in man lis brenis dal guviêr in consei regjonâl e je, ae prove dai fats, ascare di cui che al è stât definît da un impuartant gjornâl nazionâl un “lucido liberale”, (La 07/03) ascetic [a'∫εtik] f → assetic. ascomicêt [askomi't∫e:t] ?? Cryphonectria parasitica al è un ascomicêt che al forme peritecis, soterâts tai stromâts, cun lungjis golarinis che a finissin a pêl cuntune viertidure, l’ostiôl. (SiF 03/4, 9). ascorbic [as'k‫כ‬rbik], -iche adj KEM askorbinski; Di chestis, la vitamine C (acit ~) e contribuìs a combati lis malatiis infetivis. (Leng). ascôs [as'ko:s], -ose adv v: di ~ skrivaj (bolj obič. di riscôs, di scuindon); Chest colp, un acuardi no di ~, ma che al permeti une riforme statutarie fondamentâl (Pa

03/6); Un pôc di ~, daûr dal fogolâr, i morôs si scambiavin siops, che po mangjavin insiemit. (La 05/12). ascospore [as'??] ?? al ven mantignût par dut il cicli de vite e al pues passâ ancje ta lis ascosporis. (SiF 03/4, 9) ascrivi [as'krivi] tr 1. prišteti, prištevati; uvrstiti, uvrščati; vpisati; dodati; 2. pripisati, prisoditi, šteti; Dut câs, i ricognossiments no impedirin une fuarte gjermanizazion dai Grisons, di ~ ancje a une plui o mancul declarade volontât de classe dirigjente (Cisilino, treball). Ascul ['askul] os.i.m IT Ascoli Piceno. asedâ [a'eda:] it → assedâ. asedâr [ase'da:r] m AGR kad, v kateri se daje vin kisati; e un ~ plen te cantine. asedin [ase'din] m v: savê di ~ kisel okus, okus po kisu. asedine [ase'dine] f lahko in kislo vino; il sudôr che si bute, favorît da lis largjis bevandis di ~ e piês di aghe. asedule [a'sεdule] f BOT 1. ~ di clap ščitasta kislica f (Rumex scutatus) 2. ~ di prât BOT kislica f (Rumex acetosa); → jerbe fuart. asei ['sei] m 1. želo n, trn m, bodica f; ribja koščica f; prebijač m, šilo n; l’âf ti à dade la mîl, ma no l’~ 2. FIG muka f; mučna bolečina f; al ponç paraltri de gole l’~´ 3. mandelj m, seme n; ti serf a maravee asenade [ase'nade] f oslarija f, neotesanost f, surovost f. Aser ['] f ?? E jere ancje une profetesse, Ane, fie di Fanuel, de tribù di ~, ... (Bibl-Lc) asessuâl [asesu'a:l] adj BIOL nespolen, aseksualen. asessuât [asesu'a:t], -ade adj 1. BIOL nespolen, aseksualen; Lis animis plui grandis a jerin chês che a rivavin a vivi in maniere asessuade, “agnui vistûts di cjâr”; la plebe invezit e (Bel); 2. FIG bled, neizrazit, nedeferenciran. asêt [a'se:t] m kis m, ocet m; lâ in ~ skisati se, postati kislo; lâ è lât in ~ je pijan kot klada; mandâ in ~ il fiât a un.; E jere lì une boce plene di ~: alore a tachin une spugne inbonbade di ~ ...(Bibl-Zn). asfalt [as'falt] m asfalt m; »E tu le lassis sul ~, bocon di mone!« (Sg); tapêt di ~ asfaltna obloga; Prime al vûl metût-jù lis fognis, podopo il pedrât e il tapêt di ~. (Sg); meti-jù l’~ polagati asfalt, asfaltirati; che si tratave de imprese che e meteve-jù l’~ su la strade di Cjassà. (Sg). asfaltâ [asfal'ta:] tr asfaltirati. asfaltade [asfal'tade] f asfaltirana cesta f, asfalt m, zemeljska smola f; cussî incragnide, grise dai pîts fintremai ai cjavei, a faseve dutun cu la ~. asfaltadure [asfalta'dure] f asfaltiranje n; asfaltaduris che si sclapin (Pa 06/1). asfaltât [asfal'ta:t], -ade adj asfaltiran; La strade, che la vite us a prontade sedi lungie e asfaltade (dmf.bs.unicatt.it/~paolini/ varie/cjanton) asfaltedâ [asfalte'dâ] tr asfaltirati; Babe Meni al vûl che asfaltedin dutis les stradis blancjis e al à taiât le pinesse di Selvucis.(Ta). asfissiâ [asfisi'a:] tr in refl → sfisiâ; invezit di ridusi lis spesis inutilis, la burocrazie asfissiant (Pa 02/10-11). asfôr [as'fo:r] m BOT rumenik m (Carthamus tinctorius). asià [azi'a] (t. asiât) m ZOOL trnež m (Squalus acanthias L. ali Acanthias vulgaris Bp.). Asià [azi'a] kr.i.m IT Asiago. asià [azi'a] m trnež m (Squalus acanthius).

e je la prime volte che si frontin i aspiets “di marcjât” de “cuistion furlane”». opomoči si. Ghia si piert. (pri toči) zrno n. pričvrstiti 4. strogost f. hoteti (doseči nekaj). asintot [a'sintot] m MAT asimptota f. asin ['azin] m 1. parêt cilindriche e procure di produsi une forme asimetriche (SiF 02/2). vsrkavanje n. naskočiti. aspirant [aspi'rant] adj sesalen. nevoščljivost f. ma i pâi. naskok m. asocialen. po delih. aspart [as'part] adv (neobič. počasen. rop m. in chest sens al è ~. aspiet II [asp'iεt] m čakanje n. gran. FIG prizadevanje n. oblegati. luščina f.(La 04/2). pripravnik m. mehak. si son cjatâts . Alore un sirop o aspirinis di fâ une buine sudade. e dal muini cu las bisâgas. dai Tramontins e (JM) asincroni [a'sinkroni] adj 1. (tiha) jeza f. varovati. une prese fûr de tabachere (sô o des sôs amiis). / cence mai ~lu di front. udobno si napraviti. videz m. hrapavost f. zložen. kepica f. de Spagne in France. ~ m ??. oddahniti se. -iche adj nesistematičen.asiadementri [aziade'mentri] adv na udobni način. azil m. → grignel. tegoba f. medleti. -iche adj nadušljiv. che al tache cuant che i Bolsevics sovietics a jentrin su la sene (Pa). otroški vrtec m 2. asmatic [az'matic].) → asîl. a fasevin part di une "raze inferiôr".) adagiato→. la smicje falade e la braure dal portîr aversari no i àn permetût di cambiâ il risultât. aspirazion [aspriratsi'on] f 1. asiât I [azi'a:t]. . inasolâ) tr zapeti.. aspiet I [asp'iεt] m 1. nežen. planiti na koga. sovražnost f. vidik m. asperges [as'pεrges] m (š)kropilo n. L’Udin al è lât al ~ de puarte bolognese. imovit. ELEK asinhronski. asistematic [asiste'matic]. asimetrie [asime'trie] f asimetrija f. asintotic [asin't‫כ‬tik]. asprece [as'pret∫e] f 1. asin [a'zin] adj asino. grobost f 4. gnev m. pripraven. asocialitât [asot∫iali'ta:t] f nedružabnost f. ~. asimetric [asi'mεtrik]. (Onde). udoben. grobost f (površine). udobno. vdihavanje n. asocialnost f. asincronisim [asinkro'nizim] adj asinhronizem m. (Pa 05/05). (Furlanist). ločeno. ščititi 3. LING aspiracija f.. jamčiti. ohlapen biti. treball) 2. asîl [a'zi:l] m 1. asimptoten. → inficje 2. al à dit ben che “la epilessie di Dostoevskij e la ~ di Proust no si puedin considerâ compagnis (SiF 03/3). v blagostanju. premožen. 3. ~ politic politično zatočišče.) posebno. raskav. In chest al ricuarde cetant la situazion patologjiche di un ~. provocât de lôr ignorance e no de lôr ~. FIG ostrost f. zatočišče n. di locuele. Vilesalde si rimpinave su la coline e si asiave sul plan. zložen. aspri ['aspri] adj trpek. il nemì e di. → gran 3. (Uniud). nesomernost f. L’~ plui negatîf (e plui trist) de personalitât di Cadorna e (Pa 02) najbolj negativni vidik osebnosti... in chel si sintì a colâ a colps secs i prins ~s di tampieste. chel brigant. asiade adj 1. al rive tart. asinhron 2. sogjets ricognossûts tant che perseguitâts e duncje te posizion di podê domandâ ~ politic. spiete). m kandidat m. astmatik m. dapardut. pogled m. izgled m. divjost f. ~ Minôr Mala Azija f. o impiavin une buriele sui rivâi. asilo [a'zilo] m (it. -iche adj asimetričen. do sape priti. al pense di ~ un pôc daspò di tancj agns di strussiis.(Natisone/furlanis) 2. (Pa 03/6). (Pa 7/2000) asolâ [azo'la:] (asoli [a'z‫כ‬li]) (t. formadi ~ . fuarte soflade di nâs . zagotavljati. astmatičen. asse ['ase] f sovraštvo n. neprehodnost f. l’element che al conte di plui al è il disvilup dal cjatâsi ~ cu la lenghe (Pa) 2. Dome tal continent asiatics si prossume che (Pa 02). lagoden. Aziat m. asiatic [azi'atik]. dai Asins. trpkost f 2. Il conflit ~. in Italie. asigurâ [asigu'ra:] tr 1. asimâ [azi'ma:] it → ansimâ asime ['azime] f → ansime. pečka f (grozdna). asme ['azme] m/f MED astma f. ~ m Azijec m. e je une ~ preseose par jentrâ te clime di une culture divierse (Pa) 3. -iche adj azijski. LING (glas) aspirirati. ~ Piçule Mala Azija.napasti sovražnika. mržnja f.. zložno.. težava f. zagotoviti.. pridih m 3.. (bolj obič.. assaltâ [asal'ta:] tr napasti. aspirine [aspi'rine] f FARM aspirin m. Dotazion di un sisteme di ~ obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment (CoUd). Doprant ancje chi une formulazion che e pant un caratar vincolant (“a son asiguradis condizions pe tutele…”) (Cisilino. gibek. in Boemie e jù pai Balcans fintremai in ~ Minôr (JM). iche adj MAT asimptotičen. asperli ['] m → anaspiersul. asiâsi [azi'a:si] refl sprostiti se. starnudade. razuzdan. pridihniti 3. asiât II [azi'a:t] m ZOOL → asià. (koruzno) zrno n. oddeljeno. (La/tradizions). ~ m nadušljivec m. priklopiti (voz za kljuko). lâ al ~ iti v napad. Asie ['azie] kr. E par cui che al rive a superâ la ~ di cierts passaçs. ugoden. vsesati 2. stališče n. di un zago che al rezeve il cjalderuç da la aghe sante e l'~. len. tun ambient ~ e avâr. (neobič. libars di stâ a vivi ~ su la lôr tiere. aspirant m.. il timp al è sospendût come in ~ (bolj obič. assalt [as'alt] m napad m. zrno n. ohlapen. ass ['as ??] v: sapon a ~ rovnica za rezanje. in Anglie. (MazzonIol). invuluçade di blanc e asiade te scune. naduha f. zrno vinske jagode. navaliti (na koga). osovraženost f. (lacomugne). (BrLi).. al baste fâ aments ai caratars somatics e al temperament dai Cjargnej. oms e feminis che a àn dât rispuestis pratichis e simbolichis. pustost f. dihati. hrapav. cun carateristichis di marcade ~. Ai 17 di març – Stant a Voleson al ordene aes divisions di ~. aspekt m. voljan. → pognet. pritrditi. oster. aspirâ [aspi'ra:] it 1. aziatski. e il civon si rustive inmò cui ~s di lat 4. Un antîc disen e une secolâr ~ a cjatin ae fin une realizazion. prizadevati si. asociâl [asot∫i'a:l] f nedružaben. (Pa 02) da se ukvarja z aspekti . nesomeren. f Azija f. al veve la ~ imel je astmo. nol somee ch’al vebi un fin di otignî. sul marcjât di Spilimberg a vegnin jù i asìns. il sô ~ fûr dal timp (Sg). → pognisi. professôr. zavist f. (CoCamp) . garb). vdihati. Ma in chel o sint un sfladassâ ~ e un omp al jesseve simpri di che puarte. posamično. ognidun che al mangjarà asins crûts al varà dome lui i dincj peâts (Bibl-Gjeremie).i. JUR zavarovati. jagoda f. pogled m.

assede. a podaran otignî dutis lis . pripis(ov)ati. FIG asketsko življenje n. la ~ mediche (Declarazion) 2. (Ta). ~ m Asirec m (f Asirka). une grande preiere intereligjose pe pâs a ~ (Pa 03/6). navesti (razloge) 2. intant dal ~ turc dal 1683. ~ adj odsoten. poverjeništvo n. ~ mediche medicinska pomoč. hlipati. soglasje n. askeza f. assenteisim [asente'izim] m odsotnost f. assetisim [ase'tizim] m 1. assistent [asis'tεnt] adj navzočen. za avto. Avis). de sublimazion. il so afiet se no cu la tô di regjie. Assemblee gjenerâl des Nazions unidis generalna skupščina Združenih narodov. assiome [a'siome] m aksiom m. ~ di Vienne obleganje dunaja. 9) e il secont al è che “par dut al è il so moment (BelFa). che le presiêt. odbornik m. assisie [a'sizie] f porota f. (La 02/04). assens [a'sens] m privolitev f. hlepeti (po čem). poverjenik m.i f Hesensko n. manjkajoči. negovati. ureditev f. assessorât [aseso'ra:t] m prisedništvo n. la vuere. distacs o assegnazions di altris Ents publics o privâts o Istituzionâi statâi (CIRF). -iche m 1.i m Assisi m. dodelitev f. ~ it prisostvovati. (bančno) nakazilo n. Di un sîs mês in ca o jeri ~ di gjeologje te Universitât. manjkajoč. dome chei a ovest ea sud a permetin di rivâ a chest livel ancje cul ~ (CoUd). massime pal nudriment. asketski 2. i disordins e la ribelion tra i contadins. assessôr [ase'so:r] m prisednik m.// od lat. blokada f (t. fâ fieste ai vincidôrs. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. La Assemblee dal Centri e je clamade adun dal Diretôr. assessorîl [aseso'ri:l]. 2. condanant i autôrs di chel malfat (Pa). assîr-caldei [~ '??] mpl Asirci Kaldejci. chêi che us àn in ~ us metaran il pît sul cuel e (Bibl-Levitic). urediti. aksialen. meti in ~ spraviti v red. assès [a'sεs] m → abcès. Il prin ~ al è che “nol è nuie di gnûf sot dal soreli” (1. Pal fat che il Friûl-VJ nol à rivât adore di stabilî un ~ instituzionâl gnûf al è restât codarûl fra dutis lis Regjons talianis (Pa). pomagati. assegnât [ase'ña:t] m ček m. Tes galariis al è un grant cuadri che al documente la fin dal ~ di Vienne. cul to ~? (ShW). kontemplativen. A saran pussibii comants. Assie ['asie] kr. un Segretari. di convocâ la Conference provinciâl. il vestiari.. la muart o la malatie lu àn assediât fasintlu lizêr tant che un insium (ShW). L’Universitât e fâs la part dal so dovê (Linda Picco . assistence [asis'tεnt∫e] f 1. (Pa 05/12).. absens. pomagati pri. assîr [a'si:r] adj HIST asirski.cjapâ in ~ un (alc) osovražiti nekg (nekaj). poverjeniški. il Sindic. stoječ ob strani. assisti [a'sisti] tr spremljati. nenavzočen. zbor. incarigât dal Sindic. dut câs. de mortificazion. ~ a prisostvovati. odbor m. (CIRF). (CIRF). vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'~ pal ambient Ciani a son lâts jù a Rome. (Pa). assetic [a'sεtik]. (Storie). (zavarovalništvo) asistenca f. (Pa 8-9/99). odborništvo n. prisostvovati. asercija f. prskati. su la funzion di President. almancul dôs voltis ad an.i f HIST Asirija f. assistît [asis'ti:t] m ?? I miedis di famee di chei 300 pazients. assidui [a'sidui] adj vztrajen. (La 04/3). FIG). se ancje i fos stât acuardi te sielte. al anse. Assemblee parlamentâr skupščinski dom.(O 5/2/2000). oprava f. Samaritans: popul miscliçât di ebreos e di colonos de ~ (Bibl-Az). assediâ [asedi'a:] tr oblegati. dentri dal mês di Març. intant di une cunvigne fate alì da la ~ di Udin tal 1988 (RB). sapo loviti. (CIRF)// od lat. nenavzočnost f. pristanek m. Cort di Assisie porotno sodišče n. pomočnik m. podpirati. (Pa 05/04). intiçâ la ~ vzbujati sovraštvo. Assisi [a'sisi] kr.~ di ricercje dal Cirf) (Pa) assemblee [asem'blεe] f zbor m. (Codroip. Apene ricoverât i àn fat une Tomografie Assiâl Computerizade (TAC) e une Resonance Magnetiche (RM) (SiF 02/1). pomagajoč. prisoditi. asset [a'sεt] m red m. zagotovilo pomoči pos. asistenca f. assent [a'sεnt] m ki je odsoten. navzočnost f. absentis. verski. -ile adj odborniški. (Bel). assence [a'sent∫e] f odsotnost f. Al à colaborât cun ~ a lis "Pagjinis Furlanis" (GE). asketičen. porotno sodišče n.(O 8/2/2002). A nivel plui gjenerâl. lu viodarès ben tes viestis di un Hanno o di un Hannibal tal ~ di Saguntum. IT Assindustria. assensôr [asen'so:r] m dvigalo n. določiti. a lôr volte a incolparin Antoni Savorgnan di intiçâ la ~. nenavzočen. E la Cort di ~ di Lucca e à fat justizie. sopsti. assedâ [ase'da:] it sopihati. ~ m asistent m. che e sedi inmaneade une “Assemblee parlamentâr des Nazions unidis” che si meti dongje de “Assemblee gjenerâl” di cumò che e je fate dai stâts: (Pa 03/8). 31-45). → ansimâ. une cjase. oben un ~ delegât dal Sindic. mi displâs di no jessi podût intervignî e di vê fat l'~. Avis) da dodeli literarno nagrado. asserzion [asertsi'on] f trditev f. assegniste [ase'ñiste] f oseba (ženska). pardabon. Chel che nus da plui di pinsirâ e je la indiference e il pussibil ~ al referendum dai 21 di març. O sin propi curiôs di ~ aes proiezions des oparis sielzudis e. assiduitât [asidui'ta:t] f vztrajnost f. (Storie). assegnist [ase'ñist] m oseba (moški). La Citât di Codroip e bandìs il concors par ~ il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. pripisovanje n. ki ji je kaj dodeljeno. (Leng). cuntune telefonade. ae fin. pomoč f. che al tignarà lis sôs funzions in câs di impediment o di ~. e a me al doni. dulà che a son ocupâts 2 dipendents tecnicsaministratîfs e cualchi ~ di ricercje. dodeliti. marljivost. assegnazion [aseñatsi'on] f nakazilo n (bančno). REL asketizem m. ma il Friûl al reste ~ e astrat. puhati. l'~ al à in programe. assinç [a'sint∫] m → sinç. assedi [ase'da:] m obleganje n.(Pa). stati ob strani. e 520 mil assîrs-caldeos. marljiv. Tal paîs e tai borcs lis Confraternitis a vevin finalitâts devozionâls o assistenziâls scritis tai lôr statûts. lift m. di garantî la salût e il bonstâ so e de sô famee. (BrLi) assistenziâl [asistentsi'a:l] adj podporen. absentia. Assemblee de “Onu” dai popui. assegnâ [ase'ña:] tr 1. pridelitev f. Assirie [a'sirie] kr. mističen. I nobii. Di li dute la ~ de inibizion. ki ji je kaj dodeljeno. skupščina f. Bielzà 600 agns prin di Crist i Assîrs a cjacaravin da la ‘pustule perniciose da la spighete’ (SiF 02/1. asistirati. Assindustrie [asindu'strie] kratica f > Associazion dai Industriâi. assessuâl [asesu'a:l] m → abcessuâl. vê in ~ un (alc) sovražiti nekg (nekaj). assetiche [a'sεtike] m REL asketika f. nakazati. assiâl [asi'a:l] adj osen.

. assolutece [asolu'tet∫e] f absolutnost f. Par chest ~ al pues nomenâ un so delegât (CoUd). pridruženi. // od lat. absolutni m // od lat. che nol à nissun pudôr a sbarâ judizis semiassolutoris su la tragjedie dal Olocaust (Pa). Il concet di libertât nol è assolût. -de (pl. 2. navzeti se. zdržnost f. assonance [aso'nant∫e] f 1. al covente misturâ oportunementri estension e profonditât . assolutizazion [asolutidzatsi'on] f absolutizacija f. (scritorsfurlans) 3. Ultime vuere in ordin di timp ma des primis in ordin di crudeltât e di ~ (Pa). sulica f. nase vzeti. oblika f. domandant cont dai pecjâts dai vons da part dai fîs e dai . združiti. naročen (na časopis). assum [a'sum] m zastavitev f. samoglasniški stik 2. opûr realizâ pavimentazions che a proviodin a ~ part di chest rumôr. društvo n. abstinenten. FIG soglasje n. il dì de fieste de Madone ~ (Madone d'Avost) (La 04/8). assolutori [asolu'tori] adj oprostilen. odvezati. obveznost f. vpiti. assumi [a'sumi] tr prevzeti. figura f (pri kvartah). absolucija f. osebje n. (CoUd). cun chê di “unî e ~ i Furlans che a son a stâ a Turin . navajanje n. pri-. natečaj m. zagovarja abstinenco. che al ardeve dut (Bibl-Zacharie). ~ m FILOZ absolutno n. MAT.. (SiF). breme n. il leam plui fuart in ~ (telealtobut). → bevilaghe. sentence di ~ oprostilna sodba. . insomp dal Pasc di Plovit. pr. fr. (CoUd). velika gosponjica f. LING absoluten 4. absolu. REL odveza f oprostitev grehov. // od lat. družba f. ~si refl 1. in ~ ?? La lenghe e je. fin che jo mi cjapai l’~ di paiâ lis parts. licitacija f. (Bel). assolût [aso'lu:t]. nesmiselno.Ai 15 di avost dal 1990. ma sul pont di assolvi nol assolf. naročiti (časopis). (O) 2. cui che la inviule e la puarte a ~ impegns economics di cheste grande puartade al varès di jessi obleât a cjapâ lis propiis decesions secont . assolutisim [asolu'tisim] m 1. temeljna črta f (pisane črke) 4. nameščenje n. -ive adj pridružen. nase vzeti breme. ki je vzdržen. privajenost f.. absolutorius. Assunzion veliki šmaren m. p. šiba f. (Leng) 2. od absorbere assorbî [asor'bi:] tr vsrkati. nesmisel m. professôr ~ pridruženi profesor 2. totalen.(Pa).(Pa/OLF).. nesmiseln. ~ plene popolna oprostitev 2. toporišče n. assurts [a'surts]) adj absurden. (SiF 02/2). associazion [asot∫iatsi'on] f 1. zmeren. L’~ plui zovin al fâs di segretari e al ten i verbâi des riunions. vnema f. postava f. razpis m. sprejem m (v službo). absorbens. l’~. ancje intes fiestis di Sant Zuan e de ~ (Friulinelmondo). absolvere. al è vignût fûr inte conference stampe inmaneade joibe a Triest dai rapresentants regjonâi de ~ ambientaliste. astâ [as'ta:] tr proda(ja)ti na dražbi. podoba f. Sperìn e preìn che pape Zuan Pauli nol finissi inscjaipolât te sô stesse ~. Vnebovzetje n. POL absolutizem m. stabilît de Regjon. abstinenstvo n. astât [as'ta:t] m poletje n. ~ m vložek m. assuefazion [asuefatsi'on] f 1. naročilo n. harmoničnost f. povišanje n. cjarte ~ pivnik. -ade adj 1. osebnost f (zunanjost). naloga f. Il pericul nol è la lote ma la sglonfe. absurd m.. FIZ absoluten. prekla f. za družabnika vzeti. astension [astensi'on] f zdrževanje n. in sumis. aste ['aste] f 1. absolutio. assurdementri [asurde'mentri] adv absurdno. cjarte ~. z-družiti se 2. nol ves ricevût il prin numar de riviste o al fos interessât a vênt une copie di plui. JUR oprostitev f. pridružen. absolutus. par ~ ?? Par no che la scuele e deventi un ambient enciclopedic impossibil e "totâl" par ~. assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m POL absolutist m. assunzion [asuntsi'on] f 1. Chest instrument ~ al varà justeapont di permeti. drog m. absoluten. (Bel) 2. ~ m nesmiselnost f. (Pa 03/11) assolutizâ [asoluti'dza:] tr absolutizirati. privajenost f (na zdravilo). la reazion scontade e paventade e je di une fuarte ~. absolutističen.. ancje la Tonine e veve une biele ~ 5.. assurditât [asurdi'ta:t] f absurdnost f.. kopje n 3 . A jerin lis ultimis ploiis prin dal ~. Denant de prucission si met il plui vieli dal paîs. associadôr [asot∫ia'do:r] m ?? e al insegne che «… (o veis di) copâ chescj associadôrs (politeiscj) in cualsisei puest che ju cjatais (Pa 03/12) associât [asot∫i'a:t].(Bibl-Esodo) // od lat. la rassegnazion. Si sa che i paragons a pierdin dut il lôr valôr e utilitât se si ju sfuarce o si ju assolutize masse.(O) 2. ~ m abstinent m. -ude adj 1. nesmisel m. di gnovis assunzions e dal turnover. vsesati. al è facil tal perdonâ la colpe. cjarte incerade. pridružiti. une buine cuantitât di materiâl ~ di front de SN.. (La) 2. abonma m. nalog m. nesmiselnost f. popoln. odpustiti.(O). assorbent [asor'bεnt] adj vpojen. // od lat. (Pa 03/4) astensionisim [astensio'nizim] m POL abstiniranje n. palica f. uglašenost f. che secont la usance al rêç une ~ cun sorevie un gjal di len. združenje n. che o vin vuê e dal mantigniment des specifichis identitâts locâls (Pa 04/07). che no si preocupe nancje di salvâ la muse e il “bonton”. che chel an lu vevin lôr ad ~ dal Cumon. LIT asonanca f. od absolvere. brezpogojen. nol saveve ce fâ . astemi [as'temi] adj vzdržen. rast f. astensionist [astensio'nist] adj POL ki se abstinira. abonirati. cjarte plastificade. p. e al varà di fâ di mancul de sostituzion di une schirie di miedis stant il bloc. assurt [a'surt].(La 04/10) Assunte [a'sunte] f REL Marija v nebo vzeta. ~ m družabnik m. HIST (doba) absolutizem m. un om imprevedibil.. assolvi [a'solvi] (o assolf) tr oprostiti. e juste di ~ ancje lidric cun pôc vueli o cul ardiel disfat (MazzonIol). (partitrepublichefurlane) 2. osvoboditev. abstinenca f. cjapâsi l’~ prevzeti obveznost.. la superficialitât. navajenost f. associatîf [asot∫ia'ti:f]. zavezati se. Al è stât in ~ un dai scritôrs par gjenerazions. il pecjât. lik m.. prevzem m. Gurize .. . ordenant al so avarissim esecutôr testamentari di ~ i siei bens. od absolvere assoluzion [asolutsi'on] f 1. MED odvisnost f.informazions su la situazion sanitarie dai lôr assistîts. se cualchidun no ~ al volès vênt une (SiF). od absolvere: cf. obraz m. parce che inte vite no' nd' è nuie di ~. associâ [asot∫i'a:] tr 1. dražba f. p. Ce che no pues acetâ e je stade la ~ di chescj temis (BelFa). naročiti se na (časopis). REL vnebovzetje n. nesodelovanje n. neomejen.. la ribelion. (Pa 04/05). al fos une colpe dal domini forest che al durave di timp e dal ~ politic deventât aromai no plui tolerabil.

(lacomugne). čistost f. zdržnost f. astronomie [astrono'mie] f astronomija f.. al è simpri cussì ~. REL post m. âstu ['a:stu] 2. Sabide ai 3 di Zenâr. al dîs di jessi ~. (Pa 03/11) 2. odpovedanje n. Conclusion Il soreli al jere lât a mont di un biel pôc. brezbožje n. ats znanstvene razprave (univerze. La aule e à intant cjapât ~ des dimissions dai conseîrs regjonâi Romoli (O). nol à sens. vtičnica f. astensionistic [astensio'nistik]. in ~ v teku: e di volan a chestis tindincis za in ~ in dut l'Ocident. abstrakcija f. astronautic [astro'nautik]. intant de presentazion dal Centri ~ de Polse di Cougnes. dokazilo n. odmišljen. (Bel). i vuidui di ogni sorte. Naturâlmentri il colocui al à di sedi vêr. Atene [a'tene] kr. astôr [as'to:r] m 1. astrat [as'trat] adj 1. ~ criminâl kazensko dejanje. ~ timp imaš čas? ce ~? kaj imaš? asule ['azule] f 1. che nol capis ce che disii. bogotajec m.. abstrahirati. gesta f: jo però ti disevi che in ~ di colare si dîs chel e altri 3. Frontâ chest problem fasint ~ de realtât. E duncje la Sense dal titul (. iche adj astronomičen. ateist m. esoterisim. Pauli a ~: la citât idolatre e curiose (Bibl-Az). ~ adj ateističen. da. astut [as'tut] astute adj (redko) prekanjen. al jere avonde intelizent. zvijača f. Passionât di literature fantastiche. di sperance e di caritât”. barvni odtenek m. asterisk 2. -iche adj astrološki. MED napad m 3. il mês sacri de ~ e de preiere. vesoljec m. atecipe ['at] ?? sfuei di colôr turchin che lu compagne e che al atecipe un pocjis di edizions (La 05/4). astignince [asti'ñint∫e] f 1.~ m POL zagovornik abstinence. FIG navezanost f. ategjament [ateăa'ment] m 1. dejanje n. edn. uradna zadeva f 4. stopnjevanje n. no dome une negazion che e lasse lis robis fermis. astronom) m astronom m. 15 il corvat di ogni sorte. si vierç il repertori. (Pa) 2. Le faserin buine in otante di lôr che a votarin a pro (vincj e un i contraris e vot i astignûts) (SiF 03/3. . Lis ostilitâts a scomençarin propit in chel stes an e a puartarin al ~ dal cjiscjel di Colorêt (Natisone/furlanis). un lâ in alt ~ (Pa). v-žgati 4. (Pa 02). BOT (Aster chinensis). drža f 3. astrolighe [ast'r‫כ‬lige] f astrologinja f. VOJ napad m. -iche adj astronavtski. zvit. zvezdar m. su la mont di Sant Pieri (Zui) (Pa). ricercjadôr a La Silla dal Chilì (Pa). mestri da la ~ geometriche al è stât presint par dut il mês di mai (La 04/6). astronim [as'tr‫כ‬nim] (t. stant lassù. kretnja f. punt dal plui grant caligo (friulinelmondo). dejstvovanje n: subite daspò vê partecipât al ~ di consegne. Une astronâf di cristal che di un moment a chel altri e podeve tacâ a svolâ tal clarôr dal istât. udejanjenje n. naravnanost f. astronautiche [astro'nautike] f astronavtika f. cjapâ ~ vzeti na znanje. TEAT dejanje n 8. 115). fâ i ~s a un ?? 3. ven a stâi de ~ e de fuarce dal prepotent (lacomugne). Marco Marra di Dimplan di Darte. prerokovanje iz zvezd. e je invezite un oblic intant dal Ramadam. vedeževalec iz zvezd. al jere il confin e di là di chel confin la gjeografie e deventave sience astrate.(O). la rose di metisi te ~ de gjachete (Bel) 2. 2. od vê ali imaš?.(Pa). invelegnade parceche so nevôt di cutuardis agns nol saveve a memorie l’at di dolôr (BelFa). che la politiche e cjapi ~ che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O) 6. obnašanje n. zvezdoslovje n. ARS abstrakcija f. izraz m. odmisliti. gumbnica f. ali se ti ljubi. Un ~ atîf. a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere... duncje. il cocâl.) si pues ancje leile tant che une moderne Sense.. (Pa 02). l’~.. lokavost f. ma in realtât. astic ['astik] m ZOOL humer m (Homarus vulgaris). zvezdarstvo n. lokav. astronaut [astro'naut] m kosmonavt m. fâ l’~ pri-. akta f. il falcuç des odulis di ogni sorte (Bibl-Levitic). segn ~ dal Leon e de astât. astrazion [astratsi'on] f 1. odnos m.. zvezdoslovec m. ~ di sorprese ??nepričakovan napad. astronomic [astro'n‫כ‬mik]. astri ['astri] m 1. ~ voie (di). atacament [ataka'ment] m 1. l’~ furlan Ferdinando Patat. brezbožnik m.i f Atene fpl. viodis l’~ dal colôr 5. izjava f. e violence al è l'~ sessuâl (O). ton m . cu la diference che cualchidun al è ~ ancje in teorie (BelFa). storie. priključek m. zvezda f. ~ di Helsinki helsinški dokument. ELEK zveza f. l’~ dal colôr barvni odtenek.. al à cirût di puartâ ancje tes cjasis e tal jet la clime astensionistiche che e regnave (. dati na znanje. al luminave la tiere di riflès (bassafriulana) 2. La bolp. kratek članek. (Pa 02). insieme cul at di fede. astrai [as'trai] tr izločiti. kretnja f 2. astrologjie [astrolo'ăie] f astrologija f. uradni dokument m. l'~ di arint. astronâf [astro'na:f] f vesoljska ladja f. dokument m. astronom [as'tr‫כ‬nom] m →astronim. nol pues fondâsi su ategjaments di comiserazion. drža f. vpr. ZOOL jastreb m (Aegypius monachus). reža zažeton (pri avtomatih). astuzie [as'tutsie] f prekanjenost f. avonde ~ (A). ateist [ate'ist] (pl ateiscj) m REL ateist m. astinence ['a??] f → astignince. uradno dejanje. (Pa) sveti postni mesec. ozvedje n. atee m brezbožnik m. grižljaj. razstrešen. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençat cun atacs di sorprese cuintri i Turcs stès (Natisone/furlanis) 2. naskok m. → furbetât.. dati vedeti. odsoten. consultais il sartôr. zvezdarski. Par Esôf la realtât e je chê de bolp e dal leon.. (BelFa). FILOZ akt m. pojmoven. atei ['atei]. abstrakten. La maiorance e à invezit fevelât di ~ strumentâl (Onde). linguistiche e soredut di . brezbožen. -iche adj abstinenčen. ~. ~ montan BOT (Buphtalmum salicifolium). o savìn che i ateiscj a crodin ancje lôr. astrolic [ast'r‫כ‬lik] m astrolog m. FIG stališče n. ukana f. zvezdogled m. al à simpri palesât un fuart ~ a la tiere de sô nassince (don). Naturâl che ancje in chest câs no son mancjadis resistencis e formis di astute diplomazie (Natisone/furlanis). (Pa 02) 2. ~ geometriche ARS geometrična abstrakcija. bogotajstvo n. Par sigûr la ~ dal alcul e dal mangjâ e je invezite un oblic intant dal Ramadam (Pa) 2. zdrževalen. stik m. o sin ducj ateis. odmišljanje n.. prigrizek. atac [a'tak] m 1. mês de ~ postni mesec. zvezdosloven. pregnan. 16 il strusso. astronavt m. ateisim [ate'izim] m REL ateizem m. spletka f.) tai convents. akademije) 7. une bocjade di ~ velik kos. simbul de ~ in Grecie (lacomugne). / il mestri al dâ l’~ . → cosmonaut. il falcuç fumul. astrologjic [astro'l‫כ‬ăik]. asterisc [aste'risk] m TISK 1. astignût [asti'ñu:t] m vzdržani m. at ['at] m 1. MUZ začetek (glasbene kompozicije). (Ta). vezanje n 2.

nol veve nissun probleme inteletuâl. pozoren. udejstviti. dejaven. HIST višja šola v starem Rimu. (CoUd). športnik m 2. par podê ~ cun plui calme ai lôr studis (Pa). lingvistični atlas. athenâîon. che al voleve fâ di mestri. ative tai problemis etnic. 2. Torean. -iche adj neznačilen. čuječ. stâ ~ di paziti na. -ive adj 1. poživiti. ~. juste un ~ prime dal trapâs. Un altri progjet in cantîr al è chel di un Atlant dulà che a saran realizadis. ozračen. ukvarjati se. atlet [at'let] (t. rispiet ai sflandôrs e a la batule de metropoli ateniese. zračni tlak m. atlant [at'lant] m atlas m.atenske metropole. cuant che al jere cussì facil fâ jeve su la ignorance . -iche adj atletski. // gr.. -iche adj 1. atentat m. fâ vôs ~ (carn. (tekmovalen) borilec m. DE Attems). atese [a'teze] f pričakovanje n. prassic o afasic (SiF 02/1). FIG atmosfera f. ~ lenghistic jezikoslovni. -iese adj GEO atenski. PROV Atindi . vzdušje n.. ateniese [ateni'eze] f GEO Atenka f.lapadania).(Onde) 2. izvršiti. biti pozoren na.. e dute la sô ~ e jere pal lavôr. FIZ atmosfera f (enota). taf! invezi tal martin ad un tâl dai ~s. ancje se come struture al à dât risultâts positîfs cuntun ~ di 3 miliarts. .J. Simpri in graciis dal ERT. z letalom). da jih ne poškropi 3. ateoretic [ateo'rεtik]. e à rivuardât lis misuris dal cjamp eletric te basse ~ (SiF). delavnost f.(kappavu) 3. tvorni način m. prizadeven. ativâ [ati'va:] tr 1. pažnja f. siôr segretari. pozor m. 2. lunis ai 16 di Fevrâr. .. ~ tal lavorâ. atmosfera f.. ažuriranje katastrskih zaznamb.ateneu [ate'nεu] m 1. tekmovalec m. → parint.. Cheste ateoretiche e forsit arbitrare sudivision e à implicazions interessantis pe interpretazion (SiF 03/4. 9). FIZ atmosferičen. marljiv. atentât [aten'ta:t] m napad m. dejavnost f. (AcademieSt) atierî [atie'ri:] it pristati (npr.regione. o di vê un zovin che al capissi se nol sta ~ a ce che so pari i insegne (fradis).. ~. marljiv. (ProvBr). podnetiti. atlet m. ~ m 1. Ogni intervent al vorès però di vignî dopo di un studi ~ de situazion (Pa/OLF). ~ adj atlantski. ativazion [ativatsi'on] f 1. Lis numarôsis invasions disastrôsis tant che chê di ~ (La 04/7).(O) atindi [a'tindi] (a) (atint [a'tint]) (t. (Sg). a fossin libars di impegns pastorâi continuâts. il cjamp eletric ~ al ven misurât midiant un strument. -iche adj ateoretičen. atenej m. biel savint che intal lengaç biblic. ~si refl udejstvovati se.i Ahten (IT Attimis.(linmiter) 2.. atmosferski. par savê dût sui ultims moments de vite. aktiviranje n. opravek imeti. čuječ. GRAM tvoren. Ateste [a'sizie] f ?? I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. čakanje n. ~ di une rêt di personis disponibilis a intervignî sui mass media su cuestions furlanis. buden. jo mi ~ al sigûr par no falâ. dongje dal Piutti (Pa). atîf [a'ti:f]... uresničiti. Ma ce merit aial il cjaval di San Martin e ce demerit aial chel di ~? (BelFa). atlete) m 1. Pal sloven i comuns interessâts a son: Faedis. Drencje. (Ponte).i. “Va ben” i dîs.) na vso moč vpiti. Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine. ateo ['ateo] m → atei. vzpostaviti. atenzions pozornost. buden. la vite che e dure un ~ življenje. delujoč. La Zonte regjonâl e à fat bon il stampon dal plan di azion par limitâ e prevignî l’incuinament ~. Grimà.(Onde) atletiche [at'lεtike] f atletika f. aktiven. (Noeles) 2. ozračje n. ki traja samo trenutek. lavoradôrs e domandât ai aministradôrs e ae aziende di ativâsi par impedî la sierade de cartiere. in ~ di v pričakovanju (česa). ativitât [ativi'ta:t] f 1. marilamp) Atimis [' ??] kr. aktiven. Gâs presint te ~.. Cjalant plui tal particolâr al cjate che diviers cancars a son atipics (SiF 03/4. GRAM tvornik m. intindi e no spindi . o varìn une ~ particolâr ancje pe grande tradizion dal teatri amatoriâl (lingue. al à di ~ a tros afârs par podê vivi in pâs. (BelAlci) . coordenât di un grant Pizarro. (CIRF). Efraim al è finanziât cun 237 milions che a permetaran di ~ gnûfs sîts di acet di piçule dimension (O) 4. ustanoviti. atinent [ati'nεnt] m sorodnik m. baviti se (s čim). (bolj obič. ukreniti nekaj. pocjis citâts a àn ~t fin cumò simii provediments 2. 2. Al è stât un colaboradôr ~ di "Int furlane . pazljiv. adatâsi a ce che nus ven dit. univerza f. atent [a'tent] adj pazljiv. atmosferičen.fvg). moment m. atentîf [aten'ta:t] m ?? In plui S. e une buine condizion atletiche. ~ ! pozor!. EKO imetje n (aktiva). ~ m GEO Atenec m. meti ~ posvečati pozornost.(O). ~ dai dâts (Pa 06/1) 2. La nâf e cjaparà sù vie pal viaç ancje un grup di profughis de Serbie. La partide no je stade facile. ~ sul lavôr priden pri delu. . vê ~ biti pozoren. m Atlantik m. ozračje n. Atile ['atile] os. ukrepati. ateniês [ateni'e:s]. paziti (na kaj) 2. atlete [at'lete] m → atlet.(O).che la radio cun la sô ~ e je rivade a inmaniâ cul teritori. posvetiti se (čem). atletic [at'lεtik]. delaven. e va metude ~ grandone al at de esibizion (CoTav). atmosfere [atmos'fεre] f (t. (BrLi)..(pensemaravee). rokoborec m. ravnati se (po nekem načelu). tindi) tr 1.i. Par ~ al ambit musicâl. atim ['atim] m trenutek m. fuîts dopo dal ~ di Sarajevo . atipic [a'tipik]. (Pa 7/2000). Atlantic [at'lantik] v. Ancje in chest câs. hip m.. 97-114). ~ suicide samomorilski napad. (old. (AcademieSt) atestin [ates'tin] f I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. m Atila f.. izvesti. atletisim [atle'tizim] m ŠP atletika f. alotrop dal ossigjen . pozoren. Atlantik. admosfere) 1. al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal ~. ~ gjeografic zemljepisni atlas. te ceremonie d'inaugurazion dal XXVI an academic dal Ateneu dal Friûl. aktivnost f. Industrie: ralentament de ~ (O). atipičen. e je une radio une vore fevelade. ma i zuiadôrs furlans a àn fat viodi un bon zûc. un libri su la storie de ~ (scritorsfurlans). kričati. spravljanje v dejavnost. jessi/stâ in ~ pričakovati. živahen. scoltâ al vûl dî ~ dal dut.. atmosferic [atmos'fεrik]. il barcjarûl al vogave cidin e ~ di no scliçâlis pazljiv. “lu ringrazi di tantis atenzions. EKON imetje n (aktiva). (O) atignîsi [ati'ñi:si] (a) (mi aten) refl držati se (nečesa). clamât mulignel di cjamp (SiF). FIG močan človek. ubidî. par altri. l’~ atlantski ocean. atenzion [atentsi'on] f pozornost f. atom ['atom] m atom m. La conte e à ancje il merit di ricreâ une vore ben une cierte ~ di chei agns. aktiv m. visoka šola f.

limitantle pluitost che di atuâle. -iche adj nestrupen. GRAM atribut m. Al sarà Marzio Strassoldo (Marzi di Strassolt). ~ capît? (BrLi). . che te celebrazion liturgjiche dal misteri e devente ~.(La 04/3). orodje n. prilastek m 3. ma di une ~ di no crodi. atrofic [a'tr‫כ‬fik]. izčrpati. (Sg).(La) 2. I atôrs a son uns cincuante. uničiti z atomsko bombo. (Onde). na tekoče. tornâ. aton ['aton] adj GRAM aton. tor di) prep okoli. realizacija f. prilastkov. privlačiti. sedanji.. atomisim [ato'mizim] m FILOZ atomizem m. atuâl [atu'a:l] adj aktualen. --che f MED atrofičen.. ~ retôr de universitât di Udin (Pa) sedanji ravnatelj univerze. al podarès jessi però ben atrezât in te so limitade dimension. atomistiche [ato'mistike] f atomistika f. (Sg). atualisim [atua'lizim] m FILOZ aktualizem m. Attems [atro'fie] priimek dal prin arcivescul di Gurize. izvedba f. ~ e inviêr. insieme cuntune o plui pagjinis di ~ e di croniche minude (Pa). atomist [ato'mist] (pl atomiscj) m FILOZ atomist m. šteti komu (v). upadanje n. sodoben. automobil) m avtomobil m. La analisi stilistiche no va cuintri de ~ de lastre a chel periodi (CoUd) 2. (SiF 02/2).. strahota f.(scritorsfurlans). atomobil [ato'm‫כ‬bil] (t. atribut m. che al à scrit chest test al vedi vût plui tal cjâf cemût staronzâ la leç. (joannis). atualitât [atuali'ta:t] f 1.e varès di sei atualizade dal insegnament de lenghe locâl. atuari [atu'ari] m MAT aktuar m.. atrofie [atro'fie] f MED atrofija f. e je la memorie. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ator... atradôr [atra'do:r] m ?? I stâts o fasis di un sisteme. presince. Cemût si fasie a "gjestî" l'~ che chestis tecnologjiis a produsin su lis gnovis gjenerazions? (mediateca-codroipo). zdaj. vi come pronon personâl aton feminin. netoksičen. novost f. privabljati.(O) aktualne predvolivne klime. 129). . atualizazion [atualidzatsi'on] tr uresničitev f. il ricuart des atrocitâts al è simpri vîf e presint e. “Un neri tes SS?” al pensà Schäffer.(Pa) neverjetne aktualnosti. (ALF) atrezadure [atretsa'dure] f oprema f. atrocitât [atrot∫i'ta:t] f grozovitost f. cun chest gjenar leterari (scritorsfurlans). danes.(Pa). atorie [a't‫כ‬rie] f → atore. Si pense che chest lûc si clami Cente parcè che il cimiteri al veve la muraie ~ ~. pripisati. → Sierade 2. Bepo al aferme che par ~ une opare antighe a coventin: o incisions su la opare stesse oi scrits dai cjamarârs. FILOZ atribut m..(SiF 03/3). atomistic [ato'mistik]. intor di. menâ ~ → lâ. Pieri. di un statût comunâl – la ~ dal status di minorance linguistiche ricognossude. resničen. Ogni tant però al passave un ~ o un camion. atomizer m. atrezâ [atre'tsa:] tr opremiti.. atualmentri [atual'mentri] adv v sedanjem trenutku. . âtri ['a:tri] adj in pro → altri. izvršiti. atomic II [a't‫כ‬mik]. di ~ aktualen. ~ psicologjic PSIH atomistična psihologija. E torne di ~ la riflession de "Patrie dal Friûl" dal mês di Mai dal 1949 (Pa).. -iche m jesenski. (SiF 02/1) ator I [a't ??] (t. sore la facilitât di ~ il public locâl. okrog. come che si crodeve. Diferent in Gjermanie dulà che lis amissions di responsabilitât no finissin mai. contemporaneitât. lessicolics e tradutôrs. E figuris di grant ~ simbolic a jerin . privabiti. akter m. pripisovanje n. ~ musculâr mišična atrofija. okoli zemlje in pod zemljo samo voda. atomizazion [atomidzatsi'on] f atomizacija f. lâ ~. jesen f. atroç [a'trot∫].. atributîf [atribu'ti:f]. nepoudarjen. igralec m.. Ehi. atorie) f igralka f. S A stan par sierâ i cors dal OLF par atôrs. (Sg). Nol po jessi! Dopo che o vin atomizât il Buganda? (Ta) atomizadôr [atomidza'do:r] m TEH pršilnik m.. → Tom. ma une vore plui antighe e ~ ai prins dal '400. novice fpl: Dôs rubrichis che a mancjin. -oce (pl atrocis) adj grozen. di discuti la cuestion lontan de ~ clime di scuintri eletorâl. . atossic [a't‫כ‬sik]. -ive adj GRAM atributiven. jessi ~ biti naokoli. ator di [~ di] (t. novodobnost f: Robis scritis za agns. dejavna oseba.. zakon). Di ~ a son ancje lis peraulis profetichis di Benedetto Croce (La 07/03) 2. okrog. atomizirati 2. privlačnost f. izvesti. krutost f. istât. grozljivost f. atrat [a'trat] m očarljivost f. zavarovalniški matematik m. atribût [atri'bu:t] m 1.(scritorsfurlans) 2. ljutost f. dnevna novica f.(Pa). atuariâl [atuari'a:l] adj MAT aktuarski. uveljaviti. che tradizionalmentri e je seguide (.. menace di un montafin ~ (scritorsfurlans). atribuzion [atributsi'on] f 1. si caraterizin pal fat che o podìn predî il futûr (SiF 02/2. krut.. usahel. dodelitev f. 129). aktualnost f.) di une descrizion de strategjie di Bohr pe cuantizazion atomiche.. di Unviêr si sta ben sentâts ~ dal fogolâr okoli ognjišča. atôr II [a'to:r] m 1.. atraktivnost f. permetint cussì aes infermieris di stâ daûr dai viei cence vê ancje di puartâ lis medisinis ator pes cjasis. ~ de tiere e sot tiere e jere dome aghe. atrai [a'trai] tr pritegniti..(Pa/OLF). strašen. âtu ['a:tu] → âstu. atrizion [atritsi'on] f ~ viscose ?? e la superficie superiôr frede e jonzi un valôr liminâr che al superi la ~ viscose e la termalizazion (SiF 02/2. atomic I [a't‫כ‬mik]. -iche m atomski. Il libri al è disponût secont la cadence des stagjons: vierte. ~ di lui okoli njega. atrofizâ [atrofi'dza:] tr narediti atrofično. autun) m 1. atribuibil [atribu'ibil] adj pripisljiv. atualizâ [atuali'dza:] tr aktualizirati. opremljati. atrakcija f. povzročiti atrofijo.Atom [a't‫כ‬m] (t. atore [a't‫כ‬re] (t. I popui antîcs a pensavin che ~. cence ploie di ~ cence nêf di Unviêr. ~-vie (intor-vie) → tor vie. massime i furlans. udejanjenje n. bombe ~ atomska bomba. ~ ~ vse naokoli. Vuê a coventin machinis e atrezaduris (PauluzzoN). note sientifiche a un articul comparût suntun setemanâl talian chest ~ (Pa).. usihanje n. pripisovati. ciclis limits o traietoriis cuasi periodichis). i siei “atradôrs” (ponts fis. na najnovejše stanje spraviti. direzûts di une sorte di regissêr. «La sielte dai contignûts . (scritorsfurlans). uporabiti (npr. atribuî [atribu'i:] tr 1. atomizâ [atomi'dza:] tr 1. okruten.(Bibl-let-Pieri) da je bila (vsena)okoli.. značilnost f 2. atuâ [atu'a:] tr uresničiti. -iche adj atomističen. Carli Micjêl d’~ (Pa 03/10)// di Attimis. okoli in okoli.. trenutno.(Pa). posodobiti. nenaglašen. atomika f. upadel. slabiti. intor) adv (na)okoli. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ~. (Leng). dejanski.

A son lis transmissions ~.il Regolament ~ al è stât fat bon dal Consei dai Ministris e al spiete (Cisilino. (Leng). bisugne ~. zvočen. par esempli inmagjinis. avreola f. A la scuele furlane i coventin daurman imprescj didatics modernis e di cualitât ancje tal setôr ~ (Pa). Il gno ~ al è chel che e deventi "il mensîl dal Friûl" (Pa). sprejem m. zvišanje n. (Natisone/furlanis). aunâr [au'na:r] m → olnâr. REL avdienca f.. augustei [au'guste]. daspò vê batût in maniere definitive i Ongjârs te bataie di Lechfeld (a misdì di Auguste) tal 955 (La 04/4). bevi ta la ostarie”. segnâl ~ zvočni signal. ~ it izreči čestitke. 31-49). gjavâ la bale di ~. medaie di ~ zlato odličje. che par latin al vûl dî “flât. ~ di zichin čisto zlato. poslušanje n 2. cuntun ~ dal 20% a pet dal 1981 tal setôr dal cumierç . Ca. HIST avgurov. stâ al zûc di ducj. l’~ al è invezit dome par furlan) (www. une blave cui grans verins. auf ['auf] int 1. no us dîs la fieste di San Josef. Gustl m. ~ m slušalka f. (iz postelje) vstani! na noge! Augsburc ['auksburk] (t. come simbul ~ dal milenari che si vierç (BelR). al è un notiziari radio che al ven dât fûr su Internet in cuatri lenghis (par scrit.i. audio ['audio] invar m avdio m. -ive adj Auguste I [au'guste] os. une ~ di scuele dal Votcent doprade tant che sale pes conferencis (Leng/) 2. dopomisdì. f Avgusta f.i. jo i auguri bon pitic! 2. čestitka f.i. treball).it/friuli). auditori [audi't‫כ‬ri] m → auditorium. Isal dut ~ chel che al lûs? (La 07/02). auriane [auri'ane] (t. ma ancje filis ~ e videu. znamenje n. zviševanje n. FIG zlato n. augurâl [augu'ra:l] adj 1. ~ de leç izvajanje zakona. pozdraven. voščiti. Auguste) kr. dopo un prin tentatîf di ~ a partî dai agns ’80 (siencis par furlan). lobi temporâl e frontâl. povečati. auredule [au'rεdule] f BOT volčin m (Daphne laureola). a lis 6 e mieze tal ~. voščilo n. (don). audiocassute [audioka'sute] f MUZ kaseta f. (SiF 03/3.(La 04/6) augurabil [augu'rabil] adj zaželen. augûr [au'gu:r] m voščilo n. Aureli [au'reli] os. črpati. . August [au'gust] os. aumentâ [aumen'ta:] tr pomnožiti. che al leve a ~ su la fontane. pogrezati se. Auguste II [au'guste] kr. pribitek m. rasti. audiometri [audi'‫כ‬metri] m avdiometer m (preverja sluh). che nô o intindin garantî come un patrimoni dulà ~ un impuls ideâl pal nestri doman". udreti. al saltà fûr un edit de Cesar ~ (Bibl-Lc) Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta. slutnja f. poslušalec m. auf. che al à ancje une biblioteche. ~si refl želeti si. colôr zâl auriane.. aureolât [aureo'la:t] m ?? aureule [au'rεule] f žarni venec m. si mertin dutis la medaie di ~ dal moment che no je nissune trate sierade par vie dal incuinament. (Cisilino. auguri [au'guri] m 1. scrivi in ~ ??. Jo mi auguri che mi vêdi fat ben a mi e (glesie). hajde! ajmo! ~ ! o soi stuf” 2. jessi in ~ biti v porastku. ~ cjantarin nepravo zlato. Gusti m. voščilen. audiotestuâl [audiotesu'a:l] adj ??avdiobesedilen. Prin di dut par meti a disposizion dai insegnant une sorte di "prontuari di publicazions e di audiovisîfs (La 03/5): auditôr [audi'to:r] m 1. aule ['aule] f 1. âl. Par esempli il vescul ~ al jere stât acusât (lacomugne). aument [au'ment] m pomnožek m.(CoTav). avgurski 2. dvorana. une massarie cul buinç e cui cjaldîrs. → incressi. aure ['aure] f MED avra f. f Augsburg m. filosofie. che e da des panolis piçulis e compatis.i. august [au'gust] m klovn m. 31-49). črpati vodo. president dal Ciemen (O). curadis di Lorenzo Lettig e di Pamela Pielich (Pa). čestitka f. čestitati. In epoche augustee Aquilee e deventarà metropoli e capitâl de decime Regjon Italiche "Venetia et Histria". izvedba f. (O) 2. (Pa 04/02) auricolâr [auriko'la:r] adj ušesen. . udirati se. (BrLi) audience [audi'εnt∫e] f 1. želja f. m Avgust m.. Mi auguri dome che al nassi un strabalç di orgoi e di dignitât tal cûr dai . tescj. zlato n. religjon. želeti. no mostrâ la culture. aualâsi [aua'la:si] refl pogrezniti. Fra i zovins al è in ~ il cunsum di ecstasy (La 03/5). Doppelgänger. → cressiment. Mi plasarès meti. augûrs! čestitam! srečno ! Un ~ al ven dal cûr Dal paîs pal so doman (GE) 2. audiovisîf [audiovi'zi:f]. si vierzarà la mostre Mongolie: (Pa). Augustin [augus'tin] os. slušatelj m. dulà il football merecan al à une grande ~ (Furlanist) 3. aurâr [au'ra:r] m → laurâr. che si impensin almancul di ~ ancje i jutoris ai povars e ai disfurtunâts. ~ aghe zajemati.. il sofiste Leon Bisantin ~ di Platon il divin 2. Lis components psicologjichis des crisis psicomotoriis a vegnin clamadis “~”. povečanje n. (SiF 03/3. (O). aure estatiche.i m Avrelij m.. ete di ~ zlata doba. slušnobesedilen. m (IT Augusta. PROV Ma dut ce che al lûs nol è ~ (La) ni vse zlato. augurâ [augu'ra:] (o auguri) tr 1. aur ['aur] m 1. voščilo. Augsburg) Augsburg m.(La 04/10). aurî [au'ri:] tr zajemati. želeti srečo. sij m. avdienca f. di chel prin pape che al à dit: No ai ne ~ ne arint (Pa). (poslanska) zbornica f. kar se sveti. là che a saran presints ~ Argemí. rasti. bon ~ voščilo sreče. JUR avditor m. Il Museu.(La 04/2). cuant che ducj a vignivin a ~i a gno nono!. Liniis guide pe ~ de leç 36/94 (Pa 04/02). atuatîf [atua'ti:f]. atuazion [atuatsi'on] f izvajanje n. presentâ in ~ predstaviti v poslanski zbornici. m Avguštin m. al vâl tant ~ che al pese . tiere ~) f okra f.3btest. Il calôr provocât de combustion al nete il condot ~ di dutis lis impuritâts dant cussì solêf e benstâ. -ive adj avdiovizualen. zlata medalja. ~ invar adj avdio. Un procès une vore laboriôs che. ~ judiziarie sodna dvorana. burkež m. Cesar ~ cesar Avgust. O crôt che cuanche lis religjons a fevelin di une ete di ~ che e je lade pierdude (BelFa).i. občinstvo n. treball). učilnica f. ~ m avdiovizualna naprava. Il romanç al cjate invecit plui intrics par jentrâ tes aulis judiziariis. auditorium [audi'auf] m avditorij (dvorana). ~ estatiche ekstatična avra?? Epilessie psicomotorie. ventesel”. prerokovati. nimb m. rumenica f. -ee adj nanaša na cesarja Avgusta. naraščanje n. al à presentât in ~ lis sôs declarazions programatichis. e un colegament di informazions di divierse cualitât. predavalnica f. zvišati.

