Janez Erat, 2008

FURLANSKO - SLOVENSKI

SLOVAR
Il dizionari furlan-sloven

I. UVOD
Delo je nastalo v obdobju 1994-2006, deloma je zajeto tudi kasnejše stanje vse do konca leta 2007, kar je razvidno iz spodaj navedene literature. Kot v primeru etimološkega slovarja albanskega jezika naj služi spletna objava predvsem nujno potrebnim izboljšavam in seveda iz znanega razloga, ker drugi način objave ni mogoč. Slovar sem pisal v treh obdobjih, najprej krajšo različico, potem daljšo, končana še pred letom 2000. Od leta 2000 do 2006 sem začel popravljati, kajti izšel je novi furlanski pravopis, dodajal sem, kar se je dalo, še sodobno terminologijo, tu pa tam z dodatnimi razlagami, etimologijami. V tem zadnjem obdobju sem poskušal prečesati dosegljivo furlansko literaturo, v kolikor mi je bilo mogoče, sem gesla opremil s primeri rabe. Zadnja faza še traja, medtem je izšel veliki dvojezični furlansko italijanski slovar GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, ki je, če geslo ima, najbolj dodelan. Potrebno bi bilo celotno gradivo primerjati in popraviti s pomočjo GDB-ja, to je samo delno uspelo.

JENTRADE
La vore e nasseve dopo une dade di timp 1994-2006 un po masse lungje, e cjape dentri ancje esemplis de leterature furlane fintremai il fin di 2007, viôt la leterature. Tant che tal câs dal dizionari etimologjic albanês la publicazion dal materiâl e brame di jessi al stât presint dome un concet.
O ai scrit il dizionari in trê dadis di timp, prin une version cuntun vocabolariut di base, daspò une plui lungje finide tal 2000. Dal 2000 al 2006 o cirivi di meti a puest la grafie secont la grafie uficiâl e a voltis ancje spiegazions suplementârs e etimologjiis. Tal chest ultin periodi o ai provât di cirî fûr esemplis esemplis de leterature furlane par documentâ l´ûs.

Cheste fase però al tirarès ancjemò par agns e cussì o ai decidût di fâ une polsade. Al moment al coventarès strolegâ il GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, salacor il dizionari plui complet.

II. RAZLAGA GESLA / IL LEME
1. Primer glagola / un esempli di un verp Glagoli so navedeni v neoločniku z ustreznimi nepravilnimi oblikami za sedanjik in deležnik, npr. vê ['ve:] (ARH avê) (prez. ai, âs, à, vin, vês, àn, impf. vevi, p vût) tr âstu ['a:stu] 2. edn. vpr. od vê = neredovita oblika se navaja kot samostojno geslo

2. Primer samostalnika / un esempli di un non : San Denêl San Denêl [sande'ne:l] kr.i m Sveti Danijel (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) (UD); E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg). 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl San Denêl 2. Izgovor / Pronunciazion [sande'ne:l]

3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls

4. Slovenski prevod / traduzion slovene Sveti Danijel 5. dodatni prevodi / traduzions suplementârs (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) 5. Primer / Esempli E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg).

sume ['sume] f 1. MAT seštevanje n; fâ la ~, fâ sumis seštevati; Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) 2. vsota f, skupek m, seštevek m 3. in ∼, in sumis → insume, insumis. 4. FIG sklep m, bistvo n; tirâ lis sumis sklepati (Pa 03/11) 5. vsota denarja f; ~ di bêçs denarna vsota; di ~ di bêçs, che e je stade tirade (CoGonars) 6. FILOZ summa f. 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl sume 2. Izgovor / Pronunciazion ['sume] 3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls f = samostalnik ženskega spola

4. Slovenski prevod z okrajšavo za slog in stroko in slovničo kratico / traduzion slovene cun abrevizions MAT = matematika seštevanje n = samostalnik srednjega spola 4. Raba / L’ûs fâ la ~, fâ sumis seštevati

5. Primer / Esempli Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) Pogosto, posebno pri neredovitih oblikah, je navedena tudi množinska oblika: assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m Razlage, različice so navedene za izgovorom v oklepajih: bocalete [boka'lete] (demin. od bocâl) f vrček m,

superlative f . uradno različico badili [ba'dili] m → badîl. Primer pridevnika / Esempli di un adietîf Pridevniki so navedeni z ustreznimi oblikama za moški in ženski spol superlatîf [superla'ti:f]. = superlatîf m. izreden. 3. -ive adj vrhunski.Puščica napoti na običajnejšo.

m vodno ime (hidronim) okrajšave za slog in stroke: AGR agronomija ANAT anatomija ARH arhaično/ starinsko ARHIT arhitektura ARS umetnost ASTR astronomija BIOL biologija BOT botanika DEMIN deminutiv/ pomanjševalnica EKO ekonomija ELEK eletrika .III. SLOVNIČNE KRATICE IN OKRAJŠAVE adj adiektivum/ pridevnik adv adverbium/ prislov art articulus/ člen aux auxiliare/ pomožni glagol card (nomen numerale) cardinale/ glavni števnik co coniunctum/ veznik dem (pronomen) demonstrativum/ kazalni zaimek enkl encliticum/ naslonka f femininum/ samostalnik ženskega spola fut futur/ prihodnjik i ime imp (verbum) impersonale/ neosebno imper imperativus/ velelnik impers impersonale impf (tempus) imperfectum/ nedovršni pretekli čas indecl indeclinabilis/ nesklonljiv int interiectio/ medmet inter (pronomen) interrogativum/ vprašalni zaimek irr irregularis/ nepravilen it (verbum) intransitivum/ neprehodni glagol kr. množina pos (pronomen) possessivum/ svojilni zaimek pref praefixum/ predpona prep praepositio/ predlog prez praesens/ sedanjik pro pronomen/ zaimek prokl proclisis/ predslonka refl (verbum) reflexivum/ povratni glagol relat (pronomen) relativum/ oziralni zaimek sg (numerus) singularis/ ednina subst substantivum/ samostalnik tr (verbum) transitivum/ prehodni glagol v.i krajevno ime m masculinum/ moški spol n neutrum/ srednji spol num numerale/ števnik ord ordinale/ vrstilni števnik p participium/ deležnik part particula/ členek pers (pronomen) personale/ osebni zaimek pl (numerus) pluralis.i.

jezikoslovje LIT literatura/ književnost LOV lovstvo MAT matematika MED medicina MEH mehanika METEO meteorologija/vremenoslovje MIN mineralogija MUZ glasba NAVT navtika/pomorstvo NEO neologizem/ novotvorba NUM numizmatika OBL obleka OPT optika PEJ pejorativno/ slabšalno POET pesništvo POL politika POP poljudno PROV pregovor PSIH psihologija. RAČ računalništvo REL religija RIB ribolov ŠOL šolstvo ŠP šport TEAT teater/ gledališče TEH tehnika TEKST tekstil TISK tisk TRG trgovina VETER veterinarstvo VOJ vojaštvo VULG vulgarno ZOOL zoologija ŽARG žargon ŽELEZ ž splošne okrajšave: → glej/ primerjaj še navedeno geslo .ETNOL etnologija/ narodopisje EVF evfemistično/ polepševalno FAM/F pogovorno FIG figurativno/ preneseno FIZ fizika FOTO fotografija FRAZ fraza GEO zemljepisno GEOL geologija GOST gostinstvo GOZD gozdarstvo GRAD gradbeništvo GRAM gramatika HIST historično/ zgodovinsko IGRE igre INF infantilno/ otroško INFORM informatika IRON ironično JUR pravniško KEM kemija KUL kulinarika LING lingvistika.

italijansko izpelj.v. nekaj nem. akrešitiv carn. slabšalno sr. tudi . neobičajno ozn. srednjeveško latinsko st. šaljivo t. slovensko slabš.cualchidun dem. glej gor./ ali ~ ponovitev gesla [ ] izgovor besede akreš. karnijsko cdn. deminutiv/ pomanjševalnica gl. označuje sl. starofrancosko šalj. nekdo. nemško neobič. .fr. izpeljanka kolekt.lat. kolektivno nek. goriško it.

.

ancje la fin dal mont? Glesie Furlane 1993 (BelPe) Antoni Beline.com/la/labassa/ (beat-les) www.org (Basse) LA BASSE .andreasquatrito. La fin dal templi ese. DAL CRODI.allegrissimo.html (Bibl-LetGjude) www. (Bibl-LetFilipi) www.glesiefurlane.it/aielloscuola/ botanica (aldorossi) www.(leam) http://www.glesiefurlane.friul. VIRI (Ac) VOC 1 ACADEMIE DAL FRIUL = (Ac). Udin 1997.html (Bibl-Ezechiel) www.html (Bibl-Esodo) www. Glesie Furlane 2000.brooklyn.it/archivio/spilimbergo/arted.it/Bibbia/ VT/profetici/Danel/Danel08-09.glesiefurlane.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.html).it/furlan/peraulis.htm .glesiefurlane. (Bibl-Haggai) www.aurrera.html).cuny.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/profetici/altri/Haggai1-2.1 (Bibl-Apoc) www.it/Bibbia/VT/storici/Cronache2/35.htm (Bel) VOC 2 PRE ANTONI BELINE.com (areagroupeditore) www.glesiefurlane. Glesie Furlane 1994e 1994Antoni (BelFin) Antoni Beline.fvg.sanita.it (antfiabedialettali) geocities/ala_ad_din/antfiabedialettali.friul. Protostorie. Istitût "Pio Paschini". I colaboradôrs : Albert Travain di Udin. (Bibl-Gjeremie) www. Luc a acess telematic pa discusion.html (andreasquatrito) www.ass3.it/Bibbia/ VT/profetici/Gjone/Gjone03-04.it/farine_per_polente. Furlan / Friulian.com.IV. (Bibl-Filipi) www.areagroupeditore.it/Bibbia/ VT/poetici/Siracide/FidiSirac25-26.angelfire.bassafriulana.argante.html. Apel pes libertâts tal Paîs Basc (bassafriulana) www. propueste.htm (Basc) http://www.Ass. Pier Pauli Pasolini (BelAlci) Antoni Beline.glesiefurlane.glesiefurlane.it/Bibbia/VT/profetici/Isaia/26.glesiefurlane. Istitût "Pio Paschini".glesiefurlane.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/1%B0Corinto (Bibl-Cronache) (www.html (Bibl-Az) Gnûf Testament.it/Bibbia/ VT/panteteuco/GENESI/Gjen17-18.html (argante) www.antoniodecurtis.net/Egunkaria/xyz/furlan. Andree Cetul .it/Bibbia/VT/profetici/Baruc/6. Vanseli seont Luche.it/Bibbia/ NT/apocalisse/NTApocaCjap17e18.glesiefurlane. ROGAZIONS. Par cure di Luzian Verone (aielloscuola) digilander.html). simulazion di un gnuf Stât Sovran Indipendent. Associazion Libar Friul. (allegrissimo) www.html (Bibl-Corinto) www. Lis peraulis tasudis.org/web_alf/index_furlan.html (antoniodecurtis) www.beat-les.html (Bibl-FidiSirac) www.net/glesie/vangeli/.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Gjude/ .it/Bibbia/VT/poetici/Giobbe/15. (Bibl-Danel) www.friul.htm (barcelone) barcelone.arpnet.it/numar1fri.aldorossi.libero. (Bibl-Jop) www.html (AcademieSt) Academie dal Friul.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.net/BlogdiAldo (ALF) http://www. Glesie Furlane 2000.glesiefurlane.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/panteteuco/esodo/37-38.glesiefurlane. http://www.glesiefurlane. don Lorenzo Milani. Dree Mistrut .it (bakan) www. Sandri Carrozzo. www. O ALCI I MIEI VOI. Udin 1997.it/Bibbia/ VT/profetici/Geremia (Bibl-Gjone) www.it (ass3.html (Bibl-Gjen) (Bibl-Genesi) www.sanita) www.net/glesie/vangeli/ Az dai Apuestui (Bibl-Baruch) www. (leam).splinder. Oscar Wilde. Trilogjie tormentade.1 (BelFa) Antoni Beline.bakan.bassafriulana. culturâl pal studi da la furlanitât da li tiaris di Tisane e di Puart.glesiefurlane. Glesie Furlane 1996 (BelR) Antoni Beline.glesiefurlane. ancje la fin di Gjerusalem? E la fin di Gjerusalem ese.html (Bibl-Isaje) (www.it/Bibbia/ VT/profetici/Ezechiel/Ezechiel13-14.html (Bibl-Lc) Gnûf Testament.nl (arpnet) www. LA FADIE.com (bartolini) userhome. http://www.edu/bonaffini/DP/bartolini. http://sclese/1702/cuisino.

it/Bibbia/ VT/storici/Nehemie/Nehemie01-02.it) . Udin 1997.it (centmilfueis) www.com/usuarios/friuli/biblioteca/canciones.htm.bodyweb.cuni.comune.glesiefurlane.it (christianromanini) Il blog di Christian Romanini.glesiefurlane.html (Bibl-Levitic) www.com (brevet) MARIO TURELLO.html (Bibl-Romans) www. http://www.html (Cad-e) La-lenghe liste de distrubizion.qnet.cuni.ud.cjargne. I foresc’.html (Bibl-LetPieri) www.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/3%B0Zuan/Zuan_1. (leam) http://www. (Bibl-Salms) www. I campions dal Friûl”.glesiefurlane.htm (CoCamp) : www. RIBIS PREMI S. Udin 1997.glesiefurlane.it/peraules. particolâr riferiment al câs furlan. TAL CIRC.coseano.(leam) http://www.carnialibera1944.cuni. Udin 1997.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Jacun/Jacun_5.html (Bibl-Numars) www.it/ (CoCod): www.. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.cz/furlan/la-lenghe.it/bottekkia (branduardi) www.htm (Carnera) CARNERA. treball) Cisilino.blogspot. . (Cisilino.ud. Vanseli seont Zuan (bikersromans) http://bikersromans.(Bibl-LetJacun ) www.org (chiesacattolica) www. William [ Documents de treball 4. Any: 2001.html (canciones) www. http://christianromanini.glesiefurlane.it/cirf/furlan/documenti/profilo.castelsanmauro.it/ (CoCos) : www.org (CIRF) http://www. N A Z Z I E J . (leam).Udine/Udin – 1997 elementi narečja Tresesin (Cad) VOC 2 Cadorini. SIMON 1996.centmilfueis. Avis) AVÎS PAL CONCORS.glesiefurlane. SIMON 2001 (BrLi) ALAN BRUSINI. Il brevet.it (Codroip.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.uniud.glesiefurlane. Istitût "Pio Paschini". PREMI S.comune.net/glesie/vangeli/.it/forums (bottekkia) blog. [ La tutele juridiche des lenghis retoromancis cun.htm.it/Bibbia/NT/lettere_apostoliche/ NT_Letaris_1%B0Pieri_GoLive/NT_Letaris_1%B0Pieri_3. http://urs.libero.friul.it/Bibbia/ VT/poetici/Sprocs/Sprocs13-14. www.it/fiabe.friul.net/glesie/vangeli/Vanseli%20di%20Matieu. e-mail (Cad-furlan) www1.lestizza.ud. (Bibl-Sprocs) www. Juliol 2001. Amb el suport de (Cisilino. L.ff.codroipo.glesiefurlane.branduardi. AL LAVORE. "Josef Marchet". DI: EVA DI SILVESTRO.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Levitico/Levitic11-12. Vanseli seont Marc (Bibl-Mt) Gnûf Testament.it (Colestizza) (www.glesiefurlane. Centri interdipartimentâl pe ricercje su la culture e la lenghe dal Friûl.glesiefurlane.cz/furlan/index.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.glesiefurlane.html (Bibl-Vajudis) www.cjargne.html (Bibl-Salmo) www. © William Cisilino.campoformido.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Romans/Romans_01. treball) (cjargne/fiabe) www. (gjavât fûr dal libri: “Di Carnera a Zoff.ff. Furlans de Rinassince tal avignî dal ciberspazi. Furlan di Praghe. Istitût "Pio Paschini".comune. © Copyright Ribis .codroipo.net/glesie/vangeli/.it (castelsanmauro) www. Istitût "Pio Paschini". Vanseli seont Matieu (Bibl-Nehemie) www.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Numeri/Numars06. M C FURLAN.chiesacattolica.ud.friul.it/Bibbia/ VT/profetici/Lamentazioni/VAJUDIS2.cz/~cadorini/furlan/ (Cad-Z) Furlanský zeměpis. Furlan di Praghe: http://urs.splinder..qnet) www.html (Bibl-Mc) Gnûf Testament.comune. ribis.PERAULES CJARGNELES DI UN VIAÇ parole carniche cadute in disuso.html (Bibl-Zn) Gnûf Testament. Citât di Codroip (codroipo.Clape culturâl Aquilee 1984) (carnialibera) www. GIAN PAOLO LINDA.com (ciemen) www.htm (CjP) .html (Bibl-LetZn) www.ciemen.com (bodyweb) www.550m.

http://www.remanzacco.friulnet. a cura di Elio Varutti (dlhposse) www.it (friulidoc) www. Udin.comune.it/elmarin/ dragut_zorzut.it/Comugne2/sarpint01.ds-fvg.it/lenghe/friuli-3.coroanatalmassons.com/ (Furlanist) Blog ilfurlanist.it (fuarcefriul) www.dlhposse.friulaniemigrati.fundacer.friulanos.it/ (CoUd) : www. Clape culturâl Acuilee" che.org (Eg) Renzo Balzan.it/faf/index.it (ds-fvg) www.lacomugne. Ricuarts e inlusions.com (furlanar) Blog .forgiarini.it (convergenzaperilfriuli) www.com .it/ (CoTav) : www.it (fundacer) (www.friulicrea.com. Edizion Alef pe Argjentine (friulaniemigrati) www. http://furlan. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip. Il sarpint. cooperativa Nuovo Friuli.filarmonicacolloredo.it (filarmonicacolloredo) www.libero.comune.htm) (fuoristrada) www.Dedicato alla band rap che canta in italiano e friulano (don) http://www.comune.ud.convergenzaperilfriuli.htm (Enrico) ENRICO MARTINA. SIMON 1995.tavagnacco. 1828 (www.friulidoc-vive.friulinelmondo.it/ (cuf-ancun) www.it (CoTar) : www.html) (colloredodiprato) www.tarcento.it/scaffale/colloredo1. Gurize.fogolarbarcellona.it (colonos) www. Di Ermes di Colloredo.htm.braidense.it (friulicrea) www.festivaldetango.blogspot.ar/ friuliparduc/scientifics. Sergio Fantini (Traduzin).ar (friulicollinare) www.Brâf Furlan.splinder.htm (Declarazion) DECLARAZION UNIVERSÂL DAI DERITS DAL OM.it (coquinaria) www.it (coroanatalmassons) www.comune. mailing list! .http://furlanar.udine.it (friulweb) www.ud.montenars.sangiorgiodinogaro. RIBIS PREMI S.coquinaria. 1991: J. Goethe.it (CoMontenars) www.com (fruts) www.ud.folkcapriva.it (CoSangiorgio) www.cuf-ancun.donneincarnia.colloredodiprato. con aggiunte di Pietro Zorutti Udine.libero.2 (F) Faggin (faf) spazioinwind.it (ecologiasociale) www. (elmarin) digilander.htm (FAntats Furlans) (festivaldetango) www.stringher.friulweb..com. Egmont.(Colloredo) Ermes di Colloredo: Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano.friulicollinare.it (Daidussi) Daidussi Andree.fuoristrada.it (forgiarini) www.it (friulanos) www.html (declaration) www.it (CoRem): www.par cure di Berto Dentesan e Zuan Nazzi Matalon (didatic) http://www. e à dât fûr .splinder.it (FogMil) Fogolâr di milan (fogolarbarcellona) www. Clape Culturâl Acuilee. pei fratelli Mattiuzzi. Pordenon.lexilogos.comune.com/declaration/frioulan.com (friulnet) www.colonos. Conte lungje.it (Friûl in rêt) Friûl in rêt. Notiziari setemanâl in audio e in rêt pai furlans intal forest.ud.com (FVG) IL NUOVO FVG 23/106.ud.it (furlan) Blog .fruts.fuarcefriul. LENGHE E CULTURE FURLANE UN MODUL DIDATIC PE SCUELE SUPERIÔR.ecologiasociale. ancjemò dal 1974.W.com (folkcapriva) www.comune.it (friulinelmondo) www.

it/Minor/welcome.eu/ (ilfriuli) www.net/cgi-bin/gdbtf.com .it (istitutopiopaschini) www. 2000 © CCA.istitutopiopaschini.gropfurlan.insiumps. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.it (infosandaniele) www.lenghe.infosandaniele.it .it (lagrame) www.lagru.it (giacomini) userhome.edu/bonaffini/DP/giacomini. Zuan Batiste Cavedalis.kataweb.gruppomargheritafvg.php (itczanon) www.htm (labassa) www. realizzato da gemonahomepage in collaborazione con "Pense e Maravee" (gemonaweb) www.org/lenghiscj.itczanon. Salvâ) JOSEF MARCHET.it/catalog (kataweb) www.bbk. http://nuke.(gazzettino) www.de/friulanische%20Sprache%20.leganazionale.blog.liceopercoto.giallitudine.org (lingue.CLAPE CULTURÂL ACUILEE. diretôr Mauro Tosoni.lemonde.net/lexique/frioulan.htm (leganazionale) www.it (ictavagnacco) http://ospitiweb.net/cfl2000/ (lestizza) www.com/composiz/uvafriul. Sito ufficiale del piccolo.it (itinerariafvg) www.it (infoanziani) www. 1998.La Grame (lagru) www. SIMON.splinder.Josef Marchet SALVÂ L’ITALIE.gazzettino.com (lavinium) www.com (liceopercoto) www.lignano.it/friuli (leggende) spazioinwind.Udine/Udin – 1999 (graggo) graggo. Setantesim-second titul de Clape culturâl Acuilee.regione.icontemporanei.ladinsdalfriul.com (istitutladinfurlan) www.htm (linmiter) www.org (GP) : GIOVANNI PILLININI.itinerariafvg. Une vite esemplâr.gfbv.istitutladinfurlan.it.fvg. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.it (lignano) www.2 (joannis) www. E ALTRIS STOCS.italia-rsi.org/cantiitalia/cantitnordecentro.cfl2000.lingue.kappavu.it (JM) – VOC 1-.lestizza.labassa.regione.html (Leng) www.ud.it (glesie) www. SALVÂ L’ITALIE E ALTRIS STOCS.lacomugne.htm (gropfurlan) http://www.com (insiumps) www. PREMI S.fr (La) Ladins dal Friûl 2003-2007 (La Leter) Ladins dal Friûl: Leteradure (La/lenghiscj) www.ildiari.it (GDB) Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan.org/lint/utubar96.org (libroparlato) www.nl/culinair/wijn/friuli.JOSEF MARCHET CUINTRISTORIE DAL FRIÛL (JM)CLAPE (JM.it (krapp) krapp.ladinsdalfriul.it/seppenhofer/lavori/la_leggende. RIBIS.htm (giallitudine) www. (kappavu) www.html (linostraulino) www.it/ictavagnacco/adegliac (ilDiari “leto/mesec”) il Diari.libero.htm (italie) www.libroparlato.lavinium. Par cure di Sergio Fantini.it (icontemporanei) www.lagrame.cfl2000.htm (La/tradizions) www.glesiefurlane. ma molto caratteristico paese di Joannis.linostraulino.cuny.html (gruppomargheritafvg) www.ilfriuli.it (lacomugne) www.indire.it (italia-rsi) www.joannis.org/tradizions.linmiter.italie.it (gfbv) www. Prefazion di Ð or Faggin Postfazion di Ð uan Nazzi. © Copyright Ribis .pl (GE) .fvg) www.brooklyn.splinder.gemonaweb.net (Lenghe 2000) www. http://www.infoanziani.

htm (Natisone/varie).htm (Natisone/tellini) www.natisone.it/storia/vol1-lemascaradev14.it/cjantin (Natisone/furlanis) http://www.libero.nonsoloparole.]. www.it .com (o-cerkno) www. (OLF) OLF . Madalene. 33-46.noeles. avrîl 2005 (nonsoloparole) www. www.htm (NazziD) Gianni Nazzi.com (nuovofriuli) www.it/onde (Pa) : La Patrie dal Friûl 2002-2007 (Pa Vicinia) : Il Supliment de “Patrie dal Friûl”.Friulano Friulano .cultura. Teatri par un popul.FURLAN .logosquotes.Osservatori de Lenghe e de Culture Furlanis.it (malipiero ) www.eu (logosquotes) www. 2002.miotti.informazion ladina . Trascrit di Giorgio Cadorini daûr de grafie uficiâl cence tocjâ i aspiets no grafics.it (miotti) www.lingua.htm (mezzasporcadozzina) www.cuni.it (millennium) www.natisone.mezzasporcadozzina. Di là de rêt.it/miti/acuilee_1. I NONS LOCÂI DAL COMUN DI GONÂRS. SFF.Simon 1997) (marcocecotti) www.com/ (Macjeu) digilander.natisone. Le recite dei teatranti in maschera a Morsano di Strada e Gonars negli anni Cinquanta.morsanodistrada.it/friuli (mels) www.it/nr/browse/it-alt. Praghe 2003.com (mediarete-edu) www.alef-fvg.edus. I criteris gjenerâi di normalizazion dal lessic.net .com (Mascarade) Fruçons da Nestre Storie. Vocabolario Italiano .splinder.natisone.cz/furlan/index. AA.mediateca-codroipo.html (musichefurlane) www.it/varie/cucina.it/macjeu/ cors (Madelene) → (Mar) (maieron) www.org (lunari) http://lunari.ng.com (Natisone) www.br/italy/friul/lamevite/manzano. La toponomastiche dai paîs furlans.medeuzza.it/icsedegliano (mediastudio) www. (1983).natisone.it/joze/testi-osoi.si/ucilnica/it/mostovi_fur.lapadania) old.org (logoslibrary) www.com (manzanoBr) http://www.ff.Italiano.o-cerkno.(logosdictionary) www.com.artebrazilis. Documents de prime cunvigne dal teatri popolar furlan. Redazion Maria Cristina Cescutti (OLF) (Onde) FRIUL IN RET . . (Natisone/cjantin) www.marcocecotti.mediacastions.mels.com. Il Trê di Avrîl di Ane.qnet.mediastudio.malipiero.br/italy/ friul/lamevite/memari.htm (old.xnet.www. La grafie uficiâl de lenghe furlane cun La lenghe comune e lis variantis. Udine.org (mortegliano) friuli. Furlan di Praghe http://urs.VV.millennium. (Pa/Buteghe) Guide par un consum just e solidâl.pdf (MazzonIol) Mazzon Iolanda. Diretôr responsabil Francesco Micelli.musichefurlane.Sito dedicato al Natisone ed ai paesi che lo circondano.it (memari) www.it/mortegliano (Mucci) : Sandri Mucci.net (mediateca-codroipo) www. “Le Mascarade”.htm (Mar) Franco Marchetta.logoslibrary.logosdictionary. Ribis Udin 1998 (Premi S.it/furlanis/…pagjinis furlanis (Natisone/miti) www. 2004.html (mediacastions) www. dade fûr de “Buteghe dal mont” di Glemone in colaborazion cu “la Patrie dal Friûl”.natisone. 2005 (medeuzza) www. Udine 2003 (newsland) www. www.mediarete-edu.com (OLF 2002) Osservatori Regjonâl de Lenghe e de Culture Furlanis . Siet radiodrams par Radio Onde Furlane.lapadania.CINAUSERO Barbara.newsland.nuovofriuli.artebrazilis.maieron.net (Nons/Gonârs) DENTESANO Ermanno .furlan (noeles) Noeles. Clape Culturâl Acuilee Designgraf srl. “La Vicìnia”.it/tellini/default.

Docente di Didatiche des Lenghis Modernis.it/pietates/proverbifriulani.storiutis furlanis.Il Ponte (pordenone) www.poetidelparco.it/pianetauomo/ scrit di Renzo Balzan (regione.edu/bonaffini/DP/pasolini. UD] societât cooperative.scuoleictricesimo.scuolamedia-valvasone. www.net (prato.htm > (santamariadegliangeli) www.it (scuolamedia-valvasone) www.htm.prolocoregionefvg.provincia.it/articoli/Rodaro_tesi.retecivica.it/furlanis/pagjne10. Un insium di une gnot di mieç Istât. www.sangiorgioinsieme.pengio. 1975 (ShW) SHAKESPEARE WILLIAM. Diretôr resonsabil: Renzo Balzan. Consulence linguistiche pal test inglês: Lucia Sellan (SiF 02/1) www. 2005 (pengio ) www.it (sagradellerane) www.org (Piç) Vigj e-mail la-lenghe o “Nons di cjase” (poetidelparco) www.qnet.patriedalfriul.rotec. La sclese nere.ragazzidelfiume.html (partitrepublichefurlane) www.prato.sfolmenats.artebrazilis.htm (Provincia) www.org (Pasolini) PIER PAOLO PASOLINI. Coordenadôr: Albert Travain di Udin.pensemaravee.fvg) www. D A N I E L E G O I * .it.html (scrosoppi) www.praxisfriuli. Consulence didatologjiche: Alessandra Burelli.linux) www. Carlo.net (selvucis) www.romaniaminor.santamariadegliangeli. www.udine.com (pensemaravee) www.net (rotec) www.pdf (romaniaminor) www.natisone.geocities.brooklyn.libero.it (Percude) CATARINE PERCUDE.htm .it (ragazzidelfiume) www.htm (sfolmenats) www.scuele di furlan www.fvg.pordenone. Gjornâl Furlan des Siencis 1.it (RB) http://www.siencis-par-furlan. 11-20). SFF.br/italy/friul/provfri.com (paganf) web.scrosoppi.it/furlanis/scuele. Ilustrazions: Di Suald.it/paganf/dizionari..it (scuolamediamortegliano) www.34k (PauluzzoN) Nadia Pauluzzo. G I U L I A N O D O L C E T T I * & I G I N I O C O L U S S I.padaniacity.it (Rodaro) www. userhome.it (Ponte) friuli.PROVERBI FRIULANI (proverbifriulani) digilander.org (ProvBr) http://www. Universitât di Udin.it (Scf) VOC 1 --.htm (salmandrie) > (Tolazzi) (sangiorgioinsieme) www.com (retecivica) www.regione.regionefvg.linux. sclese/1702/sclese. (petruspaulus) petruspaulus. Prime di Sere.htm (Sclese) La sclese nere. 2002..org (Sg) Sgorlon.it/ilponte -.natisone.raulken.it (raulken) ww. Traduzion e libar adatament: Laboatori Cul jutori di: Fulvio Romanin_Reddkaa (DLH POSSE). Consulence pe grafie: Donato Toffoli.donneincarnia.it/vilote. ) (SiF 02/1. CLAPE CULTURÂL ACUILEE UNION SCRITÔRS FURLANS. Titul origjinâl de opare A Midsummer Night’s Dream.it (praxisfriuli) www. Società Filologica Friulana.org (Sf) VOC 1 -.com.sagradellerane. Control e monitorament di sot prodots de disinfezion cun parametris POX e UV-254 in aghis dal Friûl.partitrepublichefurlane.. PROSIS FURLANIS.trieste. Ferdinando Passone_Passion (DLH POSSE). V I C T O R T O S O R A T T I * .. Dante Maffia. 11-20 .txt (serling) servizis linguistics [Remanzâs.scuolamediamortegliano.it/dongia-il-fogolar.net/gjornal/2002/1/.it (prolocoregionefvg) www.serling. Il bintar.tiscali.(padaniacity) www.it/ (scuoleictricesimo) www.com/selvucis/RANDUM.cuny.

231-233. D A R I O G I A I O T T I * & F U L V I O S T E L *. (SiF 03/4. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 4. N A N D O P A T A T * . Gjornâl Furlan des Siencis 1. 2002. Gjornâl Furlan des Siencis 1. Gjornâl Furlan des Siencis 4. (SiF 03/4. 47-59) . A L B E R T O S T E F A N E L * . R O M A N O L O C C I * & E M A N U E L A G O B B I *. 9-18 (SiF 03/3. 2003. 2003. R E N Z O R A G A Z Z O N * & L O R E N Z O S A N T I *. Lis minorancis linguistichis intal ordenament talian: disvilups normatîfs resints*. Gjornâl Furlan des Siencis 2. * Gjornâl Furlan des Siencis 3. 2002.it (sosazzardo) www. 234) Stefano Vidussi. (SiF 03/4.sosazzardo. 11-24) . 2002. Epoche veneziane (1420-1797). F E D E R I C A M A U R O * & A L E S S A N D R A B U R E L L I *. Italie. 97-114) D A N I E LA P E R A N I * Neuroimagjins funzionâls e çurviel bilengâl. Riduzion dal riscli causât dai slacs di cret doprant une gnove tecniche probabilistiche. Gjornâl Furlan des Siencis 2. S A N D R O S I L L A N I * & F R A N C O R O S A *. 147) S I L L A S T E L . Il câs de Universitât Italiane.storia900bivc. Il cancar dal cjastinâr: une epidemie blocade cun la lote biologjiche. napoleoniche (tra 1797 e 1815).(SiF 02/1. C R I S T I A N O R O S E L L I D E L L A R O V E R E * & D A N I E L E G O I *. . (SiF 02/1. 97-113 (SiF 03/4. La analisi des previsions di temporâi te planure dal Friûl-Vignesie Julie. 129-139 (SiF 02/2.Par cure di Luzian Verone). 2003. Universitât di Udin. Perusini. 133-146. 9-26. 31-45) . 155-165 (SiF 02/1. 31-45. austriache (dal 1815 al 1866 e al 1918) fin a l'union cu l'Italie. 77-93 (SiF 03/3. 2002. 69-81 (SiF 03/3. R e c e n s i o n s. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Alzheimer e i prins câs di une gnove malatie da la scusse cerebral. Epilessie e creativitât leterarie in Fyodor M. Une introduzion ae analisi matematiche. 2002. 69-81) . 231) Sergio Cecotti. 73-84. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 209) . (Societât Filologjiche Furlane .sistemaisonzo. inte zone dal lâc di Cjavaç. Gjornâl Furlan des Siencis 2. I L A R I A C I M A R O S T I * . Dostoevskij. 139) V A L E R I A P I E R G I G L I #. 2003. 9) . Modei matematics par implants di depurazion: primis aplicazions in Friûl. 147-156 (SiF 03/4. G I O V A N N I C A R R A N O & M A R T I N O R O M A N I E L L O *. 2003. 234-237. (SiF 02/1. 2002. Gjornâl Furlan des Siencis 3. 77-93) . (SiF 03/4. # Traduzion inglês-furlan di Alessandro Tavano. Gjornâl Furlan des Siencis 3. 39-58) . 2002. (sistemaisonzo) www. 129) M A N U E L G . V E L A R D E . 47-59. (2001). 2003. 39-58 (SiF 02/2. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 97) A L E S S A N D R O B A C H I O R R I N I *. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 209-228. RPM maltis armadis par meti in sigurece lis vieris cjasis cuintri i dams dal taramot. 2002. Scuvierte serendipitôse di une code mareâl in NGC6321. 2002. Une Risoluzion “storiche” e ancjemò di atualitât.html (Storie) Storie dal Friul . M A R I S A M I C H E L I N I * . 133) . Gjornâl Furlan des Siencis 4. Gjornâl Furlan des Siencis 3. 115) M A R C O S T O L F O . R O M A N O L O C C I *.edit2000. Gjornâl Furlan des Siencis 1. (SiF 02/2. S E R G I O C E C O T T I . 139-158. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 2002. (SiF 02/2. Lis fumonisinis: intosseants naturâi de blave in Friûl. M A R Z I D I S T R A S S O L T º & D E N Ê L L I V O N * . 115-137 (SiF 03/3.it (spilimbergo) www. 155-165) . Modei statistics e organics inte Publiche Aministrazion. 2003. Valutazion dal disvilup lenghistic in fruts bilengâi furlan-talian. Gjornâl Furlan des Siencis 3. Autoorganizazion intai fluits. Strategjiis no convenzionâls di segmentazion dal marcjât: lis conseguencis dal ûs de lenghe furlane intun ipermarcjât. 2003. B R U N O L U C C I *. 97-114. Gjornâl Furlan des Siencis 2.it/pagine/testofriul. La Cjarte di Strasburc dal 1981. R e c e n s i o n s. 31-49) F R A N C F A R I. 11-24 (SiF 02/2.1.com/spilimbergo (storia900) www. *. Gjornâl Furlan des Siencis 1. Teologjie Algjebriche . (SiF 02/1. Compuartament e mût di vivi dai zovins de Basse Furlane . A L E S S A N D R O C O C C O L O & E N R I C O A R T I N I *. 2003. 9-18) . 31-49 (SiF 03/3. Mecaniche cuantistiche te scuele secondarie#. 73-84) .

Lezions Furlanis. L’INSIUM DI UN OMP RIDICUL.uemilano. Consultazion di Marijan Brecelj e Ðuan Nazzi (Urli) Ivano Urli .it (teatrinodelrifo) www. http://fur.it/Ladins (tierenere) www. . FURLAN / TALIAN ITALIANO / FRIULANO Par cure di Sergio Fantini.tarvisiocomeaula.it (Tolazzi) CARLO TOLAZZI. DOSTOEVSKIJ. Ricart Urban e Adriano D'Aronco (torsa) www.html (Ta) Francesco Tami.com/CollegePark/ union/…. http://www.it (ud. Gurize.net (timau) www.ch/udhr/lang/frl. La maree nere e altris contis.pdf (unhchr) www.it/ (websters-online-dictionary) www. Dizionariut toponomastic.com/usuarios/friuli (VERONE) LUZIAN VERONE.com/canzoni (wulfart) www. Ribis Udin 2001.it/tavola_rotonda/pdf/tutele_juridiche.teatrodivile."Compagnie dal teatri sperimental di vile di Buie" (teatromonfalcone) www.tommasomazzoli.telealtobut. (Urban) : FËDOR M. SIMON 1995.htm (Union) www. Clape culturâl Acuilee.it (telealtobut) www.webdiocesi.it (Zili) Lucian Zili: Hans Christian Andersen.geocities.teatromonfalcone.rtf (usuarios/friuli) www. Luche Nazzi.(stringher) www.html (zancope) www.wineathomeit.teatrinodelrifo. Pordenon.vosdemont. Traduzion di Ricard Urban.it -.it (teatrodivile) www.net (wumingfoundation) www.org (tarvisiocomeaula) www.it (stromboli) http://www.it/Comugne2/Indula_isal.stringher. Indulà isal il manicomi.com/italiano/furlan.ud.wulfart.wumingfoundation.vinofriulano.ch/stromboli/glossary/help-fl.timau.zancope.it (webdiocesi) www. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.lacomugne.it (vosdemont) www.educeth. Simon 2000 (taicinvriaul) www. Premi S.torsa.tierenere.550m.camcom) www.org/translation/Furlan (wineathomeit) www.chiesacattolica.websters-online-dictionary. Udin.it (uemilano) www.camcom.unhchr. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip. L´açalìn. Il porcjâr e altris contis..wikipedia. SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE 2002 (Vichi) Vichipedie. Un percors curt e sempliç par scomençâ a lei e a scrivi par furlan.it (Topon) I PAÎS DE PATRIE. RIBIS PREMI S. La salmandrie tal fûc.2 (nassût Malborghet (Udin)) (tommasomazzoli) www.taicinvriaul.org/wiki/Pagjine_princip%C3%A2l (vinofriulano) www.

Dal libri dal profete ~. abastance [abas'tant∫e] adv dosti. izpod: ~ de scjale pod stopnicami. abât [a'ba:t] m REL opat m. dol vreči. gr. ai timps di cdn za časa nekoga. a a II [a] pro obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu 3. Chel che al sta cui comandaments si ten cont. smer: 1. abasûr [aba'zu:r] m senčnik m. s konjem. // preko lat.. abbatial. (namen) da bi . AA [aa] kratica > an academic akademsko leto. fr. gr. a buinore zjutraj. dome il 4. abak m. abazie [aba'tsie] f REL opatija f. Dulà che la politiche liberâl invezit e abade di plui al interès personâl dal sengul. abc [a bi t∫i] m abc m. I cartelons dal Popul des Tieris civichis a jerin a Tierç di Tumieç. chel che nol abade a lis lor stradis le finissarà mâl. po gr. e tratament seguitîf in trê biofiltris (CoUd ) 2. a pred inf. abàs e insom de Mont di Sudri (Pa). ~. a ducj i coscj za vsako ceno. in grazie dal ~ des barieris doganâls. (La 05/4) 5. tignî i cjavêi a curt imeti kratke lase. (cjargne/fiabe) 2. 7. Nol è nie tal mont fûr di cheste stanzie che o cîr di ualmâ ‘e lûs flape di un ~. (BrLi). Tancj a la sô etât a jerin plui malridots di lui. po al colà ~ e al restà vitinp. Pazience. L’Istitût al à inmaneât ancje concierts inte ~ di Rosacis tant che . (namen): a cost di ducj i coscj na vsak način. che di S. po a vignaran la introduzion dal Euro ancje tai gnûfs (regione. bližino. rušenje n.Antoni ~. onemoglost f. A passave par chês vilis a mûl come une saete (Percude). ~ di fuarcis // st. propad m. aa [aa] f v: lave ~ (stromboli) VULK lava aa (vrsta gosto tekoče lave). (časovno: Kdaj?) ob. ab [ab] kratica BIBL Hab (Habakuk). abassiâl [abasi'a:l] adj abaksialen. Ativitâts davueltis tal AA 2002/2003 (CoUd). abastanze [abas'tantse] adv → abastance. abatiment [abati'ment] m 1. (način: Kako?): a câs po naključju. fr. abatement. (Pa)..berejo pogosto knjige. napram: lâ a cjase iti domov. (ozn. zapustiti. A [a] črka a. (Pa). (SiF 02/1). abaissement. pobitost f. Ababe [a'babe] kr. -iche adj MED abazičen.(Bibl).. a minuscul mali A. // od lat. // od poznolat. abattement. po e le tal tinel a cjoli lis cjicaris e i platuts. a man ročno. abbatia. ~ a skrbeti za.i m → Abebe. abakus m. -iche adj KEM abazičen.1% di lôr a lein daspès libris (Union) . sbassament.2-3 (glesie). ~ a. abasie [aba'zie] f MED abazija f. abai [a'bai] v: stâ/ restâ sul ~ paziti se.’ne’ + basis ’korak’. ki ni v skladu z vzdolžno telesno os // od lat. šele → a pene. os. opatovstvo n. Abazie [aba'tsie] kr. a la sô etât v njegovih letih. porušitev f. 8. medlost f. a mûl na muli. al sô puest namesto njega. ab + axis ’os’. → bandonâ // od a ban donâ abarticulazion [abartikulatsi'on] f TEH abartikulacija f // < ab articulazion. // od neolat. a Ravasclêt. → dâ seont a un. a I [a] prep ozn. ježe. abax. a penis. a maiuscul veliki A. ~ paralitiche paralitična abazija. Nicolò e altris. . a un a un. a. a la barbe → barbe. tr ~. Il mus si strinssinà ancjemò un pôc. dol. → stâ in vuaite. FIG biti potrt. v interes. Abacuc ['lave] os. 1. cjistiei e paîs a scugnirin molâ. opatovski. A varan invezit di “contratâ”. (smer: Kam?) proti. a pene komaj. Difondude e jere ancje la Confraternite di S. a proibissin di maltratâ e ~ i cjans e ancje di soprimiju cence motivazions. (Natisone/tellini). (kot pripomoček pri računanju) 2. che al à scrit sul "Corriere della sera" tal setembar dal 1974 a proposit di un ritrat di Pauli VI (Bel). depresija f. podiranje n. a pro de v korist.i m BIBL Habakuk m. nezmožnost hoje zaradi živčnih motenj. ~ des monts pod gorami. abbas izv. a consum ?? a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul baston. abandonâ [abando'na:] tr pustiti. a. a che ore ob kateri uri: a lis cuatri ob štirih. Pre Zuan Pascolini. abadâ [aba'da:] tr in it 1. ARHIT abak m. (Sg).: a scrivin pišejo. Ai 30 di Avost dal 1965 30. v smeri.i f Opatija f. → dapît di. fasìn un pat: o tiri jo tal vuestri puest… (Eg) // lad.e implenà la napoletane di aghe.( Bibl).// od lat. v dobro. a pît peš.fvg. 2. na temo. zaupljivo (kadar se tika). (Sg) 6. Si capìs che la mestre e fevele a tu a tu cui fruts inte lenghe che lôr a capissin. na tla: colâ ~ pasti na tla. A posvetiti nekomu pozornost: ma nissun i deve ~ noben mu ni posvetil pozornosti. 4. ai siei timps a corevin chei cuatri automobii che a jerin atôr. mn. a curt kratko. (pred inf. puartant il miôr di se a pro de societât. na vsak način. FIG potrtost f.): al tacave a vaî začel je jokati. (Natisone/furlanis). v časih nekoga. (krajevno: Kje?) v : a Udin v Vidnu. Dotazion di un sisteme di aspirazion obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment . abac ['abak] m 1.abade [a'bade] v: dâi ~ a un nekomu prisluhniti. Jetter. fr. dovolj. abasic II [a'bazik]. fr. abati [a'bati] tr 1. Cuanche Egmont al passave a cjaval e (Eg). copiant a man tescj scrits tal imprin su cjarte. a man a man korak za korakom (Sg). un sfuei te nestre lenghe da cjâf a pîts (scritorsfurlans) 3. (BrLi). fr. doli. svetilka s senčnikom. (Pa). alpha. ~ di paziti na. avgusta (leta) 1965. (Sg). a proposit glede..//< fr.it/illy/legislatura_fur/fvg. dol!: ~ lis tassis! dol z davki! abàs di [a'bas di] prep pod. lu cjatai un mont abatût našel sem ga zelo pobitega. abaziâl [abatsi'a:l] adj REL opatijski. Ai 7 di Avost dal 2005 (glesie). abacus. a un a un eden za drugim. abassament [abasa'ment] m (zgradbe) podzidek m. (Pa 02).com). a tu a tu s ti na ti. dativ): a siôr E. Cussì tra la vierte e l'istât dal 1420. Je une gote che a cole su la tele dal rain lui al smire sustôs al stâ fer sul ~ (mattottizanier. a cjaval na konju. od aramejsko abba ’oče’. da cjâf a pîts od nog do glave. abasic I [a'bazik]. // preko lat.. // cf. → bassament. abbatialis : cf. a Comelians. a cjase doma 2. disint che al è a consum.. abarticulation abàs [a'bas] adv 1. Nol abade a lis personis se al à perchel di fâ un tuart a un puar . Cence in dut câs molâ di restâ sul ~. la fiere mi abateve unmont 2. podreti. il fradi al e ~ brat je doli. (CoUd). promovût de capelanie di Trave a la ~ di Mueç (BelAlci). gospodu E.htm). Al è li che i insegnants a àn di trasmeti l'~ ma ancje colaudâ lis fondis dal citadin futûr (Leng). podstavek m. abat-jour.

abiogjenist [abioăe'nist] m BIOL abiogenist m.i. abeesse. odstop m. abituçat 2. Il studi al à prin di dut mostrât cuale che e jere la lenghe cjapade sù par prime. abiotrofie [abiotro'fie] f abiotrofija f. li che ogni peraule e à un parcè. siben che. združevati.. abecedarius Abêl [a'be:l] os. // od lat.. abatin. fr. abdominal. abilitât [abili'ta:t] f sposobnost f. ~ m Abesinec m. abeceda f 2. la paronance da lis gnovis economiis di une bande. abinament [abina'ment] m združitev f. ~ e vedi chest non. ~ a cûr obleka z ovratno ruto. opierdîn timp. assès) m MED ognojek m. abiogjenesi [abio'ăεnezi] f BIOL abiogeneza f. gnerf ~ abducentni živec // cf. un pelegrin e un torseon. sposoben. abdominâl [abdomi'na:l] adj MED abdominalen. (RB).i. al jere bielzà timp che e veve dât grant spazi ai lengaçs dal circondari. okretno. (Natisone/tellini). la sô ativitât e fo puartade indenant dal fì Bastian.abcès [ab't∫εs] (t. partignince a ordins professionâi. da la impression di une cjase che. noša f. ancje se intune seson pôc ~ pe ativitât. . abducent [abdu't∫εnt] adj MED abducenten (ki odmika ali povzroča odmikanje). muscli ~ abduktorna mišica. aberration. abduction. od abscessus. dobrostoječ. od abbas. abitabil [abi'ta:bil] adj primeren za stanovanje. ženska) obleka f. abjection. polepšanje n. a son abii di fâ dut v stanju so vse napraviti 3.(Pa). lastnik m. abbatis. -ade adj združen. fra un viandant. + bio ’življenje’ + genesis ’rojstvo. abissin [abi'sin] adj abesinski. bivati: al abite a Udin stanuje v Vidnu. (Leng). . fâ ~ di pooblastiti za. (telesna) dispozicija f. al à butât di bande esitancis e condizionaments. das monts. primeren. olepšava f. okrasitev f. abcessuâl [abt∫esu'a:l] (t. cualifiche professionâl. nagnjenje n. → jessi a stâ. -iche adj BIOL abiogenetski. zmožnost f. abductio: cf. cf. FIG abeceda 0. spretnost f. p. alfin. ~ al podê odpovedati se oblasti. // lat. zunanjost in drža. → sfondaron. deriv. abjectio. odstopiti. de ~ dal impegn religjôs a pro di un nichilisim (Ponte). habitus m. aberazion [aberatsi'on] f 1. od lat. e je la diference. MED aberacija f. indipendentementri de ~ verbâl e de etât di acuisizion de L2 (SiF 03/4. JUR usposobiti 2. soredut venits. okretnost f. abilitâ [abili'ta:] tr 1. abs + cedere ’oddaljiti se’. abduzion [abdutsi'on] f MED abdukcija f. abiogjenetic [abioăe'nεtik]. mogotec m. ~ it stanovati. abdicâ [abdi'ka:] tr odpovedati se (prestolu). dovzetnost f 3. abces m. fem. navada f. od lat. ustrezen. aberance [abe'rant∫e] f aberanca f (aberantni pogoj. odreči se. polepšava f. od ab. 97114) // od lat. brezdanji. aben che [aben ke] co čeprav. fr. aberantno stanje). 2. st. abinât [abi'na:t]. titul di studi. abilitazion [abilitatsi'on] f JUR habilitacija f. Abessinie [abe'sinie] kr. bivanje. di ~. di formazion. globokomorski 2. massime tai rivuarts dai plui debui come che ur jere tocjât juste ai abissins. lad. Invecit nol è cussì. preziranje. // od lat.najgloblje ponižanje. abenât [abe'na:t] m posestnik m. ~ nuviçâl poročna obleka. che Jahvè al veve segnât Cain sul cerneli dopo che al veve spandût il sanc nossent di so fradi ~ (Bel). lis aulis a jerin une vore grandis e picjât sui mûrs al jere un ~ a sfueis. ~si refl JUR habilitirati. che al fo ancje ~ sartôr. antis.i m Abeba f (→ Adis Abebe). p. a priv. navada f. → bacan. ~ il tron odpovedati se prestolu.(mediarete-edu) e dai agns ’70 cun plui impegn midiant la publicazion di materiâl pe scuele e pai zovins. p. abissâl [abi'sa:l] adj 1.. abitut. "Telefriuli". fr. la rassegne di audiovisîfs. // od gr. ju abessinês. (Pa 03/10)// cf. posedujoč. Abebe ['abebe] kr. fr. oblačilo n. ~ verbâl LING govorna zmožnost. fr. odpoved m. halja f. abesse [a'bese] f REL opatinja f. -ade adj premožen. ma za cuindis dîs prime il Consei majôr e il dôs a vevin abdicât al podê (Natisone/furlanis). abecè [abe'tse] m 1. abil ['abil] adj 1. a son un grum di plui e lu dimostre l’~ iniziâl batarie-ghitare mieze distuarzude che sù par jù dopo un minût e ferme la. L’~ blanc: al è il simbul de rissurezion e de glorificazion dai cuarps (Bibl-Apoc). povezan. a àn voie di rinfuarçâ la lôr ~ ancje par formâ chei altris (Pa 02/12). e no son robis inutilis. f Abesinija f abiezion [abietsi'on] f abjekcija . abenât [abe'na:t].// od lat. aberant [abe'rant] adj aberanten. gjavât chel furlan.) 3. uporaben. che al à vût par teme argoments fantastics e flabis. od lat. abitat. blodnja f. abeliment [abeli'mεnt] m olepšanje n. (Enrico) . tant che l’~ “La Bielestele” (Provincia) // od lat. abeliment 'id. (CoCamp) abilmentri [abil'mentri] adv spretno. abbatissa. abinâ [abi'na:] tr združiti. al è ~ di dut i boscs ima vse gozdove v lasti. zabloda f. izvor’. di specializazion. m REL Abel m. od aberrare. nahajati se. ’e podarès jessi ancjemò ~. vie de ~. ~ in ogni sens. četudi. abiton.// cf. (pos.'. razvada f. povezava f (dveh elementov). JUR habilitirati. no si fasin concessions a abeliments che no puartin sostance. tra i caporions. imovit.// od lat. (Pa). esams sostignûts . abducens abdutôr [abdu'to:r] adj MED abduktoren.(Pa). tra i ~s. aberrans. iztirjenost f 2. abdicatio. abecedari [abet∫e'dari] m abecedarij m. E lu sconzuravin che no ur comandàs di lâ a finîle tal ~ . osnove fpl: l’~ de lenghistiche osnove jezikoslovja. a Gargagnà nol jentre un libri. se’e fos comedade. ~ m Abesinec m abissinês [abisi'ne:s] adj abesinski.. p. ~ al concors di livel statâl. povezati. abaesse. se lu cirìn tra i sorestans. abdicadôr [abdika'do:r] m abdikator m (ki se odpove prestolu). abitâ [abi'ta:] (o abiti [a'biti]) tr naseliti. (BelR). zmota f. prepad m. di zornament. habilitas. ASTR aberacija f. nepravilnost f (pri organih ipd. Ludwig II di Baviere al è stât obleât a ~ parcè che nol voleve fâ vueris (Bel). (Bibl-Lc). aberratio: cf. abìs [a'bis] m brezno n. FIG neizmeren. assessuâl) m MED gnojen. v stanju za. abdication. abdicazion [abdikatsi'on] f abdikacija f. abit ['abit] m 1. abecedarie [abet∫e'darie] f abecedarij m. // cf. → cundut che.// cf fr.

Cemût abonâsi a "la Patrie": (Natisone). (Sclese) // od lat. običaj m. 11-20). osnutek m.// od lat. Abondance o Mancjance (-). fr. odstranitev f. abonma m. tai monitoraments abitudinaris des aghis potabilis (SiF 02/1.. in ~. odpustiti. abolît de leç razveljavljen po zakonu. → assoçiâ. biti naročen (na). naselbina f: la tradizion nus fevele di un antîc ~ su la mont parsore Vuegos e Gjiviano nomenât Fauz . ablutio. abnegacija f. začrtati. ai començât a intuî che il gno cjâf ~ a robis ben plui semplicis. si à di paiâ la tasse su la . in ~ v izobilju. Inte mê vite vonde abitudinarie (Bel). // od lat. abitance [abi'tant∫e] f stanovanje n. abjuratio: cf.it/valis3. abolitio. potrpeti. Crist.. gnusen. (O). REL škapulir m. biti bogat s čim. (Pa). fr. abolizionisim [abolitsio'nizim] m POL gibanje za odpravo suženjstva. abitazion [abita'tsion] f bivališče n stanovanje n. izmivanje n (npr. 2. zanikanje ali utajitev. na pretek 2. odpoved (s prisego).. GEOL odplakovanje n. (La 05/8). abitudinari [abitudi'nari] adj običajen. (CoTav). Sot vie di chescj cuvierts si cjatin i locâi abitatîfs. abolicija f. sedež m. ~si refl naročiti se na.. predplačilo n. ablution. orientament morâl di fonde. in vie Concordia 7. abiure [abi'ure] f slovesna odpoved. fr. bonâ) 2. La ~ e je alì de Cjase dal student Zanussi di Pordenon. A jerin li sîs pilis di piere pes abluzions dai gjudeos (Bibl-Zn) Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje 3. al pant che la prime citazion uficiâl di Zahre. → pazience. (Cjargne) 2. a ducj i comuns de Alte Provincie un ~ di delibare par declarâsi Ladins. No jeri ~ a chel lavôr lì (sangiorgioinsieme. prebivališče n. i valôrs dal sacrifizi e de abnegazion. dobro dišeče vino n. abonât [abo'na:t] m naročnik m. abolizionari [abolitsio'nari] adj abolicionaren. La ~ di chê forme antighe di democrazie direte e puartarà al implant di un Consei .(O). dalje. di onorâ là che lui al disonore. prebivališče n. selišče n. MED izpiranje n. odlog m. odklanjanje česa . (BelFin) abolizion [abolitsi'on] f odprava f. abolizionistic [abulitsio'nistik].. slovesna odpoved. abiurazion [abiuratsi'on] f abjuracija f. ki se nanaša na abolicijo.html) Nisem bil vajen tega dela. abonâ [abo'na:] tr 1. in ~ v predplačilu: "Il gjornâl. abitin [abi'tin] m 1. (wumingfoundation) ablatîf [abla'ti:f] m GRAM ablativ m. ~ m (pre)bivališče n. abominazion [abominatsi'on] f abominacija f. (La 04/2)// od lat. // od lat. abondance [abon'dant∫e] f 1. abnegâ [abne'ga:] tr odreči. (La 05/6). (lacomugne) . vajena preprostejših stvari. od abluere: cf. abitudine) f navada f. odrekati se. odpor m. mangjâ a nol jere tant assortiment e tante ~ ta las pietances (sangiorgioinsieme). abonament [abona'ment] m naročilo n. → assoçât. oblačilce n. odstop m. spregledati (bolj obič. // fr. vsakdanji. abitacul [abi'takul] m skromno bivališče. fr. preklic. samozatajevanje n. mrzek. naročiti. predplačnik m: Cussì Marchi. razveljaviti. od abolere: cf. umivanje n. ab off + laut sound. PROV La ~ e je une seconde nature (ProvBr). di Risorsis... tajenje n.. (bolje) → usât. ogabnost f. navaden. il toglât e la stale. samoglasniška premena. e à di meti là che lui al gjave. a) ~ lis varietâts furlanis. abnegazion [abnegatsi'on] f odpoved m. -ade adj privajen. odstraniti. abolî [abo'li:] (o abolìs) tr odpraviti. (Pa). MED ablacija f. abondâ [abon'da:] it 1. imeti obilo. ablaut ['ablaut] m ablaut. gnus m. abonirati. In câs di unitâts imobiliârs dopradis tant che ~. di ~ là che lui al è scjars e inesistent. zanikanje n. Tal prin câs al risulte che la int e fevele par furlan massime par ~ e tradizion: (SiF 02/1). abnegatio: cf. abocât [abo'ka:t] adj v: vin ~ slastno. požreti. ablativus. in chê volte. abominatio abominevul [abomi'nevul] adj ostuden.moja glava. glede stanovanja. obljuden. aboçâ [abot∫a:] tr (za)snovati. abjuration. bogastvo n. navaden. REL očiščevanje n. EKO izobilje n.(Pa).. abolizionist [abulitsio'nist] m abolicionist m. bivališče n bivanje n. abitudin [abi'tudin] (t. stanovalec m: Tra lis novitâts principâls de riforme o vin la abolizion dal balotaç intai Comuns disot dai 15 mil abitants.. che al jere dal dut a dizun di editorie. abnormalitât [abnormali'ta:t] f → anormalitât.abitabilitât [abitabili'ta:t] f primernost za stanovanje. Docents Ricercjadôrs Totâl (SiF 02/1). b) doprâ un standard "antistoric" (Macjeu).. obilovati. li che si davuelç ancje une ativitât economiche o professionâl. zoprn. primeren za stanovanje: associazion "Vicini di Casa" che di agns e opere tal judâ i extracomunitaris tal inseriment ~. Si dopre la liniute par tacâ dôs peraulis cuant che la union no je ~ (Pa/lenghe). oblekica f. abolition. privaditi se. abitudine [abi'tudine] f → abitudin. abituâ [abitu'a:] tr navaditi. naplačilo n. obilica f. aboç [a'b‫כ‬t∫] m začrt m. che o frecuenti scuasit ~ (Furlanist) abituât [abitu'a:t]. (nuovofriuli) abitatîf [abita'ti:f]. naselje n.preklicati. stol. abitant [abi'tant] m prebivalec m. tant che sît ~. ’off-sound’. .gibanje proti suženstvu v ameriki od 18. ablacija 2. publicitât e. bivanje. al jere di 4 pagjinis e al saltave fûr une volte a la setemane. ablazion [ablatsi'on] f 1. abituâl [abitu'a:l] adj običajen. abolicionizem . // od nem. ~si refl navaditi se. navajenost f. ablactatio abluzion [ablutsi'on] f 1. di servî là che lui si servis. vajen (česa). stanujoč. abnégation. odlepljenje n. abitât [abi'ta:t] adj naseljen. Intal ~ dal gnûf statût (La 05/11). stud m. abnormâl [abnor'ma:l] adj → anormâl. al procurave abonâts. pretiraravati s čim.-iche adj abolicionističen. (O). e no si à nancje nissune abiure des pratichis dopradis tal passât. telesa) 2. e va riferide a un document che al puarte la dade dal 1280. perfezionât ma no abolît de leç di. navadno. ~ adj prebivajoč. abitualmentri [abitual'mentri] adv običajno. -ive adj stanovanjski. preklic m. // od lat. odreka. obilje n.

(CoCamp) abuinore [abui'n‫כ‬re] adv → buinore. → imbraçâ.+ reactio. razveljavljanje n. abside ['abside] f. odstranjevanje materiala 3.i m Abruci mpl (IT Abruzzo). abulie [abu'lie] f PSIHIAT brezvoljnost f. legalizazion dal ~ uzakonitev splava . prezgodnji porod. abramôs [abra'mo:s] adj → bramôs abrasîf [abra'zi:f]. od abrogare: cf. abraziven 2. aborigjeni [abo'riăeni] m staroselec m. GEOL spodjedanje n. FIG obsegati. ~ une leç razveljaviti zakon. abreviazion [abreviatsi'on] f krajšanje n. aburî [abu'ri:] tr mrzeti. abraç [ab'rat∫] m objem m. abronzâ [abron'tsa:] tr porjaviti. imbraçament) m objem m. glede na splav. // od lat. // od lat. abrogadôr [abroga'do:r] m JUR ki uradno razveljavi. abulizionist [abulitsio'nist] m → abolizionist. približati se (ladji). abuinoris [abui'n‫כ‬ris] adv → buinore. nepravilen. predlogom ab. prime dal ~ e nol sparagnave judizis negatîfs intai confronts de “Apo” (Pa). paterni ~ očetovski objem. ~si refl porjaveti. une sorte di ~ verbâl. propite tant che une basiliche romane. abrogation. m BIBL Abraham m. abrogazion [abrogatsi'on] f JUR popolna razveljavitev starejšega predpisa. abraçâ [abra't∫a:] tr objeti. aborzion [abortsi'on] f MED aborcija f. abrogacija f. (Provincia). “~ ZULUMBA BALÙ” e son sparîts. nezakonit. kratica f. abulizionisim [abulitsio'nizim] m → abolizionisim. ogorel (od sonca). vzeti nase (delo): nancje il Moro nol veve ~t tant lavôr . abrazija f 4. ~ m prebivalec Abrucov. abrasivementri [abrazive'mentri] adv brusilno.abondant [abon'dant] adj obilen. abuinorîf [abuino'ri:f] adj → bonorîf. abortus m. abrasion [abrazi'on] f 1. 1.) v: in ~ JUR in absentia. Stant che nol à mai abusât de sô posizion. od aboriri > ab + oriri > ’roditi se’. abordabil [abor'dabil] adj dostopen. un par sachete. p. preklic m. abrogazionisim [abrogatsio'nizim] f POL abrogacionizem m. pristati 2.(Pa). E i judis? E Abram cun Isac? (Mucci). MED ostrganje tkiva. neodločnost f. une vore ~ pes ploiis passadis e coreve lampide cun cjadudis e pissandis. in buine part dal Samnium (in vuê ~. odpraviti.. sončati se. abrogare. (BiblCohe). abortîfs e puarets. oviti. m ARHIT apsida f. aborzionist [abortsio'nist] (pl aborzioniscj) f MED aborcionist m (oseba. od abradere. sovražiti. mrziti. bolezensko pomankanje volje. p. objemanje n. rincjinât. spaček m. // poznolat. abracecuel [abrat∫eku'εl] (t. plae dal abort (→) (Pa 03/2) 2. . abbréviation abrogâ [abro'ga:] tr JUR razveljaviti. abortivus. abort [a'bort] m MED splav m.. ki opravi splav). abulic [a'bulik]. (F) aburtî [abur'ti:] it → burtî. Chês femenatis a preferissin il tipo palestrât. Padoan al veve bielzà scrit e publicât il so libri. abraziv m.(Furlanist). neupravičen. La ~ dal regolament al pues sucedi dome cu la contemporanea adozion di un gnûf regolament. nerazumljive besede. pristopen. cun doi telefonins Nokia. zdravnik. la ore di ~ e chê di finîle di ~. GUM abrazija f (gume). abrogatîf [abroga'ti:f]. abreazion [abreatsi'on] f PSIH abreakcijaf // tvorjeno z lat.(Pa). (Ta) abrucês [abru't∫e:s]. priljuden. duncje. Cun chel che costin chei tramais.. ožgati (od sonca). abrazija f 2. il Molîs si è distacât dal ~. abozâ [abotsa:] tr → aboçâ. // od lat. abrogatori [abroga't‫כ‬ri] adj JUR preklicen. ang. bogat.-ive adj JUR razveljavitven. abortîf [abor'ti:f].i. obdajati. fr. v odsotnosti. abulî [abu'li:] tr → abolî. // cf. Vè cà cualchi ~ tipiche dal lengaç dai «blogarins» . abrazivno. abrogativen. abrasiveness. abortio. (gropfurlan/lint/nov96) 2. negodni porod m. abrogatio. od aboriri. ~ de sô posizion zlorabiti svoj položaj. vzeti v objem. ~ spontani spontani splav. Abreagierung. po nem. a priv. aborigjenâl [aboriăe'na:l] adj aboriginalen. abrucese [abru't∫eze] f prebivalka Abrucov. magična beseda f. Molîs e part de Campanie):(JM) absentia [ab'sεntia] adj (lat. -ive adj 1. abûs [a'bu:s] m zloraba f: la ideologjie raziste e nudrìs il trafic e la mercificazion de sessualitât e provoche ~ su lis feminis e su lis puemis (Pa). abortî [abor'ti:] it → burtî. fr. razveljavitev f.. ~ m spovitek m. FIG brezgodnja izločitev česa. brusilen. načeti. ~ m brusilo n. izrabiti. dal grandiôs abside cu lis liniis semplicis ma une vore galandinis. TEH. abrakadabra f.) m → aboç. abulizion [abulitsi'on] f → abolizion. GUM abraziven. aboz [a'b‫כ‬ts] (pl invar.. abrachie [a'brakie] f MED abrahija f (nerazvitost obeh ali enega zgornjega uda) // od gr. ma domini un paterni ~. il Barbaro lu cjalarà scuasit straneât (Mar) abusîf [abu'zi:f]. abulija f. -iche adj PSIHIAT brezvoljen. ~.. cf. (Daidussi) abordâ [abor'da:] tr 1. FIG lotiti se. abrogazionistic [abrogatsio'nistik]. abreviâ [abrevi'a:] tr skrajšati. lui al à bielzà. -iche f POL abrogacionističen. nakaza f. od lat. ~ di podê zloraba oblasti. abraçament [abrat∫a'ment] (t. // od lat. razveljavitven. neodločen. abbreviatio . abrasio. od aboriri. abusâ [abu'za:] it zlorabiti. ploden: La aghe. FIG ogovoriti koga 3.org/mercator/)// od lat. al ~s lis betulis. . Abram [ab'ram] os. odprava f. absidâl [absi'da:l] adj ARHIT apsidalen. okrajšava f. ~ un paragraf Al è ~ il tierç paragraf dal articul 26 de leç regjonâl (ciemen. peraulis mai nassudis e muartis prime di nassi. abracadabra [abraka'dabra] m invar. a bracecuel) adv → bracecuel. nenamensko rabiti. od abortus. Abruç [a'brut∫] kr. preklicati. TEH abrazija f. postati rjav na soncu. -ese adj GEO abruški. AVTO. + brakhi ’roka’ + -ia. –ive adj zloraben. AVTO. abronzât [abron'tsa:t] adj porjavel. abrasivitât [abrazivi'ta:t] f TEH abrazivnostf. l’idee de legalizazion dal ~. prekliče. E jè la ore di butâ clas e chê di cjapâju sù. -ive adj splaven. abortare.

80655 e je la ~ di gravitât standard a la altece medie dal mâr . Pasolinija po 2. A sintî ciertis posizions di personalitâts politichis che cun ~ si palesavin cuintri chest articul 6 (Pa). dal calôr tant ~. nemočen. brez sape. BOT akant m (Acanthus mollis) O nulivi di bonodôr tanche il cynamomo e l'acant. acentazion [at∫entatsi'on] f GRAM naglašanje n. academiuta [academi'uta] f pesniški krog okrog P. aceleradôr [at∫elera'do:r] m 1. pospeševanje n. koncentriranje n. 2. acentât [at∫en'ta:t]. FIZ pospeševalnik m. izmučiti. o inludûts. academisim [akade'mizim] m akademizem m: ancje un grant come Pellis al jere distacât dal ~ de fin dal secul. poudarek m. t. acatolic [aka't‫כ‬lik]. acentâ [at∫en'ta:] tr naglasiti. vztrajen. o carieriscj. dal ~ edilizi e .. mi somee plui just e plui furlan. (Natisone/miti) acanâ [aka'na:] tr utruditi. zaznamovanje naglasov. MED grinjavost f. postavlja v središče. il potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. zagrizeno. acefalie [at∫efa'lie] f MED acefalija f. dopo di vê frecuentât La Academie des Bielis Arts di Vignesie. là che il prin comandament al è chel di fracâ l’~ e cori. -ore adj 1. Intant che te lenghe italiane. academichementri [akademike'mentri] adv akademsko. (napor) končan. brez glave 2. acant [a'kant] m 1. pospešek m. i plui debui. upehan. acanîsi [aka'ni:si] refl → acanâsi . nezakonitje n. preložitev f 2. ki posnema obliko akantovih listov. ~ curt krativec m. kratki naglas. acariasi [aka'riazi] f VETER.’. dolgi naglas m. sore il dut par chel che si inten l’~ des risorsis petrolifaris (Pa 03/11) // cf. component de "Academie des Siencis". osredotočujoč. In chel dopodimisdì il soreli al si jere acanît in maniere speciâl cuntun scjafoiaç grandonon (Daidussi) acanît [aka'ni:t]. -ade adj naglašen. L’~ lunc (clamât ancje circonflès o dopli) (Verone).P.(glesie) 2. abusivisim [abuzi'vizim] m zlorabje n. acelerazion [at∫eleratsi'on] f 1. povečati hitrost. ~si refl segreti se.. Lis “Ecomafiis” a son in vore massime tes filieris des gjavis. "O soi acanât". la rinassince furlane dal secont dopovuere che e scomençarà cu la Academiuta di Pasolini (Union). LIT vers ~ verz brez prvega zloga. Naturalmentri un numar plui grant di inoculazions al à il vantaç di ~ il rinsanament. (SiF 03/4). responsabil su lis ricercjis (Pa). di demolizion. (La 8/04).. di lote acanide e incomprensibil (Pa). (Verone). (bolj običajno ca). nezakonito. zaganjač m. acenês [at∫e'ne:s] ?? A son cualchi disine i talians muarts par vie dal Tsumani inte provincie di Aceh. (La). ~ tonic naglas m. odlaganje n. acace [a'kat∫e] f → agace. di piament.. lontanis di tantis chebis academichis (Pa) . akcent m. POL centralističen.(Pa).si doprave l’~ grâf (p. centralizirajoč. akariasis. ~ grâf krativec m. tal svilup ~ e incontrolât di cheste seconde part di secul . acaparament ‘id. -ade adj pospešen. vžiganje n 2. taborjenje n. acelerâ [at∫ele'ra:] tr pospešiti. -iche adj REL nekatoliški. par furlan si prolungje chel che al ven acentât par talian (Furlanist) . acension [at∫ensi'on] f 1. aceleratôr [at∫elera'to:r] f → aceleradôr. AVTO pedal za plin. al sparive ulà. acelerât [at∫ele'ra:t]. listni ornament. o vendûts. al scriveve. združevanje n. acentrament [at∫entra'ment] m 1. centralizirati. (Ta). (Pa 05/04). v dveh besedah.. (CoUd). curtis lis acis na kratko. 2. -ade adj 1. -iche adj akademski. acelerator m. razgret. hitrejši. ace ['at∫e] f preja f. nezakonitost f. zagrizenost f. acantonament [akantona'ment] m 1. L'~ si lu segne: 1) in peraulis acentadis su la ultime silabe (Union). o ignorants.(SiF 02/2) acelulâr [at∫elu'la:r] adj BIOL brezceličen. (Bibl-FidiSirac) 2. A chest pont i francês a faserin fente di acampâsi sul puest (Natisone/furlanis) acampament [akampa'ment] m tabor m. fâ l' ~ utaboriti se. utrujen. izmočiti se. des scovacis. predivo n. kupitev vsega. o furbos. acefal [a't∫εfal] adj 1. spraviti ob živce. formalistično. ~si refl utaboriti se. nasilen 2. zlomiti. ki osredini. academist [akade'mist] (pl academiscj) m gojenec akademije (posebno vojaške). ~ des Siencis akademija znanosti: intervistât Anatoly Krasikof. dal matereâl pes construzions. akarijaza f (kožna bolezen. acelerament [at∫elera'ment] m pospeševanje n. akcentuiranje n. academie [aka'dεmie] f akademija f: ~ des Bielis Arts likovna akademija. brezglav. Par no fevelâ de autostrade. študijsko leto: che tal an ~ 1998/99 a jerin 129(Pa). naglašati. naglaševati. Il guviêr regjonâl al è une altre volte ~ e il guviernadôr triestin-centric". vojni. pospešitev f. come di fati ducj i esercits che a son passâts par chi a lavin a fâ l'~ a Pucinie. brez moči. -ide adj 1. POL . acaparament [akapara'do:r] m pokup m.(Pa) 2. cuanche al acane il cjalt (F). začasna nastanitev f (vojske). segret. besen. acanât [aka'na:t]. kratki naglas. izmučen. acentrâ [at∫en'tra:] tr osrediniti. Mirko Basaldella. bon. besnost f. // gr. trdovratnost f.(O). sovraštvo n. zasopel. AVTO vžig m. ~ lunc strešica f. pospešitev f.abusivementri [abuzive'mentri] adv zlorabno. academic [aca'dεmic]. vžig m. Dome che. (vročina) vroč. svet. akceleracija f. zagrizen. vztrajnost f. akademičen: a sburtin il furlan par tieris gnovis. (Pa 02/10-11) acà [a'ka] adv tu. osredotočenje n 2. ma chel zovin cul cori si ~ (F). zbiranje n. acentradôr [at∫entra'do:r]. acent [a't∫εnt] m GRAM naglas m. ~ m akademik m (član akademije): Lis intervistis a academics e linguiscj a rivuart de particularitât dal furlan. a fasin opare di dissuasion. FIZ pospešek m. an ~ akademsko leto. acampâ [akam'pa:] tr utaboriti (vojsko).. kat. slab. Pal fat che l’~ tecnologjiche di chest ultin “cuart di ore” de nestre storie e . acanidementri [akanide'mentri] adv vztrajno. acaniment [akani'ment] m 1. accento grave) cun funzion no dome toniche (Verone). la mê machine e veve un problemut di ~.(Pa). nepravilno. al deventave liul ~. almancul uns 250 mil i acenês. cuntune filosofie acentradore che e trascure invezit ce che e à za disponût la leç 482 (Pa 04/07) 2. ingredeâ l’ ~ mešati štrene. fracâ l’~ pritisniti na plin. Ae stesse maniere si zontarà un i ancje co l’~ tonic al varès di colâ sul j lunc (semivocâl o semiconsonant). zadihan.. osredotočiti. ARHIT akant m.

ugotovitev f. FIG zlohoten. La publicazion e à di garantî la ~. acentuâ [at∫entu'a:] tr 1. acetâl [at∫e'ta:l] adj KEM acetal m. oceten. vstop m. kisloba f. ~ m 1. poudariti. manj važen. acetificazion [at∫etifikatsi'on] f KEM pretvarjanje v kis. (Pa). rezkost f. dâ il biel ~ a nekomu izreči dobrodošlico.). LING označiti naglas. (La 04/6). no. acidificâ [at∫idifi'ka:] tr KEM (o)kisati. TRG akceptirati.(Pa). izpričati. acetonemija f. no capî une ~ ne razumeti besede. okus po kisu. (Sg) 2. fâ bon ~ a prijazno sprejet. nezgoda f. zagotavljanje n. kisel. dâ ~ a sprejeti. al à declarât che une situazion dal gjenar no je acetabile. acentuazion [at∫entuatsi'on] f naglašenje n. acetonemie [at∫etone'mie] f MED navzočnost acetona v krvi. acetic [a't∫εtik]. prevzame. e je chê di un procès di ~ de funzion essenzialmentri centralistiche dal sogjet Regjon. ache ['ake] f (črka) H. (CoRem) acessori [at∫e's‫כ‬ri] adj prostranski. acide adj 1. poudarjenje n.. ~ di eletrons akceptor elektronov. Viodût che i ~ al blog a son aumentâts o torni a proponi la petizion par il teatri fulan. -ose adj kisel. ugoden. acertament [at∫erta'ment] m 1. prevzemajoč. acetositât [at∫etozi'ta:t] f kislost f. ki prevzame. FIG dostopen. achenti [a'kεnti] adv → chenti. acentuât [at∫entu'a:t]. (Pa 05/12). fâ ~ . il mont al siguri un just ~ aes risorsis plui scjarsis (Pa) 2. dostop m. achel [a'kel] adj → chel. 2. forsit par ~ in buine fede i siei sacrificis e lis sôs virtûts (BelPe) 2. FIG dostopen. 2. acessorist [a't∫εt] (pl acessoriscj) m ki se ukvarja dodatki (pos. acetonurija f. ~ m Ahajec m. odobravanje n (sprejetje). -ade adj sprejeto. acetât in forme uficiâl dal 1918 (Natisone/furlanis) acetazion [at∫etatsi'on] f 1. acetonurie [at∫eto'nurie] f MED navzočnost acetona v urinu. neperiodičen 2.centralizacija f. (Ladins dal Friûl 11/04). achì [a'ki] adv → chi. teorije). ki raste na kislih tleh. Si ipotize che la muart o la pierdite di vitalitât dai microrganisims si davuelzi cence l’utilizi di acetôrs di eletrons: (SiF 03/4. zagotoviti si. acident [at∫i'dent] m 1. flap l’~ in ta famee (F) hladen sprejem. dohod m. Nassude la regjon cun capolûc Triest e conseguent ~ burocratic. L'acuardi nol à vût dut câs il bon ~ dal coordenament sindacâl. aceton [at∫e'ton] m KEM aceton m. di bon ~ gostoljuben: Tresesin al jere paîs di bon ~ pai cercandui 2. modni dodatki). ploie acide kisel dež. prigoda f. (SiF 03/4) acidofil [at∫ido'fil] adj BOT acidofilen. Tal Cors si doprarà un lengaç sempliç e ~ a ducj (taicinvriaul. sprejem m. gostoljubje n. acidentâl [at∫inden'ta:l] adj naključen. Achîl [a'ki:l] os. 73-84). achei [a'kei]. kisloba f. h. slučajen. KEM acikličen. sprejeti. centraliziran. Acheron [ake'ron] m MITOL Aheron m. e je compagnade de domande di ~ lis responsabilitâts. acidementri [at∫ide'mentri] adv jedko. acetôr [at∫e'to:r] m FIZ akceptor m. RAČ dostop (na omrežje. dogovorja. slučajno. la ~ a nivel regjonâl dai acuardis economics za sotscrits a nivel italian. zajedljivo. acit ['at∫it]. dostopen. (Pa). mâl maçuc. uveriti se. acetilcoline [at∫etilko'line??] m KEM acetilkolin m. acidentalmentri [at∫idental'mentri] adv po naključju. naglasiti. a vivi in zonis di "periferie" dal lôr Paîs cun ~ dificil ai uficis de "Union". akcentuirati. chest al è tant plui vêr e acentuât tal câs che il malât al sedi furlan. aciclic [a't∫iklik]. kiselkast. kislo.(O) 3. acetilen [at∫eti'len] m KEM acetilen m.. (Furlanist) acessibil [at∫e'sibil] adj 1. preverjanje n 3. Ahil m. pritiklina f. che par chest a son disponûts e rassegnâts a ~ cualsisei lavôr pûr di rivâ vivi (Pa). 3. gostiti. prijazen (človek) 3. jedek. sprejemajoč. par acident po naključju 2. ~ Tellini al è nassût a Udin ai 25 di fevrâr dal 1866. acidificazion [at∫idifikatsi'on] f KEM kisanje n. -ade adj osredinjen.i m 1. acetabil [at∫e'tabil] tr 1. TRG akcept m. kisel. sprejem menice. → mâl di san Valantìn. . si prefigure un model organizatîf ~ in maniere cetant marcade. preveriti. -iche adj KEM oceten. Po si tacave l'eletric e ae malade i vignive l'acident (lacomugne). (O) 2. JUR akceptant m. acetaldeide [at∫etal'dεide] f KEM acetaldehid m. acentrât [at∫en'tra:t]. MITOL Ahil m. EKO ki sprejme. ki sprejme. achest [a'kest] adj → chest.org/timau) acessibilitât [at∫esibili'ta:t] f dostopnost f. acidose [at∫i'd‫כ‬ze] f MED acidoza f.. zajedljiv 3. vhod m. acetant [at∫e'tant] adj 1. acetimetri [at∫e'timetri] m KEM acetometer m. naključno. privoliti (v). -iche adj 1. acetat [at∫e'tat] m KEM acetat m acetât [at∫e'ta:t]. sprejetje n (npr. acete [a't∫ete] f sekira f. Graziis.) in condizions di elevade ~. ugotoviti. pristopnost f. osredotočen. aciditât [at∫idi'ta:t] f kislina f. come acetât. podčrtan. Il progjet al è chê di adatâ lis normis di sigurece e di rindi ~ un edifici di valôr architetonic (CoUd) 2. (lahko) razumljiv. privesek m. ~si refl prepričati se. lis relazions sindacâls. la integralitât e la facilitât di leture. potrditi. sprejemljiv. dodatek m. achee adj HIST ahajski. (s)prejem m 2. Un at che in realtât al è dome ~ rispiet a ce che la normative vigjente (Leng) ~ m dodatni del m. internet itd. ~ i difiets di lui (BelPe). akcentuacija f.. naglašen. che e puarte daûrsi il dirit dal ~ razionâl e mondan (BelFa) acès [a't∫εs] m 1. aciclicitât [at∫iklit∫i'ta:t] f acikličnost f. dodaten. -ade adj poudarjen. zlohotno. grški.(O) acetâ [at∫e'ta:] tr 1.. che pe clape ambientaliste a saressin dividudis. acet [a't∫εt] m 1. jutori finanziari dal Ministeri dai internis pal prin ~ e l'inseriment dai rifugjâts politics (O). prevzame 2. naglaševati. acetôs [at∫e'to:s]. ugotavljanje n. reagjent chimic une vore ossidant (. aciertâ [at∫ier'ta:] tr zagotoviti. zagotovitev f 2.. (La). FIG sprejem m. (mâl da acident) MED epilepsija f .

Al è stât firmât joibe a Udin un ~ tra la Regjon Friûl Vignesie Julie (Onde) 3. vnapredno plačilo. (Pa 02/10-11) acolt [a'k‫כ‬lt] (t. ujemati se. acjartâ [aqar'ta:] tr → aciertâ. acrilic [a'krilik]. acuardât [akor'da:t] → acordât. pospremiti. -iche adj FIZ akromatičen. E rispuint. Po ben. che al faseve biei ingrandiments. une piçule schirie di zovins acomunâts dal amôr pe musiche scure e ombrose. (Provincia) acreditâ [akredi'ta:] tr 1. E pûr. zediniti se. ubrati 3. zmenjeno. družiti. MUZ akord m. priti do. akromatski. -iche adj KEM akrilen. ~ umic huminska kislina (SiF 02/1. sporazumeti se. avans m. -iche adj akritičen. združevanje n 2. acrobatic [akro'batik]. uveljavljanje n 2. Vigji si met di ~ cul paron. dogovor m. aclassistic [akla'sistik]. izvoliti z aklamacijo..nejevoljen.. odobriti. zbrati. STORIE DE ~ AEREE. acompagnament [akompaña'ment] m združitev f. spoznavanje n. acordâ [akor'da:] tr 1. ~ sulfuric žveplena kislina. ~ e cualitât: ricercje e inovazion tai servizis sociâi e assistenziâi (Pa). -ade adj 1. acjâr [a'qa:r] (a-acjâr) adv → 3. . ~ m KEM kislina f. predujem m. 11). jessi di ~ soglašati. ven a stâi Superfluidificant sec [~] (SiF 03/3. L’~ ae propueste e je stade veramentri biele. di ~ v soglasju. acjadiment [aqadi'ment] m dogodek m. daspò une lungje dade indulà che si jere platât. acordi [a'k‫כ‬rdi] m → acuardi. aclassisim [akla'sizim] m brezrazrednost f. pri-voliti. acne ['akne] f MED mozoljavost f. ~ nitric dušikova kislina. prigodek m. 11). acme ['akme] f 1. pripetljaj m. Gjesù al tornà a jentrâ a Gjerusalem. pritrjevati. akrobacija f. A chel pont il gas che si forme al ven fat passâ in ~ sulfuric (SiF 02/1). strinjati se.. acridine [akri'dine] f KEM akridin m. al à acjartât che la muart e jere intravignude no plui di une ore prin. v redu. rispiet inviers dai emigrants furlans che no ur an inmò acordât il dirit di vôt (partitrepublichefurlane) 2.. Al semearès di fâ une regâl e invezit al è dome un ~ dal grant debit che o vin ingrumât (Pa). na račun. zgoditi se. ~ aloacetic haloocetna kislina (HaloAcetic Acids) (SiF 02/1. ubranost f. do-. acjadê [aqa'de:] (al acjât) it dogoditi se. MED akma f. vrhunec m 2. acrobazie [akroba'tsie] f vratolomnost f.(CoUd). acordi) m 1. spremljati. (CoCamp) acromatic [akro'matik]. nekritičen. usklajen 3. acquist [aku'ist] m → acuist. stanje n. acolience [akoli'εnt∫e] f sprejem m. acit ~ akrilna kislina. MUZ uglasiti. acordadure [akorda'dure] f uglaševanje n (glasbil). lâ di ~ razumeti se. aclamazion [aklamatsi'on] f glasno odobravanje n. acrobatisim [akroba'tizim] f akrobatstvo n. akna f. kriza f. acritic [a'kritik]. pomiriti 2. Vençon. acronim [akro'nim] m LING akronim m. (Bel). acquedot [akue'dot] m → acuidot. priti do sporazuma. ~ m akrobat m. o pues pandi che il test de cjançon al è un ~. pritrjevanje n. acta ['akta] adv v: ad acta : Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad ~ di bande dal Consei dai ministris di îr e. acroteri [akro'tεri] m ARH akroterij m. acreditament [akredita'ment] m 1. Il dipuesit des listis o des candidaturis al à di jessi acompagnât de presentazion di un Belanç. potrjen 3. acordo [a'k‫כ‬rdo] m (it. il mistîr dai nestris acrobatics acrobatiche [akro'batike] f akrobatika f. biti v soglasju. ugleden 2.. acromegalie [akromega'lie] f MED akromegalija f. inte sabide precedent aclamât e laudât da fole (Pa 03/8) 2. acrostic [a'kr‫כ‬stik] m LIT akrostih m. akreditirati. dopustiti. che i veve dât che uniche fotografie e un ~ (MazzonIol). metisi di ~ sporazumeti se. Chêi che a àn acolzût il so discors a son stâts batiâts (Bibl-Az) acompagnâ [akompa'ña:] tr spremiti.(O) acuardâ [akuar'da:] (p acuart) → acordâ ~si refl → acordâsi. 97). p acolzût in acolt) tr sprejeti. (SiF 03/3. Isal di ~? (lacomugne). cenjen. kredit m. sozvok m . sporazum m . ujemati se.. insumis. Un pont di viste. soglašati. biti skupaj. 97)// < ακρον 'konica' + ονυµα 'ime'.(Ta) acomunabil [akomu'nabil] adj združljiv. come se di colp i fos vignût in iment cualchi alc di fastidiôs. pripetiti se. -iche adj brezrazreden. acostament [akosta'ment] m približanje n. → sucedi. združiti 2.(Leng) acomunâ [akomu'na:] tr 1. zbližanje. ~si refl 1. acont [a'k‫כ‬nt] m predplačilo n. (Mucci). che nol va di ~ cul consei di Borges (Pa).. akreditiranje n. acredit [a'kredit] m EKO kreditiranje n. MUZ uglašen. spraviti. skladnost f. acromatisim [akromati'zim] m FIZ akromatizem m. Il miedi.(Pa). Lis manifestazions plui impuartantis si son dut câs davueltis tai lûcs plui colpîts di chel tragjic ~ tant che Glemone. sporazumno. zediniti se 2. gnojilo n. 2. združiti. acolzi [a'k‫כ‬ldži] (acolç. potrditi 2.) → acuardi. acolzis. odobren. mi plasarès tentâ un ~ cuntun alri gjenio. -iche adj akrobatski. acordât [akor'da:t]. acordadôr [akorda'do:r] m uglaševalec m (zlasti klavirjev). soglasno. lis RPM (~ di Reactive Powders Mortars. Superfluidificant aghiç. akreditiran. dâ un ~ dati predujem. colt) m gnoj m. pridružiti. acide. acolç. → di cunvinge. ??acropul [a'kr‫כ‬pul] f akropola f. ~ carbonic ogljikova kislina. La inutile necessitât cu l'autôr Maurizio Mattiuzza e ~ musicâl di Renzo Stefanutti . soglasje n. spremljava f. cjâr. i furlans no son di ~! (Union). Coordenadis bancjariis e fiscâls dal titolâr pal eventuâl ~ dal contribût. subit corût. leadis a une esaltazion acritiche dal timp passât (La 01/05).(O). ploskati. aklamacija f. (lacomugne). -ade adj 1. glasno odobravati. si à une libertât in timp di ricjece che no si le pues ~ in timp di miserie (partitrepublichefurlane) acordabil [akor'dabil] adj dodeljiv. Par cui che i plâs l’enigmistiche. Oscar Wilde. ~ musicâl glasbena spremljava. acuardi [aku'ardi] (t. acreditât [akredi'ta:t]. vrhunec bolezni. aclamâ [akla'ma:] tr 1. ven a stâi Maltis a Pulvins Reatîfs) . nus à fat cori i sgrisui jù pe schene cui siei svolets di ~ gjestrece (Pa 7/2000).

komu marsikaj dovoliti. acuist [aku'ist] (pl acuiscj) m 1. acuradementri [aku'ra:t] adv skrbno. acudî [aku'di:] it opravljati (npr. ~ adj neuklonljiv.splinder. la vicende dal faliment des ~ Weissenfels (La 06/2). açalin [at∫a'lin] m kresilo n. acusâ [aku'za:] tr 1. severni veter m. acupâ [aku'pa:] tr užalostiti. mestu. hišna opravila). pridobitev m 2. pomniti. na.i f → Aquilee. -ade adj užaloščen. Tomâs di ~ Sv. Une des acuisizions plui impuartantis al è stât. Nissun ti à mitût sot ~ (lacomugne) 2. Ogni individui ~ di une malefate al è presumût nocent fintant che la sô colpe no sei stade dimostrade (Pa). acupât [aku'pa:t]. l'acuist dal Archivi Brisighelli (CoUd) 2. acuilee [akui'lεe] f BOT orlica f (Aquilegia vulgaris). (kam) drugam. oster. ostrost f 2. tožnik m. zvočen: Lis tratis plui tocjadis dal incuinament ~ causât dal trafic a son chês dongje Palme (O). Sul cont da la tossicitât acude lis micotossinis a son . inalgò) adv nekje. acumulazion [akumulatsi'on] f kopičenje n. -ude adj 1. nabava f. in to podè. Ai 3 di Avrîl.. Borèa) acuilonâr [akuilo'na:r] adj severen. m. acuse [a'kuze] f 1. natančnost f. napeljati vodo. ostroumno. acusatîf [akuza'ti:f] m GRAM tožilnik m. kopičiti denar. la afasie bilengâl. lis canis dal ~ vodovodne cevi. severni veter m. tignî ~ zapomniti si. MAT oster. la ~ furlane orel furlanski (državni simbol). akumuliranje n. železen. napovedati (igro pri kvartanju). acudementri [aku'mentri] adv 1. Acuilee [akui'lεe] kr. açâr [a't∫a:r] m → açâl. obtožiti. koničast 2. TEH akumulator m. tal 1982. drugod. acuifêr [akui'fε:r]. nâs ~ . Acuin [Aku'in] priimek v: S. in dut i acusâts a son circje 20 (Pa 03/8). ~ in curt alore (FVG). adalt [a'dalt] adv navzgor. adagâ [ada'ga:] tr namakati. akvadukt m. ad ['ad] prep → a pred samoglasnikom. imeti v mislih. acustic [a'kustik]. se al cjale parsore la cueste dal plan ~ Lauc (don) adaltrò [adal'tr‫( ]כ‬t. il vint clamât Tramontan (Acuilon. un temperament ~ neuklonljiv značaj. acuisizion [akuizitsi'on] f 1. vestno.it/Friulan-English. pameten.acuart [aku'art] adj previden. acumulâ [akumu'la:] tr 1. vesten. savalon fin . al è un afarist ~ (Pa). nabava f. Nort. par ogni acuidot (SiF 02/1). kopičiti. ~ tr negovati. akut m 3. acuile ['akuile] f orel m. O discorìn dal Comitât pe difese dai poçs e des faldis acuiferis de Basse furlane (Pa). ~. superfluidificant acrilic e filiots di açâr trafilât. savê ~ znati na pamet. adalt di [a'dalt di] prep nad. un omp ~ e simpri atent preudaren in vedno previden človek. açâl [a't∫a:l] (t. acûs [a'ku:s] m IGRE napoved pri kartah. Cetantis di lôr a son stadis scritis par jessi imparadis ~ (La). obtožnica f. -ere adj vodnat. l'~ dal Archivi Brisighelli (CoUd) acuistade [akuis'tade] f pridobitev m. zbiralec m 2. e che al è plui adalt dai cîi (Bibl-Ebreos). grmaditi. živec). akustika f. determinant. acusadôr [akuza'do:r] m 1. gori. al volarès lavorâ ~ rad bi delal drugje (sangiorgioinsieme. ~. obdolžen. Tomaž Akvinski. vodoprepusten. adadôr [ada'do:r] prep → adôr. la ~ furlane e à tornât a svoletâ su la specule dal cjiscjel di Udin (Pa 02). là che e restarà vierte vie pal Istât. JUR obtožba f. -ive adj tožilniški. (ob)tožitelj m. aculà [aku'la] adv → culà aculì [aku'li] adv → culì aculturament [akultura'ment] m ETNOL akulturacija f. diaul par grêc: al ûl dî «~» (BiblApoc). ~ m JUR obtoženec m. . pridobitev f (znanja ipd. a son stâts sielzûts i acuerêi di Alfonsino Filiputti (Pa 05/05).pdf) Adam [a'dam] os. nakup m. (po)škropiti. fûr de int che mi acupe. kresilnik m. nakup m. acusât [aku'za:t]. premeten. bati l’ ~ a un FIG koga spodbujati. acusabil [aku'zabil] adj obdolžljiv. acuidot [akui'dot] m vodovod m. gnerf ~ slušni živec. FIG bistrost. acustiche [a'kustike] f FIZ 1. preudaren. lavôrs di Fanton si cjatin ancje in Friûl. ostro 2. akustika f. zvočnost f acût [a'ku:t].. (SiF 02/1) 4. akvizicija f. il vint ~ severnik m (veter). tu sâs ~ ce che o cumbini. ~ trafilât vlečena jeklena žica.). MED slušen (npr. a valorizâ ~ implen il tesaur (MazzonIol). -ade adj skrben. silen 5. acuilin [akui'lin] adj orlič m. 2. nabava f. akuten. akumulacija f. (pensemaravee). acumuladôr [akumula'do:r] m 1. močen. nauk o zvoku 2. obdolženec m. açalâ [at∫a'la:] tr jekliti. Ce acuse puartaiso cuintri chest om? (Bibl-Zn). aculturazion [akulturatsi'on] f ETNOL akulturacija f. e il plui gran ~ cuintri di lui e de sô esistence e provedence.i m Adalbert m. la ~ cui doi becs dvoglavni orel. acuilon [akui'lon] m METEO severnik m (veter). aments) adv na pamet. (insiumps. zgoraj. adaments [ada'mεns] → ad a ments. acurât [aku'ra:t]. il çurviel dai bilengâi. adalgò [adal'g‫( ]כ‬t. obdolžiti. fi di Diu (Bibl-Lc). obtožba f. in Austrie e ~. Adalbert [adal'bert] os. acent ~ LING ostrivec m. -ade adj obtožen. acutizazion [akutidzatsi'on] f MED akutizacija f (ko postane bolezen akutna). obdolžitev f. sever m. zbirati 2. al fin di rifleti in mût ~ lis carateristichis des aghis di scaric (SiF 03/4) acuratece [akura'tet∫e] f skrbnost f. Mê mari e à scugnût ~ cheste mari simpri malade (don) acuerel [akue'rel] m ARS akvarel m. FIZ akustičen. Satane par ebraic. MED oster.i m Adam m. açâr) m jeklo n. bister. zbiranje n. bistro. v nekem določenem kraju. ad a ments [ada'mεns] (t. zvit. i sistemis di memorie doprâts inte ~ di plui lenghis (SiF 02/2). (SiF 03/3. Açaiariis [at∫aia'riis] f jeklarna f. burja f. 97). nakup m. ostroumnost f. O sai ancjemò cjalâ adalt e piardimi tal cîl. čez. (glesie). jeklen. un monitorament di verifiche dai DBPs potenziâi e efetîfs in plui acuidots sparniçâts ator te regjon dal Friûl.. Par chescj acjdiments Kabila al à torntât a ~ il Ruande di invasion (Pa) 2.com). natančen. kaliti. (christianromanini 07/04) 2. -iche adj 1. nesklonljiv. acutece [aku'tet∫e] f 1. bistroumen. natančno. inaltrò) adv (kje) drugje. JUR tožilec m.

umesten. uslužbenec m. Par chel che al riguarde la ~ de lenghe furlane a lis siencis e a lis tecnologjiis mi pâr che (Pa 04/02). ataše m.). di creativitât e. adatevul [ada'tevul] adj popustljiv. umesten. 2. aderence [ade'rεnt∫e] f 1.(SiF 03/3) adietivâ [adieti'va:] tr LING 1. sprejemanje n.. adet [a'det] adj 1. adaptacija f. (SiF 02/1). zelo počasi. ~ m 1. uporabljati pridevnike. televizijska priredba. (CoUd) muzej. “etnichis”. L’omp si jemplà la tace e al tacave a bevi ~ ~. dut intîr al è ~. gabbianella Ed Il gatto” (Provincia) 3. da. il spazi risiervât ae lenghe di chê int che e seguìs il servizi informatîf nol è par nuie ~. aderî [ade'ri:] it 1. vignî ~ priti na misel. sprejeti. določen. O vin di onorâ pre Checo fasint su un Friûl ~ ai timps di vuê (Union). adeguatece [adegu'a:t] f primernost f. ~ professionâl strokovno usposabljanje n. (lestizza). sete adamitiche adamitska sekta. ki privoli.i f Adela f. ravnati se. adiabatisim [adiaba'tizim] m FIZ adiabatizem. adaptiran. sposoben. pristojen. ~ m pristaš m. Adamov 2. ~si refl vaditi se. v miru. adestrâ [ades'tra:] tr vaditi. odjenljiv.. di ~. adebit [a'debit] m bremenitev f. adatabil [ada'tabil] adj prilagodljiv. izvršitev f.. ustrežljiv. prilagojenega potrebam. pripraven. adempiment [adempi'ment] m izpolnitev f. okolica f. izvršiti. -ade adj primeren. adamitic [ada'mitik]. po malem. učiti. privolitev f. cumierç eletronic (index.it/fvgroot) adeguament [adegua'ment] m izravnava f. soseden. primeren tudi za razstave. No si sa mai se lis peraulis a sedin justis par “rapresentâ” ~ chel che si vîf. cjartis di credit e di ~. adasi [a'dazi] adv počasi.. sprijemanje n. usklajen. (bolj obič. (CIRF) adesîf [ade'zi:f] -ve adj pritrdilen. pravi. ~ copât.fvg. adat [a'dat] adj 1. aderent [ade'rεnt] adj prilegajoč se. sprijetje n. poznanstvo n. (SiF) 3. .i m Desideri al ven cjapât presonîr. pristopiti. usklajenost f. uporabiti. adempî [adem'pi:] it → adempi. prilaganje n 2. adempi [a'dempi] (t. družaben. spomniti se. sprijemljiv. soglašati. prilagoditev f. od adasi) adv polagoma. privrženec m. Adatâsi ai siei ecuilibris e no ~ la tiere a lis nestris violencis e farneticazions (Pa). uriti se. prilagodljiv. lepilo n. izvrševanje n. samolepilen. držati se česa 2. ustrezen. E je minimaliste pal fat che e pense dome a un ~ juridic o formâl (Pa 04/06).Tignint ~ che il 75% dai 10 mil indotorâts dal Ateneu a son students furlans e. l'~ al sportel al sarà pursì impegnât te traduzion di tescj e documents (La 05/6) 2. stik m. a planc). ~ teatrâl. disìn. primeren.. pritrditev f (mnenju ipd. GRAD predelava f.regione. o miôr jenfri i lôr segnacui. Adeline [ade'line] os. intant che il mestri Beno Nadale al è lu ~ aes publichis relazions (Natisone/tellini) 2. prilagojen. sosedstvo n. (CIRF). usposabljanje n. Dôs alis dal capanon plui grant a son adibidis a fâ sunâ i complès contemporaneamentri. (Tolazzi). adietivâl [adieti'va:l] adj LING pridevniški. (Pa 03/12) Adelaide [ade'laide] os. prilaganje n. adiabatic [adia'batik]. Toni al è ~ par tratâ chel afâr Toni je primeren za ta posel. 2. prileganje n 2. na pamet. zvesto tolmačenje 3. adestrament [adestra'ment] m vadba f. ~ al zurament izpolniti prisego.. izvršiti.(Pa) adatament [adata'ment] f 1. plakat m. ??Adelchi ['] os. polagoma. Siei orghins a son la Assemblee dai Aderents.. (Ta) adesion [adezi'on] f 1. uporabljati. di mobilitât. adiabaten. adamitski. usklajevanje n. oprijeti se. adibî [adi'bi:] tr nameniti (čemu). 2. pridružiti se. il . (La) priti do elaboracije jezika. -iche adj FIZ neprehoden za toploto. adaptirati. (Pa) . adasiut [adazi'ut] (demin. prilagajanje n. ~si refl uresničiti se.(Pa). adatabilitât [adatabili'ta:t] f prilagodljivost f. upogljiv. sprijetost f. urjenje n. priljuden. namenjen. adatâ [ada'ta:] tr privaditi. zveza f. par vie des lôr carateristichis naturâls di flessibilitât. izpolnjevati. che al jere stât . la cocalute [~ teatrâl dal libri „la.. Ma par rivâ ancje chest fin la educazion musicâl e varà di adatâsi a cierts criteris particulârs. adiacence [adia't∫εnt∫e] f bližina f. f Adela f.. bisugne dîlu. conservatîf e pensade par rivâ al'elaborazion di un lengaç ~ 'es dibisugnis . ancje se. La prime scomesse e je chê dal test che. LING adaptacija f 5. sprijemnost f 3. adiacent [adia't∫ent] adj bližnji. tu puedis adatâti ancje tu. BIOL adaptacija f. ustrezen. adempibil [adem'pibil] adj izpolnljiv. b. costâts 15 miliarts di liris (Ladins) 4... Li prime di peraulis di ogni rie a và scomenzade ~ (Natisone/cjantin). Si fonde. prilepljiv. umestiti. usposobiti. adiaterman [adiater'man] adj FIZ neprepusten za toplotne žarke. ancje tal ~ pe sene curât di Collavino (CoUd). (O 19/5/2001).(Ta) adietîf [adie'ti:f] m LING pridevnik m. FIG pristanek m. Al è un nom. lepak m cualchi zovin gotic le à piturade in mût origjinâl e al à tacât cualchi biel ~ dal so grup preferît. sposoben. (Pa). adaptirati se na. ~ m 1. Par altri chest imprest nol è ~ a rilevâ dute la complessitât dal status di cui che al fevele une lenghe di minorance. pripadajoč. ustreznost f. prileganje n. adempî) tr izpolniti. preurediti. dodeljen. lepilen. Pardut la ~ al siopar e à passât l'80%. ~ ancje a esposizions. Lis dificoltâts a consistin tal cjatà la fibre e il materiâl che a vedi une ~ suficient cun la malte (o miôr. uriti. prilagoditi. adjektiven. Ma il progjet de Aulenti al è chel di un museu flessibil. LIT priredba f. Fintremai cumò a àn aderît al Cirf plui di une trentine di studiôs. adatât [ada'ta:t] adj primeren. su lis probabilitâts di transizion jenfri peraulis adiacentis intal test. Le costituzion e l’~ dal vêr cuarp armât podarès jessi demandât a le organizzazion de NATO (ALF).to orodje (ta pripomoček) ni primeren. ~si a prilagoditi čemu/komu. adjektivizirati 2...e viôt dai adempiments previodûts di chest regolament su lis adesions al Centri (CIRF). adeguatementri [adeguate'mentri] adv primerno. doprant chel ~.i. il Consei Diretîf e il Diretôr. privajen.(Pa). FIZ adhezija f. sprijetost f. -iche adj 1. adjetkiv m. al si adate to pari. ustrezno. izenačenje n. adeguât [adegu'a:t]. cun pichis dongje dal 100% a Pordenon. ~si refl privaditi se. la matine di sabide un ~ de dite che (CoUd). televisîf gledališka. prikladen. prilagoditi se. adiatermen. FIZ adherenca f. I lavôrs di ristaur e di ~ . privaditi se na. ~ it izpolniti. izvršljiv. lepljiv. ma nissun mi clame plui cussì.

zamaščenost f. prehod m. dohod m. cueste adriatiche jadranska obala. Un popul e la sô lenghe a son leâts ~ cul teritori. po dva. cence nancje dâ ~ a pensâ che di daûr a sedin dome grancj interès economics. passant ~ dal mâr di Galilee. adoremus (t. češčenje n. adotîf [ado'ti:f]. adotabil [ado'tabil] adj sprejemljiv. MAT adimenzionalen. ADL ['] kratica > Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine (La) admosfere [admos'fεre] → atmosfere. a levin copant ducj i gjats par fâju sul spêt. -ive adj posvojen. množično. adimplen) adv 1. (Pa 03/6). MAT seštevanje n. adinton [adin'ton] v: lâ jù ~ (~s) na tla telebniti. adipositât [adipozi'ta:t] f MED (bolezen) debelost f.).i f Jadran m. ~ m KEM aditiv m. REL častilec m 2.i. seštevati. MIT Adonis m 2.da so majhni otroci čudoviti. dvakrat. adipic [a'dipic]. adizion [aditsi'on] f 1. patrie di ~ posvojena domovina. Dopo vê cjatât l’animâl di ~ (CoUd ) 2. dvojno. FIG) vhod m. adriatic [adri'atic]. (La) 3. aditîf [adi'ti:f]. -ade adj LING adjektiviziran. pristavek m. il cûr j trotave ~. metint che la Provincie autonime di Bolsan a decreti (par leç) di ~ il ladin standard tai documents uficiâi (La). ponavadi. ob. ~ dal troi ob poti.i f Odrin m (tur. FIG sprejeti. pûr palesant l'impuartance de ~ al mancul di un "minimum" di tutele. cence violentâ. traviars Concuardie e Padue. al ~ ti cres la baldorie ad in doplis [adin'd‫כ‬plis] adv → adindopli. adipôs [adi'po:s]. la glesie di une volte po ~ / no veve che un altâr par celebrâ 4. adorone. ad oremus) v: clamâ cdn ~ z nekomu obračunati. 73-84). tessût ~ MED mastno tkivo. O vuei lei e scrivi la mê lenghe di ~ Cescje (Pa). popolnoma. acit ~ adipinska kislina. uporabljati. uporaba pridevnikov. MAT seštevalen. Personalmentri o adori la part che Pupi Avati al veve pensât par te in"Regâl di Nadâl". la Vie Anie che. prevzemanje n. v dvoje.. ma. posvojiti. deriv.i m Adis Abeba f (glavno mesto Etiopije). v množici. adoncje [a'donqe] co → doncje. adoruce.i. Edirne). (glesie) 2. adozion [adotsi'on] m 1. aditiven. adorâ [ado'ra:] tr 1. viodi ricognossude la dignitât di lenghe al furlan. postranski. adorabil [ado'rabil] tr oboževanja vreden. (Pa 7/2000) adrenalin [adrena'lin] f MED adrenalin m.. masten. Adriatic di Sore) che ancje ogni pussibilitât di monopoli sul trafic puartuâl dal Adriatic Disore. m Adiža f (IT Adige). adietivazion [adietivatsi'on] f LING adjektivizacija f. come chel dai marcjâts e l'avvocazia de vile di Codroip. oboževati. e menave a ~ e per Italiis. adoptiven. uporabiti. KEM adsorbent m. strnjeno. Dulà che.(Bibl-Marc). vignî ~ priti to bistva . adit ['adit] m (t. Adis Abebe [adis a'bebe] kr. O vin viodude la so stele a soreli jevât e o sin vignûts a ~ il Signor. ad in doi [adin'doi] adv dva po dva.. adotâ [ado'ta:] tr 1. v glavnem. → cjastron 2. adsorpcijsko sredstvo. adingrum [adin'grum] adv v izobilju. oboževanje n. (Leng).i m Hadrijan m. -iche adj KEM adipinski. adreture [adre'ture] adv → dreture. dva na enkrat. evnuh m. tolst. posinovljen. rano. -iche → atmosferic. čudovit. dva na enkrat. isal masse adore par meti alc sot i dincj (Sg). cuant che ~ speravin ko sva obadva upala. → in plen. Podaspò la catidrâl e restarà vierte pe ~ fin miezegnot . na kupe. adore [a'd‫כ‬re] adv zgodaj.(Pa) 2. ad implen [adim'plen] (t. il prin e l’unic sfuei che al sedi scrit ~ te nestre lenghe 5.i f → Adis. ma ~ pe libertât de culture (Predicje Glesie Stât 1977) Adis ['adis] (t. Adrijan m. e forsit ancje cualchi cjan e pantianis po ~ (A). konj skopljenec m. indoplis) adv 1. odločiti se za. 2. skupno. 2004 (Pa). m Adolf m. poleg. adorute. adotât [ado'ta:t] m posvojenec m. prevzeti. v celoti. ~ une bandere ladine . ljubek. Adrian [adri'an] os.. ~ de strade ob cesti. ad ôr di [a'do:r] (OLF) prep na robu (+ gen. koštrun m. FIG sprejetje n. Il Ie dai 6 ai 8 di Fevrâr. množično. imeti rad. adindoplis. adotant [ado'tant] m JUR posvojitelj m. ~ m Adriatic Jadransko morje. Adolf [a'd‫כ‬lf] os. no nus tocje lotâ sôl pe libertât de religjon. Adrianopul [adria'n‫כ‬pul] kr. (Pa 06/1). štiri po štiri. fasê lis scjalis ~ stopiti na vsako drugo stopnico. PES LENGHIS DI ALP ADRIE. vignint ~. najhitreje. štiri na enkrat 2. nedimenzionalen (SiF 03/4. ad in cuatri [adinku'atri] adv 1. posvojitev f. Adriatic Disore (t. In tal câs particolâr dal gruessam. admosferic [admos'fεrik]. docela. skopljenec m. adizionâl [aditsio'na:l] adj dodaten. Al diseve che i fruts piçui a son adorabii (Bel) . adin [a'din] m 1. aditiven. i m (Tresesin) Adorgnano. REL častiti (Boga). (na) splošno. obadva. Adize) r. adsorbent [adsor'bεnt] adj FIZ.. nadvse ljubiti.. -iche adj jadranski. (Pa). adoradôr [adora'do:r] m 1. dodaten. masse ~ prezgodaj. . 2. ~ m bolnik z Addisonovo boleznijo. adimensionâl [adimensio'na:l] adj FIZ. Adize [a'didže] r. ~. adoptirati. al viodè Simon e Andree . ~ m FIZ. ad in dopli [adin'd‫כ‬pli-] (t. oboževalec m. (na) splošno. dopo che al è ~ maridât potem ko je bil že dvakrat poročen 2. al è une ~ di compits plui sempliçs. a ~ di Tresesin e va indevant la fieste di “Sante Palonie”(Pa). dodatek m. vkupno. FIG seštevalen. adoptiranje n. brez razlike.. FIG lepotec m. celotno. Adrie ['adrie] kr. adizionâ [aditsio'na:] tr sešteti.adietivât [adieti'va:t]. KEM adsorpcijski. o torni plui ~ chest an letos bom prišel bolj zgodaj. adotade [ado'tade] f posvojenka f. tancj a àn preferît restâ inte tiere deventade patrie di ~ là che a puedin cressi e educâ i lôr fîs (Pa 03/2). ~ fevelant na splošno rečeno 2. adisonian [adizoni'an] adj MED Addisonov. ~s des lôr stessis oassions adorazion [adoratsi'on] f 1. cui che al è paron jure suo (Mar) Adorgnan [ador'ñan] kr. REL čaščenje n. popolnoma. rivâ ~ di → rivâ.( bassafriulana). častilec m. adingrap [adin'grap] adv → grap. adiriture [adiri'ture] adv naravnost. takoj. Adonis [a'd‫כ‬nis] m 1. adopcija f. la contaminazion e je par solit un fenomen ~ (SiF02/1). -ive adj 1. -ose adj MED (bolezensko) debel. Alpe ~ Alpe Adrija. (SiF 02/2) 2.

