Janez Erat, 2008

FURLANSKO - SLOVENSKI

SLOVAR
Il dizionari furlan-sloven

I. UVOD
Delo je nastalo v obdobju 1994-2006, deloma je zajeto tudi kasnejše stanje vse do konca leta 2007, kar je razvidno iz spodaj navedene literature. Kot v primeru etimološkega slovarja albanskega jezika naj služi spletna objava predvsem nujno potrebnim izboljšavam in seveda iz znanega razloga, ker drugi način objave ni mogoč. Slovar sem pisal v treh obdobjih, najprej krajšo različico, potem daljšo, končana še pred letom 2000. Od leta 2000 do 2006 sem začel popravljati, kajti izšel je novi furlanski pravopis, dodajal sem, kar se je dalo, še sodobno terminologijo, tu pa tam z dodatnimi razlagami, etimologijami. V tem zadnjem obdobju sem poskušal prečesati dosegljivo furlansko literaturo, v kolikor mi je bilo mogoče, sem gesla opremil s primeri rabe. Zadnja faza še traja, medtem je izšel veliki dvojezični furlansko italijanski slovar GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, ki je, če geslo ima, najbolj dodelan. Potrebno bi bilo celotno gradivo primerjati in popraviti s pomočjo GDB-ja, to je samo delno uspelo.

JENTRADE
La vore e nasseve dopo une dade di timp 1994-2006 un po masse lungje, e cjape dentri ancje esemplis de leterature furlane fintremai il fin di 2007, viôt la leterature. Tant che tal câs dal dizionari etimologjic albanês la publicazion dal materiâl e brame di jessi al stât presint dome un concet.
O ai scrit il dizionari in trê dadis di timp, prin une version cuntun vocabolariut di base, daspò une plui lungje finide tal 2000. Dal 2000 al 2006 o cirivi di meti a puest la grafie secont la grafie uficiâl e a voltis ancje spiegazions suplementârs e etimologjiis. Tal chest ultin periodi o ai provât di cirî fûr esemplis esemplis de leterature furlane par documentâ l´ûs.

Cheste fase però al tirarès ancjemò par agns e cussì o ai decidût di fâ une polsade. Al moment al coventarès strolegâ il GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, salacor il dizionari plui complet.

II. RAZLAGA GESLA / IL LEME
1. Primer glagola / un esempli di un verp Glagoli so navedeni v neoločniku z ustreznimi nepravilnimi oblikami za sedanjik in deležnik, npr. vê ['ve:] (ARH avê) (prez. ai, âs, à, vin, vês, àn, impf. vevi, p vût) tr âstu ['a:stu] 2. edn. vpr. od vê = neredovita oblika se navaja kot samostojno geslo

2. Primer samostalnika / un esempli di un non : San Denêl San Denêl [sande'ne:l] kr.i m Sveti Danijel (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) (UD); E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg). 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl San Denêl 2. Izgovor / Pronunciazion [sande'ne:l]

3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls

4. Slovenski prevod / traduzion slovene Sveti Danijel 5. dodatni prevodi / traduzions suplementârs (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) 5. Primer / Esempli E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg).

sume ['sume] f 1. MAT seštevanje n; fâ la ~, fâ sumis seštevati; Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) 2. vsota f, skupek m, seštevek m 3. in ∼, in sumis → insume, insumis. 4. FIG sklep m, bistvo n; tirâ lis sumis sklepati (Pa 03/11) 5. vsota denarja f; ~ di bêçs denarna vsota; di ~ di bêçs, che e je stade tirade (CoGonars) 6. FILOZ summa f. 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl sume 2. Izgovor / Pronunciazion ['sume] 3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls f = samostalnik ženskega spola

4. Slovenski prevod z okrajšavo za slog in stroko in slovničo kratico / traduzion slovene cun abrevizions MAT = matematika seštevanje n = samostalnik srednjega spola 4. Raba / L’ûs fâ la ~, fâ sumis seštevati

5. Primer / Esempli Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) Pogosto, posebno pri neredovitih oblikah, je navedena tudi množinska oblika: assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m Razlage, različice so navedene za izgovorom v oklepajih: bocalete [boka'lete] (demin. od bocâl) f vrček m,

Puščica napoti na običajnejšo. -ive adj vrhunski. Primer pridevnika / Esempli di un adietîf Pridevniki so navedeni z ustreznimi oblikama za moški in ženski spol superlatîf [superla'ti:f]. = superlatîf m. superlative f . uradno različico badili [ba'dili] m → badîl. izreden. 3.

množina pos (pronomen) possessivum/ svojilni zaimek pref praefixum/ predpona prep praepositio/ predlog prez praesens/ sedanjik pro pronomen/ zaimek prokl proclisis/ predslonka refl (verbum) reflexivum/ povratni glagol relat (pronomen) relativum/ oziralni zaimek sg (numerus) singularis/ ednina subst substantivum/ samostalnik tr (verbum) transitivum/ prehodni glagol v. m vodno ime (hidronim) okrajšave za slog in stroke: AGR agronomija ANAT anatomija ARH arhaično/ starinsko ARHIT arhitektura ARS umetnost ASTR astronomija BIOL biologija BOT botanika DEMIN deminutiv/ pomanjševalnica EKO ekonomija ELEK eletrika .III.i krajevno ime m masculinum/ moški spol n neutrum/ srednji spol num numerale/ števnik ord ordinale/ vrstilni števnik p participium/ deležnik part particula/ členek pers (pronomen) personale/ osebni zaimek pl (numerus) pluralis. SLOVNIČNE KRATICE IN OKRAJŠAVE adj adiektivum/ pridevnik adv adverbium/ prislov art articulus/ člen aux auxiliare/ pomožni glagol card (nomen numerale) cardinale/ glavni števnik co coniunctum/ veznik dem (pronomen) demonstrativum/ kazalni zaimek enkl encliticum/ naslonka f femininum/ samostalnik ženskega spola fut futur/ prihodnjik i ime imp (verbum) impersonale/ neosebno imper imperativus/ velelnik impers impersonale impf (tempus) imperfectum/ nedovršni pretekli čas indecl indeclinabilis/ nesklonljiv int interiectio/ medmet inter (pronomen) interrogativum/ vprašalni zaimek irr irregularis/ nepravilen it (verbum) intransitivum/ neprehodni glagol kr.i.

jezikoslovje LIT literatura/ književnost LOV lovstvo MAT matematika MED medicina MEH mehanika METEO meteorologija/vremenoslovje MIN mineralogija MUZ glasba NAVT navtika/pomorstvo NEO neologizem/ novotvorba NUM numizmatika OBL obleka OPT optika PEJ pejorativno/ slabšalno POET pesništvo POL politika POP poljudno PROV pregovor PSIH psihologija. RAČ računalništvo REL religija RIB ribolov ŠOL šolstvo ŠP šport TEAT teater/ gledališče TEH tehnika TEKST tekstil TISK tisk TRG trgovina VETER veterinarstvo VOJ vojaštvo VULG vulgarno ZOOL zoologija ŽARG žargon ŽELEZ ž splošne okrajšave: → glej/ primerjaj še navedeno geslo .ETNOL etnologija/ narodopisje EVF evfemistično/ polepševalno FAM/F pogovorno FIG figurativno/ preneseno FIZ fizika FOTO fotografija FRAZ fraza GEO zemljepisno GEOL geologija GOST gostinstvo GOZD gozdarstvo GRAD gradbeništvo GRAM gramatika HIST historično/ zgodovinsko IGRE igre INF infantilno/ otroško INFORM informatika IRON ironično JUR pravniško KEM kemija KUL kulinarika LING lingvistika.

glej gor. . deminutiv/ pomanjševalnica gl. izpeljanka kolekt. akrešitiv carn. slabšalno sr. karnijsko cdn.v. označuje sl.cualchidun dem. nekdo. nemško neobič. srednjeveško latinsko st. goriško it./ ali ~ ponovitev gesla [ ] izgovor besede akreš. neobičajno ozn. nekaj nem. šaljivo t.lat. slovensko slabš. starofrancosko šalj. tudi .fr. italijansko izpelj. kolektivno nek.

.

angelfire.htm (Basc) http://www.aldorossi.glesiefurlane.glesiefurlane. Dree Mistrut .arpnet. (allegrissimo) www. Oscar Wilde.html.(leam) http://www.html (Bibl-Ezechiel) www.sanita. Udin 1997.html (Bibl-Corinto) www.glesiefurlane.argante.splinder.it/furlan/peraulis.edu/bonaffini/DP/bartolini.com (areagroupeditore) www.bassafriulana. http://www. Istitût "Pio Paschini". don Lorenzo Milani.nl (arpnet) www. Associazion Libar Friul.sanita) www.it/Bibbia/VT/storici/Cronache2/35.antoniodecurtis.IV.glesiefurlane.html (antoniodecurtis) www. Glesie Furlane 2000.it/Bibbia/VT/profetici/Baruc/6.htm (Bel) VOC 2 PRE ANTONI BELINE.areagroupeditore.1 (BelFa) Antoni Beline. ROGAZIONS.friul. Lis peraulis tasudis.it/Bibbia/ VT/profetici/Gjone/Gjone03-04.glesiefurlane.it/Bibbia/ NT/apocalisse/NTApocaCjap17e18. Pier Pauli Pasolini (BelAlci) Antoni Beline. VIRI (Ac) VOC 1 ACADEMIE DAL FRIUL = (Ac).glesiefurlane. http://www.it/aielloscuola/ botanica (aldorossi) www.net/glesie/vangeli/ Az dai Apuestui (Bibl-Baruch) www.beat-les.friul.html).glesiefurlane.html (Bibl-Esodo) www.glesiefurlane.glesiefurlane.html).cuny. (Bibl-Filipi) www.glesiefurlane. http://sclese/1702/cuisino.it (bakan) www. I colaboradôrs : Albert Travain di Udin.html (Bibl-Isaje) (www.it/Bibbia/ VT/poetici/Siracide/FidiSirac25-26.htm (barcelone) barcelone. propueste.com/la/labassa/ (beat-les) www.it/Bibbia/ VT/profetici/Geremia (Bibl-Gjone) www. LA FADIE.net/glesie/vangeli/.html (Bibl-LetGjude) www.glesiefurlane.htm .friul.html (AcademieSt) Academie dal Friul. (Bibl-Haggai) www.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/1%B0Corinto (Bibl-Cronache) (www.it/Bibbia/ VT/panteteuco/GENESI/Gjen17-18.Ass. Par cure di Luzian Verone (aielloscuola) digilander.com (bartolini) userhome. (leam). Andree Cetul .it/Bibbia/ VT/profetici/Ezechiel/Ezechiel13-14.andreasquatrito.ass3.it/Bibbia/ VT/profetici/altri/Haggai1-2.html). Istitût "Pio Paschini". simulazion di un gnuf Stât Sovran Indipendent.html (Bibl-Gjen) (Bibl-Genesi) www.net/BlogdiAldo (ALF) http://www. ancje la fin dal mont? Glesie Furlane 1993 (BelPe) Antoni Beline.org (Basse) LA BASSE . Protostorie.net/Egunkaria/xyz/furlan.libero.allegrissimo. Trilogjie tormentade. Luc a acess telematic pa discusion. O ALCI I MIEI VOI.it/Bibbia/ VT/panteteuco/esodo/37-38. ancje la fin di Gjerusalem? E la fin di Gjerusalem ese.it/numar1fri. Vanseli seont Luche.html (Bibl-Lc) Gnûf Testament.it (antfiabedialettali) geocities/ala_ad_din/antfiabedialettali.org/web_alf/index_furlan.com.1 (Bibl-Apoc) www.html (andreasquatrito) www. (Bibl-Jop) www. DAL CRODI. Apel pes libertâts tal Paîs Basc (bassafriulana) www.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.glesiefurlane.glesiefurlane.it/Bibbia/VT/profetici/Isaia/26.fvg.glesiefurlane.it/Bibbia/VT/poetici/Giobbe/15. (Bibl-Danel) www.html (argante) www. culturâl pal studi da la furlanitât da li tiaris di Tisane e di Puart.html (Bibl-Az) Gnûf Testament.html (Bibl-FidiSirac) www. (Bibl-LetFilipi) www.it/Bibbia/ VT/profetici/Danel/Danel08-09.glesiefurlane.aurrera. (Bibl-Gjeremie) www. www. Sandri Carrozzo. Glesie Furlane 1996 (BelR) Antoni Beline.glesiefurlane.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Gjude/ .bakan.it (ass3.glesiefurlane.it/archivio/spilimbergo/arted.bassafriulana.brooklyn. Furlan / Friulian. La fin dal templi ese. Glesie Furlane 1994e 1994Antoni (BelFin) Antoni Beline.it/farine_per_polente. Udin 1997. Glesie Furlane 2000.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.

com (bodyweb) www.qnet.com/usuarios/friuli/biblioteca/canciones. (leam) http://www. Juliol 2001.550m. SIMON 1996.blogspot.html (Bibl-Vajudis) www. Udin 1997.cuni.html (Bibl-Salmo) www.glesiefurlane. http://christianromanini. PREMI S. "Josef Marchet". http://www. M C FURLAN. Udin 1997.castelsanmauro.carnialibera1944. (gjavât fûr dal libri: “Di Carnera a Zoff.it/bottekkia (branduardi) www. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip. (Bibl-Salms) www.ff.comune.html (Bibl-Zn) Gnûf Testament. Furlans de Rinassince tal avignî dal ciberspazi.ud.it/Bibbia/NT/lettere_apostoliche/ NT_Letaris_1%B0Pieri_GoLive/NT_Letaris_1%B0Pieri_3.it (christianromanini) Il blog di Christian Romanini.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/3%B0Zuan/Zuan_1.it/Bibbia/ VT/poetici/Sprocs/Sprocs13-14. Udin 1997. Furlan di Praghe: http://urs.htm (CjP) .(Bibl-LetJacun ) www.glesiefurlane.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.coseano.net/glesie/vangeli/.com (brevet) MARIO TURELLO.net/glesie/vangeli/. DI: EVA DI SILVESTRO.cjargne. Centri interdipartimentâl pe ricercje su la culture e la lenghe dal Friûl.glesiefurlane.uniud.htm.it/Bibbia/ VT/profetici/Lamentazioni/VAJUDIS2. Amb el suport de (Cisilino.glesiefurlane. Vanseli seont Matieu (Bibl-Nehemie) www.it/fiabe.it/Bibbia/ VT/storici/Nehemie/Nehemie01-02.ff.glesiefurlane. L. www. Vanseli seont Marc (Bibl-Mt) Gnûf Testament.html (Cad-e) La-lenghe liste de distrubizion.(leam) http://www.html (Bibl-Numars) www.cz/furlan/la-lenghe. particolâr riferiment al câs furlan. (Bibl-Sprocs) www.chiesacattolica..lestizza.friul.cz/~cadorini/furlan/ (Cad-Z) Furlanský zeměpis.html (Bibl-LetZn) www.branduardi.htm.splinder.comune.it (castelsanmauro) www.friul. Furlan di Praghe. SIMON 2001 (BrLi) ALAN BRUSINI.cuni.glesiefurlane.it (Colestizza) (www.centmilfueis. Avis) AVÎS PAL CONCORS.html (Bibl-Levitic) www. e-mail (Cad-furlan) www1.org (CIRF) http://www. treball) Cisilino. Istitût "Pio Paschini". William [ Documents de treball 4.Clape culturâl Aquilee 1984) (carnialibera) www. AL LAVORE. Any: 2001.it) . ribis. Vanseli seont Zuan (bikersromans) http://bikersromans..it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.html (canciones) www.glesiefurlane.glesiefurlane. treball) (cjargne/fiabe) www.cjargne.it/ (CoCos) : www.htm (CoCamp) : www. I foresc’.htm (Carnera) CARNERA.cz/furlan/index.html (Bibl-LetPieri) www.ud. (Cisilino.net/glesie/vangeli/Vanseli%20di%20Matieu. Citât di Codroip (codroipo. http://urs. . Il brevet.ud.com (ciemen) www.cuni.glesiefurlane.PERAULES CJARGNELES DI UN VIAÇ parole carniche cadute in disuso. (leam).ud.glesiefurlane.it/forums (bottekkia) blog. Istitût "Pio Paschini".it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Jacun/Jacun_5.html (Bibl-Mc) Gnûf Testament.it/cirf/furlan/documenti/profilo. N A Z Z I E J . © Copyright Ribis . [ La tutele juridiche des lenghis retoromancis cun.codroipo.it/ (CoCod): www.ciemen.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Levitico/Levitic11-12.it (Codroip.comune. Istitût "Pio Paschini".html (Bibl-Romans) www.bodyweb. RIBIS PREMI S.campoformido.libero.glesiefurlane.qnet) www.it (centmilfueis) www. GIAN PAOLO LINDA. I campions dal Friûl”.codroipo.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Romans/Romans_01.friul.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Numeri/Numars06. © William Cisilino. TAL CIRC.comune.Udine/Udin – 1997 elementi narečja Tresesin (Cad) VOC 2 Cadorini.org (chiesacattolica) www.it/peraules.

udine.it/ (CoUd) : www. LENGHE E CULTURE FURLANE UN MODUL DIDATIC PE SCUELE SUPERIÔR.friulinelmondo. Pordenon. RIBIS PREMI S.com (friulnet) www.it/scaffale/colloredo1.comune.filarmonicacolloredo.tavagnacco.Brâf Furlan.com (FVG) IL NUOVO FVG 23/106. a cura di Elio Varutti (dlhposse) www.ud.comune.ud.com.it (CoSangiorgio) www. mailing list! .ud. Il sarpint.com (fruts) www.it (convergenzaperilfriuli) www.com/ (Furlanist) Blog ilfurlanist.it (CoRem): www.com (furlanar) Blog .it/faf/index. Clape Culturâl Acuilee.it (forgiarini) www.2 (F) Faggin (faf) spazioinwind.ds-fvg.it (furlan) Blog .montenars.html) (colloredodiprato) www.friulidoc-vive.it (CoTar) : www.htm (Declarazion) DECLARAZION UNIVERSÂL DAI DERITS DAL OM.it (friulicrea) www.libero.par cure di Berto Dentesan e Zuan Nazzi Matalon (didatic) http://www. SIMON 1995. Ricuarts e inlusions.convergenzaperilfriuli.it (Daidussi) Daidussi Andree. e à dât fûr .forgiarini.it/ (CoTav) : www. ancjemò dal 1974.it (colonos) www.festivaldetango.htm.htm) (fuoristrada) www.it (CoMontenars) www. (elmarin) digilander.colloredodiprato. http://www.it/Comugne2/sarpint01.ar/ friuliparduc/scientifics.it (coquinaria) www. http://furlan. Di Ermes di Colloredo.it (friulanos) www.it (FogMil) Fogolâr di milan (fogolarbarcellona) www. Sergio Fantini (Traduzin).stringher.it (coroanatalmassons) www. 1991: J.friulicrea. 1828 (www.lacomugne.comune.friulnet.coquinaria. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.htm (FAntats Furlans) (festivaldetango) www.blogspot. Udin.it (fuarcefriul) www.ud.html (declaration) www. pei fratelli Mattiuzzi.Dedicato alla band rap che canta in italiano e friulano (don) http://www.http://furlanar.com .remanzacco.it (Friûl in rêt) Friûl in rêt.fuoristrada.org (Eg) Renzo Balzan.comune.it (filarmonicacolloredo) www.fundacer.braidense.com (folkcapriva) www..splinder.ud.colonos. Goethe.friulanos. Gurize.friulicollinare. cooperativa Nuovo Friuli. con aggiunte di Pietro Zorutti Udine.ecologiasociale.it/elmarin/ dragut_zorzut.folkcapriva.fruts.it (friulinelmondo) www.it (fundacer) (www.cuf-ancun.friulaniemigrati.comune.tarcento.splinder.fuarcefriul. Conte lungje. Notiziari setemanâl in audio e in rêt pai furlans intal forest.com.fogolarbarcellona.friulweb.it (friulidoc) www.com/declaration/frioulan. Egmont.htm (Enrico) ENRICO MARTINA.(Colloredo) Ermes di Colloredo: Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano.dlhposse.it (ds-fvg) www. Edizion Alef pe Argjentine (friulaniemigrati) www.donneincarnia.sangiorgiodinogaro.W.it (friulweb) www.lexilogos.it/lenghe/friuli-3.coroanatalmassons.comune.it (ecologiasociale) www.ar (friulicollinare) www.libero. Clape culturâl Acuilee" che.it/ (cuf-ancun) www.

net/cfl2000/ (lestizza) www.htm (linmiter) www.org/tradizions.lacomugne.it/friuli (leggende) spazioinwind.it (lagrame) www.html (Leng) www.gazzettino.org/cantiitalia/cantitnordecentro.infoanziani.insiumps.htm (giallitudine) www.nl/culinair/wijn/friuli.net/lexique/frioulan. RIBIS.htm (leganazionale) www. Zuan Batiste Cavedalis.net (Lenghe 2000) www.leganazionale.it (gfbv) www.itczanon.indire.cfl2000.it (italia-rsi) www.blog. Par cure di Sergio Fantini.italie.com (insiumps) www.linostraulino.cuny.com . ma molto caratteristico paese di Joannis.it (lacomugne) www.org (GP) : GIOVANNI PILLININI.com (istitutladinfurlan) www.com (liceopercoto) www.lagru.lignano. E ALTRIS STOCS. SIMON.splinder.htm (La/tradizions) www.it (itinerariafvg) www.it.italia-rsi.Udine/Udin – 1999 (graggo) graggo. realizzato da gemonahomepage in collaborazione con "Pense e Maravee" (gemonaweb) www.it (glesie) www.it .gruppomargheritafvg.it (ictavagnacco) http://ospitiweb.it (GDB) Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan. Prefazion di Ð or Faggin Postfazion di Ð uan Nazzi.htm (labassa) www.gemonaweb.eu/ (ilfriuli) www. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.ladinsdalfriul.lagrame. diretôr Mauro Tosoni.it/seppenhofer/lavori/la_leggende.php (itczanon) www. SALVÂ L’ITALIE E ALTRIS STOCS.liceopercoto.it (krapp) krapp.regione.org (lingue.lestizza.ilfriuli.it (giacomini) userhome.libero. Une vite esemplâr. PREMI S.fvg) www.html (gruppomargheritafvg) www.cfl2000.lemonde.kappavu.bbk.regione. Setantesim-second titul de Clape culturâl Acuilee.La Grame (lagru) www.glesiefurlane.it (istitutopiopaschini) www.(gazzettino) www. http://nuke.fvg.ladinsdalfriul.CLAPE CULTURÂL ACUILEE.de/friulanische%20Sprache%20. (kappavu) www.htm (gropfurlan) http://www.ildiari.com (lavinium) www.org (libroparlato) www.itinerariafvg.it (JM) – VOC 1-.com/composiz/uvafriul.it (infoanziani) www.net/cgi-bin/gdbtf. 2000 © CCA.it/catalog (kataweb) www. 1998. Salvâ) JOSEF MARCHET.html (linostraulino) www.lenghe.linmiter.org/lint/utubar96.fr (La) Ladins dal Friûl 2003-2007 (La Leter) Ladins dal Friûl: Leteradure (La/lenghiscj) www.it (infosandaniele) www.lavinium.ud.istitutladinfurlan.infosandaniele.labassa.htm (italie) www.gropfurlan.pl (GE) .JOSEF MARCHET CUINTRISTORIE DAL FRIÛL (JM)CLAPE (JM.it (icontemporanei) www.splinder. © Copyright Ribis .2 (joannis) www. Sito ufficiale del piccolo.gfbv. http://www.brooklyn. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.lingue.it (lignano) www.it/ictavagnacco/adegliac (ilDiari “leto/mesec”) il Diari.Josef Marchet SALVÂ L’ITALIE.istitutopiopaschini.joannis.libroparlato.kataweb.icontemporanei.edu/bonaffini/DP/giacomini.org/lenghiscj.giallitudine.it/Minor/welcome.

nuovofriuli.com (Mascarade) Fruçons da Nestre Storie.htm (old.Osservatori de Lenghe e de Culture Furlanis.natisone. 2004.it (millennium) www.lapadania) old.artebrazilis.org (logoslibrary) www. Vocabolario Italiano . La grafie uficiâl de lenghe furlane cun La lenghe comune e lis variantis. Praghe 2003.FURLAN . Teatri par un popul.it (miotti) www.htm (NazziD) Gianni Nazzi.com. SFF.logosquotes.com/ (Macjeu) digilander.html (musichefurlane) www.natisone. Il Trê di Avrîl di Ane.com (OLF 2002) Osservatori Regjonâl de Lenghe e de Culture Furlanis .htm (Mar) Franco Marchetta.natisone.www.si/ucilnica/it/mostovi_fur.it/macjeu/ cors (Madelene) → (Mar) (maieron) www.noeles. Trascrit di Giorgio Cadorini daûr de grafie uficiâl cence tocjâ i aspiets no grafics. Madalene. 33-46.eu (logosquotes) www.it/varie/cucina.cz/furlan/index.com (nuovofriuli) www.cultura.com (manzanoBr) http://www.nonsoloparole.newsland. www.htm (Natisone/varie).Friulano Friulano .marcocecotti.Sito dedicato al Natisone ed ai paesi che lo circondano.org (mortegliano) friuli.it (malipiero ) www.mediastudio.cuni.natisone. “La Vicìnia”.htm (mezzasporcadozzina) www.it/miti/acuilee_1.artebrazilis.mediateca-codroipo.edus.com. .(logosdictionary) www.splinder.morsanodistrada.furlan (noeles) Noeles.pdf (MazzonIol) Mazzon Iolanda.net (Nons/Gonârs) DENTESANO Ermanno .br/italy/ friul/lamevite/memari. www.mezzasporcadozzina.com (mediarete-edu) www.ng.com (Natisone) www. (1983). AA.medeuzza.o-cerkno. La toponomastiche dai paîs furlans.br/italy/friul/lamevite/manzano.net .it/icsedegliano (mediastudio) www. Ribis Udin 1998 (Premi S.Simon 1997) (marcocecotti) www. Udine.musichefurlane.mediacastions.logosdictionary.Italiano.millennium. Documents de prime cunvigne dal teatri popolar furlan. Furlan di Praghe http://urs.it/storia/vol1-lemascaradev14. Le recite dei teatranti in maschera a Morsano di Strada e Gonars negli anni Cinquanta.it/cjantin (Natisone/furlanis) http://www.informazion ladina . Udine 2003 (newsland) www.it/tellini/default. www.VV. “Le Mascarade”. (OLF) OLF . 2002.miotti.lapadania.it (memari) www.].it/onde (Pa) : La Patrie dal Friûl 2002-2007 (Pa Vicinia) : Il Supliment de “Patrie dal Friûl”.libero.maieron.natisone.it/mortegliano (Mucci) : Sandri Mucci. dade fûr de “Buteghe dal mont” di Glemone in colaborazion cu “la Patrie dal Friûl”.ff.malipiero.lingua.it/joze/testi-osoi. Redazion Maria Cristina Cescutti (OLF) (Onde) FRIUL IN RET . (Pa/Buteghe) Guide par un consum just e solidâl.com (o-cerkno) www. (Natisone/cjantin) www. Siet radiodrams par Radio Onde Furlane.org (lunari) http://lunari.net (mediateca-codroipo) www.htm (Natisone/tellini) www.it .html (mediacastions) www.it/friuli (mels) www.it/nr/browse/it-alt.xnet. 2005 (medeuzza) www. Di là de rêt. Clape Culturâl Acuilee Designgraf srl. I NONS LOCÂI DAL COMUN DI GONÂRS. Diretôr responsabil Francesco Micelli.it/furlanis/…pagjinis furlanis (Natisone/miti) www. avrîl 2005 (nonsoloparole) www.alef-fvg. I criteris gjenerâi di normalizazion dal lessic.mels.qnet.mediarete-edu.natisone.logoslibrary.CINAUSERO Barbara.

patriedalfriul.natisone. 11-20). V I C T O R T O S O R A T T I * . www. Consulence pe grafie: Donato Toffoli.santamariadegliangeli.poetidelparco.. La sclese nere.it/pietates/proverbifriulani. G I U L I A N O D O L C E T T I * & I G I N I O C O L U S S I. Prime di Sere. UD] societât cooperative.htm (salmandrie) > (Tolazzi) (sangiorgioinsieme) www.scuoleictricesimo.com.trieste.it (Ponte) friuli.it (Rodaro) www.it/articoli/Rodaro_tesi.html (scrosoppi) www. Coordenadôr: Albert Travain di Udin.com (pensemaravee) www..storiutis furlanis.serling.udine.org (Piç) Vigj e-mail la-lenghe o “Nons di cjase” (poetidelparco) www.it (praxisfriuli) www.scrosoppi.it/furlanis/pagjne10.it/paganf/dizionari. SFF.it (sagradellerane) www.html (partitrepublichefurlane) www.pordenone.it (scuolamedia-valvasone) www. Un insium di une gnot di mieç Istât. CLAPE CULTURÂL ACUILEE UNION SCRITÔRS FURLANS.htm > (santamariadegliangeli) www.linux. (petruspaulus) petruspaulus.fvg) www.prato.it/pianetauomo/ scrit di Renzo Balzan (regione. Società Filologica Friulana.org (ProvBr) http://www.it (prolocoregionefvg) www. www.net (prato.qnet.brooklyn.org (Pasolini) PIER PAOLO PASOLINI.it/dongia-il-fogolar.org (Sg) Sgorlon.htm (Sclese) La sclese nere. Diretôr resonsabil: Renzo Balzan. PROSIS FURLANIS.com (paganf) web. Consulence linguistiche pal test inglês: Lucia Sellan (SiF 02/1) www.sangiorgioinsieme.donneincarnia.htm .it (raulken) ww.libero.PROVERBI FRIULANI (proverbifriulani) digilander. Gjornâl Furlan des Siencis 1. sclese/1702/sclese. Control e monitorament di sot prodots de disinfezion cun parametris POX e UV-254 in aghis dal Friûl.it/ (scuoleictricesimo) www.edu/bonaffini/DP/pasolini.scuolamedia-valvasone.it (Percude) CATARINE PERCUDE.geocities.sagradellerane.raulken.it/furlanis/scuele.scuolamediamortegliano. Il bintar. Ferdinando Passone_Passion (DLH POSSE).htm.partitrepublichefurlane.regionefvg. ) (SiF 02/1.provincia. D A N I E L E G O I * ..praxisfriuli. Docente di Didatiche des Lenghis Modernis.fvg.siencis-par-furlan.regione.net/gjornal/2002/1/.sfolmenats.pensemaravee.retecivica. Traduzion e libar adatament: Laboatori Cul jutori di: Fulvio Romanin_Reddkaa (DLH POSSE).net (rotec) www.linux) www. Carlo.it (ragazzidelfiume) www.htm (sfolmenats) www.pengio.htm (Provincia) www..Il Ponte (pordenone) www. Dante Maffia.net (selvucis) www.it (Scf) VOC 1 --.br/italy/friul/provfri.romaniaminor.pdf (romaniaminor) www. Ilustrazions: Di Suald.com (retecivica) www. 11-20 .tiscali. Consulence didatologjiche: Alessandra Burelli.org (Sf) VOC 1 -.it/ilponte -. Universitât di Udin. 1975 (ShW) SHAKESPEARE WILLIAM. userhome.scuele di furlan www.com/selvucis/RANDUM.it (RB) http://www.34k (PauluzzoN) Nadia Pauluzzo. 2002.artebrazilis.cuny.(padaniacity) www.it/vilote. 2005 (pengio ) www.ragazzidelfiume.rotec. www.padaniacity.natisone.it.txt (serling) servizis linguistics [Remanzâs.it (scuolamediamortegliano) www. Titul origjinâl de opare A Midsummer Night’s Dream.prolocoregionefvg.

. 2002. Italie. (Societât Filologjiche Furlane . 47-59. 2002. (SiF 02/2. Lis minorancis linguistichis intal ordenament talian: disvilups normatîfs resints*. 234) Stefano Vidussi. R E N Z O R A G A Z Z O N * & L O R E N Z O S A N T I *. Strategjiis no convenzionâls di segmentazion dal marcjât: lis conseguencis dal ûs de lenghe furlane intun ipermarcjât. Modei matematics par implants di depurazion: primis aplicazions in Friûl. (SiF 03/4. 231-233. 2002. B R U N O L U C C I *. # Traduzion inglês-furlan di Alessandro Tavano. 31-49) F R A N C F A R I. Gjornâl Furlan des Siencis 2. inte zone dal lâc di Cjavaç. 2003. 31-49 (SiF 03/3. (SiF 02/1. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 2002.edit2000. I L A R I A C I M A R O S T I * . (sistemaisonzo) www. (SiF 03/4. Gjornâl Furlan des Siencis 4. *. austriache (dal 1815 al 1866 e al 1918) fin a l'union cu l'Italie. N A N D O P A T A T * . Une Risoluzion “storiche” e ancjemò di atualitât. Gjornâl Furlan des Siencis 3. F E D E R I C A M A U R O * & A L E S S A N D R A B U R E L L I *.it (spilimbergo) www. R O M A N O L O C C I *. Dostoevskij. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 129) M A N U E L G . 9-18) . 2003. 115) M A R C O S T O L F O . Une introduzion ae analisi matematiche. R O M A N O L O C C I * & E M A N U E L A G O B B I *. Universitât di Udin.Par cure di Luzian Verone). V E L A R D E . Gjornâl Furlan des Siencis 4. 115-137 (SiF 03/3.sosazzardo. Valutazion dal disvilup lenghistic in fruts bilengâi furlan-talian. Mecaniche cuantistiche te scuele secondarie#. 11-24) . 2003. 9) . Gjornâl Furlan des Siencis 1. 11-24 (SiF 02/2. 39-58) . 31-45. 209-228. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 2002. Autoorganizazion intai fluits. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 231) Sergio Cecotti. Perusini.1. 39-58 (SiF 02/2. 133) . 31-45) . 97-113 (SiF 03/4. 2003. 155-165 (SiF 02/1. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 3. Alzheimer e i prins câs di une gnove malatie da la scusse cerebral. 47-59) . 2002. 97-114) D A N I E LA P E R A N I * Neuroimagjins funzionâls e çurviel bilengâl. Scuvierte serendipitôse di une code mareâl in NGC6321. S E R G I O C E C O T T I . 69-81) . 2002. napoleoniche (tra 1797 e 1815). RPM maltis armadis par meti in sigurece lis vieris cjasis cuintri i dams dal taramot. 9-26. Riduzion dal riscli causât dai slacs di cret doprant une gnove tecniche probabilistiche. 2003. 147) S I L L A S T E L . 69-81 (SiF 03/3. (SiF 03/4. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 3. Epoche veneziane (1420-1797). 129-139 (SiF 02/2. 209) . Il cancar dal cjastinâr: une epidemie blocade cun la lote biologjiche. Il câs de Universitât Italiane. 2003. C R I S T I A N O R O S E L L I D E L L A R O V E R E * & D A N I E L E G O I *. La analisi des previsions di temporâi te planure dal Friûl-Vignesie Julie. Gjornâl Furlan des Siencis 3. Gjornâl Furlan des Siencis 2. (2001). 155-165) . 77-93) . Gjornâl Furlan des Siencis 4. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 139-158. 147-156 (SiF 03/4. (SiF 02/1. M A R I S A M I C H E L I N I * . 133-146. 9-18 (SiF 03/3. 2002. 97-114.sistemaisonzo. Gjornâl Furlan des Siencis 4. R e c e n s i o n s. 2002. 2002. (SiF 02/1. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 139) V A L E R I A P I E R G I G L I #. * Gjornâl Furlan des Siencis 3. Gjornâl Furlan des Siencis 2. S A N D R O S I L L A N I * & F R A N C O R O S A *.com/spilimbergo (storia900) www. A L E S S A N D R O C O C C O L O & E N R I C O A R T I N I *. La Cjarte di Strasburc dal 1981.(SiF 02/1.storia900bivc. G I O V A N N I C A R R A N O & M A R T I N O R O M A N I E L L O *.html (Storie) Storie dal Friul . R e c e n s i o n s. Lis fumonisinis: intosseants naturâi de blave in Friûl.it (sosazzardo) www. 73-84) . M A R Z I D I S T R A S S O L T º & D E N Ê L L I V O N * . D A R I O G I A I O T T I * & F U L V I O S T E L *. A L B E R T O S T E F A N E L * . (SiF 03/4. Teologjie Algjebriche . 2003. Compuartament e mût di vivi dai zovins de Basse Furlane . 97) A L E S S A N D R O B A C H I O R R I N I *.it/pagine/testofriul. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 77-93 (SiF 03/3. Epilessie e creativitât leterarie in Fyodor M. 234-237. 2003. 73-84. (SiF 02/2. Modei statistics e organics inte Publiche Aministrazion.

Udin.chiesacattolica.lacomugne. Ribis Udin 2001.unhchr.ch/stromboli/glossary/help-fl. Ricart Urban e Adriano D'Aronco (torsa) www.ch/udhr/lang/frl. Clape culturâl Acuilee.wulfart.geocities. Gurize.htm (Union) www. FURLAN / TALIAN ITALIANO / FRIULANO Par cure di Sergio Fantini.com/canzoni (wulfart) www.com/italiano/furlan.net (timau) www.it (teatrinodelrifo) www. Luche Nazzi.html (zancope) www.it (uemilano) www.teatrodivile.tarvisiocomeaula.vosdemont. Premi S."Compagnie dal teatri sperimental di vile di Buie" (teatromonfalcone) www. Traduzion di Ricard Urban.tommasomazzoli.com/usuarios/friuli (VERONE) LUZIAN VERONE.org (tarvisiocomeaula) www. Il porcjâr e altris contis.wikipedia. Lezions Furlanis.it/tavola_rotonda/pdf/tutele_juridiche.com/CollegePark/ union/…. L´açalìn.webdiocesi.wineathomeit.stringher.it (ud. CLAPE CULTURÂL ACUILEE. (Urban) : FËDOR M.camcom. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.html (Ta) Francesco Tami. . Simon 2000 (taicinvriaul) www.org/translation/Furlan (wineathomeit) www.it/Comugne2/Indula_isal.it (Tolazzi) CARLO TOLAZZI.websters-online-dictionary. Indulà isal il manicomi.it (teatrodivile) www.it (stromboli) http://www.teatrinodelrifo.teatromonfalcone. SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE 2002 (Vichi) Vichipedie. Un percors curt e sempliç par scomençâ a lei e a scrivi par furlan.wumingfoundation.torsa.pdf (unhchr) www. L’INSIUM DI UN OMP RIDICUL.(stringher) www.tierenere.it (Topon) I PAÎS DE PATRIE. SIMON 1995.it/Ladins (tierenere) www..zancope.rtf (usuarios/friuli) www.it (webdiocesi) www. Dizionariut toponomastic. RIBIS PREMI S.telealtobut.taicinvriaul.educeth. Consultazion di Marijan Brecelj e Ðuan Nazzi (Urli) Ivano Urli .timau.net (wumingfoundation) www. La salmandrie tal fûc.2 (nassût Malborghet (Udin)) (tommasomazzoli) www.it (Zili) Lucian Zili: Hans Christian Andersen.camcom) www.ud.550m. La maree nere e altris contis. http://www.it (vosdemont) www.it -.org/wiki/Pagjine_princip%C3%A2l (vinofriulano) www.vinofriulano. Pordenon.uemilano.it/ (websters-online-dictionary) www. http://fur.it (telealtobut) www. DOSTOEVSKIJ.

: a scrivin pišejo. Ababe [a'babe] kr. abasic II [a'bazik]. a I [a] prep ozn. che al à scrit sul "Corriere della sera" tal setembar dal 1974 a proposit di un ritrat di Pauli VI (Bel). propad m. po al colà ~ e al restà vitinp. gr. Dulà che la politiche liberâl invezit e abade di plui al interès personâl dal sengul. doli. abacus. al sô puest namesto njega. FIG potrtost f. avgusta (leta) 1965.. ab + axis ’os’. a consum ?? a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul baston. abak m.abade [a'bade] v: dâi ~ a un nekomu prisluhniti. ARHIT abak m. abazie [aba'tsie] f REL opatija f. puartant il miôr di se a pro de societât. (Sg). (kot pripomoček pri računanju) 2. fr. abattement. Ai 7 di Avost dal 2005 (glesie). a la barbe → barbe.(Bibl). abasie [aba'zie] f MED abazija f. → stâ in vuaite. 7. // od neolat. a cjase doma 2. fr. v smeri. fr. na tla: colâ ~ pasti na tla. pobitost f. a buinore zjutraj. (Natisone/tellini). ~ des monts pod gorami. tr ~. abc [a bi t∫i] m abc m. v dobro. (ozn. gospodu E. os. izpod: ~ de scjale pod stopnicami. a che ore ob kateri uri: a lis cuatri ob štirih. mn. dome il 4. fasìn un pat: o tiri jo tal vuestri puest… (Eg) // lad. cjistiei e paîs a scugnirin molâ. a un a un eden za drugim. a pene komaj. aa [aa] f v: lave ~ (stromboli) VULK lava aa (vrsta gosto tekoče lave).htm). ~ a skrbeti za.fvg. abarticulation abàs [a'bas] adv 1. // cf. // od poznolat. a curt kratko. abati [a'bati] tr 1.i f Opatija f. -iche adj KEM abazičen. → dâ seont a un. svetilka s senčnikom. abat-jour. dol. ai timps di cdn za časa nekoga. a tu a tu s ti na ti.i m BIBL Habakuk m. la fiere mi abateve unmont 2. a Comelians. e tratament seguitîf in trê biofiltris (CoUd ) 2.e implenà la napoletane di aghe. (Sg). Il mus si strinssinà ancjemò un pôc. podiranje n. podreti. 8. s konjem. a Ravasclêt. un sfuei te nestre lenghe da cjâf a pîts (scritorsfurlans) 3. napram: lâ a cjase iti domov. ~ di fuarcis // st. in grazie dal ~ des barieris doganâls. šele → a pene. copiant a man tescj scrits tal imprin su cjarte.com). FIG biti potrt. Tancj a la sô etât a jerin plui malridots di lui. a proibissin di maltratâ e ~ i cjans e ancje di soprimiju cence motivazions. a proposit glede. Al è li che i insegnants a àn di trasmeti l'~ ma ancje colaudâ lis fondis dal citadin futûr (Leng). dol!: ~ lis tassis! dol z davki! abàs di [a'bas di] prep pod. rušenje n. abbatial. medlost f. A posvetiti nekomu pozornost: ma nissun i deve ~ noben mu ni posvetil pozornosti. abasic I [a'bazik]. a man a man korak za korakom (Sg). (Pa). a a II [a] pro obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu 3. abac ['abak] m 1. abbatialis : cf. 1. Ativitâts davueltis tal AA 2002/2003 (CoUd).i m → Abebe. Difondude e jere ancje la Confraternite di S. ki ni v skladu z vzdolžno telesno os // od lat. ~ paralitiche paralitična abazija. (Natisone/furlanis). po e le tal tinel a cjoli lis cjicaris e i platuts. Abazie [aba'tsie] kr. abât [a'ba:t] m REL opat m. depresija f. → bassament. Je une gote che a cole su la tele dal rain lui al smire sustôs al stâ fer sul ~ (mattottizanier. → dapît di. abastance [abas'tant∫e] adv dosti. (BrLi). 2. po gr. chel che nol abade a lis lor stradis le finissarà mâl. fr. (krajevno: Kje?) v : a Udin v Vidnu. ai siei timps a corevin chei cuatri automobii che a jerin atôr. Pazience. (pred inf. -iche adj MED abazičen. smer: 1. dativ): a siôr E. porušitev f. ~ a. che di S.. I cartelons dal Popul des Tieris civichis a jerin a Tierç di Tumieç. Nicolò e altris. abàs e insom de Mont di Sudri (Pa). (La 05/4) 5. alpha. a man ročno. sbassament. // od lat. abax. ~.// od lat. 4. A varan invezit di “contratâ”. (Sg) 6. abai [a'bai] v: stâ/ restâ sul ~ paziti se. abaziâl [abatsi'a:l] adj REL opatijski. abastanze [abas'tantse] adv → abastance. opatovski. (CoUd). da cjâf a pîts od nog do glave. // preko lat. abbatia.’ne’ + basis ’korak’. nezmožnost hoje zaradi živčnih motenj. tignî i cjavêi a curt imeti kratke lase.. fr. Dal libri dal profete ~. a un a un. (smer: Kam?) proti. a maiuscul veliki A. a mûl na muli. bližino. (način: Kako?): a câs po naključju. (Pa 02). onemoglost f. (SiF 02/1). Chel che al sta cui comandaments si ten cont. Cuanche Egmont al passave a cjaval e (Eg). il fradi al e ~ brat je doli. Cussì tra la vierte e l'istât dal 1420. abakus m. dovolj. abassament [abasa'ment] m (zgradbe) podzidek m.2-3 (glesie).. a pred inf.. ab [ab] kratica BIBL Hab (Habakuk). podstavek m. Nol abade a lis personis se al à perchel di fâ un tuart a un puar .berejo pogosto knjige. na temo. a cjaval na konju. ~ di paziti na. // preko lat. . abbas izv. Dotazion di un sisteme di aspirazion obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment . gr. abatement. dol vreči. a. abaissement. (časovno: Kdaj?) ob.1% di lôr a lein daspès libris (Union) . Ai 30 di Avost dal 1965 30.): al tacave a vaî začel je jokati. L’Istitût al à inmaneât ancje concierts inte ~ di Rosacis tant che . (namen): a cost di ducj i coscj na vsak način. a penis. (Pa). abadâ [aba'da:] tr in it 1. abatiment [abati'ment] m 1.. v interes. AA [aa] kratica > an academic akademsko leto. (BrLi). A passave par chês vilis a mûl come une saete (Percude).( Bibl). abassiâl [abasi'a:l] adj abaksialen. a minuscul mali A. od aramejsko abba ’oče’. disint che al è a consum. a la sô etât v njegovih letih. na vsak način. Cence in dut câs molâ di restâ sul ~. a pro de v korist.it/illy/legislatura_fur/fvg. a. a pît peš. lu cjatai un mont abatût našel sem ga zelo pobitega. abandonâ [abando'na:] tr pustiti. Si capìs che la mestre e fevele a tu a tu cui fruts inte lenghe che lôr a capissin. a ducj i coscj za vsako ceno. Pre Zuan Pascolini.Antoni ~. promovût de capelanie di Trave a la ~ di Mueç (BelAlci). → bandonâ // od a ban donâ abarticulazion [abartikulatsi'on] f TEH abartikulacija f // < ab articulazion. zapustiti. (cjargne/fiabe) 2. Jetter. opatovstvo n. abasûr [aba'zu:r] m senčnik m. ježe. Nol è nie tal mont fûr di cheste stanzie che o cîr di ualmâ ‘e lûs flape di un ~. zaupljivo (kadar se tika).//< fr. A [a] črka a. po a vignaran la introduzion dal Euro ancje tai gnûfs (regione. (namen) da bi . (Pa). v časih nekoga. Abacuc ['lave] os.

~ il tron odpovedati se prestolu. okretno. abesse [a'bese] f REL opatinja f. → jessi a stâ. indipendentementri de ~ verbâl e de etât di acuisizion de L2 (SiF 03/4. od lat. abiotrofie [abiotro'fie] f abiotrofija f. MED aberacija f. abit ['abit] m 1. FIG neizmeren. Invecit nol è cussì. → sfondaron. zunanjost in drža. četudi. tant che l’~ “La Bielestele” (Provincia) // od lat. aberant [abe'rant] adj aberanten. ~ m Abesinec m. zmožnost f. L’~ blanc: al è il simbul de rissurezion e de glorificazion dai cuarps (Bibl-Apoc). opierdîn timp. siben che. v stanju za. Il studi al à prin di dut mostrât cuale che e jere la lenghe cjapade sù par prime. olepšava f. a son abii di fâ dut v stanju so vse napraviti 3.i. FIG abeceda 0.// od lat. (Bibl-Lc). abiton. globokomorski 2. abilitâ [abili'ta:] tr 1. abductio: cf. abitâ [abi'ta:] (o abiti [a'biti]) tr naseliti. assessuâl) m MED gnojen. abdominal. polepšava f. un pelegrin e un torseon.(Pa). // lat. che al à vût par teme argoments fantastics e flabis. ancje se intune seson pôc ~ pe ativitât. ~ nuviçâl poročna obleka. ASTR aberacija f. (telesna) dispozicija f. mogotec m. . odstopiti.. halja f. li che ogni peraule e à un parcè. partignince a ordins professionâi. lastnik m. muscli ~ abduktorna mišica. od abscessus. (Pa). → bacan. E lu sconzuravin che no ur comandàs di lâ a finîle tal ~ . ustrezen. imovit. (BelR). abduzion [abdutsi'on] f MED abdukcija f. abeesse.(Pa).) 3. okrasitev f. navada f. habilitas. // cf. noša f. abs + cedere ’oddaljiti se’. st. (Leng). abituçat 2. zmota f. preziranje. abinât [abi'na:t]. abbatissa. 97114) // od lat. ~ it stanovati. al à butât di bande esitancis e condizionaments.// od lat. dobrostoječ. Abebe ['abebe] kr. abducent [abdu't∫εnt] adj MED abducenten (ki odmika ali povzroča odmikanje). fra un viandant. abdicadôr [abdika'do:r] m abdikator m (ki se odpove prestolu).abcès [ab't∫εs] (t. fr. // od lat. 2.i. no si fasin concessions a abeliments che no puartin sostance. lis aulis a jerin une vore grandis e picjât sui mûrs al jere un ~ a sfueis. abecè [abe'tse] m 1. sposoben. bivati: al abite a Udin stanuje v Vidnu.najgloblje ponižanje. aben che [aben ke] co čeprav. tra i ~s. oblačilo n. abecedarius Abêl [a'be:l] os. Abessinie [abe'sinie] kr. povezava f (dveh elementov). deriv. -ade adj premožen. od abbas. esams sostignûts . titul di studi. fr. ~ al podê odpovedati se oblasti. razvada f. aberratio: cf. di ~. posedujoč. aberrans. lad. tra i caporions. abdicâ [abdi'ka:] tr odpovedati se (prestolu). // od gr.// cf. (CoCamp) abilmentri [abil'mentri] adv spretno. ~ verbâl LING govorna zmožnost. abjectio. fâ ~ di pooblastiti za. združevati. abeliment [abeli'mεnt] m olepšanje n. aberration. abecedari [abet∫e'dari] m abecedarij m. abiogjenist [abioăe'nist] m BIOL abiogenist m. polepšanje n. di specializazion. primeren. aberance [abe'rant∫e] f aberanca f (aberantni pogoj. al jere bielzà timp che e veve dât grant spazi ai lengaçs dal circondari. (pos. odpoved m. gjavât chel furlan. abinament [abina'ment] m združitev f. p. e je la diference. alfin. abiogjenesi [abio'ăεnezi] f BIOL abiogeneza f.. che Jahvè al veve segnât Cain sul cerneli dopo che al veve spandût il sanc nossent di so fradi ~ (Bel). abcessuâl [abt∫esu'a:l] (t. a Gargagnà nol jentre un libri. abissin [abi'sin] adj abesinski. nahajati se. f Abesinija f abiezion [abietsi'on] f abjekcija . abinâ [abi'na:] tr združiti. JUR habilitirati. p. che al fo ancje ~ sartôr. aberantno stanje). zabloda f. abaesse. brezdanji. iztirjenost f 2. abduction. abitat. od aberrare. gnerf ~ abducentni živec // cf. se lu cirìn tra i sorestans. e no son robis inutilis. vie de ~. ma za cuindis dîs prime il Consei majôr e il dôs a vevin abdicât al podê (Natisone/furlanis). abjection. abìs [a'bis] m brezno n. povezati. odreči se. . od ab. la sô ativitât e fo puartade indenant dal fì Bastian. massime tai rivuarts dai plui debui come che ur jere tocjât juste ai abissins. a priv. odstop m. bivanje. m REL Abel m. "Telefriuli". nepravilnost f (pri organih ipd. ~ m Abesinec m abissinês [abisi'ne:s] adj abesinski. abecedarie [abet∫e'darie] f abecedarij m. soredut venits. abatin. fr. abces m. abdication. a son un grum di plui e lu dimostre l’~ iniziâl batarie-ghitare mieze distuarzude che sù par jù dopo un minût e ferme la. antis. blodnja f. di zornament. de ~ dal impegn religjôs a pro di un nichilisim (Ponte). abdicazion [abdikatsi'on] f abdikacija f.. Ludwig II di Baviere al è stât obleât a ~ parcè che nol voleve fâ vueris (Bel). okretnost f. od lat. abenât [abe'na:t]. abitut. abitabil [abi'ta:bil] adj primeren za stanovanje. abilitazion [abilitatsi'on] f JUR habilitacija f. a àn voie di rinfuarçâ la lôr ~ ancje par formâ chei altris (Pa 02/12). abissâl [abi'sa:l] adj 1. abbatis. p.(mediarete-edu) e dai agns ’70 cun plui impegn midiant la publicazion di materiâl pe scuele e pai zovins. se’e fos comedade. abducens abdutôr [abdu'to:r] adj MED abduktoren. + bio ’življenje’ + genesis ’rojstvo. aberazion [aberatsi'on] f 1. la paronance da lis gnovis economiis di une bande. abenât [abe'na:t] m posestnik m. osnove fpl: l’~ de lenghistiche osnove jezikoslovja. JUR usposobiti 2. abdicatio.// cf fr. p. ’e podarès jessi ancjemò ~. -ade adj združen.i m Abeba f (→ Adis Abebe). od lat. (Natisone/tellini). fr. (RB). → cundut che. abeliment 'id. abilitât [abili'ta:t] f sposobnost f. ~ in ogni sens. nagnjenje n. ~si refl JUR habilitirati. ~ a cûr obleka z ovratno ruto. fem. das monts. // od lat. fr. abdominâl [abdomi'na:l] adj MED abdominalen. ~ al concors di livel statâl. abeceda f 2. uporaben. abiogjenetic [abioăe'nεtik]. -iche adj BIOL abiogenetski. da la impression di une cjase che. abil ['abil] adj 1. cualifiche professionâl. cf. la rassegne di audiovisîfs. izvor’. al è ~ di dut i boscs ima vse gozdove v lasti. dovzetnost f 3. habitus m. ženska) obleka f.'. (Pa 03/10)// cf. (Enrico) . ju abessinês. spretnost f. navada f. di formazion. assès) m MED ognojek m. prepad m. ~ e vedi chest non. povezan..

stanovalec m: Tra lis novitâts principâls de riforme o vin la abolizion dal balotaç intai Comuns disot dai 15 mil abitants. // od lat. No jeri ~ a chel lavôr lì (sangiorgioinsieme. odpustiti. → assoçiâ. aboçâ [abot∫a:] tr (za)snovati. spregledati (bolj obič. stol. abnormâl [abnor'ma:l] adj → anormâl. publicitât e. abondance [abon'dant∫e] f 1. e no si à nancje nissune abiure des pratichis dopradis tal passât. obilica f. gnusen. abolizionist [abulitsio'nist] m abolicionist m. ablaut ['ablaut] m ablaut. (BelFin) abolizion [abolitsi'on] f odprava f. abjuration.. odpoved (s prisego). navaden. 2. obilje n. fr. abolizionisim [abolitsio'nizim] m POL gibanje za odpravo suženjstva.it/valis3.. Crist. perfezionât ma no abolît de leç di. stanujoč. abolizionari [abolitsio'nari] adj abolicionaren. abolicionizem . odlog m. abnegazion [abnegatsi'on] f odpoved m. // od lat. REL škapulir m. al jere di 4 pagjinis e al saltave fûr une volte a la setemane. MED izpiranje n. samoglasniška premena.. si à di paiâ la tasse su la . // od nem. REL očiščevanje n. požreti. primeren za stanovanje: associazion "Vicini di Casa" che di agns e opere tal judâ i extracomunitaris tal inseriment ~.// od lat. Docents Ricercjadôrs Totâl (SiF 02/1). tai monitoraments abitudinaris des aghis potabilis (SiF 02/1. selišče n. abitin [abi'tin] m 1. abjuratio: cf. abocât [abo'ka:t] adj v: vin ~ slastno. in vie Concordia 7. predplačilo n.. Sot vie di chescj cuvierts si cjatin i locâi abitatîfs. il toglât e la stale. abituâl [abitu'a:l] adj običajen. i valôrs dal sacrifizi e de abnegazion. abnegatio: cf. che o frecuenti scuasit ~ (Furlanist) abituât [abitu'a:t]. abolition.. abitudine [abi'tudine] f → abitudin. naselje n. La ~ e je alì de Cjase dal student Zanussi di Pordenon. preklic m. abituâ [abitu'a:] tr navaditi. prebivališče n. abolît de leç razveljavljen po zakonu. abitudin [abi'tudin] (t. ablutio. abolitio.(Pa).-iche adj abolicionističen. vajena preprostejših stvari. abnégation. (bolje) → usât. na pretek 2. fr. (Sclese) // od lat. gnus m. obljuden. glede stanovanja. Si dopre la liniute par tacâ dôs peraulis cuant che la union no je ~ (Pa/lenghe). abnegacija f. di ~ là che lui al è scjars e inesistent.html) Nisem bil vajen tega dela. slovesna odpoved. od abluere: cf. ablution. odpor m. al procurave abonâts. ablacija 2. abominazion [abominatsi'on] f abominacija f. (lacomugne) . Intal ~ dal gnûf statût (La 05/11). ~si refl navaditi se. // od lat. Inte mê vite vonde abitudinarie (Bel). oblačilce n. ai començât a intuî che il gno cjâf ~ a robis ben plui semplicis. e à di meti là che lui al gjave. di onorâ là che lui al disonore. stud m. odklanjanje česa . (Pa). bonâ) 2. predplačnik m: Cussì Marchi. pretiraravati s čim. fr. naplačilo n. PROV La ~ e je une seconde nature (ProvBr). Cemût abonâsi a "la Patrie": (Natisone). sedež m. abiurazion [abiuratsi'on] f abjuracija f. odstranitev f. naročiti. zanikanje n. . vajen (česa).abitabilitât [abitabili'ta:t] f primernost za stanovanje. začrtati. abondâ [abon'da:] it 1. abonma m. abonirati. mrzek. odreka. Tal prin câs al risulte che la int e fevele par furlan massime par ~ e tradizion: (SiF 02/1). li che si davuelç ancje une ativitât economiche o professionâl. odlepljenje n. (O). (O). a) ~ lis varietâts furlanis. naselbina f: la tradizion nus fevele di un antîc ~ su la mont parsore Vuegos e Gjiviano nomenât Fauz . biti naročen (na). zanikanje ali utajitev. ~si refl naročiti se na. → assoçât. privaditi se. preklic. abonât [abo'na:t] m naročnik m. navadno. -ade adj privajen. (La 05/8). razveljaviti. Abondance o Mancjance (-). abnegâ [abne'ga:] tr odreči. ab off + laut sound. a ducj i comuns de Alte Provincie un ~ di delibare par declarâsi Ladins. La ~ di chê forme antighe di democrazie direte e puartarà al implant di un Consei . vsakdanji. tajenje n. GEOL odplakovanje n. (wumingfoundation) ablatîf [abla'ti:f] m GRAM ablativ m. bivališče n bivanje n.. osnutek m. od abolere: cf. ~ adj prebivajoč. izmivanje n (npr. prebivališče n.preklicati. umivanje n. in ~ v predplačilu: "Il gjornâl. abolizionistic [abulitsio'nistik].gibanje proti suženstvu v ameriki od 18.(O). navajenost f. abolî [abo'li:] (o abolìs) tr odpraviti. (La 05/6). abolicija f.. → pazience. odstraniti. orientament morâl di fonde. // fr. (CoTav). (Cjargne) 2.. -ive adj stanovanjski. obilovati. b) doprâ un standard "antistoric" (Macjeu). al pant che la prime citazion uficiâl di Zahre. abitance [abi'tant∫e] f stanovanje n. ogabnost f. biti bogat s čim.. bogastvo n. (La 04/2)// od lat. ki se nanaša na abolicijo. telesa) 2. abitudine) f navada f. di servî là che lui si servis. e va riferide a un document che al puarte la dade dal 1280. EKO izobilje n. abitualmentri [abitual'mentri] adv običajno. A jerin li sîs pilis di piere pes abluzions dai gjudeos (Bibl-Zn) Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje 3. bivanje. dobro dišeče vino n. in ~ v izobilju. abitudinari [abitudi'nari] adj običajen.. abominatio abominevul [abomi'nevul] adj ostuden. potrpeti. oblekica f. abitant [abi'tant] m prebivalec m. ~ m (pre)bivališče n. (nuovofriuli) abitatîf [abita'ti:f]. zoprn. ablazion [ablatsi'on] f 1. di Risorsis. ablativus. abnormalitât [abnormali'ta:t] f → anormalitât. in chê volte. ’off-sound’. običaj m.moja glava.. mangjâ a nol jere tant assortiment e tante ~ ta las pietances (sangiorgioinsieme). In câs di unitâts imobiliârs dopradis tant che ~. 11-20). MED ablacija f. samozatajevanje n. odstop m. abitazion [abita'tsion] f bivališče n stanovanje n. odrekati se. (Pa). abiure [abi'ure] f slovesna odpoved. navaden. dalje. abonament [abona'ment] m naročilo n. tant che sît ~. abitacul [abi'takul] m skromno bivališče. aboç [a'b‫כ‬t∫] m začrt m. abitât [abi'ta:t] adj naseljen. ablactatio abluzion [ablutsi'on] f 1. che al jere dal dut a dizun di editorie. imeti obilo. abonâ [abo'na:] tr 1. in ~. fr.

zdravnik. abrogacija f. abortus m. aburî [abu'ri:] tr mrzeti. abortî [abor'ti:] it → burtî. abrogazionistic [abrogatsio'nistik]. abrazija f 2. Abruç [a'brut∫] kr. p. abuinoris [abui'n‫כ‬ris] adv → buinore.(Pa). glede na splav. nerazumljive besede. abreazion [abreatsi'on] f PSIH abreakcijaf // tvorjeno z lat. abronzâ [abron'tsa:] tr porjaviti. neodločen. neupravičen. abbreviatio .. abracecuel [abrat∫eku'εl] (t. bogat. // poznolat. aborzionist [abortsio'nist] (pl aborzioniscj) f MED aborcionist m (oseba. il Molîs si è distacât dal ~. pristati 2. abraçament [abrat∫a'ment] (t. E jè la ore di butâ clas e chê di cjapâju sù. ang.) v: in ~ JUR in absentia. preklicati.(CoCamp) abuinore [abui'n‫כ‬re] adv → buinore. Abreagierung. obdajati. (BiblCohe). abortîfs e puarets. abreviazion [abreviatsi'on] f krajšanje n. abraziven 2. abrazivno. -ese adj GEO abruški. odprava f.) m → aboç. “~ ZULUMBA BALÙ” e son sparîts. TEH abrazija f. Molîs e part de Campanie):(JM) absentia [ab'sεntia] adj (lat. E i judis? E Abram cun Isac? (Mucci). abbréviation abrogâ [abro'ga:] tr JUR razveljaviti. abulizion [abulitsi'on] f → abolizion. lui al à bielzà.. abreviâ [abrevi'a:] tr skrajšati. // od lat. FIG lotiti se. MED ostrganje tkiva. abrazija f 4. abraziv m. abûs [a'bu:s] m zloraba f: la ideologjie raziste e nudrìs il trafic e la mercificazion de sessualitât e provoche ~ su lis feminis e su lis puemis (Pa). mrziti. abrogare. abrakadabra f. abort [a'bort] m MED splav m. odstranjevanje materiala 3. prime dal ~ e nol sparagnave judizis negatîfs intai confronts de “Apo” (Pa). FIG ogovoriti koga 3. ~ un paragraf Al è ~ il tierç paragraf dal articul 26 de leç regjonâl (ciemen. (F) aburtî [abur'ti:] it → burtî. abrogatîf [abroga'ti:f]. . m ARHIT apsida f. spaček m. ~si refl porjaveti. sončati se. FIG obsegati. (Daidussi) abordâ [abor'da:] tr 1. abrasion [abrazi'on] f 1. propite tant che une basiliche romane. razveljavitev f. ~. abronzât [abron'tsa:t] adj porjavel. abraçâ [abra't∫a:] tr objeti. abortîf [abor'ti:f]. sovražiti. rincjinât. od aboriri > ab + oriri > ’roditi se’. abrasio. -ive adj 1. 1. vzeti v objem. il Barbaro lu cjalarà scuasit straneât (Mar) abusîf [abu'zi:f]. od abrogare: cf. od aboriri. okrajšava f. abulizionist [abulitsio'nist] m → abolizionist. abside ['abside] f. izrabiti. -ive adj splaven. nakaza f. abulic [a'bulik]. GUM abrazija f (gume). oviti. GUM abraziven. FIG brezgodnja izločitev česa. ki opravi splav). vzeti nase (delo): nancje il Moro nol veve ~t tant lavôr . GEOL spodjedanje n. negodni porod m.abondant [abon'dant] adj obilen. postati rjav na soncu. približati se (ladji). Padoan al veve bielzà scrit e publicât il so libri. abusâ [abu'za:] it zlorabiti. TEH. aboz [a'b‫כ‬ts] (pl invar. // cf. AVTO.(Pa). abozâ [abotsa:] tr → aboçâ.+ reactio.. abortio. abrasivitât [abrazivi'ta:t] f TEH abrazivnostf. une vore ~ pes ploiis passadis e coreve lampide cun cjadudis e pissandis. Vè cà cualchi ~ tipiche dal lengaç dai «blogarins» . po nem. abortare. p. Chês femenatis a preferissin il tipo palestrât. fr. nenamensko rabiti. v odsotnosti. dal grandiôs abside cu lis liniis semplicis ma une vore galandinis. aborigjenâl [aboriăe'na:l] adj aboriginalen. cf. Abram [ab'ram] os. a bracecuel) adv → bracecuel. od lat.-ive adj JUR razveljavitven. abulizionisim [abulitsio'nizim] m → abolizionisim. načeti. legalizazion dal ~ uzakonitev splava . aborzion [abortsi'on] f MED aborcija f. abrucese [abru't∫eze] f prebivalka Abrucov. a priv. abrasivementri [abrazive'mentri] adv brusilno. ploden: La aghe. AVTO. ~ de sô posizion zlorabiti svoj položaj. al ~s lis betulis. Cun chel che costin chei tramais. priljuden. . in buine part dal Samnium (in vuê ~. kratica f. (Ta) abrucês [abru't∫e:s]. l’idee de legalizazion dal ~. ~ m spovitek m. pristopen. objemanje n. abrogazionisim [abrogatsio'nizim] f POL abrogacionizem m. abrachie [a'brakie] f MED abrahija f (nerazvitost obeh ali enega zgornjega uda) // od gr. abulie [abu'lie] f PSIHIAT brezvoljnost f. magična beseda f.i. razveljavitven. -iche adj PSIHIAT brezvoljen. // od lat. nezakonit. abordabil [abor'dabil] adj dostopen. abuinorîf [abuino'ri:f] adj → bonorîf. un par sachete.i m Abruci mpl (IT Abruzzo). neodločnost f. ~ m brusilo n. imbraçament) m objem m. ~ une leç razveljaviti zakon. abrogadôr [abroga'do:r] m JUR ki uradno razveljavi. abracadabra [abraka'dabra] m invar. ~ spontani spontani splav. od abradere. plae dal abort (→) (Pa 03/2) 2. –ive adj zloraben. abramôs [abra'mo:s] adj → bramôs abrasîf [abra'zi:f]. razveljavljanje n. aborigjeni [abo'riăeni] m staroselec m. od abortus. nepravilen. abulija f. prezgodnji porod. (gropfurlan/lint/nov96) 2. abraç [ab'rat∫] m objem m. (Provincia). preklic m.(Furlanist). ma domini un paterni ~. + brakhi ’roka’ + -ia. abrogatori [abroga't‫כ‬ri] adj JUR preklicen. prekliče.org/mercator/)// od lat. abrogation. Stant che nol à mai abusât de sô posizion. abrogatio. peraulis mai nassudis e muartis prime di nassi. ožgati (od sonca). une sorte di ~ verbâl. absidâl [absi'da:l] adj ARHIT apsidalen. brusilen. cun doi telefonins Nokia.. m BIBL Abraham m. od aboriri. -iche f POL abrogacionističen. ogorel (od sonca). abortivus. bolezensko pomankanje volje. predlogom ab. la ore di ~ e chê di finîle di ~. → imbraçâ. abulî [abu'li:] tr → abolî. paterni ~ očetovski objem. La ~ dal regolament al pues sucedi dome cu la contemporanea adozion di un gnûf regolament. abrasiveness. odpraviti. duncje. abrogazion [abrogatsi'on] f JUR popolna razveljavitev starejšega predpisa.. ~ m prebivalec Abrucov. fr. abrogativen. ~ di podê zloraba oblasti.. // od lat. // od lat.

študijsko leto: che tal an ~ 1998/99 a jerin 129(Pa). acent [a't∫εnt] m GRAM naglas m. ki posnema obliko akantovih listov. -ade adj pospešen.. o furbos. kratki naglas. pospeševanje n. al sparive ulà. 2. an ~ akademsko leto. Dome che. academisim [akade'mizim] m akademizem m: ancje un grant come Pellis al jere distacât dal ~ de fin dal secul. abusivisim [abuzi'vizim] m zlorabje n. i plui debui. acentradôr [at∫entra'do:r]. vžiganje n 2. (bolj običajno ca).(SiF 02/2) acelulâr [at∫elu'la:r] adj BIOL brezceličen. acentât [at∫en'ta:t]. acace [a'kat∫e] f → agace. osredotočenje n 2. o ignorants. v dveh besedah. AVTO vžig m. acenês [at∫e'ne:s] ?? A son cualchi disine i talians muarts par vie dal Tsumani inte provincie di Aceh. kupitev vsega. zbiranje n. nemočen. a fasin opare di dissuasion. Naturalmentri un numar plui grant di inoculazions al à il vantaç di ~ il rinsanament. Ae stesse maniere si zontarà un i ancje co l’~ tonic al varès di colâ sul j lunc (semivocâl o semiconsonant). brez sape. acaniment [akani'ment] m 1. al scriveve. o carieriscj. al deventave liul ~. razgret. ~ tonic naglas m... AVTO pedal za plin. zlomiti.(Pa) 2. dopo di vê frecuentât La Academie des Bielis Arts di Vignesie. nezakonitost f. ~ m akademik m (član akademije): Lis intervistis a academics e linguiscj a rivuart de particularitât dal furlan. akariasis. hitrejši. acelerât [at∫ele'ra:t]. trdovratnost f. L’~ lunc (clamât ancje circonflès o dopli) (Verone). Pal fat che l’~ tecnologjiche di chest ultin “cuart di ore” de nestre storie e . BOT akant m (Acanthus mollis) O nulivi di bonodôr tanche il cynamomo e l'acant. izmučiti. o inludûts. A chest pont i francês a faserin fente di acampâsi sul puest (Natisone/furlanis) acampament [akampa'ment] m tabor m. akademičen: a sburtin il furlan par tieris gnovis. (napor) končan. besnost f. LIT vers ~ verz brez prvega zloga. vojni. academie [aka'dεmie] f akademija f: ~ des Bielis Arts likovna akademija..P. (Ta). t. come di fati ducj i esercits che a son passâts par chi a lavin a fâ l'~ a Pucinie.80655 e je la ~ di gravitât standard a la altece medie dal mâr .(Pa). acantonament [akantona'ment] m 1. kat. nasilen 2. pospešitev f. il potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. akcent m. acension [at∫ensi'on] f 1. brez moči.(Pa). vztrajnost f. acentrâ [at∫en'tra:] tr osrediniti. fâ l' ~ utaboriti se. vztrajen. ki osredini. acelerament [at∫elera'ment] m pospeševanje n. 2. Intant che te lenghe italiane. fracâ l’~ pritisniti na plin. (La 8/04). naglašati. ARHIT akant m. ~ grâf krativec m. acelerazion [at∫eleratsi'on] f 1. preložitev f 2. zagrizenost f. -iche adj akademski. // gr.’. "O soi acanât". povečati hitrost. acanât [aka'na:t]. acaparament [akapara'do:r] m pokup m. (CoUd). acampâ [akam'pa:] tr utaboriti (vojsko). zagrizen. koncentriranje n. združevanje n. akarijaza f (kožna bolezen. brez glave 2. svet. A sintî ciertis posizions di personalitâts politichis che cun ~ si palesavin cuintri chest articul 6 (Pa). accento grave) cun funzion no dome toniche (Verone). POL . acelerâ [at∫ele'ra:] tr pospešiti. nezakonito. ~ des Siencis akademija znanosti: intervistât Anatoly Krasikof. besen. ma chel zovin cul cori si ~ (F). osredotočiti. aceleradôr [at∫elera'do:r] m 1. centralizirati. (Natisone/miti) acanâ [aka'na:] tr utruditi.. la rinassince furlane dal secont dopovuere che e scomençarà cu la Academiuta di Pasolini (Union). In chel dopodimisdì il soreli al si jere acanît in maniere speciâl cuntun scjafoiaç grandonon (Daidussi) acanît [aka'ni:t]. cuanche al acane il cjalt (F). (La). dal calôr tant ~. (Verone). (Pa 02/10-11) acà [a'ka] adv tu.. zasopel. dal ~ edilizi e . ~ lunc strešica f. lontanis di tantis chebis academichis (Pa) . zaganjač m. kratki naglas. bon. vžig m. cuntune filosofie acentradore che e trascure invezit ce che e à za disponût la leç 482 (Pa 04/07) 2. ~si refl segreti se. component de "Academie des Siencis". aceleratôr [at∫elera'to:r] f → aceleradôr. di lote acanide e incomprensibil (Pa). Par no fevelâ de autostrade. pospešitev f. tal svilup ~ e incontrolât di cheste seconde part di secul .(O). acatolic [aka't‫כ‬lik]. segret. des scovacis. ingredeâ l’ ~ mešati štrene. začasna nastanitev f (vojske). formalistično.abusivementri [abuzive'mentri] adv zlorabno. poudarek m. FIZ pospešek m. la mê machine e veve un problemut di ~. spraviti ob živce. mi somee plui just e plui furlan. Il guviêr regjonâl al è une altre volte ~ e il guviernadôr triestin-centric". acaparament ‘id. osredotočujoč. Mirko Basaldella. par furlan si prolungje chel che al ven acentât par talian (Furlanist) . -ade adj 1. dolgi naglas m. acelerator m. zaznamovanje naglasov. acant [a'kant] m 1. taborjenje n. acanîsi [aka'ni:si] refl → acanâsi . izmočiti se. POL centralističen. acefal [a't∫εfal] adj 1. MED grinjavost f. ~si refl utaboriti se. (vročina) vroč. academichementri [akademike'mentri] adv akademsko. responsabil su lis ricercjis (Pa). sore il dut par chel che si inten l’~ des risorsis petrolifaris (Pa 03/11) // cf. -ide adj 1. nezakonitje n. (Bibl-FidiSirac) 2. akceleracija f.si doprave l’~ grâf (p. (SiF 03/4). o vendûts. almancul uns 250 mil i acenês. (Pa 05/04). predivo n. acentâ [at∫en'ta:] tr naglasiti. -ade adj naglašen. -ore adj 1. là che il prin comandament al è chel di fracâ l’~ e cori. odlaganje n. naglaševati. brezglav. zadihan. ~ curt krativec m.. listni ornament. sovraštvo n. -iche adj REL nekatoliški. curtis lis acis na kratko. acefalie [at∫efa'lie] f MED acefalija f. upehan. Lis “Ecomafiis” a son in vore massime tes filieris des gjavis.(glesie) 2. dal matereâl pes construzions. di piament. pospešek m. academist [akade'mist] (pl academiscj) m gojenec akademije (posebno vojaške). acanidementri [akanide'mentri] adv vztrajno. slab. ace ['at∫e] f preja f. L'~ si lu segne: 1) in peraulis acentadis su la ultime silabe (Union). acentazion [at∫entatsi'on] f GRAM naglašanje n. zagrizeno. akcentuiranje n. FIZ pospeševalnik m. utrujen. academic [aca'dεmic]. postavlja v središče. acariasi [aka'riazi] f VETER. izmučen. di demolizion. nepravilno. acentrament [at∫entra'ment] m 1. academiuta [academi'uta] f pesniški krog okrog P. centralizirajoč. Pasolinija po 2.

~ m Ahajec m. vhod m. -ade adj osredinjen. h. dodatek m. -ade adj poudarjen. EKO ki sprejme. acete [a't∫ete] f sekira f. acetonurija f. acetabil [at∫e'tabil] tr 1. reagjent chimic une vore ossidant (.centralizacija f. acetonemie [at∫etone'mie] f MED navzočnost acetona v krvi. come acetât. (SiF 03/4) acidofil [at∫ido'fil] adj BOT acidofilen. -iche adj KEM oceten. aciclicitât [at∫iklit∫i'ta:t] f acikličnost f.. jutori finanziari dal Ministeri dai internis pal prin ~ e l'inseriment dai rifugjâts politics (O). izpričati. il mont al siguri un just ~ aes risorsis plui scjarsis (Pa) 2. (O) 2. acetositât [at∫etozi'ta:t] f kislost f. grški.. acit ['at∫it]. okus po kisu. modni dodatki). -ade adj sprejeto. ki sprejme. ~si refl prepričati se. dostop m. acetonemija f. prigoda f. si prefigure un model organizatîf ~ in maniere cetant marcade. FIG dostopen. zajedljivo. FIG dostopen. poudarjenje n. no capî une ~ ne razumeti besede. acetaldeide [at∫etal'dεide] f KEM acetaldehid m. uveriti se. 3. osredotočen. naglaševati. Graziis. odobravanje n (sprejetje). la ~ a nivel regjonâl dai acuardis economics za sotscrits a nivel italian. Achîl [a'ki:l] os. (lahko) razumljiv. Nassude la regjon cun capolûc Triest e conseguent ~ burocratic.). dâ il biel ~ a nekomu izreči dobrodošlico. Il progjet al è chê di adatâ lis normis di sigurece e di rindi ~ un edifici di valôr architetonic (CoUd) 2. acet [a't∫εt] m 1. sprejem menice. prijazen (človek) 3. zlohotno. acidificâ [at∫idifi'ka:] tr KEM (o)kisati. zajedljiv 3. acide adj 1. internet itd. e je chê di un procès di ~ de funzion essenzialmentri centralistiche dal sogjet Regjon. ~ di eletrons akceptor elektronov. achenti [a'kεnti] adv → chenti. sprejemljiv. prevzame 2. (mâl da acident) MED epilepsija f .. ploie acide kisel dež. Si ipotize che la muart o la pierdite di vitalitât dai microrganisims si davuelzi cence l’utilizi di acetôrs di eletrons: (SiF 03/4. dodaten. .. jedek. (La). neperiodičen 2. Un at che in realtât al è dome ~ rispiet a ce che la normative vigjente (Leng) ~ m dodatni del m.) in condizions di elevade ~. la integralitât e la facilitât di leture. aciditât [at∫idi'ta:t] f kislina f. Tal Cors si doprarà un lengaç sempliç e ~ a ducj (taicinvriaul. acentuazion [at∫entuatsi'on] f naglašenje n. par acident po naključju 2. acetâl [at∫e'ta:l] adj KEM acetal m. dogovorja. FIG sprejem m. forsit par ~ in buine fede i siei sacrificis e lis sôs virtûts (BelPe) 2. privesek m. pritiklina f. acetôs [at∫e'to:s]. Ahil m. TRG akcept m. potrditi. acentrât [at∫en'tra:t]. acidementri [at∫ide'mentri] adv jedko. ache ['ake] f (črka) H. fâ bon ~ a prijazno sprejet. TRG akceptirati. Po si tacave l'eletric e ae malade i vignive l'acident (lacomugne). achee adj HIST ahajski. zagotovitev f 2. poudariti. Acheron [ake'ron] m MITOL Aheron m. ugoden. che e puarte daûrsi il dirit dal ~ razionâl e mondan (BelFa) acès [a't∫εs] m 1. RAČ dostop (na omrežje. no. manj važen. acessorist [a't∫εt] (pl acessoriscj) m ki se ukvarja dodatki (pos. acetimetri [at∫e'timetri] m KEM acetometer m. (Pa). JUR akceptant m. (s)prejem m 2. acidentalmentri [at∫idental'mentri] adv po naključju.(Pa). (Furlanist) acessibil [at∫e'sibil] adj 1. MITOL Ahil m. ~ Tellini al è nassût a Udin ai 25 di fevrâr dal 1866. acidificazion [at∫idifikatsi'on] f KEM kisanje n. L'acuardi nol à vût dut câs il bon ~ dal coordenament sindacâl. sprejeti. vstop m. -ose adj kisel.(O) 3. ~ m 1. che pe clape ambientaliste a saressin dividudis. sprejemajoč. acentuâ [at∫entu'a:] tr 1.. nezgoda f. (Pa). 2. privoliti (v). kislo. teorije).. ugotovitev f. acident [at∫i'dent] m 1. acetant [at∫e'tant] adj 1. zagotoviti si. achel [a'kel] adj → chel. akcentuirati. kisloba f. fâ ~ . naključno. acetic [a't∫εtik]. a vivi in zonis di "periferie" dal lôr Paîs cun ~ dificil ai uficis de "Union".i m 1. che par chest a son disponûts e rassegnâts a ~ cualsisei lavôr pûr di rivâ vivi (Pa). aciertâ [at∫ier'ta:] tr zagotoviti. achì [a'ki] adv → chi. acetificazion [at∫etifikatsi'on] f KEM pretvarjanje v kis.(O) acetâ [at∫e'ta:] tr 1. (Sg) 2. ugotavljanje n. acetât in forme uficiâl dal 1918 (Natisone/furlanis) acetazion [at∫etatsi'on] f 1. dâ ~ a sprejeti. kisloba f. achest [a'kest] adj → chest. KEM acikličen. Viodût che i ~ al blog a son aumentâts o torni a proponi la petizion par il teatri fulan.org/timau) acessibilitât [at∫esibili'ta:t] f dostopnost f. aceton [at∫e'ton] m KEM aceton m. acetonurie [at∫eto'nurie] f MED navzočnost acetona v urinu. prevzemajoč. gostiti. FIG zlohoten. chest al è tant plui vêr e acentuât tal câs che il malât al sedi furlan. ki prevzame. 2. prevzame. acertament [at∫erta'ment] m 1. akcentuacija f. acetilen [at∫eti'len] m KEM acetilen m. ugotoviti. flap l’~ in ta famee (F) hladen sprejem. acidentâl [at∫inden'ta:l] adj naključen. LING označiti naglas. mâl maçuc. rezkost f. gostoljubje n. naglašen. pristopnost f. achei [a'kei]. preveriti. al à declarât che une situazion dal gjenar no je acetabile. preverjanje n 3. naglasiti. acentuât [at∫entu'a:t]. → mâl di san Valantìn. slučajno. podčrtan. dostopen. (La 04/6). acetat [at∫e'tat] m KEM acetat m acetât [at∫e'ta:t]. acidose [at∫i'd‫כ‬ze] f MED acidoza f. La publicazion e à di garantî la ~. -iche adj 1. (Pa 05/12). acetilcoline [at∫etilko'line??] m KEM acetilkolin m. sprejem m. e je compagnade de domande di ~ lis responsabilitâts. ki raste na kislih tleh. lis relazions sindacâls. sprejetje n (npr. kiselkast. zagotavljanje n. dohod m. kisel. aciclic [a't∫iklik]. 73-84). slučajen. oceten. (CoRem) acessori [at∫e's‫כ‬ri] adj prostranski. di bon ~ gostoljuben: Tresesin al jere paîs di bon ~ pai cercandui 2. kisel. acetôr [at∫e'to:r] m FIZ akceptor m. centraliziran. (Ladins dal Friûl 11/04). ~ i difiets di lui (BelPe).

. združevanje n 2. acme ['akme] f 1. ~ nitric dušikova kislina. di ~ v soglasju. dogovor m. acta ['akta] adv v: ad acta : Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad ~ di bande dal Consei dai ministris di îr e. acide. (lacomugne). v redu. Lis manifestazions plui impuartantis si son dut câs davueltis tai lûcs plui colpîts di chel tragjic ~ tant che Glemone. acritic [a'kritik]. zediniti se. -iche adj akrobatski. acordadure [akorda'dure] f uglaševanje n (glasbil). Isal di ~? (lacomugne). spoznavanje n. sozvok m . ploskati. pritrjevanje n. Gjesù al tornà a jentrâ a Gjerusalem. acromatisim [akromati'zim] m FIZ akromatizem m. ven a stâi Maltis a Pulvins Reatîfs) . o pues pandi che il test de cjançon al è un ~. akrobacija f. acrobatic [akro'batik]. acordi) m 1. soglasje n. acolience [akoli'εnt∫e] f sprejem m. ~ m KEM kislina f. acrilic [a'krilik]. potrditi 2. inte sabide precedent aclamât e laudât da fole (Pa 03/8) 2. Vençon. ubrati 3. -iche adj brezrazreden. ugleden 2. aclassisim [akla'sizim] m brezrazrednost f. sporazumeti se. pospremiti. Il dipuesit des listis o des candidaturis al à di jessi acompagnât de presentazion di un Belanç. Al semearès di fâ une regâl e invezit al è dome un ~ dal grant debit che o vin ingrumât (Pa). -ade adj 1. Superfluidificant aghiç. -iche adj KEM akrilen. ujemati se. ~ e cualitât: ricercje e inovazion tai servizis sociâi e assistenziâi (Pa). gnojilo n. cjâr. acordo [a'k‫כ‬rdo] m (it. acordât [akor'da:t]. il mistîr dai nestris acrobatics acrobatiche [akro'batike] f akrobatika f. vrhunec bolezni.. skladnost f. dopustiti. (Provincia) acreditâ [akredi'ta:] tr 1. cenjen.nejevoljen. → di cunvinge. sporazumno. 11). acordi [a'k‫כ‬rdi] m → acuardi. pridružiti. zbrati. MUZ akord m. MUZ uglašen. acolzis. Un pont di viste. (Bel). acuardi [aku'ardi] (t. do-. Oscar Wilde. spraviti. che al faseve biei ingrandiments. pomiriti 2. ~ aloacetic haloocetna kislina (HaloAcetic Acids) (SiF 02/1. družiti.(CoUd). lâ di ~ razumeti se. acont [a'k‫כ‬nt] m predplačilo n. acjartâ [aqar'ta:] tr → aciertâ. usklajen 3. -iche adj akritičen. zediniti se 2. ~ carbonic ogljikova kislina. acquist [aku'ist] m → acuist. spremljati. STORIE DE ~ AEREE. MED akma f. ~ umic huminska kislina (SiF 02/1. acroteri [akro'tεri] m ARH akroterij m. aclamâ [akla'ma:] tr 1. metisi di ~ sporazumeti se. acjadiment [aqadi'ment] m dogodek m. pritrjevati. acuardât [akor'da:t] → acordât. acrobazie [akroba'tsie] f vratolomnost f. acjâr [a'qa:r] (a-acjâr) adv → 3. zbližanje. (Mucci). pripetljaj m.(Pa). izvoliti z aklamacijo. glasno odobravati. acredit [a'kredit] m EKO kreditiranje n. priti do sporazuma. insumis. akromatski. (CoCamp) acromatic [akro'matik]. vnapredno plačilo. ??acropul [a'kr‫כ‬pul] f akropola f. uveljavljanje n 2. E rispuint. stanje n. acordâ [akor'da:] tr 1. pripetiti se. soglašati. acronim [akro'nim] m LING akronim m. acit ~ akrilna kislina. . prigodek m. soglasno.(O) acuardâ [akuar'da:] (p acuart) → acordâ ~si refl → acordâsi. akreditiranje n. lis RPM (~ di Reactive Powders Mortars. L’~ ae propueste e je stade veramentri biele. al à acjartât che la muart e jere intravignude no plui di une ore prin. ~ m akrobat m.. acreditât [akredi'ta:t]. i furlans no son di ~! (Union). strinjati se. MUZ uglasiti. dâ un ~ dati predujem. spremljava f. odobriti. acjadê [aqa'de:] (al acjât) it dogoditi se. acridine [akri'dine] f KEM akridin m. acreditament [akredita'ment] m 1. mi plasarès tentâ un ~ cuntun alri gjenio. subit corût. (SiF 03/3. che i veve dât che uniche fotografie e un ~ (MazzonIol). nekritičen. acromegalie [akromega'lie] f MED akromegalija f. 11). združiti. acordadôr [akorda'do:r] m uglaševalec m (zlasti klavirjev). (Pa 02/10-11) acolt [a'k‫כ‬lt] (t. acne ['akne] f MED mozoljavost f. acompagnament [akompaña'ment] m združitev f. p acolzût in acolt) tr sprejeti. aclassistic [akla'sistik]. acrobatisim [akroba'tizim] f akrobatstvo n. A chel pont il gas che si forme al ven fat passâ in ~ sulfuric (SiF 02/1). akna f. → sucedi. kredit m. Par cui che i plâs l’enigmistiche. acostament [akosta'ment] m približanje n. ~ musicâl glasbena spremljava.. -ade adj 1. leadis a une esaltazion acritiche dal timp passât (La 01/05). -iche adj FIZ akromatičen. acolç. Coordenadis bancjariis e fiscâls dal titolâr pal eventuâl ~ dal contribût. daspò une lungje dade indulà che si jere platât. ven a stâi Superfluidificant sec [~] (SiF 03/3. Al è stât firmât joibe a Udin un ~ tra la Regjon Friûl Vignesie Julie (Onde) 3. predujem m. che nol va di ~ cul consei di Borges (Pa). acrostic [a'kr‫כ‬stik] m LIT akrostih m. si à une libertât in timp di ricjece che no si le pues ~ in timp di miserie (partitrepublichefurlane) acordabil [akor'dabil] adj dodeljiv. 97). biti skupaj. Il miedi.(Leng) acomunâ [akomu'na:] tr 1. Po ben.. ujemati se. ubranost f. 2. potrjen 3. avans m. odobren. priti do. pri-voliti.(O). biti v soglasju.(Ta) acomunabil [akomu'nabil] adj združljiv.) → acuardi. združiti 2. Vigji si met di ~ cul paron. ~ sulfuric žveplena kislina. akreditirati. come se di colp i fos vignût in iment cualchi alc di fastidiôs. Chêi che a àn acolzût il so discors a son stâts batiâts (Bibl-Az) acompagnâ [akompa'ña:] tr spremiti. acolzi [a'k‫כ‬ldži] (acolç. na račun. rispiet inviers dai emigrants furlans che no ur an inmò acordât il dirit di vôt (partitrepublichefurlane) 2.. aklamacija f. sporazum m . acquedot [akue'dot] m → acuidot. E pûr. zmenjeno. aclamazion [aklamatsi'on] f glasno odobravanje n. une piçule schirie di zovins acomunâts dal amôr pe musiche scure e ombrose. ~si refl 1. 97)// < ακρον 'konica' + ονυµα 'ime'. colt) m gnoj m. La inutile necessitât cu l'autôr Maurizio Mattiuzza e ~ musicâl di Renzo Stefanutti . akreditiran. zgoditi se. jessi di ~ soglašati. nus à fat cori i sgrisui jù pe schene cui siei svolets di ~ gjestrece (Pa 7/2000).. kriza f. vrhunec m 2.

~. hišna opravila). severni veter m. acuradementri [aku'ra:t] adv skrbno. acumuladôr [akumula'do:r] m 1. jeklen. obtožnica f. a son stâts sielzûts i acuerêi di Alfonsino Filiputti (Pa 05/05). 2. 97). na. ~ trafilât vlečena jeklena žica. JUR obtožba f. adalgò [adal'g‫( ]כ‬t. -ade adj skrben. nakup m. acudementri [aku'mentri] adv 1. (pensemaravee). là che e restarà vierte vie pal Istât. savê ~ znati na pamet. acumulâ [akumu'la:] tr 1. acuile ['akuile] f orel m. açalin [at∫a'lin] m kresilo n. natančno. bati l’ ~ a un FIG koga spodbujati.i f → Aquilee. kopičiti. Mê mari e à scugnût ~ cheste mari simpri malade (don) acuerel [akue'rel] m ARS akvarel m. nakup m. (christianromanini 07/04) 2. pameten. močen. e il plui gran ~ cuintri di lui e de sô esistence e provedence. acurât [aku'ra:t]. lavôrs di Fanton si cjatin ancje in Friûl. ~ in curt alore (FVG). (insiumps. tignî ~ zapomniti si. ad a ments [ada'mεns] (t. se al cjale parsore la cueste dal plan ~ Lauc (don) adaltrò [adal'tr‫( ]כ‬t. kresilnik m. tal 1982. nabava f. akut m 3. Ogni individui ~ di une malefate al è presumût nocent fintant che la sô colpe no sei stade dimostrade (Pa). acusabil [aku'zabil] adj obdolžljiv. kopičiti denar. zvočnost f acût [a'ku:t]. acuse [a'kuze] f 1. savalon fin . la ~ furlane e à tornât a svoletâ su la specule dal cjiscjel di Udin (Pa 02). al volarès lavorâ ~ rad bi delal drugje (sangiorgioinsieme. l'acuist dal Archivi Brisighelli (CoUd) 2. MED oster. ~ m JUR obtoženec m. acuidot [akui'dot] m vodovod m. i sistemis di memorie doprâts inte ~ di plui lenghis (SiF 02/2). la ~ cui doi becs dvoglavni orel. preudaren. acusatîf [akuza'ti:f] m GRAM tožilnik m. un temperament ~ neuklonljiv značaj. acûs [a'ku:s] m IGRE napoved pri kartah. adalt di [a'dalt di] prep nad. (SiF 02/1) 4. determinant. in to podè. lis canis dal ~ vodovodne cevi.it/Friulan-English. al è un afarist ~ (Pa). (glesie). -iche adj 1. grmaditi. vodoprepusten. gnerf ~ slušni živec. vesten. açâl [a't∫a:l] (t. acusât [aku'za:t]. Borèa) acuilonâr [akuilo'na:r] adj severen. par ogni acuidot (SiF 02/1). TEH akumulator m. adalt [a'dalt] adv navzgor. açalâ [at∫a'la:] tr jekliti.i m Adam m. tožnik m. ostroumnost f. bistroumen. silen 5. il vint ~ severnik m (veter). pridobitev f (znanja ipd. m. O sai ancjemò cjalâ adalt e piardimi tal cîl. obtožba f. Par chescj acjdiments Kabila al à torntât a ~ il Ruande di invasion (Pa) 2. acent ~ LING ostrivec m. Satane par ebraic. sever m. Nissun ti à mitût sot ~ (lacomugne) 2. acutece [aku'tet∫e] f 1. zbiranje n. Ai 3 di Avrîl. il çurviel dai bilengâi. acuilee [akui'lεe] f BOT orlica f (Aquilegia vulgaris). živec).splinder.acuart [aku'art] adj previden. ad ['ad] prep → a pred samoglasnikom. akumulacija f. in dut i acusâts a son circje 20 (Pa 03/8). zbirati 2. açâr [a't∫a:r] m → açâl. nabava f. a valorizâ ~ implen il tesaur (MazzonIol). acumulazion [akumulatsi'on] f kopičenje n. Tomâs di ~ Sv. in Austrie e ~. obtožiti. akustika f. natančnost f. inaltrò) adv (kje) drugje. vestno. Une des acuisizions plui impuartantis al è stât. zvočen: Lis tratis plui tocjadis dal incuinament ~ causât dal trafic a son chês dongje Palme (O). ~ tr negovati. acusâ [aku'za:] tr 1. acustic [a'kustik]. severni veter m. akvadukt m. nabava f. ~. acusadôr [akuza'do:r] m 1. ostro 2. obdolžiti.. Açaiariis [at∫aia'riis] f jeklarna f. al fin di rifleti in mût ~ lis carateristichis des aghis di scaric (SiF 03/4) acuratece [akura'tet∫e] f skrbnost f.. premeten. (ob)tožitelj m. acutizazion [akutidzatsi'on] f MED akutizacija f (ko postane bolezen akutna).pdf) Adam [a'dam] os. un omp ~ e simpri atent preudaren in vedno previden človek. Cetantis di lôr a son stadis scritis par jessi imparadis ~ (La). -ive adj tožilniški. inalgò) adv nekje. obdolženec m. la afasie bilengâl. oster. pomniti. acupâ [aku'pa:] tr užalostiti. drugod. superfluidificant acrilic e filiots di açâr trafilât. nesklonljiv. . mestu. akuten. açâr) m jeklo n. FIZ akustičen. acudî [aku'di:] it opravljati (npr. obdolžen. -ade adj užaloščen. fûr de int che mi acupe. Ce acuse puartaiso cuintri chest om? (Bibl-Zn). acuilon [akui'lon] m METEO severnik m (veter). la vicende dal faliment des ~ Weissenfels (La 06/2). Acuilee [akui'lεe] kr. acuisizion [akuizitsi'on] f 1. Adalbert [adal'bert] os. akvizicija f. zbiralec m 2. Acuin [Aku'in] priimek v: S. akustika f. acustiche [a'kustike] f FIZ 1. fi di Diu (Bibl-Lc). O discorìn dal Comitât pe difese dai poçs e des faldis acuiferis de Basse furlane (Pa). aculà [aku'la] adv → culà aculì [aku'li] adv → culì aculturament [akultura'ment] m ETNOL akulturacija f. aments) adv na pamet. v nekem določenem kraju. adaments [ada'mεns] → ad a ments. MED slušen (npr. pridobitev m 2. čez. burja f.). Sul cont da la tossicitât acude lis micotossinis a son . -ere adj vodnat. koničast 2. -ude adj 1.com). gori. e che al è plui adalt dai cîi (Bibl-Ebreos). acuilin [akui'lin] adj orlič m. nâs ~ . ~ adj neuklonljiv. železen. komu marsikaj dovoliti. nauk o zvoku 2. Nort. aculturazion [akulturatsi'on] f ETNOL akulturacija f. natančen. ostrost f 2. acupât [aku'pa:t]. JUR tožilec m. nakup m. diaul par grêc: al ûl dî «~» (BiblApoc).. akumuliranje n. acuist [aku'ist] (pl acuiscj) m 1. ostroumno. bister. zgoraj. kaliti. (kam) drugam. napovedati (igro pri kvartanju). adagâ [ada'ga:] tr namakati. un monitorament di verifiche dai DBPs potenziâi e efetîfs in plui acuidots sparniçâts ator te regjon dal Friûl. -ade adj obtožen. Tomaž Akvinski. tu sâs ~ ce che o cumbini. l'~ dal Archivi Brisighelli (CoUd) acuistade [akuis'tade] f pridobitev m. bistro. FIG bistrost. (SiF 03/3. napeljati vodo. MAT oster. (po)škropiti. la ~ furlane orel furlanski (državni simbol).i m Adalbert m. zvit. obdolžitev f. imeti v mislih. adadôr [ada'do:r] prep → adôr. acuifêr [akui'fε:r]. il vint clamât Tramontan (Acuilon.

fvg.(Pa).. al si adate to pari. Pardut la ~ al siopar e à passât l'80%. izvršitev f. Le costituzion e l’~ dal vêr cuarp armât podarès jessi demandât a le organizzazion de NATO (ALF). ~si refl vaditi se. adet [a'det] adj 1. televizijska priredba. usklajevanje n. oprijeti se. po malem. ustreznost f. odjenljiv. usposabljanje n. adaptacija f. prileganje n 2. lepak m cualchi zovin gotic le à piturade in mût origjinâl e al à tacât cualchi biel ~ dal so grup preferît. plakat m. uporabljati pridevnike. ~si refl uresničiti se. privajen. določen. adasi [a'dazi] adv počasi. od adasi) adv polagoma. adaptiran. sprejemanje n. sposoben.. soglašati. adasiut [adazi'ut] (demin. Par chel che al riguarde la ~ de lenghe furlane a lis siencis e a lis tecnologjiis mi pâr che (Pa 04/02). ~ m pristaš m. lepilo n. adaptirati. di creativitât e. gabbianella Ed Il gatto” (Provincia) 3. umesten. Lis dificoltâts a consistin tal cjatà la fibre e il materiâl che a vedi une ~ suficient cun la malte (o miôr. ustrezen. che al jere stât . intant che il mestri Beno Nadale al è lu ~ aes publichis relazions (Natisone/tellini) 2. izpolnjevati. družaben. da. BIOL adaptacija f.. uriti. adestrâ [ades'tra:] tr vaditi. pripadajoč. o miôr jenfri i lôr segnacui. adatabilitât [adatabili'ta:t] f prilagodljivost f. sprijemljiv. adatâ [ada'ta:] tr privaditi. aderî [ade'ri:] it 1. sprijemanje n. pritrditev f (mnenju ipd.e viôt dai adempiments previodûts di chest regolament su lis adesions al Centri (CIRF). adempi [a'dempi] (t. aderence [ade'rεnt∫e] f 1. (CoUd) muzej. ~ professionâl strokovno usposabljanje n. ~si refl privaditi se. di ~. FIZ adherenca f. prilepljiv. 2.i f Adela f. prilagoditev f. Toni al è ~ par tratâ chel afâr Toni je primeren za ta posel. prilagoditi. zvesto tolmačenje 3. O vin di onorâ pre Checo fasint su un Friûl ~ ai timps di vuê (Union).regione. adiabatic [adia'batik]. adaptirati se na. su lis probabilitâts di transizion jenfri peraulis adiacentis intal test. izvršljiv. uporabljati. adempibil [adem'pibil] adj izpolnljiv. adeguatementri [adeguate'mentri] adv primerno. Adatâsi ai siei ecuilibris e no ~ la tiere a lis nestris violencis e farneticazions (Pa).. ~ ancje a esposizions. adiatermen. stik m. prilagajanje n.(Pa). adibî [adi'bi:] tr nameniti (čemu). Li prime di peraulis di ogni rie a và scomenzade ~ (Natisone/cjantin). okolica f. -ade adj primeren. adiabaten. (CIRF). LING adaptacija f 5. namenjen. držati se česa 2. adiacence [adia't∫εnt∫e] f bližina f. pridružiti se. ma nissun mi clame plui cussì. spomniti se. samolepilen. la cocalute [~ teatrâl dal libri „la. izvrševanje n.(Ta) adietîf [adie'ti:f] m LING pridevnik m. costâts 15 miliarts di liris (Ladins) 4. Ma par rivâ ancje chest fin la educazion musicâl e varà di adatâsi a cierts criteris particulârs. (CIRF) adesîf [ade'zi:f] -ve adj pritrdilen.(SiF 03/3) adietivâ [adieti'va:] tr LING 1. primeren tudi za razstave. poznanstvo n. Al è un nom. uporabiti.Tignint ~ che il 75% dai 10 mil indotorâts dal Ateneu a son students furlans e. dut intîr al è ~. -iche adj 1. uslužbenec m. ~ m 1.to orodje (ta pripomoček) ni primeren. pristopiti. izenačenje n. sprejeti. televisîf gledališka. adestrament [adestra'ment] m vadba f. il . Adamov 2. (Tolazzi). priljuden. ~si a prilagoditi čemu/komu. E je minimaliste pal fat che e pense dome a un ~ juridic o formâl (Pa 04/06). polagoma. cumierç eletronic (index. pripraven.. I lavôrs di ristaur e di ~ . ustrezen.. Ma il progjet de Aulenti al è chel di un museu flessibil. Par altri chest imprest nol è ~ a rilevâ dute la complessitât dal status di cui che al fevele une lenghe di minorance. ~ al zurament izpolniti prisego. ~ teatrâl. 2. adamitic [ada'mitik]. FIG pristanek m. privrženec m. il spazi risiervât ae lenghe di chê int che e seguìs il servizi informatîf nol è par nuie ~.. (SiF) 3. adempî) tr izpolniti. aderent [ade'rεnt] adj prilegajoč se. učiti. na pamet. (bolj obič. LIT priredba f. primeren. sete adamitiche adamitska sekta.. GRAD predelava f. ??Adelchi ['] os. cjartis di credit e di ~. usklajen. ancje tal ~ pe sene curât di Collavino (CoUd). (La) priti do elaboracije jezika. ataše m. il Consei Diretîf e il Diretôr. prilagoditi se. Siei orghins a son la Assemblee dai Aderents. zelo počasi. preurediti. (Pa 03/12) Adelaide [ade'laide] os. privolitev f. adietivâl [adieti'va:l] adj LING pridevniški. Fintremai cumò a àn aderît al Cirf plui di une trentine di studiôs. adiaterman [adiater'man] adj FIZ neprepusten za toplotne žarke. adatevul [ada'tevul] adj popustljiv. prikladen. v miru.. FIZ adhezija f. conservatîf e pensade par rivâ al'elaborazion di un lengaç ~ 'es dibisugnis . izvršiti. sposoben. (O 19/5/2001). sprijetje n. lepilen. prilagojenega potrebam..i. a planc).. adjetkiv m. pravi. -iche adj FIZ neprehoden za toploto. .). upogljiv. sprijetost f. L’omp si jemplà la tace e al tacave a bevi ~ ~. No si sa mai se lis peraulis a sedin justis par “rapresentâ” ~ chel che si vîf. umesten. cun pichis dongje dal 100% a Pordenon. adiacent [adia't∫ent] adj bližnji. prilaganje n 2. l'~ al sportel al sarà pursì impegnât te traduzion di tescj e documents (La 05/6) 2. prilaganje n. prilagojen. zveza f. izvršiti.it/fvgroot) adeguament [adegua'ment] m izravnava f. adamitski. La prime scomesse e je chê dal test che. ancje se. sprijetost f.(Pa) adatament [adata'ment] f 1. f Adela f. privaditi se na. ki privoli. 2. adjektiven. la matine di sabide un ~ de dite che (CoUd). umestiti. prileganje n. di mobilitât. ~ m 1. ustrežljiv. adempî [adem'pi:] it → adempi. urjenje n. (Ta) adesion [adezi'on] f 1. Dôs alis dal capanon plui grant a son adibidis a fâ sunâ i complès contemporaneamentri. sosedstvo n. adatât [ada'ta:t] adj primeren. pristojen. b. ravnati se. soseden. vignî ~ priti na misel. adjektivizirati 2. usposobiti. tu puedis adatâti ancje tu. adempiment [adempi'ment] m izpolnitev f. usklajenost f. (lestizza).. adiabatisim [adiaba'tizim] m FIZ adiabatizem. Adeline [ade'line] os. par vie des lôr carateristichis naturâls di flessibilitât. adeguât [adegu'a:t]. (Pa) . bisugne dîlu. lepljiv. uriti se. adat [a'dat] adj 1. (Pa). disìn.. adebit [a'debit] m bremenitev f. sprijemnost f 3. ustrezno. adeguatece [adegu'a:t] f primernost f. (SiF 02/1). “etnichis”. dodeljen. ~ it izpolniti. ~ copât.i m Desideri al ven cjapât presonîr. prilagodljiv. doprant chel ~. adatabil [ada'tabil] adj prilagodljiv. Si fonde.

al ~ ti cres la baldorie ad in doplis [adin'd‫כ‬plis] adv → adindopli. traviars Concuardie e Padue. prevzeti. adore [a'd‫כ‬re] adv zgodaj. Adonis [a'd‫כ‬nis] m 1. Adrianopul [adria'n‫כ‬pul] kr. REL častilec m 2. prevzemanje n.(Bibl-Marc). oboževanje n. vignî ~ priti to bistva . adoremus (t. KEM adsorbent m. Adrian [adri'an] os. ad in doi [adin'doi] adv dva po dva.i. (Pa 7/2000) adrenalin [adrena'lin] f MED adrenalin m. Personalmentri o adori la part che Pupi Avati al veve pensât par te in"Regâl di Nadâl". aditiven. češčenje n. koštrun m. Adis Abebe [adis a'bebe] kr. adietivazion [adietivatsi'on] f LING adjektivizacija f. popolnoma. masten. oboževalec m. i m (Tresesin) Adorgnano. čudovit. adinton [adin'ton] v: lâ jù ~ (~s) na tla telebniti. adipôs [adi'po:s]. (La) 3.i m Hadrijan m. množično. isal masse adore par meti alc sot i dincj (Sg). (na) splošno. v dvoje. ponavadi. častilec m. la glesie di une volte po ~ / no veve che un altâr par celebrâ 4. a levin copant ducj i gjats par fâju sul spêt. 2004 (Pa). na kupe. množično. m Adiža f (IT Adige). adoradôr [adora'do:r] m 1. postranski. rano. al viodè Simon e Andree . Dopo vê cjatât l’animâl di ~ (CoUd ) 2. posvojiti. acit ~ adipinska kislina.i f Odrin m (tur. ad ôr di [a'do:r] (OLF) prep na robu (+ gen. adoptirati. posinovljen. ~ fevelant na splošno rečeno 2. (na) splošno. ad oremus) v: clamâ cdn ~ z nekomu obračunati. come chel dai marcjâts e l'avvocazia de vile di Codroip. Adrijan m. docela. FIG seštevalen. ADL ['] kratica > Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine (La) admosfere [admos'fεre] → atmosfere. dva na enkrat. cueste adriatiche jadranska obala. ~ dal troi ob poti. la contaminazion e je par solit un fenomen ~ (SiF02/1).i m Adis Abeba f (glavno mesto Etiopije). aditiven. 2. tancj a àn preferît restâ inte tiere deventade patrie di ~ là che a puedin cressi e educâ i lôr fîs (Pa 03/2). aditîf [adi'ti:f]. deriv. adsorpcijsko sredstvo. dodaten. adipic [a'dipic]. strnjeno. ~ m FIZ. imeti rad. poleg.da so majhni otroci čudoviti. uporabljati. adriatic [adri'atic].. il prin e l’unic sfuei che al sedi scrit ~ te nestre lenghe 5. adit ['adit] m (t. seštevati.. e menave a ~ e per Italiis. adizionâl [aditsio'na:l] adj dodaten. (Leng). ma.i f Jadran m. Alpe ~ Alpe Adrija. (Pa). MAT seštevalen. o torni plui ~ chest an letos bom prišel bolj zgodaj. ad implen [adim'plen] (t. e forsit ancje cualchi cjan e pantianis po ~ (A). ~ m Adriatic Jadransko morje.i. konj skopljenec m. pûr palesant l'impuartance de ~ al mancul di un "minimum" di tutele. ma ~ pe libertât de culture (Predicje Glesie Stât 1977) Adis ['adis] (t.adietivât [adieti'va:t].. po dva. tolst.). uporabiti. Un popul e la sô lenghe a son leâts ~ cul teritori. štiri na enkrat 2.(Pa) 2. ~ de strade ob cesti. ad in dopli [adin'd‫כ‬pli-] (t. → cjastron 2. adreture [adre'ture] adv → dreture. Adize [a'didže] r. adsorbent [adsor'bεnt] adj FIZ. adorone. adiriture [adiri'ture] adv naravnost. FIG sprejetje n. PES LENGHIS DI ALP ADRIE. -ive adj 1. adorute. nedimenzionalen (SiF 03/4. Al diseve che i fruts piçui a son adorabii (Bel) . -ade adj LING adjektiviziran. adotâ [ado'ta:] tr 1. cui che al è paron jure suo (Mar) Adorgnan [ador'ñan] kr. Adrie ['adrie] kr. adizionâ [aditsio'na:] tr sešteti. adizion [aditsi'on] f 1. dva na enkrat. 73-84). no nus tocje lotâ sôl pe libertât de religjon. adopcija f. najhitreje. takoj.. adoncje [a'donqe] co → doncje. adorabil [ado'rabil] tr oboževanja vreden. adorâ [ado'ra:] tr 1. adoruce. (SiF 02/2) 2. ljubek. -iche → atmosferic. adotant [ado'tant] m JUR posvojitelj m. ad in cuatri [adinku'atri] adv 1. FIG) vhod m. 2. Adriatic di Sore) che ancje ogni pussibilitât di monopoli sul trafic puartuâl dal Adriatic Disore. Adriatic Disore (t. il cûr j trotave ~. adoptiranje n. odločiti se za. adotîf [ado'ti:f]. dohod m. dodatek m. ~ m bolnik z Addisonovo boleznijo. indoplis) adv 1. (glesie) 2. adotabil [ado'tabil] adj sprejemljiv. (Pa 06/1). adotât [ado'ta:t] m posvojenec m. ~ m KEM aditiv m. -ose adj MED (bolezensko) debel. passant ~ dal mâr di Galilee. v celoti. masse ~ prezgodaj. adimplen) adv 1. Adolf [a'd‫כ‬lf] os. cence nancje dâ ~ a pensâ che di daûr a sedin dome grancj interès economics. REL častiti (Boga). O vuei lei e scrivi la mê lenghe di ~ Cescje (Pa). adotade [ado'tade] f posvojenka f. . zamaščenost f. -iche adj jadranski. Il Ie dai 6 ai 8 di Fevrâr. popolnoma. adingrum [adin'grum] adv v izobilju. FIG lepotec m. tessût ~ MED mastno tkivo. Adize) r. adin [a'din] m 1. rivâ ~ di → rivâ. prehod m. adozion [adotsi'on] m 1. fasê lis scjalis ~ stopiti na vsako drugo stopnico. patrie di ~ posvojena domovina. In tal câs particolâr dal gruessam. adimensionâl [adimensio'na:l] adj FIZ. dopo che al è ~ maridât potem ko je bil že dvakrat poročen 2.i f → Adis. evnuh m. cence violentâ. v glavnem. ~ une bandere ladine . ~. ob.. Dulà che. → in plen. REL čaščenje n. uporaba pridevnikov. v množici. vignint ~. viodi ricognossude la dignitât di lenghe al furlan. MAT seštevanje n. obadva. skopljenec m. adisonian [adizoni'an] adj MED Addisonov. m Adolf m. admosferic [admos'fεrik]. (Pa 03/6). -iche adj KEM adipinski.. pristavek m. adingrap [adin'grap] adv → grap. adoptiven. skupno. adindoplis. MAT adimenzionalen. brez razlike. vkupno. adipositât [adipozi'ta:t] f MED (bolezen) debelost f.. Podaspò la catidrâl e restarà vierte pe ~ fin miezegnot . štiri po štiri. -ive adj posvojen. MIT Adonis m 2. nadvse ljubiti. dvakrat. cuant che ~ speravin ko sva obadva upala. FIG sprejeti. dvojno. Edirne). oboževati.( bassafriulana). ~s des lôr stessis oassions adorazion [adoratsi'on] f 1. metint che la Provincie autonime di Bolsan a decreti (par leç) di ~ il ladin standard tai documents uficiâi (La). al è une ~ di compits plui sempliçs. la Vie Anie che. O vin viodude la so stele a soreli jevât e o sin vignûts a ~ il Signor. a ~ di Tresesin e va indevant la fieste di “Sante Palonie”(Pa). celotno. KEM adsorpcijski. posvojitev f.