~ m Avstromanijak m. (Pa 03/10).(CoCamp). avtentičen. todesc. ~ m avstrijakant m. (Pa) autist [au'tist] (pl autiscj) m voznik m.(lingue.. (tierenere). -iche (t. autisim [au'tizim] m PSIH avtizem m. viza f. al cole a Pordenon in gracie de “Fondazion fruts e ~ onlus”. che al fo il prin sociolic catolic tal Friûl ~ (Leng). autocelebrazion [autot∫elebratsi'on] f samoproslavljanje n. ~ m Avstrofil m. ~ m GEO Avstralec m. austriacant [austia'kant] adj avstrijakantski. jug m. dave l'~ e l'Anas.. al à presentât la figure di Catarine Percude (1812-1887) tal so aspiet plui ~ (Pa 03/4). pomočnik m. ausiliâr [auzili'a:r] adj 1. in Friûl. pomožen. -iche adj avstrofoben. VOJ rezervni častnik. (Furlanist)..fvg). -iche m avtobiografski. resničen. in Americhe e in ~ (Pa) austri ['austri] m 1. Isola no dome al sarès stât “austriacant”. potrditev f. autocomiserazion [autokomizeratsi'on] f samoobžalovanje n.. autobiografie [autobiogra'fie] m avtobiografija f. ma al varès vût la colpe plui grande di strumentalizâ l’assalt dal episcopi dai 3 di Novembar dal ’18 (Pa 05/07). autiste [au'tiste] f voznica f. plui indevant. avtentičen dokument.. zaželen. autentic [au'tεntik]. (Pa 03/4). avtomobil m. ~ m Avstrofob m.i f → Nabresine. -iche adj pristen. La ~ de firme e covente pes declarazions sostitutivis dal at di notorietât di presentâ a privâts. autarchie [autar'kie] f EKO avtarkija f. pe ~.. prin o dopo l’~ al rive par ducj e inchevolte bisugne partî. autenticazion [autentikatsi'on] f 1. ancje fra i nestris emigrants in Europe. overovljenje n. autistic [au'tistik].(Ta) ausvais [aus'vais] m prehodnica f. Republiche di ~ Republika Avstrija.(partitrepublichefurlane). Austrie ['Austrie] f Avstrija f. svit m. (teatrodivile). ~ di citât mestni avtobus. ~ e terapie pai zuiadôrs di azart e (Pa). autentichementri [autentike'mentri] adv avtentično. pe autostime (Pa). autoconservatîf [autokonserva'ti:f]. overovitev f. Australie [aus'tralie] f GEO Avstralija f. a no son bastâts. austrofobic [austro'f‫כ‬bic]. La ~ e puarte inlusions.(CoTav) 2. (Pa 10/99). izviren. autarchic [au'tarkik]. ausiliarie [auzili'arie] f VOJ pripadnica pomožnih služb. jugo m (veter) 2. (fradis) 2. vescul ~ pomožni škof (BelAlci). (Cjargne). -iche adj PSIH avtističen. (Ponte). lis blestemis dal ~. autobus ['autobus] m avtobus m. Ausweis. autentiche [au'tεntike] f 1. In fuarce di chest tratât l’~ e cedeve ae France i Paîs Bâs e la Lombardie (Natisone/furlanis). viôt. che in pratiche al dave l'~ al studi di fatibilitât (La 07/04) // < nem. Ricuardìn i predis acusâts di ~ in ocasion de unificazion d’Italie (Pa). pristno. che no rapresente plui nissun ma e servìs dome pe ~ di une struture. pošten. Ma il fat che pe nobiltât austrofurlane il furlan nol fos un idiom insignificant ma paritari a talian. ma par un vescul ausiliâr (Cjargne) 2. La ~ e je. document ~ pristen.. austroongjaric [austroon'ăarik].(Natisone/furlanis).. Il Vescum. samoslavljenje n. -ive adj samoohranjevalen. ~ m 1. o podaressin cussì meti sù un sisteme bancjari ~ dut di vantaç pai citadins furlans. al è de plui grande impuartance pe ~ di podê vê la paronance di Triest. o se o sin propit condanâts a vaîsi intôr tune ~ sterpe e masochistiche. autocertificazion [autot∫ertifikatsi'on] f ?? Lis aministrazions i dan credince e tal stes timp a scrutinin ea controlin la esatece e la precision des autocertificazions. -iache adj avstromaničen.. Si podares dî che. pant simpri plui come un . la storie di chel “jo” che al conte. australian [australi'an] adj GEO avstralski. autocefâl [autot∫e'fa:l] adj REL avtokefalen. ~ di jentrade vstopna viza. traspuarts cun teleferichis e liniis di autobus. Dree îr sere al jere a Milan a zuiâ a biliart al pub ~ e . o pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. dulà che a jerin casarmis par cinc bataljons di fantarie ausiliarie e (Bibl-Az). tal paragraf su lis autenticazions di copiis. cragnulin (sloven) (Pa). autoaiût [autoai'u:t] m samopomoč m. prin si à vût il confront jenfri dal mont austri-todesc e chel otoman (Pa) austriac [aus'triak]. auselade [auze'lade] f → oselade. autocognossince [autokoño'sint∫e] f samopoznavanje n. dai taxi (CoTav).['austri] prvi del zloženke avstro-. -iche adj EKO avtarkičen. si à vude par secui ~ e separazion (Pa). al rive. a ruvinâti il trionf. zarja f. austrofurlan [austrofur'lan] adj avstrofurlanski. auspicabil [auspi'kabil] adj želen. austrofil [aust'r‫כ‬fil] adj avstrofilen. METEO jug m. tant che dal 1809 l’esercit ~ al rivà a invadi di gnûf Udine . un ~. si viest e al scomence la Messe. Dut il zigheo. i carbinîrs. aurore ['atom] f zora f. fermade dal ~ avtobusna postaja. Al vignive sù a Buie con Rosine che faseve l'~ . potrdilo n. soste te zone risiervade ae fermade dai ~ di citât. Australiane [australi'ane] f GEO Avstralka f. pe autocussience. francês. salacôr. tal câs di permès turistic si à di zontâ la fotocopie dal passepuart cu la ~ di jentrade in Italie (CoTav) 2. sij m. imburît un mus tun ~. VOJ pomožen. linie di ~ avtobusna linija. Austroprussian [austroprusi'an] m Avstroprus m.Aurisine [auri'zine] kr.. prepustnica f. austri.. -iche adj HIST avstroogrski. autobiografic [autobio'grafik]. avstosovražen. Un ~ sul tornant al cjapà sot un jeur. verodostojno. verodostojen. austromaniac [austroma'niak]. [i'ak]) m Avstrijec m. (Pa 06/1). tant che bocui di rose sborfâts di gotis di arint. ~ adj avstrijski. Ma achì al à cjatât int plui fuarte di lui: i Austroprussians. šofer m. autobombe [auto'bombe] f avtobomba f. di trams e di filobus . (CoCamp). auto ['auto] m avto m.regione. Austrie-Ongjarie ['Austrie onăa'rie] f Avstro-Ogrska f. palesementri ~. autobiograf [autobi'‫כ‬graf] m avtobiograf m. austriacantisim [austriakan'tizim] m avstrijakantizem m. la cualitât di libri plui inceose e (Pa). prehodni list m. no.

autonom [au't‫כ‬nom] adj → autonim. prvoten. come che al dîs il pape. autofinanziament [autofinantsia'ment] f EKO samofinanciranje n. oskrbovati. automobilisim [automobi'lizim] m avtomobilizem m. samouprava f. samostojen. autointerviste [autointer'viste] f samointervju m. -iche adj avtomatičen. neodvisen. 9). autodafé [autoda'fe] m HIST avtodafe m (sežig krivovercev pod inkvizicijo). (SiF 03/3. autodistruzion [autodistrutsi'on] f samouničevanje n. 2. (O autodidat [autodi'dat] m samouk m. samostojno voditi. (retecivica) automatisim [automa'tizim] m 1. samodržec m. (Bel). avtodidakt m. di art e storie. impostâ il cambi lire/ par vê il. ~ m avtohton m. Rigatti si definìs un “cliclonauta” e tal volum al proferìs un «manuâl di diserzion automobilistiche». o fevelìn di Glesie furlane e di ~ inte religjon (Pa 02). ??autonomiec [autonomi 't‫כ‬nom]. avtonomen. svojeročni rokopis m. de sô culture. di anatemis. autonim [au't‫כ‬nim] adj 1. lastno induciranje n. autograf [au't‫כ‬graf] adj avtografski. di religjon e ~ (CoUd). -iche adj avtografski. ~ il tas d’interès di aplicâ sui siei sparagns (Pa/Buteghe). Une glesie autocontemplative. A pro dal Friûl. (Urban). il cult dal no-jessi e da la ~ par amôr da la eterne pâs tal nuje. samostojno. ~ m avtograf f. autoconservazion [autokonzervatsi'on] m samoohranitev f. avtoglorifikacija f. e a àn la carateristiche di librets di depuesit (Pa/Buteghe). guidâ la machine.(La 05/1) autodidatic [autodi'datik]. la Region Autonime Friûl-Vignesie Julie. de ~ e de sussidiarietât (Pa 03/6). cun cors di inzornament e cu l’~. neodvisnost f. automobilist [automobi'list] (pl automobiliscj) m avtomobilist m. automobilistic [automobi'listik]. avtodidaktičen. autocontemplatîf [autokontempla'ti:f]. 97). samostojnost f. di esclusions. autoglorificazion [autoglorifikatsi'on] f samoslavljenje n. autodeterminazion [autodeterminatsi'on] f samoodločba f. autocussience [autokusi'εnt∫e] m FILOZ samozavedanje n. ricognossiment ~ samodejno prepoznavanje (Pa). (Pa). dal so ~ (Noeles). che chei altris a jerin in tuart e nissun disponût a fâsi ~ e (Pa 04/05). autogrill ['autogril] (pl autogrills) m okrepčevalnica f (ob avtocesti). di molâ un ricognossiment civîl a lis lenghis autoctonis (Pa). Bolzan e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4).. (Onde). e je distinade a jessi inutile par mancjance di comunicazion cul mont e a murî par ~. avto m. autoconsunzion [autoconsuntsi'on] f samoizrabljanje n. autoesclusion [autoeskluzi'on] f samoizključitev f. (Ta) autoguvier [autoguvi'εr] m samouprava f. stant che il stadi sessuâl si pues vê ancje par ~ (SiF 03/4. autografic [auto'grafik]. ~ m avtokrat m.. o. sistemis di ricognossiment ~ de lenghe furlane (speech processing). Il sfont al ven instalât in ~. autofertilizazion [autofertilidzatsi'on] f samopognojitev f ?? In ogni câs la lôr presince no je critiche. staroselski. (BelR). oblastnik m. autoinduzion [autoindutsi'on] f FIZ samoindukcija f. Cuant che i malâts a àn un ~ complès a puedin continuâ a puartâ indenant une azion complesse come cjaminâ. -ive adj o sebi premišljujoč. staroselec m. nasilen. Munic di Bavarie . praprebivalec m. autokontemplativen. incentrade su se stesse (BelR).stramontâsi di vieris stâts dulà che a son presints fuartis resistencis autoconservativis e centralistis (Pa 03/4). autogol ['autogol] m ŠP avtogol m. a àn lassât spazis ai comunitâts stampe mascarâts di articui e 'es autointervistis (La 03/4) autolesionistic [autointer'viste] f ?? L’ecezion di Rigulât e je tant mistereose (?).(Uniud). (Pa 03/8) autocratic [auto'kratik]. di “autoesclusions”. scandalose e autolesionistiche (Pa 04/04) automatic [auto'matik].. cunfins a drete e a çampe. il rispiet dai principis federaliscj. samoupravno. samouničenje n. si pues fâle ancje cul ~. samodejen. samoupraven. ma a si è ~ fin sul ultim che cuintri i soldâts romans il “Maestri” al vorès finalmentri reagjît.. autoconservative. autodecision [autodet∫izi'on] f samoodločba f. -iche adj samovladarski. A cambiâ la direzion de partide dut câs al è stât l’~ di Jankulovski. par un esempli cu l'instituzion de "Slavie furlane" tant che ent autonim autogjestît. che a tirin sù bêçs diretementri ca dai siei socis pal ~. autonomementri [autonoma'mentri] adj avtonomno. si à palesade ancjemò une volte une fuarce contrarie ae ~ dai popui. cul ~ z avtomobilom. autocritiche [auto'kritike] f samokritika f. -iche adj Se si vûl tentâ di ripiâ alc dal grant flagjel iconoclastic. autodeterminâ [autodetermi'na:] f samoodločiti (se)??. (SiF). 2. autogjestî [autoăes'ti:] tr samostojno upravljati. autonomie [autono'mie] f avtonomija f. . avtokratičen. (Pa 7/2000). autoconvinci [autokon'vint∫i] m sam sebe prepričati. avtdrom m. A interpretâ l’antîc autograf di Bach conservât (Leng). -iche adj samoizobraževalen. bisugne tirâ fûr chê peraule autonomieche (Pa) . samozveličanje n. samoohranjevanje n. de libare sovranitât dai popui. (CoUd). Cundutachel graciis a des amistâts inteletuâls il passionât ~ al podè frecuentà seminaris specialistics a Berlin. PSIH avtomatizem m. svojeročen.. avtonomnost f. tiranski. avtomatizem m. automobil [auto'm‫כ‬bil] (pl automobii) m avtomobil m. Mi vegnin iniment ciertis fermadis tai autogrills in Gjermanie. autofolcjant [autofol'qant] ?? Par contrari la reologjie di une RPM si pues gambiâ e fâ passâ di autofolcjant o autovualivant a tixotropiche (SiF 03/3. in ~ samodejno. autocton [??'] adj avtohton. samozaznava f. domačin m. si rive a pît di plui ponts. autodifese [autodi'feze] f samoobramba f. 31-49). domač. (Pa) automovil [auto'm‫כ‬vil] m → automobil. cambi in ~. autoformazion [autoformatsi'on] m samoizobraževanje n. -iche adj avtomobilski. a son tipics des cooperativis. avtogram m. autodrom [au't‫כ‬drom] m avtomobilsko dirkališče. un litrat che al ven confermât su lis pagjinis autografis (Pa 03/4).

avtorizacija f. ugled m. avtoprodukcija. stvaritelj m. samovoljen. autosussistent [autosusis'tεnt] m samoobstoječ . bolj obič. ma sore il dut che a son necessariis a la Regjon par ~ (Pa 03/4). par creâ. 9-18) YY autun [au'tun] (t. (Pa 03/6). pisatelj m. avtorealizacija f. pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. autosuficient [autosufit∫i'εnt] adj samozadosten. pooblaščati 2. -ive adj pooblastilen??. cun P. di ~ (BelR). autotrof [au't‫כ‬trof] adj BIOL avtotrofen. storilec m. autotassazion [autotasatsi'on] f samoobdavčenje n. tvorec m. par fâ la predicje. autoritari [autori'tari] adj avtoritaren. yyy autovalôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. vpliven. publicât a Udin (Pa). sanmartine) m BOT krizantema f.. La ~. La azion inviade de societât ~ regjonâl e diven des protestis simpri plui fuartis. Plen di cûr e ferbint. Atom) m jesen m. Salvâ). ~. . autoscopic [auto' ??] f PSIH avtoskopski. ai autunâi dai muarts. autoproclamazion [autoproklamatsi'on] f samorazglasitev f. la autorizazion di public esercizi di Soministrazion (CoUd). 31-49) autoscopie [auto'st??] f PSIH avtoskopija f. Cui che al concôr al acete in dut e par dut chest avîs. ancjemò sclâfs di visions autoritariis (Pa 03/6). (Pa). . zanesljivost f 2. e soredut la ~. autoproclamât [autoprokla'ma:t]. (Pa 02). veljavnost f. veljak m. autôr [au'to:r] m 1. autonomistic [autono'mistik]. verodostojen. Avis) 3. autoproduzion [autoprodutsi'on] f lastna proizvodnja. JUR oblast f. avtoriteta f. avtomobilska cesta f. veljava f.(O). (Pa 02/10-11). autostrade [autos'trade] f avtocesta f. avtoritativen. 31-49). autoreferenziât [autoreferentsi'arevul]. pe ~ (Pa). autoritarisim [autoritari'zim] m avtoritarnost f. autorizâ [autori'dza:] tr 1. nol sa ni furlan ni talian (JM.(folkcapriva). fenomenis di depersonalizazion e ~. -ade adj ?? sarès stât ben di valutâ miôr merts e capacitâts dai nestris sorestants autoreferenziâts. autorealizâsi [autoreali'dza:si] refl samouresničiti se. Il cuviert al sarà fat di une lamiere autopuartante di açâl prevernisât.autonomisim [auto'mizim] m avtonomizem m. Al è inmò l'autôr di une ricolte poetiche par spagnûl (La Leter) Je tudi avtor pesniške zbirke v španščini. autonomist [autono'mist] (pl autonomiscj) m avtonomist m. avtorizirati. ~. dirits di ~ avtorske pravice fpl. un marcjât discografic pardabon ~. pooblastiti. predicjabilitât.. dovoliti. autostime [auto'stime] f samocenjenje n. autoritrat [autori'trat] m avtopotret m. cualchi secont. autopuartant [autopuar'tant] adj samonosilen. une cjargnele. di libri. pobudnik m. autoorganizazion [autoorganidzatsi'on] f samoorganizacija f. “autonomiscj”. 2. vpliv m.(O). avtoproklamacija f. Il Grop Folkloristic Caprivês al è stât fondât in tal tart ~ dal 1929. e al autorize il Comun a conservâ i dâts personâi declarâts (Codroip. come che a proviodin lis normis de ~.. pe autocognossince. (Ta). tal 1947.. avtor m. predstavnik oblasti. (Patrie 06/1) autovetôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. autosuficience [autosufit∫i'εnt∫e] f samozadostnost f. avtor m. o di estranitât (jamais vu). autorizazion [autoridzatsi'on] f pooblastilo n. autoritât [autori'ta:t] f 1. che dai siei stabiliments a jessin ogni dì plui di 300 autotrenis e (La 03/02). autotranspuartadôr [autotranspuarta'do:r] m avtoprevoznik m. (SiF 03/3. -ade adj samorazglašen. lunc pôc mancul di 9 chilomentris. e il disiert dai partîts. Peraulis clâf: Dinamichis no liniârs. di censuris. (Pa 04/04) autorevolece [autorevo'let∫e] f 1. autostradâl [autostra'da:l] adj avtocesten. samourejanje n. Chest principi nol amet discussions. o noti une targhe comemorative. par un esempli. autoorganizâ [autoorgani'dza:] tr samoorganizirati. Mi fâs un pâr di incuietants autoritrats e. autotreni [auto'trεni] m avtovlak m. Dome cussì e po vê la autoritât.. Se e continue a jessi une glesie di templi. al invente modei par tignî sù in sens radicâl lis rivendicazions dal ~. parceche la ~ e je un postulât (BelFa). autorizatîf [autoridza'ti:f]. autostopist [autosto'pist] m (avto)štopar m. e nol covente nissun titul autorizatîf di pueste. autorealizazion [au'to:r] f samouresničitev f. In gjenar si viôt par un piçul periodi di timp. autoradio [auto'radio] m avtoradio f. Lis clapis culturâls dal Friûl a intervegnin intune par prudelâ l’impegn des autoritâts scuelastichis regjonâls (Pa) 3. (BelAlci) autoregolamentazion [autoregolamentatsi'on] f samoureditev f. odobriti. autorevul [auto'revul] adj ugleden.(Pa 7/99). Une involuzion che e devente rivoluzion. ven a dî chê di une ~ dai residents par garantî une sanitât integrative zontade a chê publiche. e sâr Felix Marchi a vevin dât al lôr sfuei di spirt ~. (SiF 03/3. T. (SiF 03/3. (BelAlci). pisateljica f. Si trate dal penultin lot de ~ Pordenon-Conean. začetnik m. ustvarjalec m. (CoUd). ugled m. Pasolini e âtris (La 03/01). samourejanje n. lobby dai autotranspuartadôrs (Pa 03/10). autunâl [autu'na:l] (t. un protagonist dal moviment ~ furlan. (Pa 7/99). liberazion. avtoritarizem m. moč f 2. (SiF 03/3. autore [au'tore] f avtorica f. sot dal puartin. autopilot [autopi'lot] m AERO avtopilot m. rose ~. autonomiste [autono'miste] m avtonomistka f. upravičiti. 9-18) autovalutazion [au't‫כ‬trof] Il model al permet di fâ autovalutazions periodichis e di dâ dongje il miorament complessîf dal ent midiant dai siei procès internis. pe autocussience. La candidade vuê plui autorevule e je la supercuarde eterotiche. di Fors d’Avotri (Basse).. opravičiti. ma baste integrâ.P. plui da râr il fenomen ~ al è stabil. ~ adj avtonomističen. si son segnalâts massime chei che si proclamavin . zanesljiv. (SiF). pisec m. là che si mostre che il so autôr. -iche adj avtonomističen. cun specifiche notazion.

avalêsi [ava'le:si] refl izkoristiti, v prid si obrniti;
okoristiti se; dentri dal mês di Fevrâr i gjenitôrs a varàn di decidi se «~ dal insegnament de lenghe furlane», (Pa); la capacitât di ~ des gnovis tecnologjiis intes relazions e intai servizis. (Pa 03/12). avane [a'vane] m havanski tobak, havanka f. Avane [a'vane] kr.i f Havana f. avanguardie [avangu'ardie] f 1. VOJ prednja straža f 2. ARS avantgarda f; teatri di ~ avantgardno gledališče; In chel mont Candoni si à mertade une innomine speciâl tant che puartevôs dal "teatri di ~".(Pa) avanscuvierte [avanskuvi'εrte] f VOJ izvidnica f; Ursus, cul so inglês curint, si fâs strade cence problemis e al è in ~. (Ta). avantaç [avan'tat∫] m (pl [avan'tats]) 1. prednost f 2. (t. vantaç) korist f, dobiček m, prid f 2. di ~ še (dodatno); ma ce ocôr chi di ~ cirî plui malinconie; cjapâ il trat di ~ (t. cjapâ il trat avantazât) zavarovati se; zaščititi se; Chest al è un spauraç par piâ il trat di ~. avantazâ [avanta'dža:] (t. vantazâ) tr prednost dajati, favorizirati; pospeševati; povečati, izboljšati; scombati par otignî un tratament just de bande de Regjon, che masse dispès e à avantazât l'Universitât di Triest. ...(La); ~si refl okoristiti se; opomoči si. avantazât [avanta'dža:t] (t. vantazât) adj v: cjapâ il trat avantazât → avantaç. avantazôs [avanta'džo:s], -ose (t. vantazôs) adj koristen, ugoden, donosen, prednosten; I caratars associâts cun la ipovirulence no son simpri ~ (SiF). avanti [a'vanti] int (it.) naprej!; Avanti, femine, siervìs tô cugnât par prin (PauluzzoN). avanzâ [avan'tsa:] tr 1. pre-, z-magati, prekositi, prekašati; un cjaval [alato] che nissun ucel lu avanze 2. povišati (v službi); lu àn ~t sul cjamp; ~si refl napredovati, iti naprej, biti povišan; il timp intant si avanze / plui velegnôs e scûr; ~ m napredovanje n; E à il compit di protezi lis fuarcis dal esercit, di inderedâ l’~ dal nemì (Pa). avanzade [avan'tsade] f napredovanje n (pos. VOJ); ma i francês ormai a vevin viert un varc te difese e cence dâ un moment di polse al nemì, e continuarin te ~. (Natisone/furlanis). avanzât [avan'tsa:t], -ade adj 1. pomaknjen naprej, prednji 2. napreden; tecnologjichis avanzadis napredne tehnologije; indulà che a vignaran publicâts i lavôrs di divulgazion su lis dissiplinis sientifichis e tecnologjichis plui avanzadis. (Pa) 3. zrel, pozen, prileten. avâr [a'va:r] adj 1. skop, skopuški; Za prime, tai ritars avârs dal so lavôr, la sô vocazion al scrivi, lu à puartât a colaborâ (BrLi) 2. lakomen; ~ m skopuh m; lakomnež m; al è il prototip dal caratar dal ~ di lunc dute la storie (Pa). avaritât [avari'ta:t] (t. avarizie) f skopost f; lakomnost f. avarizie [avari'tsie] f skopost f; lakomnost f; → avaritât. ave ['ave] f babica f, staramama f; mê ~ ! ?? (FAM vave); Ave Marie int REL Ave Marija; Une ~sot dai bombardaments o sore sere le riscjin ancjemò. (Bel). avê [a've:] m imetje n, premoženje n, dediščina f, bogastvo n; par che al si ingrumi te tô cjase l´~ dal nemì..(scritorsfurlans); Te stesse gnot dal trapàs, ducj i siei avês a forin brusâts e (Pa 04/05). avedin [ave'din] m BOT jelka f (Abies alba);

→ dane.

Avelin [ave'din] m ?? un dai puarts plui impuartants
de Italie, e ancje te provincie di Udin e tal sud intune piçule zone dongje di Avelin. (SiF 03/4, 9) avelinês [aveli'ne:s], -ese adj avelinski ?? la sielte e je colade sui cussì clamâts avelinês (La 07/03) avemarie I [avema'rie] f 1. REL avemarija f, zdravamarija f; Al è un an che, come usgnot, daspò la ~, te canoniche dal plevan di Trivignan (Percude) 2. (squilla al tramonto) Ave Maria; a la ~ , a cjase la baronie. avemarie II [avema'rie] f ZOOL (pika) polonica f. ~ di aghe ZOOL paglavec (žaba) (Gyrinus natator); → mariutine; avenâl [ave'na:l] (pl avenâi) m vir m, vrelec m, izvir m. aveniment [aveni'ment] m dogodek m; Pardabon un ~ eclesiâl ma ancje un event culturâl (istitutopiopaschini) Avent [a'vεnt] m REL 1. prihod m (Kristusov) 2. advent m; brusâ l’~ ??accendere i fuochi dell’Epifania; Parcè che l’~ al è il timp dal desideri, de gole...(Pa); prime domenie di ~ prva adventna nedelja; te domenie Ulive e te prime domenie di Avent. (Pa); timp dal ~ adventni čas; Al è rivât il timp dal ~. (La 05/12). aventari [aven'ta:ri] m oprava f, oprema f; obleka f (garderoba f); dutis lis nuviçutis a àn l’~ di parecjâsi ; A Dusuline, intente in chê volte a meti adun la robe dal ~ (Urli). aventi [a'venti] adv → venti. aventôr [aven'to:r] m stranka f (odjemalec), obiskovalec m, gost m; in pôc timp al veve fats unevore di ~s v kratkem času je prišel do mnogih strank; Intant che E. al beveve biel planc al vignì drenti un altri ~, un omp cu lis moschetis grisis (Sg). aventurâ [aventu'ra:] tr izpostaviti, izpostavljati (nevarnosti), tvegati; ~si refl izpostaviti, izpostavljati se (nevarnosti), tvegati, upati se, drzniti si; Jo e Giorgio no vevin il coragjo di aventurâsi ta chel lûc la gnot. (Ta). aventurîr [aventu'ri:r] m pustolovec m, avanturist m. averbi [a'vεrbi] m GRAM prislov m, adverb m; e cjape dentri il rumanç (rumantsch, dal ~ latin romanice)... (La/lenghiscj). averbiâl [averbi'a:l] adj GRAM prisloven, adverbialen; Si disconsee dut câs un ûs ecessîf de forme ~ in -mentri stant che il furlan al à altris soluzions. (OLF 2002). aversari [aver'sa:ri] m nasprotnik m, sovražnik m; Strassoldo al varà tant che ~ un altri esponent dal mont universitari furlan..(O); ~ adj nasproten, sovražen; → riversari. avertence [aver'tεnt∫e] f 1. opreznost f, pazljivost f, preudarjanje n; a è une femine ordenarie, cence nissune ~ ; e la ~, cun Andree, fer denant dal porton de stale. (Mar) 2. opozorilo n; opomnja f, na-, o-znanilo n; meti in ~ cualchidun koga opozoriti (na kaj). avertî [aver'ti:] tr opozoriti, opomniti; svariti; obvestiti; un proverbi che nus avertìs pregovor, ki na opozarja; → visâ. avertibil [aver'tibil] adj zaznaven. avertiment [averti'ment] m obvestilo n, opozorilo n, opomin m. aviazion [aviatsi'on] f letalstvo n; ~ civîl civilno letalstvo; ~ militâr vojaško letalstvo; e dal radiosondaç de Aviazion Militâr Taliane a Cjampfuarmit (Udin) (SiF 02/2, 39-58).

avicendament [avit∫enda'ment] m 1. menjavanje n,
zaporednost f; A Rome si parin disint che si trate di un ~ normâl ..(Pa 02/10-11) 2. AGR kolobarjenje n. aviditât [avidi'ta:t] f pohlep m, pohlepnost f, poželenje n, poželjivost f; lakomnost f; Zontant inmò sul cont de ocupazion di Vignesie, si po dî che e à savût tignî un alc frenade la ~ de nobiltât (Natisone/furlanis). avierbi [avi'εrbi] m → averbi. avierp [avi'εrp] m → averbi. aviers [avi'εrs] adj proti, sovražen, neugoden, nenaklonjen, nasproten, protiven; che al predelave l'autonomie regjonâl tun ambient pal plui ~.(telealtobut); → ledrôs, contrari. aviersâ [avier'sa:] tr nasprotovati, zoprvati; ovirati; preprečiti, upirati se; oporekati; izpodbijati, zoperstaviti se, preganjati; il ricognossiment de Glesie di un rituâl, paian sigurementri 'es sôs originis, ma masse lidrisât tes custumancis locâls par podêlu refudâ e ~ (La/tradizions); No si trate di lâ cuintri corint, in fats, o di ~ la mode (La 05/11). aviert [avi'εrt] adj 1. (bolj obič. viert, daviert) odprt; odkrito(srčen); jasen 2. prostoren, prostran, obsežen, (ob)širen, ohlapen, obilen; radodaren, širokosrčen 3. pošten, vrl; zvest (zakonom, dolžnostim); pristen, čist; odkrit; preprost; che il Consei regjonâl al è daûr a votâ a pas ~ il gnûf test di Statût di mandâi al Parlament talian (Pa) 4. očiten, javen, svetel, slovesen razglas (bolj obič. a viert, a la viert) ~ m odprt prostor m, plana f; al ~ na prostem, na prosto, na plani. aviertan [avier'tan] adj pomladen, pomladanski; ce si contaiso di dolcj in cheste sere ~e? Avierte [avi'εrte] (t. Vierte) f pomlad f; lis Aviertis. avierzi [avi'εrdži] (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti. avignî [avi'ñi:] (t. davignî) m bodočnost f, prihodnost f; Parâtri al è ancje vêr il contrâr: cence ~ no'nd' è fîs..(La 04/3). avigniment [aviñi'ment] m dogodek m; sezion di sagjistiche: Premi di 1.000 euros par un saç su di un ~ (Codroip, Avis). avignirisim [aviñi'rizim] m vera v vse, kar je moderno, kar ima prihodnost. avignirist [aviñi'rist] m kdor (slepo) verjame v prihodnost, kdor se navdušuje nad prihodnostjo; ~ adj modernističen. avigniristic [aviñi'ristik], -iche adj modernističen, futurističen; Une scuele no avigniristiche ma bielzà reâl, (Pa 03/6). Avignon [avi'ñon] kr.i m Avignon m. avignonês [aviño'ne:s], -ese adj avignonski; Daspò vê davuelt incarghis di rilêf alì de curie ~ (La 05/6); ~ m Avignonec m. avilî [avi'li:] tr (u)žaliti, ponižati; omalovaževati, potlačiti, oplašiti, mrtvičiti, omrtviti, omrtvičiti, žaliti, mučiti, pogum vzeti; Fradis: no stàit a ~ il Spirtu Sant di Diu (glesie); ~si refl ponižati se; pogum izgubiti, užaliti se. aviliment [avili'ment] m potrtost f, žalost f; Cussì o ai decidût, fra di me, di no tornâ a cjatâus plen di ~. (glesie); → avilizion. avilît [avi'li:t], -ide adj užaljen; ponižan, pobit; o restai ~ par une rie di zornadis, zunant e preant in face

dal Diu dal Cil....(glesie); ~ a muart na smrt užaljen; E. al tornà a cjase rabiôs e ~ a muart. (Sg); ~ m pobiti, užaljeni; Il so prin desideri nol è stât chel di mendâ i oms plui dal so desideri di consolâ i avilîts. (Bel). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen, lačen, nenasiten; al è un egoist, ~ pai bêçs. avilizion [avilitsi'on] (t. aviliment) f poniž(ev)anje n, potlačenost f, malosrčnost f, obupanost f, potrtost f, žalost f; al rivà jù par prin cu la muse mieze inçusside e une ombrene di ~ tai vôi; Il Signôr al à viodude la me ~..(glesie). avion [avi'on] m letalo n; prin di cjapâ l’~ ; jo lu clami cussì l’~ (aeroplano par talian) parcè che il furlan mal à insegnât mê none (Ta); → svolant. avionere [avio'nεre] f stevardesa f. avîs [a'vi:s] m obvestilo n, oglas m, sporočilo n; znanje n, vednost f; novica f, naznanilo n, oznanilo n, objava f; razglas m; opozorilo, n, svarilo n, poročilo n, poslanica f; ~ uficiâl uradni razpis; Tai dîs passâts la Zonte Comunâl e à fat bon l’Avîs uficiâl pes iscrizions al Cors Trienâl ..(CoUd). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen; al è un egoist, ~ pai bêçs avocaçât [avoka't∫a:t] m spletkar m, pravdač m, zmešnjavec m; nome par litigâ o vês i ~s avocat [avo'kat] m odvetnik m, advokat m; fûr ai 24 di Fevrâr dal 1946, jessint diretôr responsabil Vittorio Gasparetto, un zovin ~ di Udin (Pa); ~ gjenerâl generalni odvetnik; Tocai: l’~ gjenerâl de Cort europeane al conteste il ricors regjonâl. (Onde). avocazie [avoka'tsie] f ?? al insiorà il munistîr di Michelbeuern, te diocese di Salzburc, risiervantint pe sô famee la ~ e cjolint part a la consacrazione de glesie, ai 17 di Lui dal 1072. (Pa 03/4) avodâ [avo'da:] tr 1. REL posvetiti (cerkev), pokloniti, zaobljubiti; un glesie avodade a San Denêl 2. določiti, nameniti (koga za neko nalogo); ~si refl 1. REL zaobljubiti se, posvetiti se; ~si a la gran Mari, a Marie Virgjine 2. posvetiti se, baviti se; mi avodi intant a la filantropie 3. zaupati se, zanesti se; mi avodi al so bon cûr 4. zavezati se, vzeti nase; torne a volêmi il ben di prime / e mi avodi di vuarî avodât [avo'da:t], -ade adj zavezan, zaobljubljen, namenjen; la stesse che seont i americans e à lassât passâ centenârs di teroriscj avodâts a batisi cuintri di lôr. (Pa 05/12). avoli ['??] m slonova kost f. avon ['??] m 1. ZOOL sršen m; čmrlj m 2. ZOOL trot m 3. FIG častilec m, laskavec m, na smrt zaljubljen, gizdalin m, kavalir m; a ce fâ vegnino, par esempli, tancj ~s a fâti la ronde?; Cjalait ce brut torment; ai di vêle ogni moment a rugnâ come un ~. (Mascarade). avonde [a'v‫כ‬nde] (t. vonde) (akreš. od avondone, avondonone) adv dovolj, (za)dosti, nekoliko, nekaj, malo; jessi ~ biti dovolj, zadoščati; A‘nd è ~ dovolj je tega; A ‘nd è ~ di fâ un pan di gras par scrivants e avocats. (Mar). Avost [a'v‫כ‬st] m avgust m, veliki srpan m; la Madone di ~ REL veliki šmaren m; Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di ~ dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). avostan [avos'tan] adj 1. avgustov; innomenade sore il dut pe fieste avostane d’Insic e di Cormòns (Pa 02/12); 2. ozn. konja, ki ima različna očesa (vaiato).

~ m 1. (t. gri avostan) grillo pellucido (Gryllus
pellucens); a cjantucin ju ~s. 2. Avostanis (kult. prireditev); che e je deventade un acjadiment di “Avostanis” 2000 e po ancje il libri,(Pa 02); avôt [a'vo:t] (t. vôt) m 1. (za)obljuba f; želja f; obet m; la primcipesse Ermine / in seconts vôts o cjol; Par mert dal Marchet l'~ che si faseve tra li dôs vuereis a la marilenghe:.(don); fâ un ~ obljubiti kaj; izreči zaobljubo; Chel che al fâs un ~ al Signôr e si inpegne cun zurament di no fâ alc,.. (glesie) 2. ex voto →, glas m, glasovanje n; votiva →; → tauline 3. mnenje n (izvedencev), (pred)znamenje n; 4. voščilo n, čestitka f; fâ ~. avrî [av'ri:] (o avrìs) tr (redko) (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti, odpirati. Avrîl [av'ri:l] m april m, mali traven m; che a varan di lâ a macel dentri dai 27 di ~; (O); mandâ in ~ cualchidun ; ?? Març al inteng, ~ al lenz; in ~ si bute la cjalce pal curtîl; la ploe d’~ a jemple il barîl ; Març al mene la code pal bearç, ~ al mene la code pal curtîl. avuâl [avu'a:l] adj enak, isti; podoben; raven, istoveten; enoličen; dolgočasen, pust; soroden; ~ di enak kot; E je une storie ~ di tantis altris di ebreus, di slâfs . (Pa 7/2000); ~ m istoličnost f, enotnost f, enakost f, enoličnost f; chel ~ maluseriôs de compagne arade; la Contadinance, orghin rapresentatîf des comunitâts rurâls cence avuâi in Europe (christianromanini 07/02); ~ adv 1. popolnoma, celotno, brez ostanka; do kraja, docela, vseskozi; mi à jemplade la tace ~ 2. podobno, na enak način; na enaki ravni; e no stâtu che la muart / cul falcet ~ a see; cemût volêso toâ il frut 4. družno, složno, skupaj; skladno; e int che a grape ~ ; ~ prep ~ di na enaki ravni, na enaki višini; jemplâ ~ dal ôr zajemati; Ur dîs Gjesù: «Jemplait lis pilis di aghe». E lis jemplarin ~ dal ôr. (Bibl-Zn); ~ tiere pritličje n; biel ~ → bielavuâl. avualâ [avua'la:] tr 1. (iz)enačiti; enak biti, zenačiti; primerjati, poravnati, uvrstiti, razvrstiti; In mût di ~ lis financis des Provinciis e dai Comuns par rivâ ai fins e al esercizi. (lingue.regione.fvg) 2. izgladiti, izravnati (teren), razložiti; valjati (testo); zlikati (obleko); ~si refl 1. obračunati, zravnati se, poravnati se 2. razprostreti se, izgladiti se. avualiance [avuali'ante] f izenačenje n, izenačitev f; par rivâ a garantî une plene ~ di dirits tra ducj i siei citadins. (Pa 04/02) avualitât [avuali'ta:t] f enakost f; e in pratiche il ricognossiment nol garantive ancjemò une vere ~ (Cisilino, treball). Azàn [a' ??] kr.i m → Daçan Di Pordenon; La maga di Azàn (Natisone/miti). azardâ [adzar'da:] it tvegati, kockati, v nevarnost postaviti; clocint il desideri / siôr cont, o sin cun lui, lui che al azardi; ~si refl drzniti se, upati si, osmeliti se. azardôs [adzar'do:s], -ose adj prenagljen, (pre)drzen, smel, srčen, pogumen; nenaklonjen, neustrašen; nepremišljen, tvegan; fruts ~, mai avonde scjalterîts.; no polsadis o azardosis strategjis, ma dome la viemence, il ribalton massim di miârs di animis e di bestiis (Mar). azart [a'dzart] m nevarnost f, tveganje n, kockanje n, hazard m, (nevarna) poskušnja f; sposâsi al è simpri un grant ~; zuiadôr di ~ kockar m, igralec na srečo; Autoaiût e terapie pai zuiadôrs di ~ e pes lôr fameis (Pa); zûc di ~ igra na srečo; Tal cors dai ultins agns il zûc di ~ al è deventât ancje in Italie une ativitât....(CoCamp).

azelâ [adže'la:] tr zmrzovati; v led spremeniti; delati
sladoled, zalediti; strditi; ~si refl zamrzniti; strditi se. azende [a'džεnde] f → agjende. azent [a'džεnt] m → agjent. azenzie [adžen'tsie] f → agjenzie. Azerbaijan [azerbai'džan] kr.i m Azerbajdžan m; l’Ucraine, la Bielorussie, l’~, la Gjeorgje (Pa 03/5). azetîv [adžeti:f] m → adietîf. azî [a'dži:] → agjî. Àzide ['adzide] kr. i f (Sant Pieri Dai Sclavons) Ázla f (Azzida). aziendâl [adzien'da:l] adj od podjetja, podjetniški, od obrata, firmin: Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence ~ par chel che al inten il plan ~ fat indevant dal grup Electrolux Zanussi (O 19/5/2001); economie teoriche, economie ~, economie di imprese, sociologjie (Pa). aziende [adzi'εnde] f 1. podjetje n, obrat m, firma f;..par impedî che la sierade de ~ e puarti consecuencis sul plan ocupazionâl (O 6/2/2002) 2. gospodarstvo n, uprava f. azilitât [adžili'ta:t] f → agjilitât. azimus! ['adžimus] int v redu, velja! azimut ['adzimut] m GEO azimut m. azimutâl [adzimu'ta:l] m GEO azimuten. azion [atsi'on] f 1. dejanje n, delo n; akcija f; delovanje n, učinkovanje n; La ~ inviade de societât autostradâl regjonâl e diven des protestis..(O); Il distacament cividin al permetarà une ~ plui rapide sei te zone des valadis dal Nadison..(O); Azion Catoliche Katoliška akcija; e se a fasevin cressi lis tessaris de Azion Catoliche. (BelAlci); ~ promozionâl promocijska akcija f; il disvilup dal flus turistic jenfri lis dôs areis, in particolâr cu la intensificazion de ~ promozionâl (Pa); ~ di vuere vojno dejanje; a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. (Pa 03/11) 2. gibanje n, pogon m; meti in ~ pognati, sprožiti; in ~ v pogonu; e une peraule di Diu vive, simpri in tension e in ~ (BelFa) 3. VOJ akcija f, boj m, bitka f, manever m; cence capacitât di organizâ une cualsisei ~ di contrast o di disturp. (Storie); no veve fuarcis avonde par organizâ azions in Tiereferme (GP) 4. ŠP akcija f, napad m 5. delovanje n, učinek m 6. LIT dejanje n. zgodba f 7. JUR postopek m, tožba f 8. EKO delež m; delnica f, akcija f. azionist [atsio'nist] (pl azioniscj) m 1. delničar m 2. POL, HIST član Akcijske stranke (Partito d’Azione 19421947). azitâ [adži'ta:] → agjitâ. azitazion [adžitatsi'on] f → agjitazion. azôt [a'dzo:t] m KEM dušik m (N); ~ amoniacâl amoniakalni dušik; ~ organic organski dušik. azotât [adzo'ta:t], -ade adj dušičen; I components azotâts no ossidâts a son determinâts sperimentalmentri traviers il test Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) (SiF 03/4, 73-84). azotemie [adzote'mie] f MED azotemija f. aztec [as't ??] adj azteški; ~ m 1. Aztek m; come che a faserin i Itîts, i Aztechis, i Maja, i Chinês, i Egjizians e i Grêcs (Pa 02) 2. azteški jezik.

palica f. čvekati. tolči. dongje da la vore cu lis muelis tradizionâls. fantazirati. udariti. žlobudranje n. potolči. šibanje n. comandâ a ~ strogo voditi. čenčati. (suha) vejica f. furnide dai soi solits atribûts e cuntun ~ di ulîf in man. lastnik m. -iche adj babilonski. ~ m radovanje n. kmetovalec m... (o)švrkati. paličica f. občevati. o jerin in trê fradis. babilonic [babi'l‫כ‬nik]. mediatôrs e sensârs e fasevin un ~ dal diaûl. Sgomberât il cjamp di babanits dal gjenar. sanjati. Bakhus m. e je peade al cuarp te sô dimension plui (Pa). bistroumen. si le ve tal 1977. al preparave la medisine. brbljati. jessi in plene ∼ biti v popolni zmedi. radovati se. comari) 2. nered m. FIG neumnež m. brbranje n. (Pa 02/10-11). bazigâ) tr 1. ~ adj čenčav. Ma dal Tresinte l´imperi al jere in plene ~. E torne in liment ~. m MIT Bakh m. → fonghe. i fruts e stevin ancje pui bogns e no fasevin tant rabiâ. (Enrico). HIST Babilon m. bacar ['bakar] m 1. E che babis si sbrocâvin cui peteçs sul marcjepît (CoSangiorgio). sposoben. zabava f. odvrnitev f. slabo. nespametno govoriti. babuin [babu'in] m 1. blebetanje n. bacane il mâr 2. rajati. bacilâ [bat∫i'la:] (t. drog m. bachete [ba'kete] f 1. bacighe ['bat∫ige] (t. smehljati se. lis dôs feminis a babin fra di lôr. rajati. tuhtati. srečevati (koga) 2. Babêl [ba'bε:l] m 1. Al jere un frut ~. gostija f. e podopo al è il vieli. vriskati. babilonie [babi'lonie] f zmeda f. bodica f. veseliti se. Culì o comandi jo (BrLi) 2. . i students a puedin otignî il ~ (Pa) 2. Bacalaureât [bakalaure'a:t] m 1. bachetade [bake'ta:de] f udarec s šibo. družiti se (s kom). pogumen. vriskanje n. klepetulja f. opravljanje n. vrl. šiba f. Te mê famee. ~ adj zmožen. babau [ba'bau] (t. e reste di une bande la teomachie di Turoldo. → babe.(Ta) babeç [ba'bεt∫] m čenča f. krohotati se. kmet m. blede?. bacalà [baka'la] m ZOOL polenovka f. prah iztepati . → babisse. vrisk m. igra z eno vrsto krogel pri biljardu. masse ~ par murî. dober. veja f. babarie [baba'rie] f babje čenče fpl. navihanec m. (s palico) tepsti. babone [ba'bone] f (velika) čenča f. veja f 2. (o bacighi [ba't∫igi]) (t. brbljanje n. baba f. šiba f. lopov m. (bolj obič. a jê i vevin simpri dât fastidi lis babariis. prazna marja f. ~ adj kmečki. che si passin peteçant. bacanon [baka'non] m veseljak m. vriskati. bakalavreat m.. continuâ a ~ par pôre dal silenzi e dal misteri (BelPe). (ostro)umen. ma chel dì a jere curiose di savê alc di gnûf. babio ['babio] m prekanjenec m. une ~ di chê biade umanitât che si ten malapaiade dal so jessi . Dopo. tolči. Tor di ~ BIBL Babelski stolp. zmedeno govoriti. biti strog šef. izbičati. bazighe) m 1. naklestiti. nol stei a ~. (Pa 02). nadut. Ma il pape Benedet XIV al è stât ~ tal fâ passâ par virtût un at di carognetât. smejati se (na ves glas). (liceopercoto). vueli di ~ ribje olje. pokvarjeno vino. (Natisone/gnovis). potarie (bolj obič. Al rive a Udin il cont di Cobenzl. ~ (Leng) Bac ['bak] os. babe I ['babe] f 1. (bassafriulana). veselje n. sanjariti. babone. babace. chês feminis babonis. bacanade [baka'na:de] f krohot m. la ~ di cheste sere. biti. obiskovati. il partît papalin si slargjave fin sot des monts (JM). trapon m. spreten. (suha) vejica f. bachetâ [bake'ta:] it 1. natepsti.B babâ [ba'ba:] it klepetati. napihnjen. neotesan. bacigâ [bat∫i'ga:]. La ligrie. babe III ['babe] f ?? Babe Zorç Grant Capo Oglala al à partât vie les plumis dal dindiat e un gurmalon a le agne. palica f. dobrovoljček m. 2. matura f. izkušen. botra f. → bachet. Aldo G. soredut il ~ slavrât. sbalcin lis ondis. kratkočastje n. a da une ~ magari cence voie: “ah! ah! ah!”. bobò) m (strašilo za otroke) bavbav m. veseliti se. iz babe) f babje čenče fpl. → paur. posestnik m. (mediarete-edu). bacelierât [bat∫elie'ra:t] m → Bacalaureât. premagati. norčevati se. imeti dostop do.. izveden. babnica f. čveketanje n. mi zirin un pôc lis ideis. malopridnež m. igra s kartami 2. ma al è stât il ~ che o ai bevût prime. bachet [ba'ket] (t. vešč. e ven zontade la batidure dal ~ (CoCod). babe II ['babe] f BOT (goba) jurček m (Boletus edulis). klepetulja f. pripraven. blebet m. ZOOL pavijan m 2. bachetansi i bregons cu la baguline prah iztepati s hlač 2. bacigot [bat∫i'got] (t. tepež m. il plui ~ diplomatic dal imperi (CoCamp). pretepsti (s palico). zmešnjava f. blebetati.priimek m si ves l'Universitât a Udin. babanit [baba'nit] m ?bedak m. ogni ~ al discôr di vitorie e di progrès. lâ mancul in glesie e tirâ jù mancul la piel cun dutis chês babacis di feminis che a vegnin a cjatâle. bacalade [baka'la:de] f pojedina polenovke. bachete) m 1. klepet m. gostilna. beliti si glavo. e al bacane beât a viodi il predi che si cjarece la part ofindude..i. pustolovec m. bazigot) m igra s kartami. comari). che al comande a ~. o un pôc di vueli di riç o di ~. čenča f. (Sg). deriv. radost f. zdelati se. chest cun cuatri bustinis di polvar preparât denant de muse.. ingolfât tune ~ / di femine italiane. noreti: bacilistu? se ti meša.. baban [ba'ban] m bedak m. bacan I ['babe] m hrupno veselje n. biti zaskrbljen. nor (po)smeh m. tepec m. no veve cjatât nissun a tignîle ferme in babeçs. pogosto hoditi kam. kreten. šibati. Marcjadants. bakalaver m. toporišče n. ženica f. (CoCamp) 2. babacis di feminis babje čenče. fâ ~ radovati se. dobrostoječi) poljedelec m.(Natisone/furlanis).. bedak m. bagnât il sgrasaiâr te solite mieze dozene di bacars. klepetav. babace [ba'bat∫e] (izpelj. klepetuljast. bacan II [ba'kan] m (bogat. bazilâ) it 1. che no jere bacane. vznemiriti se. bacanâ [baka'na:] it 1. besneti. daspò di un esam finâl. ki toči slabo vino. Cun chê che al podès rivâ il Babau o il Boborosso. par cirî di. sramota f. soseda f. Babuin [babu'in] os. babisse [ba'bise] f babica f. babica f. čveketati. ŠOLA zrelostni izpit. blesti. Îr la aule di Strasburc si è trasformade intune Tor di ~ (ilfriuli). brbljav. neumnež m. o fâs un fregul di ~ cu la frutate.