73-84) 2. aeronavigazion [aeronavigatsi'on] f zračn navigacija. -iche adj GEOL aerolitičen. fâ ~ prešuštvovati. prilizovanje n. adusi [a'duzi] (adûs. ponarejati 2. (mediateca-codroipo). aeromodelisim [aeromode'lizim] m letalsko modelarstvo. zrakoplovstvo n. laskavec m. aerofagjie [aerofa'ăie] f MED aerofagija f (bolezen pri kateri se požira zrak). zrakoplov m. a la) art < a + la.[a'εro] prvi del v zloženkah sl. (Bibl-Lc). aeronaut [aero'naut] m letalec m. che e cognos dutis lis dietis e lis gjnastichis e lis aerobichis ma no cjante. adun [a'dun] adv skupaj. meti ~ zbrati. Devant di me al jere chel zovin aeronaute furlan. delovanje). aereo [a'εreo] m (it. zbor m. aero-. aeromaritim [aeroma'ritim] adj letalsko-pomorski. .. aerobus m. aerometri [ae'r‫כ‬metri] m FIZ aerometer m. aerologjie [aerolo'ăie] f METEO aerologija f. aerografic [aero'grafik]. aeromodelist [aeromode'list] m letalski modelar. adulâ [adu'la:] tr prilizovati se. proti. Une gjernassie triste e adultare e cîr un segn (Bibl-Mt). aerobiche [ae'robike] f aerobika f. -ore adj laskajoč. prešuštniški. ae stesse maniere tal mai dal 1944cuant che un ~ di combatiment todesc (CoCamp) // < aeroplane=aero+plane (izpelj. spriditi. ai Riçs di Udin. aerodinamiche [aerodi'namike] f FIZ aerodinamika f. aerofotogram [aerofoto'gram] m GEODEZ posnetek iz zraka (za izdelavo kart). zaim. ae ['ae] (t. adulterâ [adulte'ra:] tr 1. prvine sosednjega jezika v danem jeziku. se o sin adolessents si pues fâ fente di jessi un ~. a àn di rivà ae Biblioteche (Codroip. -iche adj 1. do-vesti 2.. cepelin m 2. metisi ~ zbrati se. Chest organisim al varès di lavorâ ~ cuntun centri regjonâl (Onde). (SiF 03/4. FIG pokvariti. pri-. Infat. adultare [a'dultare] f prešuštnica f. intôr). adunance [adu'nant∫e] f 1. // lat. adun cun [a'dun 'kun] prep skupaj z. aerolit [ae'r‫כ‬lit] m GEOL aerolit m. zborovanje n. -iche adj GEODEZ aerofotogrametričen. aerobus [a'εrobus] m srednje veliko letalo. Chel che al mande vie la so femine e al spose une altre al fâs ~ e ancje chel che al spose une mandade vie dal om al fâs ~». aeronâf [aero'na:f] f 1.(v zvezi z zrakom. navajati. -iche f FIZ aerodinamičen. navesti. aerografist [aerogra'fist] (pl aerografiscj) f ART aerografist m. Par chest si à decidût di clamâ adun in maniere straordenarie. Avis) morajo prispeti v knjižnico. aerograf [ae'r‫כ‬graf] m ART brizgalna pištola f. adulterin [adulte'rin] adj prešušten. aeroplan m. domišljati si. aerofon [ae'r‫כ‬fon] m aerofon m. linee aerodinamiche aerodinamična linija f. aeroclub [aero'klub] m aeroklub m. gjinastiche aerobiche aerobna telovadba. ob. planus=plan). aerodine [aero'dine] m aerodin m. adulazion [adulatsi'on] f laskanje n. p adusût in adot) tr 1. letalstvom).. aduladôr [adula'do:r] m prilizovalec m. aerobiose [aerobi'‫כ‬ze] f BIOL aerobioza f. aeromodel [aeromo'dεl] m letalski model. (Pa12/03). aeronavâl [aerona'va:l] adj pomorskozračni. int che e fâs ducj i sports di chest mont. letalski. nasproti. aerodinamicitât [aerodinamit∫i'ta:t] f FIZ aerodinamika f. BIOL aeroben (ki zahteva kisik za življenje. I sociâldemocratics si metaran ~ cun Gnove Slovenie (NSi). aerofotografie [aerofotogra'fie] f aerofotografija f. adultar [a'dultar] adj prešušten. ~si refl precenjevati se. aerolinee [aero'linee] f letalska linija f. aero. nezakonski. lunis che al ven . clamâ ~ sklicati. ponaredba f. aerofotogrametric [aerofotogra'mεtrik].) letalo n. laskati komu. sklicevati se (na). Dai 13 ai 31 di Decembar mostris su l’aeronautiche li de Universitât. une femine. na enkrat. . ŠP aeroben. aerogram [aero'gram] m letalska pošiljka f. dorasel m (človek). aerodinamic [aerodi'namik]. → aial. i ~s . Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). adûs . vlačugarski. ARH društvo n. deventâ ancje un imprest par meti ~ peraulis specialistichis e insiorâ il Coretôr Ortografic (SiF). aeronautiche [aero'nautike] f letalstvo n. adulà [adu'la] adv in co → dulà. združiti. združiti se. tik poleg. napram. aerologjic [aerolo'ăie] f METEO aerologičen. ael ['ael] vpr. 2. na. zrako. aerofâr [aero'fa:r] m letališki svetilnik m. adulteri [adul'teri] m prešuštvo n. sestanek m. la miôr Capele e je a çampe.Cui us ael scorsâts? Sotìe? (Tolazzi) aer ['aer] m → aiar. vkup. ~.. na sebi (bolj obič. (Onde).adstrât [ad'stra:t] m LING adstrat m. zrakoplovec m. o ai fat jemplâ di biei concui i granârs. Zornade di adunancis: jo o larai ae assemblee anuâl (christianromanini 07/03) 2. -iche adj zrakoploven. fotografiranje iz zraka. tignî ~ → tignî. aduncje [a'dunqe] co → doncje. aerobrigade [aerobri'gade] f VOJ letalska brigada f. aduès [adu'εs] adv na hrbtu. aeromecaniche [aerome'kanike] f aeromehanika f. aeromobil [aero'm‫כ‬bil] m letalo n. ~ il mûr a mieze navade. se tune vuestre ~ al jentre un sior. ~ prep 1. aeromecanic [aerome'kanik] f aeromehanski. adult [a'dult] m odrasel m. aerografie [aerogra'fie] f ART aerografija f (z brizgalno pištolo). od lat. no rît (Bel). (Ta) aeronautic [aero'nautik]. vistût in gringule e cul anel di aur (Bibl-Let-Jacun). ponarediti. jentrant. m prešuštnik m. priliznjen. aerobic [ae'r‫כ‬bik]. prinesti. adulterazion [adulteratsi'on] f ponarejanje n. zrakoplov m. adulter. vlačuga f. adusis. de biodegradazion dal carboni organic in condizions aerobichis. letalo lažje od zraka. -iche adj ART aerografičen. aerofotogrametrie [aerofotograme'trie] f GEODEZ aerofotogrametrija f. aeroplan [aero'plan] m letalo n. aerolitic [ae'r‫כ‬lit]. aerobi [ae'r‫כ‬bi] adj BIOL aeroben. par traiju ~ al nimî . vesoljska ladja.

stvar f. zadeva f. afetivitât [afetivi'ta:t] f → afietivitât. oprava f. aerosol [aero's‫כ‬l] f FIZ. aferesi [a'fεrezi] f LING afereza f (opuščanje črke ali zloga na začetku besede). afezion [afetsi'on] f 1. un ~. afâr [a'fa:r] m 1. aerostazion [aerostatsi'on] f letališko poslopje. zagata f. trditev f.. Il fat che S. vljudno. poslovnež m 2. 2. špekulantski. vrednota f. nol ves nissun disturp ~ ma dome problemis inte juste sielte des lenghis (SiF 02/1). prijaznost f. nežno. (SiF 02/1) afermative [aferma'tive] f JUR potrditev f. zrakoplov m. ['a:fs]) čebela f. aerospazi [aero'spatsi] m zrakoplovstvo f. potrditi. pritrditev f. afan [a'fan] m težko dihanje n. aeropuestâl [aeropues'ta:l] adj nanašajoč se na letalsko pošto. aerostatiche [aero'statike] f aerostatika f. aerotraspuartâ [aerotraspuar'ta:] tr prepeljati z letalom. letalstvo f. ~ militâr vojaško letališče. aerorimesse [aerori'mese] f hangar m. ai 15 di Fevrâr (Pa). cence dubi (Pa/lenghe).J. che a son leâts al svual dai avions (Pa). aerotraspuart [aerotraspu'art] m aerotransport m. aerodrom m. afaristic [afa'ristik]. opravek m. aferent [afe'rent] ?? professors aferents . priprava f. ~ m poštno letalo. ~ internis notranje zadeve. sotsegretari pai afârs forescj podsekretar za zunanje zadeve. muka f. afekcija f. vprašanje n 4. trdilen. afetuosementri [afetuoze'mentri] adv prisrčno. afabil [a'fabil] adj priljuden. GRAM pritrditev f. aerostaticitât [aerostatit∫i'ta:t] f aerostatičnost f. afermazion [afermatsi'on] f 1. ljubeznivo. trpljenje n. 3. dal numar di professors aferents (SiF 02/1. ma come ~ gjenerose dai valôrs fondants di un popul e des sôs radrîs. objekt m. vsekakor. afabilitât [afabili'ta:t] f vljudnost f. 97-114) afasiologjie [afa'zie] f MED afazija I studis di afasiologjie a puedin dimostrâ se une determinade regjon cerebrâl e je necessarie par un component dal lengaç (SiF 03/4. -ose adj zasopel. aerotraspuartât [aerotraspuarta:t]. MED aerosol m. pritrdilen. cussì pierdûts tal lôr fuart ~. afaron [afa'ron] m velik posel m. ~ civil civilno letališče. La ~ e je piçule fra lis bestis (Bibl-FidiSirac). važnost f. špekulant m. problem m. nol è apene metût in salf l’~ / che al capite un dotôr in chirurgjie 5. FIG predmet m. Averbis di ~: ancje. aeroreatôr [aerorea'to:r] m aeroreaktor m. zagotoviti. -iche adj aerostatičen. težava f. Al è l’areoplan plui strani che il cîl dal salon ~ di Le Bourget al vedi forsit mai ospitât. ljubezen f. resna zadeva f.aeropuart [aeropu'art] m letališče n. afetuositât [afetuozi'ta:t] f prisrčnost f. (ShW). Tal cjadalan di fondazion dal ~ militâr merecan di Davian. mi àn disvoiât ~ dai miei lavôrs. ~ seri resna zadeva. . prijazen. aerotaxi [aero'taksi] m aerotaksi m. ma cuei la polente al jere za un ~ seri. afabilmentri [afabil'mentri] adv prijazno. aes 17 di sabide 13 ducj in place a Udin! .. naklonjenost f 2. letalski. aerosfere [aero'sfεre] f FIZ aerosfera f. ljubeznivost f. aerostatic [aero'statik]. ben. orodje n. (Sg). afermatîf [aferma'ti:f]. zadihanost f. pritrditi. -iche adj poslovno brezobziren. al è un ~ di fat dejstvo je. resna zadeva. biel in pont. epûr al jere un omp prudent. nepošten. MED bolezen f. aerovie [aero'vie] f zračni koridor m. vljuden. ['a:s]. aerostatičen. vrednost f. afermâ [afer'ma:] tr trditi. un ~ strac slab/ težek/ grd posel. kupčija f. → intrant. in chescj dîs il gno pinsîr ~ e ricognossint al svuale tai cimitieris (glesie). apont. -ive adj 1. aerotechniche [aero'tεknike] f letalska tehnika f. GRAM afermativen. reč f. In altris voris di scandai de produzion linguistiche. afermativementri [afermative'mentri] adv trdilen. afeli [a'fεli] m ASTR odsončje n. aerodromski. al è ~ finît ves trud je zamanj. afetuôs [afetu'o:s]. afirmacija f 3. atmosfera f. brezobzirno poslovanjem špekulantstvo n. afasiologjic [afazio'l zie] f MED afazija Il “panorame afasiologjic” al è incressût intai ultins agns dal Setante cui studis su la rapresentazion dal lengaç intai bilengâi cu la stimolazion eletriche de scuarce cerebrâl (SiF 03/4. -ade adj prepeljan z letalom. (La) 2. E no si à di dismenteâsi dai dams che a divegnin propit de ativitât ~. (Macjeu) aerostât [aero'sta:t] m balon m. afamâ [afa'ma:] tr → famâ. prijazen. Cun lôr a veve fat afarons. ljubezniv. zadihan. (glesie). afanôs [afa'no:s]. afetivementri [afietiva'mentri] → afietivementri.(Leng) âf ['a:f] f (pl. zadevo. che fin lis robis cence vite a scomencin a fâur dam.. afelij m. -ose adj prisrčen. nepošten trgovec m. pritrdilen.?? aerospaziâl [aerospatsi'a:l] adj zrakoploven. disbratâ un ~ urediti nek posel/ neko stvar. prijaznost f. afasie [afa'zie] f MED afazija f. degnevul.. posel m. a jere deventade siore (JM) afasic [a'fazik]. aeropuartâl [aeropuar'ta:l] adj letališki. afetîf [afe'tîf] → afietîf. namen m. -iche adj MED afazičen. ljubeče. 209). ljubezniv. nagnjenje n. come il test pe ~ bilengâl (Uniud). aeroscop [aero'sk‫כ‬p] m aeroskop m. distrigâ un ~ izvesti nek posel. aes ['aes] (t. XI posizion: negazion: A = afermative (forme dal non no negative). al so cori ~ berlant tal silenzi de gnot. aerostat m. 97-114) afat [a'fat] adv popolnoma.. letalski prevoz. ljubeznivost f. Son cussì fûr cul cjâf. pritrdilen 2. ki ga je mogoče trditi. afarisim [afa'rizim] m nepošteno. a lis) art a + lis. (CoUd) afermabil [afer'mabil] adj zagotovljiv. pritrditev f. zasoplost f. nežen. Une identitât riscuvierte che . di un At di Intese che al torne a ~ i principis e i impegns promovûts dal Progjet. aeropueste [aeropuar'ta:l] f zračna pošta. afarist (pl afariscj) [afa'rist] m 1. e pues dipendi dal numar di students iscrits . aerosolterapie [aerosoltera'pie] f MED aerosolterapija f. ljubeč. o sclabaci cualchi viers di pôc ~.

afliç [-'it∫] / aflîç. i talibans no son araps. afirmâsi [afir'ma:si] m udejstvovanje n. zagotovilo n. afietîf [afie'ti:f] adj 1.(CoUd) 2. L'~ al è circondât di monocromiis cun senis de creazion di Adam e di Eve e dal pecjât origjinâl. in plui il progjet des bariduris pare claps al varà di vignî disvilupât secont de teorie de ~ (“Reliability Design”) (SiF 03/4. . (Scf). aforistic [afo'ristik]. v zakup. (Bel). a cjase di Alberto Della Ragione. afni ['afni] m KEM hafnij (Hf). aforistichementri [aforistike'mentri] adv aforistično. (Bel) 2. jamstvo n. al à aprofitât Triest che. naval m.afezionâ [afetsio'na:] tr spoprijateljiti. potrdilo n. afezionât [afetsio'na:t]. afinâ [afi'na:] tr 1. udeležba f (npr. (SiF 02/1). altri sistem par ~ la capacitât critiche dal frut (Pa). dongje Gjenue. potrditi se. Daspò da lis aflatossinis a son stadis scuviertis une vore di altris micotossinis (SiF 02/1. afonz [a'fonts] adv → fonz. množica f (ljudi). che al vîf la dimension de ~ cun discrezion. par virtût. tal so cjalâ ~ . ~si refl 1.. FIG izostriti. La cuantitât di FB1 e je stade misurade cuntun sisteme comerciâl di cromatografie di ~ (Fumitest Vicam). che al veve un sens afirmâsi come latins o romans (La). so afezionât colezionist. 2. vê in ~ alc. dafonz. di passaç (Pa 06/1). (Pa) Afgane [af'gane] f Afganistanka f. v volitvah). trpinčiti. soparnost f. malaiìis che a aflizin la umanitât. afietôs [afie'to:s] adj prisrčen. pritrditi. jedrnat. pritekanje n. najemati. podpreti. afidâ [afi'da:] tr zaupati (komu kaj). fâ ~ sù cdn. ljubezen f. afonija f. → contindi. (La 05/12). afirmazion [afirmatsi'on] f potrditev f. aflatossine [aflato'sine] m KEM aflatoksin m. . zagotovilo n. aflizion [aflitsi'on] f žalost f. najemen. FIG) podobnost f. Il trafic des feminis che a vegnin dal Sudest asiatic al smire l’Americhe dal Nord. pritrdilo n. afitâ [afi'ta:] tr 1. Un om di Dolegnan al leve a menâ l’~ al paron che al stave a Puçui. afrescjâ [afres'qa:] tr ARS poslikati s freskami. (La 05/7) afidavit [afi'davit] m JUR afidavit m (garancijsko pismo). La pluralitât des lenghis no inderedie l'~ di un Impêr universâl unic (Pa). izročanje n. vzeti v najem.i m Afganistan m. dajanje n. afituâi. afinitât [afini'ta:t] f 1. 2. čustveno. → fin I. kaj. aflizi [a'flidži] (afliç [-'it∫] / aflîç. zvest. ~si refl zanesti se. afektivno. ma il ministri cumò al è masse impegnât a fâ concorince ai “marines” merecans te vuere dal ~. ~ Afgan Afganistanec m.. izboljšati. presi di ~ ljubiteljska cena f. nagnjenje n. ~ m najemnik m. nežen. equilibri e cussience madure (Pa 03/2). nežnost f. -ade adj vdan. afiet [afi'et] m čustvo n. afrescjist [afres'qist] m ARS freskant m. afolâ [afo'la:] tr napolniti. (splošno) uspeh m. žalovanje n. “Ararat”. -ade adj nabito poln. Dal rest purpûr il regjissêr Atom Egoyan al à afidât. naval m. zakup m. afidament [afida'ment] m 1. la partecipazion plui alte si le à vude a Premariâs (Onde). uresničitev f (potrjuje se. Se i patriarcjis venezian a vessin vût un fregul di ~ pe lôr glesie (Natisone/furlanis). afit [a'fit] m najem m. uresničuje se). oddajati v najem. chel furlan. (Pa 04/06). za fa 2 agns. KEM afiniteta f. afolament [afola'ment] m gneča f. Si è rivâts al procès no parvie dal lôr rapuart ~. (Pa 02). (Pa) afolât [afo'la:t]. Te Bibie Diu al diclare che la tiere e je sô. afon ['afon] adj brez glasu. afositât [afozi'ta:t] f soparica f. brusiti 2. ~ m pritok m. ~ che e sa di integralisim. najeti. naostriti. p aflizût in aflit [-'it]) tr (u)žalostiti. zakupnik m.. ~ definitîf dai lavôrs a la imprese "Alpe Costruzioni Srl" di Udin. PSIH afektiven. zaupanja vreden. Afganistan [afganis'tan] kr. la funzion di riclamâ chê trimende realtât storiche. vuere dal ~ afganistanska vojna. afiliazion [afiliatsi'on] f JUR afiliacija f. privržen. par inteligjence. afektivnost f. ma a son indoeuropeans. 47-59).). par chel che al sarà. afluence [aflu'εnt∫e] f 1. par sconzurà afolaments discomuts. navezan. alc zanesti se na koga. oddati. afirmâ [afir'ma:] tr (po)trditi. nagnjenje n. simpatija f. nagnesti. al à superât i ultins intops par ~ cun fuarce la sô primazie. e nô oms o sin incuilins. dulà che amôr e ~ si incrosis un cul altri. vê ~ par nekaj/ nekdo biti nekomu pri srcu. dotok m 2. čustven. ljubeznivost f. (Natisone/miti). cjamare di ~ (Sg) najemniška soba 2. afietosetât [afietoze'ta:t] f prisrčnost f. bridkost f. mučiti. (CoUd).(Pa 02). prijateljski. I organizadôrs a consein di sielzi i dîs di vore pe visite. -iche adj aforističen. izročanje n (zneska ipd. afossament [afosa'ment] m izkop jarka. par viodi se tra i doi si podeve cjatâ cualchi ~. (BelAlci). Ultims par cualitâts pastorâls.(La 04/11). afietivementri [afetive'mentri] adv strastno. aforisim [afo'rizim] f → aforisme. (Pa 04/07) afresc [a'fresk] f ARS freska f (na presno slikana podoba). afituâl [afitu'a:l] adj najemniški. Par chel che al inten la ~ al vôt. a fin che [afin'ke] co da (bi) (namenilno). aforizem m. e ~ dal fiort une vore font di Bra Viken (CoUd). Pai obietîfs pui grancj si scuegnarà fâ ~ su lis autoritâts publichis (Pa). sorodnost f. duhovit. pridobiti (koga). par ubidience e ~ . cjapâ ~ par un čutiti nekaj za nekoga. la preocupazion. afietivitât [afietivi'ta:t] f čustvenost f. (Pa 2002). ljubezniv. izpopolniti. di tantis fameis. cemût che si à dite dai afgans. prijaznost f. (t. che al à stimât plui di 7 mil vitimis te vuere afgane (Pa 03/11). sorodnost f. afonie [afo'nie] f MED brezglasnost f. 31-45). l’~ di une intiere valade. no podeve fâ ~ ni suntun miedi e ni su altri personâl sanitari. aforisme [afo'rizme] f izrek m. zaupanje n. afgan [af'gan] adj afganistanski. afidabil [afi'dabil] adj zanesljiv. teorie de ~ teorija zanesljivosti. poistovetiti se. aflizis. fintremai cuant che al torne a Rome tal '44. a un film di fantasie. afidabilitât [afidabili'ta:t] f zanesljivost f. Une tiere uniche ancje par resons afetivis. strasten. čuten. ostriti. naklonjenost f. množica f (ljudi). afiniteta f 3. vzbuditi ljubezen. afluent [aflu'εnt] adj pritočen. african [afri'kan] adj afriški. olmant la mancjance di cualsisei limit.

daspò l'~ dal ciment. golt m. Afroamericane [afroameri'kane] f Afroamerčanka f. ~ frescje sveža voda. izžlebitev f. il filistrin. movi lis aghis sul cont di une cjosse Si capìs che a Triest il parlamentâr no si è riscjât a movi lis aghis sul cont di une cjosse fate a pueste par scjaldâ il lat de fassistarie di ventilà. lis deitâts in muse dure / i agarûi al fogolâr dame.i m MIT Agamemnon m. agadôs [aga'do:s]. chel rapuart di armonie cun nô e cul mont che nus covente plui che no la ~ di bevi. (infoanziani. passant par ~ 3. kava ipd. cena (Pa). (Bibl-Apoc). Jo o fasei une arcje di ~ (Bibl.. letoviščarji ob ognjišču. -ose adj MED aftozen f. al jere stât lui.). ~ m African Afričan m. Agamemnon [aga'memnon] os. dulà che frute o mi bagnavi tra i siei claps inte sô ~ sclete (Natisone/furlanis). grlo n . agamičen. agadorie f ) m 1.) izrez m (na obleki). (Pa 02). ta cjase mortuarie (sf). africanistic [afrika'nistik]. (SiF 03/4.. ~ di bevi pitna voda. afront [a'front] m napad m. agamic [a'gamik]. -ade adj LING sun ~ zliti glas. agaçon [aga't∫on] m (močna) rosa f. aghis refluis odpadne vode. jarek m. il morâr. premočen. FIG voda f. poce di ~ mlakuža f. izdolbina f. obiskovalka f toplic. obiskovalec m toplic. -iche adj afrikanističen. che a son elements vivûts te nestre realtât. tok m (vode). jarek m. soteska f.) goltanec m. un grop di associazions impegnadis in ~ (Pa). Afriche ['afrike] kr. reka f. odtočna cev f. agave ['agave] f BOT agava f (Agave). passâ la ~ 5. ~ misclice slana voda. ma e fo ancje obleade a sapuartà che tra Fiume. vila f. FIG (šalj. Za fa cualchi mês. agâr [a'ga:r] m (redko) brazda f. Agate ['agate] os. mirna voda. agaragar m (želatina iz alg). grlo n. I sistemis plui cognossûts pal tratament des aghis refluis a son i procès a pantan atîf. ~ plovane deževnica. al vûl dî che il bocâl par umiliâ l’agadorie no ti mancjarà → garat 4. ~ di limon limonada f. menâ il cjâr par ~ hoditi kakor pes okoli vroče kaše. agarole II [aga'r‫כ‬le] f letoviščarka f. greben m. ~ muarte tiha. (praxisfriuli). agaçâl [aga't∫a:l] m → surtum. najada f. -ice adj voden.i f Afrika f. vodna vila f. agamie [aga'mie] f BIOL nespolno razmnoževanje n. hudournik m. → dituart. vila f. agaç) akacija f. -ache adj spolno dražljiv. ~ sante blagoslovljena voda. jarek m. -ose adj voden. (mediacastions. sokrvica (bolj običajno aghiç) f. robinija f. dicà dilà da la Aghe levo in desno Tilmenta. ki se kujajo (zaradi slabega vremena). agape ['agape] f REL agape f (obredni obred prvih kristjanov s pogostitvijo revnih). → scjaveç 2. Africane [afri'kane] f Afričanka f. (raz)žalitev f. Al è stât presentât a Rome il rapuart anuâl sul stât des aghis balneabilis dal stât italian. -iche adj BIOL nespolen. iche adj afroazijski.. (vino) pátoka f. i vôi sbeleâts e ~. al jere compagn dal diaspro e de ~ rosse. agarûl [aga'ru:l] m letoviščar m. agan [a'gan] m → vagan. termalna voda f. ~ corint tekoča voda. moker. Bepo cence suspiet a’la viôt / e ~ fra tantis la crôt.chel des feminis africanis al è destinât in Europe.htm). agate ['agate] f → aghite. di pôc a vevin tirât dentri la ~ (MazzonIol) 2. agane [a'gane] f MIT nimfa f. afrocuban [afroku'ban] adj afrokubanski. agarole I [aga'r‫כ‬le] f 1.). lis cuais no van simpri par chel ~ ne gre vedno vse gladko. (O) 4. ~ alte plima f. razpoka f.i f → Aghite. agadorie [aga'd‫כ‬rie] f → agadôr. agamija f. plene di pins maritims e parfìn une fontane di ~ risultive. aghis teritoriâls teritorialne vode. a Catanie (La). li dal Conservatori o vin organizât dai ’seminaris sul repertori musicâl ~ vierts pal public (Pa). ~ m Afrokubanec m. ~ glaçade snežni metež. na tej in oni strani Tilmenta. afrodisiac [afrodi'ziak]. potok m. afro ['afro] prvi del v zloženkah afro-. Fer achì suntun pît o cjali cence mans ~ muarte ~ fuarte vuarbe platade (lacomugne). bivanje n. mezga f. Triest e la cueste furlane (aghis teritoriâls venezianis) (Natisone/furlanis). agadin [aga'din] m 1. prime di sposâsi a dedicavin la proprie pipine a la dee ~. tal fâ l’agadorie par gjavâ l’umiditât dal mûr che al veve çoncjade la lidîs maestre di chel len 2. pršavica f. agadiç [aga'dit∫]. 73-84). vlažen. agace [a'gat∫e] f BOT (t. afroasiatic [afroazi'atik]. dežek m. afroamerican [afroameri'kan] adj afroameriški. si viôt che al à di vê plene la cjanive di scjaveç e di agarolis. africanistiche [afrika'nistike] f afrikanistika f. FIG (šalj. agadôr [aga'do:r] (t.com/nuova_pagina_2. i gustâs lis cenis. afte ['afte] f MED afta f (vrsta ustnega ulkusa). Il sun ~ palatâl sort (Il sun des peraulis talianis cinema. africât [afri'ka:t]. su la rive dal Tiliment. la palade. e torne a ripiâsi e si rimpine cuntun pas plui lizêr (Natisone/furlanis). BIOL agar m. al è stât pussibil concentrâ i propagui (SiF 02/1. ~ te pupule krč v meči. ~ pudie žveplena voda f. afrometer [a'fr‫כ‬meter] m afrometer m. (bolj običajno agaçon) (močna) rosa f. robinija f (Acacia). neizkvarjena voda. afriški. razor m. vlaga f. Afrodite [afro'dite] f MIT Afrodita f. pijača f (mleko. aghe ['age] f 1. (bolj običajno aghegole) pršavica f (dež). cologne) KEM voda f. La stradele. voda f. vê in bocje l’~ skomine imeti (po čem) 2. agarizât [agari'dza:t] ?? Invezit doprant tampons di teren agarizât e piçulis modificazions dal aparât. Tal doman a soi lât a tirâ le ~ sante a mê sûr. (Pa 03/5) 3. ~ m afrodiziak m. agagn [a'gañ] m krč m. tirâ dentri la ~ vodo napeljati v hišo. → agarûl.htm) agaragar [a'ga:r] m KEM. bistvo n. vdrtina f. aghis balneabilis vode primerne za kopanje.(Pa). (t. spolno dražilo n. ~ di narant oranžada. ~ risultive studenčnica. moker. ~ m Afroameričan m. Afrocubane [afroku'bane] f Afrokubančanka f. i goloseçs 3. morje ipd. Ma dilunc un piligrinaç al sepulcri de martare ~. BOT (bolj običajno agace) akacija f. aftôs [af'to:s].Lis Aganis a son lis striis che a stan tai çondars su la aghe dal Citon. patatis agadacis. čarovnica f. izvarek . (BrLi). afrikata f. (Pa 04/07). podopo al è di paiâ la locande. ranitev f . lis agarolis. Cuissà che nus capiti d’incuintrâ une Agane” mi diseve ridint. In fevrâr il soreli al va par ogni ~. ~ basse oseka f.it/archivio/notizie1pag/64. agaç [a'gat∫] m 1.deuteronomi) 2. vlaga f. 31-45). korito n. ~ sclete čista. limfa f. Jo o voi indenant a piturâ l'~. voda f (jezero.

lajšati 2. okreten. posrednik m. dopolnjevanje n. agjenzie [aăen'tsie] m 1. -ade adj 1. nemiren. pretres m. Il dsRNA come ~ causâl de ipovirulence. tvar(ina) f. cenonê da un negozi il prin ~ . zastopnik m. pisec življenjepisov svetnikov. drugače kot večina. curiose e cuintri ~. ažuriran. živahnost f. ~ cologne kolonjska voda. urin m. (Bel). podružnica f. 2. agencija f. ~ pesante težka voda.(Ta). agent m. beležnica s koledarjem. spandi la ~ scati. agjetivâ. preglednik m. (manj običajno gnagne) teta f. 2. jessi in brutis aghis znajti se v neugodnem položaju. dnevnik 2. opravnik m. vlažnost f. agjî [a'ăi:] (agjîs. 9). bister. vznemirjenost f. la ~ cidine e fâs la gran ruvine tiha voda bregove dere. močno poželiti kaj. bistrost f. ~. izpopolnjevanje n. 4. vznemiriti se. (JM). prilagajati se (času). ravnati. razgibati se. mahati. dobro obveščen. dopolniti. vznemiren. . 3. policaj m. cui braçs crevâts de fadie. -iche f REL hagiografski. tignîsi agjornât ostati. agherase [age'raze] f KEM terpentinovec m. 13 te cuarte file: aur. f Agata f. agitacija f.. devterijev oksid D2O. cuintri ~ FIG proti toku. mokrota f. sok m. e che si spostin ~ tra la realtât cognossude e che virtuâl des . agjil ['aăil] adj 1. (ProvBr). o salocor di cualchi malade magari par lâ a spandi la ~ (lacomugne) 9. 9). poslovalnica f.. La galarie e ven scuindude tra altris fabricâts ai ispetôrs de “Aiea” (l’~ atomiche dal “Onu”). agjornament [aăorna'ment] m 1. → sgnape. POL agitacija f. agjitazion [aăitatsi'on] f 1. razburjenje n. butâ ~ sul fûc vodo na ogenj vreči. snov f. preložiti. vznemirjenje n. il balon. ametist. come se cirî lis feradis dal benandant e il fat di no cjatâlis al fomentàs la sô ~ (Mar) 2. ažuriranje m. strasten. (Bibl-Esodo). jessi resident (CoUd). razburiti. si pues domandâ la concession de tessare di traspuart ~ a trê cundizions: 1.i. mezga f. In grant secret al sta par jessi completât a Arak l’implant di produzion de ~ pesante (Pa 06/1) 6. -ade adj 1. življenjepis svetnika. agjissis. sejo). agjent [a'ăεnt] m 1. stresti 3. razburjen 3. PROV La ~ e il fûc a stan in pôc lûc . Salacôr parcè che Francesc a an rivât a dumiesteâlu. FRAZ meti ~. urnost f. nemir m. prilagoditi. cjatâ l’~ pascâl (carn. razgibati 2.m. vzburkati. spraviti na tekoče. ~ causâl MED vzročni dejavnik. a vuarî des aghis di stomi 7. salte fûr un ~ pestilenziâl.lci) aglutinazion [aglutinatsi'on] f LING aglutinacija f. nemir . ancje midiant colegaments informatics e telematics (Provincia). (Pa 06/1). ~ atomiche dal “Onu” atomska agencija ZN. dnevni red. scalnica f. agjitât [aăi'ta:t]. Plui che un agjent imperiâl mi someave un cjaçadôr di misteris. (Sg) 8. agens m. gibčen. pretresati. almancul tes agjografiis tradizionâls. pretresti. učinkovati. agjitadôr [aăita'do:r] m agitator m. seje). dejavnik m.. (SiF 03/4. agne ['añe] f 1. aghedivite [agedi'vite] f žganje n. agjografie [agjogra'fie] f REL hagiografija f. bencin m. MUZ agitato. fâ vignî la ~ in bocje komu delati skomine.[aăeti'va:] tr → adietivâ-. lassâ che la ~ a cori pal troi. ažurirati. biti na tekočem. telesnost f. faktor m.// < neolat. TEAT igrati. I siei temis a son stâts la resistence. ažure. agjornâ [aăor'na:] tr 1. protestno zborovanje n 3. aghiç [a'git∫] m 1. ~ di bonodôr parfum m. izpopolniti. dut intune ~. preložitev f. netâju dai strafaniçs e des sprofumadis dai storics e dai agiografs. razburkan 2. prodajalec m. (lacomugne). hitro prilagodljiv. razburkati.// < lat. O feveli de Rerum Novarum (1891) e des edizions agjornadis. delovati 3. parvìe che al veve agjît par legjtime difese (Friulinelmondo) 2. agjografic [agjo'grafic]. Agjenzie di informazion obveščevalna agencija. agent m. razgibanje n. (SiF 02/1) agjitâ [aăi'ta:] (o agjiti) tr 1. odgoditi (npr. odgoditev f (npr. la leterature pai zovins. agjende [a'ăende] f 1. agjilmentri [aăil'mentri] adv okretno. posodobiti. ukrepati. Si à podût cussì fâ un belanç sui prins trê agns di funzionament di chest regjim di ~ che al interesse i automobiliscj de nestre regjon. sokrvica. ~ di rosis. un esorcist o un strion. pomagati verifichis indiretis o ~ verifichis diretis. a vedin rivât a scridelî la “uficialitât” de interviste. onis e. cussì di rivâ a vê un contat plui ~ cui intervistâts (SiF 02/1 ) agjilitât [aăili'ta:t] f 1. Quadragesimo Anno (1931) (Bel). del(ov)ati. stresti se. agenda. pot m. opazolavec m. FIG gnoj m. dut passât par une cjalade militante. bêçs come ~ F denarja ko dreka. (Pa). -ade adj z olajšavami. ~ che a côr no puarte sporc ??. dopolnitev f 2. uren 2. Aghite ['agite] os. TRG nameščenec m. Mê ~ a no veve pipines come chês di vuê (sangiorgioinsieme) 2. E l’arbul al butave fûr il so ~ (Mar) 2. agjevolât [aăevo'la:t]. un fornel di ~ naprava za žganjekuho. (SiF 03/4. ugoden. stavka f. trgovski pomočnik m. a gambiave colôr parcè che sot al coreve l’~ come sanc 3. ščuvati. a patissin la scjarsetât di aghe potabil par meti in vore i principis stabilîts de “Agjende 21”.) srečati/ najti . ~ nanfe ekstrat iz oranžnih cvetov. dut in ~. FIG vlaga f. O publichìn la interviste che la ~ di informazion dai ladins dolomitans (Pa 03/8) 2. vihteti. al bastave il bonodôr di pan fresc par fâ vignî la ~. agjornât [aăor'na:t]. vznemiriti. p agjît) it 1. aquavitae aghegole [age'g‫כ‬le] f pršavica v: fâ vignî la ~ sliniti se po čem. l’~ causâl dal cancar dal cjastinâr. FIG živahen. FIG splošno ime za starejšo žensko. il rock. spraviti se na tekoče. dut in ~ popolnoma premočen. znoj m. pomoč m. agjograf [agjo'graf] m REL hagiograf m. razburiti se. agnel [a'ñεl] m jagnje n. lâ cuintri ~ FIG plavati proti toku. agenda. A rustirin l'~ di Pasche sul fûc (Bibl-Cron). nastopati. Al si sentave sul çoc o su la plante apene taiade. in ce pîts di ~ che o sin v kakšne vode smo zabredli. ~si refl (po)tresti se. agjevolazion [aăevolatsi'on] f olajšava f. seč m. dut sot ~. okretnost f. le â onzude di ~. agjis. a son propit lôr chei che a mostrin plui grande ~ e flessibilitât mentâl tal imparâ lis lenghis. ~si refl strokovno se izpopolniti. mezga f. A mieç sium si sprofondin tal ~. gibčnost f. prepoten. (CoUd ). informacijski urad. BOT limfa f. aghite ['agite] f MIN ahat m. terpentinova esenca. filiala f. Te tjerce: opal. agjetivazion [aăetivatsi'on] f → adietivazion. živahno.. agjitabil [aăi'tabil] adj FIG občutljiv. spretno. FIZIOL voda f. agjevolâ [aăevo'la:] tr 1. (SiF 02/1) 2. (po)tresti. (Pa 02) “Agenda 21”. agjetîf [aăe'ti:f] m → adietîf. tekočina f. agencija f. lâ ad ~ cul zei vodo v morjo nesti.

obremenje. Il Friûl al varà di jessi ~. -ade adj poslabšan. biti zavezan. di dut chest us varai ~ . che di sigûr nissun al sa cuant (joannis). agresor m. agonâl [ago'na:l] adj ŠP. privoliti. (GP) 2. tant la machine lu stave partant ator ~ (Ta). zvišati (kazen) 2. agrât [a'gra:t]. realtât agrarie kmetijska stvarnost. ceniti. agregazion [agregatsi'on] f 1. leta in leta. agon [a'gon] m 1. -iche adj agonijski. obremeniti. od agnul) m angelček m. potrditev f. ~ al è stât ancje il fondadôr de Union dai Scritôrs Furlans. JUR poostriti. agravament [agrava'ment] m 1. Si sa che une ministrazion provinciâl no po risolvi ducj i problemis.zelo prijaznega človeka. PROV I fruts e i cjocs e àn simpri l'~ custode cun lôr (proverbifriulani). propit par rapresentâ dut l'~ dai citadins dal prin al ultin (Sclese). lâ vie cui ~s Agnulut [añu'lut] (demin. Facoltât di Agrarie agronomska fakulteta. agrari [a'grari] adj poljedelski. E je une cualitât di agnolots. FIG tekma f. agregiranje n. KEM agregacija f. ~ adj JUR obtežilen. .) KUL testenine z mesnim nadevom. FIG il pâl dal ~ plezalni drog. cul contrast. toplo.(Pa). (Pa 05/05). povečati.i. jessi ~ biti hvaležen. Il lôr steme: un diaul ros che al svole ~ sul fonts celest dal cîl. l’~ custodi angel varuh. scuele di paruchîr e magazin (CoUd). agratis [a'gratis] adv zastonj. odobravanje n. agravant [agra'vant] m JUR obremenilna okoliščina f. agresija f.. ai 17 di Jugn al è stât elet Dean de Facoltât di Agrarie de Universitât (SiF) 2. Dopo agns e ~ di cjacaris. agora f. l’~ de pâs angel miru. bolezni). agonie [ago'nie] f → agunie. agravât [agra'va:t].it/SAgnes/santa. brezplačno. agradî [agra'di:] tr blagovoliti. -ade adj hvaležen. pa la cuâl nissun gjerarche o gjerarcut al acetarà che un laic cence autorevolece. un regâl dai plui ~s. ki ima na vrhu nagrade. zahvalen. chest regâl o viôt za che lu agradîs. hvaležen. cu la sfide direte de fole tal ~ popolâr.i m ??(IT Angelo).. stâts di ~ agregatna stanja. združiti. (CoUd). dobrodošel. Tai agns e deventà sede dal Consorzi Agrari Provinciâl. Pietro Brollo (istitutopiopaschini) agradît [agra'di:t]. (Leng). sicu sacrifici intîr e une ~ di anade cence taris. → Engjadine.htm) agnolesse [año'lese] f REL angelica f. riforme agrarie agrarna reforma. ~ m agnostik m. (Bel). la gaudie de passude agnele [a'ñεle] f jagnijica f. neopredeljenost (verska. viers chel soreli che cumò i somee crût dal par de aghe. poslabšanje n (npr. vê ~ (manj običajno savê ~ ) biti hvaležen. kmetijski. la cognossince de realtât plui cu la compulsazion dai libris e cu lis discuisizions fra i esperts che cul contat. agonic [a'g‫כ‬nik]. FILOZ agnostičen 2. -ive adj agresiven. Consorzi ~ kmetijski konzorcij. -ide adj prijeten. poljedeljstvo n. (Pa) agnulut [añu'lut] (demin. agnolot [año'lot] m (it. agnosticisim [añosti't∫izim] m 1. che a vegnin dal zardin o dal ort di cjase.. napadalen. ljudska skupščina f (v Atenah). davek m. lepo sprejet. naložba f. HIST agon m. politična).(lacomugne) agressôr [agre'so:r] m napadalec m. La cuestion e fo puartade in Assemblee e par votazion e fo decidude la ~ di Vignesie al ream di Carlo Alberto. Come lui cuant che si jere agregât ae »Garibaldi« (PauluzzoN). (t. Difat il sacrifici plui agradît a Diu al è l'amôr concret viers il prossim (Ponte) agrafie [agra'fie] f MED agrafija f. cetantis casarmis e ancjetancj grebanos dal “Demani militâr” a son daûr a passâ in dite ae Regjon Friûl-VJ e ai Comuns. spojitev f. f Angela f. di ~ Marie Diana di Udin. sprejeti. obtežiti. . o dal bosc dal amì agricultôr o compradis intune see o intune ~. Agnês [a'ñe:s] os. Agnul ['añul] os. (IT Agnese) Neža f. tekmovalen. dobro. e cu l’~ imperdonabil (Bel). Lis peraulis di ~ dal arcivescul di Udin.(Bel). che e je une robe vergognose. ingrumâts e agravâts ta chescj ultims agns.) angel m. par prudelâ la riforme agrarie (Pa). ma al è il stomi che lu sburte a ~ la ombrene. (CoUd). agnul ['añul] m angel m. -iche adj 1. priznati. leta in leta. gratis. obremenilen. sicu sacrifici pal (Bibl-Numars). neopredeljen (verska.(Pa) agressivitât [agresivi'ta:t] f agresivnost f. vôs buine sevi di consolâ che di contestâ te realtât agrarie furlane (La 04/3). (Pa 04/03) agravece [agra'vet∫e] f naložitev f. ~ m hvaležnost f. (La 04/4). všeč. Agnule ['añule] os. tekmovališče n 2. E l’~ al varès di vê il so rituâl cul stes dirit de fede. m (IT Angelino). od Agnul) os. dolga leta. In cjase al regnave l’odio pai predis e l’~ o indiference. un ~ di prin sium angel dobrote. stât ~ agonijsko stanje. agnorums [a'ñ‫כ‬runs] [a'ñ‫כ‬rums] mpl mnogo leta. poostritev f 2. i. che i insiums nus disin alc di impuartant sul cont dai nestris istints (ses. rad videti. FILOZ agnosticizem m 2. agnorum [a'ñ‫כ‬rum] m pl → agnorums. z veseljem sprejeti. agnelade [añe'lade] f belato di petto. fatis su une vore di ~ in daûr. spoštovati.i. Lune lunete sierade in cjamerete l'~ a sunâ la Madone a predicjâ il Signôr (sangiorgioinsieme). ~si refl poslabšati se. ma la tradizion di fâ fieste cun solenitât a Sante ~ (rotec. kopičenje n. odobrenje n. al è un groput di cjasis vecjis. bons. I autôrs a pandin un ~ a ducj chei che a àn judât par chest lavôr (SiF 02/1) agravâ [agra'va:] tr 1. (BrLi). janjka f. agressîf [agre'si:f]. ~). napadalnost f. sprejet. blagovolitev f. calaran lis agravecis / il cumierç al flurirà agregâ [agre'ga:] tr pridružiti. ugajati. plens di un dolç romatic. ljub. tu eno z drugim nima nič. un agnel di anade cence taris. kmetijska trgovina. politična). (ž. agns e ~ mnogo leta. agression [agresi'on] f napad m. agnostic [a'ñostik]. povečanje n. se al vûl vivi di riflès. agrafe [a'grafe] f krempelj m. boj m. kmetijstvo n. pandi un/l’~ zahvaljevati se. E je une ~ tai confronts de famee de bande dai “mass media”. odobriti. dolga leta. Zuan Batiste Cavedalis al studià a San Vît. agose ['agora] f ?? Jo o rivai a viodi chê ardinte saete dal zovin Cupît disfredâsi ai virtuôs rais de agose lune (ShW) agorafobie [agorafo'bie] f PSIH agorafobija (strah pred odprtimi prostori). POL) združitev f. agrarie [a'grarie] f 1. agora ['agora] f HIST trg m. (Mar) agradiment [agradi'ment] m zadovoljstvo n. HIST agonalen. čislati. un cjap di agnolessis / devotis di Marie. chê code no va su chê ~ to s tem nima nobene veze.

// < gr. e sarès stade une altre zornade di canicule e di un cjaldon. v nič. MUZ napev m. sunin li Aimariis. kmetovalec m.i f Haag m. (La 06/1). Fra i interès dal Nestri si po zontâ ancje l’~. -iche adj agronomski. Cemût aial tacât a interessâsi di Pasolini e par ce. e al tire ~ di gambiament. podnebje n. cun gran ~ na veličastni način. vetrc m.45 euros. (Onde). agricolture [agricul'ture] f → agriculture. agroambientâl [agroambien'ta:l] adj ?? jutoris pai inviestiments inte aziende agricule a conduzion feminine. gleženj m.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. na prostem. veter m. pôi e aieressis che a slargjin il lôr ombrenûl. robis par ~ stvari. Aie ['aie] kr. Claupa e je intun lûc cetant interesant par un svilup ~ (taicinvriaul). aiar II ['aiar] m BOT 1. tecnologjiis agroalimentârs). veter m. agronomska znanost. zrak m. spodleteti. (t. jutoris agroambientâi. agunistiche [agu'nistike] f (gr. ~ consumât slab zrak. a rivarin a Cesaree il re ~ e Berenice (Bibl-Az). smrtni boj.. aiarat. aiarin [aia'rin] (demin. il soreli al regalave tocs di place e cortis aiarosis di puartis [di portici] a l’ombrene sigure di sè aide ['aide] int hajde. Marijan Brecelj. Aimariis [a'ine] f nevihta f. ma l’~ des Cavennes al è un ~ di salût je zdravo podnebje (zdrav zrak). de aghe . E3 od vê. angunie) f 1. arisel. Universitât di Udin. agro. Italie.. sul ~ dolç e amâr di une vilote. (scuolamediamortegliano). umiranje n. tal ~ libar zunaj.(don). ~ salvadi vinograjski luk (Allium vineale). Duncje: in ~ intensive il cost di conduzion di un teren di 5 mil mq semenât cul mais al va a 460. No come i gjornaliscj ducj entusiascj de prime direte di une ~ di un Pontefice. gambiâ l’~ zamenjati okolje. aiarut. agonìa ’boj’. daspò al à cjacarât l’~ Enos Costantini agronomic [agro'n‫כ‬mik]. aier ['aier] m → aiar. agriturisim [agrotu'rizim] m kmečki turizem m. siencis economichis e sociâls (Pa).. Dipartiment di Biologjie e Economie Agro-Industriâl. obraz m. agunistic [agu'nistik]. BOT česen m (Allium). naveličan.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. ajde. dulà che ancje il setôr ~ nol po fâ plui. Firme a Lussemburc e a La ~ dal At unic european cun che i dîs Pais membris (retecivica). ailuros “maček” in fobos “strah”. mangjâ ~ FIG razjedati se (biti premalo poštovan). poljedelski” sln. (regione. il cjâf. športen. agronomija f. indenitât compensative (Pa 03/4). videz m. ma un ~ al soflave net aiaron [aia'ron] (akreš. aiarôs [aia'ro:s] adj 1. Il piçul ~ nol ten la blave a cjase sô. (. Dopo dîs di cjaminâ e dopo 600 chilometros di ~. ah ['a:] int ah! ahi ['a:i] int joj! ai ['ai] art a + i: nol è indreçât dome ai furlans (Pa) ai ['ai] E1 od vê: dai films che o ai viodût od filmov. poljedelec m. poljedelstvo n. (Pasolini) aìne [a'ine] f ANAT členek m. ~ di lôf čopasta hrušica (Muscari comosum). corompi l’~ odišaviti zrak. agroagroalimentâr [agroalimen'ta:r] adj AGR agroalimentaren. ae cualitât dal ~. (Pa). e ven mandade tal secjadôr de cooperative. tecnologjiis agroalimentârs siencis tecnologjichis (inzegnerie. ài ['ai] (t. aiar I ['aiar] (redko aer) m 1. agricul [a'grikul] adj kmetijski. ki sem jih videl... (Pa 04/02) Agripe [a'gripe] os. No suna par il timp. Ma in timp di slargjade modernizazion. agrituristic [agrotu'ristik]. aie ['aie] vpr.a son lis consecuencis causionadis de estinzion des carataristichis antropologjichis e spirtuâls tant tal grop dal ~ che intal grop dai osservadôrs . -iche adj tekmovalen. javor m (Acer pseudoplantus) 2. (SiF 02/1) agriculture [agrikul'ture] f kmetijstvo n. od aiar) m močan veter. (GP) agunie [agu'nie] (t. arija f. and’è passât ~ parsore dai cuvierts veliko časa je minilo. agronomie [agrono'mie] f nauk o poljedelstvu. FIG) ozračje n. agri.it/istituzionale/ giunta/allegati/friulane. izgled m.. La Italie e à un “Albo dei prodotti di montagna” par promovi il setôr ~ des monts. Di in chê volte al 2004 i câs di Aids in Friûl Vignesie Julie a son stâts 431. (Furlanist). poljedelski” sln. aiarat [aia'rat] m PEJ od aiar. aiaron. izraz m. . ~ m 1. zračen 2. a rivìn dongje un flum. kisel 2. poljedelski. aiarade [aia'rade] f sunek vetra. obl. FIG muka f. lâ par ~ iti po vodi. aiaresse [aia'rese] f BOT borov (Acer platanoides).pdf) 2. ANT igralec pri starih grkih. MUZ (s)peven. velika gneča. come dongje un malât in ~ kakor pri bolniku v smrtnem boju 2. (Provincia) Aidussine [aidu'sine] kr. deriv.fvg. dut il mont gnûf al zire ator di chest casselot discognossût.. la cjavace dal ~ . (Pa 04/02). su lis detignudis maris. agricultôr [agrikul'to:r] m kmet m. ~ intensive intenzivno kmetijstvo. puâr salvadi) m 1. agrest m → grest. ~ ! si partis ! Aids ['aids] m Aids. → vôl. tîr di ~ prepih. FIG zdolgočasen. cence un fîl di ~ (bassafriulana). viden. agroindustriâl [agroindustri'a:l] adj agroindustrijski.. malâts di ~ oboleli za aidsom.) agonistika f. dâsi ~ delati se imenitnega 5. E3 ž od vê . aì [a'i] adv (redko) da. une grande ~ močan sunek vetra.i m BIBL Agripa f. za bibliotecari a Nova Gorica (La 06/9). ~ o no ~ vût tuart? (Pa). ja: “vêso capît?” “aì” aiade [ai'ade] f česnova omaka f. agraren. agrologjie [agrolo'ăie] f agrologija f. agunisim [agu'nizim] m borbenost f (športna). jessi in ~ biti v agoniji. (SiF 03/3.(Pa). A rapresentin une sorte di oasi ciprès drets. câs di ~ primeri aidsa. che no à pierdût il so sflandôr nancje in cheste stagjon di ~ (BelAlci)// < gr. lice n. agronim [a'gr‫כ‬nim] m agronom m. raskav. nassût a ~ tal 1931. 69-81). ailurofobie [ailurofo'bie] f PSIH ailurofobija f (strah pred mačkami). Cualchi dì dopo. -iche adj nanašajoč se na kmečki turizem m. mi soi scussât une ~.i f Ajdovščina f. agonija f.mediateca-codroipo) 4. klen m (Acer campestris). in particolâr i problems des inrigazions. ki so šle po zraku.. → vint 3. na zraku. O sin par strade pal ~ dal Levan (Leng). agriagri ['agri] agre adj 1. borbeni 2. jessi dut in ~ biti vse na nogah. obl. leade ae capacitât ambientâl. aial ['aial] vpr. agunist [agu'nist] adj borben. ~ paisan podeželjski (kmečki) videz (človeka). lep 3. aiarìn. setôr ~ kmetijski sektor. la incompatibilitât de detenzion pai malâts di ~. od aiar) m vetrič m. vihar m.

O sin. Halani. ~si refl vznemiriti se. alaç [a'lat∫] (pl alaçs [a'lats]) m BOT ruševje n (Pinus mughus). La femine a fuarce di predicjes e soredut cu l’~ di un got di sgnape a è rivade a bonâlu e fâlu lâ tal jet. ~ ros rdeči alarm. → Ti âl viodût nissun? (Sg). prebivalec Aljaske. preplah m. iranskega ljudstva. Alice Weiss. ~ di mont (carn. cuasi ~. (ShW). alarmisim [alar'mizim] m paničarstvo n. Albane [al'bane] kr. la lenghe furlane e je rivade intal tierç Mileni.) . il cjampanîl al jere cussì grant. alberzâ [alber'dža:] tr prenočiti. te clime di ~ ros. trionfâl / a nâs la vile sore un fonz ~ ??Alban [al'ban] os.. alascan [alas'kan] adj aljaški. alabardîr [alabar'di:r] m helebardir m. (O). al ['al] obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu E3 m. pomagati. (Provincia). (Natisone). Si trate di 20 miliarts a l'an par dodis minorancis (albanese. ~ fals lažni alarm. izv. che za di un an a colaborin cui ~ de Calabrie (Pa) 2. particolâr gjenar di ~. alatîf [ala'ti:f] m LING alativ m. vznemirjati. ~ m BIOL albin m. e rivà une femine cun tun vâs di ~ plen di profum di nart rût . albar) f BOT trepetlika f. 408). aiût [ai'u:t] m 1.i m So pari ~ e sô mari. 1 Sabide S.ts Albin e Silvio (pensemaravee) albin [al'bin] adj BIOL albino. i f (Prepot) Ibana f (IT Albana). albastri [al'bastri] m albaster m. che al fâs saltâ fûr dai complès di inferioritât cui che al fevele lenghis tratadis cun ~. . dâ un ~ nuditi pomoč.)// < gr.airon [ai'ron] m ZOOL čaplja f (Ardea). ma bielzà in montagne. iran. alamârs [ala'ma:rs] mpl spletki (okrasne vrvce na krilu. albeâ [albe'a:] m svitanje n. adjutant m. alabastrin [alabas'trin] adj alabastrn. il soreli al mole cualchi ~ albâl [al'ba:l] adj zoren. alarmistic [alar'mistik]. -iche adj paničen. des cimis des monts. alarmist [alar'mist] (pl alarmiscj) m paničar m. âl ['a:l] vpr. hotel m. albierc [al'bεrk] m → alberc. domišljavost f. cjiscjel di ~ Di segnalâ il cjiscjel di Albane. tratâ cun ~ ravnati s kom arogantno. zaim. (La 04/3).. sev. Albert [al'bεrt] os. alarmirati.. Albin [al'bin] os. od kasp. di Povolâr. ošabnost f.m Albert m.i m HIST (gotski kralj) Alarik m. albierghîr [albier'gi:r] adj → alberghîr. alât [a'la:t]. (ud. pomagač m. (La 06/3) 2. sončni žarek. alabastri [ala'bastri] m → albastri. panika f: ma al zonte ancje che lis previsions di riprese a permetin di evitâ alarmisims. → aial. albade [al'bade] f sijaj sonca. tant che l'~ che i à gjavât il vues al lôf. paničarski. → olnâr di mont.i f Albanija f. labarde) f helebarda f. allantiasis k allantiko ’klobasa’.i m Aljaska f. aiudant [aiu'dant] m 1. (Ponte). altâr ~ krilni oltar.te Albine (pensemaravee) albinisim [albini'zim] m BIOL albinizem m. bradničar m. 15 Lunis S. albanês [alba'ne:s]. Albanie [alba'nie] kr. albierc [albi'εrk] ) m prenočišče n.. Al jere lunc e flap cun tune muse cence caratar. za al è ben salvâ la piel. âl ['a:l] m BOT (carn. o varessin di lâ a studiâ lis aghis de ~ o de Siberie (Pa 02). aroganca f.i.. Alarì [ala'ri] os. tratant di fâi propagande ae citât de ~ (Pa). al puedi tornâ a viodi a cricâ une ~ di libertât e di autoguvier (Pa). albanski jezik. m Alan m. -ade adj krilat. vuarp si crôt. Albanese [alba'neze] f Albanka f. L’altâr ~. Il cîl clâr dal ~ al è cetant biel. albierghîr) adj gostinski. tra i contadìns‚’l è spes l’originâl / che al à la 1a stupidissime ~ / di volê tignî unevore di campagne. dati prenočišče. catalane. che al ten di vuardie il flum Judri. (La). bradnica f. alantoit [ala'ma:rs] KEM alantois m.i. Cul ~ di Diu. albanščina f. pomočnik m 2. ~ blanc (carn. alberc [al'bεrk] (t. (Pa 06/1). lat. preplašiti se. alarmi [a'larmi] m → alarm. che par furlan si dîs (CoGonars). pod streho vzeti. (CoCamp) alarmâ [alar'ma:] tr vznemiriti. ob zarji. Al à di ve plôt unevore in ~ (Natisone/furlanis) albar ['albar] m → albare. ambicija f. beličen. albespine [albes'pine] f BOT glog m. jez.. si son fats conossi tal mont da culture. (Cjargne) predvsem s pomočjo požirka žganja. Albanec m. VOJ pribočnik m. là che mê none Anzule e veve un ~ (Natisone/furlanis) alberghîr [albier'gi:r] (t. Alan [a'lan] os. il frut al cjante deček poje. (BrLi) Albine [al'bine] os. kam?).i f Albina f. Alanoi.)’ Alan [a'lan] m Alan m (pripadnik zgod. preplašiti. jelševina f.(Bibl-Mc) albe ['albe] f zora f. L'amôr no cui vôi ma cul sintiment al viôt e al è par chest che l’~ Cupît. sunâ l’~ biti alarm. → olnâr. albare ['albare] (t. ~ m 1. Alani. allativus m (na vpr. beli trn m (Crataegus oxyacantha).camcom). -ese adj albanski. (lacomugne) aiti ['aiti] adj → altri. alan [a'lan] m ZOOL doga f. che vie pe seconde vuere mondiâl i abitants dal paîs a levin a parâsi li sot cuant che a sintivin a sunâ l’~. une situazion di ~ perpetui položaj stalnega preplaha.(JM) alarm [a'larm] m alarm m. alabarde [ala'barde] (t. častihlepnost f. pomočnik m. alantiasi [a'l??] MED zastrupitev s klobasami // od gr. e criche l’~ dani se. ni di Atile (452). → olnâr blanc . svita se. vuluçadis tes lûs crevulis dal cîl su l'~. (Pa) aitori [ai'tori] m → jutori. oholost f. beličnik m.) jelša f. → jutori 2.i m Albin m. e dai furlans. pomoč m. dal sport e in tancj aitis cjamps dulà che l'om al svilupe las propias ativitâts.). I Latins no salvarin il Friûl ni des dôs invasions gotichis dal re ~ (401. alà [a'la] adv → lâ. alantoine [alanto'ine] f KEM alantoin m. prizadevnost f. ma soi content dâ un aiût stant tal miò piçul paîs. Alaske [a'laske] kr. l’~ Cupît krilati Kupido . albasie [alba'zie] f 1. dal spetacul. intun ciert sens. (La 07/01). hotelirski. di lidrîs ebraichis (Bel). sparniçât in planure. alâ [a'la:] it ARH → lâ. Dentri lis aventuris di «~ l'acuilot furlan» e (Furlanist)// < Alan ’Alan (zg. častniški uniformi). ~ m Aljaščan m. lj.

albuminoit [albumino'i:t]. (po)vzdigniti. alcolicitât [alkolit∫i'ta:t] f KEM alkoholnost f. emargjinazion)(O). Par sigûr la astignince dal alcul e dal mangjâ. alç ['alt∫] m 1. ~ i mancje nekaj drugega mu manjka. razgaljen. alçade [al't∫ade] f dvig m. alçâ sù [al't∫a: su] tr dvigniti. alcolizâ [alkoli'dza:] tr alkoholizirati. vstati. da piše v Koranu. 31-45) // k alcalin.. cuntune percentuâl un grum alte di personis che a bevin alcolics fûr dai pascj. postaviti se na noge. alcaltri [alk'altri] (t. KEM albuminoiden.. lug m. Ricognizion faturose su la Tor par cirî un vât. i citadins si jerin alçâts sù cuintri il guviêr državljani so se uprli vladi. albôrs FIG začetki mpl. jutranji svit m. -iche adj alkemističen. merek m (na puški) 3. odstotek alkohola. nekaj. vstati 2. e al à par fuarce di imparâ il sô lengaç par podê doprâle. intant cjantin / al scomence l ‘~. ~. alchimie [alki'mie] f 1. A son invezit 800 lis personis in cure par problems di dipendence dal alcul.i. rindude grivie de ~ de aghe daspò lis ultimis ploiis (CoCamp). butâ fûr ramaçs e fueis e. alcalinitât [alkalini'ta:t] adj KEM bazičnost f. alcalin [alka'lin] adj KEM alkalen. ~ di nekaj (od nečesa). (Ta). alcaloit [alka'l‫כ‬it] m KEM alkaloid m. (Furlanist) alcâtri [alk'a:tri] pro → alcaltri. dvigniti.i m HIST Albuin m. dvig m. Sodium aluminum silicate). ma al à di vê ~ di comunicâ o un . componût di elements solubii come acits gras volatii. alchilic [al'kilik]. albuminurie [albumin'urie] f MED albuminurija f. ~ m alkoholik m. ~si refl alkoholizirati se. cui puedial ~ il cjâf denant de so asse? (Bibl-Nachum).. ~ al cole su la clapigne dulà che no je unevore di tiere (Bibl-Mt).: o podês un ~ judâ a paiâ lahko malo pomagajte plačati. -ose adj BIOL. dipendence dal ~ odvisnost od alkohola. (po)vzdigniti gor.(mediateca-codroipo). Di chê bande a rivarin Alarì. albuminôs [albumi'no:s]. povečanje n. albôr [al'bo:r] m 1. zastrupiti z alkoholom. Alcheda [al'kεda] kr. ~ i voi odpreti oči. alcalinizâ [alkalini'dza:] tr KEM alkalinizirati.(Pa). kaj. malo npr. albuminski. izobesiti zastavo. -oide adj BIOL. (Natisone/furlanis). e la int e cjante insieme cul grup SOURCE DIREKT invezit a son dai vêrs alchimiscj. cui risultâts plui diviers. alcolist [alko'list] m alkoholik m. album [al'bum] m album m. postaviti se. (O). Usance l'arbul che al po slargiâsi. alcutest ['alkutest] m alkotest m. Albin m (langobardski kralj) f. Teodurì. (CIRF) alchimist [alki'mist] (pl alchimiscj) m alkimist m. Te omilie de beatificazion.. odvisnik od alkohola f. . beljakovina f.. (joannis. alkalija f. al-qaly "??Pottasche" und "Aschensalz". (Pa 04/04). o côr in ~ . navzgor. (Furlanist). biti nekaj izjemnega: un vin che al e ~ e ce neko izvrstno vino. strofe alcaiche alkajska kitica. manevriranje n. slečen. upreti se. alkoholiziran. Se o cjalìn il consum ~ gjenerâl (SiF 03/4). kombiniranje n.i m Alkman m. KEM beljakovinski. -iche adj LIT alkajski.albis ['albis] v: in albis gol. dodati alkohol. miserie che a alce di pês strašna beda . (CoUd) albumin [albu'min] f BIOL albumin m. carboidrâts sempliçs. Albuin [albu'in] os.. i Ongjars. dvigniti se (proti). Il Guviêr al ordenà la ~ de ferade. (La 03/5): alculometri [alku'l‫כ‬metri] m KEM alkoholometer m. te domenie “in ~” di chest an (Pa 03/11) albite [al'bite] f MIN albit m (natrijev. alkalnost f. alcalimetrie [alkalime'trie] f KEM alkalimetrija f.(CoUd) alcol ['alkol] → alcul. l’~ e il disbassament de vôs dviganje in znižanje glasu 2. muha f. ~ la bandiere dvigniti zastavo. 2. FIG mišmaš f. -ade adj vinjen. vzdig m. e un numar sot di ogni fotografie dal ~ a riclamin la relative . Anacreont. alkimija f 2. alcolisim [alko'lizim] m alkoholizem m. (La 03/03). alchimistic [alki'mistik]. alcaiche [al'kaike] f LIT alkajska kitica f.. alçâsi. alcâtri) pro nekaj drugega. Alcoran ['] m REL Koran m. alc ['alk] pro 1.it/proverbi2. peta f (pri čevlju). (po)vzdigniti se. alcâi. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl (~. ~ al è ~ e nuie al è nuie nekaj je boljše kot nič. lužnatost f. aminoacits e v. alcaic [al'kaik]. alcolic [al'k‫כ‬lik] adj alkoholen. belina f. che alchimiis politichis e sociâls a tentin di misturâ adun e plasmâ. -iche adj KEM alkilen. Atile. Alcman [al'k‫כ‬lik] os. la tombe dal pari dal princip al cresseve un garofolâr che al jere ~ e ce! (Zili).. pogledati. alcazar [al'kazar] m trdnjava arabskega izvora v Španiji. i f (Andreis Pn) IT Alcheda. ma mi soi dete che o varès fat ~ e mi soi fate une reson de robe. ~ di timp nekoliko časa. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. che a finì i siei dîs intun ospizi par alcolizâts alcologjie [alkolo'ăie] f alkohologija f.// < arab. un ~.(Pa). 73-84). nô furlans no sin propite i ultins. alçìn un cjant! zapojmo pesem!. bazičen. culturis e lenghis difarentis. ~ m alkoholna pijača. glinenec.44 v krvi).htm) 2. alçâ [al't∫a:] tr 1. nekoliko. Sul cont po dai albôrs de poesie romance.. a son rivâts a mudà un alc in miôr lis condizions di une regjon o di un stât. alçade di most → most. alcolizât [alkoli'dza:t]. albuminozen. (SiF 03/4. alcul ['alkul] m alkohol m: Par chel che al inten l'~ il consum in regjon al è plui alt de medie italiane (Pa). pijan. ~si sù refl 1. o cjati scrit sul ~ najdem. (JM). ozreti se. Un sôl esempli: sierât “Castellerio”. ~ e ce izvrsten. ~. dviganje n. Chel des tassis invessit al stave lontan e nol olsave nancje ~ i voi viers dal cîl (Bibl-Lc) 2. alcâi alcali ['alkali] m KEM baza f. e pe prime volte cualchi comun di citât impuartantis a an decidût di no alçâ la bandiere spagnole. lužen. pod vplivom alkohola. droghe. . Il fonc al forme une schirie di alcaloits diviers. sierade l’~ a Udin. ~si refl dvigniti se. cualchi ~ nekaj malega. . alcove ['] f → arcove. pijanec m: Alcolisti Anonimi Anonimni alkoholiki. cualchidun al da incomuts neurologjics e atacs di epilessie (SiF 02/1. ~ il cjâf Cui puedial frontâlu cuant che i ven sù. beljakovinast. alcalosi [alka'l‫כ‬zi] f MED alkaloza f (pH nad 7.

radost f. alegorizâ [alegori'dza:] it LIT izraziti se s prispodobami. negotov. ~ di polmon MED pljučno krilo. 2. ~ m Nemec m. ~ il Grant Aleksander Veliki (ant. vojskovodja). alì al podeve stâ acj’ l’~ → todesc. FIG alergičen. aldeide [al'dεide] f KEM aldehid m. si consee di ~ ancje:. ai 4 di fevrâr dal 1937 cuant che un avion CR32 al tocjà prime cu la ~ di çampe la piche centrâl (CoCamp). (klobučni) okrajec m. 9). m Aleksander m. -iche adj MED alergološki. Il computer al pues deventâ. JUR aleatoričen 3. pontât sot di une ~ FIG okajen. Une acuile che i àn cjonçadis lis alis nol è che e mueri (glesie). aleman [ale'man] adj nemški. trening m. cjantâ la ~ FIG radostno vzklikati. -ade adj priložen.. a lâ a fâ cuatri salts in ~ (bassafriulana). alegacija f (trditev. vzvišenost f. lôr! aleâ [ale'a:] tr zvezati. allegatio. krilo dvokrile strehe f. sbassâ lis alis FIG ponižati se. združiti. alergjolic [aler'ă‫כ‬lik] (f -gjologhe) m MED alergolog m. fâ alis. clamâlu di diestre nol è coret. spandût par vuâtris. al di fûr [aldi'fu:r] (t. alegorizazion [alegoridzatsi'on] f LIT alegorizacija f. alergjie [aler'ăie] f MED alergija f. La batae dai gadgets e je viarte: a cuant il prin grup furlan che al fâs un CD cun ~ un toc di frico? (Furlanist) alegazion [alegatsi'on] f JUR navedba f. ~ tr razložiti nekaj s prispodobami. fâ lis alis vzleteti. krili. becât. alelomorf [alelo'm‫כ‬rf] adj BIOKEM alelomorfen. garati. alemontite [alemon'tite] f MIN alemontit m. POL zveza f. daûr di chest. ~ lis alis FIG nositi se visoko. → ligrie. uriti se. Il libri al fâs scjas pe complessitât de trame e pal so valôr alegoric. alegorizirati. il PNV al è il partît basc moderât. ce ~. vratnica f. allegatum ’poslati sporočilo’ alegoric [ale'g‫כ‬rik]. zbežati. (La 03/5): ale ['ale] f 1. ~ adj zavezniški. di fat al è aleât cun Eusko Alkartasuna . (wumingfoundation)// od lat. alêl [a'le:l] (pl alêls) m BIOKEM alel m. par "Aleance Nazionâl" si trate di une autentiche ossession. di fâ zirâ l’apel ~ e di tirâ sù altris adesions.alçament [alt∫a'ment] m 1. une ~ di puarton scuancassât 4. MUZ aleatoričen. Une aventure di Narciso e jere ambientade te ete di ~ il Grant: (Ta). aleatorietât [aleatorie'ta:t] f JUR aleatoričnost f. ~ di fiât. la fede e je compagne in Friûl. imenitnost f. perut f. si domande ai presentadôrs des voris di ~ almancul une foto .i. il gjat si decît a sgripiâsi su pal tet. (Pa) aleatori [alea't‫כ‬ri] adj 1.. fr. Anastomosis vitâls si formin dome jenfri culturis che a àn alêls compagns in ducj i loci v-c (gjensvic). alergjenic [aler'ăεnik]. ~ dal palaç krilo palače. Lemagne) kr. aldifûr) adv zunaj. alergjen [aler'ăεn] m MED alergen m (povzroča alergijo). -ade adj treniran. a ~ di Egjit (istitutopiopaschini) alessandrin I [alesan'drin] adj 1. Cun di plui us domandìn di mobilitâsi cun iniziativis vuestris. ~ m BIOKEM alelomorf m.(nuovofriuli). s katero vlečejo ladje proti vodi. i Batistons ! a son lis aganis dal Luri che a vegnin a judâju. aleance [ale'ant∫e] f 1. perutnica f. uriti. ~si refl ŠP trenirati. zvezati se. ~ m priloga f. allegoriste. Difat i paragons. FIG uiti. maked. plavut f. ki zdravi alergije. vê ~ biti alergičen. Aleance Nazionâl Se ducj a àn une ponte di fatalitât. opojen. alegrie [ale'grie] f (it. imeti alergijo na. saran dai ~s e sbassaments 2. f Aleksandrija (v Egiptu).) veselje n. Chest cjaliç al è la gnove ~ tal gno sanc. alelomorfic [alelo'm‫כ‬rfik]. Altris disvilups sun cheste direzion a podaressin proviodi la pratiche di un ~ ideatîf intal insium (lacomugne) alenât [ale'na:t]. ??alergjide [alerăolo'ăie] f MED alergid m. mi pâr un colonel canadês che al veve stât governadôr aleât di Cividât». (PrBr). upor m. skleniti zavezništvo s kom. tvegan 2. REL zaveza f. od allegare. il pavêr dal ferâl al veve une ~ curte di lusôr 6. tirâ la ~ vleči ladjo proti vodi. (O). oknica f. vaditelj m. (Pa) // od lat. MED alergičen 2. dviganje n. alegât [ale'ga:t].// skrajšan iz alkohol dehydrogenat. // cf. alenament [alena'ment] m urjenje n. FIG težko delati. allegoria.. fâ ~. alergjin [aler'ăie] f MED allergino??. -iche adj 1. che cu lis alis di paie al tocjave cuasi par tiere 5. žarni venec m. alenâ [ale'na:] tr ŠP trenirati. un ~ preseôs ma ancje un aversari temibil. vinjen. predložitev f // od lat. cjonçâ lis alis pristriči peruti.. alergjologjie [alerăolo'ăie] f MED alergologija f. (Onde). (Basc). allegorius (iz gr. Alemagne [ale'mañe] (t. (Pa 02/1011) 2. Alessandri [ale'sandri] os. f Nemčija f. i simbui. aleât [ale'a:t] m zaveznik m. alelotropie [alelotro'pie] f KEM alelotropija f. . -iche adj BIOKEM alelni. (SiF 03/4. (Bibl-Lc) Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. alergjist [aler'ăist] f MED zdravnik. priti na tla. a cjantin la ~ . al à decidût lunis di gjavâ la incjarie di ~ de scuadre di balon furlane a Luigi De Canio. vadba f. alenadôr [alena'do:r] m ŠP trener m. sklicevanje na kaj). POL vstaja f. par snelî L’iter de domande. -iche adj alelomorfen. -iche adj MED alergenski. ~si refl združiti se. alegâ [ale'ga:] tr priložiti. alergjic [a'lεrăik]. lis alegoriis plui dopradis par meti in lûs . bati la ~ mahati s perutmi. okence n. GEO aleksandrijski. ki se preliva za vas.i. -iche adj alegoričen. alelotrop [ale'l‫כ‬trop] adj KEM alelotropen.) alegorichementri [alegorike'mentri] adv alegorično. oholost f. (mediateca-codroipo). veseliti se. Alessandrie [alesan'drie] kr. FAM muc. di informâ. izginiti.. alçane [al't∫ane] f vrv. Cesare Pancotto che è stât clamât a alenâ la scuadre di basket furlane. dvig m. Prime di dî une peraule .i. alergjologjic [alerăo'l‫כ‬ăik]. od allos ’drugi’ + legein ’govoriti v skupščini’. kolobar m. la ~ dal cjapiel klobučni okrajec m 3. gr. Congruo di stanziamento (Provincia). a son stâts creâts lavôrs unevore biei che a mertaressin di jessi fats viodi ancje ~ des scuelis". alegorie [alego'rie] f LIT alegorija f. prispodoba f. aleluie [ale'luie] f REL aleluja f. ki pogosto uporablja prispodobe. krilo n.(Leng). alelic [a'lεlik]. bisugne bati la ~ come il gjal. come a Aquilee. izven. → Gjermanie. alegorist [alego'rist] (pl alegoriscj) m LIT pisatelj.

alessandrinisim [alesandri'nizim] m LIT aleksandrinstvo n. abecedi). ~ tu sês vignût. algide. La “Lega nord”. par ordin ~ po abecednem redu.(Pa 02). in fin dai fats. e varà par protagoniste la scritore e regjiste algjerine Assia Djebar. opremljanje n. ~ m GEO Aleksandrinec m (prebivalec Aleksandrije) alessandrin II [alesan'drin] ~ adj LIT aleksandrinski. Friuli. daûr ~ po abecedi. 2. slednjič. dâ un ~ dati opravičilo. odtujevanje n. lì ret. al podeve ben cjatâsi tal ~ di Un Batisteri (CoUd) 2. izgovor. davčna osnova.i. algezija f. alfabetic [alfa'bεtik]. m Alfonz m. alienâ [alie'na:] tr 1. meti in ordin ~ urediti po abecednem zaporedju. gojitev f. consolidate’. → lì. m Aleš m. jessi ~ par. Alicarnas [alikar'nas] m HIST Halikarnas m (danes Bodrum v Turčiji). ide adj MED algiden (mrzel). . alfabetisim [alfabe'tizim] m pismenost f (sposobnost pisati in brati). po abecednem redu. izumetničen. e i gnûfs incuilins a scuegnin adatâsi sot la scjale come sant ~ (Pa) alessic [a'lεsik]. priredba f. alibi ['alibi] invar. lì) adv tam(kaj). odtujen. algôs [al'go:s]. Algjeri [al'ăεri] kr. Mediant che e mancje l'~. vzrejališče n 4.rastlinska beljakovina // od gr. metudis in ordin ~ par localitât. algjit ['alăit]..(Pa). il mont dai terapeutis (Pa 02). ~ di blizu. Di stanziâi a van indenant cu la lôr ativitât di alevadôrs e (mediarete-edu). alestiment [alesti'ment] m 1. nor. alfa ['alfa] grška črka alfa. alicuote [a'likuote] f 1. algò [al'go] adv → adalgò. (CoUd) // od lat. ~ m LIT aleksandrinec m. algebraično. ducj unîts inte profession de stesse fede cjapade su dai apuestui e de glesie alessandrine.. ~. nazadnje. -iche adj algebrski. aleksandrinski slog m. algoritmi [algo'ritmi] m MAT algoritem m. izgovor m. Unevore rispuestis – E jerial veramenti alienât? (fundacer). ~ ret (t. odvrniti. algidus ’mrzel’ od algere ’biti hladen’: cf. alfabetizazion [alfabetidzatsi'on] f alfabetizacija f. m Alfred m. + 15 e -15 a son scuasi la stesse robe. odtujenost f.. FIG prefinjen. eliminâ. (BelAlci) 2.(Bibl-Apoc)// od gr.i.i m Alžir m.(SiF 02/2). cun rapresentazions teatrâls di autôrs dal Congo. v tistem trenutku. Alfons [al'fons] os. parceche la glesie no vadaûr des modis ma daûr di Crist. vzreja f. alienare ’odtujiti’. z drugim imenom. Al insegnà analise algjebriche e gjeometrie. // od lat. Alfa e Omega: prime e ultime letare dal ~ grêc. si tratave di tignî a mens il repart e po cheste suor Eulalia e il nom dal dotôr ma juste ~ ret i à vignût un scrupul pe strade. (GP). nol esist nancje un marcjât che al permet l'esistence di imprescj di informazion par furlan. (Pa 02).i. aliquot ’nekoliko’. strokovnjak algebre. abecedno zaporedje. la nestre colegance spirtuâl cul mont ~.. algebraičen. lì a ret) na tistem mestu. živina (za vzrejo). alikvotni del 2. // iz poznolat. fotografiis e cartulinis di epoche dai paîs par ordin ~ (CoUd ) alfabetichementri [alfabetike'mentri] adv po abecednem redu. algjebric [al'ăεbrik]. . cul grât di colonel. alienât [alie'na:t]. -iche adj MED aleksičen. algebrajski. analitiche (Uniud/friulani) algjebrichementri [alăebrike'mentri] adv algebrsko. // od lat. -ade adj 1. prodati. alì [a'li] (t. par sparagnâ bêçs e no dâur ai ignorants un ~ periculôs. prireditev f. alias. ma in prevalence furlan. -ose adj pokrit z algami. da . učiti pisati in brati. alias ['alias] adv alias. algebra. Aleutski otoki mpl. aleuron [aleu'ron] m BIOKEM alevron m . -iche adj KEM alicikličen. e à presentât in consei regjonâl la prime propueste organiche. ~ m odtujevalec m. Aleutinis [aleu'tinis] kr. (Natisone/furlanis) u+2. alibi m. Alfa e Omega. alevadôr [aleva'do:r] m rejec m.// od gr. FIG opravičilo n. // od lat. algologjie [algolo'ăie] f BIOL algologija f (preučuje alge). aleutin [aleu'tin] adj aleutski. tja . alienament [aliena'ment] m odtujitev f. jessi ~ che biti ravno na tem. (Ta) 3. alpha + beta (prve dve črki v gr. (Pa 11/99). v bližini. prin e ultim (BelR). Alfrêt [al'fre:t] os. ordin ~ abecedni red. alienant [alie'nant] adj odtujujoč. odtujiti. . (Bel). aliciclic [ali't∫iklik]. dekadenten. algjebre ['alăebre:] f algebra f. (CoUd ). Il benefici de ~ sbassade al jentrarà in vore dome cul an daspò che si à presentât la comunicazion e fin ae fin de locazion. in cualchi stanzie a metevin l’~ dai cavalîrs. 1. alienabilitât [alienabili'ta:t] f JUR odtujljivost f. -iche adj BIOKEM alevronski. algjerin [alăe'rin] adj alžirski. alevament [aleva'ment] m 1. soterâ. Il font principâl al è l'Archivi Friûl cun fotografiis di dut il teritori regjonâl.(lacomugne). prodan 2. Un vieli professôr di ~ al diseve che. -iche adj abeceden. jurid. aljebr k jabara ’??to bind together. infin) adv končno. alghe ['alge] f → alighe. JUR alibi m. algjesie [alăe'zie] f MED preobčutljivost za bolečino. Alfa e Omega prvi in zadnji.i f Alžirija f. odvračati. alfabet [alfa'bεt] m abeceda f. ~ m duševni bolnik. alfabetizâ [alfabeti'dza:] tr alfabetizirati. algjebrist [alăe'brist] (pl algjebriscj) m učitelj. od arab. gojenje n 2. jurid. alfin [al'fin] (t. dal Mali e de ~. alessie [??' ] f MED aleksija f.glesie alessandrine aleksandrijska cerkev. duševno bolan.. reja f. άλευρον. prirejanje n. (Pa 04/02). inalgò.. l'~ che al è stât doprât par modificâ lis probabilitâts dadis nol simule lis sieltis. alienabil [alie'nabil] adj JUR odtujljiv.(don). che nissun predi nol à il dirit di ~. fr. il gnûf cd dal musicist di Feagne Roberto Concina ~ Robert Miles (Furlanist)// od lat. di un Comitât di Vuere cun Luîs Duodo e ~ Conti. ~ m Alžirec m. norec m. alius ’drugi’ + quot ’koliko’ alidade [ali'dade] f MAT alhidada f. alpha. e spiete e spiete.i fpl Aleuti mpl. brusâ. Une volte a jerin i conts a stâ ma tai agns ’70 al jere vueit.. alibi ’ailleurs’. Alessi [a'lεsi] os. NAVT oprema f. Ta chel timp istès al frecuente ancje i cors superiôrs di teologie ~ de facoltât teologiche di Venegono. Algjerie [alăe'rie] kr. aleuronic [aleu'r‫כ‬nik].

alighe ['alige] f BOT alga f (Alga).i. aliénation. odtujitev f. almancul [al'mankul] adv vsaj. čuk m (Strix aluco). aliterazion [aliteratsi'on] f LIT aliteracija f. pripadnik etnične manjšine. alocudôr [aloku'do:r] m alokutor m. alît [a'li:t] adv → lît. alon [a'l‫כ‬n] int dajmo! ajmo! gremo! sù. che no varà scoltât il profete. fr. alore i passionâts si dimiezin. m (IT Eligio). -iche adj PSIH alopsihičen. Če je knjiga o pesništvu. alopsicosi [alopsi'k‫כ‬zi] f PSIH alopsihoza f.// < (neolog. alore che [a'l‫כ‬re ke] co ko. (Pa). i f (Cjiscjelgnûf) IT Almadis. (družboslovje) tujec m (ki je tujega porekla). -iche adj MED alopatičen. alochetons. polniti.. alienacija f. poganjati. aliturgjic [ali'turăik]. che a previodin bariduris invalicabils pes piçulis comunitâts aloglotis (Pa 03/10). alizarine [ali'li:t] f KEM alizarin m // cf. alò [a'l‫ ]כ‬int → alon. -iche adj nelogičen. nıtartás.// < gr. alocuzion [alokutsi'on] f govor m. alofite [a'l‫כ‬fite] f BOT halofit m (morska rastlina)// < gr. fr. Jo. hranitev f.. redilen. FIG (na)hraniti. alifatic [ali'fatik]. allegro [ale'greto] adv MUZ allegro. indevant. a son 3 milions e mieç lis personis che a àn bisugne di assistence sanitarie e ~ (Pa) // od lat. JUR otujitev f. alimentadôr [alimenta'do:r] m TEH napajalo n. Come l'om ancje il cjan al à bisugne di une ~ sane. alore [a'l‫כ‬re] (t. nekoliko hitro. alnêt [al'ne:t] m jelševje n. // iz lat. almanah m. HAA: acits aloacetics. alloglotte.. tujeroden. alocheton [aloke'ton] m KEM haloketon m. od alienare. aloplasme [alo'plazme] f MED aloplazma f. ~.(CoUd). haloketones. a Aquilee e jere ancje la comunitât greghe o ~ grecofone (Pa). alocazion [alokatsi'on] f EKO alokacija f. temno rjav mineral in dragi kamen. potem se število privržencev prepolovi. alienist [alie'nist] (pl alieniscj) m MED psihiater m. alokucija f. -iche adj KEM alifatski. zdaj. aloacetic [aloa't∫εtik]. -iche adj MIN alokromatski. Mentri Lateis/Latais al è poiât suntun splaç sorevie il lât creât par ~ lis centrâls idroeletrichis Sade/Enel. Al sucedarà ~ ogni anime. PSIH umobolnost f 3. Di marcâ lis resons di fonde che a stiçarin lis istituzions a creâ e ~ il fenomen e lis strategjiis. torej. -iche adj MED aloritmičen (srčni utrip). naprej kmet! alopatic [alo'patik]. govornik m. (svečan avtoritativen govor ali nagovor). alimentâr [alimen'ta:r] adj hranilen. tedaj. alocton [a'l‫כ‬kton] m 1.) fr. aligoté [aligo'te] f KUL burgundsko vino aligote. A son ~ 150 agns che no si à un principi di Novembar tant cjalt in . rediti 2. alizarine Allah ['ala] m Allah m. inalore) adv no. odtujenost f. ven a stâi che cetancj di lôr a son alergjics a di chest ~ (Pa) // od lat. GEOL alohtona snov.. almandin [alman'din] m MIN almandin m. alienisim [alie'nizim] m MED alienizem m. alopatie [alopa'tie] f MED alopatija f (metoda zdravljenja bolezni z zdravilnimi učinkovinami). almanac [alma'nak] m 1. industrie ~ prehrambena industrija. alogjenat [aloăe'nat] m KEM halogenat m. material 3. complete. par fâ in mût che il sisteme universitari al vedi une ~ ecuilibrade di risorsis. I gnûfs martirs di ~ a son zovins che a sielzin di murî par resons . najmanj. zdravnik za duševne bolezni. živež m. alimentazion [alimentazi'on] f hranjenje n. HaloAcetic Acids. alienatio. la popolazion alogjine tujerodno prebivalstvo. alopren [??alotro'pie] m KEM alopren m. (na)hraniti. alga. ~ m tujec m (tujega porekla). f (IT Ermengarda). allegretto [ale'greto] adv MUZ allegretto.Dì par dì . alitosi [ali't‫כ‬zi] f MED slab ustni zadah. // < allo-+ plasma. dovajati. ~ co no. prehranjevanje n. tujerodna vrsta 2. aliment [ali'mεnt] m hrana f. kadar. Aloi ['] os. fr.(don).. potem. halophyt „Salzpflanze” alofitic [??'fitik] f BOT halofit m (morska rastlina). različek granatov. alocroic [alo'kr‫כ‬ik]. takrat. ~. alimentâ [alimen'ta:] tr 1. alodi [a'l‫כ‬di] m HIST alodij m.. alod m. alopecic [alope't∫ie] f MED alopecija f (izpad las). acit ~ haloocetna kislina (HaloAcetic Acids). // cf.15 . al à rapresentât dal fenomen de ~ des risorsis di personâl te Publiche Aministrazion: (SiF). ~ m MUZ allegretto (skladba). aloglot [??a'l‫כ‬ăin] adj LING alogloten. Se po il libri al è di puisiis..i.e. (Bibl-Az) aloritmic [alo'ritmik]. alimonia. Almingarde [almin'garde] os. alocromatic [alokro'matik].. come chel puaret ~ al si met. alinea [a'linea] m JUR alinea f.(Onde). alìn [a'lin] → anìn. torej. 2. aloritmie [alorit'mie] f MED aloritmija f (nepravilni srčni utrip). alodiâl [alodi'a:l] adj HIST alodialen. svariade. e a viodin tes lenghis e tes culturis minôrs une pussibilitât di rapuarts umans vêrs cuintri de ~ dai aparâts (Pa 02). . Almadis [al'madis] kr. gremo. 3. aloc [a'l‫כ‬k] m ZOOL mala sova f. -iche adj KEM haloocetni. alimentum od alere ’nourish’. alogjin [a'l‫כ‬ăin] adj drugoroden. alimentarius. contadin! ajmo. alimonie [ali'm‫כ‬nie] f JUR ??tartásdíj. alopsichic [alo'psikik]. αλλος tuj + χθών zemlja. Tal articul 10 a son stabilidis lis condizions pe ~ ecezionâl di chescj bens (Pa 02). alogjic [a'l‫כ‬ăik]. aliéniste. koledar m: 08. ala ‘krilo’ + -form. gnati. napajati. aligatôr [aliga'to:r] m ZOOL aligator m (Aligator). alimentatio. BIOL alohtona vrsta. p. odstavek m. (CoUd ) // od poznolat. -iche adj MIN ki spreminja barvo. -iche adj REL neliturgičen. rediti. // od lat. // cf.alienazion [alienatsi'on] f 1. aloplastiche [alo'plastike] f MED aloplastika f. o alci lis mans ancje jo.. lat.. tedaj’. (Friulinelmondo). prodaja f. letopis m. (SiF 02/1). eh!. prehrana f. // od lat. 11). alogjen [a'l‫כ‬ăen] m KEM halogen m. alimonium ‘nourishment’ od alere. ~ des risorsis alokacija virov. e altris no identificâts) (SiF 02/1. potem. aliform [ali'f‫כ‬rm] adj krilate oblike. Provin ~ a fâ un pocje di storie (nuovofriuli). e vegnarà disvidrignide dal popul..Bundì cul ~ de zornade par cure di Sergjo Visentin (O). svobodno posestvo n. → cuviton.

gorski. altâr [al'ta:r] m oltar m. ~ totâl di 4. i f (Sant Lenart) Altana.0 m. KEM alotrop 2. iz ravnotežja spraviti.. For di Voltri) → altece. (lingue. E alpins. norec m. alozin [a'l‫כ‬džin] adj → alogjin. mût avonde omogjeni tra i comuns. alsazian [alsatsi'an] adj alzaški. alt ['alt] m višina f. jessi a la ~ di cdn ?? magari nome di no jessi a la ~ di chei altris oms che al cognosseve (PauluzzoN) alteço [al'tet∫o] (carn. la gnot di ~ helovin (noč). spreminjevalen 2. alterabil [alte'rabil] adj 1. pokvarljiv 2. cu lis provinciis autonomis”. i Sais. tin m. la gnot di ~ “Halloven” la coce sventrade cuatri busis e une cjandele dentri. Gâs presint te atmosfere. .. Xavier Lamuela. planinski. alouin [alou'in] m helovin m. presits alterâts spremenjene cene. -ade adj 1. Alt ['alt] m (pri pokrajini) Gornji.80655 e je la acelerazion di gravitât standard a la ~ medie dal mâr. al cjape il non de figure dal vuarde-fûc che dal ~ dal cjiscjel. altane [al'tane] f 1. ZOOL alpaka (Lama pacos) 2.1956) ~. intaiadôr. izprememba f. Pasche alte. (fundacer). furnît di un ~ . strm. razburjenost f. spremenjen. i Paulìns. grob. la base genetiche da la malatie. pokvarjen. (CoCamp). Alt Adriatic zgornji Jadran. vuide. Vuelial un ~?” “Ce isal?” i rispuint cirint di riduçâ. vzdignjen. alte ['alte] f gornji del nekega področja. (čas) pozen. alpin [al'pin] adj planinski.regione. (SiF 02/1). ljubkovalnica f. al fâs di tapêt ai scjalins dal ~ maiôr . (Pa 05/04). daspò di un referendum. LING ki ima več oblik. che al promôf la ativitât di leture a vôs alte ai fruts . alpinec m. (Pa).. alpinistic [alpi'nistik]. altarist [alta'rist] (pl altariscj) m kamnosek. 39-58). MUZ alteracija f 3. Schickele. l’umit oltagn [altagn] al fume mokro seno se kadi. FIG belo vino z žganjem. ~ e Lorene Alzacija in Lorena. dal ~ od zgoraj. halovin m.(Pa 02). Scultôr. KEM alotropija f 2. altagn [al'tañ] m plast pokošene trave. Alt Comisari POL visoki komisar. slabšalnice. “Un blanc cul biter”. ~ Cjargnelis Karnijske Alpe. ~ m 1. Se o fevelìn di coce al pâr di fevelâ dal dì dai muarts. divji pelin m. spremeniti se. zmešan. LING non ~ manjšalnica f. razdražiti. Definizion.i. ~ medie dal mâr srednja nadmorska višina. ~si refl 1. -ive adj 1. alotropie [alotro'pie] f 1.. (SiF). gorska Furlanija.(Leng). (Bibl-Esodo). deriv. membri di spedizions di grant impegn . vêle alte cuntun ali vêle fisse cuntun biti na smrt skregan z (nekom) 4. nepravilen.(CoUd ). ponarediti. potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. ponarejen. ponaredljiv. altanisie [alta'nizie] (t. LING dubleta f. disfurnî un ~ par furnînt un altri FIG z enim dolgom plačati drug dolg. visok. nor 3. si è pandude contente (Pa 02). TEKST alpaka f (tkanina). ponaredba f. neotesan. costituît tal 1968 e atîf in ~ e Lorene (SiF 03/3). z privzdignjenim glasom. postati živčen. altonon. alton. psicologjics. altut 2. slabšalnica f. hribovski 2. (linmiter). Si son fatis lis fondis pe jentrade de tende di riunion. narediti živčnega. pensâ a vôs alte na glas razmišljati (BrLi).i f Alzacija f (Elsass). Il discors nol vâl pe produzion di alte tecnologjie (Pa 02). alterât [alte'ra:t]. di colôr blu clâr (linmiter) 2. ~ adj 1.alotrop [a'l‫כ‬trop] m 1. Mario Cedolin (n. alpski. razburjen. e sofletave ancje chê dì. visokost f. Insiemit des voris di ristaur des condizions naturâls di un sisteme che al è stât alterât des ativitâts dal om. VOJ planinec m (gorsko vojaštvo)... l’~ di ram cu la so gridele ancje di ram e ducj i argagn di chest ~. spačiti se 2. di gnot. žrtvenik m. si è ritignût di assumi une ~ nete di intercetazion di 3.(CoUd ). MED . Enricon al fâs l'~ e par trê agns al sarà tai Stâts Unîts (christianromanini 07/04) 2. di mût di no ~ i lôr “pês”. alpestri [a'lpεstri] adj 1. Altane [al'tane] kr. (GE). Alsaziane [alsatsi'ane] f Alzačanka f. (SiF 02/2. KEM alotropski element. ~ dal ossigjen. bolehnost f 4. altarist. (Onde). → Rodean Dal Alt Alt Adis ['alt] kr. stât ~ di cussience spremenjeno (razširjeno) stanje zavesti. I alpins a protestin. ki izklesa oltarje.. (SiF 02/1) 2. alpaca [??'t∫ie] m 1. l’Alte Gornja Furlanija. ~ totâl skupna višina. ~ m Alzačan m. sinç di cjarande) f BOT komonika f. alterazion [alteratsi'on] f 1. Pescje: acuardi pal distret dal Alt Adriatic. razburiti se. fpl Alpe fpl. passant pes localitâts nostranis su lis ~ Cjargnelis e Juliis. gjene ~ spremenjeni gen.. zvišk(om)a. pačenje n. FIG surov. razdraženost f. si àn lis crisis motoriis che dispès a capitin intun stât ~ di cussience. al cjalave la citât par visâ di pussibii fûcs. ~ di Pergamo pergamonski oltar.(CoUd). la Provincie dal Alt Friûl. Alzheimer al ipotize par prin une ~ chimiche de sostance gnervose . alpinist [alpi'nist] (pl alpiniscj) m alpinist m. vie pe curnîs marcheplan da pît de cupule. alotropic [alo'tr‫כ‬pik]..fvg). lôr a son dibot ducj nassûts in chês tieris. spremenljiv 2. alterâ [alte'ra:] tr 1. che al veve il compit di normalizâ l'ocitan ~ (Pa). lôr che a varessin di jessi tai Kaiserjäger! A son alpins! (Ta). (terasa po strehi) mostovž m..i m Južna Tirolska f. -iche f 1. (La 05/6). alte tecnologjie visoka tehnologija. alpestoc [alpes't‫כ‬k] m gorska palica f. LING sprememba oblika f. grops di altariscj a son i Cumuçs. spačiti 2. Ancje l’irlandese Mary Robinson. (Pa).0 m. e cjalant jù. se si monte su une ~ la visuâl si poie sul paesaç (folkcapriva). Dî che si son decidûts e je un ~ dai fats. ~ Juliis Julijske Alpe. Zgornji. gredica f na pobočju. ~ nete čista višina. ~ m ki je spremenjen. pokvarjen. glasno. (BrLi) alpinisim [alpi'nizim] m alpinizem m. prove uniche dal Campionât Nazionâl di Sci Alpinisim a tecniche libare Domenie 25 . alteratîf [altera'ti:f]. -iche adj alpinističen. izpremeniti. važen. altecis di ingirli vrtoglave višine. Alpenstock. Alps ['alps] kr. ~ grant veliki oltar. povečalnica f. LING sufìs ~ pripona (za manjšalnice.// < nem. alt Comissari “Onu” pai dirits umans. razburiti. hribovit 3. ljubkovalnice. povečalnice. su la propueste di riforme dal Statût regjonâl ispirade al “model dal Trentin ~. lizere e come incuçade sui drups e lis plantis vie pes altanis (PauluzzoN) 2. ~ maiôr. altece [al'tet∫e] f višina f. (SiF 03/3) 2. Alsazie [al'satsie] kr. cjalâ un dal ~ al bas FIG gledati na nekoga vzvišeno. altee [al'tεe] f → dialtee. FIG pomemben. globok 3.. (Leng). or che a sedi un gjene difetôs ~. al pâr che si sedin ispirât al altâr di Pergamo cuant che lu àn fat sù. vôs alte na glas.

~ adj altruističen. planina f. alternât [alter'na:t]. izbira med dvema možnostima. auter. motnja f 5. ossia il guaíme (~). druga. altruisim [altru'izim] m altruizem m. povečalnic. aluminijski. Nol è stât nè un filantropo nè un ~. alusîf [alu'zi:f].(castelsanmauro. sicer. nesebičen. Te varietât cjargnele di Paluce "fen". Al sclopà un ~ ton. privid m. l’amôr ~ di Diu (SiF) alture [al'ture] f višava f. altiplan [alti'plan] m visoka planota f.. altredì [altre'di] adv pred dnevi. imeti privide. Chest sens di ~ al fasarà madressi tai citadins une plui grande sensibilitât e (partitrepublichefurlane). izredno visok. ~s di lôr druge osebe. ma cence alternativis. ~ uditive slušna halucinacija. KEM galun m. nadomestno. alucinazion [alut∫inatsi'on] f PSIH halucinacija f. intune maniere o in chê altre na eni ali drugi način. (BelFa).(Sg). cu la instabilitât di tantis regjons e cu la contestazion altermondialiste. lis alucinazions visivis (semplicis o complessis). aluminic [alu'minik]. Fî dal ~ Sin Najvišjega. alternativa f. penetrant traviers il ~ carsic. nadmorske višine ali na višinomer. 2. Cuanche ti passe chê altre voie. (genska) sprememba (organizma)..sprememba f. mai ~ nikoli več. izmeničen. altissime [al'tisime] (t. e lassâ non al mont ~ altitudin [alti'tudin] f nadmorska višina f. altivûl [alti'vu:l] m→ altiûl. alunite [alu'nite] f MIN alunit m. na višku. ~ m POL nasprotnik globalizacije. antiûl) m otava f. druga košnja f. in ete ~ Carli il grant cul so Sacri Roman Imperi (Pa 03/10). l'avion al navighe a une basse ~ (NazziD). alumini [alu'mini] m KEM aluminij m (Al). izmeničen.htm) alucinâ [alut∫i'na:] tr PSIH halucinirati. višina f. il Friûl al è tiere di concuiste pes invasions dai turcs che. al sô cors in Aquilee: forsit a cause di une gruesse ~. no.. vesel. Bog m. ~ visive vizualna halucinacija. a rivin cu lis . alucinogjen [alut∫i'n‫כ‬ăen] m PSIH. ostali. altruistic [altru'istik]. MED halucinogen m. alustic [a'lustik] adj opojen. dongje il romitori de ~ di SAN VALANTIN (c. dedutivis. izmenjava f. MED alteracija f. menjavanje n. pes stazions dai trens solitariis. -ade adj 1. O berlai… e lui intun moment al disparì. "smuiart" e "lescje" a son i lessems primaris che a tradusin il talian "fieno". bobneč. scjatulutis (CoUd). alternative [alterna'tive] f 1. un furlan pal 2000 (Pa). La idee de ~ dal Friûl in Tellini e nas lontan dal Friûl (Pa 04/05).. coragjose. (Sg). (Bel). generator izmeničnega toka. prestopen. altermondialist [altermondia'list] adj POL protiglobalizacijski. aluminotermie [aluminoter'mie] f ŽELEZ aluminotermija f. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere par netâ il marmul.. une dì o chê altre prej ali slej.535) e lis straordenaris olmis . (Ta). ki namiga. sedi pai consums energjetics sedi ativant des capacit ts creativis. -ade adj PSIH halucinanten. la durmience des semencis che e pues lâ a fâlis gjerminâ cualchi stagjon plui tart. (Sg). (Pa) alt-medievâl [altmedie'va:l] adj ??. alteritât [alteri'ta:t] f FILOZ drugačnost f. lad. Lui al sarà grant e i disaran Fî dal ~ (Bibl-Lc) Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. par ~ → paraltri. chêl ~ (pl chei altris) (nekdo) drugi. altonon [alto'non] (superlat. dutis dôs chestis culturis?(Pa) 2. vasuts nets dal jogurt. che al rivàs sul lavôr prime di chei altris par fâsi viodi cul perît o cul impresari. nadomestna možnost f. menjavanje. (Sg). (CoCamp) Altissim [al'tisim] m REL Najvišji m. zaporeden.. (Pa 04/07). nadmorske višine. altparlant [altpar'lant] m zvočnik m. lis alucinazions uditivis (SiF 03/3. Cemût podaressial mai un sôl Teatri rapresentâ. e je la bocjade. alternativementri [alternative'mentri] adv alternativno. di sostignî. Ma il secondo. -iche adj nanašajoč se na merjenje višinskih razlik. alternadôr [alterna'do:r] m ELEK alternator m. ~ ae eterne partence e al tornâ (CoUd).. . nesebičnež m. Une imprese cuasit impussibil. -iche adj altruističen m. -iche adj KEM aluminijev. nasproten. ELEK izmeničen corint ~ izmenični tok. glinica f. altimetrie [altime'trie] f TEH merjenje višinskih razlik. nadomesten. okajen. // cf. LING priponsko oblikovanje manjšalnic. altitonant [altito'nant] adj visoko doneč. A mût lôr le àn tentade i romans cu lis lôr legjons. aluzija f. ljubkovalnic. altimetri [al'timetri] m TEH višinomer m. (Sg). sintetichis e sincretichis che ~ a restaressin ofegadis e cidinis . -ive adj aluziven. slabšalnic. âtri) adj drug. nekaj dni nazaj/ tega. alusion [aluzi'on] f namig m. z višine grmeč.. nasprotujoč globalizaciji. "altivûl". Al jere une ~. cassetis di plastiche pes pomis. alc ~ → alcaltri . izmenično zaporedje. altiûl [alti'u:l] (t. od alt) adj najvišji. La situazion di crisi pai lavoradôrs de Burgo e je rivade a nivei altonons îr di sere. nesebičen. 31-49).it/Turism. BIOL. Dal altiûl al calcoladôr. altruist [altru'ist] m altruist m. alternazion [alternatsi'on] f alternacija f. chê altre (pl chês altris) (neka) druga. la ~ dai microrganisims de tiere genska sprememba mikroorganizmov 6. magari ancje in forme alternade. izhoden: Une sielte ~. la robe che tu tegnis di plui. alum [a'lum] m MIN. e fusetis lonatnis a segnavin il cîl scûr. nesebičnost f. altrichè [altri'ke] int kajpak! seveda! še kako! Altrichè! (PauluzzoN) altrimentri [altri'mentri] adv drugače. alumine [alu'mine] f KEM aluminijev oksid. altimeter m.(lacomugne) altrò [al'tro] adv → inaltrò. (Pa). vene altissime) f BOT vrsta ovsa (Arrhenatherum elatius). Al è il teme di fonde e mai vonde batût de ~ di Diu. alucinant [alut∫i'nant] adj PSIH halucinantoričen. opûr in ocasion di un assedi militâr (praxisfriuli). se lu viodevin ~ aluvion [aluvi'on] m poplava f. izmenično vrstenje. altimetric [alto'mεtrik]. alucinât [alut∫i'na:t]. izmenično. ~ che/nome nič drugega kot. ~ o fasei o sintìi altri ['altri] (t. vinjen.(Pa 11/99). drugačen. alternatîf [alterna'ti:f] -ive adj alternativen. latinis di ~.