I sociâldemocratics si metaran ~ cun Gnove Slovenie (NSi). Par chest si à decidût di clamâ adun in maniere straordenarie. aeromaritim [aeroma'ritim] adj letalsko-pomorski. od lat. FIG pokvariti. Avis) morajo prispeti v knjižnico. BIOL aeroben (ki zahteva kisik za življenje. adun cun [a'dun 'kun] prep skupaj z. ŠP aeroben. lunis che al ven . ael ['ael] vpr. ai Riçs di Udin. a àn di rivà ae Biblioteche (Codroip. zrako. Devant di me al jere chel zovin aeronaute furlan. aerologjic [aerolo'ăie] f METEO aerologičen. -iche adj 1. .) letalo n. dorasel m (človek). cepelin m 2. aeromobil [aero'm‫כ‬bil] m letalo n. . Infat. priliznjen. vlačugarski.. adulterin [adulte'rin] adj prešušten. aerografie [aerogra'fie] f ART aerografija f (z brizgalno pištolo). aerodinamic [aerodi'namik]. -iche adj zrakoploven. aero-. aerometri [ae'r‫כ‬metri] m FIZ aerometer m. aerogram [aero'gram] m letalska pošiljka f. aerodinamiche [aerodi'namike] f FIZ aerodinamika f. adulazion [adulatsi'on] f laskanje n. aeromecaniche [aerome'kanike] f aeromehanika f. navajati. aerofâr [aero'fa:r] m letališki svetilnik m. letalski. tignî ~ → tignî. adunance [adu'nant∫e] f 1. aduès [adu'εs] adv na hrbtu. se o sin adolessents si pues fâ fente di jessi un ~. sklicevati se (na). (Onde). aereo [a'εreo] m (it. do-vesti 2. o ai fat jemplâ di biei concui i granârs. aerolit [ae'r‫כ‬lit] m GEOL aerolit m. zrakoplov m. (mediateca-codroipo).. nasproti. na. aeronavâl [aerona'va:l] adj pomorskozračni. aduladôr [adula'do:r] m prilizovalec m. (SiF 03/4. -iche adj ART aerografičen. adûs . pri-. zaim. laskavec m. par traiju ~ al nimî . adusi [a'duzi] (adûs. aerobus m. ae stesse maniere tal mai dal 1944cuant che un ~ di combatiment todesc (CoCamp) // < aeroplane=aero+plane (izpelj. che e cognos dutis lis dietis e lis gjnastichis e lis aerobichis ma no cjante.Cui us ael scorsâts? Sotìe? (Tolazzi) aer ['aer] m → aiar. navesti. aeromodelist [aeromode'list] m letalski modelar. aerolitic [ae'r‫כ‬lit]. prinesti. aerobi [ae'r‫כ‬bi] adj BIOL aeroben. no rît (Bel). ~. adult [a'dult] m odrasel m. de biodegradazion dal carboni organic in condizions aerobichis. aerofotogrametric [aerofotogra'mεtrik]. aeroclub [aero'klub] m aeroklub m. laskati komu. fâ ~ prešuštvovati. (Ta) aeronautic [aero'nautik]. zbor m. linee aerodinamiche aerodinamična linija f. -iche f FIZ aerodinamičen. aerodinamicitât [aerodinamit∫i'ta:t] f FIZ aerodinamika f. aerobiche [ae'robike] f aerobika f. -iche adj GEOL aerolitičen. aeronavigazion [aeronavigatsi'on] f zračn navigacija. vlačuga f. adun [a'dun] adv skupaj. aeroplan m. une femine. adulterâ [adulte'ra:] tr 1. aeromecanic [aerome'kanik] f aeromehanski. ob. tik poleg. -ore adj laskajoč. aerografic [aero'grafik]. spriditi.adstrât [ad'stra:t] m LING adstrat m. adulteri [adul'teri] m prešuštvo n. ~si refl precenjevati se. fotografiranje iz zraka. int che e fâs ducj i sports di chest mont.(v zvezi z zrakom. na sebi (bolj obič. Chel che al mande vie la so femine e al spose une altre al fâs ~ e ancje chel che al spose une mandade vie dal om al fâs ~». letalstvom). aero. se tune vuestre ~ al jentre un sior. združiti. ARH društvo n.. -iche adj GEODEZ aerofotogrametričen. ~ il mûr a mieze navade. aerofotogrametrie [aerofotograme'trie] f GEODEZ aerofotogrametrija f. aerofagjie [aerofa'ăie] f MED aerofagija f (bolezen pri kateri se požira zrak). ~ prep 1. la miôr Capele e je a çampe. aeronâf [aero'na:f] f 1. adulter. Chest organisim al varès di lavorâ ~ cuntun centri regjonâl (Onde). zrakoplov m. aeronautiche [aero'nautike] f letalstvo n. prešuštniški. aeromodelisim [aeromode'lizim] m letalsko modelarstvo. zborovanje n. aerofotogram [aerofoto'gram] m GEODEZ posnetek iz zraka (za izdelavo kart). i ~s . prvine sosednjega jezika v danem jeziku. 2. metisi ~ zbrati se. jentrant. 73-84) 2. adultar [a'dultar] adj prešušten. → aial. (Pa12/03). aduncje [a'dunqe] co → doncje. aeronaut [aero'naut] m letalec m. vesoljska ladja. Dai 13 ai 31 di Decembar mostris su l’aeronautiche li de Universitât. p adusût in adot) tr 1. aerograf [ae'r‫כ‬graf] m ART brizgalna pištola f. na enkrat. Une gjernassie triste e adultare e cîr un segn (Bibl-Mt). adusis. aerobiose [aerobi'‫כ‬ze] f BIOL aerobioza f. aerobus [a'εrobus] m srednje veliko letalo. aerodine [aero'dine] m aerodin m. sestanek m. (Bibl-Lc). napram. Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). aerofon [ae'r‫כ‬fon] m aerofon m. a la) art < a + la. adulà [adu'la] adv in co → dulà. clamâ ~ sklicati. meti ~ zbrati. aeroplan [aero'plan] m letalo n. ae ['ae] (t. združiti se. adulterazion [adulteratsi'on] f ponarejanje n. Zornade di adunancis: jo o larai ae assemblee anuâl (christianromanini 07/03) 2. planus=plan). aerobic [ae'r‫כ‬bik]. delovanje).. nezakonski. intôr). proti. ponarejati 2. deventâ ancje un imprest par meti ~ peraulis specialistichis e insiorâ il Coretôr Ortografic (SiF). ponaredba f. aerolinee [aero'linee] f letalska linija f. aerofotografie [aerofotogra'fie] f aerofotografija f.[a'εro] prvi del v zloženkah sl. aerografist [aerogra'fist] (pl aerografiscj) f ART aerografist m. // lat. aerobrigade [aerobri'gade] f VOJ letalska brigada f. adulâ [adu'la:] tr prilizovati se. prilizovanje n. gjinastiche aerobiche aerobna telovadba. domišljati si. adultare [a'dultare] f prešuštnica f. aeromodel [aeromo'dεl] m letalski model. zrakoplovec m. aerologjie [aerolo'ăie] f METEO aerologija f. m prešuštnik m. ponarediti. vistût in gringule e cul anel di aur (Bibl-Let-Jacun). letalo lažje od zraka. zrakoplovstvo n. vkup.

aeropuartâl [aeropuar'ta:l] adj letališki. come il test pe ~ bilengâl (Uniud). vrednota f. aerostatiche [aero'statike] f aerostatika f. posel m. 97-114) afasiologjie [afa'zie] f MED afazija I studis di afasiologjie a puedin dimostrâ se une determinade regjon cerebrâl e je necessarie par un component dal lengaç (SiF 03/4. in chescj dîs il gno pinsîr ~ e ricognossint al svuale tai cimitieris (glesie). nol ves nissun disturp ~ ma dome problemis inte juste sielte des lenghis (SiF 02/1). -iche adj poslovno brezobziren. aerotaxi [aero'taksi] m aerotaksi m. aerotraspuart [aerotraspu'art] m aerotransport m. 2. GRAM pritrditev f. potrditi. špekulant m. afermatîf [aferma'ti:f].(Leng) âf ['a:f] f (pl. muka f. afirmacija f 3. nežen. ljubeznivo. ljubeznivost f. zasoplost f. o sclabaci cualchi viers di pôc ~. afetuôs [afetu'o:s]. pritrdilen. trdilen. letalski. objekt m. poslovnež m 2. Son cussì fûr cul cjâf. zadevo.. aeroreatôr [aerorea'to:r] m aeroreaktor m. Tal cjadalan di fondazion dal ~ militâr merecan di Davian. afetîf [afe'tîf] → afietîf. prijaznost f. špekulantski. zadeva f. disbratâ un ~ urediti nek posel/ neko stvar. (glesie). aes ['aes] (t. aerostaticitât [aerostatit∫i'ta:t] f aerostatičnost f. trditev f. prijaznost f. aerosolterapie [aerosoltera'pie] f MED aerosolterapija f. afaron [afa'ron] m velik posel m. al è un ~ di fat dejstvo je. La ~ e je piçule fra lis bestis (Bibl-FidiSirac). afetuosementri [afetuoze'mentri] adv prisrčno. zadihanost f. apont. (Sg). aferesi [a'fεrezi] f LING afereza f (opuščanje črke ali zloga na začetku besede). afasiologjic [afazio'l zie] f MED afazija Il “panorame afasiologjic” al è incressût intai ultins agns dal Setante cui studis su la rapresentazion dal lengaç intai bilengâi cu la stimolazion eletriche de scuarce cerebrâl (SiF 03/4. naklonjenost f 2. letalski prevoz. FIG predmet m. sotsegretari pai afârs forescj podsekretar za zunanje zadeve. atmosfera f. aferent [afe'rent] ?? professors aferents . afermâ [afer'ma:] tr trditi. vljuden. Cun lôr a veve fat afarons. afermativementri [afermative'mentri] adv trdilen. MED bolezen f. afetivementri [afietiva'mentri] → afietivementri. resna zadeva f. aerostat m. vljudno. 97-114) afat [a'fat] adv popolnoma. zagotoviti.?? aerospaziâl [aerospatsi'a:l] adj zrakoploven. e pues dipendi dal numar di students iscrits . dal numar di professors aferents (SiF 02/1. -ade adj prepeljan z letalom. ~ internis notranje zadeve. ma cuei la polente al jere za un ~ seri. aerostazion [aerostatsi'on] f letališko poslopje. a jere deventade siore (JM) afasic [a'fazik]. afamâ [afa'ma:] tr → famâ. (Macjeu) aerostât [aero'sta:t] m balon m. zagata f. stvar f. afaristic [afa'ristik]. nepošten trgovec m. -iche adj aerostatičen. reč f. namen m. a lis) art a + lis. afarist (pl afariscj) [afa'rist] m 1. MED aerosol m.. afabilitât [afabili'ta:t] f vljudnost f. ljubeče. afezion [afetsi'on] f 1. aerostatic [aero'statik]. vprašanje n 4. aeropueste [aeropuar'ta:l] f zračna pošta. afermazion [afermatsi'on] f 1. orodje n. al è ~ finît ves trud je zamanj. ki ga je mogoče trditi. ai 15 di Fevrâr (Pa). ma come ~ gjenerose dai valôrs fondants di un popul e des sôs radrîs. aerodromski. biel in pont. priprava f. ~ militâr vojaško letališče. afelij m. prijazen. (SiF 02/1) afermative [aferma'tive] f JUR potrditev f. ['a:fs]) čebela f. nol è apene metût in salf l’~ / che al capite un dotôr in chirurgjie 5. prijazen. ~ civil civilno letališče. težava f. un ~. (CoUd) afermabil [afer'mabil] adj zagotovljiv. aes 17 di sabide 13 ducj in place a Udin! . afetuositât [afetuozi'ta:t] f prisrčnost f. degnevul. -ose adj zasopel. trpljenje n. -iche adj MED afazičen. che fin lis robis cence vite a scomencin a fâur dam. nepošten. Une identitât riscuvierte che . aerodrom m. pritrditev f. GRAM afermativen. . važnost f. vrednost f. afetivitât [afetivi'ta:t] f → afietivitât. aerosfere [aero'sfεre] f FIZ aerosfera f.. aeropuestâl [aeropues'ta:l] adj nanašajoč se na letalsko pošto. brezobzirno poslovanjem špekulantstvo n. afeli [a'fεli] m ASTR odsončje n. afabil [a'fabil] adj priljuden. un ~ strac slab/ težek/ grd posel. oprava f. ljubezniv. aerostatičen. afabilmentri [afabil'mentri] adv prijazno. ben. aerospazi [aero'spatsi] m zrakoplovstvo f. che a son leâts al svual dai avions (Pa). ['a:s]. letalstvo f. aerovie [aero'vie] f zračni koridor m. ljubezen f. pritrdilen. (La) 2. ~ seri resna zadeva. cence dubi (Pa/lenghe). epûr al jere un omp prudent. E no si à di dismenteâsi dai dams che a divegnin propit de ativitât ~.. afasie [afa'zie] f MED afazija f.J. afâr [a'fa:r] m 1. ljubeč. afan [a'fan] m težko dihanje n. 209). afanôs [afa'no:s]. nežno. ljubezniv. (ShW). nagnjenje n. XI posizion: negazion: A = afermative (forme dal non no negative). ~ m poštno letalo. aeroscop [aero'sk‫כ‬p] m aeroskop m. pritrdilen 2. Il fat che S. pritrditev f. aerosol [aero's‫כ‬l] f FIZ. opravek m. zadihan. ljubeznivost f. aerotraspuartâ [aerotraspuar'ta:] tr prepeljati z letalom. Averbis di ~: ancje. distrigâ un ~ izvesti nek posel. al so cori ~ berlant tal silenzi de gnot. problem m. vsekakor. di un At di Intese che al torne a ~ i principis e i impegns promovûts dal Progjet.. aerotechniche [aero'tεknike] f letalska tehnika f.aeropuart [aeropu'art] m letališče n. 3. Al è l’areoplan plui strani che il cîl dal salon ~ di Le Bourget al vedi forsit mai ospitât. cussì pierdûts tal lôr fuart ~. pritrditi. -ive adj 1. → intrant. In altris voris di scandai de produzion linguistiche. mi àn disvoiât ~ dai miei lavôrs. aerotraspuartât [aerotraspuarta:t]. kupčija f. aerorimesse [aerori'mese] f hangar m. -ose adj prisrčen. zrakoplov m. afekcija f. resna zadeva. afarisim [afa'rizim] m nepošteno.

izpopolniti. čuten. (BelAlci). za fa 2 agns. -ade adj nabito poln. La cuantitât di FB1 e je stade misurade cuntun sisteme comerciâl di cromatografie di ~ (Fumitest Vicam). pritrdilo n. Si è rivâts al procès no parvie dal lôr rapuart ~. množica f (ljudi). naostriti. sorodnost f. aflizi [a'flidži] (afliç [-'it∫] / aflîç. zakup m. in plui il progjet des bariduris pare claps al varà di vignî disvilupât secont de teorie de ~ (“Reliability Design”) (SiF 03/4. čustven. afektivno. Une tiere uniche ancje par resons afetivis. → contindi. najemen. afolâ [afo'la:] tr napolniti. che al à stimât plui di 7 mil vitimis te vuere afgane (Pa 03/11). brusiti 2. najemati. ~ Afgan Afganistanec m. PSIH afektiven. jedrnat. ~si refl 1. aforistic [afo'ristik]. afitâ [afi'ta:] tr 1. par sconzurà afolaments discomuts. a cjase di Alberto Della Ragione. zvest. ~ definitîf dai lavôrs a la imprese "Alpe Costruzioni Srl" di Udin. Un om di Dolegnan al leve a menâ l’~ al paron che al stave a Puçui. I organizadôrs a consein di sielzi i dîs di vore pe visite. afidabil [afi'dabil] adj zanesljiv. kaj. sorodnost f. (Pa 04/06).).. afektivnost f. Il trafic des feminis che a vegnin dal Sudest asiatic al smire l’Americhe dal Nord. naval m. v volitvah). nagnjenje n. afietîf [afie'ti:f] adj 1. cjamare di ~ (Sg) najemniška soba 2. prijateljski. altri sistem par ~ la capacitât critiche dal frut (Pa). množica f (ljudi). e ~ dal fiort une vore font di Bra Viken (CoUd). par viodi se tra i doi si podeve cjatâ cualchi ~. jamstvo n. privržen. strasten. presi di ~ ljubiteljska cena f. podpreti. oddati. afirmâsi [afir'ma:si] m udejstvovanje n.afezionâ [afetsio'na:] tr spoprijateljiti. ljubezen f. afonija f. (Natisone/miti). (La 05/12). al à superât i ultins intops par ~ cun fuarce la sô primazie. tal so cjalâ ~ . afiliazion [afiliatsi'on] f JUR afiliacija f. cemût che si à dite dai afgans. prijaznost f.. olmant la mancjance di cualsisei limit. par chel che al sarà. ~ che e sa di integralisim. -ade adj vdan. 2. la funzion di riclamâ chê trimende realtât storiche. dulà che amôr e ~ si incrosis un cul altri. afietôs [afie'to:s] adj prisrčen. aflatossine [aflato'sine] m KEM aflatoksin m.(La 04/11). Ultims par cualitâts pastorâls. zaupanja vreden. v zakup. oddajati v najem. vzeti v najem.(CoUd) 2. e nô oms o sin incuilins. afietivementri [afetive'mentri] adv strastno. a fin che [afin'ke] co da (bi) (namenilno). Par chel che al inten la ~ al vôt. aflizion [aflitsi'on] f žalost f. potrdilo n. afrescjist [afres'qist] m ARS freskant m. ~ m najemnik m. (splošno) uspeh m. afossament [afosa'ment] m izkop jarka. aforistichementri [aforistike'mentri] adv aforistično. african [afri'kan] adj afriški. (Scf). a un film di fantasie. (Pa 2002). afinitât [afini'ta:t] f 1. teorie de ~ teorija zanesljivosti. zaupanje n. udeležba f (npr. malaiìis che a aflizin la umanitât. afluence [aflu'εnt∫e] f 1. (CoUd). najeti. aforisme [afo'rizme] f izrek m. no podeve fâ ~ ni suntun miedi e ni su altri personâl sanitari. Te Bibie Diu al diclare che la tiere e je sô. izročanje n (zneska ipd. (Bel) 2.. vuere dal ~ afganistanska vojna. aforizem m. la partecipazion plui alte si le à vude a Premariâs (Onde). alc zanesti se na koga. afgan [af'gan] adj afganistanski.i m Afganistan m. (Pa) afolât [afo'la:t]. afituâi. vê in ~ alc. l’~ di une intiere valade. afositât [afozi'ta:t] f soparica f. afirmâ [afir'ma:] tr (po)trditi. afezionât [afetsio'na:t]. “Ararat”. bridkost f. ~si refl zanesti se. trpinčiti. afituâl [afitu'a:l] adj najemniški. Daspò da lis aflatossinis a son stadis scuviertis une vore di altris micotossinis (SiF 02/1. vzbuditi ljubezen. afon ['afon] adj brez glasu. al à aprofitât Triest che. pritekanje n. che al vîf la dimension de ~ cun discrezion. afni ['afni] m KEM hafnij (Hf). (Pa) Afgane [af'gane] f Afganistanka f. ma il ministri cumò al è masse impegnât a fâ concorince ai “marines” merecans te vuere dal ~. ma a son indoeuropeans. čustveno. KEM afiniteta f. (SiF 02/1). izboljšati. pridobiti (koga). naklonjenost f. afinâ [afi'na:] tr 1. i talibans no son araps. afidâ [afi'da:] tr zaupati (komu kaj). afliç [-'it∫] / aflîç. . uresničuje se). afrescjâ [afres'qa:] tr ARS poslikati s freskami. chel furlan. (Pa 04/07) afresc [a'fresk] f ARS freska f (na presno slikana podoba). nagnjenje n. soparnost f. afirmazion [afirmatsi'on] f potrditev f. simpatija f. afietivitât [afietivi'ta:t] f čustvenost f. Pai obietîfs pui grancj si scuegnarà fâ ~ su lis autoritâts publichis (Pa). FIG izostriti. nežnost f. 2. di tantis fameis. afidabilitât [afidabili'ta:t] f zanesljivost f. dafonz. par inteligjence. naval m. nagnesti. Dal rest purpûr il regjissêr Atom Egoyan al à afidât. zagotovilo n. (Bel). che al veve un sens afirmâsi come latins o romans (La). afietosetât [afietoze'ta:t] f prisrčnost f. afluent [aflu'εnt] adj pritočen. zagotovilo n. nežen. fintremai cuant che al torne a Rome tal '44.(Pa 02). uresničitev f (potrjuje se. žalovanje n. afiniteta f 3. par ubidience e ~ . potrditi se. dongje Gjenue. navezan. 31-45). aflizis. afidament [afida'ment] m 1. cjapâ ~ par un čutiti nekaj za nekoga. dotok m 2. zakupnik m. L'~ al è circondât di monocromiis cun senis de creazion di Adam e di Eve e dal pecjât origjinâl. afit [a'fit] m najem m. aforisim [afo'rizim] f → aforisme. di passaç (Pa 06/1). p aflizût in aflit [-'it]) tr (u)žalostiti. ~ m pritok m. (t. Afganistan [afganis'tan] kr. afonz [a'fonts] adv → fonz. ostriti. la preocupazion. -iche adj aforističen. ljubezniv. fâ ~ sù cdn. afolament [afola'ment] m gneča f. (Pa 02). pritrditi. afonie [afo'nie] f MED brezglasnost f. equilibri e cussience madure (Pa 03/2). ljubeznivost f. so afezionât colezionist. Se i patriarcjis venezian a vessin vût un fregul di ~ pe lôr glesie (Natisone/furlanis). FIG) podobnost f. (La 05/7) afidavit [afi'davit] m JUR afidavit m (garancijsko pismo). mučiti. poistovetiti se. izročanje n. 47-59). vê ~ par nekaj/ nekdo biti nekomu pri srcu. afiet [afi'et] m čustvo n. par virtût. duhovit. . dajanje n. La pluralitât des lenghis no inderedie l'~ di un Impêr universâl unic (Pa). → fin I.

deuteronomi) 2. (praxisfriuli). Agamemnon [aga'memnon] os. obiskovalka f toplic.). La stradele. vlaga f. odtočna cev f. i vôi sbeleâts e ~. soteska f.i m MIT Agamemnon m. jarek m. vdrtina f. Tal doman a soi lât a tirâ le ~ sante a mê sûr. (Pa 04/07). potok m. (mediacastions. ~ m African Afričan m. tirâ dentri la ~ vodo napeljati v hišo. kava ipd. FIG (šalj. aghe ['age] f 1. cologne) KEM voda f. ~ di narant oranžada. Za fa cualchi mês. dicà dilà da la Aghe levo in desno Tilmenta. afront [a'front] m napad m. (t. (O) 4. letoviščarji ob ognjišču. → dituart. Jo o voi indenant a piturâ l'~.). podopo al è di paiâ la locande. Triest e la cueste furlane (aghis teritoriâls venezianis) (Natisone/furlanis). ~ risultive studenčnica. -ade adj LING sun ~ zliti glas. Afroamericane [afroameri'kane] f Afroamerčanka f. moker. greben m. vlaga f. afriški.htm) agaragar [a'ga:r] m KEM.. Afrodite [afro'dite] f MIT Afrodita f. tok m (vode). al jere compagn dal diaspro e de ~ rosse. Africane [afri'kane] f Afričanka f. jarek m.. agate ['agate] f → aghite.htm).i f Afrika f. ~ pudie žveplena voda f. chel rapuart di armonie cun nô e cul mont che nus covente plui che no la ~ di bevi. africât [afri'ka:t].) izrez m (na obleki). afrodisiac [afrodi'ziak]. mezga f. che a son elements vivûts te nestre realtât. li dal Conservatori o vin organizât dai ’seminaris sul repertori musicâl ~ vierts pal public (Pa). (raz)žalitev f.Lis Aganis a son lis striis che a stan tai çondars su la aghe dal Citon. agarizât [agari'dza:t] ?? Invezit doprant tampons di teren agarizât e piçulis modificazions dal aparât. patatis agadacis. najada f. agadin [aga'din] m 1. agamic [a'gamik]. agarole II [aga'r‫כ‬le] f letoviščarka f. dežek m. agape ['agape] f REL agape f (obredni obred prvih kristjanov s pogostitvijo revnih). robinija f. BOT (bolj običajno agace) akacija f. razor m. grlo n . cena (Pa). il filistrin. passâ la ~ 5. -iche adj afrikanističen. reka f.chel des feminis africanis al è destinât in Europe. (Bibl-Apoc). pršavica f. al è stât pussibil concentrâ i propagui (SiF 02/1. tal fâ l’agadorie par gjavâ l’umiditât dal mûr che al veve çoncjade la lidîs maestre di chel len 2. (Pa 03/5) 3. prime di sposâsi a dedicavin la proprie pipine a la dee ~. voda f. ~ di bevi pitna voda. al vûl dî che il bocâl par umiliâ l’agadorie no ti mancjarà → garat 4. agarûl [aga'ru:l] m letoviščar m. vila f. agace [a'gat∫e] f BOT (t. razpoka f. afrikata f. passant par ~ 3.(Pa). lis deitâts in muse dure / i agarûi al fogolâr dame. agaçâl [aga't∫a:l] m → surtum. di pôc a vevin tirât dentri la ~ (MazzonIol) 2. africanistic [afrika'nistik]. afroamerican [afroameri'kan] adj afroameriški. ~ m afrodiziak m.. bistvo n. il morâr. agane [a'gane] f MIT nimfa f. korito n. aghis refluis odpadne vode. Agate ['agate] os. FIG voda f. bivanje n. menâ il cjâr par ~ hoditi kakor pes okoli vroče kaše. spolno dražilo n. ~ basse oseka f. iche adj afroazijski. Fer achì suntun pît o cjali cence mans ~ muarte ~ fuarte vuarbe platade (lacomugne). (vino) pátoka f. agadiç [aga'dit∫]. la palade. afte ['afte] f MED afta f (vrsta ustnega ulkusa). agagn [a'gañ] m krč m. FIG (šalj. na tej in oni strani Tilmenta. In fevrâr il soreli al va par ogni ~. afrocuban [afroku'ban] adj afrokubanski. movi lis aghis sul cont di une cjosse Si capìs che a Triest il parlamentâr no si è riscjât a movi lis aghis sul cont di une cjosse fate a pueste par scjaldâ il lat de fassistarie di ventilà. obiskovalec m toplic. ~ sclete čista. (SiF 03/4. morje ipd. e torne a ripiâsi e si rimpine cuntun pas plui lizêr (Natisone/furlanis). aghis teritoriâls teritorialne vode. Cuissà che nus capiti d’incuintrâ une Agane” mi diseve ridint. -iche adj BIOL nespolen. -ice adj voden. izdolbina f. (Pa 02). su la rive dal Tiliment. un grop di associazions impegnadis in ~ (Pa). jarek m. ki se kujajo (zaradi slabega vremena). agaragar m (želatina iz alg). ~ misclice slana voda. vodna vila f. agadôs [aga'do:s]. afrometer [a'fr‫כ‬meter] m afrometer m. agaçon [aga't∫on] m (močna) rosa f. afro ['afro] prvi del v zloženkah afro-. agadorie [aga'd‫כ‬rie] f → agadôr. ~ plovane deževnica. i goloseçs 3. -ose adj voden. vê in bocje l’~ skomine imeti (po čem) 2. lis agarolis. -ache adj spolno dražljiv. (bolj običajno agaçon) (močna) rosa f. Il sun ~ palatâl sort (Il sun des peraulis talianis cinema. plene di pins maritims e parfìn une fontane di ~ risultive. moker. Al è stât presentât a Rome il rapuart anuâl sul stât des aghis balneabilis dal stât italian. ~ corint tekoča voda. premočen. voda f (jezero. Bepo cence suspiet a’la viôt / e ~ fra tantis la crôt. daspò l'~ dal ciment. I sistemis plui cognossûts pal tratament des aghis refluis a son i procès a pantan atîf. afroasiatic [afroazi'atik]. robinija f (Acacia). grlo n. agamičen. izvarek . agaç) akacija f. izžlebitev f. (infoanziani. lis cuais no van simpri par chel ~ ne gre vedno vse gladko. poce di ~ mlakuža f. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. Afrocubane [afroku'bane] f Afrokubančanka f. hudournik m. ~ m Afroameričan m.i f → Aghite. Jo o fasei une arcje di ~ (Bibl. mirna voda. termalna voda f. limfa f. i gustâs lis cenis. agamie [aga'mie] f BIOL nespolno razmnoževanje n. vlažen. vila f. ~ m Afrokubanec m. ~ di limon limonada f. ~ muarte tiha. 73-84). africanistiche [afrika'nistike] f afrikanistika f. 31-45).it/archivio/notizie1pag/64. (bolj običajno aghegole) pršavica f (dež). agadôr [aga'do:r] (t. aftôs [af'to:s]. ~ te pupule krč v meči. a Catanie (La). al jere stât lui. ~ frescje sveža voda. pijača f (mleko. dulà che frute o mi bagnavi tra i siei claps inte sô ~ sclete (Natisone/furlanis).) goltanec m. neizkvarjena voda. agaç [a'gat∫] m 1. BIOL agar m. ~ alte plima f. agamija f.com/nuova_pagina_2. (BrLi). agadorie f ) m 1. si viôt che al à di vê plene la cjanive di scjaveç e di agarolis. agave ['agave] f BOT agava f (Agave). ~ glaçade snežni metež. ma e fo ancje obleade a sapuartà che tra Fiume. agarole I [aga'r‫כ‬le] f 1. golt m. ~ sante blagoslovljena voda. ranitev f . ta cjase mortuarie (sf). → agarûl. čarovnica f. agan [a'gan] m → vagan. → scjaveç 2. Afriche ['afrike] kr. sokrvica (bolj običajno aghiç) f. -ose adj MED aftozen f. Ma dilunc un piligrinaç al sepulcri de martare ~. agâr [a'ga:r] m (redko) brazda f.

(Pa 06/1). drugače kot večina.. agjornât [aăor'na:t]. mokrota f. 13 te cuarte file: aur. (Sg) 8. mahati. -iche f REL hagiografski. La galarie e ven scuindude tra altris fabricâts ai ispetôrs de “Aiea” (l’~ atomiche dal “Onu”).m. preložitev f. agjitazion [aăitatsi'on] f 1. uren 2. vznemiriti. A mieç sium si sprofondin tal ~. policaj m. agencija f. p agjît) it 1. spraviti se na tekoče. cuintri ~ FIG proti toku. sokrvica. (JM). e che si spostin ~ tra la realtât cognossude e che virtuâl des . agjografic [agjo'grafic]. PROV La ~ e il fûc a stan in pôc lûc . prilagoditi. del(ov)ati. a vedin rivât a scridelî la “uficialitât” de interviste. jessi resident (CoUd). (SiF 02/1) 2. pot m. (Pa 02) “Agenda 21”. Agjenzie di informazion obveščevalna agencija. 4. Aghite ['agite] os. razgibati 2. agjissis. agjevolazion [aăevolatsi'on] f olajšava f. netâju dai strafaniçs e des sprofumadis dai storics e dai agiografs. 9). O publichìn la interviste che la ~ di informazion dai ladins dolomitans (Pa 03/8) 2. agenda. vznemirjenje n. bister.. opazolavec m. faktor m. ažuriran. agjografie [agjogra'fie] f REL hagiografija f. (CoUd ). pretresati. agjis. cussì di rivâ a vê un contat plui ~ cui intervistâts (SiF 02/1 ) agjilitât [aăili'ta:t] f 1. izpopolnjevanje n. il balon. prilagajati se (času). salte fûr un ~ pestilenziâl. lâ ad ~ cul zei vodo v morjo nesti. I siei temis a son stâts la resistence. l’~ causâl dal cancar dal cjastinâr. seč m. spretno. stresti 3. FIZIOL voda f. cui braçs crevâts de fadie. (SiF 02/1) agjitâ [aăi'ta:] (o agjiti) tr 1. nemir m. močno poželiti kaj. bistrost f. vznemiren. bencin m. (Bel). okretnost f. (Pa). agherase [age'raze] f KEM terpentinovec m. ažuriranje m. agjî [a'ăi:] (agjîs. ~ che a côr no puarte sporc ??. agjitadôr [aăita'do:r] m agitator m. ukrepati. lassâ che la ~ a cori pal troi. preglednik m. nemir . ~si refl strokovno se izpopolniti.. podružnica f. MUZ agitato. cjatâ l’~ pascâl (carn. agjilmentri [aăil'mentri] adv okretno. aquavitae aghegole [age'g‫כ‬le] f pršavica v: fâ vignî la ~ sliniti se po čem. izpopolniti. . tekočina f. prepoten. vihteti. spraviti na tekoče. 3. ~ cologne kolonjska voda. f Agata f. → sgnape. aghite ['agite] f MIN ahat m. spandi la ~ scati. urnost f. agne ['añe] f 1. ščuvati. TEAT igrati. ažure. nastopati. vlažnost f. (ProvBr). le â onzude di ~. razburkati. ~ pesante težka voda. o salocor di cualchi malade magari par lâ a spandi la ~ (lacomugne) 9. agjetîf [aăe'ti:f] m → adietîf.) srečati/ najti . trgovski pomočnik m. terpentinova esenca. agent m. al bastave il bonodôr di pan fresc par fâ vignî la ~. agitacija f. sok m. come se cirî lis feradis dal benandant e il fat di no cjatâlis al fomentàs la sô ~ (Mar) 2. un esorcist o un strion.// < lat. gibčnost f. agjornament [aăorna'ment] m 1. lâ cuintri ~ FIG plavati proti toku. in ce pîts di ~ che o sin v kakšne vode smo zabredli. agjornâ [aăor'na:] tr 1. ~ causâl MED vzročni dejavnik. a son propit lôr chei che a mostrin plui grande ~ e flessibilitât mentâl tal imparâ lis lenghis. fâ vignî la ~ in bocje komu delati skomine. aghiç [a'git∫] m 1. razburkan 2. hitro prilagodljiv. TRG nameščenec m. pomagati verifichis indiretis o ~ verifichis diretis. ancje midiant colegaments informatics e telematics (Provincia). okreten. filiala f. urin m. vznemiriti se. ametist. razburiti se. si pues domandâ la concession de tessare di traspuart ~ a trê cundizions: 1. cenonê da un negozi il prin ~ . stavka f. FIG živahen. jessi in brutis aghis znajti se v neugodnem položaju. agencija f. A rustirin l'~ di Pasche sul fûc (Bibl-Cron). la leterature pai zovins. agjitât [aăi'ta:t]. strasten. ~ atomiche dal “Onu” atomska agencija ZN. dobro obveščen. un fornel di ~ naprava za žganjekuho.i. a gambiave colôr parcè che sot al coreve l’~ come sanc 3. Quadragesimo Anno (1931) (Bel). razgibanje n. pomoč m. živahno. opravnik m. agjevolâ [aăevo'la:] tr 1. protestno zborovanje n 3.// < neolat. curiose e cuintri ~. zastopnik m. mezga f. informacijski urad. pisec življenjepisov svetnikov. lajšati 2. FRAZ meti ~. ažurirati. devterijev oksid D2O. agjetivâ. butâ ~ sul fûc vodo na ogenj vreči. pretres m. POL agitacija f. pretresti. -ade adj 1. scalnica f. živahnost f. (Bibl-Esodo). telesnost f. dut sot ~. FIG vlaga f. agjil ['aăil] adj 1. -ade adj 1. E l’arbul al butave fûr il so ~ (Mar) 2. ~si refl (po)tresti se. dut in ~. dut passât par une cjalade militante. snov f. Salacôr parcè che Francesc a an rivât a dumiesteâlu. (po)tresti. Te tjerce: opal. agjenzie [aăen'tsie] m 1. parvìe che al veve agjît par legjtime difese (Friulinelmondo) 2. dut in ~ popolnoma premočen. razburiti. a vuarî des aghis di stomi 7. aghedivite [agedi'vite] f žganje n. agjevolât [aăevo'la:t]. agnel [a'ñεl] m jagnje n. agjitabil [aăi'tabil] adj FIG občutljiv. razburjenje n. In grant secret al sta par jessi completât a Arak l’implant di produzion de ~ pesante (Pa 06/1) 6. agjende [a'ăende] f 1. razgibati se. razburjen 3. 2. ~ di rosis. ~ nanfe ekstrat iz oranžnih cvetov. odgoditi (npr. nemiren. učinkovati. delovati 3. ~. gibčen. dopolnjevanje n. mezga f. (SiF 03/4. dejavnik m. Plui che un agjent imperiâl mi someave un cjaçadôr di misteris. dopolnitev f 2. FIG splošno ime za starejšo žensko. ugoden. FIG gnoj m. -ade adj z olajšavami. Al si sentave sul çoc o su la plante apene taiade. vzburkati. agent m.[aăeti'va:] tr → adietivâ-. Il dsRNA come ~ causâl de ipovirulence. dnevni red.. beležnica s koledarjem. sejo). agjetivazion [aăetivatsi'on] f → adietivazion. posrednik m. dut intune ~. dopolniti. dnevnik 2. vznemirjenost f. ravnati. onis e. znoj m. agens m. BOT limfa f. seje). tvar(ina) f. (manj običajno gnagne) teta f. O feveli de Rerum Novarum (1891) e des edizions agjornadis. prodajalec m. (SiF 03/4. preložiti. a patissin la scjarsetât di aghe potabil par meti in vore i principis stabilîts de “Agjende 21”.(Ta). odgoditev f (npr.lci) aglutinazion [aglutinatsi'on] f LING aglutinacija f. la ~ cidine e fâs la gran ruvine tiha voda bregove dere. 9). agenda. biti na tekočem. tignîsi agjornât ostati. agjograf [agjo'graf] m REL hagiograf m. stresti se. ~ di bonodôr parfum m. 2. il rock. posodobiti. Si à podût cussì fâ un belanç sui prins trê agns di funzionament di chest regjim di ~ che al interesse i automobiliscj de nestre regjon. bêçs come ~ F denarja ko dreka. življenjepis svetnika. almancul tes agjografiis tradizionâls. poslovalnica f. (lacomugne). Mê ~ a no veve pipines come chês di vuê (sangiorgioinsieme) 2. agjent [a'ăεnt] m 1.

(Pa) agressivitât [agresivi'ta:t] f agresivnost f. rad videti. blagovolitev f. obremeniti. obremenilen. kopičenje n. odobrenje n. agose ['agora] f ?? Jo o rivai a viodi chê ardinte saete dal zovin Cupît disfredâsi ai virtuôs rais de agose lune (ShW) agorafobie [agorafo'bie] f PSIH agorafobija (strah pred odprtimi prostori). -iche adj 1. (CoUd). odobravanje n. obremenje. (IT Agnese) Neža f. FIG tekma f. (Mar) agradiment [agradi'ment] m zadovoljstvo n. agnorums [a'ñ‫כ‬runs] [a'ñ‫כ‬rums] mpl mnogo leta. politična). l’~ de pâs angel miru. privoliti. zahvalen. agrât [a'gra:t]. FIG il pâl dal ~ plezalni drog. Lis peraulis di ~ dal arcivescul di Udin.) KUL testenine z mesnim nadevom. združiti. la gaudie de passude agnele [a'ñεle] f jagnijica f. od Agnul) os. . naložba f. (Leng). agresor m.htm) agnolesse [año'lese] f REL angelica f. tu eno z drugim nima nič. dobro. bolezni). Dopo agns e ~ di cjacaris. e cu l’~ imperdonabil (Bel). biti zavezan. che i insiums nus disin alc di impuartant sul cont dai nestris istints (ses. E l’~ al varès di vê il so rituâl cul stes dirit de fede. dolga leta. pa la cuâl nissun gjerarche o gjerarcut al acetarà che un laic cence autorevolece. Il Friûl al varà di jessi ~. spoštovati. PROV I fruts e i cjocs e àn simpri l'~ custode cun lôr (proverbifriulani). cu la sfide direte de fole tal ~ popolâr. un ~ di prin sium angel dobrote.zelo prijaznega človeka. priznati. lepo sprejet. agonâl [ago'na:l] adj ŠP. napadalen. agravât [agra'va:t]. tekmovališče n 2. poljedeljstvo n. tekmovalen. cetantis casarmis e ancjetancj grebanos dal “Demani militâr” a son daûr a passâ in dite ae Regjon Friûl-VJ e ai Comuns. agnosticisim [añosti't∫izim] m 1. calaran lis agravecis / il cumierç al flurirà agregâ [agre'ga:] tr pridružiti. agression [agresi'on] f napad m. kmetijska trgovina. (CoUd). cul contrast. vê ~ (manj običajno savê ~ ) biti hvaležen. agnostic [a'ñostik]. ~ m hvaležnost f. viers chel soreli che cumò i somee crût dal par de aghe. un agnel di anade cence taris. politična). neopredeljenost (verska. riforme agrarie agrarna reforma.i m ??(IT Angelo). .i. Pietro Brollo (istitutopiopaschini) agradît [agra'di:t]. agrafe [a'grafe] f krempelj m. poslabšanje n (npr. HIST agon m. al è un groput di cjasis vecjis. agregiranje n. kmetijski. zvišati (kazen) 2. agradî [agra'di:] tr blagovoliti.(Bel). ljub. Difat il sacrifici plui agradît a Diu al è l'amôr concret viers il prossim (Ponte) agrafie [agra'fie] f MED agrafija f. agregazion [agregatsi'on] f 1. z veseljem sprejeti. agora ['agora] f HIST trg m. HIST agonalen. agressîf [agre'si:f]. agnelade [añe'lade] f belato di petto. che e je une robe vergognose. neopredeljen (verska. ki ima na vrhu nagrade. agon [a'gon] m 1. -ide adj prijeten. fatis su une vore di ~ in daûr. agnul ['añul] m angel m. Consorzi ~ kmetijski konzorcij. ingrumâts e agravâts ta chescj ultims agns. -ade adj hvaležen. Lune lunete sierade in cjamerete l'~ a sunâ la Madone a predicjâ il Signôr (sangiorgioinsieme).it/SAgnes/santa. (Pa 05/05).. FILOZ agnosticizem m 2. agravament [agrava'ment] m 1. poostritev f 2. (La 04/4). di dut chest us varai ~ . (Pa) agnulut [añu'lut] (demin. gratis. od agnul) m angelček m. ceniti. I autôrs a pandin un ~ a ducj chei che a àn judât par chest lavôr (SiF 02/1) agravâ [agra'va:] tr 1. sicu sacrifici pal (Bibl-Numars). un regâl dai plui ~s. stât ~ agonijsko stanje. → Engjadine. m (IT Angelino). (Bel).i. Zuan Batiste Cavedalis al studià a San Vît. (ž. ~ al è stât ancje il fondadôr de Union dai Scritôrs Furlans. propit par rapresentâ dut l'~ dai citadins dal prin al ultin (Sclese). -ade adj poslabšan. brezplačno. se al vûl vivi di riflès. un cjap di agnolessis / devotis di Marie. POL) združitev f. o dal bosc dal amì agricultôr o compradis intune see o intune ~. -iche adj agonijski. agratis [a'gratis] adv zastonj. chê code no va su chê ~ to s tem nima nobene veze. tant la machine lu stave partant ator ~ (Ta). janjka f. napadalnost f. bons. všeč. E je une ~ tai confronts de famee de bande dai “mass media”. realtât agrarie kmetijska stvarnost. čislati. boj m. agrari [a'grari] adj poljedelski. plens di un dolç romatic. agonic [a'g‫כ‬nik]. leta in leta. che di sigûr nissun al sa cuant (joannis). agora f. sicu sacrifici intîr e une ~ di anade cence taris. agrarie [a'grarie] f 1. i. ~si refl poslabšati se. odobriti. ~ m agnostik m. davek m. leta in leta. agns e ~ mnogo leta. ~). (BrLi). par prudelâ la riforme agrarie (Pa). spojitev f. chest regâl o viôt za che lu agradîs. agnorum [a'ñ‫כ‬rum] m pl → agnorums.. ma la tradizion di fâ fieste cun solenitât a Sante ~ (rotec. la cognossince de realtât plui cu la compulsazion dai libris e cu lis discuisizions fra i esperts che cul contat.. l’~ custodi angel varuh. f Angela f. ~ adj JUR obtežilen.(Pa). agresija f. potrditev f. di ~ Marie Diana di Udin. jessi ~ biti hvaležen. E je une cualitât di agnolots. stâts di ~ agregatna stanja. sprejet. ma al è il stomi che lu sburte a ~ la ombrene. KEM agregacija f. scuele di paruchîr e magazin (CoUd). ugajati. obtežiti. che a vegnin dal zardin o dal ort di cjase. (GP) 2. FILOZ agnostičen 2. JUR poostriti. toplo. agravant [agra'vant] m JUR obremenilna okoliščina f.) angel m. Agnês [a'ñe:s] os. kmetijstvo n. La cuestion e fo puartade in Assemblee e par votazion e fo decidude la ~ di Vignesie al ream di Carlo Alberto. Il lôr steme: un diaul ros che al svole ~ sul fonts celest dal cîl.(lacomugne) agressôr [agre'so:r] m napadalec m. povečati. agonie [ago'nie] f → agunie. (Pa 04/03) agravece [agra'vet∫e] f naložitev f. sprejeti. povečanje n. (t. Tai agns e deventà sede dal Consorzi Agrari Provinciâl. vôs buine sevi di consolâ che di contestâ te realtât agrarie furlane (La 04/3). ljudska skupščina f (v Atenah). Agnul ['añul] os. In cjase al regnave l’odio pai predis e l’~ o indiference. Si sa che une ministrazion provinciâl no po risolvi ducj i problemis. Agnule ['añule] os. hvaležen. dobrodošel. -ive adj agresiven. ai 17 di Jugn al è stât elet Dean de Facoltât di Agrarie de Universitât (SiF) 2. Come lui cuant che si jere agregât ae »Garibaldi« (PauluzzoN). Facoltât di Agrarie agronomska fakulteta. dolga leta. pandi un/l’~ zahvaljevati se. lâ vie cui ~s Agnulut [añu'lut] (demin. agnolot [año'lot] m (it.

cence un fîl di ~ (bassafriulana). come dongje un malât in ~ kakor pri bolniku v smrtnem boju 2. aiarade [aia'rade] f sunek vetra.. vihar m. vetrc m. (La 06/1). klen m (Acer campestris). aial ['aial] vpr. jessi in ~ biti v agoniji. gleženj m. agriagri ['agri] agre adj 1. nassût a ~ tal 1931. indenitât compensative (Pa 03/4). dut il mont gnûf al zire ator di chest casselot discognossût. lâ par ~ iti po vodi. viden. -iche adj agronomski. izraz m. kmetovalec m. veter m.. (SiF 03/3.fvg. e sarès stade une altre zornade di canicule e di un cjaldon. a rivarin a Cesaree il re ~ e Berenice (Bibl-Az). No suna par il timp. No come i gjornaliscj ducj entusiascj de prime direte di une ~ di un Pontefice.// < gr. (SiF 02/1) agriculture [agrikul'ture] f kmetijstvo n. Cualchi dì dopo.(Pa). aiarôs [aia'ro:s] adj 1. v nič. ~ paisan podeželjski (kmečki) videz (človeka). agriturisim [agrotu'rizim] m kmečki turizem m. Marijan Brecelj. velika gneča. ANT igralec pri starih grkih.. → vint 3. (Onde). (Pa). a rivìn dongje un flum. robis par ~ stvari. aiaron. deriv. ki sem jih videl. ma un ~ al soflave net aiaron [aia'ron] (akreš. tal ~ libar zunaj. (scuolamediamortegliano). sul ~ dolç e amâr di une vilote.(don). aiarìn. (Provincia) Aidussine [aidu'sine] kr. cun gran ~ na veličastni način. smrtni boj. agonìa ’boj’. ma l’~ des Cavennes al è un ~ di salût je zdravo podnebje (zdrav zrak). 69-81). ailuros “maček” in fobos “strah”. and’è passât ~ parsore dai cuvierts veliko časa je minilo. BOT česen m (Allium).it/istituzionale/ giunta/allegati/friulane. ~ m 1. Fra i interès dal Nestri si po zontâ ancje l’~. ~ di lôf čopasta hrušica (Muscari comosum). raskav. agronomija f. dâsi ~ delati se imenitnega 5. aier ['aier] m → aiar. aiar I ['aiar] (redko aer) m 1. agunisim [agu'nizim] m borbenost f (športna). agricul [a'grikul] adj kmetijski. poljedelski” sln. spodleteti. jessi dut in ~ biti vse na nogah. aiarut. arija f. agrituristic [agrotu'ristik]. ki so šle po zraku. il cjâf.. agronomie [agrono'mie] f nauk o poljedelstvu. Claupa e je intun lûc cetant interesant par un svilup ~ (taicinvriaul). Firme a Lussemburc e a La ~ dal At unic european cun che i dîs Pais membris (retecivica).45 euros. gambiâ l’~ zamenjati okolje. agricolture [agricul'ture] f → agriculture. MUZ (s)peven. ja: “vêso capît?” “aì” aiade [ai'ade] f česnova omaka f. Dipartiment di Biologjie e Economie Agro-Industriâl. (regione. Universitât di Udin.. agroambientâl [agroambien'ta:l] adj ?? jutoris pai inviestiments inte aziende agricule a conduzion feminine. Aimariis [a'ine] f nevihta f. agricultôr [agrikul'to:r] m kmet m..) agonistika f. (GP) agunie [agu'nie] (t. Il piçul ~ nol ten la blave a cjase sô. leade ae capacitât ambientâl. poljedelec m. javor m (Acer pseudoplantus) 2. ah ['a:] int ah! ahi ['a:i] int joj! ai ['ai] art a + i: nol è indreçât dome ai furlans (Pa) ai ['ai] E1 od vê: dai films che o ai viodût od filmov. agroagroalimentâr [agroalimen'ta:r] adj AGR agroalimentaren. tecnologjiis agroalimentârs). aì [a'i] adv (redko) da. ailurofobie [ailurofo'bie] f PSIH ailurofobija f (strah pred mačkami). E3 od vê. naveličan. sunin li Aimariis. . corompi l’~ odišaviti zrak. ~ salvadi vinograjski luk (Allium vineale). Aie ['aie] kr. La Italie e à un “Albo dei prodotti di montagna” par promovi il setôr ~ des monts. O sin par strade pal ~ dal Levan (Leng).mediateca-codroipo) 4. la incompatibilitât de detenzion pai malâts di ~. umiranje n. ~ consumât slab zrak. aiarat [aia'rat] m PEJ od aiar. agro. (Furlanist). ae cualitât dal ~. in particolâr i problems des inrigazions. câs di ~ primeri aidsa. (Pa 04/02) Agripe [a'gripe] os.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. ~ o no ~ vût tuart? (Pa). daspò al à cjacarât l’~ Enos Costantini agronomic [agro'n‫כ‬mik]. arisel. aie ['aie] vpr. FIG) ozračje n. FIG muka f. Dopo dîs di cjaminâ e dopo 600 chilometros di ~. aiaresse [aia'rese] f BOT borov (Acer platanoides).i f Ajdovščina f. ài ['ai] (t. la cjavace dal ~ . na prostem. angunie) f 1. -iche adj nanašajoč se na kmečki turizem m. podnebje n. e ven mandade tal secjadôr de cooperative. agronim [a'gr‫כ‬nim] m agronom m. su lis detignudis maris. ~ ! si partis ! Aids ['aids] m Aids. pôi e aieressis che a slargjin il lôr ombrenûl. zrak m. che no à pierdût il so sflandôr nancje in cheste stagjon di ~ (BelAlci)// < gr. (t. od aiar) m vetrič m. Italie. na zraku.pdf) 2. kisel 2. agronomska znanost. obl. lice n. Di in chê volte al 2004 i câs di Aids in Friûl Vignesie Julie a son stâts 431. FIG zdolgočasen. dulà che ancje il setôr ~ nol po fâ plui. športen. obl. agunistic [agu'nistik]. izgled m.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. mi soi scussât une ~. agri... agraren. agonija f. (Pasolini) aìne [a'ine] f ANAT členek m. agrologjie [agrolo'ăie] f agrologija f. tîr di ~ prepih. mangjâ ~ FIG razjedati se (biti premalo poštovan).i m BIBL Agripa f. -iche adj tekmovalen. ~ intensive intenzivno kmetijstvo. e al tire ~ di gambiament. → vôl.. agrest m → grest. poljedelski.a son lis consecuencis causionadis de estinzion des carataristichis antropologjichis e spirtuâls tant tal grop dal ~ che intal grop dai osservadôrs . od aiar) m močan veter. zračen 2. de aghe . obraz m. za bibliotecari a Nova Gorica (La 06/9). E3 ž od vê . tecnologjiis agroalimentârs siencis tecnologjichis (inzegnerie. poljedelstvo n. une grande ~ močan sunek vetra. Ma in timp di slargjade modernizazion. veter m. agunistiche [agu'nistike] f (gr. jutoris agroambientâi. puâr salvadi) m 1. lep 3. poljedelski” sln. A rapresentin une sorte di oasi ciprès drets. (Pa 04/02). malâts di ~ oboleli za aidsom. MUZ napev m. agroindustriâl [agroindustri'a:l] adj agroindustrijski. il soreli al regalave tocs di place e cortis aiarosis di puartis [di portici] a l’ombrene sigure di sè aide ['aide] int hajde. agunist [agu'nist] adj borben. borbeni 2. aiarin [aia'rin] (demin. videz m. setôr ~ kmetijski sektor. siencis economichis e sociâls (Pa).i f Haag m. ajde. aiar II ['aiar] m BOT 1. Duncje: in ~ intensive il cost di conduzion di un teren di 5 mil mq semenât cul mais al va a 460. (. Cemût aial tacât a interessâsi di Pasolini e par ce. aiarat.

alatîf [ala'ti:f] m LING alativ m. Albin [al'bin] os. alarmirati. alaç [a'lat∫] (pl alaçs [a'lats]) m BOT ruševje n (Pinus mughus).. (Provincia).i f Albanija f. pod streho vzeti. alan [a'lan] m ZOOL doga f. (La 04/3). . bradnica f. Cul ~ di Diu. i f (Prepot) Ibana f (IT Albana). panika f: ma al zonte ancje che lis previsions di riprese a permetin di evitâ alarmisims.te Albine (pensemaravee) albinisim [albini'zim] m BIOL albinizem m. (Ponte). sončni žarek. te clime di ~ ros. alabastrin [alabas'trin] adj alabastrn. ~ blanc (carn.. albare ['albare] (t. e criche l’~ dani se. albasie [alba'zie] f 1. alantoine [alanto'ine] f KEM alantoin m. Al jere lunc e flap cun tune muse cence caratar. cjiscjel di ~ Di segnalâ il cjiscjel di Albane. oholost f. particolâr gjenar di ~. albanski jezik. alamârs [ala'ma:rs] mpl spletki (okrasne vrvce na krilu. za al è ben salvâ la piel. Albanie [alba'nie] kr.)’ Alan [a'lan] m Alan m (pripadnik zgod. domišljavost f. albierc [albi'εrk] ) m prenočišče n. → olnâr di mont. -iche adj paničen. lat. albierghîr [albier'gi:r] adj → alberghîr. che za di un an a colaborin cui ~ de Calabrie (Pa) 2. paničarski. albespine [albes'pine] f BOT glog m. dal sport e in tancj aitis cjamps dulà che l'om al svilupe las propias ativitâts.(Bibl-Mc) albe ['albe] f zora f. Albanese [alba'neze] f Albanka f. alarmi [a'larmi] m → alarm. (lacomugne) aiti ['aiti] adj → altri. (La). aiudant [aiu'dant] m 1. intun ciert sens. al puedi tornâ a viodi a cricâ une ~ di libertât e di autoguvier (Pa). tra i contadìns‚’l è spes l’originâl / che al à la 1a stupidissime ~ / di volê tignî unevore di campagne. svita se. izv. (O). albierghîr) adj gostinski. des cimis des monts. L’altâr ~. aiût [ai'u:t] m 1.)// < gr. sev. pomoč m. tant che l'~ che i à gjavât il vues al lôf. alberc [al'bεrk] (t. che par furlan si dîs (CoGonars). e rivà une femine cun tun vâs di ~ plen di profum di nart rût . aroganca f. alascan [alas'kan] adj aljaški. pomočnik m 2. labarde) f helebarda f. alà [a'la] adv → lâ. L'amôr no cui vôi ma cul sintiment al viôt e al è par chest che l’~ Cupît.airon [ai'ron] m ZOOL čaplja f (Ardea). il cjampanîl al jere cussì grant. alberzâ [alber'dža:] tr prenočiti.. → aial. (Pa 06/1). (ud. častniški uniformi). ob zarji. častihlepnost f. 15 Lunis S. il soreli al mole cualchi ~ albâl [al'ba:l] adj zoren. tratâ cun ~ ravnati s kom arogantno. adjutant m. vznemirjati.i f Albina f. beličen. kam?). ~ di mont (carn. catalane. (Pa) aitori [ai'tori] m → jutori. al ['al] obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu E3 m. (La 06/3) 2. ma bielzà in montagne. albade [al'bade] f sijaj sonca. che vie pe seconde vuere mondiâl i abitants dal paîs a levin a parâsi li sot cuant che a sintivin a sunâ l’~. e dai furlans.i m So pari ~ e sô mari. dati prenočišče. prizadevnost f. Halani. prebivalec Aljaske. (CoCamp) alarmâ [alar'ma:] tr vznemiriti.i. beličnik m. Alarì [ala'ri] os. alarmist [alar'mist] (pl alarmiscj) m paničar m. preplah m. alâ [a'la:] it ARH → lâ. Albane [al'bane] kr.(JM) alarm [a'larm] m alarm m. albeâ [albe'a:] m svitanje n.. 1 Sabide S. (Cjargne) predvsem s pomočjo požirka žganja. albanês [alba'ne:s]. ni di Atile (452). I Latins no salvarin il Friûl ni des dôs invasions gotichis dal re ~ (401. → olnâr. âl ['a:l] vpr. l’~ Cupît krilati Kupido . là che mê none Anzule e veve un ~ (Natisone/furlanis) alberghîr [albier'gi:r] (t. il frut al cjante deček poje. di lidrîs ebraichis (Bel). altâr ~ krilni oltar. la lenghe furlane e je rivade intal tierç Mileni. pomočnik m. ma soi content dâ un aiût stant tal miò piçul paîs. dal spetacul. La femine a fuarce di predicjes e soredut cu l’~ di un got di sgnape a è rivade a bonâlu e fâlu lâ tal jet. Dentri lis aventuris di «~ l'acuilot furlan» e (Furlanist)// < Alan ’Alan (zg. alarmistic [alar'mistik]. od kasp. ~ ros rdeči alarm. Alan [a'lan] os. Il cîl clâr dal ~ al è cetant biel. allativus m (na vpr. sunâ l’~ biti alarm. hotelirski. ~ fals lažni alarm. vuarp si crôt. di Povolâr.i m HIST (gotski kralj) Alarik m. ambicija f. iran. iranskega ljudstva. alarmisim [alar'mizim] m paničarstvo n.. preplašiti se. Alaske [a'laske] kr. ~si refl vznemiriti se. pomagač m. jelševina f.i m Aljaska f. alantiasi [a'l??] MED zastrupitev s klobasami // od gr. → Ti âl viodût nissun? (Sg). Alice Weiss. (BrLi) Albine [al'bine] os. Alanoi.camcom).ts Albin e Silvio (pensemaravee) albin [al'bin] adj BIOL albino. ~ m BIOL albin m. dâ un ~ nuditi pomoč. Albanec m. (Natisone). → olnâr blanc . âl ['a:l] m BOT (carn. Alani. alât [a'la:t]. ~ m Aljaščan m. beli trn m (Crataegus oxyacantha). Albert [al'bεrt] os. lj. alantoit [ala'ma:rs] KEM alantois m. -ese adj albanski. alabardîr [alabar'di:r] m helebardir m. albierc [al'bεrk] m → alberc.).i. sparniçât in planure. albastri [al'bastri] m albaster m. ~ m 1. allantiasis k allantiko ’klobasa’.) jelša f. che al ten di vuardie il flum Judri. Si trate di 20 miliarts a l'an par dodis minorancis (albanese. preplašiti. tratant di fâi propagande ae citât de ~ (Pa). Al à di ve plôt unevore in ~ (Natisone/furlanis) albar ['albar] m → albare.i m Albin m. o varessin di lâ a studiâ lis aghis de ~ o de Siberie (Pa 02). cuasi ~. vuluçadis tes lûs crevulis dal cîl su l'~.m Albert m. bradničar m. trionfâl / a nâs la vile sore un fonz ~ ??Alban [al'ban] os. (La 07/01). → jutori 2. zaim. m Alan m. 408). pomagati. alabastri [ala'bastri] m → albastri.) . che al fâs saltâ fûr dai complès di inferioritât cui che al fevele lenghis tratadis cun ~. albanščina f. alabarde [ala'barde] (t. (ShW). -ade adj krilat. VOJ pribočnik m. si son fats conossi tal mont da culture. ošabnost f. une situazion di ~ perpetui položaj stalnega preplaha. jez. O sin. albar) f BOT trepetlika f. hotel m..

~ al è ~ e nuie al è nuie nekaj je boljše kot nič. ~ la bandiere dvigniti zastavo. (po)vzdigniti. albuminurie [albumin'urie] f MED albuminurija f. cualchi ~ nekaj malega. te domenie “in ~” di chest an (Pa 03/11) albite [al'bite] f MIN albit m (natrijev. i citadins si jerin alçâts sù cuintri il guviêr državljani so se uprli vladi. povečanje n. (La 03/03).. alç ['alt∫] m 1. manevriranje n. Albuin [albu'in] os. un ~. (Ta). alcaiche [al'kaike] f LIT alkajska kitica f. da piše v Koranu. 31-45) // k alcalin. alcazar [al'kazar] m trdnjava arabskega izvora v Španiji. alçâ [al't∫a:] tr 1.it/proverbi2. zastrupiti z alkoholom. alcolicitât [alkolit∫i'ta:t] f KEM alkoholnost f. ~ di timp nekoliko časa. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl (~. (La 03/5): alculometri [alku'l‫כ‬metri] m KEM alkoholometer m. Teodurì. bazičen. slečen. beljakovinast.albis ['albis] v: in albis gol. alcul ['alkul] m alkohol m: Par chel che al inten l'~ il consum in regjon al è plui alt de medie italiane (Pa). albuminôs [albumi'no:s].. -oide adj BIOL. alcalinizâ [alkalini'dza:] tr KEM alkalinizirati.44 v krvi). 73-84). beljakovina f.. alchilic [al'kilik]. lužnatost f. alcolist [alko'list] m alkoholik m. l’~ e il disbassament de vôs dviganje in znižanje glasu 2. ~. Alcoran ['] m REL Koran m. (CoUd) albumin [albu'min] f BIOL albumin m. culturis e lenghis difarentis. alcolisim [alko'lizim] m alkoholizem m. alkalija f. biti nekaj izjemnega: un vin che al e ~ e ce neko izvrstno vino. Un sôl esempli: sierât “Castellerio”. peta f (pri čevlju). alkimija f 2. dviganje n. Chel des tassis invessit al stave lontan e nol olsave nancje ~ i voi viers dal cîl (Bibl-Lc) 2. (Furlanist) alcâtri [alk'a:tri] pro → alcaltri. alcolizât [alkoli'dza:t]. albuminozen. izobesiti zastavo. kaj. ~ m alkoholik m. Te omilie de beatificazion. alkoholiziran. pijan. (po)vzdigniti gor. Ricognizion faturose su la Tor par cirî un vât. butâ fûr ramaçs e fueis e. sierade l’~ a Udin. a son rivâts a mudà un alc in miôr lis condizions di une regjon o di un stât. alcutest ['alkutest] m alkotest m. vstati. e la int e cjante insieme cul grup SOURCE DIREKT invezit a son dai vêrs alchimiscj.. albôr [al'bo:r] m 1.. pijanec m: Alcolisti Anonimi Anonimni alkoholiki. -ose adj BIOL. e pe prime volte cualchi comun di citât impuartantis a an decidût di no alçâ la bandiere spagnole. ~ e ce izvrsten. nô furlans no sin propite i ultins. Il fonc al forme une schirie di alcaloits diviers. ~ al cole su la clapigne dulà che no je unevore di tiere (Bibl-Mt). lug m. alchimistic [alki'mistik]. al-qaly "??Pottasche" und "Aschensalz". lužen.(Pa). rindude grivie de ~ de aghe daspò lis ultimis ploiis (CoCamp). malo npr. (SiF 03/4. -ade adj vinjen. glinenec. alçìn un cjant! zapojmo pesem!. pod vplivom alkohola. carboidrâts sempliçs. albuminoit [albumino'i:t]. vzdig m. upreti se. che alchimiis politichis e sociâls a tentin di misturâ adun e plasmâ. merek m (na puški) 3.(Pa).htm) 2.i m Alkman m. -iche adj LIT alkajski. alcalimetrie [alkalime'trie] f KEM alkalimetrija f. Alcman [al'k‫כ‬lik] os. Par sigûr la astignince dal alcul e dal mangjâ. navzgor. cualchidun al da incomuts neurologjics e atacs di epilessie (SiF 02/1. (joannis. -iche adj alkemističen. nekaj.. albuminski. KEM albuminoiden. aminoacits e v. Anacreont. strofe alcaiche alkajska kitica. ~si refl alkoholizirati se.. ~ i voi odpreti oči. alcove ['] f → arcove. alcalin [alka'lin] adj KEM alkalen. i f (Andreis Pn) IT Alcheda. ~si sù refl 1. Il Guviêr al ordenà la ~ de ferade. 2. .. kombiniranje n. (po)vzdigniti se. componût di elements solubii come acits gras volatii. alçade [al't∫ade] f dvig m. ozreti se.: o podês un ~ judâ a paiâ lahko malo pomagajte plačati. alcolizâ [alkoli'dza:] tr alkoholizirati. dodati alkohol. razgaljen. miserie che a alce di pês strašna beda . alcaloit [alka'l‫כ‬it] m KEM alkaloid m. emargjinazion)(O). e un numar sot di ogni fotografie dal ~ a riclamin la relative . FIG mišmaš f. alkalnost f. ma al à di vê ~ di comunicâ o un . ~ m alkoholna pijača. KEM beljakovinski. Usance l'arbul che al po slargiâsi. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. alçade di most → most. belina f. alcaic [al'kaik]. ma mi soi dete che o varès fat ~ e mi soi fate une reson de robe. cuntune percentuâl un grum alte di personis che a bevin alcolics fûr dai pascj. -iche adj KEM alkilen. (CIRF) alchimist [alki'mist] (pl alchimiscj) m alkimist m. Di chê bande a rivarin Alarì. alchimie [alki'mie] f 1. dipendence dal ~ odvisnost od alkohola. albôrs FIG začetki mpl. che a finì i siei dîs intun ospizi par alcolizâts alcologjie [alkolo'ăie] f alkohologija f. alcâi.// < arab. e al à par fuarce di imparâ il sô lengaç par podê doprâle. . postaviti se. vstati 2.(mediateca-codroipo). intant cjantin / al scomence l ‘~. Alcheda [al'kεda] kr. (Pa 04/04). alcâtri) pro nekaj drugega. ~si refl dvigniti se. alcaltri [alk'altri] (t. A son invezit 800 lis personis in cure par problems di dipendence dal alcul. ~ di nekaj (od nečesa). Albin m (langobardski kralj) f.i m HIST Albuin m. odstotek alkohola. Se o cjalìn il consum ~ gjenerâl (SiF 03/4). Atile. alcâi alcali ['alkali] m KEM baza f. alcalinitât [alkalini'ta:t] adj KEM bazičnost f. alçâ sù [al't∫a: su] tr dvigniti. ~. o cjati scrit sul ~ najdem. odvisnik od alkohola f. alcalosi [alka'l‫כ‬zi] f MED alkaloza f (pH nad 7.. ~ i mancje nekaj drugega mu manjka. Sul cont po dai albôrs de poesie romance. (Furlanist). pogledati. dvigniti. muha f. (JM). alçâsi. i Ongjars. . album [al'bum] m album m. la tombe dal pari dal princip al cresseve un garofolâr che al jere ~ e ce! (Zili). dvigniti se (proti).(CoUd) alcol ['alkol] → alcul. nekoliko. dvig m. Sodium aluminum silicate). ~ il cjâf Cui puedial frontâlu cuant che i ven sù. cui risultâts plui diviers. (Natisone/furlanis). (O). jutranji svit m.i. alc ['alk] pro 1. postaviti se na noge. o côr in ~ . cui puedial ~ il cjâf denant de so asse? (Bibl-Nachum). droghe. alcolic [al'k‫כ‬lik] adj alkoholen.

alêl [a'le:l] (pl alêls) m BIOKEM alel m. alemontite [alemon'tite] f MIN alemontit m. -iche adj 1. alenâ [ale'na:] tr ŠP trenirati. trening m. di fâ zirâ l’apel ~ e di tirâ sù altris adesions. par snelî L’iter de domande. imenitnost f. (mediateca-codroipo).. → ligrie. ~ dal palaç krilo palače. alì al podeve stâ acj’ l’~ → todesc. upor m. alergjologjie [alerăolo'ăie] f MED alergologija f.i. vadba f. bisugne bati la ~ come il gjal. imeti alergijo na. okence n. ~ m BIOKEM alelomorf m. Aleance Nazionâl Se ducj a àn une ponte di fatalitât. fâ ~. (Pa) aleatori [alea't‫כ‬ri] adj 1. ki se preliva za vas. m Aleksander m. come a Aquilee. cjonçâ lis alis pristriči peruti. il gjat si decît a sgripiâsi su pal tet. sklicevanje na kaj). ~ tr razložiti nekaj s prispodobami. POL vstaja f. Cun di plui us domandìn di mobilitâsi cun iniziativis vuestris. vê ~ biti alergičen. cjantâ la ~ FIG radostno vzklikati. s katero vlečejo ladje proti vodi. ce ~.. vzvišenost f. (Pa 02/1011) 2. 9). aleatorietât [aleatorie'ta:t] f JUR aleatoričnost f. perutnica f. vratnica f. a lâ a fâ cuatri salts in ~ (bassafriulana). predložitev f // od lat. ~ m Nemec m. opojen. združiti. il pavêr dal ferâl al veve une ~ curte di lusôr 6. uriti.. allegatum ’poslati sporočilo’ alegoric [ale'g‫כ‬rik]. Chest cjaliç al è la gnove ~ tal gno sanc. -iche adj MED alergenski. ~si refl ŠP trenirati. ~ di polmon MED pljučno krilo. FIG alergičen. plavut f. Altris disvilups sun cheste direzion a podaressin proviodi la pratiche di un ~ ideatîf intal insium (lacomugne) alenât [ale'na:t]. od allegare. alergjen [aler'ăεn] m MED alergen m (povzroča alergijo). kolobar m. (Onde). ~ lis alis FIG nositi se visoko. alçane [al't∫ane] f vrv. → Gjermanie. ??alergjide [alerăolo'ăie] f MED alergid m. alegorist [alego'rist] (pl alegoriscj) m LIT pisatelj. di informâ. aleman [ale'man] adj nemški. Il libri al fâs scjas pe complessitât de trame e pal so valôr alegoric. alelomorfic [alelo'm‫כ‬rfik]. garati. Lemagne) kr. ki pogosto uporablja prispodobe. lis alegoriis plui dopradis par meti in lûs .(nuovofriuli). POL zveza f. alergjic [a'lεrăik]. skleniti zavezništvo s kom.(Leng). saran dai ~s e sbassaments 2. Une aventure di Narciso e jere ambientade te ete di ~ il Grant: (Ta). dvig m. aleluie [ale'luie] f REL aleluja f. priti na tla.alçament [alt∫a'ment] m 1. mi pâr un colonel canadês che al veve stât governadôr aleât di Cividât». vaditelj m. izginiti. ~ adj zavezniški. al di fûr [aldi'fu:r] (t. (PrBr). aldifûr) adv zunaj. . ~si refl združiti se. negotov. (wumingfoundation)// od lat. si domande ai presentadôrs des voris di ~ almancul une foto . -ade adj priložen. i simbui. Cesare Pancotto che è stât clamât a alenâ la scuadre di basket furlane. gr. alegorie [alego'rie] f LIT alegorija f. alegât [ale'ga:t]. spandût par vuâtris. vinjen. ~ m priloga f. // cf. (klobučni) okrajec m. -iche adj alegoričen. (Bibl-Lc) Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. REL zaveza f. par "Aleance Nazionâl" si trate di une autentiche ossession. tirâ la ~ vleči ladjo proti vodi. MED alergičen 2. a cjantin la ~ . alergjenic [aler'ăεnik]. La batae dai gadgets e je viarte: a cuant il prin grup furlan che al fâs un CD cun ~ un toc di frico? (Furlanist) alegazion [alegatsi'on] f JUR navedba f. a son stâts creâts lavôrs unevore biei che a mertaressin di jessi fats viodi ancje ~ des scuelis". zbežati. alelotropie [alelotro'pie] f KEM alelotropija f. (Basc). Alessandrie [alesan'drie] kr. un ~ preseôs ma ancje un aversari temibil. alergjolic [aler'ă‫כ‬lik] (f -gjologhe) m MED alergolog m. FIG uiti. fâ lis alis vzleteti. daûr di chest. f Nemčija f. oholost f. di fat al è aleât cun Eusko Alkartasuna . alegâ [ale'ga:] tr priložiti. alergjist [aler'ăist] f MED zdravnik.) alegorichementri [alegorike'mentri] adv alegorično. tvegan 2. -iche adj BIOKEM alelni. maked. ki zdravi alergije. alegorizazion [alegoridzatsi'on] f LIT alegorizacija f. perut f. 2. alenadôr [alena'do:r] m ŠP trener m. žarni venec m.. fâ alis. f Aleksandrija (v Egiptu). ~ il Grant Aleksander Veliki (ant. alegorizirati. alelotrop [ale'l‫כ‬trop] adj KEM alelotropen.i. si consee di ~ ancje:. alegorizâ [alegori'dza:] it LIT izraziti se s prispodobami. a ~ di Egjit (istitutopiopaschini) alessandrin I [alesan'drin] adj 1. -iche adj alelomorfen. alenament [alena'ment] m urjenje n. FAM muc. alergjologjic [alerăo'l‫כ‬ăik]. Anastomosis vitâls si formin dome jenfri culturis che a àn alêls compagns in ducj i loci v-c (gjensvic). bati la ~ mahati s perutmi. becât. krili. allegatio. clamâlu di diestre nol è coret. (SiF 03/4. Une acuile che i àn cjonçadis lis alis nol è che e mueri (glesie). Congruo di stanziamento (Provincia). alegacija f (trditev. la fede e je compagne in Friûl. krilo dvokrile strehe f. -iche adj MED alergološki. pontât sot di une ~ FIG okajen. sbassâ lis alis FIG ponižati se. (Pa) // od lat. fr. veseliti se. radost f. i Batistons ! a son lis aganis dal Luri che a vegnin a judâju. ~ di fiât. Difat i paragons.) veselje n. ai 4 di fevrâr dal 1937 cuant che un avion CR32 al tocjà prime cu la ~ di çampe la piche centrâl (CoCamp). al à decidût lunis di gjavâ la incjarie di ~ de scuadre di balon furlane a Luigi De Canio. Il computer al pues deventâ. allegorius (iz gr. prispodoba f.i. MUZ aleatoričen. alegrie [ale'grie] f (it. allegoria. il PNV al è il partît basc moderât. dviganje n. krilo n. allegoriste. od allos ’drugi’ + legein ’govoriti v skupščini’. aleât [ale'a:t] m zaveznik m. uriti se. -ade adj treniran. JUR aleatoričen 3. GEO aleksandrijski. lôr! aleâ [ale'a:] tr zvezati. aldeide [al'dεide] f KEM aldehid m. la ~ dal cjapiel klobučni okrajec m 3. zvezati se. Alemagne [ale'mañe] (t. che cu lis alis di paie al tocjave cuasi par tiere 5. alelomorf [alelo'm‫כ‬rf] adj BIOKEM alelomorfen. aleance [ale'ant∫e] f 1. Alessandri [ale'sandri] os. oknica f. FIG težko delati.// skrajšan iz alkohol dehydrogenat. izven.. (O). alergjin [aler'ăie] f MED allergino??. une ~ di puarton scuancassât 4. (La 03/5): ale ['ale] f 1. Prime di dî une peraule . alergjie [aler'ăie] f MED alergija f. alelic [a'lεlik]. vojskovodja).

si tratave di tignî a mens il repart e po cheste suor Eulalia e il nom dal dotôr ma juste ~ ret i à vignût un scrupul pe strade. po abecednem redu.. alestiment [alesti'ment] m 1. alessandrinisim [alesandri'nizim] m LIT aleksandrinstvo n. Di stanziâi a van indenant cu la lôr ativitât di alevadôrs e (mediarete-edu). in fin dai fats. ~. algjebrist [alăe'brist] (pl algjebriscj) m učitelj. duševno bolan. algjit ['alăit]. algjesie [alăe'zie] f MED preobčutljivost za bolečino. Alfa e Omega. odtujevanje n. consolidate’. (Pa 02). algebra. v tistem trenutku. tja . izumetničen. odtujen. alevament [aleva'ment] m 1. Alfa e Omega prvi in zadnji. z drugim imenom. analitiche (Uniud/friulani) algjebrichementri [alăebrike'mentri] adv algebrsko. Il font principâl al è l'Archivi Friûl cun fotografiis di dut il teritori regjonâl. alpha. alias ['alias] adv alias. la nestre colegance spirtuâl cul mont ~. alienament [aliena'ment] m odtujitev f. norec m. algjebric [al'ăεbrik]. alfabetic [alfa'bεtik]. . (GP). aljebr k jabara ’??to bind together. l'~ che al è stât doprât par modificâ lis probabilitâts dadis nol simule lis sieltis. (BelAlci) 2. davčna osnova. e i gnûfs incuilins a scuegnin adatâsi sot la scjale come sant ~ (Pa) alessic [a'lεsik]. par sparagnâ bêçs e no dâur ai ignorants un ~ periculôs. Algjerie [alăe'rie] kr. algide. priredba f. (Pa 04/02).. ~ ret (t. al podeve ben cjatâsi tal ~ di Un Batisteri (CoUd) 2. alibi m. FIG prefinjen.(Pa 02). alienât [alie'na:t].i. di un Comitât di Vuere cun Luîs Duodo e ~ Conti. alfabetizâ [alfabeti'dza:] tr alfabetizirati. -ose adj pokrit z algami. prireditev f. prin e ultim (BelR). parceche la glesie no vadaûr des modis ma daûr di Crist. -iche adj abeceden. jurid. alghe ['alge] f → alighe. Alfa e Omega: prime e ultime letare dal ~ grêc. lì) adv tam(kaj).i m Alžir m. prirejanje n. prodan 2. nor. prodati. 2. ~ m Alžirec m. par ordin ~ po abecednem redu. alienant [alie'nant] adj odtujujoč.i f Alžirija f. ~ di blizu. živina (za vzrejo). odtujenost f. Mediant che e mancje l'~. gojitev f. brusâ. (Natisone/furlanis) u+2. alpha + beta (prve dve črki v gr. Alfrêt [al'fre:t] os. odvrniti. nazadnje. reja f. abecedi). m Alfred m. Un vieli professôr di ~ al diseve che. metudis in ordin ~ par localitât. meti in ordin ~ urediti po abecednem zaporedju. jurid. lì ret.(lacomugne). alevadôr [aleva'do:r] m rejec m.. algezija f. algebraično. ~ m odtujevalec m. jessi ~ che biti ravno na tem. algoritmi [algo'ritmi] m MAT algoritem m. (CoUd ). JUR alibi m. soterâ. alfa ['alfa] grška črka alfa. inalgò.(SiF 02/2). . alikvotni del 2. 1. Alfons [al'fons] os. alfin [al'fin] (t. alius ’drugi’ + quot ’koliko’ alidade [ali'dade] f MAT alhidada f. e varà par protagoniste la scritore e regjiste algjerine Assia Djebar. alienabilitât [alienabili'ta:t] f JUR odtujljivost f. ordin ~ abecedni red. Algjeri [al'ăεri] kr.(Bibl-Apoc)// od gr. algebraičen.i fpl Aleuti mpl. slednjič. Alicarnas [alikar'nas] m HIST Halikarnas m (danes Bodrum v Turčiji). alfabetizazion [alfabetidzatsi'on] f alfabetizacija f. cul grât di colonel. alienare ’odtujiti’.i. Friuli. opremljanje n. Al insegnà analise algjebriche e gjeometrie.. e spiete e spiete. // od lat. aliquot ’nekoliko’. abecedno zaporedje. aleksandrinski slog m. alessie [??' ] f MED aleksija f. gojenje n 2. m Aleš m. aleuronic [aleu'r‫כ‬nik]. Ta chel timp istès al frecuente ancje i cors superiôrs di teologie ~ de facoltât teologiche di Venegono. v bližini. (Bel). e à presentât in consei regjonâl la prime propueste organiche. -ade adj 1. + 15 e -15 a son scuasi la stesse robe. vzrejališče n 4. algologjie [algolo'ăie] f BIOL algologija f (preučuje alge). m Alfonz m. da .// od gr. dal Mali e de ~. dekadenten. jessi ~ par. fr. ide adj MED algiden (mrzel). alì [a'li] (t. ma in prevalence furlan. cun rapresentazions teatrâls di autôrs dal Congo. algebrajski. vzreja f. izgovor m.. La “Lega nord”.. odvračati. ducj unîts inte profession de stesse fede cjapade su dai apuestui e de glesie alessandrine. ~ m LIT aleksandrinec m. Une volte a jerin i conts a stâ ma tai agns ’70 al jere vueit. aleuron [aleu'ron] m BIOKEM alevron m . eliminâ.rastlinska beljakovina // od gr. daûr ~ po abecedi. fotografiis e cartulinis di epoche dai paîs par ordin ~ (CoUd ) alfabetichementri [alfabetike'mentri] adv po abecednem redu. // od lat. Il benefici de ~ sbassade al jentrarà in vore dome cul an daspò che si à presentât la comunicazion e fin ae fin de locazion.(don). algò [al'go] adv → adalgò. izgovor. infin) adv končno. odtujiti. il gnûf cd dal musicist di Feagne Roberto Concina ~ Robert Miles (Furlanist)// od lat. άλευρον.(Pa). dâ un ~ dati opravičilo. Aleutinis [aleu'tinis] kr. → lì. -iche adj MED aleksičen. -iche adj BIOKEM alevronski. // od lat. alienabil [alie'nabil] adj JUR odtujljiv. alienâ [alie'na:] tr 1. . alfabetisim [alfabe'tizim] m pismenost f (sposobnost pisati in brati). učiti pisati in brati. alibi ['alibi] invar. -iche adj algebrski. (CoUd) // od lat. Unevore rispuestis – E jerial veramenti alienât? (fundacer). strokovnjak algebre. algjebre ['alăebre:] f algebra f. in cualchi stanzie a metevin l’~ dai cavalîrs. alias. (Pa 11/99). alibi ’ailleurs’.i.. NAVT oprema f. algidus ’mrzel’ od algere ’biti hladen’: cf. alfabet [alfa'bεt] m abeceda f. lì a ret) na tistem mestu. FIG opravičilo n.glesie alessandrine aleksandrijska cerkev. // iz poznolat. (Ta) 3. algjerin [alăe'rin] adj alžirski. aliciclic [ali't∫iklik]. il mont dai terapeutis (Pa 02). che nissun predi nol à il dirit di ~. nol esist nancje un marcjât che al permet l'esistence di imprescj di informazion par furlan. Alessi [a'lεsi] os. ~ m GEO Aleksandrinec m (prebivalec Aleksandrije) alessandrin II [alesan'drin] ~ adj LIT aleksandrinski. aleutin [aleu'tin] adj aleutski. alicuote [a'likuote] f 1. -iche adj KEM alicikličen. ~ tu sês vignût. ~ m duševni bolnik. od arab. Aleutski otoki mpl. algôs [al'go:s].

. alienacija f. i f (Cjiscjelgnûf) IT Almadis. (Bibl-Az) aloritmic [alo'ritmik]. aloritmie [alorit'mie] f MED aloritmija f (nepravilni srčni utrip). aloplastiche [alo'plastike] f MED aloplastika f. e a viodin tes lenghis e tes culturis minôrs une pussibilitât di rapuarts umans vêrs cuintri de ~ dai aparâts (Pa 02). alogjenat [aloăe'nat] m KEM halogenat m.. e altris no identificâts) (SiF 02/1. hranitev f. che a previodin bariduris invalicabils pes piçulis comunitâts aloglotis (Pa 03/10). aliterazion [aliteratsi'on] f LIT aliteracija f. aliénation. rediti 2. alogjic [a'l‫כ‬ăik]. alizarine Allah ['ala] m Allah m.Dì par dì . 3. alloglotte. almanah m. alimentatio. alitosi [ali't‫כ‬zi] f MED slab ustni zadah. allegro [ale'greto] adv MUZ allegro. o alci lis mans ancje jo. // < allo-+ plasma. rediti. alod m. tujeroden. nekoliko hitro. eh!. haloketones. la popolazion alogjine tujerodno prebivalstvo. 2. . Mentri Lateis/Latais al è poiât suntun splaç sorevie il lât creât par ~ lis centrâls idroeletrichis Sade/Enel. alifatic [ali'fatik]. alimentazion [alimentazi'on] f hranjenje n. napajati. (družboslovje) tujec m (ki je tujega porekla). BIOL alohtona vrsta. fr. FIG (na)hraniti. alore [a'l‫כ‬re] (t. -iche adj MED aloritmičen (srčni utrip).. // od lat. aligoté [aligo'te] f KUL burgundsko vino aligote. zdaj. potem. HAA: acits aloacetics. fr. alimonium ‘nourishment’ od alere. acit ~ haloocetna kislina (HaloAcetic Acids). naprej kmet! alopatic [alo'patik].. -iche adj REL neliturgičen. ~ m tujec m (tujega porekla). -iche adj KEM alifatski. fr. ~ m MUZ allegretto (skladba).i. takrat.. alokucija f. prodaja f. alighe ['alige] f BOT alga f (Alga). material 3. e vegnarà disvidrignide dal popul. alnêt [al'ne:t] m jelševje n. complete. aliturgjic [ali'turăik]. od alienare. kadar. JUR otujitev f. come chel puaret ~ al si met. letopis m. (SiF 02/1).. αλλος tuj + χθών zemlja. alienisim [alie'nizim] m MED alienizem m. almancul [al'mankul] adv vsaj. tujerodna vrsta 2.. aliform [ali'f‫כ‬rm] adj krilate oblike. alocudôr [aloku'do:r] m alokutor m. gnati. alimentadôr [alimenta'do:r] m TEH napajalo n. (CoUd ) // od poznolat. Almadis [al'madis] kr.15 . al à rapresentât dal fenomen de ~ des risorsis di personâl te Publiche Aministrazion: (SiF).. tedaj’. torej. alimonie [ali'm‫כ‬nie] f JUR ??tartásdíj. // iz lat.(don). contadin! ajmo. Jo. a son 3 milions e mieç lis personis che a àn bisugne di assistence sanitarie e ~ (Pa) // od lat. alocton [a'l‫כ‬kton] m 1. (svečan avtoritativen govor ali nagovor). alimentum od alere ’nourish’. che no varà scoltât il profete. aloplasme [alo'plazme] f MED aloplazma f. alimonia. Tal articul 10 a son stabilidis lis condizions pe ~ ecezionâl di chescj bens (Pa 02). ven a stâi che cetancj di lôr a son alergjics a di chest ~ (Pa) // od lat.e.(CoUd). alimentarius. alocromatic [alokro'matik]. alodiâl [alodi'a:l] adj HIST alodialen..// < gr. polniti.. alopren [??alotro'pie] m KEM alopren m. prehrana f. aliment [ali'mεnt] m hrana f. par fâ in mût che il sisteme universitari al vedi une ~ ecuilibrade di risorsis. indevant. -iche adj MED alopatičen. temno rjav mineral in dragi kamen. alopsichic [alo'psikik]. alocazion [alokatsi'on] f EKO alokacija f. Se po il libri al è di puisiis. aloglot [??a'l‫כ‬ăin] adj LING alogloten. aloacetic [aloa't∫εtik]. alore i passionâts si dimiezin. Aloi ['] os. tedaj. govornik m. alochetons. prehranjevanje n. 11).alienazion [alienatsi'on] f 1.// < (neolog. almandin [alman'din] m MIN almandin m. alopecic [alope't∫ie] f MED alopecija f (izpad las). -iche adj PSIH alopsihičen. GEOL alohtona snov. najmanj. // cf. alopatie [alopa'tie] f MED alopatija f (metoda zdravljenja bolezni z zdravilnimi učinkovinami). alimentâ [alimen'ta:] tr 1. -iche adj MIN ki spreminja barvo. alogjen [a'l‫כ‬ăen] m KEM halogen m. industrie ~ prehrambena industrija. alore che [a'l‫כ‬re ke] co ko. ~. svariade. aloc [a'l‫כ‬k] m ZOOL mala sova f. alît [a'li:t] adv → lît. m (IT Eligio). alopsicosi [alopsi'k‫כ‬zi] f PSIH alopsihoza f.. koledar m: 08.) fr. alienatio. aliéniste. alodi [a'l‫כ‬di] m HIST alodij m. // cf. zdravnik za duševne bolezni. torej. -iche adj MIN alokromatski. ~ co no. živež m. potem. nıtartás. alon [a'l‫כ‬n] int dajmo! ajmo! gremo! sù.(Onde). alocuzion [alokutsi'on] f govor m. -iche adj nelogičen. pripadnik etnične manjšine. ala ‘krilo’ + -form. odstavek m. (Pa). PSIH umobolnost f 3. (na)hraniti.Bundì cul ~ de zornade par cure di Sergjo Visentin (O). ~. I gnûfs martirs di ~ a son zovins che a sielzin di murî par resons . dovajati. alogjin [a'l‫כ‬ăin] adj drugoroden. Če je knjiga o pesništvu. // od lat. gremo. A son ~ 150 agns che no si à un principi di Novembar tant cjalt in . čuk m (Strix aluco). alocheton [aloke'ton] m KEM haloketon m. alìn [a'lin] → anìn. Al sucedarà ~ ogni anime. odtujitev f. alocroic [alo'kr‫כ‬ik]. Provin ~ a fâ un pocje di storie (nuovofriuli). potem se število privržencev prepolovi. HaloAcetic Acids. Come l'om ancje il cjan al à bisugne di une ~ sane. različek granatov. inalore) adv no. alga. ~ des risorsis alokacija virov. alizarine [ali'li:t] f KEM alizarin m // cf. p. almanac [alma'nak] m 1. a Aquilee e jere ancje la comunitât greghe o ~ grecofone (Pa). (Friulinelmondo). alò [a'l‫ ]כ‬int → alon. → cuviton. lat. alofite [a'l‫כ‬fite] f BOT halofit m (morska rastlina)// < gr. odtujenost f. svobodno posestvo n. allegretto [ale'greto] adv MUZ allegretto. Di marcâ lis resons di fonde che a stiçarin lis istituzions a creâ e ~ il fenomen e lis strategjiis. redilen. -iche adj KEM haloocetni. alienist [alie'nist] (pl alieniscj) m MED psihiater m.i. Almingarde [almin'garde] os. alinea [a'linea] m JUR alinea f. alimentâr [alimen'ta:r] adj hranilen. poganjati. f (IT Ermengarda). aligatôr [aliga'to:r] m ZOOL aligator m (Aligator). halophyt „Salzpflanze” alofitic [??'fitik] f BOT halofit m (morska rastlina).

alsazian [alsatsi'an] adj alzaški.(Leng). potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. razburiti. la gnot di ~ “Halloven” la coce sventrade cuatri busis e une cjandele dentri. I alpins a protestin. spremenljiv 2. ljubkovalnica f. spačiti 2. Alt ['alt] m (pri pokrajini) Gornji. pensâ a vôs alte na glas razmišljati (BrLi). altâr [al'ta:r] m oltar m.. ~ Cjargnelis Karnijske Alpe. si àn lis crisis motoriis che dispès a capitin intun stât ~ di cussience. Pescje: acuardi pal distret dal Alt Adriatic. altarist [alta'rist] (pl altariscj) m kamnosek. l’Alte Gornja Furlanija. strm. i Sais. l’~ di ram cu la so gridele ancje di ram e ducj i argagn di chest ~. Se o fevelìn di coce al pâr di fevelâ dal dì dai muarts. vuide. alpinist [alpi'nist] (pl alpiniscj) m alpinist m. postati živčen. gorski.. costituît tal 1968 e atîf in ~ e Lorene (SiF 03/3). la Provincie dal Alt Friûl.(CoUd). povečalnica f. grob. intaiadôr. halovin m. Xavier Lamuela. važen.1956) ~. alpin [al'pin] adj planinski. spačiti se 2. ~ e Lorene Alzacija in Lorena. (SiF 02/1).fvg). (SiF 03/3) 2.. Zgornji. MED .// < nem. bolehnost f 4. Alzheimer al ipotize par prin une ~ chimiche de sostance gnervose . ponarediti. Schickele. alpaca [??'t∫ie] m 1. ~ totâl di 4. MUZ alteracija f 3. LING sprememba oblika f. or che a sedi un gjene difetôs ~. alotropie [alotro'pie] f 1. al pâr che si sedin ispirât al altâr di Pergamo cuant che lu àn fat sù. (Pa). cjalâ un dal ~ al bas FIG gledati na nekoga vzvišeno. alte tecnologjie visoka tehnologija. alozin [a'l‫כ‬džin] adj → alogjin. ki izklesa oltarje. altanisie [alta'nizie] (t. vie pe curnîs marcheplan da pît de cupule.(CoUd ). -ive adj 1.(Pa 02).. ~ dal ossigjen. 39-58). Alsazie [al'satsie] kr. ~ di Pergamo pergamonski oltar. furnît di un ~ . iz ravnotežja spraviti.i m Južna Tirolska f. sinç di cjarande) f BOT komonika f. alt Comissari “Onu” pai dirits umans. vzdignjen. visok. alpestri [a'lpεstri] adj 1. → Rodean Dal Alt Alt Adis ['alt] kr. si è ritignût di assumi une ~ nete di intercetazion di 3. (GE).. ~ m ki je spremenjen. Scultôr. di colôr blu clâr (linmiter) 2. al cjape il non de figure dal vuarde-fûc che dal ~ dal cjiscjel. izpremeniti.80655 e je la acelerazion di gravitât standard a la ~ medie dal mâr. pačenje n. ponaredba f. spremeniti se. alterâ [alte'ra:] tr 1.. (CoCamp). la gnot di ~ helovin (noč).alotrop [a'l‫כ‬trop] m 1. vôs alte na glas. slabšalnice. KEM alotropija f 2. i Paulìns. disfurnî un ~ par furnînt un altri FIG z enim dolgom plačati drug dolg. gredica f na pobočju. i f (Sant Lenart) Altana. LING non ~ manjšalnica f.i. LING sufìs ~ pripona (za manjšalnice. ~ totâl skupna višina. gorska Furlanija. slabšalnica f. (La 05/6). psicologjics. si è pandude contente (Pa 02). Mario Cedolin (n. l’umit oltagn [altagn] al fume mokro seno se kadi.i f Alzacija f (Elsass). (SiF). alterazion [alteratsi'on] f 1. altarist. ~ m Alzačan m. (fundacer). alton. “Un blanc cul biter”. -iche f 1. jessi a la ~ di cdn ?? magari nome di no jessi a la ~ di chei altris oms che al cognosseve (PauluzzoN) alteço [al'tet∫o] (carn. e sofletave ancje chê dì. pokvarjen. For di Voltri) → altece. KEM alotropski element.0 m. altane [al'tane] f 1. Alt Adriatic zgornji Jadran. TEKST alpaka f (tkanina). che al promôf la ativitât di leture a vôs alte ai fruts . nor 3. KEM alotrop 2. ~ nete čista višina.0 m. alt ['alt] m višina f. alpski. alpinec m. (terasa po strehi) mostovž m. razdraženost f. norec m. E alpins. prove uniche dal Campionât Nazionâl di Sci Alpinisim a tecniche libare Domenie 25 . su la propueste di riforme dal Statût regjonâl ispirade al “model dal Trentin ~. (Onde). la base genetiche da la malatie. Vuelial un ~?” “Ce isal?” i rispuint cirint di riduçâ. Insiemit des voris di ristaur des condizions naturâls di un sisteme che al è stât alterât des ativitâts dal om. ponarejen. deriv. VOJ planinec m (gorsko vojaštvo). ~ maiôr. Il discors nol vâl pe produzion di alte tecnologjie (Pa 02). ZOOL alpaka (Lama pacos) 2. alterabil [alte'rabil] adj 1. (SiF 02/2. altecis di ingirli vrtoglave višine. cu lis provinciis autonomis”.. ~si refl 1. spreminjevalen 2. dal ~ od zgoraj. žrtvenik m. Alt Comisari POL visoki komisar. zvišk(om)a. (linmiter). (BrLi) alpinisim [alpi'nizim] m alpinizem m. globok 3. lôr che a varessin di jessi tai Kaiserjäger! A son alpins! (Ta). altut 2... altagn [al'tañ] m plast pokošene trave. glasno. Altane [al'tane] kr. alpestoc [alpes't‫כ‬k] m gorska palica f. lôr a son dibot ducj nassûts in chês tieris.. vêle alte cuntun ali vêle fisse cuntun biti na smrt skregan z (nekom) 4. tin m. Pasche alte. (SiF 02/1) 2. alouin [alou'in] m helovin m. alterât [alte'ra:t]. Alpenstock. FIG belo vino z žganjem. pokvarjen. Enricon al fâs l'~ e par trê agns al sarà tai Stâts Unîts (christianromanini 07/04) 2. ~ medie dal mâr srednja nadmorska višina. zmešan. altee [al'tεe] f → dialtee. spremenjen. ~ grant veliki oltar. razburiti se. Si son fatis lis fondis pe jentrade de tende di riunion.regione. LING ki ima več oblik. FIG pomemben. z privzdignjenim glasom. hribovit 3. razburjenost f. (čas) pozen. -ade adj 1. Definizion. razburjen. (Pa). nepravilen. fpl Alpe fpl. alteratîf [altera'ti:f]. ~ adj 1. ~ Juliis Julijske Alpe. neotesan. presits alterâts spremenjene cene. stât ~ di cussience spremenjeno (razširjeno) stanje zavesti. di mût di no ~ i lôr “pês”. al fâs di tapêt ai scjalins dal ~ maiôr . alte ['alte] f gornji del nekega področja. Dî che si son decidûts e je un ~ dai fats. passant pes localitâts nostranis su lis ~ Cjargnelis e Juliis. (Pa 05/04). pokvarljiv 2. Alps ['alps] kr. Gâs presint te atmosfere. ljubkovalnice. Alsaziane [alsatsi'ane] f Alzačanka f. e cjalant jù. alotropic [alo'tr‫כ‬pik]. . che al veve il compit di normalizâ l'ocitan ~ (Pa). (Bibl-Esodo). Ancje l’irlandese Mary Robinson. divji pelin m. grops di altariscj a son i Cumuçs. izprememba f. (Leng). al cjalave la citât par visâ di pussibii fûcs. (lingue. narediti živčnega. gjene ~ spremenjeni gen.. membri di spedizions di grant impegn . altece [al'tet∫e] f višina f. ponaredljiv. di gnot. -iche adj alpinističen. LING dubleta f. mût avonde omogjeni tra i comuns.(CoUd ). altonon. alpinistic [alpi'nistik]. ~ m 1. planinski. daspò di un referendum. hribovski 2. povečalnice. razdražiti. se si monte su une ~ la visuâl si poie sul paesaç (folkcapriva). visokost f. FIG surov. lizere e come incuçade sui drups e lis plantis vie pes altanis (PauluzzoN) 2.

alucinant [alut∫i'nant] adj PSIH halucinantoričen. privid m. aluminic [alu'minik]. druga. aluminijski. ~ che/nome nič drugega kot. nasprotujoč globalizaciji. e lassâ non al mont ~ altitudin [alti'tudin] f nadmorska višina f. alusion [aluzi'on] f namig m. ELEK izmeničen corint ~ izmenični tok. penetrant traviers il ~ carsic. BIOL. menjavanje. alustic [a'lustik] adj opojen. nadomestno. auter. nesebičen. âtri) adj drug. Bog m. ~ ae eterne partence e al tornâ (CoUd). (Pa) alt-medievâl [altmedie'va:l] adj ??. okajen. in ete ~ Carli il grant cul so Sacri Roman Imperi (Pa 03/10). MED alteracija f. altonon [alto'non] (superlat.. l’amôr ~ di Diu (SiF) alture [al'ture] f višava f. -iche adj KEM aluminijev. Te varietât cjargnele di Paluce "fen". aluzija f.. (Pa). -ade adj PSIH halucinanten. LING priponsko oblikovanje manjšalnic. alternadôr [alterna'do:r] m ELEK alternator m. zaporeden. ~ uditive slušna halucinacija. od alt) adj najvišji. scjatulutis (CoUd). (Pa 04/07). ~ m POL nasprotnik globalizacije. (Sg). izhoden: Une sielte ~.(lacomugne) altrò [al'tro] adv → inaltrò. O berlai… e lui intun moment al disparì. altivûl [alti'vu:l] m→ altiûl.sprememba f. z višine grmeč. (genska) sprememba (organizma). che al rivàs sul lavôr prime di chei altris par fâsi viodi cul perît o cul impresari. altruisim [altru'izim] m altruizem m. Ma il secondo. altimetri [al'timetri] m TEH višinomer m. al sô cors in Aquilee: forsit a cause di une gruesse ~. izredno visok. intune maniere o in chê altre na eni ali drugi način. nesebičen. un furlan pal 2000 (Pa). (Ta). la ~ dai microrganisims de tiere genska sprememba mikroorganizmov 6. altruistic [altru'istik]. izmeničen. altermondialist [altermondia'list] adj POL protiglobalizacijski. alternatîf [alterna'ti:f] -ive adj alternativen. Fî dal ~ Sin Najvišjega. alusîf [alu'zi:f]. ljubkovalnic. antiûl) m otava f. vene altissime) f BOT vrsta ovsa (Arrhenatherum elatius).. Cuanche ti passe chê altre voie. une dì o chê altre prej ali slej. altimetric [alto'mεtrik]. // cf.it/Turism. Dal altiûl al calcoladôr. -ive adj aluziven. "smuiart" e "lescje" a son i lessems primaris che a tradusin il talian "fieno". izmeničen. nadmorske višine. La idee de ~ dal Friûl in Tellini e nas lontan dal Friûl (Pa 04/05). KEM galun m. alteritât [alteri'ta:t] f FILOZ drugačnost f. altiûl [alti'u:l] (t. izmenično. sedi pai consums energjetics sedi ativant des capacit ts creativis. alucinât [alut∫i'na:t]. La situazion di crisi pai lavoradôrs de Burgo e je rivade a nivei altonons îr di sere. "altivûl". (BelFa). Chest sens di ~ al fasarà madressi tai citadins une plui grande sensibilitât e (partitrepublichefurlane). planina f. ~ adj altruističen. -iche adj altruističen m. aluminotermie [aluminoter'mie] f ŽELEZ aluminotermija f. MED halucinogen m. druga košnja f. a rivin cu lis . motnja f 5. ki namiga. glinica f.(Sg). altruist [altru'ist] m altruist m. altiplan [alti'plan] m visoka planota f. cu la instabilitât di tantis regjons e cu la contestazion altermondialiste. dutis dôs chestis culturis?(Pa) 2. il Friûl al è tiere di concuiste pes invasions dai turcs che. na višku. alternative [alterna'tive] f 1. altissime [al'tisime] (t. menjavanje n. 31-49). prestopen. izmenično vrstenje. nasproten. chêl ~ (pl chei altris) (nekdo) drugi.. slabšalnic. vinjen. alternât [alter'na:t]. (Sg). (CoCamp) Altissim [al'tisim] m REL Najvišji m. alternazion [alternatsi'on] f alternacija f. coragjose. la robe che tu tegnis di plui. alternativa f. Lui al sarà grant e i disaran Fî dal ~ (Bibl-Lc) Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. alum [a'lum] m MIN. izmenjava f. altredì [altre'di] adv pred dnevi. lis alucinazions uditivis (SiF 03/3. generator izmeničnega toka. magari ancje in forme alternade. altitonant [altito'nant] adj visoko doneč. alucinogjen [alut∫i'n‫כ‬ăen] m PSIH. lad. . ma cence alternativis. alc ~ → alcaltri . Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere par netâ il marmul.. vesel.. ossia il guaíme (~). alunite [alu'nite] f MIN alunit m. l'avion al navighe a une basse ~ (NazziD). mai ~ nikoli več. ostali.. (Sg). ~ visive vizualna halucinacija. imeti privide. alucinazion [alut∫inatsi'on] f PSIH halucinacija f. alumine [alu'mine] f KEM aluminijev oksid. sintetichis e sincretichis che ~ a restaressin ofegadis e cidinis . višina f. (Bel). par ~ → paraltri. A mût lôr le àn tentade i romans cu lis lôr legjons. e fusetis lonatnis a segnavin il cîl scûr. bobneč. ~s di lôr druge osebe. izmenično zaporedje. Al jere une ~. lis alucinazions visivis (semplicis o complessis). dedutivis. ~ o fasei o sintìi altri ['altri] (t.(Pa 11/99). nadomestna možnost f. Al sclopà un ~ ton. nesebičnost f. no. nekaj dni nazaj/ tega. vasuts nets dal jogurt. 2. cassetis di plastiche pes pomis. -ade adj 1. sicer.(castelsanmauro. izbira med dvema možnostima. Al è il teme di fonde e mai vonde batût de ~ di Diu. alternativementri [alternative'mentri] adv alternativno. altrichè [altri'ke] int kajpak! seveda! še kako! Altrichè! (PauluzzoN) altrimentri [altri'mentri] adv drugače. Nol è stât nè un filantropo nè un ~. chê altre (pl chês altris) (neka) druga. nesebičnež m. nadomesten.535) e lis straordenaris olmis . la durmience des semencis che e pues lâ a fâlis gjerminâ cualchi stagjon plui tart. e je la bocjade. dongje il romitori de ~ di SAN VALANTIN (c. opûr in ocasion di un assedi militâr (praxisfriuli). latinis di ~.htm) alucinâ [alut∫i'na:] tr PSIH halucinirati. alumini [alu'mini] m KEM aluminij m (Al). altparlant [altpar'lant] m zvočnik m.. di sostignî. Une imprese cuasit impussibil. (Sg). -iche adj nanašajoč se na merjenje višinskih razlik. altimetrie [altime'trie] f TEH merjenje višinskih razlik. pes stazions dai trens solitariis. altimeter m. Cemût podaressial mai un sôl Teatri rapresentâ. nadmorske višine ali na višinomer. drugačen. povečalnic. se lu viodevin ~ aluvion [aluvi'on] m poplava f.

tacât a un palaç cun barconetis che a somein chês di un ~. No parcè che la tô vivarose ~.e jo ai mangiat une torte di amaretto cal faseve (Furlanist) amaric [a'marik]. e di un so ~. non dal sigûr di costôs) (La 04/1). amarut. impleâts. zapoge. ~ m poplavljenec m. cun dut l’~ consecuent. (La 04/4). → madôr. alveolus ’jamica. des feminis ljubitelj lova. George Villiers prin duche di Buckingham. za las. amâr [a'ma:r] (t. ambient [ambi'ent] m 1. cun dute la inteligjence (BiblMc). Al è un vêr libri di matematiche. . Covential po pierdi timp a dî che 43 sindics. zagib m. (infoanziani. -iche adj MED popolnoma slep. 231). // < lat. ljubi m. amâ [a'ma:] tr 1. amazonic [ama'tsonik]. ozračje n: . ~ m kar. amât [a'ma:t]. ~ tanche il tuessin kot strup (A). zmešati. morôs. bridkost f. Tal nestri câs cun dute probabilitât drenti tal ~ licuit al è stât mitût masse stagn. amaron. a son masse (Pa 04/03). cuesturins e carabinîrs de basse Italie. al laureât in ~ / di lês e rost ambî [am'bi:] it težiti za (čim). to pomeni. amant [a'mant] adj ljubimski. e amantlu cun dut il cûr. mariç) adj grenkljat. amaur[omacr]sis ‘darkening’. chel aiar che al cjapave sù il mariç turgul e umit de jêre amarilis [ama'rilis] f BOT amarilis (Amaryllis belladonna). je nekoliko grenko. di stazâ lis rispuestis dai zovins che si dan dentri in chest sport a nivel ~. // < gr. ~ m LING amharščina f. hrepeneti po (čem). ma ~". la tô dame in stivalons e (ShW). rastlina) posebno ljubiti. ~ polmonâr pljučni mehurček. alzete [-t'a s-] f okrajek m (na obleki).amarot. alveoli [al'vεoli] m 1. da bi se poročila z nekim grofom. Il stes NO2. amharski jezik m. gloti ~ e spudâ dolç cu la bocje amare. al ven a stâi [alvena'sta:i] (t. ~ m prebivalec mesta Amatrice. ex depuartât de resistence. grenkost f. Amadeu [ama'deu] os. m (IT Amedeo) Amadej m. amarant [ama'rant] m BOT kermež m (Phytolacca decandra). amariç [ama'rit∫] (t.aluvionâl [aluvio'na:l] adj naplavinski. (Bel). prijazno. KEM amalgam m. deriv. ambaradan [ambara'dan] m direndaj m. amatoriâl [amatori'a:l] adj ljubiteljski. možača. amatrician [amatrit∫i'an] adj 1. ven a stâi) co to je. bolest f. -ade adj poplavljen. GEO ki se nanaša na Amatrice. bridkost f.. -iche adj amazonski. Tignî cont des planis aluvionâls e je une garanzie di sigurece idrauliche! (Pa 03/4) aluvionât [aluvio'na:t]. amariç. e à finalmentri decidût di risiervâ ae glesie il stes tratament metût in vore pes cjasis aluvionadis (La 05/11). FIG okolje n. ljubeznivost f. amarece [ama'ret∫e] f grenkoba f. KEM amalgamiranje n.. ~ di balâ rad plesati. to se pravi. bridkost f. amaretto. deputât. alveolâr [alveo'la:r] adj ANAT.it). ljubitelj m. alzetâ [altse'ta:] tr uporabiti zagibe. alveâr [alve'a:r] m panj m. ambasse [am'base] f tesnoba f.(Pa). procès di ~ amalgamiranje n. ~ m Amalfijec m. fevrâr. ?amavrozen. luknjica’. a pirulutis / se acj a àn dal ~ (bolj obič. amaurotic [amau'r‫כ‬tik]. amalepene [amale'pene] adv komaj komaj. amarot [ama'rot] adj grenkljat. (CoUd). nekoliko grenak. zlitje n. -ade adj ljubljen.) rad (+ inf. (bassafriulana) 2. curt sì. -iche adj GEO amharski. amazonite [amadzo'nite] f MIN amazonit m. prizadevati si. . žensk. grenkast. amabil [am'abil] adj ljubek. PROV Fevrâr. no un test divulgatîf o di stamp ~. che a pandin la gnove salût dal nestri cjâr e ~ cine nazionâl . marotic) adj grenkljat. a mache [a'make] adv zastonj. (Pa 06/3). ~ tanche i vencs grenak kot žolč. -iche (t. nekoliko grenak. amalgame [am'algame] f 1. gloti ~ FIG požreti neprijetno.. (npr. Cjâr president (tal sens di ~. nol jere timp di am îs. potezati se (za). amarotic [marotic] ) amarotic [ama'r‫כ‬tik]. → volê ben. pomešati. scrit di doi professioniscj. ~ m vrsta mandeljnove sladice. sladek... amavroza f. prijaznost f. amaret [ama'ret] adj grenkljati. ljubiti. mešati. zapoga f.i. met de bande cheste ~ / cence motîv ambe ['ambe] f oba(dva). (JM). Mai la peraule pâs e à lassât un savôr cussì ~ e deludent. mâr) m grenkoba f.) → Algjeri. zlitina živega srebra s kovino. združevati se (t. a son cjants par saludâ l’~ che al partìs par fâ il militâr (cuf-ancun). ~ dentari zobna jamica. združiti. ~ adj grenak. imeti rad. FIG). ljubiteljski. zmes f.). ~ che no tu âs di jessi cence creance tanche un muart di fan. al fevelà cun ~ di "un molâ çus e vergon cun conseguencis. (Leng). l’assessôr pal ~ POL prisednik za okolje: vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'assessôr pal ~ Ciani 2.. skrb f. mešanica f. amalgazion [amalgatsi'on] f 1. (SiF 02/1. prijetnost f 2. LING alveolaren.i f Amalija f. l’odôr fuart di foncs di bosc e chel marotic di scusse di roul. ~ m dragi m. → uve cassute. i marmui e lis pastis di veri. amaurose [amau'r‫כ‬ze] f MED popolna slepota f. amalgamâ [amalga'ma:] tr 1. Alzeri [al'džeri] m (it. us vanzie robe? ~ che a basti amalfitan [amalfi'tan] adj GEO amalfijski. introdusût tal organisim par mieç dal procès respiradori ~ (CoUd). a ambirès di sposâ un cont teži za tem. Amazonie [aprio'ristik] f ?? Come l’influence e il sierament pai indios de ~. amabilmentri [amabil'mentri] adv ljubeznivo. žalost f. dragi. odločna ženska. volê bon. amarotic. amabilitât [amabili'ta:t] f 1. ~ de cjace. busasi ancje lor vaffanculo. la vît a ame la coline trta ima rad grič. amalgamazion [amalgamatsi'on] f FIG združevanje n. (Bibl-Sprocs). creant cussì un ~ strasordenariamentri mistic.. al mandà dentri par ~ i Furlans une sdrume di funzionaris. (Urli). → marum. amaretto [ama'reto] m mandeljnev liker. bridek. Amalie [a'malie] os. ljubezniv. okolica f. okolje n. ~si refl zliti se. ~ m ljubimec m. KEM amalgamirati 2. vljudnost f. ~ di (+ inf. amazone [ama'tsone] f MIT amazonka f 2. am ['am] m → amp. ANAT alveola f.

mahoma. rît ~ ambrozijski obred. dispès religjôs. g mont ~. ambulance [ambu'lant∫e] f rešilec m. (CoUd). Amburc [am'burk] kr.(O 12/2/2000).al è rapresentât intun ~ tradizionâl furlan (Pa) 2.(Pa 11/99). Ambruseit [ambru'zeit??] i. ambrosian [ambrozi'an] adj ambrozijski. amebna griža f (okužba prebavil). a glorie di Diu. krog m. ambri ['ambri] m → lambri. venditôr ~ krošnjar. che l’inflùs dal furlan sul talian al è une vore fuart in ~ lessicâl. ambliopie [amblio'pie] f slabovidnost f. La confermade impuartance dal cumierç ~ (CoTav). Se ogni tant no mi ven ~ une peraule furlane. . ~.. REL amen m 2. od gr. (La 05/7). -iche adj MED ?? pertaining to or of the nature of an ameba. registrirati se.i. dome di cjase al ~ e fin li dal pazient (CoUd). dimljena svinjska ?krača (spalla). lokal m. tal film ambientât tes cjanivis dal institût superiôr. ozračje. un ~ en trenutek. KUL soljena. mandule ~) f neka mandeljnova sladica. zadnja stran m. de sale riunions al ~ medic. izboljšati’. tal asilos e tes scuelis. ambiziôs [ambitsi'o:s]. povračilo n. (glesie) 3. Al è un progjet museâl ~ che al mudarà di plante fûr la ufierte culturâl di Udin (CoUd). in ~ v okviru. → braure. ambonem. amebiasi [ame'biazi] f MED amebiaza f. skrbeti za.i f Amelija f. amende [a'mεnde] f globa f. co al rive lui tai ~s. ambientâl [ambien'ta:l] adj glede na okolje. do skrajnosti. amebic [ame'biaze]. di salam e di vin.. Furlans a varessin colaborât a Di chist progjet ~ pal ben dal Friûl . ambientament [ambienta'ment] m postavitev v ambient. (pri konju) hrbet m. dal ~. par che nô o podìn dî: ~. ambientalisim [ambien'ta:l] m okoljevarstvo n. ambon. dvorezen. amburger [am'burger] m KUL hamburger m. ambliopija f. ~ m Hamburžan m. okolico.. un toc di tiere tal ort che no'nt vevin dirit. m Hamburg m. častihlepnost f.. cualchi spieli di aghe ambrade. (F). ambre ['ambre] f GEOL jantar m. il fâ ~ ai contignûts culturâi. a chest ~ (MazzonIol).(Pa 89/99).. un cjaval deventât bols / che al trote e al sacode lis amis 2.// k lat. okoliški: Chês sul teritori a rivuart dai problemis post-taramot. predočiti si: nôaltris o vin di tignî ~ che il Messaggero nol è indreçât dome ai furlans (Pa) 2. -iche adj okoljevarstven: lis sfidis tecnologjichis. Si crodeve che l’ambre a ves virtuts magichis e terapeutichis: partave furtune (praxisfriuli). ambivalence [ambiva'lεnt∫e] f ambivalenca f. amen ['amen] int 1. → braurôs. Jacun dai Geis alere un venditôr ~ deventât famôs pai sie scherçs (Natisone). obseg m. la evoluzion ca puarte da la ~ al omp (logosquotes). nassude tal 1896. dacîs al troi celtic (rotec). vê ~ imeti v spominu. na pamet. che a jerin fruts dal 1980 e che. fin ~ do amena. ki ima dve plati. in chê epoche. amenorrhoe. (Pa 03/10) ambit ['ambit] m FIG okvir m. amenoree [ameno'rεe] f amenoreja f. i slungjave une mandule imbrusine [ambrosine].des gnovis curints dal turisim "etno-ambientalist". tignî ~ 1. Drete. prizadevnost f. okolje. ambrosine [ambro'zine] (t. in visite domiciliâr urgjent... amebe [a'mεbe] f ZOOL ameba f (Amoeba).(O). ~ m okoljevarstvenik m: Dut câs pai ambientaliscj il sondaç nol veve chê di promovi o boçâ cualchidun.. cence ~. il vescul di Milan Carli Borromeo al à salvât il so rît ~ (istitutopiopaschini).(Leng). ambientalistichis. ??ameboit [ame'biaze] adj ZOOL ameboid. spomniti se. al cjape dentri 299 pagjinis di cuader. Ambrôs [am'bro:s] (t.. izostanek menstruacije // gr. paziti na. ozračje. -ese adj GEO hamburški. ameldâsi [amel'da:si] refl vpisati se.e di ufri une informazion libere sui fats de politiche. e che tal 432 e ven disdrumade (La).(O) . Amelie ['amen] os. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl.iz področja kulture. REL ambon m (pulpito rialzato dal quale si leggono le Sacre Scritture) // < lat. emendare ’popraviti. imeti na očesu. ambiciozen. vignî ~ priti na pamet. ambon [am'bon] m ARHIT. de culture. e' àn vût mangjât ~ e (Scf) amburgês [ambur'ge:s]. ambigjenar [ambi'ăεnar] m LING dvospolen. motnje vida. FIG malenkost f??. L’~ al nasave di tabac. m (IT Ambrogio) Ambrož m. energjetichis che a saran il pan di ogni dì pai prossims agns e secui. adaments) adv v spomin. ambiguitât [ambigui'ta:t] f dvoumnost f. častihlepen.(O 7/4/2001). Cuant che e je rivade le ~ a jere bielzà muarte! (sf). ambli ['ambli] m BOT zelena jelša f (Alnus viridis). FIG področje n: . Brôs) os. un secul denant di S. zelo dobra jed ali pijača. amburgese [ambur'geze] f GEO Hamburžanka f. ~ m ambulanta f. -ose adj ambiciozen. moment. aments [a'ments] (t. na področju. fâ ~ posvečati pozornost: La sielte de ande des trasmissions. ambientalist [ambienta'list] adj okoljevarstven: . nadzirati 3. (SiF 02/2. umeščati: Direzûts di Bianchini. dal lavôr. prijaviti se. mandâ ~ učiti se na pamet. intun ~ v mahu. ambulanca f. ambulatori [ambula't‫כ‬ri] adj ambulanten. -ose adj prizadeven. bliskovito. Il “Diari” di ~ Burba. imeti v spominu.(O).i. mignestre di fasûl e vuardi cu la ~ di purcìt. opazovati. ambientazion [ambientatsi'on] f umeščanje v določeno okolje: dedicât ae ricercje des ambientazions dai films westerns. plene di ~ e partive da la place fin in fonts a la stazion (bassafriulana). ambivalent [ambiva'lent] adj ambivalenten. ambientalistic [ambienta'list]. (Sg). 3. spomniti se. magari la dîs par sloven: (Leng). ambrosie [am'br‫כ‬zie] f 1. ambrât [am'bra:t] adj jantarjast. dvoumje n. ambizion [ambitsi'on] f ambicija f. ma par clarî che il teritori là che si môf pre Pieri al è. ambientâ [ambien'ta:] tr postaviti v neko okolje. ambizionôs [ambitsio'no:s]. → olnâr di mont. la informazion une vore curade.. ambulant [ambu'lant] adj potujoč. la balfuerie si ferme. 77-93). križ m. MIT ambrozija f 2. FIG ambrozija f. ame ['ame] f 1. jantarjeve barve.