2. cula f. meniti se za. blebetati. cjacis. mladoleten. biti prepričan v kaj. mlajši. vrvež m. negotov: la mari plui de fie devente bacilote par ingrumâ la dote. kolobocija f. cussì o sintarès ce che al vûl di me chel ~ di vuestri nevôt. simpri parvie di chê cjamese rosse che i vuastave il pinsîr. ~ m bes m. cul lôr ~ di culture. batibui) 3. čenčati. badaluc [bada'luk] m 1. zalisci mpl: Ermes al riducjave sot dai ~ che nol veve. vpitje n. slontanaisi. klepetati.. crodint di menâ a ghirli chê ~ che e veve inmò il pêl muiart. bagarinis. spraviti koga v zadrego: ma îr sere tu âs fat ~ ducj! včeraj si vsem povzročal skrbi!. (CoUd). frklja f. raztop m. ~ tr ~. praska f. žlabudravec m. bafete [ba'fete] f (gor. hrušč m. ~ cun. malenkost f. mostre di une tabaione! 3. (CoCamp). tal 1371. ~le cun vtepsti se nekaj v glavo. ~ a la marinare dolgi zalisci do brade. za hec. blaznost f. razjeziti se. badaion. (CoGonars). paziti. ~ adj bloden. zmedenost f. 2. poceni roba f. čvekati. badesse [ba'dese] f 1. čezmerno velik. badinè [badi'nε] v: par ~ za šalo. (polna) lopata f. meniti se. truditi se. badili [ba'dili] m → badîl. si tignì alt cul presi. blebetač m. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di Barcis e di Redone (La 03/01) 4. ZOOL šoja f (Garrulus glandarius). v zadregi. par fâ cun chê ~ tirâ la gole ai fruts. čuvati. butast. invezit.i f → S. bafe ['bafe] f ~ di ardiel kos slanine. a fâur pierdi timp apueste cul ~ in Consei. Diferent che pai corpus scrits. badili) m lopata f. cvrkutati. opameteti 2. nemožen. krič m. bacilot [bat∫i'lot] (t. il dissepare-aghis orientâl dal ~ de Plâf. ~ a skrbeti za. kvasač m. umivalna skleda f. lavor m. un altri element strasordenari di chest spazi al è il grant côr di len. brbljati. čvekač m. No bacili di fantatis jo ne hodijo mi dekleta po glavi. skrbeti za kaj. živahen otrok m 3. nedoletnica f. neizmeren. bacinele [bat∫i'nele] f skleda f (za umivanje itd. ~s 2. il sanzit. cicinut. norost f. brigati se. manijak m. hrup m. neprimeren. bazilot) m norec m. bagatele [baga'tele] f bagatela f. ~ daûr trošiti čas za nekaj. kvasiti. → abadâ badai [ba'dai] (t. gobezdač: fermaitsi vô. no sta badâ ai nestris pecjâts (glesie). blebetač m. umivalnica f. badilade [badi'la:de] f sunek z lopato. ~ di 1. tepež m. smrklja f. fûr di cualsisei logjiche di . (pri otrocih) čvekati. iztakljiv otrok m. sinkopa f. fâ il ~ neumnega se delati. ~ di biti zaskrbljen. klepetulja f. (lunari). i fruts a levin a fâ ~ (bolj obič. kramljanje n. opatovstvo n. che chê lì a jere culì a ~. zdelati se. zamah m z lopato. umivalnik m. la ~ e la badascule i tenôrs (Lenghe 2000) 2. bagarine [baga'ri:ne] f dekle n. blaznež m. priskočiti na pomoč: ancje pre Zaneto al tignive ~. bacjare ['baqare] m BOT kostenika f. klepetulja f. deček m. sveženj m. badâ [ba'da:] it 1. volût de ~ Margarite della Torre. paziti na. nedorasel. → fufigne. za nobeno rabo. bagai [ba'gai] m 1. (t. badocli [ba'dokli] adj 1. nor. FIG) prtljaga f. badascolâ [badasko'la:] (o badascoli [badas'k‫כ‬li]) it čenčati. Badie [ba'die] kr. blesti. no bacilais masse da la tiere e je ben governade 3.. blebetav. La çore e la curnîl faran il bas. blebetati. e la rieste des Alps Cjargnelis e Juliis: (La 03/4) 3. il baraç di bosc. ma badaiant precîs dai passaruts. verjeti v kaj: e il bon popul di Italie comot al bacile cui numars dal lot. GEO ANAT kotlina f: ~ fluviâl (pri reki) korito. idiots. ma nissun i dave a ~ (MazzonIol). tupast: monzudis simpri di plui di un sisteme fiscâl lari e ~. vik m. kopanje n. butara f. nered m. opatica f. FIG kvasač m. tai pronostics che o ai fat par ~. brigati se za. bagaie [baga'ie] f ničevnost f. a son il baraç blanc. pogovarjati se: Giunon fra se stesse badaie in tâl concet 2. spopad m. žlabudravec m. lis spesis e la vore che a coventin par meti dongje un corpus orâl a son badiâls (SiF 02/1) badie [ba'die] f opatija f. bade ['bade] f → abade. bacin [ba't∫in] (t. omedlevica f. la ~. pretep m. neodločen. badais. tignî il ~ a la barbe di cdn kljubovati nekomu. E lis voris che a spietin. E chest ancje par che dut il grop dai insegnants. blebetanje n. orjaški. čvekati. badaiâ [badai'a:] (badai. badaion [badai'on] m → badaiot. almancul mieze ore di ~ la pete di sigûr. badaiot) m blebetač m. di chê raze di fantats. opatinja f. vassin) m 1. zmeden. fâ ~ un vznemiriti koga. il fusâr. kramljati. brezumen. fastili). imbast. živ. badaie) it 1.). slabo govoriti: o ai dit jo. umivalna skleda f. divjak m: il 15% dai bacilots. služkinja f. (BrLi). A 'Sef i jere corude daûr ancje in France. izgubljati čas: benedete zoventût. prepir m. manjši. (samostanska) prednica f. čivkati: in place dulà che a son frututs che a zuin. kap f (bolj obič. di informazions. cul so bagai di lagrimis. di model linguistic (Pa). e pûr coventave fâi front ae vite (PauluzzoN) 2. nesposoben. ce il ~ ?. zmeda f: là dentri il cuarp d’Almont si traspuartave / che muart restà tal rustic ~ (bolj obič. kramljav zgovoren. nedoleten. ~ m kvasač m. bafs ['bafs] mpl zalizki mpl. kovček m. nespametnost f. zgaga f: fâ ~ delati zgago. INF lulček m. klepetulja f. drobno blago n. govoriti. jessî di ~ doraščati.) lice n.). garoful di strie. . blazen. che. brigati se za kaj: Cence ~ di nie e di nissun e vâ indenant pe sô strade. tignî ~ pomagati. Cheste int mi vûl ben e no bade ai forestîrs. ~. povzročati komu skrbi. bocâi. trgovina z drobnim blagom. (Pa) 2. (partitrepublichefurlane) bae ['bae] → baie. devica f.znoreti: ce zovilal il vaî. I sterps presints. govoriti tjavdan. Tal 888 Berengari al firme un diplome là che al conferme la donazion ae ~ di Siest. badaiade [badai'a:de] f klepet m. ukvarjati se z čim. → bagarin. ~ a. ~ a la pretine kratki obrezani zalisci. FIG debela ženska. penis m (spolovilo). ricoverâts tai ospedâi di caretât. badascule [ba'daskule] f 1. skleda f (za umivanje itd. barafuse) 2. Martin te Badie. velikanski. biti v zadregi. GEO umetno jezero. badaiot [badai'ot] adj klepetav. psika f (Ligustrum vulgare). puartâ ~ nositi zalisce. sempios. bacilâle besneti. badîl [ba'di:l] (t. badiâl [badi'a:l] adj ogromen. che e va a ~ daûr di chês nainis!.

mandant lis baiaressis in malore. omahovati. un claut di ~ 6 cm žebelj. 2. zibati se. / bagne bagne un freghenin / l’ort dal puar contadin. baiaresse [baia'rese] f dojilja f. ~ m lajanje n. a son muarts di colp.che al jere miôr no tirâ in ~ chês cuistions. kopalec m. fâ il ~ kopati se.i. dojiti. predmet.) odtok m. bagnarûl I [baña'ru:l] m 1. poskakovati. diple fpl. nihati. (na lahko) stresti. baiafon [baia'fon] m → sbaiafon. ki laja ne grize. -ade adj moker. jessi intun biel ~ znajti se v lepih. v zagati. izmišljotina f. laž f. namočiti. škropiti. gugati se. debeluh. razmočen. v pl) BOT sladki koren m (Cyperus exculentus). meti in ~ vzeti v pretres. baiafâ [baia'fa:] it → sbaiafâ. zabava f. no vâl un ~ prebite pare ni vreden 2. la ~ di un cjan. premična stvar med čvrstimi stvarmi. baghe ['bage] f 1. baiade [bai'ade] f (možno. ~ classic klasični ples. ples m. une jentrade e un ~ (CoUd). bagnum [ba'ñum] m vlažnost f. lí cun vualtris. bagn ['bañ. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis.. al à baiât doi fruts di file. un buligâ. no son bagulis. E a di jessi une ~ todescje dal secul passât. bajta f. sl. → ludri. baie. circui par cjatâsi. In chel moment al jere masse difícil meti adun cheste realtât cu la mê realtât di ogni dí. bailâ [bai'la:] (o baili) it pohiteti. podvizati se. ti spieti cence fal cun cûr content. un ~ nič. bago) m (it. 3145). ~ in mascare . zatekališče n. kopel f. baionete [baio'nεte] f bajonet m. ~ m prebivalec kraja Bagnaria Arsa. merska enota za merjenje žebljev. zagata. pomočiti. bagul ['bagul] m 1. zavetišče n. kolebati. bain) it lajati (pes). razmehčan. ustanovnik m. ogni biel ~ al stufe vsake stvari se naveličaš.bagatin [baga'tin] f 1. nene. Di piçul al veve vût dut: la ~. Mi alci par controlâ la puarte. večerna zabava f. bagule ['bagule] f bajka f. i f (Sest) Bagnarola. a ~. neumnosti uganjati. (scuolamediamortegliano) puška z nataknjenim bajonetom. tirâ in ~ vzeti v pretres. i f (Gruâr) Bagnara. okopati. al è il ~ di ducj je predmet posmeha vseh. kopališčni mojster m. tal ~ di chei ramaçs che si niçulin 3. → spesseâ. Un cjan al baie. ~ moderni e jazz. di chê altre bande. (Pa). sprehajalna palica f. trebušnik m. meti in ~ cdn norčevati se iz koga 3. šaliti se. son fats niso izmišljotine. neprestano. težkih težavah.i m Buenos Aires. marnja f. une schirie di camarîrs (Bel). meh m. (La 06/2). (Sg) 2. al fumave saldo. zabavati se. pogostno) lajanje n. oplakovati. nudrîts cu la farine di bagjigjis e di semence di coton. o ai volût ~ cu la Vergin. sul cricâ di Primevere /côr in Cjargne par stafete / bagolant sul Arïete / un puar diaul di petoròs 4. vie pal mês di Otubar e propon i siei apontaments musicâi des 21 a Manià Livri. bagnâ [ba'ña:] tr 1. un troi inmò trafont di ~. cines. Pôc timp indaûr i fruts a zuiavin e a fasevin il ~. che scuasit al sudave bago di pipe fûr de piel tombadice.. a son la ~ slovene Peppa (CoUd). bailait. igrati se. mokrota f. baiais. namakati. pijanec m. sale di ~ plesna dvorana. gojiti. bago ['bago] m → bagu. vamp m. dâ ~ zabavati. // cf. o ai fat puartâ sù vicj baghis di vin e tre di vueli 2. . namakati se. pront a sparâ. baìn. kopati se. zmočiti. che a vignivin puartâts sot des ariis. no puedin puartâ rimiedi a cheste lôr fiere. ai 9. ~ la peraule piti. chel il vieri vocabolari "Pirona" nus pant significâ "un movisi di un continui. (MazzonIol). trê stanziis. baie ['baie] (t. omahovati. Sierade di premis e di ricognossiments pal poet di ~. kratkočasje n. (Enrico) baite ['baite] f koča f. goba f 3. E comprà une altre stangjute di mandolât par puartâi e po un sachetut di bagjigjis. avril ~. // nem. ~.. hiteti. ~si refl zmočiti se. cui Pes. cui si distirà culà. Bagnarie [ba'ñarie] kr. un ~" (La 04/4). metisi in ~ poseči vmes. Jalmì e (GP). Baires ['baires] kr. bai ['bai] m vzgojitelj m. bal ['bal] (pl bai) m 1. zabavati se. di doi bagatins 10 cm žebelj. fine fine. cjolisi ~ predati se brezdelju. Fusîl a ~ tacât. che al ven tart!. hlap m.. lajež m. / lizerine. vmešati se. sore il paîs e je une ~ là che a fasin la trute cul vin. (Sg). para f. ~ di sanc ni noaltris.. beieilen. (z)majati se. mai temperât. ples v maskah. Teatris. rediti. contents e vonde! (mediarete-edu). bais. (Pa 03/5). ~ tanche une raze ko polit cucek. Bagnare [ba'ñare] kr. obliti. kopališki gost m 2. la lame dal curtìs a bagole tal mani (bolj obič. Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di Avost dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). ni Rome. bal m.f IT Bagnaria Arsa (UD). ZOOL (mladi) brancin m 2. (JM. bagnât [ba'ña:t]. baiâ II [bai'a:] (bai. obračati se. tarča posmeha. a ~ di Gruâr (Pa). tresti. piškot m. beli tok m. 4. lajež m. kolebati. pribežališče n. baiaresse) f dojilja f. funky e Hip hop. cui si butà tal camarin a cirî alc di roseâ o di ~ la peraule. zatočišče n. un biel ~ lepa reč. A discapitâ a forin i abitants di Visc. Bagnarole [baña'r‫כ‬le] kr. ni lis dimostrazions bagnadis di sanc. bagjigji [ba'ăbage] f (pos. semenotok m. (Pasolini). bajta. vampež m 4. fâ il ~ dal implanton pustiti na cedili. ples m. MUZ duda f. 3. vzrediti. la braçule. cundune bune sbigule pal ~ dal cjan e da tonadis da sclope (bassafriulana). bagolâ [bago'la:] (o bagoli) it 1. kopati. ni lis mozions. ~ classic. baiâ I [bai'a:] tr vzgajati. une piçule ~ di clap. clopâ) 2. → baie. bagu ['bagu] (t. nihati. FIG valovati. izparina f. Jacum Vit (Pa). (SiF 02/1. Salvâ). Març sut. noreti. domači učitelj m. salis di ~ e altris di chê sorte. di ~ e mieç 8 cm žebelj. biât achel che averà ben semenât (graggo). baicul [ba'ikul] m 1. (BrLi). / ma mene ancje cun te lu bai Ferant. oblivati. ~ a ploie prha f. Cui si sentà culì. težava. un camarin. PROV cjan che al baie nol muart (CoUd) pes.(scritorsfurlans). baguline [bagu'line] f palica f. che in Inghiltere miârs di dindiuts e trutis di arlevament. preparazion al ~. bagnade [ba'ñade] f kopanje n. koliba f. sei in Il Canzoniere che tes oparis in prose. so dejstva. bagnarûl II [baña'ru:l] adj nanaša se na Bagnaria Arsa. opustiti. 'baiñ] m kopalnica f. A Triest al à dit.. Protagonistis assoludis. premočen. KUL vrsta beneškega piškota. star kovanec. A van tra li maseriis tra li cassis bagnadis russant i sclops tal fangu da li pì scontis stradis.(CoTav) 2. plovisine.

zibati se. rajati. AGR bala (sena. negotov. soldâts e borgês cun balestris (Eg) vojaki in civilisti s samostreli. zmede fpl. in Italie. balç) 1. tresenje n. la vuere balcaniche. VULG modo. kroglica f. (ShW). gjavâ la ~ balc. Vê cjapât ‘ne bale al lot (VERONE) zmagati na lotu 2. krogla f. svetega Vida ples. ~ dal ûf rumenjak m. balcon [bal'kon] m → barcon. co al rive lui tai ambients. balconade [balko'nade] f → barconade. balet I [ba'let] m 1. (Sg). (Sg) 8. studiât. dâ la ~ a un koga izvoliti. krogla f. krogla f. nadutost f. (BrLi). Epûr. Balaton [bala'ton] kr. balcanizazion [balkanidzatsi'on] tr POL balkanizacija f. balaçâ.ibi 1906) Predi. in Anglie. terasica f. burka f. božjast f. e po fintremai a la rivade chenti des balfueriis napoleonichis. balada f. želja f. (pri konju) belolisast (na nogah) 2. kroglica f.i m Blatno jezero n. un ~ di palût. glasovanje n. veseljačenje n. zibanje n. ~ m Balkanec m. deriv. lu judà a sentâsi.. baldance [bal'dant∫e] f samozavest f. priimek ~ VALENTINO (Glemone 1840 .(Pa). ipocrisie e retoriche. butara f. cu la magnifiche ~ “Re Bilfon” (Pa). a Berto i àn scomençât a ~ ator i aventôrs dal bar. nihati. (BiblSalmi) 2. ~ intun centesimin čudovito plesati. là si cjanta. balene [ba'lεne] f 1. kitova kost. predrznost f. velika množina f. -iche adj balkanski. balfurie [bal'furie] f 1. «Leviatan» chi al vûl di ~. Baldi ['baldi] os.i. balç ['balt∫] m → balçûl. furl. Triest al è tignût tanche il pês di une ~ di fier leade al pît di un Friûl presonîr. Baldissere [baldi'sere] i. tirâ si une ~ napiti se. di une elocuence sfaçade e baldançose. no si abada sutîl. plesna pesem f. plesni vložek m. pijan. cu la sô dose cuotidiane di sanc. si tache a logâ robe e int su lis taulis dai altârs. une costruzion moderne. balduchin [baldu'kin] m baldahin m. ~ adj plesajoč. kup m. pomislek. pogum m. izgredi mpl. kolebati. baladôr I [bala'do:r] m plesalec m. balarin [bala'rin] adj 1. balcanic [bal'kanik]. in Boemie e jù pai ~ fintremai in Asie Minôr (JM). ven daûr il ~. nadut. crudeltât. ograja f. a jerin balis di stran in tasse (MazzonIol). che e salte te aghe come che a zuàs.. drznost f. čuden. snop m. e tra chescj ~ (1652-1727). nebo (ki se v procesiji nosi).. Propit la fie di Erodiade e jentre a ~ e ‘a plâs a Erode e ai . al sunave cu la armoniche dutis lis baladis plui cognossudis 3. dvomen. začasen. sotsere a ven dongje la int balarine 2. tresoč se. vstaja f. nol veve aromai nuie di chê ~ che il non al ricuardave (PauluzzoN). Il maneç e la ~ des ostariis mi disgustavin.. gugati se. mnenje n (izvedencev). 2. Il ~ indurmidît ogni tant al è in zenoglon (Natisone/furlanis). Balcans [bal'kans] kr. di mangjadure 2. Sul mûr blanc dal cilindri dal acquedot al viodè il manifest di un ~ in mascare a Tarcint (Sg). VOJ metek m. plesati. balade [ba'lade] f 1. (Tolazzi). -ose adj samozavesten. žoga f. košček kruha. nestalen. Cuatri breis poiadis fra dôs balaustris a diventin un jet di plui.(bassafriulana). (scritorsfurlans). Te sô biele cjase in ~ al veve cjapade pratiche tal ûs . (La 04/3). balçan [bal't∫an] adj 1. no vê ni ~ ni mostre nič ne znati delati. ~ di gome gumijasta žoga. voliti 5. (Pa 03/5). tropa f. ~ dal voli zrklo n. gjavâ la ~ di aur. si ~. kopica f. butara f.ples v maskah. balcanizâ [balkani'dza:] tr POL balkanizirati. priložnost izrabiti. kratek ples m. mnoštvo n. metek m. imeti neverjetno srečo. kolebanje n. balucâ. un altri ~ di scherz e di messedancis. contâ balis pripovedovati pravljice. prgišče n. la ~ si ferme e al reste nome lui che cul mandulin ai cognacs. obljuba f. Tîr a segn cu la ~ (Eg). un ~ di spongje kruh z maslom. jessi di ~ biti skupaj. la cjase baladore. i taulins. izmišljotina f.(Bibl-Mc). krdelo n. Ce strani chel omp scunît ma plen di ~. Al vûl stât in vuaite tant cuintri dal pericul di une “~” dal Friûl che cuintri chel de “indianizazion”. O jeri par dîi di sì. čudaški. balarinis [bala'rinis] f BOT navadna migalica f (Briza media). fate sù tal 1996 (Pa). v druščini 6. bale ['bale] f 1. čenča f. balaçâ [bala't∫a:] it nespodobno. majav. jo o ai capît ben plui che di une lenghe francje. laž f. nestanoviten. strelski lok m. marnja f. pijanost f. baldançôs [baldan't∫o:s]. sveženj. m IT Teobaldo. Goethe. pogumen. zavitek. dute stuarte.i m Baltazar m. (na lahko) stresti. baldorie [bal'd‫כ‬rie] f hrupna veselost. li' cjadreis. mi balin i vôi tresejo mi se oči. balçon [bal't∫on] m kamba f. vrvež m. de Spagne in France. balkon m. di Auguste al mâr Adriatic. ~ di fier železna krogla. kruhek m. balaustre [ba'laustre] f balustrada f. neprimerno plesati. majati se. hrupna zabava. drzen. (BrLi). zmešnjava f. Baldassarie [baldasa'rie] kr. ~ di san Valantin Vidov ples. i f (Udin) Baldasseria. nenavaden. tu sês indaûr come lis balis dal cjan 9. smelost f. lâ scjampâ tanche une ~ di canon mahniti jo kot strela 3. 2. kolobocija f. zaobljuba f. e viodint che il fantat al jere in ~. balâ [ba'la:] it in tr 1. laž f. I omps cuntun ~ di sarasine si metevin in vore a fâ scovets (vinofriulano) 2. izmisliti si nekaj. si scuen ~ daûr che a sunin ??. aroganten. che e lave dal lât di Como a chel di ~. ~ m plesalec m. balconete [balko'nεte] f → barconete. ples m 2. o ti vignivi alore come un lari / pal ~ di piere. un ~ di seleâr. ZOOL kit m (žival). baladôr II [bala'do:r] m (redko) mostovž m. (Pa 11/99) 4. sveženj m. trepetajoč. nesramnost f. ne varen.. storic. un omp di chei de tiere balarine. (Pa 02/12). che al zuiave di bessôl tal curtîl. sul moment. balestre [ba'lestre] f samostrel m. glas m. 3. omahovati. dvomljiv. predrzen.. → puiûl (piûl). drgetajoč. nol cjate di miôr che di rispuindi cuntun inciert ~ dal cjâf (Mar). nered m. (GE). L’om ~ e che nol sa ce strade cjapâ (glesie) 4. zavoj. cjapâ ‘ne ~ al lot ??. snop m. Baldassâr [balda'sa:r] os. balament [bala'ment] m nihanje n. sveženj m. balçûl [bal't∫u:l] (t. naslon m. zmeda f. . bala f. jessi in bale biti zadet. baleton [bale'ton] m LOVSTVO debela šibra. cjapâ la ~ al sbalç priliko zgrabiti. balet II [ba'let] m balet m. Balcaniche [bal'kanike] f Balkanka f. slame). ma parcè vevio di contâ balis? (BrLi) 7. plesajoč. l’ombre balarine dai pôi 3. nemiri mpl. balai [ba'lai] m metla f. gjavâ la ~ al lot zadeti na loteriji. Boltežar m. potresen. žoga f. R. volivni glas m.i mpl Balkan m. fâ ~ un su la cuarde. cuntune ~ di gome.

(O). fâ lis balonadis kepati se.balila [ba'lila] m HIST balila m (pripadnik mladinske organizacije it. 2. poskakovati. bojazljivost f. o soi vieli e mi plâs il dolç. balsim ['balzim] m 1. ~ m tepec m. butec m. balute [ba'lute] (demin. trepetati. vecjo ~!” (Sg). la piere.(O). kroglica f. vignive fûr dai fogolârs il ~ de polete cuete 3. balotazion [balotatsi'on] f glasovanje n. premlevati. trepetati. pretresati. tignî sù il ~ delati se pomembnega.. hoditi sem ter tja. e di un mûr in part cun curmels. balon [ba'lon] m 1. sin lâts cussì ancje al carnavâl di Sant Denêl. rapresentative di ~ nogometna reprezentanca. Ancjemò tu âs il coragjo di rispuindi. sedelni glavič. lâ al ~ iti v drugi volilni krog. plapolati. neumnost f. balotin [balo'tin] adj (pos. bešamel m. balinâ [bali'na:] it 1. baluçâ [balu't∫a:] (demin. a balucin. bevi e mangjâ 2. do sitega. la stazion a va indenant a ~ . (biljard) krogla f 3. ledenica f. ma e je une ~ 2. balotaç [balo'tat∫] m POL drugi volilni krog. skala f. prodajalec in izdelovalec žog. kilav. igralec nogometa. širokoustnež m 4. Cuant che gno pari al faseve la cuarte elementâr a Milan. lesketati se. veličastno. MED skrotalna hernija. VULG modo n. (sf). piçui e grancj si balonin in place. omejen. nor. izbrati. butec m. volitev f. In doi comuns invezit la partide e je ancjemò vierte e si varà di lâ al ~ ca di dôs setemanis. krožiti. FIG Sibirija f. zaobljubiti. balort [ba'l‫כ‬rt] adj neumen. ~si refl kepati se. kremen m. čudežno. butast. balonîr [balo'ni:r] m 1. migljati. majhna balustrada f. znoreti. vieli ~ senilen starec. ~ di mus govno osla 3. butec m. napihnjenež m. migljati.. che si pues passâlu cuntun puint di jentrade proviodût di une torate. veliki otrok m. zuiadôr di ~ nogometaš. balordisie [balor'dizie] f budalost f. nektar m. Si dîs ~ se e je bulide lesse te cjalderie 2. do kraja. kolebati. za kopanje. izbor m. sukati se kakor vrtavka. al va sù in catidre Ugo Masot / Si stren? il popul sot i balustris. neskladje n. balutis rossis di ravanel. . božanska jed m. se a ti vignìs . MED balzam m 2. pohajkovati. Prin di dut no si à di crodi che lis RPM a sedin il ~ dal mont. cul frandeu al pegn butave. ancje chistis mâl balotadis. kremenec m. (s)potikati se. Durì. zdravilo za vse. blefirati. ostarel 3. il so mestri al jere il caporion dai zovins balilas. kuhan neobeljen kostanj m. Par resons che no si cognossin. un ~ di spongje kruh z maslom. od balin) m kroglica f. zuiâ di ~ igrati nogomet. nihati. bahač m. balotâ II [balo'ta:] tr 1. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. balitâ [bali'ta:] it tresti se. duh m. cui ~s. norec m. A di fat si ferme pai impegns de rapresentative taliane di ~ (Onde) 4. izvoliti. in part cuntune ~. nerazumevanje n. fâ ~ di un (di alc) delati se norca iz nekoga. baluche ['balzim] v: a ~ adv 1. balote [ba'lote] f 1. glasovati (s kroglico). cjoli i ~s par ferâi FIG napačno razumeti.. hladnost f. balinin [bali'nin] (dem. Intai balotaçs di domenie stade i citadins di Pordenon e Monfalcon a àn decidût di afidâ la aministrazion dai lôr Comuns al centri-çampe. žoga f. nerodnost f. utripati. → burelin 2. la sô legjislazion di marc savoiart. cais e cajessis. ograja f. a balite. fašizma). hladilo n. balin m. ∼ di pinpong žogica za namizni tenis. otročji (starec). F ping pong žogica. ancje se si passin lis colpis un cul altri come balutis di pinpong. bambeo [bam'bεo] m tepec m. bedak m 4. screant un ~ acentrament di stamp napoleonic (La 03/02). igralec nogometa. tešilo n. ožja volitev. parfum m.) tlakovati s kamni. (Pa 03/6). kamen m. bedak m. vieli ~ → balonîr. a ~. iztuhtati. tal cjamp di balon. indreçânus savarà e baleverins no’n nassarà. mrzel. za konja) na pol skopljen. ŠP nogometna žoga. od balâ) it preskočiti. (Pa) 2. mi va par dutis lis venis!” 4. ~ sul braçâl dobra priložnost. tremolirati. tremolirati. a saltucin. otroški starec m. od bale) f 1. nesposobnost f. mi riservi a doman a colazion di ~us la biele sul balcon. i balinavin tal stomi chês oris di maljessi e di angunie. balin [ba'lin] m 1. Al jere biel ma teribil viodi il scûr vignî jù cul ~ da la ploie (sangiorgioinsieme). cjamp di ~ nogometno igrišče. balistic [ba'listik]. salate. balsamele ['bal??] f bešamelova omaka. vetroven prostor. budalast.(O). omahovati. na glasovanje dati 2. velika žoga f. la cjase e sarès avonde comude.. 3. si balote tra i doi candidâts che a àn vût il plui grant numar di vôts (Provincia). ŠP nogomet m. si mangje cuere la cjastine. ~ su e jù pes stradis di Cret (BrLi). spudâ ~s FIG ponoreti. Venanzio: ”buine! orpo e ce ~!. pasica f.. ~ m na pol skopljen konj. ma o vin mame par furtune. ~s di nêf dobrovitovina f (Viburnum opulens). balonâ [balo'na:] tr vreči snežne kepe na nekoga. chei benedets! balustrade [balus'trade] f balustrada f. fâ ~ delati se norca. naveličanost f. ~ adj 1. bliščati se. Se mi dîs che la messe e je une monade un zuiadôr di ~ o un amant des discotechis (Cjargne). (prijeten) vonj m. (SiF 03/3). jê no va daûr la lune. topoglavost f. skočiti.) kamenček m. ancje une ~. nespameten. si proponè di rinfaçâ al re la sô ~. sglonf tant che un ∼ napihnjen kot balon 2. noaltris o vin parsore il cûr une gotute di sanc che a balite. kockica f (sladkorja). → clap. zibati se.. E je buerie rustude ben tal fûc. Lis balotazions eventuâls ai 22 e ai 23 di Jugn.(CoTar). nesoglasje n. plapolati. razprtija f. baliverne [bali'verne] f 1. nogometaš m. bahaški 2. ambrozija f. ufiei. zasmehovati nekoga. tal cjâf i balinave la musiche come un organet (MazzonIol) 2. naslon m. sglonfâ il ~ debele klatiti. držaj za strune. FIG.(Furlanist) 3. vonjava f. (lovska puška) svinčeno zrno n. la lune e balinave lajù su la aghe 3. balotâ I [balo'ta:] tr (gor. glasovati.. un ~ di nêf snežna kepica f. il non al è stât cjolt a imprest di un ~ britanic (wumingfoundation). balneabil [balne'abil] adj primerno za kopanje. čudežno zdravilo n. la roture e lu ~ 5. balot [ba'l‫כ‬t] m (gor. O si tâs o si fevele dal timp o magari si dopre dut il timp disponibil a fevelâ di ~ (Pa 05/12). tresti se. (CoCod) balustri [ba'lustri] m (okrasni) stebrič m. Il ~ Adrian Mutu licenziât dal Chelsea par doping. balistiche [ba'listike] f VOJ balistika f. balonade [balo'nade] f met m žoge. -iche adj VOJ balističen. (igra) balin m.

di une ~ . v smeri. bancjari [ban'qari] → bancari. plamen m. banchîr [ban'ki:r] m 1. bambinut [bambi'nut] m otročiček m. skrivaj. pahljača f. a crodi che par lui bampe il creât. o la Bancje centrâl europeane no po che riprodusi i vizis (Pa 03/4) 3. . butec. e àn scugnût tirâsi in bande parceche une lauree in latin e valeve plui di une buine esperience pastorâl.come simpri franc.(O) B) glede na: e je stade pôc considerade di ~ de leç. vetrnjak m. tepec. točilni pult. stranka f. la ~ de cjandele.. banda f. su la sene il nestri brâf Luciano Galli . spontani e vivarôs (Pa 6/2000). il ~? (ShW). pobliskavanje n. jata f. senčnik m 3. v stran. klop f. meti in ~ zanemariti. potisniti ob rob. lis vôs e i moviments des bandassis. o di une ostilitât de bande dai potents di chest mont. che a fruin i bancâi in glesie 2. da cui discendono le forme italiane babbio e babbione. butâ di (de) ~ vreči stran. točilnica. Simpri Italo Mancini. kaluža f. tu tu âs di fâ la part de mari di Tisbe.. proti. podatkovna baza. parâ di (de) bande odstraniti. klop f. in ~ stran. patafâ il ~. vleči stran. ~ dai deputâts poslanska klop.. → svuarbadoriis. e la Casa delle Libertà di chê altre. k strani. pustiti ob strani. bandarolis de brene plašnice fpl. capìs di jessi simpri chel ~ nancje bon di gjavâ da buse un gri. (Bibl-Lc) 2. chest nol è ~ par me 4. ma chê tiere a finive in ~ e cualchi bolç imsomp al jere palût. Al veve voie di lâ in ~ a Tresesin (Sg). jessi di ~ biti zadolžen (z nalogo) 2. EKO banka f. umakniti se. klop v cerkvi.. (t. banalnost f. pisarna f. Toni Sflacje. ~ dal bâr šank. banc) EKO banka f. bandarot [banda'rot] m posoda iz pločevine. di sot ~ imeti skrito. pisalnik m. četa f. močvirje n. stranica f. bancjete [ban'qete] f klopca f. ročka (posoda) iz pločevine f. lutka f.) svetniček m. ŠP klop m (za rezervne igralce pri nogometu). bande II ['bande] f 1. zastavica f. delovna miza f. Sevie intal jet sevie su la ~. une sfuriose si cjatave cuss a jessi peade dutalt . i varès spiegât dut. (knjiž. Il predi al alçà lis mans viers l’alt. bancjine [ban'qine] f 1. klop f. izobčiti. bandarole [banda'role] f 1. od. cjalant ~ de crôs gamade di aur parsore dal altâr. stol m. cun ~s. RAČ ~ dâts banka podatkov. un siôr che al veve une ~ a Porta Portese al diseve di fâ un stragjo cuintri dai neris (Pa 05/04). bussulots e fiêrs di vuargenon. Ordiner. mameluk. naivnež m. denant de ~ di un Diu masse razionalisât. MUZ godba na pihala. ~ di Lunche (iron. lutka. se nol fos di chei che si lassin voltâ come lis bandarolis. navigâ in ~ largje (Onde) širokopasovno bande di ['bande di] prep naproti. ansambel m. pristan m. debeluh m. no son vitrinis. banka f (v hazardnih igrah). Ancje la funzion di mausoleu no je di meti in ~ (Pa). opaliti. bandâr [ban'da:r] m klepar m. 2. dete n. stojnica f. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre dome cuntune forme. contadins a jerin «i sclâts de cumierie» e in glesie il prin banc al jere dal lor paron. E si tacà a cori ancje lui ~ dal sfuei (Zili). papirnati denar m. vročina f. o volti la schene al puart. (t. zaposlitev f. al lupiâ de laterne e dai fârs 2. vžgati. e la sô aversitât al podê. punčka f. banalitât [banali'ta:t] f plehkost f. lâ in ~ iti na stran. barje n. izključiti. Bancje centrâl europeane Evropska centralna banka. vetrnica f. klopca f.. bambuie [bam'buie] f močrava f. parcè che o vin vût ce fâ cuntun sistem bancari che nol è ancjemò svilupât come chel european. e che al judi chês che a stentin / a dâ in lûs i lôr ~s 2.(O). a la ~. tignî di (de) ~ izobčiti. ~ di scuele šolska klop. (Pa 7/2000). ~ armade oborožena skupina. al partirà di gnûf de ~. dojenec m. de ~ di od strani. bamberghês [bamber'ge:s]. mlakuža f. e al si invià de ~ de puarte (Sg.// latino bab(b)ulus. bancâl) točilnica f. 11). nečesa): Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad acta di ~ dal Consei dai ministris. (BelAlci). inte clonazion di ~ e cjartis di credite (Onde). ~ in glesie cerkvena klop. močan otrok. lâ in ~ iti v banko. Pastorutti" di Manzan (lagrame). (Pa 03/2). bande I ['bande] f 1. deček m. bankina f. meti di (de) ~ dati na stran. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençât cun atacs di sorprese (Natisone/furlanis) 2. a la stupiditât. -ese adj bamberški. iskriti se. ~ largje široki pas. delež m. okolici.. in . služba f. a la violence e a ogni forme di tristerie (Pa 02). di (de) ~ na stran. močvirna obala f. pult m. (Pa 02). točilni pult. puhlost f.(Furlanist). IGRE bankir m.z druge. izključiti. bankir m 2. banalizazion [banalidzatsi'on] f banaliziranje n. (Sg). bliskati se. no son misuris. točilni pult. cun cualchi ~ di cent flurins. (BrLi). (Ta). conciert cun la "Gnove Bande" di Orzan e la bande "N. un pestâ di bandis. In ~. appartenenti sempre alla medesima area semantica della quale ci stiamo occupando. lassâ di (de) ~ opustiti. krdelo n. patafâ i bancs hoditi v cerkev.. di chê ~ spotoma. tako. di ~ de A) s strani (nekoga. ob bok. e di chê altre z ene strani. točilnica f. s strani. bambin [bam'bin] m 1. miza f. → sparavint 2. stran f. bancnot [bank'n‫כ‬t] m bankovec m. bancomat [bank??'] m bankomat m. bancâl [ban'ka:l] m 1. tu âs un biel cont su la ~ lep račun na banki.) otrok m. e po al lè dongje il ~ (Sg) 3. urad m. Banc dal Friûl Furlanska banka. butec m. no è il ~. bampe ['bampe] f žar m. in ~ di ob. ~ m bančni uslužbenec m. (lacomugne) 3. drhal f. dobričina f. es sôs bancjinis. banc ['bank] m 1. bande III ['bande] f pločevinaf. bancut [ban'kut] m stojnica f. bancarele [banka'rεle] f kramarija f (voziček). no son belancis. passâ ~ biti izpostavljen nadzoru. ~ di glesie cerkvena klop. ~ dâts digjitâl e cjapadis dentri intune ~ dâts digjitâl (La 07/04). bampade [bam'pade] f plamen m. cjâf in ~ Al è un cul cjâf in bande che al semee che al vebi simpri la stuarte di cuel. bancjon [ban'qon] m skrinja v obliki klopi. Sergio Cragnolini di une bande. banane [ba'nane] f banana f. bancari [ban'kari] adj bančen. dati na stran.. bandasse [ban'dase](pl bandassis) f divjaška truma f. a la amoralitât. Robin Stec. bancje ['banqe] f 1. žareti. ma par fâ dongje dîs dodis francs ocorial bati mo tant i ~s? 5. tirâsi in ~ oddaljiti se. L’ingrès cul ~ dal bâr al è plenon di int. bambot [bam'bot] m močan otrok m. di chê ~ di v bližini. kraj m. vojska f. ogenj m. trop m. iti stran. novorojenec m. plameneti. Nus cjatais al ~ dal FAF cun mautis e gadget par furlan lì dal altri . bampâ [bam'pa:] it vneti.. un ~ che al vai te scune 3. al diseve (BelFa). dojenček m. mlaka f. krdelo n. del m.. biti pod nadzoru. sedež m.

trkalo n (na vratih). ti cognòs. spin ~. sâstu. cjo cjo. → dragon. butec m.(Ac). žurer m. pustimo. di ~ → dibant. bandît [ban'di:t] m bandit m. la Italie e scomençà a ~ lis “posizions triplistis” (Pa 03/4) odstopati od pozicij… 3. a ~ falit → sterp . Andree si poià daurman a la ~ (Mar) 2. rangjadis lis bandetis.(Bel) 2. come di Vierte i ~s blancs. une pladinute di mignestre. dirka f. Podopo al distacà di un fossâl lì dongje grancj bârs di tiere dute floride di margaritis (Sg). kosmulja f. beli trn m. i f (Cosean) Barazzetto. omahniti. baraka f. tabache. bandiere [bandi'εre] f 1. pastorele) f ZOOL (bela) pastirica f (ptica). cualchidun al peste i pîts par distacâsi i ~s di nêf. barachin [bara'kin] m kiosk m. al va tal mont di lâ come un nemâl cence un bot di angunie. tekmovanje n. baraç [ba'rat∫] m 1. požrešnik m. pai fumadôrs che no àn savût resisti a impiâsi une sigarete al ~ (Leng). čuvajnica f. zapora f. doprâts ancje par bonificâ ciertis zonis lassadis in abandon e cuviertis di baraçârs. ~ di tiere rušina f. umik m. veseljak m. baraç blanc [~ 'blank] (t. (BrLi).tipo l'è da miesa che mi ven su al Bramborak* che ai mangjât intun ~ (bikersromans). baracon [bara'kon] m 1. Si spietave. popuščati. e inmò vuê si spiete. chei fruts che prime. Bangkok [ban'kok] kr. baracopul [bara'k‫כ‬pul] m barakarsko naselje. izgon m. baraçade [bara't∫ade] f gostija f. cirkus m. barabas [ba'ra:] ?? son scuasi nome i salabracs. malopridnica f. baracule [ba'rakule] f ZOOL (riba) kamenica f (Raja). grm m. banducel [bandu't∫el] m 1. ma dut in ~: il fogolâr distudât. il simbul de patrie e de religjon. La mortificazion des diviersis culturis e je un dai pecjâts di fonde de ~ taliane simpri plui in sfas. a parevin ingredeâts intun ~ (La 06/1). trn m. nasip m. pločevina f. tacant dal 1910. ~ adv di bant → dibant. spiçadis lis moschetis. svarilo n. a va a finî in ~ 3. pasti. grmada oblak. predati se. banditisim [bandi'tizim] m banditizem m. Un pôc pal sisteme feudâl. hrupno požreševanje n. bandît da la Aministrazion Comunâl di Codroip (GP).. e je nome la puinte (La 06/12) Baracêt [bara't∫e:t] kr. tepec m. slepariti (pri igri). šop m. lesenjača f. (trava) rušina f. ~ si refl prepustiti se. (igrača) papirnati zmaj m. (Sg). čop m. oznaniti. banduchin [bandu'kin] m → balduchin. brinje n. dal lôr trono van in ~ 4. Lis robis a mudarin sostancealmentri muse cuant che. jentrâ in ~ priti v finale 3. zgruditi se. pregon m. požreševati. Bant ['bant] kr. lopa f 2. dekle n. lovska ograja 3. vdati se. kramarija f. pojedina f. oglas m. trnov grm m. lâ sot il ~ umreti 3. chês feminis. che sul passaz a’ i neti vie i ~. bandule ['bandule] (t. malopridnež m. baracocolâr [barakoko'la:r] m BOT nektarina f (Nucerpersicum). opustiti. kramarija f. sporočilo n. . stražnica f. fie di Giulio Favret e di Angelina Sabbadin di ~ di Vile di Flum.i f (Morsan) Bando. (La 07/03). pustiti. odstopati. bando ['bando] int (it. hrupna veselost f. ograja f. La Citât di Codroip e bandìs il concors par assegnà il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. obala f.bandere [ban'dere] f → bandiere. bandon I [ban'don] m zapustitev f. cuei e monts umiliadis. velika baraka f. voltâ ~ FIG obračati plašč po vetru. zapustiti. Alore jê lis slargjà di plui e si viodè un ~ neri che al someave cence font.. i barabas. si contentave di pôc. tolkač m. popustiti. (pri mostovžu) rob m. in chê fieste benedete vin di gjoldi e ~. zapuščati. naznanilo n. obupati. (BrLi) 2. kembelj m.i m Bangkok m. gostija f. baracocul [bara'k‫כ‬kul] m BOT nektarina f (sadež). scjassecode.. un pôc pal banditisim. hudodelstvo n. ~ neri) m BOT črni trn m. požrtija f. banderute [bande'rute] f zastavica f. kafič m. bat m (pri zvonu). bandete [ban'dete] f kodrc m na licu. potepuh m. Venturin ~ 4. (Pa) 2. in ~ zapuščeno. orgija f. oznanilo n. čopek m. (cestna) bankina f. uživalec m. e je stade nomenade (Pa) bant ['bant] m 1. intidude in ogni sens e acezion tal tiermin. objava f.. come par dîi „~”. baraçum [bara't∫um] m trnje n. talianant. ~s di salate šopi solate. che al scomencin a jessi eliminât il ~ burocratic dai privileçs che a regnin tal "Palaç di Triest" . opozorilo n. pregnanstvo n. (BelFa). Avis) → sbandî. bandî [ban'di:] tr razglasiti. ancje se o colìn tun ~. In chê zone il turint al coreve jenfri dôs rivis altis vistudis di baraçs e arbuluts (Daidussi) 2. bandonâ [bando'na:] tr 1. baraçâ [bara't∫a:] it veseljačiti. proglas m. trnov grm m. objaviti. pojedina f. naramnica f. blokada f. la lune. požrešnost f. bâr ['ba:r] m 1. noršnica f. vlačuga f. ferme tra i ~s dal nûl. čop m. lopov m. robida f. la ~ e il Crist. brinje n. une montanare che e veve bandonât il riscjel e la cosse in mont par cjapâ la solidât . bar ['bar] m kavarna f. bandolere [bando'lεre] f obramnica f. www.wwf (Pa) 2. e cetantis baraçadis che o vin fatis insieme! baraçâr [bara't∫a:r] m trnje n. barache [ba'rake] f 1. odstopiti. baraç neri [~ 'neri] m BOT → baraç di bosc. Al è lui che nus cjate. e al le dongje il puarton. un ~ di polente 5. baraç di bosc [~ di 'bosk] (t. zastava f. predajati se. šop(ek) m. Il frut al fasè moto a chel altri cu la man. albespine) m BOT glog m. utica f. (Daidussi). robidovje n. lesenjača f. Banie [ba'nie] kr. La ~ dal Friûl e rapresente une acuile zale (Vichi). razkošno živeti. blok m. požrtija f. nezmernost f. un pôc pes vueris tra Vignesie ei Asburcs. deklina f. baraç di moris [~ di 'moris] m BOT robida f (Rubus fruticosus). 2. . parcè che un popul cence culture al è condanât a fâ di ~ intune campane tirade e (Pa).) dovolj. i fiers picjâts tune cjivile rusine: (Enrico) bandon II [ban'don] m kovinska plošča f. Il ~ si cjatilu su la rêt. a ~ prek ramen in prsi. krepelo n.(La 04/8) 3. ropar m. (vojaško) begunstvo n. Chei omenuts. lopa f. odpoved f. bar m. kamnitna ograja f. krepel m. košček m. bandinele [badi'nele] f 1. → batocj 2. robidovje n. tolovaj m. razglas m. kos m. no si viodeve nancje un ~ di nûl (MazzonIol) 4. šop las. norec m. obupavati. (polenta) rezina f. i fruts si coverin daûr come spisimâts çocant pidadis a un ~. a ~ v zapoščenosti. in pins un carabinîr dongje il balcon cu la sô ~ blancje tor la vite. trn m (Prunus spinosa). hrupno požreševanje n. navihanec m. prapor m. i f (Vile Di Flum) Bannia. lis ligjeratis. kos zemlje. zločin m. odstop m. barâ [ba'ra:] it goljufati. v propadajočem stanju.

Puar ~ misogjin e vedran. neotesanost f. / o sint a cressimi il sglonfidugn (bolj obič. šušljati. tartai. barbizâ [barbi'dza:] it biti podoben stricu. opravljati. (teatrodivile). brinov grm m. trgovski zastopnik m. govoričiti. barban [bar'ban] m stari stric. ~ adj 1. barbôs [bar'bo:s]. si sintive il ~ de moka (PauluzzoN) 2. krutost f. ~ di cjavre kozja bradica f 2. scjampât il flôr de int a cariere che si intint tra lis patriis barafusis 2. Barbean [barbe'an] kr. Trasformâ un lari interessant intun galantomp ~ no jere di sigûr la sô plui alte aspirazion. bradica f. kolobocija f. okruten. nezgoda f. vrvež m. nesveža novica. barbarski. deventât il simbul de matetât e de ~ naziste. o ai passât gran baraondis. rokoborba f. barbîr [bar'bi:r] m frizer m. menjati. momljati. jecati. barbe I ['barbe] f 1. ZOOL pegasta sova f (Tyto alba) 2. ~ adj jecljav. surov. preobrat m. grozovitost f. podbradnica f. e cussì si barbarizin chei cûrs tenars e zentîi. barbelant. fâi la ~ a un biti boljši boljši od koga. (BelFa). (Onde). barbastin [barbas'tin] m ZOOL → gnotul. podbradek m (petelinov). boj m. baraonde [bara'onde] f (neobič. jecati. barbezuan [barbedžu'an] m 1. che ur gjave e nus gjave dignitât. brada f. a la ~ di v škodo. spremeniti. krut. vrvež m. brinova jagoda f (Juniperius communis). puh m. barbaritât [barbari'ta:t] f → barbaretât. razdivjati. jermen m pri uzdi 2. ~ di frari (Plantago coronopus). Si passavin il Patriarcjât di ~ in nevôt.) vihra f. passâsi di ~ in nevot prehajati (nasledstvo) od strica na nečaka. (Pa). neprijenost f. reven. jecljati. framieç di une polke barbine e di un tango (Pa). nered m. borba f. Ogni altri popul che nol sedi stât roman o derivât. divji.(CoCod). barantač m. na škodo. Si trate di un compuartament ancje sotan e diseducatîf. bedak m. O voi e o viôt chel omenon cu la barbe d'arint che mi fâs bon acet (Pa 11/99). neomikan. fâi la ~ al mus storiti kaj nekoristnega. za-menjava f. goljufen kvartopirec m. ~ adj beden. baratâ [bara'ta:] tr izmenjati. spor m. menjavati. izpremeniti. ozkosrčen. barascam [baras'kam] m → brascjam. barbaric [bar'barik]. odpor m. štrlečo brado. okruten. podivjati. tepež m. nesreča f. laskati se komu 2. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de Bosgne di vuê. daûr da la tradizion e se al capite. masse mare par me (BrLi). barbot [bar'bot] m jecljač m. surovost f. barbe II ['barbe] m stric m. divjost f. skop. (Ta). ujec m. i m (Spilimberc) Barbeano. barbarisim [barba'rizim] m barbarstvo n. Nanarià. al fâs di miedi e di ciroic. kozja bradica f. lis buteghis artesanis. inçurvilît. de Lighe lombarde e de distruzion di Milan par man di Fidrì ~ e de bataie di Legnan (JM). nenegovan 2. genevre). bebljati. trê raps di ~ sù e jù pal cuel. (Ta). rimpet di Osôf (GP). divjak m. blatoglavica f. (JM). fasintnus deventâ robe di ~. blebetati. rušina f. brinje n. zelenec m. blatnica f (Mullus barbatus). contimi. che e zem. barbonçâl [barbon't∫a:l] m 1. sprememba f. zverinstvo n. krut. (človek) bradač m. jecljati. barbaioc [barba'iok] (t. (Pa 02). zamenjati. FIG tepec m. i lavris sglonfs. barboi [bar'b‫כ‬i] m → barbule. lu clamavin il ~ e al veve cuatri. (Bel). grozovit. gneča f. une gnove cu la ~ lungje neaktualna. Lis vicendis barbarichis che o vin sot i vôi tai agns resints (sf). un baratâsi di impromessis. lavorents. neotesanost f. Al fo. neobdelan. “Al è tart par gustâ” al barbote in ultin intant che al studie. navzkrižje n. martoriade la Europe par trente agns. puar Bet. barbaretât [barbare'ta:t] f barbarstvo n. barbirâ [barbi'ra:] it → sbarbirâ. cjan ~ koder m (pes). zmešnjava f. Ancje jo o ai cjapât la misogjinie e la misantropie di miò ~ ornitolic. otrditi (se). pretep m. neolikan. dîs po: iersere in chê ~ no tu âs podût spiegâmi ben: contimi. → (manj obič. barbuç). barbon II [bar'bon] m ZOOL barbon m. reči eno (Sg). ~ adj bradat. si imbat in Taresine. barancli ['bande] m BOT brin m. momljati. su la strade. di ~ (scritorsfurlans). Tal ’38-39 al tirà sù un grant ~ su la spuinde çampe dal Tiliment. grozen. grozovit. zunanji obrambni zid m. godrnjati. di ducj i malcapî des resons militârs. Niculau dal Cumieli. al jere barbar. barbar ['barbar] m barbar m.i m HIST Barbarossa. in ogni câs no tu sarâs po tant ~ di lâ a contâ i tiei suspiets a la autoritât. drnjati. ~ di bec BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). žvalna verižica f. mat però’l è di stimâ / chel cu crôt a chest ~. la vôs grocje. surovost f. ruvanje n. Al è stât un at di pietât e di onôr impuartant. barat [ba'rat] m iz-. a la barbe di ducj i formalisims judiziaris. come un gran pugn. divjaški. ce ca ce là. Barberosse [barbe'rose] os. brada f (del obraza). surovež m. a jentravin a Auschwitz liberant i pôcs sorevivûts dal cjamp di stermini. lis becjariis.) cjevul. (bolj obič. barbarichementri [barbarike'mentri] adv barbarsko. . sgnape di ~ brinjevec m. rvanje n. nečloveški. nomenant cualchi nevôt coadiutôr cun erìt di sucession (JM). barbet [bar'bet] m golobradec m. (redko) brada f (del obraza) (bolj obič.baradôr [bara'do:r] m slepar m. barbule) m bradelj m. e lâ a viodi lis glesiis di S. sienâr ~ di cartel e bausiâr. mešetar m. bojni metež m. -iche adj barbarski. ~si refl nadomestiti. barascjam [baras'qam] m → brascjam. zamena f. barbon I [bar'bon] m dolga brada f. baradure [bara'dure] f (trava) ruša f. divjaštvo n. koga deklasirati. barbuç) 3. baranclade [baran'klade] f brinje n. baratin [bara'tin] m posrednik m. tartaiot. -ose adj ki ima iztopajočo. kruliti (po črevesu). podbradek m. barbin [bar'bin] m 1. lis speziariis. barbarie II [barba'rie] f barbarstvo n. brinovec m. ~ cuatri peraulis malo poklepetati. HIST oporni zid m. barafuse [bara'fuze] f 1. barbote (scritorsfurlans). sgnape di ~. al veve un ~ di gras che i contornave come une curnîs la muse fintremai es orelis. A nô nus semee une cerimonie mieze barbare e salvadie (Bibl-Lc). slissâ la ~ a un prilizovati se. jenfri di lôr. predrugačiti. zmeda f. barbarie I [barba'rie] f brivnica f. barbarizâ [barbari'dza:] tr in it pogoršati (se). prepir m. barbote e a vai. barbelâ [barbe'la:] it brbljati. barbecjan [barbe'qan] m VOJ. strašen. kupčevalec m. barbotâ [barbo'ta:] it 1. e il ~ che. malenkosten. lakomen. travuardant i doi ingrès (Mar). nečloveškost f. divjost f. (CoTar). divjaštvo n.

barcjade [bar'qade] f 1. Puartis e balcons siarâz. Barbure ['barbure] os. barburice [barbu'rit∫e] f BOT modri glavinec m. barconade [barko'nade] f veliko okno n. klepetavost f. kozja bradica f. jo o dopri par salvâti / dute la mê ~ 2. navihanost f. klepetec m. sbassantsi viers la curint. nissune lûs parentri. barês [ba're:s]. stogljaj m. Falope al tacà un mus tôr un barel e al cjamà un pôc in dî (manj običajno barel m). (mediarete-edu). bardele [bar'dele] f 1. ladijski naklad m. menâ la ~ pogovarjati se. (redko) konica f. kozji presnec m (Evonymus europaea). alc di to mi scjalde mê ~ (Leng). deriv. navihanec m. jezičnost f. bardassade [barda'sade] f otročija f. baricentri [bari't∫εntri] m FIZ težišče n. otročad f. barcjace. blebetanje n. Mufe e aiar malsan che al va fûr pal ~ spalancât de veretât. barele ['bare] f kočijica f (za dve osebi). a varès fat miôr a cjoli un cun mancul ~ e plui snait pe famee. chel ~ di Amôr i vierç i voi. bardelon [barde'lon] m kvasač m. biti predrzen. brod m barcjemenâ [barqeme'na:] v: savê di ~ previdno. lis ertis (i antîi). porednost f. e simpri ubidients / a ducj i vuestris ordins / cence ~s. une ~ sul lât. i m (Pravisdomini) Barco. (BrLi) Zaprta vrata in okna. klepetav. godrnjanje n. 2. klepetanje n. otrok m. bardassele [barda'sele] f dekliček m.barbotament [barbota'ment] m 1. e racueieve aghe cu lis mans a zumiele. barbote [bar'bote] (t. klepetati. mrtvaška nosilnica f. tovorni voz m. govorica f. blebetač m. barets di cjarte par ducj. kramljati. brodar m. (Enrico). mrtvaški oder m. jecljati. ploha f. iti na ladjo. barbuç [bar'but∫] m 1. hudouren oblak m. ~ tr prepeljati z ladjo.) biti trmast.. čoln m. Je rivade une ~ cun dusinte sacs di sâl cun dusinte sacs di sâl par salâ (stringher). (lacomugne). barcic ['bark] ?? E’ rivarin sul pas de barcic. bardasse [bar'dase] m 1. al cucave in sbighet tai barcons cuasi (Tolazzi) barconete [barko'nete] f → balconete. parcè che i Talians a son plui pronts. velika barka. paglavec m. (Scf) barcon [bar'kon] m → balcon. barboton) m mrmrač m. come di un ~ plui lontan de fin dal mont. un vieli ~ che tal Tiliment al à vivût par tancj agns. barbule ['barbule] f bradelj m. (Bibl-Zn) Odšli so in stopili v čoln. barcjate. mrmranje n. balkon m. barcjete. govor m. barcjace [bar'qat∫e] f brod m. FIG oderuška kupčija f. bardassel [barda'sel] m deček m. nosila f. barčica f. chiamato "lu ~" (il barese) (don) baret [ba'rεt] m čepica f. (redko) malopridnež m. → bardassel. In pôc timp une altre citât. a comparì su lis barenis (JM). vožnja (krog) z ladijo. cvrčati. In cheste ocasion si organize la tombole e si da il premi pe ~ in flôr. bareglot [bare'glot] m dvokolnica f. Noaltris po. movi la ~. vê un cjâf a plene (carn.i. barcjone. barcje ['barqe] f 1. bardane [bar'dane] f BOT repinec m (Arctium lappa). ribiški čoln m. bardelâ [barde'la:] it cvrkutati. barcjesse [bar'qese] f ??barchessa. e in chê gnot no cjaparin propit nuie. ~ m prebivalec. barete [ba'rete] f čepica f. barecocul [bare'k‫כ‬kul] m → baracocul. ~ a la cavrete. jecljanje n 2. Un dai ultins restâts al è Bepo di Mio. obala f. spretno ravnati. bučanje n. barcjarûl [barqa'ru:l] m čolnar m. dvokolnica f. nosilnica f. bardion [bardi'on] m vez f. (Sg). pomenek m. bobnenje n. ~ m GEO prebivalec Barija. zelenec m. pobalinstvo f. al cimie e al mene la ~. zgovornost f. barete di predi [~ di 'predi] f BOT 1. podbradek m (petelinov). A jessirin e a montarin su la ~. → leamp.. barcjute [bar'qute] m čolnič m. barcjute. / e a si sint un brusôr tra cjar e piel 2. barcon [bar'kon] m okno n. barcon. Dome cussì si po perdonâur l’assurditât di vê metût adun un teritori metropolitan circoscrit e fûr ~ cuntun teritori ben caraterizât (Pa 03/8). (La 06/2). . f Barbara f. domačin kraja Barcis barcjâ [bar'qa:] it vkrcati se. → barbaioc. godrnjač m. Il ~ si è spostât plui che mai su Triest. barconete [barko'nεte] f okence n. gobezdač m. Salvâ). golobradec m. che al trate cul diaul la sô ~ e nô chi riducin cence poris tal cantin fin che l'estro dal destin (Furlanist) 2. e alçant il ~ si le butave a gotis sul cuel (lacomugne) 2. kramljanje n. La frute. 2. Cun doi barcjons cjariâts di mangjative a rivarin a imbroiâ i soldâts austriacs e (Natisone/furlanis). su la ~ dal cjast deriv. → fusâr 2. bardassâ [barda'sa:] it nadlegovati. brada f (del obraza). Gjeni Agostinis. nus puartin la uve cu la ~. paglavka f. Stant però che i marinârs a cirivin di fuî de nâf e che a stavin za molant jù tal mâr la ~ (Bibl-Az). modrica f (Centaurea cyanus). la plane. regâl (e inoportun ta un marcjadant fi di marcjadants) (Mar). Barcis ['bart∫is] kr. voditi pogovor. meniti se. cui siei palaçs e lis sôs glesiis. pobalin m. il ~ in sfrese priprto. barel ['bare??] m → barele. barcjuce. blebetati. barene [ba'rene] f sipina f. brodnik m. toda tisto noč niso nič ujeli. FIG judâ la ~ s silo se prebijati. barçan [bar't∫an] adj ??barciški. paglavec m. bare ['bare] f 1. na pol zaprto okno. barcjon [bar'qon] m velik čoln. (Bibl-Az). barbotin [barbo'tin] ?? barboton [barbo'ton] m → barbote. -ese adj GEO barijski. slabo govoriti. lopovščina f. otročarija f. blebetavost f.. il soiâr dal ~ okenska polica. i m IT Barcis (Pn). Daspò cuindis dîs a rivarin un ploton di talians cu lis baretis neris (JM. barcjon [bar'qon] m METEO vihar m. → barbin. ora esamineremo le ali (barcjessis) di questo grazioso fabbricato. baretis neris črne baretke (čepice). Al cjale abàs viers la roe di une di chês barconetis (Mar). nus onoravin unmont e cuanche o vevin di ~ nus àn puartât dut il necessari. e in fin dai fats al sa di ~. Dentri un ~ a navighin dal mâr lunc il Stela (teatrinodelrifo). kola npl. plui sveâts e ancje plui lichignots e bardelons (scritorsfurlans). barcjine. žlabudravec m. ~ adj gobezdav. barka f. plavica f. biti trmoglav. podveza f. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di ~ e di Redone (La 03/01). barcjone [bar'qone] f velik čoln. navihanka f. Barc ['bark] kr.

dovtip m. monture decorade. tih (glas). ponižen. barp ['barp] m ZOOL mrena f (riba) (Barbus barbus). bariglarie [bari'glarie] f poljska pot. baroc [ba'r‫כ‬k] m ARS barok m. capin m. mai vierte cu la int basse. (CoCamp). govorniški oder m 3. FIG pokoren. Fra Vignesie e l´imperadôr Massimilian la ~ si strissine par agns. tepež m. šaliti se. zagrada f. prevara f. služkinja f. sipina f. drhal f. 3. in egoisim. blesk m. . . / se nol scjampe pe taviele / lu impiravin sunt’un pâl. čistiti (riž ipd. al invide a gustâ i trê plenipotenziaris austriacs. spor m. opaziti. spopasti se. blišč m. barzaletâ [bardzale'ta:] it pošaliti se. jo di prin e lui di ~ 2. na potep. (glesie). ponižen. ~ m lesketanje n. navihanec m. lopovski. baraba f. zvitost f. barufe [ba'rufe] f 1.. buren.(Pa). in chel puest al jere un gran ~ e un puint di len. baronade [baro'nade] f prekanjenost f. discjamâ barilis zvračati drug na drugega odgovornost. nepremišljenost f. baronon [baro'non] v: a ~ naokoli. Tal dì de fieste di Sant ~ Apuestul destinade dal arcivescul . → sflocje. tapêts e coltrinis. barzalete [bardza'lete] f dovtip m. La ~ e je il spieli de vite. no covente ~ fra koinè e variants. usrediščen na težišče. somrak m. baronie II [baro'nie] f 1. baruchele [baru'kele] f past f. pričkati se. lasati se.). (Bel). nenavaden. (OLF). / inmò discolce 2. pravdar m. FIG stisnjen. malopridnost f. prevara f. cui di scuindisi. -che adj 1. une curdele basse 6. / cjapiel a la baroche. cui di tiremole (Zili) barilut [bari'lut] m sodček m. Il tinel. barile [ba'rile] f → barîl. za norca imeti. barili. no la mê coche. podlost f. Bas ['bas] kr. FIG nizkoten. pravdati se. baroncel [baron't∫el] m paglavec m. 39-58). etât baroche baročno obdobje. lesket m. lesket. nizek. muhast. larc e plen di mobilie. bas ['bas] adj 1.. in tristerie. no. baronstvo n. barîl [ba'ri:l] (t. sierais di scjans / e bariduris di lagune 2. chestis dôs cjadenis a rapresentin une ~ naturâl e eficiente pai aiars umits (SiF 02/2. blesk m. policaj m. la ~ a torne di passon. mezans e luncmetraçs realizâts in massime part in video. blišč m. barlumâ [barlu'ma:] tr zagledati. zapaziti. čudaški. pokvaren. tignî ~ un imeti nekoga pod kontrolo (nadzorom). lesketanje n. krvnik m. rovež m. sodrga f. naplavljena sipina f. sij(aj) m. al è puest par ducj! (Pa). navihanec m. podrejen. a tacarin a zuiâ par lôr cont: In chê ~. zapora f. Jê. blesket m..i m → Rodean Dal Bas. majhen. animis inocents. ovira f. Bartolomiu [bartolo'miu] os. cun voli diligent tu il cercjarâs / e apene barlumât slungje la man. dekle n. lopov m. No si sa la cause de ~. pregraditev f. / scarpis impantanadis. Tu ju viodis a cressi in sapience. lopovščina f. hudoben 4. al è stât simpri un ~ chel Nuto. ozek. barisel [bari'zel] m birič m. brezdanja globina f. pravda f. Dongje de stale e jere une lobie plui basse.(CoCod). dâ la volte a la barile. duhovito se šaliti. barlot [bar'rl‫כ‬t] adj (carn. čuden. Si trate di curts. baridure [bari'dure] f 1. FRAZ lâ di ~ in butaç. vžgati se. prepost. (Percude). plitvina f. luščiti. vzburkan. domislica f. plitev 3. z basom (glasom). lâ cul cjâf ~ iti s sklonjeno glavo 5. a ~ simpri tra fradis. barufâsi [baru'fa:si] refl kregati se. intal so paisaç un ~ di mont intîr. abandonadis / a ~ pes stradis. paglavec m. razposajen. FIG težava f. na sprehod. rvanje n. bedast. bojevnik m. cjaspâ ~ načeti krek. / [al] fo amôr ~. navihanec m. ~ it iskriti se. ~ m prepirljivec m. (Sg). tesen.i. nizek. come un zi sul prin ~ di arint da la albe. barufant [baru'fant] adj prepirljiv. zloben. nemiren. La globalizazion dai marcjâts. la int de ~ di Rocjefrede. zvijačen. hudobija f. zvijačnost f. pohleven. a ~ → abàs. bistroumnost f. intindude come il vignî mancul da lis bariduris gjeografichis e politichis (SiF 03/3. 2. ~ m 1. bariere [bari'εre] f 1. vohun m. pretep m. Par cuatri di lôr: 350 gr di fasûi barlots cjargnei (Natisone/furlanis). che al è composit. porednež m. bistroumen domislek m. bariton [ba'riton] m MUZ bariton m.) debel (fižol).. ~ adv nizko. ovira f. e cuindi meti un fren / a tante ~. sijati skozi. sod m. fantacine cussì frescje e barone. MUZ bas m. sin che rival lavie. brenta f. polsenca f. kateder m. pocestna otročad f. težava f. nižava f. soroden. lis monts di Cjargne a barlumavin lontan cul blancôr des cimis neveadis. barili [ba'rili] m → barîl. naplavljena sipina f. svetlina f. ∼ gjeografiche e politiche zemljepisna in politična prepreka. etât e gracie ma ancje in ~. pregrada. Pardabon al è in Friûl. (Pa). dal alt al ~ . utek m. / come cause d’ogni mâl. ~ adj pregrešen. pregrada f. cui voi plens di soreli. prodina f. svojat f. FIG scjariâ barilis. strog. Il Friûl. ~. (CoCamp). slutiti. pripovedovati. strambolot. 69-81). la Verzine in estasi a deventà blancje blancje. krek m. clâ al ~. plurilengâl e ~ (convergenzaperilfriuli). mi cjalà ridint biel che lis tetis plenis a balavin tant che miluçs intun ~ di aghe ardiente (lacomugne) 2. barometri [ba'r‫כ‬metri] m barometer m. il cont de Merveldt e il ~ Degelmann. pokazati. sleparija f. baročen. Il Friûl in etât baroche (Natisone/furlanis) 2. ~ naturâl naravna pregrada. ruvati se. pregledati. lopostvo n. nagajiv. hudobnost f. burka f. baronie I [baro'nie] f baronija f. plitvo. baron II [ba'ron] m 1. svetiti se. nižji. cuntun budget une vore ~. barilibutaç [barilibu'tat∫] m preste lomiti (otroška igra). ~ di place. ma contât la ~. nujen. podlež m. al procurave di sghindâsi e di passâ vie cidin par no vê ce fâ cun chê ~. baron I [ba'ron] m baron m. devica f. rvati se. al sameave pront a scjafoiâti di ~. Lis pussibilitâts di intervent a son dôs o indotâ lis stradis di barieris cuintri dal rumôr (O) 2. ma cumò Jack White al è stât denunciât e al riscje adiriture la galere! (Furlanist) 2. barile) m 1. parcè che e je rigjavade de vite. nepoštenje n. kratek izlet m. 2 ospedâi a varessin di deventâ un pôl sanitari ~ par dutis (Pa). spremiti. malopriden. sij m. pregraja f. -iche adj FIZ naravnan na težišče. zloben. prepirati se. → baronade. svit m. voditi. manj vreden.baricentric [bari't∫εntrik]. zagrada f. ma sul plui biel / de mê fortune urtai tal ~. barlum [bar'lum] m lesk m. il marchês Del Gallo. tlakomer m. bleščati. m Jernej m (IT Bartolomeo). pobalin m. di ~ kot bas. šala f. (Tolazzi). razuzdan. razposajenec m. neokreten. lesketati se. Aromai lis barieris fra culture umanistiche e culture sientifiche a stan colant par dut. malopridnež m.

