Sunteți pe pagina 1din 12

Exemple de subiecte pentru examenul de Master

Semnale şi sisteme
Septembrie 2009

1. Fie x ( t ) un semnal periodic oarecare cu perioada T . Expresia seriei Fourier trigonometrice

pentru semnalul x (t ) este:


+∞ +∞
a) x ( t ) = C0 + ∑ (C k cos ( kω 0t ) + S k sin ( kω 0t ) ) b) x(t ) = C0 + ∑ C k cos(kω0 t )
k =−∞ k =1
k ≠0

+∞ +∞ +∞
c) x(t ) = C0 + ∑ Ck cos(kω0t ) + ∑ S k sin(kω0t ) d) x(t ) = C0 + ∑ S k sin(kω0t )
k = −∞ k =1 k =1
k ≠0

+∞
e) x (t ) = C0 + ∑ (Ck cos(kω0t ) + S k sin(kω0t )) f) x(t ) = C 0
k =1

2. Fie x (t ) un semnal periodic oarecare cu perioada T pentru care avem relaţia x(t ) = x (− t ) .

Expresia coeficientului C k din seria Fourier trigonometrică are expresia:


T 2 T 2 T 2
4 4 2
T −T∫ 2 ∫ ∫ x(t )cos(kω0t )dt
a) C k = x (t ) cos(kω 0 t )dt b) C k = x (t ) cos(kω 0 t )dt c) C k =
T 0
T 0

0
T 2 T
2 1 1
d) Ck = ∫
T −T 2
x ( t ) cos ( kω 0t ) dt e) C k =
T ∫ x(t )cos(kω0t )dt f) C k = ∫ x(t ) cos(kω 0 t )dt
T0
0

3. Fie x ( t ) un semnal periodic oarecare cu perioada T pentru care avem relaţia

x(t ) = − x(− t ) . Expresia coeficientului C k din seria Fourier trigonometrică are expresia:
T 2 T 2
4 2
a) C k =
T ∫ x(t )cos(kω0t )dt b) C k = 0 c) C k =
T −T∫ 2
x(t ) cos(kω0 t )dt
0
T 2 T 2 T 2
2 1 1
d) C k =
T ∫ x (t ) cos(kω 0 t )dt e) C k =
T −T∫ 2
x (t ) cos(kω 0 t )dt f) C k =
T ∫ x(t )cos(kω0t )dt
0 0

4. Fie x(t ) un semnal periodic de perioadă T ; în intervalul t ∈ [0, T ) , x(t ) are expresia

 1, t ∈ [0, τ )
x(t ) =  unde τ ∈ R este o constantă. Valoarea componentei continue pentru x (t ) este:
0 , t ∈ [τ , T )
τ T
a) C0 = 0 b) C 0 = c) C0 = 1 d) C0 = τ e) C 0 = f) C0 = T
T τ

5. Semnalul periodic dreptunghiular cu variaţia în timp reprezentată în figură, cu perioadaT= are dezvoltarea în serie Fourier trigonometrică
ω0

x(t )
1

t
-T/4 T/4 3T/4

1 2 ∞
(− 1)k 1 2 ∞
1
a) x(t ) = +
2 π
∑ (2k + 1)
k =0
cos[(2k + 1)ω 0 t ] b) x(t ) = +
2 π
∑ (2k + 1) cos[(2k + 1)ω t ]
k =0
0

1 2 ∞
(− 1)k 1 2 ∞
1
c) x(t ) = +
2 π
∑ (2k + 1) sin[(2k + 1)ω t ]
k =0
0 d) x(t ) = +
2 π
∑ (2k + 1) sin[(2k + 1)ω t ]
k =0
0

4 ∞
(− 1)k 4 ∞
1
π ∑ (2k + 1) π ∑ (2k + 1)
e) x(t ) = cos[(2k + 1)ω 0 t ] f) x(t ) = sin[(2k + 1)ω t ] 0
k =0 k =0

2t  T T
6. Semnalul x ( t ) de perioadă T , cu expresia x ( t ) = 1 − pentru t ∈  − ,  , are
T  2 2
componenta continuă:
a) 1/2 b) 2/3 c)1/3 d) 3/4 e) 1 f) 2

7. Dacă semnalul x(t ) , periodic cu perioada T, are proprietatea x(− t ) = − x(t ) , dezvoltarea sa în

serie Fourier trigonometrică x(t ) = C 0 + ∑ [C k cos(kω 0 t ) + S k sin (kω 0 t )] are:
k =1
a) C k = 0 (∀)k ∈ Z b) S k = 0 (∀)k ∈ Z, C (0 ) = 0 c) C 2 k = 0 (∀)k ∈ Z d) S 2k = 0 (∀)k ∈ Z
e) C 2 k +1 = 0 (∀)k ∈ Z f) S 2k +1 = 0 (∀)k ∈ Z

8. Puterea disipată de tensiunea x ( t ) = 4 cos (ω 0t ) + 2sin (ω0t ) + 2 cos ( 4ω 0t ) (V) aplicată la


bornele unui rezistor ideal cu rezistenţa de 1kΩ este de:
a) 10 mW b) 12 mW c) 24 mW d) 10W e) 12 W f) 24 W

9. Perioada semnalului x(t ) = 2 cos(200πt ) + sin (400πt ) , unde timpul este exprimat în secunde,
este:
a) 5 ms. b) 10 ms c) 50 ms d) 100ms e) 0,5s f) 1s

  T
1, t ∈  0, 2 
  
 T 
10. Semnalul periodic dreptunghiular x(t ) = − 1, t ∈  , T  , x(t + kT ) = x(t ), k ∈ Z cu perioada
 2 
  T
0, t ∈ 0, 
  2

T= are dezvoltarea în serie Fourier trigonometrică
ω0
1 2 ∞
(− 1)k 1 2 ∞
1
a) x(t ) = +
2 π
∑ (2k + 1)
k =0
cos[(2k + 1)ω 0 t ] b) x(t ) = +
2 π
∑ (2k + 1) cos[(2k + 1)ω t ]
k =0
0

4 ∞
(− 1)k 4 ∞
1
π ∑ (2k + 1) π ∑ (2k + 1)
c) x(t ) = sin[(2k + 1)ω t ] 0 d) x(t ) = sin[(2k + 1)ω t ] 0
k =0 k =0

4 ∞
(− 1)k 4 ∞
1
e) x(t ) =
π ∑ (2k + 1) cos[(2k + 1)ω t ]
k =0
0 f) x(t ) =
π ∑ (2k + 1) cos[(2k + 1)ω t ]
k =0
0

11. Puterea debitată de semnalul analogic:


E E E
x(t ) = + cos(ω1t ) + cos(10ω1t )
4 2 2 2
la bornele unui rezistor ideal cu rezistenţa R = 1 Ω este:
E2 E2 E2 E2
a) ; b) ; c) E 2 ; d) ; e) ; f) 2 E 2 .
2 4 2 3

12. Se consideră semnalul periodic analogic x(t) de perioadă T, definit pe o perioadă astfel:
t
x(t ) = , t ∈ (0, T ) . Seria Fourier trigonometrică a lui x(t) are:
T
a) numai componente în sinus; b) numai componente în cosinus; c) numai componente în sinus şi
componenta continuă; d) numai componente în cosinus şi componenta continuă; e) numai componenta
continuă; f) are toate componentele.
13. Se consideră semnalul analogic periodic de perioadă T, exprimat pe o perioada prin relaţia
 τ
 E , pentru t < 2
x(t ) =  . Puterea disipată de semnalul x(t) la bornele unui rezistor ideal cu
τ
0, pentru < t < T
 2 2
rezistenţa R = 1 Ω este:
E 2τ E 2τ 3E 2τ E 2τ 2 E 2τ E 2τ
a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) .
2T T 2T 4T 3T 5T