~ m zelo dober prijatelj m. vecjos amîs stari prijatelji. film merecan. tra il pari cul frut. americi [ame'rit∫i] m KEM americij m (Am). -ive f upraven. nepravo vidnost. (Bibl-FidiSirac). amianto [ami'anto] m → amiant.. dai nemîs mi vuardi Gjò . amirâ [ami'ra:] tr občudovati. oskrbovati: Nol coventarà un secont turni eletorâl nancje a Gurize par decidi cui che al varà di ~ tai prossins agns la Provincie. amir ’aali ’višji oficir’ ali amir ’alf ’poveljnik tisočih’ preko bizgr. amì [a'mi:] (pl amîs) m prijatelj m. ametros. . amidis. in companìe di altris ~s dal so stamp al dà l’assalt vie pal dì a une bancje. La Glesie catoliche. zucars. ~ di France e fi inlegjitim dal Re soreli (Pa). občudovan. amirâl [ami'ra:l] m admiral m.i. (BrLi). očaran 2.(O).Methylphenethylamin (izraz prvič uporabljal 1927 US-kemik Dr. aminic [a'minik]... che al podarès sucedi se un ~ di setante agns. oskrbovanje n. ~ intrinsic e po biograf dal tradutôr. naklonjen. voditi. amerecanizâ [amerekani'dza:] tr amerikanizirati. amicizie [ami't∫itsie] f prijateljstvo n. al si voltà viers la fantate che a veve aduès lis amighis a consolâle: (Tolazzi) amigo [a'migo] m tovariš m. prisrčen. garantî plui atenzion al plan pes emergjencis (lingue. amion. // < gr. d. Corrado Passera. uprava f. americanade [amerika'nade] f amerikanščina f. aminoplast [amino'plast] m KEM aminoplast. izgovor m 2. 155-165). ameti [a'mεti] tr 1. E sâtu. In Friûl-Vignesie Julie si votarà ai 10 di Jugn pes elezions aministrativis (O). amidic [a'midik]. come. saludât cun agrât e ~ di Domeni Zannier (Noeles).. amîs di fruts in sù prijatelji iz otroštva. Piere dure incidude dal I/II sdC Si trate di une ~ di colôr viole (praxisfriuli). aministratîf [aministra'ti:f]. aminicul [ami'nikul] m 1. (Onde). (SiF 03/4. aministrazion [aministratsi'on] f 1. ~si refl amerikanizirati se. amine [a'mine] f KEM amin m. ~ comunâl občinska uprava 2. sokrivec m. direkcija f. (Pa 05/04). (za)čudenje n. (ProvBr). Un svicinâsi plui ~ ae struture al è la premetidure miôr par usâsi a lei in mût continuât (Pa). (La 05/9) amiradôr [amira'do:r] m občudovalec m. -ade adj 1. ametiste [ame'tiste] f MIN ametist m. italo-~ italo-amerikanec m (Pa).// cf. 73-84). al à tignût cont . latinizirano kot ammiratus. amilasi [ami'lazi] f BIOL.(Natisone). predpostavljati.regione. aministrativis [aministra'tivis] fpl POL upravne volitve. amirât [ami'ra:t].. al à comunicât (O). atôrs merecans… Hollywood…”(Ta). amicâl [ami'ka:l] adj prijateljski . -iche adj KEM aminski. elezions aministrativis POL upravne volitve. fr. (po)dati. che nol pues sei identificât intal prodot finâl. administrativen. amigdaline [amigda'line] f KEM amigdalin m. KEM amilaza f. alcâi. čudovit. administracija f. L'amicizie e po nassi par dut.. ma furlan di divignince (Leng). Il 2005 al è stât declarât an de ~ tra il popul gjaponês ei popui europeans. Americhe [a'mεrike] f Amerika f. po upravni poti. družabnik m. vladati. dulà che je stade fate une soste par ~ e rindi onôr al monument dediât a la . L'~ delegât de societât des Puestis Italianis. amiut. che al sarà identificât come l’amiloide (SiF 02/1. i merecans e fasin simpri robis bielis. Il cont di Vermandois. sprejeti. fâ ~ skleniti prijateljstvo. Nomenât ~ civîl dai todescs ocupants (La 05/7).. bližnji prijatelj. amìe [a'mie] f prijateljica f. velik prijatelj. che Celso Macor. aminoacit [amino'at∫it] m KEM aminokislina f. pretveza f. ametropie [ametro'pie] f MED ametropija oz.i m HIST Hamilkar m. amfetamine [amfeta'mine] f MED amfetamin m. aministrâ [aminis'tra:] tr 1. priznati. navidezen razlog m. tra compagns di scuele tra amîs di lavôr . Lu à fat cun ~ cjandôr. A lu preocupava che chel ~ che al veve no lu ves imbroiât. ~ Latine Latinska Amerika. od amid).(Pa) 2. // < Alpha. domnevati 3. prijazen. ~ intrinsic dober. dopustiti. e v. varuh m. In 21 citâts de ~ Latine. Al somee che vuê la comunitât sientifiche e ~ che al bisugne cognossi plui a font lis conseguencis (Pa) 2..(Pa). il sartôr invezi lu tratave come se a fossin vecjos amîs (Sg). upravljati. no a viodi americanadis ma chei biei films d’essai dulà (Ta) amerecanisim [amereka'nizim] m amerikanizem m. vodenje n. administrativno. amiras. plui ~. deriv. uslužen. amiant [ami'ant] m MIN azbest m. parceche un che al fâs ~ apene che i fasin un cjant nol tignarà dûr tal moment de prove. dovoliti. che fintore a jerin lassâts fûr dal oblic di sei etichetâts. Gordon Alles).(O). amiral iz ar. (sangiorgioinsieme). -iche adj MED ametrop. ~ m Amerikanec m. nol è timp di amîs! ne smemo več zgubiti časa. ammiralios. odobriti. amion [ami'on] adj (zelo) prijateljski. ~ adj prijateljski. publiche ~ javna uprava: Vinars prin di Jugn i dipendents de publiche ~ de nestre regjon a fasaran siopar. ~ civîl civilni upravnik. (Pa 02). amiantifars [ami'ant] ?? Al è parcè che a son scaturîts dai efiets che e fasarès la movimentazion di crets amiantifars (Pa 06/2). PROV Dai amîs mi vuardi jo. vodstvo n. ametropic [ame'tr‫כ‬pik]. tolerirati. par sei catoliche. Mi soi visade che a Tuieç o ai une ~ di scuele”. ~ di lavôr prijatelj s službe. aminoacits e v. oskrbnik m. administrativne volitve: si vote pes aministrativis ai 10 di Jugn. par esempli. malenkost f. prime al jere plui viert. podeliti aministradôr [aministra'do:r] m upravnik m. amighe [a'mige] f prijateljica f. (La) amirabil [ami'rabil] adj občudovanja vreden. e à di ~ un pluralisim di mût di preâ e di crodi (glesie). amidi ['amidi] m škrob m.fvg). dulà che a son concentradis lis comunitâts furlanis.. ~ de vore fate prijatelj nedela. di Lois Craffonara. Forsit invidiât e ~ fûr dal Friûl (Leng) amirazion [amiratsi'on] f občudovanje n. carboidrâts sempliçs. vuelis vegjetâi. -iche adj KEM amiden (prid. amilcar [a'milkar] os. občudovalen. finanziâ e meti in vore la leç regjonâl sul ~. amiloide [a'm??] m ?? KEM amiloid m. Amerecane [amere'kane] f Američanka f.american [amere'kan] adj amerikanski. aministrativementri [aministrative'mentri] adv upravno. elements solubii come acits gras volatii.

amissibilitât [amisibili'ta:t] f dopustnost f. ~ m amnestiranec m . svarilo n.. -iche adj ANAT amniotski. amnêstia ’??oubli. azôt ~ amoniakalni dušik. il podê al passe tes mans dai patriarcjis guelfs (Union). tvorjen z a priv. Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. puartantju. a la banalitât. amortizabil [amorti'dzabil] adj EKO kar se da amortizirati. amour.// < neolat. amorin [amo'rin] m BOT reseda f (Reseda odarata). ljubek. amit [a'mit] m REL naramnica f. a + morphê ’oblika’. in mnasthai ’spomniti se’. a la ~.it). amistât [amis'ta:t] f prijateljstvo n. fr. amnistie [amnis'tie] m JUR amnestija f. ampassât [ampa'sa:t] adv lani. dati amnestijo f.lat. . 73-84). screant i gnûfs (ud. boga Amun. . l’~. amovibilitât [amovibili'ta:t] f premestljivost f. fr. amorâl [amo'ra:l] adj amoralen. amont [a'm‫כ‬nt] m 1. par ~ di zaradi. ~ dilà pred dvemi leti. come la ploe e la nêf a vegninjù dal cîl e no tornin indaur cence vê inbombade la tiere.’. zahod m. amobilî [amobi'li:] tr opremiti (stanovanje). odplačevanje dolga. nemoralnost f. vnema f. strast f. -iche adj LIT hamletovski.(don). ammoniacum preko gr. l’~ nol è brût di verzis iz ljubezni se ne norčuje. un ~ apaiât. BIOL lâ (jessi) in ~ (narava) znova razcvesti se. izguba spomina f. a operâ par che a calin sot dai nivei di concentrazion massime ~ (Pa 02). amortament [amorta'ment] m EKO 1. e 4 milions di euros pai amortaments dai inviestiments sui implants. // < cerk. amnion m. (ProvBr). -ade adj JUR pomiloščen. // cf. amoniment [amoni'ment] m opominjanje n. Il Consei comunâl al fâs bon un regolament li che a vegnin fissadis li proceduris di ~ (CoTav). amnêsia 'id. premestljiv. fr. sprejemljiv. notranji arhitekt (Innenarchitekt). ljubček m.. e bugadis intant di bonodôr / mi mandin i ~s. a la stupiditât (Pa 02). cence vêle fate lâ in ~ e dâ-fûr (glesie)// < lat. amnestiranka f. svarilo n. Ammon. al disè propit cjamesute. (ProvBr) 2.// od neolat. nol zui di cjartis .camcom. 73-84) proces amonifikacije. amonificazion [amonifikatsi'on] f amonifikacija f. amortizacija f. dve leti nazaj. voile'. cf.(graggo.. 2-ghise amorfe (SiF 03/3)// < gr. malapaiât vračana. di cuant che e je tacade la vuere a la ~ gjenerâl (Pa 02). Il TKN nus dà la sume dal azôt organic e dal azôt ~ (SiF 03/4). amòur [am'‫כ‬ur] f → amôr .-is ’id. ammôniakon izv. amôr [a'mo:r] m 1. amortizâ [amorti'dza:] tr 1. amnésie . il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion ~ (SiF 03/4. amor.amissibil [ami'sibil] adj dopusten. procès di ~ (SiF 03/4. amoni [a'm‫כ‬ni] m KEM amonij m. STROJ. pardon’. a in mnêsis 'spomin'. Amlet [am'lεt] m LIT Hamlet m. ljubezniv. amovibil [amo'vibil] adj odmakljiv. Mi ven però plui naturâl di meti come simbul e ~ chel cocâl dut neri di petroli (BelR) amonite [amo'nite] f PALEONT amonit m. La gnove unitât produtive e rindarà pussibil la complete inovazion dal prodot des laveblancjarie. modernizacija f. gorečnost f. amni ['amni] m ZOOL notranja ovojnica zarodka. ljubezen f. jo i soi un spirt di amòur (Pasolini). al à cuistât la ~ dai plui grancj scritôrs todescs e austriacs (Pa). o ~s di cuadris di man buine.' tvorjeno s privat. ad acetâ i fats. od egip. butâ l’~. // cf. al à declarât ~ Sipione. ~ m ljubimec m. Lis denunciis ae autoritât judiziarie militâr. (GP). amovere 'oddaliti. amnestiran . odmakniti'. trai l’~ FIG preizkusiti. il cjamis. amonizazion [amonidzatsi'on] f AGR amonifikacija f. (La 04/4). nevračana ljubezen. (postopno) odplačilo m. čustvo n. -ose adj ljubezenski. brezobličen. opomin m. amodernament [amoderna'ment] m posodobitev f. amobiliment [amobili'ment] m oprema f (hišna). od gr. brezlik. s pohištvom opremiti.Bl) o. odpisati. preroditi se. brezličen. amortiziranje n. lansko leto. sâl ~ salmiak m. cjapâ ~ par un kazati ljubezen do nekoga. EKO amortizirati. amortizament [amortidza'ment] m EKO amortizacija f. Ma la ~ no fo concedude ne a lui ne a nissun altri. Amôr [a'mo:r] m MIT Amor m. oživeti se. amoniache [a'm??] m → amoniac. ammonite po imenu Jupiter-Ammon amonizion [amonitsi'on] f opomin m. amorôs [amo'ro:s]. e ancje par infuartî i rapuarts di ~. amortizadôr [amortidza'do:r] m STROJ blažilnik m. leâ une ~ cun skleniti prijateljstvo z. amnistiât [amnisti'a:]. amortizer m. e il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion (SiF 03/4). nemoralen. amp ['amp] m trnek m. prizadevnost f 3. ugotoviti mnenje. Pai ebreos lis fiestis a scomençavin sul lâ ~ dal soreli (BiblMc) 2. zaton m (sonca). ampeloterapie [ampelotera'pie] f MED ampeloterapija f. par ~ di pâs.(CoUd). EKO amortizirati 2. premičen. amonijev. ~ dal azôt solubil organic (SiF 03/4. Come che lu inderadavin cierts romançs masse ~ . propad m. amoniac [amoni'ak] m KEM amonijak m. pojemanje n. (Pa 03/11) 2. amniotic [amni'‫כ‬tik]. amorphos . neizoblikovan. no sac ~ o amnio (Mar) amnistiâ [amnisti'a:] tr JUR pomilostiti. blažiti (udarce). zaljubljenec m. osvežiti se. amoralitât [amorali'ta:t] f amoralmost f. amoniacâl [amonia'ka:l] adj KEM amoniakalen. // < gr. Si puedial fevelâ di une “religion” te vite ~ o inmorâl di Oscar Wilde? (Bel). jessudis tal mês di avrîl di ~ (scritorsfurlans).de). PROV Cui che al è fortunât in ~ . e la sô aversitât al podê. Dopo l'~ de cjasade di Svevie e dai patriarcjis ghibelins. amictus 'manteau. amobilidôr [amobili'do:r] m opremljevalec m. PROV ~ nol domande ni pan ni polente . amit [a'mit] m KEM amid?? Cemût i refudums organics a puedin jessi depositâts dentri dai sacuts di ~ di sorc (Mater . amorf [a'm‫כ‬rf] adj amorfen. sprejemljivost f. 73-84). pohištvo n. il rinovament e ~ dai procès produtîfs (La 05/12). a finirin par dislontanâ i Furlans des cuistions patriarcjâls. ~ gjenerâl splošna amnestija. ~ adj KEM amonijakov. amletic [am'lεtik]. amnesie [amne'zie] f MED amnezija f.

dutalan celo leto. izpos. zastarel. che al previodeve nome la preson (Pa 02). demin. amplus . amulet [amu'lεt] m amulet. amputazion [amputatsi'on] f MED amputacija f. amplitudine [ampli'tudine] f FIZ amplituda f. v 19. Il Consei Diretîf al dure in carghe trê agns academics (CIRF). // od lat. bon dì. amplitudo. Mimnermi. agns indaûr pred leti. anabíósis. no je stade cjapade sot dal articul 116 dal Codiç militâr ~ -. letnina f. trops agns âstu? koliko si star?. izločiti. . intun ~ tornât v celem letu. amputirati. utajenost f (biol. amutinâ [amuti'na:] tr VOJ ščuvati k uporu. Il materiâl che l'artist furlan al à scrit par il "Pezzè string 4et" al amplifiche la sô sensibilitât di compositôr e di musicist e il cuartet (Pa) 2. → ampassât. fr. amundi [a'mundi] adv na pretek. amputâ [ampu'ta:] tr 1. ungan letos. ~ academic akademsko leto. ampulla ’id. povečanje n. LIT amplifikacija f 3. nesodoben. zastarel. Alceu.. al jere stât ativât un interessant . anacoret [anako'rεt] m puščavnik m. anacronistic [anakro'nistik].// tvorjeno po gr. razširitev f. nešteto veliko leto. dut l’~. bon ~ adijo!. graciis ~. àn ['an] 3. l’~ tornât novoleto. amutinât [amuti'na:t]. siôr Minigul. prekinitev vitalnih funkcij) // od gr. od gr. Salvâ). tai agns a vignî. anaconde [ana'k‫כ‬nde] f ZOOL anakonda f (Eunectes murinus). kronološka neustreznost f. Dut chest al sarà ben ricuardâlu in chest ~ di memorie. fr. chest ~. fr. mil agns večnost. an ['an] (pl agn/agns) m leto n. razhajanje n 2. Se di une bande al esist il riscji di jessi tignûts par provinciâi o anacronistics dal 10% dai clients. anabaínein = aufsteigen anabatisim [anaba'tizim] m REL anabaptizem m // tvorjeno iz gr. Tirteu.ampêr [am'pe:r] m ELEK amper m (merska enota). → indi. ampolute [ampo'lute] f mala steklenička. 129). letina f. anacoretisim [anakore'tizim] m puščavniško življenje. mai plui si varès ripetût in tiere furlane! (JM. anachronisme. ~ m anahronističen.// anabiosi [anabi'‫כ‬zi] f BIOL anabioza f. anahoret m // cf. anabatic [ana'batik]. mn.(CoUd) anacreontic [anakre'‫כ‬ntik]. // < gr. ampère . from amplus. cumò intal Museu di Udin (CoUd). od ampli. ~ m upornik m.. Saf. ~. Mi àn dât la grazie (Sg). anabaptizein ’ponovno krstiti’. 2. ANAT ampula f. ~ passât lansko leto. aná in chrónos 'čas'. od nje. ohlapen. anabolisim [anabo'lizim] m BIOL anabolizem m. (Pa 06/1). amplificatio. os. iz lat. amputatio: cf. anacoretic [anako'rεtik]. razsežen. annus. za agns.. a jerin notâts tes scuelutis (Pa 4/2000) // cf. anahronističen 2. amplificadôr [amplifika'do:r] m FIZ ojačevalec m.. ma an dirès tantis. FIG poveličati 3. il prin dal ~ → pridalan .. po imenu franc. an ['an] pro od njega.i m Amsterdam m. an. lâ sù par 29 agns . Di Aquilee e rive une ~ di Sant Menas. o dirai .// < neolat. e intai strets (come la “pycnocline” dal Stret di Gjibraltar dulà che a puedin alçâsi fin a cent metris di ~ (SiF 02/2. od lat. predtakt m. prostran. AN ['?] kratica > Aleance Nazionâl. TEH ojačati.’. -iche adj puščavniški. amplificazion [amplifikatsi'on] f 1. obsežen. anfure. anakolouthon (a priv. // novotvorba cf. amperaç [ampe'rat∫] m ELEK jakost električnega toka. leta nazaj. nesodoben. amplece [am'plet∫e] f obširnost f. iz gr. Iponat. puntar m. odrezati 2. st. tai agns dal Trente v tridesetih letih. ampli ['ampli] adj prostoren. prekrščevalec m . amphora ’amfora’ → furl. steklenička f. nazadnjaški človek. to je skupnostno življenje). izp. kirurško odstraniti. ampole [am'p‫כ‬le] f 1. ~ bisest prestopno leto. -ade adj VOJ uporen. od onega . -iche adj METEO dvigajoč . spuntan. in chê ~ stesse par esempli. chest ~ cu ven naslednje leto. ~si refl upreti se. vstaja f. amputation. amperore [ampe'rore] f ELEK amperura f.// izpos. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. (k αναβολή) anaciclic [ana't∫iklik]. kirurška odstranitev. // cf. -iche adj 1. il taramot dal '76 al varès fat di ~ e di volan a chestis tindincis za in at in dut l'Ocident. (Pa 7/2000). prostranost f. sedanjika od vê: imajo. fizika AndréMarie Ampère (1775-1836). anachorète izpelj. siben ancje di servizi culturâl intal sens plui ~ di cheste peraule. obsežno. amul ['amul] m → emul. ~ scuelastic šolsko leto. razširiti.// lat. // < lat. v veliki količini. FIG odstraniti. amsterdamian [amsterdami'an] adj GEO amsterdamski. REL anahoretizem m (prva faza krščanskega meništva. anabatist [anaba'tist] m REL anabaptist m. fr. αναβολισµός preko lat. amuletum.) nikoli. Par la ~ dal DNA a son stâts doprâts i primers (SiF 02/1) 2. un ~ tornât celo leto. amplificâ [amplifi'ka:] tr 1. amplissim [am'plisim] superlat. agns e agnorums → agrnorums .// < lat. graciis. zastarelost f. → a svuaç. . FIG anahronizem m. amutinament [amutina'ment] m VOJ upor m. In Friûl. anacronisim [anakro'nizim] m 1. anakhôrêtês od anakhôrein ’se retirer’. Anacreont [anakre'‫כ‬nt] m LIT Anakreont m. amputare ’rezati’ amputabil [ampu'tabil] adj ki ga je mogoče amputirati. tal ~ dai tredis mês FIG (šalj. tai prins agns dal Cincuante na začetku petdesetih let (Pa). ~ di memorie spominsko leto. ancje se. iz gr. in akolouthein ’slediti’). → larc. obsežnost f. → impole. FIZ ojačenje n. -iche adj LIT anakreontski. anabolismus. Tal ~ scuelastic 1998/99. anade [a'nade] f leto n. anacruse [ana'kruze] f LIT anakruza f. od lat.. ~ m Amsterdamec m. anahronizem m. -iche adj LIT palindromski (verz). (ob)širen. (Pa 02). anacolut [anako'lut] m LING anakolut m // preko lat. (storia900) // < lat. jessi par 29 agns. raztegnjen. spuntati se. agns a vignî Une robe strasordenarie che. kasneje nadomesti cenobitsko. nesodobnost f. Alcman. Amsterdam ['amsterdam] kr. amperometri [ampe'r‫כ‬metri] m ELEK ampermeter m.. anacreontiche [anakre'‫כ‬ntike] f LIT anakreontska pesem m. povečati. ampliementri [amplie'mentri] adv obširno. fr.

od gr. razčlenitev f. -iche adj anamorfen. ~ dal sanc MED analiza krvi. analfabetisim [a'nalize] m nepismenost f. fr. FIG. ocenjevati. ocenjevati. análysis k gr. analen. analbuminemia [ana'lεtik] m MED analbuminemija f (nizka koncentracija albumina v krvnem serumu). (CoUd).i m Anam m. ana ’proti’ in phulaxis ’zaščita’. ananas ['ananas] m 1. La misure dal POX e je stade fate cun tun particolâr ~ olandês Euroglas ECS1000 cun titolazion microcoulometriche (SiF 02/1). In dut chest l'handicap plui grant. (Pa 02). anale(p)tic [ana'lεtik] m MED analeptik m. analogjie [analo'ăie] f 1. iz gr. analoc [a'nalok] → analic. BIOL anamorfen.fvg) 2. anale adj ANAT zadnjičen. analisi [a'nalizi] f 1. anaerobiosi [anaerobi'‫כ‬zi] f BIOL življenje v okolju brez kisika. analogjichementri [analoăike'mentri] adv 1.' (iz aná lógon 'glede na razmerje. anaglif [ana'glif] m ARS anaglif m. ánadiplosis = podvojitev. iz lat. od gr. st. ananás 'id. anagogjie [anago'ăie] f LIT mistična interpretacija. anagraf [a'nagrafe] f seznam m (stalnega) prebivalstva. -iche adj analitičen. OPT anamorfoza f. ~ m analgetik m. analfabetski . (sadež) ananas m. in formât ~ (scritorsfurlans) v analoški obliki 2. // cf. ~ logjiche LING stavčna analiza. nepismeni m. analeptično sredstvo. Evidenziant cierts articui de leç. sestaviti anagram. // cf. ~ m brezalkoholna pijača.. analizâ [anali'dza:] tr analizirati. anagramist [anagrama'tist] m anagramist m (sestavljalec anagramov). TEH anamorfen (filmski format DVD. analogjic [ana'l‫כ‬ăik]. izp. GRAM anaforičen. (serling) 2. podobnost f. TEH analizator m (naprava). -iche adj 1. // izp. analoghe [a'naloge] adj analogen. -iche adj matični. anaerobi [anae'r‫כ‬bi] m BIOL anaerob m. analitichementri [analitike'mentri] adv analitično. presoja f. BOT ananas (Ananas) 2. in ~ cu la leç 482 (lingue. analcolisim [analko'lizim] m analkoholizem m. nealkoholizem m. psihoanalitik m 2. anagrafic [ana'grafik]. anagramatic [anagra'matik]. razčlenjevanje n. analitic [ana'litik]. analogija f. cu la plui part dai soldâts analfabets. -iche adj MED analgetičen. temeljiti pregled. ~ adj analeptičen.. ~ programadôr RAČ programerski analitik.regione. LING nalika f. ocena f. analyse . // v 16. analiza f. Par ~ ducj i ponts dulà che Dostoevskij al fevele de epilessie o ai let cun . GRAM anaforizem m. analecta [ana'lεtik] m → analets. analogie . Ancje chi il nestri Evanzelari al è une sorte di document ~ de cjase reâl (CoUd). une domande di ~. (SiF) analizabil [anali'dzabil] adj razčlenljiv. anadiplosi [anadi'pl‫כ‬zi] f LIT anadiploza f. od gr. od gr. fr. Anam ['anam] kr. st. presojati. ~ adj anaeroben. analfabetizem m. analgezija f. -iche m analističen. analogia. analogno. Chê analisi le fâs un algoritmi ~ (par. -iche adj brezalkoholen. analgésie . substanci. iz port. LING po naliki. LING po naliki. analist m. analgjesie [analăe'zie] f MED neobčutljivost za bolečino. TV 2. anafilatic [anafi'lasie] f MED anafilaktičen. analýein 'razčleniti'. ki se da analizirati. podoben. -iche adj anaeroben. ~ m Anamec m. anâl [a'na:l]. anagraf m. e al bat su la dibisugne di une precise ~ dai coscj par ridusi (partitrepublichefurlane) 3. anaglifen.cors extracuriculâr su lis lenghis minoritariis d’Europe. (SiF 02/1)// izp. anaglitic [ana'glitik]. analfabet [analfa'bet] adj nepismen. anaglipt m (polreliefno kiparsko ali cizelersko delo). in ~ cun/ a di analogno k. anafilassie [anafi'lasie] f MED anafilaksija f (obrambna reakcija organizma proti dol. letopisec m. anamorfosis [ana'm‫כ‬rfozis] f → anamorfose. popačenje n // gr. si jere rindût cont de impreparazion taliane. anagogija f.. inte stampe. -iche adj LIT anagogičen.// od gr. analistic [ana'listik]. ~ gramaticâl LING besedna analiza. uganka s premenjanimi črkami). anagramâ [anagra'ma:] tr anagramirati.' (izp. . // izp. in algein 'trpeti'. no à puartât a disvuluçâ un prodot ~ pal polac. podoben. anamit [ana'mit] adj anamski. anus. psihoanaliza f. -iche adj ARS anagliptičen?. .ser) pal SGML speciâl. si à di rilevâ che. Tupi). anaerobic [anae'r‫כ‬bic]. od gr. od gr. analets [ana'lεtik] m LIT analekta npl (zbirka citatov in izvlečkov iz literarnih del). po razmerju'). analistiche [ana'listike] f analistika f. analogus od gr. analiza f. (SiF 02/1) analic [a'nalik]. matična knjiga. Guarani. analogen.// cf. anaerobno živo bitje.. razčleniti. analitik m 2. shock ~ anafilaktičen šok (najhujša oblika alergij). anamnesi [anam'nεze] f MED anamneza f// izp. anaforic [a'nafore] f LIT. analfabetski. ~ adj analizatorski.(Pa 11/99) analgjesic [anal'ăεzik]. anagramma (grámma 'črka'). -iche adj nepismen.// 20. -iche adj ARS anaglifski. ARS anamorfoza f. črkovnica. preučiti. analfabetic [analfa'bεtik]. preučiti. anamorfose [ana'm‫כ‬rfoze] f 1. analculic [anal'kulik]. A la vilie de vuere. anamnesis . anamorfic [ana'm‫כ‬rfik]. -iche adj anagramski. analitsko. analitski. analitiche [ana'litike] f analitika f. analizadôr [analidza'do:r] m 1. anamorphosis ’opnieuw vormen’. a(n) priv. vzeti pod drobnogled. al è l'"~" de marilenghe. anaforisim [anafo'rizim] f LIT. analist [ana'list] (pl analiscj) m 1. (popačenje) 2.// izp. anaglific [ana'glifik]. analogija f. anagram [ana'gram] m anagram m (besedna igra. analitik m. ~ m analfabet m. napraviti. anagogjic [ana'g‫כ‬ăik]. od lat. anagrafski. ~ statistiche statistična analiza 2. Lis fotografiis a rivuardin architeturis e ogjets di art che a son descrits in mût ~ tal catalic. análogos 'id. anamorf [anam'nεze] f 1. (Pa 02/10-11). podobno 2. Al lavore come ~ programadôr a Udin. fr. anaphora ’reprise’ k pherein ’nositi’. anafore [a'nafore] f LIT anafora f. iz jez. izp.

cat. anatematizar. ‘zakrivljen’ + sauros ‘lizard’. // cf.// preko fr. ~ dongje . juž. anathème . anatomê ’id.) (SiF 02/1). secirati 2. a(n) priv. anapestic [ana'pεstik].i. di Cesar Borgia. E si tacà a cori ~ lui bande dal sfuei (Zili). Anatolie [ana't‫כ‬lie] kr. ανατοξίνη od ana ‘proti’ in toxinê. Pe conclusion de opare e reste ~ vierte la cuestion dal ultin lot. anastomosis. -iche adj EKO anatocističen (glede na obrestovanje obresti). Felix Marchi. f Anastazija f. anatomie [anato'mie] f 1. anastigmatisim [anastigma'tizim] m anastigmatičnost f (obnavljajočnost. zmešan. anarchic [a'narkic]. al à fat di nô ancjetancj rês e perdis par Diu so pari. ancestrâl [ant∫es'tra:l] adj atavističen. (ProvBr) 2. ankulōsis k ankuloun ’zakriviti’. anarchiste [anar'kiste] f anarhistka f. o... Come studiâ il cuarp uman sul taulaç di un ~. tudi. gr. come che al dîs il pape. anatemizât [anatemi'dza:t] m REL izobčen. neodgovoren. anastomosi [anasto'm‫כ‬zi] f MED anastomija f. iz lat. čeprav. (partitrepublichefurlane) 3. in archía k archós 'vodja'. pregled m // od poznolat. od gr.. anatolic [ana't‫כ‬lik]. anathématiser . no jere ~ finide (Ponte).. ~ m POL anarhist m. ancje ben che [anqe'bεn ke] co čeprav. anastrofe [a'nastrofe] f LING inverzija f. anatomia. četudi. ancjemonò [anqemo'n‫ ]כ‬adv še. anarhija f. -iche adj anatomopatološki. anarhično. anarchic a 18 karats (Pa 03/12). (O) odprto ostane še vprašanje. ancestral . četudi. che a sostignivin che l’esam psichiatric al veve di jessi integrât cul esam ~ (SiF 02/1. ~ microscopiche mikroskopska anatomija. obrestovanje obresti. celo 3..i. // lat.(Pa). razčleniti. (Macjeu). anapaestus. anathêmatizein. par cure de SFF. pregledati. četudi.. obrnjeno stavljen. ancje se la mê famee e jere siore di virtût. (BrLi). anatomizâ [anato'midza:] tr 1. analiza f. anarhičen 2.// izp. anarhizem m 2. neurejenost f. di un om straordenari e duncje dificil. anarchichementri [anarkike'mentri] adv anarhistično. anastrofa f. ?? ~ sore. izključiti. (SiF 02/1. -iche adj anatomski. anastrofic [a'nastrofe]. FIG nered m.' (k paíein 'tolči'). cunfins a drete e a çampe. izobčiti. Ma chê condane ~ di doprâ lenghis e culturis disferentis e je la lidrîs istesse di . analizirati. anatemizâ [anatemi'dza:] m REL izobčiti. anhilotičen. o vin scoltadis tantis vôs che a disin che a lui lis feminis i plasin ancje se maridadis”. ancj ['anq] adv in co → ancje. (Bel). prekleti. di “autoesclusions”.) → ancje. PROV Dulà che e sta une bocjade di pan e po stâ ~ une peraule . Godega-Conean. -iche adj TISK anastatičen. anatematizâ [anatemati'dza:] m REL anatematizirati. od gr. anápaistos 'id. anastomizâ [anastomi'dza:] tr MED anastomizirati. četudi je bila naša družina polna vrlin. // izpod. anatomichementri [anatomike'mentri] adv anatomisko. ancjemò [anqe'm‫ ]כ‬adv 1. anarhistično usmerjeni. ~ m (slabš. ancje se ['anqe] co čeprav. Anastâs [anas'ta:s] os. anarchist [anar'kist] (pl anarchiscj) m POL anarhist m. 155-165). MED anatomija f. POL anarhistični družbeni model. m Anastazij m. (Bel). še. šp. preklet. e us domandìn ~ a voaltris (Basc). lad. 9) // gr. še. poleg tega. FIG neurejen. dutcâs. faksimilen. che il net cambiament climatic al podarès puartâ il planete sul or de ~. anchine [an'kine] f TEKST nanking m. ~ m Anatolic Anatolec m. 4. anchilosaur [a'nel] m ZOOL ankilozavr m. od gr. . a si scuintrin cussì dôs scuelis di pinsîr: une che e ten sù la ~ e la neuropatologjie (scuele . FIG natančna razčlenitev. ancia ['anq] adv in co (nareč. anarchisim [anar'kizim] m 1. // neolat. od gr. ~ di dut ce che si veve ~ di fâ e di patî: i pecjâts di Neron. antecessor ( ante in cedere ’iti. in chel secul lis dôs citâts no jerin ~ unidis (scritorsfurlans). anarchie [anar'kie] f 1. stant che nol ven trasferît par ~ (SiF 03/4. četudi. imbombât de sô nobiltât parlamentâr. anatocistic [anato't∫istik]. dal 1987 (CoUd). // cf. ankylosaurus. -iche adj 1. fr. // od neolat. anastomoza f. Anastasie [anasta'zie] os.. pomlajevanje). La cjase. anatomopatologjic [anatomopato'l‫כ‬ăik]. ~ deventade par matrimoni (Mar). Anatoliche [ana't‫כ‬like] f Anatolka f. k gr. antant) adj prav tolikšen. anarcoit [anarko'it]. anatematitzar. anatocisim [anato't∫izim] m EKO anatocizem m. -iche adj MED ki se nanaša na otrdelost sklepa. ancje ['anqe] co 1.) anarhistično usmerjena oseba. di anatemis. anatossine [anato'sine] f BIOL anatoksin m. anarhičnost f. anathêma ’offrande aux dieux’. ~ patologjiche patološka anatomija 2. brezzakonje n. ancjeben [anqe'bεn] adv seveda. . -iche adj anatolijski.. ciamò. anastatic [anas'tatik].’ (k anatémnein 'razrezati. ki se nanaša na prednike. ankulos. -iche adj LING inverzen. (glesie) Nisem iz župniške družine. raztelesiti'). FIG podrobno razstaviti. neodgovornost f. četudi.// cf. -iche adj LIT anapestovski. anchilosi [anki'l‫כ‬zi] f MED otrdelost sklepa. intant (Leng) 2. od gr. anatomic [ana't‫כ‬mik]. anatocismus. obrnjena stava f. anatomist [anato'mist] (pl anatomiscj) m MED anatom m. FIG). calcul ~ računanje obrestnih obresti?. ancjetant [anqe'tant] (t.(Ta) 2. // gr. dobro. anateme [ana'tεme] m REL anatema f. k ancêtre od lat. di esclusions. ancje dongje che [anqe'donăe ke] co čeprav. atuâl spirt libertaridemocratic: il cualuncuisim. 155-165). l'~. brezvladje n. par cheste scuvierte a son deventâts i fondadôrs de anatomie microscopiche. il facilonisim. anhiloza f. POL anarhizem m.i f Anatolija f. hoditi’). raztelesiti.anapest [ana'pεst] m LIT anapest m (trizložna pesniška stopica dveh nepoudarjenih tretji poudar). ancje mai che [anqe'mai ke] co čeprav. izobčenje n (t. anastigmatic [anastig'matik] adj FOTO anastigmatičen. fr. anarhističen. No jerin lâts ~ a viodi la fin dai lavôrs di rignuviment dal fabricât. edizion anastatiche faksimilna izdaja: ristampe anastatiche. -oide adj POL anarhoiden. anaspirersul [??'] m BOT nektarina f (sadež) (bolj običajno baracocul). anchilotic [anki'l‫כ‬tik]. ~ un še eden. No soi di famee di predis.

un omp ~ preprost človek 3.i m (biblijsko ime) Hana m. androcei [andro't∫εi] m 1.50 euro (Onde). pripeti. drža f. ancje tu tu crodis di jessi cui sa cui. zgodbica f. ancorât [anko'ra:t]. Al è in ~ un grum di lavôr (Pa). zasidran. Andrât [an'dra:t] (t. pomembnost f. navada f. preprost. (scritorsfurlans)// iz lat. pisec anekdot. ošabnost f. Ane ['ane] os. vezati za kaj. robe ~ ceneno blago 4. e vîf fûr de storie. hermafrodit m 2. obdobju). za pešce) steza f.(SiF 03/3). ancora. androgjin [an'dr‫כ‬ăin] adj dvospolen. il dêt dal ~ prstanec m 2. ma lafenò nissune poe. od gr. obroč(ek) m. barva f. obroč .i f MIT Andromaha f (žena trojanskega junaka Hektorja). sklep m. andalûs [anda'lu:s]. anecumene [aneku'mene] f ASTR anekumena f. iche adj anekdotičen. Andreis [an'drεis] kr. od človeka nenaseljen kraj. veža f 2. naraven. Anconitane [ankoni'tane] kr. tal presi ~ di 7. nevezan.(SiF 03/4) // cf. običaj m. ma la ~ de famee a leve indenant compagne 6. hodnik m. nagnjenje n.i f Andreja f. . άνδροµανία.(Pa). luknja f. puartait chi la vieste plui biele e meteije intôr. m Adrijan m. Andalusie [andalu'zie] kr.. enostaven.i f 1. Sant ~ si pense che e sedi une forme cuntune influence slave sul non di Sant Andree. ravnanje n.i fpl Andi mpl. srednji. ~ pro prav tolik.. način m. anekdotika f (anekdote o osebi. obraz m. al viazave in prime classe sul diret Rome-Ancone cun doi fraris. (Leng).. prstan m. pričvrstiti. andalusite [andalu'zite] f MIN andaluzit m. trop che e vuadagne in rispueste al è un ~ scunît cidinôr. vedenje n.. Andreine [andre'ine] os. nissune ombre e nissune ~ nazionalistiche. un pas ~ 2. la ~ popolâr dal librut 7. FIG pogled m. ~si refl 1. anedotist [anedo'tist] (pl anedotiscj) m pripovedovalec. (gorovje). ki je nor na mošje. koridor m. enak ancone [an'kone] f → incone. andri ['andri] m → landri. ton m. f Andaluzija f (pokrajina v južni Španiji): il puart de piçule citât di Palos te ~.. t. andrean [andre'an] Andree [an'drεe] (t. za naselitev neprimeren kraj. povprečen. Republiche ~ Ankonska republika (s franc. FIG a dute ~ . ARS lastnost f. način hoje.. Andrian [andri'an] os. tante e je diferente la ~ jenfri i studiôs (Leng). sposobnost f. BIOL dvospolna rastlina. m Andraž m. enako (količino). meti l’~ tal dêt dati prstan na roko . passant pe ~ che je in bande de puarte (BiblEzechiel). zbiranje in pisanje anekdot 2. napuh m. zagata f. in chê cjase dut al pareve sdrumâsi. ekdidónai 'objaviti'. posebnost f. une ~ di salvece.. Andromache [an'dr‫כ‬make] os. andi ['andi] part pro → an. cui siei sant Antoni e sante Rite e san Josef e il Signôr e sante ~ e la Madone (BelR). potka f. Anusse. HIST moški del hiše (v stari Grčiji). zasidrati 2. (beneška) ulica f. in dì di vuê. FIG nadutost f. anekdota ’neobjavljeno’ k gr. andromane [andro'mane] f androman. Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! . Dreute) os. Dree. Andree) os. člen m (pri verigi).i.. Nusse) os. andit [an'dit] (demin. Po mi menà. anedot [ane'd‫כ‬t] m anekdota f. (Pa) Isti način (postopanje). (Bibl-Lc). čumnata f. tekoč. di ~. to iz gr. an. ricors a chê straodenarie in câl te Provincie di Udin par chel che si inten l'~ dal marcjât dal lavôr tal . kretanje n: la sô sapience e la ~ 2. izgled m. vidik m. anecdote . dvospolnik m. pomočjo se je razglasila 19 nov.i f Ankona f (Marche). jessi in ~ biti v toku. f Ana f. La siore ~ Vobis e torne plui dispès in Friûl. nadarjenost f. dostojanstvenost.// < gr. držanje n. usidrati. ancure ['ankure] f sidro n. fra ancorâsi a un mont sigûr ma datât e butâsi tal larc cul riscjo di cjatâsi cul nuie denant e cul nuie daûr.i f Andora f. ancorade a un piçul mont alpin e contadin. i m Andreis (Pn). tesen) prehod m. (Pa) 3. sante ~ sveta Ana. → gosse. (Bibl-Lc) in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa. andropause [andro'pauze] f MED andropavza f. BOT androcej m 2. fr. corîf. andromanie [androma'nie] f andromanija f. meteitji l’~ tal dêt. brez' + oikouméne = 'naseljen svet'. izraz m. e sta metint de bande ancje il talian par lâ viers l'anglês. pritrditi.. ASTR Andromeda f. ande ['ande] f 1. ánkŷra . la civiltât. ~ muarte (slepa) ulica f. -use adj andaluški. Invecit. androsteron [androste'ron] m MED. značaj m.(La 04/3) andant [an'dant] adj 1. ubranost f. kadenca f. (cena) nizka. FIG umerjenost f. Ane ['ane] (demin. pûr cun ducj i disastris che e à produsût tal Vincjesim secul .i. Andore [and'ore] kr. ~ m Ankonec m. Andis ['andis] kr. nissune plee. anedotic [ane'd‫כ‬tik]. navaden. od Anute. oklepati se. andesite [ande'zite] f VULK. androne [an'dr‫כ‬ne] f (ozka. Ancje tu tu cjapis di chês andis che a fasin trimâ il mont 5. O magari a svoglitâ se la femine di ~ e jere a palaç o (Mar). ~ m 1. tesnec. e interesse 10 milions di citadins europeans di Spagne (Catalugne e Isulis Baleârs). presi ~ ugodne cene. KEM (spolni hormon) androsteron m. ~ m Andaluzijec m. O podìn contâ un anedot:. mena pri moškem. La stesse ~ che. čud m.i. pot. Andromede [an'dr‫כ‬mede] f MIT. // od gr. Andaluse [anda'luze] f Andaluzijka f. MIN andezit m. anel [a'nel] m 1. intant che ~ e Caife a jerin i sorestants dai predis. bahavost f. nekakovosten.~ adv prav tako. da. androgynon androit [an'dr‫כ‬it] m robot m. bahanje n. a batevin il forment cuntune ~ strache. ~ m Andoran Andorec m. usidrati se. videz m.i. -ade adj usidran. jessi in ~ di biti na tem. krog m. občutek. (ozka) cesta f. andament [anda'ment] m potek m. okleniti se. zunanjost f. (ozek. od andiut) f 1. razvezan. zunanjščina f. (Bel) 2. (Bel) anconitan [ankoni'tan] adj GEO ankonski. umerjen. Ancone [an'kone] kr. FIG oprijeti se.1797) 2. pričvrščen. Andrej m. kazanje n.= 'ne. a poche Sante ~ (bolj običajno al poche dree). come se pal vuarp al fos aromai inutil contâ (Mar). anedotiche [ane'd‫כ‬tike] f 1. mi da la ~ imam vtis. FIG obnašanje n. hoja f. nimfomanija f// < gr.i. klimakterji virilnosti. m Andrej m. Sant ~ → Sant ~. stâ su la ~ biti v pripravljenosti. potekanje n. ancorâ [anko'ra:] tr 1. (Pa). andoran [ando'ran] adj GEO andorski. (prebivalka Ankone) Ankonka f. Anica f. pri tem. Svelts. Ogni moment si visave che cumò la vite e veve une altre ~ (Sg) 4..

// od gr. od gr. zedinjenje’. amphí 'okrog' in lat. (Pa 04/04). sposobnost spojine.nagl. MED amfibolen (deluje tako v smeri katabolizma kot anabolizma). (CoCamp)// < lat. REL dvorezen. // od lat. anfiteatric [anfite'atrik]. anemochor. a(n) priv. la miserie de plui part dai contadins : lis causis a son di cirî ancje te ~ dai terens (CoCamp). anemic [a'nεmik]. . // cf. zatirati.// cf. cu la lôr firme. aneurismâl [aneu'rizme] f MED se nanaša na anevrizmo. trpinčenje n. // od gr. anemometri [ane'm‫כ‬metri] m METEO anemometer m (merilec vetra). it. krožek m. ánemos ‘veter’ in -graphía 'opisovanje. amphibole. FIG neplodnost f (zemlje). ánemos ‘veter’ in k lógos 'beseda'. ZOOL dvoživka f. // izp. amphoteroi ‘obadva’. GEOL ~ morenic morenski nasip. anemie [ane'mie] f 1. anestesie [aneste'zie] f MED anestezija f. Difat si po dî che la mont e à tacât a lâ denant-daûr a partî de invasion o ocupazion o ~ taliane. anemul [a'nemul] m BOT vetrnica f (Anemona) // gr. Il Cormôr. ~ m 1. amphi ’z obeh strani’ in mixis ’mešanje. il mangjâ e la aghe di bevi a vignivin puartâts graciis ai mieçs anfibis de Protezion civîl e dai pompîrs (La 03/01) // tvorjeno z gr. z amphibolia. FIG dvoličen. krempelj m. dvomiselnost f 2. iz gr. amphitheatrum. anfidiploit [an'fibul] m amfidiploid m. amphi ’na obeh straneh’ + brachys ’kratek’. anfibolite [anfibolo'ăie] f MIN amfibolit m. -iche adj 1. amfibija f 2. ~ totâl splošna anestezija f. amphibologie. anfotericin [??'anfore] m KEM amfotericin m. priključitev. amphimixis. anfibul [an'fibul] adj 1. // lat.. dilatazion ~ de aorte razširjenje aorte (zaradi anevrizma). // od gr. kljuka f. anfitrop [anfi'tr anfore] adj ??Partly inverted. theâter (izpos. tlačiti. okoliš. antično gledališče. kolobar m (okoli lune). ang. organizem. anemochorous. a àn declarât mertori.(CoUd). (Pa 05/05). anemičen 2. od gr.) e lis riis di alturis plui a sud. omrtvičiti. anghîr [an'gi:r] m kavelj m. anestetic [anes'tεtik]. Amphitryon. il mancjât jutori a un lavôr che 86 mil di lôr. ánaimos 'brez krvi' k haîma 'kri'. amphitheatricus. // gr. al rivà a viarzi. // iz neolat. ki preučuje veter). stavek) 2. Us vignarà indenant un om ch’al puarte une ~ di aghe. amphibolia. REL. amphitropous od gr. FIG pomirjevalo n.’. amphioxus od amphi + oxys ’sharp’. amphi ’z obeh strani’. amphí + tre`pein ’obrniti’. aneurisme [aneu'rizme] f MED anevrizma f (razširjena arterija). anemologjie [anemolo'ăie] f METEO anemologija f. che o ài riscjade la vite. tra l'~ morenic plui a tramontane (. anemonê 'ki se pod vplivom vetra odpre'. // < gr. ki ima diploiden set kromosomov od vsakega starša. aneurusma ’dilatacija arterije’. ~ m 1. turned back 90 degrees on its stalk. amphi ’dvostranski’ in bios ’življenje’. aneroit [a'nemul] m FIZ aneroid m. ~ locâl lokalna anestezija. (Pa). ánemos ‘veter’ in choreo ‘cambiar de lugar’. KEM. TEH (vozilo) amfibija f. → rincje. e dopo di vê involuçât parie l’~ de clâf. anfibul [an'fibul] m MIN amfibol m. anfimissi. anestetizâ [anesteti'dza:] tr MED anestetizirati. nasilstvo n. anévrisme . dvomiselno izražanje n. od gr. dal dut isolât. od gr. nejasen (izrek. anektirati. anfibrac [an'fibrak] m LIT amfibrah m (trozl. amfora f.-nenagl. fr. ~ di cjadene členek verige. // od lat. od amphiballein ’dvomiti’. kot iz amphibolos + logos . omamiti. od gr. kralj Tirinta in mož Heraklejeve matere Alkmene). (Bibl-Mc) angariâ [angari'a:] (o angarii [anga'rii]) tr mučiti. tiere anemiche neplodna zemlja. amphoteros ‚beiderlei’.// gr. blažilo n. // cf. amfiteater m. FIG oznaka za prevaranega moža. anestetik m 2. (BelAlci). anfibul. anemija f 2. ang. anfore ['anfore] f → anfure. FIZ amfibolija f. angarie [an'garie] (t. anestesisim [aneste'zizim] m MED anestezisem m. cf.. [Of a plant ovule]. amphoterisch . Par la operazion no coventave plui di une ~ locâl cussì la femine (Furlanist). da deluje kot kislina ali baza. -iche adj se nanaša na amfiteater. aneti [a'nεti] tr POL priključiti. anfibi [an'fibi] adj 1. in aer 'zrak'. okrožje n. anfibologjie [anfibolo'ăie] f 1. ~ di taur kavelj?. anfiteatri [anfite'atri] m 1. aneroidni barometer m. anfoteric ['anfore] m KEM amfoteričen (ki deluje kot kislina ali baza). // od gr. cence avilîsi e mandâ dut a trai pai dispiets. anfiossi [anfite'atri] m ?? (Amphioxus lanceolatus) // preko neolat. fr. anession [anesi'on] f POL aneksija f. anestesist [aneste'zist] (pl anestesiscj) m MED anestezist m. cf. anfure ['anfure] f vrč m. dvoumno. fr. tes lôr anfuris. anéroide . neploden.). MED slabokrvnost f. l’~ mi à domandât: (BelFa).. dvoumje n. angjelic [an'ăεlic]. amphibolos ‘dvoumen’. amfiteatralna predavalnica. // cf.m. anfitropâl [anfitro'pa:l] adj amfitropalen. une scarpe di un tipo e une di un altri e un ~ di taur sul nâs! (Ta). jalov. anemometrie [anemome'trie] f METEO anemometrija f (merjenje hitrosti vetra). pisanje'. anemofil [ane'm‫כ‬fil] adj BOT anemogamen. gr. Cuanche mi àn operât di infart. a jessi doprât come mani di pale. od gr. al jere anetût al Tierç Reich di Hitler. GRAM dvoumna slovnična zgradba. cence cussience e cence une scuele adeguade al è condanât a fâ di famei. od gr.. anfoter ['anfore] m KEM amfoter m. fr. reven. s končnico -logia . // gl. Anfitrion [anfitri'on] m MIT Amfitrion m (v gr. // cf. cul non di “Adriatisches küstenland”. 2. -iche adj MED anestetičen. cf.. nasilna pripojitev. anaisthêsía 'neobčutljivost'. amphibologia. anemografie [anemogra'fie] f METEO anemografija f. omrtvičenje n. amfiteatričen. daspò dai 8 di setembar dal ’43.: nenagl. ánemos ’veter’ in philos ’prijazen’ anemograf [ane'm‫כ‬graf] m METEO anemograf m (priprava za zapisovanje moči in smeri vetra). trpinčiti. anemâl [ane'ma:l] m → nemâl. anemocôr [ane'm‫כ‬fil] BOT ??dispersado por el viento. -iche adj angelski. lis angariis. (Sg). che al nas intal ~ morenic dal Tiliment. diploos ’dvojni’ in eidos ’vid’ anfimissis [anfi'missis] m MED amfimiksis m // od gr. nem. ~ de clâf obroč ključa. ang. théâtron 'gledališče'). anaemia ’id. dvoživen 2. [anga'rie]) f JUR zatiranje. ~ anatomic predavalnica anatomije 3. AERO. mitol. vetrologija f (znanost. nem. La sô posizion lu lasse. tvorjeno k gr. malokrven.

anglofobic [anglo'f‫כ‬bic] adj anglofobičen .. in ce ~ v kakšnih skrbeh. Liberie. angjiopatie [anăiopa'tie] f MED angiopatija f. angloman [anglo'man] adj anglomaničen. Burundi. angleški jezik. angio. -ade adj ki ima ostre kote. it. ~ e Marie (manzanoBr).od gr. (Pa 02). angjiologjie [anăiolo'ăie] f MED angiologija f (nauk o krčnih žilah). angulatus. anglofon [an'gl‫כ‬fon] adj anglofonski. // od imena šved. ~ m t. ~ m anglofil m.i. p.(Pa). -iche adj anglokatoličen. angio. // od gr. angolês [ango'le:s]. angolan [ango'lan] adj angolski. angul ['angul] m 1. anglofilski. anglicizazion [anglit∫idzatsi'on] f anglicizacija f. anglo. angjiografie [anăiogra'fie] f MED angiografija f. angurie [an'gurie] f lubenica f. ostrokoten. anglosaksonski. gjat di ~ angorska mačka. -eze adj → angolan. angure ['angure] f angora f. // < neolat. benigni tumor ožilja. angoloit [ango'l‫כ‬it] m oglat (??szöglettest). angleško govoreči.. angosse [an'g‫כ‬se] f tesnoba f. al è in realtât un ~ che al varès di sei voltât cun “mondializazion”. bridkost f. anglofop [an'gl‫כ‬fop] adj anglofobičen . anglomaniak m. par mangjâ la ~ e zuiâ (mediareteedu). angli ['angli] m → Anglês. aggeion ’vaisseau. Chest però al compuarte che l’~ che si intivisi ogni dì. 97114). angorie [an'g‫כ‬rie] f del njive. anglofilie [anglofi'lie] f anglofilija f. -ese adj angleški. f Anglija f. lenghe anglonormane anglonormanski jezik. angunie [angu'nie] f → agunie. gozdni koren (Angelica archangelica) 2. skrit kot. anglicanisim [anglika'nizim] m REL anglikanizem m. Anglês Anglež m.. (La) angstrom [angu'dele] m FIZ angstrem m (merska enota).(SiF 02/2) 2. f (IT Engadina) . Al si svicine ae produzion incisorie de scuele ~ (CoUd). Un dai uficiâi dal esercit ~ (in dut i acusâts a son circje 20) (Pa 03/8) eden od častnikov angleške vojske. → Engjadine. frontâls o di ~ arbitrari come tes riflessions tor di parêts isoladis. Anglosas m. (Pa) anglicizâ [anglit∫i'dza:] tr anglicizirati. -iche adj anglofilen. Englois) ’(germansko ljudstvo) Angli’. fr. Chescj emigrants justeapont si domandin cun ~ cuâl che al podarà jessi il divignî . ~ m Anglosaksonec m. otangul. aromai.+ -oma. angleščina f. ~ m Angloameričan m.i.[anglo] prvi del zloženke sl. anglofilski. angjiocardiografic [anăiokardio'grafik]. angjiologist [anăiolo'ăist] f MED angiologist m. angjiocardiograf [anăiokardio'graf] m MED angiokardiograf m. os. Siere Leon.’angleški’. fizika Anders Jonas Ångström. FILM snemanje pod določenim kotom 2. angularis. anglicisim [angli't∫izim] m POL anglicizem m.. ~. angularmentri [angolar'mentri] adv kotno. in ~ (JM) angli-merecan [anglimere'kan] adj angloameriški. Angole [an'g‫כ‬le] kr.angjeliche [an'ăεlike] f 1. anglotodesc [angloto'desk]. anglocatolic [angloka't‫כ‬lik]. Angjeline [anăe'line] os. cf. // po imenu mesta Ankara v Turčiji. ~ m anglomaniak m. ~ m Angolec m. recipient’. e par tant a vevin un inglês une vore puar.. dal atac ~ cuntri il regjim dai Talebans (Pa 02/10-11). anglofil [an'gl‫כ‬fil] adj anglofilen.. ~ m anglofob m. Nissun dai sogjets al veve passât plui di un mês intun ambient ~. angulazion [angolatsi'on] f 1. : triangul. ~ m 1.. anglofilic [anglo'filik]. // od Angles (t. ~ m angloman m. MAT kot m. -angul ['angul] GEOMET : pomeni « kot » npr. // < lat. Angjeliche [anăe'like] os. angudele [angu'dele] f ZOOL gavun m (Atherina mochon). v. de Spagne in France. -iche adj MED angiokardiografski. ogeln. aggeion + angjiom [anăi'om] f MED angiom m. sl. anglomaniac [angloma'niak] adj anglomaničen . // < lat. anglonorman [anglonor'man] adj anglonormanski.// < lat. Ruande. angjelichementri [anăelike'mentri] adv angelsko. ~ m anglofob m. la parie anglotodescje e nordeuropeane e la messede slave orientâl. ang. anglofobie [anglofo'bie] f anglofobija f. Anglosassone [anlgosa'sone] f Anglosaksonka f. angulâr [ango'la:r] adj koten. (SiF 03/4. od angulus . anglo. angjiogram [anăio'gram] m MED angiogram m. ~ m Anglikanec m. MUZ angelika. cjavre di ~ angorska koza. angle.if Angola f. anglosasson [anlgosa'son] adj anglosaški. anglican [angli'kan] adj REL anglikanski.[anăiolo'ăie] prvi del zlož. cf. angjiocardiogram [anăiolo'ăie] f MED angiokardiogram m. anglofonic [anglo'f??] adj anglofonski. angolo vse id. angulât [ango'la:t]. Angus [an'gurie] kr.i m škotsko ime Angus. FIG kotiček m. . e cu lis armis di fiêr si sparniçarin in lunc e in larc. anglist [an'glist] (pl angliscj) m anglist m. ŠP diagonalni strel (v kot nasprotnikovih vrat). Engleis. vogal m 3. FIG zorni kot 3. Anglese [an'gleze] f Angležinja f. aberdeen angus črna škotska pasma goveda.… e vi a son dome un pôcs dai stâts. anglicane [angli'kane] f REL anglikanka f. anglês [an'gle:s]. I Latins in Friûl no àn fat ni di miei ni di piês di ce che a àn fat i ~ in Indie (JM) 2. -iche adj MED angiografski. ~ m anglofon m. angular. kjer se brazde skrajšajo zaradi zoženja terena. -escje adj anglonemški.i f Angelica f. angulus . BOT angelika f. angulis ['angulis] fpl skrbi mpl. angjio. tesnoba f. dut il paîs al è invidât tal parc des fiestis. Anglie ['anglie] kr. od angulare. angjiografic [anăio'grafik]. angolâr [ango'la:r] adj → angulâr.i m Angus (county in Scotland). anglisim [an'glizim] m anglizem m. skrb m. al è deventât lenghe “francje” (Pa 02). lane di ~ angorska volna.

loputa f 3. Cheste poesie nus comuniche diviers stâts di ~ e nus fâs preseâ la bielece des cjossis. animatic [ani'matik]. fie d’~ posvojenka f. carton ~ risani film. nil ’indigo’ preko arab. vrvež m. kot anil ’rastlina. srčnost f. živa duša f. án(h)ydros ‚brez vode’. de làmpide. La buine volontât. TEH zapklopka f. (La 05/1) animadversion [animadverzi'on] f opomba f. spomin m. fr. // od lat. di simpri animadôr e ~ di chest . od animare... duša f. angusîr [angu'zi:r] m → angusigule. a ~ e fâ movi i personaçs. INF animacija f. // od lat. animistic [ani'mistik]. Un itinerari animât ator pes stradis e pes placis dal centri citât al fasarà cognossi ai fruts lis storiis e lis cronachis dal timp di une volte (CoUd) 2. . animalist [anima'list] (pl animaliscj) m 1. mn. . Un trus di sigûr. KUL (bolj obič. che al scugne jessi sore il dut agrât a Toni Costantin. animadversio. živahno. cussì di rivâ a creâ ambients e mosferis. animalité. -iche adj animatroničen ~ m animatronik m (roboti. divji. poživiti.i m HIST Hanibal m. animalisme. oživiti. animiran. la fuarce di ~ a fasin vierzi i vôi e cjalâ il . animalitât [animali'ta:t] f animalnost f. cence ~ vivint brez žive duše. ~si refl pretezati se. Une sofisticade novitât di tecniche di ~. živahen.(La 04/11) 2. živahnost f.. udejstviti. cf. razvneti se. animositât [animozi'ta:t] f PSIH animozita f. pamet f.// izv. altre diferenziazion dentri des POS: N = non comun III posizion: gjenar: M = masculin (~) IV . ~si refl oživeti. -ade adj 1. // od lat. duša f.// fr. animazion [animatsi'on] f 1. animatistic [anima'tistik]. animadôr [anima'do:r]. janževec m. angusîr) f ZOOL jeseter (Esox belone). rabelj m. i dialigs dal carton ~ "Lupo Alberto". án(h)ydros ’brez vode’. čud f. animâ [ani'ma:] tr 1. La convigne.. animalesc [anima'lesk].. ki izgledajo kot živali) // šp. veljavnost f. animete [ani'mete] f REL ??volilna kroglica f (palla) animisim [ani'mizim] f REL animizem m (religiozno pojmovanje. cuanche si è malâts. ki mu je duša osnovno življensko počelo) // animist [ani'mist] (pl animiscj) m REL. ki proizvaja indigo’. oživljajoč. animalizât [animali'dza:t]. anìn [a'nin] (1. animalizâ [animali'dza:] tr animalizirati (spremeniti v žival).. izvesti. anime ['anime] f 1. animâl [ani'ma:l] adj živalski. // od gr. živ. in colaborazion cun âtris. (BelFa) 2. vecjos ancje ta la ~. (BelAlci) animatisim [anima'tizim] m FILOZ animatizem m (pripisovanje zavesti in osebnosti naravnim pojavom). jetničar m. animute. od animadvertere. obujevalec m. duh m. il so cjan nol è dome un dovê. ang. srčno. (GE) animalescjementri [animalesqe'mentri] adv živalsko.angusigule [angu'zigule] (t. animatronic. Se o vivin di Spirt ~ ancje daûr dal Spirt. anidride [ani'dride] f KEM anhidrid m.(La 04/12) 2. n. -iche adj animalističen. anim ['anim] m 1. animele [ani'mele] f 1. animalistic [anima'listik]. FIG srce n. angusin [angu'zin] m paznik m (nad sužnji). gonilna sila. čvrstost f. dutis venessianis o venetizadis secont une professoresse di Padue (Pa 02/10-11). duhovitost f. Pegre e sforadie che no saveve ~. animirano. fr. jeznorit. notranjščina f. animade dal teolic Paolo Doni. animirati. zagnanost f 2. anhidrosis . predlagan. latin) rajželjc m 2. FIG oseba f. animatronic [anima'tr‫כ‬nik]. aniâ [ani'a:] tr pretezati (se). (glesie). ~m animator m. animosité. animadementri [animade'mentri] adv živo.. → nemâl. BIOL brezvoden. dal fiêr di sopressâ 5. ~ m živahno. public di Gjermanie al è une vore plui ~ di chel furlan! Atenzion! (Ta) animosementri [animoze'mentri] adv hrabro. animiran. itinerari ~ učna pot. an-nil in potem v port. pot z ilustracijami. animatio. gonilen. ognjevit. no passe une ~ ni žive duše. živahnost f. animalisim [anima'lizim] m animalizem m // cf.// od gr. od an negat. Fi di anime di pre Josef Marchet. vliti pogum. -iche adj . come une ~ in pene businave jenfri i ramaçs dai morârs come une ~ in pene. animare .(Pa) 4. ma al è soredut un at di responsabilitât pal so ~ e ancje par chei altris animâi (CoUd). (redko) duh m. stât di ~ duševno stanje. cf. moč f. anidrosi [angu'zin] m MED anhidroza f // od gr. ~ di boton. no si sint une ~.. -ade adj animaliziran (spremenjen v žival). jedro n . -ore adj obujajoč. stramudât tal so inmagjinari ~. razgiban. . ki upodablja živali 2. anice ['anit∫e] f 1. živalovarstvenik m. animate (anemate). sklican. GRAM živ.// cf. pogum m. animât [ani'ma:t]. -ose adj pogumen. ~ vivint živa duše. (SiF 02/1). -iche adj REL. od lâ) ajmo ! gremo! dajmo!. namera f. misel f. animaličen. oživitev f. (raz)um m. gneča f 3. (odpor ali sovražnost do druge osebe. drzen. razvneti. miârs di cjamps cence ~ vivint (Pa). Tal 1999 al à voltât par furlan. FRAZ fi di ~ posvojenec m. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. cu la ~ carboniche che si forme . -iche adj FILOZ animatističen (se nanaša na animatizem).?? robe che la int no veve. ~ m žival m. in hidros ‘znoj’ + -osis. ventil m. BOT janež m (Pimpinella anisum) 2. mučitelj m. fr. animositas .(lestizza)... (scritorsfurlans).) uničenje n. duh m. spodbuditi. animer. animalise. notranji del (nečesa). -escje adj živalski. ~ pal altiûl. (Furlanist) 4. deriv. čustvo n. aniline [ani'line] f KEM anilin m. ang. od perz. (majhna) skupina f. pogumno. 90 mil animis.. FIG jedro n. gibati se. e in plui al podeve fâ stât sul cuartês o sul ~ (un tant a teste) o sul fugatic (un tant par fûc). un omp di ~ pogumen mož 4. // cf. srčen. animalizzare. FILOZ animističen // animôs [ani'mo:s]. (Sg). Anibal [a'nibal] os. // od lat.. ancje Riedo Pup ta chel piçul trop di profetis. Anzit. animatism. anidri ['anidri] adj KEM. ARS animalist m. 3. opomin m. FILOZ animist m. ma par cuintri al è stât un an un grum ~ e movimentât.(Natisone/tellini) 3. anientament [anienta'ment] m (it. animacija f. anidrite [ani'drite] f MIN anhidrit m. umetnik. (redko) v: fâ ~ opogumiti se. des scarpis → ànime. animele de lum.(fuarcefriul). mučilec m.(La 04/3). razsodnost f.

anseatic [anze'atik]. anisotropie [anizotro'pie] f FIZ anizotropija f. anortitic [anor'titik]. agjenzie di stampe che e furnìs in formazions vie E . abnormis. anserinus. FIZ anomalija f. anonim. pristranost f. brame di stime. // od gr. pristrastje n. (bolj običajno ancjemò) Ankara ['ankara] kr. pôre. bojazen f. hlepenje n. aniso + metron ’mera’ + ops ’oko’. beležka f. an ’ne’ + ienai ’iti’. abnormalen 2. anosmia [anoz'mia] f MED anozmija f (popolna izguba voha) // neolat.i f Ankara f (gl. težko dihati. anonimen. nepodpisan. anossemic [ano'sεmik]. apetit’. -iche adj FIZ anoden. anonim [a'n‫כ‬nim] adj brezimen. disprivât di cussience e lisimât dal Venit". anisotrop [ani'z‫כ‬trop] adj FIZ anizotropen. Estrat in curt (in plui des gjeneralits al conten lis anotazions che a integrin l’at) (CoUd). anonimno delo. -iche adj MED anoksemski (nanaša na anoksemijo). gole di cjalt. ansietât [ansie'ta:t] f tesnoba f. anolino [ano'lino] m KUL vrsta testenin. (La 04/3). težko dihanje n. cun dôs mostacjutis di eleganton. nemirnost f. od gr. -iche adj MED anozmatičen. (La 04/2). vpr. strah m. rudnina anotija // od gr. brezimenost f. voie di afiet. denant. Un ~. al jesole. MED abnormalen. -iche adj MIN anortitski??. neješčnost f. mn. nemir m. anodic [a'n‫כ‬dik]. -iche adj MED anizometropski. cun dute probabilitât a cualchidun di famee. MED anomalija f 3. od gr. srčnost f. la fiere si impià cun plui fuarce. ~ magnetiche magnetska anizotropija. Anmil ['anmil] kratica Associazion italiane mutilâts e invalits sul lavôr. autoscopics si coleghin a straneament. ~. // tvorjen z gr. lad. gnev m. bojazen f. Un spirt plui seren in ogni lavôr. di un Friûl ~. anotazion [anotatsi'on] f anotacija f. koprnenje n. anonimen avtor 2. anormal. zasopel. hropenje n. àno ['ano] 3. // cf. nemirnost f. an ’ne’ + ortho ’raven’.mail. ansiôs [ansi'o:s]. koprnenje n. sed. (SiF 03/3). antagonisim [antago'nizim] m nasprotovanje n. ki zmanjšuje živčnost. k anser ‘gos’. anse ['anse] f 1. anomisetât [anomize'ta:t] f pogumnost f. anis ['anis] m BOT sladki janež m. izjemnost f. mržnja f. anisogamet [anizoga'mie] f BOT anizogamet m. aniversari [aniver'sari] (t. tesnoba f. tesnoben. // od anti ’proti’ + agon ’tekma’: cf. tancj dîs a spiete e a spiete / cun ~ gemint Anse ['anze] f HIST Hanza f. anossie [ano'sie] f MED anoksija f (pomanjkanje kisika). anormalus za anomalus zmedeno z lat. bisugne di puisie. Se . anisometropico [anizome'tr‫כ‬pik]. stant la ~ de famee dulà che al à vivût: la clamorose assence dal pari (CoUd) 2. anomie [ano'mie] f anomija f (kulturna revščina ali nemoč). an ’ne’ + osme ’voh’. in mût di ofindi ~ . anosmic [a'n‫כ‬zmik]. nemir m. ansimâ [ansi'ma:] it sopihati. ~ e ingomut. anorganic [anor'ganik]. anmò [an'mo] adv še. anormâl [anor'ma:l] adj 1. anoressant [anore'sant] adj MED ki se nanaša na neješčnost. ansime ['ansime] f 1. ansiosementri [ansi'o:s] adv željno. strahoma. fan di famee. un ~ pesant a lavris spalancâts. -iche adj MED anozmičen. -iche adj MED zdravilo. hrepeneč. vagant. ansiolitic [ansio'litik].+ ops ’oko’. nasprotnik m. sopihanje n. l'~. željan. (tierenere) 3. anomalie [anoma'lie] f 1. ~ magnetiche anomalije magnetnega polja. antagonisme antagonist [antago'nist] (pl antagoniscj) m 1. FIG hlepeti (po čem). anortite [anor'tite] f MIN anortit (kalcijev glinenec. ansiâ [ansi'a:] it → ansâ. ~ m 1. -ose adj 1. an ’ne’ + orexis ’tek. fr. anonimie [anoni'mie] f anonimija f. // fr. -iche adj anorganski. anortopie [anorto'pie] f MED anortopija f // neolat. anisometropie [anizome'trie] f MED anizometropija f (dioptrijska razlika med očmi). poželenje n.. tekmec m. sovražnost f. FIG cuintri«la ~ dai sentiments (Furlanist). sopihati. I lavôrs ~ favorît une incressite di cussience e di mobilitazion? (Pa 02). ansâ [an'sa:] it 1. nepravilnost f. sâr pauli. od gr. anossic [a'n‫כ‬sik]. ~ autôr anonimen avtor. letare anonime anonimno pismo. pristranskost f. al anse. ~ adj obleten. sopihanje n. Emilije). anisofilie [anizofi'lie] f BOT anizofilija f anisometric [anizotro'pie] f FIZ anizometričen. E par cirî almancul di limitâ cheste plaie la ~ e torne a marcâ lis sôs strategjiis in materie: (O). // neolat. anisometrie [anizome'trie] f FIZ anizometrija f.. Ansa [an'sa:] kratica ANSA. FIG hlepenje n. -iche adj FIZ anizotropen. polnjeni z mesom (spec. mancul ~ e spaurît di contrôi e (partitrepublichefurlane) 2. ansie ['ansie] f → anse. al è stât proponût a un campion di students (SiF). al tâs. tekmec m. anossemie [anose'mie] f MED anoksemija f (pomankanje kisika v krvi). // od gr. MED anoreksija f. tesnoba f. (tiha) jeza f. anoressie [anoz'mia] f 1. anserin [anse'rin] adj ZOOL podoben gosi // lat. trepet m. težko dihati 2. anonimna oseba. (SiF) 2. a ’ne’ + ortho. anormalitât [anormali'ta:t] f abnormalnost f. cuntune ~ afanose 2. trepet m. strah m. -iche adj MED anoksičen. anisotropic [anizo'tr‫כ‬pik]. O vin sêt di pâs. Faradaya gr. an ’ne’ + (→) isometric. anosmatic [anoz'matik]. a si è viodût che il problem de ~ nol è di trascurâ. innovâl) m obletnica f.mesto Turčije). L'~ autôr al cunfide. antagonist m. an + oxia. antagonizem m. napetost.aniò [ani'‫( ]כ‬OLF) ?? anion [ani'on] m KEM. anizotropski. citât anseatiche hanzeatska mesta. Parcè che tal 2001 al cor ancje l'aniversari dal vicjecinchesim dal taramot (fuarcefriul). FIZ anion m (negativno nabit ion) // umetno tvorjen od fiz. -iche adj HIST hanzeatski. (Cjargne). neprijaznost f. anisogamie [anizoga'mie] f BOT anizogamija f (kopulacija (singamija) anizogameta). težko dihanje n 2. (Ponte) ansant [an'sant] adj sopihajoč. al sintì chê ~ e al fermà i cjavai 2. anovulazion [anovulatsi'on] f MED anovulacija f (odsotnost ovulacije). opomba f. od vê . poznolat. Il cuestionari. ~ di vivi par alc.

salde tal so ~ (Pa 04/05). anticomunisim [antikomu'nizim] m POL antikomunizem m. (Pa). fr. MED antalgičen. che a son tal stes timp chei de TV nazionâl. che cumò al mancul o vin i antibiotics (Pa). -iche adj antagonističen. ~ m antîcs predniki mpl. di cheste int fuarte e rassegnade. brezverec m. (BrLi). che a àn za fat in ~.kot. 3. e a tignivin in man doi ombrenins dal ~ testament. // od anti. antecedent [antet∫e'dεnt] adj prehoden. prednik m. anticoncezionâl [antikont∫etsio'na:l] adj kontracepcijski. ANAT antagonistična mišica. šiba f. antenât [ante'na:t] m prednik m. un bon om che al veve dôs passions: la ~ classiche e l’aristocrazie. preuranjen. devote e ~ (BelAlci). al fâs une assemblee par fevelâ di antenis de telefonie. drog za jadro. Miôr. ravno tolikšen. starodavnost f. antene [an'tεne] f 1. antecrist [ante'krist] (pl antecriscj) m 1. (christianromanini 07/03) 2... un blanc e un colôr di rose. 147). antibiotic [antibi'‫כ‬tik]. praded m. Antecrist REL Antikrist m 2. donghe dal latin (JM). -ade adj vnaprejšnji. 2. (Natisone/cjantin). si che duncje o podìn fissâ tra il 699 e il 827 i tiermins post quem e ~ quem pe esecuzion dal nestri cibori. si jerin puartadis daûr lis fameis interiis e si compuartarin di parons (La 06/1). so ~ (Sclese). sovražnik cerkve. un Unviêr ~ . antecipâ [antet∫i'pa:] tr prej (vnapred) kaj narediti. anticonformist [antikonfor'mist] (pl anticonformiscj) adj nekonformističen. antecedence [antet∫e'den∫e] f predhodnost f. starinskost f. (Bel). ravno toliko. poprejšni primeri m. ~ adv enako. praznoverec m. TEAT antagonist m.. -iche adj MED antibiotičen. starina f. star. ~ adj antagonističen. prej (prezgodaj) priti. (Friulinelmondo). che a permetin interpretazions diviersis e rispuestis ~ gjenerichis e superficiâls a podaressin sei metudis a confront (Pa 02) . prehitevati. Rifasinsi a la stesse leç. ûfs in ~ posajena jajca. antedatâ [anteda'ta:] tr antedatirati. ancjetant) adj enak... ante ['ante] adv (lat.Rossi al è stât il grant ~ e compressôr de Benecija. -iche adj GEO antarktičen. I cosacs.) pred. ~ adv v: par ~ nekdaj.+ gr. antecipât [antet∫i'pa:t]. da la ~ paraboliche e dal vilaç globâl (Leng).05). in anticipo →. prednost f. antecedens. al antecipe des soluzions che dome plui indevant il legjisladôr statâl al varès fatis buinis (Pa 03/5). -iche adj FARM. antecip [an'tεt∫ip] m predujem m. ~ tanche il tabâr del diaul star kakor zemlja.) odmaknjen. -entis. ~ m antibiotik m. nasproten. oddaljen. chest al permet di cognossi cun un ~ di 15 . ~ m kontracepcijsko sredstvo. antika f. antialcolic [antial'k‫כ‬lik]. antialcolist [antialko'list] (pl antialculiscj) m antialkoholik m. ~ adj antialkoholen. antibolsevic [antibol'sεvik]. anticonstituzionâl [antikonstitutsio'na:l] adj protiustaven.(JM)// od lat. (Enrico) anticlericâl [antikleri'ka:l] adj antiklerikalen. anticonformiste [antiki'ta:t] f nekonformistka f. starodaven. antarcticus (iz gr. ~ m dosedanje življenje n. i Stâts Unîts e la France a àn plui bisugne de Spagne franchiste..tako generični kot površni odgovori. anticonformistic [antikonfor'mistik]. akontacija f. antartic [an'tartik]. ~ m baktericid m. Placerean al è stât oratôr strabon (istitutladinfurlan). Cussì lis dôs citâts a deventarin antagonistis: une civîl e une barbariche . tiermin ~ quem termin(us) ante quem. antîc [an'ti:k]. e saponte il granâr cuntune ~. tako. ~ m protiboljševik m. anticlericalisim [antiklerika'lizim] m antiklerikalizem m. -iche adj protiatomski. (t. -iche adj POL protiboljševiški. nasproten. ~ testament REL stara zaveza f. ~ kr. chê dai dusinte agns di ~ (istitutopiopaschini) 2. ~ adj antikomunističen. (čas. starožitnost f. anticjamare [anti'qamare] f predsoba f. dignitose e fatalistiche. O savês ancje che al è stât dit par ~: no tu zurarâs fals (Bibl-Mt). antantis busis là tal cimitieri. Par chel i antîcs le àn simpri considerade la dimore dai dius e ancje Mosè al è lât sù in alt par cjapâ la leç. antecessôr [antet∫e'so:r] m predhodnik m. antibaterichis [antiba'tεrik]. antecipazion [antet∫ipatsi'on] f predujem m. nekoč.. Paraltri la lenghe todescje (~) a fo. algon ‘bol’: cf. (F).3. ~ m nekonformist m.20 minûts il svicinâsi di un burlaç cun saetis. ~ m antiklerikalec m. // od lat. avans m. -iche adj MED baktericiden.(CoUd). antichitât [antiki'ta:t] f 1. Mi viodevi za un esempli di ~. // od lat. antian [anti'an] m ponev f (iz žgane gline). Il 90% dai zovins nus dîs di doprâ un metodi ~ (SiF 03/4. Pai siei scrits e pai siei intervents anticonformiscj (RB). anticomunist [antikomu'nist] (pl anticomuniscj) m antikomunist m. protiigralec m 3. la ~ dal ripetitôr de Rai e dulintor il bosc. (Sg). starodavniki mpl. (po)prejšnji. ~ paraboliche parabolna antena. In Indie. anticonformisim [antikonfor'mizim] m nekonformizen. napisati starejši datum. Da la Russie l’~ stabilît sot il Cjanin. antialcolisim [antialko'lizim] m antialkoholizem m. poprejšnje življenje n. dal patriarcje Bertolt di Meranie. antalgjic [an'talăik]. (Pa) antîc-alt-todesc [an'ti:k] m staro visoko nemško. prezgoden. (Pa) . disint che i siei pecjâts no valevin nancje l’~ dal purgatori e. antibolsevics e colaborazioniscj dai naziscj. ante II ['ante] v: jessi su l’~ biti v življenskem obdobju od 40 do 80 let. življenska preteklost f. -iche adj antialkoholen. antalgique antant [an'tant] (t. ~ pro tolikšen. antighe adj starinski. antiatomic [antia't‫כ‬mik].) ante I ['ante] f → lante.i m Antarktika f. raven. prekla f. ~ par vocazion. ~ de telefonie telefonska antena. l’arbul di Neem al è un esempli classic: al è stât utilizât par miârs di agns in gracie des sôs virtûts antibaterichis (Pa 05/04). kol m. antagonista antagonistic [antago'nistik]. une vuere ~. -iche adj nekonformističen. FIG) antena f. prekašanje n. (SiF gnovis 8. čakalnica f. predplačilo n.

anticuari [antiku'a:ri] m 1. okno) deblo n. starina f. FIG) f 1.. antiliberâl [antilibe'ra:l] adj protiliberalen. (GE) antievangjelic [antievan'ăelik]. lu propon in vieste antieroiche. podboj m. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. Centri di assistence antimobbing” di Udin e (Pa 03/6) antinaturalistic [antinatura'listik]. Antiochie [anti'‫כ‬kie] kr. (Bel). antitesi [an'titezi] f nasprotje n.(liceopercoto) antighitât [antigi'ta:t] f 1. (Bel). antikoiné [antikoi'ne] adj protikoinejski. Daûr la puarte e daûr l’~ tu âs metût il segn de tô religjon (Bibl-Isaje).. antîi di piere. a discutaran lis cuistions: educazion musicâl sicu “~” ae musiche di marcjât (Pa). antisemitisim [antisemi'tizim] m antisemitizem m. I scritôrs de ~ classiche (p. antipoetic [antipo'εtik]. e sui centris di pelegrinaç in Italie tra la tarde antighitât e la alte medietât (CoUd). antikvariat m 2. rivoluzionari.i f Antiohija f. antiguviernativementri [antiguviernativa'mentri] adv POL protivladno. oddaljen . nenaklonjenost f. (vrata. di len 2. antinomic [anti'n‫כ‬mik]. nenavaden. cussì al è ridicul e brut doprâ un aspiet di don Milani. -iche adj protižidovski. corsis in curie dai predis dongje par fâ slontanâ il capelan ~ e (Bel). antinomie [antino'mie] f FILOZ protislovje n. antimobbing [anti'm‫כ‬bing] adj antimobbing. ~ adj antifašističen. stara šara f. antîl [an'ti:l] m 1. -iche adj POL protidemokratičen. robis ~is. -iche adj protiglobalizacijski. antipatie [antipa'tie] f antipatija f. al è un Crist fuart. starina f.. proselit di Antiochie. začetek m.(Bibl-Lc) antiguviernatîf [antiguvierna'ti:f]. antika f. E sarès la teorie o realtât dai anticuarps.. antisemite [antise'mite] m antisemit. odpevek m. ~ di Cumunion Sal. zastarel. antieroic [antie'r‫כ‬ik]. ~ adj protifurlanski.es. -ive adj POL protivladen. -iche adj nepesniški. -iche adj protigovorniški. neobičajen. anticrese [an'tikreze] f JUR antihreza f.. (Bel). daûr la sanganose repression des protestis antiguviernativis sclopadis dilunc il 1988. antifune [an'tifune] (t. antipatic [anti'patik]. antikoroziven.anticonvenzionâl [antikonventsio'na:l] adj nekonvencionalen. od antîc) zelo star. (Bibl-Az) priseljenec iz Antiohije. rissolût. -iche adj ?? Cuintri dal blanc de statue si intaie la anatomie une vore antinaturalistiche dal gladiatôr vincent (CoUd). -ive adj antikorozijski. ~ adj staromoden. par vie de politiche antiebraiche che e scomençave a cjapâ pît. che i jere simpri stade antipatiche (MazzonIol). antidot [an'tidot] m protistrup m. starodaven. A Udin l’~ la ualmà subit cun voli seneôs (Sg. Cuant che al piture l'om. antifurlan [antifur'lan] m protifurlan. . dostop m. antifassisim [antifa'sizim] m antifašizem m. cun chê ~ . REL antifona f. 2. antisepse [anti'sεpse] f MED antisepsa f. veža f. -iche adj protisloven. Condanât tal 95 a 15 mês di preson cu la acuse di «propagande ~» par vê dât fûr documents (Pa). (La 04/9) antifone [an'tifone] f →antifune. MUZ odpev m. che e restarà al podê ~ la zonte militâr. Presentade la vuide antiinfortunistiche pai lavoradôrs forescj (O) antiinstituzionâl [antiistitutsio'na:l] adj protiinstitucionalen. (Pa 02). (Bel). in glesie. e à curât l'organizazion de esposizion. stari vek m. antidemocristian [antidemokristi'an] adj POL protidemokrščanski. anticuarp [antiku'arp] m MED protitelo n. 119). 2. antiretoric [an'ti:l]. che no san fâ altri che stâ sentâts da cjâf del fûc e contâ e tornâ a contâ ai lôr nevôts lis antigais de lôr . antiglobalistic [antigloba'listik].. stari vek m. nastop m. antidemocratichementri [antidemokratika'mentri] adv POL protidemokratično. e ven puartade insomp midiant antitesis (Bibl-Zn) antimitologjic [antimito'l‫כ‬ăik]. par esempli l’~ (Bel).. antiteza f. antitelo n. antipast [anti'past] (pl antipascj) f predjed f. antigaie [anti'gaie] f 1. dai delegâts des . antiinfortunistic [antiinfortu'nistik]. starinar m. antiglobalizazion [antiglobalidzatsi'on] f protiglobalizacija f. starina f. odpor m. antidemocratic [antidemo'kratik]. stare zgodbe. starodavnost f.. radicâl. nevsakdanji. Inte suaze des iniziativis ~ che si stan moltiplicant in spiete dal incuintri dai G8 (Pa) antigon [anti'gon] adj (akreš. Cussì al scomence invezit un libri ~ di Zuanfranc D'Aronco (La). Livio) clamavin (praxisfriuli). negozi di antigaiis (Sg) trgovina s starinami 2. antinacionalen. dopo di vê ghetizât in maniere ciniche e antievangjeliche chel che nol jere "normâl". antiebraic [antie'braik]. e à gjavât une volte par dutis ogni vanzum di ~ e di provincialisim (Pa). izven mode. prestar. A riprove che lis ideologjiis totalitariis e antiliberâls (Pa 02/12) antimilitarisim [antimilita'rizim] m antimilitarizem m. -iche adj protinezgoden. antipatičen. starodavno n. i plasial chest non di batisim? ”masse ~ ”!. prastar. 3. anticorosîf [antikoro'zi:f]. -iche adj protiherojski. -iche m REL protievangeličen. acusis di coruzion de zoventût. prag m. di modon. vhod m. chel chi tal mieç di une vive polemiche parcè che acusât di ~ (CoUd). metût adun dai rapresentants dai partîts antifassiscj. antifassist [antifa'sist] m antifašist m. antireumatic [antireu'matik] m MED zdravilo proti revmi. antigjen [anti'ăen] m ?protigen m. -iche adj zoprn. 19 (glesie). ~ . al è un simbul ~ di consacrâ la risultive de . l’auto si fermà sul ~ di un paîs galadin. nepoetičen. starodavnost f. par esempli la ~ de glesie di Aquilee (lacomugne).. proti ustanovam. antinomichementri [antinomike'mentri] adv protislovno. . antinomija f. -iche adj protimitološki. antinazionâl [antinatsio'na:l] adj protinaroden. tressant il museu in maniere ~ (Pa 7/2000) anticonvenzionalisim [antikonventsiona'lizim] m nekonvencionalnost f. Scrituris.

BOT encijan m. (BelFa) antropocentrisim [antropot∫en'trizim] m FILOZ antropocentrizem m. antološki. m Anton m. človeku podoben. antitalian [antitali'an] m antiitalijan. anulament [anula'ment] m preklic m. prileten. ~ statistic statistični letopis. che a puartin sintiments cualchi volte contraris. protidružben. duplina f. starostnik m. antropologjic [antropo'l‫כ‬ăik]. ~ m antisocialen.i m → Sant Antoni. -iche adj antropometričen. cvetnik m. antiviodi [antivi'odi] m previdnost f. (sf). razveljaviti. se nol plûf la nêf no mancje (proverbifriulani). antropizazion [antropidzatsi'on] f antropizacija f. kje pa. antiviodi [antivi'odi] tr predvideti. antro ['antro] m votlina f. (žganje) encijan m. antropometric [antropo'mεtrik]. anulant di fat la funzion dal Osservatori su la Lenghe e la culture Furlanis. (Natisone/tellini). iz leta v leto. antivolum. anurie [anu'rie] f MED brezsečnost f. anualitât [anuali'ta:t] f letnina f. antracite [antra't∫ite] f MIN antracit m. Esempli:. antonomasie [antono'mazie] f LIT antonomazija f. anue [a'nue] adj (eno)leten. bronchite. antropofac [antro'p‫כ‬fak] m ljudožerec m. najstarejši. -iche adj antropomorfen. anualmentri [anual'mentri] adv vsako leto. antistoric [antis't‫כ‬rik]. anuâl [anu'a:l] adj (eno)leten. Il so compagn. izničiti.i f Tončka f. come un bon pari di famee. No mi sint ni talian ni ~. Tonin) os. slutiti. -iche adj antihistoričen. razveljavljenje n. in tignude antisomosse. ~ culturâl kulturna antropologija. antropologjichementri [antropoloăike'mentri] adv antropološko. I NONS GRÊCS IN -ιτις a risultin in e. antologjie [antolo'ăie] f antologija f. (Sclese). v nasprotju.antisismic [anti'sizmik]. antropizâ [antropi'dza:] tr ?? Il teritori dal Comun di Tavagnà di vuê al pâr che al sedi stât antropizât adore (CoTav).(Pa). antivedût [antive'du:t] m predviden. antiûl [anti'u:l] m otava f. rapuart ~ letno poročilo (O). che al sei come la ploie par l’antiûl. ~ m 1. antroposofic [antropo'z‫כ‬fik]. L’“Onu”. (Pa 03/8). vsakoleten. forsit disgregants (CIRF) antitetichementri [antitetike'mentri] adv antitetično. (Pa 03/6) antitetic [anti'tεtik]. nezgodovinsko razmišljanje. ~ zale (Gentiana lutea) 2. Cifaris chestis che a son pandudis dal Anuari statistic dal Imigrazion (La 06/2). Toni. človeku podoben. (Natisone/tellini). kaj še (podkrepljeno). la figurazion popolâr antropomorfiche de fuarce di gravitât. druga košnja f. anuari [anu'ari] m letopis m. dâ la ~ a un. antropometrie [antropome'trie] f antropometrija f. antropolic [antro'p‫כ‬lik]. parâts cun scûts e cascs. specialmentri chês di ~ culturâl. la plui ridicule e ~ di dutis: il spirt nazionalistic (La). vnaprej vedeti.i. starejši 2. antistorics che no an nissun pudôr a batisi cuintri dal ricognossiment de lenghe furlane (Pa 8-9/99) antistoricisim [antistori't∫izim] m antihistoricizem m. vsakoleten. al è par chest che il WWF regjonâl al à prontât un ricors al Tar pal so ~ e (O). a taiarin il cuel a buine part dai presonîrs. celo. preklicati 2. -iche adj antropološki. preskrba f. Antoni [an't‫כ‬ni] kr. Il mont dai boscs e des fadis al è lontan culturalmentri e ~ di nô (Pa 05/04). anziane [antsi'ane] f 1. ~ (OLF 2002).i f Anica f. come chês ploiadis che a imbombin il teren. -iche adj antitetičen. dal nestri grant ~ Achîl Tellini. la situazion e riscje di deventâ ingardeade. antisociâl [antisot∫i'a:l] adj antisocialen. La gote e je stade il copament dai trê poliziots ae ~ di Nadâl. cence vierzi . starešina f. → canibal. anzian [antsi'an] adj star. -iche adj protipotresen. in particulâr a oms e feminis anzianis (Storie). pe sclagne pension ~ di cincmil ducâts. ~ di Nadâl dan pred božično vigilijo. e movimentât par chel che al rivuarde lis nestris ricercjis. → altiûl. PROV Sant ~ de barbe blancje. Tal Templi di Gjerusalem. al à ~ e al sparagne pal vuestri avigni antologjic [anto'l‫כ‬ăik]. anurija f. antitetics. ~ adj ljudožerski. anzit ['antsit] adv nasprotno. a àn rispuindût cun manganeladis e pocadis. letna renta f. antropomorfic [antropo'morfik]. a la ~ dal teritori di alte montagne (Pa 03/11) antropocentric [antropo't∫εntrik] -che adj FILOZ antropocentričen. -iche adj antologijski. O crôt però che nancje un spirt ~ come il so nol varès podût inmagjinâ che (Bel). -iche adj antropičen. Sant ~ Sveti Anton (Pa 7/2000). Cumò. Antoni [an't‫כ‬ni] (t. antropofagjie [antropofa'ăie] f ljudožerstvo n. protidružben element. Lavìe a veve conossût Gjoachin. Antoniete Parussini (RB). cun pôcjis lûs impiadis ‘e semee un ~ plen di ombris e puce di vin bevût (BrLi). antropometrijski. jama f. (Cjargne). che lui al scugnive lâ a Gjerusalem e patî ungrum par colpe dai anzians (Bel). neupoštevanje zgodovinskega razvoja. antropologjie [antropolo'ăie] f antropologija f. uničitev. fî di Tite di Minicuét e di ~ la Dolce. Antoniete [antoni'ete] os. antropomorfisim [antropomor'fizim] m antropomorfizem m. letno. graciant Idiu. // < lat. pe celebrazion ~ de grande Espiazion (Pa). antropic [an'tr‫כ‬pik]. nenaklonjen Italijanom. Anute [a'nute] os. predvidevanje n. prej. instituzion multilaterâl par ~. E i sienziâts lu ametin che la cause e je essenzialmentri antropiche (Pa 06/1). (Pa). 27. anulâ [anu'la:] tr 1. (Pa 06/2). -iche adj antropolog m. si meterin adun te leghe di Cambrai in funzion antiveneziane (Storie) antivilie [anti'vilie] f dan pred vigilijo. antropomorf [antropo'm‫כ‬rf] adj antropomorfen. -che adj antropozofski. starejši. No je une ~ come chês altris che o cognossìn. il vuestri president. antivenezian [antivenetsi'an] adj protibeneški. Cussì cu la vision antropocentriche dal omp a discapit di dutis chês âtris creaturis. o vin cjasis e glesiis antisismichis e nol è pericul che une scjassade ancje fuartute (BelR). ki se nanaša na človeka. antisomosse [antiso'm‫כ‬se] f protivstaja f. anuiteta f. (Bibl-Salms). un finanziament anuâl pe Societât Filologjiche Furlane (Pa OLF).