.i. Pe scuadre di ~ di Udin. che al deventi dôs voltis ~ 2. ma basile ben che no coli. met la sclope tal cjaton. si fâs la ~ par najde se sredstvo za. bedasto. Basandiele Di Midun [basandi'εle di mi'dun] kr.(CoCamp) 2. m Vasja m (IT Basilio). ∼ militâr vojaška baza.. bassece [ba'set∫e] f nizkost f. reazion basiche bazična reakcija. nizkotno dejanje n. Lucania). Mi doi di fâ par mandâ inte ~ un sorestant politic. cui voi neris de lobie denant. PEJ) južnjakinja f (z juga Furlanije/ Italije).(La). FIG hrana f.) a no nus judant a cjatâ las origjinas di una das fameas plui numerôsas di Negrons. vuê al à cjapât un pôc di pantan… et voilà: un biel ritrat in ~ di Napoleon (Ta). ancje il gno amî Mistichel o cemût che al si clame chel ~ (BrLi). ne preveč dobro. (Pa) Basilee [bazi'lεe] kr. basrilêf [basri'le:f] f ARS ploski relief m. podstavek m. (Mucci). bassarule [basa'rule] f (t. meti a cuei ogni matine la ~ [per i gratti]. ju pe ~ v južni Italiji. ~ m 1. i m (Cjons) IT Basedo. → Pasian Sclavonesc. Il non sielzût al fo Firebird. hudobnež f. namestiti. chê dai Baschiera. al baste un ûf ~ 2. pobit. Bassan [ba'san] kr. basot [ba'zot] adj 1. (Natisone/furlanis).i f Basel (v Švici). zovins. (La 05/11). (bassafriulana). i f (Spilimbèrc) Baseglia. e je la seconde sconfite fûr cjase (Onde). demon m. bassete [ba'sete] f stara igra s kartami. naložiti. obsedenec m. ??Rimasto come un imbecille. un pôc a la volte a messedâsi e a fondisi cul latin uficiâl. un di cà da l'agadôr (Furlanist). ZOOL bazilika f. planjava f. ~ m bedak m. ce stimaiso. 3. a cumieriis. A Aquilee a son daûr a dî Messe Grande te Basiliche Mari. lassat ancje daspò di bande parcè che in conflit cun la ~ di dâts Firebird SQL. plehka juha f.basâ [ba'za:] tr utemeljiti. basc ['bask]. basavon [baza'von] m 1. base I ['baze] f 1. FIG osnova f. baskovska čepica. Là che la fuarce dai muscui e des spadis e jere considerade virtût ~ par un stât. i f (Vivâr) Basaldella. neumen. ancje se i nestris ~ a jerin purpur celtics. ∼ di dâts RAČ podatkovna baza. (Vichi). bazilisk m 2. Baschiera ['baske] priimek (carn. / salût perfete / ’l ere il vuadagn. postaviti. FIG sredstvo n. (Provincia). ZOOL bazilisk m (Basiliscus americanus). tai ôrs dai cjamps e bojons tes bassanus. i f (For Disot) Baseglia.i. dividût tai Comuns di Cjampfuarmit. o ai plantât une mascjute di ~.. basilisc [bazi'lisk] m MIT 1. A vegnin fondâts e po rinfuarçâts Julium Carnicum e Forum Julii come basis militârs. osnova f. baskovščina. i f (Cjampfuarmit) IT Basaldella Del Cormor. bassarot [basa'rot] m → bassarûl. 3. basave [ba'zave] (t. nekuhan. bassarûl [basa'ru:l] m južnjak m (z juga Furlanije/ Italije). Basilicade [bazili'kade] kr. ravnina f.. basalt [ba'zalt] m MIN bazalt m. depresija f. trapon m. basalisc [baza'lisk] m 1. pramati f. al contrari de grande difusion dal latifont inte ~ Italie destinât a jessi dal dut sterp. it Al jentrà tal convent dai fraris minôrs di ~ tal 1666 (GE). nemočen. potrt. Basandiele [basandi'εle] kr. bosiljek f (Basiliscus americanus) 2. bassament [basa'ment] m → abassament. ~ al è deventât une ponte di citât. ~s. prednik m.] fami pûr pierdi i bêçs a la ~. Un ~ di là da la aghe. basket ['basket] m košarka f. trapasto. podstavek m. baza podatkov. ded m. Cumò ancje i sindics de ~ furlane a protestin pai progjets leâts al Coredôr european 5 (Onde) 2. discocolâts su la ~. -iche adj MIN bazalten. che i miei scrits / si palotin ~. srednjih let. ma no à cjapât (F). Restât tant che un ~. ~ m prebivalec Basla. bassure [ba'sure] f nižina f. Baseie I [ba'zεie] kr. par vê sintût mê ~ a dîi a un sô nevôt. basse ['base] f jug m. La bandiere basche (Ikurrina) e à une crôs di arint suntune crôs di Sant Andree (Ac). praoče m. (počutje ipd. basilâr [bazi'la:r] adj osnoven. baskovka f 3. na pol surov. basic ['bazik]. la ~ južna Furlanija. Basêt [ba'ze:t] kr.i. slab. o finìs l’an cuarantevot / cul molâus lune gnove e timp ~ 4. južna Italija. baza f.) srednje. basrelief m. trapast. e dopo strucjâle? 2. podstava f. slaboten. bassane [ba'sane] f potrtost f. nizkotnost f. zmešan. f Bazilikata f (IT Basilicata. baza f. po a restave la glerie. . -ese adj baselski. pobitost f. basche adj baskovski. bandiere basche baskovska zastava. basiliche [ba'zilike] (t. m Basiliano (UD). Basilian [bazili'an] kr. bosiljek m (Ocymum basilicum). podpreti. mê none mi diseve "~". denant dal guvier talian (Pa 05/05). basoâl [bazo'a:l] adj bedast. ljubček m. -iche adj KEM bazičen. Bassitalie [basi'talie] f Južna Italija f.i m IT Bassano. spraviti. (CoCamp). se al è ben vêr che l'ultim ~ che si ricuarde di vê viodût al è chel che tal 1988 (Furlanist). se la ~ / la volevin sclete. HIST bazilisk m 3. fortune [. sivo. bassilâ [basi'la:] it → bacilâ. jed f. basoalmentri [bazoal'mentri] adv neumno. une ~ di resistence cuintri de globalizazion (Pa 02). deti. redka. uno scemo. indi ricuardìn cuatri: il frari ~ Brollo (1648-1704) (Leng). Basili [ba'zili] os. (CoCamp).. basaltic [ba'zaltik]. podnožje n. Basse ['base] f 1. temeljen. basili [ba'zili] m BOT bazilika f. basili m) f REL bazilika f. Bassa ['basa] → Palaç de Bassa. priložnost f. možnost f.(Piç). po neumnosti. basavone [baza'vone] f → basave. une ~. furlans. Bresse e ~e dal Cormôr. → bassarot. praded(ek) m. la ~ južna Furlanija. Lis pieris gruessis dal gnûf ~ a forin gjavadis des montagnis . baskovski jezik. → bussadute. → fonde 2. Bask m 2. burint fûr in cheste forme il ~ di chel romanç che inmò si dopre in dì di vuê. la massarie Polonie. v letih. fi mieze etât. basilicâl [bazili'ka:l] adj ARH bazilikalen. vechos. base II ['baze] f → baze 3. par difindi. posaditi. Basche ['baske] f Baskinja f. basin [ba'zin] m LIT poljub m. basofie [ba'z‫כ‬fie] f 1. Basoie [ba'z‫כ‬ie] kr. basilês [bazi'le:s]. i f (Claut) IT Basoia. basavone) f prababica f. trap m. Baseie II [ba'zεie] kr. basament [basa'ment] m 1. žalostno. disii a chel ~ lì (segnant la femine). lenghe basche baskovski jezik.

pankrt m. palica f. (Verone). al cjapà une malandrete ~. breme n. tant ~ me che masse!. → batel 2. vênt une ~ (di alc) ne moči več. pokvariti. Monte su il sienzât sul ~ e il barcjaiûl al reme cun fadie (fundacer) 2. majhen krožnik (iz železa). batacul [ba'takul] m → batecul. dâ la ~ a un norčevati se iz koga. bataìn. ~si refl izroditi se. ma ancje come assessôr. paradna disciplina. boj m. orodje za mlatenje žita 2. bataiais. i f (Feagne) Battaglia. batarili [bata'rili] m cvrčkanje n. chel di meti scrupui ancje tes robis claris (JM). ~ m 1. batacul) m 1. FIG breme n. 4. miôr cognossûts come Essis di Raviei. raglja. (Furlanist). krepelce. (Pa 02). (BrLi) 3. baston [bas'ton] m 1. tablica čokolade. čoln m. bateric [ba'tεrik]. trden. bataiâ [batai'a:] (batai. specialitât di Paulâr. tukaj se pretirava. tepeški. raznoroden. nepristnost f. trkalo na vratih. che o vin metût sù uchì. no ~ fra i mercjadants. pretep m. e si metè a sdrondenâ il ~. bastant [bas'tant] adj zadosten. bataie [ba'taie] f 1. grmada f. furlanska jed (t.. tai museu. che a son fetis di pan passadis tal ûf e disfritis te spongje. batarele [bata'rele] f razgrajanje n. tepec m. che a levin daûr di une politiche filoimperiâl (consorziocastelli). par gjavaint fûr un ~ lunc une cuarte. imeti dost. cjamp di ~ bojno polje. sedlo n. e i Batecui. gorjača f. 2. la colade ~. ropatoča. poraz m. il talian bastardât pokvarjena. neumnež m. si sint un colput lizêr al ~ de puarte. bojevati se. un so fiastri un fregul stramberie un fregul ~. batem ['batem] m krst f. pokvariti se. treball). vrsta f. dvospolnik m. o continuìn a progredî a cessecûl: a corompi. o incontri propit lui. nezakonski. ropotulja. TEH.ma (ancje) ne samo. disint che al è a consum. Bastilie [bas'tilie] i.. mlatev f. chel . bataglade [bata'glade] f udarec m. kupica f. al baste dî dovolj je reči. A son zîrs cul pulmann. un ~ di fier 4. šalupa f. (BrLi) 2. ogni pôc mi baste. čolnič m. Las sopas. dolžnost f. barka f. batadôr [bata'do:r] m 1. spriditi se. borba f. cul che al scree lu ~ . palica f. batarie [bata'rie] f 1. drog m. (Ta) 2.. batisim). bedak m. bastiment [basti'ment] m ladja f. tolkač m (na vratih). di taule. (Pa). che al disvuedarès daurman de molene spongjose e mulisite (Mar). f HIST Bastilija f (bastija. klepet-ulja. Nô o volìn poiâ cheste ~ di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. batali [ba'tali] m 1. lassât dibessôl in face es fuarcis di Carli. pokvarjen. topniška enota 2. 2. spremeniti se. ~ a sei cussì. razpredeknica. -de adj 1. zmeda f. obveznost f. nezgoda f. nepravilen. batais. spriditi. borba f. spremeniti. boriti se. bastâ [bas'ta:] it zadoščati. hraber.. il Friûl al fo simpri cjamp di ~ (JM). AVTO baterija f. batadorie [bata'd‫כ‬rie] f nakovalo kosca. (JM. mlatič m. par une dade ’o soi rivât a no filâi parsore. barca muzzanese detta ~ . PROV Tant mi baste tant mi fâs Zadovoljen sem s tem. izrodek m.. letev f. cul ~ sul flum Spree. batelâr [bate'la:r] m izdelovalec bark. A Cret o rivavi strafat tanche dopo une ~. vreščanje n. bitka f. Pierdût daûr de ativitât dal ~. chel bon cristian. cjaval di ~ FIG paradni konj. bastonadôr [bastona'do:r] m ki tepe. al è un nûl ~ / par inneâ il Friûl . Ai 23 di Jugn dal 1916 al II ploton de CIX companie dal ~ “mont Arvenis”. e un dai cjavai di bataie al jere propit chel di fâ jentrâ il romanç jenfri i dialets italians. te Berlin a lûs rossis (Leng). baste che ['baste ke] co da le. lu cjapai pal copìn par picjâlu sul ~ dal puarton come un codâr. lajež m. operete par furlan. violentâ plantis e prodots. batina f . pošvedrana italijanščina. a restin instreçadis su la vualive mantie dal ~. VOJ baterija f. hud poraz m. bastonadis di lire. vrl. a viodi "La ~". bastardum [bastar'dum] m nezakonski rod m . tolkač m. davščina f. bastard m. I unics lussos un aradio e un ziredisc a ~ (Bel). raglja f. tant baste che masse! dovolj je. bataice [bata'it∫e] f spopad m. / chel vuerîr ~. lis bastidis di un gran cjiscjel. Salvâ). utrdba f. no baste. les. ropotulja f. bastardâ [bastar'da:] tr izroditi. ladjica f. (FogMil) ~ adj → fiere. klepet-ec. cjapade de ~ padec Bastilije. ropotača f. biti dovolj. bojišče. un ~ di cjocolate. . ancje pe straordenarie capacitât di ~ dai siei parons. un dai ~s che a batin il forment 2 → batali II. (Enrico). bastalami [basta'lami] adj (t. bastardele [bastar'dele] f (plitka) ponev f (iz žgane gline ali kovine). la colade de ~ pai francês. batel [ba'tel] m 1. kar imam. parvie che si tratave di une ~ che lui al considerave un erôr (GP). intun davoi di scraçulis. FIG polutanski. prepir m. Bataie [ba'taie] kr. pokvariti se. la politiche bastonadorie nasilna politika. batain) it biti bitko. (Cisilino. a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul ~. nepristen. batecul [ba'tεkul] (t. neustrašen. une gran ~ di fruts ogromna grmada otrok. kol m. bastonut [basto'nut] m palčica f. kokodankanje n. –dorie adj nasilen. mešanega rodu 2. drog. a ~ FIG v ogromnem številu. spremeniti se. direndaj m. tabela. (Natisone/furlanis). cui mai lis fasevial [le imbarcazioni] ? I ~s. di fruts e di batacui 3. bateriolic [bateri'‫כ‬lik] m bakteriolog m. nereden. bastonade [basto'nade] f udarec s palico. Essis di Raviei). bastiancontrari [bastiankon'trari] m ?? A fâ cuintristorie si riscje di sbrissâ intun altri pericul: chel di fâ i bastiancontraris. bataion [batai'on] m VOJ bataljon m. Totate. boj m. udarec m. udarja s palico. il ~ Glemone Guminski bataljon. bastide [bas'tide] f bastija f. bastart [bas'tart]. toporišče n. kup m. utrdba). ~. bataie. mešanec m. → batecul.. če le. ampak (tudi). hrušč m. sprijen 3. (Basc). Po’ al bateve cun fuarce sul breon il ~ liberant la rodele di fûc che svualave tal varc vueit sotvie (Scf). IRON) pogumen. ~. (Mar) 2. batele [ba'tele] f barkica f. veliko število.bast ['bast] → baste II. kampanja f. la epopee di Garibaldi pai talians. ropotuljaraglja. o savês ce che o ai di dîus? che al è ore di finîle. al paie lu zocul ??Adel verpflichtet (bolj obič. nezakonski otrok. -iche adj BIOL bakterijski. il ~. baste ['baste] f 1. Si à doprât une sielte di provis tiradis fûr di une ~ di tests (SiF). tovorno sedlo n. Lassie nol è un collie ma un ~. nezakonski otrok. ~ di cusine. gorjača. palica f. preveč je. il gjenerâl Pilsudski i à dadi un ~ cussì ferbint → bataglade 3. ~ it izroditi se.

hip m. baterioterapie [bateriotera'pie] f bakterioterapija f. inmanetant dutcâs. tesnoba f. beračiti. premetavanje n.. la ploie e à batiçade la tiere dež je utrdil zemljo. pripekati (sonce). plavž m.. eh! senò cheste sere us fâs ~ di vuestri pari. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis che lis grandis potencis a an sperimentât tal nestri disgraciât continent. di visitis gradidis di amîs de prime ore. hrum m. batinade [bati'nade] f šala f. (Bibl-Lc) Prehodil je . ~ la ale poleteti. ~ dûr vzdržati. batibrucjis [bati'bruqis] m (zaničevalno) kovač m. biti trden. upirati se. 11-20). e intant jo o resti ca cul ~. un tradiment. FIG (šalj. Viodint a capitâ unevore di fariseos e di saduceos par fâsi ~. par movi il ~ che al vignive doprât par fâ imprescj (ictavagnacco). (Bel) 5. vuere bateriologjiche bakteriološka vojna. poimenovati.bateriologjic [baterio'l‫כ‬gjik]. Agns di pâs e di serenitât.. (ProvBr) 2. o voi a ~ in Afriche. ten peraule: ai nestris voi o vin di platâ il savôr dai amants fin doman. al gjave il ~ e tic e tac e tic. contaminazion bateriologjiche bakteriološko onesnaževanje. il ~ dai çocui. i spirits sul cjast lassù mi fasin un ~. (JM).. ~ it 1. (službeno pot) skozi dati. REL krstiti. lontans dal ~ e dai berdeis de politiche. batisesule [bati'zεzule] f BOT modri glavinec m. armis bateriologjichis bakteriološko orožje. (Pa 02). ~ a machine strojno tipkati. bateriosi [bateri'‫כ‬zi] f AGR bakterioza f. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il bec. bojevati se. didponût a dâ la vite / tant a planc che al ~. Par prevignî la contaminazion bateriologjiche de aghe di font e (SiF 02/1. al patì mancul batiduris de pluipart di chei altris e la disconcuardie a regnà plui che altri tra i parons e no tra lis popolazions. (AcademieSt) Napoleon po zmagi nad Avstriji zasede Furlansko. predicjant un ~ di conversion pal perdon dai pecjâts. peti (pesem) 4. šumenje n. bati ['bati] tr 1. zmešnjava f. ~ par imenovati. buinis. la ~. batidure [bati'dure] f 1. batude la Austrie. Alore lui al passà dute la regjon dal Gjordan. te incoerence e tal paianisim pratic dai nestris batiâts (Bel). batibui [bati'bui] m 1. označiti. la concimazion e i diserbants. otrdeti. kritizirati. fate dal ~ UT Gandhi intal so “Cjale ce sere” (’98). upodobiti. napadati. oblikovati. compre de samence. 4. -iche adj bakteriološki. ∼ miezegnot biti polnoč. batisim [ba'tizim] (t. → barburice. batiram [bati'ram] m bakrar m. E chest si lu palpe te religjositât superficiâl. udarec m. vrvež m. (dlhposse). batifûc [bati'fu:k] m kresilo n. bakteriološka konaminacija. al veve batude con onôr la cariere militâr 5. batile ponoreti. kremen m. FIG (šalj. nesreča f. biti se. ~ il fier železo kovati. te benedizion da la aghe ~ la vee de Pefanie e soredut te grande Vegle de Sabide sante (BelR). Po’ al bateve cun fuarce sul breon il baston liberant la rodele di fûc (Scf). burka f. ~ lis cjartis kvartati. sul edonisim. al à concuistât la presidence al prin turni. FIG krstiti. ~ di cûr utripanje srca. baticûr [bati'ku:r] m utripanje srca. Jê e je une studente. Par esempli chest ~ ossessîf sul consumisim. ropot m. grajati. kotlar m. vessio jo il so spirt tes batiduris!. PROV Prime di dî une peraule. iti skozi. La ruede e zirave par masanâ farine di sorc e forment. batifier [batifi'e:r] m železarna f. batiât [bati'a:t] m krščeni.. trpljenje n. loputanje n. baticûl [bati'ku:l] m škric m. des vilotis di Zuan Lenuzza. il lat 4. ščuvanje n. batiâ [bati'a:] (o batii) tr 1. In realtât pre' Bepo no mi à fat mai ~ a machine un so scrit (Pa 11/99). kričanje n. vik m. dati vzdevek.. tun batût di voli v trenutku. (mnenje ipd.) izpodbijati. lu vevi batiât par “monsignôr Fusete” 3. nemir m. A son comprindûts: “Ici”. razgrajanje n.. al bât il campionât. batem) m krst m. Napoleon. un ~ di popui scjadenâts. trenutek. Chei che a batevin a crodevin che la sience. ~ il vin. ju tacà disint. vpitje n. batesimâl [batezi'ma:l] adj REL krsten. ~ il Matutin ??. (Urban). (po)trkati. cuntune presse pardabon poliziesche. (ShW). fâsi ~ dati se krstiti. kresilni kamen m. ~ il forment žito mlatiti. sunek m. E o batevi. . o il mai dai pichepieris (Mucci) 2. (Sg). nered m. udarjanje n. (don) 3. In tal borc na campana a bat il Matutin e a tornin i dìs coma ch'a erin prin. la ~. rufian al è chel vieli / ~ di un Vulcan. hipoma. Eliseo al cirive di cidinâ il ~. ~ di cee migljaj z očmi. (Pa 04/02). udariti. ~ lis nolis klatiti orehe. obiskovati.) iztepač m. la robe cuntun ~ di cûr mai provât. (Pasolini). → açalin. biti na tleh. krič m. (Bibl-Mt) 2. FIG hud udarec m. tepsti. diviganje n. Di istât il soreli al bateve ancje su chês planelis maldertis (Tolazzi) bati daûr [~ da'u:r] it zasledovati. tolči. premagati. E chel sunsûr saraial il strît dai cjars. baticuviertis [batikuvi'ertis] m (neolog. aghe ~ krstna voda. baterist [bate'rist] m MUZ bobnar m. la savietât e l’instint di autoconservazion tal ultin a varessin dal ciert obleât l’omp a unîsi intune societât solidarie e resonevul. roganje n. zmagati. al scugnive tignîju a ~ . obrat m. ~ la ore (ura) biti uro. vzleteti. co miezegnot batarâ. al metè sù tal 1946 cun Felìz Marchi al fo batiât “Patrie dal Friûl”. (Pa 02) kjer je sovražna artilerija udarjala po italijanskih položajih. bati fûr [~ 'fu:r] tr kovati. nemir m. tratant di sclarî il gno convinciment (Enrico) 3. trepet m. batiçâ [bati't∫a:] tr (zemljo) utrditi. strah m. plavica f (Centaurea cyanus). zmeda f. bateriste [bate'riste] m MUZ bobnarka f. biti. fužine fpl. hrup m. Lissandri. upor m. kolobocija f. gneča f. baticei [bati'a:t] (t. e dut di batiduris / cuviert da cjâf a pîts 2. sul materialisim. bonifiche dal teren. bati cee) m trenutek m. bučanje n.) (z)močiti. zasmehovanje n. biti za petami. batint il candidât dal centri-çampe Flavio Pressacco (O). vztrajati. unic omp restât in paîs. ~ ciertis opinions 3. ugnati. vstaja f. poraz m. bisugne ~ la ale come il gjal. dulà che i artilîrs nemîs a batevin viers lis posizions talianis. che a documentin i efiets disastrôs dal ~ dai canons. trušč m. un ~. e lavore intune radio (Ta). udariti. Monica. Il guvier al lasse fâ cence ~ cee. bitje n. al à tacât a ~ la ostarie 6. (taicinvriaul) 2. suniti 2. e voaltris dôs. Jo us batii ta la aghe par che si convertîs (Bibl-Mt).) nabiti. al ocupe il Friûl fasint riformis sociâls ispiradis ae Rivoluzion Francese. jih naložiti. batiment [bati'ment] m 1.. bateriologjie [bateriolo'ăie] f bakteriologija f. (Pa). trema f. ~si refl boriti se. igrati (karte). biti.

trkalo n (na vratih). ~ adj REL baptističen. utrip m. I tescj a àn di jessi inedits. bat m (pri zvonu). otroški prtiček m. batocj [ba'toq] m 1. la ~ de cuae. il cjavâl al cresseve il pas cuntune ~ nete tal cidin. kembelj m. batulon [batu'lon] m blebetač m. pikčast. otroški prtiček m. bavâ [ba'va:] it (o)sliniti se. ~ di colôr barvni prehod m. bavarin [bava'rin] m otroški prtiček m. tolčen 3. un mafiôs. blebetavost f. PROV lis bausiis a àn i pîts curts laž ima kratke noge. hlimba f. peniti se. E je une fan bausarie. recamâ bavarins. sluz m. lažen. postopati. pardìe! / Eco ca che si invie / in socoros il ~ da l’angunie 2. pobit. il za vût iniment pre Zuan Batiste Piemonte che al rezè la incarghe dal 1871 al 1899. Ananie. te ~ direte dal soreli. krstilnica f. skrinja f. tolkač m. intune ~ di voli v mahu. Zuan Batiste Janez Krstnik. strast f. udar m. di Boemie e di Carintie (Pa 03/4). parcè mo satane ti aial grimpât tant il cûr di rivâ a dîj bausiis al Spirtu Sant (Bibl-Az) 2. baste cjalâ ce che al è tal Museu. (La 06/1). prometen (cesta). krstitelj m. (JM). ??. bitje n. batudâr [ba'tude] f ?? dispès a messet di contis de vite di Cjasarse e dai “scuintris” fra i turcs (o sei i cjasarsês) e i batudârs (chei di San Zuan). klepetulja f. vožen. e il ~ di Calist e l´altâr di Ratchis che cumò a son tal Dom. luncs no di mancul di 70 cartelis cun 30 riis par 60 batudis pe "Sezion di narative" (Codroip. omarica f. 2. vê un (alc) tal ~ požvižgati se na kaj. (FogMil) 3. jai contade une ~ (Natisone). razmik m. un ~. bausâr [bau'za:r] m lažnivec m. batulone [batu'lone] f (ženska) klepetulja f. tresk m. un lari. ptičji. nol è il durmî che al vierç il sium ~ (Tolazzi). E cumò il malumôr mi monte drenti intant che o voi a cjase cul ~ de gjachete tirât sul cuel (BrLi). a Cussignâ. presedek m. (Sg). butelj m. ukor m. ~ m 1. -ude adj 1. batoste [ba'toste] f (neobič. E.) izbruh jeze. hip m. Simon (batiât Pieri) intun lamp di orgoi al à sfilât la spade de fodre di un dai soldâts (Pa 03/8). Altre batoste e je rivade pe Badie tal 1509 cui soldats comandâts dal duche Oton di Brunswich che. da bi pisnil. il pari al faseve il spachenapis e al girave cuntune coce picjade te cinturie e al meteve dentri la ~ 11. fâ/ contâ une ~ lagati se. butast. cidin e. Une sezion tal lûc internet dal “Comites” ~ di Munic al presente cemût che si à di fâ. priberačeno n 10. ~ adj lažniv. ~ adj bavarski. batist [ba'tist] m 1. pena f. ranjen. MET plena f (pri železu). udarec m (pri strojepisju). de cernicule.tu âs apene cenât. mahljaj m. ma coragjo. . GRAD ilovnat pod 3. batisteri [batis'teri] m krstna kapela f. Magaricussinò jo no soi ~. batina f 2. zbodljaj m.. cui cu fâs une ~. lisast (npr. dal saût. dlaka). tepen. batule ['batule] f zgovornost f. (La) 2. ovratnik m. užaljen 2. (Sg). chei di Mortean 6. bavacje [ba'vaqe] f BOT → fonghe. lažnivost f. scove il ~ par meti il forment. v hipu. baule ['baule] f jagoda f. (Pa 08/01) 2. kosmata svila f 3. lažnik m. fra lis altris a è famose la ~ che a derin ai Turcs tal 1477. butâ la ~ peniti se od jeze. mlatev f. baûl [ba'u:l] m kovček m. strissule). (Pa). propit sul volt e scomençe cheste biele stradute pôc batude. mah m. poraz m. prilizovati se. Spieli di un cjastic par pecjâts tant che la avarizie e la ~ (don). (La 05/11). (Bel). (pri predpasniku) predsrajčnik m. . un cul cûr frêt come il nâs dal cjan e egoist fûr di misure. bavai [ba'vai] m (na)prsnik m. gridavano "bàuf" (fermo) (don). dopo la cjase di Bepo Blancjin. (Enrico) nisem lažnivec. jezičnost f. pihljaj m. si sentà suntune bancje e si ricreà a sintî une ~ di aiar (MazzonIol) 5. bausie III [bau'zie] f (ročni) svečnik m. neumnež m. cjapâ par un ~ imeti za lažnivca. I soldâts lu cjaparin par leâlu e puartâlu vie. bati voli) m trenutek m. si impegne a fânt cent dî bausiis izreči laži. no ese ore di finîle di strissinâ il ~ pal mont?. tu sês ~ tu Ghine! bausie I [bau'zie] f (podla) laž f. la ~ de cjampane. dal frangel 9. batût [ba'tût].) opozorilni klic gozdarjev. pokec m (pri biču) 7. drget m. bauf ['bauf] int (carn. potolčen. zamah m. pikast. odtenek m 6. → bavarin 4. la profezie batocje. Avis) 4. latticello →. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô borie. cence dî ~. batude [ba'tude] f 1. pok m. beraštvo n. skedenj m. Di Cjantonut. → pomule. bausarie [bauza'rie] f lažnivka f. cence dî ne au ne ~. taktirka f. klepetavost f. (pri redovnicah) podbadni. la ~ la din a lis vacjis e ai purcits 12. batiste [ba'tiste] f baptistinja f. nabiranje prispekov. ma ducj o vignarin gambiâts. a stevin su la plaçute. chestis a son zornadis di fâ des cjaminadis.vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. Sì ma il museu e il ~ ju sierin a misdì (BrLi). cu la sô ~ e cu la sô invadence. nor. v: lâ baucant lenariti. che a scugnivin contentâsi di butâ la ~ e spietâ che il leon al ves la creance di lassâur il scarsanali. oprsnik m 3. par une convigne cui duchis di ~. bau II ['bau] m črv m. datiloscripts. zmerjanje n. ju muardeve. zatik m. maladete raze cuce. bavar ['bavar] m 1. lis baulis de bacjare. trap m. takt m 5. une ~ di nûl črtica oblaka. tolkalo n. bave f 1. un cjan al baule. si presentà a Ratisbone. dobiček m (iz podjetja). vratni jermen m. baptist m. come i poleçs cul cos 8. In coda. živalski glas. trkalo n. cun batudis di cûr che scuasi si imparevint 3. udarec s palico. sunek m. slina f. skobljanec m. zlagan. baulâ [bau'la:] it lajati. chê ~ di massarie. maladets batocjats. intun moment. neumen. 4. utripanje n. baucant di lâ e gustâ a Vât. udarec m. bau I ['bau] m pasji lajež. znak m. čep za v usta. baucâ [bau'ka:] it pos. batulie [ba'tulie] f → patulie. beračenje n. prevara f. dopo vê brusâts tancj paîs (Natisone). cioè alla fine. intune ~ di voli (Bibl-Corinto) 2. cence dî ne au ne ~ ne. intun ~. ~ e scoreât ponižan. Par vê une buine scuse.i f Bavarska f. pripeka f (sonca). strel m. bausie II [bau'zie] f ostružek m. udarjanje n. gobec m. (cjargne/fiabe). la lave dongje de int cidin. sapica f. bativoli [bati'voli] (t. fan bausarie lažna lakota. ~ adj trapast. Batiste [ba'tiste] → batist. ~ tr osliniti. Bavarie [ba'varie] kr. uničenje n. po padcu drevesa. bavarês [bava're:s] m Bavarec m. al cjapave chel che i davin cence dî nancje ~. (veter) pih m. → sbave. (bolj obič. → bardele.

-ade adj opojen. sicu sacrifici pal pecjât. no viodint svolâ nancje un ~ 4. pihljaj m. nancje un ~ pes stradis niti žive duše ni na cestah 6. ~ futût. da 2. FIG mož nezveste žene. beade [be'ade] f → bebeade.nem. ~ sot di une ale opojen. Bean [be'an] kr. doseči. ujeti. ninine. beatificât [beatifi'ka:t]. / tu la man tal patelon. lis pioris a bebeavin. ce grum di bestiis. dobiti. i f → Celant Bearzi. lis disbruin (intune une sorte di fieste intal bearç) (Pa 04/02). REL blažen 3. beade adj 1. odnesti stran. zmota f. (pri kartah) vzetek m 3. nabit. spoznanje n. vspodbadati 3. veselo. zbadati. bazilâ [batsi'la:] it → bacilâ. meket m.i f → Bavarie. bazot [ba'dzot] m → basot. napaka f. becât [be'ka:t]. živeti srečno. ZOOL majhna sloka f. bavile [ba'vile] f luska f. beketanje n. une ~ di suspiet. . kavsanje n. baze ['badze:] f 1. zadovoljen. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il ~ 3. pisniti. om di fede e di libertât interiôr. beatificâ [beatifi'ka:] tr REL razglasiti za blaženega. zbosti. (zelo majhna količina) črtica f. che lis muchis no i bechin l’om! 5. s’o cjatarês des becanelis. fâ (dâ) il ~ a lis stelis biti vsega zmožen. -ade adj REL razglašen za blaženega. bebee [be'bεe] (t. (t. ~si refl uživati (v). bavicjâ [bavi'qa:] it → sbivicjâ. (veter) pih m. kozica f (ptica) 2. beadonon 2. ~ e fusaproliferin (SiF 02/1. [ba'vits]) adj slinast. atente. norec m. usrati se kaj komu. leseno kladivo n. che tant al à fat par prudelâ la sô ~ (Pa). senca f. E si podarès lâ dilunc par 180 pagjinis a burî fûr becanots a otante. Ancje se cheste no fos la prime comemorazion istituzionâl dal Beât Beltram fate ca a Udin (Ac). → bavôs. une fete cjalde di ~ kos tople polente. beatificazion [beatifikatsi'on] f REL razglasitev za blaženega. odpihniti. dutune cu la decorazion de capele de ~ Vergjine dai agnui. ZOOL grbež m (Limnocryptes minimus) 2. Su la taule de pâs. (zelo mala količina) mrvica f. la malsane calme a fîl di campagne: nancje une ~ di tramontan (Mar). → aiarin. luskina f. zaseči. sreča f: vê ~ imeti srečo. becant [be'kant] adj bodeč. baviç [ba'vit∫] (pl. base) F polenta f. F kozi f. vivi a la beade voditi srečno življenje.. blaženo. k sreči. veseliti se.) m kmečko dvorišče n. becadure [beka'dure] f kljuvanje n. o ai becât un bon rafredôr (sf). bavose [ba'voze] f ZOOL (riba) Okata babica f. odpeljati. butec m 3.. FIG gobec m. zabava f. Po ancje un ~. bec stuart) m ZOOL mali krivokljun m (Loxia curvirostra). FIG stakniti. akreš. come i tricotecenis . i f (Codroip) IT Beano. bazigot [batsi'got] m → bacigot. la clipe ~ prijeten. REL blaženost f. bavisele [bavi'zele] f hladna sapica f. beade) f beket m. cence podê ~ il gjat 4. bavôs [ba'vo:s]. žgoč. bagnâ il ~ poplakniti. zgrabiti. a cheste ore al è di solit za ~ ob tej uri je ponovadi že nabit. F ptič. becarâ [beka'ra:] tr 1. I 40 bonats a cjapin sù lis panolis une per une. (Natisone/furlanis). kljuvati. ~ m slina f. bazilot [batsi'lot] m → bacilot. Padre Venanzio Renier. sreča f. macola f. tepec m. piti. be ['be] f ime črke ”b”. vinjen. zabijalo n. i f (Sant Cjancian) Bagliano. kljun m. bece ['bεt∫e] (t. → becanot. sapica f. napaka f. bebeade [bebe'ade] (t. mi à becât un det 2. kozica f. becâ [be'ka:] tr 1. la lôr virtût si à beât il so bon mercedi. Baviere [bavi'εre] kr. la fescje ~. sluzast. šara f. (GE). beâ) tr (koze. bebel [be'bel] (t. prigrizniti. al sa che la prime ~ e je la puaretât. topel veterček.) uživati. polomija f. la Italie e beche il Tirol di Misdì. razvedrilo n. imeti zlate roke 2. pikati (s kljunom). sluzast. bebei [be'bei] m → bebel. bavelin [bave'lin] m (sviloreja) cunjar m. bazigâ [batsi'ga:] tr → bacigâ. beadon. koza f. FIG pomol m. -ose adj slinast. meketati. zobati. štrlina f 5. oster. penast. pijan. lahen veter m. bee) f INF ovca f. ovce) beketati. da. pena f. (oseba) živa duša f. beât [be'a:t]. hladen veterček m. bazighe ['batsige] f → bacighe. koristiti. pijan. kjuvati 2. bec I ['bεk] m 1. trohica f. ti ricuardistu. zmota f. bearç [be'art∫] (pl [be'arts]) (< st. beâ II [be'a:] it → bebeâ. ZOOL kozel m. al à simpri un ~ sui lavris. beauvericin [bea'tu??] f KEM beauvericin. beâ I [be'a:] tr (nagrado ipd.v. in redenzie par vualtris. per cui. (u)gristi. vbod m. → bavisele 3. bec in crôs [~ in 'kro:s] (t. pizda f. al viodè a sô volte il Gurizan tanche une periferie dal grant ~ triestin. doseči (kaj) 4. becanot [beka'not] m 1. mrvica f. bec in stuart [~ in stu'art] m ZOOL → bec in crôs. befutût) m 1. svež pihljaj m. črtica f. bazizi [ba'džidži] m → bagjigji. Beade [be'ade] kr. beatitudine [bea'tudine] f 1. Don Milani. 31-45).bavele [ba'vele] f 1. nol à un ~ di carantan nima niti prebiti pare. meketanje n. bavicje [ba'viqe] f → sbivicje. FIG blaženost f. bebece [be'bet∫e] f → bece. bebece) f F žensko spolovilo n. pik m. drobec m. penast. becade [be'kade] f kavs m. ~ content . malo špikati 3. E cjantarà ancje la corâl “Capello” di ~ (Pa). I Fusarium a produsin une grande cuantitât di micotossinis. dobiti (npr. sot lis bavilis dai sardelons. (Bel). zalotiti. veseleti se.i f Beata f. (Bibl-Numars) 2. bavesele [bave'zele] f → bavisele. piči. kavs m. becanele [beka'nele] f 1. (La 06/3). srečen. beatifikacija. ne imeti beliča. → biât. svilni odpadki 2. / in chê di dongje il porton? / Jo o tocjavi la bebece. bebeâ [bebe'a:] (t. bazâr [ba'dza:r] m bazar m. bolezen). la cariolute e tancj altris bebeis. Bearzi [be'ardži] kr. beadementri [beade'mentri] adv srečno. ~ che dobro. al è dut sglonf di becaduris. Bean Des Muiniis [be'an des mu'iniis] kr. lis becadis des gjespis. bec II ['bεk] (t. ~ m REL blaženi m. FIG pridobiti. (orodje) zabijač m. vierzi il ~ odpreti gobec. pridobiti. bebei) m igrača f. zadovoljno.

~ m Beograjčan m. mala vsota denarja. i cesarons ju ai belançâts a otante 2. becin [be't∫in] (demin. no crôt ’es striis. Une ocasion duncje ancje pai furlans de ~ (Onde). La ~ e viere a vot. spindi ~ porabiti denar. prečka f (pri vozu) 2. kljuvati. kavsniti. klanje n. preudarjati. bel ['bεl] m FIZ bel m. soreli e ploie. simpri prontis a seguî un so ~.) (neobič. behaviorisim [behεivio'rizim] m PSIH behaviorizem m. belançament [belant∫a'mεnt] m (pre)tehtanje n. ~ dai interès (Pa 7/2000). dračje n. befane [be'fane] f 1. podrobno pregledati. béif ['beif] (Glemone) → bêf. tirâ un ~ di un fat uman e divin come il papât. suha trtna mladika f. belancist [belan't∫ist] adj ?? L’obietîf des fameis ch’a cjapin part a la campagne “Belançs di justizie”. nagrabiti (denar ipd. -ese adj beograjski. (GP) → comant. bêç ['be:t∫] m HIST star beneški novec. beçons [be't∫ons] (akreš. beçam [be't∫am] m (kolekt. -iche int PSIH behaviorističen. velik denar m. raniti s kljunom. (Cadorini/furlan) 2. Si trate di un implant che disigûr nol zove a dâ lis rispuestis che a coventin. tal sclopetâ de çocke e des bedecjis.) denar m. begherle [be'gεrle] f ZOOL ?? (Cerambyx moschatus). o cjali ator e o viôt pa’ la gran part. denarji mpl. FIG klavnica f. behavioristic [behεivio'ristik]. i m (Vile Di Var) Belgrado. pod drobnogled dati (zadevo). a jerin lis balutis dal ~ a fermâsi. Beleno) koroško (karnjisko) božanstvo. pogon. res je. i ucei che a stevin becuçant tal gjalinâr. San Niculau e la ~ puartant dons ai fruts. v dvomu. (La 04/12) 3. sbeçolament) m zaslužek m. beçolâ [bet∫o'la:] it in tr (za)služiti denar. ~ m Belgijec m. nemirika (v uri). ni al orcul ni ’es magiis (La). beche ['beke] f v: che al fume la ~ (jed) božansko dobra. di no vê altri imprest che lis fuarcis armadis. a puartin dongje dut il ~ dal Stât. priti k denarju. f Belgija f. Belen [be'lεn] os. tirant sù e jù il cjavut come par cirî alc di ~ (MazzonIol). razglas. bêçs ['be:s] mpl denar m. REL praznik razglašenja Gospodovega.→ frice. beghe ['bεge] f prepir m. belgradês [belgra'de:s]. Al è un osservadôr critic dal model ~ di convivence etniche (Pa). al sa di vin e ti plâs un al è pal purcit e un al è pal ~ e (linostraulino). cun lis sôs peraulis misuradis che a semeavin pesadis cul ~ dal speziâr (Leng). jessi in ~ imeti denar. il diu solâr dai nestris basavons (Natisone/furlanis). / belançats che mai miôr. butâ i ~ te roie vreči denar skozi okno. Un mestri di vite che cence tancj scjas. sporeči se. in ~ cu lis spesis v ravnovesju z izdatki. beçolament [bet∫ola'mεnt] (t. il torment di vivi in ~. v kup spraviti. usklajevanje n. grda ženska f. E vignarà puartade insom la ristruturazion de Place di ~ (CoUd). beçolade [bet∫o'lade] f zaslužek m. vrojeno znamenje n. un risot un gustâ che a fumin la ~. izenačiti. becotâ [beko'ta:] tr pikati. bajna starka. ordin.che mi à fat jentrâ in cjase e mi à dât di mangjâ suntune taule che no veve viodude la aghe. cun chê buteghe al à fat ~. . poln kljun m. becuçâ [beku't∫a:] tr pikati. premoženje n. un sgarpion mi à petât un ~. poslovati. v ravnotežje spraviti. TRG bilanca f. kavsniti. Beivârs [bei'va:rs] kr. prihodek m. m (IT Beleno. (t. v negotovosti. Nos ch'i sin puòrs i vin puòc timp de zoventùt e de belessa: (Pasolini). tirâ la ~ hlipati. kovanec m. čarovnica f. beh ['bε] int prav. zravnati. pravdati se. bedec [be'dek] m → bedecje 2. naročilo. kovni pečatnik m 2. F zaslužiti. lu si capissarà dome ae fin. -iche ~ adj belgijski. tremi kralji 2. FIG starka f. (pri trtah) suhljad m. ukaz m. jessi tacât tai ~ biti lakomen na denar . cussì che la ~ regjonâl no simpri e rive a meti in avualitât (Leng). befel [be'f ??] m poziv m. becolâ [beko'la:] tr 1. belancîr [belan't∫i:r] m 1. Al jere come se tal fûc e continuàs a vivi la figure di ~. BOT lisička f (Cantharellus cibarius) 2. od bêç) m prebita para f. → len blanc. belançâ [belan't∫a:] tr 1. poravnati. mesnica f. begâ [be'ga:] it kregati se. zgrabiti 2. madež m. pravda f. un pâr di belecis di tacâ sù in bande de muse. no sta a ~ il gno rap di uve 3. dohodek m. bee ['bεe] f (infant. obrati. in ~ v ravnovesju: Se il to cûr al è poiât in belance viôt di pesà ben il so valôr par podè (nonsoloparole). meti il vuès su la ~ prevesiti tehtnico 2. kavsniti. neprijetnost f. ugriz m. belgjic ['bεlăik]. / sta ciert. povelje. mag m. Belgrât [bel'gra:t] kr. s kljunom pikati. il mecanisim interni al funzionave inmò benissim (CoUd). belessa [be'lesa] f (Pasolini) → bielece. Belgjiche ['bεlăike] kr. sore ~ za denar. bedecje [be'deqe] f 1. simpri incinât a cirî di ~. sapo loviti. (Bibl-Lc).i. otrgati. prečni drog m. biti pri denarju. belancin [belan't∫in] m 1. torej.) → bebee.i. ~ a palote na kupe denarja. 4. ej no. bogatenje n. tehtnica f. dekret m. jessi in strent di ~ biti suh. spor m. Ma in realtât. belandant [belan'dant] m čarovnik m. od bêçs) mpl veliki denarji mpl. no crôt ai belandants. (friulinelmondo). veliko denarja. čarodej m. belece [be'let∫e] f bradavica f. come Jesù Bambin. al fâs bielis beçoladis sun chè fornâs. il vescul i mande sù un ~ di lei in glesie. che mi semeave la ~. cjaval ~) priprežni konj m. cjatâ beghis začeti prepir. Belgradese [belgra'de:ze] f Beograjčanka f. cun patis e civole. primerjanje n. (Pa 03/11). se no impussibil. pridobiti. la sô miôr zoventût e finìs te ~ (Bibl-Gjeremie). i f (Udin) Beivars. tirâ un ~ napraviti bilanco.). (ProvBr). spreti se. no. Une volte a jerin puars parcè che no vevin ~ (Pa) ker niso imeli denarja. obračun m. bedoi [be'd‫כ‬i] m BOT breza f (Betula alba). begherlâ [beger'la:] it → berghelâ. prepirati se. belance [be'lant∫e] f 1. pik m. dinar m. no si beçole. ~ minûts drobiž m. kljuvati. becjarie [beqa'rie] f 1. dobiček m. pričkati se. sorenomenadis Fameis belancistis. edikt. majhna tehtnica f. becon [be'kon] m kavs m. becjâr [be'qa:r] m mesar m. al è chel di tamesâ i siei consums cuotidians (Pa/Buteghe) belanç [be'lant∫] pl [-ts] m bilanca f. nalog. ki obdaruje otroke v noči pred sv. Dificil. (pre)tehtati. pomočnik m 3. pregrada v konjskih hlevih. PROV L’om cence ~ al è un muart che al cjamine .

(O). benedet [bene'det] adj 1. (ShW) ben che [bεn'ke] co dasi. -iche adj 1. benedetine [benede'tine] f REL benediktinka f. aghe benedide blagoslovljena voda. La glesie e po vantâ benemerencis. Come che o varês capît. E par chest e veve di jessi plene di magjie ~. presnet. va ben alc a cdn (Sg) komu nekaj prav priti. 234). tan’ ben k sreči. Palaç ~ palača Belgrado. finî in ~ dobro se končati. tudi (če). om ~ čudak m. belicôs [beli'ko:s]. (Lenghe 2000). dâ la ~ dati blagoslov. ~ m REL benediktinec m. cui siei proclams. nissun lu à congnossut. e tantis. Belum [be'lum] kr. pomagati. -ose adj bojevit. (Pa 02). Beno m. ma ~ kakor koli že. lahko rečemo. čarodej m. koristen. natančno. ugoden 2. di bachetis di paugne e di fenoli. lis striis armadis di macis di sorc e i benandants.. restâ cidins dal dut cence dâmi il ~. blažen. tal puest de promozion di une vendite di ~ o de construzion di un poç (Pa 04/03). biti slab.i. → zaie. Belun [be'lun] kr.(JM). ~ ~ zelo dobro. Te nestre ete di vuê. korist f. i conflits di tip ~. il francês ~ di Saint-Geniés e il todesc Marcuard di Randeck. blagoslovljenje n. popolnoma. blaginja f. dobrote izkazovati. benacet [bena't∫εt] m dobrodošlica f. čuden človek. m 1. četudi. v redu. dobrota f. Spiri. (ProvBr). om par ~ dostojen. la rezine ben cun dute la polegane di chest mont. jessi pôc ~ ne imeti se najbolje. se si passe. ben che → a ben che. belic ['bεlik]. La Regjon Venit. dobrodelen. pošten človek. m ~ di Jugoslavie (glavno mesto Jugoslavije) Beograd m. ancje jê benedete e benefiche. La Madone benedete dute spauride e maludì la piante spione e al strenzi al cûr il so Divin bambin e' disin (Scf) 2. benedî [bene'dî] tr blagosloviti. si à davuelte a Palaç ~ une riunion straordenarie dal Consei Provinciâl di Udin. In chê dì a Rome. pri naslavljanju v pismih) dragi. Beltram [bel'tram] m Bertrando (IT). blagoslovljen.Belgrât I [belg'ra:t] kr. si ben che čeprav. ~ us vigne karnjiski pozdrav. → munificâ. ~ co vendar(le). Simpri salvant il non dal puartebandiere dai predis beneçans. ben ['ben] adv dobro. ~ ogni an il program al vegni justât daûr dai interès dai students. korist m 2. cuant ch’a son deventâts siôrs di no crodi midiant dal cumierç des armis e dal matereâl ~ (Pa).i m Beludžistan m. dobrodejen. bendâ [ben'da:] tr in refl → bindâ. di Vicence e di ~ (Pa). prid m. prav tako. ~ m dobro n. benemerit [bene'mεrit] adj zaslužen.i m → Belum. (didatic). il pape ~ XIV (Storie). pošteno. sôl ~ furôrs. (Bel). ma ~ a àn sintût a dî che. (pos.i. diventâ une ~ pobesneti. il ~ di Diu (ena) večnost. lep sprejem m. Belgrât II [belg'ra:t] kr. a gloti di pôre la lôr grande parlantine e. (Bel). e us fâs la impromesse / di lâ a la cjartere / apont par proviodi / di cjarte une ~. (Pa). al ven a stâi lis vueris. Par ~ al massim “Buinis gnocis!” ai nuviçs (ShW). ma la ~ plui grande e je chê di judâ la int a no vê plui dibisugne di chei altris. benefic [be'nεfik]. iz Belluna. dal pet. neskončno veliko časa. da sta ponavadi dva tečaja. . zaklet. zelo. hvala bogu. si pues dî che i cors a son pal solit doi. Benedet [bene'det] os. nadrobno. (BelAlci). al scugnì cridâ ~ e no mâl.. belisie [be'lizie] f → bilisie. A son rivâts a Udin il ~ Marco Paolini (Pa). benemerence [beneme'rent∫e] f zasluga f. (Mar). Se si cjalave ~ une vore di cjossis a jerin gambiadis.. pleten iz debelih vrbovih šib. bemolle [be'm‫כ‬le] m MUZ nižaj m. ma i benedetins i mandin a dî che no son decisions di cjapâ masse cun premure. m Benedikt m. Come la “Filologjiche” e altris ents plui o mancul benemerits. belom [be'l??] (t. di ~ che. bene ['bene] f koš. povoj m. in fin. a son vueris asimetrichis. al à comunicât di vê dât fûr lis liniis vuide pal ricognossiment dai beneficis previdenziâi pai lavoradôrs esponûts al amiant des impresis (O). tant ~. Tun prin moment al fâs domande di jentrâ tun convent ~ par fâ lûs dentri di se (Bel) benediktinski samostan. beneficence [benefi't∫ent∫e] f dobrodelnost f. lâ dal ~ in miôr iti vedno na bolje. Beligne [be'liñe] kr. (ShW) benandant [benan'dant] m čarovnik m. in gracie dal jutori de Fondazion Casse di sparagn di Verone.i. ti al auguri come che al fos par me. beneçan [bene't∫an] adj benečanski. bons. → belandant benaugurâ [benaugu'ra:] tr voščiti dobro. PROV An di nêf an di ben . di ~ ch’o ài cjatât ca dentri chel frutat. -che adj vojen. belve ['belve] f zver f. zaslužnost f. benedizion [benedizi'on] f blagoslov m. dobrota f. benefatôr [benefa'to:r] m dobrotnik m. mag m. (IT Belgrado) (okraj Varmo) Belgrado. (Pa 04/02). prid m. une altre realtât. (Bel). na srečo. benedetin [benede'tin] adj REL benediktinski. no dome la domenie par mieze ore di messe e cuanche si passe a ~. e cun filmâts su lis tradizions popolârs (Lis cidulis. tant ben che k sreči. blagrovati.. bende ['bεnde] f obveza f. La Benedizions des Crôs di Zui). beneficâ [benefi'ka:] (o benefichi [-'fiki]) tr dobro delati. preveza f. benefizi [bene'fitsi] m 1. prav. REL nadarbina f. invecit. Il proveditôr Zuane Bembo. belomo) m BOT balzamovec m (Impatiens balsamina). dobrina f. belzà [bel'dža] adv → bielzà. volê ~ cdn imeti nekg rad. belumat [belu'mat] m krajan Belluna. par meti un pôc di ordin (Pa). e je stade morestade dal esit triomfâl tal referendum dal Comun ~ di Lamon (Patrie 06/1). o liberazion definitive di chescj nestris fradis e benefatôrs e amîs. prebenda f. belomo [be'lizie] (JP) m → belom. (Cadorini/furlan) Čeprav se vsako leto prilagaja program interesom študentov. pri vsem tem. na srečo da. e a àn fat une opare benemerite tal scrivi un libri che al fâs il pont de situazion (SiF 02/1. ~ e no mâl zelo dobro. la tiere. rivâts ducj i doi plui in là de etât canoniche dal om (Pa 02). ~ adj bellunski. i f (Aquilee Ud) IT Beligna. vuê o ai tirât fûr la ~! (christianromanini 07/04). stâ ~ prav biti. (Sg) Če pogledamo malo podrobneje. Bielzà dal XVIII secul si stime che chest munistîr al sedi chel de ~ (CoUd). bojaželjen. pipinot ~ 3. Belucistan [be'lut∫istan] kr. FIG preklet.i. m Belluno (IT). dobrotljiv. čeprav.

