Janez Erat, 2008

FURLANSKO - SLOVENSKI

SLOVAR
Il dizionari furlan-sloven

I. UVOD
Delo je nastalo v obdobju 1994-2006, deloma je zajeto tudi kasnejše stanje vse do konca leta 2007, kar je razvidno iz spodaj navedene literature. Kot v primeru etimološkega slovarja albanskega jezika naj služi spletna objava predvsem nujno potrebnim izboljšavam in seveda iz znanega razloga, ker drugi način objave ni mogoč. Slovar sem pisal v treh obdobjih, najprej krajšo različico, potem daljšo, končana še pred letom 2000. Od leta 2000 do 2006 sem začel popravljati, kajti izšel je novi furlanski pravopis, dodajal sem, kar se je dalo, še sodobno terminologijo, tu pa tam z dodatnimi razlagami, etimologijami. V tem zadnjem obdobju sem poskušal prečesati dosegljivo furlansko literaturo, v kolikor mi je bilo mogoče, sem gesla opremil s primeri rabe. Zadnja faza še traja, medtem je izšel veliki dvojezični furlansko italijanski slovar GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, ki je, če geslo ima, najbolj dodelan. Potrebno bi bilo celotno gradivo primerjati in popraviti s pomočjo GDB-ja, to je samo delno uspelo.

JENTRADE
La vore e nasseve dopo une dade di timp 1994-2006 un po masse lungje, e cjape dentri ancje esemplis de leterature furlane fintremai il fin di 2007, viôt la leterature. Tant che tal câs dal dizionari etimologjic albanês la publicazion dal materiâl e brame di jessi al stât presint dome un concet.
O ai scrit il dizionari in trê dadis di timp, prin une version cuntun vocabolariut di base, daspò une plui lungje finide tal 2000. Dal 2000 al 2006 o cirivi di meti a puest la grafie secont la grafie uficiâl e a voltis ancje spiegazions suplementârs e etimologjiis. Tal chest ultin periodi o ai provât di cirî fûr esemplis esemplis de leterature furlane par documentâ l´ûs.

Cheste fase però al tirarès ancjemò par agns e cussì o ai decidût di fâ une polsade. Al moment al coventarès strolegâ il GDB-Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, salacor il dizionari plui complet.

II. RAZLAGA GESLA / IL LEME
1. Primer glagola / un esempli di un verp Glagoli so navedeni v neoločniku z ustreznimi nepravilnimi oblikami za sedanjik in deležnik, npr. vê ['ve:] (ARH avê) (prez. ai, âs, à, vin, vês, àn, impf. vevi, p vût) tr âstu ['a:stu] 2. edn. vpr. od vê = neredovita oblika se navaja kot samostojno geslo

2. Primer samostalnika / un esempli di un non : San Denêl San Denêl [sande'ne:l] kr.i m Sveti Danijel (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) (UD); E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg). 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl San Denêl 2. Izgovor / Pronunciazion [sande'ne:l]

3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls

4. Slovenski prevod / traduzion slovene Sveti Danijel 5. dodatni prevodi / traduzions suplementârs (IT San Daniele del Friuli, DE San Daniel) 5. Primer / Esempli E. al viodeve lis culinis e i boscs di Buie e di ~ (Sg).

sume ['sume] f 1. MAT seštevanje n; fâ la ~, fâ sumis seštevati; Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) 2. vsota f, skupek m, seštevek m 3. in ∼, in sumis → insume, insumis. 4. FIG sklep m, bistvo n; tirâ lis sumis sklepati (Pa 03/11) 5. vsota denarja f; ~ di bêçs denarna vsota; di ~ di bêçs, che e je stade tirade (CoGonars) 6. FILOZ summa f. 1. slovarska enota v knjižni obliki / il leme in grafie uficiâl sume 2. Izgovor / Pronunciazion ['sume] 3. slovnične kratice / abreviazions gramaticâls f = samostalnik ženskega spola

4. Slovenski prevod z okrajšavo za slog in stroko in slovničo kratico / traduzion slovene cun abrevizions MAT = matematika seštevanje n = samostalnik srednjega spola 4. Raba / L’ûs fâ la ~, fâ sumis seštevati

5. Primer / Esempli Fasint la ~ di chescj tas (SiF 2002/1); Al faseve sumis e sotrazions cun chê sveltece (PauluzzoN) Pogosto, posebno pri neredovitih oblikah, je navedena tudi množinska oblika: assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m Razlage, različice so navedene za izgovorom v oklepajih: bocalete [boka'lete] (demin. od bocâl) f vrček m,

izreden. 3. -ive adj vrhunski. = superlatîf m. Primer pridevnika / Esempli di un adietîf Pridevniki so navedeni z ustreznimi oblikama za moški in ženski spol superlatîf [superla'ti:f]. uradno različico badili [ba'dili] m → badîl.Puščica napoti na običajnejšo. superlative f .

i. SLOVNIČNE KRATICE IN OKRAJŠAVE adj adiektivum/ pridevnik adv adverbium/ prislov art articulus/ člen aux auxiliare/ pomožni glagol card (nomen numerale) cardinale/ glavni števnik co coniunctum/ veznik dem (pronomen) demonstrativum/ kazalni zaimek enkl encliticum/ naslonka f femininum/ samostalnik ženskega spola fut futur/ prihodnjik i ime imp (verbum) impersonale/ neosebno imper imperativus/ velelnik impers impersonale impf (tempus) imperfectum/ nedovršni pretekli čas indecl indeclinabilis/ nesklonljiv int interiectio/ medmet inter (pronomen) interrogativum/ vprašalni zaimek irr irregularis/ nepravilen it (verbum) intransitivum/ neprehodni glagol kr.i krajevno ime m masculinum/ moški spol n neutrum/ srednji spol num numerale/ števnik ord ordinale/ vrstilni števnik p participium/ deležnik part particula/ členek pers (pronomen) personale/ osebni zaimek pl (numerus) pluralis.III. množina pos (pronomen) possessivum/ svojilni zaimek pref praefixum/ predpona prep praepositio/ predlog prez praesens/ sedanjik pro pronomen/ zaimek prokl proclisis/ predslonka refl (verbum) reflexivum/ povratni glagol relat (pronomen) relativum/ oziralni zaimek sg (numerus) singularis/ ednina subst substantivum/ samostalnik tr (verbum) transitivum/ prehodni glagol v. m vodno ime (hidronim) okrajšave za slog in stroke: AGR agronomija ANAT anatomija ARH arhaično/ starinsko ARHIT arhitektura ARS umetnost ASTR astronomija BIOL biologija BOT botanika DEMIN deminutiv/ pomanjševalnica EKO ekonomija ELEK eletrika .

RAČ računalništvo REL religija RIB ribolov ŠOL šolstvo ŠP šport TEAT teater/ gledališče TEH tehnika TEKST tekstil TISK tisk TRG trgovina VETER veterinarstvo VOJ vojaštvo VULG vulgarno ZOOL zoologija ŽARG žargon ŽELEZ ž splošne okrajšave: → glej/ primerjaj še navedeno geslo .ETNOL etnologija/ narodopisje EVF evfemistično/ polepševalno FAM/F pogovorno FIG figurativno/ preneseno FIZ fizika FOTO fotografija FRAZ fraza GEO zemljepisno GEOL geologija GOST gostinstvo GOZD gozdarstvo GRAD gradbeništvo GRAM gramatika HIST historično/ zgodovinsko IGRE igre INF infantilno/ otroško INFORM informatika IRON ironično JUR pravniško KEM kemija KUL kulinarika LING lingvistika. jezikoslovje LIT literatura/ književnost LOV lovstvo MAT matematika MED medicina MEH mehanika METEO meteorologija/vremenoslovje MIN mineralogija MUZ glasba NAVT navtika/pomorstvo NEO neologizem/ novotvorba NUM numizmatika OBL obleka OPT optika PEJ pejorativno/ slabšalno POET pesništvo POL politika POP poljudno PROV pregovor PSIH psihologija.

kolektivno nek. karnijsko cdn. tudi . slovensko slabš. starofrancosko šalj. akrešitiv carn. srednjeveško latinsko st. šaljivo t. izpeljanka kolekt.fr.v. nemško neobič. neobičajno ozn. italijansko izpelj. označuje sl.lat. glej gor. nekaj nem. deminutiv/ pomanjševalnica gl. slabšalno sr. . nekdo./ ali ~ ponovitev gesla [ ] izgovor besede akreš.cualchidun dem. goriško it.

.

org/web_alf/index_furlan. Glesie Furlane 2000.it/numar1fri.it/aielloscuola/ botanica (aldorossi) www. ancje la fin di Gjerusalem? E la fin di Gjerusalem ese. culturâl pal studi da la furlanitât da li tiaris di Tisane e di Puart. simulazion di un gnuf Stât Sovran Indipendent. (allegrissimo) www.arpnet.it/Bibbia/ VT/poetici/Siracide/FidiSirac25-26.html).glesiefurlane.andreasquatrito.friul. (Bibl-Jop) www. Vanseli seont Luche.html (Bibl-Az) Gnûf Testament.cuny.it/Bibbia/ VT/profetici/altri/Haggai1-2. www. Glesie Furlane 1994e 1994Antoni (BelFin) Antoni Beline.html (Bibl-Corinto) www. don Lorenzo Milani. Istitût "Pio Paschini".bassafriulana.(leam) http://www.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/1%B0Corinto (Bibl-Cronache) (www.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/profetici/Ezechiel/Ezechiel13-14. ROGAZIONS.glesiefurlane.glesiefurlane.sanita) www.html (Bibl-FidiSirac) www.html (Bibl-Esodo) www.1 (Bibl-Apoc) www.htm (Bel) VOC 2 PRE ANTONI BELINE. http://www.aurrera.html (Bibl-Lc) Gnûf Testament.html (antoniodecurtis) www.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/panteteuco/GENESI/Gjen17-18.glesiefurlane.fvg.beat-les.com/la/labassa/ (beat-les) www. La fin dal templi ese. http://www.bassafriulana.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.com. Pier Pauli Pasolini (BelAlci) Antoni Beline.net/BlogdiAldo (ALF) http://www.it (bakan) www. Andree Cetul .it/Bibbia/VT/poetici/Giobbe/15.it (antfiabedialettali) geocities/ala_ad_din/antfiabedialettali.html).org (Basse) LA BASSE .com (bartolini) userhome. (leam). (Bibl-Filipi) www.it/Bibbia/VT/profetici/Baruc/6.net/Egunkaria/xyz/furlan.areagroupeditore. ancje la fin dal mont? Glesie Furlane 1993 (BelPe) Antoni Beline.it/furlan/peraulis.com (areagroupeditore) www.glesiefurlane.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/profetici/Geremia (Bibl-Gjone) www.glesiefurlane. Sandri Carrozzo.it/archivio/spilimbergo/arted. O ALCI I MIEI VOI. Oscar Wilde. (Bibl-Gjeremie) www.html (Bibl-Isaje) (www.html (Bibl-Ezechiel) www.html (Bibl-Gjen) (Bibl-Genesi) www.glesiefurlane. Lis peraulis tasudis.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Filippi/Filipi_1.angelfire.ass3. Dree Mistrut . DAL CRODI.it/Bibbia/VT/storici/Cronache2/35.it/Bibbia/ VT/profetici/Danel/Danel08-09.antoniodecurtis.glesiefurlane.allegrissimo. Udin 1997. Udin 1997.htm (Basc) http://www.html.aldorossi.it/Bibbia/ VT/profetici/Gjone/Gjone03-04. http://sclese/1702/cuisino. Glesie Furlane 2000. LA FADIE.htm .it/Bibbia/VT/profetici/Isaia/26.net/glesie/vangeli/.it/Bibbia/ NT/apocalisse/NTApocaCjap17e18.html).it/Bibbia/ VT/panteteuco/esodo/37-38.friul. Par cure di Luzian Verone (aielloscuola) digilander. Luc a acess telematic pa discusion.glesiefurlane. Istitût "Pio Paschini". VIRI (Ac) VOC 1 ACADEMIE DAL FRIUL = (Ac).IV.edu/bonaffini/DP/bartolini.glesiefurlane.argante. (Bibl-Danel) www. Apel pes libertâts tal Paîs Basc (bassafriulana) www.Ass.splinder.glesiefurlane. Furlan / Friulian.it (ass3.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Gjude/ .net/glesie/vangeli/ Az dai Apuestui (Bibl-Baruch) www. propueste.glesiefurlane. I colaboradôrs : Albert Travain di Udin.html (andreasquatrito) www.html (AcademieSt) Academie dal Friul.glesiefurlane. (Bibl-LetFilipi) www. (Bibl-Haggai) www.it/farine_per_polente.htm (barcelone) barcelone.friul.glesiefurlane. Protostorie.nl (arpnet) www.libero.html (argante) www. Trilogjie tormentade. Glesie Furlane 1996 (BelR) Antoni Beline. Associazion Libar Friul.brooklyn.html (Bibl-LetGjude) www.sanita.1 (BelFa) Antoni Beline.bakan.

html (Bibl-Numars) www. particolâr riferiment al câs furlan.glesiefurlane.it/Bibbia/ VT/poetici/Sprocs/Sprocs13-14.it (christianromanini) Il blog di Christian Romanini.it (Codroip.Clape culturâl Aquilee 1984) (carnialibera) www.html (Bibl-LetPieri) www.friul. . treball) Cisilino.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Numeri/Numars06.cuni.html (Bibl-Levitic) www. Furlan di Praghe.(Bibl-LetJacun ) www.html (Cad-e) La-lenghe liste de distrubizion. [ La tutele juridiche des lenghis retoromancis cun.glesiefurlane. Citât di Codroip (codroipo.uniud. Furlan di Praghe: http://urs.ff.com (brevet) MARIO TURELLO.castelsanmauro.it/ (CoCos) : www.blogspot.com/usuarios/friuli/biblioteca/canciones.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/Jacun/Jacun_5. (leam). L.it/Bibbia/ NT/lettere_paolo/Romans/Romans_01.it/Bibbia/NT/lettere_apostoliche/ NT_Letaris_1%B0Pieri_GoLive/NT_Letaris_1%B0Pieri_3.html (Bibl-Salmo) www.campoformido.glesiefurlane.ud. PREMI S.codroipo. (Bibl-Salms) www.coseano. (leam) http://www. SIMON 1996.splinder.branduardi. Vanseli seont Zuan (bikersromans) http://bikersromans.it/forums (bottekkia) blog. Furlans de Rinassince tal avignî dal ciberspazi. Il brevet.html (Bibl-Vajudis) www.ud.friul.chiesacattolica.cjargne.codroipo.comune. ribis.carnialibera1944.it) .comune. GIAN PAOLO LINDA. Udin 1997.bodyweb. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip. Amb el suport de (Cisilino.it (Colestizza) (www..it/bottekkia (branduardi) www. http://urs.cuni.net/glesie/vangeli/Vanseli%20di%20Matieu. N A Z Z I E J .it/peraules.centmilfueis.it/Bibbia/ VT/storici/Nehemie/Nehemie01-02.html (Bibl-Zn) Gnûf Testament.com (bodyweb) www.html (Bibl-LetZn) www.glesiefurlane.cz/furlan/la-lenghe. Centri interdipartimentâl pe ricercje su la culture e la lenghe dal Friûl. Istitût "Pio Paschini".cjargne. (Bibl-Sprocs) www.ff.com (ciemen) www.glesiefurlane.PERAULES CJARGNELES DI UN VIAÇ parole carniche cadute in disuso.net/glesie/vangeli/.htm. (gjavât fûr dal libri: “Di Carnera a Zoff.ud. Any: 2001.glesiefurlane.it/Bibbia/ NT/lettere_apostoliche/3%B0Zuan/Zuan_1.htm (CjP) .(leam) http://www.html (Bibl-Romans) www. www.comune. Vanseli seont Matieu (Bibl-Nehemie) www.. RIBIS PREMI S.glesiefurlane.htm (Carnera) CARNERA.550m.htm. Avis) AVÎS PAL CONCORS.html (Bibl-Mc) Gnûf Testament. © Copyright Ribis .org (CIRF) http://www.ud.qnet) www.it (castelsanmauro) www.it/ (CoCod): www. © William Cisilino.it/Bibbia/ VT/profetici/Lamentazioni/VAJUDIS2. DI: EVA DI SILVESTRO. TAL CIRC.it/Bibbia/ VT/panteteuco/Levitico/Levitic11-12.cz/~cadorini/furlan/ (Cad-Z) Furlanský zeměpis.comune.it/cirf/furlan/documenti/profilo. I foresc’.it/fiabe.qnet.ciemen. Juliol 2001. (Cisilino. SIMON 2001 (BrLi) ALAN BRUSINI. Udin 1997.libero.net/glesie/vangeli/.it (centmilfueis) www.lestizza.glesiefurlane. William [ Documents de treball 4.cz/furlan/index. treball) (cjargne/fiabe) www. Vanseli seont Marc (Bibl-Mt) Gnûf Testament. http://christianromanini.Udine/Udin – 1997 elementi narečja Tresesin (Cad) VOC 2 Cadorini. Istitût "Pio Paschini". "Josef Marchet".glesiefurlane.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.cuni. M C FURLAN. Udin 1997. e-mail (Cad-furlan) www1. I campions dal Friûl”. AL LAVORE.glesiefurlane.friul.html (canciones) www. http://www.htm (CoCamp) : www.it/Bibbia/VT/ poetici/Salmi/Libri2/Salmo.org (chiesacattolica) www.glesiefurlane. Istitût "Pio Paschini".

2 (F) Faggin (faf) spazioinwind.friulicollinare. Il sarpint.colonos.Dedicato alla band rap che canta in italiano e friulano (don) http://www.it (fuarcefriul) www.comune.htm) (fuoristrada) www.it (convergenzaperilfriuli) www.com.it (FogMil) Fogolâr di milan (fogolarbarcellona) www.htm (Declarazion) DECLARAZION UNIVERSÂL DAI DERITS DAL OM.it (colonos) www.friulanos.tavagnacco.fundacer. LENGHE E CULTURE FURLANE UN MODUL DIDATIC PE SCUELE SUPERIÔR. RIBIS PREMI S.ar (friulicollinare) www.com (fruts) www.ds-fvg.forgiarini.it (CoRem): www.it (filarmonicacolloredo) www. Clape Culturâl Acuilee.it (ecologiasociale) www.filarmonicacolloredo. Sergio Fantini (Traduzin).colloredodiprato.it/ (CoTav) : www.it (fundacer) (www. e à dât fûr .friulaniemigrati. 1991: J.libero.it (CoMontenars) www.com (folkcapriva) www. ancjemò dal 1974.fuarcefriul.it (forgiarini) www.com.fogolarbarcellona.it (Friûl in rêt) Friûl in rêt.ecologiasociale.remanzacco.com/declaration/frioulan.udine.it (furlan) Blog . Gurize.it/lenghe/friuli-3.it/scaffale/colloredo1.blogspot. con aggiunte di Pietro Zorutti Udine. Goethe.comune.ud.it/elmarin/ dragut_zorzut.it (friulinelmondo) www. http://www.org (Eg) Renzo Balzan.it/Comugne2/sarpint01.com (FVG) IL NUOVO FVG 23/106.braidense. Clape culturâl Acuilee" che.friulweb.fuoristrada.comune.ud.it (CoSangiorgio) www.it (coquinaria) www.(Colloredo) Ermes di Colloredo: Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano.Brâf Furlan.donneincarnia.dlhposse. Edizion Alef pe Argjentine (friulaniemigrati) www.friulnet. SIMON 1995. a cura di Elio Varutti (dlhposse) www.festivaldetango. Pordenon.lacomugne.ud.com/ (Furlanist) Blog ilfurlanist.htm.ud.it (friulanos) www. mailing list! .it (Daidussi) Daidussi Andree.folkcapriva.it (CoTar) : www.comune.friulinelmondo.par cure di Berto Dentesan e Zuan Nazzi Matalon (didatic) http://www. Conte lungje. (elmarin) digilander.it (coroanatalmassons) www.com .it (friulidoc) www.montenars.html (declaration) www. http://furlan. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.sangiorgiodinogaro. Udin.W. pei fratelli Mattiuzzi. Di Ermes di Colloredo.it/ (cuf-ancun) www.it (ds-fvg) www.fruts. Notiziari setemanâl in audio e in rêt pai furlans intal forest.coroanatalmassons.friulicrea.htm (FAntats Furlans) (festivaldetango) www. Ricuarts e inlusions. 1828 (www.lexilogos.cuf-ancun.ar/ friuliparduc/scientifics.com (furlanar) Blog .libero.html) (colloredodiprato) www.splinder.ud.friulidoc-vive.comune. Egmont.convergenzaperilfriuli.htm (Enrico) ENRICO MARTINA.it/faf/index.splinder. cooperativa Nuovo Friuli.com (friulnet) www.it (friulweb) www.coquinaria.http://furlanar.it (friulicrea) www..comune.stringher.it/ (CoUd) : www.tarcento.

it (infoanziani) www.org/lenghiscj.it .com .html (gruppomargheritafvg) www.lenghe.kappavu.it (lignano) www.glesiefurlane.net/cgi-bin/gdbtf.ildiari.fr (La) Ladins dal Friûl 2003-2007 (La Leter) Ladins dal Friûl: Leteradure (La/lenghiscj) www.La Grame (lagru) www.com (liceopercoto) www. ma molto caratteristico paese di Joannis. bandît da l’Aministrazion Comunâl di Codroip.italie.linostraulino.regione.(gazzettino) www. realizzato da gemonahomepage in collaborazione con "Pense e Maravee" (gemonaweb) www.html (linostraulino) www.org/tradizions.edu/bonaffini/DP/giacomini.libero.com (istitutladinfurlan) www.Josef Marchet SALVÂ L’ITALIE.htm (La/tradizions) www.gemonaweb.it (lagrame) www.it/Minor/welcome.indire.htm (italie) www.fvg. 2000 © CCA.lacomugne.net (Lenghe 2000) www.cuny.gropfurlan.splinder.htm (giallitudine) www.it (gfbv) www.insiumps.it (ictavagnacco) http://ospitiweb.com (lavinium) www.lingue.regione.it (JM) – VOC 1-.it (infosandaniele) www.htm (gropfurlan) http://www.linmiter.cfl2000.ud. Zuan Batiste Cavedalis.lagrame. (kappavu) www.org/cantiitalia/cantitnordecentro.it (itinerariafvg) www. diretôr Mauro Tosoni.org/lint/utubar96. SIMON. 1998.it (krapp) krapp.org (GP) : GIOVANNI PILLININI. Une vite esemplâr.nl/culinair/wijn/friuli.gfbv.it/catalog (kataweb) www.gazzettino. Par cure di Sergio Fantini.htm (leganazionale) www.labassa.html (Leng) www.libroparlato.it/friuli (leggende) spazioinwind.liceopercoto.it (icontemporanei) www.brooklyn.fvg) www.2 (joannis) www.net/cfl2000/ (lestizza) www.it (italia-rsi) www.italia-rsi.net/lexique/frioulan.ladinsdalfriul. Prefazion di Ð or Faggin Postfazion di Ð uan Nazzi.htm (linmiter) www.ilfriuli.it/ictavagnacco/adegliac (ilDiari “leto/mesec”) il Diari.bbk. © Copyright Ribis .pl (GE) .kataweb.php (itczanon) www.infoanziani. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.ladinsdalfriul.org (lingue.it/seppenhofer/lavori/la_leggende.de/friulanische%20Sprache%20.gruppomargheritafvg. http://nuke.lemonde. Setantesim-second titul de Clape culturâl Acuilee.splinder.leganazionale.it (lacomugne) www.itinerariafvg.CLAPE CULTURÂL ACUILEE. RIBIS.istitutopiopaschini. http://www.infosandaniele.it (istitutopiopaschini) www. E ALTRIS STOCS.org (libroparlato) www.itczanon. Sito ufficiale del piccolo.cfl2000. SALVÂ L’ITALIE E ALTRIS STOCS.Udine/Udin – 1999 (graggo) graggo.eu/ (ilfriuli) www.joannis.lagru.it (GDB) Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan.istitutladinfurlan. Salvâ) JOSEF MARCHET.it (glesie) www.htm (labassa) www.lestizza. PREMI S.it (giacomini) userhome.lavinium.it.com (insiumps) www.blog.lignano.giallitudine.icontemporanei.com/composiz/uvafriul.JOSEF MARCHET CUINTRISTORIE DAL FRIÛL (JM)CLAPE (JM.

Madalene. Siet radiodrams par Radio Onde Furlane. Il Trê di Avrîl di Ane.com.Italiano.xnet.mediarete-edu. AA. Le recite dei teatranti in maschera a Morsano di Strada e Gonars negli anni Cinquanta.com (nuovofriuli) www.cz/furlan/index.html (musichefurlane) www.com (o-cerkno) www.ff.maieron.natisone.natisone. Ribis Udin 1998 (Premi S.it/tellini/default.Simon 1997) (marcocecotti) www.furlan (noeles) Noeles.it (memari) www.lingua.Sito dedicato al Natisone ed ai paesi che lo circondano. www. “Le Mascarade”.htm (Mar) Franco Marchetta.it/friuli (mels) www.nonsoloparole.com (Natisone) www.htm (old. .br/italy/ friul/lamevite/memari.artebrazilis.net (Nons/Gonârs) DENTESANO Ermanno .miotti.mels. 2004.it/furlanis/…pagjinis furlanis (Natisone/miti) www. Praghe 2003.].mediateca-codroipo.ng.org (mortegliano) friuli.edus.it/cjantin (Natisone/furlanis) http://www.net (mediateca-codroipo) www.lapadania) old. SFF.o-cerkno.com.it .FURLAN .com/ (Macjeu) digilander. Diretôr responsabil Francesco Micelli.natisone. “La Vicìnia”.it/varie/cucina.CINAUSERO Barbara. La toponomastiche dai paîs furlans.natisone.it (malipiero ) www.logoslibrary.it/icsedegliano (mediastudio) www.lapadania.it (millennium) www.informazion ladina .natisone. Di là de rêt.morsanodistrada.htm (mezzasporcadozzina) www. Vocabolario Italiano . I NONS LOCÂI DAL COMUN DI GONÂRS. Udine. Furlan di Praghe http://urs.net .logosdictionary. Redazion Maria Cristina Cescutti (OLF) (Onde) FRIUL IN RET .millennium.br/italy/friul/lamevite/manzano.libero.Friulano Friulano . 2002.mezzasporcadozzina.marcocecotti.splinder. (1983).VV.it/nr/browse/it-alt.qnet.it/joze/testi-osoi.it/onde (Pa) : La Patrie dal Friûl 2002-2007 (Pa Vicinia) : Il Supliment de “Patrie dal Friûl”. dade fûr de “Buteghe dal mont” di Glemone in colaborazion cu “la Patrie dal Friûl”. 33-46. I criteris gjenerâi di normalizazion dal lessic. avrîl 2005 (nonsoloparole) www.malipiero. Documents de prime cunvigne dal teatri popolar furlan. www.htm (Natisone/varie).it/mortegliano (Mucci) : Sandri Mucci.it/macjeu/ cors (Madelene) → (Mar) (maieron) www.htm (NazziD) Gianni Nazzi.html (mediacastions) www.newsland.it (miotti) www.artebrazilis.noeles.si/ucilnica/it/mostovi_fur.mediacastions. 2005 (medeuzza) www.Osservatori de Lenghe e de Culture Furlanis.htm (Natisone/tellini) www. Udine 2003 (newsland) www.www.medeuzza.(logosdictionary) www.natisone.mediastudio. Trascrit di Giorgio Cadorini daûr de grafie uficiâl cence tocjâ i aspiets no grafics. (Natisone/cjantin) www. www.com (OLF 2002) Osservatori Regjonâl de Lenghe e de Culture Furlanis .musichefurlane.alef-fvg.pdf (MazzonIol) Mazzon Iolanda. Teatri par un popul.com (mediarete-edu) www. (Pa/Buteghe) Guide par un consum just e solidâl. La grafie uficiâl de lenghe furlane cun La lenghe comune e lis variantis.eu (logosquotes) www.org (lunari) http://lunari.it/miti/acuilee_1.nuovofriuli.com (manzanoBr) http://www.cuni. Clape Culturâl Acuilee Designgraf srl.logosquotes.com (Mascarade) Fruçons da Nestre Storie.it/storia/vol1-lemascaradev14.cultura.org (logoslibrary) www. (OLF) OLF .

it/furlanis/scuele. www.cuny.it/paganf/dizionari.scuolamedia-valvasone.ragazzidelfiume. 11-20).htm (Sclese) La sclese nere. Titul origjinâl de opare A Midsummer Night’s Dream.it/ (scuoleictricesimo) www.tiscali.com/selvucis/RANDUM.it (RB) http://www.htm (salmandrie) > (Tolazzi) (sangiorgioinsieme) www.praxisfriuli. www. PROSIS FURLANIS. Dante Maffia.net (selvucis) www.htm (Provincia) www.partitrepublichefurlane.trieste. 2002.raulken.it (scuolamediamortegliano) www.net (prato. V I C T O R T O S O R A T T I * .udine. UD] societât cooperative.provincia. Consulence linguistiche pal test inglês: Lucia Sellan (SiF 02/1) www.Il Ponte (pordenone) www.artebrazilis. Ferdinando Passone_Passion (DLH POSSE).serling.htm > (santamariadegliangeli) www.html (scrosoppi) www.org (Piç) Vigj e-mail la-lenghe o “Nons di cjase” (poetidelparco) www. userhome.com (retecivica) www.scuele di furlan www. 11-20 . Un insium di une gnot di mieç Istât.patriedalfriul.com.org (Pasolini) PIER PAOLO PASOLINI. 1975 (ShW) SHAKESPEARE WILLIAM.santamariadegliangeli.org (Sg) Sgorlon.it (praxisfriuli) www.fvg.storiutis furlanis.it/pietates/proverbifriulani.net/gjornal/2002/1/. Prime di Sere.org (Sf) VOC 1 -. Carlo.scuoleictricesimo.natisone.rotec.scuolamediamortegliano. Ilustrazions: Di Suald.pensemaravee.pdf (romaniaminor) www.linux.regione.net (rotec) www.brooklyn.htm .retecivica.it (Ponte) friuli.edu/bonaffini/DP/pasolini.PROVERBI FRIULANI (proverbifriulani) digilander. (petruspaulus) petruspaulus. Coordenadôr: Albert Travain di Udin.prolocoregionefvg.fvg) www.scrosoppi.htm (sfolmenats) www. Diretôr resonsabil: Renzo Balzan.regionefvg. La sclese nere.htm.it (raulken) ww. www.geocities.br/italy/friul/provfri.it/dongia-il-fogolar.it (scuolamedia-valvasone) www.. CLAPE CULTURÂL ACUILEE UNION SCRITÔRS FURLANS. SFF. Control e monitorament di sot prodots de disinfezion cun parametris POX e UV-254 in aghis dal Friûl.com (paganf) web.it/vilote. D A N I E L E G O I * .. G I U L I A N O D O L C E T T I * & I G I N I O C O L U S S I. Il bintar.pengio.(padaniacity) www.libero.donneincarnia.qnet.sangiorgioinsieme.sagradellerane.txt (serling) servizis linguistics [Remanzâs. Universitât di Udin.poetidelparco.romaniaminor.it (Rodaro) www.linux) www. Consulence didatologjiche: Alessandra Burelli..it/pianetauomo/ scrit di Renzo Balzan (regione. Traduzion e libar adatament: Laboatori Cul jutori di: Fulvio Romanin_Reddkaa (DLH POSSE).padaniacity.html (partitrepublichefurlane) www. ) (SiF 02/1. Gjornâl Furlan des Siencis 1.34k (PauluzzoN) Nadia Pauluzzo.it/articoli/Rodaro_tesi.it/furlanis/pagjne10.it (Scf) VOC 1 --.prato.natisone.it..it (sagradellerane) www.it (ragazzidelfiume) www. 2005 (pengio ) www.com (pensemaravee) www. Società Filologica Friulana.it (prolocoregionefvg) www. Docente di Didatiche des Lenghis Modernis.pordenone. sclese/1702/sclese.siencis-par-furlan.it/ilponte -.org (ProvBr) http://www.it (Percude) CATARINE PERCUDE. Consulence pe grafie: Donato Toffoli.sfolmenats.

RPM maltis armadis par meti in sigurece lis vieris cjasis cuintri i dams dal taramot. 2003. (SiF 03/4. C R I S T I A N O R O S E L L I D E L L A R O V E R E * & D A N I E L E G O I *. Epoche veneziane (1420-1797). R O M A N O L O C C I * & E M A N U E L A G O B B I *. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 129) M A N U E L G . (SiF 02/1. 39-58) . (SiF 02/1. 234) Stefano Vidussi. 77-93) . . 133-146. 97-113 (SiF 03/4. F E D E R I C A M A U R O * & A L E S S A N D R A B U R E L L I *. G I O V A N N I C A R R A N O & M A R T I N O R O M A N I E L L O *. * Gjornâl Furlan des Siencis 3. La analisi des previsions di temporâi te planure dal Friûl-Vignesie Julie. 2002. 129-139 (SiF 02/2. Une introduzion ae analisi matematiche. R e c e n s i o n s. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Gjornâl Furlan des Siencis 4. R E N Z O R A G A Z Z O N * & L O R E N Z O S A N T I *. Perusini. *.it/pagine/testofriul. inte zone dal lâc di Cjavaç. 97) A L E S S A N D R O B A C H I O R R I N I *. D A R I O G I A I O T T I * & F U L V I O S T E L *. 2003. Dostoevskij.it (sosazzardo) www. Il cancar dal cjastinâr: une epidemie blocade cun la lote biologjiche. 11-24) . 2002.storia900bivc. 231) Sergio Cecotti. (Societât Filologjiche Furlane . Gjornâl Furlan des Siencis 3.com/spilimbergo (storia900) www. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Scuvierte serendipitôse di une code mareâl in NGC6321. 31-45) . (SiF 02/2. 39-58 (SiF 02/2. 2003.sosazzardo. S A N D R O S I L L A N I * & F R A N C O R O S A *.1.it (spilimbergo) www. (sistemaisonzo) www. (2001). Gjornâl Furlan des Siencis 1. Strategjiis no convenzionâls di segmentazion dal marcjât: lis conseguencis dal ûs de lenghe furlane intun ipermarcjât. 9-18 (SiF 03/3. Lis fumonisinis: intosseants naturâi de blave in Friûl. 115-137 (SiF 03/3. 47-59. # Traduzion inglês-furlan di Alessandro Tavano. V E L A R D E . 2002. Gjornâl Furlan des Siencis 1. (SiF 03/4. 31-45. 47-59) . 77-93 (SiF 03/3. 31-49 (SiF 03/3. La Cjarte di Strasburc dal 1981. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 2003. 73-84) . (SiF 02/2. 9-18) . 97-114. Alzheimer e i prins câs di une gnove malatie da la scusse cerebral. 2002. 155-165 (SiF 02/1. 115) M A R C O S T O L F O . Compuartament e mût di vivi dai zovins de Basse Furlane . 155-165) . Universitât di Udin. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 73-84. 234-237. M A R I S A M I C H E L I N I * . 2002. 2003. Gjornâl Furlan des Siencis 2. (SiF 02/1. 2003. 69-81) . Gjornâl Furlan des Siencis 1. 2003. 97-114) D A N I E LA P E R A N I * Neuroimagjins funzionâls e çurviel bilengâl. 31-49) F R A N C F A R I. napoleoniche (tra 1797 e 1815). A L E S S A N D R O C O C C O L O & E N R I C O A R T I N I *. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 2003. Riduzion dal riscli causât dai slacs di cret doprant une gnove tecniche probabilistiche. Gjornâl Furlan des Siencis 4. 139-158. S E R G I O C E C O T T I .html (Storie) Storie dal Friul . 147-156 (SiF 03/4. Gjornâl Furlan des Siencis 2. R e c e n s i o n s. M A R Z I D I S T R A S S O L T º & D E N Ê L L I V O N * . N A N D O P A T A T * . B R U N O L U C C I *. (SiF 03/4. Gjornâl Furlan des Siencis 3. Mecaniche cuantistiche te scuele secondarie#. 2003. Teologjie Algjebriche . 2002. Gjornâl Furlan des Siencis 3.sistemaisonzo. 11-24 (SiF 02/2. Gjornâl Furlan des Siencis 1. 9-26. 139) V A L E R I A P I E R G I G L I #. 147) S I L L A S T E L . Une Risoluzion “storiche” e ancjemò di atualitât. austriache (dal 1815 al 1866 e al 1918) fin a l'union cu l'Italie. 209) . (SiF 03/4. 133) . 2002. Lis minorancis linguistichis intal ordenament talian: disvilups normatîfs resints*. I L A R I A C I M A R O S T I * . Epilessie e creativitât leterarie in Fyodor M. 2003. Valutazion dal disvilup lenghistic in fruts bilengâi furlan-talian. 2002. Gjornâl Furlan des Siencis 4. Gjornâl Furlan des Siencis 2. 2002.edit2000. Autoorganizazion intai fluits. 209-228. 9) . 69-81 (SiF 03/3. A L B E R T O S T E F A N E L * . Italie. Modei matematics par implants di depurazion: primis aplicazions in Friûl. 2002.(SiF 02/1. 231-233. R O M A N O L O C C I *. Modei statistics e organics inte Publiche Aministrazion.Par cure di Luzian Verone). Gjornâl Furlan des Siencis 3. Il câs de Universitât Italiane. 2003.

"Compagnie dal teatri sperimental di vile di Buie" (teatromonfalcone) www. La salmandrie tal fûc.wineathomeit.teatrinodelrifo.it (webdiocesi) www. (Urban) : FËDOR M. L´açalìn.it (telealtobut) www.2 (nassût Malborghet (Udin)) (tommasomazzoli) www. http://fur. Dizionariut toponomastic. Indulà isal il manicomi.timau.uemilano. Pordenon.it (Zili) Lucian Zili: Hans Christian Andersen. Luche Nazzi.it (Tolazzi) CARLO TOLAZZI.it (stromboli) http://www.it -.teatromonfalcone.it (teatrinodelrifo) www.stringher.com/italiano/furlan.lacomugne.net (timau) www. Traduzion di Ricard Urban.unhchr.it (ud.ud.htm (Union) www.com/usuarios/friuli (VERONE) LUZIAN VERONE..ch/stromboli/glossary/help-fl. http://www. L’INSIUM DI UN OMP RIDICUL.wikipedia.tommasomazzoli.com/CollegePark/ union/….it/Ladins (tierenere) www.org/wiki/Pagjine_princip%C3%A2l (vinofriulano) www.pdf (unhchr) www.(stringher) www.wulfart.it/tavola_rotonda/pdf/tutele_juridiche. SIMON 1995. Consultazion di Marijan Brecelj e Ðuan Nazzi (Urli) Ivano Urli .ch/udhr/lang/frl.it/Comugne2/Indula_isal. Gurize. .teatrodivile. La maree nere e altris contis.org/translation/Furlan (wineathomeit) www.com/canzoni (wulfart) www.tierenere.camcom.websters-online-dictionary.taicinvriaul. SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE 2002 (Vichi) Vichipedie. RIBIS PREMI S.it (teatrodivile) www. Simon 2000 (taicinvriaul) www. Udin.vosdemont. Ribis Udin 2001.telealtobut.tarvisiocomeaula.webdiocesi.550m. Ricart Urban e Adriano D'Aronco (torsa) www. Lezions Furlanis.it (vosdemont) www.zancope. DOSTOEVSKIJ.vinofriulano.html (zancope) www.it/ (websters-online-dictionary) www. Un percors curt e sempliç par scomençâ a lei e a scrivi par furlan.geocities.net (wumingfoundation) www. CLAPE CULTURÂL ACUILEE.rtf (usuarios/friuli) www.it (uemilano) www.educeth. Il porcjâr e altris contis. bandît da l'Aministrazion Comunâl di Codroip.html (Ta) Francesco Tami. Premi S.org (tarvisiocomeaula) www. FURLAN / TALIAN ITALIANO / FRIULANO Par cure di Sergio Fantini.torsa.it (Topon) I PAÎS DE PATRIE.wumingfoundation.camcom) www. Clape culturâl Acuilee.chiesacattolica.

(SiF 02/1). ARHIT abak m. // preko lat. od aramejsko abba ’oče’. // od lat. abastance [abas'tant∫e] adv dosti. ~ a. zaupljivo (kadar se tika). → bandonâ // od a ban donâ abarticulazion [abartikulatsi'on] f TEH abartikulacija f // < ab articulazion. dol vreči. mn. ~ a skrbeti za. Abazie [aba'tsie] kr. ~ di fuarcis // st. abasie [aba'zie] f MED abazija f. fr. propad m. a minuscul mali A. abak m. abac ['abak] m 1. Nol è nie tal mont fûr di cheste stanzie che o cîr di ualmâ ‘e lûs flape di un ~. a ducj i coscj za vsako ceno. -iche adj KEM abazičen. gospodu E.): al tacave a vaî začel je jokati. a mûl na muli. (Sg). a man ročno. (BrLi). da cjâf a pîts od nog do glave. a proibissin di maltratâ e ~ i cjans e ancje di soprimiju cence motivazions. na vsak način. ai siei timps a corevin chei cuatri automobii che a jerin atôr. ab [ab] kratica BIBL Hab (Habakuk). dativ): a siôr E. (smer: Kam?) proti. in grazie dal ~ des barieris doganâls.. A passave par chês vilis a mûl come une saete (Percude).. Ai 30 di Avost dal 1965 30. Dulà che la politiche liberâl invezit e abade di plui al interès personâl dal sengul.i m BIBL Habakuk m. opatovstvo n. abbatia. a pît peš. a I [a] prep ozn. a proposit glede. Ai 7 di Avost dal 2005 (glesie). abc [a bi t∫i] m abc m.: a scrivin pišejo. abassament [abasa'ment] m (zgradbe) podzidek m. a a II [a] pro obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu 3. abai [a'bai] v: stâ/ restâ sul ~ paziti se. I cartelons dal Popul des Tieris civichis a jerin a Tierç di Tumieç. v smeri. 8. fasìn un pat: o tiri jo tal vuestri puest… (Eg) // lad. ~. abat-jour. // cf. → stâ in vuaite. (kot pripomoček pri računanju) 2. Pre Zuan Pascolini. a pred inf. . Abacuc ['lave] os.it/illy/legislatura_fur/fvg. A [a] črka a. gr. gr. Pazience. (cjargne/fiabe) 2. depresija f. a pro de v korist.fvg. che al à scrit sul "Corriere della sera" tal setembar dal 1974 a proposit di un ritrat di Pauli VI (Bel). v interes. (namen) da bi . abât [a'ba:t] m REL opat m. po al colà ~ e al restà vitinp. ~ di paziti na.( Bibl). napram: lâ a cjase iti domov. abàs e insom de Mont di Sudri (Pa). la fiere mi abateve unmont 2. AA [aa] kratica > an academic akademsko leto. Jetter. Ativitâts davueltis tal AA 2002/2003 (CoUd). abaziâl [abatsi'a:l] adj REL opatijski.(Bibl). (BrLi). Je une gote che a cole su la tele dal rain lui al smire sustôs al stâ fer sul ~ (mattottizanier. Cussì tra la vierte e l'istât dal 1420. (način: Kako?): a câs po naključju.htm). abakus m. disint che al è a consum. -iche adj MED abazičen. Ababe [a'babe] kr. cjistiei e paîs a scugnirin molâ. abattement. a cjase doma 2. a. po e le tal tinel a cjoli lis cjicaris e i platuts.1% di lôr a lein daspès libris (Union) . dome il 4. a cjaval na konju. onemoglost f. ki ni v skladu z vzdolžno telesno os // od lat. rušenje n. a un a un. dol!: ~ lis tassis! dol z davki! abàs di [a'bas di] prep pod. abasic II [a'bazik]. A posvetiti nekomu pozornost: ma nissun i deve ~ noben mu ni posvetil pozornosti. chel che nol abade a lis lor stradis le finissarà mâl. Difondude e jere ancje la Confraternite di S. dol. abbatialis : cf. 4. // od poznolat. (La 05/4) 5. abbatial. copiant a man tescj scrits tal imprin su cjarte. tr ~. (časovno: Kdaj?) ob. svetilka s senčnikom. ježe. podiranje n. ~ paralitiche paralitična abazija. fr.. s konjem. il fradi al e ~ brat je doli. zapustiti.com). Il mus si strinssinà ancjemò un pôc. a Ravasclêt. abasûr [aba'zu:r] m senčnik m. abaissement. 1. (Sg).. fr. al sô puest namesto njega. abbas izv. fr. Chel che al sta cui comandaments si ten cont. (Pa 02). (Natisone/furlanis). abarticulation abàs [a'bas] adv 1. bližino. FIG biti potrt. podreti. a curt kratko. Nol abade a lis personis se al à perchel di fâ un tuart a un puar . a la sô etât v njegovih letih. avgusta (leta) 1965. abadâ [aba'da:] tr in it 1..2-3 (glesie). abazie [aba'tsie] f REL opatija f. (ozn. (Natisone/tellini). abax. abastanze [abas'tantse] adv → abastance. alpha. 2.’ne’ + basis ’korak’. tignî i cjavêi a curt imeti kratke lase. promovût de capelanie di Trave a la ~ di Mueç (BelAlci).i m → Abebe.// od lat.i f Opatija f. abacus. (Sg) 6. šele → a pene. Tancj a la sô etât a jerin plui malridots di lui. dovolj. sbassament. A varan invezit di “contratâ”. na tla: colâ ~ pasti na tla. → bassament. (Pa). a Comelians. a buinore zjutraj. abatiment [abati'ment] m 1. ~ des monts pod gorami. → dapît di. un sfuei te nestre lenghe da cjâf a pîts (scritorsfurlans) 3. po gr. Al è li che i insegnants a àn di trasmeti l'~ ma ancje colaudâ lis fondis dal citadin futûr (Leng). na temo. 7. Si capìs che la mestre e fevele a tu a tu cui fruts inte lenghe che lôr a capissin. medlost f.e implenà la napoletane di aghe. // od neolat. fr. puartant il miôr di se a pro de societât. a penis. abasic I [a'bazik]. a consum ?? a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul baston. (pred inf. abandonâ [abando'na:] tr pustiti. a un a un eden za drugim. os. a la barbe → barbe. FIG potrtost f. ai timps di cdn za časa nekoga. a man a man korak za korakom (Sg). // preko lat. doli. podstavek m. a che ore ob kateri uri: a lis cuatri ob štirih. po a vignaran la introduzion dal Euro ancje tai gnûfs (regione. (Pa). Dal libri dal profete ~. Dotazion di un sisteme di aspirazion obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment . (namen): a cost di ducj i coscj na vsak način. v časih nekoga. (CoUd).Antoni ~. a. smer: 1. izpod: ~ de scjale pod stopnicami. e tratament seguitîf in trê biofiltris (CoUd ) 2. Nicolò e altris. lu cjatai un mont abatût našel sem ga zelo pobitega. porušitev f. a maiuscul veliki A. L’Istitût al à inmaneât ancje concierts inte ~ di Rosacis tant che . che di S. opatovski. Cuanche Egmont al passave a cjaval e (Eg). ab + axis ’os’. aa [aa] f v: lave ~ (stromboli) VULK lava aa (vrsta gosto tekoče lave). abati [a'bati] tr 1.//< fr. (Pa). abassiâl [abasi'a:l] adj abaksialen. nezmožnost hoje zaradi živčnih motenj. v dobro. → dâ seont a un. abatement. a tu a tu s ti na ti.berejo pogosto knjige. Cence in dut câs molâ di restâ sul ~. a pene komaj.abade [a'bade] v: dâi ~ a un nekomu prisluhniti. (krajevno: Kje?) v : a Udin v Vidnu.. pobitost f.

od abscessus. "Telefriuli". povezan. dobrostoječ. aberrans. soredut venits. aben che [aben ke] co čeprav. preziranje. ~ it stanovati. a priv. deriv. zunanjost in drža. abesse [a'bese] f REL opatinja f. // od lat. (Enrico) . a son abii di fâ dut v stanju so vse napraviti 3. ženska) obleka f. aberration. Invecit nol è cussì. gjavât chel furlan. p. aberazion [aberatsi'on] f 1. assessuâl) m MED gnojen. muscli ~ abduktorna mišica.'. abeliment [abeli'mεnt] m olepšanje n. → jessi a stâ. (Natisone/tellini). abduction. aberratio: cf. okretno. abeceda f 2. ju abessinês.abcès [ab't∫εs] (t. abit ['abit] m 1. -ade adj premožen. abiogjenist [abioăe'nist] m BIOL abiogenist m. di formazion. esams sostignûts . dovzetnost f 3. nagnjenje n. abatin.i. Abebe ['abebe] kr. iztirjenost f 2. (Leng). opierdîn timp. ancje se intune seson pôc ~ pe ativitât.. che al fo ancje ~ sartôr. abissâl [abi'sa:l] adj 1. abbatissa. okrasitev f. lis aulis a jerin une vore grandis e picjât sui mûrs al jere un ~ a sfueis.(Pa). od ab. abilitâ [abili'ta:] tr 1.. abinâ [abi'na:] tr združiti. abductio: cf. abecedari [abet∫e'dari] m abecedarij m. ~ in ogni sens. lad. ~ a cûr obleka z ovratno ruto. abecedarie [abet∫e'darie] f abecedarij m. uporaben. fr. a son un grum di plui e lu dimostre l’~ iniziâl batarie-ghitare mieze distuarzude che sù par jù dopo un minût e ferme la. bivati: al abite a Udin stanuje v Vidnu.i m Abeba f (→ Adis Abebe). massime tai rivuarts dai plui debui come che ur jere tocjât juste ai abissins. + bio ’življenje’ + genesis ’rojstvo. cf. abces m. das monts. cualifiche professionâl. imovit. fr. abaesse. p. ~ il tron odpovedati se prestolu. alfin. no si fasin concessions a abeliments che no puartin sostance. odstopiti. partignince a ordins professionâi. di specializazion. zabloda f. abducens abdutôr [abdu'to:r] adj MED abduktoren. (Bibl-Lc). fâ ~ di pooblastiti za. v stanju za. ~ al concors di livel statâl. // od lat. abs + cedere ’oddaljiti se’. -iche adj BIOL abiogenetski. // od gr. odpoved m. vie de ~. tra i caporions. indipendentementri de ~ verbâl e de etât di acuisizion de L2 (SiF 03/4. abdominal. abjectio. (Pa). titul di studi. MED aberacija f. Il studi al à prin di dut mostrât cuale che e jere la lenghe cjapade sù par prime. siben che. bivanje. polepšanje n. prepad m. p. abitut. abducent [abdu't∫εnt] adj MED abducenten (ki odmika ali povzroča odmikanje). združevati. abilitât [abili'ta:t] f sposobnost f. abdicadôr [abdika'do:r] m abdikator m (ki se odpove prestolu). aberant [abe'rant] adj aberanten. od aberrare. povezava f (dveh elementov). abiogjenetic [abioăe'nεtik]. (RB). ’e podarès jessi ancjemò ~. posedujoč. abilitazion [abilitatsi'on] f JUR habilitacija f. che Jahvè al veve segnât Cain sul cerneli dopo che al veve spandût il sanc nossent di so fradi ~ (Bel). a Gargagnà nol jentre un libri. nepravilnost f (pri organih ipd. al à butât di bande esitancis e condizionaments. st. habilitas.// cf. od lat. -ade adj združen. od lat. E lu sconzuravin che no ur comandàs di lâ a finîle tal ~ . la paronance da lis gnovis economiis di une bande. blodnja f. tra i ~s. spretnost f. m REL Abel m. od abbas. // cf. → bacan. → cundut che. zmota f. habitus m. di ~. brezdanji. che al à vût par teme argoments fantastics e flabis. abenât [abe'na:t] m posestnik m. abìs [a'bis] m brezno n. nahajati se. fr.// od lat. abitabil [abi'ta:bil] adj primeren za stanovanje. abdicâ [abdi'ka:] tr odpovedati se (prestolu). primeren. abduzion [abdutsi'on] f MED abdukcija f. abenât [abe'na:t]. al jere bielzà timp che e veve dât grant spazi ai lengaçs dal circondari. ~ e vedi chest non. e je la diference. JUR usposobiti 2. razvada f. FIG neizmeren. aberantno stanje). olepšava f. FIG abeceda 0. → sfondaron. abdominâl [abdomi'na:l] adj MED abdominalen. osnove fpl: l’~ de lenghistiche osnove jezikoslovja.najgloblje ponižanje. noša f. povezati. ~ m Abesinec m abissinês [abisi'ne:s] adj abesinski. .) 3. abiogjenesi [abio'ăεnezi] f BIOL abiogeneza f. a àn voie di rinfuarçâ la lôr ~ ancje par formâ chei altris (Pa 02/12). f Abesinija f abiezion [abietsi'on] f abjekcija . la sô ativitât e fo puartade indenant dal fì Bastian. zmožnost f. abdicazion [abdikatsi'on] f abdikacija f. 2. fr. 97114) // od lat. navada f. izvor’. ~si refl JUR habilitirati. li che ogni peraule e à un parcè. ma za cuindis dîs prime il Consei majôr e il dôs a vevin abdicât al podê (Natisone/furlanis). abitat. (pos. lastnik m. un pelegrin e un torseon. abinât [abi'na:t].i.(mediarete-edu) e dai agns ’70 cun plui impegn midiant la publicazion di materiâl pe scuele e pai zovins. e no son robis inutilis. abeesse. okretnost f. abbatis. polepšava f. abiotrofie [abiotro'fie] f abiotrofija f. abiton. p. ~ nuviçâl poročna obleka. Ludwig II di Baviere al è stât obleât a ~ parcè che nol voleve fâ vueris (Bel). mogotec m. fem. (Pa 03/10)// cf.(Pa). odstop m.. abdication. se lu cirìn tra i sorestans. abinament [abina'ment] m združitev f. abitâ [abi'ta:] (o abiti [a'biti]) tr naseliti. globokomorski 2. da la impression di une cjase che. aberance [abe'rant∫e] f aberanca f (aberantni pogoj. . (CoCamp) abilmentri [abil'mentri] adv spretno. od lat. odreči se. abituçat 2. al è ~ di dut i boscs ima vse gozdove v lasti. abjection. gnerf ~ abducentni živec // cf. (BelR). di zornament. abecè [abe'tse] m 1. oblačilo n. abdicatio. četudi. ~ verbâl LING govorna zmožnost. tant che l’~ “La Bielestele” (Provincia) // od lat.. abcessuâl [abt∫esu'a:l] (t. (telesna) dispozicija f. fra un viandant. ustrezen. L’~ blanc: al è il simbul de rissurezion e de glorificazion dai cuarps (Bibl-Apoc). ASTR aberacija f. antis. halja f. la rassegne di audiovisîfs. abil ['abil] adj 1. ~ m Abesinec m. sposoben. Abessinie [abe'sinie] kr. JUR habilitirati. abeliment 'id. // lat. de ~ dal impegn religjôs a pro di un nichilisim (Ponte). se’e fos comedade. abecedarius Abêl [a'be:l] os. abissin [abi'sin] adj abesinski.// od lat. navada f. ~ al podê odpovedati se oblasti. fr. assès) m MED ognojek m.// cf fr.

~ adj prebivajoč.-iche adj abolicionističen. REL škapulir m. il toglât e la stale. (bolje) → usât. abolitio. abnormalitât [abnormali'ta:t] f → anormalitât. fr. abitant [abi'tant] m prebivalec m. privaditi se. in vie Concordia 7. REL očiščevanje n. prebivališče n. Sot vie di chescj cuvierts si cjatin i locâi abitatîfs.(O). ablaut ['ablaut] m ablaut. ki se nanaša na abolicijo. in ~. ablacija 2. abiurazion [abiuratsi'on] f abjuracija f. EKO izobilje n. ~ m (pre)bivališče n. abitance [abi'tant∫e] f stanovanje n. abiure [abi'ure] f slovesna odpoved. abonament [abona'ment] m naročilo n. stud m. ablativus. fr. abituâ [abitu'a:] tr navaditi. mrzek.. 2. izmivanje n (npr. abondance [abon'dant∫e] f 1. naselje n. Abondance o Mancjance (-). vsakdanji. Tal prin câs al risulte che la int e fevele par furlan massime par ~ e tradizion: (SiF 02/1). abonât [abo'na:t] m naročnik m. gnusen. naročiti. bivališče n bivanje n. požreti.// od lat. abocât [abo'ka:t] adj v: vin ~ slastno. (O).. ablution. // od lat. e no si à nancje nissune abiure des pratichis dopradis tal passât. abitualmentri [abitual'mentri] adv običajno. biti naročen (na). (Pa). abolizionari [abolitsio'nari] adj abolicionaren. obilovati. ablactatio abluzion [ablutsi'on] f 1. imeti obilo. biti bogat s čim. MED izpiranje n. abjuratio: cf. abnégation. 11-20). che o frecuenti scuasit ~ (Furlanist) abituât [abitu'a:t]. abolizionisim [abolitsio'nizim] m POL gibanje za odpravo suženjstva. // fr. abondâ [abon'da:] it 1. in ~ v predplačilu: "Il gjornâl. Si dopre la liniute par tacâ dôs peraulis cuant che la union no je ~ (Pa/lenghe). predplačilo n. MED ablacija f. orientament morâl di fonde. odstop m. a ducj i comuns de Alte Provincie un ~ di delibare par declarâsi Ladins.. al procurave abonâts. publicitât e. abitudin [abi'tudin] (t. odklanjanje česa . abnegâ [abne'ga:] tr odreči. oblačilce n. prebivališče n. La ~ di chê forme antighe di democrazie direte e puartarà al implant di un Consei . od abluere: cf. (La 04/2)// od lat. obljuden.moja glava. abnegatio: cf. abitazion [abita'tsion] f bivališče n stanovanje n.. (BelFin) abolizion [abolitsi'on] f odprava f. ~si refl navaditi se. bivanje. ogabnost f. ~si refl naročiti se na. od abolere: cf. fr. che al jere dal dut a dizun di editorie. abominatio abominevul [abomi'nevul] adj ostuden. Cemût abonâsi a "la Patrie": (Natisone).(Pa). spregledati (bolj obič. Intal ~ dal gnûf statût (La 05/11). abitudine) f navada f. navajenost f. umivanje n. abolizionistic [abulitsio'nistik]. abnegacija f. di ~ là che lui al è scjars e inesistent. naplačilo n. .. dobro dišeče vino n. tai monitoraments abitudinaris des aghis potabilis (SiF 02/1. tajenje n. al pant che la prime citazion uficiâl di Zahre. primeren za stanovanje: associazion "Vicini di Casa" che di agns e opere tal judâ i extracomunitaris tal inseriment ~. na pretek 2. preklic m. di onorâ là che lui al disonore. PROV La ~ e je une seconde nature (ProvBr). ai començât a intuî che il gno cjâf ~ a robis ben plui semplicis. in ~ v izobilju. zanikanje n. // od lat. odlepljenje n. ab off + laut sound. (wumingfoundation) ablatîf [abla'ti:f] m GRAM ablativ m. navaden. A jerin li sîs pilis di piere pes abluzions dai gjudeos (Bibl-Zn) Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje 3. (Pa). razveljaviti. predplačnik m: Cussì Marchi. vajen (česa). stanujoč. odpor m. abonma m. samozatajevanje n. (La 05/6). odrekati se. → pazience. aboçâ [abot∫a:] tr (za)snovati. navaden. -ive adj stanovanjski. zanikanje ali utajitev.html) Nisem bil vajen tega dela. tant che sît ~.. (lacomugne) . odstraniti. potrpeti. samoglasniška premena. (Sclese) // od lat. fr. // od nem. In câs di unitâts imobiliârs dopradis tant che ~. perfezionât ma no abolît de leç di. bonâ) 2. Inte mê vite vonde abitudinarie (Bel). in chê volte. al jere di 4 pagjinis e al saltave fûr une volte a la setemane. e à di meti là che lui al gjave. abonirati. abolicionizem . odstranitev f. začrtati. obilica f. abolî [abo'li:] (o abolìs) tr odpraviti.. abnormâl [abnor'ma:l] adj → anormâl. i valôrs dal sacrifizi e de abnegazion. telesa) 2. odpoved (s prisego). selišče n. abolition. aboç [a'b‫כ‬t∫] m začrt m. običaj m. abolizionist [abulitsio'nist] m abolicionist m. abituâl [abitu'a:l] adj običajen. e va riferide a un document che al puarte la dade dal 1280. odpustiti. abitât [abi'ta:t] adj naseljen. preklic. (La 05/8). zoprn. mangjâ a nol jere tant assortiment e tante ~ ta las pietances (sangiorgioinsieme). gnus m. ’off-sound’. odlog m. slovesna odpoved. (nuovofriuli) abitatîf [abita'ti:f]. abolît de leç razveljavljen po zakonu. GEOL odplakovanje n. abnegazion [abnegatsi'on] f odpoved m.gibanje proti suženstvu v ameriki od 18. glede stanovanja.. abitudinari [abitudi'nari] adj običajen. ablutio. naselbina f: la tradizion nus fevele di un antîc ~ su la mont parsore Vuegos e Gjiviano nomenât Fauz . abjuration. stanovalec m: Tra lis novitâts principâls de riforme o vin la abolizion dal balotaç intai Comuns disot dai 15 mil abitants. -ade adj privajen. (Cjargne) 2. di servî là che lui si servis. No jeri ~ a chel lavôr lì (sangiorgioinsieme. (CoTav). b) doprâ un standard "antistoric" (Macjeu). (O). odreka. abitudine [abi'tudine] f → abitudin. obilje n. oblekica f. abonâ [abo'na:] tr 1. vajena preprostejših stvari. dalje. sedež m. Docents Ricercjadôrs Totâl (SiF 02/1). → assoçiâ. pretiraravati s čim. bogastvo n.. abitacul [abi'takul] m skromno bivališče. stol.abitabilitât [abitabili'ta:t] f primernost za stanovanje. abominazion [abominatsi'on] f abominacija f. navadno.it/valis3. ablazion [ablatsi'on] f 1. abitin [abi'tin] m 1. abolicija f. → assoçât. La ~ e je alì de Cjase dal student Zanussi di Pordenon. si à di paiâ la tasse su la . osnutek m. di Risorsis. li che si davuelç ancje une ativitât economiche o professionâl..preklicati. Crist. a) ~ lis varietâts furlanis. // od lat..

pristati 2. nepravilen. l’idee de legalizazion dal ~. abreviazion [abreviatsi'on] f krajšanje n. (Ta) abrucês [abru't∫e:s].(CoCamp) abuinore [abui'n‫כ‬re] adv → buinore.i. preklicati. ~ de sô posizion zlorabiti svoj položaj.) v: in ~ JUR in absentia. fr. mrziti. // od lat. FIG ogovoriti koga 3. GUM abraziven. abulizion [abulitsi'on] f → abolizion. Padoan al veve bielzà scrit e publicât il so libri. od lat. abort [a'bort] m MED splav m. predlogom ab. TEH abrazija f. abortivus. FIG obsegati. abortare. razveljavitev f. vzeti v objem. bolezensko pomankanje volje. Abruç [a'brut∫] kr. a priv. abrogazionisim [abrogatsio'nizim] f POL abrogacionizem m. spaček m. GUM abrazija f (gume). aborigjenâl [aboriăe'na:l] adj aboriginalen. objemanje n. abrasivementri [abrazive'mentri] adv brusilno. aborigjeni [abo'riăeni] m staroselec m. razveljavitven. aborzion [abortsi'on] f MED aborcija f. E i judis? E Abram cun Isac? (Mucci). ~ m spovitek m. // cf. abortîfs e puarets. razveljavljanje n. od aboriri.org/mercator/)// od lat. abusâ [abu'za:] it zlorabiti. prezgodnji porod. Chês femenatis a preferissin il tipo palestrât. MED ostrganje tkiva. absidâl [absi'da:l] adj ARHIT apsidalen. abrogativen. abordabil [abor'dabil] adj dostopen. Molîs e part de Campanie):(JM) absentia [ab'sεntia] adj (lat. od abortus. abulie [abu'lie] f PSIHIAT brezvoljnost f. ožgati (od sonca). –ive adj zloraben.abondant [abon'dant] adj obilen. abracadabra [abraka'dabra] m invar. neodločnost f. m BIBL Abraham m. peraulis mai nassudis e muartis prime di nassi. neupravičen. abrogatori [abroga't‫כ‬ri] adj JUR preklicen. abuinoris [abui'n‫כ‬ris] adv → buinore. pristopen. abrucese [abru't∫eze] f prebivalka Abrucov. // poznolat. ~si refl porjaveti. abrogation. abbréviation abrogâ [abro'ga:] tr JUR razveljaviti. postati rjav na soncu. abside ['abside] f.(Pa). abracecuel [abrat∫eku'εl] (t. al ~s lis betulis. abulizionisim [abulitsio'nizim] m → abolizionisim. abulizionist [abulitsio'nist] m → abolizionist. Cun chel che costin chei tramais. duncje. abrachie [a'brakie] f MED abrahija f (nerazvitost obeh ali enega zgornjega uda) // od gr. Abram [ab'ram] os. aboz [a'b‫כ‬ts] (pl invar.(Furlanist). abramôs [abra'mo:s] adj → bramôs abrasîf [abra'zi:f]. paterni ~ očetovski objem. 1. Stant che nol à mai abusât de sô posizion. nenamensko rabiti. p. lui al à bielzà. abortus m. od aboriri. ang. abraziv m. abulija f. legalizazion dal ~ uzakonitev splava . abraç [ab'rat∫] m objem m. abortîf [abor'ti:f]. od abrogare: cf. oviti. abreazion [abreatsi'on] f PSIH abreakcijaf // tvorjeno z lat. v odsotnosti. abulî [abu'li:] tr → abolî. un par sachete. -ive adj 1.. ~ un paragraf Al è ~ il tierç paragraf dal articul 26 de leç regjonâl (ciemen. abrakadabra f. abrazija f 2. propite tant che une basiliche romane. abronzât [abron'tsa:t] adj porjavel. aburî [abu'ri:] tr mrzeti. (F) aburtî [abur'ti:] it → burtî. prekliče. fr. ki opravi splav). ~ m brusilo n.-ive adj JUR razveljavitven. odpraviti. -iche adj PSIHIAT brezvoljen. abraçament [abrat∫a'ment] (t. (Daidussi) abordâ [abor'da:] tr 1. plae dal abort (→) (Pa 03/2) 2. La ~ dal regolament al pues sucedi dome cu la contemporanea adozion di un gnûf regolament. abortî [abor'ti:] it → burtî.. une sorte di ~ verbâl. // od lat. nakaza f. abrasiveness. negodni porod m.. približati se (ladji). abronzâ [abron'tsa:] tr porjaviti. abrogazion [abrogatsi'on] f JUR popolna razveljavitev starejšega predpisa. ~ spontani spontani splav. abrazija f 4. ~ m prebivalec Abrucov. okrajšava f. nezakonit. → imbraçâ. (BiblCohe). AVTO. načeti. TEH. odprava f. “~ ZULUMBA BALÙ” e son sparîts. FIG brezgodnja izločitev česa. -ive adj splaven. (gropfurlan/lint/nov96) 2. E jè la ore di butâ clas e chê di cjapâju sù. brusilen. + brakhi ’roka’ + -ia.. in buine part dal Samnium (in vuê ~. AVTO. abrasio. // od lat.) m → aboç. abrogatîf [abroga'ti:f]. obdajati. abrasion [abrazi'on] f 1. la ore di ~ e chê di finîle di ~. (Provincia). ~ une leç razveljaviti zakon. izrabiti. rincjinât. abrazivno.i m Abruci mpl (IT Abruzzo). .. od aboriri > ab + oriri > ’roditi se’. odstranjevanje materiala 3. abulic [a'bulik]. il Molîs si è distacât dal ~. p. vzeti nase (delo): nancje il Moro nol veve ~t tant lavôr . abrasivitât [abrazivi'ta:t] f TEH abrazivnostf. -iche f POL abrogacionističen. zdravnik. priljuden. abreviâ [abrevi'a:] tr skrajšati. sončati se.. sovražiti. ~ di podê zloraba oblasti. abozâ [abotsa:] tr → aboçâ. kratica f. abrogare. neodločen. aborzionist [abortsio'nist] (pl aborzioniscj) f MED aborcionist m (oseba. magična beseda f. a bracecuel) adv → bracecuel. ploden: La aghe. Vè cà cualchi ~ tipiche dal lengaç dai «blogarins» . ma domini un paterni ~. cun doi telefonins Nokia. abuinorîf [abuino'ri:f] adj → bonorîf.+ reactio. abrogadôr [abroga'do:r] m JUR ki uradno razveljavi. abûs [a'bu:s] m zloraba f: la ideologjie raziste e nudrìs il trafic e la mercificazion de sessualitât e provoche ~ su lis feminis e su lis puemis (Pa). nerazumljive besede. m ARHIT apsida f. GEOL spodjedanje n. abrogatio. abortio. ~. il Barbaro lu cjalarà scuasit straneât (Mar) abusîf [abu'zi:f]. cf. Abreagierung. abbreviatio . // od lat. abrogazionistic [abrogatsio'nistik]. -ese adj GEO abruški. abrogacija f. imbraçament) m objem m. bogat. ogorel (od sonca). FIG lotiti se. od abradere. prime dal ~ e nol sparagnave judizis negatîfs intai confronts de “Apo” (Pa). glede na splav. preklic m. abraçâ [abra't∫a:] tr objeti. dal grandiôs abside cu lis liniis semplicis ma une vore galandinis. po nem. abraziven 2. . une vore ~ pes ploiis passadis e coreve lampide cun cjadudis e pissandis.(Pa).

~ curt krativec m. brez moči. fâ l' ~ utaboriti se. izmučiti. predivo n.(SiF 02/2) acelulâr [at∫elu'la:r] adj BIOL brezceličen. kratki naglas. hitrejši. -ade adj pospešen. o ignorants. la rinassince furlane dal secont dopovuere che e scomençarà cu la Academiuta di Pasolini (Union). -ore adj 1. Mirko Basaldella. vžig m. 2. zagrizeno. pospešitev f. acenês [at∫e'ne:s] ?? A son cualchi disine i talians muarts par vie dal Tsumani inte provincie di Aceh.P. akariasis. i plui debui. brezglav.. dopo di vê frecuentât La Academie des Bielis Arts di Vignesie. acentazion [at∫entatsi'on] f GRAM naglašanje n. zlomiti. acelerazion [at∫eleratsi'on] f 1.. centralizirajoč. LIT vers ~ verz brez prvega zloga. kat. spraviti ob živce. di demolizion. dal calôr tant ~. come di fati ducj i esercits che a son passâts par chi a lavin a fâ l'~ a Pucinie. L'~ si lu segne: 1) in peraulis acentadis su la ultime silabe (Union). a fasin opare di dissuasion. acariasi [aka'riazi] f VETER. Intant che te lenghe italiane. izmočiti se. svet. acentât [at∫en'ta:t]. an ~ akademsko leto. (CoUd). là che il prin comandament al è chel di fracâ l’~ e cori. acefalie [at∫efa'lie] f MED acefalija f. o vendûts. academichementri [akademike'mentri] adv akademsko. vžiganje n 2. // gr. bon. združevanje n. -iche adj REL nekatoliški. naglašati. -ide adj 1. upehan. In chel dopodimisdì il soreli al si jere acanît in maniere speciâl cuntun scjafoiaç grandonon (Daidussi) acanît [aka'ni:t]. mi somee plui just e plui furlan.(Pa). kupitev vsega. vztrajen. ~si refl utaboriti se. 2.80655 e je la ~ di gravitât standard a la altece medie dal mâr . pospešek m. slab. ~ des Siencis akademija znanosti: intervistât Anatoly Krasikof. sovraštvo n. BOT akant m (Acanthus mollis) O nulivi di bonodôr tanche il cynamomo e l'acant. component de "Academie des Siencis". ace ['at∫e] f preja f. besnost f. ~si refl segreti se. acanât [aka'na:t].’. nemočen. par furlan si prolungje chel che al ven acentât par talian (Furlanist) . Lis “Ecomafiis” a son in vore massime tes filieris des gjavis.(O). (Pa 05/04). curtis lis acis na kratko. responsabil su lis ricercjis (Pa). o inludûts. (bolj običajno ca). zbiranje n. izmučen. zagrizen. AVTO vžig m. acelerâ [at∫ele'ra:] tr pospešiti. acaparament [akapara'do:r] m pokup m. cuanche al acane il cjalt (F). (napor) končan. akcentuiranje n. dal matereâl pes construzions. acaniment [akani'ment] m 1. pospešitev f. (Pa 02/10-11) acà [a'ka] adv tu. (Verone).. vztrajnost f. acentrament [at∫entra'ment] m 1. listni ornament. ~ tonic naglas m. v dveh besedah. preložitev f 2. "O soi acanât". Dome che. zadihan. abusivisim [abuzi'vizim] m zlorabje n. (La). trdovratnost f. zaganjač m. ki osredini. akceleracija f. la mê machine e veve un problemut di ~. FIZ pospešek m. zasopel. academisim [akade'mizim] m akademizem m: ancje un grant come Pellis al jere distacât dal ~ de fin dal secul. des scovacis. (Ta). L’~ lunc (clamât ancje circonflès o dopli) (Verone). acanidementri [akanide'mentri] adv vztrajno. acaparament ‘id. osredotočujoč. acent [a't∫εnt] m GRAM naglas m. segret. Naturalmentri un numar plui grant di inoculazions al à il vantaç di ~ il rinsanament. zaznamovanje naglasov. zagrizenost f. sore il dut par chel che si inten l’~ des risorsis petrolifaris (Pa 03/11) // cf.(glesie) 2. acelerât [at∫ele'ra:t]. A chest pont i francês a faserin fente di acampâsi sul puest (Natisone/furlanis) acampament [akampa'ment] m tabor m. di lote acanide e incomprensibil (Pa). al scriveve. akcent m. (La 8/04). kratki naglas. cuntune filosofie acentradore che e trascure invezit ce che e à za disponût la leç 482 (Pa 04/07) 2. academiuta [academi'uta] f pesniški krog okrog P. osredotočenje n 2. ma chel zovin cul cori si ~ (F). A sintî ciertis posizions di personalitâts politichis che cun ~ si palesavin cuintri chest articul 6 (Pa). Par no fevelâ de autostrade... formalistično. academic [aca'dεmic].(Pa). akarijaza f (kožna bolezen. dal ~ edilizi e . acace [a'kat∫e] f → agace. nezakonitje n.(Pa) 2. brez glave 2. aceleratôr [at∫elera'to:r] f → aceleradôr.. al deventave liul ~. MED grinjavost f. Ae stesse maniere si zontarà un i ancje co l’~ tonic al varès di colâ sul j lunc (semivocâl o semiconsonant). aceleradôr [at∫elera'do:r] m 1. acant [a'kant] m 1. acentradôr [at∫entra'do:r]. acension [at∫ensi'on] f 1. koncentriranje n. povečati hitrost. vojni. academist [akade'mist] (pl academiscj) m gojenec akademije (posebno vojaške). di piament. AVTO pedal za plin. -ade adj naglašen. besen. utrujen. nasilen 2. študijsko leto: che tal an ~ 1998/99 a jerin 129(Pa). almancul uns 250 mil i acenês. ARHIT akant m. ~ m akademik m (član akademije): Lis intervistis a academics e linguiscj a rivuart de particularitât dal furlan. tal svilup ~ e incontrolât di cheste seconde part di secul . accento grave) cun funzion no dome toniche (Verone). brez sape. ~ grâf krativec m. t. lontanis di tantis chebis academichis (Pa) . acanîsi [aka'ni:si] refl → acanâsi . acantonament [akantona'ment] m 1. acampâ [akam'pa:] tr utaboriti (vojsko). poudarek m. Pal fat che l’~ tecnologjiche di chest ultin “cuart di ore” de nestre storie e . naglaševati. nezakonitost f. centralizirati. o furbos. FIZ pospeševalnik m. acentâ [at∫en'ta:] tr naglasiti. al sparive ulà. (vročina) vroč. ingredeâ l’ ~ mešati štrene. -iche adj akademski. Pasolinija po 2. nezakonito. nepravilno. acelerament [at∫elera'ment] m pospeševanje n. (Natisone/miti) acanâ [aka'na:] tr utruditi. odlaganje n. dolgi naglas m. academie [aka'dεmie] f akademija f: ~ des Bielis Arts likovna akademija. acatolic [aka't‫כ‬lik]. akademičen: a sburtin il furlan par tieris gnovis. začasna nastanitev f (vojske). -ade adj 1. osredotočiti. (SiF 03/4). POL . fracâ l’~ pritisniti na plin. ~ lunc strešica f. POL centralističen. (Bibl-FidiSirac) 2.si doprave l’~ grâf (p. Il guviêr regjonâl al è une altre volte ~ e il guviernadôr triestin-centric". o carieriscj. acelerator m. acefal [a't∫εfal] adj 1. taborjenje n. razgret.abusivementri [abuzive'mentri] adv zlorabno. acentrâ [at∫en'tra:] tr osrediniti. il potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9.. postavlja v središče. ki posnema obliko akantovih listov. pospeševanje n.

preveriti.. chest al è tant plui vêr e acentuât tal câs che il malât al sedi furlan. L'acuardi nol à vût dut câs il bon ~ dal coordenament sindacâl. internet itd. privesek m. acidificazion [at∫idifikatsi'on] f KEM kisanje n.(O) 3. zajedljiv 3. dostop m. Nassude la regjon cun capolûc Triest e conseguent ~ burocratic. sprejeti. Po si tacave l'eletric e ae malade i vignive l'acident (lacomugne). fâ ~ . gostiti. ugotavljanje n. ploie acide kisel dež. -ade adj poudarjen. ~ i difiets di lui (BelPe). potrditi. achì [a'ki] adv → chi. il mont al siguri un just ~ aes risorsis plui scjarsis (Pa) 2. naglaševati. kisel. kisloba f. Il progjet al è chê di adatâ lis normis di sigurece e di rindi ~ un edifici di valôr architetonic (CoUd) 2. al à declarât che une situazion dal gjenar no je acetabile. vhod m.org/timau) acessibilitât [at∫esibili'ta:t] f dostopnost f. acetic [a't∫εtik]. slučajno. vstop m. ~ di eletrons akceptor elektronov. RAČ dostop (na omrežje. slučajen. acide adj 1. naključno. (La 04/6). teorije). acidentâl [at∫inden'ta:l] adj naključen. prevzemajoč. acetabil [at∫e'tabil] tr 1. privoliti (v). ache ['ake] f (črka) H. aciertâ [at∫ier'ta:] tr zagotoviti. ~si refl prepričati se. ugoden. EKO ki sprejme. si prefigure un model organizatîf ~ in maniere cetant marcade. e je compagnade de domande di ~ lis responsabilitâts. kiselkast. centraliziran. par acident po naključju 2. ugotoviti. FIG dostopen. zajedljivo. (Pa). acertament [at∫erta'ment] m 1. la ~ a nivel regjonâl dai acuardis economics za sotscrits a nivel italian. -iche adj 1. acit ['at∫it].. sprejemajoč. acetonurija f. LING označiti naglas. osredotočen. fâ bon ~ a prijazno sprejet. zagotoviti si. podčrtan. -ade adj sprejeto. MITOL Ahil m. acentrât [at∫en'tra:t]. uveriti se. flap l’~ in ta famee (F) hladen sprejem. ~ m Ahajec m.. dohod m. zagotavljanje n. TRG akceptirati. acetilen [at∫eti'len] m KEM acetilen m. -iche adj KEM oceten. che pe clape ambientaliste a saressin dividudis. acetôs [at∫e'to:s]. Tal Cors si doprarà un lengaç sempliç e ~ a ducj (taicinvriaul. Si ipotize che la muart o la pierdite di vitalitât dai microrganisims si davuelzi cence l’utilizi di acetôrs di eletrons: (SiF 03/4. jutori finanziari dal Ministeri dai internis pal prin ~ e l'inseriment dai rifugjâts politics (O). → mâl di san Valantìn. -ose adj kisel. aciclicitât [at∫iklit∫i'ta:t] f acikličnost f. acetificazion [at∫etifikatsi'on] f KEM pretvarjanje v kis. aceton [at∫e'ton] m KEM aceton m. 73-84).) in condizions di elevade ~. acetonurie [at∫eto'nurie] f MED navzočnost acetona v urinu. la integralitât e la facilitât di leture. lis relazions sindacâls. (Pa 05/12). modni dodatki). preverjanje n 3.). ~ m 1.. naglašen. Ahil m. naglasiti. aciclic [a't∫iklik]. acetonemie [at∫etone'mie] f MED navzočnost acetona v krvi. acetâl [at∫e'ta:l] adj KEM acetal m. dostopen. dâ il biel ~ a nekomu izreči dobrodošlico. izpričati. Graziis. neperiodičen 2. (CoRem) acessori [at∫e's‫כ‬ri] adj prostranski. (La).. sprejem m. manj važen. acetaldeide [at∫etal'dεide] f KEM acetaldehid m. ki prevzame. acetimetri [at∫e'timetri] m KEM acetometer m. poudarjenje n. dâ ~ a sprejeti. reagjent chimic une vore ossidant (. acessorist [a't∫εt] (pl acessoriscj) m ki se ukvarja dodatki (pos. (Ladins dal Friûl 11/04). achenti [a'kεnti] adv → chenti. 2. acetôr [at∫e'to:r] m FIZ akceptor m. Acheron [ake'ron] m MITOL Aheron m. (Furlanist) acessibil [at∫e'sibil] adj 1. acet [a't∫εt] m 1. acidose [at∫i'd‫כ‬ze] f MED acidoza f.(O) acetâ [at∫e'ta:] tr 1. sprejem menice.. che par chest a son disponûts e rassegnâts a ~ cualsisei lavôr pûr di rivâ vivi (Pa). oceten. achel [a'kel] adj → chel. -ade adj osredinjen. sprejemljiv. achei [a'kei]. Un at che in realtât al è dome ~ rispiet a ce che la normative vigjente (Leng) ~ m dodatni del m. Viodût che i ~ al blog a son aumentâts o torni a proponi la petizion par il teatri fulan. achest [a'kest] adj → chest. h. acentuazion [at∫entuatsi'on] f naglašenje n. prevzame. rezkost f. kisel. no capî une ~ ne razumeti besede. Achîl [a'ki:l] os. ugotovitev f. dodatek m. ~ Tellini al è nassût a Udin ai 25 di fevrâr dal 1866. FIG zlohoten. acetonemija f. (SiF 03/4) acidofil [at∫ido'fil] adj BOT acidofilen. prijazen (človek) 3. sprejetje n (npr. grški. no. prigoda f. pristopnost f. acetant [at∫e'tant] adj 1. akcentuacija f. JUR akceptant m. okus po kisu. acete [a't∫ete] f sekira f. kislo. (s)prejem m 2. FIG sprejem m. mâl maçuc. dogovorja. dodaten. di bon ~ gostoljuben: Tresesin al jere paîs di bon ~ pai cercandui 2. acetât in forme uficiâl dal 1918 (Natisone/furlanis) acetazion [at∫etatsi'on] f 1. odobravanje n (sprejetje). (lahko) razumljiv. . acentuât [at∫entu'a:t]. a vivi in zonis di "periferie" dal lôr Paîs cun ~ dificil ai uficis de "Union". gostoljubje n. nezgoda f. kisloba f. aciditât [at∫idi'ta:t] f kislina f. achee adj HIST ahajski. acidementri [at∫ide'mentri] adv jedko.(Pa). forsit par ~ in buine fede i siei sacrificis e lis sôs virtûts (BelPe) 2. zagotovitev f 2.i m 1. zlohotno. jedek. (O) 2.centralizacija f. pritiklina f. acetat [at∫e'tat] m KEM acetat m acetât [at∫e'ta:t]. 3. ki sprejme. akcentuirati. poudariti. acidificâ [at∫idifi'ka:] tr KEM (o)kisati. (Sg) 2. acetilcoline [at∫etilko'line??] m KEM acetilkolin m. TRG akcept m. acident [at∫i'dent] m 1. ki raste na kislih tleh. 2. acidentalmentri [at∫idental'mentri] adv po naključju. La publicazion e à di garantî la ~. FIG dostopen. e je chê di un procès di ~ de funzion essenzialmentri centralistiche dal sogjet Regjon. acetositât [at∫etozi'ta:t] f kislost f. (mâl da acident) MED epilepsija f . prevzame 2. come acetât. (Pa). che e puarte daûrsi il dirit dal ~ razionâl e mondan (BelFa) acès [a't∫εs] m 1. acentuâ [at∫entu'a:] tr 1. KEM acikličen.

soglasje n. ~ m KEM kislina f. acjâr [a'qa:r] (a-acjâr) adv → 3. acolzi [a'k‫כ‬ldži] (acolç. MUZ uglasiti. ~ umic huminska kislina (SiF 02/1. come se di colp i fos vignût in iment cualchi alc di fastidiôs. zediniti se. cenjen. biti v soglasju. vrhunec bolezni. 97)// < ακρον 'konica' + ονυµα 'ime'. kriza f. acjartâ [aqar'ta:] tr → aciertâ. (Mucci). 11). Isal di ~? (lacomugne). ~ m akrobat m. acordadôr [akorda'do:r] m uglaševalec m (zlasti klavirjev). Oscar Wilde. soglašati. inte sabide precedent aclamât e laudât da fole (Pa 03/8) 2. prigodek m. acordât [akor'da:t]. v redu. dopustiti. ujemati se. si à une libertât in timp di ricjece che no si le pues ~ in timp di miserie (partitrepublichefurlane) acordabil [akor'dabil] adj dodeljiv. gnojilo n. acordâ [akor'da:] tr 1. sporazumno. nekritičen. zgoditi se. acquedot [akue'dot] m → acuidot. acuardi [aku'ardi] (t. rispiet inviers dai emigrants furlans che no ur an inmò acordât il dirit di vôt (partitrepublichefurlane) 2. acritic [a'kritik]. acjadê [aqa'de:] (al acjât) it dogoditi se. sporazum m . acreditament [akredita'ment] m 1. . il mistîr dai nestris acrobatics acrobatiche [akro'batike] f akrobatika f. ~ carbonic ogljikova kislina.) → acuardi. ven a stâi Superfluidificant sec [~] (SiF 03/3. Gjesù al tornà a jentrâ a Gjerusalem. ploskati. (Pa 02/10-11) acolt [a'k‫כ‬lt] (t. avans m. une piçule schirie di zovins acomunâts dal amôr pe musiche scure e ombrose. (SiF 03/3. Il dipuesit des listis o des candidaturis al à di jessi acompagnât de presentazion di un Belanç. acit ~ akrilna kislina.. Par cui che i plâs l’enigmistiche. MUZ uglašen. aclassisim [akla'sizim] m brezrazrednost f. acronim [akro'nim] m LING akronim m. E pûr. MED akma f. acrobatic [akro'batik]. vnapredno plačilo.(CoUd). zbližanje.. pritrjevanje n. ubrati 3. 2.(O) acuardâ [akuar'da:] (p acuart) → acordâ ~si refl → acordâsi. Il miedi. acostament [akosta'ment] m približanje n. -iche adj FIZ akromatičen. odobriti. ugleden 2. združiti 2. skladnost f. jessi di ~ soglašati. družiti.. sozvok m . leadis a une esaltazion acritiche dal timp passât (La 01/05). ??acropul [a'kr‫כ‬pul] f akropola f. zmenjeno. akromatski. acromegalie [akromega'lie] f MED akromegalija f. mi plasarès tentâ un ~ cuntun alri gjenio. acordi) m 1. akna f. acrilic [a'krilik]. nus à fat cori i sgrisui jù pe schene cui siei svolets di ~ gjestrece (Pa 7/2000). pospremiti.(Leng) acomunâ [akomu'na:] tr 1. ~ nitric dušikova kislina. -iche adj akritičen. → sucedi. Al è stât firmât joibe a Udin un ~ tra la Regjon Friûl Vignesie Julie (Onde) 3. STORIE DE ~ AEREE.. acolience [akoli'εnt∫e] f sprejem m. acolç. ~ musicâl glasbena spremljava. združevanje n 2. zediniti se 2. pridružiti. biti skupaj. acta ['akta] adv v: ad acta : Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad ~ di bande dal Consei dai ministris di îr e. kredit m.. aklamacija f. na račun. potrjen 3. dâ un ~ dati predujem. cjâr. acompagnament [akompaña'ment] m združitev f. ven a stâi Maltis a Pulvins Reatîfs) . odobren. uveljavljanje n 2. -iche adj brezrazreden. zbrati. spoznavanje n. združiti. acquist [aku'ist] m → acuist. al à acjartât che la muart e jere intravignude no plui di une ore prin. acredit [a'kredit] m EKO kreditiranje n. -ade adj 1.(Pa). pomiriti 2. ~si refl 1. akreditiranje n.(Ta) acomunabil [akomu'nabil] adj združljiv. acme ['akme] f 1. acne ['akne] f MED mozoljavost f. A chel pont il gas che si forme al ven fat passâ in ~ sulfuric (SiF 02/1). usklajen 3.(O). priti do sporazuma. stanje n. acordo [a'k‫כ‬rdo] m (it. o pues pandi che il test de cjançon al è un ~. che al faseve biei ingrandiments. acont [a'k‫כ‬nt] m predplačilo n. potrditi 2. Po ben. predujem m. -iche adj akrobatski. Chêi che a àn acolzût il so discors a son stâts batiâts (Bibl-Az) acompagnâ [akompa'ña:] tr spremiti. spremljati. do-. MUZ akord m. acolzis. acrobatisim [akroba'tizim] f akrobatstvo n. priti do. pri-voliti. i furlans no son di ~! (Union). -iche adj KEM akrilen. akreditirati.. acide. akreditiran. Coordenadis bancjariis e fiscâls dal titolâr pal eventuâl ~ dal contribût. daspò une lungje dade indulà che si jere platât.. (Bel). Lis manifestazions plui impuartantis si son dut câs davueltis tai lûcs plui colpîts di chel tragjic ~ tant che Glemone. aclassistic [akla'sistik]. (lacomugne). acreditât [akredi'ta:t]. acordadure [akorda'dure] f uglaševanje n (glasbil). aclamâ [akla'ma:] tr 1. E rispuint. ~ e cualitât: ricercje e inovazion tai servizis sociâi e assistenziâi (Pa). dogovor m. → di cunvinge. 97). L’~ ae propueste e je stade veramentri biele. Un pont di viste. insumis. p acolzût in acolt) tr sprejeti. acjadiment [aqadi'ment] m dogodek m. acridine [akri'dine] f KEM akridin m. akrobacija f. izvoliti z aklamacijo. sporazumeti se. ~ aloacetic haloocetna kislina (HaloAcetic Acids) (SiF 02/1. soglasno. che nol va di ~ cul consei di Borges (Pa). pripetljaj m. ubranost f. colt) m gnoj m. Al semearès di fâ une regâl e invezit al è dome un ~ dal grant debit che o vin ingrumât (Pa). Superfluidificant aghiç.nejevoljen. 11). (Provincia) acreditâ [akredi'ta:] tr 1. spraviti. spremljava f. Vigji si met di ~ cul paron. pritrjevati. di ~ v soglasju. acordi [a'k‫כ‬rdi] m → acuardi. glasno odobravati. acuardât [akor'da:t] → acordât. (CoCamp) acromatic [akro'matik]. strinjati se. acromatisim [akromati'zim] m FIZ akromatizem m. lâ di ~ razumeti se. che i veve dât che uniche fotografie e un ~ (MazzonIol). La inutile necessitât cu l'autôr Maurizio Mattiuzza e ~ musicâl di Renzo Stefanutti . vrhunec m 2. pripetiti se. -ade adj 1. ~ sulfuric žveplena kislina. acroteri [akro'tεri] m ARH akroterij m. lis RPM (~ di Reactive Powders Mortars. subit corût. acrobazie [akroba'tsie] f vratolomnost f. acrostic [a'kr‫כ‬stik] m LIT akrostih m. aclamazion [aklamatsi'on] f glasno odobravanje n. metisi di ~ sporazumeti se. Vençon. ujemati se.

un monitorament di verifiche dai DBPs potenziâi e efetîfs in plui acuidots sparniçâts ator te regjon dal Friûl. ad ['ad] prep → a pred samoglasnikom. bistroumen. ostroumnost f. zbiralec m 2. vestno. ~ trafilât vlečena jeklena žica. pridobitev f (znanja ipd. zbirati 2. napeljati vodo. acuilee [akui'lεe] f BOT orlica f (Aquilegia vulgaris). obtožnica f. FIZ akustičen. acûs [a'ku:s] m IGRE napoved pri kartah. acupât [aku'pa:t]. pameten. acuse [a'kuze] f 1. adalgò [adal'g‫( ]כ‬t. acutizazion [akutidzatsi'on] f MED akutizacija f (ko postane bolezen akutna). il çurviel dai bilengâi. nakup m. zvit. močen. l'~ dal Archivi Brisighelli (CoUd) acuistade [akuis'tade] f pridobitev m. vesten. pridobitev m 2. acusabil [aku'zabil] adj obdolžljiv. drugod. acudî [aku'di:] it opravljati (npr. diaul par grêc: al ûl dî «~» (BiblApoc). il vint ~ severnik m (veter).. v nekem določenem kraju. açalin [at∫a'lin] m kresilo n. acumuladôr [akumula'do:r] m 1. kaliti. ostroumno. lis canis dal ~ vodovodne cevi. komu marsikaj dovoliti. in dut i acusâts a son circje 20 (Pa 03/8). silen 5. (po)škropiti. superfluidificant acrilic e filiots di açâr trafilât. tignî ~ zapomniti si. ~ tr negovati. un omp ~ e simpri atent preudaren in vedno previden človek. la ~ cui doi becs dvoglavni orel. 2. Nort. la ~ furlane e à tornât a svoletâ su la specule dal cjiscjel di Udin (Pa 02). in Austrie e ~. aculà [aku'la] adv → culà aculì [aku'li] adv → culì aculturament [akultura'ment] m ETNOL akulturacija f. acudementri [aku'mentri] adv 1. acusatîf [akuza'ti:f] m GRAM tožilnik m. akustika f. -ade adj užaloščen. živec). a valorizâ ~ implen il tesaur (MazzonIol). ~. akvizicija f. kopičiti denar. a son stâts sielzûts i acuerêi di Alfonsino Filiputti (Pa 05/05).. acusât [aku'za:t]. Acuin [Aku'in] priimek v: S.. obtožba f. se al cjale parsore la cueste dal plan ~ Lauc (don) adaltrò [adal'tr‫( ]כ‬t. (SiF 03/3. gori. akustika f. in to podè. natančnost f. adaments [ada'mεns] → ad a ments. grmaditi. acutece [aku'tet∫e] f 1. acuidot [akui'dot] m vodovod m. TEH akumulator m.). FIG bistrost. nakup m. acuradementri [aku'ra:t] adv skrbno. 97). Cetantis di lôr a son stadis scritis par jessi imparadis ~ (La). ostro 2. ad a ments [ada'mεns] (t. oster. -ere adj vodnat. O sai ancjemò cjalâ adalt e piardimi tal cîl. açâr [a't∫a:r] m → açâl. bati l’ ~ a un FIG koga spodbujati. Tomâs di ~ Sv. inalgò) adv nekje. nabava f.acuart [aku'art] adj previden. akut m 3. MED slušen (npr. acurât [aku'ra:t]. premeten. . acusâ [aku'za:] tr 1. Açaiariis [at∫aia'riis] f jeklarna f. obdolžitev f. severni veter m. nabava f. jeklen. (glesie). tal 1982. ostrost f 2. JUR obtožba f. (SiF 02/1) 4. imeti v mislih. ~ m JUR obtoženec m. fi di Diu (Bibl-Lc).i f → Aquilee. bister.pdf) Adam [a'dam] os. Borèa) acuilonâr [akuilo'na:r] adj severen. železen. Satane par ebraic. severni veter m. la ~ furlane orel furlanski (državni simbol). (insiumps. savê ~ znati na pamet. al è un afarist ~ (Pa). nabava f. vodoprepusten. al volarès lavorâ ~ rad bi delal drugje (sangiorgioinsieme. acuilin [akui'lin] adj orlič m. acumulâ [akumu'la:] tr 1. acupâ [aku'pa:] tr užalostiti. acumulazion [akumulatsi'on] f kopičenje n. čez. e che al è plui adalt dai cîi (Bibl-Ebreos). mestu. i sistemis di memorie doprâts inte ~ di plui lenghis (SiF 02/2).i m Adam m. hišna opravila). -iche adj 1. açâr) m jeklo n. acustic [a'kustik]. il vint clamât Tramontan (Acuilon. Tomaž Akvinski. (pensemaravee). obdolžiti. nauk o zvoku 2. zbiranje n. Adalbert [adal'bert] os. gnerf ~ slušni živec. savalon fin . adalt [a'dalt] adv navzgor. zgoraj. adagâ [ada'ga:] tr namakati. akvadukt m. obdolžen. (kam) drugam. adadôr [ada'do:r] prep → adôr. Une des acuisizions plui impuartantis al è stât. ~ in curt alore (FVG). zvočnost f acût [a'ku:t]. acuilon [akui'lon] m METEO severnik m (veter). MED oster. acusadôr [akuza'do:r] m 1. nâs ~ . kresilnik m. zvočen: Lis tratis plui tocjadis dal incuinament ~ causât dal trafic a son chês dongje Palme (O). l'acuist dal Archivi Brisighelli (CoUd) 2. Ai 3 di Avrîl. na. acuifêr [akui'fε:r]. natančno. un temperament ~ neuklonljiv značaj. nesklonljiv. al fin di rifleti in mût ~ lis carateristichis des aghis di scaric (SiF 03/4) acuratece [akura'tet∫e] f skrbnost f. e il plui gran ~ cuintri di lui e de sô esistence e provedence. Ce acuse puartaiso cuintri chest om? (Bibl-Zn). inaltrò) adv (kje) drugje. Acuilee [akui'lεe] kr. (christianromanini 07/04) 2.com). akumulacija f. aculturazion [akulturatsi'on] f ETNOL akulturacija f. burja f. tožnik m. -ade adj skrben. la vicende dal faliment des ~ Weissenfels (La 06/2). bistro. adalt di [a'dalt di] prep nad. kopičiti. m. fûr de int che mi acupe. pomniti. Nissun ti à mitût sot ~ (lacomugne) 2. akuten.it/Friulan-English. açalâ [at∫a'la:] tr jekliti. lavôrs di Fanton si cjatin ancje in Friûl. MAT oster. par ogni acuidot (SiF 02/1). Par chescj acjdiments Kabila al à torntât a ~ il Ruande di invasion (Pa) 2. sever m. la afasie bilengâl. napovedati (igro pri kvartanju). acent ~ LING ostrivec m.i m Adalbert m. là che e restarà vierte vie pal Istât. ~ adj neuklonljiv. tu sâs ~ ce che o cumbini. JUR tožilec m. (ob)tožitelj m. preudaren. determinant. koničast 2. -ade adj obtožen. ~. Sul cont da la tossicitât acude lis micotossinis a son .splinder. -ude adj 1. acuist [aku'ist] (pl acuiscj) m 1. O discorìn dal Comitât pe difese dai poçs e des faldis acuiferis de Basse furlane (Pa). -ive adj tožilniški. açâl [a't∫a:l] (t. Mê mari e à scugnût ~ cheste mari simpri malade (don) acuerel [akue'rel] m ARS akvarel m. acustiche [a'kustike] f FIZ 1. acuile ['akuile] f orel m. aments) adv na pamet. obdolženec m. nakup m. acuisizion [akuizitsi'on] f 1. natančen. obtožiti. akumuliranje n. Ogni individui ~ di une malefate al è presumût nocent fintant che la sô colpe no sei stade dimostrade (Pa).

prilagoditev f. prilagojen. sprijemnost f 3.(Ta) adietîf [adie'ti:f] m LING pridevnik m. učiti. prilagajanje n. preurediti. ustrezen. ki privoli. usposobiti. FIG pristanek m. l'~ al sportel al sarà pursì impegnât te traduzion di tescj e documents (La 05/6) 2. ~ teatrâl. Dôs alis dal capanon plui grant a son adibidis a fâ sunâ i complès contemporaneamentri. ~si refl vaditi se. (Pa 03/12) Adelaide [ade'laide] os.. adiacent [adia't∫ent] adj bližnji. costâts 15 miliarts di liris (Ladins) 4.(Pa). upogljiv. ~si a prilagoditi čemu/komu.. ~ m 1. cumierç eletronic (index. (La) priti do elaboracije jezika. vignî ~ priti na misel. plakat m. namenjen. (SiF) 3. (Pa) . di ~. na pamet. 2. di creativitât e. ~ al zurament izpolniti prisego.regione. adempî [adem'pi:] it → adempi. -iche adj 1. samolepilen. GRAD predelava f. cun pichis dongje dal 100% a Pordenon. prilagodljiv. v miru. pristojen.. ancje tal ~ pe sene curât di Collavino (CoUd).. primeren. pripraven. odjenljiv. zelo počasi. privrženec m. ma nissun mi clame plui cussì. Adamov 2. (Tolazzi). (CoUd) muzej. al si adate to pari. il . No si sa mai se lis peraulis a sedin justis par “rapresentâ” ~ chel che si vîf. adiabaten. Siei orghins a son la Assemblee dai Aderents. primeren tudi za razstave. usklajenost f. zveza f.. ~ ancje a esposizions. dut intîr al è ~. sprijetost f. izvršiti. ~si refl uresničiti se. adempibil [adem'pibil] adj izpolnljiv. -iche adj FIZ neprehoden za toploto. usklajen. televizijska priredba. I lavôrs di ristaur e di ~ .(Pa) adatament [adata'ment] f 1. adamitic [ada'mitik]. Lis dificoltâts a consistin tal cjatà la fibre e il materiâl che a vedi une ~ suficient cun la malte (o miôr. il Consei Diretîf e il Diretôr. družaben. par vie des lôr carateristichis naturâls di flessibilitât. privaditi se na. adaptacija f.i f Adela f.e viôt dai adempiments previodûts di chest regolament su lis adesions al Centri (CIRF). adestrament [adestra'ment] m vadba f. uporabiti. adatabilitât [adatabili'ta:t] f prilagodljivost f. adamitski. spomniti se. adiatermen. f Adela f. adatât [ada'ta:t] adj primeren. soglašati. pridružiti se. adiabatic [adia'batik]. prilagoditi. Pardut la ~ al siopar e à passât l'80%. gabbianella Ed Il gatto” (Provincia) 3. izenačenje n. sprijetje n.. sprijemljiv. uporabljati pridevnike. Toni al è ~ par tratâ chel afâr Toni je primeren za ta posel. la cocalute [~ teatrâl dal libri „la. izpolnjevati. uriti se. uslužbenec m.(SiF 03/3) adietivâ [adieti'va:] tr LING 1. cjartis di credit e di ~. ancje se. intant che il mestri Beno Nadale al è lu ~ aes publichis relazions (Natisone/tellini) 2. adatabil [ada'tabil] adj prilagodljiv. (lestizza).to orodje (ta pripomoček) ni primeren. a planc). adatâ [ada'ta:] tr privaditi. (Ta) adesion [adezi'on] f 1. E je minimaliste pal fat che e pense dome a un ~ juridic o formâl (Pa 04/06). ustreznost f. izvršljiv. sosedstvo n.i. izvrševanje n. adiacence [adia't∫εnt∫e] f bližina f. adjektiven.Tignint ~ che il 75% dai 10 mil indotorâts dal Ateneu a son students furlans e. ~si refl privaditi se. la matine di sabide un ~ de dite che (CoUd). 2. sposoben. uriti. da. Fintremai cumò a àn aderît al Cirf plui di une trentine di studiôs. (Pa). prilaganje n. adempiment [adempi'ment] m izpolnitev f. prileganje n. Le costituzion e l’~ dal vêr cuarp armât podarès jessi demandât a le organizzazion de NATO (ALF). Al è un nom. adiabatisim [adiaba'tizim] m FIZ adiabatizem. adasiut [adazi'ut] (demin. Ma par rivâ ancje chest fin la educazion musicâl e varà di adatâsi a cierts criteris particulârs. usklajevanje n. che al jere stât .. umesten. ~ professionâl strokovno usposabljanje n. oprijeti se. sprijemanje n.. ustrežljiv.. dodeljen. prilagojenega potrebam. FIZ adherenca f. aderent [ade'rεnt] adj prilegajoč se. pritrditev f (mnenju ipd. LIT priredba f. BIOL adaptacija f. (CIRF). 2. b.. conservatîf e pensade par rivâ al'elaborazion di un lengaç ~ 'es dibisugnis . polagoma. ~ it izpolniti. lepilo n. doprant chel ~. La prime scomesse e je chê dal test che. od adasi) adv polagoma.. umesten. pravi. lepak m cualchi zovin gotic le à piturade in mût origjinâl e al à tacât cualchi biel ~ dal so grup preferît. ~ copât. adatevul [ada'tevul] adj popustljiv. pripadajoč. sprejemanje n. lepljiv. Ma il progjet de Aulenti al è chel di un museu flessibil. okolica f. di mobilitât. po malem. disìn. su lis probabilitâts di transizion jenfri peraulis adiacentis intal test. O vin di onorâ pre Checo fasint su un Friûl ~ ai timps di vuê (Union). adjetkiv m. privolitev f. poznanstvo n. adaptirati. adet [a'det] adj 1.(Pa). urjenje n. uporabljati. pristopiti. priljuden. ustrezen. prilaganje n 2. prileganje n 2. o miôr jenfri i lôr segnacui.. (CIRF) adesîf [ade'zi:f] -ve adj pritrdilen. adeguatece [adegu'a:t] f primernost f. adeguât [adegu'a:t]. izvršitev f. lepilen. adebit [a'debit] m bremenitev f.. ~ m pristaš m. sete adamitiche adamitska sekta. aderence [ade'rεnt∫e] f 1. adasi [a'dazi] adv počasi. ~ m 1. umestiti. . bisugne dîlu. ravnati se. soseden. Si fonde. ustrezno. privajen. televisîf gledališka. adjektivizirati 2. adat [a'dat] adj 1.i m Desideri al ven cjapât presonîr. (SiF 02/1). (O 19/5/2001). adiaterman [adiater'man] adj FIZ neprepusten za toplotne žarke. Adatâsi ai siei ecuilibris e no ~ la tiere a lis nestris violencis e farneticazions (Pa). prilagoditi se. prilepljiv. ??Adelchi ['] os. držati se česa 2. adaptirati se na. adietivâl [adieti'va:l] adj LING pridevniški. FIZ adhezija f. določen. Adeline [ade'line] os. izvršiti. adempi [a'dempi] (t.fvg. adeguatementri [adeguate'mentri] adv primerno. zvesto tolmačenje 3. aderî [ade'ri:] it 1. L’omp si jemplà la tace e al tacave a bevi ~ ~. (bolj obič. adempî) tr izpolniti. “etnichis”. Par altri chest imprest nol è ~ a rilevâ dute la complessitât dal status di cui che al fevele une lenghe di minorance. LING adaptacija f 5. -ade adj primeren. stik m. tu puedis adatâti ancje tu. Li prime di peraulis di ogni rie a và scomenzade ~ (Natisone/cjantin).it/fvgroot) adeguament [adegua'ment] m izravnava f. sprejeti. sprijetost f. adestrâ [ades'tra:] tr vaditi. Par chel che al riguarde la ~ de lenghe furlane a lis siencis e a lis tecnologjiis mi pâr che (Pa 04/02). adibî [adi'bi:] tr nameniti (čemu). il spazi risiervât ae lenghe di chê int che e seguìs il servizi informatîf nol è par nuie ~. ataše m. usposabljanje n. prikladen.). sposoben. adaptiran.