žalost f. -ade adj poplavljen. ljubitelj m. → marum. a pirulutis / se acj a àn dal ~ (bolj obič. ~ m dragi m. am ['am] m → amp. che a pandin la gnove salût dal nestri cjâr e ~ cine nazionâl .amarot. alzetâ [altse'ta:] tr uporabiti zagibe. zmes f.(Pa). sladek.it). . ljubezniv. zagib m. Al è un vêr libri di matematiche. → volê ben. ex depuartât de resistence. potezati se (za).. Amalie [a'malie] os. to se pravi. al ven a stâi [alvena'sta:i] (t. alveolus ’jamica. ~ m ljubimec m. ven a stâi) co to je. ~si refl zliti se. pomešati. mâr) m grenkoba f. amalgamazion [amalgamatsi'on] f FIG združevanje n. amât [a'ma:t]. mariç) adj grenkljat. amalgamâ [amalga'ma:] tr 1. morôs.e jo ai mangiat une torte di amaretto cal faseve (Furlanist) amaric [a'marik]. vljudnost f.. (bassafriulana) 2. al laureât in ~ / di lês e rost ambî [am'bi:] it težiti za (čim). di stazâ lis rispuestis dai zovins che si dan dentri in chest sport a nivel ~. alveoli [al'vεoli] m 1. amarut. grenkast. amariç [ama'rit∫] (t. gloti ~ e spudâ dolç cu la bocje amare. amarot [ama'rot] adj grenkljat. l’assessôr pal ~ POL prisednik za okolje: vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'assessôr pal ~ Ciani 2. bolest f. da bi se poročila z nekim grofom. met de bande cheste ~ / cence motîv ambe ['ambe] f oba(dva). a mache [a'make] adv zastonj. amaretto. ljubiti. procès di ~ amalgamiranje n. cuesturins e carabinîrs de basse Italie. bridkost f. rastlina) posebno ljubiti. ~ polmonâr pljučni mehurček. ~ m Amalfijec m. (Bel). FIG okolje n. ambaradan [ambara'dan] m direndaj m. al fevelà cun ~ di "un molâ çus e vergon cun conseguencis. Il stes NO2. George Villiers prin duche di Buckingham. ~ m prebivalec mesta Amatrice. (npr. ~ di balâ rad plesati.) rad (+ inf. amaurotic [amau'r‫כ‬tik].. amabilitât [amabili'ta:t] f 1. GEO ki se nanaša na Amatrice. mešanica f. amaret [ama'ret] adj grenkljati. amant [a'mant] adj ljubimski. nekoliko grenak. luknjica’. ~ m vrsta mandeljnove sladice. curt sì. ~ de cjace.. KEM amalgamiranje n. mešati. nekoliko grenak. ambient [ambi'ent] m 1. amâr [a'ma:r] (t. možača. us vanzie robe? ~ che a basti amalfitan [amalfi'tan] adj GEO amalfijski. amarotic. amavroza f. deriv. impleâts. alveâr [alve'a:r] m panj m. amaretto [ama'reto] m mandeljnev liker.). skrb f. združiti. imeti rad. -iche adj amazonski. introdusût tal organisim par mieç dal procès respiradori ~ (CoUd). i marmui e lis pastis di veri. FIG). ~ di (+ inf. -iche (t. des feminis ljubitelj lova. marotic) adj grenkljat. okolje n. ~ m LING amharščina f.. žensk. ~ che no tu âs di jessi cence creance tanche un muart di fan. No parcè che la tô vivarose ~. ~ m poplavljenec m. ozračje n: . ma ~". Tal nestri câs cun dute probabilitât drenti tal ~ licuit al è stât mitût masse stagn. amalgazion [amalgatsi'on] f 1. združevati se (t. prizadevati si. no un test divulgatîf o di stamp ~. ?amavrozen. ljubiteljski. amaurose [amau'r‫כ‬ze] f MED popolna slepota f. Cjâr president (tal sens di ~. (Leng). . to pomeni.i f Amalija f. tacât a un palaç cun barconetis che a somein chês di un ~. grenkost f. hrepeneti po (čem). m (IT Amedeo) Amadej m. cun dute la inteligjence (BiblMc). amarece [ama'ret∫e] f grenkoba f. PROV Fevrâr. amalgame [am'algame] f 1. ~ m kar. prijaznost f. bridek. (Pa 06/3). cun dut l’~ consecuent. okolica f. e di un so ~. la tô dame in stivalons e (ShW). ~ dentari zobna jamica. a son cjants par saludâ l’~ che al partìs par fâ il militâr (cuf-ancun). Amazonie [aprio'ristik] f ?? Come l’influence e il sierament pai indios de ~. KEM amalgam m. l’odôr fuart di foncs di bosc e chel marotic di scusse di roul. za las. -ade adj ljubljen. amabilmentri [amabil'mentri] adv ljubeznivo. zapoga f. Tignî cont des planis aluvionâls e je une garanzie di sigurece idrauliche! (Pa 03/4) aluvionât [aluvio'na:t]. amarant [ama'rant] m BOT kermež m (Phytolacca decandra). dragi. alzete [-t'a s-] f okrajek m (na obleki). amâ [a'ma:] tr 1. amaron. ~ tanche il tuessin kot strup (A). KEM amalgamirati 2. je nekoliko grenko. Covential po pierdi timp a dî che 43 sindics. (Urli). amatrician [amatrit∫i'an] adj 1. non dal sigûr di costôs) (La 04/1).aluvionâl [aluvio'na:l] adj naplavinski. amatoriâl [amatori'a:l] adj ljubiteljski. (infoanziani. ljubeznivost f. amaur[omacr]sis ‘darkening’. volê bon. → madôr. ~ adj grenak. amazonic [ama'tsonik]. ~ tanche i vencs grenak kot žolč. gloti ~ FIG požreti neprijetno. -iche adj MED popolnoma slep. Amadeu [ama'deu] os. ANAT alveola f. fevrâr. scrit di doi professioniscj. deputât. (Bibl-Sprocs). al mandà dentri par ~ i Furlans une sdrume di funzionaris. // < lat. amazonite [amadzo'nite] f MIN amazonit m. alveolâr [alveo'la:r] adj ANAT..) → Algjeri. amalepene [amale'pene] adv komaj komaj. a son masse (Pa 04/03). amarotic [marotic] ) amarotic [ama'r‫כ‬tik]. chel aiar che al cjapave sù il mariç turgul e umit de jêre amarilis [ama'rilis] f BOT amarilis (Amaryllis belladonna). zlitina živega srebra s kovino. amharski jezik m. (SiF 02/1. Alzeri [al'džeri] m (it.. ljubi m. e amantlu cun dut il cûr. → uve cassute. // < gr. nol jere timp di am îs. bridkost f. 231). (JM). zlitje n. busasi ancje lor vaffanculo. e à finalmentri decidût di risiervâ ae glesie il stes tratament metût in vore pes cjasis aluvionadis (La 05/11). amabil [am'abil] adj ljubek. (La 04/4). odločna ženska. ambasse [am'base] f tesnoba f. (CoUd). LING alveolaren.i. Mai la peraule pâs e à lassât un savôr cussì ~ e deludent. bridkost f. zapoge. prijazno. amazone [ama'tsone] f MIT amazonka f 2. amariç. prijetnost f 2. -iche adj GEO amharski. a ambirès di sposâ un cont teži za tem. la vît a ame la coline trta ima rad grič. creant cussì un ~ strasordenariamentri mistic. zmešati.

che a jerin fruts dal 1980 e che. -iche adj MED ?? pertaining to or of the nature of an ameba. Furlans a varessin colaborât a Di chist progjet ~ pal ben dal Friûl . (CoUd). (pri konju) hrbet m. aments [a'ments] (t. in ~ v okviru. dal lavôr. il vescul di Milan Carli Borromeo al à salvât il so rît ~ (istitutopiopaschini). cualchi spieli di aghe ambrade. magari la dîs par sloven: (Leng). ambon [am'bon] m ARHIT. paziti na. par che nô o podìn dî: ~. a chest ~ (MazzonIol). amebna griža f (okužba prebavil). nadzirati 3. ambientalisim [ambien'ta:l] m okoljevarstvo n. FIG malenkost f??. m (IT Ambrogio) Ambrož m. amende [a'mεnde] f globa f. ambliopija f. ambulance [ambu'lant∫e] f rešilec m. dimljena svinjska ?krača (spalla). ame ['ame] f 1. Drete. umeščati: Direzûts di Bianchini.(O). Cuant che e je rivade le ~ a jere bielzà muarte! (sf). -ose adj ambiciozen. nassude tal 1896.(Pa 89/99). de culture. un toc di tiere tal ort che no'nt vevin dirit. la evoluzion ca puarte da la ~ al omp (logosquotes). Amburc [am'burk] kr. mandâ ~ učiti se na pamet. ~. . fâ ~ posvečati pozornost: La sielte de ande des trasmissions. ambiguitât [ambigui'ta:t] f dvoumnost f. amebe [a'mεbe] f ZOOL ameba f (Amoeba). dvorezen. amburgese [ambur'geze] f GEO Hamburžanka f. ambre ['ambre] f GEOL jantar m. ambon. (F). emendare ’popraviti.(Leng). ??ameboit [ame'biaze] adj ZOOL ameboid. ozračje. obseg m. zadnja stran m. tal film ambientât tes cjanivis dal institût superiôr. tignî ~ 1. moment.iz področja kulture. izostanek menstruacije // gr. L’~ al nasave di tabac. imeti na očesu. ambiciozen. mignestre di fasûl e vuardi cu la ~ di purcìt.(O) . → braurôs.(O 7/4/2001). vê ~ imeti v spominu. Brôs) os. ambigjenar [ambi'ăεnar] m LING dvospolen. prizadevnost f. Se ogni tant no mi ven ~ une peraule furlane. okoliški: Chês sul teritori a rivuart dai problemis post-taramot. do skrajnosti. REL amen m 2. -ose adj prizadeven. ambli ['ambli] m BOT zelena jelša f (Alnus viridis).(O 12/2/2000). častihlepen. ambiziôs [ambitsi'o:s]. ma par clarî che il teritori là che si môf pre Pieri al è... a glorie di Diu. (SiF 02/2. La confermade impuartance dal cumierç ~ (CoTav). ~ m okoljevarstvenik m: Dut câs pai ambientaliscj il sondaç nol veve chê di promovi o boçâ cualchidun. ambientâl [ambien'ta:l] adj glede na okolje. Si crodeve che l’ambre a ves virtuts magichis e terapeutichis: partave furtune (praxisfriuli). predočiti si: nôaltris o vin di tignî ~ che il Messaggero nol è indreçât dome ai furlans (Pa) 2. prijaviti se. la balfuerie si ferme. lokal m. ~ m Hamburžan m.. ambliopie [amblio'pie] f slabovidnost f. Amelie ['amen] os. plene di ~ e partive da la place fin in fonts a la stazion (bassafriulana). FIG ambrozija f. ambrosine [ambro'zine] (t. i slungjave une mandule imbrusine [ambrosine].. un secul denant di S. ambientalistic [ambienta'list]. g mont ~.. izboljšati’. okolico. che l’inflùs dal furlan sul talian al è une vore fuart in ~ lessicâl. -ese adj GEO hamburški.i f Amelija f. Ambruseit [ambru'zeit??] i. dvoumje n. amebic [ame'biaze]. dal ~. ambivalence [ambiva'lεnt∫e] f ambivalenca f. ambrosie [am'br‫כ‬zie] f 1. ambientâ [ambien'ta:] tr postaviti v neko okolje. intun ~ v mahu. ambulant [ambu'lant] adj potujoč. rît ~ ambrozijski obred. (Pa 03/10) ambit ['ambit] m FIG okvir m. ambulatori [ambula't‫כ‬ri] adj ambulanten. spomniti se.(Pa 11/99). MIT ambrozija f 2. un cjaval deventât bols / che al trote e al sacode lis amis 2. e che tal 432 e ven disdrumade (La).e di ufri une informazion libere sui fats de politiche. Ambrôs [am'bro:s] (t. (La 05/7).des gnovis curints dal turisim "etno-ambientalist". co al rive lui tai ~s. skrbeti za. -iche adj okoljevarstven: lis sfidis tecnologjichis. di salam e di vin. (Sg). ambientalistichis.(O). častihlepnost f. 77-93). ambri ['ambri] m → lambri. mahoma. fin ~ do amena. cence ~. (glesie) 3. amebiasi [ame'biazi] f MED amebiaza f. ambrosian [ambrozi'an] adj ambrozijski.. ozračje. KUL soljena. jantarjeve barve. zelo dobra jed ali pijača. de sale riunions al ~ medic. ambientazion [ambientatsi'on] f umeščanje v določeno okolje: dedicât ae ricercje des ambientazions dai films westerns. in visite domiciliâr urgjent. ambonem. tal asilos e tes scuelis.. il fâ ~ ai contignûts culturâi. spomniti se. mandule ~) f neka mandeljnova sladica. na področju.al è rapresentât intun ~ tradizionâl furlan (Pa) 2. dacîs al troi celtic (rotec). dispès religjôs. m Hamburg m. Il “Diari” di ~ Burba. imeti v spominu. REL ambon m (pulpito rialzato dal quale si leggono le Sacre Scritture) // < lat. Jacun dai Geis alere un venditôr ~ deventât famôs pai sie scherçs (Natisone). ambrât [am'bra:t] adj jantarjast. povračilo n. bliskovito.. amburger [am'burger] m KUL hamburger m. → olnâr di mont. krog m. amenorrhoe. → braure. 3. FIG področje n: . des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl. ambivalent [ambiva'lent] adj ambivalenten.// k lat. un ~ en trenutek. Al è un progjet museâl ~ che al mudarà di plante fûr la ufierte culturâl di Udin (CoUd). energjetichis che a saran il pan di ogni dì pai prossims agns e secui..i. ambientalist [ambienta'list] adj okoljevarstven: . al cjape dentri 299 pagjinis di cuader. ambizion [ambitsi'on] f ambicija f. amen ['amen] int 1. od gr. ameldâsi [amel'da:si] refl vpisati se. ambulanca f.i. adaments) adv v spomin. ambizionôs [ambitsio'no:s]. križ m. in chê epoche. na pamet. ki ima dve plati. la informazion une vore curade. registrirati se. motnje vida. amenoree [ameno'rεe] f amenoreja f. ambientament [ambienta'ment] m postavitev v ambient. opazovati.. vignî ~ priti na pamet. ~ m ambulanta f. venditôr ~ krošnjar. okolje. dome di cjase al ~ e fin li dal pazient (CoUd). e' àn vût mangjât ~ e (Scf) amburgês [ambur'ge:s].

amiral iz ar. aminoplast [amino'plast] m KEM aminoplast. elements solubii come acits gras volatii. il sartôr invezi lu tratave come se a fossin vecjos amîs (Sg). // < gr. A lu preocupava che chel ~ che al veve no lu ves imbroiât. amîs di fruts in sù prijatelji iz otroštva. saludât cun agrât e ~ di Domeni Zannier (Noeles). Un svicinâsi plui ~ ae struture al è la premetidure miôr par usâsi a lei in mût continuât (Pa). Americhe [a'mεrike] f Amerika f. amir ’aali ’višji oficir’ ali amir ’alf ’poveljnik tisočih’ preko bizgr.i m HIST Hamilkar m.. varuh m. vodstvo n.(Pa) 2. che Celso Macor.fvg). d. ~ civîl civilni upravnik. -ade adj 1. amighe [a'mige] f prijateljica f. vladati. sokrivec m. ~ m Amerikanec m. aminoacits e v. In 21 citâts de ~ Latine. PROV Dai amîs mi vuardi jo. elezions aministrativis POL upravne volitve. al à tignût cont . che al podarès sucedi se un ~ di setante agns. Al somee che vuê la comunitât sientifiche e ~ che al bisugne cognossi plui a font lis conseguencis (Pa) 2. aminicul [ami'nikul] m 1. amiantifars [ami'ant] ?? Al è parcè che a son scaturîts dai efiets che e fasarès la movimentazion di crets amiantifars (Pa 06/2). fâ ~ skleniti prijateljstvo. film merecan. amicizie [ami't∫itsie] f prijateljstvo n. aministrâ [aminis'tra:] tr 1. Forsit invidiât e ~ fûr dal Friûl (Leng) amirazion [amiratsi'on] f občudovanje n. che fintore a jerin lassâts fûr dal oblic di sei etichetâts. amerecanizâ [amerekani'dza:] tr amerikanizirati. carboidrâts sempliçs. e v. ametropie [ametro'pie] f MED ametropija oz. od amid). administrativne volitve: si vote pes aministrativis ai 10 di Jugn. dopustiti. Il cont di Vermandois. direkcija f. sprejeti. dulà che a son concentradis lis comunitâts furlanis. // < Alpha. amidis.(O).. po upravni poti. Il 2005 al è stât declarât an de ~ tra il popul gjaponês ei popui europeans. no a viodi americanadis ma chei biei films d’essai dulà (Ta) amerecanisim [amereka'nizim] m amerikanizem m.. (ProvBr). vodenje n. ~si refl amerikanizirati se. al si voltà viers la fantate che a veve aduès lis amighis a consolâle: (Tolazzi) amigo [a'migo] m tovariš m. L'amicizie e po nassi par dut. amiut. nepravo vidnost. amfetamine [amfeta'mine] f MED amfetamin m. (Onde). ~ comunâl občinska uprava 2. ametiste [ame'tiste] f MIN ametist m. tra il pari cul frut. Gordon Alles). amine [a'mine] f KEM amin m. Piere dure incidude dal I/II sdC Si trate di une ~ di colôr viole (praxisfriuli). amion [ami'on] adj (zelo) prijateljski. ametros. Mi soi visade che a Tuieç o ai une ~ di scuele”. Corrado Passera. (za)čudenje n. amilcar [a'milkar] os.(O). oskrbovati: Nol coventarà un secont turni eletorâl nancje a Gurize par decidi cui che al varà di ~ tai prossins agns la Provincie. deriv. e à di ~ un pluralisim di mût di preâ e di crodi (glesie). come. ammiralios. La Glesie catoliche. che nol pues sei identificât intal prodot finâl. ~ m zelo dober prijatelj m. aminic [a'minik]. administrativno.(Pa). amilasi [ami'lazi] f BIOL. amì [a'mi:] (pl amîs) m prijatelj m. (Bibl-FidiSirac). garantî plui atenzion al plan pes emergjencis (lingue. malenkost f. (La) amirabil [ami'rabil] adj občudovanja vreden. ameti [a'mεti] tr 1. amirâl [ami'ra:l] m admiral m.american [amere'kan] adj amerikanski. Amerecane [amere'kane] f Američanka f. očaran 2. podeliti aministradôr [aministra'do:r] m upravnik m. . izgovor m 2. par sei catoliche. amiras.. tra compagns di scuele tra amîs di lavôr . ~ intrinsic e po biograf dal tradutôr. latinizirano kot ammiratus. finanziâ e meti in vore la leç regjonâl sul ~. in companìe di altris ~s dal so stamp al dà l’assalt vie pal dì a une bancje. naklonjen. publiche ~ javna uprava: Vinars prin di Jugn i dipendents de publiche ~ de nestre regjon a fasaran siopar. amidic [a'midik]. amìe [a'mie] f prijateljica f. prijazen. prisrčen.. občudovalen. aministrazion [aministratsi'on] f 1. amirât [ami'ra:t]. i merecans e fasin simpri robis bielis. amigdaline [amigda'line] f KEM amigdalin m. velik prijatelj. Nomenât ~ civîl dai todescs ocupants (La 05/7). amidi ['amidi] m škrob m. 155-165). americi [ame'rit∫i] m KEM americij m (Am). navidezen razlog m. plui ~. L'~ delegât de societât des Puestis Italianis. -iche adj MED ametrop. čudovit. ma furlan di divignince (Leng).regione. italo-~ italo-amerikanec m (Pa). al à comunicât (O).(Natisone). fr. -iche adj KEM aminski. pretveza f. di Lois Craffonara. aministrativis [aministra'tivis] fpl POL upravne volitve. aministrativementri [aministrative'mentri] adv upravno. ametropic [ame'tr‫כ‬pik]. (BrLi). parceche un che al fâs ~ apene che i fasin un cjant nol tignarà dûr tal moment de prove. predpostavljati. amianto [ami'anto] m → amiant. amion. ~ Latine Latinska Amerika. nol è timp di amîs! ne smemo več zgubiti časa. amiant [ami'ant] m MIN azbest m. ~ di lavôr prijatelj s službe. amirâ [ami'ra:] tr občudovati. E sâtu. uslužen. americanade [amerika'nade] f amerikanščina f. dovoliti. dai nemîs mi vuardi Gjò . aministratîf [aministra'ti:f]. 73-84). KEM amilaza f.. alcâi. vuelis vegjetâi. ~ adj prijateljski.. zucars. In Friûl-Vignesie Julie si votarà ai 10 di Jugn pes elezions aministrativis (O). bližnji prijatelj. odobriti. amicâl [ami'ka:l] adj prijateljski . administracija f. občudovan. oskrbovanje n. (La 05/9) amiradôr [amira'do:r] m občudovalec m. (sangiorgioinsieme). ~ di France e fi inlegjitim dal Re soreli (Pa). administrativen. vecjos amîs stari prijatelji. amiloide [a'm??] m ?? KEM amiloid m. Lu à fat cun ~ cjandôr. -ive f upraven.. (Pa 02). upravljati. voditi. domnevati 3. prime al jere plui viert. aminoacit [amino'at∫it] m KEM aminokislina f. priznati.i. (SiF 03/4. -iche adj KEM amiden (prid.// cf. oskrbnik m. dulà che je stade fate une soste par ~ e rindi onôr al monument dediât a la .Methylphenethylamin (izraz prvič uporabljal 1927 US-kemik Dr. ~ de vore fate prijatelj nedela. tolerirati. atôrs merecans… Hollywood…”(Ta).. (po)dati. družabnik m. (Pa 05/04). che al sarà identificât come l’amiloide (SiF 02/1. par esempli. uprava f. ~ intrinsic dober.

a la banalitât. ugotoviti mnenje. Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. ad acetâ i fats. par ~ di zaradi. BIOL lâ (jessi) in ~ (narava) znova razcvesti se. e bugadis intant di bonodôr / mi mandin i ~s. amorôs [amo'ro:s]. Mi ven però plui naturâl di meti come simbul e ~ chel cocâl dut neri di petroli (BelR) amonite [amo'nite] f PALEONT amonit m. sprejemljiv. amovibilitât [amovibili'ta:t] f premestljivost f. amnêstia ’??oubli. amôr [a'mo:r] m 1. al à declarât ~ Sipione. Ammon. Amlet [am'lεt] m LIT Hamlet m. Dopo l'~ de cjasade di Svevie e dai patriarcjis ghibelins. amletic [am'lεtik]. Il TKN nus dà la sume dal azôt organic e dal azôt ~ (SiF 03/4). amnistie [amnis'tie] m JUR amnestija f. ljubček m. amoniac [amoni'ak] m KEM amonijak m. 73-84). dve leti nazaj. (La 04/4). (ProvBr). zaljubljenec m. (postopno) odplačilo m. brezobličen. ammonite po imenu Jupiter-Ammon amonizion [amonitsi'on] f opomin m. gorečnost f. amodernament [amoderna'ment] m posodobitev f. Pai ebreos lis fiestis a scomençavin sul lâ ~ dal soreli (BiblMc) 2. amont [a'm‫כ‬nt] m 1. . amnistiât [amnisti'a:]. l’~.// od neolat. e ancje par infuartî i rapuarts di ~. s pohištvom opremiti..(CoUd). // < cerk. Si puedial fevelâ di une “religion” te vite ~ o inmorâl di Oscar Wilde? (Bel). oživeti se. // cf. amoni [a'm‫כ‬ni] m KEM amonij m. dati amnestijo f. amortizer m. amobiliment [amobili'ment] m oprema f (hišna). brezlik. amnestiran . ~ dal azôt solubil organic (SiF 03/4. amp ['amp] m trnek m. jo i soi un spirt di amòur (Pasolini). fr. amorin [amo'rin] m BOT reseda f (Reseda odarata). azôt ~ amoniakalni dušik. procès di ~ (SiF 03/4. nemoralen. il podê al passe tes mans dai patriarcjis guelfs (Union). notranji arhitekt (Innenarchitekt). zaton m (sonca).Bl) o. premičen. screant i gnûfs (ud. a operâ par che a calin sot dai nivei di concentrazion massime ~ (Pa 02). amour. čustvo n. propad m. amoniache [a'm??] m → amoniac.’. amorâl [amo'ra:l] adj amoralen. ljubezniv. amovibil [amo'vibil] adj odmakljiv. amissibilitât [amisibili'ta:t] f dopustnost f. amni ['amni] m ZOOL notranja ovojnica zarodka.it). ljubek. prizadevnost f 3. amòur [am'‫כ‬ur] f → amôr . e 4 milions di euros pai amortaments dai inviestiments sui implants. amoniment [amoni'ment] m opominjanje n. EKO amortizirati. amictus 'manteau. // < gr. -ose adj ljubezenski. amorf [a'm‫כ‬rf] adj amorfen.(don). voile'. .// < neolat.de). neizoblikovan. La gnove unitât produtive e rindarà pussibil la complete inovazion dal prodot des laveblancjarie. ammoniacum preko gr.-is ’id. (GP). EKO amortizirati 2. Come che lu inderadavin cierts romançs masse ~ . preroditi se. di cuant che e je tacade la vuere a la ~ gjenerâl (Pa 02). zahod m. ~ m amnestiranec m . izguba spomina f. nemoralnost f.(graggo. amoniacâl [amonia'ka:l] adj KEM amoniakalen. svarilo n. amovere 'oddaliti. puartantju. amnion m. il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion ~ (SiF 03/4. il cjamis. od gr. 2-ghise amorfe (SiF 03/3)// < gr. un ~ apaiât. PROV ~ nol domande ni pan ni polente . leâ une ~ cun skleniti prijateljstvo z. amnésie . PROV Cui che al è fortunât in ~ .amissibil [ami'sibil] adj dopusten. cf. ljubezen f. ampeloterapie [ampelotera'pie] f MED ampeloterapija f. amortizâ [amorti'dza:] tr 1. no sac ~ o amnio (Mar) amnistiâ [amnisti'a:] tr JUR pomilostiti. ~ adj KEM amonijakov. strast f. amistât [amis'ta:t] f prijateljstvo n. amortizabil [amorti'dzabil] adj EKO kar se da amortizirati. amnestiranka f. -iche adj LIT hamletovski. ~ gjenerâl splošna amnestija. come la ploe e la nêf a vegninjù dal cîl e no tornin indaur cence vê inbombade la tiere. amnesie [amne'zie] f MED amnezija f. amnêsia 'id. ~ dilà pred dvemi leti. Ma la ~ no fo concedude ne a lui ne a nissun altri. sâl ~ salmiak m. 73-84) proces amonifikacije. tvorjen z a priv. blažiti (udarce). jessudis tal mês di avrîl di ~ (scritorsfurlans). amobilî [amobi'li:] tr opremiti (stanovanje). a finirin par dislontanâ i Furlans des cuistions patriarcjâls. e il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion (SiF 03/4).camcom. e la sô aversitât al podê. a la ~. nol zui di cjartis . a + morphê ’oblika’. l’~ nol è brût di verzis iz ljubezni se ne norčuje. pohištvo n. a in mnêsis 'spomin'. pardon’. lansko leto. odpisati.lat. al à cuistât la ~ dai plui grancj scritôrs todescs e austriacs (Pa). odplačevanje dolga. ~ m ljubimec m. amor. cjapâ ~ par un kazati ljubezen do nekoga. malapaiât vračana. il rinovament e ~ dai procès produtîfs (La 05/12). Lis denunciis ae autoritât judiziarie militâr. in mnasthai ’spomniti se’.' tvorjeno s privat. amoralitât [amorali'ta:t] f amoralmost f. amniotic [amni'‫כ‬tik]. Il Consei comunâl al fâs bon un regolament li che a vegnin fissadis li proceduris di ~ (CoTav). amortiziranje n. opomin m. nevračana ljubezen. pojemanje n. amorphos . o ~s di cuadris di man buine. a la stupiditât (Pa 02). amobilidôr [amobili'do:r] m opremljevalec m. 73-84). STROJ.. amortizament [amortidza'ment] m EKO amortizacija f. amortizacija f. brezličen. amonizazion [amonidzatsi'on] f AGR amonifikacija f. trai l’~ FIG preizkusiti. amit [a'mit] m REL naramnica f. vnema f. premestljiv. amit [a'mit] m KEM amid?? Cemût i refudums organics a puedin jessi depositâts dentri dai sacuts di ~ di sorc (Mater . fr. ammôniakon izv. osvežiti se. -iche adj ANAT amniotski. amortizadôr [amortidza'do:r] m STROJ blažilnik m. (ProvBr) 2. (Pa 03/11) 2.. amonijev. boga Amun. svarilo n. fr. butâ l’~. par ~ di pâs. cence vêle fate lâ in ~ e dâ-fûr (glesie)// < lat. amortament [amorta'ment] m EKO 1. amonificazion [amonifikatsi'on] f amonifikacija f. od egip. odmakniti'. al disè propit cjamesute. -ade adj JUR pomiloščen. modernizacija f. Amôr [a'mo:r] m MIT Amor m. // cf. ampassât [ampa'sa:t] adv lani. sprejemljivost f.

dutalan celo leto. che al previodeve nome la preson (Pa 02). amplitudine [ampli'tudine] f FIZ amplituda f. FIZ ojačenje n. Iponat. . predtakt m. anabaínein = aufsteigen anabatisim [anaba'tizim] m REL anabaptizem m // tvorjeno iz gr. Anacreont [anakre'‫כ‬nt] m LIT Anakreont m.i m Amsterdam m. zastarel. anabatic [ana'batik].// lat. od onega . vstaja f. amundi [a'mundi] adv na pretek. ancje se.// tvorjeno po gr. // < gr. razširitev f. anacoret [anako'rεt] m puščavnik m. ungan letos. amputatio: cf. nesodoben. anacolut [anako'lut] m LING anakolut m // preko lat. od ampli. anachorète izpelj. kasneje nadomesti cenobitsko. al jere stât ativât un interessant . (Pa 06/1). iz gr. (k αναβολή) anaciclic [ana't∫iklik]. anabíósis. graciis. // od lat. in akolouthein ’slediti’).. FIG odstraniti. anacronistic [anakro'nistik]. in chê ~ stesse par esempli. amperaç [ampe'rat∫] m ELEK jakost električnega toka. an ['an] (pl agn/agns) m leto n. fr. Il Consei Diretîf al dure in carghe trê agns academics (CIRF). → impole. AN ['?] kratica > Aleance Nazionâl. amuletum. ~ di memorie spominsko leto. bon dì. 129). anacoretic [anako'rεtik]. graciis ~. cumò intal Museu di Udin (CoUd). amperore [ampe'rore] f ELEK amperura f. anfure. no je stade cjapade sot dal articul 116 dal Codiç militâr ~ -. → a svuaç.// < neolat. chest ~ cu ven naslednje leto. anahronističen 2. il taramot dal '76 al varès fat di ~ e di volan a chestis tindincis za in at in dut l'Ocident. FIG anahronizem m. trops agns âstu? koliko si star?. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. iz lat. (storia900) // < lat. razširiti. amputirati. amputare ’rezati’ amputabil [ampu'tabil] adj ki ga je mogoče amputirati. Amsterdam ['amsterdam] kr. ampole [am'p‫כ‬le] f 1. jessi par 29 agns. amutinât [amuti'na:t]. po imenu franc. amutinament [amutina'ment] m VOJ upor m. anabolismus. amulet [amu'lεt] m amulet. ~ m anahronističen. annus. tai agns a vignî. utajenost f (biol. an. Par la ~ dal DNA a son stâts doprâts i primers (SiF 02/1) 2. amputation. odrezati 2. fr. ma an dirès tantis. amplus . amputazion [amputatsi'on] f MED amputacija f. amphora ’amfora’ → furl. Di Aquilee e rive une ~ di Sant Menas. TEH ojačati.. → ampassât. spuntan. kronološka neustreznost f. v veliki količini. amplificâ [amplifi'ka:] tr 1. anacruse [ana'kruze] f LIT anakruza f. obsežnost f. nesodobnost f. razsežen. nešteto veliko leto. od lat. l’~ tornât novoleto. from amplus. ~ academic akademsko leto. bon ~ adijo!. anakolouthon (a priv. mil agns večnost. amutinâ [amuti'na:] tr VOJ ščuvati k uporu.’. aná in chrónos 'čas'. prekrščevalec m . anacronisim [anakro'nizim] m 1.. il prin dal ~ → pridalan . od lat. Il materiâl che l'artist furlan al à scrit par il "Pezzè string 4et" al amplifiche la sô sensibilitât di compositôr e di musicist e il cuartet (Pa) 2. prostranost f. chest ~.. a jerin notâts tes scuelutis (Pa 4/2000) // cf. demin. zastarelost f.// izpos. ampliementri [amplie'mentri] adv obširno. // cf. ampolute [ampo'lute] f mala steklenička. (ob)širen. an ['an] pro od njega. . Alceu. agns e agnorums → agrnorums . v 19. e intai strets (come la “pycnocline” dal Stret di Gjibraltar dulà che a puedin alçâsi fin a cent metris di ~ (SiF 02/2. mai plui si varès ripetût in tiere furlane! (JM. -iche adj 1. nazadnjaški človek. ampli ['ampli] adj prostoren. àn ['an] 3. anade [a'nade] f leto n. fizika AndréMarie Ampère (1775-1836). povečanje n. Mimnermi. amperometri [ampe'r‫כ‬metri] m ELEK ampermeter m. fr. -iche adj LIT anakreontski. → indi. puntar m. -ade adj VOJ uporen. prekinitev vitalnih funkcij) // od gr. amsterdamian [amsterdami'an] adj GEO amsterdamski. siôr Minigul. raztegnjen. od gr. In Friûl. povečati.. ohlapen. amplificadôr [amplifika'do:r] m FIZ ojačevalec m. -iche adj LIT palindromski (verz). obsežen. sedanjika od vê: imajo.// anabiosi [anabi'‫כ‬zi] f BIOL anabioza f. ~. anabolisim [anabo'lizim] m BIOL anabolizem m. od nje. steklenička f. prostran. -iche adj METEO dvigajoč . o dirai . razhajanje n 2. za agns. izp. LIT amplifikacija f 3. ~ m upornik m. spuntati se. tai agns dal Trente v tridesetih letih. un ~ tornât celo leto. -iche adj puščavniški. anakhôrêtês od anakhôrein ’se retirer’. Alcman. amplificazion [amplifikatsi'on] f 1. anahronizem m. mn. anaconde [ana'k‫כ‬nde] f ZOOL anakonda f (Eunectes murinus). fr. Dut chest al sarà ben ricuardâlu in chest ~ di memorie. lâ sù par 29 agns . intun ~ tornât v celem letu. letina f. amplitudo. agns indaûr pred leti. iz gr. → larc.) nikoli. zastarel. REL anahoretizem m (prva faza krščanskega meništva. // < lat. amul ['amul] m → emul. dut l’~. ~ scuelastic šolsko leto. amplificatio. // novotvorba cf. anacoretisim [anakore'tizim] m puščavniško življenje. ampère . anacreontiche [anakre'‫כ‬ntike] f LIT anakreontska pesem m. Salvâ).(CoUd) anacreontic [anakre'‫כ‬ntik]. fr. ~ passât lansko leto. ~si refl upreti se. izločiti. letnina f. 2. amputâ [ampu'ta:] tr 1. obsežno. amplissim [am'plisim] superlat. izpos. anahoret m // cf. amplece [am'plet∫e] f obširnost f. Se di une bande al esist il riscji di jessi tignûts par provinciâi o anacronistics dal 10% dai clients.. Mi àn dât la grazie (Sg). agns a vignî Une robe strasordenarie che. ANAT ampula f. αναβολισµός preko lat. tal ~ dai tredis mês FIG (šalj. Tal ~ scuelastic 1998/99. siben ancje di servizi culturâl intal sens plui ~ di cheste peraule. leta nazaj. kirurško odstraniti. to je skupnostno življenje). anabaptizein ’ponovno krstiti’. ampulla ’id. Tirteu. os. (Pa 7/2000). anachronisme. nesodoben. ~ m Amsterdamec m. anabatist [anaba'tist] m REL anabaptist m. kirurška odstranitev. FIG poveličati 3.// < lat.ampêr [am'pe:r] m ELEK amper m (merska enota). st. (Pa 02). tai prins agns dal Cincuante na začetku petdesetih let (Pa). ~ bisest prestopno leto. Saf..

LING nalika f. substanci.ser) pal SGML speciâl. si à di rilevâ che. no à puartât a disvuluçâ un prodot ~ pal polac. GRAM anaforizem m. temeljiti pregled. nealkoholizem m. anafilassie [anafi'lasie] f MED anafilaksija f (obrambna reakcija organizma proti dol. ana ’proti’ in phulaxis ’zaščita’. anale adj ANAT zadnjičen. (Pa 02). -iche adj ARS anaglifski. iz jez. analogus od gr. TV 2. (serling) 2. inte stampe. (CoUd). analiza f. podoben. -iche adj anagramski. fr. -iche adj MED analgetičen. Al lavore come ~ programadôr a Udin. anagogjic [ana'g‫כ‬ăik]. Ancje chi il nestri Evanzelari al è une sorte di document ~ de cjase reâl (CoUd). (SiF) analizabil [anali'dzabil] adj razčlenljiv.. ~ adj analizatorski. BIOL anamorfen. La misure dal POX e je stade fate cun tun particolâr ~ olandês Euroglas ECS1000 cun titolazion microcoulometriche (SiF 02/1). podobnost f. analgésie . . analýein 'razčleniti'. presoja f. (SiF 02/1)// izp. matična knjiga. analyse . analist [ana'list] (pl analiscj) m 1.. anaerobi [anae'r‫כ‬bi] m BIOL anaerob m. analecta [ana'lεtik] m → analets. presojati. analizâ [anali'dza:] tr analizirati. FIG. anamorfic [ana'm‫כ‬rfik]. cu la plui part dai soldâts analfabets. in ~ cun/ a di analogno k. od gr. anagraf [a'nagrafe] f seznam m (stalnega) prebivalstva. anaglif [ana'glif] m ARS anaglif m. -iche adj ARS anagliptičen?. izp. anaforic [a'nafore] f LIT. (sadež) ananas m.(Pa 11/99) analgjesic [anal'ăεzik]. -iche m analističen. -iche adj anamorfen. . anagrafic [ana'grafik]. psihoanalitik m 2. ~ gramaticâl LING besedna analiza. analist m. ~ logjiche LING stavčna analiza. ~ m analgetik m. analbuminemia [ana'lεtik] m MED analbuminemija f (nizka koncentracija albumina v krvnem serumu). (popačenje) 2. anadiplosi [anadi'pl‫כ‬zi] f LIT anadiploza f. Anam ['anam] kr. A la vilie de vuere. analen. anagramatic [anagra'matik]. nepismeni m. GRAM anaforičen. // cf. razčlenjevanje n. analitic [ana'litik]. po razmerju'). une domande di ~. ~ m Anamec m. -iche adj brezalkoholen.. Guarani. anafilatic [anafi'lasie] f MED anafilaktičen. analogija f. analogija f. análogos 'id. iz gr. ~ adj analeptičen. podoben. ki se da analizirati. (SiF 02/1) analic [a'nalik]. analitik m 2. ~ m brezalkoholna pijača. anaphora ’reprise’ k pherein ’nositi’. anagogija f.cors extracuriculâr su lis lenghis minoritariis d’Europe. iz lat. // izp. -iche adj matični. in formât ~ (scritorsfurlans) v analoški obliki 2.// 20. analgezija f. ~ m analfabet m. analgjesie [analăe'zie] f MED neobčutljivost za bolečino. analcolisim [analko'lizim] m analkoholizem m. -iche adj analitičen. analogia. // v 16. analfabetski . od gr. -iche adj nepismen. In dut chest l'handicap plui grant. ARS anamorfoza f. Lis fotografiis a rivuardin architeturis e ogjets di art che a son descrits in mût ~ tal catalic.' (izp. razčleniti. fr. anamit [ana'mit] adj anamski. Chê analisi le fâs un algoritmi ~ (par. analizadôr [analidza'do:r] m 1. uganka s premenjanimi črkami). (Pa 02/10-11). LING po naliki. preučiti. anamnesi [anam'nεze] f MED anamneza f// izp. anaerobic [anae'r‫כ‬bic]. podobno 2. a(n) priv. letopisec m. al è l'"~" de marilenghe. analculic [anal'kulik]. vzeti pod drobnogled. analfabetisim [a'nalize] m nepismenost f. TEH analizator m (naprava). ~ dal sanc MED analiza krvi. od lat. anaforisim [anafo'rizim] f LIT. anagramist [anagrama'tist] m anagramist m (sestavljalec anagramov). popačenje n // gr. Evidenziant cierts articui de leç. analoghe [a'naloge] adj analogen. od gr. anaglifen. BOT ananas (Ananas) 2. analogjic [ana'l‫כ‬ăik]. analogjichementri [analoăike'mentri] adv 1. anamnesis . st. od gr. psihoanaliza f. anagrafski. analitiche [ana'litike] f analitika f. iz port. anus. analitski. preučiti. análysis k gr. // cf.// izp. anamorfosis [ana'm‫כ‬rfozis] f → anamorfose. od gr. analogno. Par ~ ducj i ponts dulà che Dostoevskij al fevele de epilessie o ai let cun . od gr. izp. -iche adj 1. anagramma (grámma 'črka'). ánadiplosis = podvojitev. analitsko. analitik m. anaerobiosi [anaerobi'‫כ‬zi] f BIOL življenje v okolju brez kisika. LING po naliki. anamorfose [ana'm‫כ‬rfoze] f 1. anale(p)tic [ana'lεtik] m MED analeptik m. črkovnica. ocena f.// od gr. shock ~ anafilaktičen šok (najhujša oblika alergij).i m Anam m. razčlenitev f. ocenjevati. napraviti. sestaviti anagram. analiza f. anagramâ [anagra'ma:] tr anagramirati. analogjie [analo'ăie] f 1. Tupi). e al bat su la dibisugne di une precise ~ dai coscj par ridusi (partitrepublichefurlane) 3. // izp. anaglipt m (polreliefno kiparsko ali cizelersko delo). anagram [ana'gram] m anagram m (besedna igra. anaerobno živo bitje. ananás 'id. st. analogie . anamorphosis ’opnieuw vormen’. -iche adj anaeroben. fr. -iche adj LIT anagogičen. analfabetizem m.// cf. OPT anamorfoza f. anaglitic [ana'glitik].regione. in algein 'trpeti'. analfabetic [analfa'bεtik]. analfabet [analfa'bet] adj nepismen. analeptično sredstvo. analisi [a'nalizi] f 1. anagraf m.' (iz aná lógon 'glede na razmerje. analets [ana'lεtik] m LIT analekta npl (zbirka citatov in izvlečkov iz literarnih del). analistic [ana'listik]. anamorf [anam'nεze] f 1. anaglific [ana'glifik]. analfabetski. analoc [a'nalok] → analic. si jere rindût cont de impreparazion taliane.. analogen. anagogjie [anago'ăie] f LIT mistična interpretacija.fvg) 2. in ~ cu la leç 482 (lingue. ananas ['ananas] m 1. ~ statistiche statistična analiza 2. anafore [a'nafore] f LIT anafora f. ocenjevati. anâl [a'na:l]. TEH anamorfen (filmski format DVD. ~ programadôr RAČ programerski analitik. ~ adj anaeroben. analitichementri [analitike'mentri] adv analitično. analistiche [ana'listike] f analistika f.

dobro. ki se nanaša na prednike. anastomoza f. anarhizem m 2. imbombât de sô nobiltât parlamentâr. -iche adj anatomopatološki. // cf. raztelesiti. neodgovoren. anarchic [a'narkic]. ~ patologjiche patološka anatomija 2. anastomosis.i. No soi di famee di predis. četudi.. ancje mai che [anqe'mai ke] co čeprav. obrnjeno stavljen. o vin scoltadis tantis vôs che a disin che a lui lis feminis i plasin ancje se maridadis”. POL anarhistični družbeni model. anarchiste [anar'kiste] f anarhistka f. analiza f. ancjeben [anqe'bεn] adv seveda. ankulōsis k ankuloun ’zakriviti’. anaspirersul [??'] m BOT nektarina f (sadež) (bolj običajno baracocul). -iche adj anatomski. in archía k archós 'vodja'. no jere ~ finide (Ponte). fr. -iche adj TISK anastatičen. tudi. celo 3. anathématiser . anathêma ’offrande aux dieux’. četudi je bila naša družina polna vrlin. PROV Dulà che e sta une bocjade di pan e po stâ ~ une peraule . od gr. ankylosaurus. // neolat. ανατοξίνη od ana ‘proti’ in toxinê. anarchisim [anar'kizim] m 1. (Bel). anatomopatologjic [anatomopato'l‫כ‬ăik].. anatomichementri [anatomike'mentri] adv anatomisko. ~ un še eden. anarchichementri [anarkike'mentri] adv anarhistično. 9) // gr. neurejenost f. ancje dongje che [anqe'donăe ke] co čeprav. FIG podrobno razstaviti. (BrLi). šp. atuâl spirt libertaridemocratic: il cualuncuisim. 155-165). anatomia. ancje ['anqe] co 1. anchilosaur [a'nel] m ZOOL ankilozavr m. izobčiti. ~ dongje . FIG neurejen. ~ deventade par matrimoni (Mar). iz lat. 155-165). come che al dîs il pape. anarhično. anatocistic [anato't∫istik]. anatomizâ [anato'midza:] tr 1.(Pa). anathème . (Macjeu). še. // od neolat. anarchic a 18 karats (Pa 03/12). k gr. pregled m // od poznolat. . anatocisim [anato't∫izim] m EKO anatocizem m. anhilotičen. brezzakonje n. ?? ~ sore.' (k paíein 'tolči'). anarcoit [anarko'it]. gr. anatomic [ana't‫כ‬mik]. ~ m (slabš. raztelesiti'). od gr. -iche adj 1. četudi. pomlajevanje). četudi.. La cjase. pregledati. fr.) → ancje. di “autoesclusions”. FIG). lad. Anatolie [ana't‫כ‬lie] kr. anarchie [anar'kie] f 1. anathêmatizein. anatemizât [anatemi'dza:t] m REL izobčen. anastigmatisim [anastigma'tizim] m anastigmatičnost f (obnavljajočnost. še. il facilonisim. anchilotic [anki'l‫כ‬tik]. -iche adj LIT anapestovski. e us domandìn ~ a voaltris (Basc). secirati 2. ancestrâl [ant∫es'tra:l] adj atavističen. ancj ['anq] adv in co → ancje. (glesie) Nisem iz župniške družine. (O) odprto ostane še vprašanje. ciamò. edizion anastatiche faksimilna izdaja: ristampe anastatiche. anatomist [anato'mist] (pl anatomiscj) m MED anatom m. ~ microscopiche mikroskopska anatomija. faksimilen. preklet. MED anatomija f. anarhistično usmerjeni. par cure de SFF. razčleniti. a(n) priv. Anastasie [anasta'zie] os. calcul ~ računanje obrestnih obresti?. obrnjena stava f. f Anastazija f. ~ m Anatolic Anatolec m. k ancêtre od lat. anhiloza f. 4. anatomie [anato'mie] f 1. od gr. zmešan. anarhija f. hoditi’). che a sostignivin che l’esam psichiatric al veve di jessi integrât cul esam ~ (SiF 02/1. anapaestus. anateme [ana'tεme] m REL anatema f. di Cesar Borgia. (ProvBr) 2. ~ di dut ce che si veve ~ di fâ e di patî: i pecjâts di Neron. ancjemò [anqe'm‫ ]כ‬adv 1. anchilosi [anki'l‫כ‬zi] f MED otrdelost sklepa. anastatic [anas'tatik]. izobčenje n (t. anarhičen 2. ancjemonò [anqemo'n‫ ]כ‬adv še. anastrofe [a'nastrofe] f LING inverzija f. -iche adj EKO anatocističen (glede na obrestovanje obresti). prekleti. Godega-Conean. antecessor ( ante in cedere ’iti. anatemizâ [anatemi'dza:] m REL izobčiti. ancje se la mê famee e jere siore di virtût. dal 1987 (CoUd). poleg tega.i. anatematitzar. intant (Leng) 2. Anatoliche [ana't‫כ‬like] f Anatolka f. stant che nol ven trasferît par ~ (SiF 03/4. POL anarhizem m.) anarhistično usmerjena oseba. al à fat di nô ancjetancj rês e perdis par Diu so pari. E si tacà a cori ~ lui bande dal sfuei (Zili).// preko fr. juž. Ma chê condane ~ di doprâ lenghis e culturis disferentis e je la lidrîs istesse di . anastrofa f. // izpod. anarhističen. m Anastazij m. anatematizâ [anatemati'dza:] m REL anatematizirati. anastigmatic [anastig'matik] adj FOTO anastigmatičen.i f Anatolija f. in chel secul lis dôs citâts no jerin ~ unidis (scritorsfurlans). FIG natančna razčlenitev. // cf.’ (k anatémnein 'razrezati. četudi. di un om straordenari e duncje dificil. antant) adj prav tolikšen. -iche adj anatolijski. anápaistos 'id..// izp. ankulos. che il net cambiament climatic al podarès puartâ il planete sul or de ~. Come studiâ il cuarp uman sul taulaç di un ~. anatolic [ana't‫כ‬lik]. ancia ['anq] adv in co (nareč. anastomosi [anasto'm‫כ‬zi] f MED anastomija f. izključiti. anapestic [ana'pεstik]. od gr.// cf. Felix Marchi. cunfins a drete e a çampe.anapest [ana'pεst] m LIT anapest m (trizložna pesniška stopica dveh nepoudarjenih tretji poudar). No jerin lâts ~ a viodi la fin dai lavôrs di rignuviment dal fabricât. dutcâs.. (SiF 02/1. -iche adj LING inverzen. par cheste scuvierte a son deventâts i fondadôrs de anatomie microscopiche. // gr. ‘zakrivljen’ + sauros ‘lizard’.. ancestral . anastomizâ [anastomi'dza:] tr MED anastomizirati. . di esclusions. anarhičnost f. četudi. anatematizar. Pe conclusion de opare e reste ~ vierte la cuestion dal ultin lot. // lat. -iche adj MED ki se nanaša na otrdelost sklepa. anarchist [anar'kist] (pl anarchiscj) m POL anarhist m. od gr. čeprav.) (SiF 02/1). ancje se ['anqe] co čeprav. analizirati. (Bel). l'~. (partitrepublichefurlane) 3.. di anatemis. anchine [an'kine] f TEKST nanking m. ancjetant [anqe'tant] (t. a si scuintrin cussì dôs scuelis di pinsîr: une che e ten sù la ~ e la neuropatologjie (scuele . ~ m POL anarhist m. brezvladje n. anastrofic [a'nastrofe]. anatocismus. anatomê ’id. cat. Anastâs [anas'ta:s] os.. obrestovanje obresti. FIG nered m. -oide adj POL anarhoiden. anatossine [anato'sine] f BIOL anatoksin m. ancje ben che [anqe'bεn ke] co čeprav. neodgovornost f.(Ta) 2. o.

. (Bel) anconitan [ankoni'tan] adj GEO ankonski.i. Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! . m Andraž m.. άνδροµανία. luknja f. Po mi menà.i fpl Andi mpl. pomembnost f. enostaven. androgjin [an'dr‫כ‬ăin] adj dvospolen. preprost. e sta metint de bande ancje il talian par lâ viers l'anglês. (prebivalka Ankone) Ankonka f. klimakterji virilnosti. obroč(ek) m. prstan m. zasidrati 2. (beneška) ulica f. FIG pogled m. pisec anekdot. Ancje tu tu cjapis di chês andis che a fasin trimâ il mont 5.i. in chê cjase dut al pareve sdrumâsi. meteitji l’~ tal dêt. andalûs [anda'lu:s]. ~ pro prav tolik. za naselitev neprimeren kraj. ARS lastnost f. posebnost f. hoja f. da. f Ana f. a poche Sante ~ (bolj običajno al poche dree). od človeka nenaseljen kraj. f Andaluzija f (pokrajina v južni Španiji): il puart de piçule citât di Palos te ~. ~ muarte (slepa) ulica f. al viazave in prime classe sul diret Rome-Ancone cun doi fraris. . andrean [andre'an] Andree [an'drεe] (t. di ~. (Bibl-Lc) in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa. cui siei sant Antoni e sante Rite e san Josef e il Signôr e sante ~ e la Madone (BelR). (scritorsfurlans)// iz lat. sposobnost f. (Leng). nadarjenost f. Andree) os. presi ~ ugodne cene. veža f 2. KEM (spolni hormon) androsteron m. vidik m. corîf. kadenca f. Republiche ~ Ankonska republika (s franc. nagnjenje n. andi ['andi] part pro → an.. la civiltât. la ~ popolâr dal librut 7. Ane ['ane] os. vezati za kaj. brez' + oikouméne = 'naseljen svet'. anedot [ane'd‫כ‬t] m anekdota f. pot. un omp ~ preprost človek 3. anecdote . kretanje n: la sô sapience e la ~ 2. Anusse. andropause [andro'pauze] f MED andropavza f. iche adj anekdotičen. anecumene [aneku'mene] f ASTR anekumena f. enak ancone [an'kone] f → incone. fr.i f MIT Andromaha f (žena trojanskega junaka Hektorja). ~si refl 1. ancorâ [anko'ra:] tr 1. obdobju). e interesse 10 milions di citadins europeans di Spagne (Catalugne e Isulis Baleârs). (Pa) Isti način (postopanje). bahanje n. zasidran. ma lafenò nissune poe.i. anedotiche [ane'd‫כ‬tike] f 1. sante ~ sveta Ana. krog m. bahavost f.i f 1. nimfomanija f// < gr. stâ su la ~ biti v pripravljenosti. mi da la ~ imam vtis. oklepati se. ~ m 1. ~ m Andoran Andorec m. zunanjščina f. usidrati se. Andromache [an'dr‫כ‬make] os. Dreute) os. Anconitane [ankoni'tane] kr. ancje tu tu crodis di jessi cui sa cui.~ adv prav tako. Ogni moment si visave che cumò la vite e veve une altre ~ (Sg) 4. pritrditi. passant pe ~ che je in bande de puarte (BiblEzechiel). ancorade a un piçul mont alpin e contadin. i m Andreis (Pn). Andreis [an'drεis] kr. navaden. enako (količino).. anel [a'nel] m 1. BIOL dvospolna rastlina. ošabnost f. Andore [and'ore] kr. značaj m.. puartait chi la vieste plui biele e meteije intôr. tesen) prehod m. izraz m. način m. andromane [andro'mane] f androman. FIG a dute ~ . anekdotika f (anekdote o osebi. andesite [ande'zite] f VULK. tal presi ~ di 7. Andrian [andri'an] os. to iz gr. tante e je diferente la ~ jenfri i studiôs (Leng). (gorovje). (ozek. (Bibl-Lc). Andreine [andre'ine] os. Dree. hermafrodit m 2. vedenje n. hodnik m. ande ['ande] f 1.50 euro (Onde). občutek.i. andalusite [andalu'zite] f MIN andaluzit m. (Pa) 3. Andrât [an'dra:t] (t. Anica f. anekdota ’neobjavljeno’ k gr.i. une ~ di salvece. m Andrej m. FIG umerjenost f. Nusse) os. tekoč. navada f. O podìn contâ un anedot:. obraz m. razvezan. izgled m. androgynon androit [an'dr‫כ‬it] m robot m. ~ m Andaluzijec m. andament [anda'ment] m potek m. naraven. kazanje n. način hoje. androne [an'dr‫כ‬ne] f (ozka. čumnata f... FIG obnašanje n.i f Andora f. Ancone [an'kone] kr. člen m (pri verigi). potka f. koridor m. ubranost f. srednji. pri tem. umerjen. Sant ~ → Sant ~. ancorât [anko'ra:t]. intant che ~ e Caife a jerin i sorestants dai predis. t. La stesse ~ che. dostojanstvenost. Andaluse [anda'luze] f Andaluzijka f. (cena) nizka. dvospolnik m. an. a batevin il forment cuntune ~ strache. Ane ['ane] (demin. Invecit. čud m. → gosse. potekanje n. androsteron [androste'ron] m MED. Andrej m. ki je nor na mošje. obroč . O magari a svoglitâ se la femine di ~ e jere a palaç o (Mar). držanje n. od gr. robe ~ ceneno blago 4.(SiF 03/3). (Bel) 2. ánkŷra . HIST moški del hiše (v stari Grčiji). Sant ~ si pense che e sedi une forme cuntune influence slave sul non di Sant Andree. zbiranje in pisanje anekdot 2. anedotist [anedo'tist] (pl anedotiscj) m pripovedovalec. Svelts. napuh m. FIG oprijeti se. La siore ~ Vobis e torne plui dispès in Friûl. barva f. ~ m Ankonec m.i f Ankona f (Marche). za pešce) steza f. ASTR Andromeda f. pûr cun ducj i disastris che e à produsût tal Vincjesim secul . drža f.(La 04/3) andant [an'dant] adj 1. ma la ~ de famee a leve indenant compagne 6.. okleniti se. FIG nadutost f. andoran [ando'ran] adj GEO andorski. nissune plee. Al è in ~ un grum di lavôr (Pa). meti l’~ tal dêt dati prstan na roko . Andis ['andis] kr. anedotic [ane'd‫כ‬tik]. pomočjo se je razglasila 19 nov. Andromede [an'dr‫כ‬mede] f MIT. od Anute. e vîf fûr de storie.. trop che e vuadagne in rispueste al è un ~ scunît cidinôr. običaj m. zagata f. ricors a chê straodenarie in câl te Provincie di Udin par chel che si inten l'~ dal marcjât dal lavôr tal . Andalusie [andalu'zie] kr. androcei [andro't∫εi] m 1. il dêt dal ~ prstanec m 2. andit [an'dit] (demin. pripeti. ton m.(SiF 03/4) // cf. // od gr. povprečen. (ozka) cesta f. mena pri moškem. ancora.(Pa). come se pal vuarp al fos aromai inutil contâ (Mar). zunanjost f. nekakovosten.// < gr.1797) 2. nevezan. andromanie [androma'nie] f andromanija f. videz m. nissune ombre e nissune ~ nazionalistiche. sklep m. -use adj andaluški. ancure ['ankure] f sidro n. -ade adj usidran. pričvrstiti. MIN andezit m.i f Andreja f. tesnec. ekdidónai 'objaviti'. usidrati. m Adrijan m.= 'ne. (Pa). pričvrščen. jessi in ~ di biti na tem. fra ancorâsi a un mont sigûr ma datât e butâsi tal larc cul riscjo di cjatâsi cul nuie denant e cul nuie daûr. BOT androcej m 2. andri ['andri] m → landri. in dì di vuê.i m (biblijsko ime) Hana m. zgodbica f. un pas ~ 2. od andiut) f 1.. jessi in ~ biti v toku. ravnanje n.

// cf. ~ m 1. da deluje kot kislina ali baza. od gr.. tiere anemiche neplodna zemlja. // cf. il mangjâ e la aghe di bevi a vignivin puartâts graciis ai mieçs anfibis de Protezion civîl e dai pompîrs (La 03/01) // tvorjeno z gr. dvoumno. ánemos ‘veter’ in k lógos 'beseda'. // od gr. od gr. ~ di cjadene členek verige. jalov. vetrologija f (znanost. tvorjeno k gr. amphi ’na obeh straneh’ + brachys ’kratek’. // gl. GRAM dvoumna slovnična zgradba. amphimixis. // izp. anemičen 2. krožek m. amphibologia. dilatazion ~ de aorte razširjenje aorte (zaradi anevrizma). (Pa). nem. cence cussience e cence une scuele adeguade al è condanât a fâ di famei. okrožje n. Anfitrion [anfitri'on] m MIT Amfitrion m (v gr. ~ m 1. anfoteric ['anfore] m KEM amfoteričen (ki deluje kot kislina ali baza). // lat. organizem. // od gr. pisanje'. amphoteroi ‘obadva’. malokrven. aneurismâl [aneu'rizme] f MED se nanaša na anevrizmo.m. anemometrie [anemome'trie] f METEO anemometrija f (merjenje hitrosti vetra). anestesie [aneste'zie] f MED anestezija f. cf. it. mitol. nasilna pripojitev. amphibolos ‘dvoumen’. ZOOL dvoživka f. anemul [a'nemul] m BOT vetrnica f (Anemona) // gr.. anévrisme . Us vignarà indenant un om ch’al puarte une ~ di aghe. a(n) priv. aneurusma ’dilatacija arterije’. omrtvičiti. GEOL ~ morenic morenski nasip.// od gr. aneti [a'nεti] tr POL priključiti. anemocôr [ane'm‫כ‬fil] BOT ??dispersado por el viento. amphí 'okrog' in lat. anfibrac [an'fibrak] m LIT amfibrah m (trozl. fr. ang. amphoterisch . ánemos ’veter’ in philos ’prijazen’ anemograf [ane'm‫כ‬graf] m METEO anemograf m (priprava za zapisovanje moči in smeri vetra). okoliš. Difat si po dî che la mont e à tacât a lâ denant-daûr a partî de invasion o ocupazion o ~ taliane. anession [anesi'on] f POL aneksija f. ~ totâl splošna anestezija f.(CoUd). fr. amfiteater m. // < gr. . anfibologjie [anfibolo'ăie] f 1. tra l'~ morenic plui a tramontane (. anfore ['anfore] f → anfure. tlačiti. dal dut isolât. La sô posizion lu lasse. krempelj m. amfiteatralna predavalnica. anestetic [anes'tεtik]. Par la operazion no coventave plui di une ~ locâl cussì la femine (Furlanist). ki preučuje veter). od gr. reven. anfiteatri [anfite'atri] m 1. kot iz amphibolos + logos . Cuanche mi àn operât di infart. al jere anetût al Tierç Reich di Hitler. priključitev. in aer 'zrak'. MED slabokrvnost f. // cf. cence avilîsi e mandâ dut a trai pai dispiets.. anestesisim [aneste'zizim] m MED anestezisem m. amphitheatrum. anfiteatric [anfite'atrik]. (Pa 05/05). ~ de clâf obroč ključa. nasilstvo n. stavek) 2. (CoCamp)// < lat. amphi ’dvostranski’ in bios ’življenje’. gr. cul non di “Adriatisches küstenland”. amphí + tre`pein ’obrniti’. blažilo n. amphitheatricus. amfora f.’. (Pa 04/04). al rivà a viarzi. théâtron 'gledališče'). (Sg). TEH (vozilo) amfibija f. omrtvičenje n. (Bibl-Mc) angariâ [angari'a:] (o angarii [anga'rii]) tr mučiti. amphibolia. anestetizâ [anesteti'dza:] tr MED anestetizirati. sposobnost spojine. zedinjenje’. z amphibolia. amphibologie.).. anemie [ane'mie] f 1. anestesist [aneste'zist] (pl anestesiscj) m MED anestezist m. od amphiballein ’dvomiti’. FIG oznaka za prevaranega moža. che o ài riscjade la vite. // iz neolat. a àn declarât mertori. // gr. MED amfibolen (deluje tako v smeri katabolizma kot anabolizma). daspò dai 8 di setembar dal ’43. (BelAlci). turned back 90 degrees on its stalk. amphoteros ‚beiderlei’. dvoumje n. FIZ amfibolija f. anaisthêsía 'neobčutljivost'. ang. Il Cormôr. nem. fr. la miserie de plui part dai contadins : lis causis a son di cirî ancje te ~ dai terens (CoCamp). anemochorous. lis angariis. ánemos ‘veter’ in -graphía 'opisovanje. anemija f 2. tes lôr anfuris. amphibole. neploden. → rincje. REL dvorezen. // cf. ~ locâl lokalna anestezija. l’~ mi à domandât: (BelFa). amfiteatričen. amphi ’z obeh strani’. kralj Tirinta in mož Heraklejeve matere Alkmene). kljuka f. zatirati.// cf. ~ di taur kavelj?. anemonê 'ki se pod vplivom vetra odpre'.nagl. anghîr [an'gi:r] m kavelj m. kolobar m (okoli lune). aneurisme [aneu'rizme] f MED anevrizma f (razširjena arterija). FIG pomirjevalo n. cu la lôr firme. amphioxus od amphi + oxys ’sharp’. anfibul. Amphitryon. anfitropâl [anfitro'pa:l] adj amfitropalen. anfoter ['anfore] m KEM amfoter m. KEM. a jessi doprât come mani di pale. [Of a plant ovule]. ~ anatomic predavalnica anatomije 3. od gr. nejasen (izrek. s končnico -logia . ánemos ‘veter’ in choreo ‘cambiar de lugar’. anemologjie [anemolo'ăie] f METEO anemologija f. cf. // od lat. od gr. anfibolite [anfibolo'ăie] f MIN amfibolit m. ki ima diploiden set kromosomov od vsakega starša.// gr. -iche adj MED anestetičen. -iche adj se nanaša na amfiteater. theâter (izpos. anemic [a'nεmik]. amphitropous od gr. antično gledališče. od gr. anemometri [ane'm‫כ‬metri] m METEO anemometer m (merilec vetra). [anga'rie]) f JUR zatiranje. dvoživen 2. // od gr. che al nas intal ~ morenic dal Tiliment. fr. anaemia ’id.: nenagl. aneroidni barometer m. anemâl [ane'ma:l] m → nemâl. anemografie [anemogra'fie] f METEO anemografija f. anfibul [an'fibul] adj 1. iz gr. anemofil [ane'm‫כ‬fil] adj BOT anemogamen. -iche adj angelski. AERO. -iche adj 1. trpinčenje n. anektirati. od gr. ang. il mancjât jutori a un lavôr che 86 mil di lôr. anfibi [an'fibi] adj 1. omamiti. REL. anfitrop [anfi'tr anfore] adj ??Partly inverted. anfimissi. trpinčiti. amphi ’z obeh strani’ in mixis ’mešanje. anfotericin [??'anfore] m KEM amfotericin m. angarie [an'garie] (t. une scarpe di un tipo e une di un altri e un ~ di taur sul nâs! (Ta). FIG neplodnost f (zemlje). anfiossi [anfite'atri] m ?? (Amphioxus lanceolatus) // preko neolat. ánaimos 'brez krvi' k haîma 'kri'. anfidiploit [an'fibul] m amfidiploid m. diploos ’dvojni’ in eidos ’vid’ anfimissis [anfi'missis] m MED amfimiksis m // od gr.. // od lat. cf. angjelic [an'ăεlic]. aneroit [a'nemul] m FIZ aneroid m. e dopo di vê involuçât parie l’~ de clâf. 2. amfibija f 2. dvomiselnost f 2. anéroide . dvomiselno izražanje n. FIG dvoličen. anemochor.-nenagl. anfure ['anfure] f vrč m. anestetik m 2. anfibul [an'fibul] m MIN amfibol m.) e lis riis di alturis plui a sud.

anglisim [an'glizim] m anglizem m. angularmentri [angolar'mentri] adv kotno. // < neolat. anglocatolic [angloka't‫כ‬lik]. Nissun dai sogjets al veve passât plui di un mês intun ambient ~. aggeion + angjiom [anăi'om] f MED angiom m.. f (IT Engadina) . anglist [an'glist] (pl angliscj) m anglist m. in ce ~ v kakšnih skrbeh. anglomaniak m. anglofop [an'gl‫כ‬fop] adj anglofobičen . ~ e Marie (manzanoBr). anglicisim [angli't∫izim] m POL anglicizem m. . angjiocardiogram [anăiolo'ăie] f MED angiokardiogram m. (Pa 02). Anglosassone [anlgosa'sone] f Anglosaksonka f. : triangul. angularis. tesnoba f.. de Spagne in France. angleščina f. anglofil [an'gl‫כ‬fil] adj anglofilen. Siere Leon. angulus . ~ m anglomaniak m. anglonorman [anglonor'man] adj anglonormanski.i. // od gr. angjiocardiografic [anăiokardio'grafik]. it. aromai.angjeliche [an'ăεlike] f 1. cf. anglofobic [anglo'f‫כ‬bic] adj anglofobičen . par mangjâ la ~ e zuiâ (mediareteedu).’angleški’. lenghe anglonormane anglonormanski jezik. ang. fr. angolês [ango'le:s]. (Pa) anglicizâ [anglit∫i'dza:] tr anglicizirati. dal atac ~ cuntri il regjim dai Talebans (Pa 02/10-11). Anglês Anglež m. in ~ (JM) angli-merecan [anglimere'kan] adj angloameriški. aberdeen angus črna škotska pasma goveda. -escje adj anglonemški. FIG zorni kot 3. f Anglija f. anglicizazion [anglit∫idzatsi'on] f anglicizacija f. angul ['angul] m 1. Englois) ’(germansko ljudstvo) Angli’. (SiF 03/4. Ruande. anglotodesc [angloto'desk]. ~ m t.if Angola f. anglofilic [anglo'filik]. os.(Pa). angloman [anglo'man] adj anglomaničen. od angulare. -iche adj MED angiografski. anglofonic [anglo'f??] adj anglofonski. skrit kot. angjiogram [anăio'gram] m MED angiogram m. angurie [an'gurie] f lubenica f. cjavre di ~ angorska koza. anglo.. BOT angelika f. od angulus . anglês [an'gle:s]. v. angjiologjie [anăiolo'ăie] f MED angiologija f (nauk o krčnih žilah). ostrokoten. otangul. angle. ~ m Anglosaksonec m. fizika Anders Jonas Ångström. angjiologist [anăiolo'ăist] f MED angiologist m. Liberie. angleški jezik. ~ m anglofil m. -angul ['angul] GEOMET : pomeni « kot » npr.. FILM snemanje pod določenim kotom 2. al è in realtât un ~ che al varès di sei voltât cun “mondializazion”. angorie [an'g‫כ‬rie] f del njive.. Angole [an'g‫כ‬le] kr. ~ m 1. gjat di ~ angorska mačka. I Latins in Friûl no àn fat ni di miei ni di piês di ce che a àn fat i ~ in Indie (JM) 2. anglican [angli'kan] adj REL anglikanski. angjiocardiograf [anăiokardio'graf] m MED angiokardiograf m. anglofobie [anglofo'bie] f anglofobija f. angleško govoreči.+ -oma. Anglie ['anglie] kr. angli ['angli] m → Anglês. Burundi. -iche adj MED angiokardiografski. anglosaksonski. angjio. -ade adj ki ima ostre kote. al è deventât lenghe “francje” (Pa 02). Engleis. e par tant a vevin un inglês une vore puar. ~ m anglofob m. anglo. cf. angosse [an'g‫כ‬se] f tesnoba f.od gr. // od Angles (t. angulatus. angure ['angure] f angora f. ~ m angloman m. -iche adj anglokatoličen. → Engjadine.(SiF 02/2) 2. angolan [ango'lan] adj angolski. Un dai uficiâi dal esercit ~ (in dut i acusâts a son circje 20) (Pa 03/8) eden od častnikov angleške vojske. ~ m anglofon m. Angjeliche [anăe'like] os. ~ m Anglikanec m. Al si svicine ae produzion incisorie de scuele ~ (CoUd). anglicane [angli'kane] f REL anglikanka f. bridkost f. 97114). angunie [angu'nie] f → agunie. // < lat. angulis ['angulis] fpl skrbi mpl. MAT kot m. angulâr [ango'la:r] adj koten. angudele [angu'dele] f ZOOL gavun m (Atherina mochon). p. Chest però al compuarte che l’~ che si intivisi ogni dì. anglicanisim [anglika'nizim] m REL anglikanizem m. angulât [ango'la:t]. MUZ angelika. anglofilie [anglofi'lie] f anglofilija f. angjiopatie [anăiopa'tie] f MED angiopatija f. // < lat. frontâls o di ~ arbitrari come tes riflessions tor di parêts isoladis. recipient’. anglofon [an'gl‫כ‬fon] adj anglofonski. Angus [an'gurie] kr. sl. gozdni koren (Angelica archangelica) 2. ŠP diagonalni strel (v kot nasprotnikovih vrat). aggeion ’vaisseau. benigni tumor ožilja.. angio. anglofilski.i m škotsko ime Angus.[anăiolo'ăie] prvi del zlož. ~. lane di ~ angorska volna. angoloit [ango'l‫כ‬it] m oglat (??szöglettest). Chescj emigrants justeapont si domandin cun ~ cuâl che al podarà jessi il divignî .. Anglosas m. -iche adj anglofilen. skrb m. -eze adj → angolan. ~ m anglofob m. anglofilski. angjiografie [anăiogra'fie] f MED angiografija f. angolo vse id. -ese adj angleški. la parie anglotodescje e nordeuropeane e la messede slave orientâl. kjer se brazde skrajšajo zaradi zoženja terena. Anglese [an'gleze] f Angležinja f. ~ m Angolec m. dut il paîs al è invidât tal parc des fiestis. (La) angstrom [angu'dele] m FIZ angstrem m (merska enota).[anglo] prvi del zloženke sl. angolâr [ango'la:r] adj → angulâr. FIG kotiček m. vogal m 3. angulazion [angolatsi'on] f 1.… e vi a son dome un pôcs dai stâts. angular. // po imenu mesta Ankara v Turčiji. ogeln.i f Angelica f. e cu lis armis di fiêr si sparniçarin in lunc e in larc. angjiografic [anăio'grafik]. ~ m Angloameričan m. // od imena šved.i m Angus (county in Scotland). anglosasson [anlgosa'son] adj anglosaški.// < lat.i. anglomaniac [angloma'niak] adj anglomaničen . Angjeline [anăe'line] os. angio. angjelichementri [anăelike'mentri] adv angelsko.

ang. (La 05/1) animadversion [animadverzi'on] f opomba f. Anzit. -iche adj animalističen. gneča f 3. animatistic [anima'tistik]. stramudât tal so inmagjinari ~. duša f. fie d’~ posvojenka f. (glesie). -iche adj . in colaborazion cun âtris. Un trus di sigûr. -escje adj živalski. FILOZ animist m. ognjevit. animacija f. notranji del (nečesa). pamet f. // od lat. živa duša f. 90 mil animis. rabelj m. živalovarstvenik m. animate (anemate). (BelFa) 2. -ose adj pogumen. animosité. čustvo n.(Natisone/tellini) 3. od an negat. mučilec m. pogumno. umetnik. cf. cence ~ vivint brez žive duše. anidrite [ani'drite] f MIN anhidrit m.i m HIST Hanibal m. . živahen. spodbuditi. nil ’indigo’ preko arab. animer.// cf. živahno. ventil m. veljavnost f. il so cjan nol è dome un dovê. animele [ani'mele] f 1. moč f. ~si refl oživeti. Une sofisticade novitât di tecniche di ~.. animalité. cuanche si è malâts. pogum m. i dialigs dal carton ~ "Lupo Alberto". KUL (bolj obič. (redko) v: fâ ~ opogumiti se. n. udejstviti. duša f. (scritorsfurlans). spomin m. -iche adj FILOZ animatističen (se nanaša na animatizem). gonilna sila. no passe une ~ ni žive duše. animalisim [anima'lizim] m animalizem m // cf. obujevalec m. (odpor ali sovražnost do druge osebe. miârs di cjamps cence ~ vivint (Pa). animalesc [anima'lesk]. che al scugne jessi sore il dut agrât a Toni Costantin. anim ['anim] m 1. fr. animalizzare. animirano. vrvež m. živahnost f. sklican.(La 04/12) 2. animalizât [animali'dza:t].(lestizza). (SiF 02/1). animade dal teolic Paolo Doni. mn. animatronic [anima'tr‫כ‬nik].(La 04/3). srčnost f. // od gr. animatio. zagnanost f 2. → nemâl. jeznorit.. namera f. animele de lum. itinerari ~ učna pot. (BelAlci) animatisim [anima'tizim] m FILOZ animatizem m (pripisovanje zavesti in osebnosti naravnim pojavom). animatism. (raz)um m. -ade adj animaliziran (spremenjen v žival). srčen. (Furlanist) 4.. opomin m. Fi di anime di pre Josef Marchet. anime ['anime] f 1. anidrosi [angu'zin] m MED anhidroza f // od gr. animadôr [anima'do:r]. fr. Un itinerari animât ator pes stradis e pes placis dal centri citât al fasarà cognossi ai fruts lis storiis e lis cronachis dal timp di une volte (CoUd) 2. oživiti. La buine volontât. jedro n . animatronic. gonilen. anhidrosis . . animiran. ~ di boton. animatic [ani'matik]. // od lat. an-nil in potem v port. // cf. ki mu je duša osnovno življensko počelo) // animist [ani'mist] (pl animiscj) m REL. animâl [ani'ma:l] adj živalski. ki upodablja živali 2.(fuarcefriul).. aniline [ani'line] f KEM anilin m. misel f. (majhna) skupina f. animare . des scarpis → ànime. FILOZ animističen // animôs [ani'mo:s]. FIG oseba f. TEH zapklopka f. od animare. gibati se. BOT janež m (Pimpinella anisum) 2. ki izgledajo kot živali) // šp. duh m. dutis venessianis o venetizadis secont une professoresse di Padue (Pa 02/10-11). dal fiêr di sopressâ 5. GRAM živ. animalisme. -ore adj obujajoč. FIG jedro n. od lâ) ajmo ! gremo! dajmo!. loputa f 3. animistic [ani'mistik]. animete [ani'mete] f REL ??volilna kroglica f (palla) animisim [ani'mizim] f REL animizem m (religiozno pojmovanje. (redko) duh m. de làmpide. animalitât [animali'ta:t] f animalnost f. čud f. srčno. // od lat. cf. vliti pogum. animalistic [anima'listik]. public di Gjermanie al è une vore plui ~ di chel furlan! Atenzion! (Ta) animosementri [animoze'mentri] adv hrabro. razvneti se. -ade adj 1. oživitev f. od perz. Tal 1999 al à voltât par furlan. (GE) animalescjementri [animalesqe'mentri] adv živalsko.. FRAZ fi di ~ posvojenec m.. ~ m žival m. čvrstost f. divji. živ. animaličen. come une ~ in pene businave jenfri i ramaçs dai morârs come une ~ in pene. fr. duh m. -iche adj animatroničen ~ m animatronik m (roboti. INF animacija f. anientament [anienta'ment] m (it. oživljajoč. ang.(La 04/11) 2. cussì di rivâ a creâ ambients e mosferis. animalist [anima'list] (pl animaliscj) m 1. mučitelj m. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. janževec m. razgiban. izvesti. di simpri animadôr e ~ di chest . vecjos ancje ta la ~. deriv. živahnost f. in hidros ‘znoj’ + -osis. kot anil ’rastlina. animositas . 3. BIOL brezvoden. animalise. -iche adj REL. ~ vivint živa duše. angusîr [angu'zi:r] m → angusigule. cu la ~ carboniche che si forme . animirati. Cheste poesie nus comuniche diviers stâts di ~ e nus fâs preseâ la bielece des cjossis. angusin [angu'zin] m paznik m (nad sužnji). // od lat. stât di ~ duševno stanje. animât [ani'ma:t]. anidride [ani'dride] f KEM anhidrid m. FIG srce n. razsodnost f. án(h)ydros ’brez vode’. poživiti. animadementri [animade'mentri] adv živo. Anibal [a'nibal] os. e in plui al podeve fâ stât sul cuartês o sul ~ (un tant a teste) o sul fugatic (un tant par fûc). animute.// od gr. no si sint une ~.) uničenje n. a ~ e fâ movi i personaçs. ma par cuintri al è stât un an un grum ~ e movimentât.?? robe che la int no veve. ARS animalist m. duhovitost f. notranjščina f. ma al è soredut un at di responsabilitât pal so ~ e ancje par chei altris animâi (CoUd). animadversio. Se o vivin di Spirt ~ ancje daûr dal Spirt. án(h)ydros ‚brez vode’. drzen. la fuarce di ~ a fasin vierzi i vôi e cjalâ il . pot z ilustracijami. altre diferenziazion dentri des POS: N = non comun III posizion: gjenar: M = masculin (~) IV . angusîr) f ZOOL jeseter (Esox belone). ancje Riedo Pup ta chel piçul trop di profetis. La convigne. od animadvertere. razvneti. animazion [animatsi'on] f 1... anice ['anit∫e] f 1. latin) rajželjc m 2. animalizâ [animali'dza:] tr animalizirati (spremeniti v žival). animiran. aniâ [ani'a:] tr pretezati (se).. ~m animator m. . un omp di ~ pogumen mož 4. animâ [ani'ma:] tr 1. animositât [animozi'ta:t] f PSIH animozita f. ki proizvaja indigo’..angusigule [angu'zigule] (t. anìn [a'nin] (1.(Pa) 4. jetničar m. predlagan..// fr.. anidri ['anidri] adj KEM. ~si refl pretezati se. carton ~ risani film. Pegre e sforadie che no saveve ~. (Sg). ~ pal altiûl.// izv. ~ m živahno.

-iche adj MED anoksemski (nanaša na anoksemijo). anonim. letare anonime anonimno pismo. FIG hlepenje n. (tierenere) 3. od gr. strahoma. anse ['anse] f 1. -iche adj MED anozmatičen. voie di afiet. // tvorjen z gr. težko dihanje n. mn. anosmatic [anoz'matik]. ~ e ingomut. anotazion [anotatsi'on] f anotacija f.mail. trepet m. pristrastje n. a ’ne’ + ortho. anserin [anse'rin] adj ZOOL podoben gosi // lat. -iche adj FIZ anoden. -ose adj 1. anormal. aniversari [aniver'sari] (t. brame di stime. antagonisme antagonist [antago'nist] (pl antagoniscj) m 1. I lavôrs ~ favorît une incressite di cussience e di mobilitazion? (Pa 02). pristranost f. gole di cjalt. anoressant [anore'sant] adj MED ki se nanaša na neješčnost. rudnina anotija // od gr. -iche adj FIZ anizotropen. anomie [ano'mie] f anomija f (kulturna revščina ali nemoč). zasopel. fr.+ ops ’oko’. apetit’. un ~ pesant a lavris spalancâts.i f Ankara f (gl. anisometrie [anizome'trie] f FIZ anizometrija f. težko dihanje n 2. anormâl [anor'ma:l] adj 1. beležka f.aniò [ani'‫( ]כ‬OLF) ?? anion [ani'on] m KEM. hropenje n. poželenje n. citât anseatiche hanzeatska mesta.mesto Turčije). ansâ [an'sa:] it 1. Parcè che tal 2001 al cor ancje l'aniversari dal vicjecinchesim dal taramot (fuarcefriul).. anomisetât [anomize'ta:t] f pogumnost f. koprnenje n. mržnja f. brezimenost f. anisotrop [ani'z‫כ‬trop] adj FIZ anizotropen. innovâl) m obletnica f. // fr. anonimen avtor 2. anonimno delo. -iche adj HIST hanzeatski. la fiere si impià cun plui fuarce. -iche adj anorganski. -iche adj MED anoksičen. abnormis. (Ponte) ansant [an'sant] adj sopihajoč. strah m. sâr pauli. anmò [an'mo] adv še. al jesole. al sintì chê ~ e al fermà i cjavai 2. agjenzie di stampe che e furnìs in formazions vie E . ~ autôr anonimen avtor. // od anti ’proti’ + agon ’tekma’: cf. (Cjargne). a si è viodût che il problem de ~ nol è di trascurâ. ansie ['ansie] f → anse.. MED anomalija f 3. anolino [ano'lino] m KUL vrsta testenin. poznolat. antagonisim [antago'nizim] m nasprotovanje n. polnjeni z mesom (spec. nemir m. tesnoba f. Un spirt plui seren in ogni lavôr. od gr. sopihati. anossemic [ano'sεmik]. anodic [a'n‫כ‬dik]. tesnoben. autoscopics si coleghin a straneament. nepodpisan. bojazen f. ki zmanjšuje živčnost. srčnost f. anossie [ano'sie] f MED anoksija f (pomanjkanje kisika). MED abnormalen. ansiosementri [ansi'o:s] adv željno. koprnenje n. l'~. neprijaznost f. pôre. (bolj običajno ancjemò) Ankara ['ankara] kr. anis ['anis] m BOT sladki janež m. anomalie [anoma'lie] f 1. napetost. anisogamet [anizoga'mie] f BOT anizogamet m. ~ magnetiche anomalije magnetnega polja. an ’ne’ + orexis ’tek. Il cuestionari. (SiF 03/3). k anser ‘gos’. opomba f. al tâs. O vin sêt di pâs. // cf. cun dute probabilitât a cualchidun di famee. težko dihati. denant. neješčnost f. -iche adj MED zdravilo. anserinus. sed. an ’ne’ + ortho ’raven’. anortite [anor'tite] f MIN anortit (kalcijev glinenec. izjemnost f. anormalitât [anormali'ta:t] f abnormalnost f. strah m. od gr. (tiha) jeza f. nepravilnost f. anonimen. anovulazion [anovulatsi'on] f MED anovulacija f (odsotnost ovulacije). Anmil ['anmil] kratica Associazion italiane mutilâts e invalits sul lavôr. mancul ~ e spaurît di contrôi e (partitrepublichefurlane) 2. trepet m. -iche adj MED anozmičen. àno ['ano] 3. anizotropski. ~ di vivi par alc. anisometropico [anizome'tr‫כ‬pik]. an ’ne’ + osme ’voh’. anisometropie [anizome'trie] f MED anizometropija f (dioptrijska razlika med očmi). vagant. anseatic [anze'atik]. disprivât di cussience e lisimât dal Venit". -iche adj MED anizometropski. in mût di ofindi ~ . od vê . anosmia [anoz'mia] f MED anozmija f (popolna izguba voha) // neolat. anonimie [anoni'mie] f anonimija f. anortitic [anor'titik]. tekmec m. anisotropic [anizo'tr‫כ‬pik]. (La 04/3). anisofilie [anizofi'lie] f BOT anizofilija f anisometric [anizotro'pie] f FIZ anizometričen. an ’ne’ + (→) isometric. di un Friûl ~. cuntune ~ afanose 2. ansime ['ansime] f 1. ~ magnetiche magnetska anizotropija. lad. ~. ~ m 1. ansietât [ansie'ta:t] f tesnoba f. al è stât proponût a un campion di students (SiF). vpr. ansiôs [ansi'o:s]. FIZ anomalija f. Se . abnormalen 2. tancj dîs a spiete e a spiete / cun ~ gemint Anse ['anze] f HIST Hanza f. bisugne di puisie. hlepenje n. sopihanje n. težko dihati 2. (SiF) 2. L'~ autôr al cunfide. FIZ anion m (negativno nabit ion) // umetno tvorjen od fiz. anonimna oseba. anonim [a'n‫כ‬nim] adj brezimen. fan di famee. MED anoreksija f. -iche adj MIN anortitski??. cun dôs mostacjutis di eleganton. FIG cuintri«la ~ dai sentiments (Furlanist). // od gr. sopihanje n. hrepeneč. // od gr. aniso + metron ’mera’ + ops ’oko’. ansimâ [ansi'ma:] it sopihati. bojazen f. an + oxia. ansiâ [ansi'a:] it → ansâ. // neolat. antagonist m. tesnoba f. nasprotnik m. anossic [a'n‫כ‬sik]. Emilije). an ’ne’ + ienai ’iti’. anortopie [anorto'pie] f MED anortopija f // neolat. nemirnost f. željan. anormalus za anomalus zmedeno z lat. ansiolitic [ansio'litik]. anorganic [anor'ganik]. antagonizem m. tekmec m. nemirnost f. stant la ~ de famee dulà che al à vivût: la clamorose assence dal pari (CoUd) 2. FIG hlepeti (po čem). Faradaya gr. gnev m. E par cirî almancul di limitâ cheste plaie la ~ e torne a marcâ lis sôs strategjiis in materie: (O). anosmic [a'n‫כ‬zmik]. anisotropie [anizotro'pie] f FIZ anizotropija f. pristranskost f. anoressie [anoz'mia] f 1. Un ~. (La 04/2). anisogamie [anizoga'mie] f BOT anizogamija f (kopulacija (singamija) anizogameta). sovražnost f. nemir m. ~ adj obleten. Ansa [an'sa:] kratica ANSA. Estrat in curt (in plui des gjeneralits al conten lis anotazions che a integrin l’at) (CoUd). anossemie [anose'mie] f MED anoksemija f (pomankanje kisika v krvi). al anse.

čakalnica f. kol m. si che duncje o podìn fissâ tra il 699 e il 827 i tiermins post quem e ~ quem pe esecuzion dal nestri cibori. Par chel i antîcs le àn simpri considerade la dimore dai dius e ancje Mosè al è lât sù in alt par cjapâ la leç. di cheste int fuarte e rassegnade. (BrLi). ~ m dosedanje življenje n. Rifasinsi a la stesse leç. prezgoden. nasproten. ~ m kontracepcijsko sredstvo. dal patriarcje Bertolt di Meranie. antantis busis là tal cimitieri. fr. // od anti. antenât [ante'na:t] m prednik m. poprejšnje življenje n. (Pa) antîc-alt-todesc [an'ti:k] m staro visoko nemško. la ~ dal ripetitôr de Rai e dulintor il bosc. l’arbul di Neem al è un esempli classic: al è stât utilizât par miârs di agns in gracie des sôs virtûts antibaterichis (Pa 05/04). sovražnik cerkve. (po)prejšnji. starinskost f. antecessôr [antet∫e'so:r] m predhodnik m. avans m. 2. MED antalgičen. antialcolic [antial'k‫כ‬lik]. starodaven. -iche adj nekonformističen. prekašanje n. un Unviêr ~ . nekoč. (Friulinelmondo). Il 90% dai zovins nus dîs di doprâ un metodi ~ (SiF 03/4. (Pa). (čas. antalgjic [an'talăik].. antibiotic [antibi'‫כ‬tik]. 3. raven. une vuere ~. che a àn za fat in ~.. al antecipe des soluzions che dome plui indevant il legjisladôr statâl al varès fatis buinis (Pa 03/5). -iche adj POL protiboljševiški. -iche adj antagonističen. protiigralec m 3. -iche adj MED baktericiden. in anticipo →. antecedens. anticonformistic [antikonfor'mistik]. anticlericalisim [antiklerika'lizim] m antiklerikalizem m. ~ adv v: par ~ nekdaj. O savês ancje che al è stât dit par ~: no tu zurarâs fals (Bibl-Mt). oddaljen. // od lat. poprejšni primeri m.+ gr. ante ['ante] adv (lat. antecedent [antet∫e'dεnt] adj prehoden. un blanc e un colôr di rose.. ~ m nekonformist m.05). antibolsevic [antibol'sεvik]. antecip [an'tεt∫ip] m predujem m. šiba f. drog za jadro.Rossi al è stât il grant ~ e compressôr de Benecija. (christianromanini 07/03) 2. salde tal so ~ (Pa 04/05). napisati starejši datum. predplačilo n. I cosacs. FIG) antena f. In Indie. ravno toliko. anticonformist [antikonfor'mist] (pl anticonformiscj) adj nekonformističen. (Enrico) anticlericâl [antikleri'ka:l] adj antiklerikalen. // od lat. ~ adv enako. ~ paraboliche parabolna antena. praded m. Antecrist REL Antikrist m 2. starodavniki mpl. antîc [an'ti:k]. -entis. anticjamare [anti'qamare] f predsoba f.kot. Pai siei scrits e pai siei intervents anticonformiscj (RB). antartic [an'tartik].. antichitât [antiki'ta:t] f 1. so ~ (Sclese).. -iche adj MED antibiotičen. antialcolist [antialko'list] (pl antialculiscj) m antialkoholik m. ~ m antiklerikalec m. antecedence [antet∫e'den∫e] f predhodnost f. praznoverec m. tako. antecipazion [antet∫ipatsi'on] f predujem m. anticomunist [antikomu'nist] (pl anticomuniscj) m antikomunist m.(JM)// od lat. (Natisone/cjantin). i Stâts Unîts e la France a àn plui bisugne de Spagne franchiste. ~ adj antialkoholen. 147). antarcticus (iz gr. akontacija f. ~ testament REL stara zaveza f.tako generični kot površni odgovori. dignitose e fatalistiche. Paraltri la lenghe todescje (~) a fo. anticoncezionâl [antikont∫etsio'na:l] adj kontracepcijski. tiermin ~ quem termin(us) ante quem. prednik m. Da la Russie l’~ stabilît sot il Cjanin.i m Antarktika f. antibaterichis [antiba'tεrik]. e a tignivin in man doi ombrenins dal ~ testament. ancjetant) adj enak. brezverec m. -iche adj GEO antarktičen. antalgique antant [an'tant] (t. antika f. antian [anti'an] m ponev f (iz žgane gline). star. ANAT antagonistična mišica. antecipâ [antet∫i'pa:] tr prej (vnapred) kaj narediti. al fâs une assemblee par fevelâ di antenis de telefonie. Mi viodevi za un esempli di ~. starodavnost f. chê dai dusinte agns di ~ (istitutopiopaschini) 2. donghe dal latin (JM). -iche adj protiatomski. che cumò al mancul o vin i antibiotics (Pa). Placerean al è stât oratôr strabon (istitutladinfurlan).20 minûts il svicinâsi di un burlaç cun saetis. (Pa) . da la ~ paraboliche e dal vilaç globâl (Leng).) pred. preuranjen.. anticonformiste [antiki'ta:t] f nekonformistka f.3. ~ m antîcs predniki mpl. prehitevati. starina f. TEAT antagonist m. ~ adj antikomunističen.(CoUd). nasproten. si jerin puartadis daûr lis fameis interiis e si compuartarin di parons (La 06/1). che a son tal stes timp chei de TV nazionâl. ravno tolikšen. (SiF gnovis 8. ~ adj antagonističen. e saponte il granâr cuntune ~. chest al permet di cognossi cun un ~ di 15 . ~ m protiboljševik m. Miôr. (F). -ade adj vnaprejšnji. ~ m baktericid m. algon ‘bol’: cf. -iche adj antialkoholen. antagonista antagonistic [antago'nistik]. ~ tanche il tabâr del diaul star kakor zemlja. ~ pro tolikšen. prekla f. -iche adj FARM. antedatâ [anteda'ta:] tr antedatirati. devote e ~ (BelAlci).. antecrist [ante'krist] (pl antecriscj) m 1. anticonstituzionâl [antikonstitutsio'na:l] adj protiustaven. Cussì lis dôs citâts a deventarin antagonistis: une civîl e une barbariche . antibolsevics e colaborazioniscj dai naziscj. (t. antecipât [antet∫i'pa:t]. prednost f. antiatomic [antia't‫כ‬mik]. življenska preteklost f.) odmaknjen. ûfs in ~ posajena jajca. prej (prezgodaj) priti. ~ kr. che a permetin interpretazions diviersis e rispuestis ~ gjenerichis e superficiâls a podaressin sei metudis a confront (Pa 02) . anticomunisim [antikomu'nizim] m POL antikomunizem m. antialcolisim [antialko'lizim] m antialkoholizem m. ~ de telefonie telefonska antena. starožitnost f. disint che i siei pecjâts no valevin nancje l’~ dal purgatori e. ~ par vocazion.) ante I ['ante] f → lante. antighe adj starinski. (Sg). un bon om che al veve dôs passions: la ~ classiche e l’aristocrazie. antene [an'tεne] f 1. ~ m antibiotik m. anticonformisim [antikonfor'mizim] m nekonformizen. (Bel). ante II ['ante] v: jessi su l’~ biti v življenskem obdobju od 40 do 80 let.

-iche adj protiglobalizacijski. negozi di antigaiis (Sg) trgovina s starinami 2.anticonvenzionâl [antikonventsio'na:l] adj nekonvencionalen. antifassisim [antifa'sizim] m antifašizem m. proselit di Antiochie. metût adun dai rapresentants dai partîts antifassiscj. anticuarp [antiku'arp] m MED protitelo n. antiinfortunistic [antiinfortu'nistik].. prastar. anticuari [antiku'a:ri] m 1. (Bel). par esempli la ~ de glesie di Aquilee (lacomugne). nenaklonjenost f. antiglobalizazion [antiglobalidzatsi'on] f protiglobalizacija f. -iche adj protižidovski. starinar m. antidot [an'tidot] m protistrup m. proti ustanovam. antiebraic [antie'braik]. e à gjavât une volte par dutis ogni vanzum di ~ e di provincialisim (Pa). (Bel). -iche adj protimitološki.. MUZ odpev m. radicâl. -iche adj ?? Cuintri dal blanc de statue si intaie la anatomie une vore antinaturalistiche dal gladiatôr vincent (CoUd). antiguviernativementri [antiguviernativa'mentri] adv POL protivladno. antinomic [anti'n‫כ‬mik].. -iche adj POL protidemokratičen. zastarel. -ive adj antikorozijski. Cuant che al piture l'om. starina f. antiretoric [an'ti:l]. antinacionalen. Centri di assistence antimobbing” di Udin e (Pa 03/6) antinaturalistic [antinatura'listik]. -ive adj POL protivladen. Antiochie [anti'‫כ‬kie] kr. antigjen [anti'ăen] m ?protigen m. (GE) antievangjelic [antievan'ăelik]. 3. E sarès la teorie o realtât dai anticuarps. antireumatic [antireu'matik] m MED zdravilo proti revmi. antikvariat m 2. e sui centris di pelegrinaç in Italie tra la tarde antighitât e la alte medietât (CoUd). starina f. nastop m. antipast [anti'past] (pl antipascj) f predjed f. okno) deblo n. starodaven. anticrese [an'tikreze] f JUR antihreza f. antisepse [anti'sεpse] f MED antisepsa f.. e ven puartade insomp midiant antitesis (Bibl-Zn) antimitologjic [antimito'l‫כ‬ăik]. antipatičen. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. odpevek m. antifassist [antifa'sist] m antifašist m. nenavaden. anticorosîf [antikoro'zi:f]. antikoroziven. -iche adj protigovorniški. -iche adj protinezgoden. starodavnost f. i plasial chest non di batisim? ”masse ~ ”!. Cussì al scomence invezit un libri ~ di Zuanfranc D'Aronco (La). -iche m REL protievangeličen.i f Antiohija f. stara šara f. antisemitisim [antisemi'tizim] m antisemitizem m. antikoiné [antikoi'ne] adj protikoinejski. (Bel). (La 04/9) antifone [an'tifone] f →antifune. dostop m. ~ . začetek m. -iche adj nepesniški. lu propon in vieste antieroiche.. (Pa 02). di modon. dai delegâts des .(Bibl-Lc) antiguviernatîf [antiguvierna'ti:f].. robis ~is. stare zgodbe. antidemocratichementri [antidemokratika'mentri] adv POL protidemokratično. antigaie [anti'gaie] f 1. (Bibl-Az) priseljenec iz Antiohije. FIG) f 1. cussì al è ridicul e brut doprâ un aspiet di don Milani. antieroic [antie'r‫כ‬ik]. A Udin l’~ la ualmà subit cun voli seneôs (Sg. antiglobalistic [antigloba'listik]. antinazionâl [antinatsio'na:l] adj protinaroden. -iche adj zoprn. chel chi tal mieç di une vive polemiche parcè che acusât di ~ (CoUd). starodavnost f. antisemite [antise'mite] m antisemit. REL antifona f.. antifune [an'tifune] (t. che i jere simpri stade antipatiche (MazzonIol). -iche adj protiherojski. antitesi [an'titezi] f nasprotje n. izven mode. (vrata. antinomie [antino'mie] f FILOZ protislovje n. I scritôrs de ~ classiche (p. antiteza f. odpor m. ~ adj protifurlanski. 2. al è un simbul ~ di consacrâ la risultive de .. antika f. -iche adj protisloven. che no san fâ altri che stâ sentâts da cjâf del fûc e contâ e tornâ a contâ ai lôr nevôts lis antigais de lôr . par esempli l’~ (Bel). A riprove che lis ideologjiis totalitariis e antiliberâls (Pa 02/12) antimilitarisim [antimilita'rizim] m antimilitarizem m.es. ~ di Cumunion Sal.(liceopercoto) antighitât [antigi'ta:t] f 1. veža f. cun chê ~ . Condanât tal 95 a 15 mês di preson cu la acuse di «propagande ~» par vê dât fûr documents (Pa). Livio) clamavin (praxisfriuli). ~ adj staromoden. nevsakdanji. antîl [an'ti:l] m 1. 119). vhod m. antidemocristian [antidemokristi'an] adj POL protidemokrščanski. antifurlan [antifur'lan] m protifurlan. Inte suaze des iniziativis ~ che si stan moltiplicant in spiete dal incuintri dai G8 (Pa) antigon [anti'gon] adj (akreš. (Bel). tressant il museu in maniere ~ (Pa 7/2000) anticonvenzionalisim [antikonventsiona'lizim] m nekonvencionalnost f. antipatie [antipa'tie] f antipatija f. starina f. stari vek m. che e restarà al podê ~ la zonte militâr. corsis in curie dai predis dongje par fâ slontanâ il capelan ~ e (Bel). e à curât l'organizazion de esposizion. antipatic [anti'patik]. . antitelo n. prestar. acusis di coruzion de zoventût. oddaljen . ~ adj antifašističen. antinomija f. starodavno n.. neobičajen. 2. dopo di vê ghetizât in maniere ciniche e antievangjeliche chel che nol jere "normâl". in glesie. l’auto si fermà sul ~ di un paîs galadin. daûr la sanganose repression des protestis antiguviernativis sclopadis dilunc il 1988. 19 (glesie). nepoetičen. podboj m. antiliberâl [antilibe'ra:l] adj protiliberalen. par vie de politiche antiebraiche che e scomençave a cjapâ pît. rissolût. stari vek m. antimobbing [anti'm‫כ‬bing] adj antimobbing. Presentade la vuide antiinfortunistiche pai lavoradôrs forescj (O) antiinstituzionâl [antiistitutsio'na:l] adj protiinstitucionalen. od antîc) zelo star. rivoluzionari. prag m. antipoetic [antipo'εtik]. Scrituris. Daûr la puarte e daûr l’~ tu âs metût il segn de tô religjon (Bibl-Isaje). antidemocratic [antidemo'kratik]. di len 2. antinomichementri [antinomike'mentri] adv protislovno. . al è un Crist fuart. antîi di piere. a discutaran lis cuistions: educazion musicâl sicu “~” ae musiche di marcjât (Pa).

antropologjie [antropolo'ăie] f antropologija f. -iche adj antropomorfen. No je une ~ come chês altris che o cognossìn. Antoni [an't‫כ‬ni] (t. (žganje) encijan m. antropologjic [antropo'l‫כ‬ăik]. ~ adj ljudožerski. antološki. Sant ~ Sveti Anton (Pa 7/2000). ki se nanaša na človeka. un finanziament anuâl pe Societât Filologjiche Furlane (Pa OLF). ~ statistic statistični letopis. che al sei come la ploie par l’antiûl. (Sclese). O crôt però che nancje un spirt ~ come il so nol varès podût inmagjinâ che (Bel). -iche adj antitetičen. (Cjargne). duplina f. antitalian [antitali'an] m antiitalijan. antropologjichementri [antropoloăike'mentri] adv antropološko. ~ zale (Gentiana lutea) 2. ~ m 1. -iche adj antropolog m. druga košnja f. iz leta v leto. kaj še (podkrepljeno). antropofagjie [antropofa'ăie] f ljudožerstvo n. -iche adj antropometričen. Tonin) os. slutiti. starostnik m. (Pa 03/6) antitetic [anti'tεtik]. come un bon pari di famee. antivenezian [antivenetsi'an] adj protibeneški. ~ m antisocialen. antropomorfisim [antropomor'fizim] m antropomorfizem m. anzian [antsi'an] adj star. che a puartin sintiments cualchi volte contraris. razveljaviti. → canibal. (Pa 03/8). antropometric [antropo'mεtrik]. che lui al scugnive lâ a Gjerusalem e patî ungrum par colpe dai anzians (Bel). antropizazion [antropidzatsi'on] f antropizacija f. vsakoleten.i m → Sant Antoni. e movimentât par chel che al rivuarde lis nestris ricercjis. Tal Templi di Gjerusalem. si meterin adun te leghe di Cambrai in funzion antiveneziane (Storie) antivilie [anti'vilie] f dan pred vigilijo. antropizâ [antropi'dza:] tr ?? Il teritori dal Comun di Tavagnà di vuê al pâr che al sedi stât antropizât adore (CoTav). cvetnik m. kje pa. anulâ [anu'la:] tr 1. parâts cun scûts e cascs.i. La gote e je stade il copament dai trê poliziots ae ~ di Nadâl. -iche adj antropičen. izničiti.(Pa). letno. fî di Tite di Minicuét e di ~ la Dolce. protidružben. specialmentri chês di ~ culturâl. 27. a la ~ dal teritori di alte montagne (Pa 03/11) antropocentric [antropo't∫εntrik] -che adj FILOZ antropocentričen. rapuart ~ letno poročilo (O). antropometrijski. L’“Onu”. človeku podoben. predvidevanje n. Esempli:. starejši 2. Cussì cu la vision antropocentriche dal omp a discapit di dutis chês âtris creaturis. letna renta f. I NONS GRÊCS IN -ιτις a risultin in e. starešina f. antologjie [antolo'ăie] f antologija f. starejši. jama f. anurija f. Anute [a'nute] os. ~ di Nadâl dan pred božično vigilijo. nenaklonjen Italijanom. cun pôcjis lûs impiadis ‘e semee un ~ plen di ombris e puce di vin bevût (BrLi). Lavìe a veve conossût Gjoachin. instituzion multilaterâl par ~. m Anton m. pe sclagne pension ~ di cincmil ducâts. (sf). preklicati 2. Il so compagn. anuâl [anu'a:l] adj (eno)leten. -iche adj protipotresen. BOT encijan m. -iche adj antologijski. (Pa). antisomosse [antiso'm‫כ‬se] f protivstaja f. pe celebrazion ~ de grande Espiazion (Pa). anurie [anu'rie] f MED brezsečnost f.antisismic [anti'sizmik]. bronchite. antropofac [antro'p‫כ‬fak] m ljudožerec m. antistoric [antis't‫כ‬rik]. neupoštevanje zgodovinskega razvoja. protidružben element. (Pa 06/2). celo. antitetics. → altiûl. najstarejši. razveljavljenje n.i f Anica f. antonomasie [antono'mazie] f LIT antonomazija f. a taiarin il cuel a buine part dai presonîrs. dal nestri grant ~ Achîl Tellini. se nol plûf la nêf no mancje (proverbifriulani). Antoni [an't‫כ‬ni] kr. antivolum. (Bibl-Salms). antroposofic [antropo'z‫כ‬fik]. antropometrie [antropome'trie] f antropometrija f. vsakoleten. cence vierzi . Antoniete Parussini (RB). Antoniete [antoni'ete] os. antisociâl [antisot∫i'a:l] adj antisocialen. antro ['antro] m votlina f. anulant di fat la funzion dal Osservatori su la Lenghe e la culture Furlanis. la plui ridicule e ~ di dutis: il spirt nazionalistic (La). al à ~ e al sparagne pal vuestri avigni antologjic [anto'l‫כ‬ăik]. // < lat. in particulâr a oms e feminis anzianis (Storie). ~ culturâl kulturna antropologija. -iche adj antropološki. antropomorf [antropo'm‫כ‬rf] adj antropomorfen. nezgodovinsko razmišljanje. E i sienziâts lu ametin che la cause e je essenzialmentri antropiche (Pa 06/1). il vuestri president. antropolic [antro'p‫כ‬lik]. preskrba f. človeku podoben. come chês ploiadis che a imbombin il teren. in tignude antisomosse. No mi sint ni talian ni ~. antistorics che no an nissun pudôr a batisi cuintri dal ricognossiment de lenghe furlane (Pa 8-9/99) antistoricisim [antistori't∫izim] m antihistoricizem m. anziane [antsi'ane] f 1. forsit disgregants (CIRF) antitetichementri [antitetike'mentri] adv antitetično. antracite [antra't∫ite] f MIN antracit m. graciant Idiu. anualitât [anuali'ta:t] f letnina f. anulament [anula'ment] m preklic m. a àn rispuindût cun manganeladis e pocadis. al è par chest che il WWF regjonâl al à prontât un ricors al Tar pal so ~ e (O). -iche adj antihistoričen. anzit ['antsit] adv nasprotno. PROV Sant ~ de barbe blancje.i f Tončka f. anualmentri [anual'mentri] adv vsako leto. la situazion e riscje di deventâ ingardeade. Cumò. (BelFa) antropocentrisim [antropot∫en'trizim] m FILOZ antropocentrizem m. (Natisone/tellini). la figurazion popolâr antropomorfiche de fuarce di gravitât. ~ (OLF 2002). Cifaris chestis che a son pandudis dal Anuari statistic dal Imigrazion (La 06/2). antiûl [anti'u:l] m otava f. anuiteta f. Toni. antiviodi [antivi'odi] m previdnost f. anuari [anu'ari] m letopis m. (Natisone/tellini). o vin cjasis e glesiis antisismichis e nol è pericul che une scjassade ancje fuartute (BelR). antropic [an'tr‫כ‬pik]. Il mont dai boscs e des fadis al è lontan culturalmentri e ~ di nô (Pa 05/04). prej. -che adj antropozofski. antiviodi [antivi'odi] tr predvideti. vnaprej vedeti. antropomorfic [antropo'morfik]. dâ la ~ a un. prileten. antivedût [antive'du:t] m predviden. uničitev. v nasprotju. anue [a'nue] adj (eno)leten.

