Sunteți pe pagina 1din 17

Introducere


Intelsoft Raven reprezintă versiunea computerizată a Matricelor
Progresive Raven, elaborate de J.C. Raven, test destinat evaluării
nivelului intelectual pe criterii nonverbale. Pentru suportul teoretic,
administrarea clasică, cotarea şi interpretarea rezultatelor, consultaţi
manualul de administrare a Matricelor Progresive Raven din setul clasic
elaborat de Intelsoft Project.

Înainte de a achiziţiona şi utiliza acest program, asiguraţi-vă că


aveţi competenţa necesară folosirii instrumentelor de diagnostic
psihologic, producătorul neasumându-şi nici o responsabilitate faţă de

consecinţele interpretării rezultatelor furnizate de Intelsoft Raven .
 
Intelsoft Raven se livrează pe CD-ROM cu Intelsoft Raven

Multimedia, şi Intelsoft TAC Server şi este însoţit de prezentul manual
de utilizare şi certificat de autenticitate.

Sperăm ca acest produs să corespundă aşteptărilor


dumneavoastră. Pentru orice fel de sugestii sau recomandări vă
aşteptăm pe adresa firmei.

Vă mulţumim !

“Proiectul Intelsoft”
2

Instalare
Înainte de a instala acest program, asiguraţi-vă că sistemul
dumneavoastră îndeplineşte următoarele cerinţe minime:

• Procesor 80486 DX 4 / 100 MHz;

• Memorie RAM 16 Mb;

• Spaţiu minim 60 Mb;

• Placă video şi monitor care să suporte o rezoluţie


minimă de 800 x 600 şi capacitate de afişare a 256 culori;

• Unitate de CD;

• Placă de sunet (opţional);• Sistem de operare Windows95 sau versiuni ulterioare.

În afara acestor cerinţe minime, produsul va afişa un mesaj şi va


refuza instalarea.

Pentru a instala Intelsoft Raven , introduceţi discul optic de
instalare în unitatea CD. Dacă facilitatea de lansare automată a fost
activată, va fi lansat automat programul principal de instalare. Dacă nu,
selectaţi din butonul START al sistemului de operare opţiunea RUN…
după care, în caseta ce se va deschide, tastaţi
Instalaţi
Instalaţi Intelsoft D:\Master.exe şi apăsaţi butonul OK. Se va
Intelsoft Raven
TAC
Server
Multimedia lansa procedura de instalare, respectiv
programul principal de instalare. După cum
se poate observa, fereastra de mai jos permite o
serie de opţiuni de instalare a programului.
Astfel, prima opţiune permite instalarea
Părăsiţi modulul de
instalare a modulului principal, Intelsoft TAC
programului
3


Server dacă nu îl aveţi deja instalat în sistem. Dealtfel, programul

sesizează automat dacă aveţi sau nu instalat Intelsoft TAC Server şi vă
sugerează să îl instalaţi, deoarece acesta este modulul principal din care

va fi lansat Intelsoft Raven . A doua opţiune permite instalarea

programului Intelsoft Raven în versiune Multimedia şi necesită un spaţiu
pe disc de circa 60 Mb. În sfârşit, ultima opţiune vă permite să părăsiţi
modulul principal de instalare, fie după instalarea produsului dorit, fie
fără instalarea acestuia.

În continuare, după ce aţi făcut click pe una dintre opţiunile de


instalare, se va lansa procedura standard de instalare a programului,
procedură descrisă în amănunt în manualul de utilizare a programului

Intelsoft TAC Server . Se recomandă ca după instalarea modulului să
reporniţi sistemul de calcul.

Acest produs este protejat prin cod, deci


după repornirea şi la prima rulare a programului,
acesta vă va solicita un cod de deblocare. Astfel,
după cum observaţi în figura alăturată,
calculatorul vă oferă un număr. Notaţi cu atenţie numărul de mai sus şi
trimiteţi-l prin email, fax sau telefonic la Intelsoft Project. Firma noastră
vă va elibera un al doilea număr pe care va trebui să-l introduceţi în
caseta de sub primul număr generat, după care veţi apăsa butonul OK.
Calculatorul vă va informa dacă înregistrarea a avut loc cu succes, după
care veţi putea folosi modulul. Numărul pe care vi-l oferă Intelsoft
Project este valabil doar pentru calculatorul pe care s-a făcut iniţial
instalarea şi este invalid pe oricare alt sistem de calcul. Dacă doriţi să
instalaţi produsul pe un alt calculator, contactaţi Intelsoft Project pentru a
vi se elibera o licenţă multiutilizator. Vă recomandăm să notaţi cu atenţie
numărul eliberat de Intelsoft Project, deoarece la o reinstalare a
4

sistemului de operare şi implicit a prezentului modul acesta va fi solicitat


din nou. El este valabil pentru un număr nelimitat de înregistrări cu
condiţia să se folosească acelaşi sistem de calcul.

Acest manual se referă doar la modul de utilizare a programuluiIntelsoft Raven şi nu cuprinde informaţii despre lansarea modulului,
configurarea în baterie sau vizualizarea rezultatelor. Aceste date sunt

oferite în manualul de utilizare a produsului Intelsoft TAC Server .
5

Configurarea modulului pentru administrarea în baterieDeoarece Intelsoft Raven poate fi administrat în una dintre cele
trei forme, cu sau fără timp limitat, fiecare formă având opţiuni specifice
de configurare, înainte de a putea fi inclus într-o baterie de probe, trebuie
să definiţi ce formă va fi administrată şi cum se administrează forma
respectivă. La iniţierea construcţiei unei baterii prin Intelsoft TAC

Server se va
deschide un
formular prin care
veţi specifica modul
de configurare a
produsului pentru
bateria respectivă.
Observaţi că în
caseta din partea de sus a ferestrei se afişează numele bateriei pe care o
configuraţi. În continuare, va trebui să alegeţi forma administrată. Puteţi
selecta unul dintre cele trei butoane de opţiuni, respectiv “Matrici
Progresive Color – MPC” dacă doriţi ca bateria să administreze la rulare
forma color, în această situaţie neavând nici un fel de alte opţiuni
suplimentare de configurat. Forma “Matrici Progresive Standard –
MPS” presupune şi configurarea administrării cu timp nelimitat, maxim
o oră (opţiune implicită) sau
cu timp limitat, 30 de
minute. Forma “Matrici
Progresive Avansate –
MPA” necesită şi ea opţiuni suplimentare de configurare. Astfel, puteţi
administra testul doar în prima serie (MP 12), doar în a doua serie (MP
48) sau şi în prima şi în a doua serie, aceasta fiind opţiunea implicită.
6

Pentru a selecta modul de administrare nu trebuie decât să marcaţi sau să


demarcaţi casetele de bifare care se activează în momentul selectării
formei avansate. Dacă nu marcaţi nici o casetă, calculatorul vă
atenţionează că se vor administra ambele serii, MP 12 şi MP 48.

Lista din partea de jos a formularului include bateriile în care a fost


configurat
Intelsoft

Raven .
Bateria
curentă, dacă este o baterie nouă, nu a fost încă inclusă. După finalizarea
modului de configurare a administrării modulului, apăsaţi butonul
SALVEAZĂ pentru a salva configuraţia în baza de date. Calculatorul vă
solicită în continuare să configuraţi o altă baterie, printr-o casetă de
mesaj. Apăsând butonul NO, formularul se dezactivează iar apăsând
butonul YES se revine în formularul de configurare a bateriilor. În
continuare puteţi selecta o altă baterie din lista bateriilor existente,
moment în care formularul se actualizează indicându-vă modul de
configurare a testului în acea baterie. Efectuaţi modificările necesare după
care apăsaţi din nou butonul SALVEAZĂ. Când aţi terminat de configurat
toate bateriile, puteţi apăsa butonul NO pentru a reveni în modulul
principal. Puteţi în orice moment renunţa la configurarea unei baterii
apăsând butonul ANULEAZĂ sau puteţi obţine informaţii suplimentare
legate de configurarea bateriilor apăsând butonul AJUTOR.

În acest moment, bateria este configurată şi o puteţi folosi pentru


examinarea subiecţilor dumneavoastră.
7


Examinarea în baterie cu Intelsoft Raven

La selectarea examinării unui subiect cu o baterie de probe,


modulul se lansează printr-
o prezentare a siglei de
producţie. După
aproximativ 3 secunde,
sigla dispare şi se afişează
formularul de prezentare a
consemnului de
administrare. Sigla de producţie reprezintă modul dumneavoastră de a
controla faptul că modulul a fost activat şi conţine informaţii despre
persoana care a instalat programul, versiunea programului şi drepturile de
autor. Consemnul de administrare debutează cu prima instrucţiune din
consemn care este atât afişată în partea de sus a ecranului cât şi dictată
sonor prin intermediul plăcii de
sunet a calculatorului. După ce
subiectul a citit cu atenţie prima
instrucţiune, va apăsa tasta
ENTER sau va efectua un click
cu mouse-ul pe butonul marcat
“Apăsaţi aici sau apăsaţi
ENTER pentru a continua instructajul” în vederea parcurgerii celorlalte
instrucţiuni. În momentul solicitării răspunsului la un anumit item
exemplu, butonul de continuare se dezactivează, activându-se în schimb
butoanele de răspuns. Subiectul poate răspunde apăsând fie tasta
numerică respectivă, fie efectuând click pe butonul de răspuns sau direct
pe imaginea corectă din figură. Astfel, parcurgând pas cu pas
instrucţiunile de administrare, psihologul se asigură că subiectul a înţeles
8

clar sarcina care îi revine. În finalul consemnului, calculatorul solicită


subiectului activarea examinării propriu-zise. În acest moment, se poate
opta fie pentru o reluare a instructajului prin apăsarea butonului
REPETĂ, caz în care consemnul va fi reluat de la început (în situaţia în
care subiectul nu a înţeles exact procedura de lucru şi doreşte o nouă
prezentare a informaţiilor) sau se poate apăsa butonul START pentru
începerea examinării cu
itemii chestionarului. După
cum se observă, butoanele
START şi REPETĂ se
activează doar la
finalizarea instructajului
pentru a evita folosirea
accidentală a acestora în
timpul prezentării
instrucţiunilor de administrare. Excepţie de la această regulă face forma
color, unde datorită faptului că se lucrează cu copii sau cu persoane în
vârstă, examinarea se efectuează numai sub asistenţa psihologului. La
această formă, orice eroare la primele 4 imagini duce la o reluare a
instructajului. În orice moment se poate opri examinarea şi se revine în
modulul principal prin apăsarea butonului ANULEAZĂ. De asemenea, se
pot obţine informaţii suplimentare despre butoanele şi obiectele de pe
formularul de consemn apăsând butonul AJUTOR. Toate obiectele sunt
senzitive la context şi se poate folosi facilitatea de ajutor senzitiv la
context, modalitate de lucru explicată pe larg în manualul de utilizare a

programului Intelsoft TAC Server .

Dacă s-a activat examinarea cu acest program, în cazul formelor


standard şi avansate, formularul de prezentare a consemnului este înlocuit
9

de formularul de examinare. Acesta are aproximativ acelaşi aspect,


imaginile fiind afişate în partea de stânga, iar răspunsurile pe butoanele
din partea dreaptă a ferestrei. Subiectul poate răspunde fie efectuând un
click pe butonul cu răspunsul ales sau pe figura corectă din imagine, fie
apăsând tastele numerice corespunzătoare răspunsului ales. În situaţia în
care subiectul a greşit un răspuns, are posibilitatea să îl corecteze apăsând
butonul ÎNAPOI, prin care poate parcurge descrescător doar un singur
item al testului. Ca şi în cazul formularului de prezentare a consemnului,
se poate apăsa butonul ANULEAZĂ pentru a abandona examinarea sau
se poate obţine ajutor senzitiv la context prin intermediul butonului
AJUTOR sau prin procedura de apelare a asistenţei sensibile la context.

După ultimul item sau la expirarea timpului, programul salvează


datele în baza de date şi se dezactivează, trecându-se la următoarea probă
din baterie, fără a solicita vizualizarea rezultatelor, proces disponibil însă

din modulul principal Intelsoft TAC Server
10

Rularea independentă a modulului


În situaţia în care se doreşte o rulare doar a prezentei probe, după
afişarea siglei de producţie va apare un formular prin care se poate
specifica modul în care se doreşte administrarea Matricelor Progresive
Raven. Se alege astfel forma ce va fi administrată şi opţiunile fiecărei
forme. Pentru
informaţii
suplimentare
consultaţi
secţiunea
referitoare la
configurarea
bateriilor.

După alegerea modului de administrare, apăsaţi butonul START


pentru a se lansa consemnul de administrare a probei. Puteţi anula

examinarea subiectului cu Intelsoft Raven apăsând butonul ANULARE
sau puteţi obţine informaţii suplimentare legate de rularea independentă a
modulului prin intermediul butonului AJUTOR.

Examinarea prin acest


procedeu este identică cu testarea
în baterie, cu excepţia faptului că
după ultima întrebare, programul
salvează datele în baza de date, şi presupune că doriţi să vizualizaţi
rezultatele. Apăsând butonul YES se lansează procedura de analiză şi
interpretare a datelor, iar apăsând butonul NO se revine în formularul
principal.
11

În acest moment, examinarea subiectului este completă, rezultatele


sunt salvate în baza de date şi sunt disponibile spre vizualizare imediat
sau ulterior.
12

Introducerea manuală a datelor


Modulul
permite
introducerea
manuală a datelor
prin trei
modalităţi: sub
formă de note
brute, item cu item
şi prin scanare (această procedură fiind deocamdată indisponibilă). La
activarea opţiunii, după prezentarea siglei, se afişează formularul de
introducere a datelor sub formă de note brute, aceasta fiind opţiunea
implicită. Se va selecta una dintre cele trei forme disponibile, pentru
forma matricelor progresive avansate existând şi opţiuni suplimentare. La
selectarea formei, dacă este activată opţiunea “Rezultate brute”, se
validează sau se invalidează seriile corespunzătoare formei alese. După
corectarea clasică a foii de răspuns, cu ajutorul grilei, se introduc notele
brute pe serii, funcţie de forma aleasă (vezi manualul de administrare,
cotare şi interpretare din setul clasic). La introducerea tuturor datelor se
activează butonul SALVEAZĂ cu ajutorul căruia rezultatele sunt salvate
în baza de date, iar programul vă propune vizualizarea rezultatelor, în
modul descris în capitolul anterior. Se poate de asemenea abandona
introducerea manuală a datelor apăsând butonul ANULEAZĂ sau se
poate activa sistemul de asistenţă cu ajutorul butonului AJUTOR.

Observaţi de asemenea că puteţi alege modul de introducere a


rezultatelor prin intermediul butoanelor de opţiuni. Implicit este selectată
opţiunea “Rezultate brute” ce permite introducerea datelor în modul
prezentat mai sus. Alegând opţiunea “Item cu item” sau “Scanare” se
13

dezactivează casetele de introducere a notelor brute şi se activează


butonul SALVEAZĂ. Apăsând acest buton, având aleasă opţiunea “Item
cu item”, formularul de introducere a notelor brute se dezactivează şi se
activează formularul de introducere a rezultatelor item cu item.
Funcţional, acesta este identic cu formularul de examinare, permiţând
introducerea manuală, prin citirea foii de răspuns a datelor subiectului.
Eventualele erori se
corectează prin apăsarea
butonului ÎNAPOI şi de
asemenea se poate
abandona introducerea
datelor prin butonul
ANULEAZĂ sau se poate
activa sistemul de
asistenţă cu ajutorul
butonului AJUTOR. La finalizarea introducerii datelor programul solicită
vizualizarea rezultatelor.