~ m bolnik z Addisonovo boleznijo. (La) 3. posinovljen. (glesie) 2. tessût ~ MED mastno tkivo. adotîf [ado'ti:f]. adipôs [adi'po:s]. PES LENGHIS DI ALP ADRIE. MAT adimenzionalen. najhitreje.da so majhni otroci čudoviti. ADL ['] kratica > Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine (La) admosfere [admos'fεre] → atmosfere. 2004 (Pa). štiri na enkrat 2. na kupe. ad in cuatri [adinku'atri] adv 1. la glesie di une volte po ~ / no veve che un altâr par celebrâ 4.adietivât [adieti'va:t]. FIG sprejetje n. koštrun m. poleg. o torni plui ~ chest an letos bom prišel bolj zgodaj. (Pa 7/2000) adrenalin [adrena'lin] f MED adrenalin m. Personalmentri o adori la part che Pupi Avati al veve pensât par te in"Regâl di Nadâl".. češčenje n. množično. pristavek m. FIG seštevalen. ma ~ pe libertât de culture (Predicje Glesie Stât 1977) Adis ['adis] (t. la contaminazion e je par solit un fenomen ~ (SiF02/1). množično. FIG lepotec m. adsorbent [adsor'bεnt] adj FIZ. adizionâ [aditsio'na:] tr sešteti. Alpe ~ Alpe Adrija. ~ m Adriatic Jadransko morje.. ad in dopli [adin'd‫כ‬pli-] (t. Dulà che. FIG sprejeti. 73-84). Adrianopul [adria'n‫כ‬pul] kr. e menave a ~ e per Italiis. 2. adsorpcijsko sredstvo. traviars Concuardie e Padue. e forsit ancje cualchi cjan e pantianis po ~ (A). nedimenzionalen (SiF 03/4.. popolnoma. adietivazion [adietivatsi'on] f LING adjektivizacija f.. ~ de strade ob cesti. v množici.). (na) splošno. viodi ricognossude la dignitât di lenghe al furlan. uporabljati. -ive adj posvojen. Podaspò la catidrâl e restarà vierte pe ~ fin miezegnot . dvakrat. prehod m. rano. cui che al è paron jure suo (Mar) Adorgnan [ador'ñan] kr. -iche adj jadranski. ob. skopljenec m.i f Odrin m (tur.. strnjeno. Il Ie dai 6 ai 8 di Fevrâr. tancj a àn preferît restâ inte tiere deventade patrie di ~ là che a puedin cressi e educâ i lôr fîs (Pa 03/2). ~ fevelant na splošno rečeno 2. Adrijan m. dohod m. adoradôr [adora'do:r] m 1. -iche → atmosferic. adotât [ado'ta:t] m posvojenec m. adoncje [a'donqe] co → doncje. prevzeti. obadva. štiri po štiri. oboževati. adotade [ado'tade] f posvojenka f.. postranski. adit ['adit] m (t. (Leng). al ~ ti cres la baldorie ad in doplis [adin'd‫כ‬plis] adv → adindopli. Adolf [a'd‫כ‬lf] os. adiriture [adiri'ture] adv naravnost.i f Jadran m. cuant che ~ speravin ko sva obadva upala. adizion [aditsi'on] f 1. isal masse adore par meti alc sot i dincj (Sg). evnuh m. ~ m FIZ. KEM adsorbent m. -ose adj MED (bolezensko) debel. (Pa 03/6). il prin e l’unic sfuei che al sedi scrit ~ te nestre lenghe 5. vkupno. aditîf [adi'ti:f]. adriatic [adri'atic]. adopcija f. → cjastron 2. .i m Hadrijan m. dodatek m. takoj. vignî ~ priti to bistva . no nus tocje lotâ sôl pe libertât de religjon. ad ôr di [a'do:r] (OLF) prep na robu (+ gen. ma. ~. adipic [a'dipic]. ad oremus) v: clamâ cdn ~ z nekomu obračunati. patrie di ~ posvojena domovina. posvojitev f. -iche adj KEM adipinski. 2. v dvoje. a ~ di Tresesin e va indevant la fieste di “Sante Palonie”(Pa). adotant [ado'tant] m JUR posvojitelj m. ljubek. tolst. dva na enkrat. Adrian [adri'an] os. la Vie Anie che.(Pa) 2. nadvse ljubiti. al viodè Simon e Andree . v celoti. Adriatic Disore (t. admosferic [admos'fεrik]. adorâ [ado'ra:] tr 1. Al diseve che i fruts piçui a son adorabii (Bel) . adipositât [adipozi'ta:t] f MED (bolezen) debelost f. fasê lis scjalis ~ stopiti na vsako drugo stopnico. adimplen) adv 1. ponavadi. a levin copant ducj i gjats par fâju sul spêt. odločiti se za. Adize [a'didže] r. oboževanje n. adinton [adin'ton] v: lâ jù ~ (~s) na tla telebniti. popolnoma. zamaščenost f. adisonian [adizoni'an] adj MED Addisonov. adotabil [ado'tabil] adj sprejemljiv. come chel dai marcjâts e l'avvocazia de vile di Codroip. vignint ~. ~s des lôr stessis oassions adorazion [adoratsi'on] f 1.i. aditiven. adimensionâl [adimensio'na:l] adj FIZ. cence nancje dâ ~ a pensâ che di daûr a sedin dome grancj interès economics. O vuei lei e scrivi la mê lenghe di ~ Cescje (Pa). i m (Tresesin) Adorgnano. acit ~ adipinska kislina. MAT seštevalen. rivâ ~ di → rivâ. ad implen [adim'plen] (t. m Adiža f (IT Adige). adore [a'd‫כ‬re] adv zgodaj. In tal câs particolâr dal gruessam. MIT Adonis m 2. indoplis) adv 1. po dva. il cûr j trotave ~. pûr palesant l'impuartance de ~ al mancul di un "minimum" di tutele. cueste adriatiche jadranska obala. adotâ [ado'ta:] tr 1. uporabiti. Adize) r. docela. konj skopljenec m. dva na enkrat. oboževalec m.i f → Adis. ~ dal troi ob poti. masse ~ prezgodaj. aditiven. -ive adj 1. ~ une bandere ladine . častilec m. čudovit. KEM adsorpcijski. FIG) vhod m. Dopo vê cjatât l’animâl di ~ (CoUd ) 2. adoptiranje n. uporaba pridevnikov. imeti rad. adoruce. posvojiti.. brez razlike. adingrap [adin'grap] adv → grap. seštevati.( bassafriulana). ad in doi [adin'doi] adv dva po dva. Adriatic di Sore) che ancje ogni pussibilitât di monopoli sul trafic puartuâl dal Adriatic Disore. dopo che al è ~ maridât potem ko je bil že dvakrat poročen 2. dvojno. REL častiti (Boga). masten. celotno. cence violentâ. dodaten. → in plen. al è une ~ di compits plui sempliçs. deriv. adreture [adre'ture] adv → dreture. adingrum [adin'grum] adv v izobilju. adorute. passant ~ dal mâr di Galilee. O vin viodude la so stele a soreli jevât e o sin vignûts a ~ il Signor.i.(Bibl-Marc). adozion [adotsi'on] m 1.i m Adis Abeba f (glavno mesto Etiopije). adin [a'din] m 1. adizionâl [aditsio'na:l] adj dodaten. ~ m KEM aditiv m. (SiF 02/2) 2. adoptiven. REL čaščenje n. Adonis [a'd‫כ‬nis] m 1. adoremus (t. Edirne). REL častilec m 2. adorabil [ado'rabil] tr oboževanja vreden. v glavnem. adoptirati. Un popul e la sô lenghe a son leâts ~ cul teritori. adindoplis. m Adolf m. (na) splošno. Adis Abebe [adis a'bebe] kr. MAT seštevanje n. -ade adj LING adjektiviziran. metint che la Provincie autonime di Bolsan a decreti (par leç) di ~ il ladin standard tai documents uficiâi (La). adorone. (Pa 06/1). skupno. prevzemanje n. Adrie ['adrie] kr. (Pa).

združiti se. -iche f FIZ aerodinamičen. I sociâldemocratics si metaran ~ cun Gnove Slovenie (NSi). une femine. adulà [adu'la] adv in co → dulà. aerometri [ae'r‫כ‬metri] m FIZ aerometer m. i ~s . napram. se o sin adolessents si pues fâ fente di jessi un ~. → aial. zrakoplovec m. do-vesti 2. aeronavâl [aerona'va:l] adj pomorskozračni. aerolitic [ae'r‫כ‬lit]. aerologjie [aerolo'ăie] f METEO aerologija f. aeroplan [aero'plan] m letalo n. na enkrat. adult [a'dult] m odrasel m. Chest organisim al varès di lavorâ ~ cuntun centri regjonâl (Onde). aeromaritim [aeroma'ritim] adj letalsko-pomorski. adunance [adu'nant∫e] f 1. -ore adj laskajoč. adusi [a'duzi] (adûs. aerologjic [aerolo'ăie] f METEO aerologičen. tignî ~ → tignî. aereo [a'εreo] m (it. aerobiose [aerobi'‫כ‬ze] f BIOL aerobioza f. . priliznjen. aeronâf [aero'na:f] f 1. aerogram [aero'gram] m letalska pošiljka f. adûs . adultar [a'dultar] adj prešušten. na sebi (bolj obič. BIOL aeroben (ki zahteva kisik za življenje. aeromobil [aero'm‫כ‬bil] m letalo n.(v zvezi z zrakom. Zornade di adunancis: jo o larai ae assemblee anuâl (christianromanini 07/03) 2. (SiF 03/4. -iche adj GEODEZ aerofotogrametričen. par traiju ~ al nimî . aduncje [a'dunqe] co → doncje. aerobi [ae'r‫כ‬bi] adj BIOL aeroben. (mediateca-codroipo). ~ il mûr a mieze navade. aerobrigade [aerobri'gade] f VOJ letalska brigada f. ae ['ae] (t. ae stesse maniere tal mai dal 1944cuant che un ~ di combatiment todesc (CoCamp) // < aeroplane=aero+plane (izpelj. (Ta) aeronautic [aero'nautik]. -iche adj ART aerografičen. sklicevati se (na).[a'εro] prvi del v zloženkah sl. pri-. vlačuga f. aerofotogram [aerofoto'gram] m GEODEZ posnetek iz zraka (za izdelavo kart). adulazion [adulatsi'on] f laskanje n. aerografic [aero'grafik].. aeronaut [aero'naut] m letalec m. zrakoplovstvo n. adusis. a la) art < a + la. letalstvom). la miôr Capele e je a çampe.) letalo n. intôr). o ai fat jemplâ di biei concui i granârs. planus=plan). Devant di me al jere chel zovin aeronaute furlan. aerodinamiche [aerodi'namike] f FIZ aerodinamika f. aerodinamic [aerodi'namik]. aerobic [ae'r‫כ‬bik]. od lat. laskati komu. laskavec m. delovanje). adulteri [adul'teri] m prešuštvo n. adulterazion [adulteratsi'on] f ponarejanje n.. združiti. aero-. Avis) morajo prispeti v knjižnico. 2. aeromecanic [aerome'kanik] f aeromehanski. zaim. adulâ [adu'la:] tr prilizovati se. aeronavigazion [aeronavigatsi'on] f zračn navigacija. prilizovanje n. meti ~ zbrati. m prešuštnik m. ael ['ael] vpr. adun cun [a'dun 'kun] prep skupaj z. vesoljska ladja. navajati. aerobiche [ae'robike] f aerobika f. proti. domišljati si. int che e fâs ducj i sports di chest mont. ob. ~ prep 1. aerofagjie [aerofa'ăie] f MED aerofagija f (bolezen pri kateri se požira zrak). aerofotografie [aerofotogra'fie] f aerofotografija f. che e cognos dutis lis dietis e lis gjnastichis e lis aerobichis ma no cjante. dorasel m (človek). -iche adj 1.. adultare [a'dultare] f prešuštnica f.. ponarediti. adulterâ [adulte'ra:] tr 1. ~. aeromodelisim [aeromode'lizim] m letalsko modelarstvo. Dai 13 ai 31 di Decembar mostris su l’aeronautiche li de Universitât. aero. (Bibl-Lc). tik poleg. zborovanje n. aerofotogrametrie [aerofotograme'trie] f GEODEZ aerofotogrametrija f. ŠP aeroben. aeromodel [aeromo'dεl] m letalski model. . linee aerodinamiche aerodinamična linija f. prinesti. aerodine [aero'dine] m aerodin m. aeroplan m. (Onde). a àn di rivà ae Biblioteche (Codroip. se tune vuestre ~ al jentre un sior. fotografiranje iz zraka. navesti. clamâ ~ sklicati. vkup. aerografist [aerogra'fist] (pl aerografiscj) f ART aerografist m. zbor m. ponarejati 2. aerofotogrametric [aerofotogra'mεtrik]. aduladôr [adula'do:r] m prilizovalec m. ARH društvo n. aduès [adu'εs] adv na hrbtu. aeroclub [aero'klub] m aeroklub m. ~si refl precenjevati se.Cui us ael scorsâts? Sotìe? (Tolazzi) aer ['aer] m → aiar. -iche adj zrakoploven. aerobus m. adulterin [adulte'rin] adj prešušten. 73-84) 2. deventâ ancje un imprest par meti ~ peraulis specialistichis e insiorâ il Coretôr Ortografic (SiF). spriditi. de biodegradazion dal carboni organic in condizions aerobichis. prvine sosednjega jezika v danem jeziku. aerolit [ae'r‫כ‬lit] m GEOL aerolit m. Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). fâ ~ prešuštvovati. letalski. metisi ~ zbrati se. aeromodelist [aeromode'list] m letalski modelar. Par chest si à decidût di clamâ adun in maniere straordenarie. ponaredba f. Chel che al mande vie la so femine e al spose une altre al fâs ~ e ancje chel che al spose une mandade vie dal om al fâs ~». zrakoplov m. ai Riçs di Udin. nezakonski. jentrant. cepelin m 2. vlačugarski. -iche adj GEOL aerolitičen. aerodinamicitât [aerodinamit∫i'ta:t] f FIZ aerodinamika f. aerografie [aerogra'fie] f ART aerografija f (z brizgalno pištolo). FIG pokvariti. prešuštniški. no rît (Bel). zrakoplov m. lunis che al ven . aerofâr [aero'fa:r] m letališki svetilnik m. aerofon [ae'r‫כ‬fon] m aerofon m. aerolinee [aero'linee] f letalska linija f. nasproti. aerobus [a'εrobus] m srednje veliko letalo. (Pa12/03). na. adulter. // lat. sestanek m. aeromecaniche [aerome'kanike] f aeromehanika f. adun [a'dun] adv skupaj. aerograf [ae'r‫כ‬graf] m ART brizgalna pištola f. vistût in gringule e cul anel di aur (Bibl-Let-Jacun). zrako.adstrât [ad'stra:t] m LING adstrat m. p adusût in adot) tr 1. Infat. aeronautiche [aero'nautike] f letalstvo n. gjinastiche aerobiche aerobna telovadba. Une gjernassie triste e adultare e cîr un segn (Bibl-Mt). letalo lažje od zraka.

aeropuestâl [aeropues'ta:l] adj nanašajoč se na letalsko pošto. afetivementri [afietiva'mentri] → afietivementri. špekulantski. distrigâ un ~ izvesti nek posel. ljubezniv. un ~ strac slab/ težek/ grd posel. afaristic [afa'ristik].. ma cuei la polente al jere za un ~ seri. aerostatic [aero'statik]. (Sg). Averbis di ~: ancje. ljubeznivo. ma come ~ gjenerose dai valôrs fondants di un popul e des sôs radrîs. pritrdilen 2. poslovnež m 2. zagata f. e pues dipendi dal numar di students iscrits . afanôs [afa'no:s]. degnevul. ljubezniv. pritrdilen. afarisim [afa'rizim] m nepošteno. ~ m poštno letalo. naklonjenost f 2. nagnjenje n. reč f. aerotaxi [aero'taksi] m aerotaksi m. MED aerosol m. aerodrom m. ai 15 di Fevrâr (Pa). brezobzirno poslovanjem špekulantstvo n. 2. cussì pierdûts tal lôr fuart ~. ljubezen f. (CoUd) afermabil [afer'mabil] adj zagotovljiv. La ~ e je piçule fra lis bestis (Bibl-FidiSirac). nežno. vrednost f. aerotraspuartât [aerotraspuarta:t]. ljubeznivost f. objekt m. nepošten. namen m.. afetuositât [afetuozi'ta:t] f prisrčnost f. apont. (ShW). 97-114) afat [a'fat] adv popolnoma. ljubeč. ben. vrednota f. aerostatičen. afirmacija f 3. letalstvo f. ['a:s]. nepošten trgovec m. al è ~ finît ves trud je zamanj. trpljenje n. -ive adj 1. ~ seri resna zadeva. a jere deventade siore (JM) afasic [a'fazik]. aerotechniche [aero'tεknike] f letalska tehnika f. afabil [a'fabil] adj priljuden. afezion [afetsi'on] f 1. atmosfera f. ['a:fs]) čebela f. aerotraspuart [aerotraspu'art] m aerotransport m. GRAM afermativen. (SiF 02/1) afermative [aferma'tive] f JUR potrditev f.. XI posizion: negazion: A = afermative (forme dal non no negative). al so cori ~ berlant tal silenzi de gnot. MED bolezen f. -iche adj MED afazičen. prijaznost f. -ose adj zasopel. pritrditi. aeroreatôr [aerorea'to:r] m aeroreaktor m. ljubeče. Al è l’areoplan plui strani che il cîl dal salon ~ di Le Bourget al vedi forsit mai ospitât. resna zadeva f. in chescj dîs il gno pinsîr ~ e ricognossint al svuale tai cimitieris (glesie). cence dubi (Pa/lenghe). In altris voris di scandai de produzion linguistiche. biel in pont. aerotraspuartâ [aerotraspuar'ta:] tr prepeljati z letalom. afabilmentri [afabil'mentri] adv prijazno. ki ga je mogoče trditi. mi àn disvoiât ~ dai miei lavôrs. sotsegretari pai afârs forescj podsekretar za zunanje zadeve. al è un ~ di fat dejstvo je. ~ civil civilno letališče. afeli [a'fεli] m ASTR odsončje n. afamâ [afa'ma:] tr → famâ. posel m. (glesie). zadevo. 97-114) afasiologjie [afa'zie] f MED afazija I studis di afasiologjie a puedin dimostrâ se une determinade regjon cerebrâl e je necessarie par un component dal lengaç (SiF 03/4. GRAM pritrditev f. važnost f.?? aerospaziâl [aerospatsi'a:l] adj zrakoploven. kupčija f. aerodromski. zrakoplov m. aferesi [a'fεrezi] f LING afereza f (opuščanje črke ali zloga na začetku besede). zadihan. pritrdilen. aerosolterapie [aerosoltera'pie] f MED aerosolterapija f. -ade adj prepeljan z letalom. aerostat m. priprava f. afermazion [afermatsi'on] f 1. ~ internis notranje zadeve. aerovie [aero'vie] f zračni koridor m. letalski prevoz. oprava f. letalski.aeropuart [aeropu'art] m letališče n. nol è apene metût in salf l’~ / che al capite un dotôr in chirurgjie 5. trditev f. aeroscop [aero'sk‫כ‬p] m aeroskop m. . potrditi. -iche adj poslovno brezobziren.J. ~ militâr vojaško letališče. -ose adj prisrčen. come il test pe ~ bilengâl (Uniud). zadeva f. afermativementri [afermative'mentri] adv trdilen. che a son leâts al svual dai avions (Pa).. afâr [a'fa:r] m 1. ljubeznivost f. pritrditev f. afetivitât [afetivi'ta:t] f → afietivitât. FIG predmet m. afekcija f. Une identitât riscuvierte che . aes 17 di sabide 13 ducj in place a Udin! . zasoplost f. afarist (pl afariscj) [afa'rist] m 1. Cun lôr a veve fat afarons. afetuôs [afetu'o:s]. disbratâ un ~ urediti nek posel/ neko stvar. un ~. E no si à di dismenteâsi dai dams che a divegnin propit de ativitât ~. vsekakor. Il fat che S. orodje n. afasie [afa'zie] f MED afazija f. afelij m. nežen. a lis) art a + lis. zadihanost f. afabilitât [afabili'ta:t] f vljudnost f. aerosfere [aero'sfεre] f FIZ aerosfera f. stvar f. prijazen. o sclabaci cualchi viers di pôc ~. afaron [afa'ron] m velik posel m. trdilen. vljuden. vprašanje n 4.. opravek m. problem m. vljudno. aerosol [aero's‫כ‬l] f FIZ. prijaznost f. prijazen. muka f. resna zadeva. zagotoviti. 3. afasiologjic [afazio'l zie] f MED afazija Il “panorame afasiologjic” al è incressût intai ultins agns dal Setante cui studis su la rapresentazion dal lengaç intai bilengâi cu la stimolazion eletriche de scuarce cerebrâl (SiF 03/4. -iche adj aerostatičen. afetîf [afe'tîf] → afietîf.(Leng) âf ['a:f] f (pl. aerostaticitât [aerostatit∫i'ta:t] f aerostatičnost f. aerorimesse [aerori'mese] f hangar m. aes ['aes] (t. aeropueste [aeropuar'ta:l] f zračna pošta. težava f. → intrant. aerostazion [aerostatsi'on] f letališko poslopje. špekulant m. afermâ [afer'ma:] tr trditi. aerostatiche [aero'statike] f aerostatika f. nol ves nissun disturp ~ ma dome problemis inte juste sielte des lenghis (SiF 02/1). aferent [afe'rent] ?? professors aferents . (La) 2. pritrditev f. (Macjeu) aerostât [aero'sta:t] m balon m. dal numar di professors aferents (SiF 02/1. 209). di un At di Intese che al torne a ~ i principis e i impegns promovûts dal Progjet. afermatîf [aferma'ti:f]. afan [a'fan] m težko dihanje n. che fin lis robis cence vite a scomencin a fâur dam. Tal cjadalan di fondazion dal ~ militâr merecan di Davian. aeropuartâl [aeropuar'ta:l] adj letališki. afetuosementri [afetuoze'mentri] adv prisrčno. aerospazi [aero'spatsi] m zrakoplovstvo f. epûr al jere un omp prudent. Son cussì fûr cul cjâf.

privržen. potrdilo n. afirmâ [afir'ma:] tr (po)trditi. naval m. afietivementri [afetive'mentri] adv strastno. ma a son indoeuropeans.. afietôs [afie'to:s] adj prisrčen. afidament [afida'ment] m 1. Par chel che al inten la ~ al vôt. zakup m. e ~ dal fiort une vore font di Bra Viken (CoUd). najemati.. (Pa) Afgane [af'gane] f Afganistanka f. mučiti. bridkost f. ~ m najemnik m. no podeve fâ ~ ni suntun miedi e ni su altri personâl sanitari. 2. ljubeznivost f. poistovetiti se. simpatija f. afituâi. vê in ~ alc. dafonz. oddajati v najem. afidabil [afi'dabil] adj zanesljiv. dotok m 2. množica f (ljudi). ~ m pritok m. uresničuje se). afonie [afo'nie] f MED brezglasnost f. strasten. prijaznost f. zaupanja vreden. zaupanje n. aforisim [afo'rizim] f → aforisme. la funzion di riclamâ chê trimende realtât storiche. afit [a'fit] m najem m. ~ definitîf dai lavôrs a la imprese "Alpe Costruzioni Srl" di Udin. 47-59). izročanje n. La cuantitât di FB1 e je stade misurade cuntun sisteme comerciâl di cromatografie di ~ (Fumitest Vicam). Se i patriarcjis venezian a vessin vût un fregul di ~ pe lôr glesie (Natisone/furlanis). afidabilitât [afidabili'ta:t] f zanesljivost f. za fa 2 agns. naval m. izročanje n (zneska ipd. (Pa 04/07) afresc [a'fresk] f ARS freska f (na presno slikana podoba). aflizi [a'flidži] (afliç [-'it∫] / aflîç. aforistic [afo'ristik]. sorodnost f. → contindi. teorie de ~ teorija zanesljivosti. kaj. Ultims par cualitâts pastorâls. . ~si refl zanesti se. čustveno. nežen. par ubidience e ~ . ~si refl 1. afliç [-'it∫] / aflîç. a cjase di Alberto Della Ragione. alc zanesti se na koga. 31-45). (Natisone/miti). najemen. naklonjenost f. aflizion [aflitsi'on] f žalost f. afolâ [afo'la:] tr napolniti. v zakup. množica f (ljudi). afinâ [afi'na:] tr 1. (splošno) uspeh m. “Ararat”. par inteligjence. afrescjâ [afres'qa:] tr ARS poslikati s freskami. aforizem m. ma il ministri cumò al è masse impegnât a fâ concorince ai “marines” merecans te vuere dal ~. FIG) podobnost f. afidâ [afi'da:] tr zaupati (komu kaj).. izpopolniti. afon ['afon] adj brez glasu. afni ['afni] m KEM hafnij (Hf). (t. nežnost f. ljubezen f. jedrnat. afietîf [afie'ti:f] adj 1. nagnjenje n. dongje Gjenue. afositât [afozi'ta:t] f soparica f. al à aprofitât Triest che. afolament [afola'ment] m gneča f. par viodi se tra i doi si podeve cjatâ cualchi ~. navezan. a fin che [afin'ke] co da (bi) (namenilno). sorodnost f.afezionâ [afetsio'na:] tr spoprijateljiti. zvest. vzeti v najem.(Pa 02). cemût che si à dite dai afgans. afinitât [afini'ta:t] f 1. in plui il progjet des bariduris pare claps al varà di vignî disvilupât secont de teorie de ~ (“Reliability Design”) (SiF 03/4. Daspò da lis aflatossinis a son stadis scuviertis une vore di altris micotossinis (SiF 02/1. vê ~ par nekaj/ nekdo biti nekomu pri srcu. (CoUd). ljubezniv. zakupnik m. afonija f. potrditi se. (Pa 04/06). (Bel) 2. aflizis. par sconzurà afolaments discomuts. afluent [aflu'εnt] adj pritočen. cjapâ ~ par un čutiti nekaj za nekoga. di passaç (Pa 06/1). Afganistan [afganis'tan] kr. pritrdilo n. (Pa) afolât [afo'la:t]. L'~ al è circondât di monocromiis cun senis de creazion di Adam e di Eve e dal pecjât origjinâl. afonz [a'fonts] adv → fonz. afrescjist [afres'qist] m ARS freskant m. brusiti 2. pritekanje n. (Pa 02). zagotovilo n. che al veve un sens afirmâsi come latins o romans (La). olmant la mancjance di cualsisei limit. (La 05/12).(La 04/11).(CoUd) 2. tal so cjalâ ~ . e nô oms o sin incuilins. žalovanje n. ~ che e sa di integralisim. afgan [af'gan] adj afganistanski. afluence [aflu'εnt∫e] f 1. afietivitât [afietivi'ta:t] f čustvenost f. afietosetât [afietoze'ta:t] f prisrčnost f. afiet [afi'et] m čustvo n. afiniteta f 3. l’~ di une intiere valade. fâ ~ sù cdn. afirmâsi [afir'ma:si] m udejstvovanje n. a un film di fantasie. PSIH afektiven. čustven. dulà che amôr e ~ si incrosis un cul altri. nagnjenje n. african [afri'kan] adj afriški. (SiF 02/1). che al à stimât plui di 7 mil vitimis te vuere afgane (Pa 03/11). afektivnost f. podpreti. afitâ [afi'ta:] tr 1. aforisme [afo'rizme] f izrek m. (Pa 2002). trpinčiti. zagotovilo n. La pluralitât des lenghis no inderedie l'~ di un Impêr universâl unic (Pa). Une tiere uniche ancje par resons afetivis. udeležba f (npr. equilibri e cussience madure (Pa 03/2). oddati. I organizadôrs a consein di sielzi i dîs di vore pe visite. vuere dal ~ afganistanska vojna. so afezionât colezionist. afektivno. p aflizût in aflit [-'it]) tr (u)žalostiti. pridobiti (koga). Il trafic des feminis che a vegnin dal Sudest asiatic al smire l’Americhe dal Nord. malaiìis che a aflizin la umanitât. (Bel). pritrditi. dajanje n. . che al vîf la dimension de ~ cun discrezion. naostriti. di tantis fameis. la partecipazion plui alte si le à vude a Premariâs (Onde).i m Afganistan m. (Scf). afezionât [afetsio'na:t]. afituâl [afitu'a:l] adj najemniški. Te Bibie Diu al diclare che la tiere e je sô. ostriti. prijateljski. afossament [afosa'ment] m izkop jarka. fintremai cuant che al torne a Rome tal '44. uresničitev f (potrjuje se. Pai obietîfs pui grancj si scuegnarà fâ ~ su lis autoritâts publichis (Pa). jamstvo n. izboljšati. aflatossine [aflato'sine] m KEM aflatoksin m. par chel che al sarà. FIG izostriti. Dal rest purpûr il regjissêr Atom Egoyan al à afidât. chel furlan. (BelAlci).). -ade adj nabito poln. cjamare di ~ (Sg) najemniška soba 2. najeti. (La 05/7) afidavit [afi'davit] m JUR afidavit m (garancijsko pismo). čuten. Si è rivâts al procès no parvie dal lôr rapuart ~. nagnesti. vzbuditi ljubezen. v volitvah). soparnost f. 2. -ade adj vdan. duhovit. -iche adj aforističen. Un om di Dolegnan al leve a menâ l’~ al paron che al stave a Puçui. i talibans no son araps. → fin I. al à superât i ultins intops par ~ cun fuarce la sô primazie. par virtût. presi di ~ ljubiteljska cena f. KEM afiniteta f. la preocupazion. afiliazion [afiliatsi'on] f JUR afiliacija f. afirmazion [afirmatsi'on] f potrditev f. aforistichementri [aforistike'mentri] adv aforistično. ~ Afgan Afganistanec m. altri sistem par ~ la capacitât critiche dal frut (Pa).

prime di sposâsi a dedicavin la proprie pipine a la dee ~. -ice adj voden. grlo n . mirna voda. ~ glaçade snežni metež. tal fâ l’agadorie par gjavâ l’umiditât dal mûr che al veve çoncjade la lidîs maestre di chel len 2. agan [a'gan] m → vagan. ki se kujajo (zaradi slabega vremena). čarovnica f. (Pa 02). ~ di bevi pitna voda. movi lis aghis sul cont di une cjosse Si capìs che a Triest il parlamentâr no si è riscjât a movi lis aghis sul cont di une cjosse fate a pueste par scjaldâ il lat de fassistarie di ventilà. BOT (bolj običajno agace) akacija f. -ose adj MED aftozen f. poce di ~ mlakuža f. agarizât [agari'dza:t] ?? Invezit doprant tampons di teren agarizât e piçulis modificazions dal aparât. Cuissà che nus capiti d’incuintrâ une Agane” mi diseve ridint. vila f. agarole I [aga'r‫כ‬le] f 1. vdrtina f. agarûl [aga'ru:l] m letoviščar m. vê in bocje l’~ skomine imeti (po čem) 2. aftôs [af'to:s]. (Pa 04/07). agamic [a'gamik]. aghe ['age] f 1. (mediacastions. potok m. spolno dražilo n. e torne a ripiâsi e si rimpine cuntun pas plui lizêr (Natisone/furlanis). ~ m afrodiziak m. africât [afri'ka:t]. li dal Conservatori o vin organizât dai ’seminaris sul repertori musicâl ~ vierts pal public (Pa). lis agarolis. agadorie [aga'd‫כ‬rie] f → agadôr. -iche adj BIOL nespolen. (bolj običajno aghegole) pršavica f (dež). i gustâs lis cenis. 31-45). afriški.com/nuova_pagina_2. vlaga f. (praxisfriuli). iche adj afroazijski. passant par ~ 3. africanistiche [afrika'nistike] f afrikanistika f. al jere compagn dal diaspro e de ~ rosse. lis deitâts in muse dure / i agarûi al fogolâr dame. bistvo n. morje ipd. agaragar m (želatina iz alg). reka f. agadorie f ) m 1. Tal doman a soi lât a tirâ le ~ sante a mê sûr. agape ['agape] f REL agape f (obredni obred prvih kristjanov s pogostitvijo revnih). na tej in oni strani Tilmenta. razpoka f.. Afrodite [afro'dite] f MIT Afrodita f. agaçon [aga't∫on] m (močna) rosa f. afront [a'front] m napad m. il morâr. jarek m. mezga f. ~ di narant oranžada. Al è stât presentât a Rome il rapuart anuâl sul stât des aghis balneabilis dal stât italian. ~ frescje sveža voda. agamičen.) izrez m (na obleki). bivanje n. greben m. il filistrin. jarek m. vila f. dulà che frute o mi bagnavi tra i siei claps inte sô ~ sclete (Natisone/furlanis). ta cjase mortuarie (sf). aghis teritoriâls teritorialne vode.(Pa). tirâ dentri la ~ vodo napeljati v hišo. najada f. Ma dilunc un piligrinaç al sepulcri de martare ~. la palade. Jo o voi indenant a piturâ l'~. odtočna cev f. voda f (jezero. tok m (vode). agadôs [aga'do:s]. un grop di associazions impegnadis in ~ (Pa). Afriche ['afrike] kr. agaç [a'gat∫] m 1.chel des feminis africanis al è destinât in Europe. ~ te pupule krč v meči. (Pa 03/5) 3.i f → Aghite.). afro ['afro] prvi del v zloženkah afro-. FIG voda f.htm). golt m. Bepo cence suspiet a’la viôt / e ~ fra tantis la crôt. a Catanie (La). grlo n. neizkvarjena voda. (infoanziani. al è stât pussibil concentrâ i propagui (SiF 02/1. Afrocubane [afroku'bane] f Afrokubančanka f. ~ sclete čista. izvarek . afrometer [a'fr‫כ‬meter] m afrometer m. Agamemnon [aga'memnon] os. termalna voda f. afroasiatic [afroazi'atik]. ~ basse oseka f. ~ alte plima f. si viôt che al à di vê plene la cjanive di scjaveç e di agarolis. agace [a'gat∫e] f BOT (t. -iche adj afrikanističen. -ache adj spolno dražljiv. agaçâl [aga't∫a:l] m → surtum. BIOL agar m. (BrLi). dežek m. ~ risultive studenčnica. voda f. jarek m. (vino) pátoka f. agamija f. I sistemis plui cognossûts pal tratament des aghis refluis a son i procès a pantan atîf. Triest e la cueste furlane (aghis teritoriâls venezianis) (Natisone/furlanis). Fer achì suntun pît o cjali cence mans ~ muarte ~ fuarte vuarbe platade (lacomugne). ~ muarte tiha. vlažen.it/archivio/notizie1pag/64. aghis balneabilis vode primerne za kopanje. cena (Pa). pijača f (mleko. korito n. (raz)žalitev f. al vûl dî che il bocâl par umiliâ l’agadorie no ti mancjarà → garat 4.). (bolj običajno agaçon) (močna) rosa f. limfa f. robinija f. afroamerican [afroameri'kan] adj afroameriški. ~ m African Afričan m. 73-84). cologne) KEM voda f. agâr [a'ga:r] m (redko) brazda f. podopo al è di paiâ la locande. Afroamericane [afroameri'kane] f Afroamerčanka f. ~ plovane deževnica. patatis agadacis. afrikata f. passâ la ~ 5. (O) 4. In fevrâr il soreli al va par ogni ~. al jere stât lui. lis cuais no van simpri par chel ~ ne gre vedno vse gladko. moker. di pôc a vevin tirât dentri la ~ (MazzonIol) 2. ~ pudie žveplena voda f. agadiç [aga'dit∫]. agarole II [aga'r‫כ‬le] f letoviščarka f. agagn [a'gañ] m krč m. afte ['afte] f MED afta f (vrsta ustnega ulkusa). FIG (šalj. robinija f (Acacia). africanistic [afrika'nistik]. soteska f. ~ misclice slana voda. hudournik m. ~ corint tekoča voda. aghis refluis odpadne vode. agaç) akacija f. su la rive dal Tiliment. agate ['agate] f → aghite.. afrocuban [afroku'ban] adj afrokubanski. Africane [afri'kane] f Afričanka f. Za fa cualchi mês. i goloseçs 3. ranitev f . chel rapuart di armonie cun nô e cul mont che nus covente plui che no la ~ di bevi.. menâ il cjâr par ~ hoditi kakor pes okoli vroče kaše. daspò l'~ dal ciment. che a son elements vivûts te nestre realtât. plene di pins maritims e parfìn une fontane di ~ risultive. ~ m Afroameričan m.i f Afrika f. dicà dilà da la Aghe levo in desno Tilmenta. -ose adj voden. agane [a'gane] f MIT nimfa f. Il sun ~ palatâl sort (Il sun des peraulis talianis cinema. agave ['agave] f BOT agava f (Agave).i m MIT Agamemnon m. -ade adj LING sun ~ zliti glas. ~ sante blagoslovljena voda. agadin [aga'din] m 1. agamie [aga'mie] f BIOL nespolno razmnoževanje n. pršavica f. (Bibl-Apoc).deuteronomi) 2. letoviščarji ob ognjišču. premočen. (t. vlaga f.htm) agaragar [a'ga:r] m KEM.Lis Aganis a son lis striis che a stan tai çondars su la aghe dal Citon. kava ipd. afrodisiac [afrodi'ziak].) goltanec m. → agarûl. La stradele. FIG (šalj. i vôi sbeleâts e ~. Agate ['agate] os. ~ m Afrokubanec m. sokrvica (bolj običajno aghiç) f. obiskovalec m toplic. obiskovalka f toplic. izžlebitev f. izdolbina f. agadôr [aga'do:r] (t. ma e fo ancje obleade a sapuartà che tra Fiume. → dituart. Jo o fasei une arcje di ~ (Bibl. → scjaveç 2. razor m. vodna vila f. moker. (SiF 03/4. ~ di limon limonada f.

I siei temis a son stâts la resistence. ~si refl strokovno se izpopolniti. agjevolâ [aăevo'la:] tr 1. ščuvati. spandi la ~ scati. gibčnost f. Mê ~ a no veve pipines come chês di vuê (sangiorgioinsieme) 2. življenjepis svetnika. pomoč m. l’~ causâl dal cancar dal cjastinâr. → sgnape. tekočina f. f Agata f. a gambiave colôr parcè che sot al coreve l’~ come sanc 3. drugače kot večina. agencija f. vihteti. dejavnik m. la ~ cidine e fâs la gran ruvine tiha voda bregove dere. vznemiriti se. mezga f. agjitazion [aăitatsi'on] f 1. prepoten. filiala f. (Sg) 8. agjografie [agjogra'fie] f REL hagiografija f. okretnost f. (Bel). vznemiren. agent m. ažure. bêçs come ~ F denarja ko dreka. agent m. odgoditev f (npr. spraviti se na tekoče. razgibati 2. Te tjerce: opal. POL agitacija f. 13 te cuarte file: aur. agjenzie [aăen'tsie] m 1. gibčen. Si à podût cussì fâ un belanç sui prins trê agns di funzionament di chest regjim di ~ che al interesse i automobiliscj de nestre regjon. FIG gnoj m. MUZ agitato. il rock. o salocor di cualchi malade magari par lâ a spandi la ~ (lacomugne) 9. a vedin rivât a scridelî la “uficialitât” de interviste. odgoditi (npr. agens m. razburjen 3. razgibati se. agjitadôr [aăita'do:r] m agitator m. almancul tes agjografiis tradizionâls. A rustirin l'~ di Pasche sul fûc (Bibl-Cron). pot m. netâju dai strafaniçs e des sprofumadis dai storics e dai agiografs. si pues domandâ la concession de tessare di traspuart ~ a trê cundizions: 1. ~ di rosis. agjornament [aăorna'ment] m 1. ravnati. FIZIOL voda f. -ade adj z olajšavami. al bastave il bonodôr di pan fresc par fâ vignî la ~. stresti 3. prilagajati se (času). jessi in brutis aghis znajti se v neugodnem položaju. seje). (Pa 02) “Agenda 21”. prodajalec m. 4. preložitev f. un fornel di ~ naprava za žganjekuho. 9). Il dsRNA come ~ causâl de ipovirulence. (JM). fâ vignî la ~ in bocje komu delati skomine.) srečati/ najti . dnevni red. biti na tekočem. ~. agjograf [agjo'graf] m REL hagiograf m. agjis. okreten.. agjissis. 3.// < neolat. agitacija f. del(ov)ati. Salacôr parcè che Francesc a an rivât a dumiesteâlu. telesnost f. agne ['añe] f 1. scalnica f. 9). (lacomugne).. razburkan 2. ametist. butâ ~ sul fûc vodo na ogenj vreči. parvìe che al veve agjît par legjtime difese (Friulinelmondo) 2. vzburkati. jessi resident (CoUd). agenda. trgovski pomočnik m. agjornâ [aăor'na:] tr 1. nemir m. BOT limfa f. PROV La ~ e il fûc a stan in pôc lûc . (manj običajno gnagne) teta f. izpopolnjevanje n. nemiren. razburjenje n. bencin m. a son propit lôr chei che a mostrin plui grande ~ e flessibilitât mentâl tal imparâ lis lenghis. aghedivite [agedi'vite] f žganje n. spretno. cenonê da un negozi il prin ~ . Al si sentave sul çoc o su la plante apene taiade. mokrota f. agjevolât [aăevo'la:t]. ukrepati. come se cirî lis feradis dal benandant e il fat di no cjatâlis al fomentàs la sô ~ (Mar) 2.m. -iche f REL hagiografski. (SiF 03/4. (po)tresti. agnel [a'ñεl] m jagnje n. . cuintri ~ FIG proti toku. Agjenzie di informazion obveščevalna agencija. agjevolazion [aăevolatsi'on] f olajšava f. (SiF 02/1) agjitâ [aăi'ta:] (o agjiti) tr 1. lajšati 2. ~ di bonodôr parfum m. razburiti. a vuarî des aghis di stomi 7. agherase [age'raze] f KEM terpentinovec m. FIG splošno ime za starejšo žensko. p agjît) it 1.// < lat. poslovalnica f. ~ cologne kolonjska voda. agjî [a'ăi:] (agjîs. znoj m. aquavitae aghegole [age'g‫כ‬le] f pršavica v: fâ vignî la ~ sliniti se po čem. (SiF 03/4. O feveli de Rerum Novarum (1891) e des edizions agjornadis. a patissin la scjarsetât di aghe potabil par meti in vore i principis stabilîts de “Agjende 21”. stavka f. agjornât [aăor'na:t]. dopolnjevanje n. snov f. sokrvica. razburkati. agjil ['aăil] adj 1. dopolnitev f 2. agjilmentri [aăil'mentri] adv okretno. FIG živahen. dut intune ~. sejo). preglednik m. il balon. dut in ~ popolnoma premočen. TRG nameščenec m. devterijev oksid D2O. posrednik m. in ce pîts di ~ che o sin v kakšne vode smo zabredli. zastopnik m. uren 2. terpentinova esenca. lâ cuintri ~ FIG plavati proti toku. opazolavec m. aghite ['agite] f MIN ahat m. nemir . 2. urnost f. E l’arbul al butave fûr il so ~ (Mar) 2. ancje midiant colegaments informatics e telematics (Provincia). aghiç [a'git∫] m 1. agjetivâ. In grant secret al sta par jessi completât a Arak l’implant di produzion de ~ pesante (Pa 06/1) 6. Quadragesimo Anno (1931) (Bel). protestno zborovanje n 3. La galarie e ven scuindude tra altris fabricâts ai ispetôrs de “Aiea” (l’~ atomiche dal “Onu”). ~ atomiche dal “Onu” atomska agencija ZN. pretresti. ~ pesante težka voda. curiose e cuintri ~. Plui che un agjent imperiâl mi someave un cjaçadôr di misteris. (SiF 02/1) 2. učinkovati. dnevnik 2. ~ causâl MED vzročni dejavnik. tvar(ina) f. pretres m. vznemiriti. mezga f. (Bibl-Esodo). pretresati. seč m. onis e.[aăeti'va:] tr → adietivâ-. dut in ~. Aghite ['agite] os. preložiti. -ade adj 1. opravnik m. urin m. lâ ad ~ cul zei vodo v morjo nesti. FRAZ meti ~.(Ta). policaj m.lci) aglutinazion [aglutinatsi'on] f LING aglutinacija f. agjent [a'ăεnt] m 1. agjografic [agjo'grafic]. razgibanje n. mahati. vlažnost f. agenda. dobro obveščen. O publichìn la interviste che la ~ di informazion dai ladins dolomitans (Pa 03/8) 2. ažurirati. ~ nanfe ekstrat iz oranžnih cvetov. vznemirjenost f. FIG vlaga f. podružnica f. salte fûr un ~ pestilenziâl. lassâ che la ~ a cori pal troi. agjitât [aăi'ta:t]. e che si spostin ~ tra la realtât cognossude e che virtuâl des . TEAT igrati. (ProvBr). A mieç sium si sprofondin tal ~. nastopati.. agencija f. tignîsi agjornât ostati. (Pa 06/1). agjetîf [aăe'ti:f] m → adietîf. ažuriranje m. cussì di rivâ a vê un contat plui ~ cui intervistâts (SiF 02/1 ) agjilitât [aăili'ta:t] f 1.i. delovati 3. agjende [a'ăende] f 1. faktor m. dut passât par une cjalade militante. dopolniti. stresti se. pomagati verifichis indiretis o ~ verifichis diretis. pisec življenjepisov svetnikov. močno poželiti kaj. (Pa). un esorcist o un strion. hitro prilagodljiv. ažuriran. beležnica s koledarjem. -ade adj 1. posodobiti. agjitabil [aăi'tabil] adj FIG občutljiv. živahnost f. dut sot ~. sok m. agjetivazion [aăetivatsi'on] f → adietivazion. strasten. razburiti se. ugoden.. cui braçs crevâts de fadie. bistrost f. bister. cjatâ l’~ pascâl (carn. la leterature pai zovins. izpopolniti. živahno. prilagoditi. informacijski urad. (CoUd ). ~si refl (po)tresti se. 2. le â onzude di ~. spraviti na tekoče. ~ che a côr no puarte sporc ??. vznemirjenje n.

vôs buine sevi di consolâ che di contestâ te realtât agrarie furlane (La 04/3). neopredeljen (verska.i. o dal bosc dal amì agricultôr o compradis intune see o intune ~. che i insiums nus disin alc di impuartant sul cont dai nestris istints (ses. (Leng). di ~ Marie Diana di Udin. -ade adj poslabšan. Zuan Batiste Cavedalis al studià a San Vît. pandi un/l’~ zahvaljevati se. -iche adj 1. E je une ~ tai confronts de famee de bande dai “mass media”. (IT Agnese) Neža f. (GP) 2. Lis peraulis di ~ dal arcivescul di Udin. sicu sacrifici pal (Bibl-Numars). i. biti zavezan. HIST agonalen. kmetijski. (t. se al vûl vivi di riflès. (Pa 04/03) agravece [agra'vet∫e] f naložitev f. agnosticisim [añosti't∫izim] m 1. od Agnul) os. chest regâl o viôt za che lu agradîs. poslabšanje n (npr. odobrenje n. viers chel soreli che cumò i somee crût dal par de aghe. tekmovališče n 2. cu la sfide direte de fole tal ~ popolâr. Lune lunete sierade in cjamerete l'~ a sunâ la Madone a predicjâ il Signôr (sangiorgioinsieme). boj m.) angel m. agonâl [ago'na:l] adj ŠP. l’~ custodi angel varuh. KEM agregacija f. ugajati. al è un groput di cjasis vecjis. ingrumâts e agravâts ta chescj ultims agns. E je une cualitât di agnolots. blagovolitev f. agose ['agora] f ?? Jo o rivai a viodi chê ardinte saete dal zovin Cupît disfredâsi ai virtuôs rais de agose lune (ShW) agorafobie [agorafo'bie] f PSIH agorafobija (strah pred odprtimi prostori). agnelade [añe'lade] f belato di petto. ljudska skupščina f (v Atenah). agnolot [año'lot] m (it. Difat il sacrifici plui agradît a Diu al è l'amôr concret viers il prossim (Ponte) agrafie [agra'fie] f MED agrafija f. agon [a'gon] m 1. f Angela f. kmetijstvo n. agns e ~ mnogo leta. ceniti. → Engjadine. spojitev f. ki ima na vrhu nagrade. pa la cuâl nissun gjerarche o gjerarcut al acetarà che un laic cence autorevolece. propit par rapresentâ dut l'~ dai citadins dal prin al ultin (Sclese). POL) združitev f. poljedeljstvo n. bons. Come lui cuant che si jere agregât ae »Garibaldi« (PauluzzoN). Agnês [a'ñe:s] os. plens di un dolç romatic. calaran lis agravecis / il cumierç al flurirà agregâ [agre'ga:] tr pridružiti. Consorzi ~ kmetijski konzorcij. priznati. Si sa che une ministrazion provinciâl no po risolvi ducj i problemis. poostritev f 2. agnul ['añul] m angel m. Agnule ['añule] os. (CoUd). dobro. (Bel). Facoltât di Agrarie agronomska fakulteta. tu eno z drugim nima nič. un agnel di anade cence taris. lâ vie cui ~s Agnulut [añu'lut] (demin. Dopo agns e ~ di cjacaris. un ~ di prin sium angel dobrote. ai 17 di Jugn al è stât elet Dean de Facoltât di Agrarie de Universitât (SiF) 2. chê code no va su chê ~ to s tem nima nobene veze. sprejeti. všeč.(lacomugne) agressôr [agre'so:r] m napadalec m. lepo sprejet. la cognossince de realtât plui cu la compulsazion dai libris e cu lis discuisizions fra i esperts che cul contat. la gaudie de passude agnele [a'ñεle] f jagnijica f. odobriti. ma la tradizion di fâ fieste cun solenitât a Sante ~ (rotec. agonie [ago'nie] f → agunie. obtežiti. gratis. Il Friûl al varà di jessi ~. par prudelâ la riforme agrarie (Pa). agratis [a'gratis] adv zastonj. realtât agrarie kmetijska stvarnost. che di sigûr nissun al sa cuant (joannis). l’~ de pâs angel miru. kmetijska trgovina. spoštovati. agrari [a'grari] adj poljedelski. agrât [a'gra:t]. (BrLi). zahvalen. zvišati (kazen) 2. fatis su une vore di ~ in daûr. Tai agns e deventà sede dal Consorzi Agrari Provinciâl. che a vegnin dal zardin o dal ort di cjase. E l’~ al varès di vê il so rituâl cul stes dirit de fede. che e je une robe vergognose. dolga leta. stâts di ~ agregatna stanja. dobrodošel. In cjase al regnave l’odio pai predis e l’~ o indiference. (CoUd). -ade adj hvaležen. združiti. ma al è il stomi che lu sburte a ~ la ombrene.) KUL testenine z mesnim nadevom. agrafe [a'grafe] f krempelj m. vê ~ (manj običajno savê ~ ) biti hvaležen.i. sprejet. agrarie [a'grarie] f 1. obremeniti. kopičenje n. ~ adj JUR obtežilen. agradî [agra'di:] tr blagovoliti. La cuestion e fo puartade in Assemblee e par votazion e fo decidude la ~ di Vignesie al ream di Carlo Alberto. agnostic [a'ñostik]. (La 04/4).i m ??(IT Angelo). brezplačno. jessi ~ biti hvaležen. I autôrs a pandin un ~ a ducj chei che a àn judât par chest lavôr (SiF 02/1) agravâ [agra'va:] tr 1. cetantis casarmis e ancjetancj grebanos dal “Demani militâr” a son daûr a passâ in dite ae Regjon Friûl-VJ e ai Comuns. JUR poostriti. hvaležen. z veseljem sprejeti. agora ['agora] f HIST trg m. obremenje. agravant [agra'vant] m JUR obremenilna okoliščina f. agnorum [a'ñ‫כ‬rum] m pl → agnorums. leta in leta.htm) agnolesse [año'lese] f REL angelica f. napadalnost f. naložba f. (Pa 05/05). leta in leta.it/SAgnes/santa. agregiranje n. . rad videti. un cjap di agnolessis / devotis di Marie. -ive adj agresiven. bolezni). scuele di paruchîr e magazin (CoUd).. PROV I fruts e i cjocs e àn simpri l'~ custode cun lôr (proverbifriulani). (Mar) agradiment [agradi'ment] m zadovoljstvo n. obremenilen. ~). . Pietro Brollo (istitutopiopaschini) agradît [agra'di:t]. povečanje n. odobravanje n. dolga leta.(Pa). ljub. -ide adj prijeten. agression [agresi'on] f napad m. sicu sacrifici intîr e une ~ di anade cence taris. privoliti. HIST agon m. ~ al è stât ancje il fondadôr de Union dai Scritôrs Furlans. napadalen. povečati. (ž. politična). janjka f. agresija f. FILOZ agnostičen 2. cul contrast. agravât [agra'va:t]. stât ~ agonijsko stanje. potrditev f. agnorums [a'ñ‫כ‬runs] [a'ñ‫כ‬rums] mpl mnogo leta.(Pa) agressivitât [agresivi'ta:t] f agresivnost f. un regâl dai plui ~s.. toplo. tekmovalen. od agnul) m angelček m. agora f. politična). davek m. ~ m hvaležnost f. m (IT Angelino). Agnul ['añul] os. FILOZ agnosticizem m 2. (Pa) agnulut [añu'lut] (demin. FIG tekma f. e cu l’~ imperdonabil (Bel). FIG il pâl dal ~ plezalni drog. tant la machine lu stave partant ator ~ (Ta). agressîf [agre'si:f]. di dut chest us varai ~ .zelo prijaznega človeka. agravament [agrava'ment] m 1. agregazion [agregatsi'on] f 1. Il lôr steme: un diaul ros che al svole ~ sul fonts celest dal cîl. ~ m agnostik m. ~si refl poslabšati se. agresor m.. -iche adj agonijski. čislati.(Bel). agonic [a'g‫כ‬nik]. riforme agrarie agrarna reforma. neopredeljenost (verska.

lâ par ~ iti po vodi. agunisim [agu'nizim] m borbenost f (športna). aiaresse [aia'rese] f BOT borov (Acer platanoides). ~ intensive intenzivno kmetijstvo.. cun gran ~ na veličastni način. Ma in timp di slargjade modernizazion. arija f. Il piçul ~ nol ten la blave a cjase sô. pôi e aieressis che a slargjin il lôr ombrenûl. aial ['aial] vpr. Aimariis [a'ine] f nevihta f. ailuros “maček” in fobos “strah”. jessi dut in ~ biti vse na nogah.// < gr. velika gneča. (t. poljedelski. agrest m → grest. poljedelski” sln. corompi l’~ odišaviti zrak. agro. a rivarin a Cesaree il re ~ e Berenice (Bibl-Az). Italie. agrituristic [agrotu'ristik]. agonija f. come dongje un malât in ~ kakor pri bolniku v smrtnem boju 2. Cualchi dì dopo. aiarin [aia'rin] (demin. BOT česen m (Allium). (.. Di in chê volte al 2004 i câs di Aids in Friûl Vignesie Julie a son stâts 431. spodleteti. ah ['a:] int ah! ahi ['a:i] int joj! ai ['ai] art a + i: nol è indreçât dome ai furlans (Pa) ai ['ai] E1 od vê: dai films che o ai viodût od filmov.mediateca-codroipo) 4. ma l’~ des Cavennes al è un ~ di salût je zdravo podnebje (zdrav zrak). puâr salvadi) m 1. agricul [a'grikul] adj kmetijski. Cemût aial tacât a interessâsi di Pasolini e par ce. ANT igralec pri starih grkih. ~ salvadi vinograjski luk (Allium vineale). angunie) f 1. agrologjie [agrolo'ăie] f agrologija f. aiaron.. Firme a Lussemburc e a La ~ dal At unic european cun che i dîs Pais membris (retecivica). agronim [a'gr‫כ‬nim] m agronom m. A rapresentin une sorte di oasi ciprès drets. obraz m.it/istituzionale/ giunta/allegati/friulane. (Provincia) Aidussine [aidu'sine] kr. aiarôs [aia'ro:s] adj 1. izgled m. (La 06/1). poljedelski” sln. ~ di lôf čopasta hrušica (Muscari comosum). (Furlanist). a rivìn dongje un flum.i m BIBL Agripa f. ma un ~ al soflave net aiaron [aia'ron] (akreš. malâts di ~ oboleli za aidsom. ~ m 1. aiarìn. aiarut. klen m (Acer campestris). → vint 3. obl. La Italie e à un “Albo dei prodotti di montagna” par promovi il setôr ~ des monts. kmetovalec m. vihar m. indenitât compensative (Pa 03/4). -iche adj tekmovalen. aiar I ['aiar] (redko aer) m 1. -iche adj nanašajoč se na kmečki turizem m. robis par ~ stvari. FIG zdolgočasen.i f Ajdovščina f. aiar II ['aiar] m BOT 1. ki so šle po zraku. dâsi ~ delati se imenitnega 5. aì [a'i] adv (redko) da. tecnologjiis agroalimentârs).. Dipartiment di Biologjie e Economie Agro-Industriâl. agunist [agu'nist] adj borben. e sarès stade une altre zornade di canicule e di un cjaldon. -iche adj agronomski. veter m. agronomska znanost. borbeni 2. de aghe . Fra i interès dal Nestri si po zontâ ancje l’~. podnebje n.. ~ consumât slab zrak. No come i gjornaliscj ducj entusiascj de prime direte di une ~ di un Pontefice. agri. (regione. che no à pierdût il so sflandôr nancje in cheste stagjon di ~ (BelAlci)// < gr. agronomija f. agricultôr [agrikul'to:r] m kmet m. lep 3. ki sem jih videl. cence un fîl di ~ (bassafriulana). la cjavace dal ~ . Duncje: in ~ intensive il cost di conduzion di un teren di 5 mil mq semenât cul mais al va a 460. sul ~ dolç e amâr di une vilote. agronomie [agrono'mie] f nauk o poljedelstvu. na prostem. FIG) ozračje n. ja: “vêso capît?” “aì” aiade [ai'ade] f česnova omaka f. mangjâ ~ FIG razjedati se (biti premalo poštovan). aier ['aier] m → aiar. (GP) agunie [agu'nie] (t.fvg. zrak m. obl. 69-81). ailurofobie [ailurofo'bie] f PSIH ailurofobija f (strah pred mačkami). dut il mont gnûf al zire ator di chest casselot discognossût. (Pasolini) aìne [a'ine] f ANAT členek m. gambiâ l’~ zamenjati okolje.. jutoris agroambientâi. daspò al à cjacarât l’~ Enos Costantini agronomic [agro'n‫כ‬mik]. (Pa 04/02) Agripe [a'gripe] os. agriturisim [agrotu'rizim] m kmečki turizem m. ~ ! si partis ! Aids ['aids] m Aids. zračen 2. deriv. Universitât di Udin. ae cualitât dal ~. gleženj m.a son lis consecuencis causionadis de estinzion des carataristichis antropologjichis e spirtuâls tant tal grop dal ~ che intal grop dai osservadôrs . in particolâr i problems des inrigazions. leade ae capacitât ambientâl. (SiF 03/3.pdf) 2. arisel. e ven mandade tal secjadôr de cooperative. Marijan Brecelj. (Pa). la incompatibilitât de detenzion pai malâts di ~. (SiF 02/1) agriculture [agrikul'ture] f kmetijstvo n. E3 od vê. E3 ž od vê . videz m.45 euros. aiarat. agroindustriâl [agroindustri'a:l] adj agroindustrijski. tîr di ~ prepih. (Pa 04/02). agunistic [agu'nistik]. na zraku. une grande ~ močan sunek vetra. aiarat [aia'rat] m PEJ od aiar. agunistiche [agu'nistike] f (gr. FIG muka f. → vôl. agricolture [agricul'ture] f → agriculture.. dulà che ancje il setôr ~ nol po fâ plui. vetrc m. (scuolamediamortegliano). Claupa e je intun lûc cetant interesant par un svilup ~ (taicinvriaul). od aiar) m vetrič m. aiarade [aia'rade] f sunek vetra. MUZ (s)peven. e al tire ~ di gambiament. (Onde). viden. agroambientâl [agroambien'ta:l] adj ?? jutoris pai inviestiments inte aziende agricule a conduzion feminine. od aiar) m močan veter.(Pa). agroagroalimentâr [agroalimen'ta:r] adj AGR agroalimentaren. nassût a ~ tal 1931. aie ['aie] vpr. tal ~ libar zunaj. ~ o no ~ vût tuart? (Pa). poljedelec m. mi soi scussât une ~. ~ paisan podeželjski (kmečki) videz (človeka). za bibliotecari a Nova Gorica (La 06/9).) agonistika f. tecnologjiis agroalimentârs siencis tecnologjichis (inzegnerie. v nič. kisel 2. veter m. . il cjâf. ài ['ai] (t. setôr ~ kmetijski sektor. O sin par strade pal ~ dal Levan (Leng). agraren.i f Haag m. izraz m. and’è passât ~ parsore dai cuvierts veliko časa je minilo. umiranje n.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. su lis detignudis maris. ajde. il soreli al regalave tocs di place e cortis aiarosis di puartis [di portici] a l’ombrene sigure di sè aide ['aide] int hajde. naveličan..(don). agriagri ['agri] agre adj 1. jessi in ~ biti v agoniji. siencis economichis e sociâls (Pa). Dopo dîs di cjaminâ e dopo 600 chilometros di ~. športen. smrtni boj. sunin li Aimariis.['agri] prvi del v zloženkah s pomenom „kmetijski. agonìa ’boj’. No suna par il timp.. MUZ napev m. poljedelstvo n. javor m (Acer pseudoplantus) 2. lice n. raskav. câs di ~ primeri aidsa. Aie ['aie] kr.

(CoCamp) alarmâ [alar'ma:] tr vznemiriti. allantiasis k allantiko ’klobasa’. albasie [alba'zie] f 1.i. Dentri lis aventuris di «~ l'acuilot furlan» e (Furlanist)// < Alan ’Alan (zg. ~ m 1. od kasp. (lacomugne) aiti ['aiti] adj → altri. svita se. alantoine [alanto'ine] f KEM alantoin m. ob zarji.i f Albina f. preplašiti se.airon [ai'ron] m ZOOL čaplja f (Ardea). beličnik m. ~ di mont (carn. adjutant m. alabastri [ala'bastri] m → albastri. alamârs [ala'ma:rs] mpl spletki (okrasne vrvce na krilu. une situazion di ~ perpetui položaj stalnega preplaha. ma soi content dâ un aiût stant tal miò piçul paîs.)’ Alan [a'lan] m Alan m (pripadnik zgod. Al jere lunc e flap cun tune muse cence caratar. albierghîr [albier'gi:r] adj → alberghîr. particolâr gjenar di ~.i m Albin m. e rivà une femine cun tun vâs di ~ plen di profum di nart rût . la lenghe furlane e je rivade intal tierç Mileni. alabardîr [alabar'di:r] m helebardir m. prebivalec Aljaske.i m So pari ~ e sô mari. bradnica f. alarmist [alar'mist] (pl alarmiscj) m paničar m. vuluçadis tes lûs crevulis dal cîl su l'~. preplašiti. albespine [albes'pine] f BOT glog m. vuarp si crôt.. Halani. alarmi [a'larmi] m → alarm. il soreli al mole cualchi ~ albâl [al'ba:l] adj zoren. labarde) f helebarda f.. Alice Weiss. alât [a'la:t]. I Latins no salvarin il Friûl ni des dôs invasions gotichis dal re ~ (401. alarmisim [alar'mizim] m paničarstvo n. ~ fals lažni alarm. i f (Prepot) Ibana f (IT Albana). domišljavost f.i. allativus m (na vpr. 408). Alaske [a'laske] kr. Al à di ve plôt unevore in ~ (Natisone/furlanis) albar ['albar] m → albare. cjiscjel di ~ Di segnalâ il cjiscjel di Albane. panika f: ma al zonte ancje che lis previsions di riprese a permetin di evitâ alarmisims. . jelševina f.i m HIST (gotski kralj) Alarik m. ~ m Aljaščan m. (Pa 06/1). pod streho vzeti. dal sport e in tancj aitis cjamps dulà che l'om al svilupe las propias ativitâts. hotel m. VOJ pribočnik m. il cjampanîl al jere cussì grant. là che mê none Anzule e veve un ~ (Natisone/furlanis) alberghîr [albier'gi:r] (t. Alarì [ala'ri] os. altâr ~ krilni oltar. Alan [a'lan] os. prizadevnost f. alan [a'lan] m ZOOL doga f. preplah m. ma bielzà in montagne. aroganca f. che za di un an a colaborin cui ~ de Calabrie (Pa) 2. alantoit [ala'ma:rs] KEM alantois m. paničarski.camcom). Albin [al'bin] os. pomagati. albare ['albare] (t. tra i contadìns‚’l è spes l’originâl / che al à la 1a stupidissime ~ / di volê tignî unevore di campagne. pomočnik m 2. častniški uniformi). hotelirski. → Ti âl viodût nissun? (Sg). 15 Lunis S. alantiasi [a'l??] MED zastrupitev s klobasami // od gr. oholost f. ~si refl vznemiriti se. La femine a fuarce di predicjes e soredut cu l’~ di un got di sgnape a è rivade a bonâlu e fâlu lâ tal jet. dâ un ~ nuditi pomoč. → olnâr di mont. → olnâr. zaim. → jutori 2. albeâ [albe'a:] m svitanje n. tratâ cun ~ ravnati s kom arogantno. beli trn m (Crataegus oxyacantha). (ShW).)// < gr. aiût [ai'u:t] m 1. jez. iranskega ljudstva.. (Provincia).m Albert m. albierc [albi'εrk] ) m prenočišče n. -iche adj paničen. il frut al cjante deček poje. (O). alascan [alas'kan] adj aljaški. -ade adj krilat. e dai furlans. → aial. (La).) . (Cjargne) predvsem s pomočjo požirka žganja. (La 04/3). Albane [al'bane] kr. cuasi ~. sunâ l’~ biti alarm. ošabnost f. L'amôr no cui vôi ma cul sintiment al viôt e al è par chest che l’~ Cupît.i m Aljaska f. che al ten di vuardie il flum Judri. iran. che par furlan si dîs (CoGonars). intun ciert sens. -ese adj albanski..te Albine (pensemaravee) albinisim [albini'zim] m BIOL albinizem m. (ud. lat. tratant di fâi propagande ae citât de ~ (Pa). âl ['a:l] m BOT (carn.i f Albanija f. al puedi tornâ a viodi a cricâ une ~ di libertât e di autoguvier (Pa). alarmistic [alar'mistik].ts Albin e Silvio (pensemaravee) albin [al'bin] adj BIOL albino. (Ponte). častihlepnost f. pomočnik m. m Alan m. tant che l'~ che i à gjavât il vues al lôf. l’~ Cupît krilati Kupido . vznemirjati. (La 07/01). albade [al'bade] f sijaj sonca. alà [a'la] adv → lâ. (Natisone). albierghîr) adj gostinski.(Bibl-Mc) albe ['albe] f zora f. Albanec m. alabastrin [alabas'trin] adj alabastrn. âl ['a:l] vpr. kam?). ~ ros rdeči alarm. ~ blanc (carn. ambicija f. al ['al] obvezni nenaglasni osebkov zaimek ob glagolu E3 m. e criche l’~ dani se. albierc [al'bεrk] m → alberc. za al è ben salvâ la piel. albastri [al'bastri] m albaster m. di Povolâr. sev. alabarde [ala'barde] (t. ni di Atile (452). (Pa) aitori [ai'tori] m → jutori. alberc [al'bεrk] (t. alberzâ [alber'dža:] tr prenočiti. 1 Sabide S. L’altâr ~.. lj. alarmirati. aiudant [aiu'dant] m 1. alâ [a'la:] it ARH → lâ. izv. Cul ~ di Diu. Albert [al'bεrt] os.). Il cîl clâr dal ~ al è cetant biel. (La 06/3) 2. catalane. Si trate di 20 miliarts a l'an par dodis minorancis (albanese. di lidrîs ebraichis (Bel). che al fâs saltâ fûr dai complès di inferioritât cui che al fevele lenghis tratadis cun ~. sončni žarek. bradničar m. ~ m BIOL albin m. trionfâl / a nâs la vile sore un fonz ~ ??Alban [al'ban] os. pomagač m.(JM) alarm [a'larm] m alarm m. albanski jezik. dal spetacul. O sin. sparniçât in planure. Albanese [alba'neze] f Albanka f. alaç [a'lat∫] (pl alaçs [a'lats]) m BOT ruševje n (Pinus mughus).) jelša f. Albanie [alba'nie] kr. des cimis des monts.. alatîf [ala'ti:f] m LING alativ m. → olnâr blanc . o varessin di lâ a studiâ lis aghis de ~ o de Siberie (Pa 02). pomoč m. albar) f BOT trepetlika f. beličen. (BrLi) Albine [al'bine] os. che vie pe seconde vuere mondiâl i abitants dal paîs a levin a parâsi li sot cuant che a sintivin a sunâ l’~. dati prenočišče. si son fats conossi tal mont da culture. albanês [alba'ne:s]. albanščina f. Alani. te clime di ~ ros. Alanoi.

cuntune percentuâl un grum alte di personis che a bevin alcolics fûr dai pascj. merek m (na puški) 3. dviganje n. alçâ [al't∫a:] tr 1.. ~ di timp nekoliko časa. (joannis. -ose adj BIOL. dvigniti se (proti). . (La 03/5): alculometri [alku'l‫כ‬metri] m KEM alkoholometer m. i citadins si jerin alçâts sù cuintri il guviêr državljani so se uprli vladi. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. muha f. ~ al è ~ e nuie al è nuie nekaj je boljše kot nič. (po)vzdigniti. belina f. alcul ['alkul] m alkohol m: Par chel che al inten l'~ il consum in regjon al è plui alt de medie italiane (Pa). vstati. carboidrâts sempliçs. alcolicitât [alkolit∫i'ta:t] f KEM alkoholnost f. Albin m (langobardski kralj) f.albis ['albis] v: in albis gol. Alcoran ['] m REL Koran m. albuminski. (CoUd) albumin [albu'min] f BIOL albumin m. alc ['alk] pro 1. alçâsi. upreti se. dvigniti. peta f (pri čevlju). ~ m alkoholna pijača. intant cjantin / al scomence l ‘~. nekoliko. ~ i mancje nekaj drugega mu manjka.. Sul cont po dai albôrs de poesie romance.. Atile. vzdig m. Ricognizion faturose su la Tor par cirî un vât. . alcalosi [alka'l‫כ‬zi] f MED alkaloza f (pH nad 7.44 v krvi).i m HIST Albuin m. Teodurì. ~. -ade adj vinjen. biti nekaj izjemnega: un vin che al e ~ e ce neko izvrstno vino. Usance l'arbul che al po slargiâsi. (JM). povečanje n. alcolist [alko'list] m alkoholik m. pod vplivom alkohola. e pe prime volte cualchi comun di citât impuartantis a an decidût di no alçâ la bandiere spagnole. te domenie “in ~” di chest an (Pa 03/11) albite [al'bite] f MIN albit m (natrijev. alcolic [al'k‫כ‬lik] adj alkoholen.. o cjati scrit sul ~ najdem. (Natisone/furlanis). KEM beljakovinski. alç ['alt∫] m 1. alcutest ['alkutest] m alkotest m. alchilic [al'kilik]. jutranji svit m..i.. (po)vzdigniti se. -iche adj LIT alkajski. alçìn un cjant! zapojmo pesem!. alcaic [al'kaik]. albuminoit [albumino'i:t]. ~.(Pa). albuminôs [albumi'no:s].. ~ i voi odpreti oči. kaj. alcazar [al'kazar] m trdnjava arabskega izvora v Španiji. zastrupiti z alkoholom. pogledati. (po)vzdigniti gor. cui risultâts plui diviers. alçâ sù [al't∫a: su] tr dvigniti.: o podês un ~ judâ a paiâ lahko malo pomagajte plačati. culturis e lenghis difarentis. ~si sù refl 1. strofe alcaiche alkajska kitica. razgaljen. alkimija f 2. Un sôl esempli: sierât “Castellerio”. alcalin [alka'lin] adj KEM alkalen. Alcman [al'k‫כ‬lik] os. A son invezit 800 lis personis in cure par problems di dipendence dal alcul. kombiniranje n. rindude grivie de ~ de aghe daspò lis ultimis ploiis (CoCamp). (Pa 04/04). alcove ['] f → arcove. un ~. glinenec. Te omilie de beatificazion. Sodium aluminum silicate). beljakovina f.(mediateca-codroipo). postaviti se na noge. che a finì i siei dîs intun ospizi par alcolizâts alcologjie [alkolo'ăie] f alkohologija f. album [al'bum] m album m. pijan. manevriranje n.. cualchi ~ nekaj malega. albôr [al'bo:r] m 1. alcaiche [al'kaike] f LIT alkajska kitica f. postaviti se. ~si refl dvigniti se. (O). alcolizâ [alkoli'dza:] tr alkoholizirati.it/proverbi2. albuminurie [albumin'urie] f MED albuminurija f. Albuin [albu'in] os. Anacreont.(Pa). . alcaloit [alka'l‫כ‬it] m KEM alkaloid m. da piše v Koranu. butâ fûr ramaçs e fueis e.// < arab. ma al à di vê ~ di comunicâ o un . alcâi alcali ['alkali] m KEM baza f. a son rivâts a mudà un alc in miôr lis condizions di une regjon o di un stât. 73-84). beljakovinast. ~si refl alkoholizirati se. alcâtri) pro nekaj drugega. ~ al cole su la clapigne dulà che no je unevore di tiere (Bibl-Mt). dipendence dal ~ odvisnost od alkohola. Di chê bande a rivarin Alarì. droghe. alkoholiziran. miserie che a alce di pês strašna beda . Par sigûr la astignince dal alcul e dal mangjâ. dvig m. izobesiti zastavo. alkalnost f. nô furlans no sin propite i ultins. odstotek alkohola. componût di elements solubii come acits gras volatii. slečen. alcaltri [alk'altri] (t. alcolizât [alkoli'dza:t]. ~ e ce izvrsten. malo npr. Il fonc al forme une schirie di alcaloits diviers. ~ la bandiere dvigniti zastavo. lužen.htm) 2. alkalija f. Se o cjalìn il consum ~ gjenerâl (SiF 03/4). i f (Andreis Pn) IT Alcheda. ~ m alkoholik m. alcolisim [alko'lizim] m alkoholizem m. alcalinitât [alkalini'ta:t] adj KEM bazičnost f. bazičen. navzgor. o côr in ~ . -oide adj BIOL. alchimistic [alki'mistik].. alchimie [alki'mie] f 1. emargjinazion)(O).(CoUd) alcol ['alkol] → alcul. odvisnik od alkohola f.i m Alkman m. ozreti se. vstati 2. pijanec m: Alcolisti Anonimi Anonimni alkoholiki. KEM albuminoiden. albôrs FIG začetki mpl. lug m. alcalimetrie [alkalime'trie] f KEM alkalimetrija f. (CIRF) alchimist [alki'mist] (pl alchimiscj) m alkimist m. nekaj. che alchimiis politichis e sociâls a tentin di misturâ adun e plasmâ. (Furlanist) alcâtri [alk'a:tri] pro → alcaltri. ma mi soi dete che o varès fat ~ e mi soi fate une reson de robe. dodati alkohol. (Ta). des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl (~. FIG mišmaš f. cui puedial ~ il cjâf denant de so asse? (Bibl-Nachum). alçade di most → most. l’~ e il disbassament de vôs dviganje in znižanje glasu 2. (Furlanist). (La 03/03). e al à par fuarce di imparâ il sô lengaç par podê doprâle. Alcheda [al'kεda] kr. ~ di nekaj (od nečesa). aminoacits e v. -iche adj alkemističen. Il Guviêr al ordenà la ~ de ferade. e un numar sot di ogni fotografie dal ~ a riclamin la relative . 2. Chel des tassis invessit al stave lontan e nol olsave nancje ~ i voi viers dal cîl (Bibl-Lc) 2. alçade [al't∫ade] f dvig m. e la int e cjante insieme cul grup SOURCE DIREKT invezit a son dai vêrs alchimiscj. lužnatost f. -iche adj KEM alkilen. (SiF 03/4. alcalinizâ [alkalini'dza:] tr KEM alkalinizirati. i Ongjars. albuminozen. al-qaly "??Pottasche" und "Aschensalz". cualchidun al da incomuts neurologjics e atacs di epilessie (SiF 02/1. la tombe dal pari dal princip al cresseve un garofolâr che al jere ~ e ce! (Zili). ~ il cjâf Cui puedial frontâlu cuant che i ven sù. alcâi. sierade l’~ a Udin. 31-45) // k alcalin.

-ade adj treniran. ~si refl združiti se. par snelî L’iter de domande. vratnica f. bisugne bati la ~ come il gjal. // cf. FIG uiti. ~ lis alis FIG nositi se visoko. alelomorf [alelo'm‫כ‬rf] adj BIOKEM alelomorfen. ki se preliva za vas. priti na tla. Cun di plui us domandìn di mobilitâsi cun iniziativis vuestris. alegât [ale'ga:t]. izginiti. (SiF 03/4. alergjenic [aler'ăεnik]. -iche adj MED alergenski. spandût par vuâtris. MED alergičen 2. alelotropie [alelotro'pie] f KEM alelotropija f. oknica f. s katero vlečejo ladje proti vodi. vê ~ biti alergičen. saran dai ~s e sbassaments 2. vinjen. tirâ la ~ vleči ladjo proti vodi.) alegorichementri [alegorike'mentri] adv alegorično. alegorizâ [alegori'dza:] it LIT izraziti se s prispodobami.i. ~ adj zavezniški. (PrBr). FIG težko delati. maked. i Batistons ! a son lis aganis dal Luri che a vegnin a judâju. a son stâts creâts lavôrs unevore biei che a mertaressin di jessi fats viodi ancje ~ des scuelis". (Bibl-Lc) Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Lemagne) kr. vojskovodja). allegoria. ce ~. aleât [ale'a:t] m zaveznik m. aleluie [ale'luie] f REL aleluja f. uriti se. il PNV al è il partît basc moderât. un ~ preseôs ma ancje un aversari temibil. alergjologjie [alerăolo'ăie] f MED alergologija f.. Anastomosis vitâls si formin dome jenfri culturis che a àn alêls compagns in ducj i loci v-c (gjensvic). -iche adj alelomorfen. vadba f. alelomorfic [alelo'm‫כ‬rfik]. ai 4 di fevrâr dal 1937 cuant che un avion CR32 al tocjà prime cu la ~ di çampe la piche centrâl (CoCamp). združiti. trening m. la fede e je compagne in Friûl. si consee di ~ ancje:. fr. garati. si domande ai presentadôrs des voris di ~ almancul une foto . -iche adj BIOKEM alelni. une ~ di puarton scuancassât 4. -iche adj 1. POL zveza f. al di fûr [aldi'fu:r] (t. di informâ. alergjologjic [alerăo'l‫כ‬ăik]. vzvišenost f. okence n. alelotrop [ale'l‫כ‬trop] adj KEM alelotropen. Il libri al fâs scjas pe complessitât de trame e pal so valôr alegoric. dvig m. il gjat si decît a sgripiâsi su pal tet. mi pâr un colonel canadês che al veve stât governadôr aleât di Cividât». 9). FAM muc. uriti. REL zaveza f.. fâ ~. f Aleksandrija (v Egiptu). aleman [ale'man] adj nemški. la ~ dal cjapiel klobučni okrajec m 3. krili. Alessandrie [alesan'drie] kr. (Pa) aleatori [alea't‫כ‬ri] adj 1. alêl [a'le:l] (pl alêls) m BIOKEM alel m. a cjantin la ~ . prispodoba f. upor m. Chest cjaliç al è la gnove ~ tal gno sanc. alenâ [ale'na:] tr ŠP trenirati. al à decidût lunis di gjavâ la incjarie di ~ de scuadre di balon furlane a Luigi De Canio. Aleance Nazionâl Se ducj a àn une ponte di fatalitât. Congruo di stanziamento (Provincia).// skrajšan iz alkohol dehydrogenat. (O). ~ tr razložiti nekaj s prispodobami. clamâlu di diestre nol è coret. izven. fâ lis alis vzleteti. predložitev f // od lat. ~ dal palaç krilo palače. fâ alis. JUR aleatoričen 3. 2.i. → ligrie. par "Aleance Nazionâl" si trate di une autentiche ossession. alergjic [a'lεrăik]. perutnica f.. kolobar m. (La 03/5): ale ['ale] f 1.(Leng). imeti alergijo na. becât. -iche adj MED alergološki. bati la ~ mahati s perutmi. Difat i paragons.(nuovofriuli). aleance [ale'ant∫e] f 1. i simbui. ~ di fiât. che cu lis alis di paie al tocjave cuasi par tiere 5. od allegare. lôr! aleâ [ale'a:] tr zvezati. cjonçâ lis alis pristriči peruti. alergjist [aler'ăist] f MED zdravnik. perut f. -iche adj alegoričen. ~ il Grant Aleksander Veliki (ant. allegatum ’poslati sporočilo’ alegoric [ale'g‫כ‬rik]. žarni venec m. pontât sot di une ~ FIG okajen. ~ m Nemec m. od allos ’drugi’ + legein ’govoriti v skupščini’. il pavêr dal ferâl al veve une ~ curte di lusôr 6. alegâ [ale'ga:] tr priložiti. ??alergjide [alerăolo'ăie] f MED alergid m. alegacija f (trditev. Alessandri [ale'sandri] os.alçament [alt∫a'ment] m 1. (Basc). allegorius (iz gr. aldifûr) adv zunaj.) veselje n. alì al podeve stâ acj’ l’~ → todesc. Une aventure di Narciso e jere ambientade te ete di ~ il Grant: (Ta). sklicevanje na kaj). f Nemčija f. veseliti se. alegrie [ale'grie] f (it. alenadôr [alena'do:r] m ŠP trener m. -ade adj priložen. cjantâ la ~ FIG radostno vzklikati.i. Altris disvilups sun cheste direzion a podaressin proviodi la pratiche di un ~ ideatîf intal insium (lacomugne) alenât [ale'na:t]. POL vstaja f. (wumingfoundation)// od lat. GEO aleksandrijski. alegorizirati. alegorizazion [alegoridzatsi'on] f LIT alegorizacija f. alegorie [alego'rie] f LIT alegorija f. FIG alergičen. alemontite [alemon'tite] f MIN alemontit m. m Aleksander m. skleniti zavezništvo s kom. dviganje n. oholost f. (Pa 02/1011) 2.. allegatio. ~ m priloga f. zvezati se. alergjolic [aler'ă‫כ‬lik] (f -gjologhe) m MED alergolog m. Alemagne [ale'mañe] (t. (klobučni) okrajec m. alelic [a'lεlik]. opojen. sbassâ lis alis FIG ponižati se. (mediateca-codroipo). aldeide [al'dεide] f KEM aldehid m. a ~ di Egjit (istitutopiopaschini) alessandrin I [alesan'drin] adj 1. allegoriste. ~ m BIOKEM alelomorf m. vaditelj m. gr. a lâ a fâ cuatri salts in ~ (bassafriulana). radost f. (Pa) // od lat. ~ di polmon MED pljučno krilo. tvegan 2. La batae dai gadgets e je viarte: a cuant il prin grup furlan che al fâs un CD cun ~ un toc di frico? (Furlanist) alegazion [alegatsi'on] f JUR navedba f. di fâ zirâ l’apel ~ e di tirâ sù altris adesions. zbežati. krilo dvokrile strehe f. alergjie [aler'ăie] f MED alergija f. imenitnost f. Prime di dî une peraule . → Gjermanie. alçane [al't∫ane] f vrv. Il computer al pues deventâ. . alegorist [alego'rist] (pl alegoriscj) m LIT pisatelj. ki pogosto uporablja prispodobe. ~si refl ŠP trenirati. alergjen [aler'ăεn] m MED alergen m (povzroča alergijo). Une acuile che i àn cjonçadis lis alis nol è che e mueri (glesie).. plavut f. lis alegoriis plui dopradis par meti in lûs . di fat al è aleât cun Eusko Alkartasuna . negotov. krilo n. aleatorietât [aleatorie'ta:t] f JUR aleatoričnost f. come a Aquilee. MUZ aleatoričen. ki zdravi alergije. Cesare Pancotto che è stât clamât a alenâ la scuadre di basket furlane. alergjin [aler'ăie] f MED allergino??. (Onde). daûr di chest. alenament [alena'ment] m urjenje n.

in cualchi stanzie a metevin l’~ dai cavalîrs.. -iche adj KEM alicikličen. ~.(Pa 02). dâ un ~ dati opravičilo. alghe ['alge] f → alighe. Alfa e Omega: prime e ultime letare dal ~ grêc.i. po abecednem redu. soterâ. algjit ['alăit]. slednjič. άλευρον. FIG opravičilo n. . odvrniti. (CoUd) // od lat. in fin dai fats. davčna osnova.. gojenje n 2. izgovor m. Alessi [a'lεsi] os. Il font principâl al è l'Archivi Friûl cun fotografiis di dut il teritori regjonâl. z drugim imenom. -iche adj BIOKEM alevronski. ide adj MED algiden (mrzel).(lacomugne). odtujenost f. alevament [aleva'ment] m 1. alestiment [alesti'ment] m 1. Unevore rispuestis – E jerial veramenti alienât? (fundacer). (Pa 02). ~ m GEO Aleksandrinec m (prebivalec Aleksandrije) alessandrin II [alesan'drin] ~ adj LIT aleksandrinski. alicuote [a'likuote] f 1. Di stanziâi a van indenant cu la lôr ativitât di alevadôrs e (mediarete-edu). (Natisone/furlanis) u+2. jessi ~ che biti ravno na tem. Alfa e Omega. consolidate’. Alicarnas [alikar'nas] m HIST Halikarnas m (danes Bodrum v Turčiji). alienant [alie'nant] adj odtujujoč. aleuronic [aleu'r‫כ‬nik].(Pa).i m Alžir m. Aleutski otoki mpl.// od gr. alienabil [alie'nabil] adj JUR odtujljiv. prodan 2. alius ’drugi’ + quot ’koliko’ alidade [ali'dade] f MAT alhidada f. e i gnûfs incuilins a scuegnin adatâsi sot la scjale come sant ~ (Pa) alessic [a'lεsik]. aliciclic [ali't∫iklik]. + 15 e -15 a son scuasi la stesse robe. aleuron [aleu'ron] m BIOKEM alevron m . par ordin ~ po abecednem redu. Un vieli professôr di ~ al diseve che. prin e ultim (BelR). algjebric [al'ăεbrik]. ~ m duševni bolnik. učiti pisati in brati. izumetničen.rastlinska beljakovina // od gr. opremljanje n. (GP). Il benefici de ~ sbassade al jentrarà in vore dome cul an daspò che si à presentât la comunicazion e fin ae fin de locazion. algjerin [alăe'rin] adj alžirski. vzreja f. alì [a'li] (t. (BelAlci) 2. algebraično. alikvotni del 2. la nestre colegance spirtuâl cul mont ~. alias ['alias] adv alias. tja .(Bibl-Apoc)// od gr. algebrajski. ma in prevalence furlan. (Ta) 3.i. fotografiis e cartulinis di epoche dai paîs par ordin ~ (CoUd ) alfabetichementri [alfabetike'mentri] adv po abecednem redu. priredba f. -iche adj abeceden. Algjerie [alăe'rie] kr. -ade adj 1. ~ m odtujevalec m. Al insegnà analise algjebriche e gjeometrie. Alfrêt [al'fre:t] os. // od lat. fr. al podeve ben cjatâsi tal ~ di Un Batisteri (CoUd) 2. jurid. analitiche (Uniud/friulani) algjebrichementri [alăebrike'mentri] adv algebrsko. e spiete e spiete.(SiF 02/2). alfabetizazion [alfabetidzatsi'on] f alfabetizacija f. ~ m Alžirec m.. alpha. alfabet [alfa'bεt] m abeceda f. alevadôr [aleva'do:r] m rejec m. nor. algjesie [alăe'zie] f MED preobčutljivost za bolečino. (Pa 11/99). algezija f. duševno bolan. eliminâ.. Une volte a jerin i conts a stâ ma tai agns ’70 al jere vueit. e varà par protagoniste la scritore e regjiste algjerine Assia Djebar. izgovor. // od lat. l'~ che al è stât doprât par modificâ lis probabilitâts dadis nol simule lis sieltis. algebra. v tistem trenutku. 2. alibi ['alibi] invar. odtujiti. algjebre ['alăebre:] f algebra f. Friuli. m Alfonz m. → lì. m Aleš m. (Pa 04/02). aleutin [aleu'tin] adj aleutski. strokovnjak algebre. vzrejališče n 4. algide. algò [al'go] adv → adalgò. odvračati.i fpl Aleuti mpl. jurid.glesie alessandrine aleksandrijska cerkev. 1. ~ m LIT aleksandrinec m. algjebrist [alăe'brist] (pl algjebriscj) m učitelj. prirejanje n. odtujevanje n. od arab. alpha + beta (prve dve črki v gr. algôs [al'go:s]. metudis in ordin ~ par localitât. . infin) adv končno. brusâ. e à presentât in consei regjonâl la prime propueste organiche. il gnûf cd dal musicist di Feagne Roberto Concina ~ Robert Miles (Furlanist)// od lat. JUR alibi m. alessie [??' ] f MED aleksija f. jessi ~ par. aljebr k jabara ’??to bind together. algidus ’mrzel’ od algere ’biti hladen’: cf. m Alfred m. alienât [alie'na:t]. aleksandrinski slog m. // od lat. odtujen. živina (za vzrejo).. alfa ['alfa] grška črka alfa. ~ ret (t. ~ tu sês vignût. daûr ~ po abecedi. cun rapresentazions teatrâls di autôrs dal Congo. ~ di blizu. lì a ret) na tistem mestu. da .i. v bližini. algebraičen. alienabilitât [alienabili'ta:t] f JUR odtujljivost f. prodati. Mediant che e mancje l'~. alfabetic [alfa'bεtik]. ducj unîts inte profession de stesse fede cjapade su dai apuestui e de glesie alessandrine. (CoUd ). algoritmi [algo'ritmi] m MAT algoritem m. -ose adj pokrit z algami. cul grât di colonel. alienare ’odtujiti’. dekadenten. aliquot ’nekoliko’. dal Mali e de ~. Alfa e Omega prvi in zadnji. -iche adj algebrski. ordin ~ abecedni red. alfabetizâ [alfabeti'dza:] tr alfabetizirati. lì) adv tam(kaj). // iz poznolat. alibi m. norec m. il mont dai terapeutis (Pa 02).(don). parceche la glesie no vadaûr des modis ma daûr di Crist. Algjeri [al'ăεri] kr. FIG prefinjen. NAVT oprema f. si tratave di tignî a mens il repart e po cheste suor Eulalia e il nom dal dotôr ma juste ~ ret i à vignût un scrupul pe strade. (Bel). alfin [al'fin] (t. lì ret. abecedno zaporedje. par sparagnâ bêçs e no dâur ai ignorants un ~ periculôs. nol esist nancje un marcjât che al permet l'esistence di imprescj di informazion par furlan. alienâ [alie'na:] tr 1. alfabetisim [alfabe'tizim] m pismenost f (sposobnost pisati in brati). algologjie [algolo'ăie] f BIOL algologija f (preučuje alge). .i f Alžirija f. Ta chel timp istès al frecuente ancje i cors superiôrs di teologie ~ de facoltât teologiche di Venegono. gojitev f. di un Comitât di Vuere cun Luîs Duodo e ~ Conti. Aleutinis [aleu'tinis] kr. alessandrinisim [alesandri'nizim] m LIT aleksandrinstvo n. meti in ordin ~ urediti po abecednem zaporedju. abecedi).. che nissun predi nol à il dirit di ~. La “Lega nord”. prireditev f.. alias. inalgò. -iche adj MED aleksičen. reja f. alienament [aliena'ment] m odtujitev f. alibi ’ailleurs’. nazadnje. Alfons [al'fons] os.

e vegnarà disvidrignide dal popul. živež m. i f (Cjiscjelgnûf) IT Almadis. alopecic [alope't∫ie] f MED alopecija f (izpad las).. haloketones. 2. I gnûfs martirs di ~ a son zovins che a sielzin di murî par resons . alocton [a'l‫כ‬kton] m 1. alimentadôr [alimenta'do:r] m TEH napajalo n. allegretto [ale'greto] adv MUZ allegretto. ~.. 3. FIG (na)hraniti. acit ~ haloocetna kislina (HaloAcetic Acids).. alodi [a'l‫כ‬di] m HIST alodij m.. Provin ~ a fâ un pocje di storie (nuovofriuli). ven a stâi che cetancj di lôr a son alergjics a di chest ~ (Pa) // od lat. a son 3 milions e mieç lis personis che a àn bisugne di assistence sanitarie e ~ (Pa) // od lat. alifatic [ali'fatik]. ~ co no. naprej kmet! alopatic [alo'patik]. tedaj’. alighe ['alige] f BOT alga f (Alga). alga. alloglotte. tedaj. aliterazion [aliteratsi'on] f LIT aliteracija f. pripadnik etnične manjšine. tujerodna vrsta 2. prehranjevanje n. e altris no identificâts) (SiF 02/1. HAA: acits aloacetics. različek granatov. aliéniste. alon [a'l‫כ‬n] int dajmo! ajmo! gremo! sù. alimentazion [alimentazi'on] f hranjenje n. // od lat. alimonia. nıtartás. // < allo-+ plasma.. Mentri Lateis/Latais al è poiât suntun splaç sorevie il lât creât par ~ lis centrâls idroeletrichis Sade/Enel. a Aquilee e jere ancje la comunitât greghe o ~ grecofone (Pa). che a previodin bariduris invalicabils pes piçulis comunitâts aloglotis (Pa 03/10). alocudôr [aloku'do:r] m alokutor m. come chel puaret ~ al si met. aligoté [aligo'te] f KUL burgundsko vino aligote.i. (Friulinelmondo). alore i passionâts si dimiezin. -iche adj MIN alokromatski. odtujitev f.(don). Almadis [al'madis] kr. HaloAcetic Acids. alizarine Allah ['ala] m Allah m. m (IT Eligio). svariade. dovajati. alocheton [aloke'ton] m KEM haloketon m. aloacetic [aloa't∫εtik]. alò [a'l‫ ]כ‬int → alon. zdaj. (Pa). alimentarius.. -iche adj REL neliturgičen. e a viodin tes lenghis e tes culturis minôrs une pussibilitât di rapuarts umans vêrs cuintri de ~ dai aparâts (Pa 02). zdravnik za duševne bolezni. alitosi [ali't‫כ‬zi] f MED slab ustni zadah. industrie ~ prehrambena industrija. (CoUd ) // od poznolat. temno rjav mineral in dragi kamen. fr. Če je knjiga o pesništvu. svobodno posestvo n. gnati. potem. halophyt „Salzpflanze” alofitic [??'fitik] f BOT halofit m (morska rastlina). material 3. najmanj.i. alnêt [al'ne:t] m jelševje n. kadar. alochetons. nekoliko hitro. contadin! ajmo.. ala ‘krilo’ + -form. alimonium ‘nourishment’ od alere. alimentâr [alimen'ta:r] adj hranilen. alocazion [alokatsi'on] f EKO alokacija f.. letopis m. odtujenost f. ~. torej. aloglot [??a'l‫כ‬ăin] adj LING alogloten. indevant. polniti. aloc [a'l‫כ‬k] m ZOOL mala sova f. aligatôr [aliga'to:r] m ZOOL aligator m (Aligator). poganjati. (Bibl-Az) aloritmic [alo'ritmik]. ~ m tujec m (tujega porekla). alofite [a'l‫כ‬fite] f BOT halofit m (morska rastlina)// < gr. aliform [ali'f‫כ‬rm] adj krilate oblike.. (svečan avtoritativen govor ali nagovor). allegro [ale'greto] adv MUZ allegro. Tal articul 10 a son stabilidis lis condizions pe ~ ecezionâl di chescj bens (Pa 02). takrat.e.Bundì cul ~ de zornade par cure di Sergjo Visentin (O). alopren [??alotro'pie] m KEM alopren m. rediti 2. alienatio. aliment [ali'mεnt] m hrana f. // iz lat. Almingarde [almin'garde] os. // cf. alore [a'l‫כ‬re] (t. potem se število privržencev prepolovi. complete. fr. aloplastiche [alo'plastike] f MED aloplastika f. od alienare. almanah m. -iche adj nelogičen. aliturgjic [ali'turăik]. alimentatio. potem. ~ des risorsis alokacija virov. → cuviton. alimentum od alere ’nourish’.) fr. prodaja f. prehrana f. alocuzion [alokutsi'on] f govor m. alod m.Dì par dì . GEOL alohtona snov. PSIH umobolnost f 3. la popolazion alogjine tujerodno prebivalstvo. -iche adj PSIH alopsihičen. inalore) adv no. rediti. hranitev f. che no varà scoltât il profete. Di marcâ lis resons di fonde che a stiçarin lis istituzions a creâ e ~ il fenomen e lis strategjiis. alopsichic [alo'psikik]. alogjenat [aloăe'nat] m KEM halogenat m. čuk m (Strix aluco). al à rapresentât dal fenomen de ~ des risorsis di personâl te Publiche Aministrazion: (SiF). Al sucedarà ~ ogni anime. -iche adj MED aloritmičen (srčni utrip). αλλος tuj + χθών zemlja. -iche adj KEM alifatski. 11). -iche adj KEM haloocetni. . almandin [alman'din] m MIN almandin m. aloritmie [alorit'mie] f MED aloritmija f (nepravilni srčni utrip). ~ m MUZ allegretto (skladba). A son ~ 150 agns che no si à un principi di Novembar tant cjalt in . aloplasme [alo'plazme] f MED aloplazma f. JUR otujitev f.. o alci lis mans ancje jo. Se po il libri al è di puisiis. alokucija f. alienist [alie'nist] (pl alieniscj) m MED psihiater m.(Onde). Aloi ['] os. fr. lat. alocroic [alo'kr‫כ‬ik]. p.// < gr. (SiF 02/1). alodiâl [alodi'a:l] adj HIST alodialen. alienacija f. f (IT Ermengarda). Jo. alogjen [a'l‫כ‬ăen] m KEM halogen m.alienazion [alienatsi'on] f 1. almanac [alma'nak] m 1. alore che [a'l‫כ‬re ke] co ko. alît [a'li:t] adv → lît. -iche adj MIN ki spreminja barvo. alienisim [alie'nizim] m MED alienizem m.(CoUd). (na)hraniti. tujeroden.// < (neolog. aliénation. eh!. torej. alimentâ [alimen'ta:] tr 1. (družboslovje) tujec m (ki je tujega porekla). alimonie [ali'm‫כ‬nie] f JUR ??tartásdíj. alizarine [ali'li:t] f KEM alizarin m // cf. koledar m: 08. alogjin [a'l‫כ‬ăin] adj drugoroden. alopatie [alopa'tie] f MED alopatija f (metoda zdravljenja bolezni z zdravilnimi učinkovinami). gremo. par fâ in mût che il sisteme universitari al vedi une ~ ecuilibrade di risorsis. alocromatic [alokro'matik]. // cf. Come l'om ancje il cjan al à bisugne di une ~ sane. redilen. alopsicosi [alopsi'k‫כ‬zi] f PSIH alopsihoza f. BIOL alohtona vrsta. // od lat. govornik m. alìn [a'lin] → anìn. alinea [a'linea] m JUR alinea f. almancul [al'mankul] adv vsaj.. napajati. odstavek m. -iche adj MED alopatičen.15 . alogjic [a'l‫כ‬ăik].

membri di spedizions di grant impegn . Alsazie [al'satsie] kr. For di Voltri) → altece. (fundacer). su la propueste di riforme dal Statût regjonâl ispirade al “model dal Trentin ~. ~ m Alzačan m. si è ritignût di assumi une ~ nete di intercetazion di 3. halovin m. žrtvenik m. glasno.(CoUd ). ponaredba f. Definizion. (SiF 02/2. or che a sedi un gjene difetôs ~. lôr che a varessin di jessi tai Kaiserjäger! A son alpins! (Ta). alsazian [alsatsi'an] adj alzaški.. Zgornji. alpinec m. norec m. pokvarjen. furnît di un ~ . vêle alte cuntun ali vêle fisse cuntun biti na smrt skregan z (nekom) 4. daspò di un referendum. altarist [alta'rist] (pl altariscj) m kamnosek. FIG pomemben. lôr a son dibot ducj nassûts in chês tieris. alteratîf [altera'ti:f].(Pa 02).80655 e je la acelerazion di gravitât standard a la ~ medie dal mâr. se si monte su une ~ la visuâl si poie sul paesaç (folkcapriva). Altane [al'tane] kr. FIG belo vino z žganjem. alozin [a'l‫כ‬džin] adj → alogjin. Alzheimer al ipotize par prin une ~ chimiche de sostance gnervose . alterazion [alteratsi'on] f 1. e sofletave ancje chê dì. potenziâl gravitazionâl de Tiere e 9. vie pe curnîs marcheplan da pît de cupule. i f (Sant Lenart) Altana. spremenjen. VOJ planinec m (gorsko vojaštvo). Alsaziane [alsatsi'ane] f Alzačanka f. tin m. povečalnica f. ljubkovalnica f. ~ e Lorene Alzacija in Lorena. . (Leng). altut 2. al cjape il non de figure dal vuarde-fûc che dal ~ dal cjiscjel. gorska Furlanija. alpski. KEM alotropija f 2. cjalâ un dal ~ al bas FIG gledati na nekoga vzvišeno. Alps ['alps] kr. Alpenstock. fpl Alpe fpl. alotropie [alotro'pie] f 1. altagn [al'tañ] m plast pokošene trave. 39-58). Si son fatis lis fondis pe jentrade de tende di riunion. passant pes localitâts nostranis su lis ~ Cjargnelis e Juliis. ~ m ki je spremenjen. la gnot di ~ helovin (noč).. i Paulìns. postati živčen. Dî che si son decidûts e je un ~ dai fats. ~ di Pergamo pergamonski oltar. alton. zmešan. vuide. spremeniti se.(CoUd). altonon. slabšalnica f. Pasche alte. divji pelin m. ponarediti. alpinistic [alpi'nistik]. visok. (SiF 02/1). e cjalant jù. l’Alte Gornja Furlanija. MUZ alteracija f 3. alte ['alte] f gornji del nekega področja. (Bibl-Esodo). alte tecnologjie visoka tehnologija. važen. alpinist [alpi'nist] (pl alpiniscj) m alpinist m. (CoCamp). Schickele. altane [al'tane] f 1. (čas) pozen. alotropic [alo'tr‫כ‬pik]. vzdignjen. (BrLi) alpinisim [alpi'nizim] m alpinizem m. ljubkovalnice. razburjenost f.// < nem. al pâr che si sedin ispirât al altâr di Pergamo cuant che lu àn fat sù. ~ totâl skupna višina. ~ dal ossigjen. ~ grant veliki oltar. alpestri [a'lpεstri] adj 1. spačiti 2. Scultôr. KEM alotrop 2. alpin [al'pin] adj planinski.. Xavier Lamuela.i f Alzacija f (Elsass). spremenljiv 2. gjene ~ spremenjeni gen. la gnot di ~ “Halloven” la coce sventrade cuatri busis e une cjandele dentri. (Pa). che al promôf la ativitât di leture a vôs alte ai fruts .0 m. LING sprememba oblika f. povečalnice. altecis di ingirli vrtoglave višine. l’~ di ram cu la so gridele ancje di ram e ducj i argagn di chest ~. (GE). (Onde). pačenje n. altâr [al'ta:r] m oltar m. izprememba f. di colôr blu clâr (linmiter) 2. altece [al'tet∫e] f višina f. altanisie [alta'nizie] (t. i Sais. al cjalave la citât par visâ di pussibii fûcs. MED . (SiF 03/3) 2.. -iche f 1. LING ki ima več oblik.. visokost f. pokvarljiv 2. iz ravnotežja spraviti. (SiF). ZOOL alpaka (Lama pacos) 2. nor 3. -ive adj 1.. zvišk(om)a. TEKST alpaka f (tkanina). ~ Juliis Julijske Alpe. di gnot. alpestoc [alpes't‫כ‬k] m gorska palica f.(Leng). mût avonde omogjeni tra i comuns. (linmiter). gredica f na pobočju. razdraženost f. jessi a la ~ di cdn ?? magari nome di no jessi a la ~ di chei altris oms che al cognosseve (PauluzzoN) alteço [al'tet∫o] (carn.i. Enricon al fâs l'~ e par trê agns al sarà tai Stâts Unîts (christianromanini 07/04) 2. pokvarjen. ponaredljiv. ~ maiôr. ~si refl 1. Il discors nol vâl pe produzion di alte tecnologjie (Pa 02). Alt Comisari POL visoki komisar. ~ medie dal mâr srednja nadmorska višina. LING dubleta f. “Un blanc cul biter”. hribovit 3. strm. ~ totâl di 4. hribovski 2. costituît tal 1968 e atîf in ~ e Lorene (SiF 03/3).. lizere e come incuçade sui drups e lis plantis vie pes altanis (PauluzzoN) 2.. -ade adj 1. (SiF 02/1) 2. la Provincie dal Alt Friûl. alt Comissari “Onu” pai dirits umans. Alt ['alt] m (pri pokrajini) Gornji. (Pa 05/04). LING sufìs ~ pripona (za manjšalnice.. FIG surov. Se o fevelìn di coce al pâr di fevelâ dal dì dai muarts. z privzdignjenim glasom. -iche adj alpinističen. spačiti se 2. narediti živčnega. la base genetiche da la malatie. E alpins. (La 05/6). razdražiti. Alt Adriatic zgornji Jadran. grob. ponarejen. di mût di no ~ i lôr “pês”. (lingue.alotrop [a'l‫כ‬trop] m 1. LING non ~ manjšalnica f. al fâs di tapêt ai scjalins dal ~ maiôr .. alterât [alte'ra:t]. gorski. disfurnî un ~ par furnînt un altri FIG z enim dolgom plačati drug dolg.(CoUd ).1956) ~. alpaca [??'t∫ie] m 1. Pescje: acuardi pal distret dal Alt Adriatic. Ancje l’irlandese Mary Robinson. neotesan. ~ adj 1.fvg). altee [al'tεe] f → dialtee. si àn lis crisis motoriis che dispès a capitin intun stât ~ di cussience. razburiti. spreminjevalen 2. l’umit oltagn [altagn] al fume mokro seno se kadi.0 m. che al veve il compit di normalizâ l'ocitan ~ (Pa).regione. stât ~ di cussience spremenjeno (razširjeno) stanje zavesti. (terasa po strehi) mostovž m. Vuelial un ~?” “Ce isal?” i rispuint cirint di riduçâ. pensâ a vôs alte na glas razmišljati (BrLi). alt ['alt] m višina f. psicologjics. ~ nete čista višina. alterabil [alte'rabil] adj 1. nepravilen. intaiadôr. slabšalnice. Insiemit des voris di ristaur des condizions naturâls di un sisteme che al è stât alterât des ativitâts dal om. Mario Cedolin (n. KEM alotropski element. altarist. si è pandude contente (Pa 02).. sinç di cjarande) f BOT komonika f. vôs alte na glas. planinski. izpremeniti. ~ Cjargnelis Karnijske Alpe. razburjen. prove uniche dal Campionât Nazionâl di Sci Alpinisim a tecniche libare Domenie 25 . alterâ [alte'ra:] tr 1.i m Južna Tirolska f. cu lis provinciis autonomis”. globok 3. → Rodean Dal Alt Alt Adis ['alt] kr. Gâs presint te atmosfere. presits alterâts spremenjene cene. (Pa). dal ~ od zgoraj. grops di altariscj a son i Cumuçs. deriv. I alpins a protestin. ~ m 1. ki izklesa oltarje. bolehnost f 4. razburiti se. alouin [alou'in] m helovin m.

alusion [aluzi'on] f namig m. KEM galun m. -iche adj altruističen m. La situazion di crisi pai lavoradôrs de Burgo e je rivade a nivei altonons îr di sere. A mût lôr le àn tentade i romans cu lis lôr legjons. pes stazions dai trens solitariis. drugačen. la durmience des semencis che e pues lâ a fâlis gjerminâ cualchi stagjon plui tart. vesel. altimeter m. nesebičen. bobneč. alternative [alterna'tive] f 1. penetrant traviers il ~ carsic. izmeničen. nasproten. glinica f. (genska) sprememba (organizma). opûr in ocasion di un assedi militâr (praxisfriuli). -iche adj nanašajoč se na merjenje višinskih razlik. aluzija f. nesebičnost f. ostali. ~s di lôr druge osebe. ELEK izmeničen corint ~ izmenični tok.535) e lis straordenaris olmis . motnja f 5. Ma il secondo. na višku. alusîf [alu'zi:f]. nasprotujoč globalizaciji. Cuanche ti passe chê altre voie. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere par netâ il marmul. nekaj dni nazaj/ tega.(castelsanmauro. (Ta). Bog m. slabšalnic. (Pa) alt-medievâl [altmedie'va:l] adj ??. alucinazion [alut∫inatsi'on] f PSIH halucinacija f. -iche adj KEM aluminijev. povečalnic.htm) alucinâ [alut∫i'na:] tr PSIH halucinirati. ljubkovalnic. di sostignî. cassetis di plastiche pes pomis. intune maniere o in chê altre na eni ali drugi način.. okajen. menjavanje n. l’amôr ~ di Diu (SiF) alture [al'ture] f višava f. generator izmeničnega toka.it/Turism. O berlai… e lui intun moment al disparì. alternazion [alternatsi'on] f alternacija f. a rivin cu lis . dutis dôs chestis culturis?(Pa) 2. nesebičnež m. il Friûl al è tiere di concuiste pes invasions dai turcs che. mai ~ nikoli več. BIOL.. (Sg). l'avion al navighe a une basse ~ (NazziD). izhoden: Une sielte ~. e fusetis lonatnis a segnavin il cîl scûr. altimetrie [altime'trie] f TEH merjenje višinskih razlik. ~ adj altruističen. alternativementri [alternative'mentri] adv alternativno. (Sg). coragjose. (CoCamp) Altissim [al'tisim] m REL Najvišji m. Cemût podaressial mai un sôl Teatri rapresentâ. altermondialist [altermondia'list] adj POL protiglobalizacijski. Fî dal ~ Sin Najvišjega. alumini [alu'mini] m KEM aluminij m (Al). altruist [altru'ist] m altruist m.. altparlant [altpar'lant] m zvočnik m. -ade adj PSIH halucinanten. la ~ dai microrganisims de tiere genska sprememba mikroorganizmov 6. Al jere une ~. ossia il guaíme (~). e je la bocjade. izmenično zaporedje. "altivûl". altimetric [alto'mεtrik]. 2. izmeničen. alustic [a'lustik] adj opojen. altissime [al'tisime] (t. nadmorske višine. altonon [alto'non] (superlat. izmenjava f. LING priponsko oblikovanje manjšalnic. Al è il teme di fonde e mai vonde batût de ~ di Diu. al sô cors in Aquilee: forsit a cause di une gruesse ~. aluminijski. -ive adj aluziven.(Sg). sedi pai consums energjetics sedi ativant des capacit ts creativis. sintetichis e sincretichis che ~ a restaressin ofegadis e cidinis .. altimetri [al'timetri] m TEH višinomer m. che al rivàs sul lavôr prime di chei altris par fâsi viodi cul perît o cul impresari. chêl ~ (pl chei altris) (nekdo) drugi. altiplan [alti'plan] m visoka planota f. privid m. alc ~ → alcaltri . lis alucinazions uditivis (SiF 03/3. alternât [alter'na:t]. od alt) adj najvišji. alucinant [alut∫i'nant] adj PSIH halucinantoričen. aluminotermie [aluminoter'mie] f ŽELEZ aluminotermija f. auter. e lassâ non al mont ~ altitudin [alti'tudin] f nadmorska višina f. in ete ~ Carli il grant cul so Sacri Roman Imperi (Pa 03/10). alternatîf [alterna'ti:f] -ive adj alternativen. ma cence alternativis. Une imprese cuasit impussibil. nadmorske višine ali na višinomer. altrichè [altri'ke] int kajpak! seveda! še kako! Altrichè! (PauluzzoN) altrimentri [altri'mentri] adv drugače. // cf.sprememba f. âtri) adj drug. un furlan pal 2000 (Pa). altiûl [alti'u:l] (t. la robe che tu tegnis di plui. Nol è stât nè un filantropo nè un ~. sicer. druga košnja f. izmenično vrstenje. alucinogjen [alut∫i'n‫כ‬ăen] m PSIH. MED alteracija f. prestopen. nadomestno. vasuts nets dal jogurt. nadomesten. altitonant [altito'nant] adj visoko doneč. magari ancje in forme alternade. vinjen... Al sclopà un ~ ton. višina f. alternativa f. latinis di ~. cu la instabilitât di tantis regjons e cu la contestazion altermondialiste. antiûl) m otava f. (Sg). nadomestna možnost f. menjavanje. par ~ → paraltri. (Bel). -ade adj 1. dongje il romitori de ~ di SAN VALANTIN (c. alunite [alu'nite] f MIN alunit m. (BelFa). Chest sens di ~ al fasarà madressi tai citadins une plui grande sensibilitât e (partitrepublichefurlane). ~ uditive slušna halucinacija. alumine [alu'mine] f KEM aluminijev oksid. chê altre (pl chês altris) (neka) druga. (Pa 04/07). druga. planina f. alternadôr [alterna'do:r] m ELEK alternator m. une dì o chê altre prej ali slej. altredì [altre'di] adv pred dnevi. ~ visive vizualna halucinacija. zaporeden. ~ o fasei o sintìi altri ['altri] (t.. (Sg). no. alucinât [alut∫i'na:t]. La idee de ~ dal Friûl in Tellini e nas lontan dal Friûl (Pa 04/05). scjatulutis (CoUd). alum [a'lum] m MIN.(Pa 11/99). nesebičen. Dal altiûl al calcoladôr. z višine grmeč. imeti privide. vene altissime) f BOT vrsta ovsa (Arrhenatherum elatius). ~ che/nome nič drugega kot. altruistic [altru'istik]. ~ ae eterne partence e al tornâ (CoUd). Te varietât cjargnele di Paluce "fen". izbira med dvema možnostima. alteritât [alteri'ta:t] f FILOZ drugačnost f.(lacomugne) altrò [al'tro] adv → inaltrò. 31-49). MED halucinogen m. ki namiga. ~ m POL nasprotnik globalizacije. . altivûl [alti'vu:l] m→ altiûl.. izmenično. (Pa). lad. altruisim [altru'izim] m altruizem m. dedutivis. izredno visok. aluminic [alu'minik]. lis alucinazions visivis (semplicis o complessis). "smuiart" e "lescje" a son i lessems primaris che a tradusin il talian "fieno". Lui al sarà grant e i disaran Fî dal ~ (Bibl-Lc) Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. se lu viodevin ~ aluvion [aluvi'on] m poplava f.