Agripe e ~ a rivarin cun grande pompe (Bibl-Az). come une ~ di Diu (Bel). benzinâr [bendzi'na:r] m črpalkar m. benviodût [benvio'du:t]. benfat [ben'fat] adj lepe postave. lopovski. berberec m (konj) 3. nerodnost f. che si spessee a dâi un etichete negative. benfatin [benfa'tin] (DEMIN od benfat) adj ljubek. dobro. de tribù di ~. Berde ['berde] kr. (Pa 05/04) benon [be'non] adv zelo dobro. e intal scûr a son doi zovins (medeuzza). zelo dobro. di Ciril e di Metodi. kmet m. ljubiti. I gnûfs martirs dal Jihad pal plui a vegnin des clas sociâls benestantis de popolazion palestinese (Pa 03/10). ~ m Bergamasco. A passavin camions di ~ cun scritis in todesc. cui podevial riscjâsi. -ude adj priljubljen. ~ m dobrodošlica f. (Urli).i. vadì la mont de Grecie (BelAlci). Beniamin [benia'min] os. fî di Cis. Italiji). Al è permetût di gjoldi procreant. problem m. beorcje [be'‫כ‬rqe] f 1. Vignût) os. i dialets (old. -ade adj dobrodošel. blagor m. par dai il ~. befatine. malopridnež m. ~ m konformist m. → baronade.i. dai fraris. ~ m dobrohotnost f. i f → Cuestebeorcje. beolc [be'‫כ‬lk] m ratar m. krasno. m Benevento m. naklonjenost f. Grčiji). blagost f. Berbere ['bεrbere] f Berberka f. Siore. e po un bausâr. m Jožek m. dì dai muarts e de muart di Pier Pauli.i. di dâ un judizi che nol fos di esecrazion e di condane? (Bel). i prins sedentaris (Pa 02/10-11) 2. nekdal. stišče n. v redu. bengâl [ben'ga:l] m bengalični ogenj m. prav. vegnistu? ~ tu mi compagnis ali prideš? Pod pogojem da me pospremiš. benfatôr [benfa'to:r] m dobrotnik m. berechin [bere'kin] m navihanec m. Alore lôr e àn pratindût un re e Diu ur à dât Saul. pod pogojem da.m (IT Benvenuto) Benvenuto. dobro zdravje. križišče n. priljubljenost f. benignitât [beniñi'ta:t] f dobrota f. m Jožek m. beorcje [be'‫כ‬rqe] kr. un ~. počutje 2. ~ m dobrodošlica f. fâsi ~ priljubiti se. (BrLi). pridobiti naklonjenost nekoga. pobalinski. paglav. (La 05/3).i. premožnejši. m Benjamin m. benut [be'nut] adv ?? benvignût [benvi'ñu:t]. (BrLi) 2. la umanitât e je denant a une ~ (logosdictionary). E chest ~ dongje dal jôf? (Mucci). O fermavi la veture ‘e ~ in Povie e mi inviavi a pît dilunc la strade. Benvignût [benvi'ñu:t] (t. težava f. (christianromanini 07/04). neumneži mpl. → DEMIN benfatin. di podê vê informazions impuartantis di doprâ par miorâ il ~ uman. benetin [bene'tin] adj ?? La Europe dai benetins. sedaj (pa). tradicionalističen. a misdì nus da il benrivâts a Tortone la Madonrute di aur di don Orione. Fint ai 2 di novembar dal 1975. Bepi ['bεpi] (t. imeti rad. (Mar). di rabie o moli un blestemon. soredut fra i benpensants. v primeru da. cjalant l’orloi. lavìe dal olm sglovât dal aiar e des aghis benvolentis che a cjareçin il vert sgardufât su di un jet di glerie. (Pa 02). minudine. fino. (Pa 04/05). di ~ bencinski. di energjie. benestant [bene'stant] adj dobrostoječ. al divente un personaç scuasit "instituzionâl” (taicinvriaul). če le. eco. jasa. cun cjamis di breis e di madons (Sg). mi displâs. naklonjen. a dîti une veretât che tu cognossis ~ (Enrico). koženica f. ~ adj navihan. ben se [bεn'se] co da le. ai rapuarts fra Arabics e Berbers. usance la ~. benzà [ben'dža] adv že. beneventan [beneven'tan] adj beneventski. Tal indoman. berdei [ber'dεi] (t. cûr ~ dobro srce. Berber m. kmetavz m. Stiçât dal conseîr ~ Agostinis (Pa 02). neugoden položaj m. daspò che e veve viodût il nodâr e il marchês scribiçâ dai . HIST Beocija f (pokrajina v ant. benzine [ben'dzine] f bencin m. iz Bergama.benenomâl [beneno'ma:l] adj ?? co une peraule dal cont e podeve splanâi ~ la strade par jentrâ tal manicomi. a fevelin simpri in marilenghe e a si capissin ~ ancje tes lôr varietâs localis. bergamascs [berga'masks] mpl F bedaki mpl. une biele comunitât che e à savût fâsi onôr e ~. ~ m 1.lapadania). Pôcs a san che a Milan tai agns Sessante a logavin plui di dîs mîl furlans. goljava f. berberski jezik m. la fonde culturâl metude di pre ~ Marchet. Bepo ['bεpo] os. Beneventum m (v juž. malopriden. naklonjenost. fâ ~ ?? dongje Vencò. (La 05/7). une e je morute. -ude adj dobrodošel. Cun sintiment plen di ~ dut al è pussibil come (Natisone). (BrLi). benjessi [ben'jessi] m 1. Beozie [be'‫כ‬tsie] m GEO. LING berberščina f. benvolût [benvo'lu:t]. un lari. dal Sacri Roman Imperi. ljubkan. dobrotljivost f. blaginja f. Berenice [bere'nit∫e] os. bentropis [benvi'ñu:t] fîs di une tiere che e pareve destinade a mandâ viers il Friûl e il mont intîr bentropis ideis. dobrovoljnost f. berber ['bεrber] adj berberski. Bepo) os. križišče n med poljskih poti. bergamine [berga'mine] f pergament m. krasno. FIG razpotje n. berechinade [bereki'nade] f pobalinstvo n. in convigne cun so missêr Stabilin di Trevîs e vadì ancje cui duchis Arichis di ~ e Ildebrant di Spolêt (JM). benvolence [benevo'lent∫e] f dobrohotnost f. benvolence [benvo'lent∫e] f dobrohotnost. paglavstvo n. Benevent [bene'vεnt] kr. bon di caratar e ~ di ducj. konzervativec m. Donatôr di sanc. Jožko m. ljubeznivost f. stasit. ljubezen m. benvolê [benvo'le:] tr ceniti. Une volte. lopov m. al sarà un ~ che si disgroparà bessôl. li che o levi a fâ ~ cuant che no vevin i sconts. postaven. benpensant [benpen'sant] adj konformističen. sflamie il ~ come une stele. spoštovanje n. mil. -ude adj priljubljen.i f Berenika f. pobalin m. berechinâ [bereki'na:] it pobalinsko se obnašati. Il ~ al è une sostance che il so podê cancerogjen al è cognossût (CoUd). lis raris cjarecis e lis tantis barufis dai spôs e gjenitôrs pai mil e mil fastidis e berdeis (BelAlci). i f (Prepot) Budóži (IT Berda). bergamasc [berga'mask] adj bergamaški. di Cluny. benissim [be'nisim] adv super.i. imberdei) m zagata f. e cun di plui il ~ al è sierât. si ufrivii piçui dolçs (La/tradizions). benzen [ben'dzεn] m KEM benzene. dobrohotnost f. porednež m. Jožko m. konzervativen. ~ o savevi che al vares capît. benvolent [benvo'lent] adj dobrohoten. lavìe dal vuarp e di so pari. benrivât [benri'va:t]. di spirais cetant positîfs di gjenialitât.

berghel [ber'gεl] m krik m. cui lôr cuars. iz Bertiola. Vêso presint “Il ~” di Munch (BelAlci). limuzina f. bertiulin [bertiu'lin] (t.i. il spiziâr al capìs il ~ ancje lui. un ~ propit come in Parlament. i veve justade la ~ de puarte . predsednika Berlusconija). obstreljevati. FIG jezik m. e là ~s. berlade [ber'lade] (t. od berghel) glasno vzklik m. in dut câs. se jo o voi a cjase drete / cussì cence fâ il fat gno. od berli) m 1. vpiti. al sint dentri un sunsûr. samotnost f. vzklik m. berlichite) m FIG hudič m. m (IT Alberto. vrsta voza f. dreti se. ~ adj kričav. Bertul ['bertul] os. a pierdarà ipso facto l’ûs de ~. zgodaj. osamljen.. bersaiâ [bersa'ia:] (bersai. berze ['berdže] f staja f. sberlon) razgrajač m. La sô. (demin. opuščen. tamar m. besetamp [be'so:l] ?? Il cognon da famea facilmenti a nol à nuia ce fâ cul besetamp. Culì il ~ al è l’“Olf” e la sô politiche. ~ m Berlinčan m. (telealtobut). a davin une grande ~ e i spirts a lavin fûr (Bibl-Az). lu clamave stant tal curtîl sot dal ~ des vîts. -eze adj berlinski. → zaromai. razgrajati. berghelâ [berge'la:] (t. tufs di calôr te paludere umide (PauluzzoN). (Natisone). bergamo ['bεrgamo] v: capî il ~ migljaj razumeti. 3-nylon. di Cjamin (Pa). hrup m. berghelade [berge'lade] f razgrajanje n. ~ adj hrupen. berzarie [berdža'rie] f tamar m. kričanje n. hotnik m. bersalîr [bersa'li:r] m ostrostrelec m (vojak). vzklik m. incomprensibîi par jê e . opuščenost f. razgrajanje n. Berlin [ber'lin] kr. Berlaments.al mot . e je stade une vite puare . lis stradis bessolis. berlaçâ [berla't∫a:] it vreščati. une ~ gjenerâl. Bersabee [ber'sai] ?? . razgrajanje n. (Mar). Bernardin [bernar'din] m 1. Tantetant al rinunzià ~ a lis particularitâts locâls di ogni fate. dreti se na vso moč. ~ m Bertiolčan m. razgrajati. berzâ [ber'dža:] tr v stajo. kričati. ossei al guviêr di ~ (La). Il progjet artistic al è prudelât dai Comuns di ~. m (IT Bergamo) Bergamo m. berton [ber'ton] m ARH ljubimec m. 4-açâr par bertuelis (SiF 03/3. Nol ocor ~ tant. (GE) bertuel [bertu'εl] m vrša f (za ribe). bertuele [bertu'ele] f 1. A son utopiis a berlin i partesans de globalizazion e de industrializazion a ogni cost (La). sramotni oder m (steber) 2. berlichite [ber'likite] m → berlic.i. al à petât un ~ che le àn sintude fin su la place.. kričeč. dretje n. (Sg) Ni se treba tako dreti. Bernadie [ber'??] i g f IT Bernadia f. Là in fonts lis montagnis di Nimis e la ~ (PauluzzoN). il gno omp tant gnervôs e ~. bersoli [ber'soli] m BOT (ž. oknu). mrmranje n. che sberla. beromai [bero'mai] adv sedaj (pa še bolj). un ~ di sturnî.i. dongje ~. L’om al si inacuarzè di lui dome cuanche un operari al ~ al frut (Sg). napihovanje n.i m Berlin m. si faseve un davoi. no ~ di fruts. che ciula. razgrajač m. No sai se chest furôr / di ~ si aprove / dai govins dal Cormôr / che. cert Bertrant Secchia di Udin ~ di Castro di Piran e Julius Ciprian di Bressie. e à presentât a la Confederazion. tuliti. tarča f. XVIII) Miedi. na hitrico. Il ~ ARS Krik (Muncha). la sô invocazion. tuliti. berlusconian [berluskoni'an] adj berluskonski (glede na it.i. grozen. berli ['berli] m krik m. FIG iskana oseba f. “E je dongje ~” i rispuint. (La 04/10) (ljubkovalno: Bidin) 2. bersò [ber'so] (pl bersôs) m senčna pot f. m Bernard m. razgrajanje n. priimek BERTOS GIUSEPPE (Glemone sec. il so ~ al va scoltât di ducj (Pa 04/04). David che ~ bersai [ber'sai] m 1. E il clime al è deventât inmò plui pesant cul guvier ~ (Pa 02). kričanje n. Bernart [ber'nart] os. berlarie [berla'rie] f vpitje n. sberlade) f krik m. dretje n. zvodnik m. açâr par bertuelis Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. ma al ven four dal non di un antenât (Piç). un gridatore / un sberlon. planinski pašnik m. spola) konoplja f. Bertiûl [berti'u:l] kr. Berto) Albert m. kričanje n. čisto sam. bergheladis tra ducj i trê. ~ tr zmerjati. sam. e al jere dut un ~ a ore di cene. (RB). al è un jeur e no l’orcul ni ~. hrumeč. berghelon [berge'lon] m 1. m Bertiolo (UD). berlete [ber'lete] f bahanje n. (pes) bernardinec m. nasadilo (pri vratih. (t. Bergum ['bεrgum] kr. sberghelâ) it glasno govoriti. un davoi.i. vpiti. Duncje la int des monts si è esprimude e la sô volontât. su di une ~ . anime ~ sglonfe. berghelarili [bergela'rili] m šepet m. kričač m. invezi dai solits cjants divots religiôs. al dirigè il Centri Studis Ecumenics Zuan XXIII. ~ tanche un jubâl/ il gri čisto sam 2. berlon [ber'lon] (akreš. m Bern m. berlarili [berla'rili] m vpitje n. ~ m dretje n. la ~ fin lis vacjis butin jù. ma prin tu vevis gjavât un cjamp di bersolis che no vevin nissune premure di lâ sul fûc. 2ghise amorfe. docent a Padue al scrivè l'opare Elementa medicinae praticae. un ploton di bersaglîrs. vedeti za kaj gre. vpitje n. (Vichi) 2. šepet m. besclet [bes'klet] adv hitro. a pro de lenghe furlane unitarie. od Bernart) a traviers un dismenteât sonet di ~ Cancianini. Bernin [ber'nin] os. / mi diran che di ~ / vâl un mont. planinski pašnik m. Berne ['bεrne] kr. samoten. razgrajanje n. A Sotto il Monte. v tamar dati črede. berlinese [berli'neze] f berlinčanka f. lis vacjis e lis pioris lis ai berzadis. (Ta).i m → Bergum. berlinês [berli'ne:s]. bertiulot) adj bertiolski. dretje n. o sin une fameone un tic delicade e putrop unevore berghelone. vzklik m. Bert ['bεrt] os. ma di fats no.ancje par so pari.i m ?? i cordui di Micjelagnûl e ~. vzklikati. bersais. berline [ber'line] f 1. dreti se. glasno govorenje n. bersaie) tr zadeti. vzklikanje n.segns. un ciulon. berlament [berla'ment] m vpitje n. sberlâ) it kričati. glasen. brajda f. bessôl [be'so:l] (pl bessôi) adj 1. mrmranje n. glasen krik m. Bertos ['in] furl. grozno tuljenje n 2. berlâ [ber'la:] (t. bessolance [beso'lant∫e] f osamljenost f. berlic [ber'lik] (t. 97) 2. la Talachine che a sberlave la sô marcanzie. (akreš.i m ??(IT Bartolo). tuljenje n. kričač m. dobro razumeti. Bergamo ['bεrgamo] kr. sivîi che no si dîs 2.

parvie che te lôr tradizion abituâl a pratichin la ladrarie di ~ (Pa).Sei Elisabetta dalla lingua schietta (VERONE). che a son calcolâts un popul di bandîts. trai di ~ navrtati. risots e macarons. bevidôr [bevi'do:r] m pivec m. no mi fâs bon ~ FIG stvar mi ne diši. bevaçâ [beva't∫a:] it pijančevati. pastiçs e bevarons. vevino miôr di viodilu a imbeverâsi cul so tuessin e restâ infossât te sô malore? beveradôr [bevera'do:r] m korito n. Betine [be'tine] f → Bete. moke in otrobov) za živino. alcolist tant che il Garibalt. → imbeverâ. živinski. zverinskost f. dî no dî ne ceu ne ~ ne reči ne bev ne mev (BrLi). bevaçon [beva't∫on] m pijanec m. No 'nd è veretâts o aspiets gnûfs di pandi su lis bestialitâts e i macilis cometûts a Auschwitz (Pa 7/2000) 2. (BiblLc). Cheste e je la reson par cui i flus basaltics a puedin scori ~ e lâ indenant ancje par tancj chilometris de bocje erutive. neumnost f. živalica f. bestialitât [bestiali'ta:t] f 1. bevi ['bεvi] tr 1. Al procès a vevin fevelât di rabie bestiâl e di ~. bevaron [beva'ron] (t. al jude a parâ vie i pinsîrs. živinsko. !~si refl napajati se. vpi(ja)ti. divji. un zinar ~.) poznan.i m Betlehem m. aghe ~ pitna voda. odžejan. Stait atents che no vein di inçussîsi i vuestris curs cul mangjaçâ e cul bevaçâ. obiskovati. al viveve ~ te sô è cjasute fûr dal paîs (JM. Salvâ). spelâ la ∼ odreti (kožo) živine. besteâ [beste'a:] it poživiniti se. dâle di ~ a un. beverâ [beve'ra:] (t. une vecje ~ dulà che Clara (lacomugne). betâ [be'ta:] (t. napoj m. l'architetonic puint di cent arcs. 2. živina f. Bete ['bete] os. ∼ di stale hlevna živina f. Poesie di cjarte di veri e musiche ~. bestie ['bestie] f zver f. che al fâs une musiche une vore scure e ombrose (Ta). il filtri di amôr. bevarum) m 1. bevande [be'vande] f pijača f. zverinstvo n. brozga f. iz-. ljubavni napoj m. / là cu no bete sinò il lôf e l’ors. → (bolj obič. piti. che tu âs bevût par intîr (e no dome cerçât) une ~ alcoliche?. inmò a scûr. konj). se no i puartin fûr de puarte / la panole o il ~ 2. bevade [be'vade] f popitek m. par fâ boli te cjalderie de lissiarie la aghe di doprâ par spelâ la ~. bessolin [beso'lin] adv zelo osamljeno. Taiade a tocs cul massanc. besteute [beste'ute] f zverica f. napajati. krčma f. bevarin [beva'rin] m napoj m. napitek m. podivjati. → ceu. (BrLi) bevi fûr [~ 'fu:r] tr (iz)sesati. ~ minût drobnica f. odžejati se. besteol [beste'‫כ‬l] m brezglav. i bêf fûr dute la vite. chel grant ~ di biris di Deutsch Nepal. pijača f. i modons a bevin sù la aghe 3. come che la piore e il madrac o il poleç e il vidul a fasin part de ~ (La 06/2). i f (Sant Micjêl) Bevazzana Destra. Bevaçane [beva't∫ane] kr. živinski. (SiF 03/4. strup m. opijaniti. plen di fotis. sot dal re Erode (Bibl-Mt) Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji. FIG lahkoverno verjeti. betince [be'tint∫e] f → bitince. Betine. fâ bon ~ lepo pripraviti pijačo. clamât ~. Ator des fontanis publichis e di chês privadis. surovost f. slaven. chê ~! (Tolazzi). une assurditât che e fâs ~ (scritorsfurlans). Tu sês ~ de lenghe sclete . živinstvo n. sclip a sclip srebljati. ~ m pitje n. (Bibl-Gjen). beu ['bεu] int bev. obleant i pastôrs a jentrâ tes propietâts privadis par fâ passonâ e mangjâ lis lôr bestiis (La). il frico. nepremišljen. čarovni. besteute. e foi par selvis scuris di faiârs. popivanje n. popivati. jessi cognossût plui de ~ biti svetovno znan. pitje n. piti kot za zastavo. prin dal an un frêt di cjan (sangiorgioinsieme). opijanje n. ben ~. Ancje il Chino. vivi di ~ živeti kot žival. il jevâ denant di. krepilna pijača (iz vode. un timp di ~ pasje vreme. betonic [be't‫כ‬nik] adj FIG (šalj. di voie di fâ nuie. beverât [beve'ra:t] (t. besteon. bestiologjie [bestiolo'ăie] f veda o živalih. besteâl [beste'a:l] adj živalski. zaupati. 147). mešanica f.i f BIBL Betsajda f. napajati se. Al tornà a meti tal so puest il sorestant dal vin. Betlem [be'tlεm] kr. Alore lui ju cjolè cun se e si ritirà tune sitât che i disevin ~ . bevaçone [beva't∫one] f pitje n. ~ grues velika živina (goved. ~ a scroc che al mangjave e al beveve a scroc e ancjemò al vignive idolatrât des sôs vitimis. tant che al tornà a meti di ~ al Pharaon. plene di scossis eletrichis (mortegliano). Dopo che Gjesù al jere nassût a ~ in Gjudee. bevareç [beva'rεt∫] m pijača f. meti fûr di ~ ponuditi pijačo. imbeverâ) tr 1. de fame placide za fat ~.di acjadiments sostanziâi e marcade de ~ e des rinunziis. meti di ~ naliti. v-)srkati. živalskost f. po požirkih piti.) bevude. / polpetis di ogni genar. (Pa 03/4). betoniche [be't‫כ‬nike] f BOT betonika f. tignî bevût požreti (pijača). ~ tanche une semple piti kot goba. fâ passonâ lis bestiis pasiti živino. lis sponzetis. (velika) žeja f. (Sg). napajališče n. pijančevanje n. lahkomiseln. facil tanche ~ un ûf enostavno kot nič. bestiâl [besti'a:l] adj živalski. plui razionalitât des coltivazions. ~ tr napiti. Cu la cussience che 1 miliart e 400 milions di lôr in zornade di vuê no àn ancjemò acès a une risultive di aghe ~ (Pa 02). zverinsko. nastaviti sod. besteate. dati (za) piti. beton [be'ton] m → peton. ~s di cjalunis izbrane pijače. bukvica f. deriv. napojiti. aument di boscam (Natisone/furlanis).i f Beta f. bestealitât [besteali'ta:t] f → bestialitât. cul vê tal cjâf dome lis robis di chenti (glesie). imbeverât) adj napojen. besteone. bevibil [be'vibil] adj piten. piti. bitâ) it ARH pogosto hoditi kam. napajati se. va a ~ i bûs tal sfueiat 2. (stromboli). nečloveško. i bilicuns par une altre bevade / coronarìn di flôrs. peljati nekomu. bestialmentri [bestial'mentri] adv živalsko. al ven davôr di nô fin a la Bodeguita del Sur. incressite dal partimoni des bestiis di stale. betule ['bεtule] f pivnica f. e daspò sepulide daûr di cjase sô. žival f. ponoreti. napajalnik m. vsrkati. vpiti.(don). parvie de ~ che bisugne fâ dopo di vêlu mangjât. E po’ il ~ mi plâs. ∼ alcoliche alkoholna pijača. mandadis a marît lis dôs frutatis. bevarum [beva'rum] f → bevaron. (Bel). ne zaupam zadevi. nečloveški. Betsaide [be'ton] kr. ator dai lavadôrs e dai laips (beveradôrs) di une volte (Pa). al è puest. ~ a sclips. bonifichis. bevadôr [beva'do:r] m torilce za vodo (v ptičnicah). demin. Nadâl un frêt ~. besteam [beste'am] m živina f. zverinski. besvelt [be'zvεlt] adv hitro. (po-. pijača f. Ad esempli. . slaven.

biadot [bia'd‫כ‬t] (deriv. il vin al bibe. knjižničar m. od biât) m revček m. bibličen. → bibion. obirati se. Pre’ Aldo Moretti. → pachee. ~.i m (Mueç) Bevorchians. al è muart ai 26 di Lui. se il cjalcon nol è strent. božec m. ~. → bevade. ~ che o fos poete! o vorès di colp rimâlu. bevude [be'vude] f 1. mudljivost f. il plevan.i fpl (Pulfar) Biacis. / ti porès fâ bibì. bibieç [bibi'εt∫] m 1. bicarbonât [bikarbo'na:t] m KEM bikarbonat m. ubog. biadelore [biade'l‫כ‬re] int k sreči. a bon pro di un podê legjislatîf ~ (Pa 03/12). che a comunicaran par lengaçs audio (Pa 03/6). bibliofilstvo n. ~. ničemurnost f. biadaç [bia'dat∫] (deriv. težava f. reven. vztrajen. biblist [bi'blist] (mpl bibliscj) m biblicist m. si ur cjol la patent s’a rezin l’automobil un signâl ~s. bevilaghe [bevil'age] m abstinent m.) pitna daritev f. Avis). (CIRF). Nassût a ~ il 1 di avrîl dal 1909. bibì [bi'bi] m INF → bibìs. brut mostro! biacemai [biat∫e'mai] int če dá bog. biblic ['biblik].” ur dîs.i m Bibbione. Bevorcjans [bevor'qans] kr. materiâl ~ bibliografsko gradivo. Sâr Giorgio De Tina (Codroip. bibliotecari [bibliote'kari] m bibliotekar m. il puar ~. pronicati. kratkočasje n. od biât) m revež m. -che adj biblijski. previdnež m. Il taramot das tangents nol à sparagnade nancje la "biade" Cjargne (don) 3. cun spazis par seminaris. a 93 (Pa). bibiâ [bibi'a:] it obotavljati se. puar ~. si discor sul avignî de lagune di Cjaurlis e di ~. božec m. mame. o sês ~. Biacis [bi'at∫is] kr. počasnost f. un nucli ~ e cuatris stazions di lavôr. bibliografic [biblio'grafik]. odlašatiati. (La 04/10). zabava f. cheste biade ploie che no finis plui! 2. animadôr de Lote pe Liberazion e furlanist. di Barcis. biadele [bia'dele] f revca f. (Pa 03/12) 2. malenkost f. 97) 3. lasse pûr lì. o varessin di gjoldi pe libertât (Pa 02). od biât) m revček m. ~si refl pomuditi se. Biatrîs [bia'tri:s] os. deriv. al è une ore che al bibiè tor di chê sieradure. -iche adj bibliografski. knjižničarstvo n. revček m. preprost človek m. . memoralist. pijanec m. ∼ digjitâl digitalna knjižnica. !bibìs [bi'bis] (t.i. ki veliko pije. ma la sô femine e je plui ~ di lui. ∼ Civiche mestna knjižnica. ce maniere si davuelzie la sô sensualitât? (Pa). -ose adj predrzen. che in te concezion bibliche a son il spieli de eternitât e duncje de inamovibilitât. če bi bilo mogoče. Peraulis di Josef Malattia. bevorcje [be'vorqe] f → beorcje. nesrečnež m. dobrodušen. vissaris mês. biblioteconomie [bibliotekono'mie] f bibliotekarstvo n. preklet. zgubljati čas. bibliograf [biblio'graf] m bibliograf m.. nabit. biadin [bia'din] (deriv. il frutat. srebrati. počasnè. pijača f.(SiF). La vore par meti in sigurece cuintri i dams dal taramot lis vieris cjasis ancjemò abitadis al è un vêr ~. ~ che le ai metude sul picjot (PauluzzoN). (SiF 03/3. poete. la stagjon si finirà / cun montanis bibiosis. (Pa 02). opit. potujoča knjigarna. bibion [bibi'on] m omahljivec m. vinjen. neodločna ženska f. pitje n. biadaç →. ”biadins!. f Beatrice (IT). vivût a cjaval fra il Vot e il Nûfcent. (BelFa). . bebec m. hvala bogu. dober. (Pa). Cumò al dispon di une moderne sede tal cûr de zone universitarie. ki se vzdržuje pijači (alkoholu). sflacje 2. A son disponibii: l’archîf dal mensîl. ma.. Sabide ai 10 di Zenâr. i amîs. FIG goba f. i dirès: ”cun ce dirît?”. I tescj che a concorin a àn di rivà ae Biblioteche Civiche di Codroip (Codroip. bibâ [bi'ba:] it (t. santuts. la ~ eletroniche. chel ~ al à tirât mâl la bruscjete de vite. biât [bi'a:t]. biadot →. knjižnica f. Si pues domandâ altris informazions al ~. bevuçât [bevu't∫a:t]. revček m. nadležen. E i uceluts piulant / tal lôr lengaç: ”benedete chê man!”. revček m nesrečenež m. svetopisemski. coronuits e altris bibieçs di comprâ. požirati. naiven. Bianchi [bi'anki] m kolo (Bianchi). biblistiche [bi'blistike] f biblicistika f. Bibion [bibi'on] kr. bibiôs [bibi'o:s].bevidore [bevi'dore] f ženska. ~ m naivnež m. pijanka f. -ude adj pijan. biade adj 1. E ce sucedial inte anime di ~. bevuçâ [bevu't∫a:] tr srkati. ~ adj ubog. ju imprescj lenghistics e i servizis informatîfs di altris clapis. → bevucjâ. šara f. zagata f. razvedrilo n. tal câs che l'utent al vedi prontât une ~ furnide di dutis lis colocazions te biblioteche (CoUd). Cuindi o si cjate alc di sest o si viodìn nô par une ~ legre! (Furlanist) 2. bibliofilie [bibliofi'lie] f bibliofilija f. božec m. neodločnež m. bevût [be'vu:t]. i diaui.. FIG) kapljati. L’om par simpri. puar ~ božec m. e par jentrâ inta chel gnûf des bibliotechis digjitâls mobilis. božec m. preprost. bicefal [bi'blist] adj POL bikefalen. Stant a la vision bibliche e cristiane de muart. un côl di trape s’a son bevonis. revček m. ~s di onôr. tepec m. E difat i puartà une vecje ~. biadel →. cu la viste fluscade parvie de ~. a Cjaurlis. uboga f. Parlament european. popitek m. bevon [be'von] m pivec m. par cussì dî. Par dibisugnis di studi e ricercje particolârs. knjižna zbirka 3. biadel [bia'dεl] (deriv. bibliografie [bibliogra'fie] f bibliografija f. medaiutis. Avis). knjižna omara. al jere avilît. biadìn →. nol à podût gjoldi lis personis plui cjaris tal moment che plui i coventavin. e je restade pôc timp dopo imbroiade. → bebel (bebei). veliko pijače prenese. bibie ['bibie] f 1. ki veliko pije. ~ che i bêçs ju ai achì pronts in cjase (F). zadrževati se. pierdi timp in ~s zgubljati čas z neumnosti 2. -ade adj rahlo vinjen. bevone [be'vone] f ženska. Biblija f. ~ eletroniche elektronska knjižnica. i fradis Karamazov. ~ ! – lasse. bibliobus ['bibliobus] m potujoča knjižnica. presnet. che no i mancjave nuie (Sg). e deventave simpri plui biadine. lavôrs di catalogazion di materiâl ~ e documentari (CIRF). bibliofil [biblio'fil] m bibliofil m. la antighe peraule dai profets de ~. biblioteche [biblio'tεke] f 1. zapleten problem. biblioteka f.. biadut. bibì) m buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). bibione [bibi'one] f omahljiva. Biblie ['biblie] f Sveto pismo n. bevucjât [bevu'qa:t] adj → bevuçât. dobra duša f. od biât) m revež m. bibitorie [bibi't‫כ‬rie] f FIG (šalj. ~ che o podès viodilu. l’insium di un om ridicul.

bieluçat [bielu't∫at] adj ličen..i f (Paulêt) Bellazoia. brez izjeme. vzdrževalec m. meti in ~ . bidinut. cu la ~ e la maiestositât dal so ceremoniâl. se i soldâts cjariâts di sbigule disertassin ~.. umazano stanovanje n. grda šala 4. ma la liturgjie. bidinute. ~ lant a fâ une visite intune famee. ~ adv kar. fate di ~ ma ancje di spiete e di ingòs (La). ma no lu cjatave.. bielsôl [biel'so:l] adv (neknjiž. ravno ko. (bolj obič. il ~ di Rome rit f. mastiant a lunc e cjalant fûr dal balcon. fruts che a jemplin dute la vile di ligrie e di ~ . PROV Nol è ~ ce che al è ~. čisto. bicoche [bi'koke] f gorska koča f. (Sg).i. Bicinins [bit∫i'nins] kr. ~ ~ lepo počasi. dopo di une gnot masse penze e durade masse a lunc. al beveve biel planc al vignì drenti un altri aventôr (Sg). 9-18) Bidin [bi'din] os. namenoma. bielot [bie'lot] adj ličen. najboljši. bidele [bi'dεle] f šolska sluga f. bielonone [bielo'none] f izvrstna f. fâ lis bielis a dvoriti. osvajati (žensko). demin. atrakcija f. ”o dubiti che lu podarìn viodi prin di San ~ . ~ a planc → bielaplanc . il ~. privlačnost f. (ProvBr). ~ m 1. da ga bodo zažgali. il sflandôr dal rituâl (Bel). FIG luknja f. bielece [bie'lεt∫e] f 1. lep. udobje n. bielvedê [bielve'de:] m razgledišče n. bielstâ [biel'sta:] m dobrobit m. une volte un miedi. biel a planc [biela'plank] → biel planc. UD). bielite blancje [bie'lite 'blanqe] f BOT petoprstnik m (Potentilla).i. la Ucraine. PROV Par cognossi il ~ bisugne viodi il brut. Belorus (Belorusinja) 2. lepota f. ljubek. la Azerbaijan. o sai che a Cerneglons chei di Franzoe / fadin la ~. vse do konca. bielit [bie'lit] adj luškan. Chei che ancjemò in dì di vuê no àn declarât lis sôs intenzions a restin: ~. celotno. do dobra (poudarja sledeč pridevnik). E chest al devente un apel par ducj chei che a crodin te Art e tal Biel (Pa 06/1). bicikel m (slabš. bielonon [bielo'non] adj → bielon. bielonon. . (PauluzzoN). srčkan.5-5 x 7-11 µm) a son bicelulârs. lepotnost f. (SiF 03/4. bielot. umirjeno. m Bicinicco (UD). biel principi [bielprin't∫ipi] m popolni začetek: dal ~ z vsega začetka. biel planc [biel'planc] adv zelo počasi. Bielvedê Di Marsuris [~ di mar'suris] kr.bicelulâr [bit∫elu'la:r] adj bicelularen. srčkan. šolska hišnica f. al à viodût ch’a èrin i palûs e li’ marinis e (Natisone). lepo. ročka f 2. lagodnost f. s kolesom. bielon [bie'lon] (t. zadnjica f. (Sg). za časa ko. bicicletate [bit∫ikle'tate] f star kolo n. bielviodi [bielvi'odi] m čudežni prizor m. vuê i Stâts son plens di debits e ~ scunîts. danica f. lepota f. In particulâr la sô puisie e disvele une intonazion intimistiche. čeden. bielonon) adj izvrsten. bielon. bilit). 9). vsekakor. (BelFa). al è ~ ce che al plâs. al veve un purcit ~.i m (Aquilee Ud) IT Belvedere.i m Belvedere (Povoletto. al cirive un campanel su la colone dal puarton. bielorus [bielo'rus] adj beloruski. Dal ~ de sô ativitât la cooperative e à prudelât la sô programazion radiofoniche cun la organizazion. ~ in gjambe lepih nog. al à bielote simpri stade. ~ stufade do dobra naveličana. cence vuacâ. deriv. e lusi finalmentri la ~ (Pa 10/99). Bielvedê [bielve'de:] kr.i m (Paulêt) Belvedere. Bielorussie [bielo'rusie] f GEO Belorusija f. ~ co ko.. demin. dober. sijajen. come che a vevin za vût fat lis Republichis Baltichis. sijajna f. Bielestele [biele'stεle] f ASTR Venera f. fâ la ~ zavidati nekomu. biel a planc. lôr si cjacin ~ / dongje plui che mai. Dome dopo un dîs minûts al incrosà un vieli in ~ (Sg). . e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. škatla f. Damâr. E chel ~ romanç di fantassience dal ’53 di un ciert Robert Rainbell? (Ta). čeden. LING beloruščina f. dobro počutje n. (Sg). ma a di chel che al va indenant porconant cun tun ~ vecje. lepo n. razgledna točka f. cjalâ di ~ ?? . la ~. biel che [bi'εl ke] co medtem ko. vzdrževalka f. čeden. biceličen. Une dì al veve fat un ~ aparechio di len. jutranjica f (zvezda). bidimensionâl [bidimenzio'na:l] adj FIZ dvodimenzionalen. cul butâ cjartis a cualchi bidinute. dobro. (Pa). lepo počasi. m Bernard m.i m → Belgrât. une des letaris che Hus al scrivè biel che al spietave che lu brusassin (Cadorini/furlan) eno od pisem. SFF (CoUd). chê biele fantate là. v času ko je čakal. no varês i comuts e il ~ di chenti. soredut produzions isoladis (Bidin e Bidine o il pulz e la pulze par cure di Andreina. fin al puarton. naivnež m.) → bessôl. Bielezoie [biele'dz‫כ‬ie] kr. dvoceličen. Duncje il stât di un foton liniarmentri polarizât al è rapresentât di un vetôr intun spazi ~. in ~ na kolesu. Sì. bielite ma cjitine. udobnost f. v času ko. Bielvedê Di Cordovât [~ di kordo'va:t] kr. Ma. medtem ko. si rangjave ancje a vendi sperancis a bon presi. poželenje n. cun tant di eliche. prikupen. e je une des tantis personis che mi son plasudis estetichementri (Ta) 2. ure in ure. bielis oris dolge ure. la Gjeorgje (Pa 03/5). trasparentis e tarondis a la fin. biel avuâl [bielavu'a:l] adv popolnoma. ravnokar. biel [bi'εl] (pl biei) adj 1. Dree mi à invidade: se ~! Il concert di Lolli a Mortean. bidin [bi'din] m preprostnež m. → planc. biciclete [bit∫i'klete] f (dvo)kolo n. šolski hišnik m.(O). chê more.. di ~ dì ob belem danu.. ~ sôl čisto sam. bidel [bi'del] m šolski sluga f. ~ m 1. bielevoie [biele'voie] f nevoščljivost f. Bielvedê Di Aquilee [~ di akui'lεe] kr. Lis ascosporis (3. (SiF 03/3. goljufija f. biel a pueste [bielapu'este] adv nalašč. bieluçut. bielit. „Buine” al rispuindè l’ustîr. → belece. čar m. un frut di ~ . rivât a ~. bidon [bi'don] m 1. ljubkan. neumna ženska. srčkan.i m (Cordovât) Belvedere.e si meteve a mangjâ ~. Ciceri. ki jih je Hus pisal. Une volte che al nadave ~ framieç lis canelis (Zili). al à il so ~ nekaj lepega je v njem. Dimpeç. cence flât e cence fanâl. E.). Bielgrât [biel'gra:t] kr. e fâs la ~ tes mediis. bidine [bi'dine] f preprosta. Bon. 2. zavist f. (Ta).” ”San ~? . v celoti. (ProvBr) 2. biel cjalantlu fis. bicikel m. Sabide di sere beh jo o soi rivade tardute a mortean (Furlanist) 3. che al cjât?” ”trê dîs dopo dal Judizi Universâl”. Intant che E. neumnež m. precej. cussì si impensisi dome il ~ (MazzonIol). mirno. ~ il cjan al strissinave la cjadene diluncvie il fil di fier. FIG prevara f.

bielzà [biel'dža] adv že; nekdaj; sedaj (pa); se chest
percors di “maternitât” Aquilee lu à fat ~ tai secui passâts (Pa 02/12); se no doprin ju imprescj juridics che a àn ~ a disposizion (Pa 03/5); → benzà. bienâl [bie'na:l] adj dvoleten; bienalen, bienalski; ~ f bienale m; Bienâl di Vignesie ART beneški bienale (umetniška razstava); Al à partecipât a la Bienâl di Vignesie. (GE). bieni [bi'εni] m dvoletje n, dveletno obdobje; dveletni študij; e à refudât di dividi la discussion su la delocalizazion di chê sul recupar de produtivitât pal prossim ~. (O). Biêr [bi'e:r] kr.i f (Cjavàs) IT Bieri. bifocâl [bifo'ka:l] adj dvogoriščen, dvofokusen, bifokalen; i bifocâi dvogoriščne leče; un pôc pletut e intôr i ~. bifocalisim [bifoka'lizim] m bifokalizem m. big-bang [big'bεnk] m FIZ big bang, prapok m (teorija o nastanku vesolja); E si svindiche tirantnus dentri ancje nô in cheste disgregazion o deflagrazion finâl, un “~” che al à il savôr di un “flop” cosmic (Pa 02). bigarin [biga'rin] m (pri dečku) penis m, lulček m; → bagai, cicinut. bigat [bi'gat] m (od sviloprejke) buba f; e il fî dal om, che al è tanche un ~. (Bibl-Jop). bigatarie [biga'tarie] f → bigate. bigate [bi'gate] f predilnica f, svilopredilnica f. → bigatarie. bigatin [biga'tin] m svilar m, svilorejec m. bighe I ['bige] f F kurec m, kurac m; jessi a grado, distirât sul savalon, a menâmi la bighe e tirâ claps ai frutus che.. (Furlanist); → cuaiat, çoçul, pisse, sivilot. bighe II ['bige] f (rimski voz) dvovprega f; bignâ [bi'ña:] it → bisugnâ. bigoce [bi'got∫e] f mapa f, šolska torba f, torba f; Ustine a ridè viodinju a poiâ lis bigocis e ur disbotonà i grimaluts. bigogne [bi'gogne] f → vigogne; E je ancje vere che in putropis fameis di mieze ~ si va bandonant il lengaç locâl (La 07/02) bigolâr [bigo'la:r] m testeninar m. bigolon [bigo'lon] m makaron m. bigot [bi'g‫כ‬t] m pobožnjak m, svetohlinec m; e ogni riserve o proteste e je dome un "revoc di un perbenisim rangit e ~ (Bel); →cjitin, patafebancs. bigotarie [bigota'rie] f 1. pobožnjaštvo n, svetohlinstvo n; → cjitineç 2. (kolekt.) pobožnjakarji mpl, svetohlinci mpl; va la ~ pa lis glesiis. bigotisim [bigo'tizim] m pobožnjakarstvo n, svetohlinstvo n, licemerstvo n. bigul ['bigul] m (drobni) rezanec m. bigulere [bigu'lere] f dolgoveznost f, dolgovezen govor m, marnjanje n, oštevanost f; invezi di tacâ une ~ su la moralitât dai umign di chest mont. bikini [bi'kini] inv bikini m. bilabiâl [bilabi'a:l] adj LING dvoustničen, bilabialen; ~ f LING dvoustničnik m, bilabial m. bilanç [bi'lant∫] m 1. bilanca f 2. FIG bilanca f, obračun m, pregled m; e cussì a son lâts indevant fin al 1924 o 1927 cuant che i fassiscj e an obleât a fâ il ~ unic. (Pa Vicinia).

bilaterâl [bilate'ra:l] adj dvostranski, obojestranski,
bilateralen; mutisim causât di une lesion ~ dai lobis frontâi (SiF 02/1). bilateralmentri [bilateral'mentri] adv dvostransko, obojestransko, bilateralno. bile ['bile] f 1. ANAT žolč m; 2. FIG srd m, jeza f; jo, infat, o viôt che tu sês tal marum de ~ e tai leamps de tristerie (Bibl-Az). bilengâl [bilen'ga:l] adj dvojezičen; al è stât presentât a Udin il Grant Dizionari Bilengâl Onde); ~ m dvojezični m, dvojezičnež m, dvojezičnik m; Cemût fasino i bilengâi a capî e a produsi lis peraulis? (SiF 03/4, 97-114). bilenghisim [bilen'gizim] m dvojezičnost f, bilingvizem m; Al è di agns che in Friûl si cîr di di inserî il ~, tes scuelis e tes istituzions (Leng). bilenghist [bilen'gist] (pl bilenghiscj) m dvojezičnež m, dvojezičen človek m. bilenghistic [bilen'gistik], -iche adj dvojezičen; tabelis bilenghisticis dvojezični krajevni napisi; (Pa 02/12) biliart [bili'art] m biljard m; Pes ostariis, in te stazion, suntun biliart, e plui di râr durmî sui bancs lis oris no passavin mai...(bakan). bilic ['bilik] m ravnotežje n; in ~ v ravnotežju metude in ~ tra cîl e bosc (Pa 06/1). bilicun [bili'kun] m pokal m, velik kozarec m; kupa f. biliet [bili'et] m 1. vstopnica f, vozovnica f; biliets di nâf ladijska vozovnica; Pe esposizion a son stadis tiradis dongje passe 200 fotografiis, biliets di nâf (Pa 05/12); gjavâ il ~ pokazati vozovnico; cence paiâ ~s; ~ zornalîr dnevna vstopnica; savint che par paiâ 1 etar di nêf artificiâl a coventin sù par jù 7 mil “biliets zornalîrs” (Pa 03/11) 2. kartica f; ~ di visite vizitka f; E pardabon il cjavedâl al jere il capitâl par une famee furlane, stant che al jere il simbul, il "~ di visite" de cjase (Scf) 3. listek m. bilietarie [bilieta'rie] f prodajalna vstopnic, vozovnic; ven a stâi che no jere la sagristie (dulà che cumò e je la ~) (Pa). bilietinâr [bilieti'na:r] m prodajalec m vstopnic, vozovnic. bilietut [bilie'tut] m listič; sporočilce na lističu; Tal ultim, no podint fevelâ, al scriveve bilietuts. (Bel); bilinguâl [bilingu'a:l] adj → bilengâl. bilinguisim [bilingu'izim] m → bilenghisim. Biliris [bi'liris] kr. i f (Magnan) Billerio; organizât in memorie di Meni Ucel, poet e artist di ~ (Pa 03/2). bilisiâsi [bilizi'a:si] (t. sbilisiâsi, imbilisiâsi) refl po-, o-lepšati se, o-krasiti se; a tacarin a sburfinâsi, a petenâsi, a imbilisiâsi; → sbilitâsi. bilisie [bi'lizie] f 1. po-, o-lepšanje n, o-krašenje n; okras m; Tal difûr bilisiis di Comun. (CoTav) 2. nakit m, dragulj m, ovratna verižica f; Ma lis veris bilisiis dal Domo a son i frescs dai absits, ducj dal Tresinte. (areagroupeditore). bilit [bi'lit] adj ljubek, čeden, srčkan, prikupen, lep; → ninin; ~ m 1. INF igrača f, razvedrilo n, zabava f; (bolj obič. bebel, bebei) 2. poklon m, laskanje n, pohvala f; nežnost f, ljubkost f; al tacà a bussâlu e a fâ i mil cjarecis e ~s; → bilite. bilite I [bi'lite] f ZOOL podlasica f (Mustela nivalis) ; I sôi vôi, taiâts a mieç des lints dai ocjai, a semein chei de ~. (BrLi) 2. FIG (šalj.) demon m, hudoba f, kuga f,

hudič m (človek); un mostro, une ~, un vuerîr cence magle e ni pôre. bilite II [bi'lite] f laskanje n, prilizovanje n, ljubkovanje n; poklon m, kompliment m; pôc valin lis promessis e mancul lis bilitis; → bilit. biloi [bi'loi] m vrtiljak m; i svoladôrs a fasevin un ~ par aiar; → cavalarice. bilôs [bi'lo:s], -ose adj žolčen, žolčast, jezav, togotljiv, nagle jeze; chel temperament ~ e fastidiôs. bime ['bime] f jagnjica, ki po enem letu ni jagnjila. bimestrâl [bimes'tra:l] adj dvomesečen, bimestralen; ~ m dvomesečnik m; prontât il so lunari pal 2006 e lu à dât fûr cul ~ “ Emigrant ” (Pa). bimestri [bi'mεstri] m dvomesečje n, bimester m. bimetalic [bime'talik], -iche adj TEH dvokovinski, bimetalen. bimilenari [bimile'nari] adj dvatisočleten; ~ m dvatisočletnica f. bimotôr [bimo'to:r] adj dvomotoren; ~ m dvomotorno letalo n, dvomotorec m. Bin ['bin] furl. priimek BIN GIUSEPPE (Vile di Var 1689 - Glemone 1773)(GE). binari [bi'nari] adj 1. binaren, dvojen, iz dveh enot 2. KEM, MAT binaren, dvojiški; ~ m ŽELEZ tir m ; proga f; ~ muart slepi tir; jessi suntun ~ muart FIG biti v slepi ulici; biel che i predis des monts a jerin suntun ~ muart. (BelAlci). bindâ [bin'da:] tr ob-, pre-vezati, poviti; cjatât picjât cui voi bindâts e cu lis mans e i pîts peâts (Pa 04/05); un frut bindât povit otrok. binde ['binde] f povoj m, ob-, pre-veza f. bindel [bin'del] m trak m, vez f; e je stade rinfuarçade cuntun ~ di fibris di carboni e resine epossidiche .. intant chê altre e je stade parzialmentri taponade ..(SiF 03/3). bine ['bine] f skupaj zlepljeni kruhki; La camarele i puartà un cuart di neri, une ~ di pan e ..(Sg); binidî [bini'di:] → benedî. binidizion [binidizi'on] → benedizion. binocul [bi'n‫כ‬kul] m daljnogled m. binoculâr [binoku'la:r] adj binokularen, dvoočen; ~ m daljnogled m; al ven studiât e determinât, ancje in gracie de osservazion cul ~. (CoUd) binomi [bi'n‫כ‬mi] m MAT binom m, dvočlenik m ; che a prudelin la instituzion di un sogjet politic disferent, duncje no concorenziâl, ma ben autonim e bon di mantignî in eculibri il ~ teritori/int. (Pa 04/02) binore [bi'n‫כ‬re] → buinore. bintar ['bintar] m brezdelnež m, lenuh m, nepridiprav m, potepuh m; fâ il ~ potepati se, lenariti, postopati; Ducj o cjatìn alc de nestre vite in chê dal fi che al scjampe par fâ il ~ (Bibl-Lc); ~ adj potepuški, klateški, len; Spieli di cheste vite bintare a forin lis sôs poesiis (Ponte). binte ['binte] f vitel m (dvigalo), vozna vijača f; Udin po cu lis bintis al tirarà in mieç la culine.. binzinar [bin'ar??] f ?? O fasìn il plen e il binzinâr nus da informazions. (Pa 06/3). bioarchiteture [bioarkite'ture] f bioarhitektura f; La plui cualificade esperience didatiche di ~ e je tacade vie pal mês di Mai. (Pa 04/05). biocenosi [biot∫e'n‫כ‬zi] f BIOL biocenoza f. biochimic [bio'kimik], -iche adj biokemičen; ~ m biokemik m.

biochimiche [bio'kimike] f biokemija f; Angelo Vianello, professôr di ~ vegjetâl (SiF). bioclimatologjie [bioklimatolo'ăie] f bioklimatologija f. biodegradabil [biodegra'dabil] adj BIO, KEM biorazgradljiv, biološko razgradljiv; tornant a doprâ ju imbalaments, compostant lis scovacis biodegradabils. (Pa/Buteghe). biodinamic [biodi'namik], -iche adj BIOL, AGR biodinamičen; Dal mês di Jugn, lis organizazions agriculis pe produzion biologjiche e biodinamiche dal Friûl (Pa 03/12). biodiversitât [biodiversi'ta:t] f → biodiviersitât. biodiviersitât [biodiviersi'ta:t] m biološka raznovrstnost f; E puartarà indenant iniziativis par studiâ, difindi e promovi la ~ des plantis e dai nemâi dal Friûl. (Pa). bioecolic [bioe'k‫כ‬lik], -ighe m bioekolog m. bioecologjic [bioeko'l‫כ‬ăik], -iche adj bioekološki; organizât de sezion di Puart de “Associazione architeture bioecologjiche”. (Pa 04/05) bioecologjie [bioekolo'ăie] f bioekologija f. biofisic [bio'fizik], -iche adj biofizičen; ~ m biofizik m. biofisiche [bio'fizike] f biofizika f. biogas [bio'gas] f bioplin m. biogjen [bi'‫כ‬ăen] adj biogen. biogjenesi [bio'ăεnezi] f biogeneza f. biogjenetic [bioăe'nεtik], -iche adj biogenetski; biologje, de economie, dal tierc mont, de ingegnerie biogjenetiche, de sessualitât, de contracezion, de omosessualitât (Pa); ~ m biogenetik m. biogjenetiche [bioăe'nεtike] f biogenetika f. biogjeografie [bioăeogra'fie] f biogeografija f. biograf [bi'‫כ‬graf] m življenjepisec m, biograf m; Nol sarà costant te produzion poetiche, par dedicâsi ancje a atres ativitâts tant che gjornalist ~ e regjist (Furlanist). biografic [bio'grafik], -iche adj življenjepisen, biografičen, biografski; Se si da une olmade intun dizionari ~..(scritorsfurlans). biografie [biogra'fie] f življenjepis m, biografija f; Revision, atualizazion e publicazion des biografiis di furlans inlustris (CIRF). bioincuinament [bioinkuina'ment] m biološko onesnaževanje n; cussì come che i gjenetiscj no son competents di ~ .(Pa 05/04) bioingjegnerie [bioinăeñer'ie] f biološki inženiring m. biolic [bi'‫כ‬lik] m biolog m, naravopisec m; Al po stâi che al rivarà ancje il zovin ~ Manuel (CoUd). biologjic [bio'l‫כ‬ăik], -iche adj biologičen, biološki; control ~ biološko nadzorovanje, biološki nadzor; Chescj risultâts a son il pont di partence par il disvilup di metodis di control ~ de malatie. (SiF 03/4, 9) biologjichementri [bioloăike'mentri] adv biologično, biološko. biologjicitât [bioloăit∫i'ta:t] f biologičnost f, biološkost f; midiant dai criteris de justizie, de eticitât, de sustignibilitât, dal sparagn energjetic, de ~. (Pa/Buteghe). biologjie [biolo'ăie] f biologija, naravopisje n; isal util fâ tradusi.. articui e saçs par furlan (salacor di inzegnarie e di ~)? (Pa 02/10-11); ~ aplicade uporabna biologija; Dipartiment di Biologjie Aplicade a la Protezion des Plantis, Universitât di Udin, Italie. (SiF 03/4, 9).

bioluminessence [biolumine'sεnt∫e] f BIOL bioluminescenca f. biomasse [bio'mase] f biomasa f; I microrganisims che a costituissin il pantan a son clamâts ~ mentri i incuinants a son clamâts ancje substrât. (SiF 03/4, 73-84) biomecanic [biome'kanik], -iche adj biomehaničen; La muse de fantate, cence il rest dal cuarp, tal mieç dai sarpints, fier e struturis biomecanichis: (Ta) biomecaniche [biome'kanike] f biomehanika f. biometeorologjie [biometeorolo'ăie] f METEO biometeorologija f.. biometrie [biome'trie] f BIO biometrija f. biometric [bio'mεtrik], -iche adj BIO biometričen. biondate [bion'date] f ?? che la vere stele de ghitare tes Cybele e je naturalmentri la ~! (Ta) bionde [bi'‫כ‬nde] f plavolaska f, F bionda f, blondinka f. biondine [bion'dine] f plavolaska f; ti visitu chê ~ cui ocjâi, dôs tetis par ca, cun chê musute di pipine, viestude di ros... (Tolazzi). biondut [bio'ndut] adj plavkast, svetel; E driu i fantassins apena cunfessàs cui calsetòns blancs e i ciafs bionduts tosàs. (Pasolini) bionic [bi'‫כ‬nik], -iche adj BIO bioničen; Nissune pôre, Paris. Tu âs ancjemò timp” mi dîs il gno elaboratôr ~.(Ta) bioniche [bi'‫כ‬nike] f BIO bionika f. biont [bi'‫כ‬nt], bionde adj plav, plavolas; svetlolas; Al è ~ e sec e al cjamine spedît cun sô mari (Ta); e veve une lungje strece bionde, fate sù tun biel cocon (MazzonIol); ~ m plavolasec m; al ultin ~ po zadnji modi; viodit là chê tâl vistude / cun gran pompe al ultim ~. biopiraterie [biopirate'rie] f biopiratstvo n; Tra brevets e biopiraterie (Pa 05/04). bipolâr [biopo'la:r] adj bipolaren; Si podeve cjacarâ di ordin ~, cuntun statût di superioritât pai Stâts Unîts (Pa 04/07). biopsie [bio'psie] f MED biopsija f; Une ~ stereotasiche e à clarît che il tumôr cerebrâl al jere un glioblastome....(SiF 02/1) bioptic [bi'‫כ‬ptik], -iche adj bioptičen. biosfere [bios'fεre] f BIO biosfera f. biosintesi [bio'sintezi] f biosinteza f. biostabilizâ [biostabili'dza:] ?? Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). biostratigrafie [biostratigra'fie] f biostratigrafija f. biotecnologjic [biotekno'l‫כ‬ăik], -iche adj biolotehnološki. biotecnologjie [bioteknolo'ăie] f BIO biotehnologija f; a cjalin cun simpatie cheste “inovazion” puartade indevant de ~. (Pa 03/12). bioterapie [biotera'pie] f MED bioterapija f. biotine [bio'tine] f KEM biotin m. biotop [bi'‫כ‬top] m BIOL biotop m. bipartisan [biparti'zan] adj POL dvostrankarski; dal moment che vuê il «grant Compatât constituzionâl “~” (Pa 03/5). bipartitic [bipar'titik], -iche adj POL dvostrankarski. bipartisim [biparti'tizim] m POL dvostrankarstvo n, dvostrankarski sistem. bipartit [bipar'tit] adj POL dvostrankarski. birarie [bira'rie] f 1. pivnica f 2. pivovarna f, pivarna f; ~ Moretti ...(Sclese) birbe ['birbe] f v: bati la ~ beračiti, klatiti se.

bire ['bire] f pivo n, pivce n; Biele Ingvild cu la ~ in man pontade (Ta) .. s pivom v roki .. birefranzent ['bire] f birefrangent (ang.); che a interagjissin cun polaroids e cristai birefranzents. (SiF 03/3, 9-18). Birgjite [bir'ăite] os.i. f Brigita. biribìs [biri'bis] m vrsta igre na srečo. birman [bir'man] adj burmanski; eroi da l’indipendece birmane te lote par diliberâsi de paronance anglese (Pa 02) heroj burmanske neodvisnosti; e vierç une gnove pagjine pe storie dal popul birman. (Pa 02) v zgodovini burmanskega naroda; ~ m Burmanec m; Birmane [bir'mane] f Burmanka f. Birmanie [bir'manie] kr.i f Burma f; comant de zonte militâr che e parone in ~ ki vlada v Burmi. biro ['biro] f kemični svinčnik, kuli m, kulica f; Alore al molà la biro e al jevà impins. (PauluzzoN); pene ~ kemični svinčnik; O cjoli un pâr di penis ~ e (BrLi). birocin [biro't∫in] (demin. od biroç) m 1. četverosedežna kočijica f; 2. otroški voziček m; è un gotic che al zire cul so ~; la rovede e à un disc di metal par esterni (Ta); i fâs rivoc un’altre femine, Rossana, biel che e sburte il ~ (Pa 06/2). biroç [bi'r‫כ‬t∫] (pl [bi'r‫כ‬ts]) m koleselj m, voz m, voziček m; il ~ nol va! tako ne bo šlo (več)! I de une man a sburtâ il so ~. (Sg). birze ['birdže] f F bicikel m, kolo n. Birzite [bir'džite] os.i. f → Birgjite. bis I ['bis] adv še enkrat; o berlìn a clare vôs “Zugabe”, ven a stâi ~. (Pa 06/3); ~ adj dodaten, izreden; al à il numar 522/~ (Pa 02). bis II ['bis] (pl invar.) m 1. (t. bise) kača f; il Bût al è come un ~ pe grave sporcje 2. FIG človek nagle jeze, kolerik m; tu sês un ~. bîs ['bi:s] (t. grîs, fumul) adj siv, pepelnat, pepelnast; zeč, hudoben; vacje bise. bisacje [bi'saqe] f bisaga f; Invessit cumò cui che al à un sac che al cjapi sù ancje la bisacje e (Bibl-Lc); → sacoce. bisat [bi'sat] m → bisate. bisate [bi'sate] f (t. bisat) ZOOL jegulja f; Mi sbrissave des mans tanche une ~ o une pavee. (BrLi); che dopo vê gramolât tal laip di Rome al scuvierç la sô vene furlaniste, a la ~ plui voltis trombade che e tente di gnûf (Pa 06/3); → inzile. bisavon [bisa'von] m → basavon. bisbetic [biz'bεtik], -iche adj čuden; čudaški, muhast; ~ m čudak m. bisbetiche [biz'bεtike] f čudakinja f; E jere une ~ co e leve a scuele e, cundut che e je piçulute, e je cence cûr. (ShW). biscantîr [biskan'ti:r] m ARH ostrešni tram m; cjadenis di cuviert e ~s. biscot [bis'k‫כ‬t] (t. piscot) m piškot m; o cualchi ~ pal sant, come che o fasevi jo cuant che o jeri frute...(friulinelmondo). biscul ['biskul] m (redko) gugalnica f; (bolj obič. niçul). bisegul [bi'segul] m čevljarski gladilnik m; E chest cjaliar cul ~? (Mucci) bisessuâl [bisesu'a:l] adj dvospolen; ~ m biseksualec m, biseksualen moški, biseksualna ženska.