În
urma
examinării
individuale, examinării în baterie, introducerii manuale a datelor item cu
item sau prin scanare, dacă subiectul a mai fost examinat în cursul
aceleiaşi zile cu aceeaşi formă a probei, programul va afişa un mesaj de
eroare şi va refuza acceptarea noilor date. Excepţie face situaţia
introducerii datelor sub formă de note brute, când programul solicită
14

reactualizarea noilor date şi afişarea rezultatelor bazate pe notele brute


nou introduse. Dacă se alege YES, noile rezultate introduse vor fi
suprascrise peste cele vechi iar analiza şi interpretarea datelor se va face
pe baza acestor noi date. Dacă se alege NO, noile date sunt ignorate,
rămânând active datele vechi şi formularul se dezactivează.
15

Interpretarea vizualizarea şi imprimarea datelor


Prin
selectarea opţiunii
de vizualizare a
rezultatelor,
programul
procedează la
compararea notelor
brute cu etalonul şi
oferă rezultatele
standard şi
interpretarea profilelor. După cum se poate observa, calculatorul afişează
notele brute, nota standard după etalonare şi corecţie de vârstă,
coeficientul de inteligenţă şi discrepanţele notelor brute parţiale şi totală,
timpul total de parcurgere a probei. De asemenea este oferit un mijloc
rapid de identificare a problemelor potenţiale, prin intermediul
histogramelor grafice, care transpun rezultatele standard totale şi parţiale.
Astfel, histogramele de culoare verde indică un nivel normal, cele de
culoare galbenă un nivel de atenţie, iar cele de culoare roşie un nivel
patologic.

În partea stângă de jos a


formularului de analiză, se oferă o
interpretare în clar a tendinţelor
subiectului. Caseta de selectare a
etalonului pe baza căruia se face interpretarea datelor permite
reactualizarea formularului funcţie de etalonul ales. Efectuând click pe
săgeata din partea dreaptă a casetei se deschide o listă din care poate fi
16

selectat etalonul dorit. După selectarea acestuia, fereastra se


reactualizează şi oferă noile rezultate în conformitate cu etalonul ales.

După studierea datelor, se poate părăsi formularul apăsând pe


butonul ANULEAZĂ sau se poate apela sistemul de asistenţă senzitiv la
context apăsând butonul AJUTOR.

Programul are posibilitatea de a imprima pe hârtie o foaie de


analiză Raven în care sunt trecute toate rezultatele de pe formularul de
date. Astfel,
apăsând pe
butonul
IMPRIMĂ,
calculatorul
vă propune
mai întâi
imprimarea
histogramelor
grafice.
Apăsând butonul YES veţi putea scoate la imprimantă histogramele
formularului de analiză. Cu ajutorul butonului NO, puteţi ignora tipărirea
profilelor grafice. În continuare, se deschide o fereastră de previzualizare
în care puteţi vedea cum va arăta foaia de hârtie în forma ei finală. De
aici, puteţi să o tipăriţi la imprimantă, o puteţi salva într-un fişier pe disc,
o puteţi transmite prin poşta electronică sau fax sau o puteţi publica prin
Internet. Pentru detalii referitoare la modul de imprimare a fişelor
personale, consultaţi secţiunea privind imprimarea datelor din manualul

de utilizare a programului Intelsoft TAC Server .
17

Cuprinsul

INTRODUCERE......................................................................................................................................1

INSTALARE............................................................................................................................................2

CONFIGURAREA MODULULUI PENTRU ADMINISTRAREA ÎN BATERIE...........................5

EXAMINAREA ÎN BATERIE CU INTELSOFT RAVEN...............................................................7

RULAREA INDEPENDENTĂ A MODULULUI...............................................................................10

INTRODUCEREA MANUALĂ A DATELOR..................................................................................12

INTERPRETAREA VIZUALIZAREA ŞI IMPRIMAREA DATELOR.........................................15

CUPRINSUL..........................................................................................................................................17