. bridkost f. ljubi m. (bassafriulana) 2.) rad (+ inf. imeti rad. ambaradan [ambara'dan] m direndaj m. ~ m LING amharščina f. a mache [a'make] adv zastonj. Amadeu [ama'deu] os. procès di ~ amalgamiranje n. scrit di doi professioniscj.. (La 04/4). amaret [ama'ret] adj grenkljati. je nekoliko grenko. PROV Fevrâr. Il stes NO2. prijetnost f 2. alzete [-t'a s-] f okrajek m (na obleki). a pirulutis / se acj a àn dal ~ (bolj obič. amariç [ama'rit∫] (t. zapoge. e di un so ~. skrb f. // < gr. amalgamazion [amalgamatsi'on] f FIG združevanje n. ~ m vrsta mandeljnove sladice. ljubezniv. ~ tanche i vencs grenak kot žolč. amariç. amaur[omacr]sis ‘darkening’. ambient [ambi'ent] m 1. vljudnost f. non dal sigûr di costôs) (La 04/1). volê bon. bolest f. mariç) adj grenkljat. zmešati. Covential po pierdi timp a dî che 43 sindics. amarotic.. al ven a stâi [alvena'sta:i] (t. la vît a ame la coline trta ima rad grič. -iche adj amazonski. cun dut l’~ consecuent. amalepene [amale'pene] adv komaj komaj. amaretto [ama'reto] m mandeljnev liker. l’assessôr pal ~ POL prisednik za okolje: vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'assessôr pal ~ Ciani 2.amarot. GEO ki se nanaša na Amatrice. ~ m prebivalec mesta Amatrice. ~ m ljubimec m. amarece [ama'ret∫e] f grenkoba f.) → Algjeri. des feminis ljubitelj lova. Cjâr president (tal sens di ~. ~ polmonâr pljučni mehurček. prijaznost f. ~ m poplavljenec m. amabilitât [amabili'ta:t] f 1. bridkost f. Mai la peraule pâs e à lassât un savôr cussì ~ e deludent. → uve cassute. amalgame [am'algame] f 1. sladek. alveolus ’jamica. amât [a'ma:t]. e à finalmentri decidût di risiervâ ae glesie il stes tratament metût in vore pes cjasis aluvionadis (La 05/11). (Bel). bridkost f. nol jere timp di am îs. amalgazion [amalgatsi'on] f 1. (Leng). . Tignî cont des planis aluvionâls e je une garanzie di sigurece idrauliche! (Pa 03/4) aluvionât [aluvio'na:t]. -ade adj ljubljen. odločna ženska. curt sì. cuesturins e carabinîrs de basse Italie. bridek. FIG okolje n. la tô dame in stivalons e (ShW). amalgamâ [amalga'ma:] tr 1. // < lat. amavroza f. i marmui e lis pastis di veri. a ambirès di sposâ un cont teži za tem. al fevelà cun ~ di "un molâ çus e vergon cun conseguencis. George Villiers prin duche di Buckingham. luknjica’. hrepeneti po (čem). -iche adj GEO amharski. potezati se (za).i. ?amavrozen. ljubiteljski. amarut. zlitina živega srebra s kovino. prizadevati si. zmes f. amazonic [ama'tsonik]. združiti. . (infoanziani. to pomeni. zagib m. amâr [a'ma:r] (t. žensk.it). ex depuartât de resistence. deputât. → volê ben. (CoUd). ljubeznivost f. ~ m kar. ljubiti. (Bibl-Sprocs). FIG). amazonite [amadzo'nite] f MIN amazonit m. m (IT Amedeo) Amadej m. ~ adj grenak. amatoriâl [amatori'a:l] adj ljubiteljski. LING alveolaren. ~ che no tu âs di jessi cence creance tanche un muart di fan. ambasse [am'base] f tesnoba f. ~ dentari zobna jamica. ~si refl zliti se. busasi ancje lor vaffanculo. ~ de cjace. alveolâr [alveo'la:r] adj ANAT. za las. alzetâ [altse'ta:] tr uporabiti zagibe. gloti ~ FIG požreti neprijetno. ANAT alveola f. amabilmentri [amabil'mentri] adv ljubeznivo. mešati. (npr.e jo ai mangiat une torte di amaretto cal faseve (Furlanist) amaric [a'marik].aluvionâl [aluvio'na:l] adj naplavinski. (JM). l’odôr fuart di foncs di bosc e chel marotic di scusse di roul. -iche adj MED popolnoma slep. (Pa 06/3). mešanica f. amaurotic [amau'r‫כ‬tik]. morôs. ~ tanche il tuessin kot strup (A). ~ m Amalfijec m. met de bande cheste ~ / cence motîv ambe ['ambe] f oba(dva). da bi se poročila z nekim grofom. introdusût tal organisim par mieç dal procès respiradori ~ (CoUd). okolica f.). al laureât in ~ / di lês e rost ambî [am'bi:] it težiti za (čim). Tal nestri câs cun dute probabilitât drenti tal ~ licuit al è stât mitût masse stagn. che a pandin la gnove salût dal nestri cjâr e ~ cine nazionâl . Al è un vêr libri di matematiche. chel aiar che al cjapave sù il mariç turgul e umit de jêre amarilis [ama'rilis] f BOT amarilis (Amaryllis belladonna). prijazno. KEM amalgamirati 2. ~ di balâ rad plesati. creant cussì un ~ strasordenariamentri mistic.(Pa).. amazone [ama'tsone] f MIT amazonka f 2. ~ m dragi m. amarant [ama'rant] m BOT kermež m (Phytolacca decandra). žalost f. amâ [a'ma:] tr 1. možača. → marum. (SiF 02/1. fevrâr. cun dute la inteligjence (BiblMc). amharski jezik m. No parcè che la tô vivarose ~. mâr) m grenkoba f. -ade adj poplavljen.. dragi.i f Amalija f. amaurose [amau'r‫כ‬ze] f MED popolna slepota f. di stazâ lis rispuestis dai zovins che si dan dentri in chest sport a nivel ~. impleâts. nekoliko grenak. Amalie [a'malie] os. grenkost f. alveâr [alve'a:r] m panj m. amaron. deriv. to se pravi. Amazonie [aprio'ristik] f ?? Come l’influence e il sierament pai indios de ~. amarotic [marotic] ) amarotic [ama'r‫כ‬tik]. grenkast. amatrician [amatrit∫i'an] adj 1. (Urli). pomešati. no un test divulgatîf o di stamp ~. zlitje n. ven a stâi) co to je. al mandà dentri par ~ i Furlans une sdrume di funzionaris. alveoli [al'vεoli] m 1. tacât a un palaç cun barconetis che a somein chês di un ~. marotic) adj grenkljat. združevati se (t. a son cjants par saludâ l’~ che al partìs par fâ il militâr (cuf-ancun). nekoliko grenak. am ['am] m → amp. us vanzie robe? ~ che a basti amalfitan [amalfi'tan] adj GEO amalfijski. ~ di (+ inf. KEM amalgam m. gloti ~ e spudâ dolç cu la bocje amare. ma ~". -iche (t. okolje n. ljubitelj m. Alzeri [al'džeri] m (it. e amantlu cun dut il cûr. amabil [am'abil] adj ljubek. → madôr.. 231). ozračje n: . amant [a'mant] adj ljubimski. amaretto. rastlina) posebno ljubiti. zapoga f. a son masse (Pa 04/03). KEM amalgamiranje n.. amarot [ama'rot] adj grenkljat.

(Pa 89/99). ambientalist [ambienta'list] adj okoljevarstven: . dome di cjase al ~ e fin li dal pazient (CoUd). amburgese [ambur'geze] f GEO Hamburžanka f. fin ~ do amena. ~. che l’inflùs dal furlan sul talian al è une vore fuart in ~ lessicâl. Brôs) os. in chê epoche. -ose adj prizadeven. registrirati se. ??ameboit [ame'biaze] adj ZOOL ameboid. ambulance [ambu'lant∫e] f rešilec m. magari la dîs par sloven: (Leng). ambiguitât [ambigui'ta:t] f dvoumnost f. prijaviti se. il fâ ~ ai contignûts culturâi. ki ima dve plati. tal film ambientât tes cjanivis dal institût superiôr. Se ogni tant no mi ven ~ une peraule furlane. in visite domiciliâr urgjent. amenorrhoe. izboljšati’. -ese adj GEO hamburški. ambientalistichis. al cjape dentri 299 pagjinis di cuader. adaments) adv v spomin. aments [a'ments] (t. ambliopija f. par che nô o podìn dî: ~. de sale riunions al ~ medic. tal asilos e tes scuelis. umeščati: Direzûts di Bianchini. che a jerin fruts dal 1980 e che. FIG malenkost f??.des gnovis curints dal turisim "etno-ambientalist". do skrajnosti. e che tal 432 e ven disdrumade (La).i f Amelija f.// k lat. dispès religjôs.. okolje.. moment. amebic [ame'biaze]. il vescul di Milan Carli Borromeo al à salvât il so rît ~ (istitutopiopaschini). Al è un progjet museâl ~ che al mudarà di plante fûr la ufierte culturâl di Udin (CoUd). amebiasi [ame'biazi] f MED amebiaza f. Si crodeve che l’ambre a ves virtuts magichis e terapeutichis: partave furtune (praxisfriuli). ambli ['ambli] m BOT zelena jelša f (Alnus viridis). amende [a'mεnde] f globa f. cualchi spieli di aghe ambrade. un secul denant di S. dal ~. prizadevnost f.(O 12/2/2000). ambon. Ambrôs [am'bro:s] (t. m (IT Ambrogio) Ambrož m. ~ m Hamburžan m. dal lavôr. amebna griža f (okužba prebavil).. ambientament [ambienta'ment] m postavitev v ambient. ambiciozen. un cjaval deventât bols / che al trote e al sacode lis amis 2. povračilo n.. FIG ambrozija f. → olnâr di mont. → braure. des emergjencis ambientâls e a rivuart dai problemis sociâi dal Friûl. križ m. spomniti se. ambizion [ambitsi'on] f ambicija f. na pamet. ambrosian [ambrozi'an] adj ambrozijski.i. L’~ al nasave di tabac. (F). spomniti se. la evoluzion ca puarte da la ~ al omp (logosquotes). (Pa 03/10) ambit ['ambit] m FIG okvir m. e' àn vût mangjât ~ e (Scf) amburgês [ambur'ge:s]. častihlepen.(O). skrbeti za. ambrosie [am'br‫כ‬zie] f 1. amenoree [ameno'rεe] f amenoreja f. (La 05/7). fâ ~ posvečati pozornost: La sielte de ande des trasmissions.(O 7/4/2001). ambrât [am'bra:t] adj jantarjast. nassude tal 1896. -iche adj MED ?? pertaining to or of the nature of an ameba. ambulatori [ambula't‫כ‬ri] adj ambulanten.. la balfuerie si ferme. (glesie) 3. okolico.(O) .. ambulant [ambu'lant] adj potujoč. Ambruseit [ambru'zeit??] i. in ~ v okviru. amen ['amen] int 1. rît ~ ambrozijski obred. ame ['ame] f 1. di salam e di vin. ambri ['ambri] m → lambri. ambientalisim [ambien'ta:l] m okoljevarstvo n. a glorie di Diu. la informazion une vore curade. ozračje. vê ~ imeti v spominu. ambre ['ambre] f GEOL jantar m. dvoumje n. m Hamburg m.(Leng). ambiziôs [ambitsi'o:s]. Cuant che e je rivade le ~ a jere bielzà muarte! (sf). opazovati. častihlepnost f. -ose adj ambiciozen..(Pa 11/99). ambrosine [ambro'zine] (t. zadnja stran m. -iche adj okoljevarstven: lis sfidis tecnologjichis. (Sg). ambientâ [ambien'ta:] tr postaviti v neko okolje. bliskovito.. izostanek menstruacije // gr.i. ambientazion [ambientatsi'on] f umeščanje v določeno okolje: dedicât ae ricercje des ambientazions dai films westerns. ~ m okoljevarstvenik m: Dut câs pai ambientaliscj il sondaç nol veve chê di promovi o boçâ cualchidun. amebe [a'mεbe] f ZOOL ameba f (Amoeba).. imeti v spominu. krog m. Il “Diari” di ~ Burba. KUL soljena. ambizionôs [ambitsio'no:s]. La confermade impuartance dal cumierç ~ (CoTav). dacîs al troi celtic (rotec). ambientalistic [ambienta'list]. na področju. ambliopie [amblio'pie] f slabovidnost f. ma par clarî che il teritori là che si môf pre Pieri al è. okoliški: Chês sul teritori a rivuart dai problemis post-taramot. venditôr ~ krošnjar. un toc di tiere tal ort che no'nt vevin dirit. cence ~. plene di ~ e partive da la place fin in fonts a la stazion (bassafriulana). ambivalent [ambiva'lent] adj ambivalenten. mignestre di fasûl e vuardi cu la ~ di purcìt. vignî ~ priti na pamet. od gr. obseg m. g mont ~. co al rive lui tai ~s. REL amen m 2. ambulanca f. energjetichis che a saran il pan di ogni dì pai prossims agns e secui. . Drete. REL ambon m (pulpito rialzato dal quale si leggono le Sacre Scritture) // < lat. emendare ’popraviti. dvorezen. ambivalence [ambiva'lεnt∫e] f ambivalenca f. ambientâl [ambien'ta:l] adj glede na okolje. Amburc [am'burk] kr.e di ufri une informazion libere sui fats de politiche. amburger [am'burger] m KUL hamburger m. (CoUd). paziti na. predočiti si: nôaltris o vin di tignî ~ che il Messaggero nol è indreçât dome ai furlans (Pa) 2. ameldâsi [amel'da:si] refl vpisati se. nadzirati 3. ~ m ambulanta f. Amelie ['amen] os. Jacun dai Geis alere un venditôr ~ deventât famôs pai sie scherçs (Natisone). a chest ~ (MazzonIol). imeti na očesu. un ~ en trenutek. 77-93). mandule ~) f neka mandeljnova sladica. ambigjenar [ambi'ăεnar] m LING dvospolen. (SiF 02/2. lokal m. intun ~ v mahu. mandâ ~ učiti se na pamet. 3.. ozračje. (pri konju) hrbet m. mahoma. Furlans a varessin colaborât a Di chist progjet ~ pal ben dal Friûl .iz področja kulture. motnje vida. dimljena svinjska ?krača (spalla). de culture. tignî ~ 1. zelo dobra jed ali pijača. MIT ambrozija f 2.(O). jantarjeve barve. FIG področje n: . → braurôs. ambon [am'bon] m ARHIT. ambonem.al è rapresentât intun ~ tradizionâl furlan (Pa) 2. i slungjave une mandule imbrusine [ambrosine].

amilcar [a'milkar] os. ~ intrinsic e po biograf dal tradutôr.regione. E sâtu. elements solubii come acits gras volatii. dopustiti. amianto [ami'anto] m → amiant. amigdaline [amigda'line] f KEM amigdalin m. vodstvo n.(Pa). -ive f upraven. ~si refl amerikanizirati se.. administracija f. Un svicinâsi plui ~ ae struture al è la premetidure miôr par usâsi a lei in mût continuât (Pa). zucars. malenkost f. // < gr. pretveza f. ameti [a'mεti] tr 1. aminoacit [amino'at∫it] m KEM aminokislina f. film merecan. amì [a'mi:] (pl amîs) m prijatelj m. aministrativis [aministra'tivis] fpl POL upravne volitve. amìe [a'mie] f prijateljica f.(Pa) 2. ~ di lavôr prijatelj s službe. finanziâ e meti in vore la leç regjonâl sul ~. al à comunicât (O). di Lois Craffonara. ~ civîl civilni upravnik. (La 05/9) amiradôr [amira'do:r] m občudovalec m. ~ m zelo dober prijatelj m. od amid). dai nemîs mi vuardi Gjò . čudovit. ~ m Amerikanec m. L'amicizie e po nassi par dut. (Onde). italo-~ italo-amerikanec m (Pa). amiut. dovoliti. Mi soi visade che a Tuieç o ai une ~ di scuele”. amicâl [ami'ka:l] adj prijateljski . amidis. al à tignût cont .fvg).. Amerecane [amere'kane] f Američanka f. fâ ~ skleniti prijateljstvo. L'~ delegât de societât des Puestis Italianis. al si voltà viers la fantate che a veve aduès lis amighis a consolâle: (Tolazzi) amigo [a'migo] m tovariš m. amine [a'mine] f KEM amin m. podeliti aministradôr [aministra'do:r] m upravnik m. ~ intrinsic dober. navidezen razlog m. aminoplast [amino'plast] m KEM aminoplast. il sartôr invezi lu tratave come se a fossin vecjos amîs (Sg).. e à di ~ un pluralisim di mût di preâ e di crodi (glesie). oskrbovanje n. (ProvBr). ma furlan di divignince (Leng). che al podarès sucedi se un ~ di setante agns. domnevati 3. izgovor m 2. nepravo vidnost. ametropic [ame'tr‫כ‬pik]. oskrbovati: Nol coventarà un secont turni eletorâl nancje a Gurize par decidi cui che al varà di ~ tai prossins agns la Provincie. administrativne volitve: si vote pes aministrativis ai 10 di Jugn. varuh m.(O). amirâl [ami'ra:l] m admiral m. A lu preocupava che chel ~ che al veve no lu ves imbroiât. predpostavljati. (La) amirabil [ami'rabil] adj občudovanja vreden. che al sarà identificât come l’amiloide (SiF 02/1. amiras. uslužen.. che Celso Macor. alcâi. -iche adj KEM amiden (prid. sprejeti. očaran 2. -iche adj MED ametrop. Piere dure incidude dal I/II sdC Si trate di une ~ di colôr viole (praxisfriuli). prisrčen. tra compagns di scuele tra amîs di lavôr . (Pa 05/04). PROV Dai amîs mi vuardi jo. plui ~. come. amîs di fruts in sù prijatelji iz otroštva. tra il pari cul frut. ~ Latine Latinska Amerika. e v. amerecanizâ [amerekani'dza:] tr amerikanizirati. občudovalen. d. ametros.american [amere'kan] adj amerikanski. dulà che je stade fate une soste par ~ e rindi onôr al monument dediât a la . (za)čudenje n. amion [ami'on] adj (zelo) prijateljski. aministrativementri [aministrative'mentri] adv upravno. no a viodi americanadis ma chei biei films d’essai dulà (Ta) amerecanisim [amereka'nizim] m amerikanizem m.i m HIST Hamilkar m. Forsit invidiât e ~ fûr dal Friûl (Leng) amirazion [amiratsi'on] f občudovanje n. amilasi [ami'lazi] f BIOL. aminicul [ami'nikul] m 1. latinizirano kot ammiratus. velik prijatelj. -iche adj KEM aminski. bližnji prijatelj. Americhe [a'mεrike] f Amerika f. Nomenât ~ civîl dai todescs ocupants (La 05/7). ~ comunâl občinska uprava 2. che nol pues sei identificât intal prodot finâl. (Bibl-FidiSirac)..// cf. In 21 citâts de ~ Latine.. che fintore a jerin lassâts fûr dal oblic di sei etichetâts. amidic [a'midik]. americanade [amerika'nade] f amerikanščina f. amiloide [a'm??] m ?? KEM amiloid m. . priznati. amiantifars [ami'ant] ?? Al è parcè che a son scaturîts dai efiets che e fasarès la movimentazion di crets amiantifars (Pa 06/2). (SiF 03/4. vodenje n. vuelis vegjetâi. par sei catoliche. (Pa 02). prime al jere plui viert.. uprava f. Al somee che vuê la comunitât sientifiche e ~ che al bisugne cognossi plui a font lis conseguencis (Pa) 2. amfetamine [amfeta'mine] f MED amfetamin m. ~ de vore fate prijatelj nedela. -ade adj 1. ametropie [ametro'pie] f MED ametropija oz. Corrado Passera. voditi.(O). Lu à fat cun ~ cjandôr. aministrazion [aministratsi'on] f 1. aministrâ [aminis'tra:] tr 1.. // < Alpha. ammiralios. ~ adj prijateljski. La Glesie catoliche. americi [ame'rit∫i] m KEM americij m (Am).(Natisone). vladati. deriv. oskrbnik m.. (sangiorgioinsieme). amighe [a'mige] f prijateljica f. In Friûl-Vignesie Julie si votarà ai 10 di Jugn pes elezions aministrativis (O). Gordon Alles). administrativno. 73-84). vecjos amîs stari prijatelji. KEM amilaza f.i. amicizie [ami't∫itsie] f prijateljstvo n. fr. dulà che a son concentradis lis comunitâts furlanis. nol è timp di amîs! ne smemo več zgubiti časa. aminoacits e v. ametiste [ame'tiste] f MIN ametist m. (po)dati. par esempli. amirâ [ami'ra:] tr občudovati. elezions aministrativis POL upravne volitve. aministratîf [aministra'ti:f]. parceche un che al fâs ~ apene che i fasin un cjant nol tignarà dûr tal moment de prove. amiant [ami'ant] m MIN azbest m. odobriti. amir ’aali ’višji oficir’ ali amir ’alf ’poveljnik tisočih’ preko bizgr. amirât [ami'ra:t]. amion. upravljati. (BrLi). ~ di France e fi inlegjitim dal Re soreli (Pa). publiche ~ javna uprava: Vinars prin di Jugn i dipendents de publiche ~ de nestre regjon a fasaran siopar. tolerirati. naklonjen. carboidrâts sempliçs. garantî plui atenzion al plan pes emergjencis (lingue. prijazen. amidi ['amidi] m škrob m. i merecans e fasin simpri robis bielis. občudovan. družabnik m. administrativen. direkcija f. aminic [a'minik]. amiral iz ar. Il 2005 al è stât declarât an de ~ tra il popul gjaponês ei popui europeans. 155-165).Methylphenethylamin (izraz prvič uporabljal 1927 US-kemik Dr. saludât cun agrât e ~ di Domeni Zannier (Noeles). atôrs merecans… Hollywood…”(Ta). Il cont di Vermandois. in companìe di altris ~s dal so stamp al dà l’assalt vie pal dì a une bancje. sokrivec m. po upravni poti.

al disè propit cjamesute. a + morphê ’oblika’. ampassât [ampa'sa:t] adv lani. amortizâ [amorti'dza:] tr 1. amni ['amni] m ZOOL notranja ovojnica zarodka. Ma la ~ no fo concedude ne a lui ne a nissun altri. -iche adj ANAT amniotski. nevračana ljubezen. blažiti (udarce). amoni [a'm‫כ‬ni] m KEM amonij m. Il Consei comunâl al fâs bon un regolament li che a vegnin fissadis li proceduris di ~ (CoTav).// od neolat. ~ dal azôt solubil organic (SiF 03/4. ~ dilà pred dvemi leti. voile'. ad acetâ i fats. // < gr. amour. par ~ di zaradi. amobilî [amobi'li:] tr opremiti (stanovanje). PROV Cui che al è fortunât in ~ . malapaiât vračana. leâ une ~ cun skleniti prijateljstvo z. cence vêle fate lâ in ~ e dâ-fûr (glesie)// < lat. amôr [a'mo:r] m 1. izguba spomina f. amortizer m. STROJ.-is ’id.(don). cf. fr. strast f.camcom.Bl) o. l’~ nol è brût di verzis iz ljubezni se ne norčuje. PROV ~ nol domande ni pan ni polente . odplačevanje dolga. amnistie [amnis'tie] m JUR amnestija f. fr. ugotoviti mnenje. jessudis tal mês di avrîl di ~ (scritorsfurlans). amletic [am'lεtik]. svarilo n. come la ploe e la nêf a vegninjù dal cîl e no tornin indaur cence vê inbombade la tiere. jo i soi un spirt di amòur (Pasolini). ljubezniv. zaljubljenec m. amictus 'manteau. in mnasthai ’spomniti se’.amissibil [ami'sibil] adj dopusten. amorâl [amo'ra:l] adj amoralen. e ancje par infuartî i rapuarts di ~. amoniache [a'm??] m → amoniac. amont [a'm‫כ‬nt] m 1. amit [a'mit] m REL naramnica f. amortament [amorta'ment] m EKO 1. amnistiât [amnisti'a:]. // < cerk. pohištvo n. amnêstia ’??oubli. al à declarât ~ Sipione. procès di ~ (SiF 03/4.lat. zaton m (sonca). trai l’~ FIG preizkusiti. notranji arhitekt (Innenarchitekt).// < neolat. amonificazion [amonifikatsi'on] f amonifikacija f. amonizazion [amonidzatsi'on] f AGR amonifikacija f. amortizament [amortidza'ment] m EKO amortizacija f. gorečnost f. par ~ di pâs. a operâ par che a calin sot dai nivei di concentrazion massime ~ (Pa 02). propad m. -ade adj JUR pomiloščen. amortizabil [amorti'dzabil] adj EKO kar se da amortizirati. Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. amit [a'mit] m KEM amid?? Cemût i refudums organics a puedin jessi depositâts dentri dai sacuts di ~ di sorc (Mater . amissibilitât [amisibili'ta:t] f dopustnost f. amovere 'oddaliti. prizadevnost f 3. amodernament [amoderna'ment] m posodobitev f. // cf. o ~s di cuadris di man buine. premičen. di cuant che e je tacade la vuere a la ~ gjenerâl (Pa 02). od gr. amonijev. od egip. amortizacija f. ammôniakon izv.’. preroditi se. amnestiranka f. amorf [a'm‫כ‬rf] adj amorfen. il cjamis. un ~ apaiât. opomin m. s pohištvom opremiti. lansko leto. nemoralen. 73-84). amorôs [amo'ro:s]. cjapâ ~ par un kazati ljubezen do nekoga. svarilo n. -iche adj LIT hamletovski.it). amobilidôr [amobili'do:r] m opremljevalec m. pardon’. (La 04/4). odmakniti'. EKO amortizirati. amòur [am'‫כ‬ur] f → amôr . zahod m. (GP). amortizadôr [amortidza'do:r] m STROJ blažilnik m. ~ m ljubimec m. (ProvBr). e il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion (SiF 03/4). // cf. e 4 milions di euros pai amortaments dai inviestiments sui implants. amorin [amo'rin] m BOT reseda f (Reseda odarata). Dopo l'~ de cjasade di Svevie e dai patriarcjis ghibelins. EKO amortizirati 2. ljubezen f. nol zui di cjartis . čustvo n. Il TKN nus dà la sume dal azôt organic e dal azôt ~ (SiF 03/4). osvežiti se. (postopno) odplačilo m. ampeloterapie [ampelotera'pie] f MED ampeloterapija f. Amlet [am'lεt] m LIT Hamlet m. (ProvBr) 2. amoniment [amoni'ment] m opominjanje n. brezobličen. azôt ~ amoniakalni dušik. amnion m. a la stupiditât (Pa 02). Ammon. amoralitât [amorali'ta:t] f amoralmost f. screant i gnûfs (ud. butâ l’~. sprejemljiv. amoniac [amoni'ak] m KEM amonijak m. . vnema f. amoniacâl [amonia'ka:l] adj KEM amoniakalen. dati amnestijo f. amortiziranje n. sprejemljivost f. puartantju. sâl ~ salmiak m. pojemanje n. 73-84) proces amonifikacije..' tvorjeno s privat. BIOL lâ (jessi) in ~ (narava) znova razcvesti se. brezlik.(CoUd). amistât [amis'ta:t] f prijateljstvo n. amnêsia 'id. brezličen. ~ adj KEM amonijakov. amovibilitât [amovibili'ta:t] f premestljivost f. a la banalitât. ammonite po imenu Jupiter-Ammon amonizion [amonitsi'on] f opomin m.de). .. nemoralnost f. Pai ebreos lis fiestis a scomençavin sul lâ ~ dal soreli (BiblMc) 2. amnestiran . La gnove unitât produtive e rindarà pussibil la complete inovazion dal prodot des laveblancjarie. premestljiv. oživeti se. amp ['amp] m trnek m. no sac ~ o amnio (Mar) amnistiâ [amnisti'a:] tr JUR pomilostiti. tvorjen z a priv. e bugadis intant di bonodôr / mi mandin i ~s. il rinovament e ~ dai procès produtîfs (La 05/12). ljubček m. ljubek. amor. amnesie [amne'zie] f MED amnezija f. amniotic [amni'‫כ‬tik]. amnésie . l’~. Mi ven però plui naturâl di meti come simbul e ~ chel cocâl dut neri di petroli (BelR) amonite [amo'nite] f PALEONT amonit m. amorphos . Come che lu inderadavin cierts romançs masse ~ . Lis denunciis ae autoritât judiziarie militâr. Si puedial fevelâ di une “religion” te vite ~ o inmorâl di Oscar Wilde? (Bel). neizoblikovan. a finirin par dislontanâ i Furlans des cuistions patriarcjâls. amovibil [amo'vibil] adj odmakljiv. (Pa 03/11) 2. 2-ghise amorfe (SiF 03/3)// < gr. amobiliment [amobili'ment] m oprema f (hišna). boga Amun. dve leti nazaj. ammoniacum preko gr. a in mnêsis 'spomin'. e la sô aversitât al podê. -ose adj ljubezenski. il test par l’azôt amoniacâl che al ripuarte sedi la amoniache libare sedi il contignût di ion ~ (SiF 03/4.. il podê al passe tes mans dai patriarcjis guelfs (Union). Amôr [a'mo:r] m MIT Amor m. fr. ~ gjenerâl splošna amnestija. al à cuistât la ~ dai plui grancj scritôrs todescs e austriacs (Pa). a la ~. odpisati. modernizacija f. ~ m amnestiranec m . 73-84).(graggo.

anabolisim [anabo'lizim] m BIOL anabolizem m. → ampassât. prostran. che al previodeve nome la preson (Pa 02). graciis. od lat. dut l’~. nazadnjaški človek. po imenu franc. . siôr Minigul.i m Amsterdam m. iz lat. trops agns âstu? koliko si star?. graciis ~. ~ di memorie spominsko leto. to je skupnostno življenje). anahoret m // cf. anabatist [anaba'tist] m REL anabaptist m. a jerin notâts tes scuelutis (Pa 4/2000) // cf. ampulla ’id. amundi [a'mundi] adv na pretek. -iche adj LIT palindromski (verz). In Friûl. obsežno. al jere stât ativât un interessant . (ob)širen. izločiti. FIZ ojačenje n. iz gr. anahronističen 2. anacoretisim [anakore'tizim] m puščavniško življenje. in akolouthein ’slediti’). → indi. amplus . anahronizem m. ampère . chest ~. il prin dal ~ → pridalan . anacronistic [anakro'nistik]. amperometri [ampe'r‫כ‬metri] m ELEK ampermeter m. utajenost f (biol. st. aná in chrónos 'čas'. amputatio: cf. prekrščevalec m . kasneje nadomesti cenobitsko. REL anahoretizem m (prva faza krščanskega meništva. 129). -iche adj LIT anakreontski. jessi par 29 agns. an ['an] (pl agn/agns) m leto n. Par la ~ dal DNA a son stâts doprâts i primers (SiF 02/1) 2. Mi àn dât la grazie (Sg). àn ['an] 3. l’~ tornât novoleto. in chê ~ stesse par esempli.// tvorjeno po gr.ampêr [am'pe:r] m ELEK amper m (merska enota). povečanje n. → a svuaç. Iponat.. od nje. mn. bon ~ adijo!. -iche adj METEO dvigajoč . spuntan. ampolute [ampo'lute] f mala steklenička.’. // < lat. amplificadôr [amplifika'do:r] m FIZ ojačevalec m. -iche adj puščavniški. zastarel. izpos. Salvâ). anachorète izpelj. (Pa 7/2000). zastarel. Di Aquilee e rive une ~ di Sant Menas. FIG odstraniti. Tirteu.// anabiosi [anabi'‫כ‬zi] f BIOL anabioza f. an ['an] pro od njega. ungan letos. anfure. tai agns a vignî. Anacreont [anakre'‫כ‬nt] m LIT Anakreont m.. ~ m Amsterdamec m.// < neolat. odrezati 2. Mimnermi.. siben ancje di servizi culturâl intal sens plui ~ di cheste peraule. kirurško odstraniti.(CoUd) anacreontic [anakre'‫כ‬ntik]. anabatic [ana'batik]. LIT amplifikacija f 3.// izpos. razširiti.. steklenička f. obsežen. agns e agnorums → agrnorums . intun ~ tornât v celem letu. dutalan celo leto.// lat. ~ passât lansko leto. from amplus. anabaptizein ’ponovno krstiti’. chest ~ cu ven naslednje leto. Se di une bande al esist il riscji di jessi tignûts par provinciâi o anacronistics dal 10% dai clients. anachronisme. demin. (k αναβολή) anaciclic [ana't∫iklik]. fr. amplificâ [amplifi'ka:] tr 1. amperore [ampe'rore] f ELEK amperura f. prostranost f. amperaç [ampe'rat∫] m ELEK jakost električnega toka. amputation. anacreontiche [anakre'‫כ‬ntike] f LIT anakreontska pesem m. letnina f. amplificatio. iz gr. Alceu. nešteto veliko leto. amplitudo. anacoretic [anako'rεtik]. → impole. spuntati se. lâ sù par 29 agns . amulet [amu'lεt] m amulet. (Pa 06/1). Dut chest al sarà ben ricuardâlu in chest ~ di memorie. Alcman. os. anakolouthon (a priv. ~ m anahronističen. izp. ampole [am'p‫כ‬le] f 1. fr. anacruse [ana'kruze] f LIT anakruza f.. tai prins agns dal Cincuante na začetku petdesetih let (Pa). fr. amputirati. anacoret [anako'rεt] m puščavnik m. Tal ~ scuelastic 1998/99. ampli ['ampli] adj prostoren. ~ bisest prestopno leto. anabaínein = aufsteigen anabatisim [anaba'tizim] m REL anabaptizem m // tvorjeno iz gr. mil agns večnost. prekinitev vitalnih funkcij) // od gr. tai agns dal Trente v tridesetih letih. anade [a'nade] f leto n. sedanjika od vê: imajo. amplissim [am'plisim] superlat. αναβολισµός preko lat. FIG poveličati 3. nesodobnost f. puntar m. amutinât [amuti'na:t]. amutinâ [amuti'na:] tr VOJ ščuvati k uporu. fr. -iche adj 1. il taramot dal '76 al varès fat di ~ e di volan a chestis tindincis za in at in dut l'Ocident. ~ academic akademsko leto. ma an dirès tantis. ANAT ampula f. amplece [am'plet∫e] f obširnost f. amplitudine [ampli'tudine] f FIZ amplituda f. za agns. od lat. anacronisim [anakro'nizim] m 1. amuletum. Saf. anaconde [ana'k‫כ‬nde] f ZOOL anakonda f (Eunectes murinus). an. ~ m upornik m. amputare ’rezati’ amputabil [ampu'tabil] adj ki ga je mogoče amputirati. od onega . mai plui si varès ripetût in tiere furlane! (JM. razhajanje n 2. v 19. leta nazaj. ancje se. TEH ojačati. Il Consei Diretîf al dure in carghe trê agns academics (CIRF). ~ scuelastic šolsko leto. od ampli. amsterdamian [amsterdami'an] adj GEO amsterdamski. kronološka neustreznost f. predtakt m. // novotvorba cf. agns indaûr pred leti. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs Archiloc. obsežnost f. razsežen. ohlapen. amphora ’amfora’ → furl. Amsterdam ['amsterdam] kr. bon dì.. Il materiâl che l'artist furlan al à scrit par il "Pezzè string 4et" al amplifiche la sô sensibilitât di compositôr e di musicist e il cuartet (Pa) 2. ~si refl upreti se. un ~ tornât celo leto. v veliki količini. anacolut [anako'lut] m LING anakolut m // preko lat. cumò intal Museu di Udin (CoUd). → larc. amputâ [ampu'ta:] tr 1. amputazion [amputatsi'on] f MED amputacija f. fr. // cf. anabolismus. vstaja f. (storia900) // < lat. agns a vignî Une robe strasordenarie che. ampliementri [amplie'mentri] adv obširno. -ade adj VOJ uporen. // < gr. . amplificazion [amplifikatsi'on] f 1.. povečati. AN ['?] kratica > Aleance Nazionâl. tal ~ dai tredis mês FIG (šalj. annus. e intai strets (come la “pycnocline” dal Stret di Gjibraltar dulà che a puedin alçâsi fin a cent metris di ~ (SiF 02/2. fizika AndréMarie Ampère (1775-1836). o dirai .// < lat. letina f. zastarelost f. raztegnjen. anakhôrêtês od anakhôrein ’se retirer’.) nikoli. nesodoben. kirurška odstranitev. // od lat. no je stade cjapade sot dal articul 116 dal Codiç militâr ~ -. 2. razširitev f. amul ['amul] m → emul. FIG anahronizem m. nesodoben. ~. amutinament [amutina'ment] m VOJ upor m. od gr. (Pa 02). anabíósis.

LING po naliki. -iche adj anamorfen. BOT ananas (Ananas) 2. podoben. analyse . análogos 'id. anamorphosis ’opnieuw vormen’.ser) pal SGML speciâl. analist m. in formât ~ (scritorsfurlans) v analoški obliki 2. Par ~ ducj i ponts dulà che Dostoevskij al fevele de epilessie o ai let cun .fvg) 2. no à puartât a disvuluçâ un prodot ~ pal polac. od lat. preučiti. anagogjic [ana'g‫כ‬ăik]. In dut chest l'handicap plui grant. (SiF) analizabil [anali'dzabil] adj razčlenljiv. analitski. letopisec m. presoja f. analfabet [analfa'bet] adj nepismen. podobnost f.' (iz aná lógon 'glede na razmerje. anaerobic [anae'r‫כ‬bic]. analfabetski. Al lavore come ~ programadôr a Udin. ~ statistiche statistična analiza 2. od gr. BIOL anamorfen. analogno. analen. ~ adj anaeroben. analitik m. análysis k gr. anaglif [ana'glif] m ARS anaglif m. podoben. analgésie . analiza f. ~ gramaticâl LING besedna analiza.. analogus od gr. (sadež) ananas m. anus. (popačenje) 2. analogija f. -iche m analističen. -iche adj 1. analoghe [a'naloge] adj analogen. -iche adj ARS anagliptičen?.// 20. od gr. analisi [a'nalizi] f 1. Lis fotografiis a rivuardin architeturis e ogjets di art che a son descrits in mût ~ tal catalic. analogija f. ~ m analgetik m. TV 2. anaerobi [anae'r‫כ‬bi] m BIOL anaerob m. vzeti pod drobnogled. anagogija f. analistic [ana'listik]. ARS anamorfoza f. (Pa 02). GRAM anaforizem m. anadiplosi [anadi'pl‫כ‬zi] f LIT anadiploza f. od gr. po razmerju'). substanci. ~ programadôr RAČ programerski analitik. ánadiplosis = podvojitev. ~ m Anamec m. -iche adj anagramski.i m Anam m. si jere rindût cont de impreparazion taliane. anale adj ANAT zadnjičen. a(n) priv. analitiche [ana'litike] f analitika f. LING po naliki. analfabetski . Guarani. . -iche adj nepismen. podobno 2. -iche adj LIT anagogičen. analfabetisim [a'nalize] m nepismenost f. st. od gr. ~ logjiche LING stavčna analiza.(Pa 11/99) analgjesic [anal'ăεzik]. in ~ cu la leç 482 (lingue. anafilatic [anafi'lasie] f MED anafilaktičen. anamorf [anam'nεze] f 1. presojati. iz jez. anagraf [a'nagrafe] f seznam m (stalnega) prebivalstva. TEH anamorfen (filmski format DVD. anamnesi [anam'nεze] f MED anamneza f// izp. fr. analogjie [analo'ăie] f 1. analizadôr [analidza'do:r] m 1. od gr. Anam ['anam] kr. // cf. psihoanalitik m 2. anafore [a'nafore] f LIT anafora f. analogen. // v 16. in algein 'trpeti'. analistiche [ana'listike] f analistika f. Chê analisi le fâs un algoritmi ~ (par. OPT anamorfoza f. une domande di ~. analitichementri [analitike'mentri] adv analitično. (serling) 2. anagogjie [anago'ăie] f LIT mistična interpretacija. // izp.// izp. (Pa 02/10-11). FIG. anagramist [anagrama'tist] m anagramist m (sestavljalec anagramov). anâl [a'na:l]. analiza f. st. fr. anaphora ’reprise’ k pherein ’nositi’. . e al bat su la dibisugne di une precise ~ dai coscj par ridusi (partitrepublichefurlane) 3. GRAM anaforičen. (CoUd). izp. analets [ana'lεtik] m LIT analekta npl (zbirka citatov in izvlečkov iz literarnih del). razčleniti. analogjichementri [analoăike'mentri] adv 1. anaerobiosi [anaerobi'‫כ‬zi] f BIOL življenje v okolju brez kisika. -iche adj matični. sestaviti anagram. anaforisim [anafo'rizim] f LIT. // izp. anagramatic [anagra'matik]. -iche adj ARS anaglifski. ananas ['ananas] m 1. preučiti. anaforic [a'nafore] f LIT. anale(p)tic [ana'lεtik] m MED analeptik m. anagramâ [anagra'ma:] tr anagramirati. iz port. matična knjiga. analýein 'razčleniti'. nepismeni m. anagramma (grámma 'črka'). analitsko. anaglitic [ana'glitik]. iz lat. cu la plui part dai soldâts analfabets.// od gr. anagrafski. anagrafic [ana'grafik]. Tupi). ki se da analizirati. ananás 'id... anamorfosis [ana'm‫כ‬rfozis] f → anamorfose. -iche adj MED analgetičen. analogjic [ana'l‫כ‬ăik]. -iche adj brezalkoholen. analoc [a'nalok] → analic. ocenjevati. -iche adj analitičen. ocena f. ocenjevati. -iche adj anaeroben. ana ’proti’ in phulaxis ’zaščita’. iz gr. ~ adj analizatorski. uganka s premenjanimi črkami). analculic [anal'kulik]. anaglipt m (polreliefno kiparsko ali cizelersko delo). (SiF 02/1)// izp.regione. razčlenitev f. analgjesie [analăe'zie] f MED neobčutljivost za bolečino.// cf. TEH analizator m (naprava). nealkoholizem m. ~ dal sanc MED analiza krvi. analist [ana'list] (pl analiscj) m 1. temeljiti pregled. analfabetic [analfa'bεtik]. napraviti. analgezija f. // cf. anagraf m. LING nalika f. analcolisim [analko'lizim] m analkoholizem m. izp. popačenje n // gr. fr. črkovnica. (SiF 02/1) analic [a'nalik]. anaglific [ana'glifik].. al è l'"~" de marilenghe. analfabetizem m. A la vilie de vuere. anamorfic [ana'm‫כ‬rfik]. Ancje chi il nestri Evanzelari al è une sorte di document ~ de cjase reâl (CoUd). analogie . analizâ [anali'dza:] tr analizirati. analitik m 2. Evidenziant cierts articui de leç. si à di rilevâ che. ~ m analfabet m.cors extracuriculâr su lis lenghis minoritariis d’Europe. analecta [ana'lεtik] m → analets. psihoanaliza f. anaerobno živo bitje. analbuminemia [ana'lεtik] m MED analbuminemija f (nizka koncentracija albumina v krvnem serumu). anamit [ana'mit] adj anamski. anafilassie [anafi'lasie] f MED anafilaksija f (obrambna reakcija organizma proti dol. shock ~ anafilaktičen šok (najhujša oblika alergij). razčlenjevanje n. analitic [ana'litik]. od gr. analogia. anamnesis .' (izp. La misure dal POX e je stade fate cun tun particolâr ~ olandês Euroglas ECS1000 cun titolazion microcoulometriche (SiF 02/1). in ~ cun/ a di analogno k. anaglifen. inte stampe. ~ adj analeptičen. analeptično sredstvo. ~ m brezalkoholna pijača. anamorfose [ana'm‫כ‬rfoze] f 1. anagram [ana'gram] m anagram m (besedna igra.

anatossine [anato'sine] f BIOL anatoksin m. ~ microscopiche mikroskopska anatomija. Come studiâ il cuarp uman sul taulaç di un ~. Godega-Conean. čeprav. brezzakonje n. pregled m // od poznolat. ancia ['anq] adv in co (nareč. anchilosi [anki'l‫כ‬zi] f MED otrdelost sklepa. ~ di dut ce che si veve ~ di fâ e di patî: i pecjâts di Neron. anastrofe [a'nastrofe] f LING inverzija f. anarchic [a'narkic].i. // cf. anatomie [anato'mie] f 1. ancestrâl [ant∫es'tra:l] adj atavističen. raztelesiti. ~ patologjiche patološka anatomija 2. anatomia.’ (k anatémnein 'razrezati. -iche adj 1. anateme [ana'tεme] m REL anatema f. l'~. // od neolat. analiza f. od gr. anarhičnost f. no jere ~ finide (Ponte). prekleti. // lat. razčleniti. Anatoliche [ana't‫כ‬like] f Anatolka f. Ma chê condane ~ di doprâ lenghis e culturis disferentis e je la lidrîs istesse di . PROV Dulà che e sta une bocjade di pan e po stâ ~ une peraule . anatomic [ana't‫כ‬mik]. No soi di famee di predis. stant che nol ven trasferît par ~ (SiF 03/4. ‘zakrivljen’ + sauros ‘lizard’. anatomê ’id. come che al dîs il pape. ~ dongje . anastrofic [a'nastrofe]. od gr. anápaistos 'id. Felix Marchi. anatocismus. anarhistično usmerjeni. anapaestus. -iche adj LING inverzen. anatocistic [anato't∫istik].. -iche adj MED ki se nanaša na otrdelost sklepa.) (SiF 02/1). celo 3. juž. di Cesar Borgia.) anarhistično usmerjena oseba. preklet. anarhično. anastigmatisim [anastigma'tizim] m anastigmatičnost f (obnavljajočnost. šp. (Bel). četudi. -iche adj anatolijski. ~ m Anatolic Anatolec m. ancj ['anq] adv in co → ancje. pomlajevanje). od gr. anastrofa f. anchilotic [anki'l‫כ‬tik]. anastomosi [anasto'm‫כ‬zi] f MED anastomija f. ~ m POL anarhist m. izključiti.' (k paíein 'tolči'). anatomizâ [anato'midza:] tr 1. od gr. e us domandìn ~ a voaltris (Basc). anarchisim [anar'kizim] m 1. anatocisim [anato't∫izim] m EKO anatocizem m. anastigmatic [anastig'matik] adj FOTO anastigmatičen. a si scuintrin cussì dôs scuelis di pinsîr: une che e ten sù la ~ e la neuropatologjie (scuele . ankulōsis k ankuloun ’zakriviti’. anatemizât [anatemi'dza:t] m REL izobčen. cat. anarchie [anar'kie] f 1. ancjetant [anqe'tant] (t. ancje ben che [anqe'bεn ke] co čeprav. zmešan. anarcoit [anarko'it].(Pa).. anathêma ’offrande aux dieux’. FIG natančna razčlenitev. a(n) priv.// preko fr. atuâl spirt libertaridemocratic: il cualuncuisim. dutcâs. . il facilonisim. intant (Leng) 2. MED anatomija f. anatematitzar. che a sostignivin che l’esam psichiatric al veve di jessi integrât cul esam ~ (SiF 02/1. anarhizem m 2. -oide adj POL anarhoiden. // neolat. m Anastazij m. edizion anastatiche faksimilna izdaja: ristampe anastatiche. di anatemis. di “autoesclusions”. neurejenost f. (O) odprto ostane še vprašanje. tudi. anaspirersul [??'] m BOT nektarina f (sadež) (bolj običajno baracocul). E si tacà a cori ~ lui bande dal sfuei (Zili). f Anastazija f. ~ un še eden. par cure de SFF. anhiloza f. par cheste scuvierte a son deventâts i fondadôrs de anatomie microscopiche. anatolic [ana't‫כ‬lik]. četudi. -iche adj TISK anastatičen. 155-165). iz lat. anastomoza f.anapest [ana'pεst] m LIT anapest m (trizložna pesniška stopica dveh nepoudarjenih tretji poudar). anastatic [anas'tatik]. POL anarhizem m. anarhičen 2. faksimilen. ciamò. 9) // gr.. od gr. antant) adj prav tolikšen. še. anchine [an'kine] f TEKST nanking m. cunfins a drete e a çampe. anarchiste [anar'kiste] f anarhistka f. FIG podrobno razstaviti.. La cjase. raztelesiti'). neodgovoren. ~ deventade par matrimoni (Mar). di esclusions. in archía k archós 'vodja'. anchilosaur [a'nel] m ZOOL ankilozavr m. anathématiser . ancjemonò [anqemo'n‫ ]כ‬adv še. anatemizâ [anatemi'dza:] m REL izobčiti. . anastomizâ [anastomi'dza:] tr MED anastomizirati. k gr.// izp. // cf. ancje ['anqe] co 1.i. FIG nered m. // izpod. No jerin lâts ~ a viodi la fin dai lavôrs di rignuviment dal fabricât. (ProvBr) 2. 155-165). anatomist [anato'mist] (pl anatomiscj) m MED anatom m. -iche adj anatomopatološki. (Macjeu).(Ta) 2. Anastâs [anas'ta:s] os. k ancêtre od lat. anarchist [anar'kist] (pl anarchiscj) m POL anarhist m. anatomichementri [anatomike'mentri] adv anatomisko. četudi. anatomopatologjic [anatomopato'l‫כ‬ăik]. anastomosis. Anatolie [ana't‫כ‬lie] kr. ancje se la mê famee e jere siore di virtût. anathêmatizein. (glesie) Nisem iz župniške družine. secirati 2. ?? ~ sore.. izobčiti. lad. al à fat di nô ancjetancj rês e perdis par Diu so pari. anatematizar.. anarhija f. FIG). poleg tega. ancje se ['anqe] co čeprav. četudi. ankulos. neodgovornost f. calcul ~ računanje obrestnih obresti?. anatematizâ [anatemati'dza:] m REL anatematizirati. ancje mai che [anqe'mai ke] co čeprav. pregledati. (SiF 02/1. FIG neurejen. analizirati. ~ m (slabš. imbombât de sô nobiltât parlamentâr.. izobčenje n (t. -iche adj anatomski. ki se nanaša na prednike. anathème . ancjeben [anqe'bεn] adv seveda.i f Anatolija f. ancje dongje che [anqe'donăe ke] co čeprav. in chel secul lis dôs citâts no jerin ~ unidis (scritorsfurlans).) → ancje. antecessor ( ante in cedere ’iti. dobro. fr. POL anarhistični družbeni model. še. // gr.// cf. (BrLi). ancestral . dal 1987 (CoUd). brezvladje n. anarchic a 18 karats (Pa 03/12). obrnjeno stavljen. četudi. obrestovanje obresti. o vin scoltadis tantis vôs che a disin che a lui lis feminis i plasin ancje se maridadis”. hoditi’). gr. di un om straordenari e duncje dificil. četudi je bila naša družina polna vrlin. -iche adj LIT anapestovski. Anastasie [anasta'zie] os. (partitrepublichefurlane) 3. o. -iche adj EKO anatocističen (glede na obrestovanje obresti).. ancjemò [anqe'm‫ ]כ‬adv 1. anapestic [ana'pεstik]. 4. fr. che il net cambiament climatic al podarès puartâ il planete sul or de ~. ανατοξίνη od ana ‘proti’ in toxinê. anarhističen. anhilotičen. Pe conclusion de opare e reste ~ vierte la cuestion dal ultin lot. ankylosaurus. obrnjena stava f. (Bel). anarchichementri [anarkike'mentri] adv anarhistično.

fra ancorâsi a un mont sigûr ma datât e butâsi tal larc cul riscjo di cjatâsi cul nuie denant e cul nuie daûr. bahavost f. Andis ['andis] kr. ancje tu tu crodis di jessi cui sa cui. bahanje n. usidrati se. andrean [andre'an] Andree [an'drεe] (t. nadarjenost f. m Andrej m. Al è in ~ un grum di lavôr (Pa).// < gr. m Andraž m. dvospolnik m. intant che ~ e Caife a jerin i sorestants dai predis. čumnata f. nevezan. mena pri moškem. un pas ~ 2.. άνδροµανία.. luknja f. (Pa). ánkŷra . pritrditi. ancure ['ankure] f sidro n. andropause [andro'pauze] f MED andropavza f. al viazave in prime classe sul diret Rome-Ancone cun doi fraris.i f Andora f. enak ancone [an'kone] f → incone.i f Ankona f (Marche). Nusse) os. kretanje n: la sô sapience e la ~ 2. pûr cun ducj i disastris che e à produsût tal Vincjesim secul . -ade adj usidran. Andrât [an'dra:t] (t. usidrati. ~ m Andaluzijec m. anedotist [anedo'tist] (pl anedotiscj) m pripovedovalec. presi ~ ugodne cene. anedotic [ane'd‫כ‬tik]. -use adj andaluški. androne [an'dr‫כ‬ne] f (ozka. (ozek. zasidran. MIN andezit m. FIG pogled m.. naraven. od andiut) f 1. an. stâ su la ~ biti v pripravljenosti.~ adv prav tako. (scritorsfurlans)// iz lat. anekdota ’neobjavljeno’ k gr.. srednji. anel [a'nel] m 1. anekdotika f (anekdote o osebi.i m (biblijsko ime) Hana m. od Anute. O magari a svoglitâ se la femine di ~ e jere a palaç o (Mar). od gr. la ~ popolâr dal librut 7. FIG oprijeti se. anecumene [aneku'mene] f ASTR anekumena f. androsteron [androste'ron] m MED. BIOL dvospolna rastlina. andalûs [anda'lu:s]. Ane ['ane] os. in dì di vuê. O podìn contâ un anedot:. izgled m. navada f. a batevin il forment cuntune ~ strache. ma lafenò nissune poe. enostaven. barva f. kazanje n. (Leng). andament [anda'ment] m potek m.(Pa).1797) 2. veža f 2.50 euro (Onde). (Pa) Isti način (postopanje).i f MIT Andromaha f (žena trojanskega junaka Hektorja).(SiF 03/3). e sta metint de bande ancje il talian par lâ viers l'anglês. di ~. Invecit. andit [an'dit] (demin. f Ana f. (ozka) cesta f. andromanie [androma'nie] f andromanija f. ma la ~ de famee a leve indenant compagne 6. iche adj anekdotičen. come se pal vuarp al fos aromai inutil contâ (Mar). zbiranje in pisanje anekdot 2. prstan m. KEM (spolni hormon) androsteron m. La stesse ~ che. posebnost f. t. povprečen. obdobju). tal presi ~ di 7. fr. tesen) prehod m.i f Andreja f. f Andaluzija f (pokrajina v južni Španiji): il puart de piçule citât di Palos te ~. Andree) os. jessi in ~ biti v toku. (cena) nizka. od človeka nenaseljen kraj. Sant ~ → Sant ~. puartait chi la vieste plui biele e meteije intôr. oklepati se. preprost. (Bibl-Lc). zunanjost f. (gorovje). napuh m. FIG obnašanje n. nimfomanija f// < gr. značaj m. ki je nor na mošje. klimakterji virilnosti. Andore [and'ore] kr. andalusite [andalu'zite] f MIN andaluzit m. obroč(ek) m. izraz m. m Adrijan m.(La 04/3) andant [an'dant] adj 1. to iz gr. ~si refl 1. Andreis [an'drεis] kr. tante e je diferente la ~ jenfri i studiôs (Leng). za naselitev neprimeren kraj. trop che e vuadagne in rispueste al è un ~ scunît cidinôr. nissune ombre e nissune ~ nazionalistiche. pisec anekdot. Anica f. ancorâ [anko'ra:] tr 1. Ane ['ane] (demin. la civiltât. tesnec. vezati za kaj. sposobnost f. . ubranost f. meti l’~ tal dêt dati prstan na roko . zasidrati 2. androcei [andro't∫εi] m 1. anedotiche [ane'd‫כ‬tike] f 1. (Bibl-Lc) in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa. FIG a dute ~ . pričvrščen. FIG nadutost f. meteitji l’~ tal dêt. drža f. potka f. Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! . ARS lastnost f. navaden. ASTR Andromeda f. robe ~ ceneno blago 4. vidik m. ~ muarte (slepa) ulica f. ~ pro prav tolik. une ~ di salvece. e vîf fûr de storie. nekakovosten. andi ['andi] part pro → an. brez' + oikouméne = 'naseljen svet'.i.(SiF 03/4) // cf. andromane [andro'mane] f androman.= 'ne. cui siei sant Antoni e sante Rite e san Josef e il Signôr e sante ~ e la Madone (BelR).. ~ m 1.. andoran [ando'ran] adj GEO andorski. zagata f. (prebivalka Ankone) Ankonka f.i.i.i f 1. e interesse 10 milions di citadins europeans di Spagne (Catalugne e Isulis Baleârs). il dêt dal ~ prstanec m 2. obroč . corîf. a poche Sante ~ (bolj običajno al poche dree). Anconitane [ankoni'tane] kr. HIST moški del hiše (v stari Grčiji).. ricors a chê straodenarie in câl te Provincie di Udin par chel che si inten l'~ dal marcjât dal lavôr tal . pot. pri tem. občutek. Republiche ~ Ankonska republika (s franc. sante ~ sveta Ana. kadenca f. anedot [ane'd‫כ‬t] m anekdota f. da. Ogni moment si visave che cumò la vite e veve une altre ~ (Sg) 4. za pešce) steza f. in chê cjase dut al pareve sdrumâsi. umerjen. jessi in ~ di biti na tem. Ancje tu tu cjapis di chês andis che a fasin trimâ il mont 5. i m Andreis (Pn). tekoč. ~ m Andoran Andorec m. potekanje n. anecdote . razvezan. člen m (pri verigi).. La siore ~ Vobis e torne plui dispès in Friûl. androgjin [an'dr‫כ‬ăin] adj dvospolen. ekdidónai 'objaviti'. enako (količino). način hoje..i fpl Andi mpl. običaj m. mi da la ~ imam vtis. Sant ~ si pense che e sedi une forme cuntune influence slave sul non di Sant Andree. hoja f. hermafrodit m 2. andri ['andri] m → landri. ošabnost f. krog m. (Bel) 2. BOT androcej m 2. Dreute) os. sklep m. dostojanstvenost. zgodbica f. vedenje n. Andrej m. androgynon androit [an'dr‫כ‬it] m robot m. pomembnost f. Andromede [an'dr‫כ‬mede] f MIT. → gosse. Andalusie [andalu'zie] kr. pomočjo se je razglasila 19 nov. nagnjenje n. Ancone [an'kone] kr. držanje n. način m. // od gr. okleniti se. (Bel) anconitan [ankoni'tan] adj GEO ankonski. ande ['ande] f 1. hodnik m.i. čud m. ancorade a un piçul mont alpin e contadin. passant pe ~ che je in bande de puarte (BiblEzechiel). Andromache [an'dr‫כ‬make] os. andesite [ande'zite] f VULK. Po mi menà. videz m. (beneška) ulica f. Andrian [andri'an] os. koridor m. obraz m. Anusse. nissune plee. ton m. pričvrstiti. Andaluse [anda'luze] f Andaluzijka f. pripeti. ~ m Ankonec m. ancora. ravnanje n.i. Andreine [andre'ine] os. zunanjščina f.. un omp ~ preprost človek 3. FIG umerjenost f. (Pa) 3. ancorât [anko'ra:t]. Dree. Svelts.

amphi ’dvostranski’ in bios ’življenje’. okrožje n. turned back 90 degrees on its stalk. aneti [a'nεti] tr POL priključiti. amphi ’na obeh straneh’ + brachys ’kratek’. nem. ang. al rivà a viarzi. anemic [a'nεmik].: nenagl. REL dvorezen. ~ di taur kavelj?. dvoumno. anfibul [an'fibul] adj 1. // cf. amphibolia. anéroide . amphoterisch . nasilna pripojitev. aneurusma ’dilatacija arterije’. -iche adj MED anestetičen. dvoživen 2. blažilo n. anemometrie [anemome'trie] f METEO anemometrija f (merjenje hitrosti vetra).. (Pa 04/04). anfure ['anfure] f vrč m. anfibi [an'fibi] adj 1.). a jessi doprât come mani di pale. GEOL ~ morenic morenski nasip. diploos ’dvojni’ in eidos ’vid’ anfimissis [anfi'missis] m MED amfimiksis m // od gr. anfibul [an'fibul] m MIN amfibol m.// cf. angjelic [an'ăεlic]. cu la lôr firme. anession [anesi'on] f POL aneksija f. mitol. amfiteater m. anemonê 'ki se pod vplivom vetra odpre'. FIG oznaka za prevaranega moža. . MED slabokrvnost f. anemografie [anemogra'fie] f METEO anemografija f. anestesist [aneste'zist] (pl anestesiscj) m MED anestezist m. anfidiploit [an'fibul] m amfidiploid m. anemochor. -iche adj angelski. anemologjie [anemolo'ăie] f METEO anemologija f. ánemos ‘veter’ in -graphía 'opisovanje. tvorjeno k gr. -iche adj 1. a(n) priv. ánemos ‘veter’ in choreo ‘cambiar de lugar’. MED amfibolen (deluje tako v smeri katabolizma kot anabolizma). Il Cormôr. malokrven. jalov. nejasen (izrek. // lat. tlačiti. aneurisme [aneu'rizme] f MED anevrizma f (razširjena arterija). anemie [ane'mie] f 1. anfiteatri [anfite'atri] m 1. Amphitryon. aneurismâl [aneu'rizme] f MED se nanaša na anevrizmo.nagl. od gr. théâtron 'gledališče'). fr. anfotericin [??'anfore] m KEM amfotericin m. anfitropâl [anfitro'pa:l] adj amfitropalen. GRAM dvoumna slovnična zgradba. anaisthêsía 'neobčutljivost'. // iz neolat. FIG pomirjevalo n. od amphiballein ’dvomiti’. anfore ['anfore] f → anfure. // gl. dvoumje n. amfibija f 2. ang. l’~ mi à domandât: (BelFa). gr. amphibologia. priključitev. fr. ~ locâl lokalna anestezija. nem. anfimissi. stavek) 2. 2. sposobnost spojine. ki ima diploiden set kromosomov od vsakega starša. omrtvičenje n. od gr. anemâl [ane'ma:l] m → nemâl. kljuka f. amfiteatričen. // od gr. kolobar m (okoli lune). ánemos ’veter’ in philos ’prijazen’ anemograf [ane'm‫כ‬graf] m METEO anemograf m (priprava za zapisovanje moči in smeri vetra).(CoUd). il mangjâ e la aghe di bevi a vignivin puartâts graciis ai mieçs anfibis de Protezion civîl e dai pompîrs (La 03/01) // tvorjeno z gr. amphoteros ‚beiderlei’. amphioxus od amphi + oxys ’sharp’. anfitrop [anfi'tr anfore] adj ??Partly inverted. Difat si po dî che la mont e à tacât a lâ denant-daûr a partî de invasion o ocupazion o ~ taliane. anévrisme . amphimixis. zedinjenje’. anestesisim [aneste'zizim] m MED anestezisem m. cf. ánaimos 'brez krvi' k haîma 'kri'. amphi ’z obeh strani’ in mixis ’mešanje. amphitheatrum. anemičen 2. ~ di cjadene členek verige. anestesie [aneste'zie] f MED anestezija f. TEH (vozilo) amfibija f. vetrologija f (znanost. cence cussience e cence une scuele adeguade al è condanât a fâ di famei. Anfitrion [anfitri'on] m MIT Amfitrion m (v gr. amphibole. // od lat. ánemos ‘veter’ in k lógos 'beseda'. fr. anfiossi [anfite'atri] m ?? (Amphioxus lanceolatus) // preko neolat. amphitheatricus. ki preučuje veter).m. trpinčiti. anemija f 2.// od gr. // cf. krempelj m.. (Bibl-Mc) angariâ [angari'a:] (o angarii [anga'rii]) tr mučiti. ~ totâl splošna anestezija f. AERO. omamiti. theâter (izpos. anemocôr [ane'm‫כ‬fil] BOT ??dispersado por el viento. aneroit [a'nemul] m FIZ aneroid m. // izp. anemul [a'nemul] m BOT vetrnica f (Anemona) // gr. kralj Tirinta in mož Heraklejeve matere Alkmene). antično gledališče. amphibologie.// gr. tes lôr anfuris. La sô posizion lu lasse. ang. amfora f. (BelAlci). trpinčenje n. anfoteric ['anfore] m KEM amfoteričen (ki deluje kot kislina ali baza). in aer 'zrak'. anektirati. // cf.. anestetic [anes'tεtik]. kot iz amphibolos + logos .. che o ài riscjade la vite. dilatazion ~ de aorte razširjenje aorte (zaradi anevrizma).. amfiteatralna predavalnica. krožek m. (Pa). fr. amphibolos ‘dvoumen’. dvomiselno izražanje n. daspò dai 8 di setembar dal ’43. cence avilîsi e mandâ dut a trai pai dispiets. ~ m 1. une scarpe di un tipo e une di un altri e un ~ di taur sul nâs! (Ta).’. Us vignarà indenant un om ch’al puarte une ~ di aghe. (CoCamp)// < lat. aneroidni barometer m.) e lis riis di alturis plui a sud. s končnico -logia . [anga'rie]) f JUR zatiranje. // cf. // od gr. anaemia ’id. anestetik m 2. omrtvičiti. anfibologjie [anfibolo'ăie] f 1. ~ de clâf obroč ključa. ~ m 1. od gr. e dopo di vê involuçât parie l’~ de clâf. od gr. al jere anetût al Tierç Reich di Hitler. anemochorous. REL. (Sg). anemofil [ane'm‫כ‬fil] adj BOT anemogamen. FIZ amfibolija f. FIG neplodnost f (zemlje). od gr. cf. Par la operazion no coventave plui di une ~ locâl cussì la femine (Furlanist). → rincje. // gr. nasilstvo n. anfibul. anghîr [an'gi:r] m kavelj m. Cuanche mi àn operât di infart. anemometri [ane'm‫כ‬metri] m METEO anemometer m (merilec vetra). a àn declarât mertori. amphí 'okrog' in lat. cf. FIG dvoličen. iz gr. anestetizâ [anesteti'dza:] tr MED anestetizirati. okoliš. amphitropous od gr. -iche adj se nanaša na amfiteater. amphí + tre`pein ’obrniti’. dal dut isolât. da deluje kot kislina ali baza. anfiteatric [anfite'atrik]. lis angariis. [Of a plant ovule]. pisanje'. neploden. od gr. zatirati. il mancjât jutori a un lavôr che 86 mil di lôr. anfibolite [anfibolo'ăie] f MIN amfibolit m. anfoter ['anfore] m KEM amfoter m.-nenagl. reven. la miserie de plui part dai contadins : lis causis a son di cirî ancje te ~ dai terens (CoCamp). (Pa 05/05). // od lat. dvomiselnost f 2. anfibrac [an'fibrak] m LIT amfibrah m (trozl. ~ anatomic predavalnica anatomije 3. tiere anemiche neplodna zemlja. cul non di “Adriatisches küstenland”. // od gr. ZOOL dvoživka f. amphi ’z obeh strani’. che al nas intal ~ morenic dal Tiliment. KEM. it. od gr. angarie [an'garie] (t. z amphibolia. organizem. // < gr. amphoteroi ‘obadva’. tra l'~ morenic plui a tramontane (.

anglofil [an'gl‫כ‬fil] adj anglofilen. in ~ (JM) angli-merecan [anglimere'kan] adj angloameriški. anglosaksonski. anglicanisim [anglika'nizim] m REL anglikanizem m. ~ m anglofob m. anglofobic [anglo'f‫כ‬bic] adj anglofobičen .[anăiolo'ăie] prvi del zlož. Siere Leon. fizika Anders Jonas Ångström. Burundi. angudele [angu'dele] f ZOOL gavun m (Atherina mochon). aggeion + angjiom [anăi'om] f MED angiom m. -iche adj MED angiokardiografski. → Engjadine. angure ['angure] f angora f. (Pa 02). // od imena šved. v. par mangjâ la ~ e zuiâ (mediareteedu). angio. aromai. fr. angjio. angjiocardiograf [anăiokardio'graf] m MED angiokardiograf m. ~. ~ m t. ~ m Anglosaksonec m. od angulus .+ -oma.[anglo] prvi del zloženke sl.od gr.. angjiopatie [anăiopa'tie] f MED angiopatija f.i. (La) angstrom [angu'dele] m FIZ angstrem m (merska enota). Anglosas m. angurie [an'gurie] f lubenica f. ~ m anglofil m. e par tant a vevin un inglês une vore puar. skrb m. anglotodesc [angloto'desk].if Angola f.i f Angelica f. angular. . angolês [ango'le:s]. // < lat. angolo vse id. al è deventât lenghe “francje” (Pa 02). f (IT Engadina) . p. anglican [angli'kan] adj REL anglikanski. anglo. angjiografic [anăio'grafik]. anglonorman [anglonor'man] adj anglonormanski. (Pa) anglicizâ [anglit∫i'dza:] tr anglicizirati. angulâr [ango'la:r] adj koten. -iche adj anglokatoličen. otangul. anglicane [angli'kane] f REL anglikanka f..’angleški’. anglofilski. kjer se brazde skrajšajo zaradi zoženja terena. Liberie. angolâr [ango'la:r] adj → angulâr. anglofilic [anglo'filik]. anglofop [an'gl‫כ‬fop] adj anglofobičen . -ade adj ki ima ostre kote. // po imenu mesta Ankara v Turčiji. -iche adj MED angiografski. : triangul. MAT kot m. angulis ['angulis] fpl skrbi mpl. lane di ~ angorska volna.angjeliche [an'ăεlike] f 1. tesnoba f. angio.// < lat. angleški jezik. aberdeen angus črna škotska pasma goveda. ~ m anglofon m.i. angloman [anglo'man] adj anglomaničen. (SiF 03/4. I Latins in Friûl no àn fat ni di miei ni di piês di ce che a àn fat i ~ in Indie (JM) 2. Anglês Anglež m. anglist [an'glist] (pl angliscj) m anglist m.i m Angus (county in Scotland). anglomaniac [angloma'niak] adj anglomaničen . angulus . bridkost f. frontâls o di ~ arbitrari come tes riflessions tor di parêts isoladis. dut il paîs al è invidât tal parc des fiestis. angjiocardiogram [anăiolo'ăie] f MED angiokardiogram m. Anglie ['anglie] kr. de Spagne in France. BOT angelika f. anglisim [an'glizim] m anglizem m. Angjeline [anăe'line] os. anglês [an'gle:s]. ~ m 1. anglicizazion [anglit∫idzatsi'on] f anglicizacija f. Chescj emigrants justeapont si domandin cun ~ cuâl che al podarà jessi il divignî . anglo. angli ['angli] m → Anglês. Angus [an'gurie] kr.. anglofonic [anglo'f??] adj anglofonski. Chest però al compuarte che l’~ che si intivisi ogni dì. ŠP diagonalni strel (v kot nasprotnikovih vrat). // od gr. angle. angjiologist [anăiolo'ăist] f MED angiologist m.. angoloit [ango'l‫כ‬it] m oglat (??szöglettest). // od Angles (t. angunie [angu'nie] f → agunie. Angjeliche [anăe'like] os. f Anglija f. ~ m Angloameričan m. angjiologjie [anăiolo'ăie] f MED angiologija f (nauk o krčnih žilah). sl. cjavre di ~ angorska koza. Angole [an'g‫כ‬le] kr. Engleis. anglofilski. Anglese [an'gleze] f Angležinja f. e cu lis armis di fiêr si sparniçarin in lunc e in larc. angularis.i m škotsko ime Angus.. angosse [an'g‫כ‬se] f tesnoba f. angul ['angul] m 1. angolan [ango'lan] adj angolski. ~ m anglofob m. anglosasson [anlgosa'son] adj anglosaški. ~ m Angolec m. cf. angulatus. skrit kot. FILM snemanje pod določenim kotom 2. anglocatolic [angloka't‫כ‬lik]. Un dai uficiâi dal esercit ~ (in dut i acusâts a son circje 20) (Pa 03/8) eden od častnikov angleške vojske. MUZ angelika. -escje adj anglonemški. anglofon [an'gl‫כ‬fon] adj anglofonski. aggeion ’vaisseau. os. ogeln. angjiografie [anăiogra'fie] f MED angiografija f. dal atac ~ cuntri il regjim dai Talebans (Pa 02/10-11). vogal m 3. -iche adj anglofilen. // < neolat. angleščina f. angulazion [angolatsi'on] f 1. ~ e Marie (manzanoBr). angleško govoreči. anglicisim [angli't∫izim] m POL anglicizem m. ang.. od angulare. benigni tumor ožilja. angulât [ango'la:t]. gjat di ~ angorska mačka. -angul ['angul] GEOMET : pomeni « kot » npr.(SiF 02/2) 2. Al si svicine ae produzion incisorie de scuele ~ (CoUd). // < lat. FIG zorni kot 3. angjiocardiografic [anăiokardio'grafik].. angjiogram [anăio'gram] m MED angiogram m.(Pa). ~ m Anglikanec m. angjelichementri [anăelike'mentri] adv angelsko. it. angularmentri [angolar'mentri] adv kotno. al è in realtât un ~ che al varès di sei voltât cun “mondializazion”. Anglosassone [anlgosa'sone] f Anglosaksonka f. 97114). anglofobie [anglofo'bie] f anglofobija f. gozdni koren (Angelica archangelica) 2. Nissun dai sogjets al veve passât plui di un mês intun ambient ~.… e vi a son dome un pôcs dai stâts. ~ m angloman m. Englois) ’(germansko ljudstvo) Angli’. ostrokoten. angorie [an'g‫כ‬rie] f del njive. ~ m anglomaniak m. anglofilie [anglofi'lie] f anglofilija f. lenghe anglonormane anglonormanski jezik. -eze adj → angolan. in ce ~ v kakšnih skrbeh. la parie anglotodescje e nordeuropeane e la messede slave orientâl. -ese adj angleški. anglomaniak m. cf. recipient’. Ruande. FIG kotiček m.

(redko) v: fâ ~ opogumiti se. -ore adj obujajoč. oživiti. animalisim [anima'lizim] m animalizem m // cf.. deriv. anidri ['anidri] adj KEM. animalisme. cence ~ vivint brez žive duše. mučilec m.. i dialigs dal carton ~ "Lupo Alberto". animiran. duhovitost f.) uničenje n. ki izgledajo kot živali) // šp. animalitât [animali'ta:t] f animalnost f. jedro n . che al scugne jessi sore il dut agrât a Toni Costantin. razgiban. animatistic [anima'tistik]. animosité.. duša f. in hidros ‘znoj’ + -osis.. latin) rajželjc m 2. -escje adj živalski. animare . anidrite [ani'drite] f MIN anhidrit m. Une sofisticade novitât di tecniche di ~. anìn [a'nin] (1. ki mu je duša osnovno življensko počelo) // animist [ani'mist] (pl animiscj) m REL. animistic [ani'mistik]. animatronic [anima'tr‫כ‬nik]. loputa f 3. KUL (bolj obič. Un itinerari animât ator pes stradis e pes placis dal centri citât al fasarà cognossi ai fruts lis storiis e lis cronachis dal timp di une volte (CoUd) 2. (BelFa) 2. aniline [ani'line] f KEM anilin m. aniâ [ani'a:] tr pretezati (se). (odpor ali sovražnost do druge osebe. (BelAlci) animatisim [anima'tizim] m FILOZ animatizem m (pripisovanje zavesti in osebnosti naravnim pojavom). animiran. ~ pal altiûl. živahno. animadversio. fr. án(h)ydros ’brez vode’. srčnost f.(La 04/3). animirano. vecjos ancje ta la ~. predlagan.. oživljajoč. (redko) duh m. nil ’indigo’ preko arab. anhidrosis . (glesie).// cf. 90 mil animis. stramudât tal so inmagjinari ~. ~ vivint živa duše. come une ~ in pene businave jenfri i ramaçs dai morârs come une ~ in pene. cu la ~ carboniche che si forme . anidride [ani'dride] f KEM anhidrid m. FILOZ animističen // animôs [ani'mo:s].// izv. od animadvertere. Pegre e sforadie che no saveve ~. zagnanost f 2. animâ [ani'ma:] tr 1. opomin m. duh m. od animare. divji. animaličen. sklican. (Furlanist) 4. svuedât dal protagonisim rinassimentâl. Tal 1999 al à voltât par furlan. angusîr [angu'zi:r] m → angusigule. animatism. ventil m. -ose adj pogumen. -iche adj animatroničen ~ m animatronik m (roboti.. BOT janež m (Pimpinella anisum) 2. miârs di cjamps cence ~ vivint (Pa).// od gr. án(h)ydros ‚brez vode’. Anibal [a'nibal] os. cf. ki proizvaja indigo’. di simpri animadôr e ~ di chest .(fuarcefriul). animatio. rabelj m. animele [ani'mele] f 1. izvesti.. → nemâl. animadementri [animade'mentri] adv živo. ognjevit. angusîr) f ZOOL jeseter (Esox belone). animalizâ [animali'dza:] tr animalizirati (spremeniti v žival). živalovarstvenik m. misel f. gonilna sila. dal fiêr di sopressâ 5. La convigne. živahnost f. notranjščina f.(Natisone/tellini) 3. animalité. cf. animâl [ani'ma:l] adj živalski. ~ m žival m. živahnost f. ARS animalist m. animirati. mučitelj m. pamet f. animatic [ani'matik]. anime ['anime] f 1. TEH zapklopka f. anientament [anienta'ment] m (it. veljavnost f. (Sg). ma al è soredut un at di responsabilitât pal so ~ e ancje par chei altris animâi (CoUd)... ang. // od lat. animalistic [anima'listik]. janževec m. Un trus di sigûr. . čvrstost f. duša f. animalizât [animali'dza:t]. drzen.(La 04/12) 2. -iche adj REL. jeznorit. Anzit. -iche adj animalističen. no si sint une ~. . stât di ~ duševno stanje. BIOL brezvoden. ~m animator m. udejstviti. de làmpide. animositas . fie d’~ posvojenka f. vliti pogum. (SiF 02/1). // od lat. animate (anemate). umetnik.. animalizzare. n. FILOZ animist m. animer. FIG srce n. animazion [animatsi'on] f 1. kot anil ’rastlina. srčen. ancje Riedo Pup ta chel piçul trop di profetis. spodbuditi. ~si refl oživeti. (La 05/1) animadversion [animadverzi'on] f opomba f. INF animacija f. moč f. -ade adj 1. pogum m. mn. des scarpis → ànime. itinerari ~ učna pot. animute. gibati se. -iche adj . živahen. // od lat. 3. il so cjan nol è dome un dovê. živa duša f. FRAZ fi di ~ posvojenec m. gneča f 3. an-nil in potem v port. animade dal teolic Paolo Doni. in colaborazion cun âtris. čustvo n. Se o vivin di Spirt ~ ancje daûr dal Spirt. -ade adj animaliziran (spremenjen v žival). Fi di anime di pre Josef Marchet. pot z ilustracijami. namera f. ang. animele de lum. animatronic. živ. FIG jedro n. // cf. GRAM živ. Cheste poesie nus comuniche diviers stâts di ~ e nus fâs preseâ la bielece des cjossis. ma par cuintri al è stât un an un grum ~ e movimentât. od perz. jetničar m. La buine volontât. // od gr. animât [ani'ma:t].(La 04/11) 2. FIG oseba f. srčno. poživiti. // od lat. animositât [animozi'ta:t] f PSIH animozita f. angusin [angu'zin] m paznik m (nad sužnji). razvneti se. razsodnost f.(Pa) 4. public di Gjermanie al è une vore plui ~ di chel furlan! Atenzion! (Ta) animosementri [animoze'mentri] adv hrabro. od an negat. pogumno. obujevalec m. spomin m. altre diferenziazion dentri des POS: N = non comun III posizion: gjenar: M = masculin (~) IV . la fuarce di ~ a fasin vierzi i vôi e cjalâ il .angusigule [angu'zigule] (t. anidrosi [angu'zin] m MED anhidroza f // od gr.i m HIST Hanibal m. (raz)um m. un omp di ~ pogumen mož 4. a ~ e fâ movi i personaçs. razvneti. animalesc [anima'lesk]. animalist [anima'list] (pl animaliscj) m 1. od lâ) ajmo ! gremo! dajmo!. čud f. carton ~ risani film.(lestizza). ~si refl pretezati se. e in plui al podeve fâ stât sul cuartês o sul ~ (un tant a teste) o sul fugatic (un tant par fûc). fr. ~ m živahno. (majhna) skupina f. dutis venessianis o venetizadis secont une professoresse di Padue (Pa 02/10-11). anice ['anit∫e] f 1. (GE) animalescjementri [animalesqe'mentri] adv živalsko. ki upodablja živali 2. duh m. (scritorsfurlans). . animete [ani'mete] f REL ??volilna kroglica f (palla) animisim [ani'mizim] f REL animizem m (religiozno pojmovanje. -iche adj FILOZ animatističen (se nanaša na animatizem). oživitev f. gonilen. cussì di rivâ a creâ ambients e mosferis.. animacija f..?? robe che la int no veve. vrvež m. cuanche si è malâts. animalise. ~ di boton. fr. anim ['anim] m 1. notranji del (nečesa). animadôr [anima'do:r].// fr. no passe une ~ ni žive duše.

-iche adj MED anizometropski. (Cjargne). anisogamie [anizoga'mie] f BOT anizogamija f (kopulacija (singamija) anizogameta). cun dôs mostacjutis di eleganton. anolino [ano'lino] m KUL vrsta testenin. nemirnost f. neješčnost f. -iche adj MED zdravilo. MED anomalija f 3. MED abnormalen. mržnja f. težko dihanje n 2. anomie [ano'mie] f anomija f (kulturna revščina ali nemoč).. antagonisme antagonist [antago'nist] (pl antagoniscj) m 1. Parcè che tal 2001 al cor ancje l'aniversari dal vicjecinchesim dal taramot (fuarcefriul). anserinus. abnormalen 2. (SiF) 2. anisometropie [anizome'trie] f MED anizometropija f (dioptrijska razlika med očmi). srčnost f. željan. brame di stime. // cf. strah m. -iche adj FIZ anoden. un ~ pesant a lavris spalancâts. FIZ anion m (negativno nabit ion) // umetno tvorjen od fiz. anseatic [anze'atik]. polnjeni z mesom (spec. sovražnost f. anorganic [anor'ganik]. gnev m. anosmatic [anoz'matik]. hlepenje n. (tiha) jeza f. ansiosementri [ansi'o:s] adv željno. anotazion [anotatsi'on] f anotacija f. tancj dîs a spiete e a spiete / cun ~ gemint Anse ['anze] f HIST Hanza f. anisometropico [anizome'tr‫כ‬pik]. anisotropie [anizotro'pie] f FIZ anizotropija f. od gr. izjemnost f. strah m. tesnoba f. FIZ anomalija f. cun dute probabilitât a cualchidun di famee. težko dihati. ansimâ [ansi'ma:] it sopihati. agjenzie di stampe che e furnìs in formazions vie E . al jesole. težko dihati 2. anisometrie [anizome'trie] f FIZ anizometrija f. neprijaznost f. sed. an ’ne’ + ienai ’iti’. E par cirî almancul di limitâ cheste plaie la ~ e torne a marcâ lis sôs strategjiis in materie: (O). // od gr. Faradaya gr. anonimie [anoni'mie] f anonimija f. poznolat. pristranskost f. ansiolitic [ansio'litik].aniò [ani'‫( ]כ‬OLF) ?? anion [ani'on] m KEM. apetit’. al è stât proponût a un campion di students (SiF). fan di famee. vpr. abnormis.i f Ankara f (gl. opomba f. // neolat. mancul ~ e spaurît di contrôi e (partitrepublichefurlane) 2. anonimno delo. aniso + metron ’mera’ + ops ’oko’. k anser ‘gos’. fr. anormal. nepodpisan. anossemic [ano'sεmik]. anomalie [anoma'lie] f 1. od vê . brezimenost f. tekmec m. -iche adj MED anoksičen. -iche adj FIZ anizotropen. an ’ne’ + orexis ’tek. nemirnost f. -iche adj anorganski. anisotropic [anizo'tr‫כ‬pik]. I lavôrs ~ favorît une incressite di cussience e di mobilitazion? (Pa 02).. poželenje n. ~ m 1. anoressie [anoz'mia] f 1. anormalus za anomalus zmedeno z lat. anossie [ano'sie] f MED anoksija f (pomanjkanje kisika). anormâl [anor'ma:l] adj 1. al sintì chê ~ e al fermà i cjavai 2. pristranost f. (La 04/2). od gr. napetost. koprnenje n. anis ['anis] m BOT sladki janež m. sâr pauli. bojazen f. ~ adj obleten. ansiâ [ansi'a:] it → ansâ. disprivât di cussience e lisimât dal Venit". ansiôs [ansi'o:s]. an ’ne’ + osme ’voh’. ~ autôr anonimen avtor. // od anti ’proti’ + agon ’tekma’: cf. ki zmanjšuje živčnost. // od gr. anonim [a'n‫כ‬nim] adj brezimen. denant. pristrastje n. pôre. sopihati. // fr. anserin [anse'rin] adj ZOOL podoben gosi // lat. L'~ autôr al cunfide. cuntune ~ afanose 2. ansie ['ansie] f → anse. ansime ['ansime] f 1. O vin sêt di pâs. anomisetât [anomize'ta:t] f pogumnost f. strahoma. antagonist m. letare anonime anonimno pismo. bojazen f. anonimna oseba. ~ di vivi par alc. al anse. voie di afiet. sopihanje n. trepet m. anodic [a'n‫כ‬dik]. aniversari [aniver'sari] (t. anortite [anor'tite] f MIN anortit (kalcijev glinenec. antagonizem m. (tierenere) 3. trepet m. (SiF 03/3). anonimen. anmò [an'mo] adv še. rudnina anotija // od gr. anisogamet [anizoga'mie] f BOT anizogamet m. FIG cuintri«la ~ dai sentiments (Furlanist).mesto Turčije). ~. Un ~. -iche adj MED anozmatičen. a ’ne’ + ortho. (La 04/3). anortitic [anor'titik]. autoscopics si coleghin a straneament. beležka f. -iche adj MIN anortitski??. anossic [a'n‫כ‬sik]. al tâs. anovulazion [anovulatsi'on] f MED anovulacija f (odsotnost ovulacije). Estrat in curt (in plui des gjeneralits al conten lis anotazions che a integrin l’at) (CoUd). lad. Ansa [an'sa:] kratica ANSA. anormalitât [anormali'ta:t] f abnormalnost f. a si è viodût che il problem de ~ nol è di trascurâ. di un Friûl ~. anizotropski. FIG hlepeti (po čem). Emilije). anse ['anse] f 1. sopihanje n. hrepeneč.+ ops ’oko’. (Ponte) ansant [an'sant] adj sopihajoč. nasprotnik m. anosmia [anoz'mia] f MED anozmija f (popolna izguba voha) // neolat. ansietât [ansie'ta:t] f tesnoba f. tesnoben. an ’ne’ + (→) isometric. anisofilie [anizofi'lie] f BOT anizofilija f anisometric [anizotro'pie] f FIZ anizometričen. ~ e ingomut. -iche adj HIST hanzeatski. ansâ [an'sa:] it 1. FIG hlepenje n. nemir m. nepravilnost f. težko dihanje n. vagant. gole di cjalt. Un spirt plui seren in ogni lavôr. la fiere si impià cun plui fuarce. -iche adj MED anozmičen. anosmic [a'n‫כ‬zmik]. anossemie [anose'mie] f MED anoksemija f (pomankanje kisika v krvi). stant la ~ de famee dulà che al à vivût: la clamorose assence dal pari (CoUd) 2. koprnenje n. hropenje n. innovâl) m obletnica f. zasopel. Se . an ’ne’ + ortho ’raven’. in mût di ofindi ~ . MED anoreksija f. tekmec m. od gr. anonimen avtor 2. antagonisim [antago'nizim] m nasprotovanje n. Anmil ['anmil] kratica Associazion italiane mutilâts e invalits sul lavôr. tesnoba f. mn. nemir m. -ose adj 1. bisugne di puisie. anonim. anortopie [anorto'pie] f MED anortopija f // neolat. citât anseatiche hanzeatska mesta. -iche adj MED anoksemski (nanaša na anoksemijo). (bolj običajno ancjemò) Ankara ['ankara] kr. anisotrop [ani'z‫כ‬trop] adj FIZ anizotropen. Il cuestionari. anoressant [anore'sant] adj MED ki se nanaša na neješčnost. an + oxia. àno ['ano] 3. ~ magnetiche anomalije magnetnega polja. l'~.mail. // tvorjen z gr. ~ magnetiche magnetska anizotropija.

~ pro tolikšen. algon ‘bol’: cf. i Stâts Unîts e la France a àn plui bisugne de Spagne franchiste.. Paraltri la lenghe todescje (~) a fo.) ante I ['ante] f → lante. I cosacs.tako generični kot površni odgovori. ~ tanche il tabâr del diaul star kakor zemlja. antighe adj starinski. anticonformistic [antikonfor'mistik]. ~ m baktericid m. ~ de telefonie telefonska antena. devote e ~ (BelAlci). prednost f. donghe dal latin (JM). starožitnost f. -iche adj antialkoholen. anticoncezionâl [antikont∫etsio'na:l] adj kontracepcijski. un blanc e un colôr di rose. -iche adj FARM. O savês ancje che al è stât dit par ~: no tu zurarâs fals (Bibl-Mt). TEAT antagonist m. al fâs une assemblee par fevelâ di antenis de telefonie.(CoUd). tako. In Indie.. prej (prezgodaj) priti.. ravno toliko. antian [anti'an] m ponev f (iz žgane gline). ~ m protiboljševik m. che cumò al mancul o vin i antibiotics (Pa). anticjamare [anti'qamare] f predsoba f. čakalnica f. antecedence [antet∫e'den∫e] f predhodnost f. (t. starodaven. starodavniki mpl. disint che i siei pecjâts no valevin nancje l’~ dal purgatori e. anticonformiste [antiki'ta:t] f nekonformistka f. fr. dignitose e fatalistiche. ~ m antîcs predniki mpl. antantis busis là tal cimitieri. si jerin puartadis daûr lis fameis interiis e si compuartarin di parons (La 06/1). anticlericalisim [antiklerika'lizim] m antiklerikalizem m. Antecrist REL Antikrist m 2. la ~ dal ripetitôr de Rai e dulintor il bosc. antarcticus (iz gr. (Bel). anticonstituzionâl [antikonstitutsio'na:l] adj protiustaven. protiigralec m 3. che a àn za fat in ~. antecedent [antet∫e'dεnt] adj prehoden. (BrLi). antibolsevic [antibol'sεvik].. ~ paraboliche parabolna antena. in anticipo →. ~ testament REL stara zaveza f. anticomunisim [antikomu'nizim] m POL antikomunizem m.+ gr. ~ kr. življenska preteklost f. ~ adj antialkoholen. antecrist [ante'krist] (pl antecriscj) m 1. ~ adj antagonističen. ~ m dosedanje življenje n. (po)prejšnji. Pai siei scrits e pai siei intervents anticonformiscj (RB). predplačilo n. (Enrico) anticlericâl [antikleri'ka:l] adj antiklerikalen. ante II ['ante] v: jessi su l’~ biti v življenskem obdobju od 40 do 80 let. star. antecipazion [antet∫ipatsi'on] f predujem m. napisati starejši datum.05). kol m. avans m. ~ par vocazion.Rossi al è stât il grant ~ e compressôr de Benecija. prezgoden. sovražnik cerkve. di cheste int fuarte e rassegnade. (čas. (christianromanini 07/03) 2. ~ m antibiotik m. tiermin ~ quem termin(us) ante quem. Mi viodevi za un esempli di ~. FIG) antena f. antalgique antant [an'tant] (t. praznoverec m. Da la Russie l’~ stabilît sot il Cjanin. Rifasinsi a la stesse leç.. chê dai dusinte agns di ~ (istitutopiopaschini) 2. ûfs in ~ posajena jajca.) odmaknjen. ~ adv v: par ~ nekdaj. starinskost f. e saponte il granâr cuntune ~.. prednik m. un Unviêr ~ . so ~ (Sclese). -entis. antecedens.20 minûts il svicinâsi di un burlaç cun saetis. akontacija f. ~ adv enako. ante ['ante] adv (lat. antibiotic [antibi'‫כ‬tik]. (Sg). ~ adj antikomunističen. 2. Il 90% dai zovins nus dîs di doprâ un metodi ~ (SiF 03/4. antedatâ [anteda'ta:] tr antedatirati. (F). antiatomic [antia't‫כ‬mik]. -iche adj MED antibiotičen. prehitevati. nasproten. un bon om che al veve dôs passions: la ~ classiche e l’aristocrazie. chest al permet di cognossi cun un ~ di 15 . praded m. ~ m antiklerikalec m. poprejšni primeri m. anticomunist [antikomu'nist] (pl anticomuniscj) m antikomunist m. -iche adj GEO antarktičen. nasproten. -iche adj nekonformističen. brezverec m. che a son tal stes timp chei de TV nazionâl. al antecipe des soluzions che dome plui indevant il legjisladôr statâl al varès fatis buinis (Pa 03/5). antîc [an'ti:k]. MED antalgičen. antene [an'tεne] f 1. salde tal so ~ (Pa 04/05). drog za jadro. 147). // od lat. -iche adj MED baktericiden. Cussì lis dôs citâts a deventarin antagonistis: une civîl e une barbariche . (Pa). prekla f. antialcolisim [antialko'lizim] m antialkoholizem m. ~ m kontracepcijsko sredstvo. Par chel i antîcs le àn simpri considerade la dimore dai dius e ancje Mosè al è lât sù in alt par cjapâ la leç. antibaterichis [antiba'tεrik]. antartic [an'tartik]. šiba f. antalgjic [an'talăik]. (SiF gnovis 8. (Pa) antîc-alt-todesc [an'ti:k] m staro visoko nemško. dal patriarcje Bertolt di Meranie. Placerean al è stât oratôr strabon (istitutladinfurlan).. antecip [an'tεt∫ip] m predujem m. antibolsevics e colaborazioniscj dai naziscj. antecessôr [antet∫e'so:r] m predhodnik m. // od lat. preuranjen. antialcolist [antialko'list] (pl antialculiscj) m antialkoholik m. starina f. antecipât [antet∫i'pa:t]. ravno tolikšen.i m Antarktika f. starodavnost f. ~ m nekonformist m. antika f. ancjetant) adj enak. (Pa) . prekašanje n.3. -iche adj POL protiboljševiški. -ade adj vnaprejšnji. anticonformisim [antikonfor'mizim] m nekonformizen. che a permetin interpretazions diviersis e rispuestis ~ gjenerichis e superficiâls a podaressin sei metudis a confront (Pa 02) . ANAT antagonistična mišica. oddaljen.(JM)// od lat.kot. nekoč. antenât [ante'na:t] m prednik m. poprejšnje življenje n. antichitât [antiki'ta:t] f 1. anticonformist [antikonfor'mist] (pl anticonformiscj) adj nekonformističen. antialcolic [antial'k‫כ‬lik]. antagonista antagonistic [antago'nistik].) pred. (Friulinelmondo). si che duncje o podìn fissâ tra il 699 e il 827 i tiermins post quem e ~ quem pe esecuzion dal nestri cibori. // od anti. e a tignivin in man doi ombrenins dal ~ testament. (Natisone/cjantin). da la ~ paraboliche e dal vilaç globâl (Leng). antecipâ [antet∫i'pa:] tr prej (vnapred) kaj narediti. 3. raven. l’arbul di Neem al è un esempli classic: al è stât utilizât par miârs di agns in gracie des sôs virtûts antibaterichis (Pa 05/04). une vuere ~. -iche adj antagonističen. Miôr. -iche adj protiatomski.

anticuari [antiku'a:ri] m 1. nenaklonjenost f.. -iche adj zoprn. Antiochie [anti'‫כ‬kie] kr. zastarel. che no san fâ altri che stâ sentâts da cjâf del fûc e contâ e tornâ a contâ ai lôr nevôts lis antigais de lôr . Cuant che al piture l'om. REL antifona f. odpor m. antinacionalen. anticrese [an'tikreze] f JUR antihreza f. par vie de politiche antiebraiche che e scomençave a cjapâ pît. nastop m. starodaven. lu propon in vieste antieroiche. ~ . al è un simbul ~ di consacrâ la risultive de . stare zgodbe. -iche adj protiglobalizacijski. -iche adj protiherojski. -iche adj POL protidemokratičen. antinomic [anti'n‫כ‬mik]. nepoetičen. 19 (glesie). A Udin l’~ la ualmà subit cun voli seneôs (Sg. starodavnost f. antikvariat m 2. dostop m. antiebraic [antie'braik]. veža f.(liceopercoto) antighitât [antigi'ta:t] f 1. . FIG) f 1. antiglobalizazion [antiglobalidzatsi'on] f protiglobalizacija f. stara šara f. cun chê ~ . prastar. (La 04/9) antifone [an'tifone] f →antifune. daûr la sanganose repression des protestis antiguviernativis sclopadis dilunc il 1988. antitelo n.. (Bel). antiglobalistic [antigloba'listik]. Condanât tal 95 a 15 mês di preson cu la acuse di «propagande ~» par vê dât fûr documents (Pa). metût adun dai rapresentants dai partîts antifassiscj. -iche m REL protievangeličen. tressant il museu in maniere ~ (Pa 7/2000) anticonvenzionalisim [antikonventsiona'lizim] m nekonvencionalnost f. 3. okno) deblo n. 2. Daûr la puarte e daûr l’~ tu âs metût il segn de tô religjon (Bibl-Isaje). antidemocratichementri [antidemokratika'mentri] adv POL protidemokratično. starodavnost f. e à curât l'organizazion de esposizion. antitesi [an'titezi] f nasprotje n. starodavno n. -iche adj ?? Cuintri dal blanc de statue si intaie la anatomie une vore antinaturalistiche dal gladiatôr vincent (CoUd). A riprove che lis ideologjiis totalitariis e antiliberâls (Pa 02/12) antimilitarisim [antimilita'rizim] m antimilitarizem m. antifurlan [antifur'lan] m protifurlan. -ive adj POL protivladen. stari vek m. antîl [an'ti:l] m 1. par esempli l’~ (Bel). acusis di coruzion de zoventût. oddaljen . svuedât dal protagonisim rinassimentâl. antidot [an'tidot] m protistrup m. od antîc) zelo star. cussì al è ridicul e brut doprâ un aspiet di don Milani. antipatičen. antinomichementri [antinomike'mentri] adv protislovno. antisemitisim [antisemi'tizim] m antisemitizem m. starinar m. a discutaran lis cuistions: educazion musicâl sicu “~” ae musiche di marcjât (Pa). dopo di vê ghetizât in maniere ciniche e antievangjeliche chel che nol jere "normâl". stari vek m. (Bel). rissolût. antinazionâl [antinatsio'na:l] adj protinaroden. antinomie [antino'mie] f FILOZ protislovje n. . antîi di piere. antikoroziven. antipoetic [antipo'εtik]. antipatic [anti'patik]. 2. antiguviernativementri [antiguviernativa'mentri] adv POL protivladno.es. ~ adj staromoden. odpevek m. ~ adj antifašističen. MUZ odpev m.i f Antiohija f. -iche adj nepesniški. antikoiné [antikoi'ne] adj protikoinejski. rivoluzionari. nenavaden. podboj m. -iche adj protisloven. antifassist [antifa'sist] m antifašist m. l’auto si fermà sul ~ di un paîs galadin. Scrituris. neobičajen. che e restarà al podê ~ la zonte militâr.. Livio) clamavin (praxisfriuli). chel chi tal mieç di une vive polemiche parcè che acusât di ~ (CoUd). Inte suaze des iniziativis ~ che si stan moltiplicant in spiete dal incuintri dai G8 (Pa) antigon [anti'gon] adj (akreš. (Bel). e sui centris di pelegrinaç in Italie tra la tarde antighitât e la alte medietât (CoUd). dai delegâts des . par esempli la ~ de glesie di Aquilee (lacomugne). e à gjavât une volte par dutis ogni vanzum di ~ e di provincialisim (Pa). antireumatic [antireu'matik] m MED zdravilo proti revmi. -iche adj protižidovski. antiteza f.. antifune [an'tifune] (t. izven mode. antipast [anti'past] (pl antipascj) f predjed f. začetek m. starina f. I scritôrs de ~ classiche (p. antinomija f.. -iche adj protinezgoden. antisepse [anti'sεpse] f MED antisepsa f. antisemite [antise'mite] m antisemit. che i jere simpri stade antipatiche (MazzonIol). i plasial chest non di batisim? ”masse ~ ”!. negozi di antigaiis (Sg) trgovina s starinami 2. di modon. antidemocristian [antidemokristi'an] adj POL protidemokrščanski. al è un Crist fuart. antidemocratic [antidemo'kratik]. ~ di Cumunion Sal. in glesie. Centri di assistence antimobbing” di Udin e (Pa 03/6) antinaturalistic [antinatura'listik]. (vrata. antiliberâl [antilibe'ra:l] adj protiliberalen.anticonvenzionâl [antikonventsio'na:l] adj nekonvencionalen. E sarès la teorie o realtât dai anticuarps. antigaie [anti'gaie] f 1. (Bibl-Az) priseljenec iz Antiohije. antieroic [antie'r‫כ‬ik]. -iche adj protigovorniški. proselit di Antiochie. vhod m. antika f. antigjen [anti'ăen] m ?protigen m... di len 2. antifassisim [antifa'sizim] m antifašizem m. robis ~is. anticuarp [antiku'arp] m MED protitelo n. (Bel). nevsakdanji. ~ adj protifurlanski. 119). antipatie [antipa'tie] f antipatija f. Cussì al scomence invezit un libri ~ di Zuanfranc D'Aronco (La). -iche adj protimitološki. starina f. corsis in curie dai predis dongje par fâ slontanâ il capelan ~ e (Bel). anticorosîf [antikoro'zi:f]. (GE) antievangjelic [antievan'ăelik].(Bibl-Lc) antiguviernatîf [antiguvierna'ti:f]. antiretoric [an'ti:l]. radicâl. starina f. e ven puartade insomp midiant antitesis (Bibl-Zn) antimitologjic [antimito'l‫כ‬ăik]. (Pa 02). antimobbing [anti'm‫כ‬bing] adj antimobbing. proti ustanovam. prag m.. prestar. -ive adj antikorozijski.. Presentade la vuide antiinfortunistiche pai lavoradôrs forescj (O) antiinstituzionâl [antiistitutsio'na:l] adj protiinstitucionalen. antiinfortunistic [antiinfortu'nistik].

E i sienziâts lu ametin che la cause e je essenzialmentri antropiche (Pa 06/1). m Anton m. Il mont dai boscs e des fadis al è lontan culturalmentri e ~ di nô (Pa 05/04). anziane [antsi'ane] f 1. izničiti. Toni. dal nestri grant ~ Achîl Tellini. antropomorfic [antropo'morfik]. duplina f. in particulâr a oms e feminis anzianis (Storie). antitetics. starešina f. cun pôcjis lûs impiadis ‘e semee un ~ plen di ombris e puce di vin bevût (BrLi). antonomasie [antono'mazie] f LIT antonomazija f. anue [a'nue] adj (eno)leten. // < lat. letno. razveljaviti. človeku podoben. pe sclagne pension ~ di cincmil ducâts. Sant ~ Sveti Anton (Pa 7/2000). O crôt però che nancje un spirt ~ come il so nol varès podût inmagjinâ che (Bel). (Natisone/tellini). anulâ [anu'la:] tr 1. ki se nanaša na človeka. antropologjichementri [antropoloăike'mentri] adv antropološko. -iche adj protipotresen. antropic [an'tr‫כ‬pik]. Esempli:. vsakoleten. al è par chest che il WWF regjonâl al à prontât un ricors al Tar pal so ~ e (O). antropofagjie [antropofa'ăie] f ljudožerstvo n. ~ m 1. antropofac [antro'p‫כ‬fak] m ljudožerec m. ~ (OLF 2002). Cussì cu la vision antropocentriche dal omp a discapit di dutis chês âtris creaturis. Antoni [an't‫כ‬ni] (t. antro ['antro] m votlina f. come chês ploiadis che a imbombin il teren. a taiarin il cuel a buine part dai presonîrs. anuâl [anu'a:l] adj (eno)leten. al à ~ e al sparagne pal vuestri avigni antologjic [anto'l‫כ‬ăik]. (Pa 03/6) antitetic [anti'tεtik]. kaj še (podkrepljeno). si meterin adun te leghe di Cambrai in funzion antiveneziane (Storie) antivilie [anti'vilie] f dan pred vigilijo. Tonin) os. razveljavljenje n. protidružben. -iche adj antitetičen. anzit ['antsit] adv nasprotno. antropologjie [antropolo'ăie] f antropologija f. druga košnja f. L’“Onu”. BOT encijan m. antropizazion [antropidzatsi'on] f antropizacija f. -iche adj antropomorfen. che al sei come la ploie par l’antiûl. → canibal. slutiti. (Pa). graciant Idiu. (BelFa) antropocentrisim [antropot∫en'trizim] m FILOZ antropocentrizem m. anulant di fat la funzion dal Osservatori su la Lenghe e la culture Furlanis. neupoštevanje zgodovinskega razvoja. No je une ~ come chês altris che o cognossìn. ~ m antisocialen. ~ di Nadâl dan pred božično vigilijo. (Pa 06/2). vsakoleten. (Bibl-Salms). -iche adj antologijski. antracite [antra't∫ite] f MIN antracit m. antroposofic [antropo'z‫כ‬fik]. antistorics che no an nissun pudôr a batisi cuintri dal ricognossiment de lenghe furlane (Pa 8-9/99) antistoricisim [antistori't∫izim] m antihistoricizem m. najstarejši. e movimentât par chel che al rivuarde lis nestris ricercjis. che a puartin sintiments cualchi volte contraris. antropometric [antropo'mεtrik]. -iche adj antropološki. se nol plûf la nêf no mancje (proverbifriulani). anzian [antsi'an] adj star. I NONS GRÊCS IN -ιτις a risultin in e. antropometrie [antropome'trie] f antropometrija f. antisomosse [antiso'm‫כ‬se] f protivstaja f. antitalian [antitali'an] m antiitalijan. -iche adj antropometričen. a àn rispuindût cun manganeladis e pocadis. -iche adj antropičen. (Cjargne). anurija f. ~ adj ljudožerski. anuari [anu'ari] m letopis m. Tal Templi di Gjerusalem. kje pa. La gote e je stade il copament dai trê poliziots ae ~ di Nadâl. (žganje) encijan m. antivedût [antive'du:t] m predviden. Il so compagn. celo. preklicati 2. anualmentri [anual'mentri] adv vsako leto. antropometrijski. starejši. nenaklonjen Italijanom. in tignude antisomosse. come un bon pari di famee. uničitev. un finanziament anuâl pe Societât Filologjiche Furlane (Pa OLF). (Natisone/tellini). antiviodi [antivi'odi] m previdnost f. v nasprotju. antropomorf [antropo'm‫כ‬rf] adj antropomorfen. → altiûl.(Pa). (Sclese). PROV Sant ~ de barbe blancje. Antoni [an't‫כ‬ni] kr. cence vierzi . ~ culturâl kulturna antropologija. antropologjic [antropo'l‫כ‬ăik]. antiûl [anti'u:l] m otava f. -iche adj antihistoričen. iz leta v leto. Lavìe a veve conossût Gjoachin. Cumò. Anute [a'nute] os. forsit disgregants (CIRF) antitetichementri [antitetike'mentri] adv antitetično. che lui al scugnive lâ a Gjerusalem e patî ungrum par colpe dai anzians (Bel). -che adj antropozofski. la situazion e riscje di deventâ ingardeade. antropolic [antro'p‫כ‬lik]. ~ statistic statistični letopis. pe celebrazion ~ de grande Espiazion (Pa). rapuart ~ letno poročilo (O).i. anuiteta f. Antoniete Parussini (RB). prileten. anurie [anu'rie] f MED brezsečnost f. fî di Tite di Minicuét e di ~ la Dolce. jama f. specialmentri chês di ~ culturâl. anulament [anula'ment] m preklic m. antisociâl [antisot∫i'a:l] adj antisocialen. dâ la ~ a un. No mi sint ni talian ni ~. -iche adj antropolog m. il vuestri president.i f Anica f. parâts cun scûts e cascs. bronchite. starejši 2. protidružben element.i f Tončka f. antivolum. Antoniete [antoni'ete] os. ~ zale (Gentiana lutea) 2.antisismic [anti'sizmik]. nezgodovinsko razmišljanje. predvidevanje n. človeku podoben. antologjie [antolo'ăie] f antologija f. letna renta f. anualitât [anuali'ta:t] f letnina f. antistoric [antis't‫כ‬rik]. la figurazion popolâr antropomorfiche de fuarce di gravitât. antiviodi [antivi'odi] tr predvideti. o vin cjasis e glesiis antisismichis e nol è pericul che une scjassade ancje fuartute (BelR). antivenezian [antivenetsi'an] adj protibeneški. la plui ridicule e ~ di dutis: il spirt nazionalistic (La). prej. instituzion multilaterâl par ~. (Pa 03/8). vnaprej vedeti. 27. starostnik m. preskrba f. (sf).i m → Sant Antoni. cvetnik m. Cifaris chestis che a son pandudis dal Anuari statistic dal Imigrazion (La 06/2). antropizâ [antropi'dza:] tr ?? Il teritori dal Comun di Tavagnà di vuê al pâr che al sedi stât antropizât adore (CoTav). antološki. a la ~ dal teritori di alte montagne (Pa 03/11) antropocentric [antropo't∫εntrik] -che adj FILOZ antropocentričen. antropomorfisim [antropomor'fizim] m antropomorfizem m.

Italiji). «No stait bandonânus»: al è l’~ che la Diaspore argjentine e à mandât in Friûl . Val D'Aoste Dolina Aoste. a pene [a'pene] (t. LING občen v: non ~ obče ime. JUR priziv vložiti. ~ m apetativ m. apagament [apaga'ment] m zadovoljitev f. namizje n. al fasè chel istès. potešitev f. naprava f. postati moten. biti last. priziv m. apelacija f. (marcocecotti). apendicite [apendi't∫ite] f MED vnetje slepiča. (Sg). ravnokar. cuant che le vene ~ a si è rote dongje il cûr (Natisone/furlanis/). . Anzule [an'džule] os. par stranfâ. todesc. aparament [apara'ment] m oblačila npl. uslišati. apelazion [apelatsi'on] f poziv m. olepšati. ~ par cjoli. zdeti se. apeliranje n. che Linde no apartignìs al so passât (PauluzzoN). razkošen. cun tant di eliche. zadržati. apene) adv komaj. (Sg) Ravnokar smo klali. → tribunâl di ~. olepšati se. no àno mai rifletût sul parcè che l’~ burocratic regjonâl al sedi controlât adimplen dai triestins? (Pa). braniti. l'~ moviment des costelazions tal arc dal an. opazen. i f ?? Ma di mê none ~ o ai tancj altris ricuarts . Ma dopo Culino al si è apelât ae Cort di Cassazion di Firenze e (Pa Vicinia) 2. pojav m. in chê volte che al fo colpît de ~.) naprava f. nekm iti nasproti. Cence volêlu la mê man a rispuint. človeka) 2. apelâ [ape'la:] it JUR imenovati. (JM. trafika f (prodaljalna soli in časopisov). → Valdaoste. apaiât [apai'a:t]. apaltâ [apal'ta:] tr v zakup dati. ~si refl zatemniti se. ~ che la sô le tocje: (Eg) → apenis.. apartma f: che si è gjavade la vite intal so ~ traintsi un colp cul dopli dal pari. poravnati.. cec e v. (Pa 03/2). Luîs di ~. -ade adj zadovoljen. (BelFa). ~ virtuose.zah. Ah no? Ti ~ dit jo di lâ fin su la rive dai Meus? (Tolazzi). . aorist [ao'rist] (pl aoriscj) m LING aorist m. pos. e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. zamegliti. potešen. Ma stant che i gjudeos no volevin savênt. potemniti. apassionât [apasio'na:t]. e o deventìn simpri plui scâfs dal vê e dal ~. zadostiti. (Pa 02). apartignince [aparti'ñint∫e] f pripadnost f. članstvo n. la glesie a à i ~s o furniments. okras m. vzklic m. di favorî il sens di ~ ae comunitât e la cussience de solidarietât sociâl (CoUd). -iche adj nestrankarski. (svečano) okrasiti. glavna arterija f. zadoščen. m HIST Anjou m.i. koncesija f. parament m.) no i àn ancjemò cjatât une soluzion apaiadore. o stin pierdint dal dut la culture dal jessi. apanâ [apa'na:] tr zatemniti. priziv m. Ur pareve di jessi in paradîs e a provavin un sens di braure. aparî [apa'ri:] it 1. apaiâ [apai'a:] tr zadovoljiti. mašno oblačilo n. aparecjadure [apareqa'dure] f (it. ~ che il mestri di taule al cerçà la aghe deventade vin (Bibl-Zn) Ko je starešina pokusil vodo. videz m. ao ['ao] inter → aio. Anzù [an'džu] os. pozornost vzbujajoč. apartitic [apar'titik]. -ade adj strasten. a son a stâ tal secont ~ . puritane. govoreča pokrajina v sev. Anžu m. Tu sês capitât mâl.bocje. ~si refl 1. zunanjost f. zamračiti. no à molât un biel nuie. kompetenca f. e lavôr fin parsore i vôi. potešiti se. o ai scugnût apelâmi al imperadôr (BiblAz). apelacija f. un amôr ~ vračana ljubezen. (Pa 02). ~ di scacs e dame a buinore al fâs la nane. ~ al jentrà dentri daurman par rivâ di chê altre bande. → privative. E je une fan bausarie. v: tignîsi ~ di alc . (praxisfriuli) 2. di orgolio e soredut di ~. aparent [apa'rent] adj 1. (Cjargne). si apaiavin di pôc: nus bastavin mil liris paromp. zbor m. -ive adj 1. ~ public javni aparat. biti zadovoljen. cheste fate di rivoluzion interne intal ~ public. in efiets a svantin . a pene che [a'pene ke] co brž ko. (o)krasiti. naprava f. stroj m. pristojnost f. apelatîf [apela'ti:f]. ~ e jere la cjosse che lu veve impressionât di plui. fasada f. aparentementri [aparente'mentri] adv navidezno.(La 04/3).komaj si šele povečerjal. risiervant al luctignint o al guviêr centrâl lis causis plui impuartantis e dutis lis ~s. dozdevno. pripraviti 2. okrasiti se. Gandhi al rivà a dî che. in Friûl si à tacât a doprâ l’~ “Mari di Diu” prime che intal rest dal Ocident. ~si refl 1. daspò che Autovie Venete e à consegnât i lavôrs ae associazion di impresis che a àn vinçût l'~ (O) 3. (na)kititi. Wilde al à fat furôrs inte Londre vitoriane. priprava f. (La) aparizion [aparitsi'on] f prikazen f. strojček m. vinci l'~ dobiti koncesijo. pokazati se 2.. la sale.. zastreti. po il cîl si apanà e al grisulì (MazzonIol). apenis) (t. pozvati. ko. aparât [apa'rat:] m (neobič. vpadljiv.. poslati apel. 3. potešenost f.(O). izpolnitev f.i f Aosta. nadstropje n. prihod m. aparat m. ~ m strastnež m. orodje n. JUR pritožba f. (Pa 06/1). Nô o volìn poiâ cheste bataie di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. (Bel). Cult dai defonts e predêl dai ricolts de tiere che a son nome in ~ leâts insiemit in maniere casuâl in cheste dade da l'an. parcè che in câs come chescj plui che l'~ e vâl la sostance. potraten 3. . navidezen. ugoditi. plačan. šele. par spindi. aparâ [apa'ra:] tr 1. sklicevati se. aparince [apa'rint∫e] f 1. mandâ un ~ apelirati. stanovanje n.. ancje se l’“Ue”. ustreči. ~si refl zadovololjiti se. 2. prikazati se. aorte [a'‫כ‬rte] f MED aorta f. di cuanche lu vevin molât-fûr. klicanje po imenih. che si definìs “~” (La 06/3). un montafin che difat par tantis lenghis (inglês. pot zastopiti komu..) aparat m.. apalt [a'palt] m 1. (SiF 02/1). O soi cence flât par chest dâ daûr ~! (ShW). (Sg) . kazati se. aparecjo [apa'reqio] m (it. apartament [aparta'ment] m 1. In cheste forme si à cirût di ~ i stâts africans. pristroj m.(Natisone/furlanis). JUR priziven 2.i. Il Moviment Friûl. apel [a'pεl] m 1. Une dì al veve fat un biel ~ di len. apartignî [aparti'ñi:] it pripadati. dozdeven. poziv m. O vin ~ purcitât. utešiti. zunanjost f. Salvâ).tu âs ~ cenât. ~ la glesie.. (franc. ordenade. (Ta) aparence [apa'rent∫e] f → aparince. Par esempli. pozivno ime. vmes priti.) TEH aparatura f. okras m (v cerkvi). Aoste [a'‫כ‬ste] kr. odbijati. apel m. Na ta način so poskušali ustreči afriškim državam. ki je postala vino. sklicevanje n 4. v zakup vzeti → arendâ. in fat di risarciments. (Basc). in ~ navidezno. là i doi fassicj si aparin cu la cjamese nere. cence ~ nissune domande. (o)zaljšati. izgled f (npr. pomiritev f. zakup m. → cuartîr 2. stopiti pred koga 2.

Doprant la incressite ~ da lis ifis a puedin jentrâ intai tiessûts sans. grozoten. pritrjevanje n. la limitazion dai straordenaris e la ~ dal part time. ~ la leç izvajati zakon: o maladete leç pes minorancis che il stât talian al à molât a fuarce di vitis e che al fâs vitis par no che e vegni aplicade. stavljanje na 2. (SiF 03/4. šele. la lum a è ~ distudade. FIG katastrofalen. Il gnûf cumierç dai sclâfs. (Bel). dajenje na. strahoten. aperiodicitât [aperiodit∫i'ta:t] f aperiodičnost f. L’~ principâl al è in program domenie a Triest (Onde). apozicija f. FIG odpadništvo n. → plausâ. zakon) izvajati. Apokalipsa f (zadnja knjiga Nove Zaveze). → justeapont. 2. zagovor m. apicâl [api'ka:l] adj LING apikalen. aperitîf [aperi'ti:f] m aperitiv m. apliciran: Model N. zmenek m. aponisi [a'p‫כ‬nisi] (t. al à rivât dimensions apocalitichis. apologjist [apolo'ăist] m 1. tarifo) dati. odobravati. pristavek m. apontament [aponta'ment] m sestanek m. udejanjiti. všečnost f. posvetiti. apocalitic [apoka'litik]. odmeniti. apenis che) co brž ko. apont [a'pont] adv prav. FIG apokalipsa f. -iche adj aperiodičen. LING pristavek m. Invezit tun lûc desolât e di muart come un borc bandonât dal ~ (Bel). kazen. apologjetichementri [apoloăetike'mentri] adv apologetsko. (npr. apenis) adv komaj. REL apologet m 2. dati. comandant de postazion osovane su lis malghis di Topli Uork. apologetičen. nasprotovati. odmeriti. -iche adj 1. là che a son stâts identificâts cinc aplotips mtDNA in 13 culturis. izvajanje n: une miôr distribuzion des cjamis di vore. cence impreviscj di sorte. upirati se. in sociologjie. neizpodbiten. uporabiti. REL apologet m 2. apokaliptičen 2. aplasê [apla'ze:] m ARH milost f. prizadevnost f aplotip [apo'??] m haplotip m. 1 (model pal pantan atîf) che al è stât un grum aplicât (SiF). cence plui ritarts postâi. aplicabil [apli'ka:bil] adj ki se da uporabiti. aplatî [apla'ti:] tr sploščiti. aplicirati: No podìn sperâ che ducj a capissin i vantaçs di chest principi ni che ducj a sepin aplicâlu daurman (Macjeu). Pense che e je int che ~ e sint il non di “Onde furlane” e pense a une radio che e programe dome tanghis e mazurchis (Pa). (BelFa).(O). vstaviti 2. No si apliche nissune leç di tutele cence passâ par chenti. aplicade adj 1. upreti se. vljudnost f. La tarife di ~ pal servizi furnît le fisse ogni an il Consei Comunâl. (Pa 02). 4. aplaudî [aplau'di:] tr ploskati. (SiF 02/1) aplicât [apli'ka:t]. aromai. natanko. No ài mai tirât fûr chel argoment “~”. apologetično. FILOZ apodiktičen. 24 oris su 24. kakor hitro. . nerazvitost f. ma ancje par ~. dvorljivost f..i m (gorovje) Apenini mpl. staviti na.(Pa 02). caotic (o ricuardìn di passaç che la sô dimension fratâl e je jenfri doi e trê) (SiF 02/2. dimostrazion apoditiche neovrgljiv dokaz. poveličanje. aplicâ [apli'ka:] (o aplichi [a'pliki]) tr 1. točno. 9). prizadeven. apopleksija. a penis [a'pεnis] (t. → fâ cuintri. Fâ un ~ Milanêsfurlan par nô puars emigrants Joibe 2 dicembar. porabiti. graja f. massime in ta la regjon 2 dal RFLP. Fevelâ po di un Stât furlan…a jere ~ cuintri dal sacri de unitât nazionâl (JM). naklonjenost f. EKO beležka f. pripomba f. Tal doman di domans. La prime e la tierce sabide di ogni mês. in antropologjie e in lenghistiche aplicade (Pa) 2. hvaljenje n. apontaments ogni dì. 31-45). al ven a stâi i aponts che ogni sere al detave a di un secretari Francesco De Gregori. incuintris. odpad od vere 2. usluga f.Apenin [ape'nin] kr. ~ de leç aplikacija zakona: L'incuintri al è stât centrât su la ~ de leç statâl 482/'99 (O) 3. fâ un ~ pripraviti aperitiv. prizadevanje n. La ~ de sigle di viodût e fâs esecutîf l'at cjapât. il contadin si apon. (SiF 02/1. la prime proteste cuintrisclaviste e je ~ dal 1688. želja f. Cheste borgade ancje al di vuè e ven clamâde ~ di "San Roc". porobu se postaviti. (Bibl-Lc). intenzivno ukvarjati se s čim.. apoditic [apo'ditik]. il procès par ~ di reât riguart a la obiezion di cussience (Bel). uporaben. apont [a'pont] m 1. apoplessie [apople'sie] f MED možganska kap. apologjetic [apolo'ăetik]. brezizhodna katastrofa f. ploskanje n. -iche f apologetski. apologjetiche [apolo'ăetike] f apologetika f. al è viert li de Biblioteche comunâl di Osôf (Pa). apostasie [aposta'zie] f 1. zabava f. -che m 1. marljiv aplicazion [aplikatsi'on] f 1. apologija f. lenghistiche aplicade uporabno jezikoslovje: di esperts in lenghistiche in storie de lenghe. (npr. aplasie [apla'zie] f BIOL aplazija f. parceche mi soi rindût cont che onestamentri nol valeve. aplicirati. ~ la messe a la anime dai muarts. ljubeznivost f. REL Razodetje n. Fabrizio De André al tornave a lei i comandaments a partî dai vanzei apocrifs (Pa 2002). nežnost f. Fevelant dal cîl gnûf e de tiere gnove l’~ e à peraulis splendidis (BelR) 2. neovrgljiv. aplaus [a'plaus] m aplavz m. uporabljen. Al è là che us din ~. uporabljiv. si opere cun criteris mancul leâts a une lenghe specifiche e miôr ~ a cualsisei lenghe. zagovornik m. stiskati. a penis che [a'pεnis ke] (t. che però nol po mandâ fûr. veselje n. L’~ e je un sostantîf che si zonte al non cu la finalitât di definîlu miôr (Provincia). obramba f. apologjete [apolo'ăete] m 1. aperiodic [aperi' ??]. FIG opazka f. apocrif [apo'krif] m REL apokrif m. zapisek m 2. aposizion [apositsi'on] f 1. uporabiti. oponisi) refl ustaviti se. apopletic [aponta'ment] m apoplectic. ~ jevade: (Zili). (CoTav) 2. stisniti. 129). branilec m. določiti. REL apostazija f. ravnokar. uporaben. potlačiti. (Leng). jasen. (Pa 02). slaviti. (Furlanist). položiti na. ~si refl posvetiti se.cul ~ tai Zardins (CoUd). zagovornik m. → apologjete. apologjie [apolo'ăie] f 1. polaganje na. I conseîrs dal diretîf de Leghe a contestin in plen la linie dal moviment che aromai si sarès dal dut aplatide su chê dal Polo (Pa).(Pa). par che tu capissis ~ la tignince des peraulis che ti son stadis insegnadis. uporaba f.(O). In preson al scrîf a Lord Douglas la lungje letare apologjetiche “De profundis”. uslužnost f. → apologjist. Apocalìs [apoka'lis] f 1. dâsi ~ dogovoriti se za sestanek. (praxisfriuli). al scuvierzè un esempli di atradôr ~. Documentazion: (CoUd) 3. pristavljanje n. branilec m.

-ade adj primeren. biti zato. ~ m 1. katere je imenoval tudi apostole. Arabec m. pred. prinos m. a pueste [apu'este] adv namerno. apuestul [apu'estul] (pl apuestui) m apostol m. E je stade aprovade martars de comission competente dal Consei regjonâl la leç proponude di Polo (O). ustrezno.apostatâ [aposta'ta:] it REL odpasti (od vere). odpadnica f.(Pa) odobritev cerkve. vuadagnâsi un gustâ ~ (scritorsfurlans). arâ [a'ra:] tr orati. apostolstvo n.. aprûf [ap'ru:f] adv in prep → daprûf.. -iche (t. la ~ de Glesie e. -ive adj približen. apotropaic [apotro'paik]. treball).(O). odobriti. mentri il retoromanç dal Grison al à paidît influencis germanichis ancje te sintassi. apropriazion [apropriatsi'on] f JUR prilastitev f. e ufrìs al public dai studiôs e di ducj chei che a àn voie di ~ lis lôr cognossincis sul teritori (CoUd). di fat. il furlan al devente ~ e sgramaticât tai rârs câs cuant che al ven doprât intune funzion che no je issofat comunicative. ma lis indicazions o podin gjeneralizâlis cun buine ~ pes lenghis neolatinis modernis (Pa) 2. ~ m prebivalec Ogleja. -iese (t..→ dipueste. -iche adj aprioren. une paissarde. almancul ~. (raz)umevanje n.. delež m (družabnika). približevanje n.i. nacuileiês) adj oglejski. FIG temeljito preučiti.in si jih je izmed njih izbral dvanajst. il lessic furlan al conten ancje apuarts slovens. a plui di 15 mês de ~ de leç. seznanjanje (z novico). (Pa 03/10) aprendiment [aprendi'ment] m učenje n. ~ un ordin Al è stât daspò aprovât un ordin dal dì che al stabilìs (O) sprejet je bil dnevni red. apuesitementri [apuezite'mentri] adv primerno. sprejetje n. POL sprejeti (zakon). I autôrs des oparis che la Jurie e judicarà degnis di une segnalazion. Aquitanie [a'ra:] kr. a varan in premi une plache apuesite. skrb f. (Pa 02/10-11).. ~ Saudite Saudska Arabija f. la fin dal tierçmondisim.aprovât dal ministeri . Catine a jude a tignî sù la situazion ~ il mont: cussì nissun nol sa nuie. apostolic [apos't‫כ‬lik]. apostrof m. de filistocje che te famee e vignive transmetude sù par jù tant che un striament. 31-45). približnost f. e je la rinuncie dal piçul esorcisim. Par fâsi une idee des pussibilitâts di ~ di plui lenghis bande dai fruts che si lei FARI F. poglobitev f 2. (Cisilino. Miercus al è stât aprovât dai passe 700 lavoradôrs de Sole Comina di Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence aziendâl (O) je bil sprejet dogovor. aprovabil [apro'va:bil] adj odobravanja vreden.(O) sprejetje novega statuta.. apressapôc [apresa'po:k] adv približno. Tal puest di Forte là dal “Ufici scuelastic” di Triest al è rivât un funzionari ~. nalašč. après [a'prεs] prep osebno. REL apostat 2. natančen pregled: che e je pensade e realizade soredut pai zovins des scuelis mediis. a puf [a'puf] adv zastonj. aprioristic [aprio'ristik]. (Pa 03/10). ki določuje 2. Dut câs Bon al intint vuidâ il moviment regjonâl fintremai al congrès talian e ae ~ dal gnûf statût. FIG (raziskava) poglobitev f. apoteose [apote'oze] f poboženje n.i f Akvitanija f. aprossimatîf [aprosima'ti:f]. Avis). Arabie [a'rabie] kr. naključje. Naquilee) kr. PROV Cui che al à buine voie di lavorâ al è plui siôr di cui che al à sîs cjamps di ~ . FIG odpadnik m. podroben. aquilan [akui'lan] adj oglejski. nocate la denuncie de clape politiche e culturâl aquileiese “Praxis Friuli” (Pa 02). apriorističen. aprossimazion [aprosimatsi'on] f 1.. potrditev f. ~ une presince strane sot de bancje (une peçote. poglobiti 2. curts. (ProvBr) arabic [a'rabik]. sprejemljiv aprovazion [aprovatsi'on] f odobritev f. Il progjet . ustrezen. ven a stâi ~. sielzè dodis e ur dè il non di apuestui: (Bibl-Lc) . razorati. ~ de leç sprejetje zakona: Il Consei dai Ministris al à aprovât miercus. arap) adj arabski. potrditi. sprejeti.i f Oglej m (IT Aquileia) (GO). Difat. sprejem med bogove. aprension [aprensi'on] f strah m. prikladen. naokroglo.) (Mar) apriorisim [aprio'rizim] m FILOZ apriorizem m.. la Glesie catoliche apostoliche romane.. -iche adj apotropaičen. ~ m prebivalec Ogleja. arabščina f. cu la muart. il pont e lis maiusculis (SiF 02/1). apostolichementri [apostolike'mentri] adv apostolsko. siitis? (Pa 02/10-11) 2.. (Bel) aprofondî [aprofon'di:] tr 1. bielapueste. Parfin a chel grumut neri.. la prime braure par un studiât (Pa 05/05). te sacristie de basiliche di ~ v sakristiji oglejske bazilike. -iche m apostolski. apostrof [a'postrof] m GRAM opuščaj m. il faliment dal socialisim ~ (Pa 02/10-11). cun notis ilustrativis e schedis di ~. (Codroip. (Pa 02) rimsko katoliška apostolska cerkev. MAT aproksimacija f. te stesse maniere. (La/lenghiscj) apuesit [apu'ezit] adj primeren. No si po fevelâ di Glesie furlane parcè che la Glesie e je une sole. e cu la sielte de “Pacem in terris” impen de lote aprioristiche cuintri des realtâts inmanentis.si clame Efraim (O) potrjen s strani ministrstva. Ancje la disambiguazion de funzion di grafems tant che l’~. Grande precision teoriche e grande ~ pratiche. al contest locâl e ae storie de lenghe e che e met l’acent parsore dai aspiets di ~ e di ibriditât. Aquilee [Akui'lεe] (t. e fintremai che l’esercit dai infedêi no si sarà . vignî a ~ cun un. aprofondiment [aprofondi'ment] m 1. apostate [apos'tate] m 1.(SiF 03/3) aprossimant [aprosi'mant] f MAT aproksimant m. apropriât [apropri'a:t]. apostolât [aposto'la:t] m REL apostolat m.. aquileiês [akuilei'e:s]. tai limits. il regolament atuatîf de leç 482/'99 . une volte individuadis lis variabilis ritignudis impuartantis al fin dal rieculibri. procedi a la aplicazion di un model ~ (SiF 02/1. (za)nalašč. vpričo. Il prin ~ par un predi. al à simpri cirude. e a la barbe de abitance plui naturâl e plui logjiche par une istituzion di cheste fate. apuntament [apunta'ment] m → apontament. Patriarcjis di ~ oglejski patriarhi // < lat. tes diviersis nazions e etniis che lu metin adun: arabics. ma la prime documentazion e je chê de epidemie dal 994 in ~ e tal Limousin. za to določen. (O). bojazen f. Lui. Aquileia. 209). (BelFa). arabski jezik. po vsej priliki. aprovâ [apro'va:] (o aprovi [a'pr‫כ‬vi]) tr 1. a si dîs (SiF 02/1. l’~! indibilanz! presentîr! apuart [apu'art] m pripevek m. f Arabija f. bržkone. aptac [ap'tak] int VOJ pozor!.

arbitraža f. prosta presoja f. (Zili) arc ['ark] m lok m. aramejščina f. arborâ [arbo'ra:] tr z drevjem obsaditi. Arbeç [al'bεt∫] kr. arade adj oran. arbitrarnost f. samovoljno ravnati ~si refl drzniti se. zorana njiva. arbussit. razsoditi. Jetter si fâs indenant e al arche la balestre (Eg 9) in napel je lok samostrela. a jerin dai arbussits. arbossat. arbitri I [ar'bitri] m 1. arbussit [arbu'sit] (demin. izoran. arkadijski 2. arap ['arap]. sklučiti. arabic) adj arabski. un pôc mancul ~ (clamât "bisiac"). Al è clâr che ogni codificazion e à un component di ~. ~ a fuee listnato drevo. aradio [a'radio] m radio m. al cjale chel brut arbossat e al dîs: (Percude) arbul ['arbul] (pl arbui) m 1. upogniti se. 9). natovoriti. arcagnul [ar'kañul] m REL nadangel m. začuditi se. svobodna volja f. (BelFa). . z jambori opremiti. na vojsko se pripravljati. Il viandant che al passe par lenti. JUR razsodnik m. Lui lu sint movisi de bande a bande. arbitrarno.. FIG oboroževati se. parcè che e cuintripon delit a delit. a savevin ben che dopo la ploe. 2. 3. cui aradios che a berghelin (Pa 04/07) aradôr [ara'do:r] m 1. orač m. arborât [arbo'ra:t] adj obdrevjen. distiradis denant di grops di arbui. judeževo drevo (Cercis siliquastrum). I romans a àn lamentât un fal suspiet propit sul finî chel l’~ al à decidût di no sivilâ. deriv. arbitražno sodišče. aranês [ara'ne:s].sindilât de tiere di Maomet (l’~ saudite. arbitrarietât [arbitrarie'ta:t] f samovoljnost f. intervent ~ samovoljen poseg. giogatico→. come une ~. dovoliti si. arcâ [ar'ka:] tr 1. ~si refl 1. aradure [ara'dure] f 1. le menaran ta jet clapôs di un riul sut. e veve cûr di ingrampâ la scudiele cui dincj.. arabo ['arabo] m (it. vê simpri la sclope arcade imeti vedno nabito puško. arbitražen. (Bibl-Ezra) 2. arbitraren. razsodba f (arbitražnega sodišča). arcabusade [arkabu'zade] f strel (iz puške). i talibans no son araps. Une lune grande e rosse e tarlupave daûr i arbui e lis cjasis (Sg). medel. klicar m. i agnui ribei condanâts e parâts in jù dal ~ Michêl. Pensâ di rilassâsi sul savalon dal mâr. aramejski jezik m. obtežiti. ~ celest mavrica f. ~ di Jude jadikovec m. Arcadie [ar'kadie] f LIT Arcadia f (literarna akademija v Rimu. opremiti. 2. arcabûs [arka'bu:s] m (starodavna) puška f. (Cisilino. Arap Arabec m. il popul langobart culì si è fermât par un mieç secul .. o ai cjatât l’~ de famee francescane: (Bel). arabščina f. pretiravati. -ive adj oren. rodbinkso drevo. Parceche la fede no je un ategjament sentimentâl. arcâsi in maniere che il corpet di ruspi che al jere ur e tignìs sù (Urli) 2. bukoličen. Arbide [ar'bide] kr. fâ l’~ sec narediti stojo. arbuçat. poetic. Aramejec m. pai boschets e vie pe cise. oratar m 2. ma i tocjà di spesseâ di tornâ indaûr par difindi la capitâl (JM). l’~ de famee rodovnik m. ndr. -che adj 1. topolovec m. oblok m. (Bibl-deuteronomi). irenic. de basse arborade che e siere la splanade a nort (Mar) arbossat [arbo'sat] adj slabš. O ricuardìn. so marît nol pò ~si di nuie in cjase. ~ a ~. ~ Gabriêl nadangel Gabrijel. arbitrât [arbi'tra:t] m JUR 1. oranje n 2. književna struja). (Scf) arcaic [ar'kaik]. nabiti (puško). come scriture e come lenghe. 3. la sô bressane dute vierte al cîl e cence arboradis intôr.. absolutna oblast 3. 2. corrispettivo per il giogatico aralt [a'ralt] m glasnik m. razsodišče. samovolja f. BOT drevo n. naložiti. arbulut. ŠP sodnik m. arât [a'ra:t]. jenfri ~s. → len. ~ dal Mai Majsko drevo. ukriviti. sostituint il judis cuntun Coleç ~ (Pa 02). Un venit ~ al sorevîf a Grau e un. spieglansi dentri. treball). pal troi / pal ~ . zastarel. setven. arabski jezik.) m (stenska) preproga z vtkanimi slikami. te zone di Monfalcon. gospodar m. (Union). svojevoljno. m 1. od arbul. ta la aghe a nadavin. kmetovalec m. kmet najemnik m. kolon m. arbitrâ [arbi'tra:] (o arbitri ['arbitri]) tr 1. Dal 1809 a tornà la Austrie cui ~ dal arciduche Zuan. ~ di San Marc. razsojanje n. arabe (t.(Pa). ma a son indoeuropeans (Pa) 2. cemût che si à dite dai afghans. mlaj m. ~ m zemlja primerna za setev. svobodna odločitev f. arbiter m.. ~ lis ceis nagubančiti čelo. ~si però par un altri svol. arcade [ar'ka:de] f 1.. che nol po jessi ~ e là tal riul sut a coparan la . (ShW) 2. Adiriture no je nancje une rispueste. arbe ['arbe] f → jerbe. nassudis / di partis ~s. oborožiti. arbitri II ['arbitri] m 1. oral m 3. drevešček m. un ~ di peç. starinski. primeren za setev. arcadic [ar'kadik]. razsojanje n. od arbul) m drevesce n. arbiter m. (Enrico). i f (Pulfar) Erbezzo. ~ m 1. usločiti. cun chescj sentimentalisins di ~! (Pa 04/02). drevored m. In Americhe il cjastinâr. topolje n.) » (Pa 02/10-11). (Onde) arbolat [arbo'lat] m → erbolat. ~ m izorana zemlja. ukriviti se. aratîf [ara'ti:f]. (codroipo.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee (SiF 03/4. il passaç jenfri un sisteme di coordenadis e chel altri al sedi dât par une funzion invertibil. -ese adj aranski??. La letare e jere scrite in ~. upogniti. aramaic [ara'maik]. -iche adj arhaičen.) → arap. In Friûl o vin l’~ dal Mai. (sf). il câs de minorance aranese (di riunde ocitane) de Catalugne o de comunitât Walser de Val d’Aoste. drevesni nasad m. arbolat. arbolon. napeti (lok).. potegljaj z lokom (ob struno).qnet) 2.. sui viâi ~s e larcs. ~ internazional mednarodna arbitraža 2. remis e rois araz [a'rats] (pl. ancje. arbitrariementri [arbitrarie'mentri] adv samovoljno. invar. arhangel m. razsodnik m. piçadis di cjasis grimpadis te jarbe o. soditi. cuntun numar arbitrari di derivadis invertibilis: (SiF 01/1). oblok m. arborade [arbo'ra:de] f lesovje n. samovoljnost f. naprtiti. ma al si ricognòs Jesù cul Vanzeli compagnât dai arcagnui Micjêl e Gabriêl. preobložiti. grm m. Al è un fabricât sempliç e elegant cuntune barcjesse cun ~ dople a çampe. . i f (Grimac) Arbida. sui mûrs ~ dai plui fins (A). FIG izumetničen. (Cad-e) arbitraritât [arbitrari'ta:t] f → arbitraritât. svojevoljno. arbitrari [arbi'trari] adj samovoljen. -iche adj aramejski. semenant vitimis civîls e dams di ogni gjenar no mancul (Pa) 2. arbitrâl [arbi'tra:l] adj JUR razsodniški. dispes si viodeve l'~ di San Marc in dute la sô bielece cun ducj chei biei colors sflandorôs. ~. z drevjem obraščen. par esempli. arkada f. skloniti. skriviti.

archè [ar'kε] f (pra)počelo. e presente a Gurize il volum “Andar per castelli. di sangit e filiduris di cjanaipe. cuanche l'~ Zamburlini (18971907) al veve inviât aes parochiis de diocesi un invît (Scf). par cure dal dot Maurizio Buora conservadôr dal Museu e dal ~ dot. ~ adj v ~ di gjambis ?? . nenaraven. locen m (za ptičji lov). la ~ (lestizza). archinvolt [kuadrangu'la:r] adj ARHIT arhivolta f. archetip [ar'ketip] m 1. skrinja f. zažgati.(Bel). ~ comprât dal Comun. al preparave lis richetis pai ucej cun menadis. vitrina f. prvotna oblika f. PSIH arhetip m 3. archivi [ar'kivi] (t. -iche adj vražji. spielât te ~ civîl e religjose (BelAlci). (Pa 02). arciduche [art∫i'duke] f nadvojvoda f. steklena omara f. Si trate de traduzion di framents dai poetis lirics grêcs ~. Parcè che i miei paîs de Cjargne a valevin cetant di plui dai sflandôrs des grandis arcipreturis. arcipreture [art∫ipre'ture] f REL dekanat m . pretiran. (Pa) architet [arki'tet] (t. Ardenis [ar'dεnis] fpl Ardeni mpl. arcje ['arqe] f 1. 129). zaklad m. blagajna f. luč). ~. La ~ de Universitât furlane Simonetta Minguzzi. stant che. otočje n. ma di lens grues e . spačen.. David al lassà lì denant de ~ Asaf e i siei fradis (Bibl-Cronache). Valvason. mali lok m. (Bibl-Esodo). architetôr) m arhitekt m. archete) m 1. al è il templut sul Nadison. tetrarcje itd. un lavôr di ~ o pôc di plui. Marie e reste sole. začetek vseh stvari. FIG oborožen 3. arcidiacun [art∫idi'akun] m arhidiakon m. La distinazion no ere une buse sot di une crete. hudičev. Ducj chescj Paîs a volaressin vê lis isulis Spratly. Arcje ['arqe] f barka f. che al è un ~ siôr di riservis petrolifaris e di gâs (Pa 05/07). par negoziâ il compatât fondatîf de Regjon gnove. (GE). // < gr. insumis. majhen lok m. L’incuintri. p ardût) tr 1. ~. zavržen. goreti (ogenj. no à mai vût avonde fuarce par frontâ in mût determinât il problem ~. Archele [ar'kεle] kr. arcivescul [art∫i'veskul] (pl arcivescui) m REL nadškof m. e ufrìs justapont in don un talar di arint a la sô glesie tes mans dal ~ (Scf). otorinolaringoiatrie e bon espert di ~ e di leteradure. Il pari. arcipret [art∫i'prεt] m REL dekan m. oblok m lok m 2. glavni tram m. piçul. innomenât ~ formât di raps di ue e di fueis. scuvierzint che il Friûl al è une autentiche ~ (Pa) 4.arcât [ar'ka:t]. praoblika f 2. Sot la edicule. pregradek m. lok m (za godala) 2. arcivescovât [art∫ivesko'va:t] m REL nadškofija f. il ricercjadôr inteligjent e libar al larà a cirî chestis perlis in dut il teritori. ukrivljen. richete) f 1. upognjen. nagrobnik m 3. (Mar) arçon [ar't∫on] m 1. Massimo Lavarone . architetonic [arkite't‫כ‬nik]. archeologjic [arkeo'l‫כ‬ăik]. (o)peči. (BrLi). i cjamps a son propit ardûts dal sut. omarica f (za dragocenosti). al è te sô ~ che al è tornât. majhen lok m. Ancje a chi la adune ~ e je semplice (joannis). Zopule. arciepiscopât [art∫iepisko'pa:t] m REL nadškofija f. sarkofag m. arcipelac [art∫i'pεlak] m GEO arhipelag m.. (Pa). Noetova barka. Jessi impontabii e risplendi come iluminadôrs in mieç a un mont ~ (Vichi). Breçà. svoletin a flôr d’aghe / arcazis e cocai. sključen. Spilimberc. -ade adj 1. alkova f 2. ~ di Noè Noetova barka. nakitnica f. architetôr [arkite'to:r] m stavbenik m. il mosaic al è la ~ de salvece. FILOZ arhetip m.(CoUd) archeolighe [arke'‫כ‬lige] f arheologinja f. (don) 2. un ~ de “Constituzion matereâl” de Regjon gnove (Pa 03/4). zaboj m.(CoUd). docent a Messine e a Napul. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. rakev f. karikiran. (Storie). viers i prins dal secul. FIG praoblika f. FIG spalnica f. al rapresente il principi. zahrbten. Al è stât ~ imperiâl di Istambul dal 1891 al 1908 (GE). lunis ai 28 di Jugn. sežgati. art. -che adj arhitektonski. arcaze [ar'kadze] f ZOOL uharica f (Numenius arquata). Tirteu. il lum che al à di ~ dut il dì. (Pa). archeologjie [arkeolo'ăie] f arheologija f. al è ornât di rosutis compagnis a chês dongje lis Santis. cu la ~ dai siei ricuarts e cul so om che le cjale dal grant ritrat picjât tal mûr. 2. archet [ar'kεt] (t. (Bel). archîf) m arhiv m. archîf [ar'ki:f] m arhiv m. ma la plêf ~ di Tumieç. Archiloc [ar'kilok] os. ardi ['ardi] (art. motorni krov (pri avtu) 5. a cause de spinte di ~ o dal efiet di variazion de tension superficiâl licuitaiar (SiF 02/2. (GE). lokec m ardence [ar'dent∫e] f → ardince.i m Arhiloh m. -arcje [-'arqe] element v sestavljenkah kot patriarcje. (z)goreti. archete [ar'kεt] (t. la ~ di Noè (lacomugne). skrinja f. piçul zoielut ~. Il Sietcent cjargnel. al soprimeve la plui che milenarie istituzion dal patriarcjât di Aquilee par fa doi arciepiscopâts (Natisone/furlanis). graditelj m. sedlo n 2.i m → Rivis di ~. architeture [arkite'ture] f arhitektura f. luminâr di oculistiche.. arché archeolic [arke'‫כ‬lik] m arheolog m. arcidiacul [art∫idi'akul] m → arcidiacun. i f (Barcis) IT Arcola. locen (za ptičji lov) 3. arcove [al'kove] (t. izprijen. FIG preobložen. Archimêt [arki'me:t] m Arhimed m. al è lui par prin a notâ la assurditât e al vorès comedâle daurman. architetoniche [arkite't‫כ‬nike] f arhitektonika f. Toni Miserie al jere un puar omp: ~ di gjambis. Il gno al jere nome un incaric esploratîf. arcibolic [art∫i'b‫כ‬lik]. (BelAlci). il dissepul al à di vê il cûr e il pinsîr ~s parceche la seconde vignude di Crist no è lontane. architrâf [arkit'ra:f] m arhitrav m. arcidiaconâl [art∫idiako'na:l] adj arhidiakonski. (p)ožgati. cul cuel pleât in bande. -che adj arheološki. Cusan. steklena skrinjica f. MUZ majhen lok m. arcivescovîl [art∫ivesko'vi:l] adj REL nadškofijski. monarcje. lok m (za godala). Mario Qualizza e l’~ di Tumieç bons. Moruç. «O ai gust e mi ten in bon pal fat che tant la lenghe che i archetips furlans a an cjatât un aleât (Pa 02). Il non di Colorêt lu cjatìn scrit la prime volte intune cjarte di ~ dal an 1252 (Leng). žareti. past f. (BelAlci). žgati. eliminants lis enclavis di Pordenon e di dutis lis localitâts arciducâls (Natisone/furlanis). Daspò al è stât cjaluni de metropolitane e diretôr de Biblioteche ~. Arcjan [ar'qan] kr. ardis. arhetip m. stavbarstvo n. alcove) f 1. kriv. i ~s furlans. arciducâl [art∫idu'ka:l] adj nadvojvodski.

al scomençave a piscâ cu la bocje come che a fossin i tavans. e ducj i ~ de tende. La manifestazion nus darà po une cerce dal gust esotic dal tango ~ cuntune Milonga (CoUd). argagn [ar'gañ] m 1. une sorte di ~ o di forum mondiâl (BelR). jessint stât un omp ~. -ose adj goreč. mi pâr.. smelost f. tancj ~s! pinei. pretresati (kako vprašanje). cidin. vnet. tachile cun sparagn / e no mai di tamon. FIG). coragjo. dolg m. mehanizem m. (folkcapriva). ~ domiciliâr hišni pripor. braurôs. razburjenje n. pogumen. nerazvit. (Pa 06/1). dvigalo n. dignitôs. organ m. nespodoben. (Bel). colôrs 4.(La 04/11). e juste di astât ancje lidric cun pôc vueli o cul ~ disfat (MazzonIol). de afietivitât e dal lengaç (SiF 03/3) 3. treščiti. zapor m. drznost f. vnema f. Al cancele l’azion. i ciantonâi (Scf). vroč.. dal ~. vnema f. i f (Tresesin) Ara. come che a vedin di tirâ i aretrâts pal timp pierdût. / cence che l’omp si visi / si fruin ducuancj i ~s . no si à di lassâ che al fasi lis cjasis il Stât italian cui siei ~s che a glotin plui bêçs che no ciment 6. (bojna) zvijača f. bes f. žarečnost f. Daspò 19 mês ch’e jere restade inclostrade ai arescj domiciliârs te sô cjase apene fûr de capitâl (Pa 02). Dulintôr dal fogolâr al faseve biele mostre di sè ancje l'~: la nape cu la mensule fate biele dal camuf. ancje se areligjose. areâ [are'a:] tr (pre)zračiti. (bassafriulana) 2. sestavni del organizma. odstopiti (t. A disponevin dal ~. gorečnost f. ardôs [ar'do:s]. ustaviti (s silo). ozdraviti. che la sô oposizion e puedi vignî calcolade (robe che pal ~ e sucedè e che lui lu disè ancje dal pulpit) (Pa). ardince [ar'dint∫e] (t.. vejati (žito). ma al fo inutil stant che i difensôrs si batevin cun ~. HIST areopag m 2. posredovati. che ti permet. star 2. no son tancj agns / che la vevin sui ~s 7. ognjevit. ~ it umakniti se. pal ~. / un ~ cul vitrinari. ječa f. prijetje n. strasten. aretirati. 2. (pre)drzen. prezračiti. ardielut [ardie'lut] m BOT motovilec m (Valerianella olitoria). sot la cjandele di un soreli ~. v zakup vzeti. priprava f.. glasilo n. draženje n.. arest I [a'rest] (pl arescj) m 1. ardence) f 1. il plui ~ di pre Antoni (Pa).i.. malenkost f. obleka f. (trgovinski) predmet m. orgazem m. (Natisone/furlanis). arghinie [ar'ginie] f posrebrena bakrena žica. rediti. ostali. (pos. ~ adj 1. Are ['are] kr. FIG področje: ~ di ricercje tecnologjiche področje tehnološkega raziskovanja. areligjôs [areli'ăo:s] -ose adj nereligiozen.alpsko območje. FIG visok. zadrž(ev)ati 2.. Di un cirî di meti dongje l'~ teoric di un “spazi vitâl” pe lenghe furlane che juste al domande une riforme (Sclese). odprt prostor m. ardôr [ar'do:r] m žar m. al fâs ~ dut il ploton e al met sù daûrman un tribunâl strasordenari di vuere. arest II [a'rest] (pl arescj) m aretacija f. pomemben zbor. (pre)ostanek m. arengo [a'rengo] m (it. valadì la assemblee dai capofameis. vnetost f. zadrž(ev)ati se. mi tirave jù il cjapiel / e mi ardeve cun ocjadis / come glace e come fûc. odmaknjen. pohištvo n. neplačan dolg m. areopago [are'‫כ‬pago] m 1. argalif [arga'lif] m sofizem m. arghin ['argin] (t. prebitek m. ardiel [ardi'el] m slanina f. che di ogni bande o vin sot dai voi. al ~ med drugim. . ud m. ~. aree [a'rεe] f 1. che al capîs il gno ~ (Natisone/furlanis). prijeti. il consei maiôr (Storie) 2. ~ 2.dûrs bogns di ~ plui a lunc. zapreti. (vladno ipd. prihranek m. po sì ì.) 1. ardît [ar'di:t] adj smel. kričeč (barva).(Bibl-Esodo) 5. la taule cui siei ~. zamaknjen. v pl) spolovila f. naprave. (Pa 02). čuden domislek. ničevost f. isker. zaseči. iti nazaj. neustrašen. ardiment [ardi'ment] m pogum m.m IT Arezzo.. di ~. metûs in ~ a fuivin dal prât. ma dopo mi àn dât ancje i aretrâts. (Sg). nol è un misteri par nissun che o sin in face a une gjestre che (ds-fvg) 2. bliskati se. mitude da bande dal fantât che al podeve finalmentri fâ sclopâ il so ~ viers la fantate amade. Areran [are'ran??] kratica m > Agjenzie regjonâl pe rapresentance negoziâl. jeza f. predmet m. nesramen. FIG nazadnjaški. živ(ahen) . naglica f. Di ~. ardielâ [ardie'la:] tr naperiti (s slanino).) telo n. orodje n. La Provincie di Udin e à aprovât cheste setemane la ~ di aplicazion de leç pes minorancis linguistichis storichis (O). gorečnost f. argane) f vitel. zakupodavec m. arestâ [ares'ta:] tr 1. Une grande scomesse e furtune se e jè la sintesi e la valorizazion des culturis. vnet. oprava f. zaostal. ustaviti se. HIST zbor meščanov. udati.. vroč ognjen.il Centri al vûl jessi un riferiment sientific pe largje ~ alpine. odpomoči. spolni organi mpl. aretrament [aretra'ment] m umikanje n. che al è. oprema f. območje n. argjentin [arăen'tin] adj argentinski. umik m. delovanje n. znajti se. feradis gruessis come la gjamba di un ~ dal mantigniment dai puars. odvečen del m. Lis crisis psicomotoriis a influissin sul çurviel. E àn metût trê agn a decidisi. (BelFa) aren [are'a:] ?? A doi pas da feruvie e pasave lé le roe le cjasutis ragrupadès nô e aren come fradis . postanek m. ogni di al cjate fûr cualchi gnûf ~ par no paiâ. pohištvo n. ardile [ar'dile] f BOT teloh m (Helleborus viridis). žgoč. površina f: . silovitost f. passin i dîs e i agns. priditi. vroč. e i nemâi cu la code in aiar. ognjevit. zborovališče n. sklad m sestav m. simpri di ~. → azardôs. Areç ['] kr. aretrâ [are'tra:] tr potegniti nazaj. ardint [ar'dint] adj goreč. di un ~ scjassôs e che no si pues ignorâ afat. lis bancjis e il bancjon. metati bliske.(Pa) . pripomoček m. un bon coni in te buteghe. argane ['argane] f → arghin. argagnâ [arga'ña:] tr improvizirati. la tassa dal marcjât di animalìa’ è arendada par 190 fl arendadôr [arenda'do:r] m zakupnik m. zmeniti se. pripekajoč. essenziâl. zaostali račun. stroj m. umakniti (nazaj). priprava f. srčen. nuie di mâl a inmazinâ in divignî il tornâ chenti di un om antîc. organ m. se a leiaran chest libri. (pri volu) vrsta jarma. svolete la cisile / cul so biel estri ~ . → zovel. (manzanoBr) arendâ [aren'da:] tr v zakup dati. In chest sens e jè cetant plui “trinitarie” la vite civîl. e ducj i bausars a varàn il lor puest tal lât dal fûc ~ e dal solpar .(BiblApoc). il cjandelîr . muha f. ~si refl obstati. argagnâle dogovoriti se. l’~ de cognizion. aretrât [are'tra:t] m zaostanek m. Mortean lu à pôc vaît. ustroj m. in cjase a son sarpints / dut fûc. instrument m 2. aredament [areda'ment] m opremljanje n. A faserin di dut par creâ un varc te fuartece.

gojiti. la gnosi. dokazovanje n. ariscle [a'riskle] f → riscle. argjilâ [arăi'la:] tr posadriti. praznina f. predal m. e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. ariete [a'riεte] f MUZ kratka arija f. argjile II [ar'ăile] f BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). srebrov sijajnik m.. arlechin [arle'kin] m 1. MUZ napev m.(O) obravnavane zadeve. m aritmetik m. Dariul) kr. vzgojiti. reč m: a reste fûr dal nestri ~s. cu lis migrazions arianis. argument [argu'ment] m → argoment. argjentite [arăen'tite] f MIN argentit m.i f Argentina f. argomentâ [argomen'ta:] it sklepati. argumentiranje n. no puedin fâ juste che une operazion di aritmetiche. cilj m. vsebina f. (bolj obič. La Gjermanie di Hitler. ilovica) f. -iche adj 1. smelost f. računsko. . (Pa). (Enrico). bonifiche dal teren. argjilâr [arăi'la:r] m ilovnata jama. là cu la panze in sù al sta il cjantant fra ju dincj une ~ murmuiant. Dut vuluçât ta chê melme di ~ vîf. cjalâ cun ~. pe sterilitât spirtuâl. domišljavost f. arie II ['arie] f 1.o come arbui. (BelR) aridure [ari'dure] f ?? A son comprindûts: “Ici”. MIT argonavt m 2. jo intal mont. ariesi [ari'ezi] m → riesi. raze ariane arijska rasa. nesrečnež m. plemič m 3. In Europe i cjastinârs a vegnin arlevâts come çocjis . Une ingjenuitât imperdonabil par Oscar Wilde e je stade la inlusion di jessi deventât ~ o (Bel) 2. drznost f. izobraževati. (SiF 03/4. argonaute [argo'naute] f 1. La e che e faseve a pugns cun chel sun ~ de ridade (PauluzzoN). 2 solçaduris (Pa 04/02) arie I ['arie] f (v kmečki hiši) stebrovna lopa f. skladišče n. plemiški. aristokrat m. Dut chest al ven scrit cun bondance di citazions e di argomentazions te letare ai Ebreos. argon ['argon] m KEM argon m. elita f. dijak m. vetrc m. zadevo. figamož m. Argjentine [arăen'tine] kr. ~ m 1. gojenec m. argumentirati. aristocratic [aristo'kratik]. → aiar. pri Germanih). (Pa 02). che però nol rive a une condane vere. razlog. aritmetic [arit'mεtik]. / j vin fate l’~. salacôr privilezant dome la sotre. sui cuarante. une fresadure. ducj i doi. Argjentine [arăen'tine] f Argentinka f. ~ vîf živo srebro. la semeneson. aristocrazie [aristokra'tsie] f aristokracija f. prefinjen. Harlekin m (maska) 2. računski. ariditât [aridi'ta:t] f 1. Il sindic. segretari dal Fogolâr di Milan e ~ de Scuele di Furlan (Pa). -che f aritmetičen. portament ~ e ande fassinose. téma f. tu a ~. sklep m. gosposki. si la viôt a çueteâ. m arijec m. lui e la sô machine gnove!!! (Ta). argomentazion [argomentatsi'on] f sklepanje n. (Ta). 2. argjin [arturi'an] adj → arzin. 155-165). zadeva f. argjilôs [arăi'lo:s]. ariane II [ari'ane] f arijka f. compre de samence. Jo o soi il navigatôr. (Sg). aridure. ari ['ari] int v: cence dî ni ~ ni stari ne reči ne bev ne mev. es. indelirade da la idee de purece de raze ariane (Pa 7/2000). (lacomugne) 2. arian II [ari'an] adj POL arijski. zagraditi. POL pristaš aristokratske stranke. arianisim [aria'nizim] m REL arianizem m (kršč. Ariu [a'riu] (t. par vê metût a pont la reazion nere cromo-arintofile dal Golgi”. predmet (pogovora).. cence dî ni ceu ni beu) arian I [ari'an] adj REL arijanski .. (BelR). → rilevâ. nadstrešek m. La storie di un ~ tornât in Friûl (Leng). arija f. di ~ ciljni. ZOOL papirnata ladjica (Argonauta argo). i mosaics di Aquilee. che e permet di cognossi miôr la struture da lis celulis gnervosis (SiF 02/1. (lestizza). La plui alte e je chê di ~. plemški.: Su chest ~ la associazion e à afidât ae Swg une ricercje (O) Glede te zadeve/ Na to temo. o ai vivût in ~ e mi sint argjentin. aritmetichementri [aritmetike'mentri] f aritmetično. PROV vivarôs tanche l'~ vîf. pe ~ dal cûr. I (parziâi) ponts di ~ a son l’invît ai guviers di dâsi legjislazions e regolaments bogns par ricognossi la avualitât di dutis lis culturis e (SiF 03/3. la nobiltât scomparide o imbastardide mediant i matrimonis cui arlechins des fameis di buteghîrs de Serenissime (JM) arlêf [ar'le:f] m učenec m. utemeljevanje n. snov f. pravu). i f (Buie) IT Arrio. une fantate di buine famee. Nô o fasìn. . argoment [argo'ment] m 1.. tirâ sù. rediti. FIG burkež m. (Pa 02). aiarin). E jù cun lis liendis Yddish. dokaz m. Coltivâ e ~ a Sauris (Pa). suša f 2. nauka po Ariusu iz Aleksandrije. Argos ['argos] m MIT Argos m. računstvo n. arintofil [a'rint] m ?? cromo-arintofile l’italian Camillo Golgi (1844-1926). su chest ~ glede na ta temo. učenec m.. FIG brezčutnost f. 9). 2 passaçs di stirpadôrs. ariman [ari'man] m HIST svobodnik m (v starogerm. arisel [ari'zel] m (redko) sapica f.) prihod m. plen di ~. glina f. Dut câs i argoments tratâts intant des manifestazions sindacâls a àn tocjât. ben arlevade. FIG drzen pomorščak. regnâ l’ordin. domneva f. na to temo. arlevâ [arle'va:] tr 1.. pavliha m. razšir. plemstvo n.. POL aristokratski. arîf [a'ri:f] m (it. un om une vore biel. ilovnat. Mimon. glinast. al si met a sunâ cul flaut une ~ 2. argjilade [arăi'lade] f posadrenje n. Ariis ['ariis] kr. Daûr… altris doi argonautis (Ta) ?3. pal straripâ de violence e de prepotence. ilovnato polje. e in colaborazion cui arlêfs des scuelis elementârs (O) v sodelovanju z osnovnošolskimi učenci. utemeljevati. argjarâ [arăa'ra:] tr zajeziti. (Natisone/furlanis) Aristotile [aris't‫כ‬tile] os. v mavec deti.i m HIST Aristotel m. La fare e cjape il non dal prin ~ in ordin cronologjic. argjile I [ar'ăile] f il m.i f (Rivignan) Ariis. ma ancje su tancj altris arguments (Pa) ampak tudi glede na mnoge druge teme 2.~ m Argentinec m. 115). ose adj glinat. aristokratski. argjentin [arăen'tin] adj v: sun ~ zvonek glas. al jes un ~ / che simpri la finìs cul serenâ (bolj obič. arint [a'rint] m srebro n. grande come une ~ (PauluzzoN). aritmetiche [arit'tmle] f aritmetika f. ariane I [ari'ane] f REL arijanka f. che a vignivin puartâts sot des ariis. m REL arijanec. Prindidut la ~ rivade chenti daûr dai princips ghibelins todescs.

na vojsko pripravljati. Ai 27 di Zenâr dal 1945 i prins reparts de Armade Rosse a jentravin a Auschwitz (Onde) 2. ~ m 1. armistiziâl [armistitsi'a:l] adj VOJ nanašajoč se na premirje n. leât cun “Al Qaida”. viers il 1800. Dute la operazion e ven motivade cu la ipotesi di "relazions" cul grup ~ basc ETA. la vuarzine e la pale / a son lis armis de mê famee. oms e animâi. stavbni oder. Tes armis di fûc al è in esposizion un moschet (CoUd) . PROV in timp di vuere ogni ~ a scuse. E fin che dut al è in comunion e in ~ o sês sans e cuant che si romp la ~ a tachin i fastidis. cuant che si à vût il disvilup de industrie siderurgjiche. pavliha m. armis di distruzion uničevalno orožje. gojitev f. (o)snutek m. Armens.m → Ermacure. armonicâ [armoni'ka:] it igrati na harmoniko. 2. armoniôs [armoni'o:s]. zbirka orožja (starinskega). armamentari [armamen'tari] m 1. Prontait dusinte soldâts. z orožjem opremiti 2. armelinâr [armeli'na:r] m BOT marelica f (sad). armenščina f. orožarna f. partît in armis ?? In Somalie il partît in armis “al Ittihad al Islami”. armada f. spletkarjenje n. intant che al comedave ciertis fruiaduris (Mar) 3. oborožena sila. setante cjavalîrs e dusinte armâts par lâ fint a Cesaree tre oris dopo lât jù il soreli. E il pitôr là adalt su la ~ i faseve la tire. junica f. armatura f. armelin I [arme'lin] m BOT marelica f. armâr [ar'ma:r] m 1. harmonija f. oder m. vojska f. dal volt. kravji pastir. 4) Si trate di une serie di crez da la ~ (Bibl-Gjen) arment [ar'mεnt] m čreda f. ZOOL hermelin m (Mustela erminea) 2. cumierç des armis trgovina z orožjem. armatura f . 59). vojak m. ae scuvierte des minorancis dal Artic e de realtât armene (Leng). Plui che un scansel al è un ~ intîr! (Leng). (Mucci). orožje n. pletenina f. purancje il muradôr fâs armaduris / par cuinçâ lis cjasis e fâ muraie ~ svolant viseč most (A). strop m. kovarstvo n. Armen Armenec m. (SiF) ~ m oboroženi. / l’archivi ben ~ . deriv. (Mar) armistizi [armis'titsi] m VOJ premirje n. zûc da la ~ → zûc. stoja f.i. vivi in ~ živeti v harmoniji. orožarna f. Ce ridi… te ~ a àn tirât vie une lastre di veri dal barcon par fâ in mût che. 4. . vojna oprema f 2. hermelin (krzno). ritirâsi daûr il Ticin e acetâ un ~ (10 di avost). tkanje n. Armenie [ar'mεnie] f Armenija f. al smire di fâ sù un stât islamic sul stamp taliban. in ~ skladno. (Bibl-Az). sfere ~ nebesni globus. i vecjos armârs incarulâts (Ta). armaruç 2. Armade Rosse rdeča armada. armoniche [ar'monike] f harmonika f. krov m (ladje). oder postaviti. armaruç [arma'rut∫] m omarica f. armarut. cu lis sôs cjartis plenis di polvar. instrumentarij m. ki vodi z vasi na polje. armente [ar'mεnte] f molzna krava f. Dut un ~ che al ocoreve in timps ormai lontans. o premirju. predalna omara f. ce pôre tal scûr di chel ~! (Mucci) armillâr [armi'la:r] adj ASTR obročast. fasint lâ 1 milion e mieç di lôr in profugance: Cecens. lu judà a puartâ-sù l’~ e il spolert (Sg. -ade adj 1. vrsta oborožene vojske. TEH podpreti. armonicant si invie. la tiere e ven dominade dal om cu lis sos armis di distruzion e di muart e (Pa 02). plovilo). armaret. armarat. cussì par pasji dut chel ~ e (Pa 03/8). si à tacât a doprà armaduris metalichis (ciment ~). armada f. ” Vê cûr di tignî sù par tant timp dute cheste ~!” . (Basc). un balcon (F) 3. Nol veve la ande di un pastôr. che e previôt l'abatiment des 40 vacjis di lat dal ~ Bolzon (O). un volt. armeron [arme'ron] f ?? Ane Diu. pot. (Ta) 2. brodovje n. un ~ di pez. snovanje n. l’~ dal poç. Cuant che e je buine e permet a ducj. orodjarna f.. statve f. burkež m. Nus sta a nô di jessi popul e no deventâ ~. oborožiti. v harmoniji. un lavandin. (GP). bogat. l’~ di Jacum al pareve ch’a ridès cui siei dincj zalìts di ca e di là dal soflet. oborožen. dal 1919 (Storie). armaron [arma'ron] m omara f. MUZ harmonija f. armen [ar'men] adj armenski. kravar m. (Bel) 3. predal m. krava f. armât [ar'ma:t]. arme ['arme] f 1. specialmenti chest an che i purcits salvadis i stan savoltant e ruvinant prâts e cjamps. ogrodje n. omara f. dal 1518 si rivà a un ~ tra lis parts e podopo ancje a la fin de vuere pe muart. (Pa). grup ~ oborožena skupina..e di altris etniis (Pa 03/5) 2. -ose adj ubran. e mi fasevin colâ di man dut il gno ~ ideologjic e ideâl. ogrodje n. armentarece [armenta'ret∫e] f poljska pot. ladjevje n. (BrLi). založen. la biele companie. il sgabel e jo tal jet. armaron. un poç. Al è stât a cjâf dal stât maiôr de ~ navâl taliane tal 1917. 3. va a passon cu la vacje! (bolj običajno vacje). ~ di fûc strelno orožje. ~ un arc. Ingus. skladen. miselni instrumentarij m. skladnost n. most m. butâ ju lis armis predati se. množica f . armiran (beton). ni di un ~ (scritorsfurlans). e lis preieris par furlan compagnadis dal sun ~ dal orghin. cuarp ~ oboroženo telo. ma ca tu âs dut in regule. trop m. armâ [ar'ma:] tr 1. ~si refl oboroževati se. zaplet m (romana ipd. une cjadree cun sore la valîs imò di disfâ.// < lat.. okvir m. na vojsko se pripravljati Armacul [ar'makul] os. "Il lâ al mancul dal ~ in cuote te mont furlane: il câs di Sauris"(Pa). armarûl [arma'ru:l] m orožar m. armentâr [armen'ta:r] m pastir m. v skladnosti. orožarnica f. votek m. harmoničen. (pensemaravee). tropa f. armaie [arma'ie] f orožarna f. znanje n.). armonie [armo'nie] f 1. picjade sul mûr. ~ bateriologjiche bakteriološko orožje. armade [a'rmade] f 1. Le costituzion e l’adestrament dal vêr cuarp ~ podarès jessi demandât a le organizazion de NATO (ALF).arlevadôr [arleva'do:r] m rejec m (živine): Dut câs l'element principâl vignût fûr intal incuintri dai arlevadôrs furlans (O). opremljen. di vivi in ~ (CoUd) 2. molznica f. di meti sot control la produzion e il cumierç des armis (Pa 03/8). spletka f. telica f. armelin II [arme'lin] m 1. (Pa). armadure [arma'du:re] f 1. . armerie [arme'rie] f 1. arlevament [arleva'ment] m reja f. preskrbljen. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis (Pa) 2. greda f (bolj običajno burò). clamâ su la ~ klicati k orožju. dal arc. Intant Carlo Alberto al scugnì bandonâ Milan. kozel m (biljard). trgovec z orožjem. ARH oborožitev f. opremiti (ladjo. (Scf) 2. In ultin il voli si poe lì dongje: su la sfere armillâr. armentum. arlichin [arli'kin] m harlekin m. ubranost f. Armene [ar'mene] f Armenka f. opora f.

armonizâ [armoni'dza:] tr in it v sklad spraviti,
uskladiti, harmonizirati; soglašati; cu la lôr vôs sutile / armonizant; cjatant la maniere di ~ i interès triestins cun chei furlans (Pa). Arnalt [ar'nalt] os.i. m Arnald m; ~ Baracêt conseîr regjonâl te II legjisladure (1968-1973)(Pa 02). arnâs [ar'na:s] m splošno ime za vinsko posodo, vinski sod; no poressin mai salvâlis / de mê cjanive i ~ ; ~ pal vin posoda za vin. Arnefrît [arne'fri:t] os.i m HIST Arnefrid m; ~ al domandà jutori ai Sclâfs. arnês [ar'ne:s] m (it.) orodje n, pripomoček m; mehanizem m; L'arnês che al tignive su la muele, al jere la zoie di Bepo parcè che al lu veve disegnât e fat lui. (Natisone/furlanis); metisi in ~ olepšati se, ozaljšati se, urediti se; cumò è il timp di fâsi bielis e di metisi in ~. Arni ['arni] kr.i.m Arno m. arniche ['arnike] f BOT arnica f, brdnja f (rastl.). Arnolf ['??] os.i m Arnulf m; la croniche, di ~ De Vittor, dal zimulaç storic-culturâl fra Gurize e il cumun di borc San Laurinç (La 03/4) Aroc [a'r‫כ‬k] os.i.m Rok m; che pre Rinaldo Vidoni di Sant ~ di Forgjarie al à fat in plene semblee dai predis tal jugn dal 1975. (BelFa). arogance [a'rogant∫e] f nadutost f, oholost f, prevzetnost f, domšljavost f, aroganca f; odurnost f; disprivâts de tiere dulà che a vevin simpri vivût par colpe da la ~ colonialiste italiane (Pa); → rogance. arogant [aro'gant] adj nadut, ohol, prevzeten, domišljav; cu lis sôs arogantis provocazions, scuasit a volê creâsi l'inficje da l'eroi, par podê cussì svualâ fûr "des regulis" (La); → rogant. arogantementri [arogante'mentri] adv naduto, oholo, prevzetno, domišljavo, arogantno. arolâ [aro'la:] tr nabirati, najemati, najeti, vpoklicati; priti kam, sklicati, poklicati. ~si refl biti vpoklican; naseliti se, potegniti se. arom [a'r‫כ‬m] m 1. aroma f 2. dišava f; Un bon tai di Cabernet, vin neri onest, sancîr, dal ~ golôs, compagnât di otimis cualitâts di formadi (Furlanist). aromai [aro'mai] (t. zaromai, beromai) adv pa; že; odslej, sedaj (pa); come se pal vuarp al fos ~ inutil contâ: (Mar); e in particolâr tra chel catolic-latin e chel slâf-ortodòs, ma si scugne ~ considerâ ancje chel dal Islam (sf). aromatâr [aroma'ta:r] m dišavar m, trgovec z dišavami, vonjavar m, drogerist m. → speziâr. Aron [a'ron] os.i.m Aron m. Aronco [a'ron] os.i.m → D'Aronco Zuanfranc. arost [a'r‫כ‬st] (pl aroscj) m pečenka f; cunin ~ pečen zajec; il gustâ, (mignestre di brût, poleçs less, cunin ~..) (sf). arpâ [ar'pa:] (t. arpesâ) tr GRAD vkleniti z verigo, prikleniti z verigo; bisugne ~ chel mûr, che al comence fâ panze. arpe ['arpe] f 1. (za podporo stene) veriga f 2. (t. arpete) (železna) spona f, skoba f; klamfa f 3. MUZ harfa f; Laudait il Signôr cu la citare, sunait par lui cu la ~ grande. (glesie). arpesâ [arpe'za:] tr → arpâ. arpete [ar'pete] f → arpe II. arpie [ar'pie] f 1. MIT harpija f (baljeslovno bitje) 2. FIG grabež(ljivec) m, grda in hudobna ženska f. arpon [ar'pon] m rak m, rakovica f, jastog m.

ars ['ars] m žar m; vročina f; suša f; cul ~ e cul caligo / che al puarte il mês d’Avost Ars ['ars] m ?? pree par no' San Zuanmarie, plevan di Ars, pree par nô Sante ... (glesie) arsenal [arze'nal] m 1. ladjedelnica f; remontna ladjedelnica f, ladjedelnica za vojaške ladje 2. VOJ orožarna f, arzenal m; parvie che lis armis che a esistevin tal ~ a jerin bielzà stadis distribuidis, magari cun pôc criteri (GP) 3. shramba f, skladišče n, ropotarnica f; FIG zakladnica f. arsenic [ar'sεnik] m KEM arzen m (As). arsetât [arze'ta:t] f suhota f, mršavost f; i omps a tornavin cuntun grum di ~. arsî [ar'zi:] tr posušti, osušiti, zažgati, (p)ožgati, sežgati, izžgati; (o)peči; (z)goreti, (o)pražiti, (narahlo) (o)paliti, (o)smoditi; viôt chês tavielis dal garbin arsidis; ~si refl posušti se, osušiti se; il contadìn si arsis tal so lavôr / e al scuen sudâsi a voltis sul misdì. arsincj [ar' ??] tr (carn.) Doi ûs, pestá la rude, un nin di arsinc', camamile, sbàti dut benon e frigj tal ont. (Natisone/furlanis). arsine [ar'sine] f KEM arzin m. arsinît [arsi'ni:t], -ide adj posušen, ožgan, ogorel; e si divertivin a gjavâ clauts e cjavilis dai trâs arsinîts des granatis. (BelR); Come la brame di ploie in chest Friûl ~. (Pa 03/4). arsît [ar'zi:t] adj 1. požgan, ožgan; posušen; 'Sef e i siei, tal dopomisdì ~ di canicule. (PauluzzoN) 2. opaljen, ogorek; smodnina; un pôc precupade i le siei cjaveluts che a nulivin di ~ i domandà. (F). art ['art] f 1. umetnost f; arts popolârs ljudska umetnost; Museu cjargnel des arts popolârs “Michele Gortani” di Tumieç (Leng); ~ contemporanie sodobna umetnost; Sabide ai 28 di Fevrâr, li de Galarie comunâl d’art ~ (Pa 04/02); ~ moderne sodobna umetnost; Fintremai ai 30 di Jugn, li de Galarie udinese d’~ moderne (Pa 04/05); critic da la ~ umetnostna kritika 2. poklic m, znanje n; ognidun al à il so ~ ; 3. okretnost f, spretnost f, ročnost f, sposobnost f; destramentri cun biel ~ / torne fûr cu un bon botìn; arts visivis, arts visuâls vizualne umetnosti; Il festival, come ogni an, al tocje la prose, la musiche, lis arts visivis, la poesie e il teatri di figure. (O) 4. dejanje n; kretnja f, gesta f, gibanje n, gib m, upor m; i ~s lizêrs. Art déco [a:r de'ko] m ARS Art déco, za umetnost med 1920 in 1930 v Parizu; culì al à metût in vore il disen di riscatâ il mobil rustic furlan secont i principis de ~. (GE). // fr. od arts décoratifs. artefiç [ar'tεfit∫] m obrtnik m, mojster m; tvorec m, umetnik m; al deventi protagonist, atôr, ~, muradôr te costruzion de citât o civiltât dai oms. (Pa 06/1). Artemide [ar'tεmide] os.i f MIT Artemida f; al cîl (Selen/Cinzie), a la tiere (~/Diane) e al mont dai Infars (Proserpine/Ecate). (ShW). arterie [ar'tεrie] f 1. (žila) odvodnica f, arterija f; Vie pe gnot i miei vuès a son inpirâts, lis mes arteriis no àn polse. (Bibl-Jop); vê la ~ ?? al jere vieli di otante agns, al veve la ~, e cussì al finì dut in nuie (MazzonIol) 2. FIG prometna žila f. arteriosclerosi [arterioskle'r‫כ‬zi] f MED arterioskleroza f. arteriôs [arteri'o:s], -ose adj arterijski. artesan [arte'zan] (t. artist) m obrtnik m, rokodelec m; che la politiche e cjapi at che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O 12/5/2001);

~ adj obrtniški, rokodelski: Lis piçulis impresis artesanis a podaran fa un salt di cualitât dome metintsi in rêt. (O 12/5/2001). artesanâl [arteza'na:l] adj obrtniški, rokodelski; pituris di nivel ~ (F); pe vierzidure di une scaletarie a Comelians, pe sistemazion di un capanon pe ativitât ~ a Cjampeâs di Prât (O 7/4/2001); Virtûts e difiets di un lavôr ~ e solitari (Pa 11/99). artesanâlmentri [artezanal'mentri] adv obrtniško, obrtno, rokodelsko, na roke; artesanât [arteza'na:t] m rokodelstvo n, obrt f; rokodelski stan m, obrtništvo n; Un altri setôr tant impuartant dentri dal complès panorame produtîf di Tavagnà al è rapresentât dal sigûr dal ~. (CoTav); tant che sale pes conferencis e un puest di vendite di prodots agricui e di ~ locâl (Leng). articjoc [arti'q‫כ‬k] m BOT artičoka f; Signôr fâsiju deventâ come l’~ salvadi (Bibl-Salms). articolâ [artiku'la:] tr 1. artikulirati, izgovarjati, izgovoriti; razločno izgovarjati; a ogni individui il dirit di coniugâ, di ~, inte proprie esperience di vite personâl o coletive, la partecipazion al mont dai marcjâts e des ...(ds-fvg) 2. pregibati ude; 3. razčleniti, razčlenjevati; la sô esperience di atôr teatrâl e je stade impuartante ancje par ~ il lavôr devant de cineprese (CoUd); ~si pregibati se (o udih). articolâr [artiku'la:r] adj ANAT sklepen, artikularen. articolât [artiku'la:t], -ade adj 1. gibljiv, premičen 2. razločno izgovorjen, artikuliran; O intindìn di imbastî un sogjet politic, complès e ~ (Pa 04/03) 2. členovit, razčlenjen; a varan di puartâ a di un Plan di disvilup economic e teritoriâl, ~ e condividût (lingue.regione.fvg); ~ m ?? Sicu criteri dal articolât, al ven proponût «il ricognossiment des dôs animis de Regjon (Pa). articolazion [artikulatsi'on] f 1. člen m, členitev f, členjenost f; al mancje che al sei complet trop che al è pussibil, sei inte ~ dai significâts des peraulis (Pa/OLF) 2. ANAT zgib m, sklep m, artikulacija f 3. LING artikulacija f, oblikovanje glasov; cjape dentri une vore di procès cognitîfs, come la ricercje lessicâl, il recupar lessicâl, e la produzion dai schemis motoriis de ~. (SiF 03/4) 4. MUZ artikulacija f. articul [ar'tikul] m 1. GRAM člen m, spolnik m 2. članek m; Dispès, par dî il vêr, chê “negativitât” no jentre tal contignût dal ~: (Pa 02/10-11); Un altri ~ di Cavedalis, lunc e plen di precisazions, al jessì invezit tal gjornâl “Il Lombardo-Veneto”(GP) 3. JUR člen; Tal ~ 10 a son stabilidis lis condizions pe alienazion ecezionâl di chescj bens (Pa 02) 4. TRG postavka f (bilanca) 5. temelj m, izhodišče n 6. TRG izdelek m, proizvod m, blago n, artikel m, predmet m; cun ducj i articui libars / di intops e ingredeaments. articulât [artiku'la:t] adj → articolât. articulazion [ar'tikul] m → articolazion. artifici [arti'fit∫i] m 1. umetelnost f, umetnija f, zvijača f; In pocjis peraulis si trate di chel ~ legâl che il Stât al dopre par slargjâ la sô capacitât di spese .. (Pa); 2. stroj m, ustroj m; fûcs di ~ ognjemet; In plui, ancje chest an si inviarà la fieste di fin dal an cun musiche e fûcs di ~. (Pa) artificiâl [artifi't∫a:l] adj 1. umeten; non che al segne il complès des zonis abitadis cun tor ator une fortificazion ~ (CoUd); lûs ~ umetna svetloba; Se dopo lis piastris cun lis coloniis a vegnin lassadis a la lûs ~ (16 oris ...) (SiF 03/4); inteligjence ~ umetna

inteligenca; al à fondât a Udin, tal 1984, il Laboratori di inteligjence ~. (convergenzaperilfriuli) 2. FIG izumetničen, narejen, hlinjen; che par grafie dal furlan si intindi la imposizion di un furlan dal dut ~ o di une variant sole (Pa/OLF). artificialmentri [artifit∫al'mentri] adv umetno, narejeno, hlinjeno. artificiôs [artifit∫i'o:s], -ose adj izumetničen, nenaraven, narejen; ven a stâi di une realtât che par podê jessi no i coventin mieçs ~ o burocratics (istitutladinfurlan). artificiositât [artifi't∫a:l] f izumetničenost, nenaravnost. artigjanâl [artiăa'na:l] adj → artesanâl. artigjanalmentri [artiăanal'mentri] adv → artesanalmentri. artigjanât [artiăa'na:t] m → artesanât. Artigne [ar'tiñe] kr.i f IT Artegna f; Chest derit al è garantît intai statûts di ~, Bordan, Buie, Cjarlins(Pa), artiliarie [artilia'rie] f VOJ artilerija f, topništvo n; Tal stes an al jessì de Academie cul grât di uficiâl di ~ e (GP) artiliarist [artilia'rist] (pl artiliariscj) m artilerist m, topničar m. artilierie [artilie'rie] f → artiliarie artisan [arti'zan] m → artesan. artist [ar'tist] (pl artiscj) m 1. (t. artesan) obrtnik m, rokodelec m 2. umetnik m; tal templi de culture plui liberâl e dispatussade, di un autôr e ~ clamât Oscar Wilde? (Bel). artiste [ar'tiste] f umetnica f. artistic [ar'tistik], -che adv umetniški; Magaricussinò Napoleon al puarte vie dal Friûl unevore di bens artistics. (AcademieSt); Tai agns Vincj al è stât diretôr artistic dal mobilifici Fanton (Fantoni) di Glemone, (GE). artistichementri [artistike'mentri] adv umetniško. artistum [artis'tum] m (kolekt.) rokodelski stan m, obrtništvo n; Luîs Nart e Zuan / a son la flôr dal ~ furlan. artrosi [ar'trozi] f MED artroza f. Artù [ar'tu] os.i m → Artur; Pendragon, il non de cjasad e di Artù, ai vûl di fat dî Cjâf dal dragon: (Ac) Artur ['artur] os.i m (t. HIST ang. legend. kralj) Artur m aruede [aru'ede] f → ruede. arturian [arturi'an] m arturski (po angl. kralju Arturju); ai timps des vueris arturianis (V-VI secul d.d.C.) cuintri dai invasôrs sassons. (Ac). aruès [aru'εs] m streme n; skobac f; tirnična prirobnica f; stopica (pri vozu) f. arumen [aru'men] adj aromunski; ~ m 1. Aromun m 2. aromunski jezik, aromunščina f; che a cjapin dentri 400 mil personis e che a cjacarin ~ (Pa). aruolâ [aruo'la:] tr (it.) nabirati, novačiti vojake, rekrutirati; ~si refl prijaviti se, iti prostovoljno k vojakom; Tancj a vignaran fûr ancjemò, massime tra chei che si son aruolâts intes scuadratis paramilitârs (Pa 8-9/99). arût [a'ru:t] m v: lâ in ~ čutiti močno željo, izgubiti pamet, močno se zagreti (redko lâ in arute). arute [a'rute] f → arût. Arvenis ['] i.g Arvenis m; (For di Voltri) tar uno pradario maraveoso contornado da boscs di peç e des monts dal ~.. (Pa 03/8)

arvuede [arvu'εde] m → ruede; ~ di gome pnevmatika f, guma f, avtoplašč m; che i Sis avevin mitudis tal cjar lis arvuedis di gome come ches da machinis, e si viazave plui confortevolmentri (sf). arzan [ar'dzan] (? argjan) m denar m; tu âs cjatât un cûr di cjan, / il so cûr ’l è tal ~. arzar [ar'dzar] (? argjar) m jez m; nasip m; I dams a son stâts grandons - al à dite il sindic Bolzonello ,(calcolâts in circje 100 milions di euros n.d.r.) arzars di tornâ a fâ(La 03/01). arzarâ [ardza'ra:] tr → argjarâ. arzentarie [ardženta'rie] f srebrnina f; De ~ in ogni famee si conservà un toc sôl par ricuart. (La 06/1). arzilâ [ardži'la:] tr → argjilâ. arzilade [ardži'lade] f → argjilade. arzilâr [ardži'la:r] m → argjilâr arzile I [a'džile] f → argjile I. arzile II ['] f → argjile II. arzilôs [ardži'lo:s], ose adj → argjilôs. arzin [ar'džin] m jez m, nasip m; il so non al pues vignî de forme dal teren, une sorte di ~ circolâr (Leng). as I ['as] m as m (rimski novec); vê une muse come l’~ di cope ; muse di ~ di cope! ; no jentrâ nancje pal ~ di cope no jentrâ ni in ~ ni in copis. 2. borec m; junak m; prvoborilec m; zmagovalec pri tekmah, prvak m. as II ['as] m 1. TEH os f 2. MAT os f 3. POL os f, zveza f; ~ Rome-Berlin os Rim-Berlin. as III ['as] m MEH, GRAD deska f. ’as ['as] (t. as) m (carn.) → aes; Talò mont dal lavôr no simpri il sindacât al rive a dâ rispuestis as esigenzas dal operai, anzit.(don) âs ['a:s] 2. edn. sed. od vê imaš.; Tu ~ ancje di dîsiur. Âs ['a:s] i.g m IT Asio; la mont d’~. asarâf [aza'ra:f], -ave (t. lat gerf, cajostre) adj v: lat ~ prvo, gosto mleko (koj po porodu); mleziva f. Asburc [arturi'an] priimek m 1. HIST Habsburg m; Habsburžan m (predstavnik Habsburgov); ai timps de lote dai Paîs Bas pe independence de la dominazion Asburc spagnûi (Eg). asburgjic [as'burăik], -iche adj HIST habsburški; Al ripeteve che il guvier ~ nol veve fât tantis robis, fale "la grande opare de roste dal Tiliment (Pa). asc ['ask] m ??BOT ask; I ascs a son a forme di bachete (7-9 x 30-60 µm) e no àn parafisis. (SiF 03/4, 9); Di chê altre bande lis ascosporis a vegnin butadis fûr cun fuarce dai ascs. (SiF 03/4, 9). ascar ['askar] m 1. HIST, VOJ askar m 2. pripradnik manjše politične skupine; aes gnovis peresons di Tumieç che - a zuravin i visitôrs ministeriâi e i ascars locâi – (La 06/2). ascare ?? la maiorance che cumò e à in man lis brenis dal guviêr in consei regjonâl e je, ae prove dai fats, ascare di cui che al è stât definît da un impuartant gjornâl nazionâl un “lucido liberale”, (La 07/03) ascetic [a'∫εtik] f → assetic. ascomicêt [askomi't∫e:t] ?? Cryphonectria parasitica al è un ascomicêt che al forme peritecis, soterâts tai stromâts, cun lungjis golarinis che a finissin a pêl cuntune viertidure, l’ostiôl. (SiF 03/4, 9). ascorbic [as'k‫כ‬rbik], -iche adj KEM askorbinski; Di chestis, la vitamine C (acit ~) e contribuìs a combati lis malatiis infetivis. (Leng). ascôs [as'ko:s], -ose adv v: di ~ skrivaj (bolj obič. di riscôs, di scuindon); Chest colp, un acuardi no di ~, ma che al permeti une riforme statutarie fondamentâl (Pa

03/6); Un pôc di ~, daûr dal fogolâr, i morôs si scambiavin siops, che po mangjavin insiemit. (La 05/12). ascospore [as'??] ?? al ven mantignût par dut il cicli de vite e al pues passâ ancje ta lis ascosporis. (SiF 03/4, 9) ascrivi [as'krivi] tr 1. prišteti, prištevati; uvrstiti, uvrščati; vpisati; dodati; 2. pripisati, prisoditi, šteti; Dut câs, i ricognossiments no impedirin une fuarte gjermanizazion dai Grisons, di ~ ancje a une plui o mancul declarade volontât de classe dirigjente (Cisilino, treball). Ascul ['askul] os.i.m IT Ascoli Piceno. asedâ [a'eda:] it → assedâ. asedâr [ase'da:r] m AGR kad, v kateri se daje vin kisati; e un ~ plen te cantine. asedin [ase'din] m v: savê di ~ kisel okus, okus po kisu. asedine [ase'dine] f lahko in kislo vino; il sudôr che si bute, favorît da lis largjis bevandis di ~ e piês di aghe. asedule [a'sεdule] f BOT 1. ~ di clap ščitasta kislica f (Rumex scutatus) 2. ~ di prât BOT kislica f (Rumex acetosa); → jerbe fuart. asei ['sei] m 1. želo n, trn m, bodica f; ribja koščica f; prebijač m, šilo n; l’âf ti à dade la mîl, ma no l’~ 2. FIG muka f; mučna bolečina f; al ponç paraltri de gole l’~´ 3. mandelj m, seme n; ti serf a maravee asenade [ase'nade] f oslarija f, neotesanost f, surovost f. Aser ['] f ?? E jere ancje une profetesse, Ane, fie di Fanuel, de tribù di ~, ... (Bibl-Lc) asessuâl [asesu'a:l] adj BIOL nespolen, aseksualen. asessuât [asesu'a:t], -ade adj 1. BIOL nespolen, aseksualen; Lis animis plui grandis a jerin chês che a rivavin a vivi in maniere asessuade, “agnui vistûts di cjâr”; la plebe invezit e (Bel); 2. FIG bled, neizrazit, nedeferenciran. asêt [a'se:t] m kis m, ocet m; lâ in ~ skisati se, postati kislo; lâ è lât in ~ je pijan kot klada; mandâ in ~ il fiât a un.; E jere lì une boce plene di ~: alore a tachin une spugne inbonbade di ~ ...(Bibl-Zn). asfalt [as'falt] m asfalt m; »E tu le lassis sul ~, bocon di mone!« (Sg); tapêt di ~ asfaltna obloga; Prime al vûl metût-jù lis fognis, podopo il pedrât e il tapêt di ~. (Sg); meti-jù l’~ polagati asfalt, asfaltirati; che si tratave de imprese che e meteve-jù l’~ su la strade di Cjassà. (Sg). asfaltâ [asfal'ta:] tr asfaltirati. asfaltade [asfal'tade] f asfaltirana cesta f, asfalt m, zemeljska smola f; cussî incragnide, grise dai pîts fintremai ai cjavei, a faseve dutun cu la ~. asfaltadure [asfalta'dure] f asfaltiranje n; asfaltaduris che si sclapin (Pa 06/1). asfaltât [asfal'ta:t], -ade adj asfaltiran; La strade, che la vite us a prontade sedi lungie e asfaltade (dmf.bs.unicatt.it/~paolini/ varie/cjanton) asfaltedâ [asfalte'dâ] tr asfaltirati; Babe Meni al vûl che asfaltedin dutis les stradis blancjis e al à taiât le pinesse di Selvucis.(Ta). asfissiâ [asfisi'a:] tr in refl → sfisiâ; invezit di ridusi lis spesis inutilis, la burocrazie asfissiant (Pa 02/10-11). asfôr [as'fo:r] m BOT rumenik m (Carthamus tinctorius). asià [azi'a] (t. asiât) m ZOOL trnež m (Squalus acanthias L. ali Acanthias vulgaris Bp.). Asià [azi'a] kr.i.m IT Asiago. asià [azi'a] m trnež m (Squalus acanthius).

asiatic [azi'atik]. asperli ['] m → anaspiersul.. al rive tart. formadi ~ . FIG prizadevanje n. asocialen. ~ Minôr Mala Azija f. Un antîc disen e une secolâr ~ a cjatin ae fin une realizazion. . udobno. pustost f. 3. vidik m. vdihavanje n. in chest sens al è ~. ~ politic politično zatočišče. (koruzno) zrno n. de Spagne in France. asîl [a'zi:l] m 1. (bolj obič. (neobič. razuzdan. ohlapen biti. (Pa 05/05). jagoda f. luščina f. LING aspiracija f. e il civon si rustive inmò cui ~s di lat 4. oddahniti se. aspirine [aspi'rine] f FARM aspirin m. zagotoviti. hrapav. oster. m kandidat m. l’element che al conte di plui al è il disvilup dal cjatâsi ~ cu la lenghe (Pa) 2. il nemì e di. iche adj MAT asimptotičen. hrapavost f. la smicje falade e la braure dal portîr aversari no i àn permetût di cambiâ il risultât. pripraven. lagoden. → gran 3. Asie ['azie] kr. asiât I [azi'a:t]. dihati. otroški vrtec m 2. e je une ~ preseose par jentrâ te clime di une culture divierse (Pa) 3. ~ Piçule Mala Azija. nežen. spiete). Dome tal continent asiatics si prossume che (Pa 02). aspirâ [aspi'ra:] it 1. al à dit ben che “la epilessie di Dostoevskij e la ~ di Proust no si puedin considerâ compagnis (SiF 03/3). priklopiti (voz za kljuko). udoben.. (Onde). ass ['as ??] v: sapon a ~ rovnica za rezanje. izgled m. asintotic [asin't‫כ‬tik]. Il conflit ~. JUR zavarovati. Vilesalde si rimpinave su la coline e si asiave sul plan. planiti na koga. opomoči si. lâ al ~ iti v napad. treball) 2. (Furlanist). assaltâ [asal'ta:] tr napasti. tegoba f. prizadevati si. -iche adj azijski. pripravnik m. e dal muini cu las bisâgas. (Pa 03/6). zagotavljati. (Uniud). assalt [as'alt] m napad m. asimptoten. starnudade. ščititi 3. (La/tradizions). asinhron 2.. E par cui che al rive a superâ la ~ di cierts passaçs. nesomernost f. ~. in Italie. asimetrie [asime'trie] f asimetrija f. -iche adj nadušljiv. ognidun che al mangjarà asins crûts al varà dome lui i dincj peâts (Bibl-Gjeremie). raskav. di locuele. aspekt m. udobno si napraviti. a fasevin part di une "raze inferiôr". LING (glas) aspirirati. -iche adj nesistematičen. cun carateristichis di marcade ~. / cence mai ~lu di front. zavist f.. nol somee ch’al vebi un fin di otignî. ~ m Azijec m. zložno. aspirazion [aspriratsi'on] f 1..(Natisone/furlanis) 2. ohlapen. e je la prime volte che si frontin i aspiets “di marcjât” de “cuistion furlane”». počasen. gran. pritrditi. (Pa 02) da se ukvarja z aspekti . asprece [as'pret∫e] f 1. (tiha) jeza f. che al tache cuant che i Bolsevics sovietics a jentrin su la sene (Pa). L’Udin al è lât al ~ de puarte bolognese. po delih. asocialnost f. osovraženost f. pečka f (grozdna). asintot [a'sintot] m MAT asimptota f. L’~ plui negatîf (e plui trist) de personalitât di Cadorna e (Pa 02) najbolj negativni vidik osebnosti. azil m. sul marcjât di Spilimberg a vegnin jù i asìns. posamično. asimetric [asi'mεtrik]. voljan. asin [a'zin] adj asino. asilo [a'zilo] m (it.asiadementri [aziade'mentri] adv na udobni način. in Boemie e jù pai Balcans fintremai in ~ Minôr (JM). ~ m nadušljivec m. pridih m 3. pogled m. neprehodnost f. strogost f. asistematic [asiste'matic]. Aziat m.. astmatik m. vdihati. al veve la ~ imel je astmo. provocât de lôr ignorance e no de lôr ~. Dotazion di un sisteme di ~ obleade che al mene l'aiar in cinc toratis di abatiment (CoUd). → pognisi. mehak. oms e feminis che a àn dât rispuestis pratichis e simbolichis. varovati. ELEK asinhronski. len. une prese fûr de tabachere (sô o des sôs amiis).. do sape priti. libars di stâ a vivi ~ su la lôr tiere.i. kepica f. aziatski. al baste fâ aments ai caratars somatics e al temperament dai Cjargnej. tun ambient ~ e avâr. asperges [as'pεrges] m (š)kropilo n. oblegati. (BrLi). pridihniti 3. zatočišče n.) → asîl. invuluçade di blanc e asiade te scune. asociâl [asot∫i'a:l] f nedružaben. → inficje 2. garb). asiade adj 1. vsrkavanje n. (Pa 7/2000) asolâ [azo'la:] (asoli [a'z‫כ‬li]) (t. asse ['ase] f sovraštvo n. FIG ostrost f. jamčiti. zložen. asiâsi [azi'a:si] refl sprostiti se. fuarte soflade di nâs . asigurâ [asigu'ra:] tr 1. stališče n.napasti sovražnika. navaliti (na koga). aspart [as'part] adv (neobič. ma i pâi. grobost f 4. asimâ [azi'ma:] it → ansimâ asime ['azime] f → ansime. o impiavin une buriele sui rivâi. aspiet I [asp'iεt] m 1. al pense di ~ un pôc daspò di tancj agns di strussiis. naskočiti. il timp al è sospendût come in ~ (bolj obič. chel brigant. divjost f. In chest al ricuarde cetant la situazion patologjiche di un ~. naskok m. nesomeren. parêt cilindriche e procure di produsi une forme asimetriche (SiF 02/2). hoteti (doseči nekaj). gnev m. astmatičen.. aspirant [aspi'rant] adj sesalen. rop m. di un zago che al rezeve il cjalderuç da la aghe sante e l'~. premožen. težava f. dapardut.(La 04/2). ločeno. oddeljeno. zrno vinske jagode. (lacomugne). asocialitât [asot∫iali'ta:t] f nedružabnost f. gibek. nevoščljivost f. mržnja f. asincronisim [asinkro'nizim] adj asinhronizem m. professôr. sovražnost f. aspirant m. aspiet II [asp'iεt] m čakanje n. trpkost f 2. il sô ~ fûr dal timp (Sg). -iche adj asimetričen. (MazzonIol). grobost f (površine). videz m.) posebno. imovit. ~ m ??. ugoden.. vsesati 2. Ai 17 di març – Stant a Voleson al ordene aes divisions di ~. naduha f. si son cjatâts . pričvrstiti 4. Alore un sirop o aspirinis di fâ une buine sudade. medleti. zložen.. (pri toči) zrno n. → pognet. (CoCamp) . dai Tramontins e (JM) asincroni [a'sinkroni] adj 1. f Azija f. in Anglie. → grignel. inasolâ) tr zapeti. v blagostanju. zrno n. in chel si sintì a colâ a colps secs i prins ~s di tampieste. pogled m. asiât II [azi'a:t] m ZOOL → asià. asme ['azme] m/f MED astma f. asmatic [az'matic]. asin ['azin] m 1.. Doprant ancje chi une formulazion che e pant un caratar vincolant (“a son asiguradis condizions pe tutele…”) (Cisilino.) adagiato→. Ghia si piert. sogjets ricognossûts tant che perseguitâts e duncje te posizion di podê domandâ ~ politic. Ma in chel o sint un sfladassâ ~ e un omp al jesseve simpri di che puarte. dai Asins. aspri ['aspri] adj trpek.

zbor. la ~ mediche (Declarazion) 2. assiome [a'siome] m aksiom m. Pal fat che il Friûl-VJ nol à rivât adore di stabilî un ~ instituzionâl gnûf al è restât codarûl fra dutis lis Regjons talianis (Pa). prskati. skupščina f. 2. Assisi [a'sisi] kr. absens. askeza f.(Pa). (Storie). La Assemblee dal Centri e je clamade adun dal Diretôr. A saran pussibii comants. assede. une cjase. dut câs. (Storie). intiçâ la ~ vzbujati sovraštvo. (CIRF). (CIRF)// od lat. vê in ~ un (alc) sovražiti nekg (nekaj). poverjeniški. incarigât dal Sindic. assegnâ [ase'ña:] tr 1. l'~ al à in programe. i disordins e la ribelion tra i contadins. pridelitev f. Tes galariis al è un grant cuadri che al documente la fin dal ~ di Vienne. nenavzočen. mističen. manjkajoč. puhati. asistirati. navzočnost f. La Citât di Codroip e bandìs il concors par ~ il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. un Segretari. assedi [ase'da:] m obleganje n. porotno sodišče n. asketičen. il Sindic. il so afiet se no cu la tô di regjie. de sublimazion. aksialen. soglasje n. vuê di matine il president de Zonte regjonâl Tondo e l'~ pal ambient Ciani a son lâts jù a Rome. (Pa). prisoditi. poverjenik m. asistenca f. hlipati. za avto. assessorîl [aseso'ri:l]. ma il Friûl al reste ~ e astrat. Avis) da dodeli literarno nagrado. dodeliti. assenteisim [asente'izim] m odsotnost f. nenavzočnost f. (Pa 05/04). Il prin ~ al è che “nol è nuie di gnûf sot dal soreli” (1. REL asketizem m. dentri dal mês di Març. odbornik m. prisostvovati. assisie [a'sizie] f porota f. distacs o assegnazions di altris Ents publics o privâts o Istituzionâi statâi (CIRF). (Bel). Assemblee gjenerâl des Nazions unidis generalna skupščina Združenih narodov. absentia.i m Assisi m. pomagajoč. fâ fieste ai vincidôrs.i f Hesensko n. stati ob strani. (Pa 05/12).. dulà che a son ocupâts 2 dipendents tecnicsaministratîfs e cualchi ~ di ricercje. intant dal ~ turc dal 1683. e a me al doni. navesti (razloge) 2. Assie ['asie] kr. ~ m asistent m.. lift m. IT Assindustria. dome chei a ovest ea sud a permetin di rivâ a chest livel ancje cul ~ (CoUd). absentis. assegniste [ase'ñiste] f oseba (ženska). asercija f. assence [a'sent∫e] f odsotnost f. pristanek m. Samaritans: popul miscliçât di ebreos e di colonos de ~ (Bibl-Az). I nobii. FIG). poverjeništvo n. al anse. stoječ ob strani. (Leng).i f HIST Asirija f. pomoč f. -ile adj odborniški. assetiche [a'sεtike] m REL asketika f. marljiv. (Pa 8-9/99). Assirie [a'sirie] kr. oben un ~ delegât dal Sindic. → ansimâ. assetisim [ase'tizim] m 1. odbor m. ~ a prisostvovati. marljivost. a podaran otignî dutis lis . E la Cort di ~ di Lucca e à fat justizie. di convocâ la Conference provinciâl. Assemblee de “Onu” dai popui. massime pal nudriment. pomagati. a lôr volte a incolparin Antoni Savorgnan di intiçâ la ~. che al tignarà lis sôs funzions in câs di impediment o di ~. assegnist [ase'ñist] m oseba (moški). che e sedi inmaneade une “Assemblee parlamentâr des Nazions unidis” che si meti dongje de “Assemblee gjenerâl” di cumò che e je fate dai stâts: (Pa 03/8). intant di une cunvigne fate alì da la ~ di Udin tal 1988 (RB). nenavzočen. e 520 mil assîrs-caldeos. cuntune telefonade. asset [a'sεt] m red m. lu viodarès ben tes viestis di un Hanno o di un Hannibal tal ~ di Saguntum. su la funzion di President. (zavarovalništvo) asistenca f. assiâl [asi'a:l] adj osen. FIG asketsko življenje n. Chel che nus da plui di pinsirâ e je la indiference e il pussibil ~ al referendum dai 21 di març. meti in ~ spraviti v red. manjkajoči. 9) e il secont al è che “par dut al è il so moment (BelFa). Di li dute la ~ de inibizion. ~ di Vienne obleganje dunaja. blokada f (t. ~ adj odsoten. assiduitât [asidui'ta:t] f vztrajnost f. (BrLi) assistenziâl [asistentsi'a:l] adj podporen. Cort di Assisie porotno sodišče n. pripisovanje n. (bančno) nakazilo n. zagotovilo pomoči pos. assidui [a'sidui] adj vztrajen. une grande preiere intereligjose pe pâs a ~ (Pa 03/6). Al à colaborât cun ~ a lis "Pagjinis Furlanis" (GE). asketski 2. (La 02/04). (La 04/3).(O 5/2/2000).~ di ricercje dal Cirf) (Pa) assemblee [asem'blεe] f zbor m. pomagati pri. sopsti. (CIRF). assessorât [aseso'ra:t] m prisedništvo n.// od lat. nakazati. hlepeti (po čem). ~ m Asirec m (f Asirka). Assindustrie [asindu'strie] kratica f > Associazion dai Industriâi.(O 8/2/2002). assessôr [ase'so:r] m prisednik m. assedâ [ase'da:] it sopihati. condanant i autôrs di chel malfat (Pa). odborništvo n. Assemblee parlamentâr skupščinski dom. assens [a'sens] m privolitev f. 31-45). Tal paîs e tai borcs lis Confraternitis a vevin finalitâts devozionâls o assistenziâls scritis tai lôr statûts. A nivel plui gjenerâl. Apene ricoverât i àn fat une Tomografie Assiâl Computerizade (TAC) e une Resonance Magnetiche (RM) (SiF 02/1). dodelitev f. assent [a'sεnt] m ki je odsoten. che le presiêt. -iche m 1. pardabon. assensôr [asen'so:r] m dvigalo n. podpirati. ki ji je kaj dodeljeno. Avis). assès [a'sεs] m → abcès. oprava f. il vestiari. assistît [asis'ti:t] m ?? I miedis di famee di chei 300 pazients. pripis(ov)ati. cul to ~? (ShW). assegnât [ase'ña:t] m ček m. ~ it prisostvovati. Di un sîs mês in ca o jeri ~ di gjeologje te Universitât. Bielzà 600 agns prin di Crist i Assîrs a cjacaravin da la ‘pustule perniciose da la spighete’ (SiF 02/1. assistent [asis'tεnt] adj navzočen.cjapâ in ~ un (alc) osovražiti nekg (nekaj). assîr-caldei [~ '??] mpl Asirci Kaldejci. L’Universitât e fâs la part dal so dovê (Linda Picco . negovati. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. assegnazion [aseñatsi'on] f nakazilo n (bančno). almancul dôs voltis ad an. določiti. assediâ [asedi'a:] tr oblegati. mi displâs di no jessi podût intervignî e di vê fat l'~. ureditev f. asserzion [asertsi'on] f trditev f. assisti [a'sisti] tr spremljati. sapo loviti. assessuâl [asesu'a:l] m → abcessuâl. de mortificazion. (Ta). la vuere. verski. assîr [a'si:r] adj HIST asirski. ki ji je kaj dodeljeno. ae fin. chêi che us àn in ~ us metaran il pît sul cuel e (Bibl-Levitic). la muart o la malatie lu àn assediât fasintlu lizêr tant che un insium (ShW). se ancje i fos stât acuardi te sielte. pomočnik m. ~ mediche medicinska pomoč. assetic [a'sεtik]. di garantî la salût e il bonstâ so e de sô famee. assinç [a'sint∫] m → sinç. O sin propi curiôs di ~ aes proiezions des oparis sielzudis e. assistence [asis'tεnt∫e] f 1. (Codroip. urediti. kontemplativen.

assolutizazion [asolutidzatsi'on] f absolutizacija f. e juste di ~ ancje lidric cun pôc vueli o cul ardiel disfat (MazzonIol). absolutus. združenje n. Si sa che i paragons a pierdin dut il lôr valôr e utilitât se si ju sfuarce o si ju assolutize masse.. Il concet di libertât nol è assolût. ~ m FILOZ absolutno n. domandant cont dai pecjâts dai vons da part dai fîs e dai . la ribelion. → bevilaghe. insomp dal Pasc di Plovit. povišanje n. navzeti se. in ~ ?? La lenghe e je. p. ordenant al so avarissim esecutôr testamentari di ~ i siei bens. astât [as'ta:t] m poletje n. che al ardeve dut (Bibl-Zacharie). MAT. assum [a'sum] m zastavitev f. par ~ ?? Par no che la scuele e deventi un ambient enciclopedic impossibil e "totâl" par ~. nesodelovanje n. osebje n. postava f. naloga f. REL vnebovzetje n. assumi [a'sumi] tr prevzeti. uglašenost f. Vnebovzetje n.(La 04/10) Assunte [a'sunte] f REL Marija v nebo vzeta. odpustiti. nol saveve ce fâ . zagovarja abstinenco. assurditât [asurdi'ta:t] f absurdnost f. ancje intes fiestis di Sant Zuan e de ~ (Friulinelmondo). abstinenca f. sulica f. la rassegnazion. absolvere. ~ m vložek m. cjarte ~. privajenost f.. nase vzeti breme. Par chest ~ al pues nomenâ un so delegât (CoUd). od absorbere assorbî [asor'bi:] tr vsrkati. REL odveza f oprostitev grehov. opûr realizâ pavimentazions che a proviodin a ~ part di chest rumôr. che secont la usance al rêç une ~ cun sorevie un gjal di len. professôr ~ pridruženi profesor 2. Sperìn e preìn che pape Zuan Pauli nol finissi inscjaipolât te sô stesse ~. assurts [a'surts]) adj absurden. navajanje n. p. ~ plene popolna oprostitev 2. Assunzion veliki šmaren m. abonirati. ma sul pont di assolvi nol assolf. di gnovis assunzions e dal turnover. pr. associadôr [asot∫ia'do:r] m ?? e al insegne che «… (o veis di) copâ chescj associadôrs (politeiscj) in cualsisei puest che ju cjatais (Pa 03/12) associât [asot∫i'a:t]. nameščenje n. che o vin vuê e dal mantigniment des specifichis identitâts locâls (Pa 04/07). al covente misturâ oportunementri estension e profonditât . la superficialitât. assolvi [a'solvi] (o assolf) tr oprostiti.. (Pa 04/05). stabilît de Regjon. družba f.. assurt [a'surt]. absolutio. assolutece [asolu'tet∫e] f absolutnost f. POL absolutizem m. cui che la inviule e la puarte a ~ impegns economics di cheste grande puartade al varès di jessi obleât a cjapâ lis propiis decesions secont . samoglasniški stik 2. abstinenstvo n. sentence di ~ oprostilna sodba. (Pa 03/11) assolutizâ [asoluti'dza:] tr absolutizirati. p. absorbens. (Bel) 2. cjarte plastificade. Ce che no pues acetâ e je stade la ~ di chescj temis (BelFa). il dì de fieste de Madone ~ (Madone d'Avost) (La 04/8).(Pa). nesmisel m.. naročen (na časopis). 2. ~ m družabnik m.Ai 15 di avost dal 1990. licitacija f.. associatîf [asot∫ia'ti:f].. nesmiseln.. HIST (doba) absolutizem m. temeljna črta f (pisane črke) 4. razpis m. // od lat. pridruženi. vsesati. FIG soglasje n. (Pa 03/4) astensionisim [astensio'nizim] m POL abstiniranje n. naročiti (časopis). absolutističen. // od lat. che chel an lu vevin lôr ad ~ dal Cumon. nesmiselno. rast f. zdržnost f. LIT asonanca f. nalog m. (Bel). osvoboditev. kopje n 3 . ~si refl 1. šiba f. un om imprevedibil. (O) 2. Chest instrument ~ al varà justeapont di permeti. assolutori [asolu'tori] adj oprostilen.. se cualchidun no ~ al volès vênt une (SiF).. al è facil tal perdonâ la colpe. breme n..(O). osebnost f (zunanjost). z-družiti se 2. Ultime vuere in ordin di timp ma des primis in ordin di crudeltât e di ~ (Pa). cjarte incerade.. astâ [as'ta:] tr proda(ja)ti na dražbi. absolucija f. toporišče n. L’~ plui zovin al fâs di segretari e al ten i verbâi des riunions. vnema f. che nol à nissun pudôr a sbarâ judizis semiassolutoris su la tragjedie dal Olocaust (Pa). Al è stât in ~ un dai scritôrs par gjenerazions. absolutni m // od lat. (Leng) 2. JUR oprostitev f. vpiti. parce che inte vite no' nd' è nuie di ~. nesmisel m. nol ves ricevût il prin numar de riviste o al fos interessât a vênt une copie di plui. fin che jo mi cjapai l’~ di paiâ lis parts. astensionist [astensio'nist] adj POL ki se abstinira. zavezati se. assunzion [asuntsi'on] f 1. la reazion scontade e paventade e je di une fuarte ~. od absolvere. pridružen. -ive adj pridružen. assolût [aso'lu:t]. oblika f. -de (pl. obveznost f. e al varà di fâ di mancul de sostituzion di une schirie di miedis stant il bloc. obraz m. navajenost f. naročilo n. astension [astensi'on] f zdrževanje n. (SiF). assonance [aso'nant∫e] f 1. fr.. astemi [as'temi] adj vzdržen. absoluten. al fos une colpe dal domini forest che al durave di timp e dal ~ politic deventât aromai no plui tolerabil. assuefazion [asuefatsi'on] f 1. naročiti se na (časopis). assolutisim [asolu'tisim] m 1. // od lat. LING absoluten 4.(Pa/OLF). in sumis. od absolvere: cf. prevzem m. pridružiti.(O) 2. . assorbent [asor'bεnt] adj vpojen. Gurize . A jerin lis ultimis ploiis prin dal ~. zmeren. ~ m abstinent m. palica f. MED odvisnost f. pri-. assurdementri [asurde'mentri] adv absurdno. nase vzeti. za družabnika vzeti. združiti. (CoUd). sprejem m (v službo). ~ m nesmiselnost f. natečaj m. associâ [asot∫i'a:] tr 1. cjarte ~ pivnik. une buine cuantitât di materiâl ~ di front de SN. harmoničnost f. podoba f. che no si preocupe nancje di salvâ la muse e il “bonton”. il leam plui fuart in ~ (telealtobut). . (partitrepublichefurlane) 2. odvezati. (SiF 02/2). absolu. prekla f. društvo n. aste ['aste] f 1.. ancje la Tonine e veve une biele ~ 5. FIZ absoluten. neomejen.informazions su la situazion sanitarie dai lôr assistîts. dražba f. absolutorius. lik m. drog m.(Bibl-Esodo) // od lat. il pecjât. Il pericul nol è la lote ma la sglonfe. -ude adj 1. abonma m. privajenost f (na zdravilo). absurd m. assolutist [asolu'tist] (pl assolutiscj) m POL absolutist m. od absolvere assoluzion [asolutsi'on] f 1. brezpogojen. cjapâsi l’~ prevzeti obveznost. ki je vzdržen. totalen. velika gosponjica f. l’~. abstinenten. figura f (pri kvartah). nesmiselnost f. (La) 2. (CoUd). associazion [asot∫iatsi'on] f 1. (scritorsfurlans) 3. -ade adj 1. Denant de prucission si met il plui vieli dal paîs. al è vignût fûr inte conference stampe inmaneade joibe a Triest dai rapresentants regjonâi de ~ ambientaliste. popoln. cun chê di “unî e ~ i Furlans che a son a stâ a Turin .

stik m. astic ['astik] m ZOOL humer m (Homarus vulgaris). la rose di metisi te ~ de gjachete (Bel) 2. dati vedeti. odsoten.(O). Frontâ chest problem fasint ~ de realtât. l’~. dokument m. barvni odtenek m. gesta f: jo però ti disevi che in ~ di colare si dîs chel e altri 3. zvezda f. che nol capis ce che disii. prerokovanje iz zvezd. al jere il confin e di là di chel confin la gjeografie e deventave sience astrate. FIG stališče n. di sperance e di caritât”. atecipe ['at] ?? sfuei di colôr turchin che lu compagne e che al atecipe un pocjis di edizions (La 05/4). mês de ~ postni mesec. priključek m. asterisc [aste'risk] m TISK 1. zdrževalen. il falcuç des odulis di ogni sorte (Bibl-Levitic). reža zažeton (pri avtomatih). 16 il strusso.. edn. a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. atacament [ataka'ment] m 1. cjapâ ~ vzeti na znanje. naskok m. zdržnost f. brezbožen. ~ geometriche ARS geometrična abstrakcija. al jere avonde intelizent. duncje. razstrešen. Passionât di literature fantastiche. vedeževalec iz zvezd. brezbožnik m. fâ i ~s a un ?? 3.. (Bel). ateist m. Le faserin buine in otante di lôr che a votarin a pro (vincj e un i contraris e vot i astignûts) (SiF 03/3. atac [a'tak] m 1. lokav.. atee m brezbožnik m. zvezdarstvo n. iche adj astronomičen. zvezdarski. astut [as'tut] astute adj (redko) prekanjen. cu la diference che cualchidun al è ~ ancje in teorie (BelFa). nol pues fondâsi su ategjaments di comiserazion. TEAT dejanje n 8. gumbnica f. (lacomugne). un lâ in alt ~ (Pa). (Pa) sveti postni mesec. dejstvovanje n: subite daspò vê partecipât al ~ di consegne. astrolic [ast'r‫כ‬lik] m astrolog m. Un ~ atîf. pojmoven. → furbetât. (Pa 03/11) 2. bogotajec m. kratek članek. l’~ furlan Ferdinando Patat.. E duncje la Sense dal titul (. ats znanstvene razprave (univerze. zvezdoslovje n. Conclusion Il soreli al jere lât a mont di un biel pôc. 2. Lis ostilitâts a scomençarin propit in chel stes an e a puartarin al ~ dal cjiscjel di Colorêt (Natisone/furlanis). ricercjadôr a La Silla dal Chilì (Pa). al à simpri palesât un fuart ~ a la tiere de sô nassince (don). prigrizek. astrologjic [astro'l‫כ‬ăik].~ m POL zagovornik abstinence. astronavt m. âstu ['a:stu] 2. FIG navezanost f. linguistiche e soredut di . ZOOL jastreb m (Aegypius monachus). kretnja f. ma in realtât. spletka f. zvit. obnašanje n. no dome une negazion che e lasse lis robis fermis. avonde ~ (A). ateisim [ate'izim] m REL ateizem m.) si pues ancje leile tant che une moderne Sense. izraz m. abstrakten. astôr [as'to:r] m 1. astronim [as'tr‫כ‬nim] (t. ton m . dejanje n.(Pa). ven a stâi de ~ e de fuarce dal prepotent (lacomugne). astuzie [as'tutsie] f prekanjenost f. Pauli a ~: la citât idolatre e curiose (Bibl-Az). abstrakcija f. v-žgati 4. at ['at] m 1. si vierç il repertori. astri ['astri] m 1. stant lassù.) tai convents. dokazilo n. VOJ napad m. ~ voie (di). Sabide ai 3 di Zenâr. astrai [as'trai] tr izločiti. FILOZ akt m. astronomie [astrono'mie] f astronomija f. ~ di sorprese ??nepričakovan napad. La maiorance e à invezit fevelât di ~ strumentâl (Onde). ozvedje n. e je invezite un oblic intant dal Ramadam. nol à sens. odnos m.. consultais il sartôr. od vê ali imaš?. segn ~ dal Leon e de astât. viodis l’~ dal colôr 5. astrazion [astratsi'on] f 1. BOT (Aster chinensis). atei ['atei]. 115). vtičnica f. izjava f. mestri da la ~ geometriche al è stât presint par dut il mês di mai (La 04/6). stopnjevanje n. astronâf [astro'na:f] f vesoljska ladja f. akademije) 7. intant de presentazion dal Centri ~ de Polse di Cougnes. astrat [as'trat] adj 1. il falcuç fumul. o sin ducj ateis.i f Atene fpl. vezanje n 2.. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençat cun atacs di sorprese cuintri i Turcs stès (Natisone/furlanis) 2. al è simpri cussì ~. udejanjenje n. uradna zadeva f 4. ~. Atene [a'tene] kr. odpovedanje n. zvezdar m. -iche adj abstinenčen. ateist [ate'ist] (pl ateiscj) m REL ateist m. astronom [as'tr‫כ‬nom] m →astronim. čistost f. -iche adj astrološki. (Pa 02). astronautiche [astro'nautike] f astronavtika f. storie. → cosmonaut. (Pa 02) 2. ukana f. astinence ['a??] f → astignince. in ~ v teku: e di volan a chestis tindincis za in ~ in dut l'Ocident. ARS abstrakcija f. (Pa 02). da. (BelFa). 15 il corvat di ogni sorte. il cocâl. Par Esôf la realtât e je chê de bolp e dal leon. vpr. Marco Marra di Dimplan di Darte. MED napad m 3. astensionistic [astensio'nistik]. bogotajstvo n. / il mestri al dâ l’~ . i vuidui di ogni sorte. ali se ti ljubi. zvezdogled m... zvezdosloven. ~ di Helsinki helsinški dokument. vesoljec m. al dîs di jessi ~. zvijača f. odmišljen. ~ adj ateističen. l’~ dal colôr barvni odtenek. ELEK zveza f. MUZ začetek (glasbene kompozicije). ~ montan BOT (Buphtalmum salicifolium). insieme cul at di fede. grižljaj. astronautic [astro'nautik]. astronom) m astronom m. astronaut [astro'naut] m kosmonavt m. La bolp. Naturâlmentri il colocui al à di sedi vêr. al à cirût di puartâ ancje tes cjasis e tal jet la clime astensionistiche che e regnave (. ~ timp imaš čas? ce ~? kaj imaš? asule ['azule] f 1. astrolighe [ast'r‫כ‬lige] f astrologinja f. dati na znanje. (Pa) 2. . ~ criminâl kazensko dejanje. odmišljanje n. uradni dokument m. Naturâl che ancje in chest câs no son mancjadis resistencis e formis di astute diplomazie (Natisone/furlanis). REL post m. o savìn che i ateiscj a crodin ancje lôr. il mês sacri de ~ e de preiere. brezbožje n. punt dal plui grant caligo (friulinelmondo). e violence al è l'~ sessuâl (O). fâ l’~ pri-. esoterisim. une bocjade di ~ velik kos. odmisliti.. -iche adj astronavtski. drža f 3. l'~ di arint. astrologjie [astrolo'ăie] f astrologija f. simbul de ~ in Grecie (lacomugne). uradno dejanje. (Pa 02). ategjament [ateăa'ment] m 1. pregnan. invelegnade parceche so nevôt di cutuardis agns nol saveve a memorie l’at di dolôr (BelFa). akta f. su la mont di Sant Pieri (Zui) (Pa). zvezdoslovec m. drža f. La aule e à intant cjapât ~ des dimissions dai conseîrs regjonâi Romoli (O). al luminave la tiere di riflès (bassafriulana) 2. asterisk 2. astignince [asti'ñint∫e] f 1. Par sigûr la ~ dal alcul e dal mangjâ e je invezite un oblic intant dal Ramadam (Pa) 2. abstrahirati. lokavost f.. astignût [asti'ñu:t] m vzdržani m. che la politiche e cjapi ~ che fin cumò i piçui artesans no son stâts calcolâts (O) 6. naravnanost f.. astronomic [astro'n‫כ‬mik]. (Ta). kretnja f 2. Une astronâf di cristal che di un moment a chel altri e podeve tacâ a svolâ tal clarôr dal istât.

l’~ atlantski ocean. ateoretic [ateo'rεtik]. par savê dût sui ultims moments de vite. La Zonte regjonâl e à fat bon il stampon dal plan di azion par limitâ e prevignî l’incuinament ~. moment m. adatâsi a ce che nus ven dit. La partide no je stade facile. // gr. in ~ di v pričakovanju (česa). ozračje n. visoka šola f. FIZ atmosferičen. GRAM tvoren. (O) atignîsi [ati'ñi:si] (a) (mi aten) refl držati se (nečesa). FIG močan človek. lingvistični atlas.. ~ m 1. (AcademieSt) atierî [atie'ri:] it pristati (npr. m Atlantik m. ukreniti nekaj. Al è stât un colaboradôr ~ di "Int furlane . -ive adj 1. il barcjarûl al vogave cidin e ~ di no scliçâlis pazljiv. e une buine condizion atletiche. La nâf e cjaparà sù vie pal viaç ancje un grup di profughis de Serbie.ateneu [ate'nεu] m 1. (old. te ceremonie d'inaugurazion dal XXVI an academic dal Ateneu dal Friûl. ativitât [ativi'ta:t] f 1. ~ ! pozor!. il cjamp eletric ~ al ven misurât midiant un strument. ustanoviti. -iche adj 1. ozračen. (CoUd). La conte e à ancje il merit di ricreâ une vore ben une cierte ~ di chei agns. delavnost f. -iche adj neznačilen. coordenât di un grant Pizarro. poživiti. .. atipičen.J. Un altri progjet in cantîr al è chel di un Atlant dulà che a saran realizadis. (Sg). aktiviranje n. atmosfere [atmos'fεre] f (t.. “Va ben” i dîs. čuječ. DE Attems).. atlete [at'lete] m → atlet. atîf [a'ti:f]. ~ suicide samomorilski napad. ukvarjati se. biti pozoren na. Industrie: ralentament de ~ (O). taf! invezi tal martin ad un tâl dai ~s. (Ponte). → parint. aktiven. ravnati se (po nekem načelu).. atenzions pozornost. ~si refl udejstvovati se. Ogni intervent al vorès però di vignî dopo di un studi ~ de situazion (Pa/OLF). atlet m. Cjalant plui tal particolâr al cjate che diviers cancars a son atipics (SiF 03/4. atent [a'tent] adj pazljiv. ~ gjeografic zemljepisni atlas. ativazion [ativatsi'on] f 1.che la radio cun la sô ~ e je rivade a inmaniâ cul teritori. un libri su la storie de ~ (scritorsfurlans). Cheste ateoretiche e forsit arbitrare sudivision e à implicazions interessantis pe interpretazion (SiF 03/4. aktiv m. al à di ~ a tros afârs par podê vivi in pâs. atmosfera f. paziti (na kaj) 2. juste un ~ prime dal trapâs. e va metude ~ grandone al at de esibizion (CoTav). pozoren. m Atila f.lapadania). atlet [at'let] (t. atim ['atim] m trenutek m. izvesti. opravek imeti.i. čakanje n. uresničiti. Atlantik. (BelAlci) . atmosferičen.(pensemaravee). EKO imetje n (aktiva). e je une radio une vore fevelade. jo mi ~ al sigûr par no falâ.(Onde) atletiche [at'lεtike] f atletika f.(O). tvorni način m.fvg). Torean. (Pa 7/2000). clamât mulignel di cjamp (SiF). (AcademieSt) atestin [ates'tin] f I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. Atile ['atile] os. Lis numarôsis invasions disastrôsis tant che chê di ~ (La 04/7). Atlantic [at'lantik] v. živahen. vzpostaviti.. aktiven. baviti se (s čim). GRAM tvornik m. (tekmovalen) borilec m.. čuječ.) na vso moč vpiti.. EKON imetje n (aktiva). pocjis citâts a àn ~t fin cumò simii provediments 2. tindi) tr 1.i. rispiet ai sflandôrs e a la batule de metropoli ateniese. . marljiv.(Onde) 2. prizadeven. Grimà. rokoborec m. al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal ~. 2. buden. nol veve nissun probleme inteletuâl.(linmiter) 2. Simpri in graciis dal ERT. che al voleve fâ di mestri. atentat m. dongje dal Piutti (Pa). -iche adj atletski. siôr segretari. ~ sul lavôr priden pri delu.. o varìn une ~ particolâr ancje pe grande tradizion dal teatri amatoriâl (lingue. “lu ringrazi di tantis atenzions. fuîts dopo dal ~ di Sarajevo . jessi/stâ in ~ pričakovati. 9).. pozor m.. atenzion [atentsi'on] f pozornost f. pazljiv. atletisim [atle'tizim] m ŠP atletika f. ative tai problemis etnic. tekmovalec m. ateniês [ateni'e:s].i Ahten (IT Attimis. la vite che e dure un ~ življenje. ateo ['ateo] m → atei. cuant che al jere cussì facil fâ jeve su la ignorance . e à rivuardât lis misuris dal cjamp eletric te basse ~ (SiF). a fossin libars di impegns pastorâi continuâts. -iese adj GEO atenski. vê ~ biti pozoren. dejaven. ~ adj atlantski. biel savint che intal lengaç biblic. Par ~ al ambit musicâl. Drencje. atlete) m 1. vzdušje n. marilamp) Atimis [' ??] kr. Pal sloven i comuns interessâts a son: Faedis. meti ~ posvečati pozornost. admosfere) 1. 2. pozoren. ozračje n. . scoltâ al vûl dî ~ dal dut. univerza f. lavoradôrs e domandât ai aministradôrs e ae aziende di ativâsi par impedî la sierade de cartiere. z letalom). atmosferski. (bolj obič. PROV Atindi .(kappavu) 3. delaven. ~ dai dâts (Pa 06/1) 2.atenske metropole. lunis ai 16 di Fevrâr. atmosferic [atmos'fεrik]. atentât [aten'ta:t] m napad m. ~ m GEO Atenec m. marljiv.. atom ['atom] m atom m. (ProvBr). athenâîon. podnetiti. atlant [at'lant] m atlas m. ancje se come struture al à dât risultâts positîfs cuntun ~ di 3 miliarts.. atletic [at'lεtik]. izvršiti. aktivnost f.(O) atindi [a'tindi] (a) (atint [a'tint]) (t. (Noeles) 2. delujoč. stâ ~ di paziti na. Ateste [a'sizie] f ?? I Venetics a popolarin il Venit e Ateste (Este) e sarà il centri plui impuartant pe difusion de civiltât atestine. spravljanje v dejavnost. HIST višja šola v starem Rimu. prassic o afasic (SiF 02/1). (CIRF). ~. atipic [a'tipik]. hip m. -iche adj ateoretičen. Gâs presint te ~.. (BrLi).. 2. Ma ce merit aial il cjaval di San Martin e ce demerit aial chel di ~? (BelFa). ažuriranje katastrskih zaznamb. ~. ukrepati. ~ lenghistic jezikoslovni. ubidî. ~ di une rêt di personis disponibilis a intervignî sui mass media su cuestions furlanis. ~ tal lavorâ. kričati. o di vê un zovin che al capissi se nol sta ~ a ce che so pari i insegne (fradis). intindi e no spindi . ki traja samo trenutek. 97-114). da jih ne poškropi 3. ativâ [ati'va:] tr 1. atenej m. par altri. Ancje in chest câs. udejstviti. e dute la sô ~ e jere pal lavôr. Efraim al è finanziât cun 237 milions che a permetaran di ~ gnûfs sîts di acet di piçule dimension (O) 4. atentîf [aten'ta:t] m ?? In plui S.regione. ateniese [ateni'eze] f GEO Atenka f. zračni tlak m. dejavnost f. ma i zuiadôrs furlans a àn fat viodi un bon zûc. atese [a'teze] f pričakovanje n. Atlant Lenghistic dal Ladin Dolomitan Jezikoslovni atlas dolomitske ladinščine. športnik m 2. FIG atmosfera f. fâ vôs ~ (carn. pažnja f. posvetiti se (čem). alotrop dal ossigjen .(O). FIZ atmosfera f (enota). par podê ~ cun plui calme ai lôr studis (Pa). buden. atinent [ati'nεnt] m sorodnik m.

limitantle pluitost che di atuâle. i siei “atradôrs” (ponts fis. ~ capît? (BrLi)... cence ploie di ~ cence nêf di Unviêr. che te celebrazion liturgjiche dal misteri e devente ~. na najnovejše stanje spraviti. atomizirati 2. dnevna novica f. Cemût si fasie a "gjestî" l'~ che chestis tecnologjiis a produsin su lis gnovis gjenerazions? (mediateca-codroipo).(scritorsfurlans) 2. resničen. (scritorsfurlans). privlačiti. contemporaneitât.. Nol po jessi! Dopo che o vin atomizât il Buganda? (Ta) atomizadôr [atomidza'do:r] m TEH pršilnik m.. automobil) m avtomobil m. atomic II [a't‫כ‬mik]. . di discuti la cuestion lontan de ~ clime di scuintri eletorâl. atuâ [atu'a:] tr uresničiti. (Sg).. atrocitât [atrot∫i'ta:t] f grozovitost f. atore [a't‫כ‬re] (t. âtu ['a:tu] → âstu. “Un neri tes SS?” al pensà Schäffer. značilnost f 2. okoli zemlje in pod zemljo samo voda. istât. E torne di ~ la riflession de "Patrie dal Friûl" dal mês di Mai dal 1949 (Pa). atomistic [ato'mistik]. jesen f. -ive adj GRAM atributiven. atraktivnost f. menace di un montafin ~ (scritorsfurlans).(scritorsfurlans). permetint cussì aes infermieris di stâ daûr dai viei cence vê ancje di puartâ lis medisinis ator pes cjasis. okrog.e varès di sei atualizade dal insegnament de lenghe locâl. izčrpati.. atroç [a'trot∫]. (joannis). lessicolics e tradutôrs. e je la memorie. novodobnost f: Robis scritis za agns. (Leng). vi come pronon personâl aton feminin. atomist [ato'mist] (pl atomiscj) m FILOZ atomist m... presince. intor) adv (na)okoli. che al à scrit chest test al vedi vût plui tal cjâf cemût staronzâ la leç. izvesti. ~ e inviêr. slabiti. insieme cuntune o plui pagjinis di ~ e di croniche minude (Pa). krutost f. novost f. sedanji. I atôrs a son uns cincuante.. ma di une ~ di no crodi. atomobil [ato'm‫כ‬bil] (t. atuari [atu'ari] m MAT aktuar m.. ~ di lui okoli njega. igralec m.(La) 2. sore la facilitât di ~ il public locâl. ~ musculâr mišična atrofija. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ator. atualmentri [atual'mentri] adv v sedanjem trenutku. (ALF) atrezadure [atretsa'dure] f oprema f. pripisovanje n. dodelitev f.(La 04/3).. prilastek m 3. Diferent in Gjermanie dulà che lis amissions di responsabilitât no finissin mai. -iche adj nestrupen. atomizâ [atomi'dza:] tr 1.(O) aktualne predvolivne klime. povzročiti atrofijo. jessi ~ biti naokoli. okrog. ma une vore plui antighe e ~ ai prins dal '400. upadanje n.(Pa/OLF). atossic [a't‫כ‬sik]. ciclis limits o traietoriis cuasi periodichis).(Pa). aton ['aton] adj GRAM aton. FILOZ atribut m. grozljivost f. di Unviêr si sta ben sentâts ~ dal fogolâr okoli ognjišča. na tekoče. privabiti..(Bibl-let-Pieri) da je bila (vsena)okoli. S A stan par sierâ i cors dal OLF par atôrs. atorie) f igralka f. I popui antîcs a pensavin che ~. . strašen. ~-vie (intor-vie) → tor vie. atomizer m. (Sg). Pieri. atualizazion [atualidzatsi'on] tr uresničitev f. atomika f. ~ retôr de universitât di Udin (Pa) sedanji ravnatelj univerze. Di ~ a son ancje lis peraulis profetichis di Benedetto Croce (La 07/03) 2. opremljati. al podarès jessi però ben atrezât in te so limitade dimension. Vuê a coventin machinis e atrezaduris (PauluzzoN). 129). Il libri al è disponût secont la cadence des stagjons: vierte. → Tom. uničiti z atomsko bombo. lâ ~. trenutno. tor di) prep okoli. GRAM atribut m. come che si crodeve. atuâl [atu'a:l] adj aktualen. Ogni tant però al passave un ~ o un camion. privlačnost f.(SiF 03/3). posodobiti.. atrizion [atritsi'on] f ~ viscose ?? e la superficie superiôr frede e jonzi un valôr liminâr che al superi la ~ viscose e la termalizazion (SiF 02/2. il ricuart des atrocitâts al è simpri vîf e presint e. ~ ~ vse naokoli. → Sierade 2. atrai [a'trai] tr pritegniti. atribuzion [atributsi'on] f 1.. atomic I [a't‫כ‬mik]. atuariâl [atuari'a:l] adj MAT aktuarski. ator di [~ di] (t. Bepo al aferme che par ~ une opare antighe a coventin: o incisions su la opare stesse oi scrits dai cjamarârs. . autun) m 1.. atrezâ [atre'tsa:] tr opremiti. ~ de tiere e sot tiere e jere dome aghe.Atom [a't‫כ‬m] (t. ~ psicologjic PSIH atomistična psihologija. menâ ~ → lâ. (SiF 02/1) ator I [a't ??] (t.. usahel. privabljati. atualitât [atuali'ta:t] f 1. atorie [a't‫כ‬rie] f → atore. si caraterizin pal fat che o podìn predî il futûr (SiF 02/2. pripisovati. zakon). atribuî [atribu'i:] tr 1. šteti komu (v). netoksičen. nenaglašen. realizacija f. . di un statût comunâl – la ~ dal status di minorance linguistiche ricognossude. intor di. atribut m. -iche m atomski. che tradizionalmentri e je seguide (.. La analisi stilistiche no va cuintri de ~ de lastre a chel periodi (CoUd) 2. atrofic [a'tr‫כ‬fik].(Pa). usihanje n. âtri ['a:tri] adj in pro → altri. massime i furlans. aktualnost f.(Pa) neverjetne aktualnosti. atradôr [atra'do:r] m ?? I stâts o fasis di un sisteme.) di une descrizion de strategjie di Bohr pe cuantizazion atomiche. udejanjenje n. atôr II [a'to:r] m 1. Carli Micjêl d’~ (Pa 03/10)// di Attimis. Si pense che chest lûc si clami Cente parcè che il cimiteri al veve la muraie ~ ~. zdaj. atribuibil [atribu'ibil] adj pripisljiv. novice fpl: Dôs rubrichis che a mancjin. -iche adj atomističen. note sientifiche a un articul comparût suntun setemanâl talian chest ~ (Pa). dejanski. 129). atribût [atri'bu:t] m 1. atrakcija f. okoli in okoli. orodje n. Ehi. uveljaviti. atrat [a'trat] m očarljivost f. bombe ~ atomska bomba. nepoudarjen. atomistiche [ato'mistike] f atomistika f. izvršiti. Attems [atro'fie] priimek dal prin arcivescul di Gurize. tornâ. pripisati. danes. prilastkov. dejavna oseba. akter m. -oce (pl atrocis) adj grozen. atualizâ [atuali'dza:] tr aktualizirati. direzûts di une sorte di regissêr. ljutost f. atributîf [atribu'ti:f]. atualisim [atua'lizim] m FILOZ aktualizem m. atrofie [atro'fie] f MED atrofija f. (Onde). okruten. (Sg).. ai siei timps a corevin chei cuatri atomobii che a jerin ~. zavarovalniški matematik m.. di ~ aktualen. krut. sodoben. --che f MED atrofičen.(Pa).. (SiF 02/2). upadel. izvedba f. uporabiti (npr. atomizazion [atomidzatsi'on] f atomizacija f. atrofizâ [atrofi'dza:] tr narediti atrofično. atomisim [ato'mizim] m FILOZ atomizem m. Al sarà Marzio Strassoldo (Marzi di Strassolt). E figuris di grant ~ simbolic a jerin . «La sielte dai contignûts . cun chest gjenar leterari (scritorsfurlans). -iche m jesenski.. strahota f.

no us dîs la fieste di San Josef. e un colegament di informazions di divierse cualitât. HIST avgurov. segnâl ~ zvočni signal. che e da des panolis piçulis e compatis. auf. In epoche augustee Aquilee e deventarà metropoli e capitâl de decime Regjon Italiche "Venetia et Histria". udirati se. che si impensin almancul di ~ ancje i jutoris ai povars e ai disfurtunâts. presentâ in ~ predstaviti v poslanski zbornici. une blave cui grans verins. al vâl tant ~ che al pese . aule ['aule] f 1. audiometri [audi'‫כ‬metri] m avdiometer m (preverja sluh).(La 04/6) augurabil [augu'rabil] adj zaželen. (Natisone/furlanis). aureolât [aureo'la:t] m ?? aureule [au'rεule] f žarni venec m. črpati. treball). ~ m avdiovizualna naprava. voščilo n. Mi plasarès meti. JUR avditor m. aure ['aure] f MED avra f. tescj. PROV Ma dut ce che al lûs nol è ~ (La) ni vse zlato. Fra i zovins al è in ~ il cunsum di ecstasy (La 03/5). voščilen. f Augsburg m. FIG zlato n. cuant che ducj a vignivin a ~i a gno nono!. che al à ancje une biblioteche. audiotestuâl [audiotesu'a:l] adj ??avdiobesedilen. ~ invar adj avdio. sprejem m. che par latin al vûl dî “flât. Aureli [au'reli] os. želeti srečo. naraščanje n. pribitek m. Auguste II [au'guste] kr. Isal dut ~ chel che al lûs? (La 07/02). 31-49). Gusti m. (poslanska) zbornica f. poslušanje n 2. udreti. učilnica f. aur ['aur] m 1. izvedba f. (Cisilino. Un procès une vore laboriôs che. Ca.. no mostrâ la culture.. m Avgust m.it/friuli). l’~ al è invezit dome par furlan) (www. črpati vodo. -ive adj avdiovizualen. (Leng). kar se sveti. zlata medalja. jessi in ~ biti v porastku. pogrezati se. Par esempli il vescul ~ al jere stât acusât (lacomugne). Jo mi auguri che mi vêdi fat ben a mi e (glesie). nimb m. slušatelj m. slutnja f. . zvišanje n. → cressiment. ~ estatiche ekstatična avra?? Epilessie psicomotorie. Augustin [augus'tin] os. aurî [au'ri:] tr zajemati. âl. dulà il football merecan al à une grande ~ (Furlanist) 3. auditori [audi't‫כ‬ri] m → auditorium. si mertin dutis la medaie di ~ dal moment che no je nissune trate sierade par vie dal incuinament. al è un notiziari radio che al ven dât fûr su Internet in cuatri lenghis (par scrit.(CoTav).i m Avrelij m. treball). prerokovati.. ventesel”. (SiF 03/3. august [au'gust] m klovn m. Lis components psicologjichis des crisis psicomotoriis a vegnin clamadis “~”. A la scuele furlane i coventin daurman imprescj didatics modernis e di cualitât ancje tal setôr ~ (Pa). audiocassute [audioka'sute] f MUZ kaseta f. a lis 6 e mieze tal ~. une ~ di scuele dal Votcent doprade tant che sale pes conferencis (Leng/) 2. filosofie. želeti. aure estatiche. tiere ~) f okra f. lobi temporâl e frontâl. želja f. il sofiste Leon Bisantin ~ di Platon il divin 2. curadis di Lorenzo Lettig e di Pamela Pielich (Pa). medaie di ~ zlato odličje. zvočen. občinstvo n. ~ cjantarin nepravo zlato. dvorana. aualâsi [aua'la:si] refl pogrezniti. bevi ta la ostarie”. Gustl m. president dal Ciemen (O). rumenica f. augûrs! čestitam! srečno ! Un ~ al ven dal cûr Dal paîs pal so doman (GE) 2. ~ di zichin čisto zlato. là che a saran presints ~ Argemí. (iz postelje) vstani! na noge! Augsburc ['auksburk] (t. audio ['audio] invar m avdio m. atuazion [atuatsi'on] f izvajanje n. daspò vê batût in maniere definitive i Ongjârs te bataie di Lechfeld (a misdì di Auguste) tal 955 (La 04/4). (SiF 03/3. (O). ete di ~ zlata doba. sij m.i. aurâr [au'ra:r] m → laurâr. voščiti. m (IT Augusta. auguri [au'guri] m 1. Il calôr provocât de combustion al nete il condot ~ di dutis lis impuritâts dant cussì solêf e benstâ. slušnobesedilen.i.il Regolament ~ al è stât fat bon dal Consei dai Ministris e al spiete (Cisilino. zvišati. znamenje n. bisugne ~. si vierzarà la mostre Mongolie: (Pa). . al à presentât in ~ lis sôs declarazions programatichis. auditorium [audi'auf] m avditorij (dvorana). auredule [au'rεdule] f BOT volčin m (Daphne laureola). al saltà fûr un edit de Cesar ~ (Bibl-Lc) Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta. povečanje n. Doppelgänger. 31-49). predavalnica f. religjon. čestitka f. che nô o intindin garantî come un patrimoni dulà ~ un impuls ideâl pal nestri doman". di chel prin pape che al à dit: No ai ne ~ ne arint (Pa). ~ m slušalka f. auf ['auf] int 1. avreola f. cuntun ~ dal 20% a pet dal 1981 tal setôr dal cumierç . aumentâ [aumen'ta:] tr pomnožiti. une massarie cul buinç e cui cjaldîrs.(La 04/10).(La 04/2). par esempli inmagjinis. Prin di dut par meti a disposizion dai insegnant une sorte di "prontuari di publicazions e di audiovisîfs (La 03/5): auditôr [audi'to:r] m 1. Auguste) kr. dopomisdì. čestitati. aument [au'ment] m pomnožek m. (O) 2. stâ al zûc di ducj. ~ aghe zajemati. Mi auguri dome che al nassi un strabalç di orgoi e di dignitât tal cûr dai . f Avgusta f. gjavâ la bale di ~. augurâl [augu'ra:l] adj 1. ~ de leç izvajanje zakona. ~ it izreči čestitke. che al leve a ~ su la fontane. pozdraven. Il gno ~ al è chel che e deventi "il mensîl dal Friûl" (Pa). -ive adj Auguste I [au'guste] os. auriane [auri'ane] (t. čestitka f.i. rasti. zviševanje n. augustei [au'guste]. poslušalec m. povečati. augurâ [augu'ra:] (o auguri) tr 1.i. (don). hajde! ajmo! ~ ! o soi stuf” 2. rasti.. (BrLi) audience [audi'εnt∫e] f 1. atuatîf [atua'ti:f].3btest. Cesar ~ cesar Avgust. Augsburg) Augsburg m. ma ancje filis ~ e videu. audiovisîf [audiovi'zi:f]. Liniis guide pe ~ de leç 36/94 (Pa 04/02). colôr zâl auriane. -ee adj nanaša na cesarja Avgusta. → incressi. ~ judiziarie sodna dvorana. m Avguštin m. avgurski 2. Il Museu. zlato n. O crôt che cuanche lis religjons a fevelin di une ete di ~ che e je lade pierdude (BelFa). jo i auguri bon pitic! 2. ~si refl želeti si. voščilo.. dopo un prin tentatîf di ~ a partî dai agns ’80 (siencis par furlan). scrivi in ~ ??. Il romanç al cjate invecit plui intrics par jentrâ tes aulis judiziariis. come simbul ~ dal milenari che si vierç (BelR). REL avdienca f. aunâr [au'na:r] m → olnâr. August [au'gust] os.i. avdienca f. augûr [au'gu:r] m voščilo n. A son lis transmissions ~. (Pa 04/02) auricolâr [auriko'la:r] adj ušesen. burkež m. bon ~ voščilo sreče.

~ adj avstrijski. avtomobil m. a no son bastâts. austroongjaric [austroon'ăarik].(CoCamp). auselade [auze'lade] f → oselade. i carbinîrs. autoconservatîf [autokonserva'ti:f].. jug m. pristno. autistic [au'tistik]. (CoCamp). soste te zone risiervade ae fermade dai ~ di citât.(CoTav) 2. autisim [au'tizim] m PSIH avtizem m. palesementri ~. che in pratiche al dave l'~ al studi di fatibilitât (La 07/04) // < nem. Ausweis. ~ e terapie pai zuiadôrs di azart e (Pa). prin si à vût il confront jenfri dal mont austri-todesc e chel otoman (Pa) austriac [aus'triak].fvg). resničen.i f → Nabresine. viôt. a ruvinâti il trionf. potrditev f. autobiografie [autobiogra'fie] m avtobiografija f. autenticazion [autentikatsi'on] f 1. Ma achì al à cjatât int plui fuarte di lui: i Austroprussians. -iche adj HIST avstroogrski. cragnulin (sloven) (Pa). Al vignive sù a Buie con Rosine che faseve l'~ . dave l'~ e l'Anas. pe ~..regione. pošten. plui indevant. Ricuardìn i predis acusâts di ~ in ocasion de unificazion d’Italie (Pa). tal câs di permès turistic si à di zontâ la fotocopie dal passepuart cu la ~ di jentrade in Italie (CoTav) 2. -iche adj PSIH avtističen. (Pa 06/1). la storie di chel “jo” che al conte. [i'ak]) m Avstrijec m. autocertificazion [autot∫ertifikatsi'on] f ?? Lis aministrazions i dan credince e tal stes timp a scrutinin ea controlin la esatece e la precision des autocertificazions. Austrie-Ongjarie ['Austrie onăa'rie] f Avstro-Ogrska f. pomočnik m. -iche adj pristen. auspicabil [auspi'kabil] adj želen. un ~. Dut il zigheo. Si podares dî che. zarja f.(partitrepublichefurlane). avstosovražen. -iche adj EKO avtarkičen. ~ m Avstromanijak m. Austrie ['Austrie] f Avstrija f. che al fo il prin sociolic catolic tal Friûl ~ (Leng). potrdilo n... overovljenje n. ~ m Avstrofob m. al è de plui grande impuartance pe ~ di podê vê la paronance di Triest. METEO jug m. -iche adj avstrofoben. todesc. ma al varès vût la colpe plui grande di strumentalizâ l’assalt dal episcopi dai 3 di Novembar dal ’18 (Pa 05/07). Un ~ sul tornant al cjapà sot un jeur. francês. o pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. Australiane [australi'ane] f GEO Avstralka f. (Pa 03/10). ~ m 1. autarchic [au'tarkik]. austri.(Natisone/furlanis). overovitev f. La ~ e je. Il Vescum. o podaressin cussì meti sù un sisteme bancjari ~ dut di vantaç pai citadins furlans. -iche (t. che no rapresente plui nissun ma e servìs dome pe ~ di une struture. o se o sin propit condanâts a vaîsi intôr tune ~ sterpe e masochistiche. austrofobic [austro'f‫כ‬bic]. (teatrodivile). zaželen. (tierenere). autentiche [au'tεntike] f 1. la cualitât di libri plui inceose e (Pa). šofer m. auto ['auto] m avto m. autocognossince [autokoño'sint∫e] f samopoznavanje n.(lingue. VOJ pomožen. tal paragraf su lis autenticazions di copiis. Republiche di ~ Republika Avstrija. (Pa 03/4). (Pa) autist [au'tist] (pl autiscj) m voznik m. aurore ['atom] f zora f. prin o dopo l’~ al rive par ducj e inchevolte bisugne partî. jugo m (veter) 2. traspuarts cun teleferichis e liniis di autobus. autobus ['autobus] m avtobus m.. Isola no dome al sarès stât “austriacant”. izviren.['austri] prvi del zloženke avstro-.. avtentičen. autocelebrazion [autot∫elebratsi'on] f samoproslavljanje n. autiste [au'tiste] f voznica f. autobiografic [autobio'grafik]. viza f. In fuarce di chest tratât l’~ e cedeve ae France i Paîs Bâs e la Lombardie (Natisone/furlanis).(Ta) ausvais [aus'vais] m prehodnica f. ~ m Avstrofil m. austrofil [aust'r‫כ‬fil] adj avstrofilen. al rive. autobiograf [autobi'‫כ‬graf] m avtobiograf m. salacôr. austriacantisim [austriakan'tizim] m avstrijakantizem m. pe autocussience. verodostojen. (Pa 10/99). vescul ~ pomožni škof (BelAlci). al cole a Pordenon in gracie de “Fondazion fruts e ~ onlus”. tant che bocui di rose sborfâts di gotis di arint. imburît un mus tun ~.Aurisine [auri'zine] kr. in Friûl. samoslavljenje n. (fradis) 2. austriacant [austia'kant] adj avstrijakantski. -iche m avtobiografski.. Australie [aus'tralie] f GEO Avstralija f.. autocomiserazion [autokomizeratsi'on] f samoobžalovanje n.. si à vude par secui ~ e separazion (Pa).. pomožen. autentichementri [autentike'mentri] adv avtentično. autentic [au'tεntik]. (Cjargne). ~ m avstrijakant m. si viest e al scomence la Messe. autocefâl [autot∫e'fa:l] adj REL avtokefalen.. ~ m GEO Avstralec m. ~ di citât mestni avtobus. La ~ de firme e covente pes declarazions sostitutivis dal at di notorietât di presentâ a privâts. ausiliâr [auzili'a:r] adj 1. dai taxi (CoTav). prepustnica f. dulà che a jerin casarmis par cinc bataljons di fantarie ausiliarie e (Bibl-Az). linie di ~ avtobusna linija. (Furlanist). pant simpri plui come un . -ive adj samoohranjevalen. -iache adj avstromaničen. avtentičen dokument. autobombe [auto'bombe] f avtobomba f. no. lis blestemis dal ~. in Americhe e in ~ (Pa) austri ['austri] m 1. Austroprussian [austroprusi'an] m Avstroprus m. pe autostime (Pa). ausiliarie [auzili'arie] f VOJ pripadnica pomožnih služb. La ~ e puarte inlusions. australian [australi'an] adj GEO avstralski. tant che dal 1809 l’esercit ~ al rivà a invadi di gnûf Udine . austrofurlan [austrofur'lan] adj avstrofurlanski. Dree îr sere al jere a Milan a zuiâ a biliart al pub ~ e . verodostojno. autoaiût [autoai'u:t] m samopomoč m. svit m. ~ di jentrade vstopna viza. austromaniac [austroma'niak]. sij m. ma par un vescul ausiliâr (Cjargne) 2. autarchie [autar'kie] f EKO avtarkija f. ancje fra i nestris emigrants in Europe. VOJ rezervni častnik. prehodni list m. al à presentât la figure di Catarine Percude (1812-1887) tal so aspiet plui ~ (Pa 03/4). Ma il fat che pe nobiltât austrofurlane il furlan nol fos un idiom insignificant ma paritari a talian. fermade dal ~ avtobusna postaja. document ~ pristen. di trams e di filobus . (Ponte).

Munic di Bavarie . (retecivica) automatisim [automa'tizim] m 1. domačin m. di religjon e ~ (CoUd). cun cors di inzornament e cu l’~. -ive adj o sebi premišljujoč. autoformazion [autoformatsi'on] m samoizobraževanje n. di art e storie. staroselski. autoconservazion [autokonzervatsi'on] m samoohranitev f. come che al dîs il pape. Une glesie autocontemplative. si pues fâle ancje cul ~. -iche adj avtomobilski. samozveličanje n. . autonomementri [autonoma'mentri] adj avtonomno. o. autodeterminâ [autodetermi'na:] f samoodločiti (se)??. autogol ['autogol] m ŠP avtogol m. avtdrom m. un litrat che al ven confermât su lis pagjinis autografis (Pa 03/4). oskrbovati. autocussience [autokusi'εnt∫e] m FILOZ samozavedanje n. autoconvinci [autokon'vint∫i] m sam sebe prepričati. (Urban). autoglorificazion [autoglorifikatsi'on] f samoslavljenje n... ~ m avtokrat m. -iche adj samovladarski. ~ m avtohton m. avtonomnost f. avtodidakt m. autocritiche [auto'kritike] f samokritika f. scandalose e autolesionistiche (Pa 04/04) automatic [auto'matik]. avtokratičen.. autofinanziament [autofinantsia'ment] f EKO samofinanciranje n. PSIH avtomatizem m. praprebivalec m. autodeterminazion [autodeterminatsi'on] f samoodločba f. di “autoesclusions”. (BelR).stramontâsi di vieris stâts dulà che a son presints fuartis resistencis autoconservativis e centralistis (Pa 03/4). autonim [au't‫כ‬nim] adj 1. cambi in ~. (Onde). Mi vegnin iniment ciertis fermadis tai autogrills in Gjermanie. di molâ un ricognossiment civîl a lis lenghis autoctonis (Pa). de libare sovranitât dai popui. A cambiâ la direzion de partide dut câs al è stât l’~ di Jankulovski.(Uniud). 2. staroselec m. autocton [??'] adj avtohton. Bolzan e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). oblastnik m. (Pa) automovil [auto'm‫כ‬vil] m → automobil. autointerviste [autointer'viste] f samointervju m. de ~ e de sussidiarietât (Pa 03/6). svojeročni rokopis m. 2. che chei altris a jerin in tuart e nissun disponût a fâsi ~ e (Pa 04/05). samodejen. (SiF 03/3. neodvisnost f. autodistruzion [autodistrutsi'on] f samouničevanje n. samostojen. autogjestî [autoăes'ti:] tr samostojno upravljati. par un esempli cu l'instituzion de "Slavie furlane" tant che ent autonim autogjestît. Cundutachel graciis a des amistâts inteletuâls il passionât ~ al podè frecuentà seminaris specialistics a Berlin. autofolcjant [autofol'qant] ?? Par contrari la reologjie di une RPM si pues gambiâ e fâ passâ di autofolcjant o autovualivant a tixotropiche (SiF 03/3. sistemis di ricognossiment ~ de lenghe furlane (speech processing). 31-49). ricognossiment ~ samodejno prepoznavanje (Pa). neodvisen. tiranski. si rive a pît di plui ponts. avtomatizem m. prvoten. di esclusions. impostâ il cambi lire/ par vê il. autodrom [au't‫כ‬drom] m avtomobilsko dirkališče. samodržec m. autokontemplativen. de sô culture. autodecision [autodet∫izi'on] f samoodločba f. autoconsunzion [autoconsuntsi'on] f samoizrabljanje n. domač. 9). (SiF). a àn lassât spazis ai comunitâts stampe mascarâts di articui e 'es autointervistis (La 03/4) autolesionistic [autointer'viste] f ?? L’ecezion di Rigulât e je tant mistereose (?). di anatemis. ~ il tas d’interès di aplicâ sui siei sparagns (Pa/Buteghe). autofertilizazion [autofertilidzatsi'on] f samopognojitev f ?? In ogni câs la lôr presince no je critiche. autoesclusion [autoeskluzi'on] f samoizključitev f. (CoUd). Rigatti si definìs un “cliclonauta” e tal volum al proferìs un «manuâl di diserzion automobilistiche». Il sfont al ven instalât in ~. avtogram m. autograf [au't‫כ‬graf] adj avtografski. avtonomen. che a tirin sù bêçs diretementri ca dai siei socis pal ~. (Pa 7/2000).. automobilist [automobi'list] (pl automobiliscj) m avtomobilist m. bisugne tirâ fûr chê peraule autonomieche (Pa) .. autonom [au't‫כ‬nom] adj → autonim. samoohranjevanje n. automobil [auto'm‫כ‬bil] (pl automobii) m avtomobil m. ~ m avtograf f. -iche adj samoizobraževalen. il rispiet dai principis federaliscj. samostojnost f. automobilistic [automobi'listik]. stant che il stadi sessuâl si pues vê ancje par ~ (SiF 03/4. samostojno voditi. -iche adj avtomatičen. e je distinade a jessi inutile par mancjance di comunicazion cul mont e a murî par ~. autocontemplatîf [autokontempla'ti:f]. samouprava f.(La 05/1) autodidatic [autodi'datik]. cul ~ z avtomobilom. autoinduzion [autoindutsi'on] f FIZ samoindukcija f. a son tipics des cooperativis. autogrill ['autogril] (pl autogrills) m okrepčevalnica f (ob avtocesti). in ~ samodejno. A interpretâ l’antîc autograf di Bach conservât (Leng). (Bel). automobilisim [automobi'lizim] m avtomobilizem m. la Region Autonime Friûl-Vignesie Julie. avto m. samostojno. il cult dal no-jessi e da la ~ par amôr da la eterne pâs tal nuje. samoupravno. cunfins a drete e a çampe. nasilen. 97). A pro dal Friûl. samoupraven. -iche adj avtografski. autonomie [autono'mie] f avtonomija f. svojeročen. si à palesade ancjemò une volte une fuarce contrarie ae ~ dai popui. autoconservative. dal so ~ (Noeles). autodifese [autodi'feze] f samoobramba f. (Pa 03/8) autocratic [auto'kratik]. ??autonomiec [autonomi 't‫כ‬nom]. (O autodidat [autodi'dat] m samouk m. guidâ la machine. samouničenje n. lastno induciranje n. (Ta) autoguvier [autoguvi'εr] m samouprava f. (Pa). Cuant che i malâts a àn un ~ complès a puedin continuâ a puartâ indenant une azion complesse come cjaminâ. avtoglorifikacija f. e a àn la carateristiche di librets di depuesit (Pa/Buteghe). ma a si è ~ fin sul ultim che cuintri i soldâts romans il “Maestri” al vorès finalmentri reagjît. autodafé [autoda'fe] m HIST avtodafe m (sežig krivovercev pod inkvizicijo). incentrade su se stesse (BelR). -iche adj Se si vûl tentâ di ripiâ alc dal grant flagjel iconoclastic. autografic [auto'grafik]. avtodidaktičen. samozaznava f. o fevelìn di Glesie furlane e di ~ inte religjon (Pa 02).

avtor m. (Ta). par un esempli. ai autunâi dai muarts. pe autocussience. pooblastiti. Peraulis clâf: Dinamichis no liniârs. autopuartant [autopuar'tant] adj samonosilen. o noti une targhe comemorative. Pasolini e âtris (La 03/01). veljavnost f. 9-18) autovalutazion [au't‫כ‬trof] Il model al permet di fâ autovalutazions periodichis e di dâ dongje il miorament complessîf dal ent midiant dai siei procès internis. pe autocognossince. pisatelj m. autoradio [auto'radio] m avtoradio f. predstavnik oblasti. zanesljiv. (CoUd).(O). (Pa 02/10-11). Il Grop Folkloristic Caprivês al è stât fondât in tal tart ~ dal 1929. autoorganizâ [autoorgani'dza:] tr samoorganizirati. (Pa 7/99). autonomiste [autono'miste] m avtonomistka f. autoproduzion [autoprodutsi'on] f lastna proizvodnja.. ancjemò sclâfs di visions autoritariis (Pa 03/6). autorizatîf [autoridza'ti:f]. Si trate dal penultin lot de ~ Pordenon-Conean. (SiF). 2. stvaritelj m. un marcjât discografic pardabon ~. autunâl [autu'na:l] (t. samourejanje n. začetnik m. autorealizâsi [autoreali'dza:si] refl samouresničiti se. Al è inmò l'autôr di une ricolte poetiche par spagnûl (La Leter) Je tudi avtor pesniške zbirke v španščini. La candidade vuê plui autorevule e je la supercuarde eterotiche. avtoprodukcija. e al autorize il Comun a conservâ i dâts personâi declarâts (Codroip. di libri.. par creâ. avtoritativen. Se e continue a jessi une glesie di templi. (Pa 03/6). o di estranitât (jamais vu). 31-49).(Pa 7/99). avtomobilska cesta f.(folkcapriva). -iche adj avtonomističen. autotrof [au't‫כ‬trof] adj BIOL avtotrofen. -ive adj pooblastilen??. là che si mostre che il so autôr. yyy autovalôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1. autoproclamât [autoprokla'ma:t]. autoreferenziât [autoreferentsi'arevul]. cun specifiche notazion. (BelAlci) autoregolamentazion [autoregolamentatsi'on] f samoureditev f. avtoritarizem m. (SiF 03/3. Il cuviert al sarà fat di une lamiere autopuartante di açâl prevernisât.P. (SiF 03/3. storilec m. autonomist [autono'mist] (pl autonomiscj) m avtonomist m. pensìn che il timp plui ben spindût al sedi chel pe culture. avtoriteta f. publicât a Udin (Pa). (Pa 02). (BelAlci). e il disiert dai partîts. bolj obič. autorizâ [autori'dza:] tr 1. autoritarisim [autoritari'zim] m avtoritarnost f. zanesljivost f 2. opravičiti. autosussistent [autosusis'tεnt] m samoobstoječ . ma sore il dut che a son necessariis a la Regjon par ~ (Pa 03/4). Lis clapis culturâls dal Friûl a intervegnin intune par prudelâ l’impegn des autoritâts scuelastichis regjonâls (Pa) 3. tal 1947. La azion inviade de societât ~ regjonâl e diven des protestis simpri plui fuartis. pisec m.(O). cun P. Chest principi nol amet discussions. (SiF 03/3. di censuris. fenomenis di depersonalizazion e ~. ugled m. avtorizirati. autoscopic [auto' ??] f PSIH avtoskopski. e soredut la ~. come che a proviodin lis normis de ~. -ade adj samorazglašen. ma baste integrâ. che dai siei stabiliments a jessin ogni dì plui di 300 autotrenis e (La 03/02). vpliven. autorizazion [autoridzatsi'on] f pooblastilo n. al invente modei par tignî sù in sens radicâl lis rivendicazions dal ~. ~. un protagonist dal moviment ~ furlan.. La ~.. dovoliti. Plen di cûr e ferbint. avtor m. Dome cussì e po vê la autoritât. Cui che al concôr al acete in dut e par dut chest avîs. une cjargnele. (SiF 03/3. Atom) m jesen m. di ~ (BelR). pe ~ (Pa). rose ~. la autorizazion di public esercizi di Soministrazion (CoUd). autoritrat [autori'trat] m avtopotret m. tvorec m. cualchi secont. autostradâl [autostra'da:l] adj avtocesten. autore [au'tore] f avtorica f. avtorizacija f. sot dal puartin. parceche la ~ e je un postulât (BelFa). In gjenar si viôt par un piçul periodi di timp. autopilot [autopi'lot] m AERO avtopilot m. pooblaščati 2. ugled m. verodostojen. upravičiti. -ade adj ?? sarès stât ben di valutâ miôr merts e capacitâts dai nestris sorestants autoreferenziâts. lunc pôc mancul di 9 chilomentris. si son segnalâts massime chei che si proclamavin . Une involuzion che e devente rivoluzion. nol sa ni furlan ni talian (JM. veljak m. veljava f. autotranspuartadôr [autotranspuarta'do:r] m avtoprevoznik m. moč f 2. ~. Avis) 3. plui da râr il fenomen ~ al è stabil. autostopist [autosto'pist] m (avto)štopar m. autostime [auto'stime] f samocenjenje n. JUR oblast f. samourejanje n. autôr [au'to:r] m 1. T. pisateljica f. e nol covente nissun titul autorizatîf di pueste. avtorealizacija f. autoritari [autori'tari] adj avtoritaren. autostrade [autos'trade] f avtocesta f. autonomistic [autono'mistik]. autoorganizazion [autoorganidzatsi'on] f samoorganizacija f. (Patrie 06/1) autovetôr [au't‫כ‬trof] Naturalmentri chest si esprim par solit disint che a al è un autovetôr dal operadôr sore definît cun autovalôr 1.autonomisim [auto'mizim] m avtonomizem m. autotreni [auto'trεni] m avtovlak m. Mi fâs un pâr di incuietants autoritrats e. autoritât [autori'ta:t] f 1. ~ adj avtonomističen. autorealizazion [au'to:r] f samouresničitev f. (Pa). dirits di ~ avtorske pravice fpl. pobudnik m. avtoproklamacija f. sanmartine) m BOT krizantema f. autoproclamazion [autoproklamatsi'on] f samorazglasitev f. liberazion. par fâ la predicje. predicjabilitât. . autosuficient [autosufit∫i'εnt] adj samozadosten. . autorevul [auto'revul] adj ugleden. Salvâ). di Fors d’Avotri (Basse). “autonomiscj”. (Pa 04/04) autorevolece [autorevo'let∫e] f 1. vpliv m. ustvarjalec m. autotassazion [autotasatsi'on] f samoobdavčenje n. 31-49) autoscopie [auto'st??] f PSIH avtoskopija f. samovoljen. e sâr Felix Marchi a vevin dât al lôr sfuei di spirt ~.. ven a dî chê di une ~ dai residents par garantî une sanitât integrative zontade a chê publiche. odobriti.. autosuficience [autosufit∫i'εnt∫e] f samozadostnost f. lobby dai autotranspuartadôrs (Pa 03/10). 9-18) YY autun [au'tun] (t.

avalêsi [ava'le:si] refl izkoristiti, v prid si obrniti;
okoristiti se; dentri dal mês di Fevrâr i gjenitôrs a varàn di decidi se «~ dal insegnament de lenghe furlane», (Pa); la capacitât di ~ des gnovis tecnologjiis intes relazions e intai servizis. (Pa 03/12). avane [a'vane] m havanski tobak, havanka f. Avane [a'vane] kr.i f Havana f. avanguardie [avangu'ardie] f 1. VOJ prednja straža f 2. ARS avantgarda f; teatri di ~ avantgardno gledališče; In chel mont Candoni si à mertade une innomine speciâl tant che puartevôs dal "teatri di ~".(Pa) avanscuvierte [avanskuvi'εrte] f VOJ izvidnica f; Ursus, cul so inglês curint, si fâs strade cence problemis e al è in ~. (Ta). avantaç [avan'tat∫] m (pl [avan'tats]) 1. prednost f 2. (t. vantaç) korist f, dobiček m, prid f 2. di ~ še (dodatno); ma ce ocôr chi di ~ cirî plui malinconie; cjapâ il trat di ~ (t. cjapâ il trat avantazât) zavarovati se; zaščititi se; Chest al è un spauraç par piâ il trat di ~. avantazâ [avanta'dža:] (t. vantazâ) tr prednost dajati, favorizirati; pospeševati; povečati, izboljšati; scombati par otignî un tratament just de bande de Regjon, che masse dispès e à avantazât l'Universitât di Triest. ...(La); ~si refl okoristiti se; opomoči si. avantazât [avanta'dža:t] (t. vantazât) adj v: cjapâ il trat avantazât → avantaç. avantazôs [avanta'džo:s], -ose (t. vantazôs) adj koristen, ugoden, donosen, prednosten; I caratars associâts cun la ipovirulence no son simpri ~ (SiF). avanti [a'vanti] int (it.) naprej!; Avanti, femine, siervìs tô cugnât par prin (PauluzzoN). avanzâ [avan'tsa:] tr 1. pre-, z-magati, prekositi, prekašati; un cjaval [alato] che nissun ucel lu avanze 2. povišati (v službi); lu àn ~t sul cjamp; ~si refl napredovati, iti naprej, biti povišan; il timp intant si avanze / plui velegnôs e scûr; ~ m napredovanje n; E à il compit di protezi lis fuarcis dal esercit, di inderedâ l’~ dal nemì (Pa). avanzade [avan'tsade] f napredovanje n (pos. VOJ); ma i francês ormai a vevin viert un varc te difese e cence dâ un moment di polse al nemì, e continuarin te ~. (Natisone/furlanis). avanzât [avan'tsa:t], -ade adj 1. pomaknjen naprej, prednji 2. napreden; tecnologjichis avanzadis napredne tehnologije; indulà che a vignaran publicâts i lavôrs di divulgazion su lis dissiplinis sientifichis e tecnologjichis plui avanzadis. (Pa) 3. zrel, pozen, prileten. avâr [a'va:r] adj 1. skop, skopuški; Za prime, tai ritars avârs dal so lavôr, la sô vocazion al scrivi, lu à puartât a colaborâ (BrLi) 2. lakomen; ~ m skopuh m; lakomnež m; al è il prototip dal caratar dal ~ di lunc dute la storie (Pa). avaritât [avari'ta:t] (t. avarizie) f skopost f; lakomnost f. avarizie [avari'tsie] f skopost f; lakomnost f; → avaritât. ave ['ave] f babica f, staramama f; mê ~ ! ?? (FAM vave); Ave Marie int REL Ave Marija; Une ~sot dai bombardaments o sore sere le riscjin ancjemò. (Bel). avê [a've:] m imetje n, premoženje n, dediščina f, bogastvo n; par che al si ingrumi te tô cjase l´~ dal nemì..(scritorsfurlans); Te stesse gnot dal trapàs, ducj i siei avês a forin brusâts e (Pa 04/05). avedin [ave'din] m BOT jelka f (Abies alba);

→ dane.

Avelin [ave'din] m ?? un dai puarts plui impuartants
de Italie, e ancje te provincie di Udin e tal sud intune piçule zone dongje di Avelin. (SiF 03/4, 9) avelinês [aveli'ne:s], -ese adj avelinski ?? la sielte e je colade sui cussì clamâts avelinês (La 07/03) avemarie I [avema'rie] f 1. REL avemarija f, zdravamarija f; Al è un an che, come usgnot, daspò la ~, te canoniche dal plevan di Trivignan (Percude) 2. (squilla al tramonto) Ave Maria; a la ~ , a cjase la baronie. avemarie II [avema'rie] f ZOOL (pika) polonica f. ~ di aghe ZOOL paglavec (žaba) (Gyrinus natator); → mariutine; avenâl [ave'na:l] (pl avenâi) m vir m, vrelec m, izvir m. aveniment [aveni'ment] m dogodek m; Pardabon un ~ eclesiâl ma ancje un event culturâl (istitutopiopaschini) Avent [a'vεnt] m REL 1. prihod m (Kristusov) 2. advent m; brusâ l’~ ??accendere i fuochi dell’Epifania; Parcè che l’~ al è il timp dal desideri, de gole...(Pa); prime domenie di ~ prva adventna nedelja; te domenie Ulive e te prime domenie di Avent. (Pa); timp dal ~ adventni čas; Al è rivât il timp dal ~. (La 05/12). aventari [aven'ta:ri] m oprava f, oprema f; obleka f (garderoba f); dutis lis nuviçutis a àn l’~ di parecjâsi ; A Dusuline, intente in chê volte a meti adun la robe dal ~ (Urli). aventi [a'venti] adv → venti. aventôr [aven'to:r] m stranka f (odjemalec), obiskovalec m, gost m; in pôc timp al veve fats unevore di ~s v kratkem času je prišel do mnogih strank; Intant che E. al beveve biel planc al vignì drenti un altri ~, un omp cu lis moschetis grisis (Sg). aventurâ [aventu'ra:] tr izpostaviti, izpostavljati (nevarnosti), tvegati; ~si refl izpostaviti, izpostavljati se (nevarnosti), tvegati, upati se, drzniti si; Jo e Giorgio no vevin il coragjo di aventurâsi ta chel lûc la gnot. (Ta). aventurîr [aventu'ri:r] m pustolovec m, avanturist m. averbi [a'vεrbi] m GRAM prislov m, adverb m; e cjape dentri il rumanç (rumantsch, dal ~ latin romanice)... (La/lenghiscj). averbiâl [averbi'a:l] adj GRAM prisloven, adverbialen; Si disconsee dut câs un ûs ecessîf de forme ~ in -mentri stant che il furlan al à altris soluzions. (OLF 2002). aversari [aver'sa:ri] m nasprotnik m, sovražnik m; Strassoldo al varà tant che ~ un altri esponent dal mont universitari furlan..(O); ~ adj nasproten, sovražen; → riversari. avertence [aver'tεnt∫e] f 1. opreznost f, pazljivost f, preudarjanje n; a è une femine ordenarie, cence nissune ~ ; e la ~, cun Andree, fer denant dal porton de stale. (Mar) 2. opozorilo n; opomnja f, na-, o-znanilo n; meti in ~ cualchidun koga opozoriti (na kaj). avertî [aver'ti:] tr opozoriti, opomniti; svariti; obvestiti; un proverbi che nus avertìs pregovor, ki na opozarja; → visâ. avertibil [aver'tibil] adj zaznaven. avertiment [averti'ment] m obvestilo n, opozorilo n, opomin m. aviazion [aviatsi'on] f letalstvo n; ~ civîl civilno letalstvo; ~ militâr vojaško letalstvo; e dal radiosondaç de Aviazion Militâr Taliane a Cjampfuarmit (Udin) (SiF 02/2, 39-58).

avicendament [avit∫enda'ment] m 1. menjavanje n,
zaporednost f; A Rome si parin disint che si trate di un ~ normâl ..(Pa 02/10-11) 2. AGR kolobarjenje n. aviditât [avidi'ta:t] f pohlep m, pohlepnost f, poželenje n, poželjivost f; lakomnost f; Zontant inmò sul cont de ocupazion di Vignesie, si po dî che e à savût tignî un alc frenade la ~ de nobiltât (Natisone/furlanis). avierbi [avi'εrbi] m → averbi. avierp [avi'εrp] m → averbi. aviers [avi'εrs] adj proti, sovražen, neugoden, nenaklonjen, nasproten, protiven; che al predelave l'autonomie regjonâl tun ambient pal plui ~.(telealtobut); → ledrôs, contrari. aviersâ [avier'sa:] tr nasprotovati, zoprvati; ovirati; preprečiti, upirati se; oporekati; izpodbijati, zoperstaviti se, preganjati; il ricognossiment de Glesie di un rituâl, paian sigurementri 'es sôs originis, ma masse lidrisât tes custumancis locâls par podêlu refudâ e ~ (La/tradizions); No si trate di lâ cuintri corint, in fats, o di ~ la mode (La 05/11). aviert [avi'εrt] adj 1. (bolj obič. viert, daviert) odprt; odkrito(srčen); jasen 2. prostoren, prostran, obsežen, (ob)širen, ohlapen, obilen; radodaren, širokosrčen 3. pošten, vrl; zvest (zakonom, dolžnostim); pristen, čist; odkrit; preprost; che il Consei regjonâl al è daûr a votâ a pas ~ il gnûf test di Statût di mandâi al Parlament talian (Pa) 4. očiten, javen, svetel, slovesen razglas (bolj obič. a viert, a la viert) ~ m odprt prostor m, plana f; al ~ na prostem, na prosto, na plani. aviertan [avier'tan] adj pomladen, pomladanski; ce si contaiso di dolcj in cheste sere ~e? Avierte [avi'εrte] (t. Vierte) f pomlad f; lis Aviertis. avierzi [avi'εrdži] (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti. avignî [avi'ñi:] (t. davignî) m bodočnost f, prihodnost f; Parâtri al è ancje vêr il contrâr: cence ~ no'nd' è fîs..(La 04/3). avigniment [aviñi'ment] m dogodek m; sezion di sagjistiche: Premi di 1.000 euros par un saç su di un ~ (Codroip, Avis). avignirisim [aviñi'rizim] m vera v vse, kar je moderno, kar ima prihodnost. avignirist [aviñi'rist] m kdor (slepo) verjame v prihodnost, kdor se navdušuje nad prihodnostjo; ~ adj modernističen. avigniristic [aviñi'ristik], -iche adj modernističen, futurističen; Une scuele no avigniristiche ma bielzà reâl, (Pa 03/6). Avignon [avi'ñon] kr.i m Avignon m. avignonês [aviño'ne:s], -ese adj avignonski; Daspò vê davuelt incarghis di rilêf alì de curie ~ (La 05/6); ~ m Avignonec m. avilî [avi'li:] tr (u)žaliti, ponižati; omalovaževati, potlačiti, oplašiti, mrtvičiti, omrtviti, omrtvičiti, žaliti, mučiti, pogum vzeti; Fradis: no stàit a ~ il Spirtu Sant di Diu (glesie); ~si refl ponižati se; pogum izgubiti, užaliti se. aviliment [avili'ment] m potrtost f, žalost f; Cussì o ai decidût, fra di me, di no tornâ a cjatâus plen di ~. (glesie); → avilizion. avilît [avi'li:t], -ide adj užaljen; ponižan, pobit; o restai ~ par une rie di zornadis, zunant e preant in face

dal Diu dal Cil....(glesie); ~ a muart na smrt užaljen; E. al tornà a cjase rabiôs e ~ a muart. (Sg); ~ m pobiti, užaljeni; Il so prin desideri nol è stât chel di mendâ i oms plui dal so desideri di consolâ i avilîts. (Bel). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen, lačen, nenasiten; al è un egoist, ~ pai bêçs. avilizion [avilitsi'on] (t. aviliment) f poniž(ev)anje n, potlačenost f, malosrčnost f, obupanost f, potrtost f, žalost f; al rivà jù par prin cu la muse mieze inçusside e une ombrene di ~ tai vôi; Il Signôr al à viodude la me ~..(glesie). avion [avi'on] m letalo n; prin di cjapâ l’~ ; jo lu clami cussì l’~ (aeroplano par talian) parcè che il furlan mal à insegnât mê none (Ta); → svolant. avionere [avio'nεre] f stevardesa f. avîs [a'vi:s] m obvestilo n, oglas m, sporočilo n; znanje n, vednost f; novica f, naznanilo n, oznanilo n, objava f; razglas m; opozorilo, n, svarilo n, poročilo n, poslanica f; ~ uficiâl uradni razpis; Tai dîs passâts la Zonte Comunâl e à fat bon l’Avîs uficiâl pes iscrizions al Cors Trienâl ..(CoUd). avit ['avit] adj pohlepen, poželjiv; lakomen; al è un egoist, ~ pai bêçs avocaçât [avoka't∫a:t] m spletkar m, pravdač m, zmešnjavec m; nome par litigâ o vês i ~s avocat [avo'kat] m odvetnik m, advokat m; fûr ai 24 di Fevrâr dal 1946, jessint diretôr responsabil Vittorio Gasparetto, un zovin ~ di Udin (Pa); ~ gjenerâl generalni odvetnik; Tocai: l’~ gjenerâl de Cort europeane al conteste il ricors regjonâl. (Onde). avocazie [avoka'tsie] f ?? al insiorà il munistîr di Michelbeuern, te diocese di Salzburc, risiervantint pe sô famee la ~ e cjolint part a la consacrazione de glesie, ai 17 di Lui dal 1072. (Pa 03/4) avodâ [avo'da:] tr 1. REL posvetiti (cerkev), pokloniti, zaobljubiti; un glesie avodade a San Denêl 2. določiti, nameniti (koga za neko nalogo); ~si refl 1. REL zaobljubiti se, posvetiti se; ~si a la gran Mari, a Marie Virgjine 2. posvetiti se, baviti se; mi avodi intant a la filantropie 3. zaupati se, zanesti se; mi avodi al so bon cûr 4. zavezati se, vzeti nase; torne a volêmi il ben di prime / e mi avodi di vuarî avodât [avo'da:t], -ade adj zavezan, zaobljubljen, namenjen; la stesse che seont i americans e à lassât passâ centenârs di teroriscj avodâts a batisi cuintri di lôr. (Pa 05/12). avoli ['??] m slonova kost f. avon ['??] m 1. ZOOL sršen m; čmrlj m 2. ZOOL trot m 3. FIG častilec m, laskavec m, na smrt zaljubljen, gizdalin m, kavalir m; a ce fâ vegnino, par esempli, tancj ~s a fâti la ronde?; Cjalait ce brut torment; ai di vêle ogni moment a rugnâ come un ~. (Mascarade). avonde [a'v‫כ‬nde] (t. vonde) (akreš. od avondone, avondonone) adv dovolj, (za)dosti, nekoliko, nekaj, malo; jessi ~ biti dovolj, zadoščati; A‘nd è ~ dovolj je tega; A ‘nd è ~ di fâ un pan di gras par scrivants e avocats. (Mar). Avost [a'v‫כ‬st] m avgust m, veliki srpan m; la Madone di ~ REL veliki šmaren m; Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di ~ dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). avostan [avos'tan] adj 1. avgustov; innomenade sore il dut pe fieste avostane d’Insic e di Cormòns (Pa 02/12); 2. ozn. konja, ki ima različna očesa (vaiato).

~ m 1. (t. gri avostan) grillo pellucido (Gryllus
pellucens); a cjantucin ju ~s. 2. Avostanis (kult. prireditev); che e je deventade un acjadiment di “Avostanis” 2000 e po ancje il libri,(Pa 02); avôt [a'vo:t] (t. vôt) m 1. (za)obljuba f; želja f; obet m; la primcipesse Ermine / in seconts vôts o cjol; Par mert dal Marchet l'~ che si faseve tra li dôs vuereis a la marilenghe:.(don); fâ un ~ obljubiti kaj; izreči zaobljubo; Chel che al fâs un ~ al Signôr e si inpegne cun zurament di no fâ alc,.. (glesie) 2. ex voto →, glas m, glasovanje n; votiva →; → tauline 3. mnenje n (izvedencev), (pred)znamenje n; 4. voščilo n, čestitka f; fâ ~. avrî [av'ri:] (o avrìs) tr (redko) (bolj obič. vierzi, davierzi) odpreti, odpirati. Avrîl [av'ri:l] m april m, mali traven m; che a varan di lâ a macel dentri dai 27 di ~; (O); mandâ in ~ cualchidun ; ?? Març al inteng, ~ al lenz; in ~ si bute la cjalce pal curtîl; la ploe d’~ a jemple il barîl ; Març al mene la code pal bearç, ~ al mene la code pal curtîl. avuâl [avu'a:l] adj enak, isti; podoben; raven, istoveten; enoličen; dolgočasen, pust; soroden; ~ di enak kot; E je une storie ~ di tantis altris di ebreus, di slâfs . (Pa 7/2000); ~ m istoličnost f, enotnost f, enakost f, enoličnost f; chel ~ maluseriôs de compagne arade; la Contadinance, orghin rapresentatîf des comunitâts rurâls cence avuâi in Europe (christianromanini 07/02); ~ adv 1. popolnoma, celotno, brez ostanka; do kraja, docela, vseskozi; mi à jemplade la tace ~ 2. podobno, na enak način; na enaki ravni; e no stâtu che la muart / cul falcet ~ a see; cemût volêso toâ il frut 4. družno, složno, skupaj; skladno; e int che a grape ~ ; ~ prep ~ di na enaki ravni, na enaki višini; jemplâ ~ dal ôr zajemati; Ur dîs Gjesù: «Jemplait lis pilis di aghe». E lis jemplarin ~ dal ôr. (Bibl-Zn); ~ tiere pritličje n; biel ~ → bielavuâl. avualâ [avua'la:] tr 1. (iz)enačiti; enak biti, zenačiti; primerjati, poravnati, uvrstiti, razvrstiti; In mût di ~ lis financis des Provinciis e dai Comuns par rivâ ai fins e al esercizi. (lingue.regione.fvg) 2. izgladiti, izravnati (teren), razložiti; valjati (testo); zlikati (obleko); ~si refl 1. obračunati, zravnati se, poravnati se 2. razprostreti se, izgladiti se. avualiance [avuali'ante] f izenačenje n, izenačitev f; par rivâ a garantî une plene ~ di dirits tra ducj i siei citadins. (Pa 04/02) avualitât [avuali'ta:t] f enakost f; e in pratiche il ricognossiment nol garantive ancjemò une vere ~ (Cisilino, treball). Azàn [a' ??] kr.i m → Daçan Di Pordenon; La maga di Azàn (Natisone/miti). azardâ [adzar'da:] it tvegati, kockati, v nevarnost postaviti; clocint il desideri / siôr cont, o sin cun lui, lui che al azardi; ~si refl drzniti se, upati si, osmeliti se. azardôs [adzar'do:s], -ose adj prenagljen, (pre)drzen, smel, srčen, pogumen; nenaklonjen, neustrašen; nepremišljen, tvegan; fruts ~, mai avonde scjalterîts.; no polsadis o azardosis strategjis, ma dome la viemence, il ribalton massim di miârs di animis e di bestiis (Mar). azart [a'dzart] m nevarnost f, tveganje n, kockanje n, hazard m, (nevarna) poskušnja f; sposâsi al è simpri un grant ~; zuiadôr di ~ kockar m, igralec na srečo; Autoaiût e terapie pai zuiadôrs di ~ e pes lôr fameis (Pa); zûc di ~ igra na srečo; Tal cors dai ultins agns il zûc di ~ al è deventât ancje in Italie une ativitât....(CoCamp).

azelâ [adže'la:] tr zmrzovati; v led spremeniti; delati
sladoled, zalediti; strditi; ~si refl zamrzniti; strditi se. azende [a'džεnde] f → agjende. azent [a'džεnt] m → agjent. azenzie [adžen'tsie] f → agjenzie. Azerbaijan [azerbai'džan] kr.i m Azerbajdžan m; l’Ucraine, la Bielorussie, l’~, la Gjeorgje (Pa 03/5). azetîv [adžeti:f] m → adietîf. azî [a'dži:] → agjî. Àzide ['adzide] kr. i f (Sant Pieri Dai Sclavons) Ázla f (Azzida). aziendâl [adzien'da:l] adj od podjetja, podjetniški, od obrata, firmin: Pordenon l'acuardi tra sindacâts e dirigjence ~ par chel che al inten il plan ~ fat indevant dal grup Electrolux Zanussi (O 19/5/2001); economie teoriche, economie ~, economie di imprese, sociologjie (Pa). aziende [adzi'εnde] f 1. podjetje n, obrat m, firma f;..par impedî che la sierade de ~ e puarti consecuencis sul plan ocupazionâl (O 6/2/2002) 2. gospodarstvo n, uprava f. azilitât [adžili'ta:t] f → agjilitât. azimus! ['adžimus] int v redu, velja! azimut ['adzimut] m GEO azimut m. azimutâl [adzimu'ta:l] m GEO azimuten. azion [atsi'on] f 1. dejanje n, delo n; akcija f; delovanje n, učinkovanje n; La ~ inviade de societât autostradâl regjonâl e diven des protestis..(O); Il distacament cividin al permetarà une ~ plui rapide sei te zone des valadis dal Nadison..(O); Azion Catoliche Katoliška akcija; e se a fasevin cressi lis tessaris de Azion Catoliche. (BelAlci); ~ promozionâl promocijska akcija f; il disvilup dal flus turistic jenfri lis dôs areis, in particolâr cu la intensificazion de ~ promozionâl (Pa); ~ di vuere vojno dejanje; a no processâ i militârs merecans che si son rindûts colpevui di ats criminâi in azions di vuere. (Pa 03/11) 2. gibanje n, pogon m; meti in ~ pognati, sprožiti; in ~ v pogonu; e une peraule di Diu vive, simpri in tension e in ~ (BelFa) 3. VOJ akcija f, boj m, bitka f, manever m; cence capacitât di organizâ une cualsisei ~ di contrast o di disturp. (Storie); no veve fuarcis avonde par organizâ azions in Tiereferme (GP) 4. ŠP akcija f, napad m 5. delovanje n, učinek m 6. LIT dejanje n. zgodba f 7. JUR postopek m, tožba f 8. EKO delež m; delnica f, akcija f. azionist [atsio'nist] (pl azioniscj) m 1. delničar m 2. POL, HIST član Akcijske stranke (Partito d’Azione 19421947). azitâ [adži'ta:] → agjitâ. azitazion [adžitatsi'on] f → agjitazion. azôt [a'dzo:t] m KEM dušik m (N); ~ amoniacâl amoniakalni dušik; ~ organic organski dušik. azotât [adzo'ta:t], -ade adj dušičen; I components azotâts no ossidâts a son determinâts sperimentalmentri traviers il test Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) (SiF 03/4, 73-84). azotemie [adzote'mie] f MED azotemija f. aztec [as't ??] adj azteški; ~ m 1. Aztek m; come che a faserin i Itîts, i Aztechis, i Maja, i Chinês, i Egjizians e i Grêcs (Pa 02) 2. azteški jezik.

kratkočastje n. biti strog šef. zabava f. bakalavreat m. (CoCamp) 2. babace. pogumen. si le ve tal 1977. bakalaver m. bedak m. potolči. tepec m. tolči. neotesan. čveketanje n. → bachet. no veve cjatât nissun a tignîle ferme in babeçs. ~ adj kmečki. odvrnitev f. ~ adj čenčav. jessi in plene ∼ biti v popolni zmedi. babau [ba'bau] (t. gostilna. klepetuljast. čenča f. o un pôc di vueli di riç o di ~. biti. lâ mancul in glesie e tirâ jù mancul la piel cun dutis chês babacis di feminis che a vegnin a cjatâle. babarie [baba'rie] f babje čenče fpl. a da une ~ magari cence voie: “ah! ah! ah!”. kmet m. vrisk m. (o)švrkati. sanjariti. šibati.. bacilâ [bat∫i'la:] (t. (liceopercoto). babnica f. pogosto hoditi kam. naklestiti.i. babica f. veselje n. (bolj obič. tepež m. Ma dal Tresinte l´imperi al jere in plene ~. -iche adj babilonski. (ostro)umen. a jê i vevin simpri dât fastidi lis babariis. matura f. bazighe) m 1. babanit [baba'nit] m ?bedak m. furnide dai soi solits atribûts e cuntun ~ di ulîf in man. babace [ba'bat∫e] (izpelj. Babêl [ba'bε:l] m 1. (s palico) tepsti. une ~ di chê biade umanitât che si ten malapaiade dal so jessi . kreten. vriskati. bacighe ['bat∫ige] (t. masse ~ par murî. chês feminis babonis. imeti dostop do. bobò) m (strašilo za otroke) bavbav m. ZOOL pavijan m 2. chest cun cuatri bustinis di polvar preparât denant de muse. che si passin peteçant. Ma il pape Benedet XIV al è stât ~ tal fâ passâ par virtût un at di carognetât. (suha) vejica f. babilonic [babi'l‫כ‬nik]. (Pa 02). bachetade [bake'ta:de] f udarec s šibo. ogni ~ al discôr di vitorie e di progrès. comari) 2. vešč. šiba f. i students a puedin otignî il ~ (Pa) 2. smehljati se. babisse [ba'bise] f babica f. bachetansi i bregons cu la baguline prah iztepati s hlač 2. Culì o comandi jo (BrLi) 2. botra f. bachete [ba'kete] f 1. obiskovati. prah iztepati . potarie (bolj obič. al preparave la medisine. Al rive a Udin il cont di Cobenzl. klepetulja f. sposoben.. lastnik m. blesti. vriskanje n. (bassafriulana). radost f. čenčati. blebetati.priimek m si ves l'Universitât a Udin. radovati se. tuhtati. deriv. brbljav. bacalà [baka'la] m ZOOL polenovka f. posestnik m. ma al è stât il ~ che o ai bevût prime. Babuin [babu'in] os. mi zirin un pôc lis ideis. (Natisone/gnovis). Bakhus m. toporišče n. Te mê famee. krohotati se. tolči. ~ adj zmožen. soredut il ~ slavrât. zdelati se. nered m. vriskati. rajati. igra s kartami 2. e podopo al è il vieli. Tor di ~ BIBL Babelski stolp. bacanon [baka'non] m veseljak m. bacane il mâr 2. klepetulja f. . bacan I ['babe] m hrupno veselje n.(Natisone/furlanis). bistroumen. babe I ['babe] f 1.B babâ [ba'ba:] it klepetati. ingolfât tune ~ / di femine italiane. bacanâ [baka'na:] it 1. Îr la aule di Strasburc si è trasformade intune Tor di ~ (ilfriuli). (o bacighi [ba't∫igi]) (t. pripraven. (Sg). ~ (Leng) Bac ['bak] os. prazna marja f. neumnež m.. bazilâ) it 1. dongje da la vore cu lis muelis tradizionâls. o fâs un fregul di ~ cu la frutate. veja f. pokvarjeno vino. La ligrie.. norčevati se. vueli di ~ ribje olje.. Aldo G. brbljanje n. natepsti. kmetovalec m. e reste di une bande la teomachie di Turoldo. pustolovec m.(Ta) babeç [ba'bεt∫] m čenča f. besneti. E torne in liment ~. → paur. ~ m radovanje n. biti zaskrbljen. ki toči slabo vino. lopov m. lis dôs feminis a babin fra di lôr. babilonie [babi'lonie] f zmeda f. ženica f. daspò di un esam finâl. veseliti se. ma chel dì a jere curiose di savê alc di gnûf. veja f 2. zmešnjava f. (Enrico).. bacalade [baka'la:de] f pojedina polenovke. babone [ba'bone] f (velika) čenča f. babio ['babio] m prekanjenec m. izbičati. palica f. babe III ['babe] f ?? Babe Zorç Grant Capo Oglala al à partât vie les plumis dal dindiat e un gurmalon a le agne. babone. bacan II [ba'kan] m (bogat. šiba f. srečevati (koga) 2. občevati. par cirî di. brbranje n. družiti se (s kom). comandâ a ~ strogo voditi.. bacelierât [bat∫elie'ra:t] m → Bacalaureât. malopridnež m. čvekati. udariti. trapon m. m MIT Bakh m. (mediarete-edu). brbljati. → babisse. rajati. izveden. Marcjadants. čveketati. fantazirati. dober. napihnjen. HIST Babilon m. blede?. sramota f. la ~ di cheste sere. nol stei a ~. vrl. gostija f. sanjati. FIG neumnež m. klepetav. vznemiriti se. paličica f. beliti si glavo. o jerin in trê fradis. nadut. e al bacane beât a viodi il predi che si cjarece la part ofindude. babacis di feminis babje čenče. klepet m. smejati se (na ves glas). dobrovoljček m. opravljanje n. drog m. spreten. dobrostoječi) poljedelec m. Cun chê che al podès rivâ il Babau o il Boborosso. ŠOLA zrelostni izpit. zmedeno govoriti. Sgomberât il cjamp di babanits dal gjenar. bachete) m 1. babuin [babu'in] m 1. continuâ a ~ par pôre dal silenzi e dal misteri (BelPe). (Pa 02/10-11). il plui ~ diplomatic dal imperi (CoCamp). noreti: bacilistu? se ti meša. (suha) vejica f. bacar ['bakar] m 1. che no jere bacane. bacigot [bat∫i'got] (t. e ven zontade la batidure dal ~ (CoCod). igra z eno vrsto krogel pri biljardu. soseda f. premagati. izkušen. iz babe) f babje čenče fpl. comari). sbalcin lis ondis. Al jere un frut ~. bagnât il sgrasaiâr te solite mieze dozene di bacars. žlobudranje n. pretepsti (s palico). slabo. blebet m. bachetâ [bake'ta:] it 1. che al comande a ~. il partît papalin si slargjave fin sot des monts (JM).. baba f. palica f. bacanade [baka'na:de] f krohot m. → fonghe. veseliti se. bodica f. blebetanje n. e je peade al cuarp te sô dimension plui (Pa). i fruts e stevin ancje pui bogns e no fasevin tant rabiâ. mediatôrs e sensârs e fasevin un ~ dal diaûl. baban [ba'ban] m bedak m. Bacalaureât [bakalaure'a:t] m 1. nespametno govoriti. nor (po)smeh m. Dopo. → babe. bachet [ba'ket] (t. babe II ['babe] f BOT (goba) jurček m (Boletus edulis). bacigâ [bat∫i'ga:]. E che babis si sbrocâvin cui peteçs sul marcjepît (CoSangiorgio). šibanje n. navihanec m. bazigâ) tr 1. 2. bazigot) m igra s kartami. fâ ~ radovati se.

neodločen. tignî ~ pomagati. v zadregi. no bacilais masse da la tiere e je ben governade 3. slontanaisi. tal 1371. bafete [ba'fete] f (gor. bacilâle besneti. sveženj m. bade ['bade] f → abade. ~ di 1. badascule [ba'daskule] f 1. povzročati komu skrbi. umivalna skleda f. devica f. blebetati. vik m. il fusâr. fastili). mladoleten. cussì o sintarès ce che al vûl di me chel ~ di vuestri nevôt. crodint di menâ a ghirli chê ~ che e veve inmò il pêl muiart. cjacis. ~ a skrbeti za. krič m. (CoCamp). vpitje n.i f → S. bagai [ba'gai] m 1. opatovstvo n. La çore e la curnîl faran il bas. smrklja f. badais. praska f. simpri parvie di chê cjamese rosse che i vuastave il pinsîr. sinkopa f. hrušč m. pogovarjati se: Giunon fra se stesse badaie in tâl concet 2. cvrkutati. raztop m. čvekati. ricoverâts tai ospedâi di caretât. INF lulček m. ~ m bes m. imbast. FIG kvasač m. truditi se. . almancul mieze ore di ~ la pete di sigûr. (pri otrocih) čvekati. kramljav zgovoren. badiâl [badi'a:l] adj ogromen. zmeda f: là dentri il cuarp d’Almont si traspuartave / che muart restà tal rustic ~ (bolj obič. divjak m: il 15% dai bacilots. ~ di biti zaskrbljen. batibui) 3. Tal 888 Berengari al firme un diplome là che al conferme la donazion ae ~ di Siest. badîl [ba'di:l] (t. nesposoben. nered m. opatinja f. kovček m. nedoletnica f. manijak m. fâ il ~ neumnega se delati. cul so bagai di lagrimis. (polna) lopata f.. ZOOL šoja f (Garrulus glandarius). fûr di cualsisei logjiche di . čvekati. bafs ['bafs] mpl zalizki mpl. bacin [ba't∫in] (t. za hec. spraviti koga v zadrego: ma îr sere tu âs fat ~ ducj! včeraj si vsem povzročal skrbi!. frklja f. mlajši. ma nissun i dave a ~ (MazzonIol). govoriti tjavdan. zmeden. → abadâ badai [ba'dai] (t. razjeziti se. par fâ cun chê ~ tirâ la gole ai fruts. blebetav. čenčati. žlabudravec m. (partitrepublichefurlane) bae ['bae] → baie. tignî il ~ a la barbe di cdn kljubovati nekomu. zamah m z lopato. Diferent che pai corpus scrits. meniti se za. E chest ancje par che dut il grop dai insegnants. E lis voris che a spietin. che chê lì a jere culì a ~. lis spesis e la vore che a coventin par meti dongje un corpus orâl a son badiâls (SiF 02/1) badie [ba'die] f opatija f. klepetulja f. trgovina z drobnim blagom. badili [ba'dili] m → badîl. butast. brezumen. umivalnica f. badaiade [badai'a:de] f klepet m. di informazions. barafuse) 2. bagaie [baga'ie] f ničevnost f. e pûr coventave fâi front ae vite (PauluzzoN) 2. sempios. il sanzit. drobno blago n. a fâur pierdi timp apueste cul ~ in Consei. badocli [ba'dokli] adj 1.). → fufigne. klepetulja f. ~ a la marinare dolgi zalisci do brade. kvasač m. nedoleten. ~ cun. ~ a. prepir m. bazilot) m norec m. la ~. blebetač m. invezit. (CoUd). brigati se za. neizmeren. ~le cun vtepsti se nekaj v glavo. cicinut. živ. (Pa) 2. hrup m. klepetati. badaiot) m blebetač m. ~ m kvasač m. puartâ ~ nositi zalisce. omedlevica f. E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di Barcis e di Redone (La 03/01) 4. ce il ~ ?. blesti. badesse [ba'dese] f 1. opameteti 2. velikanski. bacilot [bat∫i'lot] (t. idiots. un altri element strasordenari di chest spazi al è il grant côr di len. opatica f. che e va a ~ daûr di chês nainis!. ~ a la pretine kratki obrezani zalisci. tepež m. tai pronostics che o ai fat par ~. (BrLi). ~ tr ~. A 'Sef i jere corude daûr ancje in France. a son il baraç blanc. I sterps presints. bacjare ['baqare] m BOT kostenika f. blebetač m. negotov: la mari plui de fie devente bacilote par ingrumâ la dote. žlabudravec m. nemožen. kramljanje n. butara f. kolobocija f. (lunari). badâ [ba'da:] it 1. badaiot [badai'ot] adj klepetav. bocâi. il baraç di bosc. služkinja f. norost f. i fruts a levin a fâ ~ (bolj obič.).znoreti: ce zovilal il vaî. bacinele [bat∫i'nele] f skleda f (za umivanje itd. Badie [ba'die] kr. penis m (spolovilo). jessî di ~ doraščati. neprimeren. brigati se za kaj: Cence ~ di nie e di nissun e vâ indenant pe sô strade. biti prepričan v kaj. garoful di strie. blebetati. zdelati se. cula f. → bagarin. badascolâ [badasko'la:] (o badascoli [badas'k‫כ‬li]) it čenčati. che. za nobeno rabo. orjaški. nedorasel. di chê raze di fantats. vrvež m. kvasiti. 2. la ~ e la badascule i tenôrs (Lenghe 2000) 2. skleda f (za umivanje itd. iztakljiv otrok m. kramljati. ukvarjati se z čim. klepetulja f. blaznež m. slabo govoriti: o ai dit jo. bagatele [baga'tele] f bagatela f. čivkati: in place dulà che a son frututs che a zuin. ~ adj bloden. zmedenost f. govoriti. zgaga f: fâ ~ delati zgago. fâ ~ un vznemiriti koga. bagarine [baga'ri:ne] f dekle n. badaluc [bada'luk] m 1. gobezdač: fermaitsi vô. ~ daûr trošiti čas za nekaj. ~. badaie) it 1. di model linguistic (Pa). FIG debela ženska. mostre di une tabaione! 3. čvekač m. 2. (t. nespametnost f. lavor m. badaiâ [badai'a:] (badai. ~s 2. (samostanska) prednica f. il dissepare-aghis orientâl dal ~ de Plâf. paziti. meniti se. volût de ~ Margarite della Torre. badaion. pretep m. cul lôr ~ di culture. poceni roba f. deček m.. priskočiti na pomoč: ancje pre Zaneto al tignive ~. verjeti v kaj: e il bon popul di Italie comot al bacile cui numars dal lot. kopanje n. FIG) prtljaga f. manjši. e la rieste des Alps Cjargnelis e Juliis: (La 03/4) 3. bagarinis. Martin te Badie. čuvati. blebetanje n. Cheste int mi vûl ben e no bade ai forestîrs. No bacili di fantatis jo ne hodijo mi dekleta po glavi. badilade [badi'la:de] f sunek z lopato. GEO ANAT kotlina f: ~ fluviâl (pri reki) korito. umivalna skleda f. badaion [badai'on] m → badaiot. izgubljati čas: benedete zoventût. blazen.) lice n. si tignì alt cul presi. badinè [badi'nε] v: par ~ za šalo. umivalnik m. spopad m. skrbeti za kaj. no sta badâ ai nestris pecjâts (glesie). tupast: monzudis simpri di plui di un sisteme fiscâl lari e ~. GEO umetno jezero. nor. paziti na. kap f (bolj obič. zalisci mpl: Ermes al riducjave sot dai ~ che nol veve. živahen otrok m 3. badili) m lopata f. biti v zadregi. vassin) m 1. brbljati. brigati se. čezmerno velik. ma badaiant precîs dai passaruts. psika f (Ligustrum vulgare). blaznost f. bafe ['bafe] f ~ di ardiel kos slanine. malenkost f. (CoGonars).

kolebati. baie. bal m. di chê altre bande. baiaresse [baia'rese] f dojilja f. zibati se. che al ven tart!. la braçule. fâ il ~ kopati se. (BrLi). (Pa 03/5). baiais. šaliti se. KUL vrsta beneškega piškota. (scuolamediamortegliano) puška z nataknjenim bajonetom. ~ moderni e jazz.i m Buenos Aires. kratkočasje n. ~. une jentrade e un ~ (CoUd). pogostno) lajanje n. kopel f. razmehčan. un ~" (La 04/4). che a vignivin puartâts sot des ariis. baionete [baio'nεte] f bajonet m. cundune bune sbigule pal ~ dal cjan e da tonadis da sclope (bassafriulana). (Enrico) baite ['baite] f koča f. gugati se. bagule ['bagule] f bajka f. son fats niso izmišljotine. Jacum Vit (Pa). → ludri. cines. → baie. ni lis mozions. baie ['baie] (t. ~ in mascare . ni Rome. ustanovnik m. namočiti. obliti. baghe ['bage] f 1. (Sg) 2. debeluh. al fumave saldo. ples m. sul cricâ di Primevere /côr in Cjargne par stafete / bagolant sul Arïete / un puar diaul di petoròs 4. težava. // cf. nihati. bais. star kovanec. In chel moment al jere masse difícil meti adun cheste realtât cu la mê realtât di ogni dí. un ~ nič. vamp m. ~ classic. para f. ples v maskah. . di doi bagatins 10 cm žebelj. meh m. (SiF 02/1. metisi in ~ poseči vmes. baicul [ba'ikul] m 1. hiteti. Bagnare [ba'ñare] kr. tarča posmeha. fine fine. ~si refl zmočiti se. izparina f. bago ['bago] m → bagu. pront a sparâ. noreti. cui si butà tal camarin a cirî alc di roseâ o di ~ la peraule. ogni biel ~ al stufe vsake stvari se naveličaš. dojiti. Fusîl a ~ tacât. A van tra li maseriis tra li cassis bagnadis russant i sclops tal fangu da li pì scontis stradis. sei in Il Canzoniere che tes oparis in prose. ki laja ne grize. bagnarûl I [baña'ru:l] m 1. dâ ~ zabavati. koliba f. 'baiñ] m kopalnica f. une piçule ~ di clap. biât achel che averà ben semenât (graggo). bago) m (it. zagata. (JM. so dejstva. Mi alci par controlâ la puarte. beieilen.bagatin [baga'tin] f 1. merska enota za merjenje žebljev. omahovati. obračati se.(scritorsfurlans). ~ classic klasični ples. contents e vonde! (mediarete-edu). premična stvar med čvrstimi stvarmi.. mokrota f. škropiti. A discapitâ a forin i abitants di Visc. (na lahko) stresti. une schirie di camarîrs (Bel). E a di jessi une ~ todescje dal secul passât. okopati. bajta. ZOOL (mladi) brancin m 2. ples m. preparazion al ~. zmočiti. trebušnik m. ~ tanche une raze ko polit cucek. nudrîts cu la farine di bagjigjis e di semence di coton. // nem. bagnâ [ba'ña:] tr 1. Bagnarie [ba'ñarie] kr. (z)majati se. che scuasit al sudave bago di pipe fûr de piel tombadice. un biel ~ lepa reč. Baires ['baires] kr. Cui si sentà culì. bagnum [ba'ñum] m vlažnost f. baiâ II [bai'a:] (bai. izmišljotina f. bagnât [ba'ña:t].) odtok m. bagul ['bagul] m 1. no puedin puartâ rimiedi a cheste lôr fiere. gojiti. težkih težavah. tirâ in ~ vzeti v pretres. 4. lajež m. zavetišče n. kopališki gost m 2. oplakovati. baiâ I [bai'a:] tr vzgajati. circui par cjatâsi. a ~ di Gruâr (Pa). al à baiât doi fruts di file. marnja f. (La 06/2). e tai curtii i contadins a metevin in sest i turclis e a bagnavin lis semplis par sgonflâ lis dovis. semenotok m. nene. la lame dal curtìs a bagole tal mani (bolj obič. hlap m. Març sut. sl. opustiti. fâ il ~ dal implanton pustiti na cedili. neprestano. E comprà une altre stangjute di mandolât par puartâi e po un sachetut di bagjigjis. / lizerine. salis di ~ e altris di chê sorte. avril ~. premočen. mai temperât.che al jere miôr no tirâ in ~ chês cuistions. Un cjan al baie. ~ a ploie prha f. Salvâ). un buligâ. (Pasolini). bain) it lajati (pes). MUZ duda f. 3145). bagjigji [ba'ăbage] f (pos. sale di ~ plesna dvorana. bal ['bal] (pl bai) m 1. un camarin. podvizati se. večerna zabava f. (Sg). vzrediti. namakati. no son bagulis.f IT Bagnaria Arsa (UD). cjolisi ~ predati se brezdelju. lí cun vualtris. mandant lis baiaressis in malore. predmet. poskakovati. bailait. baiafâ [baia'fa:] it → sbaiafâ. cui si distirà culà. nihati. zatočišče n. bagu ['bagu] (t. no vâl un ~ prebite pare ni vreden 2. la ~ di un cjan. chel il vieri vocabolari "Pirona" nus pant significâ "un movisi di un continui. o ai volût ~ cu la Vergin. (MazzonIol). bagolâ [bago'la:] (o bagoli) it 1. a son la ~ slovene Peppa (CoUd).i. Cuant che o lerin a Sistiane in chê gnot di Avost dal ’89 jê si jere bagnade la sô tenare cjar e (Ta). baiafon [baia'fon] m → sbaiafon. laž f. ~ m lajanje n. i f (Sest) Bagnarola.. kopališčni mojster m. A Triest al à dit. ~ di sanc ni noaltris. sprehajalna palica f. che in Inghiltere miârs di dindiuts e trutis di arlevament. pijanec m. igrati se. Pôc timp indaûr i fruts a zuiavin e a fasevin il ~. un troi inmò trafont di ~. funky e Hip hop. diple fpl. kopalec m.. ~ la peraule piti. rediti. bailâ [bai'la:] (o baili) it pohiteti. v pl) BOT sladki koren m (Cyperus exculentus). i f (Gruâr) Bagnara. meti in ~ vzeti v pretres. Bagnarole [baña'r‫כ‬le] kr. lajež m. beli tok m. a ~. oblivati. Di piçul al veve vût dut: la ~. ti spieti cence fal cun cûr content. plovisine.. zatekališče n. v zagati. meti in ~ cdn norčevati se iz koga 3. Teatris. zabavati se. ai 9. al è il ~ di ducj je predmet posmeha vseh. jessi intun biel ~ znajti se v lepih.(CoTav) 2. cui Pes. FIG valovati. bagnade [ba'ñade] f kopanje n. goba f 3. kolebati. piškot m. zabava f. 2. razmočen. vmešati se. pomočiti. vampež m 4. baìn. di ~ e mieç 8 cm žebelj. baguline [bagu'line] f palica f.. bagnarûl II [baña'ru:l] adj nanaša se na Bagnaria Arsa. kopati se. namakati se. Jalmì e (GP). domači učitelj m. sore il paîs e je une ~ là che a fasin la trute cul vin. (Pa). → spesseâ. / ma mene ancje cun te lu bai Ferant. / bagne bagne un freghenin / l’ort dal puar contadin. trê stanziis. ~ m prebivalec kraja Bagnaria Arsa. vie pal mês di Otubar e propon i siei apontaments musicâi des 21 a Manià Livri. o ai fat puartâ sù vicj baghis di vin e tre di vueli 2. pribežališče n.. bagn ['bañ. Protagonistis assoludis. -ade adj moker. baiade [bai'ade] f (možno. PROV cjan che al baie nol muart (CoUd) pes. zabavati se. un claut di ~ 6 cm žebelj. bajta f. tresti. tal ~ di chei ramaçs che si niçulin 3. ni lis dimostrazions bagnadis di sanc. neumnosti uganjati. bai ['bai] m vzgojitelj m. a son muarts di colp. omahovati. kopati. clopâ) 2. Sierade di premis e di ricognossiments pal poet di ~. 3. baiaresse) f dojilja f.

(Tolazzi). majati se. košček kruha. vrvež m. «Leviatan» chi al vûl di ~. un ~ di palût. Te sô biele cjase in ~ al veve cjapade pratiche tal ûs .i m Baltazar m. ZOOL kit m (žival). balcanizazion [balkanidzatsi'on] tr POL balkanizacija f. Baldissere [baldi'sere] i.i m Blatno jezero n. velika množina f. un ~ di spongje kruh z maslom. Baldassâr [balda'sa:r] os. balcanizâ [balkani'dza:] tr POL balkanizirati. l’ombre balarine dai pôi 3. zmeda f. tresoč se. la cjase baladore. balai [ba'lai] m metla f. soldâts e borgês cun balestris (Eg) vojaki in civilisti s samostreli. (La 04/3). izgredi mpl. al sunave cu la armoniche dutis lis baladis plui cognossudis 3. nestanoviten. si ~. terasica f. butara f. ~ adj plesajoč.. čudaški. Vê cjapât ‘ne bale al lot (VERONE) zmagati na lotu 2. baleton [bale'ton] m LOVSTVO debela šibra. 3. un omp di chei de tiere balarine. gjavâ la ~ balc. Triest al è tignût tanche il pês di une ~ di fier leade al pît di un Friûl presonîr. une costruzion moderne. zavitek. krogla f. li' cjadreis. naslon m. (Sg) 8. balfurie [bal'furie] f 1. bale ['bale] f 1. Propit la fie di Erodiade e jentre a ~ e ‘a plâs a Erode e ai . un altri ~ di scherz e di messedancis. plesni vložek m. zaobljuba f. Ce strani chel omp scunît ma plen di ~. in Italie. čenča f. (ShW). balkon m. Sul mûr blanc dal cilindri dal acquedot al viodè il manifest di un ~ in mascare a Tarcint (Sg). predrznost f.. (scritorsfurlans). co al rive lui tai ambients. Baldi ['baldi] os. mi balin i vôi tresejo mi se oči. e tra chescj ~ (1652-1727). di une elocuence sfaçade e baldançose. krdelo n. snop m. kolebanje n. predrzen. nol veve aromai nuie di chê ~ che il non al ricuardave (PauluzzoN). hrupna zabava. (pri konju) belolisast (na nogah) 2. glasovanje n. ven daûr il ~. -iche adj balkanski. → puiûl (piûl). (Pa 11/99) 4... balestre [ba'lestre] f samostrel m. nenavaden. potresen. svetega Vida ples. obljuba f. zibati se. balçan [bal't∫an] adj 1. (Pa 03/5). nestalen. balçûl [bal't∫u:l] (t. Il maneç e la ~ des ostariis mi disgustavin. o ti vignivi alore come un lari / pal ~ di piere. 2. baladôr II [bala'do:r] m (redko) mostovž m. e po fintremai a la rivade chenti des balfueriis napoleonichis. balcanic [bal'kanik]. plesna pesem f. sveženj m. vstaja f. fate sù tal 1996 (Pa). no vê ni ~ ni mostre nič ne znati delati. Baldassarie [baldasa'rie] kr. pomislek. rajati. dâ la ~ a un koga izvoliti. mnenje n (izvedencev). i f (Udin) Baldasseria. lâ scjampâ tanche une ~ di canon mahniti jo kot strela 3. dvomljiv. la ~ si ferme e al reste nome lui che cul mandulin ai cognacs. storic.ibi 1906) Predi. balament [bala'ment] m nihanje n. baldance [bal'dant∫e] f samozavest f. gjavâ la ~ di aur. pijanost f. ~ m plesalec m. tropa f. balaçâ [bala't∫a:] it nespodobno. O jeri par dîi di sì. priimek ~ VALENTINO (Glemone 1840 . butara f. negotov. žoga f. crudeltât. balarin [bala'rin] adj 1. cjapâ la ~ al sbalç priliko zgrabiti. cu la magnifiche ~ “Re Bilfon” (Pa).i mpl Balkan m. balarinis [bala'rinis] f BOT navadna migalica f (Briza media)... Goethe. ~ intun centesimin čudovito plesati. AGR bala (sena. balconete [balko'nεte] f → barconete. drgetajoč. nebo (ki se v procesiji nosi). fâ ~ un su la cuarde. balene [ba'lεne] f 1. cuntune ~ di gome. zavoj. pogum m. ~ dal voli zrklo n. Boltežar m.(Bibl-Mc). pijan. kitova kost. začasen. che e lave dal lât di Como a chel di ~. metek m. ~ di gome gumijasta žoga. balçon [bal't∫on] m kamba f. gugati se. dvomen. majav. strelski lok m. sotsere a ven dongje la int balarine 2. nihati. omahovati. si scuen ~ daûr che a sunin ??. kroglica f. (BrLi). balucâ. jessi in bale biti zadet. ograja f. deriv. čuden. balada f. sveženj. . baldorie [bal'd‫כ‬rie] f hrupna veselost. che e salte te aghe come che a zuàs. si tache a logâ robe e int su lis taulis dai altârs. sul moment. plesati. smelost f. studiât. laž f. Balaton [bala'ton] kr.(Pa). ~ dal ûf rumenjak m. cu la sô dose cuotidiane di sanc. prgišče n. Balcans [bal'kans] kr. v druščini 6. in Boemie e jù pai ~ fintremai in Asie Minôr (JM). Balcaniche [bal'kanike] f Balkanka f.i. no si abada sutîl. balconade [balko'nade] f → barconade. di Auguste al mâr Adriatic. aroganten. là si cjanta. furl. snop m. sveženj m. tresenje n. Il ~ indurmidît ogni tant al è in zenoglon (Natisone/furlanis). marnja f. la vuere balcaniche. ne varen. balaçâ. imeti neverjetno srečo. nadutost f. izmisliti si nekaj. I omps cuntun ~ di sarasine si metevin in vore a fâ scovets (vinofriulano) 2. balet I [ba'let] m 1.(bassafriulana). kroglica f. božjast f. nol cjate di miôr che di rispuindi cuntun inciert ~ dal cjâf (Mar). trepetajoč. cjapâ ‘ne ~ al lot ??. želja f. zmede fpl. lu judà a sentâsi. kruhek m. voliti 5. -ose adj samozavesten. baldançôs [baldan't∫o:s]. kolobocija f. ~ m Balkanec m. bala f. dute stuarte. drznost f. balç) 1. priložnost izrabiti. zmešnjava f. un ~ di seleâr. izmišljotina f. gjavâ la ~ al lot zadeti na loteriji. 2. a Berto i àn scomençât a ~ ator i aventôrs dal bar. di mangjadure 2. (BiblSalmi) 2. mnoštvo n. balduchin [baldu'kin] m baldahin m. (na lahko) stresti. volivni glas m. jo o ai capît ben plui che di une lenghe francje. drzen. laž f. burka f. VULG modo. Al vûl stât in vuaite tant cuintri dal pericul di une “~” dal Friûl che cuintri chel de “indianizazion”. balcon [bal'kon] m → barcon. m IT Teobaldo. Tîr a segn cu la ~ (Eg). ples m 2. (GE). i taulins. (Pa 02/12). kolebati. nadut. balaustre [ba'laustre] f balustrada f. krogla f. plesajoč. zibanje n. Epûr. jessi di ~ biti skupaj. ma parcè vevio di contâ balis? (BrLi) 7. balç ['balt∫] m → balçûl. in Anglie. nered m. che al zuiave di bessôl tal curtîl. krogla f. pogumen. slame). nemiri mpl. tirâ si une ~ napiti se. žoga f. e viodint che il fantat al jere in ~. L’om ~ e che nol sa ce strade cjapâ (glesie) 4. ~ di san Valantin Vidov ples. ~ di fier železna krogla. (BrLi). VOJ metek m. kopica f. Cuatri breis poiadis fra dôs balaustris a diventin un jet di plui.ples v maskah. baladôr I [bala'do:r] m plesalec m. ipocrisie e retoriche. glas m. veseljačenje n. balet II [ba'let] m balet m. (Sg). tu sês indaûr come lis balis dal cjan 9. kratek ples m. neprimerno plesati. R. kup m. balâ [ba'la:] it in tr 1. de Spagne in France. nesramnost f. a jerin balis di stran in tasse (MazzonIol). balade [ba'lade] f 1. contâ balis pripovedovati pravljice.

do sitega. hoditi sem ter tja. norec m. cjamp di ~ nogometno igrišče. la roture e lu ~ 5. nerazumevanje n. un ~ di spongje kruh z maslom. (O). a saltucin.) kamenček m. balotaç [balo'tat∫] m POL drugi volilni krog. bedak m 4. blefirati. VULG modo n. plapolati. rapresentative di ~ nogometna reprezentanca. ufiei. na glasovanje dati 2. parfum m. igralec nogometa. sglonfâ il ~ debele klatiti. ~ su e jù pes stradis di Cret (BrLi).(Furlanist) 3. (Pa) 2. ~ di mus govno osla 3. cais e cajessis. balin m. prodajalec in izdelovalec žog. i balinavin tal stomi chês oris di maljessi e di angunie. čudežno zdravilo n. igralec nogometa. Prin di dut no si à di crodi che lis RPM a sedin il ~ dal mont. bliščati se. (CoCod) balustri [ba'lustri] m (okrasni) stebrič m. krožiti. balitâ [bali'ta:] it tresti se. e di un mûr in part cun curmels. znoreti. zdravilo za vse. tešilo n. balort [ba'l‫כ‬rt] adj neumen. Par resons che no si cognossin. vieli ~ → balonîr. balinin [bali'nin] (dem. A di fat si ferme pai impegns de rapresentative taliane di ~ (Onde) 4. cui ~s. Il ~ Adrian Mutu licenziât dal Chelsea par doping. (prijeten) vonj m. za kopanje. . zuiadôr di ~ nogometaš.. veliki otrok m. ambrozija f.(CoTar). pohajkovati. balonîr [balo'ni:r] m 1. balistiche [ba'listike] f VOJ balistika f. omejen. majhna balustrada f. jê no va daûr la lune. migljati. premlevati. ma o vin mame par furtune. (SiF 03/3). aghis balneabilis vode primerne za kopanje. kremen m. ancje une ~. pretresati. 3. izbor m. tignî sù il ~ delati se pomembnega. vetroven prostor. FIG. za konja) na pol skopljen. screant un ~ acentrament di stamp napoleonic (La 03/02). noaltris o vin parsore il cûr une gotute di sanc che a balite. skala f. od bale) f 1. balutis rossis di ravanel. la sô legjislazion di marc savoiart. fâ ~ delati se norca. (Pa 03/6). che si pues passâlu cuntun puint di jentrade proviodût di une torate. nespameten. vieli ~ senilen starec. iztuhtati. nor. balonâ [balo'na:] tr vreči snežne kepe na nekoga. ~si refl kepati se. ŠP nogomet m. butec m. piçui e grancj si balonin in place.balila [ba'lila] m HIST balila m (pripadnik mladinske organizacije it. duh m. ∼ di pinpong žogica za namizni tenis. (igra) balin m. ~s di nêf dobrovitovina f (Viburnum opulens). naveličanost f. balon [ba'lon] m 1. od balâ) it preskočiti. (lovska puška) svinčeno zrno n. Si dîs ~ se e je bulide lesse te cjalderie 2. omahovati. butast. naslon m. velika žoga f. sin lâts cussì ancje al carnavâl di Sant Denêl. balot [ba'l‫כ‬t] m (gor. izbrati. poskakovati. napihnjenež m. un ~ di nêf snežna kepica f. al va sù in catidre Ugo Masot / Si stren? il popul sot i balustris. do kraja. otroški starec m. migljati. se a ti vignìs . kamen m. cul frandeu al pegn butave. Lis balotazions eventuâls ai 22 e ai 23 di Jugn. ~ adj 1. baluche ['balzim] v: a ~ adv 1. ancje chistis mâl balotadis. a balite.. In doi comuns invezit la partide e je ancjemò vierte e si varà di lâ al ~ ca di dôs setemanis. kroglica f. fâ lis balonadis kepati se. trepetati. chei benedets! balustrade [balus'trade] f balustrada f. O si tâs o si fevele dal timp o magari si dopre dut il timp disponibil a fevelâ di ~ (Pa 05/12). indreçânus savarà e baleverins no’n nassarà. fâ ~ di un (di alc) delati se norca iz nekoga. balordisie [balor'dizie] f budalost f. kolebati. nesposobnost f. ostarel 3.(O). la cjase e sarès avonde comude. sedelni glavič. volitev f. bahaški 2. ožja volitev. balotâ II [balo'ta:] tr 1. balotazion [balotatsi'on] f glasovanje n. ograja f. glasovati (s kroglico). bedak m. sukati se kakor vrtavka. bevi e mangjâ 2. E je buerie rustude ben tal fûc. izvoliti. držaj za strune. fašizma).. balin [ba'lin] m 1. 2. zuiâ di ~ igrati nogomet. sglonf tant che un ∼ napihnjen kot balon 2. ~ m tepec m. baluçâ [balu't∫a:] (demin. neumnost f. Venanzio: ”buine! orpo e ce ~!. si proponè di rinfaçâ al re la sô ~. zibati se. Cuant che gno pari al faseve la cuarte elementâr a Milan. salate.. si balote tra i doi candidâts che a àn vût il plui grant numar di vôts (Provincia). hladnost f. (biljard) krogla f 3. neskladje n. Intai balotaçs di domenie stade i citadins di Pordenon e Monfalcon a àn decidût di afidâ la aministrazion dai lôr Comuns al centri-çampe. MED skrotalna hernija. ledenica f. (sf). il so mestri al jere il caporion dai zovins balilas. tresti se. balotâ I [balo'ta:] tr (gor. ~ sul braçâl dobra priložnost. božanska jed m. la piere. vecjo ~!” (Sg). skočiti. ~ m na pol skopljen konj. bambeo [bam'bεo] m tepec m. vignive fûr dai fogolârs il ~ de polete cuete 3. la lune e balinave lajù su la aghe 3. razprtija f. kockica f (sladkorja). utripati. Durì. topoglavost f. la stazion a va indenant a ~ . a ~. ŠP nogometna žoga.. FIG Sibirija f. bojazljivost f. tal cjâf i balinave la musiche come un organet (MazzonIol) 2. vonjava f.(O). o soi vieli e mi plâs il dolç. il non al è stât cjolt a imprest di un ~ britanic (wumingfoundation). nogometaš m. bešamel m. baliverne [bali'verne] f 1. Se mi dîs che la messe e je une monade un zuiadôr di ~ o un amant des discotechis (Cjargne). budalast. F ping pong žogica. zasmehovati nekoga. nektar m. balneabil [balne'abil] adj primerno za kopanje. tremolirati. (s)potikati se. od balin) m kroglica f. mi riservi a doman a colazion di ~us la biele sul balcon. balsamele ['bal??] f bešamelova omaka. veličastno. balistic [ba'listik]. širokoustnež m 4. glasovati. nihati. nesoglasje n. Al jere biel ma teribil viodi il scûr vignî jù cul ~ da la ploie (sangiorgioinsieme). ancje se si passin lis colpis un cul altri come balutis di pinpong. lâ al ~ iti v drugi volilni krog. trepetati. butec m. zaobljubiti.. si mangje cuere la cjastine. balotin [balo'tin] adj (pos. Ancjemò tu âs il coragjo di rispuindi. žoga f. mi va par dutis lis venis!” 4. cjoli i ~s par ferâi FIG napačno razumeti. ma e je une ~ 2. MED balzam m 2. a balucin. → clap. kremenec m. -iche adj VOJ balističen. mrzel. balsim ['balzim] m 1. balote [ba'lote] f 1. balinâ [bali'na:] it 1. kilav. balonade [balo'nade] f met m žoge. plapolati. hladilo n. pasica f. balute [ba'lute] (demin. nerodnost f. lesketati se. otročji (starec). in part cuntune ~.. bahač m. butec m. spudâ ~s FIG ponoreti.) tlakovati s kamni. tal cjamp di balon. tremolirati. čudežno. → burelin 2. kuhan neobeljen kostanj m.

plamen m. stol m. di chê ~ spotoma. pisalnik m. meti di (de) ~ dati na stran. (BelAlci). lutka f. Banc dal Friûl Furlanska banka. (Ta).come simpri franc. (lacomugne) 3. stojnica f. cjâf in ~ Al è un cul cjâf in bande che al semee che al vebi simpri la stuarte di cuel. bancarele [banka'rεle] f kramarija f (voziček). tu tu âs di fâ la part de mari di Tisbe. banalnost f. dobričina f.) svetniček m. spontani e vivarôs (Pa 6/2000). naivnež m. -ese adj bamberški. tignî di (de) ~ izobčiti. jata f. → svuarbadoriis. a la stupiditât. kaluža f. podatkovna baza. dete n. inte clonazion di ~ e cjartis di credite (Onde). pustiti ob strani. bancomat [bank??'] m bankomat m.. patafâ i bancs hoditi v cerkev. s strani. a la amoralitât. (Pa 03/2). a la violence e a ogni forme di tristerie (Pa 02).(O). o la Bancje centrâl europeane no po che riprodusi i vizis (Pa 03/4) 3. zastavica f. točilnica f. ma par fâ dongje dîs dodis francs ocorial bati mo tant i ~s? 5. da cui discendono le forme italiane babbio e babbione.) otrok m. e al si invià de ~ de puarte (Sg. bambot [bam'bot] m močan otrok m. bandâr [ban'da:r] m klepar m. chest nol è ~ par me 4. bandarot [banda'rot] m posoda iz pločevine. ŠP klop m (za rezervne igralce pri nogometu). cjalant ~ de crôs gamade di aur parsore dal altâr. bankir m 2. e la sô aversitât al podê. iskriti se. vetrnica f. tepec. bande I ['bande] f 1. patafâ il ~. debeluh m. vleči stran. de ~ di od strani. zaposlitev f. EKO banka f. bamberghês [bamber'ge:s]. stran f... no è il ~.. la ~ de cjandele. mlaka f. contadins a jerin «i sclâts de cumierie» e in glesie il prin banc al jere dal lor paron.(O) B) glede na: e je stade pôc considerade di ~ de leç. četa f. v stran. v smeri. izključiti. tu âs un biel cont su la ~ lep račun na banki. umakniti se. parâ di (de) bande odstraniti. senčnik m 3. su la sene il nestri brâf Luciano Galli .. ~ di glesie cerkvena klop. Pastorutti" di Manzan (lagrame). stranka f. pahljača f. 2. (Bibl-Lc) 2. in ~ stran. bancut [ban'kut] m stojnica f. vetrnjak m. di une ~ . bancâl [ban'ka:l] m 1. un ~ che al vai te scune 3. bande II ['bande] f 1. Al veve voie di lâ in ~ a Tresesin (Sg). biti pod nadzoru. ~ dai deputâts poslanska klop. navigâ in ~ largje (Onde) širokopasovno bande di ['bande di] prep naproti. o di une ostilitât de bande dai potents di chest mont. Il predi al alçà lis mans viers l’alt. plameneti. passâ ~ biti izpostavljen nadzoru. lâ in ~ iti na stran. punčka f. bampade [bam'pade] f plamen m. točilnica. banka f (v hazardnih igrah).. potisniti ob rob. il ~? (ShW). Robin Stec. tako. tirâsi in ~ oddaljiti se. butec m. capìs di jessi simpri chel ~ nancje bon di gjavâ da buse un gri. bandasse [ban'dase](pl bandassis) f divjaška truma f. bussulots e fiêrs di vuargenon. služba f. močvirje n. (t. lassâ di (de) ~ opustiti. klopca f. bambuie [bam'buie] f močrava f. ogenj m. bambinut [bambi'nut] m otročiček m. delovna miza f. bancjine [ban'qine] f 1. mameluk. puhlost f. izključiti. nečesa): Al someave dut a puest pe nomine dal comissari ad acta di ~ dal Consei dai ministris. bandarole [banda'role] f 1. deček m. bampe ['bampe] f žar m. (Sg). conciert cun la "Gnove Bande" di Orzan e la bande "N. e àn scugnût tirâsi in bande parceche une lauree in latin e valeve plui di une buine esperience pastorâl. in ~ di ob. jessi di ~ biti zadolžen (z nalogo) 2. vročina f. klop f. drhal f. parcè che o vin vût ce fâ cuntun sistem bancari che nol è ancjemò svilupât come chel european. vojska f. no son vitrinis. bancjon [ban'qon] m skrinja v obliki klopi. ~ dâts digjitâl e cjapadis dentri intune ~ dâts digjitâl (La 07/04). di sot ~ imeti skrito. miza f. dojenček m. delež m. e di chê altre z ene strani. cun cualchi ~ di cent flurins. mlakuža f. In ~. okolici. ~ di scuele šolska klop. pult m. es sôs bancjinis. banane [ba'nane] f banana f. meti in ~ zanemariti. kraj m. MUZ godba na pihala. Ancje la funzion di mausoleu no je di meti in ~ (Pa). L’ingrès cul ~ dal bâr al è plenon di int. vžgati. bancnot [bank'n‫כ‬t] m bankovec m. 11). klop v cerkvi. izobčiti. del m. o volti la schene al puart. . E si tacà a cori ancje lui ~ dal sfuei (Zili). bancari [ban'kari] adj bančen. lâ in ~ iti v banko. e che al judi chês che a stentin / a dâ in lûs i lôr ~s 2. (Pa 02). di (de) ~ na stran. lis vôs e i moviments des bandassis. se nol fos di chei che si lassin voltâ come lis bandarolis. di chê ~ di v bližini. ~ di Lunche (iron. a crodi che par lui bampe il creât. močan otrok.// latino bab(b)ulus. RAČ ~ dâts banka podatkov. pristan m. (Pa 7/2000). al partirà di gnûf de ~. un pestâ di bandis. banc) EKO banka f. ročka (posoda) iz pločevine f. Nus cjatais al ~ dal FAF cun mautis e gadget par furlan lì dal altri . bandarolis de brene plašnice fpl. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre dome cuntune forme. novorojenec m. močvirna obala f. di ~ de A) s strani (nekoga. (knjiž. denant de ~ di un Diu masse razionalisât. dojenec m. od.z druge. proti. banchîr [ban'ki:r] m 1. bande III ['bande] f pločevinaf. pobliskavanje n. banda f. ~ m bančni uslužbenec m. (t. (BrLi). klop f. pisarna f. točilni pult. bampâ [bam'pa:] it vneti. si jerin organizâts in bandis armadis e a vevin scomençât cun atacs di sorprese (Natisone/furlanis) 2. žareti. a la ~. ob bok. urad m. banc ['bank] m 1. ~ in glesie cerkvena klop. krdelo n. dati na stran. e la Casa delle Libertà di chê altre. sedež m. ~ dal bâr šank. une sfuriose si cjatave cuss a jessi peade dutalt . al lupiâ de laterne e dai fârs 2. che a fruin i bancâi in glesie 2. k strani. banalitât [banali'ta:t] f plehkost f. → sparavint 2. Sergio Cragnolini di une bande. točilni pult. ~ armade oborožena skupina. lutka. točilni pult. klop f. barje n. Sevie intal jet sevie su la ~. un siôr che al veve une ~ a Porta Portese al diseve di fâ un stragjo cuintri dai neris (Pa 05/04).. no son belancis. bankina f. butec. e po al lè dongje il ~ (Sg) 3. appartenenti sempre alla medesima area semantica della quale ci stiamo occupando. al diseve (BelFa).. in . papirnati denar m. Bancje centrâl europeane Evropska centralna banka. bambin [bam'bin] m 1.. bancjari [ban'qari] → bancari. skrivaj. Toni Sflacje. bliskati se. trop m. bancje ['banqe] f 1..(Furlanist). krdelo n. no son misuris. iti stran. bancjete [ban'qete] f klopca f. IGRE bankir m. Simpri Italo Mancini. banalizazion [banalidzatsi'on] f banaliziranje n. bancâl) točilnica f. i varès spiegât dut. ma chê tiere a finive in ~ e cualchi bolç imsomp al jere palût. stranica f. cun ~s. Ordiner. opaliti. butâ di (de) ~ vreči stran. ansambel m. ~ largje široki pas.

come par dîi „~”. rangjadis lis bandetis. Il frut al fasè moto a chel altri cu la man. požrešnost f. chei fruts che prime. lopa f. hrupno požreševanje n. navihanec m. kamnitna ograja f. bar m. baracopul [bara'k‫כ‬pul] m barakarsko naselje. malopridnež m. il simbul de patrie e de religjon. barache [ba'rake] f 1. blok m. bandiere [bandi'εre] f 1. oznanilo n. in pins un carabinîr dongje il balcon cu la sô ~ blancje tor la vite. trnov grm m. robidovje n. zapustiti. proglas m. čop m. robida f. la ~ e il Crist. a ~ prek ramen in prsi. lesenjača f. di ~ → dibant. e al le dongje il puarton. in chê fieste benedete vin di gjoldi e ~. i barabas. kramarija f.wwf (Pa) 2. veseljak m. bandît [ban'di:t] m bandit m. odpoved f. pai fumadôrs che no àn savût resisti a impiâsi une sigarete al ~ (Leng). svarilo n. Alore jê lis slargjà di plui e si viodè un ~ neri che al someave cence font. (vojaško) begunstvo n. butec m. predati se. jentrâ in ~ priti v finale 3. brinje n. lis ligjeratis. kafič m. In chê zone il turint al coreve jenfri dôs rivis altis vistudis di baraçs e arbuluts (Daidussi) 2. bando ['bando] int (it. košček m. sporočilo n. zgruditi se. zastava f. utica f. opozorilo n. oznaniti. baraç di moris [~ di 'moris] m BOT robida f (Rubus fruticosus). robidovje n. trnov grm m. popustiti. opustiti. norec m. Lis robis a mudarin sostancealmentri muse cuant che. slepariti (pri igri). beli trn m. doprâts ancje par bonificâ ciertis zonis lassadis in abandon e cuviertis di baraçârs. kosmulja f. brinje n. La Citât di Codroip e bandìs il concors par assegnà il Premi Leterari in lenghe furlane "San Simon" (Codroip. La ~ dal Friûl e rapresente une acuile zale (Vichi). umik m. stražnica f. talianant. uživalec m. . baracule [ba'rakule] f ZOOL (riba) kamenica f (Raja). albespine) m BOT glog m. une montanare che e veve bandonât il riscjel e la cosse in mont par cjapâ la solidât . un pôc pal banditisim. odstopati. (BrLi). bandinele [badi'nele] f 1. baraçade [bara't∫ade] f gostija f. izgon m. baracocolâr [barakoko'la:r] m BOT nektarina f (Nucerpersicum). požrtija f. ~ di tiere rušina f. e inmò vuê si spiete. hrupno požreševanje n. spiçadis lis moschetis. lovska ograja 3. ograja f. dekle n. nezmernost f. baraçum [bara't∫um] m trnje n. Al è lui che nus cjate. si contentave di pôc. e cetantis baraçadis che o vin fatis insieme! baraçâr [bara't∫a:r] m trnje n. tepec m. Venturin ~ 4. prapor m. obupati. (BelFa). deklina f. krepelo n.(La 04/8) 3. bandî [ban'di:] tr razglasiti. odstopiti. baraç [ba'rat∫] m 1. pregnanstvo n. barachin [bara'kin] m kiosk m. tabache. a parevin ingredeâts intun ~ (La 06/1). omahniti. cuei e monts umiliadis. bandonâ [bando'na:] tr 1. (polenta) rezina f. orgija f. e je nome la puinte (La 06/12) Baracêt [bara't∫e:t] kr. požrešnik m. (Daidussi). ~ neri) m BOT črni trn m. naramnica f. pasti. čop m. pastorele) f ZOOL (bela) pastirica f (ptica). ~s di salate šopi solate. (La 07/03). bandete [ban'dete] f kodrc m na licu. nasip m. grmada oblak. vdati se. .i m Bangkok m. pojedina f. che sul passaz a’ i neti vie i ~. Banie [ba'nie] kr. Un pôc pal sisteme feudâl. zapuščati. intidude in ogni sens e acezion tal tiermin. ropar m. cirkus m. hrupna veselost f. pojedina f. predajati se. ma dut in ~: il fogolâr distudât. ferme tra i ~s dal nûl. velika baraka f. la lune. šop m. baracocul [bara'k‫כ‬kul] m BOT nektarina f (sadež). bandon I [ban'don] m zapustitev f. trn m. Si spietave. al va tal mont di lâ come un nemâl cence un bot di angunie.. (pri mostovžu) rob m. lopov m. come di Vierte i ~s blancs. Andree si poià daurman a la ~ (Mar) 2. baraç neri [~ 'neri] m BOT → baraç di bosc. un ~ di polente 5. žurer m. a ~ falit → sterp . objaviti. barâ [ba'ra:] it goljufati. pustiti. zločin m. tolkač m. pregon m.. (cestna) bankina f. parcè che un popul cence culture al è condanât a fâ di ~ intune campane tirade e (Pa). blokada f. baraka f. lopa f 2. une pladinute di mignestre. baraçâ [bara't∫a:] it veseljačiti. grm m. banditisim [bandi'tizim] m banditizem m.. baraç di bosc [~ di 'bosk] (t. bâr ['ba:r] m 1. banducel [bandu't∫el] m 1. (igrača) papirnati zmaj m. Avis) → sbandî. che al scomencin a jessi eliminât il ~ burocratic dai privileçs che a regnin tal "Palaç di Triest" . čuvajnica f. pločevina f. lesenjača f. chês feminis. un pôc pes vueris tra Vignesie ei Asburcs. www. odstop m. → dragon. kos zemlje. noršnica f. dirka f. bat m (pri zvonu). la Italie e scomençà a ~ lis “posizions triplistis” (Pa 03/4) odstopati od pozicij… 3. lâ sot il ~ umreti 3. ti cognòs.. cjo cjo. Bant ['bant] kr. objava f. ~ si refl prepustiti se. tekmovanje n. razkošno živeti. šop las. ~ adv di bant → dibant. čopek m. hudodelstvo n. (Sg). popuščati. dal lôr trono van in ~ 4.tipo l'è da miesa che mi ven su al Bramborak* che ai mangjât intun ~ (bikersromans). barabas [ba'ra:] ?? son scuasi nome i salabracs. 2. trkalo n (na vratih). banderute [bande'rute] f zastavica f. i f (Cosean) Barazzetto.(Bel) 2. gostija f. bar ['bar] m kavarna f. bandît da la Aministrazion Comunâl di Codroip (GP). naznanilo n. razglas m. potepuh m. a va a finî in ~ 3. kembelj m. požreševati. baracon [bara'kon] m 1. (BrLi) 2. Podopo al distacà di un fossâl lì dongje grancj bârs di tiere dute floride di margaritis (Sg). malopridnica f. ancje se o colìn tun ~. i fiers picjâts tune cjivile rusine: (Enrico) bandon II [ban'don] m kovinska plošča f. Il ~ si cjatilu su la rêt. fie di Giulio Favret e di Angelina Sabbadin di ~ di Vile di Flum. v propadajočem stanju. banduchin [bandu'kin] m → balduchin. spin ~. voltâ ~ FIG obračati plašč po vetru. oglas m. kramarija f. scjassecode. zapora f. cualchidun al peste i pîts par distacâsi i ~s di nêf. bandolere [bando'lεre] f obramnica f. i f (Vile Di Flum) Bannia. Chei omenuts. no si viodeve nancje un ~ di nûl (MazzonIol) 4.(Ac). šop(ek) m. tolovaj m. baraç blanc [~ 'blank] (t. → batocj 2. kos m. bandule ['bandule] (t. krepel m. e je stade nomenade (Pa) bant ['bant] m 1. sâstu. požrtija f. a ~ v zapoščenosti. (trava) rušina f.bandere [ban'dere] f → bandiere. (Pa) 2. vlačuga f. in ~ zapuščeno. trn m (Prunus spinosa).i f (Morsan) Bando. obupavati. i fruts si coverin daûr come spisimâts çocant pidadis a un ~. pustimo. tacant dal 1910.) dovolj. La mortificazion des diviersis culturis e je un dai pecjâts di fonde de ~ taliane simpri plui in sfas. Bangkok [ban'kok] kr. obala f.

Tal ’38-39 al tirà sù un grant ~ su la spuinde çampe dal Tiliment. okruten. bebljati. barbaioc [barba'iok] (t. barbonçâl [barbon't∫a:l] m 1. (redko) brada f (del obraza) (bolj obič. nomenant cualchi nevôt coadiutôr cun erìt di sucession (JM). barbaritât [barbari'ta:t] f → barbaretât. fâi la ~ al mus storiti kaj nekoristnega. barbarie II [barba'rie] f barbarstvo n. jecati. brinov grm m. jecljati. goljufen kvartopirec m. -iche adj barbarski. fâi la ~ a un biti boljši boljši od koga. une gnove cu la ~ lungje neaktualna. sgnape di ~ brinjevec m. di ~ (scritorsfurlans). spor m. krutost f. jecljati. momljati. govoričiti. rokoborba f. sienâr ~ di cartel e bausiâr. barbet [bar'bet] m golobradec m. koga deklasirati. la vôs grocje. baranclade [baran'klade] f brinje n. cjan ~ koder m (pes). zverinstvo n. divjaštvo n. prepir m. Puar ~ misogjin e vedran. strašen. predrugačiti. skop. barancli ['bande] m BOT brin m. kolobocija f. (CoTar). in ogni câs no tu sarâs po tant ~ di lâ a contâ i tiei suspiets a la autoritât. brada f. Trasformâ un lari interessant intun galantomp ~ no jere di sigûr la sô plui alte aspirazion. kruliti (po črevesu). rimpet di Osôf (GP). martoriade la Europe par trente agns. al fâs di miedi e di ciroic. bojni metež m. barbot [bar'bot] m jecljač m. barbote (scritorsfurlans). (teatrodivile).) cjevul. che e zem. jermen m pri uzdi 2. divjost f. (Bel). Ogni altri popul che nol sedi stât roman o derivât. krut. barbarichementri [barbarike'mentri] adv barbarsko. su la strade. surovost f. ~ cuatri peraulis malo poklepetati. drnjati. barbarski. nečloveški. i m (Spilimberc) Barbeano. (JM). divjaštvo n. divji. barantač m. “Al è tart par gustâ” al barbote in ultin intant che al studie. barbote e a vai. štrlečo brado. brinovec m. un baratâsi di impromessis. barbe I ['barbe] f 1. barbelant. genevre). podbradek m (petelinov). barban [bar'ban] m stari stric. barbarie I [barba'rie] f brivnica f. deventât il simbul de matetât e de ~ naziste. a la barbe di ducj i formalisims judiziaris. Nanarià. otrditi (se). blatoglavica f. barbaric [bar'barik]. podbradnica f. baradure [bara'dure] f (trava) ruša f. trê raps di ~ sù e jù pal cuel. ce ca ce là. boj m. blebetati. Niculau dal Cumieli. neotesanost f. navzkrižje n. si imbat in Taresine. (človek) bradač m. barbelâ [barbe'la:] it brbljati. barbotâ [barbo'ta:] it 1. fasintnus deventâ robe di ~. pretep m. ujec m. brada f (del obraza). Lis vicendis barbarichis che o vin sot i vôi tai agns resints (sf). kozja bradica f. surov. lis buteghis artesanis. grozen. e il ~ che. tepež m. laskati se komu 2. blatnica f (Mullus barbatus). spremeniti. surovost f. neotesanost f. ruvanje n. o ai passât gran baraondis. borba f. barascjam [baras'qam] m → brascjam. nesreča f. barbôs [bar'bo:s]. barboi [bar'b‫כ‬i] m → barbule. za-menjava f. žvalna verižica f. contimi. di ducj i malcapî des resons militârs. inçurvilît. A nô nus semee une cerimonie mieze barbare e salvadie (Bibl-Lc). zamena f. kupčevalec m. ~ adj bradat. barbule) m bradelj m. lis becjariis. barat [ba'rat] m iz-. barbe II ['barbe] m stric m. izpremeniti. barbastin [barbas'tin] m ZOOL → gnotul. razdivjati. O voi e o viôt chel omenon cu la barbe d'arint che mi fâs bon acet (Pa 11/99). a la ~ di v škodo. barbezuan [barbedžu'an] m 1. barbarizâ [barbari'dza:] tr in it pogoršati (se).baradôr [bara'do:r] m slepar m. travuardant i doi ingrès (Mar). bradica f. lis speziariis. HIST oporni zid m.) vihra f. (Pa). ZOOL pegasta sova f (Tyto alba) 2. zmešnjava f. sgnape di ~. come un gran pugn. si sintive il ~ de moka (PauluzzoN) 2. neobdelan. brinova jagoda f (Juniperius communis). nečloveškost f. nezgoda f. -ose adj ki ima iztopajočo. i lavris sglonfs. Ancje jo o ai cjapât la misogjinie e la misantropie di miò ~ ornitolic. (BelFa). na škodo. zamenjati. barbaretât [barbare'ta:t] f barbarstvo n. podbradek m. rušina f. barbizâ [barbi'dza:] it biti podoben stricu. barbon II [bar'bon] m ZOOL barbon m. barbirâ [barbi'ra:] it → sbarbirâ. puar Bet. (Ta). vrvež m. vrvež m. barascam [baras'kam] m → brascjam. gneča f. nesveža novica. grozovit. lavorents. (Pa 02). cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de Bosgne di vuê. . puh m. (bolj obič. baraonde [bara'onde] f (neobič. Barbean [barbe'an] kr. Al fo. barafuse [bara'fuze] f 1. a jentravin a Auschwitz liberant i pôcs sorevivûts dal cjamp di stermini. Si passavin il Patriarcjât di ~ in nevôt.(CoCod). mat però’l è di stimâ / chel cu crôt a chest ~. framieç di une polke barbine e di un tango (Pa). passâsi di ~ in nevot prehajati (nasledstvo) od strica na nečaka. krut. slissâ la ~ a un prilizovati se. ~si refl nadomestiti. reči eno (Sg). scjampât il flôr de int a cariere che si intint tra lis patriis barafusis 2. zmeda f. grozovitost f. sprememba f. šušljati. che ur gjave e nus gjave dignitât. jecati. ~ adj beden. ozkosrčen. e cussì si barbarizin chei cûrs tenars e zentîi. divjaški. godrnjati. / o sint a cressimi il sglonfidugn (bolj obič. FIG tepec m. barbin [bar'bin] m 1. opravljati. al veve un ~ di gras che i contornave come une curnîs la muse fintremai es orelis. Al è stât un at di pietât e di onôr impuartant. ~ adj 1. de Lighe lombarde e de distruzion di Milan par man di Fidrì ~ e de bataie di Legnan (JM). surovež m. (Ta). baratin [bara'tin] m posrednik m. baratâ [bara'ta:] tr izmenjati. barbon I [bar'bon] m dolga brada f. ~ di bec BOT travniška kozja brada (Tragopogon pratensis). odpor m. → (manj obič. ~ di frari (Plantago coronopus). menjavati. dîs po: iersere in chê ~ no tu âs podût spiegâmi ben: contimi. barbar ['barbar] m barbar m. lakomen. ~ adj jecljav. barbîr [bar'bi:r] m frizer m. zelenec m. nenegovan 2. menjati. e lâ a viodi lis glesiis di S. Barberosse [barbe'rose] os. barbarisim [barba'rizim] m barbarstvo n. trgovski zastopnik m. grozovit. jenfri di lôr. tartaiot. okruten. mešetar m. momljati. neprijenost f. daûr da la tradizion e se al capite. malenkosten. rvanje n. masse mare par me (BrLi). barbuç). zunanji obrambni zid m. barbuç) 3. al jere barbar. neomikan. podivjati. divjak m. ~ di cjavre kozja bradica f 2. bedak m. lu clamavin il ~ e al veve cuatri. reven. barbecjan [barbe'qan] m VOJ. Si trate di un compuartament ancje sotan e diseducatîf. nered m. divjost f.i m HIST Barbarossa. (Onde). preobrat m. tartai. brinje n. neolikan.

~ m prebivalec. barcje ['barqe] f 1. . ~ a la cavrete. nissune lûs parentri. barçan [bar't∫an] adj ??barciški. podveza f. La frute. plui sveâts e ancje plui lichignots e bardelons (scritorsfurlans). nus onoravin unmont e cuanche o vevin di ~ nus àn puartât dut il necessari. iti na ladjo. Salvâ). barconade [barko'nade] f veliko okno n. barcjute. il ~ in sfrese priprto. kramljati. (redko) konica f. Je rivade une ~ cun dusinte sacs di sâl cun dusinte sacs di sâl par salâ (stringher). ribiški čoln m. barcjon [bar'qon] m METEO vihar m. barcjesse [bar'qese] f ??barchessa. → bardassel. barete di predi [~ di 'predi] f BOT 1. alc di to mi scjalde mê ~ (Leng). Mufe e aiar malsan che al va fûr pal ~ spalancât de veretât. movi la ~. jecljanje n 2. parcè che i Talians a son plui pronts. barbuç [bar'but∫] m 1. menâ la ~ pogovarjati se. → leamp. mrmranje n. nus puartin la uve cu la ~. chiamato "lu ~" (il barese) (don) baret [ba'rεt] m čepica f. Al cjale abàs viers la roe di une di chês barconetis (Mar). → barbin. a comparì su lis barenis (JM). (BrLi) Zaprta vrata in okna. plavica f. modrica f (Centaurea cyanus). (mediarete-edu). Un dai ultins restâts al è Bepo di Mio. jo o dopri par salvâti / dute la mê ~ 2. brada f (del obraza). barconete [barko'nεte] f okence n. pomenek m. brodar m. barete [ba'rete] f čepica f. klepetavost f. bardassade [barda'sade] f otročija f. paglavec m. Il ~ si è spostât plui che mai su Triest. (Scf) barcon [bar'kon] m → balcon. blebetati. klepetav. chel ~ di Amôr i vierç i voi. ladijski naklad m. barčica f. stogljaj m. otrok m. na pol zaprto okno. blebetanje n. / e a si sint un brusôr tra cjar e piel 2. velika barka. kramljanje n. bare ['bare] f 1. barecocul [bare'k‫כ‬kul] m → baracocul. Cun doi barcjons cjariâts di mangjative a rivarin a imbroiâ i soldâts austriacs e (Natisone/furlanis). cvrčati. ~ adj gobezdav. e racueieve aghe cu lis mans a zumiele. barbotin [barbo'tin] ?? barboton [barbo'ton] m → barbote. i m IT Barcis (Pn). barel ['bare??] m → barele. bardassele [barda'sele] f dekliček m. pobalin m. biti trmoglav. baretis neris črne baretke (čepice). bardane [bar'dane] f BOT repinec m (Arctium lappa). nosilnica f. kozja bradica f. ora esamineremo le ali (barcjessis) di questo grazioso fabbricato. barcjuce. a varès fat miôr a cjoli un cun mancul ~ e plui snait pe famee. spretno ravnati. barês [ba're:s]. klepetati. brodnik m. la plane. klepetec m. Dentri un ~ a navighin dal mâr lunc il Stela (teatrinodelrifo). barburice [barbu'rit∫e] f BOT modri glavinec m. dvokolnica f. regâl (e inoportun ta un marcjadant fi di marcjadants) (Mar). Gjeni Agostinis. kozji presnec m (Evonymus europaea). baricentri [bari't∫εntri] m FIZ težišče n. bardelon [barde'lon] m kvasač m. barene [ba'rene] f sipina f. tovorni voz m. Barc ['bark] kr. (lacomugne). E inmò riconvertî l'ûs dai bacins (lâts artificiâi) di ~ e di Redone (La 03/01). il soiâr dal ~ okenska polica. barele ['bare] f kočijica f (za dve osebi). navihanost f. kola npl. pobalinstvo f.barbotament [barbota'ment] m 1. e in chê gnot no cjaparin propit nuie. Falope al tacà un mus tôr un barel e al cjamà un pôc in dî (manj običajno barel m). govor m. FIG judâ la ~ s silo se prebijati. che al trate cul diaul la sô ~ e nô chi riducin cence poris tal cantin fin che l'estro dal destin (Furlanist) 2. al cucave in sbighet tai barcons cuasi (Tolazzi) barconete [barko'nete] f → balconete. porednost f. mrtvaški oder m. deriv. barcjute [bar'qute] m čolnič m. (Bibl-Zn) Odšli so in stopili v čoln. barcjarûl [barqa'ru:l] m čolnar m. bardassâ [barda'sa:] it nadlegovati. navihanka f. (La 06/2). otročad f. podbradek m (petelinov). FIG oderuška kupčija f. obala f. e simpri ubidients / a ducj i vuestris ordins / cence ~s. un vieli ~ che tal Tiliment al à vivût par tancj agns. 2. Stant però che i marinârs a cirivin di fuî de nâf e che a stavin za molant jù tal mâr la ~ (Bibl-Az). meniti se. domačin kraja Barcis barcjâ [bar'qa:] it vkrcati se. ~ tr prepeljati z ladjo. vožnja (krog) z ladijo. jezičnost f. barcjace [bar'qat∫e] f brod m. barcjone. Barcis ['bart∫is] kr. come di un ~ plui lontan de fin dal mont. bardassel [barda'sel] m deček m. blebetač m. barcon [bar'kon] m okno n. → fusâr 2. godrnjanje n. 2. biti predrzen.i. e in fin dai fats al sa di ~. barcon. brod m barcjemenâ [barqeme'na:] v: savê di ~ previdno. otročarija f. Puartis e balcons siarâz. barcjade [bar'qade] f 1. bobnenje n. Daspò cuindis dîs a rivarin un ploton di talians cu lis baretis neris (JM. navihanec m. mrtvaška nosilnica f. gobezdač m. Barbure ['barbure] os. barets di cjarte par ducj. klepetanje n. In pôc timp une altre citât. In cheste ocasion si organize la tombole e si da il premi pe ~ in flôr. hudouren oblak m. barcjace. (Bibl-Az). barcjone [bar'qone] f velik čoln. žlabudravec m. barcjate. barcjete. barcjine. lopovščina f. barbote [bar'bote] (t. bardele [bar'dele] f 1. paglavec m. barboton) m mrmrač m. f Barbara f.. ploha f. voditi pogovor. toda tisto noč niso nič ujeli. cui siei palaçs e lis sôs glesiis. blebetavost f. lis ertis (i antîi). nosila f. i m (Pravisdomini) Barco. barcjon [bar'qon] m velik čoln. bareglot [bare'glot] m dvokolnica f. → barbaioc. bardion [bardi'on] m vez f. Noaltris po. paglavka f. golobradec m. (Sg). slabo govoriti. balkon m. ~ m GEO prebivalec Barija. sbassantsi viers la curint. bardasse [bar'dase] m 1. su la ~ dal cjast deriv. barka f. (Enrico). e alçant il ~ si le butave a gotis sul cuel (lacomugne) 2. zgovornost f. Dome cussì si po perdonâur l’assurditât di vê metût adun un teritori metropolitan circoscrit e fûr ~ cuntun teritori ben caraterizât (Pa 03/8)..) biti trmast. (redko) malopridnež m. une ~ sul lât. zelenec m. čoln m. bučanje n. bardelâ [barde'la:] it cvrkutati. barcic ['bark] ?? E’ rivarin sul pas de barcic. vê un cjâf a plene (carn.. jecljati. govorica f. -ese adj GEO barijski. al cimie e al mene la ~. A jessirin e a montarin su la ~. godrnjač m. barbule ['barbule] f bradelj m.

dal alt al ~ . chestis dôs cjadenis a rapresentin une ~ naturâl e eficiente pai aiars umits (SiF 02/2. lesketanje n.. MUZ bas m. svetlina f. prepost. nujen. nemiren. la Verzine in estasi a deventà blancje blancje.. plitvo.(Pa). (CoCamp). bariglarie [bari'glarie] f poljska pot. 3. brenta f. La globalizazion dai marcjâts. barzaletâ [bardzale'ta:] it pošaliti se. brezdanja globina f. za norca imeti. buren. ovira f. FIG težava f. hudobija f. prodina f. e cuindi meti un fren / a tante ~. -che adj 1. clâ al ~. voditi. somrak m. 2 ospedâi a varessin di deventâ un pôl sanitari ~ par dutis (Pa). razuzdan. na potep. luščiti. svetiti se. tapêts e coltrinis. ponižen. cun voli diligent tu il cercjarâs / e apene barlumât slungje la man. bariere [bari'εre] f 1. baraba f. pravdar m. FIG stisnjen. animis inocents. 39-58). al è stât simpri un ~ chel Nuto. govorniški oder m 3. bistroumen domislek m. pretep m. Il Friûl. baridure [bari'dure] f 1. Bartolomiu [bartolo'miu] os. plitvina f. / cjapiel a la baroche. sierais di scjans / e bariduris di lagune 2.(CoCod). ~ di place. barzalete [bardza'lete] f dovtip m. kratek izlet m. Lis pussibilitâts di intervent a son dôs o indotâ lis stradis di barieris cuintri dal rumôr (O) 2. Fra Vignesie e l´imperadôr Massimilian la ~ si strissine par agns. sipina f. baronon [baro'non] v: a ~ naokoli. . blesk m. baruchele [baru'kele] f past f. barilibutaç [barilibu'tat∫] m preste lomiti (otroška igra). barlot [bar'rl‫כ‬t] adj (carn. ma contât la ~. (CoCamp). ~ m lesketanje n. No si sa la cause de ~. FRAZ lâ di ~ in butaç. ruvati se. težava f. razposajenec m. rvati se. bistroumnost f. zvijačen. nizek.. svit m. in chel puest al jere un gran ~ e un puint di len. blišč m. Dongje de stale e jere une lobie plui basse. dâ la volte a la barile. a ~ → abàs. cuntun budget une vore ~. baronade [baro'nade] f prekanjenost f. podrejen. sijati skozi. čuden. Bas ['bas] kr. zapaziti. plurilengâl e ~ (convergenzaperilfriuli). intal so paisaç un ~ di mont intîr.i. al invide a gustâ i trê plenipotenziaris austriacs. zagrada f. intindude come il vignî mancul da lis bariduris gjeografichis e politichis (SiF 03/3. pocestna otročad f. / inmò discolce 2. cui di tiremole (Zili) barilut [bari'lut] m sodček m. lâ cul cjâf ~ iti s sklonjeno glavo 5. devica f. jo di prin e lui di ~ 2. strambolot. Aromai lis barieris fra culture umanistiche e culture sientifiche a stan colant par dut. pravda f. di ~ kot bas. čistiti (riž ipd. a ~ simpri tra fradis. baron II [ba'ron] m 1. (glesie). malopriden. navihanec m. nagajiv. discjamâ barilis zvračati drug na drugega odgovornost. strog. bedast. etât e gracie ma ancje in ~. tesen. nepremišljenost f. (Percude). pobalin m. larc e plen di mobilie. sij m. majhen. etât baroche baročno obdobje. vžgati se. lesket. podlost f. barili [ba'rili] m → barîl. soroden. parcè che e je rigjavade de vite. zagrada f. vzburkan. barile [ba'rile] f → barîl. zvijačnost f. ponižen.baricentric [bari't∫εntrik]. → baronade. ~ naturâl naravna pregrada. -iche adj FIZ naravnan na težišče. a tacarin a zuiâ par lôr cont: In chê ~. blesk m. sleparija f. spor m. manj vreden. dovtip m. baron I [ba'ron] m baron m. pregrada. sod m. come un zi sul prin ~ di arint da la albe. muhast. no. barîl [ba'ri:l] (t. pravdati se. barlumâ [barlu'ma:] tr zagledati. m Jernej m (IT Bartolomeo). krvnik m. hudoben 4. zloben. barp ['barp] m ZOOL mrena f (riba) (Barbus barbus). šala f. razposajen. ~ it iskriti se. lesketati se. pokvaren. hudobnost f. navihanec m. nepoštenje n. lopov m. Par cuatri di lôr: 350 gr di fasûi barlots cjargnei (Natisone/furlanis).. duhovito se šaliti. barufe [ba'rufe] f 1.) debel (fižol). abandonadis / a ~ pes stradis. che al è composit. bleščati. prevara f. tepež m. sin che rival lavie. ~. (Sg). bas ['bas] adj 1. cui voi plens di soreli. capin m. pregledati. zloben. lopovski. šaliti se. pričkati se. paglavec m. nižava f. usrediščen na težišče. (Pa). ~ adv nizko. slutiti. pripovedovati. monture decorade. no la mê coche. blesket m. baronie II [baro'nie] f 1. mi cjalà ridint biel che lis tetis plenis a balavin tant che miluçs intun ~ di aghe ardiente (lacomugne) 2. Jê. navihanec m. ma cumò Jack White al è stât denunciât e al riscje adiriture la galere! (Furlanist) 2. naplavljena sipina f. svojat f. il cont de Merveldt e il ~ Degelmann. domislica f. al procurave di sghindâsi e di passâ vie cidin par no vê ce fâ cun chê ~. il marchês Del Gallo. (Bel). neokreten. barufant [baru'fant] adj prepirljiv. porednež m. nižji. tignî ~ un imeti nekoga pod kontrolo (nadzorom). nizek. barili. La ~ e je il spieli de vite. Il Friûl in etât baroche (Natisone/furlanis) 2. 69-81). FIG pokoren. barisel [bari'zel] m birič m. bojevnik m. ovira f. dekle n. / se nol scjampe pe taviele / lu impiravin sunt’un pâl. tlakomer m. in tristerie. krek m. mai vierte cu la int basse. lopostvo n. na sprehod. pohleven. baronstvo n. z basom (glasom). spopasti se. ∼ gjeografiche e politiche zemljepisna in politična prepreka. baroc [ba'r‫כ‬k] m ARS barok m. sij(aj) m. Tu ju viodis a cressi in sapience. baronie I [baro'nie] f baronija f. Il tinel. no covente ~ fra koinè e variants. blišč m. pokazati. spremiti. tih (glas). (Tolazzi). bariton [ba'riton] m MUZ bariton m. al sameave pront a scjafoiâti di ~. lopovščina f. FIG scjariâ barilis. opaziti. la int de ~ di Rocjefrede. Tal dì de fieste di Sant ~ Apuestul destinade dal arcivescul . lis monts di Cjargne a barlumavin lontan cul blancôr des cimis neveadis. ma sul plui biel / de mê fortune urtai tal ~. malopridnost f. / [al] fo amôr ~.). ~ m prepirljivec m. → sflocje. cjaspâ ~ načeti krek. rovež m. policaj m. barufâsi [baru'fa:si] refl kregati se. služkinja f. prevara f. baročen. kateder m. rvanje n. lasati se. nenavaden. vohun m. . čudaški. al è puest par ducj! (Pa). naplavljena sipina f. pregraditev f. polsenca f. ozek. barlum [bar'lum] m lesk m. pregraja f. une curdele basse 6. la ~ a torne di passon. lesket m. sodrga f. / come cause d’ogni mâl. podlež m. drhal f. barile) m 1. plitev 3. ~ m 1. FIG nizkoten. burka f.i m → Rodean Dal Bas. fantacine cussì frescje e barone. (OLF). mezans e luncmetraçs realizâts in massime part in video. 2. zvitost f. barometri [ba'r‫כ‬metri] m barometer m. Si trate di curts. prepirati se. baroncel [baron't∫el] m paglavec m. utek m. in egoisim. ~ adj pregrešen. cui di scuindisi. zapora f. / scarpis impantanadis. malopridnež m. Pardabon al è in Friûl. pregrada f.

un pôc a la volte a messedâsi e a fondisi cul latin uficiâl. A Aquilee a son daûr a dî Messe Grande te Basiliche Mari. m Vasja m (IT Basilio). meti a cuei ogni matine la ~ [per i gratti]. baskovski jezik. žalostno. basot [ba'zot] adj 1. južna Italija. base I ['baze] f 1. basoâl [bazo'a:l] adj bedast. trap m. che al deventi dôs voltis ~ 2.i. La bandiere basche (Ikurrina) e à une crôs di arint suntune crôs di Sant Andree (Ac).. 3. Baseie I [ba'zεie] kr. nemočen. bassane [ba'sane] f potrtost f. basrelief m. (CoCamp). postaviti. ??Rimasto come un imbecille. po a restave la glerie. basin [ba'zin] m LIT poljub m. trapasto. namestiti. ce stimaiso. o ai plantât une mascjute di ~. reazion basiche bazična reakcija. . ded m. → bassarot. a cumieriis. (Provincia). podstavek m. bassete [ba'sete] f stara igra s kartami. ∼ militâr vojaška baza. FIG osnova f. basilisc [bazi'lisk] m MIT 1. bassarûl [basa'ru:l] m južnjak m (z juga Furlanije/ Italije). ravnina f. base II ['baze] f → baze 3. spraviti. lenghe basche baskovski jezik.basâ [ba'za:] tr utemeljiti. o finìs l’an cuarantevot / cul molâus lune gnove e timp ~ 4. ~ m bedak m. basavon [baza'von] m 1. furlans. fortune [. planjava f. la massarie Polonie. temeljen. baskovska čepica. basofie [ba'z‫כ‬fie] f 1. HIST bazilisk m 3.. bassure [ba'sure] f nižina f.(Piç).) srednje. -iche adj MIN bazalten. Bassa ['basa] → Palaç de Bassa. une ~. lassat ancje daspò di bande parcè che in conflit cun la ~ di dâts Firebird SQL. slab. Basili [ba'zili] os. al contrari de grande difusion dal latifont inte ~ Italie destinât a jessi dal dut sterp. ancje se i nestris ~ a jerin purpur celtics. al baste un ûf ~ 2. Basoie [ba'z‫כ‬ie] kr. basilicâl [bazili'ka:l] adj ARH bazilikalen. 3. Basilicade [bazili'kade] kr. demon m. disii a chel ~ lì (segnant la femine). e je la seconde sconfite fûr cjase (Onde). redka. Basandiele Di Midun [basandi'εle di mi'dun] kr. basament [basa'ment] m 1. basilâr [bazi'la:r] adj osnoven. bassilâ [basi'la:] it → bacilâ. basilês [bazi'le:s]. bassece [ba'set∫e] f nizkost f. i f (Claut) IT Basoia. Cumò ancje i sindics de ~ furlane a protestin pai progjets leâts al Coredôr european 5 (Onde) 2. → fonde 2. met la sclope tal cjaton. baskovka f 3. denant dal guvier talian (Pa 05/05). -ese adj baselski. ne preveč dobro. praoče m. Mi doi di fâ par mandâ inte ~ un sorestant politic. ZOOL bazilisk m (Basiliscus americanus). se la ~ / la volevin sclete. fi mieze etât. Pe scuadre di ~ di Udin.i. Bask m 2. ma basile ben che no coli. trapon m. basave [ba'zave] (t. potrt.i. baza f. podstava f. pramati f. Basêt [ba'ze:t] kr. ~s. i f (Spilimbèrc) Baseglia. podpreti. basrilêf [basri'le:f] f ARS ploski relief m. Basilian [bazili'an] kr. tai ôrs dai cjamps e bojons tes bassanus. bassament [basa'ment] m → abassament. la ~ južna Furlanija. indi ricuardìn cuatri: il frari ~ Brollo (1648-1704) (Leng). baza podatkov. podstavek m. hudobnež f. pobitost f. osnova f. / salût perfete / ’l ere il vuadagn. basic ['bazik]. basili m) f REL bazilika f. chê dai Baschiera. sivo. trapast. Baseie II [ba'zεie] kr. basalisc [baza'lisk] m 1. bassarule [basa'rule] f (t. uno scemo. baza f. bedasto. i m (Cjons) IT Basedo. i f (Vivâr) Basaldella. ma no à cjapât (F). se al è ben vêr che l'ultim ~ che si ricuarde di vê viodût al è chel che tal 1988 (Furlanist). (počutje ipd. basiliche [ba'zilike] (t. bassarot [basa'rot] m → bassarûl. Restât tant che un ~. f Bazilikata f (IT Basilicata. možnost f. une ~ di resistence cuintri de globalizazion (Pa 02). → Pasian Sclavonesc. Bassan [ba'san] kr. priložnost f. srednjih let. basili [ba'zili] m BOT bazilika f. Un ~ di là da la aghe. par vê sintût mê ~ a dîi a un sô nevôt. plehka juha f. po neumnosti. → bussadute. -iche adj KEM bazičen.. basket ['basket] m košarka f. (Natisone/furlanis).(CoCamp) 2. depresija f. PEJ) južnjakinja f (z juga Furlanije/ Italije). neumen.i f Basel (v Švici). ljubček m. prednik m. bandiere basche baskovska zastava.. Bresse e ~e dal Cormôr. cui voi neris de lobie denant. i f (For Disot) Baseglia. jed f. Lucania). ancje il gno amî Mistichel o cemût che al si clame chel ~ (BrLi). basche adj baskovski. dividût tai Comuns di Cjampfuarmit. nizkotno dejanje n. ju pe ~ v južni Italiji. basaltic [ba'zaltik]. (Vichi). Là che la fuarce dai muscui e des spadis e jere considerade virtût ~ par un stât. na pol surov. (bassafriulana). vechos. par difindi. FIG hrana f. un di cà da l'agadôr (Furlanist). basavone [baza'vone] f → basave. nekuhan.. ZOOL bazilika f. zmešan. bosiljek f (Basiliscus americanus) 2. Basandiele [basandi'εle] kr. naložiti. podnožje n. slaboten. basalt [ba'zalt] m MIN bazalt m. si fâs la ~ par najde se sredstvo za. FIG sredstvo n. (Pa) Basilee [bazi'lεe] kr.(La). ~ m 1. baskovščina. obsedenec m. posaditi. (CoCamp). it Al jentrà tal convent dai fraris minôrs di ~ tal 1666 (GE). e dopo strucjâle? 2.) a no nus judant a cjatâ las origjinas di una das fameas plui numerôsas di Negrons. vuê al à cjapât un pôc di pantan… et voilà: un biel ritrat in ~ di Napoleon (Ta). pobit. deti. basavone) f prababica f. bazilisk m 2. basse ['base] f jug m. che i miei scrits / si palotin ~. Bassitalie [basi'talie] f Južna Italija f. basc ['bask]. burint fûr in cheste forme il ~ di chel romanç che inmò si dopre in dì di vuê. A vegnin fondâts e po rinfuarçâts Julium Carnicum e Forum Julii come basis militârs. Basche ['baske] f Baskinja f. m Basiliano (UD). zovins. v letih. (Mucci). ~ al è deventât une ponte di citât.i m IT Bassano. Il non sielzût al fo Firebird. discocolâts su la ~. bosiljek m (Ocymum basilicum). praded(ek) m. mê none mi diseve "~". ∼ di dâts RAČ podatkovna baza. (La 05/11). nizkotnost f. la ~ južna Furlanija. Baschiera ['baske] priimek (carn. i f (Cjampfuarmit) IT Basaldella Del Cormor.] fami pûr pierdi i bêçs a la ~. Basse ['base] f 1. ~ m prebivalec Basla. basoalmentri [bazoal'mentri] adv neumno. Lis pieris gruessis dal gnûf ~ a forin gjavadis des montagnis .

bataie [ba'taie] f 1. 4. ropotulja. A Cret o rivavi strafat tanche dopo une ~. nepristnost f. obveznost f. prepir m. batem ['batem] m krst f. si sint un colput lizêr al ~ de puarte. o continuìn a progredî a cessecûl: a corompi. izrodek m. tepeški. (Pa). furlanska jed (t. tovorno sedlo n. batali [ba'tali] m 1. breme n. il talian bastardât pokvarjena. al baste dî dovolj je reči. AVTO baterija f. disint che al è a consum. bataice [bata'it∫e] f spopad m. bataìn. e un dai cjavai di bataie al jere propit chel di fâ jentrâ il romanç jenfri i dialets italians. -iche adj BIOL bakterijski. gorjača f. pokvariti se. ~ m 1. bitka f. lis bastidis di un gran cjiscjel. ~. baston [bas'ton] m 1. la colade ~. raglja. che al disvuedarès daurman de molene spongjose e mulisite (Mar). cul ~ sul flum Spree. batarie [bata'rie] f 1. krepelce. cui mai lis fasevial [le imbarcazioni] ? I ~s. 2. bastâ [bas'ta:] it zadoščati. che a son fetis di pan passadis tal ûf e disfritis te spongje. drog m. raglja f. Pierdût daûr de ativitât dal ~. vreščanje n. kup m. veliko število. bataiâ [batai'a:] (batai. batina f . a poiâmi su la taule un bocâl di vin fat cul ~. tant ~ me che masse!. batel [ba'tel] m 1. lu cjapai pal copìn par picjâlu sul ~ dal puarton come un codâr. biti dovolj. IRON) pogumen. borba f. neumnež m. chel bon cristian. o savês ce che o ai di dîus? che al è ore di finîle. no baste. vrsta f. klepet-ec. utrdba). če le. topniška enota 2. mešanega rodu 2. di taule. batais. (Furlanist). Totate. bastiancontrari [bastiankon'trari] m ?? A fâ cuintristorie si riscje di sbrissâ intun altri pericul: chel di fâ i bastiancontraris. boj m. grmada f. batecul [ba'tεkul] (t. udarja s palico. TEH. treball). palica f. ancje pe straordenarie capacitât di ~ dai siei parons. dvospolnik m. al cjapà une malandrete ~. baste che ['baste ke] co da le. (Cisilino. par une dade ’o soi rivât a no filâi parsore. ropotača f. bastiment [basti'ment] m ladja f. te Berlin a lûs rossis (Leng). (Ta) 2. PROV Tant mi baste tant mi fâs Zadovoljen sem s tem. (BrLi) 2. -de adj 1. pokvariti. a restin instreçadis su la vualive mantie dal ~. (BrLi) 3. trden. bataiais.. pokvariti se. les. bastonade [basto'nade] f udarec s palico. pankrt m. orodje za mlatenje žita 2. un ~ di fier 4. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il ~ liberant la rodele di fûc che svualave tal varc vueit sotvie (Scf). raznoroden. e si metè a sdrondenâ il ~. nepravilen. FIG polutanski. pokvarjen. (FogMil) ~ adj → fiere. čolnič m. al paie lu zocul ??Adel verpflichtet (bolj obič. batarele [bata'rele] f razgrajanje n. bataion [batai'on] m VOJ bataljon m. (Natisone/furlanis). ~si refl izroditi se. a viodi "La ~". tabela. hud poraz m. trkalo na vratih. cjapade de ~ padec Bastilije. bateriolic [bateri'‫כ‬lik] m bakteriolog m. parvie che si tratave di une ~ che lui al considerave un erôr (GP). tai museu. bastalami [basta'lami] adj (t.. Nô o volìn poiâ cheste ~ di democrazie e us domandìn ancje a voaltris di aderî al nestri apel. lassât dibessôl in face es fuarcis di Carli. ~ it izroditi se. f HIST Bastilija f (bastija. vênt une ~ (di alc) ne moči več. udarec m. barka f. nezakonski. bastard m. Lassie nol è un collie ma un ~. bastardâ [bastar'da:] tr izroditi. ma ancje come assessôr.. che a levin daûr di une politiche filoimperiâl (consorziocastelli). mlatič m. kampanja f. bastart [bas'tart]. direndaj m. bastonadis di lire. 2. un so fiastri un fregul stramberie un fregul ~.. gorjača. cul che al scree lu ~ . hrušč m. spriditi. hraber. imeti dost. borba f. bataglade [bata'glade] f udarec m. razpredeknica. utrdba f. par gjavaint fûr un ~ lunc une cuarte. ropatoča. no ~ fra i mercjadants. Salvâ). specialitât di Paulâr. i f (Feagne) Battaglia. bojevati se. chel di meti scrupui ancje tes robis claris (JM). (Pa 02). dolžnost f. sprijen 3. bastonut [basto'nut] m palčica f. batadorie [bata'd‫כ‬rie] f nakovalo kosca. (Verone). kar imam. a ~ FIG v ogromnem številu. drog. operete par furlan. davščina f. tablica čokolade. A son zîrs cul pulmann. batelâr [bate'la:r] m izdelovalec bark. Essis di Raviei). violentâ plantis e prodots. al è un nûl ~ / par inneâ il Friûl . batele [ba'tele] f barkica f.. o incontri propit lui. toporišče n. ~. kol m. Ai 23 di Jugn dal 1916 al II ploton de CIX companie dal ~ “mont Arvenis”.ma (ancje) ne samo. majhen krožnik (iz železa). tant baste che masse! dovolj je. e i Batecui. cjaval di ~ FIG paradni konj. bastide [bas'tide] f bastija f. bastant [bas'tant] adj zadosten. dâ la ~ a un norčevati se iz koga. pretep m. ~ di cusine. palica f. VOJ baterija f. batain) it biti bitko. il ~.bast ['bast] → baste II. nereden. un ~ di cjocolate. tepec m. mlatev f. intun davoi di scraçulis. bastardele [bastar'dele] f (plitka) ponev f (iz žgane gline ali kovine). boj m. Las sopas. tolkač m. neustrašen. un dai ~s che a batin il forment 2 → batali II. tolkač m (na vratih). bataie. pošvedrana italijanščina. ropotulja f. ogni pôc mi baste. bastardum [bastar'dum] m nezakonski rod m . spremeniti se. la politiche bastonadorie nasilna politika. nezakonski otrok. cjamp di ~ bojno polje. klepet-ulja. ~ a sei cussì. zmeda f. il ~ Glemone Guminski bataljon. bastonadôr [bastona'do:r] m ki tepe. preveč je. vrl. / chel vuerîr ~. spremeniti.. la epopee di Garibaldi pai talians. (Basc). → batel 2. čoln m. di fruts e di batacui 3. Bataie [ba'taie] kr. sedlo n. (Mar) 2. kupica f. bateric [ba'tεrik]. nepristen. ampak (tudi). lajež m. chel . Si à doprât une sielte di provis tiradis fûr di une ~ di tests (SiF). baste ['baste] f 1. nezgoda f. poraz m. Monte su il sienzât sul ~ e il barcjaiûl al reme cun fadie (fundacer) 2. la colade de ~ pai francês. boriti se. mešanec m. batacul) m 1. bojišče. FIG breme n. miôr cognossûts come Essis di Raviei. il Friûl al fo simpri cjamp di ~ (JM). une gran ~ di fruts ogromna grmada otrok. letev f. spriditi se. I unics lussos un aradio e un ziredisc a ~ (Bel). spremeniti se. barca muzzanese detta ~ . šalupa f. il gjenerâl Pilsudski i à dadi un ~ cussì ferbint → bataglade 3. paradna disciplina. Bastilie [bas'tilie] i. nezakonski otrok. ladjica f. batacul [ba'takul] m → batecul. tukaj se pretirava. –dorie adj nasilen. batadôr [bata'do:r] m 1. batarili [bata'rili] m cvrčkanje n. bedak m. (JM. → batecul. (Enrico). . ropotuljaraglja. che o vin metût sù uchì. kokodankanje n. batisim). palica f.

(službeno pot) skozi dati. ~ il forment žito mlatiti. batiçâ [bati't∫a:] tr (zemljo) utrditi. REL krstiti. batiât [bati'a:t] m krščeni. → barburice.. biti se. tepsti. nesreča f. plavica f (Centaurea cyanus). označiti. al scugnive tignîju a ~ . al à concuistât la presidence al prin turni. sunek m. batisim [ba'tizim] (t. baterist [bate'rist] m MUZ bobnar m. batidure [bati'dure] f 1. Monica. vuere bateriologjiche bakteriološka vojna. vpitje n. e lavore intune radio (Ta). vik m. (dlhposse). napadati. bučanje n.. biti na tleh. batiram [bati'ram] m bakrar m.) (z)močiti. tolči. ~ it 1. batibui [bati'bui] m 1. udarjanje n. al ocupe il Friûl fasint riformis sociâls ispiradis ae Rivoluzion Francese.) nabiti. lu vevi batiât par “monsignôr Fusete” 3. Par esempli chest ~ ossessîf sul consumisim. (Sg). E chest si lu palpe te religjositât superficiâl. dati vzdevek. la concimazion e i diserbants.. unic omp restât in paîs. Napoleon. (AcademieSt) Napoleon po zmagi nad Avstriji zasede Furlansko. didponût a dâ la vite / tant a planc che al ~. la ~. des vilotis di Zuan Lenuzza. FIG (šalj. -iche adj bakteriološki. e voaltris dôs.) iztepač m. (Pasolini). ~ la ore (ura) biti uro.. di visitis gradidis di amîs de prime ore. hip m. ~ di cee migljaj z očmi. zmešnjava f. co miezegnot batarâ. biti. batem) m krst m. batifier [batifi'e:r] m železarna f. premagati. baticuviertis [batikuvi'ertis] m (neolog. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il bec. (Pa 04/02). ropot m. strah m. sul materialisim. (JM). la robe cuntun ~ di cûr mai provât. trema f. dulà che i artilîrs nemîs a batevin viers lis posizions talianis. ∼ miezegnot biti polnoč. ~ lis cjartis kvartati. batifûc [bati'fu:k] m kresilo n. E chel sunsûr saraial il strît dai cjars. bonifiche dal teren. vztrajati. o voi a ~ in Afriche. E o crôt che e sedi stade inviade dai vacins o des armis bateriologjichis che lis grandis potencis a an sperimentât tal nestri disgraciât continent. la ~. Agns di pâs e di serenitât. tun batût di voli v trenutku. trušč m. vessio jo il so spirt tes batiduris!. . upor m. premetavanje n. poraz m. o il mai dai pichepieris (Mucci) 2. batude la Austrie. batiâ [bati'a:] (o batii) tr 1. nered m. bitje n. ju tacà disint. trenutek. il ~ dai çocui. gneča f. Alore lui al passà dute la regjon dal Gjordan. udarec m. kremen m. Il guvier al lasse fâ cence ~ cee. peti (pesem) 4. ~ ciertis opinions 3. FIG krstiti. (Urban). razgrajanje n. šumenje n. zmeda f. fâsi ~ dati se krstiti. ~ di cûr utripanje srca. ščuvanje n. bateriste [bate'riste] m MUZ bobnarka f. batibrucjis [bati'bruqis] m (zaničevalno) kovač m. vzleteti. obiskovati. krič m. Po’ al bateve cun fuarce sul breon il baston liberant la rodele di fûc (Scf). cuntune presse pardabon poliziesche. armis bateriologjichis bakteriološko orožje. che a documentin i efiets disastrôs dal ~ dai canons. vstaja f. Jê e je une studente. ~si refl boriti se. al metè sù tal 1946 cun Felìz Marchi al fo batiât “Patrie dal Friûl”. ~ il Matutin ??. diviganje n. fužine fpl. ~ il vin. → açalin. al veve batude con onôr la cariere militâr 5. tesnoba f. rufian al è chel vieli / ~ di un Vulcan. kolobocija f. (ProvBr) 2. Chei che a batevin a crodevin che la sience. ten peraule: ai nestris voi o vin di platâ il savôr dai amants fin doman. hrum m. Viodint a capitâ unevore di fariseos e di saduceos par fâsi ~. ugnati. igrati (karte). nemir m. (taicinvriaul) 2. poimenovati. bati cee) m trenutek m. hrup m. (Pa). upodobiti. biti za petami. baticûl [bati'ku:l] m škric m. PROV Prime di dî une peraule.bateriologjic [baterio'l‫כ‬gjik]. (ShW). burka f.. batesimâl [batezi'ma:l] adj REL krsten. kresilni kamen m. trepet m. par movi il ~ che al vignive doprât par fâ imprescj (ictavagnacco). jih naložiti. udariti. (Bibl-Lc) Prehodil je .) izpodbijati. la ploie e à batiçade la tiere dež je utrdil zemljo. compre de samence. La ruede e zirave par masanâ farine di sorc e forment. te benedizion da la aghe ~ la vee de Pefanie e soredut te grande Vegle de Sabide sante (BelR). (Bibl-Mt) 2. 4. (mnenje ipd. un tradiment. In tal borc na campana a bat il Matutin e a tornin i dìs coma ch'a erin prin. ~ a machine strojno tipkati. bateriosi [bateri'‫כ‬zi] f AGR bakterioza f. biti trden.. (Pa 02) kjer je sovražna artilerija udarjala po italijanskih položajih. Eliseo al cirive di cidinâ il ~. nemir m. lontans dal ~ e dai berdeis de politiche. kotlar m. Lissandri. ~ lis nolis klatiti orehe. sul edonisim. batisesule [bati'zεzule] f BOT modri glavinec m. ~ dûr vzdržati. upirati se. inmanetant dutcâs. trpljenje n. Jo us batii ta la aghe par che si convertîs (Bibl-Mt). ~ la ale poleteti. batile ponoreti. al à tacât a ~ la ostarie 6. A son comprindûts: “Ici”. ~ par imenovati. (po)trkati. E o batevi. biti. i spirits sul cjast lassù mi fasin un ~. te incoerence e tal paianisim pratic dai nestris batiâts (Bel). Par prevignî la contaminazion bateriologjiche de aghe di font e (SiF 02/1. al patì mancul batiduris de pluipart di chei altris e la disconcuardie a regnà plui che altri tra i parons e no tra lis popolazions. (Bel) 5. suniti 2. zasmehovanje n. batinade [bati'nade] f šala f. un ~ di popui scjadenâts. loputanje n. batiment [bati'ment] m 1. bakteriološka konaminacija. baticei [bati'a:t] (t. eh! senò cheste sere us fâs ~ di vuestri pari. In realtât pre' Bepo no mi à fat mai ~ a machine un so scrit (Pa 11/99). bojevati se. al bât il campionât. e dut di batiduris / cuviert da cjâf a pîts 2. kritizirati. 11-20). FIG hud udarec m. ~ il fier železo kovati. plavž m. la savietât e l’instint di autoconservazion tal ultin a varessin dal ciert obleât l’omp a unîsi intune societât solidarie e resonevul. (Pa 02).. il lat 4. kričanje n. hipoma. predicjant un ~ di conversion pal perdon dai pecjâts. un ~. zmagati. bati ['bati] tr 1. baterioterapie [bateriotera'pie] f bakterioterapija f. batint il candidât dal centri-çampe Flavio Pressacco (O). vrvež m. bati fûr [~ 'fu:r] tr kovati. bisugne ~ la ale come il gjal. pripekati (sonce). contaminazion bateriologjiche bakteriološko onesnaževanje.. aghe ~ krstna voda. grajati. roganje n. Di istât il soreli al bateve ancje su chês planelis maldertis (Tolazzi) bati daûr [~ da'u:r] it zasledovati. beračiti. fate dal ~ UT Gandhi intal so “Cjale ce sere” (’98). baticûr [bati'ku:r] m utripanje srca. al gjave il ~ e tic e tac e tic. iti skozi. e intant jo o resti ca cul ~. oblikovati. obrat m. otrdeti. udariti. bateriologjie [bateriolo'ăie] f bakteriologija f. (don) 3. buinis. tratant di sclarî il gno convinciment (Enrico) 3. FIG (šalj.

da bi pisnil. otroški prtiček m. bauf ['bauf] int (carn. vožen. pok m. trkalo n. dal frangel 9. Zuan Batiste Janez Krstnik. udarec m. butelj m. prometen (cesta). trkalo n (na vratih). drget m. datiloscripts. la profezie batocje. baucant di lâ e gustâ a Vât. Altre batoste e je rivade pe Badie tal 1509 cui soldats comandâts dal duche Oton di Brunswich che. baucâ [bau'ka:] it pos. bat m (pri zvonu). In coda. gobec m. tepen. cidin e. GRAD ilovnat pod 3. cun batudis di cûr che scuasi si imparevint 3. pardìe! / Eco ca che si invie / in socoros il ~ da l’angunie 2. ma coragjo. beračenje n. recamâ bavarins. (Sg). uničenje n. ~ e scoreât ponižan. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô borie. (La 05/11). (Enrico) nisem lažnivec. trap m. un ~. batulon [batu'lon] m blebetač m. ~ tr osliniti. che a scugnivin contentâsi di butâ la ~ e spietâ che il leon al ves la creance di lassâur il scarsanali. ranjen. baptist m. (Pa). intune ~ di voli (Bibl-Corinto) 2. batoste [ba'toste] f (neobič. slina f. Spieli di un cjastic par pecjâts tant che la avarizie e la ~ (don). ~ m 1. vê un (alc) tal ~ požvižgati se na kaj. tolkalo n. cui cu fâs une ~. bau II ['bau] m črv m. taktirka f. hlimba f. batulone [batu'lone] f (ženska) klepetulja f. udarec s palico. come i poleçs cul cos 8. -ude adj 1. omarica f. batocj [ba'toq] m 1. ma ducj o vignarin gambiâts.) izbruh jeze. MET plena f (pri železu). skrinja f. po padcu drevesa. cjapâ par un ~ imeti za lažnivca. vratni jermen m. (bolj obič. udar m. pena f. ju muardeve. utrip m. un lari. dlaka). ukor m. PROV lis bausiis a àn i pîts curts laž ima kratke noge. batina f 2. (JM). skedenj m. la ~ de cuae. odtenek m 6. beraštvo n. intun moment. dopo la cjase di Bepo Blancjin. → bardele. prevara f. ~ adj lažniv. fra lis altris a è famose la ~ che a derin ai Turcs tal 1477. si impegne a fânt cent dî bausiis izreči laži. (cjargne/fiabe). presedek m. maladets batocjats. batulie [ba'tulie] f → patulie. dal saût. chê ~ di massarie. znak m. kosmata svila f 3. un cul cûr frêt come il nâs dal cjan e egoist fûr di misure. razmik m. pobit. zatik m. maladete raze cuce. lažnivost f. 2. il cjavâl al cresseve il pas cuntune ~ nete tal cidin. sapica f. baule ['baule] f jagoda f. batule ['batule] f zgovornost f. mah m. ovratnik m. mlatev f. klepetavost f. priberačeno n 10. lis baulis de bacjare. butâ la ~ peniti se od jeze. bavai [ba'vai] m (na)prsnik m.i f Bavarska f. propit sul volt e scomençe cheste biele stradute pôc batude. bavâ [ba'va:] it (o)sliniti se. pokec m (pri biču) 7. bavar ['bavar] m 1. no ese ore di finîle di strissinâ il ~ pal mont?. nabiranje prispekov. sluz m. a Cussignâ. baulâ [bau'la:] it lajati. butast. latticello →. si sentà suntune bancje e si ricreà a sintî une ~ di aiar (MazzonIol) 5. il pari al faseve il spachenapis e al girave cuntune coce picjade te cinturie e al meteve dentri la ~ 11. scove il ~ par meti il forment. mahljaj m. bausie II [bau'zie] f ostružek m. (Sg). v hipu. luncs no di mancul di 70 cartelis cun 30 riis par 60 batudis pe "Sezion di narative" (Codroip. jezičnost f. Sì ma il museu e il ~ ju sierin a misdì (BrLi). skobljanec m. batût [ba'tût]. di Boemie e di Carintie (Pa 03/4). bausâr [bau'za:r] m lažnivec m. Ananie. E. batist [ba'tist] m 1. un cjan al baule. (La) 2. baûl [ba'u:l] m kovček m. pikčast. ~ adj trapast. intun ~. tresk m. lažen. postopati. parcè mo satane ti aial grimpât tant il cûr di rivâ a dîj bausiis al Spirtu Sant (Bibl-Az) 2. bavarin [bava'rin] m otroški prtiček m. krstilnica f. ~ adj REL baptističen. bave f 1. sunek m. ~ di colôr barvni prehod m. bau I ['bau] m pasji lajež. (La 06/1). zlagan. nol è il durmî che al vierç il sium ~ (Tolazzi). a stevin su la plaçute. batiste [ba'tiste] f baptistinja f. → pomule. la lave dongje de int cidin. živalski glas. pihljaj m. al cjapave chel che i davin cence dî nancje ~. prilizovati se. bati voli) m trenutek m. I soldâts lu cjaparin par leâlu e puartâlu vie. chestis a son zornadis di fâ des cjaminadis. ptičji. zbodljaj m. potolčen. Simon (batiât Pieri) intun lamp di orgoi al à sfilât la spade de fodre di un dai soldâts (Pa 03/8). neumnež m. ??. Une sezion tal lûc internet dal “Comites” ~ di Munic al presente cemût che si à di fâ. strissule). E je une fan bausarie. blebetavost f. fâ/ contâ une ~ lagati se. la ~ de cjampane. utripanje n. 4. lažnik m. (Bel). udarec m (pri strojepisju). bausarie [bauza'rie] f lažnivka f. nor. cence dî ~. chei di Mortean 6. Di Cjantonut. . dopo vê brusâts tancj paîs (Natisone). bativoli [bati'voli] (t. fan bausarie lažna lakota. kembelj m. cence dî ne au ne ~ ne. Par vê une buine scuse. bausie III [bau'zie] f (ročni) svečnik m. batisteri [batis'teri] m krstna kapela f. cioè alla fine. un mafiôs. dobiček m (iz podjetja). strast f. klepetulja f. (FogMil) 3. strel m. → bavarin 4. užaljen 2. (pri predpasniku) predsrajčnik m. tolčen 3. baste cjalâ ce che al è tal Museu. → sbave. la ~ la din a lis vacjis e ai purcits 12. v: lâ baucant lenariti. cence dî ne au ne ~. jai contade une ~ (Natisone). Avis) 4.. udarjanje n. Bavarie [ba'varie] kr. e il ~ di Calist e l´altâr di Ratchis che cumò a son tal Dom. ~ adj bavarski. oprsnik m 3. il za vût iniment pre Zuan Batiste Piemonte che al rezè la incarghe dal 1871 al 1899. pripeka f (sonca). (Pa 08/01) 2. batude [ba'tude] f 1. Magaricussinò jo no soi ~. intune ~ di voli v mahu. par une convigne cui duchis di ~.tu âs apene cenât. une ~ di nûl črtica oblaka. otroški prtiček m. bavacje [ba'vaqe] f BOT → fonghe. peniti se. gridavano "bàuf" (fermo) (don). Batiste [ba'tiste] → batist.) opozorilni klic gozdarjev. krstitelj m. neumen. (veter) pih m. pikast. de cernicule. . čep za v usta. (pri redovnicah) podbadni. poraz m. te ~ direte dal soreli. batudâr [ba'tude] f ?? dispès a messet di contis de vite di Cjasarse e dai “scuintris” fra i turcs (o sei i cjasarsês) e i batudârs (chei di San Zuan). tolkač m. zamah m. tu sês ~ tu Ghine! bausie I [bau'zie] f (podla) laž f. lisast (npr.vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. zmerjanje n. hip m. cu la sô ~ e cu la sô invadence. takt m 5. E cumò il malumôr mi monte drenti intant che o voi a cjase cul ~ de gjachete tirât sul cuel (BrLi). bitje n. I tescj a àn di jessi inedits. bavarês [bava're:s] m Bavarec m. si presentà a Ratisbone.

(Natisone/furlanis). napaka f. om di fede e di libertât interiôr. (zelo majhna količina) črtica f. meket m. une fete cjalde di ~ kos tople polente. bec I ['bεk] m 1. [ba'vits]) adj slinast. butec m 3. ZOOL kozel m. vinjen. → bavôs. beâ I [be'a:] tr (nagrado ipd. FIG blaženost f. becanot [beka'not] m 1.) m kmečko dvorišče n. la Italie e beche il Tirol di Misdì. pik m. 31-45). in redenzie par vualtris. ujeti. zaseči. a cheste ore al è di solit za ~ ob tej uri je ponovadi že nabit. beauvericin [bea'tu??] f KEM beauvericin. sapica f. (Bibl-Numars) 2. dobiti (npr. leseno kladivo n. I Fusarium a produsin une grande cuantitât di micotossinis. come i tricotecenis . odpihniti. bavesele [bave'zele] f → bavisele. sreča f: vê ~ imeti srečo. bavose [ba'voze] f ZOOL (riba) Okata babica f. beadementri [beade'mentri] adv srečno. luskina f. vierzi il ~ odpreti gobec. odnesti stran. zadovoljen. becant [be'kant] adj bodeč. bazigâ [batsi'ga:] tr → bacigâ. Padre Venanzio Renier. la malsane calme a fîl di campagne: nancje une ~ di tramontan (Mar). al sa che la prime ~ e je la puaretât.nem. ~ futût. odpeljati. spoznanje n. bavicjâ [bavi'qa:] it → sbivicjâ. akreš. o ai becât un bon rafredôr (sf). doseči. kozica f. Don Milani. veselo. zalotiti. FIG stakniti. Ancje se cheste no fos la prime comemorazion istituzionâl dal Beât Beltram fate ca a Udin (Ac). oster. befutût) m 1. nancje un ~ pes stradis niti žive duše ni na cestah 6. sluzast. veseliti se. kjuvati 2. ne imeti beliča. dobiti. beatifikacija. bec in stuart [~ in stu'art] m ZOOL → bec in crôs.. sot lis bavilis dai sardelons. bebece [be'bet∫e] f → bece. beatificât [beatifi'ka:t]. bazilâ [batsi'la:] it → bacilâ. tepec m. ~ content . vbod m. bazighe ['batsige] f → bacighe. k sreči. lis pioris a bebeavin. sluzast. svež pihljaj m. . zmota f. beadonon 2. per cui. žgoč. trohica f. beketanje n. ZOOL grbež m (Limnocryptes minimus) 2. pijan. bee) f INF ovca f. I 40 bonats a cjapin sù lis panolis une per une. no viodint svolâ nancje un ~ 4. atente. beatificâ [beatifi'ka:] tr REL razglasiti za blaženega. becadure [beka'dure] f kljuvanje n. (t. zadovoljno. mrvica f. ~ che dobro. bagnâ il ~ poplakniti. (veter) pih m. al à simpri un ~ sui lavris. pihljaj m. bavile [ba'vile] f luska f. kavsanje n. bebei [be'bei] m → bebel. bec stuart) m ZOOL mali krivokljun m (Loxia curvirostra). bavelin [bave'lin] m (sviloreja) cunjar m. i f (Sant Cjancian) Bagliano. koristiti. vivi a la beade voditi srečno življenje. becanele [beka'nele] f 1. zobati.bavele [ba'vele] f 1. Beade [be'ade] kr. mi à becât un det 2. drobec m. baviç [ba'vit∫] (pl. norec m. bec II ['bεk] (t.v. zmota f. Po ancje un ~. la lôr virtût si à beât il so bon mercedi. E si podarès lâ dilunc par 180 pagjinis a burî fûr becanots a otante. -ade adj REL razglašen za blaženega. (Bel). bazâr [ba'dza:r] m bazar m. ce grum di bestiis. / in chê di dongje il porton? / Jo o tocjavi la bebece. ~ sot di une ale opojen. (u)gristi. → becanot. (orodje) zabijač m. bebel [be'bel] (t. napaka f. kozica f (ptica) 2. črtica f. ~ m slina f. usrati se kaj komu. Bean [be'an] kr. la cariolute e tancj altris bebeis. bebece) f F žensko spolovilo n. bebeâ [bebe'a:] (t. zbadati. F ptič. bece ['bεt∫e] (t. blaženo. zabijalo n. piti. Bean Des Muiniis [be'an des mu'iniis] kr. che lis muchis no i bechin l’om! 5. Bearzi [be'ardži] kr. (La 06/3). senca f. → biât. cualsisedi talian che al olsi di vierzi il ~ 3. meketati. ~ m REL blaženi m. FIG pomol m. bec in crôs [~ in 'kro:s] (t. srečen. bavisele [bavi'zele] f hladna sapica f. la clipe ~ prijeten. beatificazion [beatifikatsi'on] f REL razglasitev za blaženega. zgrabiti. ~si refl uživati (v). sicu sacrifici pal pecjât.. topel veterček. FIG pridobiti. doseči (kaj) 4. pikati (s kljunom). ~ e fusaproliferin (SiF 02/1. ninine. FIG mož nezveste žene.i f Beata f. bolezen). da 2. REL blažen 3. F kozi f. vspodbadati 3. → bavisele 3. prigrizniti. penast. malo špikati 3. beade) f beket m. (oseba) živa duša f. beâ) tr (koze. beatitudine [bea'tudine] f 1. / tu la man tal patelon. -ade adj opojen. (pri kartah) vzetek m 3. al è dut sglonf di becaduris. s’o cjatarês des becanelis. al viodè a sô volte il Gurizan tanche une periferie dal grant ~ triestin. bavicje [ba'viqe] f → sbivicje.) uživati. becâ [be'ka:] tr 1. FIG gobec m. piči. bebei) m igrača f. hladen veterček m. pridobiti. lahen veter m. pizda f. (zelo mala količina) mrvica f. becât [be'ka:t]. kljuvati. svilni odpadki 2. lis disbruin (intune une sorte di fieste intal bearç) (Pa 04/02). beade [be'ade] f → bebeade.i f → Bavarie. base) F polenta f. i f → Celant Bearzi. la fescje ~. beade adj 1. baze ['badze:] f 1. zabava f. da. cence podê ~ il gjat 4. sreča f. beât [be'a:t]. beâ II [be'a:] it → bebeâ. ovce) beketati. bavôs [ba'vo:s]. becarâ [beka'ra:] tr 1. (GE). bebeade [bebe'ade] (t. E cjantarà ancje la corâl “Capello” di ~ (Pa). bazot [ba'dzot] m → basot. živeti srečno. → aiarin. Baviere [bavi'εre] kr. ZOOL majhna sloka f. meketanje n. che tant al à fat par prudelâ la sô ~ (Pa). pisniti. macola f. dutune cu la decorazion de capele de ~ Vergjine dai agnui. bearç [be'art∫] (pl [be'arts]) (< st. razvedrilo n. kavs m. veseleti se. fâ (dâ) il ~ a lis stelis biti vsega zmožen. štrlina f 5. Su la taule de pâs. bazilot [batsi'lot] m → bacilot. be ['be] f ime črke ”b”. -ose adj slinast. pijan. imeti zlate roke 2. koza f. nol à un ~ di carantan nima niti prebiti pare. kljun m. šara f. lis becadis des gjespis. bazizi [ba'džidži] m → bagjigji. pena f. penast. i f (Codroip) IT Beano. beadon. becade [be'kade] f kavs m. nabit. bazigot [batsi'got] m → bacigot. bebee [be'bεe] (t. polomija f. zbosti. REL blaženost f. ti ricuardistu. une ~ di suspiet.

denarji mpl. un pâr di belecis di tacâ sù in bande de muse. al sa di vin e ti plâs un al è pal purcit e un al è pal ~ e (linostraulino). v ravnotežje spraviti. i f (Udin) Beivars. / belançats che mai miôr. un sgarpion mi à petât un ~. jessi tacât tai ~ biti lakomen na denar . mala vsota denarja. bel ['bεl] m FIZ bel m. al è chel di tamesâ i siei consums cuotidians (Pa/Buteghe) belanç [be'lant∫] pl [-ts] m bilanca f. becjâr [be'qa:r] m mesar m. béif ['beif] (Glemone) → bêf. grda ženska f. ej no. neprijetnost f. belancîr [belan't∫i:r] m 1. bogatenje n.) (neobič. belancin [belan't∫in] m 1. / sta ciert. tehtnica f. San Niculau e la ~ puartant dons ai fruts. beh ['bε] int prav. pravdati se. beçolament [bet∫ola'mεnt] (t. REL praznik razglašenja Gospodovega. ukaz m.). beçam [be't∫am] m (kolekt. preudarjati. (t. madež m. kovni pečatnik m 2. -iche ~ adj belgijski. torej. v negotovosti. belandant [belan'dant] m čarovnik m. pogon. Belgradese [belgra'de:ze] f Beograjčanka f. becon [be'kon] m kavs m. spindi ~ porabiti denar. ~ m Belgijec m. nemirika (v uri). E vignarà puartade insom la ristruturazion de Place di ~ (CoUd). ni al orcul ni ’es magiis (La). bêç ['be:t∫] m HIST star beneški novec. edikt. i m (Vile Di Var) Belgrado. begâ [be'ga:] it kregati se. ordin. pod drobnogled dati (zadevo). dračje n. povelje. raniti s kljunom. PROV L’om cence ~ al è un muart che al cjamine . no sta a ~ il gno rap di uve 3. il torment di vivi in ~. od bêçs) mpl veliki denarji mpl. begherlâ [beger'la:] it → berghelâ. befel [be'f ??] m poziv m. razglas. spreti se. kavsniti. majhna tehtnica f. suha trtna mladika f. (Bibl-Lc). Beivârs [bei'va:rs] kr. il diu solâr dai nestris basavons (Natisone/furlanis). Un mestri di vite che cence tancj scjas. mesnica f. -ese adj beograjski. i cesarons ju ai belançâts a otante 2. belessa [be'lesa] f (Pasolini) → bielece. che mi semeave la ~. (pri trtah) suhljad m. becotâ [beko'ta:] tr pikati. prečka f (pri vozu) 2. tal sclopetâ de çocke e des bedecjis.che mi à fat jentrâ in cjase e mi à dât di mangjâ suntune taule che no veve viodude la aghe. v kup spraviti. dekret m.) → bebee. simpri incinât a cirî di ~. prepirati se. se no impussibil. ki obdaruje otroke v noči pred sv. a jerin lis balutis dal ~ a fermâsi. bedoi [be'd‫כ‬i] m BOT breza f (Betula alba). belançâ [belan't∫a:] tr 1. podrobno pregledati. belgradês [belgra'de:s]. behavioristic [behεivio'ristik]. velik denar m. belançament [belant∫a'mεnt] m (pre)tehtanje n. simpri prontis a seguî un so ~. priti k denarju. prihodek m. res je. f Belgija f. cun patis e civole. tirant sù e jù il cjavut come par cirî alc di ~ (MazzonIol). pomočnik m 3. Si trate di un implant che disigûr nol zove a dâ lis rispuestis che a coventin. sore ~ za denar. BOT lisička f (Cantharellus cibarius) 2. cjaval ~) priprežni konj m. (pre)tehtati. kovanec m. sbeçolament) m zaslužek m. (friulinelmondo). bajna starka. becuçâ [beku't∫a:] tr pikati. poln kljun m. biti pri denarju. Al è un osservadôr critic dal model ~ di convivence etniche (Pa). Belgjiche ['bεlăike] kr. pregrada v konjskih hlevih. di no vê altri imprest che lis fuarcis armadis. (Cadorini/furlan) 2. ~ minûts drobiž m. otrgati. cun lis sôs peraulis misuradis che a semeavin pesadis cul ~ dal speziâr (Leng). Belen [be'lεn] os. Une ocasion duncje ancje pai furlans de ~ (Onde). belancist [belan't∫ist] adj ?? L’obietîf des fameis ch’a cjapin part a la campagne “Belançs di justizie”. poravnati. Al jere come se tal fûc e continuàs a vivi la figure di ~. od bêç) m prebita para f. pik m. naročilo. sapo loviti. in ~ cu lis spesis v ravnovesju z izdatki. s kljunom pikati. beçons [be't∫ons] (akreš. pravda f. pridobiti. jessi in strent di ~ biti suh. ~ m Beograjčan m. (GP) → comant. cjatâ beghis začeti prepir. bedec [be'dek] m → bedecje 2. il mecanisim interni al funzionave inmò benissim (CoUd). (ProvBr). veliko denarja. -iche int PSIH behaviorističen. prečni drog m. v dvomu. tirâ un ~ napraviti bilanco. ugriz m. tirâ un ~ di un fat uman e divin come il papât. belance [be'lant∫e] f 1. kavsniti. jessi in ~ imeti denar. no crôt ai belandants. primerjanje n. no. beçolâ [bet∫o'la:] it in tr (za)služiti denar. kljuvati. becjarie [beqa'rie] f 1. (Pa 03/11). sorenomenadis Fameis belancistis.) denar m. bedecje [be'deqe] f 1. beçolade [bet∫o'lade] f zaslužek m. soreli e ploie. a puartin dongje dut il ~ dal Stât. Dificil. (La 04/12) 3. becin [be't∫in] (demin. no si beçole. pričkati se. beghe ['bεge] f prepir m. tremi kralji 2. poslovati. nalog. beche ['beke] f v: che al fume la ~ (jed) božansko dobra. il vescul i mande sù un ~ di lei in glesie. mag m. F zaslužiti. befane [be'fane] f 1. dohodek m. La ~ e viere a vot. TRG bilanca f. begherle [be'gεrle] f ZOOL ?? (Cerambyx moschatus). čarodej m. nagrabiti (denar ipd. → len blanc. o cjali ator e o viôt pa’ la gran part. un risot un gustâ che a fumin la ~. belece [be'let∫e] f bradavica f. Une volte a jerin puars parcè che no vevin ~ (Pa) ker niso imeli denarja. tirâ la ~ hlipati. m (IT Beleno. obrati. Beleno) koroško (karnjisko) božanstvo. dinar m. kavsniti. cussì che la ~ regjonâl no simpri e rive a meti in avualitât (Leng). ~ a palote na kupe denarja. zgrabiti 2. dobiček m. sporeči se. premoženje n. zravnati.→ frice. spor m. 4. čarovnica f. butâ i ~ te roie vreči denar skozi okno. usklajevanje n. behaviorisim [behεivio'rizim] m PSIH behaviorizem m. al fâs bielis beçoladis sun chè fornâs. cun chê buteghe al à fat ~. kljuvati. la sô miôr zoventût e finìs te ~ (Bibl-Gjeremie). izenačiti. bee ['bεe] f (infant. FIG klavnica f. i ucei che a stevin becuçant tal gjalinâr. belgjic ['bεlăik]. meti il vuès su la ~ prevesiti tehtnico 2. ~ dai interès (Pa 7/2000). Ma in realtât. obračun m. FIG starka f.i. bêçs ['be:s] mpl denar m.i. come Jesù Bambin. . vrojeno znamenje n. lu si capissarà dome ae fin. Nos ch'i sin puòrs i vin puòc timp de zoventùt e de belessa: (Pasolini). klanje n. in ~ v ravnovesju: Se il to cûr al è poiât in belance viôt di pesà ben il so valôr par podè (nonsoloparole). becolâ [beko'la:] tr 1. no crôt ’es striis. Belgrât [bel'gra:t] kr.

belic ['bεlik]. in gracie dal jutori de Fondazion Casse di sparagn di Verone. Palaç ~ palača Belgrado. Spiri. no dome la domenie par mieze ore di messe e cuanche si passe a ~. nadrobno. ~ ~ zelo dobro. koristen. tudi (če). bendâ [ben'da:] tr in refl → bindâ.i. da sta ponavadi dva tečaja. (Pa 04/02). (Pa). i f (Aquilee Ud) IT Beligna. (Cadorini/furlan) Čeprav se vsako leto prilagaja program interesom študentov. Belgrât II [belg'ra:t] kr. Beligne [be'liñe] kr. -iche adj 1. pošten človek. (ShW) benandant [benan'dant] m čarovnik m. bons. Il proveditôr Zuane Bembo. a gloti di pôre la lôr grande parlantine e. dobrodejen. si pues dî che i cors a son pal solit doi. nissun lu à congnossut. e tantis. blagoslovljenje n. lis striis armadis di macis di sorc e i benandants. vuê o ai tirât fûr la ~! (christianromanini 07/04). biti slab. benedizion [benedizi'on] f blagoslov m. FIG preklet. četudi.i. belom [be'l??] (t. PROV An di nêf an di ben . al scugnì cridâ ~ e no mâl. jessi pôc ~ ne imeti se najbolje. La Benedizions des Crôs di Zui). di ~ che. ti al auguri come che al fos par me. povoj m. (O). presnet. belicôs [beli'ko:s]. pri naslavljanju v pismih) dragi. prid m. zaslužnost f. Come la “Filologjiche” e altris ents plui o mancul benemerits. aghe benedide blagoslovljena voda. -che adj vojen.. korist f. tant ~. di Vicence e di ~ (Pa). beneficence [benefi't∫ent∫e] f dobrodelnost f. Se si cjalave ~ une vore di cjossis a jerin gambiadis. dobrote izkazovati. benedet [bene'det] adj 1. tan’ ben k sreči. (Bel). dobrina f. ma ~ kakor koli že. → zaie. al ven a stâi lis vueris. Benedet [bene'det] os. prav tako. Beno m. om ~ čudak m. (didatic). invecit. benefic [be'nεfik]. Tun prin moment al fâs domande di jentrâ tun convent ~ par fâ lûs dentri di se (Bel) benediktinski samostan. om par ~ dostojen. mag m. ma la ~ plui grande e je chê di judâ la int a no vê plui dibisugne di chei altris. Come che o varês capît. (Bel). . bojaželjen. hvala bogu. stâ ~ prav biti. neskončno veliko časa. prav. bende ['bεnde] f obveza f. diventâ une ~ pobesneti. e a àn fat une opare benemerite tal scrivi un libri che al fâs il pont de situazion (SiF 02/1. (ShW) ben che [bεn'ke] co dasi. → munificâ. ben che → a ben che. e cun filmâts su lis tradizions popolârs (Lis cidulis. (Lenghe 2000). na srečo. pleten iz debelih vrbovih šib. Par ~ al massim “Buinis gnocis!” ai nuviçs (ShW). di bachetis di paugne e di fenoli. zaklet. ancje jê benedete e benefiche. ma i benedetins i mandin a dî che no son decisions di cjapâ masse cun premure. (BelAlci). Simpri salvant il non dal puartebandiere dai predis beneçans. ~ e no mâl zelo dobro. e us fâs la impromesse / di lâ a la cjartere / apont par proviodi / di cjarte une ~. prid m. cui siei proclams. di ~ ch’o ài cjatât ca dentri chel frutat. bene ['bene] f koš. se si passe.. pipinot ~ 3. La Regjon Venit. va ben alc a cdn (Sg) komu nekaj prav priti. ~ ogni an il program al vegni justât daûr dai interès dai students. beneficâ [benefi'ka:] (o benefichi [-'fiki]) tr dobro delati.i m → Belum.i m Beludžistan m. belve ['belve] f zver f.i. zelo. blagrovati. i conflits di tip ~. dal pet. bemolle [be'm‫כ‬le] m MUZ nižaj m. (Mar). La Madone benedete dute spauride e maludì la piante spione e al strenzi al cûr il so Divin bambin e' disin (Scf) 2. dobrodelen. al à comunicât di vê dât fûr lis liniis vuide pal ricognossiment dai beneficis previdenziâi pai lavoradôrs esponûts al amiant des impresis (O).(JM). popolnoma. o liberazion definitive di chescj nestris fradis e benefatôrs e amîs. ~ us vigne karnjiski pozdrav. tal puest de promozion di une vendite di ~ o de construzion di un poç (Pa 04/03). prebenda f. Belucistan [be'lut∫istan] kr. dobrota f. Bielzà dal XVIII secul si stime che chest munistîr al sedi chel de ~ (CoUd). Beltram [bel'tram] m Bertrando (IT). benedetine [benede'tine] f REL benediktinka f.. finî in ~ dobro se končati. blažen. la rezine ben cun dute la polegane di chest mont. blagoslovljen. par meti un pôc di ordin (Pa). benacet [bena't∫εt] m dobrodošlica f.i. Te nestre ete di vuê. lâ dal ~ in miôr iti vedno na bolje. si ben che čeprav. benefizi [bene'fitsi] m 1. benefatôr [benefa'to:r] m dobrotnik m. REL nadarbina f. une altre realtât. beneçan [bene't∫an] adj benečanski. (Pa 02). pomagati. ma ~ a àn sintût a dî che. čeprav. (Sg) Če pogledamo malo podrobneje. ~ co vendar(le). benemerence [beneme'rent∫e] f zasluga f. si à davuelte a Palaç ~ une riunion straordenarie dal Consei Provinciâl di Udin. in fin. pošteno. a son vueris asimetrichis. rivâts ducj i doi plui in là de etât canoniche dal om (Pa 02). (ProvBr). il francês ~ di Saint-Geniés e il todesc Marcuard di Randeck. blaginja f. m Benedikt m. -ose adj bojevit. dâ la ~ dati blagoslov. In chê dì a Rome. La glesie e po vantâ benemerencis. A son rivâts a Udin il ~ Marco Paolini (Pa). E par chest e veve di jessi plene di magjie ~. belomo) m BOT balzamovec m (Impatiens balsamina). Belum [be'lum] kr. Belun [be'lun] kr. čarodej m. (Bel). na srečo da. ~ m dobro n. lahko rečemo. belisie [be'lizie] f → bilisie. benedî [bene'dî] tr blagosloviti. benedetin [benede'tin] adj REL benediktinski. belzà [bel'dža] adv → bielzà. preveza f. čuden človek. lep sprejem m. belomo [be'lizie] (JP) m → belom. ~ m REL benediktinec m. dobrotljiv. belumat [belu'mat] m krajan Belluna.. korist m 2. il ~ di Diu (ena) večnost. m 1. cuant ch’a son deventâts siôrs di no crodi midiant dal cumierç des armis e dal matereâl ~ (Pa). 234). → belandant benaugurâ [benaugu'ra:] tr voščiti dobro. volê ~ cdn imeti nekg rad. tant ben che k sreči. benemerit [bene'mεrit] adj zaslužen. iz Belluna. ~ adj bellunski.Belgrât I [belg'ra:t] kr. v redu. (pos. (IT Belgrado) (okraj Varmo) Belgrado. il pape ~ XIV (Storie). ugoden 2. m Belluno (IT). la tiere. sôl ~ furôrs. natančno. pri vsem tem. ben ['ben] adv dobro. dobrota f. restâ cidins dal dut cence dâmi il ~. m ~ di Jugoslavie (glavno mesto Jugoslavije) Beograd m. e je stade morestade dal esit triomfâl tal referendum dal Comun ~ di Lamon (Patrie 06/1).

Donatôr di sanc. ~ o savevi che al vares capît. li che o levi a fâ ~ cuant che no vevin i sconts. krasno. ~ m 1. une e je morute. beorcje [be'‫כ‬rqe] kr. spoštovanje n. I gnûfs martirs dal Jihad pal plui a vegnin des clas sociâls benestantis de popolazion palestinese (Pa 03/10). a misdì nus da il benrivâts a Tortone la Madonrute di aur di don Orione. fâsi ~ priljubiti se. bentropis [benvi'ñu:t] fîs di une tiere che e pareve destinade a mandâ viers il Friûl e il mont intîr bentropis ideis. konzervativec m. benvolence [benvo'lent∫e] f dobrohotnost. benjessi [ben'jessi] m 1. sflamie il ~ come une stele. di Cluny. lopovski. križišče n med poljskih poti. berberski jezik m. di ~ bencinski. Fint ai 2 di novembar dal 1975. ai rapuarts fra Arabics e Berbers. dobrovoljnost f. benvolent [benvo'lent] adj dobrohoten. benzinâr [bendzi'na:r] m črpalkar m. i f → Cuestebeorcje. benestant [bene'stant] adj dobrostoječ. -ade adj dobrodošel. soredut fra i benpensants. di podê vê informazions impuartantis di doprâ par miorâ il ~ uman. lopov m. (Pa 02). -ude adj priljubljen.benenomâl [beneno'ma:l] adj ?? co une peraule dal cont e podeve splanâi ~ la strade par jentrâ tal manicomi. Jožko m. berechin [bere'kin] m navihanec m. benfatôr [benfa'to:r] m dobrotnik m. ~ adj navihan. kmet m. počutje 2.lapadania). fâ ~ ?? dongje Vencò. (La 05/7). v redu. come une ~ di Diu (Bel). stasit.i. di spirais cetant positîfs di gjenialitât. dobro. malopridnež m. imberdei) m zagata f. beorcje [be'‫כ‬rqe] f 1. di energjie. jasa. benpensant [benpen'sant] adj konformističen. bergamine [berga'mine] f pergament m. Tal indoman. FIG razpotje n. če le. neugoden položaj m. e cun di plui il ~ al è sierât. benvolê [benvo'le:] tr ceniti. al sarà un ~ che si disgroparà bessôl. benzen [ben'dzεn] m KEM benzene. dobrohotnost f. težava f. cui podevial riscjâsi. LING berberščina f. benfatin [benfa'tin] (DEMIN od benfat) adj ljubek. ben se [bεn'se] co da le. Pôcs a san che a Milan tai agns Sessante a logavin plui di dîs mîl furlans. Une volte. Il ~ al è une sostance che il so podê cancerogjen al è cognossût (CoUd). benissim [be'nisim] adv super. goljava f. bengâl [ben'ga:l] m bengalični ogenj m. priljubljenost f. ~ m dobrodošlica f. ljubeznivost f. benignitât [beniñi'ta:t] f dobrota f.i. benvolût [benvo'lu:t]. de tribù di ~. lavìe dal olm sglovât dal aiar e des aghis benvolentis che a cjareçin il vert sgardufât su di un jet di glerie. m Benevento m. ljubezen m. dobrotljivost f. dai fraris. (Mar). a fevelin simpri in marilenghe e a si capissin ~ ancje tes lôr varietâs localis. E chest ~ dongje dal jôf? (Mucci). (christianromanini 07/04). iz Bergama.i. HIST Beocija f (pokrajina v ant. i dialets (old. berechinâ [bereki'na:] it pobalinsko se obnašati. blaginja f. Alore lôr e àn pratindût un re e Diu ur à dât Saul. Cun sintiment plen di ~ dut al è pussibil come (Natisone). minudine. di Ciril e di Metodi. Beniamin [benia'min] os. benetin [bene'tin] adj ?? La Europe dai benetins. si ufrivii piçui dolçs (La/tradizions). che si spessee a dâi un etichete negative. paglav. → baronade. bergamascs [berga'masks] mpl F bedaki mpl. konzervativen. Stiçât dal conseîr ~ Agostinis (Pa 02). dì dai muarts e de muart di Pier Pauli. benvolence [benevo'lent∫e] f dobrohotnost f. un ~. benfat [ben'fat] adj lepe postave. ~ m dobrohotnost f. blagor m. cun cjamis di breis e di madons (Sg). ljubiti. Berenice [bere'nit∫e] os. Berbere ['bεrbere] f Berberka f. bon di caratar e ~ di ducj. vadì la mont de Grecie (BelAlci). (Urli). daspò che e veve viodût il nodâr e il marchês scribiçâ dai . eco. mi displâs. dobro zdravje. stišče n. usance la ~. zelo dobro.i. krasno. naklonjen. Vignût) os. -ude adj priljubljen. lavìe dal vuarp e di so pari. benzà [ben'dža] adv že. nerodnost f. premožnejši. ljubkan. kmetavz m. Italiji). benrivât [benri'va:t]. la umanitât e je denant a une ~ (logosdictionary). tradicionalističen. di dâ un judizi che nol fos di esecrazion e di condane? (Bel). A passavin camions di ~ cun scritis in todesc. pridobiti naklonjenost nekoga.i f Berenika f. berber ['bεrber] adj berberski. fino. v primeru da. paglavstvo n. Beneventum m (v juž. problem m. Benevent [bene'vεnt] kr. berdei [ber'dεi] (t. befatine. porednež m. (BrLi) 2. pobalin m. la fonde culturâl metude di pre ~ Marchet. fî di Cis. i f (Prepot) Budóži (IT Berda).i. koženica f. Bepo) os. Siore. ~ m konformist m. Jožko m.m (IT Benvenuto) Benvenuto. → DEMIN benfatin. križišče n. beolc [be'‫כ‬lk] m ratar m. m Benjamin m. di rabie o moli un blestemon. postaven. malopriden. Berde ['berde] kr. -ude adj dobrodošel. bergamasc [berga'mask] adj bergamaški. m Jožek m. benviodût [benvio'du:t]. un lari. naklonjenost. nekdal. imeti rad. O fermavi la veture ‘e ~ in Povie e mi inviavi a pît dilunc la strade. (BrLi). ~ m dobrodošlica f. cûr ~ dobro srce. (Pa 04/05). pobalinski. naklonjenost f. Bepo ['bεpo] os. Grčiji). a dîti une veretât che tu cognossis ~ (Enrico). berechinade [bereki'nade] f pobalinstvo n. Al è permetût di gjoldi procreant. (Pa 05/04) benon [be'non] adv zelo dobro. Agripe e ~ a rivarin cun grande pompe (Bibl-Az). sedaj (pa). m Jožek m. in convigne cun so missêr Stabilin di Trevîs e vadì ancje cui duchis Arichis di ~ e Ildebrant di Spolêt (JM). Bepi ['bεpi] (t. vegnistu? ~ tu mi compagnis ali prideš? Pod pogojem da me pospremiš. berberec m (konj) 3. e intal scûr a son doi zovins (medeuzza). Beozie [be'‫כ‬tsie] m GEO. pod pogojem da. (BrLi). neumneži mpl. al divente un personaç scuasit "instituzionâl” (taicinvriaul). beneventan [beneven'tan] adj beneventski. benut [be'nut] adv ?? benvignût [benvi'ñu:t]. Berber m. par dai il ~. benzine [ben'dzine] f bencin m. ~ m Bergamasco. une biele comunitât che e à savût fâsi onôr e ~. prav. cjalant l’orloi. i prins sedentaris (Pa 02/10-11) 2. dal Sacri Roman Imperi. mil. blagost f. (La 05/3). e po un bausâr. lis raris cjarecis e lis tantis barufis dai spôs e gjenitôrs pai mil e mil fastidis e berdeis (BelAlci). Benvignût [benvi'ñu:t] (t.

lis stradis bessolis. un davoi. tuljenje n. tufs di calôr te paludere umide (PauluzzoN). berlade [ber'lade] (t.i m ??(IT Bartolo). kričanje n. 4-açâr par bertuelis (SiF 03/3. (GE) bertuel [bertu'εl] m vrša f (za ribe). dretje n. razgrajati. lu clamave stant tal curtîl sot dal ~ des vîts. bersò [ber'so] (pl bersôs) m senčna pot f. vzklikati. berton [ber'ton] m ARH ljubimec m. (RB). al sint dentri un sunsûr. razgrajanje n. berlichite [ber'likite] m → berlic. berlon [ber'lon] (akreš. bersalîr [bersa'li:r] m ostrostrelec m (vojak). la sô invocazion. m Bern m. Berlaments. (Sg) Ni se treba tako dreti. Bertiûl [berti'u:l] kr. (akreš. Bergamo ['bεrgamo] kr. berghelade [berge'lade] f razgrajanje n. bessôl [be'so:l] (pl bessôi) adj 1. (demin. ma di fats no. kričanje n. -eze adj berlinski. grozno tuljenje n 2. il gno omp tant gnervôs e ~. sberlon) razgrajač m.i.. vpitje n. berzâ [ber'dža:] tr v stajo. in dut câs. tamar m. dongje ~. berlaçâ [berla't∫a:] it vreščati. od Bernart) a traviers un dismenteât sonet di ~ Cancianini. zgodaj. ~ adj kričav. čisto sam. (Ta). Bert ['bεrt] os. i veve justade la ~ de puarte . su di une ~ . 97) 2. dobro razumeti. mrmranje n. besetamp [be'so:l] ?? Il cognon da famea facilmenti a nol à nuia ce fâ cul besetamp. ~ tanche un jubâl/ il gri čisto sam 2. samoten. (pes) bernardinec m. la ~ fin lis vacjis butin jù. razgrajati. glasen. sberlade) f krik m. berlâ [ber'la:] (t. na hitrico.. m Bernard m. dreti se. berlarie [berla'rie] f vpitje n. (telealtobut). berlinese [berli'neze] f berlinčanka f. šepet m. sivîi che no si dîs 2. bessolance [beso'lant∫e] f osamljenost f. sberlâ) it kričati. no ~ di fruts. berghel [ber'gεl] m krik m. la Talachine che a sberlave la sô marcanzie. o sin une fameone un tic delicade e putrop unevore berghelone. tuliti. kričanje n. berghelon [berge'lon] m 1. hrup m. hotnik m. oknu). Tantetant al rinunzià ~ a lis particularitâts locâls di ogni fate. planinski pašnik m. nasadilo (pri vratih. Bertos ['in] furl. Bersabee [ber'sai] ?? . e je stade une vite puare . dreti se. priimek BERTOS GIUSEPPE (Glemone sec. (t. (La 04/10) (ljubkovalno: Bidin) 2. a pro de lenghe furlane unitarie. vrsta voza f. bersaiâ [bersa'ia:] (bersai. berlusconian [berluskoni'an] adj berluskonski (glede na it. vzklik m. / mi diran che di ~ / vâl un mont. une ~ gjenerâl. bersaie) tr zadeti. od berli) m 1. e à presentât a la Confederazion.segns. lis vacjis e lis pioris lis ai berzadis. berlichite) m FIG hudič m. il so ~ al va scoltât di ducj (Pa 04/04). dretje n. ossei al guviêr di ~ (La).i. m (IT Bergamo) Bergamo m. al dirigè il Centri Studis Ecumenics Zuan XXIII. (Mar). samotnost f. Bernardin [bernar'din] m 1. hrumeč. berlarili [berla'rili] m vpitje n. besclet [bes'klet] adv hitro. a davin une grande ~ e i spirts a lavin fûr (Bibl-Az). invezi dai solits cjants divots religiôs. vpiti. predsednika Berlusconija). spola) konoplja f. che ciula.i m ?? i cordui di Micjelagnûl e ~. razgrajač m. → zaromai. ~ tr zmerjati. iz Bertiola.i m Berlin m. vzklik m.ancje par so pari. berlinês [berli'ne:s]. berlament [berla'ment] m vpitje n. m Bertiolo (UD). il spiziâr al capìs il ~ ancje lui. obstreljevati. ma prin tu vevis gjavât un cjamp di bersolis che no vevin nissune premure di lâ sul fûc. XVIII) Miedi.i m → Bergum. al à petât un ~ che le àn sintude fin su la place. cert Bertrant Secchia di Udin ~ di Castro di Piran e Julius Ciprian di Bressie. Bergum ['bεrgum] kr. bergamo ['bεrgamo] v: capî il ~ migljaj razumeti. dreti se na vso moč. 2ghise amorfe.i. tuliti. L’om al si inacuarzè di lui dome cuanche un operari al ~ al frut (Sg). bertiulot) adj bertiolski. berli ['berli] m krik m. vedeti za kaj gre. berline [ber'line] f 1. se jo o voi a cjase drete / cussì cence fâ il fat gno. cui lôr cuars. ~ m Berlinčan m. FIG iskana oseba f. Duncje la int des monts si è esprimude e la sô volontât. kričati. A Sotto il Monte. docent a Padue al scrivè l'opare Elementa medicinae praticae. che sberla. dretje n. kričač m.i. un ~ di sturnî. a pierdarà ipso facto l’ûs de ~. Berne ['bεrne] kr. incomprensibîi par jê e . sramotni oder m (steber) 2. Là in fonts lis montagnis di Nimis e la ~ (PauluzzoN). Il progjet artistic al è prudelât dai Comuns di ~. (Natisone). v tamar dati črede. Culì il ~ al è l’“Olf” e la sô politiche. E il clime al è deventât inmò plui pesant cul guvier ~ (Pa 02). razgrajanje n. un gridatore / un sberlon. (Vichi) 2. un ploton di bersaglîrs. berzarie [berdža'rie] f tamar m. berghelarili [bergela'rili] m šepet m. od berghel) glasno vzklik m. kričač m. m (IT Alberto. napihovanje n.al mot . razgrajanje n. di Cjamin (Pa). un ciulon.i. No sai se chest furôr / di ~ si aprove / dai govins dal Cormôr / che. Berto) Albert m. açâr par bertuelis Difarents filiots doprâts par fâ RPM : 1-açâr trafilât. bertiulin [bertiu'lin] (t. Bertul ['bertul] os. Nol ocor ~ tant. Bernadie [ber'??] i g f IT Bernadia f. osamljen. A son utopiis a berlin i partesans de globalizazion e de industrializazion a ogni cost (La). berze ['berdže] f staja f. planinski pašnik m. berlic [ber'lik] (t. opuščenost f. vpiti. glasno govorenje n. anime ~ sglonfe. David che ~ bersai [ber'sai] m 1. Berlin [ber'lin] kr. ~ m Bertiolčan m. Vêso presint “Il ~” di Munch (BelAlci). un ~ propit come in Parlament. vzklikanje n. opuščen. sberghelâ) it glasno govoriti. zvodnik m. vzklik m. berlete [ber'lete] f bahanje n. Bernart [ber'nart] os. Bernin [ber'nin] os. brajda f. “E je dongje ~” i rispuint. e là ~s. La sô. mrmranje n. razgrajanje n. si faseve un davoi. e al jere dut un ~ a ore di cene. limuzina f. bertuele [bertu'ele] f 1. grozen. sam. ~ adj hrupen. bersais. kričeč. Il ~ ARS Krik (Muncha). ~ m dretje n. glasen krik m. tarča f. bergheladis tra ducj i trê. FIG jezik m. beromai [bero'mai] adv sedaj (pa še bolj). berghelâ [berge'la:] (t. ma al ven four dal non di un antenât (Piç). al è un jeur e no l’orcul ni ~. 3-nylon. bersoli [ber'soli] m BOT (ž.

meti fûr di ~ ponuditi pijačo. besteam [beste'am] m živina f. mešanica f. al jude a parâ vie i pinsîrs. prin dal an un frêt di cjan (sangiorgioinsieme). beton [be'ton] m → peton. zverinsko. betâ [be'ta:] (t. bevibil [be'vibil] adj piten. ~ grues velika živina (goved. žival f. e daspò sepulide daûr di cjase sô.) poznan. bevaçâ [beva't∫a:] it pijančevati. besteute [beste'ute] f zverica f. pijača f. e foi par selvis scuris di faiârs. živalskost f. bevaron [beva'ron] (t. napoj m. nečloveški. (BrLi) bevi fûr [~ 'fu:r] tr (iz)sesati. Ancje il Chino. surovost f. il filtri di amôr. napajati. ~s di cjalunis izbrane pijače. bevi ['bεvi] tr 1. lis sponzetis. (BiblLc). zaupati. al viveve ~ te sô è cjasute fûr dal paîs (JM. Betsaide [be'ton] kr. spelâ la ∼ odreti (kožo) živine. inmò a scûr. betoniche [be't‫כ‬nike] f BOT betonika f. bevidôr [bevi'do:r] m pivec m. besteute. slaven. come che la piore e il madrac o il poleç e il vidul a fasin part de ~ (La 06/2). Al procès a vevin fevelât di rabie bestiâl e di ~. popivati. jessi cognossût plui de ~ biti svetovno znan. odžejan. iz-. pitje n. / polpetis di ogni genar. se no i puartin fûr de puarte / la panole o il ~ 2. slaven. sclip a sclip srebljati. živinski. divji. trai di ~ navrtati. tignî bevût požreti (pijača). napitek m. pijančevanje n. odžejati se. ∼ di stale hlevna živina f. Betlem [be'tlεm] kr. Cu la cussience che 1 miliart e 400 milions di lôr in zornade di vuê no àn ancjemò acès a une risultive di aghe ~ (Pa 02). → ceu. besteate. Alore lui ju cjolè cun se e si ritirà tune sitât che i disevin ~ . il jevâ denant di. zverinstvo n. (SiF 03/4. bonifichis. besteâ [beste'a:] it poživiniti se. bevande [be'vande] f pijača f. nečloveško. FIG lahkoverno verjeti. i f (Sant Micjêl) Bevazzana Destra. lahkomiseln. . Ator des fontanis publichis e di chês privadis. besteone. No 'nd è veretâts o aspiets gnûfs di pandi su lis bestialitâts e i macilis cometûts a Auschwitz (Pa 7/2000) 2. chel grant ~ di biris di Deutsch Nepal. podivjati. !~si refl napajati se. bitâ) it ARH pogosto hoditi kam. une assurditât che e fâs ~ (scritorsfurlans). bessolin [beso'lin] adv zelo osamljeno. piti. besteon. nepremišljen. deriv. popivanje n.Sei Elisabetta dalla lingua schietta (VERONE). va a ~ i bûs tal sfueiat 2. par fâ boli te cjalderie de lissiarie la aghe di doprâ par spelâ la ~. bevaçone [beva't∫one] f pitje n. brozga f. betonic [be't‫כ‬nik] adj FIG (šalj. / là cu no bete sinò il lôf e l’ors. → (bolj obič. il frico. vsrkati. Poesie di cjarte di veri e musiche ~. ~ a sclips. napajalnik m. aument di boscam (Natisone/furlanis). plen di fotis. Bevaçane [beva't∫ane] kr. → imbeverâ. Stait atents che no vein di inçussîsi i vuestris curs cul mangjaçâ e cul bevaçâ. bukvica f. opijanje n. cul vê tal cjâf dome lis robis di chenti (glesie). pastiçs e bevarons. l'architetonic puint di cent arcs. Salvâ). plene di scossis eletrichis (mortegliano). un zinar ~. bestie ['bestie] f zver f. živinski. čarovni. opijaniti. chê ~! (Tolazzi). che a son calcolâts un popul di bandîts. dî no dî ne ceu ne ~ ne reči ne bev ne mev (BrLi). bevade [be'vade] f popitek m. neumnost f. bestealitât [besteali'ta:t] f → bestialitât. risots e macarons. napajališče n. besvelt [be'zvεlt] adv hitro. imbeverât) adj napojen. al ven davôr di nô fin a la Bodeguita del Sur.(don). ~ minût drobnica f. ljubavni napoj m. Taiade a tocs cul massanc. plui razionalitât des coltivazions. zverinskost f. beverât [beve'ra:t] (t. i bêf fûr dute la vite. ~ tr napiti. imbeverâ) tr 1. ben ~. dati (za) piti. aghe ~ pitna voda. ~ m pitje n. (Sg). che al fâs une musiche une vore scure e ombrose (Ta).i f BIBL Betsajda f.di acjadiments sostanziâi e marcade de ~ e des rinunziis. besteol [beste'‫כ‬l] m brezglav. i modons a bevin sù la aghe 3. fâ bon ~ lepo pripraviti pijačo. bevadôr [beva'do:r] m torilce za vodo (v ptičnicah). besteâl [beste'a:l] adj živalski. zverinski. (Bibl-Gjen).) bevude. bevarum [beva'rum] f → bevaron. (Bel). (velika) žeja f. alcolist tant che il Garibalt. po požirkih piti. parvie de ~ che bisugne fâ dopo di vêlu mangjât. 2. bevarin [beva'rin] m napoj m. dâle di ~ a un. bevarum) m 1. živinsko. sot dal re Erode (Bibl-Mt) Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji. konj). di voie di fâ nuie. meti di ~ naliti. fâ passonâ lis bestiis pasiti živino. obleant i pastôrs a jentrâ tes propietâts privadis par fâ passonâ e mangjâ lis lôr bestiis (La). Ad esempli. bestiologjie [bestiolo'ăie] f veda o živalih. ∼ alcoliche alkoholna pijača. bestialitât [bestiali'ta:t] f 1. ponoreti. v-)srkati. no mi fâs bon ~ FIG stvar mi ne diši. ne zaupam zadevi. ~ tanche une semple piti kot goba. krčma f. bevaçon [beva't∫on] m pijanec m. beu ['bεu] int bev. moke in otrobov) za živino. un timp di ~ pasje vreme. parvie che te lôr tradizion abituâl a pratichin la ladrarie di ~ (Pa). Cheste e je la reson par cui i flus basaltics a puedin scori ~ e lâ indenant ancje par tancj chilometris de bocje erutive. Nadâl un frêt ~. strup m. obiskovati. beverâ [beve'ra:] (t. piti. napojiti. Tu sês ~ de lenghe sclete . une vecje ~ dulà che Clara (lacomugne). Al tornà a meti tal so puest il sorestant dal vin. E po’ il ~ mi plâs. de fame placide za fat ~. bestialmentri [bestial'mentri] adv živalsko. (stromboli). Betine [be'tine] f → Bete.i m Betlehem m. al è puest. betince [be'tint∫e] f → bitince. incressite dal partimoni des bestiis di stale. ~ a scroc che al mangjave e al beveve a scroc e ancjemò al vignive idolatrât des sôs vitimis. demin. Dopo che Gjesù al jere nassût a ~ in Gjudee. che tu âs bevût par intîr (e no dome cerçât) une ~ alcoliche?. piti kot za zastavo. mandadis a marît lis dôs frutatis. pijača f. betule ['bεtule] f pivnica f. Betine. bestiâl [besti'a:l] adj živalski. (po-. peljati nekomu. napajati se. facil tanche ~ un ûf enostavno kot nič. nastaviti sod. živinstvo n. vpiti. krepilna pijača (iz vode. vivi di ~ živeti kot žival. živalica f.i f Beta f. napajati se. 147). tant che al tornà a meti di ~ al Pharaon. clamât ~. (Pa 03/4). vevino miôr di viodilu a imbeverâsi cul so tuessin e restâ infossât te sô malore? beveradôr [bevera'do:r] m korito n. i bilicuns par une altre bevade / coronarìn di flôrs. živina f. ator dai lavadôrs e dai laips (beveradôrs) di une volte (Pa). bevareç [beva'rεt∫] m pijača f. Bete ['bete] os. vpi(ja)ti.

(SiF). e deventave simpri plui biadine. bevilaghe [bevil'age] m abstinent m. pijača f. . animadôr de Lote pe Liberazion e furlanist.. / ti porès fâ bibì. od biât) m revček m. potujoča knjigarna. la ~ eletroniche. si ur cjol la patent s’a rezin l’automobil un signâl ~s. E i uceluts piulant / tal lôr lengaç: ”benedete chê man!”. ubog. al è une ore che al bibiè tor di chê sieradure. bevût [be'vu:t]. bibliobus ['bibliobus] m potujoča knjižnica. (Pa). če bi bilo mogoče. zapleten problem. bicefal [bi'blist] adj POL bikefalen. dobrodušen. -ude adj pijan. (Pa 03/12) 2. biadel →. Bibion [bibi'on] kr. coronuits e altris bibieçs di comprâ. težava f. šara f. deriv. bibliofil [biblio'fil] m bibliofil m. popitek m. Biblija f. mame. (La 04/10). biadut. → pachee. ~ che le ai metude sul picjot (PauluzzoN). i diaui. pronicati. od biât) m revež m. -ose adj predrzen. bibliotecari [bibliote'kari] m bibliotekar m. vivût a cjaval fra il Vot e il Nûfcent. un côl di trape s’a son bevonis. vissaris mês. neodločna ženska f. dober. zabava f. revček m. biadot →. La vore par meti in sigurece cuintri i dams dal taramot lis vieris cjasis ancjemò abitadis al è un vêr ~. počasnost f. biblioteche [biblio'tεke] f 1. bevorcje [be'vorqe] f → beorcje. knjižnica f. biadaç →. Si pues domandâ altris informazions al ~. E ce sucedial inte anime di ~. božec m.. naiven. Bianchi [bi'anki] m kolo (Bianchi). i dirès: ”cun ce dirît?”. Peraulis di Josef Malattia. knjižna omara. bevuçâ [bevu't∫a:] tr srkati.i fpl (Pulfar) Biacis. Biacis [bi'at∫is] kr. biblic ['biblik]. ~ ! – lasse. od biât) m revček m. biade adj 1. biadel [bia'dεl] (deriv. . ~s di onôr. tal câs che l'utent al vedi prontât une ~ furnide di dutis lis colocazions te biblioteche (CoUd). zagata f. biblistiche [bi'blistike] f biblicistika f. un nucli ~ e cuatris stazions di lavôr. ∼ Civiche mestna knjižnica. ma la sô femine e je plui ~ di lui. lasse pûr lì. -iche adj bibliografski. → bibion. ~ m naivnež m. cu la viste fluscade parvie de ~. puar ~. a bon pro di un podê legjislatîf ~ (Pa 03/12). brut mostro! biacemai [biat∫e'mai] int če dá bog. il plevan. FIG) kapljati. bibitorie [bibi't‫כ‬rie] f FIG (šalj. biadaç [bia'dat∫] (deriv. bebec m. ~ adj ubog. se il cjalcon nol è strent. la stagjon si finirà / cun montanis bibiosis. ~. bevuçât [bevu't∫a:t]. ce maniere si davuelzie la sô sensualitât? (Pa). i fradis Karamazov. Parlament european. vztrajen. ki veliko pije. mudljivost f. par cussì dî. obirati se. chel ~ al à tirât mâl la bruscjete de vite. e je restade pôc timp dopo imbroiade. nesrečnež m.bevidore [bevi'dore] f ženska. ~. si discor sul avignî de lagune di Cjaurlis e di ~.. biblioteka f. bevone [be'vone] f ženska. nadležen. nol à podût gjoldi lis personis plui cjaris tal moment che plui i coventavin. bibione [bibi'one] f omahljiva. bevon [be'von] m pivec m. božec m. Sâr Giorgio De Tina (Codroip. božec m. neodločnež m. poete. biât [bi'a:t]. ~ che o fos poete! o vorès di colp rimâlu. bibâ [bi'ba:] it (t. pijanka f. santuts. zgubljati čas. tepec m. lavôrs di catalogazion di materiâl ~ e documentari (CIRF). o sês ~. presnet. ~ che o podès viodilu. ~si refl pomuditi se. il frutat. a 93 (Pa). vinjen. bibion [bibi'on] m omahljivec m. (CIRF). Par dibisugnis di studi e ricercje particolârs. bevude [be'vude] f 1. pierdi timp in ~s zgubljati čas z neumnosti 2. bevucjât [bevu'qa:t] adj → bevuçât. il puar ~. bibieç [bibi'εt∫] m 1. cun spazis par seminaris. bibliograf [biblio'graf] m bibliograf m. pitje n. Nassût a ~ il 1 di avrîl dal 1909. veliko pijače prenese. (Pa 02). sflacje 2. Cuindi o si cjate alc di sest o si viodìn nô par une ~ legre! (Furlanist) 2. ~. Bevorcjans [bevor'qans] kr. odlašatiati. E difat i puartà une vecje ~. božec m.i m Bibbione. počasnè. bibie ['bibie] f 1. knjižničarstvo n. (SiF 03/3. bibličen. Biatrîs [bia'tri:s] os. FIG goba f. -ade adj rahlo vinjen. od biât) m revež m. i amîs. a Cjaurlis. biadin [bia'din] (deriv. biblioteconomie [bibliotekono'mie] f bibliotekarstvo n. knjižna zbirka 3. bibì [bi'bi] m INF → bibìs. malenkost f. pijanec m. svetopisemski. bibiâ [bibi'a:] it obotavljati se. knjižničar m. bibiôs [bibi'o:s]. Avis). ju imprescj lenghistics e i servizis informatîfs di altris clapis. ∼ digjitâl digitalna knjižnica. razvedrilo n. biblist [bi'blist] (mpl bibliscj) m biblicist m. bibliografie [bibliogra'fie] f bibliografija f. ma. ki veliko pije. srebrati. 97) 3. revček m. Stant a la vision bibliche e cristiane de muart. Il taramot das tangents nol à sparagnade nancje la "biade" Cjargne (don) 3. preklet. bibliografic [biblio'grafik]. → bevucjâ. Cumò al dispon di une moderne sede tal cûr de zone universitarie. previdnež m. L’om par simpri.” ur dîs. biadele [bia'dele] f revca f.) pitna daritev f. biadelore [biade'l‫כ‬re] int k sreči. kratkočasje n. A son disponibii: l’archîf dal mensîl. nabit. ~ che i bêçs ju ai achì pronts in cjase (F). Sabide ai 10 di Zenâr. che a comunicaran par lengaçs audio (Pa 03/6). che in te concezion bibliche a son il spieli de eternitât e duncje de inamovibilitât.i m (Mueç) Bevorchians. o varessin di gjoldi pe libertât (Pa 02). al jere avilît. che no i mancjave nuie (Sg). hvala bogu. ~ eletroniche elektronska knjižnica. puar ~ božec m. reven. il vin al bibe. biadìn →. → bevade. preprost človek m. uboga f. Avis). revček m nesrečenež m. bibì) m buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). biadot [bia'd‫כ‬t] (deriv. ničemurnost f. bicarbonât [bikarbo'na:t] m KEM bikarbonat m. → bebel (bebei). ki se vzdržuje pijači (alkoholu). !bibìs [bi'bis] (t. cheste biade ploie che no finis plui! 2. ”biadins!.i. zadrževati se. Pre’ Aldo Moretti. l’insium di un om ridicul. dobra duša f. materiâl ~ bibliografsko gradivo. al è muart ai 26 di Lui. di Barcis. la antighe peraule dai profets de ~. (BelFa). preprost. -che adj biblijski.. požirati. opit. I tescj che a concorin a àn di rivà ae Biblioteche Civiche di Codroip (Codroip. f Beatrice (IT). Biblie ['biblie] f Sveto pismo n. medaiutis. bibliofilstvo n. memoralist. e par jentrâ inta chel gnûf des bibliotechis digjitâls mobilis. bibliofilie [bibliofi'lie] f bibliofilija f. revček m.

E... e lu veve fat svolâ dal barcon dal cjast. goljufija f. umazano stanovanje n. ravno ko. PROV Nol è ~ ce che al è ~. bieluçat [bielu't∫at] adj ličen. škatla f. ravnokar. Bielvedê Di Aquilee [~ di akui'lεe] kr. (Sg). bielonon. srčkan. al è ~ ce che al plâs. biel cjalantlu fis. ~ lant a fâ une visite intune famee. bielonone [bielo'none] f izvrstna f. šolski hišnik m. šolska hišnica f. bicikel m (slabš. celotno. (ProvBr). m Bicinicco (UD). dobro. Intant che E. (Ta).i m (Paulêt) Belvedere. FIG prevara f. la Ucraine. biel [bi'εl] (pl biei) adj 1. . Ma. privlačnost f. bielorus [bielo'rus] adj beloruski. biceličen. la Azerbaijan. biel che [bi'εl ke] co medtem ko. Ciceri. Bielgrât [biel'gra:t] kr. mirno. vzdrževalec m. UD). ”o dubiti che lu podarìn viodi prin di San ~ . (BelFa). cjalâ di ~ ?? . cence vuacâ. ma no lu cjatave. la Gjeorgje (Pa 03/5). Bielorussie [bielo'rusie] f GEO Belorusija f. Dal ~ de sô ativitât la cooperative e à prudelât la sô programazion radiofoniche cun la organizazion. ~ adv kar. → belece. sijajna f. no varês i comuts e il ~ di chenti. E chest al devente un apel par ducj chei che a crodin te Art e tal Biel (Pa 06/1). biel avuâl [bielavu'a:l] adv popolnoma. ma la liturgjie. ljubkan. srčkan. Sabide di sere beh jo o soi rivade tardute a mortean (Furlanist) 3. → planc. lepota f. Dome dopo un dîs minûts al incrosà un vieli in ~ (Sg). ~ stufade do dobra naveličana. Lis ascosporis (3. bidinute. cence flât e cence fanâl. čisto. di ~ dì ob belem danu.e si meteve a mangjâ ~. bielon [bie'lon] (t. čeden. deriv. meti in ~ . v času ko. un frut di ~ . ~ a planc → bielaplanc . FIG luknja f. soredut produzions isoladis (Bidin e Bidine o il pulz e la pulze par cure di Andreina. brez izjeme. bielonon [bielo'non] adj → bielon. (bolj obič. čeden. (ProvBr) 2. se i soldâts cjariâts di sbigule disertassin ~. al beveve biel planc al vignì drenti un altri aventôr (Sg). al veve un purcit ~.5-5 x 7-11 µm) a son bicelulârs. Sì. vuê i Stâts son plens di debits e ~ scunîts. ljubek. LING beloruščina f. (PauluzzoN). naivnež m. ~ m 1. ~ il cjan al strissinave la cjadene diluncvie il fil di fier. bielis oris dolge ure.i. il ~ di Rome rit f. al cirive un campanel su la colone dal puarton. 9). neumna ženska. bieluçut. fâ lis bielis a dvoriti.i. zavist f. zadnjica f. biel a planc. Belorus (Belorusinja) 2... dvoceličen. la ~. bielstâ [biel'sta:] m dobrobit m. al à viodût ch’a èrin i palûs e li’ marinis e (Natisone). danica f. e lusi finalmentri la ~ (Pa 10/99). Une dì al veve fat un ~ aparechio di len. ~ m 1. bicikel m. biel planc [biel'planc] adv zelo počasi. neumnež m.” ”San ~? . jutranjica f (zvezda). Bielvedê [bielve'de:] kr. fate di ~ ma ancje di spiete e di ingòs (La). ure in ure. vsekakor. bielite blancje [bie'lite 'blanqe] f BOT petoprstnik m (Potentilla).) → bessôl. 2. bicicletate [bit∫ikle'tate] f star kolo n. si rangjave ancje a vendi sperancis a bon presi. bielviodi [bielvi'odi] m čudežni prizor m. Bielestele [biele'stεle] f ASTR Venera f. v celoti. bidel [bi'del] m šolski sluga f. dopo di une gnot masse penze e durade masse a lunc. e fâs la ~ tes mediis. vse do konca. ma a di chel che al va indenant porconant cun tun ~ vecje. une des letaris che Hus al scrivè biel che al spietave che lu brusassin (Cadorini/furlan) eno od pisem. lepotnost f. razgledna točka f. m Bernard m.i m → Belgrât.). al à il so ~ nekaj lepega je v njem. Duncje il stât di un foton liniarmentri polarizât al è rapresentât di un vetôr intun spazi ~. sijajen. bidin [bi'din] m preprostnež m.bicelulâr [bit∫elu'la:r] adj bicelularen. (SiF 03/4. In particulâr la sô puisie e disvele une intonazion intimistiche. cussì si impensisi dome il ~ (MazzonIol). ~ sôl čisto sam. lagodnost f. Bon. bielece [bie'lεt∫e] f 1. chê more. bidinut. E chel ~ romanç di fantassience dal ’53 di un ciert Robert Rainbell? (Ta). SFF (CoUd).(O). ročka f 2. Bicinins [bit∫i'nins] kr. za časa ko. ~ co ko. ki jih je Hus pisal. precej. Dree mi à invidade: se ~! Il concert di Lolli a Mortean.i m (Cordovât) Belvedere. bielit [bie'lit] adj luškan.i m (Aquilee Ud) IT Belvedere. Chei che ancjemò in dì di vuê no àn declarât lis sôs intenzions a restin: ~. bielsôl [biel'so:l] adv (neknjiž. udobje n. une volte un miedi. bielite ma cjitine. fin al puarton. biel a planc [biela'plank] → biel planc. bielonon) adj izvrsten. bielot. biel a pueste [bielapu'este] adv nalašč. lepota f. cul butâ cjartis a cualchi bidinute. bicoche [bi'koke] f gorska koča f. srčkan. „Buine” al rispuindè l’ustîr. mastiant a lunc e cjalant fûr dal balcon. bielon. ~ in gjambe lepih nog. udobnost f. lepo počasi. čar m. v času ko je čakal. namenoma. poželenje n. chê biele fantate là. (SiF 03/3. lepo n. rivât a ~. osvajati (žensko). e je une des tantis personis che mi son plasudis estetichementri (Ta) 2.. lep. demin. (Sg). bielot [bie'lot] adj ličen. bielvedê [bielve'de:] m razgledišče n. al à bielote simpri stade. che al cjât?” ”trê dîs dopo dal Judizi Universâl”. bielit. Bielvedê Di Cordovât [~ di kordo'va:t] kr. (Pa). ~ ~ lepo počasi. s kolesom. da ga bodo zažgali. bidimensionâl [bidimenzio'na:l] adj FIZ dvodimenzionalen. il sflandôr dal rituâl (Bel). Damâr. 9-18) Bidin [bi'din] os. bilit). medtem ko. in ~ na kolesu. (Sg). Bielvedê Di Marsuris [~ di mar'suris] kr. . cun tant di eliche. bidele [bi'dεle] f šolska sluga f.. bidine [bi'dine] f preprosta. lôr si cjacin ~ / dongje plui che mai.i m Belvedere (Povoletto. demin. do dobra (poudarja sledeč pridevnik). cu la ~ e la maiestositât dal so ceremoniâl. come che a vevin za vût fat lis Republichis Baltichis. PROV Par cognossi il ~ bisugne viodi il brut. Une volte che al nadave ~ framieç lis canelis (Zili). najboljši. Dimpeç. Bielezoie [biele'dz‫כ‬ie] kr. biel principi [bielprin't∫ipi] m popolni začetek: dal ~ z vsega začetka. čeden. lepo. grda šala 4. o sai che a Cerneglons chei di Franzoe / fadin la ~. il ~. fruts che a jemplin dute la vile di ligrie e di ~ . bielevoie [biele'voie] f nevoščljivost f. fâ la ~ zavidati nekomu. atrakcija f. vzdrževalka f.i f (Paulêt) Bellazoia. dobro počutje n. dober. biciclete [bit∫i'klete] f (dvo)kolo n. bidon [bi'don] m 1. umirjeno. trasparentis e tarondis a la fin. prikupen.

bielzà [biel'dža] adv že; nekdaj; sedaj (pa); se chest
percors di “maternitât” Aquilee lu à fat ~ tai secui passâts (Pa 02/12); se no doprin ju imprescj juridics che a àn ~ a disposizion (Pa 03/5); → benzà. bienâl [bie'na:l] adj dvoleten; bienalen, bienalski; ~ f bienale m; Bienâl di Vignesie ART beneški bienale (umetniška razstava); Al à partecipât a la Bienâl di Vignesie. (GE). bieni [bi'εni] m dvoletje n, dveletno obdobje; dveletni študij; e à refudât di dividi la discussion su la delocalizazion di chê sul recupar de produtivitât pal prossim ~. (O). Biêr [bi'e:r] kr.i f (Cjavàs) IT Bieri. bifocâl [bifo'ka:l] adj dvogoriščen, dvofokusen, bifokalen; i bifocâi dvogoriščne leče; un pôc pletut e intôr i ~. bifocalisim [bifoka'lizim] m bifokalizem m. big-bang [big'bεnk] m FIZ big bang, prapok m (teorija o nastanku vesolja); E si svindiche tirantnus dentri ancje nô in cheste disgregazion o deflagrazion finâl, un “~” che al à il savôr di un “flop” cosmic (Pa 02). bigarin [biga'rin] m (pri dečku) penis m, lulček m; → bagai, cicinut. bigat [bi'gat] m (od sviloprejke) buba f; e il fî dal om, che al è tanche un ~. (Bibl-Jop). bigatarie [biga'tarie] f → bigate. bigate [bi'gate] f predilnica f, svilopredilnica f. → bigatarie. bigatin [biga'tin] m svilar m, svilorejec m. bighe I ['bige] f F kurec m, kurac m; jessi a grado, distirât sul savalon, a menâmi la bighe e tirâ claps ai frutus che.. (Furlanist); → cuaiat, çoçul, pisse, sivilot. bighe II ['bige] f (rimski voz) dvovprega f; bignâ [bi'ña:] it → bisugnâ. bigoce [bi'got∫e] f mapa f, šolska torba f, torba f; Ustine a ridè viodinju a poiâ lis bigocis e ur disbotonà i grimaluts. bigogne [bi'gogne] f → vigogne; E je ancje vere che in putropis fameis di mieze ~ si va bandonant il lengaç locâl (La 07/02) bigolâr [bigo'la:r] m testeninar m. bigolon [bigo'lon] m makaron m. bigot [bi'g‫כ‬t] m pobožnjak m, svetohlinec m; e ogni riserve o proteste e je dome un "revoc di un perbenisim rangit e ~ (Bel); →cjitin, patafebancs. bigotarie [bigota'rie] f 1. pobožnjaštvo n, svetohlinstvo n; → cjitineç 2. (kolekt.) pobožnjakarji mpl, svetohlinci mpl; va la ~ pa lis glesiis. bigotisim [bigo'tizim] m pobožnjakarstvo n, svetohlinstvo n, licemerstvo n. bigul ['bigul] m (drobni) rezanec m. bigulere [bigu'lere] f dolgoveznost f, dolgovezen govor m, marnjanje n, oštevanost f; invezi di tacâ une ~ su la moralitât dai umign di chest mont. bikini [bi'kini] inv bikini m. bilabiâl [bilabi'a:l] adj LING dvoustničen, bilabialen; ~ f LING dvoustničnik m, bilabial m. bilanç [bi'lant∫] m 1. bilanca f 2. FIG bilanca f, obračun m, pregled m; e cussì a son lâts indevant fin al 1924 o 1927 cuant che i fassiscj e an obleât a fâ il ~ unic. (Pa Vicinia).

bilaterâl [bilate'ra:l] adj dvostranski, obojestranski,
bilateralen; mutisim causât di une lesion ~ dai lobis frontâi (SiF 02/1). bilateralmentri [bilateral'mentri] adv dvostransko, obojestransko, bilateralno. bile ['bile] f 1. ANAT žolč m; 2. FIG srd m, jeza f; jo, infat, o viôt che tu sês tal marum de ~ e tai leamps de tristerie (Bibl-Az). bilengâl [bilen'ga:l] adj dvojezičen; al è stât presentât a Udin il Grant Dizionari Bilengâl Onde); ~ m dvojezični m, dvojezičnež m, dvojezičnik m; Cemût fasino i bilengâi a capî e a produsi lis peraulis? (SiF 03/4, 97-114). bilenghisim [bilen'gizim] m dvojezičnost f, bilingvizem m; Al è di agns che in Friûl si cîr di di inserî il ~, tes scuelis e tes istituzions (Leng). bilenghist [bilen'gist] (pl bilenghiscj) m dvojezičnež m, dvojezičen človek m. bilenghistic [bilen'gistik], -iche adj dvojezičen; tabelis bilenghisticis dvojezični krajevni napisi; (Pa 02/12) biliart [bili'art] m biljard m; Pes ostariis, in te stazion, suntun biliart, e plui di râr durmî sui bancs lis oris no passavin mai...(bakan). bilic ['bilik] m ravnotežje n; in ~ v ravnotežju metude in ~ tra cîl e bosc (Pa 06/1). bilicun [bili'kun] m pokal m, velik kozarec m; kupa f. biliet [bili'et] m 1. vstopnica f, vozovnica f; biliets di nâf ladijska vozovnica; Pe esposizion a son stadis tiradis dongje passe 200 fotografiis, biliets di nâf (Pa 05/12); gjavâ il ~ pokazati vozovnico; cence paiâ ~s; ~ zornalîr dnevna vstopnica; savint che par paiâ 1 etar di nêf artificiâl a coventin sù par jù 7 mil “biliets zornalîrs” (Pa 03/11) 2. kartica f; ~ di visite vizitka f; E pardabon il cjavedâl al jere il capitâl par une famee furlane, stant che al jere il simbul, il "~ di visite" de cjase (Scf) 3. listek m. bilietarie [bilieta'rie] f prodajalna vstopnic, vozovnic; ven a stâi che no jere la sagristie (dulà che cumò e je la ~) (Pa). bilietinâr [bilieti'na:r] m prodajalec m vstopnic, vozovnic. bilietut [bilie'tut] m listič; sporočilce na lističu; Tal ultim, no podint fevelâ, al scriveve bilietuts. (Bel); bilinguâl [bilingu'a:l] adj → bilengâl. bilinguisim [bilingu'izim] m → bilenghisim. Biliris [bi'liris] kr. i f (Magnan) Billerio; organizât in memorie di Meni Ucel, poet e artist di ~ (Pa 03/2). bilisiâsi [bilizi'a:si] (t. sbilisiâsi, imbilisiâsi) refl po-, o-lepšati se, o-krasiti se; a tacarin a sburfinâsi, a petenâsi, a imbilisiâsi; → sbilitâsi. bilisie [bi'lizie] f 1. po-, o-lepšanje n, o-krašenje n; okras m; Tal difûr bilisiis di Comun. (CoTav) 2. nakit m, dragulj m, ovratna verižica f; Ma lis veris bilisiis dal Domo a son i frescs dai absits, ducj dal Tresinte. (areagroupeditore). bilit [bi'lit] adj ljubek, čeden, srčkan, prikupen, lep; → ninin; ~ m 1. INF igrača f, razvedrilo n, zabava f; (bolj obič. bebel, bebei) 2. poklon m, laskanje n, pohvala f; nežnost f, ljubkost f; al tacà a bussâlu e a fâ i mil cjarecis e ~s; → bilite. bilite I [bi'lite] f ZOOL podlasica f (Mustela nivalis) ; I sôi vôi, taiâts a mieç des lints dai ocjai, a semein chei de ~. (BrLi) 2. FIG (šalj.) demon m, hudoba f, kuga f,

hudič m (človek); un mostro, une ~, un vuerîr cence magle e ni pôre. bilite II [bi'lite] f laskanje n, prilizovanje n, ljubkovanje n; poklon m, kompliment m; pôc valin lis promessis e mancul lis bilitis; → bilit. biloi [bi'loi] m vrtiljak m; i svoladôrs a fasevin un ~ par aiar; → cavalarice. bilôs [bi'lo:s], -ose adj žolčen, žolčast, jezav, togotljiv, nagle jeze; chel temperament ~ e fastidiôs. bime ['bime] f jagnjica, ki po enem letu ni jagnjila. bimestrâl [bimes'tra:l] adj dvomesečen, bimestralen; ~ m dvomesečnik m; prontât il so lunari pal 2006 e lu à dât fûr cul ~ “ Emigrant ” (Pa). bimestri [bi'mεstri] m dvomesečje n, bimester m. bimetalic [bime'talik], -iche adj TEH dvokovinski, bimetalen. bimilenari [bimile'nari] adj dvatisočleten; ~ m dvatisočletnica f. bimotôr [bimo'to:r] adj dvomotoren; ~ m dvomotorno letalo n, dvomotorec m. Bin ['bin] furl. priimek BIN GIUSEPPE (Vile di Var 1689 - Glemone 1773)(GE). binari [bi'nari] adj 1. binaren, dvojen, iz dveh enot 2. KEM, MAT binaren, dvojiški; ~ m ŽELEZ tir m ; proga f; ~ muart slepi tir; jessi suntun ~ muart FIG biti v slepi ulici; biel che i predis des monts a jerin suntun ~ muart. (BelAlci). bindâ [bin'da:] tr ob-, pre-vezati, poviti; cjatât picjât cui voi bindâts e cu lis mans e i pîts peâts (Pa 04/05); un frut bindât povit otrok. binde ['binde] f povoj m, ob-, pre-veza f. bindel [bin'del] m trak m, vez f; e je stade rinfuarçade cuntun ~ di fibris di carboni e resine epossidiche .. intant chê altre e je stade parzialmentri taponade ..(SiF 03/3). bine ['bine] f skupaj zlepljeni kruhki; La camarele i puartà un cuart di neri, une ~ di pan e ..(Sg); binidî [bini'di:] → benedî. binidizion [binidizi'on] → benedizion. binocul [bi'n‫כ‬kul] m daljnogled m. binoculâr [binoku'la:r] adj binokularen, dvoočen; ~ m daljnogled m; al ven studiât e determinât, ancje in gracie de osservazion cul ~. (CoUd) binomi [bi'n‫כ‬mi] m MAT binom m, dvočlenik m ; che a prudelin la instituzion di un sogjet politic disferent, duncje no concorenziâl, ma ben autonim e bon di mantignî in eculibri il ~ teritori/int. (Pa 04/02) binore [bi'n‫כ‬re] → buinore. bintar ['bintar] m brezdelnež m, lenuh m, nepridiprav m, potepuh m; fâ il ~ potepati se, lenariti, postopati; Ducj o cjatìn alc de nestre vite in chê dal fi che al scjampe par fâ il ~ (Bibl-Lc); ~ adj potepuški, klateški, len; Spieli di cheste vite bintare a forin lis sôs poesiis (Ponte). binte ['binte] f vitel m (dvigalo), vozna vijača f; Udin po cu lis bintis al tirarà in mieç la culine.. binzinar [bin'ar??] f ?? O fasìn il plen e il binzinâr nus da informazions. (Pa 06/3). bioarchiteture [bioarkite'ture] f bioarhitektura f; La plui cualificade esperience didatiche di ~ e je tacade vie pal mês di Mai. (Pa 04/05). biocenosi [biot∫e'n‫כ‬zi] f BIOL biocenoza f. biochimic [bio'kimik], -iche adj biokemičen; ~ m biokemik m.

biochimiche [bio'kimike] f biokemija f; Angelo Vianello, professôr di ~ vegjetâl (SiF). bioclimatologjie [bioklimatolo'ăie] f bioklimatologija f. biodegradabil [biodegra'dabil] adj BIO, KEM biorazgradljiv, biološko razgradljiv; tornant a doprâ ju imbalaments, compostant lis scovacis biodegradabils. (Pa/Buteghe). biodinamic [biodi'namik], -iche adj BIOL, AGR biodinamičen; Dal mês di Jugn, lis organizazions agriculis pe produzion biologjiche e biodinamiche dal Friûl (Pa 03/12). biodiversitât [biodiversi'ta:t] f → biodiviersitât. biodiviersitât [biodiviersi'ta:t] m biološka raznovrstnost f; E puartarà indenant iniziativis par studiâ, difindi e promovi la ~ des plantis e dai nemâi dal Friûl. (Pa). bioecolic [bioe'k‫כ‬lik], -ighe m bioekolog m. bioecologjic [bioeko'l‫כ‬ăik], -iche adj bioekološki; organizât de sezion di Puart de “Associazione architeture bioecologjiche”. (Pa 04/05) bioecologjie [bioekolo'ăie] f bioekologija f. biofisic [bio'fizik], -iche adj biofizičen; ~ m biofizik m. biofisiche [bio'fizike] f biofizika f. biogas [bio'gas] f bioplin m. biogjen [bi'‫כ‬ăen] adj biogen. biogjenesi [bio'ăεnezi] f biogeneza f. biogjenetic [bioăe'nεtik], -iche adj biogenetski; biologje, de economie, dal tierc mont, de ingegnerie biogjenetiche, de sessualitât, de contracezion, de omosessualitât (Pa); ~ m biogenetik m. biogjenetiche [bioăe'nεtike] f biogenetika f. biogjeografie [bioăeogra'fie] f biogeografija f. biograf [bi'‫כ‬graf] m življenjepisec m, biograf m; Nol sarà costant te produzion poetiche, par dedicâsi ancje a atres ativitâts tant che gjornalist ~ e regjist (Furlanist). biografic [bio'grafik], -iche adj življenjepisen, biografičen, biografski; Se si da une olmade intun dizionari ~..(scritorsfurlans). biografie [biogra'fie] f življenjepis m, biografija f; Revision, atualizazion e publicazion des biografiis di furlans inlustris (CIRF). bioincuinament [bioinkuina'ment] m biološko onesnaževanje n; cussì come che i gjenetiscj no son competents di ~ .(Pa 05/04) bioingjegnerie [bioinăeñer'ie] f biološki inženiring m. biolic [bi'‫כ‬lik] m biolog m, naravopisec m; Al po stâi che al rivarà ancje il zovin ~ Manuel (CoUd). biologjic [bio'l‫כ‬ăik], -iche adj biologičen, biološki; control ~ biološko nadzorovanje, biološki nadzor; Chescj risultâts a son il pont di partence par il disvilup di metodis di control ~ de malatie. (SiF 03/4, 9) biologjichementri [bioloăike'mentri] adv biologično, biološko. biologjicitât [bioloăit∫i'ta:t] f biologičnost f, biološkost f; midiant dai criteris de justizie, de eticitât, de sustignibilitât, dal sparagn energjetic, de ~. (Pa/Buteghe). biologjie [biolo'ăie] f biologija, naravopisje n; isal util fâ tradusi.. articui e saçs par furlan (salacor di inzegnarie e di ~)? (Pa 02/10-11); ~ aplicade uporabna biologija; Dipartiment di Biologjie Aplicade a la Protezion des Plantis, Universitât di Udin, Italie. (SiF 03/4, 9).

bioluminessence [biolumine'sεnt∫e] f BIOL bioluminescenca f. biomasse [bio'mase] f biomasa f; I microrganisims che a costituissin il pantan a son clamâts ~ mentri i incuinants a son clamâts ancje substrât. (SiF 03/4, 73-84) biomecanic [biome'kanik], -iche adj biomehaničen; La muse de fantate, cence il rest dal cuarp, tal mieç dai sarpints, fier e struturis biomecanichis: (Ta) biomecaniche [biome'kanike] f biomehanika f. biometeorologjie [biometeorolo'ăie] f METEO biometeorologija f.. biometrie [biome'trie] f BIO biometrija f. biometric [bio'mεtrik], -iche adj BIO biometričen. biondate [bion'date] f ?? che la vere stele de ghitare tes Cybele e je naturalmentri la ~! (Ta) bionde [bi'‫כ‬nde] f plavolaska f, F bionda f, blondinka f. biondine [bion'dine] f plavolaska f; ti visitu chê ~ cui ocjâi, dôs tetis par ca, cun chê musute di pipine, viestude di ros... (Tolazzi). biondut [bio'ndut] adj plavkast, svetel; E driu i fantassins apena cunfessàs cui calsetòns blancs e i ciafs bionduts tosàs. (Pasolini) bionic [bi'‫כ‬nik], -iche adj BIO bioničen; Nissune pôre, Paris. Tu âs ancjemò timp” mi dîs il gno elaboratôr ~.(Ta) bioniche [bi'‫כ‬nike] f BIO bionika f. biont [bi'‫כ‬nt], bionde adj plav, plavolas; svetlolas; Al è ~ e sec e al cjamine spedît cun sô mari (Ta); e veve une lungje strece bionde, fate sù tun biel cocon (MazzonIol); ~ m plavolasec m; al ultin ~ po zadnji modi; viodit là chê tâl vistude / cun gran pompe al ultim ~. biopiraterie [biopirate'rie] f biopiratstvo n; Tra brevets e biopiraterie (Pa 05/04). bipolâr [biopo'la:r] adj bipolaren; Si podeve cjacarâ di ordin ~, cuntun statût di superioritât pai Stâts Unîts (Pa 04/07). biopsie [bio'psie] f MED biopsija f; Une ~ stereotasiche e à clarît che il tumôr cerebrâl al jere un glioblastome....(SiF 02/1) bioptic [bi'‫כ‬ptik], -iche adj bioptičen. biosfere [bios'fεre] f BIO biosfera f. biosintesi [bio'sintezi] f biosinteza f. biostabilizâ [biostabili'dza:] ?? Biostabilizâ in maniere aerobiche la part organiche cu la produzion di compost (CoUd). biostratigrafie [biostratigra'fie] f biostratigrafija f. biotecnologjic [biotekno'l‫כ‬ăik], -iche adj biolotehnološki. biotecnologjie [bioteknolo'ăie] f BIO biotehnologija f; a cjalin cun simpatie cheste “inovazion” puartade indevant de ~. (Pa 03/12). bioterapie [biotera'pie] f MED bioterapija f. biotine [bio'tine] f KEM biotin m. biotop [bi'‫כ‬top] m BIOL biotop m. bipartisan [biparti'zan] adj POL dvostrankarski; dal moment che vuê il «grant Compatât constituzionâl “~” (Pa 03/5). bipartitic [bipar'titik], -iche adj POL dvostrankarski. bipartisim [biparti'tizim] m POL dvostrankarstvo n, dvostrankarski sistem. bipartit [bipar'tit] adj POL dvostrankarski. birarie [bira'rie] f 1. pivnica f 2. pivovarna f, pivarna f; ~ Moretti ...(Sclese) birbe ['birbe] f v: bati la ~ beračiti, klatiti se.

bire ['bire] f pivo n, pivce n; Biele Ingvild cu la ~ in man pontade (Ta) .. s pivom v roki .. birefranzent ['bire] f birefrangent (ang.); che a interagjissin cun polaroids e cristai birefranzents. (SiF 03/3, 9-18). Birgjite [bir'ăite] os.i. f Brigita. biribìs [biri'bis] m vrsta igre na srečo. birman [bir'man] adj burmanski; eroi da l’indipendece birmane te lote par diliberâsi de paronance anglese (Pa 02) heroj burmanske neodvisnosti; e vierç une gnove pagjine pe storie dal popul birman. (Pa 02) v zgodovini burmanskega naroda; ~ m Burmanec m; Birmane [bir'mane] f Burmanka f. Birmanie [bir'manie] kr.i f Burma f; comant de zonte militâr che e parone in ~ ki vlada v Burmi. biro ['biro] f kemični svinčnik, kuli m, kulica f; Alore al molà la biro e al jevà impins. (PauluzzoN); pene ~ kemični svinčnik; O cjoli un pâr di penis ~ e (BrLi). birocin [biro't∫in] (demin. od biroç) m 1. četverosedežna kočijica f; 2. otroški voziček m; è un gotic che al zire cul so ~; la rovede e à un disc di metal par esterni (Ta); i fâs rivoc un’altre femine, Rossana, biel che e sburte il ~ (Pa 06/2). biroç [bi'r‫כ‬t∫] (pl [bi'r‫כ‬ts]) m koleselj m, voz m, voziček m; il ~ nol va! tako ne bo šlo (več)! I de une man a sburtâ il so ~. (Sg). birze ['birdže] f F bicikel m, kolo n. Birzite [bir'džite] os.i. f → Birgjite. bis I ['bis] adv še enkrat; o berlìn a clare vôs “Zugabe”, ven a stâi ~. (Pa 06/3); ~ adj dodaten, izreden; al à il numar 522/~ (Pa 02). bis II ['bis] (pl invar.) m 1. (t. bise) kača f; il Bût al è come un ~ pe grave sporcje 2. FIG človek nagle jeze, kolerik m; tu sês un ~. bîs ['bi:s] (t. grîs, fumul) adj siv, pepelnat, pepelnast; zeč, hudoben; vacje bise. bisacje [bi'saqe] f bisaga f; Invessit cumò cui che al à un sac che al cjapi sù ancje la bisacje e (Bibl-Lc); → sacoce. bisat [bi'sat] m → bisate. bisate [bi'sate] f (t. bisat) ZOOL jegulja f; Mi sbrissave des mans tanche une ~ o une pavee. (BrLi); che dopo vê gramolât tal laip di Rome al scuvierç la sô vene furlaniste, a la ~ plui voltis trombade che e tente di gnûf (Pa 06/3); → inzile. bisavon [bisa'von] m → basavon. bisbetic [biz'bεtik], -iche adj čuden; čudaški, muhast; ~ m čudak m. bisbetiche [biz'bεtike] f čudakinja f; E jere une ~ co e leve a scuele e, cundut che e je piçulute, e je cence cûr. (ShW). biscantîr [biskan'ti:r] m ARH ostrešni tram m; cjadenis di cuviert e ~s. biscot [bis'k‫כ‬t] (t. piscot) m piškot m; o cualchi ~ pal sant, come che o fasevi jo cuant che o jeri frute...(friulinelmondo). biscul ['biskul] m (redko) gugalnica f; (bolj obič. niçul). bisegul [bi'segul] m čevljarski gladilnik m; E chest cjaliar cul ~? (Mucci) bisessuâl [bisesu'a:l] adj dvospolen; ~ m biseksualec m, biseksualen moški, biseksualna ženska.

eco là i biei crepons che o vês ridots i morârs cul tignî i bivotins. si trate di mandâi indaûr un mes ~ cjalcjant il boton di rispueste (Cad) 5. bison(t) [bi'zon(t)] m ZOOL zober m. blancjiç) adj belkast. i bisnevôts. che la partecipazion a la Italie a la vuere al è stât un at. POL beli . ŠAH beli m 8. Capo. ~ m 1. blanc ['blanqe]. (Natisone/furlanis). ch'a siga. običaj m. In tes mês confessions setimanâls o bisetimanâls (BelFa). tende di ~ rosse. bizon m. debil e (Ta). (bassafriulana). perilo n 5. a esistin lenghis e feveladis diferentis: talian. bisetimanâl [bisetima'na:l] adj dvotedenski. belilo n. 10. bisodie [bi'zoqe] f ?? La ~ e je lade indevant par mês. vihar m. mi bivorcji come un arbul. blâf ['bla:f]. HIST. Un ~ cul biter. reven. belež m. otročarija f. blanchet.. . lassâ in ~ opustiti. Tal nerum la tension e je dute tal ~. blacje ['blaqe] (t. bisiac [bizi'ak]. (Mar). ~ e gradês. e à di pierdi la vite par une liberazion che le viodaran. bisugnôs [bizu'ño:s] adj potreben. Bitinie [bi'tinie] kr. protirevolucionar m. La fantate e continuave a cjalâlu cui voi blâfs e licuits (Daidussi). naravnost. 2. Bistrigne [bist'riñe] kr. bisson [bi'son] m TEKSTIL bisus.. bisteche [bi'son] (t. ~ m revež m. un rus ~ di Odesse rivât ta chestis landis tal 1963 e (Pa 7/2000). al faseve bisignelis. neizpolnjen. -ve adj moder (barva). bis) kača f 2. (BrLi). (bassafriulana). belogardist m. La ~ napoleoniche. ~ m Bizantin Bizantinec m. dâ di ~ (po)beliti. bizantinist [bidzanti'nist] m bizantinist m. → glove.) it potrebovati. ~ tanche un peçot/ ~ tanche un dint di cjan popolnoma bel. (La 07/04).. / pa chê ~ viere de stagion. bisugne bati la ale come il gjal . bezjaščina f. an ~. POL beli m. blancjat. beljak m. protirevolucionaren. in pont e in ~ odenkrat. neri su ~ FIG črno na belem. belilo n. pretres m. bisighin I [bizi'gin] m ZOOL ?? (Tringa alpina). vihar m. taii chês bissis.bisessualitât [bisesuali'ta:t] f dvospolnost f. blancat ['blankat] adj → blancjat. (Natisone/furlanis). furlan. e di traficâ par mâr cun Bizantins e cun Sarasins. pisteche) f dušeni goveji zrezek. cizara f (Lathyrus sativus). (Pasolini) bisugn [bi'zuñ] m → dibisugn. blancon. 4. (ProvBr). bisibili [bizi'bili] m hrušč m. prazen list 6. (Bel).. zimski. PROV Prime di dî une peraule. ubogi m. par ogni tant dreçâ il ~ cjâf e molâ ronadis. O varessin ~ che cualchidun nus des un jutori di supuart (Pa 02). bisest [bi'sest] adj prestopen. Bithynia. bizantiniste [bidzanti'niste] f bizantinistka f. (t. a cjaparin la strade de ~ (Bibl-Az)// < gr. brenčanje n. neumnost f. 11. (močan) vrtinčasti veter m 2. jo intant taponi dutis lis grispis / che o ai te muse cun stucs e sblacjis. blanchiç. tur m. salacôr. bislunc [biz'lunk] adj podolgovat. La ~ al è miôr insumiâle viodût i presits. ciklon m. ~ di piel belec. belina f 2. bisignele [bizi'ñele] f malenkost f. (Sg). EKO bianko ček. intant che noaltris furlans ocidentâi si domandavin: (Pa 03/6). il ~ dal voli beločnica f. Bisiacs [bizi'ak] → Sant Pieri Dai Bisiacs. bissebove [bise'b‫כ‬ve] f 1. vê ~ potrebovati. bivort [bi'v‫כ‬rt] m bifurkacija f. restâ in ~ ostati brez vsega. belec m. bisocje [bi'zoqe] f BOT čičerka f. prazen. bissabove [bisa'bove] f → bissebove. ropot m. bivariade [bivari'ade] f bivoltin [bivol'tin] adj (pri sviloprejki) ki se rodi dvakrat v letu. bistroc [bis'tr‫כ‬k] ?? zent ch'a zuja. snežni 4. navada f. cuntun façolet ~ parsore de siele. ~ m 1. svinčena belina f 2. il ~ dal ûf beljak m. blancjit. bitince [bi'tint∫e] f domačnost f. e al à metût. ropotanje n. insuazade di une tende di ~ rose (PauluzzoN). -che adj bezjaški. par un ~ e un neri za zelo nizko ceno.…. 9. (Pa 7/99) 7. neri su ~. belež m. HIST. come tal disgot di une brumace daûr a sfantâsi. (Sg). belo vino. belogardističen. ~ e neri črno-belo. sec. bisse ['bise] f 1. bisugnâ [bizu'ña:] (samo 3. orkan m. Ma chest fat nol è dabon capitât in pont e in blanc. je treba postoriti. an cence sest prestopno leto. (ProvBr). bizantologinja f. FIG zmeda f. bivorcjâsi [bivor'qa:si] refl (neobič. bismul [biz'mul] m (pl bismui) ZOOL mezeg m (križanec med konjem in oslom). osivel. sblacje) f 1. (BrLi). blancje adj 1. Al dì di vuê ce sperancis puedial vê un che al à passât i trente. (lasje) dolg koder m. Bisugne là a durmî cence fâssal dî e jevâ cence fâsi clamâ . Prime di dut i de di ~ e podopo al pensà ‘e mobilie.. a timp pierdût. na pol zastonj. blancjon. Rivâts intal so curtif. ubog. (Sg). a jerin poiadis dôs bicicletis gnove. tor atòr dal breàr e i bistròcs risìns dal prin bal da l'an. Un blanc cul ~. beločnica f. fina lanena tkanina. Bisugne vê pazience cun te (FVG) Potrebno je imeti potrpljenje s teboj. bisugne [bi'zuñe] f potreba f. bezjaško narečje. i f (Starançan) Bistrinja f (IT Bistrigna). nepričakovano. . blanchete ['blankete] f → blancjete.(JM) Bizantine [bidzan'tin] f Bizantinka f. blancjiç. o sin corets viers la stanzie indulà che lui. 3. siv 3. (Pa 02). razcep m. blancjut. bel. bizantolog m. Pablo Korchenewski. Une dì o chê altre bisugnave che al vignìs lì cuntune piere pomice e un vernîs nere . blanchiç [blan'kit∫] (t. 12. biter ['biter] m grenko žganje. sloven. necessaris ancje se no suficients. Bezjak m 2. bizantin [bidzan'tin] adj bizantinski. dî ~ al ~ e neri al neri povedati resnico. → dibisugne. Fûr de barconete. ma al jere ancje cualchidun mandât. bitâ [bi'ta:] it → betâ. edn.i f Bitinija f stara provincija v Mali Aziji. sul çoc forest e su lis stradis. biseksualnost f. e ce che al è necessari bisugne fâlu (Pa) . no tu vevis une piel di ~?” (Ta).. al è ~ di piel. drobnarija f. bisighin II [bizi'gin] m → sbisighin. zapustiti neki usodi. belo. deriv.) razcepiti se na dvoje. to kar je potrebno. tant di cjapâsi alc. bisnevôt [bizne'vo:t] m pravnuk m. Int sielte fra i plui ~. i bisons des pradariis americanis (A). (ProvBr). Par fâ bisugne scomençâ . viličenje n. (Pa 05/07). bit ['bit] m INFORM bit.

bogokletje n. a son di ~. il miedi. ~ transgjeniche transgenska koruza. blec ['blek] m 1. (O). forment fin tai fossâj. al è ca la ~ ma subit si bute in plovisine. ~ di prât. (snežna) belina f. al tire jù Gjesù. blanconon) adj popolnoma bel. sijaj m. Par Puiatti l'unic dât reâl al è chel che al inten la presince di ~ transgjeniche intai silos de regjon.. pola f. → blancjece 2. a ~. mi vignivin dentri.) svojat f. blancôr [blan'ko:r] m 1. bogoskrunec m. juste in face de glesie di sant ~. doi vogluts dolçs e un ~ di lenghe rosse (sf) blimp ['blimp] f ?? blinde ['blinde] f (pločevinasti) oklop m. → imblecâ. drobec m. blanchete) f delovni jopič m. zapora f 2. blok m 5. blanculine [blanku'line] f (šalj. blede ['blεde] f BOT pesa f (Beta vulgaris cicla). VULK ~ vulcanic (stromboli) ?? . svit m. che Rita e veve jemplât di ~ ducj i filistrins dal curtîl.. incolpât di ireligjositât. ~ gjenetichementri modificade genetsko manipulirana koruza. . mocul. meti un ~ zakrpati. gambiâ i bleons zamenjati rjuhe. ma dabon in cumò. ~ m bogokletnik m. E a disevin cuintri di lui tantis altris robis. il ~ o la part dal len plui frescje. Blessaie [ble'saie] kr. e nol scugne acet ne laut ne ~. prebrisanec m 5. dopo la cjase di Bepo Blancjin (FogMil) blancjit [blan'qit] adj belkast. blestemaçâ [blestema't∫a:] it/tr razposajeno preklinjati. ancje tal 2000. e lâ tune cjase de plaçute. che nol è ~ / pal dubi e che si pese ogni virtût . brocui. list m. sodrga f.sensârs bausârs. cospetâ. / fâs cont come tre taulis dutalplui 5. PROV Blanc come un ~ bel kot sneg. ne odobravati. ploščat kamen m. oklep m. FIG malopridnež m. listič m. beloba f. Blancje ['blanqe] f (IT Bianca) Blanka f.(lacomugne). pokrajina f. fâ la ~ pridelati koruzo. blok m. masa. ovs m 4. ~ m belina. blesteme [bles'teme] f kletvica f. ~ di fâ polente koruza za polento. (Natisone/varie). ~ di taule namizno perilo. blestemadôr [blestema'do:r] m bogokletnik m.. blanconon [blanko'non] adj → blancjon. nekaj belkastega. aventôrs a ~ . imblichignâ) tr zakrpati. Blessan [ble'san] kr. blancjarie [blanqa'rie] f perilo n. tal saludâlu la viele a veve il sblec [blec]. košček tkanine. mi vegnarès voie di ~ (Bibl-Salms). Nissun nol taie vie un ~ di un vistît gnûf par tacâlu su tun vecjo (Bibl-Lc)... blichignais. rob m. blestemâ [bleste'ma:] tr/it (pre)kleti. cun Gjesù Crist.i f (Pramaiôr) Blessaglia. blasim ['blazim] m graja f. come fasûi. v trumah. 3.. un bocognut. blancjat [blan'qat] (t.. bleon [ble'on] m (v Karniji) rjuha f. strichis blasfemis (Pa 06/3). blanchisie [blan'kizie] f → blancjece.i m Blaž m. ~ sovietic HIST sovjetski blok 4. blavarûl [blava'ru:l] m žitar m. pontais. beli les m. koruzna njiva. blestemaçant. blave ['blave] f 1. → corponâ. blokada f... e radicâl fra i doi blocs saltâts fûr de seconde vuere mondiâl (Pa 03/10). blasfemi [blas'fεmi] adj bogokleten. un ~ sui vôi. 2. une buine ~ FIG star maček. in chel paîs al è une ~ . . zveza f (npr. blancjiç [blan'qit∫] adj in m → blanchiç. jevâ sù la bandiere di Allah su ogni ~ di tiere de Palestine (Pa) 6. preklinjevalec m. žalosten obraz. cuetis o crudis. di sofe 3. i f (Palaçûl) Piancada. krapiti. blestre ['blestre] f šibra f. lopov m. bledon [ble'don] m BOT loboda f. suknjič m. AVTO blok m (motorja) 6. f blasmevul pl blasmevuls) adj graje vreden. AVTO. žito n. incolpât di ~ e (Bel). blaudin [blau'din] m BOT srobot m (Clematis vitalba).~ m nekaj belkastega. il ~ de sere si sfante sul tramont. blausin [blau'zin] m ZOOL skobec m. blecâ [ble'ka:] tr → imblecâ. mi sturnivin. al è un ~ di Italie nestre chest Friûl. žitarica f. snežno bel. (JM. GUM blok na dezenu avtoplašča. blancum [blan'kum] m 1. belost f. une rivoltele in man. blichignâ [bliki'ña:] (t. Blancjin [blan'qin] priimek Di Cjantonut. Blancjade [blan'qade] kr. blavâr [bla'va:r] m 1. blancjete [blan'qete] (t. blicut [bli'kut] m ?? Camilla e je une montagne di pêl neri. krmilo n. mi pocavin. TEH. sangonâ. par protestâ cuintri di chest ent acusât di vê sperimentât in Friûl. Blauç [bla'ut∫] kr. e sot i siei pîts si vedeve alc di compagn sicu clâr de ~ dal zafîr (BiblEsodo). koruza f. kašča f. al veve un ~ di tiere. blancat) adj belkast. preklinjati kot bog. uniche mê sperance in tant frangent / jere dàun barbe un ~ di ereditât 4. scussâ blestemis izreči kletvice. blede . un ~ di cjarte o ài cjatade 7. kletev f. li di une femine di non Marie (Pa 03/12). suknja f. blok m.i f (Basilian) IT Blessano. a bleons na kupe.(Bibl-Mc). Lui al compre un ~. blestemadôrs. navihanec m. kleti. sacramentâ. → cjast. (kolekt.. belina f 2. zaplata f. → croste. capa f.. (Bibl-Lc) In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega. Pensant ai cuatri dîs che mi tocje vivi. listek m. → blaudinarie. krpa f. Tantis verduris e jerbis. blancjon [blan'qon] (t. lu vuluce tal ~ . trohec m.. ogni risme: . blasmevul [blaz'mevul] (pl blasmevui. turščina njiva. (Sg). blasmâ [blaz'ma:] tr grajati. ~ gjenetichementri modificade. ducj a san li che al è Mortean e che li si fâs la ~ (christianromanini) 3. ~ m 1. / magnifics i blavârs. tu scussis blestemis a ogni vierte di bocje. blancon [blan'kon] adj → blancjon. izreči kletvice. Salvâ). litigons e litigonis. bloc ['blok] m 1. ~ m ZOOL (Anas clangula). bogoskrunski. blaudinarie [blaudi'narie] f → blaudin. te lûs blancjate des lampidis cul neon. trohica f. corpo. somrak m. sot di un ~ une sole opinion ?? . l’infirmîr al gambiave i ~s. Al è sucedût cun Socrate. i f m (Codroip) IT Biauzzo. fâ il ~ na jok se držeč. (O). bel(ja)vina f. trgovec z žitom. ~ tanche une lipare zverinsko preklinjati. blancjece [blan'qet∫e] f belina f. un puar vecjeto in ~ e in braghessutis curtis. okrajek m.. žitnica f. POL). blancon. Al rispuint ae indiference cul dispresseament. Blâs ['bla:s] os. → blanchiç. košček (zemlje). a contavin i nestris vielis che chel ~ che o viodis nol è altri che farine. kos zemlje. granâr 2. a ognidun il so ~ e il so laut. cicorie. blasfemičen.. beležnica f. predel m. njivica. preklinjati. mendais.) sneg. porconâ. bleščava f. ben. obraz na jok.se nol nuie sè? cuarti garzis tant par meti un ~ 2.

tu pues netâ la ~. boarie [boa'rie] f 1. ~ ce vûstu karkoli hočeš.. L’ustîr. živina f. al capì di no fâ tros carnavâi / prime. o voi in cantine a tirâ fûr cinc sîs bocis di verduç. lis feminis di cjase i puartin la ~ . (christianromanini 07/02). No visâsi dal nâs ae ~ biti brez spomina. dolg jezik m. vrč m. bocjone. ~. che lui al è là 3. se tancj bocâi / no sês. butiliis e bocins par bevandis (CoUd). e tancj altris di lôr. Vè cà cualchi abreviazion tipiche dal lengaç dai «blogarins» (neologjisim furlan par dî blogger) (Furlanist). vene e fen pe ~ 2. i antîi di piere ben bocjardade. bochete [bo'kete] f 1. nazrniti. boâr [bo'a:r] m volar m. pol bokala. blogosfere [blogo'sfere] m RAČ blogosfera f. pihala) cevka f. fiola. okras m. grižljaj m. di lâ a fâ tiere di bocâi. stekleničica f. delovna srajca. boce ['b‫כ‬t∫e] f 1. brbrač m. gobec m 2. bluse ['bluze] f 1. sinji. vod m. bocjate [bo'qate] (PEJ od bocje) f 1. blonde ['blonde] f beli pajčolan m. požeruh m. od boce) m 1. blogovec m. cheste cjalderie no si è formade in corispondence de ~ erutive (stromboli). tančica f (neveste). promiscuità. che tu la spietis culì o che tu vadis subit in ~. smehljati se. a ven a cjoli aghe in premure cu la ~. posteljna posoda f 3. bocete [bo't∫εte] (demin. al pative vadì ancje il mâl dal ~ 2. usteca f. ~ tas! ??. e cussì pal Unviêr che al vignarà / cuistâsi la ~. prigrizek m. bocjis spakovanja npl. hlev za govedo. boboròs [bobo'r‫כ‬s] m → bobò. udav m. bocheo ['b‫כ‬t∫e] f ?? E al rideve tanche un ~ poianmi une man su la spale e dreçant la sô tace cuasi vueide. e là ce jerio? ”mus” a plene ~. bokal m. / e i zovins si consumin / cjamâts di porcarie 4. Se al veve miserie il predi. od bocâl) f vrček m. Jo i fâs bocjis. bogatin m 2. la mê difese. boçate. bocje di lôf [~ di 'lo:f] f BOT perunika f (Iris germanica). / libar amôr. . / une cuarte di ~ 2. (t. (cigareta. ne dal ~ o dal mus . ~ blancje (MazzonIol) 2. vi prei. Si arave cuntun par di vacjes o di bûs (mediarete-edu). e je la ~. cumò o vin ancje une altre cjampane che sune te ~ di Maian. deriv. bluzin [blu'džin] m ?? fretenâsi i bluzins Il frut cu la cjamese a cuadretons al si tirà sù di colp. bocjasson) blebetavec m. bocalete [boka'lete] (demin. a/ cun ~ strente s polzaprtimi usti. višnjev. scjatulutis e bocetis / di sprafums e di farinis. blu ['blu] adj temnomoder. boa ['boa] m ZOOL (vrsta kače) boa f. (BrLi). ~si refl zablokirati se. pipins di ~ (A). un fantat cun tune cjamese a cuadretons zâi e ~ (Tolazzi). FIG odprtina f. / restant a ~ zune. la int e veve plui miserie di lui e plui bocjis di passi. odreči se. fâ ~ di ridi smehljati se. steklenička. v pl) spaka f. boçute. bocjarie [boqar'ie] f ?? . bocjine.. ma e jere imbredeade e contrariade parceche cumò e scugnive fâ di mancul di lâ in speziarie. bocjasson [boqa'son] m → bocjàs II. bloger m. bocje ['boqe] f 1. steklenica f. (BelAlci). i fâs. partîts di ~ ce vûstu!. bocjate. al si lavà la muse cu la aghe glaçade de ~. bosat. E lis bocaletis a forme di animâl? (Pa 05/04). golarine recamade. il plevan a ~ strente al à ditis cuatri peraulis. bocâl [bo'ka:l] m 1. opravljivec m. fâ boboròs. a plene ~ s polnim glasom. e blestemis e bocjis. bocin. un sarpint ~. volovski pastir m.. la robe che tu i tegnis di plui. polna usta npl 3.. / ’l è ipotecât cun me. ?? no stait migo a fâ bocjatis. odprtina vulkana. e spiçant plen di gracie il ~ 2. boadice [boa'dit∫e] f → bovadice. bocjardâ [boqar'da:] tr in it GRAD štokati. La plui grande eruzion dal XX secul de ~ Novarupta (stromboli). 2. Luche nol fevele di grote. e jù veris rots. boboròs) m (strašilo za otroke) bavbav m. (JM. bocjade [bo'qade] f 1. HIST četrt (vrča. lâ a tiere di bocâi. bocjàs [bo'qas] m 1.) volad f. sgnape. požrešnik m. femine e ~. podhujka f (ptič) (Caprimulgus). cuistâsi la ~ zaslužiti si kruh. ”di chel. bocin [bo't∫in] (demin. Salvâ) 2. / smiri fasint bocjis a la none. che a puedin ~ ogni progjet didatic (Lenghe 2000). lâ a fâ mantiis di ~ umreti. se a ves volût maridâsi. Gjovane e provà a fâ ~ di ridi.blocâ [blo'ka:] m (t.(Bibl-Lc). bobinadôr [bobina'do:r] f ?? bobò [bo'b‫( ]כ‬t. majhen bokal. 4. bocan [bo'kan] m cev f. fâ ~ di ridi biti nasmejan. FIG tepec m. bocjarde [boqar'de] f GRAD štokalnik m. tu sês la gran ~ 3. cotule blu. netâ la ~ pozabiti na nekaj. (kolekt. vin di cjapâ une cjoche / solene di vin. obrekljivec m. miôr patafâ la ~ che nò mangjâ dute la robe. bo ['bo] (pl bûs) m vol m. demin. (ProvBr). fâ bocjatis a un. il ~ da la aghe sante. deriv. boce) f steklenička f. bosut.al mandà il garçon a puartâur un fregul di formadi e mieze ~ di vin. ~ neri bavbav. e si suià cu la tele (Sg). (Sg).. bocàs [bo'kas] m → bocjas. menâ par ~ → lenghe. PROV Dulà che e sta une ~ di pan e po stâ ancje une peraule . patafâ la ~ ??.. govejad f. hrana f. Il stropon che al cope e la ~ che ti salve la vite (Leng). imblocâ) tr blokirati. prostak m 3. che anzit i fruts a vevin la ~ fin tes orelis. lu veve servît fidêl e afezionât. in guisa che l’aria non si perdesse nel comunicare pel condotto (=bocan) al carbone della fucina. piait. lu àn in urte par colpe / che nol puarte sporc in ~ . no puartâ sporc in ~ ne imeti dlake na jeziku. oh! ~ tâs. e po. di chel. skupinsko spolno občevanje n. o mangji une ~ 2. grda usta npl. bokala) 2.) pivska (vinska) strast. delovni jopič. jê. zmrdek m. a ~ zune ??. gobec m. no son plui matrimonis. pront magari a fâ lis furcjumitis par viodilu a fâ ~ di ridi. PROV netâsi la ~ odpovedati. bocjassâ [boqa'sa:] it → sbocjassâ. / golôs di fame e onôr. alore! bobe ['b‫כ‬be] f ZOOL bukva f (riba) (Box boops). HIST (mera) polič m. blogarin [bloga'rin] m RAČ pisec bloga. opravljivec m. (BrLi). il mâl dal ~ (šalj. a ~ ustno. une man a fretenâsi i bluzins tal cudurùs (Tolazzi). boçon.. sù claps. Cuanche ti passe chê altre voie. I contegnidôrs vueits di plastiche . fâ ~ spakovati se. bocjuçe. boson. (pos. plui dacîs che si po ??. → nemâl. živila npl. (obleka) obšiv m. alon cu la ~! gremo v akcijo!. usta npl.. a poiâmi su la taule un ~ di vin fat cul baston. disint che al è a cunsum. (Sg). fâ ~. ?? bochin [bo'kin] m 1. alore! cu la ~. smejati se. bocete. ~ de puarte vhod 3. ustnik m. bocjute. bocje di leon [~ di le'on] f BOT navadni odolin (Antirrhinum maius). bluza f. / fin che il budiel si imbloche. ZOOL kozodoj m (ptič).. al ~ neri a serviran di past. → spade.

jevâ il ~ začeti vreti. F prekleti. odsek m (ceste) 4. neizmeren. del m. grižljaj m. E je nassude a Tarvis. rindi une vore competitîfs i nestris prodòs tant di fa colâ il front dal ~ tant rapidametri.bocjon [bo'qon] m velikousten človek. kos m. vrenje n. → boldone. preklameni. ustrezati. un ~ di cucjar. zavrnitev f. no? brute bocjonate!. žig m. svoboden umetnik m. požrešnež m. pletenka f. čebelnjak m. dai ~s di ’ste stagjon 2. listič m 3. grižljaj m. mehurček m. svobodno umetniški. 2. (La 05/4) boghe ['boge] f zatvornica f. šušmar m. jama f. FIG gorečnost f. FIG gorečnost f. kipenje n. boldon [bol'don] m v: lâ in ~ kašnat postati. bohemien [' ??] adj inv (fr) bohemski. bol I ['b‫כ‬l] m 1. HIST papeževo pismo n. il Guvier al à dât il vie libare ae normative (O). un ciroic sclapeçocs. mandâ al ~ poslati k hudiču.. lâ di ~ FIG biti primeren. par une convigne cui duchis di Baviere. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. zavreti. del m. In ti jo pustiš na asfaltu. ~ adj velik. cjarte bolade kolkovan list. HIST rob srajce. velik kos. par o ~ o par prionte / l’ à di dâme gno copari . karambol m. i f (Gruâr) Boldera. postavna oseba f. Boemie [bo'emie] f Češka f. bocognat [boko'ñat] (PEJ od bocon) m PEJ velik kos m. ~ di mone star tepec.. prin di falâ al à savût ~ ducj 3. izguba f. Dispès al capite pluitost che la menace dai licenziaments e vegni mostrade par ricatâ i boicotadôrs e (Pa/Buteghe). boion [boi'on] m mlaka f. (t. (huda) vročina f. kipenje n. znamka f 2. prigrizek m. → bol 2. komad m. ~ di mus!. boiôr [bo'io:r] m 1. brst. segretje n. razburjenost f 3. čeh m 2. boe II ['boe] f (pri senu) vrenje n. bol II ['b‫כ‬l] m 1. i zîs a son ancjemò in ~ 2. ~ malpratic zmešnjavec m. zavračanje n. ~ adj čokat. razlesti se. si presentà a Ratisbone. koder m. butarâ l’an a bacons / par no formâcuatri stagions 3. češki. grelnik m. lâ a/ in ~s iti na kose. bohemski. košček m. požeruh m. od bocon) m ogromen kos. razburjenost f. grelec za vodo. (Pa 02). ogromen. (Sg) 2. boleo [' ??] f → bole. trčenje n. ~ di mone! (Sg). ce ~ di gleseon!. ogoljufati. finissile di ridi. 2. bole ['b‫כ‬le] f 1. al massimo i vevi vinçût un ~ di mignestre di . boe I ['boe] (pl bois) m 1. FIG) (o)žigosati. un altri invelegnât dut mande al ~ par che al crôt di justâ cuanche al disjuste 2. rabelj m. debel. poglavje n (knjige). il referendum comunâl al è stât boicotât dai Comuns e des Provinciis dal Venit (Pa 03/11). ~! bocjonat [boqo'nat] m 1. La bevande e fo bolade tant che "diaboliche" pai siei efiets sbisiôs (Ponte) 2. primerek m. par ~ o par prionte na eni ali drugi način. e il non di Lasselà che i va di ~. poslastica f 2. neizmeren. E tu le lassis sul asfalt. ma ben mangjâmi la spongje. pločevinka f. bocul ['b‫כ‬kul] m 1. tu. di ~ e di Carintie (Pa 03/4). (šola) pri izpitu vreči 4. braç ~. butâ/ parâ a ~s razkosati. si metin dentri lis cartufulis taiadis a bocognuts e dâ ancje a chestis une brustulide intal ont. popek m. in doi ~s cuntun intermieç 5. e al meteve sù la aghe de polente. un investiment di sessante milions di euros tai cinc agns cu ven pe ~ ambientâl dal sît di Tor di Zuin. (ALF). star tepec!.. razdejati. boiete [bo'iete] f rabljev pomagač m. → bocule. boçadure [bot∫a'dure] f 1. vrenje n. mazač m. boicotament [boikota'ment] m bojkot m. boldone [bol'done] f (klobasa) krvavica f. 2. košček m. bocjute [bo'qute] f majhna usta. zapora f (kanala. pečat m. sul stali l’odôr dal fen in ~. tune famee dulà che la mari e jere di divignince boeme e il pari calabrês. si scjaldave i pîts e lis mans. In ogni câs la Trabant e je la machine dal puar operari o dal zovin ~ (Ta). zbijanje n. boicotaç [boiko'tat∫] m bojkot m. orco ~! (MazzonIol). boi di savon pena mila 4. masten madež (na obleki). no mi lasse durmî chel ~. bolete) list m. Daspò di une prime ~. (gledališče ipd. boiâr [boi'a:r] m bojar m. imbolade) f škoda f. Boldare [bol'dare] kr. mancul di un mês indaûr. bojkotiranje n. vnema f. si fole / che a fasi la ~ . ~ m bohem m. hudičev. salte fûr pes stradis fin la magne / parcè che in tal so ~ no po plui stâ 3. si viôt che il çuviel i tanche a lâ in ~. (Pa/Buteghe) boie ['boie] ?? impare a vignî jù cence scjale ancje tu. bolade [bo'lade] (t. ~ m 1. boicotadôr [boikota'do:r] m bojkoter m. che a inncurnisavin la sô muse 3. bocognon [boko'ñon] (akreš. (t. boçon [bo't∫on] m velika steklenica f. od bocon) m 1. boicotâ [boiko'ta:] m bojkotirati. bocon [bo'kon] m 1. pena f. TEKSTIL krogec m. krvnik m. bolet [bo'let] m 1. vierzi la ~ dal mulin. konzerva f. clamât cul tiermin precis di "~ papâl" : (Storie). ~ dal vin vinska pletenka. ma se tu âs ancjemò il ~ daûr! 2. listek m. taiâ a bocognuts narezati na kocke. bolç ['bolç] m svinja z okrnjennim telesom. mehurček m. bula f. padec m. son corûts a sierâ i balcons / par no viodiju a lâ a bocons. ~ malpratic. boç ['bot∫] m 1. primerek m. bula f. ki ima velika usta. i biei bucui neris e lizêrs come la voladie. aghe di ~ vrela voda. vročinski val m. bolare ['b‫כ‬lare] f bojler m. cuatri rovedis che a clopavin tes boculis fruiadis. un gran façolet ros a boi blancs e neris. e spietant che e jevàs il ~. ma i dâts a marchin che la pierdite di lavôr par colpe di un ~ e je une ecezion e no la regule. bocule ['b‫כ‬kule] f TEH ležajna med. primerek m. une lune rosse e bocone. komad. la aghe si jere sbassade e il soreli rabiôs al supave sù i ultins boions. bocognut [boko'ñut] (demin. bolâ [bo'la:] (t. Il document di cheste azion vergognose. boiesse [bo'iese] f → boe I. svobodno umetniški.. une figure nere e bocognone a cresseve. (Natisone/furlanis). ~ adj ogromen.. boiler ['b‫כ‬iler] m bojler m.) dejanje n. imbolâ) tr 1.(sfolmenats). bohem m. . bula f. mlina). neuspeh m. dut a bot si impensà di un ~ di lescje (Zili). lis violis. pika f. ma chê tiere a finive in bambuje e cualchi ~ insomp al jere palût. 2. un ~ di femine par ca. boconut [boko'nut] → bocognut. bojkotiranje n. boem [bo'em] adj 1. komadič m. vnema f. un ~ di âfs 2. bofiche ['boge] f izboljšanje n. ~ papâl papeževo pismo. si cure.

~ m boljševik m. regjine di Austrie (Storie). bombon [bom'bon] m 1. oteklina f 3. MUZ bombardon m 2.. (Pa) Bolzan II [bol'tsan] kr. bombist [bom'bist] (t. bombâs [bom'ba:s] m 1. In bande. boli ['b‫כ‬li] tr in it → bulî. vlažen. ~ umane človek bomba. imbombât.. Il soreli al lave a mont. bombî [bom'bi:] tr → imbombâ. bolparie [bol'parie] f lisičin brlog. contents come il Gjat e la Bolp di Pinochio. A son tornâts a partî in Consei regjonâl i lavôrs par fâ ~ il gnûf Statût di . bombardirati. FIG obmetavanje n. ispetôr scuelastic de provincie di ~ pe lenghe ladine dolomitane. buine (pl bogn/ bogns) adj 1. al secul Prospar Lambertini. ~ m 1. FIG lisjak m. nakladač m. se no tu pais la ~ Ilfurlanist us segnale un sît di zoguts online. redatôrs. Lis glesiis a son stadis bombardadis. bomba f.). se no volês.. bombasine [bomba'zine] f bombaževo (platno. -ese adj bolonjski. cu la invenzion di armis cuntune potence mai rivade prin (la ~ atomiche) (Pa 04/07). bon ['bon]. zmečkanina f. ~ atomiche atomska bomba. premočen. i m (Sant Zuan Di Manzan) Bolzano. magari paiant une ~ di lûs o di metan. a puartave a cjase tocs di ~ par linçûi. al dirêç il ~ di informazion dal "Osservatori regjonâl de lenghe e de culture furlanis" informacijski bilten. bombone [bom'bone] f pletenka f. bombaž m. a colps di bombis umanis (Pa 02/10-11). ~ H. tkanje ipd. lisičji. al organize une serade su la ~ (Pa 04/05). dober. bolin [bo'lin] m 1.. Lis notis di ~ a van dai 8 di Decembar dal 1944 ai 6 di Fevrâr dal 1945 (Pa 02). bolze ['boldže] II f 1. ~ N nevtronska bomba. come la ~ da la uve. ~ Molotov molotovka f. cu so penâl intenzût tal ingjustri ros de curie (Storie) 2. bogataš m. bombardiranje n. boljševističen. bajka f.. 4. o soi bombe di aghe. bolz). (Furlanist).Il cîl parsore il Friûl .. sâr Zorç dai plui famôs tra i bombardons. une clape di fantats cence munture. cuissà ce bombis che al conte. volpat) bogat.bolete [bo'lεte] f list m. i m (Morsan) Bolzano. cuntune ~ nucleâr dentri 6 mês (Pa 06/1). GEOL. ~ adj (t. -che adj POL boljševiški. premožen. bolsarie [bolsa'rie] f → sbolsarie. la Inghiltiere che e à vût simpri une anime bolpine. Salvâ) 2. mladič lisice 3. človeška bomba. morska lisica (Alopias vulpinus). ploščica za pečatenje pisem 2. bolp di mâr [~ di 'ma:r] m ZOOL lisičji som. napisal dnevnik. ~ pitic! dober tek!. KUL bomba f. VULK ~ vulcaniche vulkanska bomba 3. Bolzan I [bol'tsan] kr. bahač m. velika lisica f 2. ~ idrogjine hidrogenska bomba. bolpon [bol'pon] (akreš. bols ['bols] adj → sbols. → cantarele.(La 04/2) boletin [bole'tin] m 1. → buletin. si jerin imprometûts di balâ la prime ~. Bologne [bo'logne] kr. ~ a man VOJ ročna bomba f. bolidure [boli'dure] f → bulidure. ~ A. bolze ['boldže] III f ZOOL španska muha f (Lytta vescicatoria). Bolla [ ' ??] os. fâ ~ udobriti. bombardâ [bombar'da:] tr 1. (Pa 7/99). che il predi al bombarde e al spavente la int fevelant de justizie inflessibil di Diu (BelR). bombardiranje n. Un catalogo di completâ cui bolins e podopo dâ dentri al supermarket da "culture"? (pensemaravee). vreden. butâsi a ~ skočiti bombico. fâ i bombistis [bombiscj]. une fameone di bolpats. bombon m. (topovsko) obstreljevanje n. e la mê memorie e je stade promiedie par chel che al riguarde i spavents e i bombardaments (BelR) 2. ~ vaiarole. E viodint a passâ di chês bandis un nulut blanc e mulisin come un floc di ~ (JM. ~ meteo vremenska napoved: 08. moker. bombardirati. listič m. bombica f. kot lisjak. FIG obmetavati. bolognês [bolo'ñe:s]. majhna sladica f. nus sune un ~ il muini / cu la ghitare in man. ma il scjafoiaç al jere ancjemò grandon e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a ~ o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. obveščevalni list. odločitev). razmehčan. bolsevisim [bolse'vizim] m POL boljševizem m. bombardament [bombarda'ment] m 1. lisičin 2. lisička f. (splošno) ples m. (bolj obič.~ meteo (O). bombons di cjassis. Bolzan III [bol'tsan] kr. Bolivie [bo'livie] kr. zasipanje n. bombe ['b‫כ‬mbe] f 1. FIG ljubček. provincie di ~ pokrajina Bolzano. al invie la fieste cul balâ il prin ~ 2. bombute [bom'bute] f VOJ ročna bomba. bombardine [bombar'dine] f MUZ bariton rog.i. bombe adj razmočen. bula f. i plenipotenziaris de Catolicone Marie Taresie. m ~ dal Tirol Bolzano m. lisjak m 2. . zuiâ sui timps luncs par meti la “Ue” di front al fat di fat.v Bolonjo. bolint [bo'lint] adj → bulint. bolz ['bolts] m 1. (JM. boleton [bole'ton] m madež m. prekanjenec m. vata f. bombardon [bombar'don] m 1. Bolonjec m. bolsevic [bolse'vik]. tant misericordiôs cun Isac e cussì intransigjent cun so fi Jesù? (Mucci). m Bolonja f: la mês di Mai dal cuindis butade jù la pene al marcje jù a ~. upravičiti. bolzâ [bol'dža:] tr → sbolzâ I. sedlar m. listek m. . tant che une ~ H controlade. bilten m. bomp ['b‫כ‬mp]. prekanjen. ~ di mangjâ užiten. po al leve tai curtîi volpats. Ma o furnìn ancje jutoris economics direts.i f Bolivija f. ~ nucleâr jedrska bomba. Salvâ). ma plens di feramente e di bombutis ator de panze. a la bolognese KUL na bolonjski način. a stan puartant il popul palestinês. bolpat [bol'pat] m 1. valček m (ples). umazanija f. izmišljotina f. Al bruse saldo idrogjin in eli. listič m. torba f. bolpin [bol'pin] adj 1. un sprofum che al pâr fat dut di ~ 2. bolzâr [bol'dža:r??] m krznar m. obstreljevati.10 . E il stes ~ Diu. širokoustnež m. bolp ['b‫כ‬lp] m/ f lisica f.i m partizansko ime Furlana. (splošno) ples m. lisjačina f. bolsevizâ [bolsevi'dza:] m POL boljševizem m. ~. lis buteghis dai cristians brusadis (Pa 05/12) 2. zvit. EKO potrdilo o prejemu. bolonjsko narečje. lakomnež m. od bolp) m 1. dragi. poročilo n. 2. bolzare ['b‫כ‬ltsare] f (redko) valček m. ~ e Trent a son dôs Provinciis autonimis (Pa 03/4). (bolj obič. Bolognese [bolo'ñeze] f Bolonjka f.i. bombiscj) m lažnivec m. zasipati. usnjen kovček m 2. sprejeti (zakon.

bonvivi [bon'vivi] m blaginja f. 5. il frêt al à bonât mraz je popustil. luna). bonsens) zdrava pamet.) prezgoden. deriv.. salacôr no cjatave ~ in nissun lûc. dobrostoječ. ~ di zmožen česa. izboljšati. aridure. ~ it umiriti se. nakazilo n. Cu la decision di cjapâ il trat. dobro razpoloženje. bonodôr [bono'do:r] m prijeten. bonaçâ [bona't∫a:] tr pomiriti. zaton (sonca. / che se e torne la ~ / ti darìn mieze taçute. cvetoč. zmožen. pomiriti se. la int di ~ si manten simpri cussì. ~ adv dobro!. ancje se relative. L'inovâl dal taramot. la ploie a à bonât dež je ponehal. ~ une volte nancje impensâsi! bonfâ [bon'fa:] m dobra volja f. lahkotnost f. obveznica f. la piês des trê (Ta). a 25 agns di chei 6 di Mai dal 1976 che al sdrumà buine part dal Friûl (O). dobro stanje. scroche un ton. (Pa 03/6) bonspirt [bon'spirt] m dobra volja. i ai bonât sul cont plui di cincent francs!. vignî al ~ priti do bistva. izsuševanje (močvirnih tal). lis glesiis si stan disvueidant (BelFa). bonvolê [bonvo'le:] m dobra volja f. dober. srce n. buine volontât . oblino. bonsens [bon'sεns] m zdrava pamet. Bon. bonparon [bonpa'ron] (pl bognsparons) m dobričina f. odkrit. imenitnež m. bonsignôr [bonsi'ño:r] m ?? Alore jo. melioracija. bonstâ [bon'sta:] m prijetno. ~ m dobra duša f. velik. dobričina f. dober človek. ancje nô. za nobeno rabo. dobričina f. ceriesis. Fin in dì di vuê al è stât studiât un ~ numar di malâts (SiF 02/1). (u)miriti. razsodnost f. passât di generazion in generazion. premišljenost f. dober namen m. bonifiche [boni'fike] f 1. Pari sant. zanič. bondiu [bon'diu] int bože mili !. duncje. perfum m. veretât. sù. savêso. povrniti. odškodovati. cuant che o levin tal asilo. pripraven. ki je všeč Gospodu. MAR morska tišina f. a ~ dal cjâf lûc. bogastvo n. ma Mistichel al jere ~ di chel e altri. bonificâ [bonifi'ka:] tr zboljšati (zemljo). bonomp [bon'omp] m dober človek m. e jo. zaiti (sonce. ~ e bielece. e si bonace. ur deve un ~ e ju meteve in vene di fevelâ. paraltri simpri plen di spirt e di ~ sens (JM. dobro razpoloženje n. VOJ čiščenje zemljišča. la parone e je la plui bonorive di dute la famee 2. (Percude). bogatu. vedrost f. . ~ che/ di bon che k sreči. -ose adj ugoden. e al veve ancje ~ il Bide. E Romeo. cui che al ubidìs e che par solit e je chê che e distine la ploie e il ~. che in teologjie nus fevelavin di Diu e de sô unitât. bonorîf [bono'ri:f] -ive (t. (Pa 02/12). nol sarês bon di fâi mâl a une moscje (glesie). al à dimostrât ~ che l’autôr. ~ m 1. poštenjakar m. a ~ la passion. e al tribulât / si bone il cûr 2. meliorirano zemljišče 3. bondantut. Tal stes timp cun lavôrs di ~ des zonis umidis e cul sgjavâ trinceris a stavin preparant il teren (GP). ki si mi ga dal. poštenjakar m. dober vonj. ohrani jih v svojem imenu. jessi a bon „O sin cuasi a ~. umiriti se.(Onde). zahajati. par che a sedin un come nô. jutranji. bontât [bon'ta:t] f dobrina f. ma no la lenghe. preprost. buine e stimade dapardut (Pa 05/04). ~si refl 1. (Pa) bontimp [bon'timp] m veselost f. cu lis buinis o cu lis tristis Ancje se lis sôs teoriis no àn puartade cui sa ce furtune a di chei che lis àn metudis in vore o imponudis cu lis buinis o cu lis tristis e (christianromanini 07/04) bonâ [bo'na:] tr 1. vedrost f. buinorîf) adj 1. A mi mi semeave impussibil.. razsipnost f. ki ni za nobeno rabo. vieli ~!. anime legre e libare. (Bibl-Zn) Sveti Oče. 3. a buinis mirno. pussibilmentri a gratis o a ~ presit. dobrina f. pomiriti. sposoben. bons. v stanju. il ”boom” dal consumisim e dal ~ di chescj agn . dobrost f. dobrobit. znižati (ceno). buine part dobršen del. sigurât che i 7 milions di euros previodûts par ~ il sît de industrie chimiche (Onde). Salvâ la buine intenzion (BelAlci). ~si refl pomiriti se. (Pa 04/02) 2. E l’aiar al jere imbombât di chel ~ che il mulinâ des cotulis des fantatis sul breâr al sparniçave par dute la sagre. brezvetrje n 2. bon di nuie [bondi'nuie] (pl bogn(s) di nuie) m nesposobnež m (moški). → meti a bon. Bonât [bo'na:t] m zahod m. bon m. (sadje ipd. ~ che i plâs al Signôr (172) pomirjevalni vonj. da (za). buine intenzion dober namen. volê ~ imeti rad. an ~ . o scuen corezilu. ~ dal teren.” (Sg). plen m 4. mi è tornât il ~ (BrLi). dobršen. / no sta fâ chê brute muse. bogataš m. bondant [bon'dant] adj (iz)obilen. omp di ~ veseljak. A jentrarin intune cjase di bognsparons. pomiriti se. utišati. poceni.autonomie dal Friûl Vignesie Julie. (ProvBr). bondance [bon'dant∫e] f (iz)obilje. bondantementri [bondant'mentri] adv v izobilju. premišljenost f. cuietiti e ven dongje. ugodno počutje. bonpaston [bonpas'ton] m dobričina f. mir m. milina f. o pensìn che Triest ~ al significhi atrat pe nestre man di opare inteligjent. lepo število. [bonsi'ño:r] kratica > bonsignôr. dobrost n. A son comprindûts: “Ici”. premožen. dobro n. 2. prijetno. bogat . (Pa 03/11) bonumôr [bonu'mo:r] m dobra volja f. Ancje pre Pieri al tratave di bonâlu disint che i siei pecjâts no valevin nancje la anticjamare dal purgatori (Enrico) 2. ~ tanche il ~ pan izjemno dober. cjatâ ~ počutiti se ugodno. da bodo eno kakor midva. ma ancje plui a tramontan (CoGonars). lant ancje daûr di ce che al dîs il Vanzeli.PROV Cui che al à buine volontât al cjate dafâ pardut . compre de samence. FIG tišina f. uren 3. bogat. in dute umiltât ma pal so e nestri ben. cul ribalton socioeconomic e cu la ~. 2 passaçs di stirpadôrs. al ~ presit po dobri ceni. l’iniziative. Avrîl ploiôs. blagosrčnost f. (BrLi). Salvâ) 2. (ProvBr). un ~ numar di dobro število. (Mar). bon di pôc [bondi'po:k] (pl bogn(s) di pôc) m ki je neprimeren. zgoden. boncûr [bon'ku:r] m dobro srce. PROV A muerin simpri i plui bogn. bondanton. Cumò. Al massim si po acetâ di vê la massarie o il famei o il salam e il formadi furlan o sloven. si bonave soreli. ugoden. Ogni individui al à derit a un sistem di vite bon di garantî la salût e il ~ so e de sô famee (Declarazion). bonat [bo'nat] adj dobrodušen. bon come il bon pan. pomis bonorivis. krotkost f. bondançôs [bondan't∫o:s]. ~ m zahod. ~ sens (t. usposobljen. ~ adj imovit. razsodnost f. precejšen. izobilen. meti a ~ urediti. cjâr ~. tenju cont tal to ~ chei che tu mi às dât. bonace [bo'nat∫e] f 1. udobnost f. o vevin trê matres. ustrežljivost f. odstranjevanje min. popustiti. uspevajoč. lune). veselost f. ljubiti 3. ponehati.

colâ su lis boris ??. ~. i f (Prepot) Bordon. razbeljen. bordo) m 1. une ~ cuvierte hinavec m. fin ~ v pogubi. mestna četrt m 2. Nort. pekoč. Bordon [bor'd‫כ‬n] kr. Flame no ‘nd jere plui. sežig m. maltaiâts e cence l’aiût di un ~. che nol jere di ce tignîsi in bin cub chej fîs. benedet di frut . obšiv m. someščan m. a son lâts sù prime dal solit te mont di Corce. burja f. ošabnost f. In tal ~ na campana a bat il Matutìn e. požar m. a discjadenin il ~ di grancj leterâts (Pa 03/4). (Ta) bordâ I [bor'da:] it 1. borascjôs [bora'sqo:s]. Borc dal Fen [~ dal 'fen] kr. Nassût te alte ~ di Lyon (Pa 06/2). preddel mesta. vaščan m. bore I ['b‫כ‬re] f 1. il soreli. razburkan. borc ['b‫כ‬rk] m 1. bordure [bor'dure] f obroba f. O jes de buteghe cu la impression che mi vei menât pal ~. sopsti. ropot m. (Sg). di casulins. -ose (t. bordon [bor'don] m 1. pe circustance impaludât de pofardie dal podê (Mar). lâ in ~ razbeliti se. culì tu sês colât su lis boris. svečni odcedek m. Pan-e-vin. → borascjade. bordi ['bordi] (t. a la brût fâs ~ la madone. (pri)bližati se (ladji). naselje n. (Pa 02/10-11). vihra f. romarska palica. razburjen. Sot la mont di ~ al è un sît indulà che il Judri al jentre tal cret e al fâs come une specie di lât. boreâl [bore'a:l] adj severni. stâ su lis boris FIG biti na trnih. burascjâ) it poslabšati se vreme. che al duar parsore un todesc!. tune scure androne. borondul [bo'r‫כ‬ndul] m okroglo naslonjalo (kanapeja). Seimo) (La 03/01) borgade [bor'gade] f selišče n. boro ['boro] m F sold m. Ma chest al rivuardave dome la nobiltât e la ~ (Natisone/furlanis). borghês [bor'ge:s] adj meščanski. m civilist m. boreç [bo'rεt∫] m navdušenost f. MAR (ladijski) krov m. al à bordât parcè che lu àn lassât fûr de puarte. / vêso vô di lâ in ~?. . 2. hrup m. O jerin scuasi rivâts a mieze poçate cuanche e rive la ~ (Enrico). plamen m. severni veter m. gore v Gjiviano) (Pa Vicinia). propadu. Medili. tra il svolâ des paveis e il ~ di un moscjon. sovaščan m. Foghera. Fugarizze.i m ?? lerin daûr di lui tun splaç dongje ~. nevihta f. piçul ~ agricul (Pa 03/4). bordin [bor'din] m rob m. napraviti. / se no us comudin molailis. tra il svolâ des paveis / e il ~ di un moscjon 2. soldâts e ~ (Eg) vojaki in civilisti. (Percude). naselje n. boreâl [bore'a:l] m kup žerjavice. il ”~” dal consumisim e dal bonvivi di chescj agn. ladi cualchi bon plevan / studiarin plantâ ~ 3. Borgnan [bor'ñan] kr. bordel [bor'del] m 1. (Pasolini). ?? bordonâl [bordo'na:l] m GRAD ostrešni tram m. simulant m. Fughere. predmestje n. selo n. in ~ v civilu. dopo de ~ al è tornât seren. grmada f. bordizâ [bordi'dža:] it proti vetru jadrati. borsarûl [borsa'ru:l] m → sborsarûl. delati zmedo. in ~ žareč. Cenci si lu inmagjine ~. che e esist ancje musiche no gregoriane e che la int di ~ e doprave musiche patriarcjine. (Storie) Borc Midune [~ mi'dune] kr. 31-49). obšiv m.i m ?? Il fûc al cuiste nons difarents di lûc a lûc (Fogaron. fîs di ustîrs. Bordan [bor'dan] kr. napraviti. žerjavica f. fin che si à salût e boros di spindi (MazzonIol). (SiF 03/3. hujskati. bordâ II [bor'da:] it 1. obrobiti. o sin a ~ smo v pristanišču. e il dotôr al è in ~. napraviti hrup. Borean [bore'an] → Cjaso Borean (i. bordun m. nahujskati. vrezati navoje. napasti (ladjo) 2. ridin ducj su la sô muse. meščan m. obrob m. borghesie [borge'zie] f meščanstvo n. fâ ~ a un FIG pomagati nekomu. plantâ ~ ustaviti se za nekaj časa. → sbordon. trg m. pron di cjolilis provalis / tal lambic di fin çurviel.) boom. boriôs [bori'o:s]. Boreon [bore'‫כ‬n] kr. FIG) viharen. cvenk m. ~ de nêf snežni vihar. deventâ tanche une ~ močno zardeti. borascje [bo'rasqe] (t. no i plaseve di cjatâsi ni cun parincj ni cun ~s. m Bordano (UD). poguba f. i f (Pordenon) Borgo Meduna. borearie [bore'arie] f kjer se peče kostanj. sui claps in ~. javna hiša f 2. zaselek m. bordelizâ [bordeli'dža:] it ARH vreščati. 2. malo počiti. blazinica f. lâ in ~ iti v pogubo. za nos vleči. di borghesans 2. al pâr che al vueli ~. lâ de gridele su lis boris → gridele . ma dome un côl di boris rossis. burascjôs) f (t. buren. borghesan [borge'zan] m 1. delati zmedo. (splošno) približati se (osebi). F ponta f. prskati. La cjalavi e la mê ~ si dislideve tune cualitât di afiet. burascje) f vihar m. jê a steve su lis boris.boom ['bu:m] m (ang. fin cuant che al è rivât chenti il talian a mortificânus e umiliânus cu la sô ~ (La 06/1). borie ['b‫כ‬rie] f nadutost f. z našivi okrasti. ecitazion e ~. (Pa 03/8). une ~ a dome trê chilometros dal paîs (sf). ros in ~. jessi in ~ biti v nevarnem položaju. ošaben. -ose adj nadut. un pôc a Tarcint e un pôc a Sedilis. il vint clamât Tramontan (Acuilon. napraviti hrup. propad m. la sierade scomence tal emisferi ~ (Vichi). MUZ bas m. napuh m. tapone i barçs!” 3. Te sô cjase di Sant Laurinç di Solescjan. e a tornaran jù in Setembre cu lis primis borascjadis di nêf. Borc di Olee [~ di o'lεe] kr.i. bordo ['bordo] → bordi. ~ tr 1. podpihovati. meščan m. bordel m. stiçâ lis boris dati na ogenj. al prepare un biel ~ inte fusine. ~ m brenčanje n. 3. jeziti se. selišče n. (BrLi). MAR pristanek m (ladje).i m (Cormòns) Borgnano. kres m.i m ?? O vevin comprât di pôc timp une gnove cjase tal ~. vihra f. trušč m. burascjade) f nevihta f. borin [bo'rin] m hladen vetrič m. ~ agricul kmečka vas. slepa ulica. puhati. bahaški. MAR pristati z ladjo 2. vihar m. bahavost f. drgetati. para f. vas f. v maloro. e cussì compagnai fin fûr de puarte / cheste ~ cuviarte. cjoli (menâ) pal ~ F za norca imeti. oh propit sì o sin a bordo! 2. vrišč m 3. mi stimi avonde par no lassâmi menâ pal ~. neurje n. bordelâ [borde'la:] it vreščati. selan m. obrobiti. la lum a fâs ~. brenčati. a un trat ~ dal mont Peloro al sbocje. une zornade bordi mê fie/ ”slungje chê cotule. E jere convinte di jessi stade sielzude par une grandiose mission e le puartave indenant cun autoritât. ~). (BrLi). bore ['b‫כ‬re] II f ?? Borea [bo'rεa] m METEO sever m. borascjade [bora'sqade] (t. zaselek m. (scritorsfurlans). (BrLi). borascjâ [bora'sqa:] (t. Mieli. di benevolince.

Bortul ['bortul] m Bartolomej m. botanic [bo'tanik] m botanik m. bat m. od bo) vol m. lesovje n. lis zornadis lajù si presentavin a ~ plen za cjaldis. e cuanche a sunarin l’ultin bot al le fûr di cjase. ritem m. Jernej m. il ~ di frassin e di faiâr jesenov in bukov gozd. (La 03/02). vê la ~ plene imeti veliko denarja. (drevo) (po)seči. e plui lontan in te’ ~. -ive adj gozdnat. drob m. bos ['bos] v: durmî di ~ spati na boku. Dut a ~ e a valop a si jere spandude la vôs che al jere saltât fûr chest Nazaren (Pa 03/8). di ~ nenadoma. i cavalîrs a van i ~. bossul ['b‫כ‬sul] m krožek m ljudi. ?? . a deventarin un piçul esercit in stât di tignî ~ ai todescs.. a rivarin ca fin sul Tiliment: (JM). menâts di un Scanderbeg. Cultôr di ~. -iche adj EKO borzen. gozdar m. bosemâ [boze'ma:] tr → imbosemâ. goščava f. FIG v: no capî une ~ popolnoma nič razumeti. gaj m. come une fantasime (PauluzzoN). ~. restâ su la ~ . a son scherz de ~!. drobnjad m. Bosnie ['boznie] f → Bosgne. (Percude). a stevin a sintî bocje vierte un galantariot. e dulà che dut si bruse di corse. il ~ Scanderbec. hosta f. il Signôr si fermà sul ~ e al pensà sore. e che an concorût a rindi il patrimoni ~ di chei sîts un vêr tesaur. s vso močjo. biti pri denarju. il cuc. la int si fâs in ~. bote I ['b‫כ‬te] f 1. E dispon inmò di un significant setôr agricul e di un slargjât patrimoni ~. -iche adj botaničen. borsist I [bor'sete] (pl borsiscj) m borzni špekulant. o sint / tra mil sunsûr i colps dal cjadovrin / che al bosche a più non posso in tal zardìn / lis vecjis plantis ch’a cjadin rengint 2. gozdni čuvaj m. cu lis mans in ~. od bo) vol m. (BelFa). tignî ~ upirati se. dut intun ~ vse naenkrat. bosat [bo'sat] m (slabš. (Scf). tal ~ de Basse. (Percude) boscadôr [boska'do:r] m drvar m. (za)mah m. trenutek m. bôt ['bo:t] f → bût. grmovje n. goščava f. borsete [bor'sεte] f torbica f. la ~ di Manin ??. boson [bo'zon] m (akreš. cheste rosade sa scuaiâ i secrets / dal futûr ~ par ~. nenadoma. bosset [bo'set] m čevljarski loščilnik.. od bo) mali vol m. (CIRF). (Pa 03/4). zamolkel udarec m 4. bossut [bo'sut] m (demin. dut a ~ (vse) odenkrat. log m. che nol veve nancje i bêçs di comprâsi un mocul. boscaie [bos'kaie] f grm m. a son trê ~s tri je ura. ~ di spese nakupovalna torba 3. e la ~ fisse di sot le faseve vignî fûr plui misteriose. Dal 1477 i Bosgnacs. cuasi su la aghe. centri borsiscj štipendijski centri. dissipline e preparazion che si remenavin su la lagune. EKO borza f. (Sg) 5. 2. biti tepen. (CIRF) 4. a ~ a ~ v presledkih.. Une siorute che a zueteave indenant cu la ~ di plastiche plene di spese a spià cun sospiet chei trê frutats (Tolazzi). sekati. vreča f. boscam [bos'kam] m gozd m. ma lui no m’e deve vinte e di ~ al rispuindeve. gošča f. ~ consorziâl zadružni gozd. ~ Erzegovine Bosna in Hercegovina. Parcè che se e vûl sei competitive intal marcjât globâl e scuen domandâ i finanziaments al marcjât finanziari. palica f. boschete [bos'kεte] f gozdič(ek) m. boscâ [bos'ka:] tr 1.borse I ['b‫כ‬rse] f 1. štrbunk m. di ~ in ~ vedno bolj. no dâ un ~ ne delati ničesar. e il gno cûr si disfâs di ~ in ~. a ~ plen na polno. Nejc m. Ogni cuart di ore a sunavin lis cjampanis pe messe des vot. udarec m. mošnja f. boscarin [boska'rin] m kij m. udarec m. rastlinoslovec m. zbor m. A podaran jessi assegnâts al Centri borsiscj di Ents talians e forescj. (Scf). udarec zvona. torba f. ~ coladiç sečen gozd. borsist I [bor'sist] (pl borsiscj) m štipendist m. ~ par ~ enega po enega. boseme [bo'zεme] f (pri živini) vamp m. i f (Grau) Boscat. vrh odbiti. (Sg) (t. (GP) 6. ~ e sclop s trenutka v trenutek. skoraj. L’Antelao sclapât al precipitave e al sepelive intun ~ Marceane e Taulen. botaç [bo'tat∫] m → butaç. piâ botis dobiti udarce. boscs di arbui a fuee (listopadni) listnati gozdovi. In Americhe il cjastinâr. mošnja f. comprindûts i inviestiments tes Borsis. gozdovje n. krat. pok m. bosgnac [boz'ñak] m Bosanec m. borsistic [bor'sistik]. (drevo) oklestiti.(GE). un grum di femenis. ANAT mošnja f. detonacija f. 2. il boscadôr si metè a ~. → dibot. i bûs a levin simpri cun chel ~. sekati. bot ['bot] m 1. ~ di plastiche plastična vrečka. bosime ['b‫כ‬zime] f (tkalsko) močilo n. botam [bo'tam] m sodje n (sodovi). al à lassât un erbari al Ort di Padue. rastlinoslovje n. ~ it napraviti drva. Piertio. gibanja. borse II ['b‫כ‬rse] f 1. intun ~ v trenutku. lant in ~. gošča f. nol jere plui il câs che lui al des un ~. pal benefici dal paîs i boscs consorziâi di Cjaso Borean. cun delits e barbaretâts che no son lontans di chei de ~ di vuè.al jere un element impuartant tai boscs di arbui a fuee largje dai stats orientâi (SiF 03/4. Bosgne ['b‫כ‬zñe] f Bosna f. boschîf [bos'ki:f]. vreča f 6. ~ e sclop. eco che un bot / dan tal puarton 2. dut a ~ si impensà di un bocognut di lescje (Zili). domandâ al CUF borsis di ricercje di impegn plui limitât par lavôrs di catalogazion di materiâl bibliografic e documentari. (Pa Vicinia). e jenfri lis cjasis la buere di ~ no si sintivile nancje. cence ordin. . Boscat [bos'kat] kr. (Pa 02). časovno obdobje. fâs mieç pas di sivilot / e al sivile a ~ a ~. pušpan m (Buxus sempervirens). ~ neri. trgovanje n. saltâts fûr a buinore a stielis sul pradissìt dulà che a vevin boscât tal dì prin. odenkrat.(La). il fat al è che ~ planc a planc al si butà malementri. gorjača f. al devente paron. molzi la ~ a un nekoga molsti (denar). sul ~ na mah. gozden. ~ di studi štipendija f. in chest mût si suje ancje la ~ dal Manìn . un ~ plui in ca al intope un zovenot 7. tresk m. lâ in ~ iti na borzo. bosc ['bosk] (pl boscs) m gozd m. skupina f. način hoje. ~ e sclop al po deventâ “politically correct”. al sa di no jessi lui il propietari vêr (Pa 7/2000 . bos ['bos] m BOT zelenika f. imbote). ~ Erzegovine. La rive drete e je pelose di salets e di gjatui. denarnica f. (La 05/7) boseghe ['b‫כ‬sege] f ZOOL morski lipan m (Mugil chelo). 9) 2. hip m. cu lis mans in ~. ~ adj bosenski. trgovina f. bosanski. o mandi dret jenfri i nimîs chest ~ 3. torbica f. Metìn un diretôr che. di chê altre bande une ~ di pôi. v hipu. e pareve che ‘i rispuindes. prožiti odpor. (Pa 02/10-11). botaniche [bo'tanike] f botanika f. ca e culà fra lis boschetis / ’l è di flauts. odmev m (orožja). strel m.. nagrada f 5. sul cont di une fibule di stamp celtic cjatade tal ~ di Plaies in Val Badie. la moratule intune cise. premija f. di sigûr parvie che al jere stât tal cjalt.

Cormons. bracs e livrêrs. cjans di ferme. scjatulis. boxadôr [boksa'do:r] m ŠP bokser m. No je à fate Stefano Zoff. al è come il mus che nol cjape ~: nol sint nuie. par italian par fâ plui ~. passi di botis ??. cjapâ ~ razburiti se. za norca imeti. dâ un colp al cercli e un ae ~ PROV. la suntuositât di chês feminis daûr a preâ. boxêr [bo'kse:r] m ŠP bokser m. si trate di mandâi indaûr un mes blanc cjalcjant il ~ di rispueste (Cad) 3. braçadure) f 1. cjoli cui braçs avierts sprejeti . → bracade. Fare. izguba f. dovtip m. botizâ [boti'dža:] tr 1. su la ~ (cjalde) v trenutku. molòs. il tron cui bovui di marmul. → butul. ~ it in refl duhovito se šaliti. Cui dîs che e fo une ~ a spaventâju. bracâ [bra'ka:] it tarnati. almancul te intenzion. radunâts tôr il ~. nadutost f. la ~ daûr) ledja fpl.) sod m. restâ su la ~ ??.. jo no vuei ereditâlu. suonano a festa ?? . e scjassant la ~ 3. obleko). brusâ cits e spandi a ~ / vin. meh m. Ane Alore. ~ di Monfalcon. rop m. ~ par çuculade. bracade [bra'kade] f cvilež m. daspò che si è maridade. → vassel. (La). paladis. botonade [boton'ade] f šala f. tant che ~ di vuere. [bo'ton] m (akreš. improvizirano. botons e caratei. al fo puartât a ~ sul cjaval. bahavost f. hipu. FIG udarec m. (la ~ disot. (BrLi) 5. al sint di une bande / il cjan a ~. botesele [bote'zele] f (demin. na roke. vê il ~ FIG ne imeti vse pospravljeno. (debela oseba) debeluh m.R. bovolâr [bovo'la:r] m BOT koprivovec m (Celtis australis). bovul ['b‫כ‬vul] m zavita. al jere restât cui dêts fêrs sui botons 3. a fâ lis bracis cun Satanàs. vihar m. ropati. botulisim [botu'liziml] m MED botulizem m. spiralno . vore. tal Demani militâr (CoUd). no àn fat altri che botonâsi fra di lôr. paîs. (Onde). bovadice [bova'dit∫e] (t. bracjizâ [braqi'dža:] it → bracâ. (Tolazzi). (Storie) botri ['botri] m 1. zbadati. (brigadis rossis). il ~ dret/ çamp desna/ leva roka . in bot → imbot. sassinât des cussì clamadis B. Jo o cirivi di taponâmi lis vergognis tirant in jù la mae che mi rivave sì e no al ~ de panze. BOT popek m. lu àn botizât dute la sere parcè che al daseve lis bielis a une vedranate 2. sod m. ben intindût. fâ ~ narediti vtis. ~ di denant prednji del voza. v veliki vsoti. na roke. površno. ~ di daûr zadnji del voza 2. si trate di parâ fûr dai pîts cheste semence brache che nus supe il sanc. Gardiscje. box I ['b‫כ‬ks] f ŠP boks m. boton II. botul ['b‫כ‬tul] m ZOOL → cieul. di bot. tipka f. (ProvBr) 2. a ghi tirin li stressis : (Pasolini). a son par sigûr mancul tossichis che no la tossine responsabil dal ~. eh ò!. kadar pes zasledi plen). Botonant li barghessis a vegnin ju i fantats. imbote.. B. FIG predmet podoben gumbu. (SiF 02/1. vê le ~s leâts imeti zvezane roke . il ~ oprès des strussiis / fâs fumâ ducj i camins. Maran. . . dâ la ~ zbadati nekoga. e jù botis di vueli sant sun chel puar omp. / che no tancj dîs di muson par une fote. botonere [boto'nεre] f vrsta gumbov. edificis dongje. e vie di chest pas. → crupignâr. di ~ nenadoma. cecje 4. od bote) hud udarec m. FIG delati tako. bovâr [bo'va:r] m → boâr. botonâ [boto'na:] tr zapeti (gumb. In tai borcs li ciampanis a botizèin di fiesta par li cors ben netadis par la ciampagna frescia (Pasolini) boton I [bo'ton] m 1. → su pai dêts 2. z rokami.R. sô mari mi da a stupit vie des passadinis e des botonadis che mi umiliin e mi avalissin. butâsi a ~ di un . box II ['b‫כ‬ks] m stajica f (za dojenčke). gumbnica f. il contrast dai vistît des comparsis.nenadoma umreti. gumb m. 9). botinâ [boti'na:] tr in it pleniti. ANAT popek m. prontait botis. Il len al jere doprât in edilizie. si volte vie e al puart marcje di ~. na kupe. bracent [bra't∫ent] m dninar m. botis di vueli sant ?? . fâ lis ~ boriti se. botis. a pene trat. (Mar). del (voza). spopasti se. braç ['brat∫] (pl braçs/ bracis) m 1. si dreçave spauride la jerbe. spirala f. bracecuel [brat∫ecu'εl] v: cjapâ a ~ objeti. nalagati. → braçadure. buiadice) f nevihta f. → a braçs 3. bovarie [bova'rie] f → boarie. (snežni) metež m. spiralast predmet. PROV Conte i tiei botons e po tu contarâs i miei . Botostagn di Dimpeç [boto'nεre] f ?? In fuarce dal seguitîf tratât a l'Austrie a restavin: Gurize. → brigade.. brac I ['brak] m sledni pes m. par cui tal ~ vadin dal pâr. brak m. (Mucci). brstič m. al jentrà. zbadati. (SiF 03/4. ~ par çuculade. vonde salts su la braçadure e cun bigns comedons 4. se vês vût il ~. ~. prepotent. ~ di piel (Mar) 2. bracidure [brat∫i'dure] (t. škoda f. chel faliment al è stât par me une gran ~ 3. / par cjoli la smire / al volte di là. 31-45). → lavorent. bracjizade [braqi'džade] f cvilež m (lovskih psov). šaliti se na račun nek. o varès vût miôr di sei restât su la ~ pluitost che vuarp come che o soi. botin [bo'tin] m plen m. na hitro. roka f . strahopeten. burka f. t. brac II ['brak] adj (o narodu) zaničevanja vreden. boxeur [bo'kse:r] m → boxêr. zornalîr. miôr cuatri corpos ditis lì su la ~. po o jerin nô. roke fpl (la ~ disore. bote II ['b‫כ‬te] f (neobič. kad f. mignestre. jù. cun improvise ~ vive lu inseguirin. sgurletâ dulintor par lâ sù ancjemò. passade la ~. botesele [bote'zele] f (demin. a à metude sù une ~ ! 7. a ~ polžasto. cuanche a àn mangjât lis dotis / lis muîrs passin di botis. lu cjapâ a ~ come par difindilu. važnost f. → imbotonâ. slab udarec. cviliti (pos. bracarie [braka'rie] f trop lovskih psov. bracevierte [brat∫evi'erte] f → braç aviert. la ~ denant). (igra) poteza f. dolgočasiti. brst m. Ancje vierzi la ~ cence dibisugne al è pecjât.. tacâ il ~ nakladati. vijugasta črta. cul ramut verdulin te ~ / e su la scufe. da bi bil volk sit in koza cela (Verone) 2. ai 19 di març stât. par fâ mobilie. gumb m. cui no. miôr no tacâ ~. bracis ['brat∫is] v: a ~ 1. od bote I) mali. od bote II) sodček m. metimi un ~ tor de vite e prem il passarin par te. come un ~ impalpabil sul sufit infrusignât dal fum (Mar). o vuei butâti lis a ~. za norca imeti. a cuistâ il titul di campion dal mont IBF dai pês lizêrs. une scjalute fate a ~ polžaste stopnice. e dit..) duhovito se šaliti. (neobič. ['b‫כ‬ks] kratica = Brigadis Rossis. (Bel).