~ che il mestri di taule al cerçà la aghe deventade vin (Bibl-Zn) Ko je starešina pokusil vodo. pojav m. -ade adj zadovoljen.. (Sg). stroj m. ~si refl 1. ~ virtuose. che si definìs “~” (La 06/3). zamračiti. (JM. kompetenca f. poziv m. a son a stâ tal secont ~ . prikazati se. Nô o volìn poiâ cheste bataie di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. v: tignîsi ~ di alc . Anzule [an'džule] os. (BelFa).. aparince [apa'rint∫e] f 1. članstvo n.i. Aoste [a'‫כ‬ste] kr.(Natisone/furlanis).i. apendicite [apendi't∫ite] f MED vnetje slepiča. izpolnitev f. → Valdaoste. zastreti. todesc. par spindi. ~si refl zadovololjiti se. apenis) (t. no à molât un biel nuie. aparecjadure [apareqa'dure] f (it. (na)kititi. v zakup vzeti → arendâ. apagament [apaga'ment] m zadovoljitev f. zadržati. di favorî il sens di ~ ae comunitât e la cussience de solidarietât sociâl (CoUd). kazati se. izgled f (npr. Ah no? Ti ~ dit jo di lâ fin su la rive dai Meus? (Tolazzi). (praxisfriuli) 2. (Basc). a pene che [a'pene ke] co brž ko. zunanjost f. parament m. zadoščen. apelazion [apelatsi'on] f poziv m. di orgolio e soredut di ~. al fasè chel istès. risiervant al luctignint o al guviêr centrâl lis causis plui impuartantis e dutis lis ~s. zunanjost f. orodje n.. pokazati se 2. la sale.bocje. (Pa 02). aparî [apa'ri:] it 1. pomiritev f. ~ di scacs e dame a buinore al fâs la nane. puritane. utešiti. sklicevanje n 4. vpadljiv. navidezen. (Ta) aparence [apa'rent∫e] f → aparince. ~ che la sô le tocje: (Eg) → apenis. ravnokar. apaiât [apai'a:t]. aorist [ao'rist] (pl aoriscj) m LING aorist m. priziv m. (SiF 02/1). -ade adj strasten. cun tant di eliche. stanovanje n. zdeti se.tu âs ~ cenât. braniti. (franc.. klicanje po imenih. un montafin che difat par tantis lenghis (inglês. trafika f (prodaljalna soli in časopisov).. Wilde al à fat furôrs inte Londre vitoriane. Il Moviment Friûl. pristroj m. stopiti pred koga 2. Na ta način so poskušali ustreči afriškim državam. apelâ [ape'la:] it JUR imenovati. zadostiti. potešitev f. šele. videz m. olepšati se.zah. apanâ [apa'na:] tr zatemniti. priprava f. daspò che Autovie Venete e à consegnât i lavôrs ae associazion di impresis che a àn vinçût l'~ (O) 3. potemniti. Gandhi al rivà a dî che. ustreči. Salvâ). priziv m. pos. glavna arterija f. Italiji). si apaiavin di pôc: nus bastavin mil liris paromp. poslati apel. Anzù [an'džu] os. Ur pareve di jessi in paradîs e a provavin un sens di braure. che Linde no apartignìs al so passât (PauluzzoN). apartament [aparta'ment] m 1. (La) aparizion [aparitsi'on] f prikazen f. in chê volte che al fo colpît de ~. apelatîf [apela'ti:f]. naprava f. In cheste forme si à cirût di ~ i stâts africans. pozivno ime. JUR pritožba f.. di cuanche lu vevin molât-fûr.) naprava f.i f Aosta. potešenost f. i f ?? Ma di mê none ~ o ai tancj altris ricuarts . ~ la glesie. cence ~ nissune domande. parcè che in câs come chescj plui che l'~ e vâl la sostance. (Cjargne). poravnati. apelacija f. (Bel). namizje n. Val D'Aoste Dolina Aoste. ~ m strastnež m. cec e v. Ma stant che i gjudeos no volevin savênt. ki je postala vino.komaj si šele povečerjal. razkošen. (Sg) . mašno oblačilo n. govoreča pokrajina v sev. aparât [apa'rat:] m (neobič. zamegliti. Ma dopo Culino al si è apelât ae Cort di Cassazion di Firenze e (Pa Vicinia) 2. un amôr ~ vračana ljubezen.. → privative. (o)krasiti. e o deventìn simpri plui scâfs dal vê e dal ~. potešiti se. ~ par cjoli.. koncesija f. vzklic m. in ~ navidezno. ~si refl zatemniti se. aparat m. Tu sês capitât mâl. vinci l'~ dobiti koncesijo. pot zastopiti komu. aparâ [apa'ra:] tr 1. → cuartîr 2. ancje se l’“Ue”. zbor m. prihod m. O vin ~ purcitât. (o)zaljšati. naprava f. apel m. -iche adj nestrankarski. ~ e jere la cjosse che lu veve impressionât di plui.(O). sklicevati se. po il cîl si apanà e al grisulì (MazzonIol). E je une fan bausarie. ~si refl 1. Cence volêlu la mê man a rispuint. ao ['ao] inter → aio. aparecjo [apa'reqio] m (it.) no i àn ancjemò cjatât une soluzion apaiadore.) aparat m. cuant che le vene ~ a si è rote dongje il cûr (Natisone/furlanis/). okras m (v cerkvi). cheste fate di rivoluzion interne intal ~ public. O soi cence flât par chest dâ daûr ~! (ShW). Par esempli. o ai scugnût apelâmi al imperadôr (BiblAz). (svečano) okrasiti. potešen. ko. apelacija f. JUR priziv vložiti. no àno mai rifletût sul parcè che l’~ burocratic regjonâl al sedi controlât adimplen dai triestins? (Pa). biti last. pripraviti 2. a pene [a'pene] (t. l'~ moviment des costelazions tal arc dal an. «No stait bandonânus»: al è l’~ che la Diaspore argjentine e à mandât in Friûl . (marcocecotti). apaltâ [apal'ta:] tr v zakup dati. opazen.) TEH aparatura f. (Pa 06/1). e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. (Sg) Ravnokar smo klali. Luîs di ~. o stin pierdint dal dut la culture dal jessi. → tribunâl di ~. . apaiâ [apai'a:] tr zadovoljiti. . biti zadovoljen. 3. fasada f. Cult dai defonts e predêl dai ricolts de tiere che a son nome in ~ leâts insiemit in maniere casuâl in cheste dade da l'an. (Pa 02). apartitic [apar'titik]. in fat di risarciments. okrasiti se. aparent [apa'rent] adj 1. dozdevno. olepšati. LING občen v: non ~ obče ime. apel [a'pεl] m 1. aorte [a'‫כ‬rte] f MED aorta f. par stranfâ. potraten 3. -ive adj 1. dozdeven. apassionât [apasio'na:t]. (Pa 03/2). apeliranje n. ~ public javni aparat. ordenade. . apalt [a'palt] m 1. apene) adv komaj. nekm iti nasproti. apartignince [aparti'ñint∫e] f pripadnost f. in efiets a svantin . pozvati. e lavôr fin parsore i vôi. Anžu m. ugoditi. strojček m. mandâ un ~ apelirati. pozornost vzbujajoč. okras m. vmes priti. là i doi fassicj si aparin cu la cjamese nere. la glesie a à i ~s o furniments. m HIST Anjou m..(La 04/3). in Friûl si à tacât a doprâ l’~ “Mari di Diu” prime che intal rest dal Ocident. JUR priziven 2. apartma f: che si è gjavade la vite intal so ~ traintsi un colp cul dopli dal pari. človeka) 2. postati moten. odbijati. 2. pristojnost f. ~ al jentrà dentri daurman par rivâ di chê altre bande. uslišati. aparament [apara'ment] m oblačila npl. aparentementri [aparente'mentri] adv navidezno. apartignî [aparti'ñi:] it pripadati. nadstropje n. ~ m apetativ m. Une dì al veve fat un biel ~ di len. zakup m. plačan.

točno. nerazvitost f. al è viert li de Biblioteche comunâl di Osôf (Pa). želja f. apologjete [apolo'ăete] m 1. Apokalipsa f (zadnja knjiga Nove Zaveze). Il gnûf cumierç dai sclâfs. L’~ e je un sostantîf che si zonte al non cu la finalitât di definîlu miôr (Provincia). → apologjist. al à rivât dimensions apocalitichis. FIG katastrofalen. všečnost f. apologetično. apologjie [apolo'ăie] f 1. L’~ principâl al è in program domenie a Triest (Onde). pristavek m. položiti na. obramba f. zakon) izvajati. . uporaba f. zabava f. cence plui ritarts postâi. kakor hitro.Apenin [ape'nin] kr. 24 oris su 24. LING pristavek m. strahoten. No si apliche nissune leç di tutele cence passâ par chenti. (npr. il procès par ~ di reât riguart a la obiezion di cussience (Bel). jasen. apozicija f. določiti. La prime e la tierce sabide di ogni mês. Fevelâ po di un Stât furlan…a jere ~ cuintri dal sacri de unitât nazionâl (JM). Fâ un ~ Milanêsfurlan par nô puars emigrants Joibe 2 dicembar. parceche mi soi rindût cont che onestamentri nol valeve. il contadin si apon. REL apologet m 2. pripomba f. FIG odpadništvo n. uslužnost f. prizadevanje n. stavljanje na 2. Fabrizio De André al tornave a lei i comandaments a partî dai vanzei apocrifs (Pa 2002). uporabljen. (SiF 03/4. odmeniti. porabiti. uporaben. branilec m. zmenek m. stisniti. aperiodic [aperi' ??]. (Leng). apologija f. Documentazion: (CoUd) 3. dimostrazion apoditiche neovrgljiv dokaz. Al è là che us din ~.(O).(Pa 02). comandant de postazion osovane su lis malghis di Topli Uork. apologjist [apolo'ăist] m 1. udejanjiti. in sociologjie. La ~ de sigle di viodût e fâs esecutîf l'at cjapât. aposizion [apositsi'on] f 1. dajenje na. I conseîrs dal diretîf de Leghe a contestin in plen la linie dal moviment che aromai si sarès dal dut aplatide su chê dal Polo (Pa). branilec m. → plausâ. → apologjete. ljubeznivost f. in antropologjie e in lenghistiche aplicade (Pa) 2. poveličanje. apocrif [apo'krif] m REL apokrif m. slaviti. ~ de leç aplikacija zakona: L'incuintri al è stât centrât su la ~ de leç statâl 482/'99 (O) 3. (Pa 02). kazen. (Bel). oponisi) refl ustaviti se. dvorljivost f. graja f. (npr. neovrgljiv. natanko. prizadeven. -che m 1. aperitîf [aperi'ti:f] m aperitiv m. šele. la lum a è ~ distudade. upreti se. apologjetichementri [apoloăetike'mentri] adv apologetsko. neizpodbiten. dati. -iche adj 1. pritrjevanje n. Cheste borgade ancje al di vuè e ven clamâde ~ di "San Roc". apenis) adv komaj. prizadevnost f aplotip [apo'??] m haplotip m. aplasie [apla'zie] f BIOL aplazija f.(Pa). aperiodicitât [aperiodit∫i'ta:t] f aperiodičnost f.. grozoten. naklonjenost f. staviti na. aplatî [apla'ti:] tr sploščiti. la prime proteste cuintrisclaviste e je ~ dal 1688. aponisi [a'p‫כ‬nisi] (t. odpad od vere 2. apokaliptičen 2. nežnost f. izvajanje n: une miôr distribuzion des cjamis di vore. Tal doman di domans. uporaben. ploskanje n. hvaljenje n.cul ~ tai Zardins (CoUd). polaganje na. stiskati. vljudnost f. Fevelant dal cîl gnûf e de tiere gnove l’~ e à peraulis splendidis (BelR) 2.i m (gorovje) Apenini mpl. apontaments ogni dì. zagovor m. FIG opazka f. (Bibl-Lc). zagovornik m. apliciran: Model N. la limitazion dai straordenaris e la ~ dal part time. REL Razodetje n. -iche f apologetski. FILOZ apodiktičen. (SiF 02/1. aplaudî [aplau'di:] tr ploskati. ~ jevade: (Zili). aplicade adj 1. → fâ cuintri. (Pa 02). Pense che e je int che ~ e sint il non di “Onde furlane” e pense a une radio che e programe dome tanghis e mazurchis (Pa). → justeapont. -iche adj aperiodičen. apont [a'pont] m 1. ~si refl posvetiti se. 9). aplasê [apla'ze:] m ARH milost f. uporabiti. porobu se postaviti. uporabljiv. al scuvierzè un esempli di atradôr ~. FIG apokalipsa f. Invezit tun lûc desolât e di muart come un borc bandonât dal ~ (Bel). zapisek m 2. No ài mai tirât fûr chel argoment “~”. aplicirati.. dâsi ~ dogovoriti se za sestanek. 4. aplicabil [apli'ka:bil] adj ki se da uporabiti. apicâl [api'ka:l] adj LING apikalen. aplicâ [apli'ka:] (o aplichi [a'pliki]) tr 1. (BelFa). marljiv aplicazion [aplikatsi'on] f 1. apopletic [aponta'ment] m apoplectic. caotic (o ricuardìn di passaç che la sô dimension fratâl e je jenfri doi e trê) (SiF 02/2. ~ la messe a la anime dai muarts. apocalitic [apoka'litik]. 129). massime in ta la regjon 2 dal RFLP. che però nol po mandâ fûr. apenis che) co brž ko. apoditic [apo'ditik].(O). si opere cun criteris mancul leâts a une lenghe specifiche e miôr ~ a cualsisei lenghe. usluga f. apoplessie [apople'sie] f MED možganska kap. ~ la leç izvajati zakon: o maladete leç pes minorancis che il stât talian al à molât a fuarce di vitis e che al fâs vitis par no che e vegni aplicade. (Furlanist). potlačiti. a penis che [a'pεnis ke] (t. apostasie [aposta'zie] f 1. vstaviti 2. fâ un ~ pripraviti aperitiv. apopleksija. aplicirati: No podìn sperâ che ducj a capissin i vantaçs di chest principi ni che ducj a sepin aplicâlu daurman (Macjeu). par che tu capissis ~ la tignince des peraulis che ti son stadis insegnadis. REL apostazija f. incuintris. veselje n. lenghistiche aplicade uporabno jezikoslovje: di esperts in lenghistiche in storie de lenghe. La tarife di ~ pal servizi furnît le fisse ogni an il Consei Comunâl. posvetiti. apont [a'pont] adv prav. tarifo) dati. apologetičen. intenzivno ukvarjati se s čim. cence impreviscj di sorte. aplaus [a'plaus] m aplavz m. odobravati. brezizhodna katastrofa f. 1 (model pal pantan atîf) che al è stât un grum aplicât (SiF). pristavljanje n. apologjetic [apolo'ăetik]. apontament [aponta'ment] m sestanek m. REL apologet m 2. odmeriti. apologjetiche [apolo'ăetike] f apologetika f. EKO beležka f. 31-45). uporabiti. aromai. (SiF 02/1) aplicât [apli'ka:t]. 2. (CoTav) 2. Doprant la incressite ~ da lis ifis a puedin jentrâ intai tiessûts sans. (praxisfriuli). Apocalìs [apoka'lis] f 1. upirati se. là che a son stâts identificâts cinc aplotips mtDNA in 13 culturis. nasprotovati. ma ancje par ~. zagovornik m. a penis [a'pεnis] (t. al ven a stâi i aponts che ogni sere al detave a di un secretari Francesco De Gregori. In preson al scrîf a Lord Douglas la lungje letare apologjetiche “De profundis”. ravnokar.

. odpadnica f. nalašč.apostatâ [aposta'ta:] it REL odpasti (od vere).. Aquilee [Akui'lεe] (t. apuesitementri [apuezite'mentri] adv primerno. naključje. apostolât [aposto'la:t] m REL apostolat m. poglobiti 2.. za to določen. aprension [aprensi'on] f strah m. a varan in premi une plache apuesite. -ade adj primeren.. 31-45). Aquitanie [a'ra:] kr.in si jih je izmed njih izbral dvanajst. ven a stâi ~. ma lis indicazions o podin gjeneralizâlis cun buine ~ pes lenghis neolatinis modernis (Pa) 2. la ~ de Glesie e. Miercus al è stât aprovât dai passe 700 lavoradôrs de Sole Comina di Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence aziendâl (O) je bil sprejet dogovor. al contest locâl e ae storie de lenghe e che e met l’acent parsore dai aspiets di ~ e di ibriditât. aprossimazion [aprosimatsi'on] f 1. E je stade aprovade martars de comission competente dal Consei regjonâl la leç proponude di Polo (O). potrditev f. (raz)umevanje n. sprejemljiv aprovazion [aprovatsi'on] f odobritev f. ma la prime documentazion e je chê de epidemie dal 994 in ~ e tal Limousin. a pueste [apu'este] adv namerno. I autôrs des oparis che la Jurie e judicarà degnis di une segnalazion.(O). prinos m. Par fâsi une idee des pussibilitâts di ~ di plui lenghis bande dai fruts che si lei FARI F. natančen pregled: che e je pensade e realizade soredut pai zovins des scuelis mediis. bielapueste. potrditi. apostate [apos'tate] m 1. apoteose [apote'oze] f poboženje n. la Glesie catoliche apostoliche romane. apostrof m.si clame Efraim (O) potrjen s strani ministrstva. a plui di 15 mês de ~ de leç. aprofondiment [aprofondi'ment] m 1. -iche adj apotropaičen. (O). pred.i f Akvitanija f. aprossimatîf [aprosima'ti:f]. odobriti. Parfin a chel grumut neri. Difat. ~ de leç sprejetje zakona: Il Consei dai Ministris al à aprovât miercus. biti zato. Arabec m. -iche (t. PROV Cui che al à buine voie di lavorâ al è plui siôr di cui che al à sîs cjamps di ~ .→ dipueste. treball). nacuileiês) adj oglejski. arabski jezik. e fintremai che l’esercit dai infedêi no si sarà . procedi a la aplicazion di un model ~ (SiF 02/1. FIG temeljito preučiti. ~ m prebivalec Ogleja. te sacristie de basiliche di ~ v sakristiji oglejske bazilike. ~ un ordin Al è stât daspò aprovât un ordin dal dì che al stabilìs (O) sprejet je bil dnevni red. e a la barbe de abitance plui naturâl e plui logjiche par une istituzion di cheste fate. (Pa 02) rimsko katoliška apostolska cerkev. (Bel) aprofondî [aprofon'di:] tr 1. POL sprejeti (zakon). FIG (raziskava) poglobitev f. Il progjet . sprejetje n. (Pa 02/10-11). e cu la sielte de “Pacem in terris” impen de lote aprioristiche cuintri des realtâts inmanentis. Tal puest di Forte là dal “Ufici scuelastic” di Triest al è rivât un funzionari ~. tai limits. cu la muart. razorati. Naquilee) kr. sprejem med bogove. (Pa 03/10). -iche m apostolski. približnost f. Patriarcjis di ~ oglejski patriarhi // < lat. ustrezen. sprejeti. Aquileia. l’~! indibilanz! presentîr! apuart [apu'art] m pripevek m. a si dîs (SiF 02/1. une paissarde. aprovabil [apro'va:bil] adj odobravanja vreden. apriorističen. sielzè dodis e ur dè il non di apuestui: (Bibl-Lc) . ~ m prebivalec Ogleja.. 209). bržkone. la fin dal tierçmondisim. Grande precision teoriche e grande ~ pratiche. delež m (družabnika). al à simpri cirude. Arabie [a'rabie] kr. il pont e lis maiusculis (SiF 02/1). apostrof [a'postrof] m GRAM opuščaj m. arâ [a'ra:] tr orati. nocate la denuncie de clape politiche e culturâl aquileiese “Praxis Friuli” (Pa 02). une volte individuadis lis variabilis ritignudis impuartantis al fin dal rieculibri. aprûf [ap'ru:f] adv in prep → daprûf. tes diviersis nazions e etniis che lu metin adun: arabics. aprovâ [apro'va:] (o aprovi [a'pr‫כ‬vi]) tr 1. (Codroip. aptac [ap'tak] int VOJ pozor!. katere je imenoval tudi apostole. ~ une presince strane sot de bancje (une peçote. vignî a ~ cun un. vpričo. almancul ~.) (Mar) apriorisim [aprio'rizim] m FILOZ apriorizem m. -iese (t. apostolic [apos't‫כ‬lik].(SiF 03/3) aprossimant [aprosi'mant] f MAT aproksimant m.. (BelFa). po vsej priliki. podroben. (Pa 03/10) aprendiment [aprendi'ment] m učenje n.aprovât dal ministeri . REL apostat 2. Lui. de filistocje che te famee e vignive transmetude sù par jù tant che un striament. e ufrìs al public dai studiôs e di ducj chei che a àn voie di ~ lis lôr cognossincis sul teritori (CoUd). apressapôc [apresa'po:k] adv približno..(Pa) odobritev cerkve. e je la rinuncie dal piçul esorcisim. aquileiês [akuilei'e:s]. Dut câs Bon al intint vuidâ il moviment regjonâl fintremai al congrès talian e ae ~ dal gnûf statût. après [a'prεs] prep osebno. bojazen f. aprioristic [aprio'ristik]. il faliment dal socialisim ~ (Pa 02/10-11). apuestul [apu'estul] (pl apuestui) m apostol m. FIG odpadnik m. il lessic furlan al conten ancje apuarts slovens. prikladen.i. apropriât [apropri'a:t]. poglobitev f 2. aquilan [akui'lan] adj oglejski. arap) adj arabski. a puf [a'puf] adv zastonj. f Arabija f. -iche adj aprioren.. cun notis ilustrativis e schedis di ~. il furlan al devente ~ e sgramaticât tai rârs câs cuant che al ven doprât intune funzion che no je issofat comunicative. (La/lenghiscj) apuesit [apu'ezit] adj primeren. naokroglo. apostolichementri [apostolike'mentri] adv apostolsko. Catine a jude a tignî sù la situazion ~ il mont: cussì nissun nol sa nuie.. mentri il retoromanç dal Grison al à paidît influencis germanichis ancje te sintassi. curts. apotropaic [apotro'paik]. Il prin ~ par un predi. ~ m 1. Ancje la disambiguazion de funzion di grafems tant che l’~. vuadagnâsi un gustâ ~ (scritorsfurlans).. di fat.i f Oglej m (IT Aquileia) (GO). -ive adj približen. ustrezno. No si po fevelâ di Glesie furlane parcè che la Glesie e je une sole. te stesse maniere. apostolstvo n. ki določuje 2. Avis).. apuntament [apunta'ment] m → apontament.. MAT aproksimacija f. približevanje n. (Cisilino. siitis? (Pa 02/10-11) 2. (ProvBr) arabic [a'rabik]. (za)nalašč. il regolament atuatîf de leç 482/'99 . seznanjanje (z novico). la prime braure par un studiât (Pa 05/05). apropriazion [apropriatsi'on] f JUR prilastitev f.(O) sprejetje novega statuta. arabščina f. skrb f. ~ Saudite Saudska Arabija f.

arbitražen. Al è clâr che ogni codificazion e à un component di ~. arbussit [arbu'sit] (demin. pai boschets e vie pe cise. razsojanje n. sui viâi ~s e larcs. . cemût che si à dite dai afghans. upogniti. come scriture e come lenghe.. (Bibl-Ezra) 2. ma a son indoeuropeans (Pa) 2. arbitražno sodišče. arbe ['arbe] f → jerbe. z jambori opremiti. setven. ŠP sodnik m. arbitri I [ar'bitri] m 1. Adiriture no je nancje une rispueste. kmetovalec m. o ai cjatât l’~ de famee francescane: (Bel). FIG izumetničen. od arbul. -iche adj arhaičen. In Americhe il cjastinâr. arbulut. arbitri II ['arbitri] m 1.. cui aradios che a berghelin (Pa 04/07) aradôr [ara'do:r] m 1.) → arap. ~ a ~. arcabûs [arka'bu:s] m (starodavna) puška f.. arcadic [ar'kadik]. razsodba f (arbitražnega sodišča). aradio [a'radio] m radio m. arborade [arbo'ra:de] f lesovje n. arbitrari [arbi'trari] adj samovoljen. judeževo drevo (Cercis siliquastrum). arabo ['arabo] m (it. skloniti. skriviti. književna struja).. ~ celest mavrica f. treball). (ShW) 2. kmet najemnik m. cun chescj sentimentalisins di ~! (Pa 04/02). i agnui ribei condanâts e parâts in jù dal ~ Michêl. upogniti se. il câs de minorance aranese (di riunde ocitane) de Catalugne o de comunitât Walser de Val d’Aoste. remis e rois araz [a'rats] (pl. sklučiti. te zone di Monfalcon. Al è un fabricât sempliç e elegant cuntune barcjesse cun ~ dople a çampe. ndr. napeti (lok). arbolat. sui mûrs ~ dai plui fins (A). arkadijski 2. grm m.. od arbul) m drevesce n. la sô bressane dute vierte al cîl e cence arboradis intôr. preobložiti. naprtiti.(Pa). invar. deriv. (Bibl-deuteronomi). soditi. nassudis / di partis ~s. arborât [arbo'ra:t] adj obdrevjen. ~si refl 1. svobodna odločitev f. potegljaj z lokom (ob struno). ~ di Jude jadikovec m. le menaran ta jet clapôs di un riul sut. semenant vitimis civîls e dams di ogni gjenar no mancul (Pa) 2. -che adj 1. bukoličen. (Onde) arbolat [arbo'lat] m → erbolat. ta la aghe a nadavin. usločiti. come une ~. ~.. ~ internazional mednarodna arbitraža 2. a jerin dai arbussits. arbitrariementri [arbitrarie'mentri] adv samovoljno. arap ['arap]. 3. ~ dal Mai Majsko drevo. piçadis di cjasis grimpadis te jarbe o. aramaic [ara'maik]. arabščina f. zorana njiva. začuditi se. dispes si viodeve l'~ di San Marc in dute la sô bielece cun ducj chei biei colors sflandorôs. arcade [ar'ka:de] f 1. samovolja f. Dal 1809 a tornà la Austrie cui ~ dal arciduche Zuan. arbuçat. kolon m. opremiti. l’~ de famee rodovnik m. a savevin ben che dopo la ploe. klicar m.qnet) 2. Jetter si fâs indenant e al arche la balestre (Eg 9) in napel je lok samostrela. zastarel. cuntun numar arbitrari di derivadis invertibilis: (SiF 01/1). arcagnul [ar'kañul] m REL nadangel m.. 2. Il viandant che al passe par lenti. so marît nol pò ~si di nuie in cjase. Arbeç [al'bεt∫] kr. spieglansi dentri. arcâsi in maniere che il corpet di ruspi che al jere ur e tignìs sù (Urli) 2. parcè che e cuintripon delit a delit. (Union). (Scf) arcaic [ar'kaik]. samovoljnost f. jenfri ~s. 3. ma i tocjà di spesseâ di tornâ indaûr par difindi la capitâl (JM). un ~ di peç. Pensâ di rilassâsi sul savalon dal mâr.sindilât de tiere di Maomet (l’~ saudite. drevešček m. oborožiti. arborâ [arbo'ra:] tr z drevjem obsaditi. z drevjem obraščen. gospodar m. ~ m izorana zemlja. (Cisilino. svobodna volja f. m 1. dovoliti si. drevored m. i talibans no son araps. oranje n 2. arabe (t.) » (Pa 02/10-11). ~si però par un altri svol. -iche adj aramejski. Arap Arabec m. al cjale chel brut arbossat e al dîs: (Percude) arbul ['arbul] (pl arbui) m 1. i f (Grimac) Arbida. natovoriti. distiradis denant di grops di arbui. ma al si ricognòs Jesù cul Vanzeli compagnât dai arcagnui Micjêl e Gabriêl. giogatico→. arbitrâl [arbi'tra:l] adj JUR razsodniški. (Cad-e) arbitraritât [arbitrari'ta:t] f → arbitraritât. → len. svojevoljno. aranês [ara'ne:s]. sostituint il judis cuntun Coleç ~ (Pa 02). ukriviti. irenic. arcâ [ar'ka:] tr 1. arbiter m. arbussit. oral m 3. poetic. pretiravati. prosta presoja f. aramejski jezik m. razsodnik m. fâ l’~ sec narediti stojo. rodbinkso drevo. aradure [ara'dure] f 1. Arbide [ar'bide] kr. . Arcadie [ar'kadie] f LIT Arcadia f (literarna akademija v Rimu. Une lune grande e rosse e tarlupave daûr i arbui e lis cjasis (Sg). ~ lis ceis nagubančiti čelo.) m (stenska) preproga z vtkanimi slikami. naložiti. 9). FIG oboroževati se. arbitrarietât [arbitrarie'ta:t] f samovoljnost f. O ricuardìn. arbitrarno. nabiti (puško). drevesni nasad m. I romans a àn lamentât un fal suspiet propit sul finî chel l’~ al à decidût di no sivilâ. primeren za setev. -ese adj aranski??.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee (SiF 03/4. ~ m 1. arbitraren. 2. oratar m 2. intervent ~ samovoljen poseg. arât [a'ra:t]. il passaç jenfri un sisteme di coordenadis e chel altri al sedi dât par une funzion invertibil. orač m. Parceche la fede no je un ategjament sentimentâl. absolutna oblast 3. (Zili) arc ['ark] m lok m. aramejščina f. aratîf [ara'ti:f]. arkada f. arhangel m. (BelFa). ancje. Un venit ~ al sorevîf a Grau e un. na vojsko se pripravljati. oblok m. pal troi / pal ~ . par esempli. La letare e jere scrite in ~. i f (Pulfar) Erbezzo. Aramejec m. medel. ~ a fuee listnato drevo. razsodišče. mlaj m. che nol po jessi ~ e là tal riul sut a coparan la . -ive adj oren.. il popul langobart culì si è fermât par un mieç secul . (sf). de basse arborade che e siere la splanade a nort (Mar) arbossat [arbo'sat] adj slabš. samovoljno ravnati ~si refl drzniti se. arbitraža f. e veve cûr di ingrampâ la scudiele cui dincj. arbitrarnost f. In Friûl o vin l’~ dal Mai. vê simpri la sclope arcade imeti vedno nabito puško. svojevoljno. ~ m zemlja primerna za setev. Lui lu sint movisi de bande a bande. BOT drevo n. arbiter m. JUR razsodnik m. arbitrâ [arbi'tra:] (o arbitri ['arbitri]) tr 1. 2. arabic) adj arabski. izoran. ~ di San Marc. oblok m. (Enrico). obtežiti. corrispettivo per il giogatico aralt [a'ralt] m glasnik m. un pôc mancul ~ (clamât "bisiac"). razsoditi. topolje n. (codroipo. ukriviti se. arbitrât [arbi'tra:t] m JUR 1. arade adj oran. starinski. arbolon. arbossat. razsojanje n. ~ Gabriêl nadangel Gabrijel. arcabusade [arkabu'zade] f strel (iz puške). arabski jezik. topolovec m.

past f. luč). steklena skrinjica f. ~. cul cuel pleât in bande. FIG preobložen. žgati. (Pa). La ~ de Universitât furlane Simonetta Minguzzi. majhen lok m. archetip [ar'ketip] m 1. -che adj arheološki. skrinja f. ma la plêf ~ di Tumieç. glavni tram m. Il non di Colorêt lu cjatìn scrit la prime volte intune cjarte di ~ dal an 1252 (Leng). zavržen. i f (Barcis) IT Arcola. Valvason. sarkofag m. (p)ožgati. žareti. FIG praoblika f. (GE). archeologjie [arkeolo'ăie] f arheologija f. 2. FILOZ arhetip m. Archele [ar'kεle] kr. archivi [ar'kivi] (t. al preparave lis richetis pai ucej cun menadis. arcidiacun [art∫idi'akun] m arhidiakon m. la ~ (lestizza). sedlo n 2. (Pa). ardi ['ardi] (art. archè [ar'kε] f (pra)počelo. archet [ar'kεt] (t. (BelAlci). lunis ai 28 di Jugn. La distinazion no ere une buse sot di une crete. oblok m lok m 2.. cuanche l'~ Zamburlini (18971907) al veve inviât aes parochiis de diocesi un invît (Scf). (Bibl-Esodo). karikiran. architetôr) m arhitekt m. ~ di Noè Noetova barka. ma di lens grues e . archîf) m arhiv m. Tirteu. arché archeolic [arke'‫כ‬lik] m arheolog m. arcivescovât [art∫ivesko'va:t] m REL nadškofija f. 129). lok m (za godala). Marie e reste sole. arcipret [art∫i'prεt] m REL dekan m. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs ~. graditelj m. David al lassà lì denant de ~ Asaf e i siei fradis (Bibl-Cronache). (BrLi). Archimêt [arki'me:t] m Arhimed m. nagrobnik m 3. praoblika f 2. motorni krov (pri avtu) 5. no à mai vût avonde fuarce par frontâ in mût determinât il problem ~. arcivescovîl [art∫ivesko'vi:l] adj REL nadškofijski. nenaraven. omarica f (za dragocenosti). sežgati. piçul. docent a Messine e a Napul. steklena omara f. Cusan. kriv. locen m (za ptičji lov). hudičev. zaklad m. il lum che al à di ~ dut il dì. viers i prins dal secul. (Mar) arçon [ar't∫on] m 1. Sot la edicule. -che adj arhitektonski. (Pa 02). pretiran. arcibolic [art∫i'b‫כ‬lik]. Breçà. arhetip m. ardis. alkova f 2. spačen. sključen. (BelAlci). lokec m ardence [ar'dent∫e] f → ardince. architrâf [arkit'ra:f] m arhitrav m. -ade adj 1. arcivescul [art∫i'veskul] (pl arcivescui) m REL nadškof m. PSIH arhetip m 3. Spilimberc. arcipreture [art∫ipre'ture] f REL dekanat m . «O ai gust e mi ten in bon pal fat che tant la lenghe che i archetips furlans a an cjatât un aleât (Pa 02). Arcje ['arqe] f barka f. e presente a Gurize il volum “Andar per castelli. architetonic [arkite't‫כ‬nik]. par negoziâ il compatât fondatîf de Regjon gnove. -arcje [-'arqe] element v sestavljenkah kot patriarcje. Toni Miserie al jere un puar omp: ~ di gjambis. architetôr [arkite'to:r] m stavbenik m. prvotna oblika f. il mosaic al è la ~ de salvece. mali lok m. Arcjan [ar'qan] kr. (o)peči. arcidiacul [art∫idi'akul] m → arcidiacun. arcaze [ar'kadze] f ZOOL uharica f (Numenius arquata). al rapresente il principi. (don) 2. e ufrìs justapont in don un talar di arint a la sô glesie tes mans dal ~ (Scf). ~ adj v ~ di gjambis ?? . izprijen. začetek vseh stvari. majhen lok m. piçul zoielut ~. Zopule. // < gr. un ~ de “Constituzion matereâl” de Regjon gnove (Pa 03/4). Jessi impontabii e risplendi come iluminadôrs in mieç a un mont ~ (Vichi). vitrina f.i m Arhiloh m. FIG oborožen 3. upognjen. al soprimeve la plui che milenarie istituzion dal patriarcjât di Aquilee par fa doi arciepiscopâts (Natisone/furlanis). nakitnica f. il ricercjadôr inteligjent e libar al larà a cirî chestis perlis in dut il teritori. arcove [al'kove] (t.(Bel). a cause de spinte di ~ o dal efiet di variazion de tension superficiâl licuitaiar (SiF 02/2. al è ornât di rosutis compagnis a chês dongje lis Santis. innomenât ~ formât di raps di ue e di fueis. zaboj m. Daspò al è stât cjaluni de metropolitane e diretôr de Biblioteche ~. p ardût) tr 1. otočje n. Noetova barka. architetoniche [arkite't‫כ‬nike] f arhitektonika f. al è il templut sul Nadison. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. tetrarcje itd. ukrivljen. (GE). ~ comprât dal Comun.(CoUd). stant che. archinvolt [kuadrangu'la:r] adj ARHIT arhivolta f. arcipelac [art∫i'pεlak] m GEO arhipelag m. Mario Qualizza e l’~ di Tumieç bons. eliminants lis enclavis di Pordenon e di dutis lis localitâts arciducâls (Natisone/furlanis). un lavôr di ~ o pôc di plui. alcove) f 1. cu la ~ dai siei ricuarts e cul so om che le cjale dal grant ritrat picjât tal mûr. al è lui par prin a notâ la assurditât e al vorès comedâle daurman. Al è stât ~ imperiâl di Istambul dal 1891 al 1908 (GE). insumis. richete) f 1. Il pari. locen (za ptičji lov) 3. skrinja f. svoletin a flôr d’aghe / arcazis e cocai. par cure dal dot Maurizio Buora conservadôr dal Museu e dal ~ dot. di sangit e filiduris di cjanaipe. (Storie). rakev f. MUZ majhen lok m. (z)goreti. otorinolaringoiatrie e bon espert di ~ e di leteradure. architeture [arkite'ture] f arhitektura f. spielât te ~ civîl e religjose (BelAlci). il dissepul al à di vê il cûr e il pinsîr ~s parceche la seconde vignude di Crist no è lontane. arcidiaconâl [art∫idiako'na:l] adj arhidiakonski. Ducj chescj Paîs a volaressin vê lis isulis Spratly. art.i m → Rivis di ~. Ancje a chi la adune ~ e je semplice (joannis). Archiloc [ar'kilok] os. zahrbten.(CoUd) archeolighe [arke'‫כ‬lige] f arheologinja f. stavbarstvo n. i cjamps a son propit ardûts dal sut. archete [ar'kεt] (t. al è te sô ~ che al è tornât. arcje ['arqe] f 1.. Il Sietcent cjargnel. Massimo Lavarone . scuvierzint che il Friûl al è une autentiche ~ (Pa) 4. FIG spalnica f. (Pa) architet [arki'tet] (t. la ~ di Noè (lacomugne). lok m (za godala) 2. monarcje. archeologjic [arkeo'l‫כ‬ăik]. che al è un ~ siôr di riservis petrolifaris e di gâs (Pa 05/07). zažgati. Ardenis [ar'dεnis] fpl Ardeni mpl. goreti (ogenj. archete) m 1. arciduche [art∫i'duke] f nadvojvoda f. i ~s furlans. Moruç. L’incuintri. arciducâl [art∫idu'ka:l] adj nadvojvodski. (Bel). archîf [ar'ki:f] m arhiv m. blagajna f. Il gno al jere nome un incaric esploratîf. Parcè che i miei paîs de Cjargne a valevin cetant di plui dai sflandôrs des grandis arcipreturis.arcât [ar'ka:t]. arciepiscopât [art∫iepisko'pa:t] m REL nadškofija f. -iche adj vražji. luminâr di oculistiche. pregradek m. ~..

aredament [areda'ment] m opremljanje n. odstopiti (t. il cjandelîr . mi pâr. → zovel. / un ~ cul vitrinari. Areran [are'ran??] kratica m > Agjenzie regjonâl pe rapresentance negoziâl. ogni di al cjate fûr cualchi gnûf ~ par no paiâ. ~si refl obstati.(La 04/11). malenkost f. priditi. areopago [are'‫כ‬pago] m 1. (pre)ostanek m. de afietivitât e dal lengaç (SiF 03/3) 3. argjentin [arăen'tin] adj argentinski. ma dopo mi àn dât ancje i aretrâts. neplačan dolg m. i ciantonâi (Scf). metati bliske. zaostali račun. strasten. odpomoči. sot la cjandele di un soreli ~. arghinie [ar'ginie] f posrebrena bakrena žica. ardence) f 1. prihranek m. FIG). odmaknjen. ardiment [ardi'ment] m pogum m. instrument m 2. prebitek m.(BiblApoc). nerazvit. areligjôs [areli'ăo:s] -ose adj nereligiozen. priprava f. rediti. aretrât [are'tra:t] m zaostanek m. nespodoben. ozdraviti. come che a vedin di tirâ i aretrâts pal timp pierdût. pohištvo n. pal ~. Di ~. ~. (manzanoBr) arendâ [aren'da:] tr v zakup dati.dûrs bogns di ~ plui a lunc. aree [a'rεe] f 1. žarečnost f. prijeti.. glasilo n. lis bancjis e il bancjon. silovitost f. valadì la assemblee dai capofameis. che al capîs il gno ~ (Natisone/furlanis). ognjevit. zapor m. območje n. bliskati se. Daspò 19 mês ch’e jere restade inclostrade ai arescj domiciliârs te sô cjase apene fûr de capitâl (Pa 02). FIG področje: ~ di ricercje tecnologjiche področje tehnološkega raziskovanja. muha f. sklad m sestav m.) telo n. odprt prostor m. arghin ['argin] (t. e ducj i ~ de tende. ancje se areligjose.. vnetost f. → azardôs. La Provincie di Udin e à aprovât cheste setemane la ~ di aplicazion de leç pes minorancis linguistichis storichis (O). aretrâ [are'tra:] tr potegniti nazaj. Une grande scomesse e furtune se e jè la sintesi e la valorizazion des culturis. Areç ['] kr.(Bibl-Esodo) 5. coragjo. udati. E àn metût trê agn a decidisi.(Pa) .. al ~ med drugim. e ducj i bausars a varàn il lor puest tal lât dal fûc ~ e dal solpar . ~ 2. aretirati. argagnâ [arga'ña:] tr improvizirati. al scomençave a piscâ cu la bocje come che a fossin i tavans. La manifestazion nus darà po une cerce dal gust esotic dal tango ~ cuntune Milonga (CoUd). zborovališče n. postanek m. -ose adj goreč. ardint [ar'dint] adj goreč. HIST areopag m 2. ardôs [ar'do:s]. che ti permet. mehanizem m. ničevost f. (pos. Mortean lu à pôc vaît. obleka f. areâ [are'a:] tr (pre)zračiti. dvigalo n. al fâs ~ dut il ploton e al met sù daûrman un tribunâl strasordenari di vuere. kričeč (barva). vnema f. (Bel). delovanje n. arest II [a'rest] (pl arescj) m aretacija f. bes f. organ m. Lis crisis psicomotoriis a influissin sul çurviel. star 2. ~ it umakniti se. ustroj m. dolg m. A faserin di dut par creâ un varc te fuartece. iti nazaj. nesramen. po sì ì. zmeniti se. tancj ~s! pinei. (trgovinski) predmet m. ardince [ar'dint∫e] (t.. argalif [arga'lif] m sofizem m. argane ['argane] f → arghin. oprema f. jessint stât un omp ~. organ m. (pre)drzen. (BelFa) aren [are'a:] ?? A doi pas da feruvie e pasave lé le roe le cjasutis ragrupadès nô e aren come fradis . HIST zbor meščanov. ~ adj 1. spolni organi mpl.. argagn [ar'gañ] m 1. drznost f. ~ domiciliâr hišni pripor. zadrž(ev)ati se. gorečnost f. ardielut [ardie'lut] m BOT motovilec m (Valerianella olitoria). vroč ognjen. (Pa 02). pripomoček m. di un ~ scjassôs e che no si pues ignorâ afat. (folkcapriva).il Centri al vûl jessi un riferiment sientific pe largje ~ alpine. i f (Tresesin) Ara. posredovati. isker. srčen. cidin. Are ['are] kr. il plui ~ di pre Antoni (Pa). ustaviti (s silo). orgazem m. ostali. (Sg). mi tirave jù il cjapiel / e mi ardeve cun ocjadis / come glace e come fûc. e i nemâi cu la code in aiar. vroč. no si à di lassâ che al fasi lis cjasis il Stât italian cui siei ~s che a glotin plui bêçs che no ciment 6. argane) f vitel. l’~ de cognizion. zapreti. se a leiaran chest libri.. vejati (žito). orodje n.i. jeza f.. In chest sens e jè cetant plui “trinitarie” la vite civîl.m IT Arezzo. di ~. živ(ahen) . tachile cun sparagn / e no mai di tamon. dal ~. (bassafriulana) 2. zaostal. odvečen del m. površina f: . gorečnost f. vroč. zadrž(ev)ati 2. FIG visok. stroj m. la taule cui siei ~. Al cancele l’azion. nol è un misteri par nissun che o sin in face a une gjestre che (ds-fvg) 2. pohištvo n. che al è. zaseči. (Natisone/furlanis). vnet. braurôs. A disponevin dal ~. . razburjenje n. colôrs 4. pripekajoč. (Pa 06/1). mitude da bande dal fantât che al podeve finalmentri fâ sclopâ il so ~ viers la fantate amade. ud m.. ardiel [ardi'el] m slanina f. znajti se. ardile [ar'dile] f BOT teloh m (Helleborus viridis). il consei maiôr (Storie) 2.. žgoč. feradis gruessis come la gjamba di un ~ dal mantigniment dai puars. / cence che l’omp si visi / si fruin ducuancj i ~s . e juste di astât ancje lidric cun pôc vueli o cul ~ disfat (MazzonIol). arest I [a'rest] (pl arescj) m 1. ustaviti se. predmet m. pomemben zbor. argagnâle dogovoriti se. ardôr [ar'do:r] m žar m. che la sô oposizion e puedi vignî calcolade (robe che pal ~ e sucedè e che lui lu disè ancje dal pulpit) (Pa). (pri volu) vrsta jarma. vnet. la tassa dal marcjât di animalìa’ è arendada par 190 fl arendadôr [arenda'do:r] m zakupnik m. vnema f. zamaknjen. ječa f.alpsko območje. un bon coni in te buteghe. aretrament [aretra'ment] m umikanje n. FIG nazadnjaški. che di ogni bande o vin sot dai voi. pogumen. essenziâl. pretresati (kako vprašanje). (vladno ipd. une sorte di ~ o di forum mondiâl (BelR). (bojna) zvijača f. umik m. treščiti. passin i dîs e i agns. arestâ [ares'ta:] tr 1. no son tancj agns / che la vevin sui ~s 7. v pl) spolovila f. v zakup vzeti. zakupodavec m. oprava f. in cjase a son sarpints / dut fûc. metûs in ~ a fuivin dal prât. ognjevit. ardielâ [ardie'la:] tr naperiti (s slanino). naglica f. prijetje n. nuie di mâl a inmazinâ in divignî il tornâ chenti di un om antîc. neustrašen. draženje n. prezračiti. naprave. 2. priprava f. simpri di ~. Dulintôr dal fogolâr al faseve biele mostre di sè ancje l'~: la nape cu la mensule fate biele dal camuf. ardît [ar'di:t] adj smel. svolete la cisile / cul so biel estri ~ . ma al fo inutil stant che i difensôrs si batevin cun ~. Di un cirî di meti dongje l'~ teoric di un “spazi vitâl” pe lenghe furlane che juste al domande une riforme (Sclese). umakniti (nazaj). sestavni del organizma. čuden domislek.) 1. arengo [a'rengo] m (it. dignitôs. smelost f.

reč m: a reste fûr dal nestri ~s. (BelR) aridure [ari'dure] f ?? A son comprindûts: “Ici”. ose adj glinat. (BelR). téma f. al jes un ~ / che simpri la finìs cul serenâ (bolj obič. di ~ ciljni. suša f 2. (Ta). argoment [argo'ment] m 1. aristocratic [aristo'kratik]. 155-165). arianisim [aria'nizim] m REL arianizem m (kršč. ariete [a'riεte] f MUZ kratka arija f. (Natisone/furlanis) Aristotile [aris't‫כ‬tile] os. 115). izobraževati. 2. aritmetic [arit'mεtik]. Nô o fasìn. (bolj obič. Dariul) kr.. POL pristaš aristokratske stranke. ariesi [ari'ezi] m → riesi. ZOOL papirnata ladjica (Argonauta argo). no puedin fâ juste che une operazion di aritmetiche. ducj i doi. Ariu [a'riu] (t. argjarâ [arăa'ra:] tr zajeziti.(O) obravnavane zadeve. Daûr… altris doi argonautis (Ta) ?3. Ariis ['ariis] kr. argjentite [arăen'tite] f MIN argentit m. m arijec m. MUZ napev m. FIG burkež m. (SiF 03/4. smelost f. ariane II [ari'ane] f arijka f. segretari dal Fogolâr di Milan e ~ de Scuele di Furlan (Pa). Mimon. sklep m. zadeva f. jo intal mont. arint [a'rint] m srebro n. PROV vivarôs tanche l'~ vîf. pri Germanih). vsebina f. elita f.i m HIST Aristotel m. argjile I [ar'ăile] f il m. ariane I [ari'ane] f REL arijanka f. 2 passaçs di stirpadôrs. dokaz m. che però nol rive a une condane vere. (lestizza). rediti. ariscle [a'riskle] f → riscle. ilovnato polje. računski. → aiar. POL aristokratski. vzgojiti. gojenec m.~ m Argentinec m. Dut vuluçât ta chê melme di ~ vîf. Jo o soi il navigatôr. arîf [a'ri:f] m (it. pavliha m. -che f aritmetičen. (Pa). razšir. Argjentine [arăen'tine] f Argentinka f. nauka po Ariusu iz Aleksandrije. prefinjen. aristocrazie [aristokra'tsie] f aristokracija f. E jù cun lis liendis Yddish. ariman [ari'man] m HIST svobodnik m (v starogerm. lui e la sô machine gnove!!! (Ta). predal m. glina f. Il sindic. ari ['ari] int v: cence dî ni ~ ni stari ne reči ne bev ne mev. argjilâ [arăi'la:] tr posadriti. nadstrešek m. Coltivâ e ~ a Sauris (Pa). Argjentine [arăen'tine] kr. dokazovanje n. . argjin [arturi'an] adj → arzin. MIT argonavt m 2. La Gjermanie di Hitler. argjilade [arăi'lade] f posadrenje n. che e permet di cognossi miôr la struture da lis celulis gnervosis (SiF 02/1. računstvo n. utemeljevanje n.o come arbui. praznina f. figamož m..) prihod m. / j vin fate l’~. argonaute [argo'naute] f 1. La plui alte e je chê di ~. une fresadure. argumentirati. Prindidut la ~ rivade chenti daûr dai princips ghibelins todescs. e in colaborazion cui arlêfs des scuelis elementârs (O) v sodelovanju z osnovnošolskimi učenci. FIG brezčutnost f. arian II [ari'an] adj POL arijski. srebrov sijajnik m. salacôr privilezant dome la sotre. → rilevâ. argument [argu'ment] m → argoment. tirâ sù. pe sterilitât spirtuâl. (Pa 02). drznost f. 9). pravu). arlevâ [arle'va:] tr 1. aristokrat m. Dut câs i argoments tratâts intant des manifestazions sindacâls a àn tocjât.i f (Rivignan) Ariis. si la viôt a çueteâ. Une ingjenuitât imperdonabil par Oscar Wilde e je stade la inlusion di jessi deventât ~ o (Bel) 2. Harlekin m (maska) 2. la nobiltât scomparide o imbastardide mediant i matrimonis cui arlechins des fameis di buteghîrs de Serenissime (JM) arlêf [ar'le:f] m učenec m. grande come une ~ (PauluzzoN). e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. ma ancje su tancj altris arguments (Pa) ampak tudi glede na mnoge druge teme 2. vetrc m. al si met a sunâ cul flaut une ~ 2.: Su chest ~ la associazion e à afidât ae Swg une ricercje (O) Glede te zadeve/ Na to temo. cu lis migrazions arianis. glinast. plemič m 3. skladišče n. pe ~ dal cûr.. che a vignivin puartâts sot des ariis. na to temo.. ariditât [aridi'ta:t] f 1. aritmetichementri [aritmetike'mentri] f aritmetično. plemiški. argomentazion [argomentatsi'on] f sklepanje n. arie II ['arie] f 1. là cu la panze in sù al sta il cjantant fra ju dincj une ~ murmuiant. (Pa 02). par vê metût a pont la reazion nere cromo-arintofile dal Golgi”. La fare e cjape il non dal prin ~ in ordin cronologjic. argumentiranje n. arlechin [arle'kin] m 1. bonifiche dal teren. es. arintofil [a'rint] m ?? cromo-arintofile l’italian Camillo Golgi (1844-1926). plen di ~. Argos ['argos] m MIT Argos m. indelirade da la idee de purece de raze ariane (Pa 7/2000). cilj m. argon ['argon] m KEM argon m. la semeneson. -iche adj 1. plemški. argjile II [ar'ăile] f BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). zagraditi. tu a ~. . (Enrico). pal straripâ de violence e de prepotence. nesrečnež m. arija f. Dut chest al ven scrit cun bondance di citazions e di argomentazions te letare ai Ebreos. compre de samence. La storie di un ~ tornât in Friûl (Leng). ilovica) f. razlog. učenec m. m aritmetik m. gosposki. raze ariane arijska rasa. regnâ l’ordin. argjilâr [arăi'la:r] m ilovnata jama. argjentin [arăen'tin] adj v: sun ~ zvonek glas. (lacomugne) 2. v mavec deti. La e che e faseve a pugns cun chel sun ~ de ridade (PauluzzoN). portament ~ e ande fassinose. (Sg). 2 solçaduris (Pa 04/02) arie I ['arie] f (v kmečki hiši) stebrovna lopa f. argjilôs [arăi'lo:s]. aritmetiche [arit'tmle] f aritmetika f. FIG drzen pomorščak. ~ vîf živo srebro. gojiti. računsko. predmet (pogovora). un om une vore biel. I (parziâi) ponts di ~ a son l’invît ai guviers di dâsi legjislazions e regolaments bogns par ricognossi la avualitât di dutis lis culturis e (SiF 03/3. In Europe i cjastinârs a vegnin arlevâts come çocjis . m REL arijanec. i f (Buie) IT Arrio. domneva f. sui cuarante. ~ m 1. cence dî ni ceu ni beu) arian I [ari'an] adj REL arijanski . aiarin). une fantate di buine famee. o ai vivût in ~ e mi sint argjentin.. utemeljevati. ilovnat. plemstvo n. argomentâ [argomen'ta:] it sklepati. domišljavost f. cjalâ cun ~. la gnosi. snov f. aristokratski. arisel [ari'zel] m (redko) sapica f. ben arlevade. zadevo. dijak m. aridure. i mosaics di Aquilee.. su chest ~ glede na ta temo..i f Argentina f.

4) Si trate di une serie di crez da la ~ (Bibl-Gjen) arment [ar'mεnt] m čreda f. skladen. z orožjem opremiti 2. instrumentarij m. (Basc). (BrLi). cussì par pasji dut chel ~ e (Pa 03/8). Dute la operazion e ven motivade cu la ipotesi di "relazions" cul grup ~ basc ETA. sfere ~ nebesni globus. armistiziâl [armistitsi'a:l] adj VOJ nanašajoč se na premirje n. armelin I [arme'lin] m BOT marelica f. (Ta) 2. E fin che dut al è in comunion e in ~ o sês sans e cuant che si romp la ~ a tachin i fastidis.. množica f . strop m. okvir m. dal volt. armentarece [armenta'ret∫e] f poljska pot. specialmenti chest an che i purcits salvadis i stan savoltant e ruvinant prâts e cjamps. armente [ar'mεnte] f molzna krava f. Armade Rosse rdeča armada. Cuant che e je buine e permet a ducj. Armene [ar'mene] f Armenka f. 2. la vuarzine e la pale / a son lis armis de mê famee.// < lat. (SiF) ~ m oboroženi. la tiere e ven dominade dal om cu lis sos armis di distruzion e di muart e (Pa 02). armentâr [armen'ta:r] m pastir m. kravar m. armaruç 2.m → Ermacure. o premirju. (Bel) 3. miselni instrumentarij m. ARH oborožitev f. vojak m. MUZ harmonija f. zbirka orožja (starinskega). ogrodje n. hermelin (krzno). tropa f. cu lis sôs cjartis plenis di polvar. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis (Pa) 2. armeron [arme'ron] f ?? Ane Diu. greda f (bolj običajno burò). Armenie [ar'mεnie] f Armenija f. armade [a'rmade] f 1. molznica f.arlevadôr [arleva'do:r] m rejec m (živine): Dut câs l'element principâl vignût fûr intal incuintri dai arlevadôrs furlans (O). ce pôre tal scûr di chel ~! (Mucci) armillâr [armi'la:r] adj ASTR obročast. un poç. 3. al smire di fâ sù un stât islamic sul stamp taliban. oder postaviti. il sgabel e jo tal jet. oborožena sila. armamentari [armamen'tari] m 1. armis di distruzion uničevalno orožje. armaie [arma'ie] f orožarna f. armentum. 4. In ultin il voli si poe lì dongje: su la sfere armillâr. Dut un ~ che al ocoreve in timps ormai lontans. v harmoniji. fasint lâ 1 milion e mieç di lôr in profugance: Cecens. la biele companie. pot. Al è stât a cjâf dal stât maiôr de ~ navâl taliane tal 1917. l’~ di Jacum al pareve ch’a ridès cui siei dincj zalìts di ca e di là dal soflet. -ose adj ubran. armada f. leât cun “Al Qaida”. Ce ridi… te ~ a àn tirât vie une lastre di veri dal barcon par fâ in mût che. bogat. ZOOL hermelin m (Mustela erminea) 2. (o)snutek m. Le costituzion e l’adestrament dal vêr cuarp ~ podarès jessi demandât a le organizazion de NATO (ALF). ubranost f. armen [ar'men] adj armenski. arme ['arme] f 1. un ~ di pez. armaron. armatura f. Prontait dusinte soldâts. e mi fasevin colâ di man dut il gno ~ ideologjic e ideâl. armelin II [arme'lin] m 1. i vecjos armârs incarulâts (Ta). kozel m (biljard). . pavliha m. (Mucci). armada f. opora f. opremiti (ladjo. armâ [ar'ma:] tr 1. armerie [arme'rie] f 1. . zûc da la ~ → zûc. (Mar) armistizi [armis'titsi] m VOJ premirje n. partît in armis ?? In Somalie il partît in armis “al Ittihad al Islami”. Plui che un scansel al è un ~ intîr! (Leng). armâr [ar'ma:r] m 1. most m. intant che al comedave ciertis fruiaduris (Mar) 3. vivi in ~ živeti v harmoniji. purancje il muradôr fâs armaduris / par cuinçâ lis cjasis e fâ muraie ~ svolant viseč most (A). PROV in timp di vuere ogni ~ a scuse. predal m. telica f. gojitev f. armonicant si invie. si à tacât a doprà armaduris metalichis (ciment ~). in ~ skladno. armadure [arma'du:re] f 1. butâ ju lis armis predati se. un balcon (F) 3. armoniche [ar'monike] f harmonika f. Intant Carlo Alberto al scugnì bandonâ Milan. armiran (beton). deriv.e di altris etniis (Pa 03/5) 2. spletka f. armaruç [arma'rut∫] m omarica f. ki vodi z vasi na polje. pletenina f. picjade sul mûr. (Scf) 2. znanje n. v skladnosti. spletkarjenje n. / l’archivi ben ~ . omara f. arlichin [arli'kin] m harlekin m. Tes armis di fûc al è in esposizion un moschet (CoUd) . Armens. stavbni oder. (GP). dal 1518 si rivà a un ~ tra lis parts e podopo ancje a la fin de vuere pe muart.. cuant che si à vût il disvilup de industrie siderurgjiche. tkanje n. dal arc. di meti sot control la produzion e il cumierç des armis (Pa 03/8). orodjarna f. kravji pastir. stoja f. armarûl [arma'ru:l] m orožar m. zaplet m (romana ipd. plovilo). oborožiti. TEH podpreti.). Ingus. orožarna f. trgovec z orožjem. ae scuvierte des minorancis dal Artic e de realtât armene (Leng). 59). ritirâsi daûr il Ticin e acetâ un ~ (10 di avost). (Pa). statve f. kovarstvo n. harmoničen. armatura f . založen. l’~ dal poç. (pensemaravee). oborožen. ni di un ~ (scritorsfurlans). "Il lâ al mancul dal ~ in cuote te mont furlane: il câs di Sauris"(Pa). armoniôs [armoni'o:s]. Nol veve la ande di un pastôr. armonicâ [armoni'ka:] it igrati na harmoniko. clamâ su la ~ klicati k orožju. krava f. Ai 27 di Zenâr dal 1945 i prins reparts de Armade Rosse a jentravin a Auschwitz (Onde) 2. un volt. ” Vê cûr di tignî sù par tant timp dute cheste ~!” . vojska f. dal 1919 (Storie). armât [ar'ma:t].i. skladnost n. armaron [arma'ron] m omara f. burkež m. ladjevje n. opremljen. e lis preieris par furlan compagnadis dal sun ~ dal orghin. orožarna f.. (Pa). krov m (ladje). preskrbljen. predalna omara f. armarut. arlevament [arleva'ment] m reja f. trop m. vojna oprema f 2. un lavandin. ~ un arc. na vojsko se pripravljati Armacul [ar'makul] os. armonie [armo'nie] f 1. oder m. ~si refl oboroževati se. Armen Armenec m. di vivi in ~ (CoUd) 2. harmonija f. armelinâr [armeli'na:r] m BOT marelica f (sad). E il pitôr là adalt su la ~ i faseve la tire. lu judà a puartâ-sù l’~ e il spolert (Sg. Nus sta a nô di jessi popul e no deventâ ~. armarat. cumierç des armis trgovina z orožjem. cuarp ~ oboroženo telo. oms e animâi. orožje n. viers il 1800. snovanje n. vrsta oborožene vojske. ~ di fûc strelno orožje. une cjadree cun sore la valîs imò di disfâ. orožarnica f. (Bibl-Az). armenščina f. grup ~ oborožena skupina. armaret. brodovje n. votek m. junica f. va a passon cu la vacje! (bolj običajno vacje). -ade adj 1. ~ m 1. na vojsko pripravljati. che e previôt l'abatiment des 40 vacjis di lat dal ~ Bolzon (O). ogrodje n. ma ca tu âs dut in regule. setante cjavalîrs e dusinte armâts par lâ fint a Cesaree tre oris dopo lât jù il soreli. ~ bateriologjiche bakteriološko orožje.

armonizâ [armoni'dza:] tr in it v sklad spraviti,
uskladiti, harmonizirati; soglašati; cu la lôr vôs sutile / armonizant; cjatant la maniere di ~ i interès triestins cun chei furlans (Pa). Arnalt [ar'nalt] os.i. m Arnald m; ~ Baracêt conseîr regjonâl te II legjisladure (1968-1973)(Pa 02). arnâs [ar'na:s] m splošno ime za vinsko posodo, vinski sod; no poressin mai salvâlis / de mê cjanive i ~ ; ~ pal vin posoda za vin. Arnefrît [arne'fri:t] os.i m HIST Arnefrid m; ~ al domandà jutori ai Sclâfs. arnês [ar'ne:s] m (it.) orodje n, pripomoček m; mehanizem m; L'arnês che al tignive su la muele, al jere la zoie di Bepo parcè che al lu veve disegnât e fat lui. (Natisone/furlanis); metisi in ~ olepšati se, ozaljšati se, urediti se; cumò è il timp di fâsi bielis e di metisi in ~. Arni ['arni] kr.i.m Arno m. arniche ['arnike] f BOT arnica f, brdnja f (rastl.). Arnolf ['??] os.i m Arnulf m; la croniche, di ~ De Vittor, dal zimulaç storic-culturâl fra Gurize e il cumun di borc San Laurinç (La 03/4) Aroc [a'r‫כ‬k] os.i.m Rok m; che pre Rinaldo Vidoni di Sant ~ di Forgjarie al à fat in plene semblee dai predis tal jugn dal 1975. (BelFa). arogance [a'rogant∫e] f nadutost f, oholost f, prevzetnost f, domšljavost f, aroganca f; odurnost f; disprivâts de tiere dulà che a vevin simpri vivût par colpe da la ~ colonialiste italiane (Pa); → rogance. arogant [aro'gant] adj nadut, ohol, prevzeten, domišljav; cu lis sôs arogantis provocazions, scuasit a volê creâsi l'inficje da l'eroi, par podê cussì svualâ fûr "des regulis" (La); → rogant. arogantementri [arogante'mentri] adv naduto, oholo, prevzetno, domišljavo, arogantno. arolâ [aro'la:] tr nabirati, najemati, najeti, vpoklicati; priti kam, sklicati, poklicati. ~si refl biti vpoklican; naseliti se, potegniti se. arom [a'r‫כ‬m] m 1. aroma f 2. dišava f; Un bon tai di Cabernet, vin neri onest, sancîr, dal ~ golôs, compagnât di otimis cualitâts di formadi (Furlanist). aromai [aro'mai] (t. zaromai, beromai) adv pa; že; odslej, sedaj (pa); come se pal vuarp al fos ~ inutil contâ: (Mar); e in particolâr tra chel catolic-latin e chel slâf-ortodòs, ma si scugne ~ considerâ ancje chel dal Islam (sf). aromatâr [aroma'ta:r] m dišavar m, trgovec z dišavami, vonjavar m, drogerist m. → speziâr. Aron [a'ron] os.i.m Aron m. Aronco [a'ron] os.i.m → D'Aronco Zuanfranc. arost [a'r‫כ‬st] (pl aroscj) m pečenka f; cunin ~ pečen zajec; il gustâ, (mignestre di brût, poleçs less, cunin ~..) (sf). arpâ [ar'pa:] (t. arpesâ) tr GRAD vkleniti z verigo, prikleniti z verigo; bisugne ~ chel mûr, che al comence fâ panze. arpe ['arpe] f 1. (za podporo stene) veriga f 2. (t. arpete) (železna) spona f, skoba f; klamfa f 3. MUZ harfa f; Laudait il Signôr cu la citare, sunait par lui cu la ~ grande. (glesie). arpesâ [arpe'za:] tr → arpâ. arpete [ar'pete] f → arpe II. arpie [ar'pie] f 1. MIT harpija f (baljeslovno bitje) 2. FIG grabež(ljivec) m, grda in hudobna ženska f. arpon [ar'pon] m rak m, rakovica f, jastog m.

ars ['ars] m žar m; vročina f; suša f; cul ~ e cul caligo / che al puarte il mês d’Avost Ars ['ars] m ?? pree par no' San Zuanmarie, plevan di Ars, pree par nô Sante ... (glesie) arsenal [arze'nal] m 1. ladjedelnica f; remontna ladjedelnica f, ladjedelnica za vojaške ladje 2. VOJ orožarna f, arzenal m; parvie che lis armis che a esistevin tal ~ a jerin bielzà stadis distribuidis, magari cun pôc criteri (GP) 3. shramba f, skladišče n, ropotarnica f; FIG zakladnica f. arsenic [ar'sεnik] m KEM arzen m (As). arsetât [arze'ta:t] f suhota f, mršavost f; i omps a tornavin cuntun grum di ~. arsî [ar'zi:] tr posušti, osušiti, zažgati, (p)ožgati, sežgati, izžgati; (o)peči; (z)goreti, (o)pražiti, (narahlo) (o)paliti, (o)smoditi; viôt chês tavielis dal garbin arsidis; ~si refl posušti se, osušiti se; il contadìn si arsis tal so lavôr / e al scuen sudâsi a voltis sul misdì. arsincj [ar' ??] tr (carn.) Doi ûs, pestá la rude, un nin di arsinc', camamile, sbàti dut benon e frigj tal ont. (Natisone/furlanis). arsine [ar'sine] f KEM arzin m. arsinît [arsi'ni:t], -ide adj posušen, ožgan, ogorel; e si divertivin a gjavâ clauts e cjavilis dai trâs arsinîts des granatis. (BelR); Come la brame di ploie in chest Friûl ~. (Pa 03/4). arsît [ar'zi:t] adj 1. požgan, ožgan; posušen; 'Sef e i siei, tal dopomisdì ~ di canicule. (PauluzzoN) 2. opaljen, ogorek; smodnina; un pôc precupade i le siei cjaveluts che a nulivin di ~ i domandà. (F). art ['art] f 1. umetnost f; arts popolârs ljudska umetnost; Museu cjargnel des arts popolârs “Michele Gortani” di Tumieç (Leng); ~ contemporanie sodobna umetnost; Sabide ai 28 di Fevrâr, li de Galarie comunâl d’art ~ (Pa 04/02); ~ moderne sodobna umetnost; Fintremai ai 30 di Jugn, li de Galarie udinese d’~ moderne (Pa 04/05); critic da la ~ umetnostna kritika 2. poklic m, znanje n; ognidun al à il so ~ ; 3. okretnost f, spretnost f, ročnost f, sposobnost f; destramentri cun biel ~ / torne fûr cu un bon botìn; arts visivis, arts visuâls vizualne umetnosti; Il festival, come ogni an, al tocje la prose, la musiche, lis arts visivis, la poesie e il teatri di figure. (O) 4. dejanje n; kretnja f, gesta f, gibanje n, gib m, upor m; i ~s lizêrs. Art déco [a:r de'ko] m ARS Art déco, za umetnost med 1920 in 1930 v Parizu; culì al à metût in vore il disen di riscatâ il mobil rustic furlan secont i principis de ~. (GE). // fr. od arts décoratifs. artefiç [ar'tεfit∫] m obrtnik m, mojster m; tvorec m, umetnik m; al deventi protagonist, atôr, ~, muradôr te costruzion de citât o civiltât dai oms. (Pa 06/1). Artemide [ar'tεmide] os.i f MIT Artemida f; al cîl (Selen/Cinzie), a la tiere (~/Diane) e al mont dai Infars (Proserpine/Ecate). (ShW). arterie [ar'tεrie] f 1. (žila) odvodnica f, arterija f; Vie pe gnot i miei vuès a son inpirâts, lis mes arteriis no àn polse. (Bibl-Jop); vê la ~ ?? al jere vieli di otante agns, al veve la ~, e cussì al finì dut in nuie (MazzonIol) 2. FIG prometna žila f. arteriosclerosi [arterioskle'r‫כ‬zi] f MED arterioskleroza f. arteriôs [arteri'o:s], -ose adj arterijski. artesan [arte'zan] (t. artist) m obrtnik m, rokodelec m; che la politiche e cjapi at che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O 12/5/2001);

~ adj obrtniški, rokodelski: Lis piçulis impresis artesanis a podaran fa un salt di cualitât dome metintsi in rêt. (O 12/5/2001). artesanâl [arteza'na:l] adj obrtniški, rokodelski; pituris di nivel ~ (F); pe vierzidure di une scaletarie a Comelians, pe sistemazion di un capanon pe ativitât ~ a Cjampeâs di Prât (O 7/4/2001); Virtûts e difiets di un lavôr ~ e solitari (Pa 11/99). artesanâlmentri [artezanal'mentri] adv obrtniško, obrtno, rokodelsko, na roke; artesanât [arteza'na:t] m rokodelstvo n, obrt f; rokodelski stan m, obrtništvo n; Un altri setôr tant impuartant dentri dal complès panorame produtîf di Tavagnà al è rapresentât dal sigûr dal ~. (CoTav); tant che sale pes conferencis e un puest di vendite di prodots agricui e di ~ locâl (Leng). articjoc [arti'q‫כ‬k] m BOT artičoka f; Signôr fâsiju deventâ come l’~ salvadi (Bibl-Salms). articolâ [artiku'la:] tr 1. artikulirati, izgovarjati, izgovoriti; razločno izgovarjati; a ogni individui il dirit di coniugâ, di ~, inte proprie esperience di vite personâl o coletive, la partecipazion al mont dai marcjâts e des ...(ds-fvg) 2. pregibati ude; 3. razčleniti, razčlenjevati; la sô esperience di atôr teatrâl e je stade impuartante ancje par ~ il lavôr devant de cineprese (CoUd); ~si pregibati se (o udih). articolâr [artiku'la:r] adj ANAT sklepen, artikularen. articolât [artiku'la:t], -ade adj 1. gibljiv, premičen 2. razločno izgovorjen, artikuliran; O intindìn di imbastî un sogjet politic, complès e ~ (Pa 04/03) 2. členovit, razčlenjen; a varan di puartâ a di un Plan di disvilup economic e teritoriâl, ~ e condividût (lingue.regione.fvg); ~ m ?? Sicu criteri dal articolât, al ven proponût «il ricognossiment des dôs animis de Regjon (Pa). articolazion [artikulatsi'on] f 1. člen m, členitev f, členjenost f; al mancje che al sei complet trop che al è pussibil, sei inte ~ dai significâts des peraulis (Pa/OLF) 2. ANAT zgib m, sklep m, artikulacija f 3. LING artikulacija f, oblikovanje glasov; cjape dentri une vore di procès cognitîfs, come la ricercje lessicâl, il recupar lessicâl, e la produzion dai schemis motoriis de ~. (SiF 03/4) 4. MUZ artikulacija f. articul [ar'tikul] m 1. GRAM člen m, spolnik m 2. članek m; Dispès, par dî il vêr, chê “negativitât” no jentre tal contignût dal ~: (Pa 02/10-11); Un altri ~ di Cavedalis, lunc e plen di precisazions, al jessì invezit tal gjornâl “Il Lombardo-Veneto”(GP) 3. JUR člen; Tal ~ 10 a son stabilidis lis condizions pe alienazion ecezionâl di chescj bens (Pa 02) 4. TRG postavka f (bilanca) 5. temelj m, izhodišče n 6. TRG izdelek m, proizvod m, blago n, artikel m, predmet m; cun ducj i articui libars / di intops e ingredeaments. articulât [artiku'la:t] adj → articolât. articulazion [ar'tikul] m → articolazion. artifici [arti'fit∫i] m 1. umetelnost f, umetnija f, zvijača f; In pocjis peraulis si trate di chel ~ legâl che il Stât al dopre par slargjâ la sô capacitât di spese .. (Pa); 2. stroj m, ustroj m; fûcs di ~ ognjemet; In plui, ancje chest an si inviarà la fieste di fin dal an cun musiche e fûcs di ~. (Pa) artificiâl [artifi't∫a:l] adj 1. umeten; non che al segne il complès des zonis abitadis cun tor ator une fortificazion ~ (CoUd); lûs ~ umetna svetloba; Se dopo lis piastris cun lis coloniis a vegnin lassadis a la lûs ~ (16 oris ...) (SiF 03/4); inteligjence ~ umetna

inteligenca; al à fondât a Udin, tal 1984, il Laboratori di inteligjence ~. (convergenzaperilfriuli) 2. FIG izumetničen, narejen, hlinjen; che par grafie dal furlan si intindi la imposizion di un furlan dal dut ~ o di une variant sole (Pa/OLF). artificialmentri [artifit∫al'mentri] adv umetno, narejeno, hlinjeno. artificiôs [artifit∫i'o:s], -ose adj izumetničen, nenaraven, narejen; ven a stâi di une realtât che par podê jessi no i coventin mieçs ~ o burocratics (istitutladinfurlan). artificiositât [artifi't∫a:l] f izumetničenost, nenaravnost. artigjanâl [artiăa'na:l] adj → artesanâl. artigjanalmentri [artiăanal'mentri] adv → artesanalmentri. artigjanât [artiăa'na:t] m → artesanât. Artigne [ar'tiñe] kr.i f IT Artegna f; Chest derit al è garantît intai statûts di ~, Bordan, Buie, Cjarlins(Pa), artiliarie [artilia'rie] f VOJ artilerija f, topništvo n; Tal stes an al jessì de Academie cul grât di uficiâl di ~ e (GP) artiliarist [artilia'rist] (pl artiliariscj) m artilerist m, topničar m. artilierie [artilie'rie] f → artiliarie artisan [arti'zan] m → artesan. artist [ar'tist] (pl artiscj) m 1. (t. artesan) obrtnik m, rokodelec m 2. umetnik m; tal templi de culture plui liberâl e dispatussade, di un autôr e ~ clamât Oscar Wilde? (Bel). artiste [ar'tiste] f umetnica f. artistic [ar'tistik], -che adv umetniški; Magaricussinò Napoleon al puarte vie dal Friûl unevore di bens artistics. (AcademieSt); Tai agns Vincj al è stât diretôr artistic dal mobilifici Fanton (Fantoni) di Glemone, (GE). artistichementri [artistike'mentri] adv umetniško. artistum [artis'tum] m (kolekt.) rokodelski stan m, obrtništvo n; Luîs Nart e Zuan / a son la flôr dal ~ furlan. artrosi [ar'trozi] f MED artroza f. Artù [ar'tu] os.i m → Artur; Pendragon, il non de cjasad e di Artù, ai vûl di fat dî Cjâf dal dragon: (Ac) Artur ['artur] os.i m (t. HIST ang. legend. kralj) Artur m aruede [aru'ede] f → ruede. arturian [arturi'an] m arturski (po angl. kralju Arturju); ai timps des vueris arturianis (V-VI secul d.d.C.) cuintri dai invasôrs sassons. (Ac). aruès [aru'εs] m streme n; skobac f; tirnična prirobnica f; stopica (pri vozu) f. arumen [aru'men] adj aromunski; ~ m 1. Aromun m 2. aromunski jezik, aromunščina f; che a cjapin dentri 400 mil personis e che a cjacarin ~ (Pa). aruolâ [aruo'la:] tr (it.) nabirati, novačiti vojake, rekrutirati; ~si refl prijaviti se, iti prostovoljno k vojakom; Tancj a vignaran fûr ancjemò, massime tra chei che si son aruolâts intes scuadratis paramilitârs (Pa 8-9/99). arût [a'ru:t] m v: lâ in ~ čutiti močno željo, izgubiti pamet, močno se zagreti (redko lâ in arute). arute [a'rute] f → arût. Arvenis ['] i.g Arvenis m; (For di Voltri) tar uno pradario maraveoso contornado da boscs di peç e des monts dal ~.. (Pa 03/8)

arvuede [arvu'εde] m → ruede; ~ di gome pnevmatika f, guma f, avtoplašč m; che i Sis avevin mitudis tal cjar lis arvuedis di gome come ches da machinis, e si viazave plui confortevolmentri (sf). arzan [ar'dzan] (? argjan) m denar m; tu âs cjatât un cûr di cjan, / il so cûr ’l è tal ~. arzar [ar'dzar] (? argjar) m jez m; nasip m; I dams a son stâts grandons - al à dite il sindic Bolzonello ,(calcolâts in circje 100 milions di euros n.d.r.) arzars di tornâ a fâ(La 03/01). arzarâ [ardza'ra:] tr → argjarâ. arzentarie [ardženta'rie] f srebrnina f; De ~ in ogni famee si conservà un toc sôl par ricuart. (La 06/1). arzilâ [ardži'la:] tr → argjilâ. arzilade [ardži'lade] f → argjilade. arzilâr [ardži'la:r] m → argjilâr arzile I [a'džile] f → argjile I. arzile II ['] f → argjile II. arzilôs [ardži'lo:s], ose adj → argjilôs. arzin [ar'džin] m jez m, nasip m; il so non al pues vignî de forme dal teren, une sorte di ~ circolâr (Leng). as I ['as] m as m (rimski novec); vê une muse come l’~ di cope ; muse di ~ di cope! ; no jentrâ nancje pal ~ di cope no jentrâ ni in ~ ni in copis. 2. borec m; junak m; prvoborilec m; zmagovalec pri tekmah, prvak m. as II ['as] m 1. TEH os f 2. MAT os f 3. POL os f, zveza f; ~ Rome-Berlin os Rim-Berlin. as III ['as] m MEH, GRAD deska f. ’as ['as] (t. as) m (carn.) → aes; Talò mont dal lavôr no simpri il sindacât al rive a dâ rispuestis as esigenzas dal operai, anzit.(don) âs ['a:s] 2. edn. sed. od vê imaš.; Tu ~ ancje di dîsiur. Âs ['a:s] i.g m IT Asio; la mont d’~. asarâf [aza'ra:f], -ave (t. lat gerf, cajostre) adj v: lat ~ prvo, gosto mleko (koj po porodu); mleziva f. Asburc [arturi'an] priimek m 1. HIST Habsburg m; Habsburžan m (predstavnik Habsburgov); ai timps de lote dai Paîs Bas pe independence de la dominazion Asburc spagnûi (Eg). asburgjic [as'burăik], -iche adj HIST habsburški; Al ripeteve che il guvier ~ nol veve fât tantis robis, fale "la grande opare de roste dal Tiliment (Pa). asc ['ask] m ??BOT ask; I ascs a son a forme di bachete (7-9 x 30-60 µm) e no àn parafisis. (SiF 03/4, 9); Di chê altre bande lis ascosporis a vegnin butadis fûr cun fuarce dai ascs. (SiF 03/4, 9). ascar ['askar] m 1. HIST, VOJ askar m 2. pripradnik manjše politične skupine; aes gnovis peresons di Tumieç che - a zuravin i visitôrs ministeriâi e i ascars locâi – (La 06/2). ascare ?? la maiorance che cumò e à in man lis brenis dal guviêr in consei regjonâl e je, ae prove dai fats, ascare di cui che al è stât definît da un impuartant gjornâl nazionâl un “lucido liberale”, (La 07/03) ascetic [a'∫εtik] f → assetic. ascomicêt [askomi't∫e:t] ?? Cryphonectria parasitica al è un ascomicêt che al forme peritecis, soterâts tai stromâts, cun lungjis golarinis che a finissin a pêl cuntune viertidure, l’ostiôl. (SiF 03/4, 9). ascorbic [as'k‫כ‬rbik], -iche adj KEM askorbinski; Di chestis, la vitamine C (acit ~) e contribuìs a combati lis malatiis infetivis. (Leng). ascôs [as'ko:s], -ose adv v: di ~ skrivaj (bolj obič. di riscôs, di scuindon); Chest colp, un acuardi no di ~, ma che al permeti une riforme statutarie fondamentâl (Pa

03/6); Un pôc di ~, daûr dal fogolâr, i morôs si scambiavin siops, che po mangjavin insiemit. (La 05/12). ascospore [as'??] ?? al ven mantignût par dut il cicli de vite e al pues passâ ancje ta lis ascosporis. (SiF 03/4, 9) ascrivi [as'krivi] tr 1. prišteti, prištevati; uvrstiti, uvrščati; vpisati; dodati; 2. pripisati, prisoditi, šteti; Dut câs, i ricognossiments no impedirin une fuarte gjermanizazion dai Grisons, di ~ ancje a une plui o mancul declarade volontât de classe dirigjente (Cisilino, treball). Ascul ['askul] os.i.m IT Ascoli Piceno. asedâ [a'eda:] it → assedâ. asedâr [ase'da:r] m AGR kad, v kateri se daje vin kisati; e un ~ plen te cantine. asedin [ase'din] m v: savê di ~ kisel okus, okus po kisu. asedine [ase'dine] f lahko in kislo vino; il sudôr che si bute, favorît da lis largjis bevandis di ~ e piês di aghe. asedule [a'sεdule] f BOT 1. ~ di clap ščitasta kislica f (Rumex scutatus) 2. ~ di prât BOT kislica f (Rumex acetosa); → jerbe fuart. asei ['sei] m 1. želo n, trn m, bodica f; ribja koščica f; prebijač m, šilo n; l’âf ti à dade la mîl, ma no l’~ 2. FIG muka f; mučna bolečina f; al ponç paraltri de gole l’~´ 3. mandelj m, seme n; ti serf a maravee asenade [ase'nade] f oslarija f, neotesanost f, surovost f. Aser ['] f ?? E jere ancje une profetesse, Ane, fie di Fanuel, de tribù di ~, ... (Bibl-Lc) asessuâl [asesu'a:l] adj BIOL nespolen, aseksualen. asessuât [asesu'a:t], -ade adj 1. BIOL nespolen, aseksualen; Lis animis plui grandis a jerin chês che a rivavin a vivi in maniere asessuade, “agnui vistûts di cjâr”; la plebe invezit e (Bel); 2. FIG bled, neizrazit, nedeferenciran. asêt [a'se:t] m kis m, ocet m; lâ in ~ skisati se, postati kislo; lâ è lât in ~ je pijan kot klada; mandâ in ~ il fiât a un.; E jere lì une boce plene di ~: alore a tachin une spugne inbonbade di ~ ...(Bibl-Zn). asfalt [as'falt] m asfalt m; »E tu le lassis sul ~, bocon di mone!« (Sg); tapêt di ~ asfaltna obloga; Prime al vûl metût-jù lis fognis, podopo il pedrât e il tapêt di ~. (Sg); meti-jù l’~ polagati asfalt, asfaltirati; che si tratave de imprese che e meteve-jù l’~ su la strade di Cjassà. (Sg). asfaltâ [asfal'ta:] tr asfaltirati. asfaltade [asfal'tade] f asfaltirana cesta f, asfalt m, zemeljska smola f; cussî incragnide, grise dai pîts fintremai ai cjavei, a faseve dutun cu la ~. asfaltadure [asfalta'dure] f asfaltiranje n; asfaltaduris che si sclapin (Pa 06/1). asfaltât [asfal'ta:t], -ade adj asfaltiran; La strade, che la vite us a prontade sedi lungie e asfaltade (dmf.bs.unicatt.it/~paolini/ varie/cjanton) asfaltedâ [asfalte'dâ] tr asfaltirati; Babe Meni al vûl che asfaltedin dutis les stradis blancjis e al à taiât le pinesse di Selvucis.(Ta). asfissiâ [asfisi'a:] tr in refl → sfisiâ; invezit di ridusi lis spesis inutilis, la burocrazie asfissiant (Pa 02/10-11). asfôr [as'fo:r] m BOT rumenik m (Carthamus tinctorius). asià [azi'a] (t. asiât) m ZOOL trnež m (Squalus acanthias L. ali Acanthias vulgaris Bp.). Asià [azi'a] kr.i.m IT Asiago. asià [azi'a] m trnež m (Squalus acanthius).

dapardut. In chest al ricuarde cetant la situazion patologjiche di un ~. ma i pâi. professôr. l’element che al conte di plui al è il disvilup dal cjatâsi ~ cu la lenghe (Pa) 2. sovražnost f. trpkost f 2.. aspekt m. (Pa 02) da se ukvarja z aspekti . asperli ['] m → anaspiersul. starnudade. ass ['as ??] v: sapon a ~ rovnica za rezanje. 3. vdihati. ~ Minôr Mala Azija f. il nemì e di.. aziatski. vsesati 2. il sô ~ fûr dal timp (Sg). al à dit ben che “la epilessie di Dostoevskij e la ~ di Proust no si puedin considerâ compagnis (SiF 03/3). une prese fûr de tabachere (sô o des sôs amiis). gnev m. (Pa 05/05). e il civon si rustive inmò cui ~s di lat 4. aspart [as'part] adv (neobič. do sape priti. al rive tart. di locuele.. zavist f. (Pa 7/2000) asolâ [azo'la:] (asoli [a'z‫כ‬li]) (t. la smicje falade e la braure dal portîr aversari no i àn permetût di cambiâ il risultât. Asie ['azie] kr.. premožen. → grignel. divjost f. pogled m. -iche adj nadušljiv. asîl [a'zi:l] m 1. L’Udin al è lât al ~ de puarte bolognese. zrno n. planiti na koga. al veve la ~ imel je astmo. (tiha) jeza f. Dotazion di un sisteme di ~ obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment (CoUd). asiât II [azi'a:t] m ZOOL → asià. otroški vrtec m 2.. si son cjatâts . ELEK asinhronski. invuluçade di blanc e asiade te scune. grobost f 4. nežen. dihati. ~. strogost f. Ai 17 di març – Stant a Voleson al ordene aes divisions di ~. vdihavanje n. fuarte soflade di nâs . aspirine [aspi'rine] f FARM aspirin m. asiât I [azi'a:t]. mehak. Ghia si piert. zagotoviti. ~ m nadušljivec m. al baste fâ aments ai caratars somatics e al temperament dai Cjargnej. inasolâ) tr zapeti. asistematic [asiste'matic]. e dal muini cu las bisâgas. . → pognet.(La 04/2). E par cui che al rive a superâ la ~ di cierts passaçs. treball) 2. udobno si napraviti. (bolj obič. zatočišče n. mržnja f. naskok m. ~ m Azijec m. pripraven. opomoči si. L’~ plui negatîf (e plui trist) de personalitât di Cadorna e (Pa 02) najbolj negativni vidik osebnosti. asincronisim [asinkro'nizim] adj asinhronizem m.. Aziat m. e je la prime volte che si frontin i aspiets “di marcjât” de “cuistion furlane”». (Onde). raskav. in Boemie e jù pai Balcans fintremai in ~ Minôr (JM).. (Pa 03/6). len. po delih. asintot [a'sintot] m MAT asimptota f. Dome tal continent asiatics si prossume che (Pa 02).) adagiato→. aspiet I [asp'iεt] m 1. pečka f (grozdna). nesomernost f. cun carateristichis di marcade ~.. formadi ~ . tegoba f. počasen. lâ al ~ iti v napad. tun ambient ~ e avâr. astmatik m. aspiet II [asp'iεt] m čakanje n. asintotic [asin't‫כ‬tik]. nesomeren. provocât de lôr ignorance e no de lôr ~. pridih m 3.napasti sovražnika. prizadevati si. naskočiti. sogjets ricognossûts tant che perseguitâts e duncje te posizion di podê domandâ ~ politic. zložen. asiade adj 1. kepica f. Doprant ancje chi une formulazion che e pant un caratar vincolant (“a son asiguradis condizions pe tutele…”) (Cisilino. chel brigant. iche adj MAT asimptotičen. ~ Piçule Mala Azija. razuzdan. asme ['azme] m/f MED astma f. asocialnost f. aspirant m. -iche adj azijski. oms e feminis che a àn dât rispuestis pratichis e simbolichis. udobno. asse ['ase] f sovraštvo n. asociâl [asot∫i'a:l] f nedružaben. ugoden. m kandidat m. asmatic [az'matic]. pričvrstiti 4. oddeljeno. e je une ~ preseose par jentrâ te clime di une culture divierse (Pa) 3. (CoCamp) . asilo [a'zilo] m (it. navaliti (na koga). voljan. priklopiti (voz za kljuko). spiete). sul marcjât di Spilimberg a vegnin jù i asìns. (neobič. Vilesalde si rimpinave su la coline e si asiave sul plan. asocialen. dai Tramontins e (JM) asincroni [a'sinkroni] adj 1. FIG prizadevanje n. izgled m. in chel si sintì a colâ a colps secs i prins ~s di tampieste.. ~ m ??. il timp al è sospendût come in ~ (bolj obič. (MazzonIol). → inficje 2. LING aspiracija f. nol somee ch’al vebi un fin di otignî. asin [a'zin] adj asino. osovraženost f. (La/tradizions). hoteti (doseči nekaj). asocialitât [asot∫iali'ta:t] f nedružabnost f. in chest sens al è ~. lagoden.(Natisone/furlanis) 2. (koruzno) zrno n.asiadementri [aziade'mentri] adv na udobni način. naduha f. (BrLi). asprece [as'pret∫e] f 1. parêt cilindriche e procure di produsi une forme asimetriche (SiF 02/2).. zložen. a fasevin part di une "raze inferiôr". varovati.) → asîl. asinhron 2. pustost f. di un zago che al rezeve il cjalderuç da la aghe sante e l'~. (pri toči) zrno n. (lacomugne). asiâsi [azi'a:si] refl sprostiti se. assaltâ [asal'ta:] tr napasti. f Azija f. gibek. / cence mai ~lu di front. aspri ['aspri] adj trpek. gran. asin ['azin] m 1.i. pritrditi. asimâ [azi'ma:] it → ansimâ asime ['azime] f → ansime. in Italie. stališče n. asimetrie [asime'trie] f asimetrija f. medleti. (Uniud). ohlapen. udoben. asperges [as'pεrges] m (š)kropilo n. o impiavin une buriele sui rivâi. LING (glas) aspirirati. posamično. pogled m. jagoda f. hrapav. ločeno. zrno vinske jagode. garb). assalt [as'alt] m napad m. JUR zavarovati. ~ politic politično zatočišče. libars di stâ a vivi ~ su la lôr tiere. che al tache cuant che i Bolsevics sovietics a jentrin su la sene (Pa). Ma in chel o sint un sfladassâ ~ e un omp al jesseve simpri di che puarte. asimptoten. grobost f (površine). -iche adj asimetričen. v blagostanju. aspirant [aspi'rant] adj sesalen. al pense di ~ un pôc daspò di tancj agns di strussiis.. → pognisi. aspirazion [aspriratsi'on] f 1. jamčiti. Il conflit ~. oster. astmatičen. vsrkavanje n. aspirâ [aspi'ra:] it 1. zagotavljati. luščina f. vidik m.) posebno. (Furlanist). pridihniti 3. azil m. de Spagne in France. hrapavost f. asigurâ [asigu'ra:] tr 1. -iche adj nesistematičen. ognidun che al mangjarà asins crûts al varà dome lui i dincj peâts (Bibl-Gjeremie). oddahniti se. rop m. zložno. Un antîc disen e une secolâr ~ a cjatin ae fin une realizazion. imovit. FIG ostrost f. neprehodnost f. Alore un sirop o aspirinis di fâ une buine sudade. asiatic [azi'atik]. → gran 3. ohlapen biti. težava f. in Anglie. nevoščljivost f. oblegati. videz m. asimetric [asi'mεtrik]. dai Asins. pripravnik m. ščititi 3.

i disordins e la ribelion tra i contadins. puhati. de mortificazion. chêi che us àn in ~ us metaran il pît sul cuel e (Bibl-Levitic). absentis. urediti. Assindustrie [asindu'strie] kratica f > Associazion dai Industriâi. stoječ ob strani. assisti [a'sisti] tr spremljati. assegnazion [aseñatsi'on] f nakazilo n (bančno). assegnâ [ase'ña:] tr 1. lu viodarès ben tes viestis di un Hanno o di un Hannibal tal ~ di Saguntum. A nivel plui gjenerâl. la muart o la malatie lu àn assediât fasintlu lizêr tant che un insium (ShW). assistent [asis'tεnt] adj navzočen. Samaritans: popul miscliçât di ebreos e di colonos de ~ (Bibl-Az). ureditev f. -ile adj odborniški. assîr [a'si:r] adj HIST asirski. (Storie). assès [a'sεs] m → abcès. dodeliti. E la Cort di ~ di Lucca e à fat justizie. Pal fat che il Friûl-VJ nol à rivât adore di stabilî un ~ instituzionâl gnûf al è restât codarûl fra dutis lis Regjons talianis (Pa). il Sindic. Assie ['asie] kr. (La 02/04). poverjeniški. assence [a'sent∫e] f odsotnost f. su la funzion di President. navzočnost f. assent [a'sεnt] m ki je odsoten.(O 8/2/2002). massime pal nudriment. dut câs. pomagajoč. določiti. ki ji je kaj dodeljeno. nenavzočnost f. nakazati. assistence [asis'tεnt∫e] f 1. mi displâs di no jessi podût intervignî e di vê fat l'~. absentia. assensôr [asen'so:r] m dvigalo n. prisostvovati. vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'~ pal ambient Ciani a son lâts jù a Rome. mističen. Di un sîs mês in ca o jeri ~ di gjeologje te Universitât. oprava f. Assemblee de “Onu” dai popui. Cort di Assisie porotno sodišče n. oben un ~ delegât dal Sindic. assiome [a'siome] m aksiom m. navesti (razloge) 2. asistenca f. intant dal ~ turc dal 1683. assinç [a'sint∫] m → sinç. L’Universitât e fâs la part dal so dovê (Linda Picco . intant di une cunvigne fate alì da la ~ di Udin tal 1988 (RB). A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. skupščina f. poverjeništvo n. assegniste [ase'ñiste] f oseba (ženska). e 520 mil assîrs-caldeos. assidui [a'sidui] adj vztrajen. FIG asketsko življenje n. al anse. di garantî la salût e il bonstâ so e de sô famee. assistît [asis'ti:t] m ?? I miedis di famee di chei 300 pazients. odbor m. assegnât [ase'ña:t] m ček m. Tes galariis al è un grant cuadri che al documente la fin dal ~ di Vienne. assîr-caldei [~ '??] mpl Asirci Kaldejci. negovati. pomagati pri. assisie [a'sizie] f porota f. marljiv. assetisim [ase'tizim] m 1. il vestiari. verski. asserzion [asertsi'on] f trditev f. assens [a'sens] m privolitev f. Assemblee gjenerâl des Nazions unidis generalna skupščina Združenih narodov. pomoč f. poverjenik m. hlipati. distacs o assegnazions di altris Ents publics o privâts o Istituzionâi statâi (CIRF). lift m.~ di ricercje dal Cirf) (Pa) assemblee [asem'blεe] f zbor m. nenavzočen. assede. Tal paîs e tai borcs lis Confraternitis a vevin finalitâts devozionâls o assistenziâls scritis tai lôr statûts. ~ mediche medicinska pomoč.i f HIST Asirija f. a podaran otignî dutis lis . assedâ [ase'da:] it sopihati. un Segretari. assenteisim [asente'izim] m odsotnost f. Assisi [a'sisi] kr. Avis).i f Hesensko n. (Pa 05/12). ~ a prisostvovati. (La 04/3). ~ adj odsoten. Bielzà 600 agns prin di Crist i Assîrs a cjacaravin da la ‘pustule perniciose da la spighete’ (SiF 02/1. assessuâl [asesu'a:l] m → abcessuâl. Il prin ~ al è che “nol è nuie di gnûf sot dal soreli” (1. pomagati. de sublimazion. a lôr volte a incolparin Antoni Savorgnan di intiçâ la ~. (Leng). intiçâ la ~ vzbujati sovraštvo. (Pa 05/04). almancul dôs voltis ad an. dulà che a son ocupâts 2 dipendents tecnicsaministratîfs e cualchi ~ di ricercje. sapo loviti. (Storie). prisoditi. O sin propi curiôs di ~ aes proiezions des oparis sielzudis e. (Pa 8-9/99). assetic [a'sεtik]. hlepeti (po čem). FIG). pripis(ov)ati. asketičen. -iche m 1. Assirie [a'sirie] kr. condanant i autôrs di chel malfat (Pa). odbornik m. e a me al doni. kontemplativen. La Citât di Codroip e bandìs il concors par ~ il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. ma il Friûl al reste ~ e astrat.(Pa). fâ fieste ai vincidôrs. sopsti. → ansimâ. ~ m Asirec m (f Asirka). assegnist [ase'ñist] m oseba (moški). manjkajoč. dentri dal mês di Març. ki ji je kaj dodeljeno. pardabon. (CIRF). asistirati. I nobii. pridelitev f. incarigât dal Sindic. Al à colaborât cun ~ a lis "Pagjinis Furlanis" (GE). che e sedi inmaneade une “Assemblee parlamentâr des Nazions unidis” che si meti dongje de “Assemblee gjenerâl” di cumò che e je fate dai stâts: (Pa 03/8).// od lat. che le presiêt. pripisovanje n. zbor. (Ta). Avis) da dodeli literarno nagrado. la vuere. nenavzočen. (CIRF). La Assemblee dal Centri e je clamade adun dal Diretôr. zagotovilo pomoči pos. pristanek m. di convocâ la Conference provinciâl. pomočnik m. assiduitât [asidui'ta:t] f vztrajnost f. (zavarovalništvo) asistenca f. prskati. assessôr [ase'so:r] m prisednik m. asercija f. asset [a'sεt] m red m. che al tignarà lis sôs funzions in câs di impediment o di ~. dodelitev f. ~ m asistent m. (bančno) nakazilo n.. asketski 2. vê in ~ un (alc) sovražiti nekg (nekaj). cul to ~? (ShW). 9) e il secont al è che “par dut al è il so moment (BelFa). assediâ [asedi'a:] tr oblegati. Assemblee parlamentâr skupščinski dom. Chel che nus da plui di pinsirâ e je la indiference e il pussibil ~ al referendum dai 21 di març.cjapâ in ~ un (alc) osovražiti nekg (nekaj). (Pa). manjkajoči. il so afiet se no cu la tô di regjie. une cjase. absens. soglasje n. REL asketizem m. askeza f. porotno sodišče n. Apene ricoverât i àn fat une Tomografie Assiâl Computerizade (TAC) e une Resonance Magnetiche (RM) (SiF 02/1). stati ob strani. assedi [ase'da:] m obleganje n. A saran pussibii comants. (Bel). (Codroip.i m Assisi m. aksialen. cuntune telefonade. assiâl [asi'a:l] adj osen. ~ di Vienne obleganje dunaja. podpirati. IT Assindustria. 31-45). 2. Di li dute la ~ de inibizion. assessorîl [aseso'ri:l]. (CIRF)// od lat. ~ it prisostvovati. blokada f (t. se ancje i fos stât acuardi te sielte.. ae fin. une grande preiere intereligjose pe pâs a ~ (Pa 03/6). la ~ mediche (Declarazion) 2. assessorât [aseso'ra:t] m prisedništvo n. za avto. dome chei a ovest ea sud a permetin di rivâ a chest livel ancje cul ~ (CoUd). l'~ al à in programe. meti in ~ spraviti v red. marljivost. (BrLi) assistenziâl [asistentsi'a:l] adj podporen.(O 5/2/2000). assetiche [a'sεtike] m REL asketika f. odborništvo n.

(Bibl-Esodo) // od lat. assurt [a'surt]. Si sa che i paragons a pierdin dut il lôr valôr e utilitât se si ju sfuarce o si ju assolutize masse.. il dì de fieste de Madone ~ (Madone d'Avost) (La 04/8). une buine cuantitât di materiâl ~ di front de SN. p. la superficialitât. družba f.(La 04/10) Assunte [a'sunte] f REL Marija v nebo vzeta. povišanje n. zmeren. breme n. dražba f. assum [a'sum] m zastavitev f. zdržnost f. z-družiti se 2. e juste di ~ ancje lidric cun pôc vueli o cul ardiel disfat (MazzonIol). Il concet di libertât nol è assolût. figura f (pri kvartah). HIST (doba) absolutizem m. privajenost f. kopje n 3 . abonma m. (CoUd). (partitrepublichefurlane) 2. Sperìn e preìn che pape Zuan Pauli nol finissi inscjaipolât te sô stesse ~. assolutori [asolu'tori] adj oprostilen. in sumis. podoba f. neomejen. natečaj m. domandant cont dai pecjâts dai vons da part dai fîs e dai . drog m. che o vin vuê e dal mantigniment des specifichis identitâts locâls (Pa 04/07). A jerin lis ultimis ploiis prin dal ~. associazion [asot∫iatsi'on] f 1. absolutio. (Pa 03/11) assolutizâ [asoluti'dza:] tr absolutizirati.(Pa/OLF). od absorbere assorbî [asor'bi:] tr vsrkati. parce che inte vite no' nd' è nuie di ~. cjarte ~ pivnik. assunzion [asuntsi'on] f 1. REL vnebovzetje n.. cjapâsi l’~ prevzeti obveznost. obraz m. -de (pl. che nol à nissun pudôr a sbarâ judizis semiassolutoris su la tragjedie dal Olocaust (Pa). associatîf [asot∫ia'ti:f]. assurts [a'surts]) adj absurden. insomp dal Pasc di Plovit. Al è stât in ~ un dai scritôrs par gjenerazions. al è vignût fûr inte conference stampe inmaneade joibe a Triest dai rapresentants regjonâi de ~ ambientaliste.Ai 15 di avost dal 1990. ancje la Tonine e veve une biele ~ 5. FIZ absoluten. assurditât [asurdi'ta:t] f absurdnost f. nesmiseln.. pr. FIG soglasje n. cjarte plastificade. . absurd m. rast f. // od lat. absolvere. nesmiselnost f. astemi [as'temi] adj vzdržen. absolucija f. par ~ ?? Par no che la scuele e deventi un ambient enciclopedic impossibil e "totâl" par ~. naročen (na časopis). l’~. Chest instrument ~ al varà justeapont di permeti. LIT asonanca f. associâ [asot∫i'a:] tr 1. sentence di ~ oprostilna sodba. ki je vzdržen. obveznost f. REL odveza f oprostitev grehov. nol saveve ce fâ . Vnebovzetje n.. assorbent [asor'bεnt] adj vpojen. osebnost f (zunanjost). fr. društvo n. prevzem m. se cualchidun no ~ al volès vênt une (SiF). ~ m nesmiselnost f. pridruženi.informazions su la situazion sanitarie dai lôr assistîts. astât [as'ta:t] m poletje n. ~ m družabnik m. absorbens. oblika f. licitacija f. p. nol ves ricevût il prin numar de riviste o al fos interessât a vênt une copie di plui. lik m. prekla f. opûr realizâ pavimentazions che a proviodin a ~ part di chest rumôr. p. assolutizazion [asolutidzatsi'on] f absolutizacija f. zagovarja abstinenco. palica f. absolutni m // od lat. absoluten. šiba f.. assolvi [a'solvi] (o assolf) tr oprostiti. Ultime vuere in ordin di timp ma des primis in ordin di crudeltât e di ~ (Pa). // od lat. MAT. al è facil tal perdonâ la colpe. JUR oprostitev f. abstinenten. abstinenstvo n. osvoboditev. (Pa 04/05). il leam plui fuart in ~ (telealtobut). (O) 2. združenje n. absolu. cjarte incerade. (La) 2. di gnovis assunzions e dal turnover. cun chê di “unî e ~ i Furlans che a son a stâ a Turin . osebje n. la reazion scontade e paventade e je di une fuarte ~.(O). samoglasniški stik 2. (Leng) 2. brezpogojen.. pri-. cjarte ~. nalog m. abonirati. naloga f. absolutističen. ordenant al so avarissim esecutôr testamentari di ~ i siei bens. sprejem m (v službo). aste ['aste] f 1. stabilît de Regjon. POL absolutizem m. totalen. pridružen. assumi [a'sumi] tr prevzeti. vnema f.(O) 2. (CoUd). ~ plene popolna oprostitev 2.. assolutisim [asolu'tisim] m 1. nesmiselno. harmoničnost f. assolutece [asolu'tet∫e] f absolutnost f. absolutorius... navajanje n. astâ [as'ta:] tr proda(ja)ti na dražbi. vsesati. assonance [aso'nant∫e] f 1. ~si refl 1. astensionist [astensio'nist] adj POL ki se abstinira. associadôr [asot∫ia'do:r] m ?? e al insegne che «… (o veis di) copâ chescj associadôrs (politeiscj) in cualsisei puest che ju cjatais (Pa 03/12) associât [asot∫i'a:t]. cui che la inviule e la puarte a ~ impegns economics di cheste grande puartade al varès di jessi obleât a cjapâ lis propiis decesions secont . in ~ ?? La lenghe e je. od absolvere: cf. absolutus. navajenost f.(Pa).. che secont la usance al rêç une ~ cun sorevie un gjal di len. assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m POL absolutist m. temeljna črta f (pisane črke) 4. Ce che no pues acetâ e je stade la ~ di chescj temis (BelFa).. ancje intes fiestis di Sant Zuan e de ~ (Friulinelmondo). -ive adj pridružen. nameščenje n. vpiti. nase vzeti breme. assurdementri [asurde'mentri] adv absurdno. navzeti se. fin che jo mi cjapai l’~ di paiâ lis parts. ~ m abstinent m. (SiF). ~ m FILOZ absolutno n. → bevilaghe. LING absoluten 4. uglašenost f. za družabnika vzeti. nesodelovanje n. pridružiti. sulica f. abstinenca f.. privajenost f (na zdravilo). professôr ~ pridruženi profesor 2. popoln.. Par chest ~ al pues nomenâ un so delegât (CoUd). // od lat. (scritorsfurlans) 3. -ade adj 1. združiti. nesmisel m. . Gurize . -ude adj 1. L’~ plui zovin al fâs di segretari e al ten i verbâi des riunions. razpis m. naročiti se na (časopis). assuefazion [asuefatsi'on] f 1. ~ m vložek m. 2. assolût [aso'lu:t]. nase vzeti. che al ardeve dut (Bibl-Zacharie). la ribelion. naročilo n. zavezati se. odvezati. al fos une colpe dal domini forest che al durave di timp e dal ~ politic deventât aromai no plui tolerabil. MED odvisnost f. (Pa 03/4) astensionisim [astensio'nizim] m POL abstiniranje n. toporišče n.. un om imprevedibil. postava f. nesmisel m. che chel an lu vevin lôr ad ~ dal Cumon. od absolvere. astension [astensi'on] f zdrževanje n. il pecjât. che no si preocupe nancje di salvâ la muse e il “bonton”. Denant de prucission si met il plui vieli dal paîs. velika gosponjica f. ma sul pont di assolvi nol assolf. e al varà di fâ di mancul de sostituzion di une schirie di miedis stant il bloc. naročiti (časopis). (SiF 02/2). od absolvere assoluzion [asolutsi'on] f 1. odpustiti. (Bel). Il pericul nol è la lote ma la sglonfe. al covente misturâ oportunementri estension e profonditât . (Bel) 2. Assunzion veliki šmaren m. la rassegnazion.

al à simpri palesât un fuart ~ a la tiere de sô nassince (don). Pauli a ~: la citât idolatre e curiose (Bibl-Az). → furbetât. Conclusion Il soreli al jere lât a mont di un biel pôc. FIG stališče n. astronâf [astro'na:f] f vesoljska ladja f. stopnjevanje n. avonde ~ (A). vedeževalec iz zvezd. al jere avonde intelizent. . al à cirût di puartâ ancje tes cjasis e tal jet la clime astensionistiche che e regnave (. cu la diference che cualchidun al è ~ ancje in teorie (BelFa). barvni odtenek m. vtičnica f. segn ~ dal Leon e de astât. gesta f: jo però ti disevi che in ~ di colare si dîs chel e altri 3. astut [as'tut] astute adj (redko) prekanjen. astri ['astri] m 1. zdrževalen. ZOOL jastreb m (Aegypius monachus). (BelFa). vpr. cjapâ ~ vzeti na znanje. zvezdoslovec m. REL post m. zvezdarski. asterisc [aste'risk] m TISK 1. (lacomugne). astinence ['a??] f → astignince. Sabide ai 3 di Zenâr. La bolp. zvezdoslovje n. čistost f. vezanje n 2. dati na znanje. odsoten. 15 il corvat di ogni sorte. ali se ti ljubi. su la mont di Sant Pieri (Zui) (Pa). atee m brezbožnik m. brezbožnik m. ozvedje n. abstrakten. udejanjenje n. ~ di sorprese ??nepričakovan napad. il falcuç des odulis di ogni sorte (Bibl-Levitic). ARS abstrakcija f. astronom) m astronom m. ELEK zveza f. il falcuç fumul. in ~ v teku: e di volan a chestis tindincis za in ~ in dut l'Ocident. Par Esôf la realtât e je chê de bolp e dal leon. atei ['atei]. astrolighe [ast'r‫כ‬lige] f astrologinja f. astignût [asti'ñu:t] m vzdržani m. (Pa 02). si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençat cun atacs di sorprese cuintri i Turcs stès (Natisone/furlanis) 2. (Pa) sveti postni mesec. dati vedeti. brezbožen. ricercjadôr a La Silla dal Chilì (Pa). esoterisim. priključek m. (Pa) 2. astronautiche [astro'nautike] f astronavtika f. une bocjade di ~ velik kos. E duncje la Sense dal titul (. zvit. Naturâl che ancje in chest câs no son mancjadis resistencis e formis di astute diplomazie (Natisone/furlanis). fâ l’~ pri-. / il mestri al dâ l’~ .. al è simpri cussì ~. astronom [as'tr‫כ‬nom] m →astronim. la rose di metisi te ~ de gjachete (Bel) 2. -iche adj astrološki. no dome une negazion che e lasse lis robis fermis. Par sigûr la ~ dal alcul e dal mangjâ e je invezite un oblic intant dal Ramadam (Pa) 2. naravnanost f. linguistiche e soredut di . mestri da la ~ geometriche al è stât presint par dut il mês di mai (La 04/6). a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. astrologjic [astro'l‫כ‬ăik]. e je invezite un oblic intant dal Ramadam.. ~ montan BOT (Buphtalmum salicifolium). at ['at] m 1. abstrahirati. drža f. l'~ di arint. ~ timp imaš čas? ce ~? kaj imaš? asule ['azule] f 1. Atene [a'tene] kr.. astrai [as'trai] tr izločiti. zvezdogled m.) si pues ancje leile tant che une moderne Sense. Naturâlmentri il colocui al à di sedi vêr. grižljaj. (Ta). il cocâl. atac [a'tak] m 1. ukana f. (Pa 02) 2. stant lassù. ~ voie (di). Une astronâf di cristal che di un moment a chel altri e podeve tacâ a svolâ tal clarôr dal istât. (Pa 03/11) 2. bogotajstvo n. MUZ začetek (glasbene kompozicije). odmišljen. izjava f. Lis ostilitâts a scomençarin propit in chel stes an e a puartarin al ~ dal cjiscjel di Colorêt (Natisone/furlanis). ~ criminâl kazensko dejanje. si vierç il repertori. consultais il sartôr. reža zažeton (pri avtomatih). pojmoven. o sin ducj ateis. dokument m. pregnan. iche adj astronomičen. astignince [asti'ñint∫e] f 1.. ategjament [ateăa'ment] m 1.(O). atacament [ataka'ment] m 1. 16 il strusso. astronomie [astrono'mie] f astronomija f. -iche adj abstinenčen.(Pa).. l’~. astrat [as'trat] adj 1. di sperance e di caritât”. l’~ dal colôr barvni odtenek. che nol capis ce che disii. ~ adj ateističen. mês de ~ postni mesec.i f Atene fpl. Passionât di literature fantastiche. kretnja f 2. nol à sens. intant de presentazion dal Centri ~ de Polse di Cougnes. zvezdar m. ats znanstvene razprave (univerze. invelegnade parceche so nevôt di cutuardis agns nol saveve a memorie l’at di dolôr (BelFa).~ m POL zagovornik abstinence. kretnja f. astrazion [astratsi'on] f 1. astensionistic [astensio'nistik]. odpovedanje n.. da. obnašanje n. astronomic [astro'n‫כ‬mik]. atecipe ['at] ?? sfuei di colôr turchin che lu compagne e che al atecipe un pocjis di edizions (La 05/4). ateisim [ate'izim] m REL ateizem m. astronautic [astro'nautik].. odmisliti. ~ di Helsinki helsinški dokument. prerokovanje iz zvezd. naskok m.) tai convents. uradno dejanje. ateist m. (Bel). al jere il confin e di là di chel confin la gjeografie e deventave sience astrate. astôr [as'to:r] m 1. akta f. ven a stâi de ~ e de fuarce dal prepotent (lacomugne). abstrakcija f. stik m. un lâ in alt ~ (Pa). nol pues fondâsi su ategjaments di comiserazion. uradni dokument m. od vê ali imaš?.. dejanje n. ~. Le faserin buine in otante di lôr che a votarin a pro (vincj e un i contraris e vot i astignûts) (SiF 03/3. ma in realtât. TEAT dejanje n 8. il mês sacri de ~ e de preiere. gumbnica f. astronim [as'tr‫כ‬nim] (t. asterisk 2. brezbožje n.. La maiorance e à invezit fevelât di ~ strumentâl (Onde). 2. simbul de ~ in Grecie (lacomugne). VOJ napad m. viodis l’~ dal colôr 5. lokav. MED napad m 3. v-žgati 4. uradna zadeva f 4. kratek članek. astrolic [ast'r‫כ‬lik] m astrolog m. astic ['astik] m ZOOL humer m (Homarus vulgaris). zvezdosloven. dejstvovanje n: subite daspò vê partecipât al ~ di consegne. che la politiche e cjapi ~ che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O) 6. akademije) 7. astuzie [as'tutsie] f prekanjenost f. e violence al è l'~ sessuâl (O). zvezda f. razstrešen. edn. ateist [ate'ist] (pl ateiscj) m REL ateist m. al luminave la tiere di riflès (bassafriulana) 2. ~ geometriche ARS geometrična abstrakcija. Frontâ chest problem fasint ~ de realtât. zvijača f. astrologjie [astrolo'ăie] f astrologija f. -iche adj astronavtski. al dîs di jessi ~.. (Pa 02). storie. dokazilo n. La aule e à intant cjapât ~ des dimissions dai conseîrs regjonâi Romoli (O). 115). prigrizek. drža f 3. duncje. zvezdarstvo n. → cosmonaut. astronavt m. lokavost f. FIG navezanost f. Marco Marra di Dimplan di Darte. i vuidui di ogni sorte. punt dal plui grant caligo (friulinelmondo). astronaut [astro'naut] m kosmonavt m. o savìn che i ateiscj a crodin ancje lôr. FILOZ akt m. odnos m. vesoljec m. (Pa 02). bogotajec m. izraz m. ton m . insieme cul at di fede. odmišljanje n. Un ~ atîf.. zdržnost f. l’~ furlan Ferdinando Patat. spletka f. fâ i ~s a un ?? 3. âstu ['a:stu] 2. BOT (Aster chinensis).

ateoretic [ateo'rεtik]. (Noeles) 2. EKO imetje n (aktiva).i. tvorni način m. (Sg). Cheste ateoretiche e forsit arbitrare sudivision e à implicazions interessantis pe interpretazion (SiF 03/4. ubidî. atim ['atim] m trenutek m. par altri. lavoradôrs e domandât ai aministradôrs e ae aziende di ativâsi par impedî la sierade de cartiere. Pal sloven i comuns interessâts a son: Faedis. ~. atmosfera f. Torean.(Onde) atletiche [at'lεtike] f atletika f.. ki traja samo trenutek. atese [a'teze] f pričakovanje n. delujoč. Atlantik. juste un ~ prime dal trapâs. (CoUd). meti ~ posvečati pozornost. il barcjarûl al vogave cidin e ~ di no scliçâlis pazljiv. Grimà. buden. -iche adj ateoretičen. dejaven. par savê dût sui ultims moments de vite. ~ adj atlantski. ustanoviti. (BelAlci) .. (Ponte). vzpostaviti. udejstviti. atlet [at'let] (t. athenâîon. ukvarjati se. La conte e à ancje il merit di ricreâ une vore ben une cierte ~ di chei agns. al à di ~ a tros afârs par podê vivi in pâs. 2. atmosferičen. Industrie: ralentament de ~ (O). Ancje in chest câs. ozračje n. ativazion [ativatsi'on] f 1.) na vso moč vpiti. EKON imetje n (aktiva). 2. (tekmovalen) borilec m. lingvistični atlas. Atlantic [at'lantik] v. e une buine condizion atletiche.regione. atlant [at'lant] m atlas m. čuječ. ativâ [ati'va:] tr 1. “lu ringrazi di tantis atenzions. (AcademieSt) atierî [atie'ri:] it pristati (npr. DE Attems). admosfere) 1. in ~ di v pričakovanju (česa). ~si refl udejstvovati se. moment m.J. podnetiti. ~ gjeografic zemljepisni atlas. Al è stât un colaboradôr ~ di "Int furlane . pozoren. ažuriranje katastrskih zaznamb. (old.fvg). tindi) tr 1. atlet m. coordenât di un grant Pizarro. aktiv m. atenej m. dongje dal Piutti (Pa). ma i zuiadôrs furlans a àn fat viodi un bon zûc. fâ vôs ~ (carn. kričati. fuîts dopo dal ~ di Sarajevo . . . aktiven. jessi/stâ in ~ pričakovati. vzdušje n. da jih ne poškropi 3. rokoborec m. ~ ! pozor!. ativitât [ativi'ta:t] f 1.. taf! invezi tal martin ad un tâl dai ~s. aktivnost f. atmosferski. ~ sul lavôr priden pri delu. prassic o afasic (SiF 02/1). atipičen. alotrop dal ossigjen . pocjis citâts a àn ~t fin cumò simii provediments 2. La partide no je stade facile. intindi e no spindi . atinent [ati'nεnt] m sorodnik m. (bolj obič. pazljiv. pozor m.ateneu [ate'nεu] m 1. Atile ['atile] os.. → parint.. ateo ['ateo] m → atei. ~ m GEO Atenec m... ateniese [ateni'eze] f GEO Atenka f. -iche adj neznačilen. -iche adj atletski. visoka šola f. siôr segretari. (BrLi). čakanje n. atentât [aten'ta:t] m napad m. ~. HIST višja šola v starem Rimu. il cjamp eletric ~ al ven misurât midiant un strument. la vite che e dure un ~ življenje. Ogni intervent al vorès però di vignî dopo di un studi ~ de situazion (Pa/OLF). La Zonte regjonâl e à fat bon il stampon dal plan di azion par limitâ e prevignî l’incuinament ~. marljiv. atletic [at'lεtik]. FIG atmosfera f.(O). e va metude ~ grandone al at de esibizion (CoTav).(kappavu) 3.(O).. posvetiti se (čem). (ProvBr).. univerza f. ~ lenghistic jezikoslovni. che al voleve fâ di mestri.lapadania). marljiv. delaven. atent [a'tent] adj pazljiv. atom ['atom] m atom m. Drencje. e à rivuardât lis misuris dal cjamp eletric te basse ~ (SiF). 9). un libri su la storie de ~ (scritorsfurlans).che la radio cun la sô ~ e je rivade a inmaniâ cul teritori. hip m. cuant che al jere cussì facil fâ jeve su la ignorance . -iche adj 1. Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine. buden.. atmosfere [atmos'fεre] f (t. e dute la sô ~ e jere pal lavôr. športnik m 2. (AcademieSt) atestin [ates'tin] f I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. Efraim al è finanziât cun 237 milions che a permetaran di ~ gnûfs sîts di acet di piçule dimension (O) 4. ukreniti nekaj. e je une radio une vore fevelade. dejavnost f. baviti se (s čim). atentat m. atenzions pozornost. vê ~ biti pozoren. aktiviranje n. atlete [at'lete] m → atlet. GRAM tvornik m.(pensemaravee).. opravek imeti. stâ ~ di paziti na. scoltâ al vûl dî ~ dal dut.(O) atindi [a'tindi] (a) (atint [a'tint]) (t. PROV Atindi . (Pa 7/2000). 2. Par ~ al ambit musicâl. Cjalant plui tal particolâr al cjate che diviers cancars a son atipics (SiF 03/4. FIZ atmosferičen.. ~ suicide samomorilski napad. adatâsi a ce che nus ven dit. -ive adj 1. rispiet ai sflandôrs e a la batule de metropoli ateniese. atletisim [atle'tizim] m ŠP atletika f. atipic [a'tipik].atenske metropole. jo mi ~ al sigûr par no falâ. atentîf [aten'ta:t] m ?? In plui S..(Onde) 2.. o varìn une ~ particolâr ancje pe grande tradizion dal teatri amatoriâl (lingue. pažnja f. Lis numarôsis invasions disastrôsis tant che chê di ~ (La 04/7). ravnati se (po nekem načelu). z letalom). “Va ben” i dîs. Ma ce merit aial il cjaval di San Martin e ce demerit aial chel di ~? (BelFa)..(linmiter) 2. tekmovalec m. biel savint che intal lengaç biblic. Gâs presint te ~. izvršiti. al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal ~. aktiven. 97-114). ~ di une rêt di personis disponibilis a intervignî sui mass media su cuestions furlanis.i. atîf [a'ti:f]. Ateste [a'sizie] f ?? I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. nol veve nissun probleme inteletuâl. Simpri in graciis dal ERT. . o di vê un zovin che al capissi se nol sta ~ a ce che so pari i insegne (fradis). // gr. ozračje n. l’~ atlantski ocean. FIG močan človek. -iese adj GEO atenski. te ceremonie d'inaugurazion dal XXVI an academic dal Ateneu dal Friûl. ozračen. m Atila f. m Atlantik m. ukrepati. atenzion [atentsi'on] f pozornost f. FIZ atmosfera f (enota). pozoren. atlete) m 1. (CIRF). paziti (na kaj) 2. ~ dai dâts (Pa 06/1) 2. ateniês [ateni'e:s]. clamât mulignel di cjamp (SiF). Un altri progjet in cantîr al è chel di un Atlant dulà che a saran realizadis. ancje se come struture al à dât risultâts positîfs cuntun ~ di 3 miliarts.i Ahten (IT Attimis. prizadeven. spravljanje v dejavnost. GRAM tvoren. par podê ~ cun plui calme ai lôr studis (Pa). ative tai problemis etnic. čuječ. izvesti. uresničiti. a fossin libars di impegns pastorâi continuâts. zračni tlak m. atmosferic [atmos'fεrik]. (O) atignîsi [ati'ñi:si] (a) (mi aten) refl držati se (nečesa). ~ tal lavorâ. lunis ai 16 di Fevrâr. La nâf e cjaparà sù vie pal viaç ancje un grup di profughis de Serbie. biti pozoren na. živahen. poživiti. delavnost f. ~ m 1. marilamp) Atimis [' ??] kr.

~ e inviêr. Ehi. atributîf [atribu'ti:f]. okrog. atrat [a'trat] m očarljivost f. dejavna oseba. atore [a't‫כ‬re] (t.. S A stan par sierâ i cors dal OLF par atôrs. usihanje n. atossic [a't‫כ‬sik]. atualisim [atua'lizim] m FILOZ aktualizem m. ~-vie (intor-vie) → tor vie. (SiF 02/1) ator I [a't ??] (t. atualizazion [atualidzatsi'on] tr uresničitev f. (Sg). privabiti. atualitât [atuali'ta:t] f 1. al podarès jessi però ben atrezât in te so limitade dimension. . atorie [a't‫כ‬rie] f → atore. permetint cussì aes infermieris di stâ daûr dai viei cence vê ancje di puartâ lis medisinis ator pes cjasis.. atribût [atri'bu:t] m 1.(La 04/3). atuariâl [atuari'a:l] adj MAT aktuarski. (Onde). atrofizâ [atrofi'dza:] tr narediti atrofično. (Sg). dnevna novica f.(La) 2. di discuti la cuestion lontan de ~ clime di scuintri eletorâl. tornâ.(Pa). insieme cuntune o plui pagjinis di ~ e di croniche minude (Pa).. prilastek m 3. ~ capît? (BrLi). upadanje n. menace di un montafin ~ (scritorsfurlans). di ~ aktualen. aton ['aton] adj GRAM aton. atomist [ato'mist] (pl atomiscj) m FILOZ atomist m. . zdaj. strahota f.(Pa/OLF). izvršiti.(scritorsfurlans).. tor di) prep okoli. Si pense che chest lûc si clami Cente parcè che il cimiteri al veve la muraie ~ ~. atrocitât [atrot∫i'ta:t] f grozovitost f. atrofic [a'tr‫כ‬fik]. igralec m. ~ ~ vse naokoli. il ricuart des atrocitâts al è simpri vîf e presint e. -iche m jesenski. atribuibil [atribu'ibil] adj pripisljiv.. okoli in okoli. ~ di lui okoli njega. pripisati. orodje n... limitantle pluitost che di atuâle. --che f MED atrofičen. izvedba f. atomizer m. atraktivnost f. atrezâ [atre'tsa:] tr opremiti. «La sielte dai contignûts . contemporaneitât. intor) adv (na)okoli. che te celebrazion liturgjiche dal misteri e devente ~. na tekoče. realizacija f. atribut m.(Bibl-let-Pieri) da je bila (vsena)okoli. massime i furlans. ma une vore plui antighe e ~ ai prins dal '400. . atrai [a'trai] tr pritegniti. posodobiti. (Leng). Al sarà Marzio Strassoldo (Marzi di Strassolt). vi come pronon personâl aton feminin. resničen... izvesti. usahel. krut. prilastkov. novodobnost f: Robis scritis za agns.. Vuê a coventin machinis e atrezaduris (PauluzzoN).(SiF 03/3).) di une descrizion de strategjie di Bohr pe cuantizazion atomiche. grozljivost f. danes. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ~. direzûts di une sorte di regissêr. -iche adj nestrupen. zavarovalniški matematik m. slabiti. lessicolics e tradutôrs. “Un neri tes SS?” al pensà Schäffer. privlačnost f. ator di [~ di] (t. .(Pa). Carli Micjêl d’~ (Pa 03/10)// di Attimis. Nol po jessi! Dopo che o vin atomizât il Buganda? (Ta) atomizadôr [atomidza'do:r] m TEH pršilnik m. atualmentri [atual'mentri] adv v sedanjem trenutku.. atuâl [atu'a:l] adj aktualen. na najnovejše stanje spraviti. E torne di ~ la riflession de "Patrie dal Friûl" dal mês di Mai dal 1949 (Pa). atorie) f igralka f. atribuî [atribu'i:] tr 1. Il libri al è disponût secont la cadence des stagjons: vierte. autun) m 1.. atomizirati 2. opremljati. si caraterizin pal fat che o podìn predî il futûr (SiF 02/2. i siei “atradôrs” (ponts fis. Pieri. di un statût comunâl – la ~ dal status di minorance linguistiche ricognossude. atrizion [atritsi'on] f ~ viscose ?? e la superficie superiôr frede e jonzi un valôr liminâr che al superi la ~ viscose e la termalizazion (SiF 02/2. atuâ [atu'a:] tr uresničiti.(Pa) neverjetne aktualnosti. âtri ['a:tri] adj in pro → altri. pripisovati.. dodelitev f. šteti komu (v). Ogni tant però al passave un ~ o un camion. ~ psicologjic PSIH atomistična psihologija. udejanjenje n. -ive adj GRAM atributiven. okruten. 129). Di ~ a son ancje lis peraulis profetichis di Benedetto Croce (La 07/03) 2. atomistiche [ato'mistike] f atomistika f. (SiF 02/2). I atôrs a son uns cincuante.. La analisi stilistiche no va cuintri de ~ de lastre a chel periodi (CoUd) 2. âtu ['a:tu] → âstu. atrakcija f. atomika f. (joannis). cun chest gjenar leterari (scritorsfurlans). FILOZ atribut m. E figuris di grant ~ simbolic a jerin . ciclis limits o traietoriis cuasi periodichis). 129). istât. novice fpl: Dôs rubrichis che a mancjin.(scritorsfurlans) 2. uničiti z atomsko bombo. jesen f. atradôr [atra'do:r] m ?? I stâts o fasis di un sisteme. pripisovanje n. I popui antîcs a pensavin che ~. atomistic [ato'mistik]. jessi ~ biti naokoli. značilnost f 2.e varès di sei atualizade dal insegnament de lenghe locâl. GRAM atribut m. -iche m atomski.(Pa).. presince. lâ ~. Attems [atro'fie] priimek dal prin arcivescul di Gurize. di Unviêr si sta ben sentâts ~ dal fogolâr okoli ognjišča. netoksičen. Bepo al aferme che par ~ une opare antighe a coventin: o incisions su la opare stesse oi scrits dai cjamarârs. okoli zemlje in pod zemljo samo voda.Atom [a't‫כ‬m] (t.. atrofie [atro'fie] f MED atrofija f. che al à scrit chest test al vedi vût plui tal cjâf cemût staronzâ la leç.(O) aktualne predvolivne klime. → Sierade 2. strašen.. (Sg). Cemût si fasie a "gjestî" l'~ che chestis tecnologjiis a produsin su lis gnovis gjenerazions? (mediateca-codroipo).. uporabiti (npr. intor di. ma di une ~ di no crodi. menâ ~ → lâ. note sientifiche a un articul comparût suntun setemanâl talian chest ~ (Pa). ljutost f. aktualnost f. upadel. atomic II [a't‫כ‬mik]. okrog. atuari [atu'ari] m MAT aktuar m. sore la facilitât di ~ il public locâl. che tradizionalmentri e je seguide (. atribuzion [atributsi'on] f 1. ~ musculâr mišična atrofija. automobil) m avtomobil m. akter m. privabljati. zakon). atomisim [ato'mizim] m FILOZ atomizem m. (scritorsfurlans). atomizazion [atomidzatsi'on] f atomizacija f. atôr II [a'to:r] m 1. → Tom. krutost f. cence ploie di ~ cence nêf di Unviêr. come che si crodeve.. atomic I [a't‫כ‬mik]. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ator. atualizâ [atuali'dza:] tr aktualizirati. atomizâ [atomi'dza:] tr 1. uveljaviti. privlačiti. -oce (pl atrocis) adj grozen. -iche adj atomističen. atroç [a'trot∫]. bombe ~ atomska bomba. e je la memorie.. trenutno. sedanji. nepoudarjen. atomobil [ato'm‫כ‬bil] (t. (ALF) atrezadure [atretsa'dure] f oprema f. nenaglašen. dejanski. izčrpati. povzročiti atrofijo.. ~ de tiere e sot tiere e jere dome aghe. sodoben. novost f. ~ retôr de universitât di Udin (Pa) sedanji ravnatelj univerze. Diferent in Gjermanie dulà che lis amissions di responsabilitât no finissin mai.

religjon. Un procès une vore laboriôs che. bevi ta la ostarie”. Augustin [augus'tin] os. filosofie. ~ de leç izvajanje zakona. slušnobesedilen. (Leng). cuant che ducj a vignivin a ~i a gno nono!. (O). -ee adj nanaša na cesarja Avgusta. auguri [au'guri] m 1. auredule [au'rεdule] f BOT volčin m (Daphne laureola). dopomisdì. stâ al zûc di ducj. che al leve a ~ su la fontane.it/friuli). voščilen. si vierzarà la mostre Mongolie: (Pa). augûr [au'gu:r] m voščilo n. ~ cjantarin nepravo zlato. m Avgust m. ~ aghe zajemati. kar se sveti. aurî [au'ri:] tr zajemati. → cressiment. auf ['auf] int 1. znamenje n. izvedba f. Aureli [au'reli] os. augurâl [augu'ra:l] adj 1. ventesel”. f Avgusta f. HIST avgurov. segnâl ~ zvočni signal. aure estatiche. Gusti m.(La 04/10). učilnica f. PROV Ma dut ce che al lûs nol è ~ (La) ni vse zlato. scrivi in ~ ??. lobi temporâl e frontâl.i. avgurski 2. (SiF 03/3. si mertin dutis la medaie di ~ dal moment che no je nissune trate sierade par vie dal incuinament. il sofiste Leon Bisantin ~ di Platon il divin 2. naraščanje n. zlata medalja. zvišati. atuazion [atuatsi'on] f izvajanje n. augurâ [augu'ra:] (o auguri) tr 1. daspò vê batût in maniere definitive i Ongjârs te bataie di Lechfeld (a misdì di Auguste) tal 955 (La 04/4). rasti.i. Isal dut ~ chel che al lûs? (La 07/02). dvorana. une massarie cul buinç e cui cjaldîrs. (poslanska) zbornica f. atuatîf [atua'ti:f]. pribitek m. audio ['audio] invar m avdio m.i. Il romanç al cjate invecit plui intrics par jentrâ tes aulis judiziariis. ~ it izreči čestitke. aur ['aur] m 1. une ~ di scuele dal Votcent doprade tant che sale pes conferencis (Leng/) 2. che nô o intindin garantî come un patrimoni dulà ~ un impuls ideâl pal nestri doman". aument [au'ment] m pomnožek m. hajde! ajmo! ~ ! o soi stuf” 2. udreti. želeti. zvišanje n. → incressi. sprejem m. REL avdienca f. Ca. dulà il football merecan al à une grande ~ (Furlanist) 3. Cesar ~ cesar Avgust. Prin di dut par meti a disposizion dai insegnant une sorte di "prontuari di publicazions e di audiovisîfs (La 03/5): auditôr [audi'to:r] m 1. August [au'gust] os. Augsburg) Augsburg m. augûrs! čestitam! srečno ! Un ~ al ven dal cûr Dal paîs pal so doman (GE) 2. che si impensin almancul di ~ ancje i jutoris ai povars e ai disfurtunâts. che al à ancje une biblioteche. (don). (iz postelje) vstani! na noge! Augsburc ['auksburk] (t. audiotestuâl [audiotesu'a:l] adj ??avdiobesedilen. voščiti. augustei [au'guste].i. prerokovati. m Avguštin m. aualâsi [aua'la:si] refl pogrezniti. povečati. 31-49). ~ estatiche ekstatična avra?? Epilessie psicomotorie. pozdraven. sij m. ete di ~ zlata doba. l’~ al è invezit dome par furlan) (www. Auguste) kr. nimb m. aule ['aule] f 1. (O) 2. come simbul ~ dal milenari che si vierç (BelR). m (IT Augusta. gjavâ la bale di ~. ~ judiziarie sodna dvorana. (BrLi) audience [audi'εnt∫e] f 1.il Regolament ~ al è stât fat bon dal Consei dai Ministris e al spiete (Cisilino. ma ancje filis ~ e videu. Doppelgänger. (Natisone/furlanis). In epoche augustee Aquilee e deventarà metropoli e capitâl de decime Regjon Italiche "Venetia et Histria". a lis 6 e mieze tal ~. (Cisilino. tiere ~) f okra f.i. Fra i zovins al è in ~ il cunsum di ecstasy (La 03/5). treball). al è un notiziari radio che al ven dât fûr su Internet in cuatri lenghis (par scrit. une blave cui grans verins. cuntun ~ dal 20% a pet dal 1981 tal setôr dal cumierç . JUR avditor m. aureolât [aureo'la:t] m ?? aureule [au'rεule] f žarni venec m. Gustl m. FIG zlato n.. bon ~ voščilo sreče. avreola f. Il gno ~ al è chel che e deventi "il mensîl dal Friûl" (Pa). zvočen. Il Museu. poslušalec m. udirati se. voščilo. f Augsburg m. al à presentât in ~ lis sôs declarazions programatichis. burkež m. ~ m avdiovizualna naprava. ~ invar adj avdio. medaie di ~ zlato odličje. Jo mi auguri che mi vêdi fat ben a mi e (glesie). (SiF 03/3.(La 04/2). dopo un prin tentatîf di ~ a partî dai agns ’80 (siencis par furlan). di chel prin pape che al à dit: No ai ne ~ ne arint (Pa). auf. al saltà fûr un edit de Cesar ~ (Bibl-Lc) Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta. là che a saran presints ~ Argemí. ~ m slušalka f. želja f.(CoTav). . ~ di zichin čisto zlato. slušatelj m. al vâl tant ~ che al pese . jo i auguri bon pitic! 2. občinstvo n. Mi auguri dome che al nassi un strabalç di orgoi e di dignitât tal cûr dai . august [au'gust] m klovn m. Mi plasarès meti. Auguste II [au'guste] kr. predavalnica f. ~si refl želeti si. president dal Ciemen (O). aure ['aure] f MED avra f. presentâ in ~ predstaviti v poslanski zbornici.. Il calôr provocât de combustion al nete il condot ~ di dutis lis impuritâts dant cussì solêf e benstâ. -ive adj Auguste I [au'guste] os. âl.i m Avrelij m. che par latin al vûl dî “flât. tescj. poslušanje n 2.. no us dîs la fieste di San Josef. zlato n.3btest. čestitati. bisugne ~. treball). rasti. curadis di Lorenzo Lettig e di Pamela Pielich (Pa). voščilo n. che e da des panolis piçulis e compatis. čestitka f. želeti srečo. črpati vodo. 31-49).(La 04/6) augurabil [augu'rabil] adj zaželen. A son lis transmissions ~. par esempli inmagjinis. auditori [audi't‫כ‬ri] m → auditorium. A la scuele furlane i coventin daurman imprescj didatics modernis e di cualitât ancje tal setôr ~ (Pa). aurâr [au'ra:r] m → laurâr. audiovisîf [audiovi'zi:f]. jessi in ~ biti v porastku. colôr zâl auriane. čestitka f. avdienca f. auriane [auri'ane] (t. povečanje n. slutnja f.. aunâr [au'na:r] m → olnâr. črpati. zviševanje n. no mostrâ la culture. audiometri [audi'‫כ‬metri] m avdiometer m (preverja sluh). aumentâ [aumen'ta:] tr pomnožiti. .. rumenica f. audiocassute [audioka'sute] f MUZ kaseta f. (Pa 04/02) auricolâr [auriko'la:r] adj ušesen. -ive adj avdiovizualen. auditorium [audi'auf] m avditorij (dvorana). pogrezati se. Liniis guide pe ~ de leç 36/94 (Pa 04/02). Par esempli il vescul ~ al jere stât acusât (lacomugne). O crôt che cuanche lis religjons a fevelin di une ete di ~ che e je lade pierdude (BelFa). Lis components psicologjichis des crisis psicomotoriis a vegnin clamadis “~”. e un colegament di informazions di divierse cualitât.

Si podares dî che. svit m. ~ di citât mestni avtobus. ~ e terapie pai zuiadôrs di azart e (Pa). Dree îr sere al jere a Milan a zuiâ a biliart al pub ~ e . Austrie-Ongjarie ['Austrie onăa'rie] f Avstro-Ogrska f. pošten. ~ m avstrijakant m. (Pa) autist [au'tist] (pl autiscj) m voznik m. ~ m GEO Avstralec m. austriacant [austia'kant] adj avstrijakantski. -iche m avtobiografski.. di trams e di filobus . salacôr. document ~ pristen.. Il Vescum.(partitrepublichefurlane). Australiane [australi'ane] f GEO Avstralka f. avstosovražen. lis blestemis dal ~. dave l'~ e l'Anas.Aurisine [auri'zine] kr. dulà che a jerin casarmis par cinc bataljons di fantarie ausiliarie e (Bibl-Az). palesementri ~. imburît un mus tun ~. la storie di chel “jo” che al conte. Isola no dome al sarès stât “austriacant”. La ~ e je. ~ di jentrade vstopna viza. che al fo il prin sociolic catolic tal Friûl ~ (Leng). ~ m 1. Al vignive sù a Buie con Rosine che faseve l'~ . al rive.fvg). autisim [au'tizim] m PSIH avtizem m. australian [australi'an] adj GEO avstralski.(Ta) ausvais [aus'vais] m prehodnica f. -iche adj avstrofoben.['austri] prvi del zloženke avstro-. autarchie [autar'kie] f EKO avtarkija f.. autentichementri [autentike'mentri] adv avtentično. austrofurlan [austrofur'lan] adj avstrofurlanski. autobus ['autobus] m avtobus m. vescul ~ pomožni škof (BelAlci).(lingue. ancje fra i nestris emigrants in Europe. viôt. (Ponte). austromaniac [austroma'niak]. che in pratiche al dave l'~ al studi di fatibilitât (La 07/04) // < nem.(CoTav) 2. no. traspuarts cun teleferichis e liniis di autobus. (Pa 06/1). METEO jug m. (tierenere). in Friûl. prepustnica f. tant che bocui di rose sborfâts di gotis di arint. ~ adj avstrijski. al è de plui grande impuartance pe ~ di podê vê la paronance di Triest. potrditev f. -iche adj HIST avstroogrski. Austroprussian [austroprusi'an] m Avstroprus m. (Pa 10/99). austrofobic [austro'f‫כ‬bic]. La ~ e puarte inlusions.(CoCamp). autobiografic [autobio'grafik]. o podaressin cussì meti sù un sisteme bancjari ~ dut di vantaç pai citadins furlans. todesc.. (Furlanist). in Americhe e in ~ (Pa) austri ['austri] m 1. Republiche di ~ Republika Avstrija. autocertificazion [autot∫ertifikatsi'on] f ?? Lis aministrazions i dan credince e tal stes timp a scrutinin ea controlin la esatece e la precision des autocertificazions. auselade [auze'lade] f → oselade. autocelebrazion [autot∫elebratsi'on] f samoproslavljanje n. ma al varès vût la colpe plui grande di strumentalizâ l’assalt dal episcopi dai 3 di Novembar dal ’18 (Pa 05/07). autocomiserazion [autokomizeratsi'on] f samoobžalovanje n. austri.. Austrie ['Austrie] f Avstrija f. la cualitât di libri plui inceose e (Pa). La ~ de firme e covente pes declarazions sostitutivis dal at di notorietât di presentâ a privâts. a ruvinâti il trionf.regione. linie di ~ avtobusna linija. overovitev f. zarja f. Un ~ sul tornant al cjapà sot un jeur. avtentičen dokument.. samoslavljenje n. prin si à vût il confront jenfri dal mont austri-todesc e chel otoman (Pa) austriac [aus'triak]. o se o sin propit condanâts a vaîsi intôr tune ~ sterpe e masochistiche. izviren. autentic [au'tεntik]. potrdilo n. (CoCamp). autobiograf [autobi'‫כ‬graf] m avtobiograf m. pomočnik m. verodostojno. soste te zone risiervade ae fermade dai ~ di citât.. (teatrodivile). ~ m Avstrofil m. dai taxi (CoTav). tal câs di permès turistic si à di zontâ la fotocopie dal passepuart cu la ~ di jentrade in Italie (CoTav) 2.(Natisone/furlanis). In fuarce di chest tratât l’~ e cedeve ae France i Paîs Bâs e la Lombardie (Natisone/furlanis). Australie [aus'tralie] f GEO Avstralija f. prin o dopo l’~ al rive par ducj e inchevolte bisugne partî. francês. pant simpri plui come un . austroongjaric [austroon'ăarik]. autarchic [au'tarkik]... šofer m. ausiliarie [auzili'arie] f VOJ pripadnica pomožnih služb. plui indevant. prehodni list m.i f → Nabresine. cragnulin (sloven) (Pa). ~ m Avstrofob m. VOJ pomožen. un ~. si à vude par secui ~ e separazion (Pa). autocognossince [autokoño'sint∫e] f samopoznavanje n. autistic [au'tistik]. -iche (t. ma par un vescul ausiliâr (Cjargne) 2.. i carbinîrs. o pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. autoconservatîf [autokonserva'ti:f]. [i'ak]) m Avstrijec m. Ma il fat che pe nobiltât austrofurlane il furlan nol fos un idiom insignificant ma paritari a talian. autentiche [au'tεntike] f 1. autoaiût [autoai'u:t] m samopomoč m. autiste [au'tiste] f voznica f. pe autostime (Pa). Ausweis. Ricuardìn i predis acusâts di ~ in ocasion de unificazion d’Italie (Pa). pe autocussience. jug m. al cole a Pordenon in gracie de “Fondazion fruts e ~ onlus”. autobombe [auto'bombe] f avtobomba f. avtentičen. -iache adj avstromaničen. -iche adj pristen. si viest e al scomence la Messe. austriacantisim [austriakan'tizim] m avstrijakantizem m. verodostojen.. aurore ['atom] f zora f. pe ~. ausiliâr [auzili'a:r] adj 1. Ma achì al à cjatât int plui fuarte di lui: i Austroprussians. overovljenje n. austrofil [aust'r‫כ‬fil] adj avstrofilen. sij m. autocefâl [autot∫e'fa:l] adj REL avtokefalen. viza f. avtomobil m. (Pa 03/10). -iche adj PSIH avtističen. tal paragraf su lis autenticazions di copiis. auspicabil [auspi'kabil] adj želen. VOJ rezervni častnik. autobiografie [autobiogra'fie] m avtobiografija f. zaželen. (Pa 03/4). autenticazion [autentikatsi'on] f 1. jugo m (veter) 2. ~ m Avstromanijak m. Dut il zigheo. auto ['auto] m avto m. -ive adj samoohranjevalen. al à presentât la figure di Catarine Percude (1812-1887) tal so aspiet plui ~ (Pa 03/4). fermade dal ~ avtobusna postaja. pomožen. (fradis) 2. -iche adj EKO avtarkičen. resničen. pristno. che no rapresente plui nissun ma e servìs dome pe ~ di une struture. (Cjargne). a no son bastâts. tant che dal 1809 l’esercit ~ al rivà a invadi di gnûf Udine .

autofertilizazion [autofertilidzatsi'on] f samopognojitev f ?? In ogni câs la lôr presince no je critiche. domač. autoesclusion [autoeskluzi'on] f samoizključitev f. in ~ samodejno. samouprava f. tiranski. ~ m avtokrat m. guidâ la machine. autoconservative. autodeterminazion [autodeterminatsi'on] f samoodločba f. autonomementri [autonoma'mentri] adj avtonomno. samozaznava f. o. autonim [au't‫כ‬nim] adj 1. samostojnost f. samodejen. (Onde). autofinanziament [autofinantsia'ment] f EKO samofinanciranje n. (Pa). scandalose e autolesionistiche (Pa 04/04) automatic [auto'matik]. avtdrom m. neodvisen. -ive adj o sebi premišljujoč. la Region Autonime Friûl-Vignesie Julie. autoinduzion [autoindutsi'on] f FIZ samoindukcija f. (Pa 03/8) autocratic [auto'kratik]. autogjestî [autoăes'ti:] tr samostojno upravljati. a àn lassât spazis ai comunitâts stampe mascarâts di articui e 'es autointervistis (La 03/4) autolesionistic [autointer'viste] f ?? L’ecezion di Rigulât e je tant mistereose (?). samostojen. samoupraven. 9). (SiF). oskrbovati. avtonomen. impostâ il cambi lire/ par vê il.. si pues fâle ancje cul ~. autodistruzion [autodistrutsi'on] f samouničevanje n. par un esempli cu l'instituzion de "Slavie furlane" tant che ent autonim autogjestît. avtoglorifikacija f. autoconservazion [autokonzervatsi'on] m samoohranitev f. lastno induciranje n. A interpretâ l’antîc autograf di Bach conservât (Leng). avtonomnost f. . avtodidakt m. autocritiche [auto'kritike] f samokritika f. autoconsunzion [autoconsuntsi'on] f samoizrabljanje n. Rigatti si definìs un “cliclonauta” e tal volum al proferìs un «manuâl di diserzion automobilistiche». automobilisim [automobi'lizim] m avtomobilizem m. -iche adj avtomatičen. ~ m avtograf f. de ~ e de sussidiarietât (Pa 03/6). autodrom [au't‫כ‬drom] m avtomobilsko dirkališče. autointerviste [autointer'viste] f samointervju m. che a tirin sù bêçs diretementri ca dai siei socis pal ~. Cundutachel graciis a des amistâts inteletuâls il passionât ~ al podè frecuentà seminaris specialistics a Berlin. dal so ~ (Noeles). (Pa 7/2000).. praprebivalec m. autokontemplativen. ~ il tas d’interès di aplicâ sui siei sparagns (Pa/Buteghe). autoformazion [autoformatsi'on] m samoizobraževanje n. PSIH avtomatizem m. di art e storie. (Pa) automovil [auto'm‫כ‬vil] m → automobil.. prvoten. avtodidaktičen. cul ~ z avtomobilom.(La 05/1) autodidatic [autodi'datik]. autodafé [autoda'fe] m HIST avtodafe m (sežig krivovercev pod inkvizicijo). di esclusions. samostojno. samodržec m. un litrat che al ven confermât su lis pagjinis autografis (Pa 03/4). avtomatizem m. 31-49). Mi vegnin iniment ciertis fermadis tai autogrills in Gjermanie. svojeročen. 97). si à palesade ancjemò une volte une fuarce contrarie ae ~ dai popui.(Uniud). automobilistic [automobi'listik].stramontâsi di vieris stâts dulà che a son presints fuartis resistencis autoconservativis e centralistis (Pa 03/4). (retecivica) automatisim [automa'tizim] m 1. Il sfont al ven instalât in ~. come che al dîs il pape. cunfins a drete e a çampe. (Urban). e a àn la carateristiche di librets di depuesit (Pa/Buteghe). autogrill ['autogril] (pl autogrills) m okrepčevalnica f (ob avtocesti). Une glesie autocontemplative. autografic [auto'grafik]. avtokratičen. autofolcjant [autofol'qant] ?? Par contrari la reologjie di une RPM si pues gambiâ e fâ passâ di autofolcjant o autovualivant a tixotropiche (SiF 03/3. di “autoesclusions”. autocton [??'] adj avtohton. 2.. -iche adj samoizobraževalen. -iche adj avtografski. o fevelìn di Glesie furlane e di ~ inte religjon (Pa 02). ricognossiment ~ samodejno prepoznavanje (Pa). di religjon e ~ (CoUd). (Bel). avtogram m. (CoUd). autoglorificazion [autoglorifikatsi'on] f samoslavljenje n. oblastnik m. samoohranjevanje n. cun cors di inzornament e cu l’~. cambi in ~. neodvisnost f. de libare sovranitât dai popui. (BelR). autonomie [autono'mie] f avtonomija f. (Ta) autoguvier [autoguvi'εr] m samouprava f. svojeročni rokopis m. A cambiâ la direzion de partide dut câs al è stât l’~ di Jankulovski. de sô culture. a son tipics des cooperativis. di molâ un ricognossiment civîl a lis lenghis autoctonis (Pa). di anatemis.. autoconvinci [autokon'vint∫i] m sam sebe prepričati. nasilen. automobil [auto'm‫כ‬bil] (pl automobii) m avtomobil m. sistemis di ricognossiment ~ de lenghe furlane (speech processing). e je distinade a jessi inutile par mancjance di comunicazion cul mont e a murî par ~. (O autodidat [autodi'dat] m samouk m. -iche adj Se si vûl tentâ di ripiâ alc dal grant flagjel iconoclastic. samoupravno. Cuant che i malâts a àn un ~ complès a puedin continuâ a puartâ indenant une azion complesse come cjaminâ. staroselski. 2. ~ m avtohton m. samozveličanje n. stant che il stadi sessuâl si pues vê ancje par ~ (SiF 03/4. bisugne tirâ fûr chê peraule autonomieche (Pa) . si rive a pît di plui ponts. autodecision [autodet∫izi'on] f samoodločba f. il rispiet dai principis federaliscj. ??autonomiec [autonomi 't‫כ‬nom]. -iche adj samovladarski. incentrade su se stesse (BelR). il cult dal no-jessi e da la ~ par amôr da la eterne pâs tal nuje. Munic di Bavarie . (SiF 03/3. autograf [au't‫כ‬graf] adj avtografski. autocussience [autokusi'εnt∫e] m FILOZ samozavedanje n. staroselec m. samouničenje n. A pro dal Friûl. -iche adj avtomobilski. autocontemplatîf [autokontempla'ti:f]. autodeterminâ [autodetermi'na:] f samoodločiti (se)??. autogol ['autogol] m ŠP avtogol m. automobilist [automobi'list] (pl automobiliscj) m avtomobilist m. ma a si è ~ fin sul ultim che cuintri i soldâts romans il “Maestri” al vorès finalmentri reagjît. che chei altris a jerin in tuart e nissun disponût a fâsi ~ e (Pa 04/05). autodifese [autodi'feze] f samoobramba f. Bolzan e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). domačin m. samostojno voditi. avto m. autonom [au't‫כ‬nom] adj → autonim.

par fâ la predicje. . Mi fâs un pâr di incuietants autoritrats e. autopuartant [autopuar'tant] adj samonosilen. autoorganizâ [autoorgani'dza:] tr samoorganizirati. autorealizâsi [autoreali'dza:si] refl samouresničiti se. come che a proviodin lis normis de ~. . autoritarisim [autoritari'zim] m avtoritarnost f. fenomenis di depersonalizazion e ~. un marcjât discografic pardabon ~. zanesljiv. autorealizazion [au'to:r] f samouresničitev f. T. (Pa 7/99). ai autunâi dai muarts. autoproduzion [autoprodutsi'on] f lastna proizvodnja. e il disiert dai partîts. -ade adj ?? sarès stât ben di valutâ miôr merts e capacitâts dai nestris sorestants autoreferenziâts. -ade adj samorazglašen. pooblaščati 2. di Fors d’Avotri (Basse).(O). Dome cussì e po vê la autoritât. autorevul [auto'revul] adj ugleden. vpliven.(O). autoscopic [auto' ??] f PSIH avtoskopski. yyy autovalôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. (Pa 04/04) autorevolece [autorevo'let∫e] f 1. la autorizazion di public esercizi di Soministrazion (CoUd). pooblastiti. ~ adj avtonomističen. samovoljen. vpliv m. predicjabilitât. sanmartine) m BOT krizantema f.(Pa 7/99). dirits di ~ avtorske pravice fpl. autorizazion [autoridzatsi'on] f pooblastilo n. 9-18) autovalutazion [au't‫כ‬trof] Il model al permet di fâ autovalutazions periodichis e di dâ dongje il miorament complessîf dal ent midiant dai siei procès internis. di libri. o di estranitât (jamais vu). autorizatîf [autoridza'ti:f]. Atom) m jesen m. Se e continue a jessi une glesie di templi.. autotreni [auto'trεni] m avtovlak m. autorizâ [autori'dza:] tr 1. Lis clapis culturâls dal Friûl a intervegnin intune par prudelâ l’impegn des autoritâts scuelastichis regjonâls (Pa) 3. 9-18) YY autun [au'tun] (t. ma baste integrâ. pobudnik m. lunc pôc mancul di 9 chilomentris. e al autorize il Comun a conservâ i dâts personâi declarâts (Codroip. tvorec m. autostradâl [autostra'da:l] adj avtocesten. (SiF). autoritrat [autori'trat] m avtopotret m. avtorizirati. stvaritelj m. odobriti. di censuris. veljak m. samourejanje n. Avis) 3. veljava f. autostime [auto'stime] f samocenjenje n. (SiF 03/3. un protagonist dal moviment ~ furlan. (Patrie 06/1) autovetôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1.. -ive adj pooblastilen??. zanesljivost f 2. začetnik m. bolj obič. parceche la ~ e je un postulât (BelFa). 31-49). (Pa 03/6). Si trate dal penultin lot de ~ Pordenon-Conean.. e sâr Felix Marchi a vevin dât al lôr sfuei di spirt ~. Une involuzion che e devente rivoluzion.. Chest principi nol amet discussions. moč f 2. autoritari [autori'tari] adj avtoritaren. ~. opravičiti. e soredut la ~. par creâ. avtoritarizem m. pe autocussience. autoradio [auto'radio] m avtoradio f. Il Grop Folkloristic Caprivês al è stât fondât in tal tart ~ dal 1929. avtor m. al invente modei par tignî sù in sens radicâl lis rivendicazions dal ~.(folkcapriva).P. avtorizacija f. dovoliti. La ~. une cjargnele. (BelAlci) autoregolamentazion [autoregolamentatsi'on] f samoureditev f. autostopist [autosto'pist] m (avto)štopar m. avtomobilska cesta f. autotranspuartadôr [autotranspuarta'do:r] m avtoprevoznik m. (Pa 02/10-11).. 2. o noti une targhe comemorative. (BelAlci). pisateljica f. ancjemò sclâfs di visions autoritariis (Pa 03/6). autotrof [au't‫כ‬trof] adj BIOL avtotrofen. publicât a Udin (Pa). (Pa 02). avtoritativen. avtoproklamacija f. par un esempli. pisatelj m. La azion inviade de societât ~ regjonâl e diven des protestis simpri plui fuartis. ma sore il dut che a son necessariis a la Regjon par ~ (Pa 03/4). e nol covente nissun titul autorizatîf di pueste. ugled m. che dai siei stabiliments a jessin ogni dì plui di 300 autotrenis e (La 03/02). autonomist [autono'mist] (pl autonomiscj) m avtonomist m. La candidade vuê plui autorevule e je la supercuarde eterotiche.autonomisim [auto'mizim] m avtonomizem m. plui da râr il fenomen ~ al è stabil. di ~ (BelR). sot dal puartin. pisec m. cun P. autopilot [autopi'lot] m AERO avtopilot m. Pasolini e âtris (La 03/01). cun specifiche notazion. Il cuviert al sarà fat di une lamiere autopuartante di açâl prevernisât. autonomistic [autono'mistik]. autosussistent [autosusis'tεnt] m samoobstoječ . verodostojen. (Ta). lobby dai autotranspuartadôrs (Pa 03/10). avtorealizacija f. samourejanje n. “autonomiscj”. autoproclamât [autoprokla'ma:t]. (SiF 03/3. avtor m. ven a dî chê di une ~ dai residents par garantî une sanitât integrative zontade a chê publiche. (Pa). si son segnalâts massime chei che si proclamavin . pe autocognossince. autosuficient [autosufit∫i'εnt] adj samozadosten. avtoriteta f. autotassazion [autotasatsi'on] f samoobdavčenje n. autosuficience [autosufit∫i'εnt∫e] f samozadostnost f. veljavnost f. autoproclamazion [autoproklamatsi'on] f samorazglasitev f. (SiF 03/3. Salvâ). storilec m. (SiF 03/3. liberazion. cualchi secont. autunâl [autu'na:l] (t.. pe ~ (Pa). autoreferenziât [autoreferentsi'arevul]. Cui che al concôr al acete in dut e par dut chest avîs. ugled m. autostrade [autos'trade] f avtocesta f. tal 1947. avtoprodukcija. Al è inmò l'autôr di une ricolte poetiche par spagnûl (La Leter) Je tudi avtor pesniške zbirke v španščini. pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. là che si mostre che il so autôr. autoorganizazion [autoorganidzatsi'on] f samoorganizacija f. upravičiti. autôr [au'to:r] m 1. autonomiste [autono'miste] m avtonomistka f. ~. JUR oblast f. rose ~. (CoUd). nol sa ni furlan ni talian (JM. predstavnik oblasti. -iche adj avtonomističen. 31-49) autoscopie [auto'st??] f PSIH avtoskopija f. autore [au'tore] f avtorica f. In gjenar si viôt par un piçul periodi di timp. Plen di cûr e ferbint. ustvarjalec m. Peraulis clâf: Dinamichis no liniârs. autoritât [autori'ta:t] f 1.

avalêsi [ava'le:si] refl izkoristiti, v prid si obrniti;
okoristiti se; dentri dal mês di Fevrâr i gjenitôrs a varàn di decidi se «~ dal insegnament de lenghe furlane», (Pa); la capacitât di ~ des gnovis tecnologjiis intes relazions e intai servizis. (Pa 03/12). avane [a'vane] m havanski tobak, havanka f. Avane [a'vane] kr.i f Havana f. avanguardie [avangu'ardie] f 1. VOJ prednja straža f 2. ARS avantgarda f; teatri di ~ avantgardno gledališče; In chel mont Candoni si à mertade une innomine speciâl tant che puartevôs dal "teatri di ~".(Pa) avanscuvierte [avanskuvi'εrte] f VOJ izvidnica f; Ursus, cul so inglês curint, si fâs strade cence problemis e al è in ~. (Ta). avantaç [avan'tat∫] m (pl [avan'tats]) 1. prednost f 2. (t. vantaç) korist f, dobiček m, prid f 2. di ~ še (dodatno); ma ce ocôr chi di ~ cirî plui malinconie; cjapâ il trat di ~ (t. cjapâ il trat avantazât) zavarovati se; zaščititi se; Chest al è un spauraç par piâ il trat di ~. avantazâ [avanta'dža:] (t. vantazâ) tr prednost dajati, favorizirati; pospeševati; povečati, izboljšati; scombati par otignî un tratament just de bande de Regjon, che masse dispès e à avantazât l'Universitât di Triest. ...(La); ~si refl okoristiti se; opomoči si. avantazât [avanta'dža:t] (t. vantazât) adj v: cjapâ il trat avantazât → avantaç. avantazôs [avanta'džo:s], -ose (t. vantazôs) adj koristen, ugoden, donosen, prednosten; I caratars associâts cun la ipovirulence no son simpri ~ (SiF). avanti [a'vanti] int (it.) naprej!; Avanti, femine, siervìs tô cugnât par prin (PauluzzoN). avanzâ [avan'tsa:] tr 1. pre-, z-magati, prekositi, prekašati; un cjaval [alato] che nissun ucel lu avanze 2. povišati (v službi); lu àn ~t sul cjamp; ~si refl napredovati, iti naprej, biti povišan; il timp intant si avanze / plui velegnôs e scûr; ~ m napredovanje n; E à il compit di protezi lis fuarcis dal esercit, di inderedâ l’~ dal nemì (Pa). avanzade [avan'tsade] f napredovanje n (pos. VOJ); ma i francês ormai a vevin viert un varc te difese e cence dâ un moment di polse al nemì, e continuarin te ~. (Natisone/furlanis). avanzât [avan'tsa:t], -ade adj 1. pomaknjen naprej, prednji 2. napreden; tecnologjichis avanzadis napredne tehnologije; indulà che a vignaran publicâts i lavôrs di divulgazion su lis dissiplinis sientifichis e tecnologjichis plui avanzadis. (Pa) 3. zrel, pozen, prileten. avâr [a'va:r] adj 1. skop, skopuški; Za prime, tai ritars avârs dal so lavôr, la sô vocazion al scrivi, lu à puartât a colaborâ (BrLi) 2. lakomen; ~ m skopuh m; lakomnež m; al è il prototip dal caratar dal ~ di lunc dute la storie (Pa). avaritât [avari'ta:t] (t. avarizie) f skopost f; lakomnost f. avarizie [avari'tsie] f skopost f; lakomnost f; → avaritât. ave ['ave] f babica f, staramama f; mê ~ ! ?? (FAM vave); Ave Marie int REL Ave Marija; Une ~sot dai bombardaments o sore sere le riscjin ancjemò. (Bel). avê [a've:] m imetje n, premoženje n, dediščina f, bogastvo n; par che al si ingrumi te tô cjase l´~ dal nemì..(scritorsfurlans); Te stesse gnot dal trapàs, ducj i siei avês a forin brusâts e (Pa 04/05). avedin [ave'din] m BOT jelka f (Abies alba);

→ dane.

Avelin [ave'din] m ?? un dai puarts plui impuartants
de Italie, e ancje te provincie di Udin e tal sud intune piçule zone dongje di Avelin. (SiF 03/4, 9) avelinês [aveli'ne:s], -ese adj avelinski ?? la sielte e je colade sui cussì clamâts avelinês (La 07/03) avemarie I [avema'rie] f 1. REL avemarija f, zdravamarija f; Al è un an che, come usgnot, daspò la ~, te canoniche dal plevan di Trivignan (Percude) 2. (squilla al tramonto) Ave Maria; a la ~ , a cjase la baronie. avemarie II [avema'rie] f ZOOL (pika) polonica f. ~ di aghe ZOOL paglavec (žaba) (Gyrinus natator); → mariutine; avenâl [ave'na:l] (pl avenâi) m vir m, vrelec m, izvir m. aveniment [aveni'ment] m dogodek m; Pardabon un ~ eclesiâl ma ancje un event culturâl (istitutopiopaschini) Avent [a'vεnt] m REL 1. prihod m (Kristusov) 2. advent m; brusâ l’~ ??accendere i fuochi dell’Epifania; Parcè che l’~ al è il timp dal desideri, de gole...(Pa); prime domenie di ~ prva adventna nedelja; te domenie Ulive e te prime domenie di Avent. (Pa); timp dal ~ adventni čas; Al è rivât il timp dal ~. (La 05/12). aventari [aven'ta:ri] m oprava f, oprema f; obleka f (garderoba f); dutis lis nuviçutis a àn l’~ di parecjâsi ; A Dusuline, intente in chê volte a meti adun la robe dal ~ (Urli). aventi [a'venti] adv → venti. aventôr [aven'to:r] m stranka f (odjemalec), obiskovalec m, gost m; in pôc timp al veve fats unevore di ~s v kratkem času je prišel do mnogih strank; Intant che E. al beveve biel planc al vignì drenti un altri ~, un omp cu lis moschetis grisis (Sg). aventurâ [aventu'ra:] tr izpostaviti, izpostavljati (nevarnosti), tvegati; ~si refl izpostaviti, izpostavljati se (nevarnosti), tvegati, upati se, drzniti si; Jo e Giorgio no vevin il coragjo di aventurâsi ta chel lûc la gnot. (Ta). aventurîr [aventu'ri:r] m pustolovec m, avanturist m. averbi [a'vεrbi] m GRAM prislov m, adverb m; e cjape dentri il rumanç (rumantsch, dal ~ latin romanice)... (La/lenghiscj). averbiâl [averbi'a:l] adj GRAM prisloven, adverbialen; Si disconsee dut câs un ûs ecessîf de forme ~ in -mentri stant che il furlan al à altris soluzions. (OLF 2002). aversari [aver'sa:ri] m nasprotnik m, sovražnik m; Strassoldo al varà tant che ~ un altri esponent dal mont universitari furlan..(O); ~ adj nasproten, sovražen; → riversari. avertence [aver'tεnt∫e] f 1. opreznost f, pazljivost f, preudarjanje n; a è une femine ordenarie, cence nissune ~ ; e la ~, cun Andree, fer denant dal porton de stale. (Mar) 2. opozorilo n; opomnja f, na-, o-znanilo n; meti in ~ cualchidun koga opozoriti (na kaj). avertî [aver'ti:] tr opozoriti, opomniti; svariti; obvestiti; un proverbi che nus avertìs pregovor, ki na opozarja; → visâ. avertibil [aver'tibil] adj zaznaven. avertiment [averti'ment] m obvestilo n, opozorilo n, opomin m. aviazion [aviatsi'on] f letalstvo n; ~ civîl civilno letalstvo; ~ militâr vojaško letalstvo; e dal radiosondaç de Aviazion Militâr Taliane a Cjampfuarmit (Udin) (SiF 02/2, 39-58).

avicendament [avit∫enda'ment] m 1. menjavanje n,
zaporednost f; A Rome si parin disint che si trate di un ~ normâl ..(Pa 02/10-11) 2. AGR kolobarjenje n. aviditât [avidi'ta:t] f pohlep m, pohlepnost f, poželenje n, poželjivost f; lakomnost f; Zontant inmò sul cont de ocupazion di Vignesie, si po dî che e à savût tignî un alc frenade la ~ de nobiltât (Natisone/furlanis). avierbi [avi'εrbi] m → averbi. avierp [avi'εrp] m → averbi. aviers [avi'εrs] adj proti, sovražen, neugoden, nenaklonjen, nasproten, protiven; che al predelave l'autonomie regjonâl tun ambient pal plui ~.(telealtobut); → ledrôs, contrari. aviersâ [avier'sa:] tr nasprotovati, zoprvati; ovirati; preprečiti, upirati se; oporekati; izpodbijati, zoperstaviti se, preganjati; il ricognossiment de Glesie di un rituâl, paian sigurementri 'es sôs originis, ma masse lidrisât tes custumancis locâls par podêlu refudâ e ~ (La/tradizions); No si trate di lâ cuintri corint, in fats, o di ~ la mode (La 05/11). aviert [avi'εrt] adj 1. (bolj obič. viert, daviert) odprt; odkrito(srčen); jasen 2. prostoren, prostran, obsežen, (ob)širen, ohlapen, obilen; radodaren, širokosrčen 3. pošten, vrl; zvest (zakonom, dolžnostim); pristen, čist; odkrit; preprost; che il Consei regjonâl al è daûr a votâ a pas ~ il gnûf test di Statût di mandâi al Parlament talian (Pa) 4. očiten, javen, svetel, slovesen razglas (bolj obič. a viert, a la viert) ~ m odprt prostor m, plana f; al ~ na prostem, na prosto, na plani. aviertan [avier'tan] adj pomladen, pomladanski; ce si contaiso di dolcj in cheste sere ~e? Avierte [avi'εrte] (t. Vierte) f pomlad f; lis Aviertis. avierzi [avi'εrdži] (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti. avignî [avi'ñi:] (t. davignî) m bodočnost f, prihodnost f; Parâtri al è ancje vêr il contrâr: cence ~ no'nd' è fîs..(La 04/3). avigniment [aviñi'ment] m dogodek m; sezion di sagjistiche: Premi di 1.000 euros par un saç su di un ~ (Codroip, Avis). avignirisim [aviñi'rizim] m vera v vse, kar je moderno, kar ima prihodnost. avignirist [aviñi'rist] m kdor (slepo) verjame v prihodnost, kdor se navdušuje nad prihodnostjo; ~ adj modernističen. avigniristic [aviñi'ristik], -iche adj modernističen, futurističen; Une scuele no avigniristiche ma bielzà reâl, (Pa 03/6). Avignon [avi'ñon] kr.i m Avignon m. avignonês [aviño'ne:s], -ese adj avignonski; Daspò vê davuelt incarghis di rilêf alì de curie ~ (La 05/6); ~ m Avignonec m. avilî [avi'li:] tr (u)žaliti, ponižati; omalovaževati, potlačiti, oplašiti, mrtvičiti, omrtviti, omrtvičiti, žaliti, mučiti, pogum vzeti; Fradis: no stàit a ~ il Spirtu Sant di Diu (glesie); ~si refl ponižati se; pogum izgubiti, užaliti se. aviliment [avili'ment] m potrtost f, žalost f; Cussì o ai decidût, fra di me, di no tornâ a cjatâus plen di ~. (glesie); → avilizion. avilît [avi'li:t], -ide adj užaljen; ponižan, pobit; o restai ~ par une rie di zornadis, zunant e preant in face

dal Diu dal Cil....(glesie); ~ a muart na smrt užaljen; E. al tornà a cjase rabiôs e ~ a muart. (Sg); ~ m pobiti, užaljeni; Il so prin desideri nol è stât chel di mendâ i oms plui dal so desideri di consolâ i avilîts. (Bel). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen, lačen, nenasiten; al è un egoist, ~ pai bêçs. avilizion [avilitsi'on] (t. aviliment) f poniž(ev)anje n, potlačenost f, malosrčnost f, obupanost f, potrtost f, žalost f; al rivà jù par prin cu la muse mieze inçusside e une ombrene di ~ tai vôi; Il Signôr al à viodude la me ~..(glesie). avion [avi'on] m letalo n; prin di cjapâ l’~ ; jo lu clami cussì l’~ (aeroplano par talian) parcè che il furlan mal à insegnât mê none (Ta); → svolant. avionere [avio'nεre] f stevardesa f. avîs [a'vi:s] m obvestilo n, oglas m, sporočilo n; znanje n, vednost f; novica f, naznanilo n, oznanilo n, objava f; razglas m; opozorilo, n, svarilo n, poročilo n, poslanica f; ~ uficiâl uradni razpis; Tai dîs passâts la Zonte Comunâl e à fat bon l’Avîs uficiâl pes iscrizions al Cors Trienâl ..(CoUd). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen; al è un egoist, ~ pai bêçs avocaçât [avoka't∫a:t] m spletkar m, pravdač m, zmešnjavec m; nome par litigâ o vês i ~s avocat [avo'kat] m odvetnik m, advokat m; fûr ai 24 di Fevrâr dal 1946, jessint diretôr responsabil Vittorio Gasparetto, un zovin ~ di Udin (Pa); ~ gjenerâl generalni odvetnik; Tocai: l’~ gjenerâl de Cort europeane al conteste il ricors regjonâl. (Onde). avocazie [avoka'tsie] f ?? al insiorà il munistîr di Michelbeuern, te diocese di Salzburc, risiervantint pe sô famee la ~ e cjolint part a la consacrazione de glesie, ai 17 di Lui dal 1072. (Pa 03/4) avodâ [avo'da:] tr 1. REL posvetiti (cerkev), pokloniti, zaobljubiti; un glesie avodade a San Denêl 2. določiti, nameniti (koga za neko nalogo); ~si refl 1. REL zaobljubiti se, posvetiti se; ~si a la gran Mari, a Marie Virgjine 2. posvetiti se, baviti se; mi avodi intant a la filantropie 3. zaupati se, zanesti se; mi avodi al so bon cûr 4. zavezati se, vzeti nase; torne a volêmi il ben di prime / e mi avodi di vuarî avodât [avo'da:t], -ade adj zavezan, zaobljubljen, namenjen; la stesse che seont i americans e à lassât passâ centenârs di teroriscj avodâts a batisi cuintri di lôr. (Pa 05/12). avoli ['??] m slonova kost f. avon ['??] m 1. ZOOL sršen m; čmrlj m 2. ZOOL trot m 3. FIG častilec m, laskavec m, na smrt zaljubljen, gizdalin m, kavalir m; a ce fâ vegnino, par esempli, tancj ~s a fâti la ronde?; Cjalait ce brut torment; ai di vêle ogni moment a rugnâ come un ~. (Mascarade). avonde [a'v‫כ‬nde] (t. vonde) (akreš. od avondone, avondonone) adv dovolj, (za)dosti, nekoliko, nekaj, malo; jessi ~ biti dovolj, zadoščati; A‘nd è ~ dovolj je tega; A ‘nd è ~ di fâ un pan di gras par scrivants e avocats. (Mar). Avost [a'v‫כ‬st] m avgust m, veliki srpan m; la Madone di ~ REL veliki šmaren m; Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di ~ dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). avostan [avos'tan] adj 1. avgustov; innomenade sore il dut pe fieste avostane d’Insic e di Cormòns (Pa 02/12); 2. ozn. konja, ki ima različna očesa (vaiato).

~ m 1. (t. gri avostan) grillo pellucido (Gryllus
pellucens); a cjantucin ju ~s. 2. Avostanis (kult. prireditev); che e je deventade un acjadiment di “Avostanis” 2000 e po ancje il libri,(Pa 02); avôt [a'vo:t] (t. vôt) m 1. (za)obljuba f; želja f; obet m; la primcipesse Ermine / in seconts vôts o cjol; Par mert dal Marchet l'~ che si faseve tra li dôs vuereis a la marilenghe:.(don); fâ un ~ obljubiti kaj; izreči zaobljubo; Chel che al fâs un ~ al Signôr e si inpegne cun zurament di no fâ alc,.. (glesie) 2. ex voto →, glas m, glasovanje n; votiva →; → tauline 3. mnenje n (izvedencev), (pred)znamenje n; 4. voščilo n, čestitka f; fâ ~. avrî [av'ri:] (o avrìs) tr (redko) (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti, odpirati. Avrîl [av'ri:l] m april m, mali traven m; che a varan di lâ a macel dentri dai 27 di ~; (O); mandâ in ~ cualchidun ; ?? Març al inteng, ~ al lenz; in ~ si bute la cjalce pal curtîl; la ploe d’~ a jemple il barîl ; Març al mene la code pal bearç, ~ al mene la code pal curtîl. avuâl [avu'a:l] adj enak, isti; podoben; raven, istoveten; enoličen; dolgočasen, pust; soroden; ~ di enak kot; E je une storie ~ di tantis altris di ebreus, di slâfs . (Pa 7/2000); ~ m istoličnost f, enotnost f, enakost f, enoličnost f; chel ~ maluseriôs de compagne arade; la Contadinance, orghin rapresentatîf des comunitâts rurâls cence avuâi in Europe (christianromanini 07/02); ~ adv 1. popolnoma, celotno, brez ostanka; do kraja, docela, vseskozi; mi à jemplade la tace ~ 2. podobno, na enak način; na enaki ravni; e no stâtu che la muart / cul falcet ~ a see; cemût volêso toâ il frut 4. družno, složno, skupaj; skladno; e int che a grape ~ ; ~ prep ~ di na enaki ravni, na enaki višini; jemplâ ~ dal ôr zajemati; Ur dîs Gjesù: «Jemplait lis pilis di aghe». E lis jemplarin ~ dal ôr. (Bibl-Zn); ~ tiere pritličje n; biel ~ → bielavuâl. avualâ [avua'la:] tr 1. (iz)enačiti; enak biti, zenačiti; primerjati, poravnati, uvrstiti, razvrstiti; In mût di ~ lis financis des Provinciis e dai Comuns par rivâ ai fins e al esercizi. (lingue.regione.fvg) 2. izgladiti, izravnati (teren), razložiti; valjati (testo); zlikati (obleko); ~si refl 1. obračunati, zravnati se, poravnati se 2. razprostreti se, izgladiti se. avualiance [avuali'ante] f izenačenje n, izenačitev f; par rivâ a garantî une plene ~ di dirits tra ducj i siei citadins. (Pa 04/02) avualitât [avuali'ta:t] f enakost f; e in pratiche il ricognossiment nol garantive ancjemò une vere ~ (Cisilino, treball). Azàn [a' ??] kr.i m → Daçan Di Pordenon; La maga di Azàn (Natisone/miti). azardâ [adzar'da:] it tvegati, kockati, v nevarnost postaviti; clocint il desideri / siôr cont, o sin cun lui, lui che al azardi; ~si refl drzniti se, upati si, osmeliti se. azardôs [adzar'do:s], -ose adj prenagljen, (pre)drzen, smel, srčen, pogumen; nenaklonjen, neustrašen; nepremišljen, tvegan; fruts ~, mai avonde scjalterîts.; no polsadis o azardosis strategjis, ma dome la viemence, il ribalton massim di miârs di animis e di bestiis (Mar). azart [a'dzart] m nevarnost f, tveganje n, kockanje n, hazard m, (nevarna) poskušnja f; sposâsi al è simpri un grant ~; zuiadôr di ~ kockar m, igralec na srečo; Autoaiût e terapie pai zuiadôrs di ~ e pes lôr fameis (Pa); zûc di ~ igra na srečo; Tal cors dai ultins agns il zûc di ~ al è deventât ancje in Italie une ativitât....(CoCamp).

azelâ [adže'la:] tr zmrzovati; v led spremeniti; delati
sladoled, zalediti; strditi; ~si refl zamrzniti; strditi se. azende [a'džεnde] f → agjende. azent [a'džεnt] m → agjent. azenzie [adžen'tsie] f → agjenzie. Azerbaijan [azerbai'džan] kr.i m Azerbajdžan m; l’Ucraine, la Bielorussie, l’~, la Gjeorgje (Pa 03/5). azetîv [adžeti:f] m → adietîf. azî [a'dži:] → agjî. Àzide ['adzide] kr. i f (Sant Pieri Dai Sclavons) Ázla f (Azzida). aziendâl [adzien'da:l] adj od podjetja, podjetniški, od obrata, firmin: Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence ~ par chel che al inten il plan ~ fat indevant dal grup Electrolux Zanussi (O 19/5/2001); economie teoriche, economie ~, economie di imprese, sociologjie (Pa). aziende [adzi'εnde] f 1. podjetje n, obrat m, firma f;..par impedî che la sierade de ~ e puarti consecuencis sul plan ocupazionâl (O 6/2/2002) 2. gospodarstvo n, uprava f. azilitât [adžili'ta:t] f → agjilitât. azimus! ['adžimus] int v redu, velja! azimut ['adzimut] m GEO azimut m. azimutâl [adzimu'ta:l] m GEO azimuten. azion [atsi'on] f 1. dejanje n, delo n; akcija f; delovanje n, učinkovanje n; La ~ inviade de societât autostradâl regjonâl e diven des protestis..(O); Il distacament cividin al permetarà une ~ plui rapide sei te zone des valadis dal Nadison..(O); Azion Catoliche Katoliška akcija; e se a fasevin cressi lis tessaris de Azion Catoliche. (BelAlci); ~ promozionâl promocijska akcija f; il disvilup dal flus turistic jenfri lis dôs areis, in particolâr cu la intensificazion de ~ promozionâl (Pa); ~ di vuere vojno dejanje; a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. (Pa 03/11) 2. gibanje n, pogon m; meti in ~ pognati, sprožiti; in ~ v pogonu; e une peraule di Diu vive, simpri in tension e in ~ (BelFa) 3. VOJ akcija f, boj m, bitka f, manever m; cence capacitât di organizâ une cualsisei ~ di contrast o di disturp. (Storie); no veve fuarcis avonde par organizâ azions in Tiereferme (GP) 4. ŠP akcija f, napad m 5. delovanje n, učinek m 6. LIT dejanje n. zgodba f 7. JUR postopek m, tožba f 8. EKO delež m; delnica f, akcija f. azionist [atsio'nist] (pl azioniscj) m 1. delničar m 2. POL, HIST član Akcijske stranke (Partito d’Azione 19421947). azitâ [adži'ta:] → agjitâ. azitazion [adžitatsi'on] f → agjitazion. azôt [a'dzo:t] m KEM dušik m (N); ~ amoniacâl amoniakalni dušik; ~ organic organski dušik. azotât [adzo'ta:t], -ade adj dušičen; I components azotâts no ossidâts a son determinâts sperimentalmentri traviers il test Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) (SiF 03/4, 73-84). azotemie [adzote'mie] f MED azotemija f. aztec [as't ??] adj azteški; ~ m 1. Aztek m; come che a faserin i Itîts, i Aztechis, i Maja, i Chinês, i Egjizians e i Grêcs (Pa 02) 2. azteški jezik.

babilonic [babi'l‫כ‬nik]. fâ ~ radovati se. obiskovati. (CoCamp) 2. biti strog šef. bachetansi i bregons cu la baguline prah iztepati s hlač 2. bazighe) m 1. (Enrico).. ki toči slabo vino. m MIT Bakh m. klepet m. pogumen. čenča f. brbljati. lâ mancul in glesie e tirâ jù mancul la piel cun dutis chês babacis di feminis che a vegnin a cjatâle. ~ m radovanje n. malopridnež m. e reste di une bande la teomachie di Turoldo. spreten. comandâ a ~ strogo voditi. bachete) m 1. furnide dai soi solits atribûts e cuntun ~ di ulîf in man. nor (po)smeh m. dobrostoječi) poljedelec m. prazna marja f. izbičati. opravljanje n. o fâs un fregul di ~ cu la frutate. Babuin [babu'in] os. potarie (bolj obič. o un pôc di vueli di riç o di ~. e ven zontade la batidure dal ~ (CoCod). Bacalaureât [bakalaure'a:t] m 1. prah iztepati . vriskati. vueli di ~ ribje olje. Tor di ~ BIBL Babelski stolp. bacelierât [bat∫elie'ra:t] m → Bacalaureât. chês feminis babonis. Îr la aule di Strasburc si è trasformade intune Tor di ~ (ilfriuli). bobò) m (strašilo za otroke) bavbav m. trapon m. iz babe) f babje čenče fpl. blede?.(Ta) babeç [ba'bεt∫] m čenča f. (bassafriulana). ženica f. ~ adj čenčav. (o)švrkati. matura f. besneti. smehljati se. biti zaskrbljen. ŠOLA zrelostni izpit. daspò di un esam finâl. babone. pustolovec m. Ma dal Tresinte l´imperi al jere in plene ~. potolči. nadut. blebet m. babace [ba'bat∫e] (izpelj. ogni ~ al discôr di vitorie e di progrès. fantazirati. (Pa 02/10-11). izveden. babe II ['babe] f BOT (goba) jurček m (Boletus edulis). izkušen. pretepsti (s palico). E che babis si sbrocâvin cui peteçs sul marcjepît (CoSangiorgio). igra z eno vrsto krogel pri biljardu. par cirî di. rajati. E torne in liment ~. blebetanje n. gostija f. kreten. e al bacane beât a viodi il predi che si cjarece la part ofindude. bacanade [baka'na:de] f krohot m. (ostro)umen. šibanje n. zmedeno govoriti. → babisse. (s palico) tepsti. smejati se (na ves glas). brbljanje n. bacanon [baka'non] m veseljak m. → paur.. che no jere bacane. vrisk m. navihanec m. i students a puedin otignî il ~ (Pa) 2. vešč. paličica f. ma chel dì a jere curiose di savê alc di gnûf. Cun chê che al podès rivâ il Babau o il Boborosso. babau [ba'bau] (t. slabo. gostilna.(Natisone/furlanis). vriskanje n. bachete [ba'kete] f 1. babnica f. lis dôs feminis a babin fra di lôr. deriv. il plui ~ diplomatic dal imperi (CoCamp). chest cun cuatri bustinis di polvar preparât denant de muse.i. radovati se. (o bacighi [ba't∫igi]) (t. (mediarete-edu). dobrovoljček m.. dober. bistroumen. babarie [baba'rie] f babje čenče fpl. (Pa 02). čenčati. Sgomberât il cjamp di babanits dal gjenar. che si passin peteçant. kmetovalec m. tepec m.. continuâ a ~ par pôre dal silenzi e dal misteri (BelPe). comari). (liceopercoto). pokvarjeno vino. babace. sbalcin lis ondis. a jê i vevin simpri dât fastidi lis babariis. neumnež m. neotesan. bacanâ [baka'na:] it 1.. lopov m. zdelati se. bakalaver m. bagnât il sgrasaiâr te solite mieze dozene di bacars. mi zirin un pôc lis ideis. Dopo. občevati. posestnik m. soseda f. e podopo al è il vieli. veseliti se. pripraven. tolči. babe I ['babe] f 1. a da une ~ magari cence voie: “ah! ah! ah!”. bedak m. dongje da la vore cu lis muelis tradizionâls. jessi in plene ∼ biti v popolni zmedi. vznemiriti se. tolči. napihnjen. Te mê famee. bazilâ) it 1. mediatôrs e sensârs e fasevin un ~ dal diaûl. 2. klepetuljast. (bolj obič. veselje n. tuhtati. babone [ba'bone] f (velika) čenča f. čveketanje n. il partît papalin si slargjave fin sot des monts (JM). sanjariti. . radost f. bacan I ['babe] m hrupno veselje n.. o jerin in trê fradis. bazigâ) tr 1.. nespametno govoriti. Marcjadants. Ma il pape Benedet XIV al è stât ~ tal fâ passâ par virtût un at di carognetât. bacane il mâr 2. bacar ['bakar] m 1. šiba f. babio ['babio] m prekanjenec m. botra f. e je peade al cuarp te sô dimension plui (Pa). → bachet. bachetâ [bake'ta:] it 1. veja f 2. no veve cjatât nissun a tignîle ferme in babeçs. norčevati se. bodica f. šibati. (suha) vejica f. HIST Babilon m. udariti. al preparave la medisine. bacan II [ba'kan] m (bogat. kmet m. babanit [baba'nit] m ?bedak m. sposoben. šiba f. comari) 2. (Natisone/gnovis). bacalade [baka'la:de] f pojedina polenovke. drog m. blesti. kratkočastje n. ZOOL pavijan m 2. bazigot) m igra s kartami. veja f. babacis di feminis babje čenče. ma al è stât il ~ che o ai bevût prime. palica f. beliti si glavo. naklestiti. baba f. bacalà [baka'la] m ZOOL polenovka f. klepetulja f. che al comande a ~. masse ~ par murî. Aldo G. → fonghe.. vriskati. žlobudranje n. bachetade [bake'ta:de] f udarec s šibo. brbljav. Bakhus m. sramota f. imeti dostop do. brbranje n. soredut il ~ slavrât. ~ adj kmečki. ~ (Leng) Bac ['bak] os. nered m. sanjati. → babe. zabava f. klepetulja f. rajati. La ligrie. srečevati (koga) 2. tepež m. vrl. pogosto hoditi kam. bacigâ [bat∫i'ga:]. babilonie [babi'lonie] f zmeda f. (Sg). blebetati. družiti se (s kom). babuin [babu'in] m 1. Culì o comandi jo (BrLi) 2. baban [ba'ban] m bedak m. Al rive a Udin il cont di Cobenzl. toporišče n. natepsti. bacigot [bat∫i'got] (t. premagati. nol stei a ~. bachet [ba'ket] (t. babica f. FIG neumnež m. babisse [ba'bise] f babica f. lastnik m. (suha) vejica f. čveketati. odvrnitev f. i fruts e stevin ancje pui bogns e no fasevin tant rabiâ. Al jere un frut ~. bakalavreat m. krohotati se. čvekati. ingolfât tune ~ / di femine italiane. Babêl [ba'bε:l] m 1. si le ve tal 1977. -iche adj babilonski. bacilâ [bat∫i'la:] (t. igra s kartami 2. zmešnjava f. ~ adj zmožen.B babâ [ba'ba:] it klepetati. klepetav. palica f. veseliti se. bacighe ['bat∫ige] (t.priimek m si ves l'Universitât a Udin. biti. la ~ di cheste sere. babe III ['babe] f ?? Babe Zorç Grant Capo Oglala al à partât vie les plumis dal dindiat e un gurmalon a le agne. une ~ di chê biade umanitât che si ten malapaiade dal so jessi . noreti: bacilistu? se ti meša.

smrklja f. ukvarjati se z čim. badili) m lopata f. malenkost f. kvasiti. A 'Sef i jere corude daûr ancje in France. zmedenost f. bagai [ba'gai] m 1. (BrLi). blazen. che chê lì a jere culì a ~. čvekati. INF lulček m. blesti. badili [ba'dili] m → badîl. žlabudravec m. klepetulja f. govoriti tjavdan. badiâl [badi'a:l] adj ogromen. nesposoben. pretep m. badaiot) m blebetač m. trgovina z drobnim blagom. vpitje n. sempios. (lunari). zmeda f: là dentri il cuarp d’Almont si traspuartave / che muart restà tal rustic ~ (bolj obič. opatovstvo n. nor. volût de ~ Margarite della Torre. bagatele [baga'tele] f bagatela f. butara f. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di Barcis e di Redone (La 03/01) 4. puartâ ~ nositi zalisce. ~ a skrbeti za. zamah m z lopato. krič m. bagarine [baga'ri:ne] f dekle n. e pûr coventave fâi front ae vite (PauluzzoN) 2. čenčati. brigati se za. velikanski. tai pronostics che o ai fat par ~. v zadregi. i fruts a levin a fâ ~ (bolj obič. di informazions. E lis voris che a spietin. skleda f (za umivanje itd. e la rieste des Alps Cjargnelis e Juliis: (La 03/4) 3. ~ adj bloden. umivalnik m. razjeziti se. izgubljati čas: benedete zoventût. imbast. blaznež m. badaluc [bada'luk] m 1. lavor m. bagarinis.). orjaški. almancul mieze ore di ~ la pete di sigûr. fûr di cualsisei logjiche di . meniti se. bade ['bade] f → abade. badaion. cicinut. bafs ['bafs] mpl zalizki mpl. umivalna skleda f. jessî di ~ doraščati. idiots. sveženj m. tal 1371. no bacilais masse da la tiere e je ben governade 3. lis spesis e la vore che a coventin par meti dongje un corpus orâl a son badiâls (SiF 02/1) badie [ba'die] f opatija f. blebetati. iztakljiv otrok m. vrvež m. blebetav. kopanje n. kap f (bolj obič. tupast: monzudis simpri di plui di un sisteme fiscâl lari e ~. bafete [ba'fete] f (gor. fâ ~ un vznemiriti koga. ma badaiant precîs dai passaruts. il dissepare-aghis orientâl dal ~ de Plâf. zalisci mpl: Ermes al riducjave sot dai ~ che nol veve. biti prepričan v kaj. (CoCamp). zdelati se.) lice n. blebetati. simpri parvie di chê cjamese rosse che i vuastave il pinsîr. bacjare ['baqare] m BOT kostenika f. psika f (Ligustrum vulgare). nedoleten. si tignì alt cul presi. ~ a la marinare dolgi zalisci do brade. badaie) it 1. a fâur pierdi timp apueste cul ~ in Consei. norost f. batibui) 3. biti v zadregi.). (polna) lopata f. kolobocija f. bacinele [bat∫i'nele] f skleda f (za umivanje itd. omedlevica f. ~ cun. FIG debela ženska. ~ tr ~. 2. za nobeno rabo. živ. brezumen. bacin [ba't∫in] (t. spopad m. manjši. ~s 2. umivalna skleda f.. ~ di 1. meniti se za. žlabudravec m. hrušč m. truditi se. bocâi. che e va a ~ daûr di chês nainis!. kovček m. tepež m. čezmerno velik. ~ daûr trošiti čas za nekaj. verjeti v kaj: e il bon popul di Italie comot al bacile cui numars dal lot. ZOOL šoja f (Garrulus glandarius). badaiot [badai'ot] adj klepetav. opatica f. (partitrepublichefurlane) bae ['bae] → baie. badaion [badai'on] m → badaiot.i f → S. mladoleten. deček m. opameteti 2. GEO umetno jezero. (t.. ce il ~ ?. badilade [badi'la:de] f sunek z lopato. badascolâ [badasko'la:] (o badascoli [badas'k‫כ‬li]) it čenčati. skrbeti za kaj. mlajši. di model linguistic (Pa). (CoUd). fâ il ~ neumnega se delati. hrup m. divjak m: il 15% dai bacilots. bafe ['bafe] f ~ di ardiel kos slanine. blebetač m. klepetulja f. zmeden. nedorasel. il sanzit. la ~. čvekati. bacilot [bat∫i'lot] (t. FIG) prtljaga f. neodločen. zgaga f: fâ ~ delati zgago. vik m. bacilâle besneti. kramljav zgovoren. tignî il ~ a la barbe di cdn kljubovati nekomu. bazilot) m norec m. cul so bagai di lagrimis. umivalnica f. devica f. FIG kvasač m. badesse [ba'dese] f 1. služkinja f. . mostre di une tabaione! 3. il baraç di bosc. a son il baraç blanc. 2. poceni roba f. povzročati komu skrbi. ~ m bes m. cussì o sintarès ce che al vûl di me chel ~ di vuestri nevôt. di chê raze di fantats. tignî ~ pomagati. butast. il fusâr. ~le cun vtepsti se nekaj v glavo. priskočiti na pomoč: ancje pre Zaneto al tignive ~. badaiâ [badai'a:] (badai. nemožen. čuvati. (CoGonars). čvekač m. drobno blago n. pogovarjati se: Giunon fra se stesse badaie in tâl concet 2. garoful di strie. slontanaisi. → bagarin. cvrkutati. slabo govoriti: o ai dit jo. kvasač m. neizmeren. blebetanje n. brigati se. cjacis. kramljati. Cheste int mi vûl ben e no bade ai forestîrs. prepir m. badais. klepetulja f. no sta badâ ai nestris pecjâts (glesie). manijak m. → abadâ badai [ba'dai] (t. barafuse) 2. penis m (spolovilo).znoreti: ce zovilal il vaî. badinè [badi'nε] v: par ~ za šalo. gobezdač: fermaitsi vô. spraviti koga v zadrego: ma îr sere tu âs fat ~ ducj! včeraj si vsem povzročal skrbi!. No bacili di fantatis jo ne hodijo mi dekleta po glavi. la ~ e la badascule i tenôrs (Lenghe 2000) 2. che. fastili). badîl [ba'di:l] (t. nespametnost f. badascule [ba'daskule] f 1. (pri otrocih) čvekati. ricoverâts tai ospedâi di caretât. → fufigne. E chest ancje par che dut il grop dai insegnants. čivkati: in place dulà che a son frututs che a zuin. bagaie [baga'ie] f ničevnost f. paziti na. (Pa) 2. nered m. za hec. klepetati. praska f. negotov: la mari plui de fie devente bacilote par ingrumâ la dote. I sterps presints. (samostanska) prednica f. blaznost f. živahen otrok m 3. par fâ cun chê ~ tirâ la gole ai fruts. badocli [ba'dokli] adj 1. ~ a la pretine kratki obrezani zalisci. Martin te Badie. cul lôr ~ di culture. ~. ma nissun i dave a ~ (MazzonIol). badaiade [badai'a:de] f klepet m. cula f. ~ di biti zaskrbljen. Tal 888 Berengari al firme un diplome là che al conferme la donazion ae ~ di Siest. paziti. kramljanje n. Diferent che pai corpus scrits. vassin) m 1. sinkopa f. neprimeren. ~ a. un altri element strasordenari di chest spazi al è il grant côr di len. brigati se za kaj: Cence ~ di nie e di nissun e vâ indenant pe sô strade. govoriti. GEO ANAT kotlina f: ~ fluviâl (pri reki) korito. ~ m kvasač m. blebetač m. badâ [ba'da:] it 1. crodint di menâ a ghirli chê ~ che e veve inmò il pêl muiart. nedoletnica f. brbljati. opatinja f. raztop m. frklja f. Badie [ba'die] kr. La çore e la curnîl faran il bas. invezit.

bais. → baie. zabava f. (MazzonIol). clopâ) 2. sei in Il Canzoniere che tes oparis in prose. .. vamp m.f IT Bagnaria Arsa (UD). škropiti. che al ven tart!. baìn. cui Pes. Sierade di premis e di ricognossiments pal poet di ~. no son bagulis. vzrediti. kopališčni mojster m. bajta. ogni biel ~ al stufe vsake stvari se naveličaš. so dejstva. težkih težavah. kratkočasje n. Un cjan al baie. (Pa 03/5). kopati se. kopalec m. di ~ e mieç 8 cm žebelj. lí cun vualtris. lajež m. baiaresse) f dojilja f. bagjigji [ba'ăbage] f (pos. cui si butà tal camarin a cirî alc di roseâ o di ~ la peraule. Fusîl a ~ tacât. al fumave saldo. ni lis dimostrazions bagnadis di sanc. tirâ in ~ vzeti v pretres. Març sut. MUZ duda f. Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di Avost dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). Mi alci par controlâ la puarte. kopati. star kovanec. plovisine. baiaresse [baia'rese] f dojilja f. bajta f. baie. baiais. a son muarts di colp. bal ['bal] (pl bai) m 1. podvizati se. bagolâ [bago'la:] (o bagoli) it 1.. bagule ['bagule] f bajka f. v pl) BOT sladki koren m (Cyperus exculentus). al è il ~ di ducj je predmet posmeha vseh. premična stvar med čvrstimi stvarmi. ti spieti cence fal cun cûr content. nudrîts cu la farine di bagjigjis e di semence di coton. (JM. bai ['bai] m vzgojitelj m. une jentrade e un ~ (CoUd). la braçule. fâ il ~ kopati se.(scritorsfurlans). zatekališče n. -ade adj moker. namočiti. Bagnare [ba'ñare] kr. tresti. ustanovnik m. (Pasolini). o ai volût ~ cu la Vergin. bagnade [ba'ñade] f kopanje n. izparina f. oblivati. opustiti. ples m. sl. Jacum Vit (Pa). / ma mene ancje cun te lu bai Ferant. bailâ [bai'la:] (o baili) it pohiteti. mandant lis baiaressis in malore. noreti. debeluh. bagul ['bagul] m 1. contents e vonde! (mediarete-edu). che in Inghiltere miârs di dindiuts e trutis di arlevament.) odtok m. meti in ~ vzeti v pretres. (scuolamediamortegliano) puška z nataknjenim bajonetom. sale di ~ plesna dvorana. cines.. dojiti. okopati. (Pa).. zagata. zibati se. meti in ~ cdn norčevati se iz koga 3. 2. obliti. baionete [baio'nεte] f bajonet m. bagnarûl II [baña'ru:l] adj nanaša se na Bagnaria Arsa. (Enrico) baite ['baite] f koča f. avril ~. hiteti. Baires ['baires] kr. un biel ~ lepa reč. funky e Hip hop. baiade [bai'ade] f (možno. kolebati. dâ ~ zabavati. pijanec m. ~. i f (Sest) Bagnarola. zmočiti. 4. namakati. baiâ I [bai'a:] tr vzgajati. / lizerine. namakati se. gojiti. → ludri. un camarin. ples v maskah. poskakovati. ~ m lajanje n. ples m. sore il paîs e je une ~ là che a fasin la trute cul vin. ~si refl zmočiti se. šaliti se. (BrLi). razmehčan. // cf. la lame dal curtìs a bagole tal mani (bolj obič. baicul [ba'ikul] m 1. hlap m. oplakovati. bain) it lajati (pes). zabavati se. // nem. Di piçul al veve vût dut: la ~. une piçule ~ di clap. trebušnik m. baghe ['bage] f 1. mokrota f. biât achel che averà ben semenât (graggo). bagnât [ba'ña:t]. chel il vieri vocabolari "Pirona" nus pant significâ "un movisi di un continui. no puedin puartâ rimiedi a cheste lôr fiere. vmešati se. laž f. bagn ['bañ. diple fpl.(CoTav) 2. a ~ di Gruâr (Pa). Bagnarole [baña'r‫כ‬le] kr. A Triest al à dit. ~ la peraule piti.. son fats niso izmišljotine. ~ tanche une raze ko polit cucek. bago) m (it. 3145). nene. fâ il ~ dal implanton pustiti na cedili. un buligâ. neumnosti uganjati. ~ a ploie prha f. ki laja ne grize. E a di jessi une ~ todescje dal secul passât. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis.. vie pal mês di Otubar e propon i siei apontaments musicâi des 21 a Manià Livri. A discapitâ a forin i abitants di Visc. igrati se. pogostno) lajanje n. a son la ~ slovene Peppa (CoUd). ai 9. tarča posmeha. al à baiât doi fruts di file. zavetišče n. bagnarûl I [baña'ru:l] m 1. tal ~ di chei ramaçs che si niçulin 3. beli tok m. baguline [bagu'line] f palica f. kolebati. zatočišče n. fine fine. (Sg). circui par cjatâsi. Cui si sentà culì. cundune bune sbigule pal ~ dal cjan e da tonadis da sclope (bassafriulana). koliba f. premočen. ~ classic. sul cricâ di Primevere /côr in Cjargne par stafete / bagolant sul Arïete / un puar diaul di petoròs 4. In chel moment al jere masse difícil meti adun cheste realtât cu la mê realtât di ogni dí. mai temperât. un claut di ~ 6 cm žebelj. razmočen. bagnum [ba'ñum] m vlažnost f. baiafâ [baia'fa:] it → sbaiafâ. ZOOL (mladi) brancin m 2. A van tra li maseriis tra li cassis bagnadis russant i sclops tal fangu da li pì scontis stradis.i. neprestano. i f (Gruâr) Bagnara. goba f 3. ni Rome. a ~. la ~ di un cjan. di chê altre bande. pribežališče n.che al jere miôr no tirâ in ~ chês cuistions. 3. ~ m prebivalec kraja Bagnaria Arsa. → spesseâ. rediti. jessi intun biel ~ znajti se v lepih. nihati. / bagne bagne un freghenin / l’ort dal puar contadin. FIG valovati. baiâ II [bai'a:] (bai. metisi in ~ poseči vmes. bagnâ [ba'ña:] tr 1. bagu ['bagu] (t. kopališki gost m 2. omahovati. obračati se. pomočiti. Pôc timp indaûr i fruts a zuiavin e a fasevin il ~. predmet. sprehajalna palica f. ~ classic klasični ples. piškot m. KUL vrsta beneškega piškota. nihati. o ai fat puartâ sù vicj baghis di vin e tre di vueli 2. ~ di sanc ni noaltris. ~ moderni e jazz. Teatris. domači učitelj m. preparazion al ~. (Sg) 2. salis di ~ e altris di chê sorte. Salvâ). (na lahko) stresti. un ~ nič. PROV cjan che al baie nol muart (CoUd) pes. težava. pront a sparâ. E comprà une altre stangjute di mandolât par puartâi e po un sachetut di bagjigjis. Bagnarie [ba'ñarie] kr. che scuasit al sudave bago di pipe fûr de piel tombadice.bagatin [baga'tin] f 1. zabavati se. di doi bagatins 10 cm žebelj. baiafon [baia'fon] m → sbaiafon. trê stanziis. semenotok m. che a vignivin puartâts sot des ariis. (La 06/2). vampež m 4. une schirie di camarîrs (Bel). cjolisi ~ predati se brezdelju. ni lis mozions. večerna zabava f. ~ in mascare . baie ['baie] (t. Protagonistis assoludis. (SiF 02/1. un troi inmò trafont di ~. Jalmì e (GP). meh m. bal m. para f. merska enota za merjenje žebljev. izmišljotina f. omahovati. bago ['bago] m → bagu.i m Buenos Aires. kopel f. marnja f. gugati se. no vâl un ~ prebite pare ni vreden 2. lajež m. bailait. cui si distirà culà. v zagati. un ~" (La 04/4). 'baiñ] m kopalnica f. beieilen. (z)majati se.

naslon m. (ShW). smelost f. in Boemie e jù pai ~ fintremai in Asie Minôr (JM). -iche adj balkanski. balarin [bala'rin] adj 1. ~ di gome gumijasta žoga.. bale ['bale] f 1. in Italie. crudeltât. si scuen ~ daûr che a sunin ??. Triest al è tignût tanche il pês di une ~ di fier leade al pît di un Friûl presonîr. svetega Vida ples. sveženj. ples m 2. drgetajoč. pogum m. L’om ~ e che nol sa ce strade cjapâ (glesie) 4. ~ di fier železna krogla. balade [ba'lade] f 1. de Spagne in France. baldorie [bal'd‫כ‬rie] f hrupna veselost. dâ la ~ a un koga izvoliti. (BiblSalmi) 2. balçûl [bal't∫u:l] (t. un altri ~ di scherz e di messedancis. krdelo n. tresoč se. O jeri par dîi di sì. (Pa 11/99) 4. volivni glas m. tresenje n. zmede fpl. čudaški.. balduchin [baldu'kin] m baldahin m. cjapâ la ~ al sbalç priliko zgrabiti. ma parcè vevio di contâ balis? (BrLi) 7. Baldassarie [baldasa'rie] kr. lu judà a sentâsi. ven daûr il ~. baleton [bale'ton] m LOVSTVO debela šibra. baladôr II [bala'do:r] m (redko) mostovž m. nered m. butara f. R. plesni vložek m. kolebati. (na lahko) stresti.. (pri konju) belolisast (na nogah) 2. metek m. butara f. Boltežar m.i m Blatno jezero n. predrzen. ~ di san Valantin Vidov ples. negotov. prgišče n. zibati se. di mangjadure 2. gjavâ la ~ di aur. trepetajoč. košček kruha. la vuere balcaniche. cu la sô dose cuotidiane di sanc. gjavâ la ~ balc. Balaton [bala'ton] kr. storic. dvomljiv.i m Baltazar m. majati se. Te sô biele cjase in ~ al veve cjapade pratiche tal ûs . jessi di ~ biti skupaj. dvomen. predrznost f. balcon [bal'kon] m → barcon. balestre [ba'lestre] f samostrel m.ples v maskah. zaobljuba f. che e lave dal lât di Como a chel di ~. burka f. plesna pesem f. studiât.i. marnja f. snop m.(Pa). balarinis [bala'rinis] f BOT navadna migalica f (Briza media). mnoštvo n. balament [bala'ment] m nihanje n. un ~ di palût. izgredi mpl. plesati. laž f. Propit la fie di Erodiade e jentre a ~ e ‘a plâs a Erode e ai . la ~ si ferme e al reste nome lui che cul mandulin ai cognacs. une costruzion moderne. si tache a logâ robe e int su lis taulis dai altârs. nenavaden. balai [ba'lai] m metla f. baladôr I [bala'do:r] m plesalec m. v druščini 6. kolobocija f. balâ [ba'la:] it in tr 1. imeti neverjetno srečo. (Sg). balcanic [bal'kanik].i mpl Balkan m. m IT Teobaldo. voliti 5. Baldassâr [balda'sa:r] os. (Tolazzi). Balcaniche [bal'kanike] f Balkanka f. l’ombre balarine dai pôi 3. un ~ di spongje kruh z maslom. ~ adj plesajoč. tu sês indaûr come lis balis dal cjan 9. krogla f. I omps cuntun ~ di sarasine si metevin in vore a fâ scovets (vinofriulano) 2. o ti vignivi alore come un lari / pal ~ di piere. balkon m. terasica f. sotsere a ven dongje la int balarine 2. obljuba f. balconade [balko'nade] f → barconade. 3. pijan. Il maneç e la ~ des ostariis mi disgustavin. balet II [ba'let] m balet m. si ~. fate sù tal 1996 (Pa). Goethe. omahovati. e tra chescj ~ (1652-1727). krogla f. mi balin i vôi tresejo mi se oči. co al rive lui tai ambients. là si cjanta. vstaja f. (Sg) 8. AGR bala (sena. snop m. e po fintremai a la rivade chenti des balfueriis napoleonichis. neprimerno plesati. e viodint che il fantat al jere in ~. contâ balis pripovedovati pravljice. rajati. zibanje n. ZOOL kit m (žival). kopica f. kroglica f. pogumen. čenča f. li' cjadreis. baldançôs [baldan't∫o:s]. ~ m Balkanec m. balfurie [bal'furie] f 1. žoga f. (BrLi). plesajoč. (La 04/3). izmisliti si nekaj. (Pa 02/12). che e salte te aghe come che a zuàs. krogla f. cu la magnifiche ~ “Re Bilfon” (Pa). ograja f. sveženj m.. balaustre [ba'laustre] f balustrada f. začasen. gjavâ la ~ al lot zadeti na loteriji. nol cjate di miôr che di rispuindi cuntun inciert ~ dal cjâf (Mar). zmešnjava f. soldâts e borgês cun balestris (Eg) vojaki in civilisti s samostreli. VOJ metek m. VULG modo. Ce strani chel omp scunît ma plen di ~. ipocrisie e retoriche. furl. no si abada sutîl. ~ dal voli zrklo n. di Auguste al mâr Adriatic. želja f. ne varen. balçon [bal't∫on] m kamba f. Baldissere [baldi'sere] i. priložnost izrabiti. zavoj. Cuatri breis poiadis fra dôs balaustris a diventin un jet di plui. sveženj m. balcanizazion [balkanidzatsi'on] tr POL balkanizacija f. velika množina f. žoga f. 2. (GE). pijanost f. kolebanje n. kitova kost. tropa f. in Anglie. → puiûl (piûl). al sunave cu la armoniche dutis lis baladis plui cognossudis 3. nadut. Vê cjapât ‘ne bale al lot (VERONE) zmagati na lotu 2. vrvež m. (BrLi). ~ dal ûf rumenjak m. «Leviatan» chi al vûl di ~. zavitek. balçan [bal't∫an] adj 1.ibi 1906) Predi. potresen. nesramnost f. a Berto i àn scomençât a ~ ator i aventôrs dal bar. (scritorsfurlans). che al zuiave di bessôl tal curtîl. majav. balaçâ. balcanizâ [balkani'dza:] tr POL balkanizirati. balada f. baldance [bal'dant∫e] f samozavest f. nol veve aromai nuie di chê ~ che il non al ricuardave (PauluzzoN). glasovanje n. a jerin balis di stran in tasse (MazzonIol). Epûr. čuden. balç) 1. deriv. bala f.. laž f. .. strelski lok m. Sul mûr blanc dal cilindri dal acquedot al viodè il manifest di un ~ in mascare a Tarcint (Sg). drzen. jessi in bale biti zadet. i f (Udin) Baldasseria. balconete [balko'nεte] f → barconete. kup m. drznost f. la cjase baladore.(Bibl-Mc). no vê ni ~ ni mostre nič ne znati delati. balç ['balt∫] m → balçûl. hrupna zabava. fâ ~ un su la cuarde. (Pa 03/5). balucâ. cuntune ~ di gome. nestanoviten. balet I [ba'let] m 1. balene [ba'lεne] f 1. nadutost f. aroganten. Al vûl stât in vuaite tant cuintri dal pericul di une “~” dal Friûl che cuintri chel de “indianizazion”. glas m. Il ~ indurmidît ogni tant al è in zenoglon (Natisone/furlanis). i taulins. kratek ples m. un omp di chei de tiere balarine. un ~ di seleâr. gugati se. nestalen. dute stuarte. jo o ai capît ben plui che di une lenghe francje. sul moment. nemiri mpl. Baldi ['baldi] os. izmišljotina f. balaçâ [bala't∫a:] it nespodobno. slame). kruhek m. kroglica f. zmeda f. di une elocuence sfaçade e baldançose. ~ m plesalec m. cjapâ ‘ne ~ al lot ??. ~ intun centesimin čudovito plesati. Tîr a segn cu la ~ (Eg). 2. lâ scjampâ tanche une ~ di canon mahniti jo kot strela 3. veseljačenje n. tirâ si une ~ napiti se.(bassafriulana). priimek ~ VALENTINO (Glemone 1840 . -ose adj samozavesten. nebo (ki se v procesiji nosi). božjast f. nihati. Balcans [bal'kans] kr. mnenje n (izvedencev). pomislek.

fašizma). balordisie [balor'dizie] f budalost f. vieli ~ senilen starec. balotâ II [balo'ta:] tr 1. → burelin 2. pasica f. che si pues passâlu cuntun puint di jentrade proviodût di une torate. hladnost f. omahovati. 2.(CoTar).. cjamp di ~ nogometno igrišče. utripati. bahač m. Lis balotazions eventuâls ai 22 e ai 23 di Jugn. kamen m. ŠP nogomet m. ~ di mus govno osla 3. balitâ [bali'ta:] it tresti se. cjoli i ~s par ferâi FIG napačno razumeti. pohajkovati.. balonade [balo'nade] f met m žoge. fâ ~ delati se norca. ledenica f. jê no va daûr la lune. ~ sul braçâl dobra priložnost. igralec nogometa. mi va par dutis lis venis!” 4. balotaç [balo'tat∫] m POL drugi volilni krog. (sf). ancje se si passin lis colpis un cul altri come balutis di pinpong. kilav. screant un ~ acentrament di stamp napoleonic (La 03/02). Se mi dîs che la messe e je une monade un zuiadôr di ~ o un amant des discotechis (Cjargne). do kraja. i balinavin tal stomi chês oris di maljessi e di angunie. baliverne [bali'verne] f 1. . napihnjenež m. (igra) balin m. naveličanost f. hoditi sem ter tja. od bale) f 1. balute [ba'lute] (demin. VULG modo n. balotin [balo'tin] adj (pos. (Pa) 2. spudâ ~s FIG ponoreti. baluçâ [balu't∫a:] (demin. neskladje n. nogometaš m. FIG Sibirija f. butast.. (prijeten) vonj m. tresti se. noaltris o vin parsore il cûr une gotute di sanc che a balite. trepetati. žoga f. la stazion a va indenant a ~ . O si tâs o si fevele dal timp o magari si dopre dut il timp disponibil a fevelâ di ~ (Pa 05/12). ~ su e jù pes stradis di Cret (BrLi). balort [ba'l‫כ‬rt] adj neumen. nihati. ancje chistis mâl balotadis. tremolirati. lâ al ~ iti v drugi volilni krog. duh m. MED balzam m 2. ~ adj 1. zuiâ di ~ igrati nogomet. tal cjamp di balon. ~ m tepec m. si proponè di rinfaçâ al re la sô ~. balsim ['balzim] m 1. Al jere biel ma teribil viodi il scûr vignî jù cul ~ da la ploie (sangiorgioinsieme). za konja) na pol skopljen. un ~ di nêf snežna kepica f. vonjava f. tignî sù il ~ delati se pomembnega. iztuhtati. nerazumevanje n. otroški starec m. ma e je une ~ 2. butec m. poskakovati. ŠP nogometna žoga. vieli ~ → balonîr. do sitega.(Furlanist) 3. kockica f (sladkorja). mrzel. pretresati. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. zibati se.(O). na glasovanje dati 2. la roture e lu ~ 5. o soi vieli e mi plâs il dolç.. Par resons che no si cognossin.balila [ba'lila] m HIST balila m (pripadnik mladinske organizacije it. skočiti. kremenec m. hladilo n.. piçui e grancj si balonin in place. budalast. izbor m. balonâ [balo'na:] tr vreči snežne kepe na nekoga. od balâ) it preskočiti. a saltucin. balutis rossis di ravanel. (s)potikati se. -iche adj VOJ balističen. a balite. balon [ba'lon] m 1.. naslon m. nesposobnost f. čudežno. (CoCod) balustri [ba'lustri] m (okrasni) stebrič m. za kopanje. fâ lis balonadis kepati se. Venanzio: ”buine! orpo e ce ~!. nespameten. božanska jed m. kroglica f. balinâ [bali'na:] it 1. lesketati se. indreçânus savarà e baleverins no’n nassarà. migljati. prodajalec in izdelovalec žog. nesoglasje n. butec m. vetroven prostor. kuhan neobeljen kostanj m. kremen m. ~s di nêf dobrovitovina f (Viburnum opulens). Durì. glasovati (s kroglico). al va sù in catidre Ugo Masot / Si stren? il popul sot i balustris. la lune e balinave lajù su la aghe 3. norec m. veličastno. ožja volitev. un ~ di spongje kruh z maslom. (O). migljati. FIG. izbrati. baluche ['balzim] v: a ~ adv 1. širokoustnež m 4. sglonfâ il ~ debele klatiti. balonîr [balo'ni:r] m 1. la sô legjislazion di marc savoiart. F ping pong žogica. otročji (starec). balote [ba'lote] f 1. balin m. butec m. od balin) m kroglica f. tešilo n. veliki otrok m. trepetati.) kamenček m. balotazion [balotatsi'on] f glasovanje n. zasmehovati nekoga. il so mestri al jere il caporion dai zovins balilas. se a ti vignìs . Il ~ Adrian Mutu licenziât dal Chelsea par doping. ~si refl kepati se. skala f. plapolati. ograja f. 3. neumnost f. Si dîs ~ se e je bulide lesse te cjalderie 2. la cjase e sarès avonde comude. balotâ I [balo'ta:] tr (gor. parfum m. glasovati. sukati se kakor vrtavka. (Pa 03/6). la piere. ma o vin mame par furtune. → clap. balot [ba'l‫כ‬t] m (gor. balinin [bali'nin] (dem. bahaški 2. si mangje cuere la cjastine. Prin di dut no si à di crodi che lis RPM a sedin il ~ dal mont. omejen. il non al è stât cjolt a imprest di un ~ britanic (wumingfoundation). nor. balistiche [ba'listike] f VOJ balistika f. Cuant che gno pari al faseve la cuarte elementâr a Milan. vecjo ~!” (Sg). balsamele ['bal??] f bešamelova omaka. topoglavost f. In doi comuns invezit la partide e je ancjemò vierte e si varà di lâ al ~ ca di dôs setemanis. bedak m 4. fâ ~ di un (di alc) delati se norca iz nekoga. bešamel m.) tlakovati s kamni. nerodnost f. čudežno zdravilo n. znoreti. bojazljivost f.(O). nektar m. balistic [ba'listik]. si balote tra i doi candidâts che a àn vût il plui grant numar di vôts (Provincia). balneabil [balne'abil] adj primerno za kopanje. izvoliti. igralec nogometa. rapresentative di ~ nogometna reprezentanca. krožiti. (SiF 03/3).. Intai balotaçs di domenie stade i citadins di Pordenon e Monfalcon a àn decidût di afidâ la aministrazion dai lôr Comuns al centri-çampe. Ancjemò tu âs il coragjo di rispuindi. kolebati. ostarel 3. zuiadôr di ~ nogometaš. razprtija f. mi riservi a doman a colazion di ~us la biele sul balcon. a ~. salate. ancje une ~. ~ m na pol skopljen konj. zdravilo za vse. vignive fûr dai fogolârs il ~ de polete cuete 3. e di un mûr in part cun curmels. ufiei. sedelni glavič. in part cuntune ~. cul frandeu al pegn butave. sglonf tant che un ∼ napihnjen kot balon 2. plapolati. držaj za strune. ∼ di pinpong žogica za namizni tenis. bliščati se. (biljard) krogla f 3. majhna balustrada f. chei benedets! balustrade [balus'trade] f balustrada f. bevi e mangjâ 2. tremolirati. bedak m. premlevati. a balucin. MED skrotalna hernija. velika žoga f. volitev f. cais e cajessis. A di fat si ferme pai impegns de rapresentative taliane di ~ (Onde) 4. (lovska puška) svinčeno zrno n. blefirati. E je buerie rustude ben tal fûc. bambeo [bam'bεo] m tepec m. ambrozija f. zaobljubiti. sin lâts cussì ancje al carnavâl di Sant Denêl. tal cjâf i balinave la musiche come un organet (MazzonIol) 2. balin [ba'lin] m 1. cui ~s.

služba f. vetrnjak m. (Pa 7/2000). bancari [ban'kari] adj bančen.. bamberghês [bamber'ge:s]. točilni pult. cun ~s. ~ m bančni uslužbenec m. → sparavint 2. inte clonazion di ~ e cjartis di credite (Onde). dete n. vleči stran. di une ~ . plameneti. o di une ostilitât de bande dai potents di chest mont. potisniti ob rob. banc) EKO banka f. ročka (posoda) iz pločevine f. bande III ['bande] f pločevinaf. butâ di (de) ~ vreči stran. bancjari [ban'qari] → bancari. e che al judi chês che a stentin / a dâ in lûs i lôr ~s 2. che a fruin i bancâi in glesie 2. In ~. (knjiž. ~ largje široki pas.come simpri franc. bambuie [bam'buie] f močrava f. kaluža f. mlaka f. vžgati. plamen m. Simpri Italo Mancini. proti. bancarele [banka'rεle] f kramarija f (voziček). Toni Sflacje.. .) svetniček m. es sôs bancjinis. jata f. bancjete [ban'qete] f klopca f. močvirna obala f. denant de ~ di un Diu masse razionalisât. pult m. e al si invià de ~ de puarte (Sg. ~ dâts digjitâl e cjapadis dentri intune ~ dâts digjitâl (La 07/04). izključiti..) otrok m. vojska f. tako. Pastorutti" di Manzan (lagrame). Nus cjatais al ~ dal FAF cun mautis e gadget par furlan lì dal altri . v stran. (Sg). tepec.. un siôr che al veve une ~ a Porta Portese al diseve di fâ un stragjo cuintri dai neris (Pa 05/04). pisalnik m. EKO banka f. pustiti ob strani. barje n. delovna miza f. bancje ['banqe] f 1. a crodi che par lui bampe il creât. parâ di (de) bande odstraniti. Ancje la funzion di mausoleu no je di meti in ~ (Pa). no son misuris. vročina f. iskriti se. di (de) ~ na stran. di chê ~ spotoma. podatkovna baza. k strani. Al veve voie di lâ in ~ a Tresesin (Sg). Robin Stec. bambinut [bambi'nut] m otročiček m. opaliti. klop f. chest nol è ~ par me 4. di sot ~ imeti skrito. appartenenti sempre alla medesima area semantica della quale ci stiamo occupando. navigâ in ~ largje (Onde) širokopasovno bande di ['bande di] prep naproti. e àn scugnût tirâsi in bande parceche une lauree in latin e valeve plui di une buine esperience pastorâl. RAČ ~ dâts banka podatkov. meti in ~ zanemariti. bliskati se. (t. a la stupiditât. bambin [bam'bin] m 1. lassâ di (de) ~ opustiti. -ese adj bamberški. del m. delež m. ma par fâ dongje dîs dodis francs ocorial bati mo tant i ~s? 5. stranica f. no è il ~. pristan m. papirnati denar m. ~ di scuele šolska klop. biti pod nadzoru. ma chê tiere a finive in ~ e cualchi bolç imsomp al jere palût. a la violence e a ogni forme di tristerie (Pa 02). cjalant ~ de crôs gamade di aur parsore dal altâr.. žareti. točilni pult. deček m. Ordiner. s strani. meti di (de) ~ dati na stran. no son vitrinis. Bancje centrâl europeane Evropska centralna banka. mlakuža f. → svuarbadoriis. četa f. točilni pult. cun cualchi ~ di cent flurins. no son belancis. e po al lè dongje il ~ (Sg) 3. di chê ~ di v bližini.// latino bab(b)ulus. bampade [bam'pade] f plamen m. pisarna f. Banc dal Friûl Furlanska banka. okolici. močan otrok. bancâl [ban'ka:l] m 1. bancnot [bank'n‫כ‬t] m bankovec m. in . banc ['bank] m 1. sedež m. dojenček m. ~ dai deputâts poslanska klop. cjâf in ~ Al è un cul cjâf in bande che al semee che al vebi simpri la stuarte di cuel. od. de ~ di od strani. punčka f. un ~ che al vai te scune 3. klop v cerkvi. di ~ de A) s strani (nekoga. patafâ i bancs hoditi v cerkev. pahljača f. pobliskavanje n. se nol fos di chei che si lassin voltâ come lis bandarolis. miza f. bandâr [ban'da:r] m klepar m.. ob bok. banane [ba'nane] f banana f. puhlost f. v smeri. E si tacà a cori ancje lui ~ dal sfuei (Zili). (Pa 02). butec m. o volti la schene al puart. tirâsi in ~ oddaljiti se. bankina f. tu âs un biel cont su la ~ lep račun na banki. umakniti se. krdelo n. lis vôs e i moviments des bandassis. dojenec m. banka f (v hazardnih igrah). klop f.(O) B) glede na: e je stade pôc considerade di ~ de leç. i varès spiegât dut. bancâl) točilnica f. ~ in glesie cerkvena klop. passâ ~ biti izpostavljen nadzoru. 2. tu tu âs di fâ la part de mari di Tisbe. bandarolis de brene plašnice fpl. stojnica f. kraj m. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre dome cuntune forme.z druge. e la Casa delle Libertà di chê altre. trop m. stran f. stranka f. bandasse [ban'dase](pl bandassis) f divjaška truma f. su la sene il nestri brâf Luciano Galli . bankir m 2. vetrnica f. banalizazion [banalidzatsi'on] f banaliziranje n.. banalitât [banali'ta:t] f plehkost f. Il predi al alçà lis mans viers l’alt. (t. Sevie intal jet sevie su la ~. (Pa 03/2). bampâ [bam'pa:] it vneti. ~ di glesie cerkvena klop. IGRE bankir m.. točilnica f. dati na stran. patafâ il ~. lâ in ~ iti na stran. jessi di ~ biti zadolžen (z nalogo) 2. stol m. ansambel m. un pestâ di bandis. ~ armade oborožena skupina. (Bibl-Lc) 2. L’ingrès cul ~ dal bâr al è plenon di int. urad m. Sergio Cragnolini di une bande. une sfuriose si cjatave cuss a jessi peade dutalt . parcè che o vin vût ce fâ cuntun sistem bancari che nol è ancjemò svilupât come chel european. ŠP klop m (za rezervne igralce pri nogometu). močvirje n. klop f. dobričina f. zastavica f. ogenj m. bancjine [ban'qine] f 1. bancomat [bank??'] m bankomat m. zaposlitev f. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençât cun atacs di sorprese (Natisone/furlanis) 2. al lupiâ de laterne e dai fârs 2. al diseve (BelFa). točilnica. 11). senčnik m 3. bande II ['bande] f 1. skrivaj. il ~? (ShW). e la sô aversitât al podê. bampe ['bampe] f žar m. ~ di Lunche (iron. lâ in ~ iti v banko. ~ dal bâr šank. bandarot [banda'rot] m posoda iz pločevine. klopca f. lutka f. (BelAlci). al partirà di gnûf de ~. krdelo n. bande I ['bande] f 1. banchîr [ban'ki:r] m 1. butec.(O). izključiti. izobčiti. debeluh m. MUZ godba na pihala. mameluk. spontani e vivarôs (Pa 6/2000). banda f. e di chê altre z ene strani. naivnež m. banalnost f. da cui discendono le forme italiane babbio e babbione. conciert cun la "Gnove Bande" di Orzan e la bande "N. novorojenec m. tignî di (de) ~ izobčiti. contadins a jerin «i sclâts de cumierie» e in glesie il prin banc al jere dal lor paron. (lacomugne) 3.. bussulots e fiêrs di vuargenon. la ~ de cjandele. (Ta). lutka. iti stran. (BrLi). nečesa): Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad acta di ~ dal Consei dai ministris. in ~ stran. capìs di jessi simpri chel ~ nancje bon di gjavâ da buse un gri. bambot [bam'bot] m močan otrok m.(Furlanist). in ~ di ob. o la Bancje centrâl europeane no po che riprodusi i vizis (Pa 03/4) 3. drhal f. bancut [ban'kut] m stojnica f.. a la ~. a la amoralitât. bandarole [banda'role] f 1. bancjon [ban'qon] m skrinja v obliki klopi.

Bant ['bant] kr. (polenta) rezina f. utica f.wwf (Pa) 2. omahniti. dekle n. tekmovanje n. razglas m. i f (Cosean) Barazzetto. pojedina f. un pôc pal banditisim. barâ [ba'ra:] it goljufati. la ~ e il Crist. (trava) rušina f. Bangkok [ban'kok] kr. in pins un carabinîr dongje il balcon cu la sô ~ blancje tor la vite. ma dut in ~: il fogolâr distudât. bat m (pri zvonu). predati se. chei fruts che prime. La Citât di Codroip e bandìs il concors par assegnà il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. tabache. baracon [bara'kon] m 1. predajati se. obala f. talianant. lesenjača f. che al scomencin a jessi eliminât il ~ burocratic dai privileçs che a regnin tal "Palaç di Triest" . bandît [ban'di:t] m bandit m. veseljak m. kramarija f. popuščati. beli trn m. brinje n. tolkač m. ti cognòs.. intidude in ogni sens e acezion tal tiermin. si contentave di pôc..bandere [ban'dere] f → bandiere. ~ neri) m BOT črni trn m. jentrâ in ~ priti v finale 3. ropar m. la Italie e scomençà a ~ lis “posizions triplistis” (Pa 03/4) odstopati od pozicij… 3. a ~ prek ramen in prsi. zapustiti. (BrLi) 2. prapor m. www. robidovje n. (La 07/03). popustiti. trkalo n (na vratih). i f (Vile Di Flum) Bannia. trnov grm m. hrupno požreševanje n.i m Bangkok m. požrešnost f. uživalec m. sporočilo n. objaviti. Alore jê lis slargjà di plui e si viodè un ~ neri che al someave cence font. in ~ zapuščeno. → batocj 2. noršnica f. In chê zone il turint al coreve jenfri dôs rivis altis vistudis di baraçs e arbuluts (Daidussi) 2. spiçadis lis moschetis. e al le dongje il puarton. a va a finî in ~ 3. tepec m. dal lôr trono van in ~ 4. barabas [ba'ra:] ?? son scuasi nome i salabracs. orgija f. bandete [ban'dete] f kodrc m na licu. odstop m. e je nome la puinte (La 06/12) Baracêt [bara't∫e:t] kr. čopek m. Il frut al fasè moto a chel altri cu la man. stražnica f. bandon I [ban'don] m zapustitev f. Il ~ si cjatilu su la rêt. pojedina f. (BrLi). une pladinute di mignestre. baracule [ba'rakule] f ZOOL (riba) kamenica f (Raja). razkošno živeti. baracopul [bara'k‫כ‬pul] m barakarsko naselje. gostija f. a ~ v zapoščenosti. i barabas. grm m. butec m. odstopati. fie di Giulio Favret e di Angelina Sabbadin di ~ di Vile di Flum. e cetantis baraçadis che o vin fatis insieme! baraçâr [bara't∫a:r] m trnje n. a ~ falit → sterp . doprâts ancje par bonificâ ciertis zonis lassadis in abandon e cuviertis di baraçârs. Venturin ~ 4. grmada oblak.) dovolj. come di Vierte i ~s blancs. hudodelstvo n. baraç [ba'rat∫] m 1. (vojaško) begunstvo n. oznaniti. kafič m. (Daidussi). lovska ograja 3. cualchidun al peste i pîts par distacâsi i ~s di nêf. dirka f. proglas m. svarilo n. cuei e monts umiliadis. robida f. Lis robis a mudarin sostancealmentri muse cuant che. bâr ['ba:r] m 1. vlačuga f. kembelj m. bandî [ban'di:] tr razglasiti. . no si viodeve nancje un ~ di nûl (MazzonIol) 4. norec m. . blokada f. bando ['bando] int (it. čuvajnica f. a parevin ingredeâts intun ~ (La 06/1). malopridnež m. opustiti. objava f. (BelFa). opozorilo n. naramnica f. baraç di moris [~ di 'moris] m BOT robida f (Rubus fruticosus). (pri mostovžu) rob m. cjo cjo. baraçade [bara't∫ade] f gostija f. e je stade nomenade (Pa) bant ['bant] m 1. oglas m. obupavati.. lâ sot il ~ umreti 3. obupati. Avis) → sbandî. come par dîi „~”. požrtija f.tipo l'è da miesa che mi ven su al Bramborak* che ai mangjât intun ~ (bikersromans). nasip m. banduchin [bandu'kin] m → balduchin. bandule ['bandule] (t. i fiers picjâts tune cjivile rusine: (Enrico) bandon II [ban'don] m kovinska plošča f. Podopo al distacà di un fossâl lì dongje grancj bârs di tiere dute floride di margaritis (Sg).i f (Morsan) Bando. bandiere [bandi'εre] f 1. di ~ → dibant. oznanilo n.(La 04/8) 3. voltâ ~ FIG obračati plašč po vetru.. baraç neri [~ 'neri] m BOT → baraç di bosc. trn m (Prunus spinosa). v propadajočem stanju. ~ si refl prepustiti se. naznanilo n. Banie [ba'nie] kr. žurer m. banderute [bande'rute] f zastavica f. chês feminis. baraç di bosc [~ di 'bosk] (t. pločevina f. malopridnica f. lis ligjeratis. lopov m. zgruditi se. barache [ba'rake] f 1. požrešnik m. čop m. al va tal mont di lâ come un nemâl cence un bot di angunie. banditisim [bandi'tizim] m banditizem m. pai fumadôrs che no àn savût resisti a impiâsi une sigarete al ~ (Leng). čop m. La ~ dal Friûl e rapresente une acuile zale (Vichi). une montanare che e veve bandonât il riscjel e la cosse in mont par cjapâ la solidât . tolovaj m. bandonâ [bando'na:] tr 1. nezmernost f. rangjadis lis bandetis. kos zemlje. ograja f. baracocul [bara'k‫כ‬kul] m BOT nektarina f (sadež). hrupno požreševanje n. zastava f. pregnanstvo n. umik m. bandolere [bando'lεre] f obramnica f. baracocolâr [barakoko'la:r] m BOT nektarina f (Nucerpersicum). velika baraka f. bandinele [badi'nele] f 1. baraçum [bara't∫um] m trnje n. (cestna) bankina f. parcè che un popul cence culture al è condanât a fâ di ~ intune campane tirade e (Pa). baraçâ [bara't∫a:] it veseljačiti. brinje n. un pôc pes vueris tra Vignesie ei Asburcs. la lune. 2. kosmulja f. zločin m. hrupna veselost f. ~ di tiere rušina f. krepelo n. ~s di salate šopi solate. kos m. baraka f. → dragon. šop las. baraç blanc [~ 'blank] (t. zapora f. cirkus m. bar ['bar] m kavarna f. pustiti. košček m. Un pôc pal sisteme feudâl. in chê fieste benedete vin di gjoldi e ~. potepuh m. kamnitna ograja f. krepel m. navihanec m. šop(ek) m. lesenjača f. zapuščati. barachin [bara'kin] m kiosk m. pregon m.(Ac). La mortificazion des diviersis culturis e je un dai pecjâts di fonde de ~ taliane simpri plui in sfas. che sul passaz a’ i neti vie i ~. vdati se. albespine) m BOT glog m. robidovje n. požrtija f. pastorele) f ZOOL (bela) pastirica f (ptica). Andree si poià daurman a la ~ (Mar) 2. trn m. Chei omenuts. odstopiti. pasti. šop m. pustimo.(Bel) 2. (igrača) papirnati zmaj m. bar m. bandît da la Aministrazion Comunâl di Codroip (GP). un ~ di polente 5. Al è lui che nus cjate. banducel [bandu't∫el] m 1. e inmò vuê si spiete. ~ adv di bant → dibant. izgon m. trnov grm m. spin ~. kramarija f. lopa f. (Pa) 2. požreševati. Si spietave. il simbul de patrie e de religjon. odpoved f. (Sg). slepariti (pri igri). scjassecode. ferme tra i ~s dal nûl. blok m. lopa f 2. sâstu. i fruts si coverin daûr come spisimâts çocant pidadis a un ~. ancje se o colìn tun ~. deklina f. tacant dal 1910.

žvalna verižica f. ce ca ce là. rimpet di Osôf (GP). neotesanost f. divjaštvo n. (človek) bradač m. baradure [bara'dure] f (trava) ruša f. reči eno (Sg). predrugačiti. trgovski zastopnik m. al fâs di miedi e di ciroic. FIG tepec m. okruten. ~ cuatri peraulis malo poklepetati. O voi e o viôt chel omenon cu la barbe d'arint che mi fâs bon acet (Pa 11/99). zamenjati. krutost f. a jentravin a Auschwitz liberant i pôcs sorevivûts dal cjamp di stermini. razdivjati. (BelFa). barbastin [barbas'tin] m ZOOL → gnotul. barbot [bar'bot] m jecljač m. (bolj obič. Si trate di un compuartament ancje sotan e diseducatîf. zunanji obrambni zid m. barbote (scritorsfurlans). inçurvilît. nezgoda f. brada f. blatoglavica f. ruvanje n. barantač m. govoričiti. barbarichementri [barbarike'mentri] adv barbarsko. barascam [baras'kam] m → brascjam. fâi la ~ a un biti boljši boljši od koga. daûr da la tradizion e se al capite. genevre). nečloveški. brinov grm m. reven. spremeniti. divji. barbar ['barbar] m barbar m. barbizâ [barbi'dza:] it biti podoben stricu. ~si refl nadomestiti. framieç di une polke barbine e di un tango (Pa). travuardant i doi ingrès (Mar). nesveža novica. masse mare par me (BrLi). za-menjava f. surovost f. zamena f. neprijenost f. barafuse [bara'fuze] f 1. na škodo. barbarizâ [barbari'dza:] tr in it pogoršati (se). preobrat m. navzkrižje n. al veve un ~ di gras che i contornave come une curnîs la muse fintremai es orelis. -ose adj ki ima iztopajočo. prepir m. slissâ la ~ a un prilizovati se. zmeda f. zverinstvo n. Trasformâ un lari interessant intun galantomp ~ no jere di sigûr la sô plui alte aspirazion. podbradnica f. (teatrodivile). in ogni câs no tu sarâs po tant ~ di lâ a contâ i tiei suspiets a la autoritât. boj m. fâi la ~ al mus storiti kaj nekoristnega. la vôs grocje. divjost f. e lâ a viodi lis glesiis di S. mat però’l è di stimâ / chel cu crôt a chest ~. goljufen kvartopirec m. dîs po: iersere in chê ~ no tu âs podût spiegâmi ben: contimi. otrditi (se). blebetati. surovost f. surov. kupčevalec m. podivjati. che e zem. barbaioc [barba'iok] (t. menjati. e il ~ che. barbuç) 3. (Bel). contimi. gneča f.i m HIST Barbarossa. HIST oporni zid m. barbaric [bar'barik]. cjan ~ koder m (pes). si imbat in Taresine. barbarie II [barba'rie] f barbarstvo n. surovež m. ~ adj beden. i lavris sglonfs. štrlečo brado. brada f (del obraza). A nô nus semee une cerimonie mieze barbare e salvadie (Bibl-Lc). e cussì si barbarizin chei cûrs tenars e zentîi. barbarisim [barba'rizim] m barbarstvo n. skop. podbradek m. neobdelan. nomenant cualchi nevôt coadiutôr cun erìt di sucession (JM). barat [ba'rat] m iz-. nečloveškost f. Si passavin il Patriarcjât di ~ in nevôt. sprememba f. nesreča f. barbotâ [barbo'ta:] it 1. (CoTar). zmešnjava f. barbîr [bar'bi:r] m frizer m. barbezuan [barbedžu'an] m 1. brinovec m. izpremeniti. un baratâsi di impromessis. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de Bosgne di vuê. si sintive il ~ de moka (PauluzzoN) 2. divjaštvo n. al jere barbar. Al fo. ~ di frari (Plantago coronopus). krut. Niculau dal Cumieli. kolobocija f. (redko) brada f (del obraza) (bolj obič. barbe I ['barbe] f 1. rokoborba f. → (manj obič. grozovit. barbon II [bar'bon] m ZOOL barbon m. / o sint a cressimi il sglonfidugn (bolj obič. passâsi di ~ in nevot prehajati (nasledstvo) od strica na nečaka. rvanje n. jecljati. ZOOL pegasta sova f (Tyto alba) 2. divjak m. jenfri di lôr. ~ adj bradat. (Ta). puar Bet. lis buteghis artesanis. grozen. grozovit. laskati se komu 2. che ur gjave e nus gjave dignitât. vrvež m. godrnjati. i m (Spilimberc) Barbeano. jecljati. puh m. baratâ [bara'ta:] tr izmenjati.) vihra f. vrvež m. barbarie I [barba'rie] f brivnica f. lis speziariis. (Onde). Barbean [barbe'an] kr. lavorents. tepež m. barbule) m bradelj m. Tal ’38-39 al tirà sù un grant ~ su la spuinde çampe dal Tiliment. -iche adj barbarski. zelenec m. barboi [bar'b‫כ‬i] m → barbule. nered m. Barberosse [barbe'rose] os.) cjevul. barbarski. o ai passât gran baraondis. barbelâ [barbe'la:] it brbljati. (Pa). lu clamavin il ~ e al veve cuatri. une gnove cu la ~ lungje neaktualna. ~ adj jecljav. kozja bradica f. mešetar m. krut. bojni metež m. koga deklasirati. brinje n. barbôs [bar'bo:s]. ~ di bec BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). bedak m. de Lighe lombarde e de distruzion di Milan par man di Fidrì ~ e de bataie di Legnan (JM). scjampât il flôr de int a cariere che si intint tra lis patriis barafusis 2. momljati. Ancje jo o ai cjapât la misogjinie e la misantropie di miò ~ ornitolic. malenkosten. su la strade. lakomen. (JM). trê raps di ~ sù e jù pal cuel. barascjam [baras'qam] m → brascjam. opravljati. barban [bar'ban] m stari stric. ~ adj 1. bebljati.(CoCod). okruten. deventât il simbul de matetât e de ~ naziste. šušljati. barbet [bar'bet] m golobradec m. barbirâ [barbi'ra:] it → sbarbirâ. ~ di cjavre kozja bradica f 2. a la barbe di ducj i formalisims judiziaris. barbelant. barbe II ['barbe] m stric m. Ogni altri popul che nol sedi stât roman o derivât. sgnape di ~. divjaški. ozkosrčen. rušina f. borba f. neolikan. baraonde [bara'onde] f (neobič. barancli ['bande] m BOT brin m. come un gran pugn. lis becjariis. brinova jagoda f (Juniperius communis). bradica f. barbaritât [barbari'ta:t] f → barbaretât. menjavati. barbaretât [barbare'ta:t] f barbarstvo n. baratin [bara'tin] m posrednik m. sienâr ~ di cartel e bausiâr. tartai. nenegovan 2. kruliti (po črevesu). jecati. Al è stât un at di pietât e di onôr impuartant. neomikan. blatnica f (Mullus barbatus). di ~ (scritorsfurlans). barbin [bar'bin] m 1. barbecjan [barbe'qan] m VOJ. tartaiot. fasintnus deventâ robe di ~. (Pa 02). drnjati. barbote e a vai. jermen m pri uzdi 2. baranclade [baran'klade] f brinje n. “Al è tart par gustâ” al barbote in ultin intant che al studie. podbradek m (petelinov). (Ta). di ducj i malcapî des resons militârs. Puar ~ misogjin e vedran. strašen. a la ~ di v škodo. Lis vicendis barbarichis che o vin sot i vôi tai agns resints (sf). spor m. barbon I [bar'bon] m dolga brada f. Nanarià. divjost f. momljati. barbonçâl [barbon't∫a:l] m 1. neotesanost f. jecati.baradôr [bara'do:r] m slepar m. martoriade la Europe par trente agns. grozovitost f. odpor m. ujec m. pretep m. . sgnape di ~ brinjevec m. barbuç).

navihanka f. une ~ sul lât. barcjete. -ese adj GEO barijski. bardassade [barda'sade] f otročija f. kramljanje n. podveza f. paglavec m. brodar m. slabo govoriti. blebetanje n. (Scf) barcon [bar'kon] m → balcon. menâ la ~ pogovarjati se. (lacomugne). Al cjale abàs viers la roe di une di chês barconetis (Mar). ~ m GEO prebivalec Barija. meniti se. Daspò cuindis dîs a rivarin un ploton di talians cu lis baretis neris (JM. barcjon [bar'qon] m velik čoln. cui siei palaçs e lis sôs glesiis. klepetec m. čoln m. su la ~ dal cjast deriv. che al trate cul diaul la sô ~ e nô chi riducin cence poris tal cantin fin che l'estro dal destin (Furlanist) 2. govorica f. (redko) konica f. Je rivade une ~ cun dusinte sacs di sâl cun dusinte sacs di sâl par salâ (stringher). bareglot [bare'glot] m dvokolnica f. Falope al tacà un mus tôr un barel e al cjamà un pôc in dî (manj običajno barel m). mrmranje n. godrnjač m. a comparì su lis barenis (JM). klepetavost f. navihanost f. biti predrzen. barcje ['barqe] f 1. žlabudravec m. nus onoravin unmont e cuanche o vevin di ~ nus àn puartât dut il necessari. . brod m barcjemenâ [barqeme'na:] v: savê di ~ previdno. e simpri ubidients / a ducj i vuestris ordins / cence ~s. vožnja (krog) z ladijo. paglavec m. barcjute. barecocul [bare'k‫כ‬kul] m → baracocul. gobezdač m. spretno ravnati. Un dai ultins restâts al è Bepo di Mio. barete di predi [~ di 'predi] f BOT 1. ladijski naklad m. La frute. sbassantsi viers la curint. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di ~ e di Redone (La 03/01). a varès fat miôr a cjoli un cun mancul ~ e plui snait pe famee. ora esamineremo le ali (barcjessis) di questo grazioso fabbricato. e in chê gnot no cjaparin propit nuie. (redko) malopridnež m. bardele [bar'dele] f 1. blebetač m. bardelon [barde'lon] m kvasač m. → barbaioc. otročad f. bardion [bardi'on] m vez f. 2. zgovornost f. barcjute [bar'qute] m čolnič m. barçan [bar't∫an] adj ??barciški. In pôc timp une altre citât. cvrčati. 2. bardassel [barda'sel] m deček m. barene [ba'rene] f sipina f. domačin kraja Barcis barcjâ [bar'qa:] it vkrcati se. barcjarûl [barqa'ru:l] m čolnar m. al cimie e al mene la ~. baricentri [bari't∫εntri] m FIZ težišče n. bobnenje n. Mufe e aiar malsan che al va fûr pal ~ spalancât de veretât. (La 06/2). barčica f. barcjade [bar'qade] f 1. ~ a la cavrete. Stant però che i marinârs a cirivin di fuî de nâf e che a stavin za molant jù tal mâr la ~ (Bibl-Az). Barcis ['bart∫is] kr. kramljati. stogljaj m. e racueieve aghe cu lis mans a zumiele. otrok m. blebetavost f. movi la ~. bučanje n. bardelâ [barde'la:] it cvrkutati. bare ['bare] f 1. lis ertis (i antîi). otročarija f. lopovščina f. Dome cussì si po perdonâur l’assurditât di vê metût adun un teritori metropolitan circoscrit e fûr ~ cuntun teritori ben caraterizât (Pa 03/8). Noaltris po. nosilnica f. baretis neris črne baretke (čepice). bardasse [bar'dase] m 1. alc di to mi scjalde mê ~ (Leng). il soiâr dal ~ okenska polica. navihanec m. jecljanje n 2. biti trmoglav. barets di cjarte par ducj. barele ['bare] f kočijica f (za dve osebi).. (Bibl-Az). Il ~ si è spostât plui che mai su Triest. zelenec m. ~ m prebivalec. Barbure ['barbure] os. barcic ['bark] ?? E’ rivarin sul pas de barcic. klepetanje n. plavica f. Puartis e balcons siarâz. regâl (e inoportun ta un marcjadant fi di marcjadants) (Mar). → barbin. / e a si sint un brusôr tra cjar e piel 2. nissune lûs parentri. barbule ['barbule] f bradelj m. brodnik m. (Bibl-Zn) Odšli so in stopili v čoln. godrnjanje n. brada f (del obraza). e in fin dai fats al sa di ~. barcjate. blebetati. bardane [bar'dane] f BOT repinec m (Arctium lappa). un vieli ~ che tal Tiliment al à vivût par tancj agns. barbote [bar'bote] (t. jecljati. barbuç [bar'but∫] m 1. la plane. chel ~ di Amôr i vierç i voi. bardassele [barda'sele] f dekliček m. barcjace. f Barbara f. vê un cjâf a plene (carn. (Sg). (Enrico). Cun doi barcjons cjariâts di mangjative a rivarin a imbroiâ i soldâts austriacs e (Natisone/furlanis). nus puartin la uve cu la ~. A jessirin e a montarin su la ~. barburice [barbu'rit∫e] f BOT modri glavinec m. ~ adj gobezdav. (mediarete-edu). e alçant il ~ si le butave a gotis sul cuel (lacomugne) 2. jezičnost f. In cheste ocasion si organize la tombole e si da il premi pe ~ in flôr. kozji presnec m (Evonymus europaea). nosila f. chiamato "lu ~" (il barese) (don) baret [ba'rεt] m čepica f. come di un ~ plui lontan de fin dal mont. Gjeni Agostinis. barês [ba're:s]. pomenek m. voditi pogovor. barel ['bare??] m → barele. → leamp. hudouren oblak m. barcjuce. paglavka f. kola npl.) biti trmast.. mrtvaška nosilnica f. barcjone. barcjine. ribiški čoln m. Barc ['bark] kr. jo o dopri par salvâti / dute la mê ~ 2. barcjace [bar'qat∫e] f brod m. dvokolnica f. (BrLi) Zaprta vrata in okna. barka f. → bardassel. plui sveâts e ancje plui lichignots e bardelons (scritorsfurlans).. podbradek m (petelinov). barconete [barko'nεte] f okence n. FIG oderuška kupčija f. kozja bradica f. barcon. i m IT Barcis (Pn). pobalinstvo f.barbotament [barbota'ment] m 1. barboton) m mrmrač m. parcè che i Talians a son plui pronts. → fusâr 2. il ~ in sfrese priprto. klepetati. barcjon [bar'qon] m METEO vihar m.i. barconade [barko'nade] f veliko okno n. ~ tr prepeljati z ladjo. Salvâ). ploha f. barcjone [bar'qone] f velik čoln. barete [ba'rete] f čepica f. FIG judâ la ~ s silo se prebijati. pobalin m. toda tisto noč niso nič ujeli. barbotin [barbo'tin] ?? barboton [barbo'ton] m → barbote. golobradec m. deriv. porednost f. velika barka. balkon m. mrtvaški oder m. govor m. iti na ladjo. barcjesse [bar'qese] f ??barchessa. klepetav. al cucave in sbighet tai barcons cuasi (Tolazzi) barconete [barko'nete] f → balconete. barcon [bar'kon] m okno n. tovorni voz m. obala f. modrica f (Centaurea cyanus). Dentri un ~ a navighin dal mâr lunc il Stela (teatrinodelrifo). i m (Pravisdomini) Barco. bardassâ [barda'sa:] it nadlegovati. na pol zaprto okno.

FRAZ lâ di ~ in butaç. bariere [bari'εre] f 1. la int de ~ di Rocjefrede. Jê. bleščati. prevara f. manj vreden. No si sa la cause de ~. .i m → Rodean Dal Bas. chestis dôs cjadenis a rapresentin une ~ naturâl e eficiente pai aiars umits (SiF 02/2. etât e gracie ma ancje in ~. barili. dovtip m. baronie I [baro'nie] f baronija f. na sprehod. porednež m. za norca imeti. ~ adv nizko. baroc [ba'r‫כ‬k] m ARS barok m. paglavec m. . Bartolomiu [bartolo'miu] os. sleparija f. ovira f. (Pa). e cuindi meti un fren / a tante ~. podlost f. intal so paisaç un ~ di mont intîr. Il Friûl in etât baroche (Natisone/furlanis) 2. a ~ simpri tra fradis.. barufâsi [baru'fa:si] refl kregati se. strog. tesen. discjamâ barilis zvračati drug na drugega odgovornost. FIG nizkoten. nižji. barometri [ba'r‫כ‬metri] m barometer m. lesket m. ovira f. nizek. pregraja f. lopov m. nizek. tlakomer m. šaliti se. pravdar m. strambolot. Il tinel. a tacarin a zuiâ par lôr cont: In chê ~. FIG pokoren. barp ['barp] m ZOOL mrena f (riba) (Barbus barbus). monture decorade. in chel puest al jere un gran ~ e un puint di len. baridure [bari'dure] f 1. barzalete [bardza'lete] f dovtip m.i. 3. podrejen. (Tolazzi). svetiti se. blesk m. baronon [baro'non] v: a ~ naokoli. nepremišljenost f. hudoben 4. luščiti. tignî ~ un imeti nekoga pod kontrolo (nadzorom). bistroumen domislek m. m Jernej m (IT Bartolomeo). ~ adj pregrešen. Par cuatri di lôr: 350 gr di fasûi barlots cjargnei (Natisone/furlanis). lesket. krvnik m. prepirati se. a ~ → abàs. sod m. nemiren. / se nol scjampe pe taviele / lu impiravin sunt’un pâl. La globalizazion dai marcjâts. al è puest par ducj! (Pa). kateder m. spremiti. zagrada f.baricentric [bari't∫εntrik]. blesket m... il cont de Merveldt e il ~ Degelmann. la Verzine in estasi a deventà blancje blancje. služkinja f. plitvina f. kratek izlet m. rvanje n. čistiti (riž ipd. soroden. z basom (glasom). al sameave pront a scjafoiâti di ~. di ~ kot bas. dekle n. no. cuntun budget une vore ~. nepoštenje n. barisel [bari'zel] m birič m. devica f. larc e plen di mobilie. FIG stisnjen. naplavljena sipina f. dal alt al ~ . cui di tiremole (Zili) barilut [bari'lut] m sodček m. MUZ bas m. cui di scuindisi. che al è composit. → baronade. policaj m. Pardabon al è in Friûl. zapaziti. rovež m. šala f. voditi. muhast. abandonadis / a ~ pes stradis. čudaški. → sflocje. baraba f. barili [ba'rili] m → barîl. etât baroche baročno obdobje. (Sg). cjaspâ ~ načeti krek. no la mê coche. no covente ~ fra koinè e variants. Bas ['bas] kr. 2. animis inocents. pravda f. (glesie). la ~ a torne di passon. rvati se. ~ it iskriti se. / scarpis impantanadis. baročen. sipina f. ~ di place. buren. nujen. ma cumò Jack White al è stât denunciât e al riscje adiriture la galere! (Furlanist) 2. 69-81). pretep m. vzburkan. FIG scjariâ barilis. (CoCamp). baron I [ba'ron] m baron m. hudobija f. ponižen. zapora f. ponižen. utek m. zvitost f. barufant [baru'fant] adj prepirljiv. Il Friûl. 39-58). al è stât simpri un ~ chel Nuto. zvijačnost f. ∼ gjeografiche e politiche zemljepisna in politična prepreka. prodina f. svojat f. tepež m. naplavljena sipina f. barîl [ba'ri:l] (t. pokvaren. spor m. ma contât la ~. tih (glas). svetlina f. lesketati se. bojevnik m. blesk m. in tristerie.(CoCod).) debel (fižol). sin che rival lavie. brezdanja globina f. pregrada f. lasati se. brenta f. slutiti. pripovedovati. pregraditev f. krek m. pregrada. prepost. svit m. capin m. (Percude). plurilengâl e ~ (convergenzaperilfriuli). Fra Vignesie e l´imperadôr Massimilian la ~ si strissine par agns. clâ al ~.. une curdele basse 6. lâ cul cjâf ~ iti s sklonjeno glavo 5. sierais di scjans / e bariduris di lagune 2. prevara f. burka f.). bariton [ba'riton] m MUZ bariton m. ozek. il marchês Del Gallo. na potep. težava f. pričkati se. navihanec m. bedast. majhen. ~ m lesketanje n. barlot [bar'rl‫כ‬t] adj (carn. baruchele [baru'kele] f past f. jo di prin e lui di ~ 2. vžgati se. domislica f. Lis pussibilitâts di intervent a son dôs o indotâ lis stradis di barieris cuintri dal rumôr (O) 2. Aromai lis barieris fra culture umanistiche e culture sientifiche a stan colant par dut. spopasti se. zloben. pocestna otročad f. somrak m. barile) m 1. sij m. razposajen. razuzdan. Si trate di curts. pokazati. Dongje de stale e jere une lobie plui basse. baronstvo n. hudobnost f. baron II [ba'ron] m 1. opaziti. navihanec m. usrediščen na težišče. barilibutaç [barilibu'tat∫] m preste lomiti (otroška igra). ~ m prepirljivec m. zagrada f. intindude come il vignî mancul da lis bariduris gjeografichis e politichis (SiF 03/3. barile [ba'rile] f → barîl. / cjapiel a la baroche. / come cause d’ogni mâl. duhovito se šaliti. ~ m 1. nagajiv. bariglarie [bari'glarie] f poljska pot. al procurave di sghindâsi e di passâ vie cidin par no vê ce fâ cun chê ~. plitev 3. cui voi plens di soreli. dâ la volte a la barile. neokreten. nenavaden. lopovski. cun voli diligent tu il cercjarâs / e apene barlumât slungje la man. mezans e luncmetraçs realizâts in massime part in video. 2 ospedâi a varessin di deventâ un pôl sanitari ~ par dutis (Pa). sijati skozi. fantacine cussì frescje e barone. malopridnost f. čuden. blišč m. mai vierte cu la int basse.(Pa). baronade [baro'nade] f prekanjenost f. parcè che e je rigjavade de vite. tapêts e coltrinis. ~. vohun m. mi cjalà ridint biel che lis tetis plenis a balavin tant che miluçs intun ~ di aghe ardiente (lacomugne) 2. ma sul plui biel / de mê fortune urtai tal ~. razposajenec m. malopridnež m. / [al] fo amôr ~. barufe [ba'rufe] f 1. zvijačen. La ~ e je il spieli de vite. malopriden. in egoisim. baronie II [baro'nie] f 1. zloben. baroncel [baron't∫el] m paglavec m. barzaletâ [bardzale'ta:] it pošaliti se. (Bel). lopovščina f. sij(aj) m. ~ naturâl naravna pregrada. podlež m. plitvo. bas ['bas] adj 1. pobalin m. bistroumnost f. lopostvo n. pravdati se. drhal f. sodrga f. navihanec m. Tu ju viodis a cressi in sapience. lis monts di Cjargne a barlumavin lontan cul blancôr des cimis neveadis. barlum [bar'lum] m lesk m. -che adj 1. barlumâ [barlu'ma:] tr zagledati. -iche adj FIZ naravnan na težišče. ruvati se. FIG težava f. Tal dì de fieste di Sant ~ Apuestul destinade dal arcivescul . pohleven. pregledati. / inmò discolce 2. nižava f. (CoCamp). govorniški oder m 3. polsenca f. blišč m. come un zi sul prin ~ di arint da la albe. lesketanje n. (OLF). al invide a gustâ i trê plenipotenziaris austriacs.

discocolâts su la ~. met la sclope tal cjaton. i f (Vivâr) Basaldella. basaltic [ba'zaltik].i. ancje il gno amî Mistichel o cemût che al si clame chel ~ (BrLi). Lucania). → bussadute. A vegnin fondâts e po rinfuarçâts Julium Carnicum e Forum Julii come basis militârs. Un ~ di là da la aghe. -iche adj MIN bazalten. pobit. depresija f. ma basile ben che no coli. une ~ di resistence cuintri de globalizazion (Pa 02). Bresse e ~e dal Cormôr. bassete [ba'sete] f stara igra s kartami. basavon [baza'von] m 1. un di cà da l'agadôr (Furlanist). basavone) f prababica f.i m IT Bassano. bassarûl [basa'ru:l] m južnjak m (z juga Furlanije/ Italije). plehka juha f. basament [basa'ment] m 1. baskovska čepica. nekuhan. baza podatkov. i f (Spilimbèrc) Baseglia. ded m. Basili [ba'zili] os. Basilicade [bazili'kade] kr. se la ~ / la volevin sclete. trap m. trapon m. i f (For Disot) Baseglia. podnožje n. lassat ancje daspò di bande parcè che in conflit cun la ~ di dâts Firebird SQL. al contrari de grande difusion dal latifont inte ~ Italie destinât a jessi dal dut sterp. Restât tant che un ~. f Bazilikata f (IT Basilicata.) a no nus judant a cjatâ las origjinas di una das fameas plui numerôsas di Negrons. base I ['baze] f 1. postaviti. ZOOL bazilika f. redka.] fami pûr pierdi i bêçs a la ~. po a restave la glerie. temeljen.(La). A Aquilee a son daûr a dî Messe Grande te Basiliche Mari. trapast. Baseie II [ba'zεie] kr. a cumieriis. Mi doi di fâ par mandâ inte ~ un sorestant politic.basâ [ba'za:] tr utemeljiti. Bassa ['basa] → Palaç de Bassa. . lenghe basche baskovski jezik. meti a cuei ogni matine la ~ [per i gratti]. une ~. / salût perfete / ’l ere il vuadagn. basilês [bazi'le:s]. (Pa) Basilee [bazi'lεe] kr.. ~s..i. base II ['baze] f → baze 3. FIG hrana f. nemočen. basave [ba'zave] (t. i f (Claut) IT Basoia. un pôc a la volte a messedâsi e a fondisi cul latin uficiâl. Bassitalie [basi'talie] f Južna Italija f. praded(ek) m. Basandiele Di Midun [basandi'εle di mi'dun] kr. basilisc [bazi'lisk] m MIT 1. basili m) f REL bazilika f. chê dai Baschiera. baza f. ljubček m.(CoCamp) 2. v letih. ~ m 1. basilicâl [bazili'ka:l] adj ARH bazilikalen. che i miei scrits / si palotin ~. obsedenec m. bassarule [basa'rule] f (t. o ai plantât une mascjute di ~. basilâr [bazi'la:r] adj osnoven. pramati f. la ~ južna Furlanija. (Vichi). HIST bazilisk m 3. na pol surov. → Pasian Sclavonesc. Basêt [ba'ze:t] kr. (La 05/11). FIG sredstvo n. ma no à cjapât (F). i f (Cjampfuarmit) IT Basaldella Del Cormor. La bandiere basche (Ikurrina) e à une crôs di arint suntune crôs di Sant Andree (Ac). fortune [. basiliche [ba'zilike] (t. pobitost f. žalostno. par difindi. bosiljek m (Ocymum basilicum). baskovščina. srednjih let. deti. basc ['bask]. fi mieze etât. demon m. ju pe ~ v južni Italiji.. → bassarot. PEJ) južnjakinja f (z juga Furlanije/ Italije).i f Basel (v Švici). mê none mi diseve "~". m Basiliano (UD). tai ôrs dai cjamps e bojons tes bassanus. Là che la fuarce dai muscui e des spadis e jere considerade virtût ~ par un stât. furlans.) srednje. basalt [ba'zalt] m MIN bazalt m. naložiti. Bassan [ba'san] kr. -ese adj baselski. Basche ['baske] f Baskinja f. uno scemo. par vê sintût mê ~ a dîi a un sô nevôt. baza f. praoče m. it Al jentrà tal convent dai fraris minôrs di ~ tal 1666 (GE). basofie [ba'z‫כ‬fie] f 1. posaditi. la ~ južna Furlanija. (CoCamp). bedasto. se al è ben vêr che l'ultim ~ che si ricuarde di vê viodût al è chel che tal 1988 (Furlanist). potrt. prednik m. 3. Cumò ancje i sindics de ~ furlane a protestin pai progjets leâts al Coredôr european 5 (Onde) 2. dividût tai Comuns di Cjampfuarmit. Pe scuadre di ~ di Udin. indi ricuardìn cuatri: il frari ~ Brollo (1648-1704) (Leng). bosiljek f (Basiliscus americanus) 2. Baseie I [ba'zεie] kr. al baste un ûf ~ 2. po neumnosti.(Piç). Basilian [bazili'an] kr. i m (Cjons) IT Basedo. -iche adj KEM bazičen. 3. vuê al à cjapât un pôc di pantan… et voilà: un biel ritrat in ~ di Napoleon (Ta). reazion basiche bazična reakcija. zovins. bassarot [basa'rot] m → bassarûl. (počutje ipd. (Mucci). basrelief m. osnova f. ~ al è deventât une ponte di citât. basavone [baza'vone] f → basave. basalisc [baza'lisk] m 1. nizkotnost f. basic ['bazik]. južna Italija. disii a chel ~ lì (segnant la femine). možnost f. zmešan. (Provincia). bassure [ba'sure] f nižina f. (Natisone/furlanis). burint fûr in cheste forme il ~ di chel romanç che inmò si dopre in dì di vuê. podstavek m. m Vasja m (IT Basilio). ~ m bedak m. baskovka f 3. vechos. basse ['base] f jug m. e dopo strucjâle? 2. ??Rimasto come un imbecille. basrilêf [basri'le:f] f ARS ploski relief m. ravnina f. spraviti. bazilisk m 2. basili [ba'zili] m BOT bazilika f. Baschiera ['baske] priimek (carn. neumen. ce stimaiso. (bassafriulana). ∼ di dâts RAČ podatkovna baza. si fâs la ~ par najde se sredstvo za. Basse ['base] f 1. podstavek m. che al deventi dôs voltis ~ 2.. cui voi neris de lobie denant. bassament [basa'ment] m → abassament. Basandiele [basandi'εle] kr. hudobnež f. ∼ militâr vojaška baza. slaboten. ne preveč dobro. slab. bassane [ba'sane] f potrtost f. Bask m 2. basket ['basket] m košarka f.. e je la seconde sconfite fûr cjase (Onde). bassilâ [basi'la:] it → bacilâ. Lis pieris gruessis dal gnûf ~ a forin gjavadis des montagnis . bandiere basche baskovska zastava. ~ m prebivalec Basla. ancje se i nestris ~ a jerin purpur celtics. planjava f. → fonde 2. basoalmentri [bazoal'mentri] adv neumno. podstava f. FIG osnova f. o finìs l’an cuarantevot / cul molâus lune gnove e timp ~ 4. ZOOL bazilisk m (Basiliscus americanus). basche adj baskovski. denant dal guvier talian (Pa 05/05). basoâl [bazo'a:l] adj bedast. namestiti. nizkotno dejanje n. sivo. Il non sielzût al fo Firebird. la massarie Polonie. Basoie [ba'z‫כ‬ie] kr. priložnost f. basot [ba'zot] adj 1. podpreti. bassece [ba'set∫e] f nizkost f. jed f.i. baskovski jezik. trapasto. basin [ba'zin] m LIT poljub m. (CoCamp).

~ a sei cussì. ~. bateriolic [bateri'‫כ‬lik] m bakteriolog m. utrdba). bastart [bas'tart]. nepristnost f. no baste. pankrt m. davščina f. vênt une ~ (di alc) ne moči več. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il ~ liberant la rodele di fûc che svualave tal varc vueit sotvie (Scf). (Natisone/furlanis). il Friûl al fo simpri cjamp di ~ (JM). razpredeknica. imeti dost. Pierdût daûr de ativitât dal ~. batele [ba'tele] f barkica f. neumnež m. un ~ di fier 4. pretep m. spriditi. il ~ Glemone Guminski bataljon. 2. drog m. (Furlanist). barca muzzanese detta ~ . operete par furlan. ampak (tudi). nezakonski. bastant [bas'tant] adj zadosten. bataìn. Essis di Raviei). vrl. čolnič m. paradna disciplina. veliko število. vrsta f. batisim). raglja f. boj m. bastiancontrari [bastiankon'trari] m ?? A fâ cuintristorie si riscje di sbrissâ intun altri pericul: chel di fâ i bastiancontraris. / chel vuerîr ~. batarili [bata'rili] m cvrčkanje n. kampanja f. al paie lu zocul ??Adel verpflichtet (bolj obič. -de adj 1. batina f . topniška enota 2. klepet-ec. bataglade [bata'glade] f udarec m. miôr cognossûts come Essis di Raviei. che al disvuedarès daurman de molene spongjose e mulisite (Mar). cul ~ sul flum Spree. Ai 23 di Jugn dal 1916 al II ploton de CIX companie dal ~ “mont Arvenis”. palica f. palica f. e i Batecui. drog. bastard m. tepeški. batali [ba'tali] m 1. il talian bastardât pokvarjena. nepravilen. Nô o volìn poiâ cheste ~ di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. chel di meti scrupui ancje tes robis claris (JM). biti dovolj. Bataie [ba'taie] kr. Las sopas. un so fiastri un fregul stramberie un fregul ~. krepelce. ~ m 1. tolkač m. PROV Tant mi baste tant mi fâs Zadovoljen sem s tem. raznoroden. borba f. batecul [ba'tεkul] (t. 2. → batel 2. batacul [ba'takul] m → batecul. zmeda f. cui mai lis fasevial [le imbarcazioni] ? I ~s. tabela.. bitka f. hraber. lu cjapai pal copìn par picjâlu sul ~ dal puarton come un codâr. (BrLi) 3. bojišče. (Ta) 2. tablica čokolade. → batecul. bastâ [bas'ta:] it zadoščati. bastonadis di lire. batem ['batem] m krst f. AVTO baterija f. bastardum [bastar'dum] m nezakonski rod m . bastonut [basto'nut] m palčica f. prepir m. trkalo na vratih. bataion [batai'on] m VOJ bataljon m. ma ancje come assessôr. a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul ~. tukaj se pretirava. bataiais. hrušč m. (Enrico). kupica f. kol m. barka f. pokvariti se. orodje za mlatenje žita 2. čoln m. bastiment [basti'ment] m ladja f. batais. spremeniti. pokvariti. f HIST Bastilija f (bastija. sedlo n. che a levin daûr di une politiche filoimperiâl (consorziocastelli). (FogMil) ~ adj → fiere. klepet-ulja. e si metè a sdrondenâ il ~.ma (ancje) ne samo. al cjapà une malandrete ~. tepec m. bateric [ba'tεrik]. di taule. boriti se. bedak m. batel [ba'tel] m 1. Bastilie [bas'tilie] i. cjaval di ~ FIG paradni konj. chel bon cristian. pokvarjen. Si à doprât une sielte di provis tiradis fûr di une ~ di tests (SiF). no ~ fra i mercjadants. pošvedrana italijanščina. specialitât di Paulâr. parvie che si tratave di une ~ che lui al considerave un erôr (GP).. batarie [bata'rie] f 1. kar imam. nezakonski otrok. la politiche bastonadorie nasilna politika. če le. intun davoi di scraçulis. direndaj m. batadôr [bata'do:r] m 1. ropotulja. tant baste che masse! dovolj je. la epopee di Garibaldi pai talians. TEH. mlatič m. bataie. boj m. i f (Feagne) Battaglia. ropotača f. bojevati se. šalupa f. kokodankanje n. spriditi se. a viodi "La ~". bataice [bata'it∫e] f spopad m. disint che al è a consum. hud poraz m. trden. -iche adj BIOL bakterijski. (Pa). utrdba f. A Cret o rivavi strafat tanche dopo une ~. bastalami [basta'lami] adj (t. bastardele [bastar'dele] f (plitka) ponev f (iz žgane gline ali kovine). (Mar) 2.. baste ['baste] f 1. A son zîrs cul pulmann. pokvariti se. che o vin metût sù uchì. gorjača. lassât dibessôl in face es fuarcis di Carli. obveznost f. la colade de ~ pai francês. batacul) m 1. toporišče n. di fruts e di batacui 3. letev f. treball). batarele [bata'rele] f razgrajanje n. breme n. al è un nûl ~ / par inneâ il Friûl . mešanec m.bast ['bast] → baste II. preveč je. udarja s palico. il ~. baste che ['baste ke] co da le. mlatev f. tovorno sedlo n. –dorie adj nasilen. a ~ FIG v ogromnem številu. ropotulja f. batelâr [bate'la:r] m izdelovalec bark. majhen krožnik (iz železa). Lassie nol è un collie ma un ~. tant ~ me che masse!. udarec m.. ogni pôc mi baste. raglja. ladjica f. nezgoda f. o continuìn a progredî a cessecûl: a corompi.. a restin instreçadis su la vualive mantie dal ~. nereden. une gran ~ di fruts ogromna grmada otrok. vreščanje n. IRON) pogumen. violentâ plantis e prodots. un dai ~s che a batin il forment 2 → batali II. un ~ di cjocolate. spremeniti se. (Verone). ~. borba f. si sint un colput lizêr al ~ de puarte. les. batadorie [bata'd‫כ‬rie] f nakovalo kosca. bataiâ [batai'a:] (batai. bastide [bas'tide] f bastija f. dolžnost f. mešanega rodu 2. palica f. o incontri propit lui. poraz m. il gjenerâl Pilsudski i à dadi un ~ cussì ferbint → bataglade 3. ropatoča. VOJ baterija f. izrodek m. baston [bas'ton] m 1. (BrLi) 2. e un dai cjavai di bataie al jere propit chel di fâ jentrâ il romanç jenfri i dialets italians. lajež m. FIG breme n. sprijen 3. Monte su il sienzât sul ~ e il barcjaiûl al reme cun fadie (fundacer) 2. FIG polutanski. grmada f. bastardâ [bastar'da:] tr izroditi. la colade ~. dvospolnik m. bataie [ba'taie] f 1. te Berlin a lûs rossis (Leng). I unics lussos un aradio e un ziredisc a ~ (Bel). neustrašen. par gjavaint fûr un ~ lunc une cuarte. ~ it izroditi se. o savês ce che o ai di dîus? che al è ore di finîle. cjamp di ~ bojno polje. ropotuljaraglja. lis bastidis di un gran cjiscjel. tolkač m (na vratih).. tai museu. nepristen. chel . gorjača f. spremeniti se. ~si refl izroditi se. (JM. nezakonski otrok. furlanska jed (t. (Pa 02). par une dade ’o soi rivât a no filâi parsore. (Basc). che a son fetis di pan passadis tal ûf e disfritis te spongje. Salvâ). (Cisilino. Totate. bastonade [basto'nade] f udarec s palico. ~ di cusine. . dâ la ~ a un norčevati se iz koga. batain) it biti bitko. ancje pe straordenarie capacitât di ~ dai siei parons. cjapade de ~ padec Bastilije. al baste dî dovolj je reči. bastonadôr [bastona'do:r] m ki tepe. kup m. 4. cul che al scree lu ~ .

vpitje n. (Bibl-Lc) Prehodil je . ju tacà disint. che a documentin i efiets disastrôs dal ~ dai canons. beračiti. ~ ciertis opinions 3. Di istât il soreli al bateve ancje su chês planelis maldertis (Tolazzi) bati daûr [~ da'u:r] it zasledovati. kritizirati. armis bateriologjichis bakteriološko orožje. te benedizion da la aghe ~ la vee de Pefanie e soredut te grande Vegle de Sabide sante (BelR). vztrajati. PROV Prime di dî une peraule. di visitis gradidis di amîs de prime ore. la ~. tun batût di voli v trenutku. ∼ miezegnot biti polnoč. ~ dûr vzdržati. Eliseo al cirive di cidinâ il ~. Par esempli chest ~ ossessîf sul consumisim. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il bec. FIG (šalj. la ~. ugnati. batem) m krst m. (Pa 04/02). e intant jo o resti ca cul ~. FIG (šalj. baticûr [bati'ku:r] m utripanje srca. al gjave il ~ e tic e tac e tic. baterioterapie [bateriotera'pie] f bakterioterapija f. un ~ di popui scjadenâts. . batesimâl [batezi'ma:l] adj REL krsten. REL krstiti. batifûc [bati'fu:k] m kresilo n. (ProvBr) 2. bojevati se. In realtât pre' Bepo no mi à fat mai ~ a machine un so scrit (Pa 11/99). Par prevignî la contaminazion bateriologjiche de aghe di font e (SiF 02/1. udariti. rufian al è chel vieli / ~ di un Vulcan. didponût a dâ la vite / tant a planc che al ~. baticei [bati'a:t] (t. eh! senò cheste sere us fâs ~ di vuestri pari. vessio jo il so spirt tes batiduris!. Agns di pâs e di serenitât. Chei che a batevin a crodevin che la sience. Monica. e dut di batiduris / cuviert da cjâf a pîts 2. zmagati. kolobocija f. (dlhposse). tolči. hrum m. E chel sunsûr saraial il strît dai cjars. biti trden. Jê e je une studente. vuere bateriologjiche bakteriološka vojna. Alore lui al passà dute la regjon dal Gjordan. E chest si lu palpe te religjositât superficiâl. al patì mancul batiduris de pluipart di chei altris e la disconcuardie a regnà plui che altri tra i parons e no tra lis popolazions. la savietât e l’instint di autoconservazion tal ultin a varessin dal ciert obleât l’omp a unîsi intune societât solidarie e resonevul.. burka f. plavž m. (Pa 02) kjer je sovražna artilerija udarjala po italijanskih položajih. ~ lis nolis klatiti orehe. al ocupe il Friûl fasint riformis sociâls ispiradis ae Rivoluzion Francese. udarjanje n. ~ a machine strojno tipkati. obrat m. ~ il Matutin ??. In tal borc na campana a bat il Matutin e a tornin i dìs coma ch'a erin prin. batude la Austrie.) (z)močiti. označiti. ~ il fier železo kovati. te incoerence e tal paianisim pratic dai nestris batiâts (Bel). šumenje n. (po)trkati. vzleteti.. zasmehovanje n. fate dal ~ UT Gandhi intal so “Cjale ce sere” (’98). sunek m. (službeno pot) skozi dati. batiçâ [bati't∫a:] tr (zemljo) utrditi. ~si refl boriti se. nesreča f. hipoma. vrvež m. biti. bakteriološka konaminacija.) nabiti. hrup m. tesnoba f. (Pa 02). baticûl [bati'ku:l] m škric m. un ~. poimenovati. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il baston liberant la rodele di fûc (Scf). trušč m.) iztepač m.. co miezegnot batarâ. oblikovati. trepet m. biti. buinis. strah m. la concimazion e i diserbants. kresilni kamen m. dulà che i artilîrs nemîs a batevin viers lis posizions talianis. ~ il forment žito mlatiti. ten peraule: ai nestris voi o vin di platâ il savôr dai amants fin doman. ~ par imenovati. upirati se. bateriste [bate'riste] m MUZ bobnarka f. Viodint a capitâ unevore di fariseos e di saduceos par fâsi ~. zmešnjava f. premagati. (Urban). contaminazion bateriologjiche bakteriološko onesnaževanje.. bati cee) m trenutek m. sul materialisim. al à tacât a ~ la ostarie 6. par movi il ~ che al vignive doprât par fâ imprescj (ictavagnacco). 4. -iche adj bakteriološki. la ploie e à batiçade la tiere dež je utrdil zemljo.. ~ it 1. baticuviertis [batikuvi'ertis] m (neolog. jih naložiti. (don) 3. batibrucjis [bati'bruqis] m (zaničevalno) kovač m. A son comprindûts: “Ici”. razgrajanje n. batifier [batifi'e:r] m železarna f. batiment [bati'ment] m 1. krič m. → açalin. (mnenje ipd. iti skozi. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis che lis grandis potencis a an sperimentât tal nestri disgraciât continent. bonifiche dal teren. (Bibl-Mt) 2. la robe cuntun ~ di cûr mai provât. tratant di sclarî il gno convinciment (Enrico) 3.. trenutek. poraz m. ~ lis cjartis kvartati. kremen m. sul edonisim. batint il candidât dal centri-çampe Flavio Pressacco (O). batiât [bati'a:t] m krščeni. ropot m. tepsti. Napoleon. e voaltris dôs. ~ la ale poleteti. (Pa).bateriologjic [baterio'l‫כ‬gjik]. upodobiti. bati fûr [~ 'fu:r] tr kovati. (Sg). baterist [bate'rist] m MUZ bobnar m. i spirits sul cjast lassù mi fasin un ~. grajati. nemir m. → barburice. al à concuistât la presidence al prin turni. napadati. nered m. E o batevi. nemir m. kotlar m. cuntune presse pardabon poliziesche. (ShW). bateriosi [bateri'‫כ‬zi] f AGR bakterioza f. batidure [bati'dure] f 1. bateriologjie [bateriolo'ăie] f bakteriologija f. bučanje n. batinade [bati'nade] f šala f. zmeda f. vstaja f. al veve batude con onôr la cariere militâr 5. plavica f (Centaurea cyanus). vik m. loputanje n. udarec m. obiskovati. biti se. compre de samence. Lissandri. batisesule [bati'zεzule] f BOT modri glavinec m. fâsi ~ dati se krstiti. ~ il vin. Jo us batii ta la aghe par che si convertîs (Bibl-Mt). batile ponoreti. pripekati (sonce). predicjant un ~ di conversion pal perdon dai pecjâts. e lavore intune radio (Ta). ščuvanje n. 11-20). bisugne ~ la ale come il gjal. o voi a ~ in Afriche. aghe ~ krstna voda. lontans dal ~ e dai berdeis de politiche. o il mai dai pichepieris (Mucci) 2. (Bel) 5. La ruede e zirave par masanâ farine di sorc e forment. ~ di cee migljaj z očmi. hip m. suniti 2. Il guvier al lasse fâ cence ~ cee. FIG krstiti. bati ['bati] tr 1. peti (pesem) 4. udariti. bitje n. il ~ dai çocui. diviganje n. trpljenje n. gneča f. al scugnive tignîju a ~ . kričanje n. dati vzdevek. trema f. ~ la ore (ura) biti uro. (taicinvriaul) 2. ~ di cûr utripanje srca. lu vevi batiât par “monsignôr Fusete” 3.. unic omp restât in paîs. un tradiment. (JM). (Pasolini). inmanetant dutcâs. igrati (karte). batiâ [bati'a:] (o batii) tr 1. premetavanje n. otrdeti. batibui [bati'bui] m 1. al bât il campionât. FIG hud udarec m. fužine fpl. biti na tleh. batisim [ba'tizim] (t. al metè sù tal 1946 cun Felìz Marchi al fo batiât “Patrie dal Friûl”.. il lat 4.) izpodbijati. biti za petami. upor m. batiram [bati'ram] m bakrar m. des vilotis di Zuan Lenuzza. (AcademieSt) Napoleon po zmagi nad Avstriji zasede Furlansko. roganje n.

Ananie. fan bausarie lažna lakota. no ese ore di finîle di strissinâ il ~ pal mont?. otroški prtiček m. cidin e. fâ/ contâ une ~ lagati se. . intune ~ di voli v mahu. → bardele. blebetavost f. un ~. I tescj a àn di jessi inedits. → pomule. bausie III [bau'zie] f (ročni) svečnik m. ptičji. batoste [ba'toste] f (neobič. luncs no di mancul di 70 cartelis cun 30 riis par 60 batudis pe "Sezion di narative" (Codroip. trap m. zmerjanje n. batulie [ba'tulie] f → patulie. tresk m. (La 05/11).i f Bavarska f. skobljanec m. In coda. intun ~. ma coragjo. come i poleçs cul cos 8. udarjanje n. Par vê une buine scuse. bavarês [bava're:s] m Bavarec m. pok m. beračenje n. udarec s palico. (bolj obič. un cul cûr frêt come il nâs dal cjan e egoist fûr di misure. propit sul volt e scomençe cheste biele stradute pôc batude. Simon (batiât Pieri) intun lamp di orgoi al à sfilât la spade de fodre di un dai soldâts (Pa 03/8). E. intune ~ di voli (Bibl-Corinto) 2. . lisast (npr. vratni jermen m. baucant di lâ e gustâ a Vât. neumnež m. živalski glas. cun batudis di cûr che scuasi si imparevint 3. intun moment. lažen. (FogMil) 3.tu âs apene cenât. skrinja f. ~ adj trapast. v hipu. maladete raze cuce. krstitelj m. mah m. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô borie. un mafiôs. pihljaj m. prevara f. une ~ di nûl črtica oblaka. un lari. peniti se. dobiček m (iz podjetja). chei di Mortean 6. te ~ direte dal soreli. cjapâ par un ~ imeti za lažnivca. gobec m. pobit. lažnik m. la profezie batocje. udarec m (pri strojepisju). bavacje [ba'vaqe] f BOT → fonghe. il pari al faseve il spachenapis e al girave cuntune coce picjade te cinturie e al meteve dentri la ~ 11. uničenje n. (veter) pih m. il za vût iniment pre Zuan Batiste Piemonte che al rezè la incarghe dal 1871 al 1899. bitje n. bauf ['bauf] int (carn. scove il ~ par meti il forment. (Sg). da bi pisnil. butâ la ~ peniti se od jeze. dopo la cjase di Bepo Blancjin. dopo vê brusâts tancj paîs (Natisone). de cernicule. E je une fan bausarie. (Enrico) nisem lažnivec. batût [ba'tût]. ranjen. batule ['batule] f zgovornost f. batulon [batu'lon] m blebetač m. → bavarin 4. po padcu drevesa. zamah m. trkalo n. bausarie [bauza'rie] f lažnivka f. butast. la ~ de cjampane. cui cu fâs une ~. Spieli di un cjastic par pecjâts tant che la avarizie e la ~ (don). bavai [ba'vai] m (na)prsnik m. klepetavost f. che a scugnivin contentâsi di butâ la ~ e spietâ che il leon al ves la creance di lassâur il scarsanali. batudâr [ba'tude] f ?? dispès a messet di contis de vite di Cjasarse e dai “scuintris” fra i turcs (o sei i cjasarsês) e i batudârs (chei di San Zuan). poraz m. (pri predpasniku) predsrajčnik m. trkalo n (na vratih). 2. a stevin su la plaçute. tepen. batude [ba'tude] f 1. batiste [ba'tiste] f baptistinja f. ??. bau I ['bau] m pasji lajež. tolkalo n. MET plena f (pri železu). (cjargne/fiabe). beraštvo n. oprsnik m 3. vožen. ovratnik m. strel m. E cumò il malumôr mi monte drenti intant che o voi a cjase cul ~ de gjachete tirât sul cuel (BrLi). razmik m. dal saût. bavâ [ba'va:] it (o)sliniti se.vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. prilizovati se. chestis a son zornadis di fâ des cjaminadis. tu sês ~ tu Ghine! bausie I [bau'zie] f (podla) laž f. cence dî ~. potolčen. Sì ma il museu e il ~ ju sierin a misdì (BrLi). ~ adj lažniv. bati voli) m trenutek m. 4. ~ adj REL baptističen. si presentà a Ratisbone. takt m 5. (La) 2. priberačeno n 10. batist [ba'tist] m 1. sapica f. cence dî ne au ne ~. ~ tr osliniti. baste cjalâ ce che al è tal Museu. sunek m. Une sezion tal lûc internet dal “Comites” ~ di Munic al presente cemût che si à di fâ. ukor m. mlatev f. latticello →. recamâ bavarins. skedenj m. klepetulja f. Altre batoste e je rivade pe Badie tal 1509 cui soldats comandâts dal duche Oton di Brunswich che. postopati. bausie II [bau'zie] f ostružek m. maladets batocjats. cu la sô ~ e cu la sô invadence. batisteri [batis'teri] m krstna kapela f. chê ~ di massarie. → sbave. bat m (pri zvonu). nol è il durmî che al vierç il sium ~ (Tolazzi). (La 06/1). datiloscripts. presedek m. e il ~ di Calist e l´altâr di Ratchis che cumò a son tal Dom. znak m. si sentà suntune bancje e si ricreà a sintî une ~ di aiar (MazzonIol) 5. sluz m. taktirka f. gridavano "bàuf" (fermo) (don). -ude adj 1. nor. (Bel). bau II ['bau] m črv m. prometen (cesta). di Boemie e di Carintie (Pa 03/4). užaljen 2. zlagan. il cjavâl al cresseve il pas cuntune ~ nete tal cidin. la ~ la din a lis vacjis e ai purcits 12. strissule). ~ di colôr barvni prehod m. nabiranje prispekov. zatik m. hip m. zbodljaj m.) izbruh jeze. lažnivost f. PROV lis bausiis a àn i pîts curts laž ima kratke noge. la lave dongje de int cidin. omarica f.) opozorilni klic gozdarjev. Batiste [ba'tiste] → batist. parcè mo satane ti aial grimpât tant il cûr di rivâ a dîj bausiis al Spirtu Sant (Bibl-Az) 2. dlaka). utrip m. kembelj m. hlimba f. baule ['baule] f jagoda f. Avis) 4. a Cussignâ. ju muardeve. drget m. (Pa). pikčast. Di Cjantonut. batina f 2. pardìe! / Eco ca che si invie / in socoros il ~ da l’angunie 2. bavar ['bavar] m 1. baûl [ba'u:l] m kovček m. bausâr [bau'za:r] m lažnivec m. al cjapave chel che i davin cence dî nancje ~. lis baulis de bacjare. otroški prtiček m. v: lâ baucant lenariti. ~ m 1. (JM). si impegne a fânt cent dî bausiis izreči laži. pokec m (pri biču) 7. odtenek m 6. bave f 1. strast f. ma ducj o vignarin gambiâts. batocj [ba'toq] m 1. jezičnost f. Magaricussinò jo no soi ~. udar m. vê un (alc) tal ~ požvižgati se na kaj. utripanje n. bativoli [bati'voli] (t. tolkač m. bavarin [bava'rin] m otroški prtiček m. ~ adj bavarski. slina f. baucâ [bau'ka:] it pos. pripeka f (sonca). butelj m. fra lis altris a è famose la ~ che a derin ai Turcs tal 1477. baptist m. dal frangel 9. la ~ de cuae. cioè alla fine.. neumen. pena f. I soldâts lu cjaparin par leâlu e puartâlu vie. Zuan Batiste Janez Krstnik. un cjan al baule. tolčen 3. ~ e scoreât ponižan. (Sg). cence dî ne au ne ~ ne. par une convigne cui duchis di ~. krstilnica f. udarec m. Bavarie [ba'varie] kr. kosmata svila f 3. batulone [batu'lone] f (ženska) klepetulja f. GRAD ilovnat pod 3. (Pa 08/01) 2. pikast. mahljaj m. baulâ [bau'la:] it lajati. (pri redovnicah) podbadni. čep za v usta. jai contade une ~ (Natisone).

bazigâ [batsi'ga:] tr → bacigâ. becarâ [beka'ra:] tr 1. per cui. une ~ di suspiet. koza f. la cariolute e tancj altris bebeis. al viodè a sô volte il Gurizan tanche une periferie dal grant ~ triestin. mrvica f. oster. (Bel). E si podarès lâ dilunc par 180 pagjinis a burî fûr becanots a otante. meket m. sapica f. zmota f. / in chê di dongje il porton? / Jo o tocjavi la bebece. zbosti. che lis muchis no i bechin l’om! 5. la clipe ~ prijeten. Padre Venanzio Renier. k sreči. bece ['bεt∫e] (t. beade adj 1. veselo. pikati (s kljunom). bebece [be'bet∫e] f → bece. doseči (kaj) 4. Don Milani. bec in stuart [~ in stu'art] m ZOOL → bec in crôs. bazighe ['batsige] f → bacighe. (zelo mala količina) mrvica f. (Natisone/furlanis). Beade [be'ade] kr. bavicjâ [bavi'qa:] it → sbivicjâ. beât [be'a:t]. ZOOL grbež m (Limnocryptes minimus) 2. bebece) f F žensko spolovilo n. i f (Sant Cjancian) Bagliano. ninine. pisniti. (Bibl-Numars) 2. becanot [beka'not] m 1. bee) f INF ovca f. becât [be'ka:t]. bavile [ba'vile] f luska f. zaseči. zmota f. beade [be'ade] f → bebeade. al sa che la prime ~ e je la puaretât. meketanje n. meketati. a cheste ore al è di solit za ~ ob tej uri je ponovadi že nabit.i f Beata f. bavelin [bave'lin] m (sviloreja) cunjar m.bavele [ba'vele] f 1. veseliti se. I 40 bonats a cjapin sù lis panolis une per une. bazizi [ba'džidži] m → bagjigji. befutût) m 1. baviç [ba'vit∫] (pl. zabava f. i f (Codroip) IT Beano. drobec m. F kozi f. FIG gobec m. ~ che dobro. ce grum di bestiis. Bean Des Muiniis [be'an des mu'iniis] kr. sluzast. FIG mož nezveste žene. macola f. nancje un ~ pes stradis niti žive duše ni na cestah 6. zbadati. bazigot [batsi'got] m → bacigot. kavs m. doseči. kavsanje n. FIG pomol m. svež pihljaj m. pizda f. trohica f. cence podê ~ il gjat 4. kozica f. mi à becât un det 2. → becanot. bec I ['bεk] m 1. [ba'vits]) adj slinast. imeti zlate roke 2. pena f. ~ futût. hladen veterček m. dobiti. beatitudine [bea'tudine] f 1. žgoč. penast.) uživati. ovce) beketati. vierzi il ~ odpreti gobec. (zelo majhna količina) črtica f. dutune cu la decorazion de capele de ~ Vergjine dai agnui. ZOOL majhna sloka f. Baviere [bavi'εre] kr. -ose adj slinast. sreča f. ne imeti beliča. la Italie e beche il Tirol di Misdì. vbod m. bagnâ il ~ poplakniti. be ['be] f ime črke ”b”. lis becadis des gjespis. in redenzie par vualtris. Bearzi [be'ardži] kr. bazot [ba'dzot] m → basot. luskina f. bec stuart) m ZOOL mali krivokljun m (Loxia curvirostra). vivi a la beade voditi srečno življenje. vspodbadati 3. kozica f (ptica) 2. dobiti (npr. topel veterček. REL blažen 3. lis pioris a bebeavin. che tant al à fat par prudelâ la sô ~ (Pa). vinjen. bolezen). (pri kartah) vzetek m 3. koristiti. razvedrilo n. piti. bavisele [bavi'zele] f hladna sapica f. -ade adj REL razglašen za blaženega. la malsane calme a fîl di campagne: nancje une ~ di tramontan (Mar). becade [be'kade] f kavs m. beade) f beket m. bebel [be'bel] (t. becadure [beka'dure] f kljuvanje n. kjuvati 2. štrlina f 5. bavose [ba'voze] f ZOOL (riba) Okata babica f. come i tricotecenis . ~ m REL blaženi m. base) F polenta f. da 2. črtica f. zadovoljen. om di fede e di libertât interiôr. / tu la man tal patelon. pihljaj m. beatificât [beatifi'ka:t]. zgrabiti. bebei [be'bei] m → bebel. bazâr [ba'dza:r] m bazar m. sreča f: vê ~ imeti srečo. al à simpri un ~ sui lavris. beadonon 2. la lôr virtût si à beât il so bon mercedi. FIG blaženost f. (oseba) živa duša f. bec II ['bεk] (t. bavôs [ba'vo:s].i f → Bavarie. → aiarin. bebee [be'bεe] (t. beâ II [be'a:] it → bebeâ. napaka f. bebei) m igrača f. ~ e fusaproliferin (SiF 02/1. pijan. sot lis bavilis dai sardelons. zalotiti. lis disbruin (intune une sorte di fieste intal bearç) (Pa 04/02). lahen veter m. fâ (dâ) il ~ a lis stelis biti vsega zmožen. zadovoljno. becant [be'kant] adj bodeč. šara f. usrati se kaj komu. la fescje ~. bavesele [bave'zele] f → bavisele. baze ['badze:] f 1. leseno kladivo n. Su la taule de pâs. sluzast. odpihniti. blaženo. kljun m. -ade adj opojen. FIG pridobiti. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il ~ 3. beâ I [be'a:] tr (nagrado ipd. sicu sacrifici pal pecjât. beadon. bearç [be'art∫] (pl [be'arts]) (< st. tepec m. une fete cjalde di ~ kos tople polente. butec m 3. no viodint svolâ nancje un ~ 4. s’o cjatarês des becanelis. Bean [be'an] kr. polomija f. pik m. (u)gristi. ~ m slina f. ujeti. senca f. nabit. I Fusarium a produsin une grande cuantitât di micotossinis. becâ [be'ka:] tr 1. piči. beatificazion [beatifikatsi'on] f REL razglasitev za blaženega. (La 06/3). srečen. (veter) pih m. odnesti stran. (orodje) zabijač m. . bazilot [batsi'lot] m → bacilot. beketanje n.) m kmečko dvorišče n. ~ sot di une ale opojen. nol à un ~ di carantan nima niti prebiti pare. ti ricuardistu. → biât. o ai becât un bon rafredôr (sf). penast. bec in crôs [~ in 'kro:s] (t. beatifikacija. E cjantarà ancje la corâl “Capello” di ~ (Pa). beadementri [beade'mentri] adv srečno. ZOOL kozel m. i f → Celant Bearzi. živeti srečno. kljuvati. → bavôs.. veseleti se. zabijalo n. ~si refl uživati (v).v. atente.nem. napaka f. beatificâ [beatifi'ka:] tr REL razglasiti za blaženega.. norec m. becanele [beka'nele] f 1. FIG stakniti. (t. al è dut sglonf di becaduris. Po ancje un ~. beâ) tr (koze. (GE). pridobiti. zobati. prigrizniti. bazilâ [batsi'la:] it → bacilâ. 31-45). malo špikati 3. F ptič. pijan. ~ content . Ancje se cheste no fos la prime comemorazion istituzionâl dal Beât Beltram fate ca a Udin (Ac). odpeljati. spoznanje n. svilni odpadki 2. akreš. REL blaženost f. bavicje [ba'viqe] f → sbivicje. → bavisele 3. beauvericin [bea'tu??] f KEM beauvericin. da. bebeâ [bebe'a:] (t. bebeade [bebe'ade] (t.

podrobno pregledati. PROV L’om cence ~ al è un muart che al cjamine . lu si capissarà dome ae fin. Belgrât [bel'gra:t] kr. Un mestri di vite che cence tancj scjas. simpri prontis a seguî un so ~. belgjic ['bεlăik]. premoženje n. v kup spraviti. REL praznik razglašenja Gospodovega. sporeči se. poravnati. edikt. al fâs bielis beçoladis sun chè fornâs. (Cadorini/furlan) 2. v negotovosti. sorenomenadis Fameis belancistis. s kljunom pikati. beçam [be't∫am] m (kolekt. sore ~ za denar. come Jesù Bambin. Une ocasion duncje ancje pai furlans de ~ (Onde). belançament [belant∫a'mεnt] m (pre)tehtanje n. (Pa 03/11). cjaval ~) priprežni konj m. razglas.i. mag m. un sgarpion mi à petât un ~. prihodek m. preudarjati. a jerin lis balutis dal ~ a fermâsi. povelje. pogon. Beleno) koroško (karnjisko) božanstvo. pravdati se. ukaz m. F zaslužiti. biti pri denarju. Nos ch'i sin puòrs i vin puòc timp de zoventùt e de belessa: (Pasolini). → len blanc. (Bibl-Lc). Beivârs [bei'va:rs] kr. kavsniti. befane [be'fane] f 1. beçolâ [bet∫o'la:] it in tr (za)služiti denar. pregrada v konjskih hlevih. pričkati se. BOT lisička f (Cantharellus cibarius) 2. pravda f. al è chel di tamesâ i siei consums cuotidians (Pa/Buteghe) belanç [be'lant∫] pl [-ts] m bilanca f. ni al orcul ni ’es magiis (La). nagrabiti (denar ipd. pik m. ki obdaruje otroke v noči pred sv. il vescul i mande sù un ~ di lei in glesie.) denar m. ~ minûts drobiž m. v dvomu. soreli e ploie. raniti s kljunom. di no vê altri imprest che lis fuarcis armadis. spreti se. tremi kralji 2. cussì che la ~ regjonâl no simpri e rive a meti in avualitât (Leng). dobiček m.) (neobič. dohodek m. cun patis e civole. becuçâ [beku't∫a:] tr pikati. . meti il vuès su la ~ prevesiti tehtnico 2. dekret m. kovni pečatnik m 2. velik denar m. izenačiti. naročilo. Belen [be'lεn] os. no. grda ženska f. kavsniti. (friulinelmondo). beçons [be't∫ons] (akreš. beçolade [bet∫o'lade] f zaslužek m. begherle [be'gεrle] f ZOOL ?? (Cerambyx moschatus).che mi à fat jentrâ in cjase e mi à dât di mangjâ suntune taule che no veve viodude la aghe. prečka f (pri vozu) 2. usklajevanje n. al sa di vin e ti plâs un al è pal purcit e un al è pal ~ e (linostraulino). torej. bel ['bεl] m FIZ bel m. becjâr [be'qa:r] m mesar m. begherlâ [beger'la:] it → berghelâ. il diu solâr dai nestris basavons (Natisone/furlanis). in ~ cu lis spesis v ravnovesju z izdatki. pomočnik m 3. bogatenje n. un pâr di belecis di tacâ sù in bande de muse. cun lis sôs peraulis misuradis che a semeavin pesadis cul ~ dal speziâr (Leng). belandant [belan'dant] m čarovnik m. čarodej m. i f (Udin) Beivars. (ProvBr). tirâ la ~ hlipati. befel [be'f ??] m poziv m. la sô miôr zoventût e finìs te ~ (Bibl-Gjeremie). -iche int PSIH behaviorističen. becin [be't∫in] (demin. i ucei che a stevin becuçant tal gjalinâr. poslovati. il torment di vivi in ~. spindi ~ porabiti denar. spor m. tirant sù e jù il cjavut come par cirî alc di ~ (MazzonIol). cun chê buteghe al à fat ~. obračun m.). ~ m Belgijec m. no sta a ~ il gno rap di uve 3. i cesarons ju ai belançâts a otante 2. suha trtna mladika f. od bêç) m prebita para f. vrojeno znamenje n. Belgradese [belgra'de:ze] f Beograjčanka f. madež m. bajna starka. čarovnica f. belece [be'let∫e] f bradavica f. / sta ciert. dračje n. Si trate di un implant che disigûr nol zove a dâ lis rispuestis che a coventin. ~ m Beograjčan m. begâ [be'ga:] it kregati se. otrgati. becolâ [beko'la:] tr 1. béif ['beif] (Glemone) → bêf. San Niculau e la ~ puartant dons ai fruts. Al jere come se tal fûc e continuàs a vivi la figure di ~. in ~ v ravnovesju: Se il to cûr al è poiât in belance viôt di pesà ben il so valôr par podè (nonsoloparole). primerjanje n. Dificil.→ frice. FIG starka f. bee ['bεe] f (infant. / belançats che mai miôr. Belgjiche ['bεlăike] kr. belancîr [belan't∫i:r] m 1.) → bebee. un risot un gustâ che a fumin la ~. beche ['beke] f v: che al fume la ~ (jed) božansko dobra. kljuvati. od bêçs) mpl veliki denarji mpl. veliko denarja. E vignarà puartade insom la ristruturazion de Place di ~ (CoUd). behavioristic [behεivio'ristik]. belançâ [belan't∫a:] tr 1. bedecje [be'deqe] f 1. se no impussibil. prečni drog m. sbeçolament) m zaslužek m. ~ a palote na kupe denarja. belancin [belan't∫in] m 1. bêçs ['be:s] mpl denar m. o cjali ator e o viôt pa’ la gran part. beghe ['bεge] f prepir m. klanje n. ~ dai interès (Pa 7/2000). bêç ['be:t∫] m HIST star beneški novec. no crôt ’es striis. pridobiti. (GP) → comant. mala vsota denarja. kljuvati. no crôt ai belandants. sapo loviti. ugriz m. prepirati se. cjatâ beghis začeti prepir. mesnica f. tirâ un ~ di un fat uman e divin come il papât. butâ i ~ te roie vreči denar skozi okno. jessi in strent di ~ biti suh. kavsniti.i. pod drobnogled dati (zadevo). ej no. jessi in ~ imeti denar. belessa [be'lesa] f (Pasolini) → bielece. res je. dinar m. il mecanisim interni al funzionave inmò benissim (CoUd). tal sclopetâ de çocke e des bedecjis. -ese adj beograjski. tehtnica f. ordin. bedoi [be'd‫כ‬i] m BOT breza f (Betula alba). no si beçole. FIG klavnica f. f Belgija f. Al è un osservadôr critic dal model ~ di convivence etniche (Pa). 4. becon [be'kon] m kavs m. becotâ [beko'ta:] tr pikati. nemirika (v uri). Une volte a jerin puars parcè che no vevin ~ (Pa) ker niso imeli denarja. behaviorisim [behεivio'rizim] m PSIH behaviorizem m. nalog. neprijetnost f. beçolament [bet∫ola'mεnt] (t. becjarie [beqa'rie] f 1. -iche ~ adj belgijski. tirâ un ~ napraviti bilanco. (pri trtah) suhljad m. belgradês [belgra'de:s]. i m (Vile Di Var) Belgrado. (La 04/12) 3. zravnati. bedec [be'dek] m → bedecje 2. Ma in realtât. La ~ e viere a vot. beh ['bε] int prav. obrati. (pre)tehtati. denarji mpl. che mi semeave la ~. jessi tacât tai ~ biti lakomen na denar . poln kljun m. TRG bilanca f. priti k denarju. kovanec m. belance [be'lant∫e] f 1. (t. zgrabiti 2. a puartin dongje dut il ~ dal Stât. simpri incinât a cirî di ~. majhna tehtnica f. m (IT Beleno. belancist [belan't∫ist] adj ?? L’obietîf des fameis ch’a cjapin part a la campagne “Belançs di justizie”. v ravnotežje spraviti.

(ShW) benandant [benan'dant] m čarovnik m. Se si cjalave ~ une vore di cjossis a jerin gambiadis. -che adj vojen. vuê o ai tirât fûr la ~! (christianromanini 07/04). cuant ch’a son deventâts siôrs di no crodi midiant dal cumierç des armis e dal matereâl ~ (Pa). e us fâs la impromesse / di lâ a la cjartere / apont par proviodi / di cjarte une ~. di ~ ch’o ài cjatât ca dentri chel frutat. Belum [be'lum] kr. belumat [belu'mat] m krajan Belluna. prebenda f. i f (Aquilee Ud) IT Beligna. korist f. dobrodejen. il ~ di Diu (ena) večnost. iz Belluna. Come che o varês capît. bendâ [ben'da:] tr in refl → bindâ. Beligne [be'liñe] kr. čuden človek.. si pues dî che i cors a son pal solit doi. da sta ponavadi dva tečaja. -ose adj bojevit. belomo [be'lizie] (JP) m → belom. povoj m. E par chest e veve di jessi plene di magjie ~. va ben alc a cdn (Sg) komu nekaj prav priti. il pape ~ XIV (Storie). beneçan [bene't∫an] adj benečanski.Belgrât I [belg'ra:t] kr. ma la ~ plui grande e je chê di judâ la int a no vê plui dibisugne di chei altris. Tun prin moment al fâs domande di jentrâ tun convent ~ par fâ lûs dentri di se (Bel) benediktinski samostan. na srečo. belicôs [beli'ko:s]. Benedet [bene'det] os. dal pet. restâ cidins dal dut cence dâmi il ~. tant ben che k sreči. (O). e a àn fat une opare benemerite tal scrivi un libri che al fâs il pont de situazion (SiF 02/1. dâ la ~ dati blagoslov. ma ~ a àn sintût a dî che. beneficâ [benefi'ka:] (o benefichi [-'fiki]) tr dobro delati. e cun filmâts su lis tradizions popolârs (Lis cidulis. natančno. (pos. ti al auguri come che al fos par me. finî in ~ dobro se končati.i. dobrina f. → zaie. o liberazion definitive di chescj nestris fradis e benefatôrs e amîs. (Mar). a gloti di pôre la lôr grande parlantine e. dobrotljiv. di Vicence e di ~ (Pa). na srečo da. dobrota f. mag m. m Belluno (IT). presnet. ben che → a ben che. e je stade morestade dal esit triomfâl tal referendum dal Comun ~ di Lamon (Patrie 06/1). (Pa). blagrovati. benedizion [benedizi'on] f blagoslov m. prav. ~ us vigne karnjiski pozdrav. Belun [be'lun] kr. m 1. Il proveditôr Zuane Bembo. ~ ogni an il program al vegni justât daûr dai interès dai students. benemerit [bene'mεrit] adj zaslužen. Belucistan [be'lut∫istan] kr. om par ~ dostojen. neskončno veliko časa. REL nadarbina f. bende ['bεnde] f obveza f. v redu. (Pa 02). diventâ une ~ pobesneti. e tantis. volê ~ cdn imeti nekg rad. 234). benedet [bene'det] adj 1. no dome la domenie par mieze ore di messe e cuanche si passe a ~. si à davuelte a Palaç ~ une riunion straordenarie dal Consei Provinciâl di Udin. ~ m REL benediktinec m. se si passe. pri vsem tem. Belgrât II [belg'ra:t] kr. → munificâ. (BelAlci). m Benedikt m. nissun lu à congnossut. Bielzà dal XVIII secul si stime che chest munistîr al sedi chel de ~ (CoUd). . (Bel). blagoslovljen. benefizi [bene'fitsi] m 1. belve ['belve] f zver f. benemerence [beneme'rent∫e] f zasluga f.. rivâts ducj i doi plui in là de etât canoniche dal om (Pa 02). A son rivâts a Udin il ~ Marco Paolini (Pa). blagoslovljenje n. preveza f. Beno m. di bachetis di paugne e di fenoli. tan’ ben k sreči. ma i benedetins i mandin a dî che no son decisions di cjapâ masse cun premure. Te nestre ete di vuê. belom [be'l??] (t. Palaç ~ palača Belgrado. tant ~. pleten iz debelih vrbovih šib. blažen. (ProvBr). a son vueris asimetrichis. prid m. i conflits di tip ~. hvala bogu.. La Benedizions des Crôs di Zui). lâ dal ~ in miôr iti vedno na bolje. (Bel). belic ['bεlik]. pošteno. stâ ~ prav biti. dobrota f. il francês ~ di Saint-Geniés e il todesc Marcuard di Randeck. čeprav. → belandant benaugurâ [benaugu'ra:] tr voščiti dobro. belomo) m BOT balzamovec m (Impatiens balsamina). Spiri. al ven a stâi lis vueris. par meti un pôc di ordin (Pa). (Bel). (Sg) Če pogledamo malo podrobneje.i. zaklet. lep sprejem m. ~ adj bellunski. koristen. pri naslavljanju v pismih) dragi. benefic [be'nεfik]. Par ~ al massim “Buinis gnocis!” ai nuviçs (ShW). La Regjon Venit. tudi (če). La Madone benedete dute spauride e maludì la piante spione e al strenzi al cûr il so Divin bambin e' disin (Scf) 2. Beltram [bel'tram] m Bertrando (IT). La glesie e po vantâ benemerencis. lis striis armadis di macis di sorc e i benandants. pomagati. benedetine [benede'tine] f REL benediktinka f. zelo. Come la “Filologjiche” e altris ents plui o mancul benemerits. In chê dì a Rome. la rezine ben cun dute la polegane di chest mont. ancje jê benedete e benefiche.. pošten človek. FIG preklet. une altre realtât. in fin. si ben che čeprav. (ShW) ben che [bεn'ke] co dasi. lahko rečemo. in gracie dal jutori de Fondazion Casse di sparagn di Verone.i m → Belum. korist m 2. aghe benedide blagoslovljena voda. la tiere. pipinot ~ 3. zaslužnost f. m ~ di Jugoslavie (glavno mesto Jugoslavije) Beograd m. ben ['ben] adv dobro. bojaželjen. bemolle [be'm‫כ‬le] m MUZ nižaj m. ~ co vendar(le). bene ['bene] f koš. benedetin [benede'tin] adj REL benediktinski.i. invecit. (Lenghe 2000). biti slab. benefatôr [benefa'to:r] m dobrotnik m. jessi pôc ~ ne imeti se najbolje. beneficence [benefi't∫ent∫e] f dobrodelnost f.i. (Pa 04/02). nadrobno. benacet [bena't∫εt] m dobrodošlica f. (didatic). dobrote izkazovati. ~ ~ zelo dobro. cui siei proclams. prav tako. prid m. bons. belisie [be'lizie] f → bilisie. ~ e no mâl zelo dobro. belzà [bel'dža] adv → bielzà.(JM). om ~ čudak m. blaginja f. (Cadorini/furlan) Čeprav se vsako leto prilagaja program interesom študentov. al à comunicât di vê dât fûr lis liniis vuide pal ricognossiment dai beneficis previdenziâi pai lavoradôrs esponûts al amiant des impresis (O). (IT Belgrado) (okraj Varmo) Belgrado. četudi. ugoden 2. di ~ che.i m Beludžistan m. ~ m dobro n. PROV An di nêf an di ben . tal puest de promozion di une vendite di ~ o de construzion di un poç (Pa 04/03). al scugnì cridâ ~ e no mâl. Simpri salvant il non dal puartebandiere dai predis beneçans. čarodej m. -iche adj 1. sôl ~ furôrs. ma ~ kakor koli že. benedî [bene'dî] tr blagosloviti. popolnoma. dobrodelen.

benzen [ben'dzεn] m KEM benzene. lavìe dal vuarp e di so pari. berberec m (konj) 3. cûr ~ dobro srce. kmet m. al divente un personaç scuasit "instituzionâl” (taicinvriaul). Siore. beneventan [beneven'tan] adj beneventski. benvolê [benvo'le:] tr ceniti. križišče n med poljskih poti. (Urli). prav. neugoden položaj m. Jožko m. benetin [bene'tin] adj ?? La Europe dai benetins. berberski jezik m. dì dai muarts e de muart di Pier Pauli. lis raris cjarecis e lis tantis barufis dai spôs e gjenitôrs pai mil e mil fastidis e berdeis (BelAlci). Stiçât dal conseîr ~ Agostinis (Pa 02). dobro zdravje. jasa. počutje 2. (BrLi). e intal scûr a son doi zovins (medeuzza). lopovski. di spirais cetant positîfs di gjenialitât. krasno. Al è permetût di gjoldi procreant. Bepo) os. m Jožek m. benjessi [ben'jessi] m 1. che si spessee a dâi un etichete negative. un lari. Alore lôr e àn pratindût un re e Diu ur à dât Saul. stasit. di Ciril e di Metodi. daspò che e veve viodût il nodâr e il marchês scribiçâ dai . zelo dobro. blagost f. bergamascs [berga'masks] mpl F bedaki mpl. eco. malopridnež m. bon di caratar e ~ di ducj. Tal indoman. benestant [bene'stant] adj dobrostoječ. fî di Cis. pod pogojem da. naklonjenost f. dobrovoljnost f. bengâl [ben'ga:l] m bengalični ogenj m. blagor m. a fevelin simpri in marilenghe e a si capissin ~ ancje tes lôr varietâs localis. come une ~ di Diu (Bel). ~ m dobrohotnost f. premožnejši. imberdei) m zagata f. krasno. Beniamin [benia'min] os. beorcje [be'‫כ‬rqe] f 1. če le. -ude adj priljubljen. imeti rad. une biele comunitât che e à savût fâsi onôr e ~. Berbere ['bεrbere] f Berberka f. Cun sintiment plen di ~ dut al è pussibil come (Natisone). m Jožek m. di podê vê informazions impuartantis di doprâ par miorâ il ~ uman. ~ adj navihan. mil. cui podevial riscjâsi. (christianromanini 07/04). i f → Cuestebeorcje. bergamine [berga'mine] f pergament m. postaven. Bepo ['bεpo] os.benenomâl [beneno'ma:l] adj ?? co une peraule dal cont e podeve splanâi ~ la strade par jentrâ tal manicomi. paglav.i. ljubezen m. v redu. befatine. blaginja f. Berenice [bere'nit∫e] os. neumneži mpl. ~ m konformist m. benzinâr [bendzi'na:r] m črpalkar m. -ude adj dobrodošel. dobro. berdei [ber'dεi] (t. (BrLi). dal Sacri Roman Imperi. -ude adj priljubljen. pobalinski. une e je morute. berechin [bere'kin] m navihanec m. konzervativen. Agripe e ~ a rivarin cun grande pompe (Bibl-Az). bergamasc [berga'mask] adj bergamaški. Jožko m. fâ ~ ?? dongje Vencò. (La 05/3). i prins sedentaris (Pa 02/10-11) 2. sedaj (pa). dobrohotnost f. berechinâ [bereki'na:] it pobalinsko se obnašati. ~ m dobrodošlica f. benvolence [benevo'lent∫e] f dobrohotnost f. a dîti une veretât che tu cognossis ~ (Enrico). E chest ~ dongje dal jôf? (Mucci). v primeru da. tradicionalističen. benvolence [benvo'lent∫e] f dobrohotnost. e po un bausâr. al sarà un ~ che si disgroparà bessôl. naklonjenost. Fint ai 2 di novembar dal 1975. soredut fra i benpensants. ljubeznivost f.i.i. vegnistu? ~ tu mi compagnis ali prideš? Pod pogojem da me pospremiš. benvolent [benvo'lent] adj dobrohoten. si ufrivii piçui dolçs (La/tradizions). in convigne cun so missêr Stabilin di Trevîs e vadì ancje cui duchis Arichis di ~ e Ildebrant di Spolêt (JM). dai fraris. benviodût [benvio'du:t].lapadania). berber ['bεrber] adj berberski. Benvignût [benvi'ñu:t] (t. Beneventum m (v juž. Donatôr di sanc. -ade adj dobrodošel. naklonjen. (Mar). benfatin [benfa'tin] (DEMIN od benfat) adj ljubek. li che o levi a fâ ~ cuant che no vevin i sconts. i f (Prepot) Budóži (IT Berda). par dai il ~.i f Berenika f. benzine [ben'dzine] f bencin m. vadì la mont de Grecie (BelAlci). sflamie il ~ come une stele. beolc [be'‫כ‬lk] m ratar m. m Benjamin m. benignitât [beniñi'ta:t] f dobrota f. benfat [ben'fat] adj lepe postave. (Pa 02). beorcje [be'‫כ‬rqe] kr. la umanitât e je denant a une ~ (logosdictionary). iz Bergama. usance la ~. ben se [bεn'se] co da le. O fermavi la veture ‘e ~ in Povie e mi inviavi a pît dilunc la strade. di rabie o moli un blestemon. paglavstvo n. benut [be'nut] adv ?? benvignût [benvi'ñu:t]. FIG razpotje n. konzervativec m. goljava f. (Pa 05/04) benon [be'non] adv zelo dobro. Il ~ al è une sostance che il so podê cancerogjen al è cognossût (CoUd). pridobiti naklonjenost nekoga. ai rapuarts fra Arabics e Berbers. m Benevento m. Grčiji). benzà [ben'dža] adv že. priljubljenost f. Italiji). težava f. križišče n. benvolût [benvo'lu:t]. (BrLi) 2. benrivât [benri'va:t]. Berber m. Benevent [bene'vεnt] kr. ~ m 1. porednež m.i. Vignût) os. (La 05/7). di ~ bencinski. a misdì nus da il benrivâts a Tortone la Madonrute di aur di don Orione. I gnûfs martirs dal Jihad pal plui a vegnin des clas sociâls benestantis de popolazion palestinese (Pa 03/10). cun cjamis di breis e di madons (Sg). benissim [be'nisim] adv super. pobalin m. Berde ['berde] kr. ~ o savevi che al vares capît. di dâ un judizi che nol fos di esecrazion e di condane? (Bel). e cun di plui il ~ al è sierât.i. Pôcs a san che a Milan tai agns Sessante a logavin plui di dîs mîl furlans. stišče n. dobrotljivost f. de tribù di ~. lavìe dal olm sglovât dal aiar e des aghis benvolentis che a cjareçin il vert sgardufât su di un jet di glerie. mi displâs. HIST Beocija f (pokrajina v ant. benpensant [benpen'sant] adj konformističen. spoštovanje n. A passavin camions di ~ cun scritis in todesc. lopov m. fâsi ~ priljubiti se. la fonde culturâl metude di pre ~ Marchet. berechinade [bereki'nade] f pobalinstvo n. minudine. → DEMIN benfatin. ljubkan. bentropis [benvi'ñu:t] fîs di une tiere che e pareve destinade a mandâ viers il Friûl e il mont intîr bentropis ideis. nekdal. koženica f. i dialets (old. ljubiti. di Cluny. un ~. ~ m Bergamasco. malopriden. di energjie. Bepi ['bεpi] (t. ~ m dobrodošlica f. cjalant l’orloi. problem m. (Pa 04/05). Beozie [be'‫כ‬tsie] m GEO. benfatôr [benfa'to:r] m dobrotnik m. Une volte. fino. kmetavz m.m (IT Benvenuto) Benvenuto. nerodnost f. LING berberščina f. → baronade.

anime ~ sglonfe. predsednika Berlusconija). vpiti. un ~ propit come in Parlament. Bernardin [bernar'din] m 1. berli ['berli] m krik m. Il ~ ARS Krik (Muncha). planinski pašnik m. tuliti. FIG iskana oseba f. 97) 2. bertiulot) adj bertiolski. che ciula. e al jere dut un ~ a ore di cene.i m Berlin m. berghelarili [bergela'rili] m šepet m. la ~ fin lis vacjis butin jù. ~ adj hrupen. açâr par bertuelis Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât.i. mrmranje n. kričati. šepet m. ossei al guviêr di ~ (La). razgrajanje n. berlichite) m FIG hudič m. vpiti. (Sg) Ni se treba tako dreti.i m → Bergum. “E je dongje ~” i rispuint. tamar m. un gridatore / un sberlon. kričeč. sberghelâ) it glasno govoriti. brajda f. berlaçâ [berla't∫a:] it vreščati. (pes) bernardinec m. la Talachine che a sberlave la sô marcanzie. un davoi. docent a Padue al scrivè l'opare Elementa medicinae praticae. al sint dentri un sunsûr. Il progjet artistic al è prudelât dai Comuns di ~. (Ta). ~ m Bertiolčan m. (Natisone).i. samoten. berghelon [berge'lon] m 1. dreti se. dretje n.. bergamo ['bεrgamo] v: capî il ~ migljaj razumeti. razgrajanje n. tufs di calôr te paludere umide (PauluzzoN). berghelade [berge'lade] f razgrajanje n. cert Bertrant Secchia di Udin ~ di Castro di Piran e Julius Ciprian di Bressie. No sai se chest furôr / di ~ si aprove / dai govins dal Cormôr / che. razgrajanje n. tarča f. un ploton di bersaglîrs. ma di fats no. glasen krik m. tuliti. a pro de lenghe furlane unitarie. berlâ [ber'la:] (t. berton [ber'ton] m ARH ljubimec m. berlarili [berla'rili] m vpitje n. samotnost f. A Sotto il Monte. il spiziâr al capìs il ~ ancje lui. razgrajati. un ciulon. kričanje n. dobro razumeti. spola) konoplja f. čisto sam. al à petât un ~ che le àn sintude fin su la place. napihovanje n. bergheladis tra ducj i trê. berghelâ [berge'la:] (t. oknu). il gno omp tant gnervôs e ~. zgodaj. tuljenje n. vrsta voza f. od berli) m 1. o sin une fameone un tic delicade e putrop unevore berghelone. planinski pašnik m. Vêso presint “Il ~” di Munch (BelAlci). v tamar dati črede. in dut câs. a pierdarà ipso facto l’ûs de ~. berghel [ber'gεl] m krik m.segns. glasen. si faseve un davoi. sberlon) razgrajač m. se jo o voi a cjase drete / cussì cence fâ il fat gno. kričač m. bersalîr [bersa'li:r] m ostrostrelec m (vojak). sivîi che no si dîs 2. (akreš. un ~ di sturnî. e je stade une vite puare . berlete [ber'lete] f bahanje n. XVIII) Miedi. di Cjamin (Pa). mrmranje n.i m ?? i cordui di Micjelagnûl e ~. bertuele [bertu'ele] f 1. i veve justade la ~ de puarte . besetamp [be'so:l] ?? Il cognon da famea facilmenti a nol à nuia ce fâ cul besetamp. dreti se na vso moč. → zaromai. sramotni oder m (steber) 2. vzklikanje n. (GE) bertuel [bertu'εl] m vrša f (za ribe). Bertul ['bertul] os. m (IT Bergamo) Bergamo m. berlinês [berli'ne:s].i.i. berlarie [berla'rie] f vpitje n. (telealtobut). vpitje n. Tantetant al rinunzià ~ a lis particularitâts locâls di ogni fate. L’om al si inacuarzè di lui dome cuanche un operari al ~ al frut (Sg). Bersabee [ber'sai] ?? . dretje n. obstreljevati. berlament [berla'ment] m vpitje n. ~ tanche un jubâl/ il gri čisto sam 2. al dirigè il Centri Studis Ecumenics Zuan XXIII. Berto) Albert m. glasno govorenje n. od Bernart) a traviers un dismenteât sonet di ~ Cancianini. beromai [bero'mai] adv sedaj (pa še bolj). bessolance [beso'lant∫e] f osamljenost f. Duncje la int des monts si è esprimude e la sô volontât. -eze adj berlinski. m Bern m. la sô invocazion. Bernart [ber'nart] os. no ~ di fruts. Berne ['bεrne] kr.i. a davin une grande ~ e i spirts a lavin fûr (Bibl-Az). David che ~ bersai [ber'sai] m 1. berzarie [berdža'rie] f tamar m. dretje n. ma prin tu vevis gjavât un cjamp di bersolis che no vevin nissune premure di lâ sul fûc. razgrajač m. Nol ocor ~ tant. (La 04/10) (ljubkovalno: Bidin) 2. La sô. che sberla. grozno tuljenje n 2. berlusconian [berluskoni'an] adj berluskonski (glede na it. kričanje n. bersaiâ [bersa'ia:] (bersai.ancje par so pari. (Mar).. une ~ gjenerâl. priimek BERTOS GIUSEPPE (Glemone sec. Bertos ['in] furl. iz Bertiola. nasadilo (pri vratih. 3-nylon. e à presentât a la Confederazion. 2ghise amorfe. lis vacjis e lis pioris lis ai berzadis. lis stradis bessolis. sam. sberlade) f krik m. vzklik m. Là in fonts lis montagnis di Nimis e la ~ (PauluzzoN). ~ m Berlinčan m. ~ m dretje n. A son utopiis a berlin i partesans de globalizazion e de industrializazion a ogni cost (La). Bergamo ['bεrgamo] kr. (t. Bertiûl [berti'u:l] kr. berzâ [ber'dža:] tr v stajo. Bergum ['bεrgum] kr. e là ~s. berlade [ber'lade] (t. m Bernard m. (Vichi) 2. / mi diran che di ~ / vâl un mont. grozen. (demin. vzklikati. bersais. berlinese [berli'neze] f berlinčanka f. bersò [ber'so] (pl bersôs) m senčna pot f.i m ??(IT Bartolo). sberlâ) it kričati. su di une ~ . kričanje n. Berlin [ber'lin] kr. E il clime al è deventât inmò plui pesant cul guvier ~ (Pa 02). incomprensibîi par jê e . kričač m. razgrajanje n. na hitrico. limuzina f. vzklik m. berlon [ber'lon] (akreš. berlic [ber'lik] (t. al è un jeur e no l’orcul ni ~. FIG jezik m. vzklik m. Bert ['bεrt] os. bersoli [ber'soli] m BOT (ž. ~ adj kričav. ~ tr zmerjati. ma al ven four dal non di un antenât (Piç). berze ['berdže] f staja f. bessôl [be'so:l] (pl bessôi) adj 1. vedeti za kaj gre. hrumeč. od berghel) glasno vzklik m. razgrajati. Bernin [ber'nin] os. cui lôr cuars. m (IT Alberto. dongje ~. hotnik m. Bernadie [ber'??] i g f IT Bernadia f. invezi dai solits cjants divots religiôs. besclet [bes'klet] adv hitro. lu clamave stant tal curtîl sot dal ~ des vîts. opuščenost f. zvodnik m. dreti se. 4-açâr par bertuelis (SiF 03/3. (RB). hrup m. bersaie) tr zadeti. opuščen. Berlaments. il so ~ al va scoltât di ducj (Pa 04/04).al mot . berlichite [ber'likite] m → berlic. berline [ber'line] f 1. osamljen. m Bertiolo (UD). Culì il ~ al è l’“Olf” e la sô politiche. bertiulin [bertiu'lin] (t.

slaven. bevaçâ [beva't∫a:] it pijančevati. popivati. zverinskost f. tant che al tornà a meti di ~ al Pharaon. napitek m. nastaviti sod. al ven davôr di nô fin a la Bodeguita del Sur. pitje n. po požirkih piti. trai di ~ navrtati. FIG lahkoverno verjeti. piti. inmò a scûr. ben ~. divji. odžejan. opijanje n. sclip a sclip srebljati. Alore lui ju cjolè cun se e si ritirà tune sitât che i disevin ~ . strup m. come che la piore e il madrac o il poleç e il vidul a fasin part de ~ (La 06/2). sot dal re Erode (Bibl-Mt) Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji. Betine. zverinski. ~ grues velika živina (goved. Poesie di cjarte di veri e musiche ~. napajati se. napajati se. pijača f. parvie de ~ che bisugne fâ dopo di vêlu mangjât. cul vê tal cjâf dome lis robis di chenti (glesie). ~ tr napiti. bessolin [beso'lin] adv zelo osamljeno. živinstvo n. i bêf fûr dute la vite. imbeverâ) tr 1. besteone. (velika) žeja f. l'architetonic puint di cent arcs. slaven. bevaçone [beva't∫one] f pitje n. → (bolj obič. bestiologjie [bestiolo'ăie] f veda o živalih. pastiçs e bevarons. betince [be'tint∫e] f → bitince. besvelt [be'zvεlt] adv hitro. / polpetis di ogni genar. ljubavni napoj m. besteon. vsrkati. plene di scossis eletrichis (mortegliano). vpiti. che al fâs une musiche une vore scure e ombrose (Ta). zverinstvo n. Bevaçane [beva't∫ane] kr.i f BIBL Betsajda f. krčma f. bevarum) m 1. il filtri di amôr. piti. lis sponzetis. žival f. demin. besteute [beste'ute] f zverica f. betonic [be't‫כ‬nik] adj FIG (šalj. ~ m pitje n. napajališče n. va a ~ i bûs tal sfueiat 2. 147). besteâ [beste'a:] it poživiniti se. v-)srkati. (SiF 03/4. bestealitât [besteali'ta:t] f → bestialitât. e foi par selvis scuris di faiârs. chê ~! (Tolazzi). podivjati. besteol [beste'‫כ‬l] m brezglav. lahkomiseln. Al procès a vevin fevelât di rabie bestiâl e di ~. se no i puartin fûr de puarte / la panole o il ~ 2. beverâ [beve'ra:] (t. (BrLi) bevi fûr [~ 'fu:r] tr (iz)sesati. No 'nd è veretâts o aspiets gnûfs di pandi su lis bestialitâts e i macilis cometûts a Auschwitz (Pa 7/2000) 2. bevareç [beva'rεt∫] m pijača f. Ancje il Chino. (Sg). čarovni. Bete ['bete] os. / là cu no bete sinò il lôf e l’ors. ~ tanche une semple piti kot goba. . besteute. Tu sês ~ de lenghe sclete . (Bel). meti fûr di ~ ponuditi pijačo. che a son calcolâts un popul di bandîts. par fâ boli te cjalderie de lissiarie la aghe di doprâ par spelâ la ~. Betsaide [be'ton] kr. ~s di cjalunis izbrane pijače. pijančevanje n. un timp di ~ pasje vreme. zaupati. beton [be'ton] m → peton. tignî bevût požreti (pijača). prin dal an un frêt di cjan (sangiorgioinsieme). vivi di ~ živeti kot žival. ~ a scroc che al mangjave e al beveve a scroc e ancjemò al vignive idolatrât des sôs vitimis.i m Betlehem m. imbeverât) adj napojen. incressite dal partimoni des bestiis di stale. beverât [beve'ra:t] (t. betâ [be'ta:] (t. ∼ di stale hlevna živina f. ponoreti. živinsko. de fame placide za fat ~. bevade [be'vade] f popitek m. napoj m. E po’ il ~ mi plâs. bevi ['bεvi] tr 1.) poznan. Cheste e je la reson par cui i flus basaltics a puedin scori ~ e lâ indenant ancje par tancj chilometris de bocje erutive. Dopo che Gjesù al jere nassût a ~ in Gjudee. (Pa 03/4). krepilna pijača (iz vode. ~ a sclips. bevaron [beva'ron] (t. meti di ~ naliti. aument di boscam (Natisone/furlanis). bevarin [beva'rin] m napoj m. bevidôr [bevi'do:r] m pivec m. ne zaupam zadevi. dati (za) piti. → ceu. Betlem [be'tlεm] kr. → imbeverâ. ator dai lavadôrs e dai laips (beveradôrs) di une volte (Pa). brozga f. risots e macarons. obleant i pastôrs a jentrâ tes propietâts privadis par fâ passonâ e mangjâ lis lôr bestiis (La). alcolist tant che il Garibalt. nečloveško. e daspò sepulide daûr di cjase sô. beu ['bεu] int bev. napojiti. nepremišljen.) bevude. Ator des fontanis publichis e di chês privadis. parvie che te lôr tradizion abituâl a pratichin la ladrarie di ~ (Pa). bestialitât [bestiali'ta:t] f 1. napajalnik m. un zinar ~. besteâl [beste'a:l] adj živalski. no mi fâs bon ~ FIG stvar mi ne diši. une assurditât che e fâs ~ (scritorsfurlans). živalica f. i modons a bevin sù la aghe 3. (Bibl-Gjen). betoniche [be't‫כ‬nike] f BOT betonika f. Betine [be'tine] f → Bete. moke in otrobov) za živino.di acjadiments sostanziâi e marcade de ~ e des rinunziis. surovost f. bukvica f. mešanica f. bevande [be'vande] f pijača f. jessi cognossût plui de ~ biti svetovno znan. bevaçon [beva't∫on] m pijanec m. živinski. živinski. plen di fotis. piti kot za zastavo. fâ passonâ lis bestiis pasiti živino. bestialmentri [bestial'mentri] adv živalsko. Salvâ). obiskovati. opijaniti. chel grant ~ di biris di Deutsch Nepal. spelâ la ∼ odreti (kožo) živine. odžejati se. (BiblLc). betule ['bεtule] f pivnica f. une vecje ~ dulà che Clara (lacomugne). il frico.(don). 2. živina f. iz-. al viveve ~ te sô è cjasute fûr dal paîs (JM. dî no dî ne ceu ne ~ ne reči ne bev ne mev (BrLi). ~ minût drobnica f. mandadis a marît lis dôs frutatis. (stromboli). konj). pijača f. Stait atents che no vein di inçussîsi i vuestris curs cul mangjaçâ e cul bevaçâ. popivanje n.Sei Elisabetta dalla lingua schietta (VERONE). deriv. peljati nekomu. neumnost f. i bilicuns par une altre bevade / coronarìn di flôrs. nečloveški. živalskost f. al è puest. dâle di ~ a un. bevibil [be'vibil] adj piten. fâ bon ~ lepo pripraviti pijačo. bitâ) it ARH pogosto hoditi kam. bevadôr [beva'do:r] m torilce za vodo (v ptičnicah). al jude a parâ vie i pinsîrs. bestie ['bestie] f zver f. besteate. Al tornà a meti tal so puest il sorestant dal vin. bestiâl [besti'a:l] adj živalski. (po-. !~si refl napajati se. aghe ~ pitna voda. Taiade a tocs cul massanc. besteam [beste'am] m živina f. di voie di fâ nuie. napajati. che tu âs bevût par intîr (e no dome cerçât) une ~ alcoliche?. clamât ~. Nadâl un frêt ~. il jevâ denant di.i f Beta f. i f (Sant Micjêl) Bevazzana Destra. ∼ alcoliche alkoholna pijača. zverinsko. bevarum [beva'rum] f → bevaron. vevino miôr di viodilu a imbeverâsi cul so tuessin e restâ infossât te sô malore? beveradôr [bevera'do:r] m korito n. Cu la cussience che 1 miliart e 400 milions di lôr in zornade di vuê no àn ancjemò acès a une risultive di aghe ~ (Pa 02). vpi(ja)ti. facil tanche ~ un ûf enostavno kot nič. bonifichis. Ad esempli. plui razionalitât des coltivazions.

šara f. (Pa 02). biât [bi'a:t]. → bevade. knjižna zbirka 3. a bon pro di un podê legjislatîf ~ (Pa 03/12).. i amîs. Si pues domandâ altris informazions al ~. bevucjât [bevu'qa:t] adj → bevuçât. biade adj 1. bevon [be'von] m pivec m. bibì [bi'bi] m INF → bibìs. pierdi timp in ~s zgubljati čas z neumnosti 2. la antighe peraule dai profets de ~. sflacje 2. Bibion [bibi'on] kr. pijača f. božec m. . cheste biade ploie che no finis plui! 2. (SiF 03/3. Peraulis di Josef Malattia. brut mostro! biacemai [biat∫e'mai] int če dá bog. animadôr de Lote pe Liberazion e furlanist. l’insium di un om ridicul. si discor sul avignî de lagune di Cjaurlis e di ~. biadot →. puar ~. i diaui. presnet. potujoča knjigarna. odlašatiati. il plevan. pronicati. od biât) m revček m. Sâr Giorgio De Tina (Codroip. bibiâ [bibi'a:] it obotavljati se. che no i mancjave nuie (Sg). knjižnica f. bevuçâ [bevu't∫a:] tr srkati. -che adj biblijski. božec m. biadaç [bia'dat∫] (deriv. knjižničar m. ~si refl pomuditi se. coronuits e altris bibieçs di comprâ. bibion [bibi'on] m omahljivec m. poete. Parlament european. revček m. Nassût a ~ il 1 di avrîl dal 1909. o varessin di gjoldi pe libertât (Pa 02). biblist [bi'blist] (mpl bibliscj) m biblicist m. ki se vzdržuje pijači (alkoholu). E difat i puartà une vecje ~. težava f. (CIRF). par cussì dî. zagata f. Biblija f. Biblie ['biblie] f Sveto pismo n. biadaç →.. od biât) m revež m. počasnost f. biadut. L’om par simpri. vissaris mês. ~ che le ai metude sul picjot (PauluzzoN). ~ che i bêçs ju ai achì pronts in cjase (F). il frutat. nabit. malenkost f. -ade adj rahlo vinjen. al è muart ai 26 di Lui. božec m. ~ adj ubog. revček m nesrečenež m. biadel →. se il cjalcon nol è strent. biadin [bia'din] (deriv. A son disponibii: l’archîf dal mensîl. memoralist. -ude adj pijan. ju imprescj lenghistics e i servizis informatîfs di altris clapis. hvala bogu. si ur cjol la patent s’a rezin l’automobil un signâl ~s. di Barcis. la stagjon si finirà / cun montanis bibiosis. e deventave simpri plui biadine. od biât) m revček m. bibliotecari [bibliote'kari] m bibliotekar m. ~ eletroniche elektronska knjižnica. biblioteka f. -iche adj bibliografski. previdnež m. → bebel (bebei). !bibìs [bi'bis] (t. bibâ [bi'ba:] it (t. zgubljati čas.. il puar ~.” ur dîs. knjižna omara. → pachee. e par jentrâ inta chel gnûf des bibliotechis digjitâls mobilis. → bevucjâ. opit. ki veliko pije. E i uceluts piulant / tal lôr lengaç: ”benedete chê man!”. il vin al bibe. pitje n. bevone [be'vone] f ženska. bevude [be'vude] f 1. bibliograf [biblio'graf] m bibliograf m. (La 04/10). če bi bilo mogoče.bevidore [bevi'dore] f ženska. biblic ['biblik]. (BelFa).i fpl (Pulfar) Biacis. ~. ∼ digjitâl digitalna knjižnica. a Cjaurlis. ~s di onôr. dobrodušen. materiâl ~ bibliografsko gradivo. božec m. ~. I tescj che a concorin a àn di rivà ae Biblioteche Civiche di Codroip (Codroip. Avis). 97) 3. E ce sucedial inte anime di ~. bibliografie [bibliogra'fie] f bibliografija f. bibliografic [biblio'grafik]. svetopisemski. chel ~ al à tirât mâl la bruscjete de vite. un côl di trape s’a son bevonis. biadìn →. kratkočasje n. i fradis Karamazov. . Bianchi [bi'anki] m kolo (Bianchi). Cuindi o si cjate alc di sest o si viodìn nô par une ~ legre! (Furlanist) 2. Par dibisugnis di studi e ricercje particolârs. veliko pijače prenese. la ~ eletroniche. bibličen. La vore par meti in sigurece cuintri i dams dal taramot lis vieris cjasis ancjemò abitadis al è un vêr ~. zabava f. neodločna ženska f. preprost človek m. ničemurnost f. bebec m. lasse pûr lì. bibliofilstvo n. ce maniere si davuelzie la sô sensualitât? (Pa). bibione [bibi'one] f omahljiva. deriv. pijanec m. biadel [bia'dεl] (deriv. bicarbonât [bikarbo'na:t] m KEM bikarbonat m. puar ~ božec m. biadot [bia'd‫כ‬t] (deriv.i m (Mueç) Bevorchians. -ose adj predrzen. bibiôs [bibi'o:s]. cu la viste fluscade parvie de ~. a 93 (Pa). vivût a cjaval fra il Vot e il Nûfcent. mudljivost f. nesrečnež m. Il taramot das tangents nol à sparagnade nancje la "biade" Cjargne (don) 3. bevorcje [be'vorqe] f → beorcje. naiven. Biatrîs [bia'tri:s] os. vztrajen. / ti porès fâ bibì. neodločnež m. → bibion. pijanka f. revček m. Stant a la vision bibliche e cristiane de muart. reven. Avis). bevût [be'vu:t]. al è une ore che al bibiè tor di chê sieradure. bibliofilie [bibliofi'lie] f bibliofilija f. medaiutis. (Pa 03/12) 2. bibieç [bibi'εt∫] m 1. počasnè. srebrati. mame. ~ che o fos poete! o vorès di colp rimâlu. che a comunicaran par lengaçs audio (Pa 03/6). ~ ! – lasse. lavôrs di catalogazion di materiâl ~ e documentari (CIRF). ubog. bicefal [bi'blist] adj POL bikefalen. od biât) m revež m.i m Bibbione. zadrževati se. preklet. bibì) m buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). o sês ~. biblioteche [biblio'tεke] f 1. bibliobus ['bibliobus] m potujoča knjižnica. dober. tepec m.i. FIG) kapljati. Pre’ Aldo Moretti. ~. razvedrilo n. ma la sô femine e je plui ~ di lui. f Beatrice (IT). che in te concezion bibliche a son il spieli de eternitât e duncje de inamovibilitât. nol à podût gjoldi lis personis plui cjaris tal moment che plui i coventavin. vinjen. Bevorcjans [bevor'qans] kr. biblistiche [bi'blistike] f biblicistika f. požirati. santuts. ma. FIG goba f. ~ che o podès viodilu.. Cumò al dispon di une moderne sede tal cûr de zone universitarie. ∼ Civiche mestna knjižnica. tal câs che l'utent al vedi prontât une ~ furnide di dutis lis colocazions te biblioteche (CoUd). Biacis [bi'at∫is] kr. popitek m. biblioteconomie [bibliotekono'mie] f bibliotekarstvo n. nadležen. (Pa). zapleten problem. Sabide ai 10 di Zenâr. ki veliko pije. al jere avilît. bibie ['bibie] f 1. uboga f.(SiF). cun spazis par seminaris. e je restade pôc timp dopo imbroiade. i dirès: ”cun ce dirît?”. obirati se. revček m. preprost. ~ m naivnež m. bibitorie [bibi't‫כ‬rie] f FIG (šalj. biadele [bia'dele] f revca f. biadelore [biade'l‫כ‬re] int k sreči. knjižničarstvo n. bevuçât [bevu't∫a:t]. bibliofil [biblio'fil] m bibliofil m. dobra duša f. ”biadins!. bevilaghe [bevil'age] m abstinent m. un nucli ~ e cuatris stazions di lavôr.) pitna daritev f.

Sì. ma no lu cjatave. bielonon [bielo'non] adj → bielon. umirjeno. bidele [bi'dεle] f šolska sluga f. ~ m 1. ~ lant a fâ une visite intune famee. (Pa). si rangjave ancje a vendi sperancis a bon presi. . biel a planc. ”o dubiti che lu podarìn viodi prin di San ~ . Belorus (Belorusinja) 2.i m (Aquilee Ud) IT Belvedere. ~ co ko. bidin [bi'din] m preprostnež m. fin al puarton. sijajna f. al à viodût ch’a èrin i palûs e li’ marinis e (Natisone). al veve un purcit ~. la Azerbaijan. se i soldâts cjariâts di sbigule disertassin ~. e fâs la ~ tes mediis. brez izjeme. čeden. bielot.i m (Paulêt) Belvedere. (ProvBr). Lis ascosporis (3. neumna ženska. bielis oris dolge ure. fâ lis bielis a dvoriti. umazano stanovanje n. PROV Par cognossi il ~ bisugne viodi il brut. cussì si impensisi dome il ~ (MazzonIol).. rivât a ~. Sabide di sere beh jo o soi rivade tardute a mortean (Furlanist) 3. čeden. demin.i. E chest al devente un apel par ducj chei che a crodin te Art e tal Biel (Pa 06/1). Dree mi à invidade: se ~! Il concert di Lolli a Mortean. Une volte che al nadave ~ framieç lis canelis (Zili). bidine [bi'dine] f preprosta. di ~ dì ob belem danu. (bolj obič. danica f. e lusi finalmentri la ~ (Pa 10/99).i m (Cordovât) Belvedere. Bielorussie [bielo'rusie] f GEO Belorusija f. un frut di ~ . ~ in gjambe lepih nog. In particulâr la sô puisie e disvele une intonazion intimistiche.) → bessôl. come che a vevin za vût fat lis Republichis Baltichis. za časa ko.. neumnež m. v času ko je čakal. biciclete [bit∫i'klete] f (dvo)kolo n. Chei che ancjemò in dì di vuê no àn declarât lis sôs intenzions a restin: ~. bielorus [bielo'rus] adj beloruski. Bicinins [bit∫i'nins] kr. lepota f. cun tant di eliche. prikupen. vse do konca. al à il so ~ nekaj lepega je v njem. biel a pueste [bielapu'este] adv nalašč. biel che [bi'εl ke] co medtem ko. naivnež m.. bidon [bi'don] m 1.. mirno. čar m. (BelFa). in ~ na kolesu. Dimpeç. sijajen. 9). bielon. namenoma. ravnokar. bielite blancje [bie'lite 'blanqe] f BOT petoprstnik m (Potentilla). → planc. biel cjalantlu fis. chê biele fantate là. lepota f.i m → Belgrât. šolska hišnica f. Intant che E. Une dì al veve fat un ~ aparechio di len. bidinut. deriv. il sflandôr dal rituâl (Bel). ~ sôl čisto sam. al cirive un campanel su la colone dal puarton. (Sg). vsekakor. ~ a planc → bielaplanc . ravno ko. lepotnost f. bilit). ki jih je Hus pisal. zavist f. cjalâ di ~ ?? . (Sg). meti in ~ ..(O). la Gjeorgje (Pa 03/5). → belece. dobro počutje n. bielevoie [biele'voie] f nevoščljivost f. dober. Bielezoie [biele'dz‫כ‬ie] kr. trasparentis e tarondis a la fin. SFF (CoUd). bicoche [bi'koke] f gorska koča f. bicikel m (slabš. . bicikel m. s kolesom. dvoceličen. (SiF 03/3. da ga bodo zažgali. che al cjât?” ”trê dîs dopo dal Judizi Universâl”. udobje n. E. fruts che a jemplin dute la vile di ligrie e di ~ . mastiant a lunc e cjalant fûr dal balcon. o sai che a Cerneglons chei di Franzoe / fadin la ~. Duncje il stât di un foton liniarmentri polarizât al è rapresentât di un vetôr intun spazi ~.i m Belvedere (Povoletto. ma la liturgjie. goljufija f. ma a di chel che al va indenant porconant cun tun ~ vecje. biel principi [bielprin't∫ipi] m popolni začetek: dal ~ z vsega začetka. jutranjica f (zvezda). biel [bi'εl] (pl biei) adj 1. lepo počasi. bielit [bie'lit] adj luškan. cence vuacâ. biel avuâl [bielavu'a:l] adv popolnoma. cul butâ cjartis a cualchi bidinute. lepo n. ure in ure.e si meteve a mangjâ ~. Bielvedê Di Cordovât [~ di kordo'va:t] kr. al à bielote simpri stade. ~ adv kar. grda šala 4. medtem ko. 2. ~ stufade do dobra naveličana. cence flât e cence fanâl. Bielvedê [bielve'de:] kr. Damâr. une volte un miedi. do dobra (poudarja sledeč pridevnik). (PauluzzoN). ~ il cjan al strissinave la cjadene diluncvie il fil di fier. UD). bidel [bi'del] m šolski sluga f. il ~. srčkan. Bielvedê Di Aquilee [~ di akui'lεe] kr. biel a planc [biela'plank] → biel planc. E chel ~ romanç di fantassience dal ’53 di un ciert Robert Rainbell? (Ta). e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. no varês i comuts e il ~ di chenti. biel planc [biel'planc] adv zelo počasi. udobnost f. dobro. bielstâ [biel'sta:] m dobrobit m. ročka f 2. demin. bielot [bie'lot] adj ličen. il ~ di Rome rit f. m Bernard m. cu la ~ e la maiestositât dal so ceremoniâl. fâ la ~ zavidati nekomu. Ma. Dal ~ de sô ativitât la cooperative e à prudelât la sô programazion radiofoniche cun la organizazion. soredut produzions isoladis (Bidin e Bidine o il pulz e la pulze par cure di Andreina. al beveve biel planc al vignì drenti un altri aventôr (Sg). zadnjica f. LING beloruščina f. ~ ~ lepo počasi. (SiF 03/4. najboljši. bicicletate [bit∫ikle'tate] f star kolo n. šolski hišnik m. bielvedê [bielve'de:] m razgledišče n. lôr si cjacin ~ / dongje plui che mai. bielon [bie'lon] (t. bielonon. FIG prevara f. vzdrževalec m. Dome dopo un dîs minûts al incrosà un vieli in ~ (Sg). vuê i Stâts son plens di debits e ~ scunîts. la Ucraine.” ”San ~? . Bielvedê Di Marsuris [~ di mar'suris] kr. Bielgrât [biel'gra:t] kr. FIG luknja f. Ciceri. lagodnost f. bielonon) adj izvrsten. dopo di une gnot masse penze e durade masse a lunc. chê more. bielece [bie'lεt∫e] f 1. vzdrževalka f. privlačnost f. bieluçut. Bon. m Bicinicco (UD). ljubkan. (ProvBr) 2. bielite ma cjitine. ljubek. čeden. lepo. bielit. v času ko.5-5 x 7-11 µm) a son bicelulârs. bieluçat [bielu't∫at] adj ličen. 9-18) Bidin [bi'din] os. precej. celotno. srčkan. razgledna točka f. škatla f. e je une des tantis personis che mi son plasudis estetichementri (Ta) 2.). bielsôl [biel'so:l] adv (neknjiž. v celoti. ~ m 1. lep.i f (Paulêt) Bellazoia. „Buine” al rispuindè l’ustîr. čisto. bielonone [bielo'none] f izvrstna f. bidimensionâl [bidimenzio'na:l] adj FIZ dvodimenzionalen. PROV Nol è ~ ce che al è ~. atrakcija f. une des letaris che Hus al scrivè biel che al spietave che lu brusassin (Cadorini/furlan) eno od pisem. srčkan.. (Sg). osvajati (žensko). (Ta). la ~. bidinute. fate di ~ ma ancje di spiete e di ingòs (La).i. al è ~ ce che al plâs. biceličen. bielviodi [bielvi'odi] m čudežni prizor m. poželenje n. Bielestele [biele'stεle] f ASTR Venera f.bicelulâr [bit∫elu'la:r] adj bicelularen.

bielzà [biel'dža] adv že; nekdaj; sedaj (pa); se chest
percors di “maternitât” Aquilee lu à fat ~ tai secui passâts (Pa 02/12); se no doprin ju imprescj juridics che a àn ~ a disposizion (Pa 03/5); → benzà. bienâl [bie'na:l] adj dvoleten; bienalen, bienalski; ~ f bienale m; Bienâl di Vignesie ART beneški bienale (umetniška razstava); Al à partecipât a la Bienâl di Vignesie. (GE). bieni [bi'εni] m dvoletje n, dveletno obdobje; dveletni študij; e à refudât di dividi la discussion su la delocalizazion di chê sul recupar de produtivitât pal prossim ~. (O). Biêr [bi'e:r] kr.i f (Cjavàs) IT Bieri. bifocâl [bifo'ka:l] adj dvogoriščen, dvofokusen, bifokalen; i bifocâi dvogoriščne leče; un pôc pletut e intôr i ~. bifocalisim [bifoka'lizim] m bifokalizem m. big-bang [big'bεnk] m FIZ big bang, prapok m (teorija o nastanku vesolja); E si svindiche tirantnus dentri ancje nô in cheste disgregazion o deflagrazion finâl, un “~” che al à il savôr di un “flop” cosmic (Pa 02). bigarin [biga'rin] m (pri dečku) penis m, lulček m; → bagai, cicinut. bigat [bi'gat] m (od sviloprejke) buba f; e il fî dal om, che al è tanche un ~. (Bibl-Jop). bigatarie [biga'tarie] f → bigate. bigate [bi'gate] f predilnica f, svilopredilnica f. → bigatarie. bigatin [biga'tin] m svilar m, svilorejec m. bighe I ['bige] f F kurec m, kurac m; jessi a grado, distirât sul savalon, a menâmi la bighe e tirâ claps ai frutus che.. (Furlanist); → cuaiat, çoçul, pisse, sivilot. bighe II ['bige] f (rimski voz) dvovprega f; bignâ [bi'ña:] it → bisugnâ. bigoce [bi'got∫e] f mapa f, šolska torba f, torba f; Ustine a ridè viodinju a poiâ lis bigocis e ur disbotonà i grimaluts. bigogne [bi'gogne] f → vigogne; E je ancje vere che in putropis fameis di mieze ~ si va bandonant il lengaç locâl (La 07/02) bigolâr [bigo'la:r] m testeninar m. bigolon [bigo'lon] m makaron m. bigot [bi'g‫כ‬t] m pobožnjak m, svetohlinec m; e ogni riserve o proteste e je dome un "revoc di un perbenisim rangit e ~ (Bel); →cjitin, patafebancs. bigotarie [bigota'rie] f 1. pobožnjaštvo n, svetohlinstvo n; → cjitineç 2. (kolekt.) pobožnjakarji mpl, svetohlinci mpl; va la ~ pa lis glesiis. bigotisim [bigo'tizim] m pobožnjakarstvo n, svetohlinstvo n, licemerstvo n. bigul ['bigul] m (drobni) rezanec m. bigulere [bigu'lere] f dolgoveznost f, dolgovezen govor m, marnjanje n, oštevanost f; invezi di tacâ une ~ su la moralitât dai umign di chest mont. bikini [bi'kini] inv bikini m. bilabiâl [bilabi'a:l] adj LING dvoustničen, bilabialen; ~ f LING dvoustničnik m, bilabial m. bilanç [bi'lant∫] m 1. bilanca f 2. FIG bilanca f, obračun m, pregled m; e cussì a son lâts indevant fin al 1924 o 1927 cuant che i fassiscj e an obleât a fâ il ~ unic. (Pa Vicinia).

bilaterâl [bilate'ra:l] adj dvostranski, obojestranski,
bilateralen; mutisim causât di une lesion ~ dai lobis frontâi (SiF 02/1). bilateralmentri [bilateral'mentri] adv dvostransko, obojestransko, bilateralno. bile ['bile] f 1. ANAT žolč m; 2. FIG srd m, jeza f; jo, infat, o viôt che tu sês tal marum de ~ e tai leamps de tristerie (Bibl-Az). bilengâl [bilen'ga:l] adj dvojezičen; al è stât presentât a Udin il Grant Dizionari Bilengâl Onde); ~ m dvojezični m, dvojezičnež m, dvojezičnik m; Cemût fasino i bilengâi a capî e a produsi lis peraulis? (SiF 03/4, 97-114). bilenghisim [bilen'gizim] m dvojezičnost f, bilingvizem m; Al è di agns che in Friûl si cîr di di inserî il ~, tes scuelis e tes istituzions (Leng). bilenghist [bilen'gist] (pl bilenghiscj) m dvojezičnež m, dvojezičen človek m. bilenghistic [bilen'gistik], -iche adj dvojezičen; tabelis bilenghisticis dvojezični krajevni napisi; (Pa 02/12) biliart [bili'art] m biljard m; Pes ostariis, in te stazion, suntun biliart, e plui di râr durmî sui bancs lis oris no passavin mai...(bakan). bilic ['bilik] m ravnotežje n; in ~ v ravnotežju metude in ~ tra cîl e bosc (Pa 06/1). bilicun [bili'kun] m pokal m, velik kozarec m; kupa f. biliet [bili'et] m 1. vstopnica f, vozovnica f; biliets di nâf ladijska vozovnica; Pe esposizion a son stadis tiradis dongje passe 200 fotografiis, biliets di nâf (Pa 05/12); gjavâ il ~ pokazati vozovnico; cence paiâ ~s; ~ zornalîr dnevna vstopnica; savint che par paiâ 1 etar di nêf artificiâl a coventin sù par jù 7 mil “biliets zornalîrs” (Pa 03/11) 2. kartica f; ~ di visite vizitka f; E pardabon il cjavedâl al jere il capitâl par une famee furlane, stant che al jere il simbul, il "~ di visite" de cjase (Scf) 3. listek m. bilietarie [bilieta'rie] f prodajalna vstopnic, vozovnic; ven a stâi che no jere la sagristie (dulà che cumò e je la ~) (Pa). bilietinâr [bilieti'na:r] m prodajalec m vstopnic, vozovnic. bilietut [bilie'tut] m listič; sporočilce na lističu; Tal ultim, no podint fevelâ, al scriveve bilietuts. (Bel); bilinguâl [bilingu'a:l] adj → bilengâl. bilinguisim [bilingu'izim] m → bilenghisim. Biliris [bi'liris] kr. i f (Magnan) Billerio; organizât in memorie di Meni Ucel, poet e artist di ~ (Pa 03/2). bilisiâsi [bilizi'a:si] (t. sbilisiâsi, imbilisiâsi) refl po-, o-lepšati se, o-krasiti se; a tacarin a sburfinâsi, a petenâsi, a imbilisiâsi; → sbilitâsi. bilisie [bi'lizie] f 1. po-, o-lepšanje n, o-krašenje n; okras m; Tal difûr bilisiis di Comun. (CoTav) 2. nakit m, dragulj m, ovratna verižica f; Ma lis veris bilisiis dal Domo a son i frescs dai absits, ducj dal Tresinte. (areagroupeditore). bilit [bi'lit] adj ljubek, čeden, srčkan, prikupen, lep; → ninin; ~ m 1. INF igrača f, razvedrilo n, zabava f; (bolj obič. bebel, bebei) 2. poklon m, laskanje n, pohvala f; nežnost f, ljubkost f; al tacà a bussâlu e a fâ i mil cjarecis e ~s; → bilite. bilite I [bi'lite] f ZOOL podlasica f (Mustela nivalis) ; I sôi vôi, taiâts a mieç des lints dai ocjai, a semein chei de ~. (BrLi) 2. FIG (šalj.) demon m, hudoba f, kuga f,

hudič m (človek); un mostro, une ~, un vuerîr cence magle e ni pôre. bilite II [bi'lite] f laskanje n, prilizovanje n, ljubkovanje n; poklon m, kompliment m; pôc valin lis promessis e mancul lis bilitis; → bilit. biloi [bi'loi] m vrtiljak m; i svoladôrs a fasevin un ~ par aiar; → cavalarice. bilôs [bi'lo:s], -ose adj žolčen, žolčast, jezav, togotljiv, nagle jeze; chel temperament ~ e fastidiôs. bime ['bime] f jagnjica, ki po enem letu ni jagnjila. bimestrâl [bimes'tra:l] adj dvomesečen, bimestralen; ~ m dvomesečnik m; prontât il so lunari pal 2006 e lu à dât fûr cul ~ “ Emigrant ” (Pa). bimestri [bi'mεstri] m dvomesečje n, bimester m. bimetalic [bime'talik], -iche adj TEH dvokovinski, bimetalen. bimilenari [bimile'nari] adj dvatisočleten; ~ m dvatisočletnica f. bimotôr [bimo'to:r] adj dvomotoren; ~ m dvomotorno letalo n, dvomotorec m. Bin ['bin] furl. priimek BIN GIUSEPPE (Vile di Var 1689 - Glemone 1773)(GE). binari [bi'nari] adj 1. binaren, dvojen, iz dveh enot 2. KEM, MAT binaren, dvojiški; ~ m ŽELEZ tir m ; proga f; ~ muart slepi tir; jessi suntun ~ muart FIG biti v slepi ulici; biel che i predis des monts a jerin suntun ~ muart. (BelAlci). bindâ [bin'da:] tr ob-, pre-vezati, poviti; cjatât picjât cui voi bindâts e cu lis mans e i pîts peâts (Pa 04/05); un frut bindât povit otrok. binde ['binde] f povoj m, ob-, pre-veza f. bindel [bin'del] m trak m, vez f; e je stade rinfuarçade cuntun ~ di fibris di carboni e resine epossidiche .. intant chê altre e je stade parzialmentri taponade ..(SiF 03/3). bine ['bine] f skupaj zlepljeni kruhki; La camarele i puartà un cuart di neri, une ~ di pan e ..(Sg); binidî [bini'di:] → benedî. binidizion [binidizi'on] → benedizion. binocul [bi'n‫כ‬kul] m daljnogled m. binoculâr [binoku'la:r] adj binokularen, dvoočen; ~ m daljnogled m; al ven studiât e determinât, ancje in gracie de osservazion cul ~. (CoUd) binomi [bi'n‫כ‬mi] m MAT binom m, dvočlenik m ; che a prudelin la instituzion di un sogjet politic disferent, duncje no concorenziâl, ma ben autonim e bon di mantignî in eculibri il ~ teritori/int. (Pa 04/02) binore [bi'n‫כ‬re] → buinore. bintar ['bintar] m brezdelnež m, lenuh m, nepridiprav m, potepuh m; fâ il ~ potepati se, lenariti, postopati; Ducj o cjatìn alc de nestre vite in chê dal fi che al scjampe par fâ il ~ (Bibl-Lc); ~ adj potepuški, klateški, len; Spieli di cheste vite bintare a forin lis sôs poesiis (Ponte). binte ['binte] f vitel m (dvigalo), vozna vijača f; Udin po cu lis bintis al tirarà in mieç la culine.. binzinar [bin'ar??] f ?? O fasìn il plen e il binzinâr nus da informazions. (Pa 06/3). bioarchiteture [bioarkite'ture] f bioarhitektura f; La plui cualificade esperience didatiche di ~ e je tacade vie pal mês di Mai. (Pa 04/05). biocenosi [biot∫e'n‫כ‬zi] f BIOL biocenoza f. biochimic [bio'kimik], -iche adj biokemičen; ~ m biokemik m.

biochimiche [bio'kimike] f biokemija f; Angelo Vianello, professôr di ~ vegjetâl (SiF). bioclimatologjie [bioklimatolo'ăie] f bioklimatologija f. biodegradabil [biodegra'dabil] adj BIO, KEM biorazgradljiv, biološko razgradljiv; tornant a doprâ ju imbalaments, compostant lis scovacis biodegradabils. (Pa/Buteghe). biodinamic [biodi'namik], -iche adj BIOL, AGR biodinamičen; Dal mês di Jugn, lis organizazions agriculis pe produzion biologjiche e biodinamiche dal Friûl (Pa 03/12). biodiversitât [biodiversi'ta:t] f → biodiviersitât. biodiviersitât [biodiviersi'ta:t] m biološka raznovrstnost f; E puartarà indenant iniziativis par studiâ, difindi e promovi la ~ des plantis e dai nemâi dal Friûl. (Pa). bioecolic [bioe'k‫כ‬lik], -ighe m bioekolog m. bioecologjic [bioeko'l‫כ‬ăik], -iche adj bioekološki; organizât de sezion di Puart de “Associazione architeture bioecologjiche”. (Pa 04/05) bioecologjie [bioekolo'ăie] f bioekologija f. biofisic [bio'fizik], -iche adj biofizičen; ~ m biofizik m. biofisiche [bio'fizike] f biofizika f. biogas [bio'gas] f bioplin m. biogjen [bi'‫כ‬ăen] adj biogen. biogjenesi [bio'ăεnezi] f biogeneza f. biogjenetic [bioăe'nεtik], -iche adj biogenetski; biologje, de economie, dal tierc mont, de ingegnerie biogjenetiche, de sessualitât, de contracezion, de omosessualitât (Pa); ~ m biogenetik m. biogjenetiche [bioăe'nεtike] f biogenetika f. biogjeografie [bioăeogra'fie] f biogeografija f. biograf [bi'‫כ‬graf] m življenjepisec m, biograf m; Nol sarà costant te produzion poetiche, par dedicâsi ancje a atres ativitâts tant che gjornalist ~ e regjist (Furlanist). biografic [bio'grafik], -iche adj življenjepisen, biografičen, biografski; Se si da une olmade intun dizionari ~..(scritorsfurlans). biografie [biogra'fie] f življenjepis m, biografija f; Revision, atualizazion e publicazion des biografiis di furlans inlustris (CIRF). bioincuinament [bioinkuina'ment] m biološko onesnaževanje n; cussì come che i gjenetiscj no son competents di ~ .(Pa 05/04) bioingjegnerie [bioinăeñer'ie] f biološki inženiring m. biolic [bi'‫כ‬lik] m biolog m, naravopisec m; Al po stâi che al rivarà ancje il zovin ~ Manuel (CoUd). biologjic [bio'l‫כ‬ăik], -iche adj biologičen, biološki; control ~ biološko nadzorovanje, biološki nadzor; Chescj risultâts a son il pont di partence par il disvilup di metodis di control ~ de malatie. (SiF 03/4, 9) biologjichementri [bioloăike'mentri] adv biologično, biološko. biologjicitât [bioloăit∫i'ta:t] f biologičnost f, biološkost f; midiant dai criteris de justizie, de eticitât, de sustignibilitât, dal sparagn energjetic, de ~. (Pa/Buteghe). biologjie [biolo'ăie] f biologija, naravopisje n; isal util fâ tradusi.. articui e saçs par furlan (salacor di inzegnarie e di ~)? (Pa 02/10-11); ~ aplicade uporabna biologija; Dipartiment di Biologjie Aplicade a la Protezion des Plantis, Universitât di Udin, Italie. (SiF 03/4, 9).

bioluminessence [biolumine'sεnt∫e] f BIOL bioluminescenca f. biomasse [bio'mase] f biomasa f; I microrganisims che a costituissin il pantan a son clamâts ~ mentri i incuinants a son clamâts ancje substrât. (SiF 03/4, 73-84) biomecanic [biome'kanik], -iche adj biomehaničen; La muse de fantate, cence il rest dal cuarp, tal mieç dai sarpints, fier e struturis biomecanichis: (Ta) biomecaniche [biome'kanike] f biomehanika f. biometeorologjie [biometeorolo'ăie] f METEO biometeorologija f.. biometrie [biome'trie] f BIO biometrija f. biometric [bio'mεtrik], -iche adj BIO biometričen. biondate [bion'date] f ?? che la vere stele de ghitare tes Cybele e je naturalmentri la ~! (Ta) bionde [bi'‫כ‬nde] f plavolaska f, F bionda f, blondinka f. biondine [bion'dine] f plavolaska f; ti visitu chê ~ cui ocjâi, dôs tetis par ca, cun chê musute di pipine, viestude di ros... (Tolazzi). biondut [bio'ndut] adj plavkast, svetel; E driu i fantassins apena cunfessàs cui calsetòns blancs e i ciafs bionduts tosàs. (Pasolini) bionic [bi'‫כ‬nik], -iche adj BIO bioničen; Nissune pôre, Paris. Tu âs ancjemò timp” mi dîs il gno elaboratôr ~.(Ta) bioniche [bi'‫כ‬nike] f BIO bionika f. biont [bi'‫כ‬nt], bionde adj plav, plavolas; svetlolas; Al è ~ e sec e al cjamine spedît cun sô mari (Ta); e veve une lungje strece bionde, fate sù tun biel cocon (MazzonIol); ~ m plavolasec m; al ultin ~ po zadnji modi; viodit là chê tâl vistude / cun gran pompe al ultim ~. biopiraterie [biopirate'rie] f biopiratstvo n; Tra brevets e biopiraterie (Pa 05/04). bipolâr [biopo'la:r] adj bipolaren; Si podeve cjacarâ di ordin ~, cuntun statût di superioritât pai Stâts Unîts (Pa 04/07). biopsie [bio'psie] f MED biopsija f; Une ~ stereotasiche e à clarît che il tumôr cerebrâl al jere un glioblastome....(SiF 02/1) bioptic [bi'‫כ‬ptik], -iche adj bioptičen. biosfere [bios'fεre] f BIO biosfera f. biosintesi [bio'sintezi] f biosinteza f. biostabilizâ [biostabili'dza:] ?? Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). biostratigrafie [biostratigra'fie] f biostratigrafija f. biotecnologjic [biotekno'l‫כ‬ăik], -iche adj biolotehnološki. biotecnologjie [bioteknolo'ăie] f BIO biotehnologija f; a cjalin cun simpatie cheste “inovazion” puartade indevant de ~. (Pa 03/12). bioterapie [biotera'pie] f MED bioterapija f. biotine [bio'tine] f KEM biotin m. biotop [bi'‫כ‬top] m BIOL biotop m. bipartisan [biparti'zan] adj POL dvostrankarski; dal moment che vuê il «grant Compatât constituzionâl “~” (Pa 03/5). bipartitic [bipar'titik], -iche adj POL dvostrankarski. bipartisim [biparti'tizim] m POL dvostrankarstvo n, dvostrankarski sistem. bipartit [bipar'tit] adj POL dvostrankarski. birarie [bira'rie] f 1. pivnica f 2. pivovarna f, pivarna f; ~ Moretti ...(Sclese) birbe ['birbe] f v: bati la ~ beračiti, klatiti se.

bire ['bire] f pivo n, pivce n; Biele Ingvild cu la ~ in man pontade (Ta) .. s pivom v roki .. birefranzent ['bire] f birefrangent (ang.); che a interagjissin cun polaroids e cristai birefranzents. (SiF 03/3, 9-18). Birgjite [bir'ăite] os.i. f Brigita. biribìs [biri'bis] m vrsta igre na srečo. birman [bir'man] adj burmanski; eroi da l’indipendece birmane te lote par diliberâsi de paronance anglese (Pa 02) heroj burmanske neodvisnosti; e vierç une gnove pagjine pe storie dal popul birman. (Pa 02) v zgodovini burmanskega naroda; ~ m Burmanec m; Birmane [bir'mane] f Burmanka f. Birmanie [bir'manie] kr.i f Burma f; comant de zonte militâr che e parone in ~ ki vlada v Burmi. biro ['biro] f kemični svinčnik, kuli m, kulica f; Alore al molà la biro e al jevà impins. (PauluzzoN); pene ~ kemični svinčnik; O cjoli un pâr di penis ~ e (BrLi). birocin [biro't∫in] (demin. od biroç) m 1. četverosedežna kočijica f; 2. otroški voziček m; è un gotic che al zire cul so ~; la rovede e à un disc di metal par esterni (Ta); i fâs rivoc un’altre femine, Rossana, biel che e sburte il ~ (Pa 06/2). biroç [bi'r‫כ‬t∫] (pl [bi'r‫כ‬ts]) m koleselj m, voz m, voziček m; il ~ nol va! tako ne bo šlo (več)! I de une man a sburtâ il so ~. (Sg). birze ['birdže] f F bicikel m, kolo n. Birzite [bir'džite] os.i. f → Birgjite. bis I ['bis] adv še enkrat; o berlìn a clare vôs “Zugabe”, ven a stâi ~. (Pa 06/3); ~ adj dodaten, izreden; al à il numar 522/~ (Pa 02). bis II ['bis] (pl invar.) m 1. (t. bise) kača f; il Bût al è come un ~ pe grave sporcje 2. FIG človek nagle jeze, kolerik m; tu sês un ~. bîs ['bi:s] (t. grîs, fumul) adj siv, pepelnat, pepelnast; zeč, hudoben; vacje bise. bisacje [bi'saqe] f bisaga f; Invessit cumò cui che al à un sac che al cjapi sù ancje la bisacje e (Bibl-Lc); → sacoce. bisat [bi'sat] m → bisate. bisate [bi'sate] f (t. bisat) ZOOL jegulja f; Mi sbrissave des mans tanche une ~ o une pavee. (BrLi); che dopo vê gramolât tal laip di Rome al scuvierç la sô vene furlaniste, a la ~ plui voltis trombade che e tente di gnûf (Pa 06/3); → inzile. bisavon [bisa'von] m → basavon. bisbetic [biz'bεtik], -iche adj čuden; čudaški, muhast; ~ m čudak m. bisbetiche [biz'bεtike] f čudakinja f; E jere une ~ co e leve a scuele e, cundut che e je piçulute, e je cence cûr. (ShW). biscantîr [biskan'ti:r] m ARH ostrešni tram m; cjadenis di cuviert e ~s. biscot [bis'k‫כ‬t] (t. piscot) m piškot m; o cualchi ~ pal sant, come che o fasevi jo cuant che o jeri frute...(friulinelmondo). biscul ['biskul] m (redko) gugalnica f; (bolj obič. niçul). bisegul [bi'segul] m čevljarski gladilnik m; E chest cjaliar cul ~? (Mucci) bisessuâl [bisesu'a:l] adj dvospolen; ~ m biseksualec m, biseksualen moški, biseksualna ženska.

viličenje n. (bassafriulana). sul çoc forest e su lis stradis. tant di cjapâsi alc. (t. belež m. blancjat. → dibisugne. al è ~ di piel. ~ m revež m. (Sg). Bisugne vê pazience cun te (FVG) Potrebno je imeti potrpljenje s teboj. tor atòr dal breàr e i bistròcs risìns dal prin bal da l'an. si trate di mandâi indaûr un mes ~ cjalcjant il boton di rispueste (Cad) 5. blancjon. deriv.) razcepiti se na dvoje. bisighin I [bizi'gin] m ZOOL ?? (Tringa alpina). bisodie [bi'zoqe] f ?? La ~ e je lade indevant par mês. pretres m. nepričakovano. blancjit. Tal nerum la tension e je dute tal ~. 11. in pont e in ~ odenkrat. o sin corets viers la stanzie indulà che lui. belo. navada f. bismul [biz'mul] m (pl bismui) ZOOL mezeg m (križanec med konjem in oslom). beljak m. Un blanc cul ~. ~ di piel belec. Bistrigne [bist'riñe] kr. pisteche) f dušeni goveji zrezek. (La 07/04). La ~ al è miôr insumiâle viodût i presits. 10. 2. bislunc [biz'lunk] adj podolgovat. jo intant taponi dutis lis grispis / che o ai te muse cun stucs e sblacjis. (Mar). ropotanje n. bivariade [bivari'ade] f bivoltin [bivol'tin] adj (pri sviloprejki) ki se rodi dvakrat v letu. zimski. na pol zastonj. blanchete ['blankete] f → blancjete. i f (Starançan) Bistrinja f (IT Bistrigna). sblacje) f 1. In tes mês confessions setimanâls o bisetimanâls (BelFa). eco là i biei crepons che o vês ridots i morârs cul tignî i bivotins. / pa chê ~ viere de stagion. salacôr. blâf ['bla:f]. i bisons des pradariis americanis (A). insuazade di une tende di ~ rose (PauluzzoN). bison(t) [bi'zon(t)] m ZOOL zober m. → glove. (bassafriulana). bisetimanâl [bisetima'na:l] adj dvotedenski. bizon m. perilo n 5. protirevolucionaren. (Sg).. Bisiacs [bizi'ak] → Sant Pieri Dai Bisiacs. blanchet. ubogi m. blancjut. PROV Prime di dî une peraule. ~ e neri črno-belo. vihar m. blanchiç. snežni 4. edn. bisighin II [bizi'gin] m → sbisighin. neizpolnjen. HIST. ~ m 1. 12. blancjiç. bisest [bi'sest] adj prestopen. siv 3. Pablo Korchenewski. un rus ~ di Odesse rivât ta chestis landis tal 1963 e (Pa 7/2000). bisse ['bise] f 1. necessaris ancje se no suficients. debil e (Ta). je treba postoriti. bezjaško narečje. e à di pierdi la vite par une liberazion che le viodaran. belo vino. FIG zmeda f. prazen. (Sg). ropot m. taii chês bissis. bisocje [bi'zoqe] f BOT čičerka f. vihar m. ubog. dâ di ~ (po)beliti. Bisugne là a durmî cence fâssal dî e jevâ cence fâsi clamâ . par ogni tant dreçâ il ~ cjâf e molâ ronadis. a jerin poiadis dôs bicicletis gnove. blancje adj 1. bis) kača f 2.. e di traficâ par mâr cun Bizantins e cun Sarasins. to kar je potrebno. (Natisone/furlanis). neri su ~ FIG črno na belem. ~ tanche un peçot/ ~ tanche un dint di cjan popolnoma bel. bissebove [bise'b‫כ‬ve] f 1.. neri su ~. bisignele [bizi'ñele] f malenkost f. Int sielte fra i plui ~. osivel. ma al jere ancje cualchidun mandât. biter ['biter] m grenko žganje. bit ['bit] m INFORM bit. drobnarija f. POL beli m.i f Bitinija f stara provincija v Mali Aziji. bivorcjâsi [bivor'qa:si] refl (neobič.bisessualitât [bisesuali'ta:t] f dvospolnost f. a cjaparin la strade de ~ (Bibl-Az)// < gr. naravnost. Al dì di vuê ce sperancis puedial vê un che al à passât i trente. ~ m Bizantin Bizantinec m. il ~ dal voli beločnica f. (ProvBr). EKO bianko ček. bisteche [bi'son] (t. 4.) it potrebovati. no tu vevis une piel di ~?” (Ta). . bel. prazen list 6. (BrLi). restâ in ~ ostati brez vsega. beločnica f. (močan) vrtinčasti veter m 2. lassâ in ~ opustiti. belec m. a esistin lenghis e feveladis diferentis: talian. bivort [bi'v‫כ‬rt] m bifurkacija f. ~ e gradês. sloven. bizantiniste [bidzanti'niste] f bizantinistka f. e ce che al è necessari bisugne fâlu (Pa) . an cence sest prestopno leto. ŠAH beli m 8. mi bivorcji come un arbul. belež m. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere . tur m. otročarija f. neumnost f. bisson [bi'son] m TEKSTIL bisus. (Pasolini) bisugn [bi'zuñ] m → dibisugn. POL beli . bistroc [bis'tr‫כ‬k] ?? zent ch'a zuja. (Pa 7/99) 7. bisnevôt [bizne'vo:t] m pravnuk m. belogardist m. (Bel). an ~. bitince [bi'tint∫e] f domačnost f. orkan m. Bithynia. 3. bisugnâ [bizu'ña:] (samo 3. Rivâts intal so curtif. vê ~ potrebovati. bisiac [bizi'ak]. belilo n. O varessin ~ che cualchidun nus des un jutori di supuart (Pa 02). bizantin [bidzan'tin] adj bizantinski. al faseve bisignelis. Capo. HIST. e al à metût. Fûr de barconete. cizara f (Lathyrus sativus). bisugne bati la ale come il gjal . i bisnevôts. (lasje) dolg koder m. Par fâ bisugne scomençâ . bisugne [bi'zuñe] f potreba f. blanchiç [blan'kit∫] (t. (ProvBr). svinčena belina f 2.. tende di ~ rosse. ciklon m. a timp pierdût. bezjaščina f.(JM) Bizantine [bidzan'tin] f Bizantinka f. Bezjak m 2. La fantate e continuave a cjalâlu cui voi blâfs e licuits (Daidussi). biseksualnost f. . protirevolucionar m. (BrLi). (Pa 05/07). zapustiti neki usodi. brenčanje n... Ma chest fat nol è dabon capitât in pont e in blanc. 9. La ~ napoleoniche. ~ m 1. belina f 2. (Pa 02). -che adj bezjaški. cuntun façolet ~ parsore de siele. (ProvBr). blancat ['blankat] adj → blancjat. Bitinie [bi'tinie] kr. bisibili [bizi'bili] m hrušč m. che la partecipazion a la Italie a la vuere al è stât un at. (Natisone/furlanis). blanc ['blanqe]. bizantolog m. razcep m. fina lanena tkanina. bissabove [bisa'bove] f → bissebove. par un ~ e un neri za zelo nizko ceno. reven. ch'a siga. običaj m. blancjiç) adj belkast. Prime di dut i de di ~ e podopo al pensà ‘e mobilie. Un ~ cul biter. come tal disgot di une brumace daûr a sfantâsi. il ~ dal ûf beljak m. blacje ['blaqe] (t. furlan. belilo n. bizantinist [bidzanti'nist] m bizantinist m. bizantologinja f. bitâ [bi'ta:] it → betâ. blancon. sec. dî ~ al ~ e neri al neri povedati resnico. belogardističen. -ve adj moder (barva). bisugnôs [bizu'ño:s] adj potreben. intant che noaltris furlans ocidentâi si domandavin: (Pa 03/6).….

i m Blaž m. blestre ['blestre] f šibra f. blokada f. oklep m. koruzna njiva. blancon [blan'kon] adj → blancjon. → cjast. e nol scugne acet ne laut ne ~.i f (Pramaiôr) Blessaglia. cuetis o crudis. ~ di prât. al veve un ~ di tiere. košček (zemlje). / magnifics i blavârs. blichignâ [bliki'ña:] (t. snežno bel. blavâr [bla'va:r] m 1. krmilo n.. ploščat kamen m. bloc ['blok] m 1.) svojat f. blecâ [ble'ka:] tr → imblecâ. cicorie. come fasûi. brocui.~ m nekaj belkastega. 3. Blauç [bla'ut∫] kr. (O). žalosten obraz.(Bibl-Mc).. Par Puiatti l'unic dât reâl al è chel che al inten la presince di ~ transgjeniche intai silos de regjon. (Natisone/varie). ~ m 1. / fâs cont come tre taulis dutalplui 5. blancjon [blan'qon] (t.. sodrga f. blestemâ [bleste'ma:] tr/it (pre)kleti. blaudin [blau'din] m BOT srobot m (Clematis vitalba). ma dabon in cumò. preklinjevalec m. list m. fâ il ~ na jok se držeč. belina f 2. Blessan [ble'san] kr. prebrisanec m 5. capa f. kleti. zapora f 2. mi sturnivin. Tantis verduris e jerbis. 2.. Blessaie [ble'saie] kr. trohec m.se nol nuie sè? cuarti garzis tant par meti un ~ 2. belost f. svit m. tal saludâlu la viele a veve il sblec [blec]. ne odobravati. → blanchiç. ben. blaudinarie [blaudi'narie] f → blaudin. suknja f. ~ sovietic HIST sovjetski blok 4. al tire jù Gjesù. blestemadôrs. žitarica f. Salvâ). → croste. bogoskrunski. blancat) adj belkast. blanconon) adj popolnoma bel. žito n. blok m.) sneg. mocul. blede . Blâs ['bla:s] os. bleščava f.. pokrajina f. blicut [bli'kut] m ?? Camilla e je une montagne di pêl neri. te lûs blancjate des lampidis cul neon.. blasfemi [blas'fεmi] adj bogokleten. zaplata f. bledon [ble'don] m BOT loboda f. ducj a san li che al è Mortean e che li si fâs la ~ (christianromanini) 3. ~ m ZOOL (Anas clangula). cun Gjesù Crist. ~ di fâ polente koruza za polento. meti un ~ zakrpati. blestemaçâ [blestema't∫a:] it/tr razposajeno preklinjati. blancon. i f (Palaçûl) Piancada. al è ca la ~ ma subit si bute in plovisine. un bocognut. beležnica f.(lacomugne). ancje tal 2000. suknjič m. blancjece [blan'qet∫e] f belina f. Nissun nol taie vie un ~ di un vistît gnûf par tacâlu su tun vecjo (Bibl-Lc). strichis blasfemis (Pa 06/3). trgovec z žitom. dopo la cjase di Bepo Blancjin (FogMil) blancjit [blan'qit] adj belkast.. košček tkanine. drobec m.. pontais. ~ m bogokletnik m. (O). preklinjati kot bog. il miedi. imblichignâ) tr zakrpati. Al è sucedût cun Socrate. e lâ tune cjase de plaçute. beli les m. GUM blok na dezenu avtoplašča. blancjat [blan'qat] (t. al è un ~ di Italie nestre chest Friûl. POL).. fâ la ~ pridelati koruzo. predel m. blanchisie [blan'kizie] f → blancjece. somrak m. → imblecâ. krpa f. blestemadôr [blestema'do:r] m bogokletnik m. blancôr [blan'ko:r] m 1. ~ tanche une lipare zverinsko preklinjati. blanculine [blanku'line] f (šalj. f blasmevul pl blasmevuls) adj graje vreden. mi vegnarès voie di ~ (Bibl-Salms). litigons e litigonis. blausin [blau'zin] m ZOOL skobec m. juste in face de glesie di sant ~. ~ transgjeniche transgenska koruza. jevâ sù la bandiere di Allah su ogni ~ di tiere de Palestine (Pa) 6. Blancjin [blan'qin] priimek Di Cjantonut. a bleons na kupe. granâr 2. par protestâ cuintri di chest ent acusât di vê sperimentât in Friûl. → blancjece 2. v trumah. Pensant ai cuatri dîs che mi tocje vivi. a ognidun il so ~ e il so laut. blasfemičen. che nol è ~ / pal dubi e che si pese ogni virtût . . mi pocavin. Blancje ['blanqe] f (IT Bianca) Blanka f. blasim ['blazim] m graja f. ~ di taule namizno perilo. (Sg). i f m (Codroip) IT Biauzzo. porconâ. pola f. sot di un ~ une sole opinion ?? . krapiti. → blaudinarie. blancjete [blan'qete] (t. → corponâ.sensârs bausârs. nekaj belkastega. žitnica f. un puar vecjeto in ~ e in braghessutis curtis. il ~ de sere si sfante sul tramont. blok m. (kolekt. turščina njiva. kletev f. kos zemlje. ogni risme: . ~ gjenetichementri modificade. scussâ blestemis izreči kletvice. a contavin i nestris vielis che chel ~ che o viodis nol è altri che farine. masa. doi vogluts dolçs e un ~ di lenghe rosse (sf) blimp ['blimp] f ?? blinde ['blinde] f (pločevinasti) oklop m. ~ m belina. ovs m 4. incolpât di ireligjositât. blesteme [bles'teme] f kletvica f. blavarûl [blava'ru:l] m žitar m.. forment fin tai fossâj.. blancjiç [blan'qit∫] adj in m → blanchiç. sijaj m. blok m 5. che Rita e veve jemplât di ~ ducj i filistrins dal curtîl. cospetâ. ~ gjenetichementri modificade genetsko manipulirana koruza. une rivoltele in man. beloba f. lu vuluce tal ~ . blanconon [blanko'non] adj → blancjon. li di une femine di non Marie (Pa 03/12). e sot i siei pîts si vedeve alc di compagn sicu clâr de ~ dal zafîr (BiblEsodo). blanchete) f delovni jopič m. lopov m. bel(ja)vina f. zveza f (npr. blichignais. obraz na jok. njivica. un ~ sui vôi. listek m. TEH. bleon [ble'on] m (v Karniji) rjuha f. un ~ di cjarte o ài cjatade 7. FIG malopridnež m. uniche mê sperance in tant frangent / jere dàun barbe un ~ di ereditât 4. AVTO blok m (motorja) 6.i f (Basilian) IT Blessano. tu scussis blestemis a ogni vierte di bocje. izreči kletvice. . VULK ~ vulcanic (stromboli) ?? . blec ['blek] m 1. incolpât di ~ e (Bel). PROV Blanc come un ~ bel kot sneg. preklinjati. e radicâl fra i doi blocs saltâts fûr de seconde vuere mondiâl (Pa 03/10). mendais.. Al rispuint ae indiference cul dispresseament. Lui al compre un ~. une buine ~ FIG star maček. kašča f. koruza f. rob m. bogokletje n. corpo. blestemaçant. a ~. blasmâ [blaz'ma:] tr grajati. a son di ~. blancum [blan'kum] m 1. blasmevul [blaz'mevul] (pl blasmevui. blede ['blεde] f BOT pesa f (Beta vulgaris cicla).. il ~ o la part dal len plui frescje. blave ['blave] f 1. trohica f. aventôrs a ~ . okrajek m. E a disevin cuintri di lui tantis altris robis.. navihanec m. Blancjade [blan'qade] kr. in chel paîs al è une ~ . gambiâ i bleons zamenjati rjuhe. blancjarie [blanqa'rie] f perilo n. (Bibl-Lc) In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega. listič m. di sofe 3. AVTO. bogoskrunec m. (snežna) belina f. l’infirmîr al gambiave i ~s. (JM. sangonâ. sacramentâ. mi vignivin dentri.

podhujka f (ptič) (Caprimulgus). pol bokala. od bocâl) f vrček m. bocheo ['b‫כ‬t∫e] f ?? E al rideve tanche un ~ poianmi une man su la spale e dreçant la sô tace cuasi vueide. lu veve servît fidêl e afezionât.) pivska (vinska) strast. vrč m. od boce) m 1. (Sg). a plene ~ s polnim glasom. bocan [bo'kan] m cev f. il mâl dal ~ (šalj. bocjàs [bo'qas] m 1. steklenica f. fâ ~ di ridi biti nasmejan. bocjade [bo'qade] f 1. govejad f. (kolekt. ustnik m. bocjardâ [boqar'da:] tr in it GRAD štokati. FIG tepec m. skupinsko spolno občevanje n. ne dal ~ o dal mus . boce ['b‫כ‬t∫e] f 1. deriv. imblocâ) tr blokirati. požrešnik m. bogatin m 2. pront magari a fâ lis furcjumitis par viodilu a fâ ~ di ridi. bocjasson [boqa'son] m → bocjàs II. fâ ~ di ridi smehljati se. e tancj altris di lôr. bocje ['boqe] f 1. tu pues netâ la ~. opravljivec m. sinji. okras m. a poiâmi su la taule un ~ di vin fat cul baston. (christianromanini 07/02). bluse ['bluze] f 1.. / ’l è ipotecât cun me. grižljaj m. ma e jere imbredeade e contrariade parceche cumò e scugnive fâ di mancul di lâ in speziarie.. in guisa che l’aria non si perdesse nel comunicare pel condotto (=bocan) al carbone della fucina. femine e ~. jê. cuistâsi la ~ zaslužiti si kruh. L’ustîr. netâ la ~ pozabiti na nekaj. la mê difese. alore! cu la ~. boboròs) m (strašilo za otroke) bavbav m. bocâl [bo'ka:l] m 1. bloger m. bocje di leon [~ di le'on] f BOT navadni odolin (Antirrhinum maius). bocjassâ [boqa'sa:] it → sbocjassâ. disint che al è a cunsum. a ~ ustno. no son plui matrimonis. ~ neri bavbav. miôr patafâ la ~ che nò mangjâ dute la robe. e là ce jerio? ”mus” a plene ~. / golôs di fame e onôr.. boadice [boa'dit∫e] f → bovadice. hlev za govedo. che tu la spietis culì o che tu vadis subit in ~.. sgnape. o voi in cantine a tirâ fûr cinc sîs bocis di verduç. smehljati se. bocjone. (pos. ~ ce vûstu karkoli hočeš. che anzit i fruts a vevin la ~ fin tes orelis. boarie [boa'rie] f 1. vi prei.. tančica f (neveste). (BelAlci). v pl) spaka f. majhen bokal. delovna srajca. La plui grande eruzion dal XX secul de ~ Novarupta (stromboli). živila npl. (cigareta. bocete. Si arave cuntun par di vacjes o di bûs (mediarete-edu). bocjate [bo'qate] (PEJ od bocje) f 1. blu ['blu] adj temnomoder. i antîi di piere ben bocjardade. bocalete [boka'lete] (demin. ?? no stait migo a fâ bocjatis. boce) f steklenička f. ZOOL kozodoj m (ptič). che lui al è là 3. (ProvBr). un sarpint ~. plui dacîs che si po ??. golarine recamade. (JM. dolg jezik m. e jù veris rots. alon cu la ~! gremo v akcijo!. scjatulutis e bocetis / di sprafums e di farinis. butiliis e bocins par bevandis (CoUd). obrekljivec m. požeruh m.. bluza f. Cuanche ti passe chê altre voie. ”di chel. odreči se. la int e veve plui miserie di lui e plui bocjis di passi. boa ['boa] m ZOOL (vrsta kače) boa f. cumò o vin ancje une altre cjampane che sune te ~ di Maian. Luche nol fevele di grote. partîts di ~ ce vûstu!. bobinadôr [bobina'do:r] f ?? bobò [bo'b‫( ]כ‬t. il ~ da la aghe sante. Se al veve miserie il predi. blonde ['blonde] f beli pajčolan m. delovni jopič. višnjev. 2.. bocjarie [boqar'ie] f ?? . živina f. bocjute. al pative vadì ancje il mâl dal ~ 2. tu sês la gran ~ 3. di chel. bocjuçe. lis feminis di cjase i puartin la ~ . fâ ~. bocjine. bocàs [bo'kas] m → bocjas. bosut. grda usta npl. ~ blancje (MazzonIol) 2. boçate. boâr [bo'a:r] m volar m. stekleničica f. patafâ la ~ ??. Jo i fâs bocjis. (obleka) obšiv m. al ~ neri a serviran di past. bokal m. ~si refl zablokirati se. fâ ~ spakovati se. bocje di lôf [~ di 'lo:f] f BOT perunika f (Iris germanica). I contegnidôrs vueits di plastiche . prigrizek m. nazrniti. a ~ zune ??. che a puedin ~ ogni progjet didatic (Lenghe 2000). PROV netâsi la ~ odpovedati. (BrLi). cotule blu. fiola. sù claps. → spade. / smiri fasint bocjis a la none. blogarin [bloga'rin] m RAČ pisec bloga. fâ boboròs. e si suià cu la tele (Sg). brbrač m. FIG odprtina f. → nemâl. gobec m. a/ cun ~ strente s polzaprtimi usti.) volad f. vin di cjapâ une cjoche / solene di vin.al mandà il garçon a puartâur un fregul di formadi e mieze ~ di vin. boçon. bochete [bo'kete] f 1. se tancj bocâi / no sês. al si lavà la muse cu la aghe glaçade de ~. (t. odprtina vulkana. Vè cà cualchi abreviazion tipiche dal lengaç dai «blogarins» (neologjisim furlan par dî blogger) (Furlanist). E lis bocaletis a forme di animâl? (Pa 05/04). / une cuarte di ~ 2. bocjate. piait. une man a fretenâsi i bluzins tal cudurùs (Tolazzi). bocjis spakovanja npl. il plevan a ~ strente al à ditis cuatri peraulis. promiscuità. un fantat cun tune cjamese a cuadretons zâi e ~ (Tolazzi). / libar amôr. ~ tas! ??. e cussì pal Unviêr che al vignarà / cuistâsi la ~. boson. pipins di ~ (A). bokala) 2. e spiçant plen di gracie il ~ 2. bocin [bo't∫in] (demin. menâ par ~ → lenghe. la robe che tu i tegnis di plui. demin.. bocin.. bocjasson) blebetavec m. 4. gobec m 2. HIST četrt (vrča. vene e fen pe ~ 2. se a ves volût maridâsi. cheste cjalderie no si è formade in corispondence de ~ erutive (stromboli). bo ['bo] (pl bûs) m vol m. / restant a ~ zune. volovski pastir m. polna usta npl 3. opravljivec m. Salvâ) 2. ~. HIST (mera) polič m. fâ bocjatis a un. o mangji une ~ 2. Gjovane e provà a fâ ~ di ridi. e je la ~. blogosfere [blogo'sfere] m RAČ blogosfera f. oh! ~ tâs. smejati se. boboròs [bobo'r‫כ‬s] m → bobò. No visâsi dal nâs ae ~ biti brez spomina. bocete [bo't∫εte] (demin. al capì di no fâ tros carnavâi / prime. alore! bobe ['b‫כ‬be] f ZOOL bukva f (riba) (Box boops). hrana f. e po. bocjarde [boqar'de] f GRAD štokalnik m. ~ de puarte vhod 3. lâ a fâ mantiis di ~ umreti. usta npl. deriv. blogovec m. vod m. (Sg). e blestemis e bocjis.(Bibl-Lc). ?? bochin [bo'kin] m 1. boçute. pihala) cevka f. (BrLi). i fâs. / fin che il budiel si imbloche. . Il stropon che al cope e la ~ che ti salve la vite (Leng). / e i zovins si consumin / cjamâts di porcarie 4. zmrdek m. prostak m 3. a ven a cjoli aghe in premure cu la ~. PROV Dulà che e sta une ~ di pan e po stâ ancje une peraule .blocâ [blo'ka:] m (t. bluzin [blu'džin] m ?? fretenâsi i bluzins Il frut cu la cjamese a cuadretons al si tirà sù di colp. posteljna posoda f 3. no puartâ sporc in ~ ne imeti dlake na jeziku. usteca f. udav m. lâ a tiere di bocâi. lu àn in urte par colpe / che nol puarte sporc in ~ . bosat. steklenička. di lâ a fâ tiere di bocâi.

vrenje n. → bol 2. boconut [boko'nut] → bocognut. cjarte bolade kolkovan list. clamât cul tiermin precis di "~ papâl" : (Storie). i biei bucui neris e lizêrs come la voladie. e al meteve sù la aghe de polente. razburjenost f 3. češki. TEKSTIL krogec m. ~ adj čokat. čeh m 2. il referendum comunâl al è stât boicotât dai Comuns e des Provinciis dal Venit (Pa 03/11). razdejati. žig m. bojkotiranje n. ~ m bohem m.. svobodno umetniški. (ALF). trčenje n. preklameni. kipenje n. bocognon [boko'ñon] (akreš. → bocule. boiâr [boi'a:r] m bojar m. ~ malpratic zmešnjavec m. grelec za vodo. rindi une vore competitîfs i nestris prodòs tant di fa colâ il front dal ~ tant rapidametri. par une convigne cui duchis di Baviere. ~ dal vin vinska pletenka. bofiche ['boge] f izboljšanje n. La bevande e fo bolade tant che "diaboliche" pai siei efiets sbisiôs (Ponte) 2. si metin dentri lis cartufulis taiadis a bocognuts e dâ ancje a chestis une brustulide intal ont. 2. In ogni câs la Trabant e je la machine dal puar operari o dal zovin ~ (Ta). che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. zavrnitev f. bocjute [bo'qute] f majhna usta. ma se tu âs ancjemò il ~ daûr! 2. mehurček m. (Pa/Buteghe) boie ['boie] ?? impare a vignî jù cence scjale ancje tu. vnema f. ustrezati. boleo [' ??] f → bole. si presentà a Ratisbone. izguba f. odsek m (ceste) 4. bolare ['b‫כ‬lare] f bojler m. Il document di cheste azion vergognose. popek m. komad. ~ di mone star tepec. poslastica f 2. imbolade) f škoda f. svoboden umetnik m. braç ~. bolç ['bolç] m svinja z okrnjennim telesom. pika f. ~ di mone! (Sg). primerek m. karambol m. no? brute bocjonate!. bula f. zavreti. boiete [bo'iete] f rabljev pomagač m. požeruh m. lâ a/ in ~s iti na kose. ma chê tiere a finive in bambuje e cualchi ~ insomp al jere palût. ~ malpratic. šušmar m.. tune famee dulà che la mari e jere di divignince boeme e il pari calabrês. prin di falâ al à savût ~ ducj 3. mancul di un mês indaûr. bocule ['b‫כ‬kule] f TEH ležajna med. ma ben mangjâmi la spongje. ~ m 1. dai ~s di ’ste stagjon 2. (t. mandâ al ~ poslati k hudiču. pletenka f. pečat m. ~ adj ogromen. lis violis. E tu le lassis sul asfalt. požrešnež m. jama f. hudičev. razburjenost f. bohemien [' ??] adj inv (fr) bohemski. neuspeh m. star tepec!. aghe di ~ vrela voda. cuatri rovedis che a clopavin tes boculis fruiadis. del m. bol I ['b‫כ‬l] m 1. salte fûr pes stradis fin la magne / parcè che in tal so ~ no po plui stâ 3. mehurček m. ogoljufati. bohemski. taiâ a bocognuts narezati na kocke. segretje n. par ~ o par prionte na eni ali drugi način. kipenje n. bolâ [bo'la:] (t. 2. masten madež (na obleki). sul stali l’odôr dal fen in ~. (t. bolade [bo'lade] (t. bole ['b‫כ‬le] f 1. F prekleti. listek m. boçon [bo't∫on] m velika steklenica f. boiôr [bo'io:r] m 1. finissile di ridi. HIST papeževo pismo n. (šola) pri izpitu vreči 4. pena f. boicotadôr [boikota'do:r] m bojkoter m. vrenje n. Boldare [bol'dare] kr. un ~ di femine par ca. si scjaldave i pîts e lis mans. rabelj m. un ~ di cucjar. In ti jo pustiš na asfaltu. → boldone. 2. konzerva f. boion [boi'on] m mlaka f. (Natisone/furlanis). (Sg) 2. boç ['bot∫] m 1. boem [bo'em] adj 1. son corûts a sierâ i balcons / par no viodiju a lâ a bocons. vierzi la ~ dal mulin. FIG gorečnost f. grelnik m. une figure nere e bocognone a cresseve. krvnik m. boldone [bol'done] f (klobasa) krvavica f. orco ~! (MazzonIol). i f (Gruâr) Boldera. (huda) vročina f. grižljaj m.) dejanje n. mazač m. in doi ~s cuntun intermieç 5. bol II ['b‫כ‬l] m 1. si viôt che il çuviel i tanche a lâ in ~. i zîs a son ancjemò in ~ 2. boçadure [bot∫a'dure] f 1. (gledališče ipd. vnema f. bolete) list m. bocul ['b‫כ‬kul] m 1.. zbijanje n. . komad m. 2. ma i dâts a marchin che la pierdite di lavôr par colpe di un ~ e je une ecezion e no la regule. listič m 3. svobodno umetniški. od bocon) m 1. zavračanje n. HIST rob srajce. FIG gorečnost f. komadič m. butarâ l’an a bacons / par no formâcuatri stagions 3. mlina). un ~ di âfs 2. znamka f 2. tu. pločevinka f. neizmeren. prigrizek m. čebelnjak m.. che a inncurnisavin la sô muse 3.bocjon [bo'qon] m velikousten človek. si fole / che a fasi la ~ . boe II ['boe] f (pri senu) vrenje n. E je nassude a Tarvis. bocon [bo'kon] m 1. koder m. la aghe si jere sbassade e il soreli rabiôs al supave sù i ultins boions. košček m. razlesti se. FIG) (o)žigosati. postavna oseba f. imbolâ) tr 1. Dispès al capite pluitost che la menace dai licenziaments e vegni mostrade par ricatâ i boicotadôrs e (Pa/Buteghe). dut a bot si impensà di un ~ di lescje (Zili). padec m. bolet [bo'let] m 1. neizmeren. boldon [bol'don] m v: lâ in ~ kašnat postati. poglavje n (knjige). ~ adj velik. boicotaç [boiko'tat∫] m bojkot m. di ~ e di Carintie (Pa 03/4).. debel. (Pa 02). al massimo i vevi vinçût un ~ di mignestre di . ce ~ di gleseon!. vročinski val m. kos m. bula f. jevâ il ~ začeti vreti. un gran façolet ros a boi blancs e neris. un investiment di sessante milions di euros tai cinc agns cu ven pe ~ ambientâl dal sît di Tor di Zuin. e spietant che e jevàs il ~. bojkotiranje n. boe I ['boe] (pl bois) m 1. bula f. il Guvier al à dât il vie libare ae normative (O). boicotâ [boiko'ta:] m bojkotirati. boiler ['b‫כ‬iler] m bojler m. boiesse [bo'iese] f → boe I. boi di savon pena mila 4. Boemie [bo'emie] f Češka f. boicotament [boikota'ment] m bojkot m. ki ima velika usta. del m. primerek m. ogromen. bohem m. primerek m. bocognut [boko'ñut] (demin. (La 05/4) boghe ['boge] f zatvornica f. par o ~ o par prionte / l’ à di dâme gno copari . e il non di Lasselà che i va di ~. no mi lasse durmî chel ~. ~! bocjonat [boqo'nat] m 1. un ciroic sclapeçocs.(sfolmenats). brst. od bocon) m ogromen kos. lâ di ~ FIG biti primeren. velik kos. ~ di mus!. butâ/ parâ a ~s razkosati. si cure. bocognat [boko'ñat] (PEJ od bocon) m PEJ velik kos m. ~ papâl papeževo pismo. un altri invelegnât dut mande al ~ par che al crôt di justâ cuanche al disjuste 2. grižljaj m. Daspò di une prime ~. une lune rosse e bocone. košček m. zapora f (kanala.

~ meteo (O). nakladač m. bombe ['b‫כ‬mbe] f 1. bombist [bom'bist] (t. Lis glesiis a son stadis bombardadis. bolze ['boldže] II f 1.i. človeška bomba. fâ ~ udobriti. bombardament [bombarda'ment] m 1. se no volês. po al leve tai curtîi volpats. o soi bombe di aghe. bombe adj razmočen. bolpat [bol'pat] m 1. In bande. si jerin imprometûts di balâ la prime ~. boljševističen. FIG lisjak m. bolidure [boli'dure] f → bulidure. od bolp) m 1. ~ atomiche atomska bomba. EKO potrdilo o prejemu. poročilo n. a la bolognese KUL na bolonjski način.i m partizansko ime Furlana. bombardâ [bombar'da:] tr 1. ~ nucleâr jedrska bomba. i m (Morsan) Bolzano.v Bolonjo. GEOL. izmišljotina f. bomba f.. tant che une ~ H controlade. redatôrs. bolze ['boldže] III f ZOOL španska muha f (Lytta vescicatoria). lisjačina f.10 . širokoustnež m. umazanija f. (Pa) Bolzan II [bol'tsan] kr. vata f. cuissà ce bombis che al conte. a puartave a cjase tocs di ~ par linçûi. napisal dnevnik. ~ pitic! dober tek!. FIG obmetavati. imbombât. tant misericordiôs cun Isac e cussì intransigjent cun so fi Jesù? (Mucci). bolzâ [bol'dža:] tr → sbolzâ I. Un catalogo di completâ cui bolins e podopo dâ dentri al supermarket da "culture"? (pensemaravee). Salvâ). .bolete [bo'lεte] f list m. come la ~ da la uve. bolpon [bol'pon] (akreš. magari paiant une ~ di lûs o di metan. bombardiranje n. Bolzan I [bol'tsan] kr. mladič lisice 3. m Bolonja f: la mês di Mai dal cuindis butade jù la pene al marcje jù a ~. vlažen. bon ['bon]. lisičin 2. KUL bomba f. contents come il Gjat e la Bolp di Pinochio. sâr Zorç dai plui famôs tra i bombardons. ~ adj (t. Bologne [bo'logne] kr. (Furlanist).Il cîl parsore il Friûl . bolzâr [bol'dža:r??] m krznar m. -che adj POL boljševiški. sprejeti (zakon. -ese adj bolonjski. Lis notis di ~ a van dai 8 di Decembar dal 1944 ai 6 di Fevrâr dal 1945 (Pa 02). boli ['b‫כ‬li] tr in it → bulî. zasipati. ~ umane človek bomba. bombardirati. ma il scjafoiaç al jere ancjemò grandon e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a ~ o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. butâsi a ~ skočiti bombico. Il soreli al lave a mont. premožen. VULK ~ vulcaniche vulkanska bomba 3. bilten m. E viodint a passâ di chês bandis un nulut blanc e mulisin come un floc di ~ (JM. morska lisica (Alopias vulpinus). bombardiranje n. . bajka f. Salvâ) 2.). un sprofum che al pâr fat dut di ~ 2.. lisjak m 2. tkanje ipd. ~. listič m. bombute [bom'bute] f VOJ ročna bomba. bolz). 4. bombardirati. Bolognese [bolo'ñeze] f Bolonjka f. bolp ['b‫כ‬lp] m/ f lisica f. (topovsko) obstreljevanje n. oteklina f 3. prekanjenec m. lisičji. bombâs [bom'ba:s] m 1. obveščevalni list. bolpin [bol'pin] adj 1. bombica f. zmečkanina f. prekanjen. listek m.(La 04/2) boletin [bole'tin] m 1. m ~ dal Tirol Bolzano m. premočen. bolsevizâ [bolsevi'dza:] m POL boljševizem m. FIG obmetavanje n. bahač m. ~ meteo vremenska napoved: 08. (bolj obič..i. upravičiti. ~ di mangjâ užiten. ~ e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). majhna sladica f. bolsarie [bolsa'rie] f → sbolsarie. obstreljevati. ispetôr scuelastic de provincie di ~ pe lenghe ladine dolomitane. kot lisjak. al invie la fieste cul balâ il prin ~ 2. la Inghiltiere che e à vût simpri une anime bolpine.. bombaž m. se no tu pais la ~ Ilfurlanist us segnale un sît di zoguts online. zasipanje n. Bolla [ ' ??] os. ~ N nevtronska bomba. (Pa 7/99). bogataš m. bombasine [bomba'zine] f bombaževo (platno. odločitev). bolzare ['b‫כ‬ltsare] f (redko) valček m. bolint [bo'lint] adj → bulint.i f Bolivija f. (splošno) ples m. une fameone di bolpats. lis buteghis dai cristians brusadis (Pa 05/12) 2. ~ m 1. cuntune ~ nucleâr dentri 6 mês (Pa 06/1). bombon m. razmehčan. vreden. velika lisica f 2. ~ vaiarole. i plenipotenziaris de Catolicone Marie Taresie. bombiscj) m lažnivec m. 2. a stan puartant il popul palestinês. une clape di fantats cence munture. listič m. bomp ['b‫כ‬mp]. dragi. i m (Sant Zuan Di Manzan) Bolzano. bolsevic [bolse'vik]. cu so penâl intenzût tal ingjustri ros de curie (Storie) 2. bombardon [bombar'don] m 1. bombon [bom'bon] m 1. nus sune un ~ il muini / cu la ghitare in man. boleton [bole'ton] m madež m. MUZ bombardon m 2. bolparie [bol'parie] f lisičin brlog. Bolonjec m. dober. bolonjsko narečje. che il predi al bombarde e al spavente la int fevelant de justizie inflessibil di Diu (BelR). bolognês [bolo'ñe:s]. bolin [bo'lin] m 1. volpat) bogat. ma plens di feramente e di bombutis ator de panze. bols ['bols] adj → sbols. bula f. → cantarele. ploščica za pečatenje pisem 2. e la mê memorie e je stade promiedie par chel che al riguarde i spavents e i bombardaments (BelR) 2. lisička f. ~ m boljševik m. (bolj obič. ~ H. torba f. bombone [bom'bone] f pletenka f. lakomnež m. al organize une serade su la ~ (Pa 04/05). A son tornâts a partî in Consei regjonâl i lavôrs par fâ ~ il gnûf Statût di . Ma o furnìn ancje jutoris economics direts. Bolivie [bo'livie] kr. valček m (ples). a colps di bombis umanis (Pa 02/10-11). zvit. → buletin. provincie di ~ pokrajina Bolzano. al dirêç il ~ di informazion dal "Osservatori regjonâl de lenghe e de culture furlanis" informacijski bilten. fâ i bombistis [bombiscj]. usnjen kovček m 2.. moker. (JM. bolp di mâr [~ di 'ma:r] m ZOOL lisičji som. regjine di Austrie (Storie). sedlar m. FIG ljubček. bolsevisim [bolse'vizim] m POL boljševizem m. ~ Molotov molotovka f. al secul Prospar Lambertini. bolz ['bolts] m 1. ~ a man VOJ ročna bomba f. cu la invenzion di armis cuntune potence mai rivade prin (la ~ atomiche) (Pa 04/07). bombî [bom'bi:] tr → imbombâ. Bolzan III [bol'tsan] kr. bombons di cjassis. Al bruse saldo idrogjin in eli. buine (pl bogn/ bogns) adj 1. zuiâ sui timps luncs par meti la “Ue” di front al fat di fat. bombardine [bombar'dine] f MUZ bariton rog. ~ idrogjine hidrogenska bomba. ~ A.. E il stes ~ Diu. (splošno) ples m.

(Pa 03/11) bonumôr [bonu'mo:r] m dobra volja f. dober. razsodnost f. ~ m zahod. E l’aiar al jere imbombât di chel ~ che il mulinâ des cotulis des fantatis sul breâr al sparniçave par dute la sagre. bon di pôc [bondi'po:k] (pl bogn(s) di pôc) m ki je neprimeren. anime legre e libare. e si bonace. jessi a bon „O sin cuasi a ~. bonaçâ [bona't∫a:] tr pomiriti. bogataš m. nakazilo n. uren 3. buine volontât . o scuen corezilu. (ProvBr). premišljenost f. jutranji. zaiti (sonce. ~ sens (t.autonomie dal Friûl Vignesie Julie. l’iniziative. a ~ dal cjâf lûc. pussibilmentri a gratis o a ~ presit. bondiu [bon'diu] int bože mili !. ancje se relative. cjâr ~. utišati. meti a ~ urediti.. veselost f. ugodno počutje. nol sarês bon di fâi mâl a une moscje (glesie). sigurât che i 7 milions di euros previodûts par ~ il sît de industrie chimiche (Onde). zanič. dobro razpoloženje. Salvâ la buine intenzion (BelAlci). popustiti. prijetno. premišljenost f. ~si refl pomiriti se. bonsens [bon'sεns] m zdrava pamet. che in teologjie nus fevelavin di Diu e de sô unitât. an ~ . dobrina f. deriv. ~ tanche il ~ pan izjemno dober. dobrost f. povrniti. bontât [bon'ta:t] f dobrina f. srce n. (sadje ipd. Tal stes timp cun lavôrs di ~ des zonis umidis e cul sgjavâ trinceris a stavin preparant il teren (GP). blagosrčnost f. premožen. oblino. dober človek. precejšen. a buinis mirno. VOJ čiščenje zemljišča. ~ dal teren. bonifiche [boni'fike] f 1. la ploie a à bonât dež je ponehal. -ose adj ugoden. buinorîf) adj 1. cui che al ubidìs e che par solit e je chê che e distine la ploie e il ~. ~ adv dobro!. Cu la decision di cjapâ il trat. bogat . ~ une volte nancje impensâsi! bonfâ [bon'fa:] m dobra volja f. v stanju. dobro n. E Romeo. boncûr [bon'ku:r] m dobro srce. paraltri simpri plen di spirt e di ~ sens (JM. volê ~ imeti rad. zgoden. → meti a bon. bon m. poštenjakar m. omp di ~ veseljak. (Pa 04/02) 2. odstranjevanje min. ponehati. 3. (Pa 02/12). zaton (sonca. bon come il bon pan. Ogni individui al à derit a un sistem di vite bon di garantî la salût e il ~ so e de sô famee (Declarazion). imenitnež m. ki si mi ga dal. la piês des trê (Ta). ugoden. dobršen. cuant che o levin tal asilo. bondant [bon'dant] adj (iz)obilen. cul ribalton socioeconomic e cu la ~. ma ancje plui a tramontan (CoGonars). ~si refl 1. zmožen. razsipnost f. ma no la lenghe. A mi mi semeave impussibil. pomiriti. luna). dobro stanje. o pensìn che Triest ~ al significhi atrat pe nestre man di opare inteligjent. poceni. compre de samence. mi è tornât il ~ (BrLi). udobnost f. cvetoč. bon di nuie [bondi'nuie] (pl bogn(s) di nuie) m nesposobnež m (moški). [bonsi'ño:r] kratica > bonsignôr.PROV Cui che al à buine volontât al cjate dafâ pardut . dobrobit. da bodo eno kakor midva. ~ di zmožen česa. e al tribulât / si bone il cûr 2. si bonave soreli. ~ adj imovit. ~ che i plâs al Signôr (172) pomirjevalni vonj. passât di generazion in generazion. odškodovati. a ~ la passion. bonvolê [bonvo'le:] m dobra volja f. 5. perfum m. / che se e torne la ~ / ti darìn mieze taçute. la int di ~ si manten simpri cussì. plen m 4. (Mar). vieli ~!. bons. . cu lis buinis o cu lis tristis Ancje se lis sôs teoriis no àn puartade cui sa ce furtune a di chei che lis àn metudis in vore o imponudis cu lis buinis o cu lis tristis e (christianromanini 07/04) bonâ [bo'na:] tr 1. dober namen m. Salvâ) 2.” (Sg). Bonât [bo'na:t] m zahod m. bondantut. Ancje pre Pieri al tratave di bonâlu disint che i siei pecjâts no valevin nancje la anticjamare dal purgatori (Enrico) 2. bondançôs [bondan't∫o:s].(Onde). (BrLi). tenju cont tal to ~ chei che tu mi às dât. krotkost f. preprost. za nobeno rabo. pomiriti se. ljubiti 3. ur deve un ~ e ju meteve in vene di fevelâ. bonorîf [bono'ri:f] -ive (t. L'inovâl dal taramot. 2 passaçs di stirpadôrs. al à dimostrât ~ che l’autôr. savêso. lant ancje daûr di ce che al dîs il Vanzeli. bogat. duncje. in dute umiltât ma pal so e nestri ben. bondance [bon'dant∫e] f (iz)obilje. i ai bonât sul cont plui di cincent francs!. usposobljen. (Pa) bontimp [bon'timp] m veselost f. Cumò. (ProvBr). ceriesis. Bon. Pari sant. lune). buine intenzion dober namen. lis glesiis si stan disvueidant (BelFa). a 25 agns di chei 6 di Mai dal 1976 che al sdrumà buine part dal Friûl (O). ustrežljivost f. bonomp [bon'omp] m dober človek m. milina f. ma Mistichel al jere ~ di chel e altri. la parone e je la plui bonorive di dute la famee 2. znižati (ceno). bonparon [bonpa'ron] (pl bognsparons) m dobričina f.. (u)miriti. A son comprindûts: “Ici”. bonat [bo'nat] adj dobrodušen. dobro razpoloženje n. / no sta fâ chê brute muse. 2. razsodnost f. umiriti se. odkrit. veretât. da (za). sposoben. brezvetrje n 2. salacôr no cjatave ~ in nissun lûc. ~ e bielece. uspevajoč. pomiriti se. pomis bonorivis. lahkotnost f. dober vonj. buine part dobršen del. al ~ presit po dobri ceni. ~ it umiriti se. vedrost f. il frêt al à bonât mraz je popustil. bogastvo n. un ~ numar di dobro število. bonificâ [bonifi'ka:] tr zboljšati (zemljo). ~ che/ di bon che k sreči. (Pa 03/6) bonspirt [bon'spirt] m dobra volja. Fin in dì di vuê al è stât studiât un ~ numar di malâts (SiF 02/1). aridure. sù. bonsignôr [bonsi'ño:r] m ?? Alore jo. buine e stimade dapardut (Pa 05/04). ki je všeč Gospodu.) prezgoden. zahajati. bonace [bo'nat∫e] f 1. dobrostoječ. ohrani jih v svojem imenu. lepo število. melioracija. bondantementri [bondant'mentri] adv v izobilju. dobrost n. e jo. pripraven. ~ m dobra duša f. Al massim si po acetâ di vê la massarie o il famei o il salam e il formadi furlan o sloven. FIG tišina f. bonvivi [bon'vivi] m blaginja f. bondanton. izsuševanje (močvirnih tal). ~ m 1. (Bibl-Zn) Sveti Oče. poštenjakar m. vignî al ~ priti do bistva. dobričina f. Avrîl ploiôs. ki ni za nobeno rabo. izobilen. meliorirano zemljišče 3. MAR morska tišina f. scroche un ton. cuietiti e ven dongje. bonpaston [bonpas'ton] m dobričina f. bonstâ [bon'sta:] m prijetno. par che a sedin un come nô. il ”boom” dal consumisim e dal ~ di chescj agn . izboljšati. bonodôr [bono'do:r] m prijeten. obveznica f. bogatu. vedrost f. o vevin trê matres. e al veve ancje ~ il Bide. ancje nô. velik. PROV A muerin simpri i plui bogn. mir m. A jentrarin intune cjase di bognsparons. dobričina f. bonsens) zdrava pamet. cjatâ ~ počutiti se ugodno. (Percude).

tra il svolâ des paveis e il ~ di un moscjon. pron di cjolilis provalis / tal lambic di fin çurviel. nahujskati. bordo) m 1. burascjade) f nevihta f. La cjalavi e la mê ~ si dislideve tune cualitât di afiet. fin che si à salût e boros di spindi (MazzonIol). jeziti se. maltaiâts e cence l’aiût di un ~. lâ de gridele su lis boris → gridele . bore ['b‫כ‬re] II f ?? Borea [bo'rεa] m METEO sever m. ~ m brenčanje n. il vint clamât Tramontan (Acuilon. vaščan m. sui claps in ~. borghesie [borge'zie] f meščanstvo n. Flame no ‘nd jere plui. sopsti. (Sg). il soreli. m Bordano (UD). O jes de buteghe cu la impression che mi vei menât pal ~. Ma chest al rivuardave dome la nobiltât e la ~ (Natisone/furlanis). E jere convinte di jessi stade sielzude par une grandiose mission e le puartave indenant cun autoritât. bordure [bor'dure] f obroba f. razbeljen. para f. FIG) viharen. bordelizâ [bordeli'dža:] it ARH vreščati. burascjâ) it poslabšati se vreme. boreâl [bore'a:l] adj severni. puhati. someščan m. (BrLi). Fugarizze. bordelâ [borde'la:] it vreščati. che e esist ancje musiche no gregoriane e che la int di ~ e doprave musiche patriarcjine. il ”~” dal consumisim e dal bonvivi di chescj agn. trg m. lâ in ~ iti v pogubo. neurje n. ~ agricul kmečka vas. napraviti hrup. bordizâ [bordi'dža:] it proti vetru jadrati. propadu. meščan m. In tal ~ na campana a bat il Matutìn e. ridin ducj su la sô muse. vrišč m 3. une ~ a dome trê chilometros dal paîs (sf). bordon [bor'don] m 1. Nassût te alte ~ di Lyon (Pa 06/2). 2. (pri)bližati se (ladji). a discjadenin il ~ di grancj leterâts (Pa 03/4). (splošno) približati se (osebi). požar m. burja f. prskati. hrup m. MUZ bas m. Nort. i f (Prepot) Bordon. piçul ~ agricul (Pa 03/4). borascjôs [bora'sqo:s]. Cenci si lu inmagjine ~. slepa ulica. drgetati. O jerin scuasi rivâts a mieze poçate cuanche e rive la ~ (Enrico). žerjavica f. obrobiti. boriôs [bori'o:s]. bahavost f. pe circustance impaludât de pofardie dal podê (Mar). Borean [bore'an] → Cjaso Borean (i. 3. → sbordon. / se no us comudin molailis. buren. che nol jere di ce tignîsi in bin cub chej fîs. napraviti. bordi ['bordi] (t. ~ de nêf snežni vihar. (Pa 03/8). dopo de ~ al è tornât seren. bordin [bor'din] m rob m. ~). -ose adj nadut. jê a steve su lis boris. fin ~ v pogubi. → borascjade. borascjâ [bora'sqa:] (t. benedet di frut . ecitazion e ~. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô ~ (La 06/1). fâ ~ a un FIG pomagati nekomu. za nos vleči. Borc di Olee [~ di o'lεe] kr. MAR pristati z ladjo 2. ladi cualchi bon plevan / studiarin plantâ ~ 3. Fughere. al prepare un biel ~ inte fusine. culì tu sês colât su lis boris. Pan-e-vin. brenčati. z našivi okrasti. borsarûl [borsa'ru:l] m → sborsarûl. 2. in ~ v civilu. preddel mesta. borondul [bo'r‫כ‬ndul] m okroglo naslonjalo (kanapeja). une zornade bordi mê fie/ ”slungje chê cotule. obšiv m. di borghesans 2. borin [bo'rin] m hladen vetrič m. severni veter m. blazinica f. obrob m. vas f. bore I ['b‫כ‬re] f 1. Mieli. predmestje n. tune scure androne. kres m. Seimo) (La 03/01) borgade [bor'gade] f selišče n. Bordan [bor'dan] kr. la sierade scomence tal emisferi ~ (Vichi). borie ['b‫כ‬rie] f nadutost f.i. Borc dal Fen [~ dal 'fen] kr. Borgnan [bor'ñan] kr. (Percude). pekoč. ?? bordonâl [bordo'na:l] m GRAD ostrešni tram m. ošabnost f. tapone i barçs!” 3.boom ['bu:m] m (ang. a la brût fâs ~ la madone. (scritorsfurlans). Sot la mont di ~ al è un sît indulà che il Judri al jentre tal cret e al fâs come une specie di lât. bordel [bor'del] m 1. borc ['b‫כ‬rk] m 1. borghesan [borge'zan] m 1. hujskati. burascjôs) f (t. no i plaseve di cjatâsi ni cun parincj ni cun ~s. Foghera. v maloro. jessi in ~ biti v nevarnem položaju. Medili. delati zmedo. une ~ cuvierte hinavec m. bordo ['bordo] → bordi. boro ['boro] m F sold m. malo počiti. boreâl [bore'a:l] m kup žerjavice. Boreon [bore'‫כ‬n] kr. napraviti. e il dotôr al è in ~. sežig m. burascje) f vihar m. ma dome un côl di boris rossis. (SiF 03/3. zaselek m. napasti (ladjo) 2. 31-49). e a tornaran jù in Setembre cu lis primis borascjadis di nêf. delati zmedo. trušč m. che al duar parsore un todesc!. propad m. (Pa 02/10-11). MAR pristanek m (ladje). meščan m. poguba f. razburkan. podpihovati. e cussì compagnai fin fûr de puarte / cheste ~ cuviarte. plantâ ~ ustaviti se za nekaj časa. borascje [bo'rasqe] (t. borearie [bore'arie] f kjer se peče kostanj. MAR (ladijski) krov m. selo n. bordun m. ~ tr 1. bordâ II [bor'da:] it 1. vihra f. di casulins. obrobiti. napuh m. o sin a ~ smo v pristanišču. (Storie) Borc Midune [~ mi'dune] kr. vrezati navoje. (BrLi). F ponta f. / vêso vô di lâ in ~?. naselje n. simulant m. napraviti hrup. ošaben. vihra f. soldâts e ~ (Eg) vojaki in civilisti. la lum a fâs ~. stiçâ lis boris dati na ogenj. boreç [bo'rεt∫] m navdušenost f. (Pasolini). stâ su lis boris FIG biti na trnih. un pôc a Tarcint e un pôc a Sedilis. al à bordât parcè che lu àn lassât fûr de puarte. -ose (t. colâ su lis boris ??. obšiv m. tra il svolâ des paveis / e il ~ di un moscjon 2. svečni odcedek m. Bordon [bor'd‫כ‬n] kr. bahaški. deventâ tanche une ~ močno zardeti. Te sô cjase di Sant Laurinç di Solescjan. lâ in ~ razbeliti se. oh propit sì o sin a bordo! 2.) boom. a un trat ~ dal mont Peloro al sbocje. vihar m. (BrLi). sovaščan m. cjoli (menâ) pal ~ F za norca imeti. zaselek m. fîs di ustîrs.i m ?? O vevin comprât di pôc timp une gnove cjase tal ~. al pâr che al vueli ~.i m (Cormòns) Borgnano. (Ta) bordâ I [bor'da:] it 1. borghês [bor'ge:s] adj meščanski.i m ?? Il fûc al cuiste nons difarents di lûc a lûc (Fogaron. borascjade [bora'sqade] (t. javna hiša f 2.i m ?? lerin daûr di lui tun splaç dongje ~. ros in ~. razburjen. di benevolince. a son lâts sù prime dal solit te mont di Corce. plamen m. bordel m. selan m. grmada f. ropot m. naselje n. gore v Gjiviano) (Pa Vicinia). m civilist m. selišče n. i f (Pordenon) Borgo Meduna. nevihta f. ~. mestna četrt m 2. romarska palica. in ~ žareč. cvenk m. mi stimi avonde par no lassâmi menâ pal ~. .

(Pa Vicinia). bossul ['b‫כ‬sul] m krožek m ljudi. bosc ['bosk] (pl boscs) m gozd m. Une siorute che a zueteave indenant cu la ~ di plastiche plene di spese a spià cun sospiet chei trê frutats (Tolazzi). (Scf). (Pa 03/4). dut a ~ si impensà di un bocognut di lescje (Zili). tignî ~ upirati se. al sa di no jessi lui il propietari vêr (Pa 7/2000 . FIG v: no capî une ~ popolnoma nič razumeti. ?? . i f (Grau) Boscat. fâs mieç pas di sivilot / e al sivile a ~ a ~. ~ adj bosenski. Dut a ~ e a valop a si jere spandude la vôs che al jere saltât fûr chest Nazaren (Pa 03/8). od bo) vol m. tresk m. piâ botis dobiti udarce. torbica f. (CIRF). bosemâ [boze'ma:] tr → imbosemâ. borsistic [bor'sistik]. 2. bos ['bos] v: durmî di ~ spati na boku. pušpan m (Buxus sempervirens). vrh odbiti. Bosnie ['boznie] f → Bosgne. 2. ~ e sclop. trgovanje n. boschete [bos'kεte] f gozdič(ek) m. lâ in ~ iti na borzo. imbote). gozdni čuvaj m. gozden. gošča f. → dibot. Bortul ['bortul] m Bartolomej m. mošnja f. no dâ un ~ ne delati ničesar. cu lis mans in ~. ~ di spese nakupovalna torba 3. dut a ~ (vse) odenkrat. borsist I [bor'sete] (pl borsiscj) m borzni špekulant. udarec m. mošnja f. boscam [bos'kam] m gozd m. hosta f. Ogni cuart di ore a sunavin lis cjampanis pe messe des vot. a rivarin ca fin sul Tiliment: (JM). torba f. borse II ['b‫כ‬rse] f 1. borsete [bor'sεte] f torbica f. sul ~ na mah.. intun ~ v trenutku. bôt ['bo:t] f → bût. rastlinoslovje n. Dal 1477 i Bosgnacs. pok m. palica f. trenutek m. odmev m (orožja). -ive adj gozdnat. ca e culà fra lis boschetis / ’l è di flauts. a deventarin un piçul esercit in stât di tignî ~ ai todescs. vreča f 6. cence ordin. ~ Erzegovine Bosna in Hercegovina. a son trê ~s tri je ura. rastlinoslovec m. skupina f. la moratule intune cise. sul cont di une fibule di stamp celtic cjatade tal ~ di Plaies in Val Badie. zamolkel udarec m 4.. 9) 2. nol jere plui il câs che lui al des un ~. Boscat [bos'kat] kr. cuasi su la aghe. ~ par ~ enega po enega. botanic [bo'tanik] m botanik m. lis zornadis lajù si presentavin a ~ plen za cjaldis. drobnjad m. bot ['bot] m 1. ~. il fat al è che ~ planc a planc al si butà malementri. o sint / tra mil sunsûr i colps dal cjadovrin / che al bosche a più non posso in tal zardìn / lis vecjis plantis ch’a cjadin rengint 2. bosime ['b‫כ‬zime] f (tkalsko) močilo n.. ~ Erzegovine. (drevo) oklestiti. boscarin [boska'rin] m kij m. di ~ in ~ vedno bolj.(GE). sekati. ANAT mošnja f. boscs di arbui a fuee (listopadni) listnati gozdovi. ~ consorziâl zadružni gozd. (CIRF) 4. tal ~ de Basse.. La rive drete e je pelose di salets e di gjatui. ma lui no m’e deve vinte e di ~ al rispuindeve. saltâts fûr a buinore a stielis sul pradissìt dulà che a vevin boscât tal dì prin. pal benefici dal paîs i boscs consorziâi di Cjaso Borean. a stevin a sintî bocje vierte un galantariot. krat. biti pri denarju. Metìn un diretôr che. L’Antelao sclapât al precipitave e al sepelive intun ~ Marceane e Taulen. e il gno cûr si disfâs di ~ in ~. (za)mah m. al devente paron. (BelFa).borse I ['b‫כ‬rse] f 1. botaç [bo'tat∫] m → butaç. Jernej m. (Scf). il cuc. il ~ di frassin e di faiâr jesenov in bukov gozd. ~ e sclop s trenutka v trenutek. udarec m. (drevo) (po)seči. biti tepen. molzi la ~ a un nekoga molsti (denar). botaniche [bo'tanike] f botanika f. di sigûr parvie che al jere stât tal cjalt. vê la ~ plene imeti veliko denarja. zbor m. ~ di plastiche plastična vrečka. gaj m. botam [bo'tam] m sodje n (sodovi).al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee largje dai stats orientâi (SiF 03/4. E dispon inmò di un significant setôr agricul e di un slargjât patrimoni ~. s vso močjo. lesovje n. EKO borza f. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. e jenfri lis cjasis la buere di ~ no si sintivile nancje. (La 05/7) boseghe ['b‫כ‬sege] f ZOOL morski lipan m (Mugil chelo). cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de ~ di vuè. (Sg) (t. bos ['bos] m BOT zelenika f. (La 03/02). gibanja. . bote I ['b‫כ‬te] f 1. skoraj. Parcè che se e vûl sei competitive intal marcjât globâl e scuen domandâ i finanziaments al marcjât finanziari. od bo) mali vol m. Piertio. gošča f. a ~ plen na polno. la ~ di Manin ??. di ~ nenadoma. bosanski. o mandi dret jenfri i nimîs chest ~ 3. goščava f. bosat [bo'sat] m (slabš. Bosgne ['b‫כ‬zñe] f Bosna f. (Percude). domandâ al CUF borsis di ricercje di impegn plui limitât par lavôrs di catalogazion di materiâl bibliografic e documentari. cu lis mans in ~. gozdovje n. e che an concorût a rindi il patrimoni ~ di chei sîts un vêr tesaur. il ~ Scanderbec. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. il Signôr si fermà sul ~ e al pensà sore. (GP) 6. ~ neri. odenkrat. sekati. al à lassât un erbari al Ort di Padue. restâ su la ~ . cheste rosade sa scuaiâ i secrets / dal futûr ~ par ~. bossut [bo'sut] m (demin. -iche adj botaničen. come une fantasime (PauluzzoN). (Pa 02/10-11). comprindûts i inviestiments tes Borsis. boscâ [bos'ka:] tr 1. eco che un bot / dan tal puarton 2. lant in ~. Cultôr di ~. ~ di studi štipendija f.(La). boschîf [bos'ki:f]. -iche adj EKO borzen. štrbunk m. premija f. a son scherz de ~!. un ~ plui in ca al intope un zovenot 7. hip m. il boscadôr si metè a ~. gozdar m. gorjača f. in chest mût si suje ancje la ~ dal Manìn . e plui lontan in te’ ~. prožiti odpor. dissipline e preparazion che si remenavin su la lagune. boson [bo'zon] m (akreš. un grum di femenis. časovno obdobje. di chê altre bande une ~ di pôi. log m. detonacija f. e dulà che dut si bruse di corse. e cuanche a sunarin l’ultin bot al le fûr di cjase. vreča f. e pareve che ‘i rispuindes. denarnica f. centri borsiscj štipendijski centri. menâts di un Scanderbeg. udarec zvona. ~ e sclop al po deventâ “politically correct”. v hipu. strel m. bosgnac [boz'ñak] m Bosanec m. bat m. ~ coladiç sečen gozd. nagrada f 5. (Pa 02). od bo) vol m. način hoje. Nejc m. bosset [bo'set] m čevljarski loščilnik. trgovina f. la int si fâs in ~. a ~ a ~ v presledkih. In Americhe il cjastinâr. i cavalîrs a van i ~. (Percude) boscadôr [boska'do:r] m drvar m. (Sg) 5. boseme [bo'zεme] f (pri živini) vamp m. i bûs a levin simpri cun chel ~. nenadoma. ~ it napraviti drva. boscaie [bos'kaie] f grm m. drob m. ritem m. goščava f. dut intun ~ vse naenkrat. grmovje n. borsist I [bor'sist] (pl borsiscj) m štipendist m. e la ~ fisse di sot le faseve vignî fûr plui misteriose.

botis. a pene trat. al sint di une bande / il cjan a ~. suonano a festa ?? . vihar m. imbote. ai 19 di març stât. il ~ oprès des strussiis / fâs fumâ ducj i camins. → bracade. radunâts tôr il ~. cuanche a àn mangjât lis dotis / lis muîrs passin di botis. paîs. bovarie [bova'rie] f → boarie. ~ di denant prednji del voza.R. botizâ [boti'dža:] tr 1. meh m. brstič m. (igra) poteza f. tant che ~ di vuere. dâ la ~ zbadati nekoga. → braçadure. ['b‫כ‬ks] kratica = Brigadis Rossis. botinâ [boti'na:] tr in it pleniti. Cui dîs che e fo une ~ a spaventâju. bahavost f. bracâ [bra'ka:] it tarnati. bracarie [braka'rie] f trop lovskih psov. botonade [boton'ade] f šala f. butâsi a ~ di un . scjatulis. . eh ò!. di ~ nenadoma. prepotent. Il len al jere doprât in edilizie. Gardiscje. botesele [bote'zele] f (demin. jù. botonâ [boto'na:] tr zapeti (gumb. Fare. ~ di Monfalcon. a ghi tirin li stressis : (Pasolini). → imbotonâ. Ancje vierzi la ~ cence dibisugne al è pecjât. al jere restât cui dêts fêrs sui botons 3. → crupignâr. il contrast dai vistît des comparsis. bracjizâ [braqi'dža:] it → bracâ. tipka f. (SiF 02/1. ~ par çuculade. na kupe. (la ~ disot. fâ lis ~ boriti se. une scjalute fate a ~ polžaste stopnice. braçadure) f 1. par cui tal ~ vadin dal pâr. → butul. spiralno . (Tolazzi). daspò che si è maridade. passi di botis ??. botin [bo'tin] m plen m. vê le ~s leâts imeti zvezane roke . [bo'ton] m (akreš. dovtip m. izguba f. Jo o cirivi di taponâmi lis vergognis tirant in jù la mae che mi rivave sì e no al ~ de panze. sassinât des cussì clamadis B. in bot → imbot. chel faliment al è stât par me une gran ~ 3. o varès vût miôr di sei restât su la ~ pluitost che vuarp come che o soi. bovolâr [bovo'la:r] m BOT koprivovec m (Celtis australis). zbadati. improvizirano. bracis ['brat∫is] v: a ~ 1. / par cjoli la smire / al volte di là. strahopeten. al jentrà. → a braçs 3. passade la ~. (Mucci). cjoli cui braçs avierts sprejeti . ben intindût. spirala f. e vie di chest pas. rop m. bracs e livrêrs. bote II ['b‫כ‬te] f (neobič. ~ it in refl duhovito se šaliti. FIG predmet podoben gumbu. cui no. jo no vuei ereditâlu. ~ di piel (Mar) 2. e scjassant la ~ 3. gumb m.. no àn fat altri che botonâsi fra di lôr. boxeur [bo'kse:r] m → boxêr. spiralast predmet. → su pai dêts 2. zornalîr. sod m. botulisim [botu'liziml] m MED botulizem m. B. par italian par fâ plui ~. na roke. come un ~ impalpabil sul sufit infrusignât dal fum (Mar). (SiF 03/4. sô mari mi da a stupit vie des passadinis e des botonadis che mi umiliin e mi avalissin. No je à fate Stefano Zoff. edificis dongje. lu àn botizât dute la sere parcè che al daseve lis bielis a une vedranate 2. miôr cuatri corpos ditis lì su la ~. Ane Alore. botis di vueli sant ?? . se vês vût il ~. gumb m. botons e caratei. 31-45). la ~ daûr) ledja fpl. box II ['b‫כ‬ks] m stajica f (za dojenčke). botonere [boto'nεre] f vrsta gumbov. roka f . v veliki vsoti. (debela oseba) debeluh m. vonde salts su la braçadure e cun bigns comedons 4. kad f. a cuistâ il titul di campion dal mont IBF dai pês lizêrs. si dreçave spauride la jerbe. ~ di daûr zadnji del voza 2. BOT popek m. šaliti se na račun nek. miôr no tacâ ~. bracade [bra'kade] f cvilež m. FIG delati tako. burka f. bracevierte [brat∫evi'erte] f → braç aviert. vijugasta črta. sgurletâ dulintor par lâ sù ancjemò. (Bel). ANAT popek m. restâ su la ~ ??. brusâ cits e spandi a ~ / vin..R. za norca imeti.nenadoma umreti. lu cjapâ a ~ come par difindilu. bovul ['b‫כ‬vul] m zavita. fâ ~ narediti vtis. / che no tancj dîs di muson par une fote.. si trate di parâ fûr dai pîts cheste semence brache che nus supe il sanc. a fâ lis bracis cun Satanàs. 9). boton II. nadutost f. → vassel. od bote) hud udarec m. a ~ polžasto. al è come il mus che nol cjape ~: nol sint nuie. brac II ['brak] adj (o narodu) zaničevanja vreden. botesele [bote'zele] f (demin. ~. del (voza). cecje 4. al fo puartât a ~ sul cjaval. metimi un ~ tor de vite e prem il passarin par te. su la ~ (cjalde) v trenutku. ropati. cul ramut verdulin te ~ / e su la scufe. si volte vie e al puart marcje di ~. cjapâ ~ razburiti se. la suntuositât di chês feminis daûr a preâ. mignestre. In tai borcs li ciampanis a botizèin di fiesta par li cors ben netadis par la ciampagna frescia (Pasolini) boton I [bo'ton] m 1. boxêr [bo'kse:r] m ŠP bokser m. Botonant li barghessis a vegnin ju i fantats. → brigade. buiadice) f nevihta f. → lavorent. a à metude sù une ~ ! 7. dolgočasiti. bovâr [bo'va:r] m → boâr. brak m. gumbnica f. tacâ il ~ nakladati. kadar pes zasledi plen). (BrLi) 5. bracjizade [braqi'džade] f cvilež m (lovskih psov). (Onde). od bote I) mali.. PROV Conte i tiei botons e po tu contarâs i miei . (brigadis rossis). botul ['b‫כ‬tul] m ZOOL → cieul. (Mar). boxadôr [boksa'do:r] m ŠP bokser m. dâ un colp al cercli e un ae ~ PROV. e jù botis di vueli sant sun chel puar omp. bracecuel [brat∫ecu'εl] v: cjapâ a ~ objeti. (ProvBr) 2. prontait botis. bracidure [brat∫i'dure] (t. za norca imeti. cjans di ferme. spopasti se. . površno. roke fpl (la ~ disore. na hitro. braç ['brat∫] (pl braçs/ bracis) m 1. (La). la ~ denant). tal Demani militâr (CoUd). e dit.) duhovito se šaliti. almancul te intenzion. cviliti (pos. bovadice [bova'dit∫e] (t. il tron cui bovui di marmul. da bi bil volk sit in koza cela (Verone) 2. box I ['b‫כ‬ks] f ŠP boks m. nalagati. Cormons. (snežni) metež m. zbadati. ~ par çuculade. Botostagn di Dimpeç [boto'nεre] f ?? In fuarce dal seguitîf tratât a l'Austrie a restavin: Gurize. a son par sigûr mancul tossichis che no la tossine responsabil dal ~. od bote II) sodček m. bracent [bra't∫ent] m dninar m. hipu. il ~ dret/ çamp desna/ leva roka . paladis. brst m. važnost f. o vuei butâti lis a ~. di bot. slab udarec. (Storie) botri ['botri] m 1. škoda f. brac I ['brak] m sledni pes m. z rokami. vê il ~ FIG ne imeti vse pospravljeno. vore. Maran. si trate di mandâi indaûr un mes blanc cjalcjant il ~ di rispueste (Cad) 3.. par fâ mobilie. po o jerin nô. molòs. t. FIG udarec m. (neobič. obleko). cun improvise ~ vive lu inseguirin.) sod m. na roke.

~ dal so mistîr vešč svojega poklica. naslon m. braghessâ [brage'sa:] it (slabš. nesposobnež m. bragantin [bragan'tin] m prezgodna koruza f. braghîr [bra'gi:r] m 1. i f (Morus) Brazzacco. pogumen. cheste comari braghessone. . braghessins e cul rest che si cuche. Il schenâl de poltronute al molà une altre rantighe e za i braçons si jerin slargjâts (Tolazzi). braçade [bra't∫ade] f 1. lassaimi che un esponi un riflès sul purcit di Sant Anton 2. (dojenčka) držati v rokah. besno. ~ m birič m. bramazion [bramatsi'on] f kletev f. a va a ~ a Vignesie. zatik m. misurâsi sul so ~ delati korak za korak. i f (Sest) Braidacurti. anzit un pôc ~ e mi plaseve fâi cjapâ pôre tes curvis. dilà de ~ si viôt a lâ a passon Tunine cul cjastron. meti sù lis braghessis (ženska) nositi hlače. (pos. a Machiavelli vie (JM). un cavaleriç il ~ 2. a ~ za rok(c)o. po sì. chel cun chel ~ ator. klest m. nancje a misurâ lis robis cul ~ de oportunitât. nadležnež m. une schirie di camarîrs (Bel). i m (Cjiscjelgnûf) IT Braida. pestovati. la ~. ki drži hlače. che e je saldo su lis bancjis dal Zardin Grant a fâi di ~ ai militârs!. molâ lis braghessis. Braide ['braide] kr. cuntune biele femenute a ~ . . jecljati. → bracidure. La iniziative. koprnjenje n. di trê ~s un franc cenen. braghesse [bra'gεse] f (pos. zamah roke pri plavanju. sot il ~ pod pazduho. mi à dit di bandomâni e di lâ a padue a ~ bielsole. HIST leseno ravnilo dolžine roke (68 cm). Al tacà a slavinâ. ukazovati možu. e tratâmi di lari opût di avâr. anzit di un ~. braçoladresse [brat∫ola'drese] f → braçule.(Ta). mi bramistu. → braçoladresse. abraçâ. che mi disin ce che a vuelin jo o bradascji par furlan. bradisisim [bradizi'zim] m GEO dviganje ali pogrezanje tal. / incjantade lu braçole. jermeni mpl. in çavate e cui pugns inguantâts. prečni tram m. pohlep m. voščiti. cjapâ a ~ prijeti. (pri sedežu) naslon m. Braçan ['brat∫an] kr. poželenje n. hraber. la Madone benedete. femenate. priden. ~ Disore. braçolâ [brat∫o'la:] tr 1. pametnjakovič m. Poldo e Lisute no sintivin nuie fûr dal lôr ~si. nebodigatreba m. 2. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis (Sg). dôs vielis a van / cuntun ~ di sclopons e di garofui 4. (BrLi). mera f. v pl braçadoriis) 1. Brait ['brait] (t. vrl. v pl) hlačnica f. brame ['brame] f želja f. naramnice fpl 2. papučar m. dati si opraviti. jo mi brami jaz si želim. varuška f. cjapâ ~ pridobiti na terenu. preklinjanje n. podrepni jermen m 3. ?? colâ sul ~ za nalašč pasti.. → manin. Esau i corè incuintri. misurantsi sul vuestri ~. vešč. na veliko. braçadure [brat∫a'dure] f 1. hlepeti. grmovje n. k sebi stisniti. un nodâr il so tabelionât. po sì. nerazločno govoriti. braghessin [brage'sin] m (pos. cuntune ~ robuste al fo dongje dal zovin 2. naročje n. a vaive e ti à racomandât tant di fâ simpri il ~ frut (sf) 2. vejevje n. hlače fpl. braçule ['brat∫ule] f pestunja f. cjapâ tal ~ vzeti v roke. a plene ~ . cetant di laudâ. Darin denant il so empori al sfadiave cul ~ (BrLi) bradascjâ [brada'sqa:] tr momljati. (BrLi) braghet [bra'get] m 1. ničvrednež m. sveženj m. vreden. krvnik m. ur fasês fâ ancje i braçui ai vuestris omps. zmožen. che chest nemâl. di ~ di v namen. di ~ di vioditi contente... naslonjaj m. Braide) kr. objeti. Za il prof. voaltris. cjare vô Toni. misurâ un altri sul so ~ po sebi soditi drugega. lu cocole 2. Cussì pronts a jessi brâfs!. a braçadis obilo. želeti. TEKSTIL merjenje z dolžino roke 2. sitnež m. braçolâr [brat∫o'la:r] m 1. z namenom. (mera) laket m (ustreza 68 cm). / par cussì dî mi cole sul ~.. (za otroka) vajeti mpl. al viôt passâ il postîr: ”olà. O jeri deventât legri. Simpri tes stangjis verticâls a jerin colegâts dai montants zirevui e ognidun al veve un ~ cuntun zeut o une cjadenute (Scf) 3. TEH prečni zapah m. Sirene! / mi fais glaçâ la schene. lu braçà. → trabascjâ. merilo za presojanje. ~ Disot e Cergneu (Pa). dober. braçâ [bra't∫a:] it rokave zavihati. (don). spodnje hlače mpl. i f → Brait.. hlačne durce. Braçà [bra't∫a] kr. kilni pas. nizke vrednosti. un caposetôr che ju ~ e bussà tanche fradis ~ it biti pestunja. pre Guido Maghet di ~ al à vût fevelât (Pa 02/12).. Cuant ca ti à saludàt to mâri. e un suzeton di ~ tâl 3. varuška. braçâl [bra't∫a:l] m 1. → cincuantin. bradasc [bra'dask] m metla f. kratke hlače mpl 2. Apene fat il patentin al partìs cui libri sot il ~ e a si invie su pas monts da Cjargne. ročaj m. pri sedežu) naslonjaj m. solze da lis bradascjis / i campagnûi tenôrs. Braidecurti [braide'kurti] kr. / lu cjarece. za-želeti. ~!” 3. Braide ['braide] kr. zapestnica f 3. FIG kaliber m. braide ['braide] f brajda f. Al è un paron trement che al spiete la sere par ~ lis stradis che ducj a bandonin. pestunja f. cun tante cragne foreste che nus è restade par cjase. zaprto obdelano posestvo. → imbraçâ. brâf ['bra:f] -ve adj 1. braçul ['brat∫ul] (pl braçui) m prijatelj otrok. sposoben. ARH kratke hlače 2. bragons [bra'gons] mpl → bregons. pasovi mpl. ~si refl recipr okleniti se (drug drugega). polset.) učeno govoriti. Di piçul al veve vût dut: la bae. bradascje [bra'dasqe] f grm m. braghe ['brage] f 1. 2. za che e à la sapience infuse. E tant ben.i m Brazzano di Cormòns (Go). une poltrone cul schenâl e braçâi contôs di sudôr 4. bramâ [bram'a:] tr 1. fâ il ~ frut biti priden fantek. kriterij m. braçadorie [braça'd‫כ‬rie] f (pos. braghesson [brage'son] adj vsevedec m. ARH (pri jahanju) usnjeni jermen. skupaj. braçon [bra't∫on] m naslonjač m (sedeža). o sarai adegnevul. uditôrs. Al à viodût chel film nossere. mi vûstu ben 2. puartâ tal ~ držati v rokah. braghessîr [brage'si:r] m FIG (mož) copatar m. cu la liende che o sin dome la “~ di Triest (La 05/11). ~ tr objeti. i f (Sant Vît Dal Tiliment) Braida. a ~ aviert noro. gambiait mistîr! / no sês plui abil. 4. si butà sul so cuel e lu bussà (Bibl-Gjen). ročaj m. mi amistu. cui ~s in glove s prekrižanimi rokami. Il fi plui vecjo al jere in te ~ (Bibl-Lc). zgrabiti za roko. mrmrati. v pl) 1. nissune gnove?” ” ce fâ di te. MEH roka f. ce bramazions.z odprtimi rokami . modriha f. sês ~. la fontane dal ~ pazduha. dicà. modrijaniti. po-. ?? braçalet [brat∫a'let] m zapestnica f. e si à propit bisugne di une buine scove. prečnica f 2. (ženska) nositi hlače. e je dal editôr Braitan di ~ di Cormòns che (La 03/03).

corot pai muarts di dutis lis vueris (Pa). brascjam [bras'qam] m vejevje n. un bon panin di salam toscan cul pevar fat di un brao butegâr florentin. in tele 3. 3. artesan di 30 agns di ~. brancâ [bran'ka:] tr in refl → imbrancâ. sentât sul ~ intun cjanton dal sotpuarti.(Storie). grampe) 2. pručica f. zmožnost f. (Pa 04/04). 3. Venulo al scontre e i pete une ~ / aduès e a se lu tire tanche un frut. podstavek m. brazilski jezik m. majati se. . Al infete çoncs e brancs cressint dentri da la scuarce fin tal cambi e formant i cancars. E rivà jù un tic braurine (MazzonIol). pogum m. braurôs [brau'ro:s]. drznost f. m Brazilija f. mrtvaška nosil(nic)a f. veja f (drevesa). (znanost ipd. veja f (drevesa) 2. il ~ de sere la diligence scloteade ch’a tornave di Udin. vê plens i ~ imeti dovolj vsega. . prgišče n. branc ['brank] (t. ~. 36 I fîs di Merarì a vevin di viodi dal bream dal Santuari. brancolâ [branko'la:] it opotekati se.) zložljiva železna postelja. bahaštvo n. deščen oboj m. spretnost f.30 li dal cimitieri militâr di ~. breate. brancin [bran't∫in] m ZOOL brancin (riba) (Dicetranchus labrax). grožnja f. -ose adj → braurôs. brascai) m trnje n. 39-58). Ai 19 di Avost. 39-58). deriv. Branc ['brank] kr. e ancje indiçs plui sofisticâts come il livel di braure di Heidke (HSS) (SiF 02/2. bahav. breon.Salvâ). brancade [bran'kade] f 1. → seneôs.. zmožnost f. (Scf) brascai [bras'kai] m → brascjâr. braurin [brau'rin] adj ničemuren. (bolj obič. La traduzion par ~ le à curade Cristine Koehler Zanella. breute. brao ['brao] adj → brâf. pe tô ~ e pal metodi origjinâl de insegnâ il todesc. meti i ~ a un ??. scagnut. veja f (sorodstvo). polna pest f. -ose adj ponosen.(Bibl-Numars) breâr [bre'a:r] m 1. bedast. bravence) f 1. bravece [bra'vet∫e] f (t. udarec s šapo. vôs che i Furlans a scoltin abramôs. hudoba f. breuce. braure [bra'ure] f 1. Bordan e ~ (Pa). izkušenost f. Il cors al funzione tant che un orloi. ~s dai arbui . a lis 18. breoncin 2. pohlepen. pohoten. i braonzins o il bocâl dal vin. e la sere su la ~!. pod m 2. bravade [bra'vade] f 1. brancje ['branqe] m 1. . lâ su la ~ umreti. braul ['braul] m hudič m. ponts di ~ ?? I ponts di braure di Heidke al è un punteç che al ven definît sielzint come parametri la frazion di dutis lis cjapadis (SiF 02/2. Breçà [bre't∫a] kr. come vuê al à metût su la ~ so pari. vrag m. braurosin [brauro'zin] adj častihlepen. chês rosis taiadis sun chês plantis a jerin la ~ de cjase. e chê des aganis restade daûr dal branc. La marcje dal moviment ~ dai “Sem Terra” (Pa). bregons [bre'gons] mpl hlače fpl. junaštvo n. (samo)všečnost f. brasilian [brazili'an] adj brazilski. zaušnica f. bravence [bra'vent∫e] f → bravece. duh m.. braonzin ['??] m si poiave il lumin. → scag. i furlans in Argjentine. drznost f 2. vzvišen. ~ m 1. Brasîl [bra'zi:l] kr. neumen. tante sium di colâ come claps su la ~ molisite dal ricet (PauluzzoN). abramôs) adj poželjiv.. la ~ des pastis/ dai taiadeis valjalna deska. il salarin. fat tardon. slavohlepen. ~ come un dindi. bredei [bre'dei] m → berdei. bus m. bravure [bra'vure] f → braure. prizadeven. 9) 2. e un pôc braurosine. si ritirin brancolant. bredul ['brεdul] m 1. biti ponosen.i f Brazilka f. Marisa Sestito. plesišče n. Braulins [brau'lins] kr. jessi su la ~ biti mrtev. (Pa 03/11). al ven screât il Centri sociâl di ~ di Tavagnà (in vie Sant Francesc 41). a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. ročnost f. (Pa 05/04). širokoustnež m. hrabrost f. Brasiliane [brazili'ane] kr. puar Gisulf! di domans san e legri tanche un arlichin. avtobus m. vê ~ bahati se. oder m. brande ['brande] f (it. (iz lesa) deska f. PROV A Sant Andree il purcit su la ~ (don). breone. Brazilec m 2. bahaštvo n. opaž m. e invezit si è cjatà denant di un ~ di aghe no trop fonde ma ben largje e avonde turbide e imburide. A si balave trê voltis al an sul ~ cun sunadôrs e cantôrs (sangiorgioinsieme) 4. brancart [bran'kart] m poštni voz m. ducuancj in bale. dati eno okoli ušes. Mi jeri apene mitût che o sint un cricâ di len tanche il roseâ di une surîs te ~. i f (Trasaghis) Braulins. braurosin. tant Gisulf che i siei soldâts a àn fat meracui di ~ 2. hrabrost f. livel di ~ Heidke Skill Score. jo mi al rît di cierts barbons / Cun chês sôs bielis bravencis / dut il dì spudin sentencis. E je une ~ specifiche inte lenghistiche che e lavore cui corpus lenghistics: (SiF 02/1). dai traviersins. biti na parah. bravâ [bra'va:] it bahati se. podnožnik m. chês mês brauris mi fâs contâ. i m (Cormòns) Brazzano. pladenj m. bahanje n. vrlost f. → branc. (JM. brascjâr [bras'qa:r] (t. une sdrume di sbravaçs [bravaçs] / stan in vualme par balâ. pogum m. breuçate. bravurôs [bravu'ro:s]. bravaç [bra'vat∫] m bahač m. bregon [bre'gon] → bregons. (BrLi). bravence 2. junaštvo f. spogledljiv. robidovje n. → bravetât 3. visok. Moruç. la ~ de polente lesen pladenj. demin. Pa sfuee: 1 kg di farine di flôr. bravetât [brave'ta:t] f izkušenost f. / e al va calmansi. brancje) m 1. (Percude). → stantul 2. omahovati. vâ al ~ iti k hudiču. bree ['bree] f 1. o ai pituris in ~. rokav m (reke). širokoustiti se. FIG veja f. MAR krov m (ladje). meti su la ~ poslati na pare. slavohlepje n. a vevin puartât un breâr tal prât dal Luîs (MazzonIol) 3. cjamis di breis ?? (Sg). -ose (t.bramôs [bra'mo:s]. come doman i è muart il fi. i f Brazzacco.) panoga f. Breçan [bre't∫an] kr. metile a poçut su pa ~ (Natisone/furlanis). vrlost f. in cjarte. il predi Frezzo al vignì une gnot cun omps di coragjo a sconzurâ i braui. dal ~ e dal Uruguay (Pa 02). dipuesit di travamente e di breans. bream [bre'am] m ?? . klest m. (Pa 05/07). jenfri il ~ dal bosc. e dîs cun ~ la responsabil. no vê ~ mai. (SiF 03/4. sposobnost f. → bravece. e dopo sore mi inpezâ tantis. brantiel [branti'εl] m → brentiel. izzivanje n. Dicembre intant / si stufe a pôc a pôc di lâ bravant. stolček za otroke. sposobnost f. i f (Tavagnà) Branco. podnožek m. F ruski sendvič m. panoga f. A son previodûts intervents di consolidament dai arzins a Damâr. puartâ rispiet. une fotografe di grande ~ (Leng). i Carnics a saressin un ~ di chest çoc 4. petâ une ~ primazati eno. poslikana deska. bredule ['brεdule] f → bredul. (Pa 02). o vin plens propri i ~.i. ponos m.

hitro odpraviti. sodni sluga m. Brente ['brεnte] r. bedenj m. Al jes de stazion. tignî a ~ chei scjaps di barbars. oznanjevalec m. che a met sul puiûl. f 1. FIG) brzda f. nakopičiti se nad. vajet f. ~ dai organisims vivints možnost patentiranja živih organizmov. glasnik m. si fâs prestà la tonie e cul ~ in man. ob kratkem povedati. brevetât [breve'ta:t]. Bresse ['brεse] kr. E al menà il cjaval pes brenis fin fûr dal paîs. a fevelarin par ~. o isal bielzà deventât. brevet [bre'vet] m 1. par ~. bratovoščina f. krajšati. breviari [brevi'ari] m REL brevir m. nepričakovano. trop m. vignî jù cul ~ zgrniti se na veliko nad. f (~ di Milan) Breša f. sorodstvo n. irlandês. brutâ lis brenis sul cuel ??. metisi tai soi ~ (Verone) postaviti se v njegovo kožo. ~ adj lopovski. galês. breton [bre'ton] adj bretonski . sorodnost f. posebno jelke: un sclopâ di ramaçs e di brenis che si scjavaçavin. (Pa 05/04). od bree) m močna deska. neobziren: stufe di tignî strent. Innsbruck. skrajšati. finalmentri tu âs capît che tu vevis tuart e tu âs tirât jù i ~. bricole [ '?? ] f odskok m. FIG : jessi dentri tal ~ ?? . Il mont ~. intant che i storics di vuê a strolighin la ~ o la Plâf (Union). patent m 2. al à masse butadis lis brenis sul cuel a chei fîs. (Cjargne). diploma f. tok m. dâ jù cul ~. bric ['brik] m 1. se tu fossis tai miei ~ če bi bil ti na mojem mestu. bressò [bre's‫ ]כ‬m → bersò. (Bibl-Lc) breveâ [breve'a:] tr okrajšati. (Sg). lâ jù cul ~ izgubiti nadzor nad seboj. no pues fâ che une fritaie.. na krakto povedati. uzda f. sodnijski uslužbenec m. -ade adj patentiran. družba f. il deân (decano). bedenj 2. Salvâ).i. rodovina f. (La 06/3). . stržen m. rodovina f. → baronade. brevetabilitât [brevetabili'ta:t] f možnost patentiranja f. Tal numar di Setembar si cjacare de introduzion dal furlan te scuele ma ancje dai problemis de scuele bretone in France (Pa). Bretagne [bre'tañe] kr. f Bretanja f. brevetâ [brevet'a:] tr patentirati. (cerkveni) priročnik m. I sustignidôrs de ~ dai organisims vivints a disin che la concession dal ~ e da la pussibilitât. (Mucci) 2. ~ di vin vinski sod. ploie a ~ (dež) lije kot iz škafa. plui bocjis si spalanchin a ~. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre (Pa 7/2000). (Sg). (JM. tal cirî di convinci chei di ~ di Milan (JM). Bretonec m. tirâ jù i ~ . al rivà a cjaval tal curtîl a ~ vierte. bressan [bre'san] adj ?? ~m bressane [bre'sane] f ptičja nastava f (mreža. poplava f. briconade [briko'na:de] f (redko) lopovščina f.i. kanal za namakanje. . slaba. nazaj držati.. al va sù par une scjalute mieze di tof e mieze di ~. Bretone [bre'tone] f Bretonka f. (carn. briade [bri'ade] f 1.) → brene II2. brene I ['brene] f (t. potrdilo n. al mont sientific e industriâl (Pa 05/04). družina f. brigada f. imparìn dai bretons! 2. / ma se tu fossis tai miei bregons. manjša gostota. savê alc di ~ izvedeti nekaj preko nekoga/ nečesa. Al à studiât teologjie a ~. močan ploh m. razvezati se. Sveait Zuanin. Pôc distant dal fûc al vignive prontât un ~ che al servive par trai lis cidulis.i. lopov m. al va devant da belance. o ancje plui zurâts. dut devot. (La 03/02).. čeber m. che al puarti lis viscjadis te ~ (teatrodivile). bricon [bri'kon] m (redko) malopridnež m. e ducj a restàrin maraveâts. velik čeber m. Si dîs ancje che al baste fâ une monade par che e vegni dal moment e di sigûr brevetade... brenton [bren'ton] m 1. mlinski žleb. tignî a ~. (Sg). skodla. biti razuzdan. brentele [bren'tεle] f rake fpl. sel m. union democratiche bretone bretonska demokratska zveza. brentiel [brenti'εl] (t. LING bretonščina f. e ai conseîrs i àn metûts i ~ di un pieç e nol ocor discori. brentielut [brentie'lut] m sodček m.. breute [bre'ute] f Lui al domandà une breute e al scrivè parsore: «Il so non al è Zuan». Meni. od bree) m 1. izdati dovoljenje.i m Briksen m. vodni jarek m. brent ['brent] m → brentiel.. breno ['breno] (carn. odboj m. → montane. Se chest principi al fos stât doprât inte chimiche. a ~ vierte brez zavor. Intune gnot di novembar dal stes an ancje ~ e patìs la cjavalade e il fûc dai turcs. brente ['brεnte] f vinski sod m. ~ m 1. cumò lis brentanis d’Istât poletne poplave. o doprarai la peraule “dutrine” tal sens plui larc. si pò bevint une ~ cuant che il vin al è sancîr. ven a stâi i brevets). → cjaveli. drhal m. (Scf). listje. debelina 2. Bressanon [bresa'non] kr. Bresse ['brεse] kr. barbezuan! Breme ['] kr i f Bremen m.i. limanice). e mi vegnin i guais jù cul ~ in skrbi se nad mano zgrnejo. cjapâ alc di ~ dobiti nekaj neposredno. brene II ['brene] f 1.. e de sô culture al riscje di deventâ. Bressie ['brεsie] kr. breon [bre'on] (akreš. tignî in ~ zadržati. Brescia f. (Pa). i f (Grimac) Brida. HIST vinska mera f. sodček m. sorodništvo n. A saltarin fûr dai brentiei cui pîts che a parevin stâts tal ~. okoli ovinka. brez mere. v moji koži. čebrič m. tu dîs tu. brenta f (posoda). Bride ['bride] kr. vajeti fpl.) zdravilne smrekove veje. . reka f. o ai durmît tantis gnotis su la ~ 2. igličevje smolnatih dreves. E ancje come deplomatic. rod m.i f → Bresse. (CoCamp). ma no podeve vendemâle parceche e scugnive spietâ che i imprestassin semplis e brentiei. a saressin stâts brevetâts ancje i elements». Londre. a ~ nenadoma. chescj a jerin assistûts dal ~ (colloredodiprato) 2. La ~ triestine di cheste sere no le àn cjalade di brut. Denant chel svoletâ di bandierutis sicut frascjs di ~ a rivin di ficje cambiâts di mude tant che ‘ne volte lant a messe grande. brantiel) m kad f. tenka deščica. (nuovofriuli). f Brenta f (IT Brenta). a mole un pont. (BelFa). brentane [bren'tane] f povodenj f. tovarišija f. l’imperadôr al à molade la ~ . brengulut [brengu'lut] m ?? Po i consegnarin un altri ~ di è cjarte e i menarin vie la vidielute.(SiF 03/3). di rassegnâsi. → clape. lis propietâs (di pesantis a liseris. al cjate un predi. druščina f. izklicevalec m na dražbi. (morsanodistrada). molâ la ~ ??. breoncin [breon't∫in] (demin. hipoma. une ~ par cjapâ chei cuatri carantans che par cumò o colin di rive jù.. spremstvo n. di ~ neposredno. za soi dentri tal ~. s polno brzino.. / po a da jù cul ~ tai moroseçs. sod m. (~ di Udin) (Cjampfuarmit) (IT Bressa).

ancje tu come Pieri e Gjenuefe. briljirati.(Scf). BOT poganjek m.i f HIST rimska provinca Britanija. no ai ~ di ne potrebujem. a viodi di cualchi marcjadant che al les a Nimis cu la ~ o cu la carete o cuntun altri imprest. lesketati se. ~si refl umazati se. semais un oresin che al stimi brilants (Sg). zgrabiti. razbojnik m. robe di marche. che al vûl campâ / cence vê ~ di lavorâ. oprijemati se. kavalir m. ohrovt m (Brassica oleracea).) brigadirjeva žena. a la sodisfazion des dibisugnis culturâls di chei che in mût brilant i autôrs a clamin i «vuarfins de lôr lenghe». ukoreniniti se. britanic [bri'tanik]. les sbalotave par che vadin jù. i m (Sant Micjêl) Brigolo. brin ['brin] ?? Linde lu cjalave e te vôs i trimave un brin di displasê (PauluzzoN). tirâ la ~ FIG ?? Briscje ['brisqe] kr. Zaneto alore nol varà ~ / di lâ a cjapâle cussì lontan. ma il ~ d’Amôr. tolovajstvo n. lopov m. brigadirie [briga'dirie] f brigadirka f. brindisi ['brindisi] m → brindis. babjak m. da. ma il so lun ch'al brila sempri imèns. 2. ne rabim. britan [bri'tan] adj HIST britski.. -iche adj GEO britanski. zadostuje mi. no jot il Signòur. sbrodacjâ. formule dal ~ zdravljica. si cjatin pal ~ di Nadal al Bar Roma in Via Roma a Udin a lis 18. O brinchi une cjadree. kmečki nož. priti v posest. la ~ Marche. svetiti se. astis. brindisin [brindi'zin] adj GEO brindizijski. zamazati. sbrudiâ) tr umazati. Mi vêso cjapât par un ~ che o sês vignûts cun spadis e bastons? (Bibl-Lc). cuant che i vôi a varan brocolât. E il prin trombetîr di cheste ~ di atac nol podeve jessi che l’on. brigâ [bri'ga:] tr/ it 1. brinf ['brinf] ?? brinf e brinf che ancje lôr cirivin di lâ-sù e jê brinf e brinf cu lis gjambis. Brindisi ['brindisi] kr. cence vê ~ di brez potrebe.i m Brindisi m. e cumò mi visi ancje di chês ultimis peraulis. clans britans de Scozie meridionâl (Ac). kaliti. britvica f. brigade [bri'gade] f VOJ brigada f. izrastek m. l’ultime note si dispiert cidine / te ~ di matine. brise ['brize] f (redko) sapica f.brie ['brie] f potreba f. tolovajstvo n. navihanec m. tolovaj m. roparstvo n. FIG blesteti. lopovstvo n. brigatisims justizialiscj. 97-114). brocul ['br‫כ‬kul] m 1. brigant [bri'gant] m ropar m. BOT kapus m. brigadis rossis POL Rdeče brigade (ekstremistična organizacija v italiji). brisiole [brizi'‫כ‬le] f → brusadule. sijati. Al jere de stesse tribù di Franziskus. cjo mo. intrigirati. A nô mascjos nus insegnavin a doprâ la ~ e il curtisut par fa cjavaluts. pomazati. brst f. plantât za grant. zakoreniniti se. brodacj [bro'daq] m → brodegot. vetrc m. rahel veter m. brocje ['broqe] f → brucje. izvrsten. bleščati. ~ m HIST Brit m. bronchîrs e murions. par esempli la aree di ~. ne potrebovati: che al à sgrifis lungjis.. ~ m prebivalec Brindisija. (SiF 03/4. odrastek m. Dut ce che si brincave di mangjabil si lu mangjave. → prindis. roparstvo n. zamastiti. brilâ [bri'la:] it 1. o ai nome ~ di potrebujem samo.R. (Pa 03/2). mladika f. FIG blesteč. razbojništvo n. un ~ impomatât (Ta). nož m. sbrudiot. parlament ~ britanski parlament. brincâ [brin'ka:] (t. britva f. Salvâ). klica f. Britaniche [bri'tanike] f Britanka f. kal f. brochîr [bro'ki:r] m majhni. bleščeč. brodegâ [brode'ga:] (t. sâstu? (Mucci) briscje ['brisqe] f dvokolnica f. oprijeti se. Bris-Bras [al'ka] ?? Al è un Bris-Bras. nazdravljanje n. (šalj. simpri tiran. 115). ~ m GEO Britanec m. brocul chinês [~ ki'ne:s] m kitajsko zelje n (cavolo Pesai). (Marchet. ~ m (dragulj) briljant m. ženščak m. in Germanie e in ~ (JM). dapît dal clapon. (Eg). velu che al cjape la ~! / al rive in presse tanche une clapade. druščine fpl. brodacjâ [broda'qa:] tr → sbrodacjâ. brocolâ [broko'la:] it kliti. si impegnà une vore par fâ cognossi al mont ~ la lenghe e la leteradure furlane. brisighel [brizi'gel] m gizdalin m. angleški. imbrincâ) tr zavzeti. Briscjis ['brisqis] kr. cuant che al varès dovût cun doi salts rivâi dongje e brincâle come un lôf cuntune cjavriule. cjapâ la ~ vzeti zalet.(Furlanist). la Spagne e à ~ nome di fâ cucuç. Un altri moment impuartant al fo la “prime volte” de elezion al Parlament ~ (SiF 03/3. ciriit ancje la semence dal ~. → aiarin. brigantarie [briganta'rie] f lopovske bande fpl. (po)truditi se 2. sijajen. (Pasolini) 2. prijeti. britanski. Brokov Center. / che a ven jê la France. vzeti. brocul di mâr [~ di 'ma:r] m ?? (cavolo marino). (Pa 02/12). italijanska igra s kartami. . jemati. al taie une fete di pan cuntun ~ che al puarte cun se. al timp di Otavian i Romans a jerin su la Donau. lanzis. Brigul ['brigul] kr. bastarts di strumîrs.15. (bassafriulana) britulin [britu'lin] m (žepni) nožič m. brilant [bri'lant] adj 1. bueresine. che a sostegnin il lengaç jenfri la scuarce perisilviane dal emisferi di çampe. podčastnik pri karabinjerjih. il tei. (žepni) nožek m. okleniti se (česa). Broca ['broka] f v: aree di ~ MED Brokovo področje. brincade [brin'kade] f ?? brindis ['brindis] m zdravica f. (Daidussi). okrogli ščit z železno konico v sredini. sassinât des cussì clamadis B. brigantaç [brigan'tat∫] m razbojništvo n. prin ch’a mi brincàs la crïure e mi glotès chest scûr (Tolazzi). britonic ['britule] f ?? britule ['britule] f 1. Britanie [bri'tanie] kr. briscule ['briskule] f neka. brigadîr [briga'di:r] m brigadir m. odličen. vincui inlogjics des ideologjiis e ogni forme d’integrisim culturâl. ~si refl polastiti se. mi senti denant di jê e cui mei zenôi (BrLi). britanizazion [britanidzatsi'on] f britanizacija f. zasačiti.. (Leng). si jere brincât a fuart a la tiere. zalotiti. brigatisim [briga'tizim] m ?? intops formâi causionâts des burocraziis. brivade [bri'vade] f zalet m. iskreč se 2. (brigadis rossis) (La).. (Pa 02). ducj i brocui su lis bachetis 2. (Natisone/miti). zelje n. onesnažiti. a trussin lis tacis e a ripetin ligriôs la formule dal brindis. sbrudie. ~ in Calabrie. i f (Midune) IT Brische. i f (Prepot) Brišče n (IT Brischis).

goljufija f. tvor m. la violence e la crudeltât (logosdictionary) 2. brondâ [bron'da:] (t. ~ m bronasti lonec s tremi nogami in z železnim ročajem. vê mâl e dovê lâ indenant istès.. obiralček za sadje. cesarute) f BOT barvica f. faroncli) m tvor m. brovedâr [brove'da:r] m čeber.) kodelja f. che a cjapin dentri il Cloroform (Chloroform. brucje dal burat klin za sito. sbrundâ) it ropotati.(glesie). lis strecis biondis ingropadis come une ~ di cjanaipe. bront ['br‫כ‬nt] m → bronç. (FogMil). Al à vût la ~. kovarstvo n. rîs in ~. il brantiel al sa di ~. bront) m bron m. broiâ [broi'a:] it spletkariti. broion [broi'on] m → imbroion. par nestre disgracie o vin un cjampanili che al somee un ~ vistût di fieste. KUL kisla repa f. brucjon) (okrasni) okov iz kovine m 3. tirâ beçs su la ~ . brudiet [brudi'εt] (deriv. -ose adj turav. / un daidai. bronc II ['bronk] m ANAT bronhij m. une vieste di colôr ~ . sbrudie). Broili ['br‫כ‬ili] furl. bromûr [bro'mu:r] m KEM bromid m. brucjute.. ~ di garoful nageljnova žbica 2. e je restade la grande ruede di len daûr il lûc dai Brucjolôse. sore la ~ čez mero. žebljič(ek) m. šušmar m. brugnac [bru'ñak] (t. voli di fûc. brosate [bro'zate] f → brusate.. kakor treba. ciespe). brucjâr [bru'qa:r] (t. (Ta). žbica f. brucjis dal cuinç žebljički znotraj čebra za merjenje vina. broi ['broi] m 1. češplja f (sad). al à comandât su che altris nemâj cul ~. od brucje) m 1. sbrudiot. umazanija f. razgrajati. par bati cuatri clauts o brucjis o brucjins 2. žbica f. tihotapstvo n. (bolj obič. natanko. bronasta barva f. zaspanka f (Specularia speculum). brombolâr [bombo'la:r] m BOT ?? (Prunus domestica damascena). kislo zelje n. sod v katerega se dá zelje kisati. žebljiček m. redka. bronast. umazana voda. brudetin [brude'tin] m (mesna) juh(i)ca f."~ e muset" (La 03/01) ~ in padiele. par bagnâ il gno ~ plen di pomârs. lu ai tirât sù cun brudetins. . brosatâ [broza'ta:] it → brusatâ. ma al veve ancje i bêçs par curâsi . a son dutis in maneç. vrt m. brucuncesare [brukun't∫εzare] (t. od brucje) m (okrasni) okov iz kovine. brucjon [bru'qon] (akreš. ciespâr). Wolftraud De Concini nus propon lis recipis de . il vin al à cjapât di ~. brucjis a machine. plahuta f. brudiot [brudi'ot] m → sbrudiot. Brucjolôse [bruqo'lo:s] ?? Di chei doi o tre mulins che a jerin. soredut di broncs. bruade [bru'a:de] f → brovade. brugnere [bru'ñεre] f v: timp in ~ oblačno.. FIG sprevračanje besed: alore il patriotisim di zornade / altri nol è che ~ sfuarçade!. brucjin [bru'qin] (demin. che a cjapin dentri il . brucje I ['bruqe] f 1.. v nič. broncopolmonite [bronkopolmo'nite] f MED bronhopnevmonija f (pljučnica f). brucje II ['bruqe] (t. brovade [bro'va:de] (t. brusc.) žeblji mpl. ~ (SiF 02/1. brontolon [bronto'lon] m → bruntulon II. (bolj obič. čenčarija f. zmešnjava f. venec m. bronç ['br‫כ‬nt∫] (pl bronçs ['br‫כ‬nts]) (t. la ~ tal Avrîl. Nol veve masse salût. packarija f: vino o no di finîle cun chei ~s te stale? 2. godrnjati. od brût) m juha z (žvrkljanim) jajcem. brodeleç [brode'let∫] m 1. CHCl3). (fundacer). brucjis di len čevljarski žeblji. Priimek BROILI BASILIO(Glemone 1648 . bronc I ['bronk] m silj m (Peucedanum). prekomerno. mrazu) tresti se. brovâ [bro'va:] tr → sbrovâ. brudie ['brudie] f → sbrudie. brucjone. O fasei vascjons di aghe. iz brona. brucjin) m žebljar m. dome che braide e po dâmi cussì su la ~ une buine sume. (JM).. kalna. cun soputis. prevara f. mozolj m. bromoform [' ??] f bromoform m. brucjâ [bru'qa:] tr → imbrucjâ. lâ in ~ iti po zlu.(Bel). bruful ['bruful] m tur m. brucjis a man. in cualchi part sarà nêf e sarà ~ v nekaterih predelih bo sneg in slana. brodegot [brode'got] m 1. ai cuasi dissipât l’abit di fiestis. bronchite [bron'ki:te] f MED bronhitis m. 11-20) bromp ['br‫כ‬mp] m (redko) BOT sliva f.brodegon [brode'gon] m 1. (bolj obič.. pikice. e tu no mi âstu paiât su la ~ ogni gno sacrifici?. cui sbrodegots [brodegots] che a fâs tô mari 2. sapnica f. grmeti.. asme ~ MED bronhialna astma. ~ vert gorski silj (Peucedanum oreoselinum). brovadin [brova'din] m okus po kislem zelju. brontoleç [bronto'lεt∫] m → bruntuleç. brucjis di ram. češplja f (drevo) (Prunus domestica). preko meje. (bolj obič. ~ (CHBr3). brucjin →. broili ['br‫כ‬ili] m sadovnjak m. mazač m. marnjanje n. brocje) f vrč m. brucjon →). točno. umazanec m 3. lui ti compensarà sora la brucja. tun curtîl di brucjins. bombarie [bom'barie] f BOT sliva f (drevo). (t. brufule ['brufule] f → bruful. su la ~ v gotovini. batint lis brucjis di sbigule e di frêt tresoč se od strahu.. ?? . POL (volitvena) spletka f. cafetarie lade in ~. bakren. pomivalec m (kuhinjske) posode 2. sleparstvo n. bakrast. (deriv. bruade) f 1. hrumeti. cjalt ce al impie. bronchiâl [bronki'a:l] adj ANAT bronhialen.Sanyüan 1704)(GE). un cjadreon fodrât di corean cun brucjons di leton. zilugne). na roke. bronzin [bron'džin] adj 1. ~ sfuarçade prisiljeno zelje. kislo vreme: il timp al è in ~ e al fumatee. bati lis brucjis (od strahu. brufulôs [brufu'lo:s]. v denarju. zadrega f. un ~. Prin il câz di une celule dal pavimênt ~ che pôc a pôc . porjavel. mrmrati. ma par servî di ~ chescj parons. prazne marnje fpl. brose ['broze] (t. kuhinjski hlapec m. ~ blanc kobulnica f (Peucedanum cervaria). che al salti fûr dal jet a cjapâ aiar bon è no brudiets. brotule ['br‫כ‬tule] f (iz volne. (SiF 02/1. brombule ['br‫כ‬mbule] f BOT ?? bromodiclorometan ['br‫כ‬mbule] f bromodiklorometan m. bruse) f slana f. piel bronzine. plehka juha f. 11-20). ribja juha. cuanche chei altris popui a cognossevin apene il ~. petna žbica. o vin fuartecis e canons bronzins 2. brucjam [bru'qam] m (kolekt. no camarade. brucjis di leton. di ~ do pičice. lana ipd.

F špricati šolo.i. une garze di ~ che e disfaseve il disen dai pôi. insìn che e passe la stagjon ~. okus po zasmojenem) smodnina f. ciespâr). opravljati. uničiti. brundulâ [brundu'la:] it → bruntulâ. ciespe). brumbulâ [brumbu'la:] it (redko) ropotati. no stâ a pinsirâ. kap f. pritožiti se. mrmrač m. pomeniti. come se chê robe i brusàs di vêle. godrnjanje n. kruliti (po črevesu) 3.i. Al bruse saldo idrogjin in eli. peči se (na soncu). ~ it 1. čudak m.) → Brun. kruljenje n (po črevesu). kadar ni prometa. biti pri srcu. comprindûts i inviestiments tes Borsis. brundul ['brundul] m → brugnul. Brun ['brun] os. ogoljufati. l’Indonesie e . šumeti. m (it. brundulâr [brundu'la:r] m → brugnulâr. zgoreti. odpraviti. brune ['brune] f v: su la ~ v somraku. kruljenje n. 2. Brume I ['brume] kr. brunidure [bruni'dure] f → imbrunidure. opeči. brun ['brun] adj v: pan ~ črni kruh. grmeti. brugnulute). zimska mračina f. jo ven flapuç sicu di bruma i râfs. oslepariti.i f Bruma. la rive di San Pieri a ven sù des brumacjis bassis dai palûts. mrmrati. i f IT Brugnera (Pn). ~ o larìn dongjelaltris. E cumò. e dulà che dut si bruse di corse. su la ore brune v somraku. Bastiste al à dade une ~. brugnulâr [bruñu'la:r] m BOT sliva f (drevo). bruî [bru'i:] (bruìs. brstič m. ~ m → brumâr. šumenje n. 2. al vûl fumâ ancje se i bruse in gole 4. PROV A ~ lens verts si fâs fum e no fûc . ~ m mrmranje n. il nûl al ven jù di corse / lampant e brumbulant. brume II ['brume] f → sbrume. brustulin. razgrajati. tant che une bombe H controlade. a sint puce di ~ e si slontame di colp. Brumâr [bru'ma:r] (t. nancje pal! ~ niti najmanj! brumâl II [bru'ma:l] adj zimski. E o ai sintût dal cîl une vôs come il businament di tantis aghis.i.i. m Bruno m (IT Bruno). sbrundulon. ma su la ~ baiavin i cjans. e tra chei vignâi e verde campagne. il Vietnam. nadlegovati 5. osušiti. sâr ~jù il cjapiel! (Eg) 2. nol faseve altri che bruntulà e (Scf). važen biti. brundulament [brundula'ment] m → bruntulament. godrnjanje n. passant gno fradi in sul ~ la sere. imusonât e grintôs. ~ la scuele nalašč izostati iz šole. mrmrati. ARH zima f. bruissis. al bruive e po al bateve oris un orloi. oči) žgati. meglica f.m Brno n (v Moravski). → brusiniç. brume I ['brume] f 1. Brune ['brune] kr. žgati se. No sin a chel pont. mrmranje n. lu à scrit dôs voltis te letare. mrmrati. zovine la aghe ai frambui e bruìs. (bolj obič. a van dal piruchîr a oris brusadis. sbruntulâ) it 1. Al è bruntulant dispossent che Cenci alore al confirme al aventôr. brunzule ['brundžule] f BOT internodij m. e tancj che le àn a fasin gran misteri. → sbrundulâ. so nemì di simpri. mrmranje n. bruntulâ [bruntu'la:] (t. bobnenje n. ~ il paion FIG obljubo snesti. (t. žgati. nol fâs dolôr di stomit. ~ m v: sul ~ de gnot v somraku. brusadin. vlažen mraz m. di ~. e propit par chest al jere stât brusât il puint dongje Nervesa. ~si refl pariti se. il bosc al jere dut un ~ divite dismote. popariti. ne te panze / i brutulons. di Vierte e di Sierade. ~ m v: sul ~ la sere v somraku. alì la distance a ven brusade 7. brusadiç [bruza'dit∫] m (duh. (ProvBr). mai un lament. vistîsi a ~ črno (žalno) se obleči: Pasche vistude a ~. e chel des mobiliis te zone di ~. (Ta). il mês di ~ december m. (Pa 7/99) 2. opariti 3. la visità e i scuvierzè sot il braç une brugnulute nere. ce biel lâ su la ore brune sun chei prâts a morosâ. bučanje n. sbrundulament) m 1. brontolon) kruljenje n (po črevesu). (La 04/7). posušiti.i. vonj. peči. bolezen f. la Vierte che dilunc il ~ o clamavi. brusâ [bru'za:] tr 1.(Pa 05/07). mrtvoud m. sežgati. brumacje [bru'maqe] f mračina f. bruntulament [bruntula'ment] (t. i nâs brundui e lis musis ruanis. Brumâl) m zima f. (Pa 02/10-11). dim m. jedkati. e pûr a mi mi fâs il stes ~ di stomi (Pa 7/2000). -ese adj brnski. (Bibl-Mt). tampiestis di ~ siale e forment 6. ce ~ di usitât cu ven di France!. a oris brusadis v mrtvih urah. porušiti. → sbrundulament. brundulâ. kruljenje n. oditi ne da bi plačal. godrnjati. češplja f (drevo) (Prunus domestica). sbrundulade) m bobnenje n. il ~. ne ugajati. Su la strade di cjase il grop si è fermât ancje Brunic (Bruneck) (La). brugnul ['bruñul] m BOT sliva f. la Malesie. Brunic [bru'ni??] kr. hrumenje n. uvažati. FIG dolgočasiti. godrnjati. goreti. godrnjati. štrlina f. hrumeti. žgati. ce ~ kakšen hudič. ne biti všeč. polnozrnati kruh. brunês [bru'ne:s]. žareti. brundulon) m 1. žal biti. taule magre cul pan ~. FIG razveljaviti. brontoleç) m bobnenje n. (bolj obič. vžgati se. izžgati. come chel de cjadree te zone di Manzan e di San Zuan. ropotati. bučanje n. brumâl I [bru'ma:l] m naključje n. godrnjanje n. (pri trstiki) popek m. brugnule ['bruñule] f izrastek m. izničiti.i m Bruneck. brunidôr [bruni'do:r] m → imbrunidôr. hrumeti. e i brusave di scugnî tornâ in chê cjase 5. peči. ni nikogar. nezgoda f. Brunei ['brune] kr. → Brunon. Bruno ['bruno] os. al ingrumarà il so forment sul cjast e al brusarà la pule cuntun fûc. brundinarie [brundi'narie] f → blaudin. slučaj m. nesreča f. (dem. mrmranje n. voltolant umil te tace il vin che al à spinât dal caretel plui grues (Mar). mai brontoleçs. zažgati požgati. (npr. la ~ dal timpat mi ingrampe il cûr. ožgati. bruntuleç [bruntu'let∫] (t. il mês di ~ ogni diaul si ingrume 2. la dicsorude a bruive sui lavris come la ploie di Març 3. goreti. ~ une feride 3. zažgati se. (Mucci). (vreme) → sbrundulâ. brundulon [brundu'lon] m → bruntulon I. bučanje n. razgrajati. a brusâmi tal savalon. ~ adj vijoličast.Brugnere [bru'ñεre] kr. trda zima f. grmeti. brunî [bru'ni:] tr TEH → imbrunî. vreti. sbrundulâ. bula f. ~ m prebivalec Brna. Brunon [bru'non] os. m Bruno m.. bruntulon [bruntu'lon] (t. bruìs) it 1. No mi va di lâ a lis Canariis o a Ibiza. la campagne e je mieze brusade 4.m Brunej m. . lis Filipinis. bruntulade [bruntu'la:de] (t. al le vie bruint 2. češplja f (sad). → Unviêr. tožiti. ~ l’avent accendere i fuochi dell’Epifania. godrnjač m. godrnjanje n. il viole dai brugnui. mi brusin i vôi mi brusin lis crituris. meglen. (GP). come il ~ di un gran ton (Bibl-Apoc) 2. peči se. Ma san Pieri.

TEH pražilnik m (za kavo). zgorel. siôr Simon / al buscje [bruscje] al tierç e al cuart la gulizion. čevlje) ščetka f. silovit. dinar m.. razdraženost f. a Laurinç “~ di Diu” e a Gjervâs e Protâs. FIG. postati rjav. 2. posušiti se. ~ it (telo od sonca) porjaveti. turav. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil) 3. bruschin [brus'kin] m 1. brusc I ['brusk] m 1. čohalo n. une peraule bruscje.. zasmeh m. la matine. cualchi ~ di purcit.. nevoščljivost f. brusc II ['brusk] m tvor m. une femine viele. → zîs. bruscjete [brus'qete] f iver m. suhec m 3. treska f. sežgan. puartimi une grampe di bruscs par impiâ il fûc. brussule ['brusule] f → brussul. Napoleon al è un grum sustât pe pachee dal austriac e cuntun ~ smaneç al romp une preseose porcelane. pražiti. bodica f.brustulîsi cul soreli di Lui. “e compraiso cafè moche?” “ no lafè. i ricuarts de vuere: il ~ dal 1944 e la cagnetât dai naziscj (Pa). che fâsi pensâ che al vebi intorsi il mâl de lebre. (obnašanje) oster. pazder m. bruscjam) f dračje n. pridobiti. bilka f. faliment de conference interguviernative di ~ (Pa 04/02). (BelR). brusatâ [bruza'ta:] it impers 1. nasilen. spiete. bruscjam [brus'qam] m grmovje n. cun dute la cadope par stâ ta chel soreli. mržnja f. jarbe brusade prežgana trava. al brusate 2. rezen. → rizinâ. sarà bruscje un pôc la fin. zavist f. al tone. 2. spacant il cjâf brustulît dal soreli. e cori cu la vuate a ~. propadel. brusât [bruza'ta:] adj 1. dobiti. bruscjam) šibje n. ~si refl sončati se. FIG (suh) možiček m. dračje n.. → sborfin 5. kruljenje trebuha. -ade adj → brustulât. -ade adj pražen. narahlo (o)paliti. osušiti se 2. brustulî [brustu'li:] tr in refl → brustulâ.. tirin fûr tra l~ / doi famôs pariginats. ju sepelissin in vâs di tierecuete (AcademieSt). → brusc. al à vût un ~ là dal cûl! 3. po ~ il cerneli. lunc il borc o intune . brusarili [bruza'rili] m požar m. Se a un om i ven su la piel un ~. (o)sušiti. E je une int che dopo i brusâts i muarts. drobna toča: ~ che a cinglivane sui veris e tes gornis 2. porjaveti (od sonca). bruscjâ II [brus'qa:] tr 1. pazder m. Leucos aula (Heck) ??. cheste mignestre a sa di ~. Cussì o vin il Brût ~. bruscjâ I [brus'qa:] tr (suhe veje) v svežnje povezati: ~ stecs. ščemenje n. si spant par la caserme odôr di ~. žgati. brusôr [bru'zo:r] m skelenje n. brustulît). ~ pai ongulis ščet za nohte. FIG izgorel. bruscjin [brus'qin] m → bruscje. bodica f. krtača f. (La 03/01). cun tant che al vâl / si brustule un pôc di vuardi 2. bruschete [brus'kete] f → bruscjete.(CoCamp). sborfin. → cise. BOT → urtiçon. smodnina f. opaliti se. trepet m. un nembo [brusate] fitto. (za obleko. par lâ a ~ pai rivâi e dâ dongje un pôs di fassuts pal Unviêr. vroč 4. snežni metež m..i m Bruselj m. di Stiefin. opaliti. izčrpan. bruscje ['brusqe] f bilka f. šibje n. zamera f. ožgati. suhljad f. bruscj). → bruscje 2. (t. bruscjâr [brus'qa:r] m sterpeto. ~ pai dincj zobna ščetka f. opaliti. suha vejica f. ~ di scarpis krtača za čevlje. (deriv. se al è stât biel il principi. raskav. brusuà [bruzu'a] v: a la ~ v najboljšem primeru. culì te farie jo mi brusini. Palmone di purcìt cun polente brustulide". brusinadure [bruzina'dure] f ogorelost f. opaljenje n. brustulâ [brustu'la:] (t. bruse ['bruze] f → brose. hrapav. hosta f. zaslužiti si. okus po zasmojenem) ogorek m. brisiole) f bržola f. brustulade [brustu'la:de] f praženje n. smodnina f. trepetanje n. trpek. vuê di matine bruscjant sù. che al à di vê un piçul siet ancje 2. grm m. suhljad m. Se biel lant a scuele si viodeve a ~ un purcit. grmovje n. do nezasluženega priti. soi vignude a viodi se mi imprestais il ~ 2. česalo n (za konje). (redko) pada snežni metež. il prin. nejevolja f. la ~ tirìn. brustulin [brustu'lin] m 1. brussul ['brusul] m ZOOL Leucos pauperum De Fil. ~ refl 1. capis che puedi ancje forai la piel ma la urtie che e beche e e fâs ~ (linostraulino). grmada f. → rizinâ. (tiha) jeza f. goščava f. Cui saraial chest an a ~ la palme? (Leng) 2. brustul ['brustul] m F denar m. → rizinâ 2.. brustulât [brustu'la:t] (t. nabirati veje za butare. zaničevanje n. strah m. cu lis calumadis velenosis sot lis ceis a ~ (teatrodivile) bruschinâ [bruski'na:] tr 1. zažgan. doseči. vejevje n. ožgati. oster. osmoditi. un de Basse tune ~ / taie la mace. bes m. krtačiti. sončati se. une fassine. prebita para f. une plaie o une magle. il ~ e l’odi / in tal lôr pet nol cove 2. mudis. duh po zasmojenem. brusadule [bru'zadule] (t. postati rjav. brusculose e scure. brusc III ['brusk] adj 1. rezek. a ~ a spazzola??. gambarei. po tal albergo drets: o sintin un ~! brusinâ [bruzi'na:] tr 1. pazder m. bruscaie [brus'kae] (t. brustulî) tr opražiti. ogorek m. brusate [bru'zate] f 1. osmojenje n. cu la muse ingrispade. puar vieli. Brussel ['brusel] kr. dâlis bruschis a un z nekomu biti oster. zastonj jesti in piti. suhljad f. bruscje 2. brût ~ prežgana juha. Su la jarbe brusade dal frêt e sui ramaçs dai arbui e jere za poiade la zilugne (Sg) 2. "Gubane" e "Polente cuinçade". bruschinade [bruski'na:de] f pokrtačiti.. puar omp. bruscae. drget m. al leve vie. jerbe brusinade ožgana trava. zuìn di more / par savê da la patrie il vêr cunfin. sovraštvo n. cravatis e bruschins pai dincj e bruschins pes ongulis 3. za che no ai ce fâ i bruschini e i smagli cheste mude. KUL prežgan. done Catin cun cuatri bruscjis ur fasè sù un biel fugareli. mozolj m. . umivati si zobe. -ose adj mozoljast. brusiniç [bruzi'nit∫] m (duh. → fros. treščica f. paliti. suha vejica f. brustulît [brustu'li:t]..(Bibl-Levitic). toča gre. glavnik m 4.(bassafriulana).brusadin [bruza'din] m → brusadiç. tirâ la ~ (gjavâ la ~) (s pomočjo slamnatih bilk) žrebati. → sborf. brusse ['bruse] f živa meja f. bruseghin [bruze'gin] m 1. bodica f. ~ it butare delati. sprejeti. e cu la scusse. vonj. ožgati se. pogorel. il fen za brusinât. o viodarai lis feminis. bilka f. mame. dračje n.. bruscandul [brus'kandul] m 1. suha vejica f. al lampe. brusculôs [brusku'lo:s]. une ~ al vistît. une boscaie fate plui di ~ che no di lens.

grdost f. spačenost. 3. znoj m. -iche adj REL budističen. danka f. kondom m 2. budelâ [bude'la:] tr 1. dolgovezna. juha f. grdo. (deriv. AVTO. che tal lôr “credo” a àn la virtût de “compassion”. zaliti juho 2. ~ adv neprijazno. Cussì o vin il ~ brusât. voli ros. buchet [bu'kεt] m (rože) šop m. bubo ['?? ] m → bubù. LIT bukoličen. a Udin in vie dal Sâl (in câs di ~ timp in Sale Ajace(CoUd) v primeru slabega vremena 3. za nos voditi.. petelin na puški.) pot m. che al trapanave fûr de bucheris des stalis 3. par un esempli il ~. žarišče 2. buchete [bu'kete] f → buchere. črevesje n. fi di Asoka e munic ~ (Pa). lopov m. mi va il cûr in ~ di violis. obesek m. GUM gumijasta cev. MED ulje n. dolgočasna. surov. . ~ di fasûi fižolova juha f. F slepar m. o soi stufe di brûts luncs. črevo n. budistic [bu'distik]. obilje n.. (šalj. bibìs) f INF buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). rincjins a cercli e a ~ 2. slabo se vesti. Bude ['bude] kr. o finis chest ~. spranja f (v zidu). budin [bu'din] m puding m. brutat. mi pâr che al è un calôr / che al po ridusi in ~ / l’omp plui robust e fuart. suhoparna razprava. (t. → bocule. buchete) vdolbina f. in maniere ~ nasilno. slabo ime. luknja f. ~ di Flandre prezervativ m. INF pes. ~ di jerbis zelenjavna juha. buc ['buk] m revna. meh. → nore. spolno občevati z istim spolom. okrašena gondola beneških dožov. varati. f Budimpešta f. drob m. shramba f. deveta dežela f. cul slungjâ il ~. une brute innomine slab glas. se si intivin tai stroments. grd. bube ['bube] (t. okoli prinašati. žrtje n. razpoka f. PROV No bisugne lamentâsi dal ~ gras . FIG hraniv. pustiti ga cvreti. FIG neprijazen. (O) bubane [bu'ba:ne] f paša f. bubon [bru'bon] (t. chê fantate e à un ~ che al plâs 2. (npr. cemût che si puartave chê ~ e cemût chê gnece o chê prognece. rêt dai budiei trebušna mrena. pasulj m.. fâ brute figure delati slab vtis. ti varès ancje sposade. ogni ~ tantis paladis. jama f. neprijetnost f. FIG (šalj. luknja f. buchete) oddušek m. budelade! [bude'la:de] (t. slab. brutâl [bru'ta:l] adj živalski. ~ di cjâr goveja juha. FIG moralna pokvarjenost. jedilo n. neprijeten. i f (Prepot) Budgoji. ~ lunc redka juha. podkop m. al à volût sigurâsi cuintri di ogni brute sorprese legâl (Pa 11/99). težavnost f. brezskrbno življenje n.) jed m. pastirjev. dulà che Napoleon al è passât vsak kotiček na tem svetu. ~ tanche la fan. budelone) int F kur(e)c. al lavarà cu la aghe i budiei e lis talpits naj umije z vodo drobovino in tace. grda stvar. a saborâ. hudobnost f. f Budim m. INF ogenj. (Pa 02). oduren. ne brigati se zanj. svetlobni trak m.brut ['brut] adj 1. -iche adj 1. kot m. ponoreti. ropotarnica f. uživanje n. (t. PROV cjâr viele a fâs bon ~ ?? 4. a privazions bucolichis / condane il glutidôr. nesnaga f. ~ di verzis zelenjavna juha. Tu sês ~ tanche la fan! (Zili) 2. LIT pastirska pesem 2. Budapest ['budapest] kr. brutalen. lâ in ~ di violis tajati se od veselja. ~ brusât prežgana juha. buchin [bu'kin] m (pri peči) odprtina f. bucolic [bu'k‫כ‬lik]. grdoba f. ogni ~ di chest mont. cualchi sfris di lusôr. slungjâ il ~ podaljšati juho. živež m. redilen. ~ come la fan grd kot noč. položaj) težkoča f. surovo. budist [bu'dist] m REL budist m. bucinandaur ['??] m slavnostna. grdo. And è certs libris religjôs. (izgled) grd. ~ m 1. kurac ! budelone! [bude'lone] → budelade! budiel [budi'el] m 1. kamra f. neprijetno. brutece [bru'tet∫e] f 1.i. brutunon). al rive a Lanka ancje Mahinda. cjalâ di ~ sovražno gledati. reža f. buchere [ '?? ] f 1. budisim [bu'dizim] m REL budizem m. bibì. folcjât jù te sô ~ come il cai sec tal scus. lassilu bulî tal sô ~ prepustiti nekoga samemu sebi. strelna linija f. cuardis di ~ drob m. neugodno. ~ adj budističen. hrana f. cul odôr tu mi consolis. a cirî in te ~ il gri 2. Bse ['bru:t] kratica MED Bse (bolezen norih krav).. grdost f. dulà che a Fevrâr e je stade cjatade une vacje cu la ~. hudobija f. slabost f. odlašati. PROV Amôr nol è polente ni ~ di verzis (ProvBr). slab. izdolbina f. Tes batais pe liberazion di Viene. ~ timp slabo vreme. Guai se mi fâs fâ brute figure (BrLi). šopek m. FIG pastirski. brutin. bruzâ ['bru ??] → brusâ. un rai al veve forât il ~ de ruedule denant 3. brût ['bru:t] f snaha f. (ProvBr). grdobija f 2. slabo vreme 4. → magnocule. pastirski 2. Budigoi [budi'g‫כ‬i] kr. nasilen. ~ gras mastna juha. ~ zentîl mastnik m. izpuhteti. 2 litros di ~ di cjar o di jerbis (Ponte). luknja f. nelagodnost f 3. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil). dušnik m. che e vent buchets. bucul ['bukul] m → bocul. drobovina f. oduren: ~ come la pôre.i. (Bel). la amôr nol è ~ di verzis z ljubeznijo se ni (za) hecati. bubù ['bube] m 1. soredut devozionâi. brutut. (sodomizzare??) 2. živinski. FIG suhoparna razprava. uhan m. kotanja f. e baste!. la nestre caravane e je fate un ~. di Bude o di Belgrât (Pa 03/11). grdoba f. grdo gledati. ugodno življenje n. co al jes il ~ zentîl. slab. bruton. sentade sul so scagnutut denant dal ~ dal spolert. slungjâ il ~ zavlačevati. odprtina f. lis citâts talianis de Dalmazie e de Istrie disnazionalizadis in maniere ~ (Pa 03/6). la mame a pense pe ~. bugnon. votlina f.. brût ['bru:t] m 1. (obnašanje) hudoben. tesna soba. kotiček m. / ma al è lât ducuant in ~ . bucule ['bukule] f 1. di une ~ uniche e di une ecuivocitât che e rasente la pornografie. bula f 2. bucoliche [bu'k‫כ‬like] f 1. si sbasse dal prin amôr il grât. gjandusse) m 1. (Percude). une che e vent flôrs. glede na pastirjevo življenje 3. FIG lâ in ~ FIG iti po gobe. grd. mesna juha.

buf I ['buf] m 1. di cualchi an incà. sbuf) (dim ipd. sbufonâ) it burke uganjati. šala f. e la cicine par un biel peç nus ~ 2. bula f. bufule ['bufule] f 1. buf II ['buf] m 1. -ade (t. buiâ [bui'a:] it 1. ti prei. mehur m. bufal ['bufal] m 1. hladna sapica f. i f (Magnan) Bueriis. budusi [bu'duzi] m šepet m. pavliha f. poleç). nabreklost f. vzdrhteti. il lengaç doprât al è chel dal Friûl centrâl. ščipati. de une muardude al Buf 2. (SiF 03/3. sunek m. razvnetje. I viêi a clamavin vuere la vuere e bufulis la retoriche. puhteti. al è un sandul di piel di ~ che al cjamine. zagon m. HIST (srednjeveški) glumač m. smešnost f. (dež): plovi a bugadis lije kot iz škafa. komik m. buerice [bue'rit∫e] f vetrc m.. pelicis. srbeti. pihljati. ščemenje. A è ~ / rustide ben tal fûc. bufade [bu'fa:de] (t. puhati. komika f. norčija f. kovati. e al ploie a bat a bugadis sui veris 3. bugât [bu'ga:t]. burkež m. al è un dai tancj lûcs dulà che la Europe (Pa) Bugnins [bu'ñins] kr. povzročiti skelenje. ancje cheste ~ al pensà. sunek m. ~ di savon milni mehurček. vetrič m. bufon [bu'fon] m 1.. ~ tr kaditi: ancje se a bughe un biel pôcs di spagnolets. polente che e butave sbufs di fum 3. biti s kladivom nabijati. inflamazion di ~ vnetje mehurja 4. kravjak m. (bolj obič. par diu. varietât buiate bujsko narečje. marnja f. bui ['bui] m → buian. dovtip m. une grande ~ di arint e vignì jù di une culine… brrrrrrr! (Ta). bufonade [bufo'na:de] f šala f. 97) 2. deriv. fâ lis bufulis delati milne mehurček 2. na trenutke. hrušč m. a vevin clamât l’arcagnul Michêl par parâsi dal diaul che. Nol è un cûr. tvor m. buerice. izpuščaj m. nepremišljeno.Buduèe [budu'εe] kr. šaljivec m. ~ alte. kljuvati. lâ a buiacis daûr dal vapôr delati nekaj tja v dan. si ingredeà passant intun camuf da la prime Cjantant. ce ~ di ricuards fra la vee e il sium . norčija f. tirintsi a la ostarie fûr da la ~. (pri kokoši. il pulvin che poiantsi pardut dut al sporcje e al cuvierç a ogni ~. buren. luvìn). ljubezenski pesnik m. bugule in bogul) m neko glasbilo. di ~ popolnoma svež. (veter) sever m. (t. šala f. (bolj obič. vetrič m. cun cualchi concession a la varietât buiate (Pa 05/06). a voltis al lampe e al tone. lahen veter m. puh m. il ~ dal aiar e lis griadis. čist. al trime un sgrisulut di ~ jenfri lis cimis tenaris dai pôi. bufularie [bufu'larie] f BOT pokalin m. a fasevin voltâ un grun di musis. cisicheç). scjaldâsi la ~ vznemiriti se. une spezie di ~ in bande di un genoli. FRAZ lâ in ~ iti po zraku. il ~. bugade I [bu'gade] f 1. une zoe di fiêr inruzinît. bife m (miza z jedmi in pijačami). bugance [bu'gant∫e] f ozeblina f (na nogi). hladna sapica f. pranje n. neumnost f. drhteti. razburiti se. (JM. lis animis dai siei muarts i buiavin tal sanc. pobuda f. moment m. (Sg). duhovito se šaliti. bueresine [buere'zine] f vetrc m. no ~ fuart!. i f IT Budoia (Pn). zamah m. izmišljotine. di ~ naglo. pajac m. ~ adj bujski. mehur m. sglonfâ bufulis (jemplâ bufulis) pripovedovati bajke. hip m. severovzhoda. bois. mehurček m. (t. ur sdrumave lis cjasis. I barbars a jentrin di ~ 6. . razjeziti se. a ciule. pih m. kužna bula f. puranu) golša f 5. severni veter m. si mangje cuete la cjastine. kafič m. passade la ~ dai grancj acjadiments umanitaris (Pa 04/03) 5. san la smorfie. dih m. net di ~ . no stami a sglonfâ bufulis! bugâ [bu'ga:] it 1. mazolj m. bufoneç [bufo'nεt∫] m burka f. e al implantà un ~ su la puarte dal paradîs. (t.) 1. ~ basse ?? . come che no si savès di trops che e je fie chê schifose di une ~ montade!. 2. Bueriis [bu'εriis] kr. (veter) pihljaj m. (La 03/03). norčija f. (BrLi) 2. bugule ['bugule] f → bugul. bugjel [bu'g??] f ?? si è sfantade come un ~ di biciclete cuant che s’intive tun claut. sopsti. Lu dopravin come che i res e i princips a dopravin i bufons e i zulârs te ete di Mieç. šaljivost f. la mimiche come un senic professôr. FIG) roditi. FIG val m. buere [bu'εre] f 1. šaljivec. govejak m. bugade II [bu'gade] f perilo n. mozolj m. Ascani esclame bufonant alore: ”ce diaul vêso sierât in tal budiel?”. bufonâ [bufo'na:] (t. (pri vonjavah) val. sbuf) nabor na obleki. mozoljast izpuščaj. (christianromanini 07/04) bugnigul [bu'ñigul] m popek m. (PauluzzoN). puhanje n. Salvâ). ZOOL bivol m. okrepčevalnica f. zalet m: o fasìn fadie a sintî lis bugadis dal afiet e dal amôr. ~ ledrose ?? po e vignì fûr une ~ ledrose che i faseve svoletâ la manteline. burja f.) prskanje n. naskok m. v naskoku. mi parevin il craçolâ dai crots tal sfuei. o vevi sglonfe la ~ moram nujno scati. il so respîr lu tocjave come un ~ di aiar. goveje govno. jessi une ~ montade biti okrogel kot balon. daûr la ~. blusis. dongje dal Sant Gotart. umbriçon. ščemeti. buie ['buie] f → codebuie. Ma il bot de puarte e la ~ di aiar frêt jentrade cun me. laž f. uren. Chest "~" idraulic. sila f. utripati. brezveze. buffet [bu'fe] m (fr. punčica f (Physalis Alkekengi). O ai tant ben i bleons nuviçai nets di ~ (Scf). dražiti.(JM). bajka f. ~ sclave burja s severa. tolči. buiat [bu'iat] m prebivalec Buje. tepec m. buian [bui'an] m mlekarna f. (Enrico) 2. e bugadis intant di bonodôr mi mandin i amorins 4. kaditi pipo. e forsi scjaldade fin trop la ~ cun corpos e sangos dispès nus menace. vetrček m. buerie [bu'εrie] f pečen kostanj m. trenutek m. nagel. (veter) pihati. buiadice [buia'dit∫e] f → imbujaçâ. vihrati: frêt. bufs di spale. ~ di Cividât. končati v nič. tvor m. bisibili. bugul ['bugul] (t. une ruie nus muart. blato n. mahljaj m. skeleti. Ma la ~ dal telefilm The prisoner! (Ta) 6. norce briti. naval m. puhati. vnetje. 2. burka f.(malipiero) 2. strasten. FIG bedak m. za norca imeti. al à al piel dute a bufulis ima kožo polno mazoljev 3. ~ tr → sbufonâ. sbufade) f puh vetra f. a bugadis v presledkih. širiti laži. burtrsine. pevec m. In Italie. preblisk m. i (Cjamin Di Codroip) IT Bugnins bugnon [bu'ñon] m oteklina f. izmišljotina f. pihanje n. Enos al scrîf che l’odôr de ~ des vacjis inte stale al jere une vore miôr (Pa). bife m. (bolj obič. cul so ~. (Bel) 2. e rivà dentri a colp une ~ di aiar fresc (MazzonIol). insiemit al "Lachét" (il siôr) e al "Bufon" (il matescul de fieste) a son personaçs di fonde pal mostron des mascaris. la pipe dal nono e je simpri che e bughe. (bolj običajno imburît). puhanje n. imbugât) adj (redko) silovit. sunek (vetra). buiace [bui'at∫e] f govno n.

~ m 1. ob ranem jutru. buinace [bui'nat∫e] v. scrufujût intun armâr. razvnetje n.. ma ce altri si puedie ancje fâ cu la semule. buinegnot! [buine'ñot] int lahko noč!. In somp dal cjamp. mrgoleti. na vse zgodaj. pleva f. buinorone [buinor'one] f akreš. resentade cu le aghe frede. lotanje n. jo no varès dit verbo siben che mi bulive. Cuant che o durmivi te cjase dai vons a Selvucis e mi sveavi a ~ (Ta). che a permetin di controlâ la temperadure de ~ (consorziocastelli) 3. prin che tu puedis. da Lorenzago o soi partît a ~ tal passandoman . pripravljenost f. po. Bon.. dvorljivost f. buletin [bule'tin] m → boletin. zavretek m. al è il ~. San Pieri al olmà il Signôr fra la fole che e bulive ator 4. usluga f. . bon an) ?? . (Bibl-Levitic). ~ e (Pa 02). a buinoris. bahanje n. (Tolazzi) 3. zgodna ura f. v viestût a la ~ dobro oblečen (Sg). mi bol meni prekipeva. quasi gobbo. buligheç) m gomezenje n. mrgolenje n . (VERONE) buine [bu'ine] f 1. od buinore. pretiravanje n. no si sint nancje il ~ che des voltis e fâs la roe cuintri lis pieris des fondis (Mar). kipeti. a pareve ancje jê incjantade dai buleçs dal fantat. cun chê muse di jesuît al à tant batût. vrvrati.. cussì . e fevelâ ancje cun lôr. vozovnic ipd. dati si opravka. buinorute [buinor'ute] f demin. i f (Tarcint) Bulfons. kljubovati. Te ~ e je concentrade gran part de informazion. buligheç [buli'get∫] m → buligam. dati kuhati. no robe bêcs. dražljaj m. bulicjâ [buli'qa:] it začeti vreti. za nobeno rabo. bulgar ['bulgar] adj bolgarski. (pri žuželkah) mrgoleti. buinegracie [buine'grat∫ie] f 1. bulidure [buli'du:re] f 1. zgodaj. buineman [buine'man] m (pos. tant buligât che. vreti. buine di nuie [buinedi'nuie] f nesposobna ženska. Bulfons [bul'f‫כ‬ns] kr. buligâ [buli'ga:] it 1. od → buinore. che a bulavin su la place e no capivin la vergogne.it) 2. kipenje n. ogni lunis di buinoris vsak ponedeljek zjutraj. poganjati. a buinorone zjutraj. no à di jessi tant discompagne la spiete. doman a ~ o lassi i fruts a mê madone e o sbrissi fin là jutri zjutraj bom pustil. kvašenje n. zavreti. FIG priprava f. a ~. i f IT Buja (Ud). zavreti. hrabrost f.i. si slungjin buinismans ‘e mê massarie. zoprvati. O soi vignude a viodi se mi fasês une ~ ”se o pues . f Bolgarija f. bulâ [bu'la:] it groziti. aghe bulinte krop m. v mn. boli) it 1. buletinâr [buleti'na:r] m prodalajec vstopnic. e dentri je in ~ la aghe dal Fidrì. bulide [bu'li:de] f zavretje n. buligament [buliga'ment] m → buligam. buinesere! [buine'sere] int dober večer!.. veh. na vse zgodaj. gomezeti: altris nemaluts a buligavin te felce 2. privreti. margarite) f BOT marjetica f (Leucanthemum vulgare). gomezenje n. va in ~! pusti me pri miru! izgubi se! pojdi že!... ~ int (skrajšano) (dober) večer! „Buine” al rispuindè l’ustîr. a jerin fruts sfiâts sul salvadi. gomazeti. izzivanje n. buine di pôc [buinedi'po:k] m ki je neprimerna. vreti. ‘e va lavade cu la aghe ~ e. bulî sù [~ 'su] it/ tr narasti. fâ la ~ a lis botis očistiti sod z vrelo. de juste ~ dal rîs (La 07/03). ~ tr prevreti. di buinoris zjutraj. biel a ~ zgodaj zjutraj. FIG vznemirjenje n.. come che si bacile de netisie des mans. buinevoie [buine'voe] f dobra volja f.. cjapin in man e acordin / la armoniche e il liron e i dan di ~. odišavljeno vodo. la musse no zuee. nol viôt la ore di fâ la gran ~ 2.veliko truda si prizadeti. 3. (pri moštu) kisati se. nasilnost f. E. v: a buinorone zelo zgodaj. buinore [buin'‫כ‬re] f rano jutro n. kipenje n. che a son in Slavuachie. konec koncev!. prenapolnjen biti. Sul ingrès. bolgarski jezik m. buligament. ma va in ~! daj mi že mir! buinorîf [buino'ri:f] adj → bonorîf. vzkipeti. buinç [bu'int∫] m ?? no lave fin lâ intor cul buinç su la spale (MazzonIol). prestopati bregove. bahaštvo n. nesramnost f. cuete tune cite di ram. Cjaminant pe strade di ~. jutranji čas m. vrenje n. vrenje n (med ljudstvom). zavretek m. izzivati. dosti mi je vsega. izvirati. všečnost f. pripravljanje n. (Sg). Rispuint cun ~ a lis mails che ti rivin. aghe ~.(O) V jutranjem času. Bulgarie [bulga'rie] kr. buldozer ['ra??] m buldožer m. izzivanje n. srbež m. bule ['bule] f pleve n. FIG vzkipeti. dobro razpoloženje n.”. la pae e la bule (labassa). no fâs buladis. bulade [bu'la:de] f 1. jutro n. junaštvo n. trgovati. draženje n. načrtovanje n. vnetje n. biel a ~ la vile a pareve un furmiâr. Par solit si doprin vassiei di açâr inossidabil. viôt che e boli la aghe.. in ~! končno. ljubeznivost f. a vincj agn il sanc al bol 2. kuhati (od jeze). pripravnost f. bulî [bu'li:] (al bol) (redko t. di chê altre bande. nemir m. uslužnost f. Bolgar m 2. fâ une ~ narediti komu uslugo. spajkanje n 4. pogumnega se delati. gneča f. bundì ~ . kuhati. drznost f.. vrel. buinanime [buin'a:nime] f rajnik m. grožnja f. buinan [bu'inan] (t. a la ~ → bon. ~ m 1.. vstaja f. la cjâr. (mediateca-codroipo). il mâr sdegnât bol sù pantan e sbrume. odobravanjem 2. (Sg). kipeti. e sintîsi un ~. drznost f. barantati. ancje intai Balcans e je dute une ~ (Pa) 5. Ongjarie. izdelava f. buiôr [bui'o:r] m skelenje n.libero. ti farà ~ il cûr tal pet e la coradele te panze. ancje par cognossi i ators. biel cjalantlu fis. bulint [bu'lint] adj vroč. nežnost f. uslužnost f. ščemenje n. A spiçâ lis orelis. ve cà la seconde butade di mp3 pe compilation (Furlanist). Lui al bol un toc di cjar. che a jerin daûr a slargâle e a splanâle cui ~. ?? Al è pleât come un ~ È piegato come un arconcello. al viodeve lis culinis e i boscs di ~ e di Sandenêl (Sg).. (za)vreti 3.. la mignestre. Rumenie. bolgarščina f. (pri žuželkah) mrgolenje n. Lise le judà cun ~ a finî i lavôrs.deimi la buineman. buleç [bu'let∫] (buleçs [bu'lets]) m bahaštvo n. kliti. (lacomugne). buligam [buli'gam] (t. ljubeznivost f. zmeda f. kipeti. dut un ~ bas di ombris (Mar). vljudnost f. premoč m. ki ni za nobeno rabo.Buie ['buie] kr. zanič. cun tô ~ s tvojim dovoljenjem. tržiti. altris filiâls dal grop. ~. (spazioinwind. KEM fermentacija f. ščemenje n.) napitnina f. a buinorute kar (nekoliko) zgodaj. biljeter m. rajnica f. razdraženost f. al jes duncje une matine a buinorute. bulidôr [buli'do:r] m blatnena mlaka za izhlapevanje plina. Bundì o ~ a ducj. v izrazu: a la ~ di Diu → bon 2. e jê? (Cadorini/furlan). objestnost f. buinecene [bui'net∫e] (t. jevâ a buinoris zgodaj vstati.

osel m. nadutost f. a gran ~. bundì [bun'di] (t. il zûc des burelis balinanje n. lu jemplave come un ~ 2. skromna) soba f. vrtinčiti se. o fronti un piçul ~ che al jere indafarât a fâ un mulin 3. važič m. 147). Bunzic al diven di "Boncius". ~. tršat človek.. salate di mus). bahač m. (Pa 02). poročna soba. par strade.. vrl. a àn dentrivie cetant fiêr… (La) Bulsàn [bu'lon] m → Bolzan. odkriti. bunî [bu'ni:] tr → imbunî. (Sg) Na tvojem mestu se ne bi tako napihoval 2. trpinčiti 3. burielon [burie'lon] m kres. jo distrade i rispuindei che tal sachetin dal ~ o vevi la tessare dal sindicât. po si voltà cun ~ e al domandà: ”Carli?” burcjo ['burqo] m 1. se o fos in te. (Bibl-Gjeremie). . vait. čoln m. e la ~ dal aiar a faseve svoletâ in zeromete lis fueis sclagnis intun bal salvadi. obla f 4. i fantats ti àn preparât il ~. slabo ravnati. sposoben. Scluse. grmada f. burale [bu'rale] f BOT navadni gladež m (Ononis spinosa). barka f. di gnot. naglica f. une prepotence (SiF 03/4. a sossede inçusside la zordane. prebujna rast f. burigot [buri'got] m posoda iz gline s pokrovom. Buri ['buri] → Cjamin di Buri burî [bu'ri:] tr 1. jedilo n. un brusôr di ~. a rivarin a Cesaree il re Agripe e Berenice lerin a dâi il ~ a Fest. burdî [bur'di:] it → burtî. šumeti. naleteti na. us vuei contâ la istorie di cuatri moscjis. bulon [bu'lon] m svornik m. buracjot [bura'qot] m sodček m.e sperant di tirâlu sù. predrzen. sestavina f. zdelati. reševati (v mislih). Ocoreve ancje chê ~ par fâle deventâ plui saoride. burî fûr).. buriele [buri'ele] f → buriel. FIG premlevati (misli).(CoUd). razgaliti. bultric [bul'trik] m želodec m. buric [bu'rik] m telovnik m. ošabnost f. buricj [bu'riq] m 1. voščiti dober dan. No è un ~: il fat al è sucedût. manco pistum. hrumeti. cjarte la mê Siore . silovitost f. važnost f. buride fûr da l'editrice "Leonardo" di Pasian di Prât (La 03/01). (igra) krogla f (npr. balinska). lesena žoga. tal cjast vie pai gridiçs sfondâts l’aer al burle 2. prerešetati 2. buratin [bura'tin] m → purcjinel. burbane [bur'bane] f napuh m. kamra f. razkriti. i colmin di vin il ~. marnja f. → cjamare. basen f. fâ il ~ širokoustiti se. i f (Dignan) Bonzicco. gizdalin m. bobneti.bulisim [bu'lizim] m bolizem m??. sobica f. bujna rast f. ~ . ~ m HIST Burgundec m. burî fûr [~ 'fu:r] tr izslediti. pridatek m. divjad) izslediti. prešeren. fra mil pinsîr si bat e si ribat / che da nissune part lu pò ~. furija f. odkriti. bule adj nesramen. (zemeljska) krogla f. cjapâ un ~ držati se (od jeze). samar m. dodatek m. burelis keglji mpl 3. širokoustnež m. . splašiti. vihravo. → gjate. buratel [bura'tel] m ZOOL Ammocaetus bronchialis Dum. razgaliti. hlimba f. naskok m. ce fâstu? supo. zavijati. ropotati. ametistasta možina (Eryngium amethystinum) (t. O ben un palc mondiâl là che pôcs buratinârs a fasaran cori cence cûr e cence soste miliarts di personis deventadis marionetis di une farse o tragjedie (BelR). al scomençà a menâ la muele di ~. dober.. v mislih premlevati. sila f. plamen m. pogumen. pretehtati. done. brenčati. (Pa 02).. i’e tolèr [cjolerin] fra i amîs fûr de ~ 2. buriele) m kres m. No fasarès tant il ~. s polno brzino. začimba f. Chel che nô o clamìn “bulisim” nol è altri che une tristerie. (Bibl-Az).. la sielte di un stât e je di grande ~ 4. a plene ~ na vso moč. hrumeti. la coce i scjampe e a rondole jù pe strade tanche a fos une ~ 2.) glava f. Pasche vistude a brun no vûl ûfs. m Buttrio (Ud). di ~ naglo. e in chê dì vie a cjase a gran ~ a mostrâi a la mamute. bohotnost f. bultime ['bultime] f želodec pri volov. ~ e bon an. presejati. ti farà cressi intor une ~ di rosis e di flôrs. razgrajati. nasilen. buridon [buri'don] m iznajdba f. buratefarine [buratefa'rine] → sacheburate. jezati se koga. rjoveti. razkriti. chê fantate e je stade bule a faûr cuintri. iz brloga pregnati. plantâ un ~ govoriti pravljico. kroglica f. (izmišljena) zgodba f. jed m. no buridis pastiçadis. igrati glavnega. lepotec m. burele [bu'rele] f 1. al burle un avon sore i malvons. . e no si sint plui a ~ il besteam. Bunzic [bun'tsik] kr. nancje un ~ ! še en dober dan ne ! dâ il ~ pozdraviti. bujnost f. FIG (šalj. (bolj obič. mus) 2. pomembnost f. buracje [bu'raqe] f čutara f. Però i bulons a fâsin ben. tuliti. mi pâr che ti zire la ~. Vait vô. buride [bu'ri:de] (t. Ecuba viodint che so marît / faseva il ~. vihravost f. → businâ 3. mukati. o impiavin une ~ sui rivâi. cun proiezions tai bunker di place Zardin Grant e. an vevi rangjade une mieze ~. v naglici. bon dì) int dober dan !. e al è ancje lui un "prediâl (Leng). frututs che a zuin . . izmišljotina f. chel pôc di tividut che ti à nudride. sburide) f 1. burage [bu'rage] f BOT boraga f (Borrago officinalis).. burgunt [bur'gunt] adj HIST burgundski. silovito. → buric. čokat. spet najti. (bolj obič. bahavost f. presevalnik. hrana f. no fuiacis cuinçadis 5. povest f. burelin [bure'lin] m balin m. Mussâr: ”eri. 2. ~ turchine BOT ametistna možina.i. FIG grdo ravnati. iznajti. buratâ [bura'ta:] tr 1. (pos. bulo ['bulo] m 1. napihnjenec m. voi par dâi al ~. I concierts si ju fasarà tal plaçâl dal cjastiel. cui sa che no burissis fûr cualchi salam dismenteât! (Scf). zabeljen. vie!”. buriane [buri'ane] f nevihta f. žoga f. jedača f. Pai agns che a vegnin o vin intal cjâf di fâ jessî lavôrs su ~. cjan di ~ lovski pes: chei altris a vevin zà cjapât sù un trenteun come cjans di ~. burete [bu'rete] (t. burat [bu'rat] m z maslom namazan. krožiti. o tu beade! 3. hraber. Vint la possibilitât di parâsi simpri tal câs di une ~. žogica f. daspò vê fat par cualchi timp il salteimbanc e il ~ tra la Italie di sore e la cueste istriane (La 05/11). titulade "Salmodiis" (Lirichis ladinis). vnema f. buratinâr [burati'na:r] m lutkar m. Buri ['buri] kr. iztuhtati. ese nancje une scalogne? no sei siôrs di ~lu une volte! 2. → pignarûl. laž f. burascje [bu'rasqe] f → borascje. jeza f. (pos.. buriel [buri'el] (t. pretresati. bure) f 1. R. izmišljotino. kar se dá hitro. bes m. fâ une partide di burelis balinati. brod m. bure ['bure] f → burete. burlâ [bur'la:] it 1. vrteti se. (Sg). bunker ['bunker] m VOJ bunker m. il pignarûl.

~ refl poljubljati se. burocrazie [burokra'tsie] f birokracija f. tocjâ il dêt tal ~ (olepševalno) spolno občevati. šelest m. buse ['buze] f 1. (VERONE). ropot m. bussament [busa'ment] m poljub m. l’insêt nol pie. posodica (za kocke ipd. tal bas ~ di une cjarece che e lenç lis rivis. (BrLi). (manj obič. puhati. vasica f. bussul ['busul] m 1. busigatul [buzi'gatul] m tesna soba f. dreti se. šum m. 2. / intenerît / ’l orès slungjâti un ~ . (ProvBr). bussart [bu'sart] m ARH poljub m. si sinti nome il ~ e il sclopetâ dal fogolâr 3. FIG luknja f. rit. jessi cul pît te ~ biti z eno nogo v grobu 5. meti a ~ spraviti v stik. prilegati se. burocratisim [burokra'tisim] m birokratizem m. globel m. (bolj obič. z roko vržen poljubček. lâ in ~ hoditi z avtobusom. razporek m. razgrajati. lâ intune ~ di mûr ?? PROV Ducj use e ducj met la ~ . Passâ pe ~ de clavarie (VERONE) biti neuspešen. bussulut) (demin. lu à abraçât e bussât su pe massele. buse). šušteti. hrušč m. šumljati. mi sa che al rive il ~ subite (MazzonIol). e a fasin saltâ fûr un ~ che a cimentin tun colp di man. cu l’idee fisse di fâ ~ chel lavôr des striis Burundi [bu'rundi] kr. predalna omara f. zmotiti se. brlog m. busis neris FIZ črne luknje. ?? Mettere il carro davanti i buoi. al à burtît. tulec m za naboj 3. ocmokati. zgrešiti. posodica iz pločevine (za mazila itd. (veter) žvižgati. burocratic [buro'kratik] adj birokratski. kropilnik. businament [buzina'ment] (t. kozarec m. stikati se. pihati. busseman [buse'man] m poljub na roko. torilce za vodo (v ptičnicah). butâ un te ~ nekoga spraviti v grob. grob m. brenčanje n. → busson 2. (BrLi) 6. FIG falâ la ~ . Purpûr vuê si pues dî che lis busis neris a son obiet di sience plui che di fantasience. come il Ruanda o il ~. kričač m.). ~ la man (drete e ledrose) zahvaliti se bogu. une strade plene di busis. burocratizazion [burokratidzatsi'on] f birokratizacija f. spojiti se. si è proviodût a mandânus un slac di burocratics di lajù disot. Piês il tacon che la ~ . odprtina f. tu varessis di ~ là ch’al pescje.. lis cjadreis e la panara pa la farina e ta lis cjamaris dome il jet cul ~. kričati. bussuçâ [busu't∫a:] tr poljubovati. (Pa). nevihta f. businôr) m 1. objem m. lu tornà a meti tal so bussulut 2. pe gran fole di int. šumenje n. kotanja. busachele [buza'kele] f ZOOL polž m (Helix nemoralis). posodica. Meti il cjar denant dai ~ . (Pa 7/99). busoc [bu'zok] m špranja f (v ladji). vihra f. ~ de clâf ?? i pareve di no cjatâ mai la ~ de clâf (MazzonIol) 2. burlaç [bur'lat∫] m (t. (Pa 02). (Pa 03/8). che a fasin zito chei stupidats lajù te ~ de puarte! 3. bussâ [bu'sa:] tr poljubiti. ozmertjati. anìn a bevi un ~. zaposlitev f.. Magari di cjare le di strenzile di ~ le di dispuei le di palp le di up le di slapagn le. bussade) deriv. jama f. šumeti. che e côr là da dutis lis busis de Cjargne. hrušč m. (voda) šumeti. žvižg m piskanje n. Mi pâr di cjatâmi sul ôr di un ~ o di un poç là che si viôt nome neri. FIG) neurje n. (lacomugne). bussade [bu'sa:de] f poljub m. ~ dai arbui šušljanje dreves. propasti. kozarec za vkuhano sadje. FIG luknja f. služba f. brlog m. ~ m piskanje n. doi . podpihovati. bûs ['bu:s] mpl (pl od bo vol) volovi mpl. ropot m. vpitje n. kotanja f. razcepljenost f. poljub m. 3. parche i’e strenzi [la mano] e i puessi dâ un ~ . buron [bu'ron] m prepad m. buss ['bus] m 1. businôr [buzi'no:r] m → businament. O bevevi il ~ tun flât e o levi vie. cjatâ une buine ~ dobiti dobro službo 4. ~ it stakniti. e altris dulà. bobnenje n. odprtina f. luknja f. poljubljanje n.) zuiâ di ~s FIG slepariti. ropot m. O cjalavi i sôi lavris che a si strenzevin come tune ~ cjucjant la bibite cul fros. A scuele o lin a pît. votlina f. šušljanje n. lâ te ~ . burocratizâ [burokrati'dza:] tr birokratizirati.. il so ~ i ten net 4. che al jere a stâ e lâ a vivi intun ~ su di un cjast (Zili). businot [buzi'not] m razgrajač m. e sul so cont fasin marcjât 2. izjaviti. si è svicinât a Gjesù.Peggio la toppa del buco (VERONE) . siôr Odori Catùs.i m Burundi m . in cjadalan a rivà Lisute a fâ ripeti fiestis e ~s fra i cuatri gnûfs parincj. un rispuindi di vôs come il ~ di âfs tôr il boç. ocmokanje n. jama f. jama f. cmok m. burtî [bur'ti:] it 1. (osebe) vpiti. votlina f. busseç [bu'set∫] m poljubljanje n. bussuçantle sul cerneli. bobneti. šum m. sikati. Ma intant. chel fum chel businant al mi è tant cjâr 2.. busignel [buzi'ñel] m (orožje) tulec (obodec) za stenj. ~! trap neumen! busignot [buzi'ñot] m → busignatul. luknja f. shramba f. buscjâ [bus'qa:] tr → bruscjâ. špranja f. businâ [buzi'na:] it 1. a ~ v stiku. meti un te ~ pokopati nekoga. nosilnica f. cepljenje n. šušljati. odprtina f. lassât lajù inte valade (Natisone). bus ['bus] m avtobus m. Une cjampane che e sunave ancje par oris a dilunc cuant che cualchi brut ~ (sf). hrušč m. (sangiorgioinsieme). šepetati. bussulot [busu'lot] (t. spodleteti. il ~ da la aghe sante 5. (bolj obič. strenzi la ~ stisniti jo/ rit. a cirì prin di imberdeâlu intun grum di gjambadoriis burocratichis (JM). no steit a ~. šušeti. a spessein a brusâ l’ulîf benedet sul fogolâr. a sbusin dì e gnot tiere. e je presinte. bûs ['bu:s] m 1. kompas m 2. sklopiti.. razpoka f.~ m dretje n. Il cidin compagnât dal ~ lontan dal flum. krepak poljub m. prevariti 2. se il silvilot nol busse ben a la bachete. doman al rive il ~ .ogni tant si sint l’aiar a ~ 4. šelest m. čebele) brenčati. busse la man che ti tocje!/ ~ la man che ti tocjas! zahvali se bogu! . mrmrati. skrivališče n. bobnenje n. hrumeti. združiti se. voziti se z avtobusom. (BrLi). burò [bu'ro] (pl burôs) m predalnik m. inte ~ e inte mentalitât. brezno n. šelesteti. busigot). kot m. busignele [buzi'ñele] f zadnjica f. a àn cressude la confusion. splaviti. buson [bu'zon] adj → sbuson. (npr. in bici e in ~ (CoUd). posel m. la ~ (Pa 02/10-11). brenčanje n. busson [bu'son] m mlask m. notranja vrata npl. izba f. špranja f. od bussul) m 1. (Mar). sploviti. piskati. ~ m birokrat m. che no vebi di rinovâsi intes struturis. jarek m. vihar m. bussule ['busule] f 1. nol vâl une ~ F ni pol hudiča vredno. prasketati (ogenj). al nevee e al svinte.

(ptič) spustiti se (dol) 4. La int si butave a pleton daûr di lui. brst f. izbljuvati. lâ di barîl in ~ ?? . butâ sù [~ 'su] tr vreči gor. koristiti. vreči se stran. razvijati se dobro. temniti se. Julie. da cheste no si scjampe. Si sta cul nâs paraiar a cjalâ se a bute sù la Basse o la montagne. come che e vignive. ~ il flât. butade jù la pene. (pismo ipd. “va riscjile. ~ a (barva) vleči na. ovojnica f. al marcje jù a Bologne 3. obrniti. uničiti. butiti fûr ..) ovreči. predati se čem. → reonâ 3. al butave simpri la colpe suntun franzel. dajati. butantle tal zei cence pleiâle. (SiF 02/1. che no si buti jù in chê maniere. daspò al è colât in miserie e si è butât vie. svetovati. ~ it brsteti. (Vichi). sù mo. a vevin butade jù su la int nome peraulis di svindic 2..) napisati. zagnati.. pripovedati. vigniit. izliti. steznik m. ancje il becjâr si jere butât partesan 8. po sei che ti fasin acet . bust ['bust] (pl buscj) m 1. reči. (Bibl-Sapiense). venastai un ambient naturâl preseât cal varess di iessi protêt e no butât paraiar. pripisati. prenesti (čez vodo). popek m. butâle fûr dute 5. ~si refl 1. povedati. o-viti se. počiti (od smeha). ~si ben narediti se dobro. butâ [bu'ta:] tr 1. al bute lis fondis dal lengaç sientific furlan no dome te matematiche. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az).. vlado ipd. proizvajati. narisati. poslati gor. mi soi metût a ~ cuatri pinsîrs in furlan 6. a jere une femenute che no veve pôre de vedranance . izgubljati (čas). znoj ipd.(La 04/4) bussulotut [busu'lot] m posodica f. butâ fûr [~ 'fu:r] tr 1. (Sg). razvrednotiti. zavreči. napeljati na neko misel. odstraniti. bruhati. razliti. ~ ta vôi → bande. kliti. dajati. bustine f) m životec m.biei tocs di bande di un ~ di conserve. kaliti. che al butave a zâl . il mês di Mai dal cuindis. pre- pogibati se. la esperience istoriche di doimil agn a à ~t al Friûl une muse culturâl sô. mâl ~ vnetje priušense slinavke..58 e jè deventade piete di cjantonâl? (Bibl-Lc). ~ di bande stran vreči. Par cressi si à di fâ fadie. užalostiti se. biti na tleh. postati. busule ['buzule] f BOT moknati jeglič m (Primula farinosa). vreči dol. se a bute → sebute. iti spat. Bût ['bu:t] i. i lens tal ort a butin fûr.) izložiti. no si lassin mai altri ~ 4. ~ lis fondis postavljati osnove. al pesave plui di 115 kilos. cjapâts sù da zovins. al clamà M. Pe strade a sgurlavin il ~ e a mantignivin vivarôs il boreâl zontant bocons di fonghe secje. izločiti. si à di ~ cun dolôr e rissolutece la piel di prime come che al fâs il madrac (Bel). che no le finivin mai di mandâlu di "barîl in butaç". ~si fûr refl riniti v ospredje. bustine [bus'ti:ne] f → bustin. Fûr de prime sale si jentre tune altre che su la part sinistre e conserve il ~ di pape Zuan Pauli (Natisone/furlanis) 3. ~si sù it pooblačiti se. doprsje n.. oh puare frute! cetantis lagrimis che forsi tu dovarâs ~ par cause mê 3. ~si a bombe vreči se kot bombica. ~si fûr di lûc → lûc. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis.) oddati. ~ it 1. Sudri al è logât inte valade de Bût (Leng). delati se (npr. barba. kal f. (solze. ~si in/ suntun jet zboleti. pokazati se. Ma cjalant la buste al capì subit che (Sg) bustin [bus'tin] (t. pitocant a diestre e a çampe 3. si ben a àn di ~ radiazion e particelis a un ritmi constant (Pa 7/99). leči. narekovati 5. m (hudournik) Bût. ~si jù refl pogum izgubiti. peljati. ki vleče na rumeno. par cui. leči bolan v posteljo 3. životec f. izdati.) izliti se. poganjek m. bljuvati. izločiti. cjolinle in maniis ??. očesce n (bolj obič.”. trup m. kuverta f. životek f. la ~ des possadis. bût ['bu:t] f (plužna) ročica f. oddajati. . u-. vreči. obroditi. ma un fonc cressût tal umit al vûl lassât. Il ~ in bronç e je une opare dal artist Silvan Bevcar (La 06/12) 4. odstraniti. ~ in cuatri → cuatri. razvijati se slabo: il fat al è che Bortul planc a planc al si butà malamentri. iz ječe izpustiti. il puart de piçule citât di Palos te Andalusìe al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal Atlantic 6. izpostaviti. pomračiti se. cjolinle in maniis. ~ malamentri končati se slabo. butul).. buste ['buste] f 1. il balcon no si siere parcè che i scûrs si son butâts 5. l’afâr si bute ben. metati. izgovoriti. odvreči. (sliko) napraviti. prepeljati. ~si vie refl 1. (manj običajno botaç). iztresti. odstaviti. e i vizis. i ôcs cul pêl muiart. La piere butade di bande dai muradôrs. ma jê no voleve butâlu jù cul compradôr. cumò ti dîs. pripisovati. brsteti 2.MED ~. odpustiti. voli 2. etui m. nagibati se k. ~ it FIG zapustiti se. premagati. zalučati. cuant che al è stât aprovât e je stade une vere liberazion (Pa). ovoj m. odpraviti. praviti. butaç [bu'ta∫] m 1. (zamisel ipd.. (krivdo) naprtiti. bussulut [busu'lut] m → bussulot.S. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). ~si te malinconie pasti v otožnost La int si butave a pleton daûr di lui. ~ il timp zapravljati. (Sg). težiti proti. par no dâlu a presi di ravis 5. → buracjot 2. razložiti. se bute. zamračiti se. (Furlanist). la int che a passe a si sganasse. odstaviti.. Al pues ~ cjasis mal fatis in piçulis areis. (t. a viodarà che il so omp al torne di sigûr. zavreči. novante cjartis al mes. vistude scuasi simpri di scûr. preložiti (na drugo ladjo).. dati. e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a bombe o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. ~ te schene.. Cetant ti butie la barache? Otante. dati korist. sodček m. biti važen. dejati. porušiti (hišo). vi prei. izdati. sestaviti. Une domenie al puartà ancje un ~ di vernîs nere par ripassâ lis letaris discoloridis dai nons. cjolinle in ~. cjolinle in ~. vreči se. ~ mâl. si bute vie. pregrada f. (reka ipd. ponižati. zapustiti se... but ['but] m klica f. naprej. ~ paraiar spraviti v nered. cun la vuestra barcja a butâmi fin a Grau 6. odpraviti. po al butà fûr la sô peraule matanice 3. steznik m. prevrniti. obupovati. kazati dobro. e po fasintju tornâ a ~ dal fons des aghis de poce. Al tacà a slavinâ. prečnik m. al veve un ~ di 122 cm: (Carnera) 2. butâ jù [~ 'ju] tr 1. ~ fûr) kliti. stemniti se. schene. al butà il pac dai libris su la taule (Sg) vrgel je knjige na mizo. butâsi daûr [~ 'fu:r] refl slediti. bolnega). razliti. e po o buti fûr une considerazion 4. dati od sebe.. → mâl dal marmul. prezirati. 231) 4. come che lu ai pensât posel dobro kaže. (kralja. uničiti. zaničevati. A buinore Abrâm al cjapà sù pan e un ~ e ju de a Hagar (Bibl-Gjen). butâ vie [~ 'vie] tr vreči proč/stran. vreči stran.. povzročiti. drog m. kaliti. jo doman o mi buti malade jutri se bom delala bolane 7. parche i butàs jù il disen di une cjase 7. ~ la peraule → peraule. odvreči. e simpri chel inciert si bute fûr 2. doprsni kip m. lučati. odposlati. ~si a bevi vdati se v pijačo. naložiti. ma i tignive di no butâsi vie 2. donašati. izliti.

butize [bu'titse] f (gor. o zurarès che sot di cheste ~ nol è altri che un signâl di gjelosie. hotnica f. ~ adj 1. brst f. buzarone [budza'ro:ne] f malopridnica f. obrok m. al à la ~ simpri pronte 7. ancje in chel an dai mucs! (JM. in ~ o. (Ta). neumnost f. boce. o viôt chel ~ di Amôr (deriv. brst m. ponošen. popek m. ARH buzerant m. (Pa). tignî un a ~ (deriv. simpatic. palica f. domislek m. bat m. cul zucar intacât des furmiis e un esercit di butiliis di detersîf miezis plenis e miezis vueidis. ukrivljen. vignî a ~ ??. La 5e ~ "uficiâl" (1999) des fiestis che ogni an (Sclese) 4.) gorjača f. mozolj m. steklina f. VULG prelisjačiti. izpuščaj m. (prolocoregionefvg). a si cjape di ciert la ~. kontingent m. butin [bu'tin] f → botin. sveženj m. razcvesti se. neznosen. razsodba f. comari?” “po ~!. fâ une ~ narediti neumnost. cence che lui i fasès câs. Salvâ). → veri. goljufiv. bebavost f. sì po. lâ in buzaris norosti počenjati 2. prodajalec m. siôr plevan! buzare ['budzare] f 1. fi gno. ARH z istim spolom spolno občevati. . ~!. buteghîr [bute'gi:r] m trgovec m. izdaja f. čuden. poganjek m. O sin plui che mai seneôs di viodi a ~ cheste vierte autonomiste. il vielì al è lassù. (dolžni). blodnica f. v razmakih. palček m. ogoljufanje n. al veve di bande lis butilionis prontis. (La 07/01). klica f. mali trgovec m. vadî come lui. kolikost f. sbutulâ). priložnost f. pulidut la vin justade ‘ste facende buzarade. la viere ~ che union simpri fuarce a à puartade. jeza f. (friulinelmondo). butizon [buti'tson] m kij m. se si fermais a tabaiâ cun lui. kurba f. sodba f. butule ['butule] f → butul. e il puar biât si buzare di gnûf. peder m 2.”. butul ['butul] m (t. Butinins [buti'nins] kr. butule f) 1. buteljka. pôre buzarone strašen strah. kramar m. mi monte sù la ~ prevzame me jeza. → sproc 8. butilie [bu'ti:lie] f steklenica f. butegute [bute'gute] f trgovinca f. buzarade [budza'rade] f ukana f. lu vioderin a dâ sù cun butadis simpri gnovis. E si butarin ducj a ~ i crots tal font dal suei. zire e rizire. a la plui ~ v najslabšem slučaju. opehariti. ~ a smalitâsi. i (Muimans) Bottenicco. slab. butegute. mehur m. buzarosse [budza'rose] f → buzarone. Butee [bu'tεe] kr. butinton [butin'ton] adv v: a ~ nenadoma. te sô figure blancje un pôc butade 2. lažnjiv. nemogoč. nizki udarec m. (manj obič. par chel cjaluni muart a ~. vie po sì po. intes vuestris riunions cualchidun si prove a molâ fûr cualchi ~ par furlan a son robis di sbregâsi di ridi o di sgrisulâsi bielavuâl (La 07/04). e je dome une carnevalade cence sens e cence costrut. lažnjivec m. določen del/delež m. slepar m. (Pa 03/10) by-pass ['baipas] m MED bypass m. izreden. Orpo – ur dîs il ~ – no . bes m. jê e strucjave cul ~ tes tazis ridint e sghindant lis manatis che a volevin tocjâle. (BrLi). i f (Lauc) Buttea. strahovit. odenkrat. buzarele). il destin al è un ~. in plen unvier? (Leng) 2. razdraženost f.. cjapâ la ~ ?? cui avocats. FIG (značaj) umazan. butegone. buzar ['budzar] m otrok m. -ade (t. buteghe [bu'tεghe] f trgovina f. hinavec m. vlačuga f. kvota f. (Sg). nenavaden.. nagnjen. klica f. Lis ipotesis di reât pe presince di un “by-pass” (Pa). od butul. FIG) it brsteti. buzaron) adj preklet. Al puartave i mobii te ~ dal vecjo marangon (Sg). izrek m. kriv na eni strani. odpreti se (cvet). no si sa mai: la politiche e je buzarone F politika je kurba 2.. buzaronade [budzaro'na:de] f hudobija f. siôr plevan. kal m. une ~ che no centre gran cu la nestre storie (La 05/11). liv m. prispevek m. za nos vleči. bedastoča f. domislica f. a butadis po kosih. butan [bu'tan] m KEM butan m. buteghate). povod m 6. butilion [butili'on] m velika steklinica. ve cà la seconde ~ di mp3 pe compilation . buzarâ [budza'ra:] tr 1. del 5. siôr Toni al à une smare buzarone . Bundì o buinesere a ducj. osnutek m 3. dvolitrska steklenica f. butulut [butu'lut] m dem.(Furlanist). dut alì dentri in chel mês al jere flôrs che a butulavin. množina f. ~ di coloniâi ?? che e veve sposât un cuntune ~ di coloniâi. Eolo il cuâl una gran ~.butade [bu'ta:de] f 1. buzerirati 2. la ~ mi saltarès al nâs. tolkač m. Si capìs che ancje par furlan si scrivin buzaris. BOT poganjek m . cui puartava in man un ~ (akreš. izkrivljen. sperìn di no. A ce pont ise la musiche furlane: ise in sfluridure. izmišljotina f. preklet. prodajalna.. okoli prinesti. se cualchi volte. al è legri. deček m. butât [bu'ta:t] adj 1. putane ~! prekleta kurba!: “vadial ben. buzarel. e mi soi ancje fermât a cjolimi un dolçut intune ~ (didatic). buzarât [budza'ra:t].. ARS dejanje. buzarin. buteghin [bute'gin] m prodajalnica f. jessi a ~ imeti prste vmes (pri neki stvari). butulâ [butu'la:] (t. opeharjenje n. butize). homoseksualec m. bula f 3. cun ramaçs simpri plui fuarts 2. količina f. buvulin [buvu'lin] m ZOOL ??meniški (Charadrius cantianus). TEH met m. kal f. zakrivljen. buzaron [budza'ron] f 1. nenraven. prodajalnica f. daurman. buzigatul ['baipas] ?? probabimentri scjampade dai buzigatui segrets dal çurviel di pre Pieri. v: fâ il ~ hud biti na koga. od. butegon. strašen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful