Sunteți pe pagina 1din 5

Laborator Reţele de calculatoare Locale Lucrarea nr.

4 Calcularea subreţelelor folosind masca cu lungime variabilă


4.1 Obiective:
Să se folosească VLSM (variable length subnet mask) pentru a atribui într-un mod
eficient adresele IP şi a reduce cantitatea de informaţii de rutare de nivel înalt.
Se dă o companie care are alocată adresa de clasă C 192.168.10.0/24.
Routerele B, C şi D se conectează cu routerul A, şi fiecare dintre ele are următorul
necesare de adrese IP pentru gazde:
• Router B are nevoie de 60 de gazde;
• RouterA – are nevoie de 28 de gazde;
• Router C şi RouterD au fiecare nevoie de câte 12 gazde.

4.2 Procedura de calcul


Pentru a calcula subreţelele VLSM şi adresele IP atribuite gazdelor, se pleacă de
la cea mai mare subreţea. Primul nivel al subnetării trebuie să acopere cea mai mare
reţea, şi anume de 60 de gazde.pentru a avea 60 de gazde porţiunea de gazdă din adresa
IP trebuie să aibă 6 biţi:
26 – 2 = 64 – 2 = 62 adrese IP utilizabile,
Deci vor fi împrumutaţi 2 biţi (8-6 =2) din al patrulea octet pentru a forma
prefixul subreţelei, care va fi /26, adică masca reţelei va 255.255.255.192.

Figura 1: Configuraţie reţea pentru configurarea listelor de acces standard.

Pasul 1:
Se subnetează adresa 192.168.10.0/24 în patru subreţele egale prin împrumutarea
a 2 biţi din porţiunea de gazdă: 22 = 4 subreţele.
Apoi se va lua subreţeaua #0 (192.168.10.0/26) şi se vor identifica toate gazdele
sale:

1
Laborator Reţele de calculatoare Locale Lucrarea nr.4

Adresa alocată Sub-reţele 62 gazde utilizabile /subreţea (subnet #0)


192.168.10.0/24 #0: 192.168.10.0/26 192.168.10.0/26 (Network Address)
#1: 192.168.10.64/26 192.168.10.1/26
#2: 192.168.10.128/26 192.168.10.2/26
#3: 192.168.10.192/26 192.168.10.3/26
până la
192.168.10.61/26
192.168.10.62/26
192.168.10.63/26 (Broadcast Address)

RouterB Plaja de adrese din utltimul octet:


#0: 192.168.10.0/26 de la 1 la 63, necesar de 60 de gazde
- adresa 0 identifică subreţeaua;
- adresa 64 este de broadcast
- 62 adrese utilizabile

Pasul 2:
După ce au fost îndeplinite toate condiţiile pentru primul nivel (reţeaua cu cele
mai multe gazde), se trece la următorul nivel, RouterA, care necesită 28 de gazde.
Pentru a avea 28 de gazde, în porţiunea de gazdă trebuie să avem 5 biţi (25 – 2 =
32 – 2 = 30 adrese utilizabile).
Pentru a obţine aceste adrese, se va lua subreţeaua #1 obţinută anterior, care are
plaja de adrese 192.168.10.64/26 Æ 192.168.10.127/26
Dacă în porţiunea de gazde sunt necesari 5 biţi, atunci pentru reţea mai rămân 27
(din 32), cu un bit împrumutat se pot obţine 2 subreţele, aşa cum se vede mai jos:

Sub-reţeaua #1 Sub-sub-networks 30 adrese utilizabile

#1.0: 192.168.10.64/27 (Network Address)


192.168.10.64/26 #1.0: 192.168.10.64/27 192.168.10.65/27
#1.1: 192.168.10.96/27 192.168.10.66/27
192.168.10.67/26
până la
192.168.10.93/27
192.168.10.94/27
192.168.10.95/27 (Broadcast Address)

RouterA Plaja de adrese din utltimul octet:


192.168.10.64/27 de la 64 la 95, necesar de 28 de gazde
- adresa 64 identifică subreţeaua;
- adresa 95 este de broadcast
- 30 adrese utilizabile

2
Laborator Reţele de calculatoare Locale Lucrarea nr.4
A rămas disponibilă subreţeaua 192.168.10.96/27 cu 32 de adrese IP (30
utilizabile).
Pasul 3:
Acum, RouterC şi RouterD necesită fiecare câte 12 adrese. Următoarea adresă
disponibilă începe de la 192.168.10.96/27. Deoarece sunt necesare doar 12 gazde 4 biţi
sunt suficienţi pentru porţiunea de gazdă, şi 4 biţi pentru porţiunea de subreţea, prefixul
reţelei fiind /28. Aplicând VLSM adreselor 192.168.10.96/27 obţinem:

Subreţeaua Sub-sub-networks 14 gazde utilizabile

#1.1: 92.168.10.96/27 #1.1.0: 192.168.10.96/28 192.168.10.96/28 (Network Address)


#1.1.1: 192.168.10.112/28 192.168.10.97/28
192.168.10.98/28
192.168.10.99/28

192.168.10.109/28
192.168.10.110/28
192.168.10.111/28 (Broadcast Address)

RouterC Plaja de adrese din utltimul octet:


192.168.10.96/28 de la 96 la 111, necesar de 12 de gazde
- adresa 96 identifică subreţeaua;
- adresa 111 este de broadcast
- 14 adrese utilizabile

Pasul 4:
Deoarece şi RouterD necesită 12 adrese pentru gazde, următorul set de adrese
derivate din Pasul3 (192.168.10.112/28):

Sub-sub-networks 14 usable hosts


#1.1.1: 192.168.10.96/28 192.168.10.112/28 (Network Address)
192.168.10.112/28 192.168.10.113/28
192.168.10.128/28 192.168.10.114/28
192.168.10.224/28 192.168.10.115/28
….
192.168.10.240/28 192.168.10.125/28
192.168.10.126/28
192.168.10.127/28 (Broadcast Address)

RouterC Plaja de adrese din utltimul octet:


192.168.10.112/28 de la 112 la 127, necesar de 12 de gazde
- adresa 112 identifică subreţeaua;
- adresa 127 este de broadcast
- 14 adrese utilizabile

3
Laborator Reţele de calculatoare Locale Lucrarea nr.4

Pasul 5:
Alocarea adreselor pentru legăturile seriale dintre routere. De reţinut că fiecare
link WAN are nevoie de 2 adrese IP. Următoarele subreţea disponibilă este
192.168.10.128/28. deoarece doar două adrese sunt necesare pentru link-ul WAN, doar
2 biţi sunt suficienţi pentru porţiunea de gazdă: 22 – 2 = 2 adrese utilizabile.
Aceşti doi biţi sunt obţinuţi pentru un prefix al reţelei /30. aplicând VLSM pe
subreţeaua 192.168.10.128/28 obţinem:

Sub-sub-networks 14 usable hosts


192.168.10.128/30 192.168.10.128/30(Network Address)
192.168.10.129/30
192.168.10.130/30
192.168.10.131/30 (Broadcast Address)
192.168.10.132/30 192.168.10.132/30(Network Address)
192.168.10.133/30
192.168.10.134/30
192.168.10.135/30 (Broadcast Address)
192.168.10.136/30 192.168.10.136/30 (Network Address)
192.168.10.137/30
192.168.10.138/30
192.168.10.139/30 (Broadcast Address)

Realizând graful împărţirii adresei 192.168.10.0/24 în subreţele cu VLSM el apare


ca în figura de mai jos:

Se observă că mai sunt disponibile subreţele:


192.168.10.140/30 – cu 2 adrese utilizabile;
192.168.10.144/28 – cu 14 adrese utilizabile;
192.168.10.160/27 – cu 30 adrese utilizabile;
192.168.10.192/26 – cu 62 adrese utilizabile.

În total, mai sunt 108 adrese utilizabile.

4
Laborator Reţele de calculatoare Locale Lucrarea nr.4
4.3 Problemă propusă

Fie o companie care are în administrare adresa IP de clasă B: 172.16.1.0/16, pe


care trebuie să o implementeze reţelei prezentată în figura 2, cu ajutorul VLSM.
Pe diagrama reţelei este dat necesarul de adrese IP actual şi necesarul de adrese IP
pentru viitor (adrese IP rezervate).

Adrese Adrese
Router Total adrese
necesare rezervate
Router1 5125 250
Router2 5125 250
Router3 125 100
Router4 598 200
Router5 1258 900

Figura 2: Reţea propusă pentru subnetare cu VLSM

Urmând procedura de subnetare de la punctul 4.2 să se atribuie adresele IP


necesare schemei de mai sus.