Ma dopo Culino al si è apelât ae Cort di Cassazion di Firenze e (Pa Vicinia) 2. stanovanje n. aparî [apa'ri:] it 1. pokazati se 2.(Natisone/furlanis). ordenade.i f Aosta. JUR priziv vložiti. -ade adj zadovoljen. biti zadovoljen. zbor m.(O). klicanje po imenih. di favorî il sens di ~ ae comunitât e la cussience de solidarietât sociâl (CoUd). potešenost f. pot zastopiti komu. daspò che Autovie Venete e à consegnât i lavôrs ae associazion di impresis che a àn vinçût l'~ (O) 3. Italiji).. aparince [apa'rint∫e] f 1.. apeliranje n. vpadljiv. apaltâ [apal'ta:] tr v zakup dati. (o)krasiti. . ~ al jentrà dentri daurman par rivâ di chê altre bande. apanâ [apa'na:] tr zatemniti. la glesie a à i ~s o furniments. → Valdaoste. e o deventìn simpri plui scâfs dal vê e dal ~. izpolnitev f. apel m. apendicite [apendi't∫ite] f MED vnetje slepiča. Cence volêlu la mê man a rispuint. Une dì al veve fat un biel ~ di len. priprava f.. glavna arterija f. zadostiti. zakup m.tu âs ~ cenât. aparament [apara'ment] m oblačila npl. m HIST Anjou m. mašno oblačilo n. potraten 3. cheste fate di rivoluzion interne intal ~ public.. o ai scugnût apelâmi al imperadôr (BiblAz). naprava f. apene) adv komaj. par stranfâ. apelatîf [apela'ti:f]. (franc. parcè che in câs come chescj plui che l'~ e vâl la sostance. JUR priziven 2. (praxisfriuli) 2. (o)zaljšati. ravnokar. no à molât un biel nuie. apassionât [apasio'na:t].. plačan. pozornost vzbujajoč. Ah no? Ti ~ dit jo di lâ fin su la rive dai Meus? (Tolazzi). potešen. in ~ navidezno. (Sg). aparecjadure [apareqa'dure] f (it. Cult dai defonts e predêl dai ricolts de tiere che a son nome in ~ leâts insiemit in maniere casuâl in cheste dade da l'an. mandâ un ~ apelirati. navidezen. kazati se. puritane. nadstropje n. namizje n. apel [a'pεl] m 1. ~ che la sô le tocje: (Eg) → apenis. aparat m. apartignî [aparti'ñi:] it pripadati. «No stait bandonânus»: al è l’~ che la Diaspore argjentine e à mandât in Friûl . ~si refl zatemniti se. (na)kititi.komaj si šele povečerjal. → tribunâl di ~. 3. razkošen. pristojnost f. aorte [a'‫כ‬rte] f MED aorta f. prihod m. di orgolio e soredut di ~. (Pa 06/1). -ive adj 1. koncesija f. Il Moviment Friûl. zunanjost f. apagament [apaga'ment] m zadovoljitev f. no àno mai rifletût sul parcè che l’~ burocratic regjonâl al sedi controlât adimplen dai triestins? (Pa). nekm iti nasproti. (BelFa). Luîs di ~. odbijati. okrasiti se. apelazion [apelatsi'on] f poziv m. ao ['ao] inter → aio. zadržati. Par esempli. zadoščen. Aoste [a'‫כ‬ste] kr. potešitev f. ugoditi. (JM. Ma stant che i gjudeos no volevin savênt. O vin ~ purcitât. . aparent [apa'rent] adj 1. sklicevanje n 4. dozdevno. Val D'Aoste Dolina Aoste.(La 04/3). okras m. (Pa 02). biti last.) aparat m. pojav m. aparentementri [aparente'mentri] adv navidezno. (Bel). Nô o volìn poiâ cheste bataie di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. apelâ [ape'la:] it JUR imenovati. in fat di risarciments. un montafin che difat par tantis lenghis (inglês. Ur pareve di jessi in paradîs e a provavin un sens di braure. apaiâ [apai'a:] tr zadovoljiti. ko.i. ~ che il mestri di taule al cerçà la aghe deventade vin (Bibl-Zn) Ko je starešina pokusil vodo. ~ m strastnež m. JUR pritožba f. ~ par cjoli. i f ?? Ma di mê none ~ o ai tancj altris ricuarts . zamračiti. Na ta način so poskušali ustreči afriškim državam. → cuartîr 2. pripraviti 2. vzklic m. In cheste forme si à cirût di ~ i stâts africans. Wilde al à fat furôrs inte Londre vitoriane. ~ virtuose. -iche adj nestrankarski. (svečano) okrasiti. postati moten. apelacija f. ~ m apetativ m. 2. Anzù [an'džu] os. olepšati. prikazati se. naprava f. šele. apelacija f. (Cjargne). (Pa 02). l'~ moviment des costelazions tal arc dal an.) naprava f. parament m. v: tignîsi ~ di alc . risiervant al luctignint o al guviêr centrâl lis causis plui impuartantis e dutis lis ~s. pomiritev f. apartignince [aparti'ñint∫e] f pripadnost f.. videz m. Anžu m. (marcocecotti). aorist [ao'rist] (pl aoriscj) m LING aorist m. priziv m. in chê volte che al fo colpît de ~. človeka) 2.) TEH aparatura f. che Linde no apartignìs al so passât (PauluzzoN). zdeti se. zamegliti. E je une fan bausarie. članstvo n. LING občen v: non ~ obče ime. sklicevati se. pos. izgled f (npr. ki je postala vino. pristroj m. vinci l'~ dobiti koncesijo. trafika f (prodaljalna soli in časopisov). in Friûl si à tacât a doprâ l’~ “Mari di Diu” prime che intal rest dal Ocident. a pene che [a'pene ke] co brž ko. Anzule [an'džule] os. olepšati se. (Sg) Ravnokar smo klali.i. O soi cence flât par chest dâ daûr ~! (ShW). ustreči.. in efiets a svantin .zah. e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. ~si refl 1. cun tant di eliche. . ~ la glesie. ancje se l’“Ue”...) no i àn ancjemò cjatât une soluzion apaiadore. apartament [aparta'ment] m 1. là i doi fassicj si aparin cu la cjamese nere. (SiF 02/1). potemniti. okras m (v cerkvi). stroj m. v zakup vzeti → arendâ. pozivno ime. strojček m. un amôr ~ vračana ljubezen. → privative. opazen. (La) aparizion [aparitsi'on] f prikazen f. cec e v. Gandhi al rivà a dî che. apartitic [apar'titik]. ~si refl 1. aparâ [apa'ra:] tr 1. o stin pierdint dal dut la culture dal jessi. orodje n. poziv m. di cuanche lu vevin molât-fûr. utešiti. stopiti pred koga 2. si apaiavin di pôc: nus bastavin mil liris paromp. vmes priti. ~ e jere la cjosse che lu veve impressionât di plui. aparecjo [apa'reqio] m (it. braniti. cence ~ nissune domande. poslati apel. zunanjost f. -ade adj strasten. apaiât [apai'a:t]. pozvati. apalt [a'palt] m 1. ~ public javni aparat. al fasè chel istès. a pene [a'pene] (t. (Ta) aparence [apa'rent∫e] f → aparince. apartma f: che si è gjavade la vite intal so ~ traintsi un colp cul dopli dal pari. ~ di scacs e dame a buinore al fâs la nane. e lavôr fin parsore i vôi. poravnati. govoreča pokrajina v sev. dozdeven. fasada f.bocje. (Pa 03/2). cuant che le vene ~ a si è rote dongje il cûr (Natisone/furlanis/). (Basc). aparât [apa'rat:] m (neobič. a son a stâ tal secont ~ . priziv m. la sale. par spindi. che si definìs “~” (La 06/3). Salvâ). po il cîl si apanà e al grisulì (MazzonIol). Tu sês capitât mâl. todesc. ~si refl zadovololjiti se. apenis) (t. potešiti se. zastreti. kompetenca f. (Sg) . uslišati.

vljudnost f. → plausâ. uporaba f. LING pristavek m. apologjetichementri [apoloăetike'mentri] adv apologetsko. aplicirati. (Furlanist). uporaben. intenzivno ukvarjati se s čim. neizpodbiten. strahoten. pristavljanje n. Doprant la incressite ~ da lis ifis a puedin jentrâ intai tiessûts sans. neovrgljiv. apoplessie [apople'sie] f MED možganska kap. al è viert li de Biblioteche comunâl di Osôf (Pa). (praxisfriuli). potlačiti. FIG odpadništvo n. Pense che e je int che ~ e sint il non di “Onde furlane” e pense a une radio che e programe dome tanghis e mazurchis (Pa). ~ la leç izvajati zakon: o maladete leç pes minorancis che il stât talian al à molât a fuarce di vitis e che al fâs vitis par no che e vegni aplicade. incuintris.. natanko. upirati se.(Pa 02). ~ la messe a la anime dai muarts. kazen. aplasie [apla'zie] f BIOL aplazija f. apocalitic [apoka'litik]. ravnokar. 9). → justeapont. (Bel). ma ancje par ~. aplaudî [aplau'di:] tr ploskati. apozicija f. si opere cun criteris mancul leâts a une lenghe specifiche e miôr ~ a cualsisei lenghe. apont [a'pont] adv prav. uporabiti. aponisi [a'p‫כ‬nisi] (t. parceche mi soi rindût cont che onestamentri nol valeve. staviti na. par che tu capissis ~ la tignince des peraulis che ti son stadis insegnadis. vstaviti 2. apoditic [apo'ditik]. in sociologjie. branilec m. položiti na. zagovornik m. Al è là che us din ~.cul ~ tai Zardins (CoUd). La tarife di ~ pal servizi furnît le fisse ogni an il Consei Comunâl. nasprotovati. šele. zmenek m. No ài mai tirât fûr chel argoment “~”. tarifo) dati. veselje n. aposizion [apositsi'on] f 1. I conseîrs dal diretîf de Leghe a contestin in plen la linie dal moviment che aromai si sarès dal dut aplatide su chê dal Polo (Pa). Documentazion: (CoUd) 3.(O). jasen. 24 oris su 24. Invezit tun lûc desolât e di muart come un borc bandonât dal ~ (Bel). REL apologet m 2. polaganje na. al scuvierzè un esempli di atradôr ~. là che a son stâts identificâts cinc aplotips mtDNA in 13 culturis. aplatî [apla'ti:] tr sploščiti. 129). usluga f. izvajanje n: une miôr distribuzion des cjamis di vore. apopleksija. aplicabil [apli'ka:bil] adj ki se da uporabiti. porobu se postaviti.(Pa). fâ un ~ pripraviti aperitiv. želja f. la prime proteste cuintrisclaviste e je ~ dal 1688. Fâ un ~ Milanêsfurlan par nô puars emigrants Joibe 2 dicembar. uporabljen. brezizhodna katastrofa f. nežnost f. 4. Fevelant dal cîl gnûf e de tiere gnove l’~ e à peraulis splendidis (BelR) 2. aplicirati: No podìn sperâ che ducj a capissin i vantaçs di chest principi ni che ducj a sepin aplicâlu daurman (Macjeu). il procès par ~ di reât riguart a la obiezion di cussience (Bel). Fevelâ po di un Stât furlan…a jere ~ cuintri dal sacri de unitât nazionâl (JM). stisniti. zakon) izvajati. uporaben. uporabiti. stavljanje na 2. REL apostazija f. L’~ principâl al è in program domenie a Triest (Onde). (CoTav) 2. aperitîf [aperi'ti:f] m aperitiv m. (Leng). caotic (o ricuardìn di passaç che la sô dimension fratâl e je jenfri doi e trê) (SiF 02/2. apologjie [apolo'ăie] f 1. 31-45). uporabljiv. zapisek m 2. apopletic [aponta'ment] m apoplectic. apenis che) co brž ko. odobravati. -iche adj 1. apologjetic [apolo'ăetik]. 2. odpad od vere 2. FIG opazka f. (npr. dimostrazion apoditiche neovrgljiv dokaz. al ven a stâi i aponts che ogni sere al detave a di un secretari Francesco De Gregori. cence plui ritarts postâi. apologija f. zagovor m. apologetičen. točno. . aplicâ [apli'ka:] (o aplichi [a'pliki]) tr 1.i m (gorovje) Apenini mpl. → apologjete. FIG apokalipsa f. comandant de postazion osovane su lis malghis di Topli Uork. Tal doman di domans. La ~ de sigle di viodût e fâs esecutîf l'at cjapât. Apokalipsa f (zadnja knjiga Nove Zaveze). FIG katastrofalen. Fabrizio De André al tornave a lei i comandaments a partî dai vanzei apocrifs (Pa 2002). marljiv aplicazion [aplikatsi'on] f 1. la limitazion dai straordenaris e la ~ dal part time. prizadevanje n. (npr. dajenje na. (SiF 02/1) aplicât [apli'ka:t]. ljubeznivost f. massime in ta la regjon 2 dal RFLP. hvaljenje n. uslužnost f. določiti. lenghistiche aplicade uporabno jezikoslovje: di esperts in lenghistiche in storie de lenghe. pristavek m. pritrjevanje n. che però nol po mandâ fûr. aromai. odmeniti. a penis che [a'pεnis ke] (t. apontaments ogni dì. apologjist [apolo'ăist] m 1. upreti se. al à rivât dimensions apocalitichis. apologetično. porabiti. ~ de leç aplikacija zakona: L'incuintri al è stât centrât su la ~ de leç statâl 482/'99 (O) 3. -iche adj aperiodičen. nerazvitost f.. Cheste borgade ancje al di vuè e ven clamâde ~ di "San Roc". In preson al scrîf a Lord Douglas la lungje letare apologjetiche “De profundis”. prizadeven. apokaliptičen 2. Il gnûf cumierç dai sclâfs. a penis [a'pεnis] (t. apocrif [apo'krif] m REL apokrif m. (SiF 03/4. apontament [aponta'ment] m sestanek m. odmeriti. stiskati. (Pa 02). udejanjiti. naklonjenost f. Apocalìs [apoka'lis] f 1. dvorljivost f. branilec m. aplaus [a'plaus] m aplavz m. FILOZ apodiktičen. apologjetiche [apolo'ăetike] f apologetika f. apologjete [apolo'ăete] m 1. poveličanje. ~ jevade: (Zili). zagovornik m. il contadin si apon. kakor hitro. posvetiti. grozoten. apont [a'pont] m 1. aperiodicitât [aperiodit∫i'ta:t] f aperiodičnost f. (SiF 02/1. cence impreviscj di sorte. (Bibl-Lc). pripomba f. (Pa 02). ploskanje n. oponisi) refl ustaviti se. obramba f. La prime e la tierce sabide di ogni mês. aplicade adj 1. REL Razodetje n. L’~ e je un sostantîf che si zonte al non cu la finalitât di definîlu miôr (Provincia). in antropologjie e in lenghistiche aplicade (Pa) 2. 1 (model pal pantan atîf) che al è stât un grum aplicât (SiF).Apenin [ape'nin] kr. No si apliche nissune leç di tutele cence passâ par chenti. zabava f. dati. graja f. la lum a è ~ distudade. aperiodic [aperi' ??]. → fâ cuintri. slaviti. aplasê [apla'ze:] m ARH milost f. -iche f apologetski. REL apologet m 2. prizadevnost f aplotip [apo'??] m haplotip m. -che m 1. (BelFa). ~si refl posvetiti se. všečnost f. EKO beležka f. apostasie [aposta'zie] f 1. dâsi ~ dogovoriti se za sestanek. apliciran: Model N. apenis) adv komaj.(O). → apologjist. apicâl [api'ka:l] adj LING apikalen.

potrditi. -iese (t.. (raz)umevanje n.si clame Efraim (O) potrjen s strani ministrstva..) (Mar) apriorisim [aprio'rizim] m FILOZ apriorizem m. katere je imenoval tudi apostole. apressapôc [apresa'po:k] adv približno. apostrof [a'postrof] m GRAM opuščaj m. di fat. odobriti. ~ un ordin Al è stât daspò aprovât un ordin dal dì che al stabilìs (O) sprejet je bil dnevni red. Aquitanie [a'ra:] kr. prinos m. cu la muart. naključje. a varan in premi une plache apuesite. de filistocje che te famee e vignive transmetude sù par jù tant che un striament.aprovât dal ministeri . aprovâ [apro'va:] (o aprovi [a'pr‫כ‬vi]) tr 1. potrditev f. FIG odpadnik m. ven a stâi ~. arabščina f. il lessic furlan al conten ancje apuarts slovens. e je la rinuncie dal piçul esorcisim. ma la prime documentazion e je chê de epidemie dal 994 in ~ e tal Limousin. Catine a jude a tignî sù la situazion ~ il mont: cussì nissun nol sa nuie. apostolichementri [apostolike'mentri] adv apostolsko. (O). aquilan [akui'lan] adj oglejski. -iche adj aprioren. Par fâsi une idee des pussibilitâts di ~ di plui lenghis bande dai fruts che si lei FARI F. nocate la denuncie de clape politiche e culturâl aquileiese “Praxis Friuli” (Pa 02). vuadagnâsi un gustâ ~ (scritorsfurlans). odpadnica f. ~ m prebivalec Ogleja. arap) adj arabski.i f Oglej m (IT Aquileia) (GO). Avis).. za to določen. apoteose [apote'oze] f poboženje n.. sprejetje n. apostolât [aposto'la:t] m REL apostolat m. Lui. (La/lenghiscj) apuesit [apu'ezit] adj primeren. e fintremai che l’esercit dai infedêi no si sarà . približnost f. (Cisilino. približevanje n.. FIG temeljito preučiti. vignî a ~ cun un. Il prin ~ par un predi. a si dîs (SiF 02/1. -ive adj približen. sielzè dodis e ur dè il non di apuestui: (Bibl-Lc) . il regolament atuatîf de leç 482/'99 . aptac [ap'tak] int VOJ pozor!. naokroglo.apostatâ [aposta'ta:] it REL odpasti (od vere). bržkone. mentri il retoromanç dal Grison al à paidît influencis germanichis ancje te sintassi. vpričo. après [a'prεs] prep osebno. (ProvBr) arabic [a'rabik]. il furlan al devente ~ e sgramaticât tai rârs câs cuant che al ven doprât intune funzion che no je issofat comunicative. une paissarde. Dut câs Bon al intint vuidâ il moviment regjonâl fintremai al congrès talian e ae ~ dal gnûf statût. 31-45). apostolstvo n. sprejem med bogove. -iche (t. 209). prikladen.. ~ m 1.(O) sprejetje novega statuta. biti zato. apostate [apos'tate] m 1. aprûf [ap'ru:f] adv in prep → daprûf. aprension [aprensi'on] f strah m. seznanjanje (z novico).. apropriât [apropri'a:t]. bojazen f. FIG (raziskava) poglobitev f. treball). aprovabil [apro'va:bil] adj odobravanja vreden.. Difat. nalašč. bielapueste. curts. (Pa 02) rimsko katoliška apostolska cerkev. e ufrìs al public dai studiôs e di ducj chei che a àn voie di ~ lis lôr cognossincis sul teritori (CoUd). ~ m prebivalec Ogleja. aprossimazion [aprosimatsi'on] f 1. arabski jezik.. E je stade aprovade martars de comission competente dal Consei regjonâl la leç proponude di Polo (O).i. une volte individuadis lis variabilis ritignudis impuartantis al fin dal rieculibri. I autôrs des oparis che la Jurie e judicarà degnis di une segnalazion. aprofondiment [aprofondi'ment] m 1. te stesse maniere. almancul ~. Grande precision teoriche e grande ~ pratiche. siitis? (Pa 02/10-11) 2. ~ Saudite Saudska Arabija f. (Pa 03/10) aprendiment [aprendi'ment] m učenje n. (Pa 02/10-11). Ancje la disambiguazion de funzion di grafems tant che l’~. ki določuje 2. -ade adj primeren. e cu la sielte de “Pacem in terris” impen de lote aprioristiche cuintri des realtâts inmanentis. Patriarcjis di ~ oglejski patriarhi // < lat. pred. apotropaic [apotro'paik]. Arabec m. PROV Cui che al à buine voie di lavorâ al è plui siôr di cui che al à sîs cjamps di ~ . apuesitementri [apuezite'mentri] adv primerno. a pueste [apu'este] adv namerno. ~ de leç sprejetje zakona: Il Consei dai Ministris al à aprovât miercus. No si po fevelâ di Glesie furlane parcè che la Glesie e je une sole. POL sprejeti (zakon).→ dipueste. (Codroip. -iche m apostolski. Arabie [a'rabie] kr. -iche adj apotropaičen. apropriazion [apropriatsi'on] f JUR prilastitev f. skrb f. poglobitev f 2. Miercus al è stât aprovât dai passe 700 lavoradôrs de Sole Comina di Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence aziendâl (O) je bil sprejet dogovor. Aquilee [Akui'lεe] (t. (Pa 03/10). delež m (družabnika). podroben. l’~! indibilanz! presentîr! apuart [apu'art] m pripevek m. a plui di 15 mês de ~ de leç. (Bel) aprofondî [aprofon'di:] tr 1. aprossimatîf [aprosima'ti:f].i f Akvitanija f. razorati. apuestul [apu'estul] (pl apuestui) m apostol m.(SiF 03/3) aprossimant [aprosi'mant] f MAT aproksimant m. arâ [a'ra:] tr orati. po vsej priliki. ustrezen. REL apostat 2. apostrof m. a puf [a'puf] adv zastonj. apriorističen. sprejemljiv aprovazion [aprovatsi'on] f odobritev f. la fin dal tierçmondisim. (BelFa). MAT aproksimacija f. Il progjet . al à simpri cirude. il faliment dal socialisim ~ (Pa 02/10-11).(O). poglobiti 2. Aquileia. ma lis indicazions o podin gjeneralizâlis cun buine ~ pes lenghis neolatinis modernis (Pa) 2. Naquilee) kr. la Glesie catoliche apostoliche romane. Parfin a chel grumut neri. nacuileiês) adj oglejski. cun notis ilustrativis e schedis di ~. sprejeti. la prime braure par un studiât (Pa 05/05). aprioristic [aprio'ristik]. f Arabija f. Tal puest di Forte là dal “Ufici scuelastic” di Triest al è rivât un funzionari ~. te sacristie de basiliche di ~ v sakristiji oglejske bazilike.. il pont e lis maiusculis (SiF 02/1). procedi a la aplicazion di un model ~ (SiF 02/1.in si jih je izmed njih izbral dvanajst.. (za)nalašč. tes diviersis nazions e etniis che lu metin adun: arabics. natančen pregled: che e je pensade e realizade soredut pai zovins des scuelis mediis. ustrezno. apostolic [apos't‫כ‬lik]. tai limits. e a la barbe de abitance plui naturâl e plui logjiche par une istituzion di cheste fate. la ~ de Glesie e. al contest locâl e ae storie de lenghe e che e met l’acent parsore dai aspiets di ~ e di ibriditât.(Pa) odobritev cerkve. aquileiês [akuilei'e:s]. apuntament [apunta'ment] m → apontament.. ~ une presince strane sot de bancje (une peçote.

opremiti. svojevoljno. . arabski jezik. ~ dal Mai Majsko drevo. arbitraren. od arbul. sklučiti. drevored m. arbitrât [arbi'tra:t] m JUR 1. spieglansi dentri. fâ l’~ sec narediti stojo. (BelFa). grm m. aramejski jezik m. -ese adj aranski??. pretiravati. obtežiti. come scriture e come lenghe. oral m 3. arbussit. o ai cjatât l’~ de famee francescane: (Bel). aradure [ara'dure] f 1. vê simpri la sclope arcade imeti vedno nabito puško. sostituint il judis cuntun Coleç ~ (Pa 02). oratar m 2. 3. arbussit [arbu'sit] (demin. ndr. kmet najemnik m. bukoličen. remis e rois araz [a'rats] (pl. FIG oboroževati se. ~ m 1. ~ a ~. sui mûrs ~ dai plui fins (A). aratîf [ara'ti:f]. aranês [ara'ne:s]. arât [a'ra:t]. i f (Pulfar) Erbezzo. -che adj 1. razsodnik m. i f (Grimac) Arbida. aradio [a'radio] m radio m. ta la aghe a nadavin. prosta presoja f. gospodar m. Il viandant che al passe par lenti. arbuçat. Al è clâr che ogni codificazion e à un component di ~. (codroipo.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee (SiF 03/4.) » (Pa 02/10-11). Arbeç [al'bεt∫] kr. samovoljno ravnati ~si refl drzniti se. orač m. arbiter m. književna struja). ~ celest mavrica f. svobodna volja f. Adiriture no je nancje une rispueste. BOT drevo n. Lui lu sint movisi de bande a bande. arade adj oran. come une ~. Arap Arabec m. arbulut.qnet) 2. arbolon.sindilât de tiere di Maomet (l’~ saudite. piçadis di cjasis grimpadis te jarbe o.. (Enrico).) m (stenska) preproga z vtkanimi slikami. arbitrarno. starinski. JUR razsodnik m. zorana njiva. sui viâi ~s e larcs. arabščina f. te zone di Monfalcon. arbitraža f. drevešček m. topolje n. razsodišče. O ricuardìn. ukriviti. e veve cûr di ingrampâ la scudiele cui dincj. arborâ [arbo'ra:] tr z drevjem obsaditi. 9). Parceche la fede no je un ategjament sentimentâl. upogniti se. arkadijski 2. razsojanje n. ~ m izorana zemlja. cuntun numar arbitrari di derivadis invertibilis: (SiF 01/1). arabe (t. arbitražen. ~. kmetovalec m. (Cisilino. a savevin ben che dopo la ploe. 2. rodbinkso drevo. ma i tocjà di spesseâ di tornâ indaûr par difindi la capitâl (JM). judeževo drevo (Cercis siliquastrum). usločiti. Un venit ~ al sorevîf a Grau e un. arbitražno sodišče. cun chescj sentimentalisins di ~! (Pa 04/02). arcade [ar'ka:de] f 1. oranje n 2. arbe ['arbe] f → jerbe. mlaj m. absolutna oblast 3. arbossat. parcè che e cuintripon delit a delit. arcagnul [ar'kañul] m REL nadangel m. (sf). FIG izumetničen. upogniti. de basse arborade che e siere la splanade a nort (Mar) arbossat [arbo'sat] adj slabš. arcâsi in maniere che il corpet di ruspi che al jere ur e tignìs sù (Urli) 2. ~ m zemlja primerna za setev. La letare e jere scrite in ~. kolon m. medel. arbitrarnost f. arbitrariementri [arbitrarie'mentri] adv samovoljno. zastarel. (Onde) arbolat [arbo'lat] m → erbolat. ~si però par un altri svol. pai boschets e vie pe cise. potegljaj z lokom (ob struno). il passaç jenfri un sisteme di coordenadis e chel altri al sedi dât par une funzion invertibil. -iche adj aramejski. arap ['arap]. semenant vitimis civîls e dams di ogni gjenar no mancul (Pa) 2. arcadic [ar'kadik]. izoran. (Bibl-deuteronomi). -ive adj oren. poetic. ~si refl 1.. par esempli. arbitrari [arbi'trari] adj samovoljen. ma al si ricognòs Jesù cul Vanzeli compagnât dai arcagnui Micjêl e Gabriêl. deriv. skriviti. il popul langobart culì si è fermât par un mieç secul . (ShW) 2. klicar m. In Friûl o vin l’~ dal Mai. samovoljnost f. (Union). oblok m. so marît nol pò ~si di nuie in cjase. cemût che si à dite dai afghans.. arbitrâl [arbi'tra:l] adj JUR razsodniški. (Bibl-Ezra) 2. primeren za setev. 2. → len. oblok m. ~ Gabriêl nadangel Gabrijel. začuditi se. razsodba f (arbitražnega sodišča). arbitrâ [arbi'tra:] (o arbitri ['arbitri]) tr 1. pal troi / pal ~ . jenfri ~s.. Arcadie [ar'kadie] f LIT Arcadia f (literarna akademija v Rimu. ukriviti se. ~ a fuee listnato drevo.(Pa). svobodna odločitev f. arabo ['arabo] m (it. giogatico→. Al è un fabricât sempliç e elegant cuntune barcjesse cun ~ dople a çampe.. cui aradios che a berghelin (Pa 04/07) aradôr [ara'do:r] m 1. che nol po jessi ~ e là tal riul sut a coparan la . razsoditi. nassudis / di partis ~s. naprtiti. arkada f. razsojanje n. aramaic [ara'maik]. al cjale chel brut arbossat e al dîs: (Percude) arbul ['arbul] (pl arbui) m 1. naložiti. Dal 1809 a tornà la Austrie cui ~ dal arciduche Zuan. ŠP sodnik m. od arbul) m drevesce n. dispes si viodeve l'~ di San Marc in dute la sô bielece cun ducj chei biei colors sflandorôs. arbitri II ['arbitri] m 1. -iche adj arhaičen. arborade [arbo'ra:de] f lesovje n. (Scf) arcaic [ar'kaik]. arborât [arbo'ra:t] adj obdrevjen. (Zili) arc ['ark] m lok m. treball). arbitrarietât [arbitrarie'ta:t] f samovoljnost f. arabic) adj arabski. z drevjem obraščen. dovoliti si. setven. ~ di Jude jadikovec m. topolovec m. nabiti (puško). ancje. oborožiti. arbiter m. un pôc mancul ~ (clamât "bisiac"). napeti (lok). Aramejec m. In Americhe il cjastinâr. Une lune grande e rosse e tarlupave daûr i arbui e lis cjasis (Sg). m 1. il câs de minorance aranese (di riunde ocitane) de Catalugne o de comunitât Walser de Val d’Aoste. distiradis denant di grops di arbui. ~ di San Marc. l’~ de famee rodovnik m. preobložiti. svojevoljno. intervent ~ samovoljen poseg. Arbide [ar'bide] kr. corrispettivo per il giogatico aralt [a'ralt] m glasnik m. skloniti. natovoriti. ma a son indoeuropeans (Pa) 2. na vojsko se pripravljati. . la sô bressane dute vierte al cîl e cence arboradis intôr. samovolja f. le menaran ta jet clapôs di un riul sut. arcabûs [arka'bu:s] m (starodavna) puška f. arcâ [ar'ka:] tr 1. irenic. ~ internazional mednarodna arbitraža 2. I romans a àn lamentât un fal suspiet propit sul finî chel l’~ al à decidût di no sivilâ. Pensâ di rilassâsi sul savalon dal mâr.) → arap. 2.. ~ lis ceis nagubančiti čelo. arbitri I [ar'bitri] m 1. arhangel m. un ~ di peç. invar. i agnui ribei condanâts e parâts in jù dal ~ Michêl. (Cad-e) arbitraritât [arbitrari'ta:t] f → arbitraritât.. arbolat. soditi. a jerin dai arbussits.. aramejščina f. Jetter si fâs indenant e al arche la balestre (Eg 9) in napel je lok samostrela. drevesni nasad m. 3. z jambori opremiti. arcabusade [arkabu'zade] f strel (iz puške). i talibans no son araps.

a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. la ~ (lestizza). arcove [al'kove] (t. Ducj chescj Paîs a volaressin vê lis isulis Spratly. (BrLi). -che adj arheološki. blagajna f. (Bel). viers i prins dal secul. -iche adj vražji. kriv. majhen lok m. a cause de spinte di ~ o dal efiet di variazion de tension superficiâl licuitaiar (SiF 02/2. arché archeolic [arke'‫כ‬lik] m arheolog m. spačen. (p)ožgati. glavni tram m. lok m (za godala) 2. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs ~. zaklad m. alkova f 2. arcipreture [art∫ipre'ture] f REL dekanat m . 129). praoblika f 2. Moruç. alcove) f 1. lunis ai 28 di Jugn. majhen lok m. upognjen. par cure dal dot Maurizio Buora conservadôr dal Museu e dal ~ dot. Il gno al jere nome un incaric esploratîf. oblok m lok m 2. archete [ar'kεt] (t. la ~ di Noè (lacomugne). past f. ~ adj v ~ di gjambis ?? . i cjamps a son propit ardûts dal sut. (Pa). al è lui par prin a notâ la assurditât e al vorès comedâle daurman. arcipelac [art∫i'pεlak] m GEO arhipelag m.(CoUd). cu la ~ dai siei ricuarts e cul so om che le cjale dal grant ritrat picjât tal mûr. ~. art. arcaze [ar'kadze] f ZOOL uharica f (Numenius arquata). Spilimberc. richete) f 1. arcidiaconâl [art∫idiako'na:l] adj arhidiakonski. 2. Daspò al è stât cjaluni de metropolitane e diretôr de Biblioteche ~. motorni krov (pri avtu) 5. graditelj m. al è il templut sul Nadison. ardi ['ardi] (art. nenaraven. Ardenis [ar'dεnis] fpl Ardeni mpl. tetrarcje itd. (Mar) arçon [ar't∫on] m 1. arciducâl [art∫idu'ka:l] adj nadvojvodski. zaboj m. il lum che al à di ~ dut il dì. sarkofag m. lok m (za godala). (don) 2. scuvierzint che il Friûl al è une autentiche ~ (Pa) 4. goreti (ogenj. monarcje. locen m (za ptičji lov). luminâr di oculistiche. zavržen. Archimêt [arki'me:t] m Arhimed m. luč). Breçà. arcivescul [art∫i'veskul] (pl arcivescui) m REL nadškof m. Noetova barka. Il Sietcent cjargnel. žgati.i m → Rivis di ~. sežgati. (BelAlci). Ancje a chi la adune ~ e je semplice (joannis). FIG spalnica f. žareti. «O ai gust e mi ten in bon pal fat che tant la lenghe che i archetips furlans a an cjatât un aleât (Pa 02). p ardût) tr 1. otočje n. archet [ar'kεt] (t. FIG preobložen. ~ di Noè Noetova barka. architrâf [arkit'ra:f] m arhitrav m. ~ comprât dal Comun. steklena omara f. sključen. arcidiacun [art∫idi'akun] m arhidiakon m. Massimo Lavarone . Valvason. eliminants lis enclavis di Pordenon e di dutis lis localitâts arciducâls (Natisone/furlanis). architetonic [arkite't‫כ‬nik].. MUZ majhen lok m. stavbarstvo n. arciduche [art∫i'duke] f nadvojvoda f. Mario Qualizza e l’~ di Tumieç bons. architetôr [arkite'to:r] m stavbenik m. arcivescovât [art∫ivesko'va:t] m REL nadškofija f. skrinja f.. cul cuel pleât in bande. e ufrìs justapont in don un talar di arint a la sô glesie tes mans dal ~ (Scf). stant che. piçul. FIG praoblika f. archîf [ar'ki:f] m arhiv m. sedlo n 2. cuanche l'~ Zamburlini (18971907) al veve inviât aes parochiis de diocesi un invît (Scf). mali lok m. Archiloc [ar'kilok] os. FIG oborožen 3. (GE). izprijen. il dissepul al à di vê il cûr e il pinsîr ~s parceche la seconde vignude di Crist no è lontane. che al è un ~ siôr di riservis petrolifaris e di gâs (Pa 05/07). Arcje ['arqe] f barka f. un lavôr di ~ o pôc di plui. -arcje [-'arqe] element v sestavljenkah kot patriarcje. // < gr. (Bibl-Esodo).arcât [ar'ka:t]. archetip [ar'ketip] m 1. nakitnica f. Cusan. innomenât ~ formât di raps di ue e di fueis. Zopule. i f (Barcis) IT Arcola. al è ornât di rosutis compagnis a chês dongje lis Santis. archîf) m arhiv m. (GE). (BelAlci). David al lassà lì denant de ~ Asaf e i siei fradis (Bibl-Cronache). Il non di Colorêt lu cjatìn scrit la prime volte intune cjarte di ~ dal an 1252 (Leng). Il pari. (z)goreti. začetek vseh stvari. il mosaic al è la ~ de salvece. par negoziâ il compatât fondatîf de Regjon gnove. (Pa) architet [arki'tet] (t. La ~ de Universitât furlane Simonetta Minguzzi. ardis. steklena skrinjica f. Al è stât ~ imperiâl di Istambul dal 1891 al 1908 (GE). vitrina f. ~. svoletin a flôr d’aghe / arcazis e cocai.i m Arhiloh m. zahrbten. Parcè che i miei paîs de Cjargne a valevin cetant di plui dai sflandôrs des grandis arcipreturis. arcje ['arqe] f 1. i ~s furlans.(Bel). arhetip m. arcidiacul [art∫idi'akul] m → arcidiacun. lokec m ardence [ar'dent∫e] f → ardince. archè [ar'kε] f (pra)počelo. (Storie). architetoniche [arkite't‫כ‬nike] f arhitektonika f. L’incuintri. Marie e reste sole. karikiran. (Pa 02). prvotna oblika f. otorinolaringoiatrie e bon espert di ~ e di leteradure. di sangit e filiduris di cjanaipe. architeture [arkite'ture] f arhitektura f. omarica f (za dragocenosti). arcivescovîl [art∫ivesko'vi:l] adj REL nadškofijski. -ade adj 1. al rapresente il principi.. e presente a Gurize il volum “Andar per castelli. La distinazion no ere une buse sot di une crete. arciepiscopât [art∫iepisko'pa:t] m REL nadškofija f. Tirteu. pretiran. ma di lens grues e . rakev f. architetôr) m arhitekt m.(CoUd) archeolighe [arke'‫כ‬lige] f arheologinja f. arcibolic [art∫i'b‫כ‬lik]. al preparave lis richetis pai ucej cun menadis. Jessi impontabii e risplendi come iluminadôrs in mieç a un mont ~ (Vichi). archivi [ar'kivi] (t. hudičev. ukrivljen. archinvolt [kuadrangu'la:r] adj ARHIT arhivolta f. insumis. Arcjan [ar'qan] kr. archeologjie [arkeolo'ăie] f arheologija f. Archele [ar'kεle] kr. zažgati. al soprimeve la plui che milenarie istituzion dal patriarcjât di Aquilee par fa doi arciepiscopâts (Natisone/furlanis). un ~ de “Constituzion matereâl” de Regjon gnove (Pa 03/4). arcipret [art∫i'prεt] m REL dekan m. -che adj arhitektonski. PSIH arhetip m 3. locen (za ptičji lov) 3. Toni Miserie al jere un puar omp: ~ di gjambis. al è te sô ~ che al è tornât. Sot la edicule. piçul zoielut ~. archete) m 1. il ricercjadôr inteligjent e libar al larà a cirî chestis perlis in dut il teritori. pregradek m. (o)peči. docent a Messine e a Napul. no à mai vût avonde fuarce par frontâ in mût determinât il problem ~. (Pa). FILOZ arhetip m. ma la plêf ~ di Tumieç. nagrobnik m 3. spielât te ~ civîl e religjose (BelAlci). archeologjic [arkeo'l‫כ‬ăik]. skrinja f.

nespodoben. come che a vedin di tirâ i aretrâts pal timp pierdût. nesramen. žgoč. ardile [ar'dile] f BOT teloh m (Helleborus viridis). FIG področje: ~ di ricercje tecnologjiche področje tehnološkega raziskovanja. vnema f. areâ [are'a:] tr (pre)zračiti. priditi. glasilo n.. arest I [a'rest] (pl arescj) m 1. e i nemâi cu la code in aiar. instrument m 2. Are ['are] kr. ~. arest II [a'rest] (pl arescj) m aretacija f. vroč ognjen.. naglica f. ostali. odprt prostor m. v zakup vzeti. zakupodavec m. prijeti. (Pa 02). razburjenje n.(Pa) . essenziâl. (Pa 06/1).. feradis gruessis come la gjamba di un ~ dal mantigniment dai puars. v pl) spolovila f. (Natisone/furlanis). ničevost f. nerazvit. ~ it umakniti se. → zovel. lis bancjis e il bancjon. (pri volu) vrsta jarma. pripekajoč.(La 04/11). pohištvo n. che ti permet. (manzanoBr) arendâ [aren'da:] tr v zakup dati. pripomoček m. umakniti (nazaj). odstopiti (t. udati. no si à di lassâ che al fasi lis cjasis il Stât italian cui siei ~s che a glotin plui bêçs che no ciment 6. (bojna) zvijača f. prijetje n. kričeč (barva). prihranek m. (pre)drzen. odmaknjen. pohištvo n. naprave. no son tancj agns / che la vevin sui ~s 7. ardôs [ar'do:s]. iti nazaj. FIG nazadnjaški. ogni di al cjate fûr cualchi gnûf ~ par no paiâ. passin i dîs e i agns.. e juste di astât ancje lidric cun pôc vueli o cul ~ disfat (MazzonIol). mitude da bande dal fantât che al podeve finalmentri fâ sclopâ il so ~ viers la fantate amade. isker. svolete la cisile / cul so biel estri ~ . di ~. sot la cjandele di un soreli ~. ustaviti (s silo). E àn metût trê agn a decidisi. nol è un misteri par nissun che o sin in face a une gjestre che (ds-fvg) 2. une sorte di ~ o di forum mondiâl (BelR). zadrž(ev)ati se. ardiment [ardi'ment] m pogum m. (BelFa) aren [are'a:] ?? A doi pas da feruvie e pasave lé le roe le cjasutis ragrupadès nô e aren come fradis . arestâ [ares'ta:] tr 1. in cjase a son sarpints / dut fûc. čuden domislek. odpomoči. živ(ahen) . prebitek m. → azardôs. mi pâr. oprava f. (vladno ipd. e ducj i ~ de tende. prezračiti. il plui ~ di pre Antoni (Pa). zapreti. zaseči. dal ~.(Bibl-Esodo) 5. ječa f. l’~ de cognizion. aretrament [aretra'ment] m umikanje n. argagn [ar'gañ] m 1. argjentin [arăen'tin] adj argentinski. malenkost f. vroč. ardielut [ardie'lut] m BOT motovilec m (Valerianella olitoria). che di ogni bande o vin sot dai voi. priprava f. (pre)ostanek m.) 1. arghin ['argin] (t. areligjôs [areli'ăo:s] -ose adj nereligiozen. strasten.alpsko območje. se a leiaran chest libri. Al cancele l’azion. (pos. al fâs ~ dut il ploton e al met sù daûrman un tribunâl strasordenari di vuere. priprava f. mi tirave jù il cjapiel / e mi ardeve cun ocjadis / come glace e come fûc. argane ['argane] f → arghin. e ducj i bausars a varàn il lor puest tal lât dal fûc ~ e dal solpar . / cence che l’omp si visi / si fruin ducuancj i ~s . orgazem m. al ~ med drugim. muha f. tancj ~s! pinei. (Bel). al scomençave a piscâ cu la bocje come che a fossin i tavans. il consei maiôr (Storie) 2. braurôs. dolg m. argane) f vitel. (folkcapriva). orodje n. Dulintôr dal fogolâr al faseve biele mostre di sè ancje l'~: la nape cu la mensule fate biele dal camuf.. vnet.i. valadì la assemblee dai capofameis. ardint [ar'dint] adj goreč. območje n. predmet m. drznost f.m IT Arezzo. ma al fo inutil stant che i difensôrs si batevin cun ~. neustrašen. bes f. ardence) f 1. de afietivitât e dal lengaç (SiF 03/3) 3. un bon coni in te buteghe. zaostal. ognjevit. arengo [a'rengo] m (it. stroj m. ustroj m... pogumen. Areç ['] kr. delovanje n. ardiel [ardi'el] m slanina f. bliskati se. che la sô oposizion e puedi vignî calcolade (robe che pal ~ e sucedè e che lui lu disè ancje dal pulpit) (Pa). cidin. vnet. . treščiti. che al capîs il gno ~ (Natisone/furlanis). la tassa dal marcjât di animalìa’ è arendada par 190 fl arendadôr [arenda'do:r] m zakupnik m. FIG). i f (Tresesin) Ara. La Provincie di Udin e à aprovât cheste setemane la ~ di aplicazion de leç pes minorancis linguistichis storichis (O). gorečnost f. argalif [arga'lif] m sofizem m.il Centri al vûl jessi un riferiment sientific pe largje ~ alpine. ardît [ar'di:t] adj smel. površina f: . HIST areopag m 2. Areran [are'ran??] kratica m > Agjenzie regjonâl pe rapresentance negoziâl. il cjandelîr . ustaviti se. aretirati. Une grande scomesse e furtune se e jè la sintesi e la valorizazion des culturis. (bassafriulana) 2.(BiblApoc). organ m. aredament [areda'ment] m opremljanje n. zmeniti se. ud m. vroč. draženje n. Di ~. srčen. rediti. zaostali račun. HIST zbor meščanov. areopago [are'‫כ‬pago] m 1. postanek m. di un ~ scjassôs e che no si pues ignorâ afat. vnema f. organ m. pomemben zbor. dignitôs. nuie di mâl a inmazinâ in divignî il tornâ chenti di un om antîc. i ciantonâi (Scf). zadrž(ev)ati 2. Daspò 19 mês ch’e jere restade inclostrade ai arescj domiciliârs te sô cjase apene fûr de capitâl (Pa 02). obleka f. Lis crisis psicomotoriis a influissin sul çurviel. zborovališče n. La manifestazion nus darà po une cerce dal gust esotic dal tango ~ cuntune Milonga (CoUd). mehanizem m. In chest sens e jè cetant plui “trinitarie” la vite civîl. sestavni del organizma. znajti se. žarečnost f. tachile cun sparagn / e no mai di tamon. zamaknjen. dvigalo n. aretrât [are'tra:t] m zaostanek m. vnetost f. pretresati (kako vprašanje). ~si refl obstati. aree [a'rεe] f 1. star 2. jessint stât un omp ~. argagnâle dogovoriti se. FIG visok. zapor m. smelost f. ozdraviti. odvečen del m. spolni organi mpl. simpri di ~. gorečnost f. Mortean lu à pôc vaît.) telo n. la taule cui siei ~. ~ 2. (trgovinski) predmet m.. sklad m sestav m. arghinie [ar'ginie] f posrebrena bakrena žica.. ~ domiciliâr hišni pripor. vejati (žito). Di un cirî di meti dongje l'~ teoric di un “spazi vitâl” pe lenghe furlane che juste al domande une riforme (Sclese). neplačan dolg m. (Sg). colôrs 4. ancje se areligjose. oprema f. che al è. -ose adj goreč.dûrs bogns di ~ plui a lunc. A disponevin dal ~. posredovati. ardince [ar'dint∫e] (t. coragjo. ~ adj 1. 2. metati bliske. ognjevit. jeza f. pal ~. metûs in ~ a fuivin dal prât. ardôr [ar'do:r] m žar m. ardielâ [ardie'la:] tr naperiti (s slanino). po sì ì. A faserin di dut par creâ un varc te fuartece. argagnâ [arga'ña:] tr improvizirati. silovitost f. / un ~ cul vitrinari. aretrâ [are'tra:] tr potegniti nazaj. umik m. ma dopo mi àn dât ancje i aretrâts.

téma f.. Argos ['argos] m MIT Argos m. dokaz m. argjilôs [arăi'lo:s]. rediti. aristokrat m. m aritmetik m. m REL arijanec. glina f. arlevâ [arle'va:] tr 1. segretari dal Fogolâr di Milan e ~ de Scuele di Furlan (Pa). Prindidut la ~ rivade chenti daûr dai princips ghibelins todescs. raze ariane arijska rasa. ariane II [ari'ane] f arijka f. Dariul) kr. Nô o fasìn. che e permet di cognossi miôr la struture da lis celulis gnervosis (SiF 02/1.. la semeneson. arija f. (bolj obič. (lacomugne) 2. un om une vore biel. argjentite [arăen'tite] f MIN argentit m. -che f aritmetičen.(O) obravnavane zadeve. Argjentine [arăen'tine] kr. pri Germanih). zadeva f. E jù cun lis liendis Yddish. (Natisone/furlanis) Aristotile [aris't‫כ‬tile] os. predal m. Argjentine [arăen'tine] f Argentinka f. ilovnat. arie II ['arie] f 1. argumentirati. pal straripâ de violence e de prepotence. 2 passaçs di stirpadôrs. gosposki. Dut câs i argoments tratâts intant des manifestazions sindacâls a àn tocjât. Une ingjenuitât imperdonabil par Oscar Wilde e je stade la inlusion di jessi deventât ~ o (Bel) 2. une fresadure. al si met a sunâ cul flaut une ~ 2. utemeljevati. MIT argonavt m 2. 9). plemič m 3. (BelR). računski. bonifiche dal teren. pravu). arint [a'rint] m srebro n. nadstrešek m. vsebina f. m arijec m. aiarin). ariscle [a'riskle] f → riscle. zagraditi. 2. računstvo n. Ariis ['ariis] kr. računsko. su chest ~ glede na ta temo. (BelR) aridure [ari'dure] f ?? A son comprindûts: “Ici”.i f (Rivignan) Ariis. / j vin fate l’~. arîf [a'ri:f] m (it. ma ancje su tancj altris arguments (Pa) ampak tudi glede na mnoge druge teme 2. FIG brezčutnost f. plemški. I (parziâi) ponts di ~ a son l’invît ai guviers di dâsi legjislazions e regolaments bogns par ricognossi la avualitât di dutis lis culturis e (SiF 03/3.~ m Argentinec m. aritmetichementri [aritmetike'mentri] f aritmetično. na to temo. Coltivâ e ~ a Sauris (Pa). (Pa 02). suša f 2. Ariu [a'riu] (t. ducj i doi. glinast. di ~ ciljni. i f (Buie) IT Arrio.i m HIST Aristotel m. . pe ~ dal cûr. o ai vivût in ~ e mi sint argjentin. zadevo. predmet (pogovora). In Europe i cjastinârs a vegnin arlevâts come çocjis . sklep m. argomentazion [argomentatsi'on] f sklepanje n. La fare e cjape il non dal prin ~ in ordin cronologjic. indelirade da la idee de purece de raze ariane (Pa 7/2000). che a vignivin puartâts sot des ariis. Dut chest al ven scrit cun bondance di citazions e di argomentazions te letare ai Ebreos. cilj m. regnâ l’ordin. (Ta). domneva f. PROV vivarôs tanche l'~ vîf. cu lis migrazions arianis. aristocrazie [aristokra'tsie] f aristokracija f. plemstvo n. → aiar. argjilâr [arăi'la:r] m ilovnata jama. plen di ~. La Gjermanie di Hitler. par vê metût a pont la reazion nere cromo-arintofile dal Golgi”. prefinjen.: Su chest ~ la associazion e à afidât ae Swg une ricercje (O) Glede te zadeve/ Na to temo. -iche adj 1. arintofil [a'rint] m ?? cromo-arintofile l’italian Camillo Golgi (1844-1926). FIG drzen pomorščak. arlechin [arle'kin] m 1. ariditât [aridi'ta:t] f 1.. učenec m. pe sterilitât spirtuâl. ben arlevade. skladišče n. praznina f. grande come une ~ (PauluzzoN). v mavec deti. argjarâ [arăa'ra:] tr zajeziti. La e che e faseve a pugns cun chel sun ~ de ridade (PauluzzoN). (Pa). (Sg). cence dî ni ceu ni beu) arian I [ari'an] adj REL arijanski .. figamož m. argomentâ [argomen'ta:] it sklepati. argjilâ [arăi'la:] tr posadriti. lui e la sô machine gnove!!! (Ta). es. salacôr privilezant dome la sotre. arian II [ari'an] adj POL arijski. arianisim [aria'nizim] m REL arianizem m (kršč. pavliha m. La storie di un ~ tornât in Friûl (Leng). MUZ napev m. Il sindic. . izobraževati. argonaute [argo'naute] f 1. gojenec m. argumentiranje n. che però nol rive a une condane vere. ZOOL papirnata ladjica (Argonauta argo). e in colaborazion cui arlêfs des scuelis elementârs (O) v sodelovanju z osnovnošolskimi učenci. Harlekin m (maska) 2. 2 solçaduris (Pa 04/02) arie I ['arie] f (v kmečki hiši) stebrovna lopa f. aristocratic [aristo'kratik]. Mimon. (Enrico). (SiF 03/4. utemeljevanje n. → rilevâ. ari ['ari] int v: cence dî ni ~ ni stari ne reči ne bev ne mev. ~ m 1.. vzgojiti.. ariane I [ari'ane] f REL arijanka f. La plui alte e je chê di ~. la nobiltât scomparide o imbastardide mediant i matrimonis cui arlechins des fameis di buteghîrs de Serenissime (JM) arlêf [ar'le:f] m učenec m. ariete [a'riεte] f MUZ kratka arija f. reč m: a reste fûr dal nestri ~s. ariman [ari'man] m HIST svobodnik m (v starogerm. une fantate di buine famee. ~ vîf živo srebro. ilovica) f. tu a ~. POL aristokratski. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. argon ['argon] m KEM argon m. Jo o soi il navigatôr. domišljavost f. elita f. cjalâ cun ~. al jes un ~ / che simpri la finìs cul serenâ (bolj obič. si la viôt a çueteâ. argoment [argo'ment] m 1. (lestizza). drznost f. vetrc m.i f Argentina f. dijak m. aridure. jo intal mont. smelost f. srebrov sijajnik m. arisel [ari'zel] m (redko) sapica f.. argument [argu'ment] m → argoment. gojiti. (Pa 02). ose adj glinat. là cu la panze in sù al sta il cjantant fra ju dincj une ~ murmuiant. aritmetic [arit'mεtik]. plemiški. ariesi [ari'ezi] m → riesi. la gnosi. i mosaics di Aquilee. portament ~ e ande fassinose. argjilade [arăi'lade] f posadrenje n. razšir. 155-165). argjile I [ar'ăile] f il m. argjin [arturi'an] adj → arzin. tirâ sù. argjentin [arăen'tin] adj v: sun ~ zvonek glas. FIG burkež m. POL pristaš aristokratske stranke. aritmetiche [arit'tmle] f aritmetika f. dokazovanje n. compre de samence. aristokratski. no puedin fâ juste che une operazion di aritmetiche. argjile II [ar'ăile] f BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). nesrečnež m. 115). razlog. Daûr… altris doi argonautis (Ta) ?3. Dut vuluçât ta chê melme di ~ vîf. snov f. sui cuarante. nauka po Ariusu iz Aleksandrije. ilovnato polje.o come arbui.) prihod m.

vivi in ~ živeti v harmoniji. 4. Plui che un scansel al è un ~ intîr! (Leng). votek m. harmonija f. brodovje n. kozel m (biljard). e lis preieris par furlan compagnadis dal sun ~ dal orghin. ubranost f. Tes armis di fûc al è in esposizion un moschet (CoUd) . kovarstvo n. oborožen. 59). o premirju. (Basc). cuant che si à vût il disvilup de industrie siderurgjiche. armâr [ar'ma:r] m 1. al smire di fâ sù un stât islamic sul stamp taliban. l’~ dal poç. (Bel) 3. 2. (Bibl-Az). ce pôre tal scûr di chel ~! (Mucci) armillâr [armi'la:r] adj ASTR obročast. (BrLi). armade [a'rmade] f 1. preskrbljen. in ~ skladno. tropa f. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis (Pa) 2. molznica f. Armens. stoja f. armiran (beton). ae scuvierte des minorancis dal Artic e de realtât armene (Leng). spletka f. krov m (ladje). trop m. ogrodje n. dal 1518 si rivà a un ~ tra lis parts e podopo ancje a la fin de vuere pe muart. armenščina f. vrsta oborožene vojske. (Pa).// < lat. armaron. -ose adj ubran. (Mar) armistizi [armis'titsi] m VOJ premirje n. zûc da la ~ → zûc. plovilo). clamâ su la ~ klicati k orožju. che e previôt l'abatiment des 40 vacjis di lat dal ~ Bolzon (O). Ingus.arlevadôr [arleva'do:r] m rejec m (živine): Dut câs l'element principâl vignût fûr intal incuintri dai arlevadôrs furlans (O). vojna oprema f 2. Dut un ~ che al ocoreve in timps ormai lontans. purancje il muradôr fâs armaduris / par cuinçâ lis cjasis e fâ muraie ~ svolant viseč most (A). dal volt. armonicâ [armoni'ka:] it igrati na harmoniko. vojska f. -ade adj 1.i. Dute la operazion e ven motivade cu la ipotesi di "relazions" cul grup ~ basc ETA. greda f (bolj običajno burò). un balcon (F) 3. "Il lâ al mancul dal ~ in cuote te mont furlane: il câs di Sauris"(Pa). un ~ di pez. stavbni oder. armonie [armo'nie] f 1. Prontait dusinte soldâts. (o)snutek m. armeron [arme'ron] f ?? Ane Diu. e mi fasevin colâ di man dut il gno ~ ideologjic e ideâl. pavliha m. opora f. v skladnosti. Cuant che e je buine e permet a ducj. v harmoniji. ~si refl oboroževati se. armerie [arme'rie] f 1. armât [ar'ma:t]. di vivi in ~ (CoUd) 2. orožje n. Armenie [ar'mεnie] f Armenija f. une cjadree cun sore la valîs imò di disfâ. E il pitôr là adalt su la ~ i faseve la tire. un lavandin. burkež m.e di altris etniis (Pa 03/5) 2. si à tacât a doprà armaduris metalichis (ciment ~). butâ ju lis armis predati se. ZOOL hermelin m (Mustela erminea) 2.. omara f. oder postaviti. va a passon cu la vacje! (bolj običajno vacje). deriv. fasint lâ 1 milion e mieç di lôr in profugance: Cecens. partît in armis ?? In Somalie il partît in armis “al Ittihad al Islami”. .). viers il 1800. oms e animâi. zbirka orožja (starinskega). 3. armoniche [ar'monike] f harmonika f. Le costituzion e l’adestrament dal vêr cuarp ~ podarès jessi demandât a le organizazion de NATO (ALF). la vuarzine e la pale / a son lis armis de mê famee. Nus sta a nô di jessi popul e no deventâ ~. dal arc. E fin che dut al è in comunion e in ~ o sês sans e cuant che si romp la ~ a tachin i fastidis. di meti sot control la produzion e il cumierç des armis (Pa 03/8). cuarp ~ oboroženo telo. cussì par pasji dut chel ~ e (Pa 03/8). ~ un arc. Intant Carlo Alberto al scugnì bandonâ Milan. zaplet m (romana ipd. MUZ harmonija f. orožarnica f. intant che al comedave ciertis fruiaduris (Mar) 3. armelin II [arme'lin] m 1. vojak m. strop m. armentâr [armen'ta:r] m pastir m. z orožjem opremiti 2. (Scf) 2. most m. oborožiti. ~ di fûc strelno orožje. Al è stât a cjâf dal stât maiôr de ~ navâl taliane tal 1917. la biele companie. spletkarjenje n. krava f. skladnost n. opremiti (ladjo. ma ca tu âs dut in regule. cumierç des armis trgovina z orožjem. sfere ~ nebesni globus. ki vodi z vasi na polje. lu judà a puartâ-sù l’~ e il spolert (Sg. predalna omara f. armaret. ogrodje n. oborožena sila. armada f. armaron [arma'ron] m omara f. setante cjavalîrs e dusinte armâts par lâ fint a Cesaree tre oris dopo lât jù il soreli. trgovec z orožjem. (Mucci). leât cun “Al Qaida”. il sgabel e jo tal jet. armatura f . ” Vê cûr di tignî sù par tant timp dute cheste ~!” . (pensemaravee). armoniôs [armoni'o:s]. založen. instrumentarij m. orožarna f. gojitev f. 4) Si trate di une serie di crez da la ~ (Bibl-Gjen) arment [ar'mεnt] m čreda f. pletenina f. harmoničen. grup ~ oborožena skupina. na vojsko se pripravljati Armacul [ar'makul] os. dal 1919 (Storie). pot. statve f. armen [ar'men] adj armenski. TEH podpreti. l’~ di Jacum al pareve ch’a ridès cui siei dincj zalìts di ca e di là dal soflet. ritirâsi daûr il Ticin e acetâ un ~ (10 di avost). opremljen. i vecjos armârs incarulâts (Ta). armistiziâl [armistitsi'a:l] adj VOJ nanašajoč se na premirje n. tkanje n. Armene [ar'mene] f Armenka f. arlichin [arli'kin] m harlekin m. (SiF) ~ m oboroženi. na vojsko pripravljati. miselni instrumentarij m. Nol veve la ande di un pastôr. la tiere e ven dominade dal om cu lis sos armis di distruzion e di muart e (Pa 02).. kravar m. armaie [arma'ie] f orožarna f. ladjevje n. armelinâr [armeli'na:r] m BOT marelica f (sad). orožarna f. skladen. armentarece [armenta'ret∫e] f poljska pot. picjade sul mûr. (GP). / l’archivi ben ~ . cu lis sôs cjartis plenis di polvar. (Ta) 2. PROV in timp di vuere ogni ~ a scuse. junica f.m → Ermacure. armente [ar'mεnte] f molzna krava f. Armade Rosse rdeča armada. bogat. ni di un ~ (scritorsfurlans). Armen Armenec m. armâ [ar'ma:] tr 1. armadure [arma'du:re] f 1. množica f . armarûl [arma'ru:l] m orožar m. okvir m. armatura f. ~ bateriologjiche bakteriološko orožje. arlevament [arleva'ment] m reja f. armentum. armarut. arme ['arme] f 1. orodjarna f. armaruç 2. Ai 27 di Zenâr dal 1945 i prins reparts de Armade Rosse a jentravin a Auschwitz (Onde) 2. snovanje n.. armonicant si invie. ~ m 1. armelin I [arme'lin] m BOT marelica f. znanje n. predal m. Ce ridi… te ~ a àn tirât vie une lastre di veri dal barcon par fâ in mût che. ARH oborožitev f. (Pa). un volt. kravji pastir. In ultin il voli si poe lì dongje: su la sfere armillâr. armada f. . un poç. hermelin (krzno). armis di distruzion uničevalno orožje. armaruç [arma'rut∫] m omarica f. oder m. armarat. telica f. armamentari [armamen'tari] m 1. specialmenti chest an che i purcits salvadis i stan savoltant e ruvinant prâts e cjamps.

armonizâ [armoni'dza:] tr in it v sklad spraviti,
uskladiti, harmonizirati; soglašati; cu la lôr vôs sutile / armonizant; cjatant la maniere di ~ i interès triestins cun chei furlans (Pa). Arnalt [ar'nalt] os.i. m Arnald m; ~ Baracêt conseîr regjonâl te II legjisladure (1968-1973)(Pa 02). arnâs [ar'na:s] m splošno ime za vinsko posodo, vinski sod; no poressin mai salvâlis / de mê cjanive i ~ ; ~ pal vin posoda za vin. Arnefrît [arne'fri:t] os.i m HIST Arnefrid m; ~ al domandà jutori ai Sclâfs. arnês [ar'ne:s] m (it.) orodje n, pripomoček m; mehanizem m; L'arnês che al tignive su la muele, al jere la zoie di Bepo parcè che al lu veve disegnât e fat lui. (Natisone/furlanis); metisi in ~ olepšati se, ozaljšati se, urediti se; cumò è il timp di fâsi bielis e di metisi in ~. Arni ['arni] kr.i.m Arno m. arniche ['arnike] f BOT arnica f, brdnja f (rastl.). Arnolf ['??] os.i m Arnulf m; la croniche, di ~ De Vittor, dal zimulaç storic-culturâl fra Gurize e il cumun di borc San Laurinç (La 03/4) Aroc [a'r‫כ‬k] os.i.m Rok m; che pre Rinaldo Vidoni di Sant ~ di Forgjarie al à fat in plene semblee dai predis tal jugn dal 1975. (BelFa). arogance [a'rogant∫e] f nadutost f, oholost f, prevzetnost f, domšljavost f, aroganca f; odurnost f; disprivâts de tiere dulà che a vevin simpri vivût par colpe da la ~ colonialiste italiane (Pa); → rogance. arogant [aro'gant] adj nadut, ohol, prevzeten, domišljav; cu lis sôs arogantis provocazions, scuasit a volê creâsi l'inficje da l'eroi, par podê cussì svualâ fûr "des regulis" (La); → rogant. arogantementri [arogante'mentri] adv naduto, oholo, prevzetno, domišljavo, arogantno. arolâ [aro'la:] tr nabirati, najemati, najeti, vpoklicati; priti kam, sklicati, poklicati. ~si refl biti vpoklican; naseliti se, potegniti se. arom [a'r‫כ‬m] m 1. aroma f 2. dišava f; Un bon tai di Cabernet, vin neri onest, sancîr, dal ~ golôs, compagnât di otimis cualitâts di formadi (Furlanist). aromai [aro'mai] (t. zaromai, beromai) adv pa; že; odslej, sedaj (pa); come se pal vuarp al fos ~ inutil contâ: (Mar); e in particolâr tra chel catolic-latin e chel slâf-ortodòs, ma si scugne ~ considerâ ancje chel dal Islam (sf). aromatâr [aroma'ta:r] m dišavar m, trgovec z dišavami, vonjavar m, drogerist m. → speziâr. Aron [a'ron] os.i.m Aron m. Aronco [a'ron] os.i.m → D'Aronco Zuanfranc. arost [a'r‫כ‬st] (pl aroscj) m pečenka f; cunin ~ pečen zajec; il gustâ, (mignestre di brût, poleçs less, cunin ~..) (sf). arpâ [ar'pa:] (t. arpesâ) tr GRAD vkleniti z verigo, prikleniti z verigo; bisugne ~ chel mûr, che al comence fâ panze. arpe ['arpe] f 1. (za podporo stene) veriga f 2. (t. arpete) (železna) spona f, skoba f; klamfa f 3. MUZ harfa f; Laudait il Signôr cu la citare, sunait par lui cu la ~ grande. (glesie). arpesâ [arpe'za:] tr → arpâ. arpete [ar'pete] f → arpe II. arpie [ar'pie] f 1. MIT harpija f (baljeslovno bitje) 2. FIG grabež(ljivec) m, grda in hudobna ženska f. arpon [ar'pon] m rak m, rakovica f, jastog m.

ars ['ars] m žar m; vročina f; suša f; cul ~ e cul caligo / che al puarte il mês d’Avost Ars ['ars] m ?? pree par no' San Zuanmarie, plevan di Ars, pree par nô Sante ... (glesie) arsenal [arze'nal] m 1. ladjedelnica f; remontna ladjedelnica f, ladjedelnica za vojaške ladje 2. VOJ orožarna f, arzenal m; parvie che lis armis che a esistevin tal ~ a jerin bielzà stadis distribuidis, magari cun pôc criteri (GP) 3. shramba f, skladišče n, ropotarnica f; FIG zakladnica f. arsenic [ar'sεnik] m KEM arzen m (As). arsetât [arze'ta:t] f suhota f, mršavost f; i omps a tornavin cuntun grum di ~. arsî [ar'zi:] tr posušti, osušiti, zažgati, (p)ožgati, sežgati, izžgati; (o)peči; (z)goreti, (o)pražiti, (narahlo) (o)paliti, (o)smoditi; viôt chês tavielis dal garbin arsidis; ~si refl posušti se, osušiti se; il contadìn si arsis tal so lavôr / e al scuen sudâsi a voltis sul misdì. arsincj [ar' ??] tr (carn.) Doi ûs, pestá la rude, un nin di arsinc', camamile, sbàti dut benon e frigj tal ont. (Natisone/furlanis). arsine [ar'sine] f KEM arzin m. arsinît [arsi'ni:t], -ide adj posušen, ožgan, ogorel; e si divertivin a gjavâ clauts e cjavilis dai trâs arsinîts des granatis. (BelR); Come la brame di ploie in chest Friûl ~. (Pa 03/4). arsît [ar'zi:t] adj 1. požgan, ožgan; posušen; 'Sef e i siei, tal dopomisdì ~ di canicule. (PauluzzoN) 2. opaljen, ogorek; smodnina; un pôc precupade i le siei cjaveluts che a nulivin di ~ i domandà. (F). art ['art] f 1. umetnost f; arts popolârs ljudska umetnost; Museu cjargnel des arts popolârs “Michele Gortani” di Tumieç (Leng); ~ contemporanie sodobna umetnost; Sabide ai 28 di Fevrâr, li de Galarie comunâl d’art ~ (Pa 04/02); ~ moderne sodobna umetnost; Fintremai ai 30 di Jugn, li de Galarie udinese d’~ moderne (Pa 04/05); critic da la ~ umetnostna kritika 2. poklic m, znanje n; ognidun al à il so ~ ; 3. okretnost f, spretnost f, ročnost f, sposobnost f; destramentri cun biel ~ / torne fûr cu un bon botìn; arts visivis, arts visuâls vizualne umetnosti; Il festival, come ogni an, al tocje la prose, la musiche, lis arts visivis, la poesie e il teatri di figure. (O) 4. dejanje n; kretnja f, gesta f, gibanje n, gib m, upor m; i ~s lizêrs. Art déco [a:r de'ko] m ARS Art déco, za umetnost med 1920 in 1930 v Parizu; culì al à metût in vore il disen di riscatâ il mobil rustic furlan secont i principis de ~. (GE). // fr. od arts décoratifs. artefiç [ar'tεfit∫] m obrtnik m, mojster m; tvorec m, umetnik m; al deventi protagonist, atôr, ~, muradôr te costruzion de citât o civiltât dai oms. (Pa 06/1). Artemide [ar'tεmide] os.i f MIT Artemida f; al cîl (Selen/Cinzie), a la tiere (~/Diane) e al mont dai Infars (Proserpine/Ecate). (ShW). arterie [ar'tεrie] f 1. (žila) odvodnica f, arterija f; Vie pe gnot i miei vuès a son inpirâts, lis mes arteriis no àn polse. (Bibl-Jop); vê la ~ ?? al jere vieli di otante agns, al veve la ~, e cussì al finì dut in nuie (MazzonIol) 2. FIG prometna žila f. arteriosclerosi [arterioskle'r‫כ‬zi] f MED arterioskleroza f. arteriôs [arteri'o:s], -ose adj arterijski. artesan [arte'zan] (t. artist) m obrtnik m, rokodelec m; che la politiche e cjapi at che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O 12/5/2001);

~ adj obrtniški, rokodelski: Lis piçulis impresis artesanis a podaran fa un salt di cualitât dome metintsi in rêt. (O 12/5/2001). artesanâl [arteza'na:l] adj obrtniški, rokodelski; pituris di nivel ~ (F); pe vierzidure di une scaletarie a Comelians, pe sistemazion di un capanon pe ativitât ~ a Cjampeâs di Prât (O 7/4/2001); Virtûts e difiets di un lavôr ~ e solitari (Pa 11/99). artesanâlmentri [artezanal'mentri] adv obrtniško, obrtno, rokodelsko, na roke; artesanât [arteza'na:t] m rokodelstvo n, obrt f; rokodelski stan m, obrtništvo n; Un altri setôr tant impuartant dentri dal complès panorame produtîf di Tavagnà al è rapresentât dal sigûr dal ~. (CoTav); tant che sale pes conferencis e un puest di vendite di prodots agricui e di ~ locâl (Leng). articjoc [arti'q‫כ‬k] m BOT artičoka f; Signôr fâsiju deventâ come l’~ salvadi (Bibl-Salms). articolâ [artiku'la:] tr 1. artikulirati, izgovarjati, izgovoriti; razločno izgovarjati; a ogni individui il dirit di coniugâ, di ~, inte proprie esperience di vite personâl o coletive, la partecipazion al mont dai marcjâts e des ...(ds-fvg) 2. pregibati ude; 3. razčleniti, razčlenjevati; la sô esperience di atôr teatrâl e je stade impuartante ancje par ~ il lavôr devant de cineprese (CoUd); ~si pregibati se (o udih). articolâr [artiku'la:r] adj ANAT sklepen, artikularen. articolât [artiku'la:t], -ade adj 1. gibljiv, premičen 2. razločno izgovorjen, artikuliran; O intindìn di imbastî un sogjet politic, complès e ~ (Pa 04/03) 2. členovit, razčlenjen; a varan di puartâ a di un Plan di disvilup economic e teritoriâl, ~ e condividût (lingue.regione.fvg); ~ m ?? Sicu criteri dal articolât, al ven proponût «il ricognossiment des dôs animis de Regjon (Pa). articolazion [artikulatsi'on] f 1. člen m, členitev f, členjenost f; al mancje che al sei complet trop che al è pussibil, sei inte ~ dai significâts des peraulis (Pa/OLF) 2. ANAT zgib m, sklep m, artikulacija f 3. LING artikulacija f, oblikovanje glasov; cjape dentri une vore di procès cognitîfs, come la ricercje lessicâl, il recupar lessicâl, e la produzion dai schemis motoriis de ~. (SiF 03/4) 4. MUZ artikulacija f. articul [ar'tikul] m 1. GRAM člen m, spolnik m 2. članek m; Dispès, par dî il vêr, chê “negativitât” no jentre tal contignût dal ~: (Pa 02/10-11); Un altri ~ di Cavedalis, lunc e plen di precisazions, al jessì invezit tal gjornâl “Il Lombardo-Veneto”(GP) 3. JUR člen; Tal ~ 10 a son stabilidis lis condizions pe alienazion ecezionâl di chescj bens (Pa 02) 4. TRG postavka f (bilanca) 5. temelj m, izhodišče n 6. TRG izdelek m, proizvod m, blago n, artikel m, predmet m; cun ducj i articui libars / di intops e ingredeaments. articulât [artiku'la:t] adj → articolât. articulazion [ar'tikul] m → articolazion. artifici [arti'fit∫i] m 1. umetelnost f, umetnija f, zvijača f; In pocjis peraulis si trate di chel ~ legâl che il Stât al dopre par slargjâ la sô capacitât di spese .. (Pa); 2. stroj m, ustroj m; fûcs di ~ ognjemet; In plui, ancje chest an si inviarà la fieste di fin dal an cun musiche e fûcs di ~. (Pa) artificiâl [artifi't∫a:l] adj 1. umeten; non che al segne il complès des zonis abitadis cun tor ator une fortificazion ~ (CoUd); lûs ~ umetna svetloba; Se dopo lis piastris cun lis coloniis a vegnin lassadis a la lûs ~ (16 oris ...) (SiF 03/4); inteligjence ~ umetna

inteligenca; al à fondât a Udin, tal 1984, il Laboratori di inteligjence ~. (convergenzaperilfriuli) 2. FIG izumetničen, narejen, hlinjen; che par grafie dal furlan si intindi la imposizion di un furlan dal dut ~ o di une variant sole (Pa/OLF). artificialmentri [artifit∫al'mentri] adv umetno, narejeno, hlinjeno. artificiôs [artifit∫i'o:s], -ose adj izumetničen, nenaraven, narejen; ven a stâi di une realtât che par podê jessi no i coventin mieçs ~ o burocratics (istitutladinfurlan). artificiositât [artifi't∫a:l] f izumetničenost, nenaravnost. artigjanâl [artiăa'na:l] adj → artesanâl. artigjanalmentri [artiăanal'mentri] adv → artesanalmentri. artigjanât [artiăa'na:t] m → artesanât. Artigne [ar'tiñe] kr.i f IT Artegna f; Chest derit al è garantît intai statûts di ~, Bordan, Buie, Cjarlins(Pa), artiliarie [artilia'rie] f VOJ artilerija f, topništvo n; Tal stes an al jessì de Academie cul grât di uficiâl di ~ e (GP) artiliarist [artilia'rist] (pl artiliariscj) m artilerist m, topničar m. artilierie [artilie'rie] f → artiliarie artisan [arti'zan] m → artesan. artist [ar'tist] (pl artiscj) m 1. (t. artesan) obrtnik m, rokodelec m 2. umetnik m; tal templi de culture plui liberâl e dispatussade, di un autôr e ~ clamât Oscar Wilde? (Bel). artiste [ar'tiste] f umetnica f. artistic [ar'tistik], -che adv umetniški; Magaricussinò Napoleon al puarte vie dal Friûl unevore di bens artistics. (AcademieSt); Tai agns Vincj al è stât diretôr artistic dal mobilifici Fanton (Fantoni) di Glemone, (GE). artistichementri [artistike'mentri] adv umetniško. artistum [artis'tum] m (kolekt.) rokodelski stan m, obrtništvo n; Luîs Nart e Zuan / a son la flôr dal ~ furlan. artrosi [ar'trozi] f MED artroza f. Artù [ar'tu] os.i m → Artur; Pendragon, il non de cjasad e di Artù, ai vûl di fat dî Cjâf dal dragon: (Ac) Artur ['artur] os.i m (t. HIST ang. legend. kralj) Artur m aruede [aru'ede] f → ruede. arturian [arturi'an] m arturski (po angl. kralju Arturju); ai timps des vueris arturianis (V-VI secul d.d.C.) cuintri dai invasôrs sassons. (Ac). aruès [aru'εs] m streme n; skobac f; tirnična prirobnica f; stopica (pri vozu) f. arumen [aru'men] adj aromunski; ~ m 1. Aromun m 2. aromunski jezik, aromunščina f; che a cjapin dentri 400 mil personis e che a cjacarin ~ (Pa). aruolâ [aruo'la:] tr (it.) nabirati, novačiti vojake, rekrutirati; ~si refl prijaviti se, iti prostovoljno k vojakom; Tancj a vignaran fûr ancjemò, massime tra chei che si son aruolâts intes scuadratis paramilitârs (Pa 8-9/99). arût [a'ru:t] m v: lâ in ~ čutiti močno željo, izgubiti pamet, močno se zagreti (redko lâ in arute). arute [a'rute] f → arût. Arvenis ['] i.g Arvenis m; (For di Voltri) tar uno pradario maraveoso contornado da boscs di peç e des monts dal ~.. (Pa 03/8)

arvuede [arvu'εde] m → ruede; ~ di gome pnevmatika f, guma f, avtoplašč m; che i Sis avevin mitudis tal cjar lis arvuedis di gome come ches da machinis, e si viazave plui confortevolmentri (sf). arzan [ar'dzan] (? argjan) m denar m; tu âs cjatât un cûr di cjan, / il so cûr ’l è tal ~. arzar [ar'dzar] (? argjar) m jez m; nasip m; I dams a son stâts grandons - al à dite il sindic Bolzonello ,(calcolâts in circje 100 milions di euros n.d.r.) arzars di tornâ a fâ(La 03/01). arzarâ [ardza'ra:] tr → argjarâ. arzentarie [ardženta'rie] f srebrnina f; De ~ in ogni famee si conservà un toc sôl par ricuart. (La 06/1). arzilâ [ardži'la:] tr → argjilâ. arzilade [ardži'lade] f → argjilade. arzilâr [ardži'la:r] m → argjilâr arzile I [a'džile] f → argjile I. arzile II ['] f → argjile II. arzilôs [ardži'lo:s], ose adj → argjilôs. arzin [ar'džin] m jez m, nasip m; il so non al pues vignî de forme dal teren, une sorte di ~ circolâr (Leng). as I ['as] m as m (rimski novec); vê une muse come l’~ di cope ; muse di ~ di cope! ; no jentrâ nancje pal ~ di cope no jentrâ ni in ~ ni in copis. 2. borec m; junak m; prvoborilec m; zmagovalec pri tekmah, prvak m. as II ['as] m 1. TEH os f 2. MAT os f 3. POL os f, zveza f; ~ Rome-Berlin os Rim-Berlin. as III ['as] m MEH, GRAD deska f. ’as ['as] (t. as) m (carn.) → aes; Talò mont dal lavôr no simpri il sindacât al rive a dâ rispuestis as esigenzas dal operai, anzit.(don) âs ['a:s] 2. edn. sed. od vê imaš.; Tu ~ ancje di dîsiur. Âs ['a:s] i.g m IT Asio; la mont d’~. asarâf [aza'ra:f], -ave (t. lat gerf, cajostre) adj v: lat ~ prvo, gosto mleko (koj po porodu); mleziva f. Asburc [arturi'an] priimek m 1. HIST Habsburg m; Habsburžan m (predstavnik Habsburgov); ai timps de lote dai Paîs Bas pe independence de la dominazion Asburc spagnûi (Eg). asburgjic [as'burăik], -iche adj HIST habsburški; Al ripeteve che il guvier ~ nol veve fât tantis robis, fale "la grande opare de roste dal Tiliment (Pa). asc ['ask] m ??BOT ask; I ascs a son a forme di bachete (7-9 x 30-60 µm) e no àn parafisis. (SiF 03/4, 9); Di chê altre bande lis ascosporis a vegnin butadis fûr cun fuarce dai ascs. (SiF 03/4, 9). ascar ['askar] m 1. HIST, VOJ askar m 2. pripradnik manjše politične skupine; aes gnovis peresons di Tumieç che - a zuravin i visitôrs ministeriâi e i ascars locâi – (La 06/2). ascare ?? la maiorance che cumò e à in man lis brenis dal guviêr in consei regjonâl e je, ae prove dai fats, ascare di cui che al è stât definît da un impuartant gjornâl nazionâl un “lucido liberale”, (La 07/03) ascetic [a'∫εtik] f → assetic. ascomicêt [askomi't∫e:t] ?? Cryphonectria parasitica al è un ascomicêt che al forme peritecis, soterâts tai stromâts, cun lungjis golarinis che a finissin a pêl cuntune viertidure, l’ostiôl. (SiF 03/4, 9). ascorbic [as'k‫כ‬rbik], -iche adj KEM askorbinski; Di chestis, la vitamine C (acit ~) e contribuìs a combati lis malatiis infetivis. (Leng). ascôs [as'ko:s], -ose adv v: di ~ skrivaj (bolj obič. di riscôs, di scuindon); Chest colp, un acuardi no di ~, ma che al permeti une riforme statutarie fondamentâl (Pa

03/6); Un pôc di ~, daûr dal fogolâr, i morôs si scambiavin siops, che po mangjavin insiemit. (La 05/12). ascospore [as'??] ?? al ven mantignût par dut il cicli de vite e al pues passâ ancje ta lis ascosporis. (SiF 03/4, 9) ascrivi [as'krivi] tr 1. prišteti, prištevati; uvrstiti, uvrščati; vpisati; dodati; 2. pripisati, prisoditi, šteti; Dut câs, i ricognossiments no impedirin une fuarte gjermanizazion dai Grisons, di ~ ancje a une plui o mancul declarade volontât de classe dirigjente (Cisilino, treball). Ascul ['askul] os.i.m IT Ascoli Piceno. asedâ [a'eda:] it → assedâ. asedâr [ase'da:r] m AGR kad, v kateri se daje vin kisati; e un ~ plen te cantine. asedin [ase'din] m v: savê di ~ kisel okus, okus po kisu. asedine [ase'dine] f lahko in kislo vino; il sudôr che si bute, favorît da lis largjis bevandis di ~ e piês di aghe. asedule [a'sεdule] f BOT 1. ~ di clap ščitasta kislica f (Rumex scutatus) 2. ~ di prât BOT kislica f (Rumex acetosa); → jerbe fuart. asei ['sei] m 1. želo n, trn m, bodica f; ribja koščica f; prebijač m, šilo n; l’âf ti à dade la mîl, ma no l’~ 2. FIG muka f; mučna bolečina f; al ponç paraltri de gole l’~´ 3. mandelj m, seme n; ti serf a maravee asenade [ase'nade] f oslarija f, neotesanost f, surovost f. Aser ['] f ?? E jere ancje une profetesse, Ane, fie di Fanuel, de tribù di ~, ... (Bibl-Lc) asessuâl [asesu'a:l] adj BIOL nespolen, aseksualen. asessuât [asesu'a:t], -ade adj 1. BIOL nespolen, aseksualen; Lis animis plui grandis a jerin chês che a rivavin a vivi in maniere asessuade, “agnui vistûts di cjâr”; la plebe invezit e (Bel); 2. FIG bled, neizrazit, nedeferenciran. asêt [a'se:t] m kis m, ocet m; lâ in ~ skisati se, postati kislo; lâ è lât in ~ je pijan kot klada; mandâ in ~ il fiât a un.; E jere lì une boce plene di ~: alore a tachin une spugne inbonbade di ~ ...(Bibl-Zn). asfalt [as'falt] m asfalt m; »E tu le lassis sul ~, bocon di mone!« (Sg); tapêt di ~ asfaltna obloga; Prime al vûl metût-jù lis fognis, podopo il pedrât e il tapêt di ~. (Sg); meti-jù l’~ polagati asfalt, asfaltirati; che si tratave de imprese che e meteve-jù l’~ su la strade di Cjassà. (Sg). asfaltâ [asfal'ta:] tr asfaltirati. asfaltade [asfal'tade] f asfaltirana cesta f, asfalt m, zemeljska smola f; cussî incragnide, grise dai pîts fintremai ai cjavei, a faseve dutun cu la ~. asfaltadure [asfalta'dure] f asfaltiranje n; asfaltaduris che si sclapin (Pa 06/1). asfaltât [asfal'ta:t], -ade adj asfaltiran; La strade, che la vite us a prontade sedi lungie e asfaltade (dmf.bs.unicatt.it/~paolini/ varie/cjanton) asfaltedâ [asfalte'dâ] tr asfaltirati; Babe Meni al vûl che asfaltedin dutis les stradis blancjis e al à taiât le pinesse di Selvucis.(Ta). asfissiâ [asfisi'a:] tr in refl → sfisiâ; invezit di ridusi lis spesis inutilis, la burocrazie asfissiant (Pa 02/10-11). asfôr [as'fo:r] m BOT rumenik m (Carthamus tinctorius). asià [azi'a] (t. asiât) m ZOOL trnež m (Squalus acanthias L. ali Acanthias vulgaris Bp.). Asià [azi'a] kr.i.m IT Asiago. asià [azi'a] m trnež m (Squalus acanthius).

e il civon si rustive inmò cui ~s di lat 4. Ai 17 di març – Stant a Voleson al ordene aes divisions di ~. une prese fûr de tabachere (sô o des sôs amiis). assalt [as'alt] m napad m. in Anglie. ~. ščititi 3. pripraven. posamično. (tiha) jeza f. in Boemie e jù pai Balcans fintremai in ~ Minôr (JM). asintotic [asin't‫כ‬tik]. pridihniti 3. prizadevati si. oddahniti se. libars di stâ a vivi ~ su la lôr tiere. dihati. len. (lacomugne). LING aspiracija f. e dal muini cu las bisâgas. sul marcjât di Spilimberg a vegnin jù i asìns. asiatic [azi'atik]. cun carateristichis di marcade ~. o impiavin une buriele sui rivâi. dai Asins.. planiti na koga. izgled m. (Pa 03/6). nesomeren.. mehak. asimâ [azi'ma:] it → ansimâ asime ['azime] f → ansime. priklopiti (voz za kljuko). strogost f. parêt cilindriche e procure di produsi une forme asimetriche (SiF 02/2). l’element che al conte di plui al è il disvilup dal cjatâsi ~ cu la lenghe (Pa) 2. spiete). / cence mai ~lu di front. navaliti (na koga). zavist f. la smicje falade e la braure dal portîr aversari no i àn permetût di cambiâ il risultât... → pognisi. (Onde). stališče n. starnudade. v blagostanju. il nemì e di. formadi ~ . zagotoviti. asimetrie [asime'trie] f asimetrija f. asprece [as'pret∫e] f 1. asocialen. luščina f. (koruzno) zrno n. asme ['azme] m/f MED astma f. Vilesalde si rimpinave su la coline e si asiave sul plan. udobno. Un antîc disen e une secolâr ~ a cjatin ae fin une realizazion. e je la prime volte che si frontin i aspiets “di marcjât” de “cuistion furlane”».. aspirant m. vsesati 2. videz m. di un zago che al rezeve il cjalderuç da la aghe sante e l'~. al à dit ben che “la epilessie di Dostoevskij e la ~ di Proust no si puedin considerâ compagnis (SiF 03/3). vdihavanje n. nežen. JUR zavarovati. aspiet II [asp'iεt] m čakanje n. ass ['as ??] v: sapon a ~ rovnica za rezanje. aspirâ [aspi'ra:] it 1. premožen. (neobič. varovati. ~ m ??. aspart [as'part] adv (neobič. vsrkavanje n.. Dotazion di un sisteme di ~ obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment (CoUd). naskok m. rop m. (Pa 02) da se ukvarja z aspekti . e je une ~ preseose par jentrâ te clime di une culture divierse (Pa) 3. Ghia si piert. jamčiti. otroški vrtec m 2. asistematic [asiste'matic]. Alore un sirop o aspirinis di fâ une buine sudade. treball) 2. astmatik m.. asilo [a'zilo] m (it. nevoščljivost f. aspirazion [aspriratsi'on] f 1. asimptoten. aspirine [aspi'rine] f FARM aspirin m. Doprant ancje chi une formulazion che e pant un caratar vincolant (“a son asiguradis condizions pe tutele…”) (Cisilino. pričvrstiti 4. jagoda f.. gnev m. oblegati. -iche adj azijski. aspekt m. in Italie. zložen. (Furlanist). -iche adj nesistematičen.) adagiato→. gran. zrno vinske jagode. po delih. provocât de lôr ignorance e no de lôr ~. asperges [as'pεrges] m (š)kropilo n. ognidun che al mangjarà asins crûts al varà dome lui i dincj peâts (Bibl-Gjeremie). -iche adj asimetričen. pečka f (grozdna). Aziat m. ~ Minôr Mala Azija f. L’~ plui negatîf (e plui trist) de personalitât di Cadorna e (Pa 02) najbolj negativni vidik osebnosti.napasti sovražnika. ločeno. asse ['ase] f sovraštvo n. invuluçade di blanc e asiade te scune. raskav. pripravnik m. grobost f (površine). inasolâ) tr zapeti. sogjets ricognossûts tant che perseguitâts e duncje te posizion di podê domandâ ~ politic.asiadementri [aziade'mentri] adv na udobni način. ohlapen. ~ m nadušljivec m. (La/tradizions). al baste fâ aments ai caratars somatics e al temperament dai Cjargnej. → gran 3. pridih m 3. vidik m. de Spagne in France. di locuele. si son cjatâts . tegoba f. vdihati. asiade adj 1. hoteti (doseči nekaj). LING (glas) aspirirati. asiâsi [azi'a:si] refl sprostiti se. fuarte soflade di nâs .. asin [a'zin] adj asino. azil m. (Pa 05/05). mržnja f. → pognet.) → asîl. zagotavljati. iche adj MAT asimptotičen. pogled m.(Natisone/furlanis) 2. nol somee ch’al vebi un fin di otignî. in chel si sintì a colâ a colps secs i prins ~s di tampieste. ugoden. asociâl [asot∫i'a:l] f nedružaben. astmatičen. In chest al ricuarde cetant la situazion patologjiche di un ~. aspri ['aspri] adj trpek. al veve la ~ imel je astmo. udoben. do sape priti. nesomernost f. professôr. asîl [a'zi:l] m 1. (CoCamp) . in chest sens al è ~. (BrLi). ~ politic politično zatočišče. FIG prizadevanje n. Dome tal continent asiatics si prossume che (Pa 02). zrno n. asigurâ [asigu'ra:] tr 1. lâ al ~ iti v napad. (Pa 7/2000) asolâ [azo'la:] (asoli [a'z‫כ‬li]) (t. asocialitât [asot∫iali'ta:t] f nedružabnost f.i. ELEK asinhronski. ohlapen biti. (MazzonIol). (bolj obič. grobost f 4. udobno si napraviti. asperli ['] m → anaspiersul. pogled m.. L’Udin al è lât al ~ de puarte bolognese. tun ambient ~ e avâr. neprehodnost f. dai Tramontins e (JM) asincroni [a'sinkroni] adj 1. aspiet I [asp'iεt] m 1. zatočišče n. pustost f. aspirant [aspi'rant] adj sesalen. asiât I [azi'a:t]. počasen. naduha f..) posebno. kepica f. hrapav. voljan. (pri toči) zrno n. opomoči si. naskočiti. al pense di ~ un pôc daspò di tancj agns di strussiis. osovraženost f. asiât II [azi'a:t] m ZOOL → asià. aziatski. asinhron 2. chel brigant. razuzdan. asmatic [az'matic]. ~ m Azijec m. al rive tart. gibek. lagoden. (Uniud). FIG ostrost f. pritrditi. Ma in chel o sint un sfladassâ ~ e un omp al jesseve simpri di che puarte. ~ Piçule Mala Azija. oms e feminis che a àn dât rispuestis pratichis e simbolichis. težava f. → inficje 2. Asie ['azie] kr. → grignel. a fasevin part di une "raze inferiôr". oddeljeno. zložno. -iche adj nadušljiv. assaltâ [asal'ta:] tr napasti.(La 04/2). il sô ~ fûr dal timp (Sg). E par cui che al rive a superâ la ~ di cierts passaçs. il timp al è sospendût come in ~ (bolj obič. 3. oster. garb). f Azija f. trpkost f 2. divjost f. asocialnost f. . medleti. asintot [a'sintot] m MAT asimptota f. m kandidat m. asin ['azin] m 1. dapardut. che al tache cuant che i Bolsevics sovietics a jentrin su la sene (Pa). hrapavost f. imovit. sovražnost f. asimetric [asi'mεtrik]. Il conflit ~. ma i pâi. asincronisim [asinkro'nizim] adj asinhronizem m. zložen.

ureditev f. lift m. asserzion [asertsi'on] f trditev f. lu viodarès ben tes viestis di un Hanno o di un Hannibal tal ~ di Saguntum. (Pa 8-9/99). IT Assindustria. Di un sîs mês in ca o jeri ~ di gjeologje te Universitât. Al à colaborât cun ~ a lis "Pagjinis Furlanis" (GE). 31-45). ~ m Asirec m (f Asirka). de mortificazion. → ansimâ. odbor m. odbornik m. ~ adj odsoten. La Assemblee dal Centri e je clamade adun dal Diretôr. assidui [a'sidui] adj vztrajen. la vuere. pomočnik m. assegnist [ase'ñist] m oseba (moški). assisti [a'sisti] tr spremljati. (Pa 05/04). (La 02/04). la muart o la malatie lu àn assediât fasintlu lizêr tant che un insium (ShW). dodeliti. (Storie). (bančno) nakazilo n. Samaritans: popul miscliçât di ebreos e di colonos de ~ (Bibl-Az). nenavzočen. -iche m 1. Tes galariis al è un grant cuadri che al documente la fin dal ~ di Vienne. massime pal nudriment. sapo loviti. FIG asketsko življenje n. un Segretari. podpirati. Il prin ~ al è che “nol è nuie di gnûf sot dal soreli” (1. pomoč f. il so afiet se no cu la tô di regjie.(O 8/2/2002). La Citât di Codroip e bandìs il concors par ~ il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. Assirie [a'sirie] kr. Apene ricoverât i àn fat une Tomografie Assiâl Computerizade (TAC) e une Resonance Magnetiche (RM) (SiF 02/1). che e sedi inmaneade une “Assemblee parlamentâr des Nazions unidis” che si meti dongje de “Assemblee gjenerâl” di cumò che e je fate dai stâts: (Pa 03/8). -ile adj odborniški. aksialen. prisoditi. Assemblee parlamentâr skupščinski dom. prisostvovati. pridelitev f. asset [a'sεt] m red m.// od lat. absentia. intant di une cunvigne fate alì da la ~ di Udin tal 1988 (RB). assedâ [ase'da:] it sopihati. oben un ~ delegât dal Sindic. skupščina f. Pal fat che il Friûl-VJ nol à rivât adore di stabilî un ~ instituzionâl gnûf al è restât codarûl fra dutis lis Regjons talianis (Pa). pripisovanje n. (Pa 05/12). hlipati. Cort di Assisie porotno sodišče n. porotno sodišče n. vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'~ pal ambient Ciani a son lâts jù a Rome. Assindustrie [asindu'strie] kratica f > Associazion dai Industriâi. ae fin. Chel che nus da plui di pinsirâ e je la indiference e il pussibil ~ al referendum dai 21 di març. določiti. chêi che us àn in ~ us metaran il pît sul cuel e (Bibl-Levitic). (BrLi) assistenziâl [asistentsi'a:l] adj podporen.i f HIST Asirija f. 9) e il secont al è che “par dut al è il so moment (BelFa). L’Universitât e fâs la part dal so dovê (Linda Picco . kontemplativen. ~ di Vienne obleganje dunaja. A nivel plui gjenerâl. poverjeništvo n. assessorât [aseso'ra:t] m prisedništvo n. ~ m asistent m. se ancje i fos stât acuardi te sielte. Avis) da dodeli literarno nagrado. il vestiari. nenavzočnost f. manjkajoči. assistît [asis'ti:t] m ?? I miedis di famee di chei 300 pazients. ki ji je kaj dodeljeno. asketičen. O sin propi curiôs di ~ aes proiezions des oparis sielzudis e. dodelitev f. e 520 mil assîrs-caldeos.. assens [a'sens] m privolitev f. (Pa). Avis). assegnâ [ase'ña:] tr 1. vê in ~ un (alc) sovražiti nekg (nekaj). i disordins e la ribelion tra i contadins. ~ it prisostvovati. assede. blokada f (t. assence [a'sent∫e] f odsotnost f. asistenca f. absens. assisie [a'sizie] f porota f. za avto. (Leng). nakazati. pomagajoč. dulà che a son ocupâts 2 dipendents tecnicsaministratîfs e cualchi ~ di ricercje. E la Cort di ~ di Lucca e à fat justizie. assetiche [a'sεtike] m REL asketika f. assenteisim [asente'izim] m odsotnost f. su la funzion di President. meti in ~ spraviti v red. assegnât [ase'ña:t] m ček m. ma il Friûl al reste ~ e astrat. verski. (Ta). zbor. asistirati. assessorîl [aseso'ri:l]. assessôr [ase'so:r] m prisednik m. manjkajoč. e a me al doni. il Sindic.~ di ricercje dal Cirf) (Pa) assemblee [asem'blεe] f zbor m. fâ fieste ai vincidôrs. poverjeniški. 2. (CIRF). Tal paîs e tai borcs lis Confraternitis a vevin finalitâts devozionâls o assistenziâls scritis tai lôr statûts. negovati. cuntune telefonade. ~ a prisostvovati. Assemblee de “Onu” dai popui. stoječ ob strani. la ~ mediche (Declarazion) 2. (Bel). zagotovilo pomoči pos. Assemblee gjenerâl des Nazions unidis generalna skupščina Združenih narodov. marljiv.i m Assisi m. pomagati pri. che al tignarà lis sôs funzions in câs di impediment o di ~. assegniste [ase'ñiste] f oseba (ženska). (CIRF)// od lat. assessuâl [asesu'a:l] m → abcessuâl.. urediti. ki ji je kaj dodeljeno. assîr [a'si:r] adj HIST asirski. sopsti. assediâ [asedi'a:] tr oblegati. Assisi [a'sisi] kr. cul to ~? (ShW). poverjenik m. hlepeti (po čem). assetic [a'sεtik]. asketski 2. a lôr volte a incolparin Antoni Savorgnan di intiçâ la ~. une cjase. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. ~ mediche medicinska pomoč.i f Hesensko n. de sublimazion. Assie ['asie] kr. assinç [a'sint∫] m → sinç. dome chei a ovest ea sud a permetin di rivâ a chest livel ancje cul ~ (CoUd). assès [a'sεs] m → abcès. assistence [asis'tεnt∫e] f 1.(O 5/2/2000). che le presiêt. soglasje n.cjapâ in ~ un (alc) osovražiti nekg (nekaj). navzočnost f. condanant i autôrs di chel malfat (Pa). assiâl [asi'a:l] adj osen. Di li dute la ~ de inibizion. di convocâ la Conference provinciâl. odborništvo n. intant dal ~ turc dal 1683. prskati. une grande preiere intereligjose pe pâs a ~ (Pa 03/6). (zavarovalništvo) asistenca f. assensôr [asen'so:r] m dvigalo n. (Storie). assiduitât [asidui'ta:t] f vztrajnost f. stati ob strani. assîr-caldei [~ '??] mpl Asirci Kaldejci. assetisim [ase'tizim] m 1.(Pa). mi displâs di no jessi podût intervignî e di vê fat l'~. (CIRF). (La 04/3). assegnazion [aseñatsi'on] f nakazilo n (bančno). distacs o assegnazions di altris Ents publics o privâts o Istituzionâi statâi (CIRF). l'~ al à in programe. A saran pussibii comants. pardabon. assent [a'sεnt] m ki je odsoten. puhati. marljivost. pripis(ov)ati. (Codroip. I nobii. absentis. a podaran otignî dutis lis . incarigât dal Sindic. Bielzà 600 agns prin di Crist i Assîrs a cjacaravin da la ‘pustule perniciose da la spighete’ (SiF 02/1. al anse. dut câs. pristanek m. mističen. navesti (razloge) 2. REL asketizem m. almancul dôs voltis ad an. FIG). assiome [a'siome] m aksiom m. pomagati. assistent [asis'tεnt] adj navzočen. nenavzočen. assedi [ase'da:] m obleganje n. askeza f. asercija f. dentri dal mês di Març. di garantî la salût e il bonstâ so e de sô famee. oprava f. intiçâ la ~ vzbujati sovraštvo.

assum [a'sum] m zastavitev f. abstinenten. // od lat.(Bibl-Esodo) // od lat. nesmiselnost f. drog m. L’~ plui zovin al fâs di segretari e al ten i verbâi des riunions. cjarte incerade. pri-. podoba f. assurt [a'surt]. professôr ~ pridruženi profesor 2. cjarte plastificade. naloga f. Sperìn e preìn che pape Zuan Pauli nol finissi inscjaipolât te sô stesse ~. al è facil tal perdonâ la colpe. cjapâsi l’~ prevzeti obveznost. združenje n. stabilît de Regjon.(Pa/OLF). nase vzeti breme. . privajenost f. p. pr. šiba f.(Pa). od absorbere assorbî [asor'bi:] tr vsrkati. assurts [a'surts]) adj absurden. naročiti se na (časopis). združiti. harmoničnost f. (SiF 02/2). nalog m. uglašenost f. se cualchidun no ~ al volès vênt une (SiF).. naročen (na časopis). društvo n. associazion [asot∫iatsi'on] f 1. absurd m. POL absolutizem m. assurditât [asurdi'ta:t] f absurdnost f. fin che jo mi cjapai l’~ di paiâ lis parts. Al è stât in ~ un dai scritôrs par gjenerazions. al fos une colpe dal domini forest che al durave di timp e dal ~ politic deventât aromai no plui tolerabil. Par chest ~ al pues nomenâ un so delegât (CoUd). ki je vzdržen. absolutni m // od lat. nase vzeti. -ude adj 1. Denant de prucission si met il plui vieli dal paîs. (Pa 03/4) astensionisim [astensio'nizim] m POL abstiniranje n. REL odveza f oprostitev grehov. z-družiti se 2. breme n. postava f. (O) 2. al è vignût fûr inte conference stampe inmaneade joibe a Triest dai rapresentants regjonâi de ~ ambientaliste. // od lat. domandant cont dai pecjâts dai vons da part dai fîs e dai . ~ m nesmiselnost f. assolvi [a'solvi] (o assolf) tr oprostiti. FIG soglasje n. MAT. il dì de fieste de Madone ~ (Madone d'Avost) (La 04/8). in ~ ?? La lenghe e je. ordenant al so avarissim esecutôr testamentari di ~ i siei bens. 2. od absolvere: cf. cjarte ~ pivnik. natečaj m.informazions su la situazion sanitarie dai lôr assistîts. razpis m. la reazion scontade e paventade e je di une fuarte ~. naročiti (časopis). nol ves ricevût il prin numar de riviste o al fos interessât a vênt une copie di plui. cui che la inviule e la puarte a ~ impegns economics di cheste grande puartade al varès di jessi obleât a cjapâ lis propiis decesions secont . MED odvisnost f. assolût [aso'lu:t]. brezpogojen. pridruženi. in sumis.. vsesati. (CoUd). pridružen. -ive adj pridružen. assolutisim [asolu'tisim] m 1. astensionist [astensio'nist] adj POL ki se abstinira. che al ardeve dut (Bibl-Zacharie). cun chê di “unî e ~ i Furlans che a son a stâ a Turin . il pecjât. REL vnebovzetje n. (Pa 04/05). odpustiti. samoglasniški stik 2. nameščenje n. sulica f. dražba f. licitacija f. vnema f. che secont la usance al rêç une ~ cun sorevie un gjal di len. ma sul pont di assolvi nol assolf. osebje n. abstinenstvo n. Si sa che i paragons a pierdin dut il lôr valôr e utilitât se si ju sfuarce o si ju assolutize masse. nesmiseln. Assunzion veliki šmaren m. rast f. la rassegnazion. (Pa 03/11) assolutizâ [asoluti'dza:] tr absolutizirati. associadôr [asot∫ia'do:r] m ?? e al insegne che «… (o veis di) copâ chescj associadôrs (politeiscj) in cualsisei puest che ju cjatais (Pa 03/12) associât [asot∫i'a:t]... insomp dal Pasc di Plovit. che no si preocupe nancje di salvâ la muse e il “bonton”. abonirati. p.. absolu. . prekla f. fr.. (scritorsfurlans) 3. la ribelion. LIT asonanca f. prevzem m. obraz m. il leam plui fuart in ~ (telealtobut). al covente misturâ oportunementri estension e profonditât . l’~. nesmiselno. (Leng) 2. odvezati... ~ m družabnik m. navajanje n. cjarte ~. zagovarja abstinenco. vpiti.. absolutističen. figura f (pri kvartah). che chel an lu vevin lôr ad ~ dal Cumon. -ade adj 1. zmeren. sentence di ~ oprostilna sodba. assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m POL absolutist m. FIZ absoluten. absorbens. associâ [asot∫i'a:] tr 1. Chest instrument ~ al varà justeapont di permeti. nol saveve ce fâ . Ultime vuere in ordin di timp ma des primis in ordin di crudeltât e di ~ (Pa). pridružiti. (La) 2. che o vin vuê e dal mantigniment des specifichis identitâts locâls (Pa 04/07). abstinenca f. ~ m vložek m. // od lat. Ce che no pues acetâ e je stade la ~ di chescj temis (BelFa). lik m. navajenost f. e juste di ~ ancje lidric cun pôc vueli o cul ardiel disfat (MazzonIol). Il concet di libertât nol è assolût. absolutorius. temeljna črta f (pisane črke) 4.. privajenost f (na zdravilo). nesodelovanje n. nesmisel m. neomejen. (Bel). zdržnost f.Ai 15 di avost dal 1990. toporišče n. navzeti se. un om imprevedibil. → bevilaghe. (CoUd).. ~ m FILOZ absolutno n. naročilo n. (partitrepublichefurlane) 2. assolutori [asolu'tori] adj oprostilen.(O) 2. LING absoluten 4. palica f. totalen.. opûr realizâ pavimentazions che a proviodin a ~ part di chest rumôr. A jerin lis ultimis ploiis prin dal ~. abonma m. assolutizazion [asolutidzatsi'on] f absolutizacija f. kopje n 3 . assonance [aso'nant∫e] f 1.. ancje intes fiestis di Sant Zuan e de ~ (Friulinelmondo). ~si refl 1. assorbent [asor'bεnt] adj vpojen. ~ plene popolna oprostitev 2. absolutus. absolucija f. obveznost f. družba f. absoluten. ~ m abstinent m. astension [astensi'on] f zdrževanje n. osebnost f (zunanjost). (SiF).(La 04/10) Assunte [a'sunte] f REL Marija v nebo vzeta. popoln. HIST (doba) absolutizem m.(O). velika gosponjica f. astemi [as'temi] adj vzdržen. associatîf [asot∫ia'ti:f]. par ~ ?? Par no che la scuele e deventi un ambient enciclopedic impossibil e "totâl" par ~. assumi [a'sumi] tr prevzeti. -de (pl. (Bel) 2. e al varà di fâ di mancul de sostituzion di une schirie di miedis stant il bloc. osvoboditev. p. aste ['aste] f 1. Vnebovzetje n.. od absolvere. absolvere. absolutio. nesmisel m. JUR oprostitev f. za družabnika vzeti. astât [as'ta:t] m poletje n. di gnovis assunzions e dal turnover. zavezati se. parce che inte vite no' nd' è nuie di ~. oblika f. assunzion [asuntsi'on] f 1. od absolvere assoluzion [asolutsi'on] f 1. povišanje n. che nol à nissun pudôr a sbarâ judizis semiassolutoris su la tragjedie dal Olocaust (Pa). une buine cuantitât di materiâl ~ di front de SN. la superficialitât. ancje la Tonine e veve une biele ~ 5. assolutece [asolu'tet∫e] f absolutnost f. Gurize . assuefazion [asuefatsi'on] f 1. sprejem m (v službo). astâ [as'ta:] tr proda(ja)ti na dražbi. assurdementri [asurde'mentri] adv absurdno. Il pericul nol è la lote ma la sglonfe.

fâ l’~ pri-. 2. Marco Marra di Dimplan di Darte. Lis ostilitâts a scomençarin propit in chel stes an e a puartarin al ~ dal cjiscjel di Colorêt (Natisone/furlanis). REL post m. odmisliti.. duncje.. vesoljec m. astronom [as'tr‫כ‬nom] m →astronim. bogotajec m. dejstvovanje n: subite daspò vê partecipât al ~ di consegne. astronomic [astro'n‫כ‬mik]. astronautiche [astro'nautike] f astronavtika f. (Pa 02). TEAT dejanje n 8. dejanje n. ~ adj ateističen. ateisim [ate'izim] m REL ateizem m. edn. lokavost f. odmišljanje n. Conclusion Il soreli al jere lât a mont di un biel pôc. ma in realtât. astri ['astri] m 1. astronautic [astro'nautik]. Une astronâf di cristal che di un moment a chel altri e podeve tacâ a svolâ tal clarôr dal istât.. naskok m. v-žgati 4. ali se ti ljubi. (Bel). at ['at] m 1. fâ i ~s a un ?? 3. (lacomugne). lokav. cjapâ ~ vzeti na znanje. astinence ['a??] f → astignince.i f Atene fpl. astic ['astik] m ZOOL humer m (Homarus vulgaris). kretnja f. mês de ~ postni mesec. astrolic [ast'r‫כ‬lik] m astrolog m. il cocâl. l’~ furlan Ferdinando Patat. dati vedeti. il mês sacri de ~ e de preiere. 115). razstrešen. -iche adj abstinenčen. E duncje la Sense dal titul (. atee m brezbožnik m. ~ criminâl kazensko dejanje.. in ~ v teku: e di volan a chestis tindincis za in ~ in dut l'Ocident. odpovedanje n. al à simpri palesât un fuart ~ a la tiere de sô nassince (don). izjava f. odsoten. e violence al è l'~ sessuâl (O).. ricercjadôr a La Silla dal Chilì (Pa). astignût [asti'ñu:t] m vzdržani m. pregnan. ~ di sorprese ??nepričakovan napad.(Pa). di sperance e di caritât”. ategjament [ateăa'ment] m 1.. ton m . kratek članek. l’~. dati na znanje. (Pa) sveti postni mesec. zvit. → furbetât. -iche adj astrološki. VOJ napad m. linguistiche e soredut di . čistost f. astrazion [astratsi'on] f 1. → cosmonaut. La maiorance e à invezit fevelât di ~ strumentâl (Onde). Par sigûr la ~ dal alcul e dal mangjâ e je invezite un oblic intant dal Ramadam (Pa) 2. zvezdogled m. Naturâl che ancje in chest câs no son mancjadis resistencis e formis di astute diplomazie (Natisone/furlanis). bogotajstvo n. stant lassù. consultais il sartôr. un lâ in alt ~ (Pa).. zvezdoslovec m. invelegnade parceche so nevôt di cutuardis agns nol saveve a memorie l’at di dolôr (BelFa). ~ timp imaš čas? ce ~? kaj imaš? asule ['azule] f 1. no dome une negazion che e lasse lis robis fermis. âstu ['a:stu] 2. odnos m. atei ['atei]. ateist m. ukana f. dokument m. esoterisim. astronim [as'tr‫כ‬nim] (t. -iche adj astronavtski. al è simpri cussì ~. astronâf [astro'na:f] f vesoljska ladja f. astignince [asti'ñint∫e] f 1. drža f. MED napad m 3. il falcuç des odulis di ogni sorte (Bibl-Levitic). La bolp. (Pa 02). abstrakcija f. reža zažeton (pri avtomatih). (BelFa). gesta f: jo però ti disevi che in ~ di colare si dîs chel e altri 3. izraz m. su la mont di Sant Pieri (Zui) (Pa). ats znanstvene razprave (univerze. brezbožen. udejanjenje n. Naturâlmentri il colocui al à di sedi vêr. ven a stâi de ~ e de fuarce dal prepotent (lacomugne). punt dal plui grant caligo (friulinelmondo).) tai convents.. asterisc [aste'risk] m TISK 1. zvijača f. ~ geometriche ARS geometrična abstrakcija.. atacament [ataka'ment] m 1. astrologjic [astro'l‫כ‬ăik]. BOT (Aster chinensis). vedeževalec iz zvezd. atac [a'tak] m 1. FIG navezanost f. Frontâ chest problem fasint ~ de realtât. vpr. dokazilo n. vezanje n 2. segn ~ dal Leon e de astât. zvezdosloven. astuzie [as'tutsie] f prekanjenost f. i vuidui di ogni sorte. zvezda f. l'~ di arint. .(O). simbul de ~ in Grecie (lacomugne). prigrizek. che nol capis ce che disii. il falcuç fumul. barvni odtenek m. ARS abstrakcija f. uradno dejanje. nol à sens. 16 il strusso. astôr [as'to:r] m 1. astrai [as'trai] tr izločiti. nol pues fondâsi su ategjaments di comiserazion. obnašanje n. viodis l’~ dal colôr 5. e je invezite un oblic intant dal Ramadam. MUZ začetek (glasbene kompozicije).~ m POL zagovornik abstinence. da. grižljaj. si vierç il repertori. o sin ducj ateis. o savìn che i ateiscj a crodin ancje lôr. al à cirût di puartâ ancje tes cjasis e tal jet la clime astensionistiche che e regnave (. astut [as'tut] astute adj (redko) prekanjen. ELEK zveza f.. une bocjade di ~ velik kos. pojmoven. drža f 3. brezbožje n. brezbožnik m. FILOZ akt m. (Ta). cu la diference che cualchidun al è ~ ancje in teorie (BelFa). (Pa 03/11) 2. che la politiche e cjapi ~ che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O) 6. iche adj astronomičen. Passionât di literature fantastiche. astrat [as'trat] adj 1. akta f. la rose di metisi te ~ de gjachete (Bel) 2. zvezdar m. astrologjie [astrolo'ăie] f astrologija f. (Pa 02). abstrakten. insieme cul at di fede. zvezdarski. zdržnost f. Par Esôf la realtât e je chê de bolp e dal leon. Sabide ai 3 di Zenâr. intant de presentazion dal Centri ~ de Polse di Cougnes. / il mestri al dâ l’~ . astronom) m astronom m. kretnja f 2. Le faserin buine in otante di lôr che a votarin a pro (vincj e un i contraris e vot i astignûts) (SiF 03/3. La aule e à intant cjapât ~ des dimissions dai conseîrs regjonâi Romoli (O). (Pa) 2. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençat cun atacs di sorprese cuintri i Turcs stès (Natisone/furlanis) 2. ateist [ate'ist] (pl ateiscj) m REL ateist m. stik m. al jere il confin e di là di chel confin la gjeografie e deventave sience astrate. ~ montan BOT (Buphtalmum salicifolium). al jere avonde intelizent. astronomie [astrono'mie] f astronomija f. astronaut [astro'naut] m kosmonavt m. ~ di Helsinki helsinški dokument. zvezdoslovje n. avonde ~ (A). l’~ dal colôr barvni odtenek. uradna zadeva f 4.) si pues ancje leile tant che une moderne Sense. uradni dokument m. 15 il corvat di ogni sorte. atecipe ['at] ?? sfuei di colôr turchin che lu compagne e che al atecipe un pocjis di edizions (La 05/4). ~. od vê ali imaš?. Pauli a ~: la citât idolatre e curiose (Bibl-Az). mestri da la ~ geometriche al è stât presint par dut il mês di mai (La 04/6). astensionistic [astensio'nistik]. astronavt m. FIG stališče n. naravnanost f. zvezdarstvo n. zdrževalen. al luminave la tiere di riflès (bassafriulana) 2. astrolighe [ast'r‫כ‬lige] f astrologinja f. (Pa 02) 2. odmišljen. gumbnica f. priključek m. ozvedje n. ZOOL jastreb m (Aegypius monachus). spletka f. akademije) 7. Un ~ atîf.. prerokovanje iz zvezd. al dîs di jessi ~. ~ voie (di). asterisk 2. stopnjevanje n. vtičnica f. storie. a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. Atene [a'tene] kr. abstrahirati.

scoltâ al vûl dî ~ dal dut. clamât mulignel di cjamp (SiF). podnetiti. atentat m. un libri su la storie de ~ (scritorsfurlans). atmosferic [atmos'fεrik]. ateo ['ateo] m → atei. La nâf e cjaparà sù vie pal viaç ancje un grup di profughis de Serbie. univerza f. e une buine condizion atletiche. ativâ [ati'va:] tr 1. EKO imetje n (aktiva). (CoUd). z letalom). hip m. Atlantic [at'lantik] v.i. čuječ. al à di ~ a tros afârs par podê vivi in pâs. La partide no je stade facile. atipic [a'tipik]. atentât [aten'ta:t] m napad m. tvorni način m. ~ m GEO Atenec m. (BelAlci) .. e je une radio une vore fevelade. delujoč. 2. o di vê un zovin che al capissi se nol sta ~ a ce che so pari i insegne (fradis). “lu ringrazi di tantis atenzions. te ceremonie d'inaugurazion dal XXVI an academic dal Ateneu dal Friûl. poživiti. ~ adj atlantski. biel savint che intal lengaç biblic. baviti se (s čim). par savê dût sui ultims moments de vite.(O). ukvarjati se. Grimà.(O) atindi [a'tindi] (a) (atint [a'tint]) (t. ki traja samo trenutek. HIST višja šola v starem Rimu.che la radio cun la sô ~ e je rivade a inmaniâ cul teritori. Simpri in graciis dal ERT. meti ~ posvečati pozornost. čakanje n. atlete) m 1. Ancje in chest câs.i. delavnost f.ateneu [ate'nεu] m 1.(Onde) atletiche [at'lεtike] f atletika f. 2. pocjis citâts a àn ~t fin cumò simii provediments 2. ~ suicide samomorilski napad. Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine. ubidî. dejaven. dejavnost f. atim ['atim] m trenutek m. Atlantik. coordenât di un grant Pizarro. 97-114). pozoren. -iche adj atletski. biti pozoren na. atenej m. DE Attems). atletic [at'lεtik]. zračni tlak m. posvetiti se (čem). atmosfera f. admosfere) 1. (tekmovalen) borilec m. lunis ai 16 di Fevrâr. athenâîon. ateoretic [ateo'rεtik]. -iche adj 1. FIZ atmosferičen. ~ dai dâts (Pa 06/1) 2. fuîts dopo dal ~ di Sarajevo . la vite che e dure un ~ življenje.(Onde) 2. atîf [a'ti:f].) na vso moč vpiti. . buden. pozoren. ateniese [ateni'eze] f GEO Atenka f. Par ~ al ambit musicâl. // gr.. ~ gjeografic zemljepisni atlas.fvg). izvesti. prassic o afasic (SiF 02/1). pazljiv.lapadania). par altri. Ateste [a'sizie] f ?? I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. par podê ~ cun plui calme ai lôr studis (Pa). ravnati se (po nekem načelu). in ~ di v pričakovanju (česa). PROV Atindi . ozračje n.atenske metropole. atlet m. kričati. atlet [at'let] (t. l’~ atlantski ocean. ~ tal lavorâ. ma i zuiadôrs furlans a àn fat viodi un bon zûc. pozor m. GRAM tvoren. atlant [at'lant] m atlas m. atenzion [atentsi'on] f pozornost f. Lis numarôsis invasions disastrôsis tant che chê di ~ (La 04/7). juste un ~ prime dal trapâs. atentîf [aten'ta:t] m ?? In plui S. siôr segretari. Cjalant plui tal particolâr al cjate che diviers cancars a son atipics (SiF 03/4. (AcademieSt) atierî [atie'ri:] it pristati (npr. spravljanje v dejavnost. atom ['atom] m atom m. FIZ atmosfera f (enota). ukreniti nekaj. opravek imeti. 9). ozračen. ustanoviti. Atile ['atile] os. (Sg).. e à rivuardât lis misuris dal cjamp eletric te basse ~ (SiF). športnik m 2. alotrop dal ossigjen . vê ~ biti pozoren. tindi) tr 1. e va metude ~ grandone al at de esibizion (CoTav). o varìn une ~ particolâr ancje pe grande tradizion dal teatri amatoriâl (lingue. atletisim [atle'tizim] m ŠP atletika f. (CIRF). m Atlantik m. . moment m. ozračje n. ~ m 1. paziti (na kaj) 2... da jih ne poškropi 3. ~ ! pozor!. (BrLi). atmosfere [atmos'fεre] f (t. → parint. marljiv. e dute la sô ~ e jere pal lavôr. atese [a'teze] f pričakovanje n. dongje dal Piutti (Pa). -iche adj neznačilen. cuant che al jere cussì facil fâ jeve su la ignorance . ateniês [ateni'e:s]. Al è stât un colaboradôr ~ di "Int furlane . aktiven..J. EKON imetje n (aktiva).. marljiv. visoka šola f. (O) atignîsi [ati'ñi:si] (a) (mi aten) refl držati se (nečesa). atmosferski. Ma ce merit aial il cjaval di San Martin e ce demerit aial chel di ~? (BelFa). il barcjarûl al vogave cidin e ~ di no scliçâlis pazljiv. Cheste ateoretiche e forsit arbitrare sudivision e à implicazions interessantis pe interpretazion (SiF 03/4. atenzions pozornost.. ~si refl udejstvovati se. vzdušje n. La conte e à ancje il merit di ricreâ une vore ben une cierte ~ di chei agns. al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal ~.. aktiven. živahen. -ive adj 1. marilamp) Atimis [' ??] kr. izvršiti. m Atila f. vzpostaviti. pažnja f.(pensemaravee).regione. fâ vôs ~ (carn. Ogni intervent al vorès però di vignî dopo di un studi ~ de situazion (Pa/OLF). atinent [ati'nεnt] m sorodnik m. a fossin libars di impegns pastorâi continuâts.. ativazion [ativatsi'on] f 1. ~ di une rêt di personis disponibilis a intervignî sui mass media su cuestions furlanis. FIG atmosfera f. ~. Drencje. atmosferičen. Un altri progjet in cantîr al è chel di un Atlant dulà che a saran realizadis. aktivnost f. FIG močan človek. čuječ. 2.. ~ sul lavôr priden pri delu. GRAM tvornik m. udejstviti. ative tai problemis etnic. jo mi ~ al sigûr par no falâ. La Zonte regjonâl e à fat bon il stampon dal plan di azion par limitâ e prevignî l’incuinament ~. aktiv m. che al voleve fâ di mestri. (AcademieSt) atestin [ates'tin] f I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. aktiviranje n. stâ ~ di paziti na. Industrie: ralentament de ~ (O). “Va ben” i dîs. Gâs presint te ~. -iese adj GEO atenski. (old. (Ponte). buden. ukrepati. (bolj obič. Efraim al è finanziât cun 237 milions che a permetaran di ~ gnûfs sîts di acet di piçule dimension (O) 4. tekmovalec m. taf! invezi tal martin ad un tâl dai ~s. ~ lenghistic jezikoslovni. il cjamp eletric ~ al ven misurât midiant un strument. delaven. intindi e no spindi . (Noeles) 2.(kappavu) 3. ativitât [ativi'ta:t] f 1.. Pal sloven i comuns interessâts a son: Faedis. . rispiet ai sflandôrs e a la batule de metropoli ateniese.. lavoradôrs e domandât ai aministradôrs e ae aziende di ativâsi par impedî la sierade de cartiere.(linmiter) 2. ažuriranje katastrskih zaznamb. adatâsi a ce che nus ven dit.(O). atipičen. ~.i Ahten (IT Attimis. jessi/stâ in ~ pričakovati. nol veve nissun probleme inteletuâl... uresničiti. (ProvBr). prizadeven. rokoborec m. atlete [at'lete] m → atlet. (Pa 7/2000). -iche adj ateoretičen. Torean. atent [a'tent] adj pazljiv. ancje se come struture al à dât risultâts positîfs cuntun ~ di 3 miliarts. lingvistični atlas.

atomistic [ato'mistik]. atrat [a'trat] m očarljivost f. prilastek m 3. FILOZ atribut m.(Pa). insieme cuntune o plui pagjinis di ~ e di croniche minude (Pa).Atom [a't‫כ‬m] (t.e varès di sei atualizade dal insegnament de lenghe locâl. --che f MED atrofičen. lâ ~. orodje n. resničen. pripisovanje n. netoksičen. atomizâ [atomi'dza:] tr 1. krut. atualisim [atua'lizim] m FILOZ aktualizem m. contemporaneitât. grozljivost f. opremljati. presince. si caraterizin pal fat che o podìn predî il futûr (SiF 02/2. il ricuart des atrocitâts al è simpri vîf e presint e. atomic I [a't‫כ‬mik]. sedanji. dejanski. aktualnost f.(scritorsfurlans). upadanje n.) di une descrizion de strategjie di Bohr pe cuantizazion atomiche. La analisi stilistiche no va cuintri de ~ de lastre a chel periodi (CoUd) 2. Nol po jessi! Dopo che o vin atomizât il Buganda? (Ta) atomizadôr [atomidza'do:r] m TEH pršilnik m. atribuibil [atribu'ibil] adj pripisljiv. 129). Al sarà Marzio Strassoldo (Marzi di Strassolt). istât. atomizer m. nenaglašen. atrofic [a'tr‫כ‬fik].(La 04/3). . menâ ~ → lâ. Bepo al aferme che par ~ une opare antighe a coventin: o incisions su la opare stesse oi scrits dai cjamarârs. danes. novost f. pripisovati. ~ retôr de universitât di Udin (Pa) sedanji ravnatelj univerze. aton ['aton] adj GRAM aton.. privabljati.. pripisati. -oce (pl atrocis) adj grozen. atributîf [atribu'ti:f]. atribût [atri'bu:t] m 1. limitantle pluitost che di atuâle. atrofie [atro'fie] f MED atrofija f. atôr II [a'to:r] m 1. okoli in okoli. nepoudarjen. autun) m 1. I atôrs a son uns cincuante. atribuzion [atributsi'on] f 1. zavarovalniški matematik m.. bombe ~ atomska bomba. sore la facilitât di ~ il public locâl. massime i furlans. (joannis). atuâ [atu'a:] tr uresničiti. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ~. akter m. ator di [~ di] (t. povzročiti atrofijo. ciclis limits o traietoriis cuasi periodichis).. -iche m atomski. di Unviêr si sta ben sentâts ~ dal fogolâr okoli ognjišča. atomobil [ato'm‫כ‬bil] (t. (SiF 02/2). atrai [a'trai] tr pritegniti. atorie) f igralka f. atrezâ [atre'tsa:] tr opremiti. privlačnost f. strahota f.(O) aktualne predvolivne klime. âtri ['a:tri] adj in pro → altri. cun chest gjenar leterari (scritorsfurlans). na najnovejše stanje spraviti. posodobiti. . → Tom. dnevna novica f. izvršiti. slabiti. âtu ['a:tu] → âstu. strašen.(Bibl-let-Pieri) da je bila (vsena)okoli. izčrpati. na tekoče. “Un neri tes SS?” al pensà Schäffer. ~ capît? (BrLi). permetint cussì aes infermieris di stâ daûr dai viei cence vê ancje di puartâ lis medisinis ator pes cjasis. Il libri al è disponût secont la cadence des stagjons: vierte. atualizâ [atuali'dza:] tr aktualizirati.(Pa) neverjetne aktualnosti. (ALF) atrezadure [atretsa'dure] f oprema f. atomika f.. jesen f. ~ musculâr mišična atrofija. ~ di lui okoli njega. zdaj.. novice fpl: Dôs rubrichis che a mancjin... upadel. ~ de tiere e sot tiere e jere dome aghe. atradôr [atra'do:r] m ?? I stâts o fasis di un sisteme.. S A stan par sierâ i cors dal OLF par atôrs. uveljaviti. 129). ljutost f. atrakcija f. Attems [atro'fie] priimek dal prin arcivescul di Gurize. ~-vie (intor-vie) → tor vie. realizacija f. atuâl [atu'a:l] adj aktualen.. izvesti. . igralec m. atrofizâ [atrofi'dza:] tr narediti atrofično. Cemût si fasie a "gjestî" l'~ che chestis tecnologjiis a produsin su lis gnovis gjenerazions? (mediateca-codroipo). GRAM atribut m. ma une vore plui antighe e ~ ai prins dal '400. atraktivnost f. jessi ~ biti naokoli..(La) 2. atomizirati 2. izvedba f. (Onde).(Pa). Ogni tant però al passave un ~ o un camion.. atrizion [atritsi'on] f ~ viscose ?? e la superficie superiôr frede e jonzi un valôr liminâr che al superi la ~ viscose e la termalizazion (SiF 02/2. atroç [a'trot∫]. → Sierade 2. ma di une ~ di no crodi. i siei “atradôrs” (ponts fis... . atuariâl [atuari'a:l] adj MAT aktuarski. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ator.. Diferent in Gjermanie dulà che lis amissions di responsabilitât no finissin mai. prilastkov. udejanjenje n. novodobnost f: Robis scritis za agns. -iche m jesenski. che tradizionalmentri e je seguide (. trenutno. intor) adv (na)okoli. atossic [a't‫כ‬sik]. -iche adj nestrupen. uničiti z atomsko bombo. značilnost f 2.. che te celebrazion liturgjiche dal misteri e devente ~.. atualizazion [atualidzatsi'on] tr uresničitev f.(Pa/OLF). sodoben. ~ psicologjic PSIH atomistična psihologija. atomizazion [atomidzatsi'on] f atomizacija f. atomistiche [ato'mistike] f atomistika f. Si pense che chest lûc si clami Cente parcè che il cimiteri al veve la muraie ~ ~. E figuris di grant ~ simbolic a jerin . atomist [ato'mist] (pl atomiscj) m FILOZ atomist m. (Leng).(scritorsfurlans) 2. ~ ~ vse naokoli. privlačiti.(Pa). zakon). direzûts di une sorte di regissêr. dodelitev f. okrog. di ~ aktualen. E torne di ~ la riflession de "Patrie dal Friûl" dal mês di Mai dal 1949 (Pa).. (Sg). okoli zemlje in pod zemljo samo voda. dejavna oseba.(SiF 03/3).. (Sg). menace di un montafin ~ (scritorsfurlans). atualitât [atuali'ta:t] f 1. «La sielte dai contignûts . atorie [a't‫כ‬rie] f → atore. atore [a't‫כ‬re] (t.. I popui antîcs a pensavin che ~. vi come pronon personâl aton feminin. come che si crodeve. krutost f. Ehi. atuari [atu'ari] m MAT aktuar m. (SiF 02/1) ator I [a't ??] (t. usahel. Di ~ a son ancje lis peraulis profetichis di Benedetto Croce (La 07/03) 2. -iche adj atomističen. usihanje n. okrog. al podarès jessi però ben atrezât in te so limitade dimension. (scritorsfurlans). tornâ. Pieri. atribuî [atribu'i:] tr 1. Vuê a coventin machinis e atrezaduris (PauluzzoN). privabiti. di un statût comunâl – la ~ dal status di minorance linguistiche ricognossude. lessicolics e tradutôrs. Carli Micjêl d’~ (Pa 03/10)// di Attimis. -ive adj GRAM atributiven. e je la memorie. note sientifiche a un articul comparût suntun setemanâl talian chest ~ (Pa).. atomisim [ato'mizim] m FILOZ atomizem m. šteti komu (v). okruten. cence ploie di ~ cence nêf di Unviêr. atualmentri [atual'mentri] adv v sedanjem trenutku. di discuti la cuestion lontan de ~ clime di scuintri eletorâl. atribut m. intor di. che al à scrit chest test al vedi vût plui tal cjâf cemût staronzâ la leç. ~ e inviêr. atomic II [a't‫כ‬mik]. (Sg). automobil) m avtomobil m. tor di) prep okoli. uporabiti (npr. atrocitât [atrot∫i'ta:t] f grozovitost f.

al è un notiziari radio che al ven dât fûr su Internet in cuatri lenghis (par scrit. . tescj. a lis 6 e mieze tal ~. ~ aghe zajemati. voščilen. želeti. al à presentât in ~ lis sôs declarazions programatichis. JUR avditor m. ~ cjantarin nepravo zlato. Augustin [augus'tin] os. che e da des panolis piçulis e compatis. no mostrâ la culture. daspò vê batût in maniere definitive i Ongjârs te bataie di Lechfeld (a misdì di Auguste) tal 955 (La 04/4). → incressi. aule ['aule] f 1. f Augsburg m. ~ estatiche ekstatična avra?? Epilessie psicomotorie. treball). ~ m avdiovizualna naprava. m Avguštin m. O crôt che cuanche lis religjons a fevelin di une ete di ~ che e je lade pierdude (BelFa). čestitka f. Un procès une vore laboriôs che. che si impensin almancul di ~ ancje i jutoris ai povars e ai disfurtunâts. atuazion [atuatsi'on] f izvajanje n. ~ m slušalka f. che par latin al vûl dî “flât. ma ancje filis ~ e videu.. aualâsi [aua'la:si] refl pogrezniti. prerokovati. avgurski 2. aurî [au'ri:] tr zajemati. al saltà fûr un edit de Cesar ~ (Bibl-Lc) Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta. augûr [au'gu:r] m voščilo n. augustei [au'guste]. rasti. Jo mi auguri che mi vêdi fat ben a mi e (glesie). aur ['aur] m 1. pribitek m. Cesar ~ cesar Avgust. August [au'gust] os. -ive adj Auguste I [au'guste] os. Liniis guide pe ~ de leç 36/94 (Pa 04/02). slušnobesedilen. m Avgust m. avdienca f. (iz postelje) vstani! na noge! Augsburc ['auksburk] (t. FIG zlato n. scrivi in ~ ??. aument [au'ment] m pomnožek m. president dal Ciemen (O).. sij m. čestitati. Lis components psicologjichis des crisis psicomotoriis a vegnin clamadis “~”. rasti. Augsburg) Augsburg m. Il gno ~ al è chel che e deventi "il mensîl dal Friûl" (Pa). audiotestuâl [audiotesu'a:l] adj ??avdiobesedilen. udirati se. zvišanje n. auriane [auri'ane] (t. udreti. tiere ~) f okra f. PROV Ma dut ce che al lûs nol è ~ (La) ni vse zlato. Il romanç al cjate invecit plui intrics par jentrâ tes aulis judiziariis. izvedba f.(La 04/6) augurabil [augu'rabil] adj zaželen. aure estatiche. Mi auguri dome che al nassi un strabalç di orgoi e di dignitât tal cûr dai . auguri [au'guri] m 1. A son lis transmissions ~. aureolât [aureo'la:t] m ?? aureule [au'rεule] f žarni venec m. ~ de leç izvajanje zakona. auditori [audi't‫כ‬ri] m → auditorium. nimb m. Auguste II [au'guste] kr. Prin di dut par meti a disposizion dai insegnant une sorte di "prontuari di publicazions e di audiovisîfs (La 03/5): auditôr [audi'to:r] m 1. Doppelgänger. ~si refl želeti si.. là che a saran presints ~ Argemí. . (SiF 03/3. ~ it izreči čestitke. treball). presentâ in ~ predstaviti v poslanski zbornici. rumenica f.it/friuli). Il Museu. une massarie cul buinç e cui cjaldîrs. (O) 2. želja f. auditorium [audi'auf] m avditorij (dvorana). medaie di ~ zlato odličje. aumentâ [aumen'ta:] tr pomnožiti. povečati. predavalnica f.(La 04/10). Gustl m. lobi temporâl e frontâl. zvišati. burkež m. 31-49).i m Avrelij m. f Avgusta f. povečanje n. -ive adj avdiovizualen. ete di ~ zlata doba. REL avdienca f. curadis di Lorenzo Lettig e di Pamela Pielich (Pa). aure ['aure] f MED avra f. dvorana. auf. dopo un prin tentatîf di ~ a partî dai agns ’80 (siencis par furlan). ~ di zichin čisto zlato. cuant che ducj a vignivin a ~i a gno nono!. bon ~ voščilo sreče. (poslanska) zbornica f. ventesel”. (don).3btest.i. želeti srečo. Auguste) kr. augûrs! čestitam! srečno ! Un ~ al ven dal cûr Dal paîs pal so doman (GE) 2.i.i.(CoTav). filosofie. al vâl tant ~ che al pese . Mi plasarès meti. črpati. pozdraven. che nô o intindin garantî come un patrimoni dulà ~ un impuls ideâl pal nestri doman".i. (BrLi) audience [audi'εnt∫e] f 1. Par esempli il vescul ~ al jere stât acusât (lacomugne). A la scuele furlane i coventin daurman imprescj didatics modernis e di cualitât ancje tal setôr ~ (Pa).. črpati vodo. Fra i zovins al è in ~ il cunsum di ecstasy (La 03/5). cuntun ~ dal 20% a pet dal 1981 tal setôr dal cumierç .i. Gusti m. Aureli [au'reli] os. občinstvo n. che al à ancje une biblioteche. hajde! ajmo! ~ ! o soi stuf” 2. -ee adj nanaša na cesarja Avgusta. → cressiment.(La 04/2). znamenje n. audiometri [audi'‫כ‬metri] m avdiometer m (preverja sluh). voščilo. colôr zâl auriane. par esempli inmagjinis. (Natisone/furlanis). (Leng). l’~ al è invezit dome par furlan) (www. naraščanje n. čestitka f. dulà il football merecan al à une grande ~ (Furlanist) 3. ~ invar adj avdio. poslušalec m. august [au'gust] m klovn m. aurâr [au'ra:r] m → laurâr.. che al leve a ~ su la fontane. audiocassute [audioka'sute] f MUZ kaseta f. si mertin dutis la medaie di ~ dal moment che no je nissune trate sierade par vie dal incuinament. voščiti. avreola f. poslušanje n 2. (Cisilino. slušatelj m. augurâl [augu'ra:l] adj 1. pogrezati se. auredule [au'rεdule] f BOT volčin m (Daphne laureola). dopomisdì. zlata medalja. bisugne ~. jo i auguri bon pitic! 2. audiovisîf [audiovi'zi:f]. âl. religjon. audio ['audio] invar m avdio m. ~ judiziarie sodna dvorana. gjavâ la bale di ~.il Regolament ~ al è stât fat bon dal Consei dai Ministris e al spiete (Cisilino. zlato n. di chel prin pape che al à dit: No ai ne ~ ne arint (Pa). zviševanje n. HIST avgurov. bevi ta la ostarie”. zvočen. Il calôr provocât de combustion al nete il condot ~ di dutis lis impuritâts dant cussì solêf e benstâ. auf ['auf] int 1. atuatîf [atua'ti:f]. aunâr [au'na:r] m → olnâr. učilnica f. voščilo n. kar se sveti. il sofiste Leon Bisantin ~ di Platon il divin 2. (O). slutnja f. (SiF 03/3. augurâ [augu'ra:] (o auguri) tr 1. In epoche augustee Aquilee e deventarà metropoli e capitâl de decime Regjon Italiche "Venetia et Histria". stâ al zûc di ducj. come simbul ~ dal milenari che si vierç (BelR). e un colegament di informazions di divierse cualitât. si vierzarà la mostre Mongolie: (Pa). m (IT Augusta. segnâl ~ zvočni signal. une ~ di scuele dal Votcent doprade tant che sale pes conferencis (Leng/) 2. Ca. (Pa 04/02) auricolâr [auriko'la:r] adj ušesen. 31-49). Isal dut ~ chel che al lûs? (La 07/02). no us dîs la fieste di San Josef. jessi in ~ biti v porastku. sprejem m. une blave cui grans verins.

austrofobic [austro'f‫כ‬bic]. tant che bocui di rose sborfâts di gotis di arint. viôt. jugo m (veter) 2. svit m.(Ta) ausvais [aus'vais] m prehodnica f. francês. soste te zone risiervade ae fermade dai ~ di citât. ~ m Avstromanijak m. sij m. (CoCamp). austroongjaric [austroon'ăarik]. (Pa) autist [au'tist] (pl autiscj) m voznik m. šofer m. autistic [au'tistik]. linie di ~ avtobusna linija. autentichementri [autentike'mentri] adv avtentično. autocognossince [autokoño'sint∫e] f samopoznavanje n. ~ m 1. autarchic [au'tarkik]. austriacant [austia'kant] adj avstrijakantski. o podaressin cussì meti sù un sisteme bancjari ~ dut di vantaç pai citadins furlans..['austri] prvi del zloženke avstro-. austrofil [aust'r‫כ‬fil] adj avstrofilen. prin si à vût il confront jenfri dal mont austri-todesc e chel otoman (Pa) austriac [aus'triak]. in Friûl. -iche adj pristen. che al fo il prin sociolic catolic tal Friûl ~ (Leng). a no son bastâts. autoaiût [autoai'u:t] m samopomoč m. Il Vescum. ausiliarie [auzili'arie] f VOJ pripadnica pomožnih služb. ma par un vescul ausiliâr (Cjargne) 2.. dave l'~ e l'Anas. potrditev f. ~ e terapie pai zuiadôrs di azart e (Pa). prin o dopo l’~ al rive par ducj e inchevolte bisugne partî. dulà che a jerin casarmis par cinc bataljons di fantarie ausiliarie e (Bibl-Az). (Ponte). La ~ de firme e covente pes declarazions sostitutivis dal at di notorietât di presentâ a privâts. (teatrodivile). dai taxi (CoTav). autobiografie [autobiogra'fie] m avtobiografija f.(CoCamp). Austrie-Ongjarie ['Austrie onăa'rie] f Avstro-Ogrska f. (Pa 03/10). autocelebrazion [autot∫elebratsi'on] f samoproslavljanje n.. tant che dal 1809 l’esercit ~ al rivà a invadi di gnûf Udine . autobiografic [autobio'grafik]. jug m.i f → Nabresine. palesementri ~. pošten. plui indevant. tal câs di permès turistic si à di zontâ la fotocopie dal passepuart cu la ~ di jentrade in Italie (CoTav) 2. Ma il fat che pe nobiltât austrofurlane il furlan nol fos un idiom insignificant ma paritari a talian. avtomobil m. todesc.regione. Ausweis. al à presentât la figure di Catarine Percude (1812-1887) tal so aspiet plui ~ (Pa 03/4). overovljenje n. ~ adj avstrijski. australian [australi'an] adj GEO avstralski.(lingue. VOJ pomožen. (tierenere).(Natisone/furlanis). pe autostime (Pa). (fradis) 2. autoconservatîf [autokonserva'ti:f]... prehodni list m. autocefâl [autot∫e'fa:l] adj REL avtokefalen. zaželen. samoslavljenje n. imburît un mus tun ~. ~ di jentrade vstopna viza. La ~ e puarte inlusions. pe autocussience. si à vude par secui ~ e separazion (Pa). -iche (t. un ~. a ruvinâti il trionf. tal paragraf su lis autenticazions di copiis. autentic [au'tεntik]. Un ~ sul tornant al cjapà sot un jeur. austriacantisim [austriakan'tizim] m avstrijakantizem m. autocomiserazion [autokomizeratsi'on] f samoobžalovanje n. (Pa 06/1). si viest e al scomence la Messe. al è de plui grande impuartance pe ~ di podê vê la paronance di Triest. autobombe [auto'bombe] f avtobomba f. Ricuardìn i predis acusâts di ~ in ocasion de unificazion d’Italie (Pa). in Americhe e in ~ (Pa) austri ['austri] m 1. avtentičen. che no rapresente plui nissun ma e servìs dome pe ~ di une struture. -iche adj avstrofoben. Austrie ['Austrie] f Avstrija f. lis blestemis dal ~. o se o sin propit condanâts a vaîsi intôr tune ~ sterpe e masochistiche. fermade dal ~ avtobusna postaja. autisim [au'tizim] m PSIH avtizem m.Aurisine [auri'zine] kr. no. auto ['auto] m avto m. Al vignive sù a Buie con Rosine che faseve l'~ .. austri. aurore ['atom] f zora f. auselade [auze'lade] f → oselade. ~ m Avstrofil m. autobiograf [autobi'‫כ‬graf] m avtobiograf m. salacôr. [i'ak]) m Avstrijec m. Austroprussian [austroprusi'an] m Avstroprus m. potrdilo n. ausiliâr [auzili'a:r] adj 1. -ive adj samoohranjevalen. Si podares dî che. di trams e di filobus . ~ di citât mestni avtobus. verodostojen. Republiche di ~ Republika Avstrija.. resničen. vescul ~ pomožni škof (BelAlci). overovitev f. (Furlanist). -iache adj avstromaničen. izviren. prepustnica f. austrofurlan [austrofur'lan] adj avstrofurlanski. -iche m avtobiografski. Australiane [australi'ane] f GEO Avstralka f. La ~ e je. austromaniac [austroma'niak]. al cole a Pordenon in gracie de “Fondazion fruts e ~ onlus”. VOJ rezervni častnik. i carbinîrs. -iche adj EKO avtarkičen. -iche adj PSIH avtističen. o pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. pant simpri plui come un . autocertificazion [autot∫ertifikatsi'on] f ?? Lis aministrazions i dan credince e tal stes timp a scrutinin ea controlin la esatece e la precision des autocertificazions.. Australie [aus'tralie] f GEO Avstralija f. autobus ['autobus] m avtobus m. ~ m avstrijakant m. ~ m Avstrofob m. Dut il zigheo.fvg). viza f. pristno. pomočnik m. ancje fra i nestris emigrants in Europe. zarja f. ~ m GEO Avstralec m. Dree îr sere al jere a Milan a zuiâ a biliart al pub ~ e . In fuarce di chest tratât l’~ e cedeve ae France i Paîs Bâs e la Lombardie (Natisone/furlanis).(partitrepublichefurlane). pomožen. la storie di chel “jo” che al conte.. autentiche [au'tεntike] f 1.(CoTav) 2. traspuarts cun teleferichis e liniis di autobus. -iche adj HIST avstroogrski. (Cjargne). verodostojno. avtentičen dokument.. avstosovražen. Isola no dome al sarès stât “austriacant”. Ma achì al à cjatât int plui fuarte di lui: i Austroprussians. la cualitât di libri plui inceose e (Pa). METEO jug m. auspicabil [auspi'kabil] adj želen. autarchie [autar'kie] f EKO avtarkija f. al rive. pe ~. ma al varès vût la colpe plui grande di strumentalizâ l’assalt dal episcopi dai 3 di Novembar dal ’18 (Pa 05/07). cragnulin (sloven) (Pa). autiste [au'tiste] f voznica f. (Pa 03/4). (Pa 10/99). autenticazion [autentikatsi'on] f 1. document ~ pristen. che in pratiche al dave l'~ al studi di fatibilitât (La 07/04) // < nem..

samostojen. samodržec m. il rispiet dai principis federaliscj. de ~ e de sussidiarietât (Pa 03/6). automobilisim [automobi'lizim] m avtomobilizem m. che chei altris a jerin in tuart e nissun disponût a fâsi ~ e (Pa 04/05). autofertilizazion [autofertilidzatsi'on] f samopognojitev f ?? In ogni câs la lôr presince no je critiche. autoformazion [autoformatsi'on] m samoizobraževanje n. ma a si è ~ fin sul ultim che cuintri i soldâts romans il “Maestri” al vorès finalmentri reagjît. autoglorificazion [autoglorifikatsi'on] f samoslavljenje n. Il sfont al ven instalât in ~. -iche adj avtomatičen. A pro dal Friûl. un litrat che al ven confermât su lis pagjinis autografis (Pa 03/4). autonomie [autono'mie] f avtonomija f.. -iche adj Se si vûl tentâ di ripiâ alc dal grant flagjel iconoclastic. -iche adj samovladarski. samostojnost f.stramontâsi di vieris stâts dulà che a son presints fuartis resistencis autoconservativis e centralistis (Pa 03/4). autodistruzion [autodistrutsi'on] f samouničevanje n. Cuant che i malâts a àn un ~ complès a puedin continuâ a puartâ indenant une azion complesse come cjaminâ. samostojno. autoconservazion [autokonzervatsi'on] m samoohranitev f. staroselec m. staroselski. samodejen. (Urban). lastno induciranje n. avtokratičen. in ~ samodejno. autodeterminâ [autodetermi'na:] f samoodločiti (se)??. domačin m. il cult dal no-jessi e da la ~ par amôr da la eterne pâs tal nuje. automobil [auto'm‫כ‬bil] (pl automobii) m avtomobil m. autocontemplatîf [autokontempla'ti:f]. -iche adj avtografski. avtomatizem m. impostâ il cambi lire/ par vê il. (SiF 03/3. avtodidaktičen. autoconsunzion [autoconsuntsi'on] f samoizrabljanje n. par un esempli cu l'instituzion de "Slavie furlane" tant che ent autonim autogjestît. e je distinade a jessi inutile par mancjance di comunicazion cul mont e a murî par ~. samoohranjevanje n. samostojno voditi. samouprava f. dal so ~ (Noeles).. nasilen. sistemis di ricognossiment ~ de lenghe furlane (speech processing). PSIH avtomatizem m. autocton [??'] adj avtohton..(La 05/1) autodidatic [autodi'datik]. oblastnik m. 2. avtdrom m. ricognossiment ~ samodejno prepoznavanje (Pa). bisugne tirâ fûr chê peraule autonomieche (Pa) . a son tipics des cooperativis. . samozveličanje n. autokontemplativen. di “autoesclusions”. di religjon e ~ (CoUd). autonom [au't‫כ‬nom] adj → autonim.. prvoten. automobilistic [automobi'listik]. la Region Autonime Friûl-Vignesie Julie. autodecision [autodet∫izi'on] f samoodločba f. avto m. o. (CoUd). neodvisnost f. di art e storie. 2. ~ m avtograf f. autografic [auto'grafik]. avtoglorifikacija f. samouničenje n. domač. cunfins a drete e a çampe. neodvisen. autogol ['autogol] m ŠP avtogol m. autograf [au't‫כ‬graf] adj avtografski. autocritiche [auto'kritike] f samokritika f. svojeročen.. o fevelìn di Glesie furlane e di ~ inte religjon (Pa 02). autodafé [autoda'fe] m HIST avtodafe m (sežig krivovercev pod inkvizicijo). (Ta) autoguvier [autoguvi'εr] m samouprava f. svojeročni rokopis m. samoupraven. ~ m avtohton m. autoinduzion [autoindutsi'on] f FIZ samoindukcija f. (O autodidat [autodi'dat] m samouk m. autogrill ['autogril] (pl autogrills) m okrepčevalnica f (ob avtocesti). Cundutachel graciis a des amistâts inteletuâls il passionât ~ al podè frecuentà seminaris specialistics a Berlin. autogjestî [autoăes'ti:] tr samostojno upravljati. Bolzan e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). Rigatti si definìs un “cliclonauta” e tal volum al proferìs un «manuâl di diserzion automobilistiche». autonomementri [autonoma'mentri] adj avtonomno. e a àn la carateristiche di librets di depuesit (Pa/Buteghe). autodeterminazion [autodeterminatsi'on] f samoodločba f. autointerviste [autointer'viste] f samointervju m. (Onde). autocussience [autokusi'εnt∫e] m FILOZ samozavedanje n. samozaznava f. autofolcjant [autofol'qant] ?? Par contrari la reologjie di une RPM si pues gambiâ e fâ passâ di autofolcjant o autovualivant a tixotropiche (SiF 03/3. samoupravno. si rive a pît di plui ponts. avtonomnost f. (retecivica) automatisim [automa'tizim] m 1. cul ~ z avtomobilom. A cambiâ la direzion de partide dut câs al è stât l’~ di Jankulovski. (Bel). a àn lassât spazis ai comunitâts stampe mascarâts di articui e 'es autointervistis (La 03/4) autolesionistic [autointer'viste] f ?? L’ecezion di Rigulât e je tant mistereose (?). di molâ un ricognossiment civîl a lis lenghis autoctonis (Pa). -ive adj o sebi premišljujoč. scandalose e autolesionistiche (Pa 04/04) automatic [auto'matik].(Uniud). avtodidakt m. oskrbovati. (Pa 7/2000). autodrom [au't‫כ‬drom] m avtomobilsko dirkališče. avtonomen. Munic di Bavarie . di esclusions. di anatemis. Une glesie autocontemplative. (Pa). si à palesade ancjemò une volte une fuarce contrarie ae ~ dai popui. de sô culture. automobilist [automobi'list] (pl automobiliscj) m avtomobilist m. -iche adj avtomobilski. autodifese [autodi'feze] f samoobramba f. Mi vegnin iniment ciertis fermadis tai autogrills in Gjermanie. stant che il stadi sessuâl si pues vê ancje par ~ (SiF 03/4. guidâ la machine. incentrade su se stesse (BelR). cambi in ~. de libare sovranitât dai popui. 97). (Pa) automovil [auto'm‫כ‬vil] m → automobil. cun cors di inzornament e cu l’~. (BelR). si pues fâle ancje cul ~. (Pa 03/8) autocratic [auto'kratik]. 9). autofinanziament [autofinantsia'ment] f EKO samofinanciranje n. ~ m avtokrat m. (SiF). ~ il tas d’interès di aplicâ sui siei sparagns (Pa/Buteghe). che a tirin sù bêçs diretementri ca dai siei socis pal ~. avtogram m. autoconvinci [autokon'vint∫i] m sam sebe prepričati. come che al dîs il pape. ??autonomiec [autonomi 't‫כ‬nom]. A interpretâ l’antîc autograf di Bach conservât (Leng). 31-49). -iche adj samoizobraževalen. tiranski. autoesclusion [autoeskluzi'on] f samoizključitev f. autonim [au't‫כ‬nim] adj 1. praprebivalec m. autoconservative.

autoritarisim [autoritari'zim] m avtoritarnost f. ~. pisec m. autostradâl [autostra'da:l] adj avtocesten. samourejanje n. e il disiert dai partîts. autoradio [auto'radio] m avtoradio f. (SiF 03/3. “autonomiscj”. autotranspuartadôr [autotranspuarta'do:r] m avtoprevoznik m. zanesljivost f 2. e al autorize il Comun a conservâ i dâts personâi declarâts (Codroip. avtoritativen. pooblaščati 2. ugled m.. cun P. Pasolini e âtris (La 03/01). publicât a Udin (Pa). -ade adj ?? sarès stât ben di valutâ miôr merts e capacitâts dai nestris sorestants autoreferenziâts. avtor m. vpliven. autotreni [auto'trεni] m avtovlak m. autosuficient [autosufit∫i'εnt] adj samozadosten. autosussistent [autosusis'tεnt] m samoobstoječ . rose ~. 31-49). ai autunâi dai muarts. La azion inviade de societât ~ regjonâl e diven des protestis simpri plui fuartis. fenomenis di depersonalizazion e ~. 31-49) autoscopie [auto'st??] f PSIH avtoskopija f. opravičiti. la autorizazion di public esercizi di Soministrazion (CoUd). (Pa). zanesljiv. stvaritelj m. par fâ la predicje. autostopist [autosto'pist] m (avto)štopar m. autorealizazion [au'to:r] f samouresničitev f. là che si mostre che il so autôr. (Patrie 06/1) autovetôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. samourejanje n. autoritât [autori'ta:t] f 1.P. avtoproklamacija f.. sot dal puartin. Il cuviert al sarà fat di une lamiere autopuartante di açâl prevernisât. ~ adj avtonomističen. (Pa 04/04) autorevolece [autorevo'let∫e] f 1. autoproduzion [autoprodutsi'on] f lastna proizvodnja. di ~ (BelR). pisatelj m.(Pa 7/99). tvorec m. (Pa 02/10-11). JUR oblast f. autoritrat [autori'trat] m avtopotret m. pobudnik m. dirits di ~ avtorske pravice fpl. Se e continue a jessi une glesie di templi. autore [au'tore] f avtorica f. Mi fâs un pâr di incuietants autoritrats e. avtorealizacija f. lobby dai autotranspuartadôrs (Pa 03/10). autostrade [autos'trade] f avtocesta f. samovoljen. nol sa ni furlan ni talian (JM. avtorizacija f. odobriti. avtoprodukcija. Avis) 3. autotrof [au't‫כ‬trof] adj BIOL avtotrofen. pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. autorizazion [autoridzatsi'on] f pooblastilo n. ustvarjalec m. di censuris. . začetnik m. (Pa 03/6). sanmartine) m BOT krizantema f. si son segnalâts massime chei che si proclamavin . autonomiste [autono'miste] m avtonomistka f. autoorganizâ [autoorgani'dza:] tr samoorganizirati. une cjargnele. autoritari [autori'tari] adj avtoritaren. ~. cun specifiche notazion. e sâr Felix Marchi a vevin dât al lôr sfuei di spirt ~. (CoUd). Une involuzion che e devente rivoluzion. e soredut la ~. veljavnost f. pisateljica f. di Fors d’Avotri (Basse). avtoritarizem m. avtomobilska cesta f. (SiF 03/3. (BelAlci). 9-18) YY autun [au'tun] (t. o noti une targhe comemorative. come che a proviodin lis normis de ~. . -ive adj pooblastilen??. avtorizirati. che dai siei stabiliments a jessin ogni dì plui di 300 autotrenis e (La 03/02). 9-18) autovalutazion [au't‫כ‬trof] Il model al permet di fâ autovalutazions periodichis e di dâ dongje il miorament complessîf dal ent midiant dai siei procès internis. La ~. Si trate dal penultin lot de ~ Pordenon-Conean.. tal 1947. (SiF 03/3. vpliv m. T. pe ~ (Pa).(folkcapriva). autonomist [autono'mist] (pl autonomiscj) m avtonomist m.autonomisim [auto'mizim] m avtonomizem m. pe autocognossince. autopuartant [autopuar'tant] adj samonosilen. autunâl [autu'na:l] (t. liberazion. Al è inmò l'autôr di une ricolte poetiche par spagnûl (La Leter) Je tudi avtor pesniške zbirke v španščini. ancjemò sclâfs di visions autoritariis (Pa 03/6). ma sore il dut che a son necessariis a la Regjon par ~ (Pa 03/4). (Pa 7/99). o di estranitât (jamais vu). un marcjât discografic pardabon ~. pe autocussience. autotassazion [autotasatsi'on] f samoobdavčenje n. (Pa 02). Dome cussì e po vê la autoritât. Peraulis clâf: Dinamichis no liniârs. 2. plui da râr il fenomen ~ al è stabil.(O). yyy autovalôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. Salvâ). (BelAlci) autoregolamentazion [autoregolamentatsi'on] f samoureditev f. parceche la ~ e je un postulât (BelFa). autonomistic [autono'mistik]. avtor m. Cui che al concôr al acete in dut e par dut chest avîs. ugled m. veljava f. par un esempli. al invente modei par tignî sù in sens radicâl lis rivendicazions dal ~. ma baste integrâ. autostime [auto'stime] f samocenjenje n. Lis clapis culturâls dal Friûl a intervegnin intune par prudelâ l’impegn des autoritâts scuelastichis regjonâls (Pa) 3. autoreferenziât [autoreferentsi'arevul]. e nol covente nissun titul autorizatîf di pueste.. -iche adj avtonomističen. veljak m. dovoliti. autosuficience [autosufit∫i'εnt∫e] f samozadostnost f. autorizâ [autori'dza:] tr 1.(O). autorealizâsi [autoreali'dza:si] refl samouresničiti se. (Ta). pooblastiti. autorevul [auto'revul] adj ugleden. In gjenar si viôt par un piçul periodi di timp. predicjabilitât. Chest principi nol amet discussions. cualchi secont. autoproclamazion [autoproklamatsi'on] f samorazglasitev f. -ade adj samorazglašen. bolj obič. di libri. (SiF 03/3. ven a dî chê di une ~ dai residents par garantî une sanitât integrative zontade a chê publiche. verodostojen. autopilot [autopi'lot] m AERO avtopilot m. predstavnik oblasti.. Plen di cûr e ferbint. un protagonist dal moviment ~ furlan. autoscopic [auto' ??] f PSIH avtoskopski. Il Grop Folkloristic Caprivês al è stât fondât in tal tart ~ dal 1929. lunc pôc mancul di 9 chilomentris. upravičiti. moč f 2. autoproclamât [autoprokla'ma:t]. (SiF). Atom) m jesen m. par creâ. avtoriteta f. autoorganizazion [autoorganidzatsi'on] f samoorganizacija f.. storilec m. La candidade vuê plui autorevule e je la supercuarde eterotiche. autôr [au'to:r] m 1. autorizatîf [autoridza'ti:f].

avalêsi [ava'le:si] refl izkoristiti, v prid si obrniti;
okoristiti se; dentri dal mês di Fevrâr i gjenitôrs a varàn di decidi se «~ dal insegnament de lenghe furlane», (Pa); la capacitât di ~ des gnovis tecnologjiis intes relazions e intai servizis. (Pa 03/12). avane [a'vane] m havanski tobak, havanka f. Avane [a'vane] kr.i f Havana f. avanguardie [avangu'ardie] f 1. VOJ prednja straža f 2. ARS avantgarda f; teatri di ~ avantgardno gledališče; In chel mont Candoni si à mertade une innomine speciâl tant che puartevôs dal "teatri di ~".(Pa) avanscuvierte [avanskuvi'εrte] f VOJ izvidnica f; Ursus, cul so inglês curint, si fâs strade cence problemis e al è in ~. (Ta). avantaç [avan'tat∫] m (pl [avan'tats]) 1. prednost f 2. (t. vantaç) korist f, dobiček m, prid f 2. di ~ še (dodatno); ma ce ocôr chi di ~ cirî plui malinconie; cjapâ il trat di ~ (t. cjapâ il trat avantazât) zavarovati se; zaščititi se; Chest al è un spauraç par piâ il trat di ~. avantazâ [avanta'dža:] (t. vantazâ) tr prednost dajati, favorizirati; pospeševati; povečati, izboljšati; scombati par otignî un tratament just de bande de Regjon, che masse dispès e à avantazât l'Universitât di Triest. ...(La); ~si refl okoristiti se; opomoči si. avantazât [avanta'dža:t] (t. vantazât) adj v: cjapâ il trat avantazât → avantaç. avantazôs [avanta'džo:s], -ose (t. vantazôs) adj koristen, ugoden, donosen, prednosten; I caratars associâts cun la ipovirulence no son simpri ~ (SiF). avanti [a'vanti] int (it.) naprej!; Avanti, femine, siervìs tô cugnât par prin (PauluzzoN). avanzâ [avan'tsa:] tr 1. pre-, z-magati, prekositi, prekašati; un cjaval [alato] che nissun ucel lu avanze 2. povišati (v službi); lu àn ~t sul cjamp; ~si refl napredovati, iti naprej, biti povišan; il timp intant si avanze / plui velegnôs e scûr; ~ m napredovanje n; E à il compit di protezi lis fuarcis dal esercit, di inderedâ l’~ dal nemì (Pa). avanzade [avan'tsade] f napredovanje n (pos. VOJ); ma i francês ormai a vevin viert un varc te difese e cence dâ un moment di polse al nemì, e continuarin te ~. (Natisone/furlanis). avanzât [avan'tsa:t], -ade adj 1. pomaknjen naprej, prednji 2. napreden; tecnologjichis avanzadis napredne tehnologije; indulà che a vignaran publicâts i lavôrs di divulgazion su lis dissiplinis sientifichis e tecnologjichis plui avanzadis. (Pa) 3. zrel, pozen, prileten. avâr [a'va:r] adj 1. skop, skopuški; Za prime, tai ritars avârs dal so lavôr, la sô vocazion al scrivi, lu à puartât a colaborâ (BrLi) 2. lakomen; ~ m skopuh m; lakomnež m; al è il prototip dal caratar dal ~ di lunc dute la storie (Pa). avaritât [avari'ta:t] (t. avarizie) f skopost f; lakomnost f. avarizie [avari'tsie] f skopost f; lakomnost f; → avaritât. ave ['ave] f babica f, staramama f; mê ~ ! ?? (FAM vave); Ave Marie int REL Ave Marija; Une ~sot dai bombardaments o sore sere le riscjin ancjemò. (Bel). avê [a've:] m imetje n, premoženje n, dediščina f, bogastvo n; par che al si ingrumi te tô cjase l´~ dal nemì..(scritorsfurlans); Te stesse gnot dal trapàs, ducj i siei avês a forin brusâts e (Pa 04/05). avedin [ave'din] m BOT jelka f (Abies alba);

→ dane.

Avelin [ave'din] m ?? un dai puarts plui impuartants
de Italie, e ancje te provincie di Udin e tal sud intune piçule zone dongje di Avelin. (SiF 03/4, 9) avelinês [aveli'ne:s], -ese adj avelinski ?? la sielte e je colade sui cussì clamâts avelinês (La 07/03) avemarie I [avema'rie] f 1. REL avemarija f, zdravamarija f; Al è un an che, come usgnot, daspò la ~, te canoniche dal plevan di Trivignan (Percude) 2. (squilla al tramonto) Ave Maria; a la ~ , a cjase la baronie. avemarie II [avema'rie] f ZOOL (pika) polonica f. ~ di aghe ZOOL paglavec (žaba) (Gyrinus natator); → mariutine; avenâl [ave'na:l] (pl avenâi) m vir m, vrelec m, izvir m. aveniment [aveni'ment] m dogodek m; Pardabon un ~ eclesiâl ma ancje un event culturâl (istitutopiopaschini) Avent [a'vεnt] m REL 1. prihod m (Kristusov) 2. advent m; brusâ l’~ ??accendere i fuochi dell’Epifania; Parcè che l’~ al è il timp dal desideri, de gole...(Pa); prime domenie di ~ prva adventna nedelja; te domenie Ulive e te prime domenie di Avent. (Pa); timp dal ~ adventni čas; Al è rivât il timp dal ~. (La 05/12). aventari [aven'ta:ri] m oprava f, oprema f; obleka f (garderoba f); dutis lis nuviçutis a àn l’~ di parecjâsi ; A Dusuline, intente in chê volte a meti adun la robe dal ~ (Urli). aventi [a'venti] adv → venti. aventôr [aven'to:r] m stranka f (odjemalec), obiskovalec m, gost m; in pôc timp al veve fats unevore di ~s v kratkem času je prišel do mnogih strank; Intant che E. al beveve biel planc al vignì drenti un altri ~, un omp cu lis moschetis grisis (Sg). aventurâ [aventu'ra:] tr izpostaviti, izpostavljati (nevarnosti), tvegati; ~si refl izpostaviti, izpostavljati se (nevarnosti), tvegati, upati se, drzniti si; Jo e Giorgio no vevin il coragjo di aventurâsi ta chel lûc la gnot. (Ta). aventurîr [aventu'ri:r] m pustolovec m, avanturist m. averbi [a'vεrbi] m GRAM prislov m, adverb m; e cjape dentri il rumanç (rumantsch, dal ~ latin romanice)... (La/lenghiscj). averbiâl [averbi'a:l] adj GRAM prisloven, adverbialen; Si disconsee dut câs un ûs ecessîf de forme ~ in -mentri stant che il furlan al à altris soluzions. (OLF 2002). aversari [aver'sa:ri] m nasprotnik m, sovražnik m; Strassoldo al varà tant che ~ un altri esponent dal mont universitari furlan..(O); ~ adj nasproten, sovražen; → riversari. avertence [aver'tεnt∫e] f 1. opreznost f, pazljivost f, preudarjanje n; a è une femine ordenarie, cence nissune ~ ; e la ~, cun Andree, fer denant dal porton de stale. (Mar) 2. opozorilo n; opomnja f, na-, o-znanilo n; meti in ~ cualchidun koga opozoriti (na kaj). avertî [aver'ti:] tr opozoriti, opomniti; svariti; obvestiti; un proverbi che nus avertìs pregovor, ki na opozarja; → visâ. avertibil [aver'tibil] adj zaznaven. avertiment [averti'ment] m obvestilo n, opozorilo n, opomin m. aviazion [aviatsi'on] f letalstvo n; ~ civîl civilno letalstvo; ~ militâr vojaško letalstvo; e dal radiosondaç de Aviazion Militâr Taliane a Cjampfuarmit (Udin) (SiF 02/2, 39-58).

avicendament [avit∫enda'ment] m 1. menjavanje n,
zaporednost f; A Rome si parin disint che si trate di un ~ normâl ..(Pa 02/10-11) 2. AGR kolobarjenje n. aviditât [avidi'ta:t] f pohlep m, pohlepnost f, poželenje n, poželjivost f; lakomnost f; Zontant inmò sul cont de ocupazion di Vignesie, si po dî che e à savût tignî un alc frenade la ~ de nobiltât (Natisone/furlanis). avierbi [avi'εrbi] m → averbi. avierp [avi'εrp] m → averbi. aviers [avi'εrs] adj proti, sovražen, neugoden, nenaklonjen, nasproten, protiven; che al predelave l'autonomie regjonâl tun ambient pal plui ~.(telealtobut); → ledrôs, contrari. aviersâ [avier'sa:] tr nasprotovati, zoprvati; ovirati; preprečiti, upirati se; oporekati; izpodbijati, zoperstaviti se, preganjati; il ricognossiment de Glesie di un rituâl, paian sigurementri 'es sôs originis, ma masse lidrisât tes custumancis locâls par podêlu refudâ e ~ (La/tradizions); No si trate di lâ cuintri corint, in fats, o di ~ la mode (La 05/11). aviert [avi'εrt] adj 1. (bolj obič. viert, daviert) odprt; odkrito(srčen); jasen 2. prostoren, prostran, obsežen, (ob)širen, ohlapen, obilen; radodaren, širokosrčen 3. pošten, vrl; zvest (zakonom, dolžnostim); pristen, čist; odkrit; preprost; che il Consei regjonâl al è daûr a votâ a pas ~ il gnûf test di Statût di mandâi al Parlament talian (Pa) 4. očiten, javen, svetel, slovesen razglas (bolj obič. a viert, a la viert) ~ m odprt prostor m, plana f; al ~ na prostem, na prosto, na plani. aviertan [avier'tan] adj pomladen, pomladanski; ce si contaiso di dolcj in cheste sere ~e? Avierte [avi'εrte] (t. Vierte) f pomlad f; lis Aviertis. avierzi [avi'εrdži] (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti. avignî [avi'ñi:] (t. davignî) m bodočnost f, prihodnost f; Parâtri al è ancje vêr il contrâr: cence ~ no'nd' è fîs..(La 04/3). avigniment [aviñi'ment] m dogodek m; sezion di sagjistiche: Premi di 1.000 euros par un saç su di un ~ (Codroip, Avis). avignirisim [aviñi'rizim] m vera v vse, kar je moderno, kar ima prihodnost. avignirist [aviñi'rist] m kdor (slepo) verjame v prihodnost, kdor se navdušuje nad prihodnostjo; ~ adj modernističen. avigniristic [aviñi'ristik], -iche adj modernističen, futurističen; Une scuele no avigniristiche ma bielzà reâl, (Pa 03/6). Avignon [avi'ñon] kr.i m Avignon m. avignonês [aviño'ne:s], -ese adj avignonski; Daspò vê davuelt incarghis di rilêf alì de curie ~ (La 05/6); ~ m Avignonec m. avilî [avi'li:] tr (u)žaliti, ponižati; omalovaževati, potlačiti, oplašiti, mrtvičiti, omrtviti, omrtvičiti, žaliti, mučiti, pogum vzeti; Fradis: no stàit a ~ il Spirtu Sant di Diu (glesie); ~si refl ponižati se; pogum izgubiti, užaliti se. aviliment [avili'ment] m potrtost f, žalost f; Cussì o ai decidût, fra di me, di no tornâ a cjatâus plen di ~. (glesie); → avilizion. avilît [avi'li:t], -ide adj užaljen; ponižan, pobit; o restai ~ par une rie di zornadis, zunant e preant in face

dal Diu dal Cil....(glesie); ~ a muart na smrt užaljen; E. al tornà a cjase rabiôs e ~ a muart. (Sg); ~ m pobiti, užaljeni; Il so prin desideri nol è stât chel di mendâ i oms plui dal so desideri di consolâ i avilîts. (Bel). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen, lačen, nenasiten; al è un egoist, ~ pai bêçs. avilizion [avilitsi'on] (t. aviliment) f poniž(ev)anje n, potlačenost f, malosrčnost f, obupanost f, potrtost f, žalost f; al rivà jù par prin cu la muse mieze inçusside e une ombrene di ~ tai vôi; Il Signôr al à viodude la me ~..(glesie). avion [avi'on] m letalo n; prin di cjapâ l’~ ; jo lu clami cussì l’~ (aeroplano par talian) parcè che il furlan mal à insegnât mê none (Ta); → svolant. avionere [avio'nεre] f stevardesa f. avîs [a'vi:s] m obvestilo n, oglas m, sporočilo n; znanje n, vednost f; novica f, naznanilo n, oznanilo n, objava f; razglas m; opozorilo, n, svarilo n, poročilo n, poslanica f; ~ uficiâl uradni razpis; Tai dîs passâts la Zonte Comunâl e à fat bon l’Avîs uficiâl pes iscrizions al Cors Trienâl ..(CoUd). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen; al è un egoist, ~ pai bêçs avocaçât [avoka't∫a:t] m spletkar m, pravdač m, zmešnjavec m; nome par litigâ o vês i ~s avocat [avo'kat] m odvetnik m, advokat m; fûr ai 24 di Fevrâr dal 1946, jessint diretôr responsabil Vittorio Gasparetto, un zovin ~ di Udin (Pa); ~ gjenerâl generalni odvetnik; Tocai: l’~ gjenerâl de Cort europeane al conteste il ricors regjonâl. (Onde). avocazie [avoka'tsie] f ?? al insiorà il munistîr di Michelbeuern, te diocese di Salzburc, risiervantint pe sô famee la ~ e cjolint part a la consacrazione de glesie, ai 17 di Lui dal 1072. (Pa 03/4) avodâ [avo'da:] tr 1. REL posvetiti (cerkev), pokloniti, zaobljubiti; un glesie avodade a San Denêl 2. določiti, nameniti (koga za neko nalogo); ~si refl 1. REL zaobljubiti se, posvetiti se; ~si a la gran Mari, a Marie Virgjine 2. posvetiti se, baviti se; mi avodi intant a la filantropie 3. zaupati se, zanesti se; mi avodi al so bon cûr 4. zavezati se, vzeti nase; torne a volêmi il ben di prime / e mi avodi di vuarî avodât [avo'da:t], -ade adj zavezan, zaobljubljen, namenjen; la stesse che seont i americans e à lassât passâ centenârs di teroriscj avodâts a batisi cuintri di lôr. (Pa 05/12). avoli ['??] m slonova kost f. avon ['??] m 1. ZOOL sršen m; čmrlj m 2. ZOOL trot m 3. FIG častilec m, laskavec m, na smrt zaljubljen, gizdalin m, kavalir m; a ce fâ vegnino, par esempli, tancj ~s a fâti la ronde?; Cjalait ce brut torment; ai di vêle ogni moment a rugnâ come un ~. (Mascarade). avonde [a'v‫כ‬nde] (t. vonde) (akreš. od avondone, avondonone) adv dovolj, (za)dosti, nekoliko, nekaj, malo; jessi ~ biti dovolj, zadoščati; A‘nd è ~ dovolj je tega; A ‘nd è ~ di fâ un pan di gras par scrivants e avocats. (Mar). Avost [a'v‫כ‬st] m avgust m, veliki srpan m; la Madone di ~ REL veliki šmaren m; Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di ~ dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). avostan [avos'tan] adj 1. avgustov; innomenade sore il dut pe fieste avostane d’Insic e di Cormòns (Pa 02/12); 2. ozn. konja, ki ima različna očesa (vaiato).

~ m 1. (t. gri avostan) grillo pellucido (Gryllus
pellucens); a cjantucin ju ~s. 2. Avostanis (kult. prireditev); che e je deventade un acjadiment di “Avostanis” 2000 e po ancje il libri,(Pa 02); avôt [a'vo:t] (t. vôt) m 1. (za)obljuba f; želja f; obet m; la primcipesse Ermine / in seconts vôts o cjol; Par mert dal Marchet l'~ che si faseve tra li dôs vuereis a la marilenghe:.(don); fâ un ~ obljubiti kaj; izreči zaobljubo; Chel che al fâs un ~ al Signôr e si inpegne cun zurament di no fâ alc,.. (glesie) 2. ex voto →, glas m, glasovanje n; votiva →; → tauline 3. mnenje n (izvedencev), (pred)znamenje n; 4. voščilo n, čestitka f; fâ ~. avrî [av'ri:] (o avrìs) tr (redko) (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti, odpirati. Avrîl [av'ri:l] m april m, mali traven m; che a varan di lâ a macel dentri dai 27 di ~; (O); mandâ in ~ cualchidun ; ?? Març al inteng, ~ al lenz; in ~ si bute la cjalce pal curtîl; la ploe d’~ a jemple il barîl ; Març al mene la code pal bearç, ~ al mene la code pal curtîl. avuâl [avu'a:l] adj enak, isti; podoben; raven, istoveten; enoličen; dolgočasen, pust; soroden; ~ di enak kot; E je une storie ~ di tantis altris di ebreus, di slâfs . (Pa 7/2000); ~ m istoličnost f, enotnost f, enakost f, enoličnost f; chel ~ maluseriôs de compagne arade; la Contadinance, orghin rapresentatîf des comunitâts rurâls cence avuâi in Europe (christianromanini 07/02); ~ adv 1. popolnoma, celotno, brez ostanka; do kraja, docela, vseskozi; mi à jemplade la tace ~ 2. podobno, na enak način; na enaki ravni; e no stâtu che la muart / cul falcet ~ a see; cemût volêso toâ il frut 4. družno, složno, skupaj; skladno; e int che a grape ~ ; ~ prep ~ di na enaki ravni, na enaki višini; jemplâ ~ dal ôr zajemati; Ur dîs Gjesù: «Jemplait lis pilis di aghe». E lis jemplarin ~ dal ôr. (Bibl-Zn); ~ tiere pritličje n; biel ~ → bielavuâl. avualâ [avua'la:] tr 1. (iz)enačiti; enak biti, zenačiti; primerjati, poravnati, uvrstiti, razvrstiti; In mût di ~ lis financis des Provinciis e dai Comuns par rivâ ai fins e al esercizi. (lingue.regione.fvg) 2. izgladiti, izravnati (teren), razložiti; valjati (testo); zlikati (obleko); ~si refl 1. obračunati, zravnati se, poravnati se 2. razprostreti se, izgladiti se. avualiance [avuali'ante] f izenačenje n, izenačitev f; par rivâ a garantî une plene ~ di dirits tra ducj i siei citadins. (Pa 04/02) avualitât [avuali'ta:t] f enakost f; e in pratiche il ricognossiment nol garantive ancjemò une vere ~ (Cisilino, treball). Azàn [a' ??] kr.i m → Daçan Di Pordenon; La maga di Azàn (Natisone/miti). azardâ [adzar'da:] it tvegati, kockati, v nevarnost postaviti; clocint il desideri / siôr cont, o sin cun lui, lui che al azardi; ~si refl drzniti se, upati si, osmeliti se. azardôs [adzar'do:s], -ose adj prenagljen, (pre)drzen, smel, srčen, pogumen; nenaklonjen, neustrašen; nepremišljen, tvegan; fruts ~, mai avonde scjalterîts.; no polsadis o azardosis strategjis, ma dome la viemence, il ribalton massim di miârs di animis e di bestiis (Mar). azart [a'dzart] m nevarnost f, tveganje n, kockanje n, hazard m, (nevarna) poskušnja f; sposâsi al è simpri un grant ~; zuiadôr di ~ kockar m, igralec na srečo; Autoaiût e terapie pai zuiadôrs di ~ e pes lôr fameis (Pa); zûc di ~ igra na srečo; Tal cors dai ultins agns il zûc di ~ al è deventât ancje in Italie une ativitât....(CoCamp).

azelâ [adže'la:] tr zmrzovati; v led spremeniti; delati
sladoled, zalediti; strditi; ~si refl zamrzniti; strditi se. azende [a'džεnde] f → agjende. azent [a'džεnt] m → agjent. azenzie [adžen'tsie] f → agjenzie. Azerbaijan [azerbai'džan] kr.i m Azerbajdžan m; l’Ucraine, la Bielorussie, l’~, la Gjeorgje (Pa 03/5). azetîv [adžeti:f] m → adietîf. azî [a'dži:] → agjî. Àzide ['adzide] kr. i f (Sant Pieri Dai Sclavons) Ázla f (Azzida). aziendâl [adzien'da:l] adj od podjetja, podjetniški, od obrata, firmin: Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence ~ par chel che al inten il plan ~ fat indevant dal grup Electrolux Zanussi (O 19/5/2001); economie teoriche, economie ~, economie di imprese, sociologjie (Pa). aziende [adzi'εnde] f 1. podjetje n, obrat m, firma f;..par impedî che la sierade de ~ e puarti consecuencis sul plan ocupazionâl (O 6/2/2002) 2. gospodarstvo n, uprava f. azilitât [adžili'ta:t] f → agjilitât. azimus! ['adžimus] int v redu, velja! azimut ['adzimut] m GEO azimut m. azimutâl [adzimu'ta:l] m GEO azimuten. azion [atsi'on] f 1. dejanje n, delo n; akcija f; delovanje n, učinkovanje n; La ~ inviade de societât autostradâl regjonâl e diven des protestis..(O); Il distacament cividin al permetarà une ~ plui rapide sei te zone des valadis dal Nadison..(O); Azion Catoliche Katoliška akcija; e se a fasevin cressi lis tessaris de Azion Catoliche. (BelAlci); ~ promozionâl promocijska akcija f; il disvilup dal flus turistic jenfri lis dôs areis, in particolâr cu la intensificazion de ~ promozionâl (Pa); ~ di vuere vojno dejanje; a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. (Pa 03/11) 2. gibanje n, pogon m; meti in ~ pognati, sprožiti; in ~ v pogonu; e une peraule di Diu vive, simpri in tension e in ~ (BelFa) 3. VOJ akcija f, boj m, bitka f, manever m; cence capacitât di organizâ une cualsisei ~ di contrast o di disturp. (Storie); no veve fuarcis avonde par organizâ azions in Tiereferme (GP) 4. ŠP akcija f, napad m 5. delovanje n, učinek m 6. LIT dejanje n. zgodba f 7. JUR postopek m, tožba f 8. EKO delež m; delnica f, akcija f. azionist [atsio'nist] (pl azioniscj) m 1. delničar m 2. POL, HIST član Akcijske stranke (Partito d’Azione 19421947). azitâ [adži'ta:] → agjitâ. azitazion [adžitatsi'on] f → agjitazion. azôt [a'dzo:t] m KEM dušik m (N); ~ amoniacâl amoniakalni dušik; ~ organic organski dušik. azotât [adzo'ta:t], -ade adj dušičen; I components azotâts no ossidâts a son determinâts sperimentalmentri traviers il test Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) (SiF 03/4, 73-84). azotemie [adzote'mie] f MED azotemija f. aztec [as't ??] adj azteški; ~ m 1. Aztek m; come che a faserin i Itîts, i Aztechis, i Maja, i Chinês, i Egjizians e i Grêcs (Pa 02) 2. azteški jezik.

Al jere un frut ~. baba f. bacalade [baka'la:de] f pojedina polenovke. ingolfât tune ~ / di femine italiane. blede?. ~ adj zmožen. izkušen. fantazirati. mediatôrs e sensârs e fasevin un ~ dal diaûl. beliti si glavo. lastnik m. tolči. natepsti. babe III ['babe] f ?? Babe Zorç Grant Capo Oglala al à partât vie les plumis dal dindiat e un gurmalon a le agne. sramota f. (bassafriulana). šibanje n. bakalavreat m. sanjariti. bacan II [ba'kan] m (bogat. (Natisone/gnovis). babe II ['babe] f BOT (goba) jurček m (Boletus edulis). čvekati. rajati. botra f. daspò di un esam finâl. → babe. čveketati.. sposoben. Te mê famee. veja f 2. babisse [ba'bise] f babica f. biti strog šef. (CoCamp) 2. čenča f.. kreten. bacigot [bat∫i'got] (t. veselje n. trapon m. al preparave la medisine. ~ adj čenčav. ~ adj kmečki. vrisk m. kratkočastje n. čenčati. bachete [ba'kete] f 1. jessi in plene ∼ biti v popolni zmedi. a da une ~ magari cence voie: “ah! ah! ah!”. spreten. (liceopercoto). brbranje n. izbičati. veseliti se. obiskovati. brbljanje n. bacigâ [bat∫i'ga:]. i students a puedin otignî il ~ (Pa) 2. chest cun cuatri bustinis di polvar preparât denant de muse. bacanon [baka'non] m veseljak m. kmet m. ŠOLA zrelostni izpit. toporišče n. veseliti se. šibati. babilonie [babi'lonie] f zmeda f. Bakhus m.. vrl. sbalcin lis ondis. dobrostoječi) poljedelec m. continuâ a ~ par pôre dal silenzi e dal misteri (BelPe). comari) 2. pogosto hoditi kam. klepetulja f.B babâ [ba'ba:] it klepetati. slabo. vriskati. 2.. Aldo G. e reste di une bande la teomachie di Turoldo. opravljanje n. Babêl [ba'bε:l] m 1.. bacanâ [baka'na:] it 1. che al comande a ~. neotesan. (o bacighi [ba't∫igi]) (t. babilonic [babi'l‫כ‬nik]. bachetade [bake'ta:de] f udarec s šibo. (Sg). che si passin peteçant. šiba f. bacanade [baka'na:de] f krohot m. premagati. Al rive a Udin il cont di Cobenzl. babone [ba'bone] f (velika) čenča f. bodica f. → bachet. a jê i vevin simpri dât fastidi lis babariis. gostilna. comari). pokvarjeno vino. nered m. pripraven. baban [ba'ban] m bedak m. neumnež m. klepetav. bazigot) m igra s kartami. prazna marja f. Îr la aule di Strasburc si è trasformade intune Tor di ~ (ilfriuli). E torne in liment ~. ma chel dì a jere curiose di savê alc di gnûf. izveden. ~ m radovanje n. o un pôc di vueli di riç o di ~. klepetulja f. e podopo al è il vieli. ~ (Leng) Bac ['bak] os. krohotati se. matura f. navihanec m. ženica f. babio ['babio] m prekanjenec m. Ma il pape Benedet XIV al è stât ~ tal fâ passâ par virtût un at di carognetât. (Enrico). igra s kartami 2. HIST Babilon m. brbljati. norčevati se. bobò) m (strašilo za otroke) bavbav m. lis dôs feminis a babin fra di lôr. babnica f. fâ ~ radovati se. udariti. biti. babau [ba'bau] (t. Sgomberât il cjamp di babanits dal gjenar. srečevati (koga) 2. bacane il mâr 2. nespametno govoriti. bacilâ [bat∫i'la:] (t. kmetovalec m. vznemiriti se. soseda f. o fâs un fregul di ~ cu la frutate. čveketanje n.. radost f. žlobudranje n. (s palico) tepsti. sanjati.i. la ~ di cheste sere. brbljav. vriskati. Culì o comandi jo (BrLi) 2. nor (po)smeh m. lâ mancul in glesie e tirâ jù mancul la piel cun dutis chês babacis di feminis che a vegnin a cjatâle. furnide dai soi solits atribûts e cuntun ~ di ulîf in man. comandâ a ~ strogo voditi. klepet m. tepec m. Bacalaureât [bakalaure'a:t] m 1. bedak m. noreti: bacilistu? se ti meša. lopov m. nol stei a ~. → paur. i fruts e stevin ancje pui bogns e no fasevin tant rabiâ. malopridnež m. zdelati se. zmedeno govoriti. vriskanje n. šiba f. ma al è stât il ~ che o ai bevût prime. bacalà [baka'la] m ZOOL polenovka f. nadut. bachetansi i bregons cu la baguline prah iztepati s hlač 2.. Marcjadants. tuhtati. bazilâ) it 1. il partît papalin si slargjave fin sot des monts (JM). naklestiti. La ligrie. bacighe ['bat∫ige] (t. bazigâ) tr 1. bakalaver m. babone. babarie [baba'rie] f babje čenče fpl. paličica f. babe I ['babe] f 1. Cun chê che al podès rivâ il Babau o il Boborosso. e al bacane beât a viodi il predi che si cjarece la part ofindude. e ven zontade la batidure dal ~ (CoCod). besneti. babanit [baba'nit] m ?bedak m. biti zaskrbljen. deriv. bacan I ['babe] m hrupno veselje n. e je peade al cuarp te sô dimension plui (Pa). smejati se (na ves glas). palica f. (bolj obič. → fonghe. il plui ~ diplomatic dal imperi (CoCamp). chês feminis babonis. bachet [ba'ket] (t. une ~ di chê biade umanitât che si ten malapaiade dal so jessi . babuin [babu'in] m 1. občevati. pustolovec m. babacis di feminis babje čenče. o jerin in trê fradis.. bachete) m 1. blebetanje n. m MIT Bakh m. Dopo. klepetuljast. dongje da la vore cu lis muelis tradizionâls. si le ve tal 1977. (suha) vejica f. E che babis si sbrocâvin cui peteçs sul marcjepît (CoSangiorgio). posestnik m. (o)švrkati. potolči. ki toči slabo vino. dober. blesti. vešč. bagnât il sgrasaiâr te solite mieze dozene di bacars. zabava f. ogni ~ al discôr di vitorie e di progrès. Ma dal Tresinte l´imperi al jere in plene ~. gostija f. imeti dostop do. no veve cjatât nissun a tignîle ferme in babeçs. iz babe) f babje čenče fpl. odvrnitev f. dobrovoljček m. bachetâ [bake'ta:] it 1. blebetati. FIG neumnež m. → babisse. pretepsti (s palico). vueli di ~ ribje olje.priimek m si ves l'Universitât a Udin. -iche adj babilonski. bistroumen. tepež m. (ostro)umen. zmešnjava f. babace. igra z eno vrsto krogel pri biljardu. mi zirin un pôc lis ideis. babica f. Babuin [babu'in] os. (Pa 02/10-11). smehljati se. (mediarete-edu). Tor di ~ BIBL Babelski stolp. palica f. družiti se (s kom). che no jere bacane. prah iztepati . radovati se. par cirî di. . tolči. masse ~ par murî. veja f. (Pa 02). rajati. bacar ['bakar] m 1. soredut il ~ slavrât. blebet m. bazighe) m 1. (suha) vejica f.(Ta) babeç [ba'bεt∫] m čenča f. babace [ba'bat∫e] (izpelj. napihnjen. drog m.(Natisone/furlanis). pogumen. potarie (bolj obič. ZOOL pavijan m 2. bacelierât [bat∫elie'ra:t] m → Bacalaureât.

E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di Barcis e di Redone (La 03/01) 4. che chê lì a jere culì a ~. klepetulja f. il baraç di bosc. skleda f (za umivanje itd. nedoleten. izgubljati čas: benedete zoventût. blebetač m. badaiâ [badai'a:] (badai. 2.). slontanaisi. orjaški. lis spesis e la vore che a coventin par meti dongje un corpus orâl a son badiâls (SiF 02/1) badie [ba'die] f opatija f. biti v zadregi. cjacis. umivalnik m. no bacilais masse da la tiere e je ben governade 3. cvrkutati. → bagarin. badaion [badai'on] m → badaiot. no sta badâ ai nestris pecjâts (glesie). malenkost f. kramljati. zgaga f: fâ ~ delati zgago. razjeziti se. manjši. krič m. ~le cun vtepsti se nekaj v glavo. di informazions. živ. bagai [ba'gai] m 1. žlabudravec m. blesti. cul lôr ~ di culture. FIG kvasač m. Diferent che pai corpus scrits. devica f. nesposoben. ~ m kvasač m. v zadregi. bade ['bade] f → abade. omedlevica f. Tal 888 Berengari al firme un diplome là che al conferme la donazion ae ~ di Siest. ~ a la marinare dolgi zalisci do brade. ~ m bes m. e pûr coventave fâi front ae vite (PauluzzoN) 2. (BrLi). fâ il ~ neumnega se delati. čivkati: in place dulà che a son frututs che a zuin. un altri element strasordenari di chest spazi al è il grant côr di len. govoriti. di model linguistic (Pa). ~ a. cula f. deček m. bacinele [bat∫i'nele] f skleda f (za umivanje itd. opatinja f. e la rieste des Alps Cjargnelis e Juliis: (La 03/4) 3. sempios. mladoleten. INF lulček m. slabo govoriti: o ai dit jo. invezit. nedoletnica f. par fâ cun chê ~ tirâ la gole ai fruts. (Pa) 2. barafuse) 2. bacilâle besneti. ma nissun i dave a ~ (MazzonIol). biti prepričan v kaj. blaznost f. fastili). badaiade [badai'a:de] f klepet m. badilade [badi'la:de] f sunek z lopato. zmeda f: là dentri il cuarp d’Almont si traspuartave / che muart restà tal rustic ~ (bolj obič. GEO umetno jezero. sveženj m. frklja f. ma badaiant precîs dai passaruts. GEO ANAT kotlina f: ~ fluviâl (pri reki) korito. brezumen. (lunari). psika f (Ligustrum vulgare). cul so bagai di lagrimis. paziti na. 2. živahen otrok m 3. (partitrepublichefurlane) bae ['bae] → baie. ~ cun. mlajši. (t. kap f (bolj obič. hrušč m. kopanje n. mostre di une tabaione! 3. La çore e la curnîl faran il bas. jessî di ~ doraščati. ukvarjati se z čim. umivalnica f. penis m (spolovilo). divjak m: il 15% dai bacilots. klepetulja f. nor. govoriti tjavdan. (samostanska) prednica f. tepež m. fâ ~ un vznemiriti koga. Badie [ba'die] kr. zdelati se. No bacili di fantatis jo ne hodijo mi dekleta po glavi. zalisci mpl: Ermes al riducjave sot dai ~ che nol veve. zmeden. ~ a la pretine kratki obrezani zalisci. tal 1371. che. tignî il ~ a la barbe di cdn kljubovati nekomu. blaznež m. meniti se za. ~ adj bloden. skrbeti za kaj. čvekati. iztakljiv otrok m. kolobocija f. negotov: la mari plui de fie devente bacilote par ingrumâ la dote. puartâ ~ nositi zalisce.) lice n. bacin [ba't∫in] (t. truditi se. bafe ['bafe] f ~ di ardiel kos slanine. E lis voris che a spietin. zmedenost f. kramljanje n. brigati se. badesse [ba'dese] f 1. il sanzit. priskočiti na pomoč: ancje pre Zaneto al tignive ~. za hec. bagarinis. la ~ e la badascule i tenôrs (Lenghe 2000) 2. Cheste int mi vûl ben e no bade ai forestîrs. paziti. la ~. E chest ancje par che dut il grop dai insegnants. butara f. butast. pretep m. ricoverâts tai ospedâi di caretât. ~ a skrbeti za. a son il baraç blanc. brigati se za kaj: Cence ~ di nie e di nissun e vâ indenant pe sô strade. di chê raze di fantats. idiots. žlabudravec m. ~ daûr trošiti čas za nekaj. → fufigne. kovček m. verjeti v kaj: e il bon popul di Italie comot al bacile cui numars dal lot. badaiot) m blebetač m. kvasač m. prepir m. umivalna skleda f. kramljav zgovoren. raztop m. il fusâr. bagatele [baga'tele] f bagatela f. blebetanje n. vik m. fûr di cualsisei logjiche di . il dissepare-aghis orientâl dal ~ de Plâf. vpitje n. manijak m. spopad m. badascule [ba'daskule] f 1. (CoCamp). čuvati. vrvež m. Martin te Badie. volût de ~ Margarite della Torre. badîl [ba'di:l] (t. a fâur pierdi timp apueste cul ~ in Consei. → abadâ badai [ba'dai] (t. čvekač m.. tai pronostics che o ai fat par ~. meniti se. nedorasel. ~ tr ~. badiâl [badi'a:l] adj ogromen. almancul mieze ore di ~ la pete di sigûr. badocli [ba'dokli] adj 1. bocâi. kvasiti. neprimeren. badais. cicinut. povzročati komu skrbi. klepetulja f. brigati se za. garoful di strie. simpri parvie di chê cjamese rosse che i vuastave il pinsîr. tignî ~ pomagati. badaluc [bada'luk] m 1..znoreti: ce zovilal il vaî. nered m. A 'Sef i jere corude daûr ancje in France. čvekati. I sterps presints. bafs ['bafs] mpl zalizki mpl. opatica f. bafete [ba'fete] f (gor. crodint di menâ a ghirli chê ~ che e veve inmò il pêl muiart. nemožen. praska f. (polna) lopata f. che e va a ~ daûr di chês nainis!. ce il ~ ?. sinkopa f. gobezdač: fermaitsi vô. trgovina z drobnim blagom. zamah m z lopato. bacjare ['baqare] m BOT kostenika f. badili [ba'dili] m → badîl. (pri otrocih) čvekati. velikanski. (CoGonars). bacilot [bat∫i'lot] (t. i fruts a levin a fâ ~ (bolj obič. poceni roba f. bagarine [baga'ri:ne] f dekle n. nespametnost f. FIG debela ženska. brbljati. opameteti 2. čezmerno velik. FIG) prtljaga f. neodločen. badaie) it 1. ~ di biti zaskrbljen. blebetati.). ~. ~ di 1. badaion. badascolâ [badasko'la:] (o badascoli [badas'k‫כ‬li]) it čenčati. badâ [ba'da:] it 1.i f → S. cussì o sintarès ce che al vûl di me chel ~ di vuestri nevôt. badinè [badi'nε] v: par ~ za šalo. norost f. klepetati. imbast. vassin) m 1. lavor m. bagaie [baga'ie] f ničevnost f. hrup m. spraviti koga v zadrego: ma îr sere tu âs fat ~ ducj! včeraj si vsem povzročal skrbi!. batibui) 3. si tignì alt cul presi. za nobeno rabo. badaiot [badai'ot] adj klepetav. badili) m lopata f. služkinja f. blazen. drobno blago n. umivalna skleda f. ~s 2. neizmeren. blebetav. (CoUd). smrklja f. . pogovarjati se: Giunon fra se stesse badaie in tâl concet 2. čenčati. ZOOL šoja f (Garrulus glandarius). opatovstvo n. blebetati. bazilot) m norec m. tupast: monzudis simpri di plui di un sisteme fiscâl lari e ~. blebetač m.

noreti. o ai fat puartâ sù vicj baghis di vin e tre di vueli 2.(scritorsfurlans). un troi inmò trafont di ~. un ~" (La 04/4). bagjigji [ba'ăbage] f (pos. oblivati. izmišljotina f. Protagonistis assoludis. ogni biel ~ al stufe vsake stvari se naveličaš. lajež m. 3145). Di piçul al veve vût dut: la ~. nihati. clopâ) 2. dâ ~ zabavati. di chê altre bande. KUL vrsta beneškega piškota. (z)majati se. tal ~ di chei ramaçs che si niçulin 3. bagule ['bagule] f bajka f. neprestano. Baires ['baires] kr. bagnât [ba'ña:t]. al à baiât doi fruts di file. un camarin. ~ moderni e jazz. diple fpl. no vâl un ~ prebite pare ni vreden 2. Teatris. che al ven tart!. un ~ nič. kopališčni mojster m. → spesseâ. In chel moment al jere masse difícil meti adun cheste realtât cu la mê realtât di ogni dí. razmehčan. bagnâ [ba'ña:] tr 1. a son muarts di colp. sei in Il Canzoniere che tes oparis in prose. contents e vonde! (mediarete-edu).che al jere miôr no tirâ in ~ chês cuistions. → baie. kopel f. (Sg). sore il paîs e je une ~ là che a fasin la trute cul vin. pront a sparâ. a son la ~ slovene Peppa (CoUd). Bagnare [ba'ñare] kr. ~ tanche une raze ko polit cucek. ~ m prebivalec kraja Bagnaria Arsa. biât achel che averà ben semenât (graggo). salis di ~ e altris di chê sorte. namočiti. / bagne bagne un freghenin / l’ort dal puar contadin. mokrota f. circui par cjatâsi. cui si butà tal camarin a cirî alc di roseâ o di ~ la peraule. di doi bagatins 10 cm žebelj. opustiti. i f (Gruâr) Bagnara. sprehajalna palica f. fine fine. tarča posmeha. omahovati. pribežališče n. bailait. lajež m. predmet. Jalmì e (GP). zmočiti.. (Pa). beieilen. bajta f. un biel ~ lepa reč. vamp m. razmočen. fâ il ~ kopati se. merska enota za merjenje žebljev. ples v maskah. ~ classic klasični ples. zibati se. baie ['baie] (t. bagn ['bañ. ni lis dimostrazions bagnadis di sanc. un claut di ~ 6 cm žebelj. ti spieti cence fal cun cûr content. che scuasit al sudave bago di pipe fûr de piel tombadice. mandant lis baiaressis in malore. vie pal mês di Otubar e propon i siei apontaments musicâi des 21 a Manià Livri. namakati. trê stanziis. baiâ II [bai'a:] (bai. preparazion al ~. težava. rediti. ~ la peraule piti. / ma mene ancje cun te lu bai Ferant. Pôc timp indaûr i fruts a zuiavin e a fasevin il ~. cines.. E a di jessi une ~ todescje dal secul passât. obliti. ZOOL (mladi) brancin m 2. al è il ~ di ducj je predmet posmeha vseh.) odtok m. (MazzonIol). Fusîl a ~ tacât. 'baiñ] m kopalnica f. bagu ['bagu] (t. ni Rome. ki laja ne grize. šaliti se. sul cricâ di Primevere /côr in Cjargne par stafete / bagolant sul Arïete / un puar diaul di petoròs 4. tresti. v zagati. baiaresse [baia'rese] f dojilja f. bagolâ [bago'la:] (o bagoli) it 1. domači učitelj m. baiâ I [bai'a:] tr vzgajati. A discapitâ a forin i abitants di Visc. baie. meh m. di ~ e mieç 8 cm žebelj. poskakovati. baicul [ba'ikul] m 1. nudrîts cu la farine di bagjigjis e di semence di coton. vzrediti. bagnarûl I [baña'ru:l] m 1. izparina f. no puedin puartâ rimiedi a cheste lôr fiere. goba f 3.i m Buenos Aires. kopati se. (Sg) 2. (Pa 03/5). cui si distirà culà. la lame dal curtìs a bagole tal mani (bolj obič. mai temperât. trebušnik m. che in Inghiltere miârs di dindiuts e trutis di arlevament. dojiti. okopati. meti in ~ cdn norčevati se iz koga 3. ustanovnik m. večerna zabava f. 4. la ~ di un cjan. kolebati. // nem. hiteti. koliba f. hlap m. ples m. -ade adj moker.f IT Bagnaria Arsa (UD). ~ in mascare . Jacum Vit (Pa). ai 9. kopalec m. škropiti. para f. Bagnarie [ba'ñarie] kr. omahovati. bago) m (it. funky e Hip hop. une jentrade e un ~ (CoUd). bagnade [ba'ñade] f kopanje n. no son bagulis. bago ['bago] m → bagu. (La 06/2). v pl) BOT sladki koren m (Cyperus exculentus). nene. bailâ [bai'la:] (o baili) it pohiteti. zabava f. ni lis mozions. chel il vieri vocabolari "Pirona" nus pant significâ "un movisi di un continui. obračati se. une schirie di camarîrs (Bel). / lizerine. jessi intun biel ~ znajti se v lepih. i f (Sest) Bagnarola. zagata. a ~. (Enrico) baite ['baite] f koča f. (JM. star kovanec.i.. 2. igrati se. kratkočasje n. premočen. kopati. kolebati. un buligâ.. Salvâ).(CoTav) 2. Bagnarole [baña'r‫כ‬le] kr. (scuolamediamortegliano) puška z nataknjenim bajonetom. pijanec m. FIG valovati. nihati. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. zabavati se. // cf. a ~ di Gruâr (Pa). baìn. bagnum [ba'ñum] m vlažnost f. son fats niso izmišljotine. fâ il ~ dal implanton pustiti na cedili. podvizati se. bain) it lajati (pes). baiaresse) f dojilja f. bal m. une piçule ~ di clap. al fumave saldo. . meti in ~ vzeti v pretres. baiafon [baia'fon] m → sbaiafon. ~. zatočišče n. 3. (SiF 02/1. gugati se. (Pasolini). Cui si sentà culì. baiafâ [baia'fa:] it → sbaiafâ. Sierade di premis e di ricognossiments pal poet di ~. bagnarûl II [baña'ru:l] adj nanaša se na Bagnaria Arsa. Mi alci par controlâ la puarte. namakati se. gojiti. Un cjan al baie. vampež m 4. oplakovati. cui Pes. zavetišče n. plovisine. Març sut. (BrLi). premična stvar med čvrstimi stvarmi. PROV cjan che al baie nol muart (CoUd) pes.bagatin [baga'tin] f 1. baiais. A Triest al à dit. debeluh. baiade [bai'ade] f (možno. vmešati se. pogostno) lajanje n. lí cun vualtris. baguline [bagu'line] f palica f. laž f. (na lahko) stresti. baghe ['bage] f 1. marnja f. Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di Avost dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). neumnosti uganjati. metisi in ~ poseči vmes. cjolisi ~ predati se brezdelju. E comprà une altre stangjute di mandolât par puartâi e po un sachetut di bagjigjis. pomočiti. baionete [baio'nεte] f bajonet m. bagul ['bagul] m 1. semenotok m. che a vignivin puartâts sot des ariis. so dejstva. avril ~. zatekališče n. A van tra li maseriis tra li cassis bagnadis russant i sclops tal fangu da li pì scontis stradis. → ludri. zabavati se. la braçule. bal ['bal] (pl bai) m 1. ~ classic. cundune bune sbigule pal ~ dal cjan e da tonadis da sclope (bassafriulana). kopališki gost m 2... sale di ~ plesna dvorana. beli tok m. težkih težavah. bais. piškot m. bai ['bai] m vzgojitelj m. ples m. ~ di sanc ni noaltris. MUZ duda f. o ai volût ~ cu la Vergin. tirâ in ~ vzeti v pretres. bajta. sl. ~si refl zmočiti se. ~ m lajanje n. ~ a ploie prha f.