bisugne bati la ale come il gjal .…. ~ e gradês. bisighin I [bizi'gin] m ZOOL ?? (Tringa alpina). O varessin ~ che cualchidun nus des un jutori di supuart (Pa 02). blancjat. → glove. bissebove [bise'b‫כ‬ve] f 1. pretres m. POL beli . svinčena belina f 2. blanchete ['blankete] f → blancjete. ~ m Bizantin Bizantinec m. ropotanje n. bis) kača f 2. (Sg). bislunc [biz'lunk] adj podolgovat. . Un blanc cul ~. Al dì di vuê ce sperancis puedial vê un che al à passât i trente. (Pa 7/99) 7. prazen list 6. ubog. protirevolucionar m. necessaris ancje se no suficients. (ProvBr). (La 07/04). blanchiç [blan'kit∫] (t. a jerin poiadis dôs bicicletis gnove. 3.. (t. (bassafriulana). al è ~ di piel. bisugnôs [bizu'ño:s] adj potreben. an ~. e al à metût. a cjaparin la strade de ~ (Bibl-Az)// < gr. belilo n. Bistrigne [bist'riñe] kr. bizantiniste [bidzanti'niste] f bizantinistka f. ch'a siga. (bassafriulana). bizantologinja f. bistroc [bis'tr‫כ‬k] ?? zent ch'a zuja. tant di cjapâsi alc. (Sg). e di traficâ par mâr cun Bizantins e cun Sarasins.. Rivâts intal so curtif. (močan) vrtinčasti veter m 2. bizon m. ~ m 1. naravnost. insuazade di une tende di ~ rose (PauluzzoN). tor atòr dal breàr e i bistròcs risìns dal prin bal da l'an. bisiac [bizi'ak]. belilo n. Bisiacs [bizi'ak] → Sant Pieri Dai Bisiacs. Bithynia. FIG zmeda f. deriv. il ~ dal voli beločnica f. cuntun façolet ~ parsore de siele. protirevolucionaren. (Pa 05/07). neizpolnjen. bismul [biz'mul] m (pl bismui) ZOOL mezeg m (križanec med konjem in oslom). bezjaško narečje. HIST. snežni 4. otročarija f. neri su ~ FIG črno na belem. HIST. blanc ['blanqe]. belogardističen. (Pa 02). bitince [bi'tint∫e] f domačnost f. bivort [bi'v‫כ‬rt] m bifurkacija f. 2. 9. neumnost f.(JM) Bizantine [bidzan'tin] f Bizantinka f. bisignele [bizi'ñele] f malenkost f. blancjit. e ce che al è necessari bisugne fâlu (Pa) . Fûr de barconete. par ogni tant dreçâ il ~ cjâf e molâ ronadis. tende di ~ rosse. a timp pierdût. bivariade [bivari'ade] f bivoltin [bivol'tin] adj (pri sviloprejki) ki se rodi dvakrat v letu. blancon. salacôr. bisest [bi'sest] adj prestopen. (Natisone/furlanis). Bezjak m 2. (ProvBr). blanchiç. (Pasolini) bisugn [bi'zuñ] m → dibisugn. blancjon. un rus ~ di Odesse rivât ta chestis landis tal 1963 e (Pa 7/2000). (Mar). dî ~ al ~ e neri al neri povedati resnico. sul çoc forest e su lis stradis. i f (Starançan) Bistrinja f (IT Bistrigna). → dibisugne. bisteche [bi'son] (t. orkan m. mi bivorcji come un arbul. biseksualnost f. sblacje) f 1. 12. La ~ al è miôr insumiâle viodût i presits. PROV Prime di dî une peraule. i bisnevôts. vihar m. pisteche) f dušeni goveji zrezek. Bisugne vê pazience cun te (FVG) Potrebno je imeti potrpljenje s teboj. siv 3. furlan. sloven. a esistin lenghis e feveladis diferentis: talian. blanchet. come tal disgot di une brumace daûr a sfantâsi. reven. Int sielte fra i plui ~. jo intant taponi dutis lis grispis / che o ai te muse cun stucs e sblacjis. Prime di dut i de di ~ e podopo al pensà ‘e mobilie. Bitinie [bi'tinie] kr. belec m. blancjut. Par fâ bisugne scomençâ . bit ['bit] m INFORM bit. zapustiti neki usodi. in pont e in ~ odenkrat. (ProvBr). debil e (Ta). si trate di mandâi indaûr un mes ~ cjalcjant il boton di rispueste (Cad) 5. zimski.) it potrebovati. bitâ [bi'ta:] it → betâ. belogardist m. bizantin [bidzan'tin] adj bizantinski. EKO bianko ček. belo vino. bisetimanâl [bisetima'na:l] adj dvotedenski. bisighin II [bizi'gin] m → sbisighin. 11. bivorcjâsi [bivor'qa:si] refl (neobič.. običaj m.i f Bitinija f stara provincija v Mali Aziji. (Natisone/furlanis). bisodie [bi'zoqe] f ?? La ~ e je lade indevant par mês. ma al jere ancje cualchidun mandât. (Bel). Un ~ cul biter. blacje ['blaqe] (t. lassâ in ~ opustiti. blancjiç. na pol zastonj. biter ['biter] m grenko žganje. beločnica f. Ma chest fat nol è dabon capitât in pont e in blanc. (lasje) dolg koder m. Pablo Korchenewski. no tu vevis une piel di ~?” (Ta). In tes mês confessions setimanâls o bisetimanâls (BelFa).. ubogi m. il ~ dal ûf beljak m.. bisocje [bi'zoqe] f BOT čičerka f. 4. neri su ~. belo.bisessualitât [bisesuali'ta:t] f dvospolnost f. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere . je treba postoriti. par un ~ e un neri za zelo nizko ceno. bisugne [bi'zuñe] f potreba f. ~ m revež m. bisse ['bise] f 1. belež m. bizantolog m. ~ m 1. / pa chê ~ viere de stagion. Capo. ~ tanche un peçot/ ~ tanche un dint di cjan popolnoma bel. ~ e neri črno-belo. ŠAH beli m 8. bizantinist [bidzanti'nist] m bizantinist m. bisugnâ [bizu'ña:] (samo 3. navada f. nepričakovano.) razcepiti se na dvoje. La ~ napoleoniche. bisibili [bizi'bili] m hrušč m. bisnevôt [bizne'vo:t] m pravnuk m. ropot m. prazen. bisson [bi'son] m TEKSTIL bisus. Tal nerum la tension e je dute tal ~. blâf ['bla:f]. restâ in ~ ostati brez vsega. blancjiç) adj belkast. blancje adj 1. bissabove [bisa'bove] f → bissebove. fina lanena tkanina. (BrLi). (BrLi). ~ di piel belec. al faseve bisignelis. an cence sest prestopno leto. che la partecipazion a la Italie a la vuere al è stât un at. i bisons des pradariis americanis (A). POL beli m. ciklon m. razcep m. . tur m. eco là i biei crepons che o vês ridots i morârs cul tignî i bivotins. blancat ['blankat] adj → blancjat. viličenje n. cizara f (Lathyrus sativus). edn.. vê ~ potrebovati. (Sg). drobnarija f. Bisugne là a durmî cence fâssal dî e jevâ cence fâsi clamâ . dâ di ~ (po)beliti. beljak m. osivel. sec. La fantate e continuave a cjalâlu cui voi blâfs e licuits (Daidussi). taii chês bissis. intant che noaltris furlans ocidentâi si domandavin: (Pa 03/6). bison(t) [bi'zon(t)] m ZOOL zober m. belina f 2. 10. vihar m. brenčanje n. to kar je potrebno. -che adj bezjaški. bezjaščina f. -ve adj moder (barva). e à di pierdi la vite par une liberazion che le viodaran. o sin corets viers la stanzie indulà che lui. belež m. bel. perilo n 5.

ma dabon in cumò. → croste. preklinjevalec m. Blancje ['blanqe] f (IT Bianca) Blanka f. ~ gjenetichementri modificade. blanculine [blanku'line] f (šalj. litigons e litigonis. ovs m 4. gambiâ i bleons zamenjati rjuhe. E a disevin cuintri di lui tantis altris robis. mi vegnarès voie di ~ (Bibl-Salms). 3. TEH. blanconon) adj popolnoma bel. sijaj m. blancjiç [blan'qit∫] adj in m → blanchiç. l’infirmîr al gambiave i ~s. blancjarie [blanqa'rie] f perilo n. oklep m. masa. blec ['blek] m 1. sodrga f.. bleon [ble'on] m (v Karniji) rjuha f. / fâs cont come tre taulis dutalplui 5. Al rispuint ae indiference cul dispresseament. forment fin tai fossâj. blichignâ [bliki'ña:] (t. brocui.i m Blaž m. kos zemlje.. trohica f. a son di ~. somrak m. pola f. beli les m. lu vuluce tal ~ . a ~. Blessan [ble'san] kr. blavarûl [blava'ru:l] m žitar m. belost f. scussâ blestemis izreči kletvice. doi vogluts dolçs e un ~ di lenghe rosse (sf) blimp ['blimp] f ?? blinde ['blinde] f (pločevinasti) oklop m. cuetis o crudis. → blanchiç. AVTO blok m (motorja) 6. blok m. njivica. bloc ['blok] m 1.i f (Pramaiôr) Blessaglia. blestemaçant. nekaj belkastega.(Bibl-Mc). Nissun nol taie vie un ~ di un vistît gnûf par tacâlu su tun vecjo (Bibl-Lc). ne odobravati.. kletev f. listič m. → cjast. žalosten obraz. → corponâ.) svojat f. 2. a ognidun il so ~ e il so laut. FIG malopridnež m. al è un ~ di Italie nestre chest Friûl. (Sg). Par Puiatti l'unic dât reâl al è chel che al inten la presince di ~ transgjeniche intai silos de regjon. i f m (Codroip) IT Biauzzo. tu scussis blestemis a ogni vierte di bocje. .sensârs bausârs. ~ sovietic HIST sovjetski blok 4. košček (zemlje). i f (Palaçûl) Piancada. snežno bel. Blauç [bla'ut∫] kr. blestemâ [bleste'ma:] tr/it (pre)kleti. blancjece [blan'qet∫e] f belina f. krmilo n. blancjat [blan'qat] (t. blesteme [bles'teme] f kletvica f. fâ la ~ pridelati koruzo. Salvâ). fâ il ~ na jok se držeč. (JM. blasmâ [blaz'ma:] tr grajati. cun Gjesù Crist. granâr 2.. Al è sucedût cun Socrate. krpa f. ploščat kamen m.. svit m. blasmevul [blaz'mevul] (pl blasmevui. incolpât di ~ e (Bel). preklinjati. belina f 2. rob m. blok m. lopov m. sangonâ. listek m. pokrajina f. mi pocavin. une buine ~ FIG star maček.se nol nuie sè? cuarti garzis tant par meti un ~ 2. blave ['blave] f 1. ~ di taule namizno perilo. ~ transgjeniche transgenska koruza. li di une femine di non Marie (Pa 03/12). Blâs ['bla:s] os. (O). ~ di fâ polente koruza za polento. preklinjati kot bog. bel(ja)vina f. blancum [blan'kum] m 1. in chel paîs al è une ~ . cicorie.i f (Basilian) IT Blessano. navihanec m.) sneg. blok m 5. un bocognut. che Rita e veve jemplât di ~ ducj i filistrins dal curtîl. imblichignâ) tr zakrpati. predel m. il miedi. (O). capa f. strichis blasfemis (Pa 06/3).(lacomugne). ancje tal 2000. un ~ sui vôi. corpo. krapiti. ~ gjenetichementri modificade genetsko manipulirana koruza. e sot i siei pîts si vedeve alc di compagn sicu clâr de ~ dal zafîr (BiblEsodo). ben. zaplata f.. e lâ tune cjase de plaçute. trohec m. meti un ~ zakrpati. košček tkanine. ogni risme: . un ~ di cjarte o ài cjatade 7. žito n. blancjon [blan'qon] (t. cospetâ. al è ca la ~ ma subit si bute in plovisine. blasim ['blazim] m graja f. al tire jù Gjesù. ~ m 1. Blancjade [blan'qade] kr. bogoskrunec m. → blancjece 2. blestemaçâ [blestema't∫a:] it/tr razposajeno preklinjati. / magnifics i blavârs. porconâ. (Bibl-Lc) In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega. blede . blokada f. al veve un ~ di tiere. bogoskrunski. blecâ [ble'ka:] tr → imblecâ. uniche mê sperance in tant frangent / jere dàun barbe un ~ di ereditât 4. drobec m. bledon [ble'don] m BOT loboda f. il ~ o la part dal len plui frescje. mocul. → blaudinarie. a contavin i nestris vielis che chel ~ che o viodis nol è altri che farine. bogokletje n. suknja f. pontais. incolpât di ireligjositât. ~ tanche une lipare zverinsko preklinjati. blausin [blau'zin] m ZOOL skobec m. blestre ['blestre] f šibra f. zveza f (npr. beloba f. Tantis verduris e jerbis. mi sturnivin. GUM blok na dezenu avtoplašča. sacramentâ. blasfemičen. che nol è ~ / pal dubi e che si pese ogni virtût . ~ m ZOOL (Anas clangula). VULK ~ vulcanic (stromboli) ?? . turščina njiva. f blasmevul pl blasmevuls) adj graje vreden. koruza f. come fasûi. Blancjin [blan'qin] priimek Di Cjantonut.~ m nekaj belkastega. → imblecâ. blicut [bli'kut] m ?? Camilla e je une montagne di pêl neri.. blancon [blan'kon] adj → blancjon. ~ di prât.. zapora f 2. aventôrs a ~ . PROV Blanc come un ~ bel kot sneg. blancôr [blan'ko:r] m 1. Pensant ai cuatri dîs che mi tocje vivi.. blancjete [blan'qete] (t. blanchisie [blan'kizie] f → blancjece. AVTO. kleti. . juste in face de glesie di sant ~. izreči kletvice. un puar vecjeto in ~ e in braghessutis curtis. blaudinarie [blaudi'narie] f → blaudin. mendais. blede ['blεde] f BOT pesa f (Beta vulgaris cicla). suknjič m. kašča f. koruzna njiva. žitnica f. ~ m belina. a bleons na kupe. blanchete) f delovni jopič m. il ~ de sere si sfante sul tramont.. blestemadôr [blestema'do:r] m bogokletnik m. blestemadôrs.. sot di un ~ une sole opinion ?? . jevâ sù la bandiere di Allah su ogni ~ di tiere de Palestine (Pa) 6. obraz na jok.. di sofe 3. blancon. beležnica f. v trumah. te lûs blancjate des lampidis cul neon. blanconon [blanko'non] adj → blancjon. une rivoltele in man. ducj a san li che al è Mortean e che li si fâs la ~ (christianromanini) 3. blavâr [bla'va:r] m 1. (Natisone/varie). par protestâ cuintri di chest ent acusât di vê sperimentât in Friûl. tal saludâlu la viele a veve il sblec [blec]. blasfemi [blas'fεmi] adj bogokleten.. blancat) adj belkast. Lui al compre un ~. POL). ~ m bogokletnik m. bleščava f. e radicâl fra i doi blocs saltâts fûr de seconde vuere mondiâl (Pa 03/10). Blessaie [ble'saie] kr. blaudin [blau'din] m BOT srobot m (Clematis vitalba). okrajek m.. list m. mi vignivin dentri. (snežna) belina f. trgovec z žitom. prebrisanec m 5. blichignais. dopo la cjase di Bepo Blancjin (FogMil) blancjit [blan'qit] adj belkast. žitarica f. (kolekt. e nol scugne acet ne laut ne ~.

(Sg). ne dal ~ o dal mus . ustnik m. (pos. HIST (mera) polič m. sgnape. il ~ da la aghe sante. odreči se. ~ ce vûstu karkoli hočeš. bogatin m 2. / ’l è ipotecât cun me. deriv.. se a ves volût maridâsi. di chel. / une cuarte di ~ 2. smejati se. fâ ~ di ridi smehljati se. bocjine. FIG tepec m. fâ ~ spakovati se. (BrLi). / libar amôr. požeruh m. grižljaj m. posteljna posoda f 3. Il stropon che al cope e la ~ che ti salve la vite (Leng). il mâl dal ~ (šalj. (BelAlci). Luche nol fevele di grote. boce ['b‫כ‬t∫e] f 1. menâ par ~ → lenghe. blogosfere [blogo'sfere] m RAČ blogosfera f. zmrdek m. boçute. un fantat cun tune cjamese a cuadretons zâi e ~ (Tolazzi). cumò o vin ancje une altre cjampane che sune te ~ di Maian. demin. i fâs. → spade. PROV netâsi la ~ odpovedati. usteca f. Se al veve miserie il predi. alore! cu la ~. požrešnik m. vene e fen pe ~ 2. cotule blu. boçate. Jo i fâs bocjis. no puartâ sporc in ~ ne imeti dlake na jeziku. bocjarde [boqar'de] f GRAD štokalnik m. netâ la ~ pozabiti na nekaj.. che lui al è là 3. al ~ neri a serviran di past. / e i zovins si consumin / cjamâts di porcarie 4. jê. bosat. alore! bobe ['b‫כ‬be] f ZOOL bukva f (riba) (Box boops). bocjis spakovanja npl. udav m. butiliis e bocins par bevandis (CoUd). o voi in cantine a tirâ fûr cinc sîs bocis di verduç. pront magari a fâ lis furcjumitis par viodilu a fâ ~ di ridi. cuistâsi la ~ zaslužiti si kruh. 4. Cuanche ti passe chê altre voie. golarine recamade. prigrizek m. bocalete [boka'lete] (demin. opravljivec m. cheste cjalderie no si è formade in corispondence de ~ erutive (stromboli). imblocâ) tr blokirati. boâr [bo'a:r] m volar m. e là ce jerio? ”mus” a plene ~. La plui grande eruzion dal XX secul de ~ Novarupta (stromboli). bocjuçe. bocin. (JM. vi prei. boboròs) m (strašilo za otroke) bavbav m. fiola. Vè cà cualchi abreviazion tipiche dal lengaç dai «blogarins» (neologjisim furlan par dî blogger) (Furlanist). grda usta npl. a plene ~ s polnim glasom. che anzit i fruts a vevin la ~ fin tes orelis. bocjate [bo'qate] (PEJ od bocje) f 1. obrekljivec m. (t. bocjasson [boqa'son] m → bocjàs II. il plevan a ~ strente al à ditis cuatri peraulis. / fin che il budiel si imbloche. od boce) m 1. bocjone.. (Sg). bocje ['boqe] f 1. sinji. bluse ['bluze] f 1. boson.. ”di chel. lu àn in urte par colpe / che nol puarte sporc in ~ . gobec m 2. boarie [boa'rie] f 1. živila npl. se tancj bocâi / no sês. blogovec m. bocje di leon [~ di le'on] f BOT navadni odolin (Antirrhinum maius). steklenica f. scjatulutis e bocetis / di sprafums e di farinis. → nemâl. e jù veris rots. bocin [bo't∫in] (demin. bosut. hrana f. I contegnidôrs vueits di plastiche . e blestemis e bocjis. ~si refl zablokirati se.. (cigareta. bocete. (kolekt. (BrLi). blogarin [bloga'rin] m RAČ pisec bloga. dolg jezik m.. volovski pastir m. un sarpint ~. e je la ~. boçon. govejad f. a ven a cjoli aghe in premure cu la ~. a poiâmi su la taule un ~ di vin fat cul baston. bloger m. ma e jere imbredeade e contrariade parceche cumò e scugnive fâ di mancul di lâ in speziarie. bocjàs [bo'qas] m 1. e spiçant plen di gracie il ~ 2. majhen bokal. femine e ~. e cussì pal Unviêr che al vignarà / cuistâsi la ~. delovni jopič. tančica f (neveste).(Bibl-Lc). Gjovane e provà a fâ ~ di ridi. bocje di lôf [~ di 'lo:f] f BOT perunika f (Iris germanica). al pative vadì ancje il mâl dal ~ 2. bocheo ['b‫כ‬t∫e] f ?? E al rideve tanche un ~ poianmi une man su la spale e dreçant la sô tace cuasi vueide. la int e veve plui miserie di lui e plui bocjis di passi. patafâ la ~ ??. vrč m. deriv. piait. višnjev. No visâsi dal nâs ae ~ biti brez spomina. fâ ~ di ridi biti nasmejan. hlev za govedo. bocàs [bo'kas] m → bocjas. smehljati se. (christianromanini 07/02). bocâl [bo'ka:l] m 1. che tu la spietis culì o che tu vadis subit in ~. blu ['blu] adj temnomoder. in guisa che l’aria non si perdesse nel comunicare pel condotto (=bocan) al carbone della fucina. odprtina vulkana. e tancj altris di lôr.al mandà il garçon a puartâur un fregul di formadi e mieze ~ di vin. ~ de puarte vhod 3. ~ neri bavbav. Si arave cuntun par di vacjes o di bûs (mediarete-edu). tu pues netâ la ~. usta npl. fâ bocjatis a un. skupinsko spolno občevanje n. la robe che tu i tegnis di plui. bocjade [bo'qade] f 1. di lâ a fâ tiere di bocâi. e po. / restant a ~ zune. bocjate. tu sês la gran ~ 3. la mê difese. ~ blancje (MazzonIol) 2. pol bokala. bocete [bo't∫εte] (demin. ?? bochin [bo'kin] m 1. fâ ~. (ProvBr). delovna srajca. L’ustîr. fâ boboròs. une man a fretenâsi i bluzins tal cudurùs (Tolazzi). partîts di ~ ce vûstu!. miôr patafâ la ~ che nò mangjâ dute la robe. nazrniti. E lis bocaletis a forme di animâl? (Pa 05/04). vod m. blonde ['blonde] f beli pajčolan m. che a puedin ~ ogni progjet didatic (Lenghe 2000). plui dacîs che si po ??. lis feminis di cjase i puartin la ~ . bluzin [blu'džin] m ?? fretenâsi i bluzins Il frut cu la cjamese a cuadretons al si tirà sù di colp. oh! ~ tâs. sù claps. bocjarie [boqar'ie] f ?? . a ~ ustno. o mangji une ~ 2. (obleka) obšiv m. bocjardâ [boqar'da:] tr in it GRAD štokati. bo ['bo] (pl bûs) m vol m. boce) f steklenička f. bochete [bo'kete] f 1. opravljivec m. bocjassâ [boqa'sa:] it → sbocjassâ. bocjasson) blebetavec m. disint che al è a cunsum. e si suià cu la tele (Sg). boa ['boa] m ZOOL (vrsta kače) boa f. al capì di no fâ tros carnavâi / prime. gobec m. polna usta npl 3. Salvâ) 2. bocjute. v pl) spaka f. bobinadôr [bobina'do:r] f ?? bobò [bo'b‫( ]כ‬t. lâ a tiere di bocâi. a/ cun ~ strente s polzaprtimi usti. lu veve servît fidêl e afezionât. / smiri fasint bocjis a la none. živina f. pihala) cevka f. boadice [boa'dit∫e] f → bovadice. FIG odprtina f. ~ tas! ??. ~. lâ a fâ mantiis di ~ umreti. okras m. . ZOOL kozodoj m (ptič). prostak m 3. stekleničica f.. od bocâl) f vrček m.) pivska (vinska) strast. bokala) 2. no son plui matrimonis. promiscuità. bluza f. brbrač m. i antîi di piere ben bocjardade. al si lavà la muse cu la aghe glaçade de ~. vin di cjapâ une cjoche / solene di vin. ?? no stait migo a fâ bocjatis. podhujka f (ptič) (Caprimulgus). HIST četrt (vrča. boboròs [bobo'r‫כ‬s] m → bobò..blocâ [blo'ka:] m (t. pipins di ~ (A). alon cu la ~! gremo v akcijo!.) volad f. bokal m. a ~ zune ??.. / golôs di fame e onôr. 2. bocan [bo'kan] m cev f. PROV Dulà che e sta une ~ di pan e po stâ ancje une peraule . steklenička.

no? brute bocjonate!. bolete) list m. lâ di ~ FIG biti primeren. un altri invelegnât dut mande al ~ par che al crôt di justâ cuanche al disjuste 2. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. che a inncurnisavin la sô muse 3. znamka f 2. une lune rosse e bocone. boiâr [boi'a:r] m bojar m. salte fûr pes stradis fin la magne / parcè che in tal so ~ no po plui stâ 3. FIG gorečnost f. ce ~ di gleseon!. listek m. par o ~ o par prionte / l’ à di dâme gno copari . star tepec!. ki ima velika usta. jama f. boconut [boko'nut] → bocognut. Il document di cheste azion vergognose. il Guvier al à dât il vie libare ae normative (O). 2. ~ malpratic. boion [boi'on] m mlaka f. . konzerva f. si metin dentri lis cartufulis taiadis a bocognuts e dâ ancje a chestis une brustulide intal ont. Boldare [bol'dare] kr. bojkotiranje n. del m. ~ m bohem m. poslastica f 2. ~ dal vin vinska pletenka. bocognon [boko'ñon] (akreš. boicotâ [boiko'ta:] m bojkotirati. vrenje n. butarâ l’an a bacons / par no formâcuatri stagions 3. vierzi la ~ dal mulin. ma i dâts a marchin che la pierdite di lavôr par colpe di un ~ e je une ecezion e no la regule. ~ di mone! (Sg). → bocule. boldon [bol'don] m v: lâ in ~ kašnat postati. neizmeren. Dispès al capite pluitost che la menace dai licenziaments e vegni mostrade par ricatâ i boicotadôrs e (Pa/Buteghe). no mi lasse durmî chel ~. e spietant che e jevàs il ~. bocon [bo'kon] m 1. neizmeren. si fole / che a fasi la ~ . FIG) (o)žigosati. bolade [bo'lade] (t. bolet [bo'let] m 1. Daspò di une prime ~. poglavje n (knjige). komad. boi di savon pena mila 4. (La 05/4) boghe ['boge] f zatvornica f. → boldone. segretje n. žig m. (t. bocule ['b‫כ‬kule] f TEH ležajna med. velik kos. ~! bocjonat [boqo'nat] m 1. bula f. un ~ di âfs 2. vrenje n. par une convigne cui duchis di Baviere. ma se tu âs ancjemò il ~ daûr! 2. vnema f. al massimo i vevi vinçût un ~ di mignestre di . La bevande e fo bolade tant che "diaboliche" pai siei efiets sbisiôs (Ponte) 2. od bocon) m ogromen kos. lis violis. boç ['bot∫] m 1. češki. braç ~. mandâ al ~ poslati k hudiču. ~ adj ogromen. pločevinka f. bohemien [' ??] adj inv (fr) bohemski. E je nassude a Tarvis. finissile di ridi. i f (Gruâr) Boldera. ~ adj čokat. tu. si scjaldave i pîts e lis mans. ~ malpratic zmešnjavec m. trčenje n. cuatri rovedis che a clopavin tes boculis fruiadis. svobodno umetniški. vnema f. svoboden umetnik m. grelnik m. ogromen. kipenje n. une figure nere e bocognone a cresseve. (gledališče ipd. orco ~! (MazzonIol). rabelj m. boicotament [boikota'ment] m bojkot m. bolç ['bolç] m svinja z okrnjennim telesom. čeh m 2. komad m. odsek m (ceste) 4. TEKSTIL krogec m. prigrizek m. požrešnež m. mlina). boiesse [bo'iese] f → boe I. boldone [bol'done] f (klobasa) krvavica f. → bol 2. neuspeh m. un ~ di femine par ca. In ogni câs la Trabant e je la machine dal puar operari o dal zovin ~ (Ta). (Sg) 2. grižljaj m. Boemie [bo'emie] f Češka f. mehurček m. i zîs a son ancjemò in ~ 2.. il referendum comunâl al è stât boicotât dai Comuns e des Provinciis dal Venit (Pa 03/11). bula f. (šola) pri izpitu vreči 4. preklameni. (Pa/Buteghe) boie ['boie] ?? impare a vignî jù cence scjale ancje tu. zapora f (kanala. tune famee dulà che la mari e jere di divignince boeme e il pari calabrês. cjarte bolade kolkovan list. razdejati. boleo [' ??] f → bole. boçadure [bot∫a'dure] f 1. padec m. grelec za vodo. bocul ['b‫כ‬kul] m 1. (huda) vročina f. un ~ di cucjar. bojkotiranje n. postavna oseba f. In ti jo pustiš na asfaltu. (Natisone/furlanis). razburjenost f 3. ustrezati. boe II ['boe] f (pri senu) vrenje n. koder m. bohemski. bocognat [boko'ñat] (PEJ od bocon) m PEJ velik kos m. del m. boe I ['boe] (pl bois) m 1. F prekleti. izguba f. dai ~s di ’ste stagjon 2.. jevâ il ~ začeti vreti. 2. vročinski val m. (t. zavrnitev f. 2. taiâ a bocognuts narezati na kocke. i biei bucui neris e lizêrs come la voladie. si cure. zavreti. dut a bot si impensà di un ~ di lescje (Zili). pena f. ma chê tiere a finive in bambuje e cualchi ~ insomp al jere palût. bolare ['b‫כ‬lare] f bojler m. boiôr [bo'io:r] m 1. boçon [bo't∫on] m velika steklenica f. ~ m 1. komadič m. ~ di mus!. imbolâ) tr 1. prin di falâ al à savût ~ ducj 3. požeruh m.) dejanje n. grižljaj m. popek m. mancul di un mês indaûr. HIST rob srajce. boicotaç [boiko'tat∫] m bojkot m. e al meteve sù la aghe de polente. svobodno umetniški. bol I ['b‫כ‬l] m 1. brst. ma ben mangjâmi la spongje. košček m. pletenka f. bole ['b‫כ‬le] f 1. ~ adj velik. si presentà a Ratisbone.. imbolade) f škoda f. clamât cul tiermin precis di "~ papâl" : (Storie). primerek m. aghe di ~ vrela voda.(sfolmenats). lâ a/ in ~s iti na kose. bula f.bocjon [bo'qon] m velikousten človek. boiler ['b‫כ‬iler] m bojler m. par ~ o par prionte na eni ali drugi način. primerek m. bolâ [bo'la:] (t. boicotadôr [boikota'do:r] m bojkoter m. e il non di Lasselà che i va di ~.. (Pa 02). in doi ~s cuntun intermieç 5. son corûts a sierâ i balcons / par no viodiju a lâ a bocons. razlesti se. FIG gorečnost f. bocognut [boko'ñut] (demin. la aghe si jere sbassade e il soreli rabiôs al supave sù i ultins boions. si viôt che il çuviel i tanche a lâ in ~. boiete [bo'iete] f rabljev pomagač m. hudičev. ~ di mone star tepec. di ~ e di Carintie (Pa 03/4). un investiment di sessante milions di euros tai cinc agns cu ven pe ~ ambientâl dal sît di Tor di Zuin. karambol m. 2. boem [bo'em] adj 1. ogoljufati. pečat m. un gran façolet ros a boi blancs e neris. (ALF). butâ/ parâ a ~s razkosati. E tu le lassis sul asfalt. ~ papâl papeževo pismo. zavračanje n. debel. listič m 3. bofiche ['boge] f izboljšanje n. bocjute [bo'qute] f majhna usta. čebelnjak m. un ciroic sclapeçocs. sul stali l’odôr dal fen in ~. kos m. bohem m. košček m. od bocon) m 1. šušmar m.. razburjenost f. masten madež (na obleki). primerek m. rindi une vore competitîfs i nestris prodòs tant di fa colâ il front dal ~ tant rapidametri. pika f. krvnik m. zbijanje n. mazač m. kipenje n. HIST papeževo pismo n. bol II ['b‫כ‬l] m 1. mehurček m.

se no tu pais la ~ Ilfurlanist us segnale un sît di zoguts online. si jerin imprometûts di balâ la prime ~. E il stes ~ Diu. prekanjenec m. . EKO potrdilo o prejemu. A son tornâts a partî in Consei regjonâl i lavôrs par fâ ~ il gnûf Statût di . -ese adj bolonjski. provincie di ~ pokrajina Bolzano. sâr Zorç dai plui famôs tra i bombardons.bolete [bo'lεte] f list m. bolsevic [bolse'vik]. o soi bombe di aghe. bolpon [bol'pon] (akreš. volpat) bogat. bolzâr [bol'dža:r??] m krznar m. bombist [bom'bist] (t. bolz ['bolts] m 1. In bande. MUZ bombardon m 2.. bolz). Lis glesiis a son stadis bombardadis. → cantarele. bolsarie [bolsa'rie] f → sbolsarie. obstreljevati. ~ m 1. bombardirati. FIG obmetavati. usnjen kovček m 2. Bologne [bo'logne] kr. listek m. lisjačina f. ploščica za pečatenje pisem 2. al organize une serade su la ~ (Pa 04/05). come la ~ da la uve. magari paiant une ~ di lûs o di metan. bula f. bombon m. ~ m boljševik m. bomp ['b‫כ‬mp]. dober. m ~ dal Tirol Bolzano m. listič m. (topovsko) obstreljevanje n. fâ ~ udobriti. une fameone di bolpats. nus sune un ~ il muini / cu la ghitare in man. bolparie [bol'parie] f lisičin brlog. ~ N nevtronska bomba. bombardirati.. buine (pl bogn/ bogns) adj 1. ~ adj (t. ~ a man VOJ ročna bomba f.i f Bolivija f. bolzâ [bol'dža:] tr → sbolzâ I.Il cîl parsore il Friûl .. cuissà ce bombis che al conte. majhna sladica f. bolze ['boldže] II f 1. cu la invenzion di armis cuntune potence mai rivade prin (la ~ atomiche) (Pa 04/07). la Inghiltiere che e à vût simpri une anime bolpine. ispetôr scuelastic de provincie di ~ pe lenghe ladine dolomitane. bolpat [bol'pat] m 1. bombons di cjassis. zasipanje n. Al bruse saldo idrogjin in eli. Lis notis di ~ a van dai 8 di Decembar dal 1944 ai 6 di Fevrâr dal 1945 (Pa 02). bombon [bom'bon] m 1. ~ Molotov molotovka f. bolidure [boli'dure] f → bulidure. moker. Un catalogo di completâ cui bolins e podopo dâ dentri al supermarket da "culture"? (pensemaravee). se no volês. bajka f. lisička f. Bolla [ ' ??] os. (JM. imbombât. i m (Morsan) Bolzano. FIG lisjak m. al dirêç il ~ di informazion dal "Osservatori regjonâl de lenghe e de culture furlanis" informacijski bilten. širokoustnež m. bon ['bon]. mladič lisice 3. FIG obmetavanje n. cu so penâl intenzût tal ingjustri ros de curie (Storie) 2. redatôrs. e la mê memorie e je stade promiedie par chel che al riguarde i spavents e i bombardaments (BelR) 2. a stan puartant il popul palestinês. bolpin [bol'pin] adj 1. boli ['b‫כ‬li] tr in it → bulî. fâ i bombistis [bombiscj]. lisičin 2. GEOL. napisal dnevnik. bolsevisim [bolse'vizim] m POL boljševizem m. ~ A. ~ e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4).~ meteo (O). bomba f. zmečkanina f. → buletin. Bolzan III [bol'tsan] kr. Bolognese [bolo'ñeze] f Bolonjka f. cuntune ~ nucleâr dentri 6 mês (Pa 06/1). tkanje ipd. Salvâ) 2. lakomnež m. bolonjsko narečje. zvit. KUL bomba f. premožen. 2. bombute [bom'bute] f VOJ ročna bomba. bolp di mâr [~ di 'ma:r] m ZOOL lisičji som. obveščevalni list. poročilo n. bombica f. kot lisjak. Bolivie [bo'livie] kr. prekanjen. ~ pitic! dober tek!. butâsi a ~ skočiti bombico. ma il scjafoiaç al jere ancjemò grandon e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a ~ o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2.i. torba f. al invie la fieste cul balâ il prin ~ 2. contents come il Gjat e la Bolp di Pinochio. (splošno) ples m. razmehčan. zasipati. oteklina f 3. Salvâ). ~ di mangjâ užiten. po al leve tai curtîi volpats. bombardament [bombarda'ment] m 1. bogataš m. izmišljotina f. lis buteghis dai cristians brusadis (Pa 05/12) 2. upravičiti. valček m (ples). m Bolonja f: la mês di Mai dal cuindis butade jù la pene al marcje jù a ~. sedlar m. E viodint a passâ di chês bandis un nulut blanc e mulisin come un floc di ~ (JM.). boleton [bole'ton] m madež m. vlažen. bolognês [bolo'ñe:s]. bolp ['b‫כ‬lp] m/ f lisica f. ~ nucleâr jedrska bomba. ~ H. a colps di bombis umanis (Pa 02/10-11). bombe ['b‫כ‬mbe] f 1. Bolzan I [bol'tsan] kr. umazanija f.(La 04/2) boletin [bole'tin] m 1. sprejeti (zakon. i m (Sant Zuan Di Manzan) Bolzano. bolzare ['b‫כ‬ltsare] f (redko) valček m. lisičji. bilten m. listič m. ~ idrogjine hidrogenska bomba. FIG ljubček. bombe adj razmočen. bahač m. bombaž m. ~ umane človek bomba. bolint [bo'lint] adj → bulint. premočen. vreden. odločitev). ~.i.. ~ vaiarole. bombone [bom'bone] f pletenka f. bombî [bom'bi:] tr → imbombâ. morska lisica (Alopias vulpinus).i m partizansko ime Furlana. al secul Prospar Lambertini. bolze ['boldže] III f ZOOL španska muha f (Lytta vescicatoria). a puartave a cjase tocs di ~ par linçûi. un sprofum che al pâr fat dut di ~ 2. VULK ~ vulcaniche vulkanska bomba 3. . -che adj POL boljševiški. (Pa 7/99). bombardiranje n.10 . ma plens di feramente e di bombutis ator de panze. 4.. nakladač m. (bolj obič. ~ atomiche atomska bomba. bombardâ [bombar'da:] tr 1. bols ['bols] adj → sbols. tant che une ~ H controlade. bolin [bo'lin] m 1. zuiâ sui timps luncs par meti la “Ue” di front al fat di fat. boljševističen. lisjak m 2.v Bolonjo. Bolonjec m. bolsevizâ [bolsevi'dza:] m POL boljševizem m. a la bolognese KUL na bolonjski način. bombiscj) m lažnivec m. bombardon [bombar'don] m 1. bombardine [bombar'dine] f MUZ bariton rog. Il soreli al lave a mont. Ma o furnìn ancje jutoris economics direts. bombasine [bomba'zine] f bombaževo (platno. bombardiranje n. (bolj obič. človeška bomba. velika lisica f 2. vata f. (splošno) ples m.. regjine di Austrie (Storie). dragi. i plenipotenziaris de Catolicone Marie Taresie. bombâs [bom'ba:s] m 1. che il predi al bombarde e al spavente la int fevelant de justizie inflessibil di Diu (BelR). (Furlanist). une clape di fantats cence munture. ~ meteo vremenska napoved: 08. od bolp) m 1. (Pa) Bolzan II [bol'tsan] kr. tant misericordiôs cun Isac e cussì intransigjent cun so fi Jesù? (Mucci).

[bonsi'ño:r] kratica > bonsignôr. bonparon [bonpa'ron] (pl bognsparons) m dobričina f. Ancje pre Pieri al tratave di bonâlu disint che i siei pecjâts no valevin nancje la anticjamare dal purgatori (Enrico) 2. nakazilo n. dober. jutranji. premišljenost f. (ProvBr). (ProvBr). izboljšati. l’iniziative. buine intenzion dober namen. sù. perfum m. buine e stimade dapardut (Pa 05/04). ohrani jih v svojem imenu. da (za). dobršen. ljubiti 3. cu lis buinis o cu lis tristis Ancje se lis sôs teoriis no àn puartade cui sa ce furtune a di chei che lis àn metudis in vore o imponudis cu lis buinis o cu lis tristis e (christianromanini 07/04) bonâ [bo'na:] tr 1. poštenjakar m. ~ m zahod. ~ dal teren. E Romeo. krotkost f. (Pa 04/02) 2. paraltri simpri plen di spirt e di ~ sens (JM. dobričina f. (u)miriti. ma no la lenghe. 2. v stanju. bondantut. razsipnost f. dober človek. -ose adj ugoden. dobro razpoloženje n. (Pa 03/6) bonspirt [bon'spirt] m dobra volja. dobrobit. odškodovati. (Mar). al ~ presit po dobri ceni. Salvâ la buine intenzion (BelAlci). VOJ čiščenje zemljišča. zgoden. povrniti. bonpaston [bonpas'ton] m dobričina f. al à dimostrât ~ che l’autôr. / che se e torne la ~ / ti darìn mieze taçute. MAR morska tišina f. a 25 agns di chei 6 di Mai dal 1976 che al sdrumà buine part dal Friûl (O). ~ di zmožen česa. cvetoč. Ogni individui al à derit a un sistem di vite bon di garantî la salût e il ~ so e de sô famee (Declarazion). vedrost f. mi è tornât il ~ (BrLi). srce n. blagosrčnost f. precejšen.. lune). umiriti se. dobro n. udobnost f. ancje nô. mir m. ancje se relative. milina f. pomiriti se. uspevajoč. bonorîf [bono'ri:f] -ive (t. (Percude). dober vonj.(Onde). ceriesis. ~ e bielece. aridure. bondant [bon'dant] adj (iz)obilen. 5. e jo. bonsignôr [bonsi'ño:r] m ?? Alore jo. Al massim si po acetâ di vê la massarie o il famei o il salam e il formadi furlan o sloven.. razsodnost f. o vevin trê matres. bondantementri [bondant'mentri] adv v izobilju. sposoben. oblino. ~ une volte nancje impensâsi! bonfâ [bon'fa:] m dobra volja f. nol sarês bon di fâi mâl a une moscje (glesie). zmožen. za nobeno rabo. par che a sedin un come nô. bogat. ustrežljivost f. razsodnost f. lepo število. savêso. bon m. ki je všeč Gospodu. ~ sens (t. bonodôr [bono'do:r] m prijeten.” (Sg). e al veve ancje ~ il Bide. E l’aiar al jere imbombât di chel ~ che il mulinâ des cotulis des fantatis sul breâr al sparniçave par dute la sagre. pomiriti. bonvivi [bon'vivi] m blaginja f. vedrost f. cul ribalton socioeconomic e cu la ~. bons. usposobljen. (Pa 03/11) bonumôr [bonu'mo:r] m dobra volja f. vignî al ~ priti do bistva. cuietiti e ven dongje. dobričina f. ma ancje plui a tramontan (CoGonars). dobro razpoloženje. uren 3. obveznica f. la ploie a à bonât dež je ponehal. ~ m 1. bogataš m. buine part dobršen del. luna). 2 passaçs di stirpadôrs. izsuševanje (močvirnih tal). ~ che/ di bon che k sreči. dobrostoječ. bon di pôc [bondi'po:k] (pl bogn(s) di pôc) m ki je neprimeren. izobilen. buine volontât . ur deve un ~ e ju meteve in vene di fevelâ. (Bibl-Zn) Sveti Oče. ~ tanche il ~ pan izjemno dober. znižati (ceno). A son comprindûts: “Ici”. o pensìn che Triest ~ al significhi atrat pe nestre man di opare inteligjent. boncûr [bon'ku:r] m dobro srce. ~ it umiriti se. / no sta fâ chê brute muse. poceni. popustiti. velik. la parone e je la plui bonorive di dute la famee 2. a buinis mirno. ponehati. odkrit. zahajati. ~ adj imovit. A jentrarin intune cjase di bognsparons. dobro stanje. bonace [bo'nat∫e] f 1. a ~ la passion. scroche un ton. bonstâ [bon'sta:] m prijetno. i ai bonât sul cont plui di cincent francs!. la int di ~ si manten simpri cussì. dober namen m. e si bonace. bontât [bon'ta:t] f dobrina f. Cumò. Cu la decision di cjapâ il trat. ~ adv dobro!. (Pa 02/12). FIG tišina f. ~si refl 1. (Pa) bontimp [bon'timp] m veselost f. il frêt al à bonât mraz je popustil. bondançôs [bondan't∫o:s]. Avrîl ploiôs.autonomie dal Friûl Vignesie Julie. (sadje ipd. brezvetrje n 2. ki si mi ga dal. Pari sant. meti a ~ urediti. premožen. preprost.) prezgoden. bon come il bon pan. meliorirano zemljišče 3. plen m 4. dobrina f. in dute umiltât ma pal so e nestri ben. volê ~ imeti rad. tenju cont tal to ~ chei che tu mi às dât. bonvolê [bonvo'le:] m dobra volja f. veselost f. zaiti (sonce. PROV A muerin simpri i plui bogn. salacôr no cjatave ~ in nissun lûc. cjâr ~. passât di generazion in generazion. bondanton. jessi a bon „O sin cuasi a ~. 3. zaton (sonca. an ~ . zanič. pussibilmentri a gratis o a ~ presit. cjatâ ~ počutiti se ugodno. bonaçâ [bona't∫a:] tr pomiriti. utišati. bonsens) zdrava pamet. la piês des trê (Ta). bonificâ [bonifi'ka:] tr zboljšati (zemljo). ugoden. da bodo eno kakor midva. dobrost n. melioracija. si bonave soreli. Bonât [bo'na:t] m zahod m. ki ni za nobeno rabo. → meti a bon. deriv. omp di ~ veseljak. un ~ numar di dobro število. pomis bonorivis. bondiu [bon'diu] int bože mili !. Fin in dì di vuê al è stât studiât un ~ numar di malâts (SiF 02/1). lahkotnost f. ~ m dobra duša f. A mi mi semeave impussibil. o scuen corezilu. ~si refl pomiriti se. compre de samence. lis glesiis si stan disvueidant (BelFa). imenitnež m. veretât. bondance [bon'dant∫e] f (iz)obilje. e al tribulât / si bone il cûr 2. lant ancje daûr di ce che al dîs il Vanzeli. cui che al ubidìs e che par solit e je chê che e distine la ploie e il ~. ugodno počutje. il ”boom” dal consumisim e dal ~ di chescj agn . . ma Mistichel al jere ~ di chel e altri. che in teologjie nus fevelavin di Diu e de sô unitât. odstranjevanje min. a ~ dal cjâf lûc. (BrLi). Bon. bogastvo n. premišljenost f. bogat . Tal stes timp cun lavôrs di ~ des zonis umidis e cul sgjavâ trinceris a stavin preparant il teren (GP). bonomp [bon'omp] m dober človek m. bonat [bo'nat] adj dobrodušen. L'inovâl dal taramot. bogatu. duncje. Salvâ) 2. bonsens [bon'sεns] m zdrava pamet. sigurât che i 7 milions di euros previodûts par ~ il sît de industrie chimiche (Onde). dobrost f. ~ che i plâs al Signôr (172) pomirjevalni vonj. bonifiche [boni'fike] f 1. pomiriti se. anime legre e libare. prijetno. poštenjakar m.PROV Cui che al à buine volontât al cjate dafâ pardut . bon di nuie [bondi'nuie] (pl bogn(s) di nuie) m nesposobnež m (moški). buinorîf) adj 1. pripraven. vieli ~!. cuant che o levin tal asilo.

jeziti se. razburkan. tra il svolâ des paveis / e il ~ di un moscjon 2. borghesie [borge'zie] f meščanstvo n. Pan-e-vin. žerjavica f. (SiF 03/3. MAR (ladijski) krov m. a discjadenin il ~ di grancj leterâts (Pa 03/4). nevihta f. (Ta) bordâ I [bor'da:] it 1. (Pa 03/8). stiçâ lis boris dati na ogenj. une ~ cuvierte hinavec m. bahaški. culì tu sês colât su lis boris. razburjen. Seimo) (La 03/01) borgade [bor'gade] f selišče n. La cjalavi e la mê ~ si dislideve tune cualitât di afiet. mi stimi avonde par no lassâmi menâ pal ~. soldâts e ~ (Eg) vojaki in civilisti. bordel m. ecitazion e ~. di casulins. burascjade) f nevihta f. (Pasolini). sui claps in ~. lâ de gridele su lis boris → gridele . borghesan [borge'zan] m 1. ridin ducj su la sô muse. blazinica f. ~ agricul kmečka vas. (Storie) Borc Midune [~ mi'dune] kr. simulant m. ošaben. ~ m brenčanje n. napraviti. -ose adj nadut. il ”~” dal consumisim e dal bonvivi di chescj agn. mestna četrt m 2. Fughere. benedet di frut . MAR pristati z ladjo 2. vihar m. Cenci si lu inmagjine ~. puhati. burascjâ) it poslabšati se vreme. une ~ a dome trê chilometros dal paîs (sf). che al duar parsore un todesc!. → sbordon. za nos vleči. nahujskati. prskati. ~ tr 1. naselje n. colâ su lis boris ??. vihra f. meščan m. buren. il soreli. bordelâ [borde'la:] it vreščati. boro ['boro] m F sold m. bahavost f. drgetati. al à bordât parcè che lu àn lassât fûr de puarte. pron di cjolilis provalis / tal lambic di fin çurviel. maltaiâts e cence l’aiût di un ~. delati zmedo. burascje) f vihar m. bordelizâ [bordeli'dža:] it ARH vreščati.boom ['bu:m] m (ang. (BrLi). piçul ~ agricul (Pa 03/4). hrup m. bore I ['b‫כ‬re] f 1. FIG) viharen. plantâ ~ ustaviti se za nekaj časa. fâ ~ a un FIG pomagati nekomu.i. (scritorsfurlans). il vint clamât Tramontan (Acuilon. ~. obrobiti. Fugarizze. burja f. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô ~ (La 06/1). O jes de buteghe cu la impression che mi vei menât pal ~. borc ['b‫כ‬rk] m 1. bordun m. bordel [bor'del] m 1. pekoč. borondul [bo'r‫כ‬ndul] m okroglo naslonjalo (kanapeja). malo počiti. plamen m. svečni odcedek m. požar m. Medili. napasti (ladjo) 2. boreâl [bore'a:l] adj severni. bore ['b‫כ‬re] II f ?? Borea [bo'rεa] m METEO sever m. selišče n. ma dome un côl di boris rossis. selan m. javna hiša f 2. che e esist ancje musiche no gregoriane e che la int di ~ e doprave musiche patriarcjine. Borc dal Fen [~ dal 'fen] kr. MUZ bas m. selo n. Bordan [bor'dan] kr. e cussì compagnai fin fûr de puarte / cheste ~ cuviarte. Borean [bore'an] → Cjaso Borean (i. . ošabnost f. brenčati. vrezati navoje. borghês [bor'ge:s] adj meščanski. Nort. (Pa 02/10-11). someščan m. napuh m. In tal ~ na campana a bat il Matutìn e. → borascjade. grmada f.i m ?? lerin daûr di lui tun splaç dongje ~. O jerin scuasi rivâts a mieze poçate cuanche e rive la ~ (Enrico). meščan m. no i plaseve di cjatâsi ni cun parincj ni cun ~s. hujskati. vihra f. ?? bordonâl [bordo'na:l] m GRAD ostrešni tram m. la sierade scomence tal emisferi ~ (Vichi). Mieli. lâ in ~ iti v pogubo. e il dotôr al è in ~.i m (Cormòns) Borgnano. sopsti. m civilist m. e a tornaran jù in Setembre cu lis primis borascjadis di nêf. di borghesans 2. tune scure androne. Sot la mont di ~ al è un sît indulà che il Judri al jentre tal cret e al fâs come une specie di lât. preddel mesta. Foghera. ros in ~. neurje n. Borgnan [bor'ñan] kr. zaselek m. zaselek m. (Percude). 2. napraviti. jessi in ~ biti v nevarnem položaju. Flame no ‘nd jere plui. severni veter m. obrob m. delati zmedo. bordo ['bordo] → bordi. trušč m. a son lâts sù prime dal solit te mont di Corce. dopo de ~ al è tornât seren. cjoli (menâ) pal ~ F za norca imeti. di benevolince. razbeljen. borascjôs [bora'sqo:s]. o sin a ~ smo v pristanišču. gore v Gjiviano) (Pa Vicinia). boriôs [bori'o:s]. kres m. obšiv m. Nassût te alte ~ di Lyon (Pa 06/2). borascje [bo'rasqe] (t. -ose (t. Bordon [bor'd‫כ‬n] kr. jê a steve su lis boris. fîs di ustîrs. 31-49). borin [bo'rin] m hladen vetrič m. predmestje n. m Bordano (UD). tapone i barçs!” 3. fin ~ v pogubi. borie ['b‫כ‬rie] f nadutost f. vas f. che nol jere di ce tignîsi in bin cub chej fîs. v maloro. bordo) m 1.) boom. / se no us comudin molailis. cvenk m. borascjade [bora'sqade] (t. al pâr che al vueli ~. sovaščan m. bordin [bor'din] m rob m. Ma chest al rivuardave dome la nobiltât e la ~ (Natisone/furlanis). pe circustance impaludât de pofardie dal podê (Mar). bordizâ [bordi'dža:] it proti vetru jadrati. a un trat ~ dal mont Peloro al sbocje. podpihovati. un pôc a Tarcint e un pôc a Sedilis. bordi ['bordi] (t. stâ su lis boris FIG biti na trnih. borsarûl [borsa'ru:l] m → sborsarûl. tra il svolâ des paveis e il ~ di un moscjon. (splošno) približati se (osebi). z našivi okrasti. une zornade bordi mê fie/ ”slungje chê cotule. boreâl [bore'a:l] m kup žerjavice. lâ in ~ razbeliti se. al prepare un biel ~ inte fusine. deventâ tanche une ~ močno zardeti. propad m. vrišč m 3. (BrLi). 3. ~ de nêf snežni vihar. Borc di Olee [~ di o'lεe] kr. la lum a fâs ~. obšiv m. sežig m. in ~ v civilu. borearie [bore'arie] f kjer se peče kostanj. (Sg). Boreon [bore'‫כ‬n] kr. vaščan m. bordâ II [bor'da:] it 1. i f (Prepot) Bordon. oh propit sì o sin a bordo! 2. in ~ žareč. Te sô cjase di Sant Laurinç di Solescjan.i m ?? O vevin comprât di pôc timp une gnove cjase tal ~. E jere convinte di jessi stade sielzude par une grandiose mission e le puartave indenant cun autoritât. i f (Pordenon) Borgo Meduna. napraviti hrup. obrobiti. romarska palica. burascjôs) f (t. boreç [bo'rεt∫] m navdušenost f. para f. naselje n. borascjâ [bora'sqa:] (t. propadu. slepa ulica. poguba f.i m ?? Il fûc al cuiste nons difarents di lûc a lûc (Fogaron. ~). fin che si à salût e boros di spindi (MazzonIol). a la brût fâs ~ la madone. napraviti hrup. bordon [bor'don] m 1. bordure [bor'dure] f obroba f. (BrLi). (pri)bližati se (ladji). / vêso vô di lâ in ~?. MAR pristanek m (ladje). ladi cualchi bon plevan / studiarin plantâ ~ 3. ropot m. F ponta f. trg m. 2.

vreča f 6. botaç [bo'tat∫] m → butaç. a rivarin ca fin sul Tiliment: (JM). In Americhe il cjastinâr. boscs di arbui a fuee (listopadni) listnati gozdovi. -ive adj gozdnat. mošnja f. gozdar m. 2. detonacija f. biti tepen. e il gno cûr si disfâs di ~ in ~. un grum di femenis. (La 03/02). Nejc m. torba f. cuasi su la aghe. Bosgne ['b‫כ‬zñe] f Bosna f.. ~ par ~ enega po enega. (Pa Vicinia). il ~ di frassin e di faiâr jesenov in bukov gozd. goščava f. borse II ['b‫כ‬rse] f 1. trgovina f. ~ adj bosenski. al sa di no jessi lui il propietari vêr (Pa 7/2000 . bot ['bot] m 1. e pareve che ‘i rispuindes. a son trê ~s tri je ura. il ~ Scanderbec. botaniche [bo'tanike] f botanika f. come une fantasime (PauluzzoN). udarec m. denarnica f. a son scherz de ~!. e che an concorût a rindi il patrimoni ~ di chei sîts un vêr tesaur. di chê altre bande une ~ di pôi.(GE). pušpan m (Buxus sempervirens). boschete [bos'kεte] f gozdič(ek) m. cu lis mans in ~. od bo) vol m.(La). borsist I [bor'sete] (pl borsiscj) m borzni špekulant. nagrada f 5. imbote). il boscadôr si metè a ~. način hoje.. (La 05/7) boseghe ['b‫כ‬sege] f ZOOL morski lipan m (Mugil chelo). (Pa 02/10-11). ~. (Pa 02). dut intun ~ vse naenkrat. bosime ['b‫כ‬zime] f (tkalsko) močilo n. FIG v: no capî une ~ popolnoma nič razumeti. dissipline e preparazion che si remenavin su la lagune. log m. no dâ un ~ ne delati ničesar. ~ consorziâl zadružni gozd. (Scf). la ~ di Manin ??. bossul ['b‫כ‬sul] m krožek m ljudi. nenadoma. gozdni čuvaj m. (CIRF). boscam [bos'kam] m gozd m. il Signôr si fermà sul ~ e al pensà sore. ~ di spese nakupovalna torba 3. ~ e sclop al po deventâ “politically correct”. skoraj. (CIRF) 4. drob m. menâts di un Scanderbeg. ~ e sclop. e plui lontan in te’ ~. (Sg) (t. Ogni cuart di ore a sunavin lis cjampanis pe messe des vot. trgovanje n. domandâ al CUF borsis di ricercje di impegn plui limitât par lavôrs di catalogazion di materiâl bibliografic e documentari. intun ~ v trenutku. bosgnac [boz'ñak] m Bosanec m. udarec m. (Pa 03/4). hosta f. la int si fâs in ~. ritem m. a deventarin un piçul esercit in stât di tignî ~ ai todescs. borsist I [bor'sist] (pl borsiscj) m štipendist m. ~ Erzegovine Bosna in Hercegovina. Bortul ['bortul] m Bartolomej m. e dulà che dut si bruse di corse. v hipu. gošča f. e jenfri lis cjasis la buere di ~ no si sintivile nancje. bat m. a ~ plen na polno. L’Antelao sclapât al precipitave e al sepelive intun ~ Marceane e Taulen. premija f. od bo) vol m. tresk m. e cuanche a sunarin l’ultin bot al le fûr di cjase. bosc ['bosk] (pl boscs) m gozd m. rastlinoslovje n.. Bosnie ['boznie] f → Bosgne. comprindûts i inviestiments tes Borsis. borsistic [bor'sistik]. in chest mût si suje ancje la ~ dal Manìn . trenutek m. (drevo) (po)seči. gaj m. gozden. tal ~ de Basse. fâs mieç pas di sivilot / e al sivile a ~ a ~. štrbunk m. o sint / tra mil sunsûr i colps dal cjadovrin / che al bosche a più non posso in tal zardìn / lis vecjis plantis ch’a cjadin rengint 2. odmev m (orožja). bos ['bos] m BOT zelenika f. sul ~ na mah. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. prožiti odpor. . (Sg) 5. piâ botis dobiti udarce. botanic [bo'tanik] m botanik m. cu lis mans in ~. a stevin a sintî bocje vierte un galantariot. Dut a ~ e a valop a si jere spandude la vôs che al jere saltât fûr chest Nazaren (Pa 03/8). (Scf). zbor m. i f (Grau) Boscat. zamolkel udarec m 4. boson [bo'zon] m (akreš. gorjača f. boschîf [bos'ki:f]. -iche adj botaničen. centri borsiscj štipendijski centri. boscâ [bos'ka:] tr 1. s vso močjo. gošča f. bosemâ [boze'ma:] tr → imbosemâ. di ~ in ~ vedno bolj. boseme [bo'zεme] f (pri živini) vamp m. un ~ plui in ca al intope un zovenot 7. botam [bo'tam] m sodje n (sodovi). ma lui no m’e deve vinte e di ~ al rispuindeve. E dispon inmò di un significant setôr agricul e di un slargjât patrimoni ~. grmovje n. eco che un bot / dan tal puarton 2. Cultôr di ~. a ~ a ~ v presledkih. gibanja. il cuc. bosat [bo'sat] m (slabš. bote I ['b‫כ‬te] f 1. (za)mah m. sul cont di une fibule di stamp celtic cjatade tal ~ di Plaies in Val Badie. lant in ~. al devente paron. odenkrat. od bo) mali vol m. lesovje n. saltâts fûr a buinore a stielis sul pradissìt dulà che a vevin boscât tal dì prin. (Percude). ?? . torbica f. sekati. bosset [bo'set] m čevljarski loščilnik. drobnjad m. krat. e la ~ fisse di sot le faseve vignî fûr plui misteriose. EKO borza f. ~ di plastiche plastična vrečka. -iche adj EKO borzen. (BelFa). ANAT mošnja f. la moratule intune cise. pal benefici dal paîs i boscs consorziâi di Cjaso Borean. tignî ~ upirati se.. Parcè che se e vûl sei competitive intal marcjât globâl e scuen domandâ i finanziaments al marcjât finanziari. La rive drete e je pelose di salets e di gjatui. Boscat [bos'kat] kr. Metìn un diretôr che. borsete [bor'sεte] f torbica f. ~ Erzegovine. Une siorute che a zueteave indenant cu la ~ di plastiche plene di spese a spià cun sospiet chei trê frutats (Tolazzi). bôt ['bo:t] f → bût. gozdovje n. il fat al è che ~ planc a planc al si butà malementri. i cavalîrs a van i ~. (drevo) oklestiti. Jernej m. bosanski. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de ~ di vuè. molzi la ~ a un nekoga molsti (denar). sekati. o mandi dret jenfri i nimîs chest ~ 3. skupina f. Dal 1477 i Bosgnacs. udarec zvona. ~ coladiç sečen gozd. vê la ~ plene imeti veliko denarja. 2. cence ordin.borse I ['b‫כ‬rse] f 1. di sigûr parvie che al jere stât tal cjalt. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. ca e culà fra lis boschetis / ’l è di flauts. cheste rosade sa scuaiâ i secrets / dal futûr ~ par ~. boscarin [boska'rin] m kij m. hip m. dut a ~ si impensà di un bocognut di lescje (Zili). ~ it napraviti drva. vreča f. → dibot. vrh odbiti. ~ di studi štipendija f. i bûs a levin simpri cun chel ~. palica f. Piertio. biti pri denarju. al à lassât un erbari al Ort di Padue. strel m. 9) 2. rastlinoslovec m. di ~ nenadoma. mošnja f. restâ su la ~ . bossut [bo'sut] m (demin. ~ neri. (GP) 6. nol jere plui il câs che lui al des un ~. bos ['bos] v: durmî di ~ spati na boku.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee largje dai stats orientâi (SiF 03/4. časovno obdobje. lis zornadis lajù si presentavin a ~ plen za cjaldis. lâ in ~ iti na borzo. (Percude) boscadôr [boska'do:r] m drvar m. goščava f. boscaie [bos'kaie] f grm m. dut a ~ (vse) odenkrat. pok m. ~ e sclop s trenutka v trenutek.

~ par çuculade. → bracade. Gardiscje. cjans di ferme. botis di vueli sant ?? . važnost f. ~ it in refl duhovito se šaliti. FIG udarec m. boxêr [bo'kse:r] m ŠP bokser m. t. Fare. a ~ polžasto. botesele [bote'zele] f (demin. → su pai dêts 2. roke fpl (la ~ disore. a pene trat. se vês vût il ~. (SiF 03/4. bracs e livrêrs. o varès vût miôr di sei restât su la ~ pluitost che vuarp come che o soi. la ~ daûr) ledja fpl. si volte vie e al puart marcje di ~. a cuistâ il titul di campion dal mont IBF dai pês lizêrs. šaliti se na račun nek. e jù botis di vueli sant sun chel puar omp.. prepotent. [bo'ton] m (akreš. tal Demani militâr (CoUd). fâ lis ~ boriti se. (igra) poteza f. da bi bil volk sit in koza cela (Verone) 2. Ane Alore. škoda f. e vie di chest pas.R. eh ò!. obleko). vê le ~s leâts imeti zvezane roke . brstič m. vihar m. (BrLi) 5. bracevierte [brat∫evi'erte] f → braç aviert. ~. chel faliment al è stât par me une gran ~ 3. passade la ~. Maran. botons e caratei. površno. gumb m. vonde salts su la braçadure e cun bigns comedons 4. → braçadure. za norca imeti. par fâ mobilie. jù. il ~ oprès des strussiis / fâs fumâ ducj i camins. rop m. (La). B. (Bel).R. → crupignâr.. bracidure [brat∫i'dure] (t. PROV Conte i tiei botons e po tu contarâs i miei . par italian par fâ plui ~. od bote I) mali. na roke.. (la ~ disot. passi di botis ??. il contrast dai vistît des comparsis. bracjizade [braqi'džade] f cvilež m (lovskih psov). FIG predmet podoben gumbu. No je à fate Stefano Zoff. a son par sigûr mancul tossichis che no la tossine responsabil dal ~. o vuei butâti lis a ~. zbadati. strahopeten. ~ di denant prednji del voza. spirala f. jo no vuei ereditâlu. metimi un ~ tor de vite e prem il passarin par te. bracecuel [brat∫ecu'εl] v: cjapâ a ~ objeti. di bot. box I ['b‫כ‬ks] f ŠP boks m. brak m. vê il ~ FIG ne imeti vse pospravljeno. bracis ['brat∫is] v: a ~ 1. bovarie [bova'rie] f → boarie. butâsi a ~ di un . bracjizâ [braqi'dža:] it → bracâ. box II ['b‫כ‬ks] m stajica f (za dojenčke). al è come il mus che nol cjape ~: nol sint nuie. In tai borcs li ciampanis a botizèin di fiesta par li cors ben netadis par la ciampagna frescia (Pasolini) boton I [bo'ton] m 1. botizâ [boti'dža:] tr 1. FIG delati tako. improvizirano. → brigade. come un ~ impalpabil sul sufit infrusignât dal fum (Mar). botin [bo'tin] m plen m. na kupe. (neobič. → a braçs 3. bovolâr [bovo'la:r] m BOT koprivovec m (Celtis australis).) duhovito se šaliti. a fâ lis bracis cun Satanàs. → vassel. . bahavost f. une scjalute fate a ~ polžaste stopnice. roka f . fâ ~ narediti vtis. → butul. izguba f. di ~ nenadoma. paîs. (Mucci). in bot → imbot. ben intindût. botul ['b‫כ‬tul] m ZOOL → cieul. mignestre. brac II ['brak] adj (o narodu) zaničevanja vreden. scjatulis. Jo o cirivi di taponâmi lis vergognis tirant in jù la mae che mi rivave sì e no al ~ de panze. brusâ cits e spandi a ~ / vin. zbadati. tant che ~ di vuere. dâ un colp al cercli e un ae ~ PROV. brst m. kad f. cjapâ ~ razburiti se. al fo puartât a ~ sul cjaval. (ProvBr) 2.. e scjassant la ~ 3. bracâ [bra'ka:] it tarnati. 9). spopasti se. → imbotonâ. ai 19 di març stât. botonere [boto'nεre] f vrsta gumbov. buiadice) f nevihta f. braçadure) f 1. botonade [boton'ade] f šala f. Cormons. cun improvise ~ vive lu inseguirin. v veliki vsoti. Il len al jere doprât in edilizie. slab udarec. bovadice [bova'dit∫e] (t. botesele [bote'zele] f (demin. daspò che si è maridade. edificis dongje. tacâ il ~ nakladati. par cui tal ~ vadin dal pâr. dolgočasiti. ~ di Monfalcon. Botostagn di Dimpeç [boto'nεre] f ?? In fuarce dal seguitîf tratât a l'Austrie a restavin: Gurize. (snežni) metež m.. cjoli cui braçs avierts sprejeti . il ~ dret/ çamp desna/ leva roka . ANAT popek m. vijugasta črta. (brigadis rossis). sod m. a à metude sù une ~ ! 7. Cui dîs che e fo une ~ a spaventâju. na hitro. ~ par çuculade. (SiF 02/1. gumbnica f. la ~ denant). sô mari mi da a stupit vie des passadinis e des botonadis che mi umiliin e mi avalissin. lu àn botizât dute la sere parcè che al daseve lis bielis a une vedranate 2. cui no. al jere restât cui dêts fêrs sui botons 3. paladis. a ghi tirin li stressis : (Pasolini). dovtip m. od bote II) sodček m. miôr cuatri corpos ditis lì su la ~. Botonant li barghessis a vegnin ju i fantats. la suntuositât di chês feminis daûr a preâ. brac I ['brak] m sledni pes m. botulisim [botu'liziml] m MED botulizem m. / che no tancj dîs di muson par une fote. sgurletâ dulintor par lâ sù ancjemò. ropati. dâ la ~ zbadati nekoga. tipka f. nadutost f. kadar pes zasledi plen). del (voza). cecje 4. si trate di mandâi indaûr un mes blanc cjalcjant il ~ di rispueste (Cad) 3. / par cjoli la smire / al volte di là. si trate di parâ fûr dai pîts cheste semence brache che nus supe il sanc. al jentrà. (Tolazzi).) sod m. lu cjapâ a ~ come par difindilu. BOT popek m. bovâr [bo'va:r] m → boâr. na roke. boxeur [bo'kse:r] m → boxêr. almancul te intenzion. → lavorent. ~ di piel (Mar) 2. bracarie [braka'rie] f trop lovskih psov. radunâts tôr il ~. sassinât des cussì clamadis B. od bote) hud udarec m. restâ su la ~ ??. bracent [bra't∫ent] m dninar m. imbote. spiralast predmet. vore. (Mar). miôr no tacâ ~. Ancje vierzi la ~ cence dibisugne al è pecjât. (Onde). si dreçave spauride la jerbe. botonâ [boto'na:] tr zapeti (gumb. bote II ['b‫כ‬te] f (neobič. ~ di daûr zadnji del voza 2. e dit. il tron cui bovui di marmul. boton II. nalagati. bracade [bra'kade] f cvilež m.nenadoma umreti. burka f. spiralno . po o jerin nô. no àn fat altri che botonâsi fra di lôr. botis. 31-45). . (debela oseba) debeluh m. botinâ [boti'na:] tr in it pleniti. cuanche a àn mangjât lis dotis / lis muîrs passin di botis. bovul ['b‫כ‬vul] m zavita. molòs. prontait botis. cul ramut verdulin te ~ / e su la scufe. suonano a festa ?? . za norca imeti. boxadôr [boksa'do:r] m ŠP bokser m. al sint di une bande / il cjan a ~. z rokami. braç ['brat∫] (pl braçs/ bracis) m 1. gumb m. (Storie) botri ['botri] m 1. zornalîr. cviliti (pos. hipu. ['b‫כ‬ks] kratica = Brigadis Rossis. meh m. su la ~ (cjalde) v trenutku.

v pl) hlačnica f. besno. prečnica f 2. mi vûstu ben 2. Il fi plui vecjo al jere in te ~ (Bibl-Lc). braçâl [bra't∫a:l] m 1. vrl. nerazločno govoriti. Darin denant il so empori al sfadiave cul ~ (BrLi) bradascjâ [brada'sqa:] tr momljati. zmožen.(Ta). merilo za presojanje. sveženj m. Al à viodût chel film nossere. ~ Disot e Cergneu (Pa). une schirie di camarîrs (Bel). → braçoladresse.i m Brazzano di Cormòns (Go). FIG kaliber m. femenate. cuntune biele femenute a ~ . un nodâr il so tabelionât. gambiait mistîr! / no sês plui abil. di trê ~s un franc cenen. lu cocole 2.. mi bramistu. hlepeti. vejevje n. cetant di laudâ. 4. ukazovati možu. o sarai adegnevul. sês ~. in çavate e cui pugns inguantâts. jermeni mpl. ničvrednež m. une poltrone cul schenâl e braçâi contôs di sudôr 4. anzit di un ~. polset. ce bramazions. sitnež m. dôs vielis a van / cuntun ~ di sclopons e di garofui 4. ročaj m. voščiti. → cincuantin. cjapâ ~ pridobiti na terenu. objeti. Il schenâl de poltronute al molà une altre rantighe e za i braçons si jerin slargjâts (Tolazzi). pestovati. nesposobnež m. z namenom. po sì. hlače fpl. cui ~s in glove s prekrižanimi rokami. → trabascjâ. di ~ di v namen. prečni tram m. papučar m. nadležnež m. 2. (BrLi) braghet [bra'get] m 1. mera f. za-želeti. modrijaniti. za che e à la sapience infuse. voaltris. sot il ~ pod pazduho. varuška f. HIST leseno ravnilo dolžine roke (68 cm). meti sù lis braghessis (ženska) nositi hlače. bragantin [bragan'tin] m prezgodna koruza f. pasovi mpl.) učeno govoriti. dicà. ~si refl recipr okleniti se (drug drugega). nissune gnove?” ” ce fâ di te. ARH kratke hlače 2. puartâ tal ~ držati v rokah. / lu cjarece. po sì. (don). v pl braçadoriis) 1. braghe ['brage] f 1. cu la liende che o sin dome la “~ di Triest (La 05/11). braghessîr [brage'si:r] m FIG (mož) copatar m. jecljati. E tant ben. . braçoladresse [brat∫ola'drese] f → braçule. vreden. naslonjaj m. chel cun chel ~ ator. zapestnica f 3. che mi disin ce che a vuelin jo o bradascji par furlan. braghessins e cul rest che si cuche. TEH prečni zapah m. cuntune ~ robuste al fo dongje dal zovin 2. braghessin [brage'sin] m (pos. pri sedežu) naslonjaj m. cun tante cragne foreste che nus è restade par cjase. bramâ [bram'a:] tr 1. ročaj m. che e je saldo su lis bancjis dal Zardin Grant a fâi di ~ ai militârs!. pametnjakovič m. (BrLi). kratke hlače mpl 2. zaprto obdelano posestvo. Sirene! / mi fais glaçâ la schene. di ~ di vioditi contente. solze da lis bradascjis / i campagnûi tenôrs. mi amistu. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis (Sg). braçolâ [brat∫o'la:] tr 1. braçon [bra't∫on] m naslonjač m (sedeža).. Esau i corè incuintri. naramnice fpl 2. a ~ za rok(c)o. a va a ~ a Vignesie. e si à propit bisugne di une buine scove. hlačne durce. a Machiavelli vie (JM). cjare vô Toni.. ~!” 3. misurantsi sul vuestri ~. al viôt passâ il postîr: ”olà. podrepni jermen m 3. braghîr [bra'gi:r] m 1. k sebi stisniti. e je dal editôr Braitan di ~ di Cormòns che (La 03/03). e un suzeton di ~ tâl 3. molâ lis braghessis. braçadorie [braça'd‫כ‬rie] f (pos. Braide ['braide] kr. 2. preklinjanje n. cjapâ a ~ prijeti. la fontane dal ~ pazduha. e tratâmi di lari opût di avâr. koprnjenje n. ?? colâ sul ~ za nalašč pasti. modriha f. kriterij m. i f → Brait. che chest nemâl. zgrabiti za roko. Cussì pronts a jessi brâfs!. v pl) 1. pestunja f. jo mi brami jaz si želim. mrmrati. ~ dal so mistîr vešč svojega poklica. grmovje n. braçadure [brat∫a'dure] f 1. braghessâ [brage'sa:] it (slabš. Cuant ca ti à saludàt to mâri. Simpri tes stangjis verticâls a jerin colegâts dai montants zirevui e ognidun al veve un ~ cuntun zeut o une cjadenute (Scf) 3. (ženska) nositi hlače. (dojenčka) držati v rokah.z odprtimi rokami . (pos. pre Guido Maghet di ~ al à vût fevelât (Pa 02/12). želeti. naročje n. bradasc [bra'dask] m metla f. bradascje [bra'dasqe] f grm m. Braide ['braide] kr. cjapâ tal ~ vzeti v roke. varuška. vešč. TEKSTIL merjenje z dolžino roke 2. braçâ [bra't∫a:] it rokave zavihati. O jeri deventât legri. lu braçà. / incjantade lu braçole. Braçan ['brat∫an] kr. a ~ aviert noro. braide ['braide] f brajda f. nebodigatreba m. braçolâr [brat∫o'la:r] m 1. Braçà [bra't∫a] kr. i m (Cjiscjelgnûf) IT Braida. a vaive e ti à racomandât tant di fâ simpri il ~ frut (sf) 2. ki drži hlače. braçade [bra't∫ade] f 1. misurâ un altri sul so ~ po sebi soditi drugega. ~ tr objeti. poželenje n. krvnik m. pohlep m. ~ Disore. priden. anzit un pôc ~ e mi plaseve fâi cjapâ pôre tes curvis. misurâsi sul so ~ delati korak za korak. → bracidure. abraçâ. i f (Sest) Braidacurti. naslon m. Poldo e Lisute no sintivin nuie fûr dal lôr ~si. ur fasês fâ ancje i braçui ai vuestris omps. cheste comari braghessone. uditôrs. un caposetôr che ju ~ e bussà tanche fradis ~ it biti pestunja. la Madone benedete. fâ il ~ frut biti priden fantek.. braghesson [brage'son] adj vsevedec m. la ~.. . spodnje hlače mpl. Za il prof. (pri sedežu) naslon m. dati si opraviti. braghesse [bra'gεse] f (pos. / par cussì dî mi cole sul ~. pogumen. sposoben. kilni pas. klest m. na veliko. i f (Morus) Brazzacco. → manin. → imbraçâ. si butà sul so cuel e lu bussà (Bibl-Gjen). un cavaleriç il ~ 2. a plene ~ . i f (Sant Vît Dal Tiliment) Braida. po-. Braide) kr. zatik m. brâf ['bra:f] -ve adj 1. MEH roka f. bragons [bra'gons] mpl → bregons. Al tacà a slavinâ. zamah roke pri plavanju. Al è un paron trement che al spiete la sere par ~ lis stradis che ducj a bandonin. braçule ['brat∫ule] f pestunja f. nizke vrednosti. ?? braçalet [brat∫a'let] m zapestnica f. bradisisim [bradizi'zim] m GEO dviganje ali pogrezanje tal. (za otroka) vajeti mpl. mi à dit di bandomâni e di lâ a padue a ~ bielsole. nancje a misurâ lis robis cul ~ de oportunitât. Brait ['brait] (t. ARH (pri jahanju) usnjeni jermen. bramazion [bramatsi'on] f kletev f. skupaj.. brame ['brame] f želja f. a braçadis obilo. dober. dilà de ~ si viôt a lâ a passon Tunine cul cjastron. Apene fat il patentin al partìs cui libri sot il ~ e a si invie su pas monts da Cjargne. Di piçul al veve vût dut: la bae. hraber. (mera) laket m (ustreza 68 cm). La iniziative. Braidecurti [braide'kurti] kr. braçul ['brat∫ul] (pl braçui) m prijatelj otrok. ~ m birič m. lassaimi che un esponi un riflès sul purcit di Sant Anton 2.

36 I fîs di Merarì a vevin di viodi dal bream dal Santuari. fat tardon. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. bredei [bre'dei] m → berdei. (BrLi). (Scf) brascai [bras'kai] m → brascjâr. (SiF 03/4. brancart [bran'kart] m poštni voz m. brancolâ [branko'la:] it opotekati se. junaštvo n. veja f (drevesa) 2. 39-58). slavohlepen. avtobus m. (iz lesa) deska f. bravence) f 1. → bravetât 3. oder m. F ruski sendvič m. opaž m. pod m 2. izkušenost f. sposobnost f. → branc. brascjâr [bras'qa:r] (t. jessi su la ~ biti mrtev. poslikana deska. bravade [bra'vade] f 1. -ose adj ponosen. bree ['bree] f 1. podstavek m. Branc ['brank] kr. bahaštvo n. in cjarte. izzivanje n. brascjam [bras'qam] m vejevje n. m Brazilija f. brancade [bran'kade] f 1. duh m. drznost f 2. bravure [bra'vure] f → braure. biti na parah. Brasîl [bra'zi:l] kr. → stantul 2. / e al va calmansi. e invezit si è cjatà denant di un ~ di aghe no trop fonde ma ben largje e avonde turbide e imburide. breute. ~. -ose adj → braurôs. dai traviersins. -ose (t. e chê des aganis restade daûr dal branc. i m (Cormòns) Brazzano. ~ m 1. vê plens i ~ imeti dovolj vsega. širokoustnež m. grožnja f. ponos m. une sdrume di sbravaçs [bravaçs] / stan in vualme par balâ. (samo)všečnost f. MAR krov m (ladje). pladenj m. prizadeven. 39-58). i braonzins o il bocâl dal vin. i Carnics a saressin un ~ di chest çoc 4.Salvâ). ducuancj in bale. Venulo al scontre e i pete une ~ / aduès e a se lu tire tanche un frut. lâ su la ~ umreti. braure [bra'ure] f 1. E rivà jù un tic braurine (MazzonIol). omahovati. udarec s šapo. pogum m. . 3. il salarin. 3. a lis 18. la ~ des pastis/ dai taiadeis valjalna deska. il ~ de sere la diligence scloteade ch’a tornave di Udin. breone.(Storie). pručica f. Brasiliane [brazili'ane] kr. pe tô ~ e pal metodi origjinâl de insegnâ il todesc. spogledljiv. brancin [bran't∫in] m ZOOL brancin (riba) (Dicetranchus labrax). o vin plens propri i ~. corot pai muarts di dutis lis vueris (Pa). brande ['brande] f (it. bravetât [brave'ta:t] f izkušenost f. bahaštvo n. (Pa 05/07). (Pa 04/04). Braulins [brau'lins] kr. bravece [bra'vet∫e] f (t. biti ponosen. brancâ [bran'ka:] tr in refl → imbrancâ. tant Gisulf che i siei soldâts a àn fat meracui di ~ 2. pohoten. grampe) 2. → scag. come vuê al à metût su la ~ so pari. . cjamis di breis ?? (Sg).bramôs [bra'mo:s]. stolček za otroke.. e dopo sore mi inpezâ tantis. bus m. chês mês brauris mi fâs contâ. drznost f. Mi jeri apene mitût che o sint un cricâ di len tanche il roseâ di une surîs te ~. bedast. dati eno okoli ušes. dal ~ e dal Uruguay (Pa 02). bahav. → bravece. Moruç. PROV A Sant Andree il purcit su la ~ (don). brancje ['branqe] m 1. artesan di 30 agns di ~. A si balave trê voltis al an sul ~ cun sunadôrs e cantôrs (sangiorgioinsieme) 4. braurosin [brauro'zin] adj častihlepen. La marcje dal moviment ~ dai “Sem Terra” (Pa). hudoba f.) panoga f. majati se. Dicembre intant / si stufe a pôc a pôc di lâ bravant. panoga f. bravence 2. širokoustiti se. podnožnik m. FIG veja f. il predi Frezzo al vignì une gnot cun omps di coragjo a sconzurâ i braui. . abramôs) adj poželjiv.30 li dal cimitieri militâr di ~. come doman i è muart il fi. i f (Trasaghis) Braulins. braonzin ['??] m si poiave il lumin. dipuesit di travamente e di breans. La traduzion par ~ le à curade Cristine Koehler Zanella. rokav m (reke). veja f (drevesa). Marisa Sestito. breuçate. zaušnica f. spretnost f. la ~ de polente lesen pladenj. klest m. tante sium di colâ come claps su la ~ molisite dal ricet (PauluzzoN). brantiel [branti'εl] m → brentiel. brazilski jezik m. robidovje n. deščen oboj m. breon. bravâ [bra'va:] it bahati se. visok. meti su la ~ poslati na pare. jo mi al rît di cierts barbons / Cun chês sôs bielis bravencis / dut il dì spudin sentencis. slavohlepje n. pohlepen. ponts di ~ ?? I ponts di braure di Heidke al è un punteç che al ven definît sielzint come parametri la frazion di dutis lis cjapadis (SiF 02/2. junaštvo f. braurosin. livel di ~ Heidke Skill Score. zmožnost f.) zložljiva železna postelja. e dîs cun ~ la responsabil. o ai pituris in ~. bregon [bre'gon] → bregons. i furlans in Argjentine. metile a poçut su pa ~ (Natisone/furlanis). sposobnost f. (Pa 03/11). e la sere su la ~!. in tele 3. Al infete çoncs e brancs cressint dentri da la scuarce fin tal cambi e formant i cancars. petâ une ~ primazati eno. une fotografe di grande ~ (Leng). ročnost f. meti i ~ a un ??. (Pa 02). zmožnost f. al ven screât il Centri sociâl di ~ di Tavagnà (in vie Sant Francesc 41).. breuce. bravurôs [bravu'ro:s]. no vê ~ mai. vrlost f. jenfri il ~ dal bosc. Bordan e ~ (Pa). bredul ['brεdul] m 1. bredule ['brεdule] f → bredul. brasilian [brazili'an] adj brazilski. vzvišen. deriv. podnožek m. (znanost ipd. vê ~ bahati se. (Pa 05/04). si ritirin brancolant. A son previodûts intervents di consolidament dai arzins a Damâr. (Percude). demin. → seneôs.i f Brazilka f. Ai 19 di Avost. breoncin 2. puartâ rispiet. Il cors al funzione tant che un orloi. Brazilec m 2. braurôs [brau'ro:s]. Breçan [bre't∫an] kr. vrlost f. breate. bravence [bra'vent∫e] f → bravece. braurin [brau'rin] adj ničemuren. plesišče n. vôs che i Furlans a scoltin abramôs. bregons [bre'gons] mpl hlače fpl. veja f (sorodstvo). a vevin puartât un breâr tal prât dal Luîs (MazzonIol) 3. i f (Tavagnà) Branco. brancje) m 1. pogum m. prgišče n. puar Gisulf! di domans san e legri tanche un arlichin. 9) 2. hrabrost f. bahanje n. ~ come un dindi. Pa sfuee: 1 kg di farine di flôr.(Bibl-Numars) breâr [bre'a:r] m 1.i. brascai) m trnje n. scagnut. E je une ~ specifiche inte lenghistiche che e lavore cui corpus lenghistics: (SiF 02/1). bream [bre'am] m ?? . brao ['brao] adj → brâf. ~s dai arbui . (JM. chês rosis taiadis sun chês plantis a jerin la ~ de cjase. i f Brazzacco. neumen. mrtvaška nosil(nic)a f. Breçà [bre't∫a] kr.. bravaç [bra'vat∫] m bahač m. e ancje indiçs plui sofisticâts come il livel di braure di Heidke (HSS) (SiF 02/2. e un pôc braurosine. hrabrost f. (bolj obič. sentât sul ~ intun cjanton dal sotpuarti. polna pest f. branc ['brank] (t. vrag m. braul ['braul] m hudič m. vâ al ~ iti k hudiču. un bon panin di salam toscan cul pevar fat di un brao butegâr florentin.

i m Briksen m. tenka deščica. Se chest principi al fos stât doprât inte chimiche. tirâ jù i ~ . Bretonec m. brengulut [brengu'lut] m ?? Po i consegnarin un altri ~ di è cjarte e i menarin vie la vidielute. / ma se tu fossis tai miei bregons. FIG : jessi dentri tal ~ ?? . (Sg). ~ m 1. glasnik m. .i f → Bresse. čebrič m. molâ la ~ ??. a ~ nenadoma. brene II ['brene] f 1. breon [bre'on] (akreš. al va sù par une scjalute mieze di tof e mieze di ~. bratovoščina f. (Pa 05/04). di ~ neposredno. reka f. ~ adj lopovski. tignî a ~. ~ di vin vinski sod. debelina 2. družina f.) zdravilne smrekove veje. barbezuan! Breme ['] kr i f Bremen m. Si dîs ancje che al baste fâ une monade par che e vegni dal moment e di sigûr brevetade. E ancje come deplomatic. skodla. e ducj a restàrin maraveâts. (Mucci) 2. di rassegnâsi. Pôc distant dal fûc al vignive prontât un ~ che al servive par trai lis cidulis. brevetât [breve'ta:t].i.. o doprarai la peraule “dutrine” tal sens plui larc. briade [bri'ade] f 1. Salvâ). družba f. nepričakovano. (BelFa). stržen m. Brente ['brεnte] r. lis propietâs (di pesantis a liseris. sorodnost f. s polno brzino. trop m. neobziren: stufe di tignî strent. ma no podeve vendemâle parceche e scugnive spietâ che i imprestassin semplis e brentiei. al rivà a cjaval tal curtîl a ~ vierte. bricole [ '?? ] f odskok m. o isal bielzà deventât. brigada f. tignî in ~ zadržati. no pues fâ che une fritaie. dut devot. (Bibl-Lc) breveâ [breve'a:] tr okrajšati. breviari [brevi'ari] m REL brevir m. ploie a ~ (dež) lije kot iz škafa. che a met sul puiûl. Meni. spremstvo n. Al à studiât teologjie a ~. potrdilo n. cjapâ alc di ~ dobiti nekaj neposredno. E al menà il cjaval pes brenis fin fûr dal paîs. / po a da jù cul ~ tai moroseçs. patent m 2.) → brene II2. e de sô culture al riscje di deventâ. mlinski žleb. galês. hitro odpraviti. (Scf). tu dîs tu. breute [bre'ute] f Lui al domandà une breute e al scrivè parsore: «Il so non al è Zuan». v moji koži. (carn. ~ dai organisims vivints možnost patentiranja živih organizmov. manjša gostota. f 1. Bresse ['brεse] kr. (Sg). (La 06/3).. chescj a jerin assistûts dal ~ (colloredodiprato) 2.i. Bressanon [bresa'non] kr. e ai conseîrs i àn metûts i ~ di un pieç e nol ocor discori. HIST vinska mera f. (nuovofriuli). brentane [bren'tane] f povodenj f.. razvezati se. Bressie ['brεsie] kr. brevetâ [brevet'a:] tr patentirati. irlandês. imparìn dai bretons! 2. breton [bre'ton] adj bretonski . finalmentri tu âs capît che tu vevis tuart e tu âs tirât jù i ~. močan ploh m. → clape. tignî a ~ chei scjaps di barbars. brez mere. sorodništvo n. l’imperadôr al à molade la ~ .(SiF 03/3). Bretagne [bre'tañe] kr. na krakto povedati. nakopičiti se nad. vodni jarek m. kanal za namakanje. che al puarti lis viscjadis te ~ (teatrodivile).. LING bretonščina f.. rodovina f. druščina f. bressò [bre's‫ ]כ‬m → bersò. savê alc di ~ izvedeti nekaj preko nekoga/ nečesa. brevetabilitât [brevetabili'ta:t] f možnost patentiranja f. (cerkveni) priročnik m. za soi dentri tal ~. metisi tai soi ~ (Verone) postaviti se v njegovo kožo. ob kratkem povedati. vajeti fpl. si pò bevint une ~ cuant che il vin al è sancîr. A saltarin fûr dai brentiei cui pîts che a parevin stâts tal ~. Sveait Zuanin. vignî jù cul ~ zgrniti se na veliko nad. oznanjevalec m. diploma f.. briconade [briko'na:de] f (redko) lopovščina f. brene I ['brene] f (t. sodnijski uslužbenec m. brente ['brεnte] f vinski sod m. o ai durmît tantis gnotis su la ~ 2. bedenj m.. od bree) m močna deska. brenta f (posoda). f Brenta f (IT Brenta). a fevelarin par ~. brevet [bre'vet] m 1. uzda f. → cjaveli. posebno jelke: un sclopâ di ramaçs e di brenis che si scjavaçavin. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre (Pa 7/2000). od bree) m 1. skrajšati. slaba. (Sg). biti razuzdan. igličevje smolnatih dreves. → montane. sod m.i. brent ['brent] m → brentiel.. dâ jù cul ~. odboj m.i. listje. (La 03/02). Innsbruck. lâ jù cul ~ izgubiti nadzor nad seboj. rod m. drhal m. La ~ triestine di cheste sere no le àn cjalade di brut. Intune gnot di novembar dal stes an ancje ~ e patìs la cjavalade e il fûc dai turcs. se tu fossis tai miei ~ če bi bil ti na mojem mestu. si fâs prestà la tonie e cul ~ in man. hipoma. rodovina f. tok m. bressan [bre'san] adj ?? ~m bressane [bre'sane] f ptičja nastava f (mreža. poplava f. brentiel [brenti'εl] (t. Al jes de stazion. (CoCamp). sodni sluga m. izdati dovoljenje. -ade adj patentiran. o ancje plui zurâts. (~ di Udin) (Cjampfuarmit) (IT Bressa). izklicevalec m na dražbi. Bride ['bride] kr. velik čeber m. brenton [bren'ton] m 1. par ~.. al à masse butadis lis brenis sul cuel a chei fîs. → baronade. Bretone [bre'tone] f Bretonka f. vajet f. Brescia f. Il mont ~. tovarišija f. breoncin [breon't∫in] (demin. union democratiche bretone bretonska demokratska zveza. okoli ovinka. (Cjargne). tal cirî di convinci chei di ~ di Milan (JM). plui bocjis si spalanchin a ~. (Pa). brantiel) m kad f. lopov m. a mole un pont. une ~ par cjapâ chei cuatri carantans che par cumò o colin di rive jù. bedenj 2. il deân (decano). . Tal numar di Setembar si cjacare de introduzion dal furlan te scuele ma ancje dai problemis de scuele bretone in France (Pa). ven a stâi i brevets). i f (Grimac) Brida. limanice). bricon [bri'kon] m (redko) malopridnež m. Denant chel svoletâ di bandierutis sicut frascjs di ~ a rivin di ficje cambiâts di mude tant che ‘ne volte lant a messe grande. a ~ vierte brez zavor. a saressin stâts brevetâts ancje i elements». bric ['brik] m 1. čeber m. breno ['breno] (carn. sodček m. al mont sientific e industriâl (Pa 05/04). nazaj držati. (JM. sorodstvo n. Londre. cumò lis brentanis d’Istât poletne poplave. e mi vegnin i guais jù cul ~ in skrbi se nad mano zgrnejo. krajšati. f Bretanja f. (morsanodistrada). brentielut [brentie'lut] m sodček m. intant che i storics di vuê a strolighin la ~ o la Plâf (Union). I sustignidôrs de ~ dai organisims vivints a disin che la concession dal ~ e da la pussibilitât. sel m. brentele [bren'tεle] f rake fpl. al va devant da belance. FIG) brzda f. f (~ di Milan) Breša f.. al cjate un predi. . brutâ lis brenis sul cuel ??. Bresse ['brεse] kr.

britonic ['britule] f ?? britule ['britule] f 1. tolovaj m. (Pa 03/2). (bassafriulana) britulin [britu'lin] m (žepni) nožič m. onesnažiti. che al vûl campâ / cence vê ~ di lavorâ. 97-114). un ~ impomatât (Ta). roparstvo n. prijeti. les sbalotave par che vadin jù. brigant [bri'gant] m ropar m. ohrovt m (Brassica oleracea). izvrsten. sijati. angleški. astis. ciriit ancje la semence dal ~. brindisi ['brindisi] m → brindis. ~ m HIST Brit m. sijajen. kaliti. si impegnà une vore par fâ cognossi al mont ~ la lenghe e la leteradure furlane. BOT poganjek m. ~ m GEO Britanec m. zamazati. (Pa 02/12). brigade [bri'gade] f VOJ brigada f.(Scf). brodacjâ [broda'qa:] tr → sbrodacjâ. (po)truditi se 2. Broca ['broka] f v: aree di ~ MED Brokovo področje. mladika f. l’ultime note si dispiert cidine / te ~ di matine. brisiole [brizi'‫כ‬le] f → brusadule. e cumò mi visi ancje di chês ultimis peraulis. ~ in Calabrie. intrigirati. zasačiti. nazdravljanje n. zamastiti.i f HIST rimska provinca Britanija. brodacj [bro'daq] m → brodegot. ne potrebovati: che al à sgrifis lungjis. razbojništvo n. tolovajstvo n. (brigadis rossis) (La). sbrudiâ) tr umazati. (Marchet. plantât za grant. il tei. (Natisone/miti). brindisin [brindi'zin] adj GEO brindizijski. -iche adj GEO britanski. parlament ~ britanski parlament.. cence vê ~ di brez potrebe. ~ m (dragulj) briljant m. a viodi di cualchi marcjadant che al les a Nimis cu la ~ o cu la carete o cuntun altri imprest. a la sodisfazion des dibisugnis culturâls di chei che in mût brilant i autôrs a clamin i «vuarfins de lôr lenghe». ~ m prebivalec Brindisija. O brinchi une cjadree. al timp di Otavian i Romans a jerin su la Donau. brincade [brin'kade] f ?? brindis ['brindis] m zdravica f. iskreč se 2. formule dal ~ zdravljica. velu che al cjape la ~! / al rive in presse tanche une clapade. ma il ~ d’Amôr. brinf ['brinf] ?? brinf e brinf che ancje lôr cirivin di lâ-sù e jê brinf e brinf cu lis gjambis. Un altri moment impuartant al fo la “prime volte” de elezion al Parlament ~ (SiF 03/3. kmečki nož. roparstvo n. izrastek m. o ai nome ~ di potrebujem samo. brivade [bri'vade] f zalet m. italijanska igra s kartami.. ukoreniniti se. brisighel [brizi'gel] m gizdalin m. briljirati. bleščati. ~si refl umazati se. brincâ [brin'ka:] (t. in Germanie e in ~ (JM). vzeti. britvica f. (SiF 03/4. ducj i brocui su lis bachetis 2. oprijeti se. lesketati se. ma il so lun ch'al brila sempri imèns. brigatisim [briga'tizim] m ?? intops formâi causionâts des burocraziis. lanzis. brst f. vincui inlogjics des ideologjiis e ogni forme d’integrisim culturâl. (žepni) nožek m. (Pa 02). britanic [bri'tanik]. zelje n. brodegâ [brode'ga:] (t. imbrincâ) tr zavzeti. Dut ce che si brincave di mangjabil si lu mangjave. la Spagne e à ~ nome di fâ cucuç. odličen. sbrudiot. i m (Sant Micjêl) Brigolo. . brise ['brize] f (redko) sapica f. si cjatin pal ~ di Nadal al Bar Roma in Via Roma a Udin a lis 18. brilâ [bri'la:] it 1. brigadis rossis POL Rdeče brigade (ekstremistična organizacija v italiji). clans britans de Scozie meridionâl (Ac). sassinât des cussì clamadis B. babjak m. i f (Midune) IT Brische. sâstu? (Mucci) briscje ['brisqe] f dvokolnica f. zadostuje mi. brigadirie [briga'dirie] f brigadirka f. E il prin trombetîr di cheste ~ di atac nol podeve jessi che l’on. Salvâ).. cjo mo. kal f. zgrabiti. pomazati. brocul ['br‫כ‬kul] m 1. al taie une fete di pan cuntun ~ che al puarte cun se. sbrudie. a trussin lis tacis e a ripetin ligriôs la formule dal brindis. (šalj. brigadîr [briga'di:r] m brigadir m. la ~ Marche. britan [bri'tan] adj HIST britski. Briscjis ['brisqis] kr. Brindisi ['brindisi] kr. bleščeč. bastarts di strumîrs. FIG blesteti. bronchîrs e murions. rahel veter m.brie ['brie] f potreba f. cuant che al varès dovût cun doi salts rivâi dongje e brincâle come un lôf cuntune cjavriule. oprijemati se. 115). lopovstvo n. svetiti se. no jot il Signòur. sbrodacjâ. brin ['brin] ?? Linde lu cjalave e te vôs i trimave un brin di displasê (PauluzzoN). brocolâ [broko'la:] it kliti. semais un oresin che al stimi brilants (Sg). / che a ven jê la France. razbojnik m. dapît dal clapon. A nô mascjos nus insegnavin a doprâ la ~ e il curtisut par fa cjavaluts. odrastek m. zalotiti. britanizazion [britanidzatsi'on] f britanizacija f.) brigadirjeva žena. si jere brincât a fuart a la tiere. kavalir m. ženščak m. Brigul ['brigul] kr. brilant [bri'lant] adj 1. Zaneto alore nol varà ~ / di lâ a cjapâle cussì lontan. simpri tiran. briscule ['briskule] f neka. britanski. da. par esempli la aree di ~. tolovajstvo n. brocul chinês [~ ki'ne:s] m kitajsko zelje n (cavolo Pesai). ~si refl polastiti se. vetrc m. jemati. tirâ la ~ FIG ?? Briscje ['brisqe] kr. navihanec m. okleniti se (česa). podčastnik pri karabinjerjih. prin ch’a mi brincàs la crïure e mi glotès chest scûr (Tolazzi). cjapâ la ~ vzeti zalet.(Furlanist). brigatisims justizialiscj. i f (Prepot) Brišče n (IT Brischis). mi senti denant di jê e cui mei zenôi (BrLi). no ai ~ di ne potrebujem. Britanie [bri'tanie] kr. ne rabim. brigâ [bri'ga:] tr/ it 1. priti v posest. Brokov Center. druščine fpl. che a sostegnin il lengaç jenfri la scuarce perisilviane dal emisferi di çampe. nož m. zakoreniniti se. (Pasolini) 2. FIG blesteč. → aiarin. Al jere de stesse tribù di Franziskus. okrogli ščit z železno konico v sredini. BOT kapus m. (Daidussi). robe di marche. (Leng). brigantarie [briganta'rie] f lopovske bande fpl. brocul di mâr [~ di 'ma:r] m ?? (cavolo marino). britva f. brocje ['broqe] f → brucje. → prindis. Britaniche [bri'tanike] f Britanka f. ancje tu come Pieri e Gjenuefe. (Eg). brigantaç [brigan'tat∫] m razbojništvo n. Mi vêso cjapât par un ~ che o sês vignûts cun spadis e bastons? (Bibl-Lc). bueresine.15. Bris-Bras [al'ka] ?? Al è un Bris-Bras. klica f. lopov m.. 2.i m Brindisi m.R. cuant che i vôi a varan brocolât. brochîr [bro'ki:r] m majhni.

bruful ['bruful] m tur m. Al à vût la ~. brombolâr [bombo'la:r] m BOT ?? (Prunus domestica damascena). ~ m bronasti lonec s tremi nogami in z železnim ročajem. brose ['broze] (t.) kodelja f. ~ sfuarçade prisiljeno zelje. mrmrati. brovadin [brova'din] m okus po kislem zelju. sleparstvo n. di ~ do pičice. čenčarija f. plehka juha f. brucjis di leton. prekomerno. ai cuasi dissipât l’abit di fiestis. brontolon [bronto'lon] m → bruntulon II. brondâ [bron'da:] (t. brucjis dal cuinç žebljički znotraj čebra za merjenje vina. brucje I ['bruqe] f 1. razgrajati. brucjon [bru'qon] (akreš. brucjam [bru'qam] m (kolekt. lis strecis biondis ingropadis come une ~ di cjanaipe. (Ta). brucjon →). umazanec m 3. redka. brucjone. prazne marnje fpl. bronc I ['bronk] m silj m (Peucedanum). cui sbrodegots [brodegots] che a fâs tô mari 2. broiâ [broi'a:] it spletkariti. bruade [bru'a:de] f → brovade. brucjin) m žebljar m. bruade) f 1. lâ in ~ iti po zlu. 11-20) bromp ['br‫כ‬mp] m (redko) BOT sliva f. češplja f (sad). grmeti. bronzin [bron'džin] adj 1. brombule ['br‫כ‬mbule] f BOT ?? bromodiclorometan ['br‫כ‬mbule] f bromodiklorometan m. kovarstvo n. od brucje) m (okrasni) okov iz kovine. (fundacer). kislo zelje n. umazana voda. e je restade la grande ruede di len daûr il lûc dai Brucjolôse. une vieste di colôr ~ . packarija f: vino o no di finîle cun chei ~s te stale? 2. ma par servî di ~ chescj parons. brucje II ['bruqe] (t. šušmar m. mazač m. bakrast. dome che braide e po dâmi cussì su la ~ une buine sume. a son dutis in maneç. . bati lis brucjis (od strahu. kalna. umazanija f.. Broili ['br‫כ‬ili] furl. che a cjapin dentri il Cloroform (Chloroform. ~ (SiF 02/1. broili ['br‫כ‬ili] m sadovnjak m. ?? . zaspanka f (Specularia speculum). brucjis di ram. od brucje) m 1. brovade [bro'va:de] (t. ribja juha. par bagnâ il gno ~ plen di pomârs. žbica f. mrazu) tresti se. Wolftraud De Concini nus propon lis recipis de . il brantiel al sa di ~. il vin al à cjapât di ~. bruse) f slana f. batint lis brucjis di sbigule e di frêt tresoč se od strahu. lu ai tirât sù cun brudetins. žebljiček m. prevara f. cjalt ce al impie. kuhinjski hlapec m. preko meje. che a cjapin dentri il . bombarie [bom'barie] f BOT sliva f (drevo). bronc II ['bronk] m ANAT bronhij m. Nol veve masse salût. brufulôs [brufu'lo:s]. un cjadreon fodrât di corean cun brucjons di leton. zmešnjava f. brovedâr [brove'da:r] m čeber. in cualchi part sarà nêf e sarà ~ v nekaterih predelih bo sneg in slana. brudie ['brudie] f → sbrudie."~ e muset" (La 03/01) ~ in padiele. natanko. na roke. bronast. ciespâr).. brucjin →. sbrudiot. bronchiâl [bronki'a:l] adj ANAT bronhialen. češplja f (drevo) (Prunus domestica). brugnere [bru'ñεre] f v: timp in ~ oblačno. piel bronzine. venec m. brucjis a man. (bolj obič. ~ di garoful nageljnova žbica 2. broi ['broi] m 1. iz brona. tihotapstvo n. bromoform [' ??] f bromoform m. (JM). vrt m. la ~ tal Avrîl. brontoleç [bronto'lεt∫] m → bruntuleç. bronchite [bron'ki:te] f MED bronhitis m. POL (volitvena) spletka f. pomivalec m (kuhinjske) posode 2. (deriv. rîs in ~. FIG sprevračanje besed: alore il patriotisim di zornade / altri nol è che ~ sfuarçade!. brodeleç [brode'let∫] m 1. zilugne). no camarade. un ~. obiralček za sadje. (bolj obič. žbica f. vê mâl e dovê lâ indenant istès. bronasta barva f. lui ti compensarà sora la brucja. brucjâ [bru'qa:] tr → imbrucjâ. bront ['br‫כ‬nt] m → bronç. porjavel. hrumeti. al à comandât su che altris nemâj cul ~. sapnica f. cesarute) f BOT barvica f. v nič. brudiet [brudi'εt] (deriv. žebljič(ek) m. su la ~ v gotovini. brosatâ [broza'ta:] it → brusatâ. broion [broi'on] m → imbroion. Prin il câz di une celule dal pavimênt ~ che pôc a pôc . brucuncesare [brukun't∫εzare] (t. brotule ['br‫כ‬tule] f (iz volne. sbrundâ) it ropotati.) žeblji mpl. zadrega f. sbrudie). tvor m. točno. cun soputis. brudiot [brudi'ot] m → sbrudiot. od brût) m juha z (žvrkljanim) jajcem. faroncli) m tvor m.brodegon [brode'gon] m 1. brucjis a machine. ~ (CHBr3). mozolj m. asme ~ MED bronhialna astma. CHCl3). goljufija f. ma al veve ancje i bêçs par curâsi ... brucjin [bru'qin] (demin. brodegot [brode'got] m 1. pikice. kakor treba. cafetarie lade in ~.. brufule ['brufule] f → bruful. ciespe). / un daidai. brosate [bro'zate] f → brusate. Priimek BROILI BASILIO(Glemone 1648 . e tu no mi âstu paiât su la ~ ogni gno sacrifici?. ~ vert gorski silj (Peucedanum oreoselinum).(glesie). brucjon) (okrasni) okov iz kovine m 3. brugnac [bru'ñak] (t. petna žbica.(Bel). (bolj obič. (SiF 02/1. che al salti fûr dal jet a cjapâ aiar bon è no brudiets. 11-20). -ose adj turav. par bati cuatri clauts o brucjis o brucjins 2. brucjis di len čevljarski žeblji. brucjute. cuanche chei altris popui a cognossevin apene il ~.. broncopolmonite [bronkopolmo'nite] f MED bronhopnevmonija f (pljučnica f). kislo vreme: il timp al è in ~ e al fumatee. plahuta f. bronç ['br‫כ‬nt∫] (pl bronçs ['br‫כ‬nts]) (t. (FogMil). soredut di broncs.. KUL kisla repa f. bromûr [bro'mu:r] m KEM bromid m. bakren.Sanyüan 1704)(GE). tun curtîl di brucjins. par nestre disgracie o vin un cjampanili che al somee un ~ vistût di fieste. brucje dal burat klin za sito. lana ipd. (bolj obič. brudetin [brude'tin] m (mesna) juh(i)ca f. sod v katerega se dá zelje kisati. voli di fûc. tirâ beçs su la ~ . ~ blanc kobulnica f (Peucedanum cervaria). sore la ~ čez mero. la violence e la crudeltât (logosdictionary) 2. brocje) f vrč m. O fasei vascjons di aghe.. brusc.. Brucjolôse [bruqo'lo:s] ?? Di chei doi o tre mulins che a jerin. marnjanje n. o vin fuartecis e canons bronzins 2. bront) m bron m. brovâ [bro'va:] tr → sbrovâ. v denarju. brucjâr [bru'qa:r] (t. godrnjati. (t.

m Bruno m. mai un lament. hrumenje n. zgoreti. kap f. čudak m. a sint puce di ~ e si slontame di colp. godrnjati.i. (bolj obič. i nâs brundui e lis musis ruanis. a van dal piruchîr a oris brusadis. No mi va di lâ a lis Canariis o a Ibiza. ciespâr). brundulâr [brundu'la:r] m → brugnulâr. jedkati. važen biti. (La 04/7).) → Brun. (Mucci). brun ['brun] adj v: pan ~ črni kruh. su la ore brune v somraku. brusadin. trda zima f. lis Filipinis. PROV A ~ lens verts si fâs fum e no fûc . lu à scrit dôs voltis te letare. peči se. žgati se. porušiti. popariti. la visità e i scuvierzè sot il braç une brugnulute nere. E o ai sintût dal cîl une vôs come il businament di tantis aghis. mrmrati. → Brunon. bruî [bru'i:] (bruìs. al bruive e po al bateve oris un orloi. brusadiç [bruza'dit∫] m (duh. Brune ['brune] kr. brustulin. Bastiste al à dade une ~. zimska mračina f. odpraviti. meglica f. sbruntulâ) it 1. al vûl fumâ ancje se i bruse in gole 4.i m Bruneck. goreti. opariti 3. i f IT Brugnera (Pn). . ne ugajati.. Brumâr [bru'ma:r] (t. izžgati. ~ l’avent accendere i fuochi dell’Epifania. bruntulade [bruntu'la:de] (t. ~ it 1. la rive di San Pieri a ven sù des brumacjis bassis dai palûts. ~ m v: sul ~ de gnot v somraku. come il ~ di un gran ton (Bibl-Apoc) 2. žgati. brstič m. zažgati požgati. (Ta). brusâ [bru'za:] tr 1. ce biel lâ su la ore brune sun chei prâts a morosâ. e dulà che dut si bruse di corse. (vreme) → sbrundulâ. osušiti. peči. šumeti. no stâ a pinsirâ. bruntulament [bruntula'ment] (t. meglen. mrmranje n. a brusâmi tal savalon. žgati. razgrajati.i. žal biti. kruliti (po črevesu) 3. zažgati se. uvažati. razgrajati. goreti. tožiti. so nemì di simpri. (t. e i brusave di scugnî tornâ in chê cjase 5. e pûr a mi mi fâs il stes ~ di stomi (Pa 7/2000). brume II ['brume] f → sbrume. ni nikogar. (bolj obič. bučanje n. brontolon) kruljenje n (po črevesu). alì la distance a ven brusade 7. (Pa 02/10-11). (dem. → Unviêr. bula f. pritožiti se. ~ il paion FIG obljubo snesti. godrnjanje n. ce ~ di usitât cu ven di France!. brunês [bru'ne:s]. mrtvoud m. ne biti všeč. peči se (na soncu). mrmranje n. nesreča f. sežgati. vonj. oslepariti. Brunei ['brune] kr. vistîsi a ~ črno (žalno) se obleči: Pasche vistude a ~. brunî [bru'ni:] tr TEH → imbrunî. posušiti.i. brontoleç) m bobnenje n.i. ARH zima f. brunidôr [bruni'do:r] m → imbrunidôr. ~si refl pariti se. brundulâ. Al bruse saldo idrogjin in eli. la Malesie. oči) žgati. češplja f (sad). kadar ni prometa. ~ o larìn dongjelaltris. nadlegovati 5. mrmranje n. nol fâs dolôr di stomit. di ~. brundulon [brundu'lon] m → bruntulon I. izničiti. ropotati. šumenje n. l’Indonesie e . brunidure [bruni'dure] f → imbrunidure. brundulâ [brundu'la:] it → bruntulâ. imusonât e grintôs. opravljati. bučanje n. mrmrati. kruljenje n. brundul ['brundul] m → brugnul. kruljenje n (po črevesu).i f Bruma. la campagne e je mieze brusade 4. brunzule ['brundžule] f BOT internodij m. oditi ne da bi plačal. mrmrati. ožgati. Brumâl) m zima f. 2. e propit par chest al jere stât brusât il puint dongje Nervesa. taule magre cul pan ~. brundulament [brundula'ment] m → bruntulament. hrumeti. Brun ['brun] os. pomeniti. Brunon [bru'non] os. bruissis.(Pa 05/07). FIG razveljaviti. vlažen mraz m. godrnjati. (npr. ~ la scuele nalašč izostati iz šole. la Vierte che dilunc il ~ o clamavi. → sbrundulament. 2. une garze di ~ che e disfaseve il disen dai pôi. nezgoda f. -ese adj brnski. žareti. brumâl I [bru'ma:l] m naključje n.Brugnere [bru'ñεre] kr. brumbulâ [brumbu'la:] it (redko) ropotati. ~ adj vijoličast. brugnulâr [bruñu'la:r] m BOT sliva f (drevo). češplja f (drevo) (Prunus domestica). mi brusin i vôi mi brusin lis crituris. ~ une feride 3. vžgati se. jo ven flapuç sicu di bruma i râfs. vreti. passant gno fradi in sul ~ la sere. brume I ['brume] f 1. kruljenje n. Su la strade di cjase il grop si è fermât ancje Brunic (Bruneck) (La). la ~ dal timpat mi ingrampe il cûr. il ~. bruntulon [bruntu'lon] (t. sbrundulon. di Vierte e di Sierade. sbrundulâ. voltolant umil te tace il vin che al à spinât dal caretel plui grues (Mar). ~ m prebivalec Brna. bruntuleç [bruntu'let∫] (t. godrnjanje n. opeči. godrnjanje n. brugnul ['bruñul] m BOT sliva f. ne te panze / i brutulons. come se chê robe i brusàs di vêle. (GP). m Bruno m (IT Bruno). E cumò. mai brontoleçs. grmeti. hrumeti. bolezen f. grmeti. dim m. Ma san Pieri. ce ~ kakšen hudič. brugnule ['bruñule] f izrastek m. m (it. la dicsorude a bruive sui lavris come la ploie di Març 3. il bosc al jere dut un ~ divite dismote. Brunic [bru'ni??] kr. F špricati šolo. bruìs) it 1. tant che une bombe H controlade. e chel des mobiliis te zone di ~. → brusiniç. ma su la ~ baiavin i cjans. sâr ~jù il cjapiel! (Eg) 2. tampiestis di ~ siale e forment 6. brundulon) m 1.i. ~ m → brumâr. brugnulute). al le vie bruint 2. a oris brusadis v mrtvih urah. Bruno ['bruno] os. (Bibl-Mt). al ingrumarà il so forment sul cjast e al brusarà la pule cuntun fûc. bruntulâ [bruntu'la:] (t. štrlina f. mrmrač m. sbrundulade) m bobnenje n. brumacje [bru'maqe] f mračina f. okus po zasmojenem) smodnina f. il Vietnam. Brume I ['brume] kr. nancje pal! ~ niti najmanj! brumâl II [bru'ma:l] adj zimski. il nûl al ven jù di corse / lampant e brumbulant. e tra chei vignâi e verde campagne. polnozrnati kruh. il mês di ~ ogni diaul si ingrume 2. biti pri srcu. ~ m mrmranje n. ogoljufati. slučaj m. peči. comprindûts i inviestiments tes Borsis. il viole dai brugnui. il mês di ~ december m. godrnjanje n. ciespe). FIG dolgočasiti. nol faseve altri che bruntulà e (Scf). ~ m v: sul ~ la sere v somraku.m Brno n (v Moravski). uničiti. sbrundulament) m 1. brundinarie [brundi'narie] f → blaudin. e tancj che le àn a fasin gran misteri. → sbrundulâ. No sin a chel pont. bučanje n. zovine la aghe ai frambui e bruìs. (Pa 7/99) 2. (pri trstiki) popek m. come chel de cjadree te zone di Manzan e di San Zuan. brune ['brune] f v: su la ~ v somraku. godrnjati. bobnenje n. Al è bruntulant dispossent che Cenci alore al confirme al aventôr. (ProvBr). godrnjač m. insìn che e passe la stagjon ~.m Brunej m.

→ brusc. propadel. brusât [bruza'ta:] adj 1. → rizinâ. FIG (suh) možiček m. zastonj jesti in piti. grmada f. il ~ e l’odi / in tal lôr pet nol cove 2. brusuà [bruzu'a] v: a la ~ v najboljšem primeru. vuê di matine bruscjant sù. rezen. brût ~ prežgana juha. se al è stât biel il principi. brusculose e scure.. okus po zasmojenem) ogorek m. suhljad f. cu la muse ingrispade. sovraštvo n. zažgan. dâlis bruschis a un z nekomu biti oster. (La 03/01). ~ pai ongulis ščet za nohte. brusiniç [bruzi'nit∫] m (duh. bruseghin [bruze'gin] m 1. ~ pai dincj zobna ščetka f. nabirati veje za butare. tirin fûr tra l~ / doi famôs pariginats. paliti. bodica f. sežgan. cun tant che al vâl / si brustule un pôc di vuardi 2. pazder m. mržnja f. bruscjâ II [brus'qa:] tr 1. “e compraiso cafè moche?” “ no lafè. kruljenje trebuha. suha vejica f. ju sepelissin in vâs di tierecuete (AcademieSt). siôr Simon / al buscje [bruscje] al tierç e al cuart la gulizion. (o)sušiti. česalo n (za konje).. rezek. BOT → urtiçon. oster. osmojenje n. trepet m. pogorel. KUL prežgan. → rizinâ. spacant il cjâf brustulît dal soreli. brustulâ [brustu'la:] (t. → zîs. dračje n. 2. opaliti. trpek. osušiti se 2. al tone. cheste mignestre a sa di ~. 2. "Gubane" e "Polente cuinçade". glavnik m 4. zasmeh m. suhljad m. par lâ a ~ pai rivâi e dâ dongje un pôs di fassuts pal Unviêr. (BelR). brusc III ['brusk] adj 1. turav. duh po zasmojenem. brustulît [brustu'li:t]. brusate [bru'zate] f 1. posušiti se. ožgati. dinar m. hosta f. čohalo n. (t. dobiti. Cui saraial chest an a ~ la palme? (Leng) 2. si spant par la caserme odôr di ~. soi vignude a viodi se mi imprestais il ~ 2. . dračje n. che fâsi pensâ che al vebi intorsi il mâl de lebre. bruschinade [bruski'na:de] f pokrtačiti. mame. toča gre. bes m. mozolj m. al leve vie. spiete. ~ it (telo od sonca) porjaveti. po ~ il cerneli. une fassine. vroč 4. sborfin. al lampe. -ade adj pražen. brusculôs [brusku'lo:s]. i ricuarts de vuere: il ~ dal 1944 e la cagnetât dai naziscj (Pa). (obnašanje) oster. cualchi ~ di purcit. Palmone di purcìt cun polente brustulide".. une boscaie fate plui di ~ che no di lens. capis che puedi ancje forai la piel ma la urtie che e beche e e fâs ~ (linostraulino). treska f. drobna toča: ~ che a cinglivane sui veris e tes gornis 2. brustulî) tr opražiti. la ~ tirìn.. puar vieli. pazder m. zgorel. zamera f. porjaveti (od sonca). un de Basse tune ~ / taie la mace. bruscjâr [brus'qa:r] m sterpeto. (tiha) jeza f. brusc II ['brusk] m tvor m. jarbe brusade prežgana trava. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil) 3. zavist f. bruscaie [brus'kae] (t. silovit. Su la jarbe brusade dal frêt e sui ramaçs dai arbui e jere za poiade la zilugne (Sg) 2. pridobiti. bruschin [brus'kin] m 1. e cu la scusse. che al à di vê un piçul siet ancje 2.. osmoditi. E je une int che dopo i brusâts i muarts. (za obleko. un nembo [brusate] fitto. → bruscje 2. ožgati. vejevje n. strah m. krtača f. brusarili [bruza'rili] m požar m. e cori cu la vuate a ~. une peraule bruscje. bodica f. bruscandul [brus'kandul] m 1. FIG. krtačiti. opaliti. a ~ a spazzola??. grmovje n. -ose adj mozoljast. bruscjam [brus'qam] m grmovje n. di Stiefin. une plaie o une magle.(CoCamp). opaliti se. nejevolja f. nasilen. čevlje) ščetka f. al brusate 2. brussul ['brusul] m ZOOL Leucos pauperum De Fil. TEH pražilnik m (za kavo). bruscjâ I [brus'qa:] tr (suhe veje) v svežnje povezati: ~ stecs.brusadin [bruza'din] m → brusadiç. vonj. grm m. za che no ai ce fâ i bruschini e i smagli cheste mude. brustulît).. → rizinâ 2. ~ di scarpis krtača za čevlje. une femine viele. culì te farie jo mi brusini. sarà bruscje un pôc la fin. ogorek m. o viodarai lis feminis. bruscjin [brus'qin] m → bruscje. → sborfin 5. narahlo (o)paliti. suha vejica f. a Laurinç “~ di Diu” e a Gjervâs e Protâs. ~ it butare delati. bruscae. il prin. suhljad f. bilka f. smodnina f. izčrpan. lunc il borc o intune . postati rjav. trepetanje n. Brussel ['brusel] kr. snežni metež m. bruschete [brus'kete] f → bruscjete. Se a un om i ven su la piel un ~. hrapav. la matine. brusinadure [bruzina'dure] f ogorelost f. → fros. bruscje ['brusqe] f bilka f. drget m. brusc I ['brusk] m 1.. brustul ['brustul] m F denar m. bodica f.. al à vût un ~ là dal cûl! 3. prebita para f. brusadule [bru'zadule] (t. postati rjav. ~ refl 1.i m Bruselj m. raskav. gambarei. bruscjam) f dračje n.(bassafriulana). -ade adj → brustulât. une ~ al vistît. puar omp. faliment de conference interguviernative di ~ (Pa 04/02). tirâ la ~ (gjavâ la ~) (s pomočjo slamnatih bilk) žrebati. cun dute la cadope par stâ ta chel soreli. treščica f. brusôr [bru'zo:r] m skelenje n. brustulî [brustu'li:] tr in refl → brustulâ. puartimi une grampe di bruscs par impiâ il fûc. goščava f. brustulin [brustu'lin] m 1.(Bibl-Levitic). bruscjete [brus'qete] f iver m. suha vejica f. ~si refl sončati se. brusse ['bruse] f živa meja f. razdraženost f. (deriv. done Catin cun cuatri bruscjis ur fasè sù un biel fugareli. žgati. šibje n..brustulîsi cul soreli di Lui. zaničevanje n. → sborf. do nezasluženega priti. opaljenje n. cu lis calumadis velenosis sot lis ceis a ~ (teatrodivile) bruschinâ [bruski'na:] tr 1. jerbe brusinade ožgana trava. Napoleon al è un grum sustât pe pachee dal austriac e cuntun ~ smaneç al romp une preseose porcelane. brussule ['brusule] f → brussul. bruse ['bruze] f → brose. → cise. doseči. brustulât [brustu'la:t] (t. ščemenje n. bruscjam) šibje n. brusatâ [bruza'ta:] it impers 1. Cussì o vin il Brût ~. cravatis e bruschins pai dincj e bruschins pes ongulis 3. ožgati se. umivati si zobe. (redko) pada snežni metež. bruscje 2. mudis. pražiti. brustulade [brustu'la:de] f praženje n. brisiole) f bržola f. suhec m 3. bilka f. sprejeti. sončati se. pazder m. FIG izgorel. nevoščljivost f. po tal albergo drets: o sintin un ~! brusinâ [bruzi'na:] tr 1. zaslužiti si. Leucos aula (Heck) ??. zuìn di more / par savê da la patrie il vêr cunfin.. smodnina f. il fen za brusinât. bruscj). Se biel lant a scuele si viodeve a ~ un purcit.

slungjâ il ~ zavlačevati. drob m. F slepar m. brût ['bru:t] f snaha f. ~ come la fan grd kot noč. lassilu bulî tal sô ~ prepustiti nekoga samemu sebi.) jed m. ~ timp slabo vreme. grdobija f 2. in maniere ~ nasilno. ~ di cjâr goveja juha. (t.) pot m. grd. jama f. ~ tanche la fan. fi di Asoka e munic ~ (Pa). PROV Amôr nol è polente ni ~ di verzis (ProvBr). slabo vreme 4. spolno občevati z istim spolom. kotanja f. a privazions bucolichis / condane il glutidôr. oduren: ~ come la pôre. slabo se vesti. ~ zentîl mastnik m. → nore. surov. FIG moralna pokvarjenost. Bude ['bude] kr. okrašena gondola beneških dožov. che al trapanave fûr de bucheris des stalis 3. odlašati. ropotarnica f. FIG pastirski. PROV No bisugne lamentâsi dal ~ gras . fâ brute figure delati slab vtis. strelna linija f. a cirî in te ~ il gri 2. Tu sês ~ tanche la fan! (Zili) 2. e baste!. di une ~ uniche e di une ecuivocitât che e rasente la pornografie. buc ['buk] m revna. grdo gledati. FIG neprijazen. črevesje n. lopov m. al rive a Lanka ancje Mahinda. chê fantate e à un ~ che al plâs 2. lis citâts talianis de Dalmazie e de Istrie disnazionalizadis in maniere ~ (Pa 03/6). slabo ime. brutalen. izpuhteti. nelagodnost f 3. bucoliche [bu'k‫כ‬like] f 1. budin [bu'din] m puding m. dulà che a Fevrâr e je stade cjatade une vacje cu la ~. INF ogenj. živinski. znoj m. f Budimpešta f. svetlobni trak m. bube ['bube] (t. (Percude). položaj) težkoča f. (ProvBr). voli ros. brutâl [bru'ta:l] adj živalski. a Udin in vie dal Sâl (in câs di ~ timp in Sale Ajace(CoUd) v primeru slabega vremena 3. surovo. kurac ! budelone! [bude'lone] → budelade! budiel [budi'el] m 1. kondom m 2. nasilen. slabost f. brût ['bru:t] m 1. GUM gumijasta cev. zaliti juho 2. suhoparna razprava. buchete) vdolbina f.brut ['brut] adj 1. žarišče 2. brutat. bubon [bru'bon] (t. ponoreti. (obnašanje) hudoben. ogni ~ di chest mont. pasulj m. une brute innomine slab glas. grdost f. dušnik m. slungjâ il ~ podaljšati juho. lâ in ~ di violis tajati se od veselja. buchete [bu'kete] f → buchere. folcjât jù te sô ~ come il cai sec tal scus. / ma al è lât ducuant in ~ . pustiti ga cvreti. bibì. hudobija f. drobovina f. Cussì o vin il ~ brusât. kot m. budelâ [bude'la:] tr 1. cul odôr tu mi consolis. shramba f. mesna juha. oduren. juha f. mi pâr che al è un calôr / che al po ridusi in ~ / l’omp plui robust e fuart.. neprijeten. (sodomizzare??) 2. ~ gras mastna juha. ugodno življenje n. FIG lâ in ~ FIG iti po gobe. bucinandaur ['??] m slavnostna. bucule ['bukule] f 1. 3. di Bude o di Belgrât (Pa 03/11).i. PROV cjâr viele a fâs bon ~ ?? 4. obilje n. o finis chest ~. (šalj. grd. uhan m. Guai se mi fâs fâ brute figure (BrLi). (t. bibìs) f INF buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). razpoka f. cjalâ di ~ sovražno gledati. petelin na puški. rêt dai budiei trebušna mrena. ~ m 1. (npr. dulà che Napoleon al è passât vsak kotiček na tem svetu. neprijetnost f. grdo. pastirjev. ~ adj budističen. cuardis di ~ drob m. buchin [bu'kin] m (pri peči) odprtina f. Budigoi [budi'g‫כ‬i] kr. AVTO. soredut devozionâi. redilen. slab. slab. ogni ~ tantis paladis. une che e vent flôrs. Budapest ['budapest] kr. nesnaga f. bucolic [bu'k‫כ‬lik]. neprijetno. luknja f. LIT pastirska pesem 2. ~ di verzis zelenjavna juha. ti varès ancje sposade. sentade sul so scagnutut denant dal ~ dal spolert. buchere [ '?? ] f 1. i f (Prepot) Budgoji. rincjins a cercli e a ~ 2. cemût che si puartave chê ~ e cemût chê gnece o chê prognece. budisim [bu'dizim] m REL budizem m. obesek m. dolgočasna. (deriv. votlina f. gjandusse) m 1. ~ di Flandre prezervativ m. tesna soba. šopek m. budelade! [bude'la:de] (t. And è certs libris religjôs. a saborâ. grdoba f. bubù ['bube] m 1. → magnocule. brutut. žrtje n.. luknja f. INF pes. dolgovezna. f Budim m. pastirski 2. che tal lôr “credo” a àn la virtût de “compassion”. glede na pastirjevo življenje 3. bucul ['bukul] m → bocul. grdo. bruton. LIT bukoličen. bruzâ ['bru ??] → brusâ. cualchi sfris di lusôr. MED ulje n. grdoba f. → bocule. brutece [bru'tet∫e] f 1. varati. mi va il cûr in ~ di violis. buchet [bu'kεt] m (rože) šop m. FIG (šalj. ~ di fasûi fižolova juha f. meh. brutin.i. spačenost. jedilo n. za nos voditi. kotiček m. 2 litros di ~ di cjar o di jerbis (Ponte). luknja f. che e vent buchets. bubo ['?? ] m → bubù. (izgled) grd. ~ brusât prežgana juha. par un esempli il ~. budistic [bu'distik]. budist [bu'dist] m REL budist m. -iche adj REL budističen.. FIG hraniv. živež m. hudobnost f. slab. danka f. izdolbina f. budelone) int F kur(e)c. deveta dežela f. ~ lunc redka juha. podkop m. (O) bubane [bu'ba:ne] f paša f.. o soi stufe di brûts luncs. neugodno. ~ adv neprijazno. (Bel). bugnon. la nestre caravane e je fate un ~. grdost f. spranja f (v zidu). Bse ['bru:t] kratica MED Bse (bolezen norih krav). al à volût sigurâsi cuintri di ogni brute sorprese legâl (Pa 11/99). brezskrbno življenje n. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil). Tes batais pe liberazion di Viene. . bula f 2. cul slungjâ il ~. co al jes il ~ zentîl. brutunon). reža f. la mame a pense pe ~. buchete) oddušek m. se si intivin tai stroments. -iche adj 1. un rai al veve forât il ~ de ruedule denant 3. ~ di jerbis zelenjavna juha. FIG suhoparna razprava. (Pa 02). težavnost f. la amôr nol è ~ di verzis z ljubeznijo se ni (za) hecati. odprtina f. okoli prinašati. al lavarà cu la aghe i budiei e lis talpits naj umije z vodo drobovino in tace. črevo n. kamra f. hrana f.. ne brigati se zanj. grda stvar. uživanje n. si sbasse dal prin amôr il grât.

buiace [bui'at∫e] f govno n. ~ alte. (BrLi) 2. buiadice [buia'dit∫e] f → imbujaçâ. srbeti. lâ a buiacis daûr dal vapôr delati nekaj tja v dan. za norca imeti. e al implantà un ~ su la puarte dal paradîs. (veter) pihati. puranu) golša f 5. luvìn). naval m. cul so ~. (t. si mangje cuete la cjastine. sopsti. laž f. e la cicine par un biel peç nus ~ 2. bugul ['bugul] (t. Nol è un cûr. puhanje n. Enos al scrîf che l’odôr de ~ des vacjis inte stale al jere une vore miôr (Pa).) prskanje n. nabreklost f. ~ sclave burja s severa. a voltis al lampe e al tone. vetrič m. v naskoku. mehur m. di cualchi an incà. ljubezenski pesnik m. puhati. inflamazion di ~ vnetje mehurja 4. poleç). bufonade [bufo'na:de] f šala f. imbugât) adj (redko) silovit. brezveze. blusis. Chest "~" idraulic. pelicis. bugât [bu'ga:t]. il so respîr lu tocjave come un ~ di aiar. zalet m: o fasìn fadie a sintî lis bugadis dal afiet e dal amôr. vihrati: frêt. sbuf) nabor na obleki.Buduèe [budu'εe] kr. I barbars a jentrin di ~ 6. sbufade) f puh vetra f. bufule ['bufule] f 1. dražiti. bife m. (bolj običajno imburît). razvnetje. une zoe di fiêr inruzinît. izpuščaj m. (bolj obič. cun cualchi concession a la varietât buiate (Pa 05/06). tvor m. buf I ['buf] m 1. Ma la ~ dal telefilm The prisoner! (Ta) 6. ancje cheste ~ al pensà. e al ploie a bat a bugadis sui veris 3. la mimiche come un senic professôr. une grande ~ di arint e vignì jù di une culine… brrrrrrr! (Ta). marnja f. tepec m. (bolj obič. komika f. buerice [bue'rit∫e] f vetrc m. pajac m. (christianromanini 07/04) bugnigul [bu'ñigul] m popek m. puhanje n. vetrček m. šaljivec. puhati. bufs di spale. pavliha f. mi parevin il craçolâ dai crots tal sfuei. jessi une ~ montade biti okrogel kot balon. goveje govno. il ~ dal aiar e lis griadis. strasten. severovzhoda. blato n. ti prei. dovtip m. pihljati. biti s kladivom nabijati. net di ~ . ~ tr → sbufonâ. i (Cjamin Di Codroip) IT Bugnins bugnon [bu'ñon] m oteklina f. bife m (miza z jedmi in pijačami). okrepčevalnica f. burja f. bui ['bui] m → buian. sunek m. punčica f (Physalis Alkekengi). vnetje. tirintsi a la ostarie fûr da la ~. i f (Magnan) Bueriis. ščemeti. buere [bu'εre] f 1. fâ lis bufulis delati milne mehurček 2. hip m. buerice. passade la ~ dai grancj acjadiments umanitaris (Pa 04/03) 5. ~ tr kaditi: ancje se a bughe un biel pôcs di spagnolets. il ~. bugjel [bu'g??] f ?? si è sfantade come un ~ di biciclete cuant che s’intive tun claut. HIST (srednjeveški) glumač m. končati v nič. bajka f. izmišljotina f. pranje n. bufal ['bufal] m 1. preblisk m. (veter) sever m. In Italie. (bolj obič. ~ di Cividât. drhteti. . a ciule. mozolj m. O ai tant ben i bleons nuviçai nets di ~ (Scf). kaditi pipo. norčija f.(JM). FIG) roditi. bisibili. dongje dal Sant Gotart. izmišljotine. čist. al à al piel dute a bufulis ima kožo polno mazoljev 3. buren. al trime un sgrisulut di ~ jenfri lis cimis tenaris dai pôi. bugade I [bu'gade] f 1. I viêi a clamavin vuere la vuere e bufulis la retoriche. 97) 2. budusi [bu'duzi] m šepet m. ščipati. al è un dai tancj lûcs dulà che la Europe (Pa) Bugnins [bu'ñins] kr. ~ di savon milni mehurček. buian [bui'an] m mlekarna f. kravjak m. -ade (t. norce briti. buffet [bu'fe] m (fr. burkež m. polente che e butave sbufs di fum 3. dih m. il pulvin che poiantsi pardut dut al sporcje e al cuvierç a ogni ~. di ~ popolnoma svež. tvor m. bugule ['bugule] f → bugul. san la smorfie. pihanje n. burtrsine. (PauluzzoN). A è ~ / rustide ben tal fûc. i f IT Budoia (Pn). cisicheç). hladna sapica f. mehur m. mahljaj m. razjeziti se. (veter) pihljaj m.. komik m. sila f. buiat [bu'iat] m prebivalec Buje. ščemenje. pih m. buiâ [bui'a:] it 1. hladna sapica f. scjaldâsi la ~ vznemiriti se. sunek m. bueresine [buere'zine] f vetrc m. si ingredeà passant intun camuf da la prime Cjantant. une ruie nus muart. varietât buiate bujsko narečje. no ~ fuart!. bois. e forsi scjaldade fin trop la ~ cun corpos e sangos dispès nus menace. ZOOL bivol m. (Sg). (dež): plovi a bugadis lije kot iz škafa.) 1. bufon [bu'fon] m 1. bugance [bu'gant∫e] f ozeblina f (na nogi). šaljivost f. šaljivec m. a bugadis v presledkih. bufularie [bufu'larie] f BOT pokalin m. sbufonâ) it burke uganjati. come che no si savès di trops che e je fie chê schifose di une ~ montade!. (t. kovati. a fasevin voltâ un grun di musis. duhovito se šaliti. Ascani esclame bufonant alore: ”ce diaul vêso sierât in tal budiel?”. šala f. de une muardude al Buf 2. puh m. (Enrico) 2. FRAZ lâ in ~ iti po zraku. Ma il bot de puarte e la ~ di aiar frêt jentrade cun me. bugule in bogul) m neko glasbilo. Salvâ). ~ adj bujski. naskok m. hrušč m. (t. (La 03/03). (SiF 03/3. FIG bedak m. uren. lis animis dai siei muarts i buiavin tal sanc. daûr la ~. umbriçon. pevec m. ~ ledrose ?? po e vignì fûr une ~ ledrose che i faseve svoletâ la manteline. bufoneç [bufo'nεt∫] m burka f. (pri kokoši. sunek (vetra). šala f. kljuvati.(malipiero) 2. utripati. deriv. vzdrhteti. zamah m. buie ['buie] f → codebuie. o vevi sglonfe la ~ moram nujno scati. mehurček m. nepremišljeno. 2. neumnost f. sglonfâ bufulis (jemplâ bufulis) pripovedovati bajke. ur sdrumave lis cjasis. trenutek m. di ~ naglo. (Bel) 2. skeleti. a vevin clamât l’arcagnul Michêl par parâsi dal diaul che. Bueriis [bu'εriis] kr. smešnost f. il lengaç doprât al è chel dal Friûl centrâl.. norčija f. buerie [bu'εrie] f pečen kostanj m. bugade II [bu'gade] f perilo n. burka f. une spezie di ~ in bande di un genoli. na trenutke. mozoljast izpuščaj. Lu dopravin come che i res e i princips a dopravin i bufons e i zulârs te ete di Mieç. e bugadis intant di bonodôr mi mandin i amorins 4. nagel. insiemit al "Lachét" (il siôr) e al "Bufon" (il matescul de fieste) a son personaçs di fonde pal mostron des mascaris. 2. širiti laži. bufade [bu'fa:de] (t. al è un sandul di piel di ~ che al cjamine. e rivà dentri a colp une ~ di aiar fresc (MazzonIol). no stami a sglonfâ bufulis! bugâ [bu'ga:] it 1. pobuda f. govejak m. razburiti se. zagon m. severni veter m. ce ~ di ricuards fra la vee e il sium . puhteti. bufonâ [bufo'na:] (t. mazolj m. buf II ['buf] m 1. moment m. kafič m. kužna bula f. sbuf) (dim ipd. par diu. norčija f. (JM. ~ basse ?? . (pri vonjavah) val. lahen veter m. povzročiti skelenje. vetrič m. tolči. la pipe dal nono e je simpri che e bughe. bula f. FIG val m.

ancje par cognossi i ators. ~ e (Pa 02). mi bol meni prekipeva.. buldozer ['ra??] m buldožer m. jutranji čas m. margarite) f BOT marjetica f (Leucanthemum vulgare).. boli) it 1. ~ m 1. Bolgar m 2. gomazeti. v viestût a la ~ dobro oblečen (Sg). bulidure [buli'du:re] f 1. kipeti.. Rumenie. ve cà la seconde butade di mp3 pe compilation (Furlanist). dvorljivost f. no à di jessi tant discompagne la spiete. (lacomugne). (za)vreti 3. resentade cu le aghe frede. konec koncev!. načrtovanje n. buiôr [bui'o:r] m skelenje n. razdraženost f. (spazioinwind. 3. cuete tune cite di ram. bolgarski jezik m. e sintîsi un ~. buligheç [buli'get∫] m → buligam. prin che tu puedis.veliko truda si prizadeti. biel cjalantlu fis. aghe bulinte krop m. la mignestre. (Tolazzi) 3. za nobeno rabo. (Bibl-Levitic). junaštvo n. odišavljeno vodo. a buinorone zjutraj. odobravanjem 2. buinç [bu'int∫] m ?? no lave fin lâ intor cul buinç su la spale (MazzonIol). buinanime [buin'a:nime] f rajnik m. ob ranem jutru. biel a ~ zgodaj zjutraj.. buletin [bule'tin] m → boletin. dosti mi je vsega. fâ une ~ narediti komu uslugo.. Bulfons [bul'f‫כ‬ns] kr. zgodaj. ~. (pri žuželkah) mrgoleti. KEM fermentacija f. Bundì o ~ a ducj. Te ~ e je concentrade gran part de informazion. (pri žuželkah) mrgolenje n. kljubovati. jutro n. cun tô ~ s tvojim dovoljenjem. f Bolgarija f. ki ni za nobeno rabo. de juste ~ dal rîs (La 07/03). usluga f. ti farà ~ il cûr tal pet e la coradele te panze. gneča f. dati kuhati. buligament [buliga'ment] m → buligam. a vincj agn il sanc al bol 2. al jes duncje une matine a buinorute. bundì ~ . lotanje n. poganjati. bon an) ?? . vstaja f. kipenje n. i f (Tarcint) Bulfons. i f IT Buja (Ud). la musse no zuee. bulidôr [buli'do:r] m blatnena mlaka za izhlapevanje plina. vrenje n. bulint [bu'lint] adj vroč. ma va in ~! daj mi že mir! buinorîf [buino'ri:f] adj → bonorîf. kliti. tržiti. vreti. hrabrost f. scrufujût intun armâr. ščemenje n. (mediateca-codroipo). spajkanje n 4. ancje intai Balcans e je dute une ~ (Pa) 5.. biel a ~ la vile a pareve un furmiâr. draženje n. biljeter m. si slungjin buinismans ‘e mê massarie. ljubeznivost f. pripravljenost f. kuhati. pripravljanje n. ~ m 1.. na vse zgodaj.it) 2. ‘e va lavade cu la aghe ~ e. al è il ~. premoč m. bolgarščina f. e jê? (Cadorini/furlan). no fâs buladis. a buinorute kar (nekoliko) zgodaj. (VERONE) buine [bu'ine] f 1. zavreti. In somp dal cjamp. (pri moštu) kisati se. buligam [buli'gam] (t. FIG priprava f. tant buligât che. ljubeznivost f. a pareve ancje jê incjantade dai buleçs dal fantat. che a son in Slavuachie. O soi vignude a viodi se mi fasês une ~ ”se o pues . da Lorenzago o soi partît a ~ tal passandoman . cun chê muse di jesuît al à tant batût. bulâ [bu'la:] it groziti. nasilnost f. kipeti. prestopati bregove. quasi gobbo. bulî [bu'li:] (al bol) (redko t.i. grožnja f. vzkipeti. altris filiâls dal grop. (Sg). po. FIG vznemirjenje n. e dentri je in ~ la aghe dal Fidrì. pleva f. a la ~ → bon. od → buinore. buligheç) m gomezenje n. doman a ~ o lassi i fruts a mê madone e o sbrissi fin là jutri zjutraj bom pustil.libero. izzivanje n. srbež m. vrvrati. buine di pôc [buinedi'po:k] m ki je neprimerna. viôt che e boli la aghe. come che si bacile de netisie des mans. trgovati. razvnetje n. vrenje n (med ljudstvom).. buleç [bu'let∫] (buleçs [bu'lets]) m bahaštvo n. vljudnost f. la cjâr. Lui al bol un toc di cjar. che a permetin di controlâ la temperadure de ~ (consorziocastelli) 3.. ~ int (skrajšano) (dober) večer! „Buine” al rispuindè l’ustîr. buinorone [buinor'one] f akreš. v izrazu: a la ~ di Diu → bon 2. nemir m. bahaštvo n. drznost f. uslužnost f. buineman [buine'man] m (pos. di buinoris zjutraj. buligament. San Pieri al olmà il Signôr fra la fole che e bulive ator 4. che a jerin daûr a slargâle e a splanâle cui ~. gomezenje n. bulide [bu'li:de] f zavretje n. kipeti. izzivanje n. va in ~! pusti me pri miru! izgubi se! pojdi že!. (Sg). buinecene [bui'net∫e] (t. dut un ~ bas di ombris (Mar). ščemenje n. a ~. Bulgarie [bulga'rie] kr. FIG vzkipeti. všečnost f.. izdelava f. ~ tr prevreti. nesramnost f. zmeda f. Lise le judà cun ~ a finî i lavôrs. buligâ [buli'ga:] it 1. al viodeve lis culinis e i boscs di ~ e di Sandenêl (Sg). jo no varès dit verbo siben che mi bulive. la pae e la bule (labassa). a jerin fruts sfiâts sul salvadi. ?? Al è pleât come un ~ È piegato come un arconcello. nežnost f. v: a buinorone zelo zgodaj. fâ la ~ a lis botis očistiti sod z vrelo. izzivati. bulade [bu'la:de] f 1. Ongjarie. veh. zavretek m. gomezeti: altris nemaluts a buligavin te felce 2. ogni lunis di buinoris vsak ponedeljek zjutraj. ma ce altri si puedie ancje fâ cu la semule. zoprvati. vnetje n.(O) V jutranjem času. che a bulavin su la place e no capivin la vergogne. Cuant che o durmivi te cjase dai vons a Selvucis e mi sveavi a ~ (Ta). mrgolenje n . zavretek m. privreti.”. zavreti. kuhati (od jeze). buinace [bui'nat∫e] v. e fevelâ ancje cun lôr. zanič. pogumnega se delati.. rajnica f.Buie ['buie] kr. buinesere! [buine'sere] int dober večer!. A spiçâ lis orelis.. prenapolnjen biti. pripravnost f. v mn. no si sint nancje il ~ che des voltis e fâs la roe cuintri lis pieris des fondis (Mar). . vozovnic ipd. bulî sù [~ 'su] it/ tr narasti. Par solit si doprin vassiei di açâr inossidabil. kvašenje n. il mâr sdegnât bol sù pantan e sbrume. dati si opravka. izvirati. na vse zgodaj.. cussì . vreti. Sul ingrès. cjapin in man e acordin / la armoniche e il liron e i dan di ~. mrgoleti. a buinoris. bulicjâ [buli'qa:] it začeti vreti. dobro razpoloženje n. in ~! končno. buinan [bu'inan] (t. buinegracie [buine'grat∫ie] f 1. buine di nuie [buinedi'nuie] f nesposobna ženska. uslužnost f. dražljaj m. buinorute [buinor'ute] f demin. zgodna ura f. di chê altre bande. Rispuint cun ~ a lis mails che ti rivin. bule ['bule] f pleve n. bulgar ['bulgar] adj bolgarski. bahanje n. objestnost f. od buinore. nol viôt la ore di fâ la gran ~ 2.deimi la buineman. jevâ a buinoris zgodaj vstati. aghe ~. kipenje n. buinore [buin'‫כ‬re] f rano jutro n. buinegnot! [buine'ñot] int lahko noč!. Bon. buletinâr [buleti'na:r] m prodalajec vstopnic.) napitnina f. no robe bêcs. drznost f. E. Cjaminant pe strade di ~. barantati. vrel. pretiravanje n. buinevoie [buine'voe] f dobra volja f.

par strade. la sielte di un stât e je di grande ~ 4. (izmišljena) zgodba f. burelis keglji mpl 3. prebujna rast f. (Pa 02). v naglici. razkriti. mukati. presevalnik. (Sg). burelin [bure'lin] m balin m. napihnjenec m. iztuhtati. naleteti na. sposoben. cjarte la mê Siore . vait. spet najti. Però i bulons a fâsin ben. o tu beade! 3. i’e tolèr [cjolerin] fra i amîs fûr de ~ 2. i f (Dignan) Bonzicco. barka f. odkriti. marnja f. I concierts si ju fasarà tal plaçâl dal cjastiel. burigot [buri'got] m posoda iz gline s pokrovom. . lu jemplave come un ~ 2. burlâ [bur'la:] it 1. sestavina f. a gran ~. Vint la possibilitât di parâsi simpri tal câs di une ~. presejati. mi pâr che ti zire la ~. dodatek m. burele [bu'rele] f 1. al scomençà a menâ la muele di ~. i fantats ti àn preparât il ~. obla f 4. ~ . R. (bolj obič. Ocoreve ancje chê ~ par fâle deventâ plui saoride. šumeti. bure ['bure] f → burete. vihravo. daspò vê fat par cualchi timp il salteimbanc e il ~ tra la Italie di sore e la cueste istriane (La 05/11). il zûc des burelis balinanje n. širokoustnež m. bundì [bun'di] (t. bujna rast f. i colmin di vin il ~. bure) f 1. (Bibl-Az). pogumen. cui sa che no burissis fûr cualchi salam dismenteât! (Scf). Pasche vistude a brun no vûl ûfs. buratin [bura'tin] m → purcjinel. ese nancje une scalogne? no sei siôrs di ~lu une volte! 2. FIG premlevati (misli). ropotati. burdî [bur'di:] it → burtî. buratel [bura'tel] m ZOOL Ammocaetus bronchialis Dum. naglica f. O ben un palc mondiâl là che pôcs buratinârs a fasaran cori cence cûr e cence soste miliarts di personis deventadis marionetis di une farse o tragjedie (BelR). hrumeti. a sossede inçusside la zordane. jeza f. ~ m HIST Burgundec m. done. ~. hraber. voi par dâi al ~. dober. no fuiacis cuinçadis 5. a àn dentrivie cetant fiêr… (La) Bulsàn [bu'lon] m → Bolzan. . buriele [buri'ele] f → buriel. tuliti. bulon [bu'lon] m svornik m. poročna soba. silovito. po si voltà cun ~ e al domandà: ”Carli?” burcjo ['burqo] m 1. razgaliti. splašiti. e la ~ dal aiar a faseve svoletâ in zeromete lis fueis sclagnis intun bal salvadi. fra mil pinsîr si bat e si ribat / che da nissune part lu pò ~. odkriti. naskok m. bunker ['bunker] m VOJ bunker m. ošabnost f. e al è ancje lui un "prediâl (Leng). bohotnost f. Scluse.) glava f. bulo ['bulo] m 1. plantâ un ~ govoriti pravljico. une prepotence (SiF 03/4. zabeljen. burage [bu'rage] f BOT boraga f (Borrago officinalis).. No è un ~: il fat al è sucedût. predrzen. zdelati. bes m. buriele) m kres m.. čoln m. jedilo n. izmišljotino. → businâ 3. us vuei contâ la istorie di cuatri moscjis. al burle un avon sore i malvons.e sperant di tirâlu sù. buricj [bu'riq] m 1. balinska). Bunzic al diven di "Boncius". (Pa 02). fâ une partide di burelis balinati. buriel [buri'el] (t. o fronti un piçul ~ che al jere indafarât a fâ un mulin 3. voščiti dober dan. kamra f. FIG (šalj. (igra) krogla f (npr. ametistasta možina (Eryngium amethystinum) (t. Bunzic [bun'tsik] kr. iznajti. fâ il ~ širokoustiti se. plamen m. slabo ravnati. bultric [bul'trik] m želodec m. (Sg) Na tvojem mestu se ne bi tako napihoval 2. vrl. buracjot [bura'qot] m sodček m. di ~ naglo. važič m. Chel che nô o clamìn “bulisim” nol è altri che une tristerie. buratefarine [buratefa'rine] → sacheburate. Buri ['buri] → Cjamin di Buri burî [bu'ri:] tr 1. bahavost f. krožiti. a rivarin a Cesaree il re Agripe e Berenice lerin a dâi il ~ a Fest. sila f. lepotec m. gizdalin m. Mussâr: ”eri. razgrajati. razgaliti. un brusôr di ~. buratâ [bura'ta:] tr 1. osel m. bultime ['bultime] f želodec pri volov. tal cjast vie pai gridiçs sfondâts l’aer al burle 2. vihravost f. (pos. m Buttrio (Ud). burat [bu'rat] m z maslom namazan. salate di mus). manco pistum. (Bibl-Gjeremie). burbane [bur'bane] f napuh m. → buric.(CoUd). chel pôc di tividut che ti à nudride. prešeren. nasilen. buride fûr da l'editrice "Leonardo" di Pasian di Prât (La 03/01). burgunt [bur'gunt] adj HIST burgundski. brenčati. žoga f. buric [bu'rik] m telovnik m. tršat človek. no buridis pastiçadis. No fasarès tant il ~. hrumeti. vrtinčiti se. nancje un ~ ! še en dober dan ne ! dâ il ~ pozdraviti. 2. lesena žoga. jed m. razkriti. il pignarûl. .. e no si sint plui a ~ il besteam. burale [bu'rale] f BOT navadni gladež m (Ononis spinosa). Vait vô. jo distrade i rispuindei che tal sachetin dal ~ o vevi la tessare dal sindicât. bahač m. burete [bu'rete] (t. nadutost f. buracje [bu'raqe] f čutara f. buratinâr [burati'na:r] m lutkar m. samar m. sobica f. burascje [bu'rasqe] f → borascje. vnema f. mus) 2. začimba f. o impiavin une ~ sui rivâi. bujnost f. sburide) f 1. vie!”. kroglica f. → pignarûl. pridatek m. chê fantate e je stade bule a faûr cuintri. basen f. laž f. (bolj obič. buridon [buri'don] m iznajdba f. grmada f. s polno brzino. Buri ['buri] kr. silovitost f. la coce i scjampe e a rondole jù pe strade tanche a fos une ~ 2. Ecuba viodint che so marît / faseva il ~. ti farà cressi intor une ~ di rosis e di flôrs. važnost f. prerešetati 2.bulisim [bu'lizim] m bolizem m??. divjad) izslediti. bon dì) int dober dan !. . pretresati. žogica f.. kar se dá hitro. povest f. di gnot. furija f.. ~ e bon an. 147). → gjate. bobneti.. v mislih premlevati. bule adj nesramen. rjoveti. cjan di ~ lovski pes: chei altris a vevin zà cjapât sù un trenteun come cjans di ~. reševati (v mislih). (pos.. jedača f. buride [bu'ri:de] (t. Pai agns che a vegnin o vin intal cjâf di fâ jessî lavôrs su ~. vrteti se. frututs che a zuin . a plene ~ na vso moč. burî fûr). čokat. izmišljotina f. (zemeljska) krogla f. burî fûr [~ 'fu:r] tr izslediti. brod m. burielon [burie'lon] m kres.. ce fâstu? supo. hrana f. igrati glavnega. pretehtati. skromna) soba f. pomembnost f. ~ turchine BOT ametistna možina. cjapâ un ~ držati se (od jeze). se o fos in te. buriane [buri'ane] f nevihta f. trpinčiti 3. bunî [bu'ni:] tr → imbunî. → cjamare. hlimba f. FIG grdo ravnati. an vevi rangjade une mieze ~.i. e in chê dì vie a cjase a gran ~ a mostrâi a la mamute. iz brloga pregnati. titulade "Salmodiis" (Lirichis ladinis). zavijati. jezati se koga. cun proiezions tai bunker di place Zardin Grant e.

šušteti. brenčanje n. strenzi la ~ stisniti jo/ rit. torilce za vodo (v ptičnicah). šum m. burlaç [bur'lat∫] m (t. buse ['buze] f 1. busignele [buzi'ñele] f zadnjica f. burocratic [buro'kratik] adj birokratski. jama f. tocjâ il dêt tal ~ (olepševalno) spolno občevati. šepetati. buson [bu'zon] adj → sbuson. luknja f. busis neris FIZ črne luknje. pihati. A scuele o lin a pît. bobneti.~ m dretje n. (voda) šumeti. zmotiti se. bussament [busa'ment] m poljub m. tu varessis di ~ là ch’al pescje. poljubljanje n. che al jere a stâ e lâ a vivi intun ~ su di un cjast (Zili). kompas m 2. zgrešiti. che a fasin zito chei stupidats lajù te ~ de puarte! 3. ~ refl poljubljati se. lâ te ~ . il ~ da la aghe sante 5. che e côr là da dutis lis busis de Cjargne. prilegati se.. luknja f. propasti. businâ [buzi'na:] it 1. spodleteti. l’insêt nol pie. si è proviodût a mandânus un slac di burocratics di lajù disot. razgrajati. (Pa 02). shramba f.ogni tant si sint l’aiar a ~ 4.Peggio la toppa del buco (VERONE) . (Mar). chel fum chel businant al mi è tant cjâr 2. kozarec m. bussâ [bu'sa:] tr poljubiti. parche i’e strenzi [la mano] e i puessi dâ un ~ . šelest m. cu l’idee fisse di fâ ~ chel lavôr des striis Burundi [bu'rundi] kr. meti a ~ spraviti v stik. (BrLi). (ProvBr). ~ it stakniti. Ma intant. od bussul) m 1. tulec m za naboj 3. posodica (za kocke ipd. z roko vržen poljubček. prasketati (ogenj). vihar m. in bici e in ~ (CoUd). al à burtît. spojiti se. busigatul [buzi'gatul] m tesna soba f. brlog m. busseç [bu'set∫] m poljubljanje n. bussade [bu'sa:de] f poljub m. siôr Odori Catùs. sikati. anìn a bevi un ~. in cjadalan a rivà Lisute a fâ ripeti fiestis e ~s fra i cuatri gnûfs parincj. ropot m. come il Ruanda o il ~. e je presinte. Passâ pe ~ de clavarie (VERONE) biti neuspešen. buss ['bus] m 1. votlina f. špranja f. Mi pâr di cjatâmi sul ôr di un ~ o di un poç là che si viôt nome neri. kotanja f. jama f. nol vâl une ~ F ni pol hudiča vredno. O bevevi il ~ tun flât e o levi vie. bobnenje n. 2. skrivališče n. businôr) m 1. doi . predalna omara f. (bolj obič.). O cjalavi i sôi lavris che a si strenzevin come tune ~ cjucjant la bibite cul fros. busachele [buza'kele] f ZOOL polž m (Helix nemoralis). ~ m birokrat m. vpitje n. businot [buzi'not] m razgrajač m. ~ dai arbui šušljanje dreves. razporek m. cjatâ une buine ~ dobiti dobro službo 4. / intenerît / ’l orès slungjâti un ~ . lis cjadreis e la panara pa la farina e ta lis cjamaris dome il jet cul ~. lâ intune ~ di mûr ?? PROV Ducj use e ducj met la ~ . mrmrati.i m Burundi m . bussade) deriv. ropot m. jessi cul pît te ~ biti z eno nogo v grobu 5. podpihovati. šelest m. votlina f. → busson 2. lâ in ~ hoditi z avtobusom. krepak poljub m. notranja vrata npl. (veter) žvižgati. kotanja. hrušč m. šušljanje n. jarek m. (npr. burtî [bur'ti:] it 1. buscjâ [bus'qa:] tr → bruscjâ. FIG luknja f. šumljati. burocratisim [burokra'tisim] m birokratizem m.) zuiâ di ~s FIG slepariti. (Pa 03/8). sklopiti. 3. bussuçâ [busu't∫a:] tr poljubovati. ropot m. čebele) brenčati. al nevee e al svinte. (sangiorgioinsieme). un rispuindi di vôs come il ~ di âfs tôr il boç. (Pa). stikati se. služba f. Il cidin compagnât dal ~ lontan dal flum. si è svicinât a Gjesù. grob m. šušljati. tal bas ~ di une cjarece che e lenç lis rivis. bussuçantle sul cerneli. hrušč m. burocrazie [burokra'tsie] f birokracija f. businament [buzina'ment] (t. FIG luknja f. che no vebi di rinovâsi intes struturis. šumeti. inte ~ e inte mentalitât. brenčanje n. (lacomugne). vasica f. busigot). sploviti. bus ['bus] m avtobus m. Purpûr vuê si pues dî che lis busis neris a son obiet di sience plui che di fantasience. lassât lajù inte valade (Natisone). kričač m. a àn cressude la confusion. a spessein a brusâ l’ulîf benedet sul fogolâr. bûs ['bu:s] mpl (pl od bo vol) volovi mpl. šelesteti. lu à abraçât e bussât su pe massele. šum m. busoc [bu'zok] m špranja f (v ladji). cmok m. Une cjampane che e sunave ancje par oris a dilunc cuant che cualchi brut ~ (sf). meti un te ~ pokopati nekoga. doman al rive il ~ .. bussulot [busu'lot] (t. vihra f. si sinti nome il ~ e il sclopetâ dal fogolâr 3. hrušč m. no steit a ~. bussul ['busul] m 1. šušeti. globel m. lu tornà a meti tal so bussulut 2. šumenje n. dreti se. (BrLi) 6. burò [bu'ro] (pl burôs) m predalnik m. bussulut) (demin. a ~ v stiku. FIG) neurje n. voziti se z avtobusom. a sbusin dì e gnot tiere. odprtina f. pe gran fole di int. kot m. posodica. razpoka f. cepljenje n. businôr [buzi'no:r] m → businament. FIG falâ la ~ . objem m. (osebe) vpiti. puhati. buron [bu'ron] m prepad m. buse). bobnenje n. ocmokati. butâ un te ~ nekoga spraviti v grob. zaposlitev f.. bussule ['busule] f 1. (Pa 7/99). busignel [buzi'ñel] m (orožje) tulec (obodec) za stenj. ?? Mettere il carro davanti i buoi. (BrLi). mi sa che al rive il ~ subite (MazzonIol). Meti il cjar denant dai ~ . odprtina f. prevariti 2. združiti se. jama f. burocratizazion [burokratidzatsi'on] f birokratizacija f. la ~ (Pa 02/10-11). bussart [bu'sart] m ARH poljub m. ~ la man (drete e ledrose) zahvaliti se bogu. splaviti. busseman [buse'man] m poljub na roko. nosilnica f. (VERONE). razcepljenost f. izba f. izjaviti. Magari di cjare le di strenzile di ~ le di dispuei le di palp le di up le di slapagn le. rit. špranja f. e altris dulà. il so ~ i ten net 4. nevihta f. brezno n. piskati. busse la man che ti tocje!/ ~ la man che ti tocjas! zahvali se bogu! . kropilnik. kozarec za vkuhano sadje. (manj obič. e sul so cont fasin marcjât 2. e a fasin saltâ fûr un ~ che a cimentin tun colp di man. busson [bu'son] m mlask m. burocratizâ [burokrati'dza:] tr birokratizirati. kričati. bûs ['bu:s] m 1. posel m. ocmokanje n. odprtina f. Piês il tacon che la ~ . a cirì prin di imberdeâlu intun grum di gjambadoriis burocratichis (JM). (bolj obič. hrumeti.. posodica iz pločevine (za mazila itd. se il silvilot nol busse ben a la bachete. ~ de clâf ?? i pareve di no cjatâ mai la ~ de clâf (MazzonIol) 2. ~ m piskanje n.. ~! trap neumen! busignot [buzi'ñot] m → busignatul. žvižg m piskanje n. une strade plene di busis. ozmertjati. brlog m. poljub m.

(SiF 02/1. ki vleče na rumeno. al butà il pac dai libris su la taule (Sg) vrgel je knjige na mizo. ~ ta vôi → bande. izliti.. al marcje jù a Bologne 3. brsteti 2. reči. predati se čem.. a vevin butade jù su la int nome peraulis di svindic 2. lučati.) oddati. vi prei. užalostiti se. koristiti. preložiti (na drugo ladjo). o-viti se. pre- pogibati se. cun la vuestra barcja a butâmi fin a Grau 6. poslati gor. cjolinle in maniis ??. novante cjartis al mes. la esperience istoriche di doimil agn a à ~t al Friûl une muse culturâl sô. iztresti. il balcon no si siere parcè che i scûrs si son butâts 5. bruhati. “va riscjile. schene. (kralja. narekovati 5. ancje il becjâr si jere butât partesan 8. ~ di bande stran vreči. doprsje n. odvreči. prepeljati. (sliko) napraviti. zamračiti se. ~ mâl. obrniti. sù mo. zagnati. (Bibl-Sapiense). butâ fûr [~ 'fu:r] tr 1. no si lassin mai altri ~ 4. uničiti. kazati dobro.. al veve un ~ di 122 cm: (Carnera) 2. buste ['buste] f 1. ~si fûr di lûc → lûc. leči bolan v posteljo 3. si à di ~ cun dolôr e rissolutece la piel di prime come che al fâs il madrac (Bel). si ben a àn di ~ radiazion e particelis a un ritmi constant (Pa 7/99). ma jê no voleve butâlu jù cul compradôr.) ovreči. odstaviti. Fûr de prime sale si jentre tune altre che su la part sinistre e conserve il ~ di pape Zuan Pauli (Natisone/furlanis) 3.. se a bute → sebute. cumò ti dîs. pripisovati. cjolinle in ~. zaničevati. Une domenie al puartà ancje un ~ di vernîs nere par ripassâ lis letaris discoloridis dai nons. povzročiti. bust ['bust] (pl buscj) m 1.. kaliti. (Furlanist). razložiti. odvreči. metati. ~ a (barva) vleči na. i lens tal ort a butin fûr. voli 2. A buinore Abrâm al cjapà sù pan e un ~ e ju de a Hagar (Bibl-Gjen). pregrada f. (zamisel ipd. ~si jù refl pogum izgubiti. (reka ipd. ma i tignive di no butâsi vie 2. kaliti. e i vizis.) napisati. vreči se stran. da cheste no si scjampe. praviti. Bût ['bu:t] i. vlado ipd. lâ di barîl in ~ ?? . la ~ des possadis. životek f. che no si buti jù in chê maniere. ~si vie refl 1.(La 04/4) bussulotut [busu'lot] m posodica f. butul). odposlati. ~ fûr) kliti. al butave simpri la colpe suntun franzel. (ptič) spustiti se (dol) 4. jo doman o mi buti malade jutri se bom delala bolane 7. dajati. donašati. odpustiti. odpraviti. bustine [bus'ti:ne] f → bustin. par no dâlu a presi di ravis 5. ~ malamentri končati se slabo. naložiti. izbljuvati. prevrniti. odpraviti. Si sta cul nâs paraiar a cjalâ se a bute sù la Basse o la montagne. . oh puare frute! cetantis lagrimis che forsi tu dovarâs ~ par cause mê 3. iz ječe izpustiti. cjolinle in ~. butâ vie [~ 'vie] tr vreči proč/stran. Julie.. prenesti (čez vodo). e po fasintju tornâ a ~ dal fons des aghis de poce. izdati. izločiti. porušiti (hišo).58 e jè deventade piete di cjantonâl? (Bibl-Lc). come che e vignive. počiti (od smeha). leči. zavreči. pripovedati. prezirati. a jere une femenute che no veve pôre de vedranance . dejati. ~ it brsteti. odstraniti. izdati. težiti proti. izgubljati (čas). peljati. životec f. ponižati. Cetant ti butie la barache? Otante. il puart de piçule citât di Palos te Andalusìe al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal Atlantic 6. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis.. ~si ben narediti se dobro. izločiti. La int si butave a pleton daûr di lui. povedati. ~si te malinconie pasti v otožnost La int si butave a pleton daûr di lui. vreči. dati. m (hudournik) Bût. busule ['buzule] f BOT moknati jeglič m (Primula farinosa). vistude scuasi simpri di scûr. ~ in cuatri → cuatri. ~ il timp zapravljati. il mês di Mai dal cuindis.. ~ lis fondis postavljati osnove. proizvajati. naprej. temniti se. stemniti se. ~ il flât. → reonâ 3. razvijati se dobro. dajati. sodček m. Par cressi si à di fâ fadie. Sudri al è logât inte valade de Bût (Leng).S. ~si a bombe vreči se kot bombica. obupovati. e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a bombe o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. razvrednotiti. se bute.. svetovati. ~ paraiar spraviti v nered. par cui. parche i butàs jù il disen di une cjase 7. a viodarà che il so omp al torne di sigûr. 231) 4. mi soi metût a ~ cuatri pinsîrs in furlan 6. poganjek m. pomračiti se. delati se (npr. e simpri chel inciert si bute fûr 2. → buracjot 2. Il ~ in bronç e je une opare dal artist Silvan Bevcar (La 06/12) 4. butade jù la pene. (t. mâl ~ vnetje priušense slinavke. ~si fûr refl riniti v ospredje. iti spat. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). steznik m. znoj ipd. razliti. butâ [bu'ta:] tr 1. ~si sù it pooblačiti se. butâ jù [~ 'ju] tr 1. al clamà M. izliti. che no le finivin mai di mandâlu di "barîl in butaç".. zapustiti se. che al butave a zâl . brst f. Al pues ~ cjasis mal fatis in piçulis areis. vreči se. al pesave plui di 115 kilos. bolnega). vreči dol. la int che a passe a si sganasse. si bute vie. drog m. postati. cjapâts sù da zovins. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). (krivdo) naprtiti. e po o buti fûr une considerazion 4. kliti. Pe strade a sgurlavin il ~ e a mantignivin vivarôs il boreâl zontant bocons di fonghe secje. narisati. pitocant a diestre e a çampe 3. ovoj m. bljuvati. come che lu ai pensât posel dobro kaže. razvijati se slabo: il fat al è che Bortul planc a planc al si butà malamentri. premagati. butâ sù [~ 'su] tr vreči gor. (Sg). uničiti.) izložiti. bustine f) m životec m. ~ la peraule → peraule. u-. oddajati. (pismo ipd. (manj običajno botaç). biti važen.. izgovoriti.”. barba. ~si in/ suntun jet zboleti. (solze.. nagibati se k. cjolinle in maniis. butâle fûr dute 5. odstaviti. dati od sebe. izpostaviti. Ma cjalant la buste al capì subit che (Sg) bustin [bus'tin] (t. (Sg). prečnik m. po al butà fûr la sô peraule matanice 3. l’afâr si bute ben. dati korist. bussulut [busu'lut] m → bussulot. but ['but] m klica f. Al tacà a slavinâ. zalučati.biei tocs di bande di un ~ di conserve. ovojnica f. napeljati na neko misel. obroditi. bût ['bu:t] f (plužna) ročica f. sestaviti. trup m. (Vichi). ~ it FIG zapustiti se. pokazati se. butâsi daûr [~ 'fu:r] refl slediti. etui m.MED ~.) izliti se. pripisati. daspò al è colât in miserie e si è butât vie.. venastai un ambient naturâl preseât cal varess di iessi protêt e no butât paraiar.. razliti. steznik m.. ~si refl 1. biti na tleh. zavreči. ma un fonc cressût tal umit al vûl lassât. butantle tal zei cence pleiâle. ~ it 1. odstraniti. La piere butade di bande dai muradôrs. kal f. doprsni kip m. popek m. po sei che ti fasin acet . → mâl dal marmul. kuverta f. cuant che al è stât aprovât e je stade une vere liberazion (Pa). butiti fûr . ~ te schene. vreči stran. vigniit. i ôcs cul pêl muiart. al bute lis fondis dal lengaç sientific furlan no dome te matematiche. ~si a bevi vdati se v pijačo. butaç [bu'ta∫] m 1. očesce n (bolj obič.

opeharjenje n. jê e strucjave cul ~ tes tazis ridint e sghindant lis manatis che a volevin tocjâle. v: fâ il ~ hud biti na koga. putane ~! prekleta kurba!: “vadial ben. (manj obič. neumnost f. sbutulâ). -ade (t. hinavec m. al veve di bande lis butilionis prontis. jessi a ~ imeti prste vmes (pri neki stvari). povod m 6. o viôt chel ~ di Amôr (deriv. nenavaden. buzarel. La 5e ~ "uficiâl" (1999) des fiestis che ogni an (Sclese) 4. ponošen. nemogoč. obrok m. določen del/delež m.. butulâ [butu'la:] (t. par chel cjaluni muart a ~. jeza f. strahovit. butize). Orpo – ur dîs il ~ – no . buvulin [buvu'lin] m ZOOL ??meniški (Charadrius cantianus). vadî come lui. buteghate). liv m. izrek m. brst m. kurba f. buzarade [budza'rade] f ukana f. butegone. ukrivljen. e je dome une carnevalade cence sens e cence costrut. tolkač m. pulidut la vin justade ‘ste facende buzarade. od. kolikost f. prodajalec m. TEH met m. E si butarin ducj a ~ i crots tal font dal suei.butade [bu'ta:de] f 1. a la plui ~ v najslabšem slučaju. ~!. palica f. A ce pont ise la musiche furlane: ise in sfluridure. intes vuestris riunions cualchidun si prove a molâ fûr cualchi ~ par furlan a son robis di sbregâsi di ridi o di sgrisulâsi bielavuâl (La 07/04). (Pa 03/10) by-pass ['baipas] m MED bypass m. množina f. neznosen. izreden. lažnjivec m. no si sa mai: la politiche e je buzarone F politika je kurba 2. (dolžni). mozolj m. popek m.. nenraven. Bundì o buinesere a ducj. izpuščaj m. al à la ~ simpri pronte 7. butan [bu'tan] m KEM butan m. količina f. kriv na eni strani.(Furlanist). ancje in chel an dai mucs! (JM. a butadis po kosih. buteghin [bute'gin] m prodajalnica f. hotnica f. bat m. opehariti. e il puar biât si buzare di gnûf. Lis ipotesis di reât pe presince di un “by-pass” (Pa). → sproc 8. bebavost f. se si fermais a tabaiâ cun lui. boce. VULG prelisjačiti. buzaron [budza'ron] f 1. in plen unvier? (Leng) 2. (prolocoregionefvg). buzarin. lâ in buzaris norosti počenjati 2. fi gno. (friulinelmondo). buteljka. buzar ['budzar] m otrok m. buzarosse [budza'rose] f → buzarone. pôre buzarone strašen strah. . → veri. homoseksualec m. kal m. (BrLi).”. cence che lui i fasès câs. sveženj m. razcvesti se. butin [bu'tin] f → botin. domislek m. al è legri. buzaron) adj preklet. buzigatul ['baipas] ?? probabimentri scjampade dai buzigatui segrets dal çurviel di pre Pieri. lu vioderin a dâ sù cun butadis simpri gnovis. steklina f. preklet.. butizon [buti'tson] m kij m. bes m. slab. FIG (značaj) umazan. razsodba f. kontingent m. fâ une ~ narediti neumnost. siôr Toni al à une smare buzarone . odenkrat. klica f. zire e rizire. daurman. ARH z istim spolom spolno občevati. strašen. sperìn di no. la ~ mi saltarès al nâs. sodba f. buteghe [bu'tεghe] f trgovina f. simpatic. e mi soi ancje fermât a cjolimi un dolçut intune ~ (didatic). ogoljufanje n. dvolitrska steklenica f. okoli prinesti. comari?” “po ~!. (Pa). izdaja f. (Ta). nagnjen. ~ a smalitâsi. butulut [butu'lut] m dem. O sin plui che mai seneôs di viodi a ~ cheste vierte autonomiste. (Sg).. izmišljotina f. (La 07/01). butegute. i f (Lauc) Buttea. izkrivljen. priložnost f. buteghîr [bute'gi:r] m trgovec m. butilion [butili'on] m velika steklinica. blodnica f. a si cjape di ciert la ~. butegon. deček m. goljufiv. il vielì al è lassù. siôr plevan! buzare ['budzare] f 1. prodajalnica f. Butinins [buti'nins] kr. buzaronade [budzaro'na:de] f hudobija f. mi monte sù la ~ prevzame me jeza. te sô figure blancje un pôc butade 2. bedastoča f. o zurarès che sot di cheste ~ nol è altri che un signâl di gjelosie. mali trgovec m. ~ adj 1. čuden. butul ['butul] m (t. une ~ che no centre gran cu la nestre storie (La 05/11). Al puartave i mobii te ~ dal vecjo marangon (Sg). odpreti se (cvet). kal f. butegute [bute'gute] f trgovinca f. vie po sì po. slepar m. brst f. prodajalna. poganjek m. del 5. se cualchi volte. butilie [bu'ti:lie] f steklenica f. Butee [bu'tεe] kr. butize [bu'titse] f (gor. bula f 3. buzarât [budza'ra:t]. Salvâ). ARH buzerant m. FIG) it brsteti. ~ di coloniâi ?? che e veve sposât un cuntune ~ di coloniâi. sì po. la viere ~ che union simpri fuarce a à puartade. za nos vleči. Eolo il cuâl una gran ~. lažnjiv. v razmakih. butule f) 1. butule ['butule] f → butul. dut alì dentri in chel mês al jere flôrs che a butulavin. zakrivljen. butinton [butin'ton] adv v: a ~ nenadoma. Si capìs che ancje par furlan si scrivin buzaris. kvota f. mehur m. buzarâ [budza'ra:] tr 1. prispevek m.. il destin al è un ~. palček m. buzerirati 2. siôr plevan. vlačuga f. buzarele). cul zucar intacât des furmiis e un esercit di butiliis di detersîf miezis plenis e miezis vueidis. ARS dejanje. vignî a ~ ??. cjapâ la ~ ?? cui avocats. butât [bu'ta:t] adj 1. od butul. razdraženost f. cun ramaçs simpri plui fuarts 2. peder m 2. tignî un a ~ (deriv. klica f. nizki udarec m. BOT poganjek m . kramar m. domislica f. osnutek m 3. buzarone [budza'ro:ne] f malopridnica f.) gorjača f. i (Muimans) Bottenicco. cui puartava in man un ~ (akreš. ve cà la seconde ~ di mp3 pe compilation . in ~ o.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->