Braide) kr. cetant di laudâ. sitnež m. naslonjaj m. lu cocole 2. (BrLi) braghet [bra'get] m 1. merilo za presojanje. a Machiavelli vie (JM). Braide ['braide] kr. pestovati. E tant ben. Braidecurti [braide'kurti] kr. braçul ['brat∫ul] (pl braçui) m prijatelj otrok. kriterij m. ce bramazions. ukazovati možu. vejevje n. Il fi plui vecjo al jere in te ~ (Bibl-Lc). mi à dit di bandomâni e di lâ a padue a ~ bielsole. zaprto obdelano posestvo. podrepni jermen m 3. nerazločno govoriti. jermeni mpl.. cjapâ tal ~ vzeti v roke. ?? braçalet [brat∫a'let] m zapestnica f.. a ~ aviert noro. Braide ['braide] kr. sposoben. Al à viodût chel film nossere. puartâ tal ~ držati v rokah. in çavate e cui pugns inguantâts. pohlep m.i m Brazzano di Cormòns (Go). lassaimi che un esponi un riflès sul purcit di Sant Anton 2. Braçà [bra't∫a] kr. Apene fat il patentin al partìs cui libri sot il ~ e a si invie su pas monts da Cjargne. cuntune ~ robuste al fo dongje dal zovin 2. anzit di un ~. skupaj. pre Guido Maghet di ~ al à vût fevelât (Pa 02/12). misurâsi sul so ~ delati korak za korak. cun tante cragne foreste che nus è restade par cjase. ročaj m. e un suzeton di ~ tâl 3. Al tacà a slavinâ. bramâ [bram'a:] tr 1. a va a ~ a Vignesie. jo mi brami jaz si želim. i m (Cjiscjelgnûf) IT Braida. braçule ['brat∫ule] f pestunja f. un nodâr il so tabelionât. zgrabiti za roko.. hlače fpl. di ~ di vioditi contente. TEH prečni zapah m. po-. mi amistu. kratke hlače mpl 2. papučar m. za-želeti. lu braçà. poželenje n. braçoladresse [brat∫ola'drese] f → braçule. Al è un paron trement che al spiete la sere par ~ lis stradis che ducj a bandonin. o sarai adegnevul. ~ tr objeti. . grmovje n. La iniziative. naramnice fpl 2. a braçadis obilo.(Ta). cheste comari braghessone. braghîr [bra'gi:r] m 1. ~!” 3. bramazion [bramatsi'on] f kletev f. ~ m birič m. che e je saldo su lis bancjis dal Zardin Grant a fâi di ~ ai militârs!. priden. zmožen. Simpri tes stangjis verticâls a jerin colegâts dai montants zirevui e ognidun al veve un ~ cuntun zeut o une cjadenute (Scf) 3. Di piçul al veve vût dut: la bae. braçolâ [brat∫o'la:] tr 1. (dojenčka) držati v rokah. vrl. ~ Disore.z odprtimi rokami . hlepeti. v pl) hlačnica f. Esau i corè incuintri. mi bramistu. fâ il ~ frut biti priden fantek. misurantsi sul vuestri ~. varuška f. pogumen. braghesse [bra'gεse] f (pos. un cavaleriç il ~ 2. abraçâ.) učeno govoriti. ročaj m. sot il ~ pod pazduho. sveženj m. i f (Sest) Braidacurti. kilni pas. mera f. Brait ['brait] (t. che mi disin ce che a vuelin jo o bradascji par furlan. braide ['braide] f brajda f. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis (Sg). a ~ za rok(c)o. la Madone benedete. voščiti. spodnje hlače mpl. dilà de ~ si viôt a lâ a passon Tunine cul cjastron. braghessin [brage'sin] m (pos. i f (Sant Vît Dal Tiliment) Braida. po sì. brâf ['bra:f] -ve adj 1. nebodigatreba m. nadležnež m. pametnjakovič m. → cincuantin. ~ Disot e Cergneu (Pa). / lu cjarece. cu la liende che o sin dome la “~ di Triest (La 05/11). braçade [bra't∫ade] f 1. si butà sul so cuel e lu bussà (Bibl-Gjen). un caposetôr che ju ~ e bussà tanche fradis ~ it biti pestunja. bradascje [bra'dasqe] f grm m. Sirene! / mi fais glaçâ la schene. ničvrednež m. varuška. objeti. la fontane dal ~ pazduha. Darin denant il so empori al sfadiave cul ~ (BrLi) bradascjâ [brada'sqa:] tr momljati. → braçoladresse. jecljati. cjapâ ~ pridobiti na terenu. Cussì pronts a jessi brâfs!. bragons [bra'gons] mpl → bregons. MEH roka f. e si à propit bisugne di une buine scove. mi vûstu ben 2. za che e à la sapience infuse. a vaive e ti à racomandât tant di fâ simpri il ~ frut (sf) 2. cjare vô Toni. pestunja f. HIST leseno ravnilo dolžine roke (68 cm). prečnica f 2. . Poldo e Lisute no sintivin nuie fûr dal lôr ~si. → trabascjâ. voaltris. (ženska) nositi hlače. uditôrs. ki drži hlače. (don). nancje a misurâ lis robis cul ~ de oportunitât. FIG kaliber m. koprnjenje n. braghessâ [brage'sa:] it (slabš. braghessins e cul rest che si cuche. v pl braçadoriis) 1. bradisisim [bradizi'zim] m GEO dviganje ali pogrezanje tal. prečni tram m. 2. (za otroka) vajeti mpl. po sì. klest m. → bracidure. Il schenâl de poltronute al molà une altre rantighe e za i braçons si jerin slargjâts (Tolazzi). al viôt passâ il postîr: ”olà. zapestnica f 3. k sebi stisniti. nesposobnež m. molâ lis braghessis. i f (Morus) Brazzacco. e tratâmi di lari opût di avâr.. z namenom. → manin. nissune gnove?” ” ce fâ di te. i f → Brait. naročje n. di ~ di v namen. zamah roke pri plavanju. modrijaniti. misurâ un altri sul so ~ po sebi soditi drugega. braçon [bra't∫on] m naslonjač m (sedeža). TEKSTIL merjenje z dolžino roke 2. (pri sedežu) naslon m.. mrmrati. → imbraçâ. hraber. cjapâ a ~ prijeti. na veliko. ?? colâ sul ~ za nalašč pasti. ~ dal so mistîr vešč svojega poklica. pasovi mpl. dicà. une schirie di camarîrs (Bel). che chest nemâl. preklinjanje n. di trê ~s un franc cenen. femenate. (BrLi). braghesson [brage'son] adj vsevedec m. nizke vrednosti. une poltrone cul schenâl e braçâi contôs di sudôr 4. braçolâr [brat∫o'la:r] m 1. braçâ [bra't∫a:] it rokave zavihati. dati si opraviti. pri sedežu) naslonjaj m. sês ~. v pl) 1. la ~. braçâl [bra't∫a:l] m 1. ~si refl recipr okleniti se (drug drugega). (pos. hlačne durce. bradasc [bra'dask] m metla f. modriha f. zatik m. gambiait mistîr! / no sês plui abil. braçadure [brat∫a'dure] f 1. O jeri deventât legri. chel cun chel ~ ator. anzit un pôc ~ e mi plaseve fâi cjapâ pôre tes curvis. solze da lis bradascjis / i campagnûi tenôrs. bragantin [bragan'tin] m prezgodna koruza f. a plene ~ . ur fasês fâ ancje i braçui ai vuestris omps.. e je dal editôr Braitan di ~ di Cormòns che (La 03/03). (mera) laket m (ustreza 68 cm). braçadorie [braça'd‫כ‬rie] f (pos. krvnik m. braghe ['brage] f 1. vreden. dober. / incjantade lu braçole. braghessîr [brage'si:r] m FIG (mož) copatar m. polset. Cuant ca ti à saludàt to mâri. cuntune biele femenute a ~ . vešč. ARH kratke hlače 2. dôs vielis a van / cuntun ~ di sclopons e di garofui 4. ARH (pri jahanju) usnjeni jermen. brame ['brame] f želja f. 4. / par cussì dî mi cole sul ~. naslon m. besno. želeti. cui ~s in glove s prekrižanimi rokami. Braçan ['brat∫an] kr. meti sù lis braghessis (ženska) nositi hlače. 2. Za il prof.

breoncin 2. . no vê ~ mai. in tele 3. metile a poçut su pa ~ (Natisone/furlanis). prgišče n. ponts di ~ ?? I ponts di braure di Heidke al è un punteç che al ven definît sielzint come parametri la frazion di dutis lis cjapadis (SiF 02/2. ponos m. → stantul 2. prizadeven. i f (Tavagnà) Branco. scagnut. brascai) m trnje n. braurosin [brauro'zin] adj častihlepen. jo mi al rît di cierts barbons / Cun chês sôs bielis bravencis / dut il dì spudin sentencis. in cjarte. jenfri il ~ dal bosc. e invezit si è cjatà denant di un ~ di aghe no trop fonde ma ben largje e avonde turbide e imburide. duh m. A son previodûts intervents di consolidament dai arzins a Damâr. un bon panin di salam toscan cul pevar fat di un brao butegâr florentin. A si balave trê voltis al an sul ~ cun sunadôrs e cantôrs (sangiorgioinsieme) 4. omahovati. Brasîl [bra'zi:l] kr. bravaç [bra'vat∫] m bahač m. ~s dai arbui . vâ al ~ iti k hudiču. → bravece. sposobnost f. a fiscarin i cjiscjei di Vilalte. la ~ des pastis/ dai taiadeis valjalna deska. bree ['bree] f 1. bahanje n. (znanost ipd. širokoustnež m. La traduzion par ~ le à curade Cristine Koehler Zanella. grožnja f. brascjâr [bras'qa:r] (t. Marisa Sestito. vrlost f. Branc ['brank] kr. Al infete çoncs e brancs cressint dentri da la scuarce fin tal cambi e formant i cancars. bredule ['brεdule] f → bredul.30 li dal cimitieri militâr di ~.) zložljiva železna postelja. e dopo sore mi inpezâ tantis. breate. Il cors al funzione tant che un orloi. a lis 18. abramôs) adj poželjiv. junaštvo n. come doman i è muart il fi. biti na parah. brancart [bran'kart] m poštni voz m. Breçan [bre't∫an] kr. / e al va calmansi. veja f (sorodstvo). visok. (BrLi). il salarin. ~. une fotografe di grande ~ (Leng). bedast. opaž m. Bordan e ~ (Pa). cjamis di breis ?? (Sg). braurosin. F ruski sendvič m. ročnost f.. Moruç. dai traviersins. la ~ de polente lesen pladenj. bravence [bra'vent∫e] f → bravece. i braonzins o il bocâl dal vin. bream [bre'am] m ?? . (iz lesa) deska f. corot pai muarts di dutis lis vueris (Pa). klest m. Mi jeri apene mitût che o sint un cricâ di len tanche il roseâ di une surîs te ~. puar Gisulf! di domans san e legri tanche un arlichin. i furlans in Argjentine. brancade [bran'kade] f 1. une sdrume di sbravaçs [bravaçs] / stan in vualme par balâ. tante sium di colâ come claps su la ~ molisite dal ricet (PauluzzoN). o vin plens propri i ~. (Percude). braurin [brau'rin] adj ničemuren.. biti ponosen.i. La marcje dal moviment ~ dai “Sem Terra” (Pa). m Brazilija f. braure [bra'ure] f 1. panoga f. pladenj m. braul ['braul] m hudič m. il ~ de sere la diligence scloteade ch’a tornave di Udin. bus m. breuçate. 39-58). (Pa 05/04). izkušenost f.Salvâ). i Carnics a saressin un ~ di chest çoc 4. livel di ~ Heidke Skill Score. Braulins [brau'lins] kr. bahaštvo n. 3. brande ['brande] f (it. vê ~ bahati se. meti su la ~ poslati na pare.i f Brazilka f. poslikana deska. vzvišen. drznost f 2. sposobnost f. o ai pituris in ~. dati eno okoli ušes. e la sere su la ~!. petâ une ~ primazati eno. tant Gisulf che i siei soldâts a àn fat meracui di ~ 2. bregon [bre'gon] → bregons. puartâ rispiet. drznost f. širokoustiti se. (Scf) brascai [bras'kai] m → brascjâr. bravence 2. E rivà jù un tic braurine (MazzonIol). plesišče n. slavohlepen. Breçà [bre't∫a] kr. vôs che i Furlans a scoltin abramôs.bramôs [bra'mo:s]. -ose (t. hrabrost f. robidovje n. (Pa 05/07). 39-58). breone. chês mês brauris mi fâs contâ. sentât sul ~ intun cjanton dal sotpuarti. vrag m. dal ~ e dal Uruguay (Pa 02). e un pôc braurosine. bravetât [brave'ta:t] f izkušenost f. breon. grampe) 2. spogledljiv. i f (Trasaghis) Braulins. bregons [bre'gons] mpl hlače fpl. oder m. udarec s šapo. braonzin ['??] m si poiave il lumin. avtobus m. brancolâ [branko'la:] it opotekati se. bravure [bra'vure] f → braure. podnožek m. 36 I fîs di Merarì a vevin di viodi dal bream dal Santuari. rokav m (reke). 9) 2. demin. neumen. slavohlepje n. come vuê al à metût su la ~ so pari. (Pa 03/11). spretnost f. chês rosis taiadis sun chês plantis a jerin la ~ de cjase. zmožnost f. Brasiliane [brazili'ane] kr. (Pa 04/04). 3. Dicembre intant / si stufe a pôc a pôc di lâ bravant. brascjam [bras'qam] m vejevje n. deščen oboj m. a vevin puartât un breâr tal prât dal Luîs (MazzonIol) 3. podnožnik m. breute. breuce. ~ come un dindi. -ose adj ponosen. pručica f.) panoga f.(Storie). (samo)všečnost f. Pa sfuee: 1 kg di farine di flôr. pogum m. izzivanje n. bahaštvo n. MAR krov m (ladje). pe tô ~ e pal metodi origjinâl de insegnâ il todesc.(Bibl-Numars) breâr [bre'a:r] m 1. (SiF 03/4. zmožnost f. Venulo al scontre e i pete une ~ / aduès e a se lu tire tanche un frut. lâ su la ~ umreti. → seneôs. ~ m 1. vrlost f. brazilski jezik m. hrabrost f. pogum m. i m (Cormòns) Brazzano. bravade [bra'vade] f 1. bravence) f 1. zaušnica f. -ose adj → braurôs. fat tardon. e chê des aganis restade daûr dal branc. il predi Frezzo al vignì une gnot cun omps di coragjo a sconzurâ i braui. jessi su la ~ biti mrtev. . brantiel [branti'εl] m → brentiel. i f Brazzacco. brancje) m 1. pohlepen. Ai 19 di Avost. → bravetât 3. bredul ['brεdul] m 1. al ven screât il Centri sociâl di ~ di Tavagnà (in vie Sant Francesc 41). e ancje indiçs plui sofisticâts come il livel di braure di Heidke (HSS) (SiF 02/2. artesan di 30 agns di ~. deriv. (bolj obič. pod m 2. ducuancj in bale. junaštvo f. e dîs cun ~ la responsabil. si ritirin brancolant. brancje ['branqe] m 1. → branc. E je une ~ specifiche inte lenghistiche che e lavore cui corpus lenghistics: (SiF 02/1). veja f (drevesa) 2. (Pa 02). dipuesit di travamente e di breans.. . brao ['brao] adj → brâf. podstavek m. mrtvaška nosil(nic)a f. brancâ [bran'ka:] tr in refl → imbrancâ. pohoten. bravurôs [bravu'ro:s]. majati se. vê plens i ~ imeti dovolj vsega. Brazilec m 2. (JM. bahav. stolček za otroke. bravece [bra'vet∫e] f (t. PROV A Sant Andree il purcit su la ~ (don). veja f (drevesa). meti i ~ a un ??. → scag. FIG veja f. braurôs [brau'ro:s]. bredei [bre'dei] m → berdei. hudoba f. brasilian [brazili'an] adj brazilski. brancin [bran't∫in] m ZOOL brancin (riba) (Dicetranchus labrax). bravâ [bra'va:] it bahati se. branc ['brank] (t. polna pest f.

breoncin [breon't∫in] (demin. močan ploh m. s polno brzino.. Bride ['bride] kr. se tu fossis tai miei ~ če bi bil ti na mojem mestu. irlandês.i. za soi dentri tal ~. diploma f. finalmentri tu âs capît che tu vevis tuart e tu âs tirât jù i ~. (Bibl-Lc) breveâ [breve'a:] tr okrajšati. Salvâ). Al jes de stazion. rodovina f. (La 03/02). druščina f. ven a stâi i brevets). ma no podeve vendemâle parceche e scugnive spietâ che i imprestassin semplis e brentiei. sorodništvo n. ~ di vin vinski sod. limanice). e mi vegnin i guais jù cul ~ in skrbi se nad mano zgrnejo. brigada f. brent ['brent] m → brentiel. bedenj m. (Cjargne). bratovoščina f. par ~. okoli ovinka. di rassegnâsi. (Sg). stržen m. → baronade. bedenj 2. brevetât [breve'ta:t]. Pôc distant dal fûc al vignive prontât un ~ che al servive par trai lis cidulis. (nuovofriuli). patent m 2. razvezati se. (morsanodistrada). Innsbruck. brevetabilitât [brevetabili'ta:t] f možnost patentiranja f. al à masse butadis lis brenis sul cuel a chei fîs.i m Briksen m. intant che i storics di vuê a strolighin la ~ o la Plâf (Union). -ade adj patentiran. a ~ vierte brez zavor. breon [bre'on] (akreš. vajet f. o isal bielzà deventât.. Denant chel svoletâ di bandierutis sicut frascjs di ~ a rivin di ficje cambiâts di mude tant che ‘ne volte lant a messe grande. hipoma. čeber m. briade [bri'ade] f 1. galês. FIG : jessi dentri tal ~ ?? . brenton [bren'ton] m 1. i f (Grimac) Brida. ~ m 1. breviari [brevi'ari] m REL brevir m. vodni jarek m. f Bretanja f. molâ la ~ ??. si pò bevint une ~ cuant che il vin al è sancîr. o doprarai la peraule “dutrine” tal sens plui larc. lis propietâs (di pesantis a liseris. o ancje plui zurâts. Brescia f. brutâ lis brenis sul cuel ??. f (~ di Milan) Breša f. . cjapâ alc di ~ dobiti nekaj neposredno. reka f. kanal za namakanje... brene I ['brene] f (t. uzda f. vignî jù cul ~ zgrniti se na veliko nad. tok m. A saltarin fûr dai brentiei cui pîts che a parevin stâts tal ~.i. nakopičiti se nad. tovarišija f. brente ['brεnte] f vinski sod m. slaba. a ~ nenadoma. brentiel [brenti'εl] (t.i. (Scf). tignî a ~. sodček m. une ~ par cjapâ chei cuatri carantans che par cumò o colin di rive jù. družina f. (carn. od bree) m 1. potrdilo n. / po a da jù cul ~ tai moroseçs. vajeti fpl. barbezuan! Breme ['] kr i f Bremen m. Londre. bricole [ '?? ] f odskok m. no pues fâ che une fritaie. breno ['breno] (carn. Sveait Zuanin. E ancje come deplomatic. (Mucci) 2. I sustignidôrs de ~ dai organisims vivints a disin che la concession dal ~ e da la pussibilitât. lopov m. (Sg). hitro odpraviti. cumò lis brentanis d’Istât poletne poplave. e ducj a restàrin maraveâts. izdati dovoljenje. brentielut [brentie'lut] m sodček m. Bresse ['brεse] kr. izklicevalec m na dražbi. tal cirî di convinci chei di ~ di Milan (JM). Il mont ~. Bressanon [bresa'non] kr.. LING bretonščina f. odboj m. skrajšati. al mont sientific e industriâl (Pa 05/04). čebrič m. Meni. brez mere. Si dîs ancje che al baste fâ une monade par che e vegni dal moment e di sigûr brevetade..(SiF 03/3). neobziren: stufe di tignî strent. tignî in ~ zadržati. metisi tai soi ~ (Verone) postaviti se v njegovo kožo. savê alc di ~ izvedeti nekaj preko nekoga/ nečesa. al va sù par une scjalute mieze di tof e mieze di ~. Intune gnot di novembar dal stes an ancje ~ e patìs la cjavalade e il fûc dai turcs. Bretagne [bre'tañe] kr. che a met sul puiûl. e de sô culture al riscje di deventâ. imparìn dai bretons! 2. dut devot. listje. posebno jelke: un sclopâ di ramaçs e di brenis che si scjavaçavin. brevet [bre'vet] m 1. brengulut [brengu'lut] m ?? Po i consegnarin un altri ~ di è cjarte e i menarin vie la vidielute. o ai durmît tantis gnotis su la ~ 2. union democratiche bretone bretonska demokratska zveza.. . a fevelarin par ~. družba f. nepričakovano. tenka deščica. f 1.i f → Bresse. brentele [bren'tεle] f rake fpl. v moji koži. bricon [bri'kon] m (redko) malopridnež m. ~ dai organisims vivints možnost patentiranja živih organizmov. tignî a ~ chei scjaps di barbars. → montane. Al à studiât teologjie a ~. / ma se tu fossis tai miei bregons. biti razuzdan. poplava f. Tal numar di Setembar si cjacare de introduzion dal furlan te scuele ma ancje dai problemis de scuele bretone in France (Pa).. sodni sluga m. il deân (decano). l’imperadôr al à molade la ~ . sorodstvo n. ~ adj lopovski. al va devant da belance. sorodnost f. Bretonec m. chescj a jerin assistûts dal ~ (colloredodiprato) 2. nazaj držati. rod m. e ai conseîrs i àn metûts i ~ di un pieç e nol ocor discori. bric ['brik] m 1. (CoCamp). bressan [bre'san] adj ?? ~m bressane [bre'sane] f ptičja nastava f (mreža. trop m. bressò [bre's‫ ]כ‬m → bersò. brevetâ [brevet'a:] tr patentirati. plui bocjis si spalanchin a ~. drhal m. glasnik m.i. krajšati. (Pa 05/04). f Brenta f (IT Brenta). oznanjevalec m.. brentane [bren'tane] f povodenj f. che al puarti lis viscjadis te ~ (teatrodivile). sel m. (La 06/3). E al menà il cjaval pes brenis fin fûr dal paîs. tirâ jù i ~ . Bresse ['brεse] kr. → clape. lâ jù cul ~ izgubiti nadzor nad seboj. al cjate un predi. → cjaveli. ob kratkem povedati. a mole un pont. ploie a ~ (dež) lije kot iz škafa. velik čeber m. manjša gostota. spremstvo n.) → brene II2. di ~ neposredno. brene II ['brene] f 1. mlinski žleb. (JM. Brente ['brεnte] r. In Euscara e in Bretagne o ai viodût cartêi par basc di une bande e celt di chê altre (Pa 7/2000). rodovina f. sod m. na krakto povedati. breton [bre'ton] adj bretonski . debelina 2. (Sg). (cerkveni) priročnik m. skodla. FIG) brzda f. (~ di Udin) (Cjampfuarmit) (IT Bressa). La ~ triestine di cheste sere no le àn cjalade di brut. Se chest principi al fos stât doprât inte chimiche. briconade [briko'na:de] f (redko) lopovščina f. dâ jù cul ~. breute [bre'ute] f Lui al domandà une breute e al scrivè parsore: «Il so non al è Zuan». Bressie ['brεsie] kr. . sodnijski uslužbenec m. al rivà a cjaval tal curtîl a ~ vierte. od bree) m močna deska. brantiel) m kad f.) zdravilne smrekove veje. brenta f (posoda). si fâs prestà la tonie e cul ~ in man. tu dîs tu. Bretone [bre'tone] f Bretonka f. (BelFa).. igličevje smolnatih dreves. a saressin stâts brevetâts ancje i elements». (Pa). HIST vinska mera f.

(po)truditi se 2. brigantaç [brigan'tat∫] m razbojništvo n. lesketati se. 97-114).i m Brindisi m. vetrc m. ohrovt m (Brassica oleracea). dapît dal clapon. brigadis rossis POL Rdeče brigade (ekstremistična organizacija v italiji). britanski. (Leng). nazdravljanje n. ženščak m. . zasačiti. FIG blesteč. in Germanie e in ~ (JM). il tei. si cjatin pal ~ di Nadal al Bar Roma in Via Roma a Udin a lis 18. al taie une fete di pan cuntun ~ che al puarte cun se. la ~ Marche. britonic ['britule] f ?? britule ['britule] f 1. brilâ [bri'la:] it 1. ~ m GEO Britanec m. brigantarie [briganta'rie] f lopovske bande fpl. cence vê ~ di brez potrebe. cjapâ la ~ vzeti zalet. okleniti se (česa). brocul di mâr [~ di 'ma:r] m ?? (cavolo marino).i f HIST rimska provinca Britanija. cjo mo. sijajen. britan [bri'tan] adj HIST britski.15. l’ultime note si dispiert cidine / te ~ di matine. (Daidussi). brin ['brin] ?? Linde lu cjalave e te vôs i trimave un brin di displasê (PauluzzoN). si jere brincât a fuart a la tiere. kmečki nož. kavalir m. (šalj. britva f.. Brokov Center. Broca ['broka] f v: aree di ~ MED Brokovo področje. ducj i brocui su lis bachetis 2. brigatisims justizialiscj.(Scf). cuant che i vôi a varan brocolât. britanic [bri'tanik]. brst f. sbrudie. (Eg). (Pa 02/12). lopov m. britanizazion [britanidzatsi'on] f britanizacija f. bastarts di strumîrs. briljirati. zakoreniniti se. no jot il Signòur. brocul ['br‫כ‬kul] m 1. izvrsten. brodegâ [brode'ga:] (t. tolovajstvo n. svetiti se. clans britans de Scozie meridionâl (Ac). zalotiti. zelje n. rahel veter m.brie ['brie] f potreba f. sijati. sâstu? (Mucci) briscje ['brisqe] f dvokolnica f. al timp di Otavian i Romans a jerin su la Donau. razbojništvo n. Britanie [bri'tanie] kr. sbrudiot. Bris-Bras [al'ka] ?? Al è un Bris-Bras. 2.R. brocje ['broqe] f → brucje. ancje tu come Pieri e Gjenuefe. brivade [bri'vade] f zalet m. les sbalotave par che vadin jù. klica f. lanzis. jemati.. Salvâ). ~ in Calabrie. → aiarin. brinf ['brinf] ?? brinf e brinf che ancje lôr cirivin di lâ-sù e jê brinf e brinf cu lis gjambis. tolovajstvo n. BOT kapus m. par esempli la aree di ~. ~si refl polastiti se. E il prin trombetîr di cheste ~ di atac nol podeve jessi che l’on. druščine fpl. la Spagne e à ~ nome di fâ cucuç. o ai nome ~ di potrebujem samo. prin ch’a mi brincàs la crïure e mi glotès chest scûr (Tolazzi). brilant [bri'lant] adj 1. kal f. roparstvo n. (SiF 03/4. a la sodisfazion des dibisugnis culturâls di chei che in mût brilant i autôrs a clamin i «vuarfins de lôr lenghe». brigadîr [briga'di:r] m brigadir m. Brindisi ['brindisi] kr. podčastnik pri karabinjerjih. imbrincâ) tr zavzeti. mladika f. ~ m (dragulj) briljant m. ~ m prebivalec Brindisija. babjak m. ciriit ancje la semence dal ~. odrastek m. / che a ven jê la France. BOT poganjek m. navihanec m. (Natisone/miti). brincade [brin'kade] f ?? brindis ['brindis] m zdravica f. i f (Prepot) Brišče n (IT Brischis). vincui inlogjics des ideologjiis e ogni forme d’integrisim culturâl. ne potrebovati: che al à sgrifis lungjis. odličen.) brigadirjeva žena. britvica f. plantât za grant. brodacjâ [broda'qa:] tr → sbrodacjâ. semais un oresin che al stimi brilants (Sg). roparstvo n. ma il so lun ch'al brila sempri imèns. briscule ['briskule] f neka. da. ne rabim. zgrabiti. okrogli ščit z železno konico v sredini. vzeti. pomazati. Britaniche [bri'tanike] f Britanka f. ma il ~ d’Amôr. iskreč se 2. zamazati. brigade [bri'gade] f VOJ brigada f. brigadirie [briga'dirie] f brigadirka f. kaliti. (bassafriulana) britulin [britu'lin] m (žepni) nožič m. Brigul ['brigul] kr. FIG blesteti. brisighel [brizi'gel] m gizdalin m. brochîr [bro'ki:r] m majhni. Briscjis ['brisqis] kr. Mi vêso cjapât par un ~ che o sês vignûts cun spadis e bastons? (Bibl-Lc). 115). (Pa 03/2). onesnažiti. mi senti denant di jê e cui mei zenôi (BrLi). bleščati. robe di marche. tirâ la ~ FIG ?? Briscje ['brisqe] kr. → prindis. Al jere de stesse tribù di Franziskus. brindisin [brindi'zin] adj GEO brindizijski. a trussin lis tacis e a ripetin ligriôs la formule dal brindis. sbrodacjâ. che al vûl campâ / cence vê ~ di lavorâ. astis. (Marchet. i f (Midune) IT Brische. priti v posest. che a sostegnin il lengaç jenfri la scuarce perisilviane dal emisferi di çampe. simpri tiran. bronchîrs e murions. no ai ~ di ne potrebujem. ukoreniniti se. sassinât des cussì clamadis B. sbrudiâ) tr umazati. brindisi ['brindisi] m → brindis. brisiole [brizi'‫כ‬le] f → brusadule. cuant che al varès dovût cun doi salts rivâi dongje e brincâle come un lôf cuntune cjavriule. (Pasolini) 2. O brinchi une cjadree.. ~ m HIST Brit m. a viodi di cualchi marcjadant che al les a Nimis cu la ~ o cu la carete o cuntun altri imprest. prijeti. i m (Sant Micjêl) Brigolo. bleščeč. oprijemati se. zamastiti. razbojnik m. brigant [bri'gant] m ropar m. (žepni) nožek m. brigatisim [briga'tizim] m ?? intops formâi causionâts des burocraziis. A nô mascjos nus insegnavin a doprâ la ~ e il curtisut par fa cjavaluts. (brigadis rossis) (La). tolovaj m. si impegnà une vore par fâ cognossi al mont ~ la lenghe e la leteradure furlane. -iche adj GEO britanski. lopovstvo n. oprijeti se. nož m. parlament ~ britanski parlament. brincâ [brin'ka:] (t. ~si refl umazati se. bueresine. zadostuje mi. Un altri moment impuartant al fo la “prime volte” de elezion al Parlament ~ (SiF 03/3. angleški. brigâ [bri'ga:] tr/ it 1. (Pa 02). velu che al cjape la ~! / al rive in presse tanche une clapade. izrastek m. Zaneto alore nol varà ~ / di lâ a cjapâle cussì lontan. italijanska igra s kartami..(Furlanist). brise ['brize] f (redko) sapica f. intrigirati. brodacj [bro'daq] m → brodegot. un ~ impomatât (Ta). formule dal ~ zdravljica. e cumò mi visi ancje di chês ultimis peraulis. Dut ce che si brincave di mangjabil si lu mangjave. brocolâ [broko'la:] it kliti. brocul chinês [~ ki'ne:s] m kitajsko zelje n (cavolo Pesai).

che a cjapin dentri il Cloroform (Chloroform. bronc I ['bronk] m silj m (Peucedanum). O fasei vascjons di aghe. FIG sprevračanje besed: alore il patriotisim di zornade / altri nol è che ~ sfuarçade!. KUL kisla repa f. par nestre disgracie o vin un cjampanili che al somee un ~ vistût di fieste. petna žbica. bronc II ['bronk] m ANAT bronhij m. cjalt ce al impie. brufulôs [brufu'lo:s]. bront) m bron m. par bati cuatri clauts o brucjis o brucjins 2. che al salti fûr dal jet a cjapâ aiar bon è no brudiets. e tu no mi âstu paiât su la ~ ogni gno sacrifici?. (deriv. kuhinjski hlapec m. brucjon) (okrasni) okov iz kovine m 3. pomivalec m (kuhinjske) posode 2. brudiot [brudi'ot] m → sbrudiot. zaspanka f (Specularia speculum). brufule ['brufule] f → bruful. sleparstvo n. brotule ['br‫כ‬tule] f (iz volne. brugnac [bru'ñak] (t.(glesie). od brucje) m (okrasni) okov iz kovine. no camarade. vê mâl e dovê lâ indenant istès. (FogMil). rîs in ~.. bromûr [bro'mu:r] m KEM bromid m. bruade) f 1. soredut di broncs. Broili ['br‫כ‬ili] furl. il vin al à cjapât di ~. bronzin [bron'džin] adj 1. na roke. umazana voda. sbrundâ) it ropotati. brontoleç [bronto'lεt∫] m → bruntuleç. bronasta barva f. brodeleç [brode'let∫] m 1. ?? . piel bronzine. obiralček za sadje. zmešnjava f. brugnere [bru'ñεre] f v: timp in ~ oblačno.. brovedâr [brove'da:r] m čeber. češplja f (drevo) (Prunus domestica). porjavel.. ribja juha."~ e muset" (La 03/01) ~ in padiele. ~ di garoful nageljnova žbica 2. od brût) m juha z (žvrkljanim) jajcem. . bruade [bru'a:de] f → brovade. hrumeti. bronchiâl [bronki'a:l] adj ANAT bronhialen. ~ vert gorski silj (Peucedanum oreoselinum). bati lis brucjis (od strahu. redka. čenčarija f. iz brona. brucje dal burat klin za sito. plehka juha f. bromoform [' ??] f bromoform m. ~ m bronasti lonec s tremi nogami in z železnim ročajem. brucjin [bru'qin] (demin. lu ai tirât sù cun brudetins. ~ blanc kobulnica f (Peucedanum cervaria). brovadin [brova'din] m okus po kislem zelju. bront ['br‫כ‬nt] m → bronç. mozolj m. v denarju. točno. mrmrati. o vin fuartecis e canons bronzins 2. brucjis di leton. žebljiček m. broiâ [broi'a:] it spletkariti. par bagnâ il gno ~ plen di pomârs. il brantiel al sa di ~. e je restade la grande ruede di len daûr il lûc dai Brucjolôse. brucuncesare [brukun't∫εzare] (t. in cualchi part sarà nêf e sarà ~ v nekaterih predelih bo sneg in slana. Prin il câz di une celule dal pavimênt ~ che pôc a pôc . kislo zelje n. (bolj obič. cafetarie lade in ~. un ~. brucje II ['bruqe] (t. CHCl3). ma par servî di ~ chescj parons. (bolj obič. lis strecis biondis ingropadis come une ~ di cjanaipe.. brucjâr [bru'qa:r] (t. une vieste di colôr ~ . lana ipd. bruse) f slana f. un cjadreon fodrât di corean cun brucjons di leton. brucjute. packarija f: vino o no di finîle cun chei ~s te stale? 2. brudie ['brudie] f → sbrudie. cui sbrodegots [brodegots] che a fâs tô mari 2. grmeti. brosatâ [broza'ta:] it → brusatâ. plahuta f. marnjanje n. (bolj obič.Sanyüan 1704)(GE). batint lis brucjis di sbigule e di frêt tresoč se od strahu. kovarstvo n. ~ (SiF 02/1. broi ['broi] m 1. kislo vreme: il timp al è in ~ e al fumatee. / un daidai. brucjis di len čevljarski žeblji. bronç ['br‫כ‬nt∫] (pl bronçs ['br‫כ‬nts]) (t. tihotapstvo n. žbica f. zilugne). žebljič(ek) m. bombarie [bom'barie] f BOT sliva f (drevo). brontolon [bronto'lon] m → bruntulon II. sbrudie).. brucjis di ram. bronchite [bron'ki:te] f MED bronhitis m. ai cuasi dissipât l’abit di fiestis. tun curtîl di brucjins. (t. (bolj obič. brucjin) m žebljar m. brucje I ['bruqe] f 1. brudetin [brude'tin] m (mesna) juh(i)ca f. kalna. Al à vût la ~. pikice. umazanija f. brucjon [bru'qon] (akreš. lâ in ~ iti po zlu. brucjam [bru'qam] m (kolekt. prekomerno. POL (volitvena) spletka f.brodegon [brode'gon] m 1. asme ~ MED bronhialna astma. brombule ['br‫כ‬mbule] f BOT ?? bromodiclorometan ['br‫כ‬mbule] f bromodiklorometan m. brucjis a machine. mrazu) tresti se. broion [broi'on] m → imbroion. (fundacer). bronast. bakren. razgrajati. goljufija f. brucjis a man. la ~ tal Avrîl. Wolftraud De Concini nus propon lis recipis de . ciespâr). preko meje. ciespe). brusc. cun soputis. prazne marnje fpl. šušmar m. mazač m. 11-20) bromp ['br‫כ‬mp] m (redko) BOT sliva f. vrt m. ~ sfuarçade prisiljeno zelje. la violence e la crudeltât (logosdictionary) 2. brucjâ [bru'qa:] tr → imbrucjâ. brodegot [brode'got] m 1. brucjone. brombolâr [bombo'la:r] m BOT ?? (Prunus domestica damascena). brose ['broze] (t. Brucjolôse [bruqo'lo:s] ?? Di chei doi o tre mulins che a jerin. ma al veve ancje i bêçs par curâsi . sore la ~ čez mero. brudiet [brudi'εt] (deriv. 11-20). brovâ [bro'va:] tr → sbrovâ.. a son dutis in maneç. (Ta). brosate [bro'zate] f → brusate. al à comandât su che altris nemâj cul ~. voli di fûc.) kodelja f. umazanec m 3.) žeblji mpl. faroncli) m tvor m. Nol veve masse salût. venec m. broncopolmonite [bronkopolmo'nite] f MED bronhopnevmonija f (pljučnica f). prevara f. (JM). brucjin →. žbica f. godrnjati. brondâ [bron'da:] (t. brovade [bro'va:de] (t. od brucje) m 1.(Bel). -ose adj turav. zadrega f. kakor treba. v nič. sapnica f. brocje) f vrč m. tvor m. natanko.. dome che braide e po dâmi cussì su la ~ une buine sume. ~ (CHBr3). che a cjapin dentri il . tirâ beçs su la ~ . češplja f (sad). brucjis dal cuinç žebljički znotraj čebra za merjenje vina.. broili ['br‫כ‬ili] m sadovnjak m. Priimek BROILI BASILIO(Glemone 1648 . (SiF 02/1.. sod v katerega se dá zelje kisati. lui ti compensarà sora la brucja. cuanche chei altris popui a cognossevin apene il ~. cesarute) f BOT barvica f. bakrast. brucjon →). su la ~ v gotovini. sbrudiot. di ~ do pičice. bruful ['bruful] m tur m.

brundulament [brundula'ment] m → bruntulament. Brumâr [bru'ma:r] (t. a oris brusadis v mrtvih urah. ni nikogar. (vreme) → sbrundulâ. al ingrumarà il so forment sul cjast e al brusarà la pule cuntun fûc.(Pa 05/07). (pri trstiki) popek m. la Vierte che dilunc il ~ o clamavi. nesreča f. ~ il paion FIG obljubo snesti. Brunei ['brune] kr. kruliti (po črevesu) 3. mrtvoud m.i f Bruma.. hrumeti. il mês di ~ december m. E cumò. mrmrati. la campagne e je mieze brusade 4. godrnjanje n. grmeti. kadar ni prometa.i. Brumâl) m zima f. peči se. (GP). bučanje n. Ma san Pieri. ciespâr). (Ta). mrmrati. come chel de cjadree te zone di Manzan e di San Zuan. -ese adj brnski. meglica f. mrmranje n. ma su la ~ baiavin i cjans. ce ~ di usitât cu ven di France!. (t. kruljenje n. godrnjati. peči. brunzule ['brundžule] f BOT internodij m. lu à scrit dôs voltis te letare. ~ m → brumâr. brundulon) m 1. mi brusin i vôi mi brusin lis crituris. jo ven flapuç sicu di bruma i râfs. F špricati šolo. e tancj che le àn a fasin gran misteri. ~ it 1. opravljati. . kruljenje n (po črevesu).m Brunej m. ne biti všeč. kap f. (npr. Bruno ['bruno] os. nancje pal! ~ niti najmanj! brumâl II [bru'ma:l] adj zimski. brusâ [bru'za:] tr 1. i f IT Brugnera (Pn). goreti.i. ce ~ kakšen hudič. porušiti. bruntuleç [bruntu'let∫] (t. osušiti. zgoreti. razgrajati. izničiti. čudak m. (bolj obič. ožgati. popariti. sbruntulâ) it 1. Al è bruntulant dispossent che Cenci alore al confirme al aventôr. so nemì di simpri. bula f. sbrundulade) m bobnenje n. (bolj obič. brunî [bru'ni:] tr TEH → imbrunî. il ~. žgati se. brugnulâr [bruñu'la:r] m BOT sliva f (drevo). biti pri srcu. ~ m mrmranje n. ce biel lâ su la ore brune sun chei prâts a morosâ. bučanje n. Brume I ['brume] kr. kruljenje n. uničiti. ~ adj vijoličast. nezgoda f. brume II ['brume] f → sbrume. come il ~ di un gran ton (Bibl-Apoc) 2. il Vietnam. tant che une bombe H controlade. vžgati se. FIG dolgočasiti. oslepariti. bolezen f. nol faseve altri che bruntulà e (Scf). peči se (na soncu). insìn che e passe la stagjon ~. la dicsorude a bruive sui lavris come la ploie di Març 3. di ~. goreti.m Brno n (v Moravski). mrmrati. brustulin. brontolon) kruljenje n (po črevesu). bruî [bru'i:] (bruìs. godrnjati. šumeti. voltolant umil te tace il vin che al à spinât dal caretel plui grues (Mar). → Unviêr. mrmranje n. su la ore brune v somraku. ~ une feride 3. la visità e i scuvierzè sot il braç une brugnulute nere. češplja f (drevo) (Prunus domestica). il viole dai brugnui. ne te panze / i brutulons. il mês di ~ ogni diaul si ingrume 2. bučanje n. (dem. sežgati. taule magre cul pan ~. polnozrnati kruh. sbrundulâ. jedkati. šumenje n. (Mucci). zažgati požgati. e i brusave di scugnî tornâ in chê cjase 5. l’Indonesie e . ~ m v: sul ~ la sere v somraku. brusadin.i. il nûl al ven jù di corse / lampant e brumbulant. godrnjač m. bruìs) it 1. mrmranje n. al vûl fumâ ancje se i bruse in gole 4.i m Bruneck. alì la distance a ven brusade 7. brontoleç) m bobnenje n. bobnenje n. FIG razveljaviti. vreti. meglen. une garze di ~ che e disfaseve il disen dai pôi. brume I ['brume] f 1. a sint puce di ~ e si slontame di colp. al bruive e po al bateve oris un orloi. (Pa 02/10-11). žal biti. važen biti.Brugnere [bru'ñεre] kr. zovine la aghe ai frambui e bruìs. no stâ a pinsirâ. oditi ne da bi plačal. ropotati. e chel des mobiliis te zone di ~. brumbulâ [brumbu'la:] it (redko) ropotati. bruntulament [bruntula'ment] (t. brundul ['brundul] m → brugnul. ~ m v: sul ~ de gnot v somraku. Brun ['brun] os. imusonât e grintôs. žgati. ~si refl pariti se. nol fâs dolôr di stomit. Al bruse saldo idrogjin in eli. grmeti. bruntulade [bruntu'la:de] (t. bruissis. la Malesie. No mi va di lâ a lis Canariis o a Ibiza. ogoljufati. opeči. Su la strade di cjase il grop si è fermât ancje Brunic (Bruneck) (La). tožiti. brunidure [bruni'dure] f → imbrunidure. nadlegovati 5. vistîsi a ~ črno (žalno) se obleči: Pasche vistude a ~. godrnjati. brune ['brune] f v: su la ~ v somraku. m Bruno m. brusadiç [bruza'dit∫] m (duh. e tra chei vignâi e verde campagne. Bastiste al à dade une ~. godrnjanje n. bruntulon [bruntu'lon] (t. brugnule ['bruñule] f izrastek m. e propit par chest al jere stât brusât il puint dongje Nervesa. sbrundulament) m 1. češplja f (sad). mai brontoleçs. m Bruno m (IT Bruno). pritožiti se. tampiestis di ~ siale e forment 6. zimska mračina f. posušiti. m (it. brumâl I [bru'ma:l] m naključje n. zažgati se. 2. a van dal piruchîr a oris brusadis. brumacje [bru'maqe] f mračina f. štrlina f. passant gno fradi in sul ~ la sere. godrnjanje n. brugnulute). i nâs brundui e lis musis ruanis. lis Filipinis. mai un lament. brstič m. peči. brun ['brun] adj v: pan ~ črni kruh. 2. vonj. brundulâr [brundu'la:r] m → brugnulâr. pomeniti. ARH zima f. ~ m prebivalec Brna. Brunon [bru'non] os.i. brugnul ['bruñul] m BOT sliva f. izžgati. hrumeti. No sin a chel pont.i. oči) žgati. ~ o larìn dongjelaltris. (Bibl-Mt). žgati. ciespe). (La 04/7). vlažen mraz m. (Pa 7/99) 2. come se chê robe i brusàs di vêle. PROV A ~ lens verts si fâs fum e no fûc . e pûr a mi mi fâs il stes ~ di stomi (Pa 7/2000). godrnjanje n. mrmrač m. brundinarie [brundi'narie] f → blaudin. ~ l’avent accendere i fuochi dell’Epifania. uvažati. sbrundulon. okus po zasmojenem) smodnina f. brundulâ [brundu'la:] it → bruntulâ. la rive di San Pieri a ven sù des brumacjis bassis dai palûts. žareti. comprindûts i inviestiments tes Borsis. razgrajati. e dulà che dut si bruse di corse. bruntulâ [bruntu'la:] (t. opariti 3. → sbrundulament. → Brunon. → sbrundulâ. E o ai sintût dal cîl une vôs come il businament di tantis aghis. brunidôr [bruni'do:r] m → imbrunidôr. di Vierte e di Sierade. slučaj m. la ~ dal timpat mi ingrampe il cûr. Brunic [bru'ni??] kr. odpraviti. a brusâmi tal savalon. al le vie bruint 2. sâr ~jù il cjapiel! (Eg) 2. → brusiniç. brundulâ. ne ugajati. brunês [bru'ne:s]. il bosc al jere dut un ~ divite dismote. brundulon [brundu'lon] m → bruntulon I. (ProvBr). hrumenje n. Brune ['brune] kr.) → Brun. ~ la scuele nalašč izostati iz šole. dim m. trda zima f.

grm m. sovraštvo n. kruljenje trebuha. dobiti. ~ it butare delati. KUL prežgan. mržnja f. vroč 4. nevoščljivost f.(CoCamp).. ogorek m. vejevje n. cravatis e bruschins pai dincj e bruschins pes ongulis 3. brusadule [bru'zadule] (t. bruscjâ II [brus'qa:] tr 1. bruscjâr [brus'qa:r] m sterpeto. grmovje n. jarbe brusade prežgana trava.(Bibl-Levitic). rezek. di Stiefin.. ~ di scarpis krtača za čevlje. (redko) pada snežni metež. suha vejica f. krtača f. -ade adj → brustulât. pridobiti. brusatâ [bruza'ta:] it impers 1. -ose adj mozoljast. brusculose e scure. brustulît [brustu'li:t]. rezen. jerbe brusinade ožgana trava. brusc II ['brusk] m tvor m. do nezasluženega priti. brusinadure [bruzina'dure] f ogorelost f. Se a un om i ven su la piel un ~. BOT → urtiçon. → rizinâ 2. a ~ a spazzola??. Su la jarbe brusade dal frêt e sui ramaçs dai arbui e jere za poiade la zilugne (Sg) 2. okus po zasmojenem) ogorek m. suhljad f. osmoditi. tirâ la ~ (gjavâ la ~) (s pomočjo slamnatih bilk) žrebati. izčrpan. → sborf. brussul ['brusul] m ZOOL Leucos pauperum De Fil. brustulâ [brustu'la:] (t. bruscjin [brus'qin] m → bruscje. ožgati. bilka f. hrapav. Napoleon al è un grum sustât pe pachee dal austriac e cuntun ~ smaneç al romp une preseose porcelane. šibje n. bilka f. 2. oster. žgati. al brusate 2. brusc I ['brusk] m 1. smodnina f. brustulade [brustu'la:de] f praženje n. e cu la scusse. un nembo [brusate] fitto. FIG. razdraženost f. suhljad m. mozolj m. čohalo n. čevlje) ščetka f. strah m. la ~ tirìn. zaničevanje n. snežni metež m. dinar m. FIG (suh) možiček m. brustulât [brustu'la:t] (t. po tal albergo drets: o sintin un ~! brusinâ [bruzi'na:] tr 1. brustulît). nejevolja f. (BelR). (obnašanje) oster. al leve vie.. brusc III ['brusk] adj 1. zuìn di more / par savê da la patrie il vêr cunfin. brusuà [bruzu'a] v: a la ~ v najboljšem primeru. opaljenje n. brusiniç [bruzi'nit∫] m (duh. sežgan. dračje n. → rizinâ. grmada f. Cussì o vin il Brût ~. sončati se. brusculôs [brusku'lo:s]. pogorel. o viodarai lis feminis. (o)sušiti. bruscjam) šibje n. silovit. une plaie o une magle. brusôr [bru'zo:r] m skelenje n. prebita para f. pazder m. raskav.brustulîsi cul soreli di Lui. nasilen.. zastonj jesti in piti. -ade adj pražen. bruschinade [bruski'na:de] f pokrtačiti. tirin fûr tra l~ / doi famôs pariginats. cu la muse ingrispade. che al à di vê un piçul siet ancje 2. bruscjam [brus'qam] m grmovje n. osušiti se 2. treščica f. une boscaie fate plui di ~ che no di lens. po ~ il cerneli. narahlo (o)paliti. une fassine. mudis. bruscjete [brus'qete] f iver m. ~si refl sončati se. (La 03/01). sprejeti. opaliti. 2. cun tant che al vâl / si brustule un pôc di vuardi 2. → cise. postati rjav. spiete. ščemenje n. Brussel ['brusel] kr. bruscjam) f dračje n. glavnik m 4. une ~ al vistît. se al è stât biel il principi. pazder m. puar omp. brisiole) f bržola f. E je une int che dopo i brusâts i muarts. ~ pai dincj zobna ščetka f. bodica f. bruscaie [brus'kae] (t. goščava f. → rizinâ. Palmone di purcìt cun polente brustulide". ~ it (telo od sonca) porjaveti.. česalo n (za konje). paliti. bodica f. suhec m 3. bodica f. mame. ožgati se. che fâsi pensâ che al vebi intorsi il mâl de lebre. brustulî) tr opražiti. bruscje 2. pražiti. brusate [bru'zate] f 1. suha vejica f. bruscandul [brus'kandul] m 1. cualchi ~ di purcit. bruschete [brus'kete] f → bruscjete. capis che puedi ancje forai la piel ma la urtie che e beche e e fâs ~ (linostraulino). treska f. dâlis bruschis a un z nekomu biti oster. bruscje ['brusqe] f bilka f.. opaliti se. zasmeh m. doseči. puar vieli. culì te farie jo mi brusini.(bassafriulana). bruschin [brus'kin] m 1. sborfin. krtačiti. . bes m. done Catin cun cuatri bruscjis ur fasè sù un biel fugareli. brusât [bruza'ta:] adj 1.. faliment de conference interguviernative di ~ (Pa 04/02). al tone. trepet m. soi vignude a viodi se mi imprestais il ~ 2. za che no ai ce fâ i bruschini e i smagli cheste mude. e cori cu la vuate a ~. par lâ a ~ pai rivâi e dâ dongje un pôs di fassuts pal Unviêr. ~ refl 1. → zîs. postati rjav. porjaveti (od sonca). vonj.brusadin [bruza'din] m → brusadiç. smodnina f. bruse ['bruze] f → brose. cu lis calumadis velenosis sot lis ceis a ~ (teatrodivile) bruschinâ [bruski'na:] tr 1. osmojenje n. (t. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil) 3. il prin. gambarei. → bruscje 2. → fros. zamera f. hosta f. (deriv.. brussule ['brusule] f → brussul. zažgan. spacant il cjâf brustulît dal soreli. propadel. puartimi une grampe di bruscs par impiâ il fûc. brustulî [brustu'li:] tr in refl → brustulâ. un de Basse tune ~ / taie la mace.. dračje n. la matine. "Gubane" e "Polente cuinçade". bruscae. une femine viele. → brusc. drobna toča: ~ che a cinglivane sui veris e tes gornis 2. Cui saraial chest an a ~ la palme? (Leng) 2. (za obleko. umivati si zobe. si spant par la caserme odôr di ~. turav. brustul ['brustul] m F denar m. toča gre. ju sepelissin in vâs di tierecuete (AcademieSt).. duh po zasmojenem. suha vejica f. al lampe. a Laurinç “~ di Diu” e a Gjervâs e Protâs. trpek. i ricuarts de vuere: il ~ dal 1944 e la cagnetât dai naziscj (Pa). vuê di matine bruscjant sù. brût ~ prežgana juha. il ~ e l’odi / in tal lôr pet nol cove 2. zavist f. (tiha) jeza f. ožgati. trepetanje n. opaliti. brustulin [brustu'lin] m 1. cheste mignestre a sa di ~. Se biel lant a scuele si viodeve a ~ un purcit. nabirati veje za butare. drget m. bruseghin [bruze'gin] m 1. zaslužiti si. TEH pražilnik m (za kavo). brusarili [bruza'rili] m požar m. bruscjâ I [brus'qa:] tr (suhe veje) v svežnje povezati: ~ stecs. sarà bruscje un pôc la fin.i m Bruselj m. une peraule bruscje. ~ pai ongulis ščet za nohte. bruscj). cun dute la cadope par stâ ta chel soreli. “e compraiso cafè moche?” “ no lafè. pazder m. zgorel. → sborfin 5. brusse ['bruse] f živa meja f. suhljad f. posušiti se. siôr Simon / al buscje [bruscje] al tierç e al cuart la gulizion. il fen za brusinât. lunc il borc o intune . Leucos aula (Heck) ??. al à vût un ~ là dal cûl! 3. FIG izgorel.

bucolic [bu'k‫כ‬lik]. brût ['bru:t] f snaha f. brutin. che e vent buchets. budist [bu'dist] m REL budist m. spolno občevati z istim spolom. dulà che a Fevrâr e je stade cjatade une vacje cu la ~. brutat. si sbasse dal prin amôr il grât. ~ brusât prežgana juha. slab. jedilo n. FIG (šalj. (t. la amôr nol è ~ di verzis z ljubeznijo se ni (za) hecati. F slepar m.. drobovina f. (deriv. dulà che Napoleon al è passât vsak kotiček na tem svetu. brutalen. žarišče 2. LIT bukoličen. izdolbina f. brezskrbno življenje n. luknja f. grd. chê fantate e à un ~ che al plâs 2. buchet [bu'kεt] m (rože) šop m. neprijeten. razpoka f. 3. brutut. kondom m 2. bruton. (šalj. lis citâts talianis de Dalmazie e de Istrie disnazionalizadis in maniere ~ (Pa 03/6). črevo n. ~ zentîl mastnik m. slab. une brute innomine slab glas. (izgled) grd. ponoreti. budelâ [bude'la:] tr 1. dušnik m.) jed m. svetlobni trak m. slabo vreme 4. soredut devozionâi. obilje n. Bse ['bru:t] kratica MED Bse (bolezen norih krav). dolgočasna. INF pes. nelagodnost f 3. bugnon. mesna juha. brût ['bru:t] m 1. bube ['bube] (t. petelin na puški. spranja f (v zidu). cualchi sfris di lusôr. položaj) težkoča f. FIG pastirski. žrtje n. grdo. pustiti ga cvreti. bibì. (ProvBr). oduren. uhan m. ogni ~ tantis paladis. PROV Amôr nol è polente ni ~ di verzis (ProvBr). in maniere ~ nasilno. pastirjev. grdoba f.. folcjât jù te sô ~ come il cai sec tal scus. votlina f. uživanje n. danka f. gjandusse) m 1. varati. -iche adj REL budističen.brut ['brut] adj 1. težavnost f. bubo ['?? ] m → bubù. MED ulje n. (Percude). živinski. ~ come la fan grd kot noč. izpuhteti. Budapest ['budapest] kr. za nos voditi. And è certs libris religjôs. slab. kotiček m. ~ adv neprijazno. (Pa 02). ugodno življenje n. okoli prinašati. buc ['buk] m revna. grdo. oduren: ~ come la pôre. voli ros. pastirski 2. budin [bu'din] m puding m. okrašena gondola beneških dožov. znoj m. FIG hraniv. ~ di cjâr goveja juha. dolgovezna.. jama f. cul slungjâ il ~. LIT pastirska pesem 2. bubon [bru'bon] (t. pasulj m.) pot m. lâ in ~ di violis tajati se od veselja.. Bude ['bude] kr. ne brigati se zanj. la nestre caravane e je fate un ~. grda stvar. -iche adj 1. bucule ['bukule] f 1. rincjins a cercli e a ~ 2. bucul ['bukul] m → bocul. brutunon). a privazions bucolichis / condane il glutidôr. hrana f. fi di Asoka e munic ~ (Pa). un rai al veve forât il ~ de ruedule denant 3. (Bel). ti varès ancje sposade. reža f. grdost f. di Bude o di Belgrât (Pa 03/11). grdost f. ~ timp slabo vreme.i. zaliti juho 2. di une ~ uniche e di une ecuivocitât che e rasente la pornografie. ropotarnica f. ~ di Flandre prezervativ m. suhoparna razprava. FIG suhoparna razprava. ~ di verzis zelenjavna juha. brutâl [bru'ta:l] adj živalski. slabo se vesti. odprtina f. nasilen. buchere [ '?? ] f 1. obesek m. mi pâr che al è un calôr / che al po ridusi in ~ / l’omp plui robust e fuart. surov. ~ tanche la fan. e baste!. che tal lôr “credo” a àn la virtût de “compassion”. neprijetnost f. PROV No bisugne lamentâsi dal ~ gras . fâ brute figure delati slab vtis. glede na pastirjevo življenje 3. o soi stufe di brûts luncs. redilen. (O) bubane [bu'ba:ne] f paša f. al à volût sigurâsi cuintri di ogni brute sorprese legâl (Pa 11/99). cul odôr tu mi consolis. a saborâ. (t. budistic [bu'distik].. GUM gumijasta cev. f Budim m. hudobija f. bubù ['bube] m 1. che al trapanave fûr de bucheris des stalis 3. kamra f. lopov m. shramba f. ~ di jerbis zelenjavna juha. cemût che si puartave chê ~ e cemût chê gnece o chê prognece. črevesje n. . al rive a Lanka ancje Mahinda. surovo. mi va il cûr in ~ di violis. ~ lunc redka juha. brutece [bru'tet∫e] f 1. → magnocule. grdoba f. buchete) oddušek m. la mame a pense pe ~. Tu sês ~ tanche la fan! (Zili) 2. lassilu bulî tal sô ~ prepustiti nekoga samemu sebi. FIG lâ in ~ FIG iti po gobe. → nore. kurac ! budelone! [bude'lone] → budelade! budiel [budi'el] m 1. bucoliche [bu'k‫כ‬like] f 1. sentade sul so scagnutut denant dal ~ dal spolert. une che e vent flôrs. PROV cjâr viele a fâs bon ~ ?? 4. budelone) int F kur(e)c.i. Cussì o vin il ~ brusât. par un esempli il ~. se si intivin tai stroments. che nol è altri che lat e aghe fats bulî cun farine blancje e spongje (FogMil). slabost f. budelade! [bude'la:de] (t. (npr. o finis chest ~. Budigoi [budi'g‫כ‬i] kr. slungjâ il ~ podaljšati juho. rêt dai budiei trebušna mrena. spačenost. meh. bula f 2. slungjâ il ~ zavlačevati. al lavarà cu la aghe i budiei e lis talpits naj umije z vodo drobovino in tace. tesna soba. / ma al è lât ducuant in ~ . i f (Prepot) Budgoji. kotanja f. drob m. ~ gras mastna juha. ~ di fasûi fižolova juha f. nesnaga f. cjalâ di ~ sovražno gledati. ~ adj budističen. podkop m. → bocule. kot m. luknja f. šopek m. neugodno. strelna linija f. bucinandaur ['??] m slavnostna. FIG moralna pokvarjenost. deveta dežela f. Tes batais pe liberazion di Viene. buchete) vdolbina f. Guai se mi fâs fâ brute figure (BrLi). f Budimpešta f. (sodomizzare??) 2. buchin [bu'kin] m (pri peči) odprtina f. grdo gledati. cuardis di ~ drob m. a cirî in te ~ il gri 2. juha f. a Udin in vie dal Sâl (in câs di ~ timp in Sale Ajace(CoUd) v primeru slabega vremena 3. hudobnost f. grdobija f 2. buchete [bu'kete] f → buchere. co al jes il ~ zentîl. živež m. budisim [bu'dizim] m REL budizem m. (obnašanje) hudoben. odlašati. grd. FIG neprijazen. INF ogenj. AVTO. ~ m 1. slabo ime. bruzâ ['bru ??] → brusâ. 2 litros di ~ di cjar o di jerbis (Ponte). bibìs) f INF buba f (izraz za bolečino v otroški govorici). luknja f. ogni ~ di chest mont. neprijetno.

šala f. al trime un sgrisulut di ~ jenfri lis cimis tenaris dai pôi. cul so ~. lâ a buiacis daûr dal vapôr delati nekaj tja v dan. Enos al scrîf che l’odôr de ~ des vacjis inte stale al jere une vore miôr (Pa). bugjel [bu'g??] f ?? si è sfantade come un ~ di biciclete cuant che s’intive tun claut. (JM. bugade I [bu'gade] f 1. polente che e butave sbufs di fum 3. e forsi scjaldade fin trop la ~ cun corpos e sangos dispès nus menace. sbuf) nabor na obleki. (t. pajac m. scjaldâsi la ~ vznemiriti se. une grande ~ di arint e vignì jù di une culine… brrrrrrr! (Ta). buerice [bue'rit∫e] f vetrc m. izmišljotine. Ascani esclame bufonant alore: ”ce diaul vêso sierât in tal budiel?”. fâ lis bufulis delati milne mehurček 2. vetrič m. o vevi sglonfe la ~ moram nujno scati. budusi [bu'duzi] m šepet m. burkež m. smešnost f. mi parevin il craçolâ dai crots tal sfuei. kaditi pipo. zagon m. buie ['buie] f → codebuie. O ai tant ben i bleons nuviçai nets di ~ (Scf). ancje cheste ~ al pensà. no stami a sglonfâ bufulis! bugâ [bu'ga:] it 1.Buduèe [budu'εe] kr. severovzhoda. I viêi a clamavin vuere la vuere e bufulis la retoriche. tvor m. mehur m. Lu dopravin come che i res e i princips a dopravin i bufons e i zulârs te ete di Mieç. dovtip m. preblisk m. marnja f. nepremišljeno. ~ tr → sbufonâ. al è un dai tancj lûcs dulà che la Europe (Pa) Bugnins [bu'ñins] kr. FIG) roditi. goveje govno. ~ tr kaditi: ancje se a bughe un biel pôcs di spagnolets. mehurček m. uren. bugade II [bu'gade] f perilo n. drhteti. (t. Salvâ). deriv. mazolj m. laž f. šaljivec. bajka f. okrepčevalnica f. vnetje. bugul ['bugul] (t. lahen veter m. la mimiche come un senic professôr. govejak m. sunek m. a ciule. ~ ledrose ?? po e vignì fûr une ~ ledrose che i faseve svoletâ la manteline. puhteti. bufoneç [bufo'nεt∫] m burka f. končati v nič. buiâ [bui'a:] it 1. pihljati. FIG val m. ščemenje. sopsti. srbeti. e la cicine par un biel peç nus ~ 2. sunek (vetra).. HIST (srednjeveški) glumač m. bugule ['bugule] f → bugul. (Sg). tepec m. bueresine [buere'zine] f vetrc m. buiace [bui'at∫e] f govno n. FIG bedak m. sunek m. san la smorfie. buerice. e bugadis intant di bonodôr mi mandin i amorins 4. inflamazion di ~ vnetje mehurja 4. vetrič m. bufonade [bufo'na:de] f šala f. norčija f. FRAZ lâ in ~ iti po zraku. burka f. trenutek m. la pipe dal nono e je simpri che e bughe. a fasevin voltâ un grun di musis. il lengaç doprât al è chel dal Friûl centrâl. blusis. buf I ['buf] m 1. lis animis dai siei muarts i buiavin tal sanc. ZOOL bivol m. norčija f. Nol è un cûr. (veter) pihljaj m. buere [bu'εre] f 1. e al ploie a bat a bugadis sui veris 3. ~ adj bujski. vihrati: frêt. razjeziti se. povzročiti skelenje. ce ~ di ricuards fra la vee e il sium . bife m (miza z jedmi in pijačami). kovati. utripati. mozoljast izpuščaj. čist. buian [bui'an] m mlekarna f. bugât [bu'ga:t]. bui ['bui] m → buian. bugance [bu'gant∫e] f ozeblina f (na nogi). imbugât) adj (redko) silovit. de une muardude al Buf 2. puhati. (pri kokoši. bois. buiat [bu'iat] m prebivalec Buje. ščemeti. (bolj obič. pih m. blato n. bufal ['bufal] m 1. bufularie [bufu'larie] f BOT pokalin m. pevec m. na trenutke. ~ alte. moment m. skeleti. (dež): plovi a bugadis lije kot iz škafa. (PauluzzoN). razburiti se. duhovito se šaliti. naskok m. si mangje cuete la cjastine. a vevin clamât l’arcagnul Michêl par parâsi dal diaul che. kljuvati. il pulvin che poiantsi pardut dut al sporcje e al cuvierç a ogni ~. brezveze. hladna sapica f. a voltis al lampe e al tone. si ingredeà passant intun camuf da la prime Cjantant. al à al piel dute a bufulis ima kožo polno mazoljev 3. A è ~ / rustide ben tal fûc. buerie [bu'εrie] f pečen kostanj m. pavliha f. dražiti. bufonâ [bufo'na:] (t. (pri vonjavah) val. ~ sclave burja s severa. par diu. di cualchi an incà. puhati. cun cualchi concession a la varietât buiate (Pa 05/06). ~ di Cividât. bufon [bu'fon] m 1. šaljivec m. dih m. komik m. puhanje n. sbufonâ) it burke uganjati.) prskanje n. norčija f. (t. poleç). bife m. ti prei.. širiti laži. pobuda f. sbufade) f puh vetra f. (veter) sever m.(malipiero) 2. bugule in bogul) m neko glasbilo. šaljivost f. (SiF 03/3. burtrsine. hladna sapica f. strasten. come che no si savès di trops che e je fie chê schifose di une ~ montade!. umbriçon. za norca imeti. mozolj m. razvnetje. une ruie nus muart. bisibili. v naskoku. hrušč m. di ~ popolnoma svež. sbuf) (dim ipd. no ~ fuart!. a bugadis v presledkih. I barbars a jentrin di ~ 6. (christianromanini 07/04) bugnigul [bu'ñigul] m popek m. Ma la ~ dal telefilm The prisoner! (Ta) 6. komika f. biti s kladivom nabijati. i f (Magnan) Bueriis. (BrLi) 2. mahljaj m. tirintsi a la ostarie fûr da la ~. dongje dal Sant Gotart. severni veter m. cisicheç). 2. passade la ~ dai grancj acjadiments umanitaris (Pa 04/03) 5. sila f. (bolj obič. nagel. ~ di savon milni mehurček. puhanje n. tvor m. bula f. pranje n. bufule ['bufule] f 1. (Bel) 2. luvìn). . zalet m: o fasìn fadie a sintî lis bugadis dal afiet e dal amôr. -ade (t. hip m. il ~. Ma il bot de puarte e la ~ di aiar frêt jentrade cun me. ščipati. buf II ['buf] m 1. buffet [bu'fe] m (fr. pelicis. (La 03/03). 97) 2. daûr la ~. al è un sandul di piel di ~ che al cjamine.) 1. mehur m. pihanje n. kravjak m. In Italie.(JM). net di ~ . vetrček m. tolči. i f IT Budoia (Pn). bufs di spale. (veter) pihati. (bolj običajno imburît). bufade [bu'fa:de] (t. une spezie di ~ in bande di un genoli. sglonfâ bufulis (jemplâ bufulis) pripovedovati bajke. di ~ naglo. izmišljotina f. ur sdrumave lis cjasis. norce briti. izpuščaj m. buren. e rivà dentri a colp une ~ di aiar fresc (MazzonIol). burja f. ~ basse ?? . Chest "~" idraulic. une zoe di fiêr inruzinît. neumnost f. buiadice [buia'dit∫e] f → imbujaçâ. e al implantà un ~ su la puarte dal paradîs. insiemit al "Lachét" (il siôr) e al "Bufon" (il matescul de fieste) a son personaçs di fonde pal mostron des mascaris. nabreklost f. puh m. jessi une ~ montade biti okrogel kot balon. kužna bula f. naval m. zamah m. kafič m. vzdrhteti. šala f. ljubezenski pesnik m. il so respîr lu tocjave come un ~ di aiar. il ~ dal aiar e lis griadis. i (Cjamin Di Codroip) IT Bugnins bugnon [bu'ñon] m oteklina f. Bueriis [bu'εriis] kr. (Enrico) 2. punčica f (Physalis Alkekengi). puranu) golša f 5. varietât buiate bujsko narečje. 2. (bolj obič.

it) 2. Cjaminant pe strade di ~. lotanje n. ancje par cognossi i ators. bulide [bu'li:de] f zavretje n. (lacomugne). hrabrost f. fâ une ~ narediti komu uslugo. v: a buinorone zelo zgodaj. Rumenie. (Tolazzi) 3. a la ~ → bon. come che si bacile de netisie des mans. quasi gobbo. zavreti. po. e sintîsi un ~. la pae e la bule (labassa).. vreti. prin che tu puedis. (Sg). e jê? (Cadorini/furlan). zoprvati. a buinorone zjutraj. dvorljivost f. ~. grožnja f. zavreti. al viodeve lis culinis e i boscs di ~ e di Sandenêl (Sg). uslužnost f. izzivanje n. f Bolgarija f. . al è il ~. razdraženost f. buinorute [buinor'ute] f demin. biljeter m. (spazioinwind. kuhati (od jeze). a ~. vozovnic ipd. ~ int (skrajšano) (dober) večer! „Buine” al rispuindè l’ustîr. buine di pôc [buinedi'po:k] m ki je neprimerna. buinace [bui'nat∫e] v. buligament [buliga'ment] m → buligam. zgodaj. vljudnost f. izzivati. pripravljanje n. objestnost f. bon an) ?? . trgovati. buldozer ['ra??] m buldožer m. Ongjarie. konec koncev!. buinorone [buinor'one] f akreš. mrgolenje n . privreti.. buine di nuie [buinedi'nuie] f nesposobna ženska. dobro razpoloženje n. ki ni za nobeno rabo. altris filiâls dal grop. a buinoris. (Sg). la cjâr. bahanje n. E.. Bulfons [bul'f‫כ‬ns] kr. bundì ~ . ?? Al è pleât come un ~ È piegato come un arconcello. kipenje n. kipenje n.. no fâs buladis. premoč m. buinecene [bui'net∫e] (t. dražljaj m. tant buligât che. buligheç [buli'get∫] m → buligam. buinesere! [buine'sere] int dober večer!. buligheç) m gomezenje n. prenapolnjen biti. vrvrati.) napitnina f. in ~! končno. va in ~! pusti me pri miru! izgubi se! pojdi že!. (VERONE) buine [bu'ine] f 1. dosti mi je vsega. che a bulavin su la place e no capivin la vergogne. prestopati bregove. buligâ [buli'ga:] it 1.. dati kuhati. Sul ingrès. tržiti.. Cuant che o durmivi te cjase dai vons a Selvucis e mi sveavi a ~ (Ta). zanič.. bulgar ['bulgar] adj bolgarski. v izrazu: a la ~ di Diu → bon 2. zavretek m. pripravljenost f. ancje intai Balcans e je dute une ~ (Pa) 5. izzivanje n. cjapin in man e acordin / la armoniche e il liron e i dan di ~. pripravnost f.. gomezenje n. (pri žuželkah) mrgoleti. a buinorute kar (nekoliko) zgodaj. dut un ~ bas di ombris (Mar). ~ e (Pa 02). Bulgarie [bulga'rie] kr. bulint [bu'lint] adj vroč. biel a ~ zgodaj zjutraj. no à di jessi tant discompagne la spiete. ob ranem jutru. buinanime [buin'a:nime] f rajnik m. Bolgar m 2. buinegracie [buine'grat∫ie] f 1. od → buinore. Bon. ščemenje n. izvirati. buletinâr [buleti'na:r] m prodalajec vstopnic. nesramnost f. vrenje n. bulâ [bu'la:] it groziti. da Lorenzago o soi partît a ~ tal passandoman . margarite) f BOT marjetica f (Leucanthemum vulgare). FIG vznemirjenje n. vrenje n (med ljudstvom). biel cjalantlu fis. la musse no zuee. pleva f. Par solit si doprin vassiei di açâr inossidabil. il mâr sdegnât bol sù pantan e sbrume. e dentri je in ~ la aghe dal Fidrì. kipeti. odišavljeno vodo. kliti.. barantati. al jes duncje une matine a buinorute. buiôr [bui'o:r] m skelenje n. vrel. e fevelâ ancje cun lôr. srbež m. kipeti. (Bibl-Levitic). kvašenje n. od buinore. uslužnost f. ‘e va lavade cu la aghe ~ e. draženje n. KEM fermentacija f. ti farà ~ il cûr tal pet e la coradele te panze. drznost f. bulidure [buli'du:re] f 1. cun tô ~ s tvojim dovoljenjem. bolgarščina f. FIG priprava f. mrgoleti. buineman [buine'man] m (pos. a vincj agn il sanc al bol 2. Lui al bol un toc di cjar. ma ce altri si puedie ancje fâ cu la semule. veh. Lise le judà cun ~ a finî i lavôrs. (mediateca-codroipo). nežnost f. kipeti. San Pieri al olmà il Signôr fra la fole che e bulive ator 4.deimi la buineman. razvnetje n. 3. che a son in Slavuachie. i f IT Buja (Ud).. gneča f. vstaja f. bahaštvo n. ljubeznivost f. (pri žuželkah) mrgolenje n. bulidôr [buli'do:r] m blatnena mlaka za izhlapevanje plina. rajnica f.veliko truda si prizadeti. FIG vzkipeti. gomezeti: altris nemaluts a buligavin te felce 2. cussì .i. pogumnega se delati. vreti. mi bol meni prekipeva. spajkanje n 4. di buinoris zjutraj. ljubeznivost f. odobravanjem 2. che a permetin di controlâ la temperadure de ~ (consorziocastelli) 3. kljubovati. buinore [buin'‫כ‬re] f rano jutro n. vzkipeti. buinevoie [buine'voe] f dobra volja f. i f (Tarcint) Bulfons.. usluga f. pretiravanje n. a pareve ancje jê incjantade dai buleçs dal fantat. bulî [bu'li:] (al bol) (redko t. vnetje n. In somp dal cjamp. poganjati.Buie ['buie] kr. buleç [bu'let∫] (buleçs [bu'lets]) m bahaštvo n. resentade cu le aghe frede. nasilnost f. načrtovanje n. v mn. buligament. bule ['bule] f pleve n.”. zmeda f. (pri moštu) kisati se. buinegnot! [buine'ñot] int lahko noč!. na vse zgodaj. de juste ~ dal rîs (La 07/03). ščemenje n. ~ m 1. dati si opravka. cun chê muse di jesuît al à tant batût. jevâ a buinoris zgodaj vstati. buinan [bu'inan] (t. buligam [buli'gam] (t. drznost f. bulade [bu'la:de] f 1. cuete tune cite di ram. boli) it 1.. ve cà la seconde butade di mp3 pe compilation (Furlanist). ~ m 1. Te ~ e je concentrade gran part de informazion. jutranji čas m.. no si sint nancje il ~ che des voltis e fâs la roe cuintri lis pieris des fondis (Mar). (za)vreti 3. gomazeti. a jerin fruts sfiâts sul salvadi. zavretek m. kuhati. Bundì o ~ a ducj. nemir m. junaštvo n. bulicjâ [buli'qa:] it začeti vreti. všečnost f. izdelava f. scrufujût intun armâr. nol viôt la ore di fâ la gran ~ 2. bolgarski jezik m. jo no varès dit verbo siben che mi bulive. buletin [bule'tin] m → boletin. jutro n. O soi vignude a viodi se mi fasês une ~ ”se o pues . di chê altre bande. ma va in ~! daj mi že mir! buinorîf [buino'ri:f] adj → bonorîf. aghe ~.(O) V jutranjem času. viôt che e boli la aghe. Rispuint cun ~ a lis mails che ti rivin. A spiçâ lis orelis. za nobeno rabo. na vse zgodaj. no robe bêcs. v viestût a la ~ dobro oblečen (Sg). buinç [bu'int∫] m ?? no lave fin lâ intor cul buinç su la spale (MazzonIol). ~ tr prevreti. biel a ~ la vile a pareve un furmiâr. fâ la ~ a lis botis očistiti sod z vrelo. doman a ~ o lassi i fruts a mê madone e o sbrissi fin là jutri zjutraj bom pustil. aghe bulinte krop m. ogni lunis di buinoris vsak ponedeljek zjutraj. si slungjin buinismans ‘e mê massarie. che a jerin daûr a slargâle e a splanâle cui ~.libero. zgodna ura f. la mignestre. bulî sù [~ 'su] it/ tr narasti.

plantâ un ~ govoriti pravljico. napihnjenec m. buriane [buri'ane] f nevihta f. cjan di ~ lovski pes: chei altris a vevin zà cjapât sù un trenteun come cjans di ~. bujnost f. an vevi rangjade une mieze ~. (Pa 02). gizdalin m. hraber. (Sg) Na tvojem mestu se ne bi tako napihoval 2. furija f. FIG premlevati (misli). hrumeti. buratel [bura'tel] m ZOOL Ammocaetus bronchialis Dum. dodatek m. il pignarûl. bahač m. bule adj nesramen. ropotati. buratin [bura'tin] m → purcjinel. (izmišljena) zgodba f.. fra mil pinsîr si bat e si ribat / che da nissune part lu pò ~. fâ une partide di burelis balinati. voščiti dober dan. barka f. al burle un avon sore i malvons. buridon [buri'don] m iznajdba f. (Bibl-Gjeremie). ametistasta možina (Eryngium amethystinum) (t. no fuiacis cuinçadis 5. burdî [bur'di:] it → burtî. presevalnik. mus) 2.. igrati glavnega.(CoUd). manco pistum. a àn dentrivie cetant fiêr… (La) Bulsàn [bu'lon] m → Bolzan. razkriti. m Buttrio (Ud). jedilo n. spet najti. razgaliti. a rivarin a Cesaree il re Agripe e Berenice lerin a dâi il ~ a Fest. iznajti. bujna rast f. brenčati. a plene ~ na vso moč. (bolj obič. tal cjast vie pai gridiçs sfondâts l’aer al burle 2. Buri ['buri] kr. vait. Scluse. i fantats ti àn preparât il ~. hrumeti. vihravo. sposoben. . splašiti. bes m. silovitost f. une prepotence (SiF 03/4. buratinâr [burati'na:r] m lutkar m. Vait vô. buriel [buri'el] (t. (igra) krogla f (npr. presejati. (zemeljska) krogla f. kroglica f. čokat. vrtinčiti se. jezati se koga. → gjate. naglica f. i colmin di vin il ~. s polno brzino. us vuei contâ la istorie di cuatri moscjis. Mussâr: ”eri. nancje un ~ ! še en dober dan ne ! dâ il ~ pozdraviti. bon dì) int dober dan !. grmada f.. burigot [buri'got] m posoda iz gline s pokrovom. povest f. vrteti se. la coce i scjampe e a rondole jù pe strade tanche a fos une ~ 2. samar m. Buri ['buri] → Cjamin di Buri burî [bu'ri:] tr 1. ~ m HIST Burgundec m. burî fûr [~ 'fu:r] tr izslediti. par strade. bure ['bure] f → burete. po si voltà cun ~ e al domandà: ”Carli?” burcjo ['burqo] m 1. trpinčiti 3. burelis keglji mpl 3. važič m. burat [bu'rat] m z maslom namazan. Però i bulons a fâsin ben. e in chê dì vie a cjase a gran ~ a mostrâi a la mamute. iz brloga pregnati. prebujna rast f. vie!”. v naglici. izmišljotina f. žoga f. e al è ancje lui un "prediâl (Leng). razgrajati. O ben un palc mondiâl là che pôcs buratinârs a fasaran cori cence cûr e cence soste miliarts di personis deventadis marionetis di une farse o tragjedie (BelR). buracje [bu'raqe] f čutara f. zdelati. burele [bu'rele] f 1.. vihravost f. 147). (Sg).bulisim [bu'lizim] m bolizem m??. . ti farà cressi intor une ~ di rosis e di flôrs. di ~ naglo. → cjamare. (Pa 02). burî fûr). tuliti. kamra f. izmišljotino. buricj [bu'riq] m 1. pretehtati. bultime ['bultime] f želodec pri volov. kar se dá hitro.. bure) f 1. o tu beade! 3. o impiavin une ~ sui rivâi. ese nancje une scalogne? no sei siôrs di ~lu une volte! 2. začimba f. Ecuba viodint che so marît / faseva il ~. burbane [bur'bane] f napuh m. skromna) soba f. važnost f. burlâ [bur'la:] it 1. ošabnost f. šumeti. done. mi pâr che ti zire la ~. marnja f. (Bibl-Az). predrzen. silovito. bunî [bu'ni:] tr → imbunî. I concierts si ju fasarà tal plaçâl dal cjastiel. pomembnost f. → buric. Pasche vistude a brun no vûl ûfs. hrana f. vnema f. ~ e bon an. burelin [bure'lin] m balin m. cui sa che no burissis fûr cualchi salam dismenteât! (Scf). i f (Dignan) Bonzicco. frututs che a zuin . jed m. buriele [buri'ele] f → buriel. pogumen. voi par dâi al ~. se o fos in te. (bolj obič. prešeren. o fronti un piçul ~ che al jere indafarât a fâ un mulin 3. . lu jemplave come un ~ 2. buride [bu'ri:de] (t. buracjot [bura'qot] m sodček m.. hlimba f. sestavina f. Chel che nô o clamìn “bulisim” nol è altri che une tristerie. burale [bu'rale] f BOT navadni gladež m (Ononis spinosa). sburide) f 1. bulo ['bulo] m 1. odkriti. salate di mus). poročna soba. bulon [bu'lon] m svornik m. No è un ~: il fat al è sucedût. pretresati. burete [bu'rete] (t. bohotnost f. buride fûr da l'editrice "Leonardo" di Pasian di Prât (La 03/01). cjapâ un ~ držati se (od jeze). no buridis pastiçadis. obla f 4. burielon [burie'lon] m kres. v mislih premlevati. (pos. buratâ [bura'ta:] tr 1. un brusôr di ~. Bunzic [bun'tsik] kr. bunker ['bunker] m VOJ bunker m. FIG (šalj. širokoustnež m. titulade "Salmodiis" (Lirichis ladinis). naskok m. iztuhtati. Bunzic al diven di "Boncius". naleteti na.i. bobneti. R. nadutost f. tršat človek. buriele) m kres m. odkriti.) glava f. ce fâstu? supo. bundì [bun'di] (t. i’e tolèr [cjolerin] fra i amîs fûr de ~ 2. 2. jeza f. mukati. vrl. cun proiezions tai bunker di place Zardin Grant e. No fasarès tant il ~. bultric [bul'trik] m želodec m. razkriti. zavijati. . buric [bu'rik] m telovnik m. ~. burage [bu'rage] f BOT boraga f (Borrago officinalis). → businâ 3. divjad) izslediti. Ocoreve ancje chê ~ par fâle deventâ plui saoride. burgunt [bur'gunt] adj HIST burgundski. čoln m. Vint la possibilitât di parâsi simpri tal câs di une ~. nasilen. plamen m. sila f.. Pai agns che a vegnin o vin intal cjâf di fâ jessî lavôrs su ~. sobica f. žogica f. cjarte la mê Siore . reševati (v mislih). chel pôc di tividut che ti à nudride. e no si sint plui a ~ il besteam. prerešetati 2. ~ turchine BOT ametistna možina. rjoveti. bahavost f. pridatek m. lesena žoga. osel m. FIG grdo ravnati. balinska). jedača f. burascje [bu'rasqe] f → borascje. lepotec m. jo distrade i rispuindei che tal sachetin dal ~ o vevi la tessare dal sindicât. dober.. fâ il ~ širokoustiti se. buratefarine [buratefa'rine] → sacheburate. (pos. ~ . di gnot.e sperant di tirâlu sù. daspò vê fat par cualchi timp il salteimbanc e il ~ tra la Italie di sore e la cueste istriane (La 05/11). basen f. e la ~ dal aiar a faseve svoletâ in zeromete lis fueis sclagnis intun bal salvadi. laž f. zabeljen. krožiti. brod m. razgaliti. il zûc des burelis balinanje n. a sossede inçusside la zordane. chê fantate e je stade bule a faûr cuintri. la sielte di un stât e je di grande ~ 4. al scomençà a menâ la muele di ~. slabo ravnati. → pignarûl. a gran ~.

e a fasin saltâ fûr un ~ che a cimentin tun colp di man. izba f.i m Burundi m . in bici e in ~ (CoUd). šušljati. ~ m piskanje n. busachele [buza'kele] f ZOOL polž m (Helix nemoralis). / intenerît / ’l orès slungjâti un ~ . buss ['bus] m 1. Mi pâr di cjatâmi sul ôr di un ~ o di un poç là che si viôt nome neri. vpitje n. parche i’e strenzi [la mano] e i puessi dâ un ~ . ropot m. brezno n. vihra f. che no vebi di rinovâsi intes struturis. votlina f. dreti se. come il Ruanda o il ~. bussart [bu'sart] m ARH poljub m. ~ m birokrat m. ozmertjati.) zuiâ di ~s FIG slepariti. inte ~ e inte mentalitât. ~ de clâf ?? i pareve di no cjatâ mai la ~ de clâf (MazzonIol) 2. jama f. razporek m. spojiti se. razgrajati. busignele [buzi'ñele] f zadnjica f. (bolj obič. businot [buzi'not] m razgrajač m. Passâ pe ~ de clavarie (VERONE) biti neuspešen. ocmokanje n. stikati se. FIG) neurje n. brenčanje n. propasti. l’insêt nol pie. lâ in ~ hoditi z avtobusom. bussament [busa'ment] m poljub m. posodica. šepetati. buscjâ [bus'qa:] tr → bruscjâ. kompas m 2. lassât lajù inte valade (Natisone). odprtina f. kotanja f. čebele) brenčati. busseç [bu'set∫] m poljubljanje n. tal bas ~ di une cjarece che e lenç lis rivis. kropilnik. prasketati (ogenj). globel m. burtî [bur'ti:] it 1. šumenje n. voziti se z avtobusom. lâ te ~ . a spessein a brusâ l’ulîf benedet sul fogolâr. grob m. bussade) deriv. brenčanje n.. al nevee e al svinte.. hrušč m. ~ la man (drete e ledrose) zahvaliti se bogu. butâ un te ~ nekoga spraviti v grob. Il cidin compagnât dal ~ lontan dal flum. od bussul) m 1. (npr. (sangiorgioinsieme). šušeti. tu varessis di ~ là ch’al pescje. siôr Odori Catùs.ogni tant si sint l’aiar a ~ 4. hrumeti. bussâ [bu'sa:] tr poljubiti. z roko vržen poljubček. buson [bu'zon] adj → sbuson. ropot m. la ~ (Pa 02/10-11). busson [bu'son] m mlask m. krepak poljub m.. izjaviti. (lacomugne). a àn cressude la confusion. mrmrati. si è proviodût a mandânus un slac di burocratics di lajù disot. pihati. Magari di cjare le di strenzile di ~ le di dispuei le di palp le di up le di slapagn le. burocrazie [burokra'tsie] f birokracija f. (Pa 7/99). O bevevi il ~ tun flât e o levi vie. jessi cul pît te ~ biti z eno nogo v grobu 5. podpihovati. kričač m. buse). bussulot [busu'lot] (t. (BrLi) 6. špranja f. spodleteti. burò [bu'ro] (pl burôs) m predalnik m. (bolj obič. a ~ v stiku. A scuele o lin a pît. kotanja. FIG luknja f. (BrLi). notranja vrata npl. ocmokati. che a fasin zito chei stupidats lajù te ~ de puarte! 3. (Pa 03/8). burocratic [buro'kratik] adj birokratski. torilce za vodo (v ptičnicah).~ m dretje n. (manj obič. busignel [buzi'ñel] m (orožje) tulec (obodec) za stenj. odprtina f. businôr) m 1. bobnenje n. (Pa). sikati. (voda) šumeti. šum m. šumeti. busis neris FIZ črne luknje.). Meti il cjar denant dai ~ . se il silvilot nol busse ben a la bachete. poljub m. bus ['bus] m avtobus m. bobneti. che al jere a stâ e lâ a vivi intun ~ su di un cjast (Zili). posodica (za kocke ipd. skrivališče n. cjatâ une buine ~ dobiti dobro službo 4. prevariti 2. doman al rive il ~ . businôr [buzi'no:r] m → businament. špranja f. splaviti. businament [buzina'ment] (t. a cirì prin di imberdeâlu intun grum di gjambadoriis burocratichis (JM). šum m. (ProvBr). cu l’idee fisse di fâ ~ chel lavôr des striis Burundi [bu'rundi] kr. meti un te ~ pokopati nekoga. busoc [bu'zok] m špranja f (v ladji). razcepljenost f. lis cjadreis e la panara pa la farina e ta lis cjamaris dome il jet cul ~. ~ it stakniti. il so ~ i ten net 4. (veter) žvižgati. in cjadalan a rivà Lisute a fâ ripeti fiestis e ~s fra i cuatri gnûfs parincj. služba f. busseman [buse'man] m poljub na roko. (osebe) vpiti. burlaç [bur'lat∫] m (t. brlog m. nol vâl une ~ F ni pol hudiča vredno. bussulut) (demin. bussade [bu'sa:de] f poljub m. kot m. strenzi la ~ stisniti jo/ rit. doi . buron [bu'ron] m prepad m. šušteti. cepljenje n. meti a ~ spraviti v stik. ropot m. kozarec za vkuhano sadje. → busson 2. busigot). busse la man che ti tocje!/ ~ la man che ti tocjas! zahvali se bogu! . buse ['buze] f 1. šumljati. bussuçantle sul cerneli. bussul ['busul] m 1. il ~ da la aghe sante 5. al à burtît.. si sinti nome il ~ e il sclopetâ dal fogolâr 3. burocratizazion [burokratidzatsi'on] f birokratizacija f. jama f. zaposlitev f. ~ refl poljubljati se. si è svicinât a Gjesù. piskati. FIG falâ la ~ . vasica f. posodica iz pločevine (za mazila itd. rit. žvižg m piskanje n. bobnenje n. busigatul [buzi'gatul] m tesna soba f. ?? Mettere il carro davanti i buoi. hrušč m. nevihta f. šelest m. votlina f. zmotiti se. jarek m. un rispuindi di vôs come il ~ di âfs tôr il boç. razpoka f. businâ [buzi'na:] it 1. Purpûr vuê si pues dî che lis busis neris a son obiet di sience plui che di fantasience. jama f. FIG luknja f. tulec m za naboj 3. ~! trap neumen! busignot [buzi'ñot] m → busignatul. poljubljanje n. (Mar). luknja f. bûs ['bu:s] mpl (pl od bo vol) volovi mpl. O cjalavi i sôi lavris che a si strenzevin come tune ~ cjucjant la bibite cul fros. tocjâ il dêt tal ~ (olepševalno) spolno občevati. bussule ['busule] f 1. che e côr là da dutis lis busis de Cjargne. 3. sklopiti.Peggio la toppa del buco (VERONE) . (VERONE). 2. sploviti. a sbusin dì e gnot tiere. mi sa che al rive il ~ subite (MazzonIol). e sul so cont fasin marcjât 2. cmok m. ~ dai arbui šušljanje dreves. lu tornà a meti tal so bussulut 2. šelest m. burocratisim [burokra'tisim] m birokratizem m. lu à abraçât e bussât su pe massele. e je presinte. predalna omara f. (Pa 02). odprtina f. prilegati se. bûs ['bu:s] m 1. objem m. anìn a bevi un ~. hrušč m. šelesteti. vihar m. Piês il tacon che la ~ . shramba f. združiti se. nosilnica f. (BrLi). no steit a ~. une strade plene di busis. lâ intune ~ di mûr ?? PROV Ducj use e ducj met la ~ . zgrešiti. Ma intant. brlog m. chel fum chel businant al mi è tant cjâr 2. kričati. šušljanje n. burocratizâ [burokrati'dza:] tr birokratizirati. kozarec m. posel m.. pe gran fole di int. bussuçâ [busu't∫a:] tr poljubovati. puhati. luknja f. e altris dulà. Une cjampane che e sunave ancje par oris a dilunc cuant che cualchi brut ~ (sf).

Al pues ~ cjasis mal fatis in piçulis areis. no si lassin mai altri ~ 4. e alore a cjaparin sù la robe a braçadis.. cjolinle in maniis ??. poslati gor. Sudri al è logât inte valade de Bût (Leng). cumò ti dîs. butantle tal zei cence pleiâle. jo doman o mi buti malade jutri se bom delala bolane 7. odpraviti. Il ~ in bronç e je une opare dal artist Silvan Bevcar (La 06/12) 4. (t. obrniti.. al veve un ~ di 122 cm: (Carnera) 2. ~ paraiar spraviti v nered. temniti se. e fantats e fantassins se gjoldevin butantsi a bombe o a sisile dal clapon plui alt (Daidussi) 2. vreči dol. prezirati. ~si a bombe vreči se kot bombica. prečnik m. al bute lis fondis dal lengaç sientific furlan no dome te matematiche. al marcje jù a Bologne 3. i ôcs cul pêl muiart.”. ~si in/ suntun jet zboleti. mâl ~ vnetje priušense slinavke. doprsni kip m. Pe strade a sgurlavin il ~ e a mantignivin vivarôs il boreâl zontant bocons di fonghe secje. dajati. razložiti. narisati. uničiti. pripisati. ancje il becjâr si jere butât partesan 8. ma jê no voleve butâlu jù cul compradôr. brsteti 2. butâ vie [~ 'vie] tr vreči proč/stran. biti važen. razliti. preložiti (na drugo ladjo). butâ jù [~ 'ju] tr 1. težiti proti. odstaviti. che no si buti jù in chê maniere. odstraniti. odvreči. al clamà M. 231) 4. drog m. zaničevati. izdati. (SiF 02/1. praviti. voli 2. Par cressi si à di fâ fadie. bolnega). ~ la peraule → peraule. cjolinle in ~. stemniti se. butâ sù [~ 'su] tr vreči gor. da cheste no si scjampe. počiti (od smeha). užalostiti se. cjapâts sù da zovins. e i vizis. dati korist. buste ['buste] f 1. metati. sodček m. parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). schene. prepeljati. ~ te schene. lučati. si à di ~ cun dolôr e rissolutece la piel di prime come che al fâs il madrac (Bel). butul). peljati. vreči stran.) napisati. zavreči. narekovati 5.. butâle fûr dute 5.. La int si butave a pleton daûr di lui. ~ di bande stran vreči... mi soi metût a ~ cuatri pinsîrs in furlan 6. ~ in cuatri → cuatri. pitocant a diestre e a çampe 3. popek m.biei tocs di bande di un ~ di conserve. venastai un ambient naturâl preseât cal varess di iessi protêt e no butât paraiar. Bût ['bu:t] i. ~ ta vôi → bande. (kralja. prevrniti.) izložiti. ~si jù refl pogum izgubiti. ~si sù it pooblačiti se. odstraniti. dati od sebe. donašati. izločiti. brst f. prenesti (čez vodo).58 e jè deventade piete di cjantonâl? (Bibl-Lc). dejati. iti spat. si bute vie. vistude scuasi simpri di scûr. → reonâ 3. iz ječe izpustiti. il mês di Mai dal cuindis. bustine [bus'ti:ne] f → bustin. svetovati. la ~ des possadis. vi prei.S.. nagibati se k. pokazati se. kal f.) izliti se. bruhati. steznik m. obupovati. la int che a passe a si sganasse. (pismo ipd. → buracjot 2. odpustiti.. daspò al è colât in miserie e si è butât vie. cjolinle in ~. sù mo. dajati. steznik m. ponižati. po sei che ti fasin acet . Al tacà a slavinâ. barba. ~ lis fondis postavljati osnove.. zalučati. (Bibl-Sapiense). biti na tleh. (ptič) spustiti se (dol) 4. vreči. but ['but] m klica f. come che e vignive. zagnati. pregrada f. cjolinle in maniis. postati. razvrednotiti. izliti. (Vichi). izpostaviti. izločiti. (Sg). proizvajati. al pesave plui di 115 kilos.. iztresti. ~si fûr di lûc → lûc. ~si vie refl 1.(La 04/4) bussulotut [busu'lot] m posodica f. bussulut [busu'lut] m → bussulot. vigniit.. obroditi. Une domenie al puartà ancje un ~ di vernîs nere par ripassâ lis letaris discoloridis dai nons. znoj ipd. oddajati. ovojnica f. La piere butade di bande dai muradôrs. . izliti. che no le finivin mai di mandâlu di "barîl in butaç". doprsje n. ~si refl 1. vlado ipd. ~si fûr refl riniti v ospredje. leči bolan v posteljo 3. Julie. pre- pogibati se. odvreči. Ma cjalant la buste al capì subit che (Sg) bustin [bus'tin] (t. si ben a àn di ~ radiazion e particelis a un ritmi constant (Pa 7/99). a vevin butade jù su la int nome peraulis di svindic 2. come che lu ai pensât posel dobro kaže. la esperience istoriche di doimil agn a à ~t al Friûl une muse culturâl sô. životek f. butiti fûr . ~si ben narediti se dobro. (manj običajno botaç). che al butave a zâl . ~ il timp zapravljati. al butà il pac dai libris su la taule (Sg) vrgel je knjige na mizo. kaliti. (zamisel ipd. bust ['bust] (pl buscj) m 1.MED ~. trup m. il balcon no si siere parcè che i scûrs si son butâts 5. (sliko) napraviti. ~ it FIG zapustiti se.) oddati.. a viodarà che il so omp al torne di sigûr. (krivdo) naprtiti. ~si te malinconie pasti v otožnost La int si butave a pleton daûr di lui. cun la vuestra barcja a butâmi fin a Grau 6. A buinore Abrâm al cjapà sù pan e un ~ e ju de a Hagar (Bibl-Gjen). vreči se. butâ fûr [~ 'fu:r] tr 1. (solze. odpraviti. ~ malamentri končati se slabo. novante cjartis al mes. oh puare frute! cetantis lagrimis che forsi tu dovarâs ~ par cause mê 3. zavreči. ~si a bevi vdati se v pijačo. naložiti. m (hudournik) Bût. razliti. kliti. bustine f) m životec m. busule ['buzule] f BOT moknati jeglič m (Primula farinosa).) ovreči. butâ [bu'ta:] tr 1. il puart de piçule citât di Palos te Andalusìe al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal Atlantic 6. ~ fûr) kliti. kuverta f. ma un fonc cressût tal umit al vûl lassât. o-viti se. ki vleče na rumeno. Fûr de prime sale si jentre tune altre che su la part sinistre e conserve il ~ di pape Zuan Pauli (Natisone/furlanis) 3. bljuvati. razvijati se dobro. izgovoriti. e simpri chel inciert si bute fûr 2. i lens tal ort a butin fûr. povzročiti. leči. uničiti. se a bute → sebute. naprej. premagati. vreči se stran. etui m. kaliti. životec f. par no dâlu a presi di ravis 5. parche i butàs jù il disen di une cjase 7. u-. par cui.. porušiti (hišo). izdati. izbljuvati. pripovedati. (reka ipd. e po fasintju tornâ a ~ dal fons des aghis de poce. izgubljati (čas).. napeljati na neko misel. (Furlanist). kazati dobro. zamračiti se. ~ it 1. ~ a (barva) vleči na. l’afâr si bute ben. očesce n (bolj obič. bût ['bu:t] f (plužna) ročica f. cuant che al è stât aprovât e je stade une vere liberazion (Pa). parceche a sintivin a fevelâ dai spiei (Bibl-Az). dati. Si sta cul nâs paraiar a cjalâ se a bute sù la Basse o la montagne. razvijati se slabo: il fat al è che Bortul planc a planc al si butà malamentri. zapustiti se. al butave simpri la colpe suntun franzel. lâ di barîl in ~ ?? . → mâl dal marmul. ~ mâl. ovoj m. ~ il flât. po al butà fûr la sô peraule matanice 3. poganjek m.. butaç [bu'ta∫] m 1. ma i tignive di no butâsi vie 2. koristiti. butâsi daûr [~ 'fu:r] refl slediti. ~ it brsteti. pripisovati. reči. odstaviti. a jere une femenute che no veve pôre de vedranance . “va riscjile. se bute. delati se (npr. sestaviti. (Sg). povedati. pomračiti se. odposlati. Cetant ti butie la barache? Otante. e po o buti fûr une considerazion 4. predati se čem. butade jù la pene.

ukrivljen. la viere ~ che union simpri fuarce a à puartade. butegone. sbutulâ). e mi soi ancje fermât a cjolimi un dolçut intune ~ (didatic). buteghin [bute'gin] m prodajalnica f. v: fâ il ~ hud biti na koga. prodajalnica f. butilie [bu'ti:lie] f steklenica f. butize [bu'titse] f (gor. butule f) 1. mi monte sù la ~ prevzame me jeza. comari?” “po ~!. butulut [butu'lut] m dem. butul ['butul] m (t. (prolocoregionefvg). (Pa 03/10) by-pass ['baipas] m MED bypass m. pôre buzarone strašen strah. bula f 3. bes m. razcvesti se. okoli prinesti. a butadis po kosih.. kramar m. dvolitrska steklenica f. nagnjen. siôr plevan! buzare ['budzare] f 1. povod m 6. → veri. Si capìs che ancje par furlan si scrivin buzaris. la ~ mi saltarès al nâs. palček m.. ve cà la seconde ~ di mp3 pe compilation . buzaron [budza'ron] f 1. tignî un a ~ (deriv. (Sg). del 5. buteghe [bu'tεghe] f trgovina f. izreden. a la plui ~ v najslabšem slučaju. izrek m.. kvota f. mehur m. sodba f. (BrLi). strahovit. slab. poganjek m. buteljka. zakrivljen. jeza f. lažnjiv. liv m. A ce pont ise la musiche furlane: ise in sfluridure. jê e strucjave cul ~ tes tazis ridint e sghindant lis manatis che a volevin tocjâle. Butee [bu'tεe] kr. in ~ o. butize). klica f. (dolžni). kurba f. prodajalna. osnutek m 3. il vielì al è lassù. e je dome une carnevalade cence sens e cence costrut. ancje in chel an dai mucs! (JM. O sin plui che mai seneôs di viodi a ~ cheste vierte autonomiste. lažnjivec m. butin [bu'tin] f → botin. VULG prelisjačiti. butan [bu'tan] m KEM butan m. La 5e ~ "uficiâl" (1999) des fiestis che ogni an (Sclese) 4. mozolj m. -ade (t. buteghate). kontingent m. razsodba f. lâ in buzaris norosti počenjati 2. (manj obič. buzarât [budza'ra:t]. BOT poganjek m . bat m. vlačuga f. Eolo il cuâl una gran ~. ~ adj 1. vadî come lui. sperìn di no. izkrivljen. prodajalec m. TEH met m. fâ une ~ narediti neumnost. cence che lui i fasès câs. no si sa mai: la politiche e je buzarone F politika je kurba 2. goljufiv. (friulinelmondo). domislica f. butilion [butili'on] m velika steklinica. hotnica f. fi gno. cul zucar intacât des furmiis e un esercit di butiliis di detersîf miezis plenis e miezis vueidis. al è legri. neumnost f. (Pa). → sproc 8. e il puar biât si buzare di gnûf. opeharjenje n. buzaron) adj preklet. butule ['butule] f → butul.”. tolkač m. butât [bu'ta:t] adj 1.. cui puartava in man un ~ (akreš. ARS dejanje. ARH z istim spolom spolno občevati. FIG) it brsteti. izdaja f. strašen. določen del/delež m. (Ta). FIG (značaj) umazan. prispevek m. dut alì dentri in chel mês al jere flôrs che a butulavin. ~ di coloniâi ?? che e veve sposât un cuntune ~ di coloniâi. buzerirati 2. buzarel. simpatic. o zurarès che sot di cheste ~ nol è altri che un signâl di gjelosie. neznosen. peder m 2. Al puartave i mobii te ~ dal vecjo marangon (Sg). siôr Toni al à une smare buzarone . kriv na eni strani. . od. za nos vleči. al veve di bande lis butilionis prontis. nemogoč. buzarele). butulâ [butu'la:] (t. a si cjape di ciert la ~. ~!. Butinins [buti'nins] kr.(Furlanist). brst f.butade [bu'ta:de] f 1. se cualchi volte. buzarâ [budza'ra:] tr 1. ~ a smalitâsi. vignî a ~ ??. se si fermais a tabaiâ cun lui. steklina f. butinton [butin'ton] adv v: a ~ nenadoma. bedastoča f. al à la ~ simpri pronte 7. nenraven. klica f. pulidut la vin justade ‘ste facende buzarade. (La 07/01). cun ramaçs simpri plui fuarts 2. obrok m. i f (Lauc) Buttea. intes vuestris riunions cualchidun si prove a molâ fûr cualchi ~ par furlan a son robis di sbregâsi di ridi o di sgrisulâsi bielavuâl (La 07/04). buzaronade [budzaro'na:de] f hudobija f. izpuščaj m. odenkrat. slepar m. buzar ['budzar] m otrok m. butizon [buti'tson] m kij m. o viôt chel ~ di Amôr (deriv. siôr plevan. kolikost f. buzarone [budza'ro:ne] f malopridnica f. buzarade [budza'rade] f ukana f. lu vioderin a dâ sù cun butadis simpri gnovis. butegute [bute'gute] f trgovinca f. i (Muimans) Bottenicco. Salvâ). preklet. palica f. popek m. homoseksualec m. par chel cjaluni muart a ~. buzigatul ['baipas] ?? probabimentri scjampade dai buzigatui segrets dal çurviel di pre Pieri.. hinavec m. Orpo – ur dîs il ~ – no . količina f. nizki udarec m. bebavost f. butegute. buteghîr [bute'gi:r] m trgovec m. odpreti se (cvet). Bundì o buinesere a ducj. vie po sì po. blodnica f. priložnost f. buvulin [buvu'lin] m ZOOL ??meniški (Charadrius cantianus). Lis ipotesis di reât pe presince di un “by-pass” (Pa). zire e rizire. v razmakih. cjapâ la ~ ?? cui avocats. čuden. buzarin. ARH buzerant m. butegon. brst m. une ~ che no centre gran cu la nestre storie (La 05/11). boce. izmišljotina f. kal m. domislek m. ponošen. putane ~! prekleta kurba!: “vadial ben. od butul. deček m. jessi a ~ imeti prste vmes (pri neki stvari). daurman. il destin al è un ~. buzarosse [budza'rose] f → buzarone. opehariti. E si butarin ducj a ~ i crots tal font dal suei. sì po. nenavaden. te sô figure blancje un pôc butade 2. mali trgovec m. ogoljufanje n. sveženj m.) gorjača f. razdraženost f. in plen unvier? (Leng) 2. množina f. kal f.