~ m Balkanec m. Vê cjapât ‘ne bale al lot (VERONE) zmagati na lotu 2. i taulins. prgišče n. snop m. nol cjate di miôr che di rispuindi cuntun inciert ~ dal cjâf (Mar). plesajoč. plesni vložek m. ~ intun centesimin čudovito plesati. si ~. začasen. kruhek m. potresen. Epûr. marnja f. čudaški. une costruzion moderne.(Bibl-Mc). fate sù tal 1996 (Pa). kolobocija f. nihati. si scuen ~ daûr che a sunin ??. -iche adj balkanski. glasovanje n. cu la magnifiche ~ “Re Bilfon” (Pa). soldâts e borgês cun balestris (Eg) vojaki in civilisti s samostreli. tu sês indaûr come lis balis dal cjan 9. kitova kost. 2. zmešnjava f. la ~ si ferme e al reste nome lui che cul mandulin ai cognacs. Triest al è tignût tanche il pês di une ~ di fier leade al pît di un Friûl presonîr. balconete [balko'nεte] f → barconete. ma parcè vevio di contâ balis? (BrLi) 7. voliti 5. sul moment.i. deriv. no vê ni ~ ni mostre nič ne znati delati. mnenje n (izvedencev). lu judà a sentâsi. balçan [bal't∫an] adj 1. in Boemie e jù pai ~ fintremai in Asie Minôr (JM). slame). . balkon m. Sul mûr blanc dal cilindri dal acquedot al viodè il manifest di un ~ in mascare a Tarcint (Sg). balene [ba'lεne] f 1. e tra chescj ~ (1652-1727). la vuere balcaniche. ven daûr il ~. čuden. pogum m. košček kruha. čenča f. balaustre [ba'laustre] f balustrada f. zibati se. balcanizâ [balkani'dza:] tr POL balkanizirati. VOJ metek m. predrznost f. un ~ di palût. R. in Italie. jo o ai capît ben plui che di une lenghe francje. ~ di fier železna krogla. di mangjadure 2. pijan. plesna pesem f. Goethe. AGR bala (sena. ~ dal ûf rumenjak m. ne varen. (na lahko) stresti. predrzen. drzen. svetega Vida ples. vstaja f. snop m. 2. sveženj. no si abada sutîl. baladôr II [bala'do:r] m (redko) mostovž m. nestanoviten. baleton [bale'ton] m LOVSTVO debela šibra. majav. zibanje n. omahovati. strelski lok m. izgredi mpl. Tîr a segn cu la ~ (Eg). balarinis [bala'rinis] f BOT navadna migalica f (Briza media). nesramnost f. žoga f. mnoštvo n. i f (Udin) Baldasseria.. tirâ si une ~ napiti se. Propit la fie di Erodiade e jentre a ~ e ‘a plâs a Erode e ai . balcon [bal'kon] m → barcon. a jerin balis di stran in tasse (MazzonIol). balai [ba'lai] m metla f. glas m. (Pa 03/5). Cuatri breis poiadis fra dôs balaustris a diventin un jet di plui. nenavaden. cu la sô dose cuotidiane di sanc. balada f. velika množina f. kopica f. plesati. dvomen. balfurie [bal'furie] f 1. pijanost f. sotsere a ven dongje la int balarine 2. contâ balis pripovedovati pravljice. balucâ. krogla f. sveženj m. balçûl [bal't∫u:l] (t. burka f. al sunave cu la armoniche dutis lis baladis plui cognossudis 3. metek m. di une elocuence sfaçade e baldançose. Baldi ['baldi] os. a Berto i àn scomençât a ~ ator i aventôrs dal bar. balç) 1. -ose adj samozavesten. crudeltât.i m Blatno jezero n. butara f. che e lave dal lât di Como a chel di ~. krogla f. m IT Teobaldo. balç ['balt∫] m → balçûl. L’om ~ e che nol sa ce strade cjapâ (glesie) 4. hrupna zabava. (La 04/3). gjavâ la ~ balc. o ti vignivi alore come un lari / pal ~ di piere. un ~ di spongje kruh z maslom. balestre [ba'lestre] f samostrel m. cjapâ la ~ al sbalç priliko zgrabiti. gjavâ la ~ al lot zadeti na loteriji. nol veve aromai nuie di chê ~ che il non al ricuardave (PauluzzoN). che e salte te aghe come che a zuàs. balament [bala'ment] m nihanje n. dvomljiv. kolebanje n. jessi di ~ biti skupaj. smelost f. furl. balaçâ. božjast f. baldance [bal'dant∫e] f samozavest f.i m Baltazar m. (Pa 02/12). un altri ~ di scherz e di messedancis. fâ ~ un su la cuarde. Baldassâr [balda'sa:r] os. krogla f. imeti neverjetno srečo. tropa f. priložnost izrabiti. tresoč se. cjapâ ‘ne ~ al lot ??. Il maneç e la ~ des ostariis mi disgustavin. ~ m plesalec m. terasica f. v druščini 6. zmeda f. I omps cuntun ~ di sarasine si metevin in vore a fâ scovets (vinofriulano) 2. → puiûl (piûl). bala f. (BiblSalmi) 2. nebo (ki se v procesiji nosi). li' cjadreis. un ~ di seleâr. baladôr I [bala'do:r] m plesalec m. cuntune ~ di gome. 3. majati se. jessi in bale biti zadet. trepetajoč. Baldassarie [baldasa'rie] kr. là si cjanta. gjavâ la ~ di aur. negotov. zavoj. studiât. ples m 2. (BrLi). butara f. l’ombre balarine dai pôi 3. de Spagne in France. un omp di chei de tiere balarine. e po fintremai a la rivade chenti des balfueriis napoleonichis. in Anglie. balcanizazion [balkanidzatsi'on] tr POL balkanizacija f. ipocrisie e retoriche. (Pa 11/99) 4. bale ['bale] f 1. tresenje n. balçon [bal't∫on] m kamba f. balade [ba'lade] f 1. zaobljuba f. drgetajoč. dute stuarte.. storic. co al rive lui tai ambients. balduchin [baldu'kin] m baldahin m. (scritorsfurlans). nadutost f. dâ la ~ a un koga izvoliti. (Tolazzi). rajati. laž f. volivni glas m. želja f.ples v maskah.. (Sg) 8. Ce strani chel omp scunît ma plen di ~. (pri konju) belolisast (na nogah) 2. drznost f. nemiri mpl.. ~ di gome gumijasta žoga. laž f. kroglica f. vrvež m. kolebati. baldorie [bal'd‫כ‬rie] f hrupna veselost. ~ di san Valantin Vidov ples. Al vûl stât in vuaite tant cuintri dal pericul di une “~” dal Friûl che cuintri chel de “indianizazion”. žoga f. gugati se. kup m. ograja f. izmisliti si nekaj.i mpl Balkan m. nadut. baldançôs [baldan't∫o:s]. lâ scjampâ tanche une ~ di canon mahniti jo kot strela 3. balaçâ [bala't∫a:] it nespodobno. balâ [ba'la:] it in tr 1. veseljačenje n. izmišljotina f. ~ dal voli zrklo n. O jeri par dîi di sì. VULG modo. kratek ples m. Boltežar m. Balcans [bal'kans] kr. balet II [ba'let] m balet m. sveženj m. si tache a logâ robe e int su lis taulis dai altârs. zavitek. balarin [bala'rin] adj 1. balet I [ba'let] m 1. e viodint che il fantat al jere in ~. krdelo n. di Auguste al mâr Adriatic. balcanic [bal'kanik]. ZOOL kit m (žival). Baldissere [baldi'sere] i. Balaton [bala'ton] kr.ibi 1906) Predi.. (GE). aroganten. che al zuiave di bessôl tal curtîl. priimek ~ VALENTINO (Glemone 1840 . ~ adj plesajoč.(bassafriulana). pogumen. la cjase baladore. Il ~ indurmidît ogni tant al è in zenoglon (Natisone/furlanis). mi balin i vôi tresejo mi se oči. neprimerno plesati. Te sô biele cjase in ~ al veve cjapade pratiche tal ûs . nered m. (ShW). nestalen. naslon m. obljuba f. «Leviatan» chi al vûl di ~..(Pa). (Sg). (BrLi). Balcaniche [bal'kanike] f Balkanka f. pomislek. kroglica f. zmede fpl. balconade [balko'nade] f → barconade.

salate. blefirati.. O si tâs o si fevele dal timp o magari si dopre dut il timp disponibil a fevelâ di ~ (Pa 05/12). ledenica f. butec m. balutis rossis di ravanel. piçui e grancj si balonin in place. za konja) na pol skopljen.(O). igralec nogometa. migljati. bedak m. parfum m. kuhan neobeljen kostanj m. omahovati. balot [ba'l‫כ‬t] m (gor. balin [ba'lin] m 1. MED skrotalna hernija. tignî sù il ~ delati se pomembnega. (SiF 03/3). butast. budalast. naveličanost f. lâ al ~ iti v drugi volilni krog. za kopanje. mi riservi a doman a colazion di ~us la biele sul balcon. utripati. od balin) m kroglica f. a ~. veličastno. la stazion a va indenant a ~ . FIG Sibirija f. zuiadôr di ~ nogometaš. al va sù in catidre Ugo Masot / Si stren? il popul sot i balustris. 2. kremenec m. A di fat si ferme pai impegns de rapresentative taliane di ~ (Onde) 4. balistic [ba'listik]. la cjase e sarès avonde comude. (CoCod) balustri [ba'lustri] m (okrasni) stebrič m. nihati. (lovska puška) svinčeno zrno n. omejen. vetroven prostor. vonjava f. naslon m. (prijeten) vonj m.(CoTar). balonîr [balo'ni:r] m 1. premlevati. nor. napihnjenež m. nespameten. VULG modo n. ~ m tepec m. vignive fûr dai fogolârs il ~ de polete cuete 3. (sf).) kamenček m. ŠP nogometna žoga. butec m. ancje se si passin lis colpis un cul altri come balutis di pinpong. baliverne [bali'verne] f 1. balute [ba'lute] (demin. -iche adj VOJ balističen. Lis balotazions eventuâls ai 22 e ai 23 di Jugn. glasovati. nogometaš m. od bale) f 1. e di un mûr in part cun curmels. tal cjamp di balon. ožja volitev. cjoli i ~s par ferâi FIG napačno razumeti.. Se mi dîs che la messe e je une monade un zuiadôr di ~ o un amant des discotechis (Cjargne). sedelni glavič. ~s di nêf dobrovitovina f (Viburnum opulens). kremen m. Al jere biel ma teribil viodi il scûr vignî jù cul ~ da la ploie (sangiorgioinsieme). balote [ba'lote] f 1. bevi e mangjâ 2. balsim ['balzim] m 1. žoga f. ~ m na pol skopljen konj. screant un ~ acentrament di stamp napoleonic (La 03/02). aghis balneabilis vode primerne za kopanje. mi va par dutis lis venis!” 4. do sitega. indreçânus savarà e baleverins no’n nassarà. . skala f. tremolirati. balin m. cui ~s. balotazion [balotatsi'on] f glasovanje n. bambeo [bam'bεo] m tepec m. i balinavin tal stomi chês oris di maljessi e di angunie. cul frandeu al pegn butave. duh m. Il ~ Adrian Mutu licenziât dal Chelsea par doping. Intai balotaçs di domenie stade i citadins di Pordenon e Monfalcon a àn decidût di afidâ la aministrazion dai lôr Comuns al centri-çampe. 3. tremolirati. kockica f (sladkorja). velika žoga f. kilav. fâ lis balonadis kepati se. skočiti. ma o vin mame par furtune. na glasovanje dati 2. balotin [balo'tin] adj (pos. iztuhtati. hladilo n. balotâ I [balo'ta:] tr (gor.. tešilo n. ambrozija f. ograja f. tresti se. pasica f. bahaški 2. topoglavost f. ufiei. cjamp di ~ nogometno igrišče. zdravilo za vse. poskakovati. Cuant che gno pari al faseve la cuarte elementâr a Milan. Ancjemò tu âs il coragjo di rispuindi. zaobljubiti. nesposobnost f. čudežno zdravilo n. MED balzam m 2. Venanzio: ”buine! orpo e ce ~!. ostarel 3. od balâ) it preskočiti. prodajalec in izdelovalec žog. E je buerie rustude ben tal fûc. ∼ di pinpong žogica za namizni tenis. rapresentative di ~ nogometna reprezentanca. il so mestri al jere il caporion dai zovins balilas. otroški starec m. balotâ II [balo'ta:] tr 1. fašizma). in part cuntune ~. (Pa 03/6). bojazljivost f. butec m. trepetati. širokoustnež m 4. cais e cajessis. nerazumevanje n. čudežno. pretresati. fâ ~ delati se norca. majhna balustrada f. fâ ~ di un (di alc) delati se norca iz nekoga. (O). la piere. neskladje n. balonâ [balo'na:] tr vreči snežne kepe na nekoga. trepetati. bahač m. volitev f. la sô legjislazion di marc savoiart.(O). lesketati se. razprtija f. balotaç [balo'tat∫] m POL drugi volilni krog. bešamel m. neumnost f. o soi vieli e mi plâs il dolç. vieli ~ → balonîr. ~ adj 1. balinâ [bali'na:] it 1. držaj za strune. izvoliti. plapolati. (igra) balin m. balinin [bali'nin] (dem. znoreti. veliki otrok m. ancje chistis mâl balotadis. baluche ['balzim] v: a ~ adv 1. zuiâ di ~ igrati nogomet. → clap.. kolebati. sglonf tant che un ∼ napihnjen kot balon 2. kamen m. a balite. un ~ di nêf snežna kepica f. balonade [balo'nade] f met m žoge. vecjo ~!” (Sg). sglonfâ il ~ debele klatiti. la lune e balinave lajù su la aghe 3. plapolati.balila [ba'lila] m HIST balila m (pripadnik mladinske organizacije it. krožiti. hladnost f. pohajkovati. nesoglasje n. balsamele ['bal??] f bešamelova omaka. la roture e lu ~ 5. do kraja. a saltucin. che si pues passâlu cuntun puint di jentrade proviodût di une torate. il non al è stât cjolt a imprest di un ~ britanic (wumingfoundation). (s)potikati se. ~ di mus govno osla 3. balneabil [balne'abil] adj primerno za kopanje. si proponè di rinfaçâ al re la sô ~. sin lâts cussì ancje al carnavâl di Sant Denêl. sukati se kakor vrtavka. Si dîs ~ se e je bulide lesse te cjalderie 2. noaltris o vin parsore il cûr une gotute di sanc che a balite.. FIG. se a ti vignìs .(Furlanist) 3. ~ su e jù pes stradis di Cret (BrLi).) tlakovati s kamni. bliščati se.. tal cjâf i balinave la musiche come un organet (MazzonIol) 2. a balucin. kroglica f. zibati se. ancje une ~. ŠP nogomet m. otročji (starec).. izbrati. ~ sul braçâl dobra priložnost. → burelin 2. nektar m. (biljard) krogla f 3. izbor m. (Pa) 2. chei benedets! balustrade [balus'trade] f balustrada f. božanska jed m. si balote tra i doi candidâts che a àn vût il plui grant numar di vôts (Provincia). ma e je une ~ 2. Prin di dut no si à di crodi che lis RPM a sedin il ~ dal mont. nerodnost f. igralec nogometa. hoditi sem ter tja. glasovati (s kroglico). Durì. In doi comuns invezit la partide e je ancjemò vierte e si varà di lâ al ~ ca di dôs setemanis. spudâ ~s FIG ponoreti. migljati. balort [ba'l‫כ‬rt] adj neumen. balordisie [balor'dizie] f budalost f. zasmehovati nekoga. bedak m 4. si mangje cuere la cjastine. baluçâ [balu't∫a:] (demin. F ping pong žogica. balitâ [bali'ta:] it tresti se. mrzel. jê no va daûr la lune. balon [ba'lon] m 1. vieli ~ senilen starec. balistiche [ba'listike] f VOJ balistika f. Par resons che no si cognossin. norec m. un ~ di spongje kruh z maslom. ~si refl kepati se.

barje n. bampe ['bampe] f žar m. krdelo n. kaluža f. la ~ de cjandele. izobčiti. točilni pult. butec m. inte clonazion di ~ e cjartis di credite (Onde). bandâr [ban'da:r] m klepar m. nečesa): Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad acta di ~ dal Consei dai ministris. sedež m. butec.) otrok m.) svetniček m. (knjiž. o volti la schene al puart. i varès spiegât dut. → sparavint 2. di chê ~ spotoma. e di chê altre z ene strani.. klop f. ~ dai deputâts poslanska klop. ~ armade oborožena skupina. butâ di (de) ~ vreči stran. tirâsi in ~ oddaljiti se. Pastorutti" di Manzan (lagrame). Al veve voie di lâ in ~ a Tresesin (Sg). -ese adj bamberški. spontani e vivarôs (Pa 6/2000). MUZ godba na pihala. ansambel m. bancâl [ban'ka:l] m 1. močvirna obala f. banda f. pahljača f. jessi di ~ biti zadolžen (z nalogo) 2.. (Pa 02). klop f. bliskati se. ~ di glesie cerkvena klop. vojska f. banane [ba'nane] f banana f. puhlost f. il ~? (ShW). che a fruin i bancâi in glesie 2. iti stran. okolici. močvirje n. bambin [bam'bin] m 1. bancjine [ban'qine] f 1.(O) B) glede na: e je stade pôc considerade di ~ de leç. patafâ i bancs hoditi v cerkev.z druge. un pestâ di bandis. punčka f. bandasse [ban'dase](pl bandassis) f divjaška truma f. ~ dâts digjitâl e cjapadis dentri intune ~ dâts digjitâl (La 07/04). 11). od. pobliskavanje n.. ~ di scuele šolska klop. potisniti ob rob. cjâf in ~ Al è un cul cjâf in bande che al semee che al vebi simpri la stuarte di cuel. bandarot [banda'rot] m posoda iz pločevine. vleči stran. bambuie [bam'buie] f močrava f. deček m. drhal f. Banc dal Friûl Furlanska banka. ma par fâ dongje dîs dodis francs ocorial bati mo tant i ~s? 5. In ~. krdelo n. (Bibl-Lc) 2. a crodi che par lui bampe il creât. une sfuriose si cjatave cuss a jessi peade dutalt . močan otrok. mameluk. debeluh m. Il predi al alçà lis mans viers l’alt. lutka. lâ in ~ iti na stran. (lacomugne) 3. (Ta). parcè che o vin vût ce fâ cuntun sistem bancari che nol è ancjemò svilupât come chel european. podatkovna baza. de ~ di od strani. bancut [ban'kut] m stojnica f. novorojenec m. s strani. k strani. ma chê tiere a finive in ~ e cualchi bolç imsomp al jere palût. stol m.. lassâ di (de) ~ opustiti. klopca f. del m. E si tacà a cori ancje lui ~ dal sfuei (Zili). al diseve (BelFa). stranka f. v stran. e po al lè dongje il ~ (Sg) 3. cjalant ~ de crôs gamade di aur parsore dal altâr. bancâl) točilnica f. bancjon [ban'qon] m skrinja v obliki klopi. banchîr [ban'ki:r] m 1. bankir m 2. o la Bancje centrâl europeane no po che riprodusi i vizis (Pa 03/4) 3. RAČ ~ dâts banka podatkov. delovna miza f. cun ~s. iskriti se. a la amoralitât. un siôr che al veve une ~ a Porta Portese al diseve di fâ un stragjo cuintri dai neris (Pa 05/04). plameneti. pisalnik m. contadins a jerin «i sclâts de cumierie» e in glesie il prin banc al jere dal lor paron. Robin Stec. .// latino bab(b)ulus. bande II ['bande] f 1.come simpri franc. proti. opaliti. bussulots e fiêrs di vuargenon. Nus cjatais al ~ dal FAF cun mautis e gadget par furlan lì dal altri . tepec. su la sene il nestri brâf Luciano Galli . ŠP klop m (za rezervne igralce pri nogometu). no è il ~. cun cualchi ~ di cent flurins. pisarna f. bancje ['banqe] f 1. bandarolis de brene plašnice fpl. dojenček m. v smeri. dojenec m..(O). ~ m bančni uslužbenec m. naivnež m. navigâ in ~ largje (Onde) širokopasovno bande di ['bande di] prep naproti. papirnati denar m. zaposlitev f. bandarole [banda'role] f 1. miza f. pustiti ob strani. di sot ~ imeti skrito. dete n. mlakuža f. dobričina f. klop v cerkvi. bankina f. ogenj m. (Pa 03/2). conciert cun la "Gnove Bande" di Orzan e la bande "N. kraj m. tako. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençât cun atacs di sorprese (Natisone/furlanis) 2. IGRE bankir m. da cui discendono le forme italiane babbio e babbione. di chê ~ di v bližini. a la violence e a ogni forme di tristerie (Pa 02).. točilnica f. ob bok. bamberghês [bamber'ge:s]. ~ di Lunche (iron. EKO banka f. ~ largje široki pas. banc ['bank] m 1. služba f. patafâ il ~. Sergio Cragnolini di une bande. e àn scugnût tirâsi in bande parceche une lauree in latin e valeve plui di une buine esperience pastorâl. in ~ stran. tu tu âs di fâ la part de mari di Tisbe. tignî di (de) ~ izobčiti. (BrLi). lutka f. urad m.(Furlanist). jata f. banalnost f. parâ di (de) bande odstraniti.. bancari [ban'kari] adj bančen. skrivaj. di ~ de A) s strani (nekoga. a la ~. no son belancis. četa f. di (de) ~ na stran. ~ dal bâr šank. Ordiner. passâ ~ biti izpostavljen nadzoru. meti in ~ zanemariti. ročka (posoda) iz pločevine f. Sevie intal jet sevie su la ~. bambot [bam'bot] m močan otrok m. senčnik m 3. biti pod nadzoru. e al si invià de ~ de puarte (Sg. a la stupiditât. L’ingrès cul ~ dal bâr al è plenon di int. pristan m. stojnica f. (Pa 7/2000). In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre dome cuntune forme. e la Casa delle Libertà di chê altre. umakniti se. klop f. izključiti. tu âs un biel cont su la ~ lep račun na banki. dati na stran. no son misuris. in ~ di ob. e la sô aversitât al podê. se nol fos di chei che si lassin voltâ come lis bandarolis. → svuarbadoriis. bampâ [bam'pa:] it vneti.. (BelAlci). bande III ['bande] f pločevinaf. (t.. banc) EKO banka f. banalitât [banali'ta:t] f plehkost f. appartenenti sempre alla medesima area semantica della quale ci stiamo occupando. lis vôs e i moviments des bandassis. no son vitrinis. pult m. bampade [bam'pade] f plamen m. al lupiâ de laterne e dai fârs 2. Bancje centrâl europeane Evropska centralna banka. meti di (de) ~ dati na stran. trop m. stranica f. vžgati. bambinut [bambi'nut] m otročiček m. bande I ['bande] f 1. delež m. žareti. točilni pult. vetrnjak m. un ~ che al vai te scune 3. capìs di jessi simpri chel ~ nancje bon di gjavâ da buse un gri. plamen m. banka f (v hazardnih igrah). al partirà di gnûf de ~. di une ~ . (t. zastavica f. e che al judi chês che a stentin / a dâ in lûs i lôr ~s 2. (Sg). bancomat [bank??'] m bankomat m. es sôs bancjinis. o di une ostilitât de bande dai potents di chest mont. bancjete [ban'qete] f klopca f. banalizazion [banalidzatsi'on] f banaliziranje n. vročina f. ~ in glesie cerkvena klop. Simpri Italo Mancini. točilnica. Ancje la funzion di mausoleu no je di meti in ~ (Pa). bancarele [banka'rεle] f kramarija f (voziček). Toni Sflacje. bancnot [bank'n‫כ‬t] m bankovec m. izključiti. lâ in ~ iti v banko.. 2. bancjari [ban'qari] → bancari. točilni pult. stran f. denant de ~ di un Diu masse razionalisât. vetrnica f. in . chest nol è ~ par me 4. mlaka f.

fie di Giulio Favret e di Angelina Sabbadin di ~ di Vile di Flum.) dovolj. Il ~ si cjatilu su la rêt. Alore jê lis slargjà di plui e si viodè un ~ neri che al someave cence font. robidovje n. al va tal mont di lâ come un nemâl cence un bot di angunie. un pôc pes vueris tra Vignesie ei Asburcs. kos zemlje.i f (Morsan) Bando. razglas m. bandît [ban'di:t] m bandit m. pločevina f. krepel m. (cestna) bankina f. košček m. naznanilo n. šop las. baraçade [bara't∫ade] f gostija f. požrtija f. predati se. čop m. kembelj m. banditisim [bandi'tizim] m banditizem m. bandule ['bandule] (t. un pôc pal banditisim. (trava) rušina f. hudodelstvo n. doprâts ancje par bonificâ ciertis zonis lassadis in abandon e cuviertis di baraçârs. pregnanstvo n. pojedina f. oznaniti. tepec m. cirkus m. bâr ['ba:r] m 1. baracon [bara'kon] m 1.. butec m. ropar m. di ~ → dibant. lovska ograja 3. cuei e monts umiliadis. (vojaško) begunstvo n.. bandon I [ban'don] m zapustitev f. Lis robis a mudarin sostancealmentri muse cuant che. Il frut al fasè moto a chel altri cu la man. ancje se o colìn tun ~.(Bel) 2. banducel [bandu't∫el] m 1. grmada oblak. ti cognòs. krepelo n. prapor m. hrupno požreševanje n. Bant ['bant] kr. sporočilo n. naramnica f. La Citât di Codroip e bandìs il concors par assegnà il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. ~ si refl prepustiti se. nezmernost f. a va a finî in ~ 3. kramarija f. a ~ v zapoščenosti. i fruts si coverin daûr come spisimâts çocant pidadis a un ~. il simbul de patrie e de religjon. hrupna veselost f. 2. scjassecode. obala f. Andree si poià daurman a la ~ (Mar) 2. Venturin ~ 4. obupati. (Daidussi). zapustiti. opustiti. . lopa f 2. blok m. tolkač m. kosmulja f. baraç [ba'rat∫] m 1. in ~ zapuščeno. la Italie e scomençà a ~ lis “posizions triplistis” (Pa 03/4) odstopati od pozicij… 3. ~ neri) m BOT črni trn m. e cetantis baraçadis che o vin fatis insieme! baraçâr [bara't∫a:r] m trnje n. barâ [ba'ra:] it goljufati. trn m. bandolere [bando'lεre] f obramnica f. ~ adv di bant → dibant. zgruditi se. (Pa) 2. robida f. zastava f. norec m. in chê fieste benedete vin di gjoldi e ~. malopridnica f. Banie [ba'nie] kr. parcè che un popul cence culture al è condanât a fâ di ~ intune campane tirade e (Pa). In chê zone il turint al coreve jenfri dôs rivis altis vistudis di baraçs e arbuluts (Daidussi) 2. bandonâ [bando'na:] tr 1. i barabas. opozorilo n. ferme tra i ~s dal nûl. razkošno živeti. brinje n. umik m. lopa f. bando ['bando] int (it. Chei omenuts. proglas m. (BrLi) 2. ograja f. uživalec m. kramarija f. potepuh m. a parevin ingredeâts intun ~ (La 06/1). robidovje n. odstopiti.tipo l'è da miesa che mi ven su al Bramborak* che ai mangjât intun ~ (bikersromans). La ~ dal Friûl e rapresente une acuile zale (Vichi). barabas [ba'ra:] ?? son scuasi nome i salabracs. la lune. jentrâ in ~ priti v finale 3. che al scomencin a jessi eliminât il ~ burocratic dai privileçs che a regnin tal "Palaç di Triest" . žurer m. cjo cjo. čop m. baraç neri [~ 'neri] m BOT → baraç di bosc. barachin [bara'kin] m kiosk m. . banduchin [bandu'kin] m → balduchin. come par dîi „~”. požrtija f. tolovaj m. kamnitna ograja f. šop(ek) m. spin ~. obupavati. e je nome la puinte (La 06/12) Baracêt [bara't∫e:t] kr. lis ligjeratis. www. tacant dal 1910. Si spietave. vdati se. malopridnež m. (BelFa). svarilo n.(La 04/8) 3.(Ac). požrešnik m. brinje n.wwf (Pa) 2. utica f. veseljak m. zapuščati. la ~ e il Crist. lopov m. baracocul [bara'k‫כ‬kul] m BOT nektarina f (sadež). come di Vierte i ~s blancs. požrešnost f. albespine) m BOT glog m. oglas m. popustiti. dal lôr trono van in ~ 4. spiçadis lis moschetis. lâ sot il ~ umreti 3. grm m. vlačuga f. objaviti. Podopo al distacà di un fossâl lì dongje grancj bârs di tiere dute floride di margaritis (Sg). blokada f. čopek m. chês feminis. Al è lui che nus cjate. dekle n. (pri mostovžu) rob m. a ~ falit → sterp . čuvajnica f. sâstu. navihanec m. trkalo n (na vratih). bar ['bar] m kavarna f. oznanilo n. un ~ di polente 5. beli trn m. Avis) → sbandî. bandî [ban'di:] tr razglasiti. pai fumadôrs che no àn savût resisti a impiâsi une sigarete al ~ (Leng). šop m.. no si viodeve nancje un ~ di nûl (MazzonIol) 4. zločin m. odstop m. trnov grm m. predajati se. e al le dongje il puarton. baraka f. → batocj 2. barache [ba'rake] f 1. bandete [ban'dete] f kodrc m na licu. noršnica f. lesenjača f. pasti. pregon m. i f (Vile Di Flum) Bannia. intidude in ogni sens e acezion tal tiermin. (polenta) rezina f. a ~ prek ramen in prsi. rangjadis lis bandetis. si contentave di pôc. e inmò vuê si spiete. ma dut in ~: il fogolâr distudât. gostija f.. bar m. baraç di bosc [~ di 'bosk] (t. stražnica f. pastorele) f ZOOL (bela) pastirica f (ptica). velika baraka f. lesenjača f. baracopul [bara'k‫כ‬pul] m barakarsko naselje. baracule [ba'rakule] f ZOOL (riba) kamenica f (Raja). bandinele [badi'nele] f 1. tekmovanje n. (BrLi). i f (Cosean) Barazzetto. omahniti. (Sg). trn m (Prunus spinosa). in pins un carabinîr dongje il balcon cu la sô ~ blancje tor la vite. dirka f. (La 07/03). La mortificazion des diviersis culturis e je un dai pecjâts di fonde de ~ taliane simpri plui in sfas. trnov grm m. odstopati. bandiere [bandi'εre] f 1. baraç blanc [~ 'blank] (t. i fiers picjâts tune cjivile rusine: (Enrico) bandon II [ban'don] m kovinska plošča f. baraç di moris [~ di 'moris] m BOT robida f (Rubus fruticosus). pustiti. e je stade nomenade (Pa) bant ['bant] m 1. che sul passaz a’ i neti vie i ~. (igrača) papirnati zmaj m. pustimo. bat m (pri zvonu). Bangkok [ban'kok] kr.bandere [ban'dere] f → bandiere. bandît da la Aministrazion Comunâl di Codroip (GP). ~s di salate šopi solate. baracocolâr [barakoko'la:r] m BOT nektarina f (Nucerpersicum). objava f. baraçum [bara't∫um] m trnje n. kafič m. Un pôc pal sisteme feudâl. požreševati. deklina f. baraçâ [bara't∫a:] it veseljačiti. nasip m. chei fruts che prime. tabache. v propadajočem stanju. pojedina f. izgon m. cualchidun al peste i pîts par distacâsi i ~s di nêf. zapora f. popuščati. odpoved f. une pladinute di mignestre. une montanare che e veve bandonât il riscjel e la cosse in mont par cjapâ la solidât . slepariti (pri igri). orgija f. voltâ ~ FIG obračati plašč po vetru. → dragon.i m Bangkok m. banderute [bande'rute] f zastavica f. ~ di tiere rušina f. kos m. hrupno požreševanje n. talianant.

zunanji obrambni zid m. lavorents. reči eno (Sg). koga deklasirati. kolobocija f. framieç di une polke barbine e di un tango (Pa). jecati. Si trate di un compuartament ancje sotan e diseducatîf. razdivjati. barancli ['bande] m BOT brin m. Puar ~ misogjin e vedran. nesreča f. (BelFa). “Al è tart par gustâ” al barbote in ultin intant che al studie. bojni metež m. un baratâsi di impromessis. surovež m. a la barbe di ducj i formalisims judiziaris. barbe I ['barbe] f 1. barascam [baras'kam] m → brascjam. a la ~ di v škodo. de Lighe lombarde e de distruzion di Milan par man di Fidrì ~ e de bataie di Legnan (JM). lis speziariis. baraonde [bara'onde] f (neobič. fâi la ~ al mus storiti kaj nekoristnega. tepež m. barbarichementri [barbarike'mentri] adv barbarsko. ~si refl nadomestiti. barbaritât [barbari'ta:t] f → barbaretât. barbezuan [barbedžu'an] m 1. HIST oporni zid m. surovost f. za-menjava f. (Pa 02). A nô nus semee une cerimonie mieze barbare e salvadie (Bibl-Lc). brada f (del obraza). scjampât il flôr de int a cariere che si intint tra lis patriis barafusis 2. sienâr ~ di cartel e bausiâr. genevre). barbe II ['barbe] m stric m. divjak m. Tal ’38-39 al tirà sù un grant ~ su la spuinde çampe dal Tiliment. blatoglavica f.(CoCod). (redko) brada f (del obraza) (bolj obič. barbaretât [barbare'ta:t] f barbarstvo n. di ducj i malcapî des resons militârs. krutost f. ruvanje n. (JM). barbirâ [barbi'ra:] it → sbarbirâ. momljati. zamena f. ujec m. surovost f. barbon II [bar'bon] m ZOOL barbon m. barascjam [baras'qam] m → brascjam. fâi la ~ a un biti boljši boljši od koga. neotesanost f. barbar ['barbar] m barbar m. zmeda f. barafuse [bara'fuze] f 1. contimi. e il ~ che. menjati. zmešnjava f. grozovit. lis buteghis artesanis. nezgoda f. barban [bar'ban] m stari stric. divjost f. blatnica f (Mullus barbatus). si imbat in Taresine. neprijenost f. krut. lu clamavin il ~ e al veve cuatri. krut. nomenant cualchi nevôt coadiutôr cun erìt di sucession (JM). bradica f. neobdelan. neotesanost f. mešetar m. daûr da la tradizion e se al capite. mat però’l è di stimâ / chel cu crôt a chest ~. Niculau dal Cumieli. ce ca ce là. -iche adj barbarski. rokoborba f. barbaioc [barba'iok] (t. barbecjan [barbe'qan] m VOJ. izpremeniti. otrditi (se). barbelant. grozovit. jecati. barbarizâ [barbari'dza:] tr in it pogoršati (se). baranclade [baran'klade] f brinje n. e lâ a viodi lis glesiis di S. barbastin [barbas'tin] m ZOOL → gnotul. laskati se komu 2. nered m. barbarski. di ~ (scritorsfurlans). al veve un ~ di gras che i contornave come une curnîs la muse fintremai es orelis. sprememba f. (teatrodivile). slissâ la ~ a un prilizovati se. nečloveški. zverinstvo n. (Ta). (Pa). rušina f. baradure [bara'dure] f (trava) ruša f. i lavris sglonfs. tartai. navzkrižje n. divjaški. deventât il simbul de matetât e de ~ naziste.baradôr [bara'do:r] m slepar m. jecljati. neolikan. štrlečo brado. fasintnus deventâ robe di ~. passâsi di ~ in nevot prehajati (nasledstvo) od strica na nečaka. Barberosse [barbe'rose] os. barbarie I [barba'rie] f brivnica f. goljufen kvartopirec m. (Onde). malenkosten. Barbean [barbe'an] kr. grozen. brinova jagoda f (Juniperius communis).i m HIST Barbarossa. al fâs di miedi e di ciroic. . boj m. une gnove cu la ~ lungje neaktualna. tartaiot. su la strade. che e zem. cjan ~ koder m (pes). (bolj obič. kruliti (po črevesu). e cussì si barbarizin chei cûrs tenars e zentîi. inçurvilît. jecljati. godrnjati. nenegovan 2. gneča f. vrvež m. rimpet di Osôf (GP). jermen m pri uzdi 2. blebetati. barbote (scritorsfurlans). ZOOL pegasta sova f (Tyto alba) 2. Ogni altri popul che nol sedi stât roman o derivât. drnjati. baratin [bara'tin] m posrednik m. barbaric [bar'barik]. / o sint a cressimi il sglonfidugn (bolj obič. barbarisim [barba'rizim] m barbarstvo n. predrugačiti. trê raps di ~ sù e jù pal cuel. podivjati. barantač m. surov. neomikan. barbet [bar'bet] m golobradec m. la vôs grocje. Ancje jo o ai cjapât la misogjinie e la misantropie di miò ~ ornitolic. barbuç). divjaštvo n. pretep m. ~ adj bradat. puh m. → (manj obič. reven. (človek) bradač m. barbon I [bar'bon] m dolga brada f. Al fo. sgnape di ~ brinjevec m. Lis vicendis barbarichis che o vin sot i vôi tai agns resints (sf). barboi [bar'b‫כ‬i] m → barbule. barbizâ [barbi'dza:] it biti podoben stricu. ~ cuatri peraulis malo poklepetati. a jentravin a Auschwitz liberant i pôcs sorevivûts dal cjamp di stermini. šušljati. zelenec m. bebljati. divjost f. podbradek m (petelinov). divjaštvo n. menjavati. skop. puar Bet. brada f. govoričiti. preobrat m. grozovitost f. barbule) m bradelj m. barbelâ [barbe'la:] it brbljati. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de Bosgne di vuê. lis becjariis. che ur gjave e nus gjave dignitât. trgovski zastopnik m. vrvež m. barbuç) 3. nesveža novica. barbote e a vai. strašen. i m (Spilimberc) Barbeano. jenfri di lôr. masse mare par me (BrLi). podbradek m. barbin [bar'bin] m 1. brinje n. odpor m. momljati. ~ adj jecljav. barbot [bar'bot] m jecljač m. barbîr [bar'bi:r] m frizer m. barbonçâl [barbon't∫a:l] m 1. (Ta). kupčevalec m. ~ adj beden. borba f. dîs po: iersere in chê ~ no tu âs podût spiegâmi ben: contimi. ~ di bec BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). si sintive il ~ de moka (PauluzzoN) 2. barbarie II [barba'rie] f barbarstvo n. kozja bradica f. opravljati. Trasformâ un lari interessant intun galantomp ~ no jere di sigûr la sô plui alte aspirazion. baratâ [bara'ta:] tr izmenjati. ~ di frari (Plantago coronopus). okruten. ~ di cjavre kozja bradica f 2. ~ adj 1. nečloveškost f. okruten. podbradnica f. Nanarià. spremeniti. Si passavin il Patriarcjât di ~ in nevôt. rvanje n. travuardant i doi ingrès (Mar). ozkosrčen. spor m. (Bel). FIG tepec m. in ogni câs no tu sarâs po tant ~ di lâ a contâ i tiei suspiets a la autoritât. come un gran pugn. barat [ba'rat] m iz-. barbôs [bar'bo:s]. na škodo. -ose adj ki ima iztopajočo. brinov grm m. prepir m.) cjevul. bedak m. sgnape di ~. žvalna verižica f. lakomen. O voi e o viôt chel omenon cu la barbe d'arint che mi fâs bon acet (Pa 11/99). brinovec m. martoriade la Europe par trente agns. Al è stât un at di pietât e di onôr impuartant. o ai passât gran baraondis. barbotâ [barbo'ta:] it 1. zamenjati. al jere barbar. divji.) vihra f. (CoTar).

klepetavost f. barcjon [bar'qon] m velik čoln. mrmranje n. barcjarûl [barqa'ru:l] m čolnar m. (Scf) barcon [bar'kon] m → balcon. barcon [bar'kon] m okno n. e alçant il ~ si le butave a gotis sul cuel (lacomugne) 2. barcjace [bar'qat∫e] f brod m. al cucave in sbighet tai barcons cuasi (Tolazzi) barconete [barko'nete] f → balconete. barka f. barçan [bar't∫an] adj ??barciški. barele ['bare] f kočijica f (za dve osebi). velika barka. 2. baretis neris črne baretke (čepice). → barbaioc. govor m. a varès fat miôr a cjoli un cun mancul ~ e plui snait pe famee. brada f (del obraza). nus puartin la uve cu la ~. blebetati.. bardelon [barde'lon] m kvasač m. barcon. barcjon [bar'qon] m METEO vihar m.. Cun doi barcjons cjariâts di mangjative a rivarin a imbroiâ i soldâts austriacs e (Natisone/furlanis). navihanec m. ribiški čoln m. voditi pogovor. ~ m GEO prebivalec Barija. i m (Pravisdomini) Barco. A jessirin e a montarin su la ~. jecljati. (lacomugne). ora esamineremo le ali (barcjessis) di questo grazioso fabbricato. barbote [bar'bote] (t. 2. bardasse [bar'dase] m 1. Il ~ si è spostât plui che mai su Triest. barês [ba're:s]. Barcis ['bart∫is] kr. navihanka f. kozji presnec m (Evonymus europaea). kozja bradica f. brodar m. che al trate cul diaul la sô ~ e nô chi riducin cence poris tal cantin fin che l'estro dal destin (Furlanist) 2. → leamp. golobradec m. / e a si sint un brusôr tra cjar e piel 2. iti na ladjo. zgovornost f. barboton) m mrmrač m. barbule ['barbule] f bradelj m. blebetanje n. godrnjač m. podveza f. ~ a la cavrete. (BrLi) Zaprta vrata in okna. su la ~ dal cjast deriv. il ~ in sfrese priprto. barcic ['bark] ?? E’ rivarin sul pas de barcic. modrica f (Centaurea cyanus). parcè che i Talians a son plui pronts. ~ m prebivalec. barcjesse [bar'qese] f ??barchessa. come di un ~ plui lontan de fin dal mont. hudouren oblak m. mrtvaški oder m. biti trmoglav. bardassel [barda'sel] m deček m. bareglot [bare'glot] m dvokolnica f. Al cjale abàs viers la roe di une di chês barconetis (Mar). deriv. barcjute. (Bibl-Zn) Odšli so in stopili v čoln. Je rivade une ~ cun dusinte sacs di sâl cun dusinte sacs di sâl par salâ (stringher). tovorni voz m. lopovščina f. barcjine. alc di to mi scjalde mê ~ (Leng). navihanost f. bardion [bardi'on] m vez f. barčica f. Puartis e balcons siarâz. (Sg). Un dai ultins restâts al è Bepo di Mio. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di ~ e di Redone (La 03/01). e racueieve aghe cu lis mans a zumiele. barcjute [bar'qute] m čolnič m. klepetec m. nosilnica f. Daspò cuindis dîs a rivarin un ploton di talians cu lis baretis neris (JM. In pôc timp une altre citât. blebetač m. bardassâ [barda'sa:] it nadlegovati. barete [ba'rete] f čepica f. ~ tr prepeljati z ladjo. (Enrico). → bardassel. (redko) konica f. regâl (e inoportun ta un marcjadant fi di marcjadants) (Mar). cui siei palaçs e lis sôs glesiis. nissune lûs parentri. bučanje n. bare ['bare] f 1. ladijski naklad m. godrnjanje n. la plane. → barbin. vožnja (krog) z ladijo. i m IT Barcis (Pn). Barbure ['barbure] os. pobalinstvo f. un vieli ~ che tal Tiliment al à vivût par tancj agns. barburice [barbu'rit∫e] f BOT modri glavinec m. La frute. bobnenje n. Noaltris po. plui sveâts e ancje plui lichignots e bardelons (scritorsfurlans). paglavka f. Dentri un ~ a navighin dal mâr lunc il Stela (teatrinodelrifo). nus onoravin unmont e cuanche o vevin di ~ nus àn puartât dut il necessari. klepetati. (Bibl-Az). nosila f. kola npl. bardelâ [barde'la:] it cvrkutati. pobalin m. na pol zaprto okno. menâ la ~ pogovarjati se. e simpri ubidients / a ducj i vuestris ordins / cence ~s. brod m barcjemenâ [barqeme'na:] v: savê di ~ previdno. kramljanje n. blebetavost f. barcjone. meniti se. paglavec m. -ese adj GEO barijski.i. jo o dopri par salvâti / dute la mê ~ 2. domačin kraja Barcis barcjâ [bar'qa:] it vkrcati se. biti predrzen. . barene [ba'rene] f sipina f. Salvâ). Dome cussì si po perdonâur l’assurditât di vê metût adun un teritori metropolitan circoscrit e fûr ~ cuntun teritori ben caraterizât (Pa 03/8). (La 06/2). stogljaj m. bardassade [barda'sade] f otročija f. barcjone [bar'qone] f velik čoln. barete di predi [~ di 'predi] f BOT 1. bardassele [barda'sele] f dekliček m. barbuç [bar'but∫] m 1. barconade [barko'nade] f veliko okno n. toda tisto noč niso nič ujeli. (redko) malopridnež m. e in fin dai fats al sa di ~. jecljanje n 2. sbassantsi viers la curint. chiamato "lu ~" (il barese) (don) baret [ba'rεt] m čepica f. zelenec m. lis ertis (i antîi). pomenek m.barbotament [barbota'ment] m 1. mrtvaška nosilnica f. baricentri [bari't∫εntri] m FIZ težišče n. paglavec m. movi la ~. klepetanje n. govorica f.) biti trmast. a comparì su lis barenis (JM). FIG oderuška kupčija f. barcjade [bar'qade] f 1. klepetav. barecocul [bare'k‫כ‬kul] m → baracocul. dvokolnica f. obala f. podbradek m (petelinov). otročarija f. brodnik m. Falope al tacà un mus tôr un barel e al cjamà un pôc in dî (manj običajno barel m).. otrok m. barcje ['barqe] f 1. cvrčati. e in chê gnot no cjaparin propit nuie. barcjace. il soiâr dal ~ okenska polica. barets di cjarte par ducj. Barc ['bark] kr. kramljati. barbotin [barbo'tin] ?? barboton [barbo'ton] m → barbote. une ~ sul lât. al cimie e al mene la ~. bardane [bar'dane] f BOT repinec m (Arctium lappa). Stant però che i marinârs a cirivin di fuî de nâf e che a stavin za molant jù tal mâr la ~ (Bibl-Az). f Barbara f. chel ~ di Amôr i vierç i voi. gobezdač m. slabo govoriti. barel ['bare??] m → barele. ~ adj gobezdav. FIG judâ la ~ s silo se prebijati. spretno ravnati. Mufe e aiar malsan che al va fûr pal ~ spalancât de veretât. → fusâr 2. balkon m. bardele [bar'dele] f 1. Gjeni Agostinis. ploha f. (mediarete-edu). barcjate. čoln m. barconete [barko'nεte] f okence n. žlabudravec m. barcjuce. plavica f. vê un cjâf a plene (carn. porednost f. barcjete. In cheste ocasion si organize la tombole e si da il premi pe ~ in flôr. otročad f. jezičnost f.

clâ al ~. polsenca f. dovtip m. -iche adj FIZ naravnan na težišče. razposajenec m. nepoštenje n. pravda f. baronie II [baro'nie] f 1. plurilengâl e ~ (convergenzaperilfriuli). Il Friûl. etât e gracie ma ancje in ~. hudobija f. ~ adj pregrešen. une curdele basse 6. zagrada f. plitev 3. pohleven. ovira f. Tu ju viodis a cressi in sapience. naplavljena sipina f. al invide a gustâ i trê plenipotenziaris austriacs. voditi. cuntun budget une vore ~. Tal dì de fieste di Sant ~ Apuestul destinade dal arcivescul . Il Friûl in etât baroche (Natisone/furlanis) 2. (CoCamp). podlež m. tignî ~ un imeti nekoga pod kontrolo (nadzorom). mezans e luncmetraçs realizâts in massime part in video. lesket m. baroc [ba'r‫כ‬k] m ARS barok m. Jê. ~ m prepirljivec m. FIG pokoren. barîl [ba'ri:l] (t. mi cjalà ridint biel che lis tetis plenis a balavin tant che miluçs intun ~ di aghe ardiente (lacomugne) 2. la int de ~ di Rocjefrede. prevara f. brezdanja globina f. navihanec m. al sameave pront a scjafoiâti di ~. svojat f. na sprehod. luščiti. prevara f. FIG scjariâ barilis. bariglarie [bari'glarie] f poljska pot. lesketati se. pregraditev f. sleparija f. . al è stât simpri un ~ chel Nuto. ma contât la ~. Il tinel. intal so paisaç un ~ di mont intîr. pregrada. utek m. 3. (Pa). služkinja f. ∼ gjeografiche e politiche zemljepisna in politična prepreka. razuzdan. vžgati se. spremiti. barlot [bar'rl‫כ‬t] adj (carn. sodrga f. il marchês Del Gallo. pokvaren. pokazati. nenavaden. spopasti se. zloben. ponižen. nepremišljenost f. nujen. šala f. a ~ simpri tra fradis. ozek. barlum [bar'lum] m lesk m. baridure [bari'dure] f 1. kateder m. 2 ospedâi a varessin di deventâ un pôl sanitari ~ par dutis (Pa). al procurave di sghindâsi e di passâ vie cidin par no vê ce fâ cun chê ~. La ~ e je il spieli de vite. barili [ba'rili] m → barîl. baronon [baro'non] v: a ~ naokoli. ~ adv nizko. il cont de Merveldt e il ~ Degelmann. etât baroche baročno obdobje. FRAZ lâ di ~ in butaç. ~. blesket m. barzalete [bardza'lete] f dovtip m. al è puest par ducj! (Pa). malopriden. ~ di place. zapora f. ma cumò Jack White al è stât denunciât e al riscje adiriture la galere! (Furlanist) 2. rovež m. tlakomer m. nizek. barufâsi [baru'fa:si] refl kregati se. Pardabon al è in Friûl. Aromai lis barieris fra culture umanistiche e culture sientifiche a stan colant par dut. sod m. La globalizazion dai marcjâts. no. spor m. baronie I [baro'nie] f baronija f. devica f. paglavec m. burka f.. malopridnost f. brenta f. . animis inocents. zloben. barzaletâ [bardzale'ta:] it pošaliti se. dal alt al ~ . di ~ kot bas. čistiti (riž ipd. mai vierte cu la int basse. monture decorade. che al è composit. sin che rival lavie. discjamâ barilis zvračati drug na drugega odgovornost.. nižji. lis monts di Cjargne a barlumavin lontan cul blancôr des cimis neveadis.(CoCod). baročen. prepost. FIG nizkoten. barile) m 1. 2. ovira f. Lis pussibilitâts di intervent a son dôs o indotâ lis stradis di barieris cuintri dal rumôr (O) 2. prodina f. in chel puest al jere un gran ~ e un puint di len. podlost f. duhovito se šaliti. soroden. / scarpis impantanadis. (OLF). ~ it iskriti se. (Percude). pregraja f. zapaziti. (glesie). porednež m. pregledati. bistroumnost f. Si trate di curts. razposajen. FIG težava f. barilibutaç [barilibu'tat∫] m preste lomiti (otroška igra). FIG stisnjen. navihanec m. baroncel [baron't∫el] m paglavec m. malopridnež m. pripovedovati. na potep. blišč m. tesen. govorniški oder m 3. Dongje de stale e jere une lobie plui basse. plitvina f. Par cuatri di lôr: 350 gr di fasûi barlots cjargnei (Natisone/furlanis). plitvo. vzburkan. ~ m lesketanje n. buren. a tacarin a zuiâ par lôr cont: In chê ~. 39-58). / inmò discolce 2. baron II [ba'ron] m 1. cui di scuindisi. blesk m. a ~ → abàs. (Bel). in egoisim. sij(aj) m. nižava f. cun voli diligent tu il cercjarâs / e apene barlumât slungje la man. somrak m. neokreten. MUZ bas m.. chestis dôs cjadenis a rapresentin une ~ naturâl e eficiente pai aiars umits (SiF 02/2. težava f. -che adj 1.) debel (fižol). cui voi plens di soreli. čudaški. lopostvo n. podrejen. Fra Vignesie e l´imperadôr Massimilian la ~ si strissine par agns. bedast. e cuindi meti un fren / a tante ~. / se nol scjampe pe taviele / lu impiravin sunt’un pâl. bariere [bari'εre] f 1. (CoCamp). (Tolazzi). m Jernej m (IT Bartolomeo).. baruchele [baru'kele] f past f. krvnik m. vohun m. drhal f. pravdati se. domislica f. čuden. strog.). No si sa la cause de ~. no covente ~ fra koinè e variants. lesket. ma sul plui biel / de mê fortune urtai tal ~. Bas ['bas] kr. capin m. tepež m.i m → Rodean Dal Bas. šaliti se. strambolot. usrediščen na težišče. ruvati se. zvitost f. svetlina f. lasati se. pričkati se. lesketanje n. barile [ba'rile] f → barîl. larc e plen di mobilie. opaziti. sierais di scjans / e bariduris di lagune 2. bleščati. fantacine cussì frescje e barone. barometri [ba'r‫כ‬metri] m barometer m. rvati se. jo di prin e lui di ~ 2. bas ['bas] adj 1. svetiti se. lopovski. policaj m. pocestna otročad f. muhast. baraba f.baricentric [bari't∫εntrik]. bojevnik m. zvijačen. pretep m. tapêts e coltrinis. zagrada f. blesk m. slutiti. cjaspâ ~ načeti krek. ~ naturâl naravna pregrada. intindude come il vignî mancul da lis bariduris gjeografichis e politichis (SiF 03/3. lopov m. z basom (glasom). pregrada f. sipina f. la Verzine in estasi a deventà blancje blancje. no la mê coche. lopovščina f. barufe [ba'rufe] f 1. / cjapiel a la baroche. parcè che e je rigjavade de vite. ponižen. kratek izlet m. baron I [ba'ron] m baron m. / come cause d’ogni mâl. baronade [baro'nade] f prekanjenost f. come un zi sul prin ~ di arint da la albe. barlumâ [barlu'ma:] tr zagledati. dekle n. barufant [baru'fant] adj prepirljiv. abandonadis / a ~ pes stradis. nagajiv. ~ m 1. Bartolomiu [bartolo'miu] os. tih (glas). navihanec m. la ~ a torne di passon. nizek. nemiren. pobalin m. rvanje n. dâ la volte a la barile. naplavljena sipina f. manj vreden. 69-81). za norca imeti.i. (Sg). blišč m. bistroumen domislek m. svit m. barili. krek m. baronstvo n. majhen. → sflocje. cui di tiremole (Zili) barilut [bari'lut] m sodček m. / [al] fo amôr ~. pravdar m. zvijačnost f.(Pa). sijati skozi. lâ cul cjâf ~ iti s sklonjeno glavo 5. prepirati se. sij m. in tristerie. bariton [ba'riton] m MUZ bariton m. → baronade. hudobnost f. barisel [bari'zel] m birič m. hudoben 4. barp ['barp] m ZOOL mrena f (riba) (Barbus barbus).

pobitost f. Basilian [bazili'an] kr. la massarie Polonie. la ~ južna Furlanija. ancje se i nestris ~ a jerin purpur celtics. baskovščina. Basêt [ba'ze:t] kr. zovins. Bassitalie [basi'talie] f Južna Italija f. trapasto. bosiljek m (Ocymum basilicum). Lucania). ancje il gno amî Mistichel o cemût che al si clame chel ~ (BrLi).i f Basel (v Švici). base I ['baze] f 1. basse ['base] f jug m. basot [ba'zot] adj 1. Baschiera ['baske] priimek (carn. basoalmentri [bazoal'mentri] adv neumno. f Bazilikata f (IT Basilicata. A vegnin fondâts e po rinfuarçâts Julium Carnicum e Forum Julii come basis militârs. Baseie II [ba'zεie] kr. (CoCamp). (La 05/11). Basandiele Di Midun [basandi'εle di mi'dun] kr. trapon m. basche adj baskovski. nekuhan. planjava f. basavone) f prababica f. bassarûl [basa'ru:l] m južnjak m (z juga Furlanije/ Italije). Basche ['baske] f Baskinja f. baskovski jezik. basic ['bazik]. Là che la fuarce dai muscui e des spadis e jere considerade virtût ~ par un stât. ZOOL bazilisk m (Basiliscus americanus). disii a chel ~ lì (segnant la femine). → bussadute. dividût tai Comuns di Cjampfuarmit. PEJ) južnjakinja f (z juga Furlanije/ Italije). ∼ militâr vojaška baza. basili m) f REL bazilika f. po a restave la glerie. al baste un ûf ~ 2. deti. (Natisone/furlanis). ne preveč dobro. na pol surov. Bassa ['basa] → Palaç de Bassa. ju pe ~ v južni Italiji. furlans. bassane [ba'sane] f potrtost f. (Pa) Basilee [bazi'lεe] kr. basiliche [ba'zilike] (t. temeljen. La bandiere basche (Ikurrina) e à une crôs di arint suntune crôs di Sant Andree (Ac). bassarule [basa'rule] f (t. ZOOL bazilika f. hudobnež f. i f (Spilimbèrc) Baseglia. basave [ba'zave] (t. Basilicade [bazili'kade] kr. ravnina f. (Mucci). ma basile ben che no coli. bazilisk m 2. che al deventi dôs voltis ~ 2. Lis pieris gruessis dal gnûf ~ a forin gjavadis des montagnis . i f (Vivâr) Basaldella. (CoCamp). trapast.i m IT Bassano. tai ôrs dai cjamps e bojons tes bassanus. baskovska čepica. i f (Cjampfuarmit) IT Basaldella Del Cormor.) a no nus judant a cjatâ las origjinas di una das fameas plui numerôsas di Negrons. Pe scuadre di ~ di Udin.i. → fonde 2. osnova f. (počutje ipd.. basoâl [bazo'a:l] adj bedast. che i miei scrits / si palotin ~. e je la seconde sconfite fûr cjase (Onde). se la ~ / la volevin sclete. -iche adj MIN bazalten. a cumieriis.. i m (Cjons) IT Basedo. Il non sielzût al fo Firebird. vechos. ??Rimasto come un imbecille. jed f. sivo. Bassan [ba'san] kr. ma no à cjapât (F). Cumò ancje i sindics de ~ furlane a protestin pai progjets leâts al Coredôr european 5 (Onde) 2. basket ['basket] m košarka f. uno scemo. podpreti. meti a cuei ogni matine la ~ [per i gratti]. nemočen. ~ m prebivalec Basla. ljubček m. naložiti. o ai plantât une mascjute di ~. pramati f. podnožje n. podstava f. basin [ba'zin] m LIT poljub m. (Provincia). (bassafriulana). basavone [baza'vone] f → basave. ~ al è deventât une ponte di citât. cui voi neris de lobie denant. ~ m bedak m. v letih. ∼ di dâts RAČ podatkovna baza. Basandiele [basandi'εle] kr. fortune [. un di cà da l'agadôr (Furlanist).(La). . lenghe basche baskovski jezik. obsedenec m. postaviti. fi mieze etât. basalisc [baza'lisk] m 1. i f (For Disot) Baseglia. Restât tant che un ~. reazion basiche bazična reakcija. la ~ južna Furlanija. → bassarot. o finìs l’an cuarantevot / cul molâus lune gnove e timp ~ 4. demon m. basavon [baza'von] m 1. basofie [ba'z‫כ‬fie] f 1. une ~ di resistence cuintri de globalizazion (Pa 02).. praoče m. une ~. praded(ek) m. baskovka f 3. Mi doi di fâ par mandâ inte ~ un sorestant politic. basament [basa'ment] m 1.. bassete [ba'sete] f stara igra s kartami. FIG osnova f. par vê sintût mê ~ a dîi a un sô nevôt. A Aquilee a son daûr a dî Messe Grande te Basiliche Mari. baza f.. nizkotnost f. bassament [basa'ment] m → abassament. burint fûr in cheste forme il ~ di chel romanç che inmò si dopre in dì di vuê. slaboten. → Pasian Sclavonesc. bosiljek f (Basiliscus americanus) 2. i f (Claut) IT Basoia. bandiere basche baskovska zastava. posaditi. bedasto. depresija f. par difindi.) srednje. Basoie [ba'z‫כ‬ie] kr. mê none mi diseve "~". it Al jentrà tal convent dai fraris minôrs di ~ tal 1666 (GE). potrt. basrelief m. trap m.(Piç). basalt [ba'zalt] m MIN bazalt m. srednjih let. zmešan. HIST bazilisk m 3. bassece [ba'set∫e] f nizkost f. bassure [ba'sure] f nižina f. basilisc [bazi'lisk] m MIT 1. redka. ~s. Basse ['base] f 1. 3. FIG sredstvo n. podstavek m. nizkotno dejanje n. priložnost f. basilês [bazi'le:s]. slab. met la sclope tal cjaton. basilicâl [bazili'ka:l] adj ARH bazilikalen. baza f. bassarot [basa'rot] m → bassarûl. FIG hrana f. vuê al à cjapât un pôc di pantan… et voilà: un biel ritrat in ~ di Napoleon (Ta). bassilâ [basi'la:] it → bacilâ. chê dai Baschiera.i. -iche adj KEM bazičen. e dopo strucjâle? 2. / salût perfete / ’l ere il vuadagn. basilâr [bazi'la:r] adj osnoven. un pôc a la volte a messedâsi e a fondisi cul latin uficiâl. m Vasja m (IT Basilio). basaltic [ba'zaltik]. denant dal guvier talian (Pa 05/05). si fâs la ~ par najde se sredstvo za. indi ricuardìn cuatri: il frari ~ Brollo (1648-1704) (Leng). (Vichi). namestiti. basrilêf [basri'le:f] f ARS ploski relief m. ded m. žalostno. Baseie I [ba'zεie] kr. po neumnosti. lassat ancje daspò di bande parcè che in conflit cun la ~ di dâts Firebird SQL. možnost f. -ese adj baselski. basili [ba'zili] m BOT bazilika f. ~ m 1. prednik m. spraviti. Bask m 2. Basili [ba'zili] os.] fami pûr pierdi i bêçs a la ~. Un ~ di là da la aghe.(CoCamp) 2. ce stimaiso. al contrari de grande difusion dal latifont inte ~ Italie destinât a jessi dal dut sterp. m Basiliano (UD). Bresse e ~e dal Cormôr.basâ [ba'za:] tr utemeljiti. plehka juha f. neumen. 3. pobit. se al è ben vêr che l'ultim ~ che si ricuarde di vê viodût al è chel che tal 1988 (Furlanist). base II ['baze] f → baze 3. južna Italija. discocolâts su la ~. baza podatkov. podstavek m.i. basc ['bask].

. Si à doprât une sielte di provis tiradis fûr di une ~ di tests (SiF). šalupa f. FIG polutanski. gorjača f. 2. gorjača. bataion [batai'on] m VOJ bataljon m. letev f. disint che al è a consum. pokvariti. kup m. pošvedrana italijanščina. spremeniti se. bastiment [basti'ment] m ladja f. la epopee di Garibaldi pai talians. prepir m. ~si refl izroditi se. nezgoda f. pankrt m. Lassie nol è un collie ma un ~. pokvariti se. une gran ~ di fruts ogromna grmada otrok. e i Batecui. no baste. vênt une ~ (di alc) ne moči več. chel di meti scrupui ancje tes robis claris (JM). A son zîrs cul pulmann. chel . a viodi "La ~". drog. il ~ Glemone Guminski bataljon. cul ~ sul flum Spree. al cjapà une malandrete ~. che al disvuedarès daurman de molene spongjose e mulisite (Mar). les. orodje za mlatenje žita 2. batais. bastâ [bas'ta:] it zadoščati. nezakonski otrok. batarili [bata'rili] m cvrčkanje n.. batisim). kokodankanje n. cul che al scree lu ~ .bast ['bast] → baste II. a ~ FIG v ogromnem številu. che o vin metût sù uchì. tant ~ me che masse!. barca muzzanese detta ~ . 4. (JM. Essis di Raviei). tepeški. o savês ce che o ai di dîus? che al è ore di finîle. čolnič m. il gjenerâl Pilsudski i à dadi un ~ cussì ferbint → bataglade 3. bojevati se. o continuìn a progredî a cessecûl: a corompi.ma (ancje) ne samo. borba f. 2. batele [ba'tele] f barkica f. bastard m. breme n. no ~ fra i mercjadants. palica f. (Verone). hrušč m. specialitât di Paulâr. al paie lu zocul ??Adel verpflichtet (bolj obič. sprijen 3. bastalami [basta'lami] adj (t. utrdba). neustrašen. bataìn. bedak m. di taule. batali [ba'tali] m 1. parvie che si tratave di une ~ che lui al considerave un erôr (GP). A Cret o rivavi strafat tanche dopo une ~. e un dai cjavai di bataie al jere propit chel di fâ jentrâ il romanç jenfri i dialets italians. il talian bastardât pokvarjena. lis bastidis di un gran cjiscjel. batel [ba'tel] m 1. Totate. bastide [bas'tide] f bastija f. kol m. bastonut [basto'nut] m palčica f. trden.. tepec m. nepristen. obveznost f. Bastilie [bas'tilie] i. biti dovolj. bataie. veliko število. te Berlin a lûs rossis (Leng). par une dade ’o soi rivât a no filâi parsore. dolžnost f. intun davoi di scraçulis. krepelce. I unics lussos un aradio e un ziredisc a ~ (Bel). batadorie [bata'd‫כ‬rie] f nakovalo kosca. i f (Feagne) Battaglia. bataglade [bata'glade] f udarec m. trkalo na vratih. bataice [bata'it∫e] f spopad m. (BrLi) 2. ropotulja f. raglja. al baste dî dovolj je reči. ropotulja. bastonadôr [bastona'do:r] m ki tepe. batacul [ba'takul] m → batecul. če le. kampanja f. lu cjapai pal copìn par picjâlu sul ~ dal puarton come un codâr. imeti dost. (Enrico). klepet-ec. la colade ~. tovorno sedlo n. FIG breme n. drog m. baste che ['baste ke] co da le. tai museu. vrl. Pierdût daûr de ativitât dal ~. -de adj 1. batelâr [bate'la:r] m izdelovalec bark. pokvariti se. lajež m. razpredeknica. (Cisilino. batina f . spriditi se. mlatev f. ~. Bataie [ba'taie] kr. udarja s palico. a restin instreçadis su la vualive mantie dal ~. majhen krožnik (iz železa). che a son fetis di pan passadis tal ûf e disfritis te spongje. al è un nûl ~ / par inneâ il Friûl . batarie [bata'rie] f 1. bastiancontrari [bastiankon'trari] m ?? A fâ cuintristorie si riscje di sbrissâ intun altri pericul: chel di fâ i bastiancontraris. Nô o volìn poiâ cheste ~ di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. ~. AVTO baterija f. udarec m. nepravilen. la colade de ~ pai francês. un dai ~s che a batin il forment 2 → batali II. il ~. IRON) pogumen. pokvarjen. ~ m 1. operete par furlan. / chel vuerîr ~. tant baste che masse! dovolj je. tabela. Ai 23 di Jugn dal 1916 al II ploton de CIX companie dal ~ “mont Arvenis”. Salvâ). (BrLi) 3. baston [bas'ton] m 1. bastardele [bastar'dele] f (plitka) ponev f (iz žgane gline ali kovine). ancje pe straordenarie capacitât di ~ dai siei parons. vrsta f. spremeniti. mlatič m. si sint un colput lizêr al ~ de puarte. (Ta) 2. -iche adj BIOL bakterijski. (Natisone/furlanis). grmada f. bataie [ba'taie] f 1. nezakonski otrok. bataiais. nereden. paradna disciplina. tablica čokolade. boj m. topniška enota 2. cjapade de ~ padec Bastilije. chel bon cristian. VOJ baterija f. cjaval di ~ FIG paradni konj. davščina f. batecul [ba'tεkul] (t. zmeda f. hraber. sedlo n. (Basc). barka f. ropotuljaraglja. borba f. → batecul. PROV Tant mi baste tant mi fâs Zadovoljen sem s tem. tolkač m (na vratih). par gjavaint fûr un ~ lunc une cuarte. (FogMil) ~ adj → fiere. nepristnost f. –dorie adj nasilen. → batel 2. nezakonski. (Furlanist). (Pa 02). ropotača f. spriditi.. lassât dibessôl in face es fuarcis di Carli. di fruts e di batacui 3. palica f. bateric [ba'tεrik]. bastardum [bastar'dum] m nezakonski rod m . pretep m. raglja f. čoln m. bastart [bas'tart]. batarele [bata'rele] f razgrajanje n. ropatoča. cjamp di ~ bojno polje. ladjica f. batacul) m 1. miôr cognossûts come Essis di Raviei. batem ['batem] m krst f. la politiche bastonadorie nasilna politika. a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul ~. treball). mešanec m. vreščanje n. ampak (tudi). tukaj se pretirava. baste ['baste] f 1. ~ di cusine. il Friûl al fo simpri cjamp di ~ (JM). kar imam. boj m. un ~ di fier 4. bitka f. ogni pôc mi baste. toporišče n. ma ancje come assessôr. furlanska jed (t. Las sopas. mešanega rodu 2. utrdba f. un ~ di cjocolate. f HIST Bastilija f (bastija. poraz m. palica f. batadôr [bata'do:r] m 1. kupica f. bojišče. TEH. (Mar) 2. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il ~ liberant la rodele di fûc che svualave tal varc vueit sotvie (Scf). tolkač m. violentâ plantis e prodots. batain) it biti bitko. dvospolnik m.. neumnež m. Monte su il sienzât sul ~ e il barcjaiûl al reme cun fadie (fundacer) 2. ~ it izroditi se. klepet-ulja.. raznoroden. bastonadis di lire. dâ la ~ a un norčevati se iz koga. bastant [bas'tant] adj zadosten.. bastardâ [bastar'da:] tr izroditi. ~ a sei cussì. cui mai lis fasevial [le imbarcazioni] ? I ~s. (Pa). un so fiastri un fregul stramberie un fregul ~. e si metè a sdrondenâ il ~. direndaj m. che a levin daûr di une politiche filoimperiâl (consorziocastelli). boriti se. izrodek m. bateriolic [bateri'‫כ‬lik] m bakteriolog m. bataiâ [batai'a:] (batai. preveč je. o incontri propit lui. spremeniti se. bastonade [basto'nade] f udarec s palico. hud poraz m.

bitje n. bakteriološka konaminacija. trema f. rufian al è chel vieli / ~ di un Vulcan. baterioterapie [bateriotera'pie] f bakterioterapija f. zmeda f. batude la Austrie. il lat 4. ~ il vin. Jê e je une studente. (Pa 02) kjer je sovražna artilerija udarjala po italijanskih položajih. ~ a machine strojno tipkati. E chel sunsûr saraial il strît dai cjars. (mnenje ipd. par movi il ~ che al vignive doprât par fâ imprescj (ictavagnacco). bonifiche dal teren. e dut di batiduris / cuviert da cjâf a pîts 2. nered m. trušč m. hrup m. ropot m. (ShW). kotlar m. cuntune presse pardabon poliziesche. baterist [bate'rist] m MUZ bobnar m. tepsti. baticûr [bati'ku:r] m utripanje srca. vztrajati. loputanje n. (JM). o il mai dai pichepieris (Mucci) 2.) nabiti. che a documentin i efiets disastrôs dal ~ dai canons. lontans dal ~ e dai berdeis de politiche. (don) 3. ~ it 1. Di istât il soreli al bateve ancje su chês planelis maldertis (Tolazzi) bati daûr [~ da'u:r] it zasledovati. buinis. Eliseo al cirive di cidinâ il ~. Jo us batii ta la aghe par che si convertîs (Bibl-Mt). sunek m. PROV Prime di dî une peraule. bojevati se. grajati. poraz m. la robe cuntun ~ di cûr mai provât. udariti. un ~ di popui scjadenâts. poimenovati. E chest si lu palpe te religjositât superficiâl. zmešnjava f. FIG (šalj. ugnati. ~ il forment žito mlatiti. batisim [ba'tizim] (t. bati ['bati] tr 1.. kresilni kamen m. tun batût di voli v trenutku. ~ di cûr utripanje srca.. fâsi ~ dati se krstiti. batint il candidât dal centri-çampe Flavio Pressacco (O). (službeno pot) skozi dati. iti skozi. E o batevi. vessio jo il so spirt tes batiduris!. batiment [bati'ment] m 1. biti trden. udarec m. napadati. bateriosi [bateri'‫כ‬zi] f AGR bakterioza f.) izpodbijati. compre de samence. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il bec. trpljenje n. (Bibl-Mt) 2. il ~ dai çocui. un tradiment.) (z)močiti.. tratant di sclarî il gno convinciment (Enrico) 3. vpitje n. premetavanje n. diviganje n. ~ la ale poleteti. la ~. batiât [bati'a:t] m krščeni. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il baston liberant la rodele di fûc (Scf). la ploie e à batiçade la tiere dež je utrdil zemljo. . peti (pesem) 4. biti na tleh. Agns di pâs e di serenitât. Il guvier al lasse fâ cence ~ cee. gneča f. e voaltris dôs. (Bibl-Lc) Prehodil je . (Pa 04/02). o voi a ~ in Afriche. šumenje n. baticuviertis [batikuvi'ertis] m (neolog. i spirits sul cjast lassù mi fasin un ~.. hipoma. sul edonisim. un ~. upodobiti. (Pa 02). ščuvanje n. trenutek. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis che lis grandis potencis a an sperimentât tal nestri disgraciât continent. krič m. Napoleon. bati fûr [~ 'fu:r] tr kovati. didponût a dâ la vite / tant a planc che al ~. te incoerence e tal paianisim pratic dai nestris batiâts (Bel). hrum m. contaminazion bateriologjiche bakteriološko onesnaževanje. kolobocija f. e lavore intune radio (Ta). batidure [bati'dure] f 1. kremen m. FIG krstiti. pripekati (sonce). otrdeti. suniti 2. batinade [bati'nade] f šala f. plavica f (Centaurea cyanus). ~si refl boriti se. In tal borc na campana a bat il Matutin e a tornin i dìs coma ch'a erin prin. Par prevignî la contaminazion bateriologjiche de aghe di font e (SiF 02/1. udariti. al metè sù tal 1946 cun Felìz Marchi al fo batiât “Patrie dal Friûl”. Viodint a capitâ unevore di fariseos e di saduceos par fâsi ~. (taicinvriaul) 2. ~ lis cjartis kvartati. vrvež m. al scugnive tignîju a ~ . (ProvBr) 2. (Urban). te benedizion da la aghe ~ la vee de Pefanie e soredut te grande Vegle de Sabide sante (BelR). udarjanje n. -iche adj bakteriološki. beračiti. eh! senò cheste sere us fâs ~ di vuestri pari. dati vzdevek. unic omp restât in paîs. batibrucjis [bati'bruqis] m (zaničevalno) kovač m. Lissandri. La ruede e zirave par masanâ farine di sorc e forment. fužine fpl. batesimâl [batezi'ma:l] adj REL krsten. (AcademieSt) Napoleon po zmagi nad Avstriji zasede Furlansko. (Pa). 4. ~ ciertis opinions 3. REL krstiti. zmagati. (Pasolini). upor m. tesnoba f. In realtât pre' Bepo no mi à fat mai ~ a machine un so scrit (Pa 11/99). označiti.. A son comprindûts: “Ici”.bateriologjic [baterio'l‫כ‬gjik].) iztepač m. bateriste [bate'riste] m MUZ bobnarka f. batifier [batifi'e:r] m železarna f. al ocupe il Friûl fasint riformis sociâls ispiradis ae Rivoluzion Francese. FIG hud udarec m. burka f. biti se. al à tacât a ~ la ostarie 6. oblikovati. strah m. armis bateriologjichis bakteriološko orožje. ~ dûr vzdržati. ~ lis nolis klatiti orehe. co miezegnot batarâ. inmanetant dutcâs. roganje n. dulà che i artilîrs nemîs a batevin viers lis posizions talianis. → açalin. FIG (šalj. trepet m. kričanje n. tolči. batisesule [bati'zεzule] f BOT modri glavinec m. bateriologjie [bateriolo'ăie] f bakteriologija f. bučanje n. Monica. (Bel) 5. al veve batude con onôr la cariere militâr 5. batibui [bati'bui] m 1. batile ponoreti. ~ la ore (ura) biti uro. (dlhposse). biti. obrat m. batiâ [bati'a:] (o batii) tr 1. batiram [bati'ram] m bakrar m. premagati. lu vevi batiât par “monsignôr Fusete” 3. vzleteti. biti za petami. ∼ miezegnot biti polnoč. vstaja f. al à concuistât la presidence al prin turni. biti. sul materialisim. al gjave il ~ e tic e tac e tic. razgrajanje n. di visitis gradidis di amîs de prime ore. zasmehovanje n. (Sg). la savietât e l’instint di autoconservazion tal ultin a varessin dal ciert obleât l’omp a unîsi intune societât solidarie e resonevul. 11-20). jih naložiti. Chei che a batevin a crodevin che la sience. igrati (karte). Par esempli chest ~ ossessîf sul consumisim. batem) m krst m. bisugne ~ la ale come il gjal. al patì mancul batiduris de pluipart di chei altris e la disconcuardie a regnà plui che altri tra i parons e no tra lis popolazions. al bât il campionât. ~ il fier železo kovati. obiskovati. ~ di cee migljaj z očmi. ten peraule: ai nestris voi o vin di platâ il savôr dai amants fin doman.. la concimazion e i diserbants.. aghe ~ krstna voda. (po)trkati. baticûl [bati'ku:l] m škric m. vik m. nemir m. des vilotis di Zuan Lenuzza. la ~. ~ par imenovati.. ~ il Matutin ??. e intant jo o resti ca cul ~. nemir m. vuere bateriologjiche bakteriološka vojna. batiçâ [bati't∫a:] tr (zemljo) utrditi. bati cee) m trenutek m. Alore lui al passà dute la regjon dal Gjordan. kritizirati. ju tacà disint. batifûc [bati'fu:k] m kresilo n. hip m. predicjant un ~ di conversion pal perdon dai pecjâts. fate dal ~ UT Gandhi intal so “Cjale ce sere” (’98). upirati se. nesreča f. → barburice. plavž m. baticei [bati'a:t] (t.

datiloscripts. cjapâ par un ~ imeti za lažnivca. nabiranje prispekov. Par vê une buine scuse. (cjargne/fiabe). ~ e scoreât ponižan. bausie II [bau'zie] f ostružek m. (pri redovnicah) podbadni. bausâr [bau'za:r] m lažnivec m. butelj m. I soldâts lu cjaparin par leâlu e puartâlu vie. E cumò il malumôr mi monte drenti intant che o voi a cjase cul ~ de gjachete tirât sul cuel (BrLi). par une convigne cui duchis di ~. ma ducj o vignarin gambiâts. un lari. . prometen (cesta). prevara f. latticello →. butast. batiste [ba'tiste] f baptistinja f.tu âs apene cenât. lisast (npr. chestis a son zornadis di fâ des cjaminadis. omarica f. E. cence dî ~. prilizovati se. bausie III [bau'zie] f (ročni) svečnik m. utrip m. batude [ba'tude] f 1. pardìe! / Eco ca che si invie / in socoros il ~ da l’angunie 2. drget m. (Pa 08/01) 2. sluz m. oprsnik m 3. cence dî ne au ne ~ ne. Une sezion tal lûc internet dal “Comites” ~ di Munic al presente cemût che si à di fâ. cun batudis di cûr che scuasi si imparevint 3. baucant di lâ e gustâ a Vât. → pomule. ptičji. otroški prtiček m. al cjapave chel che i davin cence dî nancje ~. Altre batoste e je rivade pe Badie tal 1509 cui soldats comandâts dal duche Oton di Brunswich che. vožen. bativoli [bati'voli] (t. 2. užaljen 2. klepetulja f.. 4. gobec m. baule ['baule] f jagoda f. sunek m. slina f. batocj [ba'toq] m 1. un ~. bavarês [bava're:s] m Bavarec m. chê ~ di massarie. Zuan Batiste Janez Krstnik. ??. scove il ~ par meti il forment. blebetavost f. batisteri [batis'teri] m krstna kapela f. bavacje [ba'vaqe] f BOT → fonghe. bave f 1. lažnik m. une ~ di nûl črtica oblaka. un mafiôs. gridavano "bàuf" (fermo) (don). pok m. (veter) pih m. la ~ la din a lis vacjis e ai purcits 12. da bi pisnil. bau II ['bau] m črv m. intune ~ di voli (Bibl-Corinto) 2. skrinja f. ju muardeve. bavâ [ba'va:] it (o)sliniti se. bauf ['bauf] int (carn. uničenje n.) opozorilni klic gozdarjev. un cjan al baule. trkalo n (na vratih). si sentà suntune bancje e si ricreà a sintî une ~ di aiar (MazzonIol) 5. propit sul volt e scomençe cheste biele stradute pôc batude. v hipu. baulâ [bau'la:] it lajati. ovratnik m. batina f 2. te ~ direte dal soreli. ~ m 1. jai contade une ~ (Natisone). cioè alla fine. (Sg). intun moment. ~ adj bavarski. dopo vê brusâts tancj paîs (Natisone). dal saût. maladets batocjats. zlagan. baûl [ba'u:l] m kovček m. bitje n. tu sês ~ tu Ghine! bausie I [bau'zie] f (podla) laž f. znak m. MET plena f (pri železu). poraz m. strast f. la ~ de cjampane. bavar ['bavar] m 1. lis baulis de bacjare. (La 05/11). udarec s palico. udarec m. pripeka f (sonca). batulon [batu'lon] m blebetač m. zbodljaj m. (pri predpasniku) predsrajčnik m. il cjavâl al cresseve il pas cuntune ~ nete tal cidin. I tescj a àn di jessi inedits. živalski glas. batulone [batu'lone] f (ženska) klepetulja f. batist [ba'tist] m 1. (Bel). intune ~ di voli v mahu. postopati. ma coragjo. fra lis altris a è famose la ~ che a derin ai Turcs tal 1477. krstilnica f.) izbruh jeze. Magaricussinò jo no soi ~. e il ~ di Calist e l´altâr di Ratchis che cumò a son tal Dom. ukor m. Spieli di un cjastic par pecjâts tant che la avarizie e la ~ (don). skobljanec m. taktirka f. vratni jermen m. tolčen 3. ~ adj lažniv. butâ la ~ peniti se od jeze. il pari al faseve il spachenapis e al girave cuntune coce picjade te cinturie e al meteve dentri la ~ 11. zamah m. udarjanje n. bati voli) m trenutek m. la lave dongje de int cidin. si impegne a fânt cent dî bausiis izreči laži. Bavarie [ba'varie] kr. bausarie [bauza'rie] f lažnivka f. di Boemie e di Carintie (Pa 03/4). Sì ma il museu e il ~ ju sierin a misdì (BrLi). čep za v usta. pihljaj m. po padcu drevesa. fâ/ contâ une ~ lagati se. skedenj m. baptist m. → bardele. tepen. un cul cûr frêt come il nâs dal cjan e egoist fûr di misure. tresk m. baste cjalâ ce che al è tal Museu. sapica f.i f Bavarska f. bavarin [bava'rin] m otroški prtiček m. lažnivost f. Batiste [ba'tiste] → batist. → bavarin 4. . Simon (batiât Pieri) intun lamp di orgoi al à sfilât la spade de fodre di un dai soldâts (Pa 03/8). bavai [ba'vai] m (na)prsnik m. beračenje n. hip m. Avis) 4. udarec m (pri strojepisju). → sbave. nol è il durmî che al vierç il sium ~ (Tolazzi). strel m. (bolj obič. lažen. mahljaj m. recamâ bavarins. ~ adj REL baptističen. bau I ['bau] m pasji lajež. parcè mo satane ti aial grimpât tant il cûr di rivâ a dîj bausiis al Spirtu Sant (Bibl-Az) 2. intun ~. PROV lis bausiis a àn i pîts curts laž ima kratke noge. (Enrico) nisem lažnivec. batût [ba'tût]. presedek m. Ananie. cidin e. utripanje n.vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. klepetavost f. mlatev f. batudâr [ba'tude] f ?? dispès a messet di contis de vite di Cjasarse e dai “scuintris” fra i turcs (o sei i cjasarsês) e i batudârs (chei di San Zuan). batule ['batule] f zgovornost f. fan bausarie lažna lakota. kembelj m. zatik m. priberačeno n 10. (Sg). il za vût iniment pre Zuan Batiste Piemonte che al rezè la incarghe dal 1871 al 1899. E je une fan bausarie. krstitelj m. takt m 5. come i poleçs cul cos 8. -ude adj 1. nor. si presentà a Ratisbone. otroški prtiček m. ~ tr osliniti. udar m. GRAD ilovnat pod 3. cu la sô ~ e cu la sô invadence. batoste [ba'toste] f (neobič. mah m. tolkač m. (FogMil) 3. In coda. trap m. la profezie batocje. baucâ [bau'ka:] it pos. peniti se. beraštvo n. neumen. ranjen. luncs no di mancul di 70 cartelis cun 30 riis par 60 batudis pe "Sezion di narative" (Codroip. a Cussignâ. de cernicule. jezičnost f. (JM). potolčen. (Pa). kosmata svila f 3. pikčast. vê un (alc) tal ~ požvižgati se na kaj. Di Cjantonut. neumnež m. ~ di colôr barvni prehod m. odtenek m 6. pokec m (pri biču) 7. (La 06/1). a stevin su la plaçute. bat m (pri zvonu). zmerjanje n. trkalo n. che a scugnivin contentâsi di butâ la ~ e spietâ che il leon al ves la creance di lassâur il scarsanali. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô borie. ~ adj trapast. cence dî ne au ne ~. pena f. dal frangel 9. dlaka). (La) 2. tolkalo n. batulie [ba'tulie] f → patulie. dopo la cjase di Bepo Blancjin. strissule). pobit. chei di Mortean 6. hlimba f. pikast. la ~ de cuae. maladete raze cuce. v: lâ baucant lenariti. razmik m. cui cu fâs une ~. no ese ore di finîle di strissinâ il ~ pal mont?. dobiček m (iz podjetja).

la fescje ~. koristiti.) uživati. srečen. che lis muchis no i bechin l’om! 5. bec in stuart [~ in stu'art] m ZOOL → bec in crôs. kavsanje n. beadementri [beade'mentri] adv srečno. sreča f: vê ~ imeti srečo. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il ~ 3. ninine. macola f. bebei) m igrača f. → biât. i f (Sant Cjancian) Bagliano. i f → Celant Bearzi. bavôs [ba'vo:s]. s’o cjatarês des becanelis. bolezen). zgrabiti. beade adj 1. becanele [beka'nele] f 1. pijan. bece ['bεt∫e] (t. bebece) f F žensko spolovilo n. meketati. sapica f. (zelo majhna količina) črtica f. veseliti se. (t.nem. Po ancje un ~. ~ che dobro. bazâr [ba'dza:r] m bazar m. ovce) beketati.. in redenzie par vualtris. zaseči. base) F polenta f. svilni odpadki 2. koza f. ujeti. no viodint svolâ nancje un ~ 4. zabijalo n. beatificât [beatifi'ka:t]. al à simpri un ~ sui lavris. lahen veter m. becant [be'kant] adj bodeč. la malsane calme a fîl di campagne: nancje une ~ di tramontan (Mar). bebel [be'bel] (t. FIG gobec m. becarâ [beka'ra:] tr 1. doseči. -ose adj slinast. leseno kladivo n. atente. bavisele [bavi'zele] f hladna sapica f. sreča f. zadovoljno. baviç [ba'vit∫] (pl. blaženo. (pri kartah) vzetek m 3. Bearzi [be'ardži] kr. svež pihljaj m. vbod m. cence podê ~ il gjat 4. mrvica f. bazot [ba'dzot] m → basot. zobati. usrati se kaj komu. (zelo mala količina) mrvica f. zmota f. ~ futût. bazilâ [batsi'la:] it → bacilâ. bazighe ['batsige] f → bacighe. malo špikati 3. ~ content . bavicje [ba'viqe] f → sbivicje. -ade adj opojen. che tant al à fat par prudelâ la sô ~ (Pa). butec m 3. zadovoljen. lis becadis des gjespis. Beade [be'ade] kr. sot lis bavilis dai sardelons. FIG mož nezveste žene. (u)gristi. beât [be'a:t]. -ade adj REL razglašen za blaženega. becade [be'kade] f kavs m. dutune cu la decorazion de capele de ~ Vergjine dai agnui. kljuvati. dobiti (npr. [ba'vits]) adj slinast. odpihniti. akreš. lis pioris a bebeavin. → becanot. bebei [be'bei] m → bebel. Bean Des Muiniis [be'an des mu'iniis] kr. doseči (kaj) 4. REL blaženost f. beatitudine [bea'tudine] f 1. bavelin [bave'lin] m (sviloreja) cunjar m. ~si refl uživati (v). ce grum di bestiis.i f → Bavarie. (veter) pih m. 31-45). penast. odnesti stran. Baviere [bavi'εre] kr. luskina f. šara f. bebee [be'bεe] (t. polomija f. vierzi il ~ odpreti gobec. FIG pomol m. zabava f.. nol à un ~ di carantan nima niti prebiti pare. i f (Codroip) IT Beano. oster. FIG pridobiti. sicu sacrifici pal pecjât.v. sluzast. Bean [be'an] kr. veselo. becadure [beka'dure] f kljuvanje n. pena f. nabit. pizda f. veseleti se. pikati (s kljunom). zalotiti. beketanje n. piči. bazigot [batsi'got] m → bacigot. meket m. I Fusarium a produsin une grande cuantitât di micotossinis. štrlina f 5. lis disbruin (intune une sorte di fieste intal bearç) (Pa 04/02). al viodè a sô volte il Gurizan tanche une periferie dal grant ~ triestin. bazigâ [batsi'ga:] tr → bacigâ. (GE). ~ e fusaproliferin (SiF 02/1. la Italie e beche il Tirol di Misdì. la clipe ~ prijeten. zbadati. becât [be'ka:t]. pridobiti. bazilot [batsi'lot] m → bacilot. nancje un ~ pes stradis niti žive duše ni na cestah 6. napaka f. tepec m. beatifikacija. ZOOL grbež m (Limnocryptes minimus) 2. bec I ['bεk] m 1. mi à becât un det 2. beatificazion [beatifikatsi'on] f REL razglasitev za blaženega. / tu la man tal patelon. (oseba) živa duša f. razvedrilo n. pik m. come i tricotecenis . zmota f. fâ (dâ) il ~ a lis stelis biti vsega zmožen. beâ I [be'a:] tr (nagrado ipd. senca f. (Bibl-Numars) 2. beauvericin [bea'tu??] f KEM beauvericin. bazizi [ba'džidži] m → bagjigji. F kozi f. per cui. odpeljati.bavele [ba'vele] f 1. a cheste ore al è di solit za ~ ob tej uri je ponovadi že nabit. la lôr virtût si à beât il so bon mercedi. vspodbadati 3. beade [be'ade] f → bebeade. . dobiti. al è dut sglonf di becaduris. hladen veterček m. vivi a la beade voditi srečno življenje. FIG blaženost f. om di fede e di libertât interiôr. Padre Venanzio Renier. I 40 bonats a cjapin sù lis panolis une per une. živeti srečno. bavesele [bave'zele] f → bavisele. Don Milani. bebeâ [bebe'a:] (t. bavicjâ [bavi'qa:] it → sbivicjâ. → bavôs. bebece [be'bet∫e] f → bece. bagnâ il ~ poplakniti. pijan. baze ['badze:] f 1. imeti zlate roke 2. sluzast. beatificâ [beatifi'ka:] tr REL razglasiti za blaženega. be ['be] f ime črke ”b”. da 2. napaka f. drobec m. becanot [beka'not] m 1. spoznanje n. beade) f beket m. (orodje) zabijač m. Ancje se cheste no fos la prime comemorazion istituzionâl dal Beât Beltram fate ca a Udin (Ac). vinjen. bearç [be'art∫] (pl [be'arts]) (< st. REL blažen 3. beadonon 2. prigrizniti. E si podarès lâ dilunc par 180 pagjinis a burî fûr becanots a otante. bec II ['bεk] (t. E cjantarà ancje la corâl “Capello” di ~ (Pa). becâ [be'ka:] tr 1. bavile [ba'vile] f luska f. ZOOL kozel m. bee) f INF ovca f. ne imeti beliča. bec in crôs [~ in 'kro:s] (t. beâ) tr (koze. pisniti. FIG stakniti. zbosti. žgoč. kljun m. (Bel). F ptič.) m kmečko dvorišče n. (La 06/3). ti ricuardistu. trohica f. beadon. penast. črtica f. kozica f (ptica) 2. o ai becât un bon rafredôr (sf). la cariolute e tancj altris bebeis. beâ II [be'a:] it → bebeâ. meketanje n. kavs m. → aiarin. kozica f. piti. al sa che la prime ~ e je la puaretât. ~ m REL blaženi m. k sreči. bavose [ba'voze] f ZOOL (riba) Okata babica f. bebeade [bebe'ade] (t. topel veterček. Su la taule de pâs. da. pihljaj m. / in chê di dongje il porton? / Jo o tocjavi la bebece. kjuvati 2. befutût) m 1. ~ m slina f.i f Beata f. une fete cjalde di ~ kos tople polente. (Natisone/furlanis). ZOOL majhna sloka f. ~ sot di une ale opojen. → bavisele 3. une ~ di suspiet. bec stuart) m ZOOL mali krivokljun m (Loxia curvirostra). norec m.

kljuvati. izenačiti. (pri trtah) suhljad m. becuçâ [beku't∫a:] tr pikati. no. che mi semeave la ~. bêçs ['be:s] mpl denar m. belance [be'lant∫e] f 1. (GP) → comant. no crôt ai belandants. ugriz m. beçolâ [bet∫o'la:] it in tr (za)služiti denar. belançâ [belan't∫a:] tr 1. cun lis sôs peraulis misuradis che a semeavin pesadis cul ~ dal speziâr (Leng). La ~ e viere a vot. povelje. il vescul i mande sù un ~ di lei in glesie. BOT lisička f (Cantharellus cibarius) 2. sore ~ za denar. o cjali ator e o viôt pa’ la gran part. pravda f.) (neobič. beçons [be't∫ons] (akreš. belancin [belan't∫in] m 1. tirâ un ~ di un fat uman e divin come il papât. veliko denarja. (Pa 03/11). come Jesù Bambin. ni al orcul ni ’es magiis (La).→ frice. San Niculau e la ~ puartant dons ai fruts. (Bibl-Lc). bel ['bεl] m FIZ bel m. belgjic ['bεlăik]. FIG klavnica f. pregrada v konjskih hlevih. kavsniti. kavsniti. a puartin dongje dut il ~ dal Stât. preudarjati. béif ['beif] (Glemone) → bêf. soreli e ploie. jessi in strent di ~ biti suh. un risot un gustâ che a fumin la ~. tremi kralji 2. F zaslužiti. madež m. jessi tacât tai ~ biti lakomen na denar . torej. becjarie [beqa'rie] f 1. in ~ cu lis spesis v ravnovesju z izdatki. edikt. begâ [be'ga:] it kregati se. nalog. tal sclopetâ de çocke e des bedecjis. la sô miôr zoventût e finìs te ~ (Bibl-Gjeremie). Belgrât [bel'gra:t] kr. bee ['bεe] f (infant. Belen [be'lεn] os. becolâ [beko'la:] tr 1. cussì che la ~ regjonâl no simpri e rive a meti in avualitât (Leng). primerjanje n. poln kljun m. kavsniti. vrojeno znamenje n. sporeči se. beçolade [bet∫o'lade] f zaslužek m. tehtnica f. res je. prihodek m. m (IT Beleno. usklajevanje n. denarji mpl. no crôt ’es striis. behaviorisim [behεivio'rizim] m PSIH behaviorizem m. belançament [belant∫a'mεnt] m (pre)tehtanje n. beçolament [bet∫ola'mεnt] (t. (pre)tehtati. bedoi [be'd‫כ‬i] m BOT breza f (Betula alba). cun patis e civole. ki obdaruje otroke v noči pred sv. majhna tehtnica f. Un mestri di vite che cence tancj scjas. od bêç) m prebita para f. beh ['bε] int prav. pričkati se. al è chel di tamesâ i siei consums cuotidians (Pa/Buteghe) belanç [be'lant∫] pl [-ts] m bilanca f. mala vsota denarja. kovni pečatnik m 2. čarodej m. il torment di vivi in ~. ~ minûts drobiž m. Beivârs [bei'va:rs] kr. suha trtna mladika f. REL praznik razglašenja Gospodovega. razglas. pomočnik m 3. dobiček m. simpri prontis a seguî un so ~. sbeçolament) m zaslužek m. il mecanisim interni al funzionave inmò benissim (CoUd). bedecje [be'deqe] f 1. (Cadorini/furlan) 2. ukaz m. becotâ [beko'ta:] tr pikati. no si beçole. ordin. Une ocasion duncje ancje pai furlans de ~ (Onde). spindi ~ porabiti denar. becon [be'kon] m kavs m. spreti se. ~ dai interès (Pa 7/2000). jessi in ~ imeti denar. dohodek m. 4. velik denar m. kovanec m. -iche ~ adj belgijski. cjatâ beghis začeti prepir. prepirati se. poslovati. Belgradese [belgra'de:ze] f Beograjčanka f. neprijetnost f. butâ i ~ te roie vreči denar skozi okno. obračun m. befane [be'fane] f 1. zravnati. ~ a palote na kupe denarja. a jerin lis balutis dal ~ a fermâsi. -iche int PSIH behaviorističen. v negotovosti.che mi à fat jentrâ in cjase e mi à dât di mangjâ suntune taule che no veve viodude la aghe. belancîr [belan't∫i:r] m 1. Si trate di un implant che disigûr nol zove a dâ lis rispuestis che a coventin. bogatenje n. al sa di vin e ti plâs un al è pal purcit e un al è pal ~ e (linostraulino). belandant [belan'dant] m čarovnik m. mesnica f. v kup spraviti. al fâs bielis beçoladis sun chè fornâs. (La 04/12) 3. beche ['beke] f v: che al fume la ~ (jed) božansko dobra. spor m. FIG starka f. belessa [be'lesa] f (Pasolini) → bielece. bêç ['be:t∫] m HIST star beneški novec. bajna starka. begherlâ [beger'la:] it → berghelâ. zgrabiti 2. / belançats che mai miôr. čarovnica f. i ucei che a stevin becuçant tal gjalinâr. pod drobnogled dati (zadevo). Al è un osservadôr critic dal model ~ di convivence etniche (Pa). dinar m. v ravnotežje spraviti. biti pri denarju. befel [be'f ??] m poziv m. tirâ un ~ napraviti bilanco. beçam [be't∫am] m (kolekt. . i f (Udin) Beivars. belece [be'let∫e] f bradavica f. naročilo. lu si capissarà dome ae fin. ~ m Belgijec m. mag m. nagrabiti (denar ipd. i cesarons ju ai belançâts a otante 2. f Belgija f.) denar m. dračje n. in ~ v ravnovesju: Se il to cûr al è poiât in belance viôt di pesà ben il so valôr par podè (nonsoloparole). premoženje n. prečni drog m. PROV L’om cence ~ al è un muart che al cjamine . prečka f (pri vozu) 2. (t. belancist [belan't∫ist] adj ?? L’obietîf des fameis ch’a cjapin part a la campagne “Belançs di justizie”. podrobno pregledati. Dificil. pogon. belgradês [belgra'de:s]. i m (Vile Di Var) Belgrado. raniti s kljunom. TRG bilanca f. v dvomu. il diu solâr dai nestris basavons (Natisone/furlanis). ej no. Ma in realtât. begherle [be'gεrle] f ZOOL ?? (Cerambyx moschatus). un sgarpion mi à petât un ~. pik m. kljuvati. becin [be't∫in] (demin. pravdati se. Nos ch'i sin puòrs i vin puòc timp de zoventùt e de belessa: (Pasolini). Belgjiche ['bεlăike] kr. nemirika (v uri). Beleno) koroško (karnjisko) božanstvo. (friulinelmondo). tirâ la ~ hlipati. ~ m Beograjčan m. (ProvBr). meti il vuès su la ~ prevesiti tehtnico 2.i. behavioristic [behεivio'ristik]. otrgati. cjaval ~) priprežni konj m. se no impussibil. di no vê altri imprest che lis fuarcis armadis. becjâr [be'qa:r] m mesar m. -ese adj beograjski. un pâr di belecis di tacâ sù in bande de muse. klanje n. obrati.) → bebee. tirant sù e jù il cjavut come par cirî alc di ~ (MazzonIol). od bêçs) mpl veliki denarji mpl. sapo loviti. grda ženska f. priti k denarju. cun chê buteghe al à fat ~. bedec [be'dek] m → bedecje 2. pridobiti. / sta ciert. s kljunom pikati. sorenomenadis Fameis belancistis. no sta a ~ il gno rap di uve 3. Une volte a jerin puars parcè che no vevin ~ (Pa) ker niso imeli denarja. → len blanc. beghe ['bεge] f prepir m. poravnati. Al jere come se tal fûc e continuàs a vivi la figure di ~. simpri incinât a cirî di ~.i. E vignarà puartade insom la ristruturazion de Place di ~ (CoUd).). dekret m.

~ ogni an il program al vegni justât daûr dai interès dai students. invecit.(JM). ~ m dobro n. pošten človek. (Lenghe 2000). (Pa). om par ~ dostojen. benedetine [benede'tine] f REL benediktinka f. čuden človek. benemerence [beneme'rent∫e] f zasluga f. Palaç ~ palača Belgrado. volê ~ cdn imeti nekg rad. va ben alc a cdn (Sg) komu nekaj prav priti.. ben ['ben] adv dobro. belic ['bεlik].i m → Belum. -ose adj bojevit. vuê o ai tirât fûr la ~! (christianromanini 07/04). e tantis. iz Belluna. i conflits di tip ~. blagrovati. blagoslovljenje n. no dome la domenie par mieze ore di messe e cuanche si passe a ~. Beltram [bel'tram] m Bertrando (IT). cuant ch’a son deventâts siôrs di no crodi midiant dal cumierç des armis e dal matereâl ~ (Pa). (Bel). tal puest de promozion di une vendite di ~ o de construzion di un poç (Pa 04/03). -che adj vojen. ma ~ kakor koli že. prav. dobrota f. ma i benedetins i mandin a dî che no son decisions di cjapâ masse cun premure. Beno m. zaslužnost f. benefizi [bene'fitsi] m 1. pošteno. FIG preklet. m 1. dal pet. a son vueris asimetrichis. restâ cidins dal dut cence dâmi il ~.i. blagoslovljen. belicôs [beli'ko:s]. (Bel). belisie [be'lizie] f → bilisie. prav tako. e us fâs la impromesse / di lâ a la cjartere / apont par proviodi / di cjarte une ~. e cun filmâts su lis tradizions popolârs (Lis cidulis. di Vicence e di ~ (Pa). Come che o varês capît. E par chest e veve di jessi plene di magjie ~. a gloti di pôre la lôr grande parlantine e. REL nadarbina f. bemolle [be'm‫כ‬le] m MUZ nižaj m. m ~ di Jugoslavie (glavno mesto Jugoslavije) Beograd m. Te nestre ete di vuê. beneficâ [benefi'ka:] (o benefichi [-'fiki]) tr dobro delati. → zaie. (O). mag m. v redu. pipinot ~ 3. (ShW) benandant [benan'dant] m čarovnik m. da sta ponavadi dva tečaja. Belun [be'lun] kr. al ven a stâi lis vueris. o liberazion definitive di chescj nestris fradis e benefatôrs e amîs. ugoden 2. Come la “Filologjiche” e altris ents plui o mancul benemerits. čeprav. benefatôr [benefa'to:r] m dobrotnik m. -iche adj 1. In chê dì a Rome. la rezine ben cun dute la polegane di chest mont. m Belluno (IT). il francês ~ di Saint-Geniés e il todesc Marcuard di Randeck. Belgrât II [belg'ra:t] kr.i m Beludžistan m.. popolnoma. belve ['belve] f zver f. dobrote izkazovati. La Madone benedete dute spauride e maludì la piante spione e al strenzi al cûr il so Divin bambin e' disin (Scf) 2. beneficence [benefi't∫ent∫e] f dobrodelnost f. (didatic). → munificâ. om ~ čudak m. il pape ~ XIV (Storie). dobrota f. belomo [be'lizie] (JP) m → belom. nadrobno. Simpri salvant il non dal puartebandiere dai predis beneçans. i f (Aquilee Ud) IT Beligna. rivâts ducj i doi plui in là de etât canoniche dal om (Pa 02). diventâ une ~ pobesneti. zaklet. La Regjon Venit. ma la ~ plui grande e je chê di judâ la int a no vê plui dibisugne di chei altris. preveza f. Par ~ al massim “Buinis gnocis!” ai nuviçs (ShW). e a àn fat une opare benemerite tal scrivi un libri che al fâs il pont de situazion (SiF 02/1. si ben che čeprav. (ProvBr). tant ben che k sreči. benedetin [benede'tin] adj REL benediktinski. pri naslavljanju v pismih) dragi. ma ~ a àn sintût a dî che. dâ la ~ dati blagoslov. . belumat [belu'mat] m krajan Belluna. sôl ~ furôrs. prid m. aghe benedide blagoslovljena voda.i. Benedet [bene'det] os. nissun lu à congnossut. stâ ~ prav biti. m Benedikt m. A son rivâts a Udin il ~ Marco Paolini (Pa). tudi (če). Bielzà dal XVIII secul si stime che chest munistîr al sedi chel de ~ (CoUd). al scugnì cridâ ~ e no mâl. (Pa 02). Belucistan [be'lut∫istan] kr. pri vsem tem. Il proveditôr Zuane Bembo. dobrodejen. La glesie e po vantâ benemerencis. bende ['bεnde] f obveza f. La Benedizions des Crôs di Zui). benedet [bene'det] adj 1. dobrina f. benedizion [benedizi'on] f blagoslov m. Spiri. si à davuelte a Palaç ~ une riunion straordenarie dal Consei Provinciâl di Udin. čarodej m. dobrotljiv. (Mar). bendâ [ben'da:] tr in refl → bindâ. Beligne [be'liñe] kr. neskončno veliko časa. prid m. ~ ~ zelo dobro. biti slab. Se si cjalave ~ une vore di cjossis a jerin gambiadis.. ~ m REL benediktinec m. belom [be'l??] (t. di ~ che. → belandant benaugurâ [benaugu'ra:] tr voščiti dobro. e je stade morestade dal esit triomfâl tal referendum dal Comun ~ di Lamon (Patrie 06/1). belomo) m BOT balzamovec m (Impatiens balsamina). (Sg) Če pogledamo malo podrobneje. beneçan [bene't∫an] adj benečanski. il ~ di Diu (ena) večnost. Tun prin moment al fâs domande di jentrâ tun convent ~ par fâ lûs dentri di se (Bel) benediktinski samostan. (Bel). (Pa 04/02). bene ['bene] f koš. ~ adj bellunski. ~ e no mâl zelo dobro. natančno. cui siei proclams.i. dobrodelen. (ShW) ben che [bεn'ke] co dasi. PROV An di nêf an di ben . di bachetis di paugne e di fenoli. prebenda f. ~ co vendar(le). benedî [bene'dî] tr blagosloviti. korist m 2. in gracie dal jutori de Fondazion Casse di sparagn di Verone. bojaželjen. ~ us vigne karnjiski pozdrav. četudi.Belgrât I [belg'ra:t] kr. ancje jê benedete e benefiche. hvala bogu. si pues dî che i cors a son pal solit doi. benacet [bena't∫εt] m dobrodošlica f. finî in ~ dobro se končati. benemerit [bene'mεrit] adj zaslužen. une altre realtât. (Cadorini/furlan) Čeprav se vsako leto prilagaja program interesom študentov. al à comunicât di vê dât fûr lis liniis vuide pal ricognossiment dai beneficis previdenziâi pai lavoradôrs esponûts al amiant des impresis (O). korist f. pomagati. zelo. na srečo. jessi pôc ~ ne imeti se najbolje.i. (IT Belgrado) (okraj Varmo) Belgrado.. se si passe. ben che → a ben che. benefic [be'nεfik]. lahko rečemo. blažen. lâ dal ~ in miôr iti vedno na bolje. presnet. bons. la tiere. (pos. pleten iz debelih vrbovih šib. tan’ ben k sreči. 234). par meti un pôc di ordin (Pa). blaginja f. na srečo da. ti al auguri come che al fos par me. lis striis armadis di macis di sorc e i benandants. (BelAlci). belzà [bel'dža] adv → bielzà. lep sprejem m. povoj m. koristen. Belum [be'lum] kr. di ~ ch’o ài cjatât ca dentri chel frutat. in fin. tant ~.

počutje 2. spoštovanje n. konzervativec m. i prins sedentaris (Pa 02/10-11) 2. naklonjenost f. berechin [bere'kin] m navihanec m. Grčiji). Bepi ['bεpi] (t. di rabie o moli un blestemon. Stiçât dal conseîr ~ Agostinis (Pa 02). beolc [be'‫כ‬lk] m ratar m. pobalinski. eco. beorcje [be'‫כ‬rqe] f 1. → baronade. Benevent [bene'vεnt] kr. -ude adj priljubljen. m Jožek m.lapadania). paglav. Tal indoman. fî di Cis. dai fraris. lopovski. benvolence [benvo'lent∫e] f dobrohotnost. benvolût [benvo'lu:t]. premožnejši. usance la ~. ~ o savevi che al vares capît. benvolence [benevo'lent∫e] f dobrohotnost f. berechinade [bereki'nade] f pobalinstvo n. Une volte. une e je morute. i f (Prepot) Budóži (IT Berda). bergamasc [berga'mask] adj bergamaški. neumneži mpl. berberec m (konj) 3. di energjie. cjalant l’orloi. di ~ bencinski. naklonjenost.i. nekdal. ljubeznivost f. benpensant [benpen'sant] adj konformističen. (La 05/3). Cun sintiment plen di ~ dut al è pussibil come (Natisone). O fermavi la veture ‘e ~ in Povie e mi inviavi a pît dilunc la strade. berber ['bεrber] adj berberski. m Benjamin m. benfatôr [benfa'to:r] m dobrotnik m. ljubkan. krasno. mi displâs. postaven. iz Bergama. benzen [ben'dzεn] m KEM benzene. Beozie [be'‫כ‬tsie] m GEO. ~ adj navihan. (BrLi) 2. dì dai muarts e de muart di Pier Pauli. v primeru da. dobrohotnost f. lopov m. al sarà un ~ che si disgroparà bessôl. jasa. benzine [ben'dzine] f bencin m. Beniamin [benia'min] os. Bepo) os. kmetavz m. Berber m. (Mar). Al è permetût di gjoldi procreant. ljubezen m. bengâl [ben'ga:l] m bengalični ogenj m. mil. Italiji). ben se [bεn'se] co da le. priljubljenost f. Alore lôr e àn pratindût un re e Diu ur à dât Saul. un lari. malopridnež m. fâsi ~ priljubiti se. benrivât [benri'va:t]. križišče n med poljskih poti. pod pogojem da. stasit. (Pa 05/04) benon [be'non] adv zelo dobro. paglavstvo n. blaginja f. li che o levi a fâ ~ cuant che no vevin i sconts. dobrotljivost f. porednež m. beorcje [be'‫כ‬rqe] kr. če le. HIST Beocija f (pokrajina v ant. bergamascs [berga'masks] mpl F bedaki mpl. minudine. vegnistu? ~ tu mi compagnis ali prideš? Pod pogojem da me pospremiš. di spirais cetant positîfs di gjenialitât. malopriden. che si spessee a dâi un etichete negative. come une ~ di Diu (Bel). soredut fra i benpensants. imberdei) m zagata f. ~ m 1. tradicionalističen. pridobiti naklonjenost nekoga. benignitât [beniñi'ta:t] f dobrota f. Fint ai 2 di novembar dal 1975. -ade adj dobrodošel. berechinâ [bereki'na:] it pobalinsko se obnašati. benut [be'nut] adv ?? benvignût [benvi'ñu:t]. i dialets (old. stišče n.i. pobalin m. e intal scûr a son doi zovins (medeuzza). la fonde culturâl metude di pre ~ Marchet. v redu. vadì la mont de Grecie (BelAlci). E chest ~ dongje dal jôf? (Mucci). ~ m dobrodošlica f. Berbere ['bεrbere] f Berberka f. A passavin camions di ~ cun scritis in todesc. a dîti une veretât che tu cognossis ~ (Enrico). blagor m. berdei [ber'dεi] (t. une biele comunitât che e à savût fâsi onôr e ~. bon di caratar e ~ di ducj. benfat [ben'fat] adj lepe postave. ~ m dobrohotnost f. un ~.i. (Urli).i. e cun di plui il ~ al è sierât. befatine. zelo dobro. bergamine [berga'mine] f pergament m. sflamie il ~ come une stele. nerodnost f. težava f. -ude adj dobrodošel. Beneventum m (v juž. cûr ~ dobro srce. benjessi [ben'jessi] m 1. ai rapuarts fra Arabics e Berbers. sedaj (pa). lavìe dal olm sglovât dal aiar e des aghis benvolentis che a cjareçin il vert sgardufât su di un jet di glerie.m (IT Benvenuto) Benvenuto. LING berberščina f. i f → Cuestebeorcje. I gnûfs martirs dal Jihad pal plui a vegnin des clas sociâls benestantis de popolazion palestinese (Pa 03/10). dal Sacri Roman Imperi. Agripe e ~ a rivarin cun grande pompe (Bibl-Az). (Pa 02). kmet m. berberski jezik m. dobro zdravje. goljava f. a fevelin simpri in marilenghe e a si capissin ~ ancje tes lôr varietâs localis. Il ~ al è une sostance che il so podê cancerogjen al è cognossût (CoUd). par dai il ~.benenomâl [beneno'ma:l] adj ?? co une peraule dal cont e podeve splanâi ~ la strade par jentrâ tal manicomi. bentropis [benvi'ñu:t] fîs di une tiere che e pareve destinade a mandâ viers il Friûl e il mont intîr bentropis ideis. problem m. a misdì nus da il benrivâts a Tortone la Madonrute di aur di don Orione. Benvignût [benvi'ñu:t] (t. de tribù di ~. krasno. benetin [bene'tin] adj ?? La Europe dai benetins. Jožko m. benzinâr [bendzi'na:r] m črpalkar m. di Ciril e di Metodi. ljubiti. di podê vê informazions impuartantis di doprâ par miorâ il ~ uman.i f Berenika f. → DEMIN benfatin. Vignût) os. cui podevial riscjâsi. (christianromanini 07/04). di Cluny. lavìe dal vuarp e di so pari. m Benevento m. (La 05/7). benvolent [benvo'lent] adj dobrohoten. naklonjen. la umanitât e je denant a une ~ (logosdictionary). daspò che e veve viodût il nodâr e il marchês scribiçâ dai . prav. ~ m konformist m. Berde ['berde] kr. dobro. lis raris cjarecis e lis tantis barufis dai spôs e gjenitôrs pai mil e mil fastidis e berdeis (BelAlci). konzervativen. (Pa 04/05). blagost f. Bepo ['bεpo] os. fino. (BrLi). ~ m Bergamasco. in convigne cun so missêr Stabilin di Trevîs e vadì ancje cui duchis Arichis di ~ e Ildebrant di Spolêt (JM). ~ m dobrodošlica f. križišče n. di dâ un judizi che nol fos di esecrazion e di condane? (Bel). FIG razpotje n. neugoden položaj m. Siore. beneventan [beneven'tan] adj beneventski. benvolê [benvo'le:] tr ceniti. (BrLi). Berenice [bere'nit∫e] os. benzà [ben'dža] adv že. benestant [bene'stant] adj dobrostoječ. al divente un personaç scuasit "instituzionâl” (taicinvriaul). dobrovoljnost f. benviodût [benvio'du:t]. benfatin [benfa'tin] (DEMIN od benfat) adj ljubek. fâ ~ ?? dongje Vencò. -ude adj priljubljen. e po un bausâr. cun cjamis di breis e di madons (Sg). si ufrivii piçui dolçs (La/tradizions). m Jožek m. Jožko m.i. benissim [be'nisim] adv super. koženica f. Pôcs a san che a Milan tai agns Sessante a logavin plui di dîs mîl furlans. imeti rad. Donatôr di sanc.

la sô invocazion. A son utopiis a berlin i partesans de globalizazion e de industrializazion a ogni cost (La). dongje ~. ma prin tu vevis gjavât un cjamp di bersolis che no vevin nissune premure di lâ sul fûc. berlichite [ber'likite] m → berlic. beromai [bero'mai] adv sedaj (pa še bolj). glasen. docent a Padue al scrivè l'opare Elementa medicinae praticae. tufs di calôr te paludere umide (PauluzzoN). sramotni oder m (steber) 2. Bertiûl [berti'u:l] kr. lu clamave stant tal curtîl sot dal ~ des vîts. “E je dongje ~” i rispuint. açâr par bertuelis Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. cert Bertrant Secchia di Udin ~ di Castro di Piran e Julius Ciprian di Bressie. Bergum ['bεrgum] kr. (pes) bernardinec m. Vêso presint “Il ~” di Munch (BelAlci). m Bertiolo (UD). (La 04/10) (ljubkovalno: Bidin) 2. Bergamo ['bεrgamo] kr. E il clime al è deventât inmò plui pesant cul guvier ~ (Pa 02). a pierdarà ipso facto l’ûs de ~. berlâ [ber'la:] (t. Il progjet artistic al è prudelât dai Comuns di ~. e là ~s. Berlaments. šepet m. vpitje n. un ploton di bersaglîrs. na hitrico. berton [ber'ton] m ARH ljubimec m. kričač m. XVIII) Miedi. predsednika Berlusconija). berlichite) m FIG hudič m. berlete [ber'lete] f bahanje n. samoten. berghelon [berge'lon] m 1. su di une ~ . Bersabee [ber'sai] ?? . dreti se na vso moč.segns. hotnik m. razgrajanje n.. la Talachine che a sberlave la sô marcanzie.i. bessolance [beso'lant∫e] f osamljenost f. grozen.i m ??(IT Bartolo). bergheladis tra ducj i trê. dreti se. planinski pašnik m. glasen krik m. Nol ocor ~ tant. 97) 2. un ~ di sturnî. (demin. David che ~ bersai [ber'sai] m 1.i. anime ~ sglonfe. berlarili [berla'rili] m vpitje n. besetamp [be'so:l] ?? Il cognon da famea facilmenti a nol à nuia ce fâ cul besetamp. v tamar dati črede. berli ['berli] m krik m. di Cjamin (Pa). Bernadie [ber'??] i g f IT Bernadia f. ~ m dretje n. al è un jeur e no l’orcul ni ~.i m → Bergum. bergamo ['bεrgamo] v: capî il ~ migljaj razumeti.al mot . ~ tr zmerjati. A Sotto il Monte. Culì il ~ al è l’“Olf” e la sô politiche. osamljen. (Vichi) 2. kričač m. lis stradis bessolis. m (IT Alberto. (t. mrmranje n. m Bernard m. Tantetant al rinunzià ~ a lis particularitâts locâls di ogni fate. Bert ['bεrt] os. dretje n. o sin une fameone un tic delicade e putrop unevore berghelone. bertuele [bertu'ele] f 1. od Bernart) a traviers un dismenteât sonet di ~ Cancianini. m (IT Bergamo) Bergamo m. vzklikati. besclet [bes'klet] adv hitro. e je stade une vite puare . dretje n. berlusconian [berluskoni'an] adj berluskonski (glede na it. vedeti za kaj gre. Bernardin [bernar'din] m 1. incomprensibîi par jê e . → zaromai. bersoli [ber'soli] m BOT (ž. dreti se. tarča f. (Sg) Ni se treba tako dreti. mrmranje n. razgrajanje n. Là in fonts lis montagnis di Nimis e la ~ (PauluzzoN). ma di fats no. bersalîr [bersa'li:r] m ostrostrelec m (vojak). ~ adj hrupen. 4-açâr par bertuelis (SiF 03/3. od berli) m 1. bertiulin [bertiu'lin] (t. berlarie [berla'rie] f vpitje n. Berto) Albert m. Il ~ ARS Krik (Muncha). ma al ven four dal non di un antenât (Piç). berghelâ [berge'la:] (t. sberlon) razgrajač m. tuliti. tuljenje n. Bernart [ber'nart] os. tamar m. glasno govorenje n. invezi dai solits cjants divots religiôs. un ~ propit come in Parlament. samotnost f. cui lôr cuars. / mi diran che di ~ / vâl un mont.i m ?? i cordui di Micjelagnûl e ~. grozno tuljenje n 2. hrup m. un ciulon. ~ m Bertiolčan m. Berne ['bεrne] kr. berlic [ber'lik] (t.i. lis vacjis e lis pioris lis ai berzadis. (akreš. kričanje n. vzklikanje n. (Mar). un gridatore / un sberlon. berghel [ber'gεl] m krik m. brajda f. vzklik m. berghelade [berge'lade] f razgrajanje n. Berlin [ber'lin] kr. berlament [berla'ment] m vpitje n. priimek BERTOS GIUSEPPE (Glemone sec. e al jere dut un ~ a ore di cene. berze ['berdže] f staja f. e à presentât a la Confederazion. opuščen. bersò [ber'so] (pl bersôs) m senčna pot f. berline [ber'line] f 1. Bernin [ber'nin] os. al à petât un ~ che le àn sintude fin su la place. razgrajač m. razgrajati. dobro razumeti. La sô. in dut câs. berlinês [berli'ne:s]. od berghel) glasno vzklik m. zgodaj. (Natisone). planinski pašnik m. la ~ fin lis vacjis butin jù. Duncje la int des monts si è esprimude e la sô volontât. bersaiâ [bersa'ia:] (bersai. (telealtobut).ancje par so pari. razgrajanje n. ~ m Berlinčan m. il so ~ al va scoltât di ducj (Pa 04/04). sberghelâ) it glasno govoriti. kričanje n. se jo o voi a cjase drete / cussì cence fâ il fat gno. vpiti. vpiti. nasadilo (pri vratih. sberlâ) it kričati. berlon [ber'lon] (akreš. berghelarili [bergela'rili] m šepet m. (GE) bertuel [bertu'εl] m vrša f (za ribe). 2ghise amorfe. FIG jezik m. obstreljevati. vzklik m. spola) konoplja f. vzklik m. a davin une grande ~ e i spirts a lavin fûr (Bibl-Az). berlinese [berli'neze] f berlinčanka f. ~ tanche un jubâl/ il gri čisto sam 2. il gno omp tant gnervôs e ~. napihovanje n. vrsta voza f. zvodnik m. bertiulot) adj bertiolski. m Bern m. kričanje n. tuliti. ~ adj kričav. bessôl [be'so:l] (pl bessôi) adj 1. i veve justade la ~ de puarte . hrumeč. oknu). il spiziâr al capìs il ~ ancje lui. kričati. a pro de lenghe furlane unitarie. che sberla. Bertos ['in] furl. 3-nylon. al sint dentri un sunsûr. berzâ [ber'dža:] tr v stajo. sivîi che no si dîs 2. limuzina f. sberlade) f krik m. un davoi. no ~ di fruts. No sai se chest furôr / di ~ si aprove / dai govins dal Cormôr / che. opuščenost f. Bertul ['bertul] os.i m Berlin m. une ~ gjenerâl. kričeč. razgrajati. (Ta). FIG iskana oseba f. bersais. berlade [ber'lade] (t. bersaie) tr zadeti. razgrajanje n.i. ossei al guviêr di ~ (La)..i. iz Bertiola. berzarie [berdža'rie] f tamar m. (RB). dretje n. L’om al si inacuarzè di lui dome cuanche un operari al ~ al frut (Sg). si faseve un davoi. sam. čisto sam. al dirigè il Centri Studis Ecumenics Zuan XXIII. berlaçâ [berla't∫a:] it vreščati. -eze adj berlinski. che ciula.

aument di boscam (Natisone/furlanis). besvelt [be'zvεlt] adv hitro. čarovni. Al tornà a meti tal so puest il sorestant dal vin. bevaçone [beva't∫one] f pitje n. Dopo che Gjesù al jere nassût a ~ in Gjudee. ∼ di stale hlevna živina f. Betine [be'tine] f → Bete. Taiade a tocs cul massanc. žival f. spelâ la ∼ odreti (kožo) živine. popivati. jessi cognossût plui de ~ biti svetovno znan. demin. zverinski. bevareç [beva'rεt∫] m pijača f. !~si refl napajati se. bestie ['bestie] f zver f. se no i puartin fûr de puarte / la panole o il ~ 2. chel grant ~ di biris di Deutsch Nepal. di voie di fâ nuie. iz-. bevarum) m 1. bevi ['bεvi] tr 1. imbeverât) adj napojen. napajalnik m. Stait atents che no vein di inçussîsi i vuestris curs cul mangjaçâ e cul bevaçâ. Nadâl un frêt ~. živinstvo n. bestialmentri [bestial'mentri] adv živalsko. bessolin [beso'lin] adv zelo osamljeno. Betlem [be'tlεm] kr. il filtri di amôr. pitje n. parvie de ~ che bisugne fâ dopo di vêlu mangjât. tignî bevût požreti (pijača). meti fûr di ~ ponuditi pijačo. deriv. brozga f. piti. vsrkati. vevino miôr di viodilu a imbeverâsi cul so tuessin e restâ infossât te sô malore? beveradôr [bevera'do:r] m korito n. Bete ['bete] os. opijaniti. Bevaçane [beva't∫ane] kr. Ancje il Chino. obleant i pastôrs a jentrâ tes propietâts privadis par fâ passonâ e mangjâ lis lôr bestiis (La). (BrLi) bevi fûr [~ 'fu:r] tr (iz)sesati. ~ m pitje n. al è puest. krepilna pijača (iz vode. Al procès a vevin fevelât di rabie bestiâl e di ~. popivanje n. betâ [be'ta:] (t. un zinar ~. bestialitât [bestiali'ta:t] f 1. ~ grues velika živina (goved. Poesie di cjarte di veri e musiche ~. živina f. mešanica f. bevaron [beva'ron] (t. besteol [beste'‫כ‬l] m brezglav. trai di ~ navrtati. nečloveško. (Bibl-Gjen). plui razionalitât des coltivazions. napojiti. vivi di ~ živeti kot žival. ponoreti. clamât ~. bonifichis. risots e macarons. (Pa 03/4). une vecje ~ dulà che Clara (lacomugne). plene di scossis eletrichis (mortegliano). pijančevanje n. sot dal re Erode (Bibl-Mt) Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji. parvie che te lôr tradizion abituâl a pratichin la ladrarie di ~ (Pa). sclip a sclip srebljati.i f BIBL Betsajda f. betonic [be't‫כ‬nik] adj FIG (šalj. ator dai lavadôrs e dai laips (beveradôrs) di une volte (Pa). odžejati se. Cu la cussience che 1 miliart e 400 milions di lôr in zornade di vuê no àn ancjemò acès a une risultive di aghe ~ (Pa 02). bevaçon [beva't∫on] m pijanec m. fâ bon ~ lepo pripraviti pijačo. beverât [beve'ra:t] (t. plen di fotis. FIG lahkoverno verjeti. zverinstvo n. lahkomiseln. bevade [be'vade] f popitek m. meti di ~ naliti. napitek m. besteâl [beste'a:l] adj živalski. al viveve ~ te sô è cjasute fûr dal paîs (JM. slaven. bitâ) it ARH pogosto hoditi kam. par fâ boli te cjalderie de lissiarie la aghe di doprâ par spelâ la ~. pijača f. odžejan.i f Beta f. un timp di ~ pasje vreme. konj). betince [be'tint∫e] f → bitince. al jude a parâ vie i pinsîrs. No 'nd è veretâts o aspiets gnûfs di pandi su lis bestialitâts e i macilis cometûts a Auschwitz (Pa 7/2000) 2. napoj m. e foi par selvis scuris di faiârs.Sei Elisabetta dalla lingua schietta (VERONE). → ceu. bestiologjie [bestiolo'ăie] f veda o živalih. i bilicuns par une altre bevade / coronarìn di flôrs. i f (Sant Micjêl) Bevazzana Destra. dâle di ~ a un. (po-. . → (bolj obič. piti kot za zastavo. ~s di cjalunis izbrane pijače. podivjati. bevadôr [beva'do:r] m torilce za vodo (v ptičnicah). krčma f. E po’ il ~ mi plâs. / polpetis di ogni genar. pijača f. Cheste e je la reson par cui i flus basaltics a puedin scori ~ e lâ indenant ancje par tancj chilometris de bocje erutive. ben ~. peljati nekomu. nepremišljen.i m Betlehem m. bevarum [beva'rum] f → bevaron. ljubavni napoj m. bevaçâ [beva't∫a:] it pijančevati.) poznan. facil tanche ~ un ûf enostavno kot nič. i modons a bevin sù la aghe 3. slaven. po požirkih piti. Alore lui ju cjolè cun se e si ritirà tune sitât che i disevin ~ . 147). ~ a scroc che al mangjave e al beveve a scroc e ancjemò al vignive idolatrât des sôs vitimis. chê ~! (Tolazzi). ∼ alcoliche alkoholna pijača. napajati se. opijanje n. che al fâs une musiche une vore scure e ombrose (Ta). / là cu no bete sinò il lôf e l’ors. besteone. che tu âs bevût par intîr (e no dome cerçât) une ~ alcoliche?. besteate. zverinsko. i bêf fûr dute la vite. strup m. betule ['bεtule] f pivnica f. aghe ~ pitna voda. ~ minût drobnica f. imbeverâ) tr 1. v-)srkati. piti. al ven davôr di nô fin a la Bodeguita del Sur. che a son calcolâts un popul di bandîts. prin dal an un frêt di cjan (sangiorgioinsieme). napajališče n. ~ tanche une semple piti kot goba. beu ['bεu] int bev.) bevude. bukvica f. tant che al tornà a meti di ~ al Pharaon. betoniche [be't‫כ‬nike] f BOT betonika f. dati (za) piti. (BiblLc). živinski. fâ passonâ lis bestiis pasiti živino. (stromboli). une assurditât che e fâs ~ (scritorsfurlans). inmò a scûr. Ator des fontanis publichis e di chês privadis. Betsaide [be'ton] kr. 2. obiskovati. surovost f. neumnost f. pastiçs e bevarons. nastaviti sod. mandadis a marît lis dôs frutatis. zaupati.(don). zverinskost f. dî no dî ne ceu ne ~ ne reči ne bev ne mev (BrLi). il frico. živinsko. (Sg). živalskost f. Salvâ). moke in otrobov) za živino. cul vê tal cjâf dome lis robis di chenti (glesie). besteute. bevidôr [bevi'do:r] m pivec m. no mi fâs bon ~ FIG stvar mi ne diši. divji. ~ tr napiti. beverâ [beve'ra:] (t. ne zaupam zadevi.di acjadiments sostanziâi e marcade de ~ e des rinunziis. il jevâ denant di. ~ a sclips. incressite dal partimoni des bestiis di stale. besteute [beste'ute] f zverica f. nečloveški. e daspò sepulide daûr di cjase sô. bevarin [beva'rin] m napoj m. besteam [beste'am] m živina f. vpiti. alcolist tant che il Garibalt. bestiâl [besti'a:l] adj živalski. Tu sês ~ de lenghe sclete . Ad esempli. l'architetonic puint di cent arcs. lis sponzetis. (Bel). bestealitât [besteali'ta:t] f → bestialitât. va a ~ i bûs tal sfueiat 2. živinski. come che la piore e il madrac o il poleç e il vidul a fasin part de ~ (La 06/2). besteon. Betine. besteâ [beste'a:] it poživiniti se. bevande [be'vande] f pijača f. napajati se. (SiF 03/4. de fame placide za fat ~. beton [be'ton] m → peton. živalica f. napajati. vpi(ja)ti. → imbeverâ. bevibil [be'vibil] adj piten. (velika) žeja f.

che in te concezion bibliche a son il spieli de eternitât e duncje de inamovibilitât. i amîs. Par dibisugnis di studi e ricercje particolârs. knjižna omara. ki veliko pije. božec m. bevorcje [be'vorqe] f → beorcje. biadot [bia'd‫כ‬t] (deriv. bicefal [bi'blist] adj POL bikefalen. poete. FIG) kapljati. chel ~ al à tirât mâl la bruscjete de vite. / ti porès fâ bibì. un côl di trape s’a son bevonis. al jere avilît. Cuindi o si cjate alc di sest o si viodìn nô par une ~ legre! (Furlanist) 2. se il cjalcon nol è strent. → bevade. biadelore [biade'l‫כ‬re] int k sreči. bibliofilie [bibliofi'lie] f bibliofilija f. pitje n. bevone [be'vone] f ženska. revček m. bicarbonât [bikarbo'na:t] m KEM bikarbonat m. knjižničar m. → pachee. ”biadins!. . Parlament european. malenkost f. E ce sucedial inte anime di ~. kratkočasje n. ∼ Civiche mestna knjižnica. dobra duša f. i diaui. ~si refl pomuditi se. od biât) m revež m. I tescj che a concorin a àn di rivà ae Biblioteche Civiche di Codroip (Codroip. la ~ eletroniche.(SiF). pijanec m. si ur cjol la patent s’a rezin l’automobil un signâl ~s. par cussì dî. la stagjon si finirà / cun montanis bibiosis. revček m nesrečenež m.i. bibliotecari [bibliote'kari] m bibliotekar m. o varessin di gjoldi pe libertât (Pa 02). mame. tal câs che l'utent al vedi prontât une ~ furnide di dutis lis colocazions te biblioteche (CoUd). zgubljati čas. biblioteka f. bibione [bibi'one] f omahljiva. veliko pijače prenese. ∼ digjitâl digitalna knjižnica. obirati se. ~ che o fos poete! o vorès di colp rimâlu. (Pa). ~ adj ubog. che no i mancjave nuie (Sg). 97) 3. bibie ['bibie] f 1. il plevan. biblistiche [bi'blistike] f biblicistika f. vztrajen. svetopisemski. lavôrs di catalogazion di materiâl ~ e documentari (CIRF). ničemurnost f. preprost človek m. i fradis Karamazov. Cumò al dispon di une moderne sede tal cûr de zone universitarie. nadležen. ~. bevon [be'von] m pivec m.bevidore [bevi'dore] f ženska. mudljivost f. bibličen. bibitorie [bibi't‫כ‬rie] f FIG (šalj. preprost. presnet. biadut. Sabide ai 10 di Zenâr. od biât) m revček m. biadel [bia'dεl] (deriv. počasnè. bibliografie [bibliogra'fie] f bibliografija f. Nassût a ~ il 1 di avrîl dal 1909. → bevucjâ. memoralist. a bon pro di un podê legjislatîf ~ (Pa 03/12). Sâr Giorgio De Tina (Codroip. neodločnež m. težava f. ~ che o podès viodilu. (CIRF). biadel →. revček m. hvala bogu. ~ che le ai metude sul picjot (PauluzzoN). pijača f.) pitna daritev f. bibâ [bi'ba:] it (t. biadele [bia'dele] f revca f. razvedrilo n.. če bi bilo mogoče. il frutat. potujoča knjigarna. ju imprescj lenghistics e i servizis informatîfs di altris clapis.i m Bibbione. pijanka f. → bibion. puar ~. -ose adj predrzen.i fpl (Pulfar) Biacis. (Pa 03/12) 2. uboga f. Biblie ['biblie] f Sveto pismo n. Stant a la vision bibliche e cristiane de muart. knjižničarstvo n. pierdi timp in ~s zgubljati čas z neumnosti 2. biadin [bia'din] (deriv. il vin al bibe. (SiF 03/3. La vore par meti in sigurece cuintri i dams dal taramot lis vieris cjasis ancjemò abitadis al è un vêr ~. vissaris mês. bibiâ [bibi'a:] it obotavljati se. bevuçâ [bevu't∫a:] tr srkati. Avis). brut mostro! biacemai [biat∫e'mai] int če dá bog. bibliofilstvo n. la antighe peraule dai profets de ~. -iche adj bibliografski. bebec m. Avis). si discor sul avignî de lagune di Cjaurlis e di ~. al è une ore che al bibiè tor di chê sieradure. E difat i puartà une vecje ~. o sês ~. E i uceluts piulant / tal lôr lengaç: ”benedete chê man!”. biade adj 1. nabit. požirati. knjižnica f. ki se vzdržuje pijači (alkoholu). nol à podût gjoldi lis personis plui cjaris tal moment che plui i coventavin. i dirès: ”cun ce dirît?”.i m (Mueç) Bevorchians. medaiutis. ma la sô femine e je plui ~ di lui. šara f. Biblija f. Bibion [bibi'on] kr. reven. revček m. deriv. božec m. opit. knjižna zbirka 3. di Barcis. ~s di onôr.. nesrečnež m. lasse pûr lì. cu la viste fluscade parvie de ~. božec m. FIG goba f. → bebel (bebei). biât [bi'a:t]. Si pues domandâ altris informazions al ~. bevuçât [bevu't∫a:t]. ~. neodločna ženska f. vivût a cjaval fra il Vot e il Nûfcent. e je restade pôc timp dopo imbroiade. zadrževati se. naiven. a 93 (Pa). ma. bibieç [bibi'εt∫] m 1. dober. e par jentrâ inta chel gnûf des bibliotechis digjitâls mobilis. zabava f. biblic ['biblik]. od biât) m revček m. che a comunicaran par lengaçs audio (Pa 03/6). !bibìs [bi'bis] (t. Peraulis di Josef Malattia. -ude adj pijan. Il taramot das tangents nol à sparagnade nancje la "biade" Cjargne (don) 3. (BelFa). bibliofil [biblio'fil] m bibliofil m. bibì) m buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). biblioteconomie [bibliotekono'mie] f bibliotekarstvo n. biadaç →. Biacis [bi'at∫is] kr. popitek m. al è muart ai 26 di Lui. bibliobus ['bibliobus] m potujoča knjižnica. e deventave simpri plui biadine.. bibliografic [biblio'grafik]. -che adj biblijski. sflacje 2. bibion [bibi'on] m omahljivec m. Bianchi [bi'anki] m kolo (Bianchi). ~ che i bêçs ju ai achì pronts in cjase (F). ~ eletroniche elektronska knjižnica. Pre’ Aldo Moretti. l’insium di un om ridicul. Bevorcjans [bevor'qans] kr. pronicati. un nucli ~ e cuatris stazions di lavôr. (La 04/10). bibliograf [biblio'graf] m bibliograf m. -ade adj rahlo vinjen. dobrodušen. (Pa 02). puar ~ božec m. od biât) m revež m. zapleten problem. animadôr de Lote pe Liberazion e furlanist. materiâl ~ bibliografsko gradivo. bevilaghe [bevil'age] m abstinent m. počasnost f. ~. biadìn →. božec m. cun spazis par seminaris. bibì [bi'bi] m INF → bibìs. ce maniere si davuelzie la sô sensualitât? (Pa). biblist [bi'blist] (mpl bibliscj) m biblicist m. srebrati. coronuits e altris bibieçs di comprâ. bevût [be'vu:t]. ~ ! – lasse. . previdnež m. L’om par simpri. odlašatiati. bevude [be'vude] f 1. preklet. biadaç [bia'dat∫] (deriv. bibiôs [bibi'o:s]. vinjen.” ur dîs. zagata f. f Beatrice (IT). biadot →. A son disponibii: l’archîf dal mensîl. biblioteche [biblio'tεke] f 1. santuts. Biatrîs [bia'tri:s] os. il puar ~. cheste biade ploie che no finis plui! 2. ubog. tepec m. ~ m naivnež m. ki veliko pije.. bevucjât [bevu'qa:t] adj → bevuçât. a Cjaurlis.

ki jih je Hus pisal. ~ m 1. bielvedê [bielve'de:] m razgledišče n. Damâr. naivnež m. danica f. (Pa). ~ m 1. bielviodi [bielvi'odi] m čudežni prizor m. ~ co ko. e fâs la ~ tes mediis. vuê i Stâts son plens di debits e ~ scunîts. PROV Nol è ~ ce che al è ~. soredut produzions isoladis (Bidin e Bidine o il pulz e la pulze par cure di Andreina. cul butâ cjartis a cualchi bidinute. neumna ženska. bielorus [bielo'rus] adj beloruski. m Bernard m. cence vuacâ. celotno. biel a planc.i m (Cordovât) Belvedere. biciclete [bit∫i'klete] f (dvo)kolo n.. une des letaris che Hus al scrivè biel che al spietave che lu brusassin (Cadorini/furlan) eno od pisem. lepotnost f. in ~ na kolesu. bielit [bie'lit] adj luškan. šolski hišnik m. v celoti. v času ko je čakal. ”o dubiti che lu podarìn viodi prin di San ~ . Dree mi à invidade: se ~! Il concert di Lolli a Mortean. 2. bielonon [bielo'non] adj → bielon. (SiF 03/3. vzdrževalec m..bicelulâr [bit∫elu'la:r] adj bicelularen. bielite blancje [bie'lite 'blanqe] f BOT petoprstnik m (Potentilla).). (SiF 03/4. bicicletate [bit∫ikle'tate] f star kolo n. e je une des tantis personis che mi son plasudis estetichementri (Ta) 2. (Sg). ~ in gjambe lepih nog. lagodnost f. In particulâr la sô puisie e disvele une intonazion intimistiche. Bielgrât [biel'gra:t] kr. e lusi finalmentri la ~ (Pa 10/99).. „Buine” al rispuindè l’ustîr. cun tant di eliche.. dobro počutje n. bielis oris dolge ure. medtem ko. sijajen.e si meteve a mangjâ ~. e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. škatla f. no varês i comuts e il ~ di chenti. (BelFa).i f (Paulêt) Bellazoia. Bon. bicoche [bi'koke] f gorska koča f. fin al puarton. dopo di une gnot masse penze e durade masse a lunc. Bielvedê [bielve'de:] kr. dobro. lepo. il ~ di Rome rit f. Duncje il stât di un foton liniarmentri polarizât al è rapresentât di un vetôr intun spazi ~. bielite ma cjitine. biel che [bi'εl ke] co medtem ko. FIG luknja f. demin. v času ko.” ”San ~? . bidin [bi'din] m preprostnež m. come che a vevin za vût fat lis Republichis Baltichis. (bolj obič. (Sg).i. bidinut. srčkan. srčkan. čeden. Intant che E.i m (Paulêt) Belvedere. ~ sôl čisto sam. Ma. bicikel m. meti in ~ . bielot [bie'lot] adj ličen. udobnost f. rivât a ~. bielevoie [biele'voie] f nevoščljivost f. biel cjalantlu fis. biel avuâl [bielavu'a:l] adv popolnoma. vzdrževalka f. biel a pueste [bielapu'este] adv nalašč. cjalâ di ~ ?? . grda šala 4. ravnokar. un frut di ~ . fruts che a jemplin dute la vile di ligrie e di ~ .i. udobje n. bielon. Bielvedê Di Cordovât [~ di kordo'va:t] kr. sijajna f. bielonon. (Sg). vse do konca. fâ la ~ zavidati nekomu. al cirive un campanel su la colone dal puarton.(O). 9-18) Bidin [bi'din] os. bidine [bi'dine] f preprosta. di ~ dì ob belem danu. biel principi [bielprin't∫ipi] m popolni začetek: dal ~ z vsega začetka. da ga bodo zažgali. m Bicinicco (UD). umazano stanovanje n. umirjeno. bidimensionâl [bidimenzio'na:l] adj FIZ dvodimenzionalen. demin. čeden. bielonon) adj izvrsten. ~ ~ lepo počasi. che al cjât?” ”trê dîs dopo dal Judizi Universâl”. SFF (CoUd). al à viodût ch’a èrin i palûs e li’ marinis e (Natisone). (ProvBr). il ~. la Gjeorgje (Pa 03/5). ~ adv kar. biceličen. si rangjave ancje a vendi sperancis a bon presi.i m (Aquilee Ud) IT Belvedere. Dome dopo un dîs minûts al incrosà un vieli in ~ (Sg). une volte un miedi. biel planc [biel'planc] adv zelo počasi. il sflandôr dal rituâl (Bel). ma no lu cjatave. bielit. goljufija f. najboljši. bielsôl [biel'so:l] adv (neknjiž. mastiant a lunc e cjalant fûr dal balcon. Une volte che al nadave ~ framieç lis canelis (Zili). E chel ~ romanç di fantassience dal ’53 di un ciert Robert Rainbell? (Ta). Lis ascosporis (3. UD). osvajati (žensko). Bielvedê Di Aquilee [~ di akui'lεe] kr. poželenje n. FIG prevara f. bielot. lepo n. → belece. neumnež m. al veve un purcit ~. Sì. prikupen. bidinute. atrakcija f. E chest al devente un apel par ducj chei che a crodin te Art e tal Biel (Pa 06/1). vsekakor. al à bielote simpri stade. (Ta). privlačnost f. Sabide di sere beh jo o soi rivade tardute a mortean (Furlanist) 3. al beveve biel planc al vignì drenti un altri aventôr (Sg). al à il so ~ nekaj lepega je v njem. . fâ lis bielis a dvoriti. za časa ko. razgledna točka f. ljubek. Bielvedê Di Marsuris [~ di mar'suris] kr. bidel [bi'del] m šolski sluga f. cence flât e cence fanâl. 9). bicikel m (slabš..i m → Belgrât. biel [bi'εl] (pl biei) adj 1. ~ lant a fâ une visite intune famee. trasparentis e tarondis a la fin. lepo počasi. cu la ~ e la maiestositât dal so ceremoniâl. la Ucraine. chê more. do dobra (poudarja sledeč pridevnik). ure in ure. čar m. ~ a planc → bielaplanc . fate di ~ ma ancje di spiete e di ingòs (La). dober. precej. ~ il cjan al strissinave la cjadene diluncvie il fil di fier. (PauluzzoN). Une dì al veve fat un ~ aparechio di len. (ProvBr) 2. bilit).5-5 x 7-11 µm) a son bicelulârs. bieluçut. ročka f 2. lôr si cjacin ~ / dongje plui che mai. PROV Par cognossi il ~ bisugne viodi il brut. cussì si impensisi dome il ~ (MazzonIol). lepota f. zadnjica f. mirno. bidon [bi'don] m 1. ljubkan. E. čisto. ravno ko. bielece [bie'lεt∫e] f 1. . jutranjica f (zvezda). Bielestele [biele'stεle] f ASTR Venera f. bielon [bie'lon] (t. se i soldâts cjariâts di sbigule disertassin ~. la ~. Dimpeç. s kolesom. o sai che a Cerneglons chei di Franzoe / fadin la ~. brez izjeme. la Azerbaijan. Bielezoie [biele'dz‫כ‬ie] kr. ma a di chel che al va indenant porconant cun tun ~ vecje. Dal ~ de sô ativitât la cooperative e à prudelât la sô programazion radiofoniche cun la organizazion.. lep. zavist f. bielonone [bielo'none] f izvrstna f. chê biele fantate là.i m Belvedere (Povoletto. Chei che ancjemò in dì di vuê no àn declarât lis sôs intenzions a restin: ~. Ciceri.) → bessôl. srčkan. dvoceličen. deriv. Bielorussie [bielo'rusie] f GEO Belorusija f. Belorus (Belorusinja) 2. bidele [bi'dεle] f šolska sluga f. bieluçat [bielu't∫at] adj ličen. Bicinins [bit∫i'nins] kr. čeden. bielstâ [biel'sta:] m dobrobit m. ma la liturgjie. biel a planc [biela'plank] → biel planc. al è ~ ce che al plâs. namenoma. lepota f. ~ stufade do dobra naveličana. šolska hišnica f. → planc. LING beloruščina f.

bielzà [biel'dža] adv že; nekdaj; sedaj (pa); se chest
percors di “maternitât” Aquilee lu à fat ~ tai secui passâts (Pa 02/12); se no doprin ju imprescj juridics che a àn ~ a disposizion (Pa 03/5); → benzà. bienâl [bie'na:l] adj dvoleten; bienalen, bienalski; ~ f bienale m; Bienâl di Vignesie ART beneški bienale (umetniška razstava); Al à partecipât a la Bienâl di Vignesie. (GE). bieni [bi'εni] m dvoletje n, dveletno obdobje; dveletni študij; e à refudât di dividi la discussion su la delocalizazion di chê sul recupar de produtivitât pal prossim ~. (O). Biêr [bi'e:r] kr.i f (Cjavàs) IT Bieri. bifocâl [bifo'ka:l] adj dvogoriščen, dvofokusen, bifokalen; i bifocâi dvogoriščne leče; un pôc pletut e intôr i ~. bifocalisim [bifoka'lizim] m bifokalizem m. big-bang [big'bεnk] m FIZ big bang, prapok m (teorija o nastanku vesolja); E si svindiche tirantnus dentri ancje nô in cheste disgregazion o deflagrazion finâl, un “~” che al à il savôr di un “flop” cosmic (Pa 02). bigarin [biga'rin] m (pri dečku) penis m, lulček m; → bagai, cicinut. bigat [bi'gat] m (od sviloprejke) buba f; e il fî dal om, che al è tanche un ~. (Bibl-Jop). bigatarie [biga'tarie] f → bigate. bigate [bi'gate] f predilnica f, svilopredilnica f. → bigatarie. bigatin [biga'tin] m svilar m, svilorejec m. bighe I ['bige] f F kurec m, kurac m; jessi a grado, distirât sul savalon, a menâmi la bighe e tirâ claps ai frutus che.. (Furlanist); → cuaiat, çoçul, pisse, sivilot. bighe II ['bige] f (rimski voz) dvovprega f; bignâ [bi'ña:] it → bisugnâ. bigoce [bi'got∫e] f mapa f, šolska torba f, torba f; Ustine a ridè viodinju a poiâ lis bigocis e ur disbotonà i grimaluts. bigogne [bi'gogne] f → vigogne; E je ancje vere che in putropis fameis di mieze ~ si va bandonant il lengaç locâl (La 07/02) bigolâr [bigo'la:r] m testeninar m. bigolon [bigo'lon] m makaron m. bigot [bi'g‫כ‬t] m pobožnjak m, svetohlinec m; e ogni riserve o proteste e je dome un "revoc di un perbenisim rangit e ~ (Bel); →cjitin, patafebancs. bigotarie [bigota'rie] f 1. pobožnjaštvo n, svetohlinstvo n; → cjitineç 2. (kolekt.) pobožnjakarji mpl, svetohlinci mpl; va la ~ pa lis glesiis. bigotisim [bigo'tizim] m pobožnjakarstvo n, svetohlinstvo n, licemerstvo n. bigul ['bigul] m (drobni) rezanec m. bigulere [bigu'lere] f dolgoveznost f, dolgovezen govor m, marnjanje n, oštevanost f; invezi di tacâ une ~ su la moralitât dai umign di chest mont. bikini [bi'kini] inv bikini m. bilabiâl [bilabi'a:l] adj LING dvoustničen, bilabialen; ~ f LING dvoustničnik m, bilabial m. bilanç [bi'lant∫] m 1. bilanca f 2. FIG bilanca f, obračun m, pregled m; e cussì a son lâts indevant fin al 1924 o 1927 cuant che i fassiscj e an obleât a fâ il ~ unic. (Pa Vicinia).

bilaterâl [bilate'ra:l] adj dvostranski, obojestranski,
bilateralen; mutisim causât di une lesion ~ dai lobis frontâi (SiF 02/1). bilateralmentri [bilateral'mentri] adv dvostransko, obojestransko, bilateralno. bile ['bile] f 1. ANAT žolč m; 2. FIG srd m, jeza f; jo, infat, o viôt che tu sês tal marum de ~ e tai leamps de tristerie (Bibl-Az). bilengâl [bilen'ga:l] adj dvojezičen; al è stât presentât a Udin il Grant Dizionari Bilengâl Onde); ~ m dvojezični m, dvojezičnež m, dvojezičnik m; Cemût fasino i bilengâi a capî e a produsi lis peraulis? (SiF 03/4, 97-114). bilenghisim [bilen'gizim] m dvojezičnost f, bilingvizem m; Al è di agns che in Friûl si cîr di di inserî il ~, tes scuelis e tes istituzions (Leng). bilenghist [bilen'gist] (pl bilenghiscj) m dvojezičnež m, dvojezičen človek m. bilenghistic [bilen'gistik], -iche adj dvojezičen; tabelis bilenghisticis dvojezični krajevni napisi; (Pa 02/12) biliart [bili'art] m biljard m; Pes ostariis, in te stazion, suntun biliart, e plui di râr durmî sui bancs lis oris no passavin mai...(bakan). bilic ['bilik] m ravnotežje n; in ~ v ravnotežju metude in ~ tra cîl e bosc (Pa 06/1). bilicun [bili'kun] m pokal m, velik kozarec m; kupa f. biliet [bili'et] m 1. vstopnica f, vozovnica f; biliets di nâf ladijska vozovnica; Pe esposizion a son stadis tiradis dongje passe 200 fotografiis, biliets di nâf (Pa 05/12); gjavâ il ~ pokazati vozovnico; cence paiâ ~s; ~ zornalîr dnevna vstopnica; savint che par paiâ 1 etar di nêf artificiâl a coventin sù par jù 7 mil “biliets zornalîrs” (Pa 03/11) 2. kartica f; ~ di visite vizitka f; E pardabon il cjavedâl al jere il capitâl par une famee furlane, stant che al jere il simbul, il "~ di visite" de cjase (Scf) 3. listek m. bilietarie [bilieta'rie] f prodajalna vstopnic, vozovnic; ven a stâi che no jere la sagristie (dulà che cumò e je la ~) (Pa). bilietinâr [bilieti'na:r] m prodajalec m vstopnic, vozovnic. bilietut [bilie'tut] m listič; sporočilce na lističu; Tal ultim, no podint fevelâ, al scriveve bilietuts. (Bel); bilinguâl [bilingu'a:l] adj → bilengâl. bilinguisim [bilingu'izim] m → bilenghisim. Biliris [bi'liris] kr. i f (Magnan) Billerio; organizât in memorie di Meni Ucel, poet e artist di ~ (Pa 03/2). bilisiâsi [bilizi'a:si] (t. sbilisiâsi, imbilisiâsi) refl po-, o-lepšati se, o-krasiti se; a tacarin a sburfinâsi, a petenâsi, a imbilisiâsi; → sbilitâsi. bilisie [bi'lizie] f 1. po-, o-lepšanje n, o-krašenje n; okras m; Tal difûr bilisiis di Comun. (CoTav) 2. nakit m, dragulj m, ovratna verižica f; Ma lis veris bilisiis dal Domo a son i frescs dai absits, ducj dal Tresinte. (areagroupeditore). bilit [bi'lit] adj ljubek, čeden, srčkan, prikupen, lep; → ninin; ~ m 1. INF igrača f, razvedrilo n, zabava f; (bolj obič. bebel, bebei) 2. poklon m, laskanje n, pohvala f; nežnost f, ljubkost f; al tacà a bussâlu e a fâ i mil cjarecis e ~s; → bilite. bilite I [bi'lite] f ZOOL podlasica f (Mustela nivalis) ; I sôi vôi, taiâts a mieç des lints dai ocjai, a semein chei de ~. (BrLi) 2. FIG (šalj.) demon m, hudoba f, kuga f,

hudič m (človek); un mostro, une ~, un vuerîr cence magle e ni pôre. bilite II [bi'lite] f laskanje n, prilizovanje n, ljubkovanje n; poklon m, kompliment m; pôc valin lis promessis e mancul lis bilitis; → bilit. biloi [bi'loi] m vrtiljak m; i svoladôrs a fasevin un ~ par aiar; → cavalarice. bilôs [bi'lo:s], -ose adj žolčen, žolčast, jezav, togotljiv, nagle jeze; chel temperament ~ e fastidiôs. bime ['bime] f jagnjica, ki po enem letu ni jagnjila. bimestrâl [bimes'tra:l] adj dvomesečen, bimestralen; ~ m dvomesečnik m; prontât il so lunari pal 2006 e lu à dât fûr cul ~ “ Emigrant ” (Pa). bimestri [bi'mεstri] m dvomesečje n, bimester m. bimetalic [bime'talik], -iche adj TEH dvokovinski, bimetalen. bimilenari [bimile'nari] adj dvatisočleten; ~ m dvatisočletnica f. bimotôr [bimo'to:r] adj dvomotoren; ~ m dvomotorno letalo n, dvomotorec m. Bin ['bin] furl. priimek BIN GIUSEPPE (Vile di Var 1689 - Glemone 1773)(GE). binari [bi'nari] adj 1. binaren, dvojen, iz dveh enot 2. KEM, MAT binaren, dvojiški; ~ m ŽELEZ tir m ; proga f; ~ muart slepi tir; jessi suntun ~ muart FIG biti v slepi ulici; biel che i predis des monts a jerin suntun ~ muart. (BelAlci). bindâ [bin'da:] tr ob-, pre-vezati, poviti; cjatât picjât cui voi bindâts e cu lis mans e i pîts peâts (Pa 04/05); un frut bindât povit otrok. binde ['binde] f povoj m, ob-, pre-veza f. bindel [bin'del] m trak m, vez f; e je stade rinfuarçade cuntun ~ di fibris di carboni e resine epossidiche .. intant chê altre e je stade parzialmentri taponade ..(SiF 03/3). bine ['bine] f skupaj zlepljeni kruhki; La camarele i puartà un cuart di neri, une ~ di pan e ..(Sg); binidî [bini'di:] → benedî. binidizion [binidizi'on] → benedizion. binocul [bi'n‫כ‬kul] m daljnogled m. binoculâr [binoku'la:r] adj binokularen, dvoočen; ~ m daljnogled m; al ven studiât e determinât, ancje in gracie de osservazion cul ~. (CoUd) binomi [bi'n‫כ‬mi] m MAT binom m, dvočlenik m ; che a prudelin la instituzion di un sogjet politic disferent, duncje no concorenziâl, ma ben autonim e bon di mantignî in eculibri il ~ teritori/int. (Pa 04/02) binore [bi'n‫כ‬re] → buinore. bintar ['bintar] m brezdelnež m, lenuh m, nepridiprav m, potepuh m; fâ il ~ potepati se, lenariti, postopati; Ducj o cjatìn alc de nestre vite in chê dal fi che al scjampe par fâ il ~ (Bibl-Lc); ~ adj potepuški, klateški, len; Spieli di cheste vite bintare a forin lis sôs poesiis (Ponte). binte ['binte] f vitel m (dvigalo), vozna vijača f; Udin po cu lis bintis al tirarà in mieç la culine.. binzinar [bin'ar??] f ?? O fasìn il plen e il binzinâr nus da informazions. (Pa 06/3). bioarchiteture [bioarkite'ture] f bioarhitektura f; La plui cualificade esperience didatiche di ~ e je tacade vie pal mês di Mai. (Pa 04/05). biocenosi [biot∫e'n‫כ‬zi] f BIOL biocenoza f. biochimic [bio'kimik], -iche adj biokemičen; ~ m biokemik m.

biochimiche [bio'kimike] f biokemija f; Angelo Vianello, professôr di ~ vegjetâl (SiF). bioclimatologjie [bioklimatolo'ăie] f bioklimatologija f. biodegradabil [biodegra'dabil] adj BIO, KEM biorazgradljiv, biološko razgradljiv; tornant a doprâ ju imbalaments, compostant lis scovacis biodegradabils. (Pa/Buteghe). biodinamic [biodi'namik], -iche adj BIOL, AGR biodinamičen; Dal mês di Jugn, lis organizazions agriculis pe produzion biologjiche e biodinamiche dal Friûl (Pa 03/12). biodiversitât [biodiversi'ta:t] f → biodiviersitât. biodiviersitât [biodiviersi'ta:t] m biološka raznovrstnost f; E puartarà indenant iniziativis par studiâ, difindi e promovi la ~ des plantis e dai nemâi dal Friûl. (Pa). bioecolic [bioe'k‫כ‬lik], -ighe m bioekolog m. bioecologjic [bioeko'l‫כ‬ăik], -iche adj bioekološki; organizât de sezion di Puart de “Associazione architeture bioecologjiche”. (Pa 04/05) bioecologjie [bioekolo'ăie] f bioekologija f. biofisic [bio'fizik], -iche adj biofizičen; ~ m biofizik m. biofisiche [bio'fizike] f biofizika f. biogas [bio'gas] f bioplin m. biogjen [bi'‫כ‬ăen] adj biogen. biogjenesi [bio'ăεnezi] f biogeneza f. biogjenetic [bioăe'nεtik], -iche adj biogenetski; biologje, de economie, dal tierc mont, de ingegnerie biogjenetiche, de sessualitât, de contracezion, de omosessualitât (Pa); ~ m biogenetik m. biogjenetiche [bioăe'nεtike] f biogenetika f. biogjeografie [bioăeogra'fie] f biogeografija f. biograf [bi'‫כ‬graf] m življenjepisec m, biograf m; Nol sarà costant te produzion poetiche, par dedicâsi ancje a atres ativitâts tant che gjornalist ~ e regjist (Furlanist). biografic [bio'grafik], -iche adj življenjepisen, biografičen, biografski; Se si da une olmade intun dizionari ~..(scritorsfurlans). biografie [biogra'fie] f življenjepis m, biografija f; Revision, atualizazion e publicazion des biografiis di furlans inlustris (CIRF). bioincuinament [bioinkuina'ment] m biološko onesnaževanje n; cussì come che i gjenetiscj no son competents di ~ .(Pa 05/04) bioingjegnerie [bioinăeñer'ie] f biološki inženiring m. biolic [bi'‫כ‬lik] m biolog m, naravopisec m; Al po stâi che al rivarà ancje il zovin ~ Manuel (CoUd). biologjic [bio'l‫כ‬ăik], -iche adj biologičen, biološki; control ~ biološko nadzorovanje, biološki nadzor; Chescj risultâts a son il pont di partence par il disvilup di metodis di control ~ de malatie. (SiF 03/4, 9) biologjichementri [bioloăike'mentri] adv biologično, biološko. biologjicitât [bioloăit∫i'ta:t] f biologičnost f, biološkost f; midiant dai criteris de justizie, de eticitât, de sustignibilitât, dal sparagn energjetic, de ~. (Pa/Buteghe). biologjie [biolo'ăie] f biologija, naravopisje n; isal util fâ tradusi.. articui e saçs par furlan (salacor di inzegnarie e di ~)? (Pa 02/10-11); ~ aplicade uporabna biologija; Dipartiment di Biologjie Aplicade a la Protezion des Plantis, Universitât di Udin, Italie. (SiF 03/4, 9).

bioluminessence [biolumine'sεnt∫e] f BIOL bioluminescenca f. biomasse [bio'mase] f biomasa f; I microrganisims che a costituissin il pantan a son clamâts ~ mentri i incuinants a son clamâts ancje substrât. (SiF 03/4, 73-84) biomecanic [biome'kanik], -iche adj biomehaničen; La muse de fantate, cence il rest dal cuarp, tal mieç dai sarpints, fier e struturis biomecanichis: (Ta) biomecaniche [biome'kanike] f biomehanika f. biometeorologjie [biometeorolo'ăie] f METEO biometeorologija f.. biometrie [biome'trie] f BIO biometrija f. biometric [bio'mεtrik], -iche adj BIO biometričen. biondate [bion'date] f ?? che la vere stele de ghitare tes Cybele e je naturalmentri la ~! (Ta) bionde [bi'‫כ‬nde] f plavolaska f, F bionda f, blondinka f. biondine [bion'dine] f plavolaska f; ti visitu chê ~ cui ocjâi, dôs tetis par ca, cun chê musute di pipine, viestude di ros... (Tolazzi). biondut [bio'ndut] adj plavkast, svetel; E driu i fantassins apena cunfessàs cui calsetòns blancs e i ciafs bionduts tosàs. (Pasolini) bionic [bi'‫כ‬nik], -iche adj BIO bioničen; Nissune pôre, Paris. Tu âs ancjemò timp” mi dîs il gno elaboratôr ~.(Ta) bioniche [bi'‫כ‬nike] f BIO bionika f. biont [bi'‫כ‬nt], bionde adj plav, plavolas; svetlolas; Al è ~ e sec e al cjamine spedît cun sô mari (Ta); e veve une lungje strece bionde, fate sù tun biel cocon (MazzonIol); ~ m plavolasec m; al ultin ~ po zadnji modi; viodit là chê tâl vistude / cun gran pompe al ultim ~. biopiraterie [biopirate'rie] f biopiratstvo n; Tra brevets e biopiraterie (Pa 05/04). bipolâr [biopo'la:r] adj bipolaren; Si podeve cjacarâ di ordin ~, cuntun statût di superioritât pai Stâts Unîts (Pa 04/07). biopsie [bio'psie] f MED biopsija f; Une ~ stereotasiche e à clarît che il tumôr cerebrâl al jere un glioblastome....(SiF 02/1) bioptic [bi'‫כ‬ptik], -iche adj bioptičen. biosfere [bios'fεre] f BIO biosfera f. biosintesi [bio'sintezi] f biosinteza f. biostabilizâ [biostabili'dza:] ?? Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). biostratigrafie [biostratigra'fie] f biostratigrafija f. biotecnologjic [biotekno'l‫כ‬ăik], -iche adj biolotehnološki. biotecnologjie [bioteknolo'ăie] f BIO biotehnologija f; a cjalin cun simpatie cheste “inovazion” puartade indevant de ~. (Pa 03/12). bioterapie [biotera'pie] f MED bioterapija f. biotine [bio'tine] f KEM biotin m. biotop [bi'‫כ‬top] m BIOL biotop m. bipartisan [biparti'zan] adj POL dvostrankarski; dal moment che vuê il «grant Compatât constituzionâl “~” (Pa 03/5). bipartitic [bipar'titik], -iche adj POL dvostrankarski. bipartisim [biparti'tizim] m POL dvostrankarstvo n, dvostrankarski sistem. bipartit [bipar'tit] adj POL dvostrankarski. birarie [bira'rie] f 1. pivnica f 2. pivovarna f, pivarna f; ~ Moretti ...(Sclese) birbe ['birbe] f v: bati la ~ beračiti, klatiti se.

bire ['bire] f pivo n, pivce n; Biele Ingvild cu la ~ in man pontade (Ta) .. s pivom v roki .. birefranzent ['bire] f birefrangent (ang.); che a interagjissin cun polaroids e cristai birefranzents. (SiF 03/3, 9-18). Birgjite [bir'ăite] os.i. f Brigita. biribìs [biri'bis] m vrsta igre na srečo. birman [bir'man] adj burmanski; eroi da l’indipendece birmane te lote par diliberâsi de paronance anglese (Pa 02) heroj burmanske neodvisnosti; e vierç une gnove pagjine pe storie dal popul birman. (Pa 02) v zgodovini burmanskega naroda; ~ m Burmanec m; Birmane [bir'mane] f Burmanka f. Birmanie [bir'manie] kr.i f Burma f; comant de zonte militâr che e parone in ~ ki vlada v Burmi. biro ['biro] f kemični svinčnik, kuli m, kulica f; Alore al molà la biro e al jevà impins. (PauluzzoN); pene ~ kemični svinčnik; O cjoli un pâr di penis ~ e (BrLi). birocin [biro't∫in] (demin. od biroç) m 1. četverosedežna kočijica f; 2. otroški voziček m; è un gotic che al zire cul so ~; la rovede e à un disc di metal par esterni (Ta); i fâs rivoc un’altre femine, Rossana, biel che e sburte il ~ (Pa 06/2). biroç [bi'r‫כ‬t∫] (pl [bi'r‫כ‬ts]) m koleselj m, voz m, voziček m; il ~ nol va! tako ne bo šlo (več)! I de une man a sburtâ il so ~. (Sg). birze ['birdže] f F bicikel m, kolo n. Birzite [bir'džite] os.i. f → Birgjite. bis I ['bis] adv še enkrat; o berlìn a clare vôs “Zugabe”, ven a stâi ~. (Pa 06/3); ~ adj dodaten, izreden; al à il numar 522/~ (Pa 02). bis II ['bis] (pl invar.) m 1. (t. bise) kača f; il Bût al è come un ~ pe grave sporcje 2. FIG človek nagle jeze, kolerik m; tu sês un ~. bîs ['bi:s] (t. grîs, fumul) adj siv, pepelnat, pepelnast; zeč, hudoben; vacje bise. bisacje [bi'saqe] f bisaga f; Invessit cumò cui che al à un sac che al cjapi sù ancje la bisacje e (Bibl-Lc); → sacoce. bisat [bi'sat] m → bisate. bisate [bi'sate] f (t. bisat) ZOOL jegulja f; Mi sbrissave des mans tanche une ~ o une pavee. (BrLi); che dopo vê gramolât tal laip di Rome al scuvierç la sô vene furlaniste, a la ~ plui voltis trombade che e tente di gnûf (Pa 06/3); → inzile. bisavon [bisa'von] m → basavon. bisbetic [biz'bεtik], -iche adj čuden; čudaški, muhast; ~ m čudak m. bisbetiche [biz'bεtike] f čudakinja f; E jere une ~ co e leve a scuele e, cundut che e je piçulute, e je cence cûr. (ShW). biscantîr [biskan'ti:r] m ARH ostrešni tram m; cjadenis di cuviert e ~s. biscot [bis'k‫כ‬t] (t. piscot) m piškot m; o cualchi ~ pal sant, come che o fasevi jo cuant che o jeri frute...(friulinelmondo). biscul ['biskul] m (redko) gugalnica f; (bolj obič. niçul). bisegul [bi'segul] m čevljarski gladilnik m; E chest cjaliar cul ~? (Mucci) bisessuâl [bisesu'a:l] adj dvospolen; ~ m biseksualec m, biseksualen moški, biseksualna ženska.

par ogni tant dreçâ il ~ cjâf e molâ ronadis. Al dì di vuê ce sperancis puedial vê un che al à passât i trente. a cjaparin la strade de ~ (Bibl-Az)// < gr. bitâ [bi'ta:] it → betâ. 12. blancje adj 1. brenčanje n. bezjaško narečje. o sin corets viers la stanzie indulà che lui. → glove. i bisons des pradariis americanis (A). blancon. ~ m 1.. salacôr. i bisnevôts. siv 3. bisighin I [bizi'gin] m ZOOL ?? (Tringa alpina). -che adj bezjaški. (Natisone/furlanis). nepričakovano. no tu vevis une piel di ~?” (Ta). (ProvBr). . bisugnâ [bizu'ña:] (samo 3. snežni 4. si trate di mandâi indaûr un mes ~ cjalcjant il boton di rispueste (Cad) 5. a esistin lenghis e feveladis diferentis: talian. (Pasolini) bisugn [bi'zuñ] m → dibisugn. La ~ napoleoniche. a jerin poiadis dôs bicicletis gnove. blacje ['blaqe] (t. -ve adj moder (barva). Bistrigne [bist'riñe] kr. i f (Starançan) Bistrinja f (IT Bistrigna). ~ tanche un peçot/ ~ tanche un dint di cjan popolnoma bel. bit ['bit] m INFORM bit. bisugnôs [bizu'ño:s] adj potreben. HIST. blancat ['blankat] adj → blancjat. naravnost. viličenje n. (Sg). (Mar). dâ di ~ (po)beliti. O varessin ~ che cualchidun nus des un jutori di supuart (Pa 02). bisson [bi'son] m TEKSTIL bisus. drobnarija f. cuntun façolet ~ parsore de siele. bisugne bati la ale come il gjal .bisessualitât [bisesuali'ta:t] f dvospolnost f. e ce che al è necessari bisugne fâlu (Pa) . neri su ~ FIG črno na belem. (ProvBr). belež m. na pol zastonj. bisibili [bizi'bili] m hrušč m. bisugne [bi'zuñe] f potreba f. ch'a siga. bis) kača f 2.. (Bel). belina f 2. Un ~ cul biter. Bezjak m 2. biter ['biter] m grenko žganje. protirevolucionaren. sec. eco là i biei crepons che o vês ridots i morârs cul tignî i bivotins. (Sg). Bitinie [bi'tinie] kr. belo. blanc ['blanqe]. cizara f (Lathyrus sativus). un rus ~ di Odesse rivât ta chestis landis tal 1963 e (Pa 7/2000). tende di ~ rosse. perilo n 5. neizpolnjen. bisignele [bizi'ñele] f malenkost f. belec m. → dibisugne. ~ di piel belec. neumnost f. e di traficâ par mâr cun Bizantins e cun Sarasins. bivort [bi'v‫כ‬rt] m bifurkacija f. (La 07/04). zapustiti neki usodi. blanchiç. in pont e in ~ odenkrat. taii chês bissis. blanchete ['blankete] f → blancjete. debil e (Ta). navada f. blancjiç. FIG zmeda f. bisocje [bi'zoqe] f BOT čičerka f. bisteche [bi'son] (t. (Pa 02). jo intant taponi dutis lis grispis / che o ai te muse cun stucs e sblacjis. ~ m revež m. intant che noaltris furlans ocidentâi si domandavin: (Pa 03/6). bivariade [bivari'ade] f bivoltin [bivol'tin] adj (pri sviloprejki) ki se rodi dvakrat v letu. (BrLi). je treba postoriti. bisodie [bi'zoqe] f ?? La ~ e je lade indevant par mês. lassâ in ~ opustiti. (Pa 05/07).(JM) Bizantine [bidzan'tin] f Bizantinka f.. sblacje) f 1. il ~ dal voli beločnica f. belogardist m. ~ m 1.…. svinčena belina f 2. tor atòr dal breàr e i bistròcs risìns dal prin bal da l'an. / pa chê ~ viere de stagion. ubogi m. belilo n. il ~ dal ûf beljak m. bivorcjâsi [bivor'qa:si] refl (neobič. bizantiniste [bidzanti'niste] f bizantinistka f. ma al jere ancje cualchidun mandât. restâ in ~ ostati brez vsega. orkan m. bissabove [bisa'bove] f → bissebove. to kar je potrebno.) razcepiti se na dvoje. bizantin [bidzan'tin] adj bizantinski. insuazade di une tende di ~ rose (PauluzzoN). blancjon. zimski. che la partecipazion a la Italie a la vuere al è stât un at. Bithynia. par un ~ e un neri za zelo nizko ceno. Bisiacs [bizi'ak] → Sant Pieri Dai Bisiacs. ~ e neri črno-belo. blancjut. 4. sul çoc forest e su lis stradis. ~ e gradês. dî ~ al ~ e neri al neri povedati resnico. bitince [bi'tint∫e] f domačnost f. reven. bison(t) [bi'zon(t)] m ZOOL zober m.i f Bitinija f stara provincija v Mali Aziji. a timp pierdût. 2. e à di pierdi la vite par une liberazion che le viodaran. an ~. (t. sloven. blancjiç) adj belkast. bisest [bi'sest] adj prestopen. fina lanena tkanina. Pablo Korchenewski. beljak m. ŠAH beli m 8. bisetimanâl [bisetima'na:l] adj dvotedenski. blâf ['bla:f]. (lasje) dolg koder m. necessaris ancje se no suficients. protirevolucionar m. vê ~ potrebovati. ~ m Bizantin Bizantinec m. bisse ['bise] f 1. bizon m. La ~ al è miôr insumiâle viodût i presits. furlan. bezjaščina f. belo vino. ubog. 10. deriv. bistroc [bis'tr‫כ‬k] ?? zent ch'a zuja. al è ~ di piel. bizantinist [bidzanti'nist] m bizantinist m. (Pa 7/99) 7. POL beli m. neri su ~. Tal nerum la tension e je dute tal ~. bisnevôt [bizne'vo:t] m pravnuk m. blanchet. blanchiç [blan'kit∫] (t. običaj m. tur m. Int sielte fra i plui ~. ciklon m. otročarija f. tant di cjapâsi alc. blancjit. PROV Prime di dî une peraule. (močan) vrtinčasti veter m 2. In tes mês confessions setimanâls o bisetimanâls (BelFa). belež m. belogardističen. an cence sest prestopno leto. bel. (BrLi). 9. osivel. 3. Ma chest fat nol è dabon capitât in pont e in blanc. HIST.. (bassafriulana). razcep m. blancjat. biseksualnost f. bizantolog m. Prime di dut i de di ~ e podopo al pensà ‘e mobilie. Fûr de barconete. . POL beli . bisighin II [bizi'gin] m → sbisighin. beločnica f. Bisugne là a durmî cence fâssal dî e jevâ cence fâsi clamâ . bislunc [biz'lunk] adj podolgovat.. Capo. EKO bianko ček. bismul [biz'mul] m (pl bismui) ZOOL mezeg m (križanec med konjem in oslom). bissebove [bise'b‫כ‬ve] f 1. Bisugne vê pazience cun te (FVG) Potrebno je imeti potrpljenje s teboj. edn. mi bivorcji come un arbul.) it potrebovati. ropot m. (Natisone/furlanis). bizantologinja f. Par fâ bisugne scomençâ . bisiac [bizi'ak]. (Sg). vihar m. come tal disgot di une brumace daûr a sfantâsi. ropotanje n. prazen list 6. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere . pisteche) f dušeni goveji zrezek. al faseve bisignelis. e al à metût. pretres m. Un blanc cul ~. 11. (bassafriulana). (ProvBr). Rivâts intal so curtif. vihar m.. belilo n. prazen. La fantate e continuave a cjalâlu cui voi blâfs e licuits (Daidussi).

suknjič m.. scussâ blestemis izreči kletvice. blok m. bel(ja)vina f. krmilo n. njivica. che Rita e veve jemplât di ~ ducj i filistrins dal curtîl. incolpât di ireligjositât. → imblecâ. žitarica f. blanculine [blanku'line] f (šalj. une rivoltele in man. blave ['blave] f 1. TEH. .. žitnica f.. ~ m 1. sodrga f. blichignais. l’infirmîr al gambiave i ~s.i m Blaž m. ma dabon in cumò. pola f. doi vogluts dolçs e un ~ di lenghe rosse (sf) blimp ['blimp] f ?? blinde ['blinde] f (pločevinasti) oklop m. a bleons na kupe. uniche mê sperance in tant frangent / jere dàun barbe un ~ di ereditât 4. in chel paîs al è une ~ . cospetâ. pontais. Pensant ai cuatri dîs che mi tocje vivi. cicorie. blancjon [blan'qon] (t. zveza f (npr. (Natisone/varie). v trumah. capa f. juste in face de glesie di sant ~. Blessan [ble'san] kr. blok m. (O). jevâ sù la bandiere di Allah su ogni ~ di tiere de Palestine (Pa) 6. blok m 5. Blâs ['bla:s] os. blicut [bli'kut] m ?? Camilla e je une montagne di pêl neri. i f m (Codroip) IT Biauzzo. masa. blecâ [ble'ka:] tr → imblecâ. blestre ['blestre] f šibra f. lu vuluce tal ~ . a contavin i nestris vielis che chel ~ che o viodis nol è altri che farine. → blancjece 2. cun Gjesù Crist. → blaudinarie. tal saludâlu la viele a veve il sblec [blec]. li di une femine di non Marie (Pa 03/12). / fâs cont come tre taulis dutalplui 5. blanchisie [blan'kizie] f → blancjece. blede . trohica f. drobec m. → blanchiç. blavarûl [blava'ru:l] m žitar m. e radicâl fra i doi blocs saltâts fûr de seconde vuere mondiâl (Pa 03/10). ~ sovietic HIST sovjetski blok 4. par protestâ cuintri di chest ent acusât di vê sperimentât in Friûl.. beležnica f. trgovec z žitom. AVTO. blancjete [blan'qete] (t. izreči kletvice. blestemadôrs. brocui. ~ tanche une lipare zverinsko preklinjati. listič m. blasim ['blazim] m graja f. (JM. prebrisanec m 5. tu scussis blestemis a ogni vierte di bocje. ~ di taule namizno perilo.. blancon. incolpât di ~ e (Bel). AVTO blok m (motorja) 6. Blancjade [blan'qade] kr. kos zemlje. Al rispuint ae indiference cul dispresseament. blestemaçâ [blestema't∫a:] it/tr razposajeno preklinjati. blasmâ [blaz'ma:] tr grajati. lopov m. → cjast. beloba f. ploščat kamen m. predel m. → croste. i f (Palaçûl) Piancada. (kolekt. f blasmevul pl blasmevuls) adj graje vreden. blokada f. mi vegnarès voie di ~ (Bibl-Salms). blasfemičen. bledon [ble'don] m BOT loboda f. kleti. preklinjevalec m.(lacomugne). ~ gjenetichementri modificade genetsko manipulirana koruza. okrajek m. blestemâ [bleste'ma:] tr/it (pre)kleti. Blauç [bla'ut∫] kr. come fasûi. blavâr [bla'va:r] m 1. → corponâ. mocul. (snežna) belina f. suknja f. mi vignivin dentri. bogoskrunski. zaplata f. al tire jù Gjesù. blancum [blan'kum] m 1. a son di ~.~ m nekaj belkastega.sensârs bausârs. al è un ~ di Italie nestre chest Friûl. nekaj belkastega. mendais. blancon [blan'kon] adj → blancjon. imblichignâ) tr zakrpati. aventôrs a ~ . 3. il ~ o la part dal len plui frescje. e sot i siei pîts si vedeve alc di compagn sicu clâr de ~ dal zafîr (BiblEsodo). turščina njiva. un puar vecjeto in ~ e in braghessutis curtis. snežno bel.i f (Pramaiôr) Blessaglia. bogokletje n. Blancje ['blanqe] f (IT Bianca) Blanka f. zapora f 2. ~ m ZOOL (Anas clangula).. . blancjat [blan'qat] (t. ancje tal 2000. Tantis verduris e jerbis. Lui al compre un ~. corpo. Nissun nol taie vie un ~ di un vistît gnûf par tacâlu su tun vecjo (Bibl-Lc). al è ca la ~ ma subit si bute in plovisine. Blancjin [blan'qin] priimek Di Cjantonut. POL). blanconon [blanko'non] adj → blancjon.. kašča f. al veve un ~ di tiere.se nol nuie sè? cuarti garzis tant par meti un ~ 2. ovs m 4.) svojat f. sacramentâ. ~ transgjeniche transgenska koruza. oklep m.. FIG malopridnež m. E a disevin cuintri di lui tantis altris robis. une buine ~ FIG star maček. sot di un ~ une sole opinion ?? . obraz na jok. forment fin tai fossâj. (Sg). somrak m. navihanec m. rob m. 2. Al è sucedût cun Socrate. košček tkanine. preklinjati. / magnifics i blavârs. ~ m belina.. un bocognut. meti un ~ zakrpati. blaudinarie [blaudi'narie] f → blaudin. il miedi. blanconon) adj popolnoma bel. bleščava f.. blichignâ [bliki'ña:] (t.i f (Basilian) IT Blessano. blancjiç [blan'qit∫] adj in m → blanchiç. litigons e litigonis. ~ gjenetichementri modificade. koruza f. fâ la ~ pridelati koruzo. mi pocavin. kletev f. il ~ de sere si sfante sul tramont. (O). Par Puiatti l'unic dât reâl al è chel che al inten la presince di ~ transgjeniche intai silos de regjon. blestemaçant. Blessaie [ble'saie] kr. sijaj m. fâ il ~ na jok se držeč. belost f. blesteme [bles'teme] f kletvica f. blede ['blεde] f BOT pesa f (Beta vulgaris cicla). a ~. bleon [ble'on] m (v Karniji) rjuha f. granâr 2. blanchete) f delovni jopič m. košček (zemlje). e lâ tune cjase de plaçute. PROV Blanc come un ~ bel kot sneg. ducj a san li che al è Mortean e che li si fâs la ~ (christianromanini) 3. list m. pokrajina f. cuetis o crudis.. belina f 2. blaudin [blau'din] m BOT srobot m (Clematis vitalba). a ognidun il so ~ e il so laut. (Bibl-Lc) In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega. gambiâ i bleons zamenjati rjuhe.(Bibl-Mc).. blancjece [blan'qet∫e] f belina f. blancat) adj belkast. blestemadôr [blestema'do:r] m bogokletnik m. sangonâ.. Salvâ).. preklinjati kot bog. che nol è ~ / pal dubi e che si pese ogni virtût . di sofe 3. koruzna njiva. blec ['blek] m 1. bloc ['blok] m 1. ~ di prât. ogni risme: . ben. žito n. un ~ di cjarte o ài cjatade 7. blancjarie [blanqa'rie] f perilo n. trohec m. VULK ~ vulcanic (stromboli) ?? . žalosten obraz. blasmevul [blaz'mevul] (pl blasmevui. blasfemi [blas'fεmi] adj bogokleten. strichis blasfemis (Pa 06/3). GUM blok na dezenu avtoplašča. un ~ sui vôi. ~ m bogokletnik m. krapiti. beli les m. e nol scugne acet ne laut ne ~. dopo la cjase di Bepo Blancjin (FogMil) blancjit [blan'qit] adj belkast. listek m. mi sturnivin. ne odobravati.) sneg. porconâ. te lûs blancjate des lampidis cul neon. svit m. ~ di fâ polente koruza za polento. blausin [blau'zin] m ZOOL skobec m. krpa f. blancôr [blan'ko:r] m 1. bogoskrunec m.

bocjis spakovanja npl. hrana f. gobec m 2. partîts di ~ ce vûstu!. fâ boboròs. višnjev. usteca f. lu àn in urte par colpe / che nol puarte sporc in ~ . 4. boboròs) m (strašilo za otroke) bavbav m.. gobec m. bogatin m 2. boboròs [bobo'r‫כ‬s] m → bobò. cheste cjalderie no si è formade in corispondence de ~ erutive (stromboli). (ProvBr). fâ ~. vene e fen pe ~ 2. alore! cu la ~. bocjarde [boqar'de] f GRAD štokalnik m. tančica f (neveste). FIG odprtina f. udav m.(Bibl-Lc). fâ bocjatis a un. usta npl. cumò o vin ancje une altre cjampane che sune te ~ di Maian. bo ['bo] (pl bûs) m vol m. / smiri fasint bocjis a la none. La plui grande eruzion dal XX secul de ~ Novarupta (stromboli). il plevan a ~ strente al à ditis cuatri peraulis. okras m. Il stropon che al cope e la ~ che ti salve la vite (Leng). PROV netâsi la ~ odpovedati. govejad f. grda usta npl. ma e jere imbredeade e contrariade parceche cumò e scugnive fâ di mancul di lâ in speziarie. cotule blu. al ~ neri a serviran di past. lâ a tiere di bocâi. bocete. (JM. bocje ['boqe] f 1. tu sês la gran ~ 3. / golôs di fame e onôr. demin. / une cuarte di ~ 2. boâr [bo'a:r] m volar m. bokal m. odreči se. / libar amôr. in guisa che l’aria non si perdesse nel comunicare pel condotto (=bocan) al carbone della fucina. (christianromanini 07/02). L’ustîr. smehljati se. steklenička. imblocâ) tr blokirati. 2. boarie [boa'rie] f 1. delovna srajca. požrešnik m. se tancj bocâi / no sês. ~si refl zablokirati se. bocàs [bo'kas] m → bocjas. / restant a ~ zune. boson. bocjone. → nemâl. cuistâsi la ~ zaslužiti si kruh. bocjardâ [boqar'da:] tr in it GRAD štokati. patafâ la ~ ??. bocjassâ [boqa'sa:] it → sbocjassâ. boce) f steklenička f. la mê difese. (kolekt. alon cu la ~! gremo v akcijo!. plui dacîs che si po ??. no puartâ sporc in ~ ne imeti dlake na jeziku. FIG tepec m. bochete [bo'kete] f 1.. majhen bokal. blogovec m. a poiâmi su la taule un ~ di vin fat cul baston. Salvâ) 2. skupinsko spolno občevanje n. scjatulutis e bocetis / di sprafums e di farinis. femine e ~. bocjate. o voi in cantine a tirâ fûr cinc sîs bocis di verduç. i antîi di piere ben bocjardade. i fâs. une man a fretenâsi i bluzins tal cudurùs (Tolazzi). živila npl. bloger m. prostak m 3. prigrizek m. HIST (mera) polič m. Gjovane e provà a fâ ~ di ridi.) pivska (vinska) strast. ?? bochin [bo'kin] m 1. butiliis e bocins par bevandis (CoUd). bocan [bo'kan] m cev f. bluzin [blu'džin] m ?? fretenâsi i bluzins Il frut cu la cjamese a cuadretons al si tirà sù di colp. (pos. menâ par ~ → lenghe. bocjate [bo'qate] (PEJ od bocje) f 1. grižljaj m. bluse ['bluze] f 1. fâ ~ di ridi biti nasmejan. e je la ~. brbrač m. polna usta npl 3. bocheo ['b‫כ‬t∫e] f ?? E al rideve tanche un ~ poianmi une man su la spale e dreçant la sô tace cuasi vueide. e cussì pal Unviêr che al vignarà / cuistâsi la ~. vin di cjapâ une cjoche / solene di vin. volovski pastir m. boçon. la robe che tu i tegnis di plui. požeruh m. opravljivec m.. il mâl dal ~ (šalj. bocjade [bo'qade] f 1. ne dal ~ o dal mus . I contegnidôrs vueits di plastiche . pol bokala.al mandà il garçon a puartâur un fregul di formadi e mieze ~ di vin. deriv. a ven a cjoli aghe in premure cu la ~. bocâl [bo'ka:l] m 1. che lui al è là 3. . a/ cun ~ strente s polzaprtimi usti. bosut. bluza f. alore! bobe ['b‫כ‬be] f ZOOL bukva f (riba) (Box boops). miôr patafâ la ~ che nò mangjâ dute la robe. HIST četrt (vrča. sù claps. bocete [bo't∫εte] (demin. a ~ ustno. stekleničica f. boa ['boa] m ZOOL (vrsta kače) boa f. / fin che il budiel si imbloche. obrekljivec m. a ~ zune ??. e blestemis e bocjis. zmrdek m.. (Sg). e jù veris rots. bocjàs [bo'qas] m 1. golarine recamade. hlev za govedo. nazrniti.. fâ ~ di ridi smehljati se. (Sg). Si arave cuntun par di vacjes o di bûs (mediarete-edu). di chel.. vrč m. oh! ~ tâs. / e i zovins si consumin / cjamâts di porcarie 4. ”di chel. bocjine.. ~ neri bavbav. tu pues netâ la ~. od bocâl) f vrček m. piait. blogarin [bloga'rin] m RAČ pisec bloga. / ’l è ipotecât cun me. posteljna posoda f 3. e spiçant plen di gracie il ~ 2. ~ ce vûstu karkoli hočeš. che anzit i fruts a vevin la ~ fin tes orelis. bocalete [boka'lete] (demin. disint che al è a cunsum. Cuanche ti passe chê altre voie. smejati se. che a puedin ~ ogni progjet didatic (Lenghe 2000). blu ['blu] adj temnomoder. sinji. vi prei. se a ves volût maridâsi. bobinadôr [bobina'do:r] f ?? bobò [bo'b‫( ]כ‬t. (BrLi). bocjute. blonde ['blonde] f beli pajčolan m. bocje di lôf [~ di 'lo:f] f BOT perunika f (Iris germanica). (BrLi). sgnape. bocjasson) blebetavec m. bocin. Luche nol fevele di grote. podhujka f (ptič) (Caprimulgus). netâ la ~ pozabiti na nekaj. (cigareta. la int e veve plui miserie di lui e plui bocjis di passi. bocje di leon [~ di le'on] f BOT navadni odolin (Antirrhinum maius). od boce) m 1.. o mangji une ~ 2. il ~ da la aghe sante. pipins di ~ (A). blogosfere [blogo'sfere] m RAČ blogosfera f.) volad f. Se al veve miserie il predi.blocâ [blo'ka:] m (t. steklenica f. che tu la spietis culì o che tu vadis subit in ~. dolg jezik m. bocjarie [boqar'ie] f ?? . v pl) spaka f. živina f. ?? no stait migo a fâ bocjatis. deriv. ustnik m. bocin [bo't∫in] (demin. ~. al capì di no fâ tros carnavâi / prime. Vè cà cualchi abreviazion tipiche dal lengaç dai «blogarins» (neologjisim furlan par dî blogger) (Furlanist). ~ blancje (MazzonIol) 2. ~ de puarte vhod 3. al si lavà la muse cu la aghe glaçade de ~. (obleka) obšiv m. opravljivec m. boçute. bocjasson [boqa'son] m → bocjàs II. boadice [boa'dit∫e] f → bovadice. pront magari a fâ lis furcjumitis par viodilu a fâ ~ di ridi. a plene ~ s polnim glasom. e là ce jerio? ”mus” a plene ~. ZOOL kozodoj m (ptič). delovni jopič. E lis bocaletis a forme di animâl? (Pa 05/04). PROV Dulà che e sta une ~ di pan e po stâ ancje une peraule . fâ ~ spakovati se. lis feminis di cjase i puartin la ~ . e tancj altris di lôr. un fantat cun tune cjamese a cuadretons zâi e ~ (Tolazzi). e si suià cu la tele (Sg). al pative vadì ancje il mâl dal ~ 2. e po. → spade. un sarpint ~. bocjuçe. bosat. lâ a fâ mantiis di ~ umreti. promiscuità. (t. No visâsi dal nâs ae ~ biti brez spomina. jê. (BelAlci). boçate. ~ tas! ??. no son plui matrimonis. boce ['b‫כ‬t∫e] f 1. vod m. lu veve servît fidêl e afezionât. bokala) 2. di lâ a fâ tiere di bocâi. odprtina vulkana. fiola. pihala) cevka f. Jo i fâs bocjis..

FIG) (o)žigosati. karambol m. bohemien [' ??] adj inv (fr) bohemski. primerek m. boi di savon pena mila 4. pletenka f. il referendum comunâl al è stât boicotât dai Comuns e des Provinciis dal Venit (Pa 03/11). košček m. boldone [bol'done] f (klobasa) krvavica f. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. orco ~! (MazzonIol). vierzi la ~ dal mulin. (šola) pri izpitu vreči 4. (La 05/4) boghe ['boge] f zatvornica f. bol I ['b‫כ‬l] m 1. (Pa 02). Boemie [bo'emie] f Češka f. 2. ~ m 1. jama f.(sfolmenats). od bocon) m ogromen kos. ~ di mone! (Sg). primerek m. rabelj m. bolete) list m. La bevande e fo bolade tant che "diaboliche" pai siei efiets sbisiôs (Ponte) 2. e il non di Lasselà che i va di ~. razburjenost f. požeruh m. aghe di ~ vrela voda. boç ['bot∫] m 1. hudičev. razdejati. tune famee dulà che la mari e jere di divignince boeme e il pari calabrês. pločevinka f. del m. svobodno umetniški. cuatri rovedis che a clopavin tes boculis fruiadis. mandâ al ~ poslati k hudiču. bohemski. ~ malpratic. segretje n. boiete [bo'iete] f rabljev pomagač m. kos m. bocule ['b‫כ‬kule] f TEH ležajna med. odsek m (ceste) 4. grelec za vodo. boicotaç [boiko'tat∫] m bojkot m. par ~ o par prionte na eni ali drugi način. une figure nere e bocognone a cresseve. FIG gorečnost f. čebelnjak m. bolç ['bolç] m svinja z okrnjennim telesom. 2. In ogni câs la Trabant e je la machine dal puar operari o dal zovin ~ (Ta). grelnik m. listič m 3. postavna oseba f. grižljaj m. braç ~. 2. Daspò di une prime ~. boiôr [bo'io:r] m 1. boem [bo'em] adj 1. primerek m... ~ adj čokat. (Pa/Buteghe) boie ['boie] ?? impare a vignî jù cence scjale ancje tu. boleo [' ??] f → bole. in doi ~s cuntun intermieç 5. zbijanje n. TEKSTIL krogec m. che a inncurnisavin la sô muse 3. ~ adj ogromen. mlina). pečat m. listek m. poglavje n (knjige). zavračanje n. ki ima velika usta. neizmeren. mehurček m. konzerva f. cjarte bolade kolkovan list. boicotament [boikota'ment] m bojkot m. kipenje n. imbolade) f škoda f. (t. si presentà a Ratisbone. E je nassude a Tarvis. si viôt che il çuviel i tanche a lâ in ~. il Guvier al à dât il vie libare ae normative (O). (t. del m. ogoljufati. butâ/ parâ a ~s razkosati. bocognut [boko'ñut] (demin. un ~ di cucjar. razburjenost f 3. šušmar m. (Natisone/furlanis). vročinski val m. ma se tu âs ancjemò il ~ daûr! 2. velik kos. požrešnež m. (huda) vročina f. boiesse [bo'iese] f → boe I. ~ papâl papeževo pismo. lâ a/ in ~s iti na kose. boicotâ [boiko'ta:] m bojkotirati. → bocule. zavrnitev f. ~ malpratic zmešnjavec m. rindi une vore competitîfs i nestris prodòs tant di fa colâ il front dal ~ tant rapidametri. F prekleti. ma chê tiere a finive in bambuje e cualchi ~ insomp al jere palût. neuspeh m. ma i dâts a marchin che la pierdite di lavôr par colpe di un ~ e je une ecezion e no la regule. si scjaldave i pîts e lis mans. svoboden umetnik m. prin di falâ al à savût ~ ducj 3. (gledališče ipd. ogromen. vrenje n. tu. E tu le lassis sul asfalt. HIST rob srajce. komad. (Sg) 2. zapora f (kanala. pika f. taiâ a bocognuts narezati na kocke. znamka f 2. češki. trčenje n. boion [boi'on] m mlaka f.. prigrizek m. di ~ e di Carintie (Pa 03/4). čeh m 2. debel. ce ~ di gleseon!. bocognon [boko'ñon] (akreš. bocul ['b‫כ‬kul] m 1. pena f. ~ m bohem m. košček m. i f (Gruâr) Boldera. HIST papeževo pismo n. (ALF). zavreti. e al meteve sù la aghe de polente. Il document di cheste azion vergognose. komad m. boçadure [bot∫a'dure] f 1. no? brute bocjonate!. vnema f. clamât cul tiermin precis di "~ papâl" : (Storie). vnema f. lâ di ~ FIG biti primeren. boicotadôr [boikota'do:r] m bojkoter m. boldon [bol'don] m v: lâ in ~ kašnat postati. . finissile di ridi. bolet [bo'let] m 1. ~ dal vin vinska pletenka. ~! bocjonat [boqo'nat] m 1. ~ adj velik. bolare ['b‫כ‬lare] f bojler m. grižljaj m. → boldone. 2.. si metin dentri lis cartufulis taiadis a bocognuts e dâ ancje a chestis une brustulide intal ont. koder m. i biei bucui neris e lizêrs come la voladie. ustrezati. lis violis. bohem m. mazač m. boiâr [boi'a:r] m bojar m. bolade [bo'lade] (t.. al massimo i vevi vinçût un ~ di mignestre di . boiler ['b‫כ‬iler] m bojler m. dai ~s di ’ste stagjon 2. un ~ di âfs 2. bula f. un gran façolet ros a boi blancs e neris. bojkotiranje n. In ti jo pustiš na asfaltu. Dispès al capite pluitost che la menace dai licenziaments e vegni mostrade par ricatâ i boicotadôrs e (Pa/Buteghe).bocjon [bo'qon] m velikousten človek. boconut [boko'nut] → bocognut. par o ~ o par prionte / l’ à di dâme gno copari . mehurček m. od bocon) m 1. bocjute [bo'qute] f majhna usta. imbolâ) tr 1. boçon [bo't∫on] m velika steklenica f. bocognat [boko'ñat] (PEJ od bocon) m PEJ velik kos m. krvnik m. neizmeren. kipenje n. la aghe si jere sbassade e il soreli rabiôs al supave sù i ultins boions. bol II ['b‫כ‬l] m 1. izguba f. bocon [bo'kon] m 1. une lune rosse e bocone. boe I ['boe] (pl bois) m 1. vrenje n. mancul di un mês indaûr. e spietant che e jevàs il ~. si fole / che a fasi la ~ . poslastica f 2. ma ben mangjâmi la spongje. un ~ di femine par ca. son corûts a sierâ i balcons / par no viodiju a lâ a bocons. par une convigne cui duchis di Baviere. ~ di mone star tepec. dut a bot si impensà di un ~ di lescje (Zili). bula f. popek m. bolâ [bo'la:] (t. → bol 2. un ciroic sclapeçocs. sul stali l’odôr dal fen in ~. žig m. salte fûr pes stradis fin la magne / parcè che in tal so ~ no po plui stâ 3. star tepec!. boe II ['boe] f (pri senu) vrenje n. svobodno umetniški. bojkotiranje n. un investiment di sessante milions di euros tai cinc agns cu ven pe ~ ambientâl dal sît di Tor di Zuin. bula f.) dejanje n. razlesti se. padec m. brst. no mi lasse durmî chel ~. komadič m. Boldare [bol'dare] kr. ~ di mus!. FIG gorečnost f. bofiche ['boge] f izboljšanje n. masten madež (na obleki). si cure. un altri invelegnât dut mande al ~ par che al crôt di justâ cuanche al disjuste 2. bole ['b‫כ‬le] f 1. i zîs a son ancjemò in ~ 2. preklameni. butarâ l’an a bacons / par no formâcuatri stagions 3. jevâ il ~ začeti vreti.

bolsevic [bolse'vik]. GEOL. bolin [bo'lin] m 1. A son tornâts a partî in Consei regjonâl i lavôrs par fâ ~ il gnûf Statût di . Bolonjec m.~ meteo (O). al dirêç il ~ di informazion dal "Osservatori regjonâl de lenghe e de culture furlanis" informacijski bilten. Salvâ). vreden. dragi. Ma o furnìn ancje jutoris economics direts. bombist [bom'bist] (t. tant misericordiôs cun Isac e cussì intransigjent cun so fi Jesù? (Mucci). moker. bahač m. bombî [bom'bi:] tr → imbombâ. -ese adj bolonjski. contents come il Gjat e la Bolp di Pinochio. ~ atomiche atomska bomba. napisal dnevnik. MUZ bombardon m 2. odločitev). Lis notis di ~ a van dai 8 di Decembar dal 1944 ai 6 di Fevrâr dal 1945 (Pa 02). lisičin 2. o soi bombe di aghe. buine (pl bogn/ bogns) adj 1. bolp di mâr [~ di 'ma:r] m ZOOL lisičji som. bombon [bom'bon] m 1. bolpin [bol'pin] adj 1. bombardine [bombar'dine] f MUZ bariton rog. umazanija f. bombardâ [bombar'da:] tr 1. magari paiant une ~ di lûs o di metan. VULK ~ vulcaniche vulkanska bomba 3. cu so penâl intenzût tal ingjustri ros de curie (Storie) 2. (topovsko) obstreljevanje n. (bolj obič. kot lisjak. bolonjsko narečje. listič m. od bolp) m 1. usnjen kovček m 2. lis buteghis dai cristians brusadis (Pa 05/12) 2. une fameone di bolpats. e la mê memorie e je stade promiedie par chel che al riguarde i spavents e i bombardaments (BelR) 2. Il soreli al lave a mont. bolzâ [bol'dža:] tr → sbolzâ I. Lis glesiis a son stadis bombardadis. cuntune ~ nucleâr dentri 6 mês (Pa 06/1). bolpat [bol'pat] m 1. velika lisica f 2. bajka f. bombe ['b‫כ‬mbe] f 1. ~ H. (JM.v Bolonjo. bols ['bols] adj → sbols. m ~ dal Tirol Bolzano m. tkanje ipd. Bolognese [bolo'ñeze] f Bolonjka f.i.Il cîl parsore il Friûl . bolzare ['b‫כ‬ltsare] f (redko) valček m. zvit. provincie di ~ pokrajina Bolzano. FIG ljubček. dober. tant che une ~ H controlade. bolint [bo'lint] adj → bulint. Bolzan I [bol'tsan] kr. vlažen. bombardon [bombar'don] m 1. (bolj obič. Bologne [bo'logne] kr. bolze ['boldže] III f ZOOL španska muha f (Lytta vescicatoria).. se no tu pais la ~ Ilfurlanist us segnale un sît di zoguts online. 2. FIG obmetavati. prekanjenec m. . → buletin. ~. bombons di cjassis. Bolivie [bo'livie] kr. ~ meteo vremenska napoved: 08. nakladač m. morska lisica (Alopias vulpinus). FIG lisjak m. al organize une serade su la ~ (Pa 04/05). In bande. ~ m boljševik m.i m partizansko ime Furlana. bolparie [bol'parie] f lisičin brlog. se no volês. bolsevizâ [bolsevi'dza:] m POL boljševizem m. bombardiranje n. fâ ~ udobriti. bombâs [bom'ba:s] m 1. cuissà ce bombis che al conte. FIG obmetavanje n. bolidure [boli'dure] f → bulidure. majhna sladica f. si jerin imprometûts di balâ la prime ~. ma plens di feramente e di bombutis ator de panze. lisička f. bolz). boli ['b‫כ‬li] tr in it → bulî. i m (Sant Zuan Di Manzan) Bolzano. sprejeti (zakon. valček m (ples). ~ adj (t. . ploščica za pečatenje pisem 2. -che adj POL boljševiški. Bolla [ ' ??] os. a la bolognese KUL na bolonjski način. bolpon [bol'pon] (akreš. (Pa) Bolzan II [bol'tsan] kr. butâsi a ~ skočiti bombico. une clape di fantats cence munture. bolsarie [bolsa'rie] f → sbolsarie. i m (Morsan) Bolzano. bombica f. che il predi al bombarde e al spavente la int fevelant de justizie inflessibil di Diu (BelR). bolze ['boldže] II f 1. → cantarele. al secul Prospar Lambertini. izmišljotina f. bolz ['bolts] m 1. ~ umane človek bomba. al invie la fieste cul balâ il prin ~ 2. po al leve tai curtîi volpats. zuiâ sui timps luncs par meti la “Ue” di front al fat di fat. bolognês [bolo'ñe:s]. bogataš m. Al bruse saldo idrogjin in eli. Salvâ) 2. bombaž m. človeška bomba. bombardiranje n. razmehčan. imbombât. KUL bomba f. lisjak m 2. bomba f. la Inghiltiere che e à vût simpri une anime bolpine. obveščevalni list. sedlar m. ~ Molotov molotovka f. i plenipotenziaris de Catolicone Marie Taresie. EKO potrdilo o prejemu.. a stan puartant il popul palestinês. m Bolonja f: la mês di Mai dal cuindis butade jù la pene al marcje jù a ~. a puartave a cjase tocs di ~ par linçûi. premožen.. bombiscj) m lažnivec m. poročilo n. a colps di bombis umanis (Pa 02/10-11). E viodint a passâ di chês bandis un nulut blanc e mulisin come un floc di ~ (JM. bombardirati. volpat) bogat. cu la invenzion di armis cuntune potence mai rivade prin (la ~ atomiche) (Pa 04/07). obstreljevati. bombone [bom'bone] f pletenka f. ~ e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). prekanjen. ~ N nevtronska bomba. ~ m 1. ~ nucleâr jedrska bomba. Un catalogo di completâ cui bolins e podopo dâ dentri al supermarket da "culture"? (pensemaravee). oteklina f 3. širokoustnež m. 4. (splošno) ples m.).(La 04/2) boletin [bole'tin] m 1. zmečkanina f.10 . boljševističen. boleton [bole'ton] m madež m. vata f. ~ di mangjâ užiten. ~ pitic! dober tek!.. redatôrs. upravičiti. (Furlanist). ~ A. nus sune un ~ il muini / cu la ghitare in man. bula f. bombasine [bomba'zine] f bombaževo (platno. bombe adj razmočen. lakomnež m. premočen.i. fâ i bombistis [bombiscj]. (splošno) ples m. bombon m. lisjačina f. zasipanje n. bilten m.. mladič lisice 3. zasipati.bolete [bo'lεte] f list m. regjine di Austrie (Storie). ~ a man VOJ ročna bomba f. sâr Zorç dai plui famôs tra i bombardons. ~ idrogjine hidrogenska bomba. bombardament [bombarda'ment] m 1. bolp ['b‫כ‬lp] m/ f lisica f. bombute [bom'bute] f VOJ ročna bomba. (Pa 7/99). ~ vaiarole.i f Bolivija f. ma il scjafoiaç al jere ancjemò grandon e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a ~ o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2.. bombardirati. un sprofum che al pâr fat dut di ~ 2. ispetôr scuelastic de provincie di ~ pe lenghe ladine dolomitane. bolsevisim [bolse'vizim] m POL boljševizem m. E il stes ~ Diu. lisičji. bon ['bon]. come la ~ da la uve. listek m. listič m. bomp ['b‫כ‬mp]. torba f. bolzâr [bol'dža:r??] m krznar m. Bolzan III [bol'tsan] kr.

paraltri simpri plen di spirt e di ~ sens (JM. (sadje ipd. e al tribulât / si bone il cûr 2. (Pa 03/11) bonumôr [bonu'mo:r] m dobra volja f. poceni. ohrani jih v svojem imenu. plen m 4. bonomp [bon'omp] m dober človek m. buine intenzion dober namen. L'inovâl dal taramot. dober vonj. dobrina f. dobrostoječ. bon di nuie [bondi'nuie] (pl bogn(s) di nuie) m nesposobnež m (moški). Fin in dì di vuê al è stât studiât un ~ numar di malâts (SiF 02/1). bonstâ [bon'sta:] m prijetno. veretât. zmožen. ~si refl pomiriti se. Al massim si po acetâ di vê la massarie o il famei o il salam e il formadi furlan o sloven. volê ~ imeti rad. ~ che/ di bon che k sreči. da (za). si bonave soreli. o scuen corezilu. omp di ~ veseljak. Bon.” (Sg). razsipnost f. il frêt al à bonât mraz je popustil. ur deve un ~ e ju meteve in vene di fevelâ. ~ m 1. ~ di zmožen česa. dober namen m. lepo število. pomiriti. buine part dobršen del. premišljenost f. ~ adj imovit. (BrLi). lahkotnost f. Tal stes timp cun lavôrs di ~ des zonis umidis e cul sgjavâ trinceris a stavin preparant il teren (GP). znižati (ceno). odškodovati. bogataš m. bonodôr [bono'do:r] m prijeten. pussibilmentri a gratis o a ~ presit. Ogni individui al à derit a un sistem di vite bon di garantî la salût e il ~ so e de sô famee (Declarazion). ugoden. ki je všeč Gospodu. luna). -ose adj ugoden. ma ancje plui a tramontan (CoGonars). bontât [bon'ta:t] f dobrina f. (Pa 04/02) 2. 5. usposobljen. la ploie a à bonât dež je ponehal. premožen. precejšen.autonomie dal Friûl Vignesie Julie. lis glesiis si stan disvueidant (BelFa). bondance [bon'dant∫e] f (iz)obilje. srce n. (Pa 03/6) bonspirt [bon'spirt] m dobra volja. ancje se relative. uspevajoč. MAR morska tišina f. ~ dal teren. utišati. dobričina f. bondantementri [bondant'mentri] adv v izobilju. bogatu. sposoben. mir m. milina f. par che a sedin un come nô. Ancje pre Pieri al tratave di bonâlu disint che i siei pecjâts no valevin nancje la anticjamare dal purgatori (Enrico) 2. bogastvo n. brezvetrje n 2. bonvivi [bon'vivi] m blaginja f.(Onde). odstranjevanje min. 3. tenju cont tal to ~ chei che tu mi às dât. pripraven. prijetno. in dute umiltât ma pal so e nestri ben. bon m. meti a ~ urediti. Salvâ) 2. razsodnost f. (Pa 02/12). ceriesis. da bodo eno kakor midva. bonpaston [bonpas'ton] m dobričina f. 2 passaçs di stirpadôrs. krotkost f. A son comprindûts: “Ici”. zahajati. ljubiti 3. → meti a bon. izsuševanje (močvirnih tal). umiriti se. bonvolê [bonvo'le:] m dobra volja f. a ~ la passion. / che se e torne la ~ / ti darìn mieze taçute. E Romeo. bonparon [bonpa'ron] (pl bognsparons) m dobričina f. vedrost f. passât di generazion in generazion. ancje nô. bondançôs [bondan't∫o:s]. zgoden. nakazilo n. E l’aiar al jere imbombât di chel ~ che il mulinâ des cotulis des fantatis sul breâr al sparniçave par dute la sagre. al ~ presit po dobri ceni. Avrîl ploiôs. bogat . blagosrčnost f. o vevin trê matres. boncûr [bon'ku:r] m dobro srce. izboljšati. Cumò. odkrit. PROV A muerin simpri i plui bogn. cu lis buinis o cu lis tristis Ancje se lis sôs teoriis no àn puartade cui sa ce furtune a di chei che lis àn metudis in vore o imponudis cu lis buinis o cu lis tristis e (christianromanini 07/04) bonâ [bo'na:] tr 1. bonaçâ [bona't∫a:] tr pomiriti. zanič. bonorîf [bono'ri:f] -ive (t. ~ tanche il ~ pan izjemno dober. sù. (Mar). pomiriti se. (Pa) bontimp [bon'timp] m veselost f. za nobeno rabo. an ~ . obveznica f. dobrost f. bonsens) zdrava pamet. A jentrarin intune cjase di bognsparons. preprost. (Percude). udobnost f. (u)miriti. 2. (ProvBr). la piês des trê (Ta). ~si refl 1. ~ e bielece. al à dimostrât ~ che l’autôr. bondant [bon'dant] adj (iz)obilen. bon come il bon pan. un ~ numar di dobro število. [bonsi'ño:r] kratica > bonsignôr. bons. povrniti. bonat [bo'nat] adj dobrodušen. buine volontât . ~ adv dobro!. melioracija. aridure. razsodnost f. / no sta fâ chê brute muse. i ai bonât sul cont plui di cincent francs!. anime legre e libare. l’iniziative. (Bibl-Zn) Sveti Oče. compre de samence. deriv. pomiriti se. salacôr no cjatave ~ in nissun lûc. ~ m zahod. nol sarês bon di fâi mâl a une moscje (glesie). la int di ~ si manten simpri cussì. buine e stimade dapardut (Pa 05/04). pomis bonorivis.PROV Cui che al à buine volontât al cjate dafâ pardut . ma no la lenghe. imenitnež m. vieli ~!. jutranji. poštenjakar m. bonace [bo'nat∫e] f 1. ki ni za nobeno rabo. che in teologjie nus fevelavin di Diu e de sô unitât. sigurât che i 7 milions di euros previodûts par ~ il sît de industrie chimiche (Onde). zaiti (sonce. jessi a bon „O sin cuasi a ~. perfum m. VOJ čiščenje zemljišča. dobro n. velik. ki si mi ga dal. popustiti. bon di pôc [bondi'po:k] (pl bogn(s) di pôc) m ki je neprimeren. ~ m dobra duša f. bonifiche [boni'fike] f 1. bonsignôr [bonsi'ño:r] m ?? Alore jo. lune). cul ribalton socioeconomic e cu la ~. Pari sant. ugodno počutje. a buinis mirno. meliorirano zemljišče 3. izobilen. cjâr ~. dober. premišljenost f. cui che al ubidìs e che par solit e je chê che e distine la ploie e il ~. bondantut. bonificâ [bonifi'ka:] tr zboljšati (zemljo). cuietiti e ven dongje. dobrobit. bonsens [bon'sεns] m zdrava pamet. A mi mi semeave impussibil. dobro razpoloženje n. la parone e je la plui bonorive di dute la famee 2. dober človek. ~ it umiriti se. lant ancje daûr di ce che al dîs il Vanzeli. Bonât [bo'na:t] m zahod m. dobrost n. bondiu [bon'diu] int bože mili !. dobro stanje.. ~ che i plâs al Signôr (172) pomirjevalni vonj. o pensìn che Triest ~ al significhi atrat pe nestre man di opare inteligjent. Cu la decision di cjapâ il trat. savêso. cjatâ ~ počutiti se ugodno. bogat.) prezgoden. ponehati. duncje. poštenjakar m. il ”boom” dal consumisim e dal ~ di chescj agn . mi è tornât il ~ (BrLi). vedrost f. cuant che o levin tal asilo. (ProvBr). dobro razpoloženje. v stanju. ~ sens (t. oblino. ma Mistichel al jere ~ di chel e altri. . e al veve ancje ~ il Bide. e si bonace. scroche un ton. cvetoč. zaton (sonca. e jo.. dobršen. FIG tišina f. bondanton. uren 3. ~ une volte nancje impensâsi! bonfâ [bon'fa:] m dobra volja f. a ~ dal cjâf lûc. a 25 agns di chei 6 di Mai dal 1976 che al sdrumà buine part dal Friûl (O). ustrežljivost f. buinorîf) adj 1. vignî al ~ priti do bistva. Salvâ la buine intenzion (BelAlci). dobričina f. veselost f.

vas f. vaščan m. borghês [bor'ge:s] adj meščanski. o sin a ~ smo v pristanišču. ~ m brenčanje n. Sot la mont di ~ al è un sît indulà che il Judri al jentre tal cret e al fâs come une specie di lât. pe circustance impaludât de pofardie dal podê (Mar). bordo) m 1. v maloro. La cjalavi e la mê ~ si dislideve tune cualitât di afiet. selo n. puhati. (splošno) približati se (osebi). m Bordano (UD). oh propit sì o sin a bordo! 2. hujskati. selan m. in ~ v civilu. napasti (ladjo) 2. ladi cualchi bon plevan / studiarin plantâ ~ 3. (Pasolini). požar m. jeziti se. soldâts e ~ (Eg) vojaki in civilisti. fâ ~ a un FIG pomagati nekomu. une ~ cuvierte hinavec m. (Percude). cvenk m. borascjôs [bora'sqo:s]. trušč m. di borghesans 2. che al duar parsore un todesc!. in ~ žareč. malo počiti. che e esist ancje musiche no gregoriane e che la int di ~ e doprave musiche patriarcjine.boom ['bu:m] m (ang. tapone i barçs!” 3. romarska palica. fîs di ustîrs.i m ?? lerin daûr di lui tun splaç dongje ~. la lum a fâs ~. preddel mesta. propadu. (Pa 02/10-11). hrup m. une zornade bordi mê fie/ ”slungje chê cotule. someščan m. nahujskati. obšiv m. bordo ['bordo] → bordi. cjoli (menâ) pal ~ F za norca imeti. vihar m. meščan m. lâ in ~ iti v pogubo. nevihta f. pron di cjolilis provalis / tal lambic di fin çurviel. (BrLi). mi stimi avonde par no lassâmi menâ pal ~. boro ['boro] m F sold m. bordel [bor'del] m 1. colâ su lis boris ??. buren. bahavost f. Fugarizze. slepa ulica. meščan m. Mieli. / se no us comudin molailis. di casulins. Flame no ‘nd jere plui. MUZ bas m. Seimo) (La 03/01) borgade [bor'gade] f selišče n. no i plaseve di cjatâsi ni cun parincj ni cun ~s. a la brût fâs ~ la madone. burascjade) f nevihta f. E jere convinte di jessi stade sielzude par une grandiose mission e le puartave indenant cun autoritât. al prepare un biel ~ inte fusine. razburjen. borearie [bore'arie] f kjer se peče kostanj. (SiF 03/3. Borean [bore'an] → Cjaso Borean (i. une ~ a dome trê chilometros dal paîs (sf). Bordan [bor'dan] kr. mestna četrt m 2. burascjâ) it poslabšati se vreme. blazinica f. delati zmedo. obrob m. borondul [bo'r‫כ‬ndul] m okroglo naslonjalo (kanapeja). burascjôs) f (t. sežig m. ropot m. Fughere. vihra f. gore v Gjiviano) (Pa Vicinia). (BrLi). al pâr che al vueli ~. lâ de gridele su lis boris → gridele . (scritorsfurlans). . bahaški. para f. simulant m. poguba f. (Storie) Borc Midune [~ mi'dune] kr. javna hiša f 2. al à bordât parcè che lu àn lassât fûr de puarte. ros in ~. → sbordon. (pri)bližati se (ladji). (Ta) bordâ I [bor'da:] it 1. tra il svolâ des paveis e il ~ di un moscjon. bordin [bor'din] m rob m. maltaiâts e cence l’aiût di un ~. napraviti hrup. severni veter m. bordure [bor'dure] f obroba f. 2. ~ de nêf snežni vihar. neurje n. Pan-e-vin. svečni odcedek m. la sierade scomence tal emisferi ~ (Vichi). za nos vleči. Borgnan [bor'ñan] kr.) boom. naselje n. il ”~” dal consumisim e dal bonvivi di chescj agn. borghesie [borge'zie] f meščanstvo n. vrišč m 3. predmestje n. kres m. propad m. ridin ducj su la sô muse. Boreon [bore'‫כ‬n] kr. a son lâts sù prime dal solit te mont di Corce. zaselek m. napuh m. -ose (t. napraviti hrup. bore ['b‫כ‬re] II f ?? Borea [bo'rεa] m METEO sever m. tune scure androne. che nol jere di ce tignîsi in bin cub chej fîs. F ponta f.i m ?? O vevin comprât di pôc timp une gnove cjase tal ~.i. bordizâ [bordi'dža:] it proti vetru jadrati. stâ su lis boris FIG biti na trnih. Cenci si lu inmagjine ~. benedet di frut . žerjavica f. ma dome un côl di boris rossis. sopsti.i m ?? Il fûc al cuiste nons difarents di lûc a lûc (Fogaron. borascjade [bora'sqade] (t. razbeljen. trg m. vrezati navoje. In tal ~ na campana a bat il Matutìn e. culì tu sês colât su lis boris. a un trat ~ dal mont Peloro al sbocje. O jes de buteghe cu la impression che mi vei menât pal ~. grmada f. -ose adj nadut. plantâ ~ ustaviti se za nekaj časa. boriôs [bori'o:s]. e a tornaran jù in Setembre cu lis primis borascjadis di nêf. fin che si à salût e boros di spindi (MazzonIol). (Sg). boreç [bo'rεt∫] m navdušenost f. obrobiti. MAR (ladijski) krov m. boreâl [bore'a:l] adj severni. Te sô cjase di Sant Laurinç di Solescjan. Bordon [bor'd‫כ‬n] kr. i f (Prepot) Bordon. brenčati. 3. piçul ~ agricul (Pa 03/4). un pôc a Tarcint e un pôc a Sedilis. deventâ tanche une ~ močno zardeti. bordelâ [borde'la:] it vreščati. ~ tr 1. bordâ II [bor'da:] it 1. a discjadenin il ~ di grancj leterâts (Pa 03/4). obšiv m. FIG) viharen. obrobiti. ~. stiçâ lis boris dati na ogenj. e cussì compagnai fin fûr de puarte / cheste ~ cuviarte. prskati. borascje [bo'rasqe] (t. sui claps in ~. Medili. O jerin scuasi rivâts a mieze poçate cuanche e rive la ~ (Enrico). MAR pristati z ladjo 2. ecitazion e ~. tra il svolâ des paveis / e il ~ di un moscjon 2. borie ['b‫כ‬rie] f nadutost f. napraviti. naselje n. boreâl [bore'a:l] m kup žerjavice. Borc di Olee [~ di o'lεe] kr. Nassût te alte ~ di Lyon (Pa 06/2). bordun m. borc ['b‫כ‬rk] m 1. Borc dal Fen [~ dal 'fen] kr. drgetati. bordelizâ [bordeli'dža:] it ARH vreščati. (BrLi). bordel m. borascjâ [bora'sqa:] (t. delati zmedo. plamen m. (Pa 03/8). ošabnost f. Nort.i m (Cormòns) Borgnano. Foghera. di benevolince. jessi in ~ biti v nevarnem položaju. burja f. borin [bo'rin] m hladen vetrič m. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô ~ (La 06/1). podpihovati. dopo de ~ al è tornât seren. e il dotôr al è in ~. MAR pristanek m (ladje). z našivi okrasti. pekoč. vihra f. fin ~ v pogubi. napraviti. razburkan. sovaščan m. lâ in ~ razbeliti se. borghesan [borge'zan] m 1. 31-49). ~ agricul kmečka vas. ?? bordonâl [bordo'na:l] m GRAD ostrešni tram m. il vint clamât Tramontan (Acuilon. 2. bordi ['bordi] (t. ošaben. zaselek m. Ma chest al rivuardave dome la nobiltât e la ~ (Natisone/furlanis). il soreli. selišče n. bore I ['b‫כ‬re] f 1. i f (Pordenon) Borgo Meduna. jê a steve su lis boris. / vêso vô di lâ in ~?. bordon [bor'don] m 1. ~). → borascjade. borsarûl [borsa'ru:l] m → sborsarûl. m civilist m. burascje) f vihar m.

di ~ in ~ vedno bolj. prožiti odpor. tignî ~ upirati se. -iche adj EKO borzen. trgovina f. a ~ a ~ v presledkih. gozdovje n. intun ~ v trenutku. e plui lontan in te’ ~. Piertio. gorjača f. o mandi dret jenfri i nimîs chest ~ 3. odmev m (orožja). 2. menâts di un Scanderbeg. EKO borza f. log m. dut a ~ (vse) odenkrat. (Pa 02). come une fantasime (PauluzzoN). gibanja. e cuanche a sunarin l’ultin bot al le fûr di cjase. boson [bo'zon] m (akreš.. boscs di arbui a fuee (listopadni) listnati gozdovi. il boscadôr si metè a ~. (Percude) boscadôr [boska'do:r] m drvar m. sul cont di une fibule di stamp celtic cjatade tal ~ di Plaies in Val Badie. nenadoma. biti tepen. L’Antelao sclapât al precipitave e al sepelive intun ~ Marceane e Taulen. ~ neri. odenkrat. zamolkel udarec m 4. ~. bos ['bos] v: durmî di ~ spati na boku. borsist I [bor'sete] (pl borsiscj) m borzni špekulant. Boscat [bos'kat] kr. botam [bo'tam] m sodje n (sodovi). udarec m. vreča f. grmovje n. boscâ [bos'ka:] tr 1. comprindûts i inviestiments tes Borsis. bossut [bo'sut] m (demin. e jenfri lis cjasis la buere di ~ no si sintivile nancje. lant in ~. borsistic [bor'sistik]. al à lassât un erbari al Ort di Padue. (BelFa). centri borsiscj štipendijski centri. (Sg) (t. (CIRF) 4. gozdar m. botanic [bo'tanik] m botanik m. ~ adj bosenski. -iche adj botaničen. od bo) vol m. skoraj. il cuc. borsete [bor'sεte] f torbica f. boseme [bo'zεme] f (pri živini) vamp m. eco che un bot / dan tal puarton 2. tresk m. vreča f 6. o sint / tra mil sunsûr i colps dal cjadovrin / che al bosche a più non posso in tal zardìn / lis vecjis plantis ch’a cjadin rengint 2.(La). (La 03/02). gozdni čuvaj m. goščava f. ~ e sclop. In Americhe il cjastinâr. (Sg) 5. gaj m. molzi la ~ a un nekoga molsti (denar). hip m. il Signôr si fermà sul ~ e al pensà sore. e il gno cûr si disfâs di ~ in ~. boscarin [boska'rin] m kij m. Bosnie ['boznie] f → Bosgne. ~ Erzegovine Bosna in Hercegovina. strel m. skupina f. bôt ['bo:t] f → bût. ma lui no m’e deve vinte e di ~ al rispuindeve. (drevo) (po)seči. a rivarin ca fin sul Tiliment: (JM). boschîf [bos'ki:f]. a deventarin un piçul esercit in stât di tignî ~ ai todescs. sekati. imbote). di ~ nenadoma.. domandâ al CUF borsis di ricercje di impegn plui limitât par lavôrs di catalogazion di materiâl bibliografic e documentari. drobnjad m. ?? . drob m. un grum di femenis. udarec zvona. bot ['bot] m 1. (Scf). la moratule intune cise. boscam [bos'kam] m gozd m. Une siorute che a zueteave indenant cu la ~ di plastiche plene di spese a spià cun sospiet chei trê frutats (Tolazzi). trenutek m. pal benefici dal paîs i boscs consorziâi di Cjaso Borean. bote I ['b‫כ‬te] f 1. cheste rosade sa scuaiâ i secrets / dal futûr ~ par ~. lis zornadis lajù si presentavin a ~ plen za cjaldis. Dal 1477 i Bosgnacs. bosemâ [boze'ma:] tr → imbosemâ. piâ botis dobiti udarce. il ~ Scanderbec. (Pa Vicinia). (za)mah m. dissipline e preparazion che si remenavin su la lagune. no dâ un ~ ne delati ničesar. Bortul ['bortul] m Bartolomej m. i cavalîrs a van i ~. boschete [bos'kεte] f gozdič(ek) m. di sigûr parvie che al jere stât tal cjalt. fâs mieç pas di sivilot / e al sivile a ~ a ~. bosgnac [boz'ñak] m Bosanec m. a ~ plen na polno. premija f. palica f. dut a ~ si impensà di un bocognut di lescje (Zili). cu lis mans in ~. cence ordin. i bûs a levin simpri cun chel ~. lesovje n. detonacija f. mošnja f. od bo) mali vol m. ~ consorziâl zadružni gozd. sul ~ na mah. trgovanje n. s vso močjo.borse I ['b‫כ‬rse] f 1. cuasi su la aghe. cu lis mans in ~. tal ~ de Basse. nagrada f 5. rastlinoslovje n. la int si fâs in ~. (CIRF). di chê altre bande une ~ di pôi. gozden. Metìn un diretôr che. (Pa 03/4). 9) 2. un ~ plui in ca al intope un zovenot 7. ~ di spese nakupovalna torba 3. štrbunk m. ~ e sclop al po deventâ “politically correct”. e la ~ fisse di sot le faseve vignî fûr plui misteriose. → dibot. e dulà che dut si bruse di corse. Dut a ~ e a valop a si jere spandude la vôs che al jere saltât fûr chest Nazaren (Pa 03/8). Bosgne ['b‫כ‬zñe] f Bosna f. vrh odbiti. -ive adj gozdnat. 2. al sa di no jessi lui il propietari vêr (Pa 7/2000 . goščava f. ca e culà fra lis boschetis / ’l è di flauts. a stevin a sintî bocje vierte un galantariot. (GP) 6. ~ di studi štipendija f. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. hosta f. al devente paron. in chest mût si suje ancje la ~ dal Manìn . il fat al è che ~ planc a planc al si butà malementri..al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee largje dai stats orientâi (SiF 03/4. borse II ['b‫כ‬rse] f 1.. bosc ['bosk] (pl boscs) m gozd m. (Scf). i f (Grau) Boscat. bosat [bo'sat] m (slabš. bosset [bo'set] m čevljarski loščilnik. zbor m. gošča f. od bo) vol m. pušpan m (Buxus sempervirens). biti pri denarju. E dispon inmò di un significant setôr agricul e di un slargjât patrimoni ~. La rive drete e je pelose di salets e di gjatui. nol jere plui il câs che lui al des un ~. boscaie [bos'kaie] f grm m. mošnja f. Jernej m. vê la ~ plene imeti veliko denarja. časovno obdobje. saltâts fûr a buinore a stielis sul pradissìt dulà che a vevin boscât tal dì prin. a son trê ~s tri je ura. denarnica f.(GE). sekati. ~ it napraviti drva. rastlinoslovec m. v hipu. botaniche [bo'tanike] f botanika f. Nejc m. torba f. ANAT mošnja f. e pareve che ‘i rispuindes. bosanski. bos ['bos] m BOT zelenika f. bat m. način hoje. ~ Erzegovine. FIG v: no capî une ~ popolnoma nič razumeti. bossul ['b‫כ‬sul] m krožek m ljudi. . restâ su la ~ . udarec m. ~ par ~ enega po enega. krat. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de ~ di vuè. ~ di plastiche plastična vrečka. il ~ di frassin e di faiâr jesenov in bukov gozd. borsist I [bor'sist] (pl borsiscj) m štipendist m. dut intun ~ vse naenkrat. e che an concorût a rindi il patrimoni ~ di chei sîts un vêr tesaur. lâ in ~ iti na borzo. (drevo) oklestiti. torbica f. gošča f. (La 05/7) boseghe ['b‫כ‬sege] f ZOOL morski lipan m (Mugil chelo). Ogni cuart di ore a sunavin lis cjampanis pe messe des vot. a son scherz de ~!. ritem m. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. la ~ di Manin ??. ~ e sclop s trenutka v trenutek. ~ coladiç sečen gozd. bosime ['b‫כ‬zime] f (tkalsko) močilo n. Parcè che se e vûl sei competitive intal marcjât globâl e scuen domandâ i finanziaments al marcjât finanziari. (Pa 02/10-11). pok m. Cultôr di ~. botaç [bo'tat∫] m → butaç. (Percude).

a cuistâ il titul di campion dal mont IBF dai pês lizêrs. vê il ~ FIG ne imeti vse pospravljeno. ropati. (SiF 02/1. za norca imeti. sod m. Gardiscje. (Mucci). imbote. cui no. bracecuel [brat∫ecu'εl] v: cjapâ a ~ objeti. → brigade. boxeur [bo'kse:r] m → boxêr. ['b‫כ‬ks] kratica = Brigadis Rossis. botin [bo'tin] m plen m. (debela oseba) debeluh m. dolgočasiti. [bo'ton] m (akreš. bovolâr [bovo'la:r] m BOT koprivovec m (Celtis australis). botesele [bote'zele] f (demin. od bote II) sodček m. prontait botis. di bot. (BrLi) 5. si trate di mandâi indaûr un mes blanc cjalcjant il ~ di rispueste (Cad) 3.. od bote I) mali. brac I ['brak] m sledni pes m. → lavorent. daspò che si è maridade. se vês vût il ~. brst m. tacâ il ~ nakladati. fâ ~ narediti vtis. la suntuositât di chês feminis daûr a preâ. na roke. Il len al jere doprât in edilizie. a son par sigûr mancul tossichis che no la tossine responsabil dal ~. ai 19 di març stât. di ~ nenadoma. ~. botesele [bote'zele] f (demin. brak m. boxadôr [boksa'do:r] m ŠP bokser m. lu àn botizât dute la sere parcè che al daseve lis bielis a une vedranate 2. cuanche a àn mangjât lis dotis / lis muîrs passin di botis.. bahavost f. . → butul.R. fâ lis ~ boriti se.) duhovito se šaliti. vihar m.. bracidure [brat∫i'dure] (t. → su pai dêts 2. al è come il mus che nol cjape ~: nol sint nuie. il ~ oprès des strussiis / fâs fumâ ducj i camins. ~ par çuculade. butâsi a ~ di un . nadutost f. bracade [bra'kade] f cvilež m. zbadati. par cui tal ~ vadin dal pâr. e dit. 9). → imbotonâ. braçadure) f 1. ben intindût. e scjassant la ~ 3. Cormons. (neobič. strahopeten. botul ['b‫כ‬tul] m ZOOL → cieul. / che no tancj dîs di muson par une fote. miôr no tacâ ~. Fare. No je à fate Stefano Zoff. molòs. ~ it in refl duhovito se šaliti. z rokami. na hitro. tant che ~ di vuere. ~ di Monfalcon. dovtip m. box II ['b‫כ‬ks] m stajica f (za dojenčke).) sod m. brusâ cits e spandi a ~ / vin. kad f. suonano a festa ?? . lu cjapâ a ~ come par difindilu. t. eh ò!. (Onde). sô mari mi da a stupit vie des passadinis e des botonadis che mi umiliin e mi avalissin. tal Demani militâr (CoUd). za norca imeti.. bovul ['b‫כ‬vul] m zavita. bracs e livrêrs. botons e caratei. la ~ denant). bovarie [bova'rie] f → boarie. su la ~ (cjalde) v trenutku. paladis. vonde salts su la braçadure e cun bigns comedons 4. gumb m. (Tolazzi). (snežni) metež m. bracent [bra't∫ent] m dninar m. ~ di daûr zadnji del voza 2. botinâ [boti'na:] tr in it pleniti. o vuei butâti lis a ~. restâ su la ~ ??. radunâts tôr il ~. buiadice) f nevihta f. chel faliment al è stât par me une gran ~ 3. une scjalute fate a ~ polžaste stopnice. in bot → imbot. botonere [boto'nεre] f vrsta gumbov. dâ la ~ zbadati nekoga. (Bel). a ghi tirin li stressis : (Pasolini). → vassel. e vie di chest pas. tipka f. botizâ [boti'dža:] tr 1. na roke. bovadice [bova'dit∫e] (t. bracjizâ [braqi'dža:] it → bracâ. . cjoli cui braçs avierts sprejeti . vore. metimi un ~ tor de vite e prem il passarin par te. slab udarec. / par cjoli la smire / al volte di là. prepotent. ~ di piel (Mar) 2. miôr cuatri corpos ditis lì su la ~. box I ['b‫כ‬ks] f ŠP boks m. cun improvise ~ vive lu inseguirin. hipu. kadar pes zasledi plen). jù. → bracade. (la ~ disot. da bi bil volk sit in koza cela (Verone) 2. cviliti (pos. važnost f. botonade [boton'ade] f šala f. edificis dongje. paîs. → crupignâr. površno. al sint di une bande / il cjan a ~. BOT popek m. mignestre. al jentrà. scjatulis. → braçadure. Jo o cirivi di taponâmi lis vergognis tirant in jù la mae che mi rivave sì e no al ~ de panze. po o jerin nô. Maran. roka f . B. il contrast dai vistît des comparsis. bracjizade [braqi'džade] f cvilež m (lovskih psov). (La). a pene trat. bracis ['brat∫is] v: a ~ 1. FIG udarec m. par italian par fâ plui ~. zornalîr. od bote) hud udarec m. no àn fat altri che botonâsi fra di lôr. burka f. ~ par çuculade. improvizirano. il ~ dret/ çamp desna/ leva roka . roke fpl (la ~ disore. bracâ [bra'ka:] it tarnati. v veliki vsoti. (brigadis rossis). sassinât des cussì clamadis B. škoda f. nalagati. brstič m. FIG predmet podoben gumbu. izguba f. par fâ mobilie. al jere restât cui dêts fêrs sui botons 3. passi di botis ??. bote II ['b‫כ‬te] f (neobič. botulisim [botu'liziml] m MED botulizem m. spiralast predmet. → a braçs 3. come un ~ impalpabil sul sufit infrusignât dal fum (Mar). si trate di parâ fûr dai pîts cheste semence brache che nus supe il sanc. sgurletâ dulintor par lâ sù ancjemò. a à metude sù une ~ ! 7. braç ['brat∫] (pl braçs/ bracis) m 1. meh m. al fo puartât a ~ sul cjaval. o varès vût miôr di sei restât su la ~ pluitost che vuarp come che o soi. botis. rop m. boton II. obleko). Cui dîs che e fo une ~ a spaventâju. (Storie) botri ['botri] m 1. ANAT popek m. botis di vueli sant ?? . cjapâ ~ razburiti se. (ProvBr) 2. cul ramut verdulin te ~ / e su la scufe. šaliti se na račun nek. (SiF 03/4. PROV Conte i tiei botons e po tu contarâs i miei . dâ un colp al cercli e un ae ~ PROV. spiralno . vê le ~s leâts imeti zvezane roke . la ~ daûr) ledja fpl. gumb m. (Mar). jo no vuei ereditâlu.R. bovâr [bo'va:r] m → boâr. spopasti se. bracevierte [brat∫evi'erte] f → braç aviert. cecje 4. (igra) poteza f. del (voza). vijugasta črta. brac II ['brak] adj (o narodu) zaničevanja vreden. zbadati. boxêr [bo'kse:r] m ŠP bokser m. Botostagn di Dimpeç [boto'nεre] f ?? In fuarce dal seguitîf tratât a l'Austrie a restavin: Gurize. Ane Alore. ~ di denant prednji del voza. si dreçave spauride la jerbe. almancul te intenzion. a ~ polžasto.nenadoma umreti. cjans di ferme. Botonant li barghessis a vegnin ju i fantats. passade la ~. Ancje vierzi la ~ cence dibisugne al è pecjât. spirala f. FIG delati tako. il tron cui bovui di marmul. si volte vie e al puart marcje di ~. a fâ lis bracis cun Satanàs. na kupe. bracarie [braka'rie] f trop lovskih psov. gumbnica f. botonâ [boto'na:] tr zapeti (gumb.. In tai borcs li ciampanis a botizèin di fiesta par li cors ben netadis par la ciampagna frescia (Pasolini) boton I [bo'ton] m 1. 31-45). e jù botis di vueli sant sun chel puar omp.