14. Fie X (ω ) transformata Fourier a unui semnal analogic x (t ) . Transformata Fourier a

semnalului x (t − t 0 ) este:
+ jωt 0 − jωt 0 − jω 0 t + jω 0 t
a) e X (ω ) b) X (ω ) c) e X (ω ) d) e X (ω ) e) e X (ω ) f) 0

15. Fie X (ω ) transformata Fourier a unui semnal analogic x (t ) . Transformata Fourier a

semnalului X (t ) este:

a) x (ω ) b) 2π x(ω ) c) x (− ω ) d) 2π x(− ω ) e) 2π X (− ω ) f) 2π X (ω )

16. Fie X (ω ) transformata Fourier a unui semnal analogic x (t ) . Transformata Fourier a

semnalului x ' (t ) este:

X (ω ) X (− ω )
a) X ' (ω ) b) jωX (− ω ) c) jω X (ω ) d) X (ω ) e) f)
jω jω

17. Fie X (ω ) transformata Fourier a unui semnal analogic x (t ) . Transformata Fourier inversă

a semnalului X ' (ω ) este:

x(t )
a) ( j t ) x(t ) b) (− j t ) x(t ) c) x ' (t ) d) t x (t ) e) − t x(t ) f)
− jt
18. Tensiunea x(t ) , exprimată în Volţi, cu transformata Fourier X (ω ) ce are modulul cu
variaţia reprezentată în figură este aplicată la bornele unui rezistor ideal cu o rezistenţă de 1Ω. Energia
disipată în rezistor este:
 V
1 X (ω)  
103  Hz 

 rad
ω 
-103 103  s 

1 1 1 1 1 1
a) J b) J c) mJ d) mJ e) µJ f) µJ
3π 30π 3π 30π 3π 30π

1, t ∈ [ 0, 2]
19. Semnalul x ( t ) =  are transformata Fourier
 0, t ∈ ( −∞ , 0 ) ∪ (1, ∞ )
a) X (ω ) = 2 ⋅ sinc(ω ) b) X (ω ) = 2 ⋅ e − jω ⋅ sinc(ω ) c) X (ω ) = 2 ⋅ sin (ω )
d) X (ω ) = 2 ⋅ e ⋅ sin (ω )
− jω
e) X (ω ) = 2 ⋅ sinc(2ω ) f) X (ω ) = 2 ⋅ e jω ⋅ sinc(ω )

20. Dacă semnalul x(t ) are transformata Fourier X (ω ) atunci transformata Fourier a semnalului
x (n ) (t ), (∀)n ∈ N
este
1 1
a) ( jω )X (ω ) b) ( jω )n X (ω ) c) X (ω ) d) X (ω )
( jω ) ( jω ) n
1
e) j (ω )n X (ω ) f) X (ω )
j (ω )
n

21. Transformata Fourier a semnalului x(t ) = sin (ω 0 t ) este


π π
a) X (ω ) = [δ (ω − ω 0 ) − δ (ω + ω 0 )] b) X (ω ) = [δ (ω − ω0 ) + δ (ω + ω 0 )]
j j
c) X (ω ) = π [δ (ω − ω0 ) − δ (ω + ω 0 )] d) X (ω ) = π [δ (ω − ω 0 ) + δ (ω + ω 0 )]
1 1
e) X (ω ) = [δ (ω − ω0 ) − δ (ω + ω0 )] f) X (ω ) = [δ (ω − ω0 ) + δ (ω + ω0 )]
πj πj

 Ee−α t , pentru t ≥ 0
22. Fie semnalul analogic e(t ) =  , unde E = 10 V, α =0,1 ms -1 şi t este
0, pentru t < 0
exprimat în secunde. Energia disipată de e(t ) pe un rezistor ideal cu rezistenţa R = 1 Ω este:
a) 100 mJ; b) 50 mJ; c) 1 J; d) 200 mJ; e) 150 mJ; f) 0,5 J.
23. Se consideră semnalul analogic x ( t ) , care are transformata Fourier X (ω ) . Atunci
transformata Fourier a lui x ( 2t ) este:
1 ω  ω  ω  ω 
a) X   ; b) 2 X (2ω ) ; c) X (2ω ) ; d) X   ; e) − X   ; f) 2 X   .
2 2 2 2 2

24. Transformata Fourier a semnalului analogic x(t) este X (ω ) . Semnalul x1(t)=x(t)cos(t) are
transformata Fourier:
1
a) X (ω + 1) ; b) [ X (ω − 1) + X (ω + 1)] ; c) X (−ω ) ; d) X (ω − 1) + X (ω + 1) ;
2
X (ω ) X (ω + 1)
e) ; f) .
2 2

t
25. Se consideră semnalul analogic x(t ) = [2u (t ) − u (t + 1) − u (t − 1)] , unde
2
1, pentru t > 0
u (t ) =  . Atunci x(t) are expresia:
0, pentru t < 0
 t t
− 2 , pentru t ∈ [−1, 0]  2 , pentru t ∈ [−1, 0]
 
t  t
a) x(t ) =  , pentru t ∈ [0,1] ; b) x(t ) = − , pentru t ∈ [0,1] ;
2  2
0, în rest 0, în rest
 
 
 t
− 2 + 1, pentru t ∈ [−1, 0]
 −t , pentru t ∈ [−1, 0]
t 
c) x(t ) =  + 1, pentru t ∈ [0,1] ; d) x(t ) = t , pentru t ∈ [0,1] ;
2 0, în rest
0, în rest 


−t + 1, pentru t ∈ [−1, 0] −t − 1, pentru t ∈ [−1, 0]
 
e) x(t ) = t + 1, pentru t ∈ [0,1] ; f) x(t ) = t − 1, pentru t ∈ [0,1] .
0, în rest 0, în rest
 

26. Fie X (s ) transformata Laplace unilaterală a unui semnal analogic cauzal x (t ) .

Transformata Laplace unilaterală a semnalului − t x(t ) este:

a) X (s ) b) X ' (s ) c) s X (s ) e) X (s ) e f) X (0 )
− s t0
d) 0
sin (ω 0t ) , t ∈ [ 0, + ∞ )
27. Fie x ( t ) =  un semnal analogic. Transformata Laplace unilaterală a
 0, t ∈ ( −∞, 0 )

semnalului x (t ) este:

s ω0 ω0 s 1 ω0
a) b) c) d) e) f)
s + ω02
2
s + ω0 s − ω02
2
s + ω0 s + ω02
2
s + ω02
2

1, t ∈ [0, τ ]
28. Fie x (t ) =  un semnal analogic unde τ ∈ R este o constantă.
0, t ∈ (− ∞, 0 ) ∪ (τ , + ∞ )
Transformata Laplace unilaterală a semnalului x (t ) este:

1 1 1 1
a)
s 2
(
1 − e − sτ ) b)
s 2
(1 − e sτ ) c)
s
(
1 − e − sτ ) d)
s
(
1 − e sτ ) (
e) 1 − e
− sτ
) (
f) 1 − e

)

1, t ∈ [0, τ ]
29. Fie x (t ) =  un semnal analogic unde τ ∈ R este o constantă
0, t ∈ (− ∞, 0 ) ∪ (τ , + ∞ )
+∞
şi x1 (t ) = ∑ x(t − k T ) , cu τ < T . Transformata Laplace unilaterală a semnalului x1 (t ) este:
k =0

1 1 + e − sτ 1 1  1 1 e − sτ 1 1 − e − sτ 1 1
a) ⋅ b)  − ⋅ − sT
c) ⋅ d) ⋅ e) ⋅ f)
s 1 − e − sT  s s −τ  1− e s 1 − e − sT s 1 − e − sT s 1 − e − sT
1 1 − e − sτ

s 1 + e − sT

e − at , t ≥ 0
30. Transformata Laplace unilaterală a semnalului x(t ) =  este
0, t<0
1 1 1
a) X ( s ) = b) X ( s ) = c) X (s ) = d) X (s ) = s − a
s−a s−a s
e) X (s ) = s + a f) X (s ) = s
cos(ω 0 t ), t ≥ 0
31. Transformata Laplace unilaterală a semnalului x(t ) =  este
0, t<0
1 s ω0 s
a) X (s ) = b) X (s ) = c) X (s ) = d) X (s ) =
s + ω 02
2
s + ω 02
2
s + ω 02
2
s − ω 02
2

ω0
e) X (s ) = f) X (s ) = s 2 + ω 02
s − ω 02
2

32. Dacă semnalul cauzal x(t ) are transformata Laplace unilaterală X (s ) , atunci semnalul x(at )
are transformata Laplace
1 s s 1 1
a) X  b) aX   c) X (as ) d) aX (as ) e)) X (s ) b) aX (s )
a a a a a

x(t)
33. Semnalul x(t ) cu variaţia în timp reprezentată în figură are
transformata Laplace 1
e −2 s (1 − e −2 s )
a) X (s ) = b) X (s ) = e (1 − e )s
−2 s −2 s t
s 2 4
c) X (s ) = e 2 s (1 − e 2 s )s d) X (s ) = e 2 s (1 − e 2 s )s
e) X (s ) =
(1 − e −2s ) f) X (s ) = (1 − e −2 s )s
s

34. Dacă x(t ) şi y (t ) sunt două semnale cauzale ce au transformatele Laplace unilaterale X (s ) ,
respectiv Y (s ) , atunci produsul lor x(t ) ⋅ y (t ) are transformata Laplace unilaterală
1
a) [X (s ) * Y (s )] b) [X (s ) * Y (s )] c) 2πj[X (s ) * Y (s )]
2πj
1
d) [X (s )Y (s )] e) [X (s )Y (s )] f) 2πj[X (s )Y (s )]
2πj
unde ∗ reprezintă operatorul de convoluţie.

1
35. Transformata Laplace unilaterală a lui x(t) este X ( s ) = 2
, Re{s}>0. Dacă
s +1
1, pentru t>0
u (t ) =  , atunci x(t) are expresia:
0, pentru t<0
2 3
a) x(t ) = u (t ) cos t ; b) x(t ) = u (t )e −t / 2 sin t ; c) x(t ) = u (t ) sin t ;
3 2
2 3
d) x(t ) = u (t )e −t / 2 cos t ; e) x(t ) = u (t )e−t cos(t − 1) ; f) x(t ) = u (t )e− t .
3 2
3
1, n = 0
36. Fie semnalul discret x[n] = ∑ δ [n − k ] unde δ [n] =  0, n ≠ 0
, n ∈ Z . Transformata
k = −3

Fourier X e ( ω ) a semnalului x[n] este:


j

7  7  7  7 
sin ω  sin ω  sin  ω  sin  ω 
 2  b) 2  7  2   2  f) j sin 7 ω 
a) c) sin  ω d) j e) j  
ω  3  2  ω  3   2 
sin  sin ω  sin   sin  ω 
2 2  2 2 

37. Fie X e ( ω ) transformata Fourier a unui semnal în timp discret x[n]. Perioada de repetiţie
j

a transformatei Fourier este:


a) π b) 2π c) 3π d) 4π e) 5π f) 6π

38. Fie X e ( ω ) transformata Fourier a unui semnal în timp discret x[n]. Transformata Fourier
j

a semnalului în timp discret x [− n] este:


a) X e ( ω)j
b) X e ( π)
j
c) X e( ) j0
d) X e ( − jω
) e) X

(e ω )
−j
f) X

(e ω )
j

39. Fie X e ( ω) j
transformata Fourier a unui semnal în timp discret x[n] . Transformata

Fourier a semnalului în timp discret x[n] e


j ω 0n
este:

a) X e ( )
j (ω −ω 0 )
b) X e ( j (ω +ω 0 )
) c) e
jω 0n
( )
X e j (ω ) d)

e − jω 0n X (e ( ) )

e) e
jω 0n
(
X e j (ω −ω 0 ) ) f) e
− jω 0 n
X (e (ω ω ) )
j + 0

1, n = 0
40. Dacă x[n] este un semnal discret şi δ [n ] =  , n ∈ Z atunci produsul de convoluţie
0, n ≠ 0
y[n] = x[n] * δ [n − 3] este
a) x[n − 3] b) x[n + 3] c) x[n] + x[n + 3] d) x[n] + x[n − 3] e) δ [n + 3] f) δ [n − 3]
41. Se consideră semnalul în timp discret x[n] = δ [n] + δ [n − 1] , unde
1, pentru n = 0
δ [ n] =  . Semnalul y(n) obţinut prin convoluţia y(n)=x(n)*x(n) are expresia:
0, pentru n întreg, n ≠ 0
a) y[n] = δ [n] + 2δ [n − 1] + δ [n − 2] ; b) y[n] = 2δ [n] + 2δ [n − 1] ;
c) y[n] = 2δ [n − 1] + 2δ [n − 2] ; d) y[n] = δ [n] + δ [n − 1] + δ [n − 2] ;
e) y[n] = δ [n − 1] − 2δ [n − 2] ; f) y[n] = δ [n − 2] + δ [n − 3] .

42. Se consideră semnalul discret x(n) = u[n] − u[n − 4] , unde


1, pentru n întreg şi pozitiv
u[n] =  . Mulţimea valorilor întregi ale lui n pentru care x[n] ≠ 0
0, pentru n întreg şi strict negativ
este:
a) {-1,0,1,2,3}; b) {0,1,2,3}; c) {0,1,2,3,4}; d) {1,2,3,4}; e) {1,2,3,5}; f) {-1,0,1,2}.

1, pentru n întreg şi pozitiv


43. Dacă u[n] =  , transformata z a semnalului
0, pentru n întreg şi strict negativ
x[n] = u[n]e −α n , cu α un parametru real, este:
z z
a) X ( z ) = 2 , z > 1 ; b) X ( z ) = −α
, z > e −α ;
z +1 z −e
z z
c) X ( z ) = α
, z > eα ; d) X ( z ) = 2 α , z > 1;
z−e z − e z +1
2z + 1 z
e) X ( z ) = 2 −α , z > e −α ; f) X ( z ) = 2 , z > 1.
z +e z +2

44. Se consideră semnalele în timp discret x [ n] , y [ n ] şi v [ n] , care se află în relaţia de


1, pentru n = 0
convoluţie v[n]=x[n]*y[n]. Dacă x[n] = δ [n] unde δ [n] =  , atunci v[n] este:
0, pentru n întreg, n ≠ 0
1 1
a) v[n] = y[n] − δ [n − 2] ; b) v[n] = y[n] ; c) v[n] = −δ [n + 1] + y[n] ;
4 2
1 1
d) v[n] = δ [n] + δ [n − 1] ; e) v[n] = y[n] − y[n − 2] ; f) v[n] = y[n] − y[n − 1] .
2 2

45. Fie X ( z ) transformata z a unui semnal în timp discret x[n] . Transformata z a semnalului

x[n − n0 ], n0 ∈ N * este:
(n − n0 ) ( n + n0 )
a) z
n0
X (z ) b) X ( z ) c) z
− n0
X (z ) d) z X (z ) e) z X (z ) f) z X ( z )
n
1, n ∈ {0, 1}
46. Fie semnalul discret x [ n ] =  , unde n ∈ Z . Transformata z a semnalului
0, n ∈ Z − {0, 1}

x[n] este:
−1
a) 1 + z + z −2 b) 1 − z
−1
+ z −2 c) 1 + z
−1
d) 1 − z
−1
e) 1 f) z
−1

a n , n ≥ 0
47. Fie x [ n] =  , unde n ∈ Z şi 0 < a < 1 . Transformata z a semnalului x[n] este:
 0, n < 0
z z z
a) ; z <1 b) ; z >1 c) ; z <a
z −1 z −1 z−a
z z−a z −1
d) ; z >a e) ; z <a f) ; z <a
z−a z −1 z−a

z2
48. Fie X ( z ) = transformata z a unui semnal discret x[n] . Domeniul
(z − 1)(z − 2)(z − 3)
său de convergenţă poate fi:
a) 1 < z < 3 b) 0 < z < 2 c) 1 < z < 2 d) 0 < z < 3 e) 1 ≤ z < 3 f) 1 < z ≤ 3

1, n ≥ 0
49. Semnalul discret x [ n ] =  unde n ∈ Z are transformata z:
0, n < 0
z z 1
a) X (z ) = , z >1 b) X (z ) = z <1 c) X (z ) = z >1
z −1 z +1 z −1
1
d) X (z ) = , z <1 e) X (z ) = z − 1, z >1 f) X (z ) = z + 1 z < 1
z −1

2n , n < 0
50. Semnalul discret x [ n ] =  unde n ∈ Z are transformata z:
0, n ≥ 0
n +1 z n +1 z
a) X ( z ) = ( −1) z <2 b) X ( z ) = ( −1) z >2
z+2 z+2
n z n z
c) X ( z ) = ( −1) z <2 d) X ( z ) = ( −1) z >2
z+2 z+2
n z n z
e) X ( z ) = ( −1) z <2 f) X ( z ) = ( −1) z >2
z−2 z−2

z
51. Semnalul discret ce are transformata z X (z ) = , z > 2 este
( z + 2 )2
n 2 n , n ≥ 0 n(− 2 )n , n ≥ 0
a) x[n] =  , n∈Z b) x[n] =  , n∈Z
0, n<0 0, n<0
n 2 n −1 , n≥0 n(− 2 )n −1 , n ≥ 0
c) x[n] =  , n∈Z d) x[n] =  , n∈Z
0, N <0 0, n>0
n 2 n , n<0 n(− 2 )n , n < 0
e) x[n] =  , n∈Z f) x[n] =  , n∈Z
0, n≥0 0, n≥0

52. Semnalul discret x[n] are transformata z X (z ), R1 < z < R2 ; atunci semnalul y[n] = a n x[n ] ,
a ∈ R are transformata z:
z
a) X (az ), a R1 < z < a R 2 b) X  , a R1 < z < a R 2
a
1 1 z 1 1
c) X (az ), R1 < z < R 2 d) X  , R1 < z < R 2
a a a a a
z
e) X (az ), aR1 < z < aR2 f) X  , aR1 < z < aR2
a

53. Dacă semnalul discret x[n] are transformata z X (z ), R1 < z < R2 , atunci semnalul x[n − 3]
are transformata z:
a) z −3 X (z ) R1 < z < R2 b) z 3 X (z ) R1 < z < R2 c) X (z −3 ) d) X (z 3 ) R1 < z < R2 e)
X ( z − 3) R1 < z < R2 f) X (z + 3) R1 < z < R2

1, pentru n întreg şi pozitiv


54. Dacă u[n] =  , transformata z a semnalului
0, pentru n întreg şi strict negativ
x[n] = u[n]e −α n , cu α un parametru real, este:
z z
a) X ( z ) = 2 , z > 1 ; b) X ( z ) = −α
, z > e −α ;
z +1 z −e
z z
c) X ( z ) = α
, z > eα ; d) X ( z ) = 2 α , z > 1;
z−e z − e z +1
2z + 1 z
e) X ( z ) = 2 −α , z > e −α ; f) X ( z ) = 2 , z > 1.
z +e z +2