P. 1
Stefan_Boncu_-_Psihologie_Sociala_Aplicata

Stefan_Boncu_-_Psihologie_Sociala_Aplicata

|Views: 137|Likes:
Published by Andreea Alexandra

More info:

Published by: Andreea Alexandra on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

-=-1!

.~.

Stefan

BOnCL

Corina llln
Coralla Sulea

sociala aplicata
Editor: Adrian Bodnaru Coperra: Loredana Tirzioru Paginare: Dragos Croitcru

siho] ogt e

manual

de

Prefata: Zoltan Bogathy

ISBN (10) 973-125-051-4 ISBN (13) 978-973-125-051-9

© Copyright, 2007, Editura Universitatii de Vest
Toate dreprurile asupra acestei editii sunr rezervare,

Reproducerca inregrala sau partialii, pe orice tara acordul scris al editurii, esce inrerzisa,

su'~Ort,

ruV,j

Editura Universitiitii de Vest

300223 - Tirnisoara, Bd. V. Piirvan nr. 4, BCUT, 010 B, tel./fax: 0256 592253

i?j

Editura Universitatii de Vest ID Tirnisoara, 2007 .

r
Cuprins
PREFATA Zoitan Bogathy INTRODUCERE Carine! Ilin 1. CE ESTE PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ~tefan Boncu 1.1. Sratutul §tiin~ific al psihologiei sociale . . . . . . . 1. 2. Domenii ale psihologiei sociale .. . . . . . . . . . . 1.3. Distinctia dintre psihologia sociala fundamentals aplicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Perspectiva istorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5. Modelul §tiinsei Naturale (M§N) 1.6. Modelul §tiinsei Sociale (M§S) 9

13

19
. . . . .. . . . . .. §i cea . . . . .. . . . . .. 20 21 22 23 -25 27 31 . . . . .. .. .. .. 31 33 35 38

2. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA §I METODOLOGIE. ~tefan Bones 2.1. Elemente de merodologie a aplicariilor . . . . . . . . . 2.2. Evaluarea programelor ........ 2.3. Cvasi-experirnentul ........................ 2.4. Erica aplicanilor ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE . . . . .. ~tefan Boncu 3.1. Domenii de aplicatie ale teoriei inviisiirii sociale 3.2. Eficienta personala 3.2.l. Dimensiuni ale eficientei personale . . . . . . . . . . 3.2.2. Surse ale inforrnatiilor privind eficienta personals 3.2.3. Eficienta personaia §i problemele de adaptare .. 3.3. Aplicatii ale teoriei atentiei auto-focalizare 1 3.3.1. Consecinte ale atentiei auto-focalizate 3.3.2. Constiinta de sine §i auto-regiare . 3.3.3. Constiinta de sine §i problemele psihologice . ..

41 42 50 53 54 S5 59 61 64 65

5

MANUAL

DE

PSIHOLOGIE

SOCIALA

APLICATA

CUPRINS

4. PSIHOLOGIA SOCIAL'\. APLICATA IN DOMENIUL SANATATII FIZICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~tefan Boncu Igiena denrara Varsta a III-a §i instiru~ionalizarea . . . . . . . . . .. Inrerverini asupra fumatului '. Intervenrji asupra preadolescen~ilor §i adolescenIilor " G:reutatea corporala ca 0 forma de devianra fizica voluntara 4.6. Mentinerea unei greutaIi ideale 4.l. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. SOCIAL~ ORGANIZATIONAL Corina Ilin, Coralia Sulea

73 76 79 81 85 88 94

7.4. Abordare cornparativa Gandirea de grup 7.5. Ignoranta pluralista

intre paradoxul

Abilene §i . . 178 180

5. PSIHOLOG1A

APLICATA ,

IN DOMENIUL " .......

97 98 99 101 102 107 110 113 114 116 117 135 137 141 143 149 154 156 160 169 170 172 175

5. 1. De ce srudiern organizana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.2. Subiecte tipice de psihologie sociala aplicata in organizatii 5. 3. Paradigme principale in management: de la relatii umane la resurse umane §i la conducerea bazata pe principii 5.3.1. Paradigma managementului §tiin~ific . . . . . . .. 5.3.2. Paradigma relatiilor umane 5.3.3. Paradigm a resurselor umane . . . . . . . . . . . 5.3.4. Paradigm a conducerii bazate pe principii ..... 5. 4. Aplicalii ale purerii §i influenrei sociale in organizatii 5.4.1. Influerita inter-organizationala 5.4.2. Influenra intra-organizaIionala . . . . . . . . . . . ..
-" ........ ;0

8. PSIHOLOGIA SOCIALA APLlCATA IN DOMENIUL JUDICIAR . Coralia Sulea 8.1. Aplicabilitatea psihologiei sociale in domeniul judiciar .. 8.2. Procesu] sugesriei §i sugestibilitarea . 8.2.1. Factori implicati in procesul sugestiei . 8.2.2. Irnplicarii ale sugestiei §i sugesrihilitatii . 8.3. Intervievarea suspectilor . 8.3.~. Tehnici de interviu folosite pemru obtinerea rnarturiilor 8.3.2. Intervievarea pentru a detecta inselarea . 8.3.3. Modelul PEACE §i alte modele de interogare a suspectilor . 8.4. Intervievarea martorilor , 8.4.1. Analiza interviurilor cu rnartori . 8.4.2. Reducerea erorilor in interviurile cu rnartori . 8.4.3. Imerogarea martorilor: .Interviul cognitiv . 8.5. Alee tipuri de influente din procesele judiciare . 9. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN MASS-MEDIA Coralia Sulea 9.1. Teorii ale psihologiei sociale aplicate in dorneniul mass-medici 9.1.1. Abordarea social ccgnitiva §i teo ria invasarii sociale 9.1. 2. Teoriile arnorsarii §i a cadrarii 9.2. Efecte ale mass-mediei asupra cornporramentului social, ernotiilor §i cogniriilor 9.2.1. Impactul sexualitatii explicite 9.2.2. Mediatizarea sinuciderilor: Efectul Werther 9.2.3. Violenta din mass-media

189 188 194 196 198 204 205 208 . 2~3 216 218 220 221 223 231

6. PSIHOLOG1A ~tefan Bonet! 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

SOC1ALi\. APLICATA

IN EDUCATIE

. . . ..

. 233 . 233 . 237 . 242 . 244 247 '" . 251

Clasa §colara ca grup " Omogenitate §i eterogenitate in aicatuirea dasei " Cooperare §i cornperitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Idemitate socials §i stirna de sine .. Atribuirea succesului §i esecuiui §colar Efectele expectanIelor profesorului (, . . . . . . Status socio-economic §i reusita §colara . . . . . . . . .

7.PSIHOLOG1A SOCIAL/\.. APLICATA S1 PROCESE DE GRUP ~tefan Bones, Coralia Sule« ' 7.1. Paradoxul Abilene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Gandirea de grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Explicarii pemru criza acordului . . . . . . . . . . . . . .

J.O. PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA LA PROBLEMATICA CONSUMATORILOR .

Corina

261 263 . 270

10.1. Ce fac psiholcgii 'in domeniul consumului? 10.2. Conceprui de ccmportament de consum

.

6

7

publicarea Manualului de psihologie socials aplicata imi olera 0 noua posibilitate de bilan].4. I 8 I ! I I I Curslfl de Psihologie sociala aplicatii are propria istorie Ii. .2. Factori endogeni ai comportamentului cumparare §i consum 11. . IN PROBLEMATlCA ENVIRONMENTALA. : . irevocabil §i ireversibil. 3.. . •••.. de . .2.. . .3. merita lmpartaIita. '. . . de . Ten~inIe actuale in psihologia envitonment~l~' INCHElERE "envIronment" . ..a institui in viitorii 10 ani prioritatile ji direcliile de aCliune asumate ca obligalie de cafre toate Imiversitalile din Romania . ::::: 318 321 325 326 _'h. 301 'c~~fl. . . Conflictul 303 304 309 309 1l.. de problematiea diversa a creditelor transferabile etc.2. . . acest curs universitar a benefiaat de un tratament special..1.... .. : : : : : : 12.••••••••• # •••••••••••••. . . 333 .MANUAL DE PSIHOLO<SIE SOCIALA APLICATA 10.3. 12. fuscul asurnar al termenului 12. .3. .. .. . Programul GRIT .3. Prezentul Catedrei de Psibologie din Unioersitatea de Vest din Timisoar« atesta laptul c:a schimbarile majore care determina viitorul ei s-au petrecut deja. 317 L Corina Ilt'n 12. Factorii care formeaza §i influenteaza comportamentele de cumparare §i consum 1O. mi-am exprimat explicit voinla sehimbarii inca din 1993 ji am reafirmat-o de cate ori a fost necesar sau oportun. . . Relatia psihologi~~~'ed. de etica..1..... . ... . .. . . PSIHOLOGIE SOCIAL-\....•• .t~i~i' .{ . deoareee am fost Ii continzeim sa jim preocttPali de compatibilizarea planurilor de invaJamant cu cerintele piefei de maned. .1.. .. . .. in luncJie de modul in care gandesc §i actioneazd. de responsabilizarea resurselor umane Ii de promovarea cercetiirii sniversitare. 271 274 287 APLICATA: AFACERI Carina Ilin' . persoanele impiicate in managemmtul invalamantului superior romanese pot ji 'imparJite in doua eategorii: persoane care se ghideaza dupa legea prudenlei Ji investesc 'in perjormanla trecuta li persoane dornice Sa investeasca in viitor.. Ceea ce gasim in paginile Documentului Programatiepublieat in 2004 . Ceea cepentru allii va fi 0 problema de "sehimbari radieale" pentru noi va fi doar 0 problema de continuitate. Conflict §i percep~i~ 'i~~r~'~t~~~'ri : : : : : : : : : : 311 . ca multe alte istorii. Ce fac psihologii? 11.confirma laptul ca Seqia de Psibologie din Uniuersitatea de Vest din Timisoara a urmat directia cea buna.~ . de imp/ementarea managementului calitalii totale in uniuersitate.. in cei 11 ani de eand este indus in planurile de fnvalamant ale spec:ializarii Psihologie de la Universitatea de Vest din Timisoar«. . lntroducere in psihologia environrnenmlg 12.. .. . Introducere §i '~~~~~~~~~t'ui 11. 9 .pentru. in ceea ce ma priieste.2. 11...••••••••••• Corina !lin BIBLIOGRAFIE 331 . PSIHOLOGIA SOCIAL~ INTERNATIONALE 11. APLICATA.J.. Factori exogeni ai comportamentului cumparare §i consum 10. . Acum. .1.3. . Voi expiica in aeeasta Prefa~a ce inleleg prin special. de inouare. Prec~zari necesare. ..

a orioiror Ianse de afirmare profesionaia onestd.~ . Zoltan Bogathy Timisoer«. ei teoreticianul eel mai uti! praetieienilor din domeniul psibologiei sociale. dar nu simplist. .ii Ii respects! pentru lucrurile facute In mod prOfeszontst. prin acordarea de incredere tinerilor. Sub aceasta denumire. consecuent Ii ferm ca Psihologia socials aplicata eJle domeniul de permanenta actualitate in situaJia de }}recuperare din mers" a handicapului format in Romania prin desfiinJarea psibologiei. ansamblu asupra fenomenelor soeiafe 0 tndreptaJesc sa A •• A psihofogie sociala apfieata. probabil unul dintre eei mai straluetji psihologi sociali din Romania eontemporana. "'a.dar: dincolo de el descoperim 0 tlmara foarte bine pregattta. desehidere spre nou.h. . J rea sa pentru abordarile inter J1 transdlSczp mare. acceptarea scbimbarilor. preeum Ii in manualu! de faJa. ~ pAd fi eni eea mai imhortanta ramura de psibologie aptteata. 1viztunea 1 d e Desc zae -fi'te tttu~aracursu Ut e . atitudinea mea Ji }}stilul" Catedrei de Psibologie. li . ~tefan are J2 un stil ineonfundabil: prezinta cele mat' complicate lucruri in modul eel mai simplu. it. rejlectata in toate carfile sale. ntzar Cred ea valoarea practica a acestui manual il va face tttil n~ doar studentilor pentru care este scris. . Proieaul acesta ne-a permis sa concreiizdm schimbarile prevazute.. d sa h . incor. sodale aplieate. . excelenfa. Pe langafaptu! ca este 0 adevarata enciclopedie in domerJiu!psibologiei sociale. Astazi el este 0 eertitudine. treeeste aceasta echipa de succes._ _. autorii manualului de fafa. . care a avut ea obieetiv major introdueerea unor noi direeJii in aplicarea psihologiei sociale in stransa raportare La cerintele economiei de piafa. Studenti: care Ji-au finalizat studiiLe de psibologie fa Universitatea de Mist din Timisoara in promotiile iunie 2000-2006 au beneficiat de oportunitafile acestei schimbari. . De 15 ani afirm constant. tn unoarteoP tr . ! . intr-un cuvant. Asumarea riscurilor schirnbarii organizationale §i invesritia in viicor. intre 2000 Ji 2003 i s-a alaturat Corina Ilin. Incepand cu anul1997 am beneficiat de caltigarea Imui grant finanJat de EM Ii CNFIS.. aproare . totull) Ii psibologie environmentala..!. Apreeiez mult fa Cora za slmJu orga~mb' ~ . Dar un motiu de Ii mai mare mandrie este pentru mine echipa de psibologi atalafi de aceasta disciplina. . Nucleu! tare a! acestui modul este ima disciplina intitulata Psihologie socialii aplicata. 1i Coralia Sulea. un teoretieian. Ma bucu« ca m-a aseu tat. stil care incepe sa fie recunoscut de la distanta: munca in echipa. Sunt foarte mandru de acest lucru. scoaterea ei din universitaJi. oran ~wev d 'I: ~ / ' . ala cum ii place lui sa se numeascd. Orientarea sa moderna. dar mai ales prin coniinu: Ji abordare. orientare spre per/ormanJa. aceasta disciplina este singulara in planurile de invafamant de psihologie din Romania. in sinteza. l' -. _ Despre zambetul Coraliei imi place sa sptm ca valoreaza ~at 0 dzP!o. eand l-am tunoscut pe ~tefan Ji l-am auzit pentru prima data la 0 conferinfa internaJionaia. fac din ~tefan nu doar.-~ . volumu! de informaJie pe care tl prezinta fiind impresionant. z'-am shtts de la Incehutul colaborarii noastre. APLICATA Eu sunt din eea de-a doua categorie. radierea profesiei de psibolog din nomenclatorul de meserii Ii anularea. ttntverst a" ".PREFAl MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL'" }. Aeum 11 ani. in 1995. toleranJa Ji respect. in acest fel. viziunea pragmatica asspra psibologiei sociale. 23 ianuarie 2007 I I • 10 11 . mi-am dat seama ca este 0 mare promisiune a psihologiei sociale romaneIti. t· . ci Ii practicienilor din toate domentzle psibologie. este. . ca este 'I: 'I: Corme! ivitapentru a alege disciplinele psihologie economici (care. IlZtre 1996 Ii 2000 titularuldisciplinei a fost ~tefan Boncu. iar din 2003.

dad vrem sa avem un text util studentilor nostri. autorii lucrarii Applied Social Psychology. va trebui sa-l scriem noi insine. greu de mcut. sanatatea. McCreary.Introducere §tefan Boncu §i cu mine am predat §i predam cursuri de psihologie sociala fundamentala de peste zece ani. sanatatea. trebuie sa cunosti §i sa In~elegi afacerile. Usor de spus. Initial. asa cum a fost §i pentru profesorii Stanley W Sadava §i Donald R. nu se obrine peste noapte! In al doilea rand. sesizarn un dezechilibru: pe de 0 parte. In aceasta perioada de timp a devenit evident ca £l1ul~idinrre studentii nosrri sunt interesati de partea practid a psihologiei sociale. Aceasta cunoastere §i intelegere necesita timp. Un an de psiho- 11. I". extrem de purine ciir~i. adica doresc sa in~eleaga modul in care psihologia sociala se aplica in lumea reala. manuale. ca. acest curs a fosr mereu adaptat nevoilor de formare a srudentilor nostri §i sincronizat in continutui sau cu evolutia Planurilor de 1nvasamant ale specializarii Psibologie. din diverse motive. iar Coralia Sulea este partenerul nosrru la serninarii de peste cinci ani. foarte putine. cursuri de psihologie sociala aplicata. . justitia. iar pe de aId parte. justitia. reviste excelente §i un nurnar din ce in ce mai mare de psihologi care Iucreaza in domenii non-academice. daciivrei sa aplici psihologia sociala in domenii precum afacerile. psihologi care au contracte de cercetare §i/sau proiecte de interventie. A devenit dar pentrunoi. In primul rand. §i nu dear teoriile §i metodele psihologiei sociale. acest curs a fost unul de InfluenJa sociald. 1997. Dar dad ne uitam literatura de specialitate a domeniului.

Dar dupa alti doi ani Psihologia sociala experimentala a devenit curs autonom sub titulatura lui Stefan Boncu. de exemplu.soClale sunc ~n . cu problemele educatiei . v • • 14 15 . ih 1 . structur~ mal ba. ~espe~t1v. mediuIui. nta personala teo ria atentiei auto-focahzate. sanatatea mentala §i sanatatea /izica . Oskamp sugera §ase domenii importance pentru viitorul psihologiei sociale aplicate: afacerile internaiionale. ce~citm. Vede~i. justitie.1a prob~emele chll1c~ specifice (aplicatii ale reoriei coo§tlln~el de Sl11e. problematica legala. .. sa nu ne fie frid sa riscam. stil de explica~ie. de la societate spre individ.I . ilat la lectura. Asrfel.§lefuim" cursurile. hologiei sociale clinice este abordatii de noi 111 d?ua trepte: sanatat. di .' . comportamentul organizational Ii psibolo- casiile cuno§tioselor d~ psihologi~. de la local spre glotura c1 aszc"" .§l peotru di cele mai vechi aplicatii ale pSlh. sa-i accepdm §i sa-i promovarnpe cei mai buni! ~ In 1986. de la individ spre grup §i orga01Za~ll. mass-media Ii comunicarea.1 este pe . 1~ r tal este rezervat metodologiei cercetarilor de ps 0 ogle socia a ap 1v v cata. t~oria mva~arn socie e. sa abordarn intr-o maniera noua de fiecare data temele pe care le cuno~tem bine. lini deja domeniul psihologiei sociale pentru psiho O~l~ c mica. organizarii. cum ofera consult ansa. de fa general spre specific. anul III din Universitatea de Vest din Timisoara. cum rezolva conflictele in organizatii. . exp tea per tru c1an l' I d ·t . profesor Bogathy: sa facem acelasi lucru. it feed back privind succesul sau e§ecul lor. mass-rnediei. de la individ spre societate.' Studentii nostri trebuie sa in~eIeaga cum psihologii realizesza a cercetare pentru un client.. cum Imbunatii~esc abiliratile de comunicare ale medicilor. . sport etc. mediu._ ~ . studii de ps~ a ogle apiicatii In domeniul organiza~ional este ofent de leadership.Pt ) Primele domenii abordate (capitolttl trei §l.n ta po. 1 . obezltatea ca forma de devian~a fizica voluntara §l s111guratatea . dar altfel. . de ani buni psihologie sociald clznzca. In capitolul cinci abordam domenzul organzz~tzonal. . din 1999 tratam la disciplina Psihologie sociala aplicata ceea ce trateaza toare rnanualele cu acest titlu: domeniile in care se aplicii. Pe de a parte.ologlel . preble- CUM' Sigur dupa ce vor In~elege roate acestea accentU. sublecte cum sunt ~~ltA ~ ~ •• • v A v • ~ v matiea environmentafa.~. '. Astfel. .. interven~iile psihologilor sociali a~u~r~ fum~tulU1. facem altfel! Pornim de Ia global spre local. Trei ani la rand am inceput cursul Psihologie sociali'aplicata la specializarea Psihologie. Problematlca pstse curries te . D Vace anga] atii sunt alesi (seleetza personalului). economie._ . efiC1. so~iala . 1 isrorice si provoad la reflectii etice. eel de-a in ea captpectlve e 1 :s. Una din mal potnVl l' . reoriile §l ce extrern • 1 metodele psihologiei sociale (de exemplu. pentru a trata apoi problemele specifice organizatiilor. primul capitol al manualulUl nosu§or e aSlm .' . devlan~a toler ae rcie :s' '~'1 d' V) t fi aplicate 10 domeniul clinic §i valoarea mterpretan or 1. teoriile §i cunostintele psihologiei sociale: educarie.. problematica edueationala.psihologia socials aplicara in educatie. sa indraznim sa abordarn terne dificile. . up :s anrrenati si li se dezvolta abilita~ile.e mentala §i sanatate fizica. de . ih 1 . . ~ or lnrelege~i sfatul lui Kurt Lewin. justitiei. ~~ d~a~ pentru a oferi a contrabalansare primului .MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA INTRODUCERE logie sociala nu era suficient pentru a include §i aceasta problematid in formarea de baza a studentilor nosrri.). sanatate. cornunicarii. . l-am continuat cu sanatatea fizica §i cea mentala. dedito buna t eorte: ~ tic Manualul tiparit de Psihologie sociala a~lic~~a pastreaza struc. sa ne . afacerilor internationale. . neajutorare §i depresie etc. f .. . . massmedia. iar ~e de ~lta parte.. Dupa doi ani. :s . In ultimii trei ani. se trece in alta ~ar~ ~r1e a pSl~ hologiei aplicate in munca: evaluarea performanfelor §l gaslrea Cel~l . dar lor Ii se adauga inca trei arii majore: psihologia sanatatii. '. Cl . in fiecare an mai bine. cum pregaresc 0 campanie de marketing sau cum conduc un program de sensibilizare in vederea reducerii poluarii. A gia consumatorului. sportului. cursul a accentuataspectele experimentale ale psihologiei sociale. orga11lza~11. I d la specific spre general. cum evalueaza un program social. relatiile de famiNe. ceea ~e .' . Acest mod de lucru reflects foarte bine ceea ce am inva~at de la dl.perspectiva psihosociologicii.pun in evidenta doua a~pec~ ~ de importante: maniera in care conceptele.c.dome~l~. Aceste domenii continua sa fie irnporcante §i astazi. nimtc nu e mat prac speram ca v :. cele mai populare §i mai inreresanre arii de. ~ ru -.en~a persona~ Hi. r~ s 'fica~conceptele prezind de/inztzz jZ istmctu.

aritudini. forta economici'i a actului decizional individual. mene au §i vat continua sa aiba 0 semnificatie mult rnai mare decat impactul lor imediat: arnbele au schimbat ideea d trairn intr-o lume consensuaHi. Torusi. perceptia incertirudinii. in capitolul al zecelea tratam terne inci-anre. avern alte temeri. falsa confesiune. numai rareori elevul inva~a singur.raliste. Principalele aspecte carora le subliniem dimensiunile psihologice §i sociale pe care le discuram in cadrul psihologiei sociale aplicate in afaceri interna~ionale sunt spirala interactisnilor ostile. sugestibilitatea.sunt doar cateva din temele pentru cele mai aprinse discutii ale domeniului. Ambele feno-. . psihologia educatiei descrie dinamicile psihice ale individului angajat in activitatea de invasare. In 1?86. deprinderi §i obiceiuri de consum. rnarturiile copiilor. procesul corect . concret. Atunci cand mai multi indivizi din cadrul unui grup nutresc. Oskamp deschidea lista domeniilor import ante in care se aplica psihologia sociala cu afacerile internaiionale. expectantele §i profetia care se auro-indeplineste. tehnicile de interviu. experienta de via~a §i stilul de via~a etc. abordarn problematica terorismului. el presupune inva~area norrnelor ce guverneaza comportamentele acceptate in grupurile de elevi §i in organizatia care este ?. cel care §i-a consacrat intreaga cariera §tiinSifid proceselor de cooperare §i cornpetitie di~tre indivizi. Analizam doua fenomene irnportante pentru exemplificarea crizei acordului: paradoxul Abilene si gan. precum factorii subiecrivi ai consumului.coala.Atunci "plana" team~ razboiului nuclear dintre superputeri. la nivel privat. apare 0 situatie de criza a acordului §i asrfel ajung sa ia decizii defecruoase. a acelorasi valori 'impartii§ite §i au subliniat ceea ce lntotdeauna §tiam. Psibologia sociala ap/icata 'in educaJie (capitolul lase) pune in evidenta acest aspect. programul GRIT. Succesul §colar nu se obtine numai in urma eforrului de asimilare a rnarerialului predat de profesor. disonanta cognitiva postcumparare.direa de grup §i vorn face 0 scurra expunere asupra ignoranJei pl. Psihologia sociala aplictlta in justiJie (capitolulopt) ofera cu siguranSa remele cele rnai susceptibile ale interesului studentilor de pretutindeni. intentia de cumparare. Manifestari anti-capitalism §i anti-globalizare au loc 'in toata lurnea. §coala este §i ea In capitolul lapte ne ocupam de situaJiile de criza a acordului.Psihologia sociala aplicata in mass-media. vor fi analizate efectele pe care massmedia le poate avea asupra modului in care oamenii interpreteaza ceea ce se indmpla in lumea reala. Separat. " U rrnatoarea rernatica abordata este cea a psihologiei sociale aplicate in afaceri internalionale (capitolul unsprezece). "imagine a du§manului in oglinda". "Lumea anului 2002 pare acum a fi un loc foarte diferit fa~a de eel al anului 2000. conduita consumatorului. dupa 20 de am. fenomen responsabil pentru cele doua tipuri de criza a acordului. in timp ce le sustin la nivel public. iar evenimentele din 11 Septembrie din New York §i Washington ne yin imediat In minte. In mod traditional. dar am ales sa ignoram.. Cea mai mare parte a timpului Cat se afla la §coala el este membru al unui grup §i aceastii apartenenra 'ii marcheaza in mod decisiv perforrnantele. APLICATA INTRODUCERE organizatie. educatia este un proces social. dar figura centrala din domeniu a fost §i continua sa fie Morton Deutsch. Asraai. Cu toate 1(. consecintele gandirii de grup. cercetari privind credibilitatea martorilor. asupra modului in care i§i pot amplifica emosiile ca urmare a unor stimuli din mass-media §i modul'in care comportamentul social este influentat de acestia. In acest capitol ne propunem a trecere in revista a problemelor educatiei din puncrul de vedere al psihologiei sociale. §i sunt constienti ca rezervele lor pot fi imparra§ite de mai multi sau de roti membrii grupului. izolarea sociala. dar Razboiul este actualitate. Studiul consumului este relevant doar in contextul economic dat. de aceea psihologia consumatorului este prin excelensa psihologie aplicata. In cadrul capitolului urrnator (capitolul nouCi). Numerosi §i prestigio§i psihologi au e1aborat volume pe aceasta rerna. integrarea lege-psihologie. luarea deciziiIor de curnparare. procesele cognitive ale consumatorului ca premise ce duc la con§tientizarea actelor de curnparare. motivatii speciale ale consumului. grupuri §i nasiuni. Desi scopul §colarizaruAil constituie progresul individual. Astfel. falsa memorie. indoiala fasa de deciziile grupului sau procesele din cadrul acestuia.MANUAL DE PSIHOLOGIE 0 SOCIALI.

iar peni>o tru protejarea calitatii lui vor fi necesare schimbari de comportament. istonc §1modele. din lips a de timp §i spatiu. idenritatea §i valorile lor. Ne raman rnulre rerne de tratat in viitor. Psihologia environrnentala. fie . Urnanitatea are dear recent dar dureros consriinta modului in care a abuzat de mediul natural.. • sa explicati de ce psihologia social~ es:e~ §t1lnsa ~1de ~e psihologia sociala aplicata este diferita de psihologia sociala fundamenrala. Cuprins . Distinctia dintre psihologia sociala fundamentala aplicata 1. Ce este psihologia sociala aplicata STEFAN BONCD ~niversitatea "AI. este eel de-al doisprezecelea capitol al manualului. Domenii ale psihologieisociale 1.6. credintelor §i comportarnenrelor care distrug mediul §i ne pun viata in pericol." ~ .MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALli. . Psihologia environrnentala nu este un exercitiu academic de publicare in reviste esoterice.4.2. In incheiere incerdim sa esrimarn viitorul psihologiei sociale aplicate Iansand terne de reflectie §i srabilind careva directii de studiu. I. 1 I ~. eel de-al doilea domeniu identificat de Oskamp pentru aplicatiile psihologiei sociale. Perspectiva isrorica 1.5.. psih?lo?ie sociala aplicata. . altele sunr rerne aparute recent in atenria cercerarorilor ca urmare a presiunii venire din partea realiratii in care rraim. . 1. . APLICATA di guvernanrilor §i oarnenilor de afaceri le place sa creada ca diferentele culrurale sunt rnai putin importante as razi . ~ . este un domeniu in care se depune un mareefort interdisciplinar de unificare §i legare a rnai multor discipline. Modelul §tiinsei Sociale (M§S) §i cea Corina Ilin Tirnisoara 7 ianuarie 2007 lQ j I s Cuvinte-cheie: psihologie sociala vs. domenii ale psihologiei sociale aplicate. Cu acesr punct de vedere in minte trecerea de la problematica terorismului la cea environmenrala pare logica. 0 Kurt Lewin Obiective de invasare Studiind acest capitol.1. pe care nu am reusit sa le includern aici. Cuza" Ia§i Nu exista nimic mai practic dedit buna teorie. chiar drastice schimbari de comportament. Itiinlelor sociale. . rnult rnai mult dedt 0 arie specializata a psihologiei.zeme restante". oarnenii obisnuiti sunt foarte constienti de faptul ca tehnologia. ve~i fi in masura: • sa definiti psihologia sociala aplicata. locuri §i spatiu §i ce efecte a~upra dezvoltarii durabile §i calitasii vietii?" (Uzzell.3. Nu mai este nici un dubiu ca exista serioase probleme de mediu. 1. Chiar de Ia inceputul ei ca disciplina a staruir asupra pasrrarii balantei intre teoretic §i munca aplicativa. • sa diferen~iasi intre modelul Itiinleior naturale §1 modelul • sa exernplificeti cum anurnrte teoru ale psihologiei sociale pot fi aplicate in domenii diverse. 2002). . in lumea in care trairn acum. Unele rerne sunt fie cornplerari ale celor tratate in manualul de fasa. Psihologia environmentaia. media §i managementul global erodeaza 0 parte importanta din patrimoniul. Srarutul §tiinSific al psihologie sOClale 1. Modelul §tiinsei Naturale (M§N) 1. ea sinte§te spre schimbareaatitudinilor. Ce efecr vor avea aceste forte asupra relatiilor dintre oameni.

teoria devine v~lida pe baza coresponden~ei cu faprele. anricipand evo- Iutia sa in fata unui public) sau a carer prezenra este implicata. atractia interpersonala.Allport). sfera psihologiei sociale poate fi conruratii mentionand continutul principalelor manuale. negocierea. influenta. CE ESTE PSIHOLOGIA 0 SOCIAL . schimbarea sociala.. ci §i de sentirnente. formarea impresiei. Astfel. Psihologii sociali nu se intereseaza numai de comportarnenre. psihologii sociali incearca sa puna in relatie aspecte ale comportamentului social cu structurile §i procesele cognitive. precum §i a nivelului de analiza la care 0 norma sociala ce condamna altor persoane astfel de cornporta§i derermina compor- mente.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCTALA APLICATA 1.. ce n-ar exist a in lips a interactiunii sociale. In special in cadrul cognitiei sociale. . des pre care individul isi imagineaza ca ar fi prezenti (de pilda. §i aceasta pentru ca in comunitates-a construit 0 conventie foarte puternica rarnentul sau 0 a preciza tara echivoc ce anurne srudiaza psihologii sociali. prietenia. Ea implica existenta chiar §i in conditiile absentel fizice a acestora. gandirea insa§i. Ultirnul tip de influenta este deosebit de cornplexa §i ~ine de natura sociala a trairilor noastre ca fiinte umane. dar §i in sociologie §i politologie. Statutul §tiin~ifical psihologiei sociale Psihologia sociala a fost definita ca studiul felului in care gandurile. ganduri. atorni.nu este adevarara numai pentru ca are coerenta inrerna §1se SUs~l11e din punct de vedere logic. rela~iile intergrupuri.ca pentru a construi §i testa reorii. 1. ca electroni. purerea. Potrivit rnetodei §tiin~ifice.1. identitatea. Domenii ale psihologiei sociale o manied simpla de a defini psihologia sociala este aceea de Ceea ce face ca disciplina aceasta sa fie socials este faptul ca ea trateaza despre felul in care indivizii umani sunt afectati de ceilalti prezenti fizic (un public intr-o sala de spectacole). atitudini. APLICATA 1. Astfel de procese non-observabiie au 0 mare irnportanta. luarea deciziilor. prejudecata. a defini psihologia socials in functie de fenomenele pe care le studiaza nu 0 diferentiaza suficient de alte discipline. srereotip pentru a explica fenomenele psiho-sociale. grupurile mici. 0 activitate interiorizata §i intima. De exemplu. gandirea se folosesre de cuvinte. sentimentele §i comportamentele oamenilor sunt influen1ate de prezenta reala sau imaginata a celorlalti (definitia apartine lui Gordon. face. comportamentul in conditii de densitate. rasismul. scopuri etc. nici 0 reorie . pe prezenta implicata a altora. auto-prezentarea. dragostea. Dirnpotriva. caci ele pot dirija comportamentui observabil. ca atitudine. Psihologia sociala este §tiin~a intrucat utilizeaza metoda §tiin~ifi. Exista. a manierei in care 0 face. La fel cum fiz~ca folose§te concepte. agresivitatea. Ceea ce face ca psihologia sociala sa funqioneze ca 0 disciplina dis tin eta este rezultatul a ceea ce ea srudiaza. conflietul social. limbajul. de asemenea. Psihologii sociali studiaza 0 gama extrem de larga de fen. comportamentul sexual. Toate acestea nu sunt direct observabile.. conformismul. credinte. intenrii. numai in psihologia sociala. iar cuvintele deriva din limbaj §i comunicare. Psihologii sociali construresc teorii din date le despre realitare §i/sau din reoriile anterioare §i apoi efectueaza eereetiiri empirice in cadrul carora sunt colecrate §i analizate date pentru a-§i testa teoriile. cuante pentru a exphca fenomene fizice.2. comportamentul altruist etc. De exemplu. in dmpul psihologiei sociale au aparut concepte. Cercetarea Iegaturii dintre atitudini §i comportamente a format obiectul rnultor demersuri experiment ale §i s-a bazat tocmai pe aceasta presupunere. relatiile intre grupuri sunt cercetate nu . disonan~a. leadershipul. ernotiile. . Astfel. categoriile sociale. multiple antecedente ori repercusiuni ale comporramentului uman la nivelul proceselor ce se produc in creier. 'Iotusi. identitate. de fapt. se bazeaza.omene: persuasiunea. discriminarea. aritudinile. 0 privire rapida asupra lor ne poate forma o idee despre scopul disciplinei. comunicarea. dar pot fi inferaredin comporrarnent cu rnai rnulta sau rnai purina cerritudine. obedien~a.. stereotipul. sexismul. Cei mii multi indivizi nu arunca hartii pe strada chiar daca nu exista nimeni in preajma §i chiar dad §tiu bine d nu exista posibilirarea de a fi surprinsi.

3.. PU rezolvarii probleme. ble stu d 11 •• lvarii propnu-ZlSe a pro termenul de aphcat nurnar rezo rezerva ·1 .~tlve.::~i cercedi. . apu eya. In masur~ imagml or bl ma poate fi primul pas spre descopene 'in care a In~elege 0 pro . aplicatiile folosesc cunoasrerea psiho-sociala pentru a dezvolta interventii menite sa amelioreze functionarea institutiilor.i s~ciale est. pe care am enun~at-o mai sus. tn. Dar §tiin~ele nu-si propun numai sa in~eleaga. .. cata nu este .' e aceasta distinqie nu trebuie dusa prea demersunlor §tltn~lfic . Dar. Penrru a obtine aceasta Intelegere. d. Scopul psihologiei sociale fundamentale este acela de a in~elege maniera In care indivizii sunt influentati de altii. " ca apar~tna[l . fOAart~8s.1pirice. vaw ~nel pr lumina asupra unei chestlunt teOretlCe. ca §i cercetarile ce stau la baza lor. tern rata imp1icaSiile lui 'in mod strict cercetare fun amema~. ca raspuns la poluarea excesiva.r~~r . corespondent. ~ A' d a cu Floyd Allport (ce-§i psihologia sociala §t1ln~lfica incepe 0 at hi ermanul emi'1 A . ' obleme poate sa aca desta§urad 'in vederea r~zo.' iu de comportament cu la poate sa puna 'in evidenta un pnnclp rea '1 ~ ob1ema iar 0 cercetare . ~ . . f me or so~ta . cele doua demersuri sunt diferite: una e sa intelegi ceva. deci sa explice lumea.I 1~ destinate sa consohdeze blemelor dm umea rea a. se fac cercerari el!. Interventiile sunt proiecrare pentru a influenta in mod direct comportamentul indivizilor. I.. Cele doua scopuri §i.1. ' . apud Weyant. dimpotrlva. . . dar care nu terea pe care 0 . Cel mai adesea. 0 forma mai putin directa de aplicare esre folosirea inforrnatiei psiho-sociale de'catre cei ce iau decizii in diferitele dornenii ale vietii sociale. d pSl'hologiei sociale aplicate.4.. e\~ ori aplicad ne ajuta sa stabilim cu precizie sco~pun e damenta ~ . 1q15 si 1935) sau c iar cu g publidi lucran e mtre. A· v v A A v 1.. se refera la aspecrul fundamental. dad scopul este acela de a in~elege. ~~ d necesar so US11.. W nt 1986) a averrizat M ton Deutsch (1980. atunci cercetarea este fundamentala (Weyant. ' centrandu-ne nurnai asu pra " apitcatlve. D pilda studiile asupra impactu ui . Distinctia dintre psihologia sociala fundamentala §i cea aplicata Celebra definitie a Lui Allport. ~ . 1986). d "I 1 4-lea grat 'in Statele Unite Kurt Lewin (foarte actrv 1D ecenll e a Al n compar v A §i al 5 -lea).t1nCva 1: 1 ~ Exisd. Psihologia sociala nu face exceptie. De pilda..tori considera ca . tOrul caruia va fi rezo vata 0 pr. pe lang a psihologia sociala fundamentala. A§adar.1 d 'A di activitatea pS.Dls. indlC~ l~ m~lmate violence asupra agresivitaSii copiilor. .atenr testate pe teren pentru a se stab ili gradullor de eficienta.~ rea so U~l or. rnulte aplicatii psiho-sociale sunr .. dinari sa priveasca astfel de I iil unii cercetatorl sunt in ~ . 1984. d iholo~ Pri I expenment e PSl h?logie. Teoriile §i principiile. exista 0 psihologie socials aplicata. ~ u ra unui aspect al psiho1ogiei socia1e §l ca focalizarea excluslva as P ducri Considerand un proiect ignorarea celuilalt sunt con~rapro u. multe cercetari asu~' 'intotdeauna toar te c ara. desi cercetarea fundamentala se realizeaza eel mai adesea in laboratoare. de cercetare al disciplinei. dintre psihologia sociala fundamentaHi §i cea. iar rezultatele studiilor sunt integrate in reorii. gle sooa1a a avut o~. putem trece peste foarte departat de lumea . . n . . Al~ii.ihologilor sOC1allca unD 1 faptu eagan '1 . s-au facuc mai multe incercari de a folosi cunostintele de psihologie sociala pentru a deterrnina oamenii sa controleze evacuarea deseurilor de orice fel. U stu diu de laborator ce pare retlce. decizia Curtii Supreme a Statelor Unite din 1954 privind desegregarea §colilor s-a bazat in parte pe date din psihologia sociala (Oskamp. cunoa§ 1 . e. De pilda. isroria psi:s . 1986). §l con potensialele contribuSll teolor din 1umea reala. sunr expuse in manualele de psihologie sociala. In acord cu traditia §tiin~ificii a disciplinei. MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA CE ESTE PSIHOLOGIA SOCIALA APLlCATA 1. ~f ~ aju 1 . Psihologia socials aplicara incearca sa foloseasca reoriile §i principiile discipliner pentru a rezolva probleme din lumea reala. ea poate fi realizata §i in reren. Perspectiva istorica atie cu istoria alter discipline §tiinSifice... §i alta e sa folosesri in pracrica aceasra intelegere. pca pro avem asupra acescor probleme. le (Sadava 1997). Trebuie SPU$ ca. apli. departe: or . C1sa 0 §i schimbe.

Lewin a promovat atat psihologia socials fundamenrala. psihologii sociali s-au intrebar daca fenomenele observate In mediul de laborator au vreo relevanta pentru lumea reala. Leon Festinger. Modificarile propuse de psihologii sociali pot fi acceptate sau nu. Asadar. 1. esre suprinzator ca dupa moartea lui Lewin in 1947 psihologii sociali au abandon at treptat rezolvarea problemelor din lumea reala (Weyant. CE ESTE PSIHOLOGIA SOCIALA APLlCAT J. Stuart Oskamp vede psihologia sociala aplicata ca 0 forma de inginerie socials: . principalul continuator allui Lewin. psihologii sociali critica practicile prin care institutiile §i reprezenrantii lor 'in societate incearca sa implernenteze aceste obiective. Modelul ~tiin!ei N aturale (M~N) Aparand propnetatea psihologiei sociale experimentale de a fi generalizabila. succesul studiilor realizate in mediul social real §i ameliorarea metodelor de cercetare in teren au pregatit dezvoltarea psihologiei sociale aplicate. chestiunea relevantei sociale a cercetarilor i-a facut sa iasa din laborator §i sa realizeze tot mai multe cercetari in mediile sociale reale. In timp ce aplicatiile presupun munca de teren §i judeca~l de valoare. cercetarea fundarnentala in laborator permite un control foarte strict asupra variabilelor. profesionisti in halate albe care confrunta subiectii. Psihologii sociali pot functions in calitate de consultanti pe langa medici. cat §i pe cea aplicara.. Aceasta subordonare presupune. In esenta. cu siruatii pe care le-au aranjat dinainte. psihologii sociali au ignorat irnplicatiile sociale ale muncii lor. arhitecti etc. ~ 1. ci se subordoneaza in mod inevitabil acesteia in termeni de obiective fezabile. Tot acum. tendinta catre cercetarea de teren nu a fost. Cu alte cuvinte. mangeri.:i domeniu este sa optirnizeze institutiile §i practicile sociale folosind teoriile psiho-sociale" (Oskarnp. politicieni. In felul acesta. Functia acest.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA r ------------------------------------------------~ii. Preocuparea aproape exclusiva penrru cercetarea fundamenrala se explica prin necesitatea de a ca§tiga credibilirate pentru tanara disciplina. dupa Lewin psihologia sociala fundamenrala se dezvolta vertigines. a face propaganda anti-tabac mai eficienta) este urmarit cerandu-se psihologilor sociali sa sugereze strategii adecvate (de pilda. sa colaboreze la turnarea filmelor publicitare implicand teoriile din domeniul schimba- < . §i nu scopurile insele. in laborator. Cercetarile lui au fost in egala masura teoretice §i practice. psihologii sociali au devenit. a manifestar 0 preferin~a speciala pentru experimentul de laboraror §i pentru cercetarea fundamenrala. de fapt. Cea mai citata fraza a lui este: "Nu exists nimic mai practic decat 0 buna teorie". Multi cercetatori se intrebau daca inclinatia pentru in§elarea ingenioasa a subiectilor nu descalifica psihologia sociala. La sfarsitul anilor '60. Mentinand un angajament ferm pentru metoda §tiin~ifica. La sfar§itul anilor '70. 0 intoarcere la aplica- I i . psihologia sociala ia obiectivele sociale §i politice ca date. p. 1984. Torusi. in psihologia sociala s-a declansar 0 criza puternica (Weyant. e de la sine inteles. In astfel de cercetari. un obiecriv (de pilda. el a insistat pentru initierea §i desfasurarea de cercetari invederea arneliorarii conditiilor de via~a. psihologia sociala aplicata esre net diferita de cea fundament ala. iar cea aplicata rarnane in urma. Dat fiind ca psihologia sociala a manifestat la inceput 0 puternica Inclina~ie catre aplicatii. psihologii sociali sunt consultanti tehnici. ci 0 modalitate de a testa teoriile din psihologia sociala fundamentalain medii sociale reale. In aceasta perioada s-a pus la 'indoiala insu§i statutul §tiin~ific al disciplinei. pot fi contesrate de psihologii sociali ca fiind ineficiente sau inadecvate. rnodelul §t[in~ei naturale afirrna ca practicile prin care scopurile institutionale sunt transpuse in practica.. 31). facand din ea:'un joc mai curand decat 0 §tiin~a.Psihologia sociala aplicata nu poate uzurpa roiul politicii. pentru cateva decenii. Asadar. ca scopurile politice §i sociale sa fie explicite §i acceptabile. Ei s-au concentrat aproape exclusiv asupra dezvoltarii §i testarii de teorii. 1986). in virtute a expertizei de care dispun. M§N este un modella care adera multi psihologi sociali comemporani §i care se afla la baza mulror cercetari contemporane indreptate catre solutionarea unor probleme sociale specifice. Sub influenta lui. Initial. §i. 1986). In modelul §tiin~ei naturale.5. deci le accepta fara sa se pronunte in vreun fel asupra lor.

de pilda. de asemenea. poate fi aplicata faci1'in mediul organizational pentru a rezolva probleme legate de inechitatea salariilor sau lipsa de cooperare. se intereseaza de dificultatile §i prob1emele ce apar Ia nivel individual.. Sarcina celor doi psihologi sociali era de a 'intari eficienta ofiterilor de control al infectiilor. ca in spirale relatiile ierarhice In aceste nu erau stabilite adec- vat: surorile medicale nu erau dispuse sa dea curs oricaror cornenzi conditii Raven §i Haley au redefinit problema. din care 15000 rnurisera. personal nou introdus 'in spitale ce se ocupa cu implernentarea neabatuta a regulilor de igiena. po1iticieni. APLICATA. Un astfel de rol are §i aspecre negative: de pilda. Raven §i Haley (1982) au fest solicitati sa rezolve problema infeqiilor pe caFepacientii Ie contracteaza in spitale (U§anumitele infeqii nosocomice.1nSratele Unite. §i nu asupra calitatilor persuasive ale ofiterilor de control al infeqiilor. comunirar. Potrivit M§S.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA. organizatiilor §i instirutiilor. limitat 1a a da sfaturi pentru ca altii. §i ea extrern de irnportanta. sa accepte definitii eronate ale problemelor. Aceasta a fost motivatia ce a stat la baza multora din descoperirile import ante ale disciplinei. Cei doi au descoperit insa foarte repede ale medicilor. Cei ce adopta modelul §tiinsei sociale argumenteaza cii psihologia sociala ofera 0 perspectiva indispensabila pentru inselegerea societii~ii §i a instirutiilor sale. A§adar. psihologul social actioneaza ca un consultant al grupurilor. Teoria atribuirii. ca ostilitatea intergrupuri sau cornplezenta la ordinele autoritatii. In acest caz. dezvoldnd teorii capabile sa puna In evidensa dimensiuni inedite ale problemelor sociale In cauza. tOt mai multi psihologi sociali care atribuie aplica~iilor un rol mai important atilt 'in dezvolrarea teoriei din psihologia sociala. social §i au initiative de interventie concretizate In programe sociale. psihologii sociali nu ajung sa consolideze capacitatea societacii de a face faSa schimbarii. Exista. Nu putern. prin faptul ca cer~ din domeniul sana§i sa stabileasca problemele asupra carora merits ca nu caura 'in mod activ probleme care trebuie rezolvate §i care ar putea sa le ghideze interesele teoretice. 0 problema deosebit de grava: In 1981. 'in tratamentul psihic a1femeilor violate §i'in rnulte alre forme de interventie. de aceea. rii de atirudine). In psihologia sociala. hotarand ca trebuie actionar asupra relatiilor de rol 'in general. numeroase teorii cu vocatie aplicariva. In M§S. cat §i in aportul psihologiei sociale la teoria §i cercetarea din alre discipline sociale. Ia care cercetatorii au lucrat decenii 'in §ir. Solutia la problema infectiilor dobandite in spitale era. de la cuvantul grecesc nosokomas. manageri. de fapt. Modelul §tiintei Sociale (M§S) Exista. psihologul social aplicat trebuie 'in mod frecvent 1. . medici etc. proba- * .6. Teoria disonantei cognitive. una din cele mai importance ale disciplinei. psihologii sociali au prin excelenta vocatie practica. In plus.agresori §i victime. APLICATA 1.6 milioane de persoane dobandisera astfel de infectii. Psihologii sociali au dreptul sa aprecieze critic perforrnanta insritutiilor taSii §ijustitiei sa se concentreze. se estirnase d 1. Problema prezentata lui Raven §i Haley era una de obedienta: cum pot ofiterii insarcinati cu centrolul infectiilor sa determine surorile medicale. grupa1. schimbarea structurii relatiilor de rol. aprecia sernnificatia sratisticilor criminalitatii rara a cunoaste percepsiile actorilor implicati . psiho1ogului social i se cere sa lucreze In co1aborare cu cercedtorii din alte §tiinse sociale pentru a asigura o intelegere coni: plexa asupra functionarii insritutiilor sociale. CE ESTE PSIHOLOGIA SOCIALA. Peate fi urilizata. M§N nu permite psihologiei sociale sa contribuie la analiza problemelor sociale. Rolul psihologiei sociale aplicare nu este. Expresia celebra a lui Lewin privitoare la aspectul practic al teoriilor solide trebuie luata In serios. infirmierii §i medicii sa se supuna strict regulilor formale. psiho1ogia sociala apare ca 0 disciplina ce reactioneaza imediat Laproblemele sociale. Mai curand. sa-§i indeplineascii sarciniie profesionale cu mai multa eficienta. ce are sensul de spital). In programele de 51abire. de fapt.

cele doua demersuri sunt diferite: una e sa inrelegi ceva §i alta e sa folosesti 'in practica aceasta 'lnselegere. iar rezultarele studiilor sunt integrate in teorii.4. 'in spitale..1.de folosesc cunoasterea psiho-sociala pentru a dezvolta mterventu Sll . acesta este proiectul psihologiei sociale teoretice. se refera la aspectul fundamental. 'in sanatatea rnenrala §i psihica. de cercetare al disciplinei. de catre cei ce produc schimbari la nivelul individului dar. Care sunt domeniile 'in care pbate fi aplicata teona disonan- 1 I I I sei cognitive? . Teoriile §i principiile. Cele doua scopuri §i. rezolva probleme din lumea reala. ) 1. 'i§i gase§te u§or aplicatii In domeniul educatiei. Dar. CE . de autoevaluare . Psihologia socials aplicara incearca sa foloseasca reoriile §i principiile disciplinei 1 I I Ji I i . In organizatii etc. 'in opinia noastra. "1 menite sa amelioreze functionarea mstitutn or. asadar. Noi vorn incerca sa descriem felul in care cunostintele de psihologie sociala pot fi utilizare de catre cei ce intervin prin programe sociale. 1.. Termenul . sunt expuse in manualele de psihologie socials. aplicapentru a . Scopul psihologiei sociale fundamentale este acela de a Inselege maniera in care indivizii sunt influentati de altii. ESTE PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA bil teoria reprezentativa pentru psihologia sociala._ . deci sa explice lumea. Dad scopul este acela de a 'lnselege.3.aplicat" din expresia "psihologie aplicad" trebuie. . . . corespondent.. Dar §tiinsele nu-si propun numai sa inteleaga. Psihologia sociala nu face exceptie. Ne propunern. aceste probleme se cuvin mai intai studiate . Psihologia sociala esre 0 §tiin~a.acesta este proiectul §tiinselor sociale. ) Care este sratutul §tiinSific al pSlhologlel socialei . "'h 1. exista 0 psihologie sociala aplicata. Celebra definitie a lui Allport.. In sport. atunci cercetarea este fundamenrala (Weyant. sunt rafinate 'in Iaborator §i sunt utilizate apoi 'in rezolvarea preblemelor cotidiene. In relatiile interpersonale. utilizat pentru a desemna rezolvarea problemelor din viata de zi cu zi. . Cel mai adesea. sentimenrele §i cornportamentele oamenilor sunt influentare de prezenta reala sau imaginata a celorlalti. pe care am enunrat-o anterior. De [apt. Care sunt domeniile 'In care poate fi aplicata teona atribuiriii "De retinut" Psihologia sociala a fost definita ca studiul felului 'in care gandurile.5. alegeti 0 situatie similara §l analizati-o. 1.. • In ce domenii a~i dori sa aplicati cunostintele de PSl 0 ogle sociala? Intrebiiri 1.2.. Pentru a obtine aceasta inselegere. sa prezenram 'in acest volum partea practica a psihologiei sociale. 1986).. 'in general. ca §i cercerarile ce stau l~ baza lor. dar §i 0 practica a unor profesionisti ce ajuta oameni §i comunitati sa-§i aringa scopurile.. pe Hinga psihologia socials fundamenrala. Dati exemple de domenii ale psihologiei sociale aplicate. Care este avertismentullui Morton Deutch? . 1.'MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA 1.. §i al societatii. multe din teoriile psihologiei sociale sunt ins pirate de viata de zi cu zi. . Evident. ci sa 0 §i schimbe.. Terne de reflectie • Pomind de la problema pe care trebuiau s-o rezolve 'i~ 198~ Raven §i Haley. . se fac cercetari empirice.

etica aplicatiilor. 2. Elemente de metodologie a aplicatiilor In anii '50 ~i '60.3. Elemente de metodologie Evaluarea programelor Cvasi-experirnentul Etica aplicatiilor a aplicatiilor Cuvinte-cheie: studii experimentale tipice. Intr-un .2. evaluarea unor programe de interventie.1.Psihologia sociala aplicata §i metodologie §TEFAN BONCU Universitatea "AI.1. 2. veti fi in masura: • sa enumerati dificultarile ce intervin 'in derularea progra~ melor de interventie. • sa evaluati programele de evaluare socials. Cuza" Iasi Adevarul este rareort pur Ii niciodata simple. 2. • sa analizati etica aplicariilor din domeniul psihologiei sociale. 2. Obiective de inva!are Srudiind acest capitol. psihologii sociali au perfectionat merodele de cercetare in vederea dezvoltarii §tiin~ei fundamentale. Cuprins 2. • sa prezentati tipurile de cvasi-experiment.4. controlul experimental. Oscar Wilde 2. 1.

ea are 0 valoare sociala deosebita. 2003). frustrare §i non-frustrare) §i masoara 0 variabila dependent a (de pilda. f "'HOWG" SOUAe. Experimentul de laborator desfasurar cu inselarea subiecrilor reprezinra un instrument valoros peritru descoperirea principiilor comportamentului (vezi. Intr-un experiment bine control at. De aceea. dad in cercetarea fundarnentaia I j .r l~ vine foarte gre~ sa controleze variabilele ce pot influenta variabila dependenra. in cercetarea aplicata variabila independentii este adesea foarte cornplexa. Scopul acestei proceduri este de a izola influenta variabilei independente (in masura in care aceasta influenra exista) asupra variabilei dependente. In general. se poate imagina un program social avand drept obiectiv diminuarea numarului indivizilor cu boli cardiovasculare. Plecand de la observatia ca in Romania proportia bolnavilor hipertensivi este mai mare decat in orice Sara europeana.ee permit concluzii cauzale. controlul experimental devine mult mai dificil in aprecierea eficienrei aplicatiilo. temperatura camerei). . Cercetarea de evaluare (sau evaluarea programelor) poate juca un rol deosebit de important in 0 ~2 . agresivitarea) in tirnp ce conrroleaza variabilele parazite (de exemplu. unde evenimentele apar spontan. Explicatiile alternative pentru acest efect nu pot fi sustinure. De pilda. un efect sisternaric (de pilda. Dad participansii la o cercetare de laborator sunr u§or de repartizar in grupurile experimentale. Evaluarea programelor i i I II Programele sociale sunt demersuri complexe §i extrem de costisitoare. incat cercetarorilo. Pentru acest motiv. In plus. Repartizarea randomizara a subiectilor pe conditii descalifica explicatiils bazate pe caracteristicile personale ale subieqilor (de pildii. tehnicile cvasi-experimentale. subiectii din conditia "frustrare" se cornporra mai agresiv decar cei din condisia nonfrustrare) poate fi atribuit influenrei cauzale a variabilei independente. operatiile de reparrizare in conditii experimentale §i de manipulare devin rnult rnai dificile in mediul social real. 2001. de obicei studenti. subiectii. experimentatorul rnanipuleaza 0 variabila independent a (de pilda. Date fiind deficientele ce apar in controlul experimental cand se rrece de la cercetarea fundarnentala la cea aplicata. In sfar§it. se po ate imagina §i implementa un program social vizand schimbarea atitudinii oamenilor fasa de §ofatul sub influenta alcoolului. a dernonstra eficienta unei interventii intr-un context necontrolat din lumea reala poate sa confirme puterea variabilei independenre.1 r. plecand de la constatarea numarului mare de accidenre de circulatie cauzate de consumul de alcool. pentru metodologia psihologiei sociale. Controlul asupra variabilelor externe face improbabila producerea efectului de catre un alt factor (de pilda. 2001). Chelcea. Totusi. ele redue probabilitatea de a demonstra d 0 variabila independentaare un efect cauzal asupra variabilei dependente. exista §i motive de a avea incredere in rezultatele unei cercetari aplicate. Fad sa dezvaluie adevararu] scop al studiului. nu se poate afirma d efectul observat ar putea fi dear rezultatul reactiei subiectilor la ipoteza (motivatia de a ajuta experimentatorul sa-§i confirme ipoteza). Yin la laborator §i sunt repartizasi la inramplare in diferitele condirii experimentale. APLICATA studiu experimental tipic. temperatura camerei). In afara cazurilor cand variabilele parazite neconrrolate se schimba in mod sistematic odata cu variabila independent a. conduce la conduzii dare asupra efectului. put em inselege ezitarile psihologilor sociali de a se implica in demersuri de psihologie sociala aplicata. e greu de spus care parte sau parsi ale ei sunt suficiente pentru a produce efectul. pot fi folosite in dernersurile de teren cand nu se poate asigura controlul experimental (Chelcea. Avandu-se in vedere d subiectii ignora adevaratul scop al studiului. 2. s-ar putea spune ca subiectii din conditia "frustrare" sunt mai indinasi spre acre violence din nastere). 0 alta problema este d intervenriile §i cercerariie aplicare se desTa§oara in condirii reale. daca nu s-ar face repartizarea la inramplare.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL'i. cei ce intervin se confrunra cu dificulrati de rezolvarea carora depinde atingerea scopului principal al programului.""CAT' "MeTODOWG" ::abila independenta e sirnpla §i. Curelaru. In fie care stadiu al dezvoltarii unui program. de aceea.psiho-sociale.2. In primul rand.

Cvasi-experimentele au variabile independente §i variabile dependente. ce face parte din grupul §tiinselor sociale. accidente pe care §i Ie propun. mai cu seama cand facem evalua- §i in implement area propriu-zisaa 0 fel incar eficienta lor sa creased. Evaluarea programelor este 0 un tip de evaluare (Pancer. evaziune fiscala. repartiza participantii la intamplare in grupuri. programelor "Aplicarea De asemenea. asistenta programele legate a sunt extrem de diverse. t I dele din cercetiirile sociale aplicate. se poate face 0 evaluare a adecvarii Cseurrnareste. spre deosebire de acestea. 49). relatii tensionate intre grupurile violenta ernice ori rasiale. Unele ~inresc sa rezolve probleme rutiere. Evaluarea iar managerilor prograrnelor ingaduie sa verifice cele mai multe guvernamentale. programelor cercetarea §i laluarea de evaluare cercetarilor se pot face ajustari 'in in a§a 2. care 'insa poate avea 0 validitate interna indoielnica. cercetarea de evaluate are drept scop sa ghideze dezvoltarea programelor sociale. Cei ce realizeaza evaluarea programelor privesc asrfel de schimbari ca rezultate ale programelor. 1997. p. locuintei agentiilor finantatoare. un cvasi-experiment. §tiin~a independenta. modul in care asrfel de programe sunr proiectate §i implernenrate §i eficienta lor in a produce (Pancer. ca scopurile programului sa fie clare. practic. educatiei. Altele vizeaza muncii. ' Fiedrui stadiu de dezvoltare a unui program 'ii corespunde socials a varstei III-a. In primul stadiu se faceo evaluare a nevoilor cornunitatii (potensia: lilor beneficiari). In functie de schimbarile de criminalitate. sa consolideze satisfactia in §coala etc. specifice §i ~asurabile. p. In sfaqit. Cvasi-experimentul In multe contexte de reren. Cele mai importante evaluari sunt cele ce privesc nevoile comunitatii §i rezultatele. donarea de organe. consum de droguri. sanaetc. de aceea. alcoolism. dar nu folosesc repartizarea rando- 1 !. Vom utiliza. ca activitiisile sa fie coerente §i bine articulate §i ca argumentarea Iegaturii cauzale dintre activitati §i scopuri sa fie solids). se fac doua tipuri de evaluari: 0 evaluare a rezultatelor propriu-zise (are programul efectele scontater) §i 0 evaluate cost-beneficiu (rezultatele au fost produse la costurile planificate?). astfel incat ele sa aiba efecte maxime la C05ruri moderate. stima de sine etc. . Pentru a realiza ulrirnul tip de evaluare se·foloseste. in etapa finala. Ea a aparut in anii '60. 49). 'Iotusi.3. de pilda. dificultatiior ce apar 'in procesul ca §i In masurarea de dezvoltare irnpactului §i Cercerarea de evaluare utilizeaza rnulte din rehnicile §i rneto- a programelor. bunastarea. programul opereaza a§a cum a fost planificat). nu avem posibilitatea de a . ca §i sociologia sau antropologia. El colaboreaza strans cu cei ce implementeaza programul pentru a amplifica la maximum impactul interventiei §i a obtine cat rnai multe beneficii pentru sodetate. definitie a evaluarii programelor: unei game largi de metode de cercetare sociala pentru a aprecia nevoia deprograme sodale.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL\ APLICATA I ~ 2. sociale In dorneniile calitatii vierii. in acest caz. 1993). 1n Statele Unite. cvasi-experimentul. schimbarea sociala. duie sa dovedeasca faptul la costuri rezonabile. eficienta alocarii fondurilor. un consultant In domeniul schimbarii sociale. 1997. schimbarile do rite la un cost rezonabil" rea unor programe de interventie. aceea In care programul produce rezultate. fumat. In stadiul de implementare se poate realiza 0 evaluare a procesului (daca. de rnulte ori. In stadiul de proiectare a programului. Sechrest §i Figueredo. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ~I METODOLOGIE solutionarea implemenrare gramelor.odatii pus in aplicare. Caracteristica principals a unui program 0 'reprezinta. "programul este un set de activita~i ce au ca principal obiectiv produce rea unei schirnbari la cei ce vor beneficia de program sau In mediul acestora" (Pancer. prin urmare. Cel ce face evaluarea programelor e. pro- Porrivit lui Mark Pancer. ca urmare a Inmul~irii programelor ra~ii. fericirea. 1994. buie la ameliorarea baza rezultatelor proiectele lata ca programele de programe le Ingalor §i-au atins scopurile de evaluare contriPe deciziilor potrrvite.

atunci este posibil sa nu fi intervenit maturizarea §i evenimentele parazite. a amplificat Dad astfel. la valori diferite din domeniul recapitularea ale variabilei (pe Inexemplul cu Holocaustul. neexpus la emisiune. Daca pretestul sau a diminuat nu avem un ptetest control sunt echivalente. dar §i prin alre variabile. emisiunii. c. acest plan se Prin non- ditatea interna.§i post-testari. Acest plan este ext rem de raspandit in studiile aplicate de reren. Daca decide1I1 sa facem pretestul cu mult timp inainte (de exemplu. cu un an). Aceeasi participanti sunt selectaSi pentru turbatori. nerea unui grup la rnasurarea zeaza 0 a variabilei variabilei dependente. inrre membrii celor doua grupuri exista diferente: forrnanta independent 0 se pot gasi dimensiuni de tratamentul valoare care sa afecteze perConsta in expu§i apoi posttestul ar putea masura efectul pretestului. El reprezinta un progres in raport cu planurile anterioare. un cercetator propune sa determine performanra trebuie independence dad amelioreaza variabilei §tiinselor educatiei i§i la finalul fiecarui curs doua ~iveluri ale studentilor. Folosindu-ne inainte de ambele observatii. Intr-un apropie de studiul de caz. in acest rastimp. e greu de raspuns. Planul cu un grup.prinderea §i judecarea unui criminal de razboi sau difuzarea de catre alt canal a unor emisiuni asemanatoare. orice diferenta dintre grupuri se poate datora tratamentului. Selectam un grup de subiecti din rnediul non-echivalente §i acestea POt sa difere intre ele nu rural §iii comparam cu grupul expus la tratament. Ambelor grupuri li se aplica pre. S-ar putea produce. Evident. - Stim ca. apar §i aici factori perdad rrimitem chestionare subiectii. b. Planul cu observasii multiple inainte §i dupa rratament este reprezentativ ori inainte pentru a doua clasa de planuri tratamentului experimental cvasi-experi§i de mai mentale. la intamplare sa folosim cel putin de exemplu. Dad exista scoruri apropiate rile sunt relativ apropiate. caci petmite deraspandit in srudiile de terendin §tiinsele anihilarea unora din factorii ce arneninta valila pretest. De pilda. 0 §i fara de Din pacate. Constararn. Planul cu un grup de control non-echivalent. cu atilt concluzia este mai valida. . In acest caz. prin expunerea para grupuri pe niveluri ale variabilei independence In cadrul cvasi-experirnentului. Cu cat grupurile sunt mai echivalente.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA 2. intelegern non-echivalente. dente. in modelul clasic al cu recapitulare deja existenta 0 experirnentului. e. pilda. cu pretest §i posttest. variabilei independente: hitlerist. cii 76% §tiu ce s-a intarnDar ne purern pune intrebarea constiinta populatiei sau un alt grup fel. emisiune despre De exemplu. evenimente parazite care sa influenseze atitudinile populasiei faSa de Holocaust . plat in timpul regimului dad emisiunea asupra Holocaustului. mecanism menr. In acest plan. independente a. apar alte probleme. faptul d al doilea grup a fost ales printr-un expus la trata- de selectie diferit in raport cu grupul . Efecrele restarii sunt §i ele anihilate. Planul cu pretest §i cu grupuri echivalent. un singur grup este observat de mai rnulte de aplicarea rnulte ori dupa. cercetatorul §i va profit a de 0 nu poate repartiza studentii din anul III cu grupa repartizare de acelasi exemplu. caci ambele grupuri primesc aceleasi testari. Grupul de control nu este echivalent §i nu este expus tratamentului. inseamna §i posttestul d grupugrupului de experimental. Acest plan este extrern sociale. sa presupunern impactul impactul acesteia asupra populatiei. descoperim ca in mediul rural se comindepen- nu s-a difuzat emisiunea. d. Planul cu un singur grup §i cu post-test. recapirulare. dar §i diferentelor de selectie intre grupuri. cu pretest §i posttest. ca un canal de televiziune difuinteresati de Holocaust experimental §i cii suntern §i incercarn Cons ide ram d difuzarea ernisa masurarn unui trirnitern chestionare siunii a fost tratamentul esantion de subiecti. va compara grupa de psihologie difuzarea ele vorinfluensa de sociologie din anul III. Totusi. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA §I METODOLOGIE mizata a participantilor grupuri numai experimentale).

o varianra care intare§te considerabil validitatea inrerna a acesrui plan este introducerea unui grup de control _ un al doi~eagrup. e nevoie ca orice demers de aplicare sa fie evaluat inainte de a-I demara de 0 comisie de experti. E dificil §i uneori periculos de stabilit.TOtU§. In sfar§it. exista poslbl~t~tea ca un eveniment parazit sa fi coincis cuintervenria noasrra (mtroducerea grilei) §i el sa produca acest efecf. 1986). incac cercetarorilor le vine foarte greu sii controleze variabilele ce pot influenta variabila dependenta.. rela~i~ subiectilor nu introduce distorsiuni. de obicei. dar nu apiica nici un tratament.l. evaluarea eli~ica. programe de experimentatorului. Pentru acest motiv. Desigur. subiectul este implicat intr-o situatie pe care ~l ar fi ocolir-o . De pilda. operatiile de repartizare in conditii experimentale §i de manipulare devin rnult mai dificile in mediul social real. caci avem de-a face cu acelasi grup. Pentru a se evita reprosurile de incalcare a eticii. Totusi. scopul principal al aplicatiilor este acela de a produce schirnbari permanente (Weyant. dad dorim sa introducem o noua grila de salarizare §i imediat dupa introducerea ~am 0 lor - subieqii nu vor mai reactiona spontan la rnanipularile ei obser- crestere cu 10 % a venitului care se rnentine. Evident.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA 2. non-echivalent. purern avea Inc~e~~re d aceasra cre§tere se datoreaza noii grile. Dad in cercerarile de psihologie socials fundamentala se indue schimbari de scurta durata in comportamentul indivizilor (manipularile nu sunt decat schirnbari comportamentale induse de experimentator). Exista critici ai psihologiei sociale aplicare care privesc aceste influente pe termen lung ca manipulari nejustificate §i incorecte ale comport amentului indivizilor. educationaie sau a alto. Nu avem tre~uie. Controlul experimental este dificil in aprecierea eficientei aplicatiilor psiho-sociale. faptul de a oferi inforrnarii complete la incepurul expenmentului are impiicarii drastice asupra rezulrare. Dad parricipanrii la 0 cercetare de laborator sunt u§or de repartizat in grupurile experimentale. Discu~ia asupra cvasi-experimentului este oarecurn des cur ajatoare .e parere d subiecrii ar trebui informati complet asupra inainre de a-si da consirnacesr cdnsim~amant In cuno§tin~a de cauza. sa adrnitem. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA §I METODOLOGIE Un astfel de plan surprinde schimbarea perrnanenra in rnasura in care aceasta exista. Grupul de control ne ajuta sa detectam efectele evenimentelor parazite.scopul unui asemeneademers este. 0 alta problema este ca intervensiile §i cercetarile aplicate se desfasoara in conditii reale . Erica aplicatiiloiCercetarea fundamenrala din psihologia sociala a fost cririUnii cri- c. de aceea. evaluarea programelor inrerventie in social. Fara tier sun~ d. ar fi inutil sa deterrninarn un subiect sa se lase de fumat 0 zi . e greu de spus care parte sau parSi ale ei sunt sufi- 20 .a~apentru folosirea tehnicilor de in§elare wsubieqilor. in cercerarea aplicatii variabila independenta este adesea foarte cornplexa. s~op~lU1§l procedurilor experimentului ~amantul pentru participare. conduce la conduzii clare asupra efectului. a abandona aplicatiile ar constitui probabil un rau §i mai mare: ar insernna sa renuntarn sa-i ajuram pe oameni In conditiile In care avem toate mijloacele sa 0 facem (Weyant. 2. dad in cercetarea fundamentala variabila independentii e simpla §i. mult mai arnbitios. In acest plan.4.din planurile prezentate nu elimina total factorii para~ Zl~1. De pilda.cvasi-experimentele sunt instrumente indispensabile pentru pSlhologii inreresarj in chestiunile aplicare. 1:e este rnasurat la aceleasi intervale. 1986). unde evenirncntele apar spontan. Consecin~ele aplicatiilor psihologiei sociale pot fi foarte insemnate §i de aceea preocuparile etice in acest domeniu sunt eel pu~in la fel de irnportante ca §i in psihologia sociala fundameritala. apar probleme ce par insurmontabile ~i~i unul .atunci cand facem cercerari de teren sau cand explorarn rezultatele unor aplica~ii. ce anume e bine pentru altii. un control deplin.

Irnaginati un exemplu . . 2. Pentru a realiza ultimul tip de evaluare se foloseste.. Date fiind . eficienta personala. . Cele mai import ante evaluari sunt cele ce privesc nevoile cornunitatii §i rezultatele.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL}. comportament agresiv. compottamentul de evitare. atentia auto-focalizatii. cavsi-experimentul.2.2. 1..2. I. In functie de schirnbarile pe care §i Ie propun. 1986). de multe ori.1. Cum se realizeaza evaluarea programelor sociale (dupa Pancer. Care sunt tipurile de cvasi-experiment utilizate 'in domeniile psihologiei sociale aplicate? 2.3. scopul principal al aplicatiilor este acela de a produce schimbari permanence (Weyant.1. Dirnensiuni ale eficientei personale 3. Ia§l Pot aceia care cred c<i pot. ~~~~~ " . • sa analizati legsrura dintre eficienta personaHi §i problemele de adaptare. Daca In cercerarile de psihologie sociala fundamentala se indue schirnbari de scurta durata In comportamentul indivizilor (rnanipularile nu sunt decar schimbari comportarnentale induse de experirnentator).3. Programele sociale sunt demersuri complexe §i extrern de costisitoare. Constiinta de sine §i probleme psihologice Cuvinte-cheie: 'inviisarea sociala. 40 . Cuprins 3. irnitatie. veri fi In masura: • sa 'inselegesi principalele aplicatii ale teoriei 1nvasarii sociale in acest domeniu. Surse ale informasiilor privind eficienta personala 3.1.3.deficientele ce apar in controlul experimental cand se trece de la cercetarea fundarnenrala la cea aplicara. Domenii de aplicatie ale reoriei 'invasari sociale 3.2. ca §i In rnasurarea impactului prograrnelor. programele sunt extrern de diverse.3. Constiinta de sine §i auro-reglare 3. • Irnaginati un cvasi-experimenr pe 0 terna aleasa de dvs.3. Consecinte ale atentiei auto-focalizate 3.. 1997)? 2. Eficienta personals §i probleme de adaptare 3. putern inrelege ezirarile psihologilor sociali de a se implica in dernersuri de psihologie sociala aplicata. Eficienta personals 3. Aplicatii ale reoriei arentiei focalizate 3. Cuza 3~. Consecintele aplicatiilor psihologiei sociale POt fi foarte insernnate §i de aceea preocuparile etice In acest domeniu sunt cel putin la fel de irnporranre ca §i In psihologia sociala fundarnentala. • sa inselegesi principalele aplicatii ale atentiei auto-focalizate. Vergiliu Obiective de invasare Studiind acest capitol. Care suntcriticile aduse din perspectiva erica aplicatiilor psihologiei sociale? ..2. APLICATA ciente pentru a produce efectul. judecata rnorala. Cercetarea de evaluate (sau evaluarea programelor) poate juca un rol deosebir de important In solutionarea dificulratilor ce apar In procesul de dezvoltare §i implement ate a programelor.~ Psihologia socials aplicata in domeniul sanata~ii mentale §TEFAN BONeu U niversitatea "AI. Intrebiiri de autoevaluare 2. 3.2. Teme de reflectie • Scopul principal al aplicatiilor este aceia de a produce schimbari perrnanenre..3.

Potrivit lui Piaget. Maestrul genevez a identificat hotarul dintre cele doua sradiicu varsra de §apte ani. §i nu numai recompensa materiala stimuleaza imita~ia sau d subiectii ignora sanqiunea aplicata modelului dad adultul ce a sanctionat modeluI nu esre prezent in faza de perforrnanta irnitativa. Indivizii cantaresc beneficiile §i costurile agresivitatii. colegii. Cercerarile corelationale aprofundate de mai tarziu au pus in evidenta contributia ins emnata . cauza principals a comportamentului agresiv 0 reprezinta anriciparea de catre individ a consecintelor pozitive. copilul sine searna de consecintele actului. Tot la lnceputurile consrructiei sale teoretice. comportamentul modelului putea fi recompensat (cineva intra in camera. Fireste. s~a descoperit ca laud a. a 1nc~mat. Angajand un astfel de demers. l~ Inc~putul anilor '60. ~e~r~~ inv~~arii sociale dezvoitara de Albert Bandura sus1. prietenii. EI a deschis u§a. adesea astfel de.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL1. nazuind sa puna teo ria psihologica III sluJba rezolvarii unor probleme concrete. lara genul de povestire pe care-I ascultau copiii. PSIHOLOGIA SOCIAlA APLICATA IN DOMENlUl SANATATII MENTAlE 3 . copilul [udeca gravitatea actului in functie de intentia persoanei. Urmarind modelele. dimporriva. emlsan~ ~aspunsun onginaie: 1I lovea in cap cu ciocanul.50 m. a lovit 0 ceasca. Henry a ram as singur acasa §i a incercat sa ia cateva bomboane din dulap. Modele POt fi ~embrii propriei familii. Bandura §i colaboratOrii sai au demonstrat ca modelul agresiv film at obtine acelea§i efecte ca §i cel in carne §i case. iar aceasta a cazut §i s-a sparr". Aceasta procedura a permis srrangerea unui mare volum de dare. dar tot nu reu§ea sa ajunga La borcanul cu bomboane. Bandura (1973) a construit o teorie cognitiva asupra agresivitatii. arc uri §i pistoale un ciocan n:ar~ ~i.~97~ a publicat 0 carte in care a aplicat principiile teonel.1.. Pe baza acestei conceptii despre achizisionarea cornportamentelor agresive. S:a rnanif~s~a: ca u. inalt'de 1.n plastic §i un clovn din acelasi material. 1I apasa pe nas. intr-o carte celebra. manifestandu-se violent atunci cand primele le depasesc pe cele din urma. aratand ca indivizii expusi la modele agresive l~~~sa c~mportamente agresive. tava s-a rasturnar §i reate cele 15 cesri s-au sparr".)ne c~ m~V12l1 aC~lzi~ioneaza comportamente sociale prin experienra direcra sau prin experien~a indirecra. Piaget diagriostica orientarea morala punandu-si subiectii sa judece conduit a un or personaje. Subieqii erau apoi verificari dad retinusera comportamentul modelului sau daca Ie reproduceau arunci dnd erau inrrodusi in camera in care se afla dovnul Bobo. l-a atacat pe Piaget care. Modelulll agresa pe Bobo. mai multe srudii compor:ame~tulUl agresrv. pedepsit sau. 2002). Do~enii de aplica!ie ale teoriei inva!arii sociale ~. a descris evolutia rnorala a individului ca fiind marcata de doua stadii: stadiul responsabilitatii obiective §i stadiul responsabilitatii subiective. Potrivit autorului american. 11izbea de perete etc. In timp ce incerca sa-l apuce.cuno§tin~eIe sau personajele eralare in mass-media. Alaturi de dtiva colaboraton. In funqie de condi~ia experimentala. . M?d~lul vevolua intr-o camera in care se gaseau diverse jucarii. In primul stadiu.t n~mele de Bobo.a violentei din mass-media La comporrarnenrul agresiv al copiilor §i adolescentilor. lll~asar~l sociale in acest domeniu. A~rAesivitatea a constiruir una din preocuparile lui teoretice ~e .n psiholog pragmatic. intitulata Judecata morala la copil (editia romaneasca a aparut in 1980). S-a di~arat pe un scaun. iar pe scaun 0 tava cu 15 cesti. pe baza careia ei faceau judeca~i morale: "Jean se afla in camera sa atunci cand a fosr chemat la cina. Procedura standard in acesre studu implica observarea de catre subieqii-copii a unui model adult.: De pilda. dar 1:n spatele u§ii era un scaun. Jean nu §tia de cesrile din spatele usii. El a deschis u§a sufrageriei. copilul ajunge sa in~eleaga care comportamente sunt valoriza~'e in societate §i care dezaprobate ori pedepsite. cea de-a doua modalitate corespunzapd observarii modelelor (vezi §i Boncu. dar neglijeaza intentia. cop iii sub §apte ani 11vor gasi vinovat pe Jean. rmngi. put~a sa ramana rara <onsecinte sociale. car~l: 11 e~a atribui. apr~b~ c~eavce ~cuse §i Ii intindea 0 ciocolara). calcule sunt nerealiste. Sau: .Intr-o zi. In stadiul subiecriv. carp de colorar §i creioane.bAaza~ :n. APLICATA 3. Bandura a inchegat un discurs abstract despre imirarea comportamentelor celorlal~i dar a §i explicar achizi~ionarea unor comportamente specifice. Bandura §j-a aplicat ideile in domeniul judecatii morale.

~ Vergiliu Obiective de invapre Studiind acest capitol. Eficienta personala §i probleme de adaptare 3.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. __ -----. Date fiind deficienrele ce apar in controlul experimental cand se trece de la cercetarea fundamentals la cea aplicata.3. irnitatie. scopul principal al aplicatiilor este acela de a produce schimbari permanente (Weyant. 3. Aplicatii ale teoriei arentiei focalizate 3.2. Surse ale informa~iilor privind eficienta personala 3. comportament morala. 1986).~---. Imaginati un exemplu. Eficienta personala 3. agresiv.' APLICATA ciente pentru a produce efectul. cavsi-experirnentul. Con§tiin~a de sine §i probleme psihologice Cuvinte-cheie: lnva~area sociala. 3:_. In functie de schimbarile pe care §i le propun. de multe ori. 1. Cuprins Intrebilri de autoevaluare 2. PSihologia sociala aplicata in domeniul sanata~ii mentale §TEFAN BONCU ".2.2.1. • sa in~elege~i principalele aplicatii ale atentiei auto-focalizate. ~ • Imaginati un cvasi-experiment pe 0 tema aleasa de dvs.2. ca §i in masurarea irnpactului programelor.3. 1.. Con§tiin~a de sine §i auto-reglare 3. Cercetarea de evaluate (sau evaluarea prograrnelor) poate juca un rol deosebit de important in solutionarea dificulrarilor ce apar in procesul de dezvoltare §i implementare a programelor. putem 'in~elege ezitarile psihologilor sociali de a se implica in demersuri de psihologie sociala aplicata. Universitatea "Al. 2.2.----::. comportamentul atentia auto-focalizatii. Dad in cercerarile de psihologie sociala fundamentala se indue schimbari de scurtji durata in comportarnenrul indivizilor (rnanipularile nu sunt decat schimbari comportamentale induse de experimentator).3. Cum se realizeaza evaluarea programelor sociale (dupa Fancer. Domenii de aplica~ie ale reoriei inva~ari sociale 3. programele sunr ext rem de diverse. de evitare.1. Dimensiuni ale eficientei personale 3. Consecin~e ale atentiei auto-focalizate 3. Teme de reflectie • Scopul principal al aplicariilcr este acela de a produce schimbari permanente. Care suntcriricile aduse din perspectiva etica aplicatiilor psihologiei sociale? / 3. Cele rnai import ante evaluari sunt cele ce privesc nevoile comunitatii §i rezultatele. Care sunt ripurile de cvasi-experirnent utilizare in domeniile psihologiei sociale aplicate? 2. Frogramele sociale sunt demersuri complexe §i extrem de costisitoare. veti fi in masudi: • sa In~elegesi principalele aplicatii ale teoriei inva~arii sociale 'in acest domeniu. 40 J i . • sa analizati legatura dintre eficienta personala §i problemele de adaptare. 1997)? 2.-.1.3.2.3. judecata eficienta personala.3. Fentru a realiza ultimul tip de evaluare se folosesre. Consecinrele aplicatiilor psihologiei sociale pot fi foarre ins em nate §i de aceea preocuparile etice in acest domeniu sunt eel putin la fel de importance ca §i in psihologia socials fundamentala. Cuza Ia§l Pot aceia care cred Cet pot.

una din cele mai spectaculoase apiicatii ale teoriei lui Bandura despre imitatie s-a realizat In domeniul comportamentului de evitare. autorii au creat 0 condirie cu intarire vicarianta §i inrarire directa. pana ce persoana poate accepta contactul cu obiectul. descresterea frecventei unui comportament pana la eliminarea lui din cauza I I I lipsei incaririlor. Sarcina era aceea de a aprecia din punct de vedere moral comportamentul unor personaje ale un or povestiri alcaruite dupa Piaget. Adultul. Bandura §i McDonald (1963) au pus la 'indoiala dererrninarea judecatii morale de catre varsta biologica. Faptul d. de exemplu. a treia conditie nu presupunea prezenta unui model: subiectii erau Indiri~i de fiecare datil cand faceau 0 apreciere In conrradictie cu orientarea moral a. un copil de patru ani.Foarte bine". La sfaqitul anilor '50. la modele. fie intr-un context neutru. Bandura §i McDonald au izbutir sa clatine conceptia dupa care exista cornporrarnenre specificevarsteibiologice care au la baza factori ontogenetici. "Excelent" etc. . este relativ rigida. Bandura. Observarea unui model poate dezinhiba persoana. Ei au incercat sa arate c3. cu exceptia faptului ca acestia prirneau recompense verbale pentru acordarea raspunsului lor cu raspunsul modelului. Iar pentru .MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA I ~i iar cei peste §apte ani pe Henry. Printre cei mai studiati astfel de stimuli se numara cei anxiogeni. in viziunea lui Piaget. Stadialitatea. formula judecaSi morale reprezentative pentru stadiul opus. douaconditii tara experientji vicarianta. 0 conditie cu intarire vicarianta §i 0 conditie cu inrarire direcra. In sfar§it. lipsa de contact a individului eu situatia reala reprezinta motivul cel mai important pentru care obiectele anxiogene continua sa-i provoace reflexe conditionate. judecatile morale ale copiilor pot fi rnodificate prin imitarea unui model adult. Fadi lndoiaHi. efectul foarte slab al intaririlor directe din conditia a treia. In acest caz. comportamentul de evitare se mentine chiar dad nu exist a consecin~e negative asociate acestor obiecte. Procedura era identica pentru copiii din al doilea grup experimental. dar §i al celor sociali. Raspunsurile de evitare apar In prezen~a unui stimul avand proprietiisi negative ori neplacute pentru persoana. /. Asrfel. fiecare copil evolua irnpreuna cu un adult. una in care cainele aparea I 'II'. Stadiilede dezvoltare trebuie vazute ca aflandu~se nu numai sub . In primul grup. La fel erau intarite §i raspunsurile copilului atunci cand acesta prelua judecatile adultului. A§adar. se apropia de animal §i 11mangaia fie intr-un context pozitiv (la 0 petrecere pentru cop ii. stingerea desemnand. MulSi cercetatcri sunt de parere c3. In limbajul teoriilor invasarii. In esentii. Ipoteza lor. impactul intaririi vicariance conjugate cu lntiirirea directs este egal cu impactul intaririi vicariante tara 'intarire directa arata import ansa expunerii la/modele. al carui contact cu stimulul respectiv nu are nici un fel de consecinte negative. aceasta metoda presupune expunerea subiectului care triiie§te sentimentul de frica in prezenta unui stirnul condi~ionat anterior la un model curajos. ! ! i Ii . incepe cu stimuli care seamana oarecum cu obiectele de care se terne persoana §i progreseaza cu stimuli tot mai asemanarori. orientarea moral a a copiilor poate fi modificata prin manipularea intiiririlor sau prin expunerea la modele. evitarea condisionara a fost redusa sau chiar eradicata prin stingere.potrivit careia copiiidin prima §i a doua conditie l§i vor schirnba intr-o mai mare rnasura orientarea rnorala s-a adeverit. exclarnand de fiecare dad . argumenrand In favoarea unei dererrninari sociale. Existau. Experirnentatorul aproba aceste raspunsuri. de asernenea. Grusec §i Menlove (1967) au propus 0 metoda de stingere a comportamentului de evitare elaboratii pe baza teoriei invasarii sociale. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA iN DOMENIUL SANATATII MENTALE controlul factorilor biologici. apoi i-au repartizat la Intamplare In trei conditii experimentale. indivizii evoluand implacabil §i ireversibil in directia responsabilitatii subiective.1 socialullnseamna 'in ext rem de multe contexte. la care luau parte subiectii). Au identificar stadiul moral in carese aflau subiec~ii-copii. avand cuno§tin~a de stadiul in care se afla copilul. pe de alta parte. Trebuie sa rernarcam./. Terapia de desensibilizare sistematica. Pe scurt. Modelul. expunerea ' . oferindu-i informasii des pre posibilitatile de abordare a obiectului de care se rerne. 3. ce Ie fusese diagnosricara. Cei trei autori au folosit drepr subiecti copii ce se rerneau de caini. cateva experirnente aratasera di expunerea gradatii a subiectului la srimulii negativi poate elimina efecrele condisionate ale acestora. COpl.

sub indrumarea experimenrarorului. cat §i de un alt caine. Autorii recunosc totusi ca . mentinerea §i generalizarea sa poate fi controlata in mod eficient prin intariri aplicate direct subiectului. aproape un truism. arata Bandura (1986.. Utilizarea unui astfel de model. Blanchard §i Ritter (1969) este mai cornplexa §i rnai solid fundarnenrata din punct de vedere teoretic.au probat eficienta.. scopul interventiei a fest tratarea fobiei provoeate de §erpi nevenincsi. Ei trebuiau sa-§i imagineze scene tot mai anxiogene cu §erpi. De data aceasta.rSubiectii. in buna rnasura. Grusec §i Menlove.cainelui.[ . la activitati presupunand contactul cu §erpi . autoriiau cerut subieqilor sa manipuleze doi §erpi eu rnainile goale §i au cons emnat di 92% din subiectii apartinand celui de-al rreilea grup experimental izbuteau aceastii perforrnanta. in privinta irnplicarii teoriei invaSarii sociale in stingerea comportamentului de evitare. §i in eele din urrna realizeaza comportamentul de abordare la fel de sigur pe el ca §i modelul competent poate fi §i mai eficient. Erau invasasi sa foloseasca relaxarea muscularii §i scenele imaginare pozitive pentru a-si diminua excitarea emotionala.< J I a vindecat ehiar §i subiectii din primele doua conditii care rnentineau comportamentul de evitare. fundamenteaza abordarea problemeidin perspectiva teoriei mod erne a imitatiei. aparent gata sa abandoneze. un fenomen psihosocial". iaracest adevar. chiar dacaIa venirea in laborator abia indrazneau. p. Testele efectuate de Bandura §i de colegele sale imediat dupa tratamentele experirnentale §i a doua zi au confirm at impactul modelului. Un prim grup de subiectia fost supus terapiei de desensibilizare sistematica. eu varste cuprinse mtre 13 §i 59 de ani. Ev~luya Tara consecinse negative a rnodelului Ii convinge pe subiecti ca tearna lor de contactul cu §erpii nu are nici 0 jusrificare . este jusrificata de similaritatea sa eu subiectul. . adaptandu-se ezirand situatiei. Cercetarea efecruata de Bandura." (Bandura. Atributele §i rolurile sociaie legate de apartenerrta indivizilor la grupul de sex masculin ori la cel feminin trebuie distinse de diferentele biologice dintre sexe. Acest autor rernarca faptul ca Bandura §i" eolaboratorii sai au folosit rnereu modele foarte cornpetente. gradata). dar model area eu participate ghidara " . apoi i§ilnvinge frica. ca sa sfar§easca prrn a accepta ca §erpi adevarari sa li se incoiaceasca in jurul gatului. fie in desfasurarea activitatilor cas nice ori recreationale.. ee ini~iau tara urrna de ezitare eontactul eu obiectul de care se te~ea subiecrul. 1967.. Bandura §i Walters (1963) argumentasera ca dezvoltarea comportamentelor de rol de sex la copii depinde de identificarea cu un model de acelasi sex. sirnilaritate 'ce faciliteaza irnitatia.. cat §i a. precum §i de tntaririle pe care individul le primeste pentru imitarea conduitelor caracteristice grupu- Ii I ~ . } odata ce comportarnentul de abordare a fost restaurat prin modelare.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA r-P"HOLOG<A iii SDCJALAAPLJCATAIN DOMPNJUL SANAT'''J MPNTALP in contextul poziriv §i cealalta in care copiii evoluau in contextul pozitiv In lipsa atilt a modelului.. Tratamentul experimental aplicat lor prevedea §i parriciparea (evident. Comportamentul fobie dispare (chi at daca anxietateamai persista) prin i'mbinarea rnodelarii eu participarea ghidata . U nele din cele mai importante aspecte ale participarii sociale sunt preserise de aceste roluri de sex. In fine. purtand rnanusi.iPrin urmare. rnijloace vicariance. in seria aplicatiilor teoriei lui Bandura asupra irnita~iei includem §i explicarea insu§irii de catre copii a rolurilor de sex. rnarturiseau ca teama de §erpi ii impiedica fie in exercitarea obligatiilor profesionale. Toate cele trei metode de vindecare a fobiei §i-. Copiii care urrnarisera modelul se puteau apropia atat de animalul experimental. 23). studiul lui Meiehenbaum (1971). Subiectii din al treilea grup aveau posibilitatea sa observe un model real. Al doilea grup experimental (conditia de modelare simbolica) urrnarea un film de 35 de minute in care copii. cornportamentul deevitare poate fi stins prin. recrutati prin intermediul unui anunt publicat in ziarul local. Meichenbaum dernonstreaza eli un model care exteriorizeazaIa inceput sentirnente de frica. p. indiferent de tipul de context. adolescenti §iadulsi se angajau in inreractiuni tot mai dezinhibate cu §erpi.Dezvoltarea rolurilor de sex este. Personajele din film se confruntau mai intii cu reptile din material plastic.: sa atinga un §arpe. Imirarea unui model ce abordeaza Tara frica §i Tara consecinte neplacute obiectul de care persoana se teme se dovedeste mal eficient decat contactul direct cu aces! obiect. 92). Merits arnintit. In testul final.

Numai unul din aceste modele trebuia imitat §i copiii primeau recompense pentru repetarea comportamentelor lui. in legatura cu administrarea intaririlor. copii de ambele sexe. invasa cornportamentul adultilor din grupullor sexual mai mult decat al adultilor din grupul sexual opus. dar de data aceasta cercerarorii inregistrau rniscarile oculare ale fiecarui subiect. potrivit lui Grusec §i Brinker. fiecare Tacand altceva. 0 femeie §i un barbat. diferentele in achizirionarea comportamentelor desfasurate de modelele feminine sau masculine pot rezulta din focalizarea diferentiara a atentiei pe aceste modele ori din codarea diferita ca eficienra a comportamentului lor. oamenii achizitioneaza multe comporrarnente sociale codand simbolic raspunsurile modelelor pe care le observa. dar nu efectueaza aceste comportamente decat dad anticipeaza recompense pozitive. s-a ajuns la concluzia d tatii. 1965b). 'in principiu. subiectii sunt capabili sa reproduca cu 0 fidelitare semnificativ mai mare rasp unsurile modelului pentru irnitarea caruia primisera aprobari sociale. Ipoteza s-a confirmat numai pe jumatate: copiiide sex masculin s-au comportat a§a cum anticipasera autorii. pe care l-am rezurnat in paginile anrerioare. este aceea potrivir careia copiii invasa (deci. Se asteprau ca subiectii sa verbalizeze intr-o mai mare masura comportamentul modelului pentru imitarea caruia fusesera intiirisi in trecut . jumatate fete. pentru imitarea caruia fusese intarir §i cat timp il priveste pe celalalt adult. Desi biiieSii §i fetele privesc cu aceeasi concenrrare a atensiei conduitele femeilor §i ale barbasiJor. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE o alia interpret are. 'in studiu] principal asupra intaririi vicariante (Bandura. dar nu §i cei de sex feminin.rolul feminin interzicand. Iar achizitionarea diferentiata are . in calitate de agenti socializatori. sa priveasca un film in care apareau doua personaje. Rezultarul eel mai important al studiului este acela ca. ce 0 cornpleteaza pe precedenta. Grusec §i Brinker sugereaza d la fel trebuie sa stea lucrurile §i in privinta invasatii comportamentelor adecvate apartenentei sexuale. la sfar§itul celui de-al doilea film. ei au redar mai rnulre cornportamente ale barbatului pe care-I imitasera. Subiectii urrnareau un film scurt in care apareau doi J)arbasi. §i sa verbalizeze ceea ce vad. jumatate baieSi. S-a ararat. Fetitele participante La studiu au verbalizat a AQ 49 . In urrnatoarea faza a studiului. 'in a§a fel incar s-a stabilit cu precizie cat timp petrece subiectul scrutand rniscarile barbarului lui sau sexual. Grusec §i Brinker au mizat pe prima alternativa. Ei au presupus numai d intarirea primita pentru imitare i-a facut pe subiecti sa proceseze mai profund comportarnenrul modelului imitat. iar fetele pe cel al modelului feminin. se proiecta un al doilea film cu aceleasi personaje. Contrar ipctezei lor inisiale. autorul american constatase di fetele imita intr-o rnasura mai redusa decat baiesii modelul agresiv §i interprerase acest rezultat prin prisma rolului de sex . in ciuda faptului d i§i focalizeaza in mod identic atentia asupra celor doua modele. Explicaria dezvoltarii rolurilor de sex pe baza invaSarii lor diferentiate §i-a giisit un suport empiric in cercetarea efectuata de Grusec §i Brinker (1972). Asadar. De pilda. Ei au cerut subiectilor. autorii au consernnat faptul ca subiectii i§i imparreau atentia in mod egal 'intre cele doua modele.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA 3. cei doi psihologi n-au pus in evidenta mecanisrnul responsabil pentru acest efect. Co~form lui Bandura (1972). Totusi. De asemenea. ei achizitioneaza in mod diferentiat aceste conduire. La experiment au luat parte 32 de copii. Teoretic. Rationand di verbalizarea constituie un element important al procesarii minutioase a informatiei. ca baiesii sa verbalizeze mai ales cornportamentul modelului masculin. de pilda. sunt mai afectati de stereotipurile asupra grupurilor de sex de cat mamele. Perry §i Perry (1975) au cornpletat demersul intreprins de Grusec §i Brinker (1972). avand varste cuprinse Intre 7 §i 9 ani. Copiii.la baza codarea superioara a cornportamentelor modelelor de acelasi sex. achizitioneaza) intr-o mai mare rnasura comportamentele adecvate statusului lor sexual de cat comportamentele tipice pentru sexul opus. dar datele experimentului lor i-au silit sa adrnita prioritatea diferentelor in codare. cand subiectii au fost recompensati pentru a-§i arninti tot ce-si puteau aminti des pre ce facusera ambele modele. manifestarile agresive. d la varste foarte mici copiii au convinger_ea ca parintii lor se asteapta ca ei sa se com porte "ca ceilalti baietei" ori "ca celelalte fetite".deci.

rice §i In urma carora sunt atinse scopurile dorite. Modelele servesc ca 0 sursa de neinlocuir de inforrnarie despre comportamentele adecvate grupului sexual de apartenenta. probabil. de fa~ii. efortul pe care-l depunem. Judecatile de auto-eficienta se refers la ceea ce individul poate sa fad cu abilitatile pe care le are sau la abilitatea individului de a executa actiuni ce fac fa~a in mod eficient situatiilor problerna-. precum §i in interventiile terapeutice eficiente In problernele ernotionale §i de conduits. Potrivit rnodelului eficientei personale. Alegem acele actiuni §i acele straregii despre care credem ca Ie vorn putea duce la bun sfar§it. Exista exrrern de rnulre srudii care au ararat ca expecrantele de eficienta personala sunt predictori sarisfacatori pentru comportament. barba~ii sunr perceputi ca dispunand de 0 mai mare put ere sociala (iau decizii importance.care lnrampina dificulrati §i obstacole. 2. credintele privind probabilirarea ca acest comportament sa duca la anumite consecinte sau rezultate. Ea a generat in ultirnii 20 de ani rnai multe cercetari In dorneniile psihologiei sociale. 212). Teoria eficientei personale sustine ca toate procesele de schimbare psihologicii §i cornportarnentala opereaza prin rnodificarea credintelor individului despre stapanirea rnediului §i eficiensa personala. Expectantele de eficienta personala. 2. Eficienra personala! Oamenii au tendinra de a se angaja in comportamente despre care cred ca Ie vor aduce ce-si doresc §i. } indivizii proceseaza. Expectanta cu privire la rezultate (expectantele privind eficienra anurnitor lljijloace comportamentale tn a produce aceste rezultate). Valoarea rezultatelor. face. Esenta acestei teorii poare f exprirnata asrfel: ini~ierea §i persistenra In comportamente este determinata de: 1. cel mai insernnar factor In dezvoltarea rolurilor de sex. 3. In subcapirolul James Maddux (1990). ocupa mai mult spatiu pe ecran. In cercetarile experimentale s-a demonstrat importanta expecrantelor de \ <" . iar personajele cu putere. " Expunerea la modele reprezinta. §i nu acele actiuni care ne depasesc posibilitarile. 3. persisrenra noastra In fa~a dificulta~ilor §i experientele noastre afective. ca acesri factori joaca un rol important in adaptare §i in disfunctiile psihologice. expunerea din textu] lui neaza. a eficientei personale §i a controlului. In plus. Careva teorii psihologice importante s-au aplecat asupra problemelor cornperentei percepute. valoarea subiectiva pe care individul 0 atribuie unor rezulrate sau seturi de rezultate.. Expecranra de eficienta personala.2.. 3. de asemenea. Valoarea rezulrarelor (irnporranra anurnitor rezultare. ciintaresc §i integreaza diverse surse de inforrnatie cu privire la capacitatea lor §i l§i regleaza comportamentul ales §i efortul In consecin~a" (p. iar mi§carile lui erau mai distincte). suscita tendintele imitative.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA ). conrroleaza resurse). trei procese cognitive de baza sunt fundamentale In explicarea §i prezicerea comportarnentelor pe care indivizii le ini~iaza §i a gradului in care ei persisra In actiunile . credinrele privind propria capacitate de a executa un comportament. Aceea§i media tori cognitivi pot fi VaZUS!ca niste componente importance ale problerne1or psihologice §i ale inrerventiilor clinice eficiente: 1. Expectants cu privire la auro-eficienta (judeca~ile §i expectanteie privind abilitii~ile comportamenrale §i probabilitatea de a fi capabil sa implementeze cu succes cursu] actiunii ales). Trebuie mentionat ca contributia principala a teoriei eficientei personale la corpusul cunostintelor asupra eficientei personale §i controlului consra tocmai in distinctia dintre cele trei procese mediatoare.pe care cred ca le POt . cLinice §i a personaliratii decat alte teorii similare. PSIHOLOGIA SOCIAL~ APLICATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE in aceeasi rnasura evolutia femeii din film ca §i a barbatului. Bandura a sustinut d "C. Expectanteie privind eficienta deterrnina alegerea actiuniler. consecinte sau scopuri). Expecranta de eficienra personals are cea mai puternica influenta asupra cornportamentului. Sotii Perry au explicat acest rezulrar prin salienra mai mare a personajului mascuIin (era mai inalt. Teoria ericientei personale (Bandura 1977: 1982) se a§aza In aceasra traditie a teoriilor asupra cornpetenter personale. Teoria eficienrei personale mentio1 Am ~ I I I I I I urrnar eu fidclirare. Expectantele cu privire la rezultate. a§a cum vern arata in paginile urrnatoare.

din doi furnatori se absina de La fumat la 0 petrecere. in mod logic. apro- . operationalizar §i masurat ca 0 expectanta cu privire la un comportament specific sau la un set de comportamente modalitate intr-un context specific.0 Valoarea rezultatelor.) Exectanra eu privire la rezultate. sau dad tantele de eficienta personala contexte. ale eficientei personale de eficienta personala variaza de-a lungul a trei tarie §i generalitate. In plus. a pendent alaturi de expectanta mite rezultate cii comportamentul va duce Laanu- §i expectan~a de eficienta personala. Cei mai rnulri cercetarori asuma. dupa ce a luar masa. Relatia dintre eficienra personala §i expectanta cu privire la rezultare a fost subiect de controversa.2. succesul 'in abstinenta gramului tarrtelor se poate generaliza catre alte contexte de autoprocontrol. el a adaugat cii cele doua sun t distincte din puncr de vedere se abtine in conditii de stres sau in prezenta alter fumatori. convingere mai ferrna decat celalalt in aceasta privinta. terrnenul esre mai util atunci cand este definit. Dimensiuni Expectansele dimensiuni: cienrei personale magnitudine. irnplica examinare deraliata studii a se influenreze comportamentul. fumarorul se extind la alte cornportamente a ciirui expectanta conceptual. cu alti furnatori) poate sa-§i extinda credintele de eficienta personala carre alte contexte in care n-a avut inca succes. cea mai bun a de a prezice succesul unui individ 'in a se lasa deJumat I f 3. Taria expectantei de eficienta personala se refera Lahorararea cu care 0 persoana crede di ea poate s~ efectueze comportamentul care cred cii sunt capabilisa unul are 0 in cauza. Valoarea rezultatelor sau importanra lor a fost putin srudiara. Bandura a sugerat de la inceput cele doua tipuri de expectante sunt complet independence. Generalitatea gradul intr-un domeniu expectantelor sau lirnitat.1. analiza riguroasa a expec0 Desi Bandura (1977) a ararat cii de eficienta tariei personals magnitudinii. In conceptia lui Bandura. poate abtine atunci cand se simte relaxata §i cand nu sunt prezenti alSii in jur care furneaza. In 1984. In plus. Ele sunt ccgnitii specifice ce POt fi intelese §i definite numai 'in raport cu cornportamenre specifice in situatii specifice. 'in care succesul esecul deefi- in fata frustrarii. Desi efic~en~a personala este folosira pentru a ne referi la credin~ele despre competen~a §i eficien~a ale individului. vorn fi mai precisi dacii vorn masura expectantele fumarcrului cu privire la abtinerea de la fumar 'in conditii specifice (la 0 perre cere. dar ca rezultatele pe care le anticipeaza indivizii sunt influenrare de expecrantele de eficienta personals (expectantele mele cu privire la consecinre sau rezultate depind de expectantele mele privind capacitarea mea de a executa comportamentul in cauza). . cii valoarea rezultatelor tanta de eficienra personala trebuie sa fie mare pentru ca expec§i expectanra privind rezultatele sa de eficienta per- sonala in abstinenta a fosr arnplificata de un comportamentde abstinenta intr-o situatie cu multe tentatii (intr-un bar. Taria expectantelor ciensa personalase afla in legatura cu persistenta durerii §i a altor bariere in calea perforrnantei. comportarnenrale. De pilda. Ea se poate indoi de capacitatea persoana care incearca sa se lase de fumat poate sa creada ca se ei de a este de a rnasura expectanra sa de eficienta personals cu privire la abandonarea fumatului. ca rnentinerea unui regim aLimentar §i mentinerea 0 de exercitii fizice dimineata. §i generalitatii. De exemplu. se refera la numarul de pasi de dificultate canda pe care persoana se crede capabila sa-i fad. De pilda. cand se afla 'in compania altora care fumeaza etc. expectantele cu privire la rezultate sunr vazute ca mai putin importance §i ca dependente de expectantele de auto-eficienta. de eficienta personals se refera la influenteaza expectantele in expec§i schirnbarile ca: specific. Magnitudinea eficres0 Expectanrele de eficienta personala nu sunt trasaturi de personalirare. Asrazi exista torus] studii care atesta d expectanta privind valoarea rezultatelor este un predictor inde- cele mai multe bazeaza pe masuri unidimensionale ale eficientei personale. De pilda. §i nu nivelul general al increderii in sine sau al srirnei de sine.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL" APLICATA 3· PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE eficienra personala cornportamentelo- in influentarea intentiilor §i a srarilor afective.

arractivitatea §i rnasura In care ea este dernna de incredere. dar n-a reusit. nefericiti sau anxiosi.3.2.. Chestiunile ceimplicii frica §i anxietatea au constituit un teren foarte fertil pentru dezvoltarea cercetiirilor asupra eficientei personale. Eficienta personala e importantii in anxietatea sociala.2.:c:.. imitare) influenteaza astfel expectantele de eficienta personala: observarn cornportamentul altora. Persoana anricipeaza (sau are expectanse) un perieol sau un rau I 1 . abilitate sau comportament. ea se va indoi de competenta ei 1:ntr-o mai mare rnasura decat atunci cand starea ei fiziologid este plikud ori neutra.. orientarea profesionala (alegerea carierei). sunt cele mai puternice surse de inforrnatie privind eficienta personala. Eficienta petsoriala scazuta este un aspect Ins em nat a1 anxietatii §i al fricilor specifice. mai ales cele de succes dar sau de e§ec dar. de la premisa di. numarul §i varietarea modelelor etc.ferbale esre stabilit de gradul de expertiza a1 sursei. p~rsuasiunea verbala §i excitarea fiziologid §iemo~ionala. atunci cand nu estirneaza coreet anumite rezultate sau consecinse.:. modelare.:O:::_G=IA. Experientele vicariante (invatare observationala. apoi folosim aceastii inforrnatie pentru a ne forma expectan~e asupra propriului cornportament... Persuasiunea verbala (sau persuasiunea sociala) constituie 0 sursa mai putin puternicii de schimbare durabila in expectantele de eficienta personals de cat experientele de perforrnanta sau experientele vicariance. se va indoi probabil de capacitatea sa de a lasa fumatul pentru 0 zi in vii tor. cand 0 persoana devine constienra de exeitarea fiziologicii 3.A_T_A_I_N_D_O_M_E_N_I_U_L_S_A_N_A_-T.. obezitate. realizarea profesionala in cercetare §i mediul universitar. Eficien~a personala §i problemele de adaptare Abordarea din perspectiva eficientei personale a problemelor sihologice §i a tratamentului lor plead..:::L=A::. intra In conflict eu altii... Teoria eficien~ei personale a inspirat numeroase cercetari asupra etiologiei §i rratamenrului unor probleme·psihologice §i emotionale. Experientele vicariante au efecte mai slabe ~supra expecranrelor de auto-eficienta decat experientele personale direcre.. cu incornperenta §i esecul perceput. au diverse probleme emotionale §i de adaptare atunci cand au expectanse nerealiste privind propriul comportament §i comportamenrul celorlalti. Modelul anxietasii din perspecriva eficientei personale include doua propozitii de baza: 1. Efectele experientelor vicariante depind de similaritatea dintre subiect §i model. experientele vicariante. abilitatea evidenta intaresc expectantele de eficienta personala pentru acea sarcina.:. Ca atare. Multe din cercetiirile lui Bandura s-au focalizat pe 1nselegerea §i tratamentul fobiilor.::. SenzaSiile fiziologice confortabile individ sa se sirnta increzator (sentimente de relax are) 11 fae pe sa.::. Bandura §i colaboratorii sai au facut apella subieqi cu frici specifice sau fobii pentru a testa ipotezele de baza ale teoriei §i pentru a-i proba urilitarea practica clinica.A~PL_r:. noram consecintele comportamentului lor.I_I_M_E_N_T_A_L_E T_A_- piate de dimensiunea "drie" a lui Bandura tares proprie de a efectua un comportarnenr (increderea In capaciin anumite conditii). ca ei sunt mai putin eapabili decat altii sa realizeze anumite sarcini §i au un control perceput foarte slab asupra mediului. 1:ncapacitatea 3. alcool. arunci cand cred cii nu poate fi facut nimic pentnr a eontrola evenimentele importance din via~a sau se cred incapabili sa fad ceva pentru a controla evenimentele §i a-si atinge secpurile (scopuri pe care altii par capabili sa le 1:ndeplineascii). neplacutii. Anxietatea. In primele studii 1n acest domeniu. Surse ale inforrnatiilor privind eficienta personals Exista patru surse de informatie care pot influerita expectan~ele de auto-eficienta: situatiile de perforrnanta.. Excitarea fiziologid influenteaza expectantele de eficienta personala atunci cand indivizii asociaza srari ernotionale neplacure cu perforrnanra scazuta.2. Impactul persuasiunii . Indivizii depresivi cred. puterea perceputii a modelului.:O~L::. Situatiile de performanta.S O. expectarrtele de eficienta personala scazute se afla in legatura cu depresia.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLlCATA 3· _ P !'~SI:.. De exemplu. indivizii ~evin stresa~i.:.. Perceptiile de e§ec diminueaza expectantele de eficienta personala. 0 persoana care a incercat sa abandoneze practica fumatului pentru 0 zi. constatam ce sunt ei capabili sa faca. in general.:H::. perforrnantele sportive etc. In fumat. Succesul intr-o sarcina sau comportament.C=IA.

dimpotriva. 2. probabil. Anxietarea sau disconfortul in situatiile interpersonale sau sociale este una din cele mai raspandite probleme de adaptare emotionala §i cornportarnentala. de intuneric. dar sa inteleaga. Fobiile. dar apreciaza ca probabilitatea de a reusi este foarte redusa. Aceasta dinstinctie are implicatii pentru antecedentele situationale §i dispozi~ionale ale anxietatii sociale. S-a constatat di subiectii cu expectante de eficienra personala scazute anticipau anxietate. daca sunt facute cum trebuie. vor ?uce la impresia dorita) §i expectanta de eficienta personala In auro-prezentare (credinta ca individul este sau nu capabil sa efectueze comportarnentul interpersonal cerut). modelul neajutorarii Inva~ate §i teoria cognitiva a lui Beck.cel mai raspandit diagnostic In psihologia clinica §i psihiatrie. ca §i pentru tratamentul anxieratii sociale._'~-if M_A_ __ __ P_S_IH __ _ N_U_A L_D E__ __O_L_O G~I~E~S~O~C~I~A~L~A~-~A~P~L~IC~A~T~A~ __ 3. anxietatea sociala apare din preocuparea indivizilor in legarura cu felul in care sunt perceputi §i evaluati de altii. Persoana nu se crede In stare sa previna sau sa faca fa~a cu succes acestui eveniment. de asemenea. Aceste cercetari au demonstrat ca expecrantele de eficienta personala sunt buni predictori ai capacitatii indivizilor cu fobii de a se apropia de srirnulii fobici. Depresia reprezinta. pentru alte reactii afective ce. (1988) au ararat ca probabilitatea subiectiva de a face impresia pe care 0 doreste individul poate fi inteleasa ca o combina~ie intre expectanta cuprivire la rezultat (credinta c3. eei ce au indoieli cu privire la capacitatile lor de a 0 duce eu bine la capat vor anticipa catastrofe §i vor genera 0 stare de excit~re afectiva care Ii va impiedica sa actioneze cu eficienta. Relatia dintre expectantele de eficienta personala §i apropierea de obiectul fobiei a fost raportad in urma unor tratamente diverse. Astfel deefecte au fost raportate pentru indivizi cu fobii de §erpi §i paianjeni. Ambele modele le trateaza despre credintele sau expectantele cu privire la legatura din- 56 . au pus accentul pe perceptiile de control ale individului asupra propriului comportament §i asupra mediului. siguri pe ei . ca §i pentru subiecti agorafobiIdesi exista 0 disputa cu privire la clasificarea agorafobiei ca 0 fobie). Modelele ce s-au bucurat de atentie §i de suport empi. Teoria eficientei personale afirma ca elementul cheie comun tuturor interventiilor clinice de succes In anxietate 11 reprezinta amplificarea expectantelor de eficienta personala ale clientului In ceea ce priveste stapanirea situatiei care provoaca anxietate. In acest model. Primele aplicatii ale teoriei eficientei personale la problemele clinice au avut in vedere diverse fobii. In ultimele doua decenii.• ric. Un studiu allui Tilley §i Maddux (1989) a pus In evidenta legatura cauzala dintre expectantele de eficienta personala §i anxietate. . Masurile asupra expectantelor de (. de inal~ime. Din aceeasi analiza se desprinde §i ideea ca experientele sociale incununate cu sueces vor fi cea mai buna sursa de informatie cu privire la eficien~a pentru clientul anxios social. probabil mai importanta decat antrenamentul sistematic al abiliratilor sociale specifice. anumite comportamente interpersonale.PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA iN DOMENIUL SANATATII MENTALE 1 ! I i 1 ! ca fiind iminent .ficien~a personals dupa tratarnent s-au dovedit predictori mai buni ai abordarii de carre subiect a obiectului fobiei decat pericolul perceput sau rnasurile asupra anxietatii. anxietatea este rezultatul direct al expectantelor de eficienta personala foarte scazute. Potrivit lui Bandura (1986). Depresia. analiza din punctul de vedere al eficientei personale sugereaza ca antrenamentul abilita~ii sociale trebuie sa includa eforturi pentru a face ca clientii sa perceapa 0 imbunatatire a abilitatilor lor sociale (focalizare asupra expectantei de auto-eficienta). De pilda.por lnso~i anxietatea sociala. pentru arribuirile pe care indivizii Ie fac cu privire la cauzele dificultatilor lor interpersonale. Potrivit modelului lui Schlenker §i Leary (1982) asupra auto-prezentarii. Acest studiu a indus diferite niveluri de eficienta personala In a face fa~a unor evenimente imaginare (un examen dificil). Indivizii care au incredere In capacitatea lor de a face fa~a In mod efieient unei situatii amenintatoare vor aborda siruatia calmi. Maddux et al. abordarile cognitive au dominat studierea §i tratarnentul depresiei. Anxietatea socials. anxietatea sociala apare cand individul e motivat sa faca 0 anume impresie asupra celorlalti. ca alegerea scopurilor interpersonale realiste poate fi cruciala (focalizare asupra expectantelor cu privire la rezultate).

ele percepsiile asupra c~mpetensei §i consecintele asteptate ale comportamentului ? 3. In modelul eficientei personale. APLICATA tre comportamentul personal §i evenimenteie de via~a pozitive sau negative. expectanta a rezultatelor mare §i. De la publiearea eelebrului * articol al lui Albert Bandura tn : psychological Review 'in 1977. Cercerarile asupra alegerii carierei au fost dominate de abordarile din psihologia personalitatii §i de eele din psihologia developrnentala. care sunr importance in modelul cognitiv allui Beck. (1972). Care este legatura dintre aceste cogni~ii §i dezvoltarea §i rraramentul neadaprarilor nale? psihologice. psihologia clinica sau patologica. clinica. 'Ieoria eficientei personale pune aecentul atat pe perceptia lipsei de legatura dintre raspunsuri §i rezultate. expectanta de eficienta personala scazura (Bandura. Prinrre aceste modele. Sunt §anse rnari ca acest concept sa se afle in continuare in arensia psihologilor interesati in rnedierea cognitiva a comportamentuiui §i a emo~iilor. Conceprul de eficienta personala ne ajutii sa intelegem doua chestiuni cu privirela dezvoltarea carierelor femeilor: 1. depresie. se va evalua negativ pe sine §i va f afectat de depresie. dnd individul crede ca rezultate foarte valorizate pot fi obtinute prin realizarea unor comportamenre anurnite (expectanta cu privire la rezultate inalra) §i crede ca este incapabil sa realizeze comportamentele cerute (expectants de eficiensa personala scazuta).3. urrnstoarele intrebari : 1.qionismul simbolic al lui Mead.psihologia personalitatii. arentiei auro-focali- I I f carre propriul psihologic eu poate avea implicatii serioase pentru §i ferieirea persoanei. paranoia. in general. Perspectiva zate a fost aplicata la alcoolism. in depresie. Mai precis. In ultimii 15 ani rnsa. perceptie care este imporranta in modelul neajutorarii tnvapte. Cum sunt legate intre. Difer~nsele dintre sexe in ceea ce priveste expectantele de eficienta. Care este rolul abilirasii percepute in luarea de catre individ a deciziei de a se angaja §i de a insist a in fa~a obstaco1elor sau In anumite comportamente e§ecului ? 2. Ac~ste expectanse de 3· P SIHOLOGIA SOCIALA APLlCATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE auto-efieiensa deriva din experierrteie de socializare diferite ale baie~ilor §i fetelor. predictia §i modificarea comportamentului vocational.at in buna m~sura J i expunerea din subcapitolul acesra. cat §i pe perceptiile de incornpetenta personala. Cei care au actualizat ideile lui Mead. psihologia sanatiisii etc. 'in principal. Desi luarea deciziei eu privire la cariera nu intereseaza. comportamentale §i emetic- I " 3. Reprezentarea foarte slaba a femeilor in domenii dominate de barbati. el va avea deficituri de perforrnanta (lipsa initiarivei comportamentale §i a persistentei). Aceasra perspectiva este cornpatibila cu celelalte modele ale depresiei.personala influenteaza decisiv optiunile profesionale ale tinerelor femei. cerceratorii din carnpul psihologiei confortul sociale au ararat ca simplul fapt de a-si tndrepta atentia catre sine. .arat de puternice asupra fericirii §i adaptarii sale psihologice ca alegerea domeniului in care va lucra. 1982). De-a lungul anilor a~ elaborat de Pysczynski §i colegii §i (1990) a influen1. 'in special expectantele de control. Cat de exact pot acesti factori sa prezica afectele §i comportamentul ? 4. Aplicatii ale 'teoriei arentiei auro-focalizate ' In ultimele decenii. eficienta personala a devenit unul din cei rnai folosiSi rerrneni in dornenii foarte diverse ale psihologiei sociala. 2. Teoria atentiei auto-focalizate (sau a con§tiinsei de sine) l§i are originile in inter3. Suburilizarea talentelor §i abilitasilor femeilor. ingineria de orice fel etc. modelele sociocognitive au fost aplicare in explicarea. ca maternatica. le-au 'imbogasit §i le-au verificat experimental aparut 1 Textul 0 au fost Duv~l §i Wicklund serie de modele alternative. Alegerea carierei. eel rnai insernnat este cel propus din perspectiva conceptului de eficienta personals. depresia poate fi prezisa in conditii de valoare mare a rezultatelor. Cerceratorii din campul eficientei personale l§i pun. purine decizii pe care le ia individul au efecre.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL'. anxietate. _'Ieoria eficienrei personale ofera 0 perspectiva foarte potrivita asupra rolului cognitiilor.

au incercat sa demonstreze cornpararea cu standardul ararand ca auto-focalizarea duce la 0 intensificare a cautarii informatiei necesare pentru a evalua propria perforrnanta. compararea starii curente cu standardul nu este 0 consecinra normala a aten~iei auto-concentrate. rezultatul pozitiv al comparatiei) produce afect pozitiv ~i tendinta de a mentine starea de atentie concentrata asupra eului (de con~tiin~a de sine). In buna rnasura. S-a aratat. ea intervine numai in conditii specifice. Lucrul acesta se datoreaza.srimuleaza eforturile de a scapa de starea de atentie concentrata asupra eului sau de a reduce discrepantele dintre starea curenta ~i standard. una motiva~ionaHi. Ei cred ca urmarea concentrarii atentiei asupra eului este 0 cre§tere a accesi- bi1ita~iiinforma~iei auto-reference organizate schematic. de pilda. atitudinile ghideaza comportamentele numai at unci cand indivizii au scoruri mati pe 0 . Reducerea discrepantei. ca~ consriinta de sine Incurajeaza comportamentul consistent cu atitudinea. ceea ce . Daca niei un standard nu este salient. Carver §i Scheier au preluat §i ei aceasta idee. afectele negative. atentia constienta poate fi indreptata fie catre exterior (catre mediu). Hull ~i Levy (1979) au propus un model al activarii schemelor prin procesul de concentrare a atentiei asupra eului. Aceeasi autori au demonstrat. individul persista In comportarnentul de reducere a ei. apar. ca manipularea constiintei de sine publice (tendinta dispozitionala de a se focaliza asupra sspectelor publice ale eului) se asociaza cu rendinta de a se angaja In comparare sociala pentru a facilita auto-evaluarea performantei. cat §i confruntarea cu propria imagine In oglinda duc la 0 mai frecventa inspectie a unui desen pe care subiectii incearca sa-l copieze. de asemenea. fie catre interior (catre eu). Ei adauga d intreruperea diner-o cauza sau alta a comportamentului de reducere a discrepantei conduce la 0 evaluare a probabilitatii ca ea sa fie ~ redusa. potrivit unor cercetari.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA 3. Auto-focalizarea declanseaza cornpararea cu standardele. 3. Mai precis.ei sine este ideea ca atentia concentratii pe eu ii deterde min a pe indivizi sa se compare cu un standard. ~epa§irea standardului (deci. 'Iorusi. Faptul de a se situa sub standard produce afect negativ. adrnitand ca auto-focalizarea conduce [a 0 comparare cu standardele numai daca un standard comportamental este salient in momentul respectiv. ei au constatat ca atat constiinta de sine privata (rendinta dispozitionala de a se focaliza asupra aspectelor private ale eului). dupa parerea lor. dar analiza lor se situeaza In contextul mai larg al proceselor de auto-reglare. Ca atare. acest comportament nu are la baza afectul ce rezulta din constiinta discrepantei. In mod ciudat. Carver ~i Scheier (1981) au adoptat rnulre din ipotezele lui Duval ~i Wicklund. renuntarea la scop §i incetarea concentrarii atentiei asupra eului.3. Extrem de rnulte studii au oferit suport empiric ideii ca auto-focalizarea stimuleaza reducerea discrepantei. PSIHOLOGIA soeIAL~ APLICATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE Potrivit lui Duval ~i Wicklund. Teoria lui Duval ~i Wicklund este. S-a ararat ca constiinta de sine 'incurajeaza conformismul la normele sociale salience.: congtiin1_. Dad aceasta probabilitate e scazuta. Teza funciara a teorrei I . auto-focalizarea esre parte a unui circuit de feedback auto-reglator care mentine organismul in stare de functionare §i-i perrnire sa-~i realizeze in mod eficient scopurile. Dad probabiliratea de a reduce cu succes discrepanta e socotita mare. in mod limpede. Focalizarea atentiei pe eu (auto-focalizarea) declanseaza un proces de auto-evaluate In care aspectul eului pe care e concentrata atentia e cornparar cu un standard salient (pregnant) in situatie.1. De fapt. Ei vad reducerea discrepantei ce urrneaza identificarii acestia ca 0 caracterisrica inerenta a oricarui proces de auto-reglare. Scheier §i Carver (1980). de asemenea. Focalizarea pe eu influenteaza comportamentul prin interrnediul afectului pe care 11genereaza constiinta discrepantei dintre eu ~i standard. In conceptia acestor autori. exista putine cercetari care sa fi vesificat In mod direct aceasta teza. iar detectarea unei discrepan~e negative stirnuleaza cornportamentul destinat sa reduca discrepanta. faptului di operatia de comparare cu un standard este un evenirnent intern dificil de masurat. auto-focalizarea activeaza pur §i simplu schemele de sine ~i cre§te accesibilitatea infermatiei auto-referente. Consecinte ale atentiei auto-foealizate Compararea eu standardele.

a A va fi reactia preferatii s~~ii de auto-focalizare. Scheier (1976) a indus subiecsilor sai furie punand un complice sa-i provoace. subieqii care au fost area persuadasi cii abilitatea de a sine un dis curs e srabila §i nu poate fi ameliorata au evitat auto~focalizarea. rn plus. fie din atirudinile . Carver §i Schei.Ipoteza di atunei cand probabilitatea perceputa e a re uce lscrepansa e mare. Unii dintre ei au fost tacusi ativ sa creada eli exista 0 capacitate de a sine discursuri §i d aceasta se poate dezvolta prin antrenament: ace§ti subieqi n-au evitat autofocaliz (privitulin oglinda).Ia asupra lor lD§I§i (oglinda sau camera video). v~ce d aca rnai Inaint~ au primit 0 evaluare e a .Toate aceste cercetari pot fi interpret ate ca dovedind re i: 1" . di . di I ornportaproanru lila cauta sa se priveasca in oglinda I fA' Steenberger . 'in starea de con§tiinsa privata subieqii furnizeaza descrieri mai detaliate despre ei in§i§i §i au rirnpi de reaqie rnai mici atunci cand [udeca anumite adjective din punctul de vedere al capacicaSii lor auto-descriptive. ~ . negatrva din parte a unei fete frumoase. APLICATA ~--------------------------------------~-------PSIHOLOGIA SOCIALA APLlCATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE scala a constiintei de sine.• fel cii cei auto-focalizaSi au raportat 'in mod mai acurat sentimenrele de furie §i actele de agresivitate (aplicarea de §ocuri electrice complicelui) decilt cei care nu se aflau in aeeasca stare. uzant. exista srudii care probeaza c~ con~tlln~a d e sme .e:~~:~:fie din principiile morale este 1'ntaritii pri nere§Lerea constuntei de _. d0". subiectii care s-au angaj at intr-un c ment . A constatat ast. . A I '. Dimpotriva. ~s am an .: ~ ~ ~ i I r ~ I I I te 1or d e evrtare a auto-focalizarii . Subieqii lor au primit feedback neg dupa ce au sinut un discurs. re d ucerea discrepantei este rasI punsu preferat pentru starea de auto-focalizare Dim ot . In rnasura 'in care starile afective sunt determinate in parte de sehimbarile corporale interne. Apoi. •.' sine. . Hull §i Levy (1979). Accesibilitatea informasiei auto-referente.n~s efec. Greenberg si M h (1981) au extins aceste cercetari ararand ca su bi1tql1 care s-au :. indie vidul va avea mai curand cuno§tinsa de semnele corporal ale ernotiilor arunci dnd esre auto-focalizat. unul din efectele manipuiarilor Potrivit lui con§tiinsei de men~ der~va~e . conform rezultarelor lui Turner (1978). a mtre starea curenta §i stare a do rita..r ~ In sine este 0 crestere a accesibilitaSii informasiei auto-referente sau o activare a sehemelor de sine.I asupra stam.. Ei au manipulat apoi constiinta de sine privata pentru 0 parte din subieqi §i au constatat cii .I'.~e din normele sociale. crierii. P nva ~ 1 .ucerea discrepantei in conditii de au t o-roca l'izare In fieeare ~ mie de ~€rcetilri. Scheier §i (d1981) dau land~at . §i Aderman (1979) a u pus m eviidensa 0 lirnita a ar§lt. 1U bi .. S-a sugerat. di . . Inrr-o a treia linie de cercetan... influenta standardelor saliente de' A cou§tiinSa de sine este ocolita dupa e§ec numai dad subieqii percep discrepansa ea ireductibila. Cei doi psihologi au cerut unor subieqi sa aprecieze adjective din punctul de vedere al auro-des-.ace§ti subieqi l§i aminteau mai bine cuvintele autO-descriptive decat cei care nu aveau arensia focalizad asupra eului privat.i 11 ost atrv puna eomportam~ntul in acord cu standardele. In masura in care autO-focalizarea creste accesibilitatea surselor interne de informasie. In ~ sfaqlt.u on sugereaza ~ ca le§lrea "' starea de auto-focalizare . 0 cre§tere a atensiei concentrate asupra acestor sdri va amplifica intensitatea subiectiva a stilrilor afective.~vltarl. Intr-un st d' roarte am ~. toate aceste st U dii a D re lati u§or pentru subiecti sa. fa). independent de perceptie diserepanselor.: 1~ ~omportament eontraatitudinal evita expunerea la 0 og in a §l... Ei au constatar cit starea de \ . Intensificarea af~ctelor. unuia din grupuri i-a oferir prilejul auto-focalizarii (a utilizat oglinzi). a A A' • ~ mcurajeaza raportarea acurata a propriilor caracteristici §i compOdrtamente . de con§tiinsa de sine au testat ipoteza ca auto-. Unele din cele ~ai vechi studI..ezu~~: fals la ~n ~test de competenta intelectuala) dad a ramane ~ sa a lDseamn~ s~ se confrunte cu stimuli care le focalizeaza aren. emonstrat ca con§t11nsa de sine stirn u 1 ~ comportamentul eaza moral. ~ cand ac easra~ pro b a biliirate este midi cei doi at' . ~. In acord cu acest comportament. .' . . . cercetarori arnericani au demonstrat U di su iectn masculi petrec mai putin timp ascultand 0 banda d magnetofon cu propna. de asemenea. focalizarea este evitata atunci cand ex'ISt~ 0 diiscrepanta~ negativa . d auto-focalizarea poate intensifica srarile afective existente. De asemenea. Duval et al (1972) li zat un e .MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL . au rea 1sala d xpen~ent 1D care reiese ca subiectii parasdsc mai repede e expenment dupa ce au avut un e§ec (li s-a comunicat un ~ i.. s-a ~ d ~. .

Dat fiind ca eul este salient .tuno can in ivizii se afla in starea de con§tiinsa de sine. ~ i Ii: cura a atribuirilor. a face atribuiri interne pentru propriile comportamente) faciliteaza atingerea scopurilor (autoreglarea) pentm di a-si asuma responsabilitatea pentru rezultate este prirnul pas In a crede ca rezultatele vii to are POt fi afectate (determinate de catre individul insusi). ~I f ~ ~ " I • probe ernpirice d autO_focalizarea~~~I. 0 tendinta rnai mare de a-si asuma responsabilitatea pentru propriile comportsmente (asta insearnna. Efectele auto-focalizarii se manifesta in cognitie. Putem presupune ca intensificarea afectelor. Apoi. §i intensificarea starilor emo~ionale poate fi viizura ca avand functii de auto-reglare. ' intensificarea afectelor. inrernalitarea cres- t f fl I ~ Dad auto-focalizarea joaca un rol important in auto-reglarea adaptativa. intensificarea afectelor poate fi vazuta ca stimuland comportamentul dereducere a discrepantei.mod normal adaptative. Avand in vedere ca toate aceste efecte pot avea functii adaptative de auto-reglare. Constiinta de sine §i problemele psihologice Atenria auto-focalizaca pare sa fie implicata in procese psihologice foarte diverse. Exista rnulte rnodalitati in care atentia auto-focalizata poate contribui la aparitia problemelor psihologice. potrivit careia au~o-focalizarea joaca un rol important m sisternul de auto-reglare. Daca utilitatea autoreglatorie a faptului de a compara starea curenra cu standarde §i de a se angaja in comportamente destinate sa reduca discrepan~ele e clara. Perturbarile psihologice 'inseamna adesea desfasurarea proceselor adaptative normale in situarii in care ele nu mai sunt adaptative. PSJHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE Carver (980) au cerur subiectilor masculi sa priveasca fotografii cu nuduri feminine in timp ce se aflau in fasa oglinzii. Natura acesror efect: §i nurnarul lor ne fac sa acceptam afirmaSia lui Carver §i Sche~er (. t0trivit unor eereetiiri eognitiviste. acuratetea auto-perceptiei pot fi vazute ca diferentiind functionarea normala de diferite /1. Subiectii trebuiau sa incerce Sa se apropie §i sa atinga un §arpe. 3. In legatura eu aceste studii. sa se auto-regleze).. (1979) au luerat cu subiecri cu fobie la §erpi. Accesul mai mare la inform asia autoreferents este uril deoarece perrnite individului sa fad alegeri rnai bune cu privire la diferitele modalirati de a reduce discrepan~a. in memorie. acesti subiecti au furnizat aprecieri mai pozitive asupra forografiilor.utile in incercarile individului de' a-§i modifica comportamentul §l a-I aduce mai aproape de standarde. 3.•d d a. eu dit un stimul este mal s~ ~ent sau mai accesibil. s-ar putea argument a ca tendinta de a-§i centra atentia asupra eului e rnotivata de nevoi de autoreglare. atribuirile pe care le vor face vor fi rnai degraba interne. dedit di ar amplifica afecrele pozi. In cornparatie cu un grup de subiecti carora nu le fusese indusa starea de con§tiinSa de sine (nu se aflau In fasa oglinzii). toate aceste efecte se pot dovedi . responsabilitatea pentru comportamente. Variatiile in consistensa comportamentului custarile interne. Carver et al.3. In carrea lor din 1972 Duval §i Wicklund au tacut ipoteza d centrarea atentiei asupra eului va determina mai curand atribuiri interne pentru propriul comportame~t. in afectivitare. gandirea auto-critica. trebuie spus ca exista mai multe i~tensifica afectelenegative trve. rolul pe care celelalte efecte ale auro-focalizani 11joaca in auto-reglare e mai putin clar. in motivatie. accesibilitatea inforrnatiei auto-referente. Multe problerne psihologice apar din aplicarea gre§ita a strategiilor care sunt In. . ea ar putea avea. Con§tiin!a de sine §i auto-reglare . accesibilitatea crescuta a inforrnatiei autoreferente. De pilda. Inrr-adevar. In masura in care consecintele afective ale comportamentului joaca un rol important In motivarea comportamentului viiror. de asernenea.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLlCATA 3. uniidinrre ei au fost auro-focalizari §i s-a constatar ca acesria au raportar mai acurat anxietatea pe care le-a produs-o apropierea de §arpe dedit grupul non-auto-focalizat.3. de fapt. acuraretea crescuta a auto-perceptiei pot fi utile in a-l face mai capabil pe individ sa-§i puna de acord starea curenta eu standardele (deci.~ Internalitatea atribuirilor.3.1981).2. un rol in cazurile in care sistemul de auto-reglare nu functioneaza. cu atilt mai mare va fi tendinra de a-I utiliza penrru a face inferente.

dar evita in mod activ auto-focalizarea dupa un succes. __ Ca at are a persoana care a pierdut 0 sursa centrala de reg 1are. Dar dad individul nu poate face nimic pentru a acopen prapasna dintre starea do rid §i starea de fapt. depresia apare cand individul nu poate sau nu vrea sa iasa dintr-un ciclu de auto-reglare in care reducerea cu succes a discrepantei e putin probabila. . d . de sine foarte in alte acurat~. Smith §i Greenberg au raportat 0 corelatie sernnificariva inrre depresie §i con§tiinla de sine privata (tendinta dispozitionala de a fi auto-focalizat). . Individul urrnareste un scop ce . §i al~ii au rendinte de auto-evaluate crescute. scop si nu are surse alternative din care ar putea a lme mu 1t in :. srirna de sine coborata. . se poate afirma d indivizii depresivi au.. di . Potrivit acesrei teorii. In cele ce urrneaza. arentia focalizata asupra eului.' . tendinra pronuntata de a face atribuiri interne pentru rezultatele negative.~lel entrate pe eu este de a declan§a nrocese necesare in urmanrea conc . ~ .. dornenii. Teoria persesau Ia stan :. ~ Pyszczynski §i Greenberg (1986) au gasir totusi un tip de situatie in care depresivii nu-si centreaza atentia asupra eului: dupa un succes.. 4. dupa pierderea unei surse i~p. vorn descrie succint abordarile asupra depresiei.:O:::... cii arunci cind e detectatii 0 discrepan~a. duce la: 1. . .. astfel de perseverari auto-reglatotll va pune in miscare 0 sene de A' • . ~n mod cronic. Po mind de la aceste rezultare.:. Autorii au notat ca §i unii. Scaderea 5. standardele specifice la care se raporreaza cand sunt auto-focalizati etc. . conditiile in care se angajeaza in auto-focalizare.. I .::A~L::A~A~P~L::I~C~A::T~A:_::iN:.dap_tatlv~. Pyszczynskt §l Greenber~ sus. pe sine pentru discrepanta. concentrandu-se ~upra unei lscre~ . Indivizii difera intre ei in functie de gradul in care sunt autofocalizati. a§a cum am men~ionat. primii care au remarcat asernanarile dintre indivizii depresivi in conditii normale §i subiectii din experimentele de laborator asupra auro-focalizarii. Tendinta 3.~ scopului. auto-focahzarea ~l:e§te pentru a permite individului sa reduc~ di=crepan~:. I' a pro cese care vor culmina 1ntr-O stare de depresie. PSIHO~ L~O~G~I~A~S~O::C:::I'.. feri scopul Ii vine foarte greu sa evadeze din ClC u e ceea ce l-ar 0. Scaderea §i din sensibilitatea de a se lnvinovali motivatiei ce rezultii atat din confruntarea consta~~a c~ discre- crescuta la startl~ mtern~. el (sau ea) va ie§i din ciclul de auto-reglare. cat 2. Pyszczynski §i Greenberg (1987) au ptepus 0 teorie a perseverarii auto-reglatorii asupra depresiei reactive. atunci cre§terea nivelului auto-focalizarii va duce la depresie.:_:D:. Perseverarea auto-reglatorie lor negative panta. Ei au pus in eviderita un asa-numir "stil depresiv de auto-focaiizare" care consta in faptul ca indivizii depresivi se angajeaza in auto-focalizare dupa un e§ec.--bali psihice. Acest sril a fost dernonsrrar in studii care au folosit verbalizarea gandurilor de carre subiecti. anxieta~ii §i abuzului dealcool din perspectiva atentiei auto-focalizate. stirnei de sine.lscrepansei.1: liza asupra sursei pierdute._M=E_::_N:. Perceptii §i a performan~ei Focalizarea persistenra asupra unei discrepante negat~v~ ireductibile este cauza directa a multor simptome ale depreSlel. atunci dnd individul a rnvestrt verarll au b. Ac. La astfel 66 .. -' . . dad individul isi da seama cii reduce rea discrepantei nu este posibila. d cribile Nivelul lnalt de auto-focahzare necesar unei panse Ire u.r: to-reglatorii sustine d. Intenslficarea afecrenu poate fi atins. la intensificarea afeetelor. Persoana va devem pnzomera roca I . . . Amintim di potrivit lui Carver §i Scheier. este probabil ca anumite rnaladii psihice sa fie caracrerizate ae patternuri specifice de auto-focalizare . In condilii normale. aceste consecinle ale auto-focalizarii sunt a.. . ~ de sine §i are pu~ine surse de strrna de sme alrernarive lSA stlll1a 'b'l nu va vrea sa renunte la atingerea scopu UI rruna §I se v pOSl 1 e .. auto-focalizarea va creste... In masura In care exist a raspunsuri instrument ale capabile sa red~d discrepanta. la cresterea r~sponsablhta~ll ~e~tru rezultat la un acces mai larg la informatia auto-referenta. . .eastii amplificare a auto-focalizarii duce la 0 con§t1ln~a crescu:~ ~ ~. va renunta la scop 3. Smith §i Greenberg (1981) au fost. Depresia.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA :. Depresia reprezinta cea rnai irnportanta aplicare a analizei aurc-atenrionale. fu~qla at~n. d' intr-un ciclu auto-reglatoriu.::I_::_V_::_L_S_A_N_A_T_A. Ca arare.:_T_II_M_E_N_T_A_L_E dard ~il~i va concentra arentia 'in exterior. Ca arare. afecte negative intensificate. Diferite bali psihice sunt caracterizace de pattern-uri diferite devariabilitate pe dimensiunile de rnai sus. lId .ortante e snrna de sine. auto-descrieri foarte acurate §i rendinra de a abandona sarcina dupa un e§ec. . .

teoriiie anxietatii in fasa testului sustin ca aceasta stare este caracterizara de niveluri inalte ale atentiei auto-concentrate. auto-focalizarea incurajeaza abandonarea sarcinii §i duce la performanta slaba. Din aceasta perspectiva. ca auto-focalizarea intensifica afectele negative la indivizii care privesc fotografii ce reprezinta atrocirati sau ca intensifica anxietatea la subiectii ce urrneaza sa atinga un §arpe. intrucat individul are mereu tendinta de a-§i modifica standardele dupa succes (de a alege unele mai inalte). Cand probabilitatea ca discrepanta sa fie redusa este inalta. Sa ne arninrim ca.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. In plus. Analizele anxietatii au folosit adesea conceptul de auto-focalizare sau de auro-preocupare.• bilitare e mica. (1987) au ararat ca pesimismul cu privire la propriul vii tor se reduce sirntitor atuncicand subiectii depresivi sunt tacu~i sa-§i concenrreze atentia spre exterior. S-a ararat. In coricluzis. Cand aceasta proba. Starck er al. Efectul acestei perturbari depinde de percepriile individului asupra posibilitatii ca discrepansa sa fie redusa. Wicklund (1975) a modificat aceasta pozitie. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE de indivizi poate aparea §i stilul de auto-reglare rnentine §i va amplifica depresia. pentru a se sustine astfel de idei. Auto-focalizarea ar trebui sa amplifice constiinta individului asupra sernnelor corporale ale anxietatii §i astfel sa intensifice experientele subiective de anxietate. Aceasra I I ~ relaSie e mai pronuntata cand testul se da in conditii evaluative sau stresante. o alta legaturaintre auto-focalizare §i anxietate poate fi stabilita daca ne amintim ca auto-focalizarea il face pe individ sa fie mai constient de starile sale interne. Putern presupune ca instruc~iunile de a se concentra pe sarcina i-au impiedicat pe subiecti sa se concentreze pe ei in§i§i. 0 serie de studii au probat rolul auro-focalizarii in depresie aratand ca rnulre din caracteristicile legate de depresie dispar arunci cand persoanele depresive sunt impiedicate sa-§i focalizeze atentia 'in interior. Wicklund a fost de parere ca astfel de situatii suntrare. detectarea unei discrepante negative nu genereaza in sine afect: afectul negativ apare atunci cand individul percepe 0 .individul atinge sau chiar depaseste standardele. depresivii fiind cronic auto-focalizari. (1985) au expus subiecti depresivi la 0 oglinda. S-a ararat ca nivelurile inalte de auto-focalizare rnediaza cel putin in parte caracteristicile nori-adaptatrve asociare de obicei cu depresia. auto-focalizarea amplified tendinta de a persista in sarcina §i de a obtine 0 performanta buna. Totusi. Toate aceste studii sugereaza cainterven~iile care-si propun sa schimbe tendintele de auto-focalizare ale depresivilor pot fi deosebit de eficiente in tratamentul depresiei.'" APLICATA 3. pilda. a§a cum 0 fac 'in cea maimare parte a timpului. ea poate fi astfel echivalata cu anxietatea. Gibbons et al. neplacuta din cauza ca releva discrepantele dintre standarde §i starile prezente ale individului. De. sussinand ca auto-focalizarea poate produce §i afect pozitiv atunci dnd . Studiile au ararat ca indivizii cu anxietate mai mare in fasa testului raporteaza mai multe ganduri auto-referente §i auto-evaluative in timp ce sustin testul decat cei cu 0 anxietate scazuta in fata testului. Una din ipotezele initiale ale lui Duval §i Wicklund (1972) a fost ca auto-focalizarea este 0 stare tensionata. Potrivit lui Carver §i Scheier (1981). Pyszczynski er al. dar evita auto-focalizarea dupa un succes. Astfel de teorii afirma ca diminuarea performantei datorateanxietasii in fasa testului rezulra din gandurile auto-referente ce rnicsoreaza capacitate a atentionala disponibila pentru gandurile legate de sarcina. (1985) au observat d a-i incuraja pe subiectii depresivi sa se concentreze pe sarcina Ie faciliteaza performanra. 1:n conceptia celor doi autori. constiinta crescuta 'a anxietatii produsa de auto-focalizare cre§te probabilitatea ca reducerea discrepantei sa fie perturbata. studiile atesta ca tendintele spre auto-focalizare ale indivizilor depresivi sunt diferite de cele ale' non-depresivilor. autofocalizarea este de cele mai multe ori asociata cu emotii negative. Anxietatea. Depresivii se afla intr-o stare de auro-focalizare in mod cronic . au constatat astfel 0 cresterea afectelor negative §i 0 scadere a afectelor pozitive. 'in aceasra stare depresivii i§iamintesc foarte exact detalii despre spitalizarile (experiente neplacute) pe care le-au suportat. depresiv care va Exista astazi suficiente probe empirice 'in sprijinul ideii ca rnulte din caracteristicile depresiei sunt mediate de un nivel ridicat al atentiei auto-focalizate.

pOl .MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA 3.e stres pot fi reduse in mod eficient prin . d poate rezulta §i din lipsa auto-focalizarii (de pilda. testului..depreslvl pot fi lreductibile din diferite cauze. Boala psihica poate rezulta din auto-focalizarea excesrva. alcool se asociaza adesea cu evenimentele de via~a negative. Auto-focalizarea intensifica expe. (981) au aratar ca auto-focalizarea intare§te tendin~a subieqilor fricosi de a renunra sa se apropie de obiectul de care Ie este frica (un§arpe). mul de alcool al subiectilor cu scorun d di I det dea de rezultatulla testul de inteligenta. . discrepantele traite de indivizii .. Abuzul de alcool este riispandit In randurile indivizilor ce au probleme de depresie sau de anxierare. Observa~iile clinice sugereaza cii inroxica. ca 1d A A A· A . in doua moduri: 1. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATATII MENTALE II I I discrepanra negativa ca extrern de dificil de redus... auto-focalizarea poate sa intareasca rezistenta la bolile legate de stres. t focao ~ desigur validitatea modelului lui Hu . consecinrels afective ale inroxicarii cu alcool sunr similare cu cele ce rezulta din diminuarea auto-focalizarii. Dar fiind rolul foarre important pe care auto-focalizarea 11 joaca In depresie §i anxietate. sine i:in~n.. auto-focalizarea afecteaza experien~a .entului. Studiile care atesra acesre ipoteze sunr numeroase. n . s ar§lt.egatura c~ . I 01 ~ .. celigenta. rea cu.. ei au aplicat tuturor subiectilor un test e 111te1gen~a ala. Astfel e stu 11 nu epm . . Cand ind]. nivel inalt al constiintei de sine nu conduce m sine la :ons~m~ e 1 1. Abuzul de alcool. * ~ie alcoolicii au un nivel coborar al auro-focalizarii cu un grup de subiecn ce consumau cii subiectii cu intoxicain cornpararje alcool in cantitii~i moderate. agreslv~tatea: §i impulsivitatea). Relatia dinrre constiinta de sine §i psihopatolo~ie nu este ~~a 1· ~ meara.. deci §i a anxiera~ii. . De pilda. m pus. le-au cerut sa partlClpe ~a 0 In secven~. grupuri experimentale din subiecti cu scorun man p~ u formaL . in coborate Anvreme ce consu. abuzul de alcool devine posibil at unci dnd individul a ratar cu putin un standard important pentru el §i considers cii nu sunt sanse sa reducii discrepan~a in viiror. sc [e-au comum 'cat rezultate negative sau pozitrve fa se .• modeluj IuiCarver §i Scheier. Rezultatele au indicat ca su iectu cu scorun testu e 111 ~ 1d ~ alte la con§tiin~a de sine consumau mai mult alcoo . Rolul nuan~at pe care-I joacii auto-focalrza~ rea in psihopatologie nu poate fi inteles decat in co~t:xt~l rna: larg al auro-reglarii. caci dis~r~p:~~ele produse ~. ~ull §iYou~g 0~83) Urm . in . . anxierati. vltatea au 0~ at~sta" . Carver et al. u. "1 AI fA . .. Ca at are. Scheier et al.sunt cele in care indivizii 1ncearca sa scape de starea de con§tiin~a de sine. Hull §i colaboratorii . Acesta poate fi prezis atunci cand apare comb~na~la dintre nivelul inalt al consriintei de sine §i aparitia unui evemment ce are irnplicatii negative pentru eu. rienta oricarei stariemo~ionale. iar constiinta de sine va duce la perseverare inutila §i dureroasa §i la afecte negative legate de ratarea reducerii discrepantei. ta a treia a expe. Mai precis. Aceasra observa~ie l-a taCut pe Hull (981) sa presupuna cii alcoolul reduce consriinra de sine inhiband procesele cognitive superioare legate de codarea inforrnatiei in funqie de auro-relevanta sa. purern face ipoteza ca auto-focalizarea este implicata in egala masura in consumul de alcool. Consumul de alcool in exces reduce afectele negative ce rezulta din aparitia sau anticiparea evenimentelor negative.upa e§:c.. (979) au demonstrat ca auto-focalizarea ii face pe subieqii care se indoiesc de capacitatea lor de a trece cu bine un test (0 sarcina care produce anxietare) sa renunte rnai repede la sus~inerea ..a~t~~lta~l a~t~-reglat~ru.sai au constatat .~ Hull (981) a ararat ca 1mprejurarile care favorizeaza abuzul de alcool. Mai mulr. ~ 1 §l . .• ietate nu apare la subiectii intoxicati cu a co . de vinuri explicandu-Ie ca aceasta nu biare . vidul e auto-focalizar.. 1 d .~ ~ emnata ·. . (a starii de constiinta de sine) reprezmta 0 cauza ms . Dirnpotriva. 1izarn " ~ . perceptia ca 0 discrepanra negativa nu poate f redusa poare deterrnina anxierare.~ . 1 ~ . 2.~ ..tim.. Hull a precizat. testeze acelasi gen de ipotez~. 11 E . rei de sine si din subiecti cu scorun mici pe aceea§ ala con§tl111~" de i li ~ sc ~ A ..n a uzu 1Ul §l a abuzului de alcool... au observat cii relatia normala dintre con§tiin~a de Areea§l auton. 1~ degustare . . 1 a . .

7? . se considera ca expunerea la modele reprezinra probabil cel rnai insernnar factor in dezvoltarea rolurilor de sex. Igiena dentara 4. Octavian. PS-=-i-h-o-:-lo-g. veti fi in rnasura: • sa explicati cum pattern-urile de comporrament aduc psihice prejudedisi sanat3. Identijiearea §i eliminarea sau diminuarea jactorilor de rise 2. lui agresiv. prezentarea din acest capitol urmeaza expunerea lui James Weyant (1986). • sa preciza~i rolul jocului de rol 'in incerventiile pnvmd fumatul.. implicatiile teoriei invasarii sociale in eliminarea cornportamentului de evitare. prieteni. 2004 Obiective de lnva!are Studiind acest capitol.-a-p111-.-la:. expectants cu privire la acestea §i la auro-eficienta. Un rol important este §i cel definit de teoria eficienrei personale care presupune ca inirierea §i persistenta 'in comportament esre determinata de valoarea rezultarelor.-a-. Sunt analizate. precum §i importantele legaturi ale acesteia cu problernele de adaptare pe care le poate avea un individ. Varsta a III-a §i institu~ionalizarea 4. 3. De asemenea.2. • sa enurnerati aplica~iile psihologiei sociale In domenlUl sanata~ii fizice.i-=ndomeniul sanatatii fizice ' ~TEFAN BONCU Universitate~ "AI.3. carre propriul eu po ate avea implicatii senoase pentru conforrul psihologic §i fericirea persoanei.3.2. Iasi Un stil de viala sanatos este responsabilitatea jieearuia dintre not' Ji presupune: " 1. . de asemenea. Aceasca teorie are implicatii importante 'in studiul §i explicarea comportarnenru. Teme de reflectie • Analizati modaliratea prin care anumire tulburari sunt influentare de pattern-utile de auto-focalizare. arnintim §i modul In care cercetatorii din domeniul psihologie sociale au ararat cum simplul fapt de a orienta atentia catre sine. Analiza~i rolul pe care auto-focalizarea i1 are in procesu1 de -~ auto-reglare. L Cuza 1 ". personaje din mass-media etc. 7'). Alimentalie ralionata. 4/. ~ • sa definiti conceprul de medicina comportamentala.MAN UAL DE PS I HOLOG IE SO CIALA APLICAT A "De retinue' y Teoria inva~arii sociale sustine ca indivizii achizitioneaza un i comportarnent social prin experienta directs sau indirecra. Dr. Pe de alta parte. . Bandura constituind 'in acest sens §i 0 teorie cognitiva asupra' agresivitatii. Care sunt principalele irnplicatii ale teoriei invasarii sociale In acest domeniu? 3.~ii fizice. Bandura §i McDonald au ararat ci'i judeca~ile morale ale copiilor pot fi modificate prin irnirarea unui model adult. Care sunt mecanismele prin care auto-focalizarea are impact asupra sanatasii mentale? in buna masura. cea de-a doua rnodalirate corespunzand observarii modelelor (cum ar fi mem. bri ai familiei. Interven~ii asupra fumatului l Intrebari de' auto-evaluare 3.1. Exereqi» jizie maderat Ji regulat 3. Jurma P. Cuprins 4. modelele servind ca 0 sursa de neinlocuit' de informatie despre comportamentele adecvate grupurilor de sex de apartenenta.-:-· a-so-c~i.1.). • sa precizati rolul privatii senzoriale in Iasatul ~e f~~t.-· c"'--a-:t-::aJ.

Boli cerebro-vasculare 4. dar rolul alter specialisti (printre care §i pihologii sociali) s-a extins. Boli respiratorii 6. mul~i oameni sunt convinsi ca a munci pe branci. Obezitatea 6. Conceptul de rnedicina comportamentala. Lipsa exercitiilor 8. ~i legumelor fizice din ali- 7. fumatul este un comportament acceptat §i care uneori confera distinctie. Noua abordare este inso~ita de 0 rniscare generala in domeniul ingrijirii sanata~ii. Greutatea corporals ca o forma de devianta fizica voluntara 4. Diabet 8. e liinpede cii schimbarile comportamentale pot avea efecte benefice. teo ria disonantei cognitive. dandu-le sfaturi in privinta prevenirii §i controlului bolilor. Odata cu aparitia rnedicinei comportarnentale. munca stresanra pe o penoada indelungata. Rezistenta la schimbare este atilt de mare. Colesterolul 5.• ···1(·······. Spre 1970. Medicii pot interveni asupra celor bolnavi cronici.obeziratea ca devianta fizicii voluntara. De pilda. Bolile cardiovasculare 3.5. 40 % din decese se detoreezi primilor 10 iectori de rise In timp ce urmstorii J 0 factor. I . Tocmai In aceasta privinta conrributia psihologilor sociali poate deveni foarte importanta. Interven~ii asupra preadolescentilor §i adolescentilor 4. raportul anual din 1964 al Asociatiei Medicilor Americani a pus in legatura furnatul cu cancerul §i bolile de inirna. alcoolul.4. ca ochiurile ori cartofii priiji~i. Abordarea preventiva amplifica responsabilitatea individuala in adoptarea parrern-urilor de comportarnent sanatoase §i a unui sril de viasa lipsit de riscuri. Alcoolul 4.ele patru decenii. lipsa exerc:~l1lo: ?zlCe. jocul de rol §l pnvare senzoriala in interventiile privind fumatul. Hipertensiunea 3. ultin:. Date fiind riscurile asociate stiluhri de via~a al multora din noi. de la solicit area medicilor de a trata boala spre prevenirea balilor prin comportamente adecvate autoimpuse.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA 4. indt indivizii nu renunta 1a obiceiurile lor nici atunci dnd medicu11e spune ca ele sunt profund nocive pentru sana:: tate. ' Conform OMS. ideea ca fumatul constituie principala cauza care duce Lamoarte §i care r5~ate fi 'indeparrara prin eforturi de schimbare a cornportarnentelor era un lucru bine stabilit.adanc inradacinate in stilul nostru de vi~a. Deficienta Ilegale de fier _". consumul de alcool esre un comportament social. au realizat ca anumite patternuri de cornporramenr aduc serioase prejudicii sanatii~ii fizice a persoanei. Boli neuro-psihiatrice 7. oamenii nu-si schimba comportarnentui nici atunci dnd au cunostinta de factorii de rise. se refera rocmai la induce rea acestor schimbari. de rise conteezii doar pentru f 0 % din decese. 9. teo ria controlului ~i varsta a treia. Alte cornportamente auto-distructive recunoscute ca atare sunt cons~~ul de ~rana in exces §i consumul de hrana nepotrivita. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATkfII FIZICE 4. Boli de nutritie II.6. ei pot oferi sugestii care sa-i ajute pe oarneni sa fad schirnbarile comportamentale propuse de medici.Multe din aceste cornporramente sunt. in Statele Unite se considera cii jumatate din decesele din anul anterior se datorasera unor cauze comportamentale. oamenii de §tiin~a. HIV I AIDS 12. In 1980. Sex neprotejat I ._- In. pana la surrnenare esre solutia de a-§i asigura 0 existenta tihnita. §i chiar asupra celor sanatosi. Fumatul 2. aparut in anii 'SO. Mentinerea unei greurati ideale Cuvinte-cheie: stil de via~a §i comportarnenre autodistrucrive: schi~b~rea de arirudine. multi ?ameni continua sa desfa§oare comportamente auto-destructive. Tuberculoza (TB) ~i endocrine asupra sanata~ii ale acestor practici. Droguri 10. asupra celor accidentati. l\1ancarea gatita repede. In plus. cum am mentionat deja. ~ J ~ f I < . in ciuda con§tientizarii consecintelor negative I. Sinucidere 10. Principalele 2. Dar. Cancer malign cauze de deces: Principalii factori de rise: I. Boli genitale ~i urinare 9. e gusto asa. Lipsa fructelor rnentatie Din nefericire. rolul medicilor n-a scazut. ca §i publicullarg. probabil. Intrudt psihologii sociali au cornpecenta in dornenii ca influenta sociala §i comunicarea persuasiva. Astazi se considera ca §apte din cele zece principale cauze ale rnortii lnainte de batrane~ea inaintata pot fi diminuate sernnificativ prin schimbarea comportamentelor nesanatoase. . consumul de droguri. Boli digestive 5.

iar a starni frica nu are efect.. Care va motiva ~intele sa se conformeze recornandarii sursei de a evita consecintele neplacure ale faptului de a nu se spala regular pe dinti. toare continand aceeasi informa~ie factuala despre cauzele cariilor §i aceleasi instructiuni pentru practicile preventive de igiena. 'Iotusi. 1970) au extins studiile asupra efectelor mesajelor persuasive asupra practicilor de igiena denrara. Desigur. ~i s-au plans de anumite aspecte ale mesajului ca insu£lcien~a inforrnatiilor despre prevenire §i caracterul neplacut al unor imagini. La baza folosirii rnesajelor ce provocau frica statea ideea d astfel de mesaje vor provoca 0 tensiune emotionala neplacuta... A§a cum era de a§teptat. §i in locul diapozitivelor cu infectii §i carii. Demersul lor a fost intreprins in cadrul Yale Communication and Attitude Change Program. Imaginile vizionate de ei erau mai putin infrico§atoare. Ei incercau sa-i persuadeze pe studenti sa-§i amelioreze practica de a se spala pe dinti. Sustinand §i ei aceasta concluzie.era yorba despre structura ochiului. Ei au testat. program vast de cercetari. fumatul. dupa transrniterea mesajului. Leventhal. Rozelle.Erica minima" s-au schimbat eel mai mult. S-a constatat ca subiec~ii din conditia . ea mentinerea unei proaste igiene dentate. Pentru a raspunde la aceasra intrebare. di interactiunile privind ingrijirea sanata~ii pot induce schimbari comportamentale. 4. Grupul de la Yale varia in mod independent componentele procesului de comunicare persuasiva . Au existat trei conditii de provocare a fricii. Dembroski §i Allen.frica mare". consumul de alimente in exces etc.sursa. subieqii din conditia "frica mare" au fost foarte ingrijorati. in afara . Janis §i Feshbach au manipulat continurul de inforrnatie de natura sa provoace frica. mesajul §i ~inta . Igiena dentara Multe din aplicatiile psihologiei sociale in domeniul sanata~ii implica interverini menire sa schimbe cornportamente daunaroare pentru sanatate. cel mai important aspect al acestui demers era de a §ti dad frica a motivat ameliorarea practicilor de igiena den tara. Grupul de control. Irving Janis §i Seymour Feshbach (1953) au fost prirnii Care au aplicat psihologia sociala la 0 problema de sanatate. Ei aveau prilejul sa vada imagini cu infectii grave ale cavita~ii bucale §i carii avansate. Subiectii foarte speriati au ascultat in cea mai mica rnasura recomandarile de a-§i intari obisnuinta de a se spala pe dinti. ins isrand asupra deraliilor. in conditia de control. s-a cornportat la fel inainte §i dupa interventie. care-i ameninta mai putin pe fiecare !n parte. Ei au apreciat mesajul ca fiind interesant §i ca avand valoare educationala. Janis §i Feshbach. Pentru a testa aceasta ipoteza. APLICATA IN DOMENIUL SANATATII FIZICE ". In sfar§it. In condi~ia "frica minima". dar folosirea inforrnatiei lnfricosaroare nu are un efect pozitiv asupra comportamentului. sursa punea accentul.. Singer §i Jones (1970) au lucrat pe necesitatea vaccinarii cu tetanus §i au demonstrat ca a ampli£lca specificitatea instructiunilor (a le face mai precise §i mai detaliate) ii deterrnina pe oameni sa se vaccineze. Subiectilor din aceasta conditie li s-a amintit in mod repetat di pot deveni victime ale acestor consecinte. Lasater. iar cei din conditia .1. pe consecintele dureroase ale igienei dent are nesatisfacatoare. PSIHOLOGIA SOCIAL . ei §i pe eea comportamentaHi.§i incerca sa determine impactul acestor variatii asupra schimbarii de atitudine.Erica moderata" Ii s-a vorbit despre aceleasi pericole. Janis §i Feshbach au repartizat subiectii-studenn in patru conditii experimentale. Evans §i colegii sai (Evans.I MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA 4. Studennlor din condina . condus de Carl Hovland. In condiva . deci. ca infectia gingiilor §i infectii in alte par~i ale corpului. Cei doi aurori nu urrnareau numai schimbarea de atitudine. Se pare. dar intr-o maniera mai impersonala. Concentrandu-se asupra caracteristicilor mesajului. ei vedeau radiogra£li §i diagrame. care nu primise recornandari privind igiena den tara. s-au cornparat rapoartele subiectilor cu privire la spalatul pe dinti inainte de experiment §i la 0 saptiimana dupa aceea. mai factuala. au concluzionat ca marerialul destinat sa starneasca frica subiectilor nu a crescut eficienta mesajului despre igiena dentara.frica mare" cel mai putin. consumul de alcool in exces. exista foarte putina inforrnatie care putea starni frica. subiectii primeau un mesaj ire levant pentru igiena denrara .

§i deloc de masurile obiective. Un aspect foarte important al barranetii este pierderea controlului. cele mai pronuntate intentii de a se conrorrna recornandarilor §i.r~~~~ SOCIAL~ APLICATA iN DOMENIUL SANATA:PI ~ FIZICE _ mesajelor care starneau frica. Dupa rnestecarea tabletei. Demersuri rnai promi~atoare constau in folosirea unor mesaje pozitive.2. precum ~intei. Varsta a lII-a Pierderea §i insrirutionalizaree asupra mediului sau numai perceptia comrolului . Ca §i in studiile anterioare. rnesajele ce produceau frica au determinat raportarea de catre subiecti a anxietatii §i a schimbarii de atitudine. .diferita. mai eficiente. Meritoriu pentru dernersul aces tor cercerarori este faptul d nu s-aurnultumit cu masura dependents obisnuita. §i in adecvarea sursei la caracterisricile l~:' l l t I ' I t t 4. jar copiii . mare plus recornandari. cea mai mare frecventa a perierii dintilor. t ~ii dintre sursa §i ~inta in persuasiunea privind folosirea pastei §i a periu~ei de dinti. §i ei au construit rnesaje care starneau frica subieqilor. luand masuri dependente atat prin intermediul rapoartelor subiectilor. testul cu tableta de care am pomenit a indicat d. ca ulcerul. care Iasa pete rosii in locurile unde dintii nu fusesera adecvati periati. Subiectii erau repartizati in una din urrnatoarele conditii: frid. In loc sa sublinieze consecintele negative. Aceasra discrepanta arunca serioase indoieli asupra studiilor ce au explorat cornportamentele aflate in Iegatura cu sanatarea §i care s-au bazat in intregime pe rapoartele subiectilor. lor nu mai au nevoie de ei. Cercetarile asupra interven~iilot psiho-sociale destinate sa induca 0 buns sanatate den tara nu sustin eficienta mesajelor ce pro due frica. Cand sunt pusi sa dea seama de propriul comportament.frica redusa plus recornandari. Eficienta fricii a 'fost atestata numai de rapoartele verbaleale subieqiLor. indivizii nu dau cele mai acurate raspunsuri. dupa 0 sapramana. Intr-o astfel de institutie. A fi inrernat intr-o institutie pentru batrani amplifies pierderea controlului. mesajul pozitiv sugera d sanatatea maxima §i stima celorlalti pot fi obtinute prinrr-o igiena desavaqita. Lasater §i Ramirez (1978) au studiat rolul sirnilarita~ I'. ci au facut apel la 0 rnasura obiectiva. au handicapuri fizice serioase. Rezultatul experimentului a evidenriat necesitatea folosirii unei rnasuri subiective. Uneori nu-si amintesc cu precizie deralii ale cornporramentului lor. mai cu seama Ladepresie §i la afectiuni fizice Lafel de grave.~eniei dintilor rnasurata cu tabletele speciale. Multi batrani au pensii ridicol de mici. Subiectiierau cu to~ii studenti negri. Similaritatea de rasa dintre ~intii §i sursa a. nevoia de aprobare socials poare falsifica rapoartele lor. rapoartele verbale ale subiectilor indicau 0 influenta mai mare a mesajelor ce faceau apel la frica. ci de a ameliora sanatatea prin schimbari reale in cornporta- mente. mesaj pozitiv plus recornandari. recomandari §i recomandari extrem de elaborate. avut un efect pregnant. rapoartele verbale ale subiectilor. se asteapta ca batdinii sa fie pasivi.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICAT A PSIBOLOGIA 4. §i efectele unui mesaj pozitiv.la. Evans §i colegii sal au cerut subiectilor sa mestece 0 tabled special a. I I pierderii controlului poate duce La probleme psihologice foarte grave. Potrivit rapoartelor verbale ale subiectilor. mai rnuit. Scopul acestor studii nu a fost acela de a induce complezenta ver- ba. dantura fiecarui subiect era fotografiata §i judedtori care nu §tiau in ce conditie experirnentala se aflase fiecare subiecr erau pusi sa aprecieze gradul de curatenie al dintilor. batranii par adesea foarte blazati. celelalre conditii au fost. Cei ce au primit mesajul de la un dentist negru au dat ascultare mesajului intr-O rnai mare masura decat cei ce au audiat un dentist alb. dar nu 0 ameliorate a cura. insisrand asupra succesului social al subiectuLui. In contrast. De§i1ngrijirea poate fi serioasa §i bine inrentionata. dar examinarea masurii obiecrive a tacut posibila 0 concluzie net . cat §i prin intermediul rabletelor speciale. In mare. pierderea in greutate §i chiar moartea. frica intensa a produ~ cea mai mare' anxietate. a unor recomandari detaliate §i exprimate caracteristicilor inlimbaj simpLu. Subiectii din conditiile cu rnesaj pOzitiv plus recornandari §i recornandari detaliate au retinut eel mai bine inforrnatia §i s-au dovedit a avea cei rnai curari dinti la 0 sapramana dupa rransrnirerea mesajelor. de fapt. se imbolna- I f I . Droski. mesajele folosite contineau un set de recornandari privind Ingrijirea dintilor. Ca ~i in srudiile anrerioare.

crescut din cauza In Romania. Intr-un studiu celebru s-a raportat ca din 17 batrane care nu voisera sa se interneze la azil. Interventii asupra fumatului In ciuda binecunoscutelor tul. Intrucat batranii se simt foarte singuri. scrie §i decide asupra dispunerii mobilei in propria camera. dupa 1990. 16 au rnurit in primele zece saptamani dupa internare. cu rnai multa pofd de viara. astazi se considera dere a numarului neajunsuri pe care le creeaza fuma50% din populatie fumeaza. In ultimul tirnp. fiecare batran §i-a ales 0 planta §i s-a ocupat de ea. dar primul grup are un control mai bun. Batranii din primele doua grupuri au fost apreciati ca fiind mai adaptati. efectele benefice ale vizirelor centrolabile §i ale celor predictibile au disparut odata ce aceste vizite au incetat. Langer §i Rodin (1976) au cautat sa consrienrizeze un grup de barrani insritutionalizati despre irnportanta controlului. Intr-o alta conditie. mai ales 'in situatia In care batranii pot conrrola sau rnacar prezice de teren pe care l-a realizat. 'Iorusi. ambele grupuri vizioneaza un film). Ii s-a dar 0 planta rara sa 0 fi ales ei In§i§i §i li s-a spus d infirrnierele vor avea grija de planta. barranii puteau prezice. Perceptia controlului a fost Indrld rearninrindu-se acestor batrani ca POt iesi cand vor. Eforturile psihologilor sociali de a gasi rehnici de control al consurnului de rigarete nu au dus la rezultate spectaculoase. ()(' . n-au putut alege mornentul vizionarii filmului. Aprecierile personalului medical aratau d primul grup petrecea mai putin timp privind pasiv la televizor. 1976.3. In general. cat §i posibilitatea ca atat de a prezice vizitele erau benefice ca efecre psihologice §i somatice. autorul unui grup de batrani sa stabileasca rnornenrul §i durata vizitelor srudentilor. s-au declarat mai fericiti. s-a facut ipoteza d vizitele unor studenti aceste vizite. vizitele srudentilor se efectuau rad ca batranii sa fie anuntati inainte anticipa vizitele. Exista sease de fumatori. in plus. In conditia a treia. Psihologii rrebuie sa imagineze. Chestionarele administrate dupa trei saptarnani au evidentiar beneficiile controlului pentru starea generala a batranilor. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA iN DOMENIUL SANATATII FIZICE . unui alt grup de batrani nu i s-a vorbit deloc despre control. ascult a la radio. batranii au putut stabili dad §i cand sa vizioneze un film. Sa observarn di batranii din cele doua grupuri se bucura de aproximativ aceeasi ingrijire (ambele grupuri primesc plante. Conrrolul real a fost intarit in doua feluri: mai lndi. iesea mai mult In ora§. Rezultatele au ararat controlul. de catre personalul medical. au luat mai putine medicamente. ca pot sa-§i viziteze prietenii. iar 0 ca peste 70% din furnatori consuma peste 10 rigarete pe zi. comunica mai volubil. dar rata tabagismului mentine torusi foarte ridicara. iar din 38 care alesesera In cuno§tin~a de cauza azilul. psihologii sociali au ararat Ga sanatatea rnentala §i fizica a batranilor poare fi imbunata~ira prin inrarirea controlului exercitat de ei asupra mediului. citi. asadar. 4.: de bun a calitate. rata tabagismului accesibilitatii ggaretelor .MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. In sfar§it. "consecinsele negative afe Inaintarii In varsta pot fi intarziate sau prevenite dad li se reda barranilor dreptul de a lua decizii §i de a se simti competenti" (Langer §i Rodin. p. In aceste conditii.\ APLICATA 4. in§tiin~andu-i pe bat rani asadar. pre cum §i a cantitatii de ~igarete consurnate de fiecare fumator In parte. Pentru a gasi rernedii la aceasra siruatie. In societatea occidentala au aparur norme foarte stricre ce regleaza fumatul in locurile publice. 197). Schulz (1976) a imaginat 0 interventie ce presupunea rnai mult control exercitat de catre batranii insrirutionalizati. exist a un grup de control alcatuit din batrani care ou primeau deloc vizite. interventii de natura sa induca perceptii ale conrrolului care sa dureze. Cei ce avuseserii control se simteau mai fericiti §i erau mai activi decat batranii din grupul rara control. numai una a murit In aceeasi perioada. pot privi la televizor. In al doilea rand. dar nu puteau controla ei nu controlau §i nici nu puteau vizitele. Inrr-o abordare sirnilara. Potrivit lui Langer §i Rodin.. furniirori! au tendinta de a se considera discriminati. In contrast cu acesr grup. studentii stabileau cand se vor desra§ura vizitele §i cat vor dura. vesc §i chiar mor mai repede in astfel de institutii. In experimentul a dat posibilitatea ar putea fi foarte benefice.

I

MANUAL

DE PSIHOLOGIE

SOCIAL;;'

APLICATA

4, pSI HO

LOGIA

SOCIALA APLlCATA

iN DOMENIUL

SANATATII

FIZICE

interven~iile efieiente se soldeaza cu abandonul pe termen scurt, dar eu rate inalte de recidivism pe terrnen lung. Folosind ereativ 0 veehe strategie, Janis §i Mann (1965) au proieetat 0 interventie care sa-i ajute pe fumatorii inveterati §i pe cei rnoderati sa se lase de fumat. Ca §i 'in cercetarile asupra igienei dentare, straregia a constat In a face apella frica pentru a rnotiva schimbarea in atitudini §i comportamente. Dar, in loc de a prezenta mesaje unui public pasiv, noua abordare, nurnita joc de rol emotional, presupunea ca subiectii sa evolueze intr-un rol srressant. Iporeza era di jucand acest rol, subiectii (studente fumaroare in anul I la psihologie) vor trai 0 experienta dramatic a ce va avea un impact lnsemnat asupra lor. Pentru a testa aceasta iporeza, 0 parte din subiecti au fost pusi sa fad joc de rol, iar altii sa asculre numai jocul de rol inregistrar pe banda de magnetofon. In conditiile de joe de rol, fiecare subiect trebuia sa-§i imagineze cii e un pacienr ce interactioneaza cu un medic (experirnentatorul). Subiectul afla di e bolnav de cancer la plarnani §i ca urrneaza sa suporte 0 operatie care are 50% §anse de succes. Pentru a lntari empatia §i a facilita inrrarea 'in rol, subiectului i se cerea sa monologheze, exprirnandu-si gandurile §i sentimentele cu voce tare. In scena finala, discuta cu medicul Iegarura dinrre fumat §i canceml pulmonar. Intentia a fest de aprovoca subiectului 0 experienta realista, implicanra §i care sa-i starneasca frica. Rezulrarele au confirrnat eficienta tehnicii de joc de rol emotional, Subiectii care racuserii jocul de rol se temeau mai mult pentru sanatatea lor §i erau mai Ingrijorati cu privire la cancerul la plamani decar subieqii care numai ascultasera jocul de rol. Aceeasi subiecti au fost de acord Intr-o mai mare rnasura cii fumatul produce cancer la plamani, cii fumatul dauneaza In general sanatii~ii §i au fost rnai inclinati sa-§i declare intentia de a se lasa de fumat. Mai rnult, la doua saptamani dupa experiment, studentele din conditiile "joc de rol" fumau cu 10,5 ~igarete mai putin pe zi de cat Inainte de jocul de rol, 'in vrerne ce studentele care auzisera numai inreractiunea dinrre pacienr §i medic fumau cu 4,8 ~igarete mai putin. 0 rnasurare efectuara dupa 18 luni a ararat cii primele fumau In me die cu 13,6 ~igarete mai putin. Cu privire la aceasta

di urma rnjisura dependenta, trebuie sa mentionam ca s-a desesurat ca 0 ancheta independenra, creand subiectilor iluzia cii nu are nici 0 legatura cu jocul de rol pe care-l tacusera. Mann a continuat acesre studii §i a imaginat un joc de rol non-e morional , 'in care subiectul juca rolul unui acuzator al taba~ . impotriva practicii , fumatului. . Aurorul a glsmU lui , argumenrand . _ ca aceasta tehnica este mult mal pu~m efiClenta decat cons t a tat
A

~~

-

intrarea subiectului in rolul pacientului bolnav de cancer la pla,. maID. Se pare , deci , ca frica nu motiveaza schimbarea de cornpor-. tament la publicul pasiv, dar contribuie cii jocului de. rol. Peter Suedfeld (1973) a ales
0

decisiv la eficienta tehni-

abordare cu totul neobisnuita

I

pefltru a-i deterrnina pe subiecti sa se las~ de fu~at: el :- f~losit. teh.~ nica privarii senzoriale. Cercetarile an,tetlOare arat~sera ca ~Ubl~ql1 riva~i de stirnulare senzoriala §i-au schimbat mal u§or atitudinea ~a raspuns la mesajele persuasive decat subiectii din grupur!le de control. Suedfeld a identificat doua motive pentru care pnvarea senzoriala ar creste susceptibilitatea la persuasiune. Lipsa stimularii po ate induce 0 nevoie de stimuli ce-l deterrnina ~e subie~t sa recepteze mesaje pe care alrfel le-ar fi ignorat. Al doilea rnotrv se refera la faptul ca privarea senzoriala reduce capacitatea subiectului de a gandi complex.Suedfeld a sugerat ca din aceasta cauza subiectii privati senzorial vor fi mai putin capabili sa gaseasca contra-argumente la mesajele persuasive. EI a formulat iporeza ca privarea senzoriala 'lnso~ita de mesaje impotriva fuma.tulu.i :a produce atitudini negative fa~a de fumat §i ca aceste atitudini vor fi vizibile 1n reducerea nurnarului de ~igarete furnate zilnic. Pentru a-si testa ipoteza, Suedfeld a repartizat subiectii (studenti, masculi, fumatori) 'in patru conditii experimentale: privar~ senzoriala plus rnesaj, privare senzoriala, mesaj tara privare §1 control (nici privare, niei mesaj persuasiv). Privarea senzoriala presupunea ca subiectul sa stea 'lntins pe pat, in 1ntuneric, intr-o, camera izolata fonic, tara ~igarete sau al~i stimuli. Subieetul putea consuma hrana lichida dintr-un tub de plastic §i nu se putea ridica decat pentru a merge la 0 roaleta chimica aflara foarte aproape de pat. Subiectii din conditiile de non-private nu erau 'in nici unfel

Q'J

MANUAL

DE PSIHOLOGIE

SOCIALA

APLICATA

4. PSIHOLOGIA

SOCIALA. APLICATA

IN DOMENIUL

SANATATII

FIZICE

privati de stimulii obi§nui~i. Cei din conditia "non-privare plus rnesaj" trebuiau sa ramana acasa pentru a prirni mesajele prin telefon. Cei din conditiile care implicau mesaj persuasiv primeau in roral IO mesaje, din care unele le cere au sa se relaxeze §i sa se gandeasca la experientele emotionale trecure legate de nevoia de a fuma, iar altele ii felicitau pe subieqi pentru ca au hotarar sa se lase de furnat. Pentru a se aprecia efectele pe terrneri scurt §i pe terrnen lung ale diferitelor conditii experimentale, subiectii raspundeau la telefon la intrebari legate de numanil de ~igarete furnace. Rezultatele au fost oarecum surprinzatoare, Autorii s-au asteptat ca privarea senzoriala §i mesajele persuasive sa reduca fumatul. Totusi, darele au indicae ca privarea senzoriala, indiferenr daca a fosr sau nu cornbinara cu transmit ere a de mesaje persuasive, a condus la diminuarea drastica a nurnarului de ~igarete furnare zilnic de subiecri. Un an dupa privarea senzoriala de 24 de ore, subiecrii raportau cu 48% ~igarete mai putin de cat inainre de perioada de privare. Dupa doi ani, atat cei din conditia private cu mesaj, cat §i cei din conditia privare simpla raportau cu 52% mai purine ~igarete decat inainre de perioada de izolare. Mai mult, 39% din acesri subiecti se Iasasera complet de fumat. Numai 6% din g;upul de control a raportat abstinenta dupa doi ani. In afara faprului ca se bazeaza pe rapoartele subiectilor (care nu sunt nisre masuri dernne de incredere), srudiile asupra rolului privarii senzoriale in abandonarea fumatului raman un mister reoretic. Sa ne arnintim faptul ca iporeza fusese d privarea senzoriala cornbinata cu mesajele persuasive reduce fumarul, in tirnp ce rezultatele au facut responsabila pentru acest efect numai privarea senzoriala. Suedfeld a oferir cateva explicatii pentru aceasta stare de lucruri. Psihologul american observa clmasurile luate inainte de experiment §i intregul context al experimentului ar fi putut sensibiliza §i subiectii din conditia fara comunicare persuasiva la scopul antitabac al studiului. Combinarea acestei sugestii cu privarea senzoriala ar fi putur determina indivizii sa se schimbe. Apoi, privarea senzoriala a avut efect terapeutic pentru ca .a permis subiectilor sa traiasca 24 de ore de absen~anon-stressand a

I
I

indicilor care in mod normal declanseaza fumatul. In sfarsit, 0 alta explica~ie ar putea fi ca privarea induce disonanta cognitiva. Dupa ce au investit 24 de ore intr-o situatie foarte stranie, indivizii devin motiva~i sa-§i justifice participarea continuand sa se ab~ina de la fumat. Evident, aceste explicatii sunt neconfirmate §l vor trebui verificate empiric.

4.4. Interventii asupra preadolescentilor adolescentilor

§i

Cele doua tehnici de a controla fumatul care au fost examinate, jocul de rol emotional §i privarea senzoriala, au fost folosire pentru a determina adultii sa renunte. 'Iorusi, 0 interventie la nivelul copiilor §i adolescentilor pe cale sa se apuce de fumat este mai importanta, pentru ca s-a demonstrat ca fumatul duce la asimilarea nicotinei, ceea ce e imposibil de vindecat cu metode psihologice. In plus, furnatorii dezvolta 0 dependenta psihologica de practica fumatului, majoritatea dintre ei declara ca fumeaza de placere sau pentru a se relaxa. Aceasta dependenta explica de ce multe interventii care pareau la inceput eficiente n-au putut avea decat efecte pe scurta durara. Statisticile arata astazi 0 scadere a numarului de fumatori adulti in raport cu perioada anterioara, dar 0 crestere a numarului copiilor §i adolescentilor care furneaza. Evans (1976) a dezvolrat un program de interventie foarte vast cu scopul de a preveni fumatul la aceste varste, El s-a bazat in principal pe doua perspective psiho-sociale. Interviurile realizate cu elevi de liceu i-au aratat ca acestia resimt 0 presiune sociala foarte mare de a fuma, chiar atunci cand cred in mesajele educationale potrivir carora fumatul este foarte periculos pentru sanatate. Exista trei surse ale presiunii sociale exercitate asupra adolescentilor §i copiilor: colegii, parintii §i mass-media. Recunoscand ca aparitia furnatului la copii poate fi mai mult 0 chestiune de influenta socials decat un deficit de educatie sanitara, Evans a decis sa aplice teoria Inva~arii sociale a lui Bandura, porrivit careia rnulte din comportamentele

J

..

~

j~

,,

MANUAL

DE

PSIHOLOGIE

SOCIAL~

APLICATA

L~_:G~I~A_:S~O~C~I~A~L~A:__:A~P~L~I~C~A~T~A~iN~D:_:O::..:M=E::..:N .; U L_S_A_N_A_T_A_T,-I_I_F_IZ_I_C_E I 4 psIBO~O

copiilor se dezvolta ca urmare aobservarii §i imitarii altora. Pentru a contrabaLansa influenta modelelor negative, e necesar ca adolesceo£ii§i cop iii sa fie expusi la modele din randul lor care nu furneaza, A doua perspectiva la care a tacut apelEvans a fost conceptul de inoculare a aritudinii al lui McGuire (1964). McGuire a aratat ca oamenii pot construi rezistente la schimbarea de atitudine intr-un mod analog inocularilor medicale. In medicine, inocularea se refera la aplicarea de doze mici diner-o boala in a§a fel incat organismul sa invete sa se apere irnporriva dozelor rnari. Expunand indivizii unor argumente slabe care le contrazic atitudinile, ei pot construi aparari irnpotriva argumentelor puternice. Ca atare, in interventia antitabac, se va proceda la expunerea la presiuni in favoarea furnatului. Integrand cele doua perspective, invaprea sociala §i inocularea, Evans a ararat subiectilor sai adolescenti filme cu adoiescenri care erau renrati sa fumeze in urma conracrului cu parintii, colegii sau mass media, dar care rezistau aces tor presiuni, Expunerea la presiunile sociale servea ca inoculare, iar expunerea la rezistenta in fata presiunii sociale ofere a modele pozitive. Combinarea acestor doi factori ar fi trebuit sa ajute adolescentii sa reziste la presiunile de a fuma pe care le inralneau in viata de z1'cu zi. Evans §i-a luat §i 0 alta rnasura de prevedere. EI nu numai ca a modelat rezistenta la presiunile sociale exercitate asupra adolescentilor, dar a evidentiat §i consecintele negative irnediate ale fumatului (cresterea concentratiei de agenti toxici, ca monoxidul de carbon, In corp). Accentuarea consecintelor imediate in dauna efecrelor de durara a avut la baza ideea ca adolescentii sunt orientati catre prezent, §i nu catre viitor, _' Evans §i colegii sai au luerat cu subiecti de 14 ani din cateva §coli, considerand ca aceasra este varsta la care cei mai multi adolescenti incep sa fumeze. Unele clase au prirnir rraramenrul complet care consta in: trei filme ce intasi§au presiunile sociale in favoarea fumatului; doua filme despre rezistenta in fasa presiunilor sociale; un film despre faptul ca fumatul cre§te concenrraria de monoxid de carbon din organism; multiple rnasuratori perrtru a

~ nivelul practicii fumatului In fiecare clasa. Filmele erau determllla .. ditiil d -. au fost date roate in aceeasi Z1. In con ISHe e comcurte §1nu . I s biectii primeau numai unele din componente e trata~ d 1 se Parare, "su experimental cornplet, iar in con d" . l~la e contro ~~w I 1 ~ mai nivelu1 fumatului la momentul fina . ma5ura nu b1 I Cercetatorii n-au avut incredere In rapoartele ver a e .a e . rilor in masurarea variabilei dependente. De aceea, subiecsub lec, d li ~ '1 li e arara un film In care se recoltau mostre e sa ~a ce erau SI or 1 s . I' d . . ~ trU li ate din punctul de vedere al conSlllutu ui e nrconna pen ana 1Z ~ • • 1 D f t restul bili cate rigarete fumeaza pe Zl paClentu . e ap," a se sta 1 1 :; di li a nu este deloc concludent, Intrud1t nu poate isnnge liltr~ cu sa IV. . de ti ~ fa ~ ~ fu eze el f atori §i cei ce sunt expusi la fumul e Slgara ara sa m AU~. Subiecri10r li se recoltau §i mostre de saliva, dar acesteau nu 1O§1§1. :; bili .. · te Faptul ca ei credeau ca se poate sta 11 cu preclZle erau ana 1iza . '. 11 , . ete fumeaza pe zi ii taceau sa declare sincer consumu or care Slgar ." b1 1 . 'Iehnica de a 'inrari acuratetea rapoartelor ver a e a e b aglC. .1-'. ta . fi'fi subieqilor tacandu-i sa creada ca raspunsun1e ~or po~ 1 ve~l l=a~e prin masuri obiective a fost introdusa in psihologia socials m
A
A

<

1971. Rezulcatele

programului

. la si . bazat pe invasarea SOClaa §1 pe lilO:

culare au fost satistacatOare. Evans §i colegii sai a~ constata~ c: dupa 10 saptiimani 18% din grupul de control lllcepuse~a sa fumeze, in timp ce in grupul experimental acest procenta) era numai de 10%. McAlister, Perry §i Maccoby (1979) au continuat .a~est proram rafinandu-l. Ei au pastrat ideea de inoculare §1 ideea de fnflu~nsa a modelelor, dar au tacut trei modifidiri fundamentale:. 1. Au folosic, in locul modelelor filmate, modele reale,adol~scenSI stirnati de colegii lor; 2. Au pus fiecare subiect sa anunte ~n fas: ·1 .. . I l' de a nu mai fuma. Psihologia sociala a aratat ca c asel lllten~la u .. .. . . oamenii se pot comporta in discordance cu atltudlmle lor pnv~te,

of

dar ca se cornporta in concordansa cu angajamen:el: lor pu~lt~e. 3. Au cerut subiectilor sa joace rolul celui care rezista la pres1U~ll= sociale in favoarea fumatului. Din teo ria Inva~arii soci~le. r.ezulta. ca jocul de rol ofera subieqilor posibilitatea de a achizitiona §1 a

De pilda.numarul de biscuiti mancati. Comparate cu grupurile de adoiescenti ce primesc 0 educatie sanitara norrnala. exista 0 relatie foarte sl~ba intre starea interna de foarne §i comportamentul alirnentar. a avut un accident pe §osea. Impactul acestor programe de influenta sociala este vizibil.tes cei obezi au format obiectul de interes al activitatilor medicale §i comerciale §i numai de curand au devenit obiect de investigare pentru psihologia sociala. de sandwich-uri etc.efectele accidentelor genetice sau ale accidentelor de na§tere.. Cei normali care nu mancasera de mai rnulta vrerne au curnparat mai multa mancare decilt cei normali care rnancasera recent. cel mai bun exemplu penrru acesre defecte fizice voiuntare este greuratea excesiva. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL SANATATII FIZICE exersa abilira~ile sociale necesare penrru a rezista presiunilor specifice. §i nu dobandir independent de vointa persoanei. Studiile s-au concentrat asupra aspectelor cauzale 4. Indivizii supraponderali §i mai a. cazul unui barbat care a condus beat. stigrnarul fizic al persoanei este rratat ca un simptorn al deficientei morale. Handicapul a fost ales. In astfel de studii. interactiunea cu persoana handicapata produce 'in indivizii normali un arnesrec srraniu de simpatie §i aversiune. spre deosebire de cei norm ali. QQ J .a fizica. In functie de conditie. Chiar dad persoana handicapata are oarecare culpabilitate 'in obtinerea infirrniratii (de pilda. In cele mai rnulte cazuri. cei asupra carora s-au aplicatprograme de genul celor descrise au incepur sa fumeze mai tarziu. faptul de a fi mancat recent n-a avut nici un efect asupra canritatii de hrana curnparata. Spre deosebire de indivizii cu greutate normala. aceste forme de devianta fizica nu sunt privire In general ca erori ale persoanei handicapate.III'II!I 'II"'. rnanca niste rnigdale. §i nu (sau foarte putin) sub controlul indicilor somatici ce !. Ipoteza exrernalitatii a insistat asupra "prioritiisii indicelui mancare". acest rezulrar Pe parcursul acesrui subcapitol ne-arn ghidar dupa textul lui Dean Archer (1985). comportamentul alimentar se afla sub controlul unor indici externi. obezii au consumat mai multe migdale in conditia in care li s-au oferit migdale tara coaja. traume sau infirrnitati ce pot aparea odata cu varsta. tendinta de a atribui infirmitatile fizice unor cauze exterioare. Avem. migdalele erau fie cu coaja. Probabil. variabila dependenta este un index al cantid!. Stanley Schachter (1971) a condus un program vast de cercedri asupra diferentelor dintre indivizii normali §i indivizii obezi. Nisbett §i Kanouse (1969) au studiat felul in care fac cumparjituri indivizii norrnali din punct de vedere al greutiisii §i indivizii obezi.5. Intregul program a avut la baza ideea sensibilitatii crescute a obezilor la indicii externi. Aceasra ipoteza sustine di la indivizii obezi.in de nivelul senzatiei de foame. §i-a fracturat coloana vertebrala §i s-a ales cu 0 paralizie). Greutatea corporala ca fizica voluntara/ 0 forma de devianta Cea mai mare parte din literatura asupra handicapului fizic s-a concentrat asupra unor defecte fizice independence de vointa indivizilor . Cel mai cunoscut studiu asupra accesibilitatii mancarii esre cel realizat de Schachter §i Friedman in 1971. de mediu. gradulln care mancarea este accesibila pentru individ. boli. devian!. Pentru Schachter. In cazul obezilor. Lireratura empiridi asupra ipotezei externalitii~ii consta in prirnul rand in experimente de laborator in care se cornpara comportamentul indivizilor normali cu cel al obezilor. In astfel de instante. In acest experiment. In rnulre cercetari. Alte forme de devianta fizica sunr Intelese eel putin ca semivoluntare. Dimporriva. Acest rezultat esre citat in sprijinul iporezei externalitii.~ii§i este interpretat 'in sensul ca obezii raspund la accesibiliratea rnancarii mai cur and decat la nevoia interna de hrana. " MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA 4. fie tara coaja. lndivizii obezi pot raspunde la simpla prezerita a rnancarii. obeziratea este privita ca 0 stare de 2 §i ontogenetice ale acestei conditii. unor subiecti normali §i unora obezi li s-a oferit posibilitatea de a.ii de mancare consumata . 'in ceea ce priveste obezii. mai degraba decat la nevoia sornatica de hrana. Ca atare.

perceptuali sau de personalitate. In fasa subiectilor). t irelevante. Explicatia bazata pe faptul cii indivizii obezi irnt incurcati ~ In astfel de situatii l§i are originea 1ntr-o concepse 51 . In afara cercerarilor asupra aspectelor clinice sau etiologice ale Ingra§arii sau slabirii. In experimenrul cu migdalele. Ele pot fi corecte.~) a constatat cii obezii auperforrnante mal bune decat indivizii cu reutate norrnala In sarcini ca corectarea unor §palturi. pnn urmare. Exista date care arata cii aparitia la matu~itate a obezitatii se asociaza cu un prognostic mai favorabil decat aparitia obezitatii In copilarie sau adolescenta. Cercetarile nu au indicat trasaturi de personah~ tate specifice obezilor. Indivizii obezi sunt foarte sensibili la orice aspect al cornportamenrului alimentar. Retinerea aceasta. exista rnulte cercetari care at~stii cii obezii sunt victime ale prejudecarilor §i ale discriminarii.. mass media s-a ararat tot mai nefavorabila In descrierile asupra obezilor. esre posibil ca obezii sa se fi ferit sa mearga la frigider pentru cii lucrul acesta facea evident pentru oricine faptul cii ei mananca foarte rnult. Un astfel de rezultat arata In mod limpede cii stereotipul persoanei obeze este negativ. la oarecare distanta de subiect. numai In ceea ce priveste obezitatea acest discon- "" .. Aceasra cercetare sustrne. este posibil ca obezii sa nu fi rnancat migdale ce trebuiau decojite pentru ca le-a fost teama cii cojile rezultate ar fi putut arara oricui. dar cii ei g uteau fi mal u§or distrasi cand erau expusi unei srirnulari ext erne p . Cautarea predictorilor succesului In programele de slabire nu a dat In general. rezultate. P~SI~~~~~~~~~~~ APLICATA IN DOMENlUL SANATATII ~ FIZICE _ indica faptul di migdalele au constituit un indice care a declansar comportamentul alimentar al obezilor numai atunci cand au fosr lipsire de coaja. Ipoteza bazata pe efort a fost foiosira §i pentru a interpreta studiul in care obezii au consumat mai multe migdale rara coaja.. ce explora percep~iile copiilor asupra diferitelor handicapuri fizice. Aceasta diferenta a' fost interpretata In termenii externalira~ii (hrana din frigider este un indice mai purin salient) §i al efortului (pentru a obtine sandwich-uri suplimentare. In ultimele patru decenii. ~ Ipotezele bazate pe externalitate §i pe efort pun In evidenta variabile psihologice §i trasaturi individuale. D~ pilda. obezitatea este In mod freevent privira ca voluntarii. ele au identificat totusi anumite patternun perceptuale §i intelectuale specifice. dar consurna mai putin dedit indivizii normali cand sandwich-urile se afla intr-un frigider. a stigmatului ca problematic pentru interactiune. extinzand-o la situatii ce nu presupun cornporramenr alimentar. subieqii trebuiau sa mearga pana la frigider). ipoteza ex e:nalitii~ii obezilor. Intr-un studiu celebru apartinand lui Richardson (1971). Probabil ca 0 consecinta a atitudinilor profund nefavorabile fasa de obezitate. In experimentul lui Nisbett cu sandwich-urile. care joaciiun rol important In viata indivizilor stigrnatizati. anchetele au evidentiat auro-evaluari negative ale obezilor. Nisbett a gasit ca obezii consurna mai multe sandwich-uri decat indivizii normali cand sandwich-utile sunt direct accesibile (se afla pe rnasa.r MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA HOLOGIA SOCIAL~ 4. dar la fel de corecra poate fi §i 0 inrerpretare mai interpersonala §i mai sociala a acestor rezultate. Sle Alte studii asupra obezilor au urmarit sa puna In evidenta factori intelectuali.cat de multe mig dale au consumat ei. de exemplu. COP111 au dezvaluit mai rnulte prejudecati fasa de obezirare dedit fa~a de handicapuri fizice grave. precu~ §i variabile ce pot srirnula riispunsuri pozitive In progr~ele de ple~dere de greutate. Alte cornparatii inrre normali §i obezi au avut In vedere disponibilitatea de a depune efort pentru a obtine hrana. R~di~ (~~7. La fel. Fa~a de alre handicapuri fizice. Schachter a avansat ipoteza ca. Nisbett (1972) a raportat un experiment In care unor subiecti normali sau obezi Ii s-a oferit ocazia sa rnanance niste sandwich-uri. Indivizii obezi unt confruntati cu idealuri de Inra~i§are fizica de natura sa-i complexeze §i sa-i excluda. Daca alte conditii fizice de deficienta Ii fac pe cei din jurul persoanei handicapate sa se sirnta tensionati. dar nu mai rnulte migdale ce trebuiau decojite. De pilda. Aceasra ipoteza pare sa reflecte concepria populara despre oamenii grasi ca lenesi. indolenti etc. obezii vor fi·mai inclinati decat indivizii normali sa aleaga furculita §i nu betisoare. intr-un restaurant chinezesc. ca auro-indusa. poate sa-i opreascii pe obezisa-si procure rnancare prin mijloace foarte vizibile. fotog~~?ile 1nrati§and copii obezi au fost cel mai putin preferate.

' Studiile realizate asupra persoanelor obeze in afara Iaboratorului sunt putine. NAAFA crede ca dreprurile unei persoane n-ar trebui sa depinda de greutatea corporala. dicta nu are succes. de fapt. la fotografia ferneii obeze se adauga inforrnatia ca ea urrneaza un regim alimentar care a ajutat-o deja sa slabeasca §apte kilograme. Aceasra abordare diferii de abordarile clinice §i etiologice rin aceea cii examineaza consecintele obezitatii pentru interactiu. cautand sa contracareze discrirninarea la caresunt supusi acestia. Spune ca incearca sa ~ina regim alimenrar. Aceste organizatii privesc obezitatea ca pe 0 condi~ie rnedicala (0 starece presupune interventia medicilor) caracterizata prin dependenta de hrana. de trei feluri de informatie biografica. tot a§a cum depind de culoarea pielii. cii e constienta cii trebuie sa slabeasca. 0 astfel de miscare este. in functie de conditie. ele au aceeasi conceptie despre obezitate ca indezirabila social. Fotografia femeii obeze a fost insotita. in cea de-a doua conditie. in Statele Unite s-au dezvoltat organizatii " ce militau pentru impartasirea experieritelor intre obezi §i pentru urmarea regimurilor alimentare . ca §i de imaginea de sine a obezilor. Intr-un srudiu experimental asupra formarii impresiei. Explicatiile pentru obezitare marcau perceptiile subiectilor asupra femeilor din forografie. Ea este prima care face aluzie la greutatea ei. In mod limpede.Aceasta organizatie a adoptat 0 eu rotul alta strategie pentru a defini situatia obezilor.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA 4. NAAFA. In ambele cazuri. Astfel de studii s-au interesat in mod deosebit de natura interacriunilor dintre normali §i obezi. 0 astfel de presiune a iesit la iveala in interviurile realizate de Millman (1980) cu persoane obeze: . In ciuda imenselor diferente in eeea ce priveste inteligenta. putem deduce ca obezul poate resimti 0 puternica presiune sociala de aconstrui explicatii pentru conditia lui stigrnatizata. in conditia a treia se rnentiona 0 inforrnarie care nu avea nici 0 legatura cu starea fizica a femeii: facuse de curand 0 scurta vizita in Belgia. Atunci cand li se ofera :ansa sa-§i exprime preferintele §i antipatiile. Ele analizeaza obeziratea ca un caz interesant de devianta. ferneia se referea la problemele pe care le are cu glanda tiroida (disfunctiile acesteia pot duee la obezitate).cea mai cunoscuta dintre aeestea este Weight Watchers.ile dintre obezi §i normali §i pentru experientele psiho-scciale ale obezilor. National Association to Aid Fat Americans (NAAFA). prejudecatile fa~a de obezi sunt larg rasandite §i apar foarte devreme in copilarie. Dupa 1980. Dejong (1980) a cerut unor subiecti (de sex feminin) sa apreeieze fie 0 femeie obeza. personalitatea. exprirna atitudini profund negative fa~a de formele corporale obeze. explicatiile pareau sa contracareze atribuirile obisnuite nefavorabile cu privire la caracterul individului supraponderal. . ca si copiii. spre deosebire de organizatiile ce-si propun sa-i ajute pe obezi sa slabeasca. 'in cele mai multe cazuri. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA iN DOMENIUL SANATATII FIZICE fort se manifestii prin blamarea obezilor pentru stare a lor. Ele subscriu. Ca atare. Femeia obeza a fost apreciata rnai negativ cand obezitatea ei nu a fost explicata in nici un fel. deficients din punctul de vedere al sanata~ii §i putand fi indreptata prin eforturile indivizilor afectati. in fine. Obezitatea este vazura ca necesirand 0 explicatie sau 0 scuza. au aparut miscari sociale ce sustin interesele obezilor. obezii sunt tratati de catre norrnali ca fiind roti la fel: deficienti din punct de . fie 0 femeie norrnala ca greutate dupa 0 forografie §i dupa anumite inforrnatii biografice. sustine cii persoanele obeze pot fi frumoase §i ca. in Statele Unite. la perceptia cii obezitatea este un tip de devianta.Llneori persoana supraponderala resimte obligatia de a sparge gheata. NAAFA considera cii obezii au in comun "eariera de a fi gras". Cand se men~ionau disfunctia tiroidei sau regimul alimentar. In prima conditie. femeia obeza era perceputa rnai pozitiv. Multe din aceste organizatii s-au dezvoltat in directii clinice §i rerapeutice §i §i-au propus eliminarea obezita~ii prin programe individuale (self-help) §i prin sprijinul membrilor grupului. adulrii. Desi nu se bazeazape metodele rraditionale de inrerventie. Incii din anti '60. Acestea sunt modalitati de a arata celorlalti cii ea vede lucrurile a§a cum trebuie vazute. Ei imparta§esc 0 conditie fizicii ce este deosebit de stigmatizara §i de vizibila. interesele §i stilul de via~a. dar ele au o alta orientare de cat cele realizate 'in laborator. cii Jncearcii sa respecte normele".

'ingrijirii sanarat. Intr-o serie de studii J . ~ aceasta prrvinta. ~ obezicarea este ~ d stra d a. .ogul social Irving Janis. obezi.~V1Z1 gasesc ca e foarte dificil sa an e comportamentale necesare . racur doua reco UUld~' .tatea exista in societatea conte::puo::u~t~~u a ev~ra~ cu numero§l fact . 2. .:~~e.. . d e accept area un . v. vla~a pentru a-si salva sanatatea. tarzru pierderi zilnice m greutate.. di punct de veder m fiziol ogree nu sunt pre a clare e . in . ce necesita efort sus~inut.. asupra celor accidentati §i chiar asupra celor sanato§i. in proiectarea unui program de pierdere a greut3. Ca atare.. dadusera liber acorduI ori nu depusesera v ( • A • fost In'~rnja\i . rolul medicilor n-a scazut.. V' v dezvru~~~e:. di .pozitia de a-i . §i. ca un prograrn de tratament ce presupune un efort intens va fi mai eficient in atingerea scopului terapeutic decat un program implicand rninimum de efort. sal au aplicat aceasta zii obezi sa se conformeze . Justificarea dezvoldi 0 ativoie tu pozitiva fa~a de scop.ar~tan cu~ pot fi facuti indiviV ca slabitul e un proces neplacut. . ead~nps: oterapeut. v' abordare la problema obe. I . or d ezv~ urn intirne §i penibile.. os se aSOClaza terol diab t I O~ldense. E 1 a facut iporeza C x '. Medicii pot interveni asupra celor bolnavi cronici. Dar.. PSIHOLOGIA MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA v SOCIALA.. ~ ~ POt fad schimb v '1 .. exercitii fizice regulate.~ ajuta pe oarnem sa ia decizia de a-si schimba u e vv .. aparut'in anii '80. Dimpotriva. au . e : ~n ClU a constuntei problemelor de sanatate ce aparea datonta obezitatii multi indi . Mentinerea unei greutati ideale Multi indivizi cred asrazi ca au bl corporals. 1~>Z"" vor . Astiizi se considera ca §apte din cele zece principale cauze ale mor~ii lnainte de batrane~ea lnaintata pot fi diminuate semnificativ prin schimbarea comportamentelor nesanaroase. cat §1 ~catre medici ca 0 e . Conceptul de medicina comportamentaEi.itiide 0 rniscare generala 'in domeniul. sunt in.or de a rrata boala spre prevenirea bolilor prin comportamente adecvate auto-impuse. Teona disonantei a fo st §l ea Imp l'lCad in interventiile desti. Odatii cu aparitia medicinei comportamental.onfo~ma sfaturilcr psihoterapeutului ". . ~~per:enslUne. 0 strategic potrivita va fi aceea de a admite 4.6.' cepe pnn a cere inforrnatie confidentiala despre problem simte perso "I v v a ce cu inseleger:~j~~rel:tur: cu ~rpul ei).:l ~~::. de la solicitarea medicil. S g re. dar rolul altor speciali§ti (printre care §i psihologii sociali) s-a extins." . dandu-le sfaturi in privin1_Sa prevenirii §i controlului bolilor. di pr~ eme cu greutatea lor a unn mtre acestia d obezi. 0 nate sa-l ajute pe obe Z1. care pers uasrva. m~nv "' psihorerapeutilor care stil 1 d .. a ~ .e ':~~in~:~~: a~ "De re~inutH Din nefericire. VI" depinde de incurajarea auro-dezval Ulf11 §l. rea e atitu me si pentru sc hiim b area comportamen:s a. buna masura ' moraL ~ De§l dovezile eriologice x si . se cu surp usu~ l~r ~e greutate §i au fost priviti cu in ele e ura raportat mal . A'ceasta teone face predicti:sla ca a a 1ege A V' • .:--4 A vedere fizic.I serm-vo untara. cre§te motiva~ia de a atinge scopuI §i dine cre§te expectansa d scopul va fi atins. ~ sau cel put'rstare lOtenSlOnata olD tiber sa depunem efort in vederea aringerii unui scop produce 0 ne psihologidi de a justifica efortul. Chiar daca . :.e. Tocmai 'in aceasta privin1_Saontribu~ia psihologilor c . analizand procesul de com .aamta~ d .~ii nu trebuie sa-i implicam pe clienti tntr-un tratarnent ce pune accentul pe facilitate. care este esentiala pentala . A • deficilenSl. in ciuda con§tientizarii consecin~elor negative asupra sanatii~ii. raspunde la dezvaluiri tru schimba d '. Abordarea preventiva amplifica responsabilitatea individuala in adopt area pattern-urilor de comportament sanatoaSe §i a unui stil de via~a lipsir de riscuri.. niveluri inalte de coles~. Rezultii. Danny Axsom aratat ca subieqii care au ales liber sa de sHibire presupunand efort au pierdut men~inut mai mult rirnp 0 greutate §i Joel Cooper (1983) au participe tntr-un program mai multe kilograme §i au sdizura decat cei ce nu-si mule efort. . deci.. APLICATA iN DOMENlUL SANATkpr FIZICE APLICATA. d . . cum am men1_Sionat eja. multi oameni continua sa desta§oare comportamente auto-destructive.itii~~lS §lv~o ~gll. regirn alimentar §i Psihol..ii. inteleasa atilt did omu in ~ e e 1"\e . oamenii d nu-si schimba comportamentul nici atunci dnd au cuno§tin~a de factorii de rise. se refera tocmai la inducerea acestor schimbari Noua abordare este 'insot.

Aplicatii ale puterii §i influentei sociale In organizatii 5.. CORALIA SULEA Universitatea de Vest Timisoara 5.2. Nimic nu e mai puternic dec/it idee careia i-a venit vremea.3. Paradigma rnanagementuluisriintific 5. MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA sociali poare deveni foarre irnportanta. fumatul. Explicari.3. Paradigma conducerii bazata pe principii 5.3.. Victor Hugo 0 • 4.2. veri fi In masura: • sa descrieti subiectele tipice aplicariilor psihologiei sociale In organizatii. Cuprins 5. giei sociale In domeniul sanatii~ii irnplica intervenrii menite sa schimbe comportamente daunatoare pentru sanatate. Objective de invii~are Studiind acest capitol.4. Subiecte tipice de psihologie sociala aplicata In organizatii 5. siva. Paradigma resurselor umane 5. la intrebarile: Ce obiceiuri alimentare avefi? Fumafi? Cate arepe zi /acefi exerciii« /izic? Cite are dormifi pe zi? Cate are muncifi pe zi? Intrebari de autoevaluare Psihologia sociala aplicata in domeniul organizational CORlNA rUN. Explicati mecanismele psihologice care stau la baza comportamenrelor subiectilor dupa privarea senzoriala.• sa analizati impacrul fiecarei directii de studiu pentru psihologia organizationala. 4. ' Teme de reflectie • Care sunt comportarnenrele autodistrucrive In familia dvs. starea de sanatate fizica §i rnentala a batranilor institutionalizari 4. Paradigrne principale In management: de la relatii umane la resurse umane la conducerea bazata pe principii 5.1.3. Care este conrribuna lui Irving] anis In aplicarea psihologiei sociale In domeniul sanatii~ii fizice? 4.? • Raspundeti pentru dvs. . ca mentinere. unei proasre igiene dentale. ei pot oferi sugestii care sa-i ajute pe oameni sa fad schimbarilcomportamentale propuse de medici.3..3.1.1. Influenta inter-organizationala 97 . consumul de alcool In exces consurnul de alirnente In exces etc. • sa identificati lirnirele teoriilor privind conducerea.4.1. De ce studiem organizaria? 5.3. Paradigma relatiilor umane 5. iporeza accesibilitatii In explicarea obezitii~ii.2.4. conform reoriei conrrolului. • sa recunoasteti sursele puterii In organizatii.4. Intrucat psihologii sociali au cornpetenta In domenii ca influenta sociala §i comunicarea persua. Discutati aplica!iile teoriei disonantei cognitive In mentinerea greutatii ideale.5.. Analizari ipoteza externalirarii vs. Multe din aplicatiile psiholo. 4.

Iasi: Editura Polirorn. un subiect inreresant devine raperrul succes vs. interviuri.4. chiar cinzeci de ani ca noua realirate sa fie perceputa. Manual de psihologia muncii §i organizationala. scris de Ramona Palos in volumul coordonat de Bogathy. De ce studiem organizatia? Societates actuala a devenit 0 societate a organizesiilor deoarece cele mai multe. Un club de alpinisti organizat sa escaladeze varfurile himalayerfe nu are grija de cei ce dorm pe srrazi 'in Nepal. nu a vorbit de organizarii pana dupa eel de-Al Doilea Razboi Mondial. 2. Dar probabil d nici unul din subiectele anterioare nu a starnit atilt interes precum problematica leadersbipului4. asupra rezolvarii conflictelor. Recrutare li seleqie. APLICATA 5. (2004). Z. puterea socials. scris de Catalina Zaborila In volumul coordonat de Bogathy.. caracteristicile §i comportamentele unui bun lider §i cum oameniipot fi pregariti. Pregatirea profesionala: formare li dezvoltare. probe de [ucru. cu atilt mai mult sa fie acceptata de cornunitatea erudita. A fost nevoie de treizeci. fiind definita prin sarcina ei. aspectele organiza~ionale sunt cruciale pentru studii §i pentru practica. rimp de 40 de ani. Odata antrenari.4.1. 2007). Influenta intra-organizationala 5. 2. educati penrru a fi eficientil Transformarile la nivel organizational au impus adoptarea unor stiluri manageriale noi care sunt rnult mai centrate pe profit §i productivitate. Subiecte tipice de psihologie sociala aplicata in organiza!ii Una din cele rnai vechi aplicatii ale psihologiei in organizatii este selecJiade personall prin teste psihometrice. . e§ec. asupra purtarii razboaielor. tactici de influenta degenerarii cardiace §i a bolilor circulatorii.4. ~ Desi e 0 creatie umaria. urrneaza sa le fie evaluata perjormanJ(1 in munca3.. tribunalele.2. Asrfel. PSIHOLOGIA SOCIALA APLlCATA IN DOMENJUL ORGANIZATIONAL 5. asupra convertirii pacatosilor §i salvarii sufletelor. nu cuprindea acest terrnen in intelesul sau actual nici 'in editia din 1950!. Societatea. In diverse organizatii. urrneaza trainingul de dezvoltare a abilitaJilor lor".3. spune Peter Drucker (1999). Dupa ce angajatii au fost alesi.0 orchestra sirnfonica nu incearca sa vindece bolnavii.4. asupra cercerarii §i prevenirii 5. nemaifiind tolerat un surplus de personal nejustificat. biserica. nimeni 'in Europa. (2004). QQ . Iasi: Editura Polirorn. organizatie este intotdeauna specializat. scris de Delia Virga in volumul coordonat de Bogathy. intreprinderea. Iasi: Editura Polirom. Deoarece majoritatea oamenilor I§i perrec. Z.4. Spitalul are grija de bolnavi. eel mai autorizat dictionar englez. comunitatea.2. asupra producerii §i vanzarii de bunuri §i servicii. 5. in SUA sau oriunde altundeva in Iume. familia sunt. Concise Oxford. Asociatia Cardiologilor Americani.J MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. Manual de psihologia muncii §i organizationalii. Totusi. dad nu chiar reate sarcinile sociale sunt indeplinite de catre organizatii. jumatate sau chiar mai rnult din perioada In care sunt In stare de veghe la rnunca.1.2. 1999). 2 Vezi capitolul 6. 4 Vezicapitolul 14. dar pentru 0 perioada considerabila de timp. Aprecierea performantelor. Z. Tipuri de putere §i modele ale puterii 5. §i eficienta numai dad se concentreaza asupra acestei unice sarcini. Conducerea organizatiilor. Z. organizatiile jer" (Drucker. Manual de psihologia muncii §i organizarionala. neproducriv sau ineficient (Pitariu §i Virga. Aparitia organizaJiei a fost 0 schimbare de paradigrna deoarece contrazicea ceea ce filozofii §i sociologii piatt a fi realitatea. 3 Vezi capitolul 7. intluenta social a. organizatia este destinata sa reziste.. poate nu pentru totdeauna. Legatura dintre putere §i tactici de influenta 5.:\. scris de Delia Virga in volumul coordonar de Bogathy. Stilul de influen~a al managerilor Cuvinte cheie: principalele paradigme 'in management. oricar de mare ar fi saracia acestora. in perioada 1990-1995 (apud Sadava §i 1 ° Vezicapitolul 4. (2004). Scoala se concentreaza asupra predarii §i inva~arii. oricat de evident pare acest aspect astazi. Ia§i: Editura Polirom. Manual de psihologia muncii §i organiza!ionala. ea interpreteaza muzica. Interesul pentru in~elegerea leadershipului nu este nici surprinzator ruci nou. (2004). dar nu incearca sa cante Beethoven. De exemplu. armata.i.

Universitarii sunt. pe cand psihologia sociala accentueaza rolul relatiilor informale. precum §l . In ultima vreme a d§tigat tot mai rnult teren un subiect neglijat de psihologia sociala conternporana. . Kurt Lewin §i docroranzii sai. interesati sa studieze leadershipul. se centreaza. filozofia.~ APLICATA. care are rnai ales 0 finalirare descriptiv-explicativ-interpretativa.340 car~i autobiografice sau biografii ale unor personalita~i importance din business sau politica. Z. 5. Paradigme principale in management: de la relatii umane la resurse umane §i la conducerea bazata pe principii Fondator §i presedinte al Covey Leadership Centre. includ robleme care depa§esc cu mult sfera propriu-zisa a psihologiei p ciale fiind de fapt teme devenite dasice In psihologia organizatioso I. psihologia organizationala chiar daca nu neglijeaza rolul acestor relatii. Iasi: Editura Polirom. lumea muncii. ~~1 donatade Pierre De Visscher §i Adrian Neculau (2001). Multe din aceste car~i ce descriu lideri-cheie sau manageri de corporatii au devenit best-seller-uri. pe relatiile §i structurile formale. pe de 0 parte.\ MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. Dupa ce decenii psihologii organizationali s-au focalizat pe stresul organizational §i alte minusuri. subiective In funqionarea grupurilor. de exemplu: individ §i grup In organizatie.. 2. In timp ce psihologia socials se centreaza cu precadere pe studiul grupurilor mici.of Work.' 1972. §i nici la simpla lor adaptare la mediile organizasi?nale. . iar pe de alta parte. PS~I~H~~~~~==~~~ OLOGIA SOCIALA. In general. acum a venit vremea discutiilor In centrul carora se afla nu doar satisfaqi« in mundi. Comportementul in grup ta tom! de munca. 2004): 1. d echipa Ii roiul ei in performanJa organizaJionalJ5. The ~ocial Psych._ Din fericire. rnediile organizationale Ii erau cele mai accesibile.3. Atunci cand psihologia socials a incercat "sa iasa" din cadrul ingust §i artificial allaboratorului. 3. dar extrern de bine valorificat de psihologia organizationala: dinamica grupurilor mici. scris de Catalina Zaborilii In volumul coordonat de Bogathy. psihologice. Psihologia organizationala a fost mufra vreme 0 continuare fireasca a psihologiei sociale. administrative care furnizeaza cadrul legal-juridic de existenta al organiza~iilor. lumea grupurilor de rnunca. mult chiar. Manual de psihologia muncii §i organizarionala. Tannenbaum. Social Psychology of Work Organisation. ceea ce dernonstrasera In laborator. Preocuparea societatiinoastre pentru lideri poate fi observata §i prin numarul de articole din reviste §i ziare foarte populare cu referire la liderii din industrie §i politica. iar In aceeasi perioada au fost publicare 592. antropologia. A. 5. In introducere subliniam ideea ca acest curs doreste. . Sunt multe discipline care 0 fae: sociologia. Institutului pentru conducerea bazara pe principii §i fondator al al if Vezi capitolul 13. sa arate cum psihologii sociali §i cei organizationali impartasesc aceleasi idei §i cum cercerarile lor asupra leadershipului se afla In beneficiul ambelor discipline. IN DOMENIUL ORGANIZATIONAL __ McCreary.. sa stabileasca disrinctiile §i similaritatile dintre celedoua arii ale psihologiei. Michael Argyle. la randul lcr. oficiale. 1997) au fost public ate 2. APLICATA. psihologia organizationala se orienteaza spre studiul grupurilor mari.ile regretatului profesor Mielu Zlate furnizeaza numeroase lucran argumente In favoarea acestei idei. de pilda. structuri forma e §~ informale In organizatii. The Social Psychologyof Industry. a putut fi aplicat In domeniul vietii reale. nala. organizatiile fiind chiar definite ca grupuri mari. C Brown.ology.. psihologia orgariizationala are prin excelenta 0 finalitate arneliorativa.624 caqi avand in titlu cuvintele lider sau manager. erea de texte de baza referitoare la Dinamica grupurzlor coor. de asemenea. dar §i calitatea oieiii de mundi. S. In acest fel. 1954. . spre deosebire de psihologia socials. A. fapt demonstrat chiar de titlurile lucrarilor publicate: J. psihologia organizationala nu s-a limitat niciodata 1966. (2004). Difeten~a dintre psihologia organizationala §i cea socials .ai r la preluarea apare cel pu~in In urrnatoarele directii (dupa Zlate. In speranta reechilibrarii balan~ei dintre rnunca §i familie. 5 problemelor descoperite In laboratoarele de psihol~aie sociala. istoria §i psihologia..leadership §i decizii participative etc. tratatele de psihologie socials.

Managerul care opereaza pe baza acestei presupuneri manuiesre . A ~ I Tabel. Aceastii criza a fost mai pronuntara in industria ~e automobile.morcovul §i ba~ul". reprezentand cele rnai bune §coli de gandire in domeniul managementului.1. nrc au tomatizatii . PSIH~~~~~~~~~ SOCIALA. impotriva managementului concentrat pe tehnologie . prototipul industriei americane. a petrecut §i a luerat cinci luni la 0 linie de asamblare auto.lntreaga persoana Spirituala Conduce rea bazata pe principii . chiar dad banuim ca nu a fost aceasta intentia autorului. a exist at 0 criza 'in manageautanta. la sfar§itul anilor '70 care a durat pana la incem::u~ anilor '90. §i in mul~e altele. ceea ce s-a §1 In ram plat in 19807. In ultimii 25 de ani peste 500 de aurori. sa faca ceva irnpotriva ei. 5. Runcie.*.19. p. Ea s-a angajat intr-o productie purercoroan ". : cerii bazate pe principii. Wall Street Journal. grevele si distrugerea proprietatii companiei erau declansate ca reactie l~ cresterea dezurnanizarii naturii muncii. rAsa cum s-a recunoscut. Acelasi model de ac?~ne s-a Detat~i la Fabrica Mahwah a lui Ford (New Jersey). absenteismul agresrv. Etica liderttltti eficient sau conducerea bazatc'i pe principii. Singurele modalitati de a scapa de acest chin erau fie sa se declare bolnav. ~-a descoperit d fluctua~ia ridicata.~ Marile realizari inseamna despartiri de vechile moduri de gandire. de fapt. . dar a fost . MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLlCATA IN DOMENIUL ~ ORGANIZATIONAL___ revistei Exeaaiue Excelence. avand ca rezulrar 0 uria§a diferenta in ce privesre perforrnantele. 4" . rul in care inchiderea fabricii devenise unica solutie. §i evolutia conceprelor §i aplicatiiior din domeniul psihologiei sociale In domeniul organizational. absenteismul ajunsese la cote de neimaginat. . Lordstown nu a fost un caz izolat. iar oarnenii furau pentru a-si alina traiul §i suferintele.6 . analiza celopatru paradigme fundament ale de management. 1973. 5. I?es1gur. atilt de plictisitoare cii s-au apucat sa fumeze marijuana. furtunle. 0 revo ta ro 0 . In toate aceste cazuri. Desigur ca in aceste §i calitatea s-au deteriorat pana la punc. NEYOIE Fizica I econornica METAFORA Oameni priviti ca stomacuri Inirna PARADIGMA Autoritatea stiinti- dupa Covey. A1C1oarnerep :s .. 1980. stilul sau fiind 6 Work in America: Report of special Task Force to the Secretory of Health. PRINCIPIU Corectitudine fid Relatiile umane (Autoritatea binevoitoare) Resursele umane Sociala I afectiva Bunatate Folosirea ~i dezvoltarea talentului Sens Psihologlca Min~i Spirit . :s ulamerican. Cambridge. Education 7 and Weil/are. ea deschide 0 zona complet noua de in~elegere §i cunoasrere. p. Covey. au validat paradigm a condu. Covey propune in cartea sa. June 16. respectrv sa . prin care se protest~ c ~ de ritmul liniei de fabricatie §i de rnunca asemenea unui l~a l~ 'b t In rnulte aspecte aceasta greva a fost. folosind cele mai moderne capacitati de produc~ie. Aceasta schema surprinde. Lucrul 'intr-o fabrica auto este 0 experienta foarre impersonala. ei" General Motors .. John F. universitar §i cercetaror. APLlCATA. m~~ obisnuite mijloace intrebuintate. de exernplu sa "lupte" in fabrica.. forSa ~e eve~lment~le de la n Fabrica Lordstown (Ohio) considerata a fi diarnantul Lor d S tow . Mass. descoperind "pe propria piele" ca repetarea la nesfarsit a acelorasi operatii §i plicriseala obositoare devin aproape insuportabile. A~est fapt a fost A ~ A demonstrat foarte dar §i cu multii. 182. paradigm a propusa de Stephen R.1. . Printre cele. din cauza muncu m 10ratar de plictisitoare.ton~ sa-§i . Paradigma managementului ~tiin!ific Presupunerea despre natura umaria asociata acestei paradigme este cea a omttltti economic. rationale 'insa. OlOGIA 5.' .aeriseasca" mintea cu ceilalti muncitori din jur. MIT Press. A§a s-a intamplat §i In relatia dintre teoriile §i metodele psihologiei sociale aplicare In domeniul organiza~ional: s-a derulat Intr-o continuitare intrerupta interesant de permanentul conflict inrre producrivitatea §i umanizarea muncii.zdruncinata" de 0 greva dura. Patru paradigme de management. 2001. fie sa gaseascii altceva de facut. fi nii considerau fabrica drept un "cimitir".3.3. Stephen R. Cand paradigrna se schirnba.. c onditii productivitatea ~. era ca munC1.

iar axa verricala indica accentuarea productivitatii (cu cat productivitatea este mai mare. oarnenii sunt acum morivati de recompensele intrinseci pe care le obtin din munca insii§i (Yankilovich. Cand aceste lucruri nu funcrionau. 2003).' In primul cadran este 0 puternica directionare pe ambele axe: umanizarea muncii §i cresrerea productivitatii.~ . Potrivit unui studiu efectuat de Centrul de Cercetari al Universitatii Michigan.3. a prevedea Business Week. profesorul Gh.sabotaj §i vandalism (Runcie. prerutindeni In ani '708. Cu toate ca umanizarea muncii trebuie sa fie un obiectiv de baza al managementului modern. a pledar §i promovat ideea unei revolutii menrale. 2003). au ramas neschimbati. Axa orizontala indica gradul sau rnasura de accentuare a urnanizarii muncii (cu cat suntern mai la dreapta. droguri. in toate privinteie. muncitor §i patron. §i prin alte activitii~i. de aici. §i pentru umanizarea muncii. desigur intrutotul natural ca aceste noi valori s-au ciocnit cu munca repetitiva care era in cre§tere §i locurile de rnunca autoritare. Gh. munca istovitoare §i repetarea in aceeasi rnasura a acelorasi operatii la nesfarsit.157. In al doilea cadran este 0 orient are puternica pe 0 productivitate ridicata §i un mai slab accent pe umanizarea muncii. In alpatrulea cadran este 0 orientare puternica pe urn anizarea muncii.1.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL:j_ APLICATA 5. cu mulr timp in urrna. gradul de umanizare este mai puternic).. pentru a descoperi cele mai bune metode §i mijloace de indeplinire §i executie a lor (Taylor. A fost geniul lui Henry Ford de a vedea cum acestea pot fi aplicate §i implementate la linia moderna de asamblare. §i In randurile muncitorilor.ii superioare '\. Ionescu (2003) modeleaza perceptia relatiei dintre umanizare §i productivitate. amuncii AI treilea cadran AI patrulea cadran Siabii Figura 5. In sfaqit.1979 p. nr.W Taylor. prezentat In Fig.1. 5. §i 1:n cele ale patronilor (Taylor. umanizarea muncii nu a fost niciodata integrata in teoriile productivitatii (Ionescu. 1974). rnuncitorii americani au devenit tot mai nesatisfacuri de munca lor. de asemenea. In cadranul 2. In al treilea cadran este putina 8 dorinsa §i pentru productivirate. APLlCATA IN DOMENIUL ORGANIZATIONAL I vorbeasca.1. 5. Incercand sa introduca managementul §tiinSific. cu arat suntem mai sus pe axa). Managementul §tiinSific a impus cercetarile. Este. Potrivit lui Daniel Yankilovich.1. a§a cum este ea reflecrata in studii de teoreticienii de varf ai managementului american. 197 4). 1981 apud Ionescu §1 Negrusa. valorile americane au suferit 0 rapida schimbare. sa practice diverse sporruri In echipe. PSIHOLOGIA SOCIAL~. In fig. el In mod traditional a fost neglijat in favoarea productiviratii. a existat rotusi 0 schimbare ill caliratea muncitorilor §i in gandirea lor. June 4.3. Au rezultat patru cadrane. expertilor sai. Tindrea unei productivita. . oamenii se intorceau catre bautura. Surghiunita ca un factor secundar. Ionescu §i Negrusa (2003) Desigur ca prima mare concentrare sau focalizare a teoriei managementului american a fost reprezentata de "Managementul §tiin~ific" al lui F. Desi factorii esentiali. 1980). descompunerea muncii In elementele componente §i masurarea timpului necesar pentru fiecare cornponenta. rara \ lnA . prin maximizarea producrivitatii muncii §i.1. dar slaba In privinta producriviratii. privind: studiul miscarilor. Conflietul inrre producrivitate §i umanizarea muneii dupa. ~ Puternica AI doilea cad ran Primul cad ran " Taylor Siabii _-----------+---------_ Hayo Argyris Likert Has/ow HcGregor Herzberg '[Intires umanizirii puternice. In cel mai bun caz. iar. Taylor a crezut d prosperitatea maxima poate fi atinsa de ambii actori. Avansarea §i c~tigul material nu mai sunt de rnulr timp fortele motivatoare ~a cum erau odata.

aceasta a fost capacitatea pe care Frederick Herzberg a numir-o "oameni intersanjabili care. 1989). un de fluctuatia fortei de rnunca intr-una dintre sectii era de 250%. in acord cu cele ale conternporanilor sai. Mayo a fost consilier in probleme industriale al guvernului britanic. valoarea de baza pentru teoreticienii care i-au umiat lui Taylor. ci §i inimi. procesul de alienare al rnuncirorilor ~i. salarii ridicate ~i alte recompense pentru salariati. Putem adauga cii aceasta abordare a avut succes cu aprobarea tacita a sindicatelor. profesor de cercetare indusrriala la Graduate School of Business Administration. Inainte de Taylor. De fapt. erau legate de oboseala. parte dintr-un intreg global. Chris Argyris. U nul din conceptele cheie in aceasta abordare a fost ideea intersanjabilitatii muncii (Ionescu. a raspuns de initierea §i coordonarea mai rnultor reme de cercerare. . de asemenea. In ultimii sai ani. 2003). adica fiinte sociale. cu teoria sisrernului managerial.locuit cu altul. cat §i starea de spirit s-au irnbunatatit. cea mai cunoscura fiind investigarea. catre sarcini mai cornplexesi mai sofisticate. invita la activism militant. cu teoria sa privind relatiile umane. Taylor a accentuat cii muncitorii nu trebuie sa fie priviti la gramada. Cerinta managementului punea insa ~i problema unei mai bune judecati a unui rationamenr mai viguros §i a unor capacitati superioare. . care accentua recompensele externe §i nu acordau multa atentie continutului muncii insa§i (Ionescu ~i Negrusa. ca 0 turma.: . deoarece orice sarcina specificii este user de indeplinit §i oricare muncitor poate fi in. dar §i-a petrecut cea mai mare parte a vietii sale active la Universitatea Harvard. Presupunerea despre natura umaria asociata acestei paradigme este a omului socio-eco: nomtc. Oricare interpretare sau speculatie reoretica ar fi racuta.. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL ORGANIZATIONAL /I. Deoarece munca a fost standardizata §i rupta in unitati simple. In procesul standardizarii deprinderilor. a atelierelor Hawthorne. ci sa fie tratati ca individualirati discrete. Elton Mayo §i invesrigatia Hawthorne Elton Mayo (1880-1949) s-a nascur in Australia. toti acestia influentand puternic teo ria §i practica manageriala. Taylor a crezut caproblemele se pot rezolva prin determinarea muncitorilor sa fie capabili sa invete noi meserii sau calificiiri §i sa se deplaseze. ca oamenii nu sunt numai stomacuri. devenind. fac piese inrersanjabile la 0 linie de asamblare inrersanjabila" (Herzberg. Mayo a fost solicirat pentru a rezolva aceasra problema. este dar cii orientarea pentru 0 productivitate mai mare §i disponibilitatea de a recompensa rnuncitorii mai product~vi:cu .' de la compania Western Electric din Chicago. §i Rensis Likert. Interesele sale initiale. totodata.salarii mai rnari conduc infailibilla dezumanizarea muncii. respectiv Taylor cauta rnodalitatea §tiinsifica de a controla productia (Bendix. Elton Mayo este considerat fondatorul Milcarii pentru RelaJii Umane. 1{\t. munca devine una din sarcinile cele ~ai rutiniere §i fiecare muncitor esre repartizat sa execute 0 foarte sirnpla sarcina. Paradigma relatiilor umane Sunrern deci de acord cu totii..3.de fapt. 5. Cresterea productivitatii a fost. Constient de problemele create prin cresterea gradului derutina al muncii. precum §i a sociologiei industriale. managementul a fost reprezentat de un "stiipan" peste rnuncitori intr-un fel de darwinism social.2.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA 5. in contrast cu 0 medie de 6 % in celelalte. Reinhard Bendix a explicat circumsranrele care au condus la aceasta ideologie de management. Una din primele sale cercetiiri s-a desfasurar la 0 filatura din Philadelphia. precum §i de efectele pauzelor de odihna §i ale conditiilor de rnunca asupra acestora (Pugh ~i Hickson. In acest post. Printre acestia trebuie amintiti Elton Mayo.. Aparitia sindicarului a condus managernentul sa ceara garantia auroriratii absolute ~i 0 mai mare obedienta. 1963). in cele din urma. Taylor a demonstrat. In!elegem ca oarnenii au §i sentimente. A introdus pauze de odihna §1 arfit productia. cu etica sa privind organizatia. accidence §i fluctuatia fortei de munca. 2003). pe parcursul a cinci ani.! !. iar atunci cand muncitorii au participat la stabilirea frecventei ~i duratei pauzei s-a inregis- " 1976). apoi. nu mai este 0 problema cine 0 face. psihologi §i econornisti deoporriva.

Aceasta \. La inceput. cercetarorii au petre cut mult timp discutandu-le comunicarea de rnuncitoare fiind deschisa. in plus. Celelalte schimbari. de fapt. astfel. cercetatorii au analizat un grup de rnuncirori aflat intr-un cadru real. productia chiar a crescut in ambele grupuri. Descoperirea majora a acestei etape a fost cii multe probleme de cooperare §i de organizare ale muncitorilor sunt rezultatul atitudinilor. in total peste zece schimbari. La sfar§itul primului an. rara gustiiri. femeile intelegand ca cercetatorii urmaresc calitatea rezultarelor. pentru unul dintre ele conditiile de iluminare au fost variate. tad pauze. 5. prin indepartarea de la conditiile obisnuite de mund. toata perioada experimentului cetare §i grupul dintre echipa de cerau crescut. ini~iale:saptamana de lucru de §ase zile. programul de lucru mai scurr §i gusrarile. de durata §i frecventa. §i nu a dificultatilor obiective din situatia dad. Prima etapa a investigatiei este cunoscuta sub denumirea "Sala de testare a ansamblelor-releu". rezultatele . s-a constatat d programul a dezvaluit prea putin despre conditiile reale din fabricii §i mult mai mult despre atitudinile angaja~ilor. etapa a devenit cunoscuta ca fiind . Aici. In timpul celor cinci ani ai experimentului s-au introdus diferite modificari §i s-au inregistrar introdus 0 continuu rezuitatele. au fost izolate §ase muncitoare. Nu trebuia muncit prea mult pentru cii aceasta ar fi insemnat inselaciune. cre§terea continua a productiei. Rolurile stabilite formalin organizatie erau pre a putin luate in seama. 1989). De asemenea. cu un total de48 de ore. starea de spirit s-a imbunatatit in In iirrnatoarea etapa a experimentului s-a revenit la conditiile toata fabric a. 'Iotusi. indiferent s-a intamplat cu lumina. Cu toate aces tea. fluctuatia fortei de rnunca in sectia respectiva a coborat sub media pe fabrica. de la compania Western Electric din Chicago desfasurata intre 1927-1933.sala de conectare a bancii" (Pugh §i Hickson. cu femeile. §e£li de echipa au manifestat §i ei un interes individual fa~a de fiecare muncitoare in parte §i s-au ararat mandri de rezultatele grupului. Studiul principal care a condus la aceasta modificare §i care a stat la baza unui mare nurnar de cercerari ulterioare a fost investigatia Hawthorne. APLICATA. valori §i norme relatii sociale care au conferit grupului 0 mare coeziune. diferite momente. -. un grup de ingineri a realizat 0 ancheta legara de efectele iluminarii asupra muncitorilor §i a activitatii lor: au fost izolate doua grupuri de muncitori. In urma unor interviuri. Aiei grupul de muncitori era limit at dec norma de productie care nu trebuia depi'i§id de nici un muncitor. s-a schema specials de plata in grup - anterior muncitoapentru gruintroduse In rele fusesera platite In cadrul unei scheme stimulative puri de peste 0 suta de persoane. producSia a crescut la cel mai inalt nivel inregistrat. Ce explicatie a oferit Elton Mayo? Cele §ase muncitoare au devenit un grup social cu asteprari §i standarde proprii. au intrat in conflict cu conducerea. In acest moment echipa de cercetare condusa de Elton Mayo a preluat investigatia. In acest moment. sisternul de comunicare dintre cercetatori §i muneitori a fost extrem de eficace. Pentru a observa efectele diferirelor modificari ale conditiilor de lucru asupra productiei §i starii de spirit. pe De fiecare data. de mai multe feluri. APLlCATA. Continua crestere a productiei a fost considerata un mister §i a declan§at 0 cercetare a conditiilor din intreaga fabrica. dupa fiecare rnodificare efectuatii. PSIHOLOGIA SOCIALA. iar pentru constance. lnainte de introducerea acestora. Grupul era pe deplin integrat in propria sa strucrura sociala §i avea propriul cod de comporrare §i. dupa investigatiile la aceasta explicatie. prin inrensificarea cooperarii §i conditionarii reciproce au fost constituite practici informale. De asemenea. rara stimulente. inainte de interventia lui Elton Mayo. au fost pauzele de odihn~. In urrnatoarea erapa a experimentului. a clevenit dar ca schirnbarile impuse experimental nu pot explica modificarea majora. Ezplicatia ini~iala pentru cele Intamplate peau mo~otonia Mayo a renuntat a fost ca pauzele de odihna au 'lmbudeoarece intreruulterioare.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA. nara~it conditia fizica §i psihica a muncitorilor activitatii. Atitudinea membrilor grupului fa~a de schema de stimulate financiara a companiei a fost de indiferenta. Ce au observat ancheratorii: semnificative celalalt au fost mentinute nu s-au constatat diferente ce '\ in realizarile celor doua echipe. iN DOMENlUL ORGANIZATIONAL trat un nou progres §i.

Astfel. iar daca aceste principii sunt ideal aplicare. deoarece a dus la inrelegerea mai profunda a facrorului uman in procesul muncii. mai conturata §i logic rnai bine legara. ci §i rninti. cu cat mai jos merge . Studiul a dernonstrar importanta pentru individ a relatiilor sociale stabilite 'in procesul muncii. 2. inimile §i minrile lor. coexista in reate organizatiile. sunt apreciati ca fiind pasivi. parasirea organiza~iei.icat si in mediile academice. A muncitOrii rrebuie sa lucreze lntr-un mediu unde: 1. Cu alre cuvinte. 'I irurea scopun or pune ~ organiza~iei (Covey. Avand 0 In~elegere mai cuprinzatoare a naturii umane. inevitabil. De ce este atat de importantacercetarea lui Elton Mayo? Acesta a generaliza: astfel ceea ces-a intamplat: satisfaqia in mtJnca se bazeaza. 4. Srudiul a confirmat punctul de vedere conform caruia distrugerea valorilor traditionale ale socieratii poate fi contracarata In industrie prin crearea de situatii favorabile cooperarii spontane. 1957). 1§i exercita un control minim asupra lumii muncii zilnice. 111 . 2001). Luata ca intreg. cu cat rnai precisa. managerii incearca sa creeze un mediu in care oamenu l§l pot nv. 2003). intr-a mare mastJra. consolidata.3. folosim mai bine talentul.managementul de cornanda (supravegherea) §i 4. cu cat sunt inrrebuintate principiile liniei de asamblare). 2. la contributie toate talentele pentru in d ep li .a creste §i de a se dezvolta. regruparilor sociale neofi. Cu alre cuvinte. cu nevoi §i dorinte puternice de . pe tipartJl informal al comportnmentului social al grtJptJltJide lucr«. cresre: 1. cu cat sunt mai maturi salariatii. resursele. §i anume ca a§a-numita "ipoteza a gloatei" privitoare la cornportamentul uman (conform careia fiecare individ 'i§i urrnaresre propriul interes rational ingust §i mediocru) era complet falsa. 3. care predispune la caderi psihologice: Toate acestecuracteristici stJntnepotrivite cu celeale unor jiinJe umane sanatoase. Managerii care opereaza pe baza acestei paradigrne vor vedea in oameni rezervele de talente §i capacirati Iatenre. este structura formals. P~S~I~~~~~~~~ SOCIALA HOLOGIA MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA APLICATA IN DOMENIUL ~ ORGANIZATIONAL___ constiruia 0 confirm are a importantei ciale 'in dererrninarea rezultatelor.5. nu proprieratile. dependen~i §i subordonati. ganditoare. ~. pentru a maximiza eficacitatea organiza~ionala forrnaia. incepern sa privim oarnenii ca pe principala noastra resursa: nu capitalul. El i-a confirmat lui Mayo idee a sa mai cuprinzatoare. Cand oamenii sunt priviti ca fiinte economice. inreligenta §i imaginatia lor. Ele sunt mai multpotrivite cu neooile copiilor din cultur« noastra (Argyris. A Dar Argyris a fost cel care a descopent ca incongruenta intre personalitatea mat~ra §i ~rganiza~ia f?rmala ca rezult~t a1 slab~i 'd ti£ldiri a muncitorului cu cornpanra a dus la 0 slaba productiI en . creativitatea. Intrepersonalitatea matura §i organiza- Aceasta nepotrivire 5.nAs~ruc. sunt convinsi sa perfeqioneze §i sa pre~uiasca folosirea frecventa a catorva calificari sau deprinderi superficiale §l 5. individul se poate adapta la acest conflict cu organizarea forrnala prin: 1. In timp ce organizarea forma a este com pus a din specializarea sarcinii §i un lant de co~anda tntr-o ordine ierarhica.3. In situaJiile ill care se instituie reguli de cooperareIi apar rezultate superioare datorita sentimentului importallJei activitaJii. sunt evaluati ca avand 0 perspectiva de timp Ingustji. semnificatia investigatiei Hawthorne a fosr descoperirea exisreritei organizatiei neoficiale care §i aceasta este unanirn acceptar. sociale §i psihologice. ci oamenii. conditiile fizice au un impact redus. In cenrrul ace~tuia a stat descoperirea echipei "neoficiale" ca debuseu pentru aspiratiile muncitorilor. cu cat munca este mai mecanizata (adica. Paradigma resurselor umane A venit vremea sa In~elegem'ca oamenii au nu numai stomacuri §i inimi. de a-§i folosi talentele in mod creator §l c~. l~ vitare (Ionescu §i Negrusa. . pamenii sunt fiinte cognitive. Irnpactul investigatiei Hawthorne coordonata de Elton Mayo a fost imens atilt 'in rnanagemenrul practic. rea formals. reclamate sat! postulate ca dorinJe. 3.

Intr-o structura multipla §i suprapusa a grupului. el le-a numit: autorirar exploatator. nici chiar una functionala. coborarea propriilor standarde de munca §i prinrr-un cornporramenr apatic §i dezinteresat. ajusteaza mai puternic modelul exploatator §i creste cu cat managementul organizeazii. 3. Al treilea principiu este cii. de asemenea. 2001). autorirar binevoitor. fie spre dezintegrare trugere. religie tara sacrificiu. placere tara con§tiin~a. onestitatea §i increderea lor fie spre supraviesuire echitatea. productivitatea §i moralul. pe principii natu§i preeum §i la restriqionarea bazate 5. Gradul in care oamenii accepts §i traiesc In armonie cu principiile de baza precum cinstea. consultativ §i participativ (Likert. Leadershipul grupudeoarece el poare lucra la cresterea ei. Primul este principiul relatiilor de sprijin prin care individul din organizatie se simte sprijinit de relatiile interpersonale §i interactivitatile din organizatie §i. §i nici una rnixta. integritatea. 1967). Likert a oferir un raspuns la intrebarile puse de Argyris. ele sunt inalui Mahatma Gandhi: Cele 7 ' lienabile (Covey. de asemenea.5. mintea umana (Covey.ndu-se pe scara ierarhica a corporatiei. tate a. deterrnina evolutia §i stabilitare. Ii sustine un sens de valoare §i importansa personala. ajusteaza mai puternic modul participativ al grupului. Legile naturale bazate pe principii funqioneaza de cunoasrerea Singurullueru nealterat in timp sunt legile naturale. Al doilea este principiul deciziei In grup. organizarea nu este 0 organizare de cornanda traditionala (ierarhica). scad cu cat managernentul organizeaza. cu subordonat). opririi §i incetinirii ale grupului. §tiin~a tara omenie. a descoperit ca ambele aspecte. El. politica tara principii! 112 113 . IntrebuinSand unele mecanisme de aparare. Consider and acesre patru sisterne 'in functie de caracteristicile lor organizationale. Likert a ararat d sunt patru sisteme posibile. Cand ne gandim la principii? De confruntiim cu probleme noastra pe care abordarile sau de supunerea obisnuite nu le pot noastra rezolva. Principiile Eficiensa noastra se bazeaza pe principii ascunse -legi umane care sunt la fel de reale 'precum este legea gravitatiei ele fac parte de la nivelul dimensiunii §i constiinta drep§i dis- nu au fost invent ate de noi sau de societatea din condiSia. Paradigma conducerii rale la nivelul dimensiunii neschimbate contemporana. 2001).4. constituie faptul cii muncitorii au atitudini comunicarea este buna §i este un favorabile fa~a de superiorii. 2003). afaceri tara etica. bazata pe principii introduce aceea de a ne axa vietile. Cauza pentru care participarea 0 grupului la management In concordan~a cu aceste trei principii rezulta intr-un moral ridicat §i productivitii~i sporite puternic sentiment produqiei. d~ar§. Acesta nu este modelul traditional de interactiune "om cu om" (adica superior. cunoastere tara caracter. APLICATA SOCIAL~ APLICATA IN DOMENIUL ORGANIZATIONAL 2. Sunt trei concepte de baza care sprijina sau evidentiaza sistemul de management bazat pe participarea grupului. ~iilor §i a oamenilor pe principii. Sa nu uirarn avertismentului pacate de moarte sunt: avere tara munca. Ca 0 consecinta a studiilor sale asupra caracteristicilor functionale ale controlului managernenrului. '\.3. Ca un rezultat. atunci cand ne indiferent fa~a de ele. conducerea organizaobicei. de loialitate fata de grup. ci este 0 srructura cornplexa in retea. Ce sunt principiile? Conducerea o noua paradigma. rezultand In restrictionari ale productiei rezultate. PSIHOLOGIA MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~. Intr-o structura suprapusa cu fiecare grup cu care se leaga. fizice. ci este unul in care deciziile sullt elaborate §i luate de un grup. sau prin 4. lui este in special important. salariatii In§i§i stabilesc §i aspira la sarcini superioare de perforrnanta (Ionescu §i Negrusa. Grupurile informale de rnunca sunt organizate pentru a perpetua acesre actiuni de adaptare individuale §i de a prevedea un feedback care sa intareasca aritudinile individuale.

In timp ce injlttenta este descrisa c~ ~ind ~ompor:~e. apud Peiro §i Melia 2003). Cu cat capacitatea este mai mare (adica cu cat 0 persoana detine mai multa put ere)..0 rnai mare masura 'in cornparatie cu influen~a exercitata de lotr .N. m .=D~O:.:M:. 2003): • puterea relativa a par~iIor implicate In procesul influen~ei..Exists 0 serie de factori contextuali §i iferente in 1: . Yuki (1994. §i nu de altii (Orford. descendent. 1992." APLlCATA ~ .:A~· 5. influen~a. 2003). 1998).tact1c~lor de influensa ce au succes §i sunt benefice atac organizatulor.:::C~IA~L::. Indivizii fo osesc strategu 1 ente tu de influen~a'. Liderii sunt in pozitia de a influenta comportamentul mernbrilor §i de a-I face conform a§teptarilor lor.A:.:I~A:. apud Orford. Puterea este definira In terrnenii abiliratii unei persoane intr-o inreractiune pentru a influenta evenimentele In directia preferata de sine.. scopurile. Puterea este diferitii de influenta 'in sensul In care injluenta este comportamentul care cauzeaza... apud Soetjipto. cu atar mai influent va fi comportamentul sau. 2001). intr-un sens mai larg.4. Aplicatii ale puterii §i influentei sociale in organizatii Injlttenta conduce La 0 schimbare in comporrarnenrul. 114 115 . ti spre lideri 'insa ambele par~i detin strategn 1 ente e aogap~ . -r: ticile de influenta sunt deseori folosite pentru a cornuruca §l .l de jnfl ~ A mod specific diferite tipuri de comportamente e in uenta. 1992). • directia 'incercarii de influenta (ascendent... nevoile §i/sau valorile unei persoane (P) ca §i consecinta a unei actiuni realizate de catre 0 alta persoana (0) (Peiro §i Melia.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL.-luale care determina ce tactici de influenta vor fi alese de catre . opiniile.:. modul'ln care se iau deciziile in organiza~ii.::. care induce schimbarea.EN=---lU_L_O_R_G_A_N_IZ_A_T_I_O_N_A_L H'::O~L:::O~G=. Avand mai rnulra put ere.::'. rnodul in care managerii obtin suport de la colegi sau din partea alter actori organizasionali asupra carora nu au putere formals §i modul In care managerii l§i influen~eaz~ superiorii pentru a ob~ine suport §i resursele necesare (YukI §l A 4 Falbe. apud Higgins. In timp ce puterea este capacitatea de a realiza ttn astfe! de comportament (Bass.:. ca §i injluenpi sociala posentiala sau abilitatea de a-i influenra pe altii pentru a se cornporta in concordanta cu dorinrele noastre (Bouiding. Puterea afecteaza influenta pe care 0 are opersoana asupra altora pentru d un comportament de influenta depinde de capacitatea sa de a realiza acest lucru.ei.:P~L::1 C=A. 2001). liderii influenteaza angajatii A . Definirea influentei irnplica rerrneni ca agent. 1993. • obiectivulincerdrii de a influerita. cat §i angaja~ilor.T. puterea a fost considerara. 2000. §i cercerarile s-au centrat mai ales pe depistarea . care este definita ca fiind abilitatea de a afecta rezultatele satt indeplinirea tenor sarcini (Bras §i Burkhardt. dif d . 1998)...n= An general. Judge §i Ferris..S::O. tacticile de znjlttenta indica I tU. d L • di lateral).ri. In organizatii. • abilitatea celui care influen~eaza. (persoana care exercira influenta) §i tinta: persoana sau persoanele care receptioneaza influenta.ui agent de a influenta 0 ~intii in cadrul unui context (French §i Raven. In organizatii sunt analizate toate aceste trei direqii . ~u un individ.:. 1990. 1999.:A~i:..:. dad strategiile §i politicile sunt implementate cu succes. In ultimele doua decade teoria injlttentei interpersonale a fost licatii in cadrul organiza~ional pentru a in~elege comportamenap I" dif . injluenJa managerial a se bazeaza pe exprirnarea puterii.:..a~e influem.. Anthony §l Gilmore. atirudinile.Lac "1 exercita influenta cererilor agentului sau sarcrni or rnspre ~lllta A • influensei. 1959. in ce situatie §i cat de ef1dente vor fi acestea. Procesele de influenta sunt import ante pentru a m~elege modul 'in care managerii 'i§i rnotiveaza angajatii §i ce poate influenta efortul suplimentar pe care 11depun angajatii. apud Ward. 1 oamenilor la locul de munca. apud Bennebroek Gravenhorst §i Boonstra.. Puterea este abilitatea potentials a . PSI_ 5. Ace§t~ factori sunt reprezentati de (Falbe §i YukI.:. Dintr-o perspectiva incerpersonala.. 1998) considera ca puterea este potentialul unui agent de a avea influenta asupra atitudinilor §i cornportarnentului unei ~inte.

Influenta inter-organizationala Cercetatorii din domeniul influentei la nivel organizational au analizat §i modalirarea prin care organizatiile pot influenta altele.1. Puterea de coercitie reprezinta capacitatea de a ameninta sau pedepsi pe cei care nu sunt cornplianti cu cerintele formulate. Bikson. capacitatea de a fi cornplianta. Agentul influentei realizeaza §i 0 evaluare a surselor proprii de putere. sau respectul faSa de cel care detine puterea. Puterea legitima este definita ca fiind autoritatea care deriva din dreprul celui care de sine puterea sa solicite obedienta. Influenta depinde §i de relatia sursei de influenta cu sinta. Puterea expertului este influenta bazata pe credinta tintei ca cel < 116 I 117 . 1965 apud Orford. in absenta unei autoritati ierarhice. • Congruenta cu valorile §i scopurile organizatiei sinta. apud Augustine et al.1.. • Puterea inforrnationala.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLlCATA Influenta organizationala are eel putin doua dimensiuni: intra-organizationala §i inter-organizationala.4. Se bazeaza pe credinta simei ca agentul are un drept legitim de a exercita influenta §i ca sinta are obligatia de a accepta aceasta influenta. Sunt implicati 5 facrori cheie (apud Augustine. Tipuri de putere §i modele ale puterii French §i Raven (1959. Puterea referentului este influenta bazata pe identificarea timei cu arractia fata de. indeplinesc unul sau mai multe din urmaroarele criterii. 5. iar apoi accentul va fi pus pe tacticile de influen\a prezente 'in cadrul unei orgaoizatii.4. 1991. adica ale organizariei. 5. Kaganoff §i Moini. Daca sursa vrea sa foloseasca indivizi din organizasie care se bazeaza pe puterea expertului . Influenta intra-organizationala In cadrul acestui subcapitol vor fi analizate principalelemodele ale puterii §i tacticile de influenta folosite in cadrul organizatiei. • Puterea de recornpensa. La fel de importante sunt §i criteriile care trebuie indeplinite pentru un proces al influentei ce are succes. • Aspecte ale relatiei dintre organizatia care influenteaza §i organizatia sind. Benjamin. care se realizeaza §i 'in functie de obiectivele influentei. • Puterea legirirna. cre§te probabilitatea unei influente reusite (Greening §i Gray.2. Acest tip de influenta depinde de modul in care este inseleasa put ere a pe care organizasia 0 are la dispozitie.este imporrant de luat 'in calcul puterea expertului la reprezentantii organizasiei sima. Gates. 1994. • Puterea referentului. • Mediul in care organizatiile interactioneaza. Daley. Procesul influentei inter-organizationale depinde §i de evaluarea realizara asupra organizatiei sind care depinde de: scopu- rile §i valorile acesteia de a rezista. pe scurt. 2003): • Obiectivele organizatiei cu rolul de agent de influenta. Levy. 1998) au identificat 6 surse ale puterii: • Puterea de coercitie. • Puterea expertului. influenta intre organizatii. Puterea de recompensii se refera la capacitatea de a controla distribuirea recompenselor date sau oferite sintei.2. resursele acesteia. • Caracteristicile relevante ale organizatiei sinta §i ale membrilor acesteia. Oliver. Ambele tipuri de putere depind de abilitatea agentului de a recompensa sau constrange sima. 2003): • Congruenta cu normele §i valorile care se regasesc in mediul social al organizatiilor. Daca obiectivele agentului de influenta. • Bazele puterii celui care influenteaza §i capacitatea acestora ca organizatie §i colectie de indivizi. 5. In continuare va fi prezentata. Organizasia trebuie sa i§i aleaga agenti ai influentei care sa reprezinte cu succes aceste surse. • Atraqia pemru organizatia sind datorira eficientei acesreia.4. • Consistentacu valorile §1puncrele de vedere ale persoanei din pozitiile de decizie ale organizariei sima.

Astfel. Puterea informaJionala este influenta bazata pe fo1osirea potentialului resurselor inforrnationale. luand in considerate aceste tipuri de putere. cum a 6. Bruins (1999) propune 0 legatura Inrre tipurile de putere §i tipul de influenJa. cu un nivel superficial a1 tipuri de putere conduc la 0 acceptare mecanismele prin care sunt exercitate ptlme formala. 0 situatie de conflict poate aparea cand §efu1 §i subordonarul nu sunt de acord cu referire la un anumit aspect. complianta poate 6 legatii de puterea coercitiva pe care angajatul 0 percepe la §ef. Acest tip de putere . care se refera 1a transpunerea in comportarnenr §i folosirea acestora intr-o situatie particulars. 2003) a realizat aceasta disrinctie §i considera ca puterea forma1aderiva din statutul formal al unei persoane §i irnplica autoritatea legirima de a folosi sanctiuni sau recompense. puterea personala se refera la expertiza. 1999) prin care este abordat studiul proceselor de influenta din punctul de vedere al agentului de influenta. Purerea poate 6 'inseleasa atat ca §i condirie socials. Astfel cii puterea de recornpensa §i eea complezenJa. pe de-alta parte. Aceasta depinde de atribuirile pe care le face ~inta cu referire 1a cunostintele sau expertiza detinute de agent. iN DOMENIUL ORGANIZA1IONAL care detine puterea poseda abilirati superioare. In acest mod. sau cca care depinde de calitatile §i abilitasile personale. Modelul ofera 0 viziune dinarnica a purerii §i proceselor de influenta §i se cenrreaza in mod primar pe perspectiva §i morivatia agentului care influenteaza §i care face pregatiri pentru tentativele de influensa. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe modele deanaliza a purerii. in timp ce alte privata. se poate constata ca aceasta cornplianta a subordonatilor poare aparea ca rezultat al resurselor de putere reale sau imaginate chiar dad acestea nu sunt concrer folosite prin tactici de intluenta. §i tactici de influenJa. Pe de alta parte.adica include la sursele de purere bazate pe abilicati particulate. §i a un or abilid~i personale. induzand argumentele rationale. d: exemplu. persuasiune sau date concrete. cele mai relevante fiind prezentate in continuare. de recornpensa. purerea referentului §i carisma unei persoane . dar §i influentara de variabile personale §i situationale. chiar dad aceasta nu este exercitata direct. insa. Modelul propune ca alegerea de catre 0 persoana a unor mijloace de influenJa depinde in principal de resurselepe care aceasta le are disponibile (adica bazele purerii pe care persoana Ie poseda) §i rezisterq« anticipata din partea Jintei fa~a de care se realizeaza tentativa de influentare. spresupune §i aici existenta unui proces rational: in primul rand agentul analizeaza motivele care pot sta tn spatele rezistentei sinrei §i apoi alege mijloacele de influenta. inainte de a apela la vreuna pentru a influenta tinta. in principal. Ia pozitiile din ierarhia organizationala exisrenta care confera managementului abilirarea de a controla comportamentul altora §i de a schimba structura §i procesele organizationale. datorita puterii percepute a expertului. Literatura de specialirare dis tinge inrre surse (sau baze). Bass (apud Peiro §i Melia. Se refera. canrareste variate costuri §i beneficii ale bazelor puterii ce ii sunt disponibile. PSIHOLOGIA SOCIAL1\. Pornind de la aceste idei. agenrul isi : \ 118 119 . Modelul este preocupat §i de analiza factorilor care motiveaza tinta sa fie cornplianta sau sa fie rezistenra. care reprezinta reperroriul disponibil pentru eel care detine purerea. raportand aceasta legarura la tipul de schimbare care apare la nivelu1 sintei. dar in practica influentei folosesre 0 alta sursa. • modelul actului de putere este propus de Kipnis (1976 apud Bruins. pe de-o parte. la nivel latent. Un angajat se poate "supune" influentei la nivel social. Acest tip de putere include puterea Iegitima. Modelul propus sustine ca decizia de a aplica 0 sursa disponibil a a puterii este una rationals.se bazeaza pe relevanra perceputa §i validitatea inforrnatie]. Sursele puterii §i folosirea acestora sunt influencate de variabile personale. un §ef poate avea potentialul sa recomande 0 promovare sau sa nu acorde 0 marire de salariu. Important de precizar este faptul cii a avea anurnite surse ale puterii depinde de un anumir context. cat §i ca abilirate personals. coercitiva §i cea informasionala. • modelul putere-interactiune al influentei interpersonale propus de Raven (apud Bruins.w:_ MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA 5. Astfel d put em distinge un anumit tip de §i puterea informala. cunostintele lui de specialitate (puterea expertului). sau cea legata de pozitie. evaluand efectele posibile. coercitiva sunt asociate cu schirnbarii. Inrr-o organizarie. APLICAT1\. 1999) descrie agentul ca fiind 0 persoana care ia decizii in mod rational.

managerul poate face parte in mod direct din grupul de angajari subordonati in cazul realizarii unui proiect in echipa. arnintit anterior. de fapt. sarcinilor sunt congruente cu credintele §i valorile lor. nile) lasa ~intei mai pu~ina libertate decat 0 tactica soft (de exern. eel al subalternilor (outgroup).A APLICATA IN DOMENIUL ORGANIZATI exercita influenta in functie de particularitatile sintei. Acestea includ: asertivitatea. PSIHOLOGIA SOCIAL. tactica rationals). Aceastii dimensiune se refera la cat de rnulta Iibertare anurnita tactica permite sintei sa decida. 1994. complianta §i rezistenta (yukI. iar in tipul hard de putere sunt induse coeteitia irnpersonala §i person ala. Tepper et al. • Persuasiunea rationala. intr-un anume context un manager poare apartine unui grup de manageri (ingroup) §i In acest caz un subordonat va fi perceput ca apartinsnd dintr-un alt grup. Acest lucru se poate produce pentru ca membrii percep ca ideile din spatele cererilor. Exista 0 similaritate intre acest model §i eel allui Bass. Schwartzwald & Ashuri. schimbu/. ralionalitatea. Schwarzwald & Koslowsky (1998) au ararat d aceste surse ale puterii pot fi subsumate In doua structuri [atente: surse hard §i surse soft. sa cedeze sau sa reziste tentativei de influenta: tehnicile puternice (de exemplu. apud Yukl §i Falbe. puterea transformara. 1992) au grupat tacticile de influenta in trei categorii: • Tactici hard: care implica folosirea autoritatii §i puterii pozitiei §i au tendinta de a fi folosite intr-un mod personal §i manipulativ. Astfel ca. 5. Esre ~iatii aici ideea existentei unei legaturi inrre bazele puterii §i mijloacele de influenta. sanctiu. 1998. perceptia acestora va depinde de caracteristicile contextuale ale situ asiei. In functie de perceperea Sintei influentei ca apartinand la ingroup sau outgroup. iar puterea personala se bazeaza pe sursele soft." APLICATA 5. "gudu- rarea". In tipul soft de putere sunt induse: puterea expertului. unele forme ale coalitiei §i schimbul. convertita In influenta reala.Tacticile reprezinta. cunoscute ca fiind tactici de influenla.2:2. 2001). inforrnationala §i legitimitarea dependentei. dar cu indiferenta. 2001). astfel incat putem considera d puterea pozitiei se bazeaza pe sursele hard ale puterii. Acest model prezice alegerea de catre 0 persoana a unei tactici de influenta doar in terrnenii soft (usor) vs hard (purernic).4. Important de precizat este faptul ca granitele grupului sunt definite la nivel psihologic §i astfel. 1999). • Angajamentul 'apare cand ~inta este de acord la nivel intern cu 0 actiune sau decizie. • Tactici soft: sunt reprezentate de "gudurarea".E PSIHOLOGIE SOCIAL. legitimitatea pozisiei. a referentului. 1989. Acest tip de rezultate depinde insa de abilitatea liderului de a dernonstra congruenta dintre sarcina sau cererea §i credintele §i valorile angajatilor. categorie alaruri de care este indus §i schimbul. Raven. subalternii sai !acand parte aici din ingroup. este important sa analizarn rnodalitatea In care puterea rezulta efediv in tactid de influenla concrete.. depune un efort minim §i nu 120 121 . recompensa personala §i irnpersonala. plu. este enruziasrnata In legatura cu aceasta §i exists probabilitatea sa exercite initiativa. insa doar dad este folosit intr-un mod impersonal §i manipulativ. legitim area. acest model propune d agen~ii care considers ~inta ca fiind un membru al outgroup-ului· vor folosi tactici mai puternice de cat agentii care considera ~inta ca fiind un membru al ingroup-ului. Legarura dintre putere §i tactici de influenta Daca puterea este potentialul de a-i influenta pe altii. Intr-o alta situatie.. sa demonstreze un efort mai ridicat §i persistenta pentru a duce cu succes la bun sfaqit sarcina. consultarea. apelurile inspirationale §i apelurile personale. apud Soetjipto. Aici sunt induse presiunea. • modelul folosirii puterii esre conceput de Brains 0996. Reprezinta disponibilitatea ~intei influentei (adica a angajatului) de a indeplini cererile §i sarcinile date de catre agentul influentei (ale liderului) peste asteptarile acestuia §i dincolo de termenii contractului de angajare. • Complianta se produce atunci cand ~inta indeplineste sarcina. De asemenea. apud Bruins. vor fi folosite tacticile amintite mai sus. echitatea §i reciprociratea (apud Koslovsky. apelurile personale Ii formarea de coalilii. Ejicienla unei tentative de influenta poare fi evaluata prin cele trei rezultate: angajament. Kipnis §i Schmidt (1985.

acest fapt conduce la cresterea eficientei. de loialitate ~i prietenie ale Apeluri tnsplrationale Consultarea "Gudurarea" Apeluri personale Schlrnbul Agentul ofera un schimb de favoruri. . de exemplu. Agentul este dispus sa modifice 0 propunere pentru a lua In considerare preocuparile ~i sugestiile tintei. Se considera d aceste tactici sunt adecvate pentru a obtine angajamentul unui subordonat pentru a lucra la un nou proiect. 1998). Se argumenteaza d aceasta raetid este folosita cu mai putin succes in sens ascendent deoarece complimentele §i flatarea sunt mai credibile atunci dnd statutul §i puterea agentului sunt mai rnari decat cele ale ~intei. Agentul foloseste cerinta. bazele puterii legitime asupra unui §ef de a-l influenta). apud Bennebroek Gravenhorst §i Boonstra.j_ APLICATA iN DOMENIUL ORGANIZATIONA centrate pe identificarea acelor tactici de influen~a care au cea mai mare probabilitate de a conduce spre angajamentul organizational. de obicei. ingratiation) este folosita mai rnult in direqie descendenta §i in lateral. regulamentul. cat §ipentru angajati.. Tabel 5. • Persuasiunea rafionala este folosita intr-o mai mare masura in direqie ascendenta. aspiratiile 1jintei sau prin cre~terea stimei de sine a 1jintei. Aceasta tactica presupune ca Sa 124 125 .2. descurajeaza folosirea alter tactici (un subordonat nu are. cum ar persuasiunea rationala sau apelurile inspirationale. asteptarile referitoare la rol. • Consultarea este 0 tactica folosita mai mult in directie descendenta §i pe lateral. Se considera d sunt mai eficiente in cadrul aceluiasi palier ierarhic. ~i are 0 probabilitate crescuta de avea ca ~i consecinta atingerea obiectivelor legate de sarcina. Agentul cauta sa stabileasca legitimitatea unei cereri facand apel la autoritate sau ta dreptul de a realiza ace I lucru sau veriflcand dad este concordant cu politica. 1990. PSIHOLOGIA SOCIAL. practicile sau traditiile organizationale..MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA j.1. Falbe §i Youn. Se argurnenteaza d acest lucru se intamphi pentru di persoana care foloseste tactica nu are baze ale puterii bine fundamentate §i. • "Gudurarea" (engl. Apelurile inspiraiionaie sunt folosite mai degraba intr-o direqie descendents. verlflcari frecvente reamintiri insistente pentru a influenta tinta sa procedeze cum doreste acesta. • Schimbul.2. 1998) TACTICA Persuasiune rationala DEFINIRE Agentul foloseste argumente logice ~i dovezi concrete pentru a convinge tinta ca 0 propunere sau 0 cerere este viabila. este 0 practica cornuna consultarea colegilor de pe acelasi palier ierarhic pentru diferite planuri §i sarcini. De asemenea. insa ii lipseste autoritatea de a asigura complianta celorlalti in legatura cu 0 cerere formala. comportamentul prietenos sau de ajutorare pentru a asigura buna dispozitie a tintei sau pentru ca aceasta sa gandeasca favorabillnainte de a i se cere ceva. acest efect fiind benefic atilt pentru organizatie. indica disponibilitatea de a intoarce serviciul mal tarziu sau pro mite 6 parte din beneficii dad tinta II ajuta sa indeplineasca sarcina. Asrfel. Descrierea principalelor tactici de influenta (apud Yiikl. Se recomanda folosirea acestei tactici cu alta eu care este cornpatibila. Aceasta tehnica este mai adecvata in situa~iile in care agentul are autoritatea sa planifice 0 sarcina sau un proiect insa se bazeaza pe ~intii sa-l ajute sa implernenteze. apud Bennebroek Gravenhorst §i Boonstra.4. 1993. Agentul cauta participarea tintei In planificarea unei strategii. amenintari. flatarea. Agentul realizeaza 0 cerere sau 0 propunere care sporesta entuziasmul pentru ca face apel la valorile. au fost identificate 9 tactici de influenta in organizatii cu anumite caracteristici §i directii specifice de aplicare cu succes a acestora. idealurile. sau asa Tactici de coali~ie Tactici de legitimare Presiunea In continuare vor fi prezentate 0 serie de tipare relevance care prezinti'f eficienta diferitelor tactici de influenta in functie de sensuI acestora de aplicare (Yukl et al. Agentul face apel la sentimentele tintei atunci cand Ii cere ceva. Directiile pertinence de folosire a acestei tehnici sunt cele descendente §i laterale. Agentul foloseste lauda. • Apelurile personale sunt mai degraba folosite in directie laterala. activitati sau schirnbari pentru care sunt dorite suportul ~i asistenia tintei. Aceasta ractica poate fi folosita in combinatie cu orice alta tactica §i. deoarece un angajat deseori are nevoie ceara favoruri egalilor ierarhici. Agentul cauta ajutorul altora pentru a convinge tinta sa fad ceva sau Ioloseste suportul altod ca motiv pentru a obtine acordul tintei.

De a ajuta agentul influentei la problemei. Schimbarea comporcamentutui De a obtine asiscenFa De a obtine suport Obiectivul este de a determina persoana sa aprobe In mod formal 0 propunere. un orar mai bun de lucru. • Coalitiasi presiunea sunt mai degraba tactici folosite In ultima instanta. un plan. Aceasta tactica este recornandata doar atunci cand exista 0 baza clara. aplicate imediat dupa incercarea initials daca sinta a reactionar la prima incercare). ceva ce tinta considera ca fiind dezi. se recornanda ca forme puternice ale presiunii sa nu fie folosite 'in cornbinatie cu tactici soft in care esre implicata increderea sau prietenia (gudurarea. gudurarea §i apelurile personale sunt mai degraba folosite in incercari iniriale de influenta. Sunt considerate a fi cele mai adecvate pentru cereri neobisnuite sau care au 0 legitimitate indoielnica.). nu este in mod direct legat de serviciu. pe de-o parte.a. obiectivele incercdrilor de influenJa §i diferenJele referitoare la direqie ale incercarilor de influensa realizate cu subordonatii. darsi de tipul de cerere pentru care sunt folo- site. De asernenea. • Schimbul §i legitimarea sunt mai degraba folosite ..4. Aceste tactici sunt folosite inrr-o mai mare rnasura In directie laterala. ceea ce face redundant suporrul altora. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL ORGANIZATIONAL agentul sa aiba ceva de oferit. ine persoan. tangibile pentru agentul influentei sau organizasia. Se recornanda a fi folositii cu alte tactici compatibile. • 'Tacticile de legitimare.2. sa faca mai mult dintr-un anumit lucru. Obiectivul finalizarea rezolvarea sau sa faca este de a determina persoana sa ajute la unei sarcini. 1995) Rezultatele studiului au relevat urrnatoarele aspecte: Alocarea ssrcinilor de §i iucru Obiectivul este acela de determina persoana sa Indeplineasca 0 rrouasarcina care este concordanta cu responsabilltatile lui profesionale.. colegii §i superiorii.2. Obiectivele influentei (apud YukI. Autorii au autentificat §i un set de. Se argurnenreaza ca folosirea presiunii implies purerea coercitiva a unui agent care este mai mare in directie descendentii. sa lucreze la un nou proiect. sa 0 execute mai repede sau mai bine etc. consultarea sau apelurile personale).sa f. Sunt mai putin folosite in sens descendent pentru ca superiorii ierarhici au 0 putere substantial mai mare asupra subordonatilor. personal r . un nou produs sau sa ajute agentul influentei sa lnfluanteze al~i oameni pentru a sustine 0 schimbare sau 0 inovatie propusa. obiective posibile ale influentei care implicii beneficii specifice.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL . 0 sugestie. verificabila pentru 0 cerere. Obiectivul este de a determina persoana sa faca schimbari specifice In planurile de lucru sau In proceduri pentru 0 sarcina In care persoana este deja implicata (sa 0 faca In mod diferit. • Presiunea este folosita mai rnult In directie descendents. Eficienta acestor tactici mai depinde §i de faza din procesul de influenra. Guinan §i Sottolano (1995) a analizat relaSia dintre tacticile de in/luenJa. TabeIuI 5. de proprieratile intrinseci ale acestora. Studiul realizat de YukI. Aceasta ractica poate fi mai degraba folosira ca 0 continuare a procesului de influent a decat intr-o incercare de influenta ini~iala§i doar cand este justificata de importanta cererii.~ 'in incercari ulterioare deinfluenta. sa explice cum functioneaza ceva ceva pentru agentul influentei. • care De a obtine personate beneficii I 126 127 .a. care este necunoscuta pentru tinra. rabil sau adecvat.2. Astfel: • Persuasiunea rationala. promovare) sau sa determ. Sunt folosite in directie ascendenra §i Iaterala. sa I~i asume noi responsabilitati sau sa pregateasca 0 anurnita docurnentatie sau un raport. Guinan Sottolano. APLICATA 5. dar §idescendentii. Obiectivul este de a determina persoana sa furnizeze ceva care este in beneflciul agentului de influenta (0 marire de salariu. Eficienta tacticilordepinde.caun favo. • Tacticile de coaliJie. cum ar fi persuasiunea rationala sau legitimarea.

relalia dintre obiective Ii tactici nu a lost una puternica. Incercarile de influenra cu subordonatii. In directie ascendenta tactica a fost folosita doar in incercarea de a obtine un beneficiu personal.sunt rnai des folosite pentru obtinerea de resurse. • Apelurile inspirationale sunt cel mai des folosite pentru alocarea de sarcini. alocarea unei sarcini sau pentru obsinerea de asistenta. §i at unci doar pentru beneficiul personal.MANUAL DE . Analiza acestora a evidentiar rezultate puterniee in directie descendenta d. iar In directie ascendenta. • Tactici de 1egitimare. • Presiunea este tactica mai des folosita pentru a schimba cornportamenrul sintei sau alocarea de sarcini. aprobari sau suport §i au fost evidensiate doar In directie larerala sau ascendenra.PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA 5. Rezultatele au ararat ca trei tactici pot fi folosite cu succes pentru 0 varietate de obiectivediferite: Astfel. dar sarcinile de lucru §i cererile pentru asistenta au fosr cele mai comune obiecrive. desi anumite tactici au fost folosite mai degraba pentru anurnite obiective. Iar una dintre ideile principale desprinse din acest studiu este aceea ca majoritatea tacticilor pot fi folosite pentru orice obiectiv. • Tactici de coalitie . folosite pentru a obtine asistenta §i de a obtine suport pentru schimbari. resurse. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL ORGANIZATI • Persuasiunea rationala este 0 tehnica folosira frecvent pentru toate cele 5 obiective . colegi sau superiori. de asemenea. dar mai frecvent a fosfolosita pentru a obtine resurse. S-a evidentiat un tipar puternic in directie descendenta sau larerala. aprobari sau suporr. Este folosira mai des pentru a schimba cornportamermi] decat pentru a obtine suport. consult area a fost mai des folosita pentru alocarea de sarcini. Cu subordonatii. iar In directie ascendenta este folosita pentru obtinerea unui beneficiu personal. s-au evidentiar rezultate puternicein directie Iarerala un de tacrica a fost folosita rnai des pentru a obtine asistenta. au presupus alocarea de sarcini sau schimbarea cornporramentului In sarcini aflate deja in derulare. Srudiul releva cii managerii urrnaresc lucruri diferite in relasia cu subordonatii. in sens descendent. de obicei. • Apelurile personale sunt folosite mai des pentru a obtine asisrenta sau beneficii personale. consultarea §i apelu- 128 129 . • Schirnbul. Rezultarele autorilor sunt consistente §i cu studiile anterioare care au ararat ca presiunea a fost cel mai des folosita penrru a schimba comportamentul unui subordonat §i capersuasiunea raJionala §i tacticile de coaliJie sunt folosite eel mai des pemru a obtine suport din partea colegilor §isuperiorilor in vederea realizarii unor schimbari majore in poiirici sau programe. Singurul obiectiv pentru care alegerea tacticilor a parut sa fie limitata a fost Incercarea de a obtine un beneficiu personal. Cu superiorii. Intre colegi consultarea a fost folosita pentru obtinerea de asistenrg §i suport pentru schirnbari. • Consultarea a fost folosita pentru schimbarea comportarnentului. • "Gudurarea" a fost mai des folosira pentru aloearea de sarcini sau pentru a obtine asistenta. In directie descendenra tactica a fost folosita pentru a obtine asistenta §i pentru a aloca sarcini de lucru. dar §i alocarea de sarcini. Obiectivele au fosr mai variate in relatia cu colegii. Rareori este folosita in sens ascendent. sunt eficiente doar pentru obtinerea benefieiilor personale.nd au fost foiosire eel mai des pentru sehimbarea cornportamentului sintei sau aloearea de sareini. suport sau beneficii personale. Acesre tactici au fost. Tiparul de relatii dintre tactici §i obiective sugereaza idee a ca managerii variaza tacticile de influenra In functie de obiective. In eeea ee priveste ateasta tehnica. ractica a fost folosita mai des pentru a obtine asistenta §i suport pentru schimbari. Rezultatele au fosr mai puternice in directie laterala. 0 precizare irnporranta a autorilor a fost aceea ca. Incercarile de influentare a superiorilor de obicei s-au referit la cereri pentru aprobari. Rezultatele au fosr semnificative doar in directie descendenta.

§i rnai dispusi sa foloseasca g~d~rarea.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA. in cadrul . Rezultatele srudiului de rnai sus releva §i faptul cii strategiile hard sunt In mod sernnificativ legate unelede ce1elalte. Cine folosesre una din aceste srrategii are mare probabilirare sale foloseascii §i pe celelaIte strategii din. at~nci c~nd~int~ era autoritara (studiu Insa cu multe limite). 5. Studiul exarnineaza modul in care tacticile de influensa ale managerilor sunt legate de stilurile de leadership ale tintelor lor (in acest caz. A 5. 2000) aargumen tat ca angajarul care are are un acces mai crescut la resursesi inforrnatii poate avea un avantaj mai mare §i se simte mai purernic.acticile de influenta §i pentru a exarruna daca alegerile managerilor legate de tacticile de influenta depind de stilul de leadership al sinrei lor. Vempati §i Krishnan (2000) asgumenteaza In srudiul lor ca rnotivaria. de supervizoriilor) §i se centreaza pe doua extreme din punct de vedere al leadershipului: • liderii transforrnationaii .ai 1:nclinasi s~~e afolosi tactici de influenta rationala. controlul sau adaprabilitatea unui angajat sunt in modprimar determinate de puterea pereeputa a departamentului dintr-o organizaiie. Aceste doua tactici coreleaza cel mai puternic cu rezulrarele profesionale. Aire incidente au aratar cumeonsultarea §i sehimbul pot fi eficiente 'in schimbarea comportamentului chiar dad aceste tactici au fort rareori folosite pentru acesre obiecrive. apud Cable §l Judge. Judge §i Ferris (2003) analizeaza care dintre cacticile de influenra sunt mai eficiente pentru obtinerea unor rezultate dezirabile La locul de rnunca. Rezulrarele acestui studiu au relevat urrnatoarele aspecte: • Indivizii care realizeaza comportamentele de "gudurare" §i care folosesc argumente logice {i date penrru a justifica cererile lor par a avea mai multe lanse de a avea succesin carierele lor decat indivizii care folosesc aceste tactici intr-o rnaniera mai scazuta. apud Cable §i Judge. apud Vempati §i ~rishnan. ceea ce releva ideea ca oamenii care fac parte din departamente percepute ca fiind puternice se simt ei In§i§i mai puternici. Managerii 1:§ipot lua indicii despre ce tactica de influe~~a sa f~lo= seascii pentru sinta lor urrnarind modul in care aceasta mcearca s~ ii influenseze pe altii. Pfeffer (1992. departamentele non productive folosesc asertiviratea mai putin frecvent 1:ncornpararie cu departarnentele de productie. aceeasi rie cu 0 frecventa mai ridicata. 2003).care folosesc rnotivatie inspirationala. care arata forme scazute ale activitii~ii de leadership.4. Liderul rranzactional orienteaza angajatii in directia atingerii scopurilor srabilite.au m. Ansari §i Kapoor (1987. Studiul se centreaza pe tacticile ~e influe~~a folosite in sens ascendent. PSIBOLOGIA SOCIAL'\' APLICATA IN DOMENIUL ORGANIZATIONAL rile inspirationale pot fi foarte eficiente pentru a obtine suport §i resurse pentru noi programe §i proiecte chiar dad aceste tactici au fost rareori foLosite pentru acest obiectiv. unei organizatii au rendinta de a folosi a ne centrale . Rezulratele srudiului lor au relevat Eaptul c3. Stilul de influenta al rnanagerilor Alegerea de catre manageri a unor ractici de influenta in sens ascendent poate depinde de stilul de leadership al §efului lor.a un ~adru pentru studierea relatiei dintre tras~turile ~e pers~nalttate §1 t. cele mai scazute nivele de acrivirate fiind Inralnite la liderii laiseez-faire.2. cii derine mai rnulta putere. Stilul de leadership al sin tel poate fi mcerpretar ca un semnal al modului 'in care persoana respectiva relationeaza cu alte persoane. o abordare interesanta esre §i aceea a analizei puterii percepure a departamenruiui dintr-o organizatie. 1985. Bass (1999) descrie liderul rransformational ca personaiitarea capabila sa alinieze interesele organizatiei la cele ale membrilor ei. perso ~ asertivitatea ca §l 0 strategie de inrluenta m mod frecvent. ii srirnuleaza pe ceilalti sa acrioneze prin crearea §i comunicarea unei viziuni inspiratoare §i atragaroare (Bass. • liderii rranzactionali. 200:>0 au descoperit cii indivizii care er. Acesre tehnici coreleaza purernic cu evaluarile perforrnantelor pentru ca sunt mai direct influenrare de cornportamenrul angajatilor decat esre salariul sau prornovarile. prih clarificarea rolului acestora §i 1:nbaza solici- 130 131 . atunci cand ~mta era part1c~pativa. .. Studml lui Cable §l Judge (2003) folosesre modelul Big 5 pentru a furniz. Aceasta influenta mai este posibila §i pentru ca ~inta are mai mulr control asupra rezultatelor. Indivizii care sunt vazuti ca cate go ~ '. Higgins.3.

Cunoasterea bazelor puterii.liderii inspirationali au fost mai degraba inclinaSi spre a folosi g~durarea. dad managerul sau supervizorul doreste ca subordonatul sa arate angajament organizational §i cornportament profesional extra-rol (cum ar fi acerdarea de suport altor angajati) . Formele de suport pot fi reprezentate de: stirnularea intereselor subordonatilor §i incurajare . indivizii au 0 probabilitate mai mare sa foloseasca consult area §i apelurile inspirationale. 1999. at unci simt d sunt de incredere. Scorurile inalte pe dimensiunea agreabilitate coreleaza cu 0 probabilitate scazuta de a folosi legitimarea §i presiunea.agreabiliratea cu 0 probabilitate scazuta de a folosi tacticile de schirnb. legitimarea sau presiunea. §i acest lucru se intarnpla pentru d managerii care au 0 perceptie pozitiva va fi mai probabil sa ofere suport material §i non material subordonatilor §i acest lucru merge mai departe de fi§a postului. Liderii care percep 0 relatie de calitate inalt~ au tendinta de a folosi apelurile inspirarionale §i tacticileeeco~suitare.constiinciozitatea cu 0 probabilitatecrescutii de a folosi apelurile inspirationale §i probabilitace scazuta de a folosi tacticile de schimb. tarilor imp use de sarcini.stabilitatea ernotionala este corelata cu gudurarea. Managerii care au incercat sa influenteze. legitimare §i presiunea directs. §i. Acest [ucru se explica §i prin faptul d aceste tactici pot influenra modul in care sarcinile sunt percepute §i interpret ate de catre angajati. Angajatii care simt d primesc suport de la manager se simt luati in considerare. Influenta manifestara are §anse mari sa rezulte in forma angajamentului atunci cand tacticile folosite sunt reprezentate de consult are §i apeluri inspirationale. cat §i diferentele individuale in aplicarea strategiilor de influenta. Percep~ia unei relatii slab calitative este. Rezultatele arata ca: . . Cand indivizii incearca sa influenteze liderii laissez-faire.aces tea sunt forme ale consultarii. acestea fiind percepute mai provocatoare sau mai interesante. stimuleaza inrelectual. dad mai iau §i parte la luarea deciziilor. rezultatele studiului lui Soetjipto (2001) analizeaza modul in care perceptia liderilor asupra calitatii relatiei dintre lider §i subordonat influenteaza alegerea tacticilor de influenta.. aceste ractici fiind §i asociate cu suporrul oferit. . 2004).acestea pot fi forme ale apelurilor inspirationale. Rezulratele srudiului arata ca managerii cu scoruri mari La extraversie au 0 probabilitate crescuta de a adopta tacrici de influen~a ascendenra care implied apelurile inspirationale §i gudurare. apud Zaborila. . chiar prin insa§i natura tacticilor. asociata cu folosirea de carre Iideri a tacticilor de schimb §i presiunea. cre§te probabilitatea folosirii tacticilor care pun accent pe schimb. atat . Cand se incearca influentarea liderilor rransforrnationali.managerul are nevoie sa formeze 0 perceptie de o cali tate crescuta referiroare la relatia sa cu subordonarii. oferirea de oportunitati pentru comunicarea sugestiilor §i exprimarea preocuparilor §i oportunitatea de participate la decizii . aceste aspecte sporind angajamentul membrilor (Bass. In aplicarea strategiilor de influenta sunt irnportanti atilt factorii contextuali. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN DOMENIUL ORGANIZATIONAL . Liderul transformational inspira.. /'. pe de alta parte. le capteaza respecrul §i consideratia.deschiderea spre experienta este coreiata cu folosirea tacticilor rationale. 132 133 . Robbins. a relatiilor umane. 1998. Analiza subiectelor tipice de psihologie sociala aplicata in organizatii este evidentiara prin abordarea comparativa dintre psihologia socials §i cea organizationala. coalitia sau tacticile de legitimare. Iar folosirea acestor tactici conduce la formarea de ditre angajati a unei perceptii pozitive asupra relatiei. iar managerii cu scoruri inalre pe dimensiunea constiinciozita~ii coreleaza cu folosirea tacticilor rationale. Managerii cu scoruri lnalce pe dimensiunea stabilitate ernotionala au tendinta de a folosi racticile rationale §i mai putin apelurile inspirationale.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA 5. Pe de alta parte. a resurselor umane §i a conducerii bazate pe principii. apelurile personale §i schimbul. . "De retinut" Principalele paradigme in management includ pe cea a managementului §tiinSific. Irnplicatiile practice ale acestei cercetari releva faptul ca.

Cuprins 6. • sa prezentati disputa cu privire la avanrajele pe care le ofera practicile educative competitive §i cooperative. pun and accent pe gradul de libertate pe care agenrul 0 permite t. management? 5. iar organizatia t.. Intrebari de auto-evaluare 5. cat §i ale colegilor.3.2. Care sunt aspectele cheie ale principalelor paradigme din . Care sunr caracteristicile principalelor tactici de influenta §i In ce sens au 0 eficienta mai mare? Psihologia sociala aplicata in educa~ie ~TEFAN BONCU Vniversitatea "AI. Imeligenla! E bine Ii mai sa Ji dotat cu ea. • sa prezentati srudiile deconfirmare cornportamentala §i mecanismele psihologice implicite. 1. bile. 6. superiorilor sau subordona~ilor ofera indicii importance in aplicarea eficienta atacticilor de . 6.5.1. nala.M. considerand cii agentul influenrei este 0 firma de resurse umane. veti fi In rnasura: • sa explicati legarura dintre psihologia educationala §i cea sociala.intii este 0 firma de IT.3.4. Modelele de analiza a puterii reieva faptul cii un agent poate "cantjiri" variate costuri §i beneficii ale bazelor puterii ce ii sunt dispon]. Cuza" Iasi 6. • sa enurnerati caracteristicile clasei ca grup primar. Clasa §colara ca grup Omogenitate §i eterogenitate In alcatuirea clasei Cooperare §i competitie Identitate sociala §i stima de sine Atribuirea succesului §i eseculuiscolar 134 135 . Teme de reflectie • Analizati posibilele procese de influenra inter-organizan-.intei.I MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA a celor proprii. J. analizeaza resursele pe care le are disponibile §i anticipeaza rezis_ tensa potentiala a t. Monteil. 6. • sa discutati avantajele §i dezavantajele omogenitatii §1 eterogenitatii In clasa. • sa dezvoltari conceptele identitate sociala §i stima de sine. 6.1. Care sunt diferentele §i asernanarile dintre cele trei modele ale puterii? 5. . Cercetarile au relevar §i faptul cii eficienta racticilor de influenta depindede sensul In care sunt aplicate. 1997 Obiective de Invii~are Studiindacest capitol. dar poate e bine sa Jim doar considerati dotali .2.intei sau modul in care un agent alege tactici de influenta in terrneni de soft sau hard.

p. §i ehiar a deseurajat eooperarea intre elevi. continutul proeesului de inva~amant §i influen~eaza motivatia elevilor de a se instrui. Foarte purine din cercetarile pe care levom evoca au avut drepr punet de plecare problemele educatiei . omogenitate §i eterogenitate in class. Mentionam ca interactiunea nu este nicidecum identica in diferitele contexte §colar. ci 0 treeere in revisra a problemelor educatiei din punetul de vedere al psihologiei soeiale. 1968. ~a cum este inteles acesta de dinamicienii de grup (grupul primar este un grup ai carui membri au aceleasi valori. de la cognitie §i inva~are. Cea mai mare parte a timpului dt se afla la §coala el este membru al unui grup §i aceasta apartenenta 1irnarcheaza In mod decisiv perforrnantele. unii autori inc1ud In definitia grupului-clasa interactiunea profesor-elev. asadar. 0 astfel de concluzie nu este departe de adevar. teo ria atribuirii. Perspeetiva sociologica este redusa la minimum. elevii raman irnpreuna ciclul primar §i cel gimnazial. 461). in bun a masura. 6. Afirrnatia ca orice chestiune imporranta din cercetarea socials fundamentals l§i gase§te aplicatii in clasa sugereaza ideea cii psihologia §colara s-a constituit ca domeniu §tiin~ific pe baza unor demersuri deductive. niei deserieri aprofundate ori evaluari ale unor experimente. educatia este un proces social. In aceasra prezentare nu ne propunem analize eoneeptuale amanun~ite. . strucrura socials a soeiera~ii §i strucrura organizationala a §eolilor afecteaza proeesul educational. Totu§i. Clasa §colara ca grup Odata eu dezvolrarea cercetarilor din domeniul dinamieii grupurilor.7. numai rareori elevul 1nva~a singur. diferite dupa comportamentele pe care Ie impun elevilor §i profesorilor. fiind compuse din sub-situatii. plecand de la ideea ca. in anii '50. caci se perpetueaza de-a lungul catorva ani (in multe cazuri. precurn §i eficienta inreractiunii dintre elevi pentru proeesul de Inva~are: Dad §coala traditionala a avut 0 atitudine reticenra. un grup foarte important pentru orice copil. Clasa poseda toate caracteristicile grupului primar. in psihologia procesului edueativ a incepur sa fie abandonata ideea ca interactiunea profesor-elev este singura interactiune cu impact asupra progresului cognitiv al elevilor. 1991). Psihologia sociala §colara are in vedere in principal studiul interactiunii sociale intre profesor §i elevi sau intre elevi (Neculau §i Boncu.r MANUAL DE PSIHOlOGIE SOCIAlA APLICATA 6. De altfel. psihologia educatiei a descris dinamicile psihice ale individului angajat in activitatea de inva~are. scopuri §i standarde de cornporramenr §i In care contactele interpersonale freevente sunt posibile): ~I 137 . grupul mediaza relatia elev-profesor. In mod tradi~ional.mernbrilor sai. Clasa de elevi este. scoala ca organizatis. Desi scopul §colarizarii 11consrituie progresul individual. la leadership §i interactiune de grup §i conceptele acestei §tiin~e.studiul lui Rosenthal §i Jacobson asupra efeetelor expecrariilor profesorului esre una din acestea.ca fenomenele psiho-sociale.1. Din pacate.Este foarte evident . de la rol §i personalitate la rnotivatie §i nivel de aspiratie sunt foarte adecvate pentru analiza problemelor educatiei" (Getzels.6. deci opt ani) §i are. Srudiile de psihologie sociala au pus In evidenta importanta uria§a a clirnatului afecriv din grupul informal pentru participarea elevilor In §coala. Acesrea sunt lipsite de omogenitate. 0 imensainfluenta asupra . Psihologii au distins asa-numitele "segmente de activitate". Perspectiva psiho-sociala in domeniul invararii in §coala se justifica. efecrele studiului Rosenthal.Sta scris in cel mai cunoscur tratat american de psihologie sociala . in rnulte cazuri. Inreractiunea educativa trebuie dirijata in a§a fel incat sa provoace schimbari individuale in sensul progresului cognitiv. aplicatiile in §coala ale studiilor lui Muzafer Sherif. Succesul §colar nu se obtine numai In urma efortului de asimilare a materialului predat de profesor.prin aceea ca educatia poate fi vazuta ca un proces de interactiune. de§i ea s-a dovedit deosebit de utila pentru travaliul psihologilor soeiali. Evident. 1998). caracterizate de 0 structura specifics de aqiune §i de un mediu fizic In care se desta§oara activitatea (Weinstein. Status socio-economic §i reu§idi §colara Cuvinte-cheie: educatia ca proces social. cooperare §i cornpetitie in clasa. Efecrele expectantelor profesorului 6. el presupune Inva~area normelor ce guverneaza comportamentele acceptate in grupurile de elevi §i In organizatia care este §coala. pedagogii contemporani 0 favorizeaza. cum vorn vedea. PSIHOlOGIA SOCIAL~ APlICATA IN EDUCATIE 6. Ele hotarase.

derivate din conceptia sociometries a lui Jacob Moreno. C1 inconjurat de colegi. faptul ca elevul intelege d ceilalti membri ai clasei au. cei preferati de majoritatea mernbrilor grupului. atitudini §i opinii sirnilare. conractele frecvente. 6. adica sa identifice elevii lideri. la dorinra de a coopera §i contribuie la cre§terea nivelului de aspiratie. mai eu seams in sarcinile simple. Ca orice grup mic. integrarea sociala pare sa fie una din cele mai importance. de antipatie §i raporturile de indiferentji din class.MANUAL DEPSIHOLOGIE SOCIAL:t APLICATA.aceasta. principalul instrument aflat la indernana profesorului. Aplicat elevilor din clasele mici. ca grup. se constituie intr-un factor insernnat al atraqiei interpersonale. similaritatea perceputa a celorlalti. 0 sursa de sarisfactie personala pentru mernbri §i un factor al coeziunii grupului. acest chestionar se transforrna inrr-un interviu. sau de co-actori (indeplinind. In cadrul interactiunii membrilor se dezvolta norme ce modeleaza comportanientele §i le face previzibile. p. trei) din colegii lor irnpreuna cu care ar face sau nu 0 anurnita activitate. se constituie intr-o forma de influenta sociala. de atractie sau de respingere. 2. un grup social specific. contine intrebari care le cer elevilor sa precizeze In ordine pe diIiva (de regula. aceea de securitate ~ el se constiruie intr-un mediu prielnicde manifestare pentru elevi. buna integrare in sanul sau asigurand individului confort psihologic. Procesul de influenta din clasa de elevi asigura uniforrnitarea eomportamentelor. "un grup angajat In activitati cu obiective comune. alcatuind un public. in acelasi timp. Ca grup social. care desta§oara acelasi tip de activitate. clasa indeplineste mai rnulte funcSii. Este evident ca arractia dintre membrii grupului-clasa constituie 0 conditie fundamentals a perforrnantelor §colare Inalte. prezenta celorlalti in calitare de privitori. 1976. Clasa §colara ofera din plin posibilitatea unor interactiuni de acest tip. din clasa §i sa modeleze patternurile de arractie. De asemenea. sa atinga anurnite scopuri. 180). el are la dispozitie un set de rehnici specifice. pe care i-ar accept a sau nu ca ocupanti ai unui anume status in clasa etc. PSrHOLOGIA SOCIALA APLICATA iN EDUCATIE 1. din aceasta perspecrrva. Tesrul sociometric. Testul perrnire profesorului sa stabileasca staturul sociometric al fiecarui elev. sentirnente/ostile faSa de colegi. Profesorul are nevoie sa cunoascii reteaua relatiilor afective. comportament agresiv. oferind 0 radiografie afectiva a colectivului. structura clasei este intarid de statusurile §i rolurile ce apar §i evolueaza in sanul ei. clasa poseda structuri ce-i confera stabilitate. incat unii psihologi sociali le-au inclus chiar in definitia grupului-clasa: clasa de elevi ar fi. Toate acestea dezvaluie §i 0 a doua functie a grupului-clasa. Acestea au atata insernnatate. ce rnediaza de-a lungul anilor. Astfel de date se dovedesc deosebit de utile pentru proiectarea unei inrerventii care sa vizeze rearnenajarea interactiunilor dintre elevi §i. precum §i proximitatea fizica a eleviler in sanul clasei fac ca atractia inrerpersonala sa aiba un nivel foarte ridicat. 3. Pentru . iar elevii din alre clase (grupuri) ii identifica pe baza acestei apartenente. In vreme ce izolarea coreleaza cu anxietare. Tehnicile sociometrice izbutesc sa puna in evidensa relatiile de simpatie. fiecare. Interactiunea faSa-ln-faSa a fost considerata Intotdeauna 0 caracteristica fundamenrala a grupului primar. S-a dernonstrat ca. dar §i izolatii. Clasa rinde. schimbari cognitive fundamentale. faptul d elevul nu InvaIa izolat. Membrii clasei se percep pe ei rn§i§i ca tadlnd parte din grup. De asemenea. pentru a-i sprijini pe izolati sa reintre In grup §i sa evolueze multumiror in cadrullui. deci. nurnita facilitare sociala. ce creeaza relatii de inrerdependenta functionala inrre membrii sai" (Radu. Ea este. 138 139 . Interactiunea intensa. Trebuie sa spunem ca: simpla prezenta a celorlalti. implicit. 4. la nivelul fiecarui membru. aritudini negative faSa de §coala. arneliorarea parriciparii lor in situatiile §colare. Clasa de elevi are un aport deosebit in procesul de socializare. slaba stima de sine. in general. S-a demonsrrar cii relariile arrnonioase cu ceilalti conduc la 0 stirna de sine ridicata. Clasa §colarii este.

2. intereselor §i aspira~iilor. aratandu-se deosebit de conforrnisti fa~a de grupul informal. Cei ce-§i meritineau conceptiile politice conservatoare nu puteau face parte din grupurile informale §i ramaneau izolari. APLICATA 6. 1974. grupul informal poate la fel de bine sa valorizeze succesul §colar. Capacitatea §i apartenenra sexuala a elevilor au constituit astfel de criterii. sa exercite 6. caci elevii. Evident. care a preocupat pe multi pedagogi §i psihologi ai educatiei. elevii apartinand grupurilor din urrna obtineau perforrnante §colare incomparabil mai bune (Forsyth. care urrnaresre sa asigure 0 cornpozirie ornogena. Problema fundamentala in aceasta privinta este Iegata de succesul sau esecul §colar al elevilor. dupa cum exista altele care adopts norme consistence cu cerintele institutiei §colare. 1983). grupul de prieteni aqiuni educative convergente. care pare sa marcheze in mod funda~ental comportamentul elevilor. cel putin din punctul de vedere al varstei. echilibratii. Newcomb din deceniul al patrulea asupra atitudinilor studentilode la Colegiul Bennington a revel at tendinta indivizilor de a se arata foarte ascultatori In fap normelor grupului §colar.0 clasa de elevi. un sistem normativ aflat in conflict cu normele §colii. ci mai curand ca 0 decizie administrariva. 0 constituie omogenitatea sa. violenta In clast §i au tendinta de a-i pedepsi pe cei ce sint obedienti fasa de profesori. eforturile de a obtine perforrnante §colare inalte §i conformismul in raport cu normele statuate de profesori sint valorizare pozitiv. Newcomb a constatat ca in mediul de grup se faurise 0 norma care 'incuraja opiniile liberale §i ca foarte multi studenti renuntau treptat la atitudinea pe care le-o impunea norma grupului familial in favoarea atitudinii promovate de grupul informal. Majoritatea covarsitoare a studentilor de la acest colegiu provenea din familii instarite. spre deosebire de alte tipuri de grupuri sociale. dar §i de eficienta profesorului. 0 cercetare realizata In mediul §colilor gimnaziale britanice a ararat cii exista grupuri ce creeaza. In cadrul grupurilor din a doua categoric. In unele cazuri aceste grupuri adopta norme ce se opun celor dictate de autoritatile §colare.familia. 0 cercetare celebra a lui T. e de dorit ca grupurile din care face parte elevul . evenimenrul nu apare ca 0 insumare de optiuni individuale. iar rezultatele obtinure au format obiectul unor dispute ramase. are darul de a stimula motivatia §i.la inceput de ciclu scolar . Omogenitate §i eterogenitate in alcatuirea clasei a grupului §colar. trei cerceratori americaniau comparat o caracteristicii 140 141 . p. Intr-unul din cele mai cunoscure studii din domeniu. rezultatele cercetarilor realizate de psihologi §i pedagogi n-au confirmat niciodata In mod hotarat aceasta opinie. Radu scrie: "Cand se instituie . nevoilor. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN EDUCATIE aceeasi sarcina individuala ca subiectul). Grupul §colar este format din mernbri cu statute egale. vor avea rendinra sa urmeze ?nai curand normele acestuia. lenea.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL1\. De aceea.173). in clase paralele" (Radu. Primele incurajeaza e§ecul §colar. In interactiune. exist a calitati ale membrilor ce pot func~iona drept criterii pentru alcatuirea claselor. deci. In bun a masura. cu 0 orientare conservatoare in campul politic. care au in plus §i alte trasaturi ce confera 0 omogenitate greu de regasit la alte grupuri. Fireste. Se cuvine sa rernarcam cii formarea unor clase §colare omogene sau eterogene din punctul de vedere al capacitatii elevilor are importance consecinte psihologice §i sociale. 1. clasa. de cat pe cele instituite de profesori. o problema conexa. Irrtr-adevar. Totusi. Totusi. M. netransate. este aceea a influentei negative pe care 0 POt exercita grupurile informale de elevi asupra procesului de invasare. grupul educativ are 0 compozitie relativ omogena. putandu-se astfel asigura omogenitatea sau ererogenirarea colectivelor de elevi. realizat in deceniul al Vll-lea. Prezinca dasele omogene mai rnulte avantaje decar cele eterogene? Multa vreme profesorii au raspuns afirmativ la aceasta intrebare. de a ameliora perforrnanta. Cu privire la acesc aspect. 0 astfel de situatie este prirnejdioasa. Dar studiile din acest domeniu au avut in vedere indeosebi impactul normelor grupului asupra participarii elevilor in §coala §i asupra procesului de Inva~are.

atat in cadru formal. par ~a indice faptul d in grupurile cu elevi de trei nivele diferite. medii §i slabi. fiecare din acestea prezentand atar avamaje. dar §i celor dintai. in cazul claselor cu nivel superior. cum vern putea constata. Din punctul de vedere al inreractiunii elevilor.vcei din clasele eterogene au obtinut rezultate mai bune decat cei din clasele omogene. Organizarea omogena a colectivelor de elevi presupune. Aceasta ~resupune un nivel relativ redus de interactiune intre elevi §i 0 mdependensa a scopurilor fiecaruia dimre acestia. ce ar avea de suferit de pe urma cornparatiilor cu cei buni. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN EDUCATIE rezultatele §colare ale unui esantion de 22000 de elevi obtinute in decursul a doi ani. Scopurile grupului-clasa pot fi structurate in mai rnulte maniere.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL'" APLICATA 6. Un aspect ce nu poate fi neglijat in luarea deciziei cu privire la modalitatea de grupare a elevilor 11constituie stima de sine. Chiar dad efectele puse in evidenta ale cornpozitiei claselor au fost reduse. Pe de ald parte. caci elevilor slabi. Cu privire la acestea din urrna. cat §i dezavantaje cu privire la perforrnanrele obtinure de elevi. nu li se ofera acest prilej. 0 organizare competiriva. ceea ce este un avantaj pentru clasele cuprinzand elevi cu succese §colare. Multi profesori considera d numai relatiile competitive dau nastere unei rnorivarii adecvate. unii autori vor sustine ca interactiunea elevilor buni cu cei mai putin buni aduce foloase nu numai ultimilor. 1991). 6. §i numai dad se cornbina cu programe intensive de instruire. Numai in ultimul sfert de veac cerceratorii au relevat eficienta deosebita a grupurilor de elevi ce indeplinesc 0 sarcina de invatare cornuna §i au trasat liniile dupa care poare fi proiectata functionarea. Dar. existenta unor clase cuprinzand elevi foarte buni §i a altora cu elevi slabi sau foarte slabi.unor astfel de grupuri cooperative. elevii cu rezultate medii au de pierdut. ei pot ajunge sa inseleaga ca fac parte dintr-o clasa slaba §i d au fost repartizati astfel tocmai pentru ca nive1ul cunostintelor §i abilitii~ilor lor nu este suficiem pentru a fi rrimi§i intr-o clasa buna. buhi. In ultimul timp gruparea in rnaniera ererogena a elevilor este inclusa in multe programe de reforms educationala. 0 'intrebare adresata altuia este mai probabil sa ramana tara raspuns decat in grupurile eterogene (Weinstein. Omogenitatea pare sa favorizeze clasele bune. Psihologia sociala clasica a pus accentul pe interactiunea de grup. desi s-a demonstrat ca profesorii prefera clasele omogene.caci elevii din astfel de clase nu vor ajunge niciodara sa discute chesriuni dificile §i vor avea de pierdut in fata celor buni.3. Un tip de organizare pe care-l vorn discuta rnai putin incele ce urmeaza. multumindu-se sa studieze interactiunea elevilor in afara lectiei propriu-zise §i sa proclame influenta decisiva a clirnatului afectiv din clasa asupra performan~elor individuale. cat §i informal. S-a ararat. clasele eterogene sunt in mod horarat mai eficiente. comunicarea profesorului cu grupul elevilor. 0 astfel de organizare inlesneste. se poate transforma inrr-un handicap pentru clasele slabe . Elevilor li se stabilise coeficientul de inteligen~a §i fusesera repartizati in clase foarte omogene (0 singura categorie de elevi din punctul de vedere al inteligentei) sau foarte eterogene (patru sau cinci categorii). in grupurile incluzand elevi cu acelasi nivel al rezultatelor ce rezolva probleme de maternatica. e adevarat. dar care se inralneste relativ frecvem in §colile noastre este structurarea individualisra a scopurilor membrilor grupului-clasa. Pentru copii ea prezinta avantajul d expunerea profesorului §i discutiile din clasa au loc la un nivel accesibil tuturor. de exemplu. desi. In generai. in general. evident. Structura indi- 142 143 . concluzia noastra este d ele nu devin eficiente decat pentru elevii foarre dorati. In clasele omogene aceasta esre prorejata. predarea §i. s-a putut dernonstra ca. caci sint lasati in afara interac~iunii. Aceleasi cercetari. in general. Cooperare §i competitie Desi opinia potrivit careia climatul afectiv pozitiv din colectivele de elevi are 0 contributie hotaratoare la obrinerea unor performanse superioare este larg raspandira. d. dar a facut foarte purine lucruri concrete pentru amenajarea grupului ca mediu de invasare. mediul §colar cunoasre.

a realizat un experiment in care a demonstrat beneficiile aprecierii elevilor 'insitua~ii de cooperare. conflicte.6% din rimpul pe care-l petrec in clasa. aceasta se intampla in principal din cauza manierei de not are practic ate de majoritatea inva~atorilor §i profesorilor. egoism" (Radu. dupa desfasurarea experimentului. Alternativa recornandabila la aceasta modalitate de evaluare nu esre notarea individualizata (care se caracterizeaza prin . nicarii ~i interactiunilor cu ceilalri. Studen~ii din primul grup au fost in§tiin~a~i d numai unul din ei poate obtine calificativul maxim. psihologul social care a studiat timp indelungat relatiile competitive §i cele cooperative. 492). Deutsch a consernnar. Ion Radu: "Sublinierea aspecrului competitiv al muncii §colare ~rin sisternul premia] §i de penalizare . El a repartizat subieqii studenti 'in doua grupuri experiment ale. in general. Totusi. 1978). Membrii celuilalt grup experimental urmau sa obtina cu totii aceea§i nota. Acest model contribuie decisiv la crearea unor norme ce consacra comperitia. Dupa opinia noastra. de fapt. rrebuie rem arc at ca meritul cel mai insemnat al situatiilor de cornpetitie.activitatea de afirmare proprie. p. p. 192). In prezent. sentimente de invidie. 0 astfel de definitie pune accentul pe aspectele pozitive ale structurarii competitive a clasei. cellegat de rnotivatia elevilor. stimuleaza efortul §i productivitarea individului.sepoate dsfrange neg a. poate fi pus la indoiala.deci. aspecte ce nu pot fi contestate. dinamicienii de grup ce au studiat aceasta modalitate de organizare a scopurilor clasei au remarcat ca elevii devin mai independenti §i mai responsabili cu privire la activitatile pe care le desta§oara (Forsyth. mediul §colar se constituie ca un mediu cornpetitiv. comperitiei i se po ate repro§a faptul d eel rnai adesea se constituie intr-un factor ce determina conflict §i comportamente agresive In grup. in grupuri ce au 0 sarcina de invatare cornuna. deexemplu.' trv in sfera relatiilor interpersonale. "Competitia esre 0 forma rnotivationala a afirrnarii de sine. in pedagogie §i 'in psihologia educatiei exista 0 disputa cu privire la avantajele pe care le ofera alte doua practici educative folosite in proportii diferite in §coli. 1996. 19~i1. in functie de perforrnanta individuala. numai 4. In literatura rornaneasca de specialitate aceste neajunsuri au fost semnalare in mai rnulte randuri.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA 6. incercari de a-i irnpiedica pe ceilalti sa obtina performance lnalte. nu stirnn. decar la ele.. anxietatea elevilor §i teama lor ca 144 145 . Studii recente arata cii elevii lucreaza in conditii de cooperare. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN EDUCATIE vidualista echivaleaza cu 0 foarte slaba exploatare de catre invatator sau profesor a resurselor grupului.ii care au realmente §anse sa obtina rezultare deosebite. in care individul rivalizeaza cu ceilalti pentru dobandirea unei situatii sociale sau a superioritatii" (Ausubel §i Robinson. realizate de aceiasi elevi. Irnplicarea ernotionalii intensa in activitatile de lnvatare nu se vadesre. ci una care sa incurajeze colaborarea. care are darul de a stimula competitia. ceilalri fiind notati in ordine descrescatoare. Torusi. lata ce scrie. lipsa cornunicarii. carora le-a aplicat modele de not are dife- rite. 491). 1976. am spune. Dintre cele doua modele de apreciere. ceea ce este mai grav. Cu toate acestea. in functie de tori ceilalti. 109). [ncluzand . notarea prin raportare la grup §i notarea individualizata. leaza in nici un fel formarea la elevi a abilitatilor necesare cornu. continua aceiasi autori. resimtit ca atare de elevi. caci succesul sau esecul unui elev nu are consecinte asupra perforrnantei celorlalti. El presupune 0 stransa interdependenra intre rezultatele elevilor §i acordarea notelor fiecaruia in functie de media grupului . Am semnalat deja ca in mod traditional §i. cornpetitia §i cooperarea.1ncercarea de Japortare a rezultatelor obtinure de elevi la alte rezultate individuale. durand sa-§i obstruqioneze colegii. Ea nu creeaza 0 rnotivatie deosebita ~i. se creeaza rivalitati. faptul in grupul structurar competitiv studentii s-au cornporrar mai agresiv. mai ales pentru situatiile de comperitie moderara. 1983). promoveaza norme §i aspiratii mai inalte. Cornpetitia aduce cu sine interactiune slaba inrre colegi. primul este cel utilizat cu precadere. a increderii reciproce. micsoreaza distanta dintre capacitate §i realizari" (p. el nu a putut pune in evidenta diferente semnificative in ce priveste invatarea individuala (Deutsch §i Hornstein. Strucrura competitiva amplifica. Morton Deutsch. "Competitia. In schimb. p. elevii In~elegand cii nu pot obtine note rnari decat daca unora din colegii lor li se atribuie note rnici. in rimp'' (Cucos. potrivit calitatii rezultatelor grupului ca intreg. natural.

sa-§i asume responsabilitarea atit pentru rezultatele proprii cit §i pentru cele ale colegilor.~ APLlCATA 6. In final. Aceste configura~ii organizationale standard rezolva in parte problemele ce pot aparea din cauza diferentelor individuale (in mod obisnuir.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. Intor§i in sanul grupului. Ele sint grupuri structurate in a§a fel incat inreractiunea membrilor sa facilireze inva~area fiecaruia. Foarte ~u~ini din elevii mari. §i elevii manifesta reticenta de a participa la situatii de inva~are cooperativa. poate exterioriza atitudini de resping ere a arrnosferei de cornpetirie instituita de profesori.jucarie pe care-o reconstiruie copiii) se Iucreaza cu grupuri eterogene de 3-4 elevi. Daca interactiunea elev-elev ia locul rareori inreractiunii profesor-elev in cadrul lectiei. psihologii sociali au propus in ulrirnii 20 de ani mal multe rnodalitati de structurare cooperativa a claselor.~ In ciuda acestor "iner~ii de rol''. Daca in clasele srructurate cornpetitiv elevii obtin note bune numai dad unii din colegii lor ob~in note slabe. Sarcina 146 147 . a stilurilor de inva~are §i a provenientei sociale diferite a eleviler. 1984. ei se straduiesc sa-i invete pe ceilalri.in limba engleza jigsaw puzzle inseamna mozaic . fiecare dintre acestea revenind spre aprofundare unui mernbru al fiecarui grup. Ea determinacre§terea stimei de sine. Departe de a declansa conflicte. Principiile inva~arii in conditii de cooperare fundeaza 0 larga varietate de forme de interactiune. Pentru aplicarea in rnaniera sistematica a principiului interdependen~ei pozitive a scopurilor. mulre cercetari efectuate de psihologii sociali din sfera educariei atesta avantajele structurarii cooperative a claselor. in care trebuie sa-i incurajeze §i sa-isustina pe ceilalti membri. incredere in foqele proprii. nu roti copii profita in aceeasi rnasura de 0 interactiune cooperariva). in metoda Jigsaw oricare din grupurile formate din elevii clasei are "exper~i" in sub-rernele Iectiei. Profesorul stabileste tema §i 0 irnparte in sub-reme. ca inrreg.. fiecaruia i se pun inrrebari din inrregul material. Cooperarea Inseamna Inainte de reate un d§tig in planul interactiunii intre elevi. Astfel.care-i srirnuleaza sa coopereze. §i chiar din srudenti stiu sa colaboreze cu altii la 0 sa~dna cornuna. pana la grupurile cooperative de inva~are organizate de profes~r dupa 0 anume rehnologie educationala. principiu ce sta La baza inva~arii cooperative. caci au fost obi§nui~~ sa asculte numai explicatiile profesorului §i sa raspunda numai la intrebanle lui. Pe de alta parte. in ciuda faprului ca In unele cazuri cooperarea po ate duce la pierderea rnotivatiei. In metoda grupurilor interdependence (sau metoda Jigsaw . Gmpul-clasa insusi. retinand la randul lor cunostintele pe care le transmit colegii lor. 1983). . pe care le vom descrie succint mai jos. PSiHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN EDUCATIE de esec. aceasta se intilmpla pentru d profesorii renunta foarte greu la rolullor traditional spre a §i-l asuma pe cel mai putin comod de facilitator §i consultant. Ana Stoica §i Andrei Cosmovici (1972) au teoretizat activitatea §colara pe grupuri. geneA rand sentimente de acceptare §i simpatie. De cele mai rnulre ori profesorul trebuie sa dea indicatii cu privire Ia diviziunea muncii. la sprijinirea celor [eriti etc. incat cei mai multi 0 resping. arrnonie §i stirnuleaza comportamentele de facilitare a succesului celorlalri. Cei ce urrneaza sa devina specialisri intr-un anume subiect parasescla un moment dat grupurile lor §i se reunesc pentru a dezbate subiectul respectiv §i a srabili modaliratile de a transmite informariile celorlalti rnembri ai grupului lor. Ei simt nevoia sa dirijeze toate activitatile din clasa. in clasele organizate In maniera cooperativa elevii sint apreciati pozitiv §i ajung sa aiba rezultate bune in conditiile in care ceilal~i membri ai grupului au aceleasi rezultate. In Iiterarura noastra. sa evalueze rezultate1e fiecaruia §i pe ale grupului in ansamblu nu este u§or pentru orice elev. dirninuarea anxierarii pe care multi copii 0 resimt la conractul cu institu~ia educativa §i conrribuie la intensificarea atitudinilor pozitive fa~a de profesori (Cosmovici. la utililarea resurselor. experti in alte sub-teme. Esentiala pentru aceasta modalitare de structurare a travaliului clasei este interdependenta dintre membrii grupurilor. Forsyth. ea instaureaza buna in~elegere. de la ajutarea episodica a colegului de band de dtre elevul mai avansat. subliniind importanta insusirii unui model colectiv de rnunca §i a acornodarii inrerpersonale a elevilor. convinsi cii numai a§a pot men~ine disciplina §i pot sa-§i atinga obiectivele didactice pe care §i le-au fixat. A lua parte la indeplinirea uneisarcini de grup.

ameliorarea cornunicarii §i dezvoltarea capacitaSii de a facilita achizitionarea cunostintelor de catre colegi. cu deosebirea esentiala ca la sfaqitul ciclului de inva- un turneu intre echipe. de fapt. Oricum. cornpetitia da nastere unui climat de ostilitate §i tensiune. S. a tradisionalei intreceri intre randurile de banci. rrebuie sa observam ca primele nu elirnina total competiria. Elevii. evitand totodata neajunsurile ambelor. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN EDUCATIE cornuna nu poate fi indeplinita decat daca fiecare elev i:§i aduce contributia. intr-adevaj. discutandu-l §i ascultandu-se unul pe altul pana cand sint convinsi ca-l stiipanesc cu totii. Idenritate sociala §i stima de sine o situatie de competirie inrre grupuri a fost cercerara de Muzafer Sherif in anii '50.4. Convingerea cercetiitorului american 149 141l . Lenea sociala. Chiar dad aceasta prccedurapars sa conjuge avant ajele cooperarii §i competiriei. v= se desfasoara 6. nu trebuie sa uitarn ca. Desi concluzia generala este ca rnetodele cooperative se dovedesc de departe mai eficienre decat organizarea cornpeririva. de pilda. 0 imbinare a cooperarii cu structura cornpetitiva: avem de-a face atilt cu arirudini §i comportamente de cooperate in interiorul echipelor. nii grupurilor. Trebuie sa rernarcam calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila manifestarea efectului Ringelmann.nd individul isi imagineaza ca propria contributie la sarcina de grup nu poate fi stabilita cu precizie. invasa un material stabilit de profesor.in favoarea. metoda turneului intre echipe (TGT Teams/Games/Tournaments) prornoveaza proceduri similare cdor din STAD. iar scorul grupului se obtirre prin aprecierea progresului fiecarui membru in raport cu perforrnantele sale anterioare. §i in TGT exista preocuparea ca toSi copii. Metoda i:nvasarii in grupuri mici (sau STAD Student Teams Achievement Divisions) arela baza acelasi principiu al intaririi coeziunii grupului de lucru §i al augrnentarii gradului de interactiune intre membri. Makarenko ~ pledat III favoarea cornpetiriei inrre subgrupuri . In acest fel. chiar §i elevii slabi au posibilitarea sa conrribuie la obtinerea unor rezulrate bune de catre grup. in grupuri de 4 sau 5 membri. a§a cum atesta multe cercetari. Metoda turneului intre echipe reprezinta. cum se mai numeste acest efect. Profesorul le adreseaza inrrebari pentru a testa insusirea cunostintelor. pedagogul sovieric A. Metoda are meritul de a i:ncuraja elevii sa se sprijine unul pe altul in activitatea de invasare. Metoda cuprinde activitiiSi ce vizeaza intarirea coeziu. oricat am interveni.vidual in siruatia indeplinirii de catre grup a unei sarcini colective. una din primejdiile ce arneninta cooperarea in grupuri. a celor cu probleme ernotionale. in incercarea de a ca§tiga puncte penrru propria echipa. in cornparatie cu situatia in care individul indeplineste sarcina aflandu-se singur. Cu mai multe decenii in urrna. elevii luandu-se la inrrecere cu cei din celelalte grupuri. inclusiv cei mai putin dorati sa poara puncta penrru grup: echipde sint eterogene §i membrii nu intra in cornpetitie decar cu altii aflaSi la acelasi niveL Intre folosirea sporadica a unor astfel de metode §i restructurarea curriculum-uiui dupa principiile cooperatisre profesorul poate opta inrre programe variate de instruire. Lenea sociala apare cu deosebire atunci d. In sfar§it. Prin intermediul ei se anihileaza tendinta de instituire a unor ierarhii in grupuri. inrrucac elevii cu status inalt §i cu abilitiiSi deosebite inva-g de la ceilalri in aceeasi masura in care ei i§i ajuta colegii sa inseleaga §i sa-§i insuseasca 0 sub-tema. Ele conduc la rezultate deosebite in accept area copiilor mai putin avansati. rnetodele descrise mai sus izbutesc. stirnulandu-le interesul pentru succesul grupului din care fac parte.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLlCATA 6. Interdependenta dintre membri §i individualizarea aporrului fac din metoda Jigsaw un remediu sigur irnpotriva acestui efect. sa arne[ioreze considerabil rnotivatia elevilor. cat §i CU 0 comperitie intre grupuri. Ea corespunde unei pierderi a morivatiei §i unei reduceri a efortului indi. precum §i a celor provenind din rand utile minoriratilor etnice sau rasiale. constituie. corecrandu-si reciproc greseiile. cu totul nociv pentru invasare. §i chiar dad Makarenko a sustinut d disensiunea dinrre randuri dispare in conditiile cornpetitiei dintre clase.

grupul caruia nu-i apartine subiectul) a crescut inrr-atat incat comportamentele agresive erau tasi§e §i in afara jocurilor competitive propriu-zise. 0 vreme. comportamentul intergrupuri nu se refera doar la cooperare §i competi~ie.ra.Klee" potrivit preferintelor estetice pe care le.ori indivizii aflati ininteractiune sinr constienti ca apartin unor grupuri diferite. S-au format apoi doua grupuri. In psihologia sociala contemporana chestiunile legate de relatiile intre grupuri sint esentiale. APLICATA 6. ea a fost utilizata de Henri Tajfel pentru a contrazice asertiunile lui Sherif §i a arata ca discriminarea out-group-ului se produce in conditii sociale rmrume. care-i ajuta pe indivizi sa puna ordine in perceptiile lor asupra mediului sociaL Tajfel a imaginat asa-numica paradigrna a grupului minimal. ce erau separate unul de celaialt. iar relatiile dintre ele influenteaza perforrnantele §colare. tacandu-i insa pe subiecti sa creada ca au fost inclusi in grupul . Experimenrul descris in randurile de mai sus l-a condus pe Sherif la formularea reoriei conflictului real. una din cele rnai cunoscute teorii din dorneniul relatiilor intergrupuri. precum §i pe cei din grupul celalalt pentru participarea la experiment.dupa intreruperea intrecerilor. cooper area nu numai d intensifies §i consolideaza procesele de acceptare a celorlalti. Ei au ararat c~ aceste atitudini negative fa~a de out-group sint foarte rezistente la schimbare: ele nu dispar dad ~e aplica strategia simplului contact . Cornpetitia provoaca tensiune §i poate bloca evolutia pozitiva a elevilor. apare conflicrul. apoi. Sperarn sa putem demonstra d cel de-al doilea are 0 deosebita relevanta pentru analiza interaqiunilor din clasa §cola.Kandinsky+sau in grupul . dar poate contribui la diminuarea respingerilor cauzate de cornpetitie.' seze colegii de grup.-erau cazare in cladiri diferite §i desfasurau activitati diferite. cum vorn vedea. 0 situatie experirnentala in care comportamentul subiectilor este ghidat doar de activitatea lor de caregorizare. se p~tea . Sherif §i colaboratorii sai au putut trage astfel concluzia ca favorizarea grupului de apartenenta §i discriminarea celuilalt grup apar ca urmare a conflictului deschis intre grupuri. ci la orice comportament ce presupune interactiunea tntre doi sau mai multi reprezentanti din doua sau mai multe grupuri. Categorizarea sociala c. Doua sunt conceptele fundamentale din domeniul relatiilor intergrupuri: categorizarea socials §i identitatea sociala. copii au fost lasa~i sa se joace §i sa lege prietenii dupa pOfta inimii. §i a constatat ca subiectii favorizau in mod evident in acordarea recompenselor pe membrii grupului lor.:. El le-a cerut. Ea este 0 operatic cognitiva simpia.erva 0 anume partinire a copiilor in favoarea propriului grup. In campul §colar aceasta perspectiva este importanta nu numai pentru d [impezeste interactiunile cooperative sau competitive ale elevilor. de exemplu. 150 151 . sa-§i recompen. Acpta este un scop spre care tind ambele grupuri. Ele stau la baza inselegerii multor dinamici psihice. EI a provocat un asr. nu numai cand este interpersonala. Cat priveste notiunea de categorizare sociala. rnanifestasera inaintea alcaruirii grupurilor. Psihologul social englez a repartizat elevii adolescenti in doua grupuri absolut la intamplare.orespunde operatiei de clasificare a celorlalti ca membri ai unor grupuri sociale. fel de conflict in cadrul unui experiment desfasurat intr-o tahara de copii izolata §i a cautat solutii viabile pentru aplanarea lui.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL'i. relatiile se amelioreaza numai dad se instituie un scop supra-ordonat. de exemplu grupuri constituite din copii cu succes §colar §i altele ce includ elevi in pragul e§ecului. Av'em de-a face cu cornporrament intergrupuri ori de cate. Cercetatorii au constatad osrilitarea fa~a de out-group (celalalt grup. iar aceasta identificare cu grupurile de apartenenta marcheaza schimburile lor. dar pe care nu-l pot atinge decat conlucrand. chiar §i atunci cand are loc intre grupuri in interiorul carora exista cooperare. In faza urrnatoare grupurile erau puse sa concureze unul impotriva celuilalt in diverse jocuri. Potrivit lui Sherif. sa asiste impreuna la un spectacoL Aceasta persistenta ar trebui sa ingrijoreze pe invasatorii §i profesorii adepti ai organizarii de concurs uri inrre randurile de banci. Desi cele doua echipe nu aveau nici un fel de contacte. cop iii sint pusi. aici apar §i alre grupuri.deja ob. A§adar. Pentru a preveni violentele cu urrnari grave ei au trebuit sa puna capar intrecerilor §i sa separe din nou grupurile. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN EDUCATIE era d ori de cate ori grupurile sunr nevoite sa-§i impart a resurse deci sa intre in cornperitie.

un grup valorizat negativ este grupul elevilor aflati in situatie de e§ec. vederea ca§tigarii unei identitati bune.) (Robinson. Prima dintre aceste strategii se numeste mobilitate sociala. Mai curand. grupul confers membrilor 0 anumira identitate sociala. schimbare sociala. Unii autori identifica chiar stima de sine ridicara cu identitatea socia1a pozitiva (Robinson. aparitia unui grup al elevilor ce nu intrunesc criteriile succesului este inevitabila. Sii sociale. Campul educational trebuie vazut ca fiind rnarcat de dihorornie funciara. iar situatia lor prezinta rnulte avantaje (posibilitarea de a fum a. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA IN EDUCATIE Tajfel a conchis di discriminarea intre grupuri poate aparea in conditiile simplei categorizari. Aceasta cu at at mai mult cu cit profesorii §i elevii cu rezultare bune ii vor percepe ca alcatuind un grup §i Ii vor discrimina. 152 153 . este evident di el apare §i in campul educa~ional. Este de presupus di elevii cu perforrnante foarte slabe vor sirriti ca fo:meaza un grup. in cazul in care identitatea socials devine nesatisfacaroare. inrarindu-si stima de sine. Cunoscand faptul di elevii cu rezultate siabe ajung sa se defineasca pe ei in§i§i ca adepti ai unor valori opuse celor prom ovate de §coala. Dar conrributia cea mai insernnata a grupului de cercetare condus de H.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~. este unul din cele mai puternice §i mai frecvente cese manifesta in viata sociala. pe comparatiile favorabile intre in-group §i outgroup-urile relevante. Stima de sine corespunde unor sentimente despre sine §i unor evaluari asupra propriului eu. 1984). a doua. Tajfel in acest domeniu 0 reprezinta teoria identira. ei vor fi inclinati sa considere d situ asia de succes §colar are multe neajunsuri (presupune 0 munca sustinuta. APLICATA 6. 1990). fie·sa lupte pentru d§tigarea de catre grup a unor caracteris- tici pozitive. se stabilesre prin compararea grupului de apartenenta cu alte grupuri. Desigur. Dad aceasta identitate sociala este pozitiva. In ultirnul caz. mindu-l §i motivandu-l sa actioneze pentru ameliorarea ei. in . indivizii incearca fie sa paraseasca grupul. instituita de practicile evaluative: elevii buni §i elevii slabi. fie sa schimbe radical criteriile de stabilire a identitiiSii sociale pozitive. In esentji. nernulni. tara sa fie necesar conflicru] Efecrul acesta de favorizare a grupului de apartenenta. strategii de a-i determina astfel de interventie ~ii individuale. Un grup nu confera identitate sociala pozitiva decat in raport cu alee grupuri. dependents de parinsi. pentru a intra intr-unul care poate conferi identitate sociala pozitiva. Desi Tajfel §i colaboratorii sai l-au invocat rnai cu searna in explicatiile lor asupra relatiilor tensionate dintre grupurile etnice. ale carer caracteristici le impiedica sa faca membrilor lor aceeasi oferta simbolica. Potrivit lui Tajfel. acesti elevi vor incerca sa-§i identitate sociala pozitiva. se pot imagina sa adere la vaIorile §colii. sa-i deterrninam sociale pozitive. in a§a fel incat stima de sine ridicata sa derive din esecul §colar. orice deteriorare a identitatii sociale avand impact asupra stimei de sine a individului. deterrnina pe indivizi sa se auto-defineasca in termenii caracteristicilor grupului respectiv. Porrivit teoriei identitatii ca§tige 0 sociale. In cadrul §colii. de a incalca Iegea etc. Cara vreme exista norme ale succesului §colar. In orice caz. ele se afla in legatura. ei vor prefera fie sa caute Dar este probabil d nu vor alege nici una din cele doua strategii pe care le-arn mentionat. asadar. §i cunoscand rnentine 0 subterfugiile de care se folosesc pentru a 0 stirna de sine ridicara in aceste conditii. dimensiuni noi de comparatie. apartenenta la un grup social t. care sa-i avantajeze in raporturile cu elevii buni. Identitatea sociala pozitiva se bazeaza. ridicandu-si deci sa migreze in grupul nivelul de pregatire. bazat pe stabilirea de catre individ a asemanarilor §i deosebirilor in rapon cu altii. solutia mobilitaelevilor cu rezultate ar presupune sa adopte. indivizii au tendinta de a dobandi §i mentine 0 identit ate sociala pozitiva. §i deci satisfacaroare pentru individ. de a consuma alcool. Potrivit acestei teorii. Taylor §i Piolat. caci aceasta aduce cu sine 0 stirna de sine ridicata. astfel. marirnea grupurilor de e§ec §colar depinde de criteriiIe folosite de autoritatile §colare in apreciere. ea are drept condisi: -necesara perceperea grupului de apartenenta ca superior sau distinct in raport cu alte grupuri. sau negativa. libertate Iimitata). Firesre.

Teoria propusa de ei. de exemplu. cat §i pentru comportamentele umane (pentru manifesra-] de furie. precum §i confortul sau psihic depind de atribuirea pe care 0 face. ei rraiesc 0 stare de disconfort psihic. In conceptia lui. trebuie deosebit de stima de sine. in sensul cii ele atribuie efectului observat o cauza. Pe de alta parte. interns §i stabila (capacitatea). caci numai astfel l§i pot duce la bun sfaqit actiunile. El a a§ezat nevoia de inselegere. el a ararat d individul nu face numai herero-atribuiri. marinirnie sau pentru esec). de ordine. In cazul in care unul din cele doua elemente ale intentiei lipse§te. 0 constituie studiul gandirii socialesau al arribuirii cauzaLe. Oamenii i§i fauresc explicatii atat pentru fenomenele lumii fizice (de exemplu. sentimentul pro~ priei eficiente (self-efficacy). Elementul central al unui astfel de demers este reperarea inrentiei actorului. cauzele pe care le invoca indivizii 1n incercarea de a explica reusita sau esecul proprii sau ale altora pot fi. a stabilit di. Astfel. morivatia persoanei) §i factori exrerni (situatia. pentru un trasnet sau pentru eruptia unui vulcan). De asemenea. interns §i instabila (efortul). insistand asupra atribuirilor interne. asreptari slabe cu privire la posibiliratile sale de a obtine note foarte bune. Un elev poate sa explice nota proasta pe care tocrnai a primit-e punand-o pe seama uneia din acesre cauze.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL1\. initiatorul teoriei atribuirii.5. In cazul in care nu reu§esc sa ob~ina explicatii rnultumitoare cu privire la evenimentele mediului ce-i inconjoara. Jones §i Davis au rafinat modelullui Heider. presiunea sociala). Este evident ca el se va sirnti 'impacar cu sine §i stirna de sine Ii va fi menajata dad va invoca 0 cauza externa §i stabila. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA iN EDUCATIE 6. Acesta. asrfel de explica~ii au 0 natura cauzaia. descrie maniera in care individul inlereaza 0 dispozitie (0 trasatura) a actorului (persoana care desfasoara comportamentul §i asupra careia se face atribuirea) pe baza comportamenrului observat. Teoriile din acest domeniu descriu felul In care omul construieste explicatii cu privire la experienrele sale. Trebuie sa observarn d performaritele sale §colare viiroare. APLICAT1\. in egala masura. Atribuirile stabile ale reusitei sau esecului pot marca 0 dimensiune foarte irnportanta a personalitatii. psihologul social care a studiat acest gen de activirate cognitiva. Fritz Heider.ordonare dupa doua dirnensiuni. Elevii care obtin scoruri rnari la scalele ce mascara aceasta caracteristica au rezulrate §colare mai bune. cauzele pe care le atribuim cornportamentelor celorlalti sint de doua feluri: factori interni (de pilda. atribuirea interna este cornpromisa. definit ca aprecierea unei persoane asupra propriilor capacirati de a organiza §i duce la implinire actiuni necesare pentru atingerea unei perforrnante. care se constituie ca 0 apreciere globala a valorii propriei personalitati. trebuie spus ca exista. Atribuirea succesului §i esecului §colar Una din temele importance ale psihologiei sociale. iar pentru a stabili exisrenta intentiei. cu impact deosebit in rnediul §colar. Indivizii sint interesasi sa fad atribuiri interne (deci sa puna in corespondenta comportamente §i dispozitii) intrucat cauzele din interiorui persoanei sunt stabile §i-i fac conduita predictibila. dar §i auto-atribuiri. Bernard Weiner. in general. Totusi. intern (personal)extern (situational) §i stabil-instabil. durand sa explice conduitele celorlaln. Inauntrul teoriei atribuirii un camp de cercetari deosebit de interesant s-a dovedit eel al arribuirii succesului §i esecului. externa §i stabila (dificultatea sarcinii) §i extern a §i insrabila (§ansa). a inferenrelor corespondente. 6. In general. de coerenta logica inrre motivele umane fundamentale. Weiner obtine patru tipuri de cauze posibile. in incercarea de a se in~elege pe sine. Self-efficacy este un factor cardinal . al succesului §colar. Indivizii 'cauta sa ln~eleaga lumea §i sa-i desluseasca determinismele. §i dad este capabil de a produce aceste efecte. copii care au un sentiment al propriei eficiente foarte dezvoltatin ceea ce priveste 154 155 . observatorul trebuie sa §tie dad acrorui esre sau nu constienr cu privire La efectele actiunii sale. a fost cel care a arras atentia cercetarorilor asupra irnporrantei inferentelor pe care le face simtul comun cu privire la evenirnenrele din rnediu. un elev inclinat sa fad mereu atribuiri interne pentru nereusitele sale din clasa va avea 0 stim a de sine slabs §i.

59). In fapt. intr-adevar. 157 . oamenii utilizeaza adesea credinte §i expectan~e (sau asreptari) despre ceilalti ca sa-§i ghideze conduirele. Psihologia sociala a facut din acest fenomen una din temele ei cele mai incitante. explicand aceste teste pot prezice care elevi vor face progrese vizibile in urrnatoarele inrnanata 0 opt luni. inreractiunea dintre indivizi. Evident. copiilor provenind ale profesorilor conduc ritii~ile etnice sau rasiale sau celor din familii sarace. demonstrand influenta reprezentarilor asupra desfasurarii actiunii educative. 6. actorul i§i adapteaza comportamentul la atitudinile actorul. §i au rnult mai purina incredere in fortele lor cand e yorba de a infrunta 0 problema de marematica.q1~. APLICATA.fltelefundamentale in aceste dinamici. elevii de pe lisra fusesera alesi la intarnplare. ~i psihologia procesului educational 11 trateaza. Studiul fundamental in aceasta privinta Robert Rosenthal §i Lenore Jacobson §i public at in 1968 sub titlul "Pygmalion in clasa"..6. dernonstrand cii un observator ce a manifestat initial expectanre gresite des pre o alta persoana (actorul) va aqiona in a§a fel'in baza acestor expectante in cat va deterrnina actorul sa i le confirme prin comportarnentele sale. dar foarte importante raman obtinerea succeselor reale §i feed-back-ul profesorilor. s-a considerat in epoca - al profesorilor in modelarea participarii elein perpetuarea efectele asteprarilor profesorilor tii~ilor sociale. dar §i rolul foarte insemnar 0 cre§tere spectaculoasa. observatorul ca 0 6. PSIHOLOGIA SOCIAL . Cercetatorii din §tiin~ele cornportamentale au depus mari eforturi pentru a pune in evidenta calitatea credintelor §i expectantelor de a se auto-realiza. la elevii respectivi s-a constatat Cercetarea vilor. §i opiniile pe care le exteriorizeaza cornportamentul 0 interpreteaza actorului confirmare a credintelor sale initiale. iN EDUCATIE domeniullite~aturii. observatorul actioneaza ca §i cum aceste expectante schimbii conceptul de sine al ar fi adevarate §i 1:1 trateaza pe actor in consecinta. sint mai puternice expectaritele in cazul fetelor. 3. Astfel. Autorii au adrninisrrat §coala primarii teste de inteligenta. tarziu. Actiunile lor pot face ca partenerii sa se comporte in a§a fel incat sa confirme expectantele initiale. APLICATA. Ei s-au preocupat mai cu searna de modaliratile in care preconcep~iile influenteaza evolutia §i rezultatele interactiunii. voluntar sau nu. 4. lV. in procesul de structurare a situatiei in care se gase§te §i in alegerea comportamentului ce va fi actualizat din repertoriul cornportamentelor sale potentiale" (Dafinoiu. Mecanismul descris astfel: ce genereaza auto-realizarea anumite profetiilor expectante a fost eronate 1. In interactiunile cotidiene. copiii ~igani sa fie victime ale expectantelor profesorilor. observatorul dezvoltii despre actor. p. in multe cazuri. In §colile noasrre. aplicare irnediata in a fost realizat de unor elevi dintr-o profesorilor cii intelectuale Ideea autorealizarii profetiilor §i-a gasit mediul §colar. ca urmare a unui anume comportament: ea are 0 imporranta deosebita in organizarea campului cognitiv al subiectului. reprezinta "probabilitatea subiectiva sau ipoteza implicita sau explicita. 1996. caci. negative la perforrnante slabe. este posibil ca in afara elevilor cu status socio-economic inferior. Fiecarui profesor i-a fest apoi lista cu nume de elevi din propria clasa (cam 20%) Examinati opt luni mai Ea demonstra inegalidin mino- identificati ca avand un potential intelectual deosebit. a avut un ecou nemaipomenit. Sentirnentul propriei eficiente poate fi amplificat prin buiri interne ale succeselor §i prin auto-persuasiune.. opiniile observatorului actorului.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA. unul din ele. privind aparitia unui rezultat. Expectanta. 2. Efectele expectantelor profesorului Auto-indeplinirea proferiilor sau confirm area comportamentala reprezinta un fascinant complex de dinamici psiho-sociale ce subintinde.

MANUAL

DE

PSIHOLOGIE

SOCIALA

APLICATA

6.

PSIHOLOGIA

SOCIALA

APLlCATA.

IN

EDUCATIE

Intrebarile la care au incercat sa raspunda srudiile ulterioare au fost in rrumar de doua: 1. Ce factori influenteaza a§teprarile profesorilor? §i 2. Cum sint comunicate aceste asteptari? Unul din modelele avansate conceptualizeaza procesul de transrnitere a expectatiilor in termeni de comportamente observa_ bile: 1. Profesorul dezvolta asteptari ce prezic cornporm, mente specifice §i esecul sau succesul fiecarui elev. 2. Ghidat de aceste asteptari, profesorul se comp0rta diferit fa~a de fiecare elev. 3. Tratamentul profesorului furnizeaza inforrnatii elevului asupra nivelului perforrnantei asteptare de la el. 4. In cazul in care profesorul arata constanta in maniera sa de relationare, iar elevul este inclinar sa adere la normele §colii §i sa interiorizeze aprecierile profesorului, perforrnanta elevului va ajunge sa corespunda credintei profesorului. Cele doua elemente fundamentale ale situatiilor de confirmare cornportamentala sunt, potrivit acesrui model, constants conduitei profesorului §i tendinta elevului de a include in conceptul de sine evaluarile profesorului. Aceasra interiorizare a opiniei celuilalt pare sa fie veriga principala in procesul de auto-indeplinire a profetiilor, Inca G. H. Mead a ararat inee rnasura observatorul poate influenta conceptul de sine al actorului, rara sa-i influenteze mai intii comportamentul. Un alt model, faurit de R. Rosenthal insusi, indica dirnensiunile sociale ale cornportamentului profesorului ce sint implicate in acest proces. Rosenthal a stabilit patru factori determinanti pentru confirmarea comportamentala: atmosfera, output-ul (iesirile), input-ul (intrarile) §i feed-back-ul. .' ' Potrivit lui Rosenthal, profesorii creeaza un climat socio-afectiv mai cald pentru elevii pe care-i apreciaza. Atunci cand t§i imagineaza ca au de-a face cu elevi buni, le acorda mai multa incredere §i le zambesc mai rnult decat elevilor pe care-i cred slabi. In general, registrul non-verbal esre acela care exprirna atitudinea binevoitoare, ce are la baza expectante pozitive.

Din punctul de vedere al factorului input, Rosenthal arata ca elevilor slabi li se ofera mai putine ocazii de a Inva~a chestiuni noi si li se explica mai purin chestiunile dificile. , Al treilea factor, output-ul verbal se refera la doua cornportamente ale profesorilor: insistenta lor de a urrnari schimbul de replici pana se ajunge la concluzii satisfacatoare §i frecventa cu care se angajeaza in interaqiunile legate de sarcinile didactice. De exemplu, profesorii au tendinta de a prelungi discutia cu cei despre care au asteptari pozitive dupa ce acestia au raspuns gresit la intrebari, de a acorda mai rnulta atentie raspunsurilor lor §i de a repeta intrebarile, accenruand anurnite par~i ale lor ce pot sugera raspunsul. Ei -lasa acestor elevi mai rnult timp de.gsndire inainte de a adresa intrebarile rarnase rara raspuns restului clasei. In ce prive§te frecventa interactiunilor, elevii-tinta ai expectantelor pozitive ale profesorului cauta mai des contactele cu acesta, chiar in afara cadrului clasei, decat elevii de la care profesorul nu a§teapra prea mult. Feed-back-ul se refers, in principal, la urilizarea de catre profesor a laudei §i a criticii. Tendinta profesorilor este de a lauda pe cei despre care cred ca pot obtine perforrnante 'inalte, chiar cand dau raspunsuri inexacte, §i de a critica raspunsurile celorlalti, chiar cand sint corecte. Intr-un studiu realizat in 1991, Elisha Babad, Frank Bernieri §i Robert Rosenthal au cerut unor profesori de liceu sa vorbeasca tirnp de cateva minute ca §i cum s-ar afla In fa~a unui elevdespre Carese asteapta sa aiba perforrnante foarte bune la materia lor (in aId conditie, elevul imaginar era presupus a avea 0 perforrnanta foarte slaba), De asemenea, altor profesori li s-a cerut sa vorbeasca despre un elev in legatura cu care se asteapta sa fie foarte bun ori foarte slab. Teate discursurile subiectilor au fost filmate §i din fiecare s-a ales, absolur la intamplare, secvente de 10 secunde. Aceste clipuri au fost apoi vizionate de copii §i adulti care aveau drept sarcina sa aprecieze cat de bun esteelevul des pre care (sau 'in fasa caruia) vorbeste profesorul §i care sunt sentimentele profesorului pentru el. Rezulrarele au ararat ca evaluatorii nu numai ca apreciaza exact pe baza mini-clipului de 10 secunde, dar 0 pot face

158

159

MANUAL

DE

PSIHOLOGIE

SOCIALA

APLICATA

6.

PSIHOLOGIA

SOCIALA

APLICATA

IN

EDUCATIE

chiar §i In conditiile In care filmul ruleaza rara sonor. Desi profe_ sorii au convingerea ca-§i pot ascunde sentimentele pe care le au fa~a de elevii lor, se pare ca lucrurile nu stau deloc a§a. Elevii SUnt extrern de sensibili la expresia faciala §i la rniscarile corporale ale profesorilor. In sHlr§it, mai sernnalam ca un efect deosebit de interesanr apareatunci cand, ap cum, desigur, se intarnpla adesea in sirua_ tiile reale, expecrantele pozitive ale profesorului cu privire la perforrnanta unui elev se dezvolta §i se rnanifesta odata cu expecran, tele acestuia din urrna cu privire la propria sa performanrj Aceasta inreractiune se poate solda cu un rezultar nea§teptat: cele doua expectante pozitive actionand deodata duc la deteriorarea perforrnantei (Zanna, Sheras, Cooper §i Shaw, 1975). Explicasia autorilor experimentului ce a pus in evidenta acest efect are drept element principal presiunea sociala prea mare exercitata asupra elevului. In conditiile In care elevul se afla sub apasarea propriei expectante §i sub aceea a profesorului, impacrul unui e§ec, oricar de neinsernnat, se arnplifica, deterrninand anxietate §i scaderea performantei. In ultimul timp s-au public at mai multe studii care pledeaza pentru 0 In1;elegere mai nuantara a efectului expectantelor profesorului. Lee Jussim, un cercetator ce s-a afirrnat In acest doineniu, sustine ca perceptiile profesorilor sint mai e;c'~cte decat s-a considerat pana acum §i ca expectantele lor prezic perforrnantele elevilor pentru d sunt inrerneiate, nu pentru ca le-ar determina prin mecanismul auto-lndepliniriiprofetiilor, 'Iotusi, nirneni nu merge pana la a neg a acesr efect.

6.7. Status socio-economic

§i reu~1ta§colara

Peste tot in lume dreptul la educatie este indus in Constitutii. Guvernele proclarna educatia principalul mijloc de a obtine generatii de cetateni loiali §i in stare sa aduca contributii la propasirea tarilor. Educatia devine astfel 0 components ideologies a statului, Ideologia educatiei de rnasa prornoveaza ideea ca ori-

cine poate concura cu ceilalti pe picior de egalitate din punctul de vedere al §anselor de succes §i ca succesul depinde exclusiv de rneritele individului. Diferentele dintre clasele sociale in ceea ce prive§te reusita §colara n-ar exista. Torusi, §tiintele sociale au pus in eviden1;a de multa vreme relatia reala dintre reusita §colara §i stratificarea sociala: copii cu aptitudini egale provenind din medii sociale diferite pot obtine perforrnante §colare diferite. In cele ce urmeaza vorn considera societatea impar1;itii, in mod esential, in trei clase sau paturi socio-economice: superioara (minoritarii numeric), mijlocie §i inferioara (unde cea mijlocie nu este neaparat mai cuprinzatoare de cat cea inferioara, cel putin in cazul societiitii rornanesti conternporane). Ele se deosebesc prin prestigiu, avu~ie §i putere. Este.limpede, din acest punct de vedere, ca mernbrii clasei inferioare dis pun de cele mai reduse resurse §iau identitatea cea mai putin valorizata social. Cercetarile din perimetrul sociologiei au demonstrat in al treilea patrar al secolului 0 corelatie semnificativa intre sratusul socio-economic §i randamentul §colar. Copiii din clasele rnai putin avantajate economic au rezultare §colare inferioare; ei obtin note rnai mici la aproape reate materiile §i intra intr-o proportie rnai redusa la liceu §i la facultate. Ei l§i rerrnina mai repede studiile, iar rata abandonului §colar In randurile lor este mai mare. In cazul in care obtin rezultate slabe l§i pierd orice interes pentru activitatile din clasa; se plictisesc §i sint mai agresivi §i mai inclinati sa lipseasca nernotivat. Anchetele realizate au pus in evidenta faptul.ca ei au aspirasii §colare reduse §i ca socotesc 'intr-o masura mai mid frecventarea §colii ca 0 prernisa pentru implinirea profesionala, Mai rnult, s-a ararat ca aceasta relatie de determinare devine tot mai pregnanta pe masura ce cre§te nivelul de §colarizare. Ca sa arenuam gravitatea acesror constatari trebuie sa spun em d influenta apartenentei de clasa lncereaza sa se manifeste la elevii foarte dotati sau foarte morivati, U nele din primele explicatii pentru aceasta stare de lucruri, ' apropiate de intuitiile simrului comun, au invocat ereditatea. Dar o astfel de explicatie echivaleaza, In fond, cu afirrnatia ca diferitele paturi sociale ar fi Inzestrate cu niveluri de inteligenta diferite,

160

161

MANUAL

DE

PSIHOLOGIE

SOCIAL~

APLICATA

6.

PSIHOLOGIA

SOCIALA

APLICATA

IN

EDUCATIE

ceea ce e absurd. Cauzele performantelor §colare diferite ale copii, lor de origini: sociale diferite sunt mult mai complexe. In legatura cu aceasta merit a amintit faptul cit 'in anii '50 'in Statele Unite S-a iscat 0 disputa legata de diferentele in scorurile inreligenta pecare le obtineau copiii aparsinand diferitelor paturi sociale. Totusi, analize atente au revelat ca testele care discriminau intre copii cu status diferit erau mai cu seama cele verbale. Diferentele se datorau, asadar, culturii, mai curand de cat capacitatilor subiectilor testari De pilda, un item ce presupunea ca subiectii cunosc cuvantu] "sonata" nu putea decat sa-i dezavantajeze pe cei cu status socioeconomic inferior. Intrudt cei mai multi din parintii de astazi nu au posibilira, tea sa rransrnita copiilor lor un capital semnificativ, sau 0 fae numai cand acesria sint deja adulti, singura posibilitate de a-§i ajuta copii sa se implineasca este de a investi in educatia lor (Dornbush et al., 1996). Din pacate, cei din clasele mai putin avute investesc mai putin §i, astfel, copiii lor sint handicapati in raport cu cei din clasele superioare. Aceasta se lnrarnpla in condisiile in care tocmai indivizii cu status socio-economic coborat ar avea nevoie de 0 educatie deosebita, caci pentru ei singura modaIitate de mobilitate sociala 0 reprezinta frecventarea faculratilor prestigioase. Dar influenta mediului familial este cu mulr mai cornplexa decat 0 arata 0 simpla comparatie intre resursele materiale de care dis pun familiile din diferitele paturi sociale. Este foarre cunoscuta, de exernplu, teoria lui Basil Bernstein cu privire la relatia dintre limbaj §i structura sociala. In aceasta perspectiva, grupurile sociale s-ar deosebi, in cadrul aceleiasi cornunitati lingvistice, prin folosirea unor "coduri" diferite. Berns:ein ~isti~§e do~a cod~ri lingvis.~ rice fundament ale, ce caractenzeaza cele doua man categoru socio-economice ale societatii: un cod axat pe simbolismul concret, continand concepte insuficient conturate, cu sernnificatii 'in mare parte implicite, folosit mai degraba de indivizii din paturile inferioare, §i un cod elaborat, abstract, cu sernnificatii explicite, nuantat §i in stare sa trans mid idei din cele mai subtile, ce constituie modalitatea obisnuita de comunicare a celor din clasele

superioare. Prirnul cod nu numai ca intarzie achizitiile culturale ale copiilor din familiile defavorizate, dar este responsabil pentru e§ecullor scolar; profesorii §i reate activitatile desfasurate in institusia sducativa impun utilizarea codului elaborat. Ipoteza capitalului cultural, elaborara de P. Bourdieu §i A. Passeron reprezinta 0 alta incercare de a explica relatia dintre statusul socio-economic inferior §i esecul §colar pe baza diferentelor dintre sub-culturile asociate claselor sociale. Capitalul cultural, definit ca 0 surna de resurse simbolice cuprinzand dispozitii §i abilid~i ale elitelor, precum §i cunostinte despre elite, este transmis Intre generatii, iar aceasta transrnitere echivaleaza cu reproductia statusului superior. Copiii din clasele favorizate detin cunostinte valorizate de elite, ce nu se predau in §coli, dar pe care profesorii le apreciaza. Socializarea farniliala prescolara, axata pe inreractiunea parin~i-copii a format obiectul multor cercetari, fiind vazuta ca principala cauza a perforrnantelor mai slabe ale copiilor din familiile non-privilegiate. In esenta, se afirrna existenta unor diferente In functie de clasa social a in pregatirea copiilor pentru §coala. Copiii din clasele cu posibilitati econornice extinse au fost invasasi sa raspunda pozitiv la situatiile §colare; in cursul procesului de socializare ei i§i insusesc dispozitii cognitive §i afective congruente eu asreptarile §colii. In anii '50 s-a vorbit mult despre comportamentul autoritar al mamelordin paturile defavorizate §i rolul lui in aparitia unor atitudini ambivalence fasa de §coalii la copiii acestora. Ele s-ar afla la baza conflictului dintre elev §i autoritatea §colara. Astazi factorul acesta este considerat mai putin important, interventia lui fiind modelata de numeroase alte variabile. ~i in privinta atitudinilor parintilor fasa de §coala, 0 alta cauza posibila a diferentelor in perforrnantele §colare, cercerarile critice §i aprofundate au modificat ideile initiale. Este adevarat ca, in general, parintii din clasele favorizate au atitudini pozitive faSa de insritutia educativa, apreciaza funqiile ei de form are §i de instruire, pre cum §i potentialul ei de propulsare sociala. Ei au, in plus, asteptari foarte mari cu privire la perforrnantele §colare ale

162

163

MANUAL

DE

PSIHOlOGIE

SOCIAL'.

APLICATA.

6.

PSIHOlOGIA

SOCIAlA.

APLICATA.

iN

EDUCATIE

copiilor. Dar §i cei cu status socio-economic inferior l§i incurajeazj copiii sa obsina succese §colare, constienti ca aceasta este unica modalitate legitirna de ascensiune sociala pentru ei. Din pacate, parintii din cea de-a doua categoric au dificultati in a traduce ill comportamente specifice sprijinullor general penrru educatia copiilor. Unul din factorii a carui influenra s-a dovedit decisiva asupra participarii elevilor cu handicap economic este profesorul. In general, profesorii aparsi~ clasei mijlocii sau au aderat la valorile acesteia §i sint mai putin inclinati samanifeste simpatie §i inselegere pentru copiii din clasele defavorizate. S-a dernonstrat ca elevii provenind din aceste clase obtin rezultate mai slabe cu profesorii cu status inalt §i ca perforrnantele sunt cu atat mal nesatisfacatoare cu cat diferenta dintre statusul profesorului §i cel al elevului cre§te. Intr-adevar, evolutia elevului poare sa depinda de reactia profesorului la statusul sau, Profesorii sint pregatiti sa-i perceapa pe copiiin termenii apartenentei lor la 0 categorie socio-economica §i, mai mult, sa stabileasca trasaturile de personalitate ale lor relevante In situatiile educative pe baza acestei apartenente. Un studiu allui Seligman §i al colaboratorilor sai din 1972 a probat aceasta stare de lucruri. Cercetatorii au prezentat unui grup de profesori spre evaluare inregistrari ale lecturarii unui fragment de proza cu voce tare, compuneri §i desene apartiriand unor baieti de 9 ani, din care 0 parte erau elevi la 0 §coala dintr-o zona defavorizata, iar cealalta parte la 0 §coala diner-uri cartier rezidential. In plus, profesorilor le erau inra~i§ate §i fotografiile copiilor, pe care-i apreciau pe dirnensiuni ca inteligenr-non-inteligent, elev slabelev bun, dur-arnabil etc. Autorii au constatat ca profesorii,.in loc sa urilizeze informatiile furnizate de compuneri §i desene, fac apel .j la vocea elevului dnd apreciaza inreligenta, §i la voce §i inrasi§area fizica atunci cand evalueaza capacitatea §colara generala (dimensiunea elev buo-elev slab). Cat priveste scorurile la inteligenta, se pare ca evaluatorii au sinut seama de accentul copiilor §i, pe baza experientei lor ante rio are §i a unor indici de limbaj, au inferat de la un anumit accent un status socio-economic inferior, iar de la acesta 0 inteligenta maicurand medie sau inferioara,

Este in afara de orice indoiala ca procedand astfel profesorii gre§esc. Mai mult, ei au tendinta de a supraestima corelatia dinrre statusul socio-economic §i intelig enta medie sau inferioara §i au asteptari mari cu privire la esecul §colar al unor asrfel de copii. Con§tientizarea generalizarilor grabite §i a credintelor legate de randamentul slab al aces tor elevi poate constitui 0 prernisa pentru o aqiune educativa adecvata, sintind sa creeze conditii propice performanselor superioare ale lor. Esecul §colar al multor elevi din clasele defavorizate este din nefericire, 0 certitudine. El reprezinta una din problemele rnari cu care se confrunra institutia educativa. Este scoala un facilitator al mobilitiiSii sociale sau un mecanism pus in slujba perpetuarii inegalitasilor sociale? Suntern nevoiti sa admitern ca, in ciuda straduintei ei de a recompensa meritele personale ale indivizilor, i se poate reprosa d nu face destul pentru' a anihila efectele statusului socio-economic al elevilor.

Intr-o admirabila sinteza de psihologie sociala aplicata in sfera educatiei, aparuta de curand in limba roman a, J. M. Monteil (1997) afirma ca ramane inca un drum lung de parcurs pana la inchegarea unei abordari stiinriflce veritabile in acest domeniu. Spus mai brutal, nu exista 0 psihologie sociala a educatiei, Desi ne dam seama ca aceasta apreciere contine rnulre elemente de adevar, desistirn ca buna parte din .studiile de psihologie sociala sunt aride §i depart ate de reaiitate, credem d progresele cercetarii nu pot fi tagaduite. Ar fi nevoie poate ca §coala sa intinda 0 mana acestui domeniu pe cale sa se constituie. 0 psihologie sociala a educatiei riguros §tiinSifid §i, in acelasi timp, aplicabila nu poate sa se nasca decar din conlucrarea cercetatorilor CU profesorii, colaborare ce ar oferi acestora din urrna prilejul de a-§i marturisi dificultatile §i aspiratiile,

*

"De rerinut" . Desi scopul scolarizarii 11constituie progresul individual, educa~laeste un proces social. Perspectiva psiho-sociala in domeniul inva-

164

165

MANUAL

DE PSIHOLOGIE

SOCIAL~

APLICATA

6. PSIHOLOGIA

SOCIALA

APLICATA

iN

EDUCATIE

tarii In §coala se jusrifica prin aceea cit educatia po ate fi vazura ca un proces de interactiune, Succesul §colar nu se obtine numai in urma efortului de asimiiare a materialului predat de profesor; el presupune invatarea normelor ce guverneaza comportamentele acceptate in grupurile de elevi §i 'in organizatia care este §coala. Clasa §colara este un grup social specific, ce mediaza de-a lungul anilor, Ill. nivelul fiecarui membru, schimbari cognitive fundamentale. Ca grup social, clasa indeplineste mai mulre funqii. Integrarea sociala pare sa fie una din cele mai importante functii asigurate de acest grup. Clasa de elevi are un aport deosebit in proce, sul de socializare. Procesul de influenta din clasa de elevi asigura uniformitatea comportamentelor. 0 problema conexa, care a preocupape multi pedagogi §i psihologi ai educatiei, este aceea a influenre] negative pe care 0 POt exercita grupurile informale de elevi asupra procesului de invatare. In prezent, in pedagogie §i in psihologia educatiei exista 0 dispura cu privire la avantajele pe care le ofera alre doua practici educative folosire in proportii diferite in §coli, cornpetitia §i cooperarea. Ideea aurorealizarii profetiilor si-a gasit 0 aplicare imediata in mediul §colar. Srudiul fundamental in aceasra privinta a fost realizat de Robert Rosenthal §i Lenore Jacobson §i publicae in 1968 sub titlul "Pygmalion in clasa", Peste tot in lume dreptul la educatie este indus in Constirutii, Guvernele proclarna educatia principalul mijloc de a. obrine generatii de cerateni loiali §i in stare sa aduca contributii la propasirea tarilor. Educatia devine, astfel, 0 componenta ideologica a statului. Ideologia educatiei de masa promoveaza ideea cii oricine poare concura cu ceilalti pe picior de egalitare din punctul de vedere al §anselor de succes §i ca succesul depinde exclusiv de meritele individului. Diferentele dintre clasele sociale in ceea ce priveste reusita §colara a-ar exista, Totusi, §tiintele sociale au pus In evidenta de multa vreme reiatia reala ~intre reusira §colara §i strarificarea sociala: copii cu aptitudini egale provenind din medii sociale diferite pot obtine perforrnante §colare diferite. 'Ierne de reflecrie • Care esre puncrul dvs. de vedere leg at de aspectul omogenitate vs. eterogenitate in grupele srudentesti? • Cum ar putea fi promovara cooperarea In §coalii?

Intrebari de autoevaluare 6. 1. Analizati studiullui Rosenthal §i Jacobson asupra efecrelor expectatiilor profesorului. 6.2. Cum se peace anihila efectul Ringelmann In §coalii? 6. 3. Care sunt conceptele fundamentale din domeniul relatiilor intergrupuri 'in clasa? 6. 4. Care este consecinta teoriei atribuirii pentru succesul §i esecul §colar? 6. 5. Care este .ecoul" in literarura de specialitate a srudiului "Pygmalion in clasa"?

166

167

7. veti fi in masura: • sa in~elege~i principalele fenornene care ilusrreaza criza acordului in cadrul unui grup. paradoxul Abilene. ignoranra pluralists. 1.2. e bine sa mai reflectezi 0 data. grup. gandirea de Patru adulfi stau pe veranda intr-a zi cu 40° intr-un mic ora!" Coleman.5. 7. 7. privesc uen- 169 . Cuza" Iasi. Universitatea de Vest Timi§oara 7.Psihologia sociala aplicara §i procese de grup ~TEFAN BONCU §i CORALIA SULEA Universitatea "AI. Mark Twain Objective de inva~are Studiind acesr capitol. i I Calld vezi ca ai aceeasiparere cu majoritatea. beau limonada. In Texas.3. Paradoxul Gdndirea Explicarii Abordare grup 7.4. Cuprins 7. • sa in~elege~i principalele aspecte psihologice care stau la baza acestora. Stau lini!.1. la 50 de km de Abilene. • sa analizari principalele strategii de prevenire a acestora.fili. Ignoranta Abilene de grup pentru criza acordului cornparativa intre paradoxul Abilene pluralisra §i gandirea de Cuvinte-cheie: criza acordului.

170 171 . Ne propunem sa analizam doua fenomene importante pentru exemplificarea crizei acordului: paradoxul Abilene §i gandirea de grup. • La nivelul privat. furie §i sentimente de neputinta. bineinieles. 1988. APLICATA 7. fenomen responsabil pentru cele doua tipuri de criza a acordului. vor fi prezentate descrieri succinte. Ginerele considera ca eo idee nebuneascd insa nu vede de ce l-ar supara pe socrul sau. qa ca accepta ideea. Organizatia incepe sa experimenteze ceea ce Harvey denumea "conflict fals". se urca intr-un Buick fora aer amdqionat Ii conduc printr-o Jurtuna de praf pana fa Abilene . cum ar fi intalnirile grupului. 1991): sunr • Deseori sunt de acord di exisra 0 problema.J r MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL'\. • Grupul ia decizii defectuoase. conditiile care duc la aparitia acestora §i careva posibilitati de interventie pentru ameliorarea procesului decizional. Doar cdnd ajlmg acasa constata ca nici lmul dintre ei 111t vroia sa mearga la Abilene Ii ca au acceptat ideea Ii excursia pentru ca au crezut ca ceilalii erau nerabdatori sa mearga. ajung sa ia -. 1991) afirrna di organiza~iile realizeaza deseori actiuni in contradictie cu dorintele membrilor. membrii i§i ascund sentimentele personale §i permit celorlalti membri ai grupului sa creada ca deciziile sunt in mod unanim sustinute. Este important de adus in discutie conceptul de ignoranta pluralista . Harvey (1971. apudTaras. in legatura cu solutia necesara pentru a rezolva problema. indoiala fa~a de deciziile grupului sau procesele din cadrul acestuia. la Jel ca Ii cele doua Jemei. • In situatii publice. l Problema paradoxului a fost analizata §i in contextul crizelor organiza~ionale.~ decizii defectuoase. nemullumili de experienia.. §i astfel. membrii sunt de acord cu modalitarea de . 1991) impreuna cu sotia §i socrii lui. indivizii sunt de acord cu situatia/starea • lor actuala. Intrebarea pe care ne-o putem pune este urrnatoarea: ce ii face pe indivizi rericenti in a§i exprima dezacordul chiar cand sunt constienti de ramificatiile negative ale tacerii lor? Golembiewski (apud Kim. De asemenea. iritare. insa tara sa §tie unul de pozitia aurentica a celuilalt. • Indivizii resimt frustrare. Astfel. acestui fapt.:~~ . Ratarea scopurilor colective se datoreaza. adica cu actiunile pe care le realizeaza in momentul respectiv. in buna masura.stare caracterizata de convingerea di senrimentele §i comportamentele unui individ in cadru privat sunt diferite de cele ale celorlalti rin conditiile in care comportamentul public este identic. 2001) definesre criza acordului ca fiind 0 stare sau 0 situatie in care membrii unui grup de decizie sunt de acord eu 0 propunere. amintita in povestioara de mai sus. fie grupului sau organizatiei ca inrreg. nu reu§esc sa ia in considerate mai multe alternative favorabile. Ei atribuie vina fie lor in§i§i. vorn face 0 scurta expunere asupra ignorantei pluraliste. reprezentate de un cuplu de tineri casatorili ~-jparinIii soiiei. in timp ce le sustin la nivel public §i sunt consrienri ca rezervele lor pot fi irnparrasite de mai multi sau de toti membrii grupului. Atunci cand mai multi indivizi din cadrul unui grup nutresc. fiecare considerd ca aceasta problema in comunicare este problema celuilalt. La un moment dat. la nivel privat. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ~I PROCESE DE GRUP II I f tilatorul care se miIcCilenes Ii din cand In cand joaca Domino. generand paradoxul. Vom oferi detalii despre ignoranta pluralisra in subcapitolul final. Iau un prdnz banal Ii se intorc epuizaii in Coleman. in general. Deiss (1990) precizeaza paradoxul Abilene: principalii indicarori pentru 7. Paradoxul Abilene Acest fenomen se bazeaza pe experienta pe care avut-o Jerry Harvey (1974. Ii. apare 0 situatie de criza a acordului.a aborda situatia in care se afla. apud Taras. tatal Jetei sugereaza un drum pana la Abilene pentru a manca la un local de acolo. incaiziIi Ii. Principalele caracteristici ale paradoxului Abilene considerate a fi urmatoarele (dupa Taras. Astfel.1. Personajele sun. • Tot la nivel privat.

19JH). chiar daca in realitate nu se mtampla asta. §i.grupurile spre care este orienrara decizia pot fi subapreciate sau estimate in mod eronat. PSIHOLOGIA SOCIAL. pului §i decizii care irnplica aspecte legate de moralitateyln fata unui grad ridicat de incertitudine. cum ar fi factori stresori datorita arnenintarilor externe. mernbrii iau decizii colective care ii conduc la actiune.2. de fapt. Chiar daca membrii simt nesiguranta in legatura cu planul.\. §i chiar. POt repeta acest comportament disfunqional. • Iluzia de moralitate . Se intalne§te 0 toleranta scazuta pentru ceea ce nu este conformist.0 buna parte din unanimitatea la care se ajunge se datoreaza acestui fenomen.scopul actiunii poate fi oferit ca justificare pentru specificul acesteia.apare cand membrii simt ca i§i desta§oara bine activitatea.care conduce cu u§urin~a la acord §i face dezacordul prea dificil. stima de sine scazuta a membrilor gru- 172 173 . ajung intr-un loc sau realizeaza ceva ce. 1972. izolat. inerent moral sau superior. i§i pastreaza parerile pentru sine. • Daca membrii nu reu§esc sa inteleaga cauzele unui astfel de fenomen. va fi prezentat un alt fenomen reprezentativ pentru dinamica de grup §i luarea deciziilor in cadrul acestuia: gandirea de grup. nu era dorit de nimeni de la inceput. acorduri ce nu sunt autentice. furie §i insatisfactie in legatura cu grupul sau organizatia. In aqiuni insa devine evident ca decizia este contrara dorintelor indi·viduale. de asemenea. In continuare. Deseori se ajunge la exprimarea furiei §i la acuze reciproce dupa implementarea deciziei. realizand noi acorduri. \. • Strategii defectuoase de Iuare a deciziilor ignorarea alternativelor potentiale §i a inforrnatiilor care indica lirnitele deciziei sau planului hotarat. Gandirea de grup Procedura de luare a deciziei este defectuoasa.A §I PROCESE DE GRUP \. iar acestea depasesc motivatia lor de a evalua realist cursurile alternative de actiune (Janis. 1982. • Membrii resimt frustrare. Astfel. . sunt orientati spre obtinerea unanimitatii. 1999): ale gandirii de grup sunt consi- • Presiunea interpersonala dintre membrii grupului . exprimarea publica a acordului nu este inrotdeauna reala sau bine analizara. • Iluzia de invulnerabilitate .A APLICAT. APLlCATA 7. cornunica opusul dorin_ ~elor • Bazandu-se pe perceptii §i presupuneri incorecte. • Membrii nu reu§esc tnsa sa comunice dorinrele §i credin~ele lor autentice. Principalele premise ale gandirii de g~up sunt: • Grupul este coeziv. apud Taras. uneori. Faptul de a fi irnpreuna produce supraesrirnari ale grupuluiaceea ca este invulnerabil. Gandirea de grup este 0 modalitate rapidasi usoara de a face apella un mod de gandire atunci cand oamenii sunt profund implicati intr-un grup coeziv.Paznici ai rnintii" . 7. pot exercita presiuni asupra mernbrilor care nu sunt de acord cu ceea ce spune grupul. • Auto-cenzurarea . • Deciziile defecruoase sunt declansate de contexte situationale provocatoare. cu un angajament prernatur fa~a de 0 singura optiune §i inchiderea surselor alternative de inforrnatii §i posibile directii ale actiunii. • Unanimitatea aparenta. iar sentirnentul de incredere §i siguranta este evident la nive1ul grupului. • . indivizii cauta un nivel mai ridicat de afiliere cu grupul considerandu-l protector. omogen §i nu a experirnentat un stil impartial de conducere sau norme care sa necesite 0 cautare sistematica de inforrnatii. MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL-\. • Perceptii dis torsion ate asupra outgroup-ului .acesti membri ai grupului protejeaza grupul de informatiile pe care acestia considera ca "ar putea deranja" grupul. Cele mai relevance simptome derate a fi (apud Forsyth.

Importanra este comunicarea pozitiei autentice. sa fie incurajata exprimarea obiectilor. de grup. in acest sens sunt indicate trei situatii in care stilul de conducere a unui grup poate contribui la 0 criza a acordului: 1. precum §i sus~inerea viziunilor private detinure. Taras (1991) discuta noua conditii ce pot conduce la criza acordului in cadrul unui grup: • Coeziunea inisiala a grupului.ul sa fie consrient de cauzele §i consecintele gandirii de grup. suport §i afirmare (Golembiewski. In paradoxul Abilene se rernarca 0 mai mare centrare pe individ. apoi. iar. 0 anxietate prirnara de separare este activata.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. De asemenea. In paradoxul Abilene. 1991). poate reactions prin a se aga~a excesiv de un grup. luarea in considerare a alternarivelor nepopulare. fenomenul incepe cu coeziunea grupului ca variabila independenta. De asemenea.. in grupul mare discutia §i analiza sa porneasca de la inceput de la mai mulre directii de actiune. Factori irnportanti de luat in considerare sunt dorinta §i presiunile unui grup de a mensine conforrnitatea §i posibilele sanctiuni cu care sunt confrunrati membrii care deviaza. In ambele situatii. in gandirea • Limitarea cautarii premature a acordului. apud Taras. de a avea rolul de . ceea ce ne poate sugera interventii la nivel intrapersonal. Forsyth (1994) prezinta careva sugestii pentru gandirii de grup: prevenirea 7.fiecare sa lucreze la 0 alternariva. • Corectarea percepriilor §i distorsiunilor.acesta va lua decizii pentru grup. in special in conditii stresante . • Leadership. 2.3. prezenta unui lider autoritar. dividerea grupului in subgrupuri . Janis considers coeziunea grupului cea mai puternica variabila independenta in gandirea de grup. • Evitarea izolarii grupului . insa §i acest fapt presupune un rise: calcularea acestuia devine importand pentru asumarea responsabilitatii de a susrine propria pozitie sau de a rarnane tacut. prezenta unui lider prestigios care §i-a facut cunoscute valorile §i preferintele faSa de grup §i care poare crea in mod imperceptibil un context in care este dificil pentru indivizii mai slabi sa-§i exprime dezacordul ' tara se le fie rearna sa piarda calitatea de membru (aceasta poate reprezenta 0 situatie tipica pentru gandirea de grup).avccat al diavolului". dad 0' persoana se simte alienata in cadrul unei mari organizatii. cand disonanta unui individ prezinta un anumit pericol pentru calitatea sa de membru. Explicatii pentru criza acordului Dorinta de a fi membru in cadrul unui grup poate determina tacerea indivizilor pentru ca acestia se temde separarea de grup. liderul sa aiba 0 pozitie neutra.invitarea unor persoane din exteriorul grupului pentru furnizarea unor reactii cririce referitoare la presupunerile pe care Ie face grupul. • Desemnarea unor membri ai grupului pentru a avea rolul de evaluatori cririci. 174 175 . este important ca gru'f. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA §! PROCESE DE GRUP Gandirea de grup ii face pe oameni sa se sirnta bine in lega_ tura cu deciziile pub lice in timp ce paradoxul Abilene Ii face pe oameni sa se simta inadecvat in legatura cu deciziile lor neexprimate in fa~a grupului. Acesr factor se refera la gradul in care membrii doresc sa ramana intr-un grup. 1989. intervenriile sunt centrate pe structurile §i procesele de grup. Un grup coezive un grup foarte atractiv. deseori tara a cauta consensul membrilor din grup. cautand prietenie. accent pe autodezvaluire §i feedback.' APLICATA 7. insa aceasta mai tarziu se diminueaza ca rezultat al insarisfactiei membrilor grupului. • Un lider care nu este prea directiv §i care nu i§i exprima de la inceput opiniile. • Promovarea un climat deschis §i a unui stil deschis de conducere: discutii deschise.

ori poate datorita pozitiei acelui grup in ierarhia organizationalj sau naturii secrete a sarcinii. individul poate incerca sa elimine dezacordul. individul poate cauta un suport suplimentar pentru opinia sa. fie prin schimbarea propriei opinii sau sa incerce sa influenteze persoanele care sunt in dezacord sau sa i§i schimbe propria opinie in directia acordului cu altii. incompetent sau ineficient poate conduce la 0 ruptura.. §i in paradoxul Abilene. In aceasra directie sunt totusi aduse in discutie cateva caracteristici de personalirate care afecteaza conformismul 111 cadrul grupului: tendinta individului de a se supune autoritatii. astfel cii sarcinile nu sunt evaluate In mod sistematic §i pot aparea astfel decizii defectuoase (aceasta poate reprezenta 0 situatie tipica pentru paradoxul Abilene). nu numai atat. Oamenii expusi la un pericol ext rem aratii 0 crestere dramatica a solidaritarii grupului. la modul in care indivizii i§i reduc dis- ponibilitatea de implicare in cadrul unui grup mai ales atunci d. respe~ta~i sau cu energie crescuta intr-un grup pot prevala. Acest fapt se observa mai mult in grupurile rnari in care multi membri sunt utilizati in foarte mica rnasura §i raman cu neclaritati in legatura cu expectantele referitoare la propria participate. Tot aici este adusa in discutie regula minoritatii. APLICATA 7· PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA §I PROCESE DE GRUP 3. de asemenea. fapt ce incurajeaza criza acordului. Janis porne§te de la ipoteza ca oricine esre susceptibil la gandirea de grup. Astfel cii individul incearca sa se convinga cii aria continutului in care exisra dezacordul nu are prea mare imporranta. situatiile in care decizia de grup nu este in acord cu viziunile private ale indivizilor. Un factor important este. asrfel in cat sa adauge mai multe cognirii care sunt consorianre cu propria opinie. . • Metode de luare a deciziilor. membrii e§ueaza in a cauta surse alternative de inforrnatie sau sa evalueze in mod adecvat noi scenarii. Nu in ultimul rand. lenea sociala. Foarte relevante sunt §i situatiile in care li se perrnite liderilor §i preferintelor acestora sa do mine deciziile grupului. • Caracteristicile indivizilor. Pe de alta parte.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. Posibilitatile in acest sens indud 0 expertiza s. la aversiune fa~a de conflictul deschis. in care un numar redus de indivizi persuasivi. leadership nonexistent. precum §i de propriul angajament al individului fata de pozitia sa. atat in gandirea de grup. a consonantei. precum §i lipsa unor norme de grup care intaresc astfel de proceduri. chiar poate incerca sa diminueze persoana sau grupul care esre in dezacord cu el. • Natura deciziei. sunt luate In considerare situariile in care decizia se ia prin lipsa de raspuns a unor membrii ai grupului §i unde tacerea este interpretata ca fiind raspuns afirmativ. Tot in aceasta dimensiune este Incadrata lipsa unor proceduri care asigura cautarea aprofundata de inforrnatii. in special dad se bucura de un prestigiu inalt in cadrul grupului.lu un statut inalt al unor membrii ai grupului ale carer opinii sau chiar aprobari tacite sunt considerate suficiente. • Omogenitatea grupului. ci dorinta de a "men sine pacea in familie" deseori esre mai presus decat nevoia de a lua 0 decizie obiectiva sau rationala. Astfel cii apare 0 probabilitate crescuta de a eiirnina prematur alternativele. In general. insa a adaugar acesti factori in cornbinatia care explica virulenra anumitor crize ale acordului. Din variate motive. Folosirea strategiilor de reducere a disonantei depinde de magnitudinea acesteia §i este bazara in " parte pe prestigiul celor care detin pozirii diferite. individul este orientat spre restabilirea echilibrului. intrerupere in funqiona_ rea grupului. Similaritatea intre valorile §i preferinsele membrilor grupului dirninueaza contrastul. nevoia de eliminare a disonantei cognitive.ii. • Lipsa de vigilenta. Norme de tip "lipsa criticisrnului" §i "faxa conflicte".nd performanrels lor nu sunt foarte dar monitorizate sau tendinp membrilor de a transfera responsabilitatea de la un nivel individilalla un nivel de grup sau la rnembri mai activi ai grupului. daca un individ este foarre angajat fasa de viziunile private chiar 176 177 . reactii negative fa~a de criticism §i deseori sanctiuni indreptate spre cei care adopra roluri in dezacord POt contribui. 0 asemenea situatie se regaseste dad grupul esre izolat de opinii discordante. In aceasta situatie. Atunci cand disonanra apare. • Slaba diferentiere a rolurilor. In a~"'estsens.

Tabel 7. iar figuri ale autorltatii pot acuzate pentru decizia nesatisfacatoare. deciziile In GG se desemneaza dintre membrii grupului asa-nurmpi paznici ai mintii pentru a proteja liderul ~i membrii grupului de inforrnatil adverse care ar putea rupe complacerea pe care acestia 0 impartasesc in legatura cu eficienta ~i moralitatea deciziei lor. fie exista un lider incompetent sau ineficlent. in special seful. ~i nu de propriile puncte de vedere . care este . Atirudini active lnsstisisctie vs. 2001) Dimensiuni Coeziunea grupului Gandlrea de grup (GG) ~i Paradoxul Abilene (PA) Atitudini pasive vs. Se refera la gradul in care membrii individuali doresc sa ramana in grup. Abordare cornparativa intre paradoxul Abilene §i gandirea de grup In continuare. cum ar f invulnerabititatea sau unanirnitatea. situatie in care. deseori coeziunea creste ~i creste spiritul de echipa ~i loialitatea fat. Acest factor nu este central in PA: coeziunea scade dupa luarea deciziei defectuoase. aceste decizii sunt vazute ca avand consecinte negative. va fi realizata 0 cornparatie intre cele doua fenomene decizionale defectuoase in functie de noua dimensiuni. este foarte probabil sa devina un "dlator Abilene". In GG coeziunea este un factor mai puternic.simt euforia grupului ~i decizia ca avand efecte pozitive. fapt ce conduce la reactii de frustrare ~i iritare fat. Stilul de leadership Acuzator vs. nu i~i exprima dorintele reale sau opiniile pentru care trebuie sa i~i asume responsabilitatea. Un lider prestigios care face cunoscute grupului valorile ~i preferintele in mod lnconstient crceaza un context i~ :a~e este dificil pentru indivizii mai slabi sa exprime dezacord fara sa Ie fie tearna de pierderea calitat. 7.4.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. In PA indivizii de obicei percep d sunt constran~i In a lua decizii ~i raspunsul probabil al indivizilor este detasarea de decizie.1. Satisfactie . Abordare cornparativa (apud Kim. alaturi de alte variabile importante. In PA fie nu se intalneste un stil de leadership.'\ APLICATA 7.a de deciziile care se iau in cadul grupului. membrii exprlma insatisfactie ~i chiar apare confiictul intre membri. Viziuni private vs. . 2001). lipsa normelor care necesita proceduri metodologice) ~i un context situational provocator (stres ridicat datorita arnenintarilor externe). Alaturi de un leadership impartial. aceste stiluri pot f incilnite In GG. Caracteristica considerata a fi mai puternica in cadrul GG. Voluntar SOCIALA APLICATA §I PROCESE DE GRUP in fa!a presiunilor grupului de a se conforma. Paznici ai mintii In PA apare incercarea de a-i acuza pe altl! pentru nesatisTacatoare. In GT membrii pot sirnti d alegerea a fost Tacuta din vointa lor proprie. insa sunt de acord cu realitatea prost conceputa partial pentru a evita 0 asemenea responsabilitate.a de grup. Frica de separare vs. Acestia nu vor sa f~i asume nici 0 responsabilitate pentru acea decizie.ii de membru. cre§te susceptibilitatea pentru gandirea de grup. in general.a de opiniile private. Pentru ca in PA indivizii fac ceva cu care nu sunt de acord.4. In situatia in care viziunile sale sunt doar usor divergente fa!a de cele ale grupului sau individului ii lipseste convingerea in propriile viziuni.1ecunoscut ~i evident. PSIHOLOGIA Cons trans vs. dupa luarea deciziei. rezulta insatisfactie cu decizia. In GG membrii sunt satisfacuti cu decizia ~i cu grupul din moment ce ~i ei sunt de acord cu ce au consimrlr sau au decis ca de fapt vor face. libera ~i acest fapt conduce la faptul ca sunt mai dispusi sa sustina/suporrs decizia grupului. uneori doar pentru a evita sa fie considerate acele persoane care strica bucuria celorlalti. Coeziune In AP cel mai influent factor al procesului defectuos de luare a deciziei este frica de separare care se lntalne~te la membrii grupului. ~i. 178 179 . In GG membrii sunt mai activ implicati in normele acordului la care au ajuns. v • In PA indivizii merg inainte cu un curs de actiuns nepreferat avand atitudini pasive. cum ar f greseli structurale ale unei organizatli (izolarea grupului. In GG individul este preocupat de iluzia imparta~ita a grupului. Trebuie sa precizam ca ambele fenomene sunt legate de procese defectuoase de luare a deciziilor §i de criza acordului in organiza!ii (apud Kim. lIuzia de grup In PA indivizii sunt relativ ferm angajati fat. .

0 ilustrare foarte cunoscuta a ignoransei pluraliste a constituie interventia trecatorului In situatiile de urgenta. el trebuie sa se sprijine pe inform asia des pre realitatea sociala oferita de reaqiile celorlalti. sentimentele §i cornportamenrele sale in cadru privat sunt diferite de ale celorlalti. 1996). caci se terne ca exteriorizarea starii reale pe care 0 traieste l-ar face ridicol In ochii ceiorlalti. iar membrul cel mai. Una din aceste situatii este descrisa de Schanck (1932) In studiul sau asupra atitudinilor sociale din oraselul Elm Hollow. Totusi. Biserica baptista era foarte puternica in aceasta cornunitare. De exemplu. in conditiile In care fiecare crede ca ceilalri credo Recent. 'prentice §i Miller. ignoranta pluralista este pl. 7. In procesul de comparare sociala indivizii care cauta inforrnatie despre realitatea sociala. cercetatorii au leg at ignoranta pluralista de perpetuarea In cadru public a norrnelor lipsite de sprijin la nivel privat. subiectul isi compara reactia cu reactiile celorlalti §i capata incredere In evaluarea lui revizuita asupra situatiei. derermina participantii sa simuleze §i sa aqioneze In discordanta cu atitudinile lor intirne. cum sunt paradoxul Abilene §i gandirea de grup. In toate situatiile de ignoranta pluralista apare procesul de comparare sociald. APLICATA. pozitie ce nu corespunde celei private. in contextul de ignoranta pluralists dintr-un accident de automobil. privindu-i lnsa pe ceilalti care evita sa intervina. In interventia intr-o situatie de urgenta. Allport a propus acest concept pentru a da seama de faptul ca.trebui sa acorde ajutor victimelor)resimte situatia ca ambigua §i traieste 0 stare de anxietate: Ii Iipsesre claritarea cognitiva (expresia apartine lui Stanley Schachter) necesara pentru a face evaluari stabile asupra lui Insu§i §iasupra situatiei. Trecatorul l§i mascheaza confuzia §i incertitudinea atunci cind priveste la reactiile celorlalti. activ al congregatiei era Dornnisoara Salt. In astfel de contexte subiectuI este nesigur cu privire fa gradul de gravitate al situatiei. fiica 180 181 . avand convingerea ca toti ceilalti le accepta. Ca atare. Floyd Allport este cel care a intro. ofera ei In§i§i astfel de inforrnatii. ~I PROCESE DE GRUP 7. Evident.lzend In situatiile de decizie colectiva eronata. constatarn ca ea nu produce numai incertitudine §i anxietate. Incat fiecare crede In autenticitatea fatadei celorlalti. aceasta este numai 0 fasera a ignorantei pluraliste. in conditiile 'in care comportamentul public este identic (vezi. Dar In contextele de ignoranta pluralists.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA. dar. pentru a descrie situatia in care toti membrii unui grup resping la nivel latent normele de grup. socotind ca el reflecta atitudinea lor intima. care a fast examinata de Latane §i Darley (1970). Perpetuarea starii de fapt poate sa aiba lac chiar dad nimeni nu crede in ea. subiectul (cel ce asista la tragicul eveniment §i ar. De pilda. In plus. dus terrnenul de ignoranta pluralista In psihologia socials in dece.5. putem aprecia ca in asrfel de contexte procesul de comparare sociala nu serve§te indivizilor la adecvarea comportamentului lor la situatie. el poate sa rraga concluzia ca situatia nu reprezinta 0 urgenta. Desi subiectul recunoaste ca nepasarea sa In aceasta situatie este rezultatul managementului impresiei. dar evaluarea este cu totul distorsionata (nu exista urgenta) §i-i va afecta In mod hotaritor comport amentul. el are convingerea ca nepasarea celorlalti este reala. fiecare din cei prezenti interpreteaza situatia dupa comporramentul manifest al celorlalti. exista conformism manifest la normele de grup in absenta aderarii in plan intim la aceste norme. l. niul al III-lea. Atunci cand cautarea informatiei sociale este insotita de disimulare. pentru intregul subcapitol. fadndu-l sa-si arnane interventia. Aparenta devine realitate. Ignoranta pluralista Ignoranta pluralisra este 0 stare caracterizata de convingerea individului ca gandurile. Aceste rnasti pe care indivizii le prezinta unii altora sunt arat de convingaroare.cum este ignoranta pluralista. Intrucat nu gase§te criteriile obiective pentru a ajunge la aceste evaluari. in rnulte cazuri. Daca examinam din nou situatia de interventie In accidentul de circulatie. pot aparea distorsiuni colective . Ell§i construiesre 0 "fasada". FSIHOLOGIA SOCIALA. APLICATA. Potrivit celor doi cercetatori. o alta clasa de situatii in care poate sa apara ignoranta pluralisra este aceea In care indivizii adopta 0 pozitie publici asupra unei chestiuni sociale. inform asia sociala obtinuta pe aceasta cale este deformad. Astfel.

Schank a pus iri eviden~a §i astfel de situatii. Exprimarea aprobarii politicoase fa~a de opiniile unei persoane venerate in grup nu este. Astfel ca. ceea ce era in realitare numai opinia unei parti neinsemnate a natiunii ajunse sa fie inseles ca vointa intreguiui popor". ce creaza impresia ca reprezinta majoritatea. Ignoranta pluralista trebuie definita ca un fenomen de grup. dar numai 44% din ei au declarat ca au convingerea cii oricare din colegii lor gande§te la fel. tn sine. de obieei. de exemplu. 3. De pilda. Dar aceasta dinarnica devine foarte interesanta dad ne interesarn de consecintele acestui acord public. Interviurile lui Schank au scos in evidenta faptul ca fiecare din eei ce frecventau biserica baprisra credeau d ceilal~i au anrudini mai apropiate de cele ale d-rei Salt dedt aveau ei in§i§i. un fenomen care sa rnerite 0 analiza psihologica rninutioasa. se conforrneaza pozitiei pe care in mod eronat 0 percep ca fiind majoritara. trebuie sa explicarn de ce indivizii. De ee nu este inteles. ele §tiu ca propriul lor comportament rnascheaza ceea ce gandesc eu adevarat. 2. eronate. Kauffman a ararat ca aritudinile private ale gardienilor fasii. D-ra Salt se bucura de multa influenta in ora§el §i putini indra. care sunt constienti ca propriul lor comportament este 0 fa~ada. in astfel de siruatii. la baza cornportamentului celorlalti. se prefaceau ca au acelesi sentimente ca toti ceilalti. Kauffman (981) a surprins 0 astfel de situatie de ignoranta pluralists in 'inchisorile din Statele Unite. nu accepta d lucrul acesta este valabil §i pentru ceilalri. dar jucau carSi seara in familie in mod frecvent. Asrfel de contexte se caracterizeaza prin activitatea intensa a unei minoritati vocale. fiecare gardian crede ca el ii simpatizeaza mai rnult pe prizonieri dedt ceilalti gardieni. de asemenea. crezand ca se afla in minoritate. chiar dad opiniile lor private (§i Comportamenrele din cadru privat) erau extrem de diferite. majoritatea gardienilor (78%) s-au declarat de acord ca un gardian sa apere un prizonier in fa~a unei comisii disciplinare din inchisoare. perceptii) sunt diferite de cele ale celorlalti.--7. cornportamentul celorlalti ea 0 fatada? Dad victimele ignorantei pluralisre ar observa pur §i simplu cornportamentul grupului. Astfel. ternindu-se de izolare mai mulr decit de eroare. ca §i prizonierii. Ea apare atunci cand indivizii se cornpara cu alSii care actioneaza in mod similar §i dnd ei trag concluzia cii starile lor interne (eredinte. Alexis de Tocqueville se refera la aceasta situatie atunci cand descrie declinul bisericii catolice in Franta veacului al XVIII-lea: "eei mai multi l§i reprimau tendinta de a-si de clara credinta in Hristos de teama cii ar fi fost singuri. se afla. EI a consratat d membrii bisericii baptiste aparau principiile doctrinei lor rnulr mai convingator in public decat in cadru privat. Al doilea tip de situatii in care indivizii adopta pozitii publice care nu corespund opiniilor lor private sunt acelea in care astfel de pozitii presupun valori esentiale pentru grup sau pentru o institutie. Schanck a descoperit ca fiecare avea convingerea ca distanta dintre declara~iile publice §i actiunile private era mai mica in cazul celorlalti decat in cazul lui insusi. PSIHOlOGIA MANUAL DE PSIHOlOGIE SOCIAlA APLICATA SOCIAlA APLICATA §I PROCESE DE GRUP fostului pastor. sentimente.eideprizonieri sunt mai pozitive decat cele pe care ei le atribuiau colegilor lor. Ignoranta pluralista apare pentruca membrii rnajoritatii reale cred ca ceilalti ce fac parte din majoritate actioneaza in concordanta cu convingerile lor intime. Dar ele participa activ in dinamica de grup. Ignoranta pluralista apare in acest context pentru ca fiecare gardian interpreteaza duritatea de fasada a celorlalti ca 0 duritate practicata din convingere. Majoritatea membrilor i§i declarau in public acordul. lR? 183 . Membrii rnajoritarii tacute. iluzia devianrei personale se perpetueaza prin interpretarea gresira a conformismului celorlalti. atunci cand indivizii exteriorizeaza alte sentimente §i credinte decat sentirnenrele §i credintele lor intime. in public ei se opuneau jocurilor de carSi. 19noransa pluralisra ~pare. care se afla la baza comportamentului lor. ii percep pe colegii lor ca adepti mai convisi ai valorilor subculturii caracterisrice decat sunt ei in§i§i. inferentele lor nu ar fi. Adt gardienii. Mai precis. Gardienii. probabil. De pilda. dt prizonierii subestirneaza similaritatea atitudinilor lor fasa de cele ale colegilor lor. trebuie sa explicam de ce ei nu accepra d aceleasi cauze. Pentru a risipi rnisterul ce invaluie ignoranta pluralista.neau sa-i iasa din cuvant. Exista §i un al treilea tip de situatii in care indivizii afi§eaza alte opinii dedt cele la care adera in plan intim.

indivizii se pot vedea pe ei rn§i§i devianti chiar dad actioneaza exact ca ceilalti. S-a ararat. Sentirnenrele de alienare pot duce la slabirea coeziunii de grup. Ignoranta pluralists are consecinte la nivel de grup §i la nivel individual. ignoranta pluralista are consecinte intrapersonale §i interpersonale. Numeroase studii au ararat ca starea de depresie este rnai intensa la cei care cred ca reactiile lor la aceste evenimente difera de reactiile majoriratii. Ignoranta pluralista poate sa determine actiuni colective care nu reflects atitudinile private ale grupului. a explicat comportamentul tinerilor delicventi invocand conceptul de ignoransa pluralista. in cazul adolescentilor. un cercerator foarre respectat in domeniul sociologiei deviantei. originea in diferenrele d'~perceptie dintre trasaturile proprii §i cele ale altora. Daca ei cred d frica de a se face de ras este un determinant mai puternic al comportamentului lor decat al comportamentului celorlalti. scorul unui individ la un test poate reflecta 0 abilitate mare sau redusa. dar §i similaritatea ori disirnilariratea arributelor relevante pentru un anume comportament sau un anume domeniu de performan-g De pilda. La nivelul grupului. Nu numai similaritatea comportamentelor §i a perforrnantelor este utila pentru auto-evaluare. la decizii eronate (fenomenul Abilene. Matza (1964). De asemenea. Ca atare.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL. Pe langa aceste consecinte sociale sau de grup. dar §i gandirea de grup). Cei ce traiesc aceasta stare se simt adesea devianti §i instrainati de ceilalti. Un alt domeniu in care ignoranta pluralisra are consecinte insemnate este acela al reactiilor la evenimentele de viasa negative. chiar dad au afisataceeasi nervozitate ca §i ceilalsi pasagen. practica de a furna are la baza tocmai acest fen omen. ca. El a ararat cum grupurile de delicventi se pot angaja in actiuni . Adolescentii se pot arata foarte sensibili la presiunea celor de 0 varsta cu ei daca apare fenomenul de ignoransa pluralisca. Ea contribuie la perpetuarea un or norrne sociale fat a de care majoritatea are atitudini negative la nivel latent. vinovatia poate sa apara din cauza lipsei curajului de a actiona in acord cu atitudinile intime. Ea nu prezice d un comportament similar al subiectului §i al altuia duce automat la inferenre cu privire la abilitati ori opinii similare. OameniiIsi mascheaza starile reale pentru ca se tern d ar deveni ridicoli in ochii celorlalti. de asemenea. Urrnand aceasta linie de raticnament. Pe scurt. ea poate sa conduca a§a cum am avut prilejul sa constatarn. Ia randul ei. putern face ipoteza d ignoranta pluralista apare atunci cand indivizii cred in mod gresir d ei difera dealtii pe 0 dimensiune legatii cauzal de actiunile pe care Ie fae. Falsa lor perceptie de unicitate poate sa vina din teama de a parea ridicoli daca §i-ar rnarturisi conflictele interioare §i anxietatea. fiecare din cei implicati crede insa ca ceilalti valorizeaza pozitiv aqiunea. Oamenii vor suporta 0 dictatura dad vor crede ca ceilalti nu sunt de acord cu ei §i ca dezvaluirea propriilor convingeri n-ar face decat sa le atraga dezaprobarea. irnpreuna cu credinta ca frica de ridicol are 0 forsa de inhibare mai mare in cazullor de cat in cazul celorlaiti. PSIHOLOGIA SOCIALA APLICATA ~I PROCESE DE GRUP Teoria cornpararii sociale ofera un cadru in care aceste rntte_ bari 1§i pot gasi raspunsuri. Oamenii se pot simti vinovati pentru d nu au credintele §i valorile pe care mediul social le arata ca fiind cele adecvate. Dimensiunea pe care se cenrreaza indivizii 'in conrextele de ignoranta pluralista este inhibitia socialii. De exemplu. dupa cum este mai mare sau mai mic decat scorurile alter indivizi care sunt similari cu subiectul pe atributele predictive pentru perforrnanta. 1i poare face sa creada ca proble- 184 185 . ignoranta pluralists izvoraste dintr-o divergenta atributionala ce§i are. Dacaacestor indivizi Ii se ofera inrorrnatii care le arata ca problemele lor sunt relativ comune. Esecul in auro-dezvaluire. Ele se pot intensifica pe masura ce cresre numarul celorlalti socotiti de individ disimilari. Vinovatia poate insoti acesre sentimente de alienare §i devianta. capacitatea lor de adaptare se va ameliora. atunci comportamentul altora deterrninat de frica de situatii penibile va fi atribuit altor factori.pe care membrii Ie dezaproba la nivellatent. dad ei cred d sunt caracterizati intr-o masura diferita de un atribut cu relevans a pentru domeniul de perforrnanta.~ APLICATA 7. indivizii care se percep pe ei 1n§i§i ca ternandu-se de zborul cu avionul POt crede d au demonstrat rnult curaj in rimpul traversarii unei Zone cu rurbulente.

prohibitia a disparut. ceea ce a indernnat cercetatorii sa 'propuna modalitaJi pentru prevenirea sau anihilarea ei. • Friea de separare care implies faprul ca ne esre tearna sa ne asurnam riscuri care pot conduce la separarea noastra ce ceilalri membri. I II I Am putut constara d. Din punctul de vedere al concep~iei pe care am expus-o. putern opta spre a conduce organizatia sau grupul din care facem parte spre Abilene.care se refera la situatiile in care realizam actiuni contradictorii cu modul in care noi inselegem anumite probleme. deschisa. Janis (1982) a propus cateva rnodalirati de a reduce ignoranta pluralista in discutiile de grup: alegerea unui lider non-directiv. 186 187 . Totusi. perceptie amplifica starea negariva pe care 0 traiesc. Aceste fantezii ne ofera "scuze" care ne "elibereaza" atat faSa de noi insine. Astfel.A APLICAT. Ei au aratat ca prohibitia s-a perpetuat pentru d. Cu cat oarnenii sunt mai expusila cornportarnenrul privat al celorlalti. dezinhibara Indepline§te aceasta functie. Odata ce masuratorile obiective ale atitudinilor private au fost facute publice. incurajarea rnernbrilor grupului sa-§i asume rolul de avocat al diavolului. Cunoasterea rezultatelor sondajelor faciliteaza tocrnai procesul de comparare socials. PSIHOLOGIA SOCIAL. ajung sa ii decizii defectuoase. ignoranta pluralista va disparea. In unelesituatii ignoranta pluralists dispare cu timpul din cauza dificulta~ii de a mentine fa~ada. • riseul real pe care II percepern este rezultar al indisponibilitii!ii noastre de a accepta riscu!. astfel. cat §i in gandirea de grup. ignoranta pluralista are 0 serie de consecinte negative. • /antezii negative . este important sa precizam cii numai comunicarea sincera. unii cercetatori considera popularizarea rezultatelor anchetelor de opinie 0 modalitate de a diminua proportiile ignorantei pluraliste. A§a cum precizeazji Harvey (apud * * *. Katz §i Schanck au atras atentia asupra irnpactulfii sondajelor de opinie asupra diminuarii sustinerii prohibitiei in Statele Unite. cu atilt este mai probabil d. insa nu reusesc sa ia In considerare mai rnulre alternative favorabile §i. invitarea unor experti care sa critice puncrele de vedere ale membrilor grupului. strategiile de interventie trebuie sa se bazeze pe facilitarea procesului de comparare socials.A 7. Gandirea de grup este 0 modalitate rapida §i u§oara de a face apella un mod de gandire atunci cand oamenii sunt profund implicati intr-un grup coeziv. oarnenii au ezitat mult timp sa-§i exprime deschis atitudinile negative. "De retinut" Criza acordului din cadrul unui grup este e 0 situatie in care membrii unui grup de decizie sunt de acord cu 0 propunere. In manualullor publicat in 1938. sirntim anxietate. 0 prima strategic presupune incurajarea subiectilor sa actioneze in concordan~a cu credintele lor private §i sa-§i exprime public adevaratels sentimente. sunr orienrati spre obtinerea unanimitatii. In sfar§it. incat intervenria esre adeseori binevenita. Dad. o alta tehnica de a risipi ignoranta pluralista consta in modificarea procedurilor formale de comunicare in grup.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL.anxietatea legatii de actiune este par~ial cauzata de fanteziile negative pe care le avem legate de ce s-ar putea intampla dad am actiona in acord cu ceea ce este logic. Totusi. 1991) exista aspecte de referinta care pot deterrnina oamenii sa ia anumite decizii: • anxietatea legata de aeliune .A APLICATA §I PROCESEDE GRUp mele lor ernotionale sunt mai serioase decat ale altora. Trebuie precizar d. Strategia aceasta este recornandara atat in fenomenul Abilene. nu are aceste calitati cornunicarea poate. decat de a face ceva ce implied un rise real. dimpotriva. pentru d ne gandim arunci la ceea ce credem de fapt d ar trebui sa facem. Concluzia este extrem de simpla: comunicarea contribuie decisiv la diminuarea ignoranrei pluraliste. dt §i faSa de ceilalti de responsabilitateade a fi cel/cea care rezolva problema. nu intotdeauna se intampla lucrul acesta.facilita dezvoltarea ignoransei ~luraliste.

sentimentele §i comportamentele sale in cadru privat sunt diferite de cele ale celorlalti in condii~iile in care comportamentul public este identic.1.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA iar acestea depasesc motivatia lor de a evalua realist cursurile alter_ native de actiune. Spune adevarul. L Tehnici folosite pentru obtinerea marturiilor 8. Amintiri false 8.2. Cuprins 8. precum §i irnplicatiile .2.1.3. Intrebari de autoevaluare 7.2.2. Modelul PEACE §i alte modele de inrerogare a suspectilor 188 189 .3. Intervievarea suspectilor 8.2.2.3. Objective de inva~are Studiind acest capitol. Irnplicatii ale sugestiei §i sugestibiliratii 8. Factorii implicati in procesul sugestiei 8. §i atunci nu va Mark Twain mai trebui sa mai Iii minte nimic.2.2.1. Ignoranta pluralista este 0 stare caracterizata de convingerea individului ca gandurile.3.3.1. Procesul sugestiei §i sugestibilitatea 8. Intervievarea pentru a detecta inselarea 8.e~iprocesul sugestiei §i ce este sugestibilitarea. Care sunt punctele comune §i aspectele diferentiatoare intre paradoxul Abilene §i gandirea de grup? 7. Teme de reflectie Amintiti-va 0 experienta personals In care "a~i calatorit la Abilene".2.2. Aplicabilitatea psihologiei sociale in domeniul judiciar 8. • sa In~eleg. Analizati factorii care au condus la acest fenomen. veti fi in masura: • sa In~elege~i aplicabilitatea psihologiei sociale in domeniul judiciar. alaturi de ceilalti membri ai grupului. Marturii false 8. • sa analizati diferite tehnici de interviu folosite in intervievarea martorilor §i a suspectilor.2 Ce este ignoranta pluralisra §i care sunt irnplicatiile acesteia in procesele de grup? Psihologia sociala aplicata in domeniul judiciar CORALIA SULEA Universitatea de Vest Tirnisoara 8.acestora.

Te apropii de ea Ii ii dai numarul de telefon. ideaiistii. APLlCATA LA PROBLEMATICA CONSUMATORILOR ti culegi geanta dupa ce a scapat-o. esre yorba despre Metoda de planificare orientata pe consumator. fiind preocupati. ii deschizi uIa. sunt interesati de aspecte mult rnai concrete. adopta perspectiva consumatorului §i mai putin pe cea a producatorilor sau a celor din advertising. INID. SOCIAL-\. 'b' T . ca reaqie la nesiguranJa anilor '70. or 'h' or 'J'OT .e d e caPact'ta tea I'd' e ad apt nn ea int 'h .de vanzarea unui produs sau serviciu. de pilda. De ce avem nevoie pentru a . sunt fantastzc la pat! Acesta e Public l' Relations. in timp ce te /ixeaza pe tine. Al treilea grup. sociali. nurnarul 1/1984) preJera sa 'rezolue sarcini de cercetare-planificare decat pe cele de analiza /inala pe baza rezultatelor cercetdrii.. e modlA in care pdT' USetB seru ro II T viciile lor corespund exigenJelorconsumatoritor. Un al doilea grup. spia: Apropo. 'd tare raptua ta cennte Ie varta Tue ate pzeJez. Te ridici Ii iJi indrePti crauata. A doua zi 0 suni Ii spui: Hai. Vezi la 0 petrecere 0 tanara grozava.ca 'rarnura a psi- 262 263 . aziluri. de obicei.en '1 d eptn d. lor '80. Sa sc l~am Impreuna umea In care ralm 'h C ompe titi it a tea In rel'rzn d. Bucuresti. invatarea §i motivatia. emotia.. Ii anume: • A' aparut un nou comportement al consumatorilor. in anii 1975-1976 consumatorii nu erau dispuIi sa cumpere node prod use chiar cu preJuri mai avantajoase. Psihologia consumatorului este un domeniu de studiu interdisciplinar interesat de comportamentul §i motivatia consumatorilor. mai restrans. sunt fantastic la pat! Amta e telemarketing. clinici comunitare etc. memoria. de exemplu.Probleme ale conducerii §i decizie". Ea vine catre tine. mctivatii. spune: Bl este fantastic la pat! Aceasta e publicitate. sau subiecte cum sunt: perceptia. Ei lucreaza. • Consumatorii sunt din ce in ce mai puJin dispuIi "sa riste". 1997). de siguranta produselor sau asista organizatiile nonprofit ori serviciile publice (biserici. economici §i culturali aflatiin stransa interdependenta. Vezi fa 0 petrecere 0 tanara grozava.. care la randul lor sunt gestio nate de un ansamblu de factori psihologici.reeiiz« un studiu al pietei? Cum evaluam posibilitatea Iansarii pe PiaJa a unuinou produs? Pentru inceputar /i bine saJinemcont de constatdrile aniA ~ A -------------------------------------------- MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA ___ 1 l' PSIHOLOGIE 10./ ~ hi ~ 1 t ~. • • 0 maIina • I 1 . Psihologia consumatorului -. Te apropii de ea Ii spui: Sunt fantastic la pat! Amta e marketing direct. toate cu aplicatii privind produsele §i serviciile pe care consumatorii Ie doresc.1. in cadrul agentiilor de publicitate. pragmaticii. . mergi direct la ea Ii ii oJeri ceva de baut. cum sa faci designul cat mai atragator. te oferi sa-i chemi . Vezi la 0 petrecere 0 tanara grozava. psihologia consumatorului are ca element central ideea ca modulde comportare al consumatorului este determinat bazal de un set de trebuinte. de vanzari. le 10. dar mult mai inreresati de rezultate -. Ei sunt mai putin inreresati de procesele de baza ale persuasiunii.celor care doresc sa devina specialisri In marketing dedic povestea urrnaroare: Ce este Marketingul? Vezi la 0 petrecere 0 tanara grozava.) (Sadava §i McCreary. • Experientele anilor '80 au relevat ca consumatorii preJera cumpararea bunurilor de folosinJa indelungata pe credit. cognitia. Unul dintre prietenii tai se apropie de ea Ii. aleg de preferinJa produsele cu durata de viaJa mai lunga. de exemplu. In stransa legatura cu marketingul. • S-a constatat ca cei cesepregatesc pentru a deveni spedalisti in marketing (pentru cei interesati. chiar daca nu sunt de marca deosebita. . in media sau institute ce studiaza piata. nevoi. Epi la 0 petrecere 'impreuna cu prietenii tai Ii vezi 0 tanara grozava. si ' spune: Am auzit despre tine ca eIti fantastic fa pat! Aceasta e recunoasterea brandultti. de-abia 'in 1979-1980 a crescut interesullor pentru achiziJionarea un or noi marfuri. ce fel de reclarna duce la un maximum deraspuns din partea consumatorilor. Cefac psihologii in domeniul consumului? Ungrup ar putea fi denumit academicii: ei studiaza procesele de baza ale persuasiunii §i schirnbarii de arirudine. de problematica prorectiei consumatorilor. fZ apoz.vezi Revista .

explica oscilariile in vanzarile de autoturisme prinoscilatiile pietei fortei de mundi: adica atunci cand "sunt vremuri bune". 0 mare firma producatoare de automobile l-a solicit at pe profesorul Katona sa stabileasca factorii care influenteaza oscilatiile in vanzarea automobile1or. - Legea psihologica a inclinaJiei spre eficierlJa marginalCf - - care explica tendinra indivizilor de a investi partes economisita din venit numai cu conditia perspectivei de a obtine un profit sigur. apud Heilbroner. MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA.. Economia . SUnt grupat~ In influente exogene . .1". • Perspectiva rnajorarii treptate a standing-ului.1. §iJactori subiectioi (caracteristicile psihologice ale individului. 10.. institutiile sociale). Legea psihologica a preferinJei pentrs lichiditate . 1994) prin actiunea cornbinata a trei legi. • Posibilitatea de a beneficia de dobanzi §i sporuri de valoare. pe cea internationala. darorita accentuatei globalizari.1.1".furnizeaza cadrul conceptual §i SUPClrtul metodologic necesare marketingului pentru tn~elegerea compor_ ramenrului de consum. pe terrnen scurt.. nu cheltuie toti banii pe care 1i au din diverse motive. ce influenteaza cheltuielile penrru consum. 1994). Keynes identifica foctori obiectivi. oare ca~i dintre noi rnai suntern de acord cu aceasta afirrnatie sau caSi ne mai cornportam asa? Imediat dupa Razboi. atunci ar trebui sa creasca §i vanzarile de automobile.cultura §i mediul social .. De aceea este atat de important pentru departamentele de marketing ale rururor firmelor competitive sa afle ce doresc. exogeni. • Zgarcenia.. inclinatia marginala spre consum este constanta. • Constituirea unei mase de rnanevra pentru punerea In aplicare a unor proiecte speculative sau comerciale. Deci. Marile firme s-au convins ca aceasra relatie. pe care le numeste legi psibologice Jundamentale: . LA PROBLEMATlCA CONSUMATORILOR hologiei economice -.11. . dar nu cu adt cu cat cre§te venitul" (Keynes. mai ales pentrucei care rraiesc din venituri salariale exclusiv. iar cea destinata economiilor creste. Echilibrul economic este explicat de Keynes (Heilbroner. §i nu al cumparatorilor . explicarea §i prezicerea actiunilor consumatorilor tn anurnite circumstante date.care pune in evidenra rendinta pasrrarii veniturilor sub forma baneasca. Obiectivul principal al acestui domeniu esre In~elegerea. cum sunt: • Crearea de rezerve pentru situatii neprevazute. cum muncesc.1.Legea psihologica a inclinaiiei oamenilor spre consum . partea din venit consacrata cons. oamenii inclina sa-§i mareasca consumul atunci cand venirul lor cresre.'11"1"1"1111". spune el. • Asigurarea in fara unui raport viitor nefavorabil intre venit §i cheltuieli dererrninar de irnbarranire. APLlCATA.. afecteaza nu doar viata noastra personala. PSIHOLOGIE SOCIALA. ci §i sanatatea economiei nationale §i. Influenrele care dererrnina acest comportament sunt foarte diverse §i. unde sunt 'incadrati factorii personali §i cei psihologici. traditiile.111"11. intreti.~ 264 265 . Comportarnentul consumatorului este important intr-o economie de pia~a deoarece el ofera singura justificare acceptabila pentru 'productia de bun uri: nimeni nu consuma resurse pentru a produce un bun sau un serviciu care nu este cerut de consumatori! Dezvoltarea tehnologiei §i cornportamentul consumatorilor sunt cei doi facrori de care depinde eficienta oricarei afaceri moderne.. obiceiurile.. j nm: \ 1.11"". Keynes s-a ocupat de problernatica raportului dintre venit §i consum: "de regula §i in medie.§i influente endogene.nerea membrilor familiei la studii sau a un or persoane dependente.umului se diminueaza.. adica atunci cand veniturile cresc. Pentru a se dezvolra §i pentru a evita esecul firmele trebuie sa produd exact acele bun uri pe care consumatorii le doresc. Keynes crede ca. Indivizii. fiecare consumator In parte.. aparent logica.1. ce gandesc.. de cele mai multe ori.indivizii nu-si consuma in totalitate veniturile tinzand sa economiseasca 0 parte din aces tea. • Asigurarea unei averi mostenitorilor. 1970.§tiinsa orientata cu precadere spre studierea comporramentuiui rnarfurilor. • Senzatia de independenta.1. cum se relaxeaza oamenii! Deciziile pe care le luarn. Totusi. 1n rnasura In care veniturile cresc.

atunci niciodata nu ar fi avut loc crahul Bursei din 1929! Katona "a descoperit" psihologia econornica (Bogathy. brusc. oarnenii au luat 0 astfel de decizie economics pe baza unei aprecieri pozitive asupra evolutiei viitoare a economiei §i a starii materiale a familiei lor. profesorul George Katona a presupus ca intentiile de curnparare nu sunt determinate de modificarile inrervenite In veniturile personale. cand lumea i§i cumpara automobile §i perioade in care economia era (aparem) in ascensiune.ts-a putut observa cresterea vanzarilor la automobile sau la obiectele de folosinta indelungata. gandirea pozitiva sau negativa pot deveni factori care influenteaza direct economia.nesiguranta" viitorului in 2 moduri: 1. dad acesta era perceput ca bun. atitudinile noastre fasa de viitorul apropiat. Din cercetarile lui Katona a reiesit faptul ca. sau viitorul sa aduca schimbarea in bine a siruatiei dad aceasta era percepud ca proasta. Nu este lipsit de irnportanta faptul ca acest lucru nu se inrampla chiar ~a. altul. iar nurnarul de automobile vandute era 'in scaderel) Po mind dela 0 iporeza interesanta. au existat perioade de recesiune economica. intentiile care au devenit componente ale personalitatii noastre rnult timp raman J[ !. iar ceta~eanul Y. adica viitorul sa fie mai bun decat prezentul. Tocmai cornporramenrul rational fa~a de viitorul nesigur constituie 0 problema irnportanta pentru multi teoreticieni ai econorniei. stau In vitrine 24 de ore din 24 ispirindu-i §i influentandu-i prin reclame pe cumparatori. Am fi teritati sa presupunem ca deciziile oamenilor privind achizitionarea bunurilor de folosin~a indelungata sunt luate de oarneni izolati §i independenti unii fa~a de ceilalti §i d este 0 pura inrarnplare faptul cii cetateanul X i§i cumpara un anum it obiect. televi- zoarele. prezentul perceput. Katona §i colaboratorii sai au stabilit ca aceasta constatare este valabila nu numai la automobile. dar §i pentru roate articolele de folosinta indelungara. din 4 In 4 luni In anii '50 §i din 3 in 3 luni in anii '60 au incercat sa raspunda la urrnatoarele inrrebari: _ Ce sernnificatie subiectiva au pentm diferite persoane schimbarile intervenite In veniturile lor? _ Ce asreapta In viitorul apropiat din punct de vedere _ economic cei chestionati? Cum vad modificarile economice ale ~arii §i ale lor personale intr-o perspectiva mai lunga sau mai I .MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLlCATA 10. Prod use cum sunt frigiderele. ci de semnificatia subiectiva a acestei schirnbari. cum iIi cheltuie oamenii veniturile? 266 1 i 267 . mobila etc. sau functioneaza dupa cu rotul alte reguli! (De exemplu. PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA LA PROBLEMATICA CONSUMATORILOR nu functioneaza in realitate. 1995) prin faptul d a observat ce forsa econornica poate deveni actul decizional individual atunci cand numeroase decizii economice se iau In toate familiile americane fa~a de numarul limitat al deciziilor economice luate de Guvern. indiferent de starea situatiei in momentul anchetei. S-a dernonstrat d optimismul sau pesimismul. vanzanle la automobile au scazut. Atunci cand majoritatea oamenilor vedeau viitorul in culori sumbre. §i in rimpuri rele. Aplicand aceleasi modele care au functionat pana in prezent (atitudinile.mai bine". deprinderile. care rezista uneori ani de zile acestei ispite pana cand intr-o zi. Adrninistram . in pofida tuturor presiunilor rnotivationale interne sau ispitei reclamelor sofisricare. Deci. Ce se intarnpla intr-un astfel de moment? lara 0 intrebare la care ani de-a randul nu s-a raspuns. Temele anchetelor sociale efectuate sistematic din 6 in 6 luni in anii '40.I I scurta? Din anchetele sociale efectuate asupra a mii §i mii de familii din diferite par~i ale Americii a reiesit cu 0 deosebita pregnanta faptul cii indiferent de starea economiei sau a situatiei rnateriale individuale. iau decizia sa cumpere un astfel de produs. Faptul ca viitorul este nesigur §i ernul nu poate prevedea ce se va intampla este apreciat ca fiind bariera cea mai important a in calea realizarii unui comporcarnenr rational. Fiecare dintre noi avem perspectiva trecerii timpului: psihologia ncastra cuprinde 0 parte din experienta traita. at unci cand oamenii se a§teptau la . Daca argumentatia anterioara ar fi fost valabila. masinile de spalat. banci. Bursa. obisnuintele. factori ce pot dererrnina cresterea sau scaderea unei industrii intregi. adica §i in timpuri bune.

Dad veniturile unor familii au fost mai mari anul acesta decar anul trecut §i membrii familiei se asreapta la un venit tot atilt de mare §i anul viitor. conducarorii. Modul in care modificarea veniturilor influenteaza comportamentul nostru economic nu poate fi cercetat in mod izolar. 4. PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA LA PROBLEMATICA CONSUMATORILOR neschimbate §i influenteaza cornportamentul nostru indiferent de §ansele viitorului sau de nesigurantele noastre legate de ele). uneori nici nu prea credem in ele. dar desconsidera influentamodificarii atitudinale §i aspirationale ale cheltuielilor viitoare. d nimic in afara de venit nu influenteaza consumul. Teoria nu numai d nu sine cont de veniturile momentane ca sursa a venitului actual. ill I] "I: 268 i 269 . nici chel- I I I • tuielile. nu sine cont de imprevizibilitate.rezolvara" prin crearea unor imagini despre modul de desfasurare a evenimentelor viito are (in ceea ce priveste viata. 1. • Teoria lui Katona: Critica teoria precedenta deoarece accentuarea planificarii pe terrnen lung §i a asteptarilor ferme exclude flexibilitatea §i invatarea. Veninrrile temporare nu influenteaza achizitionarea de bun uri materiale de lung a folosinta. Cheltuielile sunt rigide 'in jos §i flexibile in sus. Teoria anterioara este in conrradictie cu dinamismul caracterisric economiei americane. 2. Familiile cu scaderi tempo rare nu-si reduc consumul fasa de venitullor mai mic. 3. Din perspectiva psihologiei consumatorului ne intereseaza cum se schimba cheltuielile in functie de modificarile veniturilor. Rearnintim d Milton sustinea teoria conform careia consumul nu reactioneaza La scaderile tempo rare sau rrecatoare ale veniturilor iar Friedman. Cele doua "poziSii" sunt: • Teoria lui Friedman: Oamenii fac 0 distinctie clara intre componenta constanta §i cea ternporara a veniturilor lor. Ornul invata acomodandu-se Ia schirnbarile sociale §i economice. La fel put em distinge 0 scadere constanta §i 0 scadere temporara a veniturilor. dar nu-l dererrnina deloc. Deci reactiile cumparatorilor faSa de rnodificarile veniturilor nu sunt simetrice. pentru a preveni scadereanivelului lor de trai ei "intra" in banii economisiti. Cheltuielile cresc mai rnult decat ar trebui atunci cand cresc veniturile §i se asteapta alte cresteri in viitor. atunci putem vorbi despre 0 crestere constants a veniturilor. Dad veniturile familiei au fost mai mari anul acesta decat anul trecut. Cei cu scadere constanta a veniturilor i§i rnicsoreaza in primul rand cheltuielile pentru articolele de folosinta indelungata.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA 10. pe planificare.: De obicei. Oamenii nu vor sa-§i modifice obiceiurile de consum.Acumularile rapide ale familiilor la cre§terea consranta a veniturilor constituie o trasatura caracteristidi perioadelor bune din punct de vedere economic. Aceasta afirmatie a lui Katona pune intr-un context total diferit discutia. economia etc. constante care sunt urrnarite cu consecventa intr-o viasa in functie de care consumatorui isi regleaza comportamentul. astfel incat imaginatia influenteaza intr-un gradrnai mic comportamentul nostru. Ipoteza conform careia comportamenrul planificat pentru 0 viasa intreaga sau pentru 2-3 ani inainte este un comportament rational trebuie inlocuita cu aceea care sustine d baza comport amentului inteligent este acomodarea prin flexibilirare §i irrvatare (Bogathy. atunci vorbim despre 0 cre§tere ternporara a veniturilor. . teoria lui Katona acorda 0 import ansa deosebita tocrnai evenimentelor imprevizibile in explicarea comportamentelor actuale §i in previziunile comportamentului viitor. 2. influenteaza evenimentele economice nea§teptate. dar se asteapta la un venit mai mic pentru anul viitor. ideile noastre despre evolutia viitoare a evenimentelor ecoriomice nu sunt precise. Relativ multe familii cu cresteri constante ale veniturilor cheltuie sume importante pentru achizitionarea bunurilor de folosin~a indelungata. 1995). La cei cu venituri in stagnare sau tara nici 0 perspectiva de revigorare in viitor apar mai purine cheltuieli pentru achizitionarea produselor de folosinta indelungata. ci doar din puncr de vedere al beneficiului acestui venit. Economistul argumenteaza cii veniturile temporale nu au nici 0 legatura cu veniturile planificate. Problema viitorului imprevizibil este . In timp ce teoriile bazate pe venituri constante.) .

care dimensioneaza oferta pe piasa. preferinte. pozi~iei ocupate in societate. intrucat reactiile acestora sunt determinate in foarte mare rnasura de problemele mediului In care traiesc. 1997). Factorii care forrneaza §i influenteaza comportamentele de cumparare §i consum Modul in care consumatorii abordeaza deciziile de cumparare §i consum cunoa§te 0 mare diversitate. 10. credintelor. incluzand procesele decizionale care preced §i deterrnina aceste acte (Blythe. Incercand 0 descriere a ariei de cuprindere a comportarnentului de consum . care dimensioneaza cererea. ce caracterizeaza integrarea individului sau a grupului in spatiul deschis de ansamblul bunurilor de consum §i serviciilor existenre in societate la un moment dat. variabile de personalitate. 1994). arirudinilor §i valorilor. 2001). 1996). cat §i prin educatie se reflect a In comportarea lui prin interrnediul preferintelor. • comportamentul consumarorului este dinarnic. Elernentele definitorii pentru comport:amentul de consum evidentiare de toate aceste definitii sunt urrnatoarele: • comporrarnenrul consumatoruIui esre un sistern complex de rnanifestari. • comportarnentul consumatorului irnplica actiuni succesive sau concomitente pentru selectarea unei alternative sau alteia. • dezvoltarea individualitatii omului atat pe cale narurala. 1994).MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA 10. care sunt lucrurile §i locurile care Ii influenseaza" (Blythe. Mai mulr. • comportamentul consumatorilor deterrnina interactiuni §i de aceea este important de §tiut "ce cred consumatorii.:e fac. comportamentul de cumparare al oricarui consumator nu este deloc un act aleatoriu. in vederea satisfacerii nevoilor actuale §i viitoare. rnotivatii. prin combinarea circurnstantelor individuale §i elementelor de personalitate. arirudinilor §i deciziilor consumatorului privind urilizarea veniturilor sale pentru curnpararea de marfuri. cat §i In cel al producsiei de bunuri §i servicii" (Mihut §i Pop. PSIHOLOGIE SOCIAL~ APLICATA. prin acte decizionale individuale sau de grup privitoare la acestea (Catoiu §i Teodorescu. corecre. cat §i datorita aparitiei de noi factori ce influenteaza direct comportarnenrul acestora. serviciisi pentru economii (Boier. concretizate In decizii. preferinrelor. au fost elaborate mai rnulte definitii. rnotivatie §i manifestare efectiva. 0 definitie generics a comportamentului de consum 11ilustreaza ca ansamblu al actelor decizionale realizare la nivel individual sau de grup. atirudini. legate direct de obtinerea §i utilizarea de bunuri sau servicii. Conceptul de comportament de consum Conceptul de comportament al consumatorului se refera la conduit a pe care persoana consumatoare 0 manifesta in cercetarea penrru cumparare. deciziile de curnparare §i consum ale fleesrui individ au 0 configuratie parriculara (Boier. cunoasrerea reciproca este esensiala atilt In procesul de cumparare. • comportamentul consumatorilor deterrnina schirnburi intre oameni §i de aceea "in cazul relariei dinrre consumator. Astfel.ca rezultanra specifid a unui sistern de relarii dinamice dintre procesele de percepsie. decizii. • comportamentul consurnarorului este rezulranta actiunii concertate a diferitor variabile endogene §i exogene asupra individului (Kotler. LA PROBLEMATICA CONSUMATORILOR 10. consum §i evaluare a produselor §i serviciilor de la care ea se asteapta sa-i satisfaca trebuintele (Blythe.2. Totalitatea actelor. 270 • t J VI . atilt darorita evolutiei In timp a generatiei de consumatori confruntaSi cu schimbarile pe care ei le produc. inforrnatie. ce sirnt §i .3.iar complexitatea sa deosebira se explica prin multitudinea factorilor care influenteaza.ca parte a conduitei economice -. 1997). 1994). a uneicunoasreri acurate a trebuintelor. atitudinilor acestora fasa de produsele §i serviciile lansate pe piasa (Plaias. Modificarea In timp ii deterrnina pe producarori sa monitorizeze permanent clientii pentru a aveasiguranta unei perceptii reale. §i producator. anrurajului frecventat etc. atitudine. cateva fiind prezentate in continuare: Concept prin excelenra multidimensional. 1994). 1998).

• Jactori de context . familia. valorile personale. nivelul de instructie. procesul decizional de cumparare §i consu Indiferent de domeniul caruia 'iiapartin .1. rolul §i statutul social. 272 273 . stilul de viasa. fapt care explica existenta in literatura de specialitate a mai multor clasificiiri.factorii psihologici cuprind: rnotivatia. ocupatia. dupa cum urmeaza: dinaceastii categoric fae parte: produsul in sine cu utilitatea §i caracteristicile sale pretul. 2001). marketi:' psihologie. • Jactori exogeni. marirnea menajului. subdivizati in factori psihologici §i personali. • Jactori endogeni. convingerile §i atitudinile. specialistii admit ca.~ APLICATA )0. pentru explicar. sociologie etc.categorie care se refera la: nivelul general al economiei nationale §i mondiale.. in mai multe subcategorii: . la randul ei. delimitand doua categorii principale: Stimuli de marketing: • produsul • pretul • distributia • promovarea ~ Procesul de decizie a cumparatorulul: • identificarea problemei • cautarea inferrnatiei • evaluarea • decizia • comportamentul de curnparare Deciziile curnparatorulul: • alegerea produsului • alegerea marcil • alegerea vanzatorului • alegerea momentului curnpararf • cantitatea rnarfi! achiziticnate - • factori sau stimuli de marketing - Factori de context: • economia • tehnologia • politica • leglslatia f-+- f-+ Factor! de mediu: • culturali • sociali • personali • psihologici f-+- • caracteristicilemediului de provenienJiial consumatorului - Fig.economie. Primii includ motivatia. Managementul Marketingtt!ui.liderii de opinie §i clasele sociale. eel din urrna la randul sau cuprinde familia. .facrori culturali aceasta subcategorie include: cultura. un model al comportamentului consumatorului: Va propunem 0 clasificare a factorilor care stau la baza formarii §i gestioneaza comportamentul de consum. situatia rnareriala. Kotler aceasta categorie se divide. nivelul de ansamblu al tehnologiei in ramura productiei din care face parte produsul vizat.~ comportamentului de consum.din aceasta subcategorie fac parte: varsta §i etapa din cadrul ciclului de viata. . grupurile sociale . locul §i rolul acestor factori in dinamica organizarii compertarnentului de consum sunr privite diferit. stilul cognitiv. Factorii personali se refera la variabilele demografice varsta. este necesara cunoasterea ansamblu_ lui de factori ce actioneaza interdependent asupra lui. practic tot ce priveste psihicul urn an (Kotler. categoria socio-profesionala. sex. Philip Kotler ofera in cartea sa. abordand 0 rnaniera de prezentare care descinde de la un nivel de maxima generalitate spre sfere cu specificitate tat mai crescuta. 10. regimul politic §i reglementarile legale privind produsul (daca exista). mediul de rezidenta . dar modulin care actioneaza. . convingerile §i atitudinile.grupul de referinta §i eel de apartenenta .factori personali . In urma sisternatizarii acestor factori intr-o schema. variabilele de personalitate. cultura secundara §i clasa sociala a consumatorului.MANUAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL.factori sociali _:_ in cadrul acestei subcategorii se regasesc: grupurile de referinta. PSIHOLOGIE SOCIALA APLICATA LA PROBLEMATICA CONSUMATORILOR direct sau indirect. modul de distributie al produsului §i modul de pra~ movare al acestuia.§i la stilul de viasa. venitul. Modelul comportamentului de consum dupa P. personalitatea §i imaginea de sine. care subsurneaza cultura §i mediul social. rezultand 0 grupare a factorilor in patru categorii. inva~area. Philip Kotler ilustreaza in Managementul marketingului un model detaliat de analiza a factorilor de influenta a comportamen_ tului de consum. stilul perceptiv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->