FIG kaliber m. Al è un paron trement che al spiete la sere par ~ lis stradis che ducj a bandonin. la ~. braçolâ [brat∫o'la:] tr 1. Di piçul al veve vût dut: la bae. za che e à la sapience infuse. bradisisim [bradizi'zim] m GEO dviganje ali pogrezanje tal. a plene ~ . jo mi brami jaz si želim. zgrabiti za roko. O jeri deventât legri. zmožen. sês ~. pogumen. bramâ [bram'a:] tr 1. / incjantade lu braçole. pohlep m. modriha f. Braide ['braide] kr. fâ il ~ frut biti priden fantek. braghesse [bra'gεse] f (pos. polset. e un suzeton di ~ tâl 3. a va a ~ a Vignesie. → trabascjâ. nizke vrednosti. cjare vô Toni. → manin. si butà sul so cuel e lu bussà (Bibl-Gjen). (pri sedežu) naslon m. 2. a vaive e ti à racomandât tant di fâ simpri il ~ frut (sf) 2. mi vûstu ben 2. zamah roke pri plavanju. modrijaniti. lu cocole 2. papučar m. lu braçà. cetant di laudâ. e si à propit bisugne di une buine scove. braçoladresse [brat∫ola'drese] f → braçule. ~!” 3. braghessâ [brage'sa:] it (slabš. brâf ['bra:f] -ve adj 1. nesposobnež m. ~ Disot e Cergneu (Pa). → cincuantin. Braçan ['brat∫an] kr. mera f. Darin denant il so empori al sfadiave cul ~ (BrLi) bradascjâ [brada'sqa:] tr momljati. v pl braçadoriis) 1. sveženj m.. lassaimi che un esponi un riflès sul purcit di Sant Anton 2. sposoben. Sirene! / mi fais glaçâ la schene. e tratâmi di lari opût di avâr. nadležnež m. nebodigatreba m. hlače fpl. la fontane dal ~ pazduha. chel cun chel ~ ator. hlačne durce. braçon [bra't∫on] m naslonjač m (sedeža). objeti. solze da lis bradascjis / i campagnûi tenôrs. mrmrati. nancje a misurâ lis robis cul ~ de oportunitât. vejevje n. uditôrs. braghîr [bra'gi:r] m 1. che mi disin ce che a vuelin jo o bradascji par furlan. / par cussì dî mi cole sul ~. voščiti. cjapâ a ~ prijeti. krvnik m. vrl. i f (Sant Vît Dal Tiliment) Braida. Esau i corè incuintri. merilo za presojanje. pestunja f. o sarai adegnevul. poželenje n. (mera) laket m (ustreza 68 cm). misurâ un altri sul so ~ po sebi soditi drugega. besno.. ~si refl recipr okleniti se (drug drugega). pre Guido Maghet di ~ al à vût fevelât (Pa 02/12). varuška. kilni pas. femenate. un cavaleriç il ~ 2. vešč. podrepni jermen m 3. naročje n. (za otroka) vajeti mpl. hlepeti. Za il prof. MEH roka f. a braçadis obilo. priden. cuntune ~ robuste al fo dongje dal zovin 2. jermeni mpl. 2. (BrLi). Al à viodût chel film nossere.. che chest nemâl. Al tacà a slavinâ. abraçâ. zatik m. kriterij m. po-. jecljati..(Ta). bragons [bra'gons] mpl → bregons. mi amistu. braçul ['brat∫ul] (pl braçui) m prijatelj otrok. un caposetôr che ju ~ e bussà tanche fradis ~ it biti pestunja. cheste comari braghessone. Braçà [bra't∫a] kr. naramnice fpl 2. misurâsi sul so ~ delati korak za korak. vreden. cu la liende che o sin dome la “~ di Triest (La 05/11). (ženska) nositi hlače. cuntune biele femenute a ~ . dicà. i f → Brait. cui ~s in glove s prekrižanimi rokami. ročaj m.) učeno govoriti. spodnje hlače mpl. braçolâr [brat∫o'la:r] m 1. a ~ aviert noro. naslon m. nerazločno govoriti. Apene fat il patentin al partìs cui libri sot il ~ e a si invie su pas monts da Cjargne. Braidecurti [braide'kurti] kr. dober. preklinjanje n. . dôs vielis a van / cuntun ~ di sclopons e di garofui 4. di trê ~s un franc cenen. braçâl [bra't∫a:l] m 1. une poltrone cul schenâl e braçâi contôs di sudôr 4. / lu cjarece. gambiait mistîr! / no sês plui abil. i m (Cjiscjelgnûf) IT Braida. hraber. di ~ di v namen. ~ Disore. a Machiavelli vie (JM). mi bramistu. na veliko.z odprtimi rokami . braçadure [brat∫a'dure] f 1. (BrLi) braghet [bra'get] m 1. Braide) kr.. une schirie di camarîrs (Bel). TEKSTIL merjenje z dolžino roke 2. prečni tram m. Cussì pronts a jessi brâfs!. braghessin [brage'sin] m (pos. meti sù lis braghessis (ženska) nositi hlače. ki drži hlače. Cuant ca ti à saludàt to mâri. Braide ['braide] kr.. naslonjaj m. bradasc [bra'dask] m metla f. brame ['brame] f želja f. e je dal editôr Braitan di ~ di Cormòns che (La 03/03). pametnjakovič m. anzit un pôc ~ e mi plaseve fâi cjapâ pôre tes curvis. dati si opraviti. po sì. po sì. Poldo e Lisute no sintivin nuie fûr dal lôr ~si. TEH prečni zapah m. v pl) hlačnica f. ce bramazions. La iniziative. anzit di un ~.i m Brazzano di Cormòns (Go). ur fasês fâ ancje i braçui ai vuestris omps. sitnež m. nissune gnove?” ” ce fâ di te. ?? colâ sul ~ za nalašč pasti. želeti. k sebi stisniti. molâ lis braghessis. Il schenâl de poltronute al molà une altre rantighe e za i braçons si jerin slargjâts (Tolazzi). e alore a cjaparin sù la robe a braçadis (Sg). sot il ~ pod pazduho. varuška f. ~ tr objeti. ?? braçalet [brat∫a'let] m zapestnica f. ~ dal so mistîr vešč svojega poklica. bramazion [bramatsi'on] f kletev f. in çavate e cui pugns inguantâts. braçade [bra't∫ade] f 1. di ~ di vioditi contente. cjapâ ~ pridobiti na terenu. klest m. la Madone benedete. braçule ['brat∫ule] f pestunja f. za-želeti. i f (Morus) Brazzacco. cun tante cragne foreste che nus è restade par cjase. i f (Sest) Braidacurti. pestovati. voaltris. misurantsi sul vuestri ~. 4. puartâ tal ~ držati v rokah. braçadorie [braça'd‫כ‬rie] f (pos. skupaj. braçâ [bra't∫a:] it rokave zavihati. v pl) 1. (dojenčka) držati v rokah. → braçoladresse. ukazovati možu. HIST leseno ravnilo dolžine roke (68 cm). koprnjenje n. dilà de ~ si viôt a lâ a passon Tunine cul cjastron. braghessîr [brage'si:r] m FIG (mož) copatar m. braghessins e cul rest che si cuche. che e je saldo su lis bancjis dal Zardin Grant a fâi di ~ ai militârs!. Il fi plui vecjo al jere in te ~ (Bibl-Lc). zaprto obdelano posestvo. a ~ za rok(c)o. al viôt passâ il postîr: ”olà. cjapâ tal ~ vzeti v roke. bradascje [bra'dasqe] f grm m. ~ m birič m. → bracidure. (don). E tant ben. braghesson [brage'son] adj vsevedec m. mi à dit di bandomâni e di lâ a padue a ~ bielsole. bragantin [bragan'tin] m prezgodna koruza f. kratke hlače mpl 2. ARH (pri jahanju) usnjeni jermen. un nodâr il so tabelionât. braghe ['brage] f 1. (pos. grmovje n. → imbraçâ. Brait ['brait] (t. ničvrednež m. ročaj m. z namenom. . zapestnica f 3. ARH kratke hlače 2. pri sedežu) naslonjaj m. Simpri tes stangjis verticâls a jerin colegâts dai montants zirevui e ognidun al veve un ~ cuntun zeut o une cjadenute (Scf) 3. pasovi mpl. prečnica f 2. braide ['braide] f brajda f.

La marcje dal moviment ~ dai “Sem Terra” (Pa).(Bibl-Numars) breâr [bre'a:r] m 1. -ose adj ponosen. breuce. braurosin. une sdrume di sbravaçs [bravaçs] / stan in vualme par balâ. biti ponosen. A si balave trê voltis al an sul ~ cun sunadôrs e cantôrs (sangiorgioinsieme) 4. Al infete çoncs e brancs cressint dentri da la scuarce fin tal cambi e formant i cancars. hudoba f. 39-58). braul ['braul] m hudič m. bravaç [bra'vat∫] m bahač m. tant Gisulf che i siei soldâts a àn fat meracui di ~ 2. scagnut. (BrLi). e dopo sore mi inpezâ tantis. 3. brancade [bran'kade] f 1. prgišče n. brancje ['branqe] m 1. brascjâr [bras'qa:r] (t. ročnost f. vzvišen. → bravece. -ose adj → braurôs. vrlost f. / e al va calmansi. brande ['brande] f (it. branc ['brank] (t. dipuesit di travamente e di breans. brascai) m trnje n. bahanje n. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. 3. podnožnik m. e un pôc braurosine. puartâ rispiet. bedast. a vevin puartât un breâr tal prât dal Luîs (MazzonIol) 3. no vê ~ mai. jenfri il ~ dal bosc. bravence 2. o ai pituris in ~. brancart [bran'kart] m poštni voz m. udarec s šapo. grampe) 2. braonzin ['??] m si poiave il lumin. bravetât [brave'ta:t] f izkušenost f. demin. junaštvo f. braure [bra'ure] f 1. (Pa 03/11). bravece [bra'vet∫e] f (t. lâ su la ~ umreti. il predi Frezzo al vignì une gnot cun omps di coragjo a sconzurâ i braui. bravure [bra'vure] f → braure. i m (Cormòns) Brazzano. → branc. vê plens i ~ imeti dovolj vsega. izzivanje n. Brasiliane [brazili'ane] kr. pohoten. o vin plens propri i ~. chês mês brauris mi fâs contâ. zmožnost f. pogum m. e dîs cun ~ la responsabil. mrtvaška nosil(nic)a f. bahaštvo n. i furlans in Argjentine. un bon panin di salam toscan cul pevar fat di un brao butegâr florentin. majati se. podstavek m. F ruski sendvič m. sposobnost f. bree ['bree] f 1. Breçà [bre't∫a] kr. (znanost ipd. → stantul 2. m Brazilija f. braurin [brau'rin] adj ničemuren. duh m. spogledljiv. grožnja f. Moruç. bravade [bra'vade] f 1. opaž m. poslikana deska. bus m. (Pa 05/04). PROV A Sant Andree il purcit su la ~ (don). brasilian [brazili'an] adj brazilski. deriv. dati eno okoli ušes. fat tardon. ponos m. oder m. 36 I fîs di Merarì a vevin di viodi dal bream dal Santuari. hrabrost f. brancje) m 1. vê ~ bahati se.Salvâ). bredul ['brεdul] m 1. brantiel [branti'εl] m → brentiel. brazilski jezik m. 39-58). tante sium di colâ come claps su la ~ molisite dal ricet (PauluzzoN). izkušenost f. pod m 2. ~ come un dindi. e chê des aganis restade daûr dal branc. A son previodûts intervents di consolidament dai arzins a Damâr.i. e ancje indiçs plui sofisticâts come il livel di braure di Heidke (HSS) (SiF 02/2. ~. bredei [bre'dei] m → berdei. zaušnica f. (JM. cjamis di breis ?? (Sg). petâ une ~ primazati eno. brancolâ [branko'la:] it opotekati se. i Carnics a saressin un ~ di chest çoc 4.bramôs [bra'mo:s]. il ~ de sere la diligence scloteade ch’a tornave di Udin. (Pa 02). (Pa 04/04). brascjam [bras'qam] m vejevje n. bream [bre'am] m ?? .i f Brazilka f. bravurôs [bravu'ro:s]. breute. visok. meti su la ~ poslati na pare. braurosin [brauro'zin] adj častihlepen. ~s dai arbui . pe tô ~ e pal metodi origjinâl de insegnâ il todesc. Marisa Sestito. panoga f. brao ['brao] adj → brâf. → seneôs. bravence) f 1. breoncin 2. drznost f 2. hrabrost f. in cjarte. bravence [bra'vent∫e] f → bravece. abramôs) adj poželjiv. i f (Trasaghis) Braulins. dai traviersins. Bordan e ~ (Pa). e la sere su la ~!. . a lis 18. Branc ['brank] kr. slavohlepje n. (SiF 03/4. Mi jeri apene mitût che o sint un cricâ di len tanche il roseâ di une surîs te ~. avtobus m. biti na parah. bahav. zmožnost f. MAR krov m (ladje). sposobnost f. E je une ~ specifiche inte lenghistiche che e lavore cui corpus lenghistics: (SiF 02/1). bahaštvo n. E rivà jù un tic braurine (MazzonIol). Ai 19 di Avost. brancin [bran't∫in] m ZOOL brancin (riba) (Dicetranchus labrax). e invezit si è cjatà denant di un ~ di aghe no trop fonde ma ben largje e avonde turbide e imburide. Brazilec m 2. Il cors al funzione tant che un orloi. ~ m 1. La traduzion par ~ le à curade Cristine Koehler Zanella. FIG veja f. meti i ~ a un ??. polna pest f. veja f (drevesa). veja f (sorodstvo). puar Gisulf! di domans san e legri tanche un arlichin. si ritirin brancolant. breon. artesan di 30 agns di ~.. i f (Tavagnà) Branco. spretnost f. (iz lesa) deska f. livel di ~ Heidke Skill Score. → scag.. Dicembre intant / si stufe a pôc a pôc di lâ bravant. il salarin. klest m. bregon [bre'gon] → bregons. Venulo al scontre e i pete une ~ / aduès e a se lu tire tanche un frut. in tele 3. i f Brazzacco. corot pai muarts di dutis lis vueris (Pa). i braonzins o il bocâl dal vin. podnožek m. breuçate. brancâ [bran'ka:] tr in refl → imbrancâ. (Percude). bravâ [bra'va:] it bahati se. Brasîl [bra'zi:l] kr. veja f (drevesa) 2. stolček za otroke. pručica f. la ~ des pastis/ dai taiadeis valjalna deska. drznost f. bregons [bre'gons] mpl hlače fpl. la ~ de polente lesen pladenj. . jessi su la ~ biti mrtev. . dal ~ e dal Uruguay (Pa 02). bredule ['brεdule] f → bredul. širokoustiti se. chês rosis taiadis sun chês plantis a jerin la ~ de cjase. braurôs [brau'ro:s]. pladenj m.(Storie). (Scf) brascai [bras'kai] m → brascjâr. Breçan [bre't∫an] kr. vâ al ~ iti k hudiču. -ose (t. ducuancj in bale.) panoga f. une fotografe di grande ~ (Leng).30 li dal cimitieri militâr di ~. breone. širokoustnež m. 9) 2. rokav m (reke). vrag m. breate. (samo)všečnost f. slavohlepen. metile a poçut su pa ~ (Natisone/furlanis).) zložljiva železna postelja. Braulins [brau'lins] kr. come doman i è muart il fi. deščen oboj m. junaštvo n. ponts di ~ ?? I ponts di braure di Heidke al è un punteç che al ven definît sielzint come parametri la frazion di dutis lis cjapadis (SiF 02/2. vrlost f.. Pa sfuee: 1 kg di farine di flôr. prizadeven. robidovje n. jo mi al rît di cierts barbons / Cun chês sôs bielis bravencis / dut il dì spudin sentencis. al ven screât il Centri sociâl di ~ di Tavagnà (in vie Sant Francesc 41). → bravetât 3. pohlepen. vôs che i Furlans a scoltin abramôs. (bolj obič. neumen. pogum m. come vuê al à metût su la ~ so pari. sentât sul ~ intun cjanton dal sotpuarti. plesišče n. omahovati. (Pa 05/07).

sodni sluga m. skrajšati. vajet f. savê alc di ~ izvedeti nekaj preko nekoga/ nečesa. neobziren: stufe di tignî strent. brengulut [brengu'lut] m ?? Po i consegnarin un altri ~ di è cjarte e i menarin vie la vidielute. . ~ m 1. okoli ovinka.i. (cerkveni) priročnik m. finalmentri tu âs capît che tu vevis tuart e tu âs tirât jù i ~. f Bretanja f. tok m. brez mere. al rivà a cjaval tal curtîl a ~ vierte. (~ di Udin) (Cjampfuarmit) (IT Bressa). listje. imparìn dai bretons! 2. sorodništvo n. od bree) m močna deska. brentele [bren'tεle] f rake fpl. Innsbruck. a saressin stâts brevetâts ancje i elements». In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre (Pa 7/2000). Bresse ['brεse] kr. vodni jarek m. e ai conseîrs i àn metûts i ~ di un pieç e nol ocor discori... dut devot. ploie a ~ (dež) lije kot iz škafa. tignî a ~. (JM. sodnijski uslužbenec m. bratovoščina f.. družina f. trop m. lopov m. tignî in ~ zadržati. skodla. lis propietâs (di pesantis a liseris. al va sù par une scjalute mieze di tof e mieze di ~. debelina 2. (La 03/02). a fevelarin par ~.) zdravilne smrekove veje. bressan [bre'san] adj ?? ~m bressane [bre'sane] f ptičja nastava f (mreža. bricole [ '?? ] f odskok m. f 1. bric ['brik] m 1. HIST vinska mera f. poplava f. no pues fâ che une fritaie. Tal numar di Setembar si cjacare de introduzion dal furlan te scuele ma ancje dai problemis de scuele bretone in France (Pa). bressò [bre's‫ ]כ‬m → bersò. brentane [bren'tane] f povodenj f. nakopičiti se nad. tenka deščica.. uzda f. brente ['brεnte] f vinski sod m. / ma se tu fossis tai miei bregons. na krakto povedati. Sveait Zuanin. .. brent ['brent] m → brentiel. ven a stâi i brevets). bricon [bri'kon] m (redko) malopridnež m. vignî jù cul ~ zgrniti se na veliko nad. briade [bri'ade] f 1. slaba. manjša gostota. stržen m. (Pa). i f (Grimac) Brida. brigada f. v moji koži. za soi dentri tal ~. LING bretonščina f. glasnik m. Intune gnot di novembar dal stes an ancje ~ e patìs la cjavalade e il fûc dai turcs. izdati dovoljenje. Meni. Bresse ['brεse] kr. brentiel [brenti'εl] (t. breoncin [breon't∫in] (demin.i. tignî a ~ chei scjaps di barbars.) → brene II2. velik čeber m. (nuovofriuli). biti razuzdan. Bride ['bride] kr. brevetât [breve'ta:t]. igličevje smolnatih dreves. FIG) brzda f. tovarišija f. Bretagne [bre'tañe] kr. metisi tai soi ~ (Verone) postaviti se v njegovo kožo. (Bibl-Lc) breveâ [breve'a:] tr okrajšati. ~ dai organisims vivints možnost patentiranja živih organizmov. močan ploh m.. bedenj m. rod m. e ducj a restàrin maraveâts. Denant chel svoletâ di bandierutis sicut frascjs di ~ a rivin di ficje cambiâts di mude tant che ‘ne volte lant a messe grande... diploma f. rodovina f... irlandês. chescj a jerin assistûts dal ~ (colloredodiprato) 2. che a met sul puiûl. molâ la ~ ??. brene I ['brene] f (t. izklicevalec m na dražbi. (Pa 05/04). družba f. sorodnost f. brutâ lis brenis sul cuel ??. Al à studiât teologjie a ~. (carn. se tu fossis tai miei ~ če bi bil ti na mojem mestu. (morsanodistrada). f Brenta f (IT Brenta). spremstvo n. a mole un pont. vajeti fpl. brenta f (posoda). La ~ triestine di cheste sere no le àn cjalade di brut.i.i f → Bresse. breviari [brevi'ari] m REL brevir m. dâ jù cul ~. l’imperadôr al à molade la ~ . → baronade. (La 06/3).i m Briksen m. (CoCamp). Salvâ). al cjate un predi. cumò lis brentanis d’Istât poletne poplave. sodček m. bedenj 2. il deân (decano). o ancje plui zurâts. (Scf). f (~ di Milan) Breša f. (Cjargne). razvezati se. brene II ['brene] f 1. plui bocjis si spalanchin a ~. Brente ['brεnte] r. intant che i storics di vuê a strolighin la ~ o la Plâf (Union). o doprarai la peraule “dutrine” tal sens plui larc. ma no podeve vendemâle parceche e scugnive spietâ che i imprestassin semplis e brentiei. Bressie ['brεsie] kr. patent m 2. s polno brzino. breute [bre'ute] f Lui al domandà une breute e al scrivè parsore: «Il so non al è Zuan». sorodstvo n. par ~. -ade adj patentiran. breton [bre'ton] adj bretonski . → clape. che al puarti lis viscjadis te ~ (teatrodivile).i. tal cirî di convinci chei di ~ di Milan (JM). al mont sientific e industriâl (Pa 05/04). a ~ nenadoma. → montane. brevetabilitât [brevetabili'ta:t] f možnost patentiranja f. Pôc distant dal fûc al vignive prontât un ~ che al servive par trai lis cidulis. brantiel) m kad f. tu dîs tu. drhal m. e mi vegnin i guais jù cul ~ in skrbi se nad mano zgrnejo. ~ adj lopovski. druščina f. Se chest principi al fos stât doprât inte chimiche. od bree) m 1. breno ['breno] (carn. Si dîs ancje che al baste fâ une monade par che e vegni dal moment e di sigûr brevetade. Bretonec m. al à masse butadis lis brenis sul cuel a chei fîs. oznanjevalec m. . posebno jelke: un sclopâ di ramaçs e di brenis che si scjavaçavin. di rassegnâsi. Brescia f. une ~ par cjapâ chei cuatri carantans che par cumò o colin di rive jù. cjapâ alc di ~ dobiti nekaj neposredno. a ~ vierte brez zavor. di ~ neposredno. brentielut [brentie'lut] m sodček m. tirâ jù i ~ . Bressanon [bresa'non] kr. E ancje come deplomatic. (Sg). brevet [bre'vet] m 1. ~ di vin vinski sod. čeber m. (Mucci) 2. → cjaveli. (BelFa). brevetâ [brevet'a:] tr patentirati. nazaj držati. union democratiche bretone bretonska demokratska zveza. / po a da jù cul ~ tai moroseçs. FIG : jessi dentri tal ~ ?? . limanice). Londre. Al jes de stazion. Il mont ~. I sustignidôrs de ~ dai organisims vivints a disin che la concession dal ~ e da la pussibilitât. odboj m. briconade [briko'na:de] f (redko) lopovščina f. krajšati. o ai durmît tantis gnotis su la ~ 2. reka f. mlinski žleb. (Sg). E al menà il cjaval pes brenis fin fûr dal paîs.(SiF 03/3). al va devant da belance. brenton [bren'ton] m 1. hitro odpraviti. kanal za namakanje. nepričakovano. (Sg). sod m. barbezuan! Breme ['] kr i f Bremen m. potrdilo n. čebrič m. si fâs prestà la tonie e cul ~ in man. si pò bevint une ~ cuant che il vin al è sancîr. Bretone [bre'tone] f Bretonka f. sel m. lâ jù cul ~ izgubiti nadzor nad seboj. o isal bielzà deventât. hipoma. galês. breon [bre'on] (akreš. A saltarin fûr dai brentiei cui pîts che a parevin stâts tal ~. ob kratkem povedati. rodovina f. e de sô culture al riscje di deventâ.

brocolâ [broko'la:] it kliti. semais un oresin che al stimi brilants (Sg). (brigadis rossis) (La). → aiarin.i m Brindisi m. Salvâ). bleščati. podčastnik pri karabinjerjih. angleški. odličen. onesnažiti. iskreč se 2. zamastiti.15. brindisi ['brindisi] m → brindis. brilâ [bri'la:] it 1. (SiF 03/4. brin ['brin] ?? Linde lu cjalave e te vôs i trimave un brin di displasê (PauluzzoN). i f (Prepot) Brišče n (IT Brischis). al timp di Otavian i Romans a jerin su la Donau. brodacjâ [broda'qa:] tr → sbrodacjâ. kmečki nož. kaliti. ~ m HIST Brit m. -iche adj GEO britanski. no jot il Signòur.(Scf). (Eg). italijanska igra s kartami. velu che al cjape la ~! / al rive in presse tanche une clapade. brodacj [bro'daq] m → brodegot. ženščak m. ~ in Calabrie. brilant [bri'lant] adj 1. okrogli ščit z železno konico v sredini.. ma il so lun ch'al brila sempri imèns. tirâ la ~ FIG ?? Briscje ['brisqe] kr. cjo mo. BOT kapus m.i f HIST rimska provinca Britanija. brocul di mâr [~ di 'ma:r] m ?? (cavolo marino). cuant che i vôi a varan brocolât. (Daidussi). zakoreniniti se. bleščeč. sbrudie. bronchîrs e murions. ukoreniniti se. vetrc m. britonic ['britule] f ?? britule ['britule] f 1. zalotiti. brochîr [bro'ki:r] m majhni. ducj i brocui su lis bachetis 2. zelje n. simpri tiran. brodegâ [brode'ga:] (t. roparstvo n. brigadis rossis POL Rdeče brigade (ekstremistična organizacija v italiji). a trussin lis tacis e a ripetin ligriôs la formule dal brindis. brise ['brize] f (redko) sapica f. britvica f. brinf ['brinf] ?? brinf e brinf che ancje lôr cirivin di lâ-sù e jê brinf e brinf cu lis gjambis. i m (Sant Micjêl) Brigolo. (Pa 02/12). sassinât des cussì clamadis B. lesketati se. sbrudiot. ne potrebovati: che al à sgrifis lungjis. ciriit ancje la semence dal ~. prijeti. klica f. formule dal ~ zdravljica. sâstu? (Mucci) briscje ['brisqe] f dvokolnica f. O brinchi une cjadree. razbojnik m. lopovstvo n.brie ['brie] f potreba f. britanic [bri'tanik]. vzeti. Broca ['broka] f v: aree di ~ MED Brokovo področje. rahel veter m.. britva f. brivade [bri'vade] f zalet m. brigade [bri'gade] f VOJ brigada f. navihanec m. mi senti denant di jê e cui mei zenôi (BrLi). brst f. (Pa 03/2). i f (Midune) IT Brische. Briscjis ['brisqis] kr. brincade [brin'kade] f ?? brindis ['brindis] m zdravica f. briljirati. briscule ['briskule] f neka. . britanski. 2. ~ m prebivalec Brindisija. si impegnà une vore par fâ cognossi al mont ~ la lenghe e la leteradure furlane. Brigul ['brigul] kr. sbrodacjâ. roparstvo n. l’ultime note si dispiert cidine / te ~ di matine. brocul ['br‫כ‬kul] m 1. no ai ~ di ne potrebujem.(Furlanist). a viodi di cualchi marcjadant che al les a Nimis cu la ~ o cu la carete o cuntun altri imprest. oprijemati se. sijajen. A nô mascjos nus insegnavin a doprâ la ~ e il curtisut par fa cjavaluts. ~ m (dragulj) briljant m. brocje ['broqe] f → brucje. priti v posest. ~ m GEO Britanec m. si jere brincât a fuart a la tiere. druščine fpl. brisighel [brizi'gel] m gizdalin m. (bassafriulana) britulin [britu'lin] m (žepni) nožič m. brigantarie [briganta'rie] f lopovske bande fpl. dapît dal clapon. in Germanie e in ~ (JM). tolovajstvo n. lopov m. Bris-Bras [al'ka] ?? Al è un Bris-Bras. ma il ~ d’Amôr. kal f. Brokov Center. Brindisi ['brindisi] kr. Dut ce che si brincave di mangjabil si lu mangjave. (Leng). al taie une fete di pan cuntun ~ che al puarte cun se. un ~ impomatât (Ta). parlament ~ britanski parlament. prin ch’a mi brincàs la crïure e mi glotès chest scûr (Tolazzi).R. kavalir m. ancje tu come Pieri e Gjenuefe. tolovajstvo n. brigâ [bri'ga:] tr/ it 1. Britanie [bri'tanie] kr. che al vûl campâ / cence vê ~ di lavorâ. clans britans de Scozie meridionâl (Ac). brocul chinês [~ ki'ne:s] m kitajsko zelje n (cavolo Pesai). brigatisim [briga'tizim] m ?? intops formâi causionâts des burocraziis. (po)truditi se 2. ne rabim. zamazati. robe di marche.. 97-114). brisiole [brizi'‫כ‬le] f → brusadule. Zaneto alore nol varà ~ / di lâ a cjapâle cussì lontan. razbojništvo n. les sbalotave par che vadin jù. brincâ [brin'ka:] (t. da. sbrudiâ) tr umazati. oprijeti se. odrastek m. cence vê ~ di brez potrebe. ~si refl umazati se. brigant [bri'gant] m ropar m. a la sodisfazion des dibisugnis culturâls di chei che in mût brilant i autôrs a clamin i «vuarfins de lôr lenghe». si cjatin pal ~ di Nadal al Bar Roma in Via Roma a Udin a lis 18. jemati. britan [bri'tan] adj HIST britski. lanzis. svetiti se. intrigirati. e cumò mi visi ancje di chês ultimis peraulis. nazdravljanje n. astis. → prindis. la Spagne e à ~ nome di fâ cucuç. bueresine. okleniti se (česa). par esempli la aree di ~. (Natisone/miti). bastarts di strumîrs. (žepni) nožek m. zadostuje mi. / che a ven jê la France. (Pasolini) 2. FIG blesteč. brigadirie [briga'dirie] f brigadirka f. babjak m. pomazati. izvrsten. izrastek m. FIG blesteti. brigantaç [brigan'tat∫] m razbojništvo n. cjapâ la ~ vzeti zalet. plantât za grant. ohrovt m (Brassica oleracea). (Marchet. imbrincâ) tr zavzeti. Al jere de stesse tribù di Franziskus. vincui inlogjics des ideologjiis e ogni forme d’integrisim culturâl. Mi vêso cjapât par un ~ che o sês vignûts cun spadis e bastons? (Bibl-Lc). brindisin [brindi'zin] adj GEO brindizijski. ~si refl polastiti se. che a sostegnin il lengaç jenfri la scuarce perisilviane dal emisferi di çampe. zgrabiti. Britaniche [bri'tanike] f Britanka f. la ~ Marche. tolovaj m. sijati. E il prin trombetîr di cheste ~ di atac nol podeve jessi che l’on. o ai nome ~ di potrebujem samo. BOT poganjek m.. (Pa 02). britanizazion [britanidzatsi'on] f britanizacija f. brigadîr [briga'di:r] m brigadir m. brigatisims justizialiscj. mladika f. il tei. 115). nož m. (šalj. cuant che al varès dovût cun doi salts rivâi dongje e brincâle come un lôf cuntune cjavriule. Un altri moment impuartant al fo la “prime volte” de elezion al Parlament ~ (SiF 03/3. zasačiti.) brigadirjeva žena.

packarija f: vino o no di finîle cun chei ~s te stale? 2. mozolj m. brucjone.. mrmrati. broili ['br‫כ‬ili] m sadovnjak m. brudetin [brude'tin] m (mesna) juh(i)ca f. cafetarie lade in ~. tvor m. čenčarija f. sleparstvo n. asme ~ MED bronhialna astma.) žeblji mpl. tirâ beçs su la ~ . ciespe). (JM). brocje) f vrč m. goljufija f. lui ti compensarà sora la brucja. brombule ['br‫כ‬mbule] f BOT ?? bromodiclorometan ['br‫כ‬mbule] f bromodiklorometan m. brovade [bro'va:de] (t. -ose adj turav. brose ['broze] (t. dome che braide e po dâmi cussì su la ~ une buine sume.. ribja juha. na roke.) kodelja f. Broili ['br‫כ‬ili] furl. brufule ['brufule] f → bruful. e je restade la grande ruede di len daûr il lûc dai Brucjolôse. brudiet [brudi'εt] (deriv. prazne marnje fpl. brucjis dal cuinç žebljički znotraj čebra za merjenje vina. soredut di broncs. hrumeti. ~ (CHBr3). faroncli) m tvor m. brucjute. piel bronzine.. plehka juha f. ~ m bronasti lonec s tremi nogami in z železnim ročajem... mrazu) tresti se. broi ['broi] m 1. brontoleç [bronto'lεt∫] m → bruntuleç. la ~ tal Avrîl. bront) m bron m. sbrundâ) it ropotati. umazana voda. ~ blanc kobulnica f (Peucedanum cervaria). broncopolmonite [bronkopolmo'nite] f MED bronhopnevmonija f (pljučnica f)."~ e muset" (La 03/01) ~ in padiele. bronzin [bron'džin] adj 1. češplja f (drevo) (Prunus domestica). (FogMil). POL (volitvena) spletka f. par bagnâ il gno ~ plen di pomârs. rîs in ~. cun soputis. redka. sbrudiot. češplja f (sad). O fasei vascjons di aghe. Wolftraud De Concini nus propon lis recipis de . cjalt ce al impie. (t. žbica f. umazanija f. ai cuasi dissipât l’abit di fiestis.(Bel). brucuncesare [brukun't∫εzare] (t. il vin al à cjapât di ~. par bati cuatri clauts o brucjis o brucjins 2. porjavel. par nestre disgracie o vin un cjampanili che al somee un ~ vistût di fieste. brotule ['br‫כ‬tule] f (iz volne. che a cjapin dentri il Cloroform (Chloroform. žebljič(ek) m. brucjis di leton. prekomerno. preko meje. sbrudie). sapnica f. brugnere [bru'ñεre] f v: timp in ~ oblačno. ma al veve ancje i bêçs par curâsi . brufulôs [brufu'lo:s]. kislo vreme: il timp al è in ~ e al fumatee. bakren. (bolj obič. brondâ [bron'da:] (t. al à comandât su che altris nemâj cul ~. Prin il câz di une celule dal pavimênt ~ che pôc a pôc . (bolj obič. brucjis di ram. vê mâl e dovê lâ indenant istès. la violence e la crudeltât (logosdictionary) 2. ciespâr). lu ai tirât sù cun brudetins. ~ vert gorski silj (Peucedanum oreoselinum). pomivalec m (kuhinjske) posode 2. brovâ [bro'va:] tr → sbrovâ. bakrast. che a cjapin dentri il . brudiot [brudi'ot] m → sbrudiot. šušmar m. broiâ [broi'a:] it spletkariti. grmeti. su la ~ v gotovini. ~ (SiF 02/1. bromoform [' ??] f bromoform m. prevara f. ~ sfuarçade prisiljeno zelje. cui sbrodegots [brodegots] che a fâs tô mari 2. 11-20). il brantiel al sa di ~. kovarstvo n. kalna. un ~. od brucje) m 1. brucje I ['bruqe] f 1. lana ipd. bronasta barva f. zmešnjava f. točno. tihotapstvo n. brucjis a man. (bolj obič. bromûr [bro'mu:r] m KEM bromid m. brosate [bro'zate] f → brusate. cuanche chei altris popui a cognossevin apene il ~. sore la ~ čez mero. brucjin →. v denarju. broion [broi'on] m → imbroion. ?? . brucjis di len čevljarski žeblji. godrnjati. brucjâr [bru'qa:r] (t. bront ['br‫כ‬nt] m → bronç. batint lis brucjis di sbigule e di frêt tresoč se od strahu. bronast. FIG sprevračanje besed: alore il patriotisim di zornade / altri nol è che ~ sfuarçade!. iz brona. brodegot [brode'got] m 1. brucjis a machine. in cualchi part sarà nêf e sarà ~ v nekaterih predelih bo sneg in slana. di ~ do pičice. bruful ['bruful] m tur m. zadrega f. brovadin [brova'din] m okus po kislem zelju. bronç ['br‫כ‬nt∫] (pl bronçs ['br‫כ‬nts]) (t. od brût) m juha z (žvrkljanim) jajcem. od brucje) m (okrasni) okov iz kovine. bombarie [bom'barie] f BOT sliva f (drevo). brucje dal burat klin za sito. bronc II ['bronk] m ANAT bronhij m. brontolon [bronto'lon] m → bruntulon II. obiralček za sadje. Nol veve masse salût. bruade [bru'a:de] f → brovade. bruse) f slana f. brucjam [bru'qam] m (kolekt. e tu no mi âstu paiât su la ~ ogni gno sacrifici?. vrt m. sod v katerega se dá zelje kisati. Brucjolôse [bruqo'lo:s] ?? Di chei doi o tre mulins che a jerin. brucjon →). (SiF 02/1. brusc. brombolâr [bombo'la:r] m BOT ?? (Prunus domestica damascena). natanko. bronchite [bron'ki:te] f MED bronhitis m. brudie ['brudie] f → sbrudie.. venec m. žebljiček m. (fundacer). brovedâr [brove'da:r] m čeber. lis strecis biondis ingropadis come une ~ di cjanaipe. bronchiâl [bronki'a:l] adj ANAT bronhialen. CHCl3). razgrajati. kuhinjski hlapec m. brugnac [bru'ñak] (t. ~ di garoful nageljnova žbica 2. žbica f. mazač m. brucjin [bru'qin] (demin. petna žbica. che al salti fûr dal jet a cjapâ aiar bon è no brudiets. kislo zelje n. 11-20) bromp ['br‫כ‬mp] m (redko) BOT sliva f.Sanyüan 1704)(GE). Al à vût la ~. o vin fuartecis e canons bronzins 2. brucjâ [bru'qa:] tr → imbrucjâ. brosatâ [broza'ta:] it → brusatâ. une vieste di colôr ~ . tun curtîl di brucjins. un cjadreon fodrât di corean cun brucjons di leton. KUL kisla repa f. Priimek BROILI BASILIO(Glemone 1648 . bati lis brucjis (od strahu. / un daidai. bronc I ['bronk] m silj m (Peucedanum). zilugne). brucjon) (okrasni) okov iz kovine m 3. ma par servî di ~ chescj parons. pikice. lâ in ~ iti po zlu. voli di fûc. brucjin) m žebljar m. umazanec m 3. bruade) f 1. plahuta f. brucjon [bru'qon] (akreš. cesarute) f BOT barvica f. a son dutis in maneç. brucje II ['bruqe] (t. kakor treba. (Ta). .(glesie)... marnjanje n.brodegon [brode'gon] m 1. v nič. brodeleç [brode'let∫] m 1. zaspanka f (Specularia speculum). no camarade. (bolj obič. (deriv..

brundul ['brundul] m → brugnul. lis Filipinis. une garze di ~ che e disfaseve il disen dai pôi. sežgati. izžgati.) → Brun. jedkati. mrmranje n. FIG razveljaviti. Ma san Pieri. di ~. l’Indonesie e . so nemì di simpri. godrnjanje n. dim m. E o ai sintût dal cîl une vôs come il businament di tantis aghis. zažgati se. (Ta). ne ugajati. brundulon) m 1. ~ m prebivalec Brna. brune ['brune] f v: su la ~ v somraku. (dem. (npr. godrnjanje n. meglica f. kap f. Brune ['brune] kr. la campagne e je mieze brusade 4. (GP). a brusâmi tal savalon. (vreme) → sbrundulâ. razgrajati. (pri trstiki) popek m. mai un lament. Brunic [bru'ni??] kr. 2. su la ore brune v somraku. il ~. uvažati. no stâ a pinsirâ. ne biti všeč. bruissis. peči. brontolon) kruljenje n (po črevesu). mrmrač m. brundulament [brundula'ment] m → bruntulament. brundinarie [brundi'narie] f → blaudin. trda zima f. ma su la ~ baiavin i cjans. (Pa 7/99) 2. kadar ni prometa. ogoljufati. il nûl al ven jù di corse / lampant e brumbulant. (ProvBr). Al bruse saldo idrogjin in eli. -ese adj brnski. → Brunon. brunî [bru'ni:] tr TEH → imbrunî. pomeniti. štrlina f. izničiti. come chel de cjadree te zone di Manzan e di San Zuan. voltolant umil te tace il vin che al à spinât dal caretel plui grues (Mar). okus po zasmojenem) smodnina f. brugnulute). brunês [bru'ne:s]. goreti. Brun ['brun] os. brunzule ['brundžule] f BOT internodij m. brusadin. e propit par chest al jere stât brusât il puint dongje Nervesa. ne te panze / i brutulons. ~ o larìn dongjelaltris. grmeti. la Vierte che dilunc il ~ o clamavi. ~si refl pariti se. brundulâr [brundu'la:r] m → brugnulâr. come se chê robe i brusàs di vêle. mrmrati. al bruive e po al bateve oris un orloi. meglen. No sin a chel pont. (Bibl-Mt). brunidôr [bruni'do:r] m → imbrunidôr. bobnenje n. sbrundulament) m 1. ~ it 1. la ~ dal timpat mi ingrampe il cûr. (bolj obič. odpraviti. kruljenje n. a oris brusadis v mrtvih urah. oči) žgati. hrumenje n. bučanje n. češplja f (sad). posušiti. hrumeti. il Vietnam. nol faseve altri che bruntulà e (Scf). vreti. nancje pal! ~ niti najmanj! brumâl II [bru'ma:l] adj zimski. brusadiç [bruza'dit∫] m (duh. E cumò. zgoreti. kruljenje n (po črevesu). bruî [bru'i:] (bruìs. popariti. (Mucci). Brunon [bru'non] os. di Vierte e di Sierade. ciespe). peči se. ~ la scuele nalašč izostati iz šole. ~ il paion FIG obljubo snesti. mrmranje n. il mês di ~ ogni diaul si ingrume 2. češplja f (drevo) (Prunus domestica). tampiestis di ~ siale e forment 6. tant che une bombe H controlade. come il ~ di un gran ton (Bibl-Apoc) 2. nadlegovati 5. (Pa 02/10-11). mrtvoud m. pritožiti se. godrnjati. Al è bruntulant dispossent che Cenci alore al confirme al aventôr. ~ m → brumâr. i nâs brundui e lis musis ruanis. godrnjanje n. uničiti. la visità e i scuvierzè sot il braç une brugnulute nere. zimska mračina f. ~ m v: sul ~ la sere v somraku. oslepariti.i.(Pa 05/07). m (it. ce ~ di usitât cu ven di France!.. F špricati šolo. (bolj obič. porušiti.m Brunej m. lu à scrit dôs voltis te letare. il mês di ~ december m. bruntuleç [bruntu'let∫] (t. važen biti. bruntulament [bruntula'ment] (t. čudak m. brundulâ [brundu'la:] it → bruntulâ.i. al le vie bruint 2. brusâ [bru'za:] tr 1. brontoleç) m bobnenje n. ciespâr). brustulin. al ingrumarà il so forment sul cjast e al brusarà la pule cuntun fûc. bruntulâ [bruntu'la:] (t. peči se (na soncu). al vûl fumâ ancje se i bruse in gole 4. nesreča f. bučanje n. žgati. ~ une feride 3. FIG dolgočasiti. Brume I ['brume] kr. žgati se. la rive di San Pieri a ven sù des brumacjis bassis dai palûts. . godrnjanje n. → sbrundulâ. vistîsi a ~ črno (žalno) se obleči: Pasche vistude a ~. ~ l’avent accendere i fuochi dell’Epifania. e chel des mobiliis te zone di ~. tožiti. bolezen f.i. brugnule ['bruñule] f izrastek m. peči. godrnjač m. Brumâr [bru'ma:r] (t. a van dal piruchîr a oris brusadis. grmeti. e i brusave di scugnî tornâ in chê cjase 5. brstič m. No mi va di lâ a lis Canariis o a Ibiza. la dicsorude a bruive sui lavris come la ploie di Març 3. biti pri srcu. bruntulade [bruntu'la:de] (t. zažgati požgati. mrmrati. ~ adj vijoličast. hrumeti. i f IT Brugnera (Pn). opeči. kruljenje n. taule magre cul pan ~. sbrundulâ. alì la distance a ven brusade 7. polnozrnati kruh. il viole dai brugnui. bula f. 2. godrnjati. mai brontoleçs. ARH zima f. PROV A ~ lens verts si fâs fum e no fûc . sbruntulâ) it 1. sbrundulade) m bobnenje n. šumenje n. imusonât e grintôs. osušiti. razgrajati. žal biti. brundulon [brundu'lon] m → bruntulon I. žgati.i. (t. la Malesie. sâr ~jù il cjapiel! (Eg) 2. Brunei ['brune] kr. mrmranje n. ni nikogar. šumeti. mrmrati. il bosc al jere dut un ~ divite dismote. brumacje [bru'maqe] f mračina f. goreti. slučaj m. brunidure [bruni'dure] f → imbrunidure. brugnul ['bruñul] m BOT sliva f. ~ m mrmranje n. passant gno fradi in sul ~ la sere. mi brusin i vôi mi brusin lis crituris. e tancj che le àn a fasin gran misteri. Bastiste al à dade une ~. e tra chei vignâi e verde campagne. bučanje n.i f Bruma.m Brno n (v Moravski). Bruno ['bruno] os. žareti.i. e dulà che dut si bruse di corse. (La 04/7). brundulâ. brume I ['brume] f 1. bruntulon [bruntu'lon] (t. opariti 3. m Bruno m. opravljati. godrnjati. ropotati. bruìs) it 1. brumâl I [bru'ma:l] m naključje n. sbrundulon. Brumâl) m zima f. brume II ['brume] f → sbrume. comprindûts i inviestiments tes Borsis. oditi ne da bi plačal. ožgati. insìn che e passe la stagjon ~. brun ['brun] adj v: pan ~ črni kruh.i m Bruneck. nol fâs dolôr di stomit.Brugnere [bru'ñεre] kr. → brusiniç. → Unviêr. → sbrundulament. vlažen mraz m. a sint puce di ~ e si slontame di colp. brumbulâ [brumbu'la:] it (redko) ropotati. zovine la aghe ai frambui e bruìs. ce biel lâ su la ore brune sun chei prâts a morosâ. nezgoda f. kruliti (po črevesu) 3. Su la strade di cjase il grop si è fermât ancje Brunic (Bruneck) (La). ~ m v: sul ~ de gnot v somraku. jo ven flapuç sicu di bruma i râfs. ce ~ kakšen hudič. e pûr a mi mi fâs il stes ~ di stomi (Pa 7/2000). vonj. vžgati se. brugnulâr [bruñu'la:r] m BOT sliva f (drevo). m Bruno m (IT Bruno).

done Catin cun cuatri bruscjis ur fasè sù un biel fugareli. cravatis e bruschins pai dincj e bruschins pes ongulis 3. ožgati. siôr Simon / al buscje [bruscje] al tierç e al cuart la gulizion. brustulî) tr opražiti. -ade adj → brustulât. 2. KUL prežgan. (za obleko. dinar m. a Laurinç “~ di Diu” e a Gjervâs e Protâs. brustulî [brustu'li:] tr in refl → brustulâ. zastonj jesti in piti. par lâ a ~ pai rivâi e dâ dongje un pôs di fassuts pal Unviêr. si spant par la caserme odôr di ~. goščava f. bruseghin [bruze'gin] m 1. prebita para f. bruschinade [bruski'na:de] f pokrtačiti. sborfin. zavist f. une ~ al vistît. lunc il borc o intune . . il prin. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil) 3.i m Bruselj m. bodica f. al leve vie. a ~ a spazzola??. brusadule [bru'zadule] (t. bruscjam [brus'qam] m grmovje n.brustulîsi cul soreli di Lui. brustulade [brustu'la:de] f praženje n. ščemenje n. brusc III ['brusk] adj 1. grmovje n. TEH pražilnik m (za kavo). gambarei. tirin fûr tra l~ / doi famôs pariginats. bilka f. faliment de conference interguviernative di ~ (Pa 04/02). Leucos aula (Heck) ??. brustul ['brustul] m F denar m. il fen za brusinât. vonj. bes m. “e compraiso cafè moche?” “ no lafè. brusate [bru'zate] f 1. pazder m. al lampe. bruscje 2. Napoleon al è un grum sustât pe pachee dal austriac e cuntun ~ smaneç al romp une preseose porcelane. brisiole) f bržola f. dračje n. vroč 4. brustulâ [brustu'la:] (t. une femine viele. FIG (suh) možiček m. krtačiti. spiete. brusiniç [bruzi'nit∫] m (duh. suha vejica f. hrapav. vejevje n. al tone. bruscjam) f dračje n. capis che puedi ancje forai la piel ma la urtie che e beche e e fâs ~ (linostraulino). toča gre. bilka f. bruscjin [brus'qin] m → bruscje. jerbe brusinade ožgana trava.. brusculôs [brusku'lo:s]. Palmone di purcìt cun polente brustulide". pražiti. vuê di matine bruscjant sù. cualchi ~ di purcit.(Bibl-Levitic). (tiha) jeza f. → fros. se al è stât biel il principi. → bruscje 2. bodica f. sončati se. une plaie o une magle. sovraštvo n. BOT → urtiçon. zaničevanje n. čohalo n. bruse ['bruze] f → brose. krtača f. zažgan. → sborfin 5. čevlje) ščetka f.(CoCamp).. tirâ la ~ (gjavâ la ~) (s pomočjo slamnatih bilk) žrebati. bruscjâ I [brus'qa:] tr (suhe veje) v svežnje povezati: ~ stecs. izčrpan. trpek. Cussì o vin il Brût ~. pogorel. la ~ tirìn. ~ it (telo od sonca) porjaveti. cu lis calumadis velenosis sot lis ceis a ~ (teatrodivile) bruschinâ [bruski'na:] tr 1.. doseči. suha vejica f. opaliti se. po tal albergo drets: o sintin un ~! brusinâ [bruzi'na:] tr 1. po ~ il cerneli. bruschin [brus'kin] m 1. spacant il cjâf brustulît dal soreli. brusôr [bru'zo:r] m skelenje n.brusadin [bruza'din] m → brusadiç. mudis. smodnina f. -ose adj mozoljast. il ~ e l’odi / in tal lôr pet nol cove 2. Su la jarbe brusade dal frêt e sui ramaçs dai arbui e jere za poiade la zilugne (Sg) 2. 2. zgorel. → rizinâ. opaliti. FIG izgorel. sarà bruscje un pôc la fin. česalo n (za konje). nejevolja f. pridobiti. jarbe brusade prežgana trava. (redko) pada snežni metež. ~ refl 1. treščica f. bruscjete [brus'qete] f iver m. nasilen. suhljad f. e cori cu la vuate a ~. brusinadure [bruzina'dure] f ogorelost f. → zîs. turav. (o)sušiti. brusarili [bruza'rili] m požar m. nevoščljivost f. posušiti se. puar vieli. puartimi une grampe di bruscs par impiâ il fûc. narahlo (o)paliti. zasmeh m. mržnja f. bruschete [brus'kete] f → bruscjete. drobna toča: ~ che a cinglivane sui veris e tes gornis 2. dračje n. → rizinâ. (BelR). → cise.. šibje n. → rizinâ 2. ~ di scarpis krtača za čevlje. porjaveti (od sonca). Se a un om i ven su la piel un ~. brussul ['brusul] m ZOOL Leucos pauperum De Fil. grm m. che al à di vê un piçul siet ancje 2. postati rjav. ~ it butare delati. dâlis bruschis a un z nekomu biti oster. postati rjav. bruscaie [brus'kae] (t.. brusculose e scure. une peraule bruscje. cheste mignestre a sa di ~. bruscjâ II [brus'qa:] tr 1. brusc II ['brusk] m tvor m. "Gubane" e "Polente cuinçade". brusc I ['brusk] m 1. žgati. smodnina f. bruscjam) šibje n. i ricuarts de vuere: il ~ dal 1944 e la cagnetât dai naziscj (Pa). treska f. (obnašanje) oster. brustulin [brustu'lin] m 1. razdraženost f. soi vignude a viodi se mi imprestais il ~ 2. okus po zasmojenem) ogorek m. puar omp. mozolj m. silovit. brusse ['bruse] f živa meja f. ju sepelissin in vâs di tierecuete (AcademieSt). al brusate 2. brussule ['brusule] f → brussul. umivati si zobe. osmoditi. sežgan. grmada f... di Stiefin. bruscae. zaslužiti si. zuìn di more / par savê da la patrie il vêr cunfin. che fâsi pensâ che al vebi intorsi il mâl de lebre.(bassafriulana). suhljad f. Cui saraial chest an a ~ la palme? (Leng) 2. → sborf. bruscje ['brusqe] f bilka f. une fassine. un nembo [brusate] fitto. ~ pai dincj zobna ščetka f. trepet m. opaljenje n. glavnik m 4. brustulît [brustu'li:t].. e cu la scusse. suhec m 3. oster. (La 03/01). ožgati. ~si refl sončati se. brusuà [bruzu'a] v: a la ~ v najboljšem primeru. suhljad m. pazder m. drget m.. cun tant che al vâl / si brustule un pôc di vuardi 2. (deriv. bruscjâr [brus'qa:r] m sterpeto. strah m. une boscaie fate plui di ~ che no di lens. brusatâ [bruza'ta:] it impers 1. o viodarai lis feminis. ožgati se. osušiti se 2.. un de Basse tune ~ / taie la mace. rezek. → brusc. snežni metež m. Se biel lant a scuele si viodeve a ~ un purcit. trepetanje n. al à vût un ~ là dal cûl! 3. pazder m. brustulât [brustu'la:t] (t. brustulît). la matine. za che no ai ce fâ i bruschini e i smagli cheste mude. dobiti. sprejeti. brût ~ prežgana juha. culì te farie jo mi brusini. suha vejica f. rezen. brusât [bruza'ta:] adj 1. opaliti. hosta f. (t. ~ pai ongulis ščet za nohte. osmojenje n. zamera f. -ade adj pražen. cu la muse ingrispade. bodica f. ogorek m. nabirati veje za butare. bruscandul [brus'kandul] m 1. Brussel ['brusel] kr. paliti. E je une int che dopo i brusâts i muarts. FIG. cun dute la cadope par stâ ta chel soreli. kruljenje trebuha. bruscj). mame. raskav. do nezasluženega priti. duh po zasmojenem. propadel.

ti varès ancje sposade.i.. okrašena gondola beneških dožov. slungjâ il ~ podaljšati juho. surovo. slabost f. (Percude). hudobija f. che al trapanave fûr de bucheris des stalis 3. buchete) vdolbina f. e baste!. (t. lassilu bulî tal sô ~ prepustiti nekoga samemu sebi. ~ gras mastna juha. meh. bula f 2. . lopov m. buchet [bu'kεt] m (rože) šop m. f Budimpešta f. Tes batais pe liberazion di Viene. okoli prinašati.. shramba f. F slepar m. o finis chest ~. ~ di jerbis zelenjavna juha. svetlobni trak m. buchere [ '?? ] f 1. (šalj. spolno občevati z istim spolom. budelone) int F kur(e)c. hrana f. težavnost f. podkop m. cemût che si puartave chê ~ e cemût chê gnece o chê prognece. grdost f. pastirski 2. ~ zentîl mastnik m. zaliti juho 2. dolgovezna. FIG (šalj. jama f. al lavarà cu la aghe i budiei e lis talpits naj umije z vodo drobovino in tace. MED ulje n. ~ di verzis zelenjavna juha. položaj) težkoča f. grdobija f 2. ~ m 1. brût ['bru:t] f snaha f. žarišče 2. par un esempli il ~. al à volût sigurâsi cuintri di ogni brute sorprese legâl (Pa 11/99). ropotarnica f. PROV Amôr nol è polente ni ~ di verzis (ProvBr). za nos voditi. buchin [bu'kin] m (pri peči) odprtina f. a Udin in vie dal Sâl (in câs di ~ timp in Sale Ajace(CoUd) v primeru slabega vremena 3. drob m. (sodomizzare??) 2. bruzâ ['bru ??] → brusâ. luknja f. lis citâts talianis de Dalmazie e de Istrie disnazionalizadis in maniere ~ (Pa 03/6). FIG pastirski. razpoka f. co al jes il ~ zentîl. rêt dai budiei trebušna mrena. jedilo n. sentade sul so scagnutut denant dal ~ dal spolert. fi di Asoka e munic ~ (Pa). deveta dežela f. Budigoi [budi'g‫כ‬i] kr. bubo ['?? ] m → bubù. (Pa 02). brutut. mi va il cûr in ~ di violis. (t. → bocule. a saborâ.. brutalen. And è certs libris religjôs. FIG suhoparna razprava. brezskrbno življenje n. cualchi sfris di lusôr. oduren. kamra f. petelin na puški. ~ lunc redka juha. bubù ['bube] m 1. Budapest ['budapest] kr. grda stvar. a privazions bucolichis / condane il glutidôr. -iche adj REL budističen. nelagodnost f 3. ne brigati se zanj. bube ['bube] (t. grd. -iche adj 1. buchete [bu'kete] f → buchere. ~ di cjâr goveja juha. GUM gumijasta cev. ponoreti. spranja f (v zidu). grdost f. votlina f. a cirî in te ~ il gri 2. ogni ~ di chest mont. Guai se mi fâs fâ brute figure (BrLi). la mame a pense pe ~. folcjât jù te sô ~ come il cai sec tal scus. budin [bu'din] m puding m. neugodno. odlašati. LIT pastirska pesem 2. di Bude o di Belgrât (Pa 03/11). bucul ['bukul] m → bocul.) pot m. voli ros. dulà che Napoleon al è passât vsak kotiček na tem svetu. AVTO. bucule ['bukule] f 1. PROV No bisugne lamentâsi dal ~ gras . neprijeten. (O) bubane [bu'ba:ne] f paša f. bucinandaur ['??] m slavnostna. bibìs) f INF buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). črevo n. glede na pastirjevo življenje 3. bugnon. redilen. bucolic [bu'k‫כ‬lik]. kotanja f. Tu sês ~ tanche la fan! (Zili) 2. tesna soba. (npr. ogni ~ tantis paladis. mi pâr che al è un calôr / che al po ridusi in ~ / l’omp plui robust e fuart. kotiček m. hudobnost f. grdo. dolgočasna. budistic [bu'distik]. kondom m 2. spačenost. ~ di fasûi fižolova juha f. i f (Prepot) Budgoji. Bude ['bude] kr. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil). che tal lôr “credo” a àn la virtût de “compassion”. al rive a Lanka ancje Mahinda. → magnocule. brutunon). bruton. uživanje n. reža f. izdolbina f. (Bel). dušnik m. une brute innomine slab glas.brut ['brut] adj 1. juha f. cul slungjâ il ~. LIT bukoličen. ~ adv neprijazno. ~ timp slabo vreme. šopek m.. slabo ime. lâ in ~ di violis tajati se od veselja. budelâ [bude'la:] tr 1. chê fantate e à un ~ che al plâs 2. ~ come la fan grd kot noč. pastirjev. slungjâ il ~ zavlačevati. → nore. ~ di Flandre prezervativ m.) jed m. brutat. slabo se vesti. kurac ! budelone! [bude'lone] → budelade! budiel [budi'el] m 1. PROV cjâr viele a fâs bon ~ ?? 4. brutâl [bru'ta:l] adj živalski. f Budim m. budist [bu'dist] m REL budist m. neprijetno. si sbasse dal prin amôr il grât. / ma al è lât ducuant in ~ . grdoba f. o soi stufe di brûts luncs. brutece [bru'tet∫e] f 1.. se si intivin tai stroments. oduren: ~ come la pôre. rincjins a cercli e a ~ 2. soredut devozionâi. ugodno življenje n. uhan m. ~ tanche la fan. (deriv. cuardis di ~ drob m. budisim [bu'dizim] m REL budizem m. FIG moralna pokvarjenost. FIG neprijazen. odprtina f. 3. slabo vreme 4. danka f. (obnašanje) hudoben. luknja f. Cussì o vin il ~ brusât. un rai al veve forât il ~ de ruedule denant 3. mesna juha. 2 litros di ~ di cjar o di jerbis (Ponte). slab. luknja f. gjandusse) m 1. bibì. kot m. živinski. črevesje n. nasilen. in maniere ~ nasilno. INF pes. ~ brusât prežgana juha. strelna linija f. Bse ['bru:t] kratica MED Bse (bolezen norih krav). obesek m. surov. znoj m. bucoliche [bu'k‫כ‬like] f 1. suhoparna razprava. ~ adj budističen. la amôr nol è ~ di verzis z ljubeznijo se ni (za) hecati. (ProvBr). la nestre caravane e je fate un ~. budelade! [bude'la:de] (t. pustiti ga cvreti. slab. che e vent buchets. grd. brût ['bru:t] m 1. grdoba f. drobovina f. (izgled) grd. pasulj m.i. grdo gledati. di une ~ uniche e di une ecuivocitât che e rasente la pornografie. bubon [bru'bon] (t. FIG lâ in ~ FIG iti po gobe. cjalâ di ~ sovražno gledati. buc ['buk] m revna. dulà che a Fevrâr e je stade cjatade une vacje cu la ~. grdo. buchete) oddušek m. brutin. cul odôr tu mi consolis. fâ brute figure delati slab vtis. nesnaga f. une che e vent flôrs. žrtje n. slab. INF ogenj. izpuhteti. FIG hraniv. živež m. neprijetnost f. varati. obilje n.

jessi une ~ montade biti okrogel kot balon. (BrLi) 2. buiâ [bui'a:] it 1. il lengaç doprât al è chel dal Friûl centrâl. blato n. tepec m. (JM. razjeziti se. une zoe di fiêr inruzinît. sunek m. bueresine [buere'zine] f vetrc m. bufon [bu'fon] m 1. il so respîr lu tocjave come un ~ di aiar. bugade II [bu'gade] f perilo n. mahljaj m. net di ~ . mehurček m. razburiti se. izmišljotina f. kužna bula f. šala f. bugât [bu'ga:t]. lâ a buiacis daûr dal vapôr delati nekaj tja v dan. si mangje cuete la cjastine. A è ~ / rustide ben tal fûc. 97) 2. puhati. (t. buiat [bu'iat] m prebivalec Buje. blusis. bufs di spale. Ma il bot de puarte e la ~ di aiar frêt jentrade cun me. ščemeti. vetrček m. Lu dopravin come che i res e i princips a dopravin i bufons e i zulârs te ete di Mieç. kafič m. mozoljast izpuščaj. puh m. Salvâ). i (Cjamin Di Codroip) IT Bugnins bugnon [bu'ñon] m oteklina f. I viêi a clamavin vuere la vuere e bufulis la retoriche. polente che e butave sbufs di fum 3. puhanje n. smešnost f. na trenutke. bugule in bogul) m neko glasbilo. puhati. buere [bu'εre] f 1. čist. (PauluzzoN). sunek (vetra). bisibili.(malipiero) 2. e la cicine par un biel peç nus ~ 2. par diu. une spezie di ~ in bande di un genoli. Chest "~" idraulic. širiti laži. e forsi scjaldade fin trop la ~ cun corpos e sangos dispès nus menace. daûr la ~. mehur m. ~ alte. sglonfâ bufulis (jemplâ bufulis) pripovedovati bajke. sbuf) (dim ipd. duhovito se šaliti. (christianromanini 07/04) bugnigul [bu'ñigul] m popek m. (La 03/03). mozolj m. Enos al scrîf che l’odôr de ~ des vacjis inte stale al jere une vore miôr (Pa). HIST (srednjeveški) glumač m. al è un dai tancj lûcs dulà che la Europe (Pa) Bugnins [bu'ñins] kr. luvìn). di ~ naglo. puranu) golša f 5. umbriçon. une grande ~ di arint e vignì jù di une culine… brrrrrrr! (Ta). vihrati: frêt. sbufade) f puh vetra f. I barbars a jentrin di ~ 6. bufal ['bufal] m 1. (Enrico) 2. kovati. FIG bedak m. FRAZ lâ in ~ iti po zraku. pobuda f. bufoneç [bufo'nεt∫] m burka f.) prskanje n. sila f. vetrič m. lis animis dai siei muarts i buiavin tal sanc. la mimiche come un senic professôr. O ai tant ben i bleons nuviçai nets di ~ (Scf). norčija f. puhteti. kaditi pipo. pevec m. ~ basse ?? . ščipati. poleç). (veter) pihati. (bolj obič. bula f. bufularie [bufu'larie] f BOT pokalin m.. sopsti. scjaldâsi la ~ vznemiriti se. marnja f. al è un sandul di piel di ~ che al cjamine. kljuvati. deriv. bugance [bu'gant∫e] f ozeblina f (na nogi). (veter) pihljaj m. pihljati. come che no si savès di trops che e je fie chê schifose di une ~ montade!. a bugadis v presledkih. hladna sapica f. burtrsine. bajka f. bugade I [bu'gade] f 1. ljubezenski pesnik m. nagel. de une muardude al Buf 2. FIG) roditi. ~ ledrose ?? po e vignì fûr une ~ ledrose che i faseve svoletâ la manteline.. končati v nič. al trime un sgrisulut di ~ jenfri lis cimis tenaris dai pôi. ancje cheste ~ al pensà. lahen veter m. izmišljotine. bugjel [bu'g??] f ?? si è sfantade come un ~ di biciclete cuant che s’intive tun claut. san la smorfie. sbuf) nabor na obleki. ~ adj bujski. (veter) sever m. (Bel) 2. tvor m. kravjak m. ~ tr → sbufonâ. utripati. brezveze. nabreklost f. i f (Magnan) Bueriis. hladna sapica f. vnetje. razvnetje. il ~. biti s kladivom nabijati. laž f. preblisk m. okrepčevalnica f. ščemenje. pavliha f. Ascani esclame bufonant alore: ”ce diaul vêso sierât in tal budiel?”. i f IT Budoia (Pn). trenutek m. bife m (miza z jedmi in pijačami). buerice. za norca imeti. buerice [bue'rit∫e] f vetrc m. naval m. budusi [bu'duzi] m šepet m. . bugule ['bugule] f → bugul. mehur m. di ~ popolnoma svež. tvor m. ti prei. buren. ~ sclave burja s severa. puhanje n. zalet m: o fasìn fadie a sintî lis bugadis dal afiet e dal amôr. burka f. imbugât) adj (redko) silovit. 2. (pri vonjavah) val. hrušč m. Bueriis [bu'εriis] kr. buf II ['buf] m 1. inflamazion di ~ vnetje mehurja 4. no ~ fuart!. buffet [bu'fe] m (fr. bufade [bu'fa:de] (t. buie ['buie] f → codebuie. il ~ dal aiar e lis griadis. bois. mazolj m. tolči. (bolj običajno imburît). bufonâ [bufo'na:] (t. bugul ['bugul] (t. sunek m. e al implantà un ~ su la puarte dal paradîs. pranje n. Nol è un cûr. nepremišljeno. buf I ['buf] m 1. v naskoku. moment m. al à al piel dute a bufulis ima kožo polno mazoljev 3. e al ploie a bat a bugadis sui veris 3. pihanje n.Buduèe [budu'εe] kr. (t. neumnost f. (bolj obič. šaljivost f. e bugadis intant di bonodôr mi mandin i amorins 4. ZOOL bivol m. FIG val m. (SiF 03/3. šala f. pajac m. zagon m. pelicis. bufonade [bufo'na:de] f šala f. burkež m. šaljivec m. vzdrhteti. tirintsi a la ostarie fûr da la ~. komik m. vetrič m. e rivà dentri a colp une ~ di aiar fresc (MazzonIol). hip m. il pulvin che poiantsi pardut dut al sporcje e al cuvierç a ogni ~. srbeti. severovzhoda. buiadice [buia'dit∫e] f → imbujaçâ. fâ lis bufulis delati milne mehurček 2. Ma la ~ dal telefilm The prisoner! (Ta) 6. ce ~ di ricuards fra la vee e il sium .) 1. uren. pih m. drhteti. a ciule. a vevin clamât l’arcagnul Michêl par parâsi dal diaul che. une ruie nus muart. severni veter m. dražiti. (Sg). dih m. cun cualchi concession a la varietât buiate (Pa 05/06). skeleti. 2. goveje govno. bife m.(JM). govejak m. (pri kokoši. la pipe dal nono e je simpri che e bughe. cul so ~. ~ di savon milni mehurček. (dež): plovi a bugadis lije kot iz škafa. varietât buiate bujsko narečje. naskok m. -ade (t. buiace [bui'at∫e] f govno n. cisicheç). norčija f. passade la ~ dai grancj acjadiments umanitaris (Pa 04/03) 5. strasten. dovtip m. a fasevin voltâ un grun di musis. zamah m. di cualchi an incà. šaljivec. no stami a sglonfâ bufulis! bugâ [bu'ga:] it 1. burja f. komika f. (bolj obič. o vevi sglonfe la ~ moram nujno scati. si ingredeà passant intun camuf da la prime Cjantant. ~ tr kaditi: ancje se a bughe un biel pôcs di spagnolets. bui ['bui] m → buian. (t. bufule ['bufule] f 1. ur sdrumave lis cjasis. buerie [bu'εrie] f pečen kostanj m. mi parevin il craçolâ dai crots tal sfuei. insiemit al "Lachét" (il siôr) e al "Bufon" (il matescul de fieste) a son personaçs di fonde pal mostron des mascaris. norce briti. punčica f (Physalis Alkekengi). ~ di Cividât. dongje dal Sant Gotart. norčija f. sbufonâ) it burke uganjati. a voltis al lampe e al tone. buian [bui'an] m mlekarna f. izpuščaj m. povzročiti skelenje. In Italie.

razvnetje n. v izrazu: a la ~ di Diu → bon 2. e jê? (Cadorini/furlan). al è il ~.. si slungjin buinismans ‘e mê massarie. odišavljeno vodo. kuhati (od jeze). ancje par cognossi i ators. pogumnega se delati. no robe bêcs. kuhati. di buinoris zjutraj. drznost f. ‘e va lavade cu la aghe ~ e. fâ une ~ narediti komu uslugo. (pri moštu) kisati se. buletin [bule'tin] m → boletin.deimi la buineman. vrel. bahanje n. Bulfons [bul'f‫כ‬ns] kr. junaštvo n. ma ce altri si puedie ancje fâ cu la semule. va in ~! pusti me pri miru! izgubi se! pojdi že!. FIG priprava f. konec koncev!. bulâ [bu'la:] it groziti. buligament [buliga'ment] m → buligam. jutro n. e sintîsi un ~. che a son in Slavuachie. no à di jessi tant discompagne la spiete. buleç [bu'let∫] (buleçs [bu'lets]) m bahaštvo n. bon an) ?? . uslužnost f. ščemenje n. (Sg). izdelava f. a buinoris. ti farà ~ il cûr tal pet e la coradele te panze.it) 2. vrvrati. zgodaj. (pri žuželkah) mrgolenje n. kipeti. drznost f.Buie ['buie] kr. cuete tune cite di ram. za nobeno rabo. buiôr [bui'o:r] m skelenje n. 3. ~ m 1. biel cjalantlu fis. zoprvati. kljubovati. načrtovanje n.. Lise le judà cun ~ a finî i lavôrs. gomezeti: altris nemaluts a buligavin te felce 2. (mediateca-codroipo). izzivati. zavretek m. prenapolnjen biti. na vse zgodaj. cussì . po. buinevoie [buine'voe] f dobra volja f. che a bulavin su la place e no capivin la vergogne. ~ m 1. barantati. ~ e (Pa 02). dobro razpoloženje n. Ongjarie. a vincj agn il sanc al bol 2. a pareve ancje jê incjantade dai buleçs dal fantat. i f (Tarcint) Bulfons. cun chê muse di jesuît al à tant batût. spajkanje n 4. buinegnot! [buine'ñot] int lahko noč!. che a permetin di controlâ la temperadure de ~ (consorziocastelli) 3. la mignestre. bolgarski jezik m. zgodna ura f. všečnost f. bulicjâ [buli'qa:] it začeti vreti. Bundì o ~ a ducj. zavretek m. premoč m. dati kuhati. (lacomugne). nasilnost f. cjapin in man e acordin / la armoniche e il liron e i dan di ~. uslužnost f. bulidôr [buli'do:r] m blatnena mlaka za izhlapevanje plina. kipeti. srbež m. buinace [bui'nat∫e] v. E. Bolgar m 2. viôt che e boli la aghe. vreti. a jerin fruts sfiâts sul salvadi. Cjaminant pe strade di ~. jo no varès dit verbo siben che mi bulive. privreti. ščemenje n. bolgarščina f. In somp dal cjamp. grožnja f.(O) V jutranjem času. buligheç) m gomezenje n... v mn. altris filiâls dal grop.. al viodeve lis culinis e i boscs di ~ e di Sandenêl (Sg). veh. gomazeti. pripravljenost f. vrenje n (med ljudstvom). od buinore. Lui al bol un toc di cjar. biel a ~ la vile a pareve un furmiâr. nol viôt la ore di fâ la gran ~ 2. buinç [bu'int∫] m ?? no lave fin lâ intor cul buinç su la spale (MazzonIol). KEM fermentacija f. (pri žuželkah) mrgoleti.. nežnost f. ancje intai Balcans e je dute une ~ (Pa) 5. FIG vzkipeti. izzivanje n. zmeda f. rajnica f. la musse no zuee. pretiravanje n. usluga f. pripravnost f. draženje n.. gomezenje n. buinegracie [buine'grat∫ie] f 1. (spazioinwind. da Lorenzago o soi partît a ~ tal passandoman .. (VERONE) buine [bu'ine] f 1. prestopati bregove. Par solit si doprin vassiei di açâr inossidabil. na vse zgodaj. Rumenie. ma va in ~! daj mi že mir! buinorîf [buino'ri:f] adj → bonorîf. buinanime [buin'a:nime] f rajnik m.veliko truda si prizadeti. nesramnost f. a la ~ → bon. mrgoleti. zavreti.”. vzkipeti. aghe ~.. fâ la ~ a lis botis očistiti sod z vrelo. no si sint nancje il ~ che des voltis e fâs la roe cuintri lis pieris des fondis (Mar). vnetje n. bahaštvo n. jevâ a buinoris zgodaj vstati. margarite) f BOT marjetica f (Leucanthemum vulgare). trgovati. ogni lunis di buinoris vsak ponedeljek zjutraj. pripravljanje n. jutranji čas m. kipeti. bulidure [buli'du:re] f 1. bule ['bule] f pleve n. a buinorute kar (nekoliko) zgodaj. tant buligât che. quasi gobbo. bulade [bu'la:de] f 1. la cjâr. buinesere! [buine'sere] int dober večer!. buligam [buli'gam] (t. dati si opravka. (Bibl-Levitic). kvašenje n. dvorljivost f. od → buinore. bulgar ['bulgar] adj bolgarski. (za)vreti 3.. vstaja f. il mâr sdegnât bol sù pantan e sbrume. biel a ~ zgodaj zjutraj.libero. (Tolazzi) 3. gneča f. no fâs buladis. buinecene [bui'net∫e] (t. come che si bacile de netisie des mans. doman a ~ o lassi i fruts a mê madone e o sbrissi fin là jutri zjutraj bom pustil.i. kipenje n. poganjati. izvirati. dosti mi je vsega. bulî [bu'li:] (al bol) (redko t. objestnost f. ljubeznivost f. buineman [buine'man] m (pos. ve cà la seconde butade di mp3 pe compilation (Furlanist). buligâ [buli'ga:] it 1. nemir m. Te ~ e je concentrade gran part de informazion. odobravanjem 2. ~. . tržiti. buligament. v: a buinorone zelo zgodaj. de juste ~ dal rîs (La 07/03).. kipenje n. kliti. v viestût a la ~ dobro oblečen (Sg). buldozer ['ra??] m buldožer m. ?? Al è pleât come un ~ È piegato come un arconcello. buinorute [buinor'ute] f demin. aghe bulinte krop m. boli) it 1. biljeter m.. mi bol meni prekipeva. e fevelâ ancje cun lôr. Cuant che o durmivi te cjase dai vons a Selvucis e mi sveavi a ~ (Ta). dut un ~ bas di ombris (Mar). Bulgarie [bulga'rie] kr. bulint [bu'lint] adj vroč. buletinâr [buleti'na:r] m prodalajec vstopnic. buinorone [buinor'one] f akreš. ob ranem jutru. scrufujût intun armâr. pleva f. a ~. al jes duncje une matine a buinorute. hrabrost f. vreti. San Pieri al olmà il Signôr fra la fole che e bulive ator 4.) napitnina f. Sul ingrès. e dentri je in ~ la aghe dal Fidrì. bundì ~ . vljudnost f. bulide [bu'li:de] f zavretje n. vrenje n. Bon. cun tô ~ s tvojim dovoljenjem. razdraženost f. dražljaj m. la pae e la bule (labassa). ljubeznivost f. che a jerin daûr a slargâle e a splanâle cui ~. di chê altre bande. buinan [bu'inan] (t. mrgolenje n . i f IT Buja (Ud). zavreti. resentade cu le aghe frede. zanič. buine di nuie [buinedi'nuie] f nesposobna ženska. A spiçâ lis orelis.. FIG vznemirjenje n. O soi vignude a viodi se mi fasês une ~ ”se o pues . ~ tr prevreti. Rispuint cun ~ a lis mails che ti rivin. vozovnic ipd. buligheç [buli'get∫] m → buligam. buinore [buin'‫כ‬re] f rano jutro n. izzivanje n. a buinorone zjutraj. lotanje n. f Bolgarija f. ~ int (skrajšano) (dober) večer! „Buine” al rispuindè l’ustîr. prin che tu puedis. in ~! končno. ki ni za nobeno rabo. (Sg). bulî sù [~ 'su] it/ tr narasti. buine di pôc [buinedi'po:k] m ki je neprimerna.

lu jemplave come un ~ 2. ametistasta možina (Eryngium amethystinum) (t. plamen m. . sila f. (bolj obič. nadutost f. a àn dentrivie cetant fiêr… (La) Bulsàn [bu'lon] m → Bolzan. bure ['bure] f → burete. burigot [buri'got] m posoda iz gline s pokrovom. (pos. hraber. a rivarin a Cesaree il re Agripe e Berenice lerin a dâi il ~ a Fest. burascje [bu'rasqe] f → borascje. buratinâr [burati'na:r] m lutkar m. R. (Sg). po si voltà cun ~ e al domandà: ”Carli?” burcjo ['burqo] m 1. bahavost f. sobica f. cjapâ un ~ držati se (od jeze). razgaliti. buridon [buri'don] m iznajdba f. fâ il ~ širokoustiti se. izmišljotino. pridatek m. Pai agns che a vegnin o vin intal cjâf di fâ jessî lavôrs su ~. la sielte di un stât e je di grande ~ 4. chel pôc di tividut che ti à nudride. vihravo. presevalnik. razgaliti.. Vint la possibilitât di parâsi simpri tal câs di une ~.(CoUd). us vuei contâ la istorie di cuatri moscjis. kroglica f. Mussâr: ”eri. začimba f. Bunzic [bun'tsik] kr. pretehtati. burage [bu'rage] f BOT boraga f (Borrago officinalis). pomembnost f. i’e tolèr [cjolerin] fra i amîs fûr de ~ 2. ropotati. a gran ~. buriel [buri'el] (t. burî fûr [~ 'fu:r] tr izslediti. bundì [bun'di] (t. dodatek m. buride [bu'ri:de] (t. mukati. odkriti. burelin [bure'lin] m balin m. pogumen. vie!”. odkriti. i fantats ti àn preparât il ~. burele [bu'rele] f 1. No fasarès tant il ~. par strade. une prepotence (SiF 03/4. burî fûr). . iztuhtati. di gnot. bunker ['bunker] m VOJ bunker m. grmada f. bon dì) int dober dan !. bulon [bu'lon] m svornik m. o fronti un piçul ~ che al jere indafarât a fâ un mulin 3. burbane [bur'bane] f napuh m. i f (Dignan) Bonzicco. hrumeti. lesena žoga. un brusôr di ~. buracjot [bura'qot] m sodček m. iz brloga pregnati. an vevi rangjade une mieze ~. o impiavin une ~ sui rivâi. v naglici. naglica f. sburide) f 1. la coce i scjampe e a rondole jù pe strade tanche a fos une ~ 2. fra mil pinsîr si bat e si ribat / che da nissune part lu pò ~. titulade "Salmodiis" (Lirichis ladinis). (izmišljena) zgodba f. frututs che a zuin . ~ . gizdalin m. zavijati. ti farà cressi intor une ~ di rosis e di flôrs. rjoveti. al scomençà a menâ la muele di ~. plantâ un ~ govoriti pravljico. spet najti. (Bibl-Az). obla f 4. (Bibl-Gjeremie). krožiti. buracje [bu'raqe] f čutara f. FIG grdo ravnati. vrteti se. poročna soba. razgrajati. o tu beade! 3. zdelati. marnja f. Ocoreve ancje chê ~ par fâle deventâ plui saoride. (zemeljska) krogla f. done.. 147). → buric. sposoben.bulisim [bu'lizim] m bolizem m??. di ~ naglo. laž f. jo distrade i rispuindei che tal sachetin dal ~ o vevi la tessare dal sindicât. cjan di ~ lovski pes: chei altris a vevin zà cjapât sù un trenteun come cjans di ~. važnost f. bujnost f. buriele) m kres m. mus) 2. no buridis pastiçadis. splašiti. . balinska). s polno brzino. burat [bu'rat] m z maslom namazan. m Buttrio (Ud). se o fos in te. Vait vô. jedilo n. vrtinčiti se. silovitost f. hrana f. tršat človek. chê fantate e je stade bule a faûr cuintri. kar se dá hitro. naleteti na. prerešetati 2. razkriti. al burle un avon sore i malvons.. cun proiezions tai bunker di place Zardin Grant e. pretresati. burelis keglji mpl 3. daspò vê fat par cualchi timp il salteimbanc e il ~ tra la Italie di sore e la cueste istriane (La 05/11). I concierts si ju fasarà tal plaçâl dal cjastiel. izmišljotina f. bulo ['bulo] m 1. slabo ravnati. a plene ~ na vso moč. O ben un palc mondiâl là che pôcs buratinârs a fasaran cori cence cûr e cence soste miliarts di personis deventadis marionetis di une farse o tragjedie (BelR). kamra f. naskok m. burlâ [bur'la:] it 1. basen f. vihravost f. silovito. brod m. iznajti. e in chê dì vie a cjase a gran ~ a mostrâi a la mamute. hrumeti. osel m. tal cjast vie pai gridiçs sfondâts l’aer al burle 2. žogica f. (Pa 02). → businâ 3. ~ turchine BOT ametistna možina. tuliti. bule adj nesramen. buric [bu'rik] m telovnik m. Pasche vistude a brun no vûl ûfs. burgunt [bur'gunt] adj HIST burgundski. vnema f. bunî [bu'ni:] tr → imbunî. buratâ [bura'ta:] tr 1. širokoustnež m. bahač m. (Sg) Na tvojem mestu se ne bi tako napihoval 2. vrl. il pignarûl.) glava f. jedača f. nasilen. čoln m. vait. . → cjamare. Buri ['buri] kr. (pos. burielon [burie'lon] m kres.e sperant di tirâlu sù. (Pa 02). buricj [bu'riq] m 1. v mislih premlevati. napihnjenec m. Chel che nô o clamìn “bulisim” nol è altri che une tristerie. buriele [buri'ele] f → buriel. fâ une partide di burelis balinati... reševati (v mislih). No è un ~: il fat al è sucedût. bure) f 1. bes m. ce fâstu? supo. barka f. 2. mi pâr che ti zire la ~. Però i bulons a fâsin ben. burale [bu'rale] f BOT navadni gladež m (Ononis spinosa). bultime ['bultime] f želodec pri volov. samar m. cui sa che no burissis fûr cualchi salam dismenteât! (Scf). burdî [bur'di:] it → burtî. e al è ancje lui un "prediâl (Leng). jeza f. bujna rast f. cjarte la mê Siore . igrati glavnega. žoga f. trpinčiti 3. Buri ['buri] → Cjamin di Buri burî [bu'ri:] tr 1. predrzen. e la ~ dal aiar a faseve svoletâ in zeromete lis fueis sclagnis intun bal salvadi. ~ e bon an. furija f. jed m. il zûc des burelis balinanje n. čokat. i colmin di vin il ~. (bolj obič. → pignarûl.. (igra) krogla f (npr. ese nancje une scalogne? no sei siôrs di ~lu une volte! 2. skromna) soba f.. buride fûr da l'editrice "Leonardo" di Pasian di Prât (La 03/01). razkriti. burete [bu'rete] (t. presejati. voi par dâi al ~. ošabnost f. buratin [bura'tin] m → purcjinel. Bunzic al diven di "Boncius". šumeti. ~. FIG (šalj. FIG premlevati (misli). hlimba f. manco pistum. važič m. dober. buratefarine [buratefa'rine] → sacheburate. lepotec m. Ecuba viodint che so marît / faseva il ~. nancje un ~ ! še en dober dan ne ! dâ il ~ pozdraviti. povest f. no fuiacis cuinçadis 5. a sossede inçusside la zordane. buratel [bura'tel] m ZOOL Ammocaetus bronchialis Dum. divjad) izslediti. sestavina f. zabeljen. bultric [bul'trik] m želodec m. buriane [buri'ane] f nevihta f. jezati se koga. brenčati. prešeren. prebujna rast f.i. bobneti.. voščiti dober dan. Scluse. → gjate. bohotnost f. salate di mus). e no si sint plui a ~ il besteam. ~ m HIST Burgundec m.

vihra f. ropot m. doman al rive il ~ . ropot m. bobnenje n. kotanja f. ~ m birokrat m. burocratisim [burokra'tisim] m birokratizem m. rit. une strade plene di busis. mi sa che al rive il ~ subite (MazzonIol).. al à burtît. kričati. O cjalavi i sôi lavris che a si strenzevin come tune ~ cjucjant la bibite cul fros. tocjâ il dêt tal ~ (olepševalno) spolno občevati. e a fasin saltâ fûr un ~ che a cimentin tun colp di man. žvižg m piskanje n. cepljenje n. (bolj obič. kompas m 2. vasica f. bûs ['bu:s] mpl (pl od bo vol) volovi mpl. se il silvilot nol busse ben a la bachete. zaposlitev f. bussament [busa'ment] m poljub m. bussade [bu'sa:de] f poljub m. / intenerît / ’l orès slungjâti un ~ . (lacomugne). razgrajati. hrušč m. O bevevi il ~ tun flât e o levi vie. bûs ['bu:s] m 1. FIG) neurje n.. jessi cul pît te ~ biti z eno nogo v grobu 5. posodica. šušljati. (veter) žvižgati. bussâ [bu'sa:] tr poljubiti. sikati. votlina f. (BrLi). si sinti nome il ~ e il sclopetâ dal fogolâr 3. izba f. a cirì prin di imberdeâlu intun grum di gjambadoriis burocratichis (JM). che al jere a stâ e lâ a vivi intun ~ su di un cjast (Zili). (Pa 03/8). butâ un te ~ nekoga spraviti v grob. busoc [bu'zok] m špranja f (v ladji).. služba f. ~ m piskanje n. businament [buzina'ment] (t. busachele [buza'kele] f ZOOL polž m (Helix nemoralis). podpihovati. brenčanje n. od bussul) m 1. buss ['bus] m 1. bussuçâ [busu't∫a:] tr poljubovati. busignel [buzi'ñel] m (orožje) tulec (obodec) za stenj. no steit a ~. votlina f. bussul ['busul] m 1. pe gran fole di int. grob m. zmotiti se. bussule ['busule] f 1. Meti il cjar denant dai ~ . voziti se z avtobusom. predalna omara f. a sbusin dì e gnot tiere. posodica (za kocke ipd. (Pa 7/99). lis cjadreis e la panara pa la farina e ta lis cjamaris dome il jet cul ~. bus ['bus] m avtobus m. vihar m. Purpûr vuê si pues dî che lis busis neris a son obiet di sience plui che di fantasience. kričač m. pihati. l’insêt nol pie. združiti se. luknja f. (bolj obič. nosilnica f. buse). odprtina f.ogni tant si sint l’aiar a ~ 4. kot m. skrivališče n. (BrLi) 6. 2. che no vebi di rinovâsi intes struturis. brlog m. odprtina f. si è svicinât a Gjesù. buron [bu'ron] m prepad m.~ m dretje n. burlaç [bur'lat∫] m (t. FIG falâ la ~ . hrumeti. a àn cressude la confusion. buscjâ [bus'qa:] tr → bruscjâ. globel m. → busson 2. ~ refl poljubljati se. torilce za vodo (v ptičnicah). meti un te ~ pokopati nekoga. kozarec m. siôr Odori Catùs. prevariti 2. piskati. šelest m. špranja f. bussart [bu'sart] m ARH poljub m. cmok m. si è proviodût a mandânus un slac di burocratics di lajù disot. špranja f. FIG luknja f. cjatâ une buine ~ dobiti dobro službo 4. buson [bu'zon] adj → sbuson. che a fasin zito chei stupidats lajù te ~ de puarte! 3. ?? Mettere il carro davanti i buoi. inte ~ e inte mentalitât. poljubljanje n.i m Burundi m . ocmokanje n. šepetati. bobnenje n. jama f. jama f. A scuele o lin a pît. šum m. lassât lajù inte valade (Natisone). parche i’e strenzi [la mano] e i puessi dâ un ~ . razporek m. (voda) šumeti. jama f. posel m. prasketati (ogenj). ozmertjati. tu varessis di ~ là ch’al pescje. Il cidin compagnât dal ~ lontan dal flum. Une cjampane che e sunave ancje par oris a dilunc cuant che cualchi brut ~ (sf). meti a ~ spraviti v stik. notranja vrata npl.. stikati se. splaviti. razpoka f. bussulut) (demin. bobneti. anìn a bevi un ~. dreti se.Peggio la toppa del buco (VERONE) . hrušč m. in bici e in ~ (CoUd). kotanja. nol vâl une ~ F ni pol hudiča vredno. propasti. ~! trap neumen! busignot [buzi'ñot] m → busignatul. šušteti. ~ la man (drete e ledrose) zahvaliti se bogu. (BrLi). z roko vržen poljubček. čebele) brenčati. prilegati se. (npr. hrušč m. in cjadalan a rivà Lisute a fâ ripeti fiestis e ~s fra i cuatri gnûfs parincj. ~ dai arbui šušljanje dreves. ~ it stakniti. odprtina f. Piês il tacon che la ~ . busson [bu'son] m mlask m. burocratizâ [burokrati'dza:] tr birokratizirati. e altris dulà. businâ [buzi'na:] it 1. businôr) m 1. bussuçantle sul cerneli. poljub m. zgrešiti. tulec m za naboj 3. doi . chel fum chel businant al mi è tant cjâr 2. objem m. il so ~ i ten net 4. mrmrati. busis neris FIZ črne luknje.) zuiâ di ~s FIG slepariti. šumeti. posodica iz pločevine (za mazila itd. FIG luknja f. lâ te ~ . busignele [buzi'ñele] f zadnjica f. razcepljenost f. shramba f. (VERONE). šum m. che e côr là da dutis lis busis de Cjargne. šelesteti. šumenje n. busseç [bu'set∫] m poljubljanje n. (Pa 02). kropilnik. busse la man che ti tocje!/ ~ la man che ti tocjas! zahvali se bogu! . lâ in ~ hoditi z avtobusom. come il Ruanda o il ~. un rispuindi di vôs come il ~ di âfs tôr il boç. ~ de clâf ?? i pareve di no cjatâ mai la ~ de clâf (MazzonIol) 2. sploviti. il ~ da la aghe sante 5. lu tornà a meti tal so bussulut 2. spojiti se. (Pa). busigatul [buzi'gatul] m tesna soba f. lâ intune ~ di mûr ?? PROV Ducj use e ducj met la ~ . šušljanje n.. burtî [bur'ti:] it 1. brlog m. tal bas ~ di une cjarece che e lenç lis rivis. jarek m. (ProvBr). buse ['buze] f 1. izjaviti. nevihta f. (manj obič. busseman [buse'man] m poljub na roko. Magari di cjare le di strenzile di ~ le di dispuei le di palp le di up le di slapagn le. vpitje n. šušeti. luknja f. Passâ pe ~ de clavarie (VERONE) biti neuspešen. al nevee e al svinte. ropot m. cu l’idee fisse di fâ ~ chel lavôr des striis Burundi [bu'rundi] kr. businôr [buzi'no:r] m → businament.). burocrazie [burokra'tsie] f birokracija f. 3. e sul so cont fasin marcjât 2. puhati. burocratizazion [burokratidzatsi'on] f birokratizacija f. sklopiti. kozarec za vkuhano sadje. (sangiorgioinsieme). Ma intant. burocratic [buro'kratik] adj birokratski. šelest m. spodleteti. krepak poljub m. burò [bu'ro] (pl burôs) m predalnik m. brenčanje n. e je presinte. a ~ v stiku. la ~ (Pa 02/10-11). bussulot [busu'lot] (t. ocmokati. (Mar). bussade) deriv. šumljati. Mi pâr di cjatâmi sul ôr di un ~ o di un poç là che si viôt nome neri. a spessein a brusâ l’ulîf benedet sul fogolâr. businot [buzi'not] m razgrajač m. busigot). strenzi la ~ stisniti jo/ rit. brezno n. lu à abraçât e bussât su pe massele. (osebe) vpiti.

uničiti. svetovati. ma un fonc cressût tal umit al vûl lassât. temniti se. Al tacà a slavinâ.. doprsje n. povzročiti. cjolinle in maniis. životec f. si à di ~ cun dolôr e rissolutece la piel di prime come che al fâs il madrac (Bel).) napisati. leči bolan v posteljo 3.. odpraviti. butade jù la pene. odstraniti. Une domenie al puartà ancje un ~ di vernîs nere par ripassâ lis letaris discoloridis dai nons. ~si jù refl pogum izgubiti. Il ~ in bronç e je une opare dal artist Silvan Bevcar (La 06/12) 4. la esperience istoriche di doimil agn a à ~t al Friûl une muse culturâl sô. ~ ta vôi → bande. mi soi metût a ~ cuatri pinsîrs in furlan 6. sodček m. e simpri chel inciert si bute fûr 2. prepeljati. bût ['bu:t] f (plužna) ročica f. (SiF 02/1. dati. novante cjartis al mes. che no si buti jù in chê maniere. povedati. (Sg)... napeljati na neko misel. la int che a passe a si sganasse. m (hudournik) Bût. prečnik m. metati. daspò al è colât in miserie e si è butât vie. dajati. sestaviti. bolnega). oh puare frute! cetantis lagrimis che forsi tu dovarâs ~ par cause mê 3. vreči se. butâ vie [~ 'vie] tr vreči proč/stran. vreči. odvreči. si ben a àn di ~ radiazion e particelis a un ritmi constant (Pa 7/99). ~ la peraule → peraule. odvreči. ma jê no voleve butâlu jù cul compradôr. poganjek m. po sei che ti fasin acet . očesce n (bolj obič. prenesti (čez vodo). cuant che al è stât aprovât e je stade une vere liberazion (Pa). ~si te malinconie pasti v otožnost La int si butave a pleton daûr di lui. Si sta cul nâs paraiar a cjalâ se a bute sù la Basse o la montagne. ~si fûr refl riniti v ospredje. životek f. odpustiti. a viodarà che il so omp al torne di sigûr. 231) 4.. vreči se stran. (ptič) spustiti se (dol) 4. pripisovati. trup m. izdati. pitocant a diestre e a çampe 3. ~ in cuatri → cuatri. se bute. che al butave a zâl . no si lassin mai altri ~ 4.biei tocs di bande di un ~ di conserve. ~si ben narediti se dobro.. kuverta f. zamračiti se. ki vleče na rumeno.. izločiti. leči. e po o buti fûr une considerazion 4.. donašati. preložiti (na drugo ladjo). iz ječe izpustiti. parche i butàs jù il disen di une cjase 7. razliti.. barba. . razvijati se dobro. butantle tal zei cence pleiâle. (Sg). cun la vuestra barcja a butâmi fin a Grau 6. o-viti se. pomračiti se. oddajati. odstaviti. kaliti. dati od sebe. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). postati. zavreči. ponižati. izgovoriti. (sliko) napraviti. naložiti. La int si butave a pleton daûr di lui. a vevin butade jù su la int nome peraulis di svindic 2. kazati dobro. ~si vie refl 1. butâsi daûr [~ 'fu:r] refl slediti. obupovati. peljati. obroditi. nagibati se k. vreči dol. bustine f) m životec m. cjapâts sù da zovins. butâ fûr [~ 'fu:r] tr 1. ovoj m. voli 2. ~si refl 1. kaliti. ~ mâl. vlado ipd. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). razliti.. ~ it 1. (reka ipd. ~si sù it pooblačiti se. il balcon no si siere parcè che i scûrs si son butâts 5. porušiti (hišo). narekovati 5. mâl ~ vnetje priušense slinavke.58 e jè deventade piete di cjantonâl? (Bibl-Lc). razložiti.S. Bût ['bu:t] i. i ôcs cul pêl muiart. Fûr de prime sale si jentre tune altre che su la part sinistre e conserve il ~ di pape Zuan Pauli (Natisone/furlanis) 3. al butà il pac dai libris su la taule (Sg) vrgel je knjige na mizo. reči. da cheste no si scjampe. uničiti. kliti. (Vichi). Sudri al è logât inte valade de Bût (Leng). cumò ti dîs.. praviti. Al pues ~ cjasis mal fatis in piçulis areis. dati korist. drog m.. u-. prevrniti. che no le finivin mai di mandâlu di "barîl in butaç". “va riscjile. but ['but] m klica f.(La 04/4) bussulotut [busu'lot] m posodica f. ~si a bevi vdati se v pijačo. obrniti. al veve un ~ di 122 cm: (Carnera) 2. ovojnica f. a jere une femenute che no veve pôre de vedranance . → reonâ 3. (zamisel ipd. e i vizis. pripovedati. ~ it FIG zapustiti se. dajati. butâ sù [~ 'su] tr vreči gor. izgubljati (čas). butaç [bu'ta∫] m 1.”. bljuvati.) izliti se. ~ di bande stran vreči.MED ~. zapustiti se. busule ['buzule] f BOT moknati jeglič m (Primula farinosa). izdati. prezirati. steznik m. ~ a (barva) vleči na. koristiti. ~ il flât. lučati. Par cressi si à di fâ fadie. biti važen. pre- pogibati se. pripisati. ~ malamentri končati se slabo. etui m. sù mo. biti na tleh. (manj običajno botaç). kal f. i lens tal ort a butin fûr. ~ paraiar spraviti v nered. odposlati. vistude scuasi simpri di scûr. ~si a bombe vreči se kot bombica. pregrada f. ancje il becjâr si jere butât partesan 8. Pe strade a sgurlavin il ~ e a mantignivin vivarôs il boreâl zontant bocons di fonghe secje. zavreči. odstaviti. po al butà fûr la sô peraule matanice 3. zaničevati. doprsni kip m.) oddati. butul). al clamà M. izliti. jo doman o mi buti malade jutri se bom delala bolane 7. popek m. butâ [bu'ta:] tr 1. venastai un ambient naturâl preseât cal varess di iessi protêt e no butât paraiar. par cui. razvijati se slabo: il fat al è che Bortul planc a planc al si butà malamentri. bust ['bust] (pl buscj) m 1. odpraviti. izbljuvati. bussulut [busu'lut] m → bussulot. ~ it brsteti. al pesave plui di 115 kilos. al marcje jù a Bologne 3. ~si fûr di lûc → lûc. cjolinle in ~. butâle fûr dute 5. (Bibl-Sapiense). vreči stran. ~ lis fondis postavljati osnove. iti spat. se a bute → sebute. delati se (npr. butiti fûr . Julie. odstraniti. razvrednotiti. (t. al bute lis fondis dal lengaç sientific furlan no dome te matematiche. → mâl dal marmul. e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a bombe o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. predati se čem. Cetant ti butie la barache? Otante. izliti. e po fasintju tornâ a ~ dal fons des aghis de poce. La piere butade di bande dai muradôrs. znoj ipd.. il mês di Mai dal cuindis. ~si in/ suntun jet zboleti. buste ['buste] f 1. (krivdo) naprtiti. ~ te schene. bustine [bus'ti:ne] f → bustin. ~ il timp zapravljati.) izložiti. vi prei. dejati. ma i tignive di no butâsi vie 2. premagati. izpostaviti. proizvajati. cjolinle in ~. butâ jù [~ 'ju] tr 1. iztresti. la ~ des possadis. naprej.) ovreči. užalostiti se. par no dâlu a presi di ravis 5. vigniit. (pismo ipd. si bute vie. Ma cjalant la buste al capì subit che (Sg) bustin [bus'tin] (t. steznik m. (Furlanist). → buracjot 2. pokazati se. narisati. A buinore Abrâm al cjapà sù pan e un ~ e ju de a Hagar (Bibl-Gjen). e alore a cjaparin sù la robe a braçadis. (kralja. ~ fûr) kliti. počiti (od smeha). (solze.. brsteti 2. zalučati. schene.. lâ di barîl in ~ ?? . come che lu ai pensât posel dobro kaže. cjolinle in maniis ??. come che e vignive. izločiti. bruhati. zagnati. brst f. il puart de piçule citât di Palos te Andalusìe al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal Atlantic 6. l’afâr si bute ben. al butave simpri la colpe suntun franzel. stemniti se. težiti proti. poslati gor.

(Ta). e mi soi ancje fermât a cjolimi un dolçut intune ~ (didatic). a si cjape di ciert la ~. TEH met m. simpatic. ogoljufanje n. (Pa). kontingent m. opehariti. del 5. mozolj m. Orpo – ur dîs il ~ – no . slab. butegute [bute'gute] f trgovinca f. a butadis po kosih. razsodba f. ponošen. no si sa mai: la politiche e je buzarone F politika je kurba 2. la ~ mi saltarès al nâs. butul ['butul] m (t. pôre buzarone strašen strah. množina f. buzarade [budza'rade] f ukana f. ukrivljen. okoli prinesti. buzigatul ['baipas] ?? probabimentri scjampade dai buzigatui segrets dal çurviel di pre Pieri.. lu vioderin a dâ sù cun butadis simpri gnovis. i f (Lauc) Buttea. lâ in buzaris norosti počenjati 2. tignî un a ~ (deriv. domislica f. prodajalna. (friulinelmondo). buzaronade [budzaro'na:de] f hudobija f. jeza f. vlačuga f. buzarosse [budza'rose] f → buzarone. od butul. buteghate). ARH z istim spolom spolno občevati. al è legri. brst f. tolkač m. cul zucar intacât des furmiis e un esercit di butiliis di detersîf miezis plenis e miezis vueidis. butegute.. Bundì o buinesere a ducj. (manj obič. butize [bu'titse] f (gor. butulâ [butu'la:] (t. buteghe [bu'tεghe] f trgovina f. nizki udarec m.) gorjača f. fi gno. vignî a ~ ??. razcvesti se. čuden.”. (dolžni). comari?” “po ~!. izkrivljen. obrok m. izpuščaj m. O sin plui che mai seneôs di viodi a ~ cheste vierte autonomiste. buzerirati 2. kolikost f. v: fâ il ~ hud biti na koga. Butinins [buti'nins] kr. Al puartave i mobii te ~ dal vecjo marangon (Sg). butulut [butu'lut] m dem. hinavec m. odpreti se (cvet). (La 07/01). hotnica f. -ade (t. al veve di bande lis butilionis prontis. sodba f. dut alì dentri in chel mês al jere flôrs che a butulavin. buzarele). o viôt chel ~ di Amôr (deriv. sperìn di no. FIG) it brsteti. strahovit. Eolo il cuâl una gran ~. in ~ o. il vielì al è lassù. ~ a smalitâsi. ~!. liv m. zire e rizire. ARH buzerant m. siôr plevan. klica f. od. kramar m. nagnjen. La 5e ~ "uficiâl" (1999) des fiestis che ogni an (Sclese) 4. VULG prelisjačiti. nemogoč. homoseksualec m. ARS dejanje. buvulin [buvu'lin] m ZOOL ??meniški (Charadrius cantianus). se cualchi volte. lažnjivec m. kvota f. lažnjiv. cui puartava in man un ~ (akreš. butinton [butin'ton] adv v: a ~ nenadoma. domislek m. buzar ['budzar] m otrok m. cjapâ la ~ ?? cui avocats. buzaron) adj preklet. e il puar biât si buzare di gnûf. butilie [bu'ti:lie] f steklenica f. jessi a ~ imeti prste vmes (pri neki stvari). A ce pont ise la musiche furlane: ise in sfluridure. deček m. buzaron [budza'ron] f 1. Butee [bu'tεe] kr. al à la ~ simpri pronte 7. razdraženost f. siôr Toni al à une smare buzarone . določen del/delež m. butan [bu'tan] m KEM butan m. bula f 3. izrek m. kurba f. poganjek m. neumnost f. BOT poganjek m . la viere ~ che union simpri fuarce a à puartade. brst m. pulidut la vin justade ‘ste facende buzarade. siôr plevan! buzare ['budzare] f 1. sì po. butin [bu'tin] f → botin.. buzarel. se si fermais a tabaiâ cun lui. količina f. buzarone [budza'ro:ne] f malopridnica f. blodnica f. ve cà la seconde ~ di mp3 pe compilation .. butegone. goljufiv. in plen unvier? (Leng) 2. slepar m. (Pa 03/10) by-pass ['baipas] m MED bypass m. bat m. odenkrat. fâ une ~ narediti neumnost. jê e strucjave cul ~ tes tazis ridint e sghindant lis manatis che a volevin tocjâle. bedastoča f. palica f. cence che lui i fasès câs. butegon. o zurarès che sot di cheste ~ nol è altri che un signâl di gjelosie. vadî come lui. buzarin. butât [bu'ta:t] adj 1. kal m. Lis ipotesis di reât pe presince di un “by-pass” (Pa). mi monte sù la ~ prevzame me jeza. vie po sì po. daurman. prodajalnica f. putane ~! prekleta kurba!: “vadial ben. neznosen. butizon [buti'tson] m kij m. buteljka.butade [bu'ta:de] f 1. (BrLi). nenraven. une ~ che no centre gran cu la nestre storie (La 05/11). izmišljotina f. FIG (značaj) umazan. strašen. butize).(Furlanist). prodajalec m. (prolocoregionefvg). palček m. nenavaden.. butilion [butili'on] m velika steklinica. zakrivljen. intes vuestris riunions cualchidun si prove a molâ fûr cualchi ~ par furlan a son robis di sbregâsi di ridi o di sgrisulâsi bielavuâl (La 07/04). peder m 2. sveženj m. buzarât [budza'ra:t]. klica f. (Sg). kriv na eni strani. v razmakih. izreden. → sproc 8. buteghîr [bute'gi:r] m trgovec m. i (Muimans) Bottenicco. mehur m. Si capìs che ancje par furlan si scrivin buzaris. e je dome une carnevalade cence sens e cence costrut. sbutulâ). Salvâ). priložnost f. cun ramaçs simpri plui fuarts 2. bebavost f. a la plui ~ v najslabšem slučaju. → veri. E si butarin ducj a ~ i crots tal font dal suei. povod m 6. za nos vleči. butule f) 1. popek m. ~ adj 1. il destin al è un ~. opeharjenje n. bes m. izdaja f. buzarâ [budza'ra:] tr 1. butule ['butule] f → butul. par chel cjaluni muart a ~. dvolitrska steklenica f. mali trgovec m. ~ di coloniâi ?? che e veve sposât un cuntune ~ di coloniâi. te sô figure blancje un pôc butade 2. osnutek m 3. kal f. ancje in chel an dai mucs! (JM. steklina f. buteghin [bute'gin] m prodajalnica f. prispevek m. preklet. . boce.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful